Volvo XC60 2016 Late Automobilio savininko vadovas

Volvo XC60 2016 Late Automobilio savininko vadovas
WEB EDITION
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad
atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu,
siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga,
instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija,
kuri pateikta šiame vadove.
Turinys
01 Įvadas
Čia pateikiama savininkui skirta informacija.............................................................
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje...............................
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete..................................
Automobilio savininko vadovo skaitymas.
Duomenų įrašymas...................................
Aksesuarai ir papildoma įranga.................
Savininko keitimas....................................
Volvo ID.....................................................
Aplinkos filosofija......................................
Automobilio savininko vadovas ir aplinka.
Laminuotas stiklas....................................
02 Sauga
17
Bendroji informacija apie saugos diržus...
Saugos diržas – prisisegimas...................
Saugos diržas – atleidimas.......................
Saugos diržas nėštumo metu...................
Priminimas užsisegti saugos diržą............
Saugos diržo įtempiklis.............................
Sauga – įspėjamasis ženklas....................
Saugos oro pagalvių sistema....................
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje......
Keleivio oro pagalvė..................................
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*.................................
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)............
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė.....................................................
Saugos oro užsklanda (IC)........................
Bendroji informacija apie WHIPS (kaklo
apsaugą)...................................................
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės.............................................................
WHIPS – sėdėjimo padėtis.......................
Apsaugos nuo automobilio apsivertimo
sistema (ROPS).........................................
Kada suveikia sistemos............................
32
33
33
34
34
35
35
36
37
38
Bendroji informacija apie saugos režimą..
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį.................................................
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną.................................................
Bendroji informacija apie vaikų saugą......
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta..
Vaikiška automobilinė kėdutė – dviejų
pakopų paaukštinta pasostė*...................
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
lenkimas į viršų..........................................
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
nuleidimas.................................................
Vaikiška kėdutė – ISOFIX..........................
ISOFIX – dydžio klasės.............................
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai...........................................................
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai................................
01 02 02
2
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
18
21
21
24
25
25
26
27
30
30
39
41
42
42
43
44
44
45
46
47
48
48
49
50
55
56
57
58
59
60
61
63
Turinys
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga.....
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje – apžvalga..
Jungtinis prietaisų skydelis.......................
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
„Eco guide“ ir „Power guide“*..................
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė..........................................
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė..........................................
Lauko temperatūros matuoklis.................
Kelionės ridos skaitiklis.............................
Laikrodis....................................................
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis......................................................
Ženklai ekrane...........................................
„Volvo Sensus“.........................................
Raktelio padėtys.......................................
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos.............................................................
Sėdynės, priekinės....................................
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*...
65
Sėdynės, galinės....................................... 90
Vairas........................................................ 93
Vairo šildymas*.......................................... 94
Žibintų jungikliai........................................ 95
Gabaritiniai žibintai.................................... 97
Važiavimo dieną šviesos........................... 97
Tunelio aptikimas*..................................... 98
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai............... 98
Aktyviosios tolimosios šviesos*................ 99
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*... 102
Galinis rūko žibintas................................ 103
Stabdžių žibintas..................................... 104
Avarinių šviesų signalas.......................... 104
Posūkių žibintai....................................... 105
Salono apšvietimas................................. 105
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė..................................................... 107
Priėjimo apšvietimo trukmė.................... 107
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas...................... 108
Valytuvai ir plautuvai............................... 108
Elektra valdomi langai............................. 111
Šoniniai veidrodėliai................................ 112
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas................ 114
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas....... 115
Kompasas*.............................................. 115
Panoraminis stoglangis* – bendroji informacija...................................................... 117
Panoraminis stoglangis* – valdymas...... 118
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 120
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 121
Pranešimai.............................................. 121
Pranešimai – tvarkymas.......................... 123
MY CAR.................................................. 123
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra... 124
MY CAR – meniu pasirinktys.................. 125
MY CAR - automobilio nuostatos........... 127
MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema. 129
MY CAR - sistemos parinktys................. 130
MY CAR – Balso nuostatos.................... 131
MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos........................................................... 132
MY CAR - interneto nuostatos................ 132
MY CAR Informacija................................ 133
Kelionės kompiuteris............................... 133
03 03 03
68
71
71
72
75
76
78
80
81
81
81
82
85
86
87
88
89
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3
Turinys
04 Klimato reguliavimas
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis............................... 135
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis............................. 139
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*......................................................... 142
Bendroji informacija apie klimato kontrolę..........................................................
Esama temperatūra.................................
Jutikliai – klimato kontrolė.......................
Oro kokybė.............................................
Oro kokybė – salono filtras.....................
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)*.............................
Oro kokybė – IAQS*................................
Oro kokybė – medžiaga..........................
Meniu nuostatos – klimato kontrolė........
Oro paskirstymas salone........................
Elektroninė klimato kontrolė – ECC........
Šildomos priekinės sėdynės*..................
Šildoma galinė sėdynė*...........................
Ventiliatorius............................................
Automatinis reguliavimas........................
Temperatūros reguliavimas salone.........
Oro kondicionavimo sistema..................
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas............................................
Oro paskirstymas – recirkuliacija............
Oro paskirstymas – lentelė......................
Variklio ir salono šildytuvas*....................
144
144
145
145
145
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas...................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas........................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis.......................................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai....................................
Papildomas šildytuvas*...........................
Degalus naudojantis papildomas šildytuvas*.........................................................
Papildomas elektrinis šildytuvas*............
159
03 04 04
4
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
146
146
147
147
148
150
151
151
152
152
153
153
154
155
156
158
160
160
162
164
164
165
Turinys
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo
skyriai
Vietos daiktams laikyti............................
Skiriančioji konsolė.................................
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*.............................
Daiktadėžė..............................................
Kilimėliai*.................................................
Kosmetinis veidrodėlis............................
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai...............................................
Krovimas.................................................
Pakrovimas – ilgas krovinys....................
Stogo bagažas........................................
Krovinių laikiklių kilpos............................
Pakrovimas – krepšių laikiklis*................
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*..........
Apsauginis tinklas*..................................
Apsauginis tinklelis* kartu su bagažinės
uždanga..................................................
Apsauginės grotelės...............................
Bagažinės uždanga.................................
167
170
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas...................... 181
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas ........................................................ 181
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams*....................... 182
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius 183
Imobilizatorius......................................... 184
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema*................................. 184
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos... 185
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis................................................... 186
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos................................. 187
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas.............................................. 188
Išimamas metalinis raktas....................... 189
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas................................................... 189
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas...................................................... 190
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas................................... 190
Beraktė valdymo sistema*...................... 192
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas..... 192
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas...........
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai...........
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu ....................................
Beraktė valdymo sistema* - užrakto nuostatos......................................................
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta........................................................
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko.......
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus.....
Visuotinis atidarymas..............................
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė.
Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio
galas........................................................
Elektra valdomas bagažinės dangtis*.....
Visiško užrakinimo sistema*....................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas............................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra*............................
Signalizacija............................................
Signalizacijos lemputė............................
05 06 06
170
171
171
171
172
173
174
174
175
175
175
176
178
178
179
193
193
193
194
194
195
195
196
197
197
198
198
200
202
203
203
204
205
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5
Turinys
07 Pagalba vairuotojui
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas.................................................
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis...........................................
Veikianti signalizacija..............................
Sumažintas signalizacijos saugos lygis..
Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio
valdymo pultelio sistema........................
205
Aktyvioji važiuoklė – Keturių C*...............
Reguliuojama vairo jėga*........................
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis...........................................
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas..................................................
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai...............................
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*.......
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai..........................................................
Pastovaus greičio palaikymo sistema*...
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas.....................................
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu..
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį.................................
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas...........................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC*.......................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas.................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga................................
209
209
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą..........
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas............................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas..................................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas.........................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis...............
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – pastovaus greičio palaikymo
sistemos funkcijų perjungimas................
Radaro jutiklis.........................................
Radaro jutiklis – apribojimai....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai..............
Įspėjimas dėl atstumo*............................
Atstumo perspėjimas* – apribojimai.......
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai........................................................
06 07 07
6
206
206
206
207
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
210
211
212
214
214
216
217
217
218
220
220
221
222
225
225
227
227
228
229
229
231
232
233
235
236
238
239
240
Turinys
City Safety™...........................................
City Safety™ – veikimas.........................
„City Safety“™ – veikimas......................
City Safety™ – apribojimai......................
City Safety™ – lazerinis jutiklis...............
City Safety™ – ženklai ir pranešimai.......
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*..........
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai....................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai....................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai.....................................
Vairuotojo įspėjimo sistema*...................
Driver Alert Control (DAC)*......................
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas.
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai...............................................
241
242
242
243
245
247
248
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)*.....................................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai.................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai..................
Pagalbinė statymo sistema*....................
Statymo pagalbos sistema* – veikimas..
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas.................................................
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu.....................................................
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija.......................................................
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas...................................................
Pagalbinės statymo sistemos kamera*...
Statymo pagalbos kamera – nuostatos..
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
BLIS*.......................................................
BLIS* – veikimas.....................................
CTA* .......................................................
263
BLIS – ženklai ir pranešimai.................... 279
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro sistema........................................................ 280
07 07 07
249
250
252
252
254
256
258
260
260
261
262
263
264
265
266
267
267
268
269
270
270
271
273
274
275
276
277
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7
Turinys
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna*..............................................
Alkospyna* – funkcijos............................
Alkospyna* – laikymas............................
Alkospyna* – prieš užvedant variklį.........
Alkospyna* – būtina atminti....................
Alkospyna* – teksto žinutės....................
Variklio užvedimas..................................
Variklio išjungimas..................................
Vairaračio užraktas..................................
Nuotolinis užvedimas (ERS)*...................
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas..
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir
pranešimai...............................................
Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus..................................................
Pavarų dėžės..........................................
Mechaninė pavarų dėžė..........................
Pavaros perjungimo indikatorius*...........
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*..
Pavarų svirties blokatorius......................
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*........
Visų ratų pavara – (AWD)*.......................
„Hill Descent Control“ (HDC)*.................
Start/Stop*..............................................
284
284
285
285
287
288
289
290
291
291
292
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas..
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas....
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda........................................................
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas..........................................
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė..........................
„Start/Stop“* – nuostatos.......................
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai.......
Važiavimo režimas ECO*.........................
Stabdymas koja......................................
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema....................................................
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas......
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba...................................................
Stovėjimo stabdžiai.................................
Perbridimas.............................................
Perkaitimas.............................................
Važiavimas su atidarytu bagažinės dangčiu...........................................................
Perkrova – starterio akumuliatorius........
Prieš išvykstant į tolimą kelionę..............
305
306
Važiavimas žiemą....................................
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas...............................................
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas.................................
Pilno kuro bako pripylimas......................
Degalai – tvarkymas................................
Degalai – benzinas..................................
Degalai – dyzelinas.................................
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)......
Katalitiniai neutralizatoriai.......................
Taupus važiavimas..................................
Važiavimas su priekaba*.........................
Važiavimas su priekaba* – mechaninė
pavarų dėžė............................................
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė............................................
Vilkimo rėmas arba kablys*.....................
Atjungiamas kablys* – laikymas..............
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys...............................................
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas
ir nuėmimas............................................
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA...
Vilkimas...................................................
324
08 08 08
8
293
294
295
296
296
297
300
302
302
303
304
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
308
309
309
310
311
313
315
316
317
317
318
322
322
323
323
324
325
325
325
326
327
327
329
329
330
331
332
332
333
333
334
334
337
338
Turinys
09 Garsas ir medija
Vilkimo ąsa.............................................. 339
Pagalba kelyje......................................... 340
Garsas ir medija...................................... 342
Garsas ir medija – apžvalga.................... 343
Garsas ir medija – sistemos valdymas.... 344
Ženklai ekrane......................................... 348
Parankiniai............................................... 349
Garsas ir medija – garso nuostatos........ 349
Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos...................................................... 350
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos*..................................................... 351
Glodintuvo nustatymas........................... 352
Garso garsumo nustatymas ir automatinė
garsumo kontrolė.................................... 352
Radijas.................................................... 352
Radijo stočių paieška.............................. 353
Automatinė radijo stočių paieška............ 354
Radijo stočių sąrašas.............................. 354
Rankinė radijo stočių paieška................. 355
Radijo stočių programavimas................. 355
„Radio Data System “ (RDS) funkcijos.... 356
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai............................................ 357
Kelių eismo informacija (TP).................... 358
Radijo programų tipai (PTY).................... 358
RDS pertraukimo funkcijų garsumo valdymas.....................................................
Radio text................................................
Automatinis radijo dažnių atnaujinimas
(AF)..........................................................
Skaitmeninis radijas (DAB)*.....................
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas....................................................
DAB–DAB* sąsaja...................................
Medijos leistuvas....................................
CD/DVD...................................................
Greitas prasukimas pirmyn/atgal............
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske.........................................
Medijos paieška......................................
„DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas.........................................................
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros
kampas...................................................
Vaizdo nuostatos....................................
Standusis diskas (HDD)..........................
Medijos leistuvas – derantys failų formatai............................................................
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB
įvadą.......................................................
08 09 09
358
359
359
359
360
360
360
361
362
362
363
364
365
365
366
367
368
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
9
Turinys
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB įvadą....................................... 369
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas......................................................... 370
Balso atpažinimo kalbų parinktys...........
Balso atpažinimo pagalbos funkcijos.....
Balso atpažinimas - nuostatos...............
Balso atpažinimas - balso komandos.....
Balso atpažinimas - sparčiosios komandos..........................................................
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
Balso atpažinimas - radijas.....................
Balso atpažinimas - daugialypė terpė.....
prie interneto prijungtas automobilis......
Automobilio modemas*...........................
Taikomosios programos.........................
Žiniatinklio naršyklė.................................
TV*...........................................................
TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas...........................................................
TV* – atkūrimo parinktys.........................
Informacija apie esamą TV* laidą............
Teletekstas*.............................................
TV* kanalo signalo priėmimas dingsta....
Nuotolinio valdymo pultelis*....................
Nuotolinis valdymo pultelis* – funkcijos..
Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo
elemento keitimas...................................
382
383
383
384
Garsas ir medija – meniu apžvalga.........
Meniu apžvalga – AM..............................
Meniu apžvalga – FM..............................
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB*)......................................................
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas..........
Meniu apžvalga – „DVD Video“...............
Meniu apžvalga - standusis diskas
(HDD).......................................................
09 09 09
Medija Bluetooth®................................... 370
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas............................................... 371
„Bluetooth®“ prietaiso registravimas...... 372
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso prijungimas.................................................. 373
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“ prietaisą........................................................
374
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas.......... 374
Bluetooth® prietaiso šalinimas................ 375
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga...................................................... 375
„Bluetooth®“
„laisvų rankų“ telefonas –
apžvalga.................................................. 377
Skambinimas ir skambučių priėmimas... 377
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas –
garso nuostatos......................................
Telefonų knygelė.....................................
Telefonų knygelė – sparčioji adresatų
paieška....................................................
Telefonų knygelė – adresatų paieška......
Balso atpažinimas...................................
10
378
379
379
380
381
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
384
385
386
386
387
390
392
393
396
397
398
398
399
399
399
400
401
402
403
403
404
404
405
406
Meniu apžvalga – iPod®.......................... 406
Meniu apžvalga – USB............................ 407
Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®.... 407
Meniu apžvalga – AUX............................ 408
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų
rankų“ įranga...........................................
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė....
Meniu apžvalga – TV*..............................
Licencijos – garsas ir medija...................
Tipo patvirtinimas – garsas ir medija......
408
409
410
411
414
Turinys
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
Volvo On Call*......................................... 417
Volvo On Call* apžvalga.......................... 418
Volvo On Call* naudojimas...................... 418
Esamos Volvo On Call* funkcijos............ 419
„Volvo On Call* “ komforto paslaugos.... 420
Volvo On Call* mobilioji programėlė....... 420
Nuotolinis šildytuvo užvedimas* trumpąja
SMS žinute.............................................. 422
Nuotolinis šildytuvo užvedimas* trumpąja
SMS žinute.............................................. 423
„Volvo On Call* “ saugos paslaugos....... 424
Neautomatinė saugos paslauga su
„Volvo On Call*“ ..................................... 424
Pakelės pagalba naudojant „Volvo On
Call“*....................................................... 425
„Volvo On Call*“ saugumo paslaugos .... 425
Automobilio atrakinimas per Volvo On
Call* aptarnavimo centrą ........................ 426
„Volvo On Call* “ meniu parinktys........... 427
Volvo On Call* pranešimas ekrane.......... 427
Volvo On Call* išsidėstymas................... 428
„Volvo On Call*“ aptarnavimo centro telefono numeris........................................... 430
PIN kodas Volvo On Call*....................... 431
11 Interneto žemėlapis
Automobilių su „Volvo On Call*“ savininko pasikeitimas.................................. 431
Asmeniniai duomenys............................. 432
Internetinis žemėlapis.............................
Internetinis žemėlapis – valdymas..........
Internetinis žemėlapis – ženklų ratukas ir
klaviatūra.................................................
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai
ekrane.....................................................
Interneto žemėlapis – slinkties meniu.....
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą........................................................
Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų
(POI) ženklai............................................
Internetinis žemėlapis – išsami informacija apie maršrutą....................................
Internetinis žemėlapis – maršruto apžvalga........................................................
Internetinis žemėlapis – maršruto parinktys...........................................................
Internetinis žemėlapis – žemėlapio
parinktys.................................................
10 10 11
435
435
436
438
438
439
441
442
443
443
444
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
11
Turinys
12 „SENSUS NAVIGATION“
Sensus Navigation*.................................
Navigacija* – valdymas...........................
Navigacija* – ženklų ratukas ir klaviatūra
Navigacija* – balso atpažinimas.............
Navigacija* – tekstas ir ženklai ekrane....
Navigacija* – nurodykite kelionės tikslą..
Navigacija* – lankytinų vietų (LV) ženklai
Navigacija* – planinis maršrutas.............
Navigacija* – maršrutas..........................
Navigacija* – maršruto parinktys............
Navigacija* – žemėlapio parinktys..........
Navigacija* – orientavimo parinktys........
Navigacija* – įrašytų vietų importavimas /
eksportavimas.........................................
Navigacija* – eismo informacija..............
Navigacija* – žemėlapio ir sistemos informacija......................................................
Navigacija* – meniu apžvalga.................
Navigacija* – trikčių sekimas...................
Navigacija* – licencinė sutartis ir autorių
teisės.......................................................
13 Ratai ir padangos
447
450
452
453
454
455
459
460
461
463
466
468
Padangos – priežiūra..............................
Padangos – sukimosi kryptis..................
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai...............................................
Padangos – oro slėgis.............................
Ratų ir ratlankių matmenys.....................
Padangos – matmenys...........................
Padangos – apkrovos indeksas..............
Padangos – greičio rodikliai....................
Ratų varžtai.............................................
Žieminės padangos.................................
Ratų keitimas – ratų nuėmimas...............
Ratų keitimas – montavimas...................
Trikampis avarinis ženklas......................
Įrankiai.....................................................
Domkratas*.............................................
Pirmosios pagalbos rinkinys*..................
Slėgio padangose stebėjimo sistema*....
Padangų stebėjimas (TM)*......................
Avarinis pradurtos padangos remontas*
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – vieta.................................
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga..........................
484
485
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija................................................. 500
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra.................................. 502
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys* - padangų pripūtimas............... 503
12 13 13
12
471
471
474
476
478
480
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
486
486
488
488
489
489
490
490
491
493
494
495
495
496
496
496
498
499
499
Turinys
14 Techninė priežiūra ir
aptarnavimas
„Volvo“ techninės priežiūros programa..
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
Automobilio pakėlimas............................
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas.........................................................
Variklio skyrius – apžvalga......................
Variklio skyrius – patikra.........................
Variklio alyva – bendroji dalis..................
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas.......
Aušinimo skystis – lygis..........................
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis.......
Vairo stiprintuvo skystis – lygis...............
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas......................................
Lemputės keitimas – bendroji dalis........
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai....
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis..............
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos.............................................
506
506
509
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – galinis žibintas.......
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas...................
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas.............................................
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas....................................
Žibintai – techniniai duomenys ..............
Valytuvų šluotelės...................................
Plovimo skystis – pildymas.....................
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija......................................................
Akumuliatorius – ženklai.........................
Starterio akumuliatorius – keitimas.........
Akumuliatorius – Start/Stop....................
Elektros sistema......................................
Saugikliai – bendroji dalis.......................
Saugikliai – variklio skyriuje.....................
Saugikliai – po daiktadėže......................
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže.....................................................
Saugikliai – bagažinėje............................
525
525
526
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje......................................................
Automobilių plovykla...............................
Vaškavimas ir poliravimas.......................
Vandenį ir purvą atstumianti danga........
Antikorozinė danga.................................
Automobilio vidaus valymas...................
Dažų sluoksnio pažeidimai.....................
14 14 14
511
511
512
513
514
518
519
519
520
520
521
522
523
524
524
526
527
549
551
553
553
554
554
556
527
527
528
530
531
532
533
535
537
537
539
543
545
547
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
13
Turinys
15 Specifikacijos
Techninės informacijos žymenys............
Gabaritai..................................................
Masės.....................................................
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova...................................................
Variklio techniniai duomenys..................
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos....................................................
Variklio alyva – klasė ir tūris....................
Aušinimo skystis – klasė ir tūris..............
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris.......
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris
Vairo stiprintuvo skystis – klasė..............
Degalų bakas – tūris...............................
Oro kondicionavimo techniniai duomenys..........................................................
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis............................................................
Padangos – patvirtintas slėgis padangose........................................................
16 Karštieji taškai
559
561
562
Galinio vaizdo veidrodis ir viršutinis valdymo pultas............................................
Bagažinė.................................................
Centrinis valdymo pultas........................
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.......
Išorė........................................................
Nuotolinio valdymo pultas......................
Salonas...................................................
Jungtinis prietaisų skydelis.....................
Variklio skyrius........................................
17 Sąrašai
581
581
581
582
582
584
584
586
586
Quick Guide............................................ 588
15 16 17
14
563
565
567
568
570
571
573
573
574
575
576
579
Turinys
18 Abėcėlinė rodyklė
Abėcėlinė rodyklė.................................... 590
18
15
ĮVADAS
01 Įvadas
Čia pateikiama savininkui skirta
informacija
Savininko vadovas pateikiamas automobilio
ekrane, mobiliosios programėlės pavidalu,
arba „Volvo“ techninės pagalbos puslapyje.
Daiktadėžėje yra „Quick Guide“ ir savininko
vadovo papildinys su specifikacijomis ir informacija apie saugiklius. Galima užsisakyti
išsamų spausdintą savininko vadovą.
Skaitmeninė savininko informacija
Automobilio ekrane
Automobilio ekrane galima rodyti skaitmeninę1 automobilio savininko vadovo versiją.
Informacijos galima ieškoti, ji taip pat gali būti
suskirstyta į skirtingas kategorijas.
Išsamiau skaitykite automobilyje pateiktame
skaitmeniniame savininko vadove.
Kaip mobilioji programėlė
Automobilio savininko vadovas papildomai
siūlomas ir kaip mobilioji programėlė. Programėlėje yra vaizdo įrašas ir vaizdinės naršymo
parinktys su automobilio išorės ir vidaus vaizdais. Atskirus savininko vadovo skirsnius yra
lengva naršyti, be to, turinyje galima vykdyti
paiešką.
Internete
Automobilio savininko vadovą galima pasiekti
ir iš „Volvo techninės pagalbos puslapio,
support.volvocars.com, internete ir PDF for1
2
matu. Techninės pagalbos puslapyje papildomai rasite vaizdo įrašų bei nuoseklių instrukcijų, pvz., apie internetines paslaugas ir funkcijas. Puslapis pasiekiamas daugelyje rinkų.
Išsamiau skaitykite čia: Techninė pagalba ir
papildoma informaciją apie automobilį internete.
Spausdinta savininko informacija
savininko vadovą2. Jei norite užsakyti spausdintą savininko vadovą ar jo papildinių, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Kalbos keitimas automobilio ekrane
Pakeitus kalbą automobilio ekrane, gali būti
taip, kad kai kuri informacija neatitiks nacionalinių ar vietos įstatymų ir reglamentų.
SVARBU
Spausdintas papildinys
Automobilyje pateikiamas spausdintas savininko vadovas – skaitmeninio savininko
vadovo papildinys1. Jame rasite svarbių
tekstų, informacijos apie saugiklius ir specifikacijų. Be to, ten pateikiama instrukcijų,
kurios gali būti naudingos, kai dėl praktinių
priežasčių nėra galimybės perskaityti centriniame ekrane pateikiamos informacijos. Sužinokite apie savininko vadovo struktūrą, kuri
aprašyta skirsnyje Kaip skaityti savininko
vadovą .
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų
laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip pat svarbu, kad automobilis būtų
prižiūrimas ir tvarkomas pagal savininkui
pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“
rekomendacijas.
Jei informacija ekrane ir spausdintame
vadove skiriasi, visada galioja spausdinta
informacija.
Quick Guide
Susijusi informacija
Papildomai pateikiamas spausdintas „Quick
Guide“, padedantis susipažinti su dažniausiai
naudojamomis automobilio funkcijomis.
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas automobilyje (p. 18)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 21)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 21)
Daugiau spausdintos savininkui skirtos
informacijos
01
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir
pan., automobilyje gali būti pateikiama papildomos savininkui skirtos spausdintos informacijos. Galima užsisakyti išsamų spausdintą
Visa spausdinta vadovo versija pateikiama su automobiliais tose rinkose, kuriose ekraninis automobilio savininko vadovas nesiūlomas.
Šis vadovas iš pradžių būna pateiktas su automobiliu, skirtu rinkoms, kuriose nesiūlomas ekraninis automobilio savininko vadovas.
17
01 Įvadas
01
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje3. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų skyrių.
Paieška
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastumėte straipsnį.
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame
valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite
Owner's manual.
Informacijos apie pagrindines navigacijos
funkcijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti
sistemą ir naršyti meniu (p. 344). Žr. toliau,
kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
3
18
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresynoį adresyną įrašytų straipsnių.
• Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite
informacijos ženklą apatiniame dešiniajame
kampe.
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui,
pvz., „saugos diržas“, įvesti.
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
01 Įvadas
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba atlikti
paiešką, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir
paspausti OK/MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite TUNE,
kad pasirinktumėte paieškos
rezultatų straipsnį, ir paspauskite OK/MENU, kad pasiektumėte šį straipsnį.
a|A
Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir
atvirkščiai.
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo
juosta su visais ženklais4, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno ženklo prie kito.
Keičiama iš ženklų ratuko į
paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su TUNE. Trinkite bet
kokias neteisingai parašytas
vietas su EXIT. Norėdami grįžti
prie ženklų ratuko, spauskite
OK/MENU.
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo
ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus
parodytas įvedimo eilutėje.
•
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde
galima naudoti redaguojant
paieškos lauką.
Naikinama / anuliuojama spaudžiant
EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
Įveskite naudodamiesi skaičių
klaviatūra
01
Kategorijos
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsidarytų kategorija, pasirinkta
, arba straips. Norėdami grįžti į anksnis, pasirinktas
tesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai.
Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį,
Skaičių klaviatūra.
4
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
}}
19
01 Įvadas
01
||
žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Naršymas straipsnyje
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Quick Guide
Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per
kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų
galima greitai pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskiteOK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas /
pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami įtraukti / pašalinti straipsnį kaip
parankinį, galite paspausti FAV mygtuką
centriniame valdymo skyde.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į
susietą straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra
įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia
rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų
straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slenkama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio
puslapio ir parankinių parinktys prieinamos
slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami
suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą,
20
paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į
ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
01 Įvadas
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete
„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės
pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje
galima atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą
tinklalapį „My Volvo“.
Pagalba internetu
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com. Pagalbos puslapis
yra daugelyje šalių.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti,
ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas
kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su
e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir
funkcijomis, Volvo On Call (VOC)*, navigacijos
sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos
ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina
skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis
prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra
galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės
pagalbos puslapio.
Mobiliosios programėlės
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš
2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko
5
vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia yra prieiga ir prie VOC* programėlės.
Automobilio savininko vadovai iš
praėjusių modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick
Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos
puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Mano „Volvo“ internete5
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti
tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir
jūsų automobilio tinklalapį.
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite
prie tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite
techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei
kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje
taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio
modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 26)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
01
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis, gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai
išnaudoti visas automobilio funkcijas. Atidžiai
perskaitykite automobilio savininko vadove
esančias saugos instrukcijas.
Mes nenuilstamai siekiame tobulinti savo
gaminius. Dėl vykdomų modifikacijų tam tikra
savininko vadove pateikiama informacija,
aprašai ir iliustracijos gali skirtis nuo automobilyje esančios įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute*.
Be standartinės įrangos savininko vadove
aprašomos parinktys (gamykloje montuojama
įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai pri-
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
21
01 Įvadas
||
klauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.
SVARBU
Pranešimai
Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko
vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto
teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:
Media, Sending location.
Lipdukai
Įspėjimas apie galimas traumas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis juodame arba mėlyname įspėjimo lauke
bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie
esantį pavojų, kurio nepaisant galima padaryti
žalą turtui.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Išnaša
6
22
Papildomos informacijos pavyzdys.
Žalos turtui pavojus
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki
mažiau svarbių – informacinių.
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.
Tam tikrose automobilio savininko vadovo
vietose pateikiama papildomos informacijos.
Papildinys žymimas informaciniu ženklu: 6.
Paspauskite ženklą, kad pamatytumėte papildinį.
pavojų, kurio nepaisant galima susižaloti arba
žūti.
G031592
01
G031590
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
01 Įvadas
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti atliekamų veiksmų eilės tvarka.
G031593
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie
paveikslėlių grupių pateikti numeruoti
sąrašai su raidėmis.
Vaizdai
01
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti
scheminio pobūdžio ir skirtis nuo automobilio
išvaizdos. Taip priklauso nuo įrangos lygio ir
rinkos.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti
veiksmą.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 30)
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui nurodyti, kai netinka abipusis.
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 21)
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių
veiksmų paveiksliukų, skirtingi veiksmai
numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę apibūdinantį paveiksliuką,
pateikiamas ir padėčių sąraše.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
taikoma informacija yra pateikiama ant jo
priklijuotame lipduke.
Procesų sąrašas
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka,
yra sunumeruoti.
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio
savininko vadove sunumeruotam veiksmų
eiliškumui apibrėžti.
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia
informacija.
23
01 Įvadas
01
Duomenų įrašymas
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto
priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius
įrašoma automobilyje.
Šioje transporto priemonėje yra „Event Data
Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir įrašyti duomenis, susijusius su eismo
įvykiais ar galimo susidūrimo situacijomis, kai,
pvz., išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba
transporto priemonė kliudo kelyje esančią
kliūtį. Duomenys įrašomi siekiant, kad būtų
geriau suprantama, kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos.
EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir
keleivio saugos diržai
Ši informacija gali mums padėti geriau
suprasti aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo
įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik
24
tuos duomenis, kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR neįrašinėja jokių duomenų
esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat
sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja
transporto priemonę ar eismo įvykio arba
galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos
šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais
duomenimis kartu su asmeniniais duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus eismo
įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis
reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų
patikrai ir stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis įprastinėmis vairavimo sąlygomis, bet
visų pirma jie registruoja gedimus, kurie daro
poveikį transporto priemonės funkcionalumui
ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės aktyvias vairuotojo pagalbos funkcijas
(pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo
funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad
techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų nustatyti ir pašalinti bet kuriuos
transporto priemonės gedimus. Registruotos
informacijos reikia ir tam, kad „Volvo“ galėtų
įvykdyti įstatymuose ir valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus. Transporto priemonėje registruota informacija saugoma jos
kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Be to, registruotą informaciją galima naudoti
kaip visumą tyrimams atlikti ar gaminiams
kurti siekiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių
teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti
atskleisti šio pobūdžio informaciją policijai
arba kitoms institucijoms, kurios gali pareikšti
teisę į tokią prieigą. Siekiant perskaityti ir
išaiškinti įrašytą informaciją, reikia specialios
techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir su
bendrove sutartis pasirašę autoservisai.
„Volvo“ atsako už saugų informacijos, kuri yra
perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros metu, laikymą ir tvarkymą bei
užtikrinimą, kad tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
01 Įvadas
Aksesuarai ir papildoma įranga
Savininko keitimas
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio
elektroninės sistemos veikimas.
Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus vartotojo duomenis ir sistemos nustatymus į pradinius gamintojo.
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia
tik tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje yra įdiegta atitinkama programinė
įranga. Todėl, prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio
elektroninę sistemą, rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Norėdami atkurti gamyklines nuostatas, centriniame valdymo skyde paspauskite MY CAR,
tada OK/MENU ir pasirinkite Settings
Reset to factory settings.
Šilumą atspindintis priekinis stiklas*
Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną
patenkantį saulės šilumos spinduliavimą.
Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio
įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto
šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir darbui.
Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji
turėtų būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje,
kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele
(žr. pažymėtą vietą paveikslėlyje).
Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.
A yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio
krašto iki lauko pradžios. B yra atstumas nuo
priekinio stiklo viršutinio krašto iki lauko
pabaigos.
01
Vartotojo (t. y. taikomųjų programų, žiniatinklio naršyklės) duomenys yra atstatyti, o
asmeniniai nustatymai meniu (pavyzdžiui, klimato nustatymai, transporto priemonės nustatymai) tampa pradiniai gamintojo.
Matmenys
Automobiliuose su Volvo On Call, VOC* juose
saugoti asmeniniai nustatymai ištrinami. Kaip
nutraukti VOC abonentinę sutartį, žr. Automobilių su „Volvo On Call*“ savininko pasikeitimas (p. 431).
A
47 mm
Susijusi informacija
B
87 mm
•
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
25
01 Įvadas
01
Volvo ID
Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia
prieigą prie įvairių paslaugų7.
Volvo ID privalumai
•
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir vieną slaptažodį.
Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai paslaugai (t. y. VOC), jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms
(t. y. „My Volvo“)
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti
asmeninį el. pašto adresą. Tada įvykdykite el.
laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nurodytu adresu, pateiktas instrukcijas ir užbaikite
registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos
iš tolesnių paslaugų pagalba:
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti
naują adresą iš žemėlapio internetu tiesiai
į automobilį, reikia priregistruoti savo
automobilį prie asmeninės Volvo ID.
•
7
26
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama prisijungiant prie Volvo On Call
mobiliosios taikomosios programos
•
„My Volvo“ – įveskite savo el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas,
įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje
programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde dukart paspauskite ryšio
mygtuką
ir pasirinkite Apps
Settings bei laikykitės instrukcijų.
•
„Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią VOC programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį
sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 21)
Taikomosios programos (p. 392)
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387)
Savininko keitimas (p. 25)
Automobilių su „Volvo On Call*“ savininko
pasikeitimas (p. 431)
Volvo On Call* (p. 417)
01 Įvadas
Aplinkos filosofija
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama kurti saugesnius ir efektyvesnius pro-
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo
Car“ veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms
operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame
galvodami apie visus automobilio gyvavimo
ciklo etapus, įvertindami, kokį poveikį aplinkai
jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir
perdirbimo. Bazinis „Volvo Cars“ principas kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo poveikio nei tas,
kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkos valdymo pastangos davė
vaisių: buvo sukurti efektyvesni ir mažiau
aplinką teršiantys pavaros mazgai „Drive-E“.
„Volvo“ taip pat rūpi ir asmeninė aplinka, pvz.,
01
duktus bei sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.
oras „Volvo“ automobilio viduje yra švaresnis
nei išorėje: tai užtikrina klimato kontrolės sistema.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius
aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO
14001, nes taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį tobulinimą kai daromas
mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas
taip pat reiškia, kad laikomasi galiojančių
aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų. „Volvo“
taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio
aplinkai jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas, „Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas – pastangos mažinti degalų
sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų
emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu
kuro naudojimu, lyginant su kitais tokios
pačios klasės automobiliais. Automobilis
sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio.
}}
27
01 Įvadas
01
||
Siekiame prisidėti kurdami geresnę
aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite lengvai sumažinti degalų
sąnaudas bei sutaupyti pinigų ir prisidėti prie
geresnės aplinkos kūrimo. Pateikiame keletą
patarimų:
•
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį.
Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (50
myl./val.) arba nukritus žemiau 50 km/h
(30 myl./val.), padidėja energijos sąnaudos.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos knygelėje rekomenduojamų automobilio techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja
eiga: jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų
sustojimų ir netolygus greitis didina
degalų sąnaudas.
•
Jei automobilyje įrengtas variklio bloko
šildytuvas*, naudokite jį prieš užvesdami
variklį šaltu oru: taip palengvinamas užvedimas ir sumažinamas variklio dėvėjimasis esant žemai aplinkos temperatūrai,
variklis greičiau įšyla iki darbinės temperatūros, dėl to sumažėja sąnaudos ir emisija.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas
atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia
28
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
utilizuoti saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote,
kaip utilizuoti šio tipo atliekas, pasitarkite su
servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso
funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite
pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automobilio eksploataciją. Daugiau informacijos ir
patarimų rasite „Eco guide“ (p. 75), „Taupus
važiavimas“ (p. 330) ir „Degalų sąnaudos“
(p. 576).
Salonas
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal
koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari
automobilio salono aplinka bei ypač efektyvi
emisijos kontrolė. Daugeliu atvejų išmetamųjų
dujų kiekis yra daug mažesnis negu nurodyta
taikomuose standartuose.
Švarus oras automobilio salone
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir
taršos, patenkančios per ortakį.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis
oras būtų valomas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras
lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi ir
vyksta uždara salono oro apytaka. Taip gali
nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui,
automobilių kamščiams ir važiuojant tuneliu.
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta
ir išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai
kurios detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra
rankų darbo. Salonas stebimas, ar esant,
pvz., dideliam karščiui ir skaisčiai šviesai
nesklinda nemaloniai stiprūs kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų
automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos
būtų nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie švaresnės aplinkos. Jei „Volvo”
autoservisams patikėsite savo automobilio
techninį aptarnavimą ir priežiūrą, tai taps
„Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų
užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir
turi reikiamų priemonių, kad būtų garantuota
tinkama aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su
01 Įvadas
atstovu, kuris pateiks informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
01
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 30)
29
01 Įvadas
01
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė
gaminama iš „Forest Stewardship Council“®
(Miškų tvarkymo tarybos, FSC) sertifikuotų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
FSC® ženklas reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC®
patvirtintų miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
30
Aplinkos filosofija (p. 27)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Laminuotas stiklas
Priekinis stiklas ir stoglangis yra iš
laminuoto stiklo. Stiklas yra armuotasis, todėl jį sunkiau išdaužti ir jis
geriau izoliuoja garsą salone. Kiti
stiklo paviršiai*.
SAUGA
02 Sauga
Bendroji informacija apie saugos
diržus
02
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite,
kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Atminkite
•
•
Nenaudokite spaustukų ar panašių
daiktų, trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.
Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur
nors įstrigęs.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas
tik vienam asmeniui.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties
klubais esanti diržo juosta turi būti kuo žemiau
(jokiu būdu ne ant pilvo).
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip
užtikrindamas maksimalią apsaugą. Per daug
neatloškite sėdynės. Saugos diržas apsaugo
sėdint įprastoje padėtyje.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 33)
saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu
ir tekstiniu pranešimu (p. 34).
32
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekeiskite ir netaisykite saugos
diržų patys. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei saugos diržą veikė didelė jėga, pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti visą
saugos diržą. Nors saugos diržas ir atrodo
nepažeistas, jis gali būti praradęs kai
kurias apsaugines savybes. Be to, pakeiskite saugos diržą, jei jis nusidėvėjęs ar
pažeistas. Naujas saugos diržas turi būti
patvirtinto tipo ir turi būti skirtas įrengti toje
pačioje vietoje, kaip ir keičiamas saugos
diržas.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 34)
Saugos diržas – atleidimas (p. 33)
Saugos diržo įtempiklis (p. 35)
02 Sauga
Saugos diržas – prisisegimas
Saugos diržas – atleidimas
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite,
kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite,
kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Prisisekite saugos diržą (p. 32) prieš pradėdami važiuoti.
Galima atsisegti saugos diržą (p. 32), kai automobilis stovi.
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite
įspausdami sagtį saugos diržo užrakte.
Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi
būti perjuostas per petį.
Galinių sėdynių saugos diržų sagtys yra pritaikytos tik joms skirtiems užraktams1.
Atminkite
02
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 33)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 34)
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
•
•
•
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
jei automobilis pasviręs į priekį.
Susijusi informacija
Tinkamai prisisegtas saugos diržas.
1
•
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 34)
Saugos diržas – atleidimas (p. 33)
Saugos diržo įtempiklis (p. 35)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 34)
Kai kuriose šalyse.
33
02 Sauga
Saugos diržas nėštumo metu
02
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite,
kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 33)
Priminimas užsisegti saugos diržą
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema
primins, kad reikia prisisegti (p. 33) prisisegti
saugos diržą.
Saugos diržas – atleidimas (p. 33)
G020998
G017726
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos
diržą (p. 32), tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai.
pasiektų pedalus ir vairą). Pasistenkite
sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per
pilvo šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir
eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai
pakilti. Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite,
kad jis būtų gerai prigludęs prie kūno. Be to,
patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę
(p. 88) ir vairą (p. 93) taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai
34
Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai nuo automobilio greičio, o kai kuriais
atvejais ir nuo laiko. Primenanti lemputė yra
lubų skydelyje ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 71).
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos diržų priminimo sistema.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo
sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos diržai (p. 32) yra prisegti. Kai prisisegami saugos diržai arba atidaromos vienerios iš galinių durelių, jungtiniame prie-
02 Sauga
taisų skydelyje pateikiamas pranešimas.
Pranešimas dingsta automatiškai, pavažiavus apie 30 sekundžių arba nuspaudus
posūkių rodiklių svirtelės OK mygtuką
(p. 120).
•
Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu
neprisisegamas kuris nors užpakalinės
sėdynės saugos diržas. Šis įspėjimas
atsiranda jungtiniame prietaisų skydelyje
kartu su garsiniu / vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas užsisegus saugos
diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku
OK.
Jungtiniame prietaisų skydelyje visuomet
galima pasižiūrėti, kurie saugos diržai yra
naudojami. Išsaugotiems pranešimams peržiūrėti spauskite OK mygtuką.
Saugos diržo įtempiklis
Sauga – įspėjamasis ženklas
Visi saugos diržai (p. 32) turi diržo įtempiklius.
Pakankamai stipraus smūgio metu saugos
diržo įtempimo mechanizmas įtempia diržą
prie kūno. Taip saugos diržas efektyviau
saugo keleivius.
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos metu aptinkama triktis arba jei sistema
suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu
jungtinio prietaisų skydelio (p. 71) informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas.
02
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį.
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam
skirtos pusės sagtį. Negadinkite saugos
diržų ir nekiškite į sagtį jokių pašalinių
daiktų. Antraip susidūrimo atveju saugos
diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Kai kuriose šalyse
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui
neprisisegus saugos diržo, apie tai primena
garsinis signalas ir užsidegusi kontrolinė lemputė. Esant nedideliam greičiui, garsinis priminimas bus girdimas pirmąsias 6 sekundes.
Oro pagalvių sistemos (p. 36) trikampis avarinis
ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
}}
35
02 Sauga
||
SRS oro pagalvė Būtina skubiai
aptarnauti. „Volvo" rekomenduoja nedelsiant
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
02
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 47)
Saugos oro pagalvių sistema
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos oro pagalvių sistema padeda apsaugoti
vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.
Kai nuotolinio valdymo raktelis atsiduria raktelio padėtyje II (p. 87), jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas. Jei
oro pagalvių sistema veikia sklandžiai, šis
ženklas dingsta po maždaug 6 sekundžių.
G018665
Saugos oro pagalvių sistemos trikampis avarinis
ženklas ir įspėjamasis ženklas skaitmeniniame
jungtiniame prietaisų skydelyje.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu kairėje pusėje.
ĮSPĖJIMAS
Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti
įspėjamasis trikampis ir ekrane pasirodo SRS
oro saugos pagalvė Reikia aptarnauti arba
36
G018666
Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos
ženklas vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos
veikla sutrikusi. Ženklas informuoja apie
triktį saugos diržų įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią sistemos triktį. Volvo
rekomenduoja kuo skubiau susisiekti su
įgaliotu Volvo autoservisu.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu dešinėje pusėje.
02 Sauga
SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir
jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė(s) prisipučia ir
įkaista. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta,
kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro
pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio salone
pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei
keli dešimtadaliai sekundės.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 37)
Keleivio oro pagalvė (p. 38)
Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 35)
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto
saugos diržo (p. 32) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 36).
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji
yra pažymėta užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Dėl remonto „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Sutrikęs saugos oro pagalvių sistemos veikimas gali sukelti gedimą ir baigtis rimtu
žmonių sužalojimu.
02
Susijusi informacija
•
Keleivio oro pagalvė (p. 38)
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to,
ar buvo prisisegti saugos diržai. Taikoma
visoms saugos diržo padėtims.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu
išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos
oro pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio
susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai
pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena
arba daugiau saugos oro pagalvių.
37
02 Sauga
Keleivio oro pagalvė
02
Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos diržo (p. 32) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 36).
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės.
Jos dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu dešinėje pusėje.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio.
Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas
priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu kairėje pusėje.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
38
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
Jungiklis – PACOS*
Priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvę galima išjungti (p. 39), jei automobilyje įrengtas PACOS jungiklis („Passenger
Airbag Cut Off Switch“).
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo
sėdėti kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas
ant grindų ir nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti pritvirtinti.
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
keleivio sėdynėje, jei įjungta saugos oro
pagalvė. Tai taikoma visiems, kurių ūgis
mažesnis kaip 140 cm.
ĮSPĖJIMAS
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
02
Jungiklis – PACOS
Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei
(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio
pusės gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos
keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje. Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama
nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 189).
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
Priekinės keleivio sėdynės oro pagalvę (p. 38)
galima išaktyvinti, jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
Priekinėje keleivio sėdyneje draudžiama
sėdėti asmenims, aukštesniems nei 140
cm, jei yra išjungta oro pagalvė.
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Keleivio saugos oro pagalvė –
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos oro pagalvė, bet nėra išjungiklio
(PACOS), pagalvė bus įjungta visą laiką.
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 37)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 50)
Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.
Oro pagalvė įjungta. Kai jungiklis yra
tokioje padėtyje, priekinėje keleivio sėdynėje gali sėdėti aukštesni negu 140 cm
ūgio asmenys, tačiau joje draudžiama
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
39
02 Sauga
||
sodinti vaikus į vaikų kėdutes arba ant
paaukštintos pasostės.
02
Oro pagalvė išjungta. Jei jungiklis yra
šioje padėtyje, vaikai, tačiau ne aukštesnis negu 140 cm, priekinėje sėdynėje gali
sėdėti vaikiškose kėdutėse arba ant pripučiamos pagalvės.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje
II (p. 87), jungtiniame prietaisų skydelyje
apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis oro pagalvės ženklas (p. 35).
Po to užsidega ženklas lubų skydelyje,
rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės
oro pagalvės padėtis teisinga.
Niekada nesodinkite vaiko į vaikišką automobilinę kėdutę arba ant pasostės priekinėje keleivio sėdynėje, jeigu įjungta saugos
oro pagalvės funkcija ir stogo valdymo
simbolis. Jei nesilaikypulte šviečia
site šių nurodymų, gali kilti pavojus vaiko
gyvybei.
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
keleivio sėdynėje, jei įjungta saugos oro
pagalvė. Tai taikoma visiems, kurių ūgis
mažesnis kaip 140 cm.
2
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos oro pagalvė, bet nėra išjungiklio
(PACOS), pagalvė bus įjungta visą laiką.
40
2
G017724
Priekinėje keleivio sėdyneje draudžiama
sėdėti asmenims, aukštesniems nei 140
cm, jei yra išjungta oro pagalvė.
G017800
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra įjungta.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra išjungta.
Įspėjamasis ženklas lubų valdymo pulte rodo,
kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė yra įjungta (žr. ankstesnę iliustraciją).
Teksto pranešimas ir ženklas lubų valdymo
pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės
saugos oro pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį
paveikslėlį).
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte
nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra
išaktyvinta ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat rodomas oro pagalvių sistemos įspėjamasis ženklas(p. 35). Tai rodo,
kad yra įvykęs rimtas gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos
dalį SIPS („Side Impact Protection System“)
perduoda sijoms, statramsčiams, grindims,
stogui ir kitoms konstrukcinėms kėbulo
dalims. Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio
saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų
sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.
oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio
metu.
02
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus automobilio keleivių gyvybei.
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.
Susijusi informacija
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 50)
G032949
•
SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai.
Šoninės saugos oro pagalvės yra įmontuotos
priekinių sėdynių atlošuose.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia
jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia. Saugos oro pagalvė išsiskleidžia
tarp žmogaus ir durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė
subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai šoninė saugos
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.
}}
41
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
•
02
„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise. Dėl netinkamai veikiančios
šoninių saugos oro pagalvių (SIPSbag) sistemos, gali atsirasti trikčių ir
asmenys gali stipriai susižeisti.
•
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir
durelių skydo, nes šios erdvės reikia
šoninei saugos oro pagalvei.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik
„Volvo“ patvirtintus automobilio
sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių
apdangalai gali sutrikdyti šoninių saugos oro pagalvių darbą.
•
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų priedas. Visada naudokite
saugos diržą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
42
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 37)
Keleivio oro pagalvė (p. 38)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė (p. 42)
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 42)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė
Šoninė oro pagalvė (p. 41) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams,
sėdintiems vaikiškose automobilinėse kėdutėse arba paaukštintose pasostėse.
Saugos oro užsklanda (IC)
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio galvos apsaugą.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 50) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 39).
Susijusi informacija
•
•
Keleivio oro pagalvė (p. 38)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 49)
Saugos oro užsklanda IC (Inflatable Curtain)
yra viena iš SIPS sistemos (p. 41) ir saugos
oro pagalvių sistemos (p. 36) dalių. Ji montuojama palei abu automobilio lubų šonus ir
padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivius,
sėdinčius kraštinėse sėdynėse. Saugos oro
užsklanda išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne
kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar
šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti
apsaugą. Volvo rekomenduoja naudoti tik
originalias Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai
apsauga nuo avarijos metu patiriamų kaklo
traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją
sugeriantys atlošai ir ypatingos konstrukcijos
priekinių sėdynių galvos atramos.
02
ĮSPĖJIMAS
Automobilio krovinių aukštis negali būti
didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos
užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų
priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 32)
WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo
kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio
tipo ir kitų veiksnių.
}}
43
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
02
Sėdynės funkcijos
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio
padėtis. Tai sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sėdynių arba WHIPS sistemos.
Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
WHIPS – vaikiškos automobilinės
kėdutės
WHIPS sistema (p. 43) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos
pasostės.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 50) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 39).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 49)
WHIPS – sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema (p. 43) užtikrintų optimalią apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti
tinkamą sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir
pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų
kliūčių.
Sėdėjimo padėtis
Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą
sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 88).
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos
ir jai skirtos atramos būtų kaip įmanoma
mažesnis atstumas.
Veikimas
Susijusi informacija
•
•
•
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės
(p. 44)
WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 44)
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 32)
Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS
sistemai.
44
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Neįsprauskite kietų daiktų tarp galinės
sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės
atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos
darbui niekas nekliudo.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu sėdynę paveikia itin didelės jėgos,
pvz., automobiliui patyrus smūgį į galinę
dalį, reikia patikrinti WHIPS sistemą.
„Volvo“ rekomenduoja ją patikrinti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Net jei sėdynės atrodo nepažeistos, dalis
WHIPS sistemos apsaugos gali būti prarasta.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei įvyko tik nedidelis susidūrimas.
Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų
gali nesuveikti WHIPS sistema.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinama nulenkti galinės sėdynės
atlošą, atitinkamą priekinę sėdynę reikia
pastumti į priekį, kad ji nesusiliestų su
nulenkiamu atlošu.
Apsaugos nuo automobilio
apsivertimo sistema (ROPS)
„Volvo" Roll-Over Protection System (ROPS)
skirta sumažinti automobilio apsivertimo
pavojų ir kuo labiau apsaugoti tokios avarijos
atveju.
02
Šią sistemą sudaro stabilizavimo sistema Roll
Stability Control (RSC), kuri sumažina apsivertimo ir svyravimo pavojų atliekant staigius
vengiamuosius manevrus arba automobiliui
pradėjus slysti.
RSC sistemoje yra jutiklis, kuris registruoja
automobilio šoninio posvyrio kampo pokyčius. Ši informacija naudojama apsivertimo
pavojui apskaičiuoti. Jei kyla apsivertimo
pavojus, įsijungia ESC sistema (p. 210),
sumažėja variklio sūkių dažnis ir stabdomas
vienas arba daugiau ratų, kol automobilis vėl
tampa stabilus.
ĮSPĖJIMAS
Esant normalioms važiavimo sąlygoms,
RSC sistema pagerina automobilio saugumą, bet tai nėra galimybė padidinti
greitį. Visada laikykitės saugaus važiavimo
atsargumo priemonių.
45
02 Sauga
Kada suveikia sistemos
02
Sistema
Susidūrimo atveju įvairios „Volvo“ asmeninės
saugos sistemos veikia išvien, kad maksimaliai
sumažintų sužalojimų pavojų.
Sistema
Įsijungia
Saugos diržo įtempiklis (p. 35) priekinėje sėdynėje
Priekinio smūgio ir
(arba) šoninio smūgio, ir (arba) smūgio
į automobilio galą ir
(arba) apsivertimo
atveju
Saugos diržo įtempiklis, galinė sėdynė
Smūgio į priekį ir
(arba) šoną metu, ir
(arba) apsivertus
Saugos oro pagalvės
Priekinio smūgio
atvejuA
(Vairas (p. 37) ir
keleivio saugos oro
pagalvė (p. 38))
Šoninės saugos oro
pagalvės (SIPS)
(p. 41)
Šoninio smūgio
atvejuA
Įsijungia
Saugos oro
užsklanda (IC)
(p. 42)
Smūgio į šoną metu
ir (arba) apsivertus,
ir (arba) smūgio į
priekį metuA
Kaklo apsauga
WHIPS (p. 43)
Galinio smūgio
atveju
A
Automobilio kėbulas smūgio metu gali labai deformuotis,
bet saugos oro pagalvės gali ir neišsiskleisti. Kuri automobilio saugos sistema įsijungs, priklauso nuo įvairių veiksnių,
pavyzdžiui, nuo objekto, į kurį automobilis trenkėsi, tvirtumo ir masės, automobilio greičio, smūgio kampo ir pan.
Jei oro pagalvės (p. 36) išsiskleidė, rekomenduojama elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo"
rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam „Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su išsiskleidusiomis saugos oro
pagalvėmis.
•
„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio
sveikatai.
PASTABA
Saugos oro pagalvių ir diržo įtempiklių sistemos suveikia tik kartą susidūrimo metu.
46
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinis valdymo
pultas būtų apipiltas vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite akumuliatoriaus laidus.
Nebandykite užvesti automobilio, nes gali
išsiskleisti oro pagalvės. Automobilio
nutempimas. Volvo rekomenduoja transportuoti automobilį į įgaliotą Volvo autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti
vairavimą. Taip pat gali būti pažeisto kitos
saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos
sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir akis/jas pažeisti
esant intensyviam poveikiui. Dirginimo
atveju, plaukite šaltu vandeniu. Greita
išsiskleidimo eiga ir saugos oro pagalvių
audinys gali sukelti trintį ir nudeginti odą.
02 Sauga
Bendroji informacija apie saugos
režimą
Susijusi informacija
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos
svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui,
degalų linijos, bet kurios saugos sistemos
jutikliai arba stabdžių sistema.
•
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį (p. 48)
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 48)
02
Trikampis avarinis ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų skydelio (p. 71) informaciniame ekrane
gali pasirodyti tekstas Saugos režimas Žr.
vadovą. Tai reiškia, kad automobilio veikla
yra sutrikusi.
Trikampis avarinis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas, niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės
sistemos. Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė Saugos režimas Žr. vadovą,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų
automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.
47
02 Sauga
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį
02
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei juntamas kuro kvapas ir pasirodo
pranešimas Saugos režimas Žr. vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
Jei automobilis nustatytas veikti saugos
režimu (p. 47), tuomet, jei viskas atrodo normaliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti
užvesti variklį.
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra
kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote,
kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti
užvesti automobilį.
Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas ir įjungtas uždegimas, paspauskite
užvedimo mygtuką. Tada uždarykite dureles ir
vėl įkiškite nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins
atsistatyti į normalų režimą. Po to bandykite
užvesti automobilį.
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
Saugos režimas Žr. vadovą, automobiliu
negalima važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos sunkvežimio paslaugomis (p. 340). Net jeigu atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų
gedimų važiavimo metu jis gali tapti nevaldomas.
48
Saugos režimas – automobilio
patraukimas į šoną
Jei pabandžius užvesti automobilio
variklį (p. 48) ir atstačius Saugos režimas Žr.
vadovą pasirodo Normal mode, automobilį
galima atsargiai patraukti iš pavojingos vietos.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 48)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 47)
02 Sauga
Bendroji informacija apie vaikų saugą
PASTABA
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti.
Niekada neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant
kelių.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse
iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki
3–4 metų amžiaus), o vyresnius – pirmyn
nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse (iki 10 metų amžiaus).
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo
vaiko svorio ir ūgio, žr. Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 50).
PASTABA
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju
dėl aiškesnių nurodymų.
02
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Galines duris ir jų langus* galima užblokuoti
mechaniškai (p. 203) arba elektroniniu būdu
(p. 203)*, kad jų nebūtų galima atidaryti iš
vidaus.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 55)
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 59)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 63)
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų
šalyje.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai),
kuri yra skirta specialiai jūsų automobiliui.
„Volvo“ vaikų apsaugos įranga vaikams užtikrina optimalias sąlygas saugiai važiuoti automobilyje. Be to, vaikų apsaugos įranga tinka
konkretiems modeliams ir ją lengva naudoti.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
49
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės
02
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų
naudojama tinkamai.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės diržų prie sėdynės padėties horizontalaus reguliavimo strypo, spyruoklių arba
bėgių ir sijų po sėdyne. Aštrios briaunos
gali pažeisti diržo juostas.
G020739
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos
įrengimo instrukcijoje.
Automobilinės vaiko kėdutės ir oro pagalvės yra
nesuderinamos.
50
02 Sauga
Rekomenduojamos vaiko kėdutės2
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)
0 grupė
Išorinė užpakalinė sėdynė
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
0 + grupė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant
Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
maks. 13 kg
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 10 kg
(U)
0 grupė
02
„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) –
atgal nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimo sistema.
maks. 10 kg
0 grupė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo
Infant Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child Seat)
– į galą, pritvirtinta automobilio saugos
diržu ir savo diržais.
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child Seat) – į
galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir
savo diržais.
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child
Seat) – į galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir savo diržais.
0 + grupė
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03135
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03135
maks. 13 kg
(L)
(L)
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
03135
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos
automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
(U)
maks. 10 kg
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
(L)
maks. 13 kg
2
Dėl kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.
}}
51
02 Sauga
||
02
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
1 grupė
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio
saugos diržu ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child Seat)
– į galą, pritvirtinta automobilio saugos
diržu ir savo diržais.
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child Seat) – į
galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir
savo diržais.
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child
Seat) – į galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03135
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03135
(L)
(L)
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
03135
9-18 kg
1 grupė
9-18 kg
1 grupė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
(L)
Britax Fixway – atgal nukreipta vaiko automobilinė kėdutė su ISOFIX tvirtinimo sistema ir diržais.
9-18 kg
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03171
(L)
1 grupė
9-18 kg
52
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos
automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
(U)
02 Sauga
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
2 grupė
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio
saugos diržu ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu ir savo
diržais.
15-25 kg
02
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04192
(L)
2 grupė
15-25 kg
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
2/3 grupė
15-36 kg
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška
automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child
Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster
Seat with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat
with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo
Booster Seat with backrest).
Tipo aprobacija: E1 04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
}}
53
02 Sauga
||
02
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
2/3 grupė
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster
Cushion with and without backrest).
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion
with and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster
Cushion with and without
backrest).
(UF)
(UF)
15-36 kg
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04216
(UF)
2/3 grupė
15-36 kg
Integruota pasostė (Integrated Booster
Cushion) – parduodama kaip gamykloje įrengta
parinktis.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04189
(B)
L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
B: šiai svorio klasei aprobuotos integruotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 55)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 63)
•
•
54
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 59)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 49)
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
vieta
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Jei suaktyvinta (p. 39) priekyje sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė, vaikiškas automobilines kėdutes / paaukštintas pasostes (p. 50)
montuokite tik ant galinės automobilio sėdynės. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant
priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti
sunkiai sužalotas.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio.
Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas
priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių
su plieniniais laikikliais arba kitais elementais, kurie gali atsidurti ant saugo diržo
sagties, naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo sagtis gali netyčia atsisegti.
Galite įtaisyti:
•
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
02
•
vaiko kėdutę ar paaukštintą pasostę ant
priekinės keleivio sėdynės, jei priekyje
sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė
neįjungta.
viena arba kelios vaikiškos automobilinės
kėdutės / pasostės galinėje sėdynėje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 49)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 63)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 59)
55
02 Sauga
Vaikiška automobilinė kėdutė – dviejų
pakopų paaukštinta pasostė*
02
ĮSPĖJIMAS
„Volvo" rekomenduoja, kad remontą arba
pakeitimą atliktų tik įgaliotasis „Volvo“
autoservisas. Paaukštintos pasostės
nekeiskite ir nepapildykite jokiais priedais.
Jei integruotą pasostę veikė didelė jėga,
pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti
visą pasostę. Net jei pasostė ir atrodo
nepažeista, jos apsauginės savybės gali
būti pablogėjusios. Pasostę reikia pakeisti
ir tada, kai ji labai nusidėvėjusi.
Integruotos paaukštintos pasostės galinėje
sėdynėje leidžia vaikams sėdėti patogiai ir
saugiai.
Pasostės sukonstruotos taip, kad užtikrintų
optimalų saugumą. Kartu su saugos diržu
(p. 32) jos yra aprobuotos vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 36 kg ir kurių ūgis siekia bent 95
cm.
Neteisinga padėtis: galva neturi būti aukščiau
galvos atramos, o diržas neturi būti žemiau
peties.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite:
Teisinga padėtis: saugos diržas turi būti nustatytas ant peties.
•
dviejų pakopų integruota paaukštinta
pasostė yra gerai pritvirtinta pagal lentelę
(p. 57) ir užrakinta
•
kad saugos diržas būtų prigludęs prie
vaiko kūno, būtų įtemptas ir nesusisukęs
•
saugos diržas nėra ant vaiko kaklo ar
žemiau peties (žr. pirmiau pateiktas iliustracijas)
•
apatinė saugos diržo juosta yra žemiau
dubens, kad sauga būtų optimali.
Dviejų paaukštintos pasostės lygių reguliavimas atliekamas ją pakeliant (p. 57) ir nuleidžiant (p. 58).
56
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Nesilaikant dviejų pakopų paaukštintos
pasostės nurodymų, avarijos atveju vaikas
gali patirti rimtų sužalojimų.
02 Sauga
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
lenkimas į viršų
Pakopa 24
Integruota paaukštinta pasostė (p. 56) galinėje
sėdynėje gali būti sulankstoma dviem pakopomis. Pakopų skaičius sulankstant pasostę priklauso nuo vaiko svorio.
Pakopa 1
Pakopa 2
22-36 kg
15-25 kg
Svoris
02
Pakopa 13
Užfiksuokite paaukštintą pasostę
paspausdami ją atgal.
Pradėkite nuo apatinės pakopos.
Paspauskite mygtuką.
Patraukite rankenėlę į priekį ir aukštyn,
norėdami atlaisvinti paaukštintą pasostę.
3
4
Apatinė pakopa.
Viršutinė pakopa.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
57
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
„Volvo" rekomenduoja, kad remontą arba
pakeitimą atliktų tik įgaliotasis „Volvo“
autoservisas. Paaukštintos pasostės
nekeiskite ir nepapildykite jokiais priedais.
Jei integruotą pasostę veikė didelė jėga,
pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti
visą pasostę. Net jei pasostė ir atrodo
nepažeista, jos apsauginės savybės gali
būti pablogėjusios. Pasostę reikia pakeisti
ir tada, kai ji labai nusidėvėjusi.
02
Pakelkite priekinę paaukštintos pasostės
dalį ir užfiksuokite ją spausdami paaukštintos pasostės galą link atlošo.
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
nuleidimas
Integruota paaukštinta pasostė (p. 56) galinėje
sėdynėje gali būti sulankstoma nuo viršutinės
ar apatinės pakopos iki visiškai nulenktos
padėties sėdynės pasostėje. Tačiau negalima
pasostės pakeisti iš viršutinės pakopos į apatinę pakopą.
Susijusi informacija
•
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
nuleidimas (p. 58)
PASTABA
Neįmanoma sureguliuoti paaukštintos
pasostės iš 2 pakopos į 1 pakopą. Iš pradžių reikia nustatyti iš naujo pilnai nulenkiant žemyn (p. 58) į sėdynės pagalvėlę.
ĮSPĖJIMAS
Nesilaikant dviejų pakopų paaukštintos
pasostės nurodymų, avarijos atveju vaikas
gali patirti rimtų sužalojimų.
58
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pasostę atlaisvinsite patraukę rankenėlę į
priekį.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
„Volvo" rekomenduoja, kad remontą arba
pakeitimą atliktų tik įgaliotasis „Volvo“
autoservisas. Paaukštintos pasostės
nekeiskite ir nepapildykite jokiais priedais.
