Volvo | XC40 | Automobilio savininko vadovas | Volvo XC40 2020 Early Automobilio savininko vadovas

Volvo XC40 2020 Early Automobilio savininko vadovas
XC40
AU T O M O BIL IO S AV ININKO V ADO V AS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą
ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugai
bei patogumui užtikrinti. „Volvo“ siekia gaminti vienus iš saugiausių
automobilių pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų
visus šiuolaikinius saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šiame automobilio savininko vadove pateikiamas instrukcijas ir techninės priežiūros informaciją. Automobilio
savininko vadovas papildomai pateikiamas ir kaip programėlė
(„Volvo Manual“), be to, jį rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainėje (support.volvocars.com).
Skatiname visus šiame ir kituose automobiliuose kelionės metu
segėti saugos diržus. Nesėskite už vairo apsvaigę nuo alkoholio ar
vaistų, taip pat – jei jūsų gebėjimai saugiai vairuoti sutrikę dėl kokios
nors kitos priežasties.
TURINYS
SAVININKO INFORMACIJA
SAUGA
16
Volvo ID
26
Sauga
42
Automobilio savininko vadovas
centriniame ekrane
17
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
26
Sauga nėštumo metu
43
Automobilio savininko vadovo naršymas centriniame ekrane
19
Drive-E – didesnis važiavimo
malonumas
28
Whiplash Protection System
43
21
31
45
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
„IntelliSafe“ – pagalba vairuotojui
ir saugumas
Saugos diržai
45
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
21
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
32
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
Saugos diržo įtempiklis
47
48
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
22
Elektrinio saugos diržo įtempiklio
nustatymas iš naujo*
Durelių ir saugos diržo priminimas
48
Saugos oro pagalvės
50
Vairuotojo oro pagalvės
51
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
2
JŪSŲ „VOLVO“
Informacija savininkui
24
Programinės įrangos naujiniai
35
Duomenų įrašymas
35
Paslaugų teikimo sąlygos ir nuostatai
36
Klientų privatumo politika
36
Svarbi informacija apie priedus ir
pagalbinę įrangą
37
Priedų įrengimas
37
Įrangos prijungimas prie automobilio diagnostinio lizdo
38
Keleivio oro pagalvė
52
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas
ir deaktyvinimas*
53
Šoninės oro pagalvės
55
56
Automobilio identifikacinio numerio rodymas
39
Užuolaidinės oro pagalvės
Safety mode
57
Vairuotojo blaškymasis
39
Automobilio paleidimas ir važiavimas po saugos režimo
58
Vaikų sauga
59
Vaikiškos automobilinės kėdutės
59
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
60
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių montavimo taškai
61
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX
62
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu kairėje pusėje
76
Vietos parinkimas vaiko automobilinei kėdutei
Centrinio ekrano apžvalga
102
Centrinio ekrano valdymas
63
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu dešinėje pusėje
77
105
Centrinio ekrano aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Vaikų saugos tvirtinimo taškai
64
Vairuotojo ekranas
108
80
Vaikiškų automobilinių kėdučių
vietų apžvalgos lentelė
66
Vairuotojo ekrano nuostatos
82
Centrinio ekrano rodinių naršymas
108
83
Antrinių rodinių valdymas centriniame ekrane
Vaikiškų automobilinių kėdučių,
naudojančių automobilio saugos
diržus, įrengimo vietų lentelė
68
Degalų matuoklis
112
Kelionės kompiuteris
83
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
115
84
Programėlių ir mygtukų perkėlimas centriniame ekrane
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
„i-Size“ įrengimo vietų lentelė
70
117
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
71
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
85
86
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
117
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
Kelionės statistikos nuostatos
86
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo ekrane
Klaviatūra centriniame ekrane
119
Klaviatūros kalbos keitimas centriniame ekrane
122
Data ir laikas
87
Lauko temperatūros matuoklis
88
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas
ranka į centrinį ekraną
122
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
88
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
124
90
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
124
92
Sistemos garso išjungimas ir garsumo keitimas centriniame ekrane
Programų meniu vairuotojo ekrane
96
Sistemos vienetų keitimas
125
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
97
Sistemos kalbos keitimas
125
Pranešimai vairuotojo ekrane
125
98
Kitos nuostatos centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje
Pranešimų tvarkymas vairuotojo
ekrane
99
Kontekstinės sąrankos atvėrimas
centriniame ekrane
126
100
Naudotojo duomenų nustatymas
iš naujo pasikeitus savininkui
127
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas
3
Nuostatų atkūrimas centriniame
ekrane
127
APŠVIETIMAS
Žibintų jungikliai
142
LANGAI, STIKLAI IR
VEIDRODĖLIAI
143
158
128
Apšvietimo funkcijų reguliavimas
centriniame ekrane
Langai, stiklai ir veidrodėliai
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
Gabaritiniai žibintai
158
144
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės
apsauga nuo prispaudimo
Dieniniai žibintai
144
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš naujo seka
159
Vairuotojo profiliai
129
Vairuotojo profilio pasirinkimas
130
Kaip pakeisti vairuotojo profilio
pavadinimą
130
Apsaugokite vairuotojo profilį
131
145
Tolimųjų šviesų žibintai
146
Aktyviosios tolimosios šviesos
146
147
Elektra valdomi langai
159
Elektra valdomų langų naudojimas
160
Galinio vaizdo veidrodėliai
161
148
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo reguliavimas
162
149
Šoninių veidrodėlių pakreipimas
163
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su vairuotojo profiliu
131
Kaip naudotis posūkio signalais
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai*
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo
profiliuose
133
Priekiniai rūko žibintai ir posūkio
apšvietimo žibintai*
Pranešimas centriniame ekrane
133
Galinis rūko žibintas
150
Pranešimų valdymas centriniame
ekrane
134
Stabdžių žibintai
150
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas
134
Avarinio stabdymo signalas
151
Avarinių šviesų signalas
151
135
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
152
Balso atpažinimo naudojimas
136
Priėjimo apšvietimo trukmė
Telefono valdymas balsu
137
Salono apšvietimas
Radijo ir medijos valdymas balsu
138
Salono apšvietimo reguliavimas
Balso atpažinimo nuostatos
139
Balso atpažinimas
4
Artimųjų šviesų žibintai
152
152
154
Panoraminis stoglangis*
164
Panoraminio stoglangio valdymas*
166
Automatinis panoraminio stoglangio* užuolaidėlės nuo saulės uždarymas
168
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
169
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
169
Lietaus jutiklio naudojimas
170
Lietaus jutiklio atminties funkcijos
naudojimas
171
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų
plautuvų naudojimas
172
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
173
Automatinis galinio lango valymas
atbulinės eigos metu
174
SĖDYNĖS IR VAIRAS
KLIMATO REGULIAVIMAS
Mechaninė priekinė sėdynė
176
Klimatas
188
Elektra valdoma* priekinė sėdynė
177
Klimato zonos
188
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas
177
Klimato kontrolė - jutikliai
189
Sėdynės ir šoninių veidrodėlių
įrašytos padėties iškvietimas
178
Priekinės sėdynės pasostės ilgio
reguliavimas*
179
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas*
202
Vairo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
203
Suvokiamoji temperatūra
189
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu funkciją
Automatinės klimato kontrolės
aktyvinimas
203
190
Oro kokybė
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
204
191
180
Clean Zone*
191
204
Clean Zone Interior Package*
192
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Kaip nulenkti galinės sėdynės atlošus
181
Interior Air Quality System*
192
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas
205
Galinės sėdynės galvos atramų
reguliavimas
182
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas
ir deaktyvinimas
193
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
206
Valdymo elementai ant vairo ir
garso signalas
184
Automobilio salono filtras
193
Vairo užraktas
184
193
Vairo reguliavimas
185
Oro paskirstymo keitimas
Priekinio stiklo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
207
Oro paskirstymas
194
Ventiliacinių angų atidarymas,
uždarymas ir nukreipimas
195
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas
207
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
196
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir
šoninių veidrodėlių automatinio
šildymo funkciją
208
Klimato valdymo elementai
199
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas*
201
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse
208
Šildomosios priekinės sėdynės*
automatinio įjungimo aktyvinimas
ir deaktyvinimas
201
Temperatūros reguliavimas priekinėse sėdynėse
209
Temperatūros sinchronizavimas
210
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas*
202
Oro kondicionieriaus aktyvinimas
ir deaktyvinimas
211
Stovėjimo klimatas*
212
5
Paruošimas*
212
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR
SIGNALIZACIJA
Įjunkite ir išjunkite paruošimą*
212
Užrakinimo patvirtinimas
224
Paruošimo laiko nustatymas*
213
Užrakinimo indikacijos nuostata
225
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir redagavimas*
214
Nuotolinio valdymo raktelis
226
228
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir išaktyvinimas*
215
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu
229
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas*
216
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus
nuostatos
Klimato komfortas stovėjimo metu*
216
229
Klimato komforto funkcijos paleidimas ir išjungimas automobiliui
stovint*
217
Bagažinės dangčio atrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir pranešimai*
218
Šildytuvas*
219
Stovėjimo šildytuvas*
220
Papildomas šildytuvas*
221
Pagalbinio šildytuvo automatinio
įsijungimo aktyvinimas ir išaktyvinimas*
6
221
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio vidaus
251
Bagažinės dangčio atrakinimas iš
automobilio vidaus
252
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas
ir deaktyvinimas
253
Automatinis užrakinimas nuvažiuojant
254
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas*
255
258
230
Elektra valdomo bagažinės dangčio maksimalaus atsidarymo lygio
programavimas*
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas
231
Bagažinės dangčio atidarymas ir
uždarymas kojos judesiu*
258
Papildomų nuotolinio valdymo
raktelių užsakymas
234
Asmeninis užraktas
260
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir
išaktyvinimas
260
Signalizacija*
262
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
263
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
264
Išimama raktelio geležtė
234
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio geležte
236
Imobilizatorius
237
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos tipo patvirtinimas
238
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
247
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
248
Beraktės įėjimo sistemos nuostatos*
249
Beraktis bagažinės atrakinimas*
249
Užvedimo ir užrakinimo sistemų
antenų vietos
250
Dvigubas užraktas*
265
Laikinas* saugiųjų užraktų deaktyvinimas
265
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbos vairuotojui sistemos
268
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga 268
Pastovaus greičio palaikymo sistema
282
Pastovaus greičio palaikymo sistemos pasirinkimas ir aktyvinimas
284
285
„Pilot Assist“* budėjimo režimas
301
Vairavimo pagalbos su „Pilot
Assist“* laikinas išjungimas
302
elektroninė stabilumo kontrolė
269
Elektroninė stabilumo kontrolė
sportiniame režime
270
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas
Sportinio režimo aktyvinimas ar
išaktyvinimas elektroninei stabilumo kontrolei
271
Budėjimo režimas pastovaus greičio palaikymo sistemai
285
286
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
272
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema*
287
Stabilumo sistema
273
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* valdikliai ir
rodymo režimas
Connected Safety
273
Connected Safety aktyvinimas
arba išaktyvinimas
288
274
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* pasirinkimas
ir aktyvinimas
„Connected Safety“ apribojimai
275
276
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* išaktyvinimas
290
Greičio ribotuvas
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir
aktyvinimas
277
Budėjimo režimas prisitaikančiai
pastovaus greičio palaikymo sistemai*
291
Greičio ribotuvo išaktyvinimas
277
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* apribojimai
Laikinas greičio ribotuvo išaktyvinimas
278
Greičio ribotuvo apribojimai
279
Automatinis greičio ribotuvas
279
Automatinio greičio ribotuvo aktyvinimas arba išaktyvinimas
280
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą* centriniame
ekrane
Automatinio greičio ribotuvo tolerancijos keitimas
281
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
282
„Pilot Assist“* pasirinkimas ir aktyvinimas
299
„Pilot Assist“* išaktyvinimas
300
„Pilot Assist“* apribojimai
302
„Pilot Assist*“ ženklai ir pranešimai
304
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui
sistemos kilus susidūrimo rizikai
305
Taikinio pakeitimas su pagalbos
vairuotojui funkcija
306
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos
vairuotojui sistemai
307
Laiko intervalo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės
nustatymas
308
Automatinis stabdymas su pagalbos vairuotojui funkcija
309
292
Važiavimo režimas vairuotojo pagalbai
310
293
Lenkimo pagalba
311
Lenkimo pagalbos naudojimas
311
Radaras
312
Radaro tipo patvirtinimas
314
Pastovaus greičio palaikymo sistemos ženklai ir pranešimai*
294
Kamera
322
Pilot Assist*
296
Kameros ir radaro bloko apribojimai
323
„Pilot Assist“* valdikliai ir rodymas
ekrane
298
Rekomenduojama techninė priežiūra kameros ir radaro blokui
327
7
8
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai ir pranešimai
363
Eismo juostos pagalbos ekrano
režimas
365
Vairavimo pagalba kilus pavojui
susidurti
366
Vairavimo pagalbos aktyvinimas ar išaktyvinimas susidūrimo
pavojaus atveju
367
Vairavimo pagalba kilus pavojui
išvažiuoti iš eismo juostos
367
Vairavimo pagalba kilus pavojus
susidurti priekine dalimi
368
Vairavimo pagalba kilus smūgio į
galinę dalį pavojui*
369
358
Vairavimo pagalbos ribojimas
esant susidūrimo rizikai
370
358
Vairavimo pagalbos kilus susidūrimo pavojui ženklai ir pranešimai
371
Parkavimo pagalbos sistema*
372
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir
išilgai šonų*
373
Statymo pagalbos sistemos* aktyvinimas ar išaktyvinimas
374
City Safety™
328
Kelio ženklų informacija*
350
„City Safety“ antrinės funkcijos
329
351
City Safety įspėjimo atstumo
nustatymas
331
Kelio ženklų informacijos* aktyvinimas ar išaktyvinimas
332
Kelio ženklų informacijos* ekrano
režimas
351
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
City Safety skersiniame eisme
334
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“*
354
„City Safety“ apribojimai skersinio
eismo atžvilgiu
335
354
Automatinis stabdymas, kai „City
Safety“ funkcija nemato išvengimo manevro galimybių
336
Kelio ženklų informacijos* įspėjimas apie greičio apribojimą ir greičio matuoklį
Kelio ženklų informacijos* įspėjimų aktyvinimas ar išaktyvinimas
355
„City Safety“ stabdo reaguodama į
priešais atvažiuojančias transporto
priemones
336
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai*
356
Driver Alert Control
357
Driver Alert Control aktyvinimas
arba išaktyvinimas
„City Safety“ apribojimai
337
Pranešimai esant City Safety
340
Rear Collision Warning*
341
„Rear Collision Warning“* apribojimai
341
BLIS*
342
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio sustojimo vietą funkciją, jei
pateikiamas „Driver Alert Control“
įspėjimas
BLIS aktyvinimas arba išaktyvinimas
343
„Driver Alert Control“ apribojimai
359
„BLIS“ apribojimai
344
Eismo juostos laikymo pagalba
359
Pranešimai esant BLIS
345
361
Cross Traffic Alert*
346
Eismo juostos pagalbos aktyvinimas ar išaktyvinimas
Statymo pagalbos apribojimai
375
361
Statymo pagalbos funkcijos ženklai ir pranešimai
376
362
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
377
„Cross Traffic Alert“* aktyvinimas
arba išaktyvinimas
347
Kaip pasirinkti eismo juostos laikymo pagalbą
„Cross Traffic Alert“* apribojimai
347
Pranešimai dėl Cross Traffic Alert*
Eismo juostos laikymo pagalbos
apribojimai
349
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Statymo pagalbos kamerų vietos
ir stebėjimo sritys*
378
Statymo pagalbos linijos statymo
pagalbos kamerai*
380
Automobilio užvedimas
398
Pavarų dėžė
413
Automobilio išjungimas.
399
Mechaninė pavarų dėžė
413
Uždegimo padėtys
400
Automatinė pavarų dėžė
414
Uždegimo režimo pasirinkimas
401
Automatinės pavarų dėžės padėtys
415
Alkospyna*
402
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
416
Statymo pagalbos sistemos jutiklio veikimo sritys
382
Aktyvinti statymo pagalbos kamerą
383
Alkospynos* apėjimas
403
Pavarų svirties blokatorius
417
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai
385
Prieš užvedant variklį su alkospyna*
403
418
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
387
Stabdymo funkcijos
404
Automatinis žemesnės pavaros
įjungimas
Statymo variantai su „Park Assist
Pilot“*
388
Kojinis stabdys
404
Stabdymo jėgos didinimas
406
Stabdymas šlapiame kelyje
406
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
406
Stabdžių sistemos techninė priežiūra
407
Statymo pagalbos sistemos* naudojimas
389
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo vietos naudojant „Park
Assist Pilot“*
392
Stovėjimo stabdys
407
Aktyviosios statymo pagalbos
apribojimai*
392
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir
deaktyvinimas
408
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
395
Automatinio stovėjimo stabdžio
aktyvinimo nuostata
409
Automobilio statymas nuolydyje
Pavarų perjungimo indikatorius
419
Visų ratų pavara*
419
Važiavimo režimai*
420
Važiavimo režimo keitimas*
422
Važiavimo režimas „Eco“
422
Važiavimo režimo Eco aktyvinimas ir deaktyvinimas funkcijų
mygtuku
424
„Start / Stop“;
425
Kaip veikia funkcija „Start/stop“
425
409
„Starto / Stop“ funkcijos išaktyvinimas
427
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
410
Funkcijos „Start / Stop“ sąlygos
427
Automatinis stabdymas stovint
410
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
429
Automatinio stabdymo aktyvinimas ir deaktyvinimas stovint
411
Kontrolė mažu greičiu*
430
430
Pagalba pajudant įkalnėje
412
Važiavimo mažu greičiu aktyvinimas ir deaktyvinimas* funkcijos
mygtuku
Automatinis stabdymas po susidūrimo
412
9
10
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė*
431
Vilkimo kablys*
453
GARSAS, MEDIJA IR
INTERNETAS
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės* aktyvinimas ir deaktyvinimas funkcijos mygtuku
432
Vilkimo kablio specifikacijos*
453
Garsas, medija ir internetas
454
Garso nuostatos
472
Taupus važiavimas
433
„Sound Experience“*
473
Pasiruošimas ilgai kelionei
434
Važiavimas žiemą
435
Važiavimas vandenyje
436
Degalų bako atlanko atidarymas ir
uždarymas
436
Degalų pylimas
437
Degalų tvarkymas
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo
rėmai*
472
Važiavimas su priekaba
456
Taikomosios programos
473
Priekabos stabilumo pagalba*
458
Programėlių atsisiuntimas
474
Priekabos žibintų lempučių patikra
459
Programėlių naujinimas
475
Ant vilkimo kablio montuojamas
dviračių laikiklis*
460
Programėlių naikinimas
476
Vilkimas
461
Radijas
476
462
477
438
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
Radijo įjungimas
477
Benzinas
439
Pagalba kelyje
464
Radijo dažnio diapazono ir radijo
stoties keitimas
Benzino dalelių filtras
440
HomeLink®*
464
Radijo stočių paieška
478
Dyzelinas
440
„HomeLink®*“ programavimas
465
Įrašykite radijo kanalus Radijo
parankinių programėlėje
479
Tuščias bakas ir dyzelinis variklis
442
Kaip naudotis „HomeLink®“*
467
Radijo imtuvo nuostatos
Dyzelino dalelių filtras
480
442
„HomeLink®*“
468
RDS radijas
Emisijos kontrolė su „AdBlue®“
481
443
Kompasas*
468
Skaitmeninis radijas*
482
„AdBlue®“ tvarkymas
444
445
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas*
468
„AdBlue®“ patikra ir pildymas
„AdBlue“® simboliai ir pranešimai
447
Kompaso kalibravimas*
469
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
449
Starterio akumuliatoriaus perkrovimas
450
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
450
tipo patvirtinimas
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio radijo*
482
Medijos leistuvas
483
Medijos transliacijos
483
Medijos valdymas ir keitimas
485
Medijos paieška
486
Gracenote®
486
Vaizdo įrašas
487
Vaizdo įrašo leidimas
487
Transliavimas su DivX®
488
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“
ryšiu prijungti telefoną prie automobilio
502
Interneto prieigos bendrinimas iš
automobilio, naudojantis „Wi-Fi“
interneto prieigos tašku
513
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas
502
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
514
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu
prijungtus telefonus
503
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
514
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
515
515
516
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos
488
Medija „Bluetooth®“ ryšiu
488
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“
ryšiu
489
Medija per USB jungtį
489
503
Kaip prijungti įrenginį per USB
prievadą
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei
duomenų bendrinimas
489
Telefoninių skambučių tvarkymas
503
Teksto žinučių tvarkymas
504
Duomenų bendrinimo aktyvinimas
ir išaktyvinimas
Teksto žinučių nuostatos
505
Telefonų knygelės valdymas
506
Telefono nuostatos
506
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos
507
Belaidis telefono įkroviklis*
507
Techninės USB įrenginių specifikacijos 490
Derantys medijos formatai
491
Apple® CarPlay®*
492
Kaip naudotis
„Apple®
CarPlay®“*
492
„Apple® CarPlay®“* nuostatos
494
„Apple® CarPlay®*“ naudojimo
patarimai
494
Android Auto*
Kaip naudotis „Android Auto“*
Belaidis telefono įkroviklis*
507
495
Prie interneto prijungtas automobilis*
508
496
Prijunkite automobilį prie Interneto
per „Bluetooth“
509
Prijunkite automobilį prie Interneto
per telefoną (Wi-Fi)
510
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu
modemu (SIM kortele)
511
Automobilinio modemo nuostatos*
512
„Android Auto“ nuostatos*
497
„Android Auto“* naudojimo patarimai
498
Telefonas
498
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
499
Kaip automatiškai „Bluetooth“
ryšiu prijungti telefoną prie automobilio
501
Duomenų bendrinimas paslaugoms
516
Standžiojo disko atmintis
518
Garso ir medijos licencijos sutartis
519
11
RATAI IR PADANGOS
12
Padangos
530
Padangos dydžio žymuo
532
Ratlankio dydžio žymuo
533
Padangų sukimosi kryptis
533
Avarinio pradurtos padangos
remonto rinkinys
550
PAKROVIMAS, DAIKTŲ
LAIKYMO VIETOS IR
AUTOMOBILIO SALONAS
Kaip naudotis pradurtos padangos
remonto rinkiniu
551
Automobilio salono vidus
Padangų pripūtimas pradurtos
padangos avarinio remonto rinkinio kompresoriumi
555
558
Tunelinis valdymo pultas
559
Kaip naudotis cigarečių uždegikliu*
560
Peleninės ištuštinimas*
561
Padangų protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai
534
Slėgio padangose patikra
534
Elektros maitinimo lizdai
561
Slėgio padangose nustatymas
535
Maitinimo lizdų naudojimas
562
Rekomenduojamas padangų slėgis
536
Kaip naudotis daiktadėže
563
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
537
Saulės skydeliai
564
Naujo padangų slėgio įrašymas į
stebėsenos sistemą*
538
Bagažinė
564
Slėgio padangose būsena centriniame ekrane*
539
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl
žemo slėgio padangose
540
Pakrovimo rekomendacijos
565
Stogo krovinys ir stogo bagažinės
laikiklių apkrova
566
Krepšių kabliukai
566
567
Ratų keitimas
541
Krovinių laikiklių kilpos
Įrankinė
542
542
Galinės sėdynės liukas ilgiems
daiktams vežti*
567
Domkratas*
Ratų varžtai
543
Bagažinės grindų atlenkimas
568
Rato nuėmimas
543
Atlaisvinkite nulenkiamas bagažinės grindis*
569
Ratų montavimas
545
547
Apsauginio tinklo sumontavimas ir
nuėmimas*
570
Atsarginis ratas*
Atsarginio rato tvarkymas
548
572
Žieminės padangos
Bagažinės lentynos nuėmimas ir
laikymas
549
Sniego grandinės
Pirmosios pagalbos rinkinys*
549
573
Trikampis avarinis ženklas
573
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
Galinio rūko žibinto lemputės keitimas
593
„Volvo“ aptarnavimo programa
576
Lempučių specifikacijos
593
Duomenų persiuntimas „Wi-Fi“
ryšiu tarp automobilio ir autoserviso
576
Akumuliatorius
594
Atsisiuntimų centras
577
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo centre
577
Pagalbinis akumuliatorius
597
Ženklai ant akumuliatorių
598
Akumuliatoriaus perdirbimas
599
Automobilio būsena
578
Saugikliai ir centriniai elektros blokai
Užsakykite techninę priežiūrą ir
remontą
579
Saugiklio keitimas
Automobilio informacijos siuntimas į autoservisą
580
Automobilio kėlimas
581
Klimato kontrolės sistemos techninė priežiūra
583
Variklio dangčio atidarymas ir
uždarymas
583
Variklio skyriaus apžvalga
585
Variklio alyva
586
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
587
Kaip papildyti aušinimo skysčio
atsargas
588
Lempučių keitimas
589
Žibintų vietos
590
Galinio posūkio žibinto lemputės
keitimas
590
Stabdžių žibinto lemputės keitimas
592
599
600
Saugikliai variklio skyriuje
601
Saugikliai po kairiąja priekine sėdyne
606
Automobilio vidaus valymas
613
Centrinio ekrano valymas
613
Medžiaginių ir lubų apmušalų valymas
614
Saugos diržų valymas
615
Kiliminės dangos ir kilimėlių valymas
615
Odinių apmušalų valymas*
616
Oda aptraukto vairo valymas
616
Salono plastikinių, metalinių ir
medinių dalių valymas
617
Automobilio išorės valymas
617
Vaškavimas ir poliravimas
618
Plovimas rankomis
619
Autoplovykla
620
Plovimas aukšto slėgio srove
621
Valytuvų šluotelių valymas
622
13
TECHNINIAI DUOMENYS
14
Išorinių plastikinių, guminių ir
apdailos komponentų valymas
622
Ratlankių valymas
623
Apsauga nuo rūdijimo
624
Automobilio dažų sluoksnis
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų atitaisymas
Spalvų kodai
625
Galinio lango valytuvo šluotelės
keitimas
626
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių
keitimas
627
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Tipo žymenys
632
Gabaritai
635
Masės
637
624
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio apkrova
638
624
Variklio techniniai duomenys
640
Variklio alyva – specifikacijos
641
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
643
Aušinimo skystis – specifikacijos
644
Transmisijos skystis – specifikacijos
644
644
Valytuvų šluoteles nustatykite į
priežiūros padėtį.
628
Stabdžių skystis – specifikacijos
Degalų bakas – tūris
645
Ploviklio įpylimas
629
„AdBlue®“ bako talpa
645
Oro kondicionierius – specifikacijos
645
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
647
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
651
Mažiausias leistinas padangų
apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
653
Aprobuotas slėgis padangose
655
Abėcėlinė rodyklė
657
SAVININKO INFORMACIJA
SAVININKO INFORMACIJA
Informacija savininkui
Automobilio centrinis ekranas1
Savininkui skirta informacija pateikiama
keliais skirtingais formatais, įskaitant skaitmeninį ir spausdintą. Automobilio savininko
vadovas pateikiamas automobilio centriniame
ekrane, kaip programėlė ir „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje. Daiktadėžėje
rasite „Quick Guide“ ir automobilio savininko
vadovo papildinį kartu su specifikacijomis ir
informacija apie saugiklius (be kita ko).
Galima užsisakyti spausdintą automobilio
savininko vadovą.
Centriniame ekrane nuvilkite
žemyn viršutinį rodinį ir
palieskite Vartotojo
vadovas. Čia pateikiamos
vaizdinio naršymo parinktys
su automobilio išorės ir
vidaus vaizdais. Informacijoje
galima vykdyti paiešką, be to, ji suskirstyta į
kategorijas.
1
16
Mobiliųjų įrenginių programėlė
Parduotuvėse „App Store“
arba „Google Play“ atlikite
„Volvo Manual“ paiešką, atsisiųskite programėlę į savo
išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį ir pasirinkite
automobilį. Programėlėje
pateikiama vaizdinės medžiagos ir vaizdinio
naršymo parinkčių su automobilio išorės ir
vidaus vaizdais. Turinyje galime vykdyti
paiešką, o įvairūs skirsniai sudaryti taip, kad
būtų lengviau naršyti.
Visas spausdintas vadovas su automobiliu pateikiamas tose rinkose, kur centriniame ekrane automobilio savininko vadovo nėra.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Eikite į
support.volvocars.com ir
pasirinkite savo šalį. Čia rasite
automobilio savininko vadovų
(internetinių ir PDF formatu).
Be to, „Volvo Cars“ techninės
pagalbos svetainėje pateikiama vaizdo mokomosios medžiagos ir papildomos informacijos, taip pat – įvairių pagalbinių priemonių, susijusių su jūsų „Volvo“ ir
automobilio eksploatacija. Puslapis pasiekiamas daugelyje rinkų.
Spausdinta informacija
Daiktadėžėje pateiktas automobilio savininko1 vadovo
papildinys, kuriame rasite
informacijos apie saugiklius ir
specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos
suvestinę.
Papildomai galima įsigyti spausdintą leidinį
„Quick Guide“. Jis padės susipažinti su dažniausiai naudojamomis automobilio funkcijomis.
SAVININKO INFORMACIJA
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir
pan., automobilyje gali būti pateikta papildomos spausdintos informacijos.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 17)
Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį. Jei norite
užsisakyti, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 21)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 21)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 22)
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių.
Taip pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir tvarkomas pagal savininkui
pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“
rekomendacijas.
Automobilio savininko vadovas
centriniame ekrane
Automobilio centriniame ekrane galima peržvelgti skaitmeninę2 automobilio savininko
vadovo versiją.
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą
rasite viršutiniame rodinyje, o atskirais atvejais
ten pat rasite ir kontekstinį automobilio savininko vadovą.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Jei informacija centriniame ekrane ir
spausdintame leidinyje skiriasi, visada
galioja spausdinta informacija.
PASTABA
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, tam
tikra savininko informacija gali nederėti su
nacionaliniais arba vietos įstatymais bei
reglamentais. Neperjunkite į kalbą, kurią
sunku suprasti, nes jums bus sunku surasti,
kaip viską grąžinti.
2 Taikoma
daugumai rinkų.
}}
17
SAVININKO INFORMACIJA
||
Automobilio savininko vadovas
Kontekstinis automobilio savininko
vadovas
prieiti prie su programėlėmis susietų straipsnių.
Susijusi informacija
Viršutinis rodinys su automobilio savininko vadovo
mygtuku.
Norėdami atverti automobilio savininko
vadovą, nuvilkite žemyn viršutinį centrinio
ekrano rodinį ir palieskite Vartotojo vadovas.
Automobilio savininko vadovo informaciją
galima pasiekti tiesiogiai, automobilio savininko vadovo pradžios puslapyje, arba per viršutinį meniu.
Viršutinis rodinys su kontekstinio automobilio savininko vadovo mygtuku.
Kontekstinis automobilio savininko vadovas –
tai nuoroda į automobilio savininko vadovo
straipsnį, kuriame aprašoma ekrane pateikiama aktyvi funkcija. Kai pasiekiamas kontekstinis automobilio savininko vadovas, jis
pateikiamas viršutiniame rodinyje, dešiniau
nuo Vartotojo vadovas.
Palietus kontekstinį automobilio savininko
vadovą, atveriamas automobilio savininko
vadovo straipsnis, susijęs su ekrane rodomu
turiniu, pvz., palietus Navigacija Rankinis,
bus pateiktas su navigacija susijęs straipsnis.
Taikoma tik kai kurioms automobilyje esančioms programėlėms. Atsisiųstoms trečiųjų
šalių programėlėms, pavyzdžiui, neįmanoma
18
•
Automobilio savininko vadovo naršymas
centriniame ekrane (p. 19)
•
Centrinio ekrano rodinių naršymas
(p. 108)
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 474)
SAVININKO INFORMACIJA
Automobilio savininko vadovo
naršymas centriniame ekrane
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą
galima pasiekti per automobilio centrinio
ekrano viršutinį rodinį. Turinyje galime vykdyti
paiešką, o įvairūs skirsniai sudaryti taip, kad
būtų lengviau naršyti.
Kaip atverti meniu iš viršutinio meniu
–
Viršutiniame automobilio savininko vadovo
.
sąraše paspauskite
> Atidaromas meniu su įvairiomis pasirinktimis pageidaujamai informacijai
rasti.
Pradžios puslapis
Palieskite ženklą, kad grįžtumėte atgal į automobilio savininko vadovo pradžios puslapį.
Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo
rodyklę.
Quick Guide
Paspauskite šį ženklą, kad
atvertumėte puslapį su saitais
į rinkinį straipsnių, kuriuos
jums gali būti naudinga perskaityti, kad sužinotumėte
daugiau įprastų automobilio
funkcijų. Šiuos straipsnius
galima pasiekti ir per kategorijas, tačiau čia jie
surinkti vienoje vietoje, kad būtų greičiau
pasiekiami. Paspauskite straipsnį, kad perskaitytumėte visą jo turinį.
Kategorijos
Savininko vadove esantys
straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores. Tas pats straipsnis gali
būti pateikiamas keliose atitinkamose kategorijose, kad
būtų lengviau surasti.
Savininko vadovą galima pasiekti iš viršutinio rodinio.
–
Norėdami atverti automobilio savininko
vadovą, nuvilkite žemyn viršutinį centrinio
ekrano rodinį ir palieskite Vartotojo
vadovas.
Yra daug įvairių būdų, leidžiančių automobilio
savininko vadove rasti pageidaujamos informacijos. Parinktis pasieksite iš automobilio
savininko vadovo pradžios puslapio ir iš viršutinio meniu.
1.
Spauskite Categories.
> Sąraše pateikiamos pagrindinės kategorijos.
2. Palieskite pagrindinę kategoriją ( ).
> Pateikiamas antrinių kategorijų ( ) ir
straipsnių ( ) sąrašas.
3. Palieskite straipsnį, kad jį atvertumėte.
}}
19
SAVININKO INFORMACIJA
||
Automobilio išorės ir vidaus
interaktyviosios sritys
Automobilio išorės ir salono
apžvalgos vaizdai. Skirtingos
dalys yra susietos su interaktyviosiomis sritimis, kurios
perkelia į straipsnius apie šias
automobilio dalis.
1.
paspauskite Išorė arba Salonas.
> Išorės ir vidaus vaizdai rodomi su atitinkamomis interaktyviosiomis sritimis.
Interaktyviosios sritys – tai saitai į
straipsnius apie atitinkamas automobilio dalis. Perbraukite horizontaliai per
ekraną, kad galėtumėte naršyti vaizdus.
2. Palieskite interaktyviąją sritį.
> Pateikiamas straipsnis apie tą sritį.
3. Straipsniui atverti palieskite pavadinimą.
Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo
rodyklę.
20
Parankiniai
Paspauskite ženklą, kad
pasiektumėte parankinius
straipsnius. Paspauskite
straipsnį, kad perskaitytumėte visą jo turinį.
Straipsnių įrašymas į parankinius arba
naikinimas iš jų
Įrašykite straipsnį į parankinius, paspausdami
viršutiniame dešiniajame kampe esančią
(kai straipsnis atvertas). Įrašius straipsnį į
parankinius, žvaigždutė užpildoma: .
Kaip naudotis viršutinio meniu
paieškos funkcija
1.
2. Įveskite raktinį žodį, pvz., „seatbelt“ (saugos diržas).
> Įvedant raides, pateikiami straipsnių ir
kategorijų pasiūlymai.
3. Palieskite straipsnį arba kategoriją, kad
atvertumėte.
Susijusi informacija
Norėdami pašalinti straipsnį iš parankinių, vėl
paspauskite žvaigždutę esamame straipsnyje.
•
Vaizdo įrašas
•
•
Paspauskite ženklą, kad peržiūrėtumėte trumpus įvairių
automobilio funkcijų instrukcinius vaizdo įrašus.
Information
Palieskite ženklą, kad gautumėte informacijos apie tai,
kuri automobilio savininko
versija yra automobilyje ir
kitos naudotojui naudingos
informacijos.
automobilio savininko
Paspauskite
vadovo viršutiniame meniu. Ekrano apatinėje dalyje pasirodo klaviatūra.
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 17)
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 119)
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 22)
SAVININKO INFORMACIJA
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Automobilio savininko vadovą galima kaip
programėlę3 atsisiųsti iš „App Store“ ir
„Google Play“. Programėlė pritaikyta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.
mobilio dalys ir įdiegtos interaktyviosios sritys,
kurias paspaudus atveriami straipsniai, susiję
su konkrečia sritimi. Turinyje galime vykdyti
paiešką, o įvairūs skirsniai sudaryti taip, kad
būtų lengviau naršyti.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Daugiau informacijos apie jūsų automobilį
pateikiama „Volvo Cars“ interneto svetainėje
ir pagalbos svetainėje.
Pagalba internete
Apsilankykite adresu support.volvocars.com.
Pagalbos svetainė pasiekiama daugelyje rinkų.
Joje rasite pagalbos dėl įvairių funkcijų, pvz.,
internetinių paslaugų ir funkcijų, „Volvo On
Call“*, navigacijos sistemos* ir programėlių.
Vaizdo įrašuose ir laipsniškai pateiktose
instrukcijose aiškinamos įvairios procedūros,
pvz., kaip prijungti automobilį prie interneto
per mobilųjį telefoną.
Atsisiunčiama informacija
Savininko vadovą galima kaip
mobiliąją programėlę atsisiųsti iš „App Store“ ir
„Google Play“. Pasinaudoję
čia pateiktu QR kodu, galėsite atsisiųsti programėlę tiesiogiai. Kitas būdas – „App
Store“ arba „Google Play“ atlikite paiešką
„Volvo manual“ („Volvo“ vadovas).
Programėlėje yra vaizdo įrašas su išorės ir
vidaus vaizdais: juose pažymėtos įvairios auto3 Tinka
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“ yra
galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės
pagalbos puslapio.
Mobiliąją programėlę galima atsisiųsti iš „App Store“
ir „Google Play“.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 22)
Automobilio savininko vadovai PDF
formatu
Automobilio savininko vadovai siūlomi atsisiųsti PDF formatu. Pasirinkite automobilio
modelį ir modelio metus, kad atsisiųstumėte
pageidaujamą vadovą.
}}
tam tikriems mobiliesiems įrenginiams.
* Parinktis / priedas.
21
SAVININKO INFORMACIJA
||
Kaip susisiekti
Techninės pagalbos svetainėje pateikiama
išsami klientų techninės pagalbos skyriaus ir
jūsų artimiausio „Volvo“ atstovo kontaktinė
informacija.
Prisijungimas prie „Volvo Cars“
interneto svetainės
Sukurkite asmeninį „Volvo ID“ ir prisijunkite
prie www.volvocars.com. Prisijungus galima
peržiūrėti priežiūros duomenis, sutartis, garantijas bei kitą informaciją. Čia taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir programinę įrangą.
Susijusi informacija
•
22
Volvo ID (p. 26)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Kad geriau susipažintumėte su savo naujuoju
automobilį, prieš pirmąjį kartą važiuodami
perskaityti automobilio savininko vadovą.
Perskaitę automobilio savininko vadovą susipažinsite su naujomis funkcijomis, gausite
patarimų, kaip valdyti automobilį skirtingose
situacijose, ir sužinosite, kaip išnaudoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite
automobilio savininko vadove esančias saugos
instrukcijas.
Šios automobilio savininko informacijos
paskirtis – paaiškinti visas galimas „Volvo“
transporto priemonės funkcijas, pasirinktis ir
papildomą įrangą. Ji nėra garantija, kad visos
šios savybės, funkcijos ir parinktys bus pasiekiamos kiekvienoje transporto priemonėje.
Tam tikri naudojami terminai gali tiksliai nesutapti su pardavimo, rinkodaros ir reklamos
medžiagoje naudojamais terminais.
© „Volvo Car Corporation“
Parinktys / priedai
Be standartinės įrangos savininko vadove
aprašomos parinktys (gamykloje montuojama
įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
Visos išleidimo metu žinomos pasirinktys ir
visa papildoma įranga yra pažymėta žvaigždute: *.
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių
įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
Siekdami tobulinti gaminius, nuolat vykdome
su tuo susijusius darbus. Dėl modifikavimo
informacija, aprašai ir iliustracijos, pateikiamos
automobilio savininko vadove, gali skirtis nuo
automobilio įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.
Neišneškite šio vadovo iš automobilio: jei kiltų
problemų, neturėsite reikiamos informacijos
apie tai, kur ir kaip kreiptis profesionalų pagalbos.
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
* Parinktis / priedas.
SAVININKO INFORMACIJA
PASTABA
Žalos turtui pavojus
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas / paveikslėlis
juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad
būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui aktuali
informacija yra pateikiama atitinkamose jo
vietose priklijuotuose lipdukuose.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukų, skirtų aiškiu būdu perteikti svarbią informaciją. Toliau
pateikiame automobilyje esančių lipdukų
sąrašą nuo svarbesnių – įspėjamųjų iki mažiau
svarbių – informacinių.
Įspėjimas apie galimas traumas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei
pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie
esantį pavojų, kurio nepaisant galima padaryti
žalą turtui.
Informacija
Iliustracijos ir vaizdo įrašai
Šiame savininko vadove naudojamos iliustracijos ir vaizdo įrašai kartais būna bendro pobūdžio ir skirti pateikti bendrą tam tikros funkcijos vaizdą ar pavyzdį. Jie gali skirtis nuo tikros
automobilio išvaizdos, priklausomai nuo įrangos lygio ir rinkos.
Susijusi informacija
Juodi ISO ženklai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima susižaloti arba
žūti.
•
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 17)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 21)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 21)
23
SAVININKO INFORMACIJA
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Automobilio savininko vadovas yra atspausdintas ant popieriaus iš valdomų miškų.
„Forest Stewardship Council“ (FSC)® ženklas
reiškia, kad spausdinto savininko vadovo
popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
24
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 28)
JŪSŲ „VOLVO“
JŪSŲ „VOLVO“
Volvo ID
„Volvo ID“ – tai asmeninis ID, suteikiantis prieigą prie įvairių paslaugų, naudojantis vienu
naudotojo vardu ir slaptažodžiu.
PASTABA
Siūlomos paslaugos laikui bėgant gali kisti.
Jos priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„Volvo On Call“ programėlė* – patikrinkite
savo automobilį telefonu. Pavyzdžiui,
galite patikrinti degalų lygį, parodyti artimiausią degalinę ir užrakinti automobilį
nuotoliniu būdu.
•
Siųsti į automobilį – siųskite adresus iš
internetinių žemėlapio tarnybų tiesiai į
automobilį.
•
Rezervuoti priežiūrą ir remontą – užregistruokite autoservisą / įgaliotąjį atstovą svetainėje volvocars.com ir rezervuokitės priežiūros darbus tiesiai iš automobilio.
„Volvo ID“ galima sukurti automobilyje, svetainėje volvocars.com arba naudojantis „Volvo
On Call“ programėle1.
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
•
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
(p. 26)
Volvo ID galima sukurti skirtingais būdais. Jei
„Volvo ID“ sukuriamas adresu volvocars.com
arba naudojant „Volvo On Call“ programėlę2,
„Volvo ID“ taip pat būtina priregistruoti prie
automobilio, kad būtų galima naudotis įvairiomis „Volvo ID“ paslaugomis.
„Volvo ID“ sukurkite su „Volvo
ID“programėle
1. Atsisiųskite „Volvo ID“ programėlę naudodamiesi Atsisiuntimo centras (centrinio
ekrano programėlių rodinyje).
•
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 579)
2. Paleiskite programėlę ir užregistruokite
asmeninį el. pašto adresą.
Užregistravus „Volvo ID“ automobilyje, tampa
pasiekiamos kelios paslaugos. Tam pačiam
automobiliui galima naudoti kelis „Volvo ID“, o
keli automobiliai netgi gali būti susieti su tuo
pačiu „Volvo ID“.
Susijusi informacija
3. Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> „Volvo ID“ sukuriamas ir automatiškai
užregistruojamas jūsų automobilyje.
Dabar galima naudotis „Volvo ID“
paslaugomis.
PASTABA
Pakeitus paslaugos (pvz., „Volvo On Call“)
naudotojo vardą / slaptažodį, jie automatiškai pakeičiami ir kitoms paslaugoms.
1 Jei naudojatės „Volvo On Call“*.
2 Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
26
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
„Volvo Cars“ interneto svetainėje sukurkite
„Volvo ID“
1. Eikite į www.volvocars.com ir prisijunkite3
naudodamiesi viršutiniame dešiniajame
kampe pateikta piktograma. Pasirinkite
„Sukurti „Volvo ID“.
2. Įveskite asmeninio el. pašto adresą.
3. Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti ID automobilyje.
„Volvo On Call“ programėlėje4 sukurkite
„Volvo ID“
1. Į telefoną atsisiųskite naujausią Volvo On
Call programėlės versiją, pvz., iš „App
Store“, „Windows Phone“ arba „Google
Play“.
2. Pasirinkite sukurti „Volvo ID“.
3. Atsidaro „Volvo ID“ sukūrimui skirtas.
Įrašykite prašomą informaciją.
4. Pažymėkite langelį, kad sutinkate su sąlygomis ir nuostatais.
5. Paspauskite mygtuką, kuris sukuria jūsų
„Volvo ID“.
6. Pateiktuoju adresu išsiunčiamas el. laiškas. Patvirtinkite, kad adresas teisingas.
> Dabar „Volvo ID“ yra paruoštas naudoti.
Jūsų „Volvo ID“ užregistravimas
automobiliui
Jei sukūrėte savo „Volvo ID“ internetu arba per
Volvo On Call programėlę, užregistruokite jį
savo automobilyje:
1.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Volvo ID (p. 26)
Programėlių atsisiuntimas (p. 474)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 577)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Jei to dar nepadarėte, atsisiųskite
„Volvo ID“ programėlę naudodamiesi
Atsisiuntimo centras centrinio ekrano
programėlių rodinyje.
PASTABA
Kad galėtumėte atsisiųsti programėlių,
automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
2. Paleiskite programėlę ir įveskite savo
„Volvo ID“ / savo el. pašto adresą.
3. Vykdykite instrukcijas, automatiškai
atsiųstas su jūsų „Volvo ID“ susietu el.
pašto adresu.
> Jūsų „Volvo ID“ yra užregistruotas
automobilyje. Dabar galima naudotis
„Volvo ID“ paslaugomis.
3 Prieinama tam tikrose rinkose.
4 Automobiliai su „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas.
27
JŪSŲ „VOLVO“
Drive-E – didesnis važiavimo
malonumas
duktus bei sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama kurti saugesnius ir efektyvesnius pro-
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo
Car“ veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms
operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame
galvodami apie visus automobilio gyvavimo
ciklo etapus, įvertindami, kokį poveikį aplinkai
jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir
perdirbimo. Bazinis „Volvo Cars“ principas kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo poveikio nei tas,
kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkosauginės veiklos pagrindas yra
efektyvesnių ir mažiau teršiančių transmisijų
28
Drive-E vystymas. „Volvo“ taip pat yra svarbi
asmens aplinka – pavyzdžiui, oras „Volvo“
viduje yra švaresnis nei lauke dėl klimato kontrolės sistemos.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius
aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO
14001, nes taip palaikomas sisteminis požiūris
į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį tobulinimą kai daromas
mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas
taip pat reiškia, kad laikomasi galiojančių
aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų. „Volvo“
taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio
aplinkai jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas, „Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos
pagrindas – pastangos mažinti degalų sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų emisiją.
„Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su kitais tokios pačios klasės
automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau
JŪSŲ „VOLVO“
kuro, nes išmeta mažesnį kiekį šiltnamio
efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio.
Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką
Energiją taupantis ir ekonomiškas automobilis
gali prisidėti prie mažesnio poveikio aplinkai ir
sumažinti išlaidas jo savininkui. Jūs kaip vairuotojas galite lengvai sumažinti degalų
sąnaudas bei sutaupyti pinigų ir prisidėti prie
geresnės aplinkos kūrimo. Pateikiame keletą
patarimų:
•
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį.
Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (maždaug 50 myl./val.) arba nukritus žemiau
50 km/h (maždaug 30 myl./val.), padidėja
energijos sąnaudos.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos knygelėje rekomenduojamų automobilio techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja
eiga: jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų
sustojimų ir netolygus greitis didina
degalų sąnaudas.
•
Prieš užvesdami variklį šaltu oru, panaudokite paruošimą*: dėl to reikės mažiau energijos varikliui užvesti ir lėčiau dėvėsis komponentai. Variklis greičiau pasieks įprastą
darbinę temperatūrą, o tai leis sumažinti
sąnaudas ir emisiją.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas
atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia utilizuoti saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip
utilizuoti šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal
koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė. Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų
kiekis yra daug mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.
Švarus oras automobilio salone
Oro filtras neleidžia pro oro įsiurbimo angą į
automobilio saloną patekti dulkėms ir žiedadulkėms.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis
oras būtų valomas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras
lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta
uždara salono oro apytaka. Taip gali nutikti
esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams ir važiuojant tuneliu.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso
funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus
automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta ir
išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai kurios
detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra rankų
darbo. Salonas stebimas, ar esant, pvz., dideliam karščiui ir skaisčiai šviesai nesklinda
nemaloniai stiprūs kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų
automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos
būtų nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie švaresnės aplinkos. Jei „Volvo”
autoservisams patikėsite savo automobilio
techninį aptarnavimą ir priežiūrą, tai taps
„Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų užkirstas
kelias teršalų patekimui į aplinką. Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir turi reikiamų
priemonių, kad būtų garantuota tinkama aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti
beveik visą automobilį. Todėl automobilio
paskutinio savininko prašoma susisiekti su
* Parinktis / priedas.
}}
29
JŪSŲ „VOLVO“
||
atstovu, kuris pateiks informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
30
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 647)
Taupus važiavimas (p. 433)
Įjunkite ir išjunkite paruošimą* (p. 212)
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 24)
Oro kokybė (p. 191)
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
„IntelliSafe“ – pagalba vairuotojui
ir saugumas
„IntelliSafe“ – tai „Volvo Cars“ automobilių
saugos koncepcija. „IntelliSafe“ susideda iš
keleto sistemų5, kurių paskirtis – užtikrinti
didesnį kelionių automobiliu saugumą,
išvengti sužalojimų ir apsaugoti keleivius bei
kitus eismo dalyvius.
ĮSPĖJIMAS
Šios funkcijos yra pagalbinės: jos negali
padėti visose situacijose ir bet kokiomis
sąlygomis.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių
eismo taisyklių bei reikalavimų.
Pagalba
Kad vairuotojui būtų saugiau važiuoti automobiliu, „IntelliSafe“ turi šias funkcijas.
•
•
•
•
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos
Tunelio aptikimas
Pilot Assist
*Cross Traffic Alert
*Blind Spot Information
Parkavimo pagalbos sistema*
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
5 Kai kurios iš šių
6 All Wheel Drive
•
•
•
•
•
•
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
•
•
•
Rear Collision Warning
•
Kelio ženklų informacija*
PASTABA
elektroninė stabilumo kontrolė
Perskaitykite kiekvienai atskirai sistemai
skirtus skyrius, kad visiškai suprastumėte
funkcijas ir sužinotumėte apie svarbius
įspėjimus.
Roll Stability Control
Greičio ribotuvas*
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
Driver Alert Control
Visų ratų pavara6
Saugos oro pagalvės
Susijusi informacija
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 146)
Sauga (p. 42)
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Prevencija
Siekiant padėti vairuotojui išvengti eismo
įvykių, „IntelliSafe“ turi šias funkcijas.
• City Safety
• Įspėjimas apie atstumą*
• Eismo juostos laikymo pagalba
• Susid. vengimo pagalba
Apsauga
Siekiant apsaugoti vairuotoją ir keleivius tam
tikrose situacijose avarijos atveju, „IntelliSafe“
turi šias kartu veikiančias funkcijas.
•
•
Whiplash Protection System
Saugos diržai su saugos diržų įtempikliais
sistemų įrengiamos standartiškai, tuo tarpu kitos yra pasirinktinės. Jos gali skirtis priklausomai nuo rinkos, modelio metų ir automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
31
JŪSŲ „VOLVO“
„Sensus“ – interneto ryšys ir
pramogos
„Sensus“ suteikia galimybę naudoti įvairių
tipų programėles ir paversti automobilį
„Wi-Fi“ interneto prieigos tašku.
Tai – „Sensus“
„Sensus“ siūlo išmanią sąsają ir ryšį su skaitmeniniu pasauliu. Patogi navigacijos struktūra
leidžia, kai reikia, gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.
cija. Informacija rodoma skirtingose vietose
pagal tai, kokie yra vairuotojo prioritetai.
„Sensus“ apima visas automobilio sistemas,
susijusias su pramogomis, interneto ryšiu,
navigacija* ir naudotojo sąsaja tarp vairuotojo
bei automobilio. Būtent „Sensus“ leidžia jums
užmegzti ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu.
Informacija reikiamu laiku ir reikiamoje
vietoje
Įvairiuose automobilyje įrengtuose ekranuose
reikiamu momentu suteikiama aktuali informa-
32
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
Skirtingų tipų informacija rodoma skirtinguose ekranuose, priklausomai nuo jai suteikiamo prioriteto.
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacijos apie
greitį ir, pvz., priimamus skambučius arba grojamus kūrinius. Ekranas valdomas dviem vairo
klaviatūromis.
Centrinis ekranas
Vairuotojo ekranas7.
7
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
}}
33
JŪSŲ „VOLVO“
||
Iš jutiklinio centrinio ekrano galima valdyti
daugelį pagrindinių automobilio funkcijų. Todėl
fizinių mygtukų ir valdymo elementų skaičius
automobilyje yra minimalus. Ekraną galima
valdyti net ir mūvint pirštines.
Iš čia yra valdomos, pvz., klimato kontrolės ir
pramogų sistemos bei sėdynių padėtis*. Atsiradus galimybei, į centriniame ekrane rodomą
informaciją gali reaguoti vairuotojas arba kitas
automobilyje esantis asmuo.
Balso atpažinimo sistema
Vairuotojas gali naudotis valdymo balsu sistema neatitraukdamas rankų nuo vairo.
Sistema supranta natūralią
kalbą. Naudokite balso atpažinimo funkciją norėdami,
pavyzdžiui, pagroti dainą,
kam nors paskambinti, padidinti temperatūrą
arba perskaityti teksto pranešimą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
34
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
Balso atpažinimas (p. 135)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Interneto prieigos bendrinimas iš automobilio, naudojantis „Wi-Fi“ interneto prieigos tašku (p. 513)
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
Programinės įrangos naujiniai
Duomenų įrašymas
Siekiant, kad jūs ir kiti „Volvo“ klientai galėtų
maksimaliai išnaudoti savo automobilius,
„Volvo“ nepertraukiamai tobulina automobilių
sistemas ir jums siūlomas paslaugas.
Vykdant jūsų automobilio priežiūros darbus
pas įgaliotąjį „Volvo“ atstovą, galima atnaujinti
jūsų „Volvo“ programinę įrangą į naujausią versiją. Naujausias programinės įrangos naujinys
suteikia jums galimybę naudotis jame įdiegtais
patobulinimais, įskaitant ir ankstesnių naujinių
patobulinimus.
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto
priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius
įrašoma automobilyje.
Šioje transporto priemonėje veikia sistema
„Event Data Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir įrašyti duomenis, susijusius
su eismo įvykiais ar galimo susidūrimo situacijomis, kai, pvz., išsiskleidžia saugos oro
pagalvė arba transporto priemonė kliudo kelyje
esančią kliūtį. Duomenys įrašomi siekiant, kad
būtų geriau suprantama, kaip skirtingose
situacijose veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirta duomenims, susijusiems su
transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Papildomos informacijos apie išleistus naujinius ir atsakymus į dažnai užduodamus klausimus rasite support.volvocars.com.
PASTABA
Funkcijos po atnaujinimo gali skirtis atsižvelgiant į rinką, modelį, modelio metus ir
parinktis.
Susijusi informacija
•
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
(p. 32)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 577)
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema skirta duomenims, susijusiems su šiomis
situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir
keleivio saugos diržai
Ši informacija gali mums padėti suprasti aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo įvykiai, sužalo-
jami žmonės ir padaroma žala. EDR įrašo tik
tuos duomenis, kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR neįrašinėja jokių duomenų
esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat
sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja
transporto priemonę ar eismo įvykio arba
galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos
šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais
duomenimis kartu su asmeniniais duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus eismo
įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis
reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų
patikrai ir stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis esant įprastinėms vairavimo sąlygoms,
bet visų pirma jie registruoja gedimus, kurie
daro poveikį transporto priemonės funkcionalumui ir veikimui, arba aktyvinus transporto
priemonės vairuotojo pagalbos funkciją (pvz.,
„City Safety“ ir automatinio stabdymo funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad
techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai
galėtų nustatyti ir pašalinti bet kuriuos transporto priemonės gedimus. Registruotos informacijos reikia ir tam, kad „Volvo“ galėtų įvykdyti įstatymuose ir valdžios organų nustatytus
teisinius reikalavimus. Transporto priemonėje
registruota informacija saugoma jos kompiute}}
35
JŪSŲ „VOLVO“
ryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Paslaugų teikimo sąlygos ir
nuostatai
Be to, registruotą informaciją galima naudoti
kaip visumą tyrimams atlikti ar gaminiams
kurti siekiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
„Volvo“ siūlo paslaugų, padedančių padidinti
automobilio saugumą ir komfortą.
Šios paslaugos apima viską – nuo skubios
pagalbos iki navigacijos ir įvairių techninės
priežiūros paslaugų.
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių
teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti atskleisti šio pobūdžio informaciją policijai arba
kitoms institucijoms, kurios gali pareikšti teisę
į tokią prieigą. Siekiant perskaityti ir išaiškinti
įrašytą informaciją, reikia specialios techninės
įrangos, kurią turi „Volvo“ ir su bendrove sutartis pasirašę autoservisai. „Volvo“ atsako už
saugų informacijos, kuri yra perduodama
„Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros
metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad
tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus. Dėl papildomos
informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
36
Prieš pradedant naudotis paslaugomis svarbu,
kad perskaitytumėte pagalbos informaciją dėl
paslaugų teikimo sąlygų ir nuostatų adresu
www.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
Klientų privatumo politika (p. 36)
Klientų privatumo politika
„Volvo“ gerbia ir saugo visų mūsų interneto
svetainės lankytojų saugumą.
Šioje politikoje nagrinėjami klientų duomenų ir
asmens informacijos tvarkymo klausimai. Tikslas – suteikti dabartiniams, buvusiems ir būsimiems klientams bendrojo pobūdžio informacijos apie:
•
aplinkybes, kurioms esant, renkame ir
apdorojome jūsų asmeninius duomenis;
•
mūsų renkamus asmeninių duomenų
tipus;
•
priežastį, kodėl renkame jūsų asmeninius
duomenis;
•
tai, kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis.
Daugiau informacijos apie politiką ieškokite
pagalbos informacijoje adresu
www.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 515)
•
Paslaugų teikimo sąlygos ir nuostatai
(p. 36)
•
Duomenų įrašymas (p. 35)
JŪSŲ „VOLVO“
Svarbi informacija apie priedus ir
pagalbinę įrangą
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako, kad automobilis
būtų vairuojamas saugiai, laikantis visų
galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio
elektroninės sistemos veikimas.
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius
priedus, o jų įrengimo darbus patikėti tik
parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią programinę įrangą į automobilio
kompiuterio sistemą.
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių
įstatymų bei taisyklių.
Šiame vadove aprašytos parinktys arba priedai
yra pažymėti žvaigždute. Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į „Volvo“
atstovą.
Taip pat svarbu užtikrinti, kad automobilio
techninė ir bendroji priežiūra būtų vykdomos pagal „Volvo“ rekomendacijas: žr.
savininkui skirtą informaciją bei techninės
priežiūros ir garantijos knygelę.
Jei bortinio kompiuterio informacija skiriasi
nuo spausdinto automobilio savininko
vadovo, pirmumas visada teikiamas spausdintai informacijai.
Susijusi informacija
•
•
•
Priedų įrengimas (p. 37)
Įrangos prijungimas prie automobilio diagnostinio lizdo (p. 38)
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 22)
Priedų įrengimas
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius priedus, o jų įrengimo darbus patikėti
tik parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“
priežiūros technikams. Tam tikri priedai veikia
tik įdiegus susijusią programinę įrangą į automobilio kompiuterio sistemą.
• „Volvo“ originalūs priedai yra išbandyti siekiant užtikrinti darnią sąveiką su automobilio našumo, saugos ir emisijos kontrolės
sistemomis. Be to, parengtas ir kvalifikuotas „Volvo“ autoserviso technikas žinos,
kokius priedus galima saugiai įrengti jūsų
„Volvo“ automobilyje. Prieš montuodami
savo automobilyje bet kokius priedus,
būtinai kreipkitės patarimo į parengtą ir
kvalifikuotą „Volvo“ autoserviso techniką.
•
„Volvo“ nepatvirtinti priedai gali nebūti
konkrečiai išbandyti su jūsų automobiliu ir
gali jam netikti.
•
Jei įrengsite priedus, kurių „Volvo“ neišbandė arba jei leisite kitiems patirties
neturintiems asmenims įrengti priedus,
gali nukentėti kai kurios automobilio
našumo arba saugos sistemos.
•
Jokia naujo automobilio garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl
nepatvirtintais būdais arba netinkamai
įrengtų priedų. Papildomos informacijos
apie garantijos informaciją rasite techninės
priežiūros ir garantijos knygelėje. „Volvo“
}}
37
JŪSŲ „VOLVO“
||
neprisiima jokios atsakomybės už žūtis,
susižalojimus ar sąnaudas, kurių priežastimi taps sumontuoti neoriginalūs priedai.
Susijusi informacija
•
Svarbi informacija apie priedus ir pagalbinę įrangą (p. 37)
Įrangos prijungimas prie
automobilio diagnostinio lizdo
Netinkamai prijungus ir įdiegus programinę
įrangą ar diagnostines priemones, gali būti
neigiamai paveikta automobilio elektroninė
sistema.
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius
priedus, o jų įrengimo darbus patikėti tik
parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią programinę įrangą į automobilio
kompiuterio sistemą.
Duomenų ryšio jungtis („On-board Diagnostic“,
OBDII) įrengta po prietaisų skydeliu, vairuotojo
pusėje.
38
PASTABA
„Volvo Cars“ neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes, jei prie „On-board
Diagnostic“ lizdo (OBDII) bus jungiama
neautorizuota įranga. Šį lizdą naudoti reikia
patikėti tik parengtiems ir kvalifikuotiems
„Volvo“ autoserviso technikams.
Susijusi informacija
•
Svarbi informacija apie priedus ir pagalbinę įrangą (p. 37)
JŪSŲ „VOLVO“
Automobilio identifikacinio
numerio rodymas
Vairuotojo blaškymasis
Pavyzdžiui, susisiekus su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu dėl „Volvo On Call“ abonemento, reikės pateikti automobilio identifikacinį numerį
(VIN8).
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Eikite į Sistema Sistemos informacija
Automobilio identifikacijos Nr..
> Pateikiamas automobilio identifikacinis
numeris.
Kitas būdas surasti VIN – pažiūrėti į prietaisų
skydelį per automobilio priekinį stiklą, pirmajame techninės priežiūros ir garantijos knygelės puslapyje arba automobilio registracijos
liudijime.
8 Vehicle
Identification Number
Visuose modeliuose VIN yra panašioje vietoje.
Vairuotojas privalo padaryti viską, kad užtikrintų savo, keleivių ir kitų kelių eismo dalyvių
saugą. Šios atsakomybės dalis – nesiblaškyti,
pvz., vairuojant nedirbti kitų darbų, nesusijusių su automobilio valdymu.
Jūsų naujajame „Volvo“ yra (arba gali būti)
gausaus turinio pramogų ir ryšių sistemų. Tai
gali būti mobilieji telefonai su laisvų rankų
įranga, navigacijos sistemos ir garso sistemos,
turinčios įvairiausių funkcijų. Be to, taip pat
galite turėti kitų asmeninių nešiojamųjų elektroninių įrenginių. Naudojami tinkamai ir saugiai, tokie įrenginiai gali praturtinti vairavimo
patirtį. Vis dėlto, netinkamai naudojami jie gali
blaškyti jūsų dėmesį.
Norėtumėme pateikti jums keletą įspėjimų dėl
tokių sistemų, siekdami akcentuoti „Volvo“
rūpestį jūsų sauga. Niekada nenaudokite automobilyje įrenginio ar funkcijos taip, kad nukreiptumėte dėmesį nuo saugaus vairavimo.
Nukreipus dėmesį, gali įvykti rimtas autoįvykis.
Be šių bendrojo pobūdžio įspėjimų siūlome
keletą patarimų, kaip naudotis naujomis automobilyje galinčiomis būti funkcijomis:
}}
39
JŪSŲ „VOLVO“
||
ĮSPĖJIMAS
•
Vairuodami niekada nesinaudokite rankoje laikomu mobiliuoju telefonu. Kai
kuriuose regionuose vairuotojui draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu,
kai automobilis juda.
•
Jei automobilyje įrengta navigacijos
sistema, planinį maršrutą galima nustatyti ir keisti tik kai automobilis stovi.
•
Niekada neprogramuokite garso sistemos, kai automobilis juda. Programuokite radijo išankstines nuostatas, kai
automobilis stovi, ir po to jomis naudokitės, kad greičiau ir paprasčiau iškviestumėte pageidaujamas radijo stotis.
•
Kai automobilis juda, nesinaudokite
nešiojamaisiais arba delniniais kompiuteriais.
Susijusi informacija
•
40
Garsas, medija ir internetas (p. 472)
SAUGA
SAUGA
Sauga
ĮSPĖJIMAS
Transporto priemonėje sumontuotos kelios
saugos sistemos, kurios veikia kartu apsaugoti transporto priemonės vairuotoją ir keleivius avarijos atveju.
Automobilyje yra keletas jutiklių, kurie reaguoja avarijos metu ir, atsižvelgiant į konkrečią
avarinę situaciją, aktyvina įvairias saugos sistemas, pvz., įvairių rūšių saugos oro pagalves ir
saugos diržų įtempiklius. Priklausomai nuo
konkrečios eismo įvykio situacijos, pvz., susidūrimas skirtingais kampais, apsivertimas ar
nuvažiavimas nuo kelio, kad suteiktų gerą
apsaugą, šios sistemos reaguoja skirtingai.
Jei įspėjamasis ženklas lieka šviesti arba
įsijungia važiuojant ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas SRS oro pagalvė
Reikia skubiai vykti į autoservisą, tai
reiškia, kad neveikia tam tikra vienos iš saugos sistemų dalis. „Volvo“ rekomenduoja
kaip įmanoma greičiau susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite įvairių automobilio saugos sistemų.
Netinkamai vykdant darbus su bet kuria iš
sistemų, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali
rimtai susižaloti. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Yra ir mechaninių saugos sistemų, pvz.,
„Whiplash Protection System“. Automobilis
sukonstruotas taip, kad didžioji susidūrimo
jėgos dalis būtų paskirstyta sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir kitoms kėbulo
dalims.
Pažeidus svarbią automobilio funkciją, po susidūrimo gali būti aktyvintas automobilio saugos
režimas.
mas.
Įspėjamasis ženklas vairuotojo ekrane
Susijusi informacija
Įspėjamasis ženklas vairuotojo
ekrane pasirodo, kai automobilio
elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II. Jei automobilio saugos sistema veikia sklandžiai, ženklas dingsta
po maždaug 6 sekundžių.
42
Sugedus specifiniam įspėjamajam
ženklui, vietoj jo įsijungia bendrasis
įspėjamasis ženklas ir vairuotojo
ekrane parodomas tas pats praneši-
•
•
•
•
•
Sauga nėštumo metu (p. 43)
Saugos diržai (p. 45)
Saugos oro pagalvės (p. 50)
Whiplash Protection System (p. 43)
Safety mode (p. 57)
•
Vaikų sauga (p. 59)
SAUGA
Sauga nėštumo metu
Svarbu, kad nėštumo laikotarpiu saugos diržas būtų naudojamas tinkamai ir nėščiosios
vairuotojos nustatytų tinkamą sėdėjimo
padėtį.
Saugos diržas
Pasistenkite sėdynę atitraukti tiek, kad tarp
pilvo ir vairo būtų kuo didesnis tarpas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 42)
Saugos diržai (p. 45)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 176)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 177)
Whiplash Protection System
„Whiplash Protection System“ (WHIPS)
sumažina kaklo traumų pavojų. Sistemą
sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai ir
sėdynės pasostė, taip pat – ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių galvos atramos.
WHIPS sistema suveikia smūgio į automobilio
galinę dalį atveju. Jos veikimas priklauso nuo
susidūrimo kampo ir greičio, atsitrenkusio
automobilio tipo ir kitų veiksnių.
Suveikus sistemai WHIPS, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal, o sėdynės pasostės – žemyn, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio sėdėjimo padėtis. Jų
judėjimas padeda absorbuoti dalį kylančių
jėgų, kurios gali sukelti kaklo traumą.
ĮSPĖJIMAS
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per
pilvo šoną.
WHIPS yra saugos diržų papildinys. Visada
naudokite saugos diržą.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir
eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai
pakilti. Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite,
kad jis būtų gerai prigludęs prie kūno. Be to,
patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs.
Sėdėjimo padėtis
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę ir
vairą taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai pasiektų pedalus ir vairą).
}}
* Parinktis / priedas.
43
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
sėdynės ar WHIPS. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu priekines sėdynes veikia stipri
apkrova, pavyzdžiui, susidūrimo metu,
sėdynes reikia pakeisti. Kai kurios sėdynių
apsauginės savybės gali dingti, net jeigu
atrodo, kad jos nepažeistos.
ĮSPĖJIMAS
Nespauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės atlošo.
Nulenkus galinės sėdynės atlošą, būtina
pritvirtinti bagažinėje visus krovinius, kad
avarijos metu jie nenuslystų iki priekinės
sėdynės atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Jei galinės sėdynės atlošas yra nulenktas
arba ant galinės sėdynės sumontuota atgal
apgręžta vaikiška automobilinė kėdutė, atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti
pirmyn, kad ji nesiliestų su nulenktu atlošu
arba vaikiška kėdute.
WHIPS ir vaikiškos kėdutės
WHIPS nesumažina automobilio apsaugos,
kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 42)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 176)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 177)
Rear Collision Warning* (p. 341)
Sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema užtikrintų gerą apsaugą,
vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti, kad sistemos veikimui niekas netrukdytų.
Nepalikite daiktų ant grindų, po priekinėmis sėdynėmis ar ant galinės sėdynės, kadangi jie gali neleisti
veikti sistemai WHIPS.
44
Prieš pradėdami važiuoti, tinkamai atsisėskite
priekinėje sėdynėje.
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir
jai skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis atstumas.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Saugos diržai
ĮSPĖJIMAS
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių.
Kad užtikrintų gerą apsaugą svarbu, kad saugos diržas būtų prigludęs prie kūno. Nenulenkite atlošo pernelyg daug atgal. Saugos diržas
suprojektuotas saugoti keleivį, sėdintį normalioje padėtyje.
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti
visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo
apsauginės savybės gali dingti, net jeigu
atrodo, kad saugos diržas nepažeistas.
Saugos diržą reikia pakeisti ir tada, jei yra
nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių.
Naujo saugos diržo tipas turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos diržas.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite
saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar
tvirtinimo detalių, kadangi kitaip diržai
nebus tinkamai įtempiami.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas
arba naudojamas neteisingai, apsauga,
kurią susidūrimo metu teikia saugos oro
pagalvė, gali sumažėti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 42)
Saugos diržo įtempiklis (p. 47)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 45)
Saugos diržų prisisegimas ir
atsisegimas
Prieš pradėdami važiuoti užtikrinkite, kad visi
keleiviai būtų prisisegę saugos diržus.
Saugos diržų prisisegimas
1.
Lėtai patraukite saugos diržą ir įsitikinkite,
kad jis nėra susuktas ar pažeistas.
PASTABA
Kiekviename saugos dirže sumontuota
inercinė ritė, kuri užsifiksuoja šiose situacijose:
•
•
•
•
jei diržas ištraukimas per greitai;
stabdant ir spaudžiant akceleratorių;
jei automobilis smarkiai pasvyra į priekį;
važiuojant posūkiuose.
Durelių ir saugos diržo priminimas
(p. 48)
}}
45
SAUGA
||
2. Prisisekite saugos diržą, įkišdami užsegimo ąselę į tam skirtą sagtį.
> Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas užsifiksavo.
3. Priekinėse sėdynėse galima reguliuoti saugos diržo aukštį.
ĮSPĖJIMAS
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam
skirtos pusės sagtį. Kitaip susidūrimo
atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti
kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Saugos diržas turi gulėti ant peties (o ne žemiau ant
rankos).
Suspauskite sėdynės įtvirtinimą ir pakelkite saugos diržą aukštyn arba nuleiskite
žemyn.
4. Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link
peties.
Nustatykite diržą kaip įmanoma aukščiau,
tačiau jis neturi trintis į jūsų gerklę.
Ties klubais esanti diržo atkarpa turi būti kuo žemiau
(ne ant pilvo).
46
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik
vienam asmeniui.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite
saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar
tvirtinimo detalių, kadangi kitaip diržai
nebus tinkamai įtempiami.
ĮSPĖJIMAS
Negadinkite saugos diržų ir nekiškite į sagtį
jokių pašalinių daiktų. Antraip susidūrimo
atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti
kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Saugos diržų atsisegimas
1.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
2. Jei saugos diržas visas nesusivyniojo,
įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržai (p. 45)
Saugos diržo įtempiklis (p. 47)
Durelių ir saugos diržo priminimas
(p. 48)
Saugos diržo įtempiklis
Automobilyje įrengti standartiniai saugos
diržų įtempikliai ir elektra valdomi* saugos
diržų įtempikliai, kurie gali įtempti saugos diržus avarinėse situacijose ir susidūrimų atveju.
Standartinis saugos diržo įtempiklis
detales ir padidindamas saugos sistemų, pvz.,
automobilio oro pagalvių, efektyvumą.
Pasibaigus kritinei situacijai, saugos diržas ir
elektrinis saugos diržo išankstinis įtempiklis
automatiškai atkuriami, tačiau juos galima
atkurti ir rankiniu būdu.
Priekinės sėdynės ir galinių sėdynių saugos
diržuose yra įprastiniai saugos diržų įtempimo
ribotuvai.
SVARBU
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio
pusėje tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis
saugos diržo įtempiklis.
Saugos diržų įtempikliai susidūrimo atveju
įtempia saugos diržą su pakankama jėga, kad
efektyviai nustatytų keleivį tinkamoje padėtyje.
ĮSPĖJIMAS
Elektrinis saugos diržo įtempiklis*
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos
diržuose įrengti elektriniai saugos diržų įtempikliai.
Saugos diržų įtempikliai veikia kartu ir gali būti
aktyvinami su vairuotojo pagalbos sistemomis
„City Safety“ bei „Rear Collision Warning“.
Kritinėse situacijose, pvz., staigiai stabdant,
nuvažiuojant nuo kelio ir pan. (pvz., jei automobilis ima verstis griovyje, pakyla nuo žemės
arba atsitrenkia į ant kokį nors objektą), slystant ar kilus susidūrimo pavojui, saugos diržo
įtempiklio elektrinis variklis gali įtempti saugos
diržą.
Elektrinis saugos diržo įtempiklis padeda
nustatyti keleivį į geresnę padėtį, sumažindamas pavojų jam trenktis į automobilio salono
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti
visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo
apsauginės savybės gali dingti, net jeigu
atrodo, kad saugos diržas nepažeistas.
Saugos diržą reikia pakeisti ir tada, jei yra
nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių.
Naujo saugos diržo tipas turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos diržas.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržai (p. 45)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 45)
* Parinktis / priedas.
}}
47
SAUGA
•
Elektrinio saugos diržo įtempiklio nustatymas iš naujo* (p. 48)
Elektrinio saugos diržo įtempiklio
nustatymas iš naujo*
•
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 53)
•
•
City Safety™ (p. 328)
Elektrinis saugos diržo įtempiklis suprojektuotas automatiškai nustatyti iš naujo, tačiau,
jei diržas lieka atleistas, jį galima nustatyti iš
naujo ir rankiniu būdu.
1. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje.
Rear Collision Warning* (p. 341)
Durelių ir saugos diržo priminimas
Sistema primena diržo neprisisegusiems
keleiviams jį prisisegti, be to, įspėja apie atidarytas dureles, variklio gaubtą ar dangtį.
Vairuotojo grafinis ekranas
2. Atsisekite saugos diržą ir vėl jį prisisekite.
> Saugos diržas ir elektrinis saugos diržo
įtempiklis nustatomi iš naujo.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti
visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo
apsauginės savybės gali dingti, net jeigu
atrodo, kad saugos diržas nepažeistas.
Saugos diržą reikia pakeisti ir tada, jei yra
nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių.
Naujo saugos diržo tipas turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos diržas.
Susijusi informacija
•
•
48
Saugos diržo įtempiklis (p. 47)
Saugos diržai (p. 45)
Grafinis vaizdas vairuotojo ekrane rodomas su skirtingų tipų įspėjimais. Įspėjimo spalva ant durų ir
bagažinės priklauso nuo transporto priemonės greičio.
Vairuotojo ekrano grafiniame vaizde parodoma, ant kurių sėdynių sėdi saugos diržus
prisisegę ir neprisisegę keleiviai.
Tame pačiame grafiniame vaizde parodoma,
jei variklio dangtis, bagažinė ar bet kurios
durelės yra atidarytos.
Grafiką galima patvirtinti, paspaudžiant mygtuką O, esantį vairo dešiniojoje klaviatūroje.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Priminimas užsisegti saugos diržą
Vaizdinis priminimas viršutiniame valdymo pulte.
Viršutiniame valdymo pulte ir vairuotojo
ekrane (įspėjamuoju ženklu) pateikiamas vaizdinis priminimas.
Garsinis priminimas priklauso nuo greičio,
važiavimo laiko ir atstumo.
Vairuotojo ir keleivių saugos diržų būsena
rodoma vairuotojo ekrane, kai diržai užsegti ar
atsegti.
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos
diržų priminimo sistema.
Priekinė sėdynė
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui neprisisegus saugos diržo, apie tai įspėja vaizdinis ir
garsinis priminimai.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo
sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos diržai yra prisegti. Kai prisisegami visi
reikiami saugos diržai, apie tai pranešama
vairuotojo ekrano grafikoje.
•
Jei kelionės metu kas nors galinėje sėdynėje atsisega saugos diržą, apie tai įspėja
vaizdinis ir garsinis signalai. Priminimas
dings, kai saugos diržas bus vėl prisisegtas.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržai (p. 45)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 45)
Priminimas apie dureles, variklio
dangtį, bagažinės dangtį ir degalų
bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės tinkamai neuždarytos, vairuotojo ekrane grafinis vaizdas informuoja, kas atidaryta. Kaip galima greičiau
sustokite saugioje vietoje ir pašalinkite problemos priežastį (uždarykite).
Jei automobilis važiuoja mažesniu
nei maždaug 10 km/h (6 myl./val.)
greičiu, vairuotojo ekrane užsidega
informacinis ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu, vairuotojo ekrane užsidega įspėjamasis ženklas.
49
SAUGA
Saugos oro pagalvės
Išsiskleidusios oro pagalvės
Automobilyje įrengtos įprastos ir užuolaidinės
oro pagalvės, skirtos vairuotojui ir keleiviams.
Jei bet kuri iš oro pagalvių išsiskleidžia, rekomenduojama elgtis taip:
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to,
ar buvo prisisegti saugos diržai. Taikoma
visoms saugos diržo padėtims.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro
pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio
susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai
pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena
arba daugiau saugos oro pagalvių, arba
neišsiskleistų nė viena.
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo“
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Niekada
nevažiuokite su išsiskleidusiomis saugos
oro pagalvėmis.
•
„Volvo“ rekomenduoja patikėti automobilio saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio
sveikatai.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą. Taip pat gali būti pažeisto kitos
saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos
sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės,
gali dirginti odą ir akis/jas pažeisti esant
intensyviam poveikiui. Dirginimo atveju,
plaukite šaltu vandeniu. Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro pagalvių audinys
gali sukelti trintį ir nudeginti odą.
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinė konsolė
apipilama vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite laidus nuo starterio akumuliatoriaus.
Nebandykite užvesti automobilio, nes gali
išsiskleisti oro pagalvės. Automobilio
nutempimas. „Volvo“ rekomenduoja
gabenti automobilį į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
50
Sauga (p. 42)
Vairuotojo oro pagalvės (p. 51)
Keleivio oro pagalvė (p. 52)
Šoninės oro pagalvės (p. 55)
•
Užuolaidinės oro pagalvės (p. 56)
SAUGA
Vairuotojo oro pagalvės
Papildomai prie saugos diržų automobilio vairuotojo pusėje įrengta vairo oro pagalvė ir
kelių oro pagalvė1.
malu. Visas procesas, įskaitant saugos oro
pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne
ilgiau nei keli dešimtadaliai sekundės.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite ir netvirtinkite jokių objektų ant
skydelio ar priešais jį, kur laikoma kelių oro
pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas
arba naudojamas neteisingai, apsauga,
kurią teikia saugos oro pagalvė susidūrimo
metu, gali sumažėti.
Susijusi informacija
•
•
Saugos oro pagalvės (p. 50)
Keleivio oro pagalvė (p. 52)
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant
grindų ir nugaras atremti į atlošą.
Vairuotojo priekinės sėdynės vairo ir kelių oro pagalvės1.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvės padeda apsaugoti vairuotoją nuo galvos, kaklo, veido, krūtinės, kelių bei kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė / saugos oro
pagalvės išsiskleidžia. Oro pagalvė sušvelnina
keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė
subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia
į oro pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio
salone pasirodo dūmų. Tai yra visiškai nor-
1
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali atsirasti trikčių ir asmenys gali
stipriai susižeisti.
Vairo oro pagalvės vieta
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji
yra pažymėta užrašu AIRBAG.
Kelių oro pagalvės1 vieta
Oro pagalvė įtaisyta apatinėje prietaisų skydelio dalyje vairuotojo pusėje. Jos dangtelis
pažymėtas užrašu AIRBAG.
Kelių oro pagalvė montuojama tik tam tikroms rinkoms skirtuose automobiliuose.
51
SAUGA
Keleivio oro pagalvė
Kaip priedas prie saugos diržų transporto
priemonės keleivio priekinės sėdynės šone
įrengta oro pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
Keleivio saugos oro pagalvės lipdukas
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas
arba naudojamas neteisingai, apsauga,
kurią teikia saugos oro pagalvė susidūrimo
metu, gali sumažėti.
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant
grindų ir nugaras atremti į atlošą.
ĮSPĖJIMAS
Priekinės sėdynės keleivio priekinė oro pagalvė.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvė padeda apsaugoti keleivį nuo galvos,
kaklo, veido, krūtinės, kelių bei kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė išsiskleidžia. Oro
pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį.
Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Jei taip
įvyko, automobilio salone pasirodo dūmų. Tai
yra visiškai normalu. Visas procesas, įskaitant
saugos oro pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą,
trunka ne ilgiau nei keli dešimtadaliai sekundės.
52
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali atsirasti trikčių ir asmenys gali
stipriai susižeisti.
Keleivio oro pagalvės vieta
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės.
Jos dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna
suaktyvinta visada.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro
pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams
ir suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro
pagalvė.
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas
ir deaktyvinimas*
Keleivio saugos oro pagalvę galima deaktyvinti, jei automobilyje yra jungiklis „Passenger
Airbag Cut Off Switch“ (PACOS).
Keleivio saugos oro pagalvės jungiklis yra prietaisų skydelyje keleivio pusės gale ir jį galima
pasiekti, kai atidarytos keleivio durelės.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna
suaktyvinta visada.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos oro pagalvės (p. 50)
Vairuotojo oro pagalvės (p. 51)
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 53)
ON – oro pagalvė aktyvinta, visi pirmyn
atsisukę keleiviai (vaikai ir suaugusieji) gali
saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
OFF – saugos oro pagalvė deaktyvinta,
vaikai atgal atsuktose vaikiškose automobilinėse kėdutėse gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
}}
* Parinktis / priedas.
53
SAUGA
||
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties OFF į ON.
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas Keleivio oro pagalvė įj.
Patvirtinkite.
PASTABA
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio
uždegimo sistemos padėtis I arba
žemesnė, nustačius automobilio elektros
sistemą į uždegimo padėtį II vairuotojo
ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug 6 sekundes
mirksi toliau nurodytas indikatorius.
2. Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami
ant vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O mygtuką.
> Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas viršutiniame valdymo pulte rodo, kad
priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė aktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro
pagalvė.
Kai priekinėje keleivio sėdynėje (įprastai)
sėdi pirmyn atsisukęs keleivis (vaikas ar
suaugusysis), turi būti įjungta jos saugos
pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
54
Keleivio oro pagalvės deaktyvinimas
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties ON į OFF.
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas Keleivio oro pagalv. išj.
Patvirtinkite.
PASTABA
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio
uždegimo sistemos padėtis I arba
žemesnė, nustačius automobilio elektros
sistemą į uždegimo padėtį II vairuotojo
ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug 6 sekundes
mirksi toliau nurodytas indikatorius.
SAUGA
2. Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami
ant vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O mygtuką.
SVARBU
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio
pusėje tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis
saugos diržo įtempiklis.
Šoninės oro pagalvės
Šoninės saugos oro pagalvės, įrengtos vairuotojo ir keleivio sėdynėse, avarijos metu
saugo krūtinę ir klubus.
Susijusi informacija
•
•
> Teksto pranešimas ir ženklas viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė yra deaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams
ir suaugusiesiems) negalima sėdėti keleivio
sėdynėje, kai deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Saugos diržo įtempiklis (p. 47)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Šoninės saugos oro pagalvės sumontuotos
išoriniuose priekinių sėdynių atlošų rėmuose,
jos padeda apsaugoti vairuotoją ir priekyje
sėdintį keleivį.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia
jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia. Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp
žmogaus ir durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į
oro pagalvę. Paprastai šoninė saugos oro
pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.
}}
55
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai
vykdant darbus prie šoninių saugos oro
pagalvių sistemos, gali įvykti gedimas ir
keleiviai gali rimtai susižaloti.
Užuolaidinės oro pagalvės
Užuolaidinė saugos oro pagalvė „Inflatable
Curtain“ (IC) susidūrimo atveju padeda
apsaugoti vairuotojo ir priekinės sėdynės
keleivio galvas nuo smūgio į automobilio
salono detales.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir durų
skydo, nes šios erdvės reikia šoninei saugos oro pagalvei.
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kabliukai yra pritaikyti lengviems paltams ir švarkams
kabinti (o ne kietiems daiktams, pvz., skėčiams).
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“
patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti
šoninių saugos oro pagalvių darbą.
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos
diržų priedas. Visada naudokite saugos
diržą.
Šoninės oro pagalvės ir vaikiškos
automobilinės kėdutės
Šoninė saugos oro pagalvė nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams,
sėdintiems vaikų kėdutėse ar ant paaukštintos
pasostės.
Susijusi informacija
•
56
Saugos oro pagalvės (p. 50)
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai
vykdant darbus su saugos oro užsklandos
sistema, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali
rimtai susižaloti.
Užuolaidinė saugos oro pagalvė sumontuota
abiejose automobilio pusėse, virš langų, kur
padeda apsaugoti automobilio vairuotoją ir
kraštinių sėdynių keleivius. Skydai pažymėti
užrašu IC AIRBAG.
Užuolaidinė saugos oro pagalvė išsiskleidžia,
kai pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar
šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti
apsaugą. „Volvo“ rekomenduoja naudoti tik
originalias „Volvo“ dalis, patvirtintas įrengimui šiose vietose.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu automobilis pakrautas virš durelių
langų apatinio krašto, palikite 10 cm
(4 collių) tarpą tarp krovinio ir šoninių
langų. Kitaip, numatoma pripučiamos
užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.
SAUGA
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvės (p. 50)
Safety mode
ĮSPĖJIMAS
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos
svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui,
degalų linijos, bet kurios saugos sistemos
jutikliai arba stabdžių sistema.
Jei automobilis patyrė avariją, vairuotojo
ekrane gali pasirodyti pranešimas „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą su
įspėjamuoju simboliu (jei ekranas nesugadintas ir automobilio elektros sistema vis dar veikia). Šis pranešimas reiškia, kad automobilio
funkcijos ribotos.
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas, niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės
sistemos. Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė „Safety mode“ režimas Žr.
savininko vadovą, „Volvo“ rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad
šis patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą
būseną.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio,
jei juntamas degalų kvapas ir vairuotojo
ekrane pasirodo pranešimas „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
Kai automobilis veikia saugos režimu, galima
pabandyti nustatyti sistemą iš naujo, siekiant
pavažiuoti automobiliu nedidelį atstumą, pvz.,
jei jis kelia pavojų eismui.
Susijusi informacija
•
•
•
Sauga (p. 42)
Automobilio paleidimas ir važiavimas po
saugos režimo (p. 58)
Pagalba kelyje (p. 464)
57
SAUGA
Automobilio paleidimas ir
važiavimas po saugos režimo
Kai automobilis veikia saugos režimu, galima
pabandyti nustatyti sistemą iš naujo, siekiant
pavažiuoti automobiliu nedidelį atstumą, pvz.,
jei jis kelia pavojų eismui.
3. Po to pabandykite užvesti automobilį.
> Automobilio elektroninė sistema atlieka
sistemų patikrą ir tada pamėgina atkurti
įprastą būseną.
SVARBU
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
„Safety mode“ režimas Žr. savininko
vadovą, automobiliu negalima važiuoti ar
jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos sunkvežimio paslaugomis. Net jeigu
atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti,
dėl nepastebimų gedimų važiavimo metu
jis gali tapti nevaldomas.
Automobilio variklio užvedimas po
saugos režimo
1.
Patikrinkite automobilio apgadinimus,
pvz., ar neteka degalai. Niekur neturi jaustis degalų kvapo.
Jei pažeidimai minimalūs ir nėra degalų
nuotėkio, galima pamėginti užvesti variklį.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio,
jei juntamas degalų kvapas ir vairuotojo
ekrane pasirodo pranešimas „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
2. Išjunkite automobilį.
Važiavimas automobiliu po saugos
režimo
1.
Pabandžius užvesti, vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas Normal mode The
car is now in normal mode: automobilį
galima atsargiai patraukti, jei jis stovi
pavojingoje vietoje.
2. Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
58
Susijusi informacija
•
•
•
Safety mode (p. 57)
Automobilio užvedimas (p. 398)
Pagalba kelyje (p. 464)
SAUGA
Vaikų sauga
Keliaudami automobiliu, vaikai privalo nuolat
sėdėti saugiai.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės ir priedai), kuri yra
skirta specialiai jūsų automobiliui. Naudodami
„Volvo“ vaikų saugos įrangą, sukuriate vaikui
geras sąlygas saugiai keliauti automobilyje. Be
to, vaikų saugos įranga gerai tinka ir yra
paprasta naudoti.
Naudotina įranga pasirenkama atsižvelgiant į
vaiko svorį ir dydį.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki
kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3–
4 metų), o vyresnius – pirmyn nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse (kol vaiko
ūgis pasiekia 140 cm (4 pėd., 7 col.)).
PASTABA
Teisiniai reikalavimai dėl vaikiškų automobilinių kėdučių tipų, kuriuos turi naudoti atitinkamo amžiaus ir ūgio vaikai, atskirose
šalyse nesutampa. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą,
svarbu perskaityti pateiktas montavimo
instrukcijas.
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti.
Niekada neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant
kelių.
Susijusi informacija
•
•
•
Sauga (p. 42)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 253)
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Kai automobilyje keliauja vaikai, būtina naudoti tinkamas vaikiškas automobilines kėdutes.
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Užtikrinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų
tinkamai nustatyta, sumontuota ir naudojama.
Informacijos apie tinkamą vaiko kėdutės tvirtinimą rasite jos įrengimo instrukcijose.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą,
svarbu perskaityti pateiktas montavimo
instrukcijas.
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
PASTABA
Niekada nepalikite automobilyje neprisegto
vaiko. Būtinai pritvirtinkite ją pagal vaikiškos automobilinės kėdutės instrukcijas, net
jei jos nenaudojate.
}}
59
SAUGA
||
PASTABA
Ilgai laikant uždėjus ir naudojant vaikiškas
automobilines kėdutes, gali nusidėvėti
automobilio sėdynių paviršiai ir elementai.
Kad automobilio sėdynės būtų apsaugotos,
„Volvo“ rekomenduoja naudoti sėdynių
apsaugos nuo spardymo priedus.
Susijusi informacija
•
•
Vaikų sauga (p. 59)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
tvirtinimo taškai (p. 60)
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 61)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 62)
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 63)
•
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 53)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
Automobilyje yra viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai, įrengti galinėse kraštinėse sėdynėse.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti
į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie viršutinių
taškų, visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų
kėdučių montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais,
šiuos nulenkite.
Montavimo taškų vieta
PASTABA
Automobiliuose, kuriuose yra bagažinės
lentyna, ją reikia nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines sėdynes prie tvirtinimo taškų.
Susijusi informacija
Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais ant atlošo
nugarėlės.
Tvirtinimo taškai yra įrengti galinių kraštinių
sėdynių atlošų nugarėlėse.
60
ĮSPĖJIMAS
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš
juos įtempiant ties prisegimo vieta turi būti
perkišti per angą galvos atramos kojelėje.
Jei to padaryti neįmanoma, vykdykite vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo
rekomendacijas.
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 61)
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 62)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietų apžvalgos lentelė (p. 66)
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių montavimo taškai
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
Automobilyje sumontuoti apatiniai montavimo taškai, skirti vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms: priekinėje sėdynėje* ir galinėje
sėdynėje.
Apatiniai montavimo taškai suprojektuoti, kad
būtų naudojami kartu su tam tikromis į galą
atsuktomis vaikiškomis automobilinėmis
kėdutėmis.
Montavimo taškai priekinėje sėdynėje montuojami tik, jei transporto priemonėje sumontuotas jungiklis aktyvinti / deaktyvinti keleivio
oro pagalvę*.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie apatinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Montavimo taškų vieta
Montavimo taškų vietos galinėje sėdynėje.
Galinės sėdynės montavimo taškai išdėstyti
priekinės sėdynės grindų bėgelių galinėje
dalyje.
Susijusi informacija
•
•
•
Montavimo taškų vietos priekinėje sėdynėje.
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
tvirtinimo taškai (p. 60)
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 62)
Montavimo taškai priekinėje sėdynėje išdėstyti
keleivių sėdynių erdvės kojoms šonuose.
}}
* Parinktis / priedas.
61
SAUGA
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietų apžvalgos lentelė (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
Vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai „i-Size“ /
ISOFIX
„i-Size“ / ISOFIX montavimo taškai įrengti po
dangteliais, apatinėje galinės sėdynės atlošo
dalyje (išorinėse sėdynėse).
Automobilyje sumontuoti „i-Size“/ISOFIX
tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms (galinėje sėdynėje).
i-Size/ISOFIX2 – tai tarptautiniu standartu
grindžiama tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms sėdynėms.
Norėdami pasiekti montavimo taškus, pakelkite dangtelius.
Susijusi informacija
Tvirtindami vaikišką sėdynę prie i-Size/ISOFIX
montavimo taškų, visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 61)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietų apžvalgos lentelė (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 70)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 71)
Montavimo taškų vieta
Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais2 ant atlošo
apmušalų.
2 Pavadinimai
62
ir ženklai priklauso nuo rinkos.
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
tvirtinimo taškai (p. 60)
SAUGA
Vietos parinkimas vaiko
automobilinei kėdutei
Svarbu vaikišką automobilinę kėdutę įtaisyti
tinkamoje automobilio vietoje. Vietos pasirinkimas, greta kitų dalykų, priklauso nuo vaiko
sėdynės tipo ir nuo to, ar aktyvinta keleivio
pusės saugos oro pagalvė.
PASTABA
Keleivio saugos oro pagalvės lipdukas
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų
šalyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro
pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams
ir suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro
pagalvė.
Atgal atsukta vaikiška automobilinė kėdutė ir oro
pagalvė nedera tarpusavyje.
Jei aktyvinta keleivio oro pagalvė, atgal
atsuktą vaikišką automobilinę kėdutę būtinai
montuokite ant galinės sėdynės. Išsiskleidus
saugos oro pagalvei, ant priekinės sėdynės
sėdintis vaikas gali būti sunkiai sužalotas.
Jei keleivio saugos oro pagalvė išaktyvinta,
tuomet atgal atsuktas vaikiškas automobilines
kėdutes galima montuoti ant priekinės keleivio
sėdynės.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 64)
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietų apžvalgos lentelė (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 70)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 71)
63
SAUGA
Vaikų saugos tvirtinimo taškai
PASTABA
Montuojant ir naudojant vaikišką automobilinę kėdutę, svarbu nepamiršti kelių dalykų,
kurie priklauso nuo to, kurioje vietoje kėdutė
montuojama.
Niekada nepalikite automobilyje neprisegto
vaiko. Būtinai pritvirtinkite ją pagal vaikiškos automobilinės kėdutės instrukcijas, net
jei jos nenaudojate.
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su
plieniniais laikikliais arba kitais elementais,
kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties,
naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo
sagtis gali netyčia atsisegti.
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės diržo prie sėdynės horizontalaus reguliavimo strypo, spyruoklių arba skersinių ir
atramų po sėdyne. Aštrios briaunos gali
pažeisti diržo juostas.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą,
svarbu perskaityti pateiktas montavimo
instrukcijas.
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
3 Priedų asortimentas skiriasi priklausomai
4 Skiriasi priklausomai nuo rinkos.
64
nuo rinkos.
PASTABA
Ilgai laikant uždėjus ir naudojant vaikiškas
automobilines kėdutes, gali nusidėvėti
automobilio sėdynių paviršiai ir elementai.
Kad automobilio sėdynės būtų apsaugotos,
„Volvo“ rekomenduoja naudoti sėdynių
apsaugos nuo spardymo priedus.
Montavimas priekinėje sėdynėje
•
Tvirtinant atgal nukreiptas vaikiškas automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar išaktyvinta keleivio oro pagalvė.
•
Tvirtinant pirmyn nukreiptas vaikiškas
automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar
aktyvinta keleivio oro pagalvė.
•
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias vaikiškas automobilines kėdutes ir
jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo
automobilių sąrašą.
•
ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutes
galima įrengti tik jei automobilyje yra
ISOFIX valdymo pulto3 priedas.
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su
apatinėmis diržo juostomis, „Volvo“ rekomenduoja jas naudoti su šiomis3.
•
Jeigu vaikiškoje automobilinėje kėdutėje
yra atraminės kojelės, visada pritaisykite
atraminę kojelę / kojeles tiesiai prie grindų.
Niekada nemontuokite atraminės kojelės
prie atramos kojoms ar kito objekto.
•
Norint įrengti vaikišką automobilinę
kėdutę lengviau, galima naudotis ISOFIX
vadovu.
Montavimas galinėje sėdynėje
•
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias vaikiškas automobilines kėdutes ir
jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo
automobilių sąrašą.
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su atraminėmis kojelėmis negalima montuoti vidurinėje sėdynėje.
•
Išorinės sėdynės yra su ISOFIX tvirtinimo
sistema ir yra patvirtintos pritaikant iSize4.
•
Išorinėse sėdynėse įrengti viršutiniai tvirtinimo laikikliai. „Volvo“ rekomenduoja, kad,
SAUGA
prieš įtempiant vaikiškos automobilinės
kėdutės viršutines diržo juostas prie montavimo taško, šias juostas reikėtų perkišti
per galvos atloše esančią angą. Jei tai
neįmanoma, vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo pateiktomis
rekomendacijomis.
•
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su
apatinėmis diržo juostomis, niekada nereguliuokite priekyje esančios sėdynės padėties po to, kai juostos jau pritvirtintos apatiniuose montavimo taškuose. Jei vaikiška
automobilinė kėdutė nėra įrengta, niekada
nepamirškite ištraukti apatinių diržo
juostų.
Jeigu vaikiškoje automobilinėje kėdutėje
yra atraminės kojelės, visada pritaisykite
atraminę kojelę / kojeles tiesiai prie grindų.
Niekada nemontuokite atraminės kojelės
prie atramos kojoms ar kito objekto.
Montuojant kūdikiams skirtą automobilinę kėdutę ant
galinės sėdynės, „Volvo“ rekomenduoja palikti
mažiausiai 50 mm (2 colių) atstumą nuo kūdikio
automobilinės kėdutės priekinės dalies iki priekyje
esančios sėdynės galinės dalies.
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 63)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietų apžvalgos lentelė (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 70)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 71)
65
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių
vietų apžvalgos lentelė
Lentelėje pateikiama atitinkamoms automobilio sėdynėms tinkamų vaikiškų automobilinių kėdučių tipų apžvalga.
Automobilių su vairu dešinėje vietos.
Automobilių su vairu kairėje vietos.
Sėdynės
vietaB
A
B
C
66
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
Universaliai patvirtintos vaikiškos automobilinės kėdutės, tvirtinamos automobilio saugos diržu
Kitos vaikiškų automobilinių
kėdučių kategorijosA
3, 5
2C, 3, 4, 5
2C, 3, 5
Dėl papildomos informacijos susisiekite su vaikiškos automobilinės kėdutės gamintoju.
Pagal pirmiau pateiktą numeraciją.
Aktyvinta oro pagalvė pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Išaktyvinta oro pagalvė atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
SAUGA
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 63)
•
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 64)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 70)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 71)
67
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių,
naudojančių automobilio saugos
diržus, įrengimo vietų lentelė
tes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio
ūgio vaikams jos tinka.
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką
automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite
atitinkamą automobilio savininko vadovo
skirsnį.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias vaikiškas automobilines kėdu-
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
68
Priekinė sėdynė (išaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal
nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
UE, LD
UE
LD
UFB, F
UF, LD
UF
SAUGA
Svoris
Priekinė sėdynė (išaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal
nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Išorinė užpakalinė sėdynė
X
UFB, F
UF
3 grupė
22-36 kg
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
UF
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka pirmyn nukreiptoms, visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar
pusiau universaliai kategorijai.
X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams.
A
B
C
D
E
F
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
Nustatykite sėdynę aukščiau.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ kėdutė kūdikiui (tipo patvirtinimas E1 04301146).
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ atgal nukreipta automobilinė kėdutė (tipo patvirtinimas E5 04212).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomenduoja: Paaukštintoji pasostė su atlošu ir be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“ paaukštintoji pasostė (tipo patvirtinimas E1 04301312).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 63)
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 64)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietų apžvalgos lentelė (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 70)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 71)
•
Saugos diržai (p. 45)
69
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
„i-Size“ įrengimo vietų lentelė
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias i-Size vaikiškas automobilines
kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir
kokio ūgio vaikams jos tinka.
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta pagal UN Reg R129.
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką
automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite
atitinkamą automobilio savininko vadovo
skirsnį.
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė
sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
X
X
i-UA, B
X
i-U: tinka i-Size pirmyn ir atgal nukreiptoms „universalioms“ vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3-4 metų).
„Volvo“ rekomenduoja „BeSafe iZi Kid X2 i-Size“ (tipo patvirtinimas E4-129R-000002).
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 63)
•
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 64)
•
70
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietų apžvalgos lentelė (p. 66)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 71)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 62)
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias ISOFIX vaikiškas automobilines
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
Dydžio klasėA
kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir
kokio ūgio vaikams jos tinka.
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta pagal UN Reg R44, o automobilio modelis turi būti įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką
automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite
atitinkamą automobilio savininko vadovo
skirsnį.
Priekinė sėdynė
(išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms
kėdutėms)B, C
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
}}
71
SAUGA
||
Svoris
Dydžio klasėA
A
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
1 grupė
9-18 kg
72
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Priekinė sėdynė
(išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms
kėdutėms)B, C
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
SAUGA
Svoris
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Priekinė sėdynė
(išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms
kėdutėms)B, C
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio
modeliui, priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
X: netinka ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
C
D
E
F
G
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės etiketėje.
Tinka montuojant ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutės, kurios yra pusiau universalios (IL), jei automobilyje įrengtas ISOFIX valdymo pulto priedas (priedų asortimentas skiriasi atsižvelgiant į
rinką). Čia vaikiškų automobilinių kėdučių viršutinių tvirtinimo taškų nenumatyta.
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui, fiksuojamą naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo patvirtinimas E1 04301146).
Taikoma, jei automobilyje nėra ISOFIX laikiklių.
Nustatykite atlošą taip, kad galvos atrama neliestų vaikiškos automobilinės kėdutės.
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
PASTABA
PASTABA
Jei „i-Size“ / ISOFIX vaikiškos automobilinės kėdutės nėra klasifikuojamos pagal
dydį, į jų transporto priemonių sąrašą turi
būti įtrauktas automobilio modelis.
Dėl informacijos apie tai, kokias „i-Size“ /
ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutes
rekomenduoja „Volvo“, patariame kreiptis į
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 63)
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 64)
}}
73
SAUGA
||
74
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietų apžvalgos lentelė (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 70)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 62)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu kairėje
pusėje
Vairo reguliavimas
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Vairo kairioji klaviatūra
Vairas ir prietaisų skydelis
Centrinis ir tunelinis valdymo pultas
Garso signalas
Ekrano apšvietimas, bagažinės dangčio
atrakinimas / atidarymas* / uždarymas*
Viršutinis valdymo pultas
Centrinis ekranas
Užvedimo mygtukas
Avarinis signalas, atitirpinimas, medija,
važiavimo režimo mygtukas*
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai, artimosios šviesos, tolimosios šviesos, posūkio signalo indikatoriai, priekiniai rūko
žibintai / posūkio apšvietimo žibintai*, galiniai rūko žibintai, kelionės ridos skaitiklio
nustatymas iš naujo
Vairo mentelės* automatinės pavarų dėžės
pavaroms perjungti rankiniu būdu
Vairuotojo ekranas
Elektros lizdas, USB prievadas, belaidis
telefono įkroviklis*
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Pavarų perjungimo svirtis
Panoraminis stoglangis*
Stovėjimo stabdys
Viršutinio valdymo pulto rodinys, mygtukas ON CALL*
Automatinis stabdymas stovint
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio
pritemdymas
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Vairo dešinioji klaviatūra
76
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo durelės
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
Pavarų dėžė (p. 413)
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu dešinėje
pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Elektra valdomos priekinės sėdynės* ir
šoninių veidrodėlių nuostatų atmintis
Centrinis užraktas, elektra valdomi langai,
šoniniai veidrodėliai, elektra valdomi vaikų
saugos užraktai*
Variklio dangčio atidarymas
Priekinės sėdynės reguliavimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 176)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 177)
Vairo reguliavimas (p. 185)
Žibintų jungikliai (p. 142)
Automobilio užvedimas (p. 398)
Vairuotojo ekranas (p. 80)
}}
* Parinktis / priedas.
77
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Vairas ir prietaisų skydelis
Vairo reguliavimas
Centrinis ir tunelinis valdymo pultas
Vairo kairioji klaviatūra
Viršutinis valdymo pultas
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai, artimosios šviesos, tolimosios šviesos, posūkio signalo indikatoriai, priekiniai rūko
žibintai / posūkio apšvietimo žibintai*, galiniai rūko žibintai, kelionės ridos skaitiklio
nustatymas iš naujo
Centrinis ekranas
Užvedimo mygtukas
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Avarinis signalas, atitirpinimas, medija,
važiavimo režimo mygtukas*
Panoraminis stoglangis*
Elektros lizdas, USB prievadas, belaidis
telefono įkroviklis*
Vairuotojo ekranas
Viršutinio valdymo pulto rodinys, mygtukas ON CALL*
Pavarų perjungimo svirtis
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio
pritemdymas
Vairo mentelės* automatinės pavarų dėžės
pavaroms perjungti rankiniu būdu
Ekrano apšvietimas, bagažinės dangčio
atrakinimas / atidarymas* / uždarymas*
Stovėjimo stabdys
Automatinis stabdymas stovint
Vairo dešinioji klaviatūra
Garso signalas
78
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo durelės
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
Pavarų dėžė (p. 413)
Elektra valdomos priekinės sėdynės* ir
šoninių veidrodėlių nuostatų atmintis
Centrinis užraktas, elektra valdomi langai,
šoniniai veidrodėliai, elektra valdomi vaikų
saugos užraktai*
Variklio dangčio atidarymas
Priekinės sėdynės reguliavimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 176)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 177)
Vairo reguliavimas (p. 185)
Žibintų jungikliai (p. 142)
Automobilio užvedimas (p. 398)
Vairuotojo ekranas (p. 80)
* Parinktis / priedas.
79
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija apie
automobilį ir vairavimą.
Vairuotojo ekrane rodomi matuokliai, indikatoriai ir indikaciniai bei įspėjamieji ženklai. Vairuotojo ekrano turinys priklauso nuo automobilio įrangos, nuostatų ir tuo metu aktyvių
funkcijų.
Vairuotojo ekranas aktyvinamas vos atidarius
dureles, t. y. uždegimo padėtyje 0. Vairuotojo
ekranas po kiek laiko išsijungia, jei yra nenaudojamas. Kad jį vėl aktyvintumėte, atlikite
vieną iš šių veiksmų:
•
•
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Aktyvinkite uždegimo padėtį I.
•
Atidarykite vienas iš durelių.