Jei integruotą pasostę veikė didelė jėga,
pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti
visą pasostę. Net jei pasostė ir atrodo
nepažeista, jos apsauginės savybės gali
būti pablogėjusios. Pasostę reikia pakeisti
ir tada, kai ji labai nusidėvėjusi.
Pasostę užfiksuosite ranka paspaudę
žemyn pasostės vidurį.
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama
tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 50).
02
Susijusi informacija
•
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
lenkimas į viršų (p. 57)
SVARBU
Prieš nuleisdami pasostę, patikrinkite, kad
už jos apačioje nebūtų jokių laisvų daiktų
(pvz., žaislų).
PASTABA
Prieš nuleidžiant galinį atlošą, pirmiausia
reikia nuleisti paaukštintą pasostę.
ĮSPĖJIMAS
ISOFIX sistemos tvirtinimo vietos yra už užpakalinių, šoninių sėdynių apatinės dalies.
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant
atlošo apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad
pasiektumėte užraktus.
Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo
instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISOFIX montavimo taškų.
Nesilaikant dviejų pakopų paaukštintos
pasostės nurodymų, avarijos atveju vaikas
gali patirti rimtų sužalojimų.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
59
02 Sauga
||
Susijusi informacija
•
•
02
•
ISOFIX – dydžio klasės (p. 60)
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai (p. 61)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 49)
ISOFIX – dydžio klasės
Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX
(p. 59) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasifikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudotojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę (p. 61).
Dydžio
klasė
A
60
Aprašymas
Didelė į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B
Mažesnė (1 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B1
Mažesnė (2 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
C
Didelė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
D
Mažesnė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
Dydžio
klasė
Aprašymas
F
Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
G
Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko keleivio sėdynėje, jei automobilyje sumontuota aktyvuota saugos oro pagalvė.
PASTABA
Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį,
automobilio modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą
transporto priemonių sąrašą.
PASTABA
„Volvo" pataria jums susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu, kad išsiaiškintumėte, kokias „ISOFIX" vaikų kėdutes
„Volvo" rekomenduoja.
02 Sauga
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių
– priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
reiškia, kad ne visos vaikiškos automobilinės
kėdutės tinka visoms sėdynėms ir visiems
automobilių modeliams.
Svoris
maks. 10 kg
maks. 10 kg
02
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
F
X
X
G
X
X
E
X
Gerai
(IL)
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 13 kg
E
X
Gerai
(IL)
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal
9-18 kg
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
}}
61
02 Sauga
||
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
02
Į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Svoris
9-18 kg
Dydžio klasė
B
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
X
GeraiA
(IUL)
B1
X
GeraiA
(IUL)
A
X
GeraiA
(IUL)
X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame
automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.
A
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės
(p. 60) vaikišką automobilinę kėdutę su ISOFIX (p. 59) tvirtinimo elementų sistema.
62
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
PASTABA
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių
uždanga virš krovinių skyriaus, tokią
uždangą reikia nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Automobilyje įrengti tam tikrų į priekį atgręžtų
vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 50) viršutiniai tvirtinimo taškai. Šie tvirtinimo taškai yra
kitoje sėdynės pusėje.
02
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti
vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose,
žiūrėti kėdutės gamintojo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant
ties prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per angą galvos atramos kojelėje.
Susijusi informacija
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti
į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo”
rekomenduoja mažiems vaikams sėdėti į galą
atgręžtose kėdutės iki kaip galima vyresnio
amžiaus.
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 49)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 55)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 59)
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų
kėdučių montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais,
šiuos nulenkite.
63
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
}}
65
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje
03
66
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 120),
(p. 123),
(p. 105),
(p. 98) ir
(p. 133).
Valdymo skydelis
(p. 197),
(p. 203),
(p. 111) ir
(p. 112).
(p. 95),
(p. 325) ir
(p. 198).
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
(p. 297).
Avarinių šviesų signalas
(p. 104).
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
(p. 89).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 217) ir
(p. 221).
Valdymo skydelis
informacinei pramogų
sistemai valdyti ir
meniu naršyti
(p. 344) ir
(p. 123).
Sėdynės reguliavimas*
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 93) ir
(p. 36).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 150).
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 71).
Pavarų perjungimo
svirtis
Meniu naršymas,
garso sistemos ir telefono valdymas*
(p. 123),
(p. 344) ir
(p. 377).
(p. 296)
arba
(p. 297).
(p. 209).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 289).
Aktyviosios važiuoklės
valdymo elementai
(„Four-C”)*
(p. 108).
Degimo jungiklis
(p. 86).
Valytuvai ir langų plovimas
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
(p. 342),
(p. 343),
(p. 344) ir
(p. 123).
Vairo reguliavimas
(p. 93).
Variklio dangčio atidariklis
(p. 511).
Durų rankena
–
Stovėjimo stabdžiai
(p. 318).
03
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 80)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 81)
Laikrodis (p. 81)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
67
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
68
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje
03
}}
69
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
70
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
(p. 342),
(p. 343),
(p. 344) ir
(p. 123).
Valdymo skydelis
(p. 197),
(p. 203),
(p. 111) ir
(p. 112).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 150).
Degimo jungiklis
(p. 86).
(p. 89).
(p. 344) ir
(p. 123).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 289).
Sėdynės reguliavimas*
Valdymo skydelis
informacinei pramogų
sistemai valdyti ir
meniu naršyti
(p. 297).
(p. 95),
(p. 325) ir
(p. 198).
Avarinių šviesų signalas
(p. 104).
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 217) ir
(p. 221).
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 71).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 93) ir
(p. 36).
Meniu naršymas,
garso sistemos ir telefono valdymas*
(p. 123),
(p. 344) ir
(p. 377).
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 108).
Durų rankena
–
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Stovėjimo stabdžiai
(p. 318).
Variklio dangčio atidariklis
(p. 511).
Vairo reguliavimas
(p. 93).
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 120),
(p. 123),
(p. 105),
(p. 98) ir
(p. 133).
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 296)
arba
(p. 297).
Aktyviosios važiuoklės
valdymo elementai
(„Four-C”)*
(p. 209).
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 80)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 81)
Laikrodis (p. 81)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Jungtinis prietaisų skydelis
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 71)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 72)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 78)
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
– apžvalga
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Informacinis ekranas
03
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis
apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.
Kelionės kompiuteris (p. 133) ir Pilno
kuro bako pripylimas (p. 325).
Informacinis ekranas, analoginis prietaisų skydelis.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Čia
taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė
atspindima ekrane, rasite šių funkcijų aprašuose.
1
Matuokliai ir indikatoriai
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Eco meter. Šis matuoklis parodo, kaip
ekonomiškai buvo vairuojama. Kuo didesnis rodiklis skalėje, tuo ekonomiškiau vairuojamas automobilis.
Spidometras
}}
71
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavarų perjungimo indikatorius2Įjungtos
pavaros indikatorius3 Taip pat žr. Pavaros
perjungimo indikatorius* (p. 296) arba
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 297).
03
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keleta sekundžių , išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos
slėgį.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Informacinis ekranas
Susijusi informacija
•
•
•
Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, analoginis prietaisų skydelis.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai4
2
3
4
72
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 71)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 78)
Informacinis ekranas, skaitmeninis prietaisų skydelis*.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Čia
taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu
ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 513).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
atspindima ekrane, rasite šių funkcijų aprašuose.
Tema „Elegance“
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 297).
Matuokliai ir indikatoriai
Skaitmeniniame prietaisų skydelyje galima
pasirinkti įvairias temas. Galimos temos:
„Elegance“, „Eco“ ir „Performance“.
Temą galima pasirinkti tik veikiant varikliui.
Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo
perjungiklio mygtuką OK ir nurodyti meniu
parinktį Temos, sukant svirtelės reguliavimo
ratuką. Spauskite OK mygtuką. Pasukite
ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą spausdami OK mygtuką.
Kai kuriuose modelių variantuose centrinės
konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio
prietaisų skydelio temą.
Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą
galima nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą
rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 120).
Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei
spalvų režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 182).
5
6
7
03
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis
apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.
Kelionės kompiuteris (p. 133) ir Pilno
kuro bako pripylimas (p. 325).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavarų perjungimo indikatorius6Įjungtos
pavaros indikatorius7 Taip pat žr. Pavaros
perjungimo indikatorius* (p. 296) arba
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
73
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Tema „Eco“
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 297).
Tema „Performance“
03
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 133) ir Pilno kuro
bako pripylimas (p. 325).
Eco guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 75).
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavarų perjungimo indikatorius6 / įjungtos
pavaros indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 296) arba
5
6
7
74
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 133) ir Pilno kuro
bako pripylimas (p. 325).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Power guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 75).
Pavarų perjungimo indikatorius6 / įjungtos
pavaros indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 296) arba
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 297).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos
slėgį.
Susijusi informacija
•
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 71)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 78)
„Eco guide“ ir „Power guide“*
„ Eco guide “ ir „ Power guide “ – tai du jungtinio prietaisų skydelio (p. 71) prietaisai, padedantys vairuoti automobilį optimaliai vartojant
degalus.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų
kelionių statistika, kurią galima peržiūrėti kaip
blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris –
kelionės statistika* (p. 142).
03
Eco guide
Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, skaitmeninis
prietaisų skydelis.
Kontroliniai ženklai
Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama automobiliu.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 72).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai8
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keleta sekundžių , išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
8
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu
ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 513).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
75
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė
Momentinė vertė
Vidutinė vertė
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie
suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba
įvykusią klaidą ar triktį.
Momentinė vertė
Čia pateikiama momentinė vertė: kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo geriau.
03
Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h
(30–50 myl./val.)) ir mažas variklio apsukas.
Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.
Itin mažos momentinės vertės matuoklyje
įjungia raudoną zoną (su nedidele delsa), o tai
reiškia prastą ekonomiją, kurios reikėtų
vengti.
Vidutinė vertė
Vidutinė vertė lėtai seka momentinę ir apibūdina, kaip automobilis buvo vairuojamas
pastaruoju metu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo vairuotojas pasiekia geresnę degalų
ekonomiją.
Power guide
Šis prietaisas rodo ryšį tarp variklio naudojamos galios „(Power)“ ir jos likučio.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Performance“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 72).
9
76
Kontroliniai ženklai
Ženklas
Momentinė vertė skaičiuojama pagal greitį,
variklio apsukas, variklio išnaudotą galią ir
stabdžių panaudojimą.
Galia priklauso nuo variklio apsukų.
Paaiškinimas
ABL sistemos gedimas
Išmetimo sistema
Pasiekiama variklio galia
Panaudojama variklio galia
Pasiekiama variklio galia
Mažesnė viršutinė rodyklė nurodo pasiekiamą
variklio galią9. Kuo didesnis rodmuo skalėje,
tuo daugiau galios esamoje pavaroje yra
pasiekiama.
Panaudojama variklio galia
Didesnė apatinė rodyklė rodo panaudotą
variklio galią9. Kuo aukščiau rodmuo skalėje,
tuo daugiau galios imama iš variklio.
Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo
didelį galios rezervą.
ABS sistemos gedimas
Įjungtas galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 210)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas
(p. 211)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose modeliuose)
Mažas kuro kiekis bake
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ženklas
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia.
Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia,
tačiau be ABS funkcijos.
Įjungtos tolimosios šviesos
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
Posūkio kairėn indikatorius
2. Iš naujo užveskite variklį.
Posūkio dešinėn indikatorius
Eco- funkcija įjungta, žr. Važiavimo režimas ECO* (p. 313)
„Start/Stop“, variklis automatiškai išjungtas, žr. „Start/
Stop“* – funkcija ir jos valdymas (p. 305)
Slėgio padangose sistema , žr.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema* (p. 496)
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų
funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip
gali būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis
sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
3. Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą, kad jame patikrintų ABS sistemą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis
rūko žibintas.
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai
reiškia, kad sistema sugedus.
Stabilumo sistema, sportinis režimas
Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau.
Tada sistema nustato, ar greičio pedalas
spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau,
posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant
įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies kontroliuojamo slydimo
manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama
automobilį. Ženklas ima šviesti suaktyvinus
sportinį režimą.
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu.
Pašildymas dažniausiai įjungiamas dėl žemos
temperatūros.
Mažas kuro kiekis bake
Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake
yra žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite
degalų.
03
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų.
Ekrane taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo tekstas išvalomas mygtuku
OK, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 120) arba pats automatiškai
išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo
to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos
ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais
ženklais.
PASTABA
Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas, simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant OK mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui dingsta patys.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis
šviesomis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
77
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius
Abiejų posūkio signalų indikatoriai mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Eco funkcija įjungta
Ženklas ima šviesti suaktyvinus Eco funkciją.
Start/Stop
03
Automatiškai išjungus variklį pasirodo ženklas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas
slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose stebėjimo sistemos triktis.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jungtinis prietaisų skydelis –
įspėjamųjų ženklų reikšmė
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad
suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta
klaida (gedimas).
Įspėjamieji ženklai
Ženklas
Susijusi informacija
•
•
Žemas variklio alyvos slėgisA
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 71)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 78)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 71)
Įjungtas stovėjimo stabdys
(skaitmeninis prietaisų skydelis)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 72)
Įjungtas stovėjimo stabdys
(analoginis prietaisų skydelis)
Saugos oro pagalvės - SRS
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega informacijos ženklas.
Generatorius nekrauna
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis10 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
10
78
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Paaiškinimas
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas
A
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių
apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais
varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
lygį įspėjama tekstu ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva –
bendroji dalis (p. 513).
Žemas variklio alyvos slėgis
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo metu, reiškia variklio alyvos slėgis yra per žemas.
Nedelsiant išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas
užsidega, tačiau alyvos lygis yra normalus,
kreipkitės į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei
sutrinka elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Stabdžių sistemos gedimas
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir
sankabos skystis – lygis (p. 519).
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti. Įsigaliojimo metu simbolis
mirksi ir galiausiai ima šviesti nuolat.
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu
metu, gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos
paskirstymo sistema.
Mirksintis ženklas bet kuriuo kitu atveju reiškia triktį. Perskaitykite pranešimą informacijos
ekrane.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
Papildomos informacijos rasite Stovėjimo
stabdžiai (p. 318).
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei šis ženklas neužgęsta arba užsidega
važiuojant, reiškia, kad sutriko saugos diržų
sagčių, SRS, SIPS arba IC sistemos. Nedelsiant važiuokite į autoservisą, kad sistemą
patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priminimas užsisegti saugos diržą
Šis ženklas mirksi, jei ant priekinės automobilio sėdynės sėdintis žmogus neprisisegė saugos diržo arba jei kuris nors ant galinės sėdynės sėdintis žmogus diržą atsisegė.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio bakelyje skysčio lygis
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepapildę bakelio.
Autoservise turi patikrinti, kodėl nukrito
stabdžių skysčio lygis. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
03
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega
tuo pačiu metu, yra rizika, kad staigiai
stabdant slys automobilio galas.
2. Iš naujo užveskite variklį.
•
Jei abu ženklai užges, galite važiuoti
toliau.
•
Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr.
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 519). Jei stabdžių skysčio lygis
normalus, tačiau ženklai tebedega,
automobiliu važiuoti galima. Atsargiai
nuvažiuokite į autoservisą ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
79
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Įspėjimas
03
Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai
nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką
automobilio saugumui ir/arba vairavimui. Tuo
pačiu metu ekrane pasirodo aiškinamasis
pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau teksto pranešimą galima
išvalyti mygtuku OK, žr. Meniu naršymas –
jungtinis prietaisų skydelis (p. 120). Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
Veiksmai:
1. Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš
vietos.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją.
Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane
esantį pranešimą. Pašalinkite pranešimą
OK mygtuku.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega informacijos ženklas.
11
80
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega įspėjamasis ženklas.
Lauko temperatūros matuoklis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko
temperatūros matuoklio rodinys.
Jei variklio dangtis11 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 71)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 71)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 72)
Lauko temperatūros matuoklio ekranas
skaitmeniniame prietaisų skydelyje
Lauko temperatūros matuoklio ekranas
analoginiame prietaisų skydelyje
Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C,
ekrane ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti
aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 71)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės ridos skaitiklis
Laikrodis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ridos
skaitiklis.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba kūrėju anglų kalba.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Ridos skaitiklis, skaitmeninis prietaisų skydelis
Laikrodis, skaitmeninis prietaisų skydelis.
Kelionės ridos skaitiklio ekranas12
Abu ridos skaitikliai (T1 ir T2) naudojami
trumpiems atstumams matuoti. Atstumas
rodomas ekrane.
Pageidaujamam skaitikliui parodyti pasukite
kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio mygtuką RESET, bus atstatytas ridos
skaitiklis. Papildomos informacijos rasite
Kelionės kompiuteris (p. 133).
Susijusi informacija
•
12
13
Ekranas laikui rodyti13
Laikrodžio nustatymas
Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 123).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 71)
03
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 71)
Ekrano išvaizda gali skirtis priklausomai nuo prietaisų varianto.
Laikas rodomas analoginio prietaisų skydelio viduryje.
}}
81
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
03
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
82
Paaiškinimas
Žr.
Įjungtas stovėjimo
stabdys, alternatyvus ženklas
(p. 78)
Saugos oro
pagalvės - SRS
(p. 35),
(p. 78)
– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali
turėti įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis tekstas.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
(p. 32),
(p. 78)
Generatorius
nekrauna
(p. 78)
– informacinis ženklas kartu su tekstu
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio sistemoje aptinkamas nuokrypis.
Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti
kartu su kitais ženklais.
Stabdžių sistemos gedimas
(p. 78),
(p. 315)
Įspėjimas, saugus
režimas
(p. 35),
(p. 47),
(p. 78)
Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.
Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius
ir informacijos ženklus.
Lua
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir
jų reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje galima rasti informacijos.
Įspėjamieji ženklai jungtiniame prietaisų
skydelyje
Kontroliniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
Ženklai ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Žemas variklio
alyvos slėgis
(p. 78)
Įjungti stovėjimo
stabdžiai
(p. 78),
(p. 318)
Paaiškinimas
Žr.
ABL gedimas*
(p. 76),
(p. 102)
Išmetimo sistema
(p. 76)
ABS sistemos
gedimas
(p. 76),
(p. 315)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Įjungtas galinis
rūko žibintas
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
(p. 76),
(p. 103)
Dešinės pusės
posūkio žibintai
(p. 76)
Stabilumo sistema, ESC (Elektroninė stabilumo
kontrolė), Važiavimo nuokalne
kontrolė, Priekabos stabilizavimo
sistema
(p. 76),
(p. 303),
(p. 212),
(p. 337)
„Start/Stop“*,
variklis automatiškai sustabdomas
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
(p. 76),
(p. 212)
Paaiškinimas
Žr.
(p. 227),
(p. 238)
(p. 76),
(p. 311)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, įspėjimo
apie atstumą sistema* (atstumo
įspėjimas)
ECO funkcija*
įjungta
(p. 76),
(p. 313)
Radaro jutiklis*
Slėgio padangose sistema*
(p. 76),
(p. 496)
(p. 236),
(p. 240),
(p. 258)
–
–
Priekinio stiklo
jutiklis*, Kameros
jutiklis*, Lazerio
jutiklis*
(p. 99),
(p. 247),
(p. 258),
(p. 262),
(p. 266)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
(p. 76)
Mažas kuro kiekis bake
(p. 76),
(p. 162)
Automatinio stabdymo*, įspėjimo
apie atstumą*
(atstumo perspėjimo), „City
Safety“TM, įspėjimo apie susidūrimą* sistemos
(p. 240),
(p. 247),
(p. 258)
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą
ekrane
ABL sistema*
(p. 102)
Informaciniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 217)
(p. 76)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 236)
Įjungtos tolimosios šviesos
(p. 76),
(p. 98)
(p. 221),
(p. 225)
Kairės pusės
posūkio žibintai
(p. 76)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, laiko intervalas
Ženklas
–
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
83
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Ženklas
03
84
Paaiškinimas
Žr.
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 261)
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 262)
Stovėjimo stabdžiai
(p. 318)
Lietaus jutiklis*
(p. 108)
Aktyviosios tolimosios šviesos,
AHB (Active High
Beam)*
(p. 99)
„Start/Stop“*
Paaiškinimas
Žr.
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 264)
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 266)
Įrašyto greičio
informacija*
(p. 214)
(p. 311)
Variklio bloko ir
salono šildytuvas*
(p. 162)
„Start/Stop“*
(p. 311)
(p. 162)
Vairuotojo perspėjimo sistema*,
„Lane Departure
Warning“ (LDW)
(p. 262),
(p. 266)
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* Būtina
techninė priežiūra
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 162)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Ženklas
–
Paaiškinimas
Žr.
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 162)
Išsekęs akumuliatorius
(p. 162)
Degalų pylimo
angos dangtelis,
dešiniajame šone
(p. 325)
Pavaros perjungimo indikatorius
(p. 296)
Pavarų padėtys
(p. 297)
Alyvos lygio matavimas
(p. 514)
–
–
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Informacijos ženklai lubų konsolės
ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti
saugos diržą
(p. 34)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
įjungta
(p. 39)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
išjungta
(p. 39)
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia
informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos,
kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 78)
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 123)
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo
elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su
automobilio vairavimu ir valdymu susijusios
nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi
greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.
03
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO,
*, NAV* ir CAM14 – galima
MEDIA, TEL*,
suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*,
„Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo
pagalbos kamerą*.
Susijusi informacija
•
statas: automobilio, garso ir medijos, klimato
kontrolės ir kt.
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu
pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia
įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas.
Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia
naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuo-
14
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
85
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Apžvalga
Raktelio padėtys
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį
Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams / lygiams nustatyti, kad būtų pasiekiamos įvairios funkcijos, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 87).
1. Laikydami nuotolinio valdymo raktelį už
išimamos geležtės pusės, įkiškite į uždegimo jungiklį.
2. Tada įspauskite nuotolinio valdymo raktelį
į uždegimo jungiklį, į galinę padėtį.
SVARBU
03
Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali
sugadinti funkcionavimą arba spynelę.
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 189).
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Išimkite nuotolinio valdymo raktelį
Navigacija* – NAV, žr. Sensus Navigation*
(p. 447).
Garsas ir medija (p. 342) – RADIO
(p. 352) , MEDIA (p. 360) , TEL (p. 375)
*.
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY
CAR (p. 123).
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387) –
.
Klimato kontrolės sistema (p. 144).
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 271) – CAM*.
86
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį ir ištraukite jį iš uždegimo jungiklio.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio
valdymo pulteliu.
PASTABA
Automobiliuose su berakte užvedimo ir
užrakinimo funkcija* nuotolio valdymo raktelio nereikia įkišti į uždegimo spynelę: jį
galima laikyti, pvz., kišenėje. Papildomos
informacijos apie berakčio užvedimo ir
užrakinimo sistemą rasite Beraktė valdymo
sistema* (p. 192).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Lygis
Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų,
kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą nuotolinio valdymo rakteliu galima
nustatyti į vieną iš 3 skirtingų lygių – 0, I arba
II. Šiame automobilio savininko vadove tokie
lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.
Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos
kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.
0
I
II
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Elektra valdomas sėdynes
galima reguliuoti.
•
Garso sistema galima naudotis ribotą trukmę, žr. Garsas ir
medija (p. 342).
•
Galima naudoti panoraminį
stoglangį, elektra valdomus
langus, 12 V lizdą salone,
navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio stiklo valytuvus.
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
•
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Suaktyvinamos kelios kitos
sistemos. Vis dėlto elektrinį
sėdynių pasosčių ir galinio
lango šildymą galima suaktyvinti tik užvedus variklį.
Šioje pultelio padėtyje eikvojama daug akumuliatoriaus
energijos, todėl jos reikėtų
vengti!
15
16
Pultelio padėties / lygio parinkimas
•
Raktelio padėtis 0 – automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros
sitema nustatyta į lygį 0.
PASTABA
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas
raktelio padėtis nespauskite stabdžių /
sankabos pedalo.
•
Raktelio padėtis I – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, spustelėkite START/
STOP ENGINE.
•
Raktelio padėtis II – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, nuspauskite ir ilgai16 palaikykite mygtuką START/STOP ENGINE.
•
Atgal į raktelio padėtį 0 – norint grąžinti
raktelį į padėtį 0 iš II arba I, reikia spustelėti mygtuką START/STOP ENGINE.
03
Garso sistema
Informacijos apie garso sistemos funkcijas
esant ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui
rasite Garsas ir medija (p. 342).
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema*.
Apie 2 sek.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
87
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Variklio užvedimas ir išjungimas
Sėdynės, priekinės
Informacijos apie variklio užvedimą arba
išjungimą ieškokite Variklio užvedimas
(p. 289).
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu.
Vilkimas
Svarbios informacijos apie nuotolinio valdymo
raktelį vilkimo metu rasite Vilkimas (p. 338).
03
Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*17
Susijusi informacija
•
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba
avarijos atveju galite susižaloti.
Raktelio padėtys (p. 86)
Pakelti / nuleisti sėdynę, pakelti / nuleisti.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų.
Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė
yra užfiksuota.
Pakelti / nuleisti* priekinį sėdynės pasostės kraštą, pripūsti / išleisti.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
Keisti juosmens atramą*, paspausti mygtuką.
Elektra valdomos sėdynės valdymo skydelis*, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra* (p. 89).
17
88
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į
priekį, kad salone būtų galima patalpinti ilgą
krovinį.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau
atgal / žemyn.
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės
dalies esančius fiksatorius ir nulenkite
sėdynės atlošą į priekį.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
4. Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.
Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra*
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu. Elektra valdomas sėdynes galima
perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn.
Sėdynės pasostės priekinį kraštą galima
pakelti / nuleisti. Taip pat galima keisti atlošo
kampą ir juosmens atramą*.
ĮSPĖJIMAS
Paimkite už atlošo ir patikrinkite, ar jis po
atlenkimo tinkamai užfiksuotas, kad staigaus stabdymo arba avarijos atveju nesusižalotų keleiviai.
Elektra valdoma sėdynė
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 89)
•
Sėdynės, galinės (p. 90)
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn / vidun / išorėn).
03
Paruošimas
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu,
kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus
raktelio į uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai atliekamas, rakteliui esant I
padėtyje ir tik varikliui veikiant.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų
apsaugą, kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą
blokuoja koks nors objektas. Jei taip atsitiktų,
automobilio elektros sistemą nustatykite į raktelio padėtį I arba 0 ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.
Sėdynė su atminties funkcija*
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą
Pakelti bei nuleisti sėdynę
Pastumti sėdynę pirmyn / atgal
Reguliuoti atlošo kampą
Juosmens atrama* reguliuojama vidun ir
išorėn.
Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių
veidrodėlių nuostatas.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
89
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Išsaugojimo pasirinktis
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Nustatymų įrašymo mygtukas
03
1. Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtį.
Avarinis sustabdymas
Sėdynės, galinės
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos atramas galima nulenkti. Viduriniosios
sėdynės galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
2. Paspauskite ir laikykite M mygtuką, tuo
pat metu spausdami 1, 2 arba 3. Laikykite
nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodys tekstas.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Spauskite vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol
sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus
mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys pertraukiamas.
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas18, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 182).
18
90
Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
Šildomos sėdynės
Informacijos apie šildomas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės* (p. 151) ir Šildoma
galinė sėdynė* (p. 151).
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 88)
Sėdynės, galinės (p. 90)
Sureguliuokite galvos atramą pagal keleivių
ūgį, kad, jei įmanoma, remtųsi visas pakaušis.
Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.
Kad vėl nuleistumėte galvos atramą, reikia
nuspausti mygtuką (esantį per vidurį tarp
atlošo ir atramos galvai, žr. iliustraciją) ir
palaikyti jį, galvos atramą atsargiai spaudžiant
žemyn.
Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai. Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
ĮSPĖJIMAS
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos atrama turi būti žemiausioje padėtyje.
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos
atramą reikia tinkamai sureguliuoti pagal
keleivio ūgį, kad ji padengtų visą galinę
galvos dalį (jei įmanoma).
•
•
•
•
Kairiąją dalį galima nulenkti atskirai.
Viduriniąją dalį galima nulenkti atskirai.
Dešiniąją dalį galima nulenkti kartu su
centrine dalimi.
Norint nulenkti visą atlošą, reikia nulenkti
jo dalis atskirai.
Rankinis galinių sėdynių atramų galvai
nuleidimas
03
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti
prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate
pažeisti galinės sėdynės apmušalus.
Patraukite arčiausiai prie atramos galvai
esančią užrakinimo rankeną, norėdami
nulenkti atramą galvai į priekį.
Galvos atramą lenkite atgal ranka, kol pasigirs
„spragtelėjimas“.
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti
užfiksuotos.
Trijų dalių atlošą galima nulenkti įvairiais
būdais.
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų, gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes ir (arba) stačiai nustatyti jų
atlošus.
Jei ketinama nuleisti viduriniąją dalį,
atleiskite ir sureguliuokite viduriniosios
sėdynės galvos atramą (žr. ankstesnį skyrelį „Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
galinė“).
}}
91
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Nuleidžiant kraštinius atlošus, jų galvos
atramos nuleidžiamos automatiškai.
Patraukite į viršų atlošo fiksavimo rankeną
kartu lenkdami atlošą į priekį. Raudorodo,
nas indikatorius ant fiksatoriaus
kad atlošas neužfiksuotas.
03
Galinės sėdynės išorinių galvos atlošų
nuleidimas elektra*
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
PASTABA
Pakėlus atlošą, raudona lemputė nebešvies. Jei ji vis dar šviečia, vadinasi atlošas
nėra tinkamai užfiksuotas.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir
galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai
užfiksuoti.
1. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti padėtyje II.
2. Jei norite pagerinti matomumą atgal,
paspauskite galinių išorinių galvos atlošų
mygtuką ir nuleiskite juos.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atlošų, jeigu
kitose sėdynėse yra keleivių.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol
pasigirs spragtelėjimas.
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti
užfiksuotos.
92
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 88)
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 89)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Vairas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį,
be to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus
greičio palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir telefono valdymo elementai.
Reguliavimas
3. Grąžinkite svirtelę į pradinę padėtį, kad
užfiksuotumėte vairo padėtį. Jei svirtelė
standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo
pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę
padėtį.
Klaviatūros* ir mentelės*
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*, galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr.
Reguliuojama vairo jėga* (p. 209).
03
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 217)* ir Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC* (p. 221)*.
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Galimos vairo padėtys
Automatinės pavarų dėžės rankinio
pavarų perjungimo mentelė, žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 297).
Garso ir telefono valdymas, žr. priedą,
„Sensus Infotainment“.
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
1. Patraukite svirtelę į save, kad atlaisvintumėte vairą.
2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
93
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Garso signalas
Vairo šildymas*
Vairą galima šildyti elektriniu šildytuvu.
Veikimas
03
Garso signalas.
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymas* (p. 94)
Mygtuko vieta gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Paspaudinėkite mygtuką, kad persijungtumėte tarp šių funkcijų:
Veikimas
Indikatorius
Išjungta
Mygtuko lemputė nešviečia
Šildymas
Mygtuko lemputė šviečia
Automatinis vairo šildymas
Kai suaktyvinta vairo automatinio šildymo
funkcija, vairas pradedamas šildyti užvedus
variklį. Funkcija automatiškai įsijungia, kai
automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra
nesiekia maždaug 10 °C. Ši funkcija suaktyvi-
94
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
nama / išaktyvinama per meniu sistemą MY
CAR (p. 123).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Žibintų jungikliai
Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį
apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano,
prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 105)
reguliuoti.
Rankenėlės padėtys
PASTABA
Dieniniuose žibintuose ir priekiniuose
gabaritiniuose žibintuose naudojamos tos
pačios lemputės. Kai lemputės naudojamos dieniniuose žibintuose, jų švietimo
ryškumas būna didesnis.
Padėtis
Apžvalga, žibintų jungikliai.
Reguliavimo ratukas ekrano ir prietaisų
bei aplinkos apšvietimui reguliuoti*
Galinio rūko žibinto mygtukas
Apšvietimo rankenėlė važiuojant ir statant
automobilį
Ratukas19, reguliuojantis priekinių žibintų
aukštį
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai žibintai ir šoniniai gabaritiniai žibintai dieną, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Dieniniai žibintaiA, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai žibintai / šoniniai gabaritiniai žibintai, esant prieblandai
ar tamsiu paros metu arba įjungus galinį rūko žibintą ar nepertraukiamą priekinio stiklo valytuvų režimą.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Suaktyvinta tunelio aptikimo
(p. 98)* funkcija.
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai žibintai ir šoniniai gabaritiniai žibintai, kai raktelis nustatytas automobilio elektros sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Gabaritiniai žibintai / šoniniai
gabaritiniai žibintai, kai automobilis stoviB.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
19
Padėtis
03
Galima pasinaudoti aktyviųjų
tolimųjų šviesų (p. 99)* funkcija.
Tolimąsias šviesas galima
įjungti veikiant artimosioms.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai
žibintai / šoniniai gabaritiniai
žibintai.
Nėra automobiliuose su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
95
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Padėtis
Paaiškinimas
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
Galima įjungti tolimąsias šviesas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
03
A
B
Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.
Taip pat laisvąja eiga, kai variklis veikia, užtikrinant, kad
rankenėlė būtų pasukta į šią padėtį iš kitos.
„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti
režimą
.
Ratuko padėtys skirtingoms apkrovoms.
Tik vairuotojas
ĮSPĖJIMAS
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per
silpna ar pakankamai stipri, pvz., esant
rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių
eismo taisyklių.
Ekranas ir prietaisų apšvietimas
Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio
apšvietimas, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 87).
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai
susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.
96
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Keleiviai visose sėdynėse
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti
vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas.
Tai gali apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito galima išvengti, reguliuojant žibintų
spindulio aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai įkrautas.
Keleiviai visose sėdynėse ir didžiausias
krovinys bagažinėje
1. Palikite variklį veikti arba perveskite automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį
I.
2. Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Vairuotojas ir didžiausias krovinys bagažinėje
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais* turi automatinę priekinių
žibintų aukščio reguliavimo funkciją, todėl
reguliavimo ratuko nėra.
Susijusi informacija
•
•
•
Gabaritiniai žibintai (p. 97)
Važiavimo dieną šviesos (p. 97)
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 98)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai įjungiami priekinių žibintų
valdymo rankenėle.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 95)
Važiavimo dieną šviesos
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje ir nustatyta automobilio elektros sistemos
raktelio padėtis II arba veikia variklis, esant
natūraliam apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
03
Priekinių žibintų valdymo rankenėlė gabaritinių
žibintų valdymo vietoje.
(kartu įjungiaPasukite jungiklį į padėtį
mas automobilio numerių lentelių apšvietimas).
Jei nustatyta automobilio elektros sistemos
raktelio padėtis II arba veikia variklis, vietoj
stovėjimo žibintų įjungiami dieniniai žibintai.
Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės
dangtis, įsijungia galiniai gabaritiniai žibintai,
kad įspėtų iš paskos važiuojančių automobilių
vairuotojus. Tai vyksta nepriklausomai nuo to,
kokioje padėtyje yra rankenėlė arba kokioje
automobilio elektros sistemos padėtyje
nustatytas raktelis.
Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje AUTO.
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
, vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running
Lights - DRL). Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje, perjungia dieninius
žibintus į artimųjų šviesų žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Į artimųjų šviesų žibintus persijungiama ir
įjungus priekinio stiklo valytuvus arba galinį
rūko žibintą.
}}
97
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau
ji negali visais atvejais teisingai nustatyti,
ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna /
pakankamai stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo
situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
03
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 98)
Žibintų jungikliai (p. 95)
Tunelio aptikimas*
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas.
Kai priekinių žibintų jungiklis yra
padėtyje ir automobilio elektros sistema raktelio II
padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato,
kada automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato
apšvietimą iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po
maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai
žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis
įvažiuoja į kitą tunelį, artimosios šviesos lieka
įjungtos. Taip išvengiama būtinybės pakartotinai keisti automobilio apšvietimo nuostatas.
Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija, žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padė.
tyje
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 98)
Žibintų jungikliai (p. 95)
Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Artimųjų šviesų žibintai
Kai rankenėlė yra padėtyje
, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus
sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos
šviesai. Artimosios šviesos automatiškai
suaktyvinamos ir tada, kai įjungiami priekinio
stiklo valytuvai arba galiniai rūko žibintai.
98
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
, veikiant
Kai rankenėlė yra padėtyje
varikliui arba nustačius raktelio padėtį II artimosios šviesos veikia nuolat.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į
tolimųjų šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios
šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada,
20 arba
kai rankenėlė yra padėtyje
.
Tolimosios šviesos įjungiamos (išjungiamos)
stumdami perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada jį atleidžiant.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
.
prietaisų skydelyje pasirodo ženklas
Papildomi žibintai*
Jei automobilyje sumontuoti papildomi žibintai, vairuotojas gali naudodamasis meniu sistema MY CAR pasirinkti, ar juos išaktyvinti, ar
įjungti / išjungti kartu su tolimųjų šviesų žibintais21, žr. MY CAR (p. 123).
Susijusi informacija
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
(p. 102)
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 99)
20
21
Žibintų jungikliai (p. 95)
•
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas (p. 108)
•
Tunelio aptikimas* (p. 98)
Aktyviosios tolimosios šviesos*
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija siūloma su
įjungimo / išjungimo galimybe arba prisitaikymo galimybe (atsižvelgiant į priekinių žibintų
variantą). Funkcija aptinka priešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų
šviesą arba jūsų kryptimi priešais važiuojančių
galinių žibintų šviesą ir perjungia apšvietimą iš
tolimųjų į artimąsias šviesas. Aktyviosios tolimosios šviesos su prisitaikymo funkcija pritemdo tik tą šviesų dalį, kurios yra nukreiptos
tiesiai į transporto priemonę. Tolimosios šviesos atgal grąžinamos tada, kai priekyje
nebeaptinkama kitų automobilių žibintų šviesos.
03
Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB
Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High
Beam – AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą kameros
jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje
važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias. Funkcija
gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
Automobiliai su halogeniniais priekiniais
žibintais
Tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai
kameros jutiklis nebeaptinka priešais atva-
Kada įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Pagalbinius žibintus prie elektros sistemos turi prijungti serviso specialistai. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
99
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
žiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais
03
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi įjungimo / išjungimo funkciją, tuomet tolimosios
šviesos grąžinamos praėjus maždaug sekundei nuo to momento, kai kameros jutiklis
nebeaptinka atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų šviesos arba priekyje
važiuojančių transporto priemonių galinių
žibintų.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi prisitaikymo funkciją, tuomet, priešingai nei tradicinio pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir
toliau lieka įjungtos abiejose atvažiuojančių
automobilių arba priešais esančių automobilių
pusėse ir pritemdoma tik ta dalis spindulio,
kuri šviečia tiesiai į transporto priemonę.
Prisitaikymo funkcija: Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.
Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami
praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai
kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.
Įjungimas / išjungimas
AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų
(jei
valdymo rankenėlė yra padėtyje
funkcija nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą
MY CAR, žr. MY CAR (p. 123)).
Perjungiklis ir žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje AUTO.
Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h
(12 myl./val.) arba yra didesnis.
Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama)
stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimas
esant įjungtoms tolimosioms šviesoms reiškia, kad tiesiogiai grąžinamos artimosios šviesos.
Automobilis su analoginiu jungtiniu prietaisų skydeliu
Suaktyvinus AHB, prietaisų informaciniame
ekrane įsijungia ženklas
.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje papildomai pasirodo ženklas
. Tai taikoma ir aktyviesiems ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra
100
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
iš dalies pritemdytos, t. y. kai tik žibintų spindulys yra šiek tiek ryškesnis nei artimųjų
šviesų.
Automobilis su skaitmeniniu jungtiniu prietaisų skydeliu
Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų informaciniame ekrane balta spalva ima šviesti ženk.
las
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, ženklas
tampa mėlynas. Tai taikoma ir aktyviesiems
ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš dalies pritemdytos, t. y. kai tik
žibintų spindulys yra šiek tiek ryškesnis nei
artimųjų šviesų.
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Aktyvus
ilgosios šviesos laikinai nepasiekiamos
Įjunkite rankiniu būdu, tolimąsias / artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu. Vis
dėlto žibintų jungiklio rankenėlė gali vis tiek
. Tas pat taikoma, jei
išlikti padėtyje
pasirodo pranešimas Priek. stiklo jutikliai
.
blokuojami Žr. vadovą ir ženklas
Pasirodžius minėtiems pranešimams, ženklas
dingsta.
AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai
tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai
funkcija AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio lango jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir įsijungia ženklas
.
ĮSPĖJIMAS
AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą
esant palankioms sąlygoms.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to
reikalauja eismo arba oro sąlygos.
SVARBU
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam
rūkui
•
•
•
•
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
•
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
•
•
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi
važiuojančių automobilių žibintų šviesa
(pvz., įrengti apsauginiai barjerai)
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
03
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
Kalno viršūnėje arba dauboje
Staigiuose posūkiuose.
Papildomos informacijos apie kameros jutiklio
apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą
sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 256).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
101
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 98)
Žibintų jungikliai (p. 95)
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai*
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai yra suprojektuoti užtikrinti maksimaliam apšvietimui
posūkiuose ir sankryžose, taip padidindami
saugą.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL
03
moje MY CAR, žr. MY CAR (p. 123)). Sutrikus
funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skyir tuo pat metu
delyje pasirodo ženklas
informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir papildomas ženklas.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Priekinių
žibintų
sist.
sutrikimas Reikia aptarnauti
Sistema išjungta.
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į autoservisą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir
tik kai automobilis važiuoja.
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai
išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (Active Bending Lights –
ABL), jų šviesos spindulys juda vairo sukimo
kryptimi, maksimaliai apšviesdamas kelią
posūkiuose ir sankryžose bei užtikrindamas
didesnį saugumą.
Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus
variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu siste-
22
102
Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Funkciją22 galima išaktyvinti arba suaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 123).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Posūkio apšvietimo žibintai*
Galinis rūko žibintas
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai su prisitaikančių aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija turi
posūkio apšvietimo žibintus, kurie staigiame
posūkyje laikinai apšviečia zoną įstrižai priešais automobilį, vairo sukimo kryptimi arba
posūkio signalo kryptimi.
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima
įjungti galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti pamatytų priešais važiuojantį automobilį.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 95)
Funkcija aktyvinama, kai būna įjungtos tolimosios arba artimosios šviesos ir automobilio
greitis nesiekia maždaug 30 km/h
(20 myl./val.).
03
Be to, abu posūkio apšvietimo žibintai įjungiami kaip papildomas apšvietimas prie atbulinės eigos žibinto, kai važiuojama atbuline
eiga.
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 98)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 99)
Žibintų jungikliai (p. 95)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinį rūko žibintą galima įjungti tik rakteliui
esant padėtyje II arba veikiant varikliui ir
žibintų jungiklio rankenėlei esant padėtyje
arba
.
Norėdami įjungti / išjungti, paspauskite mygtuką. Indikatorius
jungtiniame prietaisų
skydelyje ir mygtuko lemputė įsijungia kartu
su galiniu rūko žibintu.
Galinis rūko žibintas išjungiamas automatiškai, paspaudus mygtuką START/STOP
ENGINE arba pasukus priekinių žibintų valdymo rankenėlę į padėtį
arba
.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
103
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
03
Stabdžių žibintas
Avarinių šviesų signalas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių
žibintai.
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš
vairavimo pagalbos sistemų – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 221), „City Safety“ (p. 241) arba įspėjimo
apie susidūrimą sistema (p. 248) ima stabdyti
automobilį.
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 317)
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Avarinis signalas aktyvinamas automatiškai,
kai automobilis stabdomas taip staigiai, kad
aktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir
greitis nesiekia maždaug 10 km/h
(6 myl./val.). Avariniai žibintai mirksi, kol automobilis sustoja, ir išaktyvinami automatiškai,
vėl pradėjus važiuoti; juos taip pat galima
išaktyvinti paspaudus mygtuką.
104
Susijusi informacija
•
•
Posūkių žibintai (p. 105)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 317)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Posūkių žibintai
Posūkio indikatorių ženklai
Salono apšvietimas
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus arba mirksi nepertraukiamai (priklausomai
nuo to, kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus
rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76).
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.
Susijusi informacija
•
Avarinių šviesų signalas (p. 104)
G021149
03
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo
reguliavimo jungikliai lubų skydelyje.
Posūkių žibintai.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į
pirmą padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus. Šią funkciją galima
suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 123).
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Salono apšvietimas
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir
išjungti ranka per 30 minučių nuo to, kai:
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0;
•
automobilis atrakintas, bet variklis
neįjungtas.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai, atgal pasukdami vairaratį.
}}
105
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Lubų apšvietimas priekyje
Paspaudus atitinkamą mygtuką stoge įmontuotame skydelyje, įsijungs arba išsijungs
priekinės skaitymo lemputės.
Galinis stogo apšvietimas
Žibintai įjungiami/išjungiami, spaudžiant kiekvienam jų priskirtus jungiklius.
Įlipimo apšvietimas
Įlipimo apšvietimas (ir salono apšvietimas) atitinkamai įjungiamas ir išjungiamas atidarant
arba uždarant kurias nors šonines duris.
Jei mygtukas yra neutralioje padėtyje, salono
apšvietimas įsijungia ir išsijungia automatiškai
priklausomai nuo šių dalykų.
Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir
veikia 30 sekundžių, jei:
•
automobilis atrakintas nuotolinio valdymo
pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 185)
arba Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas (p. 190)
Kosmetinio veidrodėlio (p. 171) apšvietimas
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo dangtelį.
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0.
Bagažinės apšvietimas
•
•
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia
kai dangtelis atidaromas arba uždaromas.
03
G021150
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Užpakalinio stogo apšvietimas.
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant bagažinės
dangtį.
Galinis stogo apšvietimas automobiliuose su stoglangiu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Salono apšvietimas išsijungia, kai:
užvedamas variklis
automobilis yra užrakintas.
Salono apšvietimas įsijungia ir šviečia dvi
minutes, jei vienos iš durų yra atidarytos.
Yra trys salono apšvietimo jungiklio padėtys,
norint reguliuoti salono apšvietimą:
Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir
automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas išsijungs automatiškai po dviejų minučių.
•
Išj. – dešinė pusė nuspausta, automatinis
apšvietimas išjungtas.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
•
Neutrali padėtis – automatinis apšvietimas įjungtas.
•
Įj. – kairė pusė nuspausta, salono apšvietimas įjungtas.
Automatinis apšvietimas
106
Neutrali padėtis
Išjungus įprastą salono apšvietimą ir užvedus
variklį, įsijungia kai kurie LED šviesos diodai,
įskaitant lubų apšvietimą: tuo siekiama sukurti
blankaus apšvietimo atmosferą ir pagerinti
nuotaiką važiuojant. Apšvietimas leidžia
geriau matyti daiktus daiktadėžėje ir pan.
tamsesniu paros metu. Apšvietimas pamažu
užgęsta užrakinus automobilį. Šviesumas val-
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
domas žibintų jungiklio (p. 95) reguliavimo
ratuku.
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
Laikiną stovėjimo vietos apšvietimą sudaro
artimosios šviesos, gabaritiniai žibintai,
šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų apšvietimas ir
plafonai.
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai
apšviestų priėjimą prie namų.
1. Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš
degimo jungiklio.
2. Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki galinės padėties ir atleiskite jį.
Funkciją galima suaktyvinti taip pat, kaip
ir mirksėjimą tolimųjų šviesų žibintais, žr.
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 98).
3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Įjungus šią funkciją, užsidega artimųjų šviesų
žibintai, gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priėjimo apšvietimą iš atstumo sudaro gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų
apšvietimas ir įlipimo apšvietimas.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 185). Jis naudojamas,
norint iš atstumo įjungti automobilio apšvietimą.
03
Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo rakteliu, užsidega gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo
apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 123).
Susijusi informacija
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė (p. 107)
Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo vietos apšvietimas, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 123).
Susijusi informacija
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 107)
107
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
Jei automobilyje yra aktyvieji ksenono priekiniai žibintai ir aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų
funkcija, priekinių žibintų šviesos spindulį reikia atstatyti į pradinę padėtį kai dešinės pusės
eismas keičiasi į kairės pusės eismą ir atvirkščiai.
03
Valytuvai ir plautuvai
Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei
galinį langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto slėgio sistemą.
Priekinio lango valytuvai23
Priekinių žibintų šviesos spindulio nereikia
reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra
aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų funkcija*.
Priekinių žibintų raštas parinktas toks, kad
nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.
108
Valytuvai valo normaliu greičiu.
Prieš įjungdami valytuvus, užtikrinkite, kad
valytuvų šluotelės būtų neprišalusios ir nuo
priekinio stiklo (ir galinio lango) būtų nuvalytas sniegas (arba ledas).
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.
Priekinių žibintų šviesos spindulys keičiamas
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 123).
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
23
Nuolatinis valymas
SVARBU
Priekinių žibintų šviesos spindulį reikia reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų
tolimųjų šviesų žibintų funkcija. Perjungiant
priekinių žibintų šviesos spindulį dešinės arba
kairės pusės eismui, automobilis su veikiančiu
varikliu turi nejudėti.
Reikia reguliuoti priekinių žibintų šviesos spindulį. Priekinių žibintų raštas parinktas toks,
kad nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys
vairuotojai.
Pasirinkę valymą su pertrūkiais,
reguliavimo rateliu nustatykite laiko
ir valymo judesių santykį.
Valytuvai valo dideliu greičiu.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
Halogeniniai priekiniai žibintai
Valymas su pertrūkiais
Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį,
norėdami išjungti priekinio stiklo
valytuvus.
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus žiemą, įsitikinkite, kad valytuvų šluotelės neprišalusios ir
ant priekinio stiklo nėra sniego arba ledo.
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi
būt šlapias.
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 528). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis
– pildymas (p. 530).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Valytuvo šluotelė – aptarnavimo
padėtyje
Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų
šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite
Automobilių plovykla (p. 551) ir Valytuvų
šluotelės (p. 528).
Lietaus jutiklis*
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti
užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi
būti I ar II padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų
svirtelė turi būti 0 padėtyje arba vieno valymo
judesio padėtyje.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutik. Priekinio stiklo valytuvai
lio mygtuką
atliks vieną valymo judesį.
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite
lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja
arba nuotolinio valdymo pultelis yra I arba
II padėtyje. Bendrajame prietaisų skydelyje
užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.
Priekinių žibintų ir priekinio lango
plovimas
03
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite
reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą
nustatysite, pasukdami reguliavimo ratelį
žemyn. (Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn,
valytuvai atliks dar vieną valymo judesį.)
Išjungti
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
lietaus jutiklio mygtuką arba nuspausdami perjungiklį žemyn į kitą valytuvų programą.
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Lietaus jutiklio jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.
Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuke
esanti lemputė ir jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas lietaus jutiklio ženklas
.
Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo variklio išjungimo, lietaus jutiklis
išsijungia automatiškai.
Plovimo funkcija.
Priekinio lango plovimas
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų valytuvus, pastumkite perjungiklį link
vairo.
Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai
atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami
priekiniai žibintai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
109
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Šildomi valytuvų purkštukai*
Galinio lango valymas ir plovimas
Siekiant, kad šaltu oru valiklis nesušaltų į
ledą, valytuvų purkštukai yra šildomi automatiškai.
Įjungus atbulinės eigos pavarą kai priekinio
stiklo valytuvai yra įjungti, įsijungia galinio
stiklo valymas su pertrūkiais24. Išjungus atbulinės eigos pavarą, funkcija išsijungia.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
03
Valytuvai – atbulinė eiga
Jei galinio lango valytuvo režimas nustatytas į
valymo pastoviu greičiu režimą, nėra jokių
pokyčių.
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu,
sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant
skystį, priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
PASTABA
Automobiliuose su lietaus davikliais galinio
stiklo valytuvas įjungiamas važiuojant
atbuline eiga, jei daviklis įjungtas ir lyja.
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę
papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio tiekimas į priekinių žibintų
plautuvą. Tuo siekiama suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Galinio lango valytuvas – valymas su pauzėmis
Galinio lango valytuvas – pastoviu greičiu
Norėdami įjungti galinio stiklo valytuvą ir plovimą, pastumkite perjungiklį į priekį (žr.
rodyklę viršutiniame paveikslėlyje).
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 530)
PASTABA
Galinis lango valytuvas yra aprūpintas
apsauga nuo perkaitimo: perkaitus varikliukui, jis išjungiamas. Atvėsęs (po 30 s arba
vėliau, priklausomai nuo varikliuko įkaitimo
ir lauko temperatūros) galinio lango valytuvas ima dirbti vėl.
24
110
Šią funkciją (valymą su pertrūkiais važiuojant atbuline eiga) galima išjungti. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Elektra valdomi langai
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
ĮSPĖJIMAS
Valdymas
Uždarydami langus iš vairuotojo durelių,
įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai
neįstrigs.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai / jeigu langai uždaromi nuotolinio valdymo pulteliu.
03
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektrinių vaikų saugos užraktų jungiklis*
ir galinių elektra valdomų langų kėliklio
išjungimo mygtukai, žr. Durelių užraktai
su apsauga nuo vaikų – suaktyvinimas
elektra* (p. 203).
Galinio stiklo valdymas
Priekinio stiklo valdymas
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš
automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 87).
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus. Vienu metu veikia tik vienas
valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent raktelio padėtis I (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 87)). Elektra valdomus langus galima
stumdyti kelias minutes nuo variklio išjungimo
ir po to, kai ištraukiamas nuotolinio valdymo
pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
111
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis neleidžianti langui judėti. Galima priverstinai uždaryti langą, jei jo uždarymas buvo
sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus ledui,
laikant pakėlus lango uždarymo mygtuką, kol
langas užsidarys. Apsauga nuo prispaudimo
vėl įsijungia po trumpos pertraukos.
03
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra
šiek tiek praverti priekinius langus.
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo
aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas
automatiškai pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo rakteliu
arba centrinio užrakto mygtuku
Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo
rakteliu iš lauko arba centrinio užrakto mygtuku iš vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus langus, rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 185) arba Užrakinimas /
atrakinimas – iš vidaus (p. 197).
Sistemos perkrovimas
Šoniniai veidrodėliai
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius, elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš naujo tam, kad veiktų teisingai.
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos
svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
1. Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį
tam, kad uždarytumėte langą iki galo, po
to dar palaikykite mygtuką nuspaudę
vieną sekundę.
2. Trumpam atleiskite mygtuką.
3. Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite nuspaudę vieną sekundę.
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
Šoninio veidrodėlio valdymas.
Reguliavimas
1. Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį, spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite
mygtuką R. Įsijungia mygtuko lemputė.
2. Centre esančia rankenėle nustatykite
norimą padėtį.
3. Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
ĮSPĖJIMAS
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą,
abu veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai atrodo toliau nei jie iš tikrųjų yra.
112
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Nustatymų įrašymas25
Galinio vaizdo ir šoniniai veidrodžių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į
kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*,
žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 182).
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį25
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai nuspaudus L arba R mygtuką.
kamai veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį25
1. Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R
mygtukus.
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai
automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant
automobilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidrodėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 123).
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu25
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai bus
nulenkti/atlenkti automatiškai.
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad
vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų matyti kelkraštį.
–
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir
paspauskite mygtuką L arba R.
3. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Automatinis tamsinimas*
Norint, kad šoniniai veidrodėliai turėtų šią
funkciją, reikia, kad salono galinio vaizdo veidrodėlis taip pat būtų automatiškai pritemdomas, žr. Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 115).
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate
automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
Grąžinimas į neutralią padėtį
1. Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R
(pultelis turi būti bent padėtyje I).
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai
buvo pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu
būdu nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tin-
03
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią
padėtį.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 123).
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis
automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
25
2. Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite L ir R mygtukus.
2. Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite. Veidrodėliai bus nulenkti iki galo
automatiškai.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus atlenkti iki galo automatiškai.
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 89).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
113
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
liatoriaus. Vis dėlto po tam tikro laiko funkcija
išjungiama automatiškai.
Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 107)
arba laikiną stovėjimo vietos apšvietimą
(p. 107), įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.
Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo
priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių, įjunkite atitirpinimo funkciją.
Taip pat žr. Miglos šalinimas nuo priekinio
stiklo ir jo atitirpdymas (p. 154).
Susijusi informacija
Šildomas priekinis stiklas*, galinis
langas ir šoniniai veidrodėliai
•
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 115)
•
Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai – šildymas (p. 114)
Šildymas, priekinis stiklas
Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
Funkcija naudojama ledui ir miglai nuo priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių
pašalinti.
Vieną kartą spustelėjus atitinkamą mygtuką,
įjungiamas šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė rodo, kad funkcija yra įjungta. Išjunkite
šildymą, kai tik nutirps sniegas / išgaruos
migla, kad be reikalo neapkrautumėte akumu-
114
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla /
ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C.
Automatinio atitirpinimo funkciją galima pasirinkti per meniu sistemą MY CAR, žr. MY
CAR (p. 123).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
Automatinis tamsinimas*
Kompasas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai
užtamsina ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija
nėra rankinio pritemdymo valdymo elemento.
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra ekranas, kuris rodo, į kurią
pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai:
vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn
nukreiptas jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių automobilių
žibintų skleidžiamą šviesą.
Eksploatacija
03
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės
skydeliai ar objektai, esantys ant sėdynių
arba bagažinėje ir šviesa nepasieks jutiklių,
salono ir šoninių galinio vaizdo veidrodėlių
pritemdymo funkcija veiks ribotai.
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių
šviesa gali atsispindėti vidiniame galinio
vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei
trikdo šviesos iš galo, tamsinimą reguliuokite
tamsinimo rankenėle:
Kompasą (p. 115) gali turėti tik galinio vaizdo
veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.
1. Tamsinkite patraukdami rankenėlę į
salono vidų.
•
2. Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami
rankenėlę link priekinio stiklo.
Susijusi informacija
Šoniniai veidrodėliai (p. 112)
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis,
pažymėtas angliškomis santrumpomis: Š
(šiaurė), ŠR (šiaurės rytai), R (rytai), PR (pietryčiai), P (pietūs), PV (pietvakariai), V (vakarai)
ir ŠV (šiaurės vakarai).
Kompasas suaktyvinamas automatiškai,
užvedus automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 87). Norint suaktyvinti /
išaktyvinti kompasą, reikia nuspausti mygtuką
galinėje veidrodėlio pusėje (pvz., sąvaržėle).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
115
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
7. Automobiliuose su šildomu priekiniu
langu*: jei, suaktyvinus priekinio lango šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas
C, atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi 6 punktu pirmiau esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai, žr.
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas (p. 154).
Kalibravimas
Kad kompasas teisingai rodytų pasaulio šalis,
gali tekti jį sukalibruoti.
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu kertamos kelios magnetinės zonos, kompasą reikia kalibruoti.
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
03
1. Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų
ar aukštos įtampos linijų.
2. Užveskite automobilio variklį ir išjunkite
visą elektros įrangą (oro kondicionierių,
valytuvus ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų
uždarytos visos durelės.
PASTABA
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas arba išvis neprasidėti, jei nebus
išjungta elektros įranga.
3. Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami sąvaržėlę arba ką nors panašaus)
apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.
116
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
8. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Magnetinės zonos.
4. Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys reikiamos magnetinė zona (1–15).
Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5. Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas
ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio
vaizdo veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas C.
6. Važiuokite lėtai ratu ne didesniu nei
10 km/h (6 myl./val.) greičiu, kol ekrane
pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad
kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2
ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Panoraminis stoglangis* – bendroji
informacija
Stoglangis padalintas į dvi dalis. Atidaryti
galima tik priekinę dalį - galinį kraštą horizontaliai arba vertikaliai (vėdinimo padėtis).
Stoglangyje po stiklu yra perforuoto audinio
uždanga nuo saulės, kuri papildomai apsaugo
nuo tokių veiksnių, kaip stipri saulės šviesa.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
panoraminio stoglangio judančiose dalyse.
•
Panoraminį stoglangį visada stumdykite itin atsargiai.
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
•
Nepamirškite išjungti panoraminio
stoglangio maitinimo, nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio
valdymo pultelį / PCC*. Informacijos
apie raktelio padėtis rasite Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 87).
Susijusi informacija
•
Panoraminis stoglangis* – valdymas
(p. 118)
03
Vėjo kreiptuvas
Stoglangis ir uždanga valdomi stoge esančiu
valdikliu. Valdiklis įjungiamas rakteliui esant I
arba II padėtyje, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 87).
Panoraminiame stoglangyje įrengtas vėjo
kreiptuvas, kuris iškyla jį atidarius.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
117
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Panoraminis stoglangis* – valdymas
Greitasis atidarymas ir uždarymas
Automatiniu režimu užuolaida / stoglangis
atsidaro maksimaliai.
Stoglangį ir uždangą galima atidaryti ir uždaryti vienu metu:
Vėdinimo padėtyje priekinė stoglangio padėtis
pakeliama atgal.
•
Atidarymas - paspauskite valdiklį atgal du
kartus į automatinio valdymo padėtį ir jį
atleiskite.
•
Uždarymas - paspauskite valdiklį pirmyn
du kartus į automatinio valdymo padėtį ir
jį atleiskite.
ĮSPĖJIMAS
03
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
panoraminio stoglangio judančiose dalyse.
•
Panoraminį stoglangį visada stumdykite itin atsargiai.
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
•
Nepamirškite išjungti panoraminio
stoglangio maitinimo, nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio
valdymo pultelį / PCC*. Informacijos
apie raktelio padėtis rasite Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 87).
Valdymas rankiniu būdu
Atidarymas, automatinis
Atidarymas, rankinis
Uždarymas, rankinis
Uždarymas, automatinis
Stoglangį ir uždangą galima valdyti kai pultelis yra I arba II padėtyje.
Automatinis valdymas
1. Norėdami atidaryti uždangą iki galo,
paspauskite valdiklį atgal į automatinio
atidarymo padėtį ir jį atleiskite.
2. Norėdami atidaryti stoglangį iki galo, vėl
paspauskite valdiklį atgal į automatinio
atidarymo padėtį ir jį atleiskite.
Stoglangį / uždangą uždarykite, pakartodami
veiksmus atvirkštine tvarka - paspauskite valdiklį pirmyn į automatinio uždarymo padėtį.
118
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
1. Uždangos atidarymas - paspauskite valdiklį atgal iki pasipriešinimo, kad galėtumėte valdyti rankiniu būdu. Kol mygtukas
laikomas nuspaustas, uždanga juda į
maksimalaus atsidarymo padėtį.
2. Stoglangio pakėlimas - paspauskite valdiklį vėl atgal iki pasipriešinimo, kad galėtumėte valdyti rankiniu būdu
3. Stoglangio atidarymas - paspauskite valdiklį atgal trečią kartą iki pasipriešinimo,
kad galėtumėte valdyti rankiniu būdu. Kol
mygtukas laikomas nuspaustas, stoglangis juda į maksimalaus atsidarymo padėtį.
Stoglangį / uždangą uždarykite, pakartodami
veiksmus atvirkštine tvarka - paspauskite valdiklį pirmyn į uždarymo rankiniu būdu padėtį.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
PASTABA
Norint atidaryti stoglangį rankiniu būdu,
pirma reikia iki galo atidaryti uždangą.
Norint atlikti atvirkštinį veiksmą - uždaryti
uždangą, pirma reikia iki galo uždaryti stoglangį.
Uždarymas, naudojant nuotolinio
valdymo pultą arba centrinio užrakto
mygtuką
Centrinio užrakto mygtukas
Panoraminiam stoglangiui uždaryti galima
naudoti centrinio užrakto mygtuką, įrengtą
vairuotojo arba keleivio durelėse*.
–
Vėdinimo padėtis
Paspauskite ir ilgai palaikykite centrinio
, kol uždarysite panužrakto mygtuką
oraminį stoglangį bei visus langus ir užrakinsite dureles bei bagažinės dangtį.
Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją,
spauskite centrinio užrakto mygtuką dar
kartą.
03
ĮSPĖJIMAS
nuotolinio valdymo pultą
–
Vėdinimo padėtis, vertikalus galinis kraštas.
Atidarykite spausdami galinį valdymo rankenėlės kraštą į viršų.
Uždarykite traukdami galinį valdymo rankenėlės kraštą žemyn.
Pasirinkus vėdinimo padėtį, priekinės dalies
galinis kraštas pakyla. Jei, pasirinkus vėdinimo padėtį, uždanga yra iki galo uždaryta, ji
automatiškai prasiveria apie 50 mm.
Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio
valdymo raktelio užrakinimo mygtuką
, kol uždarysite panoraminį stoglangį
bei visus langus ir užrakinsite dureles bei
bagažinės dangtį.
Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją,
paspauskite nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo mygtuką dar kartą.
Jei panoraminį stoglangį uždarote nuotolinio valdymo rakteliu arba centrinio užrakto
mygtuku, įsitikinkite, kad niekas nebus prispaustas.
Apsauga nuo prispaudimo
Panoraminis stoglangis turi apsaugos nuo prispaudimo funkciją, kuri suveikia, uždarymo
metu stikliniam dangčiui arba saulės uždangai
sutikus kliūtį. Blokavimo atveju stiklinis dangtis arba saulės uždanga automatiškai atidaromi iki maždaug 50 mm nuo užblokuotos
padėties (arba į visiškos ventiliacijos padėtį).
Apsauga nuo prispaudimo aktyvi ir stiklinio
dangčio arba saulės uždangos atidarymo
metu.
Numatyta parinktis išjungti apsaugą nuo prispaudimo, kai uždarymo veiksmas blokuojamas, pvz., aplink stiklinį dangtį susidarius
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
119
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
ledui. Tai atliekama laikant valdymo elementą
nuspaustą pirmyn, kol stiklinis dangtis visiškai
uždaromas.
Susijusi informacija
03
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 185)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 197)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis
Kairysis perjungiklis valdo meniu (p. 121),
rodomus informaciniame ekrane jungtiniame
prietaisų skydelyje (p. 71). Tai, kurie meniu yra
rodomi, priklauso nuo raktelio padėties (p. 87).
Ekranas (skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis)
ir meniu naršymo valdymo elementai.