ĮSPĖJIMAS
Jei vairuotojo ekranas išsijungtų,
neįsijungtų aktyvinant / paleidžiant arba
būtų iš dalies ar visiškai neįskaitomas,
automobilio eksploatuoti negalima. Turite
nedelsdami vykti į autoservisą. „Volvo“
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Įvykus trikčiai, vairuotojo ekrane gali nebūti
pateikiama informacija, pvz., apie stabdžius, oro pagalves ir kitas saugos sistemas. Tokiu atveju vairuotojas negalės pasitikrinti automobilio sistemų būsenos ar
gauti aktualių įspėjimų bei informacijos.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
nuo automobilio modelio.
Vieta vairuotojo ekrane:
80
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
Spidometras
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Tachometras/ECO matuoklisA
Kelionės ridos skaitiklis
Lauko temperatūros matuoklis
Pavarų perjungimo indikatorius
Hodometras;B
Laikrodis
Važiavimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio
ribotuvo informacija
Pranešimai, atskirais atvejais – su grafika
Degalų matuoklis
Kelio ženklų informacija*
Durelių ir saugos diržų informacija
„Start / Stop“ funkcijos būsena
–
Medijos leistuvas
Su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
A
B
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
–
Navigacijos žemėlapis*
Momentinių degalų sąnaudų
–
Telefonas
Programėlių meniu (aktyvinamas per vairo klaviatūrą)
–
Balso atpažinimas
–
–
KompasasA
–
Priklauso nuo pasirinkto važiavimo režimo.
Esama rida.
Dinaminis ženklas
•
Pagrindinė dinaminio ženklo
forma.
Vairuotojo ekrano centre yra dinaminis ženklas, kurio išvaizda keičiasi pagal skirtingus pranešimų tipus. Gintaro spalvos arba raudonas
žymeklis aplink ženklą reiškia kontrolinio arba
įspėjamojo pranešimo rimtumo laipsnį.
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
(p. 88)
Kelionės kompiuteris (p. 83)
•
•
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 98)
•
Važiavimo režimai* (p. 420)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 97)
Indikatoriaus ženklo pavyzdžiai.
Esant animacijai, bazinis pavidalas gali virsti
grafiniu vaizdu, kad nurodytų, kur yra problema, arba kad paaiškintų informaciją.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekrano nuostatos (p. 82)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
(p. 90)
* Parinktis / priedas.
81
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekrano nuostatos
Centrinio ekrano nuostatos
Vairuotojo ekrano rodymo parinktis galima
keisti naudojantis vairuotojo ekrano programų
meniu ir centrinio ekrano nuostatų meniu.
Informacijos tipo pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
Vairuotojo ekrano programėlių meniu
nuostatos
2. Paspauskite My Car Vairuotojo
ekranas Vairuotojo ekrano
informacija.
3. Pasirinkite, kad turi būti rodoma fone:
• Fone nerodyti jokios informacijos
• Rodyti šiuo metu leidžiamos
medijos informaciją
• Rodyti navigaciją net kai
nenustatytas maršrutas
Temos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
nuo automobilio modelio.
Programėlės meniu atveriamas ir valdomas
ant vairo esančia dešiniąja klaviatūra.
Programėlių meniu galima pasirinkti, kokia
informacija bus rodoma vairuotojo ekrane
•
•
•
•
82
kelionės kompiuteris;
medijos leistuvas;
telefonas;
2. Palieskite My Car
Rodyti temas
Kalbos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Palieskite Sistema Sistemos kalbos ir
vienetai Sistemos kalba kalbai pasirinkti.
> Pakeitimas turės įtakos visų ekranų kalbai.
Šios nuostatos yra asmeninės, jos automatiškai įrašomos į aktyvų vairuotojo profilį.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 97)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
Vairuotojo ekranas
3. Pasirinkite vairuotojo ekrano temą
(išvaizdą):
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
navigacijos sistema*.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Degalų matuoklis
Kelionės kompiuteris
Degalų matuoklis vairuotojo ekrane rodo
degalų lygį bake.
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos
tokios vertės, pvz., atstumas, degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
Siekiant padėti vairuoti ekonomiškai, įrašoma
informacija apie momentines ir vidutines
degalų sąnaudas. Informacija iš kelionės kompiuterio gali būti rodoma vairuotojo ekrane.
Atstumo, greičio ir kt. vienetus galima pakeisti
sistemos nuostatose (centriniame ekrane).
kelionės ridos skaitiklis;
Yra du kelionės ridos skaitikliai: TM ir TA.
TM galima nustatyti iš naujo rankiniu būdu, TA
nustatomas iš naujo automatiškai, jei automobilis nenaudojamas bent keturias valandas.
Vairuojant registruojama tokia informacija:
•
•
•
•
rida;
važiavimo trukmė;
vidutinis greitis;
vidutinės degalų sąnaudos
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
nuo automobilio modelio.
Rodomos vertės nuo ridos skaitiklio paskutinio
nustatymo iš naujo.
Pilka degalų matuoklio zona rodo degalų kiekį
bake.
hodometras;
Kai degalų lygis žemas ir greitai bus laikas jų
prisipilti, ima šviesti degalų siurblio simbolis ir
tampa gintarinės spalvos. Kelionės kompiuteris papildomai nurodo, kiek galima nuvažiuoti
su degalų likučiu.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Degalų pylimas (p. 437)
Degalų bakas – tūris (p. 645)
Kelionės kompiuterio informacijos vairuotojo ekrane
pavyzdžiai. Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys
priklauso nuo automobilio modelio.
Kelionės kompiuteryje yra šie matuokliai:
•
•
•
•
•
kelionės ridos skaitiklis;
hodometras;
Hodometras registruoja automobilio bendrąją
ridą. Šios vertės į nulį nustatyti iš naujo negalima.
momentinių degalų sąnaudų;
Šis matuoklis rodo automobilio momentines
degalų sąnaudas. Vertė atnaujinama maždaug
kas sekundę.
momentinių degalų sąnaudų;
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
turisto – alternatyvusis spidometras.
}}
83
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
su degalų likučiu nuvažiuojamo
atstumo;
Kelionės kompiuteris apskaičiuoja,
kiek liko nuvažiuoti su bake likusiais
degalais.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km (20 mulių) ir
pagal likusį degalų kiekį bake.
Kai matuoklyje rodoma „----“, vadinasi, degalų
nepakanka ridos likučiui apskaičiuoti. Kaip
įmanoma greičiau įpilkite degalų.
Susijusi informacija
•
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 84)
•
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
(p. 85)
•
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 86)
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Kelionės duomenų rodymas
vairuotojo ekrane
Kelionės kompiuteryje įrašytos ir apskaičiuotos vertės gali būti rodomos vairuotojo
ekrane.
Vertės įrašomos į kelionės kompiuterio programėlę. Programėlės meniu galima pasirinkti,
kokia informacija bus rodoma vairuotojo
ekrane.
Sistemos vienetų keitimas (p. 125)
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Ekonomiškas važiavimo stilius paprastai reiškia ilgesnį nuvažiuojamą atstumą.
turisto – alternatyvusis spidometras.
Alternatyvusis skaitmeninis spidometras leidžia lengviau važiuoti tose šalyse, kur greičio
apribojimo ženklai pateikiami kitais vienetais
nei rodo automobilio prietaisai.
Tokiu atveju skaitmeninis greitis rodomas
kitais vienetais nei analoginio spidometro. Jei
analoginis spidometras sugraduotas mph,
skaitmeninis spidometras atitinkamą greitį
rodo km/h ir atvirkščiai.
1
84
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Programėlės meniu1 atveriamas ir naršomas vairo
dešiniąja klaviatūra.
Programų meniu
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
1.
Atverkite programėlės meniu, vairuotojo
ekrane paspausdami (1).
(Jei vairuotojo ekrane yra nepatvirtintas
pranešimas, programėlių meniu atverti
neleidžiama. Prieš tai, kol bus galima
atverti programėlių meniu, pirmiausia pranešimą reikia patvirtinti paspaudžiant O
mygtuką (4).
2. Kelionės kompiuterio programėlę galima
naršyti kairėn arba dešinėn spaudžiant (2).
> Keturiose viršutinėse meniu eilutėse
rodomos išmatuotos kelionės ridos
skaitiklio TM vertės. Kitose keturiose
meniu eilutėse rodomos išmatuotos
kelionės ridos skaitiklio TA vertės.
Sąrašą galima perslinkti aukštyn arba
žemyn su (3).
3. Perslinkite žemyn iki parinkčių mygtukų,
kad pasirinktumėte, kuri informacija bus
rodoma vairuotojo ekrane:
•
•
•
•
•
odometras;
Ridos skaitiklio nustatymas iš
naujo
Ridos skaitiklis nustatomas iš naujo kairiojo
perjungikliu mygtuku.
su degalų likučiu nuvažiuojamo
atstumo;
turisto – alternatyvusis spidometras.
Kelionės ridos skaitiklio TM, TA rida
arba be ridos
Momentinės degalų sąnaudos, vidutinės sąnaudos TM arba TA, pakaitomis,
nėra degalų sąnaudų rodinio
Mygtuku O (4) pažymėkite arba nuimkite
žymą nuo parinkties. Pakeičiama iškart.
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 83)
–
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
(p. 85)
Paleiskite iš naujo visą ridos skaitiklio TM
informaciją (pvz., ridą, vidutines sąnaudas,
vidutinį greitį ir važiavimo laiką), ilgai
spausdami RESET mygtuką ant kairiojo
perjungiklio.
Trumpai paspaudus RESET mygtuką, bus
iš naujo paleista tik rida.
Ridos skaitiklis TA nustatomas iš naujo tik
automatiškai, kai automobilis nenaudojamas
keturias arba daugiau valandų.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris (p. 83)
85
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
Kelionės statistikos nuostatos
Nustatykite iš naujo arba pakoreguokite kelionės statistikos nuostatas.
1. Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Vairavimo rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
Kelionės kompiuteryje įrašyta kelionės statistika rodoma grafiškai centriniame ekrane ir
pateikiama ekonomiškesnio važiavimo, kai
sunaudojama mažiau degalų, apžvalga.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę Vairavimo
rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
Kiekvienas stulpelis diagramoje atitinka 1, 10 arba
100 km arba atitinkamų mylių ridą. Vairuojant
stulpeliai pildomi iš dešinės. Toliausiai dešinėje
esantis stulpelis rodo esamosios atkarpos
vertę.
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio2.
Susijusi informacija
•
•
Kelionės statistikos nuostatos (p. 86)
Kelionės kompiuteris (p. 83)
Vidutinės degalų sąnaudos ir bendroji vairavimo trukmė skaičiuojamos nuo kelionės statistikos paskutinio nustatymo iš naujo.
2. Paspauskite Pageidav., kad
•
pakeistumėte grafiko mastelį. Parinkite
stulpelių skyrą: 1, 10 arba 100 km/myl.
•
po kiekvienos kelionės iš naujo nustatytumėte duomenis. Atliekama, kai automobilis paliekamas stovėti ilgiau nei
4 valandas.
•
nustatytumėte iš naujo esamos kelionės duomenis.
Kelionės statistika, apskaičiuotos vidutinės sąnaudos ir bendroji važiavimo trukmė
visada nustatomos iš naujo vienu metu.
Atstumo, greičio ir kt. vienetus galima pakeisti
sistemos nuostatose (centriniame ekrane).
2 Iliustracija
86
yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Susijusi informacija
•
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 86)
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 83)
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
(p. 85)
Data ir laikas
Laikrodis rodomas vairuotojo ir centriniame
ekranuose.
Laikrodžio vieta
Automatinis laikas (automobiliuose su
GPS)
Jei automobilyje yra navigacijos sistema,
galima pasirinkti Automatinis laikas. Tada
automatiškai suderinama laiko juosta (atsižvelgiant į automobilio buvimo vietą). Tam tikrų
tipų navigacijos sistemose, norint tinkamai
nustatyti laiko juostą, reikia nurodyti ir buvimo
vietos šalį. Jei Automatinis laikas nepasirenkama, laikas ir data nustatomi jutiklinio ekrano
rodyklėmis „aukštyn“ arba „žemyn“.
Vasaros laikas
Tam tikrose šalyse galima pasirinkti automatinio vasaros laiko nustatymo funkciją
Automatinis vasaros laikas. Kitose šalyse
nuostatą Vasaros laikas galima pasirinkti rankiniu būdu.
Tam tikrose situacijose pranešimai ir informacija vairuotojo ekrane gali uždengti laikrodį.
Centriniame ekrane laikrodis yra viršutiniame
dešiniajame būsenos lauko kampe.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
Datos ir laiko nuostatos
–
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pasirinkite Nuostatos Sistema Data
ir laikas, kad pakeistumėte laiko ir datos
formato nuostatas.
Nustatykite laiką ir datą spaudinėdami
rodykles „aukštyn“ arba „žemyn“ jutikliniame ekrane.
87
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Lauko temperatūros matuoklis
Lauko temperatūra pateikiama vairuotojo
ekrane.
Temperatūrą matuojantis jutiklis yra automobilio išorėje.
Indikatorių ženklai vairuotojo
ekrane
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie
aktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba
įvykusią klaidą ar triktį.
Ženklas
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent
viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų. Vairuotojo ekrane taip pat atsiranda
tekstinis pranešimas. Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti
kartu su kitais ženklais.
Stabdžių sistemos gedimas
Jei automobilis ilgai nejudėjo, matuoklis gali
rodyti per aukštą temperatūrą.
Kai lauko temperatūra yra intervale
nuo -5 °C iki +2 °C (23°F iki 36°F),
vairuotojo ekrane snaigės ženklas,
įspėjantis apie galimai slidžią kelio
dangą.
Temperatūros matuoklio vienetus ir kt. galima
pakeisti per sistemos nuostatas (centrinio
ekrano viršutiniame rodinyje).
Susijusi informacija
•
•
88
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Sistemos vienetų keitimas (p. 125)
Ženklas užsidega, kai sugenda
stovėjimo stabdžiai.
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema
neveikia. Įprasta automobilio
stabdžių sistema veikia, tačiau
be ABS funkcijos.
Įjungtas automatinis stabdys
Ženklas įsijungia, kai aktyvinama
funkcija ir veikia kojinis arba stovėjimo stabdys. Stabdys laiko
sustojusį automobilį vietoje.
Ženklas
Paaiškinimas
Slėgio padangose stebėjimo
sistema
Jei slėgis padangose žemas,
įsijungia ženklas. Kilus trikčiai
slėgio padangose sistemoje,
ženklas pirmiausia mirksi maždaug 1 minutę ir tada ima šviesti
nepertraukiamai. Taip gali būti
todėl, kad sistema negali aptikti
žemo slėgio padangose arba
įspėti apie jį, kaip numatyta.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas
šviečia, taip gali būti dėl to, jog
sugedo automobilio išmetimo
sistema. Nuvykite į autoservisą,
kad šis sistemą patikrintų.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Posūkio kairėn ir dešinėn indikatorius
Šis ženklas mirksi, kai naudojami
posūkių indikatoriai.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Ženklas
Paaiškinimas
Gabaritiniai žibintai
Ženklas įsijungia kartu su gabaritiniais žibintais.
Priekinių žibintų sistemos triktis
Ženklas įsijungia, jei užregistruojama funkcijos ABL (aktyviųjų
posūkio apšvietimo žibintų) triktis arba kita priekinių žibintų sistemos triktis.
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų
šviesų žibintai.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Ženklas užsidega baltai, kai
išjungti automatiniai tolimųjų
šviesų žibintai.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba
„mirksint” tolimosiomis šviesomis.
Ženklas
Paaiškinimas
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų
šviesų žibintai. Gabaritiniai žibintai įjungti.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Ženklas užsidega baltai, kai
išjungti automatiniai tolimųjų
šviesų žibintai. Gabaritiniai žibintai įjungti.
Įjungtos tolimosios šviesos
Ženklas įsijungia kartu su tolimosiomis šviesomis ir gabaritiniais
žibintais.
Įjungti priekiniai rūko žibintai
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas priekinis rūko žibintas.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko žibintas.
Ženklas
Paaiškinimas
Įjungta paruošimo funkcija
Šis ženklas įsijungia, kai variklio
bloko ir salono šildytuvas / oro
kondicionierius vykdo automobilio paruošimo procedūrą.
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai reiškia,
kad sistema sugedus.
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
Ženklas ima šviesti aktyvinus
sportinį režimą. Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau.
Tada sistema nustato, ar greičio
pedalas spaudinėjamas ir vairas
sukinėjamas greičiau, posūkiai
įveikiami aktyviau nei važiuojant
įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės
dalies kontroliuojamo slydimo
manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Įjungtas lietaus jutiklis
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas lietaus jutiklis.
}}
89
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Ženklas
Paaiškinimas
Eismo juostos laikymo pagalba
Baltas ženklas: Eismo juostos
laikymo pagalba įjungta, eismo
juostų linijos aptinkamos.
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau
eismo juostų linijos neaptinkamos.
Geltonos spalvos simbolis:
Eismo juostos laikymo pagalba
įspėja / įsikiša.
Eismo juostos laikymo pagalba
ir lietaus jutiklis
Baltas ženklas: Eismo juostos
laikymo pagalba įjungta, eismo
juostų linijos aptinkamos. Lietaus
jutiklis įjungtas.
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau
eismo juostų linijos neaptinkamos. Lietaus jutiklis įjungtas.
„AdBlue“ sistema (dyzeliui)
Ženklas įsijungia, kai būna
žemas „AdBlue“ lygis arba jei
įvyksta „AdBlue“ sistemos triktis.
90
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
(p. 90)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo
ekrane
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad
aktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta triktis.
Ženklas
Paaiškinimas
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas
užsidega, kai nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką automobilio saugai arba vairavimui.
Tuo pačiu metu vairuotojo
ekrane pasirodo aiškinamasis
pranešimas. Įspėjamasis ženklas
taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Šis ženklas įsijungia arba ima
mirksėti, jei priekinėje automobilio sėdynėje esantis žmogus
neprisisegė saugos diržo arba jei
kuris nors galinėje sėdynėje
sėdintis žmogus diržą atsisegė.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Saugos oro pagalvės
Žemas variklio alyvos slėgis
Susidūrimo pavojus
Jei ženklas toliau šviečia arba
įsijungia vairuojant, vadinasi,
aptikta vienos iš automobilio
saugos sistemų triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu šis ženklas pasirodo
važiuojant, reiškia variklio alyvos
slėgis yra per žemas. Nedelsiant
išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei
ženklas užsidega, tačiau alyvos
lygis yra normalus, kreipkitės į
autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
„City Safety“ įspėja apie susidūrimo su kitomis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais, dviratininkais arba stambiais gyvūnais
pavojų.
Stabdžių sistemos gedimas
Jei užsidegtų šis ženklas, gali
būti kad stabdžių sistemoje per
mažai skysčio. Vykite į artimiausią įgaliotąjį autoservisą, kad
specialistai patikrintų stabdžių
skysčio lygį ir pašalintų problemą.
Įjungtas stovėjimo stabdys
Aukšta variklio temperatūra
Šis ženklas įsijungia važiuojant,
kai per daug padidėja variklio
temperatūra. Tuo pačiu metu vairuotojo ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas.
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo
metu, jei sutrinka elektros sistema. Nuvykite į autoservisą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
(p. 88)
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti.
Nuolat mirksintis ženklas reiškia
gedimą. Perskaitykite pranešimą
vairuotojo ekrane.
91
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekrano licencijos
sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Toliau pateikiamas tekstas yra „Volvo“
sutartis su gamintoju arba kūrėju (anglų
kalba).
Freetype Project License
3rd Party Software Disclaimers and License
Agreements Confidential ID 06-00004-004
39 / 75 Revision 06.00A, 2015-06-09
2006-Jan-27 Copyright 1996-2002, 2006
by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg.
Introduction
The FreeType Project is distributed in several
archive packages; some of them may contain,
in addition to the FreeType font engine,
various tools and contributions which rely on,
or relate to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType
font engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software
in commercial and freeware products alike. As
a consequence, its main points are that: o We
92
don't promise that this software works.
However, we will be interested in any kind of
bug reports. (`as is' distribution) o You can use
this software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage) o You may not pretend that you
wrote this software. If you use it, or only parts
of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you
have used the FreeType code. (`credits') We
specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products. We
disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liability related to The
FreeType Project. Finally, many people asked
us for a preferred form for a credit/disclaimer
to use in compliance with this license. We
thus encourage you to use the following text:
"Portions of this software are copyright ©
2013 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved."
Legal Terms
0. Definitions – Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg)
as the `FreeType Project', be they named as
alpha, beta or final release. `You' refers to the
licensee, or person using the project, where
`using' is a generic term including compiling
the project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using the
FreeType engine'. This license applies to all
files distributed in the original FreeType
Project, including all source code, binaries and
documentation, unless otherwise stated in the
file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive. If you are
unsure whether or not a particular file is
covered by this license, you must contact us
to verify this. The FreeType Project is
copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All
rights reserved except as specified below.
1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT
IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. '
2. Redistribution – This license grants a
worldwide, royalty-free, perpetual and
irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create
derivative works of, distribute and sublicense
the FreeType Project (in both source and
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
object code forms) and derivative works
thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights
granted herein, subject to the following
conditions: o Redistribution of source code
must retain this license file (`FTL.TXT')
unaltered; any additions, deletions or changes
to the original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be
preserved in all copies of source files. o
Redistribution in binary form must provide a
disclaimer that states that the software is
based in part of the work of the FreeType
Team, in the distribution documentation. We
also encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising – Neither the FreeType authors
and contributors nor you shall use the name of
the other for commercial, advertising, or
promotional purposes without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in
your documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are
not required to accept it. However, as the
FreeType Project is copyrighted material, only
this license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by using,
distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts – There are two mailing lists
related to FreeType: o freetype@nongnu.org.
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o freetypedevel@nongnu.org. Discusses bugs, as well
as engine internals, design issues, specific
licenses, porting, etc. Our home page can be
found at http://www.freetype.org
HarfBuzz / UCDN License
Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
•
•
•
•
•
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008,2010 Nokia
Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Copyright © 2009 Keith Stribley
•
•
•
•
•
•
Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL
International
Copyright © 2007 Chris Wilson
Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
Copyright © 2005 David Turner
Copyright ©
2004,2007,2008,2009,2010 Red Hat,
Inc.
Copyright © 1998-2004 David Turner and
Werner Lemberg
For full copyright notices consult the individual
files in the package. Permission is hereby
granted, without written agreement and
without license or royalty fees, to use, copy,
modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose, provided that
the above copyright notice and the following
two paragraphs appear in all copies of this
software. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY
PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE AND ITS
DOCUMENTATION, EVEN IF THE
COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY
DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
}}
93
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE
PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS"
BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS
NO OBLIGATION TO PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
1.
Libunibreak License
This library is released under an open-source
licence, the zlib/libpng licence. Please check
the file LICENCE for details. Apart from using
the algorithm, part of the code is derived from
the data provided under http://
www.unicode.org/Public. And the Unicode
Terms of Use may apply: URL:http://
www.unicode.org/copyright.html
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
LICENSE:
•
Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei
<wuyongwei at gmail dot com>
•
Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom
dot hacohen at samsung dot com>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the author be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
94
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgement in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Unicode Inc. License Agreement
EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE
AGREEMENT - DATA FILES AND
SOFTWARE Unicode Data Files include all
data files under the directories http://
www.unicode.org/Public/, http://
www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode
Software includes any source code published
in the Unicode Standard or under the
directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO
USER: Carefully read the following legal
agreement. BY DOWNLOADING,
INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE
USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA
FILES"), AND/OR SOFTWARE
("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY
ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY,
ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE,
DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY,
DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR
SOFTWARE. COPYRIGHT AND
PERMISSION NOTICE Copyright ©
1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved.
Distributed under the Terms of Use in http://
www.unicode.org/copyright.html. Permission
is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Data Files
or Software, and to permit persons to whom
the Data Files or Software are furnished to do
so, provided that (a) the above copyright
notice(s) and this permission notice appear
with all copies of the Data Files or Software,
(b) both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with
the Data File(s) or Software that the data or
software has been modified. THE DATA FILES
AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in
these Data Files or Software without prior
written authorization of the copyright holder.
ZLIB Data Compression Library License
Agreement
(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark
Adler This software is provided 'as-is', without
any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib
library in a product, we would appreciate *not*
receiving lengthy legal documents to sign. The
sources are provided for free but without
warranty of any kind. The library has been
entirely written by Jean-loup Gailly and Mark
Adler; it does not include third-party code. If
you redistribute modified sources, we would
appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting
your changes. Please read the FAQ for more
information on the distribution of modified
source versions.
GLEW licencija (modifikuota BSD licencija)
The OpenGL Extension Wrangler Library
•
Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits
<milan.ikits@ieee org>
•
Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E.
Magallon <mmagallo@debian.org>
•
Copyright (C) 2002, Lev Povalahev
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. * Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * The
name of the author may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
}}
95
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Susijusi informacija
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Programų meniu vairuotojo ekrane
Programų (programėlių) meniu vairuotojo
ekrane leidžia greitai pasiekti dažnai naudojamas tam tikrų programų funkcijas.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio.
Programų meniu vairuotojo ekrane galima
naudoti vietoje centrinio ekrano, ir jis valdomas naudojant dešiniąją klaviatūrą ant vairo.
Per programų meniu galima lengviau perjungti
skirtingas programas ar jų funkcijas nepaleidžiant vairo.
Programų meniu funkcijos
Per skirtingas programas galima pasiekti įvairias funkcijas. Iš programų meniu galima valdyti šias programas ir su jomis susijusias funkcijas:
96
Taikomoji
programa
Funkcijos
Kelionės kompiuteris
Pasirenkamas kelionės
ridos skaitiklis arba tai, ką
rodyti vairuotojo ekrane ir
pan.
Medijos leistuvas
Pasirenkamas aktyvus
medijos leistuvo šaltinis.
Telefonas
Skambinama adresatui iš
skambučių sąrašo.
Navigacija
Orientavimas į kelionės
tikslą ir pan.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 97)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Programų meniu tvarkymas
vairuotojo ekrane
Programų meniu atvėrimas ir
užvėrimas
Programų (programėlių) meniu vairuotojo
ekrane valdomas vairo dešiniąja klaviatūra.
–
Paspauskite atvėrimo / užvėrimo mygtuką
(1).
> Programų meniu atsiveria arba užsiveria.
Jei programėlių meniu atveriamas vėl, parodomos paskutinės pasirinktos programėlės funkcijos.
Susijusi informacija
•
•
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 96)
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 98)
PASTABA
Jei vairuotojo ekrane yra nepatvirtintas pranešimas, programėlių meniu atverti
neįmanoma. Prieš tai, kol bus galima
atverti programėlių meniu, pirmiausia reikia
patvirtinti tą pranešimą.
Programų meniu ir vairo dešinioji klaviatūra. Iliustracija yra scheminio pobūdžio.
Atvėrimas / užvėrimas
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
Programų meniu užsiveria automatiškai po to,
kai tam tikrą laiką nieko nebuvo daroma arba
buvo išrinktos tam tikros parinktys.
Naršymas ir išranka programų meniu
1.
Judėkite tarp programų spaudinėdami
kairę arba dešinę rodykles (2).
> Ankstesnės ir kitos programų funkcijos
rodomos programų meniu.
2. Naršykite pasirinktos programos funkcijas
spausdami aukštyn arba žemyn (3).
3. Patvirtinkite arba paryškinkite funkcijos
nuostatą spausdami patvirtinimą (4).
> Funkcija aktyvinama, o kai kuriose
parinktyse programų meniu po to užsiveria.
97
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Pranešimai vairuotojo ekrane
kurie skirti, pavyzdžiui, patvirtinti pranešimą
arba priimti prašymą.
Vairuotojo ekrane galima rodyti pranešimus,
informuojančius vairuotoją arba jam padedančius įvairių įvykių atvejais.
Pranešimų vairuotojo ekrane pavyzdžiai. Iliustracija
yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Pranešimų vairuotojo ekrane pavyzdžiai3.
Pranešimo pavyzdys 8 colių vairuotojo ekrane. Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo
automobilio modelio.
Vairuotojo ekrane rodomi vairuotojui labai
svarbūs pranešimai.
Pranešimai gali būti rodomi skirtingose vairuotojo ekrano vietose, priklausomai nuo to, kokia
kita informacija rodoma tuo pačiu metu. Praėjus kuriam laikui arba patvirtinus pranešimą ar
atlikus reikiamą veiksmą, pranešimas dingsta
iš vairuotojo ekrano. Jei pranešimą reikia
įrašyti, jis perkeliamas į programėlę
Automobilio būsena, kuri atveriama programėlių rodinyje (centriniame ekrane).
Pranešimų sudėtis gali skirtis ir jie gali būti
rodomi kartu su grafika, ženklais ar mygtukais,
3 Su
98
12 colių vairuotojo ekranu.*
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Techninės priežiūros pranešimai
Toliau pateikti svarbūs techninės priežiūros
pranešimai ir jų reikšmė.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai sustokiteA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su
autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su
autoservisuB.
Reikia skubiai
vykti į autoservisąA
Nedelsdami susisiekite
su autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Reikalinga
tech. patikraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas automobilis.
Reguliari
techn. priež.
Registruotis
techninei
patikrai
4 Su
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Rodomas iki kitos techninės priežiūros datos.
8 colių vairuotojo ekranu.
Pranešimas
Paaiškinimas
Reguliari
techn. priež.
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Rodomas suėjus kitos
techninės priežiūros
datai.
Laikas techninei priežiūrai
Reguliari
techn. priež.
Tech. patikra
neatlikta laiku
Laikinai
išjungtaA
A
B
Pranešimų tvarkymas vairuotojo
ekrane
Pranešimai vairuotojo ekrane valdomi vairo
dešiniąja klaviatūra.
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Rodomas praėjus techninės priežiūros datai.
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo,
pradėjus važiuoti arba
kitą kartą užvedus variklį.
Pranešimų vairuotojo ekrane4 ir vairo dešiniosios klaviatūros pavyzdžiai.
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur
kilo problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 99)
•
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų
tvarkymas (p. 100)
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 133)
}}
99
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
2. Patvirtinkite pasirinkimą spausdami patvirtinimą (2).
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo
rodinio.
Pranešimai be mygtukų:
–
Pranešimų vairuotojo ekrane5 ir vairo dešiniosios klaviatūros pavyzdžiai. Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Kairėn / dešinėn
Patvirtinti
100
Kai kuriuose vairuotojo ekrano pranešimuose
yra vienas ar keli mygtukai, kuriais, pavyzdžiui,
patvirtinamas pranešimas arba priimamas prašymas.
Susijusi informacija
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
•
1.
Judėkite tarp mygtukų spaudinėdami kairės arba dešinės rodykles (1).
5 Su
12 colių vairuotojo ekranu.
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
Užverkite pranešimą spausdami patvirtinimą (2) arba leiskite, kad pranešimas po
kurio laiko užsivertų automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo
rodinio.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į
programėlę Automobilio būsena, kuri atveriama programėlių rodinyje (centriniame
ekrane). Centriniame ekrane pateikiamas su
tuo susijęs pranešimas Autom. žinutė
laikoma autom. būsenos prgr..
•
•
Iš vairuotojo ekrano įrašytų
pranešimų tvarkymas
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 98)
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų
tvarkymas (p. 100)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 133)
Įrašytus pranešimus rasite programėlėje
Automobilio būsena.
Vairuotojo ekrane rodomi pranešimai, kuriuos reikia įrašyti,
perkeliami į programėlę
Automobilio būsena centriniame ekrane. Centriniame
ekrane pateikiamas su tuo
susijęs pranešimas Autom.
žinutė laikoma autom. būsenos prgr..
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Įrašyto pranešimo skaitymas
Kaip iškart perskaityti įrašytą pranešimą:
–
Paspauskite mygtuką, esantį dešiniau nuo
centriniame ekrane pateikiamo pranešimo
Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
> Įrašytas pranešimas pateikiamas programėlėje Automobilio būsena.
ninę priežiūrą arba perskaityti savininko
vadovą.
Kaskart užvedus variklį, įrašyti pranešimai
automatiškai panaikinami iš programėlės.
Kaip rezervuoti techninę priežiūrą iš įrašyto
pranešimo:
Susijusi informacija
–
Kaip perskaityti įrašytą pranešimą vėliau:
1.
Atverkite programėlę Automobilio
būsena iš programėlių rodinio, esančio
centriniame ekrane.
> Programėlė atveriama apatinėje pradžios rodinio plytelėje.
Įrašyto pranešimo valdymas
Išskleistuoju režimu kai kurie pranešimai turi
du mygtukus, kuriais galima rezervuoti tech-
6 Priklauso
•
•
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 98)
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 99)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 133)
Pasirinkus Pask. ir susit. dėl
paskyrimo: inicijuojama telefono programėlė ir paskambinama autoservisui,
kad būtų galima rezervuoti techninės
pagalbos ir remonto darbus.
2. Programėlėje pasirinkite kortelę Žinutės.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
3. Palieskite pranešimą, kad jį išskleistumėte / sumažintumėte.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės
kairėje dalyje pateikiamame vaizde
rodoma pranešimo informacija grafine
forma.
Įjungę pranešimo išskleistąjį režimą,
paspauskite Užklausti dėl
paskyrimoPask. ir susit. dėl
paskyrimo6, kad būtų pateikta techninės
pagalbos rezervavimo pagalba.
> Pasirinkus Užklausti dėl paskyrimo:
programėlėje atveriama kortelė
Paskyrimai ir sukuriama užklausa techninės pagalbos ir remonto darbams
rezervuoti.
Kaip pasiskaityti apie pranešimą savininko
vadove:
–
Išskleistuoju pranešimo režimu paspauskite Vartotojo vadovas, kad pasiskaitytumėte apie pranešimą savininko vadove.
> Savininko vadovas atsiveria centriniame
ekrane ir parodo su pranešimu susijusios informacijos.
nuo rinkos. Kartu reikia užregistruoti „Volvo ID“ ir pasirinktą autoservisą.
101
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano apžvalga
Daugelis automobilio funkcijų valdomos iš
centrinio ekrano. Čia pateikiamas centrinis
ekranas ir jo parinktys.
102
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Trys centrinio ekrano baziniai rodiniai. Perbraukite dešinėn arba kairėn, kad pasiektumėte – atitinkamai – funkcijų arba programėlių rodinį7.
Funkcijų rodinyje pateikiamos automobilio
funkcijos, kurias galima aktyvinti arba
7
Automobiliuose su vairu dešinėje pusėje rodiniai būna atvirkštiniai.
deaktyvinti paspaudžiant mygtuką. Tam
tikros funkcijos gali sužadinti papildomas
}}
103
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
funkcijas: tai reiškia, kad jos atveria langą
su nustatymo parinktimis. Toliau pateikiame kelis pavyzdžius:Kamera.
Medija – pastaruoju metu naudotos su
medija susijusios programėlės. Paspauskite antrinį rodinį, kad jį išplėstumėte.
Pradžios rodinys – tai pirmasis rodinys,
pateikiamas paleidus ekraną.
Telefonas – iš čia galima pasiekti telefono
funkciją. Paspauskite antrinį rodinį, kad jį
išplėstumėte.
Programų rodinys (programėlių rodinys) –
atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinės funkcijos, pvz., FM
radijas. Palieskite programėlės piktogramą, kad ją atvertumėte.
Papildomos antrinis rodinys – pastaruoju
metu naudotos programėlės arba automobilio funkcijos, nepriklausančios nė vienam
iš kitų antrinių rodinių. Paspauskite antrinį
rodinį, kad jį išplėstumėte.
Būsenos juosta – automobilyje vykdoma
veikla rodoma pačiame ekrano viršuje. Tinklo ir ryšio informacija pateikiama kairėje
būsenos juostos pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos
indikacija – dešinėje.
Viršutinis rodinys – kad jį pasiektumėte,
nuvilkite kortelę žemyn. Iš čia galima
pasiekti Nuostatos, Vartotojo vadovas,
Profilis ir automobilio įrašytas žinutes.
Atskirais atvejais viršutiniame rodinyje
papildomai galima pasiekti kontekstines
nuostatas (pvz., Navigacijos nuostatos) ir
kontekstinį automobilio savininko vadovą
(pvz., Navigacija Rankinis).
Navigacija – įjungia žemėlapio navigacijos
funkciją, pvz., su „Sensus Navigation“*.
Palieskite antrinį rodinį, kad jį išskleistumėte.
104
Klimato eilutė – informacija ir tiesioginiai
ryšiai, leidžiantis nustatyti, pvz., temperatūrą ir sėdynės šildymo funkciją*. Norėdami atverti klimato kontrolės rodinį su
daugiau nuostatų, paspauskite klimato
eilutės centre esantį ženklą.
•
Kontekstinės sąrankos atvėrimas centriniame ekrane (p. 126)
•
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 17)
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 483)
Telefonas (p. 498)
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Sistemos garso išjungimas ir garsumo keitimas centriniame ekrane (p. 124)
•
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
(p. 124)
•
•
•
•
Sistemos kalbos keitimas (p. 125)
Sistemos vienetų keitimas (p. 125)
Centrinio ekrano valymas (p. 613)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 133)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 105)
Centrinio ekrano rodinių naršymas
(p. 108)
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
(p. 115)
Taikomosios programos (p. 473)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 117)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano valdymas
Daugelį automobilio funkcijų galima valdyti ir
reguliuoti iš centrinio ekrano. Centrinis ekranas - tai jutiklinis ekranas, reaguojantis į prisilietimą.
Jutiklinio ekrano funkcijų naudojimas
centriniame ekrane
Ekranas reaguoja skirtingai, priklausomai nuo
to, ar jį spaudžiate, velkate ar per jį braukiate.
Veiksmai, pvz., naršymas tarp skirtingų rodiVeiksmas
nių, objektų žymėjimas, slinkimas sąrašu ir
programėlių perkėlimas, gali būti atliekami
įvairiais būdais liečiant ekraną.
Infraraudonųjų spindulių šviesos užuolaidėlė,
veikianti virš ekrano, leidžia ekranui aptikti arti
jo esantį pirštą. Šia technologija įgalinama
naudotis ekranu net su pirštinėmis.
Vienu metu ekraną gali valdyti du asmenys,
pvz., reguliuoti klimato kontrolės nuostatas
vairuotojo ir keleivio pusėse.
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
Toliau lentelėje pateikiami įvairūs ekrano valdymo veiksmai:
Įvykdymas
Rezultatas
Paspauskite vieną kartą.
Pažymi objektą, patvirtina išranką arba aktyvina funkciją.
Paspauskite greitai du kartus iš
eilės.
Priartina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį.
Paspauskite ir laikykite.
Paima objektą. Galima naudoti programėlėms arba žemėlapio taškams žemėlapyje perkelti.
Paspauskite pirštu ekraną, laikykite prispaudę ir tuo pat metu vilkite objektą į pageidaujamą
vietą.
Palieskite vieną kartą dviem
pirštais.
Atitolina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį.
}}
105
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Veiksmas
Įvykdymas
Rezultatas
Vilkimas
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Laikykite nuspaudę ir nuvilkite, kad
perkeltumėte programėles ar žemėlapio taškus žemėlapyje. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per ekraną.
Greitai perbraukite
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai
per ekraną.
Atminkite: palietus viršutinę ekrano dalį, gali atsiverti viršutinis rodinys.
106
Pirštų išskėtimas
Priartina.
Pirštų suglaudimas
Atitolina.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito
rodinio
1.
Šis elementas naudojamas daugeliui automobilio funkcijų valdyti. Pavyzdžiui, temperatūrą
galima reguliuoti taip:
Trumpai paspauskite pradžios mygtuką,
esantį po centriniu ekranu.
> Rodoma paskutinė pradžios rodinio
padėtis.
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą,
•
2. Trumpai paspauskite dar kartą.
> Visi pradžios rodinio antriniai rodiniai
nustatomi iš naujo į jų numatytąsias
būsenas.
palieskite + arba −, kad temperatūrą didintumėte arba mažintumėte laipsniškai arba
•
palieskite pageidaujamą ant valdymo elemento esančią temperatūrą.
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane
pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą
prie įvairių rodinių.
Susijusi informacija
Kai galima perslinkti rodiniu, centriniame ekrane atsiranda slinkties indikatorius.
•
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 108)
Kaip naudotis centrinio ekrano
valdymo elementais
•
Programėlių ir mygtukų perkėlimas centriniame ekrane (p. 117)
•
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 119)
Sąrašo, straipsnio ar rodinio slinkimas
Ekrane pasirodžius slinkties indikatoriui,
galima perslinkti rodinį žemyn arba aukštyn.
Perbraukite žemyn / aukštyn bet kurioje rodinio dalyje.
Temperatūros valdymo elementas.
107
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano aktyvinimas ir
deaktyvinimas
1.
Centrinį ekraną galima pritemdyti ir vėl aktyvinti, spaudžiant po ekranu esantį pradžios
mygtuką.
Paspauskite ir ilgai palaikykite fizinį pradžios mygtuką (po ekranu).
> Ekranas patamsėja (išskyrus klimato
eilutę, kuri rodoma ir toliau). Visos
ekrano funkcijos veikia ir toliau.
2. Norėdami vėl aktyvinti ekraną, trumpai
spustelėkite pradžios mygtuką.
> Rodytas prieš išjungiant ekraną rodinys
bus vėl parodytas.
PASTABA
Ekrane pasirodžius raginimui atlikti
veiksmą, ekrano negalima išjungti.
PASTABA
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Paspaudus pradžios mygtuką, jutiklinis ekranas pritemsta ir nereaguoja į lietimus. Klimato
eilutė rodoma ir toliau. Visos funkcijos, susijusios su ekranu, veikia ir toliau, pvz., klimato,
garso, orientavimo* ir programėlių. Pritemdytą
centrinį ekraną patogu valyti. Pritemdymo
funkciją galima naudoti ir siekiant sumažinti
ekrano intensyvumą, kad jis netrukdytų vairuojant.
108
Centrinis ekranas išsijungia automatiškai,
kai variklis išjungtas ir atidarytos vairuotojo
durelės.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano valymas (p. 613)
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
(p. 124)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
Centrinio ekrano rodinių naršymas
Centriniame ekrane yra penki skirtingi pagrindiniai rodiniai: pradžios rodinys, viršutinis
rodinys, klimato kontrolės rodinys, programos
rodinys (programėlės rodinys) ir funkcijos
rodinys. Ekranas įsijungia automatiškai, atidarius vairuotojo dureles.
Pradžios rodinys
Pradžios rodinys pateikiamas paleidus ekraną.
Jame rasite keturis antrinius rodinius:
Navigacija, Medija, Telefonas ir papildomą
antrinį rodinį.
Programėlės arba automobilio funkcija, pasirinkta iš programėlių arba funkcijų rodinio,
pasileidžia atitinkamame pagrindinio rodinio
antriniame rodinyje. Pvz., FM radijas pasileidžia Medija plytelėje.
Papildoma plytelė rodo paskutinę naudotą
programėlę arba automobilio funkciją, kuri
nėra susijusi su jokia iš kitų trijų sričių.
Antriniuose rodiniuose pateikta trumpa informacija apie kiekvieną skirtingą programėlę.
PASTABA
Paleidus automobilį, įvairiuose pradžios
rodinio antriniuose rodiniuose pateikiama
informacijos apie dabartinę programėlių
būseną.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane
pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą
prie įvairių rodinių.
Būsenos juosta
Automobilyje vykdoma veikla rodoma ekrano
viršuje. Tinklo ir ryšio informacija pateikiama
kairėje būsenos lauko pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos
indikacija – dešinėje.
Viršutinis rodinys
Viršutiniame rodinyje visada suteikiama prieiga prie šių elementų:
• Nuostatos
• Vartotojo vadovas
• Profilis
• Automobilyje įrašytos žinutės.
Viršutiniame rodinyje atskirais atvejais suteikiama prieiga prie tokios informacijos:
•
Kontekstinė nuostata (pvz., Navigacijos
nuostatos). Keiskite nuostatas tiesiogiai
viršutiniame rodinyje, kai veikia programėlė (pvz., navigacijos).
•
Kontekstinis automobilio savininko vadovas (pvz., Navigacija Rankinis). Viršutiniame rodinyje pateikiama tiesioginė prieiga prie automobilio skaitmeninio savininko vadovo straipsnių, susijusių su
ekrane rodomu turiniu.
Klimato kontrolės rodinys
Klimato eilutė yra nuolat matoma ekrano apačioje. Čia galima tiesiogiai keisti populiariausias klimato nuostatas, pvz., nustatyti temperatūrą ir sėdynės šildymo funkciją*.
Paspauskite klimato eilutės centre
esantį ženklą, kad atsivertų klimato
kontrolės rodinys ir pasiektumėte
daugiau klimato nuostatų.
Norėdami užverti klimato kontrolės
rodinį ir grįžti į ankstesnį rodinį,
paspauskite šį ženklą.
Norėdami užverti viršutinį rodinį, paspauskite
už jo ribų, nuspauskite pradžios mygtuką arba
paspauskite viršutinio rodinio apačią ir nuvilkite aukštyn. Tada parodomas apačioje buvęs
rodinys ir jį vėl galima naudoti.
Žemyn nuvilktas viršutinis rodinys.
Būsenos juostos centre, ekrano viršutinėje
dalyje yra ąselė. Atverkite viršutinį rodinį,
paspausdami kortelę arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus per ekraną žemyn.
PASTABA
Viršutinis rodinys nepateikiamas paleidimo / išjungimo metu arba kai ekrane
rodomas pranešimas. Be to, jis nepasiekiamas, kai rodomas klimato rodinys.
}}
* Parinktis / priedas. 109
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Programų rodinys
siogiai pateikiama trumpa informacija, pvz.,
Žinutės neperskaitytų teksto žinučių skaičius.
Funkcijų rodinys
Paspauskite programėlę, kad ją atvertumėte.
Programėlė tuomet atsidaro toje plytelėje,
kuriai ji priklauso, pvz., Medija.
Atsižvelgiant į programėlių skaičių, galite
slinkti žemyn programėlių rodinyje. Tai padarysite perbraukdami / nuvilkdami iš apačios
aukštyn.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš kairės dešinėn8 arba paspausdami
pradžios mygtuką.
Automobilyje esančių programėlių rodinys.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programų (programėlių) rodinį, perbraukite per
ekraną iš dešinės kairėn8. Čia pateikiamos
atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinių funkcijų programėlės, pvz.,
FM radijas. Kai kurių programėlių rodinyje tie-
8 Taikoma
110
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais įvairioms
automobilio funkcijoms atlikti.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte funkcijų
rodinį, perbraukite per ekraną iš kairės dešinėn8. Čia galite aktyvinti arba deaktyvinti įvairias automobilio funkcijas, pvz., BLIS*, Lane
Keeping Aid* ir Parkavimo pagalba*.
automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Atsižvelgiant į funkcijų kiekį, čia taip pat
galima perslinkti rodinį žemyn. Tai padarysite
perbraukdami / nuvilkdami iš apačios aukštyn.
•
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
(p. 115)
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
Priešingai nei programėlių rodinyje, kuriame
programėlę atversite ją paspausdami, funkcija
aktyvinama arba deaktyvinama paspaudžiant
atitinkamą funkcinį mygtuką. Kai kurios (sužadinimo) funkcijos paspaustos atsiveria naujame lange.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš dešinės kairėn8 arba paspausdami
pradžios mygtuką.
Susijusi informacija
•
Antrinių rodinių valdymas centriniame
ekrane (p. 112)
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 117)
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
•
Kontekstinės sąrankos atvėrimas centriniame ekrane (p. 126)
•
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 17)
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 129)
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Taikomosios programos (p. 473)
8 Taikoma
automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
111
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Antrinių rodinių valdymas
centriniame ekrane
Pradžios rodinyje rasite keturis antrinius rodinius: Navigacija, Medija, Telefonas ir papil-
112
domą antrinį rodinį. Šiuos rodinius galima
išskleisti.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Antrinio rodinio išskleidimas iš numatytojo režimo
Standartinis ir išskleistasis antrinio rodinio režimai centriniame ekrane.
}}
113
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Antrinio rodinio išskleidimas:
–
Plytelės Navigacija, Medija ir Telefonas:
Paspauskite bet kurią antrinio rodinio
vietą. Išskleidus plytelę, papildoma plytelė
pradžios rodinyje laikinai išstumiama.
Kitos dvi plytelės sumažinamos ir rodoma
tik tam tikra informacija. Palietus papildomą plytelę, kitos trys plytelės sumažinamos ir pateikiama tik tam tikra informacija.
Išskleistajame rodinyje suteikiama prieiga
prie bazinių programėlės funkcijų.
Išskleisto antrinio rodinio užvėrimas:
–
Antrinį rodinį galima užverti trimis skirtingais būdais.
•
Palieskite viršutinę išskleistojo antrinio
rodinio dalį.
•
Palieskite kitą plytelę (ši plytelė atsivers
išskleistuoju režimu).
•
Trumpai paspauskite fizinį pradžios
mygtuką, esantį po centriniu ekranu.
Viso ekrano režimu atvėrus naują antrinį rodinį,
nerodoma jokios informacijos iš kitų antrinių
rodinių.
Išskleistuoju režimu atverkite
programėlę per visą ekraną:
paspauskite ženklą.
9 Taikoma
114
Susijusi informacija
•
•
Paspauskite ženklą, kad
grįžtumėte į išskleistąjį
režimą arba paspauskite pradžios mygtuką, esantį ekrano
apačioje.
Kaip atverti arba užverti antrinį rodinį
viso ekrano režimu
Papildomą antrinį rodinį9 ir antrinį rodinį
Navigacija galima atverti viso ekrano režimu ir
rasti dar daugiau informacijos bei nuostatų
parinkčių.
Paspaudžiant pradžios mygtuką, galima
visada grįžti į pradžios rodinį. Kad iš viso
ekrano režimo grįžtumėte atgal į standartinį
pradžios rodinio vaizdą, paspauskite pradžios
mygtuką du kartus.
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
ne visoms programėlėms arba automobilio funkcijoms, atvertoms per papildomą plytelę.
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 105)
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 108)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 108)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Funkcijų rodinys centriniame
ekrane
Visi automobilio funkcijų mygtukai išdėstyti
funkcijų rodinyje – viename iš centrinio
ekrano bazinių rodinių. Nueikite į funkcijų
rodinį iš pradžios rodinio, perbraukdami
ekraną iš kairės dešinėn10.
Skirtingi mygtukų tipai
Yra iš viso trys skirtingi automobilio funkcijų
mygtukų tipai, žr. toliau:
Mygtuko tipas
Savybė
Keičia automobilio funkciją
Funkcijų mygtukai
Turi įjungimo / išjungimo padėtis.
Daugelis funkcijų rodinyje esančių mygtukų valdo tam tikras funkcijas.
Sužadinimo mygtukai
Neturi įjungimo / išjungimo padėčių.
Statymo mygtukai
Turi įjungimo, išjungimo ir nuskaitymo režimus.
10
Kai funkcija veikia, mygtuko piktogramos kairėje įsijungia šviesos diodų indikatorius. Paspauskite mygtuką funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
Paspaudus sužadinimo mygtuką, atidaromas funkcijos langas. Pavyzdžiui, tai gali
būti sėdynės padėties keitimo langas.
Panašūs į funkcijų mygtukus, tačiau turi papildomą statymo nuskaitymo padėtį.
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
• Kamera
• Galvos atramos nulenkimas
• Įvažiuoti į stovėjimo vietą
• Išvažiuoti iš vietos
}}
115
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Skirtingi mygtukų režimai
Jei funkcijos arba statymo mygtuko šviesos
diodų indikatorius šviečia žalia spalva, vadinasi
funkcija aktyvinta. Aktyvinus funkciją, atsiveria
papildomas tekstas su paaiškinimu (tam tikroms funkcijoms). Tekstas rodomas kelias
sekundes, tada parodomas mygtukas su
įjungtu šviesos diodų indikatoriumi.
Funkcija deaktyvinama užgesus šviesos diodų
indikatoriui.
Lane Keeping Aid atveju, paspaudus mygtuką, pvz., pasirodo tekstas Veikia tik tam
tikru greičiu.
Funkcija įjungiama arba išjungiama vienu
trumpu mygtuko spustelėjimu.
Jei mygtuko dešinėje pusėje pasirodo įspėjamasis trikampis, vadinasi, kažkas neveikia kaip
turėtų.
Susijusi informacija
•
•
116
Centrinio ekrano valdymas (p. 105)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 108)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Programėlių ir mygtukų perkėlimas
centriniame ekrane
PASTABA
Paslėpkite retai naudojamas arba visai
nenaudojamas programėles, perkeldami
jas į apačią, iš ekrano matomos dalies. Taip
lengviau rasite dažniau naudojamas programėles.
Automobilio funkcijų programėlės ir mygtukai
(atitinkamai – programėlių ir funkcijų rodiniuose) gali būti perkeliami į kitą vietą ir pagal
pageidavimą sutvarkomi.
1. Perbraukite iš dešinės kairėn11, kad pasiektumėte programėlių rodinį, arba perbraukite iš kairės dešinėn11, kad pasiektumėte
funkcijų rodinį.
PASTABA
Programėlių ir automobilio funkcijų mygtukų negalima įkelti į jau užimtas vietas.
2. Palieskite programėlę arba mygtuką ir
palaikykite.
> Pasikeičia programėlės arba mygtuko
dydis ir jis tampa nežymiai permatomas. Tada galima jį perkelti.
Susijusi informacija
3. Nuvilkite programėlę arba mygtuką į tuščią vietą rodinyje.
•
•
Ženklų, kurie gali būti rodomi centrinio
ekrano būsenos juostoje, apžvalga.
Būsenos juostoje rodoma veiksmų eiga ir –
atskirais atvejais – jų būsena. Ne visi ženklai
rodomi visą laiką dėl ribotos vietos lauke.
Ženklas
Paaiškinimas
Prisijungta prie interneto.
Aktyvintas tarptinklinis ryšys.
•
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
(p. 115)
Mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas.
Taikomosios programos (p. 473)
Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys.
Centrinio ekrano valdymas (p. 105)
Programėlėms arba mygtukams išdėstyti
galima naudoti iki 48 eilučių. Kad perkeltumėte programėlę arba mygtuką už matomos
srities ribų, nuvilkite jį į rodinio apačią. Tada
bus pridėta naujų eilučių, kur ir galėsite patalpinti programėlę arba mygtuką.
Todėl kai kurios programėlės arba mygtukai
gali būti išdėstyti toliau sąraše ir įprastu rodinio režimu jų gali nesimatyti.
Perbraukite ekraną, kad perslinktumėte rodinį
aukštyn arba žemyn.
11
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
„Bluetooth“ ryšys aktyvintas, bet
neprijungta jokio įrenginio.
GPS ryšiu siunčiama ir priimama
informacija.
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Aktyvinta modemo funkcija („WiFi“ interneto prieigos taškas).
Automobilis gali bendrinti turimą
ryšį.
}}
117
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Ženklas
Paaiškinimas
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Aktyvintas automobilio modemas.
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 489)
•
•
•
Belaidis telefono įkroviklis* (p. 507)
Aktyvi USB bendrinimo funkcija.
Telefono įkrovimas be laido.
Telefonas (p. 498)
Data ir laikas (p. 87)
Vyksta procesas.
Paruošimo aktyvinimo laikmatis.
Atkuriamas garso šaltinis.
Garso šaltinis sustabdytas.
Vyksta telefoninis pokalbis.
Garso šaltinis nutildytas
Naujienos gautos iš radijo stoties.
Gaunama eismo informacija.
Laikrodis.
Susijusi informacija
•
•
118
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 108)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 133)
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Klaviatūra centriniame ekrane
Centrinio ekrano klaviatūra leidžia įvesti duomenis spaudžiant klavišus. Taip pat galima
ranka „piešti“ per ekrane pateikiamas raides
ir ženklus.
Naudojantis klaviatūra, galima įvesti ženklus,
raides ir skaičius, pvz., rašyti iš automobilio
tekstines žinutes, įvesti slaptažodžius arba ieškoti straipsnių skaitmeniniame automobilio
savininko vadove.
Klaviatūra rodoma tik tada, kai ekrane galima
įvesti informaciją.
}}
119
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Vaizde pateikiama kai kurių mygtukų, kuriuos galima rodyti klaviatūroje, apžvalga. Išvaizda priklauso nuo kalbos nuostatų ir konteksto, kuriame naudojama klaviatūra.
Siūlomų žodžių arba ženklų eilutė12.
Įvedant naujas raides, siūlomi žodžiai
12
120
Taikoma Azijos kalboms.
koreguojami. Pasiūlymus galima naršyti
spaudžiant rodykles „dešinėn“ arba „kai-
rėn“. Kad pasirinktumėte pasiūlymą,
palieskite jį. Atminkite, kad ši funkcija su
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
tam tikromis kalbomis nedera. Jei funkcija
nepasiekiama, eilutė klaviatūroje nerodoma.
Klaviatūroje siūlomi ženklai priklauso nuo
to, kuri kalba pasirinkta (žr. 7 punktą).
Palieskite ženklą, kad jį įvestumėte.
Mygtukas veikia skirtingai, atsižvelgiant į
kontekstą, kuriuo naudojama klaviatūra:
siekiant įvesti @ (kai įvedamas el. pašto
adresas) arba prireikus sukurti naują
eilutę (įvedant įprastą tekstą).
Paslepia klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Naudojamas prireikus rašyti didžiosiomis
raidėmis. Paspauskite dar kartą, kad parašytumėte vieną didžiąją ir kitas mažąsias
raides. Paspaudus dar kartą, rašomos
visos didžiosios raidės. Paspaudus vėl, klaviatūra rašomos mažosios raidės. Šiuo
režimu pirmoji raidė po taško, šauktuko
arba klaustuko būna didžioji. Pirmoji raidė
teksto lauke taip pat būna didžioji. Teksto
laukuose, skirtuose pavadinimams arba
adresams, kiekvienas žodis automatiškai
pradedamas didžiąja raide. Teksto laukuose, skirtuose slaptažodžiams, saityno
adresams ar el. pašto adresams įvesti,
visos raidės automatiškai būna mažosios,
nebent mygtuku nustatoma kitaip.
(kuris skaičių režimu rodomas vietoj
), kad grąžintumėte raidžių klavia, kad atvertumėte speciatūrą, arba
liųjų ženklų klaviatūrą.
Raidės arba ženklo variantai
Pakeičia teksto įvedimo kalbą, pvz., EN.
Siūlomi ženklai ir žodžiai (1) priklauso nuo
pasirinktos kalbos. Norint, kad būtų galima
klaviatūra keisti kalbas, jas reikia pirmiausia įtraukti srityje „Nuostatos“.
Tarpas.
Panaikina įvestą testą. Trumpai paspaudžiant naikinama po vieną ženklą. Laikykite mygtuką nuspaustą, kad greičiau
panaikintumėte ženklus.
Pakeičia klaviatūros režimą, kad būtų
galima raides ir ženklus rašyti ranka.
Paspaudžiant patvirtinimo mygtuką virš klaviatūros (iliustracijoje nepateiktas), patvirtinamas
įvestas tekstas. Mygtuko išvaizda skiriasi atsižvelgiant į kontekstą.
Raidės arba ženklo variantus, pvz., é arba è,
galima įvesti laikant nuspaudus raidę arba
ženklą. Pateikiamas laukelis, kuriame – galimi
raidžių arba ženklų variantai. Paspauskite reikiamą variantą. Jei neparenkama jokio
varianto, įvedama pradinė raidė / ženklas.
Susijusi informacija
•
Klaviatūros kalbos keitimas centriniame
ekrane (p. 122)
•
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 122)
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 105)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 504)
Skaičių įvedimas. Tada klaviatūra (2)
rodoma su skaičiais. Paspauskite
121
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Klaviatūros kalbos keitimas
centriniame ekrane
Įvairių kalbų perjungimas klaviatūra
Jei srityje Nuostatos pasirinktos kelios kalbos, klaviatūros mygtuku galima jas perjungti.
Norint, kad būtų galima klaviatūra persijungti
tarp įvairių kalbų, jas reikia nustatyti srityje
Nuostatos.
Kalbų įtraukimas arba naikinimas
nuostatose
Klaviatūrai automatiškai nustatoma tokia pati
kalba kaip ir sistemos. Klaviatūros kalbą
galima pritaikyti rankiniu būdu, nepaveikiant
sistemos kalbos.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema Sistemos kalbos
ir vienetai Klaviatūros išdėstymai.
3. Sąraše pasirinkite vieną ar kelias kalbas.
> Dabar pasirinktas kalbas įvedant tekstą
bus galima keisti tiesiogiai per klaviatūrą.
Jei srityje Nuostatos aktyviai nepasirinkta
jokių kalbų, klaviatūra išlaiko automobilio sistemos kalbą.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą su sąrašu:
1.
122
Taikoma tam tikroms sistemos kalboms.
Naudodamiesi centrinio ekrano klaviatūra,
galite ekrane įvesti ženklus, raides ir žodžius,
„braižydami“ ranka.
Paspauskite klaviatūros mygtuką, kad pereitumėte nuo
spausdinimo klavišais prie
raidžių ir ženklų įvedimo
ranka.
2. Pasirinkite reikiamą kalbą. Jei srityje
Nuostatos pasirinktos daugiau nei keturios kalbos, klaviatūra galima perslinkti
sąrašą.
> Klaviatūra pritaikoma pasirinktai kalbai
ir pateikiami kiti siūlomi žodžiai.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą neparodant
sąrašo:
–
Trumpai paspauskite mygtuką.
> Klaviatūra pritaikoma kitai sąrašo kalbai, faktiškai neparodant paties sąrašo.
Susijusi informacija
•
•
13
Paspauskite mygtuką ir ilgai jį palaikykite.
> Atsiveria sąrašas.
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas
ranka į centrinį ekraną
Sistemos kalbos keitimas (p. 125)
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 119)
Sritis, skirta ženklams / raidėms /
žodžiams / žodžių dalims rašyti.
Teksto laukas, kuriame pasirodo ženklų
arba žodžių rašymo siūlymai13, rašant juos
ekrane (1).
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Ženklų / raidžių / žodžių / žodžių dalių
pasiūlymai. Sąrašą galima slinkti.
Tarpas. Tarpą galima įvesti ir parašant
brūkšnelį (-) ranka rašytų raidžių srityje (1).
Žr. toliau pateiktą skirsnį „Kaip įvesti tarpą
laisvojo teksto lauke, veikiant rašysenos
atpažinimo funkcijai“.
Panaikinkite įvestą testą. Paspauskite
trumpai, kad vienu metu panaikintumėte
po vieną ženklą / raidę. Prieš paspausdami
vėl, kad panaikintumėte kitą ženklą / raidę,
šiek tiek palaukite.
Grįžkite į įprasto ženklų įvedimo klaviatūrą.
Galimybė išjungti / įjungti garsą įvedimo
metu.
Paslėpkite klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Pakeiskite teksto įvesties kalbą.
14
Ženklų / raidžių / žodžių rašymas ranka
1. Rankraščio raidėms skirtoje srityje (1)
parašykite ženklą, raidę, žodį arba jo dalį.
Parašykite žodį arba jo dalis vieną virš kito
arba ant linijos.
> Pateikiamas siūlomų ženklų, raidžių
arba žodžių skaičius (3). Labiausiai tikėtinas pasirinkimas rodomas sąrašo viršuje.
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
2. Šiek tiek palaukę įveskite ženklą / raides /
žodį.
> Įvedamas sąrašo viršuje esantis ženklas / raidė / žodis. Taip pat galima pasirinkti kitą ženklą, paspaudžiant sąraše
reikiamą ženklą, raidę arba žodį.
Arabiškoje klaviatūroje braukite priešinga kryptimi. Braukiant iš dešinės į kairę, parašomas tarpas.
Ranka parašytų ženklų / raidžių
naikinimas / keitimas
Visus teksto lauke (2) esančius ženklus panaikinsite
perbraukdami per rašymo ranka lauką (1).
–
Yra keli būdai, kuriais naudojantis galima
panaikinti / pakeisti ženklus / raides.
•
Sąraše (3) paspauskite pageidaujamą
raidę arba žodį.
•
Paspauskite teksto naikinimo mygtuką
(5), kad panaikintumėte raidę, ir pradėkite iš naujo.
•
Perbraukite horizontaliai iš dešinės į
kairę14 virš ranka rašomų raidžių srities
(1). Kelis kartus perbraukdami virš srities, šalinkite pasikartojančias raides.
•
Teksto lauke (2) paspaudus X, panaikinamas visas įvestas tekstas.
}}
123
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Kaip laisvojo teksto lauke su rankraščiu
pakeisti eilutę
Centrinio ekrano išvaizdos
keitimas
Centrinio ekrano išvaizdą galima pakeisti,
pasirenkant temą.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite My Car Vairuotojo
ekranas Rodyti temas.
Eilutę pakeisite rankraščio lauke15 ranka nubraižydami pirmiau iliustracijoje pavaizduotą ženklą.
Kaip įvesti tarpą laisvojo teksto lauke,
veikiant rašysenos atpažinimo funkcijai
3. Tada pasirinkite temą, pvz., Minimalistic
arba Chrome Rings.
Kaip šių išvaizdų priedą, galima pasirinkti iš
Normalus ir Šviesus. Pasirinkus Normalus,
ekrano fonas yra tamsus, o tekstas – šviesus.
Ši alternatyva yra numatytoji visoms temoms.
Taip pat galima pasirinkti ir šviesų variantą,
kuriame fonas yra šviesus, o tekstas – tamsus.
Ši alternatyva naudinga, pvz., ryškioje dienos
šviesoje.
Ši alternatyva visada prieinama naudotojui ir
nėra veikiama aplinkinio apšvietimo.
Susijusi informacija
Įveskite tarpą, nubrėždami brūkšnelį iš kairės dešinėn16.
Susijusi informacija
•
15
16
124
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 119)
Arabų klaviatūrai – nubraižykite tą patį simbolį, bet atvirkščiai.
Arabų klaviatūrai: brėžkite brūkšnelį iš dešinės kairėn.
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
•
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 108)
•
Centrinio ekrano valymas (p. 613)
Sistemos garso išjungimas ir
garsumo keitimas centriniame
ekrane
Centriniame ekrane galima pakeisti sistemos
garsumą arba visiškai išjungti sistemos garsą.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite Garsas
Sistemos garsas.
3. Prie Lietimo garsai nuvilkite mygtuką,
norėdami pakeisti garsumą arba išjungti
ekrano lietimo garsus. Nuvilkite valdymo
elementą iki norimo garsumo.
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
•
Garso nuostatos (p. 472)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Sistemos vienetų keitimas
Sistemos kalbos keitimas
Vienetų nuostatos valdomos centrinio ekrano
meniu Nuostatos.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Kalbos nuostatos pateikiamos centrinio
ekrano meniu Nuostatos.
PASTABA
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, tam
tikra savininko informacija gali nederėti su
nacionaliniais arba vietos įstatymais bei
reglamentais. Neperjunkite į kalbą, kurią
sunku suprasti, nes jums bus sunku surasti,
kaip viską grąžinti.
2. Eikite į Sistema Sistemos kalbos ir
vienetai Matavimo vienetai.
3. Pasirinkite matavimo vienetą:
•
Metrinė – kilometrai, litrai ir laipsniai
Celsijaus skalėje.
• Britų – mylios, galonai ir laipsniai Celsi-
1.
jaus skalėje.
• JAV – mylios, galonai ir laipsniai Farenheito skalėje.
> Pakeičiami vairuotojo ekrano ir centrinio
ekrano vienetai.
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
•
Sistemos kalbos keitimas (p. 125)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
Kitos nuostatos centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje
Nuostatas ir daugelio automobilio funkcijų
informaciją galima pakeisti centriniame
ekrane.
1. Atverkite viršutinį rodinį, paspausdami kortelę viršuje arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus per ekraną žemyn.
2. Paspauskite Nuostatos, kad atvertumėte
nuostatų meniu.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Eikite į Sistema
vienetai.
Sistemos kalbos ir
3. Pasirinkite Sistemos kalba. Kalbos,
derančios su valdymo balsu funkcija, turi
valdymo balsu ženklą.
> Pakeičiama vairuotojo ekrano ir centrinio ekrano kalba.
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
•
Sistemos vienetų keitimas (p. 125)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
Viršutinis rodinys su mygtuku Nuostatos.
3. Paspauskite vieną iš kategorijų ir antrinių
kategorijų, kad rastumėte reikiamą nuostatą.
4. Pakeiskite vieną ar kelias nuostatas. Įvairių
tipų nuostatos keičiamos nevienodais
būdais.
> Pakeitimai įrašomi nedelsiant.
}}
125
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Kontekstinės sąrankos atvėrimas
centriniame ekrane
1.
Galima naudoti daugelio automobilio bazinių
programėlių kontekstinę sąranką ir tiesiogiai
pakeisti nuostatas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
2. Spauskite Navigacijos nuostatos.
> Atsiveria navigacijos nuostatų puslapis.
Nuvilkite viršutinį rodinį žemyn, kai programėlė yra išskleista, pvz., Navigacija.
3. Pagal poreikį pakeiskite nuostatas ir
patvirtinkite išrankas.
Paspauskite Užverti arba fizinį pradžios mygtuką, esantį po centriniu ekranu, jei norite
užverti sąrankos rodinį.
Daugelis automobilio bazinių programėlių turi
šią kontekstinės nuostatos parinktį, tačiau ne
visos.
Antrinė nuostatų meniu kategorija su įvairių tipų nuostatomis (čia pateikiamas daugialypės parinkties
mygtukas ir akutės).
Trečiųjų šalių programėlės
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
•
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 128)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 127)
Viršutinis rodinys su kontekstinės nuostatos mygtuku.
Kontekstinė nuostata – tai šaukinys, teikiantis
prieigą prie konkrečios nuostatos, susijusios
su ekrane rodoma aktyvia funkcija. Programėlės, kurios būna įdiegtos automobilyje iš pradžių, pvz., FM radijas ir USB, priklauso
„Sensus“ ir yra automobilio įterptinių funkcijų
dalis. Šių programėlių nuostatas galima keisti
tiesiogiai per kontekstinę nuostatą viršutiniame rodinyje.
Kai pasiekiama kontekstinė sąranka:
126
Trečiųjų šalių programėlės nebūna įtrauktos į
automobilio sistemą iš pradžių, tačiau jas
galima parsisiųsti iš Volvo ID. Čia nuostatos
visada valdomos programėlės viduje, o ne iš
viršutinio rodinio.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 127)
Programėlių atsisiuntimas (p. 474)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Naudotojo duomenų nustatymas iš
naujo pasikeitus savininkui
Nuostatų atkūrimas centriniame
ekrane
Pasikeitus savininkui, naudotojo duomenis ir
sistemos nuostatas reikia atkurti į gamyklines
nuostatas.
Automobilio nuostatas galima nustatyti iš
naujo įvairiais lygiais. Pasikeitus savininkui,
atkurkite visus naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas į pradines gamyklines nuostatas. Keičiant nuosavybės teisę, svarbu pakeisti
Volvo On Call* paslaugos savininką.
Galima atkurti visas numatytąsias nuostatas,
parinktas centrinio ekrano nuostatų meniu.
• Atkurti asmeninius nustatymus – išva-
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
Susijusi informacija
lomi asmens duomenys ir atkuriamos
numatytosios asmeninių nuostatų vertės.
•
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 128)
•
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 127)
•
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo profiliuose (p. 133)
4. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte nustatymą iš naujo.
Atkurti asmeninius nustatymus atveju
nustatymą iš naujo reikia patvirtinti spaudžiant Atstatyti aktyviajam profiliui arba
Atstatyti visiems profiliams.
> Pasirinktos nuostatos nustatomos iš
naujo.
Du atkūrimo tipai
Nuostatų meniu pasiekiami du skirtingi nuostatų atkūrimo tipai:
• Gamyklinių nuostatų grąžinimas – išvalomi visi duomenys ir failai, atkuriamos
numatytosios nuostatų vertės.
Nuostatų atkūrimas
Susijusi informacija
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
Norėdami atkurti savo nuostatas, vykdykite
toliau pateiktas instrukcijas.
PASTABA
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Eikite į Sistema
grąžinimas.
Gamyklinių nuostatų
3. Pasirinkite reikiamą nustatymo iš naujo
tipą.
> Rodomas iškylantysis langas.
* Parinktis / priedas. 127
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Lentelė su centrinio ekrano
nuostatomis
Centrinio ekrano nuostatų meniu yra pagrindinių ir antrinių kategorijų, kuriose surinktos
daugelio automobilio funkcijų nuostatos ir
informacija.
Čia pateikiamos septynios pagrindinės kategorijos: My Car, Garsas, Navigacija, Medija,
Ryšys, Klimatas ir Sistema.
Kiekvienoje kategorijoje savo ruožtu yra tam
tikras skaičius antrinių kategorijų ir nuostatų
parinkčių. Toliau pateiktose lentelėse pateiktas
pirmasis antrinių kategorijų lygis. Funkcijos
arba srities nuostatų parinktys išsamiau paaiškintos susijusiame savininko vadovo skirsnyje.
Kai kurios nuostatos yra asmeninės: tai reiškia,
kad jas galima įrašyti į skiltį Vairuotojo
profiliai. Kitos nuostatos yra visuotinės: tai
reiškia, kad su vairuotojo profiliu jos nesiejamos.
My Car
Pakategorės
Ekranai
Pakategorės
Pakategorės
Veidrodėliai ir patogumas
TV*
Užrakinimas
Vaizdo įrašas
Stovėjimo stabdys ir pakaba
Priekinio stiklo valytuvas
Garso sistema
Pakategorės
Telefonas
Pakategorės
Teksto žinutės
Tonas
Android Auto*
Balansas
Apple CarPlay*
Sistemos garsas
Bluetooth įrenginiai
Navigacija
Pakategorės
Žemėlapis
Maršrutas ir orientavimas
Eismas
Medija
IntelliSafe
Pakategorės
Važiavimo pageidavimai/Individualus
važiavimo režimas*
AM/FM radijas
Žibintai ir apšvietimas
Ryšiai
Wi-Fi
Transporto priemonės „Wi-Fi“ prieigos
taškas
Internetas per automobilio modemą*
Volvo On Call*
Volvo autoservisų tinklai
Klimatas
Pagrindinėje kategorijoje Klimatas antrinių
kategorijų nėra.
DAB*
Gracenote®
128
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Sistema
Pakategorės
Vairuotojo profilis
Data ir laikas
Sistemos kalbos ir vienetai
Privatumas ir duomenys
Klaviatūros išdėstymai
Valdymas balsu*
Gamyklinių nuostatų grąžinimas
Sistemos informacija
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 102)
•
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 127)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
Vairuotojo profiliai
Daugelį automobilyje parenkamų nuostatų
galima pritaikyti pagal asmeninius vairuotojo
pageidavimus ir įrašyti į vieną arba kelis vairuotojo profilius.
Asmeninės nuostatos automatiškai įrašomos į
aktyvų vairuotojo profilį. Kiekvieną raktelį
galima susieti su vairuotojo profiliu. Naudojant
susietą raktelį, automobilis pritaikomas prie
konkretaus vairuotojo profilio nuostatų.
Kokios nuostatos įrašomos į vairuotojo
profilius?
Daugelis automobilyje esančių nustatymų bus
automatiškai įrašyti į aktyvų vairuotojo profilį,
nebent profilis yra apsaugotas. Automobilyje
galima parinkti asmenines arba visuotines
nuostatas. Į vairuotojo profilius įrašomos tik
asmeninės nuostatos.
Į vairuotojo profilį be kita ko galima įrašyti
tokias nuostatas: ekranų, veidrodėlių, priekinių
sėdynių, navigacijos*, garso ir medijos sistemos, kalbos ir valdymo balsu.
Kai kurios nuostatos, vadinamos visuotinėmis,
gali būti keičiamos, tačiau jos neįrašomos į
konkretų vairuotojo profilį. Visuotinių nuostatų
pakeitimai turi įtakos visiems profiliams.
Visuotinės nuostatos
Perjungiant vairuotojų profilius, visuotinės
nuostatos ir parametrai nekeičiami. Jie išlieka
tokie patys, neatsižvelgiant į tai, kuris vairuotojo profilis buvo aktyvus.
Visuotinių nuostatų pavyzdys – klaviatūros
išdėstymo nuostatos. Jei papildomoms kalboms įdiegti buvo naudojamas vairuotojo profilis X, jos liks pasiekiamos ir naudojant vairuotojo profilį Y. Klaviatūros išdėstymo nuostatos
neįrašomos į konkretų vairuotojo profilį: šios
nuostatos yra visuotinės.
Asmeniniai pageidavimai
Jei vairuotojo profilis X buvo naudojamas, pvz.,
centrinio ekrano šviesumui pakeisti, šie pakeitimai vairuotojo profiliui Y įtakos neturės. Jie
įrašomi į vairuotojo profilį X, nes šviesumo
nuostata yra asmeninė.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 130)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą (p. 130)
•
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su
vairuotojo profiliu (p. 131)
•
•
Apsaugokite vairuotojo profilį (p. 131)
•
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 128)
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo profiliuose (p. 133)
* Parinktis / priedas. 129
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo profilio pasirinkimas
3. Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
Įjungus centrinį ekraną, jo viršuje parodomas
pasirinktas vairuotojo profilis. Kitą kartą atrakinus automobilį, aktyvinamas paskutinis
naudotas vairuotojo profilis. Atrakinus automobilį, galima įjungti kitą vairuotojo profilį.
Vis dėlto, jei nuotolinio valdymo raktelis
susietas su vairuotojo profiliu, paleidus automobilį jis yra pasirenkamas.
Kitą vairuotojo profilį galima pasirinkti dviem
būdais.
4. Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema įkelia naujo vairuotojo profilio
nuostatas.
1 variantas:
1.
Įjungę ekraną, palieskite vairuotojo profilio
pavadinimą, rodomą centrinio ekrano viršuje.
> Pateikiamas pasirenkamų vairuotojo
profilių sąrašas.
2. Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
3. Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema įkelia naujo vairuotojo profilio
nuostatas.
2 variantas:
1.
Nuvilkite centriniame ekrane esantį viršutinį rodinį.
2. Spauskite Profilis.
> Pateikiamas toks pat sąrašas kaip ir
1 parinktyje.
130
3 variantas:
1.
Nuvilkite centriniame ekrane esantį viršutinį rodinį.
2. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
3. Paspauskite Sistema Vairuotojo
profiliai.
> Pateikiamas pasirenkamų vairuotojo
profilių sąrašas.
4. Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema įkelia naujo vairuotojo profilio
nuostatas.
Kaip pakeisti vairuotojo profilio
pavadinimą
Galima pakeisti įvairių automobilyje naudojamų vairuotojo profilių pavadinimus.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema
profiliai.
3. Pasirinkite Redaguoti profilį.
> Meniu atsiveria, kai galima redaguoti
profilį.
4. Paspauskite Profilio pavadinimas langelį.
> Atsiranda klaviatūra ir galima pakeisti
, kad užverpavadinimą. Palieskite
tumėte klaviatūrą.
5. Įrašykite pavadinimo pakeitimą spausdami
Atgal arba Užverti.
> Pavadinimas pakeistas.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vairuotojo
Vairuotojo profiliai (p. 129)
Profilio pavadinimas negali prasidėti tarpu,
nes tokiu atveju jis neįrašomas.
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 108)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą (p. 130)
Susijusi informacija
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su
vairuotojo profiliu (p. 131)
•
•
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 130)
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 119)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Apsaugokite vairuotojo profilį
Kai kuriais atvejais, pageidautina neįrašyti
įvairių automobilio nuostatų į aktyvų vairuotojo profilį. Šiuo atveju, galima apsaugoti vairuotojo profilį.
PASTABA
Apsaugoti vairuotojo profilį įmanoma tik
automobiliui stovint.
Kaip apsaugoti vairuotojo profilį:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema
profiliai.
Vairuotojo
3. Pasirinkite Redaguoti profilį.
> Meniu atsiveria, kai galima redaguoti
profilį.
4. Pasirinkite Apsaugoti profilį profiliui
apsaugoti.
5. Įrašykite profilio apsaugos parinktį spustelėdami Atgal/Užverti.
> Kai profilis apsaugotas, automobilyje
apibrėžtos nuostatos nebus automatiškai į jį įrašomos. Tokiu atveju pakeitimus reikia įrašyti rankiniu būdu, einant
Nuostatos Sistema Vairuotojo
profiliai Redaguoti profilį ir paspaudžiant Įrašyti dabartines nuostatas į
profilį. Kita vertus, jei profilis neapsaugotas, nuostatos bus automatiškai į jį
įrašytos.
Susijusi informacija
•
Vairuotojo profiliai (p. 129)
Nuotolinio valdymo raktelio
siejimas su vairuotojo profiliu
Įmanoma susieti jūsų raktelį su vairuotojo
profiliu. Vairuotojo profilis kartu visomis nuostatomis bus automatiškai pasirenkamas
kiekvieną kartą, naudojant automobilį su specifiniu nuotolinio valdymo rakteliu.
Pirmą karą naudojant nuotolinio valdymo raktelį, jis nėra susietas su jokiu specifiniu vairuotojo profiliu. Užvedus automobilį, Svečias profilis automatiškai aktyvinamas.
Vairuotojo profilį galima pasirinkti rankiniu
būdu, jo nesiejant su rakteliu. Atrakinus automobilį, aktyvinamas paskutinis buvęs aktyvus
vairuotojo profilis. Kai raktelis susiejamas su
vairuotojo profiliu, naudojant tą konkretų raktelį profilio pasirinkti nebereikia.
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas
su vairuotojo profiliu
PASTABA
Prijungti nuotolinio valdymo raktelį prie vairuotojo profilio įmanoma tik automobiliui
stovint.
Pirmiausia pasirinkite profilį, kurį norėsite
susieti su rakteliu (jei susietinas profilis dar
}}
131
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
neaktyvus). Tada aktyvų profilį galima susieti
su rakteliu.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema
profiliai.
Vairuotojo
3. Pasirinkite pageidaujamą profilį. Grįžta
ekrano pradžios rodinys. Svečias profilio
negalima susieti su rakteliu.
5. Pasirinkite Prijungti raktelį, kad susietumėte profilį su rakteliu. Neįmanoma susieti
vairuotojo profilio su kitu, nei dabar automobilį naudojamu rakteliu. Jei automobilyje yra daug raktelių, bus rodomas pranešimas Aptiktas daugiau nei vienas
raktelis. Norimą prijungti raktelį
padėkite ant atsarginio skaitytuvo.
4. Vėl nuvilkite žemyn viršutinį rodinį ir
palieskite Nuostatos Sistema
Vairuotojo profiliai Redaguoti profilį.
Atsarginio skaitytuvo vieta daiktų dėkle.
> Kai rodomas pranešimas Profilis
prijungtas prie raktelio, raktelis ir vairuotojo profilis yra susieti.
6. Spauskite OK.
> Dabar šis raktelis susietas su vairuotojo
profiliu ir toks bus, kol Prijungti raktelį
langelyje bus uždėta varnelė.
132
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 129)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą (p. 130)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo
profiliuose
Kai automobilis stovi, galima iš naujo nustatyti viename ar keliuose vairuotojo profiliuose
įrašytas nuostatas.
Pranešimas centriniame ekrane
Centriniame ekrane galima rodyti pranešimus, informuojančius vairuotoją arba jam
padedančius įvairių įvykių atvejais.
PASTABA
Susijusi informacija
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema Gamyklinių
nuostatų grąžinimas Atkurti
asmeninius nustatymus.
3. Pasirinkite Atstatyti aktyviajam profiliui,
Atstatyti visiems profiliams arba
Atšaukti variantą.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 129)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 127)
Iškylantieji pranešimai
Kai kuriais atvejais pranešimas rodomas iškylančiajame lange. Iškylantieji pranešimai yra
svarbesni už pranešimus, kurie rodomi būsenos juostoje, ir tam, kad jie išnyktų, reikia juos
patvirtinti arba imtis veiksmų.
•
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
(p. 134)
•
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 134)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 98)
Pavyzdys pranešimo centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje.
Centriniame ekrane rodomi vairuotojui mažiau
svarbūs pranešimai.
Daugelis pranešimų pateikiami virš centrinio
ekrano būsenos juostos. Praėjus kuriam laikui
arba atlikus su pranešimu susijusį veiksmą,
pranešimas dingsta iš būsenos juostos. Jei
pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio ekrano viršutinį rodinį.
Pranešimų sudėtis gali skirtis, jie gali būti
rodomi kartu su grafiniais elementais, ženklais
ar mygtuku, skirtu su pranešimu susietai funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
133
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Pranešimų valdymas centriniame
ekrane
Pranešimai centriniame ekrane valdomi įvairiuose centrinio ekrano rodiniuose.
Pranešimai be mygtukų:
–
Užverkite pranešimą jį paspausdami arba
leiskite jam po kurio laiko užsiverti automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
Iš centrinio ekrano įrašytų
pranešimų tvarkymas
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į
centrinio ekrano viršutinį rodinį.
Susijusi informacija
•
•
•
Pavyzdys pranešimo centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje.
Kai kurie pranešimai centriniame ekrane turi
mygtuką (arba kelis mygtukus, pateikiamus
iškylančiuosiuose pranešimuose), kuriuo
galima, pvz., aktyvinti / deaktyvinti su pranešimu susijusią funkciją.
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
–
134
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti arba
leiskite pranešimui po kiek laiko užsiverti
pačiam.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
Pranešimas centriniame ekrane (p. 133)
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 134)
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 98)
Įrašytų pranešimų ir galimų parinkčių viršutiniame
rodinyje pavyzdžiai.
Centriniame ekrane rodomi pranešimai,
kuriuos reikia įrašyti, perkeliami į centrinio
ekrano viršutinį rodinį.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Įrašyto pranešimo skaitymas
1. Centriniame ekrane atverkite viršutinį
rodinį.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
Pranešimus su dešiniau pateikiama
rodykle galima išskleisti.
2. Palieskite pranešimą, kad jį išskleistumėte / sumažintumėte.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės
kairėje dalyje pateikiamame vaizde
rodoma pranešimo informacija grafine
forma.
Įrašyto pranešimo valdymas
Kai kurie pranešimai turi mygtuką, skirtą, pvz.,
su pranešimu susietai funkcijai aktyvinti /
deaktyvinti.
–
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti.
Įrašyti pranešimai iš viršutinio rodinio automatiškai panaikinami išjungus variklį.
Susijusi informacija
•
•
•
17
Pranešimas centriniame ekrane (p. 133)
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
(p. 134)
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 98)
Balso atpažinimas
Valdymas balsu17 suteikia jums galimybę
žodinėmis komandomis valdyti automobilio
funkcijas, pvz., klimato kontrolės sistemą,
radiją arba per „Bluetooth“ prijungtą telefoną.
Jeigu automobilyje yra „Sensus Navigation“*,
per balso atpažinimą galima valdyti ir navigacijos sistemą.
Kas tai yra valdymas balsu?
Valdymas balsu yra pagalbinė priemonė,
galinti palengvinti įvairių komandų naudojimą
jūsų automobilyje. Iš principo, jis veikia kaip
įprasta programa, į kurią jūs tam tikra seka
įvedate informaciją, kad būtų atlikta tam tikra
užduotis, tačiau vietoje rašymo per klaviatūrą
naudojate balso komandas. Todėl gali būti pravartu išmokti, kaip ir kokia tvarka reikėtų sakyti
balso komandas, norint pasiekti pageidaujamą
rezultatą.
Valdymo balsu sistema suteikia jums galimybę
valdyti tam tikras informacijos ir pramogų bei
klimato kontrolės sistemų funkcijas balso
komandomis. Sistema gali atsakyti kalbėdama
ir rodydama informaciją vairuotojo ekrane.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Valdymo balsu sistemos mikrofonas
Sistemos atnaujinimas
Balso atpažinimo sistema nuolat tobulinama.
Rekomenduojama visada turėti įdiegtą naujausią sistemos versiją.
Naujinimus atsisiųskite iš
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Balso atpažinimo naudojimas (p. 136)
Telefono valdymas balsu (p. 137)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 190)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 139)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas. 135
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Balso atpažinimo naudojimas
Valdymo balsu paleidimas18
Kad galėtumėte duoti komandas per valdymo balsu sistemą, turite užmegzti „dialogą“ su sistema. Sistemai
aktyvinti ir dialogui naudojant
balso komandas inicijuoti
paspauskite ant vairo įrengtą
balso atpažinimo mygtuką
. Nuspaudę šį
mygtuką, išgirsite pyptelėjimą ir vairuotojo
ekrane pasirodys valdymo balsu simbolis.
Tai reiškia, kad sistema pradėjo klausytis ir jūs
galite pradėti sakyti komandas. Jums pradėjus
kalbėti, balso atpažinimo sistema mokoma
atpažinti ir suprasti jūsų balsą. Tai trunka
kelias sekundes ir atliekama automatiškai,
todėl jums nereikia rankiniu būdu leisti balso
mokymo seansų.
Atminkite:
Norėdami pakeisti sistemos garsumą, kalbant
sistemos balsui pasukite garsumo rankenėlę.
Valdymo balsu metu galima naudotis ir kitais
mygtukais. Vis dėlto, vykstant dialogui su sistema, kiti garsai bus nutildyti. Tai reiškia, kad
mygtukais nebus įmanoma įvykdyti jokių su
garsu susijusių funkcijų.
Valdymo balsu atšaukimas
Valdymą balsu galima atšaukti skirtingais
būdais:
•
Trumpai bakstelėkite
„Cancel“.
•
Ilgai laikykite paspaustą ant vairo esantį
, kol išgirsite
valdymo balsu mygtuką
du pyptelėjimus. Tai sustabdo balso atpažinimą netgi sistemai kalbant.
ir pasakykite
•
Kalbėkite po pyptelėjimo, normaliu balso
lygiu ir tempu.
•
Nekalbėkite, kol sistema atsakinėja (tuo
metu sistema negali suprasti jūsų
komandų).
Valdymas balsu taip pat atšaukiamas, jeigu
neatsiliepiate dialogo metu. Pirmiausia sistema tris kartus paprašys pateikti atsakymą ir
jeigu vis tiek jo negaus, tada valdymas balsu
bus automatiškai atšauktas.
•
Foninio triukšmo salone išvengsite uždarę
dureles, langus ir panoraminį stoglangį*.
Norėdami paspartinti ryšį ir praleisti sistemos
pateikiamus raginimus, paspauskite valdymo
18
19
136
Apskritai, ši sistema veikia klausydama pagrindinės komandos, po kurios seka detalesnės
komandos, tiksliai nurodančios, ką norėtumėte, kad sistema padarytų.
. Tai atšaukia sisbalsu mygtuką ant vairo
temos kalbėjimą ir jūs galite sakyti kitą
komandą.
Balso atpažinimo kontrolės pavyzdys
1.
Paspauskite
.
2. Pasakykite „Call [Vardas] [Pavardė]
[numerio kategorija]“, pvz., „Call
Vardenis Pavardenis Mobilusis“.
> Sistema surenka pasirinktojo telefonų
knygelės adresato numerį. Jei adresatas turi kelis telefono numerius (pvz.,
namų, mobilųjį, darbo), reikia nurodyti
tinkamą kategoriją.
Komandos / frazės
Neatsižvelgiant į situaciją, paprastai galima
naudoti šias komandas:
•
„Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo
dialogo balso instrukcija.
•
•
„Cancel“ – baikite dialogą.19
„Help“ – pradedamas pagalbos dialogas.
Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis komandomis, pvz., pateikdama
užklausą.
Specifinių funkcijų komandos, pvz., telefono ir
radijo, aprašomos atitinkamuose skirsniuose.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Atkreipkite dėmesį, kad dialogas sustabdomas tik kai sistema nekalba. Norėdami tai padaryti, ilgai spauskite
, kol pasigirs du pyptelėjimai.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Skaičiai
Skaičių komandos sakomos skirtingai, priklausomai nuo konkrečios valdomos funkcijos:
•
•
•
Telefono numerius ir pašto kodus reikia
tarti po vieną skaitmenį, pvz., „nulis, trys,
vienas, du, du, keturi, keturi, trys“
(03122443).
Namų numerius galima sakyti atskirai
arba grupėmis, pvz., „du, du“ arba „dvidešimt du“ (22). Anglų ir olandų kalba galima
sakyti kelias grupes iš eilės, pvz., „twentytwo, twenty-two“ (22 22). Anglų kalba
galima naudoti dvigubus arba trigubus
skaitmenis, pvz., „double zero“ (00).
Skaitmenis galima nurodyti intervale nuo
0 iki 2 300.
Dažnius galima ištarti taip: „devyniasdešimt aštuoni kablelis aštuoni“ (98,8),
„šimtas ir keturi kablelis du“ arba „šimtas
keturi kablelis du“ (104,2).
Kalbėjimo tempas ir kartojimo režimas
Galima pareguliuoti tempą, jei sistema kalba
per greitai.
Kartojimo režimą galima įjungti taip, kad sistema pakartotų tai, ką jūs pasakėte.
Kaip pakeisti tempą arba aktyvinti / išaktyvinti
kartojimo režimą:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema Valdymas balsu
ir pasirinkite nuostatas.
• Kartoti balso komandą
• Kalbėjimo greitis
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 135)
Telefono valdymas balsu (p. 137)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 190)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 139)
Telefono valdymas balsu20
Naudodamiesi balo komandomis ir
„Bluetooth“ ryšiu prijungtu telefonu, galėsite
paskambinti adresatui, nurodyti balsu perskaityti žinutes arba padiktuoti trumpą žinutę
patys.
Jei norite nurodyti telefonų knygelės adresatą,
balso atpažinimo komandoje turi būti adresato
informacija, kuri įvesta telefonų knygelėje.
Jeigu adresatas, pvz., Vardenis Pavardenis,
turi kelis telefono numerius, tada galima nurodyti ir numerio kategoriją, pvz., Namų arba
Mobilusis: „Call Vardenis Pavardenis
Mobilusis“.
Paspauskite
komandų:
ir ištarkite vieną iš šių
•
„Call [adresatas]“ – skambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui.
•
„Call [telefono numeris]“ – renkamas
telefono numeris.
•
„Recent calls“ – rodomas skambučių
sąrašas.
•
„Read message“ – pranešimas perskaitomas. Jei yra keli pranešimai, pasirinkite,
kuris turi būti garsiai perskaitytas.
•
„Message to [adresatas]“ – naudotojui
nurodoma pasakyti trumpą pranešimą.
Tada pranešimas pakartojamas garsiai ir
naudotojas gali pasirinkti išsiųsti21 arba
redaguoti tą pranešimą. Kad ši funkcija
}}
137
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
veiktų, automobilis turi būti prijungtas prie
interneto.
Balso atpažinimas (p. 135)
Toliau pateikiamos radijo ir medijos leistuvo
valdymo komandos.
Palieskite
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
Balso atpažinimo naudojimas (p. 136)
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Radijo ir medijos22 valdymas balsu
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 190)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 139)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
„Play [atlikėjas]“ – grojama muzika pagal
pasirinktą atlikėją.
•
„Play [dainos pavadinimas]“ – atkuriama pagal pasirinktą dainą.
•
„Play [dainos pavadinimas] iš
[albumo]“ – grojama pasirinkta daina iš
pasirinkto albumo.
•
„Play [TV kanalo pavadinimas]“ – įjungiamas pasirinktas TV kanalas*23.
•
„Play [radijo stotis]“ – pradedamas groti
pasirinkta radijo stotis.
•
20
21
22
23
24
138
„Media“ – pradedamas medijos ir garso
sistemos dialogas ir parodomi komandų
pavyzdžiai.
„Tune to [Dažnis]“ – įjungiamas pasirinktas radijo dažnis dabartiniame dažnio diapazone. Jei nėra aktyvaus radijo šaltinio,
pagal numatytąsias nuostatas įjungiamas
FM bangų ilgis.
•
„Tune to [Dažnis] [bangos ilgis]“ – įjungiamas pasirinktas radijo dažnis pasirinktame dažnio diapazone.
•
•
•
•
•
•
•
•
„Radio“ – įjungiamas FM radijas.
•
„Radio FM“ – įjungiamas FM radijas.
„Radio AM“ – įjungiamas AM radijas.24
„DAB “ – įjungiamas DAB radijas*.
„TV“ – pradedama rodyti TV*23.
„USB“ – pradedama groti iš USB įtaiso.
„iPod“ – pradedama groti iš „iPod“ įtaiso.
„Bluetooth“ – pradedama groti iš medijos
šaltinio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.
„Similar music“ – iš USB įrenginių grojama muzika, panaši į grojamą šiuo metu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 135)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 136)
Telefono valdymas balsu (p. 137)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 190)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 139)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Pranešimus per automobilio sistemą gali siųsti tik tam tikri telefonai. Informacijos apie suderinamus telefonus rasite adresu support.volvocars.com.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Jų buvimas skiriasi priklausomai nuo modelio ir (arba) rinkos.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Balso atpažinimo nuostatos25
Susijusi informacija
Čia parenkamos valdymo balsu sistemos
nuostatos.
•
•
•
•
Nuostatos
Sistema
Valdymas balsu
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Kartoti balso komandą
• Lytis
• Kalbėjimo greitis
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 135)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 136)
Telefono valdymas balsu (p. 137)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 190)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Garso nuostatos (p. 472)
Sistemos kalbos keitimas (p. 125)
Garso nuostatos
Garso nuostatas pasirinksite čia:
Nuostatos Garsas
Valdymas balsu
Sistemos garsas
Kalbos nuostatos
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis
kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos
.
sąraše pažymėtos piktograma
Kalbos keitimas taip pat turi įtakos meniu, pranešimams ir žinyno tekstams.
Nuostatos
ir vienetai
25
Sistema Sistemos kalbos
Sistemos kalba
Taikoma kai kurioms rinkoms.
139
APŠVIETIMAS
APŠVIETIMAS
Žibintų jungikliai
Žibintams ir vidaus apšvietimui valdyti naudojami skirtingi apšvietimo valdymo elementai.
Kairiuoju perjungikliu aktyvinami ir reguliuojami žibintai. Šviesumas salone reguliuojamas
naudojant prietaisų skydelyje įrengtą reguliavimo ratuką.
Žibintai
Padėtis
Paaiškinimas
Padėtis
Dieniniai žibintai.
Dieniniai žibintai ir gabaritiniai
žibintai dieną.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Gabaritiniai žibintai, kai automobilis stovi.A
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai
žibintai esant prieblandai ar tamsiu paros metu arba įjungus priekinius rūko žibintus* ir (arba)
galinį rūko žibintą.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Galima įjungti aktyviųjų tolimųjų
šviesų funkciją.
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai
žibintai.
Tolimųjų šviesų žibintus galima
aktyvuoti įjungus artimųjų šviesų
žibintus.
Dieniniai ir gabaritiniai žibintai.
Gali būti aktyvinti tolimųjų šviesų
žibintai.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Rotacinis žiedas kairiajame perjungiklyje.
Kai automobilio elektros sistema nustatyta į
uždegimo padėtį II, pasiekiamos tokios rotacinio žiedo padėčių funkcijos:
142
Paaiškinimas
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos / išjungtos.
A
Jei automobilis stovi, tačiau yra įjungtas, rotacinį žiedą
galima pasukti iš kitos į padėtį
, kad būtų įjungti tik
gabaritiniai žibintai, o ne kitas apšvietimas.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti
kai transporto priemonė važiuoja.
režimą,
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
ĮSPĖJIMAS
Automobilio apšvietimo sistema atskirais
atvejais negali nustatyti, kada dienos šviesa
per silpna ar pakankamai stipri, pvz., tvyrant rūkui ar lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių
eismo taisyklių.
Reguliavimo ratukas prietaisų
skydelyje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 147)
Tolimųjų šviesų žibintai (p. 146)
Artimųjų šviesų žibintai (p. 145)
Priekiniai rūko žibintai ir posūkio apšvietimo žibintai* (p. 149)
Galinis rūko žibintas (p. 150)
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai*
(p. 148)
Stabdžių žibintai (p. 150)
Avarinio stabdymo signalas (p. 151)
Avarinių šviesų signalas (p. 151)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas
centriniame ekrane
Centriniame ekrane galima pakoreguoti ir
aktyvinti kelias žibintų funkcijas. Pavyzdžiui,
tai galioja įjungtoms tolimosioms šviesoms,
palydėjimo namo apšvietimui ir priartėjimo
apšvietimui.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
apšvietimas.
Žibintai ir
3. Pasirinkite Žibintai arba Salono
apšvietimas ir tada pasirinkite reikiamą
koreguoti funkciją.
Susijusi informacija
•
•
•
Salono apšvietimo ryškumo reguliavimo ratukas (kairėje).
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 143)
•
•
Salono apšvietimas (p. 152)
Žibintų jungikliai (p. 142)
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 146)
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 152)
•
•
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 152)
•
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
(p. 115)
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 147)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 125)
Gabaritiniai žibintai (p. 144)
* Parinktis / priedas. 143
APŠVIETIMAS
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai kitiems eismo dalyviams
padeda pastebėti sustojusį arba pastatytą
automobilį. Gabaritiniai žibintai įjungiami ant
vairo esančio perjungiklio rotaciniu žiedu.
žibintų padėtį
, kad būtų įjungti tik gabaritiniai žibintai, o ne kitas apšvietimas.
Važiuojant ilgiau nei 30 sekundžių maksimaliu
10 km/h (apie 6 myl./val.) greičiu arba jei greitis viršija 10 km/h (apie 6 myl./val.), įjungiami
dieniniai žibintai. Vairuotojas turi pasukti į kitą
padėtį nei
.
Jei bagažinė atidaroma, kai lauke tamsu,
įsijungia galiniai stovėjimo žibintai (jei jie dar
nešviečia), įspėdami iš paskos atvažiuojančius
eismo dalyvius. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai,
kokioje padėtyje yra rotacinis žiedas arba
kokia parinkta automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtis.
Dieniniai žibintai
Automobilyje yra jutikliai, kurie nustato šviesos sąlygas aplinkoje. Dieniniai žibintai įsijungia, kai vairo perjungiklio rotacinis žiedas nus,
arba
ir
tatomas į padėtį
automobilio elektros sistema veikia uždegimo
padėtyje II. Esant silpnam apšvietimui ar tampadėtyje priekiniai žibintai autosoje,
matiškai įjungia artimąsias šviesas.
Susijusi informacija
Perjungiklio rotacinis žiedas gabaritinių žibintų padėtyje.
Pasukite rotacinį žiedą į padėtį
: įjungiami gabaritiniai žibintai (tuo pat metu įjungiamas valstybinio numerio lentelių apšvietimas).
Jei nustatyta automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtis II, vietoj priekinių gabaritinių
žibintų įjungiami dieniniai. Kai rotacinis žiedas
yra šioje padėtyje, įjungiami gabaritiniai žibintai, nepaisant automobilio elektros sistemos
uždegimo padėties.
Jei automobilis stovi, tačiau yra įjungtas, rotacinį žiedą galima pasukti iš kitos į gabaritinių
144
•
•
Žibintų jungikliai (p. 142)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Jei perjungiklio rotacinis žiedas yra padėtyje
, tuomet, automobiliu važiuojant dieną,
įsijungia dieniniai žibintai (DRL1). Kai lauke
užregistruojamas silpnas apšvietimas (arba
tamsa), automobilis automatiškai perjungia
dieninius žibintus į artimųjų šviesų žibintus.
Artimųjų šviesų žibintai papildomai įjungiami,
jei aktyvinamas priekinis* ir (arba) galinis rūko
žibintas.
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji
negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar
dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo
situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Artimųjų šviesų žibintai
Važiuojant su perjungiklio rotaciniu žiedu
, artimosios šviesos įjungiamos
padėtyje
automatiškai, kai užregistruojamas silpnas
apšvietimas (tamsa) arba automobilio elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II.
Tunelio aptikimas
Nustačius, kad automobilis įvažiavo į tunelį,
dieniniai žibintai perjungiami į artimųjų šviesų.
Atminkite, kad rotacinis žiedas ant kairiojo
perjungiklio turi būti
režime nustatyti
tunelį.
Susijusi informacija
•
•
•
Susijusi informacija
•
•
•
giamos, kai automobilio elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II.
Žibintų jungikliai (p. 142)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Žibintų jungikliai (p. 142)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Dieniniai žibintai (p. 144)
Artimųjų šviesų žibintai (p. 145)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Perjungiklio rotaciniam žiedui esant padėtyje
, artimųjų šviesų žibintai automatiškai
aktyvinami ir šiais atvejais:
•
•
•
aktyvinami priekiniai rūko žibintai*;
aktyvinamas galinis rūko žibintas;
aktyvinami priekiniai ir galiniai rūko žibintai;
Kai perjungiklio rotacinis žiedas pasuktas į
, artimosios šviesos visada įjunpadėtį
1
Daytime Running Lights
* Parinktis / priedas. 145
APŠVIETIMAS
Tolimųjų šviesų žibintai
Tolimosios šviesos valdomos kairiuoju perjungikliu. Tolimosios šviesos – galingiausias
automobilio apšvietimo elementas. Jos skirtos naudoti tamsoje matomumui pagerinti, jei
tik neakina kitų eismo dalyvių.
perjungiklį į priekį, aktyvinkite tolimųjų
šviesų žibintus.
Deaktyvinkite stumdami perjungiklį atgal.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, vairuotojo
.
ekrane pasirodo ženklas
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungikliai (p. 142)
Aktyviosios tolimosios šviesos
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai funkcija,
naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte
įrengtą kameros jutiklį priešais atvažiuojančių
automobilių priekinių žibintų arba ta pačia
kryptimi priekyje važiuojančių automobilių
galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir
atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į
artimąsias.
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 146)
Perjungiklis su žiedu ant vairo.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį atgal į
žybsnio tolimosiomis šviesomis padėtį.
Tolimosios šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti
tada, kai vairo perjungiklio žiedas yra
2 arba
padėtyje
. Stumdami
2 Kai
146
įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Simbolis
šviesas
simbolizuoja aktyviąsias tolimąsias
Funkcija gali pradėti veikti važiuojant tamsoje,
kai automobilio greitis siekia maždaug
20 km/h (apie 12 myl./val.) arba daugiau.
Funkcija gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas. Kai kamera daugiau nebeaptinka jokių iš
priekio artėjančio automobilio arba priekyje
važiuojančio automobilio, po maždaug sekundės vėl įjungiamos tolimosios šviesos.
APŠVIETIMAS
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcijos
įjungimas
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija aktyvinama
ir išaktyvinama pasukant kairįjį perjungiklį į
. Rotacinis žiedas po to sugrįžta į
padėtį
padėtį
. Įjungus aktyviuosius tolimųjų
ženklas vairuotojo
šviesų žibintus,
ekrane ima šviesti balta šviesa. Įjungus tolimąsias šviesas, ženklas ima šviesti mėlyna
spalva.
smarkus lietus. Kai aktyviosios tolimosios šviesos vėl ima veikti arba priekinio stiklo jutikliai
nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir įsijunženklas.
gia
ĮSPĖJIMAS
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi
tris kartus arba mirksi nepertraukiamai (atsižvelgiant į tai, kaip toli aukštyn arba žemyn
perstumiamas perjungiklis).
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai pagalbinė sistema, palankiomis sąlygomis padedanti užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to
reikalauja eismo arba oro sąlygos.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija išaktyvinama, kai įjungti tolimųjų šviesų žibintai, automatiškai įjungiamos artimosios šviesos.
Aktyviųjų tolimųjų šviesų apribojimai
Susijusi informacija
Kameros jutiklis, kuriuo grindžiama funkcija,
turi apribojimų.
•
•
•
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas šis
ženklas kartu su pranešimu Auto.
ilgosios šviesos Laikinai
nepasiekiama, tuomet tolimąsias ir
artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu
būdu. Pasirodžius minėtam pranešimui, ženkdingsta.
las
Kaip naudotis posūkio signalais
Žibintų jungikliai (p. 142)
Tolimųjų šviesų žibintai (p. 146)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą
padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai
sumirksi tris kartus. Jeigu ši funkcija yra
išaktyvinama per centrinį ekraną, posūkių
indikatoriai sumirksės vieną kartą.
Tas pat galioja ir jei šis ženklas rodomas kartu su pranešimu Priekinio
stiklo jutiklis Jutiklis užblokuotas,
žr. savininko vadovą.
Aktyviosios tolimosios šviesos gali laikinai
neveikti, pvz., kai tvyro tirštas rūkas ar lyja
}}
147
APŠVIETIMAS
||
PASTABA
Šią automatinę mirksėjimo seką galima
sustabdyti, iškart perstumiant perjungiklį kita kryptimi.
•
Jei vairuotojo ekrane ima sparčiau nei
įprastai mirksėti posūkio indikatorių
simbolis, žr. pranešimą vairuotojo
ekrane.
•
Aktyvieji posūkio apšvietimo
žibintai*
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai suprojektuoti taip, kad papildomą apšvietimą posūkiuose ir sankryžose. Automobiliuose su šviesos diodų3 priekiniais žibintais* gali būti
įrengti aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai.
Tai priklauso nuo automobilio įrangos lygio.
Funkcija būna aktyvi esant silpnam apšvietimui arba tamsoje ir tik kai automobilis juda ir
įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Funkcijos deaktyvinimas arba
aktyvinimas
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija būna aktyvinta. Ją galima deaktyvinti arba
aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Paspauskite mygtuką
Aktyvieji posūkio žibintai.
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai, atgal pasukdami vairą.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
•
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 143)
•
Priekiniai rūko žibintai ir posūkio apšvietimo žibintai* (p. 149)
Avarinių šviesų signalas (p. 151)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 143)
Galinio posūkio žibinto lemputės keitimas
(p. 590)
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai
išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai seka vairo
judesius ir užtikrina papildomą apšvietimą
posūkiuose bei sankryžose, ir todėl gali pagerinti matomumą vairuotojui.
Funkcija aktyvuojama automatiškai kai užvedamas automobilis. Sutrikus funkcijos veikimui, vairuotojo ekrane parodomas ženklas
, aiškinamasis tekstas.
3 LED
148
(Light Emitting Diode)
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
Priekiniai rūko žibintai ir posūkio
apšvietimo žibintai*
Rūko žibintai įjungiami rankiniu būdu, kai
važiuojama rūko sąlygomis, ir įsijungia automatiškai kai važiuojama atbuline eiga, kad
papildytų atbulinės eigos žibintą.