OK -naudojamas pranešimų sąrašui atidaryti ir pranešimams patvirtinti.
Nustatymų ratukas – leidžia peržiūrėti
meniu punktus.
Ekranas (analoginis jungtinis prietaisų skydelis) ir
meniu naršymo valdymo elementai.
RESET - aktyvios funkcijos atstatymas į
pradinę būseną. Kai kuriais atvejais naudojamas funkcijai pasirinkti/įjungti, žr.
paaiškinimus po kiekviena konkrečia
funkcija.
Jei rodomas pranešimas (p. 121), jį reikia
patvirtinti mygtuku OK, kad būtų pateikti
meniu.
Susijusi informacija
•
120
Pranešimai – tvarkymas (p. 123)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų
skydelis
Stovėj. šildytuv.*
Pranešimai
Kelionės komp. atstat.
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba
kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs atitinkamas pranešimas.
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo
raktelio padėties (p. 87).
Susijusi informacija
•
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia,
kad automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir
techninė įranga.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 71)
Pranešimas
Paaiškinimas
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 72)
•
Saugiai
sustokiteA
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 120)
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
B. skub. te.
apžA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Būtina techninė priežiūraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Žr. vadoveA
Skaitykite automobilio
savininko vadovą.
Užsakyti
techninę
priežiūrą
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
Skait. greitis
Šildytuvas*
Papild. šild.*
TC parinktys
Aptar. būsena
Alyvos
lygis26
Pranešimai (##)27
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis
Nuostatos*
Temos
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Aptarn. būsena
Pranešimai27
Alyvos lygis26
26
27
Tam tikri varikliai.
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
121
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Laikas eilinei
tech. priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Šis
laikas nustatomas, atsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių, mėnesių
nuo paskutinės techninės
priežiūros skaičių, variklio
darbo trukmę ir alyvos
klasę.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Sumažinti
greitį
Važiuokite lygiau arba
saugiai sustabdykite automobilį. Išjunkite pavarą ir
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kol pranešimas
išnyksC.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Saugiai
sustoti
Laukti, kol
atauš
Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite
automobilį ir susisiekite su
autoservisuB.
Laikinai
išjungtaA
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo,
pradėjus važiuoti arba kitą
kartą užvedus variklį.
Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ.
taup. rež.
Garso sistema yra
išjungta, kad būtų taupoma elektros energija.
Įkraukite akumuliatorių.
03
Tech. priežiūra neatlikta laiku
Jei nesilaikoma automobilio techninio aptarnavimo
intervalų, sugadintoms
dalims nebetaikoma
garantija. Susisiekite su
autoservisuB.
Pavarų dėžė
Reikia keisti
alyvą
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Pavarų dėžė
Pablogėjęs
veikimas
Pavarų dėžė negali susitvarkyti su maksimaliu
sukimo momentu. Važiuokite atsargiai, kol pranešimas išnyksC.
Jei rodoma pakartotinai,
susisiekite su autoservisuB.
122
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
A
B
C
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur
kilo problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Papildomos informacijos apie automatinę pavarų dėžę ieškokite Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 297).
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 123)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 120)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Pranešimai – tvarkymas
MY CAR
Pranešimus (p. 121), kurie pateikiami jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane,
galima patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™,
užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
Įsijungus įspėjamam, informaciniam ženklui
arba indikatoriui, ekrane tuo pat metu pasirodo atitinkamas pranešimas. Klaidos pranešimas laikomas atminties sąraše tol, kol triktis
galiausiai pašalinama.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK, kad patvirtintumėte pranešimą. Per pranešimus galima slinkti reguliavimo ratuku
(p. 120).
03
Eksploatacija
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
PASTABA
Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo įspėjamasis pranešimas, pranešimą
reikia perskaityti (spauskite OK) prieš
atnaujinant buvusią veiklą.
Susijusi informacija
•
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis (p. 121)
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir
vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
123
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi
priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo
esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą
meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
03
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų
ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn
ir žemyn per meniu parinktis.
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote,
pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis
pirminis meniu).
124
Susijusi informacija
•
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra
(p. 124)
•
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomas daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir
užraktai.
Pasirinktas meniu lygis rodomas centrinio valdymo pulto ekrano viršuje. Meniu sistemos
funkcijų paieškos keliai nurodomi formoje:
Settings
settings
then all.
Vehicle settings Lock
Doors unlock Driver door,
Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip vairo klaviatūra galima pasiekti ir nustatyti funkciją:
1. Paspauskite centrinės konsolės mygtuką
MY CAR.
2. Spustelėkite nustatymų ratuką.
3. Ratuku nuslinkite iki pageidaujamo
meniu, pvz.,Settings, ir tada ratuką nuspauskite. Atsidaro submeniu.
4. Nuslinkite iki pageidaujamo meniu,
pvz.,Vehicle settings ir tada nuspauskite
ratuką. Pasirodo submeniu.
5. Nuslinkite iki Lock settings ir nuspauskite ratuką. Pasirodo naujas submeniu.
6. Nuslinkite iki Doors unlock ir nuspauskite ratuką. Atsidaro pasirenkamų funkcijų
išskleidžiamasis meniu.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
7. Ratuku slankiokite tarp All doors ir
Driver door, then all parinkčių ir jį
paspauskite. Pažymima parinktis.
8. Iš programavimo režimo išeinama grįžtant
po vieną lygį, spaudinėjant EXIT arba
vieną kartą nuspaudus ir ilgai palaikius.
MY CAR – meniu pasirinktys
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomos daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir
užraktai.
Procedūra analogiška kaip ir naudojant centrinio valdymo pulto mygtukus (p. 123): OK/
MENU, EXIT ir TUNE rankenėlė.
Mano S6028
Trip statistics
Drive-E29/Hybrid30
Tyre pressure
Settings
Service & repair
Owner's manual
03
Mano S6028
My Car Mano S6028
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (p. 123)
Ekrane pateikiamos visų automobilio vairuotojo pagalbinių sistemų grupės: čia jas galima
suaktyvinti arba išaktyvinti.
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
Kelionės statistika
MY CAR įprasto rodinio pavyzdys.
Norėdami pereiti prie MY CAR įprastinio rodinio, centriniame valdymo pulte spauskite MY
CAR. Viršutinėje ekrano dalyje kartu su Start/
Stop* funkcijos būsena apatinėje ekrano
dalyje įprastiniame rodinyje pateikiama kai
kurių automobilio vairuotojo paramos sistemų
būklė.
Spaudžiant OK/MENU pasiekiamas meniu
šaltinis My Car, kuriame prieinamos tokios
parinktys:
My Car
Trip statistics
Ekrane pateikiama istorija – stulpelinė vidutinių elektros30 ir degalų sąnaudų diagrama.
Drive-E29
My Car
Drive-E
Čia be kita ko aprašomos „Volvo“ koncepcijos Drive-E dalys. Pasirinkite iš šių antraščių:
• Start/Stop
Čia pateikiama informacija apie „Start/
Stop“ funkciją.
• ECO driving guide
28
29
30
Priklauso nuo automobilio modelio.
Taikoma V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 ir V70/XC70.
Taikoma V60 Twin Engine ir S60L Twin Engine.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
125
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Čia pateikiami ekonomiško vairavimo
patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
Hibridas30
My Car
Hybrid
Čia rodoma informacija apie automobilio
pavaros sistemą. Pasirinkite iš šių antraščių:
03
• Power flow
Ekrane rodoma, kuris variklis varo automobilį ir kokie yra pavaros jėgos srautai.
• Driving modes
Paaiškinami įvairūs automobilio važiavimo
režimai.
• ECO driving guide
Čia pateikiami ekonomiško vairavimo
patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
Slėgis padangoje
My Car
Tyre pressure
Ekrane rodoma informacija apie slėgio automobilio padangose stebėjimą – čia galima
suaktyvinti arba išaktyvinti sistemą.
Nustatymai
My Car
Settings
Meniu struktūra tokia:
1 meniu lygis
• Climate settings, MY CAR - Klimato
2 meniu lygis
• Internet settings, MY CAR - interneto
3 meniu lygis
4 meniu lygis
126
Taikoma V60 Twin Engine ir S60L Twin Engine.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
nuostatos (p. 132)
• Volvo On Call, „Volvo On Call* “ meniu
parinktys (p. 427).
•
Čia pateikiami 4 pirmieji meniu lygiai prie
Settings. Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos – papildomos. Galimybės priklauso
ir nuo rinkos.
Pasirenkant, ar funkcija turi būti
suaktyvinta /On, ar išaktyvinta /Off, pateikiamas kvadratėlis:
FAV key options – įprasta naudojama
funkcija MY CAR susiejama su FAV mygtuku, Parankiniai (p. 349)
• Information, MY CAR Informacija
(p. 133)
• Reset to factory settings – atstatomi
visi vartotojo duomenys, o nustatymai
visuose meniu tampa gamintojo.
On: pažymėtas kvadratėlis.
Techninė priežiūra ir remontas
Off: tuščias kvadratėlis.
My Car
• On/Off pasirenkami su OK, o iš meniu
Čia rasite informaciją apie techninę priežiūrą
ir autoservisą bei informaciją apie užsakytus
apsilankymus techninei priežiūrai atlikti.
išeinama su EXIT.
Meniu pagal nustatymus
• Vehicle settings, MY CAR - automobilio
nuostatos (p. 127)
• Driver support system, MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema (p. 129)
• System options, MY CAR - sistemos
parinktys (p. 130)
• Voice control settings, MY CAR – Balso
nuostatos (p. 131)
30
reguliavimo nuostatos (p. 132)
Service & repair
Automobilio savininko vadovas
My Car
Owner's manual
Ekrane rodomas skaitmeninis automobilio
savininko vadovas (p. 18).
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 123)
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra
(p. 124)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
MY CAR - automobilio nuostatos
Automobilio nuostatų meniu parinktis, pateikiama meniu šaltinyje MY CAR, leidžia pasiekti
daugelį automobilio funkcijų, pvz., automobilio raktelio atmintį ir durelių užrakinimo nuostatas.
Keyless entry
unlock
All doors
unlock
Skaityti apie
Doors on same
side
Car key memory
Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra* (p. 89) ir
Šoniniai veidrodėliai (p. 112)
Both front
doors
Off
Lock settings
Automatic door
locking
On
On
Užrakinimas /
atrakinimas – iš
vidaus (p. 197)
Off
Doors unlock
All doors
Driver door,
then all
Audible confirmation
On
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
(p. 185)
On
Off
Užrakinimas /
atrakinimas –
indikatorius
(p. 183)
On
Off
Reduced Guard
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
(p. 206)
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
(p. 206)
03
Side mirror settings
Fold mirrors when
locking
Šoniniai veidrodėliai (p. 112)
On
Užrakinimas /
atrakinimas –
indikatorius
(p. 183)
Off
Unlock confirmation light
On
Ask when exiting
Off
Door lock confirmation light
Activate reduced
guard
Off
Any door
Vehicle settings
On
Beraktė valdymo
sistema* užrakto nuostatos (p. 195)
Off
Tilt left mirror on
reverse gear
Šoniniai veidrodėliai (p. 112)
On
Užrakinimas /
atrakinimas –
indikatorius
(p. 183)
Off
Tilt right mirror on
reverse gear
Šoniniai veidrodėliai (p. 112)
On
Off
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
127
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Light settings
Approach light
duration
Off
30 sec
03
60 sec
Temporary LH traffic
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
(p. 185) ir Priėjimo apšvietimo
trukmė (p. 107)
90 sec
Home safe light
duration
Off
On
Off
Temporary RH traffic
Laikino stovėjimo vietos
apšvietimo
trukmė (p. 107)
Active bending
lights
Off
90 sec
Posūkių žibintai
(p. 105)
Auxiliary Lights
On
On
Off
128
Calibrate tyre pressure
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai* (p. 102)
Active main beam
On
Off
Tyre monitoring
On
Off
Steering force level
Tolimųjų/
artimųjų šviesų
žibintai (p. 98)
Off
Off
Važiavimo dieną
šviesos (p. 97)
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai* (p. 102)
Off
Off
60 sec
Daytime running
lights
On
On
On
On
Cornering lights
Tyre pressure
arba
30 sec
Triple indicator
Priekiniai žibintai
- priekinių
žibintų šviesos
spindulio reguliavimas (p. 108)
Aktyviosios tolimosios šviesos*
(p. 99)
Low
Medium
High
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*
(p. 496)
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*
(p. 496)
Vairas (p. 93)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Speed in infotainment
display
On
Off
Reset vehicle settings
Visuose Vehicle settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
MY CAR – vairuotojo pagalbos
sistema
Vairavimo pagalbos sistemos meniu parinktis,
kuri yra MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias
funkcijas, kaip Įspėjimo apie susidūrimo
pavojų sistema ir Eismo juostos laikymo
pagalba.
Driver support system
MY CAR (p. 123)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
On
On at startup
On
Off
Collision warning
On
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas (p. 252)
Short
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas (p. 252)
Normal
Long
Warning sound
On
Off
Increased sensitivity
On
Išvažiavimo iš
eismo juostos
įspėjimas (LDW) –
veikimas (p. 264)
03
Išvažiavimo iš
eismo juostos
įspėjimas (LDW) –
veikimas (p. 264)
Off
Off
Warning distance
Išvažiavimo iš
eismo juostos
įspėjimas (LDW) –
veikimas (p. 264)
Off
Collision warning
Susijusi informacija
•
•
Skaityti apie
Lane Departure
Warning
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas (p. 252)
Road sign information
Road sign information
On
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas (p. 214)
Off
Lane Departure
Warning
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
129
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Speed alert
On
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas (p. 214)
Off
ESC OFF
On
03
Off
City Safety
On
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - veikimas
(p. 211)
„City Safety“™ –
veikimas (p. 242)
Off
BLIS
On
On
Sistemos nuostatų meniu punktas, pateikiamas MY CAR meniu šaltinyje, tvarko tokias
funkcijas, kaip, pvz., laikas ir kalbos.
System options
BLIS* – veikimas
(p. 276)
24 hour clock
On
Off
Susijusi informacija
•
•
130
MY CAR (p. 123)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Language: Driver display
Parenka jungtinio prietaisų
skydelio tekstų kalbą.
MPG(US)
Laikrodis
(p. 81)
MPG(UK)
Kelionės
kompiuteris (p. 133)
km/l
l/100km
Temperature unit
Auto
„Driver Alert
Control“ (DAC)* –
veikimas (p. 261)
Parenkama jungtinio prietaisų skydelio tekstų kalba.
Off
Laikrodis
(p. 81)
Off
Auto time
On
Laikrodis
(p. 81)
Off
Location
Celsius
Fahrenheit
Parenkami lauko temperatūros vienetai ir klimato kontrolės sistemos nuostata.
On
Off
Driver Alert
Language
Distance and fuel units
Čia nustatomas jungtinio
prietaisų skydelio laikrodis.
Summer time
Įspėjimas dėl
atstumo* (p. 238)
Skaityti
apie
Time settings
On
Off
Distance alert
MY CAR - sistemos parinktys
Laikrodis
(p. 81)
Lauko
temperatūros
matuoklis
(p. 80) ir
Temperatūros reguliavimas
salone
(p. 153)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Screen saver
On
Off
Nurodžius šį punktą, po tam
tikro neaktyvumo laikotarpio
ekrano esamas turinys
dingsta ir yra pakeičiamas
tuščiu ekranu.
Paspaudus bet kurį ekrano
mygtuką ar pajudinus valdymo elementą, esamas
ekrano turinys yra grąžinamas.
Show help text
MY CAR – Balso nuostatos
Balso nuostatų meniu parinktis, pateikiama
meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti tokias
funkcijas kaip balso mokomoji medžiaga ir
balso atpažinimo komandų sąrašas.
Voice control settings
Skaityti
apie
Tutorial
(p. 383)
Command list
(p. 384)
Global commands
(p. 383)
Read out speed
(p. 383)
Fast
Medium
Slow
Susijusi informacija
•
•
03
MY CAR (p. 123)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
Navigation commands
Radio commands
On
Media commands
Off
Phone commands
Nurodžius šią parinktį, parodomas aiškinamasis ekrano
esamo turinio tekstas.
Navigation commands taikoma tik, jei sumontuota
„Volvo“ navigacijos sistema*.
Reset system options
User setting
Visuose System options
meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Speaker adaptation
(p. 383)
Default
Trained user
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 123)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
131
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
MY CAR - Klimato reguliavimo
nuostatos
Klimato reguliavimo nuostatų meniu punktas,
pateikiamas meniu šaltinyje MY CAR, leidžia
valdyti tokias funkcijas, kaip, pvz., ventiliatoriaus reguliavimas ir recirkuliavimas.
03
Climate settings
Skaityti apie
Auto fan
Automatinis
reguliavimas
(p. 152)
Normal
High
Low
Recirculation
timeout
On
Oro paskirstymas
– recirkuliacija
(p. 155)
Off
Auto rear defrost
On
Off
Auto driver seat heater
On
Vairo šildymas*
(p. 94)
On
Off
Interior air quality
system
Oro kokybė –
IAQS* (p. 146)
On
Off
Reset climate settings
Visuose Climate settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Susijusi informacija
Langai ir salono
bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 114)
Šildomos priekinės sėdynės*
(p. 151)
Off
132
Auto steering wheel
heater
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
•
MY CAR - interneto nuostatos
Interneto nuostatų meniu punktas, pateikiamas MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias
funkcijas, kaip, pvz., Bluetooth® ir Wi-Fi.
Internet settings
Skaityti
apie
Connect through
(p. 387),
(p. 390),
(p. 372) ir
(p. 387)
Car modem
Bluetooth
Wi-Fi
None
Car modem
(p. 390)
Data usage
Tinklo operatorius
MY CAR (p. 123)
Data roaming
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
Lock SIM card
Change SIM card PIN
Access Point Name
Bluetooth
(p. 372)
Wi-Fi
(p. 387)
Car Wi-Fi hotspot
(p. 390)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Car Wi-Fi hotspot
On
Off
Pavadinimas
MY CAR Informacija
Kelionės kompiuteris
Meniu šaltinio MY CAR informacijos punktas
leidžia valdyti tokias funkcijas kaip raktelių
skaičius bei VIN numeris.
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
Information
Skaityti apie
Number of
keys
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas
(p. 181)
VIN number
Techninės informacijos
žymenys (p. 559)
Slaptažodis
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 123)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
Kelionės kompiuterio turinys ir išvaizda priklauso nuo to, ar jungtinio prietaisų skydelio
tipas yra analoginis ar skaitmeninis:
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 135)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 139)
03
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 123)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 125)
Informacija iš kelionės kompiuterio gali būti
rodoma jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane31.
Kelionės ridos skaitiklis
Kelionės kompiuteris turi du kelionės skaitiklius ir vieną bendrosios ridos odometrą.
31
Ekrano išvaizda ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į prietaisų variantą.
}}
133
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Vidutinis
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą. Papildomos informacijos apie tai,
kaip gali būti veikiamos degalų sąnaudos,
rasite skirsnyje „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos filosofija“ (p. 27).
Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo
paskutinio atstatymo.
PASTABA
Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis,
jei naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.
03
Skaitmeninis greičio rodinys
Greitis rodomas kitais vienetais32 (km/h /
myl./val.) nei pateikiamas pagrindiniame prietaisų skydelyje. Jei jis sukalibruotas rodyti
myl./val., kelionės kompiuteris rodys atitinkamą greitį km/h ir atvirkščiai.
Vidutinis greitis
Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio
atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.
Keisti vienetus
Momentinės
Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas
sekundę. Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu, sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Važiuojant didesniu greičiu, sąnaudos
susiejamos su rida.
Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/
myl.), žr. toliau pateikiamą skirsnį „Vienetų
keitimas“ (p. 133).
Nuvažiuojamas atstumas: kiek liko
nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą,
kurį galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų
kiekiu.
•
Tokiu atveju reikia įpilti degalų kaip
įmanoma greičiau.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
PASTABA
134
Tik su jungtiniu prietaisų skydeliu "Digital".
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
Jei antraštėje Atst. su baku parodomas
„----“, vadinasi garantuojamo nuvažiuoti
atstumo nebeliko.
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
32
Meniu sistemoje MY CAR galite pakeisti
atstumo ir greičio vienetus (km/mylios), žr.
MY CAR (p. 123).
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 135)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 139)
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 142)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – analoginis
jungtinis prietaisų skydelis
Valdymas
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant
kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.
•
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima
rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti
naudojant valdymo elementus, įrengtus ant
kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio
prietaisų skydelio meniu.
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš
kelionės kompiuterio valdymo elementų
nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių
po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas
išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės
kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į padėtį II
arba užvesti variklį.
Kelionės komp. papild.
2. Pasukite reguliavimo ratuką, kad panaršytumėte parinktis ir sustotumėte ties reikiama antrašte.
Informacinis ekranas ir valdymas.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio meniu, patvirtinamos žinutės arba
meniu išrankos.
03
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų skydelyje galima kelionės metu bet kada
perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių
reiškia, kad kelionės kompiuteris nerodomas.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis
nustatomas iš naujo arba išeinama iš
meniu struktūros.
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką OK.
}}
135
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame
prietaisų skydelyje
Informacija
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T1.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T2.
Atst. su baku
Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Atstumas – kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu
bake“ (p. 133).
Degalų sąn.
Momentinės sąnaudos.
Vidut. greitis
•
Kelionės kompiuterio informacijos nėra.
Ši parinktis parodo tuščią ekraną, kuris taip pat reiškia ir ciklo pradžią / pabaigą.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
1. Pasukite reguliavimo ratuką ir sustabdykite ties ta kelionės kompiuterio antrašte,
kurią norite nustatyti iš naujo: T1, visas
atst., T2, visas ats. arba Vidut. greitis.
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos kelionės kompiuterio nustatymo parinktys. Atverkite meniu, kad patikrintumėte /
suderintumėte toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
2. Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš
naujo.
Kiekviena antraštė nuliui prilyginama atskirai.
136
Nuspaudus ir ilgai palaikius RESET, atstatoma funkcija Vidut. greitis.
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Spauskite OK.
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite spausdami RESET du kartus,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Funkcijos
Informacija
Skait. greitis
Parodo automobilio greitį skaitmenimis, jungtinio prietaisų skydelio centre.
•
•
•
km/h
myl./val.
Rodinio nėra
Šildytuvas*
•
•
•
TIESIOGINIS UŽVEDIMAS
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – laikmatis (p. 160).
03
- 1 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
- 2 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
Papild. šild.*
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 164).
• Auto įj.
• Išjungta
TC parinktys
•
•
•
•
•
A
Kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Kuro sąnaudos
Čia galima aktyvinti parinktis, kurias pageidaujama kelionės kompiuteryje
matyti kaip antraštes. Jau suaktyvintų parinkčių ženklai yra balti su varnele.
Kiti yra pilki be varnelės.
Vidutinis greitis
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
Aptar. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 514).
Pranešimai (##)
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 123).
Tam tikri varikliai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
137
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 133)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 142)
03
138
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Valdymas
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant
kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.
•
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima
rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti
naudojant valdymo elementus, įrengtus ant
kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio
prietaisų skydelio meniu.
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš
kelionės kompiuterio valdymo elementų
nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių
po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas
išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės
kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į padėtį II
arba užvesti variklį.
Kelionės komp. papild.
2. Pasukite reguliavimo ratuką, jei norite naršyti skirtingus antraščių derinius.
03
3. Sustokite ties pageidaujamu šios kelionės
deriniu jungtinio prietaisų skydelio ekrane.
Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio parinktys, po vieną kiekviename „lange“.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio meniu, patvirtinamos žinutės arba
meniu išrankos.
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų skydelyje galima kelionės metu bet kada
perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių
reiškia, kad kelionės kompiuteris nerodomas.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis
nustatomas iš naujo arba išeinama iš
meniu struktūros.
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką OK.
}}
139
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Antraščių deriniai
03
Informacija
Vidutinis
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio rodmuo
Vidutinis greitis
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T1.
Momentinės
Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T2.
Momentinės
Skaitiklio rodmuo
km/h<>myl./val.
Kelionės kompiuterio informacijos
nėra.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus ir
tuo pačiu nurodo ciklo pradžią / pabaigą.
2. Reguliavimo ratuku suraskite meniu
parinktį Kelionės komp. atstat. ir patvirtinkite spausdami OK.
tys. Atverkite meniu, kad patikrintumėte /
suderintumėte toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
1. Pasukite reguliavimo ratuką ir sustokite
ties antraštės deriniu su nustatytinu iš
naujo kelionės matuokliu.
3. Pasirinkite nustatyti vidutines sąnaudas,
vidutinį greitį arba abu iš naujo. Patvirtinkite išranką spausdami OK.
2. Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš
naujo.
4. Užbaikite spausdami RESET.
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
Kelionės ridos skaitiklis
Vidutinis greitis ir vidutinės sąnaudos
1. Paspauskite OK, kad atvertumėte jungtinio prietaisų skydelio meniu.
140
km/h<>myl./val. – žr. skirsnį „Skaitmeninis greičio rodinys“
(p. 133).
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos kelionės kompiuterio nustatymo parink-
2. Spauskite OK.
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite spausdami RESET du kartus,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Funkcijos
Informacija
Kelionės komp. atstat.
Nustatykite vidutinių degalų sąnaudų ir vidutinio greičio vertę iš naujo.
•
•
Atminkite, kad ši funkcija iš naujo nenustato abiejų kelionės matuoklių T1 ir T2.
Vidutinis
Vidutinis greitis
Pranešimai
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 123).
Temos
Pasirinkite jungtinio prietaisų skydelio (p. 71) išvaizdos temą.
Nuostatos*
Pasirinkite Auto įj. arba Išjungta.
03
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 164).
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.
Stovėj. šildytuv.*
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* –
laikmatis (p. 160).
•
•
•
Tiesioginis užved.
- 1 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
- 2 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
Aptarn. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 514).
A
Tam tikri varikliai.
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 133)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 142)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
141
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – kelionės
statistika*
nėje pateiktas žymiklis keičia padėtį tarp apatinės ir viršutinės.
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma centrinio valdymo pulto ekrane,
grafiniu būdu vaizduojant degalų sąnaudas.
Nustatymai
Veikimas
Meniu sistemoje MY CAR – Trip statistics
galima keisti įvairias kelionės statistikos nuostatas.
–
• Reset when vehicle has been off for
03
Atverkite meniu sistemą MY CAR (p. 123)
ir pasirinkite Trip statistics, kad pamatytumėte stulpelinį grafiką.
minimum 4h – pažymėkite laukelį pasirinkdami ENTER ir išeikite iš meniu pasirinkdami EXIT. Nurodžius šią parinktį,
visa statistika yra panaikinama automatiškai, kai nuo kelionės pabaigos automobilis stovi ilgiau nei 4 valandas. Kitą kartą
užvedus variklį, kelionės statistika vėl prasideda nuo nulio.
• Start new trip – mygtuku ENTER panai-
Kelionės statistika33
Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km
nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo pasirinkto mastelio). Dešinėje esantis stulpelis
pateikia esamo kilometro arba dešimties kilometrų vertę.
kinama visa ankstesnė statistika. Iš meniu
išeinama pasirenkant EXIT. Jei nepraėjus
4 valandoms pradedamas naujas vairavimo ciklas, reikia pirmiausia rankiniu
būdu per šią parinktį panaikinti esamą laikotarpį.
Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“
(p. 75).
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris (p. 133)
Valdymo elementu TUNE galima pakeisti stulpelių mastelį, pasirenkant 1 km arba 10 km:
priklausomai nuo nurodyto mastelio, toli deši33
142
Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
KLIMATO REGULIAVIMAS
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie klimato
kontrolę
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė (p. 150). Klimato reguliavimo sistema
vėsina arba šildo, bei sausina orą automobilio
salone.
PASTABA
Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 153)
galima išjungti, tačiau, siekiant salone
užtikrinti komfortišką klimatą ir neleisti langams aprasoti, ji turi būti visada įjungta.
04
144
Būtina atminti
•
Kad oro kondicionierius tinkamai veiktų,
šoniniai automobilio langai ir panoraminis
stoglangis* turėtų būti uždaryti.
•
Visuotinio atidarymo (p. 197) funkcija
vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti
automobilį, kai lauke karšta.
•
Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės
tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo)
nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Šilto oro sąlygomis po mašina gali lašėti
oro kondicionavimo sistemos kondensatas. Tai yra normalu.
•
Kai reikalinga maksimali variklio galia,
pvz., greitėjant, oro kondicionierių galima
laikinai išjungti. Todėl salone gali laikinai
pakilti temperatūra.
•
Miglą nuo langų salone rekomenduojama
pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
funkcija (p. 154). Norėdami sumažinti
rasojimo pavojų, švariai nuvalykite langus
langų valymo priemone.
Automobiliai su Start/Stop*
Automatiškai išsijungus (p. 304) varikliui, gali
būti apribojamos tam tikros įrangos funkcijos,
pvz., klimato reguliavimo ventiliatoriaus sukimosi greitis (p. 152).
Automobiliai su ECO*
Kai suaktyvinta ECO (p. 313) funkcija, tam
tikros įrangos funkcionalumas gali būti sumažintas arba ji išaktyvinta, t. y. oro kondicionavimas (p. 153).
PASTABA
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli
klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima
atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Esama temperatūra (p. 144)
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
(p. 147)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 150)
Oro paskirstymas salone (p. 148)
Oro kokybė (p. 145)
Esama temperatūra
Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka
jūsų fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius
veiksnius, kaip esamoji lauko temperatūra, oro
srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai
automobilio viduje ir išorėje.
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 145),
nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į
saloną. Tai reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose
nepaisant to, kad rankenėlėmis yra nustatyta
vienoda abiejų pusių temperatūra.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
•
Temperatūros reguliavimas salone
(p. 153)
04 Klimato reguliavimas
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
Oro kokybė – salono filtras
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti temperatūrą (p. 144) automobilyje.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir
komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei
astma sergantiems žmonėms.
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną,
yra išvalomas filtro.
•
Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio skydo dalyje.
Automobilio salono filtras (p. 145)
•
Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo
skydelio.
•
•
•
•
Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
•
Oro salone kokybės sistema (IAQS)
(p. 146)*
•
Drėgmės jutiklis* yra įtaisytas šalia salono
galinio vaizdo veidrodėlio.
PASTABA
Medžiagos salone (p. 147)
Švaraus oro salone palaikymo paketas
(CZIP) (p. 146)*
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo” techninės priežiūros programoje. Jei automobilis
eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje,
filtrą reikia keisti dažniau.
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
04
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 145)
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
145
04 Klimato reguliavimas
Oro kokybė – švaraus oro salone
palaikymo paketas (CZIP)*
CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir
astmą sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
•
04
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia,
kad ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius iškart pripildo automobilio saloną
švaraus oro. Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia savaime po kurio laiko
arba atidarius vieną iš automobilio salono
durelių. Ventiliatoriaus veikimo laikas
pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri metai.
Oro kokybės sistema IAQS (p. 146) yra
visiškai automatinė funkcija, kuri valo
automobilio salono orą nuo teršalų,
pavyzdžiui, dulkių, angliavandenilių, nitrito
oksidų ir priežeminio ozono.
PASTABA
Siekiant išlaikyti CZIP standartą, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą būtina
keisti po 15 000 km arba kartą per metus,
priklausomai nuo to, kuris šių įvykių yra
ankstesnis. Tačiau, iki 75 000 km per
5 metus. Automobiliuose be CZIP paketo,
jei klientas nenori laikytis CZIP standarto,
IAQS filtras privalo būti keičiamas atliekant
įprastinę techninę priežiūrą.
146
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
•
Oro kokybė (p. 145)
Oro kokybė – IAQS*
Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir
kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo
mažesnis išorinių kvapų ir teršalų kiekis.
Jei oras lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi
ir vyksta uždara salono oro apytaka.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 123).
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas, kad automobilio salone būtų geras
oras.
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų stiklai.
Aprasojus langams, reikėtų išjungti oro
kokybės jutiklį ir naudotis priekinio, šoninių
ir galinių langų atitirpinimo funkcija.
PASTABA
Siekiant išlaikyti CZIP standartą, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą būtina
keisti po 15 000 km arba kartą per metus,
priklausomai nuo to, kuris šių įvykių yra
ankstesnis. Tačiau, iki 75 000 km per
5 metus. Automobiliuose be CZIP paketo,
jei klientas nenori laikytis CZIP standarto,
IAQS filtras privalo būti keičiamas atliekant
įprastinę techninę priežiūrą.
04 Klimato reguliavimas
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
Oro kokybė (p. 145)
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)* (p. 146)
Oro kokybė – medžiaga
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to,
dėl jų saloną lengviau valyti.
Per centrinį valdymo pultą galima įjungti /
išjungti arba keisti šešių klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti
(p. 554) naudokite „Volvo“ rekomenduojamas
valymo ir automobilio priežiūros priemones.
•
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 145)
•
•
•
•
•
Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei klimato kontrolei (p. 152).
Recirkuliacijos laikmatis (p. 155).
Automatinis galinio lango atitirpinimo
(p. 114) funkcijos įjungimas.
Salono oro kokybės sistema* (p. 146).
Automatinis sėdynių šildytuvo (p. 151)
įjungimas.