Jeigu automobilyje įrengti posūkio apšvietimo žibintai*, rūko žibintai įsijungia automatiškai esant silpnai dienos šviesai arba tamsoje, kad apšviestų sritį įstrižai prieš automobilį.
Priekiniai rūko žibintai išsijungia automatiškai,
kai išjungiamas automobilis arba perjungiklio
.
rotacinis žiedas pasukamas į padėtį
•
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai*
(p. 148)
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 143)
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Posūkio apšvietimo žibintai*
Priekiniai rūko žibintai gali atlikti posūkio
apšvietimo funkciją: jie staigiame posūkyje laikinai apšviečia zoną priešais automobilį įstrižai, vairo sukimo kryptimi, arba ta kryptimi,
kuria įjungiamas posūkio signalas.
Funkcija aktyvinama esant silpnam apšvietimui arba tamsoje, kai perjungiklio rotacinis
žiedas nustatomas į padėtį
arba
ir
automobilio greitis nesiekia maždaug 30 km/h
(apie 20 myl./val.).
Priekinių rūko žibintų mygtukas.
Be to, abu posūkio apšvietimo žibintai įjungiami kaip papildomas apšvietimas prie atbulinės eigos žibinto, kai važiuojama atbuline eiga.
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija būna aktyvinta. Ją galima aktyvinti arba
deaktyvinti centriniame ekrane.
Galiniai rūko žibintai gali būti įjungiami tik kai
automobilio elektros sistema nustatyta į uždegimo padėtį II ir perjungiklio rotacinis žiedas
yra padėtyje
,
arba
.
Susijusi informacija
Paspauskite mygtuką, kad aktyvintumėte arba
deaktyvintumėte. Įjungus priekinius rūko žibin.
tus, vairuotojo ekrane pasirodo simbolis
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 142)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Galinis rūko žibintas (p. 150)
* Parinktis / priedas. 149
APŠVIETIMAS
Galinis rūko žibintas
Galinis rūko žibintas yra daug galingesnis už
įprastas galines šviesas ir turi būti naudojamas tik esant mažam matomumui dėl rūko,
sniego, dūmų ar dulkių, kad kiti eismo dalyviai
būtų iš anksto perspėti apie priekyje esantį
automobilį.
Paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte šviesas. Kai įjungtas galinis rūko žibintas, vairuo.
tojo ekrane šviečia simbolis
Galinis rūko žibintas automatiškai išsijungia
tokiais atvejais:
•
•
automobilis išjungiamas arba perjungiklio
rotacinis žiedas pasukamas į padėtį
;
perjungiklio rotacinis žiedas yra padėtyje
ir išjungiami priekiniai rūko žibintai.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Stabdžių žibintai
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių
žibintai.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių
pedalą ir kai automobilis stabdomas automatiškai vienos iš pagalbos vairuotojui sistemų.
Susijusi informacija
Avarinio stabdymo signalas (p. 151)
•
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 404)
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Stabdžių žibinto lemputės keitimas
(p. 592)
Susijusi informacija
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinis rūko žibintas įrengtas automobilio gale,
vairuotojo pusėje.
Galinį rūko žibintą galima įjungti tik kai:
150
•
nustatyta uždegimo padėtis II ir perjungiklio rotacinis žiedas nustatytas į padėtį
arba
;
•
perjungiklio rotacinis žiedas yra padėtyje
ir įjungti priekiniai rūko žibintai.
•
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 142)
Priekiniai rūko žibintai ir posūkio apšvietimo žibintai* (p. 149)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Galinio rūko žibinto lemputės keitimas
(p. 593)
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
Avarinio stabdymo signalas
Avarinių šviesų signalas
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas siekiant įspėti iš paskos važiuojančius vairuotojus apie staigų stabdymą.
Avarinio signalo funkcija (vienu metu mirksintys visi posūkio žibintai) įspėja kitus eismo
dalyvius. Funkciją galima naudoti siekiant
įspėti apie kelių eismo pavojus.
Ši funkcija reiškia, kad stabdžių žibintas
mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip
būna stabdant įprastu būdu.
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas staigiai
stabdant arba dideliu greičiu suveikus ABS
sistemai.
PASTABA
Avarinio signalo naudojimo taisyklės atskirose šalyse gali būti nevienodos.
Susijusi informacija
•
•
Avarinio stabdymo signalas (p. 151)
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 147)
Vairuotojui sulėtinus automobilį iki mažo greičio ir atleidus stabdžių pedalą, stabdžių žibintas vėl ima šviesti įprastai.
Tuo pat metu aktyvinamas automobilio avarinis signalas. Jis veikia, kol automobilio greitis
vėl padidėja arba avarinis signalas išjungiamas
rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
•
Stabdžių žibintai (p. 150)
Kojinis stabdys (p. 404)
Avarinių šviesų signalas (p. 151)
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite
mygtuką.
Avariniai žibintai automatiškai aktyvinami, kai
automobilio stabdžiai taip stipriai nuspaudžiami, kad aktyvinamas avarinio stabdymo
signalas ir mažinamas greitis. Avarinis signalas
ima veikti nustojus mirksėti avarinio stabdžio
signalui ir automatiškai išsijungia automobiliui
pradėjus važiuoti arba yra išjungiamas paspaudžiant mygtuką.
151
APŠVIETIMAS
Laikinas stovėjimo vietos
apšvietimas
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai
apšviestų priėjimą prie namų.
Kaip aktyvinti funkciją:
1.
Išjunkite automobilį.
2. Pastumkite kairįjį perjungiklį į priekį link
prietaisų skydelio ir atleiskite.
3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
> Vairuotojo ekrane ima šviesti ženklas,
kuris rodo, kad funkcija aktyvi ir išorinis
apšvietimas įjungtas: gabaritiniai žibintai, priekiniai žibintai, numerių lentelių ir
išorinių rankenų apšvietimas*.
Trukmę, kurią turi likti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti centriniame
ekrane.
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 143)
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 152)
Priėjimo apšvietimo trukmė
Salono apšvietimas
Priėjimo apšvietimas įjungiamas atrakinus
automobilį ir naudojamas, norint iš atstumo
įjungti automobilio apšvietimą.
Funkcija aktyvinama, kai atrakinimui naudojamas nuotolinio valdymo raktelis. Dieną aktyvinami gabaritiniai žibintai, salono lubų ir grindų
bei bagažinės apšvietimas. Esant silpnai dienos šviesai arba tamsoje taip pat aktyvinamas
automobilio numerių lentelių ir išorinių rankenų apšvietimas*, nukreipiant šviesos šaltinį į
žemę.
Automobilio salone įrengtas kelių tipų apšvietimas, pvz., bendro salono apšvietimo lempos, reguliuojamas dekoracinis ir užraktų
apšvietimas.
Apšvietimas išlieka apie 2 minutes, jeigu neatidaromos nei vienos durelės. Jei durelės atidaromos per aktyvinimo laiką, salono ir išorinių
rankenų apšvietimo* laikas pailgėja.
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti
rankiniu būdu, praėjus bent 5 minutėms po to,
kai:
•
buvo išjungtas automobilis ir jos elektros
sistema perjungta į uždegimo padėtį 0;
•
automobilis buvo atrakintas, bet dar neužvestas.
Priekinis lubų apšvietimas
Funkciją galima aktyvinti ir išaktyvinti per
centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 143)
•
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 152)
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo
reguliavimo jungikliai viršutiniame valdymo pulte.
Lemputė skaitymui, kairėje pusėje
Salono apšvietimas
152
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
šoninės durelės buvo atviros apie
2 minutes.
Automatinė automobilio salono apšvietimo funkcija
•
Lemputė skaitymui, dešinėje pusėje
Galinis lubų apšvietimas*
Skaitymo apšvietimas
Skaitymo lemputes dešinėje ir kairėje pusėse
galima įjungti ir išjungti trumpai paspaudus
mygtukus viršutiniame valdymo pulte. Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Galinėje automobilio dalyje yra skaitymo lemputė, kuri taip pat naudojama kaip automobilio
salono apšvietimas.
Salono apšvietimas
Trumpai paspaudus viršutiniame valdymo
pulte esantį mygtuką, įjungiamas arba išjungiamas salono grindų ir lubų apšvietimas.
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Automatinė funkcija aktyvinama spustelėjus
AUTO mygtuką viršutiniame valdymo pulte.
Aktyvinus automatinę sistemą, mygtuke įsijungia indikatorius ir salono apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas toliau nurodyta tvarka.
Salono apšvietimas įsijungia kai:
•
•
•
automobilis atrakinamas;
automobilis išjungiamas;
atidaromos šoninės durelės;
Salono apšvietimas išsijungia kai:
•
•
•
automobilis užrakinamas;
automobilis užvedamas;
uždaromos šoninės durelės;
Automobiliuose su panoraminiu stogu* yra du lempučių blokai, po vieną kiekvienoje lubų pusėje.
Skaitymo lemputės įjungiamos arba išjungiamos trumpai paspaudžiant ant jų esančius
mygtukus. Šviesumas reguliuojamas laikant
mygtuką nuspaustą.
Skaitymo lemputės virš galinės sėdynės.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia
kai dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Saulės skydelio veidrodėlio
apšvietimas*
Saulės skydelio veidrodėlio apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant
jo dangtelį.
Žemės apšvietimas*
Žemės apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas atidarius arba uždarius atitinkamas dureles.
}}
* Parinktis / priedas. 153
APŠVIETIMAS
||
Bagažinės apšvietimas
Bagažinės apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas atidarant arba uždarant bagažinės
dangtį.
Dekoratyvinis apšvietimas
Aplinkos apšvietimas įjungiamas, kai atidarote
dureles ir išjungiamas, kai užrakinamas automobilis. Dekoratyvinio apšvietimo intensyvumas gali būti pritaikomas centriniame ekrane ir
tiksliai nustatomas reguliavimo ratuku, įrengtu
prietaisų skydelyje.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Automobilyje įrengta šviesos diodų, kurie keičia šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai
šviečia veikiant automobiliui. Aplinkos apšvietimas gali būti pritaikomas centriniame ekrane
ir tiksliai nustatomas reguliavimo ratuku,
įrengtu prietaisų skydelyje.
Apšvietimas durelių daiktų dėkluose
Daiktų dėklų durelėse apšvietimas įjungiamas,
kai atidarote dureles ir išjungiamas, kai automobilis užrakinamas. Šviesumą galima tiksliai
nustatyti, naudojantis prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku.
Apšvietimas tunelinio valdymo pulto
priekiniame puodelio laikiklyje
nustatyti, naudojantis prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Salono apšvietimo reguliavimas (p. 154)
Žibintų jungikliai (p. 142)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Automobilio salono vidus (p. 558)
Salono apšvietimo reguliavimas
Automobilio salono apšvietimas užsidega
skirtingai, atsižvelgiant į naudojamą uždegimo padėtį. Salono apšvietimą galima nustatyti prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo
ratuku. Tam tikros apšvietimo funkcijos gali
būti valdomos ir per centrinį ekraną.
Prietaisų skydelyje (kairiau
nuo vairo) esančiu reguliavimo ratuku galima keisti
ekrano, kontrolinių lempučių,
aplinkos ir dekoratyvinio
apšvietimo* šviesumą
Aplinkos apšvietimo reguliavimas
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas.
3. Pasirinkite kurią nors iš šių nuostatų:
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo
intensyvumas, pasirinkite iš Išjungta,
Žemas ir Aukštas.
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo lygis,
pasirinkite iš Sumažinta ir Pilnas.
Priekinių puodelių laikiklių apšvietimas įjungiamas, kai automobilis atrakinamas ir išjungiamas, jis užrakinamas. Šviesumą galima tiksliai
154
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
Dekoratyvinio apšvietimo
reguliavimas*
Automobilyje įrengta daug įvairių šviesos
diodų, kurie keičia šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai šviečia veikiant automobiliui.
3. Norėdami pakeisti apšvietimo spalvą,
pasirinkite Pagal temperatūrą arba Pagal
spalvą.
Nurodžius parinktį Pagal temperatūrą,
apšvietimas kinta pagal nustatytą salono
temperatūrą.
Apšvietimo intensyvumo keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
3. Skiltyje Salono nuotaikos apšvietimo
intens., pasirinkite iš Išjungta, Žemas ir
Aukštas.
Apšvietimo spalvos keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Naudojantis parinktimi Pagal spalvą, antrinę kategoriją Temos spalvos galima
naudoti siekiant koreguoti toliau.
Susijusi informacija
•
•
•
Salono apšvietimas (p. 152)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 143)
Uždegimo padėtys (p. 400)
2. Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
* Parinktis / priedas. 155
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Langai, stiklai ir veidrodėliai
Automobilyje yra keli skirtingi langai, stiklai ir
veidrodėliai. Kai kurie automobilio langai yra
laminuoti.
Priekinis stiklas yra laminuotas, o laminuotą
stiklą galima papildomai įsigyti kitoms tam tikroms stiklo zonoms. Laminuotas stiklas yra
armuotasis, todėl jį sunkiau išdaužti ir jis
geriau izoliuoja garsą salone.
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 206)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės
apsauga nuo prispaudimo
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 207)
Visi elektra valdomi langai ir užuolaidėlės nuo
saulės* turi apsaugą nuo prispaudimo, kuri
suveikia, jei atidarymo arba uždarymo metu jų
judesį kas nors užblokuoja.
Blokavimo atveju judesys sustoja ir automatiškai grįžta maždaug iki 50 mm (apie 2 colius)
nuo užblokuotos padėties (arba į visiško vėdinimo padėtį).
Panoraminio stoglangio* stiklas taip pat laminuotas.
Jei langai pagaminti iš laminuoto stiklo, apie tai informuoja ženklas1
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 164)
•
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 172)
1
158
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 158)
Elektra valdomi langai (p. 159)
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 161)
Po uždarymo atšaukimo, pvz., jeigu judėti
trukdo ledas, galima uždaryti priverstinai toliau
spaudžiant valdymo elementą viena ir ta pačia
kryptimi.
Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo
trikčiai, galima išbandyti nustatymo iš naujo
seką.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu atjungiamas starterio akumuliatorius,
reikia iš naujo nustatyti automatinio atidarymo ir uždarymo funkciją, kad ji veiktų tinkamai. Kad apsauga nuo prispaudimo
veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 169)
Tai netaikoma priekiniam stiklui ir panoraminiam stoglangiui*, kurie visada yra laminuoti, todėl ant jų šio ženklo nebūna.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Susijusi informacija
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 159)
•
Elektra valdomų langų naudojimas
(p. 160)
•
Panoraminio stoglangio valdymas*
(p. 166)
Apsaugos nuo prispaudimo
nustatymo iš naujo seka
Jei kyla problemų su elektra valdomų langų
funkcijomis, galima išbandyti nustatymo iš
naujo seką.
Elektra valdomi langai
Kiekvienose durelėse yra elektra valdomų
langų valdymo skydelis. Vairuotojo durelėse
įrengti visų langų valdymo elementai bei priemonės vaikų saugos užraktams aktyvinti.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu atjungiamas starterio akumuliatorius,
reikia iš naujo nustatyti automatinio atidarymo ir uždarymo funkciją, kad ji veiktų tinkamai. Kad apsauga nuo prispaudimo
veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
Jei problema išlieka arba jei ji susijusi su panoraminiu stoglangiu, susisiekite su autoservisu2.
Elektra valdomo lango nustatymas iš naujo
1. Pradėkite atidaryti langą iš uždarytos
padėties.
2. Tada rankinio valdymo padėtyje valdymo
elementais 3 kartus pakelkite langą aukštyn į uždarytą padėtį.
> Sistema automatiškai inicijuojama.
Susijusi informacija
2 Rekomenduojama
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 158)
•
Elektra valdomų langų naudojimas
(p. 160)
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektriniai vaikų saugos užraktai* išaktyvina galinių durelių valdymo elementus,
kad iš vidaus nebūtų galima atidaryti durelių arba langų.
Galinių langų valdymo elementai.
Priekinių langų valdymo elementai.
}}
* Parinktis / priedas. 159
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Susijusi informacija
160
•
Elektra valdomų langų naudojimas
(p. 160)
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 158)
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 159)
Elektra valdomų langų naudojimas
Vairuotojo durelių valdymo skydelyje galima
valdyti visus elektra valdomus langus. Naudojantis valdymo skydeliais, įrengtais kitose
durelėse, valdomas tik tų durelių langas.
Elektra valdomi langai turi apsaugą nuo prispaudimo. Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo trikčiai, galima išbandyti nustatymo
iš naujo seką.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos. Švelniai pastumkite vieną iš valdymo elementų
aukštyn arba žemyn. Kol valdymo elementas laikomas nuspaustas, elektra valdomi
langai juda aukštyn arba žemyn.
Valdymas su automatine funkcija. Nuspauskite langų valdymo elementą iki galo
aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai pakils arba nusileis iki
galo.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent uždegimo padėtis I arba II.
Elektra valdomus langus galima stumdyti
kelias minutes po automobilio ir uždegimo sistemos išjungimo, tačiau atidarius dureles jie
nebeveikia. Vienu metu galima įmanoma naudoti tik vieną valdiklį.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Jį taip pat galima valdyti naudojantis nuotolinio valdymo rakteliu ar berakte atidarymo*
funkcija (per durelių rankeną).
ĮSPĖJIMAS
Prieš uždarydami visus langus naudodamiesi nuotolinio valdymo raktu arba berakčiu atidarymu* su durų rankena, įsitikinkite,
kad vaikams ar kitiems keleiviams nekyla
prispaudimo pavojus.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
Elektra valdomi langai (p. 159)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 158)
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 159)
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 248)
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 228)
Galinio vaizdo veidrodėliai
Siekiant pagerinti matomumą atgal, galima
naudoti galinio vaizdo ir šoninius veidrodėlius.
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
Salono galinio vaizdo veidrodėlis reguliuojamas nustatant kampą ranka. Salono galinio
vaizdo veidrodėlyje yra įrengtos „HomeLink“*,
automatinio pritemdymo* ir kompaso* sistemos.
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra
šiek tiek praverti priekinius langus.
PASTABA
Viršijus maždaug 180 km/h (apie
112 myl./val.) greitį, nebeleidžiama atidaryti
langų, tačiau juos galima uždaryti.
Vairuotojui visada tenka atsakomybė laikytis galiojančių kelių eismo taisyklių.
PASTABA
Kai automobilio salone žema temperatūra,
gali būti neįmanoma valdyti langų.
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą,
abu veidrodėliai yra išgaubti. Objektai
atrodo toliau nei jie iš tikrųjų yra.
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos vairasvirte, įrengta vairuotojo durelių valdymo
skydelyje. Taip pat yra daug automatinių nuostatų, kurias galima susieti su elektra valdomos sėdynės* atminties funkcijos mygtukais.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
HomeLink®* (p. 464)
Kompasas* (p. 468)
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo
reguliavimas (p. 162)
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 163)
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 207)
* Parinktis / priedas. 161
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Galinio vaizdo veidrodėlio
pritemdymo reguliavimas
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių
šviesa gali atsispindėti galinio vaizdo veidrodėliuose, akindama vairuotoją. Jei trikdo iš
paskos važiuojančių automobilių šviesa, naudokite pritemdymo funkciją.
Automatinis pritemdymas*
Salono ir šoniniai veidrodėliai automatiškai pritemdo ryškią šviesą iš galo. Vairuojant visada
veikia automatinio pritemdymo funkcija, išskyrus atvejį, kai parenkamas pavarų dėžės atbulinės eigos režimas.
Norint, kad šoniniuose veidrodėliuose būtų
automatinio pritemdymo funkcija, salono galinio vaizdo veidrodėlyje taip pat turi būti automatinio pritemdymo funkcija.
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės
skydeliai ar objektai, esantys ant sėdynių
arba bagažinėje ir šviesa nepasieks jutiklių,
salono ir šoninių galinio vaizdo veidrodėlių
pritemdymo funkcija veiks ribotai.
PASTABA
Pritemdymas rankiniu būdu
Pakeitus jautrumą, pritemdymo lygis staiga
nepakinta: pokytis vyksta laipsniškai.
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu
veidrodėlio apatiniame krašte.
Pritemdymo jautrumas pakinta ir salono, ir
šoniniuose galinio vaizdo veidrodėliuose.
Kaip pakeisti pritemdymo jautrumą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
patogumas.
Susijusi informacija
•
•
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 161)
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 163)
Veidrodėliai ir
3. Po Galinio vaizdo veidrod. autom.
pritemdymas, pasirinkite Normalus,
Tamsus arba Šviesus.
Tamsinimo valdymas.
1.
Pritemdykite, patraukdami valdymo elementą į salono vidų.
2. Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami
rankenėlę link priekinio stiklo.
Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo
funkcija nėra rankinio pritemdymo mygtuko.
162
Salono galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du
jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas –
atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas jutiklis aptinka aplinkos
apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis
reaguoja į iš paskos važiuojančių automobilių
žibintų skleidžiamą šviesą.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Šoninių veidrodėlių pakreipimas
2. Centre esančia vairasvirte nustatykite
norimą padėtį.
3. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
3. Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią
padėtį.
Galinio vaizdo veidrodėlių užlenkimas
elektra*
Pakreipimas statant automobilį3
Siekdamas užtikrinti geresnį matomumą
atgal, vairuotojas turi tinkamai sureguliuoti
šoninius veidrodėlius. Yra daug automatinių
nuostatų, kurias taip pat galima susieti su
elektra valdomos sėdynės* atminties funkcijos mygtukais.
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate
automobilį arba važiuojate siaurais keliais.
Šoninis veidrodėlis gali būti pakreipiamas
žemyn, kad vairuotojas geriau matytų kelkraštį, pvz., statydamas automobilį.
1.
–
Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R.
2. Maždaug po 1 sekundės juos atleiskite.
Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu
nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus
atlenkti iki galo automatiškai.
Grąžinimas į neutralią padėtį
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai.
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos vairasvirte, įrengta vairuotojo durelių valdymo
skydelyje. Turi būti nustatyta bent uždegimo
sistemos padėtis I.
1.
3 Tik
Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio
veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką R. Įsijungia mygtuko lemputė.
Jei dėl išorinės jėgos poveikio veidrodėliai
buvo pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu
būdu nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai veiktų automatinis nulenkimas ir nustatymas iš naujo*.
1.
Norėdami užlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R.
2. Juos vėl atlenksite vienu metu paspausdami mygtukus L ir R.
kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcijos mygtukai*.
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite mygtuką L arba R.
Atminkite: mygtuką gali reikėti paspausti du
kartus. Tai priklauso nuo to, ar jis jau buvo
parinktas. Pakreipus šoninį veidrodėlį žemyn,
mygtukas mirksi. Išjungus atbulinės eigos
pavarą, šoninį veidrodėlį automatiškai imama
grąžinti po maždaug 3 sekundžių. Tada po
maždaug 8 sekundžių jis pasiekia pradinę
padėtį.
Automatinis pakreipimas statant
automobilį3
Naudojant šią nuostatą, šoninis veidrodėlis
automatiškai pakreipiamas žemyn, kai įjungiama atbulinės eigos pavara. Nulenkimo
padėtis nustatyta iš anksto ir jos reguliuoti
negalima.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
}}
* Parinktis / priedas. 163
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
2. Paspauskite My Car
patogumas.
Veidrodėliai ir
3. Skiltyje Šoninio veidrodėlio
pakreipimas važiuojant atgal, pasirinkite
Išjungta, Vairuotojas, Keleivis arba Abu
aktyvinti / išaktyvinti ir pasirinkti, kuris
galinio vaizdo veidrodėlis turėtų būti
pakreiptas.
Galite grąžinti šoninį veidrodėlį atgal į jo pradinę padėtį, dukart paspausdami mygtuką L
arba R.
Susijusi informacija
•
•
•
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 161)
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo
reguliavimas (p. 162)
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 207)
Panoraminis stoglangis*
Panoraminis stoglangis padalintas į dvi stiklines sekcijas. Priekinę sekciją galima atidaryti
vertikaliai, galiniame krašte (ventiliacijos
padėtis) arba horizontaliai (atidaryta padėtis).
Galinė stiklinė sekcija yra fiksuota.
Panoraminiame stoglangyje po stiklu yra vėjo
deflektorius ir perforuoto audinio užuolaidėlė
nuo saulės, kuri papildomai apsaugo nuo
tokių veiksnių kaip stipri saulės šviesa.
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu*
Nuotolinio valdymo rakteliu užrakinant / atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai gali būti
automatiškai nulenkiami / atlenkiami. Tačiau,
jeigu šie veidrodėliai buvo užlenkti rankiniu
būdu, tuomet juos reikia rankiniu būdu ir
atlenkti.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
patogumas.
Veidrodėliai ir
3. Pasirinkite Užlenkti veidrodėlius
užrakinus, kad aktyvintumėte / išaktyvintumėte.
164
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės valdomi lubose įrengtu valdymo elementu.
Norint pasinaudoti panoraminiu stoglangiu ir
užuolaidėle nuo saulės, automobilio elektros
sistema turi būti uždegimo padėtyje I arba II.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
•
Prieš atidarydami panoraminį stoglangį, nuvalykite ledą ir sniegą. Tai
darykite atsargiai, kad nesubraižytumėte paviršių ar nepažeistumėte juostelių.
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 158)
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 248)
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 228)
Neatidarinėkite panoraminio stoglangio, jei jis užšalo.
Vėjo kreiptuvas
SVARBU
•
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai,
neatidarykite panoraminio stoglangio.
•
Nedėkite jokių sunkių daiktų ant panoraminio stoglangio.
Panoraminiame stoglangyje įrengtas vėjo
kreiptuvas, kuris iškyla jį atidarius.
Susijusi informacija
•
Panoraminio stoglangio valdymas*
(p. 166)
•
Automatinis panoraminio stoglangio*
užuolaidėlės nuo saulės uždarymas
(p. 168)
* Parinktis / priedas. 165
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Panoraminio stoglangio valdymas*
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo
saulės valdomos viršutiniame valdymo skydelyje esančiu valdymo elementu. Abu šie komponentai turi apsaugą nuo prispaudimo.
SVARBU
•
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai,
neatidarykite panoraminio stoglangio.
•
Nedėkite jokių sunkių daiktų ant panoraminio stoglangio.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
judančiose dalyse.
Prieš atidarydami panoraminį stoglangį, nuvalykite ledą ir sniegą. Tai
darykite atsargiai, kad nesubraižytumėte paviršių ar nepažeistumėte juostelių.
•
•
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
Norint pasinaudoti panoraminiu stoglangiu ir
užuolaidėle nuo saulės, automobilio elektros
sistema turi būti uždegimo padėtyje I arba II.
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Taip pat galima valdyti naudojantis nuotolinio
valdymo rakteliu ar berakte atidarymo* funkcija (per durelių rankeną).
•
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
4 Komforto
166
SVARBU
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Neatidarinėkite panoraminio stoglangio, jei jis užšalo.
ĮSPĖJIMAS
Prieš uždarydami visus langus naudodamiesi nuotolinio valdymo raktu arba berakčiu atidarymu* su durų rankena, įsitikinkite,
kad vaikams ar kitiems keleiviams nekyla
prispaudimo pavojus.
SVARBU
Uždarydami panoraminį langą, patikrinkite,
ar jis tinkamai uždarytas.
Stoglangis nustoja judėti, jei (valdant rankiniu
būdu) atleidžiamas valdymo elementas arba jei
stoglangis pasiekia komforto padėtį4 ar maksimalaus atsidarymo arba užsidarymo padėtį.
Panoraminio stoglangio ir užuolaidėlės nuo
saulės judėjimas sustabdomi ir tuo atveju, jei
valdymo elementas aktyvinamas priešinga
kryptimi nei dabartinė judėjimo kryptis.
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės taip pat turi apsaugą nuo prispaudimo.
Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo
trikčiai, galima išbandyti nustatymo iš naujo
seką.
padėtis – tai tokia padėtis, kurioje vėjo ir rezonanso triukšmas važiuojant yra pakankamai mažas ir nekelia nepatogumų.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
PASTABA
Atidarant rankiniu būdu, užuolaidėlė nuo
saulės turi būti visiškai atidaryta: tik tada
galima judinti panoraminį stoglangį. Darant
atvirkštine tvarka, panoraminis stoglangis
turi būti visiškai uždarytas: tik tada galima
uždaryti užuolaidėlę nuo saulės.
Vėdinimo padėties atidarymas ir
uždarymas
Visiškas panoraminio stoglangio
atidarymas ir uždarymas stoglangio
valdymo elementu
PASTABA
Kai automobilio salone žema temperatūra,
gali būti neįmanoma valdyti langų.
Vėdinimo padėtis, vertikalus galinis kraštas.
Atidarykite vieną kartą paspausdami valdymo elementą aukštyn.
Uždarykite vieną kartą paspausdami valdymo elementą žemyn.
Pasirinkus vėdinimo padėtį, pakeliamas priekinio stiklinio dangčio galinis kraštas. Jei, pasirinkus vėdinimo padėtį, užuolaidėlė nuo saulės
yra iki galo uždaryta, ji automatiškai prasiveria
apie 50 mm (maždaug 2 colius).
Valdymas, rankinis režimas
Valdymas, automatinis režimas
Jei panoraminis stoglangis uždaromas iš vėdinimo padėties, užuolaidėlė nuo saulės juda
automatiškai su juo.
}}
167
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
Valdymas rankiniu būdu
1. Norėdami atidaryti užuolaidėlę nuo saulės,
paspauskite valdymo elementą atgal į rankinio atidarymo padėtį.
2. Panoraminio stoglangio atidarymas į komforto padėtį – paspauskite valdymo elementą atgal antrą kartą į rankinio atidarymo padėtį.
dymo elementą pirmyn / žemyn į uždarymo
automatiniu būdu padėtį.
Automatinis valdymas – spartus
atidarymas arba uždarymas
Panoraminį stoglangį ir užuolaidėlę nuo saulės
galima atidaryti arba uždaryti vienu metu:
–
3. Panoraminio stoglangio atidarymas į maksimalią padėtį – paspauskite valdymo elementą atgal trečią kartą į rankinio atidarymo padėtį.
Atidarymas – paspauskite valdymo elementą atgal du kartus į automatinio valdymo padėtį ir jį atleiskite.
–
Uždarymas – paspauskite valdymo elementą pirmyn / žemyn du kartus į automatinio valdymo padėtį ir jį atleiskite.
Uždarykite kartodami veiksmus atvirkštine
tvarka – paspauskite valdymo elementą pirmyn / žemyn į uždarymo rankiniu būdu padėtį.
Susijusi informacija
Automatinis valdymas
1. Saulės užuolaidėlės atidarymas iki maksimalios padėties – paspauskite valdymo
elementą atgal iki automatinio valdymo
padėties ir jį atleiskite.
2. Panoraminio stoglangio atidarymas į komforto padėtį – paspauskite valdymo elementą atgal antrą kartą į automatinio atidarymo padėtį ir atleiskite.
3. Panoraminio stoglangio atidarymas į maksimalią padėtį – paspauskite valdymo elementą atgal trečią kartą į automatinio atidarymo padėtį ir atleiskite.
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 164)
Automatinis panoraminio stoglangio*
užuolaidėlės nuo saulės uždarymas
(p. 168)
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 158)
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 248)
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 228)
Automatinis panoraminio
stoglangio* užuolaidėlės nuo
saulės uždarymas
Naudojant šią funkciją, užuolaidėlė nuo saulės uždaroma automatiškai, praėjus
15 minučių po automobilio užrakinimo, jei jis
pastatytas karštą dieną. Tuo siekiama sumažinti temperatūrą salone ir apsaugoti automobilio sėdynių apmušalus nuo išblukimo saulės
spindulių poveikyje.
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija būna deaktyvinta. Ją galima aktyvinti arba
deaktyvinti centriniame ekrane.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
Užrakinimas.
Pasirinkite Automatiškai uždaryti stogl.
užuol. nuo saulės, kad aktyvintumėte /
deaktyvintumėte.
PASTABA
Užuolaidėlė nuo saulės taip pat uždaroma,
kai visi langai uždaromi naudojantis nuotolinio valdymo rakteliu arba berakčių atidarymu* su durų rankena.
Uždarykite pakartodami pirmiau nurodytą procedūrą atvirkštine tvarka – paspauskite val-
168
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Susijusi informacija
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 164)
Panoraminio stoglangio valdymas*
(p. 166)
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 158)
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 248)
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 228)
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
Valytuvai kartu su plovikliu skirti pagerinti
matomumą ir palaikyti tinkamą priekinių
žibintų šviesos pluoštos formą.
Kad šaltu oru ploviklis neužšaltų, plautuvo
purkštukai yra automatiškai šildomi*.
Priekinio stiklo valytuvų
naudojimas
Priekinio stiklo valytuvai skirti valyti priekinį
stiklą. Skirtingas priekinio stiklo valytuvų nuostatos parenkamos vairo dešiniuoju perjungikliu.
Informacija, kad reikia papildyti ploviklio
bakelį, vairuotojo ekrane pateikiama, kai lieka
maždaug 1 litras (1 kv.) ploviklio.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 170)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 172)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 174)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 171)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 173)
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 629)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 627)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 626)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 169)
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 628)
Dešinysis perjungiklis.
Reguliavimo ratukas naudojamas lietaus
jutiklio jautrumui ir valytuvų valymo dažniui nustatyti.
Vienas valymo judesys
Nuleiskite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.
}}
* Parinktis / priedas. 169
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
Valymas su pertrūkiais
Pastumkite šią svirtį aukštyn, kad perjungtumėte valytuvus į valymą su pertrūkiais. Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo ratuku nustatykite, kiek kartų bus
valoma per tam tikrą laiko tarpą.
Nuolatinis valymas
Pakelkite perjungiklį, kad valytuvai
valytų normaliu greičiu.
Pakelkite perjungiklį labiau, kad valytuvai valytų dideliu greičiu.
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus, įsitikinkite, kad
valytuvų šluotelės neprišalusios ir nuo priekinio stiklo ir galinio lango nuvalytas sniegas arba ledas.
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 174)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 169)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 171)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 173)
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 629)
Lietaus jutiklio naudojimas
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Lietaus jutiklio jautrumą galima reguliuoti
reguliavimo ratuku ant dešiniojo perjungiklio.
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 628)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 627)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 626)
Dešinysis perjungiklis.
Lietaus jutiklio mygtukas
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi
būt šlapias.
Susijusi informacija
•
•
170
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 170)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 172)
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Kai lietaus jutiklis aktyvintas, vairuotojo ekrane
.
rodomas lietaus jutiklio ženklas
Lietaus jutiklio aktyvinimas
Aktyvinant lietaus jutiklį, turi būti užvestas
automobilio variklis arba uždegimo padėtyje I /
II, o priekinio stiklo valytuvų perjungiklis būti
padėtyje 0 arba vieno valymo judesio padėtyje.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio
.
mygtuką
Spustelėkite svirtį žemyn, kad valytuvai pradėtų judėti.
Jautrumui padidinti pasukite reguliavimo
ratuką aukštyn, o sumažinti – žemyn. Kai
reguliavimo ratukas pasuktas aukštyn, valytuvai padaro papildomą mostą.
Lietaus jutiklio deaktyvinimas
Deaktyvinkite lietaus jutiklį, paspausdami lietaus jutiklio mygtuką
arba pakeldami
perjungiklį aukštyn kitai valytuvų programai
įjungti.
Lietaus jutiklis deaktyvinamas automatiškai,
uždegimo padėtyje 0 arba kai variklis išjungtas.
Lietaus jutiklis deaktyvinamas automatiškai,
kai valytuvų šluotelės nustatomos į techninės
priežiūros padėtį. Lietaus jutiklis vėl aktyvinamas, kai deaktyvinamas priežiūros režimas.
Susijusi informacija
•
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 172)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 174)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 169)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 171)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 173)
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 629)
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 628)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 627)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 626)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 169)
Lietaus jutiklio atminties funkcijos
naudojimas
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Atminties funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Lietaus jutiklio atminties funkciją galima aktyvinti taip, kad jo mygtuko nereikėtų spausti
kiekvieną kartą užvedus automobilį:
1.
2. Paspauskite My Car
valytuvas.
Priekinio stiklo
3. Pasirinkite Lietaus jutiklio atmintis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte atminties funkciją.
Susijusi informacija
•
•
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Kai automobilis veikia arba jo elektros sistema
nustatyta į uždegimo padėtį I arba II, išaktyvinkite lietaus jutiklį. Ženklas vairuotojo
ekrane išsijungia.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 170)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 172)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 174)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 169)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 173)
•
Ploviklio įpylimas (p. 629)
}}
171
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 628)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų
plautuvų naudojimas
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 627)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 626)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvai
skirti valyti priekinį stiklą ir priekinius žibintus.
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvai
paleidžiami dešiniuoju perjungikliu.
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 169)
Priekinio stiklo valytuvų ir priekinių
žibintų plautuvų įjungimas
SVARBU
Venkite įjungti plautuvo sistemą, kai ji
sušalusi arba tuščias ploviklio bakelis, nes
kitaip galite apgadinti siurblį.
Priekinių žibintų plovimas*
Siekiant taupyti skystį, įjungti priekiniai žibintai
plaunami automatiškai, nustatytu periodiškumu.
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik maždaug 1 litras (1 kv.)
ploviklio ir vairuotojo ekrane rodomas pranešimas Ploviklis Žemas lygis, papildykite kartu
su ženklu
, atjungiamas ploviklio tiekimas priekiniams žibintams. Tuo siekiama
suteikti prioritetą priekinio stiklo plovimui ir
matomumui pro jį. Priekiniai žibintai nuplaunami tik jei įjungiamos tolimosios šviesos.
Plovimo funkcija, dešinysis perjungiklis.
–
172
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų plautuvus, pastumkite dešinįjį perjungiklį link vairo.
> Atleidus perjungiklį, priekinio lango
valytuvai atlieka dar keletą mostų.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 170)
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 174)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 169)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 171)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 173)
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 629)
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 628)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 627)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 626)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 169)
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
Galinio stiklo plautuvas ir valytuvas skirti
valyti galinį langą. Lango plovimas ir valymas
įjungiami bei nuostatos keičiamos ant vairo
esančiu dešiniuoju perjungikliu.
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
aktyvinimas
PASTABA
Galinio lango valytuvo varikliuke įrengta
apsauga nuo perkaitimo, išjungianti varikliuką jam perkaitus. Galinio lango valytuvas
atvėsęs ima veikti vėl.
Pasirinkite
, kad būtų įjungtas galinio
lango valytuvo valymo su pertrūkiais režimas.
–
Pasirinkite
, kad įjungtumėte galinio
lango valytuvo nuolatinio valymo režimą.
Perstumkite vairo dešinįjį perjungiklį pirmyn, kad įjungtumėte galinio lango plovimo ir valymo funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 170)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 172)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 174)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 171)
}}
173
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
•
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 169)
Automatinis galinio lango valymas
atbulinės eigos metu
•
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 628)
Ploviklio įpylimas (p. 629)
Įjungus atbulinę pavarą kai veikia priekinio
stiklo valytuvai, valymas persijungia į galinio
stiklo valymą. Išjungus atbulinės eigos
pavarą, ši funkcija išsijungia.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 627)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 626)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 169)
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 628)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 627)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 626)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 169)
2. Paspauskite My Car
valytuvas.
Priekinio stiklo
3. Pasirinkite Automat. galinio stiklo
valymas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte valymo važiuojant atbuline eiga
funkciją.
Jeigu galinio lango valytuvas jau veikia pastovaus greičio režimu, tuomet įjungus atbulinės
eigos pavarą jokių pokyčių neįvyksta.
Susijusi informacija
•
•
174
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 170)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 172)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 169)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 171)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 173)
•
Ploviklio įpylimas (p. 629)
SĖDYNĖS IR VAIRAS
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Mechaninė priekinė sėdynė
Automobilio priekinės sėdynės turi įvairių
nustatymo parinkčių, kad sėdėti būtų kuo
komfortiškiau.
Sėdynės reguliavimas pirmyn / atgal:
pakelkite rankeną ir sureguliuokite
atstumą iki vairo ir pedalų. Užtikrinkite,
kad nustačius padėtį sėdynė būtų užfiksuota.
Pakeiskite sėdynės pasostės ilgį*, patraukdami svirtį aukštyn ir perstumdami sėdynės pasostę pirmyn / atgal ranka.
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės
priekinį kraštą*, papumpuodami aukštyn /
žemyn1.
1
176
Pakeiskite juosmens atramą*, paspausdami mygtuką aukštyn / žemyn, pirmyn /
atgal.
Susijusi informacija
•
•
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 177)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 177)
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, papumpuodami svirtį aukštyn / žemyn.
•
Pakeiskite atlošo nuolydį, sukdami valdymo rankenėlę.
Sėdynės ir šoninių veidrodėlių įrašytos
padėties iškvietimas (p. 178)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 179)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 180)
Galite rankiniu būdu pakoreguoti galvos
atramų aukštį, įspausdami mygtuką.
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba
avarijos atveju galite susižaloti.
Taikoma tik vairuotojo sėdynei.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Elektra valdoma* priekinė sėdynė
Automobilio priekinės sėdynės turi įvairių
nustatymo parinkčių, kad sėdėti būtų kuo
komfortiškiau. Elektra valdomą sėdynę
galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn /
žemyn. Sėdynės pasostės priekinį kraštą
galima pakelti / nuleisti. Taip pat galima keisti
atlošo kampą. Juosmens atramą* galima
reguliuoti aukštyn / žemyn / pirmyn / atgal.
Sėdynės pasostės ilgis reguliuojamas rankiniu būdu*.
Sėdynes nustatyti ir reguliuoti galima veikiant
varikliui ir tam tikrą laiką po durelių atrakinimo
kai variklis neužvestas. Jas reguliuoti kurį laiką
galima ir po to, kai variklis išjungiamas.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 180)
Priekinės elektra valdomos*
sėdynės reguliavimas
Ant priekinės sėdynės sėdimos dalies esančiu
valdikliu nustatykite norimą sėdėjimo padėtį.
Įjunkite juosmens atramą*, spausdami keturių
krypčių valdiklį.
SVARBU
Elektra valdomos sėdynės turi apsaugą
nuo perkrovos, kuri suveikia, jeigu kurios
nors sėdynės judėjimą blokuoja koks nors
objektas. Jei taip atsitinka, pašalinkite trukdantį objektą ir po to vėl judinkite sėdynę.
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 176)
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės
priekinį kraštą, reguliuodami valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 177)
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Susijusi informacija
•
•
Aktyvuokite ir naudokite juosmens atramos valdymo elementą, paspausdami
keturių krypčių valdiklį aukštyn / žemyn /
pirmyn / atgal.
•
Sėdynės ir šoninių veidrodėlių įrašytos
padėties iškvietimas (p. 178)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 179)
}}
* Parinktis / priedas. 177
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal,
pastumdami valdymo elementus pirmyn /
atgal.
Pakeiskite atlošo nuolydį, pastumdami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn).
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 179)
Sėdynės ir šoninių veidrodėlių
įrašytos padėties iškvietimas
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 180)
Jeigu yra įrašytos elektra valdomos* sėdynės
ir šoninių veidrodėlių padėtys, jas galima
aktyvuoti naudojantis atminties mygtukais.
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Priekinių sėdynių atlošų iki galo pirmyn nuleisti
negalima.
Įrašytas nuostatas galima iškviesti, kai priekinės durelės yra atidarytos arba uždarytos:
Galite rankiniu būdu pakoreguoti galvos
atramų aukštį, įspausdami mygtuką.
Susijusi informacija
•
•
•
178
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 176)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 177)
Sėdynės ir šoninių veidrodėlių įrašytos
padėties iškvietimas (p. 178)
Atidarytos priekinės durelės
– Trumpai vieną kartą paspauskite kurį nors
iš atminties mygtukų: 1 ( ) arba 2 ( ).
Elektra valdoma sėdynė ir šoniniai veidrodėliai ima judėti ir sustoja tose padėtyse,
kurios buvo įrašytos į pasirinktą atminties
mygtuką.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Uždarytos priekinės durelės
– Laikykite nuspaustą vieną iš atminties
mygtukų 1 ( ) arba 2 ( ), kol sėdynė ir
šoniniai veidrodėliai sustos tose padėtyse,
kurios įrašytos į pasirinktą atminties mygtuką.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 180)
Priekinės sėdynės pasostės ilgio
reguliavimas*
•
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 163)
Siekiant padidinti komfortą, galima reguliuoti
sėdynės pasostės ilgį.
Atleidus atminties mygtuką, sėdynės ir šoninių
veidrodėlių judėjimas sustos.
ĮSPĖJIMAS
•
Kadangi vairuotojo sėdynė gali būti
reguliuojama esant išjungtam uždegimui, transporto priemonėje negalima
palikti vaikų be priežiūros.
•
Sėdynės judėjimą galima SUSTABDYTI
bet kuriuo metu, paspaudžiant bet kurį
mygtuką, esantį elektra valdomos
sėdynės valdymo skydelyje.
•
•
Nereguliuokite sėdynės, kai vairuojate.
Pasirūpinkite, kad nieko nebūtų po
reguliuojamomis sėdynėmis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 176)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 177)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 177)
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 179)
Sėdynės pasostės reguliavimo elementas.
1.
Suimkite rankeną , esančią sėdynės
priekyje, ir patraukite aukštyn.
2. Pakoreguokite sėdynės pasostės ilgį.
3. Atleiskite rankeną ir įsitikinkite, kad sėdynės pasostė pasiekė tinkamą padėtį.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 176)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 177)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 177)
}}
* Parinktis / priedas. 179
SĖDYNĖS IR VAIRAS
•
Sėdynės ir šoninių veidrodėlių įrašytos
padėties iškvietimas (p. 178)
Priekinės sėdynės juosmens
atramos* reguliavimas
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 180)
Juosmens atrama reguliuojama naudojant
sėdynės pasostės šone esantį valdiklį.
Juosmens atramos reguliavimas
1.
Keturių krypčių mygtukas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
Keturių krypčių juosmens atrama reguliuojama
keturių krypčių mygtuku (apvaliuoju), esančiu
sėdynės sėdimosios dalies šone. Juosmens
atramą galima reguliuoti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn.
Paspauskite keturių krypčių mygtuką
aukštyn / žemyn , kad perstumtumėte juosmens atramą aukštyn / žemyn.
2. Paspauskite keturių krypčių mygtuko priekinę dalį , kad padidintumėte juosmens
atramą.
3. Paspauskite keturių krypčių mygtuko
galinę dalį , kad sumažintumėte juosmens atramą.
Susijusi informacija
•
•
•
180
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 176)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 177)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 177)
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
•
Sėdynės ir šoninių veidrodėlių įrašytos
padėties iškvietimas (p. 178)
Kaip nulenkti galinės sėdynės
atlošus
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 179)
Galinės sėdynės atlošas padalintas į dvi dalis.
Atskiras dalis galima nepriklausomai nulenkti
pirmyn.
ĮSPĖJIMAS
•
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę
ir ją užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę
būkite atsargūs. Dėl nekontroliuojamo
ar nerūpestingo reguliavimo galite būti
prispausti.
•
Ilgus objektus būtina saugiai pritvirtinti,
kad staigiai stabdant jie ko nors nesužalotų ir nesugadintų.
•
Prieš pakraudami ar iškraudami automobilį, būtinai išjunkite variklį ir įjunkite
stovėjimo stabdį.
•
Jei automobilyje sumontuota automatinė pavarų dėžė, nustatykite pavarų
perjungiklį į padėtį P, kad jo netyčia
nepajudintumėte.
SVARBU
Prieš nulenkiant sėdynės atlošą, reikia
pakelti vidurinės sėdynės porankį*.
Prieš nuleidžiant turi būti uždaryta galinėje
sėdynėje esanti ilgiems kroviniams vežti
skirta anga *.
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų, gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes ir (arba) stačiai nustatyti jų
atlošus.
Atlošo nulenkimas
Kad būtų lengviau nulenkti galinę sėdynę,
automobilis turi stovėti ir turi būti atidarytos
bent vienerios galinės durelės.
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti
prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate
pažeisti galinės sėdynės apmušalus.
}}
* Parinktis / priedas. 181
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
Užtikrinkite, kad ant galinių sėdynių niekas
nesėdi ir ten nėra daiktų.
4. Jei reikia, pakelkite vidurinės sėdynės galvos atramą.
Rankomis nuleiskite vidurinės sėdynės
galvos atramą.
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošą, raudona lemputė nebešvies. Jei ji vis dar šviečia, vadinasi atlošas
nėra tinkamai užfiksuotas.
Patraukite automobilio kairės ir dešinės
pusės sėdynių atlošuose esančias rankenas į priekį, norėdami nulenkti galinės
sėdynės kairiąją ir dešiniąją dalis.
ĮSPĖJIMAS
3. Atlošas atsijungia nuo užrakto ir jį reikia
rankiniu būdu nuleisti į horizontalią padėtį.
Atlošas į stačią padėtį pakeliamas rankomis:
2. Spauskite atlošą, kol susijungs užraktas.
182
Sureguliuokite vidurinės sėdynės
galvos atlošą.
Jei bet kurioje galinėje sėdynėje yra keleivių, išorinių sėdynių galvos atramos turi
būti nuolat pakeltos.
Pajudinkite atlošą į viršų / atgal.
3. Pakelkite galvos atramas ranka.
Sureguliuokite centrinės sėdynės galvos
atlošą pagal keleivio aukštį. Nulenkite žemyn
išorinių sėdynių galvos atramas*, kad pagerintumėte matomumą atgal.
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir
galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai
užfiksuoti.
Kaip pakelti atlošą
1.
Galinės sėdynės galvos atramų
reguliavimas
Susijusi informacija
•
Galinės sėdynės galvos atramų reguliavimas (p. 182)
•
•
Asmeninis užraktas (p. 260)
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 260)
Centrinės sėdynės galvos atramą reikia nustatyti pagal keleivio ūgį, kad esant galimybei
būtų uždengta visa galvos galinė dalis. Pagal
poreikį pakelkite jį aukštyn rankomis.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Susijusi informacija
•
Norėdami nuleisti galvos atramą, laikykite
mygtuką (žr. iliustraciją) nuspaustą ir atsargiai
leiskite atramą žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos atrama turi būti žemiausioje padėtyje.
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos
atramą reikia tinkamai sureguliuoti pagal
keleivio ūgį, kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei įmanoma).
Nulenkite galinės sėdynės išorinius
galvos atlošus per centrinį ekraną*
Išorinių sėdynių galvos atramas galima įtraukti
centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Galite
nuleisti galvos atramas, kai nustatyta uždegimo padėtis 0.
Kaip nulenkti galinės sėdynės atlošus
(p. 181)
Paspauskite mygtuką Galvos
atramos nulenkimas nuleidimo funkcijai aktyvinti / išaktyvinti.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol
pasigirs spragtelėjimas.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atramų, jeigu
kurioje nors galinėje šoninėje sėdynėje yra
keleivis.
ĮSPĖJIMAS
Atlenkus galvos atlošą, jis turi būti užfiksuotoje padėtyje.
* Parinktis / priedas. 183
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Valdymo elementai ant vairo ir
garso signalas
Garso signalas
Vairo užraktas
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz.,
pavogus automobilį. Vairo užrakto įsijungimo
ar išsijungimo metu gali būti girdimas mechaninis triukšmas.
Ant vairo įrengtas garso signalo bei kiti valdymo elementai, pvz., vairuotojo pagalbos
sistemų ir balso atpažinimo.
Vairo užrakto aktyvinimas
Vairo užraktas aktyvinamas, kai automobilis
užrakinamas iš lauko ir variklis būna išjungtas.
Jei automobilis paliekamas atrakintas, po kurio
laiko automatiškai įsijungs vairo užraktas.
Vairo užrakto išaktyvinimas
Garso signalo valdymo elementas įrengtas vairo viduryje.
Susijusi informacija
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės*.
Vairuotojo pagalbos sistemų valdymo elementai2
Automatinės pavarų dėžės rankinio pavarų
perjungimo mentelė*.
•
•
Vairo užraktas (p. 184)
Vairo reguliavimas (p. 185)
Vairo užraktas išaktyvinamas atrakinus automobilį iš lauko. Jei automobilis neužrakintas,
vairo užraktas bus išjungtas tol, kol nuotolinio
valdymo raktelis bus salone ir automobilis bus
užvestas.
Susijusi informacija
•
Valdymo elementai ant vairo ir garso signalas (p. 184)
•
Vairo reguliavimas (p. 185)
Balso atpažinimo sistemos ir meniu, žinučių ir telefono valdymo elementai.
2 Greičio
184
ribotuvas, pastovaus greičio palaikymo sistema, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, atstumo įspėjimas* ir Pilot Assist.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Vairo reguliavimas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį.
Vairo reguliavimo svirtis.
Vairą galima reguliuoti aukštyn-žemyn bei pirmynatgal.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite. Vairo negalima reguliuoti vairuojant.
Jei vairo stiprintuvas susietas su greičiu,
galima reguliuoti vairavimo jėgos lygį. Vairavimo jėga reguliuojama pagal automobilio
greitį, kad pagerėtų valdomumas.
1.
Vairui atleisti pastumkite svirtį pirmyn.
2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairo
padėtį.
3. Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte
vairo padėtį. Jei svirtis standi, iš lėto
spauskite vairą, tuo pačiu metu traukdami
svirtį į pradinę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairo užraktas (p. 184)
Valdymo elementai ant vairo ir garso signalas (p. 184)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 177)
* Parinktis / priedas. 185
KLIMATO REGULIAVIMAS
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimatas
Klimato zonos
Automobilyje įrengta mechaninė arba elektroninė* klimato kontrolės sistema. Klimato kontrolės sistema vėsina arba šildo, bei sausina
orą automobilio salone.
Visos klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos iš centrinio ekrano ir fiziniais mygtukais, esančiais centriniame valdymo pulte.
Klimato zonų skaičius automobilyje lemia
skirtingos temperatūros atskiroms salono
dalims nustatymo parinktis.
2 zonų klimato kontrolė*
1 zonos klimato kontrolė
Kai kurios galinės sėdynės funkcijos gali būti
valdomos naudojantis klimato valdymo elementais*, esančiais tuneliniame valdymo pulte.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
188
Klimato zonos (p. 188)
Klimato zonos 2 zonų klimato kontrolės sistemoje.
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 189)
2 zonų klimato kontrolės sistemoje galima atskirai reguliuoti temperatūrą salono kairėje ir
dešinėje pusėse.
Suvokiamoji temperatūra (p. 189)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 190)
Stovėjimo klimatas* (p. 212)
Šildytuvas* (p. 219)
Oro kokybė (p. 191)
1 zonos klimato kontrolės sistema.
Susijusi informacija
1 zonos klimato kontrolės sistemoje salono
kairėje ir dešinėje pusėse nustatoma viena
temperatūra.
•
Klimatas (p. 188)
Oro paskirstymas (p. 193)
Klimato valdymo elementai (p. 199)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato kontrolė - jutikliai
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti klimatą automobilyje.
Jutiklio vieta
Interior Air Quality System* taip pat yra oro
kokybės jutiklis, kuris įmontuotas klimato kontrolės sistemos oro tiekimo angoje.
Susijusi informacija
•
•
Klimatas (p. 188)
Interior Air Quality System* (p. 192)
Suvokiamoji temperatūra
Klimato kontrolės sistema salone klimatą
reguliuoja pagal suvokiamąją, o ne faktinę
temperatūrą.
Jūsų pasirinktoji temperatūra salone atitinka
jūsų fiziškai suvokiamą temperatūrą, kuriai
įtaką daro tokie veiksniai, kaip lauko temperatūra, oro srauto greitis, drėgnumas, saulės
spinduliai ir kt. automobilio viduje ir išorėje.
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis, nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į saloną. Tai
reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešinės ir
kairės pusių oro angose nepaisant to, kad rankenėlėmis yra nustatyta vienoda abiejų pusių
temperatūra.
Susijusi informacija
Saulės jutiklis-viršutinėje prietaisų skydelio
pusėje.
•
Klimatas (p. 188)
Drėgmės jutiklis – korpuse, šalia salono
galinio vaizdo veidrodėlio.
Lauko temperatūros jutiklis įrengtas dešiniajame šoniniame veidrodėlyje.
Salono temperatūros jutiklis – prie fizinių
mygtukų centriniame valdymo pulte.
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
* Parinktis / priedas. 189
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato kontrolė naudojant
valdymo balsu funkciją1
Klimato kontrolės sistemos valdymo balsu
komandomis galima, pvz., pakeisti temperatūrą, aktyvinti sėdynės šildymo funkciją* arba
pakeisti ventiliatoriaus lygį.
Paspauskite
ir ištarkite vieną iš šių
komandų:
•
„Climate“ – pradedamas klimato kontrolės dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
•
„Set temperature to X degrees“ – nustatoma pageidaujama temperatūra.
•
•
„Sync temperature“ – sinchronizuoja
visų automobilio klimato zonų temperatūrą* su vairuotojo pusei nustatyta temperatūra.
•
„Air on feet“/„Air on body“ – atidaromas
pageidaujamas oro srautas.
•
„Air on feet off“/„Air on body off“ –
uždaromas pageidaujamas oro srautas.
•
„Set fan to max“/„Turn off fan“ – oro
srautas pakeičiamas į Max/Off.
1
190
„Raise temperature“/„Lower
temperature“ – padidinama/sumažinama
temperatūros nuostata viena pakopa.
•
„Raise fan speed“/„Lower fan speed“ –
padidinamas/sumažinamas ventiliatoriaus
lygis viena pakopa.
•
„Turn on auto“ – aktyvina klimato kontrolės automatinį reguliavimą*.
„Raise steering wheel heat“/„Lower
steering wheel heat“ – vairo šildymo*
nuostata padidinama/sumažinama vienu
žingsniu.
•
•
•
„Air condition on“/„Air condition off“ –
aktyvinamas/deaktyvinamas oro kondicionierius.
„Turn on seat heat“/„Turn off seat heat“
– aktyvinamas/deaktyvinamas sėdynės
šildymas*.
•
•
„Recirculation on“/„Recirculation off“ –
aktyvinama/deaktyvinama oro apytaka.
„Raise seat heat“/„Lower seat heat“ –
sėdynės šildymo* nuostata padidinama/
sumažinama vienu žingsniu.
•
„Turn on defroster “/„Turn off
defroster“ – aktyvinama / deaktyvinama
langų ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo
funkcija.
•
„Turn on max defroster“/„Turn max
defroster off“ – aktyvinamas/deaktyvinamas maksimalus atitirpinimas.
•
„Turn on electric defroster“/„Turn off
electric defroster“ – aktyvinamas/deaktyvinamas priekinio stiklo šildymas*.
•
„Turn on rear defroster“/„Turn off rear
defroster“ – aktyvinamas/deaktyvinamas
galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymas
•
„Turn steering wheel heat on“/„Turn
steering wheel heat off“ – aktyvinamas/
deaktyvinamas vairo šildymas*.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimatas (p. 188)
Balso atpažinimas (p. 135)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 136)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 139)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro kokybė
Clean Zone*
Parinktos salono medžiagos ir oro valymo sistema užtikrina, kad salone būtų palaikoma
aukšta oro kokybė.
Funkcija „Clean Zone“ tikrina ir rodo, ar
patenkintos visos geros oro kokybės automobilio salone sąlygos.
•
•
PASTABA
Medžiagos salone
„Clean Zone“ nereiškia, kad oro kokybė yra
gera: ji tik nurodo, kad patenkintos geros
oro kokybės sąlygos.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir
komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei
astma sergantiems žmonėms.
Susijusi informacija
Buvo išbandytos ir sukurtos medžiagos, kurios
sumažintų dulkių kiekį salone ir su kuriomis
būtų lengviau palaikyti automobilio salono
švarą.
•
•
•
•
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti.
Salonui valyti naudokite „Volvo“ rekomenduojamas valymo ir automobilio priežiūros priemones.
Neskaitant salono filtro, automobilyje įrengta
oro valymo sistema, padedanti palaikyti jo
salone aukštą oro kokybę.
Susijusi informacija
Turi būti patenkintos šios sąlygos:
•
•
•
•
•
Klimatas (p. 188)
•
Uždarytos visos durelės ir bagažinės
durys.
•
Uždaryti visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis*.
•
Aktyvinta oro kokybės sistema „Interior Air
Quality System“*.
Clean Zone* (p. 191)
Clean Zone Interior Package* (p. 192)
Interior Air Quality System* (p. 192)
Automobilio salono filtras (p. 193)
Oro kokybė (p. 191)
Clean Zone Interior Package* (p. 192)
Interior Air Quality System* (p. 192)
Automobilio salono filtras (p. 193)
Indikatorius matomas klimato rodinyje,
centriniame ekrane.
Indikatorius klimato eilutėje matomas, kai
klimato rodinys nebūna atvertas.
Jei sąlygos nepatenkintos, tekstas „Clean
Zone“ būna baltas. Jei patenkintos visos sąlygos, tekstas pakinta į mėlyną.
Oro valymo sistema
Aktyvintas ventiliatorius.
Išaktyvinta oro recirkuliacija.
* Parinktis / priedas. 191
KLIMATO REGULIAVIMAS
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
„Clean Zone Interior Package“ (CZIP) susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar
švaresnį saloną be alergijas ir astmą sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
„Interior Air Quality System“ (IAQS) – tai
visiškai automatinė oro kokybės sistema, atskirianti dujas ir kietąsias daleles tam, kad į
automobilio saloną patektų kuo mažiau išorinių kvapų ir teršalų.
IAQS yra paketo „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP) dalis. Ji išvalo automobilio
salono orą nuo įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto oksidų ir arti žemės esančio
ozono.
•
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia,
kad ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius iškart pripildo automobilio saloną
švaraus oro. Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia savaime po kurio laiko
arba atidarius vieną iš automobilio salono
durelių. Ventiliatoriaus veikimo laikas
pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio,
kol automobiliui sueis 4-eri metai.
Clean Zone Interior Package* (p. 192)
Automobilio salono filtras (p. 193)
Jei oro kokybės jutiklis nustato, kad lauko oras
užterštas, oro tiekimo anga uždaroma ir aktyvinama oro apytaka.
PASTABA
Visiškai automatinė oro kokybės sistema
„Interior Air Quality System“ (IAQS).
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas, kad automobilio salone būtų geras
oras.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Oro kokybė (p. 191)
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų stiklai.
Clean Zone* (p. 191)
Aprasojus langams, reikia įjungti priekinio
stiklo, šoninių ir galinio langų atitirpinimo
funkciją.
Interior Air Quality System* (p. 192)
Automobilio salono filtras (p. 193)
Susijusi informacija
•
•
•
192
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 193)
Oro kokybė (p. 191)
Clean Zone* (p. 191)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro kokybės jutiklis yra visiškai automatinės
oro kokybės sistemos „Interior Air Quality
System“ (IAQS) dalis.
Galima nustatyti, ar oro kokybės jutiklis turi
būti aktyvintas, ar deaktyvintas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
Automobilio salono filtras
Oro paskirstymas
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną,
yra išvalomas filtro.
Klimato kontrolės sistema paskirsto įtraukiamą orą pro kelias salono ventiliacines
angas.
Salono filtro keitimas
Norint palaikyti didelį klimato kontrolės sistemos našumą, būtina reguliariai keisti filtrą.
Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi
„Volvo“ aptarnavimo programoje. Jei automobilis eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia keisti dažniau.
3. Pasirinkite Oro kokybės jutiklis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro
kokybės jutiklį.
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
•
Interior Air Quality System* (p. 192)
oro kondicionieriaus sistemoje nepasiekiama.
Kai klimatas reguliuojamas automatiškai2, oras
taip pat paskirstomas automatiškai. Jei reikia,
oro paskirstymą galima kontroliuoti rankiniu
būdu.
Reguliuojamos ventiliacinės angos
Kai kurias automobilio oro ventiliacijos angas
galima reguliuoti. Tai reiškia, kad galite atidaryti / uždaryti ventiliacijos angą ir nukreipti oro
srautą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
2 Mechaninio
Automatinis ir rankinis oro
paskirstymas
Oro kokybė (p. 191)
Clean Zone* (p. 191)
Clean Zone Interior Package* (p. 192)
Interior Air Quality System* (p. 192)
}}
* Parinktis / priedas. 193
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
•
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
(p. 196)
Oro paskirstymo keitimas
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu būdu.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Reguliuojamų oro ventiliacinių angų vietos salone.
1 zonos klimato kontrolė – keturios prietaisų skydelyje.
2 zonų klimato kontrolės sistemoje* yra
dvi papildomos angos tunelinio valdymo
pulto gale.
PASTABA
Kai žema aplinkos temperatūra, pro reguliuojamąsias ventiliacijos angas, esančias
tunelinio valdymo pulto gale, oras nepučiamas.
Susijusi informacija
•
•
•
194
Klimatas (p. 188)
Oro paskirstymo keitimas (p. 194)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas
ir nukreipimas (p. 195)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
•
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
(p. 196)
Ventiliacinių angų atidarymas,
uždarymas ir nukreipimas
Kai kurias salono ventiliacines angas galima
atskirai atidaryti, uždaryti ir nukreipti.
Nukreipus automobilio išorines ventiliacijos
angas į šoninius langus, galima nupūsti miglą.
Nukreipus automobilio išorines ventiliacijos
angas vidun, kai lauke karšta salone galima
suformuoti komfortišką aplinką.
Oro paskirstymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
Ventiliacinių angų atidarymas ir
uždarymas
–
Oro paskirstymas – priekinio stiklo atitirpinimo funkcijos ventiliacijos angos
Oro srautas būna maksimalus, kai žyma
ant rankenėlės nustatoma į vertikalią
padėtį.
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos
prietaisų skydelyje ir centriniame valdymo
pulte
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos
grindyse
2. Paspauskite vieną ar kelis oro paskirstymo
mygtukus, kad paleistumėte / nutrauktumėte atitinkamą oro srautą.
> Oro paskirstymas pakinta ir mygtukai
įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
•
Oro paskirstymas (p. 193)
Pasukite sukamąją rankenėlę ventiliacinės
angos viduryje, norėdami atidaryti / uždaryti oro srautą iš angos.
Ventiliacinių angų nukreipimas
–
Pastumkite svirtį ventiliacinės angos viduryje horizontaliai / vertikaliai, norėdami
nukreipti oro srautą iš angos.
Susijusi informacija
•
•
•
Oro paskirstymas (p. 193)
Oro paskirstymo keitimas (p. 194)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
(p. 196)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas
ir nukreipimas (p. 195)
195
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu būdu. Galima nustatyti toliau nurodytas
parinktis.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Jei esant rankiniam režimui visi oro paskirstymo mygtukai nėra pasirinkti, klimato kontrolės sistema grąžinama į automatiškai
reguliuojamos klimato funkciją.
Mechaninio oro kondicionieriaus sistemoje neleidžiama atšaukti visų oro paskirstymo mygtukų pasirinkimo.
196
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Neleidžia aprasoti ir apledėti langams, kai lauke šalta
ir drėgna (norint tai pasiekti, ventiliatoriaus lygis
neturi būti žemas).
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje. Iš kitų ortakių nuolat
teka šiek tiek oro.
Užtikrina veiksmingą vėsinimą esant karštam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prie grindų. Iš kitų ortakių nuolat teka
šiek tiek oro.
Šildo arba vėsina grindis.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymas
Paskirtis
Pagrindinis oro srautas nukreipiamas iš atitirpinimo funkcijos ventiliacijos
angų ir prietaisų skydelio ventiliacijos angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą esant karštam ir sausam orui.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių ir ortakių prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą ir apsaugo nuo rasojimo esant šaltam arba drėgnam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje ir prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą šviečiant saulei, kai
lauke žema temperatūra.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių, ortakių prietaisų skydelyje ir
prie grindų.
Automobilio salone užtikrina subalansuotą komfortą.
}}
197
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
198
Oro paskirstymas (p. 193)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas
ir nukreipimas (p. 195)
Oro paskirstymo keitimas (p. 194)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato valdymo elementai
Atsižvelgiant į įrangos lygį, klimato rodinį
galima suskirstyti į kelias korteles. Kortelės
keičiamos perbraukiant kairėn / dešinėn arba
paspaudžiant atitinkamą antraštę.
Klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos fiziniais mygtukais centriniame valdymo
pulte, naudojantis centriniu ekranu ir klimato
valdymo elementais, esančiais tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje*.
Fiziniai mygtukai centriniame valdymo
pulte
2 zonų klimato reguliavimo sistemos klimato eilutė.
1 zonos klimato reguliavimo sistemos valdymo elementai išdėstyti šiek tiek kitaip.
Vairuotojo ir keleivio pusės temperatūros
valdymo elementai3.
Šildomosios* bei vėdinamosios* vairuotojo
ir priekinės keleivio sėdynės bei šildomojo
vairo*4 valdymo elementai.
Šildomo priekinio stiklo* ir maksimalaus
atitirpinimo funkcijos mygtukas.
Šildomo galinio lango ir šoninių veidrodėlių mygtukas.
Klimato eilutė centriniame ekrane
Mygtukas klimato kontrolės rodiniui
pasiekti. Ant mygtuko esantis grafinis piešinys rodo aktyvintas klimato kontrolės
nuostatas.
Klimato rodinys centriniame ekrane
Dažniausiai naudojamas klimato kontrolės
funkcijas galima reguliuoti iš klimato eilutės.
3 1 zonos klimato reguliavimo sistemos valdymo elementas įrengtas centrinio
4 Jei naudojama 1 zonos klimato reguliavimo sistema, mygtukai būna klimato
Atverkite klimato rodinį, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
mygtuko dešinėje. Mechaninio oro kondicionieriaus sistemoje nustatyta temperatūra nepateikiama – rodoma tik skalė.
eilutės kairėje ir dešinėje.
}}
* Parinktis / priedas. 199
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Pagrindinės klimato kontrolės funkcijos
Be klimato eilutėje esančių funkcijų,
Pagrindinis klimatas kortelėje taip pat galima
reguliuoti kitas pagrindines klimato funkcijas.
Recirk. – oro recirkuliacijos valdymo elementai.
•
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 204)
Oro paskirstymo funkcijos valdymo elementai.
•
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 205)
Ventiliatoriaus valdymas.
•
AUTO – automatinis klimato reguliavimas5.
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 206)
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 207)
•
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas priekinėse sėdynėse (p. 208)
Stovėjimo klimatas*
Automobilio stovėjimo klimatas gali būti reguliuojamas Stovėjimo klimatas kortelėje.
Klimato valdymo elementai tunelinio
valdymo pulto galinėje dalyje*
Jei automobilyje įrengtos šildomosios galinės
sėdynės*, šiai funkcijai valdyti yra fiziniai mygtukai tunelinio valdymo pulto gale.
•
•
Temperatūros sinchronizavimas (p. 210)
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 211)
Susijusi informacija
•
•
Max, Elektrinis, Galinis – langų ir šoninių
veidrodėlių atitirpinimo funkcijos valdymo
elementai.
Kondic. – oro kondicionieriaus valdymo
elementai.
5 Mechaninio
200
Klimatas (p. 188)
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 201)
•
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 202)
•
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 202)
•
Automatinės klimato kontrolės aktyvinimas (p. 203)
oro kondicionieriaus sistemoje nepasiekiama.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Priekinės sėdynės šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo ir keleivių komfortas.
1.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite vairo ir sėdynės kairiosios arba dešiniosios pusės mygtuką, kad atvertumėte
sėdynės ir vairo valdymo elementus.
Jeigu automobilyje nėra vėdinamų sėdynių
ar šildomo vairo (vairuotojo pusėje), šildomų sėdynių mygtukas yra tiesiogiai klimato eilutėje.
2. Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Šildomosios priekinės sėdynės* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 201)
Šildomosios priekinės sėdynės*
automatinio įjungimo aktyvinimas
ir deaktyvinimas
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo ir keleivių komfortas.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti
aktyvinta sėdynių šildymo automatinio paleidimo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, šildymas prasidės jeigu bus
žema aplinkos temperatūra.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Vairuot. sėdynės
automatinio šild. lygis ir Keleivio
sėdynės automatinio šild. lygis, kad
automatiškai aktyvintumėte / deaktyvintumėte vairuotojo ir keleivio sėdynių šildymo
funkciją.
> Aktyvinus automatinį įjungimą, kiekviename klimato kontrolės eilutėje esančiame šildomų priekinių sėdynių mygtuke bus rodoma „A“.
4. Pasirinkite Žemas, Vidutiniškai arba
Aukštas, kad pasirinktumėte aktyvintos
funkcijos lygį.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 201)
* Parinktis / priedas. 201
KLIMATO REGULIAVIMAS
Galinės sėdynės šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo ir keleivių komfortas.
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas iš galinės sėdynės
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Vairo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo komfortas.
1.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite vairuotojo pusės vairo ir sėdynės mygtuką, kad atvertumėte sėdynės ir vairo valdymo elementus.
Jei automobilyje nėra šildomų arba vėdinamų sėdynių, šildomo vairo mygtukas
pasiekiamas tiesiogiai klimato eilutėje.
Šildomų sėdynių mygtukai tunelinio valdymo pulto
gale.
–
202
Kelis kartus paspauskite šildomų sėdynių
fizinių mygtukų, esančių tunelinio valdymo
pulto gale, kairę arba dešinę puses, kad
pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuko šviesos diode
parodomas nustatytas lygis.
2. Paspaudinėkite šildomo vairo mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Vairo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 203)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Vairo šildymo* automatinio
įjungimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo komfortas.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti
automatiškai aktyvinta (deaktyvinta) vairo šildymo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, šildymas prasidės jeigu bus
žema aplinkos temperatūra.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Vairo automatinio šildymo
lygis, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte vairo šildymo automatinio paleidimo
funkciją.
> Aktyvinus automatinį įjungimą, klimato
kontrolės eilutėje esančiame šildomo
vairo mygtuke bus rodoma „A“.
4. Pasirinkite Žemas, Vidutiniškai arba
Aukštas, kad pasirinktumėte aktyvintos
funkcijos lygį.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 202)
6 Mechaninio
Automatinės klimato kontrolės
aktyvinimas6
PASTABA
Temperatūrą ir ventiliatoriaus apsukas
galima keisti nedeaktyvinant automatinės
klimato kontrolės sistemos. Automatiškai
reguliuojama klimato kontrolės sistema
deaktyvinama, kai oro paskirstymas keičiamas rankiniu būdu arba aktyvinant maksimalią atitirpinimo funkciją.
Aktyvinus automatinę klimato kontrolės funkciją, automatiškai valdomos kelios klimato
funkcijos.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
2. Trumpai arba ilgai spauskite AUTO
Klimatas/>
•
Trumpas paspaudimas – oro recirkuliacija, oro kondicionavimas ir oro paskirstymas – kontroliuojami automatiniu
būdu.
Ilgas paspaudimas – oro recirkuliacija,
oro kondicionavimas ir oro paskirstymas valdomi automatiškai, temperatūra
ir ventiliatoriaus apsukos pakeičiamos į
standartines nuostatas: 22 °C (72 °F) ir
lygį 3.
> Klimato automatinio reguliavimo funkcija aktyvinama ir mygtukas įsijungia.
•
oro kondicionieriaus sistemoje nepasiekiama.
* Parinktis / priedas. 203
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro recirkuliacijos funkcija nutraukia prastos
kokybės oro (pvz., su išmetamosiomis dujomis) tiekimą iš lauko ir klimato kontrolės sistema ima cirkuliuoti orą automobilio salone.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 204)
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Oro recirkuliacijos funkcija nutraukia prastos
kokybės oro (pvz., su išmetamosiomis dujomis) tiekimą iš lauko ir klimato kontrolės sistema ima cirkuliuoti orą automobilio salone.
Galima nustatyti, ar turi būti aktyvintas / deaktyvintas oro recirkuliacijos laikmatis. Aktyvinus
laikmatį, oro recirkuliacija automatiškai išjungiama praėjus 20 minučių.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
2. Spauskite Recirk..
> Oro recirkuliacija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
PASTABA
Kai suaktyvintas maksimalus atitirpinimo
funkcijos lygis, oro recirkuliacijos įjungti
neįmanoma.
204
3. Pasirinkite Recirkuliacijos laikmatis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro recirkuliacijos laikmatį.
Susijusi informacija
•
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 204)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo funkcija:
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo
langų, naudojama maksimali atitirpinimo nuostata.
Maksimalaus atitirpinimo funkcija deaktyvina
automatinį klimato ir oro cirkuliacijos reguliavimą, aktyvina oro kondicionierių ir pakeičia
ventiliatoriaus lygį į 5, o temperatūrą – į HI.
–
•
•
Deaktyvinus maksimalaus atitirpinimo funkciją, klimato kontrolės sistema grąžina ankstesnes nuostatas.
Maksimalios atitirpinimo nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
centriniame valdymo pulte
Centriniame valdymo pulte įrengtas mygtukas,
skirtas greitai pasiekti maksimalią atitirpinimo
nuostatą.
Jei priekinis stiklas* šildomas, maksimalaus
atitirpinimo funkciją galima aktyvinti atskirai iš
klimato kontrolės rodinio centriniame ekrane.
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
Deaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinami /
deaktyvinami, o mygtukas užsidega
arba užgęsta.
•
PASTABA
Pakeitus ventiliatoriaus lygį į 5, padidėja
triukšmas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad
įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
Automobiliai be šildomo priekinio stiklo funkcijos:
–
PASTABA
Paspauskite mygtuką.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas
įsijungia / išsijungia.
Maksimali atitirpinimo funkcija paleidžiama
su tam tikra delsa, kad staigiai nepadidėtų
ventiliatoriaus lygis, jei šildomo priekinio
stiklo funkcija išaktyvinama dviem greitais
mygtuko paspaudimais.
Maksimalios atitirpinimo nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
centriniame ekrane
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
}}
* Parinktis / priedas. 205
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
2. Spauskite Max.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas
įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
–
Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad
įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
Priekinio stiklo šildymo funkcija padeda greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo.
•
•
Priekinio stiklo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio valdymo pulto
•
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
Deaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinami /
deaktyvinami, o mygtukas užsidega
arba užgęsta.
Centriniame valdymo pulte įrengtas fizinis
mygtukas, skirtas greitai pasiekti priekinio
stiklo šildymo funkciją.
Priekinio stiklo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio ekrano
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
2. Spauskite Elektrinis.
> Šildomo priekinio stiklo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas
įsijungia / išsijungia.
206
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio
stiklo šone nėra šildomos elektra, todėl
jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
PASTABA
Priekinio stiklo šildymo funkcija gali turėti
įtakos siųstuvų-imtuvų ir kitos ryšių įrangos
veikimui.
PASTABA
Jei, funkcijai „Start/Stop“ automatiškai
išjungus variklį, įjungiama priekinio stiklo
šildymo funkcija, variklis automatiškai vėl
užvedamas.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Priekinio stiklo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 207)
Priekinio stiklo šildymo*
automatinio įjungimo aktyvinimas
ir deaktyvinimas
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Priekinio stiklo šildymo funkcija padeda greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti
automatiškai aktyvinta (deaktyvinta) priekinio
stiklo šildymo funkcija. Aktyvinus automatinio
paleidimo funkciją, kilus priekinio stiklo / lango
apledėjimo ar aprasojimo pavojui šildyti pradedama automatiškai. Šildymas automatiškai
išjungiamas, kai priekinis stiklas / langas
pakankamai pašildomas ir ledas nutirpsta arba
aprasojimas dingsta.
Šildomasis galinis langas ir šoniniai veidrodėliai greitai pašalina miglą ir ledą.
1.
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas
iš centrinio valdymo pulto
Centriniame valdymo pulte yra fizinis mygtukas, leidžiantis greitai pasiekti galinio lango ir
šoninių veidrodėlių šildymo funkciją.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Automatinis priekinio stiklo
šildytuvas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte priekinio stiklo šildymo automatinio paleidimo funkciją.
Susijusi informacija
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 206)
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
–
Paspauskite mygtuką.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
}}
* Parinktis / priedas. 207
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas
iš centrinio ekrano
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Spauskite Galinis.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir šoninių
veidrodėlių automatinio šildymo funkciją
(p. 208)
7 2 zonų klimato kontrolės sistemoje – dar
8 Tik valdant klimatą elektroniniu būdu.
208
ir galinių sėdynių.
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir
šoninių veidrodėlių automatinio
šildymo funkciją
Šildomasis galinis langas ir šoniniai veidrodėliai greitai pašalina miglą ir ledą.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti
aktyvinta / deaktyvinta galinio lango bei šoninių veidrodėlių automatinio šildymo funkcija.
Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, kilus
priekinio stiklo / lango apledėjimo ar aprasojimo pavojui šildyti pradedama automatiškai.
Šildymas automatiškai išjungiamas, kai priekinis stiklas / langas pakankamai pašildomas ir
ledas nutirpsta arba aprasojimas dingsta.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Automatinis galinio lango
šildytuvas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte lango ir šoninių veidrodėlių šildymo automatinio paleidimo funkciją.
Susijusi informacija
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 207)
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse7
Galima nustatyti vieną iš kelių skirtingų automatiniu būdu valdomų8 priekinės sėdynės
ventiliatoriaus apsukų.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
KLIMATO REGULIAVIMAS
PASTABA
Klimato kontrolės sistema automatiškai
pritaiko pasirinkto ventiliatoriaus lygio oro
srautą pagal poreikius: tai reiškia, kad ventiliatoriaus sukimosi greitis gali kisti, nors
ventiliatoriaus lygis išliks toks pat.9
Temperatūros reguliavimas
priekinėse sėdynėse10
Priekinių sėdynių klimato zonose galima
nustatyti pageidaujamą temperatūrą11.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai klimato kontrolės
rodinyje.
2. Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus
lygį – Off,1-5 arba Max.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
Temperatūros mygtukai klimato eilutėje12, 11.
1.
SVARBU
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, gali imti rasoti
langai.
9 Tik veikiant elektroninei klimato kontrolei.
10 2 zonų klimato kontrolės sistemoje – dar ir galinių sėdynių.
11 Mechaninio oro kondicionieriaus sistemoje nustatyta temperatūra nepateikiama – rodoma tik skalė.
12 1 zonos klimato reguliavimo sistemoje temperatūros mygtukas būna įrengtas dešiniau nuo centrinio
mygtuko.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite kairiosios arba dešiniosios pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
}}
209
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Temperatūros sinchronizavimas14
Temperatūrą automobilio skirtingose klimato
zonose galima sinchronizuoti su temperatūra
vairuotojo pusėje.
Temperatūros valdymo elementas13, 11.
2. Temperatūra reguliuojama taip:
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą arba
paspauskite +/−, kad padidintumėte
arba sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra11.
•
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo
renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.
13
11
14
210
1 zonos klimato reguliavimo sistemoje valdymo elementas yra ne vertikalus, o horizontalus.
Mechaninio oro kondicionieriaus sistemoje nustatyta temperatūra nepateikiama – rodoma tik skalė.
1 zonos klimato kontrolės sistemoje nesiūloma.
Sinchronizavimo mygtukas tarp vairuotojo pusės
temperatūros valdymo elementų.
1.
Paspauskite centrinio ekrano klimato eilutėje esantį vairuotojo pusės temperatūros
mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
2. Spauskite Sinchronizuoti temperatūrą .
> Visų automobilio zonų temperatūra
sinchronizuojama su vairuotojo pusės
temperatūra ir šalia temperatūros reguliavimo mygtuko parodomas sinchronizavimo simbolis.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Sinchronizacija sustabdoma papildomai
paspaudžiant Sinchronizuoti temperatūrą
arba pakeičiant temperatūros nuostatas kitoje
nei vairuotojo klimato zonoje.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir
sausina įtraukiamą orą.
Aktyvinus oro kondicionierių, klimato kontrolės
sistema pagal poreikį automatiškai ima valdyti
įjungimo ir išjungimo funkcijas.
PASTABA
Kai ventiliatoriaus valdymo elementas yra
padėtyje Off, oro kondicionieriaus suaktyvinti neįmanoma.
Susijusi informacija
•
1.
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Spauskite Kondic..
> Oro kondicionierius aktyvinamas /
deaktyvinamas ir mygtukas įsijungia /
išsijungia.
PASTABA
Uždarykite visus šoninius langus ir panoraminį stogą*, kad oro kondicionavimas
veiktų kiek įmanoma geriau.
* Parinktis / priedas.
211
KLIMATO REGULIAVIMAS
Stovėjimo klimatas*
Paruošimas*
Įjunkite ir išjunkite paruošimą*
Stovėjimo klimato kontrolė yra bendrinis terminas įvairioms funkcijoms, kurios gerina
automobilio salono klimatą, kai automobilis
pastatytas, apibrėžti, pvz., pradinis kondicionavimas.
Stovėjimo klimato kontrolei priklausančios funkcijos valdomos iš
Stovėjimo klimatas klimato rodinyje centriniame ekrane. Atverkite
klimato rodinį, spustelėdami simbolį klimato
eilutės viduryje.
Paruošimas yra klimato kontrolės funkcija,
kuri, jeigu įmanoma, prieš važiuojant bando
pasiekti komfortišką automobilio salono temperatūrą.
Paruošimo funkcija, jeigu įmanoma, prieš
važiuojant pašildo* arba išvėdina automobilio
saloną. Šią funkciją galima įjungti tiesiogiai iš
centrinio ekrano arba mobiliojo telefono.
Paruošimą galima įjungti tiesiogiai arba nustatyti laikmačio pagalba.
Įjunkite ir išjunkite iš automobilio
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimatas (p. 188)
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos
kelios sistemos:
•
Esant šaltam orui, variklio šildiklis* pašildo
automobilio saloną, kol pasiekiama komforto temperatūra.
1.
•
Kai šilta, ventiliacijos sistema vėsina automobilio saloną, imdama orą iš lauko.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
Paruošimas* (p. 212)
Klimato komfortas stovėjimo metu*
(p. 216)
PASTABA
Ruošiant automobilio saloną, automobilis
siekia komfortiškos temperatūros, o ne klimato kontrolės sistemoje nustatytos temperatūros.
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir pranešimai* (p. 218)
Susijusi informacija
•
•
•
212
Stovėjimo klimatas* (p. 212)
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
3. Spauskite Paruošimas.
> Paruošimo funkcija įjungiama / išjungiama, o mygtukas užsidega arba
užgęsta.
PASTABA
Kai vyksta išankstinis salono parengimas,
automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
Įjunkite ir išjunkite paruošimą* (p. 212)
Paruošimo laiko nustatymas* (p. 213)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos, jei automobilyje įrengtas šildytuvas*:
•
•
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios
dujos.
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos,
aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis po automobilio priekiu gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Susijusi informacija
•
•
•
Stovėjimo klimatas* (p. 212)
Paruošimas* (p. 212)
Paruošimo laiko nustatymas* (p. 213)
Paruošimo laiko nustatymas*
Laikmatį galima nustatyti taip, kad paruošimo
procedūra baigtųsi iš anksto apibrėžtu laiku.
Laikmatyje gali būti iki 8 skirtingų nuostatų,
kuriomis įrašomi šie dalykai:
•
•
Laikas vieną dieną
Pasikartojantis arba nepasikartojantis laikas vieną ar kelias dienas per savaitę.
Susijusi informacija
•
•
Paruošimas* (p. 212)
•
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir
išaktyvinimas* (p. 215)
•
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas*
(p. 216)
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir
redagavimas* (p. 214)
Paleidimas iš programėlės*
Paruošimo funkciją galima įjungti ir informaciją
apie pasirinktąsias nuostatas galima valdyti iš
įrenginio, kuriame yra „Volvo On Call“* programėlė. Paruošimo funkcija pašildo* automobilio
saloną iki patogios temperatūros arba išvėdina
jį pūsdama orą iš lauko.
Automobilio saloną galima paruošti ir naudojant automobilio nuotolinio paleidimo funkciją
(„Engine Remote Start“ – ERS)15, per „Volvo
On Call“* programėlę.
15
Kai kuriose rinkose.
* Parinktis / priedas. 213
KLIMATO REGULIAVIMAS
Paruošimo laiko nuostatos
įtraukimas ir redagavimas*
Paruošimo laikmačiu galima pasirinkti iki 8
laiko nuostatų.
Kaip pridėti laiko nuostatą
3. Spauskite Įtraukti laikmatį.
> Rodomas iškylantysis langas.
PASTABA
7. Norėdami pridėti laiko nuostatą, spauskite
Patvirtinti.
> Laiko nuostata pridedama prie sąrašo ir
aktyvinama.
Jei jau yra įvesta 8 laikmačio nuostatų,
papildomos laikmačio nuostatos įtraukti
neleidžiama. Jei norite įtraukti naują, panaikinkite esamą laiko nuostatą.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos, jei automobilyje įrengtas šildytuvas*:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios
dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos,
aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis po automobilio priekiu gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
4. Norėdami laikmačiu nustatyti vieną datą,
paspauskite Data.
Norėdami laikmačiu nustatyti vieną ar
kelias savaitės dienas, paspauskite
Dienos.
Mygtukas, kuriuo pridedama laiko nuostata
Stovėjimo klimatas kortelėje klimato rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
Pasirinkus Dienos: Aktyvinkite arba išaktyvinkite pakartojimą, pažymėdami
Kartoti kas sav. langelį arba nuimdami
nuo jo žymą.
5. Pasirinkus Data: Pasirinkite paruošimo
datą, slinkdami rodyklėmis datų sąrašu.
Pasirinkus Dienos: Pasirinkite paruošimo
savaitės dienas, paspausdami savaitės
dienų mygtukus.
6. Slinkdami rodyklėmis, nustatykite laiką,
kada paruošimas turi baigtis.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Laiko nuostatos redagavimas
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
214
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
3. Paspauskite laiko nuostatą, kuri bus keičiama.
> Rodomas iškylantysis langas.
4. Redaguokite laiko nuostatą taip pat, kaip
aprašyta ankstesniame skyrelyje „Kaip pridėti laiko nuostatą“.
Paruošimo laiko nuostatos
aktyvinimas ir išaktyvinimas*
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos, jei automobilyje įrengtas šildytuvas*:
Paruošimo laikmačio laiko nuostatą galima
aktyvinti arba išaktyvinti pagal poreikį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios
dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos,
aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis po automobilio priekiu gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Paruošimas* (p. 212)
Paruošimo laiko nustatymas* (p. 213)
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir
išaktyvinimas* (p. 215)
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas*
(p. 216)
Laikmačio mygtukai klimato kontrolės rodinio kortelėje Stovėjimo klimatas.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3. Laiko nuostata aktyvinama / išaktyvinama
paspaudus laikmačio mygtuką dešinėje
nuostatos pusėje.
> Laiko nuostata aktyvinama / išaktyvinama, o mygtukas užsidega arba
užgęsta.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Paruošimas* (p. 212)
Paruošimo laiko nustatymas* (p. 213)
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir
redagavimas* (p. 214)
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas*
(p. 216)
* Parinktis / priedas. 215
KLIMATO REGULIAVIMAS
Paruošimo laiko nuostatos
šalinimas*
Nebereikalingą paruošimo laiko nuostatą
galima panaikinti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Paruošimas* (p. 212)
Paruošimo laiko nustatymas* (p. 213)
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir
redagavimas* (p. 214)
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir
išaktyvinimas* (p. 215)
Klimato komfortas stovėjimo
metu*
Klimatą automobilio salone galima palaikyti,
kai automobilis stovi, pvz., jei reikia išjungti
variklį, bet vairuotojas arba keleivis (-iai) nori
pasilikti automobilyje ir pageidauja, kad būtų
palaikomas komfortiškas klimatas.
Komfortiško klimato palaikymo funkciją galima
įjungti tik tiesiogiai.
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos
kelios sistemos:
•
Esant šaltam orui, variklio likutinė šiluma
sušildo automobilio saloną iki komfortiškos temperatūros.
•
Kai šilta, ventiliacijos sistema vėsina automobilio saloną, imdama orą iš lauko.
Mygtukas, kuriuo redaguojamas sąrašas/pašalinama
laiko nuostata kortelėje Stovėjimo klimatas klimato
rodinyje.
1.
PASTABA
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas, kad be reikalo nebūtų naudojama
perteklinė šiluma. Šia funkcija siekiama
palaikyti klimato komfortą, kai vairuotojas
ar keleiviai lieka automobilyje.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3. Spauskite Redaguoti sąrašą.
4. Paspauskite šalinimo piktogramą sąrašo
dešinėje.
> Vietoj piktogramos atsiranda Naikinti
tekstas.
5. Patvirtinkite paspausdami Naikinti.
> Laiko nuostata pašalinta iš sąrašo.
216
Susijusi informacija
•
•
Stovėjimo klimatas* (p. 212)
Klimato komforto funkcijos paleidimas ir
išjungimas automobiliui stovint* (p. 217)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato komforto funkcijos
paleidimas ir išjungimas
automobiliui stovint*
PASTABA
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas, kad be reikalo nebūtų naudojama
perteklinė šiluma. Šia funkcija siekiama
palaikyti klimato komfortą, kai vairuotojas
ar keleiviai lieka automobilyje.
Komfortiško klimato palaikymo funkcija
palaiko klimatą salone po važiavimo. Šią
funkciją galima įjungti tiesiogiai iš centrinio
ekrano.
Susijusi informacija
•
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Klimato komfortas stovėjimo metu*
(p. 216)
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3. Spauskite Palaikyti komfortišką klimatą.
> Komfortiško klimato palaikymo funkcija
įjungiama / išjungiama, o mygtukas
užsidega arba užgęsta.
PASTABA
Jei nepakanka variklio šilumos automobilio
salono temperatūrai palaikyti arba jei lauko
temperatūra siekia maždaug 20 °C (68 °F),
klimato komforto išlaikymo funkcijos
įjungti nepavyks.
* Parinktis / priedas. 217
KLIMATO REGULIAVIMAS
Stovėjimo klimato kontrolės
ženklai ir pranešimai*
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
stovėjimo klimato kontrole susiję ženklai ir
pranešimai.
Ženklas
Šis ženklas vairuotojo ekrane įsijungia, kai aktyvinamas stovėjimo šildytuvas.
Pranešimas
Paaiškinimas
Stovėjimo klimatas
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija išjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis
patikrintų šią funkciją.
Reikalinga tech. patikra
Stovėjimo klimatas
Laikinai nepasiekiama
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per mažai degalų
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per žemas įkrovos
lygis
Stovėjimo klimatas
Apribota, per žemas įkrovos lygis
A
Su stovėjimo klimato kontrole susiję pranešimai gali būti rodomi ir įrenginyje, kuriame yra
„Volvo On Call“* programėlė.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija laikinai išjungta. Jei problema kurį laiką nedingsta, susisiekite su autoservisuA, kad būtų patikrintas veikimas.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima aktyvinti, jei degalų lygis yra per žemas, kad būtų
galima įjungti stovėjimo šildytuvą*. Pripildykite automobilio degalų baką.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima aktyvinti, jei starterio akumuliatoriaus įkrovimo
lygis yra per žemas, kad būtų galima įjungti stovėjimo šildytuvą*. Užveskite variklį.
Klimato kontrolės sistemos veikimo laikas pastatytame automobilyje apribojamas, jeigu variklio
paleidimo akumuliatorius yra ženkliai išsikrovęs. Užveskite variklį.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
218
Stovėjimo klimatas* (p. 212)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Šildytuvas*
Šildytuvas turi dvi papildomas funkcijas,
kurios įvairiose situacijose padeda pašildyti
automobilio saloną arba variklį.
Yra dvi papildomos šildytuvo funkcijos:
•
•
Variklio šildiklis – jei reikia, pašildo saloną,
kai stovėjimo klimato kontrolės paruošimo
funkcija aktyvinta.
PASTABA
PASTABA
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
akumuliatoriaus įkrovos lygis būtų pakankamas.
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite,
kad automobilio degalų bake būtų pakankamai degalų.
Degalai ir jų bako pildymas
ĮSPĖJIMAS
Išsilieję degalai gali užsidegti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą.
Papildomas šildytuvas – jei reikia, važiuojant pašildo saloną ir variklį.
Vairuotojo ekrane patikrinkite, ar
šildytuvas išjungtas. Šis simbolis
įsijungia, kai jis veikia kaip stovėjimo šildytuvas.
Šildytuvas yra degalinis, jis sumontuotas variklio skyriuje.
PASTABA
Veikiant šildytuvui, iš po automobilio priekio gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio dalyje gali būti girdimas degalų
siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai
visiškai normalu.
Akumuliatorius ir įkrovimas
Šildytuvą maitina automobilio starterio akumuliatorius. Jei starterio akumuliatoriaus įkrovimo
lygis pernelyg žemas, šildytuvas automatiškai
išjungiamas ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas.
Susijusi informacija
Įspėjamoji etiketė ant degalų bako atlanko.
•
•
•
Klimatas (p. 188)
Stovėjimo šildytuvas* (p. 220)
Papildomas šildytuvas* (p. 221)
Šildytuvas naudoja degalus iš automobilio
įprasto degalų bako.
Jei automobilis pastatytas stačioje įkalnėje, tai
gali apriboti kuro padavimą į šildytuvą.
Jei degalų lygis bake pernelyg žemas, šildytuvas automatiškai išjungiamas ir vairuotojo
ekrane pasirodo pranešimas.
* Parinktis / priedas. 219
KLIMATO REGULIAVIMAS
Stovėjimo šildytuvas*
Jei aktyvinta automobilio pašildymo funkcija,
stovėjimo šildytuvas prieš kelionę pagal
poreikį pašildo saloną.
Stovėjimo šildytuvas yra viena iš dviejų papildomų automobilio šildytuvo funkcijų. Šildytuvas sumontuotas variklio skyriuje.
Kai vairuotojo ekrane šviečia šis simbolis, gali būti įjungtas stovėjimo šildytuvas.
PASTABA
Veikiant šildytuvui, iš po automobilio priekio gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio dalyje gali būti girdimas degalų
siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai
visiškai normalu.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos, jei automobilyje įrengtas šildytuvas*:
Jei ketinate naudoti stovėjimo šildytuvą,
užtikrinkite, kad automobilio degalų bake
būtų pakankamai degalų.
•
Jei reikia naudoti stovėjimo šildytuvą,
užtikrinkite, kad starterio akumuliatoriaus
įkrovos lygis būtų pakankamas.
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios
dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos,
aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis po automobilio priekiu gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
SVARBU
Pakartotinis stovėjimo šildytuvo naudojimas ir trumpos kelionės gali iškrauti akumuliatorių ir trikdyti užvedimą.
Jei šildytuvas naudojamas reguliariai, automobilis turėtų važiuoti tiek pat laiko, kiek
yra naudojamas šildytuvas, siekiant užtikrinti, kad automobilio akumuliatorius būtų
tinkamai įkrautas šildytuvo suvartotai energijai kompensuoti.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
ĮSPĖJIMAS
Jei aktyvinta stovėjimo klimato paruošimo*
funkcija ir reikia pašildyti automobilio saloną,
stovėjimo šildytuvas įsijungia automatiškai.
Pajutę degalų kvapą, pastebėję neįprastą iš
stovėjimo šildytuvo išmetamų dūmų kiekį,
juodus dūmus ar išgirdę neįprastų garsų,
išjunkite šildytuvą ir, jei įmanoma, ištraukite
jo saugiklį. „Volvo“ rekomenduoja dėl
remonto kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priklausomai nuo keleto veiksnių, tokių kaip
degalų kiekis bake, temperatūra automobilio
salone ir lauke, šildytuvas veikia skirtingą laiką,
tačiau ne ilgiau kaip 30 minučių.
Susijusi informacija
•
•
220
Šildytuvas* (p. 219)
Papildomas šildytuvas* (p. 221)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Papildomas šildytuvas*
Važiuojant pagalbinis šildytuvas padeda
pašildyti automobilio saloną ir variklį.
Papildomas šildytuvas yra viena iš dviejų papildomų automobilio šildytuvo funkcijų. Šildytuvas sumontuotas variklio skyriuje.
PASTABA
Veikiant šildytuvui, iš po automobilio priekio gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio dalyje gali būti girdimas degalų
siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai
visiškai normalu.
Papildomas šildytuvas įsijungia ir yra valdomas
automatiškai, kai automobiliui važiuojant reikia
šildymo.
•
Pagalbinio šildytuvo automatinio įsijungimo aktyvinimas ir išaktyvinimas*
(p. 221)
Pagalbinio šildytuvo automatinio
įsijungimo aktyvinimas ir
išaktyvinimas*
Važiuojant pagalbinis šildytuvas padeda
pašildyti automobilio saloną ir variklį.
Galima nustatyti, kad papildomo šildytuvo
automatinis įsijungimas būtų aktyvintas / išaktyvintas.
1.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Papildomas šildymas, kad
aktyvintumėte / išaktyvintumėte papildomo šildytuvo automatinio paleidimo
funkciją.
PASTABA
Važinėjant trumpais atstumais, „Volvo“
rekomenduoja papildomo šildytuvo automatinio paleidimo funkciją laikyti išjungtą.
Išjungus automobilį, jis automatiškai išsijungia.
PASTABA
Jei ketinate naudoti pagalbinį šildytuvą,
užtikrinkite, kad automobilio degalų bake
būtų pakankamai degalų.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Susijusi informacija
•
Papildomas šildytuvas* (p. 221)
Susijusi informacija
•
•
Šildytuvas* (p. 219)
Stovėjimo šildytuvas* (p. 220)
* Parinktis / priedas. 221
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimo patvirtinimas
Kai automobilis užrakinamas arba atrakinamas, jis tai signalizuoja sumirksėdamas avariniais žibintais.
Užrakinimo ir signalizacijos
indikatorius ant prietaisų skydelio
Indikacija užrakinimo mygtukuose
Užrakinimo ir signalizacijos indikatorius ant
prietaisų skydelio rodo užrakinimo sistemos
būseną:
Užrakinimo mygtukai su indikatoriaus lempute priekinėse durelėse.
Priekinės durelės
Išorinė indikacija
Užrakinimas
•
Apie užrakinimą informuoja vieną kartą
mirktelėdami automobilio avariniai žibintai
ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai1.
Atrakinimas
•
Apie atrakimą informuoja du kartus mirktelėdami automobilio avariniai žibintai ir
atlenkiami šoniniai veidrodėliai1.
Kad automobilis galėtų signalizuoti, kad yra
užrakintas, turi būti uždarytos visos jo durelės,
bagažinės durys ir variklio dangtis. Jeigu užrakinimas vyksta kai uždarytos tik vairuotojo
durelės2, užrakinimas įvyks, tačiau užrakinimo
indikacija avariniais žibintais įvyks tik uždarius
visas dureles, bagažinės duris ir variklio dangtį.
1 Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais
2 Negalioja automobiliams su berakčiu užrakinimu / atrakinimu*.
224
•
•
•
Ilgas mirktelėjimas rodo užrakinimą.
Trumpi mirkčiojimai rodo, kad automobilis
yra užrakintas.
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių priekinių durelių užrakinimo mygtuke reiškia, kad
visos durelės užrakintos. Jei atidarytos bet
kurios durys, lemputė užgęsta abejose durelėse.
Greiti mirksniai po signalizacijos išjungimo* rodo, kad buvo įsijungusi signalizacija.
veidrodėliais.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Galinės durelės*
Užrakinimo indikacijos nuostata
Susijusi informacija
Centriniame ekrane nuostatų meniu galima
pasirinkti įvairias parinktis, kaip automobilis
patvirtina užrakinimą ir atrakinimą.
Norėdami pakeisti reakcijos į užrakinimą nuostatas:
•
1.
Bakstelėkite Nuostatos centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje.
2. Paspauskite My Car
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse durelėse.
Užrakinimui ir atrakinimui taip pat galima aktyvinti saugaus palydėjimo namo šviesas ir priartėjimo apšvietimą.
Susijusi informacija
•
•
•
Užrakinimo indikacijos nuostata (p. 225)
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 152)
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 152)
Užrakinimas.
3. Paspauskite Vaizdinis užrakinimo
grįžtamasis ryšys, kad pasirinktumėte,
kada automobilis duos matomą atsaką:
• Užrakinimas
• Atrakinimas
• Abu
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių
durelių užrakinimo mygtuke reiškia, kad durelės užrakintos. Jei atrakinamos bet kurios
durelės, jų lemputė išsijungia, o kitos toliau
šviečia.
Kita indikacija
Užrakinimo patvirtinimas (p. 224)
Arba išjunkite šią funkciją pasirinkdami
Išjungta.
Norėdami pakeisti nuostatas įtraukiamiems
galinio vaizdo veidrodėliams* užrakinant:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
bakstelėkite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
patogumas.
Veidrodėliai ir
3. Pasirinkite Užlenkti veidrodėlius
užrakinus, kad aktyvintumėte arba deaktyvintumėte funkciją.
* Parinktis / priedas. 225
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelis
Nuotolinio valdymo rakteliu užrakinamos ir
atrakinamos durelės, bagažinės dangtis bei
degalų bako atlankas. Norint užvesti variklį,
nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilyje.
mažesnis, lengvesnis raktelis be mygtukų (Key
Tag).
bei degalų bako atlankas, o taip pat išaktyvinama signalizacija.
Nuotolinio valdymo raktelius galima susieti su
skirtingais vairuotojų profiliais, įrašant asmeninius pageidavimus automobilyje.
Ilgesniu paspaudimu vienu metu atidaromi
visi langai. Šią bendrojo išvėdinimo funkciją galima naudoti, pvz., siekiant greitai
išvėdinti automobilio saloną, kai lauke
karšta.
Nuotolinio valdymo mygtukai
Bagažinės dangtis – atrakina tik bagažinės dangtį ir išjungia signalizaciją. Automobiliuose su elektra valdomu bagažinės
dangčiu* jis atsidaro automatiškai,
paspaudus ir palaikius mygtuką. Ilgu
paspaudimu papildomai uždaromas bagažinės dangtis, pasigirsta įspėjamieji signalai.
Nuotolinio valdymo raktelis3 arba raktelis be mygtukų (Key Tag)*.
Nuotolinio valdymo raktelis fiziškai užvedimo
metu nenaudojamas, nes automobilyje standartiškai yra berakčio užvedimo funkcija
(„Passive Start“). Jums paprasčiausiai reikia,
kad raktelis būtų automobilio salono priekinėje
dalyje.
Automobiliuose su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu (Passive Entry)*, raktelis gali būti bet
kur automobilyje, kad automobilį būtų galima
užvesti. Šiuo atveju pateikiamas ir truputį
3 Iliustracija
226
Nuotolinio valdymo raktelis turi keturis mygtukus –
vieną kairėje pusėje ir tris dešinėje.
Užrakinimas – paspaudus šį mygtuką,
užrakinamos durelės, bagažinės dangtis
bei degalų bako atlankas ir įjungiama signalizacija*.
Aliarmo funkcija – reikalinga, norint
atkreipti dėmesį pavojaus atveju. Nuspauskite ir laikykite mygtuką nuspaudę
bent 3 sekundes arba paspauskite jį du
kartus per 3 sekundes, kad aktyvintųsi
posūkių žibintai ir garso signalas. Funkciją
galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei ji
veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po 3 minučių.
Nuspauskite ir laikykite, norėdami uždaryti
visus langus ir panoraminį stoglangį* vienu
metu.
Atrakinimas – paspaudus šį mygtuką
atrakinamos durelės, bagažinės durys ir
yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate palikti automobilį, kuriame yra
keleivių, užtikrinkite, kad būtų išjungtas
elektra valdomų langų ir panoraminio stoglangio* maitinimas, pasiimdami su savimi
nuotolinio valdymo raktelį.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
•
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo raktelis arba mygtukų neturintis
raktelis bus išaktyvintas, kai automobilis bus užrakinamas ir jo signalizacija
įjungiama kitu galiojančiu rakteliu.
Kartu išaktyvinama „dvigubo užrakinimo“ funkcija. Paliktasis raktelis vėl
aktyvinamas atrakinus automobilį.
Trukdžiai
Susijusi informacija
Nuotolinio valdymo raktelio beraktį užvedimą,
užrakinimą ir atrakinimą* gali trikdyti elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas.
•
•
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio arti
metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių,
pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių ar
nešiojamųjų kompiuterių bei įkroviklių.
Pageidaujama išlaikyti bent 10–15 cm
(4–6 col.) atstumą.
Automobilio užvedimas (p. 398)
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 228)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 230)
•
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 231)
•
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 234)
Imobilizatorius (p. 237)
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su
vairuotojo profiliu (p. 131)
Jei vis dar yra trukdžių, atrakinkite automobilį
nuotolinio valdymo raktelio išimamąja geležte,
tada padėkite raktelį į atsarginį skaitytuvą
daiktų dėkle, kad išjungtumėte automobilio
signalizaciją ir būtų galima jį užvesti.
PASTABA
Raktelis be mygtukų (Key Tag)*
Raktelis be mygtukų, pateikiamas su berakte
užrakinimo ir atrakinimo funkcija, veikia tokiu
pačiu būdu, kaip ir standartinis nuotolinio valdymo raktelis, kiek tai susiję su berakčiu užvedimu, užrakinimu ir atrakinimu. Raktelis yra
nepralaidus vandeniui: maždaug 10 m
(30 pėd.) gylyje jis gali išbūti iki 60 minučių.
Jame nėra išimamosios raktelio geležtės, be
to, negalima pakeisti jo maitinimo elemento.
Kai dedate nuotolinio valdymo raktelį į
atsarginį skaitytuvą (daiktų dėkle), pasirūpinkite, kad šalia nebūtų automobilio raktelių, metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių
kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ar
įkroviklių). Jei daiktų dėkle šalia vienas kito
bus įdėti keli automobilio rakteliai, jie gali
trikdyti vieni kitų veiklą.
* Parinktis / priedas. 227
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atrakinimas ir užrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
Nuotolinio valdymo raktelio mygtukais galima
vienu kartu užrakinti ir atrakinti visas dureles,
bagažinės duris ir degalų bako atlanką.
Užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu
giama* tik kai jos uždaromos. Signalizacijos
judesio detektoriai* aktyvinami, kai uždaromos
ir užrakinamos visos durelės bei bagažinės
dangtis.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
•
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo raktelis arba mygtukų neturintis
raktelis bus išaktyvintas, kai automobilis bus užrakinamas ir jo signalizacija
įjungiama kitu galiojančiu rakteliu.
Kartu išaktyvinama „dvigubo užrakinimo“ funkcija. Paliktasis raktelis vėl
aktyvinamas atrakinus automobilį.
Užrakinimas esant atidarytam bagažinės
dangčiui
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
nuo automobilio modelio.
–
Kad užrakintumėte automobilį, paspauskite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
.
Kad būtų aktyvinta užrakinimo seka, turi būti
uždarytos vairuotojo durelės4. Jei atidarytos
kurios nors iš kitų durelių arba bagažinės
durys, jos užrakinamos ir signalizacija įjun-
PASTABA
Jei automobilį užrakinote pakėlę bagažinės
dangtį, uždarydami ir visiškai užrakindami
automobilį nepalikite nuotolinio valdymo
raktelio bagažinėje5.
4 Jeigu automobilyje yra berakčio užrakinimo / atrakinimo funkcija*, tada privalo būti uždarytos visos šoninės durelės.
5 Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo / atrakinimo sistema ir ji automobilyje aptinka esant raktelį, uždarytas bagažinės
228
Atrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu
–
Kad atrakintumėte automobilį, paspauskite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
.
Automatinis užsirakinimas
Jeigu, atrakinus automobilį, per 2 minutes
neatidaromos nė vienos durelės arba bagažinės durys, jos automatiškai užsirakina. Ši funkcija saugo automobilį, kad nepamirštumėte jo
užrakinti.
Jei nuotolinio valdymo raktelis
neveikia
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
Jei neįmanoma užrakinti arba atrakinti nuotolinio valdymo rakteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo elementas. Tokiu atveju užrakinkite arba
atrakinkite dureles išimama raktelio geležte.
dangtis neužsirakina.*
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus
nuostatos
Bagažinės dangčio atrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
Bagažinės dangčio atrakinimas nuotolinio
valdymo rakteliu (p. 229)
Galima pasirinkti skirtingas nuotolinio atrakinimo sekas.
Kaip pakeisti nuostatą:
Spaudžiant nuotolinio valdymo raktelio mygtuką, galima atrakinti vien tik bagažinės
dangtį.
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
1.
•
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio geležte (p. 236)
Susijusi informacija
•
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
(p. 229)
•
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 231)
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car Užrakinimas
Nuotolinis ir salono atrakinimas.
3. Nurodykite parinktį:
• Visos durelės - tuo pačiu metu atrakinamos visos durelės.
•
Vienerios durelės - atrakinamos vairuotojo durelės. Norint atrakinti visas
dureles, reikia du kartus paspausti nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką.
Čia pakeistos nuostatos papildomai turi įtakos
ir centrinio atrakinimo naudojantis salono rankenomis funkcijai.
Susijusi informacija
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 228)
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 251)
}}
229
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
1.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
mygtuką.
> Bagažinės durys atrakinamos, bet lieka
uždarytos.
Šoninės durys vis dar užrakintos ir signalizacija įjungta*. Užrakinimo ir signalizacijos lemputė prietaisų skydelyje
užgęsta ir tai rodo, kad visas automobilis neužrakintas.
Švelniai suimkite guma padengtą slėginę plokštelę, esančią po bagažinės
durų rankena, kad atidarytumėte bagažinės duris. Jeigu bagažinės durys
neatidaromos per 2 minutes, jos vėl
užsirakina ir įsijungia jų signalizacija.
Nuotolinio valdymo raktelio
veikimo nuotolis
Kad nuotolinio valdymo raktelis tinkamai
veiktų, jis turi būti tam tikru atstumu nuo
automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelio funkcijos, pvz.,
užrakinimo / atrakinimo, aktyvinamos paspauarba , veikia apie 20 metrų
džiant
(65 pėdų) atstumu nuo automobilio.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Naudojant beraktę* sistemą
230
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 255)
Išnešus nuotolinio valdymo raktelį iš
automobilio veikiant varikliui, vairuotojo ekrane pasirodo įspėjamasis
pranešimas Nėra automobilio rakt.
Išimta iš autom., o uždarius paskutines dureles suskamba priminimas.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
Jei nuotolinio valdymo raktelis
išnešamas iš automobilio
Grąžinus raktelį į automobilį ir paspaudus dešiniosios klaviatūros mygtuką O arba uždarius
paskutines dureles, pranešimas dingsta.
Paspauskite ir ilgai palaikykite (maždaug
1,5 sek.) nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
> Bagažinės durys atrakinamos ir atsidaro, tačiau šoninės durelės lieka užrakintos ir jų signalizacija įjungta.
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 228)
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali
trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima
visada užrakinti (atrakinti) raktelio geležte.
Naudojant rankiniu būdu
2. Esant elektra valdomam bagažinės dangčiui* –
•
mobilio šonuose arba maždaug 1 metro
(3 pėdų) atstumu nuo bagažinės dangčio.
Norint naudoti berakčio valdymo funkciją, nuotolinio valdymo raktelis arba raktelis be mygtukų („Key Tag“) turi būti maždaug 1,5 metro
(5 pėdų) pusmėnulio zonoje abiejuose auto-
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 247)
Užvedimo ir užrakinimo sistemų antenų
vietos (p. 250)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
galvaninio elemento keitimas
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
Jei nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas išseko, jį reikia pakeisti.
PASTABA
Visų akumuliatorių eksploatacijos trukmė
ribota ir galiausiai juos reikia pakeisti naujais (netaikoma „Key Tag“). Akumuliatoriaus (ar maitinimo elemento) eksploatacijos trukmė (veikimo trukmė) priklauso nuo
to, kaip dažnai naudojamas automobilis
(raktelis).
Raktelio be mygtukų6 („Key Tag“) maitinimo
elementas nekeičiamas: iš įgaliotojo „Volvo“
autoserviso galima užsisakyti naują raktelį.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą reikia pakeisti, jeigu
•
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
ženklas ir atsiranda pranešimas Senka
aut. rakt. bater.
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio valdymo raktelio signalus mažesniu nei
20 metrų (65 pėdų) atstumu iki automobilio.
6 Tiekiamas
Raktelio atidarymas ir maitinimo
elemento keitimas
su automobiliais su berakčiu užrakinimu arba atrakinimu*.
SVARBU
Išsikrovusį įtaisą „Key Tag“ reikia atgabenti
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Raktelį reikia panaikinti iš automobilio, kadangi juo
naudojantis vis tiek galima užvesti automobilio variklį per atsarginę užvedimo funkciją.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį
taip, kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu.
Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso
dalį kelis milimetrus aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite
nukelti nuo raktelio.
}}
* Parinktis / priedas. 231
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Pasukite raktelį, pastumkite mygtuką į
šoną, o galinę korpuso dalį – kelis milimetrus aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite
nukelti nuo raktelio.
Atsuktuvu ar panašiu įrankiu pasukite maitinimo elemento dangtelį prieš laikrodžio
rodyklę, kad žymos susilygiuotų ties
užrašu OPEN.
Spausdami įdubą, pvz., nagu, atsargiai
nukelkite galvaninio elemento dangtelį.
Tada iškelkite galvaninio elemento dangtelį aukštyn.
232
Maitinimo elemento (+)šonas nukreiptas į
viršų. Tada atsargiai atlaisvinkite maitinimo elementą, kaip parodyta iliustracijoje.
SVARBU
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo raktelyje naudojami maitinimo elementai atitiktų „UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3“ reikalavimus. Gamykloje įdėti arba įgaliotojo
„Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Įdėkite naują maitinimo elementą taip, kad
(+) šonas būtų nukreiptas į aukštyn. Stenkitės pirštais nepaliesti nuotolinio valdymo
raktelio maitinimo elemento kontaktų.
Nustatykite atgal galinę korpuso dalį ir
nuspauskite ją žemyn, kad pasigirstų
spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas,
informuojantis, kad korpusas tinkamai
sulygiuotas ir saugiai pritvirtintas.
Įdėkite maitinimo elementą į laikiklį
kraštu žemyn. Tada paslinkite maitinimo
elementą į priekį, kad jis užsifiksuotų tarp
dviejų plastikinių laikiklių.
Spauskite maitinimo elementą žemyn,
kad jis užsifiksuotų po viršutiniu juodu
plastikiniu laikikliu.
PASTABA
Sumontuokite galvaninio elemento dangtelį atgal ir pasukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, kad žyma susilygiuotų su užrašu
CLOSE.
Naudokite maitinimo elementus su žymeniu CR2032, 3 V.
}}
233
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Papildomų nuotolinio valdymo
raktelių užsakymas
Apverskite nuotolinio valdymo raktelį ir
sumontuokite atgal priekinę korpuso dalį,
nuspausdami ją žemyn, kad pasigirstų
spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas,
informuojantis, kad korpusas saugiai
pritvirtintas.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai
šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio geležte (p. 236)
•
•
Automobilio užvedimas (p. 398)
7
234
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio
valdymo rakteliai. Raktelis be mygtukų pateikiamas, jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir atrakinimo sistema*. Papildomą pultelį galima užsakyti pakartotinai.
Vienam automobiliui galima suprogramuoti ir
naudoti iki dvylikos raktelių. Užsakius papildomų raktelių, įtraukiami papildomi vairuotojo
profiliai – po vieną naujam nuotolinio valdymo
rakteliui. Tai taikoma ir raktelio pakabukui.
Jei pametėte nuotolinio valdymo
raktelį
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat
reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto
nuotolinio valdymo raktelio kodą reikia ištrinti
iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų raktelių skaičių galima
patikrinti centrinio ekrano viršutiniame rodinyje, peržiūrint vairuotojo profilius: pasirinkite
Nuostatos Sistema Vairuotojo profiliai.
Išimama raktelio geležtė
Nuotolinio valdymo raktelyje yra išimama
geležtė, kuria galima įjungti tam tikras funkcijas ir atlikti kai kurias operacijas.
Unikalų išimamos raktelio geležtės kodą suteikia įgaliotieji „Volvo“ autoservisai, į kuriuos
patariama kreiptis užsisakant naujas raktelio
geležtes.
Išimamos raktelio geležtės naudojimo
sritys
Naudojant nuotolinio valdymo raktelio išimamą geležtę
•
galima rankomis atidaryti kairiąsias7 priekines dureles, jei centrinio užrakto nepavyksta aktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu
•
•
visos durelės užrakinamos avariniu būdu;
galima aktyvinti ir išaktyvinti galinių durelių
mechaninius vaikų saugos užraktus.
Raktelis be mygtukų8 neturi išimamos raktelio
geležtės. Jei reikia, pasinaudokite įprasto nuotolinio valdymo raktelio išimama geležte.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
taikoma neatsižvelgiant į tai, ar vairas kairėje, ar dešinėje automobilio pusėje;
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Raktelio geležtės išėmimas
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį
taip, kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu.
Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką (šalia raktelio geležtės) į dešinę.
Pakelkite priekinę korpuso dalį kelis milimetrus aukštyn.
Pasinaudoję grąžinkite raktelio geležtę į
jos laikymo vietą nuotolinio valdymo raktelyje.
Išimkite raktelio geležtę, pakreipdami
ją aukštyn.
Sumontuokite atgal korpusą, paspausdami žemyn, kad spragtelėtų.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas,
informuojantis, kad korpusas saugiai
pritvirtintas.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite
nukelti nuo raktelio.
Susijusi informacija
8 Tiekiamas
•
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio geležte (p. 236)
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
su automobiliais su berakčiu užrakinimu arba atrakinimu*.
235
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas ir atrakinimas
išimama raktelio geležte
5. Ištraukite rankeną.
> Durelės atsidarys.
Be viso kito išimamą raktelio geležtę galima
naudoti automobiliui iš lauko atrakinti, pvz.,
jei išseko nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas.
Užrakinama bus taip pat, bet tik sukant prieš
laikrodžio rodyklę 45 laipsnių kampu (vietoj
sukimo pagal laikrodžio rodyklę, kaip (3)
žingsnyje).
Atrakinimas
Išjunkite signalizaciją ir užveskite
automobilį*
PASTABA
Kai durelės atrakinamos naudojant raktelio
geležtę ir atidaromos, įsijungia signalizacija.
Deaktyvinkite signalizaciją taip:
1.
Padėkite nuotolinio valdymo raktelį ant
raktelio ženklo atsarginiame skaitytuve,
esančiame tunelinio valdymo pulto daiktų
dėkle.
2. Paspauskite užvedimo mygtuką.
> Sirena nustoja kaukti ir signalizacija
išjungiama.
Užrakinimas
Automobilį taip pat galima užrakinti nuotolinio
valdymo raktelio išimama geležte tuo atveju,
kai, pvz., dingsta maitinimas arba maitinimo
elementas išsenka.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į
spynelę įkišant išimamą raktelio geležtę.
Kitose durelėse nėra spynelių: vietoj jų ten
įrengti užrakinimo jungikliai (kiekvienų durelių
gale), kuriuos reikia nuspausti raktelio geležte:
tada jie bus mechaniškai užrakinti (užblokuoti)
ir jų nebus įmanoma atidaryti iš lauko.
Iki galo ištraukite priekinių kairiųjų durelių
rankeną9, kad atidengtumėte spynelę.
Įkiškite raktelį į spynelę.
Pasukite pagal laikrodžio rodyklę
45 laipsnių kampu, kad raktelio geležtė
būtų statmena.
Pasukite raktelį atgal 45 laipsniais į pradinę padėtį. Ištraukite raktelį iš užrakto
spynelės ir paleiskite rankeną, kad jos
galas vėl atsiremtų į automobilio korpusą.
9 Tai
236
Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Atsarginio skaitytuvo vieta daiktų dėkle.
galioja neatsižvelgiant į tai, ar vairas kairėje, ar dešinėje automobilio pusėje.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Rankinis durelių užrakinimas. Nesupainioti su vaikų
saugos užraktais.
–
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o ne visos durelės iškart.
•
Rankomis užrakintų galinių durelių su
aktyvintais rankiniais arba elektriniais
vaikų saugos užraktais neįmanoma atidaryti nė iš vidaus, nei iš lauko. Taip
užrakintas galines dureles galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu
arba centrinio užrakto mygtuku.
Toliau pateiktas pranešimas, rodomas vairuotojo ekrane, yra susijęs su elektroniniu imobilizatoriumi:
Ženklas
Susijusi informacija
Išimkite raktelio geležtę iš nuotolinio valdymo raktelio. Įkiškite raktelio geležtę į
spynelės nustatymo iš naujo lizdą ir
įspauskite ją iki galo, apie 12 mm (0,5
col.).
•
•
•
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
•
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 231)
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
išorės. Norint grąžinti į padėtį A, reikia atidaryti dureles naudojantis vidine rankena.
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
Dureles galima atrakinti ir nuotolinio valdymo
raktelio atrakinimo mygtuku arba vairuotojo
durelių centrinio užrakto mygtuku.
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos
nuo vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam
asmeniui užvesti automobilio variklio.
Variklį galima užvesti tik tinkamu nuotolinio
valdymo rakteliu.
Automobilio užvedimas (p. 398)
Išimama raktelio geležtė (p. 234)
Pranešimas
Paaiškinimas
Nėra automobilio
rakt.
Klaida nuskaitant
nuotolinio valdymo raktelį užvedimo metu –
padėkite raktelį
ant raktelio ženklo
daiktų dėkle ir
bandykite dar
kartą.
Žr. savininko
vadovą
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
(p. 263)
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
Papildomų nuotolinio valdymo raktelių
užsakymas (p. 234)
* Parinktis / priedas. 237
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
sistemos tipo patvirtinimas
Automobilio nuotolinio valdymo raktelio sistemos tipo patvirtinimą rasite tolesnėse lentelėse.
Užrakinimo sistemos beraktis
užvedimas (pasyvusis užvedimas) ir
beraktis užrakinimas / atrakinimas
(pasyvusis įėjimas*)
Išsamios informacijos dėl tipo patvirtinimo
ieškokite www.volvocars.com.
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos CEM žyma.
Papildomų tipo patvirtinimo numerių rasite tolesnėse
lentelėse.
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Delphi Deutschland GmbH“, 42367 Wuppertal deklaruoja, kad šis
CV1-134TRX atitinka esminius savybių reikalavimus ir kitus aktualius
nuostatus, išdėstytus direktyvoje 2014/53/EU (RED).
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
238
Jordanija
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Brazilija
MT-3245/2015
Indonezija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RDBV/25A/1118/S(18-4228), RDBV/26A/1118/S(18-4229)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusija
Jungtiniai Arabų Emyratai
ER37847/15
DA0062437/11
}}
239
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Namibija
TA-2016-02
Pietų Afrika
TA-2014-1868
Nuotolinio valdymo raktelis
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“ patvirtina, kad šio tipo radijo ryšio
įranga HUF8423 atitinka direktyvą 2014/53/EU.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
Dažnis: 433,92 MHz
Maksimali spinduliavimo galia: 10 mW
Gamintojas: „Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Germany (Vokietija)
Jordanija
240
TRC/LPD/2015/104
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibija
TA-2015-102
}}
241
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Omech.
Serbija
242
Tipo patvirtinimas
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Pietų Afrika
TA-2015-432
Jungtiniai Arabų
Emyratai
Raktelio pakabukas
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“ patvirtina, kad šio tipo radijo ryšio
įranga HUF8432 atitinka direktyvą 2014/53/EU.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
Dažnis: 433,92 MHz
Maksimali spinduliavimo galia: 10 mW
Gamintojas: „Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Germany (Vokietija)
Jordanija
TRC/LPD/2015/107
}}
243
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibija
244
TA-2015-103
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Omech.
Serbija
}}
245
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Pietų Afrika
TA-2015-414
Jungtiniai Arabų
Emyratai
Susijusi informacija
•
246
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 226)
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė sistema ir jutikliniai
paviršiai*
Esant beraktei užrakinimo ir atrakinimo funkcijai, pakaks kišenėje ar krepšyje nešiotis
nuotolinio valdymo raktelį. Automobilis užrakinamas ir atrakinamas panaudojant lietimui
jautrų paviršių ant durelių rankenos.
Jutikliniai paviršiai
Durelių rankena
Durelių rankenų išorėje yra užrakinimui skirta
įduba, o vidinėje pusėje – atrakinimui skirtas
jutiklinis paviršius.
PASTABA
Svarbu vienu metu aktyvinti tik vieną jutiklinį paviršių. Jei vienu metu suimsite rankeną ir paliesite užrakinimo paviršių, gali
būti duota dviguba komanda. Tai reiškia,
kad reikiama veikla (užrakinimas / atrakinimas) nebus vykdoma arba bus vykdoma su
delsa.
Susijusi informacija
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 248)
•
Beraktis bagažinės atrakinimas* (p. 249)
Bagažinės durų rankena
Bagažinės durų rankenoje įrengta guma
padengta paspaudimo plokštelė, kuri naudojama tik atrakinimo tikslais.
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta
plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo
raktelis yra veikimo diapazone.
* Parinktis / priedas. 247
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktis užrakinimas ir
atrakinimas*
Naudojant beraktį užrakinimą ir atrakinimą,
automobiliui atrakinti arba užrakinti pakanka
paliesti lietimui jautrų paviršių ant durelių rankenos.
PASTABA
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio
valdymo raktelių turi būti veikimo nuotolyje.
Beraktis užrakinimas
Beraktis atrakinimas
Kad būtų galima užrakinti automobilį, turi būti
uždarytos visos durelės. Užrakinimo metu
naudojantis durelių rankena, kita vertus, bagažinė gali būti atidaryta.
–
–
Uždarę dureles, palieskite pažymėtą paviršių link durelių rankenos išorės. Arba
paspauskite
mygtuką, esantį apatiniame bagažinės dangčio krašte, prieš jam
užsidarant.
> Prietaisų skydelyje esantis užrakinimo
indikatorius pradeda mirksėti rodydamas, kad automobilis užrakintas.
Automobiliui atrakinti paimkite už durelių
rankenos arba švelniai paspauskite nuspaudžiamą gumuotą plokštelę po bagažinės durų rankena.
> Prietaisų skydelyje esantis užrakinimo
indikatorius nustoja mirksėti rodydamas, kad automobilis atrakintas.
Norėdami vienu metu uždaryti visus šoninius
langus ir panoraminį stoglangį*, laikykite pirštą
ant jutiklinės įdubos durelių rankenos išorėje,
kol užsidarys visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis.
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta
plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo
raktelis yra veikimo diapazone.
248
Užrakinimas esant atidarytam bagažinės
dangčiui
Jei automobilis buvo užrakintas, o bagažinės
dangtis vis dar atviras, įsitikinkite, kad, uždarius bagažinės dangtį, nuotolinio valdymo raktelis neliktų bagažinėje.
PASTABA
Jei automobilyje aptinkamas raktelis, uždarytas bagažinės dangtis neužsirakina.
Gumuota paspaudimo plokštelė bagažinės durų rankenoje skirta tik atrakinti.
Automatinis užsirakinimas
Jeigu, atrakinus automobilį, per 2 minutes
neatidaromos nė vienos durelės arba bagažinės durys, jos automatiškai užsirakina. Ši funkcija saugo automobilį, kad nepamirštumėte jo
užrakinti.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Susijusi informacija
•
Beraktės įėjimo sistemos nuostatos*
(p. 249)
•
•
Beraktis bagažinės atrakinimas* (p. 249)
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 247)
Beraktės įėjimo sistemos
nuostatos*
Galima pasirinkti skirtingas berakčio įlipimo
sekas.
Kaip pakeisti nuostatą:
1.
Beraktis bagažinės atrakinimas*
naudojant beraktį užrakinimą ir atrakinimą,
bagažinės durims atrakinti pakanka paliesti
lietimui jautrų paviršių ant bagažinės durų
rankenos.
PASTABA
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio
valdymo raktelių turi būti už automobilio.
2. Palieskite My Car Užrakinimas
Beraktis atrakinimas
3. Nurodykite parinktį:
• Visos durelės - tuo pačiu metu atrakinamos visos durelės.
•
Vienerios durelės - atrakinamos pasirinktos durelės.
Susijusi informacija
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 248)
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 247)
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė
spyna.
Kaip atidaryti bagažinės duris:
1.
Švelniai paspauskite guma padengtą
plokštelę, esančią po bagažinės dangčio
rankena.
> Užraktas atleidžiamas.
}}
* Parinktis / priedas. 249
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2. Norėdami atidaryti bagažinės duris, pakelkite išorinę rankeną.
SVARBU
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia
minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite
guma padengtos plokštelės: naudokitės
rankena. Jei naudosite pernelyg daug
jėgos, galite pažeisti elektrinius guminės
plokštelės kontaktus.
•
Bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas kojos judesiu* (p. 258)
Užvedimo ir užrakinimo sistemų
antenų vietos
Antena berakčio užvedimo sistemai ir antenos beraktei užrakinimo sistemai* yra įmontuotos į automobilį.
Taip pat galima atrakinti bagažinės dangtį laisvųjų rankų režimu, pajudinus koja po galiniu
bamperiu (žr. atskirą skirsnį).
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio
dūmai.
Susijusi informacija
250
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 248)
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 247)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 230)
Antenų vietos:
Tunelinio valdymo pulto daiktų dėkle
Viršutinėje priekinėje kairiųjų galinių durelių dalyje10
Viršutinėje priekinėje dešiniųjų galinių
durelių dalyje10
Bagažinės skyriuje10
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų
arčiau kaip per 22 cm (9 col.). Taip daroma
siekiant išvengti širdies stimuliatoriaus ir
beraktės sistemos trikdžių.
Susijusi informacija
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 247)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 230)
Užrakinimas ir atrakinimas iš
automobilio vidaus
Alternatyvus atrakinimo metodas
Dureles ir bagažinės dangtį galima užrakinti
bei atrakinti iš vidaus, naudojantis centrinio
užrakto valdymo elementais priekinėse durelėse.
Centrinis užrakinimas
Atidarymo rankena alternatyviam šoninių durelių atrakinimui11.
–
Užrakinimo ir atrakinimo mygtukas su indikatoriaus
lempute priekinėse durelėse.
Atrakinimas mygtuku priekinėse
durelėse
–
10
11
Paspauskite mygtuką , kad atrakintumėte visas dureles ir bagažinės dangtį.
Tik automobiliuose su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu*.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Patraukite ir atleiskite vienerių iš šoninių
durelių atidarymo rankeną.
> Atsižvelgiant į nuotolinio valdymo raktelio nuostatas, bus atrakintos visos durelės arba bus atrakintos ir atidarytos tik
pasirinktos durelės.
Norėdami pakeisti šią nuostatą, palieskite Nuostatos My Car
Užrakinimas Nuotolinis ir salono
atrakinimas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
}}
* Parinktis / priedas. 251
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Užrakinimas mygtuku priekinėse
durelėse
–
Paspauskite mygtuką : abejos priekinės
durelės duri būti uždarytos.
> Visos durelės ir bagažinės dangtis užrakinami.
Užrakinimas mygtuku galinėse
durelėse*
Susijusi informacija
•
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
(p. 229)
•
Bagažinės dangčio atrakinimas iš automobilio vidaus (p. 252)
•
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 253)
Bagažinės dangčio atrakinimas iš
automobilio vidaus
Bagažinės duris galima atrakinti iš vidaus,
paspaudus atitinkamą mygtuką prietaisų skydelyje.
–
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse durelėse.
Galinių durelių užrakinimo mygtukai rakina tik
atitinkamas galines dureles.
Galinių durelių atrakinimas
–
12
252
Patraukite atidarymo rankeną.
> Galinės durelės atrakinamos ir atidaromos12.
Trumpai paspauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinės duris galima atrakinti ir atidaryti iš išorės, suimant gumuotą
paspaudimo plokštelę.
Esant elektra valdomoms bagažinės durims*:
–
Ilgai spauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinės durys atidaromos.
Jei vaikų saugos užraktas neaktyvintas.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 251)
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 255)
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas
ir deaktyvinimas
PASTABA
Vaikų saugos užraktai neleidžia iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Vaikų saugos užraktai gali būti mechaniniai
arba elektriniai*.
Mechaninių vaikų saugos užraktų
aktyvinimas ir išaktyvinimas
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio
vaikų saugos užrakto.
Elektrinių* vaikų saugos užraktų
aktyvinimas ir išaktyvinimas
Elektrinius vaikų saugos užraktus galima aktyvinti ir išaktyvinti visose uždegimo padėtyse,
aukštesnėse nei 0. Aktyvinti arba išaktyvinti
galima praėjus iki 2 minučių nuo automobilio
išjungimo, jei tik neatidarytos jokios durelės.
Mechaniniai vaikų saugos užraktai. Nemaišykite jų su
mechaniniais durelių užraktais.
–
Pasinaudokite nuotolinio raktelio išimama
raktelio geležte ir ja pasukite rankenėlę.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Elektrinio aktyvinimo ir išaktyvinimo mygtukas.
1.
Paleiskite automobilį arba nustatykite
aukštesnio nei 0 lygio uždegimo padėtį.
}}
* Parinktis / priedas. 253
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2. Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Aktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Suaktyvinta ir įsijungia
mygtuko lemputė.
Ženklas
Jei elektrinis vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo
durelių valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Kaip deaktyvinti užraktus:
–
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Deaktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Išaktyvinta ir išsijungia
mygtuko lemputė.
Išjungiant automobilį, įrašoma dabartinė nuostata. Jei, išjungiant automobilį, būna aktyvinti
vaikų saugos užraktai, funkcija išlieka aktyvinta, kai automobilis įjungiamas kitą kartą.
254
Pranešimas
Paaiškinimas
Automatinis užrakinimas
nuvažiuojant
Galinis
vaik.saug.užr.
Suaktyvinta
Vaikų saugos užraktai aktyvinti.
1.
Galinis
vaik.saug.užr.
Išaktyvinta
Vaikų saugos užraktai išaktyvinti.
Susijusi informacija
•
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 251)
Išimama raktelio geležtė (p. 234)
Automobiliui pradėjus judėti, visos durelės ir
bagažinės dangtis užsirakina savaime.
Kaip pakeisti šią nuostatą:
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
Užrakinimas.
3. Pasirinkite Pajudėjus automatiškai
užrakinti dureles, kad deaktyvintumėte arba aktyvintumėte šią funkciją.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 251)
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Elektra valdomo bagažinės
dangčio atidarymas ir uždarymas*
Tai funkcija, kai bagažinės duris galima atidaryti ir uždaryti mygtuko palietimu.
Atidarymas
Elektra valdomam bagažinės dangčiui atidaryti
naudokite vieną iš šių parinkčių:
–
–
Paspauskite ir ilgai palaikykite prietaisų
skydelio mygtuką
. Laikykite jį nuspaustą, kol bagažinės dangtis pradės atsidaryti.
–
Švelniai paspauskite bagažinės durų rankeną.
–
Kojos judesys* po galiniu buferiu.
Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio
valdymo raktelio mygtuką
. Laikykite jį
nuspaustą, kol bagažinės dangtis pradės
atsidaryti.
}}
* Parinktis / priedas. 255
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Uždarymas
Elektra valdomam bagažinės dangčiui uždaryti13 naudokite vieną iš šių parinkčių:
–
Paspauskite ir palaikykite mygtuką
nuotolinio valdymo raktelyje.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai ir pasigirsta signalas: bagažinės
dangtis lieka atrakintas.
–
Ilgai spauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai ir pasigirsta signalas: bagažinės
dangtis lieka atrakintas.
–
Kojos judesys* po galiniu buferiu.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai ir pasigirsta signalas: bagažinės
dangtis lieka atrakintas.
Uždarymas ir užrakinimas
Paspauskite mygtuką
, esantį apatiniame bagažinės durų krašte, kad uždarytumėte jas ir tuo pat metu užrakintumėte13
bagažinės duris ir dureles (kad būtų
galima užrakinti, visos durelės privalo būti
uždarytos).
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai; jis bei durelės užrakinamos ir įjungiama signalizacija*.
–
Norėdami uždaryti bagažinę, paspauskite
mygtuką apatiniame jos krašte.
> Bagažinės durys užsidaro automatiškai
ir lieka atrakintos.
–
PASTABA
•
•
13
256
Mygtukas veikia 24 valandas palikus atidarytą skląstį. Po to jį reikia uždaryti rankiniu būdu.
Jeigu atlankas išbuvo atidarytas ilgiau
kaip 30 minučių, jis lėtai užsidarys.
PASTABA
•
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo funkcijos, vienas iš automobilio
Automobilyje su berakte užrakinimo ir atrakinimo sistema* įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
nuotolinio valdymo raktelių turi būti veikimo nuotolyje.
•
Naudojant berakčio* užrakinimo arba
uždarymo funkciją, jei raktelis neaptinkamas pakankamai mažu atstumu nuo
bagažinės dangčio, suskamba trys signalai.
SVARBU
Bagažinės dangtį rankomis reikia atidaryti
arba uždaryti lėtai. Jei jaučiate pasipriešinimą, neatidarykite (neuždarykite) per jėgą.
Kitaip galite jį apgadinti ir jis gali nustoti
tinkamai veikti.
Atidarymo arba uždarymo atšaukimas
Atšaukite atidarymą arba uždarymą vienu iš
šių būdų:
Bagažinės dangčio judėjimas pertraukiamas ir
sustabdomas. Bagažinės dangtį galima atidaryti rankomis.
Išankstinio įtempio spyruoklės
Jeigu bagažinės durys sustabdomos netoli
uždarytos padėties, kitas aktyvinimas jas atidarys.
Apsauga nuo prispaudimo
Jei dėl pasipriešinimo bagažinės dangčio
negalima atidaryti ar uždaryti, aktyvinama
apsauga nuo prispaudimo.
•
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys, bagažinės dangtis nustoja judėti ir
pasigirsta ilgas signalas.
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys, bagažinės dangtis nustoja judėti,
pasigirsta ilgas signalas ir bagažinės dangtis grįžta į suprogramuotą maksimalią
padėtį.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Paspauskite mygtuką prietaisų skydelyje.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
mygtuką.
Atidarydami ir uždarydami būkite atsargūs,
kad nieko nesutraiškytumėte.
•
Paspauskite uždarymo mygtuką, pateiktą
bagažinės dangčio apačioje.
•
Paspauskite po išorine rankena esančią
guma aptrauktą plokštelę.
•
Judesys koja*.
Elektra valdomo bagažinės dangčio išankstinio įtempio spyruoklės
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite elektra valdomo bagažinės
dangčio įtemptųjų spyruoklių. Jas veikia
aukštas slėgis, atidarytos jos gali sužaloti.
Susijusi informacija
•
Patikrinkite, ar nieko nėra arti bagažinės
durų prieš jas atidarydami arba uždarydami, nes sutraiškymas gali turėti rimtų
pasekmių.
Elektra valdomo bagažinės dangčio maksimalaus atsidarymo lygio programavimas* (p. 258)
•
Bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas kojos judesiu* (p. 258)
Bagažinės dangtį visada valdykite atsargiai.
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 230)
* Parinktis / priedas. 257
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Elektra valdomo bagažinės
dangčio maksimalaus atsidarymo
lygio programavimas*
PASTABA
•
Pritaikykite bagažinės dangčio atsidarymo
lygį pagal lubų aukštį.
Kaip nustatyti maksimalią atidarymo padėtį:
1.
Atverkite bagažinę – sustabdykite ją atidarytoje padėtyje.
PASTABA
Bagažinės dangčio programuojamasis atsidarymo lygis negali būti žemesnis nei pusė
atsidarymo.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 255)
Funkcija, leidžianti atidaryti ir uždaryti bagažinės duris pajudinus pėdą po galiniu buferiu,
palengvina gyvenimą, kai jūsų rankos užimtos.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir
atrakinimo sistema*, bagažinės dangtį galima
atrakinti kojos judesiu.
Bagažinės dangčio atidarymo ir uždarymo
funkcija pasiekiama ir tada, kai automobilyje
įrengtas elektra valdomas bagažinės dangtis*.
PASTABA
Koja valdomo bagažinės dangčio funkcija
siūloma dviejų versijų:
, esantį apati2. Paspauskite mygtuką
niame bagažinės dangčio krašte, ir palaikykite bent 3 sekundes.
> Pasigirsta du trumpi signalai, informuodami apie įrašytą nustatytąją padėtį.
•
•
Kaip nustatyti iš naujo maksimalaus atidarymo
padėtį:
Atminkite: atidarymo ir uždarymo kojos
judesiu funkcijai reikia elektra valdomo
bagažinės dangčio*.
–
258
Jei sistema ilgą laiką dirbo nepertraukiamai, siekiant išvengti perkrovos ji
išjungiama. Ją bus vėl galima naudoti
po maždaug 2 minučių.
Bagažinės dangčio atidarymas ir
uždarymas kojos judesiu*
Ranka pakelkite bagažinės dangtį į aukščiausią padėtį, paspauskite ant bagažinės
ir palaikykite
dangčio įrengtą mygtuką
jį bent 3 sekundes.
> Pasigirsta du signalai, informuodami
apie išvalytą nustatytąją padėtį. Kitą
kartą atidarytos, bagažinės durys vėl
pakils į maksimalią padėtį.
Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
Tik atrakinimas kojos judesiu (bagažinės dangtį reikės pakelti rankomis)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
Atidarymo arba uždarymo atšaukimas
kojos judesiu
– Jei norite sustabdyti bagažinės dangčio
judėjimą, lėtai atlikite vieną spiriamąjį
judesį pirmyn, kai bagažinės dangtis atsidaro arba užsidaro.
Norint atšaukti bagažinės durų atidarymą arba
uždarymą, nuotolinio valdymo raktelis nebūtinai turi būti netoli automobilio.
Jeigu bagažinės durys sustabdomos netoli
uždarytos padėties, kitas aktyvinimas jas atidarys.
Jutiklis įrengtas kairiau nuo buferio vidurio.
Kad būtų galima atidaryti ir uždaryti, vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių turi
būti reikiamu atstumu už automobilio – apie
1 metro (3 pėdų). Tai taikoma ir jau atrakintam
automobiliui, kad atsitiktinai neatsidarytų,
pvz., autoplovykloje.
Spiriamasis judesys detektoriaus aktyvinimo zonoje.
–
Po kairiuoju galinio buferio šonu padarykite vieną lėtą spiriamąjį judesį į priekį.
Tada ženkite žingsnį atgal. Buferio reikėtų
nepaliesti.
> Aktyvinus atidarymo arba uždarymo
funkciją, pasigirsta trumpas signalas –
bagažinės dangtis atsidaro / užsidaro.
Kelis kartus atlikus spiriamąjį judesį po buferiu
kai už automobilio nėra patvirtinto nuotolinio
valdymo raktelio, po to atidaryti bus įmanoma
tik po tam tikro uždelsimo.
PASTABA
Jei galinis bamperis bus padengtas ledu,
sniegu, purvu ar pan., funkcija gali veikti
ribotai arba neveikti išvis. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti, kad jis būtų švarus.
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti suaktyvinta
autoplovykloje ar pan., jei nuotolinio valdymo raktelis yra veikimo zonoje.
Nepalikite kojos po automobiliu darydami spiriamąjį judesį. Aktyvinimas gali nesuveikti.
}}
259
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Susijusi informacija
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 247)
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 255)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 230)
Asmeninis užraktas
Bagažinės duris galima užrakinti asmeniniu
užraktu, kuris neleidžia jų atidaryti, pvz., kai
automobilis atiduodamas priežiūrai atlikti,
paliekamas viešbutyje ar pan.
Asmeninio užrakto funkcijos
mygtukas pateiktas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje. Atsižvelgiant į dabartinę užrakto
mygtuką, rodoma Priv. užr.
atrakintas arba Priv. užr.
užrakintas.
Susijusi informacija
•
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 260)
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir
išaktyvinimas
Asmeninis užraktas aktyvinamas centriniame
ekrane esančiu funkcijos mygtuku ir laisvai
pasirenkamu PIN kodu.
PASTABA
Kad būtų suaktyvinta privačiojo užrakto
funkcija, turi būti nustatytas bent automobilio uždegimo režimas I.
Asmeninis užraktas turi du kodus:
•
Apsaugos kodas sukuriamas pirmąjį kartą
panaudojus šią funkciją.
•
Naujas PIN kodas pasirenkamas kiekvieną
kartą aktyvinant funkciją.
Prieš naudodami pirmą kartą, įveskite
apsaugos kodą
Pirmą kartą naudojantis funkcija, reikia pasirinkti apsaugos kodą. Jį galima naudoti prireikus išaktyvinti asmeninį užraktą, jeigu pasirinktasis PIN kodas užmirštamas arba pametamas. Apsaugos kodas atlieka visų tolesnių
PIN kodų, kurie nustatomi asmeninio užrakto
funkcijai naudoti, PUK kodo funkciją.
Pasidėkite apsaugos kodą į saugią vietą.
260
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Norėdami sukurti saugumo kodą:
1.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
2. Įveskite kodą, kuris bus naudojamas atrakinti bagažinės duris po užrakinimo, ir
bakstelėkite ant Patvirtinti.
> Bagažinės durys užrakinamos. Užrakinimas patvirtinamas kai funkcijų rodinyje mygtuke atsiranda žalias indikatorius.
Išaktyvinti asmeninį užraktą
> Rodomas iškylantysis langas.
1.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
Jeigu automobilis atrakinamas per „Volvo On
Call“* arba „Volvo On Call“ programėlę, asmeninis užraktas bus išaktyvintas automatiškai.
Pamirštas saugumo kodas
Jeigu pamirštas ir saugumo kodas, kreipkitės į
įgaliotąjį „Volvo“ atstovą, kad padėtų išaktyvinti asmeninį užraktą.
Susijusi informacija
•
Asmeninis užraktas (p. 260)
2. Įveskite patinkantį saugumo kodą ir
paspauskite Patvirtinti.
> Apsaugos kodas įrašomas. Dabar
asmeninio užrakto funkcija parengta
aktyvinti.
Aktyvinti asmeninį užraktą
1.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
> Rodomas iškylantysis langas.
> Rodomas iškylantysis langas.
2. Įveskite kodą, kurį naudojote užrakindami,
ir bakstelėkite ant Patvirtinti.
> Bagažinės durys atrakinamos. Atrakinimas patvirtinamas kai užgęsta žalias
indikatorius prie mygtuko funkcijų rodinyje.
Pamirštas PIN kodas
Pamiršus PIN kodą arba daugiau kaip tris kartus įvedus neteisingą PIN kodą, asmeninį
užraktą galima išaktyvinti naudojant saugumo
kodą.
* Parinktis / priedas. 261
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacija*
Signalizacijos lemputė
Signalizacija garsiniais ir vaizdiniais įspėjimais praneša, jei kas nors įlipa į automobilį
neturėdamas galiojančiojo nuotolinio valdymo raktelio arba bando gadinti starterio
akumuliatorių ar signalizacijos sireną.
Signalizacija suveikia, kai:
Kaip to išvengti:
•
atidaromos durelės, variklio gaubtas arba
bagažinės dangtis14;
•
Prieš išlipdami iš automobilio, uždarykite
langą ir panoraminį stoglangį.
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra
įrengtas judesio detektorius*);
•
•
automobilis pakeliamas arba velkamas (jei
yra įrengtas pasvirimo detektorius*);
•
•
atjungiamas akumuliatoriaus kabelis;
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo
signalizacijos sistemos būseną:
Jei ketinama naudoti automobilio salono
arba stovėjimo šildytuvą, reikia nukreipti
ventiliacinių angų oro srautą taip, kad oras
netekėtų salone aukštyn.
atjungiama sirena.
•
šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta;
•
šviesos diodas mirksi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta.
•
išjungus signalizaciją, šviesos diodas greitai mirksi iki 30 sekundžių arba kol aktyvinama uždegimo padėtis I – tai reiškia, kad
buvo suveikusi signalizacija.
Veikianti signalizacija
Kai įsijungia signalizacija:
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija.
•
Avariniai įspėjamieji žibintai mirksi
5 minutes arba tol, kol išjungiama signalizacija.
Jei signalizacijos suveikimo priežastis nepašalinama, signalizacijos ciklas kartojamas maks.
10 kartų14.
14
262
Judesio jutikliui automobilio salone aptikus
judesį, įsijungia signalizacijos sirena (registruojamos ir oro srovės). Dėl šios priežasties signalizacija gali suveikti, jei automobilis paliekamas
su atidarytu langu, panoraminiu langu* arba jei
naudojamas salono šildytuvas.
Kitas būdas: galima sumažinti signalizacijos
jautrumo lygį ir laikinai deaktyvinti judesio bei
pokrypio jutiklius.
Be to, judesio ir pokrypio jutiklius reikia
išjungti, kai automobilis transportuojamas
keltu arba traukiniu, nes tokios kelionės metu
jis judės ir gali suveikti automobilio signalizacija.
Judesio ir pokrypio jutikliai*
Judesio ir pokrypio jutikliai reaguoja į judesius
automobilyje, jei išdaužiamas langas arba kas
nors mėgina pavogti ratus ar nuvilkti transporto priemonę.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacijos sistemos trikties atveju
Jei signalizacijos sistemoje užregistruojama triktis, vairuotojo ekrane
pateikiamas ženklas ir pranešimas
Signalizacijos gedimas Reikalinga
tech. patikra. Šiuo atveju susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti
signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie
tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo
sąlygoms.
Susijusi informacija
•
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
(p. 263)
•
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
(p. 264)
•
Dvigubas užraktas* (p. 265)
15
Taikoma automobiliams su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu*.
Signalizacijos įjungimas ir
išjungimas*
Signalizacija įjungiama, kai užrakinamas
automobilis.
Signalizacijos įjungimas
Automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama taip
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį užrakinimo mygtuką;
•
palieskite pažymėtą paviršių durelių rankenų išorėje arba bagažinės guma
padengtą plokštelę15.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir
atrakinimo sistema* ir įrengtas elektra valdomas bagažinės dangtis*, automobiliui užrakinti
ir signalizacijai įjungti galima naudoti ir myg, esantį apatiniame bagažinės dangtuką
čio krašte.
Kai automobilis užrakintas ir įjungta signalizacija,
prietaisų skydelyje kas dvi sekundes sumirksi raudonas šviesos diodas.
Signalizacijos išjungimas
Atrakinkite automobilį ir signalizaciją išjunkite
taip:
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį atrakinimo mygtuką ;
•
suimkite kurių nors durelių rankeną arba
švelniai paspauskite bagažinės durų
gumuotą paspaudimo plokštelę15.
}}
* Parinktis / priedas. 263
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Signalizacijos išjungimas be veikiančio
nuotolinio valdymo raktelio
Automobilį galima atrakinti bei signalizaciją
išjungti ir tuo atveju, jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis, pvz., išseko jo maitinimo elementas.
1.
Atidarykite vairuotojo dureles išimama raktelio geležte.
> Signalizacija suveikia.
2.
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuką arba nustatykite automobilio uždegimo padėtį I, paspausdami
paleidimo mygtuką.
Automatinis signalizacijos įjungimas ir
pakartotinis įjungimas
Signalizacijos automatinio pakartotinio įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia
išjungus automobilio signalizaciją ji įsijungs
automatiškai.
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo rakteliu (signalizacija išjungiama), tačiau
per dvi minutes neatidaromos jokios durelės ar
bagažinė, signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
Padėkite nuotolinio valdymo raktelį ant
raktelio ženklo atsarginiame skaitytuve,
esančiame tunelinio valdymo pulto daiktų
dėkle.
3. Paspauskite užvedimo mygtuką.
> Signalizacija išjungta.
Sumažintas signalizacijos
apsaugos lygis*
Sumažinus signalizacijos apsaugos lygį, laikinai išjungiami judesio ir pokrypio jutikliai.
Išjunkite judesio ir pokrypio detektorius, kad
atsitiktinai nesužadintumėte signalizacijos,
pvz., jei užrakintame automobilyje paliekate
šunį arba automobilis transportuojamas automobilių keltu.
Centrinio ekrano funkcijų
rodinyje paspauskite mygtuką Žemesnis aps. lygis,
kad išjungtumėte judesio ir
pokrypio jutiklius, kai bus
užrakintas automobilis.
Tuo pat metu deaktyvinama visiško užrakinimo
sistema, t. y. galima atrakinti iš vidaus.
Kai kuriose šalyse signalizacija vėl įsijungia
automatiškai, praėjus tam tikram laikui po to,
kai vairuotojo durelės buvo atidarytos ir uždarytos, bet neužrakintos.
Jei automobilis atrakinamas ir vėl užrakinamas, sumažinto signalizacijos lygio funkciją
reikia aktyvinti iš naujo.
Kaip pakeisti šią nuostatą:
•
•
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
Susijusi informacija
Signalizacija* (p. 262)
Dvigubas užraktas* (p. 265)
Užrakinimas.
3. Pasirinkite Pasyvusis išaktyvinimas, kad
laikinai deaktyvintumėte funkciją.
Susijusi informacija
•
264
Signalizacija* (p. 262)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Dvigubas užraktas*
Susijusi informacija
Dvigubas užraktas reiškia, kad visos atidarymo rankenos mechaniškai atjungiamos kai
automobilis užrakinamas iš išorės, dėl ko
tampa neįmanoma atidaryti durelių iš vidaus.
Dvigubas užraktas aktyvinamas kai užrakinama nuotolinio valdymo rakteliu arba berakčiu užrakinimu*, ir suveikia su apytiksliai
10 sekundžių uždelsimu po durelių užrakinimo.
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės, seka
pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
•
Laikinas* saugiųjų užraktų deaktyvinimas
(p. 265)
•
Signalizacija* (p. 262)
Aktyvinus dvigubą užraktą, automobilį galima
atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, naudojantis berakčio atrakinimo funkcija* arba per
„Volvo On Call“* programėlę .
Priekines kairiąsias dureles taip pat galima
atrakinti išimama raktelio geležte. Jei automobilis atrakinamas išimamąja raktelio geležte,
suveiks signalizacija.
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį
suaktyvinama signalizacija.
•
Signalizacija suveikia jeigu kas nors
bando atidaryti dureles iš vidaus.
ĮSPĖJIMAS
Jei ši funkcija neišjungta, neleiskite niekam
pasilikti automobilyje, kad nekiltų pavojus
būti užrakintam.
Laikinas* saugiųjų užraktų
deaktyvinimas
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje,
tačiau dureles reikia užrakinti iš išorės, tuomet visiško užrakinimo funkciją reikėtų deaktyvinti (kad būtų galima atrakinti iš vidaus).
ĮSPĖJIMAS
Jei ši funkcija neišjungta, neleiskite niekam
pasilikti automobilyje, kad nekiltų pavojus
būti užrakintam.
Centrinio ekrano funkcijų
rodinyje paspauskite mygtuką Žemesnis aps. lygis,
kad laikinai išjungtumėte
visiško užrakinimo funkciją.
Papildomai tai reiškia, kad signalizacijos judesio ir pokrypio detektoriai* bus išjungti.
Po to centriniame ekrane pasirodo Žemesnis
apsaugos lygis ir kitą kartą užrakinant automobilį visiško užrakinimo sistema laikinai
deaktyvinama.
Įprastai užrakinant, elektros lizdai nedelsiant
deaktyvinami, o laikinai deaktyvinus visiško
užrakinimo sistemą, lizdai bus aktyvinti užrakinus vėliausiai po 10 minučių.
Jei automobilis yra atrakinamas ir vėl užrakinamas, visiško užrakinimo funkciją vėl reikia laikinai išjungti.
}}
* Parinktis / priedas. 265
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Sistema nustatoma iš naujo kitą kartą užvedus
variklį.
Susijusi informacija
•
•
266
Dvigubas užraktas* (p. 265)
Signalizacija* (p. 262)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbos vairuotojui sistemos
Automobilyje įrengta įvairių vairuotojo pagalbos sistemų, kurios gali padėti vairuotojui
įvairiose situacijose (įsikišdamos aktyviai arba
pasyviai).
Pavyzdžiui, sistemos gali padėti vairuotojui:
•
•
palaikyti nustatytą greitį;
•
vykdyti susidūrimų prevenciją, įspėdamos
vairuotoją ir stabdydamos automobilį;
•
padėti vairuotojui pastatyti automobilį.
palaikyti tam tikrą laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės;
Kai kurios sistemos įrengiamos standartiškai,
tuo tarpu kitos yra pasirinktinės (tai priklauso
nuo rinkos).
Susijusi informacija
•
„IntelliSafe“ – pagalba vairuotojui ir saugumas (p. 31)
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 268)
•
•
•
•
•
•
268
Stabilumo sistema (p. 273)
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 269)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
Nuo greičio priklausanti vairavimo
jėga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (p. 296)
Su važiavimo greičiu susijęs vairo stiprintuvas
didina vairo pasukimo jėgą didėjant automobilio greičiui, kad vairuotojui būtų užtikrintas
geresnis vairavimo jautrumas.
Važiuojant greitkeliais vairas sukasi sunkiau.
Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu,
vairas sukasi lengvai ir reikalauja mažiau
pastangų.
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 372)
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 387)
Radaras (p. 312)
Kamera (p. 322)
City Safety™ (p. 328)
Rear Collision Warning* (p. 341)
BLIS* (p. 342)
Cross Traffic Alert* (p. 346)
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Driver Alert Control (p. 357)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 359)
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 366)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 377)
PASTABA
Retose situacijose vairo stiprintuvo skystis gali per daug įkaisti;
gali prireikti jį laikinai atvėsinti –
tuo metu vairo stiprintuvas veikia
sumažinta galia ir sukti vairą tampa šiek
tiek sunkiau. Tuo metu vairuotojo ekrane
rodomas pranešimas Vairo stiprintuvas
Pagalba laikinai apribota ir šis ženklas.
Kai vairo stiprintuvas veikia sumažinta
galia, būna nepasiekiamos vairuotojo
pagalbos funkcijos ir vairavimo pagalbos
sistema.
Connected Safety (p. 273)
Greičio ribotuvas (p. 276)
Automatinis greičio ribotuvas (p. 279)
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 282)
ĮSPĖJIMAS
Jeigu temperatūra pakyla per daug, stiprintuvas gali visiškai išsijungti. Tokioje situacijoje vairuotojo ekrane rodomas pranešimas
Vairo stiprintuvo ged. Saugiai sustokite
kartu su simboliu.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo jėgos lygio keitimas*
elektroninė stabilumo kontrolė
Vairo pasipriešinimą galima reguliuoti kai naudojamas INDIVIDUAL važiavimo režimas.
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC1)
padeda vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Įsijungus sistemai, vairuotojo
ekrane rodomas šis ženklas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Pasirinkite My Car Važiavimo režimai
Vairo sunkumas.
Stabdant sistemai gali girdėtis pulsuojantis garsas, o
automobilis gali greitėti lėčiau
nei tikimasi nuspaudus akse-
Prieiti prie vairo pasipriešinimo pasirinkimo
galima tik jeigu automobilis stovi arba juda
mažu greičiu ir tiesia linija.
leratorių.
Susijusi informacija
Sistema susideda iš šių antrinių funkcijų:
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Važiavimo režimai* (p. 420)
•
•
•
•
Stabilumo funkcija2
Prasisukimo kontrolė ir traukos kontrolės
sistema.
Variklio traukos kontrolė.
Priekabos stabilumo pagalba
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Stabilumo funkcija2
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo
savybes.
1 Electronic Stability Control
2 Dar vadinama aktyviąja pokrypio
kontrole.
}}
* Parinktis / priedas. 269
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Prasisukimo kontrolė ir traukos
kontrolės sistema
Funkcija būna aktyvi važiuojant nedideliu greičiu. Ji stabdo prasisukančius varomuosius
ratus, kad papildoma trauka būtų perduota
neprasisukantiems varomiesiems ratams.
Ši funkcija taip pat gali neleisti varomiesiems
ratams prasisukti greitėjant.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Sportinio režimo aktyvinimas ar išaktyvinimas elektroninei stabilumo kontrolei
(p. 271)
•
Elektroninės stabilumo kontrolės ženklai ir
pranešimai (p. 272)
•
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 458)
Variklio traukos kontrolė.
Variklio traukos kontrolė (EDC3) gali užkirsti
kelią netyčiniam ratų užsiblokavimui, pvz., perjungiant į žemesnę pavarą arba stabdant varikliu ir važiuojant žema pavara slidžia kelio
danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu
gali (be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes
suvaldyti automobilį.
Priekabos stabilumo pagalba*4
Priekabos stabilumo pagalba (TSA5) skirta stabilizuoti automobilio ir priekabos autotraukinį,
jei priekaba pradeda švytuoti.
PASTABA
Elektroninė stabilumo kontrolė
sportiniame režime
Stabilumo sistema (ESC6) visada yra aktyvi –
jos išjungti negalima. Tačiau vairuotojas gali
pasirinkti ESC sportinis režimas, kuris leidžia važiuoti aktyviau.
Pasirinkus antrinę funkciją ESC sportinis
režimas, šios sistemos įsikišimas sumažinamas ir automobiliui leidžiama slysti daugiau,
taip vairuotojui perduodant daugiau kontrolės
nei įprasta.
Pasirinkus ESC sportinis režimas, šią funkciją galima laikyti išaktyvinta, nors daugeliu
atvejų ji ir toliau padeda vairuotojui.
PASTABA
Pasirinkus funkciją ESC sportinis
režimas, priekabos stabilumo pagalba
(TSA7) išaktyvinama.
ESC sportinis režimas taip pat užtikrina
geresnę trauką net jeigu automobilis įklimpsta
arba važiuoja netvirtu palaidu paviršiumi, pvz.,
smėliu arba giliu sniegu.
Jeigu aktyvinama ESC sportinis režimas,
priekabos stabilumo pagalba išaktyvinama.
3 Engine Drag Control
4 Priekabos stabilumo pagalba
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
270
būna įdiegta, jei įrengiamas „Volvo“ originalusis vilkimo kablys.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 269)
Sportinio režimo aktyvinimas ar išaktyvinimas elektroninei stabilumo kontrolei
(p. 271)
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 458)
Sportinio režimo aktyvinimas ar
išaktyvinimas elektroninei
stabilumo kontrolei
Stabilumo sistema (ESC8) visada yra aktyvi –
jos išjungti negalima. Vis dėlto vairuotojas
gali pasirinkti sportinį režimą, kuris leidžia
važiuoti aktyviau.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
•
Pilot Assist*
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė sportiniame režime (p. 270)
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 269)
Apie aktyvintą ESC sportinis
režimas vairuotojo ekrane informuojama šiuo ženklu, kuris nuolat šviečia, kol ši funkcija išaktyvinama arba
kol išjungiamas variklis. Kitąkart užvedus
variklį, sistema vėl veikia įprastu režimu.
Funkcijos ESC sportinis režimas parinkti
neleidžiama, jei aktyvinta viena iš toliau nurodytų funkcijų:
•
•
8 Electronic
Greičio ribotuvas
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Stability Control
* Parinktis / priedas. 271
VAIRUOTOJO PAGALBA
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
(ESC9) susiję ženklai ir pranešimai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
elektronine stabilumo kontrolės sistema
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuolat šviečia maždaug 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
Mirksinti lemputė.
Sistema aktyvinama.
Šviečia nuolat.
Sportinis režimas aktyvus. PASTABA: šiuo režimu sistema neišjungiama, o tik apribojamas jos
veikimas.
ESC
Sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių temperatūros. Stabdžiams
atvėsus, funkcijos veikimas automatiškai atsinaujins.
Laikinai išjungta
ESC
Sistema išjungta. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Reikalinga tech. patikra
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešipaspaudžiant
niosios klaviatūros viduryje.
9 Electronic
272
Stability Control
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 269)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Stabilumo sistema
(RSC10)
Stabilumo sistema
sumažina apvirtimo riziką, pvz., atliekant staigius vengiamuosius manevrus arba automobiliui pradėjus slysti.
Sistema registruoja, ar ir kaip smarkiai keičiasi
automobilio šoninis pasvirimas. Ši informacija
naudojama apsivertimo rizikai apskaičiuoti.
Jeigu automobiliui gresia pavojus, įsijungia jo
elektroninė stabilumo kontrolės sistema,
sumažinamas variklio sukimo momentas ir
stabdomi vienas ar du ratai, kol automobilio
stabilumas nustatomas iš naujo.
ĮSPĖJIMAS
Normaliomis vairavimo sąlygomis sistema
padidina važiavimo automobiliu saugą,
tačiau tai neturėtų tapti greičio didinimo
priežastimi. Visada laikykitės normalių saugaus vairavimo atsargumo priemonių.
Susijusi informacija
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 269)
Connected Safety11
„Connected Safety“ internetu perduoda informaciją tarp jūsų automobilio ir kitų transporto
priemonių12. Šia funkcija siekiama informuoti
vairuotoją, kad tame pačiame kelyje, priekyje,
gali būti susidariusi pavojinga situacija.
Funkcija „Connected Safety“ gali informuoti
vairuotoją, jei kita transporto priemonė, esanti
toliau tame pačiame kelyje, aktyvino avarinį
signalą arba buvo aptiktas slidus kelias. Informacija apie slidų kelią pateikiama ir jei jūsų
automobilis jį aptinka.
„Connected Safety“ gali suteikti vairuotojui šią
pagalbą:
•
Signalizuoti apie avarinius įspėjamuosius
žibintus.
•
Signalizuoti apie slidų kelią.
Jei slidų kelią aptinka jūsų automobilis, apie tai
informuojami ne tik jūs, bet ir internetu ši
informacija perduodama kitų transporto priemonių vairuotojams.
Avariniu signalu perduodamas
pavojaus signalas
Jeigu įjungti jūsų pačių automobilio avariniai
įspėjamieji žibintai, informaciją apie tai galima
nusiųsti prie jūsų automobilio buvimo vietos
artėjančioms transporto priemonės.
Kai jūsų automobilis artėja
prie transporto priemonės
mirksinčiu avariniu signalu,
prietaisų skydelyje pasirodo
šis ženklas.
Kaip jūsų automobilis būna arti transporto
priemonės su mirksinčiu avariniu signalu,
ženklas padidėja dvigubai.
Slidaus kelio pavojaus signalas
Jei jūsų automobilis aptinka trinties tarp
padangų ir kelio paviršiaus sumažėjimą, prie
jūsų automobilio buvimo vietos artėjančioms
transporto priemonėms išsiunčiama atitinkama informacija.
PASTABA
„Connected Safety“ ryšys tarp transporto
priemonių veikia tik jei transporto priemonėse yra funkcija „“ ir ji aktyvinta.
10
11
12
Roll Stability Control
Siūloma ne visose rinkose.
Duomenys siunčiami naudojant internetą (duomenų tinklo apkrova), o tai gali kainuoti.
}}
273
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jeigu suveikia įspėjimas apie
kelio apledėjimą, šis simbolis
rodomas jūsų prietaisų skydelyje kai transporto priemonė artinasi prie slidaus
kelio ruožo, tiek jūsų pačių
automobilyje, tiek kitose
transporto priemonėse, gavusiose informaciją
per „Connected Safety“.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Kai artėjanti transporto priemonė būna arti slidaus kelio atkarpos, ženklas transporto priemonės prietaisų skydelyje padvigubėja.
Susijusi informacija
•
•
•
•
13
274
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Connected Safety aktyvinimas arba išaktyvinimas (p. 274)
„Connected Safety“ apribojimai (p. 275)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Connected Safety aktyvinimas
arba išaktyvinimas
Kad Connected Safety galėtų bendrinti informaciją apie kelio sąlygas su kitomis transporto priemonėmis, reikia aktyvinti šią funkciją. Jeigu informacijos bendrinti nenorite,
funkciją galite išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Aktyvinus pasirodo keli langai su sąlygomis ir
nuostatais, su kuriomis vairuotojas privalo
sutikti, kad būtų galima prisijungti prie interneto13. Pavyzdžiui, vairuotojas turi duoti sutikimą siųsti duomenis iš automobilio per jo
mobilųjį telefoną.
Jei nėra interneto ryšio, jūsų automobilis vis
tiek informuos jus (vairuotoją), kad jūsų automobilis aptiko slidų kelią. Kad Connected
Safety veiktų optimaliai, jūsų pačių automobilis turi būti prisijungęs prie interneto.
Duomenys siunčiami naudojant internetą (duomenų tinklo apkrova), o tai gali kainuoti.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
Connected Safety (p. 273)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 515)
•
„Connected Safety“ apribojimai (p. 275)
„Connected Safety“ apribojimai
ĮSPĖJIMAS
Informacija apie transporto priemones su
aktyvintu avariniu signalu arba slidų kelią
aptikusias transporto priemones ne visada
perduodama tarp visų toje pačioje teritorijoje
esančių transporto priemonių.
Taip gali būti, pvz., šiais atvejais:
•
•
Prastas interneto ryšys arba jo nėra.
Transporto priemonės slidžiame kelyje
atlieka manevrus (pvz., judesiai vairu, greitėjimas ar stabdymas), dėl kurių sunku
aptikti trinties pokyčius tarp padangų ir
kelio paviršiaus.
•
Transporto priemonėse, kurios aptiko slidaus kelio atkarpą arba aktyvino avarinį
signalą, ši funkcija neaktyvinta.
•
Transporto priemonėse, kurios aptiko slidaus kelio atkarpą arba aktyvino avarinį
signalą, šios funkcijos nėra.
•
Įspėjimo gali nebūti dėl trūkstamos arba
defektinės GPS / palydovinės sistemos.
•
Slidus kelias aptiktas arba avarinis signalas įjungtas rajoniniame kelyje, kurio nėra
Volvo Cars duomenų bazėje.
•
„Connected Safety“ kai kuriose rinkose
nesiūloma. Ji nedengia visų teritorijų: dėl
informacijos apie šiuo metu dengiamas
teritorijas paklauskite įgaliotojo atstovo.
•
Atskirais atvejais funkcija gali duoti
netinkamą įspėjimą apie slidų kelią.
•
Ši funkcija atskirais atvejais gali neaptikti kitų transporto priemonių su aktyvintu avariniu signalu arba visų slidaus
kelio atkarpų.
Susijusi informacija
•
•
Connected Safety (p. 273)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
* Parinktis / priedas. 275
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvas
Įrašyto maksimalaus greičio žyma
(SL14)
Greičio ribotuvą
galima prilyginti
atvirkštinei pastovaus greičio palaikymo sistemai: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau greičio ribotuvas jam neleidžia
atsitiktinai viršyti iš anksto nustatyto arba
maksimalaus nustatyto greičio.
Automobilio dabartinis greitis
Įrašytas maksimalus greitis
ĮSPĖJIMAS
•
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
: aktyvina greičio ribotuvą iš budėjimo
režimo ir grąžina įrašytą maksimalų greitį.
: padidina įrašytą maksimalų greitį.
: iš budėjimo režimo – aktyvina greičio ribotuvą ir įrašo esamą greitį.
: iš aktyvaus režimo – išjungia / perjungia greičio ribotuvą į budėjimo režimą.
: sumažina įrašytą didžiausią greitį.
14
276
Speed Limiter
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Greičio ribotuvo apribojimai (p. 279)
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 277)
•
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas (p. 277)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui sistemai (p. 307)
•
Automatinis greičio ribotuvas (p. 279)
Laikinas greičio ribotuvo išaktyvinimas
(p. 278)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir
aktyvinimas
Siekiant reguliuoti greitį, pirmiausia reikia
pasirinkti ir aktyvinti greičio ribotuvo funkciją
(SL15).
2. Jei pasirenkate greičio apribojimą, spaus(2), kad aktyvintukite vairo mygtuką
mėte funkciją.
> Ženklas baltos spalvos – greičio ribotuvas įjungtas ir esamas greitis įrašytas
kaip didžiausias greitis.
Greičio ribotuvo išaktyvinimas
Greičio ribotuvą (SL16) galima išaktyvinti ir
išjungti.
Susijusi informacija
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 276)
Greičio ribotuvo išaktyvinimas (p. 277)
Laikinas greičio ribotuvo išaktyvinimas
(p. 278)
1.
Greičio ribotuvo negalima aktyvinti tol, kol
neužvedamas variklis. Mažiausias greitis, kurį
galima įrašyti, yra 30 km/h (20 myl./val.).
1.
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3), kad nuslinktumėte iki greičio ribotuvo ženklo
(4).
> Ženklas pilkos spalvos – greičio ribotuvas veika budėjimo režimu.
15
16
Speed Limiter
Speed Limiter
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Ženklas ir indikatoriai tampa pilkos
spalvos – greičio ribotuvas nustatytas
budėjimo režimu ir vairuotojas gali viršyti nustatytą greičio ribą.
2. Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir greičio
ribotuvo indikatorius (4) išjungiami ir
dėl to panaikinamas įrašytasis maksimalus greitis.
}}
277
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Greičio ribotuvas (p. 276)
Laikinas greičio ribotuvo
išaktyvinimas
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 277)
Greičio ribotuvą (SL17) galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti veikti budėjimo režimu.
Laikinas greičio ribotuvo išaktyvinimas
(p. 278)
Laikinas išaktyvinimas akceleratoriaus
pedalu
Susijusi informacija
•
•
•
Greičio ribotuvą galima laikinai išaktyvinti ir jo
nepaisyti, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą
ir nenustatant greičio ribotuvo veikti budėjimo
režimu – pvz., norint staigiai pagreitėti susidarius nepalankiai situacijai.
Tokiu atveju reikia atlikti šiuos veiksmus:
1.
Iki galo nuspauskite akceleratoriaus
pedalą ir jį atleiskite, pasiekę norimą greitį,
kad greitėjimas būtų pertrauktas.
> Šiuo režimu greičio ribotuvas lieka aktyvintas ir vairuotojo ekrane rodomas
BALTAS ženklas.
2. Baigę laikinojo greitinimo procedūrą, visiškai atleiskite akceleratoriaus pedalą.
> Tada automobilis varikliu stabdomas
automatiškai, kad greitis neviršytų
įrašyto maksimalaus greičio.
Susijusi informacija
•
•
17
278
Speed Limiter
Greičio ribotuvas (p. 276)
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 277)
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas (p. 277)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvo apribojimai
(SL18)
Greičio ribotuvas
turi tam tikrų bendrų
apribojimų.
Važiuojant stačia nuokalne, greičio ribotuvo
(SL19) stabdymo jėgos gali nebepakakti ir dėl
to gali būti viršytas įrašytasis maksimalus greitis. Tokiu atveju vairuotojas perspėjamas pranešimu Viršyta greičio riba vairuotojo ekrane.
PASTABA
Jei greitis bus viršytas bent 3 km/h
(apie 2 myl./val.), pasirodys pranešimas
apie viršytą maksimalų greitį.
Automatinis greičio ribotuvas
Automatinio greičio ribotuvo (ASL20) funkcija
padeda vairuotojui prilyginti automobilio
maksimalų greitį kelio ženkluose pateikiamiems apribojimams.
Greičio ribotuvo funkciją (SL21) galima perjungti į automatinio greičio ribotuvo režimą
(ASL).
•
18
19
20
21
22
Greičio ribotuvas (p. 276)
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Automatinis greičio ribotuvas, parinkdamas
automobilio maksimalų greitį, naudoja kelio
ženklų informacinės sistemos* (RSI22) informaciją apie greičio apribojimus.
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Net jei vairuotojas aiškiai mato greičio apribojimo kelio ženklą, greičio informacija,
kurią Kelio ženklų informacijos* (RSI) funkcija teikia ASL, gali būti neteisinga. Tokiais
atvejais turi įsikišti pats vairuotojas ar vairuotoja ir pagreitėti arba pristabdyti iki tinkamo greičio.
}}
* Parinktis / priedas. 279
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Ar SL arba ASL aktyvus?
Ženklai vairuotojo ekrane rodo, kuri greičio
ribotuvo funkcija aktyvi:
Ženklas
SL
ASL
✓
✓
Ženklo
spalva
Reikšmė
Automatinio greičio ribotuvo
aktyvinimas arba išaktyvinimas
Žalsvai
gelsva
ASL aktyvi
Automatinį greičio ribotuvą (ASL23) galima
aktyvinti ir išaktyvinti kaip greičio ribotuvo
(SL24) papildinį.
Pilka
A
Oranžinė
✓
Ženklas po „70“: aktyvinta ASL.
A
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo režimas.
ASL ženklas
Ženklas (pateikiamas šalia įrašyto
greičio, „70“, spidometro centre) gali
būti rodomas trijų spalvų, kurių
reikšmė apibūdinta toliau:
23
24
280
ASL perjungta į budėjimo
režimą
„ASL“ laikinai veikia budėjimo režimu, pvz., dėl to, kad
neperskaitomas kelio ženklas.
Automatinio greičio ribotuvo
aktyvinimas
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Automatinio greičio ribotuvo aktyvinimas
arba išaktyvinimas (p. 280)
•
Automatinio greičio ribotuvo tolerancijos
keitimas (p. 281)
•
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 282)
•
•
Greičio ribotuvas (p. 276)
1.
> ŽALIAS mygtuko vaizdas – funkcija
aktyvi ir vairuotojo ekrane rodomas
ženklas spidometro centre.
.
2. Nuspauskite vairo mygtuką
> ASL aktyvinta su esamuoju automobilio
greičiu.
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
•
Jeigu aktyvinta automatinio greičio
ribotuvo funkcija, vairuotojo ekrane
pateikiama kelio ženklų informacija*informacija, net jeigu RSI25 neaktyvinta.
•
Norėdami pašalinti kelio ženklų informaciją iš vairuotojo ekrano, turite išaktyvinti išaktyvinti abu: ir automatinį
greičio ribotuvą, ir RSI.
•
Kai aktyvinta automatinio greičio ribotuvo funkcija, tačiau RSI deaktyvinta,
RSI neteikia jokių įspėjimų. RSI taip
pat turi būti aktyvinta norint gauti įspėjimus.
Susijusi informacija
Greičio ribotuvas (p. 276)
•
•
•
Automatinis greičio ribotuvas (p. 279)
•
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 282)
Automatinio greičio ribotuvo
tolerancijos keitimas
Galima nustatyti įvairius automatinio greičio
ribotuvo funkcijos (ASL26) leistino nuokrypio
lygius. Tolerancija reguliuojama tokiu pačiu
būdu kaip ir greičio nuostata greičio ribotuve.
Jei, pvz., automobilis užregistruoja 70 km/h
(43 myl./val.) greičio apribojimą, vairuotojas
gali nuspręsti leisti automobiliui palaikyti
75 km/h (47 myl./val.) greitį.
Automatinio greičio ribotuvo
išaktyvinimas
Norėdami išjungti automatinį greičio ribotuvą:
Palieskite mygtuką funkcijų rodinyje.
> PILKAS mygtuko vaizdas – ASL
išjungta ir vietoj jos suaktyvinta SL.
–
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
ĮSPĖJIMAS
Persijungus iš ASL į SL, automobilis nebeseka pažymėto greičio apribojimo – tik
didžiausią įrašytą greitį.
25
Kelio ženklų informacija – RSI
}}
* Parinktis / priedas. 281
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Spauskite ant vairo įrengtą mygtuką
(1) tol, kol spidometro centre (2)
70 km/val. (43 myl./val.) pasikeis į
75 km/val. (47 myl./val.).
> Po to automobilis ima naudoti pasirinktą 5 km/h (4 myl./val.) toleranciją,
kol visi pravažiuojami greičio apribojimo
ženklai bus 70 km/h (43 myl./val.).
–
Tolerancijos laikomasi, kol galiausiai pravažiuojamas kelio ženklas su mažesniu arba
didesniu greičio apribojimu. Tada automobilis
ima sekti jame nurodytą greitį ir tolerancija
panaikinama iš atminties.
PASTABA
Maksimali pasirenkama tolerancija yra
+/- 10 km/h (5 myl./val.).
Susijusi informacija
•
•
•
Automatinis greičio ribotuvas (p. 279)
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 282)
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Automatinio greičio ribotuvo
apribojimai
Pastovaus greičio palaikymo
sistema
Automatinis greičio ribojimas (ASL27) vyksta
remiantis greičio apribojimų informaciją iš
kelio ženklų informacijos funkcijos* (RSI28), o
ne pagal greičio ribojimo kelio ženklus,
kuriuos automobilis pravažiuoja.
Jei kelio ženklų informacija nepaaiškina ir
nepateikia informacijos apie greitį pagalbos
vairuotojui sistemai, automatinis greičio ribotuvas nusistato į budėjimo režimą ir persijungia į įprastą greičio ribotuvą. Tokiais atvejais
vairuotojas turi įsikišti ir sustabdyti iki tinkamo
greičio.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC29)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį, dėl
ko atsiranda galimybė labiau atsipalaidavus
važiuoti greitkeliais ir ilgais, tiesiais keliais,
kuriais eismas juda tolygiai.
Apžvalga
Automatinis greičio ribotuvas vėl bus suaktyvintas kai kelio ženklų informacija dar kartą
galės paaiškinti ir pateikti informaciją apie
greitį.
Susijusi informacija
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 276)
Automatinis greičio ribotuvas (p. 279)
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
: aktyvina pastovaus greičio palaikymo
sistemą iš budėjimo režimo ir grąžina
įrašytą greitį.
: padidina įrašytą greitį.
26
27
28
29
282
Automatic Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
: iš budėjimo režimo – aktyvina
pastovaus greičio palaikymo sistemą ir
įrašo dabartinį greitį.
ĮSPĖJIMAS
•
: iš aktyvaus režimo – išjungia / perjungia pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą.
: sumažina įrašytą greitį.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Įrašyto greičio žyma.
Automobilio dabartinis greitis.
Įrašytas greitis.
PASTABA
Jei automobiliuose yra prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (ACC30),
galima perjunginėti tarp pastovaus greičio
palaikymo ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemų.
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Stabdymas varikliu vietoj kojinio
stabdžio
Naudojantis pastovaus greičio palaikymo sistema, greitis reguliuojamas rečiau spaudžiant
stabdžių pedalą. Važiuojant nuokalnėje, kartais
gali būti pageidaujama pradėti judėti šiek tiek
greičiau ir apriboti pagreitį stabdant varikliu.
30
Tokiu atveju vairuotojas gali laikinai išjungti
pastovaus greičio palaikymo sistemos kojinio
stabdžio naudojimą.
Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
–
Paspauskite greičio pedalą iki maždaug
pusės ir atleiskite.
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungs automatinio stabdymo stabdžiu
pedalu funkciją ir naudos tik stabdymo
varikliu funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 284)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
išaktyvinimas (p. 285)
•
Budėjimo režimas pastovaus greičio palaikymo sistemai (p. 285)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui sistemai (p. 307)
•
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 293)
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas. 283
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos pasirinkimas ir
aktyvinimas
Norint reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti ir aktyvinti pastovaus greičio palaikymo
funkciją (CC31).
2. Jei pasirenkate pastovaus greičio palaikymo sistemą, spauskite vairo mygtuką
(2), kad aktyvintumėte funkciją.
> Ženklas baltos spalvos – pastovaus
greičio palaikymo sistema įjungta ir
esamas greitis įrašytas kaip didžiausias
greitis. Mažiausias greitis, kurį galima
įrašyti, yra 30 km/h (20 myl./val.).
Paskutinio įrašyto greičio pakartotinis
aktyvinimas pastovaus greičio
palaikymo sistemoje
–
Norint paleisti pastovaus greičio palaikymo
sistemą iš budėjimo režimo, automobilio greitis turi būti 30 km/h (20 myl./val.) arba didesnis.
1.
Paspauskite mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3), kad
nuslinktumėte iki pastovaus greičio palai(4).
kymo sistemos ženklo
> Ženklas pilkos spalvos – pastovaus
greičio palaikymo sistema veika budėjimo režimu.
31
284
Cruise Control
Jei pasirenkate pastovaus greičio palaikymo sistemą, spauskite vairo mygtuką
, kad aktyvintumėte funkciją.
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio
palaikymo sistemos žymų ir ženklų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilis tokiu atveju vėl ima sekti
paskutinį įrašytą greitį.
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 282)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
išaktyvinimas (p. 285)
•
Budėjimo režimas pastovaus greičio palaikymo sistemai (p. 285)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos išaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemą (CC32)
galima išaktyvinti ir išjungti.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 282)
•
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 293)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 284)
•
Budėjimo režimas pastovaus greičio palaikymo sistemai (p. 285)
Budėjimo režimas pastovaus
greičio palaikymo sistemai
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC33)
gali būti išaktyvinta ir nustatyta veikti budėjimo režimu. Tai galima padaryti įsikišus vairuotojui arba automatiškai.
Budėjimo režimas reiškia, kad ši funkcija pasirinkta vairuotojo ekrane, tačiau nėra aktyvinta.
Šiuo atveju, pastovaus greičio palaikymo sistema greičio nereguliuoja.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo
metu
Pastovaus greičio palaikymo sistema išaktyvinama ir nustatoma į budėjimo režimą, jeigu:
1.
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Ženklas ir indikatoriai tampa pilkos
spalvos – pastovaus greičio palaikymo
sistema nustatyta budėjimo režimu.
2. Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir pastovaus
greičio palaikymo sistemos indikatorius
(4) išjungiami ir dėl to panaikinamas
įrašytasis maksimalus greitis.
32
33
Cruise Control
Cruise Control
•
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
sankabos pedalas nuspaudžiamas ir laikomas ilgiau negu 1 minutę;
vairuotojas važiuoja didesniu, nei įrašytas į
atmintį, greičiu ilgiau kaip 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
}}
* Parinktis / priedas. 285
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Automatinis budėjimo režimas
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas tokiais atvejais:
•
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
pernelyg įkaista stabdžiai;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 282)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 284)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
išaktyvinimas (p. 285)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema*34
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC35) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali suteikti galimybę labiau atsipalaiduoti važiuojant ilgas keliones automagistralėmis ir ilgais tiesiais pagrindiniais keliais su
sklandžiais eismo srautais.
Kamera ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės.
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir
laiko intervalą iki priekyje esančios transporto
priemonės. Jei kamera ir radaras priešais auto34
35
286
mobilį aptinka lėtesnę transporto priemonę,
greitis automatiškai pagal nustatytą laiko
intervalą pritaikomas tai transporto priemonei.
Kai priekyje vėl nėra automobilių, grąžinamas
nustatytas greitis.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema reguliuoja greitį, automobilį greitindama
ir jį lėtindama. Stabdžiai gali skleisti žemą
garsą, kai yra naudojami greičiui koreguoti.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį. Tais atvejais, kai būtina staigiai stabdyti, vairuotojas turi stabdyti pats. Tai taikoma,
jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojanti transporto priemonė ima staigiai stabdyti.
Kadangi radaro veikimas ribotas, stabdžiai gali
įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema siekia palaikyti vairuotojo nustatytą
atstumą (laiko vienetais) iki toje pačioje eismo
juostoje priekyje važiuojančio automobilio. Jei
radaras priekyje neužfiksuoja jokios transporto
priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir įrašytą greitį. Taip nutinka ir
tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto
priemonės greitis didėja ir viršija įrašytą greitį.
SVARBU
Pagalbos vairuotojui sistemos komponentų
techninės priežiūros darbai privalo būti
atliekami tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* valdikliai ir rodymo režimas (p. 287)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 288)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 292)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
ženklai ir pranešimai* (p. 294)
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 305)
•
Laiko intervalo iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės nustatymas
(p. 308)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui sistemai (p. 307)
•
Automatinis stabdymas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 309)
•
Taikinio pakeitimas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 306)
•
Lenkimo pagalba (p. 311)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*36 valdikliai ir
rodymo režimas
Čia pateikiama santrauka, kaip prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC37)
valdoma naudojant kairiąją vairo klaviatūrą ir
kaip ši funkcija rodoma ekrane.
: iš budėjimo režimo – aktyvinama ir
įrašomas dabartinis greitis.
: iš aktyvaus režimo – išaktyvinama /
perjungiama į budėjimo režimą.
: aktyvina funkciją iš budėjimo režimo
ir grąžina įrašytą greitį.
: padidina įrašytą greitį.
: sumažina įrašytą greitį
36
37
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
}}
* Parinktis / priedas. 287
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Padidina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
Sumažina laiko intervalą iki priekyje esančių transporto priemonių
Sekamos transporto priemonės indikatorius: funkcija aptiko ir seka transporto priemonę atsilikdama iš anksto nustatytu laiko
intervalu.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 292)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*38
pasirinkimas ir aktyvinimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą (ACC39) pirma reikia pasirinkti ir po
to aktyvinti, kad ji galėtų kontroliuoti greitį ir
atstumą.
Laiko intervalo iki priekyje esančių transporto priemonių ženklas
Vairuotojo ekranas
Norint paleisti šią funkciją, turi būti atlikti šie
veiksmai:
Greičio rodmenys.
Įrašytas greitis
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos
diržą, turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi
būti transporto priemonė („tikslinė trans-
Priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis.
Dabartinis jūsų automobilio greitis.
38
288
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
porto priemonė“) arba dabartinis greitis
turi siekti bent 15 km/h (9 myl./val.).
•
1.
Automobiliams su mechanine pavarų
dėže. Greitis turi būti ne mažesnis nei
30 km/h (20 myl./val.).
Paspauskite ant vairo esantį mygtuką ◀ (2)
arba ▶ (3), kad nuslinktumėte iki prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos ženklo
(4).
> Ženklas pilkos spalvos – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
veika budėjimo režimu.
2. Jei pasirenkate greičio apribojimą, spaus(1), kad aktyvintukite vairo mygtuką
mėte funkciją.
> Ženklas baltos spalvos – greičio ribotuvas įjungtas ir esamas greitis įrašytas
kaip didžiausias greitis.
Paskutinio įrašyto greičio pakartotinis
aktyvinimas prisitaikančioje pastovaus
greičio palaikymo sistemoje
–
Jei pasirenkate prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą, spauskite vairo
, kad aktyvintumėte funkciją.
mygtuką
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio
palaikymo sistemos žymų ir ženklų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilis tokiu atveju vėl ima sekti
paskutinį įrašytą greitį.
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
Didesnis greitis yra įrašytasis pasirinktas greitis, o mažesnis greitis – priekyje važiuojančios
(tikslinės) transporto priemonės greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* išaktyvinimas (p. 290)
•
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 293)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 292)
Papildomi vairuotojo ekrano ženklai
ACC pritaiko laiko intervalą
priekyje judančiai transporto
priemonei tik tada, jei
atstumo ženklas rodo du
automobilius.
Tuo pat metu pažymimas
greičio intervalas.
39
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas. 289
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*40
išaktyvinimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą (ACC41) galima išaktyvinti ir išjungti.
2. Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos indikatorius (4) išjungiami ir dėl to
panaikinamas įrašytasis maksimalus
greitis.
•
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 293)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 292)
ĮSPĖJIMAS
1.
40
41
290
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Ženklas ir indikatoriai tampa pilkos
spalvos – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema nustatyta budėjimo
režimu. Jei laiko intervalo indikatorius ir
tikslinės transporto priemonės ženklas
yra aktyvūs, jie taip pat išjungiami.
•
Kai prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema veikia budėjimo
režimu, vairuotojas turi įsikišti ir sureguliuoti greitį ir atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės.
•
Jeigu prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema yra budėjimo
režimu ir automobilis pernelyg priartėja
prie priekyje važiuojančios transporto
priemonės, vairuotoją apie likusį mažą
atstumą vietoje jos gali perspėti įspėjimo apie atstumą funkcija*.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 288)
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Budėjimo režimas prisitaikančiai
pastovaus greičio palaikymo
sistemai*42
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC43) gali būti išaktyvinta ir nustatyta
į budėjimo režimą. Tai galima padaryti įsikišus
vairuotojui arba automatiškai.
Budėjimo režimas reiškia, kad ši funkcija pasirinkta vairuotojo ekrane, tačiau nėra aktyvinta.
Jame prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nereguliuoja greičio arba atstumo iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo
metu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išaktyvinama ir perjungiama į budėjimo
režimą, jeigu:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
ĮSPĖJIMAS
•
Kai prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema veikia budėjimo
režimu, vairuotojas turi įsikišti ir sureguliuoti greitį ir atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės.
•
Jeigu prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema yra budėjimo
režimu ir automobilis pernelyg priartėja
prie priekyje važiuojančios transporto
priemonės, vairuotoją apie likusį mažą
atstumą vietoje jos gali perspėti įspėjimo apie atstumą funkcija*.
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
Automatinis budėjimo režimas
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams su mechanine pavarų dėže.
Pastovaus greičio palaikymo sistema priklauso
nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo kontrolės ir
priešslydžio ESC44. Jeigu bet kuri iš šių kitų
sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema automatiškai išaktyvinama.
vairuotojas važiuoja didesniu, nei įrašytas į
atmintį, greičiu ilgiau kaip 1 minutę;
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
42
43
44
ĮSPĖJIMAS
Automatinio budėjimo režimo metu vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu ir pranešimu vairuotojo ekrane.
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
•
Tada vairuotojas privalo reguliuoti automobilio greitį, pagal poreikį įjungti
stabdžius ir palaikyti saugų atstumą iki
kitų transporto priemonių.
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas tokiais atvejais:
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
„ACC“ neapsisprendžia, ar priekyje yra
stovinti transporto priemonė, ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuko
į šoną, tad „ACC“ nebeturi ką sekti;
•
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams
su mechanine pavarų dėže;
•
•
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
vienas arba daugiau ratų netenka sukibimo;
}}
* Parinktis / priedas. 291
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
•
•
•
įjungiamas stovėjimo stabdys;
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*45 apribojimai
kamera ir radaras padengiami, pvz., smarkiai sningant ar lyjant (užblokuojamas
kameros objektyvas / radijo bangos).
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos (ACC46) veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
pernelyg įkaista stabdžiai;
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 288)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* išaktyvinimas (p. 290)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 292)
ĮSPĖJIMAS
•
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Tai nėra susidūrimo išvengimo sistema.
Jei sistema neaptinka priekyje esančios
transporto priemonės, vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo atitinkamai reaguoti.
•
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti
lygiu keliu. Funkcijai gali būti sunku palaikyti
tinkamą atstumą iki priekyje važiuojančio
automobilio, kai važiuojama stačia nuokalne.
Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir
pasiruošusiam stabdyti.
Funkcija nestabdo dėl pėsčiųjų ar
gyvūnų, o taip pat mažas transporto
priemonių, tokių kaip dviračiai ir motociklai. Ji taip pat nestabdo aptikusi
važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias žemas priekabas, transporto priemones ar objektus.
•
Nenaudokite šios funkcijos sudėtingose situacijose, pvz., miesto eisme,
sankryžose, ant slidžių paviršių, kai ant
kelio yra daug vandens ar patižusio
sniego, smarkiai lyjant ar sningant,
esant blogam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Nesinaudokite prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema automobiliu veždami sunkų
krovinį arba prie jo prijungę priekabą.
Kita informacija
Aktyvinus prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, važiavimo režimo Off
Road pasirinkti negalima.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
45
46
292
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
Įprastos pastovaus greičio
palaikymo sistemos perjungimas į
prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą*47 centriniame
ekrane
Vairuotojo ekrane pasirinkus įprastą pastovaus greičio palaikymo sistemą (CC48),
galima ją perjungti į prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą (ACC49) funkcijos
rodinyje centriniame ekrane.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
47
48
49
•
ŽALIAS mygtuko vaizdas – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
neaktyvi, o įprasta pastovaus greičio palaikymo sistema veikia budėjimo režimu.
•
PILKAS mygtuko vaizdas – įprasta pastovaus greičio palaikymo sistema neaktyvi, o
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema veikia budėjimo režimu.
Ženklas vairuotojo ekrane rodo, kuri pastovaus
greičio palaikymo sistema aktyvi:
Pastovaus greičio palaikymo
sistema (CC)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
A
A
A
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo režimas
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 282)
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas. 293
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos ženklai ir pranešimai*50
Vairuotojo ekrane gali būti pateikiama įvairių
ženklų ir pranešimų, susijusių su prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC51).
Tolesnėje iliustracijoje kelio ženklų informacijos* (RSI52) funkcija informuoja, kad didžiausias leistinas greitis yra 130 km/val.
(80 myl./val.).
Ankstesnėje iliustracijoje pavaizduota, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
nustatyta palaikyti 110 km/h (68 myl./val.)
greitį ir kad priekyje nėra transporto priemonės, kurią būtų galima sekti.
transporto priemonę, kuri važiuoja tokiu pačiu
greičiu.
Ankstesnėje iliustracijoje pavaizduota, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
nustatyta palaikyti 110 km/h (68 myl./val.)
greitį ir tuo pat metu seka priekyje esančią
50
51
52
294
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas yra BALTAS.
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Adaptive Cruise Contr.
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Nepasiekiama
Ženklas yra PILKAS.
Adaptive Cruise Contr.
Reikalinga tech. patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Ženklas yra PILKAS.
Priekinio stiklo jutiklis
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros ir radaro jutiklius.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
* Parinktis / priedas. 295
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist*53
Pilot Assist vairavimo pagalbos funkcija atsižvelgia į priekyje esančios transporto priemonės greitį ir eismo juostos žymas. Vairuotojas
gali nekreipti dėmesio į Pilot Assist vairavimo
rekomendacijas ir važiuoti kita kryptimi, pvz.,
norėdamas persirikiuoti į kitą eismo juostą
arba išvengti kliūties kelyje.
„Pilot Assist“ gali padėti vairuotojui palaikyti
automobilį tarp eismo juostos skiriamųjų
linijų (atlikdama judesius vairu) ir palaikyti vienodą greitį bei iš anksto pasirinktą atstumą iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Kaip veikia „Pilot Assist“
Funkcija „Pilot Assist“ pirmiausia skirta naudoti plentuose ir panašiuose pagrindiniuose
keliuose, kur didina vairavimo komfortą ir
mažina vairavimo įtampą.
Kameros ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės ir aptinka eismo
juostos skiriamąsias linijas.
Kameros ir radaro blokas
Atstumo skaityklės
Šoninių žymų skaityklės
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir
laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Pilot Assist, naudodamasi
kamera ir radaru, nuskaito atstumą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės ir kelyje
pažymėtas eismo juostos linijas. Nustatytąjį
laiko intervalą palaiko automatinio greičio
reguliavimo funkcija, o vairavimo pagalbos
funkcija padeda išlaikyti automobilį eismo
juostoje.
53
296
Jei Pilot Assist negali vienareikšmiškai įvertinti
eismo juostos, pvz., jei kamera ir radaras
nemato eismo juostos linijų, Pilot Assist laikinai išaktyvina vairavimo pagalbą, tačiau vėliau
vėl įsijungia, jei linijos tampa matomos (greičio
ir atstumo kontrolės funkcijos išlieka aktyvios).
Laikinai išjungiant šią funkciją juntama silpna
vairo vibracija, skirta įspėti vairuotoją apie
įvykusį pasikeitimą.
ĮSPĖJIMAS
„Pilot Assist“ vairavimo pagalba automatiškai deaktyvinama ir vėl ima veikti be išankstinio įspėjimo.
Apie dabartinę vairavimo
pagalbos būseną informuoja
vairo ženklo spalva:
• Jei vairas ŽALIAS, vadinasi,
vairavimo pagalba aktyvi.
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
• Jei vairas PILKAS (kaip nurodyta iliustracijoje), vadinasi, vairavimo pagalba išaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Pilot Assist funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį stabdydama. Stabdžiai gali
skleisti žemą garsą, kai yra naudojami greičiui
koreguoti.
Pilot Assist bando reguliuoti greitį tolygiai. Tais
atvejais, kai būtina staigiai stabdyti, vairuoto-
kad nurodytų „Pilot Assist“ sistemai
norimą važiavimo kryptį.
jas turi stabdyti pats. Tai taikoma, jei smarkiai
skiriasi greitis arba priekyje važiuojanti transporto priemonė ima staigiai stabdyti. Kadangi
kameros ir radaro veikimas ribotas, stabdžiai
gali įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
„Pilot Assist“ siekia laikyti automobilį
eismo juostos viduryje
„Pilot Assist“ siekia palaikyti vairuotojo nustatytą atstumą (laiko vienetais) iki toje pačioje
eismo juostoje priekyje važiuojančios transporto priemonės. Jei radaras priekyje neužfiksuoja jokios transporto priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir įrašytą
greitį. Taip nutinka ir tuomet, jei priekyje
važiuojančios transporto priemonės greitis
padidėja ir viršija įrašytą greitį.
•
SVARBU
Pagalbos vairuotojui sistemos komponentų
techninės priežiūros darbai privalo būti
atliekami tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Kelio vingiai ir išsišakojimai
„Pilot Assist“ sąveikauja su vairuotoju, kuris
neturėtų laukti „Pilot Assist“ įsikišimo ir būti
nuolat pasiruošęs vairuoti pats, ypač – posūkiuose.
•
Automobiliui artėjant prie išvažiavimo arba
išsišakojus eismo juostai, vairuotojas
turėtų pasukti link pageidaujamos juostos,
Kai „Pilot Assist“ padeda vairuoti, sistema siekia laikyti automobilį tarp eismo juostos linijų,
todėl rekomenduojama leisti automobiliui
pačiam rasti gerą padėtį, kad važiavimas būtų
kuo sklandesnis. Vairuotojas turi tikrinti, ar
automobilis tinkamai nustatytas eismo juostoje, ir prireikus pakoreguoti padėtį judesiais
vairu.
Jei „Pilot Assist“ tinkamai nenustato automobilio eismo juostoje, rekomenduojama
išjungti „Pilot Assist“ arba persijungti į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą*.
Rankos ant vairo
Kad „Pilot Assist“ veiktų, vairuotojo rankos turi
būti ant vairo.
Jei „Pilot Assist“ aptinka, kad
vairuotojas nelaiko vairo, po
pauzės jis simboliu bei tekstiniu pranešimu paraginamas
paimti vairą į rankas.
Jei ir po to ant vairo neaptinkama vairuotojo
rankų, raginimas aktyviai vairuoti automobilį
pakartojamas, papildant jį garsiniu įspėjimu.
}}
* Parinktis / priedas. 297
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jei dar po kelių sekundžių „Pilot Assist“ neaptinka vairuotojo rankų ant vairo, įspėjamasis
signalas intensyvėja ir vairavimo funkcija
galiausiai išaktyvinama. Tada „Pilot Assist“ reikia paleisti iš naujo, paspaudžiant vairo myg.
tuką
Susijusi informacija
•
•
•
•
298
Čia pateikiama santrauka, kaip „Pilot Assist“
valdoma naudojant kairiąją vairo klaviatūrą ir
kaip ši funkcija rodoma displėjuje.
Valdikliai
: „Pilot Assist“ aktyvinama iš budėjimo
režimo ir aktyvinamas įrašytas greitis bei
laiko intervalas.
: padidina įrašytą greitį.
: sumažina įrašytą greitį
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Padidina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
„Pilot Assist“* pasirinkimas ir aktyvinimas
(p. 299)
Sumažina laiko intervalą iki priekyje esančių transporto priemonių
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 302)
◀: „Pilot Assist“ perjungiama į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo funkciją.
„Pilot Assist“* valdikliai ir rodymas ekrane
(p. 298)
•
„Pilot Assist*“ ženklai ir pranešimai
(p. 304)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui sistemai (p. 307)
•
Laiko intervalo iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės nustatymas
(p. 308)
•
Taikinio pakeitimas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 306)
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 305)
•
Automatinis stabdymas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 309)
•
Lenkimo pagalba (p. 311)
54
„Pilot Assist“*54 valdikliai ir
rodymas ekrane
Funkcijos ženklas
Automobilio-taikinio ženklai
Laiko intervalo iki priekyje esančių transporto priemonių ženklas
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
▶: persijungiama iš prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* į „Pilot
Assist“.
Aktyvintos / išaktyvintos vairavimo pagalbos ženklas
: iš budėjimo režimo – „Pilot Assist“
aktyvinama ir įrašomas dabartinis greitis.
: iš aktyvaus režimo – „Pilot Assist“
išaktyvinama / perjungiama į budėjimo
režimą.
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairuotojo ekranas
„Pilot Assist“*55 pasirinkimas ir
aktyvinimas
Kad būtų galima valdyti greitį ir atstumą bei
naudotis vairavimo pagalba, pirmiausia reikia
pasirinkti ir po to aktyvinti „Pilot Assist“.
1.
Paspauskite mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3), kad
nuslinktumėte iki „Pilot Assist“
ženklo
(4).
> Ženklas pilkos spalvos – „Pilot Assist“
veika budėjimo režimu.
Įrašytas greitis
Priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis
„Pilot Assist“ paskutinio įrašyto
greičio pakartotinis aktyvinimas
Dabartinis jūsų automobilio greitis
Susijusi informacija
55
Automobiliams su mechanine pavarų
dėže. Greitis turi būti ne mažesnis nei
30 km/h (20 myl./val.).
2. Jei pasirenkate „Pilot Assist“, spauskite
vairo mygtuką
(2), kad aktyvintumėte
funkciją.
> Ženklas baltos spalvos – „Pilot Assist“
įjungtas ir esamas greitis įrašytas kaip
didžiausias greitis.
Greičio rodmenys.
•
•
Norint paleisti Pilot Assist, turi būti patenkintos šios sąlygos:
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos
diržą, turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi
būti transporto priemonė („tikslinė transporto priemonė“) arba dabartinis greitis
turi siekti bent 15 km/h (9 myl./val.).
Pilot Assist* (p. 296)
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
–
Jei pasirenkate „Pilot Assist“, spauskite
, kad aktyvintumėte
vairo mygtuką
funkciją.
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio
palaikymo sistemos žymų ir ženklų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilis tokiu atveju vėl ima sekti
paskutinį įrašytą greitį.
}}
* Parinktis / priedas. 299
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 302)
„Pilot Assist“*56 išaktyvinimas
„Pilot Assist“ galima išaktyvinti ir išjungti.
PASTABA
Atminkite, kad Pilot Assist veikia tik tada,
kai vairuotojas laiko vairą rankomis.
Papildomi vairuotojo ekrano ženklai
Kai atstumo ženklą sudaro
virš vairo ženklo rodoma
transporto priemonė (1), Pilot
Assist tik reguliuoja laiko
intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Vairavimo pagalba „Pilot Assist“ būna aktyvi
tik kai vairo ženklas (2) būna pakitęs iš PILKOS į ŽALIĄ.
Tuo pat metu pažymimas
greičio intervalas.
Didesnis greitis yra įrašytasis
pasirinktas greitis, o mažesnis greitis – priekyje važiuojančios (tikslinės) transporto
priemonės greitis.
1.
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Ženklas ir indikatoriai tampa pilkos
spalvos – „Pilot Assist“ nustatyta budėjimo režimu. Jei laiko intervalo indikatorius ir tikslinės transporto priemonės
ženklas yra aktyvūs, jie taip pat išjungiami.
2. Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir „Pilot
Assist“ indikatorius (4) išjungiami ir dėl
to panaikinamas įrašytasis maksimalus
greitis.
Susijusi informacija
•
•
300
Pilot Assist* (p. 296)
„Pilot Assist“* išaktyvinimas (p. 300)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
•
Kai „Pilot Assist“ veikia budėjimo
režimu, vairuotojas turi perimti kontrolę
ir vairuoti, reguliuodamas greitį ir
atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės.
•
Jei „Pilot Assist“ veikia budėjimo
režimu ir automobilis pernelyg priartėja
prie priekyje važiuojančios transporto
priemonės, vairuotoją apie per mažą
atstumą vietoje jos perspėja įspėjimo
apie atstumą* funkcija.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 288)
•
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 293)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 292)
•
Vairavimo pagalbos su „Pilot Assist“* laikinas išjungimas (p. 302)
56
57
58
„Pilot Assist“*57 budėjimo režimas
„Pilot Assist“ gali būti išaktyvinta ir nustatyta
veikti budėjimo režimu. Tai galima padaryti
įsikišus vairuotojui arba automatiškai.
Budėjimo režimas reiškia, kad ši funkcija pasirinkta vairuotojo ekrane, tačiau nėra aktyvinta.
Šiuo atveju „Pilot Assist“ nereguliuoja greičio
arba atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės ir neteikia vairavimo pagalbos.
Automatinis budėjimo režimas
„Pilot Assist“ yra priklausoma nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo kontrolės / priešslydžio
ESC58. Jei bet kuri iš šių kitų sistemų nustoja
veikti, „Pilot Assist“ automatiškai išaktyvinama.
ĮSPĖJIMAS
Automatinio budėjimo režimo metu vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu ir pranešimu vairuotojo ekrane.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo
metu
•
„Pilot Assist“ išaktyvinama ir nustatoma į
budėjimo režimą, jeigu:
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
posūkio signalas paliekamas įjungtas
ilgiau nei 1 minutę;
•
vairuotojas važiuoja didesniu, nei įrašytas į
atmintį, greičiu ilgiau kaip 1 minutę;
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams su mechanine pavarų dėže.
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Electronic Stability Control
Tada vairuotojas privalo reguliuoti automobilio greitį, pagal poreikį įjungti
stabdžius ir palaikyti saugų atstumą iki
kitų transporto priemonių.
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas tokiais atvejais:
•
•
•
•
•
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
pernelyg įkaista stabdžiai;
vairuotojas nelaiko rankų ant vairo;
įjungiamas stovėjimo stabdys;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
vienas arba daugiau ratų netenka sukibimo;
}}
* Parinktis / priedas. 301
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
•
kamera ir radaras padengiami, pvz., smarkiai sningant ar lyjant (užblokuojamas
kameros objektyvas / radijo bangos).
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
„Pilot Assist“ neapsisprendžia, ar priekyje
yra stovinti transporto priemonė, ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuka
į šoną, tad „Pilot Assist“ nebeturi ką sekti;
•
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams
su mechanine pavarų dėže;
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pilot Assist* (p. 296)
„Pilot Assist“* pasirinkimas ir aktyvinimas
(p. 299)
„Pilot Assist“* išaktyvinimas (p. 300)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 302)
Vairavimo pagalbos su „Pilot
Assist“*59 laikinas išjungimas
„Pilot Assist“ vairavimo pagalba gali būti laikinai išjungiama ir vėl įjungiama be išankstinio
įspėjimo.
Įjungus posūkio signalą, Pilot Assist vairavimo
pagalba laikinai išjungiama. Baigus naudotis
minėtais valdymo elementais, vairavimo
pagalba automatiškai vėl aktyvinama (jei vis
dar galima aptikti eismo juostas).
Susijusi informacija
•
•
302
Pilot Assist funkcijos veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
Pilot Assist funkcija – tai pagalbinė funkcija,
kuri gali padėti vairuotojui daugeliu atvejų.
Tačiau vairuotojas visada yra atsakingas už
saugaus atstumo iki aplink esančių objektų
palaikymą ir teisingą padėtį eismo juostoje.
Jeigu „Pilot Assist“ negali aiškiai atskirti eismo
juostos, pvz., jeigu kameros arba radaro blokas nemato eismo juostos skiriamųjų linijų,
„Pilot Assist“ laikinai išjungia vairavimo
pagalbą, tačiau greičio ir atstumo kontrolės
funkcijos išlieka aktyvios. Vairavimo pagalba
vėl įjungiama, kai eismo juosta vėl pasidaro
aiškiai nustatoma. Šiose situacijose silpna
vairo vibracija gali įspėti vairuotoją apie tai,
kad vairavimo pagalba yra laikinai išjungta.
•
•
59
60
„Pilot Assist“*60 apribojimai
Pilot Assist* (p. 296)
„Pilot Assist“* pasirinkimas ir aktyvinimas
(p. 299)
„Pilot Assist“* išaktyvinimas (p. 300)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 302)
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
aptikti kaip eismo juostų žymos ir gali
kilti pavojus, kad automobilis juos
užkabins. Vairuotojas privalo pasirūpinti, kad automobilis važiuotų tinkamu
atstumu nuo tokių kliūčių.
ĮSPĖJIMAS
Tam tikrais atvejais „Pilot Assist“ vairavimo
pagalbai gali kilti problemų tinkamai padėti
vairuotojui arba ji gali būti automatiškai
deaktyvinta. Tokiais atvejais „Pilot Assist“
naudoti nerekomenduojama. Tokių atvejų
pavyzdžiai:
•
eismo juostų žymės yra nusidėvėjusios,
jų nėra arba jos persipina.
•
neaiškiai atskirtos eismo juostos,
pavyzdžiui, kai eismo juostos išsiskiria
ar susijungia išvažiavimuose ar esant
kelioms ženklinimo grupėms.
•
•
•
•
ant ar šalia kelio yra kraštų ar kitų linijų,
kurie nepriskiriami eismo juostų ženklinimui, pvz., bordiūrų, sandūrų ar kelio
paviršiaus remonto, barjerų kraštų, kelkraščių kraštų ar ryškių šešėlių.
eismo juostoje yra keterų ar duobių;
prastos oro sąlygos, pvz., lyja, sninga,
tvyro rūkas, yra patižusio sniego, prastas matomumas dėl silpno ar foninio
apšvietimo, šlapia kelio danga ir t. t.
Aukšti bordiūrai, kelkraščių barjerai, laikinosios kliūtys (nukreipiamieji kūgiai,
apsauginiai barjerai ir pan.) neaptinkami. Tačiau jie gali būti neteisingai
Kamera ir radaro jutiklis negali aptikti
visų artėjančių objektų ir kliūčių eismo
aplinkoje, pvz., kelio duobių, pastatytų
kliūčių ar objektų, kurie iš dalies ar
visiškai blokuoja maršruto kelią.
•
„Pilot Assist“ sistema „nemato“ pėsčiųjų, gyvūnų ir pan.
•
Rekomenduojamų vairo sūkių jėga yra
ribota. Tai reiškia, kad ši sistema ne
visada padės vairuotojui vairuoti ir išlaikyti automobilį eismo juostoje.
•
Automobiliuose su „Sensus
Navigation“*, ši funkcija turi pasirinktį
naudotis informacija iš žemėlapio duomenų, kas gali veikti įvairiai.
•
„Pilot Assist“ išjungiama, jeigu vairo
stiprintuvas, esant nuo greičio priklausančiam vairo pasipriešinimui, veikia
sumažinta galia, pvz., kai aušta dėl perkaitimo.
eismo juosta yra siaura ar platėjanti.
Vairuotojas taip pat turėtų atkreipti dėmesį,
kad Pilot Assist turi šiuos apribojimus:
•
•
ĮSPĖJIMAS
„Pilot Assist“ galima naudoti tik jei pažymėtos aiškios eismo juostų linijos (abiejose
pusėse). Visais kitais atvejais padidėja sąlyčio su aplinkinėmis kliūtimis, kurių funkcija
neaptiks, pavojus.
ĮSPĖJIMAS
•
Tai nėra susidūrimo išvengimo sistema.
Jei sistema neaptinka priekyje esančios
transporto priemonės, vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo atitinkamai reaguoti.
•
Funkcija nestabdo dėl pėsčiųjų ar
gyvūnų, o taip pat mažas transporto
priemonių, tokių kaip dviračiai ir motociklai. Ji taip pat nestabdo aptikusi
važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias žemas priekabas, transporto priemones ar objektus.
•
Nenaudokite šios funkcijos sudėtingose situacijose, pvz., miesto eisme,
sankryžose, ant slidžių paviršių, kai ant
kelio yra daug vandens ar patižusio
sniego, smarkiai lyjant ar sningant,
esant blogam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Vairuotojas visada gali koreguoti arba reguliuoti įsikišimą į vairavimą, nustatytą Pilot
}}
* Parinktis / priedas. 303
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Assist, ir gali sukti vairą pageidaujama kryptimi.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad Pilot Assist funkcija skirta pirmiausia važiuoti lygiu keliu. Funkcijai gali būti
sunku palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje
važiuojančio automobilio, kai važiuojama stačia nuokalne. Tokiu atveju vairuotojui reikia
būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 296)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 268)
•
Važiavimo režimai* (p. 420)
„Pilot Assist*61“ ženklai ir
pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
„Pilot Assist“ susiję ženklai ir pranešimai.
Tolesnėje iliustracijoje kelio ženklų informacijos (RSI62) funkcija informuoja vairuotoją, kad
didžiausias leidžiamas greitis yra 130 km/val.
(80 myl./val.).
Nesinaudokite „Pilot Assist“ automobiliu veždami sunkų krovinį arba prie jo prijungę priekabą.