04
Automatinis vairo šildymo funkcijos
(p. 94) įjungimas.
Papildomos informacijos rasite meniu sistemos (p. 123) aprašyme.
Klimato kontrolės sistemos funkcijas galima
atstatyti meniu sistemoje MY CAR kaip numatytuosius nustatymus. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 123).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
147
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas salone
Ortakiai prietaisų skyde
Ortakiai durų atramose
Į vidų patenkantis oras paskirstomas per
kelias salono ventiliacijos angas.
04
Oro paskirstymas veikia automatiškai įjungus
AUTO režimą.
Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr.
oro paskirstymo lentelė (p. 156).
Atidaryta
Uždaryta
Uždaryta
Atidaryta
Šoninis oro srautas
Šoninis oro srautas
Vertikalus oro srautas
Vertikalus oro srautas
Nukreipkite išorinius ortakius į šoninius langus drėgmei pašalinti.
Nutaikykite ortakius į langus, kad šaltu oru
nupūstų miglą.
Nutaikykite ortakius į salono vidų, kad karštu
oru viduje būtų malonus klimatas.
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti
jautrūs oro srautams ir skersvėjams.
148
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Oro paskirstymas – grindų vėdinimas
Oro paskirstymo schema valdoma trimis
mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, ekrane
ima šviesti atitinkamas paveikslėlis (žr. iliustraciją toliau): šalia kiekvienos paveikslėlio
dalies esanti rodyklė rodo parinktą oro
paskirstymą. Papildomos informacijos rasite
oro paskirstymo lentelėje (p. 156).
Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio
valdymo pulto ekrane.
04
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
•
•
Automatinis reguliavimas (p. 152)
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 155)
149
04 Klimato reguliavimas
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema)
palaiko norimą temperatūrą automobilio
salone ir ją galima atskirai nustatyti vairuotojo
ir keleivio pusei.
Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą, ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro paskirstymą.
04
Temperatūros reguliavimas (p. 153), kairė
pusė
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
AUTO - Automatinė klimato kontrolė
(p. 152)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 151),
kairė
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 114)
AC - Oro kondicionavimas įjungtas /
išjungtas (p. 153)
Šildomas priekinis stiklas* ir maks. atitirpinimo funkcijos nuostata (p. 154)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 151),
dešinė
Ventiliatorius (p. 152)
Temperatūros reguliavimas (p. 153),
dešinė pusė
Oro paskirstymas (p. 148) – grindų vėdinimas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
150
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Uždara apytaka (p. 155)
ECO* (p. 313)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
04 Klimato reguliavimas
Šildomos priekinės sėdynės*
•
Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris
padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui
ir keleiviui, kai lauke šalta.
Žemiausias šildymo lygis: ekrane įsižiebia
vienas oranžinis laukas.
•
Šilumos išjungimas: laukai neįsižiebia.
ĮSPĖJIMAS
Šildoma galinė sėdynė*
Galinių išorinių sėdynių1 šildymo funkcija turi
tris padėtis, padedančias padidinti keleivių
komfortą, kai lauke šalta.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Automatinis vairuotojo sėdynės šildymo
funkcijos įjungimas
Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas
centrinio valdymo pulto ekrane.
Kai įjungta automatinio vairuotojo sėdynės šildymo funkcija, užvedus variklį parenkamas
aukščiausias vairuotojo sėdynės šildymo
lygis.
Užvedama automatiškai kai automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra žemesnė kaip
maždaug +10 °C.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 123).
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
•
Aukščiausias šildymo lygis: centrinio valdymo pulto ekrane įsižiebia trys oranžiniai
laukai (žr. iliustraciją pirmiau).
•
Žemesnis šildymo lygis: ekrane įsižiebia
du oranžiniai laukai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
•
Šildoma galinė sėdynė* (p. 151)
04
Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis.
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
•
Aukščiausias šildymo lygis: įsijungia trys
lemputės.
•
Žemesnis šildymo lygis: įsijungia dvi lemputės.
•
Žemiausias šildymo lygis: įsijungia viena
lemputė.
•
Šilumos išjungimas: lemputė neįsijungia.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
151
04 Klimato reguliavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Ventiliatorius
Automatinis reguliavimas
Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų
langai.
Ši funkcija automatiškai reguliuoja temperatūrą (p. 153), oro kondicionierių (p. 153), ventiliatoriaus sukimosi greitį (p. 152), recirkuliaciją (p. 155) ir oro paskirstymą (p. 148).
PASTABA
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali
imti rasoti langai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
•
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 151)
04
Ventiliatoriaus rankenėlė
Ventiliatoriaus greitį galima
spartinti arba lėtinti sukant
rankenėlę. Parinkus AUTO,
ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai (p. 152), o anksčiau
parinkta ventiliatoriaus greičio nuostata išjungiama.
Susijusi informacija
1
152
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
•
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 150)
Šildoma galinė sėdynė neturi šios funkcijos integruotai dviejų pakopų paaukštintai pasostei (p. 56).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu būdu reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos toliau veiks automatiniu
režimu. Nuspaudus AUTO,
išjungiamos visos rankinės
nuostatos. ekrane rodoma
AUTO CLIMATE.
Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame
režime galima nustatyti meniu sistemoje MY
CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY
CAR (p. 123).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
04 Klimato reguliavimas
Temperatūros reguliavimas salone
Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė buvusi temperatūros nuostata.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo
renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
Esama temperatūra (p. 144)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 150)
Oro kondicionavimo sistema
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir
sausina įtraukiamą orą.
Įsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionavimo
sistema valdoma automatiškai.
Išsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionierius
išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos yra toliau
valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 154),
automatiškai įjungiamas oro kondicionierius,
kad drėgmė iš oro būtų šalinama maksimaliai
sparčiai.
04
Esama kiekvienos pusės temperatūra rodoma
centrinio valdymo pulto ekrane.
Temperatūrą galima nustatyti
rankenėle – vairuotojui ir
keleiviui atskirai.
153
04 Klimato reguliavimas
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir
jo atitirpdymas
Automobiliams su šildomu priekiniu stiklu:
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama šildomo priekinio stiklo* funkcija ir maksimali atitirpdymo nuostata.
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją2:
ekrane įsijungia ženklas (1).
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją2 ir
oro srautą į langus: ekrane įsijungia ženklai (1) ir (2).
•
Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.
PASTABA
Priekinio stiklo ir IR langelio (p. 25) šildymo
funkcija gali turėti įtakos siųstuvų-imtuvų ir
kitos ryšių įrangos veikimui.
Parinkta nuostata rodoma centrinio valdymo
pulto ekrane.
04
Šildomas priekinis stiklas*
PASTABA
Maks. šildymas
Trikampės zonos kiekviename priekinio
stiklo šone nėra šildomos elektra, todėl
jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
Įjungus šią funkciją, šviečia
atšildymo funkcijos mygtuko
lemputė.
PASTABA
Paspaudinėkite mygtuką,
kad suaktyvintumėte funkciją.
Varikliui automatiškai išsijungus (p. 304),
priekinio stiklo šildymo elektra funkcija
nepasiekiama.
Automobiliams be šildomo priekinio stiklo:
2
154
•
Oro srautas į langus: ekrane įsijungia
ženklas (2).
•
Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.
Jei galinio vaizdo veidrodyje rodomas C ženklas, kai yra įjungtas šildomas priekinis stiklas, reikia kalibruoti kompasą (p. 115)*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Optimaliai keleivių salono orui išdžiovinti, dar
atliekami šie veiksmai:
•
•
oro kondicionierius įsijungia automatiškai
uždaros apytakos ir oro kokybės sistema
automatiškai išsijungia.
04 Klimato reguliavimas
PASTABA
Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius sukasi maksimaliu greičiu.
Išjungus stiklų šildiklį, klimato reguliavimo sistema grįžta į ankstesnę padėtį.
Oro paskirstymas – recirkuliacija
Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte
blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų
ir kt. tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią
funkciją oras recirkuliuoja salono viduje.
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 148)
Oro paskirstymas – lentelė (p. 156)
Įjungus recirkuliaciją, įsijungia mygtuko oranžinė lemputė.
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
SVARBU
04
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia
iš rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos
režimo pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo lauko temperatūros. Tai sumažina
apledėjimą, rasojimo ir blogą orą.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 123).
PASTABA
Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją,
recirkuliacija visada išjungiama.
155
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas – lentelė
Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 148) tipą,
naudojami trys mygtukai.
04
156
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro. Uždara
apytaka nevyksta. Oro kondicionierius yra nuolat įjungtas.
jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.
Oras pučiamas į priekinį langą per šildytuvo ortakį ir šoninius langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
siekiant išvengti rasojimo ir apledėjimo esant šaltoms ir
drėgnoms oro sąlygoms (ventiliatoriaus lygis turi nebūti
per žemas).
Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.
užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam
orui.
Oro srovė į veidą ir krūtinę iš prietaisų skydelyje esančių ortakių.
efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio
skydo ortakių.
užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai
neleidžia langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.
Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame skyde esančių ortakių.
esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.
04
Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio skydo
ir langų ortakius.
šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.
Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių ortakių.
vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba
pašildyti aukštyn, kai lauke šalta.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
•
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 155)
157
04 Klimato reguliavimas
Variklio ir salono šildytuvas*
Kuro papildymas
Paruošimo metu automobilio šildytuvas, variklis ir salonas parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos.
yra automatiškai išjungiamas ir informacijos
ekrane pasirodo pranešimas. Patvirtinkite
pranešimą, vieną kartą paspausdami posūkio
perjungiklio (p. 120) mygtuką OK.
SVARBU
Šildytuvą galima paleisti tiesiogiai (p. 159)
arba per laikmatį (p. 160).
Pakartotinis šildiklio naudojimas ir trumpos
kelionės iškrauna akumuliatorių ir kelia
užvedimo problemų.
Šildytuvo negalima įjungti, jei lauko temperatūra viršija 15 °C. Esant –5 °C arba žemesnei
temperatūrai, ilgiausias šildiklio veikimo laikas
yra 50 minučių.
04
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje. Išskiriamos išmetamosios dujos.
PASTABA
Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso
gali kilti dūmų. Tai – visiškai normalu.
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos
durelių.
ĮSPĖJIMAS
Išsipylęs kuras gali užsidegti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 162)
Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje,
ar šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
•
Papildomas šildytuvas* (p. 164)
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilį ketinate statyti stačiame nuolydyje, jis turi būti nukreiptas nuokalnės link,
kad į degalais maitinamą šildytuvą būtų tinkamai tiekiami degalai.
Akumuliatorius ir kuras
Jei akumuliatorius yra nepakankamai įkrautas
arba yra per mažai degalų, variklio šildytuvas
158
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automobilis turėtų važiuoti tiek pat laiko,
kiek yra naudojamas šildiklis, siekiant
užtikrinti, kad automobilio akumuliatorius
yra tinkamai įkrautas šildiklio vartojamai
energijai pakeisti, kai šildiklis naudojamas
reguliariai. Šildiklis kaskart naudojamas
daugiausiai 50 minučių.
04 Klimato reguliavimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – tiesioginis paleidimas
Tiesioginis paleidimas per nuotolinio
valdymo raktelį*
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima paleisti tiesiogiai.
Tiesioginį užvedimą galima atlikti per:
•
•
•
Informacinį ekraną
informacijos mygtukas spaudžiamas,
Jei
kai šildytuvas yra įjungtas, indikatoriaus lemputė parodys statusą. Tuo pačiu metu rodomas automobilio užrakinimo statusas
(p. 187). Kol bus nustatomas statusas, indikatoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei šildytuvas bus įjungtas.
Statusas rodomas ir kelionės kompiuteryje
šildymo metu.
nuotolinio valdymo raktelis*
mobiliuoju būdu*.
Tiesiogiai paleidus variklio bloko ir salono šildytuvą (p. 158), jis veikia 50 minučių.
Tiesioginis paleidimas per mobilųjį
telefoną*
Automobilio salono šildymas prasidės kai tik
variklio aušinimo skystis įšils iki reikiamos
temperatūros.
Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su PCC*.
Suaktyvinti ir gauti informacijos apie pasirinktas nuostatas, kurios valdomos mobiliuoju
telefonu, galima gauti naudojantis mobiliąja
programėle „Volvo On Call*“.
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu:
Susijusi informacija
PASTABA
Variklį galima užvesti ir automobiliu
važiuoti net ir veikiant šildytuvui.
Tiesioginis užvedimas per informacinį
ekraną
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
–
Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo
mygtuką.
apšvietimo iš atstumo
Avarinis signalas pateikia informacijos
pagal tokią schemą:
•
3. Siekdami suaktyvinti šildytuvą, kitame
meniu suraskite Tiesiog. užv. ir pasirinkite su OK.
5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas
pasiekė automobilį ir suaktyvintas šildytuvas.
•
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė
automobilį, tačiau šildytuvas nesuaktyvintas.
•
Avarinis signalas nesuveikia: signalas
nepasiekė automobilio.
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 160)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas (p. 160)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 162)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
04
159
04 Klimato reguliavimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – skubus išjungimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – laikmatis
6. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
minučių nustatymą.
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima išjungti tiesiogiai per informacinį
ekraną.
Variklio bloko ir salono šildytuvas (p. 158) yra
prijungtas prie automobilio laikrodžio.
7. Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų
ratuku.
Naudojant laikmatį, galima pasirinkti du skirtingus laikus. Šiuo atveju, laikas reiškia
momentą, kada mašina turi būti sušildyta ir
paruošta kelionei. Automobilio elektroninė
sistema paskaičiuoja, kada reikia pradėti šildymą, atsižvelgdama į išorės temperatūrą.
8. Spustelėkite OK4, kad patvirtintumėte
nustatymą.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Siekdami išaktyvinti šildytuvą, kitame
meniu suraskite Sust. ir pasirinkite su
OK.
04
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas (p. 159)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 160)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 162)
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį,
laikmačio programavimas bus išvalytas.
Reguliavimas3
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Reguliavimo ratuku (p. 120) perslinkite į
vieną iš laikmačių Šildytuvas ir pasirinkite
jį su OK.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų valandų nustatymą.
5. Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų
ratuku.
3
4
160
Laikmatį galima nustatyti tik kai variklis išjungtas.
Dar kartą paspaudus OK, suaktyvinamas laikmatis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
9. Grįžkite į meniu struktūrą su RESET.
10. Pasirinkite antrąjį laikmatį (tęsiama nuo 2
punkto) arba išeikite iš meniu spausdami
RESET.
Užvedimas
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį suaktyvinkite su OK.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Išjungimas
Programuojamu laikmačiu įjungiamą šildytuvą
galima išjungti ranka kol jis neįsijungė automatiškai. Atlikite šiuos veiksmus:
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
04 Klimato reguliavimas
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
> Jei nustatytas kuris nors laikmatis, bet
jis nesuaktyvintas, šalia nustatymo
laiko rodoma laikrodžio piktograma.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4. Išjunkite laikmatį spausdami:
•
•
ilgai OK arba
trumpai OK, kad patektumėte toliau į
meniu. Pasirinkite laikmačio išjungimą
ir patvirtinkite nuostatą su OK.
04
5. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Laikmačio paleistą šildytuvą galima išjungti
tiesiogiai (p. 160).
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 162)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
161
04 Klimato reguliavimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – pranešimai
Ženklai ir pranešimai, susiję su variklio bloko ir
salono šildytuvu (p. 158), skiriasi priklausomai
nuo to, ar jungtinis prietaisų skydelis (p. 71)
yra analoginis ar skaitmeninis.
Jei suaktyvintas vienas iš laikmačių, ekrane
ima šviesti suaktyvinto laikmačio ženklas ir
prie jo rodomas nustatytas laikas.
Suaktyvinto laikmačio ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Suaktyvinto laikmačio ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano
pranešimai.
Jei šildytuvas suaktyvintas, informacijos ekrane ima šviesti šildymo
ženklas.
04
162
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Šildytuvas įjungtas ir veikia.
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas
Akum. taup. rež.
Automobilio elektroninė sistema išjungė šildytuvą, kad būtų lengviau užvesti variklį.
Degalus naudojantis šild. išsijungė Žem.
degalų lygis
Šildytuvo paleisti neįmanoma dėl per žemo degalų lygio. Taip yra todėl, kad būtų
lengviau užvesti variklį ir įveikti apie 50 km atstumą.
Degalus naudojantis šildytuvas Reikia
aptarnauti
Šildytuvas neveikia. Susisiekite su autoservisu dėl remonto. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
04 Klimato reguliavimas
Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po
tam tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus
posūkio svirtelės (p. 120) mygtuką OK.
04
163
04 Klimato reguliavimas
Papildomas šildytuvas*
zonose5
Šalto klimato
gali reikėti papildomo
šildytuvo, kuris padėtų pasiekti reikiamą darbinę variklio temperatūrą ir pakankamai šildytų
saloną.
Papildomas kuru maitinamas šildytuvas
(p. 164) yra įrengiamas automobiliuose su
dyzeliniu varikliu.
Vidutinio5 klimato zonoje dyzeliniuose automobiliuose vietoj kuru maitinamo šildytuvo
įrengiamas papildomas elektrinis (p. 165).
04
Automobiliuose su tam tikrais benzininiais
varikliais6 įrengiamas elektrinis papildomas
šildytuvas, kuris yra integruojamas į automobilio klimato kontrolės sistemą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 158)
Degalus naudojantis papildomas
šildytuvas*
1. Prieš užvedant variklį: Nustatykite raktelį į
padėtį I (p. 87).
Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 165) arba
degalais maitinamas papildomas šildytuvas
(p. 164).
2. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
Šildytuvas įsijungia automatiškai kai reikia
papildomos šilumos, jei variklis veikia.
Šildytuvas išsijungia automatiškai, kai pasiekiama reikiama temperatūra arba kai variklis
išjungiamas.
PASTABA
Veikiant pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso gali kilti dūmų. Tai –
visiškai normalu.
Automatinis režimas arba išjungimas
Prireikus galima išjungti papildomo šildytuvo
automatinio įsijungimo seką.
PASTABA
Važiuojant trumpus atstumus, „Volvo“
rekomenduoja išjungti degalais matinamą
pagalbinį šildytuvą.
5
6
7
8
164
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamas geografines zonas.
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamus variklius.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3. Reguliavimo ratuku suraskite Papild. šild.
7 arba Nuostatos8 ir pasirinkite su OK.
4. Reguliavimo ratuku nurodykite vieną iš
alternatyvų ON arba OFF ir patvirtinkite ją
spausdami OK.
5. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
PASTABA
Meniu parinktys matomos tik pulteliui
esant padėtyje I, tad bet kokius derinimo
darbus reikia atlikti prieš užvedant variklį.
Salono šildytuvas*
Jei papildomas šildytuvas turi laikmačio funkciją jį galima naudoti kaip salono šildytuvą
(p. 158).
04 Klimato reguliavimas
Papildomas elektrinis šildytuvas*
Automobilyje įrengtas degalais maitinamas
(p. 164) arba elektrinis papildomas šildytuvas
(p. 164).
Šildytuvo negalima valdyti rankiniu būdu,
tačiau jis įjungiamas automatiškai, užvedus
variklį, kai lauko temperatūra nesiekia 14 °C,
ir išjungiamas pasiekus nustatytą salono temperatūrą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 158)
04
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
165
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Vietos daiktams laikyti
Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.
05
}}
167
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
05
Daiktadėžė durų panelėje
Daiktadėžė (p. 171)
Kišenė daiktams* priekinių sėdynių
pasosčių priekyje
Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 170)
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
168
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Puodelio laikiklis* galinės sėdynės porankyje
Kišenė daiktams laikyti
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
05
169
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Skiriančioji konsolė
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių sėdynių.
Susijusi informacija
•
•
Vietos daiktams laikyti (p. 167)
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 170)
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*
Išimama peleninė sumontuota puodelių laikiklyje, po porankiu. Cigarečių uždegiklis sumontuotas priekinių sėdynių 12 V maitinimo lizde
(p. 172).
Peleninė, sumontuota tuneliniame valdymo
pulte (p. 170), išimama iškeliant tiesiai aukštyn.
Cigarečių žiebtuvėlis įjungiamas įspaudžiant jį
į lizdą. Kai žiebtuvėlis įkaista, jo galvutė
iššoka automatiškai. Ištraukite žiebtuvėlį ir
uždekite cigaretę nuo įkaitusios spiralės.
Susijusi informacija
05
Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.
Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir
keleiviui. Jei nurodyta peleninė ir cigarečių uždegiklis (p. 170), tada cigarečių
uždegiklis įrengiamas priekinių sėdynių 12
V maitinimo lizdo (p. 172) vietoje, o išimama peleninė įrengiama vietoj puodelių
laikiklio.
Nelaikykite puodelių laikikliuose monetų,
raktų ar panašių metalinių objektų, nes tokie
objektai gali atsitiktinai įjungti signalizaciją
(p. 204)*.
170
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Vietos daiktams laikyti (p. 167)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Daiktadėžė
Kilimėliai*
Kosmetinis veidrodėlis
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui pagamintus kilimėlius.
Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio galinėje dalyje.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Susijusi informacija
•
Čia galima laikyti, pvz., automobilio savininko
vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio
pusėje taip pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams. Daiktadėžę galima užrakinti* (p. 198)
naudojant raktelio geležtę (p. 189).
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 167)
Automobilio vidaus valymas (p. 554)
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
Lemputė prie kosmetinio veidrodėlio, vairuotojo pusėje* ir keleivio pusėje įsijungia automatiškai, kai atlenkiamas dangtelis.
05
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 527)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
171
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Tunelinis valdymo pultas – 12 V
maitinimo lizdai
PASTABA
Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai,
muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie
yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali
būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo
pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai
automobilis užrakintas, pvz., nustatytu
laiko momentu įsijungus salono šildytuvui.
G021440
Elektros maitinimo lizdai (12 V) yra greta laikiklio puodeliui1 ir tunelinio valdymo pulto gale.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas galinėms sėdynėms.
05
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas priekinėms sėdynėms.
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams. Kad lizdas tiektų srovę,
nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent raktelio padėtyje I (p. 87).
ĮSPĖJIMAS
Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra
naudojamas.
Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų, kai įranga nenaudojama,
kadangi antraip gali išsikrauti akumuliatorius!
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W) (jei vienu metu naudojamas vienas lizdas). Jei vienu metu naudojami abu lizdai
lizdiniame valdymo pulte, vieno lizdo maksimalus srovės stipris siekia 7,5 A (90 W).
Jeigu avarinio pradurtos padangos
remonto kompresorius prijungtas prie
vieno iš dviejų lizdų, joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos
remontui (p. 498).
1
172
Jeigu yra peleninė ir žiebtuvėlis, tada nėra laikiklio puodeliui ir greta esančio 12 V maitinimo lizdo.
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Susijusi informacija
•
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 170)
•
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*
(p. 175)
Krovimas
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės.
Bendras keleivių ir visų priedų svoris tokiu
pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors
minkštu, kad nebūtų apgadinti salono
apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis
virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių
kilpų.
Išsamesnės informacijos apie svorius rasite
Masės (p. 562).
Bagažinės dangtį galima atidaryti
mygtuku žibintų skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, žr. Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio galas
(p. 198).
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi
priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
ĮSPĖJIMAS
Nepritvirtinto 20 kg sveriančio daikto smūgio jėga susidūrimo priekiu metu, esant
50 km/h (30 myl./val.) greičiui, gali prilygti 1
000 kg sveriančio daikto smūgiui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
05
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad
jie išsikištų virš atlošo.
Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti
priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS
– sėdėjimo padėtis (p. 44).
•
•
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo
žemiau. Venkite dėti sunkius krovinius ant
nuleistų sėdynės atlošų.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant krovinys gali pasislinkti ir sužeisti
keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo
nors minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus, išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo
stabdį. Antraip kroviniu galite atsitiktinai
stuktelėti pavarų perjungimo svirtį ir įjungti
pavarą bei automobilis gali nuvažiuoti.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
173
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 175)
Apsauginis tinklas* (p. 176)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 174)
Stogo bagažas (p. 174)
Pakrovimas – ilgas krovinys
Stogo bagažas
Norint lengviau pakrauti (p. 173) bagažinę,
galinės sėdynės atlošą galima nulenkti. Priekinio keleivio sėdynės2 atlošą taip pat galima
nulenkti, jei vežate labai ilgus krovinius*.
Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami
„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir
maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas kartu su laikikliais.
Jei reikia nuleisti galinės sėdynės atlošą, žr.
Sėdynės, galinės (p. 90).
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir
krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį
tvirtai apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus
dėkite apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo didesnis vėjui besipriešinantis
plotas ir tuo daugiau degalų sunaudoja
automobilis.
•
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių
posūkių.
05
ĮSPĖJIMAS
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo
savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie didžiausią leistiną stogo
apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir
stogo bagažines, rasite skirsnyje Masės
(p. 562).
Susijusi informacija
•
2
174
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Krovimas (p. 173)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Pakrovimas – krepšių laikiklis*
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos, naudojamos krovinius laikantiems diržams arba tinklui pritvirtinti.
Krepšių laikiklyje esantys krepšiai nejudės,
neapsivers ir iš jų neiškris daiktai.
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems
telefonams.
G017745
Krovinių laikiklių kilpos
Krepšių laikiklis po atlenkiamu dangčiu grindyse.
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai
gali sužaloti asmenis staigaus stabdymo
metu.
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius
daiktus saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
1. Atlenkite laikiklį (jis yra grindų liuko dalis).
05
2. Pritvirtinkite krepšius juosta ir užfiksuokite
nešimo rankeną kabliais.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 173)
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 173)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
175
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
Nuleiskite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo lizdą.
•
Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo
pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.
Apsauginis tinklas*
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant kroviniai nepatektų į saloną.
Apsauginis tinklelis tvirtinamas keturiuose
tvirtinimo taškuose.
SVARBU
Saugos tinklelį lengviausia pritvirtinti per
vienerias iš galinių durelių.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą
esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti
automobilio akumuliatorių.
Susijusi informacija
•
176
Būtina užtikrinti, kad viršutiniai saugos tinklelio tvirtinimo taškai tinkamai pritvirtinti, o
spragtelnantys kabliukai yra tinkamai užkabinti.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui. Daugiau informacijos apie
„Volvo“ rekomenduojamą laikiną avarinį
pradurtos padangos remontą (TMK) rasite
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 498).
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo
lizdai (p. 172)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Prijungimas
PASTABA
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W).
05
ĮSPĖJIMAS
Bagažo skyriuje esančius krovinius reikia
gerai pritvirtinti naudojant tinkamai pritvirtintą saugos tinklelį.
Apsauginis tinklas.
Apsauginis tinklelis saugo, kad, staigiai stabdant, kroviniai ar gyvūnai nebūtų išmesti į
saloną. Saugumo sumetimais apsauginis tinklelis visada turi būti teisingai uždėtas ir pritvirtintas.
Tinklelis pagamintas iš stipraus nailoninio
audinio ir automobilyje jį galima pritvirtinti
dviejose skirtingose vietose:
•
Tvirtinimas gale - už galinės sėdynės
atlošo
•
Tvirtinimas priekyje - už priekinių sėdynių
atlošų.
Negalima naudoti pažeistų tinklelių.
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Tvirtinimas gale
1. Apsauginio tinklo sulankstymas.
2. Užkabinkite apsauginio tinklelio užspaudžiamuosius kabliukus ant priekinių bagažinės skyriaus grindyse įrengtų kilpų.
Užtikrinkite, kad apsauginio tinklelio kišenės daiktams laikyti būtų atsuktos atgal.
2. Užkabinkite apsauginio tinklelio užspaudžiamuosius kabliukus už kilpų, esančių
sėdynių bėgelių gale. Bus lengviau, jei
atlošus pakelsite stačiai ir sėdynes truputį
pastumsite pirmyn. Užtikrinkite, kad
apsauginio tinklelio kišenės daiktams laikyti būtų atsuktos atgal.
3. Užkabinkite vieną iš tinklelio fiksavimo
kabliukų ant priekinio lubų montažo.
4. Užkabinkite kitą fiksavimo kabliuką ant
lubų montažo, esančio priešingoje pusėje.
Stenkitės tinklą fiksuojančius kabliukus
paspausti į priekį kiekviename atskirame
stogo tvirtinimo taške iki galinės padėties.
Nuėmimas ir laikymas
Apsauginį tinklą galima lengvai nuimti ir
sulankstyti.
1. Paspauskite spagtelnančių kabliukų spyruoklinius liežuvėlius ir atkabinkite spragtelnančius kabliukus nuo kilpų.
2. Atlaisvinkite tinklą laikančius kabliukus
nuo stogo montavimo taškų.
05
3. Sulankstykite tinklą.
Tvirtinimas gale.
3. Užkabinkite vieną iš tinklelio fiksavimo
kabliukų ant galinio lubų montažo.
4. Užkabinkite kitą fiksavimo kabliuką ant
lubų montažo, esančio priešingoje pusėje.
Stenkitės tinklą fiksuojančius kabliukus
paspausti į priekį kiekviename atskirame
stogo tvirtinimo taške iki galinės padėties.
Tvirtinimas priekyje
1. Apsauginio tinklo sulankstymas.
Tvirtinimas priekyje.
Sėdynę ar atlošą grąžindami į ankstesnę
padėtį, stenkitės jų per stipriai nespausti
prie tinklelio - reguliuokite sėdynę ar
atlošą tik tol, kol jie susilies su tinkleliu.
Suvyniotą apsauginį tinklelį galima laikyti po
bagažinės grindimis.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 173)
Apsauginės grotelės (p. 178)
SVARBU
Jei sėdynė ar atlošas spaudžiami atgal prie
apsauginio tinklelio per stipriai, galima
sugadinti tinklelį ir (arba) jo tvirtinimo taškus stoge.
177
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Apsauginis tinklelis* kartu su
bagažinės uždanga
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant kroviniai nepatektų į saloną.
Apsauginės grotelės
Apsauginės grotelės saugo, kad, staigiai stabdant, kroviniai ar gyvūnai nebūtų išmesti į
saloną.
Apsauginį tinklelį taip pat galima pakelti nuo
galinės sėdynės, kai išskleidžiama bagažinės
uždanga.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
05
G031978
Apsauginis tinklas* (p. 176)
Krovimas (p. 173)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 175)
Lenkimas į viršų
Suimkite apsaugines groteles už apačios ir
patraukite atgal/į viršų.
SVARBU
Sumontavus bagažinės dangtį, apsauginių
grotelių negalima nei atlenkti aukštyn, nei
nulenkti žemyn.
Sumontavimas / nuėmimas
Apsauginės grotelės automobilyje paprastai
įrengiamos fiksuotai, kadangi jas galima lengvai atlenkti aukštyn į stogą ir taip patraukti iš
3
178
Įrengimo instrukcijos nr. 30715972.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Informacijos apie reikalingus įrankius ir
sumontavimo / nuėmimo metodus rasite įrengimo instrukcijose3, kurį gavote su pradiniu
pirkiniu.
Saugumo sumetimais apsauginės grotelės
(jas sumontavus atgal) visada turi būti teisingai uždėtos ir pritvirtintos.
Vykdykite procedūrą, aprašytą skirsnyje
„Saugos tinklelio naudojimas“ (p. 176). Atlenkimo diržai įrengti rodyklių nurodytose vietose.
•
•
•
kelio, jei reikia gabenti ilgesnį krovinį. Tačiau
esant pageidavimui apsaugines groteles
galima išmontuoti ir išimti iš automobilio.
•
•
•
Apsauginis tinklas* (p. 176)
Krovimas (p. 173)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 175)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Bagažinės uždanga
Bagažinės uždangos nuėmimas
1. Įspauskite vieno galo mygtuką ir iškelkite
jį.
2. Atsargiai palenkite uždangą į viršų/ į išorę
– kitas galas atsilaisvins savaime.
Bagažinės uždangos galinio
sandarinančio disko nuleidimas
G031977
Susuktos bagažinės uždangos galinis sandarinantis diskas išsikiša horizontaliai į bagažinę, jei jis įdėtas.
Užtraukite bagažinės uždangą ant krovinių ir
užkabinkite ją už įpjovų galiniuose bagažinės
statramsčiuose.
SVARBU
–
Švelniai patraukite sandarinantį diską
atgal, atleiskite jį nuo atraminių iškyšų ir
nuleiskite.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 173)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 174)
05
Sumontavus bagažinės dangtį, apsauginių
grotelių negalima nei atlenkti aukštyn, nei
nulenkti žemyn.
Bagažinės uždangos prijungimas
Vieną uždangos galą įdėkite į šoninio skydelio griovelį.
Kitą uždangos galą įdėkite atitinkamą
angą.
Įspauskite abu šonus. Turi pasigirsti
„spragtelėjimas” ir dingti raudona žyma.
> Patikrinkite, ar abu galai yra užfiksuoti.
179
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas
Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui užvesti.
Yra du nuotolinio valdymo raktelio variantai –
bazinė nuotolinio valdymo raktelio versija ir
nuotolinio valdymo raktelis su PCC (Personal
Car Communicator)*.
Funkcijos
Užrakinimas / atrakinimas ir išimama raktelio geležtė
A
B
BazinisA
Su
PCCB
X
X
Beraktis užrakinimas / atrakinimas
X
Variklio beraktis
užvedimas
X
Informacinis mygtukas ir indikatorių lemputės
X
Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą
metalinę raktelio geležtę (p. 189). Matomoji
jos dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų
galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.
Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo
raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo
pateikta su automobiliu. Su vienu automobiliu
galima suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio
valdymo pulteliai.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams ir stoglangiui, išimdami
nuotolinio valdymo pultelį, jei vairuotojas
išlipa iš automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelis –
pametimas
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat
reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto
nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti
iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima
patikrinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu
sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 123).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 185)
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 185)
06
5 mygtukų raktelis
6 mygtukų raktelis
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi papildomų galimybių lyginant su bazine nuotolinio
valdymo raktelio versija, pvz., jis dera su
berakčio užvedimo ir užrakinimo / atrakinimo
funkcija („Keyless Drive“ (p. 192)) ir turi tam
tikrų unikalių funkcijų (p. 187).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
181
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
pritaikymas asmeniniams poreikiams*
Nuotolinio valdymo pultelio (p. 181) atmintis
leidžia tam tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.
Šią funkciją1 galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 123).
Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai
susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia,
kad nuostatų pakeitimai bus automatiškai
išsaugoti konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.
Nustatymų įrašymas
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti
nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo
rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta
nuostata2.
2. Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija
suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.
06
Raktelio atminties funkcija pasiekiama kartu
su, pvz., elektra valdoma* vairuotojo sėdyne.
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į
atmintį galima įrašyti šias nuostatas: šoninių
veidrodėlių (p. 112), vairuotojo sėdynės, vairo
stiprintuvo (p. 209) ir jungtinio prietaisų skydelio temą, kontrasto ir spalvų režimus
(p. 72).
3. Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių
veidrodėlių, nuostatas.
4. Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio
valdymo pultelio atmintį.
Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai
nustatytos į raktelio atmintį įrašytos padėtys,
jeigu jos pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.
Nustatymų keitimas
Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys
su nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz.,
sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.
Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su
nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti
turi asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B,
nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:
•
1
2
182
Iškviesta Car key memory meniu MY CAR
Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba
sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia
06 Užraktai ir signalizacija
mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio
valdymo raktelį, žr. Nuotolinio valdymo
pultelis – funkcijos (p. 185).
Automobiliai su berakte užvedimo ir
užrakinimo sistema
Užrakinimas / atrakinimas –
indikatorius
•
Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais, pasirinkite vieną iš trijų galimų
atminčių, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 89).
Raktelio atmintis suaktyvinama, jei:
1. Automobilis atrakinamas paspaudžiant
nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką arba berakčio atrakinimo būdu.
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 181), tai patvirtindami sumirksi posūkių
žibintai.
•
Sėdynę ir šoninius veidrodėlius sureguliuokite rankiniu būdu, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 89) ir Šoniniai
veidrodėliai (p. 112).
Nuostatų pakartotinis suaktyvinimas
Kai automobilis užrakintas arba po
30 minučių, jei automobilis paliekamas neužrakintas, raktelio atmintis išaktyvinama ir nustatomas standartinis vairuotojo profilis. Norint
pakartotinai suaktyvinti esamojo nuotolinio
valdymo raktelio atmintį, reikia atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
2. Atrakinus automobilį ir atidarius vairuotojo
dureles, atliekamas raktelio nuskaitymo
veiksmas. Jei aptinkamas unikalus nuotolinio valdymo raktelis, suaktyvinamos jo
įrašytos nuostatos. Jei automobilis užrakintas, žr. ankstesnį punktą.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 187)
Automobiliai be beraktės užvedimo ir
užrakinimo sistemos
Raktelio atmintyje įrašytos nuostatos suaktyvinamos, jei automobilis atrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką.
3
•
Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir
užlenkiami šoniniai veidrodėliai3.
•
Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai
veidrodėliai atlenkiami3.
Žibintai sužiba tik tuo atveju, jei, uždarius ir
užrakinus duris, įsijungia visi užraktai.
Funkcijos pasirinkimas
Automobilio meniu sistemoje MY CAR galima
nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo
vaizdinės indikacijos parinktis. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 123).
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 192)
Signalizacijos lemputė (p. 205)
06
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
183
06 Užraktai ir signalizacija
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam
asmeniui užvesti automobilio variklio.
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis
(p. 181) turi unikalų kodą. Automobilis gali
būti užvestas, tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą su teisingu kodu.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiami toliau išvardyti pranešimai
apie klaidas yra susiję su elektroniniu imobilizatoriumi:
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkišti automobilio
raktelį
Klaida užvedimo metu skaitant nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite
ir pabandykite užvesti dar
kartą.
Nerasta
automobilio raktelio
Nuotolinio valdymo raktelio
skaitymo klaida užvedant
variklį. Pabandykite dar
kartą.
Jei klaida nedingsta:
Įspauskite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį ir bandykite užvesti
iš naujo.
Imobilizatorius Bandyti užvesti
vėl
06
Imobilizatoriaus sistemos
klaida užvedant. Jei klaida
nedingsta: Susisiekite su
autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Informacija apie automobilio užvedimą, žr.
Variklio užvedimas (p. 289).
Susijusi informacija
•
4
184
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema* (p. 184)
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su sekimo sistema*
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema4 leidžia sekti ir surasti automobilį bei nuotoliniu būdu suaktyvinti jo imobilizatorių, kad būtų išjungtas variklis.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant šią sistemą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 181)
Imobilizatorius (p. 184)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite ir laikykite. Papildomos informacijos
rasite Visuotinis atidarymas (p. 197).
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo raktelyje yra tokios funkcijos, kaip durų užrakinimas
ir atrakinimas.
Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti
visas dureles vienu metu, vienu mygtuko
paspaudimu atrakinti tik vairuotojo dureles,
kitu paspaudimu – per dešimt sekundžių –
likusias.
Funkcijos
Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu
sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite
MY CAR (p. 123).
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*( Personal
Car Communicator).
Informacija
Funkcijų mygtukai
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.
Užrakinimas
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimo trukmė
Bagažinės durelės
Aliarmo funkcija
Užrakinimas – užrakina dureles bei
bagažinę ir įjungia signalizaciją.
Ilgai nuspaudus galima uždaryti visus langus
ir stoglangį* vienu metu. Papildomos informacijos rasite Visuotinis atidarymas (p. 197).
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate stoglangį langus uždaryti nuotolinio valdymo rakteliu, pasirūpinkite, kad
jie neprispaustų keleivių rankų.
Atrakinimas – atrakina dureles bei bagažinę ir išjungia signalizaciją.
Priėjimo apšvietimo trukmė – naudojama, norint įjungti automobilio žibintus iš
atstumo. Papildomos informacijos rasite Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 107).
Bagažinės dangtis – atrakina ir išjungia
tik bagažinės signalizaciją. Daugiau informacijos rasite Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio galas (p. 198). Automobiliuose su
elektra valdomomis bagažinės durelėmis
(p. 200)* jos atsidaro paspaudus ir palaikius
mygtuką.
06
Aliarmo funkcija naudojama, siekiant
atkreipti dėmesį pavojaus atveju.
Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes
laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai
ir garso signalas.
Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei
ji veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
185
06 Užraktai ir signalizacija
||
automatiškai išsijungia po maždaug 3
minučių.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 181)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 196)
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 187)
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis
Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija)
veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali
trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima
visada užrakinti (atrakinti) raktelio geležte
(p. 190).
Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio valdymo pultelis varikliui veikiant arba rakteliui
esant I ar II padėtyje (p. 86) bei uždarius visas
duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo
signalas.
06
Pranešimas dingsta ir garsinis priminimo signalas išsijungia, kai nuotolinio valdymo raktelis grąžinamas į automobilį po to kai:
•
•
•
186
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo jungiklį.
Greitis viršija 30 km/h (apie 20 myl./val.).
nuspaustas OK mygtukas.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 181)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 185)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos
PASTABA
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat
– ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų,
susisiekite su servisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC („Personal
Car Communicator“) turi patobulintas funkcijas palyginti su įprastos versijos nuotolinio valdymo rakteliu (p. 181) informacinio mygtuko ir
indikatoriaus lempučių pavidalu.
Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.
Informacijos mygtukas
Kontrolinės lemputės
Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių
pagalba galima gauti tam tikros informacijos
apie automobilį.
Informacijos mygtuko naudojimas
–
Paspauskite informacijos mygtuką
.
> Visos indikatoriaus lemputės žybsi
maždaug 7 sekundes, o šviesa keliauja
aplink visą nuotolinio valdymo raktelį.
Tai rodo, kad nuskaitoma informacija iš
automobilio.
Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas
kuris nors kitas mygtukas, informacijos
skaitymas yra nutraukiamas.
06
Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis
yra užrakintas.
Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis yra atrakintas.
Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas: nuo automobilio užrakinimo
momento buvo suveikusi signalizacija.
Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos
signalas abiejuose posūkių žibintuose:
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
187
06 Užraktai ir signalizacija
||
signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5
minutes.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas (p. 188)
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas
PASTABA
Jei leistinu nuotoliu paspaudus informacijos mygtuką neįsijungia posūkiai, greičiausiai paskutinis ryšys tarp nuotolinio
valdymo pultelio ir automobilio buvo pertrauktas aplinkinių radijo bangų, pastatų,
topografinių objektų ir pan.
Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal
Car Communicator) diapazonas durelėms ir
automobilio galui užrakinti ir atrakinti yra maždaug 20 metrų nuo automobilio – kitų funkcijų
diapazonas siekia apie 100 metrų.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 192)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis (p. 186)
PASTABA
Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti
radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir kt.
Už nuotolinio valdymo raktelio
diapazono ribų
Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo
automobilio informacijai perskaityti, rodoma
paskutinė automobilio nustatyta būsena, o
ant paties nuotolinio valdymo pultelio indikatoriaus lemputės nemirksi.
06
Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio
valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo
tik paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti
naudotas nuotolinio valdymo raktelis.
188
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06 Užraktai ir signalizacija
Išimamas metalinis raktas
Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas
raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras
funkcijas ir atlikti kai kurias operacijas.
Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji „Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujus metalinius raktelius.
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas
Išimama raktelio geležtė (p. 189) išimama /
įdedama taip:
Raktelio išėmimas
Susijusi informacija
•
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 190)
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 203)
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 39)
Raktelio funkcijos
Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą raktelį:
•
jei nuotolinio valdymo rakteliu nepavyksta
aktyvinti centrinio užrakto, vairuotojo
dureles galima atrakinti rankiniu būdu, žr.
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 190).
•
galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 203)
galinių durelių mechaninius vaikų saugos
užraktus;
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
priėjimas prie daiktadėžės blokuojamas.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
•
•
suaktyvinti / išaktyvinti (p. 39) priekinės
sėdynės keleivio saugos oro pagalvę
(PACOS*).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 185)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 181)
06
Raktelio įdėjimas
Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 181).
1. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
2. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
189
06 Užraktai ir signalizacija
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
Nuotolinio valdymo raktelis –
maitinimo elemento keitimas
Išimamą raktelį (p. 189) galima naudoti, jei
centrinio užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo pulteliu (p. 181), t. y. jei nusėdo
pultelio baterija.
Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio
maitinimo elementą5.
Jei centrinio užrakto negalima aktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei maitinimo elementas yra išsekęs, tuomet vairuotojo dureles
galima atrakinti taip:
1. Įkiškite raktelį į vairuotojo durelių spynelę
ir atrakinkite jas. Paveikslėlį ir daugiau
informacijos rasite Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu
(p. 194).
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą reikia pakeisti, jeigu:
•
įsijungia informacinis ženklas jungtiniame
prietaisų skydelyje ir ekrane pasirodo
Senka automobilio raktelio mait. elem.
Žr. vadovą
ir (arba)
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio valdymo raktelio signalus mažesniu
nei 20 metrų atstumu iki automobilio.
PASTABA
Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.
06
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
2. Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio
valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Automobiliai su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema, žr. Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 194).
Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą,
esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir
atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.
Susijusi informacija
•
•
190
Atidarymas
Nuotolinio valdymo pultas (p. 181)
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 190)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06 Užraktai ir signalizacija
PASTABA
Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip,
kad mygtukai būtų viršuje - taip neiškris
baterijos, kai jį atidarysite.
SVARBU
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Maitinimo elemento keitimas
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys, atidžiai išstudijuokite jų (+ ir –) pusių
padėtis.
Nuotolinio valdymo pultelis (vienas
maitinimo elementas)
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
2. Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (du
maitinimo elementai)
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
2. Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą (+) puse aukštyn.
Maitinimo elemento tipas
Naudokite maitinimo elementus pažymėtus
CR2430, 3V: vieną nuotolinio valdymo rakteliui, du nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 181)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 185)
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3
reikalavimus. Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo
elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Surinkimas
1. Suspauskite nuotolinio valdymo pulto
korpuso dalis.
2. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
3. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
06
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai
šalinami aplinkai palankiu būdu.
3. Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to
dėkite antrą naują maitinimo elementą (+)
puse žemyn.
5
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
191
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema*
Automobiliai su berakte valdymo sistema turi
užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima
valdyti be raktelio.
Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema, galima užvesti automobilio variklį,
užrakinti automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo raktelio (p. 181)6 į uždegimo
jungiklį. Pakanka savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai
visos jūsų rankos užimtos.
Abu automobilio nuotolinio valdymo rakteliai
turi beraktę valdymo funkciją. Galima užsisakyti papildomų nuotolinio valdymo raktelių.
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio7 mygtuko, nuotolinio valdymo
raktelis turi būti maždaug 1,5 metro atstumu
nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.
Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles, privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo
raktelį. Durelių užrakinti arba atrakinti
neįmanoma, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra priešingoje automobilio pusėje.
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 192)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 193)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 193)
6
7
192
buvo uždarytos ar atidarytos durelės
nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo spynelę;
nuspaustas OK mygtukas.
Susijusi informacija
Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame
paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo
zoną.
Taikoma tik nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
•
•
•
Susijusi informacija
•
Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas nutyla tokiais atvejais:
•
Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo pulteliu galima nustatyti tris skirtingus
lygius: raktelio padėtis 0, I ir II (p. 87).
06
Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio
valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant I ar II padėtyje (p. 87) bei uždarius
visas duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis
pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo signalas.
Beraktė valdymo sistema* (p. 192)
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta
(p. 195)
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio valdymas
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai
Beraktė valdymo sistema* užrakinimas
Būtina itin atsargiai elgtis su automobilio nuotolinio valdymo rakteliais.
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės
sistemos funkcijų (p. 192) veiklą.
Automobilių su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema išorinėse durelių rankenose
įrengiamas užrakinimo / atrakinimo mygtukas.
Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio
valdymo raktelių8, berakčio valdymo funkcijos
išjungiamos, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš automobiliui priklausančių nuotolinio valdymo raktelių. Taip užtikrinama, kad
joks pašalinis nepateks į automobilį.
Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio
valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas
nuotolinio valdymo raktelis.
SVARBU
Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su
PCC už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į
jūsų automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį, bus įmanoma, pvz., užvesti
automobilį įkišus nuotolinio valdymo raktelį
į degimo jungiklį ir nuspaudus START/
STOP ENGINE mygtuką.
Susijusi informacija
•
8
Beraktė valdymo sistema* (p. 192)
PASTABA
Nedėkite / nelaikykite PCC šalia mobiliojo
telefono ar metalinio objekto (ne arčiau
kaip 10–15 cm).
Jei vis tik atsiranda triktis, naudokite nuotolinio valdymo pultelį ir raktelio geležtę kaip
pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelį, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 185).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 190)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 193)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 192)
Automobiliuose su berakte valdymo sistema išorinėse durelių rankenose yra mygtukas.
Paspaudę vieną iš užrakinimo mygtukų
durelių rankenėlėse, užrakinsite visas salono
duris bei bagažinės duris.
06
Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip
automobilis neužsirakins.
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
193
06 Užraktai ir signalizacija
||
PASTABA
Automobiliuose su automatiniais pavarų
perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti
nustatytas P padėtyje, kitaip automobilio
nebus galima užrakinti ir neveiks signalizacija.
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 192)
Signalizacijos lemputė (p. 205)
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu
Atrakinama ranka paėmus už durelių rankenos
arba suaktyvinant bagažinės dangčio guma
dengtą slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės
dangtis atidaromi kaip įprasta.
Jei su nuotolinio valdymo pulteliu nepavyksta
atrakinti centrinio užrakto, pvz., jei išseko maitinimo elementai, tuomet kairiąsias priekines
dureles galima atrakinti nuimama raktelio
geležte.
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 192)
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 193)
Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.
Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su
raktelio geležte:
06
1. Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn
į angą, esančią po durelių rankena /
dangteliu. Nelaužkite.
> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai, panaudojant sukimo momentą,
kai raktelis stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.
194
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06 Užraktai ir signalizacija
2. Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite
dureles.
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta
3. Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį
atgal.
Automobilių su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant meniu sistemoje MY CAR,
kurias dureles atrakinti.
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema yra daug integruotų antenų,
įrengtų skirtingose automobilio vietose.
PASTABA
Kai vairuotojo durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelio geležtę, įsijungia
signalizacija. Ji išjungiama įkišus PCC į
uždegimo jungiklį, žr. Signalizacija – jei
neveikia nuotolinio valdymo raktelis
(p. 206).
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 123).
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 192)
Susijusi informacija
•
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 192)
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas (p. 189)
Signalizacija (p. 204)
Bagažinės dangtyje, šalia valytuvo variklio
Durelių rankenoje, galinėje kairė
Bagažinėje, viduryje toliausiai po grindimis
06
Durelių rankenoje, galinėje dešinėje
Centriniame pulte po galiniu skyriumi
Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
195
06 Užraktai ir signalizacija
||
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų
arčiau kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti širdies stimuliatoriaus ir
beraktės sistemos trikdžių.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 192)
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
196
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo pulteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo elementas: užrakinkite arba atrakinkite
vairuotojo dureles nuimamu rakteliu, žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
(p. 189).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio
geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį.
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti
automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės
nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju
nė vienų durų neįmanoma atidaryti iš
vidaus durų valdikliais.
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką,
turi būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis, jos užrakinamos ir signalizacija
įjungiama tik jas uždarius. Automobiliuose su
berakte užrakinimo sistema* visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti.
PASTABA
06
PASTABA
Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra
atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 181). Nuotolinio valdymo pultelis užrakina
arba atrakina visas duris ir bagažinės dureles
vienu metu. Galima rinktis skirtingas atrakinimo sekas, žr. Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos (p. 185).
Daugiau informacijos rasite Visiško užrakinimo sistema* (p. 202).
Automatinis užsirakinimas
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nei vienos durelės arba bagažinės durelės, po dviejų
minučių automobilis užsirakina savaime. Ši
funkcija sumažina pavojų netyčia palikti automobilį neužrakintą (informacijos apie automobilius su signalizacija rasite Signalizacija
(p. 204).)
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 197)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 192)
06 Užraktai ir signalizacija
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
Visos durelės ir bagažinės durelės atrakinami
arba užrakinami vienu metu centrinio užrakto
mygtuku vairuotojo durelėse ir keleivio pusės
durelėse*.
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį
Visuotinis atidarymas (p. 197)).
•
Centrinis užrakinimas
Patraukite durų rankeną vieną kartą ir ją
atleiskite - durys atrakintos. Patraukite
durų rankenėlę dar kartą, kad atsidarytų
durys.
Visuotinis atidarymas
Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima,
pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke
karšta.
Užrakinimas
•
Spauskite centrinio užrakinimo mygtuką
po to, kai priekinės durys bus uždarytos.
Ilgai spaudžiant vienu metu papildomai uždaromi visi šoniniai langai ir stoglangis (taip pat
„Visuotinis atidarymas“ (p. 197)).
Visas dureles galima užrakinti atskirai, rankiniu būdu, jų užrakinimo mygtukais. Tam reikia, kad konkrečios durelės būtų uždarytos.
Centrinis užrakinimas.
Automatinis užrakinimas
Centrinio užrakto mygtukas
Norėdami atidaryti vienu metu dar ir visus langus, paspauskite ir palaikykite.*
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 123).
Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą
centrinio užrakto mygtuke arba nuotolinio valdymo
raktelyje, vienu metu atidaromi visi šoniniai
langai. Atlikus tą pačią procedūrą su
ženklu uždaromi visus šoniniai langai vienu
metu.
Atrakinimas
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
Norėdami užrakinti, spauskite vieną mygtuko pusę
, o norėdami atrakinti - kitą
.
pusę
Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
.
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir
bagažinės durelės užsirakina savaime.
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 196)
•
•
Signalizacija (p. 204)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 197)
•
Elektra valdomi langai (p. 111)
06
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 185)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
197
06 Užraktai ir signalizacija
Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė
Daiktadėžę (p. 171) galima užrakinti / atrakinti
tik nuotolinio valdymo pultelio nuimama raktelio geležte.
Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
(p. 189).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 181)
Užrakinimas ir atrakinimas –
automobilio galas
Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir
atrakinti įvairiais būdais.
Rankinis atidarymas
Guminė plokštelė su elektriniu kontaktu.
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė
spyna. Kaip atidaryti:
06
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelio geležtę į daiktadėžės spynelę (žr. iliustraciją pirmiau).
Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį.
•
198
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus
atvirkštine tvarka.
1. Švelniai paspauskite žemyn guma
padengtą paspaudimo plokštelę, įrengtą
po išorine rankena: užraktas atleidžiamas.
2. Norėdami iki galo atidaryti bagažinės
dangtį, pakelkite išorinę rankeną.
06 Užraktai ir signalizacija
SVARBU
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia
minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite
guma padengtos plokštelės: naudokitės rankena. Jei naudosite pernelyg
daug jėgos, galite pažeisti elektrinius
guminės plokštelės kontaktus.
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
dangčio signalizacijos pasvirimo ir judesio
jutikliai bei atidarymo jutikliai.
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
–
Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.
•
Bagažinė atrakinama, tačiau lieka uždaryta: švelniai paspauskite guma padengtą
slėgio plokštelę po išorine rankenėle ir
pakelkite bagažinės dangtį.
Jei bagažinės durys neatidaromos per
2 minutes, jos vėl užsirakina ir įsijungia jų signalizacija.
Automobilio atrakinimas iš vidaus
Norėdami užrakinti
, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, Nuotolinio
valdymo pultelis – funkcijos (p. 185).
> Jei automobilyje įrengta signalizacija*,
pradeda mirksėti prietaisų skydelyje
esantis kontrolinis ženklas, informuodamas, kad signalizacija įjungta.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 197)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 196)
06
Bagažinės durų signalizaciją galima išjungti
ir bagažinę galima atrakinti atskirai nuotolinio valdymo pultelio *mygtuku.
Jei automobilyje įrengta signalizacija
(p. 204)*, tada signalizacijos lemputė (p. 205)
prietaisų skydelyje neberodo, kad įjungta viso
automobilio signalizacija. Išsijungia bagažinės
Atrakinimas, bagažinės dangtis
Kaip atrakinti bagažinę:
–
Paspauskite žibintų skydelio mygtuką (1).
> Bagažinė yra atrakinama ir gali būti atidaryta per 2 minutes (jei automobilis
užrakintas iš vidaus).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
199
06 Užraktai ir signalizacija
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
Automobilio bagažinės dangtį galima atidaryti
naudojantis žibintų skydelio mygtuku, guma
padengta paspaudimo plokštele po išorine
rankena arba nuotolinio valdymo rakteliu.
Norint uždaryti bagažinės dangtį, reikia
paspausti uždarymo mygtuką, esantį jo apačioje.
PASTABA
Kaip atstatyti maksimalaus atidarymo padėtį:
•
Jei sistema ilgą laiką dirbo nepertraukiamai, siekiant išvengti perkrovos ji
išjungiama. Ją bus vėl galima naudoti
po maždaug 3 minučių.
–
•
Jei starterio akumuliatorius buvo
iškrautas arba atjungtas tuo metu, kai
buvo atidarytas bagažinės dangtis, jį
reikia uždaryti rankomis, kad atsistatytų sistema. Tai galioja ir tuo atveju,
jei bagažinės dangtis išbuvo atidarytas
ilgiau nei 24 valandas.
Maksimali programuojama anga
G031965
Maksimalų bagažinės dangčio aukštį galima
reguliuoti, pvz., pritaikyti žemoms garažo
luboms.
06
Uždarymo mygtukas
PASTABA
Prieš naudodami elektrinio valdymo funkciją įvertinkite lubų aukštį. Nesinaudokite
bagažinės dangčio elektrinio valdymo
funkcija, jei žemai lubos: žr. temą „Bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo pertraukimas“.
200
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kaip nustatyti maksimalią atidarymo padėtį:
1. Atverkite bagažinę – sustabdykite ją atidarytoje padėtyje.
2. Paspauskite mygtuką
, esantį apatiniame bagažinės dangčio krašte, ir palaikykite bent 3 sekundes.
> Įrašyta padėtis įsimenama.
Ranka pakelkite bagažinės dangtį į aukščiausią padėtį, paspauskite ant bagažinės
mygtuką ir palaikydangčio įrengtą
kite jį bent 3 sekundes.
> Nustatyta iš naujo. Kitą kartą atidarytas, bagažinės dangtis vėl kils į maksimalią padėtį.
Apsauga nuo prispaudimo
Jei dėl kokio nors stipraus pasipriešinimo
bagažinės durelių negalima atidaryti ar uždaryti, įsijungia apsauga nuo prispaudimo.
•
Atidarymo metu elektroninis bagažinės
durelių valdymas išjungiamas ir durelės
sustoja.
•
Uždarymo metu bagažinės dangtis
sustoja ir tada atsidaro iki galo.
ĮSPĖJIMAS
Atidarydami ar uždarydami atsižvelkite į
kylančią įstrigimo riziką. Prieš pradėdami
atidaryti ar uždaryti, patikrinkite, ar nieko
nėra šalia bagažinės dangčio, kadangi
įstrigus galima rimtai susižaloti.
Bagažinės dangtį visada valdykite itin
atsargiai.
06 Užraktai ir signalizacija
Išankstinio įtempio spyruoklės
•
Švelniai paspauskite guma padengtą
paspaudimo plokštelę, įrengtą po išorine
rankena.
Bagažinės durelių valdymas rankiniu
būdu
SVARBU
Bagažinės durelių uždarymas
Uždarykite ant bagažinės durelių
esančiu uždarymo mygtuku arba
rankiniu būdu.
•
Paspauskite mygtuką: bagažinės dangtis
užsidaro automatiškai.
Bagažinės durelių atidarymo ar
uždarymo sustabdymas
Tai galima atlikti keturiais būdais (trijuose jų veikia šis mygtukas):
Elektra valdomo bagažinės dangčio išankstinio
įtempio spyruoklės
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite elektra valdomo bagažinės
dangčio įtemptųjų spyruoklių. Jas veikia
aukštas slėgis, atidarytos jos gali sužaloti.
Bagažinės durelių atidarymas
Bagažinės dureles galima atidaryti
trimis būdais (dviejuose jų veikia šis
mygtukas):
•
Ilgas mygtuko paspaudimas žibintų skydelyje: mygtuką nuspauskite ir laikykite,
kol bagažinės dangtis pradės atsiverti.
•
Ilgas mygtuko paspaudimas nuotolinio
valdymo pultelyje: mygtuką nuspauskite ir
laikykite, kol bagažinės dangtis pradės
atsiverti.
•
•
•
•
Bagažinės dangtį rankomis reikia atidaryti
arba uždaryti lėtai. Jei jaučiate pasipriešinimą, neatidarykite (neuždarykite) per jėgą.
Kitaip galite jį apgadinti ir jis gali nustoti
tinkamai veikti.
Paspauskite žibintų skydelio mygtuką
Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką
Jei atidarymo / uždarymo seka nutraukiama
(žr. ankstesnį skyrelį), sistema atjungiama.
•
Po to bagažinės dureles galima valdyti
rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio
galas (p. 198)
Paspauskite bagažinės dangčio mygtuką
Paspauskite po išorine rankena esančią
guma aptrauktą plokštelę.
- Bagažinės dangčio judėjimas pertraukiamas
ir jis sustoja.
06
201
06 Užraktai ir signalizacija
Visiško užrakinimo sistema*
Laikinas išjungimas
PASTABA
Visiškas užrakinimas reiškia, kad visi užrakinimo mygtukai ir durelių rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl durelių negalima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
•
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Anksčiau minėta informacija taikoma tada,
kai spyna nėra laikinai išjungta.
Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama
nuotolinio valdymo rakteliu (p. 181) , ji įsijungia praėjus maždaug dešimčiai sekundžių po
to, kai užrakinamos durelės.
Susijusi informacija
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
06
Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos funkcija. Priekines kairiąsias
dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 189). Be to, įmanoma atrakinti
ir atidaryti dureles ir bagažinės dangtį automobilyje naudojant beraktę užvedimo ir užrakinimo sistemą*, paliečiant durelių rankenas
arba rankeną ant bagažinės dangčio.
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje,
kad nekiltų pavojus užsirakinti.
202
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Atminkite, kad užrakinus automobilį
suaktyvinama signalizacija.
Įjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.
MY CAR
OK MENU
TUNE valdymas rankenėle
EXIT
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje,
tačiau duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet
saugių užraktų funkciją galima laikinai išjungti
taip. Tai daroma meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 123).
•
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 194)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 181)
06 Užraktai ir signalizacija
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– rankinis suaktyvinimas
PASTABA
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų
suaktyvinimas / išaktyvinimas
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio
vaikų saugos užrakto.
G021077
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 203)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 197)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 196)
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– suaktyvinimas elektra*
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams atidaryti galinių durelių arba langų iš
vidaus.
Įjungimas
Vaikų saugos užraktus galima įjungti / išjungti
bet kurioje aukštesnio lygio nei 0 raktelio
padėtyje (p. 86). Įjungti / išjungti galima nuo
variklio išjungimo nepraėjus 2 minutėms, jei
tik neatidaromos jokios durelės.
Kaip suaktyvinti vaikų saugos užraktus:
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra
įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos
galima pasiekti tik atidarius duris.
06
Kaip įjungti / išjungti vaikų saugos užraktus:
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu (p. 189) ir juo pasukite
rankenėlę.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.
1. Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio lygio nei 0 pultelio padėtį.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
203
06 Užraktai ir signalizacija
||
2. Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Kai užraktai įjungti, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas Galinis vaikų
saugos užraktas įjungtas ir šviečia
mygtuko lemputė.
Jei vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo
durelių valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo
metu: jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu būna suaktyvinti, funkcija bus
suaktyvinta ir kitą kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
06
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 203)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 197)
Signalizacija
Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie
įsilaužimą į automobilį.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidarytos durys, variklio dangtis arba
bagažinės dangtis
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra
įrengtas judesio detektorius*);
•
automobilis pakeliamas arba velkamas
(jei yra įrengtas pasvirimo detektorius*);
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje nutinka triktis,
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju
susisiekite su autoservisu - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
PASTABA
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus judesį, ima kaukti automobilio signalizacija (registruojamos ir oro srovės). Dėl
šios priežasties signalizacija gali suveikti,
jei automobilis paliekamas su atidarytu
langu, stoglangiu arba jei naudojamas
salono šildytuvas.
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio uždarykite langus ir stoglangį. Jei ketinate naudoti automobilio integruotą salono
šildytuvą (arba nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro srautą iš ortakių taip,
kad oras necirkuliuotų salone aukštyn.
Kitas būdas – naudoti sumažintą signalizacijos saugos lygį, žr. Sumažintas signalizacijos saugos lygis (p. 206).
PASTABA
Vienas iš signalizacijos jutiklių įrengtas po
puodelių laikikliu, centriniame valdymo
pulte. Šis jutiklis yra jautrus metalams.
Nelaikykite puodelių laikiklyje monetų, raktelių ir panašių metalinių daiktų, nes galite
netyčia suaktyvinti signalizaciją.
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti
signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie
tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo
sąlygoms.
204
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06 Užraktai ir signalizacija
Signalizacijos įjungimas
Signalizacijos lemputė
–
Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 204) būseną.
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką.
Išjunkite signalizaciją
–
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką.
Spustelėkite nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Signalizacijos lemputė (p. 205)
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas (p. 205)
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 206)
Signalizacijos (p. 204) automatinio pakartotinio įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus automobilio signalizaciją ji
įsijungs automatiškai.
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo pulteliu (signalizacija išjungiama), tačiau
per dvi minutes neatidaromos jokios durelės
ar bagažinė, signalizacija automatiškai vėl
įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Signalizacija – automatinis
pakartotinis įjungimas
Susijusi informacija
•
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas
rodo signalizacijos sistemos būseną:
•
Šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta
•
Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta
•
Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo
raktelis neįkišamas į užvedimo spynelę ir
nepasukamas į raktelio I padėtį) – signalizacija suveikė.
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
(p. 206)
06
205
06 Užraktai ir signalizacija
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
Jei signalizacijos (p. 204) negalima išjungti
nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo
maitinimo elementas (p. 190), automobilį
galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį
užvesti tokia tvarka:
1. Atrakinkite vairuotojo dureles išimamu
rakteliu (p. 194).
> Suveikia signalizacija, pradeda greitai
mirksėti signalizacijos lemputė (p. 205)
ir kaukti sirena.
Veikianti signalizacija
Suveikus signalizacijai (p. 204), pasigirsta
sirena ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.