PASTABA
„Pilot Assist“ negalima aktyvinti, jei prie
automobilio elektros sistemos prijungta
priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
Kita informacija
Važiavimo režimo Off Road pasirinkti negalima, kai aktyvinta funkcija Pilot Assist.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
61
62
304
Ankstesnėje iliustracijoje parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir priekyje nėra transporto
priemonės, kurią būtų galima sekti.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi
nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
Road Sign Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Ankstesnėje iliustracijoje parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir tuo pat metu sekti priekyje esančią transporto priemonę, kuri
važiuoja tokiu pačiu greičiu.
Čia „Pilot Assist“ papildomai teikia vairavimo
pagalbą, kadangi aptiktos eismo juostas skiriančios linijos.
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui
sistemos kilus susidūrimo rizikai
Vairuotojui padedančios prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo* ir „Pilot Assist“* sistemos gali įspėti vairuotoją, jeigu atstumas iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės
staiga tampa per mažas.
Ankstesnėje iliustracijoje parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir tuo pat metu sekti priekyje esančią transporto priemonę, kuri
važiuoja tokiu pačiu greičiu.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi
nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
Įspėjimo apie susidūrimą garsas ir simbolis.
Ankstesnėje iliustracijoje parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir priekyje nėra transporto
priemonės, kurią būtų galima sekti.
„Pilot Assist“ padeda vairuoti, nes gali aptikti
eismo juostas skiriančias linijas.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 296)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 302)
Garsinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Įspėjamasis signalas kilus susidūrimo
pavojui
Kameros ir radaro atliekamas atstumo
matavimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir „Pilot Assist“ naudoja apie 40 % kojinio stabdžio pajėgumo. Jei automobilį reikia
stabdyti smarkiau, negu gali pagalbos vairuotojui funkcija, o pats vairuotojas nestabdo, tuo-
}}
* Parinktis / priedas. 305
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
met aktyvinama įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis garsinis signalas, atkreipiantys vairuotojo dėmesį į tai, kad būtina nedelsiant imtis
veiksmų.
ĮSPĖJIMAS
Pagalbos vairuotojui sistemos įspėja tik
apie tas transporto priemones, kurias
aptiko jų radaras, todėl įspėjimas gali būti
neduotas visai arba duotas su tam tikru
vėlavimu. Niekada nelaukite įspėjimo. Įjunkite stabdžius, kai to reikalauja situacija.
Taikinio pakeitimas su pagalbos
vairuotojui funkcija
Pagalbos vairuotojui funkcijos – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema* ir „Pilot
Assist“*, veikiančios kartu su automatine
transmisija, esant tam tikriems greičiams turi
taikinio pakeitimo funkciją.
Taikinio pakeitimas
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
Pilot Assist* (p. 296)
•
kai greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
pagalbos vairuotojui funkcijos neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra stovinti
transporto priemonė, ar kitas objektas,
pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
kai greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
priekyje važiavusi transporto priemonė
pasuko į šoną ir pagalbos vairuotojui funkcijos nebeturi ką sekti.
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai
nusuka į šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto
priemonių.
Kai pagalbos vairuotojui funkcijos seka kitą
transporto priemonę mažesniu negu 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir pakeičia sekamą transporto priemonę – pereina nuo judančios prie
stovinčios transporto priemonės, pagalbos vairuotojui funkcijos sumažins greitį dėl stovinčios transporto priemonės.
Susijusi informacija
•
•
•
306
Tokiu atveju, prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
Automatinis budėjimo režimas su taikinio
pakeitimu
Pagalbos vairuotojui funkcijos išjungiamos ir
nustatomos į budėjimo režimą:
Susijusi informacija
•
•
ĮSPĖJIMAS
Pagalbos vairuotojui funkcijoms sekant kitą
transporto priemonę didesniu nei
maždaug 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir
sekamas objektas pakeičiamas iš judančios
į stovinčią transporto priemonę, pagalbos
vairuotojui funkcijos ignoruos stovinčią
transporto priemonę ir pagreitės iki įrašyto
greičio.
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
Pilot Assist* (p. 296)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos
vairuotojui sistemai
–
Galima nustatyti įrašytą greitį greičio ribotuvui, įprastai pastovaus greičio palaikymo sistemai, prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai* ir „Pilot Assist“* funkcijoms.
Nustatytą greitį pakeisite spaudinėdami
(1) arba
(2), taip
vairo mygtukus
pat – juos paspausdami ir palaikydami.
•
•
•
Trumpi paspaudimai: kiekvienu
paspaudimu greitis keičiamas
+/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.) žingsneliais.
Paspauskite ir palaikykite: Kai greičio
indikatorius (3) pasieks pageidaujamą
greitį, mygtuką atleiskite.
Paskutiniu mygtuko paspaudimu nustatytas greitis įrašomas į atmintį.
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį
greičio pedalu prieš paspausdamas vairo mygtuką
(1), įrašytas greitis taps automobilio
greičiu paspaudus mygtuką, jei tik vairuotojo
koja mygtuko paspaudimo metu bus ant greičio pedalo.
: padidina įrašytąjį greitį.
: sumažina įrašytąjį greitį.
Įrašytas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Automatinė pavarų dėžė
Pagalbos vairuotojui funkcijos gali sekti kitą
transporto priemonę greičiu nuo 0 km/h iki
200 km/h (125 myl./val.).
Atminkite, kad mažiausias programuojamas
greitis yra 30 km/h (20 myl./val.). Nors ji gali
sekti kitą transporto priemonę iki 0 km/h,
negalima pasirinkti ir (arba) įrašyti mažesnio
kaip 30 km/h (20 myl./val.) greičio.
Mechaninė pavarų dėžė
Pagalbos vairuotojui funkcijos gali sekti kitą
transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h
(20 myl/val.) iki 200 km/h (125 myl./val.).
„Pilot Assist“ gali teikti vairavimo pagalbą nuo
30 km/h (20 myl./val.) iki 140 km/h
(87 myl./val.).
Mažiausias programuojamas greitis yra
30 km/h (20 myl./val.), o maksimalus –
200 km/h (125 myl./val.).
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Greičio ribotuvas (p. 276)
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 282)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
•
Pilot Assist* (p. 296)
„Pilot Assist“ gali teikti vairavimo pagalbą nuo
beveik nulinio greičio iki 140 km/h
(87 myl./val.).
* Parinktis / priedas. 307
VAIRUOTOJO PAGALBA
Laiko intervalo iki priekyje
važiuojančios transporto
priemonės nustatymas
Galima nustatyti laiko intervalą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės, kurį
palaikytų prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, „Pilot Assist“* ir įspėjimo apie
atstumą* funkcijos.
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Jis vairuotojo ekrane vaizduojamas 1–5 horizontaliomis
linijomis: kuo daugiau linijų,
tuo didesnis intervalas. Viena
linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio
priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.
PASTABA
Kai vairuotojo ekrane pasirodo ženklas su
automobiliu ir vairu, „Pilot Assist“ ima nustatytu laiko intervalu sekti priešais esančią
transporto priemonę.
Jei rodomas tik vairas, vadinasi, pagrįstu
atstumu priešais automobilį nėra kitos
transporto priemonės.
308
PASTABA
Jei ženklas vairuotojo ekrane rodo du automobilius, vadinasi, ACC seka priekyje esančią transporto priemonę iš anksto nustatytu laiko intervalu.
Jei rodomas tik vienas automobilis, vadinasi, pagrįstu atstumu priešais automobilį
nėra kitos transporto priemonės.
Laiko intervalo valdymas
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
Atstumo indikatorius
–
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2),
kad padidintumėte arba sumažintumėte
laiko intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad
laiko intervalas tam tikrose situacijose gali
žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų
važiuoti paskui priekyje esančią transporto
priemonę lygiai ir patogiai. Mažas greitis, jei
atstumai trumpi, automatinė greičio kontrolė
šiek tiek pailgina laiko intervalą.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
•
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra
nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas
atstumas metrais.
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kokius leidžia vietos eismo taisyklės.
•
Jeigu atrodo, kad aktyvintos pagalbos
vairuotojui funkcijos nereaguoja ir greičio nedidina, galbūt laiko intervalas iki
priekyje esančios transporto priemonės
jau yra trumpesnis nei nustatytasis.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kurie atitinka esamas kelių eismo sąlygas.
Vairuotojas turėtų suprasti, kad trumpi
laiko intervalai sutrumpina laiką, per
kurį reikia sureaguoti ir imtis veiksmų
susidarius netikėtai eismo situacijai.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
Pilot Assist* (p. 296)
Automatinis stabdymas su
pagalbos vairuotojui funkcija
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojui padedančios prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* ir „Pilot
Assist“* turi specialią stabdymo funkciją, kuri
veikia važiuojant lėtai ir stovint.
Stabdymo funkcija lėtai judant
spūstyje ir stovint
Pagalbos vairuotojui funkcijos įspėja tik
apie tas kliūtis, kurias aptiko jų radaras,
todėl įspėjimas gali būti neduotas visai arba
duotas su tam tikru vėlavimu.
•
Niekada nelaukite sistemos įspėjimo
arba įsikišimo. Junkite stabdžius, kai to
reikalauja situacija.
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo, važiavimas automatiškai pratęsiamas,
jeigu sustojimo trukmė neviršija
maždaug 3 sekundžių. Jei priekyje esanti
transporto priemonė per šį laiką nepajuda,
pagalbos vairuotojui funkcija nustatoma veikti
budėjimo režimu su automatiniu stabdymu.
Pagalbos vairuotojui funkcijos gali išlaikyti
automobilį nejudamą ilgiausiai 10 minučių.
Po to įsijungia stovėjimo stabdys ir funkcija
išjungiama.
Ši funkcija iš naujo aktyvinama vienu iš šių
būdų:
Prieš iš naujo aktyvinant pagalbos vairuotojui funkcijas, reikia atleisti stovėjimo stabdį.
–
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
PASTABA
.
Nuspauskite greičio pedalą.
> Funkcija atnaujina priešais esančios
transporto priemonės sekimą, jeigu ji
pradeda judėti pirmyn per
maždaug 6 sekundes.
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
}}
* Parinktis / priedas. 309
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Automatinio stabdymo nutraukimas
Kai kuriose situacijose, automatinis stabdymas
išjungiamas sustojus ir ši funkcija perjungiama
į budėjimo režimą. Tai reiškia, kad stabdžiai
atleidžiami ir automobilis gali pradėti riedėti,
todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats sustabdyti
automobilį, kad šis išliktų vietoje.
Taip gali nutikti tokiais atvejais:
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
Pilot Assist* (p. 296)
Stabdymo funkcijos (p. 404)
Važiavimo režimas vairuotojo
pagalbai
Vairuotojas gali pasirinkti skirtingus vairavimo
stilius ir nurodyti, kaip vairuotojo pagalba
turėtų palaikyti nustatytą laiko intervalą iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Pasirenkama važiavimo režimo valdymo elementu DRIVE MODE.
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
Nurodykite vieną iš šių parinkčių:
įjungiamas stovėjimo stabdys;
• Eco – vairuotojo pagalba fokusuojasi į
•
vairuotojas nustato funkciją veikti budėjimo režimu.
gerus degalų ekonomijos rodiklius, o tai
reiškia ilgesnį laiko intervalą iki priekyje
esančios transporto priemonės.
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį
P, N arba R;
• Comfort – vairuotojo pagalba stengiasi
kaip įmanoma sklandžiau laikytis nustatyto laiko intervalo iki priekyje esančios
transporto priemonės.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais įjungiamas stovėjimo stabdys, kad automobilis liktų stovėti.
• Dynamic* – vairuotojo pagalba atidžiau
seka nustatyto laiko intervalo iki priekyje
esančios transporto priemonės pokyčius,
todėl tam tikrais atvejais gali būti staigiau
greitėjama arba stabdoma.
Taip nutinka, jei funkcija laiko automobilį vietoje įjungusi pagrindinius stabdžius ir:
•
•
•
•
310
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima
saugos diržą;
ši funkcija būna laikiusi automobilį vietoje
ilgiau nei maždaug 10 minučių;
perkaista stabdžiai;
vairuotojas rankiniu būdu išjungia variklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Važiavimo režimai* (p. 420)
Laiko intervalo iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės nustatymas
(p. 308)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Lenkimo pagalba
ĮSPĖJIMAS
Lenkimo pagalba gali padėti vairuotojui lenkiant kitas transporto priemones. Šią funkciją
galima naudoti su prisitaikančia pastovaus
greičio palaikymo sistema* arba su „Pilot
Assist“*.
Kaip veikia lenkimo pagalba
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema arba „Pilot Assist“ seka kitą transporto priemonę ir vairuotojas parodo ketinimą
lenkti, įjungdamas posūkio signalą63, ši sistema padeda didindama greitį link priekyje
važiuojančios transporto priemonės, kol vairuotojo automobilis pasiekia lenkimo juostą.
Funkcija išlieka aktyvi, kol vairuotojas galiausiai nutolsta nuo aplenktos transporto priemonės.
Atminkite, kad ši funkcija gali būti aktyvinta
ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., įjungiamas posūkio signalas siekiant persirikiuoti
arba išvažiuoti į kitą kelią. Tokiu atveju
automobilis trumpam pagreitės.
63
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Funkcija tokiu atveju uždelsia greičio mažinimo operaciją, kad nereikėtų per anksti stabdyti, vairuotojui artėjant prie lėtesnės transporto priemonės.
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Lenkimo pagalbos naudojimas
Lenkimo pagalbą galima naudoti su prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema*
arba su „Pilot Assist“*. Yra eilė kriterijų, jeigu
norima pasinaudoti lenkimo pagalba.
Norint aktyvinti lenkimo pagalbą, turi būti
patenkintos šios sąlygos:
•
priešais turi būti transporto priemonė
(„tikslinė transporto priemonė“);
•
jūsų automobilio esamas greitis turi būti
bent 70 km/h (43 myl./val.);
•
įrašytas greitis turi būti pakankamai didelis, kad aplenkti būtų saugu.
Kaip įjungti lenkimo pagalbą:
–
Įjunkite posūkio signalą.
Įjunkite posūkio kairėn signalą, jei automobilio vairas įtaisytas kairėje, arba posūkio
dešinėn signalą, jei vairas dešinėje.
> Lenkimo pagalba įjungiama.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Lenkimo pagalbos naudojimas (p. 311)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
Pilot Assist* (p. 296)
Tai galioja tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu kairėje pusėje ir dešinįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu dešinėje pusėje.
}}
* Parinktis / priedas. 311
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Naudodamasis lenkimo pagalbine sistema,
vairuotojas turėtų atminti, kad automobilis
gali nepageidaujamai pagreitėti, jei sąlygos
staiga pasikeistų.
•
„Pilot Assist“* budėjimo režimas (p. 301)
Radaras
Radarą naudoja keletas vairuotojo pagalbos
sistemų ir jo paskirtis yra aptikti kitas transporto priemones.
Taigi, teikia vengti tam tikrų situacijų, pvz.:
•
jei automobilis artėja prie išvažiavimo ir
ketinama nusukti ta pačia kryptimi,
kuria paprastai lenkiama;
•
jei priekyje esanti transporto priemonė
sumažina greitį prieš vairuotojo automobiliui išvažiuojant į lenkimo eismo
juostą;
•
jei sulėtėja eismas lenkimo eismo juostoje;
•
jei automobiliu su vairu dešinėje pusėje
važiuojama šalyje, kur eismas vyksta
kairiąja kelio puse (arba atvirkščiai).
Šio tipo situacijų išvengiama laikinai nustačius
prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
arba „Pilot Assist“ į budėjimo režimą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
312
Lenkimo pagalba (p. 311)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
Pilot Assist* (p. 296)
Radaro vieta.
Radarą naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
•
Įspėjimas apie atstumą*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
Pilot Assist*
Eismo juostos laikymo pagalba
City Safety
Bet koks radaro modifikavimas neleistinas dėl to jo naudojimas gali tapti neteisėtu pagal
įstatymą.
Budėjimo režimas prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai* (p. 291)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
•
Rekomenduojama techninė priežiūra
kameros ir radaro blokui (p. 327)
•
Radaro tipo patvirtinimas (p. 314)
313
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro tipo patvirtinimas
Čia pateikiamas automobilio prisitaikančios
pastovaus greičio palaikymo sistemos radarų
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
blokų* (ACC64), „Pilot Assist“* ir BLIS*65 tipo
patvirtinimas.
Tipo patvirtinimas
✓
Botsvana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazilija
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
64
65
314
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Europos
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße
75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Jungtiniai
Arabų Emyratai
(UAE)
Gana
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
315
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
Tipo patvirtinimas
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonezija
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaika
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
✓
Malaizija
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokas
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
316
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACC
& PA
BLIS
✓
Ženklas
Tipo patvirtinimas
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Meksika
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldova
✓
✓
Nigerija
✓
Omech.
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
317
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
ACC
& PA
BLIS
✓
Serbija
И011 14
✓
✓
Singapūras
И011 17
DA 105753
✓
✓
318
Tipo patvirtinimas
✓
Rusija
Pietų Afrika
Ženklas
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Pietų Korėja
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taivanas
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
}}
319
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
Tipo patvirtinimas
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
ь
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
320
Vietnamas
✓
Zambija
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radijo ryšio įrangos tipo patvirtinimas
Rinka
Ženklas
Europos
Tipo patvirtinimas
„Volvo Cars“ deklaruoja, kad visa radijo įranga dera su direktyvos 2014/53/ES esminiais reikalavimais ir kitais aktualiais nuostatais.
R 204-750001
Japonija
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This
device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Išsamios informacijos apie tipo patvirtinimą
rasite support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Radaras (p. 312)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 286)
Pilot Assist* (p. 296)
BLIS* (p. 342)
* Parinktis / priedas. 321
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kamera
Susijusi informacija
Kamerą naudoja keletas vairuotojo pagalbos
sistemų ir jos paskirtis yra, pavyzdžiui, aptikti
eismo juostų linijas arba kelio ženklus.
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
Rekomenduojama techninė priežiūra
kameros ir radaro blokui (p. 327)
Kameros vieta.
Kamerą naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
322
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
Pilot Assist*
Eismo juostos laikymo pagalba*
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
City Safety
Driver Alert Control*
Kelio ženklų informacija*
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai *
Parkavimo pagalbos sistema*
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kameros ir radaro bloko
apribojimai
Kameros ir radaro bloko veikimas turi tam
tikrų apribojimų, kas, savo ruožtu, apriboja ir
šį bloką naudojančias funkcijas. Vairuotojas
turėtų žinoti šiuos veikimo apribojimų pavyzdžius:
Kamera ir radaras
Užstotas blokas
Kamera įrengta priekinio stiklo viršutinėje
dalyje iš vidinės pusės kartu su automobilio
radaru.
Nieko nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite
priekinio stiklo vidinėje ar išorinėje pusėje,
priešais arba aplink kameros ir radaro bloką,
nes tai gali trukdyti kamera ir radaru paremtų
funkcijų veikimui. Dėl to kai kurios funkcijos
gali blogiau veikti, būti visiškai išjungtos arba
neteisingai reaguoti.
Jei vairuotojo ekrane pasirodo šis
ženklas ir pranešimas „Priekinio
stiklo jutiklis Jutiklis užblokuotas,
žr. savininko vadovą“, tai reiškia,
kad kamera ir radaras priešais automobilį
negali aptikti kitų transporto priemonių, dviratininkų, pėsčiųjų bei stambesnių gyvūnų, o
automobilio funkcijos, kurių veikimas grindžiamas kamera ir radaru, gali sutrikti.
Pažymėta sritis privalo būti reguliariai valoma ir joje
negali būti lipdukų, pašalinių objektų, tamsinimo plėvelės ir pan.
Šioje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl
rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami
veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą ir radarą yra užterštas
arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo srities priešais kamerą ir radarą esančius nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas ir smarkus lietus arba sniegas užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei stipriai lyja ar sninga.
}}
323
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Priežastis
Veiksmai
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro
signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros bei radaro yra
nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros ar radaro dangtelio viduje. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Intensyvi priešpriešinė šviesa
Nieko nedaryti. Palankesnėmis apšvietimo sąlygomis kamera automatiškai nustatoma iš naujo.
Aukšta temperatūra
Esant labai aukštai temperatūrai, kamera ir
radaras gali būti laikinai išjungiami
maždaug 15 minučių po variklio užvedimo, siekiant apsaugoti jų elektroniką. Kamera ir radaras įjungiami automatiškai kai temperatūra
pakankamai nukrenta.
visai neveiks pagalbos vairuotojui funkcijos,
kurios naudoja radarą:
•
Apgadintas priekinis stiklas
PASTABA
Nepašalinus šios problemos, gali sumažėti
vairuotojo pagalbos sistemų, naudojančių
kamerą ir radarą, efektyvumas. Dėl to kai
kurios funkcijos gali blogiau veikti, būti
visiškai išjungtos arba neteisingai reaguoti.
Žemiau išvardintieji dalykai taip pat galioja
norint nerizikuoti, kad netinkamai veiks arba
66
324
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu priekiniame stikle atsiradęs įbrėžimas, įskilimas ar akmens pažeidimas
patenka į kurį nors iš „langų“ kameros ir
radaro blokui ir apima apie 0,5 x 3,0 mm
(0,02 x 0,12 col.) arba didesnį plotą, reikia
kreiptis į autoservisą66, kad būtų galima
pakeisti priekinį stiklą.
•
„Volvo“ nerekomenduoja taisyti įskilimų,
įbrėžimų ar akmenų pažeidimų plote priešais kameros ir radaro bloką – vietoje to
reikėtų pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą susisiekite su
autoservisu66 kad pasitikrintumėte, ar
buvo užsakytas tinkamas priekinis stiklas
ir jis bus įdėtas.
•
Pakeitus priekinį stiklą reikia uždėti to
paties tipo priekinio stiklo valytuvus arba
„Volvo“ patvirtintus valytuvus.
•
Keičiant priekinį stiklą, autoservise66
būtina iš naujo sukalibruoti kameros ir
radaro bloką, siekiant užtikrinti, kad automobilyje veiktų visos kamera ir radaru
paremtos sistemos.
Radaras
Transporto priemonės greitis
Radaro bloko gebėjimas aptikti priešais esančią transporto priemonę smarkiai sumažėja,
jeigu priešais važiuojančios transporto priemonės greitis labai skiriasi nuo jūsų automobilio
greičio.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Ribotas veikimo laukas
Radaro veikimo laukas ribotas. Kai kuriais
atvejais kita transporto priemonė neaptinkama
visai arba aptinkama vėliau nei tikėtina.
priekyje važiuojančių transporto priemonių) aptinka per vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės,
kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali
būti neaptiktos.
Posūkiuose radaras gali aptikti ne tą transporto priemonę arba pamesti iš regos
lauko nustatytą transporto priemonę.
Žemos priekabos
pvz., kai smarkiai sninga ar lyja, tvyro tirštas
rūkas, per stiprią dulkių audrą ar šlapdribą.
Tokiomis sąlygomis nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali būti žymiai apribotas
arba laikinai išjungtas.
Intensyvios priešinga kryptimi artėjančio automobilio šviesos, stiprūs atspindžiai nuo
važiuojamosios dalies, sniegas ar ledas ant
kelio paviršiaus, purvas ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali žymiai pabloginti
kameros veikimą, kai ji naudojama stebėti
važiuojamąją dalį, siekiant aptikti pėsčiuosius,
dviratininkus, stambius gyvūnus arba kitas
transporto priemones.
Žema priekaba radaro šešėlyje
Ribotas veikimo laukas
Kartais radaras nedideliu atstumu nutolusias transporto priemones (pvz., transporto priemonę tarp jūsų automobilio ir
Radarui gali būti keblu aptikti ir žemą priekabą
arba ji gali būti neaptikta išvis, tad vairuotojas
turėtų būti ypač atsargus važiuodamas paskui
žemas priekabas, kai aktyvinta prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema* arba
„Pilot Assist“*.
Kamera
Pablogėjęs matomumas
Kamerų veikimas turi apribojimų, panašių į
žmogaus akies, t.y., jos gali blogiau „matyti“,
}}
* Parinktis / priedas. 325
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Riboto matomumo sektoriai
Sugedusi kamera
Jei kameros sektorius juodas
ir pateikiamas šis ženklas,
vadinasi, kamera neveikia.
Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti
prastesnė.
Galinė statymo kamera
Toliau pateikiama pavyzdinė
iliustracija.
ĮSPĖJIMAS
Kai rodomas šis simbolis,
atkreipkite papildomą
dėmesį, kai važiuojate
atbuline eiga, jei prie automobilio prijungta priekaba
(su elektros jungtimi), dviračių laikiklis ar pan.
Šis simbolis rodo, kad važiuojant atbuline
eiga statymo pagalbos jutikliai yra išjungti
ir įspėja apie visas kliūtis.
Kameros apžvalgos laukuose yra riboto matomumo
sektorių.
Statymo pagalbos kamerų 360° vaizde* kliūtys ir (arba) objektai gali „pradingti“ tarpuose
tarp atskirų kamerų.
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Automobilio kairioji kamera sugedo.
ĮSPĖJIMAS
Atkreipkite dėmesį: net jei atrodo, kad nesimato santykinai mažos vaizdo dalies, iš tikrųjų ta dalis gali būti pakankamai didelė.
Tokiu atveju galite nepastebėti kliūties, kol
galiausiai automobilis bus per arti.
Juodas kameros sektorius rodomas ir toliau
nurodytais atvejais, tačiau tokiu atveju nepateikiamas sugedusios kameros ženklas:
•
•
•
atidarytos durelės;
atidarytas bagažinės dangtis;
užlenktas šoninis veidrodėlis.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl
vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis.
326
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kamera (p. 322)
Radaras (p. 312)
Rekomenduojama techninė priežiūra
kameros ir radaro blokui (p. 327)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 377)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rekomenduojama techninė
priežiūra kameros ir radaro blokui
Susijusi informacija
•
•
•
Kad kamera ir radaras veiktų tinkamai, priešais juos neturi būti nešvarumų, ledo ar
sniego. Šią sritį reikia reguliariai nuplauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
•
PASTABA
Kamera (p. 322)
Radaras (p. 312)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 377)
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego
gali pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, sistema gali veikti ribotai arba neveikti
išvis.
Galinių radarų vietos. Pasirūpinkite, kad nurodytas
paviršius būtų švarus (automobilio kairėje ir dešinėje
pusėse).
Statymo jutiklių vietos.
•
Siekiant užtikrinti geriausią įmanomą veikimą, sritys prieš jutiklius visada turi būti
švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite
drungnu vandeniu su automobilių šampūnu – stenkitės jų nesubraižyti.
SVARBU
Pagalbos vairuotojui sistemos komponentų
techninės priežiūros darbai privalo būti
atliekami tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Parinktis / priedas. 327
VAIRUOTOJO PAGALBA
City Safety™
Safety“67
„City
sistema gali šviesomis, garsiniais signalais ir stabdžių pulsaciją įspėti vairuotoją apie staiga pasirodžiusius pėsčiuosius, dviratininkus, stambesnius gyvūnus ir
transporto priemones.
Funkcija vairuotojui padeda automatiškai
sustabdydama automobilį, jei artėja pavojus
susidurti ir vairuotojas laiku nereaguoja
(nestabdo ir (arba) nesuka vairo).
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki
priekyje esančios transporto priemonės lieka
minimalus atstumas.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
City Safety įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl
ji gali padėti ne visais atvejais.
City Safety reikia įjungti kuo vėliau, kad būtų
išvengta nereikalingo trukdymo. Automatinis
stabdymas vyksta tik po įspėjimo apie susidūrimą arba kartu su juo.
Radaro vieta.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi „City
Safety“ tik tada, kai automobilis atsiduria
beveik avarinėje situacijoje.
„City Safety“ gali padėti išvengti susidūrimo
arba sumažinti susidūrimo greitį.
„City Safety“ – tai pagalba, padedanti vairuotojui išvengti susidūrimo su pėsčiuoju, stambiu
gyvūnu, dviratininku ar transporto priemone.
„City Safety“ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui išvengti susidūrimo važiuojant vilkstine,
kai, pvz., dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio
stokos galima padaryti avariją.
67
328
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
„City Safety“ antrinės funkcijos (p. 329)
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 331)
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
(p. 332)
•
„City Safety“ stabdo reaguodama į priešais atvažiuojančias transporto priemones
(p. 336)
•
Automatinis stabdymas, kai „City Safety“
funkcija nemato išvengimo manevro galimybių (p. 336)
•
•
•
City Safety skersiniame eisme (p. 334)
„City Safety“ apribojimai (p. 337)
Pranešimai esant City Safety (p. 340)
„City Safety“ antrinės funkcijos
Safety“68
„City
funkcija, sumažindama automobilio greitį automatinio stabdymo funkcija,
gali padėti vairuotojui išvengti susidūrimo su
priekyje esančia transporto priemone, dviratininku, pėsčiuoju arba stambesniu gyvūnu.
Jei greičio skirtumas bus didesnis nei toliau
nurodyti greičiai, „City Safety“ automatinio
stabdymo funkcija negalės išvengti susidūrimo, tačiau padės sušvelninti jo pasekmes.
Pėstieji
Pėsčiojo atveju „City Safety“ gali sumažinti
greitį iki 45 km/h (28 myl./val.).
Stambūs gyvūnai
Kilus pavojui atsitrenkti į stambų gyvūną, „City
Safety“ gali sumažinti automobilio greitį iki
15 km/h (9 myl./val.).
Stabdymo dėl stambių gyvūnų funkcija pirmiausia skirta siekiant sumažinti smūgio jėgą
važiuojant didesniu greičiu ir efektyviausiai veikia, kai greitis viršija 70 km/h (43 myl./val.),
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
„City Safety“ antrinės funkcijos
Transporto priemonės
Iki smūgio į priekyje esančią transporto priemonę „City Safety“ gali sumažinti greitį iki
60 km/h (37 myl./val.).
Dviratininkai
Iki smūgio į priekyje esantį dviratininką „City
Safety“ gali sumažinti greitį iki 50 km/h
(30 myl./val.).
68
tačiau mažiau efektyvi važiuojant mažesniu
greičiu.
Funkcijų apžvalga.
Garsinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Įspėjamasis signalas kilus susidūrimo
pavojui
Kameros ir radaro atliekamas atstumo
matavimas
„City Safety“ veikia trimis pakopomis tokia
tvarka:
1.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2. Stabdžių pagalba
3. Automatinis stabdys
}}
329
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Toliau aiškinama, kas nutinka trijų procedūrų
metu:
1 – Įspėjimas apie susidūrimą
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį susidūrimą.
„City Safety“ gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stovinčias ir ta pačia kryptimi priekyje judančias transporto priemones. Be to,
„City Safety“ gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stambius gyvūnus, skersai kertančius kelią priešais automobilį.
Kilus rizikai susidurti su pėsčiuoju, stambesniu
gyvūnu, dviratininku arba transporto priemone
ar priemonėmis, vairuotojo dėmesį mėginama
atkreipti vaizdiniais, garsiniais ir stabdžių pulsavimo įspėjimais. Stabdžių pulsavimo įspėjimo nebūna važiuojant mažesniu greičiu, vairuotojui staigiai stabdant ar greitėjant. Stabdžių impulso dažnis skiriasi pagal automobilio
greitį.
2 – Stabdymo pagalba
Jei susidūrimo pavojus vis dar didėja po įspėjimo apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Stabdymo pagalba sustiprina vairuotojo stabdymą, kai sistema nutaria, kad stabdymo
nepakanka susidūrimui išvengti.
3 – Automatinis stabdys
Automatinio stabdžio funkcija aktyvinama
paskutinė.
330
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas, aktyvinama automatinio stabdymo funkcija (nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas
stabdo, ar ne). Tada stabdoma ribota stabdymo jėga, tuo siekiant sumažinti susidūrimo
greitį arba jei tokio stabdymo pakanka susidūrimui išvengti.
Saugos diržo įtempiklis gali būti aktyvinamas
ryšium su automatinio stabdymo funkcijos
suveikimu.
Atskirais atvejais automatinio stabdžio veikimas gali prasidėti švelniu stabdymu ir po to
laipsniškai sustiprėti iki maksimalaus stabdymo.
„City Safety“ išvengus susidūrimo su stacionariu objektu, automobilis lieka stovėti laukdamas vairuotojo veiksmo. Jei automobilis stabdomas dėl priekyje esančios lėtesnės transporto priemonės, greitis sumažėja iki jos greičio.
PASTABA
Jei automobilyje sumontuota mechaninė
pavarų dėžė, variklis išsijungia, kai automatinio stabdžio funkcija sustabdo automobilį, nebent vairuotojas prieš tai nuspaudžia
sankabos pedalą.
Vairuotojas gali bet kada pertraukti stabdymą,
paspausdamas iki galo akceleratoriaus pedalą.
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Aktyvinus City Safety funkciją ir šiai įjungus
stabdžius, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi (buvo
aktyvinta).
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas neturėtų naudoti „City Safety“
vairavimo stiliui pakeisti: vairuotojas neturėtų manyti, kad „City Safety“ visada
sustabdys.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 328)
City Safety skersiniame eisme (p. 334)
„City Safety“ stabdo reaguodama į priešais atvažiuojančias transporto priemones
(p. 336)
„City Safety“ apribojimai (p. 337)
Saugos diržo įtempiklis (p. 47)
VAIRUOTOJO PAGALBA
City Safety įspėjimo atstumo
nustatymas
atveju sumažės bendrasis įspėjimų skaičius ir
„City Safety“ įspės vėliau.
„City Safety“69 būna nuolat aktyvinta, tačiau
vairuotojas turi galimybę parinkti įspėjimo
atstumą šiai funkcijai.
Taigi, Vėlai įspėjimo atstumas turi būti naudojamas tik išskirtiniais atvejais, vairuojant dinamiškai.
ĮSPĖJIMAS
•
Jokia automatinė sistema negali garantuoti šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis sąlygomis. Todėl niekada
nebandykite „City Safety“ važiuodami į
žmones, gyvūnus arba transporto priemones: taip galite padaryti didelės
žalos, ką nors rimtai sužeisti ir sukelti
pavojų gyvybei.
•
„City Safety“ įspėja vairuotoją kilus
susidūrimo pavojui, tačiau ji negali
pagreitinti vairuotojo reakcijos.
•
Net jei parenkamas įspėjimo atstumas
Anksti, tam tikrais atvejais įspėjimai
gali būti pateikiami per vėlai, pvz., jei
yra didelis greičio skirtumas arba jei
priekyje esanti transporto priemonė
ima staigiai stabdyti.
•
Nustačius įspėjimo atstumą Anksti,
įspėjimai teikiami anksčiau. Tai gali
reikšti, kad įspėjimai gali būti teikiami
dažniau nei parinkus įspėjimo atstumą
Normalus, tačiau jis yra rekomenduojamas, kadangi taip „City Safety“ gali
veikti efektyviau.
PASTABA
Funkcijos „City Safety“ deaktyvinti negalima. Ji aktyvinama automatiškai, užvedus
variklį ar įjungus elektros režimą, ir lieka
veikti iki jo (jos) išjungimo.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą ir
apibrėžia, kada duodamas vaizdinis, garsinis ir
stabdžių pulsavimo įspėjimai.
Kaip pasirinkti įspėjimo atstumą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe.
2. Srityje City Safety įspėjimas pasirinkite
Vėlai, Normalus arba Anksti, jei norite
nustatyti pageidaujamą įspėjimo atstumą.
Jei nuostata Anksti įspėja per dažnai ir tam
tikrais atvejais gali erzinti, pasirinkite įspėjimo
atstumą Normalus arba Vėlai.
Jei įspėjimai duodami per dažnai ir ima trukdyti, įspėjimo atstumą galima sumažinti. Tokiu
69
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
}}
331
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
PASTABA
„Rear Collision Warning*" įspėjimas su
avariniu signalu deaktyvinamas, jei nustatomas žemiausias funkcijos „City Safety"
įspėjimo apie susidūrimą atstumo lygis
„Vėlai"/>
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 328)
„City Safety“ apribojimai (p. 337)
Rear Collision Warning* (p. 341)
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
Safety“70
„City
gali padėti vairuotojui aptikti
transporto priemones, dviratininkus, stambius gyvūnus ir pėsčiuosius.
Transporto priemonės
„City Safety“ aptinka daugumą transporto
priemonių, kurios stovi arba juda ta pačia kryptimi, kaip ir vairuotojo automobilis. Ši funkcija
gali aptikti ir iš priekio artėjančias transporto
priemones, o tam tikrais atvejais ir skersinį
eismą.
Kad „City Safety“ galėtų aptikti transporto
priemonę tamsoje, jos priekiniai ir galiniai
žibintai turi veikti ir ji turi būti aiškiai apšviesta.
Geram sistemos veikimui reikia, kad dviratininką aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma aiškesnę informaciją apie kūno ir dviračio kontūrus, o tam reikia gebėti identifikuoti
dviratį, dviratininko galvą, rankas, pečius,
kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis bei įprastą
žmogaus judėjimo schemą.
Jei nesimato tam tikrų didelių dviratininko
kūno arba dviračio dalių, funkcijos kamera dviratininko neaptiks.
Kad sistema galėtų aptikti dviratininką, jis turi
būti suaugęs ir važiuoti suaugusiesiems skirtu
dviračiu.
Dviratininkai
Pavyzdžiai to, ką „City Safety “ supranta kaip dviratininką – su aiškiais kūno ir dviračio kontūrais.
70
332
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
Pėstieji
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali
neaptikti visų dviratininkų, pvz., ji nepastebi:
•
•
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali
neaptikti visų pėsčiųjų, pvz., ji nepastebi:
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais arba žemesnių nei 80 cm (32 in.)
ūgio pėsčiųjų;
•
pėsčiųjų, jei prastas pėsčiųjų foninis
kontrastas. Tokiu atveju, įspėjimai ir
stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali
nebūti;
Pavyzdžiai to, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius
su aiškiais kūno kontūrais.
•
stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.
Geram sistemos veikimui reikia, kad pėsčiąjį
aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma aiškesnę informaciją apie kūno kontūrus, o tam būtina gebėti identifikuoti galvą,
rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno
dalis bei įprastą žmogaus judėjimo schemą.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo
(pagal greitį) palaikymą.
iš dalies uždengtų dviratininkų;
dviratininkų, jei prastas jų foninis kontrastas. Tokiu atveju įspėjimai ir stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali
nebūti;
•
kūno kontūrus slepiančius drabužius
dėvinčių dviratininkų;
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo
(pagal greitį) palaikymą.
Kad būtų galima aptikti pėsčiąjį, jis turi išsiskirti iš fono, pavyzdžiui, drabužiais, arba jį turi
išryškinti pats fonas ir oro sąlygos. Jei kontrastas prastas, pėsčiasis gali būti aptiktas vėlai
arba iš viso nepastebėtas, o tai reiškia, kad
įspėjama ir stabdoma bus per vėlai arba tai iš
viso nebus daroma.
„City Safety“ gali papildomai aptikti pėsčiuosius tamsoje, jei juos apšviečia automobilio
priekiniai žibintai.
}}
333
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Stambūs gyvūnai
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali
neaptikti visų stambių gyvūnų, pvz., ji
nepastebi:
•
•
greitai bėgančių arba judančių stambių
gyvūnų;
•
stambių gyvūnų, jei prastas jų foninis
kontrastas. Tokiu atveju įspėjimai ir
stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali
nebūti;
•
smulkių gyvūnų, pvz., šunų arba kačių.
Susijusi informacija
Jei funkcijos kamera „nematys“ tam tikrų
gyvūno kūno dalių, sistema gyvūno neaptiks.
•
•
71
334
iš dalies uždengtų stambių gyvūnų;
Kad ši sistema gerai veiktų, reikia, kad stambų
gyvūną (pvz., briedį ar arklį) aptinkanti funkcija
gautų maksimaliai aiškią informaciją apie kūno
kontūrus, ir tam ji turi galėti identifikuoti
gyvūną tiesiogiai iš šono ir kartu pagal įprastą
to gyvūno judėjimo modelį.
„City Safety“ gali papildomai aptikti stambius
gyvūnus tamsoje, jei juos apšviečia automobilio priekiniai žibintai.
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
„City Safety“71 gali padėti vairuotojui sukant ir
kertant kito iš priekio artėjančio automobilio
judėjimo trajektoriją sankryžoje.
stambesnių gyvūnų iš priekio arba iš
užpakalio;
•
Pavyzdžiai to, ką „City Safety“ supranta kaip stambius gyvūnus: stovinčius arba lėtai einančius ir su aiškiais kūno kontūrais.
City Safety skersiniame eisme
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo
(pagal greitį) palaikymą.
City Safety™ (p. 328)
„City Safety“ apribojimai (p. 337)
Sektorius, kuriame „City Safety“ gali
aptikti artėjančias skersai važiavimo krypčiai judančias transporto priemones.
Kad „City Safety“ aptiktų susidūrimo trajektorija atvažiuojančią transporto priemonę, pastaroji turi pirmiausia patekti į sektorių, kuriame
„City Safety“ gali išanalizuoti situaciją.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Taip pat turi būti patenkinti šie kriterijai:
•
jūsų automobilis turi važiuoti ne mažesniu
nei 4 km/h (3 myl./val.) greičiu;
•
jūsų automobilis turi sukti kairėn, kai eismas juda dešiniąja kelio puse, arba dešinėn, kai eismas juda kairiąja kelio puse;
•
turi būti įjungti atvažiuojančios transporto
priemonės priekiniai žibintai.
„City Safety“ apribojimai skersinio
eismo atžvilgiu
Atskirais atvejais „City Safety“ gali kilti problemų padėti vairuotojui spręsti susidūrimo
pavojaus problemas, susijusias su atvažiuojančiu skersiniu eismu.
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
•
Susijusi informacija
•
•
PASTABA
City Safety™ (p. 328)
City Safety skersiniame eisme (p. 334)
„City Safety“ apribojimai (p. 337)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
„City Safety“ apribojimai (p. 337)
Pavyzdžiai:
•
stabilumo kontrolės sistema ESC įsikiša,
jei kelias slidus;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė
aptinkama per vėlai;
•
jei atvažiuojančią transporto priemonę kas
nors užstoja;
•
jei išjungti atvažiuojančios transporto priemonės priekiniai žibintai;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė
važiuoja neprognozuojamai, pvz., vėliau
staigiai persirikiuoja.
335
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis stabdymas, kai „City
Safety“ funkcija nemato išvengimo
manevro galimybių
„City Safety“ neįjungia automatinio stabdymo
funkcijos, kol vairuotojas dar turi galimybę
išvengti susidūrimo sukdamas vairą.
„City Safety“ stabdo reaguodama į
priešais atvažiuojančias transporto
priemones
„City Safety“72 gali padėti vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį anksčiau, jei
neįmanoma išvengti susidūrimo tik pasukant į
šoną.
„City Safety“ padeda vairuotojui nuolat stebėdama galimus „išsigelbėjimo maršrutus“ automobilio šonuose, kuriais būtų galima pasinaudoti, jei priekyje būtų per vėlai aptikta lėtai
judanti arba stovinti transporto priemonė.
Vis dėlto, jei „City Safety“ nustato, kad išvengiamieji manevrai neįmanomi dėl intensyvaus
eismo gretimose eismo juostose, funkcija gali
padėti vairuotojui anksčiau pradėdama automatiškai stabdyti.
„City Safety“ gali padėti vairuotojui pasinaudoti avarinio stabdymo funkcija priešais atvažiuojančiai transporto priemonei esant jūsų
automobilio eismo juostoje.
Jei iš priekio atvažiuojanti transporto priemonė
įvažiuoja į jūsų eismo juostą ir susidūrimo
išvengti negalima, „City Safety“ gali sumažinti
automobilio greitį, sumažindama smūgio stiprumą.
Jūsų automobilis (1) „nemato“ galimybių išvengti
priekyje esančios transporto priemonės (2), todėl gali
automatiškai stabdyti anksčiau.
Jūsų automobilis
Lėtai važiuojanti / stovinti transporto priemonė
72
336
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Susijusi informacija
•
•
City Safety™ (p. 328)
„City Safety“ apribojimai (p. 337)
Jūsų automobilis
Iš priekio atvažiuojančios transporto priemonės
VAIRUOTOJO PAGALBA
Norint, kad ši funkcija veiktų, reikia įvykdyti
šiuos kriterijus:
•
jūsų automobilis turi važiuoti ne didesniu
kaip 4 km/h (3 myl./val.) greičiu;
•
•
kelio atkarpa turi būti tiesi;
•
jūsų automobilis savo eismo juostoje turi
važiuoti tiesiai;
•
iš priekio atvažiuojanti transporto priemonė turi būti jūsų eismo juostoje;
•
turi būti įjungti atvažiuojančios transporto
priemonės priekiniai žibintai
•
ši funkcija skirta tik „priešpriešiniams“
susidūrimams;
•
ši funkcija gali aptikti tik keturrates transporto priemones;
jūsų automobilio eismo juostoje turi būti
aiškiai pažymėtos eismo juostas skiriančios linijos;
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai ir automatinis stabdymas dėl gresiančio susidūrimo su iš priekio artėjančia
transporto priemone visada atliekami labai
vėlai.
Susijusi informacija
•
•
73
City Safety™ (p. 328)
„City Safety“ apribojimai (p. 337)
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
„City Safety“ apribojimai
Safety73
Funkcijos City
veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
Aplinka
Žemi objektai
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai,
pvz., vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio
arba tokie už variklio dangtį aukštesni priedai,
kaip papildomi žibintai ir priekinės apsauginės
grotelės.
Slydimas
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl „City Safety“ funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose
situacijose stabdžių antiblokavimo sistema ir
stabilumo kontrolės sistema ESC74 turi užtikrinti didžiausią įmanomą stabdymo jėgą ir
išlaikyti stabilumą.
Priešpriešinės šviesos
Priekiniame stikle pateikiamas vaizdinis įspėjimas gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai
šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi
akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas nežiūri
tiesiai į priekį.
Šiluma
Jei, pvz., dėl intensyvios saulės šviesos automobilio salone pakyla aukšta temperatūra,
vaizdinis įspėjamasis signalas priekiniame
stikle gali būti laikinai išjungiamas.
Kameros ir radaro veikimo laukas
Kameros veikimo laukas ribotas, todėl atskirais atvejais ji gali neaptikti pėsčiųjų, stambių
gyvūnų, dviratininkų ar transporto priemonių
arba jie gali būti aptinkami vėliau nei tikimasi.
Nešvarios transporto priemonės gali būti
aptinkamos vėliau už kitas, o jei tamsu, motociklai gali būti aptinkami pavėluotai arba iš viso
likti nepastebėti.
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas teksto pranešimas informuoja, kad kamera ir radaras
užblokuoti, „City Safety“ gali nepavykti priešais automobilį aptikti pėsčiųjų, stambių
gyvūnų, dviratininkų, transporto priemonių ar
kelio ženklinimo. Tai reiškia, kad „City Safety“
veikimas gali būti apribotas.
Vis dėlto klaidos pranešimas nerodomas visais
atvejais, kai blokuojami priekinio stiklo jutikliai.
Vairuotojas turi pasirūpinti, kad priekinio stiklo
sritis priešais kamerą ir radarą būtų švari.
SVARBU
Pagalbos vairuotojui sistemos komponentų
techninės priežiūros darbai privalo būti
atliekami tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
337
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Vairuotojo įsikišimas
Atbulinė eiga
Važiuojant atbuline eiga, City Safety™ laikinai
išjungiama.
Mažas greitis
Funkcija „City Safety“ neaktyvinama važiuojant labai lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.) greičiu).
Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio automobilio artėjate labai lėtai, pvz., statydami automobilį.
Aktyvus vairuotojas
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl „City Safety“ nesuveikia arba atideda įspėjimą / įsikišimą, jei vairuotojas aiškiai
pats vairuoja ir greitėja, net jei susidūrimas yra
neišvengiamas.
Taigi, aktyvus ir sąmoningas vairavimo elgesys
gali atidėti įspėjimą apie susidūrimą ir įsikišimą. Tuo siekiama sumažinti nereikalingų
įspėjimų skaičių.
74
338
Electronic Stability Control
Kita informacija
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
•
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam
tikrų eismo sąlygų arba išorinių veiksnių kamera ir radaro prietaisas negali
tinkamai aptikti priekyje esančių pėsčiųjų, stambių gyvūnų, dviratininkų ar
transporto priemonių.
•
Kad būtų galima aptikti transporto priemones naktį, turi aiškiai šviesti jų priekiniai žibintai ir galinių žibintų blokiniai.
•
Kameros ir radaro veikimo diapazonas
aptinkant pėsčiuosius ir dviratininkus
yra ribotas. Sistema gali efektyviai
teikti įspėjimus ir stabdyti automobilį,
jei santykinis greitis nesiekia 50 km/h
(30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai judančių transporto priemonių aptikimo,
įspėjimų teikimo ir stabdymo funkcijos
veikia, kai transporto priemonės greitis
nesiekia 70 km/h (43 myl./val.). Greičio sumažinimas pastebėjus stambius
gyvūnus nesiekia 15 km/h (9 myl./val.),
jį galima pasiekti transporto priemonei
viršijant 70 km/h (43 myl./val.) greitį.
Įspėjimai ir stabdymo intervencija dėl
stambių gyvūnų būna mažiau efektyvi,
kai mažesnis greitis.
Pagalbos vairuotojui funkcijos įspėja tik
apie tas kliūtis, kurias aptiko jų radaras,
todėl įspėjimas gali būti neduotas visai arba
duotas su tam tikru vėlavimu.
•
Niekada nelaukite sistemos įspėjimo
arba įsikišimo. Junkite stabdžius, kai to
reikalauja situacija.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
Dėl tamsos arba prasto matomumo
įspėjimai apie stovinčias ar lėtai judančias transporto priemones ir stambius
gyvūnus gali būti išjungiami.
ĮSPĖJIMAS
•
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus
80 km/h (50 myl./val.).
•
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite
nieko priekinio stiklo išorėje ar viduje,
priešais kamerą ir radaro prietaisą ar
aplink juos, nes kitaip gali sutrikti su
kamera susijusios funkcijos.
•
Aplink kameros jutiklį esantys objektai,
sniegas, ledas ar nešvarumai gali apriboti jo veikimą, visiškai jį deaktyvinti
arba dėl to jis gali netinkamai reaguoti.
„City Safety“ automatinio stabdymo
funkcija gali padėti išvengti susidūrimo
arba sumažinti susidūrimo greitį,
tačiau, siekiant užtikrinti maksimalų
stabdymo efektyvumą, vairuotojas turi
pats spausti pedalą net ir tuo atveju,
kai automobilis stabdo automatiškai.
•
Toks įspėjimas aktyvinamas tik esant
dideliam susidūrimo pavojui, todėl niekada neturite laukti įspėjimo apie susidūrimą.
•
Įspėjimas ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami transporto priemonės greičiui viršijus 80 km/h (50 myl./val.).
•
„City Safety“ neįjungia jokių automatinio stabdymo funkcijų esant staigiam
pagreitėjimui.
meniu Nuostatos, vadinasi, automobilyje šios
funkcijos nėra.
Paieškos kelias centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje:
•
Nuostatos
My Car
IntelliSafe
Susijusi informacija
•
•
City Safety™ (p. 328)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Rinkų apribojimai
„City Safety“ kai kuriose šalyse nesiūloma. Jei
„City Safety“ nepasirodo centrinio ekrano
339
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant City Safety
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
City Safety susiję pranešimai. Čia pateikiami
keli pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
City Safety
Kai City Safety stabdo arba stabdė automatiškai, vairuotojo ekrane gali imti šviesti keletas su
rodomu tekstiniu pranešimu susijusių ženklų.
Automatinis įsikišimas
City Safety
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn.
Patikra
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
340
City Safety™ (p. 328)
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rear Collision Warning*75
ĮSPĖJIMAS
Warning“76
Funkcija „Rear Collision
(RCW)
gali padėti vairuotojui išvengti iš paskos artėjančios transporto priemonės smūgio.
Ši funkcija dažnu posūkiu žibintų mirksėjimu
gali įspėti paskui važiuojančių transporto priemonių vairuotojus apie gresiantį susidūrimą.
Jei greičiui nesiekiant 30 km/h (20 myl./val.)
ši funkcija aptinka pavojų, kad kokia nors
transporto priemonė atsitrenks į automobilio
galinę dalį, saugos diržų įtempikliai gali įtempti
priekinius saugos diržus. Įvykus susidūrimui,
aktyvinama ir „Whiplash Protection System“.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Prieš pat smūgį į galinę dalį, ši funkcija gali
aktyvinti ir pagrindinius stabdžius, kad sumažintų automobilio pagreitėjimą smūgio metu.
Tačiau pagrindiniai stabdžiai aktyvinami tik
jeigu automobilis stovi. Stabdžiai nedelsiant
išjungiami, jei paspaudžiamas greičio pedalas.
Ši funkcija automatiškai aktyvinama kaskart
užvedus variklį.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
„Rear Collision Warning“*77
apribojimai
Tam tikrais atvejais Rear Collision Warning
(RCW) funkcijai gali būti sunku padėti vairuotojui kilus susidūrimo rizikai.
Taip gali būti, pavyzdžiui, šiais atvejais:
•
jei iš paskos artėjanti transporto priemonė
aptinkama per vėlai;
•
jei iš paskos artėjanti transporto priemonė
persirikiuoja į kitą eismo juostą paskutiniu
momentu;
•
jei prie automobilio elektros sistemos prijungiama priekaba, dviračių laikiklis ar
pan., funkcija automatiškai išaktyvinama.
PASTABA
Tam tikrose šalys RCW neįspėja posūkių
žibintais dėl vietos eismo reglamentų.
Tokiais atvejais, ši funkcijos dalis išjungiama.
Susijusi informacija
•
•
•
75
76
77
Įspėjimas apie galimą atsitrenkimą į transporto priemonės galą
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Įspėjimas apie galimą atsitrenkimą į transporto priemonės galą.
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
„Rear Collision Warning“* apribojimai
(p. 341)
Whiplash Protection System (p. 43)
}}
* Parinktis / priedas. 341
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
PASTABA
„Rear Collision Warning*" įspėjimas su
avariniu signalu deaktyvinamas, jei nustatomas žemiausias funkcijos „City Safety"
įspėjimo apie susidūrimą atstumo lygis
„Vėlai"/>
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
BLIS*
Funkcija BLIS78 yra skirta padėti vairuotojui
pastebėti transporto priemones, esančias
įstrižai atgal nuo automobilio (jo šone) ir
gerinti orientaciją intensyviame eisme arba
keliuose su keliomis eismo juostomis ta pačia
kryptimi.
PASTABA
BLIS veikimo principas
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Sritis riboto matomumo zonoje
Greitai artėjančių transporto priemonių sritis.
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
Susijusi informacija
•
•
•
78
342
Rear Collision Warning* (p. 341)
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 331)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
BLIS lemputės vieta.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje
esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto priemones.
•
jūsų automobilį lenkia kitos transporto
priemonės;
•
prie jūsų automobilio greitai artėja kita
transporto priemonė.
BLIS sistemai 1 zonoje arba greito priartėjimo
2 zonoje aptikus transporto priemonę, ima
nuolat šviesti indikatoriaus lemputė atitinkamos pusės šoniniame veidrodėlyje. Jei vairuotojas įjungia posūkio signalą toje pačioje
pusėje, kurioje pateiktas įspėjimas, indikatorius ima mirksėti intensyvesne šviesa.
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
BLIS būna aktyvi, kai vairuotojas važiuoja
greičiau kaip 10 km/val. (6 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Jeigu lenkiančios transporto priemonės
važiuoja daugiau kaip 15 km/h (9 myl/val.)
greičiau už vairuotojo transporto priemonę,
BLIS nereaguos.
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę. Jeigu automobilį apsupa transporto
priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega
abiejose pusėse.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
•
•
79
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
BLIS aktyvinimas arba išaktyvinimas
(p. 343)
BLIS aktyvinimas arba
išaktyvinimas
BLIS79 funkciją galima aktyvinti arba išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Jei BLIS aktyvinama užvedant variklį, šią funkciją patvirtina vienas šoninių veidrodėlių indikatoriaus lempučių mirksnis.
Jei BLIS buvo išaktyvinta išjungiant variklį, ji
išliks neaktyvi kitą kartą užvedus variklį ir
nešvies indikatoriaus lemputės.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 342)
„BLIS“ apribojimai (p. 344)
„BLIS“ apribojimai (p. 344)
Pranešimai esant BLIS (p. 345)
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas. 343
VAIRUOTOJO PAGALBA
„BLIS“ apribojimai
ĮSPĖJIMAS
Funkcijos BLIS80 veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
•
•
„BLIS“ neveikia staigiuose posūkiuose.
„BLIS“ neveikia automobiliu važiuojant
atbuline eiga.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
Pasirūpinkite, kad nurodytas paviršius būtų švarus
(automobilio kairėje ir dešinėje pusėse)81.
•
•
BLIS* (p. 342)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
Apribojimų pavyzdžiai:
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali
apriboti jų veikimą ir išaktyvinti perspėjimus.
•
Funkcija BLIS automatiškai išaktyvinama,
jei prie automobilio elektros sistemos prijungiama priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
•
Kad BLIS gerai veiktų, ant automobilio vilkimo kablio neturi būti pritvirtinto dviračių
laikiklio, bagažo rėmo ar pan.
80
81
344
Blind Spot Information
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant BLIS
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
BLIS82 susiję pranešimai. Čia pateikiami keli
pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Reikalinga tech. patikra
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLIS ir CTA B sistemos išaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
A
B
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Cross Traffic Alert*
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešipaspaudžiant
niosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
•
82
BLIS* (p. 342)
Cross Traffic Alert* (p. 346)
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas. 345
VAIRUOTOJO PAGALBA
Cross Traffic Alert*83
BLIS84
Cross Traffic Alert (CTA) – tai
papildanti pagalba vairuotojui, skirta padėti vairuotojui aptikti skersinį eismą už automobilio, kai
važiuojama atbuline eiga.
Automatinio stabdžio antrinė funkcija gali
padėti vairuotojui sustabdyti automobilį kilus
pavojui susidurti su nepastebėta transporto
priemone.
aptikti ir mažesnius eismo dalyvius, pvz., dviratininkus ir pėsčiuosius.
CTA būna aktyvi tik automobiliui riedant atgal
arba įjungus atbulinės eigos pavarą.
Jei CTA aptinka, kad kažkas artėja iš šono, tai
rodo:
•
garso signalas – jis girdimas kairiajame
arba dešiniajame garsiakalbyje pagal
kryptį, kuria artėja objektas;
•
šviečianti piktograma Parkavimo pagalba
grafiniame vaizde ekrane.
•
piktograma statymo pagalbos funkcijos
kameros viršutiniame rodinyje.
Vietų, kuriose CTA gali padėti vairuotojui aptikti kliūtis važiuojant atbuline eiga, pavyzdžiai.
CTA papildo BLIS, įspėdama apie skersai jūsų
atbulinei važiavimo krypčiai judančius automobilius, pvz., kai atbuline eiga išvažiuojate iš
stovėjimo vietos.
CTA pagrindinė paskirtis – aptikti transporto
priemones. Palankiomis sąlygomis ji gali
83
84
346
Šviečianti CTA piktograma ekrano Parkavimo
pagalba grafike.
Jei vairuotojas nepastebi įspėjimo iš CTA ir
susidūrimas tampa neišvengiamas, automatinio stabdymo funkcija imasi stabdyti automobilį ir po to vairuotojo ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas, kodėl automobilis buvo
stabdomas.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
„Cross Traffic Alert“* aktyvinimas arba
išaktyvinimas (p. 347)
„Cross Traffic Alert“* apribojimai (p. 347)
Pranešimai dėl Cross Traffic Alert*
(p. 349)
BLIS* (p. 342)
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 372)
„Cross Traffic Alert“*85
aktyvinimas arba išaktyvinimas
Vairuotojas gali pasirinkti išjungti įspėjimą
funkcijoje Cross Traffic Alert (CTA) – tačiau
antrinės automatinio stabdymo funkcijos
išjungti negalima ir ji išliks aktyvi.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – įspėjamasis
signalas ir funkcijos indikacija ekrane išaktyvinamos.
Ši funkcija automatiškai aktyvinama kaskart
užvedant variklį.
„Cross Traffic Alert“*86 apribojimai
Cross Traffic Alert (CTA) funkcijos su automatiniu stabdymu veikimas tam tikrose situacijose gali būti ribotas. Įsikišimas stabdymu yra
aktyvus, kai greičiai nesiekia 15 km/h.
ĮSPĖJIMAS
Automatinio stabdymo antrinė funkcija
gali aptikti tik judančias transporto priemones ir atitinkamai stabdyti: ji nepastebi
nejudančių kliūčių, pvz., dviratininko ar pėsčiojo.
CTA turi tam tikrų apribojimų – pvz., CTA jutikliai negali „matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus
automobilius ar kliūtis.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
aptikimo laukas gali būti ribojamas ir artėjančios transporto priemonės gali būti aptiktos tik
kai būna itin arti:
Susijusi informacija
•
•
85
86
Perspėjimas apie skersinį eismą, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
Skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
Cross Traffic Alert* (p. 346)
„Cross Traffic Alert“* apribojimai (p. 347)
}}
* Parinktis / priedas. 347
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Vis dėlto, automobiliui lėtai judant atbuline
eiga, kampas su blokuojančia transporto priemone / objektu kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai mažėja.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai
• Automatinio stabdymo antrinė funkcija
aptinka tik judančias transporto priemones
ir nestabdo prieš stacionarius objektus,
pvz., dviratininkus ar pėsčiuosius.
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali
apriboti jų veikimą ir išaktyvinti perspėjimus.
•
CTA automatiškai išaktyvinama, jei prie
automobilio elektros sistemos prijungiama
priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
•
Kad CTA gerai veiktų, ant automobilio vilkimo kablio neturi būti pritvirtinto dviračių
laikiklio, bagažo rėmo ar pan.
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti
visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti
(„matyti“).
348
Susijusi informacija
•
•
Cross Traffic Alert* (p. 346)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai dėl Cross Traffic
Alert*87
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
Cross Traffic Alert (CTA) susiję pranešimai.
Čia pateikiama keletas pavyzdžių.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Reikalinga tech. patikra
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLISB ir CTA sistemos išaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
A
B
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Blind Spot Information System
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
•
•
87
Cross Traffic Alert* (p. 346)
BLIS* (p. 342)
„Cross Traffic Alert“* apribojimai (p. 347)
skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
* Parinktis / priedas. 349
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija*
(RSI88)
Kelio ženklų informacijos funkcija
padeda vairuotojui stebėti su greičiu susijusius kelio ženklus ir tam tikrus draudžiamuosius ženklus.
PASTABA
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos funkcija* galima tik kartu su „Sensus
Navigation“*.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Perskaitomų ženklų pavyzdžiai89
RSI funkcija gali suteikti informacijos, pvz.,
apie esamą greitį, apie tai, kad prasideda arba
baigiasi automagistralė, kada draudžiama
lenkti arba apie vienpusį eismą.
Jei automobilis pravažiuoja pro greičio ribojimo ženklą, šis parodomas vairuotojo ekrane.
88
89
350
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Kelio ženklų informacijos* aktyvinimas ar
išaktyvinimas (p. 351)
•
Kelio ženklų informacijos* ekrano režimas
(p. 351)
•
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“* (p. 354)
•
Kelio ženklų informacijos* įspėjimas apie
greičio apribojimą ir greičio matuoklį
(p. 354)
•
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 356)
Road Sign Information
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacijos*
aktyvinimas ar išaktyvinimas
PASTABA
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI90) yra
neprivaloma – vairuotojas gali pasirinkti, kada
ją aktyvinti arba išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Kelio ženklų informacija automatiškai aktyvinamas kaskart užvedant variklį.
•
Aktyvinus automatinio greičio ribotuvo
funkciją, vairuotojo ekrane pateikiama
informacija apie kelio ženklus, net jei
kelio ženklų informacijos funkcija nėra
aktyvinta.
•
Norėdami pašalinti kelio ženklų informaciją iš vairuotojo ekrano, turite išaktyvinti abu: ir automatinį greičio ribotuvą ir kelio ženklų informaciją.
•
Kai aktyvinta automatinio greičio ribotuvo funkcija, tačiau kelio ženklų informacija išaktyvinta, iš kelio ženklų informacijos neduodama jokių įspėjimų.
Kelio ženklų informaciją privalo būti
aktyvinta ir norint gauti įspėjimus.
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI91)
rodo kelio ženklus įvairiais būdais, atsižvelgiant į ženklą ir situaciją.
Aptikto greičio informacijos pavyzdys92.
Susijusi informacija
•
•
•
90
91
92
Kelio ženklų informacijos* ekrano
režimas
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Automatinis greičio ribotuvas (p. 279)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 356)
RSI: Road Sign Information.
Road Sign Information
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
Kai ši funkcija aptinka greitį ribojantį kelio
ženklą, vairuotojo ekrane šis ženklas pateikiamas kaip simbolis kartu su spalvine indikacija
spidometre.
Jei automobilyje yra funkcija Sensus
Navigation*, iš žemėlapio duomenų gaunama
ir su greičiu susijusi informacija: vairuotojo
ekrane gali būti rodoma ar keičiama informacija apie greičio apribojimus, nepravažiavus su
greičiu susijusio kelio ženklo.
}}
* Parinktis / priedas. 351
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Be greičio apribojimo ženklų
gali būti rodomi ir papildomi92 ženklai, pvz., „lenkti
draudžiama“.
Jei automobilyje yra funkcija Sensus
Navigation*, dažniausiai rodomi tiesioginio
greičio apribojimo ženklai; netiesioginio greičio apribojimo ženklai rodomi tik tada, kai
žemėlapyje nėra duomenų apie aktualioje kelio
atkarpoje galiojantį greičio apribojimą.
Jei vairuotojas įvažiuoja ten,
kur stovi įvažiavimo draudimo
(įvažiuoti draudžiama) ženklas92, vairuotojo ekrane kaip
įspėjimas pradeda mirksėti
atitinkamas ženklas.
Netiesioginio greičio apribojimo ženklo pavyzdys92:
Jei automobilyje yra funkcija Sensus
Navigation*, tuomet žemėlapio informacija
papildomai naudojama siekiant nustatyti, ar
automobilis vairuojamas tinkama kryptimi.
Visų apribojimų pabaiga.
Autostrados pabaiga.
Vairuotojas gali gauti ir garsinį įspėjimą, kad
važiuoja link kelio, pažymėto ženklu įvažiuoti
draudžiama, jeigu aktyvinta funkcija Kelio
ženklo garsinis įspėjimas.
Greičio apribojimas arba
automagistralės (greitkelio) pabaiga
Kai ši funkcija aptinka „netiesioginį greičio
apribojimo ženklą“, informuojantį apie esamo
greičio apribojimo pabaigą, pvz., automagistralės arba greitkelio pabaigoje, vairuotojo
ekrane pasirodo atitinkamas kelio ženklas.
92
352
tojo ekrane pateikiamas atitinkamas kelio
ženklas.
Tiesioginio greičio apribojimo
ženklo pavyzdys92.
Vairuotojo ekrano ženklas išsijungia po
maždaug 5 minučių ir nerodomas tol, kol pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs ženklas.
Jei automobilyje yra „Sensus Navigation“* sistema ir jeigu, vairuotojo ekrane rodomi greičio
apribojimo ženklai (jeigu žemėlapyje yra informacija apie aktualioje kelio atkarpoje galiojantį
greičio apribojimą) net ir nepravažiavus tiesioginio greičio ribojimo ženklo. Jei žemėlapyje
nėra duomenų, simbolis užgęsta po paskutinio
greičio apribojimo ženklo pravažiavimo
momento praėjus apytiksliai 3 minutėms.
Vairuotojo ekrano ženklas išsijungia po
10–30 sekundžių ir nerodomas, kol galiausiai
pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs ženklas.
Pakeistas greičio apribojimas
Pravažiavus tiesioginio greičio apribojimo
ženklą, kai pakinta greičio apribojimas, vairuo-
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Papildomi ženklai
Papildomų ženklų pavyzdžiai92.
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku
galioja nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie papildomas sąlygas, kuriomis
galioja atitinkamas ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė. Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin pavojinga
lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas tik veikiant valytuvams.
Jei prie automobilio elektros sistemos prijungta priekaba ir pravažiuojate greičio apribojimą su papildomu ženklu „priekaba“, vairuotojo ekrane pateikiamas nurodytas greičio
apribojimas.
92
93
Kai kurie greičio apribojimai
taikomi, pvz., tik tam tikroje
kelio atkarpoje arba tam tikru
paros laiku. Į tokią situaciją
vairuotojo dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo
ženklu pateikiamo papildomo
ženklo žyme. Papildomas ženklas vairuotojo
ekrane rodo „DIST“ arba „TIME“.
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 356)
Papildomo ženklo žymė,
pateikiama kaip tuščias rėmelis po vairuotojo ekrane
rodomu leistino greičio
ženklu92, reiškia, kad funkcija
aptiko papildomą ženklą su
papildoma informacija dėl
esamo greičio apribojimo.
Ženklas „Mokykla“ ir „Žaidžiantys
vaikai“
Jei palydovinės navigacijos
žemėlapio duomenyse93
pateikiamas įspėjamasis
ženklas92 „Mokykla“ arba
„Žaidžiantys vaikai“, vairuotojo ekrane parodomas šio
tipo ženklas.
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
Tik automobiliuose su „Sensus Navigation*“.
* Parinktis / priedas. 353
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“*
Jei automobilyje yra sistema „Sensus
Navigation*“, greičio informacija iš navigacijos
sistemos nuskaitoma tokiais atvejais:
•
siekiant aptikti greičio apribojimą nurodančius ženklus, pvz., greitkelio, automagistralės ir greičio apribojimo miestuose;
•
jei pirmiau aptiktas greičio ženklas nebegalioja, tačiau naujo neaptikta.
Kelio ženklų informacijos*
įspėjimas apie greičio apribojimą ir
greičio matuoklį
Greičio įspėjimas visada duodamas, jei viršijamas greičio kameros informacijos greičio apribojimas.
Kelio ženklų informacijoje (RSI94) yra smulkesnių funkcijų, kurios gali įspėti vairuotoją
apie tai, ar viršytas leidžiamas greitis, ar apie
greičio matuoklius.
Įspėjimas apie greičio apribojimą įspėja vairuotoją, kad viršytas taikytinas greičio ribojimas ar iš anksto pasirinktas „didžiausias greitis“ – šis įspėjimas kartojamas vieną kartą
praėjus apytiksliai 30 sekundžių toje pačioje
greičio ribojimo zonoje, jei vairuotojas nesumažina greičio.
Kitas įspėjimas galimas tik vairuotojui sumažinus greitį mažiausiai 5 km/h (3 myl./val.) ir vėl
viršijus greitį, arba automobiliui pasiekus
naują/kitą greičio ribojimo zoną.
PASTABA
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos funkcija* galima tik kartu su „Sensus
Navigation“*.
PASTABA
PASTABA
Jei navigacijai naudojate atsisiųstą trečiosios šalies programą, su greičiu susijusios
pagalbinės informacijos nepateikiama.
Informacijos apie greičio matuoklius ir leidžiamą
greitį vairuotojo ekrane pavyzdžiai.
Įspėjimas apie greičio apribojimą
Susijusi informacija
•
94
95
354
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Greičio įspėjimas rodomas
vairuotojo ekrane pasirodančiu mirksinčiu galiojančio
didžiausio leistino greičio
ženklu95, kai šis greitis yra
viršijamas.
Norint gauti garsinį įspėjimą viršijus tam
tikrą greitį, reikia aktyvinti funkciją
Įspėjimas apie greičio apribojimą ir
nustatyti antrinės funkcijos Kelio ženklo
garsinis įspėjimas vertę Įjungta. Tokiu
atveju, jei automobilio greitis viršija kelio
ženklų informacijos funkcijos vairuotojo
ekrane nurodytą greitį, duodamas garsinis
įspėjimas.
Road Sign Information
Kelio ženklai kiekvienoje rinkoje turi savų ypatumų – parodytasis yra tik pavyzdys.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimas apie greičio matuoklį
Automobilis, kuriame įdiegta
kelio ženklų informacija ir
„Sensus Navigation“, vairuotojo ekrane gali informuoti
apie artėjantį greičio
matuoklį96
Jeigu automobilis viršija aptiktą greičio ribojimą esant aktyvintai Įspėjimas apie greičio
apribojimą funkcijai, automobiliui artinantis
prie greičio kameros duodamas įspėjimas dėl
greičio, jei tik tos vietovės navigacijos žemėlapiuose yra informacija apie greičio matavimo
kameras.
PASTABA
Galima nustatyti parinktį gauti garsinį įspėjimą apie greičio matavimo kameras
nepriklausomai nuo automobilio greičio ir
leistino greičio viršijimo, ir net jeigu Kelio
ženklo garsinis įspėjimas funkcija
išjungta.
Susijusi informacija
•
•
•
96
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Kelio ženklų informacijos* įspėjimų aktyvinimas ar išaktyvinimas (p. 355)
Kelio ženklų informacijos* įspėjimų
aktyvinimas ar išaktyvinimas
Antrinė funkcija Įspėjimas apie greičio
apribojimą kelio ženklų informacijai (RSI97)
yra neprivaloma – vairuotojas gali pasirinkti,
kada ją aktyvinti arba išaktyvinti šią antrinę
funkciją.
2. Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą.
> Funkcija aktyvinama ir pasirodo greičio
apribojimo rinkiklis.
3. Nustatykite greičio įspėjimo limitą, ekrane
paspausdami rodykles „aukštyn“ /
„žemyn“.
Greičio įspėjimo aktyvinimas
1.
Atminkite: funkcija neatsižvelgia į pasirinkto limito koregavimą, kai vairuotojo ekrane
rodomas greičio kameros
ženklas.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe Road Sign Information.
2. Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą.
> Funkcija aktyvinama ir pasirodo greičio
apribojimo rinkiklis.
Greičio įspėjimo limito nustatymas
Su greičio įspėjimu susijusio garsinio
įspėjimo aktyvinimas
Garsinio įspėjimo nuostata keičiama taip:
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą pasiekus didesnį greitį nei aptiktas greičio apribojimas.
1.
Pasirinkite greičio įspėjimo limitą:
2. Pažymėkite / atžymėkite Kelio ženklo
garsinis įspėjimas, kad aktyvintumėte /
išjungtumėte garsinį įspėjimą.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe Road Sign Information.
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 356)
Informacija apie greičio matuoklius navigacijos žemėlapyje yra ne visose rinkose ar srityse.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe Road Sign Information.
Kai aktyvinta funkcija Kelio ženklo garsinis
įspėjimas, vairuotojas papildomai įspėjamas
važiuojant link vienkrypčio eismo arba vietos,
kur įvažiavimas draudžiamas.
}}
* Parinktis / priedas. 355
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Speed camera warning aktyvinimas
Jei automobilyje yra funkcija Sensus
Navigation* ir žemėlapyje yra duomenų apie
greičio matuoklius, vairuotojas gali pasirinkti
gauti garsinį įspėjimą, kai artėjama prie greičio
matuoklio.
Garsinio įspėjimo nuostata keičiama taip:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe Road Sign Information.
2. Pažymėkite/panaikinkite Greičio
kameros garsinis įspėjimas žymėjimą
garsiniam greičio matuoklio įspėjimui
įjungti/išjungti.
Susijusi informacija
•
•
•
RSI funkcija gali interpretuoti kai kuriuos
dviračių rėmų tipus (prijungtus prie priekabų elektros lizdų) kaip prijungtas priekabas. Tokiais atvejais vairuotojo ekrane bus
rodoma neteisinga greičio informacija.
išblukę ženklai;
•
•
•
•
•
posūkiuose pastatyti ženklai;
PASTABA
pasukti arba apgadinti ženklai;
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
ženklai, įrengti aukštai virš kelio;
visiškai ar iš dalies užstoti arba prastai
pastatyti ženklai;
•
ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu;
•
pasenę (netikslūs) skaitmeniniai kelių
žemėlapiai99 arba juose nėra greičio informacijos100.
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 356)
PASTABA
Kelio ženklų informacijos RSI98 funkcijos veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Atvejų, kai šios funkcijos veikimas gali būti
apribotas, pavyzdžiai:
Kelio ženklų informacijos* įspėjimas apie
greičio apribojimą ir greičio matuoklį
(p. 354)
97 Road Sign Information
98 Road Sign Information
99 Automobiliuose su „Sensus Navigation*“.
100Žemėlapio duomenų su greičio informacija
356
Kelio ženklų informacinės
sistemos apribojimai*
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 350)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
PASTABA
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos funkcija* galima tik kartu su „Sensus
Navigation“*.
atskirose teritorijose nėra.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Driver Alert Control
ĮSPĖJIMAS
Funkcijos „Driver Alert Control“ (DAC) funkcijos paskirtis – informuoti vairuotoją, jei jis
pradeda vairuoti ne taip nuosekliai, pvz., jei
išsiblaško arba pradeda migti.
DAC tikslas – pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą. Ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams keliams. Ši funkcija nėra skirta eismui
mieste.
Ši funkcija aktyvinama viršijus 65 km/val.
(40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol greitis
yra didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
„Driver Alert Control“ negalima naudoti siekiant pailginti vairavimo laikotarpį. Vairuotojas turi reguliariais intervalais planuoti
pertraukas ir nuolat būti gerai pailsėjęs.
ĮSPĖJIMAS
„Driver Alert Control“ pavojaus signalą reikia vertinti labai rimtai, kadangi mieguistas
vairuotojas dažnai nenutuokia apie tokią
savo būklę.
Automobilis juostoje vairuojamas chaotiškai.
Jei vairavimas tampa akivaizdžiai nenuoseklus, vairuotojas
apie tai įspėjamas šiuo ženklu
vairuotojo ekrane kartu su
garsiniu signalu ir tekstiniu
pranešimu Laikas
Ką daryti, jei suskamba pavojaus signalas
arba pajuntate nuovargį:
•
Kaip įmanoma greičiau saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra
tiek pat pavojinga, kaip ir apsvaigusiam nuo
alkoholio ar kitų stimuliuojančių priemonių.
pertraukėlei.
DAC nuskaito automobilio padėtį juostoje.
Kamera aptinka važiuojamosios dalies šonines
skiriamąsias juostas ir palygina kelio sulygiavimą su vairuotojo judesiais vairu.
Jeigu automobilyje įrengta „Sensus
Navigation“* sistema ir jame aktyvinta funkcija
Siūlymas sustoti poilsiui, taip pat rodomi ir
pertraukai tinkančių vietų pasiūlymai.
Įspėjimas po kurio laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
}}
* Parinktis / priedas. 357
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
358
Driver Alert Control aktyvinimas
arba išaktyvinimas
„Driver Alert Control“ (DAC) funkciją galima
aktyvinti arba išaktyvinti.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Pasirinkite My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
3. Pažymėkite Budrumo įspėjimas arba
panaikinkite žymėjimą, kad aktyvintumėte arba išaktyvintumėte funkciją.
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio
sustojimo vietą funkciją, jei
pateikiamas „Driver Alert Control“
įspėjimas
Automobiliuose su „Sensus Navigation“*
funkcija vairuotojas gali aktyvinti orientavimą,
kuris automatiškai pasiūlys tinkamą sustojimo vietą poilsiui, kai pateikiamas „Driver
Alert Control“ (DAC) įspėjimas.
Galima pasirinkti, ar funkcija Siūlymas
sustoti poilsiui turi būti aktyvi ar neaktyvi.
1.
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 357)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 359)
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Pasirinkite My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
3. Pažymėkite Siūlymas sustoti poilsiui
arba panaikinkite žymėjimą, kad aktyvintumėte arba išaktyvintumėte funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 357)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 359)
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Driver Alert Control aktyvinimas arba išaktyvinimas (p. 358)
•
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio sustojimo vietą funkciją, jei pateikiamas „Driver
Alert Control“ įspėjimas (p. 358)
•
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 359)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Driver Alert Control“ apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalba
Driver Alert Control (DAC) funkcijos veikimas
kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA101) automagistralėse ir panašiuose pagrindiniuose
keliuose padeda sumažinti pavojų automobiliui netyčia išvažiuoti iš eismo juostos.
Eismo juostos laikymo pagalba nuvairuoja
automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja vairuotoją vairo vibracija.
•
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
ĮSPĖJIMAS
Atskirais atvejais vairavimo elgsena
nekinta, nors vairuotojas būna pavargęs,
pvz., naudojantis funkcija „Pilot Assist*".
Tada vairuotojas iš DAC įspėjimų negauna.
Todėl svarbu visada sustoti ir padaryti pertrauką, jei pajutote bent mažiausią nuovargį, nepaisant to, ar funkcija įspėjo apie
tai.
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi greičio intervale 65–200 km/h (40–125 myl./val.)
keliuose su aiškiai matomomis eismo juostas
skiriančios linijos.
Siauruose keliuose funkcija gali būti nepasiekiama. Tokiu atveju ji perjungiama į budėjimo
režimą. Funkcija vėl tampa pasiekiama, kai
kelias pakankamai paplatėja.
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos linijas
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 357)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
101 Lane
Keeping Aid
Eismo juostos pagalba nuvairuoja automobilį atgal į
jo eismo juostą.
}}
* Parinktis / priedas. 359
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Eismo juostos laikymo pagalba įspėja vairo vibracijomis
Eismo juostos pagalbos sistemos veikimas
priklauso nuo tam tikrų sąlygų:
• Pagelbiklis aktyvinta: automobiliui priartėjus prie eismo juostos linijos, ši funkcija
aktyviai nuvairuos jį atgal į jo eismo juostą,
lengvai pasukdama vairą.
• Įspėjimas aktyvinta: jei automobilis tuoj
kirs eismo juostos liniją, vairuotojas įspėjamas vairo vibracija.
Taip pat yra pasirinktis, kad vienu metu būtų
aktyvuota ir vairavimo pagalba ir įspėjimas.
PASTABA
Kai įjungtas posūkio signalas / žibintas,
eismo juostos pagalba nevykdo jokių
korekcijų vairu ir neteikia jokių perspėjimų.
360
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Eismo juostos laikymo pagalba
neįsijungia
Eismo juostos pagalba neįsijungia staigiame posūkyje.
Kai kuriose situacijose eismo juostos laikymo
pagalba leidžia kirsti eismo juostas skiriančias
linijas neįsikišdama nei vairo pasukimu nei
įspėjimus, pvz., kai naudojami posūkio signalai
arba įveikiami posūkiai.
Rankos ant vairo
Kad veiktų vairavimo pagalba su eismo juostos
laikymo pagalba, vairuotojo rankos turi būti ant
vairo, kurį toliau stebės sistema.
Jei vairuotojo(s) rankos nėra
ant vairo, pasigirsta įspėjamasis signalas ir pranešimus vairuotojas raginamas aktyviai
vairuoti automobilį:
VAIRUOTOJO PAGALBA
• Lane Keeping Aid Vairuokite
Jeigu vairuotojas paklūsta raginimui pradėti
vairuoti, funkcija perjungiama į budėjimo
režimą ir rodomas šis pranešimas:
• Lane Keeping Aid Budėjimas iki
vairavimo pradžios
Funkcija tuomet bus neprieinama, kol vairuotojas vėl nepradės vairuoti automobilio.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Eismo juostos pagalbos
aktyvinimas ar išaktyvinimas
Kaip pasirinkti eismo juostos
laikymo pagalbą
Eismo juostos laikymo pagalbos (LKA) funkcija (LKA102) yra neprivaloma – vairuotojas
gali pasirinkti kada ją aktyvinti arba išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
Vairuotojas gali pasirinkti, kaip eismo juostos
laikymo pagalba (LKA103) turėtų reaguoti,
jeigu automobilis išvažiuoja iš savo eismo
juostos.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe.
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Eismo juostos pagalbos aktyvinimas ar
išaktyvinimas (p. 361)
•
•
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir
pranešimai (p. 363)
Susijusi informacija
•
102 Lane
103Lane
• Pagelbiklis – vairavimo pagalba nepa-
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai (p. 362)
•
•
2. Jei parinkta Režimas Lane Keeping Aid,
pasirinkite, kaip ši funkcija turėtų reaguoti:
teikiant vairuotojui įspėjimo.
• Abu – vairuotojas įspėjamas ir vairo
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
vibravimu, ir įspėjimu ir vairavimo
pagalbos.
• Įspėjimas – vairuotojas įspėjamas tik
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 359)
Kaip pasirinkti eismo juostos laikymo
pagalbą (p. 361)
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai (p. 362)
vairo vibravimu.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 359)
Keeping Aid
Keeping Aid
361
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
apribojimai
Tam tikromis sudėtingomis sąlygomis eismo
juostos pagalbai (LKA104) gali kilti keblumų
tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais atvejais
rekomenduojama šią funkciją išjungti.
Tokių sąlygų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
kelio darbai;
žiemiškas kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas
•
keliai, kuriuose šoninių linijų nėra arba jos
neaiškios;
•
aštrūs kraštai arba linijos, kurios nėra
eismo juostos linijos;
•
jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio
priklausančiam vairo pasipriešinimu, veikia
sumažėjusia galia, pvz., kai aukšta po perkaitimo.
Ši funkcija negali aptikti barjerų, turėklų ar
panašių kliūčių į šoną nuo važiuojamosios
dalies.
104 Lane
362
Keeping Aid
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 359)
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 268)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai ir pranešimai
susiję ženklai ir pranešimai. Čia pateikiami
keli pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
eismo juostos laikymo pagalba (LKA105)
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Vairuot.pagalb.sist.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn. patikra
Priekinio stiklo jutiklis
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Lane Keeping Aid
Vairuokite
Lane Keeping Aid
Budėjimas iki vairavimo pradžios
A
LKA vairavimo pagalbos funkcija neveikia, jei vairuotojas nelaiko vairo rankomis. Vadovaukitės instrukcija ir vairuokite automobilį.
LKA nustatoma veikti budėjimo režimu, kol vairuotojas galiausiai pats pradeda vairuoti automobilį.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
105 Lane
Keeping Aid
}}
363
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešipaspaudžiant
niosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
•
•
364
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 359)
Eismo juostos pagalbos ekrano režimas
(p. 365)
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai (p. 362)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos pagalbos ekrano
režimas
Nepasiekiama
Susijusi informacija
•
•
Eismo juostos pagalba (LKA106) vizualizuojama ženklais vairuotojo ekrane atsižvelgiant į
esamą situaciją.
Čia pateikiami keli ženklų ir
situacijų, kada jie pateikiami,
pavyzdžiai:
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 359)
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai (p. 362)
Nepasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos PILKA spalva.
Pasiekiama
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija
negali aptikti juostos linijų, greitis yra per
mažas arba kelias per siauras.
Vairavimo pagalbos / įspėjimo rodymas
Pasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos
BALTA spalva.
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija nuskaito vieną arba abi eismo juostos linijas.
Vairavimo pagalba / įspėjimas – eismo juostos linijos
ženkle vaizduojamos SPALVOTAI.
Eismo juostos pagalbos sistema parodo, kad
sistema įspėja ir (arba) pamėgina nuvairuoti
automobilį atgal į eismo juostą.
106Lane
Keeping Aid
365
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalba kilus pavojui
susidurti
Funkcija Susidūrimo vengimo pagalba gali
padėti vairuotojui sumažinti riziką, kad automobilis netyčia išvažiuos iš savo eismo juostos ir (arba) susidurs su kita transporto priemone ar kliūtimi. Funkcija aktyviai nuvairuoja
automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba)
išvengia kliūties.
Ši funkcija susideda iš šių antrinių funkcijų:
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui*
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
Susidūrimo vengimo pagalba Automatinis
įsikišimas
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Vairavimo pagalbos aktyvinimas ar išaktyvinimas susidūrimo pavojaus atveju
(p. 367)
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos (p. 367)
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi (p. 368)
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui* (p. 369)
•
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 370)
•
Vairavimo pagalbos kilus susidūrimo pavojui ženklai ir pranešimai (p. 371)
PASTABA
Tik vairuotojas gali galutinai nuspręsti, kiek
reikia sukti automobilio vairą: pats automobilis niekada neperima visiško valdymo.
366
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos aktyvinimas ar
išaktyvinimas susidūrimo pavojaus
atveju
PASTABA
Deaktyvinus funkciją Susidūrimo
vengimo pagalba, išjungiamos visos antrinės funkcijos:
Vairavimo pagalbos funkcija yra neprivaloma
– vairuotojas gali pasirinkti kada ją aktyvinti
arba išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Ši funkcija automatiškai aktyvinama kaskart
užvedus variklį107.
•
vairavimo pagalba kylant pavojui išvažiuoti iš eismo juostos;
•
vairavimo pagalba kylant pavojui susidurti su priešais atvažiuojančiomis
transporto priemonėmis;
•
vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui*;
Nors galima deaktyvinti funkciją, vairuotojui patartina palikti ją nuolat aktyvintą,
kadangi daugeliu atvejų ji padidina vairavimo saugą.
Vairavimo pagalba kilus pavojui
išvažiuoti iš eismo juostos
Vairavimo pagalba turi visą eilę antrinių funkcijų. Kilus nuvažiavimo nuo kelio rizikai, vairavimo pagalba gali padėti vairuotojui ir sumažinti riziką, kad automobilis netyčia nuvažiuos
nuo kelio, aktyviai nuvairuodama automobilį
atgal ant kelio.
Funkcija turi du įsikišimo aktyvinimo lygius:
•
•
tik vairavimo pagalba;
vairavimo pagalba su stabdymo įsikišimu.
tik vairavimo pagalba;
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 366)
•
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 370)
Įsikišimas su vairavimo pagalba.
107 Kai
kuriose šalyse tas pats nustatymas pakartotinai įjungiamas, kaip ir išjungus variklį taikomas nustatymas.
}}
* Parinktis / priedas. 367
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
vairavimo pagalba su stabdymo įsikišimu.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 366)
•
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 370)
Vairavimo pagalba kilus pavojus
susidurti priekine dalimi
Vairavimo pagalba turi visą eilę antrinių funkcijų. Vairavimo pagalba kilus priešpriešinio
susidūrimo rizikai gali padėti neatidžiam vairuotojui, kuris nepastebi, kad automobilis
važiuoja į priešpriešinę eismo juostą.
Įsikišimas su vairavimo pagalba ir stabdymu.
Stabdymo įsikišimo galimybė padeda tais
atvejais, kai vien vairo sukti nepakanka. Stabdymo jėga parenkama atitinkamai, atsižvelgiant į nukrypimo situaciją.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale
65–140 km/h (40–87 myl./val.) keliuose,
kurių eismo juostas skiriančios linijos aiškiai
matomos.
Kamera nuskaito kelio kraštus ir šonines linijas. Jei kyla pavojus, kad automobilis gali
nuvažiuoti nuo kelio, jis nuvairuojamas atgal į
kelią. Jei vairo sukti nepakanka nuvažiavimui
išvengti, kartu įjungiami stabdžiai.
Vis dėlto funkcija nesikiša ir nevairuoja /
nestabdo, jei įjungiamas posūkio signalas. Jei
funkcija aptinka, kad vairuotojas aktyviai vairuoja automobilį, jos aktyvinimas uždelsiamas.
368
Funkcija gali padėti nukreipdama automobilį atgal į jo
eismo juostą.
Iš priekio atvažiuojančios transporto priemonės
Jūsų automobilis
Tuo pat metu, kai aktyvinamas įsikišimas į vairavimą, aktyvinamas ir vairuotojui padėti skirtas įspėjimas apie susidūrimą. Tačiau įspėjimo
apie susidūrimą funkcijai priklausantis stabdžių pulsavimas nėra aktyvinamas.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale
60–140 km/h (37–87 myl./val.) keliuose,
VAIRUOTOJO PAGALBA
kurių eismo juostas skiriančios linijos aiškiai
matomos.
Vairavimo pagalba kilus smūgio į
galinę dalį pavojui*
Jei automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo
juostos tuo metu, kai iš priekio atvažiuoja kita
transporto priemonė, ši funkcija gali padėti
vairuotojui grąžinti automobilį į jo eismo
juostą.
Vairavimo pagalba turi visą eilę antrinių funkcijų. Vairavimo pagalba, esant atsitrenkimo į
automobilio galą rizikai, gali padėti neatidžiam vairuotojui, kuris nepastebi, kad automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos ir
kad tuo pat metu kita transporto priemonė
artėja iš paskos arba iš riboto matomumo
zonos.
Vis dėlto funkcija nesikiša ir vairo nesuka, jei
įjungiamas posūkio signalas. Jei funkcija
aptinka, kad vairuotojas aktyviai vairuoja automobilį, jos aktyvinimas uždelsiamas.
artėja kita transporto priemonė, ši funkcija gali
padėti vairuotojui nuvairuoti automobilį į jo
eismo juostą.
Funkcija netgi gali padėti, jei vairuotojas
sąmoningai persirikiuoja įjungdamas posūkio
signalą, nepastebėjęs artėjančios kitos transporto priemonės.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale
60–140 km/h (37–87 myl./val.) keliuose,
kurių eismo juostas skiriančios linijos aiškiai
matomos.
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 366)
Lemputės durų veidrodėliuose mirksi įsikišimo
į vairavimą metu, nepriklausomai nuo to, ar
aktyvinta funkcija BLIS108.
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 305)
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 366)
•
•
BLIS* (p. 342)
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 370)
Funkcija gali padėti nuvairuoti automobilį atgal į jo
eismo juostą.
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 370)
Kita transporto priemonė riboto matomumo zonoje
Jūsų automobilis
Jei automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo
juostos tuo metu, kai riboto matomumo
zonoje yra arba gretima eismo juosta greitai
108Blind
Spot Information
* Parinktis / priedas. 369
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos ribojimas
esant susidūrimo rizikai
Tam tikrais atvejais funkcija gali veikti ribotai
ir neįsikišti, pvz., tokiais atvejais:
• važiuojant tokioms mažoms transporto
priemonėms, kaip motociklai;
•
jei didžioji automobilio dalis įvažiavo į gretimą eismo juostą;
•
važiuojant keliais / eismo juostomis,
kuriose skiriamųjų linijų nėra arba jos
neaiškios;
•
•
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 366)
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos (p. 367)
jei greitis nėra 60–140 km/h
(37–87 myl./val.) intervale;
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi (p. 368)
jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio
priklausančiam vairo pasipriešinimu, veikia
sumažėjusia galia, pvz., kai aukšta po perkaitimo.
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui* (p. 369)
Kitos sudėtingos situacijos:
•
•
•
•
•
•
kelio darbai;
žiemiškas kelias;
siauras kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas.
Šiose sudėtingose situacijose funkcijai gali kilti
keblumų tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais
atvejais rekomenduojama šią funkciją išjungti.
370
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos kilus
susidūrimo pavojui ženklai ir
pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
vairavimo pagalba susiję ženklai ir pranešimai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Susidūrimo vengimo pagalba
Aktyvinus funkciją, vairuotojui pateikiamas atitinkamas pranešimas, kad sistema
aktyvinta.
Automatinis įsikišimas
Priekinio stiklo jutiklis
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 366)
•
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 370)
371
VAIRUOTOJO PAGALBA
Parkavimo pagalbos sistema*
Funkcija „Park Assist Pilot“ gali padėti vairuotojui manevruoti ankštoje erdvėje, garsiniais
signalais bei grafiku centriniame ekrane nurodydama atstumus iki kliūčių.
Garsinis informavimo apie priekyje ir šonuose
esančias kliūtis signalas girdimas, kai automobilis juda, tačiau automobiliui sustojus jis
maždaug po 2 sekundžių nutyla. Garsinis
informavimo apie gale esančias kliūtis signalas
girdimas ir automobiliui stovint.
ĮSPĖJIMAS
Apytiksliai 30 cm (1 pėd.) atstumu nuo kliūties
už automobilio arba priešais jį tonas tampa
nepertraukiamu ir užpildomas arčiausiai automobilio ženklo esantis aktyvaus jutiklio laukas.
Atstumui nuo kliūties tapus apytiksliai 25 cm
(0,8 pėd.) į šonus, tonas tampa intensyviai
pulsuojančiu ir aktyvaus lauko spalva pakinta
iš ORANŽINĖS į RAUDONĄ.
Ekrano rodinys su kliūčių zonomis ir jutiklių sektoriais.
Centriniame ekrane rodoma ryšio tarp automobilio ir aptiktų kliūčių apžvalga.
Pažymėtas sektorius nurodo kliūties vietą. Kuo
pažymėtas sektoriaus laukelis yra arčiau automobilio ženklo priekyje/gale, tuo mažesnis
atstumas skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.
Šoninėse dalyse spalva pakinta sumažėjus
atstumui tarp automobilio ir objekto.
Kuo mažesnis atstumas iki kliūties, tuo dažnesnis signalas. Kitas garsas iš garso sistemos
prislopinamas automatiškai.
372
Statymo pagalbos signalo garsumą galima
suderinti (kol girdimas signalas) sukant centrinio valdymo pulto rankenėlę [>II]. Reguliuoti
galima ir viršutinio rodinio meniu parinktimi
Nuostatos.
PASTABA
Išskyrus sektorių arčiausiai automobilio
simbolio, garsiniai įspėjimai duodami tik
dėl objektų, esančių tiesiai automobilio
kelyje.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir išilgai
šonų* (p. 373)
Statymo pagalbos sistemos* aktyvinimas ar išaktyvinimas (p. 374)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Statymo pagalbos funkcijos ženklai ir pranešimai (p. 376)
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir
išilgai šonų*
•
Statymo pagalbos apribojimai (p. 375)
„Park Assist Pilot“ elgiasi skirtingai priklausomai nuo to, kuri automobilio dalis artėja prie
kliūties.
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama
panaudojus stovėjimo stabdį arba automobilyje su automatine pavarų dėže parinkus
režimą P.
Į priekį nukreipta kamera
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite, kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu
atveju, papildomi žibintai gali būti palaikyti
kliūtimis.
Galinė kamera
Įspėjamasis signalas yra nepertraukiamas likus
mažiau nei apytiksliai 30 cm (1 pėd.) iki kliūties.
Statymo pagalbos priekiniai jutikliai aktyvinami
automatiškai užvedus transporto priemonės
variklį. Jie aktyvūs, kai greitis nesiekia 10 km/h
(6 myl./val.).
Matavimo diapazonas pasiekia
maždaug 80 cm (2,5 pėd.) atstumu priešais
automobilį.
Įspėjamasis signalas yra nepertraukiamas likus
mažiau nei apytiksliai 30 cm (1 pėd.) iki kliūties.
Galiniai jutikliai aktyvinami, jei automobilis ima
riedėti atgal be įjungtos pavaros arba pavarų
svirtis perjungiama į atbulinės eigos padėtį.
}}
* Parinktis / priedas. 373
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Matavimo diapazonas pasiekia
maždaug 1,5 metro (5 pėd.) atstumu už automobilio.
Šonuose
Statymo pagalbos funkciją galima aktyvinti
arba išaktyvinti.
Priekiniai ir šoniniai statymo pagalbos detektoriai aktyvinami automatiškai, užvedus variklį.
Galiniai detektoriai aktyvinami, jei automobilis
pradeda riedėti atgal arba įjungiama atbulinės
eigos pavara.
Važiuojant atbuline eiga su priekaba, kuri prijungta prie automobilio elektros sistemos, statymo pagalbos galiniai jutikliai išjungiami automatiškai.
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio
prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“ priekabos elektros instaliacijos,
automobilio statymo pagalbą gali reikėti
rankiniu būdu išjungti, kad jutikliai į juos
nereaguotų.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
Įspėjamasis signalas ima tankiai pypsėti likus mažiau
nei apytiksliai 25 cm (0,8 pėd.) iki kliūties.
Užvedus variklį, statymo pagalbos šoniniai
jutikliai aktyvinami automatiškai. Jie aktyvūs,
kai greitis nesiekia 10 km/h (6 myl./val.).
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
Matavimo diapazonas yra maždaug 25 cm
(0,8 pėd.) atstumu nuo šonų.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Tačiau šoninių jutiklių aptikimo zona ženkliai
padidėja padidėjus priekinių ratų pasukimo
kampui, ir esant pasuktam vairui aptinkamos
skersai esančios kliūtys atstumu iki
apytiksliai 90 cm (3 pėd.) už automobilio ar
prieš jį.
Jeigu automobilyje įrengta statymo pagalbos
kamera*, „Park Assist Pilot“ aktyvinti arba
išaktyvinti taip pat galima iš atitinkamo kameros rodinio.
Susijusi informacija
•
•
374
Statymo pagalbos sistemos*
aktyvinimas ar išaktyvinimas
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 372)
Statymo pagalbos apribojimai (p. 375)
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 372)
Statymo pagalbos sistemos jutiklio veikimo sritys (p. 382)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos apribojimai
Statymo pagalbos sistema atskirais atvejais
neaptinka tam tikrų objektų, todėl jos veikimas gali būti ribotas.
Vairuotojas turi žinoti šiuos riboto statymo
pagalbos sistemos veikimo pavyzdžius:
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė
jo dalis gali išsisukti į atvažiuojantį
eismą.
ĮSPĖJIMAS
Kai rodomas šis simbolis,
atkreipkite papildomą
dėmesį, kai važiuojate
atbuline eiga, jei prie automobilio prijungta priekaba
(su elektros jungtimi), dviračių laikiklis ar pan.
Šis simbolis rodo, kad važiuojant atbuline
eiga statymo pagalbos jutikliai yra išjungti
ir įspėja apie visas kliūtis.
SVARBU
PASTABA
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs
stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į
„signalo šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti
jutiklių. Tokiu atveju vietoj perėjimo prie
laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai nutrūkti.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz.,
krovos rampų.
•
Kadangi vilkimo kablys yra sukonfigūruotas
automobilio elektros sistemoje, funkcijai
matuojant atstumą iki kliūties už automobilio, jo iškyša būna įtraukiama į skaičiavimus.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 372)
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač
lėtai arba nutraukti vykdomą statymo
manevrą, kadangi jutiklių teikiama
informacija tokiais atvejais ne visada
būna patikima ir kyla didelė automobilio ar kitų objektų pažeidimo rizika.
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio
statymo sistema gali parodyti neteisingų
įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai
garso šaltiniai, skleidžiantys tuos pačius
ultragarso dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokių šaltinių pavyzdžiai: garso signalai,
šlapios padangos ant asfalto, pneumatiniai
stabdžiai, motociklų išmetamųjų dujų garsai ir pan.
* Parinktis / priedas. 375
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos funkcijos
ženklai ir pranešimai
(arba) centriniame ekrane. Čia pateikiami keli
pavyzdžiai.
Statymo pagalbos sistemos ženklai ir pranešimai gali būti rodomi vairuotojo ekrane ir
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Statymo atbuline eiga pagalbos jutikliai išjungti, todėl nėra garsinių įspėjimų apie kliūtis ar objektus.
Parkavimo pagalba
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Nepasiekiama, Reikalinga tech.
patikra
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
•
376
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 372)
Statymo pagalbos apribojimai (p. 375)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbinės statymo sistemos
kamera*
Eilutės – aktyvinamos / deaktyvinamos
statymo pagalbos linijos
Statymo pagalbos kamera gali padėti vairuotojui manevruoti ankštoje erdvėje, informuodama apie kliūtis centriniame ekrane pateiktu
kameros rodomu vaizdu ir grafiniu piešiniu.
Stovėjimo pagalbos kamera – tai pagalbos
funkcija, aktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara arba rankiniu
būdu, naudojantis centriniu ekranu.
Kablys* – aktyvinama / deaktyvinama vilkimo kablio pagalbinė linija*110
CTA* – aktyvinama / deaktyvinama „Cross
Traffic Alert“
Objektai ir (arba) kliūtys gali būti arčiau automobilio, negu atrodo ekrane.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė
jo dalis gali išsisukti į atvažiuojantį
eismą.
Kameros vaizdo pavyzdys.
Mastelis109 – vaizdas priartinamas arba
atitolinamas.
360° rodinys* – aktyvinamos / deaktyvinamos visos kameros
PAS* – aktyvinama / deaktyvinama statymo pagalbos sistema
109Priartinant statymo pagalbos linijos išjungiamos.
110 Prieinama ne visuose modeliuose ir rinkose.
}}
* Parinktis / priedas. 377
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Aktyvinti statymo pagalbos kamerą
(p. 383)
Statymo pagalbos kamerų vietos ir
stebėjimo sritys*
•
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai (p. 385)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
Ši funkcija gali pateikti sudėtinį 360° rodinį ir
atskirus keturių kamerų rodinius: galinės,
priekinės, kairiosios arba dešiniosios.
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 372)
Cross Traffic Alert* (p. 346)
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
378
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Statymo pagalbos kamerų vietos ir stebėjimo sritys* (p. 378)
•
Statymo pagalbos linijos statymo pagalbos kamerai* (p. 380)
•
Statymo pagalbos sistemos jutiklio veikimo sritys (p. 382)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Jei automobilyje papildomai įdiegta
„Parkavimo pagalba“* sistema, atstumas iki
aptiktų objektų papildomai iliustruojamas įvairių spalvų laukais.
360° rodinys*
Į priekį nukreipta kamera
Kameros aktyvinamos automatiškai arba rankiniu būdu.
Galinė kamera
Pirmyn nukreipta statymo kamera įrengta grotelėse.
Statymo kamerų stebėjimo laukas su apytiksle dengimo zona.
Funkcija 360° rodinys aktyvina visas statymo
kameras ir centriniame ekrane vienu metu
rodomos visos keturios automobilio pusės, o
tai padeda vairuotojui manevruojant mažu
greičiu stebėti, kas vyksta aplink automobilį.
360° rodinyje kiekvienos kameros vaizdą
galima aktyvinti atskirai:
•
Paspauskite pageidaujamo kameros stebėjimo lauko ekraną, pvz., paviršiuje priešais / virš priekinės kameros.
Kameros ženklas centrinio
ekrano automobilio ženkle
nurodo, kuri kamera aktyvi.
Priekinė kamera gali būti naudinga išvažiavime, kuriame matomumas į šonus ribotas,
pvz., kai yra aukštos gyvatvorės. Ji būna aktyvi
važiuojant iki 25 km/h (16 myl./val.) greičiu. Po
to kamera išjungiama.
Atgal nukreipta kamera sumontuota virš valstybinio
numerio lentelės.
Atgal nukreipta kamera parodo plačią zoną už
automobilio. Tam tikruose modeliuose gali
matytis buferio arba vilkimo kablio dalis.
Jei automobilis nepasiekia 50 km/h
(30 myl./val.) greičio ir pastarasis nukrenta
žemiau 22 km/h (14 myl./val.) per 1 minutę
nuo pirmyn nukreiptos kameros išjungimo,
kamera vėl aktyvinama.
Centriniame ekrane rodomi objektai gali atrodyti šiek tiek pakrypę. Tai yra normalu.
}}
* Parinktis / priedas. 379
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Šoninės kameros
Statymo pagalbos linijos statymo
pagalbos kamerai*
įvažiavimą į ankštas stovėjimo vietas ir priekabos prijungimą.
Statymo pagalbos kameros nurodo automobilio padėtį jo aplinkos atžvilgiu, ekrane rodydamos linijas.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos
būtų ant žemės už automobilio, jos tiesiogiai
reaguoja į vairo judesius, rodydamos vairuotojui trajektoriją, kuria judės automobilis – taip
pat ir automobiliui sukant.
Šios statymo pagalbos linijos brėžiamos atsižvelgiant į automobilio labiausiai išsikišusias
dalis, pvz., vilkimo kablį, šoninius veidrodėlius
ir kampus.
PASTABA
Šoninės kameros įrengtos kiekviename šoniniame
veidrodėlyje.
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio
(o ne priekabos) statymo pagalbos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio
elektros sistemos, ekrane statymo
pagalbos linijos nerodomos.
•
Artinant statymo pagalbos linijos nerodomos.
Šoninės kameros gali rodyti vaizdą išilgai
abiejų automobilio šonų.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 377)
•
Aktyvinti statymo pagalbos kamerą
(p. 383)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
Statymo pagalbos linijų pavyzdys.
Statymo pagalbos linijos nurodo planinę automobilio išorinių gabaritų trajektoriją esant
dabartiniam vairo pasukimo kampui: tai gali
palengvinti automobilio statymą lygiagrečiai,
380
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
SVARBU
•
Nepamirškite, kad, pasirinkus galinės
kameros vaizdą, monitoriuje rodomas
tik už automobilio esantis plotas.
Važiuodami atbuline eiga, atkreipkite
dėmesį į automobilio šonus ir priekį.
•
Tai taikoma ir priešingais atvejais. Prisiminkite, kas atsitinka su galinėmis
automobilio dalimis, kai pasirenkamas
priekinis kameros vaizdas.
•
Atminkite, kad statymo pagalbos linijos
atitinka trumpiausią maršrutą, todėl
papildomo dėmesio skirkite automobilio šonams, kad jie į nieką nesiremtų
sukant vairą, kai važiuojama pirmyn, ir
kad automobilio priekis nieko nenubrauktų sukant vairą, kai važiuojama
atbuline eiga.
Statymo pagalbos linijų 360° vaizdas*
Kablio orientacinė linija*
360° rodinys su statymo pagalbos linijomis.
Esant 360° rodiniui, orientacinės linijos rodomos už automobilio, prieš jį ir automobilio
šone (atsižvelgiant į kelionės kryptį):
•
•
Jei važiuojama pirmyn: linijos priekyje.
Jei važiuojama atgal: šoninės linijos ir
atbulinės eigos linijos.
Pasirinkus priekinę arba galinę kamerą, statymo pagalbos linijos pasirodo neatsižvelgiant
į automobilio judėjimo kryptį.
Pasirinkus vieną šoninę kamerą, statymo
pagalbos linijos pasirodo tik važiuojant atbuline eiga.
Vilkimo kablys su statymo pagalbos linija.
Kablys – aktyvinama kablio orientacinė
linija.
Mastelis – vaizdas priartinamas arba atitolinamas.
Kamera gali padėti prisijungiant priekabą,
rodydama orientacinę liniją, vaizduojančią
numatomą kablio „kelią“ iki priekabos.
}}
* Parinktis / priedas. 381
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
1.
Spauskite Kablys (1).
> Pasirodo vilkimo kablio projektinės statymo pagalbos linijos: automobilio statymo pagalbos linijos automatiškai
išjungiamos.
Automobilio ir vilkimo kablio statymo
pagalbos linijos negali būti rodomos
vienu metu.
Statymo pagalbos sistemos jutiklio
veikimo sritys
Jei automobilyje įrengta statymo pagalbos
sistema*, ties kiekvienu kliūtį aptikusiu jutikliu
spalvotomis sritimis rodomas atstumas 360°
rodinyje.
Jutiklių atbulinės ir priekinės eigos laukai
2. Jei reikia tikslesnio manevro, paspauskite
Mastelis (2).
> Kameros vaizdas priartinamas.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 377)
•
Statymo pagalbos kamerų vietos ir stebėjimo sritys* (p. 378)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
•
Vilkimo kablys* (p. 453)
Pirmyn ir atgal nukreiptų jutiklių laukai, mažėjant atstumui iki kliūties, keičia spalvą – nuo
GINTARO per ORANŽINĘ iki RAUDONOS.
Laukų spalvos
važiuojant atbuline eiga
Atstumas metrais
(pėdomis)
Geltona
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Oranžinė
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Raudona
0–0,3 (0–1,0)
Laukų spalvos
važiuojant pirmyn
Atstumas metrais
(pėdomis)
Geltona
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranžinė
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Raudona
0–0,3 (0–1,0)
RAUDONUOSE jutiklio laukuose pulsuojantis
garsinis signalas pakinta į nepertraukiamą
toną.
Ekrane gali būti pateikiami spalvoti jutiklio laukai ant
automobilio ženklo.
382
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Jutiklio laukas šonuose
Įspėjamieji signalai priklauso nuo automobilio
planinio maršruto. Dėl to, visiškai susukus
vairą, gali būti duodami įspėjimai apie įstrižai
priešais automobilį ar už jo (o ne tik tiesiai pirmyn arba atgal) aptiktas kliūtis.
Mažėjant atstumui iki kliūties, šoninių laukų
spalvos keičiasi iš GINTARINĖS į RAUDONĄ.
Kairysis priekinis jutiklio laukas
Atstumas metrais
(pėdomis)
Geltona
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Raudona
0–0,25 (0–0,8)
Kameros vaizdas važiuojant atbuline
eiga
Esant RAUDONIEMS jutiklio laukams, garsinis signalas pakinta iš pulsuojančio į intensyviai pulsuojantį.
Įjungus atbulinės eigos pavarą, ekrane pateikiamas 360° rodinys, jei paskutinį kartą buvo
naudotas jis arba bet kuris iš šoninių rodinių.
Priešingu atveju pateikiamas galinis rodinys.
Susijusi informacija
Rankinio kameros aktyvinimo rodinys
•
•
Statymo jutiklių sektoriai, kuriuose gali būti aptikta
kliūčių.
Šoninių laukų
spalvos
Aktyvinti statymo pagalbos kamerą
Statymo pagalbos kamera aktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos
pavara, arba rankiniu būdu vienu iš centrinio
ekrano funkcinių mygtukų.
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 372)
Aktyvinkite statymo kamerą
šiuo centrinio ekrano funkcijų
rodinyje esančiu mygtuku.
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 377)
•
Statymo pagalbos kamerų vietos ir stebėjimo sritys* (p. 378)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
Ekrane iš pradžių pateikiamas
paskutinis naudotas kameros
rodinys. Vis dėlto, po kiekvieno variklio užvedimo, pirmiau buvusį šoninį
rodinį pakeičia 360° rodinys ir anksčiau buvusį
priartintą galinį rodinį pakeičia galinis rodinys.
Kliūčių sektorius automobilio planiniame
maršrute pirmyn – atsižvelgiant į vairo
kampą
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
Dalis su RAUDONA lauko spalva ir intensyviai pulsuojantis tonas
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Dešiniojo galinis jutiklio laukas
Kliūčių sektorius automobilio planiniame
maršrute atgal – atsižvelgiant į vairo
kampą.
Automatinis kameros išaktyvinimas
Kad vairuotojas nebūtų blaškomas, priekinis
rodinys išsijungia pasiekus 25 km/h
(16 myl./val.) greitį. Jis automatiškai vėl aktyvi-
}}
* Parinktis / priedas. 383
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
namas, jeigu greitis sumažėja iki 22 km/h
(14 myl./val.) per 1 minutę, su sąlyga, kad greitis neviršijo 50 km/h (31 myl./val.).
Kiti kameros rodiniai išjungiami pasiekus
15 km/h (9 myl./val.) ir pakartotinai neaktyvinami.
Susijusi informacija
•
•
•
384
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 377)
Statymo pagalbos apribojimai (p. 375)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos kameros ženklai
ir pranešimai
(arba) centriniame ekrane. Čia pateikiami keli
pavyzdžiai.
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai gali būti rodomi vairuotojo ekrane ir
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Statymo atbuline eiga pagalbos jutikliai išjungti, todėl nėra garsinių įspėjimų apie kliūtis
ar objektus ir jų lauko žymų.
Kamera išjungta.
Parkavimo pagalba
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Nepasiekiama, Reikalinga tech.
patikra
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
}}
385
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
386
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 377)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Park Assist Pilot“* statymo
pagalba
ĮSPĖJIMAS
•
„Park Assist Pilot“ (PAP111) statymo pagalbos
funkcija gali padėti vairuotojui manevruoti
statant automobilį. Ši funkcija taip pat gali
padėti išvairuoti iš lygiagretaus statymo vietos.
Funkcija pirmiausia patikrina, ar vieta pakankamai didelė, ir jeigu taip, padeda vairuotojui
įvairuoti automobilį į tą vietą.
Centriniame ekrane rodomi ženklai, grafika ir
tekstas apie įvairius veiksmus, kuriuos reikia
atlikti ir kada atlikti.
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
•
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo vietos naudojant „Park Assist Pilot“* (p. 392)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 392)
•
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
(p. 395)
Susijusi informacija
•
•
•
111
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 268)
Statymo variantai su „Park Assist Pilot“*
(p. 388)
Statymo pagalbos sistemos* naudojimas
(p. 389)
Park Assist Pilot
* Parinktis / priedas. 387
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo variantai su „Park Assist
Pilot“*
Statmenas statymas
Statymo pagalbos funkciją (PAP112) galima
naudoti lygiagrečiam ir statmenam statymui.
Lygiagretus statymas
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 387)
•
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo vietos naudojant „Park Assist Pilot“*
(p. 392)
Statmeno statymo principas.
Ši funkcija pastato automobilį atlikdami šiuos
veiksmus:
Lygiagretaus statymo principas
Ši funkcija pastato automobilį atlikdami šiuos
veiksmus:
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2. Automobilis nukreipiamas į vietą važiuojant atbuline eiga ir įvairuojamas į ją
važiuojant pirmyn-atgal.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2. Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą
atbuline eiga.
3. Automobilis į vietą pastatomas važiuojant
pirmyn-atgal.
Pritaikius Išvažiuoti iš vietos funkciją, ji gali
padėti ir išvairuoti lygiagrečiai pastatytą automobilį iš jo stovėjimo vietos.
112 Park
388
1.
PASTABA
Išvažiuojant iš stovėjimo vietos, funkciją
Išvažiuoti iš vietos galima naudoti tik
lygiagrečiai pastatytam automobiliui išvairuoti: ji neveikia, jei automobilis pastatytas
statmenai.
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos sistemos*
naudojimas
„Park Assist Pilot“ (PAP113) padeda vairuotojui pastatyti automobilį trimis žingsniais. Ši
funkcija taip pat gali padėti vairuotojui išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Ši funkcija matuoja erdvę ir vairuoja automobilį, o vairuotojo darbas yra:
•
•
stebėti, kas vyksta aplink automobilį;
laikytis centriniame ekrane pateikiamų
nurodymų;
•
pasirinkti pavarą (atgal/pirmyn) – garsinis
signalas nurodo, kada vairuotojui reikia
perjungti pavarą;
•
•
reguliuoti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
Atėjus laikui atlikti įvairius veiksmus, centriniame ekrane pasirodo ženklai, grafikai ir
(arba) tekstas.
PASTABA
Kai funkcija ieško stovėjimo vietos, atstumas tarp automobilio ir stovėjimo vietų
turėtų būti 0,5–1,5 metro (1,6–5,0 pėd.).
Statymas naudojant statymo pagalbos
sistemą
Ši funkcija pastato automobilį atlikdami šiuos
veiksmus:
1.
Paieškos principas prieš statant lygiagrečiai.
3. Automobilis pastatytas vietoje – tada sistema gali paprašyti vairuotoją perjungti
pavarą ir įjungti stabdžius.
Stovėjimo vietų suradimas ir išmatavimas
Funkciją galima aktyvinti
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Šią funkciją galima aktyvinti, jeigu užvedus
variklį tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
•
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2. Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą
atbuline eiga.
Ją taip pat galima pasiekti iš
kameros rodinių.
prie automobilio neprijungta priekaba;
greitis nesiekia 30 km/h (20 myl./val.).
•
•
113 Park
Assist Pilot
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Paieškos principas prieš statant statmenai.
Prieš statydami važiuokite iki 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
}}
* Parinktis / priedas. 389
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
1.
Palieskite funkcijų rodinio arba kameros
rodinio mygtuką Įvažiuoti į stovėjimo
vietą.
> Ši funkcija ieško stovėjimo vietos ir
patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai erdvi.
Įvažiavimas atbuline eiga į stovėjimo vietą
3. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys centriniame
ekrane pateikiamas grafikas ir pranešimas.
2. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai centriniame ekrane pateikiamas grafikas ir pranešimas nurodo, kad aptikta tinkama stovėjimo vieta.
> Rodomas iškylantysis langas.
3. Pasirinkite Statymas lygiagrečiai arba
Parkavimas statmenai ir įjunkite atbulinės eigos pavarą.
PASTABA
Atbulinės eigos principas statant lygiagrečiai.
PASTABA
Funkcija ieško aplinkui laisvos vietos automobiliui pastatyti, pateikia nurodymus ir
orientuoja automobilį keleivio puse. Jei reikia, kad automobilį būtų galima statyti ir
vairuotojo gatvės pusėje:
•
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą: tada sistema pradeda ieškoti stovėjimo vietos toje automobilio pusėje.
Atbulinės eigos principas statant statmenai.
1.
390
2. Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei
maždaug 7 km/h (4 myl./val.) greičiu.
Patikrinkite, ar už automobilio nieko nėra ir
įjunkite atbulinę pavarą.
•
Nelieskite vairo, kai ši funkcija yra
įjungta.
•
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai
sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
•
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite, kol vairas visiškai nustos suktis:
tik tada pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automobilio statymas stovėjimo vietoje
1.
Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į sistemos nurodytą padėtį, palaukite, kol bus
pasuktas vairas, ir lėtai važiuokite pirmyn.
2. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys centriniame
ekrane pateikiamas grafikas ir pranešimas.
3. Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir lėtai
važiuokite atgal.
4. Būkite pasirengę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys grafinė informacija
ir pranešimas centriniame ekrane.
Pastatymo principas statant lygiagrečiai.
Funkcija automatiškai išaktyvinama ir grafiniais elementais bei pranešimu informuojama,
kad automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali prireikti pakoreguoti pastatymo
padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai
jutiklius naudoja „Park Assist Pilot“
(PAP114), palyginus su tuo, kai jutiklius naudoja statymo pagalbos sistema.
Pastatymo principas statant statmenai.
už jo) aptinka transporto priemonę arba pėstįjį,
automobilis automatiškai sustabdomas.
Tokiu atveju vairuotojo ekrane pateikiamas
iškylantysis pranešimas, kuriame vairuotojas
gali atšaukti statymo manevrą paliesdamas
Atšaukti arba tęsti statymo seką paliesdamas
Tęsti.
Pasirinkite Tęsti ir atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
–
Patikrinkite, ar aplink automobilį laisva, ir
vykdykite instrukcijas centriniame ekrane,
pvz.:
Kad tęstumėte – Švelniai pagreitėkite
nuo objekto.
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 387)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 392)
Automatinis stabdymas statymo metu
Jei statymo manevro metu statymo jutikliai
planiniame maršrute (priešais automobilį arba
114 Park
Assist Pilot
* Parinktis / priedas. 391
VAIRUOTOJO PAGALBA
Išvažiavimas iš lygiagretaus
statymo vietos naudojant „Park
Assist Pilot“*
Funkcija Išvažiuoti iš vietos gali padėti vairuotojui išvažiuoti iš lygiagrečiojo pastatymo
vietos.
PASTABA
Išvažiuojant iš stovėjimo vietos, funkciją
Išvažiuoti iš vietos galima naudoti tik
lygiagrečiai pastatytam automobiliui išvairuoti: ji neveikia, jei automobilis pastatytas
statmenai.
Funkcija Išvažiuoti iš vietos
aktyvinama centrinio ekrano
funkcijų rodinyje arba kameros rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
1.
Palieskite funkcijų rodinio arba kameros
rodinio mygtuką Išvažiuoti iš vietos.
3. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys centriniame
ekrane pateikiamas grafikas ir pranešimas:
vykdykite instrukcijas taip pat, kaip ir statymo procedūros atveju.
Atkreipkite dėmesį, kad vairas gali „atšokti“
funkcijai nustojus veikti – vairuotojui gali reikėti pasukti vairą atgal iki didžiausio vairavimo
kampo, norint išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Jei ši funkcija laiko, kad vairuotojas gali išvažiuoti iš stovėjimo vietos be jokio papildomo
manevravimo, ji bus išjungta, net jei vairuotojas gali manyti, kad automobilis tebėra stovėjimo vietoje.
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 387)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 392)
Aktyviosios statymo pagalbos
apribojimai*
Funkcija „Park Assist Pilot“ PAP115 negali
aptikti visko visose situacijose ir todėl jos veikimas gali būti ribotas.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė
jo dalis gali išsisukti į atvažiuojantį
eismą.
SVARBU
Skaičiuojant automobilio statymo manevrą,
aukščiau nei jutiklių aptikimo zona esantys
objektai neįtraukiami, todėl funkcija gali į
stovėjimo vietą pradėti sukti pernelyg
anksti, taigi, tokių stovėjimo vietų reikėtų
vengti.
Vairuotojas turi žinoti šiuos riboto „Park Assist
Pilot“ veikimo pavyzdžius:
2. Įjunkite tos pusės posūkio signalą, į kurią
automobilis turi išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
115 Park
392
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo nutraukimas
Statymo seka išjungiama tokiais atvejais:
•
•
jei vairuotojas paliečia vairą;
•
jei vairuotojas paspaudžia Atšaukti centriniame ekrane;
•
jei įsijungia stabdžių antiblokavimo arba
elektroninė stabilumo kontrolės sistema,
pvz., kai ratas ima slysti slidžiame kelyje;
•
•
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant 7 km/h (4 myl./val.);
jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio
priklausančiam vairo pasipriešinimu, veikia
sumažėjusia galia, pvz., kai aukšta po perkaitimo.
jeigu statymo manevro metu statymo
jutikliai planiniame maršrute priešais automobilį arba už jo aptinka transporto priemonę arba pėstįjį, automobilis automatiškai sustabdomas.
Jei taikoma, pranešimas centriniame ekrane
nurodo priežastį, kodėl statymo seka
nutraukta.
116 „Patvirtintos
SVARBU
Tam tikromis aplinkybėmis funkcija negali
rasti stovėjimo vietų. Viena priežasčių gali
būti tai, kad jutiklius trikdo išoriniai garso
šaltiniai, kurie skleidžia tokius pačius ultragarso dažnius, kokiais veikia pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
Be to, statant automobilį reikia atminti keletą
momentų:
•
Vairuotojas visada privalo pats įvertinti, ar
funkcijos aptikta stovėjimo vieta tinka
automobiliui pastatyti.
•
Nenaudokite funkcijos, jeigu uždėtos
sniego grandinės arba atsarginis ratas.
•
Nenaudokite funkcijos, jei iš automobilio
yra išsikišę kroviniai.
•
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
Ieškodama stovėjimo vietos ir tikrindama
jos dydį, funkcija gali nepastebėti objektų,
esančių giliai stovėjimo vietoje.
•
Siaurose gatvelėse esančios stovėjimo vietos ne visada tinka, kadangi gali nepakakti
vietos manevruoti.
•
Naudokite patvirtintas padangas116 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi
įtakos funkcijos gebėjimui statyti automobilį.
•
Funkcija pradeda nuo netoliese jau pastatytų transporto priemonių: jeigu jos pastatytos netinkamai, jūsų automobilio padangos ir ratlankiai gali būti apgadinti į bordiūrą.
•
Jei vienas pastatytas automobilis bus išlindęs daugiau nei kiti, statymo statmenai
Vairuotojo atsakomybė
Vairuotojas turėtų nepamiršti, kad ši funkcija
yra tik pagalba, o ne neklystanti visiškai automatinė funkcija. Taigi, vairuotojas turi būti
visada pasiruošęs sustabdyti statymo veiksmus.
padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
}}
393
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
vietos gali būti praleidžiamos arba pasiūlomos be reikalo.
•
Funkcija skirta statyti automobilį tiesiose
gatvėse, o ne staigiuose vingiuose ar
posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia
pasirūpinti, kad funkcijai matuojant galimą
stovėjimo vietą automobilis būtų su ja
lygiagretus.
Susijusi informacija
394
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 387)
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 268)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 323)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyviosios statymo pagalbos
pranešimai*
„Park Assist Pilot“ (PAP117) pranešimai gali
būti rodomi vairuotojo ekrane ir arba centriniame ekrane. Čia pateikiami keli pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Nepasiekiama, Reikalinga tech. patikra
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 387)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 392)
117
Park Assist Pilot
* Parinktis / priedas. 395
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio užvedimas
Variklis užvedamas šalia vairo esančiu užvedimo mygtuku (nuotolinio valdymo raktelis
turi būti automobilio salone).
Užvedimo mygtuko vieta.
ĮSPĖJIMAS
Prieš užvesdami:
•
•
•
398
Kaip paleisti automobilį:
1.
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilyje. Jei automobilyje yra pasyviojo
paleidimo funkcija, raktelis turi būti priekinėje salono dalyje. Jei automobilyje yra
berakčio užrakinimo / atrakinimo funkcija*,
raktelis gali būti bet kurioje automobilio
vietoje.
2. Iki galo nuspauskite ir laikykite nuspaustą
stabdžių pedalą1. Automobiliuose su automatine pavarų dėže reikia nustatyti pavarų
dėžės padėtį P arba N. Jei automobilyje
sumontuota mechaninė pavarų dėžė,
pavarų svirtis turi būti neutralioje padėtyje
arba turi būti nuspaustas sankabos pedalas.
Pasirūpinkite, kad galėtumėte iki galo
nuspausti stabdžių pedalą.
Klaidų pranešimai
Jei užvedant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Nėra automobilio rakt., padėkite
nuotolinio valdymo raktelį šalia atsarginio skaitytuvo. Tada pabandykite užvesti variklį dar
kartą.
Atsarginio skaitytuvo vieta.
3. Paspauskite užvedimo mygtuką.
Prisisekite saugos diržą.
Sureguliuokite sėdynę, vairą ir veidrodėlius.
Nuotolinio valdymo raktelis paleidžiant automobilį fiziškai nenaudojamas, nes automobilis
1
turi berakčio paleidimo funkciją (pasyvusis
paleidimas).
PASTABA
Automobilių dyzeliniai varikliai gali būti pradedami užvesti su tam tikra delsa.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas variklis arba suveikia starterio apsauga
nuo perkaitimo.
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka tiesiog paspausti mygtuką.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
PASTABA
Kai dedate nuotolinio valdymo raktelį į
atsarginį skaitytuvą, pasirūpinkite, kad šalia
skaitytuvo nebūtų automobilio raktelių,
metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių
(pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ar įkroviklių). Jei atsarginiame skaitytuve šalia vienas kito bus įdėti keli automobilio rakteliai,
jie gali trikdyti vieni kitų veiklą.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais, palaukite 3 minutes ir bandykite vėl.
Šiek tiek palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo srovė.
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau
pasiektų normalią darbinę temperatūrą,
kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir
apsaugo aplinką.
Automobilio išjungimas.
Automobilis išjungiamas užvedimo mygtuku,
esančiu šalia vairo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Automobilio išjungimas. (p. 399)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Vairo reguliavimas (p. 185)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 450)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 401)
Užvedimo mygtuko vieta.
Kaip išjungti automobilį:
–
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio valdymo pultelio iš automobilio, kai šis
važiuoja ar yra velkamas.
Jei automobilio su automatine pavarų dėže
pavarų perjungiklis nėra padėtyje P arba jei
automobilis ima riedėti:
–
ĮSPĖJIMAS
Išlipdami iš automobilio, būtinai pasiimkite
su savimi nuotolinio valdymo raktelį ir
užtikrinkite, automobilio elektros sistema
būtų nustatyta į uždegimo padėtį 0, ypač –
jei automobilyje liko vaikas.
Paspauskite užvedimo mygtuką: automobilis išjungiamas.
Paspauskite užvedimo mygtuką ir laikykite
jį nuspaustą, kol automobilis išsijungs.
Susijusi informacija
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 398)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Vairo reguliavimas (p. 185)
}}
399
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 450)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 401)
Uždegimo padėtys
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis (lygius),
kuriose pasiekiamos įvairios funkcijos.
Kad būtų lengviau naudoti tam tikrą ribotą
skaičių funkcijų, kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą galima nustatyti į vieną
iš trijų skirtingų lygių: 0, I ir II. Šie lygiai automobilio savininko vadove vadinami „uždegimo
padėtimis“.
Tolesnėje lentelėje pateikiamos konkrečioje
uždegimo padėtyje (lygyje) pasiekiamos funkcijos:
Lygis
0
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviestiA.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas* sėdynes.
•
Galima naudotis elektra valdomais langais.
•
Įsijungia centrinis ekranas ir jį
galima naudotiA.
•
Galima naudotis informacijos ir
pramogų sistemaA.
Šiame režime funkcijos valdomos
pagal laiką ir po trumpo laiko automatiškai išjungiamos.
400
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygis
I
Funkcijos
•
Galima naudoti panoraminį stoglangį, elektra valdomus langus, 12 V galios lizdą automobilio salone, „Bluetooth“, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir
priekinio stiklo valytuvus.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas sėdynes.
•
Galima naudoti 12 V galios maitinimo lizdus* bagažinėje.
•
Jei informacijos ir pramogų sistema veikė išlipant iš automobilio, ji įsijungs automatiškai.
Šioje uždegimo padėtyje elektros
vartotojai apkrauna akumuliatorių.
II
•
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Aktyvinamos kelios kitos sistemos. Vis dėlto sėdynių pasosčių
ir galinio lango šildymo funkciją
galima aktyvinti tik paleidus
automobilį.
Šioje uždegimo padėtyje vartojama daug akumuliatoriaus energijos, todėl jos reikėtų vengti!
A
Taip pat aktyvinama atidarius dureles.
Susijusi informacija
Automobilio užvedimas (p. 398)
•
•
•
Vairo reguliavimas (p. 185)
•
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 401)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 450)
Uždegimo režimo pasirinkimas
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis (lygius),
kuriose pasiekiamos įvairios funkcijos.
Uždegimo padėties pasirinkimas
Užvedimo mygtuko vieta.
•
Uždegimo padėtis 0 – atrakinkite automobilį ir pasidėkite nuotolinio valdymo
raktelį automobilio viduje.
PASTABA
Norint pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio, negalima spausti stabdžių arba
sankabos pedalo (automobiliuose su
mechanine pavarų dėže), kai ketinama
pasirinkti šias uždegimo sistemos padėtis.
}}
* Parinktis / priedas. 401
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
•
Uždegimo padėtis I – nuspauskite ir
atleiskite užvedimo mygtuką.
•
Uždegimo padėtis II – nuspauskite mygtuką ir palaikykite nuspaustą
apie 5 sekundes. Tada atleiskite mygtuką.
•
Atgal į uždegimo padėtį 0 – norėdami
grįžti į uždegimo padėtį 0 iš padėties I ir II,
paspauskite užvedimo mygtuką.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 398)
Automobilio išjungimas. (p. 399)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Vairo reguliavimas (p. 185)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 450)
Alkospyna*
•
Uždegimo padėtys (p. 400)
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Prieš užvesdamas variklį, vairuotojas turi
papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato,
ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna
kalibruojama pagal kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai esant galima teisėtai
vairuoti.
Automobilyje įrengta elektros jungties sąsaja,
skirta įvairių „Volvo“ rekomenduojamų gamintojų ir modelių alkospynoms prijungti. Sąsaja
palengvina alkospynos prijungimo procedūrą ir
suteikia galimybę naudotis integruota funkcija,
įskaitant automobilio pagrindiniame ekrane
pateikiamus su alkospyna susijusius pranešimus. Informacijos apie konkrečią alkospyną
rasite atitinkamos alkospynos gamintojo
pateiktame savininko vadove.
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės.
Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir
automobilį vairuoti saugiai.
Susijusi informacija
•
•
•
402
Alkospynos* apėjimas (p. 403)
Prieš užvedant variklį su alkospyna*
(p. 403)
Automobilio užvedimas (p. 398)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Alkospyna* (p. 402)
Prieš užvedant variklį su
alkospyna*
Prieš užvedant variklį su alkospyna*
(p. 403)
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima
naudoti atidarius automobilį.
Automobilio užvedimas (p. 398)
Būtina atminti
Uždegimo padėtys (p. 400)
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir
matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
Alkospynos* apėjimas
Susijusi informacija
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna
neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį
įtaisą aplenkti.
Informacijos apie tai, kaip deaktyvinti atitinkamą alkospyną, rasite jos atskirose instrukcijose.
•
•
Apėjimo funkcijos aktyvinimas („Bypass“)
PASTABA
Visi apėjimo aktyvinimo veiksmai registruojami ir įrašomi į alkospynos valdymo bloko
atmintį. Apėjimo veiksmo anuliuoti
neįmanoma.
•
•
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo rezultatas gali būti neteisingas.
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima
pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje be papildomo pūtimo į alkotesterį.
Ekrane pateikiamas pranešimas Pūsti į
alkospyną Praleisti?:
•
•
Jei parodoma „Atšaukti / taip“, pasirinkite
apėjimą, vairo dešiniojoje klaviatūroje
paspausdami dešiniąją rodyklę ir tada
paspauskite mygtuką O.
Jei rodoma „Taip“, pasirinkite apėjimą,
paspausdami mygtuką O.
Dabar alkospyna apeita ir galima paleisti automobilį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Alkospynos* apėjimas (p. 403)
Alkospyna* (p. 402)
Automobilio užvedimas (p. 398)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Galimų apėjimų skaičių prieš būtinąją priežiūrą
galima pasirinkti įrengiant alkospyną.
* Parinktis / priedas. 403
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymo funkcijos
Automobilio stabdžiai naudojami greičiui
sumažinti arba neleisti automobiliui nuriedėti.
Be kojinio stabdžio ir stovėjimo stabdžio automobilyje įdiegtos kelios automatinio stabdymo
pagalbos funkcijos. Jos gali padėti vairuotojui,
todėl jam nereikia laikyti nuspausto stabdžių
pedalo prie šviesoforo, pradedant važiuoti įkalnėje arba važiuojant nuokalne.
Atsižvelgiant į automobilio įrangą, gali būti
pasiekiamos šios automatinio stabdymo funkcijos:
•
Automatinis stabdys stovint („Auto hold“
funkcija)
•
Pajudėjimo įkalnėje pagalba („Hill Start
Assist“)
•
•
•
Automatinis stabdymas po susidūrimo
City Safety
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė
(„Hill Descent Control“)*
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
404
Kojinis stabdys (p. 404)
Stovėjimo stabdys (p. 407)
Automatinis stabdymas stovint (p. 410)
Automatinis stabdymas po susidūrimo
(p. 412)
•
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė*
(p. 431)
Kojinis stabdys
Kojinis stabdys yra stabdžių sistemos dalis.
Automobilyje įrengti du stabdžių kontūrai. Kai
stabdžių kontūras apgadintas, stabdžių pedalą
reikia nuspausti giliau. Todėl įprastam stabdymo poveikiui pasiekti reikia stipriau spausti
pedalą.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina
pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžio stiprintuvas veikia tik veikiant
varikliui.
Jei kojinis stabdys naudojamas esant išjungtam varikliui, pedalas atrodys standus ir automobiliui sustabdyti pedalą reikės spausti
smarkiau.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant
sunkius krovinius, patartina tausoti stabdžių
sistemą, stabdant varikliu ir naudojant rankinį
pavarų perjungimo režimą. Stabdymas varikliu
yra veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn
būna įjungta ta pati pavara, kaip ir važiuojant
įkalnėn. Važiuodami stačia nuokalne mažu
greičiu, naudokite važiavimo režimą Off Road*,
kad būtų stipriau stabdoma varikliu.
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 412)
City Safety™ (p. 328)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymo neblokuojant ratų sistema
(ABS)
Automobilyje įrengta stabdžių antiblokavimo
sistema (ABS2), kuri neleidžia stabdant užsiblokuoti ratams ir padeda suvaldyti automobilį.
Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali
būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.
Užvedus automobilį ir vairuotojui atleidus
stabdžių pedalą, automatiškai atliekamas
trumpas ABS sistemos testas. Papildomą sistemos automatinį bandymą galima vykdyti
nedideliu greičiu. Bandymo metu stabdžių
pedalas gali pulsuoti.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
ĮSPĖJIMAS
Paaiškinimas
Jei vienu metu įsijungia abi – stabdžių trikties ir ABS trikties – įspėjamosios lemputės, vadinasi, stabdžių sistemoje įvyko triktis.
Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.
Jei kiekis per mažas, įpilkite
stabdžių skysčio ir patikrinkite,
kodėl mažėja stabdžių skysčio
kiekis.
•
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai
važiuokite iki artimiausio autoserviso ir
paprašykite, kad jame patikrintų stabdžių sistemą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių
skysčio rezervuare yra mažesnis nei
MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio
lygis nepadidės. Privalu išsiaiškinti
stabdžių skysčio praradimo priežastį.
Užvedus variklį, šviečia 2 sekundes: Automatinė funkcinė
patikra.
Šviečia ilgiau nei 2 sekundes:
ABS sistemos triktis. Automobilio įprasta stabdžių sistema veikia ir toliau, tačiau be ABS funkcijos.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
2 Anti-lock
Stabdymo jėgos didinimas (p. 406)
Automatinis stabdymas stovint (p. 410)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 412)
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 406)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 406)
•
Stabdžių sistemos techninė priežiūra
(p. 407)
•
Stabdžių žibintai (p. 150)
Braking System
405
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymo jėgos didinimas
Stabdymas šlapiame kelyje
(BAS3)
Stabdymo jėgos didinimo sistema
padeda padidinti stabdymo jėgą stabdymo
metu ir tuo būdu sutrumpinti stabdymo kelią.
Sistema nustato vairuotojo stabdymo stilių ir
prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo
jėgą galima padidinti iki lygio, pasiekiamo
įsijungiant sistemai ABS. Atleidus stabdžio
pedalą, ši funkcija laikinai išsijungia.
PASTABA
Įjungus BAS, stabdžių pedalas nusileidžia
šiek tiek žemiau nei įprastai. Spauskite (laikykite) stabdžių pedalą tiek, kiek reikia.
Atleidus stabdžių pedalą, stabdymas
nutraukiamas.
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys (p. 404)
3 Brake
406
Assist System
Ilgą laiką važiuojant šlapiu keliu nestabdžius,
pirmojo stabdymo metu stabdžiai gali šiek
tiek uždelsti.
Taip gali nutikti ir nuplovus automobilį autoplovykloje. Tokiu atveju pedalą reikia spausti
smarkiau. Todėl iki priekyje važiuojančių transporto priemonių palaikykite didesnį atstumą.
Pavažiavę šlapiu keliu ar nuplovę automobilį
autoplovykloje, smarkiai pastabdykite. Taip
pašildysite stabdžių diskus, jie greičiau išdžius
ir apsaugosite juos nuo korozijos. Stabdydami
atsižvelkite į esamą eismo situaciją.
Susijusi informacija
•
•
Stabdymas žvyru pabarstytame
kelyje
Važiuojant druska pabarstytu keliu, ant stabdžių diskų ir įdėklų gali susidaryti druskos
sluoksnis.
Taip pailgėja stabdymo kelias. Tokiu atveju iki
priekyje važiuojančių transporto priemonių reikia palaikyti didesnį saugų atstumą. Be to, atlikite šiuos veiksmus:
•
Retkarčiais pastabdykite, kad pašalintumėte druskos sluoksnį. Užtikrinkite, kad
stabdydami nekelsite pavojaus kitiems
eismo dalyviams.
•
Baigę kelionę ir prieš pradėdami kitą atsargiai nuspauskite stabdžių pedalą.
Kojinis stabdys (p. 404)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 406)
Susijusi informacija
•
•
Kojinis stabdys (p. 404)
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 406)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdžių sistemos techninė
priežiūra
Reguliariai tikrinkite stabdžių sistemos komponentus, ar nesusidėvėjo.
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis
ir patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo
intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos
knygelėje. Pakeitus stabdžių trinkeles ir stabdžių diskus, optimalus stabdymo efektas
pasiekiamas tik po to, kai jos / jie „prisitrina“
nuvažiavus kelis šimtus kilometrų (mylių).
Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite
smarkiau spausdami stabdžių pedalą. „Volvo“
rekomenduoja naudoti tik jūsų „Volvo“ patvirtintas stabdžių trinkeles.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite
informacijos apie procedūrą arba paprašykite autoserviso specialistų atlikti patikrą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys (p. 404)
Stovėjimo stabdys
Susijusi informacija
Stovėjimo stabdys neleidžia automobiliui
nuriedėti iš stovimos padėties, mechaniškai
užrakindamas / užblokuodamas du ratus.
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 408)
•
•
Automobilio statymas nuolydyje (p. 409)
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 410)
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 410)
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį,
gali pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys.
Ūžesys gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių
automatinės funkcijos tikrinimo metu.
Jeigu aktyvinant stovėjimo stabdį automobilis
stovi, stabdys veikia tik galinius ratus. Jeigu
stovėjimo stabdys aktyvinamas automobiliui
judant, tuomet naudojami įprastiniai stabdžiai,
t.y. stabdomi visi keturi ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į galinių ratų, kai automobilis
beveik sustoja.
407
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Įjunkite stovėjimo stabdį, kad stovintis automobilis nenuriedėtų.
Ženklas vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Šis ženklas įsijungia aktyvinus
stovėjimo stabdį.
Kaip įjungti stovėjimo stabdį
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Perskaitykite pranešimą
vairuotojo ekrane.
PASTABA
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Stovėjimo stabdžio deaktyvinimas
Automatinis įjungimas
Stovėjimo stabdys aktyvinamas automatiškai
1.
Patraukite valdymo elementą aukštyn.
> Aktyvinus stovėjimo stabdį, pradeda
šviesti ženklas vairuotojo ekrane.
2. Patikrinkite, ar automobilis stovi.
•
kai automobilis išjungtas ir centriniame
ekrane aktyvinta automatinio stovėjimo
stabdžio įjungimo nuostata.
•
kai stačiame nuolydyje parenkama pavarų
dėžės padėtis P4.
•
jeigu aktyvinta funkcija „Auto hold“ (automatinis stabdys stovėjimo metu) ir
• automobilis jau ilgą laiką stovi
(5-10 minučių);
•
•
automobilis išjungiamas;
vairuotojas išlipa iš automobilio.
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima aktyvinti patraukiant ir palaikant
valdymo elementą. Stabdymas nutraukiamas,
kai atleidžiamas valdymo elementas arba
paspaudžiamas akceleratoriaus pedalas.
4 Taikoma
408
automatinei pavarų dėžei.
Išjungimas rankiniu būdu
1. Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.
2. Paspauskite valdymo elementą žemyn.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Išjungimas automatiškai
1. Užveskite variklį.
Automatinio stovėjimo stabdžio
aktyvinimo nuostata
2. Su automatine pavarų dėže:
Pasirinkite, ar stovėjimo stabdys turi būti
aktyvintas automatiškai, kai išjungtas automobilis.
Kaip pakeisti nuostatą:
Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą. Nustatykite pavarų dėžės padėtį D arba R ir
nuspauskite greičio pedalą.
Su mechanine pavarų dėže:
Nuspauskite sankabos pedalą ir pasirinkite
tinkamą pavarą. Atleiskite sankabos
pedalą ir greitėkite.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
1.
2. Norėdami pažymėti arba atžymėti funkciją
Automatiškai įjungti stovėjimo stabdį,
paspauskite My Car Stovėjimo
stabdys ir pakaba.
Kad išaktyvinimas įvyktų automatiškai, vairuotojas turi arba užsisegti saugos diržą,
arba turi būti uždarytos vairuotojo durelės.
Susijusi informacija
•
Automatinio stovėjimo stabdžio aktyvinimo nuostata (p. 409)
•
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 410)
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės transmisijos padėtį P neužtenka,
kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
Susijusi informacija
PASTABA
Automobilio statymas nuolydyje
Statydami automobilį nuolydyje, būtinai įjunkite stovėjimo stabdį.
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 408)
Stovėjimo stabdys (p. 407)
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai, įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite
šios situacijos, nuvažiuodami patraukę valdymo elementą aukštyn. Kai variklis pasieks
traukos jėgą, atleiskite svirtį.
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 408)
Stovėjimo stabdys (p. 407)
Automobilio statymas nuolydyje (p. 409)
409
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio
trikčiai
Jei po kelių bandymų nepavyksta deaktyvinti
ar aktyvinti stovėjimo stabdžio, susisiekite su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei mėginama važiuoti su įjungtu stovėjimo
stabdžiu, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Žr. pranešimą vairuotojo
ekrane.
Stabdžių sistemos gedimas. Žr.
pranešimą vairuotojo ekrane.
Jei automobilį reikia pastatyti ir pašalinti
galimą triktį, ratai turi būti atsukti kaip statant
nuolydyje, o pavarų perjungiklis turi būti nustatytas į padėtį P (arba turi būti įjungta pirmoji
pavara, jei pavarų dėžė mechaninė).
Informacinis pranešimas vairuotojo ekrane.
Automatinis stabdymas stovint
Automatinis stabdymas stovint („Auto Hold“)
– tai funkcija, leidžianti vairuotojui nukelti
koją nuo stabdžių pedalo neprarandant stabdymo efekto, kai automobilis sustoja prie
šviesoforo ar sankryžos.
Sustojus automobiliui, stabdžiai įjungiami
automatiškai. Automobiliui vietoje laikyti funkcija gali naudoti kojinį stabdį arba stovėjimo
stabdį. Ji veikia bet kokiame nuolydyje. Automobiliui nuvažiuojant stabdžiai automatiškai
atleidžiami, jeigu vairuotojas užsisegęs saugos
diržą arba uždarytos vairuotojo durelės.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jeigu akumuliatoriaus įtampa per žema, stovėjimo stabdžio neįmanoma nei išjungti, nei
įjungti. Jei akumuliatoriaus įtampa per žema,
prijunkite pagalbinį akumuliatorių.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos
galinius stabdžių įdėklus reikia pakeisti autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
410
PASTABA
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 408)
•
•
•
Automobilio statymas nuolydyje (p. 409)
Stabdant iki sustojimo įkalnėje arba nuokalnėje, prieš atleidžiant stabdžių pedalas
turi būti paspaudžiamas šiek tiek smarkiau,
kad automobilis nenuriedėtų.
Akumuliatorius (p. 594)
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 576)
Stovėjimo stabdys aktyvinamas, jei
•
•
•
•
automobilis išjungiamas;
atidaromos vairuotojo durelės;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
automobilis kurį laiką stovi (5–10 minučių).
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja pagrindinius stabdžius.
Automatinio stabdymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas stovint
•
Funkcija lieka deaktyvinta, kol galiausiai
vėl aktyvinama.
Automatinio stabdymo funkcija stovint aktyvinama tunelinio valdymo pulto mygtuku.
•
Deaktyvinus šią funkciją, pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA) išlieka aktyvi, kad, pradedant važiuoti į įkalnę, automobilis
neimtų riedėti atgal.
Susijusi informacija
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja stovėjimo stabdį.
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 410)
Susijusi informacija
•
Automatinio stabdymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas stovint (p. 411)
•
•
•
Kojinis stabdys (p. 404)
Stovėjimo stabdys (p. 407)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 412)
–
Funkcijai aktyvinti arba deaktyvinti
paspauskite tuneliniame valdymo pulte
pateiktą mygtuką.
> Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti
indikatorius. Funkcija lieka aktyvinta ir
tada, kai variklis užvedamas kitą kartą.
Taikoma išjungiant
Jeigu funkcija yra aktyvi ir laiko automobilį kojiniu stabdžiu (vairuotojo
ekrane šviečia ženklas A), norint ją
išaktyvinti, reikia vienu metu
nuspausti stabdžių pedalą ir mygtuką.
411
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pagalba pajudant įkalnėje
(„HSA“5)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
neleidžia automobiliui riedėti atgal pradedant
važiuoti įkalnėn. Važiuojant atbuline eiga įkalnėje, ji neleidžia automobiliui riedėti pirmyn.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją
nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai
išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui
pradėjus važiuoti.
Pajudėjimo įkalnėje pagalba būna aktyvinta
netgi tada, kai išaktyvinama automatinio stabdžio stovint funkcija („Auto hold“).
Susijusi informacija
•
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 410)
Kojinis stabdys (p. 404)
Automatinis stabdymas po
susidūrimo
Susidūrus, kai aktyvinami pirotechniniai saugos diržo įtempikliai ar saugos oro pagalvės,
ar automobiliu partrenkus stambų gyvūną,
automatiškai įjungiami automobilio stabdžiai.
Šia funkcija apsaugoma nuo papildomo susidūrimo arba sumažinami jo padariniai.
Po rimtos avarijos kyla pavojus, kad automobilio nebebus galima valdyti. Siekiant išvengti
galimo papildomo susidūrimo su kita transporto priemone ar kita kliūtimi arba sušvelninti
jo padarinius, savaime aktyvinama automatinio
stabdymo sistema, kuri saugiai sustabdo automobilį.
Susijusi informacija
•
•
•
Rear Collision Warning* (p. 341)
BLIS* (p. 342)
Stabdymo funkcijos (p. 404)
Stabdymo metu įjungiami stabdžių žibintai ir
avarinis signalas. Automobiliui sustojus, avarinis signalas lieka veikti toliau ir įjungiamas stovėjimo stabdys.
Jei stabdymo jėgos nepakanka, pvz., kyla
pavojus, kad į sustojusį automobilį trenksis iš
paskos važiuojančios transporto priemonės,
vairuotojas gali perimti sistemos valdymą,
nuspausdamas akceleratoriaus pedalą.
Funkcija daro prielaidą, kad stabdžių sistema
po susidūrimo išliko sveika.
5 Hill
412
Start Assist
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų dėžė
Mechaninė pavarų dėžė
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
Pavarų dėžė yra automobilio transmisijos
mazgo tarp variklio ir varomųjų ratų dalis.
Pavarų dėžės funkcija – keisti pavarų santykį
atsižvelgiant į greičio ir galios poreikius.
Pavarų dėžės būna dviejų pagrindinių tipų:
mechaninės ir automatinės.
Jei pavarų dėžė mechaninė, vairuotojas gali
pats įjungti tinkamą pavarą, atsižvelgdamas į
konkrečiu metu esantį greičio ir galios poreikį.
Atbulinės pavaros blokatorius neleidžia per
klaidą įjungti atbulinės pavaros, kai važiuojate
pirmyn.
Pavaros perjungimas
•
Laikykitės ant pavarų perjungimo svirties
pateiktos pavarų perjungimo tvarkos ir
pradėkite nuo neutraliosios padėties, tik
tada perjunkite į padėtį R.
•
Atbulinę pavarą galima įjungti tik automobiliui stovint.
Mechaninės pavarų dėžės turi šešias pavaras,
o automatinės – aštuonias. Didelis pavarų perjungimo skaičius reiškia, kad galima efektyviai
naudoti variklio sukimo momentą ir galios diapazoną. Dvi aukščiausios automatinės pavarų
dėžės pavaros padeda taupyti degalus važiuojant pastoviomis variklio apsukomis.
Automatinės pavarų dėžės pavaras galima
perjungti ir rankiniu būdu. Vairuotojo ekrane
atitinkamai rodoma, kuri pavara šiuo metu
įjungta.
Susijusi informacija
•
•
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 414)
Mechaninė pavarų dėžė (p. 413)
Pavarų perjungimo indikatorius (p. 419)
Stovint
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - nepakanka
palikti automobilį įjungtą, kad jis stovėtų.
Pavarų perjungimo svirties ir perjungimo schemų
apžvalga.
Neutrali padėtis (N)
Mechaninėje pavarų dėžėje yra šešios pavaros, jų perjungimo schema pavaizduota ant
pavarų svirties galvutės.
•
Perjungiant pavaras, būtina iki galo
nuspausti sankabos pedalą.
•
Perjungus pavarą, nukelkite pėdą nuo sankabos pedalo.
Susijusi informacija
•
•
•
Pavarų dėžė (p. 413)
Automatinė pavarų dėžė (p. 414)
Pavarų perjungimo indikatorius (p. 419)
413
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinė pavarų dėžė
Su automatine pavarų dėže ši sistema įjungia
tokią pavarą, kad jūsų važiavimas būtų kuo
labiau energiškai efektyvus. Pavarų dėžė turi
ir rankinio perjungimo režimą.
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės
darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo
pavojui, vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite pateikiamas rekomendacijas.
Ženklai vairuotojo ekrane
Jei pavarų dėžėje įvyksta triktis, vairuotojo
ekrane pateikiamas ženklas ir pranešimas.
Ženklas
Pavarų perjungimo svirties ir pavarų perjungimo
schemos vairuotojo ekrane apžvalga.
Vairuotojo ekrane rodoma parinkta pavara:
R, N, D arba M. P padėtis yra valdoma elektra.
Rankinio pavarų perjungimo režime papildomai rodoma naudojama pavara.
Susijusi informacija
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys
(p. 415)
•
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 416)
•
•
•
•
Pavarų svirties blokatorius (p. 417)
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
(p. 418)
Pavarų perjungimo indikatorius (p. 419)
Mechaninė pavarų dėžė (p. 413)
Paaiškinimas
Informacija arba klaidos pavarų
dėžėje pranešimas. Įvykdykite
pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta arba perkaito.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Sumažinta galia/Sumažintas
pagreičio rezervas
Užregistravus laikinąją pavaros
agregato triktį, automobilis gali
pradėti veikti avariniu režimu ir
sumažinti variklio galią, kad
pavaros agregatas nebūtų apgadintas.
414
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinės pavarų dėžės padėtys
Pavarų padėtys
Žinyno funkcijos
Kai automobilyje sumontuota automatinė
pavarų dėžė, atitinkama pavara pasirenkama
automatiškai, atsižvelgiant į greičio ir galios
poreikį.
Stovėjimo padėtis – P
Stovėjimo padėtis aktyvinama P mygtuku,
esančiu šalia pavarų perjungiklio.
Sistema automatiškai įjungs pavarų dėžės
režimą P
Pavaros perjungimas
Pavarų perjungiklis yra elektroninis, ir jame
pavarų perjungimas valdomas elektroniniu
būdu, o ne mechaniškai. Tokiu būdu pavaros
perjungiamos paprasčiau ir perjungiklio veikimas juntamas geriau.
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama.
Kai automobilis pastatytas arba užvedant
variklį turi būti parinkta padėtis P. Pavarų perjungiklį nustatant į stovėjimo padėtį, automobilis turi nejudėti.
Norint iš stovėjimo padėties pasirinkti kitą
pavarų režimą, turi būti nuspaustas stabdžių
pedalas ir parinkta uždegimo padėtis II. Kai
kuriems pavarų dėžių variantams būtina, kad
veiktų automobilio variklis.
Norėdami pastatyti automobilį, įjunkite stovėjimo stabdį ir nustatykite stovėjimo padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Pavarų perjungimo svirties ir pavarų padėčių apžvalga.
Pavaras perjunkite paspausdami spyruoklinį
pavarų perjungiklį pirmyn arba patraukdami
atgal. Norint perjungti rankiniu būdu, galima jį
pastumti į šoną.
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės transmisijos padėtį P neužtenka,
kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
•
jei automobilis bus išjungtas nustačius
pavarų režimą D arba R;
•
jei veikiant automobiliui ir pavarų perjungikliui esant kitoje padėtyje nei P vairuotojas atsisegs saugos diržą ir atidarys savo
dureles.
Norėdami pastatyti automobilį nesegėdami
saugos diržo ir su atidarytomis durelėmis, perjunkite iš padėties P ir vėl pasirinkite padėtį R
arba D.
Jei automobilis išjungiamas neutralioje padėtyje, P padėtis automatiškai neįjungiama.
Tokiu būdu galima plauti automobilį autoplovykloje, pro kurią jis turi prariedėti.
Atbulinės eigos padėtis – R
Kad galėtumėte važiuoti atbuline eiga, pasirinkite padėtį R. Jungiant atbulinės eigos padėtį,
automobilis turi nejudėti.
PASTABA
Kad būtų galima užrakinti automobilį ir
įjungti signalizaciją, pavarų perjungiklis turi
būti padėtyje P.
}}
415
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų
perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti
stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties
N į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II). Kai kuriems
pavarų dėžių variantams būtina, kad veiktų
automobilio variklis.
Rankinį pavarų perjungimo režimą važiuodami
galite įjungti bet kuriuo metu. Atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilis stabdomas varikliu.
Įjunkite pavarą rankiniu būdu, perstumdami
pavarų perjungiklį atgal iš padėties D. Vairuotojo ekrane rodoma, kuri pavara šiuo metu
naudojama.
•
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai
nuo pagreičio ir greičio, greitėjama arba lėtėjama automatiškai.
Paspauskite pavarų perjungiklį dešinėn į
padėtį „+“ (pliusas), kad perjungtumėte
vieną žingsnelį pirmyn, tada atleiskite jį.
•
Paspauskite pavarų perjungiklį kairėn į
padėtį „–“ (minusas), kad perjungtumėte
vieną žingsnelį atgal, tada atleiskite jį.
Perjungiant pavarų dėžės režimą iš R į D, automobilis privalo stovėti.
•
Paspauskite pavarų perjungiklį atgal, kad
grąžintumėte padėtį D.
Rankinis pavarų perjungimo režimas – M
Pavarų dėžė automatiškai perjungs žemesnę
pavarą, jei greitis sumažėja iki lygio, kuris yra
per žemas pasirinktajai pavarai, kad būtų
išvengta trūkčiojimo važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Rankinio pavarų perjungimo padėties bendrasis vaizdas vairuotojo ekrane.
416
Automatinė pavarų dėžė (p. 414)
Pavarų svirties blokatorius (p. 417)
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 416)
Pavarų perjungimas vairo
mentelėmis*
Mentelės ant vairo papildo pavarų perjungiklį,
jomis galima perjungti pavaras rankiniu būdu,
nepaleidžiant vairo.
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Vairo mentelių aktyvinimas
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis
prie vairo, šias pirmiausia reikia aktyvinti:
–
Patraukite vieną iš mentelių link vairo.
> Vairuotojo ekrane pateiktas skaičius
nurodo parinktą pavarą.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
(p. 418)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
–
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link
vairo, ir atleiskite.
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant
mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale. Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame prietaisų skydelyje pakinta
skaičius, nurodantis esamą pavarą.
Funkcijos išaktyvinimas
Vairuotojo ekrano vaizdas keičiant pavarą mentelėmis ant vairo.
Rankinis išaktyvinimas pavarų režime D ir
M
– Vairo mentelės išaktyvinamos patraukiant
dešiniąją mentelę (+) link vairo ir palaikant
toje padėtyje, kol vairuotojo ekrane išnyks
parinktos pavaros skaičius.
> Pavarų dėžė grįžta į pavarų režimą D.
Automatinis išaktyvinimas
Pavarų dėžės režimu D mentelės ant vairo
išjungiamos automatiškai, jei kurį laiką būna
nenaudojamos. Apie tai informuoja išsijungęs
dabartinės pavaros skaičius. Išimtis – stabdymas varikliu: tuomet mentelės lieka aktyvintos,
kol stabdoma varikliu.
Vairuotojo ekranas perjungiant pavarą mentelėmis
ant vairo, rankiniu pavarų dėžės režimu.
Perjungiklis
Kaip vienu laipsniu padidinti pavarą:
Pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio blokavimo funkcija neleidžia atsitiktinai perjungti automatinės pavarų
dėžės pavarų perjungiklio padėčių.
Automatinės pavarų svirties
blokatorius
Pavarų perjungiklio automatinio blokavimo
funkcija turi kelias specialias saugos sistemas.
Iš stovėjimo padėties P
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties
P į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II). Kai kuriems
pavarų dėžių variantams būtina, kad veiktų
automobilio variklis.
Iš neutralios padėties N
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepaisant, ar
variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis
šioje padėtyje užfiksuojamas.
Pavarų dėžės režimu M jos automatiškai neišaktyvinamos.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties
N į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II). Kai kuriems
pavarų dėžių variantams būtina, kad veiktų
automobilio variklis.
Susijusi informacija
Pranešimai vairuotojo ekrane
•
•
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 414)
Automatinės pavarų dėžės padėtys
(p. 415)
Pavarų perjungimo indikatorius (p. 419)
Jeigu blokuojamas pavarų perjungiklis, vairuotojo ekrane rodomas pranešimas, pvz., Pavarų
svirtis Pasp. stabdžių pedalą, kad suakt.
pavarų svirtį.
}}
417
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Pavarų perjungiklis mechaniškai neblokuojamas.
Automatinis žemesnės pavaros
įjungimas
variklis pasiekia maksimalias apsukas. Taip
siekiama išvengti jo apgadinimo.
Susijusi informacija
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas6
gali būti naudojamas kai prireikia maksimalaus pagreitėjimo, pvz., lenkimo metu.
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat
grindų (žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš
karto įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė
funkcija vadinama automatiniu žemesnės
pavaros įsijungimu.
Susijusi informacija
•
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 414)
Automatinės pavarų dėžės padėtys
(p. 415)
Atleidus iki pat galo nuspaustą greičio pedalą,
pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią
padėtį.
Saugos funkcija
Norint išvengti pernelyg didelių variklio
apsukų, greičių dėžėje yra apsauga nuo per
žemos pavaros įjungimo.
Pavarų dėžė neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio
apsukų skaičius gali apgadinti variklį. Nieko
neįvyksta, jei vairuotojas vis tiek bando įjungti
žemesnę pavarą tokiu būdu, esant didelės
variklio apsukoms – pradinė pavara lieka
įjungta.
Automatiškai įjungiant žemesnę pavarą, automobilis gali perjungti vieną arba kelias pavaras
žemyn (tai priklauso nuo variklio apsukų).
Automobilis įjungia aukštesnę pavarą, kai
6 Siūloma
418
tik automobiliuose su automatine pavarų dėže.
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 414)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų perjungimo indikatorius
Su automatine pavarų dėže
Vairuotojo ekrane esantis pavarų perjungimo
indikatorius rodo esamą pavarą perjunginėjant pavaras rankiniu būdu ir nurodo, kada
geriausia perjungti kitą pavarą siekiant kuo
ekonomiškiau naudoti degalus.
Norint rankiniu pavarų perjungimo režimu
važiuoti ekonomiškai, svarbu važiuoti reikiama
pavara ir laiku jas perjungti.
Su mechanine pavarų dėže
Pavarų perjungimo indikatorius vairuotojo
ekrane rodo šiuo metu įjungtą pavarą, o mirksintis pliuso ženklas rekomenduoja įjungti
aukštesnę pavarą.
7
Visų ratų pavara taip pat veikia stabilizuojančiai, esant didesniam greičiui. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų
varomosios jėgos perduodama į priekinius
ratus. Stovint būna nuolat įjungta visų ratų
pavara, ruošiantis maksimaliai traukai greitėjimo metu.
Automatinė pavarų dėžė (p. 414)
Visų ratų pavaros savybės priklauso nuo pasirinkto važiavimo režimo.
Mechaninė pavarų dėžė (p. 413)
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
Rodyklė aukštyn nurodo, kad rekomenduojama įjungti aukštesnę pavarą, o rodyklė
žemyn – žemesnę.
Visų ratų pavara*
Visų ratų pavaros režimas (AWD7) reiškia, kad
vienu metu automobilį varo visi keturi ratai,
kas pagerina jo sukibimą su keliu.
Siekiant maksimalios įmanomos traukos, judėjimo jėga automatiškai perskirstoma geriausią
sukibimą turintiems ratams. Sistema nuolat
skaičiuoja galinių ratų sukimo momento
poreikį ir gali iškart perskirstyti iki pusės variklio sukimo momento galiniams ratams.
•
•
•
Važiavimo režimai* (p. 420)
Kontrolė mažu greičiu* (p. 430)
Pavarų dėžė (p. 413)
All Wheel Drive
* Parinktis / priedas. 419
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimo režimai*
Pasirinktini važiavimo režimai
Važiavimo režimo pasirinkimas turi įtakos
automobilio vairavimo charakteristikoms.
Šiais režimais siekiama pagerinti vairavimo
patirtį ir palengvinti vairavimą ypatingomis
aplinkybėmis.
Naudojantis važiavimo režimais, galima greitai
pasiekti įvairias automobilio funkcijas ir nuostatas, tenkinančias įvairius vairavimo poreikius. Šios sistemos pritaikytos palaikyti kiek
įmanoma geresnes vairavimo charakteristikas
kiekviename važiavimo režime:
Užvedus automobilio variklį, jis yra Comfort
režime ir aktyvinama funkcija „Start / Stop“.
Važiavimo režimą galima pakeisti užvedus
automobilį, pvz., pereiti į Individual. Pasirinkus Individual režimą, galima keisti individualius pageidavimus, pvz., kad būtų rodomas
tachometras.
•
•
•
•
•
•
•
Vairo sistema
Variklis / pavarų dėžė8 / visų ratų pavara*
Stabdžių sistema
Amortizacija
Vairuotojo ekranas
„Start / Stop“;
Klimato kontrolės nuostatos
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris pritaikytas
esamoms važiavimo sąlygoms. Atminkite, kad
atskirose situacijose tam tikrų važiavimo
režimų pasirinkti negalima.
8 Taikoma automatinei
9 Hill Descent Control
420
Comfort
Comfort – tai įprastas automobilio režimas.
Šios nuostatos reiškia, kad automobiliu
važiuoti patogu, vairas sukasi lengvai, amortizatoriai veikia minkštai, o kėbulas juda sklandžiai.
Šis važiavimo režimas – tai anglies dioksido
emisijos sertifikavimo režimas.
Eco
Pritaikykite automobilį dar ekonomiškesniam ir ekologiškesniam važiavimui su
režimu Eco.
•
Off Road
• Maksimaliai padidinkite automobilio
trauką važiuojant nelygiu pagrindu arba
prastu keliu.
Vairavimas lengvas, aktyvinta visų ratų pavara*
ir mažo greičio funkcija su nusileidimo stačiu
nuolydžiu kontrole (HDC9). Funkcija „Start/
Stop“ išaktyvinta.
Važiavimo režimą galima aktyvinti tik važiuojant nedideliu greičiu. Spidometre rodoma
greičio ribotuvo sritis. Viršijus šį greitį, režimas
Off Road sulaikomas ir aktyvinamas kitas
važiavimo režimas.
Režimu Off Road vairuotojo ekrane rodomas
kompasas (tarp spidometro ir tachometro).
PASTABA
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
Važiavimo režimas reiškia, pvz., kad aktyvinta
funkcija „Start/Stop“ ir sumažintos tam tikros
klimato nuostatos.
Važiuojant Eco režimu vairuotojo ekrane rodomas eko-metras, kuris realiuoju laiku rodo,
kiek ekonomiškas jūsų važiavimas.
pavarų dėžei.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
3. Srityje Išankstinės nuostatos pasirinkite
važiavimo režimą, kuriuo norite pradėti:
Eco, Komfortas, Dinaminis arba
Polestar Engineered*.
Dynamic
• Režimu Dynamic automobilis važiuoja
sportiškiau ir greičiau greitėja.
Pavaros perjungiamos sparčiau ir tiksliau, o
pavarų dėžė suteikia prioritetą geresnį sukibimą užtikrinančiai pavarai.
Galimas reguliavimas taikomas nuostatoms:
Vairas reaguoja greičiau ir amortizatoriai standesni10, todėl kėbulas mažiau svyruoja ir automobilis posūkiuose valdomas tiksliau.
•
•
•
•
•
•
•
Funkcija „Start/Stop“ išaktyvinta.
Dynamic režimas galimas ir Polestar
Engineered variante*.
Individual
• Vairuotojo režimo pritaikymas pagal individualius pageidavimus.
Pasirinkite pradinį važiavimo režimą ir suderinkite nuostatas pagal pageidaujamas vairavimo
charakteristikas. Šios nuostatos įrašomos į
aktyvaus vairuotojo profilį ir tampa pasiekiamos kaskart, kai automobilis atrakinamas tuo
pačiu nuotolinio valdymo rakteliu.
Individualus važiavimo režimas pasiekiamas
tik tuo atveju, jei jis pirmiausia aktyvinamas
centriniame ekrane.
10
11
Vairuotojo ekranas
Vairo sunkumas
Galios agregatų duomenys
Stabdymo charakteristikos
Pakabos valdymas
ECO klimatas
Start/Stop.
Susijusi informacija
Individualaus važiavimo režimo nuostatų rodinys11.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Spustelėkite My Car Individualus
važiavimo režimas ir pasirinkite
Individualus važiavimo režimas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Važiavimo režimo keitimas* (p. 422)
Važiavimo režimas „Eco“ (p. 422)
Taupus važiavimas (p. 433)
„Start / Stop“; (p. 425)
Kontrolė mažu greičiu* (p. 430)
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė*
(p. 431)
Visų ratų pavara* (p. 419)
Vairuotojo profiliai (p. 129)
Taikoma „Four-C“.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 421
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimo režimo keitimas*
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris pritaikytas
esamoms važiavimo sąlygoms.
2. Važiavimo režimas pasirenkamas vienu iš
dviejų būdų:
Pakeiskite važiavimo režimą centriniame valdymo pulte pateikiamu mygtuku.
Atminkite, kad atskirose situacijose tam tikrų
važiavimo režimų pasirinkti negalima.
Kaip pakeisti važiavimo režimą:
•
Palieskite pageidaujamą važiavimo
režimą tiesiai jutikliniame ekrane, kad jį
parinktumėte ir aktyvintumėte.
•
Paspauskite mygtuką DRIVE MODE
dar kartą, kad perkeltumėte žymiklį į
pageidaujamą važiavimo režimą. Po
trumpos delsos aktyvinamas pasirinktas važiavimo režimas.
•
•
1.
12
422
Paspauskite mygtuką DRIVE MODE.
> Centriniame ekrane atsiveria iškylantysis meniu su pažymėtu aktyviu važiavimo režimu.
Eco režimui būdingos šios savybės:
•
•
Pavarų dėžės pavarų perjungimo taškai12.
•
Važiavimo mažu greičiu aktyvinimas ir
deaktyvinimas* funkcijos mygtuku
(p. 430)
Laisvojo riedėjimo funkcija „Eco Coast12“
aktyvinama, o stabdymas varikliu išaktyvinamas, kai akceleratoriaus pedalas atleidžiamas važiuojant greičiu nuo
65 iki 140 km/h (40–87 myl./val.).
•
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės*
aktyvinimas ir deaktyvinimas funkcijos
mygtuku (p. 432)
Kai kurių klimato kontrolės sistemos nuostatų veikimas yra apribotas arba jos yra
išaktyvintos.
•
Vairuotojo ekrane (ekomatuoklyje) rodoma
informacija, padedanti važiuoti ekologiškiau.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimas „Eco“
Važiavimo režimas Eco gali padėti jums
važiuoti ekologiškiau, suvartojant mažiau
degalų.
Naudokite šį važiavimo režimą degalams taupyti ir aplinkai tausoti.
Važiavimo režimai* (p. 420)
Važiavimo režimo Eco aktyvinimas ir deaktyvinimas funkcijų mygtuku (p. 424)
Variklio valdymas ir reakcija iš akseleratoriaus pedalo.
Laisvojo riedėjimo funkcija
„Eco Coast“12
Laisvojo riedėjimo funkcija „Eco Coast“ praktiškai reiškia, kad stabdymas varikliu užbaigiamas, todėl automobilio kinetinė energija naudojama riedėti ilgesnį atstumą. Kai vairuotojas
atleidžia akceleratoriaus pedalą, pavarų dėžė
Tik automobiliams su automatine pavarų dėže.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
automatiškai atjungiama nuo variklio, kurio
greitis sumažinamas iki laisvųjų apsukų su
mažesnėmis sąnaudomis.
Funkciją geriausia naudoti, kai įmanoma ilgai
riedėti, pvz., keliuose su nežymia nuokalne
arba esant prognozuojamam greičio sumažėjimui, įvažiuojant į mažesnio leistino greičio
zoną.
Laisvojo riedėjimo funkcijos aktyvinimas
Ši funkcija aktyvinama visiškai atleidus akceleratoriaus pedalą ir įvykdžius šias sąlygas:
•
•
•
•
Aktyvintas važiavimo režimas „Eco“.
Pavarų perjungiklis yra D padėtyje.
Greitis – maždaug 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) ribose.
Kelio nuolydis ne didesnis kaip
maždaug 6%.
Kai naudojama laisvojo riedėjimo funkcija, vairuotojo ekrane pasirodo užrašas COASTING.
Apribojimai
Laisvojo riedėjimo funkcija nepasiekiama
jeigu:
•
variklis ir (arba) pavarų dėžė nėra pasiekę
įprastos darbinės temperatūros;
•
pavarų perjungiklis perstumiamas iš padėties D į rankinio valdymo padėtį;
12
Tik automobiliams su automatine pavarų dėže.
•
greitis nepatenka į maždaug 65-140 km/h
(40–87 myl./val.) intervalą;
riedėjimo funkciją, kad būtų galima riedėti
ilgiau.
•
kelio nuolydis didesnis negu
maždaug 6%;
•
pavaros perjungiamos rankiniu būdu, naudojant vairo menteles*.
Pastovaus greičio palaikymo sistema
„Eco Cruise“
Laisvojo riedėjimo funkcijos išaktyvinimas
ir išjungimas
Atskirais atvejais gali būti pageidautina išaktyvinti arba išjungti šią funkciją ir stabdyti varikliu. Tokių situacijų pavyzdžiai – stačios nuokalnės ar prieš artėjantį lenkimo manevrą – kad
būtų galima tai padaryti maksimaliai saugiai.
Naudojantis pastovaus greičio palaikymo sistema važiavimo režimu „Eco“, automobilis
greitėja ir lėtėja lėčiau, palyginti su kitais važiavimo režimais, tačiau taip papildomai taupomi
degalai. Tai reiškia, kad automobilio greitis gali
šiek tiek viršyti nustatytą greitį arba jo nesiekti.
•
Kai aktyvi pastovaus greičio palaikymo sistema ir automobilis laisvai rieda, lygiame
kelyje automobilio greitis gali nukrypti nuo
nustatyto greičio.
•
Stačioje įkalnėje automobilio greitis
mažėja, kol galiausiai įjungiama žemesnė
pavara12, tada vėl imama lėčiau greitėti,
siekiant nustatyto greičio.
•
Nuokalnėje, automobiliui laisvai riedant, jo
greitis gali šiek tiek viršyti nustatytą greitį
arba jo nesiekti. Nustatytajam greičiui
palaikyti ši funkcija naudoja įprastą stabdymą varikliu. Jeigu būtina, naudojamas ir
kojinis stabdys.
Laisvojo riedėjimo funkcija išaktyvinkite taip:
•
•
nuspauskite greičio arba stabdžių pedalą;
•
perjunkite pavarą vairo mentelėmis*.
perveskite pavarų perjungiklį į rankinio valdymo padėtį;
Laisvojo riedėjimo funkciją išjunkite taip:
•
•
pakeiskite važiavimo režimą*;
išjunkite važiavimo režimą Eco funkcijų
rodinyje.
Trumpus nuotolius galima riedėti net ir be laisvojo riedėjimo funkcijos. Taip irgi mažinamos
degalų sąnaudos. Vis dėlto, siekiant didžiausios ekonomijos, geriausia aktyvinti laisvojo
}}
* Parinktis / priedas. 423
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
ECO matuoklis vairuotojo ekrane
PASTABA
Aktyvinus važiavimo režimą Eco, pakeičiami keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių
elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras
nuostatas galima rankiniu būdu nustatyti iš
naujo, tačiau visas funkcionalumas atgaunamas tik išjungus važiavimo režimą Eco
arba pritaikius važiavimo režimą
Individual* su visomis veikiančiomis klimato kontrolės funkcijomis.
ECO matuoklis parodo, kaip ekonomiškai vairuojama:
•
•
Jei vairuojama ekonomiškai, matuoklis
rodo mažą vertę, rodyklei esant žalioje
zonoje.
Jei vairuojama neekonomiškai, pvz., staigiai stabdoma ar staigiai greitėjama,
matuoklis rodo didelę vertę.
ECO matuoklis turi papildomą indikatorių,
kuris nurodo, kaip tomis pačiomis važiavimo
sąlygomis automobilį vairuotų etaloninis vairuotojas. Tai rodo trumpoji matuoklio rodyklė.
Klimato kontrolė ECO
Važiavimo režimu Eco, automobilio salone
automatiškai aktyvinama klimato kontrolės
funkcija „Eco“, kad būtų sumažintos energijos
sąnaudos.
424
Jei kyla problemų, pvz., dėl miglos, paspauskite įprastai veikiantį maksimalaus atitirpinimo
funkcijos mygtuką.
Važiavimo režimo Eco aktyvinimas
ir deaktyvinimas funkcijų mygtuku
Yra Eco važiavimo režimo funkcijos mygtukas
centrinio ekrano funkcijų rodinyje, nebent
automobilio centriniame valdymo pulte yra
vairavimo režimo mygtukas.
Režimas Eco išaktyvinamas kartu su išjungiamu varikliu, tad kaskart užvedus variklį jį
reikia aktyvinti iš naujo. Kai aktyvinama funkcija, vairuotojo ekrane pasirodo ECO.
Važiavimo režimo „Eco“ pasirinkimas
centrinio ekrano funkcijų rodinyje
–
Paspauskite mygtuką Vairavimo
režimas: ECO, kad aktyvintumėte arba
deaktyvintumėte funkciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Važiavimo režimo keitimas* (p. 422)
Važiavimo režimo Eco aktyvinimas ir deaktyvinimas funkcijų mygtuku (p. 424)
Važiavimo režimai* (p. 420)
> Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti
indikatorius.
Taupus važiavimas (p. 433)
„Start / Stop“; (p. 425)
Susijusi informacija
•
•
•
Važiavimo režimas „Eco“ (p. 422)
Važiavimo režimo keitimas* (p. 422)
Važiavimo režimai* (p. 420)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„Start / Stop“;
Kaip veikia funkcija „Start/stop“
Su mechanine pavarų dėže
Su „Starto/Stop“ funkcija, automobiliui
sustojus, pvz., prie šviesoforo ar eismo spūstyje, variklis laikinai išsijungia ir po to vėl užsiveda, kai reikia.
Funkcija „Start/stop“ sumažina degalų sąnaudas, kas savo ruožtu mažina emisiją.
Funkcija „Start/Stop“ laikinai išjungia variklį,
kai automobilis stovi, ir vėliau jį automatiškai
užveda, kai reikia.
Funkcija „Start/Stop“ pasiekiama paleidus
automobilį; ją galima aktyvinti, jei tenkinamos
tam tikros sąlygos.
•
Sistema padeda įprasti vairuoti ekologiškai,
esat galimybei išjungdama variklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Kaip veikia funkcija „Start/stop“ (p. 425)
Funkcijos „Start / Stop“ sąlygos (p. 427)
Važiavimo režimai* (p. 420)
Vairuotojo ekrane rodoma, kada ši funkcija yra:
•
•
•
Pasiekiama;
aktyvi;
nepasiekiama.
Visos įprastos automobilio sistemos, pvz.,
apšvietimo, radijo ir pan., veikia normaliai net ir
varikliui automatiškai išsijungus. Vis dėlto tam
tikros įrangos veikimas gali būti laikinai apribotas, pvz., klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus sukimosi greitis arba itin didelis garso
sistemos garsumas.
Atjunkite sankabą, įjunkite neutralią pavarą
ir atleiskite sankabos pedalą: variklis išsijungia automatiškai.
Važiavimo režimu Comfort arba Eco variklis
gali būti automatiškai išjungtas prieš automobiliui visiškai sustojant.
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema arba „Pilot Assist“ suaktyvinta, variklis
automatiškai išsijungia praėjus maždaug 3
sekundėms po automobilio sustojimo.
Automatinis užvedimas
Kad variklis būtų automatiškai užvestas:
Automatinis išjungimas
Kad variklis būtų automatiškai išjungtas, turi
būti patenkintos tokios sąlygos:
Su automatine pavarų dėže
•
Pagrindiniais stabdžiais sustabdykite automobilį ir laikykite koją ant stabdžių pedalo:
variklis užgesinamas automatiškai.
}}
* Parinktis / priedas. 425
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Su automatine pavarų dėže
•
•
•
•
•
13
426
Atleiskite stabdžių pedalą – variklis bus
automatiškai užvestas ir galėsite toliau
važiuoti. Jei automobilis stovi įkalnėje,
įsijungia pajudėjimo įkalnėje pagalbos
(HSA13) funkcija, neleidžianti automobiliui
riedėti atgal.
Jei aktyvinta automatinio laikymo funkcija,
automatinis užvedimas užlaikomas, kol
nenuspaudžiamas akseleratoriaus pedalas.
Aktyvinus prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą arba „Pilot Assist“,
variklis automatiškai užvedamas, nuspaudus akceleratoriaus pedalą arba paspauvairo kairiojoje klaviatūdus mygtuką
roje.
Laikykite nuspaudę stabdžių pedalą ir nuspauskite greičio pedalą – variklis bus automatiškai užvestas.
Nuokalnėje: Šiek tiek atleiskite stabdžių
pedalą, kad automobilis pradėtų riedėti –
šiek tiek padidėjus greičiui, variklis bus
automatiškai užvestas.
Hill Start Assist
Su mechanine pavarų dėže
•
Kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje:
Nuspauskite sankabos arba greičio
pedalą: variklis užvedamas.
•
Nuokalnėje: Šiek tiek atleiskite stabdžių
pedalą, kad automobilis pradėtų riedėti –
šiek tiek padidėjus greičiui, variklis bus
automatiškai užvestas.
Ženklai vairuotojo ekrane
•
Kai ši funkcija pasiekiama, tachometre
Funkcija aktyvi, variklis automatiškai išjungtas.
rodomas ženklas
•
.
Kai ši funkcija aktyvinta ir variklis išjungiamas automatiškai, tachometro rodyklė
rodo
.
•
Kai ši funkcija nepasiekiama, ženklas
•
Kai funkcija išaktyvinta, ženklas nerodomas.
yra papilkintas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
„Starto / Stop“ funkcijos išaktyvinimas
(p. 427)
Funkcijos „Start / Stop“ sąlygos (p. 427)
„Start / Stop“; (p. 425)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 412)
Automatinis stabdymas stovint (p. 410)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„Starto / Stop“ funkcijos
išaktyvinimas
Tam tikrais atvejais gali būti pageidaujama
išaktyvinti „Start/stop“ funkciją.
Išaktyvinkite Start/Stop
funkciniu mygtuku, esančiu
centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Kai funkcija išaktyvinta,
indikacija mygtuke neveikia.
Funkcija lieka išaktyvinta, kol
•
•
ji vėl aktyvinama;
•
kitą kartą paleidžiamas automobilis;
Kaip veikia funkcija „Start/stop“ (p. 425)
Funkcijos „Start / Stop“ sąlygos (p. 427)
•
•
Atidarytas variklio dangtis.
•
•
Aktyvinta ABS sistema.
•
Jei buvo daug užvedimų per trumpą laiką,
aktyvintas starterio variklio terminis išjungiklis.
Variklis automatiškai neišjungiamas
Variklis neišsijungia automatiškai šiais atvejais:
•
Užvedus variklį, automobilis nepasiekė
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičio.
•
Po kelių pakartotinių automatinių išjungimų greitis turi vėl viršyti
maždaug 10 km/h (6 myl./val.), kad sistema vėl mėgintų automatiškai išjungti
variklį.
važiavimo režimas pakeičiamas į „Eco“
arba „Comfort“;
Susijusi informacija
•
•
Funkcijos „Start / Stop“ sąlygos
Kad funkcija „Start/Stop“ galėtų veikti, turi
būti patenkintos kelios sąlygos.
Jei kuri nors sąlyga netenkinama, tai bus nurodyta vairuotojo ekrane.
•
•
Vairuotojas neprisisegė saugos diržo.
Variklis neįšilo iki normalios darbinės temperatūros.
•
•
Važiuojant dideliame aukštyje, kai variklis
nėra pasiekęs darbinės temperatūros.
Stipraus stabdymo atveju (net jei ABS sistema ir neaktyvinta).
Užsipildė išmetimo sistemos dalelių filtras.
Priekaba prijungta prie automobilio elektros sistemos.
Automatinei pavarų dėžei taikomos tokios
sąlygos:
•
•
•
Pavarų dėžė neįšilo iki normalios darbinės
temperatūros.
Pavarų perjungiklis yra padėtyje M (±).
Jei leidžia eismo sąlygos (pavyzdžiui,
esant spūsčiai).
•
Aplinkos temperatūra nesiekia
apytiksliai -5 °C (23 °F) arba viršija
maždaug 37 °C (98 °F).
•
Aktyvinta priekinio stiklo šildymo elektra
funkcija.
Automatiškai išsijungus varikliui, jis automatiškai neužvedamas šiais atvejais:
•
Klimatas automobilio salone skiriasi nuo
nustatytųjų verčių.
Su automatine pavarų dėže:
•
•
•
Veikia automobilio atbulinė eiga.
Vairuotojas stipriai judina vairą.
Labai stati įkalnė.
Variklis automatiškai neužvedamas
•
Vairuotojas neprisisegęs saugos diržo,
pavarų perjungiklis yra padėtyje P ir atidarytos vairuotojo durelės: reikia paleisti
įprastu būdu.
}}
427
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Su mechanine pavarų dėže:
•
•
Vairuotojas neužsisegęs saugos diržų.
Pavara įjungiama nenuspaudus sankabos
pedalo.
Netyčinis išsijungimas su mechanine
pavarų dėže
Jeigu variklis nepasileidžia iš naujo, darykite
taip:
1.
•
Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynės saugos
diržas tinkamai užsegtas sagtyje.
Automatinei pavarų dėžei taikomos tokios
sąlygos:
•
Jei vairuotojo diržas atsisegamas pavarų
perjungikliui esant D arba N padėtyje.
•
Pavarų perjungiklis perstumiamas iš padėties D į padėtį R arba M (±).
•
Vairuotojo durelės atidaromos pavarų perjungikliui esant padėtyje D: pasigirsta
dzingtelėjimas, o teksto pranešimu informuojama, kad įjungtas degimas.
2. Vėl nuspauskite sankabos pedalą: variklis
užsives automatiškai.
3. Tam tikrais atvejais pavarų svirtis turi būti
nustatyta neutralioje padėtyje. Vairuotojo
ekrane pateikiamas pranešimas. Vykdykite
duotą rekomendaciją.
Variklis automatiškai užsiveda
neatleidus stabdžių pedalo.
Vairuotojui net nenukėlus kojos nuo stabdžių
pedalo, variklis automatiškai užsiveda šiais
atvejais:
•
•
•
•
428
Dėl didelės drėgmės salone, rasoja langai.
Klimatas automobilio salone skiriasi nuo
nustatytųjų verčių.
Jei spaudinėjamas stabdžio pedalas.
Atidarytas variklio dangtis.
Jei automobilis buvo automatiškai sustabdytas visiškai nesustojant, jis pradeda
judėti arba šiek tiek padidėja greitis.
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite variklio dangčio, kai variklis
automatiškai išjungtas. Prieš keldami variklio dangtį, išjunkite variklį įprastai.
Susijusi informacija
•
•
•
„Start / Stop“; (p. 425)
Kaip veikia funkcija „Start/stop“ (p. 425)
„Starto / Stop“ funkcijos išaktyvinimas
(p. 427)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
režimą ir automobilio greitį. Amortizacija
paprastai nustatoma taip, kad užtikrintų optimalų komfortą, ir yra nuolat reguliuojama, priklausomai nuo kelio paviršiaus, automobilio
greitėjimo, stabdymo ir važiavimo posūkiuose.
Automobilis automatiškai kontroliuoja lygį ir
amortizatorių veiklą.
Amortizavimas („Four-C“)
Automobilyje su „Four-C“, amortizavimo sistema prisitaiko pagal pasirinktąjį važiavimo
Vairuotojo ekrane pateikiami simboliai ir pranešimai
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Pakaba
Aktyviosios pakabos funkcija laikinai apribota dėl intensyvaus sistemos naudojimo. Jei šis pranešimas pateikiamas dažnai (pvz., kelis kartus per savaitę), susisiekite su autoservisuA.
Laikinai sumažinta galia
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Važiavimo režimai* (p. 420)
* Parinktis / priedas. 429
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kontrolė mažu greičiu*
PASTABA
Naudojant kontrolės mažu greičiu funkciją
LSC14, palengvina ir pagerina traukimą
važiuojant bekele ir slidžiais paviršiais, pvz.,
su priekaba-nameliu ant žolės arba su valties
priekaba ant nuleidimo į vandenį rampos.
Suaktyvinus LSC su HDC, pakinta akceleratoriaus pedalo elgsena ir variklio reakcija.
PASTABA
Jei automobilyje yra važiavimo režimo mygtukas*, funkcija būna įtraukta į važiavimo
režimą „Off Road“.
Funkcija pritaikyta važiuoti bekele ir vilkti priekabą nedideliu greičiu, iki maždaug 40 km/h
(25 myl./val.).
Šioje funkcijoje pirmenybė teikiama žemoms
pavaroms ir visų ratų pavarai, nes jas naudojant, padedama ratams neprasisukti ir užtikrinama, kad visi ratai bus stabilesni. Akceleratoriaus pedalas reaguoja ne taip greitai, kad
padidėtų sukibimas ir greičio kontrolė važiuojant nedideliu greičiu.
Funkcija aktyvinama kartu su nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrole, HDC15, ir tai reiškia,
kad važiavimo stačiu nuolydžiu greitį galima
valdyti akceleratoriaus pedalu, sumažinant
poreikį naudotis stabdžių pedalu. Važiuojant
stačiu nuolydžiu, sistema palaiko tolygų mažą
greitį.
14
15
430
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
PASTABA
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją
reikia vėl suaktyvinti.
Važiavimo mažu greičiu
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
funkcijos mygtuku
Yra važiavimo mažu greičiu funkcijos Hill
Descent Control mygtukas centrinio ekrano
funkcijų rodinyje, nebent automobilio centriniame valdymo pulte yra vairavimo režimo
mygtukas.
Važiavimo mažu greičiu pasirinkimas
centrinio ekrano funkcijų rodinyje
–
Paspauskite mygtuką Hill Descent
Control, kad aktyvintumėte arba deaktyvintumėte funkciją.
Susijusi informacija
•
Važiavimo mažu greičiu aktyvinimas ir
deaktyvinimas* funkcijos mygtuku
(p. 430)
•
•
Važiavimo režimo keitimas* (p. 422)
•
Visų ratų pavara* (p. 419)
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė*
(p. 431)
> Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti
indikatorius.
Ši funkcija išjungiama automatiškai, kai išjungiamas variklis.
Low Speed Control
Hill Descent Control
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
PASTABA
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją
reikia vėl suaktyvinti.
Susijusi informacija
•
•
Kontrolė mažu greičiu* (p. 430)
Važiavimo režimo keitimas* (p. 422)
Nusileidimo stačiu nuolydžiu
kontrolė*
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės sistema („HDC“16) – tai esant mažam greičiui
veikianti funkcija su pagerintu stabdymu
varikliu. Ši funkcija padeda padidinti arba
sumažinti automobilio greitį važiuojant stačia
nuokalne naudojantis vien greičio pedalu,
nespaudant stabdžių pedalo.
Jei automobilyje yra važiavimo režimo mygtukas*, funkcija būna įtraukta į važiavimo
režimą „Off Road“.
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė yra pritaikyta važiuoti bekele nedideliu greičiu, ji ypač
naudinga važiuojant stačia nuokalne netolygiu
pagrindu. Vairuotojui nereikia spausti stabdžių
pedalo: jam telieka sutelkti dėmesį į vairavimą.
Vis dėlto, greitį galima padidinti ir greičio
pedalu. Atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilio greitis vėl visiškai sulėtėja, nepaisant
nuokalnės statumo, ir nebereikia spausti kojinio stabdžio. Kai funkcija suveikia, įsijungia
stabdžių žibintai.
Vairuotojas bet kuriuo metu gali paspausti
stabdžių pedalą ir visiškai sulėtinti greitį arba
sustabdyti automobilį.
Funkcija aktyvinama kartu su kontrole mažu
greičiu (LSC17), kuri palengvina vairavimą ir
pagerina trauką važiuojant bekele ir slidžiais
paviršiais. Sistemos suprojektuotos veikti
mažu greičiu, iki maždaug 40 km/h (25 myl./
val.).
ĮSPĖJIMAS
HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Veikimas
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės funkcija leidžia automobiliui riedėti mažu greičiu
pirmyn ir atgal, padedant stabdžių sistemai.
16
17
Hill Descent Control
Low Speed Control
}}
* Parinktis / priedas. 431
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ką reikia atsiminti važiuojant su
įjungta funkcija HDC
•
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją
reikia vėl suaktyvinti.
Jei funkcija išjungiama važiuojant stačia
nuokalne, stabdymo poveikis laipsniškai
sumažėja.
Su automatine pavarų dėže
•
HDC galima naudoti nustačius pavarų
režimą D, R arba įjungus 1–2 pavaras, kai
šios perjungiamos rankiniu būdu.
•
Perjungiant pavaras rankiniu būdu, 3 arba
aukštesnės pavaros įjungti negalima.
Su mechanine pavarų dėže
•
PASTABA
HDC stabdo tik 1 pavara arba įjungus
atbulinės eigos pavarą (R). Įjungus aukštesnę pavarą, aktyviai nestabdoma, nors
funkcija lieka aktyvi iki maždaug 40 km/h
(25 myl./val.).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės*
aktyvinimas ir deaktyvinimas funkcijos
mygtuku (p. 432)
Važiavimo režimo keitimas* (p. 422)
Kontrolė mažu greičiu* (p. 430)
Visų ratų pavara* (p. 419)
Nusileidimo stačiu nuolydžiu
kontrolės* aktyvinimas ir
deaktyvinimas funkcijos mygtuku
Yra važiavimo nuokalne valdymo funkcijos
Hill Descent Control mygtukas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje, nebent automobilio
centriniame valdymo pulte yra vairavimo
režimo mygtukas.
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės
pasirinkimas centrinio ekrano funkcijų
rodinyje
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės funkcija veikia tik važiuojant mažu greičiu.
–
Paspauskite mygtuką Hill Descent
Control, kad aktyvintumėte arba deaktyvintumėte funkciją.
PASTABA
Suaktyvinus LSC su HDC, pakinta akceleratoriaus pedalo elgsena ir variklio reakcija.
PASTABA
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
432
> Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti
indikatorius.
Ši funkcija išjungiama automatiškai, kai išjungiamas variklis.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
PASTABA
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją
reikia vėl suaktyvinti.
Susijusi informacija
•
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė*
(p. 431)
•
Važiavimo režimo keitimas* (p. 422)
Taupus važiavimas
•
Važiavimas bus ekonomiškas ir ekologiškesnis, jeigu vairuosite tolygiai ir numatydami
būsimas situacijas.
Pritaikykite savo važiavimo stilių ir greitį pagal
vyraujančią situaciją.
Kelionės kompiuterio momentinių degalų
sąnaudų indikacija gali padėti vairuoti ekonomiškiau.
•
Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis
šilti iki darbinės temperatūros: kaip
įmanoma greičiau po užvedimo duokite
jam nedidelę apkrovą, nes šaltas variklis
vartoja daugiau degalų nei šiltas.
Atminkite šiuos dalykus:
•
Siekdami sumažinti degalų sąnaudas,
aktyvinkite važiavimo režimą „Eco“.
•
•
Važiavimo režimu „Eco“ naudokite laisvojo riedėjimo funkciją „Eco Coast“: stabdymas varikliu bus nutrauktas ir automobilio kinetinė energija bus naudojama siekiant nuriedėti toliau18.
Jei įmanoma, venkite automobiliu važiuoti
trumpus atstumus. Varikliui neužtenka
laiko įkaisti iki normalios darbinės temperatūros, todėl suvartojama daugiau degalų.
•
Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus
kitiems eismo dalyviams.
•
Padangose palaikykite tinkamą oro slėgį ir
reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
slėgį padangose.
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios padangos tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stogo krovinys ir stogo bagažinė didina
vėjo pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos.
Jei nenaudojate stogo bagažinės laikiklių,
nuimkite juos.
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
•
18
Taikoma automatinei pavarų dėžei.
Kai perjungiate pavaras rankiniu režimu,
važiuokite aukščiausia įmanoma pavara
(atsižvelgdami į esamas eismo ir kelio
sąlygas). Kuo mažesnės variklio apsukos,
tuo mažesnės degalų sąnaudos. Naudokitės pavarų perjungimo indikatoriumi.
•
Norėdami sumažinti stabdymą, važiuokite
pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
objektų.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų
sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
}}
* Parinktis / priedas. 433
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios
sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.
Susijusi informacija
•
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 28)
•
•
Važiavimo režimas „Eco“ (p. 422)
Slėgio padangose patikra (p. 534)
Pasiruošimas ilgai kelionei
Prieš leidžiantis į atostogas ar kitą tolimą
kelionę, svarbu itin atidžiai patikrinti automobilio funkcijas ir įrangą.
Patikrinkite, ar
•
variklis veikia gerai ir nenaudoja daugiau
degalų nei įprasta;
•
nėra nuotėkių (degalų, alyvos ir kitų skysčių);
•
stabdant stabdžiai veikia kaip numatytu
efektyvumu;
•
visi žibintai veikia – jei automobilyje yra
sunkus krovinys, sureguliuokite priekinių
žibintų aukštį;
•
padangų protektorius tinkamo gylio ir slėgis jose pakankamas. Į vietoves, kuriose
yra apsnigtos ar apledėjusios kelio dangos
pavojus, važiuokite su žieminėmis padangomis
•
starterio akumuliatorius pakankamai įkrautas;
•
•
valytuvų šluotelės yra geros būklės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 629)
Važiavimas žiemą (p. 435)
Taupus važiavimas (p. 433)
Automobilinio modemo nuostatos*
(p. 512)
Pakrovimo rekomendacijos (p. 565)
Važiavimas su priekaba (p. 456)
Pilot Assist* (p. 296)
Greičio ribotuvas (p. 276)
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 550)
automobilyje yra trikampis įspėjamasis
ženklas ir gero matomumo liemenė – kai
kuriose šalyse juos turėti reikalauja įstatymai;
Susijusi informacija
•
•
434
Slėgio padangose patikra (p. 534)
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 647)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimas žiemą
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
•
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras
automobilio patikras, siekiant užtikrinti, kad
juo būtų galima saugiai važiuoti.
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
Jeigu yra rizika, kad ant kelio bus sniego arba
ledo, kad būtų užtikrintas optimalus ratų sukibimą su keliu „Volvo“ rekomenduoja naudoti
žiemines padangas ant visų ratų.
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 588)
•
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos (p. 643)
•
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus
parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės) alyvos padeda lengviau užvesti
variklį, esant šaltam orui, taip pat mažina
kuro sąnaudas, kol variklis yra neįkaitęs.
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai
oro temperatūrai žemos klampos alyva
netinka.
•
•
PASTABA
Variklio aušinimo skystyje turi būti 50%
glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo
užšalimo iki maždaug -35 °C (-31 °F). Siekiant išvengti pavojaus sveikatai, negalima
maišyti skirtingo tipo glikolio.
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovos lygį. Esant žemai temperatūrai, akumuliatoriaus apkraunamas labiau
ir sumažėja jo talpa.
Naudokite tik specialų langų ploviklį su
antifrizu, kad ploviklio bakelyje nesusidarytų ledas.
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines
padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose
šalyse dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia
kelio danga esant kontroliuojamoms sąlygoms
tam, kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
Žieminės padangos (p. 549)
Sniego grandinės (p. 549)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 406)
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 406)
Ploviklio įpylimas (p. 629)
Akumuliatorius (p. 594)
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 627)
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 626)
435
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimas vandenyje
SVARBU
Važiavimas per brasta reiškia, kad automobiliu važiuojama per vandenį, pvz., ant apsemto
kelio. Važiuoti vandenyje būtina įveikti itin
atsargiai.
Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios
gylis yra ne didesnis nei 45 cm (17 col.) ir ne
didesniu nei ėjimo greičiu. Ypač atsargiai reikia
važiuoti per tekantį vandenį.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite. Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas
gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
•
19
436
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus
reikia nuvalyti elektrinio šildytuvo kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje, kai šis semia jo slenksčius, nes gali
sugesti elektros įranga.
•
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti variklį.
•
Patekęs į transmisiją, vanduo prastina
alyvos tepimo savybes ir trumpina susijusių sistemų eksploataciją.
•
Garantija neapima bet kurio komponento, variklio, pavarų dėžės, turbininio
įkroviklio, diferencialo ar jo vidinių dalių
pažeidimo, kurį sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
•
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite jo vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Variklio gedimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Degalų bako atlanko atidarymas ir
uždarymas
Norint atidaryti degalų bako atlanką, automobilis turi būti atrakintas19.
Vairuotojo ekrane rodyklė
šalia bako ženklo nurodo,
kurioje automobilio pusėje yra
degalų bako atlankas.
1.
Švelniai paspausdami degalų bako atlanko
galinę dalį, jį atidarykite.
2. Baigę pilti degalus, švelniai paspausdami
uždarykite atlanką.
Susijusi informacija
•
•
Degalų pylimas (p. 437)
„AdBlue®“ patikra ir pildymas (p. 445)
Pagalba kelyje (p. 464)
Kontrolė mažu greičiu* (p. 430)
Degalų bako atlanko būsenai įtakos turi tik užrakinimas ir atrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu, berakte funkcija* arba per „Volvo On Call“.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų pylimas
2.
4. Neperpildykite bako: pilkite, kol pirmą
kartą išsijungs degalų pistoletas.
> Bakas pilnas.
Degalų bakas aprūpintas degalų pildytuvu be
dangtelio.
Degalų pylimas degalinėje
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
Degalų pylimas iš degalų bakelio
Prieš pradedant pilti degalus svarbu prakišti pildymo
rankenos antgalį per degalų pildymo angos du atsidarančius uždorius.
Pildymo instrukcija:
1.
20
Išjunkite automobilį ir atidarykite degalų
bako atlanką.
Pasirinkite degalus, tinkamus naudoti
automobilyje pagal identifikatorių20 degalų
bako atlanko vidinėje dalyje. Žr. informaciją
apie aprobuotus degalus ir identifikatorius
atitinkamuose skirsniuose „Benzinas“ ir
„Dyzelinas“.
3. Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo
angą. Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo
dangteliai. Degalų pistoletą reikia prastumti pro abu dangtelius: tik tada galima
pilti degalus.
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite
piltuvėlį, kuris yra putplasčio bloke, po bagažinės grindų liuku.
1.
Atidarykite degalų bako atlanką.
2. Įkiškite piltuvą į degalų pildytuvo angą.
Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo dangteliai. Piltuvo kaklelį reikia prastumti pro abu
dangtelius: tik tada galima pilti degalus.
Taikoma automobiliams su degalais
varomu pagalbiniu šildytuvu*
Automobiliui esant degalinėje, niekada nenaudokite automobilio degalus naudojančio šildytuvo.
Identifikatorius, pagal CEN standartą EN16942, yra degalų bako atlanko vidinėje dalyje, o vėliausiai iki 2018 m. spalio 12 d. jis bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos
degalinėse.
}}
* Parinktis / priedas. 437
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Degalų tvarkymas
SVARBU
Nenaudokite prastesnės kokybės kuro nei
rekomenduojama „Volvo“, nes tai neigiamai
veikia variklio galią ir kuro sąnaudas.
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“
nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į
„Volvo“ garantiją ir jokias papildančias
paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma
visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti
akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia
kreiptis į gydytoją.
Lipdukas ant degalų bako atlanko vidinės pusės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Degalų bako atlanko atidarymas ir uždarymas (p. 436)
Benzinas (p. 439)
Dyzelinas (p. 440)
Tuščias bakas ir dyzelinis variklis (p. 442)
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas, bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu)
yra itin nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis
į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
438
Susijusi informacija
•
•
•
Benzinas (p. 439)
Dyzelinas (p. 440)
„AdBlue®“ tvarkymas (p. 444)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Benzinas
E5 – tai benzinas, kuriame
gali būti iki 2,7 % deguonies
ir iki 5 % tūrio etanolio.
Svarbu įpilti tinkamų degalų. Būna įvairaus
oktaninio skaičiaus benzino, pritaikyto skirtingų tipų važiavimui.
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų
kokybe. Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
E10 – tai benzinas, kuriame
gali būti iki 3,7 % deguonies
ir iki 10 % tūrio etanolio.
Benzino identifikatorius
Jeigu automobilis eksploatuojamas aukštesnėje negu +38 °C (100 °F) temperatūroje, kad
variklis veiktų kuo našiau ir ekonomiškiau,
rekomenduojama naudoti didžiausio oktaninio
skaičiaus degalus.
SVARBU
SVARBU
Lipdukas ant degalų bako atlanko vidinės pusės.
Identifikatorius, pagal CEN standartą
EN16942, yra degalų bako atlanko vidinėje
dalyje, o vėliausiai iki 2018 m. spalio 12 d. jis
bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių
visose Europos degalinėse.
Šie identifikatoriai taikomi dabartiniams standartiniams degalams Europos teritorijoje.
Automobiliuose su benzininiais varikliais
galima naudoti tokiais identifikatoriais pažymėtą benziną:
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių sudėtyje yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio
etanolio).
•
Negalima naudoti etanolio mišinio,
kuriame yra daugiau nei E10 (maks.
10 proc. tūrio) etanolio, pvz., negalima
naudoti E85.
Negalima naudoti degalų, kurių oktaninis
skaičius nesiekia RON 95.
•
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad
nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Negalima naudoti degalų su metalo
priedais.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Degalų tvarkymas (p. 438)
Degalų pylimas (p. 437)
Benzino dalelių filtras (p. 440)
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 647)
Oktaninis skaičius
•
RON 95 oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
RON 98 benzinas rekomenduojamas siekiant didesnės variklio galios ir mažų
degalų sąnaudų.
439
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Benzino dalelių filtras21
Benzininiuose automobiliuose sumontuoti
dalelių filtrai, užtikrinantys efektyvesnę emisijos kontrolę.
Automobiliui važiuojant, benzino dalelių filtre
surenkamos išmetamosiose dujose esančios
smulkios dalelės. Važiuojant įprastai, vyksta
pasyvioji regeneracija, kurios metu dalelės
oksiduojasi ir sudega. Tokiu būdu filtras ištuštinamas.
Jei automobiliu važinėjama nedideliu greičiu ar
variklis dažnai užvedamas šaltu oru, gali reikėti
atlikti aktyviosios regeneracijos procedūrą.
Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai
ir paprastai trunka 10–20 minučių. Regeneracijos metu gali laikinai padidėti degalų suvartojimas.
Jei bus dažnai važinėjama trumpais atstumais
nedideliu greičiu (arba žemoje temperatūroje)
ir variklis nepasieks įprastos darbinės temperatūros, gali kilti problemų, kurios galiausiai
sukels veikimo sutrikimą ir bus pateiktas įspėjimo panešimas. Jeigu transporto priemone
daugiausiai važinėjama mieste, svarbu reguliariai pavažiuoti ja didesniu greičiu, kad galėtų
regeneruotis išmetimo sistema.
•
Tarp apsilankymų degalinėje automobiliu
reikia pavažinėti plentu didesniu nei
70 km/h (44 myl./val.) greičiu bent
20 minučių.
Dyzelinas
Svarbu įpilti tinkamų degalų. Yra įvairios
kokybės visokioms sąlygoms pritaikyto dyzelino.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe. Dyzelinas turi atitikti EN 590
arba SS 155435 standartus. Dyzeliniai varikliai
jautrūs degaluose esantiems teršalams, pvz.,
per dideliam sieros ir metalų dalelių kiekiui.
Identifikatorius
Susijusi informacija
•
Benzinas (p. 439)
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą,
kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
Jei benzininiu automobiliu važiuojama
trumpais atstumais nedideliu greičiu
Išmetimo sistemos pajėgumui turi įtakos
važiavimo automobiliu ypatumai. Kad būtų
pasiektas keik įmanoma geresnį energinį efektyvumą, svarbu važiuoti įvairius atstumus ir
skirtingais greičiais.
21
440
Taikoma tam tikriems variantams.
Lipdukas ant degalų bako atlanko vidinės pusės.
Identifikatorius, pagal CEN standartą
EN16942, yra degalų bako atlanko vidinėje
dalyje, o vėliausiai iki 2018 m. spalio 12 d. jis
bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių
visose Europos degalinėse.
Šis identifikatorius taikomas dabartiniams
standartiniams degalams Europos teritorijoje.
Automobiliuose su dyzeliniais varikliais galima
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
naudoti tokiais identifikatoriais pažymėtą
dyzeliną:
SVARBU
Dyzelinas turi:
B7 – tai dyzelinas, kuriame
yra iki 7 % tūrio riebiųjų rūgščių metilo esterio (FAME).
Esant žemai temperatūrai (iki 0 °C) (32 °F),
dyzeline gali susidaryti parafino nuosėdų, todėl
variklį užvesti gali būti nelengva. Parduodamų
degalų savybės turi atitikti sezoną ir klimato
juostą. Vis dėlto, jei lauke itin šalta, degalai
seni arba pervažiuojama iš vienos klimato
juostos į kitą, gali iškristi parafino nuosėdų.
•
atitikti EN 590 ir SS 155435 standartus
•
•
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
•
•
•
Dyzelino dalelių filtras (p. 442)
Emisijos kontrolė su „AdBlue®“ (p. 443)
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 647)
turėti daugiausiai 7 % tūrio FAME22
(B7).
SVARBU
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
Specialūs priedai
•
•
•
•
Jeigu degalų bakas pakankamai užpildytas,
sumažėja kondensacijos bake pavojus.
Pripildydami degalų, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį esanti sritis yra švari. Venkite degalų
išsiliejimo ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą
valykite vandeniu su plovimo priemone.
Jūrinis dyzelinas
Šildymo alyva
FAME23 ir augalinis aliejus.
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų, spartina dėvėjimąsi ir didina žalos
varikliui riziką. Visa tai pagal „Volvo“ garantiją nekompensuojama.
Susijusi informacija
•
•
•
22
23
Degalų tvarkymas (p. 438)
Degalų pylimas (p. 437)
Tuščias bakas ir dyzelinis variklis (p. 442)
Riebiosios rūgšties metilo esteris
Leidžiama naudoti dyzeliną, kurio sudėtyje yra iki 7 % tūrio FAME (B7).
441
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Tuščias bakas ir dyzelinis variklis
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų
sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą.
Užvedę variklį po to, kai pripylėte degalų baką
dyzelino, atlikite šiuos veiksmus:
1.
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilyje.
2. Nustatykite automobilį į uždegimo padėtį
II – paspauskite užvedimo mygtuką
nenuspaudę stabdžių arba sankabos
pedalo ir palaikykite šį mygtuką nuspaustą
apie 4 sekundes. Tada atleiskite mygtuką.
Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo dangteliai.
Piltuvo kaklelį reikia prastumti pro abu dangtelius: tik tada galima pilti degalus.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalų pylimas (p. 437)
Dyzelinas (p. 440)
Įrankinė (p. 542)
Dyzelino dalelių filtras
Dyzeliniuose automobiliuose sumontuoti
dalelių filtrai, užtikrinantys efektyvesnę emisijos kontrolę.
Automobiliui važiuojant, dyzelino dalelių filtre
surenkamos išmetamosiose dujose esančios
smulkios dalelės. Patenkinus šias sąlygas, pradedama regeneracija ir dalelės sudeginamos,
taip ištuštinant filtrą. Norint paleisti regeneraciją, variklis turi būti pasiekęs įprastą darbinę
temperatūrą. Dalelių filtro regeneracija vyksta
automatiškai ir paprastai trunka
10–20 minučių.
PASTABA
3. Palaukite maždaug vieną minutę.
4. Užveskite variklį.
PASTABA
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
•
Pastatykite automobilį ant kaip
įmanoma plokštesnio ir lygesnio
pagrindo, nes jei automobilis bus
pakrypęs, kyla oro kišenių susidarymo
kuro linijoje rizika.
Ką reikia prisiminti pilant degalus iš
kanistro
Pildami degalus iš kanistro, naudokite piltuvėlį,
kuris yra po bagažinės grindų dangčiu. Būtinai
gerai įstatykite piltuvo vamzdį į bako kaklelį.
442
Regeneracijos metu galimi tokie reiškiniai:
•
laikinai gali pasijusti nežymus variklio
galios sumažėjimas
•
•
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos
gali būti juntamas degėsių kvapas.
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą*,
kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
SVARBU
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti variklio užvedimą, o filtras neveiks.
Gali tekti pakeisti filtrą.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Jei dyzeliniu automobiliu važiuojama
trumpais atstumais nedideliu greičiu
Išmetimo sistemos pajėgumui turi įtakos
važiavimo automobiliu ypatumai. Kad būtų
pasiektas keik įmanoma geresnį energinį efektyvumą, svarbu važiuoti įvairius atstumus ir
skirtingais greičiais.
Jei bus dažnai važinėjama trumpais atstumais
nedideliu greičiu (arba žemoje temperatūroje)
ir variklis nepasieks įprastos darbinės temperatūros, gali kilti problemų, kurios galiausiai
sukels veikimo sutrikimą ir bus pateiktas įspėjimo panešimas. Jeigu transporto priemone
daugiausiai važinėjama mieste, svarbu reguliariai pavažiuoti ja didesniu greičiu, kad galėtų
regeneruotis išmetimo sistema.
•
Tarp apsilankymų degalinėje automobiliu
reikia pavažinėti plentu didesniu nei
60 km/h (38 myl./val.) greičiu bent
20 minučių.
Susijusi informacija
•
•
•
Dyzelinas (p. 440)
Emisijos kontrolė su „AdBlue®“ (p. 443)
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 647)
Emisijos kontrolė su „AdBlue®“24
SCR25
„AdBlue“ – tai priedas, naudojamas
sistemoje, siekiant sumažinti kenksmingų
junginių emisiją iš dyzelinio variklio.
SCR sistemoje „AdBlue“ ir išmetamosiose
dujose esantys azoto oksidai paverčiami azotu
ir vandens garais, gerokai sumažinant kenksmingų azoto oksidų emisiją.
AdBlue
„AdBlue“ yra bespalvis skystis, sudarytas iš
32,5% karbamido26 dejonizuotame vandenyje, ir gaminamas pagal ISO 22241 standartą. Jis specialiai sukurtas SCR valymo technologijai dyzeliniams varikliams.
„AdBlue“ laikomas atskirame bake ir papildomas pro atskirą įpylimo vamzdį, esantį už
degalų bako atlanko. Sąnaudos priklauso nuo
vairavimo stiliaus, lauko temperatūros ir sistemos veikimo temperatūros.
Vairavimo naudojant „AdBlue“ sąlygos
Norint užvesti automobilio variklį, „AdBlue“
bake turi būti reikiamas kiekis tinkamos kokybės skysčio. SCR sistema itin jautriai reaguoja
į teršalus.
Jei kas nors ima veikti netinkamai, vairuotojo
ekrane pasirodo pranešimas.
SVARBU
„AdBlue“ reikalingas siekiant užtikrinti SCR
sistemos veikimą ir atitiktį taikomiems teisiniams reikalavimams. Bet kokie „AdBlue“
tiekimo sistemos modifikavimo arba manipuliavimo veiksmai, siekiant, kad „AdBlue“
reagentas nebūtų vartojamas siekiant atitikties teisiniams išmetamųjų dujų emisijos
reikalavimams, yra neteisėti. Tokie klastojimo veiksmai gali būti traktuojami kaip
nusikalstami ir atitinkamai baudžiami pagal
įstatymus.
Draudžiama eksploatuoti automobilį su
tuščiu „AdBlue“ baku, kadangi tokia eksploatacija neatitinka išmetamųjų dujų emisijos teisinių reikalavimų. Taigi, automobilyje įrengta įspėjimo sistema, informuojanti, kada reikia papildyti „AdBlue“ atsargas. Senkant „AdBlue“ lygiui bake, pateikiami įspėjimai, informuojantys, kad būtina
papildyti „AdBlue“ atsargas.
Emisijos kontrolės sistema nepertraukiamai
stebi „AdBlue“ lygį bake, kokybę ir dozavimą.
24
25
26
Registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Ver-band der Automobilindustrie e.V.“ (VDA)
Atrankinė katalizacija
CO(NH2)2
}}
443
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
„AdBlue®“27 tvarkymas
•
•
•
Vanduo yra pagrindinis „AdBlue“ komponentas (apie 67,5 % vandens ir 32,5 % karbamido). Skystis yra neliepsnus, tačiau su juo
reikia elgtis atsargiai, kadangi jis gali sudirginti akis ir odą.
„AdBlue“ reikia laikyti sandariai uždaromoje
originalioje pakuotėje, aukštesnėje kaip -11 °C
(12 °F) ir žemesnėje kaip 30 °C (86 °F) temperatūroje. Skysčio negalima sandėliuoti tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Ko reikia nepamiršti tvarkant
„AdBlue“ užšąla –11 °C (12 °F) temperatūroje,
tačiau atitirpinus jį galima vėl naudoti.
„AdBlue®“ tvarkymas (p. 444)
„AdBlue®“ patikra ir pildymas (p. 445)
„AdBlue“® simboliai ir pranešimai (p. 447)
Nekvėpuokite garais, venkite sąlyčio su oda ir
akimis. Rekomenduojama mūvėti pirštines,
kurios neleis tvarkomam skysčiui dirginti jautrios odos.
ĮSPĖJIMAS
Veiksmai teikiant pirmąją pagalbą:
•
•
Įkvėpus – išveskite į gryną orą.
Patekus ant odos – nuplaukite odą
vandeniu su muilu.
•
Patekus į akis – nedelsdami gausiai
nuskalaukite vandeniu.
•
Nurijus – gerai išskalaukite burną.
Neskatinkite vėmimo.
Jei diskomfortas nesiliauja arba jei nurijote
didelį kiekį, kreipkitės į gydytoją.
Veiksmai išsiliejimo atveju
Išsiliejus „AdBlue“ ant žemės, automobilį arba
dažytus paviršius reikia gerai nuskalauti vandeniu. Neišleiskite į drenažo sistemą.
27
444
Registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Ver-band der Automobilindustrie e.V.“ (VDA)
Sandėliavimas
Susijusi informacija
•
•
„AdBlue®“ patikra ir pildymas (p. 445)
Emisijos kontrolė su „AdBlue®“ (p. 443)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„AdBlue®“28 patikra ir pildymas
Reguliariai tikrinkite „AdBlue“ lygį ir papildykite atsargas, jei vairuotojo ekrane pasirodo
žemo „AdBlue“ lygio pranešimas.
„AdBlue“ sąnaudos priklauso nuo važiavimo
stiliaus, ir todėl jo atsargas gali reikėti papildyti
ir tarp įprastų techninės priežiūros darbų. Jei
bus leidžiama „AdBlue“ bakui visiškai ištuštėti,
nebebus galima užvesti variklio.
PASTABA
„AdBlue“ lygis
2.
1.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
Paspauskite Būsena, kad parodytumėte
„AdBlue“ lygį.
Niekada neleiskite „AdBlue“ bakui ištuštėti.
Papildykite bako atsargas, kol jame dar liko
skysčio.
Jei bakas visiškai ištuštės, išjungę variklį jo
nebeužvesite nei įprastu būdu, nei naudodami pagalbines priemones.
Vienintelis būdas užvesti variklį pavažiavus
tuščiu baku – įpilti reikiamą kiekį nurodytos
kokybės „AdBlue“, bet ne mažiau nei
rodoma vairuotojo ekrane.
„AdBlue“ lygio grafikas centriniame ekrane.
Kiekvienas žymiklis atitinka
maždaug 25 % bako tūrį.
Kai lygis bake nusenka žemiau 25 %, likusio žymiklio spalva pakinta į gintaro, o
pasiekus mažiau nei 10 % – į raudoną.
28
Registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Ver-band der Automobilindustrie e.V.“ (VDA)
}}
445
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Pildymas
3. Įpilkite tinkamos kokybės „AdBlue“29.
Nusekus „AdBlue“ lygiui
bake, vairuotojo ekrane įsijungia ženklas ir pasirodo pranešimas Žemas AdBlue lygis.
Neperpildykite bako. „AdBlue“ kiekis, kurį
galima įpilti, rodomas programėlėje
Automobilio būsena.
ĮSPĖJIMAS
1.
Degalinėje rekomenduojama naudotis
keleiviniams automobiliams pritaikytu
„AdBlue“ siurbliu. Galima naudotis ir
sunkiosioms transporto priemonėms pritaikytu „AdBlue“ siurbliu.
Švelniai paspausdami degalų bako atlanko
galinę dalį, jį atidarykite.
2.
SVARBU
Nušluostykite visą išlietą „AdBlue“.
Būkite atsargūs, kad „AdBlue“ neužtikštų
ant automobilio dažytų paviršių. Jei
užtikštų, gausiai nuskalaukite vandeniu,
kadangi skystis kenkia dažams.
Atidarykite mėlynąjį mažesnio „AdBlue“
bako kaklelio dangtelį.
Susijusi informacija
•
•
•
29
446
ISO 22241
„AdBlue®“ tvarkymas (p. 444)
„AdBlue“® simboliai ir pranešimai (p. 447)
„AdBlue®“ bako talpa (p. 645)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„AdBlue“®30 simboliai ir
pranešimai
Emisijos kontrolės sistema nepertraukiamai
stebi „AdBlue“ lygį, kokybę ir dozavimą. Jei
kas nors ima veikti netinkamai, vairuotojo
ekrane pasirodo pranešimas.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Žemas AdBlue lygis
„AdBlue“ lygis žemas, reikia papildyti baką.
AdBlue dozavimas
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Nedelsdami susisiekite su autoservisuA, kad būtų patikrintas veikimas.
ir
AdBlue kokybė
30
Registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Ver-band der Automobilindustrie e.V.“ (VDA)
}}
447
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Įpilti AdBlue
„AdBlue“ lygis kritiškai žemas, reikia nedelsiant papildyti baką.
Draudžiama užv. variklį
Kol neįpilta „AdBlue“, neleidžiama užvesti variklio. Įpilkite vairuotojo ekrane rodomą
„AdBlue“ kiekį arba kreipkitės į autoservisąA.
ir, pvz., Įpilkite bent 4,5 litro
„AdBlue“
Atkreipkite dėmesį, kad automobilis turi stovėti lygiai, kad lygio matuoklis galėtų tinkamai
registruoti pilamo „AdBlue“ kiekį.
Kai užvedate automobilį po „AdBlue“ įpylimo, vadovaukitės tuščio bako ir dyzelinio variklio
instrukcijomis.
Draudžiama užv. variklį
Norint paleisti, reikia atl.
AdBlue priež. darbus
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
448
„AdBlue®“ patikra ir pildymas (p. 445)
•
•
•
„AdBlue®“ tvarkymas (p. 444)
•
Tuščias bakas ir dyzelinis variklis (p. 442)
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 579)
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Nedelsdami susisiekite su autoservisuA, kad būtų patikrintas veikimas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Variklio ir pavaros sistemos
perkaitimas
šimą Transmisija šiltaSumažinkite
greitį, kad sumažėtų temperatūra arba
Transmisija karštaSaugiai sustokite ir
palaukite, kol atvės. Vadovaukitės
pateiktomis rekomendacijomis ir sumažinkite greitį arba saugiai sustabdykite automobilį bei kelias minutes leiskite varikliui
veikti laisvąja eiga, kad pavarų dėžė
atvėstų.
Tam tikromis sąlygomis, pvz., intensyviai
važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam
orui, atsiranda variklio ir transmisijos sistemos perkaitimo rizika, ypač jeigu važiuojama
su sunkiu kroviniu.
• Perkaitimo atveju variklio galia gali laikinai
sumažėti.
•
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo
automobilio priekinių grotelių nuimkite
visas papildomas lempas.
•
Jei temperatūra variklio aušinimo sistemoje tampa per aukšta, ima šviesti įspėjimo ženklas ir vairuotojo ekrane pasirodo
pranešimas Variklio temperatūra Aukšta
temperatūra. Saugiai sustokite. Sustokite saugioje vietoje ir leiskite varikliui
kelias minutes veikti laisvąja eiga, kol jis
atvės.
•
•
Jei pasirodo pranešimas Variklio
temperatūra Aukšta temperatūra.
Išjunkite variklį arba Variklio auš.
skystis Žemas lygis. Išjunkite variklį,
sustabdykite automobilį ir išjunkite variklį.
•
Pavarų dėžės perkaitimo atveju bus pasirinkta kita pavarų perjungimo programa31.
Be to, aktyvinama įdiegta apsauginė funkcija, kuri be viso kito uždega įspėjamąjį
signalą ir vairuotojo ekrane parodo prane-
31
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Aukšta variklio temperatūra.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Žemas lygis, aušinimo skystis.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo
sistema.
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite
variklio.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Paaiškinimas
Pavarų dėžė karšta / perkaitusi /
atvėsinta. Įvykdykite pateiktą
rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 588)
Važiavimas su priekaba (p. 456)
Pasiruošimas ilgai kelionei (p. 434)
Pavarų perjungimo indikatorius (p. 419)
Taikoma automatinei pavarų dėžei.
449
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Starterio akumuliatoriaus
perkrovimas
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija tam tikru lygiu apkrauna akumuliatorių.
Jei automobilis išjungtas, patartina nelaikyti
įjungtos uždegimo padėties II. Vietoj to naudokite I uždegimo padėtį, nes taip sueikvojama mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami priedai taip pat apkrauna automobilio
elektros sistemą. Kai automobilis išjungtas,
nenaudokite daug elektros energijos vartojančių funkcijų. Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
450
•
•
Akumuliatorius (p. 594)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus akumuliatoriui, automobilį galima
užvesti, naudojant srovę iš kito akumuliatoriaus.
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Jei starterio akumuliatoriaus įtampa žema, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas. Tokiu
atveju energijos taupymo sistema atjungia tam
tikras funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą
tokioms funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir
(arba) garso sistema.
–
Susijusi informacija
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių,
paleidžiant automobilį ir leidžiant jam
paveikti bent 15 minučių. Starterio akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui veikiant laisvosiomis apsukomis, kai automobilis stovi.
Užvedimo kabelių jungimo taškai.
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas
rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo
jungimo ar kitų pažeidimų:
1.
Nustatykite automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtį 0.
2. Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa
yra 12 V.
3. Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du
automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
4. Vieną raudono užvedimo kabelio gnybtą
prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
teigiamo gnybto (1).
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad
išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais
variklio skyriaus komponentais.
5. Atidarykite teigiamo gnybto dangtelį (2).
6. Prijunkite raudonojo užvedimo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto
(2).
7. Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto (3).
11. Užveskite variklį automobilyje su išsikrovusiu akumuliatoriumi.
SVARBU
Užvedimo bandymo metu nelieskite jungčių tarp kabelio ir automobilio. Tai gali
sukelti kibirkščiavimą.
12. Atjunkite užvedimo kabelius atvirkštine
tvarka: pirma – juodąjį, po to – raudonąjį.
Užtikrinkite, kad nė vienas iš juodojo kabelio gnybtų nesiliestų su automobilio teigiamu užvedimo kontaktu, kito akumuliatoriaus teigiamu kontaktu arba su kontaktu, prie kurio prijungtas raudonasis
kabelis.
ĮSPĖJIMAS
Neteisingai įsikišus, aukšta įtampa gali būti
pavojinga. Nelieskite jokių akumuliatorių
dalių, kurios nėra aiškiai aprašytos Automobilio savininko vadove.
•
48 V pagalbinio akumuliatoriaus niekada negalima naudoti užvedant nuo
išorinio šaltinio.
•
Išorinės elektros įrangos jokiomis
aplinkybėmis nejungti prie 48 V akumuliatoriaus.
•
48 V akumuliatorių aptarnauti ir keisti
galima tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
8. Prijunkite juodojo užvedimo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio neigiamo gnybto
(4).
9. Patikrinkite, ar užvedimo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu
nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro“ variklį ir
leiskite varikliui keletą minučių veikti
didesniais nei tuščiosios eigos sūkiais apytiksliai 1500 aps./min.
}}
451
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Nejunkite užvedimo kabelių prie jokių
degalų sistemos komponentų ar judančių dalių. Saugokitės karštų variklio
dalių.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
•
Niekada nerūkykite šalia akumuliatoriaus.
PASTABA
Jei užvedimo akumuliatorius išsikrovęs taip
smarkiai, kad automobilyje nebeveikia
įprastos elektrinės funkcijos ir variklis užvedamas naudojant išorinį akumuliatorių arba
akumuliatoriaus įkroviklį, funkcija „Start/
Stop“ gali likti aktyvinta. Jei netrukus po
užvedimo funkcija „Start/Stop“ automatiškai išjungia variklį, yra didelė rizika, kad
variklio automatinio užvedimo funkcija
nesuveiks dėl nepakankamo akumuliatoriaus įkrovos lygio, kadangi akumuliatorius
neturėjo laiko įsikrauti.
Jei automobilio variklis buvo užvestas nuo
išorinio šaltinio arba nėra pakankamai laiko
akumuliatoriui įkrauti su akumuliatoriaus
įkrovikliu, „Start/Stop“ funkcija laikinai
išaktyvinama, kol automobilis įkraus akumuliatorių. Esant maždaug +15 °C(apytikriai 60 °F) lauko temperatūrai, reikia, kad
automobilis įkrautų akumuliatorių bent
1 valandą. Jei lauke temperatūra žemesnė,
įkrovimo trukmė gali pailgėti iki 3–4 val.
Akumuliatorių rekomenduojama įkrauti
naudojant išorinį akumuliatorių įkroviklį.
Susijusi informacija
•
•
•
452
Automobilio užvedimas (p. 398)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Vairo reguliavimas (p. 185)
•
•
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 401)
Pagalbinis akumuliatorius (p. 597)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo kablys*
Susijusi informacija
Automobilyje papildomai gali būti įrengtas vilkimo kablys, kuriuo naudojantis galima iš
paskos vilkti, pvz., priekabą.
Automobilyje gali būti įrengta įvairių vilkimo
kablių. Dėl papildomos informacijos susisiekite
su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
•
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
(p. 454)
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 456)
•
Vilkimo kablio specifikacijos*
Vilkimo kablio matmenys ir montavimo taškai.
Ant vilkimo kablio montuojamas dviračių
laikiklis* (p. 460)
Vilkimo kablio specifikacijos* (p. 453)
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai
išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš
akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad
neišsektų akumuliatorius.
SVARBU
Siekiant išvengti susidėvėjimo, vilkimo
kablį reikia reguliariai valyti ir tepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijos
slopintuvu, vilkimo kablio tepti negalima.
Tai taikoma ir tuo atveju, jei tvirtinamas dviračių laikiklis yra užspaudžiamas ant vilkimo kablio.
}}
* Parinktis / priedas. 453
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Matmenys, montavimo taškai milimetrais (col.)
A
939 (37)
B
72 (2,8)
C
6 (0,24)
D
145 (5,7)
E
88 (3,5)
F
Šoninė sija pakreipiama 8 laipsniais
G
353 (13,9)
H
1048 (41,3)
I
524 (20,6)
Susijusi informacija
•
•
454
Vilkimo kablys* (p. 453)
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio
apkrova (p. 638)
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo
rėmai*
1.
Įtraukiamas vilkimo kablys pririekus lengvai
ištraukiamas arba įtraukiamas. Įtrauktoje
padėtyje vilkimo kablys yra visiškai paslėptas.
ĮSPĖJIMAS
Atidžiai laikykitės vilkimo kablio įtraukimo ir
atlenkimo instrukcijų.
ĮSPĖJIMAS
Jei prie vilkimo kablio prijungta priekaba,
nespauskite atlenkimo / įtraukimo mygtuko.
Vilkimo kablio išstūmimas
Atidarykite bagažinės duris. Vilkimo kablio
išstūmimo / įtraukimo mygtukas yra bagažinės galinėje dalyje, dešinėje pusėje. Jei
mygtuke nuolat šviečia oranžinė indikatoriaus lemputė, vadinasi, išstūmimo funkcija
yra aktyvi.
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo rėmo ištęsimo metu venkite stovėti
šalia bamperio vidurio, automobilio gale.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
2. Paspauskite ir atleiskite šį mygtuką. Jei
mygtukas bus laikomas paspaustas per
ilgai, išstūmimo procesas gali neprasidėti.
> Vilkimo kablys ištraukiamas laukan ir
žemyn, į neužfiksuotą padėtį, o indikatoriaus lemputė mirksi oranžine spalva.
Vilkimo kablys paruoštas toliau judėti į
užfiksuotąją padėtį.
3.
PASTABA
Po kiek laiko suaktyvinamas energijos taupymo režimas ir indikatoriaus lemputė išsijungia. Sistema pakartotinai suaktyvinama
uždarant ir atidarant bagažinės dangtį. Tai
taikoma įtraukiant arba atlenkiant vilkimo
kablį.
Perstumkite vilkimo kablį į galinę padėtį,
kurioje jis užfiksuojamas vietoje – indikatoriaus lemputė ima pastoviai šviesti oranžine spalva.
> Vilkimo kablys parengtas naudoti.
Jei automobilio sistema aptinka, kad prie
priekabos lizdo prijungta jungtis, posūkio
indikatoriaus lemputė nustoja nuolat
šviesti.
Vilkimo kablio įtraukimas
SVARBU
Prieš įtraukdami vilkimo kablį, įsitikinkite,
kad maitinimo lizde nėra kištuko arba
adapterio.
PASTABA
Prieš perstumiant į užrakintą padėtį vilkimo
kablys turi užbaigti ištraukimo procedūrą.
Ši procedūra gali trukti kelias sekundes. Jei
vilkimo kablys nebus fiksuotas užrakintoje
padėtyje, palaukite kelias sekundes ir bandykite vėl.
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
1.
Atidarykite bagažinės duris. Paspauskite ir
atleiskite mygtuką, esantį bagažinės galinėje dalyje, dešinėje pusėje. Jei mygtukas
bus laikomas paspaustas per ilgai, įtraukimo procesas gali neprasidėti.
> Vilkimo kablys automatiškai nuleidžiamas į atrakintą padėtį, o indikatoriaus
lemputė mygtuke ima mirksėti oranžine
spalva.
}}
455
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Važiavimas su priekaba
2.
Prieš važiuojant su priekaba, reikia apmąstyti
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo kablį, priekabą ir krovinių paskirstymą priekaboje.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz.,
vilkimo kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
rankiniu būdu, įjunkite žemesnę pavarą ir
sumažinkite greitį.
•
Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią
įkalnę, važiuokite lėtai.
•
Maksimalus nurodytas priekabos svoris
taikomas tik iki 1000 m (3280 pėd.) aukščiui virš jūros lygio. Didesniame aukštyje
variklio galia ir transporto priemonės
kopimo gebėjimas sumažėja dėl mažesnio
oro tankio, taigi, reikia sumažinti ir maksimalią priekabos apkrovą. Automobilio ir
priekabos svoris turi būti mažinamas po
10 % kas papildomus 1 000 m
(3 280 pėd.) arba proporcingai.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei
12 % šlaitais.
Automobilis turi reikiamą įrangą priekabai
vilkti.
Norėdami užfiksuoti vilkimo kablį, pastumkite jį atgal į įtrauktą padėtį, kurioje jis
užfiksuojamas.
> Tinkamai įtraukus vilkimo kablį, indikatoriaus lemputė ima nepertraukiamai
šviesti.
•
Automobilio vilkimo kablio tinkamumas
turi būti patvirtintas.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
faktinė automobilio vilkimo kablio apkrova
neviršytų nurodytos maksimalios vilkimo
kablio apkrovos. Vilkimo kablio apkrova
skaičiuojama kaip automobilio krovumo
dalis.
•
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas daugiau nei įprastai.
•
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis
yra visiškai naujas. Palaukite, kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1 000 km
(620 myl.).
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Perjungdami pavaras
Susijusi informacija
•
•
456
Važiavimas su priekaba (p. 456)
Vilkimo kablys* (p. 453)
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio.
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, važiavimas su
priekaba arba važiavimas dideliame aukštyje, prastesnės, negu rekomenduojama,
kokybės degalai – tai veiksniai, kurie ženkliai padidina automobilio degalų suvartojimą.
Priekabos jungtis
Jei automobilio vilkimo kablys turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų
maitinimo jungtį, tuomet reikalingas adapteris.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Naudokite „Volvo” patvirtintus adapterius.
Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai
išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš
akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad
neišsektų akumuliatorius.
Priekabų masės
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti
automobilį ir priekabą darant staigų
manevrą ir stabdant.
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris.
Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali riboti priekabų svorį ir greitį.
Kabliai gali būti sertifikuoti didesniems vilkimo svoriams nei automobilis gali faktiškai
vilkti.
Lygio kontrolė*
Automobilio lygio kontrolės sistema palaiko
pastovų aukštį neatsižvelgiant į apkrovą (iki
maksimalaus leistino svorio). Automobiliui stovint, jo galas šiek tiek nusileidžia – tai normalu.
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
Važiavimas kalvota vietove ir kai lauke
karšta
3. Stovėjimo stabdžio atleidimas.
Velkant priekabą, tam tikromis aplinkybėmis
kyla perkaitimo pavojus. Perkaitus varikliui ir
pavaros sistemai, vairuotojo ekrane įsijungia
įspėjamasis ženklas ir rodomas pranešimas.
Toliau pateikta informacija taikoma automobiliams su automatine pavarų dėže:
Automatinė pavarų dėžė parenka optimalią
pavarą, priklausomai nuo apkrovos ir variklio
apsukų.
Stačios įkalnės
Nelaikykite automatinės pavarų dėžės aukštesnės pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“:
ne visada gerai važiuoti aukšta pavara esant
žemesnėms variklio apsukoms.
Automobilio statymas nuolydyje
1. Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Nustatykite pavarų dėžės padėtį D.
4. Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
Susijusi informacija
•
•
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 458)
Priekabos žibintų lempučių patikra
(p. 459)
•
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio
apkrova (p. 638)
•
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
(p. 449)
•
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos (p. 643)
•
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
(p. 454)
2. Aktyvinkite stovėjimo stabdį.
3. Nustatykite pavarų režimą P.
4. Atleiskite stabdžių pedalą.
Statydami automobilį su prikabinta priekaba
nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus
kaladėlėmis.
* Parinktis / priedas. 457
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos stabilumo pagalba*
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija
(„TSA“32) skirta stabilizuoti priekabą velkantį
automobilį, jei priekaba pradeda švytuoti.
Funkcija įtraukta į stabilumo sistemą ESC33.
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei
nustatomas švytavimas, priekiniai ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio
ir priekabos junginys. Dažnai to pakanka, kad
vairuotojas vėl imtų valdyti automobilį.
Švytavimo priežastys
Švytuoti gali bet kokia prie automobilio prikabinta priekaba. Priekaba švytuoti paprastai
pradeda važiuojant dideliu greičiu. Tačiau švytavimas gali kilti ir esant mažesniam greičiui,
jeigu priekaba perkrauta arba krovinys paskirstytas netinkamai, pvz., yra per toli gale.
Kad priekaba pradėtų švytuoti, turi būti tai
sukeliantys veiksniai, pvz.:
•
automobilį su priekaba veikia staigūs ir
stiprūs šoninio vėjo gūsiai;
•
automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes;
•
atliekami staigūs judesiai vairu.
Prasidėjusį švytavimą gali būti sunku ar net
neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir
priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla
pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne toje eismo
juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio
dalies.
32
33
458
Jei pirmą kartą įsikišusi priekabos stabilumo
pagalba nepašalina švytavimo, automobilio ir
priekabos junginys stabdomas visais ratais ir
sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius
švytavimą ir vėl stabilizavus automobilio bei
priekabos junginį, sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti automobilį.
Veikiant priekabos stabilumo
pagalbai (TSA), vairuotojo
ekrane mirksi ženklas ESC.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 456)
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 269)
PASTABA
Stabilumo funkcija išaktyvinama vairuotojui
pasirinkus sportinį režimą, centrinio ekrano
meniu sistemoje išaktyvinant „ESC“.
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti švytavimą, atlieka staigius judesius vairu, priekabos
stabilumo pagalba gali neįsikišti, nes tokioje
situacijoje sistema negali nustatyti, ar švytavimą sukėlė priekaba, ar vairuotojas.
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos žibintų lempučių patikra
Prijungdami priekabą, prieš kelionę patikrinkite, ar veikia visi priekabos žibintai.
Priekabos posūkių ir stabdžių žibintai
Jei perdega nors viena priekabos posūkio
žibinto arba stabdžių žibinto lemputė, vairuotojo ekrane pasirodo ženklas ir pranešimas.
Kitus priekabos žibintus prieš pradėdamas
kelionę vairuotojas turi patikrinti rankiniu būdu.
Ženklas
kaboje jis įrengtas, kad galėtumėte saugiai
keliauti.
Priekabos žibintų lempučių patikra*
Automatinė patikra
Prijungus priekabos elektros sistemą, galima
patikrinti, ar tinkamai veikia jos žibintų lemputės: atlikite automatinę lempučių aktyvinimo
patikrą. Šia funkcija vairuotojui prieš pajudant
padedama patikrinti, ar priekabos žibintai veikia tinkamai.
Pranešimas
Patikrai atlikti automobilis turi būti išjungtas.
• Priekabos posūkio žib.
1.
Dešiniojo posūkio signalo
sutrikimas
• Priekabos posūkio žib.
Kairiojo posūkio signalo
sutrikimas
• Priekab. stabdžių žib.
Gedimas
Perdegus vienai ar kelioms priekabos žibintų
lemputėms, vairuotojo ekrane posūkių ženklas
taip pat mirksės daug greičiau nei įprastai.
Priekabos galinis rūko žibintas
Prijungus priekabą, gali neįsijungti galinis
automobilio rūko žibintas. Tokiu atveju galinio
rūko žibinto funkcija perduodama priekabai.
Įjungę galinį rūko žibintą, patikrinkite, ar prie-
Prijungus priekabą prie vilkimo kablio, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Automatinė priekab. žib. patikra.
2. Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami
ant vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O mygtuką.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra.
3. Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar
veikia visi žibintai.
> Visi priekabos žibintai pradeda mirksėti,
po to jie ima mirksėti po vieną.
4. Apžiūrėkite priekabos žibintus, ar veikia
visos jų lemputės.
Automatinės patikros išjungimas
Automatinės patikros funkciją galima išjungti
centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
apšvietimas.
Žibintai ir
3. Nuimkite žymą Automatinė priekab. žib.
patikra.
Rankinė patikra
Išjungus automatinės patikros funkciją, patikrą
galima atlikti rankiniu būdu.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
apšvietimas.
Žibintai ir
3. Pasirinkite Rankinė priekab. žibintų
patikra.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra.
Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar
veikia visi žibintai.
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba (p. 456)
5. Po kiek laiko vėl pradeda mirksėti visos
priekabos žibintų lemputės.
> Patikra baigta.
* Parinktis / priedas. 459
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ant vilkimo kablio montuojamas
dviračių laikiklis*
Rekomenduojama naudoti „Volvo“ sukurtus
dviračių laikiklius.
Taip siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir maksimalios įmanomos saugos kelionės metu. „Volvo“ dviračių laikiklių galima
įsigyti iš „Volvo“ įgaliotųjų atstovų.
Atidžiai laikykitės su dviračių laikikliu pateiktų
instrukcijų.
•
Dviračių laikiklis kartu su kroviniu turi
sverti ne daugiau nei 75 kg (165 sv.).
•
Dviračių laikiklis gali būti suprojektuotas
laikyti iki trijų dviračių.
ĮSPĖJIMAS
Netinkamai naudojant dviračių laikiklį,
galima apgadinti vilkimo kablį ir automobilį.
Sumontavus ant vilkimo kablio dviračių laikiklį,
pakinta automobilio valdymo savybės. To priežastys:
•
•
•
•
460
jei jis netinkamai sumontuotas ant vilkimo kablio;
•
jei jis perkrautas (žr. dviračių laikiklio
instrukcijas dėl maksimalios apkrovos);
•
jei jis naudojamas ne dviračiams transportuoti.
Susijusi informacija
•
Vilkimo kablys* (p. 453)
mažesnis pagreitis;
mažesnė prošvaisa iki žemės;
pakitusios stabdymo savybės.
Dviračių tvirtinimo prie dviračių
laikiklio rekomendacijos
Kuo didesnis atstumas tarp krovinio svorio
centro ir vilkimo kablio, tuo didesnė vilkimo
kablio apkrova.
Tvirtinkite atsižvelgdami į tokias rekomendacijas:
•
Sunkiausią dviratį tvirtinkite arčiausiai
automobilio.
•
Stenkitės krauti taip, kad bendrosios
apkrovos svorio centras būtų kuo arčiau
automobilio vidurio, pvz., dviračius nukreipkite skirtingomis kryptimis.
•
Prieš gabendami nuimkite nuo dviračio
priedus, pvz., krepšius, akumuliatorius,
vaikiškas kėdutes ir pan. Taip sumažinsite
kablio ir dviračių laikiklio apkrovą bei vėjo
pasipriešinimą (abu veiksniai didina degalų
sąnaudas).
•
Nenaudokite dviračių apsauginių dangčių.
Tai gali sumažinti manevringumą, pakenkti
Dviračių laikiklis gali atsilaisvinti nuo vilkimo kablio
•
didesnis svoris;
matomumui ir padidinti degalų sąnaudas.
Be to, gali padidėti vilkimo kablio apkrova.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimas
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo metu automobilį lanksčiąja vilktimi
velka kita transporto priemonė.
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra
didžiausias leistinas greitis.
•
Prieš velkant būtina patikrinti, ar atrakintas vairo užraktas.
•
Turi būti aktyvi uždegimo padėtis II.
Uždegimo padėtyje I visos oro pagalvės išaktyvinamos.
•
Kai automobilis velkamas, nuotolinio
valdymo raktelis turi būtinai būti automobilyje.
Pasirengimas ir vilkimas
SVARBU
Su kai kurių variantų pavarų perjungimo
svirtimis neįmanoma perjungti pavaros iš
pozicijos P, kol neužvestas automobilio
variklis. Jeigu reikia vilkti, kreipkitės pagalbos į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą arba
pasikvieskite profesionalią pagalbą, kad
išvežtų.
SVARBU
Atminkite, kad automobilį galima vilkti tik
ratams sukantis pirmyn.
•
Nevilkite automobilių su automatine
pavarų dėže didesniu kaip 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu arba toliau kaip
80 km (50 mylių).
ĮSPĖJIMAS
Išjungus variklį, neveikia stabdžių ir vairo
stiprintuvai: tokiu atveju stabdžių pedalą
reikia spausti maždaug 5 kartus stipriau nei
įprasta, o vairas būna gerokai „sunkesnis“
nei važiuojant normaliai.
1.
Aktyvinkite automobilio avarinį signalą.
2. Užfiksuokite lanksčiąją vilktį vilkimo kilpoje.
5. Perjunkite pavarų svirtį į neutralią padėtį ir
atleiskite stovėjimo stabdį.
Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, stovėjimo stabdžio išjungti nepavyks. Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite
pagalbinį akumuliatorių.
> Dabar velkantis automobilis gali pradėti
vilkti.
6. Velkančiajai transporto priemonei sumažinus greitį, stenkitės palaikyti lanksčiąją
vilkti įtemptą: švelniai nuspauskite stabdžių pedalą. Taip išvengsite nereikalingo
trūkčiojimo.
7. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį. Naudokite kitą akumuliatorių, jei jūsų
automobilio akumuliatorius išsekęs ir variklis
neužsiveda.
SVARBU
3. Išaktyvinkite vairo užraktą, atrakindami
automobilį.
4. Nustatykite automobilio uždegimo padėtį
II: paspauskite užvedimo mygtuką
nespausdami stabdžių pedalo ir palaikykite mygtuką nuspaustą
maždaug 4 sekundes. Tada atleiskite mygtuką.
Mėginant užvesti variklį automobilio vilkimu, gali būti apgadintas katalizatorius.
Susijusi informacija
•
•
•
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
(p. 462)
Avarinių šviesų signalas (p. 151)
Pagalba kelyje (p. 464)
}}
461
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 450)
Vilkimo kilpos montavimas ir
nuėmimas
•
•
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 401)
Vilkimui naudokite vilkimo kilpą. Vilkimo kilpa
įsukta į srieginį lizdą, esantį po dangteliu
dešiniajame buferio šone, priekyje arba gale.
Pavarų dėžė (p. 413)
Vilkimo kilpos montavimas
Išimkite vilkimo kilpą iš putplasčio bloko,
esančio po bagažinės grindimis.
462
Priekis: Nuimkite dangtelį – paspauskite
žymą pirštu.
> Dangtelis pasisuka apie savo centrinę
ašį ir po to jį galima išimti.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo
ąsos, automobilis gali būti apgadintas.
4. Įsukite vilkimo ąsą iki pat galo, kol nebesisuks.
•
Jei reikia, pakelkite automobilį techninės
pagalbos sunkvežimio keltuvu. Nenaudokite vilkimo ąsos.
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
Gerai įsukite vilkimo ąsą. Pavyzdžiui, prakiškite pro ąsą ratų varžtų veržliaraktį* ir
panaudokite jį kaip svertą.
Galas: Nuimkite dangtelį – paspauskite
žymą pirštu, laikydami atlenkę priešingą
pusę arba kampą.
> Dangtelis pasisuka apie savo centrinę
ašį ir po to jį galima išimti.
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais – o ne
traukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
SVARBU
Svarbu, kad vilkimo ąsa būtų gerai įsukta į
vietą, iki stabdiklio.
Vilkimo ąsos nuėmimas
–
Prieš pradėdami naudoti vilkimo ąsą,
nepamirškite kelių dalykų
• Vilkimo ąsą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma. Ar tai įmanoma lemia
automobilio padėtis ir prošvaisa.
•
Jei techninės pagalbos sunkvežimio
rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po
automobiliu nepakankama, mėginant
Panaudoję vilkimo ąsą atsukite, išimkite ir
grąžinkite į jos vietą putplasčio bloke.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Susijusi informacija
•
•
•
Vilkimas (p. 461)
Pagalba kelyje (p. 464)
Įrankinė (p. 542)
* Parinktis / priedas. 463
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pagalba kelyje
Prireikus ištraukti, automobilį gali išvilkti kita
transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio su
platforma.
Automobilio padėtis ir prošvaisa iki žemės
lemia, ar galima jį užtraukti ant sunkvežimio
platformos. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po
automobiliu nepakankama, mėginant užvilkti
automobilį šis gali būti apgadintas. Tokiu
atveju automobilį reikia užkelti techninės
pagalbos sunkvežimio keltuvu.
SVARBU
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti tik ratams sukantis pirmyn.
Susijusi informacija
•
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
(p. 462)
HomeLink®*34
„HomeLink®“35 – tai programuojamasis nuotolinio valdymo pultelis, įtaisytas automobilio
elektros sistemoje, nuotoliniu būdu valdantis
iki trijų skirtingų įrenginių (pvz., garažo vartų
atidarytuvą, signalizacijos sistemą, lauko ir
patalpų apšvietimą) ir taip pakeičiantis jų
nuotolinio valdymo pultelius.
Bendroji dalis
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne
ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
34
464
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: versijos gali skirtis.
1 mygtukas
2 mygtukas
3 mygtukas
Indikatoriaus lemputė
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„HomeLink®“ būna įtaisyta salono galinio
vaizdo veidrodėlyje. „HomeLink®“ skydelyje –
trys programuojami mygtukai ir viena indikatoriaus lemputė (veidrodėlio stikle).
Jeigu pageidaujate papildomos informacijos
apie „HomeLink®“, apsilankykite
www.HomeLink.com arba paskambinkite
00 8000 466 354 65 (arba mokamu
mokamu telefono numeriu
+49 6838 907 277)36.
Pasilikite originalius nuotolinio valdymo pultelius, kad galėtumėte programuoti ateityje
(pvz., pakeitę automobilį arba pageidaudami
prijungti dar vieną automobilį). Prieš parduodant automobilį, rekomenduojama išvalyti
mygtukų programavimo atmintį.
„HomeLink®*37“ programavimas
Atlikite šias instrukcijas, kad suprogramuotumėte „HomeLink®“, nustatytumėte visą programavimą iš naujo arba perprogramuotumėte atskirus mygtukus.
PASTABA
Tam tikruose automobiliuose, pageidaujant
programuoti arba naudotis funkcija
HomeLink®, reikia įjungti uždegimą arba
pasukti uždegimo jungiklį į priedų padėtį.
Jei įmanoma, įdėkite naujus maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultelį, kurį
pakeis HomeLink®, kad būtų galima greičiau programuoti ir lengviau priimti radijo
ryšio signalą. Prieš programuojant reikia
atstatyti HomeLink® mygtukus.
1.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į
„HomeLink®“ mygtuką, kurį ketinate
suprogramuoti, ir laikykite jį maždaug 2–8
cm (apie 1–3 colių) atstumu nuo mygtuko.
Neužblokuokite HomeLink® indikatoriaus
lemputės.
Pastaba: Kai kurių nuotolinio valdymo pultelių galimybė suprogramuoti
„HomeLink®“ padidėja kai atstumas yra
apie 15-20 cm (maždaug 6-12 colių).
Turėkite tai omenyje, jeigu kiltų problemų
programuojant.
2. Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ir norimą perprogramuoti „HomeLink®“ mygtuką.
Susijusi informacija
•
•
•
35
36
37
Kaip naudotis „HomeLink®“* (p. 467)
„HomeLink®*“ programavimas (p. 465)
„HomeLink®*“
tipo patvirtinimas (p. 468)
ĮSPĖJIMAS
Programuojant sistemą „HomeLink®“, gali
būti aktyvinti programuojami garažo arba
sklypo vartai. Todėl pasirūpinkite, kad programavimo metu niekas nestovėtų šalia
vartų. Kol programuojamas garažo vartų
atidarymo prietaisas, automobilis turi stovėti lauke (ne garaže).
„HomeLink“ ir „HomeLink“ namo ženklas yra registruotieji „Gentex Corporation“ prekių ženklai.
Atminkite: atsižvelgiant į tinklo operatorių, nemokamo numerio paslauga gali būti neteikiama.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
* Parinktis / priedas. 465
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
3. Neatleiskite mygtukų, kol indikatoriaus
lemputė nuo mirksėjimo lėtai (maždaug
vieną kartą per sekundę) nepereis prie
mirksėjimo greitai (maždaug 10 kartų per
sekundę) arba nuolatinio švietimo.
> Jeigu indikatoriaus lemputė šviečia
nepertraukiamai: Tai reiškia, kad programavimas baigtas. Siekdami aktyvinti, dukart paspauskite suprogramuotą mygtuką.
Jeigu indikatoriaus lemputė greitai
mirkčioja: Įrenginys, kurį ketinama
suprogramuoti su „HomeLink®“, gali
turėti saugumo funkciją, reikalaujančią
atlikti papildomų veiksmų. Išbandykite
du kartus paspausdami suprogramuotą
mygtuką, kad pamatytumėte, ar programavimas veikia. Kitu atveju tęskite
tolesnius veiksmus.
00 8000 466 354 65 (arba mokamu numeriu
+49 6838 907 277)39.
Individualių mygtukų
perprogramavimas
Atskirą HomeLink® mygtuką galima perprogramuoti taip:
1.
4. Suraskite garažo vartų ar pan. imtuvo programavimo mygtuką38. Jis paprastai yra
netoli imtuvo antenos laikiklio.
Kilus programavimo problemų, susisiekite su
„HomeLink®“ adresu www.HomeLink.com
arba paskambinkite numeriu
38
39
466
2. Kai „HomeLink®“ indikatoriaus lemputė
pradės lėtai mirksėti, bus galima programuoti įprasta seka.
5. Vieną kartą paspauskite ir atleiskite imtuvo
konfigūravimo mygtuką. Suprogramuoti
reikia per 30 sekundžių nuo mygtuko
paspaudimo.
6. Paspauskite ir atleiskite norimos programuoti sistemos „HomeLink®“ mygtuką.
Pakartokite paspaudimo / laikymo / atleidimo seką antrą kartą ir, atsižvelgiant į
imtuvo modelį, galbūt net ir trečią kartą.
> Programavimas baigtas: garažo ar
sklypo vartai ir panašūs įrenginiai dabar
turėtų būti aktyvinti paspaudus suprogramuotąjį mygtuką.
Mygtukų žymėjimas ir spalvos priklauso nuo gamintojų.
Atminkite: atsižvelgiant į tinklo operatorių, nemokamo numerio paslauga gali būti neteikiama.
Paspauskite pageidaujamą mygtuką ir
palaikykite jį maždaug 20 sekundžių.
Pastaba: Jei perprogramuojamasis mygtukas su nauju įrenginiu nesuprogramuojamas, jis toliau naudoja pirmiau nustatytus
programavimo duomenis.
Sistemos HomeLink® mygtukų
nustatymas iš naujo
Galima iš naujo nustatyti tik visus
„HomeLink®“ mygtukus iškart (ne po vieną).
Atskirus mygtukus galima tik perprogramuoti.
–
Paspauskite ir maždaug 10 sekundžių
palaikykite išorinius „HomeLink®“ mygtukus (1 ir 3).
> Kai nuolat švietusi indikatoriaus lemputė ima mirksėti, mygtukai būna
nustatyti iš naujo ir juos galima perprogramuoti.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
Kaip naudotis „HomeLink®“*40
•
•
•
Visiškai suprogramavus HomeLink® sistemą,
ją galima naudoti vietoj atskirų originalių nuotolinių valdymo elementų.
Paspauskite suprogramuotą mygtuką. Garažo,
sklypo vartai, signalizacijos sistema ar pan.
aktyvinami (gali užtrukti kelias sekundes). Jei
mygtukas laikomas nuspaustas ilgiau nei 20
sekundžių, pradedama perprogramavimo procedūra. Indikatoriaus lemputė šviečia arba
mirksi, kai mygtukas nuspaustas. Prireikus
kartu su HomeLink® galima toliau naudotis originaliais sistemos nuotolinio valdymo pulteliais.
Kaip naudotis „HomeLink®“* (p. 467)
HomeLink®* (p. 464)
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 468)
ĮSPĖJIMAS
•
Jei garažo durims ar vartams valdyti
naudojamas HomeLink®, įsitikinkite,
kad arti judančių durų ar vartų nieko
nėra.
•
Nenaudokite HomeLink® su garažo
vartais, kurie neturi apsauginio sustabdymo arba apsauginės grįžties funkcijų.
Susijusi informacija
•
•
•
HomeLink®* (p. 464)
„HomeLink®*“ programavimas (p. 465)
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 468)
PASTABA
Išjungus degimą, „HomeLink®“ veikia dar
mažiausiai 7 minutes.
PASTABA
„HomeLink®“ negalima naudoti, jeigu automobilis užrakintas ir jo signalizacija įjungta*
iš lauko.
40
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas. 467
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„HomeLink®*“41 tipo patvirtinimas
ES tipo patvirtinimas
„Gentex Corporation“ patvirtina, kad
„HomeLink®“ modelis UAHL5 dera su radijo
ryšio įrangos direktyva 2014/53/ES.
Kompasas*
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas displėjus,
rodantis kompaso kryptį42, į kurią nukreiptas
automobilio priekis.
Radijo ryšio įrangos veikimo dažnio diapazonai:
•
•
•
•
•
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas displėjus,
rodantis kompaso kryptį43, į kurią nukreiptas
automobilio priekis.
Kompasas aktyvinamas automatiškai, įjungus
automobilį.
433,05–434,79 MHz <10 mW E.R.P.
868,00–868,60 MHz <25 mW E.R.P.
Kaip aktyvinti arba deaktyvinti kompasą rankiniu būdu:
868,70–868,20 MHz <25 mW E.R.P.
–
869,40–869,65 MHz <25 mW E.R.P.
869,70–870,00 MHz <25 mW E.R.P.
Sertifikato turėtojo adresas: „Gentex Corporation“, 600 North Centennial Street, Zeeland
MI 49464, USA (JAV)
Daugiau informacijos ieškokite pagalbos informacijoje dėl tipo patvirtinimo adresu
www.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
Kompaso aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
HomeLink®* (p. 464)
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis,
pažymėtas angliškomis santrumpomis: N
(šiaurė), NE (šiaurės rytai), E (rytai), SE (pietryčiai), S (pietūs), SW (pietvakariai), W (vakarai)
ir NW (šiaurės vakarai).
paspauskite galinio vaizdo veidrodžio
nugarėlėje esantį mygtuką naudodami,
pvz., sąvaržėlę.
> Jeigu kompasas išaktyvinamas esant
išjungtam automobilio varikliui, jis
nebus aktyvintas kitą kartą užvedus
automobilį. Šiuo atveju kompasą reikia
aktyvinti rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
Kompasas* (p. 468)
Kompaso kalibravimas* (p. 469)
Susijusi informacija
41
42
43
468
•
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas*
(p. 468)
•
Kompaso kalibravimas* (p. 469)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu galimas kaip variantas tik tam tikrose ir modeliuose.
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu galimas kaip variantas tik tam tikrose ir modeliuose.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kompaso kalibravimas*
7. Automobiliai su šildomo priekinio stiklo
funkcija*: jei, aktyvinus priekinio stiklo šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas C,
atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi pirmiau pateiktu 6 punktu (esant
įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai).
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Kompasą44 reikėtų sukalibruoti, jeigu
automobiliu judama per kelias magnetines
zonas.
1.
Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų
ar aukštos įtampos linijų.
2. Užveskite automobilio variklį ir išjunkite
visą elektros įrangą (oro kondicionierių,
valytuvus ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų
uždarytos visos durelės.
PASTABA
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas arba išvis neprasidėti, jei nebus
išjungta elektros įranga.
3. Laikykite mygtuką po galinio vaizdo veidrodėliu nuspaustą maždaug 3 sekundes
(panaudokite, pvz., sąvaržėlę). Pateikiamas dabartinės magnetinės zonos numeris.
44
8. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Susijusi informacija
Magnetinės zonos.
•
•
Kompasas* (p. 468)
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas*
(p. 468)
4. Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys reikiamos magnetinė zona (1–15). Žr.
kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5. Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas
ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio
vaizdo veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas
C.
6. Važiuokite lėtai ratu, ne didesniu kaip
10 km/h (6 myl./val.) greičiu, kol ekrane
pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad
kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar
2 ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu galimas kaip variantas tik tam tikrose rinkose ir modeliuose.
* Parinktis / priedas. 469
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Garsas, medija ir internetas
Susijusi informacija
Garso ir medijos sistemą sudaro medijos leistuvas ir radijas. Taip pat galite prijungti telefoną per „Bluetooth“, kad galėtumėte naudotis laisvų rankų funkcijomis arba groti muziką
belaidžiu ryšiu automobilyje. Prijungus automobilį prie interneto, taip pat galima naudotis
medijos leistuvo programėlėmis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 483)
Garso nuostatos
Balso atpažinimas (p. 135)
Garso atkūrimo kokybė yra nustatyta iš
anksto, tačiau ją galima ir reguliuoti.
Garsumas paprastai nustatomas garsumo valdymo elementu, įrengtu po centriniu ekranu
arba vairo dešiniojoje klaviatūroje. Tai taikoma,
pvz., grojant muziką, klausantis radijo, kalbantis telefonu ir aktyviai siunčiant eismo pranešimus.
Uždegimo padėtys (p. 400)
Garso atkūrimas
Vairuotojo blaškymasis (p. 39)
Garso sistema sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą. Garso sistema kalibruojama pagal automobilio modelį
bei jame įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į
garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio
salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t. Taip
pat atliekamas dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį ir automobilio greitį.
Radijas (p. 476)
Telefonas (p. 498)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Taikomosios programos (p. 473)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 577)
•
Garso ir medijos licencijos sutartis
(p. 519)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 577)
Garso ir medijos sistemos apžvalga
Asmeniniai pageidavimai
Valdykite funkcijas balsu, vairo klaviatūra arba
per centrinį ekraną. Garsiakalbių ir stiprintuvų
skaičius priklauso nuo to, kuri garso sistema
sumontuota automobilyje.
Įvairios nuostatos galimos viršutiniame rodinyje Nuostatos Garsas, atsižvelgiant į
automobilio garso sistemą.
Sistemos atnaujinimas
Garso ir medijos sistema yra nuolatos tobulinama. Pasirodžius naujiems sistemos atnaujinimams, rekomenduojam juos iš karto atsisiųsti.
Premium Sound* (Harman Kardon)
• Equalizer – glodintuvo nustatymas.
• Balansas – nustatomas balansas tarp
dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir
galinio garsiakalbių.
• Sistemos garsas – koreguojamas garsumas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
472
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
High Performance*
• Tonas – žemųjų, aukštųjų dažnių, glodintuvo ir kt. nuostatos.
• Balansas – nustatomas balansas tarp
dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir
galinio garsiakalbių.
„Sound Experience“*
Taikomosios programos
„Audio experience“ – tai programėlė, teikianti
prieigą prie kitų garso nuostatų.
Garso potyris atveriama iš programėlių rodinio centriniame ekrane. Galima nustatyti šias
nuostatas, atsižvelgiant į automobilyje esančią
garso sistemą:
Programėlių rodinyje yra programų (programėlių), suteikiančių prieigą prie tam tikrų
automobilio tarnybų.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programėlių rodinį, perbraukite per centrinį ekraną iš
dešinės kairėn1. Čia pateikiamos atsisiųstos
programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir
įterptinių funkcijų programėlės, pvz., FM
radijas.
• Sėdynių optimizav. – garsą galima sureguliuoti taip, kad jį būtų galima visų pirma
pritaikyti Vairuotojas, Visi ir Galinis režimams.
• Sistemos garsas – koreguojamas garsumas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
Performance
• Tonas ir balansas – balansas tarp garsiakalbių ir, pvz., žemųjų, aukštųjų dažnių ir
glodintuvo nuostatos.
• Sistemos garsas – koreguojamas garsumas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
• Erdvinis – erdvinio garso režimas su lygio
nuostatomis.
• Tonas – žemųjų, aukštųjų dažnių, glodintuvo ir kt. nuostatos.
Susijusi informacija
•
•
Garso nuostatos (p. 472)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 108)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
„Sound Experience“* (p. 473)
Medijos leistuvas (p. 483)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 139)
Telefono nuostatos (p. 506)
Garsas, medija ir internetas (p. 472)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
}}
* Parinktis / priedas. 473
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Paleiskite programėlę paspausdami ją centrinio ekrano programėlių rodinyje.
Visos naudojamos programėlės turėtų būti
atnaujintos į naujausią versiją.
Programėlių atsisiuntimas
Prijungus automobilį prie interneto, galima
atsisiųsti naujų programėlių.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų
duomenis siunčiančių paslaugų veikimą,
pvz., internetinio radijo. Jei kitos paslaugos
bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais,
atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas
– išjungti arba pertraukti kitas paslaugas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 474)
Programėlių naujinimas (p. 475)
Programėlių naikinimas (p. 476)
Apple® CarPlay®* (p. 492)
Android Auto* (p. 495)
PASTABA
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
Standžiojo disko atmintis (p. 518)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 515)
1.
Atverkite programėlę Atsisiuntimo
centras iš programėlių rodinio.
Programėlių rodinys (bendrinis vaizdas: bazinės programėlės priklauso nuo rinkos ir modelio)
Kai kurios bazinės programėlės yra pasiekiamos visada. Prijungus automobilį prie interneto, galima atsisiųsti papildomų programėlių,
pvz., internetinio radijo ir muzikos tarnybų.
Tam tikras programėles galima naudoti tik kai
automobilis prijungtas prie interneto.
1
474
2. Pasirinkite Naujos progr., kad atvertumėte turimų, bet automobilyje neįdiegtų
programėlių sąrašą.
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
3. Paspauskite programėlės eilutę, kad sąrašas išsiskleistų ir rastumėte daugiau informacijos apie šią programėlę.
4. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti pageidaujamą
programėlę, pasirinkite Diegti.
> Vykstant procesui, rodoma atsisiuntimo
ir įdiegimo būsena.
Jei šiuo metu atsisiųsti negalima, rodomas atitinkamas pranešimas. Programėlė išliks sąraše ir bus galima mėginti
atsisiųsti ją vėl.
Atsisiuntimo nutraukimas
– Norėdami nutraukti atsisiuntimą, paspauskite Nutraukti.
Atkreipkite dėmesį, kad galima nutraukti tik
atsisiuntimą. Jei prasidėjo įdiegimas, jo negalima nutraukti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Taikomosios programos (p. 473)
Programėlių naujinimas (p. 475)
Programėlių naikinimas (p. 476)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 577)
•
Standžiojo disko atmintis (p. 518)
Programėlių naujinimas
Programėles galima atnaujinti prijungus automobilį prie interneto.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų
duomenis siunčiančių paslaugų veikimą,
pvz., internetinio radijo. Jei kitos paslaugos
bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais,
atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas
– išjungti arba pertraukti kitas paslaugas.
PASTABA
Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
Jei programėlę naudojate kai vyksta jos naujinimas, ji bus paleista pakartotinai, kad būtų iki
galo įdiegta.
2. Pasirinkite Diegti viską.
> Pradedamas naujinimas.
Kai kurių programų naujinimas
1. Atverkite programėlę Atsisiuntimo
centras iš programėlių rodinio.
2. Norėdami atverti visų turimų naujinių
sąrašą, pasirinkite Programų naujiniai.
3. Suraskite pageidaujamą programėlę ir
pasirinkite Diegti.
> Pradedamas naujinimas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Taikomosios programos (p. 473)
Programėlių atsisiuntimas (p. 474)
Programėlių naikinimas (p. 476)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 577)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Visų programų naujinimas
1. Atverkite programėlę Atsisiuntimo
centras iš programėlių rodinio.
* Parinktis / priedas. 475
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Programėlių naikinimas
Programėles galima pašalinti prijungus automobilį prie interneto.
Kad naudojamą programėlę būtų galima visiškai pašalinti, ją reikia užverti.
1.
Radijas
AM2
Galima klausytis transliacijų
ir FM radijo
dažniais bei skaitmeninio radijo (DAB)*. Jei
veikia automobilio interneto ryšys, taip pat
galima klausytis internetinio radijo.
Atverkite programėlę Atsisiuntimo
centras iš programėlių rodinio.
•
•
•
•
•
•
Radijo imtuvo nuostatos (p. 480)
Skaitmeninis radijas* (p. 482)
RDS radijas (p. 481)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Medijos leistuvas (p. 483)
2. Norėdami atverti visų įdiegtų programėlių
sąrašą, pasirinkite Programų naujiniai.
3. Suraskite pageidaujamą programėlę ir,
norėdami ją pašalinti, pasirinkite Išdiegti.
> Pašalinta programėlė dingsta iš sąrašo.
Radiją galima valdyti naudojant balso atpažinimo funkciją, vairo klaviatūrą arba
centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
2 Jų
476
Taikomosios programos (p. 473)
Programėlių atsisiuntimas (p. 474)
Programėlių naujinimas (p. 475)
Susijusi informacija
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 577)
•
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
Radijo įjungimas (p. 477)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 477)
Įrašykite radijo kanalus Radijo parankinių
programėlėje (p. 479)
buvimas skiriasi priklausomai nuo modelio ir (arba) rinkos.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Radijo įjungimas
Radijas įjungiamas iš centrinio ekrano programėlių rodinio.
1. Programėlių rodinyje atverkite pageidaujamą dažnio diapazoną (pvz., FM).
•
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 477)
Radijo dažnio diapazono ir radijo
stoties keitimas
•
Įrašykite radijo kanalus Radijo parankinių
programėlėje (p. 479)
•
•
Radijo imtuvo nuostatos (p. 480)
Čia pateikiamos instrukcijos, kaip galima
pakeisti radijo dažnio diapazoną, diapazono
sąrašą ir pasirinkto sąrašo radijo stotį.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Radijo bangų ilgio keitimas
Perbraukite, kad parodytumėte programėlių
rodinį centriniame ekrane, ir pasirinkite pageidaujamą radijo dažnio diapazoną (pvz., FM)
arba atverkite vairuotojo ekrano programėlių
meniu dešiniąja vairo klaviatūra ir pasirinkite iš
ten.
Sąrašų keitimas dažnio diapazone
2. Pasirinkite radijo stotį.
1.
Susijusi informacija
Radijas (p. 476)
2. Pasirinkite atkurti iš Stotys, Parankiniai,
Žanrai arba Grupės3.
Radijo stočių paieška (p. 478)
3. Sąraše palieskite pageidaujamą stotį.
•
•
Spauskite Biblioteka.
}}
* Parinktis / priedas. 477
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Parankiniai – grojami tik pasirinkti parankiniai
kanalai.
Žanrai – atkuriami tik tie kanalai, kurie transliuoja pasirinktą žanrą / turinio tipą, pvz., pop
arba klasikinę muziką.
Radijo stočių paieška
Radijas automatiškai sudaro vietovės radijo
stočių sąrašą, kurių transliacijos signalas yra
stipriausias.
3. Įveskite paieškos terminus.
> Paieška vyksta kiekvieną kartą įvedus
ženklą ir jos rezultatai rodomi pagal
kategorijas.
Rankinis bangų nustatymas
Stočių keitimas pasirinktajame sąraše
–
Paspauskite
ar
po centriniu
ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
> Žymeklis pasirinktajame leidimo sąraše
pajuda aukštyn arba žemyn per vieną
poziciją.
Galite pakeisti radijo stotį ir pasirinktame centrinio ekrano sąraše.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Radijas (p. 476)
Radijo stočių paieška (p. 478)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
AM4 – stotis ir dažnis.
Įrašykite radijo kanalus Radijo parankinių
programėlėje (p. 479)
•
•
•
DAB* – ansambliai ir stotys.
Radijo imtuvo nuostatos (p. 480)
1.
Spauskite Biblioteka.
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 96)
3 Tik skaitmeninis radijas (DAB*).
4 Jų buvimas skiriasi priklausomai
478
Parametrai, kurių galite ieškoti, priklauso nuo
pasirinkto dažnio diapazono:
FM – stotis, žanras ir dažnis.
.
2. Spauskite
> Atveriama paieška su klaviatūra.
Ieškant rankiniu būdu, galima surasti radijo
stotis, kurios automatiškai neregistruojamos
stipriausią signalą transliuojančių stočių
sąraše.
Persijungus į rankinės paieškos funkciją, radijas automatiškai nebekeičia dažnio, kai susilpnėja signalas.
nuo modelio ir (arba) rinkos.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
–
Paspauskite Rankinis derinimas, patraukite valdymo elementą arba paspauskite
ar
. Paspaudus ir ilgai palaikius,
paieška peršoka į kitą pasiekiamą dažnio
diapazono stotį. Be to, galima naudotis
vairo dešiniąja klaviatūra.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Radijas (p. 476)
Įrašykite radijo kanalus Radijo
parankinių programėlėje
stočių paieškos rankiniu būdu, radijas automatiškai nepersijungia į stipresnį dažnį.
Galima įtraukti radijo kanalą į programėlę
Radijo parankiniai ir radijo diapazono (pvz.,
FM) parankinių sąrašą. Instrukcijas, kaip
įtraukti ir pašalinti radijo stotis, rasite toliau.
Jeigu radijo kanalas pašalinamas iš Radijo
parankinių programėlės, šis kanalas bus pašalintas ir iš parankinių sąrašo atitinkamam dažnių diapazonui.
Radijo parankiniai
Susijusi informacija
Radijo parankinių programėle
rodo įrašytus radijo kanalus iš
visų dažnių juostų.
Radijo įjungimas (p. 477)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 477)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 480)
1.
Atverkite programėlę Radijo parankiniai
iš programėlių rodinio.
2. Kad pradėtumėte klausytis, sąraše bakstelėkite pageidaujamą kanalą.
•
•
•
•
•
•
•
Radijas (p. 476)
Radijo įjungimas (p. 477)
Radijo stočių paieška (p. 478)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 477)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 480)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 96)
Radijo parankinių įtraukimas ir
šalinimas
1.
Bakstelėkite
, kad įtrauktumėte kanalą
į dažnio diapazono parankinius ir radijo
parankinių programėlę.
2. Bakstelėkite Biblioteka, pasirinkite
Redaguoti ir bakstelėkite , kad pašalintumėte radijo kanalą iš parankinių.
Kai radijo kanalas įrašomas iš radijo stočių
sąrašo, radijas automatiškai ieškos geriausio
dažnio. Tačiau jeigu radijo kanalas įrašoma iš
479
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Radijo imtuvo nuostatos
Galima aktyvinti ir išaktyvinti įvairias radijo
funkcijas.
Kelių eismo pranešimų atšaukimas
Eismo pranešimų ir pan. transliaciją galima laivairo dešiniokinai pertraukti, paliečiant
joje klaviatūroje arba Atšaukti centriniame
ekrane.
Radijo funkcijų aktyvinimas ir
išaktyvinimas
Nuvilkite žemyn viršutinį rodinį ir pasirinkite
Nuostatos Medija bei pageidaujamą radijo
dažnio diapazoną, kad pamatytumėte pasiekiamas funkcijas.
AM/FM radijas
• Rodyti transliacijos informaciją: rodoma
informacija apie programos turinį, atlikėjus
ir kt.
• Sulaikyti programos pavadinimą: pažymėkite, kad programos pavadinimas nuolat neslinktų. Vietoj to jis po 20 sekundžių
sustabdomas.
• Pasirinkite pranešimus:
- Vietiniai trukdžiai: pertraukiamas medijos leidimas ir imama transliuoti informacija apie netoliese esančius kelių eismo
įvykius. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į
ankstesnį medijos šaltinį. Funkcija
Vietiniai trukdžiai yra geografiniu požiū-
480
riu apribota funkcijos Kelių eismo
pranešimai versija. Tuo pat metu reikia
aktyvinti funkciją Kelių eismo
pranešimai.
- Žinios : pertraukiamas medijos leidimas
ir transliuojamos žinios. Pasibaigus žinių
transliacijai, grįžtama į ankstesnį medijos
šaltinį.
- Signalizacija: pertraukiamas medijos
leidimas ir siunčiami perspėjimai apie
dideles avarijas bei nelaimes. Pasibaigus
pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos
šaltinį.
- Kelių eismo pranešimai: pertraukiamas
medijos leidimas ir transliuojama informacija apie kelių eismo įvykius. Pasibaigus
pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos
šaltinį.
DAB* (skaitmeninis radijas)
• Rikiuoti paslaugas: kanalų rikiavimo
parinktis. Pagal abėcėlę arba paslaugos
numerį.
• DAB-DAB perdavimas: įjungiama susiejimo su DAB funkcija. Jei radijo stoties priėmimas nutrūksta, automatiškai randama
kita stotis, esanti kitoje stočių grupėje
(ansamblyje).
• DAB-FM perdavimas: įjungiama susiejimo su DAB ir FM funkcija. Jeigu radijo
stoties priėmimas nutrūksta, automatiškai
ieškoma alternatyvaus FM dažnio.
• Rodyti transliacijos informaciją: pažymėkite, kad parodytumėte radijo tekstą
arba pasirinktus jo tipus, pvz., atlikėją.
• Rodyti su programa susijusius vaizdus:
pasirinkite, ar rodyti programų vaizdus
ekrane.
• Pasirinkite pranešimus: pasirinkite tipus
pranešimų, kurie bus priimami grojant
DAB. Pasirinktieji pranešimai pertrauks
medijos atkūrimą ir bus pagroti. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį
medijos šaltinį.
- Signalizacija: pertraukiamas medijos
leidimas ir siunčiami perspėjimai apie
dideles avarijas bei nelaimes. Pasibaigus
pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos
šaltinį.
- Kelių eismo naujienos: priima informaciją apie kelių eismo įvykius.
- Naujausios žinios: priima žinias.
- Transporto naujienos: priima informaciją apie viešąjį transportą, pvz., keltų ir
traukinių tvarkaraščius.
- Įspėjimas / paslaugos: priima informaciją apie mažesnės svarbos (nei pavojaus
signalo funkcija) incidentus, pvz., energijos
tiekimo trūkius.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 476)
Skaitmeninis radijas* (p. 482)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 117)
RDS radijas
Susijusi informacija
RDS („Radio Data System“), radijas gali automatiškai persijungti į stipriausią signalą. RDS
leidžia, pvz., priimti eismo informaciją ir ieškoti tam tikrų tipų programų.
RDS sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM
diapazono siųstuvas, veikiantis tokiame tinkle,
siunčia informaciją, kuri suteikia RDS radijo
imtuvui tokias funkcijas:
•
•
•
Suprastėjus girdimumui, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų tipų arba eismo informacijos.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo
metu transliuojamą radijo programą.
Radijas (p. 476)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 480)
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS
arba naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo dalis.
Transliuojant žinias ar kelių eismo pranešimą,
radijuje gali būti perjungtos stotys, pertraukiant dabar naudojamą garso šaltinį. Radijas
grąžina ankstesnį garso šaltinį ir garsumą, kai
nustatytas programos tipas nieko nebetransliuoja. Kad grįžtumėte atgal anksčiau,
vairo dešiniojoje klaviatūroje
paspauskite
arba palieskite Atšaukti centriniame ekrane.
* Parinktis / priedas. 481
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Skaitmeninis radijas*
(DAB5)
Skaitmeninis radijas
– tai radijo skaitmeninė transliavimo sistema. Radijas dera su
DAB, DAB+ ir DMB6 standartais.
Radiją galima valdyti naudojant balso atpažinimo funkciją, vairo klaviatūrą arba
centrinį ekraną.
Skaitmeninio radijo programėlė centriniame ekrane
paleidžiama iš programėlių
rodinio.
Skaitmeninis radijas grojamas taip pat kaip ir
kitų dažnio diapazonų radijas, pvz., FM. Be
galimybės pasirinkti grojimą per Stotys,
Parankiniai ir Žanrai, papildomai yra galimybė pasirinkti grojimą iš antrinių kanalų ir
Grupės. Ansamblis – tai tuo pačiu dažniu
transliuojančių radijo stočių rinkinys (kanalų
grupė).
DAB antrinis kanalas
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz.,
gali būti pagrindinės programos transliacijos
kitomis kalbomis. Antrinės radijo stotys stočių
sąraše rodomos su rodyklės ženklu.
Susijusi informacija
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio
radijo*
Ši funkcija leidžia skaitmeniniam radijo imtuvui (DAB) persijungti nuo silpno arba nutrūkusio kanalo signalo prie to paties kanalo stipresnio signalo kitoje kanalų grupėje (ansamblyje), naudojantis DAB ir (arba) DAB ir FM
diapazonais.
•
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio radijo*
(p. 482)
•
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 477)
•
•
Radijo stočių paieška (p. 478)
2. Paspauskite Medija
Įrašykite radijo kanalus Radijo parankinių
programėlėje (p. 479)
3. Norėdami aktyvinti / deaktyvinti atitinkamas funkcijas, pažymėkite arba nuimkite
žymą nuo DAB-DAB perdavimas ir (arba)
DAB-FM perdavimas.
•
•
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 480)
DAB-DAB ir DAB-FM susiejimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
DAB.
Susijusi informacija
•
•
•
Skaitmeninis radijas* (p. 482)
Radijas (p. 476)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 480)
Jei radijo kanalas perduoda logotipą, jis atsisiunčiamas ir parodomas šalia stoties pavadinimo (atsisiuntimo trukmė būna įvairi).
5 Digital
6 Digital
482
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Medijos leistuvas
Susijusi informacija
Medijos leistuvas gali leisti muziką iš prie
USB prievado arba „Bluetooth“ ryšiu prijungtų išorinių garso šaltinių. Jis gali leisti
vaizdo įrašus per USB prievadą.
Prijungus automobilį prie interneto, atvėrus
programėles taip pat galima klausytis internetinio radijo, garso knygų ir naudotis muzikos
paslaugomis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijos transliacijos
Medijos transliacijos (p. 483)
Medijos valdymas ir keitimas (p. 485)
Medijos paieška (p. 486)
Taikomosios programos (p. 473)
Radijas (p. 476)
Vaizdo įrašas (p. 487)
Medija
„Bluetooth®“
Medijos grotuvas valdomas iš centrinio
ekrano. Keletą funkcijų taip pat galima valdyti
klaviatūra dešinėje vairo pusėje arba balsu.
Medijos leistuvas taip pat valdo radijo imtuvą,
kuris aprašytas atskirame skirsnyje.
Medijos šaltinio įjungimas
ryšiu (p. 488)
Medija per USB jungtį (p. 489)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Medijos leistuvas valdomas iš
centrinio ekrano, tačiau keletą
funkcijų galima reguliuoti klaviatūra dešinėje vairo pusėje
arba balsu.
Radijas veikia medijos leistuve ir aprašytas
atskiriame skirsnyje.
Programėlių rodinys. (Bendrinis vaizdas: bazinės programėlės priklauso nuo rinkos ir modelio.)
}}
* Parinktis / priedas. 483
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
USB atmintis
1. Prijunkite USB atmintuką.
2. Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3. Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
Mp3 grotuvas ir
iPod®
PASTABA
Atkūrimui pradėti iš iPod naudokite „iPod“
programėlę (ne USB).
Kai garso šaltiniu naudojamas iPod, automobilio garso ir medijos sistema rodo
meniu struktūrą, panašią į iPod leistuvo
meniu struktūrą.
1.
Prijunkite medijos šaltinį.
2. Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
3. Atverkite programėlę (iPod, USB) iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
Per „Bluetooth“ prijungtas įrenginys
1. Aktyvinkite „Bluetooth“ medijos šaltinyje.
2. Prijunkite medijos šaltinį.
3. Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
484
4. Atverkite programėlę Bluetooth iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
•
•
Medijos valdymas ir keitimas (p. 485)
Medija su interneto ryšiu
Medijos grojimas iš interneto ryšį turinčių programėlių:
•
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“ ryšiu
(p. 489)
1.
Prijunkite automobilį prie interneto.
2. Programėlių rodinyje atverkite dabartinę
programėlę.
> Pradedamas atkūrimas.
Perskaitykite atskirą skirsnį apie tai, kaip atsisiunčiamos programėlės.
Vaizdo įrašas
1. Prijunkite medijos šaltinį.
•
•
•
•
•
•
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 489)
Programėlių atsisiuntimas (p. 474)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Vaizdo įrašas (p. 487)
Apple® CarPlay®* (p. 492)
Android Auto* (p. 495)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Derantys medijos formatai (p. 491)
2. Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3. Jei pageidaujate transliacijos, palieskite
norimo punkto antraštę.
> Pradedamas atkūrimas.
Apple CarPlay
„CarPlay“ aprašyta atskirame skirsnyje.
Android Auto
„Android Auto“ aprašyta atskirame skirsnyje.
Susijusi informacija
•
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 97)
•
Radijas (p. 476)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Medijos valdymas ir keitimas
Medijos leidimą galima valdyti balsu, vairo
klaviatūra arba per centrinį ekraną.
Medijos leistuvą galima valdyti naudojant balso atpažinimo funkciją, vairo klaviatūrą
arba centrinį ekraną.
Kūrinio / dainos keitimas – palieskite pageidaujamą kūrinį centriniame ekrane, paspausarba
po centriniu ekranu arba
kite
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Greitas persukimas pirmyn / judėjimas laiku –
palieskite laiko ašį centriniame ekrane ir nuvilkite į šoną arba paspauskite ir palaikykite
arba
po centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Medijos keitimas – pasirinkite iš ankstesnių
šaltinių programėlėje, programėlių rodinyje,
paspauskite pageidaujamą programėlę arba
pasirinkite vairo dešiniąja klaviatūra, iš progra.
mėlių meniu
Biblioteka – šis mygtukas
spaudžiamas norint, kad būtų
transliuojama iš bibliotekos.
Garsumas – norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, sukite valdymo rankenėlę, esančią po centriniu ekranu, arba paspauskite
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Panašus – spauskite šį mygtuką, jei norite kad
„Gracenote“ ieškotų panašios
muzikas USB įrenginyje ir iš
jo sudarytų grojaraštį. Grojaraštyje gali būti daugiausia
50 dainų.
Maišyti – šis mygtukas
spaudžiamas norint, kad būtų
sukeista grojimo tvarka.
Keisti įtaisą – paspauskite šį
mygtuką, kad perjungtumėte
USB įrenginius, jei jų prijungti
keli.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 483)
Medijos paieška (p. 486)
Garso nuostatos (p. 472)
Taikomosios programos (p. 473)
Gracenote® (p. 486)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Paleidimas / pristabdymas – palieskite grojamos dainos atvaizdą, fizinį mygtuką po centrivairo dešiniojoje klaviatūniu ekranu arba
roje.
485
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Medijos paieška
Susijusi informacija
Galima ieškoti pagal atlikėją, kompozitorių,
dainos pavadinimą, albumą, vaizdo klipą,
garso knygą, grojaraštį ir (jei automobilis prijungtas prie interneto) tinklalaides (skaitmeninė medija internetu).
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 483)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Medijos transliacijos (p. 483)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 122)
Gracenote®
„Gracenote“ identifikuoja atlikėjus, albumus,
dainų pavadinimus ir susijusius vaizdus, kurie
rodomi atkūrimo metu.
„Gracenote MusicID®“ – tai muzikos atpažinimo standartas. Informacija apie muziką gali
būti pateikta identifikuojant ir analizuojant
metaduomenis muzikos failuose. Iš įvairių šaltinių gaunami metaduomenys kartais gali būti
nenuoseklūs arba neišsamūs.
„Gracenote“ gali fonetiškai apdoroti atlikėjų,
albumų pavadinimus ir žanrus, kad galėtumėte
lengvai balsu duoti komandas muzikai groti.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Medija
1.
Spauskite
.
> Atveriama paieška su klaviatūra.
2. Įveskite paieškos terminus.
3. Spauskite Ieškoti.
> Vykdoma prijungtų įrenginių paieška ir
jos rezultatai pateikiami pagal kategorijas.
Perbraukite per ekraną į šoną, kad parodytumėte kiekvieną kategoriją atskirai.
Gracenote®.
3. Pasirinkite „Gracenote“ duomenų nuostatas:
• Gracenote® internetinė paieška – „Gracenote“ internetinėje duomenų bazėje ieškoma atkuriamos medijos.
• „Gracenote®“ rezultatai – nustatoma,
kaip Gracenote duomenys turi būti rodomi
kelių paieškų rezultatuose.
1 – naudojami pradiniai failo duomenys.
2 – naudojami Gracenote duomenys.
3 – galima rinktis „Gracenote“ arba originalius duomenis.
486
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
• Nėra – nerodomi jokie rezultatai.
Gracenote naujinimas
Gracenote duomenų bazės turinys yra nuolat
naujinamas. Atsisiųskite paskutinį naujinį, kad
galėtumėte naudotis patobulinimais.
Dėl informacijos ir atsisiuntimo žr.
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
Medijos transliacijos (p. 483)
•
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 138)
Garso ir medijos licencijos sutartis
(p. 519)
Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašo leidimas
Vaizdo įrašus, esančius per USB jungtį prijungtuose įrenginiuose, galima peržiūrėti naudojant medijos leistuvą.
Automobiliui pradėjus važiuoti, nerodomas
joks vaizdas, o tik atkuriamas garsas. Vaizdas
vėl rodomas kai automobilis stovi.
Vaizdo įrašai leidžiami naudojant programėlę
USB iš programėlių rodinio.
1. Medijos šaltinio (USB įrenginio) prijungimas.
Informacijos apie derančius medijos formatus
rasite atskirame skirsnyje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaizdo įrašo leidimas (p. 487)
Transliavimas su DivX® (p. 488)
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos (p. 488)
Derantys medijos formatai (p. 491)
2. Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3. Paspauskite norimą leisti pavadinimą.
> Pradedamas atkūrimas.
Rasti vaizdo įrašų failus gali būti problemiška,
jeigu USB įrenginyje yra ir muzikos įrašai, ir
garso takeliai. Šiuo atveju vaizdo įrašų failus
galima surasti nuėjus į Biblioteka ir pasirinkus
vaizdo įrašų skirtuką.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaizdo įrašas (p. 487)
Transliavimas su DivX® (p. 488)
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos (p. 488)
Derantys medijos formatai (p. 491)
487
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Transliavimas su DivX®
Certified®
Šis DivX
įrenginys turi būti įregistruotas, kad galėtų rodyti įsigytus DivX vaizdo
filmus pagal užsakymą (angl. Video-onDemand, VOD).
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Palieskite Vaizdo įrašas DivX® VOD ir
gaukite registracijos kodą.
3. Eikite į vod.divx.com kad gautumėte daugiau informacijos ir užbaigtumėte registraciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
488
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos
Medija „Bluetooth®“ ryšiu
Vaizdo įrašų leidimui galima pakeisti tam tikras kalbos nuostatas.
Kai vaizdo leistuvas veikia viso ekrano režimu
arba atvėrus viršutinį rodinį ir paspaudus
Nuostatos Medija Vaizdo įrašas,
galima reguliuoti šias nuostatas: Garso kalba
ir Subtitrų kalba.
Automobilio medijos leistuvas turi
„Bluetooth“ technologiją, jis gali be laidų
groti garso failus iš išorinių „Bluetooth“ įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų ir planšetinių
kompiuterių.
Norint, kad medijos leistuvu būtų galima belaidžiu būdu groti garso failus iš išorinio įrenginio, šis turi būti pirmiausia prijungtas prie
automobilio „Bluetooth“ ryšiu.
Susijusi informacija
•
Vaizdo įrašas (p. 487)
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“ ryšiu
(p. 489)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
•
•
Medijos transliacijos (p. 483)
Vaizdo įrašas (p. 487)
Vaizdo įrašo leidimas (p. 487)
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos (p. 488)
Derantys medijos formatai (p. 491)
Derantys medijos formatai (p. 491)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip prijungti įrenginį
„Bluetooth®“ ryšiu
Prijunkite „Bluetooth®“ įrenginį prie automobilio, kad galėtumėte belaidžiu būdu groti
mediją ir suteikti automobiliui interneto ryšį
(kur įmanoma).
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi
belaidį „Bluetooth®“ ryšį, tačiau ne visi jie
visiškai dera su automobiliu.
Daugiau informacijos apie suderinamumą
rasite support.volvocars.com.
Medija per USB jungtį
Prie garso sistemos per automobilio USB
prievadą galima prijungti išorinį garso šaltinį,
pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą.
Įrenginiai su pakartotinai įkraunamais maitinimo elementais įkraunami, jei jie prijungti per
USB ir nustatyta I, II uždegimo padėtis arba
veikia variklis.
Išorinio šaltinio turinį galima įkelti greičiau, jei
jis sudarytas iš suderinamų formatų. Per USB
prievadą taip pat galima leisti vaizdo failus.
Medijos įrenginio prijungimo procedūra yra
tokia pati, kaip ir telefono prijungimo prie automobilio naudojantis „Bluetooth®“ ryšiu.
Tam tikri MP3 grotuvai turi savo failų sistemą,
su kuria automobilis nedera.
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 489)
•
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 483)
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 483)
Prie garso sistemos per automobilio vieną iš
USB prievadų galima prijungti išorinį garso
šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą.
Naudojant „Apple CarPlay“* ir
„Android Auto*“, telefoną reikia jungti prie
USB prievado baltu rėmeliu (kai yra du USB
prievadai).
Susijusi informacija
Medija „Bluetooth®“ ryšiu (p. 488)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
Kaip prijungti įrenginį per USB
prievadą
•
•
Vaizdo įrašas (p. 487)
Uždegimo padėtys (p. 400)
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 490)
USB įvadai (A tipo) po centriniu ekranu.
Apple® CarPlay®* (p. 492)
Android Auto* (p. 495)
}}
* Parinktis / priedas. 489
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Techninės USB įrenginių
specifikacijos
Norint perskaityti USB įrenginio turinį, jis turi
atitikti toliau nurodytas specifikacijas.
Centriniame ekrane atkūrimo metu aplankų
struktūra nerodoma.
•
Srovės stipris: maks. 3,0 A
Susijusi informacija
•
Medija per USB jungtį (p. 489)
Maksimalus skaičius
USB įvadas* (C tipo), įrengtas tunelinio valdymo
pulto gale, skirtas, pvz., telefonams ir planšetiniams
kompiuteriams įkrauti7.
15 000
Aplankai
1 000
Aplankų lygiai
8
Grojaraščiai
100
Medijos transliacijos (p. 483)
Grojaraščio punktai
1 000
Medija per USB jungtį (p. 489)
Poaplankiai
Neribojama
Susijusi informacija
•
•
•
•
Failai
Medijos leistuvas (p. 483)
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 490)
•
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 490)
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 492)
Android Auto* (p. 495)
Techninė USB A jungties specifikacija
•
•
•
•
490
Įtampa: 5 V
Srovės stipris: maks. 2,1 A
Techninė USB C jungties specifikacija
•
•
•
7
A tipo jungtis
2.0 versija
C tipo lizdas
3.1 versija
Įtampa: 5 V
Naudojantis šiuo įvadu, negalima atkurti medijos per automobilio garso arba medijos sistemą.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Derantys medijos formatai
Medijai atkurti reikia naudoti toliau nurodytus
failų formatus.
Garso failai
Formatas
MP3
Failo plėtinys
.mp3
Kodekas
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (suderintas su mp3),
MP3 HD (suderintas su mp3)
Formatas
Failo plėtinys
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
Paantraštės
Formatas
Failo plėtinys
Antrinė žiūryklė
.sub
„SubRip“
.srt
SSA
.ssa
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC
(MPEG-4 part III
Audio), HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
Profilis
DivX Home Theater
FLAC
.flac
FLAC
Vaizdo kodekas
DivX, MPEG-4
Vaizdo failai
DivX®
„DivX“ sertifikuotieji įrenginiai buvo išbandyti
atkuriant aukštos kokybės „DivX“ (.divx, .avi)
vaizdo turinį. Jei yra „DivX“ logotipas, vadinasi,
galite leisti „DivX“ filmus.
Failo plėtinys
Skiriamoji
geba
720x576
Formatas
MP4
.mp4, m4v
Sparta bitais
4.8Mbps
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Kadrų dažnis
30 fps
Failo plėtinys
.divx, .avi
Maksimalus
failo dydis
4 GB
Garso kodekas
MP3, AC3
Paantraštės
XSUB
Specialios
funkcijos
Daugybinės paantraštės,
daugeriopas garsas, atlikimo tęsimas
Nuoroda
Atitinka visus DivX Home
Theater profilio reikalavimus. Apsilankykite
divx.com ir sužinokite daugiau apie programinės
įrangos priemones, padėsiančias paversti jūsų failus į DivX Home Theater
vaizdo failus.
Susijusi informacija
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 483)
Vaizdo įrašas (p. 487)
Transliavimas su DivX® (p. 488)
491
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Apple® CarPlay®*
„ CarPlay“ siūlo galimybę klausytis muzikos,
skambinti telefonu, gauti nurodymus, siųsti ir
priimti žinutes bei naudotis „Siri“. Visa tai
galėsite daryti nenukreipdami dėmesio nuo
kelio.
„CarPlay“ veikia su tam tikrais „iOS“ įrenginiais. Jei
automobilis dar neturi
„CarPlay“, sistemą galima
įrengti papildomai. Dėl
„CarPlay“ įrengimo susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Informacijos apie tai, kokios programėlės
palaikomos ir kokie „iOS“ įrenginiai suderinami, rasite „Apple“ interneto svetainėje
www.apple.com/ios/carplay/. Naudojant su
„CarPlay“ nesuderinamas programėles, kartais
gali nutrūkti ryšys tarp įrenginio ir automobilio.
Atminkite: „Volvo“ neatsako už „CarPlay“
turinį.
Naudojantis žemėlapio navigacija per
„CarPlay“, vairuotojo ekrane orientavimo funkcija neveikia: ji veikia tik centriniame ekrane.
Kai navigacija paleidžiama per „Apple“
„CarPlay“, vykstantis pačio automobilio sistemos nuoseklių važiavimo nuorodų rodymas
baigsis.
8 „Apple“
492
„CarPlay“ programėles galima valdyti naudojantis centriniu ekranu, „iOS“ įrenginiu arba
vairo dešiniąja klaviatūra (taikoma tam tikroms
funkcijoms). Programėlės taip pat valdomos
balsu, per Siri. Paspaudus ir ilgai palaikius
, įjungiama Siri valdymo
vairo mygtuką
balsu funkcija, o paspaudus trumpai aktyvinama automobilio vidinė valdymo balsu funkcija. Jei „Siri“ nutrūksta per anksti, paspaus8.
kite ir palaikykite vairo mygtuką
Naudodami Apple CarPlay, patvirtinate
žiną tokią informaciją: Apple CarPlay – tai
Apple Inc. paslauga, teikiama pagal jos
sąlygas ir nuostatas. Taigi, Volvo Cars
neatsako už Apple CarPlay arba jos
funkcijas ir programas. Naudojantis Apple
CarPlay, tam tikra informacija iš jūsų
automobilio (įskaitant jo buvimo vietą) yra
persiunčiama į jūsų iPhone. Volvo Cars
teigimu jūs patys visiškai atsakote už tai,
kaip jūs ir bet kokie kiti asmenys naudojasi
Apple CarPlay.
Susijusi informacija
•
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“*
(p. 492)
•
•
•
„Apple® CarPlay®“* nuostatos (p. 494)
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“*
Norint naudotis „CarPlay“, „Siri“ valdymo
balsu funkcija turi būti aktyvinta jūsų „iOS“
įrenginyje. Įrenginį taip pat reikia prijungti
prie interneto per „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio
tinklą, kad veiktų visos funkcijos.
Prijunkite „iOS“ įrenginį ir paleiskite
„CarPlay“
PASTABA
„CarPlay“ galima naudoti, jei „Bluetooth“
deaktyvintas. Taigi, aktyvinus „CarPlay“,
tampa nepasiekiamas prie automobilio
„Bluetooth“ ryšiu prijungtas telefonas arba
medijos leistuvas. Todėl, norint prijungti
automobilio programėles prie interneto, reikia naudoti alternatyvų interneto šaltinį.
Naudokite „Wi-Fi“ ryšį arba automobilio
įtaisytąjį modemą*.
Norėdami įjungti „CarPlay“ iš „iOS“ įrenginio,
kuris anksčiau nebuvo prijungtas:
1.
Prijunkite „iOS“ įrenginį prie USB prievado, pasitelkdami „CarPlay“. Ten, kur yra
du USB prievadai, reikia naudoti prievadą
su baltu rėmeliu.
Balso atpažinimas (p. 135)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 127)
ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
2. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„CarPlay“ ir pateikiamos derančios programėlės.
3. Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Paleidimas CarPlay
Norėdami įjungti „CarPlay“ iš „iOS“ įrenginio,
kuris anksčiau buvo prijungtas:
1.
Prijunkite „iOS“ įrenginį į USB prievadą.
Ten kur yra du USB prievadai, reikia naudoti prievadą baltu rėmeliu aplink jį.
> Jeigu pasirinkta automatinio paleidimo nuostata, bus rodomas įrenginio
pavadinimas. „CarPlay“ plytelė atidaroma automatiškai, kai prijungiant
„iOS“ įrenginį rodomas namų vaizdas.
2. Jei plytelė su „CarPlay“ automatiškai neatsidaro, palieskite įrenginio pavadinimą.
Atveriamas antrinis rodinys su „CarPlay“ ir
pateikiamos derančios programėlės.
3. Jei programėlė aktyvi toje pačioje plytelėje, palieskite Apple CarPlay programėlės rodinyje.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„CarPlay“ ir pateikiamos derančios programėlės.
4. Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Iš „iPod“ į „CarPlay“
1. Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
2. Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
3. Atjunkite ir prijunkite „iOS“ įrenginį prie
USB įvado.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios programėlės9.
„CarPlay“ veikia foniniu režimu, jei paleidžiama
kita programėlė, arba jau yra aktyvi toje
pačioje plytelėje prijungimo metu. Jei norite
vėl parodyti „CarPlay“ antriniame rodinyje,
palieskite „CarPlay“ piktogramą programėlių
rodinyje.
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 489)
Ryšio perjungimas tarp „CarPlay“ ir
„iPod“
•
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 492)
Iš „CarPlay“ į „iPod“
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Eikite į Ryšys
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 510)
•
Automobilio prijungimas prie interneto
naudojantis automobiliniu modemu (SIM
kortele) (p. 511)
•
Balso atpažinimas (p. 135)
Apple CarPlay.
3. Nuimkite varnelę nuo „iOS“ įrenginio, kurį
prijungus USB kabeliu neturi būti automatiškai paleidžiama „CarPlay“.
„Apple® CarPlay®“* nuostatos (p. 494)
4. Atjunkite ir prijunkite „iOS“ įrenginį prie
USB įvado.
5. Atverkite programėlę iPod iš programėlių
rodinio.
9 „Apple“,
„CarPlay“, „iPhone“ ir „iPod“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
* Parinktis / priedas. 493
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Apple® CarPlay®“* nuostatos
„iOS“ įrenginio, prijungto per
nuostatos.
„CarPlay“10,
2. Palieskite Garsas Sistemos garsas ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
Automatinis paleidimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Eikite į Ryšys
kite nuostatą:
Apple CarPlay ir pasirin-
•
Pažymėkite langelį – „CarPlay“ bus
paleidžiama automatiškai, prijungus
USB kabelį.
•
Nuimkite varnelę nuo langelio –
„CarPlay“ nebus paleidžiama automatiškai, prijungus USB kabelį.
Susijusi informacija
•
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 492)
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“* (p. 492)
„Apple® CarPlay®*“ naudojimo
patarimai
Toliau pateikiami keli naudingi patarimai, kaip
naudotis „CarPlay®“.
• Atnaujinkite savo „iOS“ įrenginį, įdiegdami
naujausią operacinės sistemos „iOS“ versiją, ir užtikrinkite, kad būtų atnaujintos
programėlės.
•
Kilus problemų su „CarPlay“, atjunkite
„iOS“ įrenginį nuo USB prievado ir prijunkite iš naujo. Kitu atveju pamėginkite
uždaryti neveikiančią programėlę įrenginyje ir po to iš naujo ją paleisti, arba
pabandykite uždaryti visas programėles ir
iš naujo paleisti savo įrenginį.
•
Jei programėlės nepasirodo paleidžiant
„CarPlay“ (juodas ekranas), pamėginkite
sumažinti ir išskleisti „CarPlay“ plytelę.
•
Naudojant su „CarPlay“ nesuderinamas
programėles, kartais gali nutrūkti ryšys
tarp „iOS“ įrenginio ir automobilio. Informacijos apie palaikomas programėles ir
suderinamus įrenginius galima rasti
„Apple“ interneto svetainėje. Taip pat
galite atlikti „CarPlay“ paiešką parduotuvėje „App Store“, kur rasite informacijos
apie programėles, derančias su „CarPlay“.
•
Naudojantis „Siri“ galima rašyti ar diktuoti
ir garsiai perskaityti pranešimus. Pranešimai skaitomi ir diktuojami ta kalba, kuri
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 127)
Jeigu automobiliu bendrai naudojasi daug
žmonių, pvz., jeigu jis tarnybinis, verta paminėti, kad vienu metu sąraše galima laikyti iki
20 „iOS“ įrenginių. Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį, seniausias panaikinamas.
Norint panaikinti sąrašą, centriniame ekrane
nuostatos turi būti nustatomos iš naujo (gamyklinis nustatymas iš naujo).
Sistemų garsumas
1.
10
494
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
„Apple“ ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
pasirinkta „Siri“ nuostatose. Rašant arba
diktuojant pranešimą, centriniame ekrane
nebus rodoma jokio teksto, vietoje to tekstas bus rodomas „iOS“ įrenginyje. Kai naudojama „Siri“ atminkite, kad tam naudojami telefono mikrofonai ir kad todėl
kokybė priklauso nuo telefono padėties.
•
Jeigu įrenginys su automobiliu sujungtas
per „Bluetooth“, naudojant „CarPlay“ šis
ryšys bus pertrauktas. Atkurkite interneto
ryšį automobilyje įjungdami interneto
bendrinimą per įrenginio „Wi-Fi“ interneto
prieigos tašką.
•
Kai kurios „CarPlay“ funkcijos (pvz., balso
skambučiai ir pranešimai) reiškia, kad
paties automobilio funkcijos nenaudojamos, todėl „CarPlay“ rodoma automatiškai. Jei nepageidaujate šio veikimo, panaikinkite lygiavertės funkcijos pasirinkimą
„CarPlay“ prie telefono pranešimų nuostatų.
•
Susijusi informacija
Android Auto*
•
•
„Android Auto“ leidžia klausytis muzikos,
skambinti telefonu, gauti nuorodas ir naudotis
prijungtame „Android“ įrenginyje esančiomis
automobiliui pritaikytomis programėlėmis.
„Android Auto“ veikia su tam tikrais
„Android“ įrenginiais.
Apple® CarPlay®* (p. 492)
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 510)
„CarPlay“ veikia tik su „iPhone“11.
PASTABA
Pasiekiamumas ir funkcijos priklauso nuo
rinkos.
11
„Apple“, „CarPlay“ ir „iPhone“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
Informacijos apie tai, kokios programėlės
palaikomos ir kokie „Android“ įrenginiai suderinami, rasite interneto svetainėje
www.android.com/auto/. Informacijos apie
trečiųjų šalių programėles pateikiama „Google
Play“. Atminkite: „Volvo“ neatsako už
„Android Auto“ turinį.
„Android Auto“ paleidžiama iš programėlių
rodinio. Vieną kartą paleidus „Android Auto“,
programėlė kitą kartą paleidžiama automatiš}}
* Parinktis / priedas. 495
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
kai, kai tik prijungiamas įrenginys. Nuostatose
galima išaktyvinti automatinio paleidimo galimybę.
PASTABA
Kai įrenginys prijungtas prie „Android
Auto“, galima transliuoti turinį per
„Bluetooth“ į kitą medijos leistuvą. Kol naudojama „Android Auto“, būna aktyvus ir
„Bluetooth“ ryšys.
Naudojantis žemėlapio navigacija per
„Android Auto“, vairuotojo ekrane orientavimo
funkcija neveikia: ji veikia tik centriniame
ekrane.
„Android Auto“ galima valdyti centriniame
ekrane, naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
arba valdymo balsu funkcija. Laikant nuspau, paleidžiamas „Google
dus vairo mygtuką
Assistant“, o trumpas paspaudimas jį išjungia.
Naudodami Android Auto, jūs patvirtinate
žiną, kad: Android Auto yra Google Inc.
paslauga, teikiama pagal jos sąlygas ir
nuostatas. Volvo Cars neatsako už Android
Auto, jos funkcijas ar programas. Kai
naudojate Android Auto, jūsų automobilis
siunčia tam tikrą informaciją (įskaitant jo
buvimo vietą) į jūsų prijungtą Android
telefoną. Jūs visiškai atsakote už tai, kaip
jūs ir bet kuris kitas asmuo naudoja
Android Auto.
496
Susijusi informacija
•
•
Kaip naudotis „Android Auto“* (p. 496)
„Android Auto“ nuostatos* (p. 497)
Kaip naudotis „Android Auto“*
Norint naudoti Android Auto programėlę, ją
reikia įdiegti savo „Android“ įrenginyje, kurį
reikia prijungti prie automobilio USB prievado.
PASTABA
Kad būtų galima įdiegti „Android Auto“,
automobilyje turi būti du USB prievadai
(USB šakotuvas)*. Jei automobilyje – tik
vienas USB prievadas, „Android Auto“ naudoti negalėsite.
Jei „Android“ prijungiamas pirmą kartą
1. Prijunkite savo „Android“ įrenginį prie USB
prievado baltu rėmeliu.
2. Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
3. Programėlių rodinyje palieskite Android
Auto.
4. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Android Auto“ ir pateikiamos derančios programėlės.
5. Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Jei „Android“ buvo prijungtas anksčiau
1. Prijunkite savo įrenginį prie USB lizdo
baltu rėmeliu.
> Jeigu pasirinkta automatinio paleidimo nuostata, rodomas įrenginio
pavadinimas.
2. Bakstelėkite įrenginio pavadinimą: atveriama plytelė su „Android Auto“ ir rodomos suderinamos programėlės.
„Android Auto“ nuostatos*
Susijusi informacija
„Android“ įrenginio, pirmą kartą prijungto
naudojant „Android Auto“, nuostatos.
•
•
•
Automatinis paleidimas
1.
Jei tame pačiame antriniame rodinyje paleidžiama kita programėlė, „Android Auto“ vykdoma fone. Jei norite vėl parodyti
„Android Auto“ antriniame rodinyje, palieskite
„Android Auto“ piktogramą programėlių rodinyje.
Susijusi informacija
Android Auto* (p. 495)
•
•
•
„Android Auto“ nuostatos* (p. 497)
•
Balso atpažinimas (p. 135)
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 489)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 127)
2. Paspauskite Ryšys Android Auto ir
pasirinkite nuostatą:
3. Jei neparinkta automatinio paleidimo
nuostata – programėlių rodinyje atverkite
programėlę Android Auto.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Android Auto“ ir pateikiamos derančios programėlės.
4. Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Android Auto* (p. 495)
Kaip naudotis „Android Auto“* (p. 496)
•
Pažymėkite langelį – „Android Auto“
bus paleidžiama automatiškai, prijungus USB kabelį.
•
Nuimkite varnelę nuo langelio –
„Android Auto“ nebus paleidžiama
automatiškai, prijungus USB kabelį.
Sąraše gali būti laikoma iki 20 „Android“ įrenginių. Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują
įrenginį, seniausias panaikinamas.
Norint išvalyti sąrašą, reikia atkurti gamyklines
nuostatas.
Sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Palieskite Garsas Sistemos garsas ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
* Parinktis / priedas. 497
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Android Auto“* naudojimo
patarimai
Toliau pateikiami keli naudingi patarimai, kaip
naudotis „Android Auto“.
• Pasirūpinkite, kad programėlės būtų
atnaujintos.
498
•
Užvesdami automobilį palaukite, kol pasileis centrinis ekranas, prijunkite įrenginį ir
tada programėlių rodinyje atidarykite
„Android Auto“.
•
Kilus problemų su „Android Auto“, atjunkite savo „Android“ įrenginį nuo USB prievado ir po to vėl prijunkite per USB. Arba
pamėginkite uždaryti programėlę įrenginyje ir po to paleisti ją iš naujo.
•
Prijungus įrenginį prie „Android Auto“
galima ir toliau atkurti mediją per
„Bluetooth“ į kitą medijos leistuvą.
„Bluetooth“ funkcija yra įjungta kai naudojama „Android Auto“.
•
Jeigu „Android Auto“ piktograma papilkinta, reiškia kad neprijungtas joks įrenginys. Kai prijungsite savo įrenginį, ši piktograma ims šviesti. Jeigu piktogramos
nematyti visai, reiškia šis automobilis
nepalaiko įrenginio prijungimo šiam tikslui.
•
Jeigu įrenginys su automobiliu sujungtas
per „Bluetooth“, naudojant „Android Auto“
šis ryšys bus pertrauktas. Atkurkite interneto ryšį automobilyje įjungdami interneto
bendrinimą per įrenginio „Wi-Fi“ interneto
prieigos tašką.
•
Jeigu automobiliu bendrai naudojasi daug
žmonių, pvz., jeigu jis tarnybinis, verta
paminėti, kad vienu metu jame galima
įrašyti iki 20 „Android“ įrenginių. Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį,
seniausias panaikinamas. Norint išvalyti šį
sąrašą, reikia atkurti gamyklines nuostatas.
Susijusi informacija
•
•
Android Auto* (p. 495)
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 510)
Telefonas
„Bluetooth“ telefonas gali belaidžiu būdu prisijungti prie automobilyje įtaisytosios laisvųjų
rankų sistemos.
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvųjų
rankų įranga, kuria galima nuotoliniu būdu
pasirinkti telefono funkcijas. Telefoną galima
valdyti naudojantis jo klaviatūra, net jei jis prijungtas prie automobilio.
Prijungus telefoną prie interneto ir automobilio, jį galima naudoti norint skambinti žmonėms, siųsti ir gauti žinutes, be laidų groti
mediją ir bendrinti interneto ryšį.
Telefonas valdomas iš centrinio ekrano, bet yra
ir balso atpažinimo sistema bei programėlių
meniu, kurie pasiekiami per vairo dešiniąją klaviatūrą.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Apžvalga
Mikrofonas.
Telefonas.
Belaidis telefono įkroviklis.
Telefono valdymas centriniu ekranu.
Vairuotojo ekrane rodomų telefono funkcijų valdymo klaviatūra ir balso atpažinimo
funkcija.
Vairuotojo ekranas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefoninių skambučių tvarkymas (p. 503)
Telefonų knygelės valdymas (p. 506)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 504)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
•
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 501)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 502)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 502)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 503)
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 503)
•
•
•
•
Belaidis telefono įkroviklis* (p. 507)
Prijunkite telefoną su įjungtu „Bluetooth“
ryšiu, kad galėtumėte automobilyje skambinti, siųsti ir gauti žinutes, belaidžiu būdu
groti mediją ir prijungti automobilį prie interneto.
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth“
įrenginiai. Tokiu atveju vienas iš jų gali tik groti
belaidžiu būdu. Paskutinis prijungtas telefonas
bus prijungtas automatiškai ir siųs bei priims
skambučius / žinutes, atkurs mediją ir teiks
interneto ryšį. Galima keisti telefono naudojimo paskirtį Bluetooth įrenginiai nuostatų
meniu centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Jūsų telefone turi būti „Bluetooth“ ir belaidžio
modemo funkcija.
•
•
Telefono nuostatos (p. 506)
Balso atpažinimas (p. 135)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 97)
Garso nuostatos (p. 472)
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 509)
Pirmą kartą prijungus įrenginį „Bluetooth“
ryšiu ir užregistravus, kitus kartus nereikia jo
paversti matomu / aptinkamu: pakanka tik
aktyvinti „Bluetooth“ ryšį. Automobilyje galima
įrašyti daugiausiai 20 prijungtų „Bluetooth“
įrenginių.
Yra dvi galimybės prijungti. Galite ieškoti telefono iš automobilio arba automobilio iš telefono.
1 variantas – telefono paieška iš
automobilio
1.
Užtikrinkite, kad telefonas būtų surandamas (matomas) per „Bluetooth“.
}}
* Parinktis / priedas. 499
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
2. Atverkite telefono plytelę centriniame
ekrane.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio
telefono, palieskite Įtraukti telefoną.
Jei prie automobilio prijungtas telefo. Iškylančianas, palieskite Keisti
jame lange palieskite Įtraukti telefoną.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“
įrenginių sąrašas. Aptikus naujų įrenginių, sąrašas atnaujinamas.
•
3. Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
4. Užtikrinkite, kad automobilyje nurodytas
skaičių kodas atitiktų telefone esantį kodą.
Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
5. Telefone pasirinkite priimti arba atmesti
bet kokias telefono adresatų ir žinučių
parinktis.
PASTABA
•
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
Kai kurie telefonai nedera ir automobilyje adresatų bei žinučių rodyti negalės.
2 variantas – automobilio paieška iš
telefono
1.
Atverkite telefono plytelę centriniame
ekrane.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio
telefono, palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
•
Jei prie automobilio prijungtas telefo. Iškylančianas, palieskite Keisti
jame lange palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Kai kurie telefonai nedera ir automobilyje adresatų bei žinučių rodyti negalės.
PASTABA
Atnaujinus telefono operacinę sistemą, gali
sutrikti jungimo funkcija. Tokiu atveju
panaikinkite telefoną iš automobilio ir prisijunkite vėl.
2. Telefone aktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
3. Telefone atlikite „Bluetooth“ įrenginių
paiešką.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“
įrenginių sąrašas.
Derantys telefonai
4. Telefone pasirinkite automobilio pavadinimą.
Informacijos apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
5. Automobilyje pateikiamas iškylantysis
ryšio langas. Patvirtinkite ryšį.
Susijusi informacija
6. Patikrinkite, ar automobilyje nurodytas
kodas atitinka išoriniame įrenginyje nurodytą kodą. Šiuo atveju priimkite abiejose
vietose.
7. Telefone pasirinkite priimti arba atmesti
bet kokias telefono adresatų ir žinučių
parinktis.
500
PASTABA
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi
belaidį „Bluetooth“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su automobiliu.
•
•
Telefonas (p. 498)
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 501)
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 502)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 502)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 503)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
•
•
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 503)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 507)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 509)
Kaip automatiškai „Bluetooth“
ryšiu prijungti telefoną prie
automobilio
Galima automatiškai prijungti prie automobilio telefoną, naudojantis „Bluetooth“ ryšiu.
Telefonas turėjo būti prijungtas prie automobilio pirmą kartą.
Automatiškai prijungiami tik du paskutiniai
buvę prijungti telefonai.
1.
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 509)
•
Uždegimo padėtys (p. 400)
Prieš nustatydami automobilio uždegimo
padėtį I, aktyvinkite telefone „Bluetooth“
ryšį.
2. Nustatykite automobilį veikti į uždegimo
padėtį I arba aukštesnę.
> Telefonas prisijungs.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 498)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 502)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 502)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 503)
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 503)
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 507)
* Parinktis / priedas. 501
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“
ryšiu prijungti telefoną prie
automobilio
Galima rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio. Telefonas
turėjo būti prijungtas prie automobilio pirmą
kartą.
1. Telefone aktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
2. Atverkite telefono antrinį rodinį.
> Pateikiamas prijungtų telefonų sąrašas.
3. Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
> Telefonas prisijungs.
Susijusi informacija
•
•
502
Telefonas (p. 498)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 509)
„Bluetooth“ ryšiu prijungto
telefono atjungimas
Galima atjungti per „Bluetooth“ prijungtą
telefoną ir tada jis daugiau nebebus sujungtas
su automobiliu.
• Išnešus telefoną iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Jei atjungiama vykstant pokalbiui, šis
bus tęsiamas telefonu.
•
Telefoną galima atjungti ir rankiniu būdu
išjungus „Bluetooth“.
Susijusi informacija
•
•
•
Telefonas (p. 498)
Telefono nuostatos (p. 506)
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 503)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
•
•
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 501)
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 503)
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 507)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 502)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 503)
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 503)
•
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 507)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu
prijungtus telefonus
Prie „Bluetooth“ prijungtų
įrenginių šalinimas
Galima persijungti prie kito „Bluetooth“ ryšiu
prijungto telefono.
1. Atverkite telefono antrinį rodinį.
Pavyzdžiui, yra galimybė pašalinti telefonus iš
registruotųjų „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
arba nuvilkite žemyn
2. Palieskite Keisti
viršutinį rodinį ir palieskite Nuostatos
Ryšys Bluetooth įrenginiai Įtraukti
įtaisą.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“
įrenginių sąrašas.
3. Paspauskite telefoną, kurį ketinate prijungti.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 498)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
Telefoninių skambučių tvarkymas
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono skambučių tvarkymas automobilyje.
2. Paspauskite Ryšys Bluetooth
įrenginiai.
> Pateikiamas registruotų „Bluetooth“
įrenginių sąrašas.
3. Palieskite įrenginį, kurį ketinate pašalinti.
4. Palieskite Pašalinti įtaisą ir patvirtinkite
savo pasirinkimą.
> Įrenginio registracija pašalinama iš
automobilio.
Susijusi informacija
Telefonas (p. 498)
•
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 507)
•
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 502)
•
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 503)
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 502)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 503)
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 507)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
Bendrinė iliustracija.
Skambinimas telefonu
1.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
2. Pasirinkite skambutį iš skambučių istorijos, įveskite numerį klaviatūra arba suraskite jį adresatų sąraše. Adresatų sąrašą
galima naršyti arba jame ieškoti. Adresatų
, kad įtrauktumėte
sąraše paspauskite
adresatą į Parankiniai.
3. Paspauskite
, norėdami paskambinti.
4. Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
.
Taip pat galite paskambinti iš skambučių žurnalo per programėlių meniu, kuris pasiekiamas
.
naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
}}
503
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Skambinimas keliems pašnekovams
Skambučio metu:
1.
Spauskite Įtraukti skambutį.
2. Nuspręskite, ar norite paskambinti iš
skambučių žurnalo, parankinių ar adresatų
sąrašo.
3. Palieskite įrašą / eilutę skambučių žurnale
arba
šalia adresatų sąraše pateikiamo
adresato.
2. Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
–
laisvų rankų funkcija atjungta, o skambutis tęsiamas naudojant jūsų mobilųjį
telefoną.
• Tik vairuotojas – mikrofonas salono
stoglangyje išjungtas, o skambutis
tęsiamas, naudojant automobilio laisvų
rankų funkciją.
Konferenciniai pokalbiai
Aktyvaus pokalbio su keliais pašnekovais
metu:
Susijusi informacija
•
•
Norėdami sujungti vykstančius kelių
pašnekovų pokalbius, palieskite Sujungti
pokalbius.
.
Įeinantys telefoniniai skambučiai
Įeinantys telefoniniai skambučiai yra rodomi
vairuotojo ekrane ir centriniame ekrane. Valdykite pokalbį naudodamiesi dešiniąja vairo klaviatūra arba centriniu ekranu.
1.
Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
2. Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
504
Dabartinio skambučio metu paspauskite
Privatumas ir pasirinkite nuostatą:
• Perjungti į mobiliojo ryšio telefoną –
5. Norėdami užbaigti vykstantį pokalbį,
.
palieskite
2. Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
.
Privatus skambutis
4. Norėdami prisijungti prie kitų pašnekovų,
palieskite Sukeisti pokalbį.
1.
Teksto žinučių tvarkymas12
Įeinantis skambutis aktyvaus pokalbio
metu
1. Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
.
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono pranešimų tvarkymas automobilyje.
Kai kuriuose telefonuose reikia aktyvinti žinučių funkciją. Dera ne visi telefonai. Tokiais
atvejais jie negali automobilyje rodyti adresatų
ir žinučių.
Informacijos apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
Tekstinių žinučių valdymas
centriniame ekrane
Tekstinės žinutės centriniame ekrane rodomos
tik jei parinkta atitinkama nuostata.
Programėlių rodinyje
paspauskite Žinutės, kad
galėtumėte centriniame
ekrane valdyti teksto žinutes.
Telefonas (p. 498)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
•
•
Telefono valdymas balsu (p. 137)
•
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 122)
•
•
•
Telefonų knygelės valdymas (p. 506)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 97)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 504)
Garso nuostatos (p. 472)
Tekstinių žinučių skaitymas centriniame
ekrane
Paspauskite piktogramą, kad žinutė
būtų perskaityta balsu.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Tekstinių žinučių siuntimas iš centrinio
ekrano13
1. Galima atsakyti į žinutę arba sukurti naują.
•
Kad atsakytumėte į žinutę, palieskite
adresatą, į kurio žinutę norite atsakyti,
tada palieskite Atsiliepti.
•
Norėdami parašyti naują žinutę, palieskite Sukurti naują. Pasirinkite adresatą
arba įveskite numerį.
2. Parašykite žinutę.
3. Spauskite Siųsti.
Tekstinių žinučių valdymas vairuotojo
ekrane
Tekstinės žinutės vairuotojo ekrane rodomos
tik jei parinkta atitinkama nuostata.
Naujos tekstinės žinutės skaitymas
vairuotojo ekrane
– Norėdami perskaityti žinutę garsiai, vairo
klaviatūra pasirinkite Nuskaityti.
12
13
Atsakymo diktavimas naudojantis
vairuotojo ekranu
Perskaičius tekstinę žinutę, galima padiktuoti
trumpą atsakymą, jei automobilis prijungtas
prie interneto.
–
Naudodamiesi vairo klaviatūra, paspauskite Atsiliepti. Pradedamas diktavimo dialogas.
Teksto žinučių nuostatos
Teksto žinučių nuostatos prijungtame telefone.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Ryšys Teksto žinutės ir
pasirinkite nuostatas:
• Pranešimas Centro ekrane – rodomi
Pranešimas apie žinutę
pranešimai centrinio ekrano būsenos
juostoje.
Tekstinių žinučių nuostatose galima aktyvinti ir
išaktyvinti pranešimus.
• Pranešimas vairuotojo ekrane – vairuotojo ekrane pateikiami pranešimai.
Naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
galima valdyti gaunamus pranešimus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 498)
Teksto žinučių nuostatos (p. 505)
• Teksto žinutės tonas – pasirenkamas
Telefono nuostatos (p. 506)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Telefono valdymas balsu (p. 137)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 122)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 515)
gaunamų pranešimų skambėjimo
tonas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefonas (p. 498)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 504)
Telefono nuostatos (p. 506)
Taikoma tik kai kuriose šalyse. Daugiau informacijos suteiks „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Pranešimus per automobilio sistemą gali siųsti tik tam tikri telefonai.
* Parinktis / priedas. 505
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Telefonų knygelės valdymas
Kai telefonas yra prijungtas prie automobilio
per „Bluetooth“, kontaktus galima valdyti tiesiogiai centriniame ekrane.
Centriniame ekrane gali būti rodoma iki 3000
pasirinktų kontaktų.
Rikiavimas
Adresatų sąrašas rikiuojamas pagal abėcėlę:
specialieji ženklai ir skaičiai pateikiami skiltyje
. Galima rikiuoti pagal vardą arba pavardę,
ši nuostata keičiama telefono sąrankos metu.
Telefono nuostatos
Susijusi informacija
2. Paspauskite Ryšys
kite nuostatas:
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 498)
Prijungus prie automobilio telefoną, galima
keisti šias nuostatas:
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Telefonas ir pasirin-
• Skambučio melodijos – skambėjimo
Telefono nuostatos (p. 506)
signalo pasirinkimas. Galima naudoti
telefono arba automobilio skambėjimo
signalą. Kai kurie telefonai nėra visiškai
suderinami ir dėl to jų skambėjimo signalų gali būti neįmanoma naudoti automobilyje. 14
Telefono valdymas balsu (p. 137)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 122)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
• Rikiavimo tvarka – pasirenkama adresatų sąrašo rūšiavimo tvarka.
Peržvelkite raides ir
, kad rastumėte
atitinkamą adresatą. Atsižvelgiant į telefonų knygelėje esamus adresatus, pateikiamos tik atitinkamos raidės.
Iešk. adresatų – palieskite
, kad
surastumėte konkretaus adresatų sąrašo
adresato telefono numerį.
Parankiniai – palieskite
, kad įtrauktumėte / pašalintumėte adresatą į / iš parankinių sąrašo.
14
506
Informacijos apie suderinamumą rasite support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 498)
Teksto žinučių nuostatos (p. 505)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 507)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
Garso nuostatos (p. 472)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos
Belaidis telefono įkroviklis*
Belaidis telefono įkroviklis*
Per „Bluetooth“ prijungtų įrenginių nuostatos.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Po centriniu ekranu įrengta telefono belaidžio
įkrovimo plokštelė.
Kad būtų galima įkrauti telefoną
belaidžiu būdu, jis turi derėti su Qi
standartu. Net jei telefonas neturi
belaidžio įkrovimo imtuvo, dažnai
galima įsigyti dėklą, kuris leidžia įkrauti belaidžiu būdu.
Guminė plokštelė po centriniu ekranu leidžia
įkrauti telefonus nenaudojant telefono kabelio.
2. Paspauskite Ryšys Bluetooth
įrenginiai ir pasirinkite nuostatas:
• Įtraukti įtaisą – pradedamas naujo įrenginio susiejimas.
• Anksčiau susieti įrenginiai – vardija
registruotus / suporuotus įrenginius.
• Pašalinti įtaisą – pašalinamas prijungtas
įrenginys.
• Leistinos šiam įtaisui paslaugos – nustatomos įrenginio naudojimo parinktys:
skambinimas, žinučių siuntimas / priėmimas, medijos transliavimas ir interneto
ryšys.
• Interneto ryšys – automobilis prijungiamas prie interneto per įrenginio
„Bluetooth“ jungtį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefonas (p. 498)
Telefono nuostatos (p. 506)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
Informacijos dėl sertifikavimo ieškokite
www.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 498)
Belaidis telefono įkroviklis* (p. 507)
Belaidis telefono įkroviklis priešais pavarų svirtį
–
Pašalinkite nuo įkrovimo plokštelės visus
pašalinius objektus ir padėkite telefoną
įkrovimo plokštelės viduryje.
> Pradedamas telefono įkrovimas ir centrinio ekrano viršuje rodomas
ženklas.
PASTABA
Kai kurie telefonai belaidžio įkrovimo metu
gali įkaisti. Tai normalu.
}}
* Parinktis / priedas. 507
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Jeigu telefonas nesikrauna:
• Patikrinkite, ar ant įkrovimo plokštelės
nėra pašalinių objektų.
•
Patikrinkite, ar telefonas palaiko belaidį
įkrovimą (Qi).
•
•
Jeigu uždėtas, nuimkite telefono dėklą.
•
Patikrinkite, už užvestas automobilio variklis.
Pakelkite telefoną ir vėl padėkite įkrovimo
plokštelės viduryje.
Jei telefonas nustatomas netinkamai arba jei
jam įkrauti trukdo kokie nors daiktai, centriniame ekrane pasirodo pranešimas.
SVARBU
Įkrovimo metu pasirūpinkite, kad ant telefono ir įkrovimo plokštelės nebūtų pašalinių
objektų ir sistema neperkaistų.
Susijusi informacija
•
•
•
15
508
Telefonas (p. 498)
Prie interneto prijungtas
automobilis*
Prijungus automobilį prie interneto, galima,
pvz., naudojantis programėlėmis klausytis
internetinio radijo ir muzikos, atsisiųsti programinę įrangą ir iš automobilio susisiekti su
įgaliotuoju atstovu.
Automobilis jungiamas „Bluetooth“, „Wi-Fi“
ryšiu arba per automobilio įtaisytąjį modemą*
(SIM kortelę).
Kai automobilis prijungtas prie interneto,
galima bendrinti automobilio interneto ryšį
(bevielio ryšio zoną), kad kiti įrenginiai, pvz.,
planšetės, turėtų prieigą prie interneto15.
Apie interneto ryšio būseną informuoja ženklas
centrinio ekrano būsenos juostoje.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį
prie interneto galima prijungti per „Wi-Fi“
arba per automobilinį modemą*.
PASTABA
Naudojantis „ Android Auto“, automobilį
prie interneto galima prijungti per „Wi-Fi“,
„Bluetooth“ arba per automobilinį
modemą*.
Belaidis telefono įkroviklis* (p. 507)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 117)
Prieš jungdami automobilį prie interneto,
paieškokite pagalbos informacijos dėl
paslaugų teikimo klientams sąlygų ir nuostatų
bei taikomos privatumo politikoswww.volvocars.com.
Tai netaikoma prisijungus per „Wi-Fi“.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Susijusi informacija
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 117)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 509)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 510)
•
Automobilio prijungimas prie interneto
naudojantis automobiliniu modemu (SIM
kortele) (p. 511)
•
•
Taikomosios programos (p. 473)
•
•
•
•
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 514)
Interneto prieigos bendrinimas iš automobilio, naudojantis „Wi-Fi“ interneto prieigos tašku (p. 513)
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 514)
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
(p. 515)
Volvo ID (p. 26)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 515)
Prijunkite automobilį prie Interneto
per „Bluetooth“
Per „Bluetooth“ sukurkite interneto ryšį,
pabendrindami savo telefono interneto prieigą: taip galėsite automobiliu pasiekti kelias
internetines paslaugas.
1. Norint prijungti automobilį prie interneto
per „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną,
šis jau turi būti vieną kartą prijungtas
„Bluetooth“ ryšiu prie automobilio.
2. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas palaiko
belaidžio modemo funkciją ir kad ši funkcija aktyvinta. „iPhone“ telefonuose ši
funkcija vadinama „modemo funkcija“.
„Android“ telefonuose ši funkcija gali turėti
skirtingus pavadinimus, tačiau dažnai ji
žinoma kaip „asmeninis interneto prieigos
taškas“. „iPhone“ atveju turi būti atidarytas ir „modemo funkcijos“ meniu puslapis,
kol bus užmegztas interneto ryšys.
3. Jei telefonas buvo anksčiau prijungtas prie
„Bluetooth“, centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje paspauskite Nuostatos.
4. Paspauskite Ryšys
įrenginiai.
Bluetooth
5. Pažymėkite langelį Interneto ryšis,
naudojant „Bluetooth“ ties antrašte
Interneto ryšys.
6. Jei buvo naudotas kitas prijungimo šaltinis, patvirtinkite parinktį ryšiui pakeisti.
> Dabar jūsų automobilis prijungtas prie
interneto per „Bluetooth“ telefoną.
PASTABA
Telefonas ir tinklo tiekėjas turi palaikyti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrą
naudojimą), o abonemente turi būti įtraukti
duomenys.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį
prie interneto galima prijungti per „Wi-Fi“
arba per automobilinį modemą*.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
Automobilio prijungimas prie interneto
naudojantis automobiliniu modemu (SIM
kortele) (p. 511)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 499)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 510)
•
Apple® CarPlay®* (p. 492)
}}
* Parinktis / priedas. 509
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 514)
Prijunkite automobilį prie Interneto
per telefoną (Wi-Fi)
(pvz., išlipus iš jo). Taigi, norint naudotis kitą
kartą, reikia telefone įjungti modemo funkciją.
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 507)
Sukurkite interneto ryšį per bevielį ryšį pririšdami savo telefoną ir gaudami prieigą prie
internetinių paslaugų automobilyje.
1. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas palaiko
belaidžio modemo funkciją ir kad ši funkcija aktyvinta. „iPhone“ telefonuose ši
funkcija vadinama „modemo funkcija“.
„Android“ telefonuose ši funkcija gali turėti
skirtingus pavadinimus, tačiau dažnai ji
žinoma kaip „asmeninis interneto prieigos
taškas“. „iPhone“ atveju turi būti atidarytas ir „modemo funkcijos“ meniu puslapis,
kol bus užmegztas interneto ryšys.
Kai telefonas yra sujungtas su automobiliu, tai
įrašoma, kad galima būtų naudoti ateityje.
Norėdami pamatyti įrašytų tinklų sąrašą ar
rankiniu būdu panaikinti rašytuosius, eikite į
Nuostatos Ryšys Wi-Fi Įrašyti
tinklai.
PASTABA
Telefonas ir tinklo tiekėjas turi palaikyti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrą
naudojimą), o abonemente turi būti įtraukti
duomenys.
2. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3. Eikite į Ryšys
Wi-Fi.
4. Aktyvinkite / deaktyvinkite pažymėdami
Wi-Fi langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
5. Jei buvo naudotas kitas prijungimo šaltinis, patvirtinkite parinktį ryšiui pakeisti.
6. Palieskite pavadinimą tinklo, prie kurio
norite prisijungti.
7. Įveskite tinklo slaptažodį.
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
Atminkite, kad kai kurie telefonai išjungia
modemo funkciją praradus ryšį su automobiliu
510
Wi-Fi ryšio techniniai ir saugos reikalavimai
aprašyti atskirame skirsnyje.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 514)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 514)
•
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 515)
Automobilio prijungimas prie
interneto naudojantis
automobiliniu modemu (SIM
kortele)
Prisijungti prie interneto galima naudojantis
automobiliniu modemu ir asmenine SIM kortele (P-SIM)*.
Automobiliai su „Volvo On Call“ paslaugoms
naudos interneto ryšį per automobilio
modemą.
1.
2. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3. Paspauskite Ryšys Internetas per
automobilio modemą.
4. Aktyvinkite arba deaktyvinkite pažymėdami Internetas per automobilio
modemą langelį.
5. Jei buvo naudotas kitas prijungimo šaltinis, patvirtinkite parinktį ryšiui pakeisti.
6. Įveskite SIM kortelės PIN kodą
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
PASTABA
Atkreipkite dėmesį, kad SIM kortelė, naudojama ryšiui per P-SIM, negali turėti tokio
paties telefono numerio, koks naudojamas
telefono SIM kortelėje. Jeigu to nepaisoma, bus neįmanoma teisingai nukreipti
skambučių į telefoną. Todėl interneto ryšiui
naudokite SIM kortelę su atskiru telefono
numeriu arba duomenims perduoti skirtą
kortelę, kuri neskirta telefono skambučiams ir todėl negali sutrikdyti telefono veikimo.
Įdėkite į laikiklį po automobilio bagažinės
grindimis savo asmeninę SIM kortelę.
Atkreipkite dėmesį, kad į automobilio kortelių skaitytuvą reikia dėti mini SIM kortelę.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
Bagažinės grindų atlenkimas (p. 568)
* Parinktis / priedas.
}}
511
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 514)
Automobilinio modemo nuostatos*
(p. 512)
Automobilinio modemo nuostatos*
Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima
naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip
pat galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Keisti PIN kodą – galia įvesti daugiausia
4 skaitmenis.
Išjungti PIN kodą – nustatoma, ar reikės
PIN kodo prieigai prie SIM kortelės.
• Siųsti užklausos kodą – naudojama,
pvz., išankstinio apmokėjimo kortelei
apmokestinti arba jos balansui patikrinti.
Funkcijos priklauso nuo teikėjo.
2. Paspauskite Ryšys Internetas per
automobilio modemą ir pasirinkite nuostatas:
PASTABA
• Internetas per automobilio modemą –
Atkreipkite dėmesį, kad SIM kortelė, naudojama ryšiui per P-SIM, negali turėti tokio
paties telefono numerio, koks naudojamas
telefono SIM kortelėje. Jeigu to nepaisoma, bus neįmanoma teisingai nukreipti
skambučių į telefoną. Todėl interneto ryšiui
naudokite SIM kortelę su atskiru telefono
numeriu arba duomenims perduoti skirtą
kortelę, kuri neskirta telefono skambučiams ir todėl negali sutrikdyti telefono veikimo.
nustatoma, ar naudoti automobilio
modemą kaip interneto ryšį.
• Duomenų naudojimas – palietus
Atstatyti, gautų ir išsiųstų duomenų kiekio
skaitiklis nustatomas iš naujo.
• Tinklas
Pasirinkti ryšio teikėją – nustatomas
automatinis arba rankinis tinklo operatoriaus parinkimas.
Duom.perd.tarptinkl.ryšiu – pažymėjus
langelį, automobilio modemu bus mėginama prisijungti prie interneto, kai automobilis bus užsienyje ir ne namų tinkle.
Atminkite, kad taip gali atsirasti didelių
mokesčių. Savo šalyje susipažinkite su
savo tinklo operatoriaus tarptinklinio ryšio
sutartimi dėl duomenų srauto užsienyje.
• SIM kortelės PIN kodas
512
Susijusi informacija
•
Automobilio prijungimas prie interneto
naudojantis automobiliniu modemu (SIM
kortele) (p. 511)
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 514)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Interneto prieigos bendrinimas iš
automobilio, naudojantis „Wi-Fi“
interneto prieigos tašku
Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi turėti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrinimas).
Prijungus automobilį prie interneto, jo interneto ryšį galima bendrinti, kad juo galėtų naudotis kiti įrenginiai16.
1.
PASTABA
Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo
operatoriui.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
2. Paspauskite Ryšys Transporto
priemonės „Wi-Fi“ prieigos taškas.
3. Palieskite Tinklo pavad. ir suteikite pavadinimą belaidžio modemo funkcijai.
Apie prijungimo būseną informuoja ženklas
centrinio ekrano būsenos juostoje.
4. Palieskite Slaptažodis ir pasirinkite slaptažodį, kurį reikia įvesti prisijungiant su
įrenginiais.
Norėdami pamatyti dabar prijungtų įrenginių
sąrašą, paspauskite Prijungti įtaisai.
5. Palieskite Dažnių ruožas ir pasirinkite,
kuriuo dažniu belaidžio modemo funkcija
siųs duomenis. Atminkite, kad dažnio diapazono kai kuriose rinkose pasirinkti negalima.
6. Aktyvinkite arba deaktyvinkite pažymėdami Transporto priemonės „Wi-Fi“
prieigos taškas langelį.
Susijusi informacija
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 117)
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 514)
7. Jei „Wi-Fi“ naudotas kaip prijungimo šaltinis, patvirtinkite parinktį priimti jungimą.
> Dabar galima išorinius įrenginius prijungti prie automobilio modemo funkcijos („Wi-Fi“ interneto prieigos taško).
16
Netaikoma, kai automobilis prijungtas prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu.
* Parinktis / priedas. 513
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Interneto ryšio nėra arba jis
prastas
Interneto ryšiui įtaką darantys veiksniai.
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų. Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio duomenų kiekio, kuriam reiks
gero ryšio ir gero signalo stiprumo.
Telefonas-automobilis
Interneto ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į
telefono vietą automobilyje. Prineškite telefoną
arčiau centrinio ekrano, kad padidintumėte
signalo stiprumą. Užtikrinkite, kad tarp jų
nebūtų jokių trukdžių.
Telefonas-tinklo operatorius
Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo
esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo
padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose,
už kalnų, giliuose slėniuose ar uždarose patalpose. Greitis taip pat priklauso nuo su tinklu
sudarytos sutarties.
PASTABA
Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto,
kreipkitės į savo tinklo operatorių.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
(p. 515)
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
Šalinamas tinklas, kuris nebus naudojamas.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Eikite į Ryšys
Wi-Fi
Įrašyti tinklai.
3. Palieskite Užmršt. šalia šalintino tinklo.
4. Patvirtinkite pasirinkimą.
> Automobilis ateityje prie šio tinklo daugiau neprisijungs.
Visų tinklų šalinimas
Galima per vieną kartą pašalinti visus tinklus ir
atkurti gamyklines nuostatas. Atkreipkite
dėmesį, kad visi naudotojo duomenys ir sistemos nuostatos grąžinami į originalias gamyklines.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 514)
•
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 127)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 510)
Telefono paleidimas iš naujo
Jei kilo interneto ryšio problemų, gali būti naudinga paleisti telefoną iš naujo.
514
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
Galimi tinklų, prie kurių galima prisijungti,
tipai.
Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:
•
•
•
Dažnis – 2,4 arba 5 GHz17.
Standartai – 802.11 a/b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Automobilio „Wi-Fi“ sistema suprojektuota
veikti su „Wi-Fi“ įrenginiais automobilio viduje.
Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų veikimas gali susilpnėti.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei
duomenų bendrinimas
meniu punkte Privatumas ir duomenys automobilio centriniame ekrane.
Pirmą kartą naudojantis tam tikromis paslaugomis arba paleidžiant programėles, gali
pasirodyti iškylantysis langas su antraštėmis
Sąlygos ir nuostatai ir Duomenų
bendrinimas.
Tikslas – informuoti apie „Volvo“ naudotojo
sąlygas ir nuostatus duomenų bendrinimo atžvilgiu. Priimdamas duomenų bendrinimo sąlygas, naudotojas sutinka, kad iš automobilio
bus siunčiama tam tikra informacija. To reikia,
kad būtų galima maksimaliai išnaudoti tam
tikrų paslaugų ir programėlių funkcijas.
Ten galite pasirinkti internetines paslaugas,
kurioms leidžiama bendrinti duomenis. Ten
galite ir išaktyvinti duomenų bendrinimą atsisiųstoms programėlėms. Atminkite, kad
paslaugomis ir programėlėmis neįmanoma
naudotis kaip numatyta, jeigu joms išaktyvintas duomenų bendrinimas.
Duomenų bendrinimo funkcija internetinėms
paslaugoms ir programėlėms pagal numatytąją parinktį būna išaktyvinta18. Kad būtų
galima automobilyje naudotis internetinėmis
paslaugomis ir programėlėmis, reikia aktyvinti
duomenų bendrinimą. Duomenų bendrinimą
galima nustatyti iš centrinio ekrano nuostatų
meniu arba paleidžiant paslaugas arba programėles centriniame ekrane.
Privatumas ir duomenų bendrinimas
Su 2017 m. lapkričio mėn. išleistu programinės įrangos naujinimu buvo įdiegtos privatumo
ir duomenų bendrinimo nuostatos internetinėms paslaugoms ir atsisiųstoms programėlėms. Šias nuostatas galima rasti nuostatų
17
18
Po gamyklinio nustatymo iš naujo arba, pvz.,
apsilankymo autoservise arba programinės
įrangos atnaujinimo, gali būti grąžintos duomenų bendrinimo nuostatų numatytosios vertės. Tokiu atveju iš naujo aktyvinkite duomenų
bendrinimą internetinėms paslaugoms ir atsisiųstoms programėlėms.
PASTABA
Privatumo ir duomenų bendrinimo nuostatos yra unikalios kiekvienam vairuotojo profiliui.
Susijusi informacija
•
Duomenų bendrinimo aktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 516)
Kai kuriose rinkose dažnio pasirinkti negalima.
Netaikoma „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas. 515
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Duomenų bendrinimo aktyvinimas
ir išaktyvinimas
Duomenų bendrinimo funkciją, reikalingą
paslaugoms ir programėlėms, galima nustatyti centrinio ekrano nuostatų meniu.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema
duomenys.
Privatumas ir
3. Pasirinkite duomenų bendrinimo aktyvinimą ar išaktyvinimą atskiroms paslaugoms ir visoms programėlėms.
Jeigu duomenų bendrinimas nebuvo aktyvintas internetinei paslaugai arba atsisiųstoms
programėlėms, tai galima padaryti jų paleidimo metu centriniame ekrane. Jeigu paslauga
paleidžiama pirmąjį kartą arba, pvz., po gamyklinio nustatymo iš naujo arba tam tikrų programinės įrangos atnaujinimų, reikia patvirtinti
sutikimą su „Volvo“ internetinių paslaugų teisinėmis sąlygomis. Atkreipkite dėmesį, kad tada
duomenų bendrinimas bus aktyvintas ir kitoms
paslaugoms ar programėlėms, kurioms bendrinimas jau buvo patvirtintas.
PASTABA
Apsilankius „Volvo“ autoservise, gali reikėti
pakartotinai aktyvinti duomenų bendrinimo
funkciją, kad vėl veiktų internetinės paslaugos ir programėlės.
516
Susijusi informacija
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 515)
Duomenų bendrinimas
paslaugoms
Jeigu dar neaktyvinote duomenų bendrinimo
internetinėms paslaugoms arba atsisiųstoms
programėlėms, tai galite padaryti jų paleidimo
metu centriniame ekrane. Jeigu paslaugą
paleidžiate pirmąjį kartą arba, pvz., po gamyklinio nustatymo iš naujo arba tam tikrų programinės įrangos atnaujinimų, jūs dar turite
patvirtinti sutikimą su „Volvo“ internetinių
paslaugų teisinėmis sąlygomis.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Aktyvinkite duomenų bendrinimą
paleisdami paslaugą
programėlę ir iškylančiajame lange bakstelėkite „Leisti“.
1.
Išaktyvinti paslaugų ir programėlių duomenų
bendrinimą galite nuostatų meniu: Sistema
Privatumas ir duomenys Duomenų
bendrinimas.
Pasirinkite funkciją arba paslaugą, kurią
norite aktyvinti.
> Jeigu šią paslaugą paleidžiate pirmąjį
kartą arba, pvz., po gamyklinio nustatymo iš naujo arba tam tikrų programinės įrangos atnaujinimų, kad galėtumėte tęsti, pirmiausia turite patvirtinti
sutikimą su „Volvo“ internetinių
paslaugų teisinėmis sąlygomis.
2. Pasirinkite patvirtinti duomenų bendrinimą
šiai paslaugai arba jį atšaukti.
Jeigu pasirenkate patvirtinti, duomenų bendrinimas aktyvinamas ir jūs galite pradėti naudotis šia paslauga.
Aktyvinkite duomenų bendrinimą
paleisdami programėlę
Kad patvirtintumėte duomenų bendrinimą programėlei, kuriai reikalinga ši funkcija, paleiskite
517
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Standžiojo disko atmintis
Galima pažiūrėti, kiek automobilio standžiajame diske liko vietos.
Galima parodyti informaciją apie automobilio
standžiojo disko atmintį, įskaitant bendrąją
talpą, laisvą vietą ir užimtą vietą, kurią naudoja
įdiegtos programėlės. Informacija pasiekiama
čia: Nuostatos Sistema Sistemos
informacija Laikmena.
Susijusi informacija
•
518
Taikomosios programos (p. 473)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Garso ir medijos licencijos sutartis
DivX®
Gracenote®
DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra
prekių ženklai, priklausantys „DivX, LLC“, ir
naudojami pagal licenciją.
Turinio dalių autorinės teisės priklauso
Gracenote © arba jos tiekėjams.
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie tekstai yra „Volvo“ sutartys su
gamintojais arba kūrėjais. Dauguma jų yra
anglų kalba.
Dirac Unison®
Dirac Unison optimizuojami garsiakalbių dažnis, laikas ir tarpas, kad būtų integruoti
žemiausi įmanomi dažniai ir užtikrintas švarumas. Tai įgalina patikimai atgaminti specifinių
kūrinių vietų garso charakteristikas. Naudojant
pažangius algoritmus, „Dirac Unison“ valdo
visus skaitmeninius garsiakalbius, kurių veikimas grindžiamas labai tiksliais garso matavimais. Kaip orkestro dirigentas, jis garantuoja,
kad garsiakalbiai veiks nuostabiu unisonu.
Šis „DivX Certified®“ įrenginys gali atkurti iki
576p skyros „DivX® Home Theater“ vaizdo
įrašų failus (įskaitant „.avi“, „.divx“). Atsisiųskite nemokamą programinę įrangą iš
www.divx.com, kad galėtumėte kurti, atkurti ir
transliuoti skaitmeninius vaizdo įrašus.
Gracenote, Gracenote logotipas ir Powered by
Gracenote bei Gracenote MusicID yra registruoti prekių ženklai arba Gracenote, Inc. JAV ir
(arba) kitose šalyse prekių ženklai.
APIE DIVX VAIZDO FILMUS PAGAL UŽSAKYMĄ: šį DivX Certified® įrenginį privaloma
registruoti, siekiant atkurti įsigytus DivX vaizdo
filmus pagal užsakymą (VOD). Gaukite registracijos kodą, nustatę DivX VOD skirsnį įrenginio nuostatų meniu. Daugiau informacijos,
kaip užbaigti registraciją, žr. vod.divx.com.
Patentų numeriai
Saugoma vieno ar kelių iš šių JAV patentų.
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052
}}
519
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Gracenote® Galutinio vartotojo licencijos
sutartis
Šioje programoje arba įrenginyje yra programinė įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville,
Kalifornijos, JAV („Gracenote“). Programine
įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiama ši programa norint
identifikuoti diską ir (ar) failą bei pasiekti su
muzika susijusią informaciją, įskaitant pavadinimą, atlikėją, kūrinį ir antraštę („Gracenote“
duomenys) iš tiesioginių serverių arba integruotų duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“ serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus. Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis pagal numatytas šiai programai arba
šiam įrenginiui galutinio vartotojo funkcijas.
Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius tik asmeniniais nekomerciniais tikslais. Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti,
nepersiųsti ar neperduoti šios „Gracenote“
programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“
duomenų bet kuriai trečiajai šaliai. JŪS
SUTINKATE NENAUDOTI ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS
ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS
JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.
Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, jei
520
pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas
Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis
naudoti visus „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtines teises į
visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“
programinę įrangą ir visus „Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės teises. „Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja sumokėti
Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją. Jūs
sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią sutartį prieš
Jus tiesiogiai savo vardu.
„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms.
Atskirai priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas leidžia „Gracenote“ tarnybai
apskaityti užklausas, nieko nežinant, kas
esate. Papildoma informacija prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“ privatumo politikos skyrelyje.
„Gracenote“ programinė įranga ir viskas, įskaitant „Gracenote“ duomenis, yra Jums licencijuojama „kaip yra“.„Gracenote“ neprisiima
jokių tiesioginių ar numanomų įsipareigojimų ir
nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų,
esančių „Gracenote“ serveriuose. „Gracenote“
pasilieka teisę šalinti duomenis iš „Gracenote“
serverių arba keisti duomenų kategorijas dėl
bet kokios priežasties, kuri pasirodytų „Gracenote“ pakankama. Nesuteikiamos jokios
garantijos, jog „Gracenote“ programinė įranga
arba „Gracenote“ serveriai veiks be trikčių ar
be įsiterpimo. „Gracenote“ neįsipareigoja tiekti
naujų, pagerintų arba papildomų tipų ar kategorijų duomenų, kuriuos „Gracenote“ gali
tiekti ateityje, kompanija pasilieka teisę bet
kuriuo metu nutraukti savo paslaugų teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ
IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS
KOMERCINĖS NAUDOS GARANTIJOMIS,
PRITAIKYMO KONKREČIAM TIKSLUI IR
INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS, GAUTIEMS
NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE SERVERĮ.
„GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI
IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR
PAJAMŲ NETEKTĮ.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution. Neither the
name of the <ORGANIZATION> nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED
BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall
not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this
Software without prior written authorization
from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
}}
521
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the
GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
522
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use
in http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the Unicode
data files and any associated documentation
(the "Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Data Files
or Software, and to permit persons to whom
the Data Files or Software are furnished to do
so, provided that (a) the above copyright
notice(s) and this permission notice appear
with all copies of the Data Files or Software,
(b) both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with
the Data File(s) or Software that the data or
software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Atitikties deklaracija
Except as contained in this notice, the name of
a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
}}
523
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Šalis /
regionas
Brazilija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não
pode causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan
„Mitsubishi Electric Corporation“ deklaruoja, kad šio tipo radijo ryšio įranga [Garso sistemos ir navigacijos blokas] atitinka direktyvą
2014/53/ES.
Daugiau informacijos ieškokite pagalbos informacijoje adresu www.volvocars.com.
Jungtiniai
Arabų
Emyratai:
524
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Šalis /
regionas
Kazachstanas:
Modelio pavadinimas: NR 0V
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportuojanti šalis: Japonija
}}
525
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Šalis /
regionas
Kinija:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
5.不得在飞机和机场附近使用
526
10dBi 时
10dBi 时
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Šalis /
regionas
Korėja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수
습니다.
Malaizija
This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical
Standards) Regulations 2000. To retrieve your device’s serial number, please visit (support.volvocars.com) and search for “SIRIM
Label Verification”.
Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)
Model: NR-0V
Type Approval No.:
RDBV/25A/1118/S(18-4228), RDBV/26A/1118/S(18-4229)
}}
527
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Šalis /
regionas
Meksika:
Taivanis:
低
率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低
率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
低
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
528
Garsas, medija ir internetas (p. 472)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 508)
Medijos leistuvas (p. 483)
Gracenote® (p. 486)
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
(p. 32)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
RATAI IR PADANGOS
Padangos
Naujos padangos
Padangų paskirtis yra vežti krovinį, užtikrinti
sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti vibraciją
ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Automobilio vairavimo charakteristikos labai
priklauso nuo padangų. Automobilio važiavimui įtaką daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir greičio indeksas.
Padangų ekonomija
•
•
Ant automobilio sumontuotų padangų informacija nurodyta lipduke, priklijuotame ant vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).
ĮSPĖJIMAS
Dėl pažeistos padangos galima prarasti
automobilio kontrolę.
Rekomenduojamos padangos
Ant pristatyto automobilio būna sumontuotos
„Volvo“ originalios padangos, kurių šonuose
pateiktas ženklas VOL1. Šios padangos
kruopščiai parinktos konkrečiam automobiliui.
Keičiant padangas svarbu, kad naujos padangos taip pat turėtų šią žymą: taip bus palaikomos tinkamos automobilio valdymo savybės,
važiavimo komfortas ir degalų sąnaudos.
1
530
Galimi tam tikri padangų matmenų nuokrypiai.
jamos. Tai gali daryti neigiamą įtaką padangų
savybėms. Tai taikoma visoms padangoms,
kurios yra padedamos saugoti. Jei padangos
yra praradę spalvą ar sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi padangų netinkamumo
naudoti ženklai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto
metų eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo pačiu palaipsniui suprastėja ir jų
atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl
visada pirkite kuo naujesnes padangas, kai jas
keičiate. Tai ypač svarbu žieminėms padangoms. Paskutiniai keturi skaitmenys reiškia
pagaminimo savaitę ir metus. Tai padangos
DOT žymuo („Department of Transportation“),
kuris nurodomas keturiais skaitmenimis, pvz.,
0717. Tokiu atveju padanga būna pagaminta
2017 m. 7 savaitę.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų
būti patikrintos specialistų, net jei jos atrodo
nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei jos
niekada nenaudojamos arba labai retai naudo-
Palaikykite tinkamą slėgį padangose.
Venkite staigiai greitėti, smarkiai stabdyti
ir stenkitės, kad padangos necyptų.
•
Didėjant greičiui, padangos dėvisi sparčiau.
•
Labai svarbus yra tinkamas ratų suvedimas.
•
Nesubalansuoti ratai mažina padangų ekonomiją ir važiavimo komfortą.
•
Padangos turi suktis ta pačia kryptimi per
visą eksploataciją.
•
Keičiant padangas, geriausio protektoriaus
padangos turi būti montuojamos ant galinių ratų, kad sumažėtų pavojus galinei
automobilio daliai išslysti smarkaus stabdymo metu.
•
Pervažiavus per bordiūrą ar gilią duobę,
galima negrįžtamai pažeisti padangą ir
(arba) ratlankį.
RATAI IR PADANGOS
Padangų sukeitimas
Automobilio padangų sukeisti vietomis neprivaloma. Jūsų padangų dėvėjimosi ir dilimo
spartą apsprendžia važiavimo stilius, slėgis
padangose, klimatas ir kelio būklė. Tinkamai
parinkus padangos slėgį, ji tolygiau dėvisi.
Padangos turi būti sandėliuojamos paguldytos
ant šono arba stačios, tačiau jų negalima
kabinti.
SVARBU
Padangas reikia sandėliuoti vėsioje, sausoje ir tamsioje vietoje. Jų negalima laikyti
šalia tirpiklių, benzino, alyvos ir pan.
Priekinius ir galinius ratus reikėtų sukeisti vietomis, kad neatsirastų padangų protektoriaus
gylio skirtumų ir visos padangos diltų vienodai.
Tinka keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug
5 000 km (apie 3 100 myl.) ir po to – kas
10 000 km (apie 6 200 myl.).
ĮSPĖJIMAS
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad jame gylis būtų patikrintas. Jei padangos susidėvėjo labai netolygiai
(> 1 mm protektoriaus gylio skirtumas), ant
galinės ašies reikia visada montuoti mažiausiai
susidėvėjusias padangas. Priekio slydimą
paprastai koreguoti lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju toliau važiuoja tiesia linija:
antruoju atveju, galinei daliai išslydus į kurią
nors pusę, galima visiškai prarasti automobilio
kontrolę. Todėl yra labai svarbu, kad galiniai
ratai neprarastų sukibimo anksčiau nei priekiniai.
Ratų ir padangų sandėliavimas
Ratų komplektai (padangos, sumontuotos ant
ratlankių) turi būti sandėliuojami pakabinti
arba paguldyti ant šono.
•
Jūsų „Volvo“ automobilio ratlankių ir
padangų dydis nurodytas siekiant atitikties griežtiems stabilumo ir vairavimo charakteristikų reikalavimams.
Dėl nepatvirtintų ratlankių ir padangų
dydžio derinių gali nukentėti automobilio stabilumas ir vairavimo charakteristikos.
•
Naujo automobilio garantija netaikoma
jokiai žalai, atsiradusiai dėl nepatvirtintų ratlankių ir padangų dydžių derinių montavimo. „Volvo“ neprisiima
jokios atsakomybės už žūtis, susižalojimus bei žalą, kurią gali sukelti toks
montavimas.
•
Padangų protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 534)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 537)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 550)
•
•
Padangos dydžio žymuo (p. 532)
•
Pakrovimo rekomendacijos (p. 565)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
(p. 651)
Susijusi informacija
•
•
Slėgio padangose patikra (p. 534)
Padangų sukimosi kryptis (p. 533)
* Parinktis / priedas. 531
RATAI IR PADANGOS
Padangos dydžio žymuo
Greičio rodiklis
Padangų matmenų, apkrovos indekso ir greičio klasės žymenys.
Viso automobilio patvirtinimas apima tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį. Padangų greičio rodiklis SS
(„Speed Symbol“) turi būti bent jau ne mažesnis nei automobilio maksimalus greitis. Toliau
pateiktoje lentelėje rasite kiekvieno greičio
rodiklio maksimalų leistiną greitį (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis yra žieminės padangos2, kai gali būti naudojamas mažesnis greičio indeksas. Jeigu pasirenkama tokia
padanga, automobiliu negalima važiuoti greičiau, negu nurodo padangos greičio rodiklis.
Pavyzdžiui, automobiliai su Q rodiklio padangomis privalo važiuoti ne didesniais, kaip
160 km/h (100 myl./val.) greičiais. Kelio sąlygos ir galiojančios kelių eismo taisyklės apibrėžia, kaip greitai gali važiuoti automobilis, o ne
padangų greičio rodiklį.
Padangų matmenys
Visos padangos turi matmenų žymenis, pvz.,
235/55 R18 100V.
235
Padangos plotis (mm)
55
Santykis tarp padangos sienelės
aukščio ir padangos pločio (%)
R
Radialinė padanga
18
Ratlankio skersmuo coliais
100
V
Maksimalios leistinos padangų
apkrovos kodai ir padangų apkrovos
indeksas (LI)
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(SS) (šiuo atveju tai yra 240 km/h
(149 myl./val.).)
Apkrovos indeksas
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis
apkrovos charakteristikomis, kurios vadinamos
apkrovos indeksu (LI). Reikiamą padangų
apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris.
2 Su
532
metaliniais dygliais ir be jų.
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas
lentelėje.
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojama
tik su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
V
240 km/h (149 myl./val.)
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
ĮSPĖJIMAS
Mažiausias leistinas padangų apkrovos
indeksas (LI) ir greičio rodiklis (SS), numatyti kiekvienam atitinkamam variklio variantui, pateikti spausdinto automobilio savininko vadovo specifikacijose. Jei bus naudojamos per mažo apkrovos indekso arba
greičio rodiklio padangos, jos gali perkaisti
ir būti apgadintos.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos (p. 530)
Ratlankio dydžio žymuo (p. 533)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
(p. 651)
Mažiausias leistinas padangų apkrovos
indeksas ir greičio rodiklis (p. 653)
RATAI IR PADANGOS
Ratlankio dydžio žymuo
Padangų sukimosi kryptis
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal
toliau esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Viso automobilio patvirtinimas apima tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus
raštas pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra
rodyklė, rodanti į kurią pusę padanga turi
suktis.
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
18
Ratlankio skersmuo coliais
50,5
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo
rato centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
Susijusi informacija
•
•
•
Susijusi informacija
Padangos (p. 530)
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
•
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę
visą jų eksploatavimo laiką.
•
Padangas galima keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine toje pačioje pusėje,
tačiau niekada negalima sukeisti padangų
iš kairės į dešinę ir atvirkščiai.
•
Neteisingai sumontavus padangas, labai
suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti
lietaus vandenį bei purvą.
•
Palangos, kurių protektoriaus gylis yra
didžiausias, turi būti montuojamos gale
(sumažėja slydimo tikimybė).
Padangos (p. 530)
Padangos dydžio žymuo (p. 532)
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
•
Visų ratlankių matmenys yra pažymėti, pvz.,
7.5Jx18x50.5.
7,5
PASTABA
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
(p. 651)
533
RATAI IR PADANGOS
Padangų protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai
parodo padangos protektoriaus gylį.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra
siaura pakilusi žyma, esanti skersai padangos
protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant
padangos šono įspaustos raidės TWI („Tread
Wear Indicator“). Jei protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm (1/16 col.), protektoriaus ir jo
nusidėvėjimo žymos aukštis būna viename
lygyje. Pakeiskite padangas kaip įmanoma
greičiau. Atminkite, kad padangos su sekliu
protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
534
Padangos (p. 530)
Slėgio padangose patikra
Šaltos padangos
Tinkamas padangų slėgis padeda padidinti
vairavimo stabilumą, taupyti degalus ir prailginti padangų eksploatacijos trukmę.
Slėgis padangose laikui bėgant mažėja. Tai –
natūralus reiškinys. Be to, slėgis padangose
priklauso nuo aplinkos temperatūros. Jei
važiuojama kai slėgis padangose yra per
mažas, padangos gali perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis padangose turi įtakos važiavimo
komfortui, triukšmui ir važiavimo savybėms.
Slėgį padangose reikia tikrinti, kai padangos
šaltos. Padangos laikomos šaltomis, kai jų
temperatūra atitinka aplinkos oro temperatūrą.
Ši temperatūra paprastai pasiekiama, kai automobilis pastovi bent 3 valandas.
Slėgį padangose tikrinkite kiekvieną mėnesį.
Pripūskite iki rekomenduojamo slėgio kai
padangos šaltos, kad būtų užtikrinamos geros
jų charakteristikos. Jei slėgis padangose bus
per žemas arba per aukštas, padangos gali
dėvėtis netolygiai.
ĮSPĖJIMAS
•
Per žemas slėgis padangose – dažniausias jų pažeidimų priežastis. Dėl to
padangose gali atsirasti rimtų įtrūkimų,
gali atsilaisvinti kordas arba padanga
gali sprogti. Pastaruoju atveju važiuojant galima netikėtai prarasti automobilio kontrolę: taip padidėja susižalojimo
pavojus.
•
Per mažai pripūtus padangas, mažėja
automobilio kraulumas.
Pavažiavus maždaug 1,6 km (1 myl.), šios
padangos laikomos šiltomis. Jei padangoms
pripūsti reikia pavažiuoti toliau nei šį atstumą,
pirmiausia patikrinkite ir užregistruokite slėgį
padangose ir pripūskite iki tinkamo slėgio, kai
atvažiuosite prie pompos.
Kintant lauko temperatūrai, kartu keičiasi ir
slėgis padangose. Temperatūrai sumažėjus
10 laipsnių, slėgis padangose nukrenta
1 psi (7 kPa). Reguliariai tikrinkite slėgį padangose ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nurodyto automobilio padangų informaciniame lipduke arba sertifikavimo užklijoje.
Jei tikrinate slėgį šiltose padangose, oro neišleiskite. Važiuojant įšilusių padangų slėgis viršija rekomenduojamą šaltų padangų slėgį, tai
normalu. Šilta padanga, kurios slėgis yra lygus
arba nesiekia rekomenduojamo šaltos padangos slėgio, gali būti pripūsta gerokai per
mažai.
Susijusi informacija
•
•
Slėgio padangose nustatymas (p. 535)
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 536)
RATAI IR PADANGOS
•
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 537)
Padangos (p. 530)
Slėgio padangose nustatymas
Slėgis padangose laikui bėgant mažėja. Tai –
natūralus reiškinys. Siekiant palaikyti rekomenduojamą slėgį padangose, šias retkarčiais gali reikėti pripūsti.
Pripūskite iki rekomenduojamo slėgio kai
padangos šaltos, kad būtų užtikrinamos geros
jų charakteristikos kelyje ir tolygus protektoriaus dėvėjimasis.
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“
padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio
pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
1.
Nuimkite vienos padangos vožtuvo dangtelį ir tvirtai įspauskite padangos manometrą į vožtuvą.
2. Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio: žr.
lipduką ant vairuotojo durelių statramsčio,
kuriame nurodytas rekomenduojamas slėgis gamyklinėse padangose.
3. Užsukite ventilio gaubtelį.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
4. Apžiūrėkite padangas, ar nėra įstrigusių
vinių bei kitų objektų, kurie pradūrė
padangą ir dėl to išteka oras.
5. Patikrinkite šonines sieneles, ar nėra ertmių, įpjovų, pūslių ar kitų deformacijų.
6. Pakartokite šią procedūrą su visomis
padangomis, įskaitant atsarginį ratą*.
PASTABA
Jei pripūtėte per daug, išleiskite orą,
įspausdami metalinį kaištį į vožtuvo centrą.
Tada vėl patikrinkite slėgį padangų manometru.
Kai kurioms atsarginėms padangoms reikalingas aukštesnis slėgis nei kitoms. Pasitikrinkite slėgio padangose lentelėje arba
padangų slėgio užklijoje.
}}
* Parinktis / priedas. 535
RATAI IR PADANGOS
||
Susijusi informacija
•
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 536)
•
•
Slėgio padangose patikra (p. 534)
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 655)
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinio kompresoriumi
(p. 555)
Rekomenduojamas padangų slėgis
Susijusi informacija
Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp
kėbulo rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nurodytas slėgis padangose, kuris
turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir greitį.
•
•
Šiame lipduke nurodyti automobilio gamyklinių padangų žymenys, apkrovos apribojimai ir
slėgis padangose.
Geresnė degalų ekonomija su ECO slėgiu
Kai automobilio apkrova nedidelė (maks.
3 žmonės) ir greitis neviršija 160 km/h
(100 myl./val.), siekiant ekonomiškiau naudoti
degalus galima pasirinkti ECO slėgius. Tačiau,
jeigu pageidaujama mažesnio triukšmingumo
ir didesnio važiavimo komforto, rekomenduojamas padangose naudoti mažesnį, didesnį
komfortą suteikiantį slėgį.
536
Slėgio padangose patikra (p. 534)
Aprobuotas slėgis padangose (p. 655)
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*
Slėgio padangose stebėjimo sistema3 vairuotojo ekrane duoda įspėjimą su indikatoriaus
ženklu, jei slėgis vienoje ar keliose automobilio padangose tampa pernelyg žemas.
Ženklas įsijungia informuodamas
apie žemą slėgį padangoje.
Nutikus sistemos trikčiai, slėgio
padangose įspėjimo ženklas mirksi
maždaug vieną minutę ir po to lieka šviesti.
Sistemos aprašas
Slėgio padangose stebėjimo sistema per ABS
sistemą matuoja atskirų ratų sukimosi greičio
skirtumus ir nustato, ar tinkamas slėgis padangose. Jei slėgis padangoje per žemas, padangos skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir jos
sukimosi greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema gali nustatyti, ar kurioje nors
padangoje (-se) slėgis per žemas.
Bendroji informacija apie padangų
stebėjimo sistemą
Toliau pateikiamoje informacijoje padangų stebėjimo sistema bendrai vadinama TPMS.
Kiekvieną padangą, įskaitant atsarginio rato*,
reikėtų patikrinti kartą per mėnesį. Tikrinant
padanga turėtų būti šalta, o joje esantis slėgis
– kaip rekomenduota automobilio gamintojo
3 Indirect
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
slėgio padangoje etiketėje arba slėgio padangose lentelėje. Jei ant automobilio sumontuotos kitokio dydžio padangos nei rekomenduoja
gamintojas, sužinokite, koks tinkamas oro slėgis jose.
tos degti. Ši procedūra kartojama užvedus
automobilį, kol gedimas pašalinamas. Šviečiant ženklui, gali būti paveikta sistemos galimybė nustatyti arba įspėti, kad padangose
žemas slėgis.
Kaip papildoma saugos savybė automobilyje
sumontuota slėgio padangose stebėjimo sistema (TPMS), kuri parodo, kada slėgis vienoje
ar daugiau padangų yra per žemas. Kai uždegamas žemo slėgio indikatoriaus ženklas, kaip
galima greičiau sustokite ir patikrinkite padangas bei pripūskite iki reikiamo slėgio.
Sistemos TPMS triktis gali įvykti dėl kelių priežasčių, pvz., sumontavus atsarginį ratą, pakeitus padangas arba ratus: dėl to TPMS gali imti
veikti netinkamai.
Važiuojant, kai padangose per žemas slėgis,
jos gali perkaisti ir prakiurti. Dėl žemo slėgio
padangose papildomai didėja degalų sąnaudos, trumpėja padangų eksploatacija, be to,
gali suprastėti automobilio valdymo ir stabdymo savybės. Atminkite, kad TPMS nepakeičia įprastinės padangų techninės priežiūros.
Vairuotojas privalo užtikrinti, kad padangose
būtų palaikomas tinkamas slėgis, net jei nepasiekta per žemo slėgio padangose riba ir todėl
neįsijungia indikatoriaus simbolis.
Automobilyje papildomai sumontuotas sistemos TPMS trikties indikatorius, kuriuo parodoma, kad sistema neveikia tinkamai. Sistemos TPMS trikties indikatorius sujungtas su
žemo slėgio padangose ženklu. Sistemai nustačius gedimą, ženklas vairuotojo ekrane
mirksti apie vieną minutę, tada pradeda nuola-
Pakeitę vieną ar daugiau padangų, visada
patikrinkite TPMS ženklą, kad įsitikintumėte,
jog nauja padanga arba ratas tinkamai veikia
su TPMS.
Pranešimai prietaisų skydelyje
Jei slėgis padangoje per žemas, vairuotojo
ekrane įsijungia žemo slėgio padangose indikatoriaus ženklas ir pasirodo pranešimas.
Patikrinkite padangų slėgį per Automobilio
būsena programą centriniame ekrane.
• Žemas slėgis padang. Patikr. automob.
būsenos programėlę centr. ekrane
• Slėgio padangose sist. Laikinai
nepasiekiama
• Slėgio padangose sist. Reikalinga tech.
patikra
}}
* Parinktis / priedas. 537
RATAI IR PADANGOS
||
Būtina atminti
•
Pakeitus ratą arba pareguliavus padangų
slėgį, naują slėgį visada įrašykite į sistemą.
•
Jeigu uždėsite kitokio, negu buvo sumontuotos gamykloje, dydžio padangas, sistemą reikės nustatyti iš naujo įrašant
šioms padangoms naują slėgį, kad būtų
išvengta klaidingų įspėjimų.
•
Jei naudojamas atsarginis ratas*, galbūt
slėgio padangose stebėjimo sistema
neveikia tinkamai dėl skirtumų tarp ratų.
•
Sistema nepakeičia poreikio reguliariai tikrinti padangas ir vykdyti jų techninę priežiūrą.
•
Slėgio padangose stebėjimo sistemos
išjungti negalima.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Susijusi informacija
538
•
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 536)
•
Slėgio padangose būsena centriniame
ekrane* (p. 539)
•
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl žemo
slėgio padangose (p. 540)
Naujo padangų slėgio įrašymas į
stebėsenos sistemą*
•
Naujo padangų slėgio įrašymas į stebėsenos sistemą* (p. 538)
Kad slėgio padangose stebėsenos sistema4
veiktų tinkamai, būtina įrašyti slėgio padangose atskaitos vertę. Tai būtina padaryti kiekvieną kartą pakeitus padangas arba pakeitus
naudojamą padangų slėgį, kad sistema galėtų
tinkamai įspėti apie per žemą slėgį padangose.
Pavyzdžiui, važiuojant su didele apkrova arba
dideliu greičiu, viršijančiu 160 km/h (100 myl./
val.), slėgis padangoje turi būti nustatytas laikantis „Volvo“ rekomenduojamųjų slėgio
padangose verčių. Po to sistema paleidžiama
iš naujo įrašant naują padangų slėgį.
Atlikite šią procedūrą, kad į sistemą įrašytumėte naują padangų slėgį, kuris bus kaip atskaitos vertė:
1.
Išjunkite automobilį.
2. Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio: žr.
lipduką ant vairuotojo durelių statramsčio,
kuriame nurodytas rekomenduojamas slėgis gamyklinėse padangose.
3. Užveskite variklį.
4. Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
5. Spauskite TPMS.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Išmetamosiose dujose yra anglies monoksido, kuris yra bespalvis ir bekvapis, tačiau
itin nuodingas. Todėl naujo padangų slėgio
įrašymo procedūrą visada reikia atlikinėti
lauke arba autoservise su išmetamųjų dujų
ištraukimu.
Kad būtų įmanoma pasirinkti „Įrašyti
slėgį“ mygtuką, automobilis turi stovėti.
6. Spauskite Įrašyti slėgį.
7. Bakstelėkite OK patvirtinimui, kad buvo
patikrintas ir tinkamai nustatytas slėgis
visose keturiose padangose.
8. Važiuokite automobiliu, kol bus įrašytas
naujas padangų slėgis. Naujasis padangų
slėgis įrašomas, kai automobilio greitis viršija 35 km/h (22 myl./val.).
> Surinkus pakankamai duomenų, kad
sistema galėtų aptikti žemą slėgį
padangose, kaupimo eigą rodanti animacija dingsta iš centrinio ekrano. Sistema papildomai nepatvirtina, kad
įrašytas naujas slėgis padangose.
Susijusi informacija
•
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 536)
•
•
Slėgio padangose nustatymas (p. 535)
•
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl žemo
slėgio padangose (p. 540)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 537)
Slėgio padangose būsena centriniame
ekrane* (p. 539)
Slėgio padangose būsena
centriniame ekrane*
Naudojantis slėgio padangose stebėjimo sistema 5, slėgio padangose būseną galima stebėti centriniame ekrane.
Būsenos patikra
Sistemai aktyvuoti gali reikėti kelias minutes
pavažiuoti didesniu kaip 35 km/h
(22 myl./val.) greičiu.
1.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
2. Palieskite TPMS, kad parodytumėte
padangų būseną.
Įrašymui nepavykus, pasirodo pranešimas:
Slėgio įrašyti nepavyko. Bandykite dar
kartą..
Jeigu automobilio degimas išjungiamas iki
įsirašant naujajam padangų slėgiui, tada šią
procedūrą reikia atlikti iš naujo. Kad užtikrintumėte, jog naujasis padangų slėgis būtų tinkamai įrašytas, leiskite, kad įrašymo procesas
pasibaigtų tame pačiame važiavimo cikle.
4 Indirect
5 Indirect
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
}}
* Parinktis / priedas. 539
RATAI IR PADANGOS
||
Rodoma būsena
Iliustracija yra scheminio pobūdžio. Išdėstymas gali
kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba
atnaujintos programinės įrangos.
Žemiau yra keli pavyzdžiai pranešimų, kurie
gali būti rodomi ryšium su padangų slėgio
būsena, o taip pat jų reikšmės.
Vairuotojo ekranas: Žemas slėgis padang.
Patikr. automob. būsenos
programėlę
centr. ekrane
Šis ženklas įsijungia
rodydamas, kad vienoje
ar keliose padangose
slėgis yra žemas. Daugiau informacijos rasite
Automobilio būsena
programėlėje centriniame ekrane.
Vairuotojo ekranas: Slėgio
padangose sist.
Laikinai nepasiekiama
Indikatoriaus ženklas
mirksi ir po maždaug
1 minutės ima nuolat
šviesti. Sistema šiuo
metu nepasiekiama,
bus greitai aktyvinta.
Vairuotojo ekranas: Slėgio
padangose sist.
Reikalinga tech.
patikra
Indikatoriaus ženklas
mirksi ir po maždaug
1 minutės ima nuolat
šviesti. Sistema neveikia tinkamai: susisiekite
su autoservisuA.
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
540
•
Naujo padangų slėgio įrašymas į stebėsenos sistemą* (p. 538)
•
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl žemo
slėgio padangose (p. 540)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 537)
•
Automobilio būsena (p. 578)
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl
žemo slėgio padangose
Kai slėgio padangose stebėjimo sistema6
įspėja apie pernelyg žemą slėgį padangose,
reikia imtis veiksmų.
Jei pasirodo sistemos indikatoriaus
ženklas ir pranešimas Žemas slėgis
padang., patikrinkite slėgį padangose ir pašalinkite problemą.
1.
Išjunkite automobilį.
2. Manometru patikrinkite slėgį visose keturiose padangose.
3. Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio: žr.
lipduką ant vairuotojo durelių statramsčio,
kuriame nurodytas rekomenduojamas slėgis gamyklinėse padangose.
4. Sureguliavus padangų slėgį, per centrinį
ekraną visada įrašykite į sistemą naują
padangų slėgį.
Atminkite, kad indikatoriaus ženklas neišsijungia, kol nepašalinama per žemo slėgio
padangoje problema ir nepradedamas
naujo padangos slėgio įrašymas.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“
padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio
pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
Susijusi informacija
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 536)
•
•
Slėgio padangose nustatymas (p. 535)
•
Slėgio padangose būsena centriniame
ekrane* (p. 539)
Patikrinkite, ar padangos matmenys aprobuoti
montuoti ant automobilio.
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 537)
Susijusi informacija
•
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinio kompresoriumi
(p. 555)
PASTABA
•
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
Ratų keitimas
•
Naujo padangų slėgio įrašymas į stebėsenos sistemą* (p. 538)
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz.,
sumontuoti žiemines padangas ar atsarginį
ratą. Laikykitės atitinkamų ratų nuėmimo ir
montavimo instrukcijų.
Padangų dydžio keitimas
•
•
•
•
•
•
•
Rato nuėmimas (p. 543)
Ratų montavimas (p. 545)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
(p. 651)
Įrankinė (p. 542)
Žieminės padangos (p. 549)
Atsarginis ratas* (p. 547)
Ratų varžtai (p. 543)
ĮSPĖJIMAS
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
6 Indirect
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Parinktis / priedas. 541
RATAI IR PADANGOS
Įrankinė
Susijusi informacija
Prireikus automobilį vilkti, pakeisti ratą ar
pan., pravers bagažinėje laikomi įrankiai.
•
•
•
•
•
Bagažinės grindų atlenkimas (p. 568)
Ratų keitimas (p. 541)
Domkratas*
Domkratą galima naudoti automobiliui
pakelti, pvz., norint pakeisti atsarginį ratą.
Domkratas* (p. 542)
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 550)
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
(p. 462)
Domkratas*
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų
važtų įrankis.
Piltuvėlis skysčiams supilti.
Ratų raktas* ir vilkimo ąsa
Putplasčio bloke, esančiame po bagažinės
grindimis, yra automobilio vilkimo ąsa, pradurtos padangos remonto rinkinys, įrankis plastikiniams ratų varžtų dangteliams nuimti ir mova
ratų varžtams-slapukams atsukti.
Jeigu automobilyje yra atsarginis ratas*, yra
domkratas ir ratų varžtų raktas.
542
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
SVARBU
•
Kai domkratas* nenaudojamas, jį reikia
laikyti atitinkamoje vietoje po bagažinės grindimis.
•
Automobilyje esantis domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti.
Automobiliui kelti galima naudoti tik
konkrečiam modeliui pritaikytą kėliklį.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba
laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai
pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Ratų varžtai
Rato nuėmimas
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių
tvirtinti.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus
ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.
Ratų keitimas visada turi būti atliekamas tinkamai. Žemiau pateikiamos rato nuėmimo
instrukcijos ir nurodoma, ką svarbu atsiminti.
Patikrinkite ratų varžtų sukimo momentą dinamometriniu veržliarakčiu.
ĮSPĖJIMAS
Praėjus kelioms dienoms po pakeitimo, gali
reikėti papildomai priveržti ratų varžtus.
Temperatūros skirtumai ir vibracijos gali
reikšti, kad jie priveržti netolygiai ar nepakankamai tvirtai.
SVARBU
Ratų varžtai turi būti įveržiami iki 140 Nm.
(103 pėdų coliui). Perveržus arba priveržus
per silpnai galima sugadinti veržles ir varžtus.
Susijusi informacija
Bagažinės grindų atlenkimas (p. 568)
Įrankinė (p. 542)
Automobilio kėlimas (p. 581)
•
Kai domkratas* nenaudojamas, jį reikia
laikyti atitinkamoje vietoje po bagažinės grindimis.
•
Automobilyje esantis domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti.
Automobiliui kelti galima naudoti tik
konkrečiam modeliui pritaikytą kėliklį.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba
laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai
pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
Kad domkratas tilptų į vietą, jį reikia sulenkti į
tinkamą padėtį.
•
•
•
SVARBU
Saugieji ratų varžtai*
Po krovinių skyriaus grindimis esančiame putplasčio bloke yra vieta saugiųjų ratų varžtų
movai.
Susijusi informacija
•
•
Rato nuėmimas (p. 543)
Ratų montavimas (p. 545)
}}
* Parinktis / priedas. 543
RATAI IR PADANGOS
||
544
•
ĮSPĖJIMAS
•
Įjunkite stovėjimo stabdį ir nustatykite
pavarų perjungiklį į stovėjimo padėtį
(P).
•
Užblokuokite ant žemės stovinčius
ratus medžio kaladėmis arba dideliais
akmenimis.
•
Patikrinkite, ar nepažeistas keltuvas, ar
tinkamai sutepti sriegiai, ir ar nėra prilipę purvo.
•
Įsitikinkite, kad domkratas remiasi į
tvirtą, lygų ir neslidų pagrindą bei yra
nepakreiptas.
•
Domkratą reikia tinkamai prijungti prie
jam skirtos gembės.
•
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp
domkrato ir automobilio kėlimo taško
negalima kišti jokių daiktų.
•
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi išlipti iš automobilio.
•
Jei intensyvaus eismo vietoje reikia
pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti saugioje vietoje.
•
Ratams keisti naudokite automobiliui
skirtą domkratą. Bet kokiems kitiems
darbams atlikti atremkite automobilį į
atramas.
1.
Niekada nelįskite po automobiliu ir
nesiekite po juo bet kokia kūno dalimi,
kai jis pakeltas ant domkrato.
5. Susukite vilkimo kilpą ir ratų raktą iki pat
stabdiklio padėties, kaip nurodyta instrukcijose.
Jei ratą keičiate intensyvaus eismo vietoje,
pastatykite trikampį avarinį ženklą ir įjunkite avarinį signalą.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį ir perjunkite
pavarų svirtį į padėtį P arba įjunkite pirmąją pavarą (jei automobilyje sumontuota
mechaninė pavarų dėžė).
3. Iš putplasčio bloko išimkite keltuvą*, ratų
raktą* ir ratų varžtų plastikinių dangtelių
nuėmimo įrankius.
SVARBU
Vilkimo ąsą reikia iki galo įsukti į ratų
raktą*.
6. Specialios paskirties įrankiu nuimkite plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
7. Kol automobilis dar stovi ant žemės, ratų
raktu / vilkimo kilpa atsukite ratų varžtus
½–1 apsisukimo, spausdami žemyn (prieš
laikrodžio rodyklę).
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų įrankis.
4. Užblokuokite ant žemės likusius ratus iš
priekio ir galo. Panaudokite, pvz., sunkias
medines kalades arba stambius akmenis.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
8. Keliant automobilį svarbu, kad domkratas
arba kėlimo alkūnės būtų nustatytos atitinkamuose taškuose po automobiliu. Trikampėmis žymomis plastikiniame gaubte
nurodomos kėlimo taškų vietos. Kiekvienoje automobilio pusėje yra po du kėlimo
taškus. Kiekviename taške yra įduba domkratui.
11. Pasukite domkratą, kad rankena būtų
maksimaliai nusukta nuo automobilio, o
domkrato alkūnės būtų nustatytos statmenai automobilio krypčiai.
Ratų montavimas
12. Pakelkite automobilį tiek, kad būtų galima
laisvai pajudinti nuimamą ratą. Išimkite
ratų varžtus, o po to pakelkite ir nuimkite
ratą.
SVARBU
•
Kai domkratas* nenaudojamas, jį reikia
laikyti atitinkamoje vietoje po bagažinės grindimis.
Susijusi informacija
•
Automobilyje esantis domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti.
Automobiliui kelti galima naudoti tik
konkrečiam modeliui pritaikytą kėliklį.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba
laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai
pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
•
•
•
•
•
Ratų keitimas (p. 541)
Automobilio kėlimas (p. 581)
Domkratas* (p. 542)
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
(p. 462)
Ratų montavimas (p. 545)
Ratų keitimas visada turi būti atliekamas tinkamai. Žemiau pateikiamos rato tvirtinimo
instrukcijos ir nurodoma, ką svarbu atsiminti.
9. Pastatykite domkratą ant lygaus, tvirto ir
neslystančio pagrindo, po ketinamu naudoti kėlimo tašku.
10. Pakelkite jį aukštyn, kad tinkamai sulygiuotumėte ir jis susiliestų su automobilio
kėlimo tašku. Patikrinkite, ar domkrato
galvutė (arba autoserviso keltuvo alkūnės)
tinkamai nustatytos kėlimo taške (-uose):
kalnelis galvutės centre turi pataikyti į
kėlimo taško angą, o pagrindas turi būti
nustatytas vertikaliai po kėlimo tašku.
}}
* Parinktis / priedas. 545
RATAI IR PADANGOS
||
546
•
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu ir
nesiekite po juo bet kokia kūno dalimi,
kai jis pakeltas ant domkrato.
•
Įjunkite stovėjimo stabdį ir nustatykite
pavarų perjungiklį į stovėjimo padėtį
(P).
•
Užblokuokite ant žemės stovinčius
ratus medžio kaladėmis arba dideliais
akmenimis.
•
Patikrinkite, ar nepažeistas keltuvas, ar
tinkamai sutepti sriegiai, ir ar nėra prilipę purvo.
2. Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų
varžtus.
•
Įsitikinkite, kad domkratas remiasi į
tvirtą, lygų ir neslidų pagrindą bei yra
nepakreiptas.
3. Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų suktis.
•
Domkratą reikia tinkamai prijungti prie
jam skirtos gembės.
•
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp
domkrato ir automobilio kėlimo taško
negalima kišti jokių daiktų.
•
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi išlipti iš automobilio.
•
Jei intensyvaus eismo vietoje reikia
pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti saugioje vietoje.
•
Ratams keisti naudokite automobiliui
skirtą domkratą. Bet kokiems kitiems
darbams atlikti atremkite automobilį į
atramas.
Automobilį reikia pakelti pakankamai aukštai,
kad atsukamas ratas galėtų laisvai suktis.
1.
4. Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka.
Svarbu, kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Įveržkite iki 140 Nm
(103 pėdų coliui). Patikrinkite sąsūkos
momentą specialiu veržliarakčiu.
Nuvalykite ratlankio ir stebulės paviršius.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
5. Sumontuokite plastikinius dangtelius atgal
ant ratų varžtų.
6. Patikrinkite slėgį padangoje ir įrašykite
naująjį slėgį padangų slėgio stebėjimo sistemoje*.
ĮSPĖJIMAS
Praėjus kelioms dienoms po pakeitimo, gali
reikėti papildomai priveržti ratų varžtus.
Temperatūros skirtumai ir vibracijos gali
reikšti, kad jie priveržti netolygiai ar nepakankamai tvirtai.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Ratų keitimas (p. 541)
Automobilio kėlimas (p. 581)
Domkratas* (p. 542)
Įrankinė (p. 542)
Atsarginis ratas*
Įprasto dydžio pradurtą ratą galima laikinai
pakeisti Temporary Spare tipo atsarginiu ratu.
Atsarginis ratas skirtas naudoti tik laikinai. Jį
reikia kaip įmanoma greičiau pakeisti įprastu
ratu.
Naudojant atsarginį ratą, gali pakisti automobilio valdymo savybės ir sumažėti prošvaisa iki
žemės. Kai naudojamas „Temporary Spare“,
neplaukite automobilio autoplovykloje.
Rekomenduojamą slėgį padangoje reikia palaikyti neatsižvelgiant į laikinojo atsarginio rato
vietą ant automobilio.
ĮSPĖJIMAS
•
Niekada nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu, jei ant
automobilio sumontuotas atsarginis
ratas.
•
Niekada negalima važiuoti automobiliu,
jei ant jo sumontuotas daugiau negu
vienas Temporary Spare ratas.
•
Važiuojant su sumontuotu atsarginiu
ratu, gali pakisti automobilio vairavimo
savybės. Atsarginį ratą reikia kaip
įmanoma greičiau pakeisti įprastu.
•
Atsarginis ratas mažesnis už įprastą, o
tai turi įtakos automobilio prošvaisai iki
žemės. Saugokitės aukštų bordiūrų ir
nesinaudokite autoplovyklų paslaugomis.
•
Laikykitės gamintojo rekomenduojamo
atsarginio rato slėgio reikalavimų.
•
Automobiliuose su visų ratų pavara
galima atjungti galinių ratų pavarą.
•
Jei ant priekinės ašies sumontuotas
atsarginis ratas, negalima naudoti ratų
grandinių.
•
Atsarginis ratas yra neremontuojamas.
Jei atsarginis ratas apgadinamas, iš „Volvo“
įgaliotojo atstovo galima įsigyti naują.
Rato nuėmimas (p. 543)
Naujo padangų slėgio įrašymas į stebėsenos sistemą* (p. 538)
Slėgio padangose patikra (p. 534)
}}
* Parinktis / priedas. 547
RATAI IR PADANGOS
||
SVARBU
Automobilio vairuoti negalima, jei sumontuotos skirtingo dydžio padangos arba
kitas atsarginis ratas nei pateiktas su automobiliu. Naudojant skirtingo dydžio ratus,
galima rimtai sugadinti automobilio transmisiją.
Atsarginio rato tvarkymas
Rato su pradurta padanga laikymas
Vykdykite šias atsarginio rato tvarkymo
instrukcijas.
1.
SVARBU
Nebandykite atsukti tvirtinimo sraigto apatinės dalies, jeigu ji įtvirtinta kėbule. Yra
rizika, kad gali sulūžti.
Jeigu tvirtinimo sraigto apatinis priedėlis
atsiskiria nuo kėbulo po atsarginiu ratu, vėl
įdėkite jį į kiaurymę ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad prisijungtų.
Susijusi informacija
•
•
Ratų keitimas (p. 541)
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 536)
Atsarginis ratas yra po bagažinės grindimis
esančioje atsarginio rato įduboje, išorine puse
žemyn. Putplasčio bloke pateikiami visi ratui
pakeisti reikalingi įrankiai.
1.
Atlenkite bagažinės grindis.
2. Iškelkite putplasčio bloką su visais įrankiais.
3. Atsukti tvirtinimo varžtą.
4. Iškelkite atsarginį ratą.
548
Prisukite atgal tvirtinimo sraigtą, kuris
laikė savo vietoje atsarginį ratą.
2. Grąžinkite įrankius į jiems skirtas vietas
putplasčio bloke.
3. Tada nulenkite žemyn bagažinės grindis ir
ratą su pradurta padanga įdėkite į bagažinę.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Atsarginis ratas* (p. 547)
Bagažinės grindų atlenkimas (p. 568)
Įrankinė (p. 542)
Rato nuėmimas (p. 543)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Žieminės padangos
Protektoriaus rašto gylis
Sniego grandinės
Žieminės padangos yra pritaikytos žiemos
kelio sąlygoms.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys
priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su
žieminėmis padangomis, ant visų keturių ratų
turi būti sumontuotos tinkamo tipo padangos.
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai,
padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis
sąlygomis nei vasarą. Todėl „Volvo“ pataria
nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių protektoriaus gylis mažesnis nei 4 mm (0,15 col.).
Naudojant ratų grandines ir (arba) žiemines
padangas, galima žiemą pagerinti sukibimą.
„Volvo“ rekomenduoja nenaudoti sniego grandinių ant didesnių negu 18 colių ratų.
PASTABA
Jei reikia patarimų dėl to, kurio tipo ratlankis ir padanga labiausiai tinka, susisiekite
su „Volvo“ atstovu.
Keitimo į žiemines padangas patarimai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos
turi būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio pusėje buvo sumontuotos, pvz., K (kairėje) arba D (dešinėje).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas (p. 541)
Važiavimas žiemą (p. 435)
Padangų protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 534)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
(p. 651)
ĮSPĖJIMAS
Naudokite originalias „Volvo“ ratų grandines arba analogiškos kokybės grandines,
suprojektuotas konkretaus modelio automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui. Leidžiama naudoti tik vienpuses ratų grandines.
Jei nesate tikri dėl tinkamų ratų grandinių,
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai
parinkus ratų grandines, galima rimtai
apgadinti savo automobilį ir gali įvykti avarija.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas,
jomis pirmuosius 500 - 1 000 km
(300-600 myl.) reikėtų važiuoti švelniai, kad
dygliai tinkamai įsispaustų į padangas. Tokiu
būdu užtikrinsite, kad padangos, ir ypač jų
dygliai, ilgiau tarnautų.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos dėl dygliuotųjų padangų.
}}
549
RATAI IR PADANGOS
||
SVARBU
Automobilio ratų grandines galima naudoti
su tokiais apribojimais:
•
•
Ratų grandines galima montuoti tik ant
priekinių ratų (taikoma ir visų ratų
pavarą turintiems automobiliams).
•
Atskirais atvejais ratų grandinių naudoti
NEGALIMA, pvz., jei sumontuota
priedų, antrinės rinkos arba specialių
padangų ir ratlankių, kurių matmenys
skiriasi nuo originalų. Tarp grandinių ir
stabdžių, pakabos bei kėbulo komponentų būtina palaikyti pakankamą
atstumą.
•
Prieš naudodami patikrinkite vietinius
reglamentus dėl ratų grandinių montavimo.
•
Niekada neviršykite grandinių gamintojo nurodyto maksimalaus greičio.
Jokiais būdais negalima viršyti
50 km/h (30 myl./val.) greičio.
•
7
550
Būtinai kruopščiai laikykitės gamintojo
montavimo instrukcijų. Sumontuokite
grandines kiek įmanoma labiau įtemptas ir reguliariais intervalais jas pakartotinai įtempkite.
Važiuodami su ratų grandinėmis, venkite kalnelių, duobių ir staigių posūkių.
•
Nevažiuokite ant plikos žemės, nes
taip greičiau dėvisi ir ratų grandinės, ir
padangos.
•
Važiuojant su ratų grandinėmis, gali
suprastėti automobilio važiavimo savybės. Venkite greitų ir staigių posūkių,
taip pat nestabdykite blokuodami
ratus.
•
Kai kurių tipų tvirtai įtemptos grandinės kenkia stabdžių komponentams,
todėl jų NEGALIMA naudoti.
Papildomos informacijos apie ratų grandines
gausite iš „Volvo“ įgaliotojo atstovo.
Susijusi informacija
•
Važiavimas žiemą (p. 435)
Avarinio pradurtos padangos
remonto rinkinys
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys7 naudojamas pradurtai padangai užsandarinti, taip pat – oro slėgiui padangoje patikrinti ir sureguliuoti.
Jei automobilyje yra atsarginis ratas*, vadinasi, nebus pradurtos padangos remonto rinkinio.
Pradurtos padangos remonto rinkinyje yra
kompresorius ir balionėlis su sandarinimo
skysčiu. Sandarinimo procedūra leidžia laikinai
suremontuoti padangą.
PASTABA
Sandarinimo skystis efektyviai užsandarina
padangas, kai būna pradurta protektoriaus
sritis, tačiau ribotai sandarina skyles
padangų šoninėse sienelėse. Nenaudokite
avarinio pradurtos padangos remonto rinkinio, jei padangoje yra prapjova, įtrūkimas ar
panašaus pobūdžio pažeidimas.
PASTABA
Kompresorius skirtas laikinai suremontuoti
pradurtą padangą. Jis yra aprobuotas
„Volvo“.
Temporary Mobility Kit (TMK)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Vieta
Pradurtos padangos remonto rinkinys yra putplasčio bloke po bagažinės grindimis.
Kaip naudotis pradurtos padangos
remonto rinkiniu
Avarinį pradurtos padangos remonto komplektą (TMK8) galima naudoti padangai
užsandarinti.
Apžvalga
Sandarinimo skysčio balionėlis
Balionėlio anga
Balionėlio jungtis
Oro žarna
Prijungimo vožtuvas
Prijungimas
Hermetiko galiojimo terminas
Jei sueina sandarinimo skysčio balionėlio
galiojimo terminas (žr. lipduką ant balionėlio),
balionėlį reikia pakeisti. Panaudotą balionėlį
atiduokite sutvarkyti kaip aplinkai pavojingas
atliekas.
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Susijusi informacija
Maitinimo kabelis
Jungiklis
•
Kaip naudotis pradurtos padangos
remonto rinkiniu (p. 551)
Balionėlio laikiklis
•
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinio kompresoriumi
(p. 555)
Slėgį mažinimo ventilis
Padangos (p. 530)
Lipdukas-įspėjimas rato gaubtui
•
8 Temporary
Mobility Kit
Slėgio matuoklis
}}
551
RATAI IR PADANGOS
||
ĮSPĖJIMAS
Naudodami padangų sandarinimo sistemą,
atminkite:
•
•
Sandarinimo skysčio balionėlyje yra 1)
natūralaus guminio latekso ir 2) etandiolio. Šios medžiagos nurijus yra žalingos.
•
Įkvėpimas: Išveskite nukentėjusįjį į
gryną orą. Jei dirginimas nesiliauja,
kreipkitės į gydytoją.
•
Nurijimas: NESKATINKITE vėmimo,
nebent tai daryti nurodė medikai.
Kreipkitės į gydytoją.
•
Utilizavimas: Utilizuokite šias medžiagas ir tarą, nugabendami į pavojingų
arba specialiųjų atliekų surinkimo
punktą.
Šio balionėlio turinys gali sukelti alerginių odos reakcijų ar kitaip būti potencialiai žalingas kvėpavimo takams,
odai, centrinei nervų sistemai ir akims.
ĮSPĖJIMAS
Atsargumo priemonės:
•
•
•
Saugokite atokiai nuo vaikų.
•
Padirbę gerai nusiplaukite rankas.
Kenksminga prarijus.
Venkite ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio
su oda. Jei sandarinimo skysčio pateko
ant jūsų drabužių, nusivilkite juos.
Pirmoji pagalba:
552
•
Oda: Nuplaukite paveiktas odos vietas
vandeniu su muilu. Jei atsiranda simptomų, kreipkitės į gydytoją.
•
Akys: Gausiai plaukite vandeniu bent
15 minučių, retkarčiais pakeldami viršutinius ir apatinius akių vokus. Jei atsiranda simptomų, kreipkitės į gydytoją.
1.
•
Naudodami pradurtos padangos
remonto rinkinį, nenuimkite balionėlio.
•
Naudodami pradurtos padangos
remonto rinkinį, nenuimkite oro žarnos.
Jei padangą sandarinate intensyvaus
eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį
ženklą ir įjunkite avarinį signalą.
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus daiktas, palikite jį padangoje. Taip bus lengviau
užsandarinti angą.
2. Nuklijuokite maksimalaus leistino greičio
lipduką, priklijuotą prie vienos kompresoriaus pusės. Priklijuokite jį matomoje vietoje ant priekinio stiklo, kad nepamirštumėte laikytis greičio apribojimo. Sutaisius
padangą naudojant avarinį padangos
remonto komplektą, nerekomenduojama
važiuoti didesniu kaip 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu.
Be to, nuklijuokite įspėjamąjį lipduką ir
gerai priklijuokite jį prie rato šono, kad
nenukristų.
3. Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 (išjungimo)
padėtyje, ir suraskite maitinimo kabelį bei
oro žarną.
4. Sumontuokite sandarinimo skysčio balionėlį ant kompresoriaus, kad raudonos
kompresoriaus ir balionėlio rodyklės
sutaptų. Tada pasukite pagal laikrodžio
rodyklę, kad spragtelėtų.
Balionėlyje yra atgalinis vožtuvas, kuris
neleidžia skysčiui ištekėti, nebent balionėlis sumontuotas ant kompresoriaus.
5. Prijunkite oro žarną prie balionėlio angos ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad
spragtelėtų.
6. Atsukite padangos ventilio dangtelį nuo
dulkių ir ant padangos ventilio iki galo
užsukite oro žarnos jungtį.
RATAI IR PADANGOS
7. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V maitinimo lizdo ir paleiskite automobilį.
PASTABA
Kai veikia kompresorius, neturi būti naudojami jokie kiti 12 V maitinimo lizdai.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas
gali kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite
veikiančio variklio uždarose arba prastai
vėdinamose patalpose.
8. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I (įjungimo) padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar
nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant
išjungti. Važiuoti toliau negalima. Iškvieskite pagalbą kelyje, kad ji nuvežtų į
padangų centrą. „Volvo“ rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį padangų centrą.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 barų (88 psi), bet po maždaug
30 sekundžių jis nukrenta.
9. Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Kompresoriaus negalima leisti ilgiau nei
10 minučių, kad neperkaistų.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu galėtumėt patikrinti slėgį padangoje.
Mažiausias slėgis: 1,8 baro (22 psi),
didžiausias: 2,5 baro (36 psi). Jei slėgis
padangoje per didelis, išleiskite orą naudodami padangos ventilį.
Norėdami pasiekti slėgio redukcinį vožtuvą, pirmiausia turite nuimti sandarinimo
skysčio balionėlį. Nuimkite balionėlį tokiu
eiliškumu:
1. Nuimkite oro žarną nuo padangos vožtuvo.
2. Nuimkite oro žarną nuo balionėlio.
3. Nuimkite balionėlį nuo kompresoriaus.
4. Sumontuokite oro žarną atgal tiesiai ant
kompresoriaus.
5. Sumontuokite oro žarną atgal ant
padangos vožtuvo.
6. Išleiskite orą pro oro redukcinį vožtuvą.
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis nesiekia 1,8 baro (22 psi), vadinasi, skylė padangoje – per didelė. Važiuoti
toliau negalima. Iškvieskite pagalbą kelyje,
kad ji nuvežtų į padangų centrą. „Volvo“
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį padangų
centrą.
}}
553
RATAI IR PADANGOS
||
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo kabelį.
12. Atsukite oro žarną nuo padangos vožtuvo
ir sumontuokite dangtelį nuo dulkių atgal
ant padangos.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
13. Nuvalykite oro žarną ir pasidėkite ją į vietą.
Būkite atsargūs, kad neišlietumėte sandarinimo skysčio.
14. Kuo greičiau pavažiuokite bent 3 km
(2 myl.) maksimaliu 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu, kad hermetikas
užsandarintų padangą, ir po to patikrinkite.
16. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio
matuokliu.
•
Jei jis nesiekia 1,3 baro (19 psi), vadinasi, padanga užsandarinta nepakankamai. Tęsti kelionės negalima. Paskambinkite pagalbos kelyje tarnybai, kad jus
išvežtų.
•
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei
1,3 baro (19 psi), padangą reikia pripūsti
iki padangų slėgio etiketėje, esančioje
ant vairuotojo pusės durelių statramsčio, nurodyto slėgio (1 baras = 100 kPa
= 14,5 psi). Jei slėgis padangoje per
didelis, išleiskite orą naudodami padangos ventilį.
ĮSPĖJIMAS
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos vietos ištrykš dalis klijų. Įsitikinkite, kad
šalia nuvažiuojančio automobilio niekas
nestovi, nes kitaip ant to žmogaus gali
užtikšti hermetiko. Atstumas turi siekti
bent 2 metrus (7 pėdas).
15. Kontrolinė patikra
Prijunkite oro žarną prie padangos vožtuvo
ir prisukite vožtuvo jungtį prie padangos
vožtuvo sriegio apačios. Kompresorius turi
būti išjungtas.
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums
pakeistų arba pataisytų sugadintą padangą.
Padangų remonto įmonės darbuotojams pasakykite, kad padangoje yra sandarinimo skysčio.
Po naudojimo būtina pakeisti sandarinimo
skysčio balionėlį ir žarną. „Volvo“ rekomenduoja, kad šiuos pakeitimus atliktų įgaliotasis
„Volvo“ autoservisas.
554
RATAI IR PADANGOS
ĮSPĖJIMAS
Maksimali rida su padangomis, suremontuotomis naudojant hermetiką – 200 km
(120 myl.).
PASTABA
Kompresorius yra elektrinis įrenginys. Laikykitės vietos atliekų tvarkymo reglamentų.
Susijusi informacija
•
•
Bagažinės grindų atlenkimas (p. 568)
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 536)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 550)
•
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinio kompresoriumi
(p. 555)
Padangų pripūtimas pradurtos
padangos avarinio remonto
rinkinio kompresoriumi
4. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V maitinimo lizdo ir užveskite automobilio variklį.
Automobilio originalią padangą galima pripūsti naudojant kompresorių, kurį rasite avariniame pradurtos padangos remonto rinkinyje.
1. Kompresorius turi būti išjungtas. Užtikrinkite, kad jungiklis būtų 0 (išjungimo) padėtyje, tada išimkite maitinimo kabelį bei oro
žarną.
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas
gali kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite
veikiančio variklio uždarose arba prastai
vėdinamose patalpose.
2. Prijunkite oro žarną tiesiai prie kompresoriaus balionėlio laikiklio ir pasukite pagal
laikrodžio rodyklę, kad spragtelėtų.
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
Perkelkite įspėjamąjį lipduką į kompresoriaus šoną. Jo nereikia klijuoti prie rato
gaubto, jei nenaudojamas sandarinimo
skystis.
3. Atsukite padangos ventilio dangtelį nuo
dulkių ir ant padangos ventilio iki galo
užsukite oro žarnos jungtį.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
5. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I (įjungimo) padėtį.
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
6. Pripūskite padangą iki reikiamo slėgio,
kaip nurodyta slėgio padangose lipduke,
priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio. Jei slėgis padangoje per
didelis, išleiskite orą naudodami padangos
ventilį.
7. Išjunkite kompresorių. Atjunkite oro žarną
ir maitinimo kabelį.
}}
555
RATAI IR PADANGOS
||
8. Sumontuokite dangtelį nuo dulkių atgal
ant padangos.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Kompresorius yra elektrinis įrenginys. Laikykitės vietos atliekų tvarkymo reglamentų.
Susijusi informacija
556
•
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 536)
•
Kaip naudotis pradurtos padangos
remonto rinkiniu (p. 551)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 550)
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR
AUTOMOBILIO SALONAS
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Automobilio salono vidus
Galinė sėdynė
Salono vidaus ir daiktų dėklų apžvalga.
Priekinė sėdynė
Kojų sritis, maitinimo lizdas ir USB prievadas virš
telefono belaidžio įkroviklio*, puodelių laikiklis ir
daiktų dėklas po porankiu, tuneliniame valdymo
pulte.
Daiktų dėklas durelių skyde, kortelių laikiklis vairo kairėje pusėje, daiktų dėklas po vairuotojo sėdyne1, skydelis nuo saulės ir daiktadėžė su ištraukiamuoju kabliuku.
Daiktų dėklas durelių skyde, puodelių laikiklis* viduriniosios sėdynės atloše, kišenė* priekinės sėdynės
atloše ir USB prievadai* tuneliniame valdymo pulte.
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
SVARBU
Atminkite, kad itin blizgius paviršius galima
lengvai subraižyti, pvz., metaliniais daiktais.
Ant jautrių paviršių nepalikite raktų, telefonų ir kitų daiktų.
1
558
Čia galima laikyti iki 1 kg (2,2 sv.) daiktų.
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
Peleninės ištuštinimas* (p. 561)
Kaip naudotis cigarečių uždegikliu*
(p. 560)
Tunelinis valdymo pultas
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių sėdynių.
Elektros maitinimo lizdai (p. 561)
Kaip naudotis daiktadėže (p. 563)
Saulės skydeliai (p. 564)
Tunelinis valdymo pultas (p. 559)
SVARBU
Belaidis telefono įkroviklis* (p. 507)
Atminkite, kad itin blizgius paviršius galima
lengvai subraižyti, pvz., metaliniais daiktais.
Ant jautrių paviršių nepalikite raktų, telefonų ir kitų daiktų.
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 489)
Daiktų dėklas su puodelių laikikliu.
Šiukšliadėžė*2, kurią galima nuimti ir ištuštinti.
Daiktų dėklas po porankiu.
Klimato valdymo elementai, skirti galinių
sėdynių klimato funkcijoms* arba daiktų
dėklui. Po juo papildomai įrengtas USB
prievadas*.
2 Tik
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
automobiliuose su automatine pavarų dėže.
PASTABA
Vienas iš signalizacijos jutiklių* įrengtas po
tunelinio pulto puodelio laikikliu. Stenkitės
nepalikti monetų, raktų ir kitų metalinių
daiktų puodelio laikiklyje, nes dėl jų gali
suveikti signalizacija.
PASTABA
USB lizdus galima naudoti, pavyzdžiui,
įkrauti mobilųjį telefoną arba planšetinį
kompiuterį. Tik priekinę USB jungtį galima
naudoti medijai leisti per automobilio garso
sistemą.
}}
* Parinktis / priedas. 559
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Peleninės ištuštinimas* (p. 561)
Kaip naudotis cigarečių uždegikliu*
(p. 560)
Kaip naudotis cigarečių uždegikliu*
Susijusi informacija
Priekinėje tunelinio valdymo pulto dalyje,
kartu su 12 V maitinimo lizdu, gali būti pateikiamas cigarečių uždegiklis.
•
•
Automobilio salono vidus (p. 558)
Peleninės ištuštinimas* (p. 561)
Automobilio salono vidus (p. 558)
Elektros maitinimo lizdai (p. 561)
Klimato valdymo elementai (p. 199)
Cigarečių uždegiklis tuneliniame valdymo pulte, priekinėje sėdynėje.
1.
Paspauskite uždegiklio mygtuką.
> Kai uždegiklis įkaista, mygtukas iššoka.
2. Ištraukite uždegiklį iš lizdo ir karštuoju jo
galu prisidekite cigaretę.
3. Grąžinkite cigarečių uždegiklį atgal į lizdą.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai aktyvintas degiklis, kad
įkaitusi dalis nepažeistų salono ir nesužeistų keleivių.
560
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Peleninės ištuštinimas*
Elektros maitinimo lizdai
Jei automobilyje sumontuotas cigarečių
uždegiklis, taip pat būna įrengta ir išimamoji
peleninė (tuneliniame valdymo pulte).
Vienas 12 V maitinimo lizdas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, o kitą 12 V maitinimo
lizdą* rasite bagažinėje.
Kilus maitinimo lizdo problemai, susisiekite
su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į
„Volvo“ įgaliotąjį autoservisą.
12 V elektros lizdas
12 V maitinimo lizdas bagažinėje*.
Susijusi informacija
1.
•
•
Atjunkite peleninę, traukdami ją tiesiai
aukštyn, ir ištuštinkite turinį.
Automobilio salono vidus (p. 558)
Maitinimo lizdų naudojimas (p. 562)
2. Sumontuokite peleninę atgal į tunelinį valdymo pultą.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs su įkaitusiais daiktais ir
pelenais, kad nesugadintumėte salono ir
nesužalotumėte keleivių. Cigaretes gesinkite tik į tam skirtus paviršius.
12 V elektros lizdas tuneliniame valdymo pulte, priekinėse sėdynėse.
12 V maitinimo lizdus galima naudoti įvairiems
šiai sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
muzikos grotuvams, šaldytuvams ir mobiliesiems telefonams.
Susijusi informacija
•
•
Automobilio salono vidus (p. 558)
Kaip naudotis cigarečių uždegikliu*
(p. 560)
* Parinktis / priedas. 561
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Maitinimo lizdų naudojimas
ĮSPĖJIMAS
12 V maitinimo lizdus galima naudoti įvairiems šiai sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., muzikos grotuvams, šaldytuvams ir
mobiliesiems telefonams.
Kad maitinimo lizdai tiektų srovę, turi būti
nustatyta žemiausia automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis I. Lizdai būna aktyvūs tol, kol starterio akumuliatorius per daug
neišsenka.
Jei variklis išjungiamas ir automobilis užrakinamas, lizdai deaktyvinami. Jei variklis išjungiamas, bet automobilis neužrakinamas arba
užrakinamas, kai visiško užrakinimo sistema
laikinai deaktyvinta, lizdai būna aktyvūs dar
septynias minutes.
PASTABA
562
•
Nenaudokite automobilio priedų su
didelėmis ar sunkiomis jungtimis. Jos
gali pažeisti maitinimo lizdą ar važiuojant atsilaisvinti.
•
Nenaudokite automobilio priedų, kurie
gali trikdyti automobilio radijo imtuvą
arba, pavyzdžiui, elektros sistemą.
•
Padėkite automobilio priedą į tokią
padėtį, kad nekiltų vairuotojo ar keleivių
susižalojimo pavojus, esant staigiam
stabdymui ar susidūrimui.
•
Atkreipkite dėmesį į prijungus automobilio priedus, nes jie gali įkaisti ir apdeginti keleivius arba saloną.
12 V maitinimo lizdų naudojimas
Prisiminkite, kad naudojant elektros maitinimo lizdą, kai variklis išjungtas, kyla starterio akumuliatoriaus išsikrovimo pavojus.
Dėl to gali būti ribojamas funkcionalumas.
1.
Ištraukite izoliuojantį kamštį (tuneliniame
valdymo pulte) arba nuleiskite dangtelį
(bagažinėje) ant lizdo ir prijunkite priedo
jungtį.
Prie elektros lizdų prijungtus priedus
galima suaktyvinti net jei automobilio elektros sistema atjungta arba jei veikia paruošimo funkcija. Dėl šios priežasties atjunkite
nenaudojamas jungtis, kad išvengtumėte
starterio akumuliatoriaus išsekimo.
2. Atjunkite priedą ir uždenkite izoliuojančiu
kamščiu (tuneliniame valdymo pulte) arba
užlenkite dangtelį (bagažinėje), jei lizdu
nesinaudojate arba paliekate jį be priežiūros.
SVARBU
Didžiausia maitinimo lizdo galia – 120 W
(10 A) vienam lizdui.
Susijusi informacija
•
•
Elektros maitinimo lizdai (p. 561)
Automobilio salono vidus (p. 558)
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Kaip naudotis daiktadėže
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje. Daiktadėžėje galima laikyti, pvz., spausdintą automobilio savininko vadovą ir žemėlapius. Ten taip
pat yra vieta rašikliui ir kortelių laikiklis.
Vieta rakteliui laikyti. Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dizainas gali būti kitoks.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dizainas gali būti
kitoks.
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.
Daiktadėžė su ištraukiamuoju kabliuku.
Pasukite raktelį 90 laipsnių kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Atidarytos daiktadėžės kabliuką galima
ištraukti ir panaudoti uždarius daiktadėžę.
Daiktadėžės užrakinimas ir
atrakinimas*
Daiktadėžę galima užrakinti, pvz., kai automobilis atiduodamas į autoservisą, paliekamas
viešbutyje ar pan. Daiktadėžę galima užrakinti / atrakinti tik pridėtuoju rakteliu.
Ištraukite raktelį.
–
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus
atvirkštine tvarka.
Daiktadėžės vėsinimo funkcija*
Daiktadėžę galima naudoti atvėsinti, pvz., gėrimus ar maistą. Vėsinimo funkcija veikia, kai
aktyvi klimato kontrolės sistema (t. y. kai
nustatyta automobilio uždegimo padėtis II
arba kai veikia variklis).
}}
* Parinktis / priedas. 563
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
||
Saulės skydeliai
Bagažinė
Lubose priešais vairuotojo ir priekinę keleivio
sėdynę įrengti saulės skydeliai, kuriuos prireikus galima nulenkti žemyn ir atlenkti kampu į
šoną.
Automobilyje galima nustatytą lanksčią bagažinės sritį ir pervežti bei pritvirtinti didelius
daiktus.
Nulenkus galinės sėdynės atlošus, galima
gerokai padidinti bagažinės tūrį. Norint įtvirtinti krovinius, galima naudotis krovinių fiksavimo kilpomis ir krepšių laikikliais. Bagažinės
lentyną galima lengvai nuimti ir padėti po
bagažinės grindimis, kad atsirastų daugiau vietos stambiems kroviniams.
Po bagažinės grindimis rasite automobilio vilkimo kilpą ir pradurtos padangos remonto rinkinį arba atsarginį ratą*.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dizainas gali būti
kitoks.
Vėsinimo aktyvinimas.
Susijusi informacija
Vėsinimo deaktyvinimas.
–
Aktyvinkite arba deaktyvinkite vėsinimo
funkciją, pastumdami valdymo elementą į
galinę padėtį, link salono / daiktadėžės.
Susijusi informacija
•
•
Automobilio salono vidus (p. 558)
Asmeninis užraktas (p. 260)
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dizainas gali būti
kitoks.
Veidrodėlio apšvietimas* įsijungia automatiškai, pakėlus veidrodėlio apsauginį dangtelį.
Veidrodėlio rėme įrengtas laikiklis, pvz., kortelėms ar kvitams.
•
•
•
•
Pakrovimo rekomendacijos (p. 565)
Krepšių kabliukai (p. 566)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 567)
Bagažinės lentynos nuėmimas ir laikymas
(p. 572)
Susijusi informacija
•
564
Automobilio salono vidus (p. 558)
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Pakrovimo rekomendacijos
Yra daug dalykų, į kuriuos svarbu atsižvelgti
pakraunant automobilį.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir visų priedų
svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
Bagažinės skyriaus krova
Naudinga atsiminti kraunant:
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
•
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo
žemiau. Venkite dėti sunkius krovinius ant
nuleistų sėdynės atlošų.
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors
minkštu, kad nebūtų apgadinti salono
apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių
kilpų.
ĮSPĖJIMAS
Nepritvirtinto 20 kg (44 svarų) sveriančio
objekto smūgio jėga susidūrimo priekis į
priekį metu, esant 50 km/h (30 myl./val.)
greičiui, gali prilygti 1000 kg (2200 sv.)
sveriančio objekto smūgiui.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu automobilis pakrautas virš durelių
langų apatinio krašto, palikite 10 cm
(4 collių) tarpą tarp krovinio ir šoninių
langų. Kitaip, numatoma pripučiamos
užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant krovinys gali pasislinkti ir sužeisti
keleivius.
nių sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti
suveikti priekinių sėdynių WHIPS sistemai.
Prireikus vežti ilgus ir siaurus daiktus, galima
nulenkti galinėje sėdynėje specialiai jiems
įrengtą liuką*.
Susijusi informacija
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 567)
Kaip nulenkti galinės sėdynės atlošus
(p. 181)
•
Galinės sėdynės liukas ilgiems daiktams
vežti* (p. 567)
•
Stogo krovinys ir stogo bagažinės laikiklių
apkrova (p. 566)
•
•
Lygio kontrolė* ir amortizavimas (p. 429)
Masės (p. 637)
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo
nors minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus, išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo
stabdį. Antraip kroviniu galite atsitiktinai
stuktelėti pavarų perjungimo svirtį ir įjungti
pavarą bei automobilis gali nuvažiuoti.
Bagažinės skyriaus erdvės didinimas
Siekiant padidinti bagažinės tūrį ir supaprastinti krovą, galima nulenkti galinės sėdynės
atlošą. Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš gali-
* Parinktis / priedas. 565
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Stogo krovinys ir stogo bagažinės
laikiklių apkrova
Norint dėti krovinius ant stogo, rekomenduojama naudoti „Volvo“ sukurtus krovinių laikiklius.
Taip siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir maksimalios įmanomos saugos kelionės metu. „Volvo“ krovinių laikiklių galima
įsigyti iš „Volvo“ įgaliotųjų atstovų.
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas kartu su laikikliais.
566
ĮSPĖJIMAS
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo
savybes keičia kroviniai ant stogo.
Laikykitės automobilio specifikacijų dėl
svorio ir maksimalios leistinos apkrovos.
Krepšių kabliukai
Ant krepšių kabliukų užkabinti krepšiai nejudės, neapsivers ir iš jų ant bagažinės grindų
nepasipils daiktai.
Šonuose
Susijusi informacija
•
•
Pakrovimo rekomendacijos (p. 565)
Masės (p. 637)
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus
dėkite apačioje.
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir
krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį
tvirtai apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Jei krovinys priekyje ilgesnis už automobilį, pvz., kanoja ar baidarė, prie jo priekinio lizdo pritvirtinkite vilkimo ąsą ir prie jos
pritvirtinkite tąsųjį lyną.
Krepšių kabliukai įrengti abiejuose šoniniuose
bagažinės skyduose.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys,
tuo didesnis vėjui besipriešinantis plotas ir
tuo daugiau degalų sunaudoja automobilis.
Kablius krepšiams galima apkrauti iki 5 kg
(11 svarų) svoriu.
•
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių posūkių.
SVARBU
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Po grindų dangčiu*
Krovinių laikiklių kilpos
Daiktams bagažinėje užfiksuoti naudokite diržus, kuriuos tvirtinkite prie kroviniams laikyti
skirtų kilpų.
1.
Galinės sėdynės atloše esantį liuką galima
atidaryti, kad galėtumėte vežti siaurus ilgus
daiktus, pvz., slides.
Pakelkite rankeną, esančią bagažinės
grindų centre, ir atlenkite grindis.
2. Pastumkite bagažinės grindis pirmyn, į
stačią padėtį, ir sumontuokite kiekvienoje
pusėje esančiame reguliavimo griovelyje.
> Dabar galima užkabinti krepšių rankenas ant kabliukų tinkamame aukštyje.
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai
gali sužaloti asmenis staigaus stabdymo
metu.
Daiktadėžėje
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius daiktus saugos diržu arba krovinių tvirtinimo
juostomis.
Daiktadėžėje taip pat yra ištraukiamasis kabliukas, kurį galima naudoti krepšiui pakabinti.
Susijusi informacija
•
•
•
Galinės sėdynės liukas ilgiems
daiktams vežti*
Pakrovimo rekomendacijos (p. 565)
Kaip naudotis daiktadėže (p. 563)
Susijusi informacija
•
•
Pakrovimo rekomendacijos (p. 565)
1.
Bagažinėje paimkite už liuko rankenos ir
nulenkite jį žemyn.
2. Nulenkite galinės sėdynės porankį pirmyn.
3. Pakelkite vidurinės sėdynės galvos atramą
aukštyn, kad plieniniai vamzdeliai neblokuotų liuko atidarymo.
Jeigu naudojama asmeninio užrakto funkcija,
būtina uždaryti ilgiems kroviniams vežti skirtą
liuką.
Masės (p. 637)
Apsauginio tinklo sumontavimas ir nuėmimas* (p. 570)
}}
* Parinktis / priedas. 567
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Pakrovimo rekomendacijos (p. 565)
Asmeninis užraktas (p. 260)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 567)
Bagažinės grindų atlenkimas
Bagažinės grindis galima užfiksuoti pakeltoje
padėtyje atraminiu strypeliu.
1. Paimkite už rankenos ir atlenkite bagažinės grindis.
Jei bagažinės grindys yra
sulankstomos*
2. Atlenkite atraminį strypelį ir užfiksuokite jo
galą lizde, esančiame po bagažinės grindimis.
–
Pakelkite rankeną sulankstomų bagažinės
grindų viduryje ir atlenkite ją į priekį.
Susijusi informacija
•
Bagažinė (p. 564)
> Bagažinės grindys lieka pakeltos.
568
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Atlaisvinkite nulenkiamas
bagažinės grindis*
4.
2.
Nulenkiamas bagažinės grindis galima atlaisvinti norint pagerinti prieigą prie, pvz., SIM
kortelės laikiklio ar apatinės dalies.
1.
Spauskite užrakto spyruoklę, kaip parodyta rodykle, kol ji sustos. Išlaikykite slėgį.
Lenkite bagažinės grindis į priekį.
Tuo pačiu metu pakelkite bagažinės
grindis keliais milimetrais aukščiau
pagrindo.
Toliau laikykite bagažinės grindis ir spauskite užrakto spyruoklę kitoje pusėje, kaip
parodyta rodykle.
> Tinkamai atlikus 2 dalies veiksmus
bagažinės grindys turėtų atsilaisvinti
nuo savo šoninių laikiklių.
3. Išleiskite slėgį iš užrakto spyruoklės, bet
toliau laikykite bagažinės grindis.
}}
* Parinktis / priedas. 569
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
||
Apsauginio tinklo sumontavimas ir
nuėmimas*
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant kroviniai nepatektų į saloną.
Apsauginis tinklelis tvirtinamas keturiuose tvirtinimo taškuose.
ĮSPĖJIMAS
Bagažo skyriuje esančius krovinius reikia
gerai pritvirtinti naudojant tinkamai pritvirtintą saugos tinklelį.
Apsauginio tinklo montavimas
ĮSPĖJIMAS
Būtina užtikrinti, kad viršutiniai saugos tinklelio tvirtinimo taškai tinkamai pritvirtinti,
o nuėmiklio dirželiai yra tinkamai užkabinti.
Negalima naudoti pažeistų saugos tinklelių.
Bagažinės grindis reikia atsargiai įstatyti
į užrakto spyruokles neužfiksuojant
padėtyje.
PASTABA
Montuojant nukreipus pirmyn, saugos tinklelį lengviausia sumontuoti įkišant per
kurias nors iš galinių durelių.
PASTABA
Bagažinės skyriaus grindys irgi užfiksuojamos įtvarais priekyje.
„Volvo“ rekomenduoja palikti bagažinės
grindis jų priekiniuose įtvaruose.
5. Spauskite bagažinės grindis, kad šios
užsifiksuotų laikikliuose.
Susijusi informacija
•
570
Bagažinė (p. 564)
Saugos sumetimais būtina visada pritvirtinti ir
užkabinti apsauginį tinklelį, kaip aprašyta
toliau.
Tinklelis pagamintas iš stipraus nailoninio
audinio ir automobilyje jį galima pritvirtinti
dviejose skirtingose vietose:
•
•
1.
Atlenkite apsauginį tinklą, kad viršutiniai
tvirtinimo kabliai būtų nukreipti į viršų.
Tvirtinimas gale – už galinės sėdynės.
Tvirtinimas priekyje – už priekinių sėdynių.
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
2. Užkabinkite vieną tinklo fiksavimo gaubtą
priekiniame ar galiniame tvirtinimo taške
lubose taip, kad tvirtinimo diržų stabdikliai
būtų atsukti į jus.
4.
Nuimkite visus paltų kabliukus nuo lubų
gembės, pasukdami ketvirtį apsisukimo
pagal laikrodžio rodyklę (kairėje pusėje)
arba prieš laikrodžio rodyklę (dešinėje
pusėje).
Tvirtinimas priekyje.
Tvirtinimas gale.
Tvirtinimas gale:
Taikoma kairiajai pusei.
3. Prikabinkite antrą tinklo tvirtinimo kablį
prie stogo laikiklio priešingoje pusėje.
Stenkitės tinklą fiksuojančius kabliukus
paspausti į priekį kiekviename atskirame
stogo tvirtinimo taške iki galinės padėties.
Įstatę tinklelį į tvirtinimo taškus stogo gale,
užkabinkite apsauginio tinklelio tvirtinimo
diržus už krovinio laikiklių kilpų krovinių
skyriuje.
Tvirtinimas priekyje:
Įstatę tinklelį į tvirtinimo taškus lubų priekinės montažo vietose, užkabinkite tvirtinimo diržus už išorinių kilpų, esančių priekinių sėdynių bėgelių gale. Bus lengviau,
jei atlošus pastatysite stačiai ir sėdynes
truputį pastumsite pirmyn.
Sėdynę ir atlošą grąžindami atgal, stenkitės jų per stipriai nespausti prie tinklelio –
reguliuokite sėdynę ar atlošą tik tol, kol jie
susilies su tinkleliu.
SVARBU
Jeigu sėdynė arba atlošas bus smarkiai
įstumti į saugos tinklelį, šis ir laikikliai
lubose gali būti pažeisti.
}}
571
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
||
5. Įtempkite apsauginį tinklelį tvirtinimo diržais.
Bagažinės lentynos nuėmimas ir
laikymas
Apsauginio tinklo nuėmimas
Norint padidinti bagažo skyrių, galima nuimti
jos lentyną.
Apsauginį tinklą galima lengvai nuimti ir
sulankstyti.
1.
Bagažinės lentynos laikymas po
bagažo skyriaus grindimis
Bagažinės lentynos nuėmimas
Sumažinkite apsauginio tinklelio įtempimą, paspausdami mygtuką fiksavimo
diržo užrakte ir kiekvienoje pusėje šiek tiek
prakišdami mažąjį fiksavimo diržą.
2. Įspauskite laikiklius ir atsekite abu tvirtinimo diržo kabliukus.
3. Atkabinkite viršutinius tvirtinimo taškus ir
atleiskite tinklą nuo lubų montažo taškų.
Nuimtą bagažinės lentyną galima laikyti po
bagažinės grindimis.
4. Užlenkite tinklelį aukštyn ir įdėkite į dėklą.
Jei reikia, sumontuokite paltų kabliuką
atgal.
Susijusi informacija
•
•
572
Pakrovimo rekomendacijos (p. 565)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 567)
Abiejose pusėse atkabinkite lentynos
kėlimo kilpeles.
Priekiniame krašte atkabinkite lentyną ir
nuimkite ją.
Atlenkite bagažinės grindis ir užfiksuokite
pakeltoje padėtyje atraminiu strypeliu.
Pasukite viršutinę bagažo lentynos pusę
žemyn ir nuleiskite ją į ertmę galine dalimi
pirmyn.
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS IR AUTOMOBILIO SALONAS
Jei bagažinės grindys yra sulankstomos*:
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Trikampis avarinis ženklas
1.
Pirmosios pagalbos rinkinyje sudėtos pirmosios pagalbos priemonės.
Pirmosios pagalbos rinkinį laikykite už tampraus diržo, jei automobilyje tokių yra.
Pastatę automobilį eismo vietoje, įspėkite
kitus eismo dalyvius pastatydami trikampį
avarinį ženklą.
Taip pat aktyvinkite avarinius žibintus.
Vietos daiktams laikyti
Trikampis avarinis ženklas laikomas bagažinėje esančiame skyriuje.
Trikampio avarinio ženklo pastatymas
Atlenkite sulankstomąsias grindis