•
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol
išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo automobilio akumuliatoriaus.
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol,
kol išjungiama signalizacija.
Sumažintas signalizacijos saugos
lygis
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio
ir pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Nenorint, kad atsitiktinai suveiktų signalizacija
(p. 204), t. y. jei užrakintame automobilyje
lieka šuo, automobilį gabenant traukiniu ar
keltu, turėtų būti laikinai išjungti judesio ir
pokrypio ieškikliai.
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas
visiško užrakinimo sistemos (p. 202)9 išjungimas.
Susijusi informacija
•
06
2. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į
degimo jungiklį.
> Signalizacija išjungiama ir kartu išsijungia jos lemputė.
3. Užveskite variklį.
9
206
Tik kartu su signalizacija.
Signalizacijos lemputė (p. 205)
06 Užraktai ir signalizacija
Tipo atitikties patvirtinimas –
nuotolinio valdymo pultelio sistema
Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties
patvirtinimą rasite lentelėje.
Šalis / regionas
Kinija
Užrakinimo sistema, standartinė
Šalis / regionas
ES, Kinija
Beraktė užrakinimo sistema („Keyless
drive“)
Šalis / regionas
Honkongas
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 181)
ES
06
Korėja
207
PAGALBA VAIRUOTOJUI
07 Pagalba vairuotojui
Aktyvioji važiuoklė – Keturių C*
Eksploatacija
Aktyviosios važiuoklės funkcija, pagrįsta
„Four-C” (Continously Controlled Chassis
Concept – nuolat kontroliuojamos važiuoklės
koncepcija), keičia amortizatorių savybes, kai
norima keisti automobilio važiavimo charakteristikas. Yra trys nuostatos: Comfort, Sport ir
Advanced.
Vairo stiprintuvo pagalba priklauso nuo greičio: padidėjus greičiui vairas tampa „sunkesnis“, kad vairuotojas geriau jaustų automobilį.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau.
Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu,
vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
Comfort
Ši nuostata reiškia, kad automobilis komfortabiliau rieda šiurkščiu ir nelygiu kelio paviršiumi. Pasirinkus šį režimą, amortizatoriai veikia „minkštai”, o kėbulas juda ramiai ir švelniai.
Sport
Šis nustatymas pasirenkamas, norint sportiškesnio važiavimo stiliaus. Šis režimas rekomenduojamas, norint aktyviau vairuoti. Tokiu
būdu, lyginant su Comfort režimu, automobilis greičiau reaguoja į vairaračio judesius.
Amortizatoriai tampa standesni, o kėbulas
juda, atkartodamas kelio nelygumus, kad
posūkiuose kėbulo pasvirimas būtų kuo
mažesnis.
Reguliuojama vairo jėga*
Valdymo mygtukai.
Norimi važiuoklės nustatymai pasirenkami
naudojant centrinio valdymo pulto mygtukus.
Nustatymai, naudoti išjungus variklį, yra iš
naujo įjungiami vėl užvedus variklį. Išimtis yra
Advanced funkcija – ji įjungiama kaip Sport.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų geriau valdomas ir jaučiamas. Tai
atliekama per meniu sistemą MY CAR
(p. 123):
•
Ši nuostata nepasiekiama kol automobilis
juda.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo
skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį
laikinai atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia ir sukti vairą
tampa šiek tiek sunkiau.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo
galia, jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.
Advanced
Ši nuostata rekomenduojama tik esant labai
lygiam kelio paviršiui.
Įjungus šį režimą, amortizatoriai nustatomi,
kad užtikrintų kuo geresnį ratų sukibimą su
kelio danga ir dar labiau apriboja kėbulo
pasvirimo galimybes.
Atvėrę suraskite Steering force level ir
pasirinkite Low, Medium arba High.
07
Susijusi informacija
•
MY CAR (p. 123)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
209
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis
Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability
Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Kai ESC sistema įsijungia stabdant,
automobilio viduje gali būti girdimas
pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Stabilumo sistema ESC – tik papildoma
funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio visais atvejais ir esant bet kokiai
kelio dangos būklei.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių
eismo taisyklių bei reikalavimų.
07
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo
savybes.
Praslydimo kontrolė
Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo
praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus
pedalą.
Variklio traukos valdymas (EDC)
EDC (Engine Drag Control) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., pažeminus pavarą
arba stabdant varikliu ir važiuojant žema
pavara slidžia kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu
gali (be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes
suvaldyti automobilį.
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
•
•
•
•
•
•
CTC kompensuoja priekinių ratų slydimą ir
leidžia posūkyje greitėti greičiau nei įprasta
neprasisukant vidiniam ratui, pvz., įvažiavimo
į greitkelį posūkyje greitai pasiekti eismo
greitį.
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Praslydimo kontrolė
Traukos kontrolės sistema
Variklio traukos valdymas (EDC)
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
Trailer Stability Assist įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Priekabos stabilizavimo sistema* – TSA1
Priekabos stabilumo pagalbos (p. 337) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkančiam
automobiliui, jei ši pradeda svyruoti į šonus.
Papildomos informacijos rasite Važiavimas su
priekaba* (p. 331).
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus Sport režimą, funkcija išjungiama.
Traukos kontrolės sistema
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir
perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato
į nepraslystantį.
ESC sistema susideda iš šių funkcijų:
1
210
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 211)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 212)
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas
Stabilumo sistema (p. 210) ESC (Electronic
Stability Control) padeda vairuotojui išvengti
automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su
keliu.
Sport režimas rodomas jungtiniame
prietaisų skydelyje šiuo simboliu,
kuris nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC
sistema vėl veiks normaliu režimu.
Lygio pasirinkimas: režimas Sport
Susijusi informacija
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali
parinkti režimą Sport, kuris
leidžia važiuoti aktyviau.
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 210)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 212)
Sport režimas pasirenkamas
meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 123).
Režimu Sport sistema nustato, ar greičio
pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas
yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia
posūkį įveikti kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu (iki tam tikro lygio) prieš
įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą,
ESC sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
07
Sport režimu automobiliui įstrigus arba
važiuojant nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu
ar giliu sniegu, taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.
211
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai
automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su
keliu.
Stabilumo sistema (p. 210) ESC (Electronic
Stability Control) padeda vairuotojui išvengti
Lentelė
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
ESC Laikinai IŠJUNGTA
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus, funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC Reikia aptarnauti
Sistema ESC išjungta.
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
„Pranešimas“
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 71) pateiktas pranešimas: perskaitykite jį!
Nuolat šviečia 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
ir
07
212
07 Pagalba vairuotojui
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Režimas Sport suaktyvintas.
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 210)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 211)
07
213
07 Pagalba vairuotojui
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
veikimas
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
Funkcija valdoma taip:
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 214)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 216)
Perskaitomų, su greičiu susijusių ženklų pavyzdžiai2.
RSI funkcija suteikia informacijos apie esamą
greitį, pvz., automagistralės pradžią / pabaigą
ir draudimą lenkti.
07
Jei pravažiuojama ir pro automagistralės
(kelio) žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio ribojimo ženklą, RSI pasirenka
rodyti pastarąjį.
2
3
214
Įrašyta greičio informacija3.
RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis
pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kartu su maksimalaus leistino greičio ženklu gali būti
rodomas draudimo lenkti
ženklas (kur yra).
07 Pagalba vairuotojui
Apribojimų ar autostrados pabaiga
Papildomi ženklai
Atitinkamas ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje maždaug 10 sekundžių rodomas
tais atvejais, kai RSI aptinka su greičio apribojimo pabaiga susijusį ženklą ar kitą su greičiu susijusią informaciją, pvz., automagistralės pabaigos ženklą.
Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo
papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.
Šių ženklų pavyzdžiai:
Papildomų ženklų pavyzdžiai3.
Visų apribojimų pabaiga.
Autostrados pabaiga.
Po jo ženklo informacija paslepiama, kol
galiausiai aptinkamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
3
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku
galioja nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie papildomas sąlygas, kuriomis
galioja atitinkamas ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė. Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin pavojinga
lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas tik veikiant valytuvams.
Išvažiavime galiojantis greičio apribojimas tam tikrose
rinkose vaizduojamas papildomu ženklu su rodykle.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik
tam tikroje kelio atkarpoje arba tam tikru
paros laiku. Į tokią situaciją vairuotojo dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu
pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomos informacijos pateikimas
Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po jungtinio prietaisų skydelio
leistino greičio ženklu, reiškia, kad RSI aptiko
papildomą ženklą su papildoma informacija,
susijusia su galiojančiu greičio apribojimu.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
07
}}
215
07 Pagalba vairuotojui
||
Meniu MANO AUTOMOBILIS
nustatymas
Greičio įspėjimas
Meniu sistemoje MY CAR numatyta RSI
parinkčių, žr. MY CAR (p. 123).
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo. Funkcija turi šių apribojimų.
Informacija apie kelio ženklus įjungta
arba išjungta
Greičio ženklų rodymo jungtiniame prietaisų
skydelyje funkciją galima išjungti. Šią funkciją
galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 123).
07
216
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
apribojimai
RSI funkcijos kameros jutiklis turi apribojimų,
kaip ir žmogaus akis: perskaitykite informaciją
apie kameros jutiklio apribojimus (p. 256)).
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą , kai
galiojantis maksimalaus greičio apribojimas
viršijamas 5 km/h (5 myl./val.)ar daugiau. Šis
įspėjimas realizuojamas laikinai sumirksint
galiojančio maksimalaus greičio ženklui, kai
šis greitis yra viršijamas. Šią funkciją galima
suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje
MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite
MY CAR (p. 123).
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 214)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 216)
•
MY CAR (p. 123)
RSI funkcija neregistruoja ženklų, netiesiogiai
pateikiančių informacijos apie galiojantį greičio apribojimą, pvz., ženklų su miestų ir
gyvenviečių pavadinimais.
Toliau pateikiamos kelios priežastys, dėl kurių
gali sutrikti funkcijos veikimas:
•
•
•
•
•
Išblukę ženklai
Posūkiuose pastatyti ženklai
Pasukti arba pažeisti ženklai
Paslėpti arba prastai pastatyti ženklai
Ženklai, visiškai arba iš dalies uždengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu.
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 214)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 214)
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
ĮSPĖJIMAS
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir
ilgais, tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai, galima labiau atsipalaiduoti.
Apžvalga
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– greičio valdymas
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio ir (arba) atstumo.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti
įrašytą greitį.
Susijusi informacija
Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 217)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 218)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 220)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 220)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
07
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
217
07 Pagalba vairuotojui
||
Įjungimas ir greičio nustatymas
Kaip pakeisti 5 km/h (5 myl./val.):
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo
sistemą:
•
•
Kaip pakeisti 1 km/h (1 myl./val.):
>
Spauskite vairo mygtuką, skirtą CRUISE
(su greičio
(be greičio ribotuvo) arba
ribotuvu).
Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega
pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis (6) – sistema veikia budėjimo
režimu.
Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
vairo mygtuką
arba
.
>
Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega esant pasirinktam greičiui, o
simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja į
atmintį įrašytu greičiu.
•
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
4
218
Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.
PASTABA
Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, jis užblokuojamas
ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti
pastovaus greičio palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti
variklį.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 217)
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, pastovaus greičio
palaikymo sistemos nuostata nepakinta: atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
Įrašyto greičio keitimas
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
PASTABA
07
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po 5 km/h (5 myl./val.).
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos* laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose be greičio ribotuvo4.
07 Pagalba vairuotojui
Automatinis budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą,
jei:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistema.
.
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 217)
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
•
•
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose su greičio ribotuvu4.
Budėjimo režimas
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
4
5
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
ilgiau nei 1 minutę5
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 217)
•
•
pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį
N;
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 220)
•
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 220)
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
07
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
219
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– tęsti nustatytą greitį
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– išaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo režimo
(p. 218) galima pratęsti nustatytą greitį.
Norėdami vėl suaktyvinti nuolatinio greičio
palaikymo sistemos budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja vėliausiai į atmintį įrašytu greičiu.
Čia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.
.
PASTABA
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus
prieš tai nustatytą greitį pasirinkus
mygtuką.
Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 217)
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 217)
Budėjimo režimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 218)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 220)
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
07
Susijusi informacija
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
220
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama vairo mygtuku (1) arba išjungiant
variklį: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis
ir jo nebegalima atstatyti
mygtuku.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 217)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 217)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 218)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 220)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC – Adaptive Cruise Control) padeda
vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto
pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema leidžia patogiau įveikti ilgas keliones
automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais
keliais, kuriais eismas juda vienodai.
Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį
(p. 225) ir laiko intervalą (p. 227) iki priekyje
važiuojančio automobilio. Radarui nustačius,
kad priekyje esantis automobilis važiuoja
lėčiau, greitis automatiškai adaptuojamas. Kai
priekyje vėl nėra automobilių, grąžinamas
nustatytas greitis.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema yra išjungiama arba nustatomas jos
budėjimo režimas (p. 227) ir automobilis privažiuoja per arti priekyje esančio automobilio,
apie šį mažą atstumą vairuotoją informuoja
atstumo perspėjimo (p. 238) funkcija.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik autoserviso specialistai.
Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Po techninės priežiūros ACC funkcija kurį
laiką gali veikti ribotu diapazonu. Sistema
kalibruojama važiuojant ir visos funkcijos
grąžinamos automatiškai.
07
Automatinė pavarų dėžė
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
221
07 Pagalba vairuotojui
||
greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties
pagelbiklis“ (p. 229).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 225)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas (p. 225)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą
(p. 227)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas (p. 227)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 228)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 229)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 229)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – pastovaus greičio palaikymo
sistemos funkcijų perjungimas (p. 231)
•
•
•
Radaro jutiklis (p. 232)
07
222
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 233)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
(p. 235)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 236)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – veikimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą
sudaro automatinės greičio kontrolės sistema
ir koordinuota intervalo sistema.
07 Pagalba vairuotojui
Funkcijų apžvalga
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias žemas
priekabas, transporto priemones ar objektus.
Funkcijų apžvalga6.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti
Vairo klaviatūra (p. 225)
Radaro jutiklis (p. 232)
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Atstumas iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės (p. 227) matuojamas pirmiausia
radaro jutikliu (p. 232). Pastovaus greičio
palaikymo funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Prisitaikančiai
pastovaus greičio palaikymo sistemai naudojantis stabdžiais, jie gali skleisti žemo dažnio
garsą: tai normalu.
6
7
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
„Queue Assist“ (p. 229) (automobiliuose su automatine pavarų dėže) gali veikti greičio intervale 0–200 km/h (0–125 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Kai stabdo prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, juda stabdžių pedalas.
Nelaikykite pėdos po stabdžių pedalu, nes
ji gali įstrigti.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema siekia sekti priekyje (ta pačia eismo
juosta) važiuojančią transporto priemonę
pagal vairuotojo nustatytą laiko intervalą
(p. 227). Jeigu radaro jutiklis nemato priekyje
važiuojančios transporto priemonės, automobilis važiuos vairuotojo nustatytu ir atmintyje
išsaugotu greičiu. Taip nutinka ir tuomet, jei
priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis viršija nustatytą greitį.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį. Tose situacijose, kai būtinas staigus
stabdymas, vairuotojas turi stabdyti pats.
Būtina, jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima
stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 233), todėl stabdžiai gali įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali būti aktyvinta siekiant sekti kitą
transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h7
(20 myl./val.) iki 200 km/h (125 myl./val.). Jei
greitis krenta žemiau 30 km/h (20 myl./val.)
07
}}
223
07 Pagalba vairuotojui
||
arba jei variklio apsukos tampa pernelyg
žemos, pastovaus greičio palaikymo sistema
perjungiama į budėjimo režimą (p. 227),
kuriuo automatinio stabdymo funkcija neveikia: vairuotojas turi palaikyti saugų atstumą iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi
stabdyti
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40
% automobilio stabdymo galios.
dūrimo pavojų sistemos (p. 248), atkreipiantis
vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia nedelsiant
stabdyti.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius nuo saulės gali būti sunku pastebėti
įspėjimo lemputę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įspėja tik apie tas transporto priemones, kurias aptiko jos radaras, todėl
įspėjimas gali būti nepateiktas išvis arba
pateiktas su tam tikra delsa. Nelaukite
įspėjimo nestabdydami, jei stabdyti reikia.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
07
1. Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis signalas8.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojas nestabdo, tuomet pasitelkiama įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas iš įspėjimo apie susi-
8
224
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti
lygiu keliu. Pastovaus greičio palaikymo sistemai gali būti sunku palaikyti tinkamą atstumą
iki priekyje važiuojančio automobilio kai
važiuojama stačia įkalne arba nuokalne, vežamas sunkus krovinys arba prikabinta priekaba. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 229)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 228)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – apžvalga
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj. arba budėjimo režimas.
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui
(BALTAS = budėjimo režimas).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 236)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – greičio
valdymas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Kaip įjungti ACC:
•
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
(Nenaudojama)
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS = budėjimo režimas).
– panašus
Paspauskite vairo mygtuką
BALTAS ženklas užsidega jungtiniame
prietaisų skydelyje (8), informuodamas,
kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pradėjo veikti budėjimo
režimu (p. 227).
07
Kaip suaktyvinti ACC:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
vairo mygtuką
arba
.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
225
07 Pagalba vairuotojui
||
> Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą
greitį trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ.
Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš
BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
būna aktyvi ir automobilis palaiko įrašytą
greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema reguliuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės tik tada, kai rodomas
kitos transporto priemonės
ženklas.
Kartu greičio intervalas žymimas taip:
07
•
didesnis greitis su ŽALIU ženklu yra
suprogramuotas greitis;
•
mažesnis greitis yra priekyje esančios
transporto priemonės greitis.
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
226
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
PASTABA
Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, funkcija
užblokuojama ir išaktyvinama. Norint
įjungti ją iš naujo, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.
Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti
nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 236) rodoma Prisit. autop.
negal..
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 225)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – nustatyti laiko
intervalą
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:
•
Padidinkite arba sumažinkite vairo mygtukais
/ .
Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad
laiko intervalas tam tikrose situacijose gali
žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų
važiuoti paskui priekyje esančią transporto
priemonę lygiai ir patogiai.
imtis veiksmų, jei kartais kiltų nenumatytų
eismo aplinkybių.
Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija
Distance Warning (p. 238).
PASTABA
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ją suaktyvinus,
gali būti, kad laiko atstumas iki priekyje
esančios transporto priemonės neleidžia
padidinti greičio.
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Skaitykite apie greitį (p. 225).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 225)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 229)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – laikinas
išaktyvinimas ir budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo režimu.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Šis ženklas ir įrašyto greičio žymos
spalva pasikeičia iš ŽALIOS į BALTĄ.
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
07
Atminkite, kad nustačius trumpą intervalą vairuotojui paliekama mažai laiko sureaguoti ir
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
227
07 Pagalba vairuotojui
||
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
ilgiau nei 1 minutę9
•
pavarų perjungimo svirtis perstumta į
padėtį N (automatinė pavarų dėžė)
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 210). Jei kuri nors iš
šių sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai
išaktyvinama.
07
Automatinio išaktyvinimo atveju pasigirsta
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodo pranešimas Prisit. autopilotas
atšauktas. Tada vairuotojas turi įsikišti ir pats
palaikyti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių
priežasčių:
•
•
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
vairuotojas atsisega saugos diržą;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrito žemiau 30 km/h10
(20 myl./val.).
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas
arba smarkus lietus (radaro bangos
užstotos).
Grįžti į nustatytą greitį
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema iš budėjimo režimo grąžinama vienu
spustelėjimu: parenkamas
vairo mygtuko
paskutinis įrašytas greitis.
PASTABA
Mygtuku
pakartotinai suaktyvinus
pastovaus greičio palaikymo sistemą, gali
gerokai padidėti greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 225)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 217)
9 Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
10 Netaikoma automobiliams su pagalbos spūstyje funkcija: čia ši funkcija veikia iki visiško sustojimo.
228
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – kitos transporto
priemonės lenkimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Jūsų automobiliui sekant kitą automobilį ir
vairuotojui posūkio signalu pranešus apie
07 Pagalba vairuotojui
ketinamą atlikti lenkimo manevrą11, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
padeda trumpam pagreitinti automobilį link
lenkiamojo.
Funkcija būna aktyvi virš 70 km/h
(43 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad šią funkciją galima
įjungti ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz.,
naudojamas posūkio žibintas, rodant
eismo juostos keitimą arba sukimą į kitą
kelią - automobilis, tokiu atveju, trumpam
pagreitės.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 225)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
, prisitaikanti
Spustelėjus vairo mygtuką
pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą (p. 227). Jis išjungiamas trumpai paspaudus dar kartą: nustatytas / įrašytas greitis išvalomas ir jo nebega.
lima grąžinti mygtuku
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 236)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – spūsties
pagelbiklis
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis funkcijomis, kai greitis nesiekia 30 km/h
(20 myl./val.).
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra papildyta pagalbos spūstyje funkcija
(ji dar vadinama "Queue Assist").
Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:
•
•
•
•
Didesnis greičio intervalas: veikia ir iki
30 km/val. (20 myl./val.) bei stovint
Tikslinio objekto keitimas
Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo sistema išsijungia
Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimas.
Atminkite, kad mažiausias programuojamas
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos greitis yra 30 km/h (20 myl./val.).
Nors ji gali sekti kitą transporto priemonę iki 0
km/h, negalima pasirinkti / įrašyti mažesnio
nei 30 km/h (20 myl./val.) greičio.
11
Tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobilyje su vairu kairėje arba dešinįjį su vairu dešinėje.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
229
07 Pagalba vairuotojui
||
Padidintas greičio intervalas
>
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema vėl ims sekti priekyje važiuojantį
automobilį.
PASTABA
Norint suaktyvinti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą, vairuotojo durelės turi būti uždarytos ir vairuotojas turi
segėti saugos diržą.
Jei automobilyje įrengta automatinė pavarų
dėžė, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą automobilį greičio
intervale 0–200 km/h (0–125 myl./val.).
PASTABA
Kad būtų galima suaktyvinti prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai
greitis nesiekia 30 km/h (20 myl./val.),
transporto priemonė priekyje turi būti nutolusi atitinkamu atstumu.
07
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo, važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei
sustojimo trukmė neviršija maždaug
3 sekundžių. Jei priekyje esantis automobilis
nepradeda judėti per šį intervalą, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas turi vėl ją
suaktyvinti. Tai atliekama taip:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
arba
•
230
Nuspauskite greičio pedalą.
.
sistema ima stabdyti priešais stovinčią transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Pagalbos važiuojant spūstyje funkcija gali
laikyti stovintį automobilį ilgiausiai
4 minutes: po to įsijungia stovėjimo stabdys ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį didesniu
nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir tiksliniam objektui pasikeitus iš judančio į stovintį, sistema ignoruoja stovintį automobilį
ir parenka įrašytą važiavimo greitį.
•
•
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą
reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Tikslinio objekto keitimas
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai
nusuka į šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto
priemonių.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį iki 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir tikslinei transporto
priemonei pasikeitus iš judančios į stovinčią,
Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
Automatinis budėjimo režimas su
tikslinio objekto pakeitimu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama ir pervedama į budėjimo
režimą:
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema neapsisprendžia, ar tikslinis
objektas yra stovinti transporto priemonė
ar kitas objektas, pvz., greičio mažinimo
kalnelis;
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
priekyje važiavęs automobilis pasuka į
šoną, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Automatinio stabdymo funkcijos
veikimo nutraukimas stovint
Tam tikrais atvejais spūsties pagelbiklis išjungia automatinio stabdymo funkciją stovint. Tai
reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobi-
07 Pagalba vairuotojui
lis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi
įsikišti ir pats sustabdyti automobilį, kad šis
išliktų vietoje.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
Važiavimo spūstyje pagalba atleidžia stabdžius ir perveda prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą
tokiais atvejais:
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 225)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
•
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungimo svirtis pervedama į
padėtį P, N arba R
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą dirbti
budėjimo režimu.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais važiavimo spūstyje
pagalba įjungia stovėjimo stabdį, kad automobilis liktų stovėti.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – pastovaus
greičio palaikymo sistemos funkcijų
perjungimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos perjungimas į
pastovaus greičio palaikymo sistemą
Aktyvios pastovaus greičio palaikymo sistemos simbolis rodomas jungtiniame prietaisų
skydelyje:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Nuolatinio greičio
palaikymo sistema
Prisitaikanti kruizo
kontrolė
Tai nutinka, jei:
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima
saugos diržą
•
•
ESC pakeičiama iš Normal į Sport režimą
•
•
važiavimo spūstyje pagalba laikė automobilį stovintį ilgiau nei 4 minutes;
išjungtas variklis
perkaito stabdžiai.
07
Vieną kartą paspaudus šį mygtuką, išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistemos
prisitaikymo dalis (intervalo sistema) ir automobilis tiesiog važiuoja nustatytu / į atmintį
įrašytu greičiu.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
231
07 Pagalba vairuotojui
||
•
>
Nuspauskite ir ilgai palaikykite vairo mygtuką
: jungtinio prietaisų skydelio ženkį
.
las pakis iš
Taip suaktyvinama standartinė nuolatinio
greičio palaikymo (p. 217) CC (Cruise
Control) sistema.
ĮSPĖJIMAS
Automobilis automatiškai nebestabdo perjungus iš ACC į CC - jis tik išvysto nustatytą greitį.
Radaro jutiklis
Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius
arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.
Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:
•
•
Įspėjimas dėl atstumo*
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su
automatiniu stabdžiu ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
perjungimas į prisitaikančią sistemą
Išjunkite pastovaus greičio palaikymo sistemą, 1–2 kartus spustelėdami
mygtuką
pagal išaktyvinimo instrukcijas (p. 229). Kitą
kartą įjungus, suaktyvinamas prisitaikantis
pastovaus greičio palaikymo sistemos režimas.
Susijusi informacija
07
232
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 225)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SVARBU
Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių
pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis
gali būti pažeistas:
•
Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus
pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali
dingti visiškai, iš dalies arba gali įvykti
gedimas.
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas - dėl to jutiklio naudojimas gali tapti
neteisėtu pagal įstatymą.
Susijusi informacija
•
•
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 233)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 248)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 238)
07 Pagalba vairuotojui
Radaro jutiklis – apribojimai
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą
transporto priemonę arba pamesti iš
regos lauko nustatytą transporto priemonę.
Radaro jutiklis (p. 232) turi tam tikrų apribojimų, pvz., dėl riboto regos lauko.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos gebėjimas aptikti priešais važiuojančią transporto priemonę ženkliai sumažėja,
jei:
•
priešais važiuojančių transporto priemonių greitis ženkliai skiriasi nuo jūsų
automobilio greičio
•
užblokuojami radaro jutikliai, pvz., stipriai
lyjant ar esant patižusiam sniegui, arba
prieš radaro jutiklį esant kitiems objektams.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
PASTABA
Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti
švarus - žr. paantraštę „Priežiūra“ (p. 252).
Regos laukas
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai
kuriais atvejais kita transporto priemonė
neaptinkama visai arba aptinkama vėliau nei
tikėtina.
ACC regos laukas.
Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu
nutolusias transporto priemones (pvz.,
automobilį tarp jūsų ir toliau priekyje
važiuojančių automobilių) aptinka per
vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės,
kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali
būti neaptiktos.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių
kaip papildomi žibintai, negalima tvirtinti
grotelių priekyje.
07
}}
233
07 Pagalba vairuotojui
||
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Susijusi informacija
07
234
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 248)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 238)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – trikčių
diagnostika ir veiksmai
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Jeigu jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas Radar. blokuojamas Žr.
vadovą, tai reiškia, kad prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 232) negali aptikti kitų priešais esančių
transporto priemonių.
jimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu
stabdžiu (p. 248) funkcija.
Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių,
kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Šis pranešimas rodo, kad neveikia nei įspėjimo apie atstumą sistemos (p. 238), nei įspė-
Priežastis
Veiksmai
Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.
Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau neužstoja.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 225)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 236)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
235
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – ženklai ir
pranešimai
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš
anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) (ACC – Adaptive Cruise Control)
Ženklas
Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo sistema gali parodyti ženklą ir (arba)
tekstinį pranešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai –
laikykitės nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas ŽALIAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Ženklas BALTAS
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Standartinė nuolatinio greičio palaikymo sistema pasirenkama rankiniu būdu.
Nust. ESC į norm.
padėtį, kad įjungtų
autopilotą
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti tol, kol stabilumo sistema (ESC)
(p. 210) nepervesta į normalų režimą.
Prisit. autopilotas
atšauktas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.
Prisit. autop. negal.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos įjungti neleidžiama.
Galimos priežastys:
07
236
•
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.
07 Pagalba vairuotojui
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.
•
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Tada vairuotojas gali nuspręsti pereiti prie (p. 231) įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos (CC):
tekstiniame pranešime pateikiama informacijos apie atitinkamas alternatyvas.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 233).
Prisit. autopilotas Reikia aptarnauti
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.
Spausti stabdį, kad
automob. stovėtų +
garsinis aliarmasA
Automobilis stovi ir pastovaus greičio palaikymo sistema atleidžia pagrindinį stabdį, kad įjungtų stovėjimo stabdį ir šis laikytų automobilį, tačiau dėl stovėjimo stabdžio gedimo automobilis netrukus pradeda
riedėti.
•
•
Iki 30 km/h Reikia
automobilio priekyjeA
A
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas paspaudžia stabdžių arba greičio pedalą.
Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam nei
30 km/h (20 myl./val.) greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.
Tik su „Queue Assist“.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 221)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 225)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 222)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
237
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimas dėl atstumo*
Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa
pernelyg mažas.
Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus
30 km/h (20 myl./val.) greitį, jis reaguoja tik į
priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones. Atstumo informacija apie priešinga kryptimi, lėtai judančias
ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, atstumo perspėjimas
būna išjungtas.
lieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
automobilio meniu sistemos MY CAR
(p. 123). Ją atvėrę, suraskite funkciją
Distance Alert.
Laiko intervalo nustatymas
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas
iki priekyje esančio automobilio tampa
mažesnis nei iš anksto nustatyta vertė:
automobilio greitis nepakinta.
Eksploatacija
Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Laiko intervalas: įjungtas.
07
Oranžinė įspėjamoji lemputė12.
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio
tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas, lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.
12
238
Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje,
norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją.
Funkcija yra įjungta, jei ant mygtuko šviečia
viena lemputė.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebe-
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
07 Pagalba vairuotojui
Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinama
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 222).
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (p. 222).
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Susijusi informacija
•
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 239)
•
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 240)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa
pernelyg mažas.
Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221) ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu (p. 248), todėl
turi tam tikrų apribojimų.
Papildomos informacijos apie radaro jutiklio
apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai
(p. 233) ir (p. 254).
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 238)
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 240)
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos intensyvumui, taip pat – dėvint akinius
nuo saulės galima nepastebėti ant priekinio lango projektuojamos įspėjamosios
lemputės.
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas
aptikti priekyje važiuojančias transporto
priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes. Dėl to įspėjamoji lemputė gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei
nustatytas arba laikinai neįsijungti.
07
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio
veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip
pat gali įsijungti likus mažesniam atstumui
nei nustatytas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
239
07 Pagalba vairuotojui
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir
pranešimai
važiuojančios transporto priemonės tampa
pernelyg mažas.
Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.
Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų,
kurie gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų
skydelyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama
dėl jos veikimo apribojimų.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 233).
Įsp. apie susidūrimą
Reikia aptarnauti
Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu visiškai arba iš dalies
išjungti.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
A
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 238)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 239)
07
240
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™
SVARBU
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą ir keitimą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą
Funkcija City Safety™ įsijungia važiuojant iki
50 km/val. (30 myl./val.) greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį,
jei gresia susidūrimas su priekyje esančiomis
transporto priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas nespėtų reaguoti bei stabdyti ir (arba)
nusukti į šoną.
City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai
priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 247)
ĮSPĖJIMAS
City Safety™ nereaguoja į tas transporto
priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei automobilis, į mažas transporto
priemones ir motociklus arba žmones bei
gyvūnus.
City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai
vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau,
todėl ji gali padėti ne visais atvejais.
City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo, kai greičio skirtumas yra mažesnis
kaip 15 km/h (9 myl./val.) – esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti
susidūrimo greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo nuspausti stabdžio pedalą.
City Safety™ reikia įjungti kuo vėliau, kad
būtų išvengta nereikalingo trukdymo.
City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui
pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliauja viena City Safety™ stabdymu,
anksčiau ar vėliau avarija įvyks.
Niekada nelaukite, kol įsijungs City
Safety™. Vairuotojas visada prisiima visą
atsakomybę, išlaikydamas tinkamą
atstumą ir greitį.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City
Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria
beveik avarinėje situacijoje.
Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie
susidūrimą funkcija su automatiniu stabdžiu
(p. 248)*, šios dvi sistemos viena kitą
papildo.
•
07
Susijusi informacija
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 243)
City Safety™ – veikimas (p. 242)
„City Safety“™ – veikimas (p. 242)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 245)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
241
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – veikimas
City Safety stebi eismą automobilio priekyje
naudojant lazerinį jutiklį, įmontuotą priekinio
stiklo viršutiniame krašte. Jei kyla neišvengiamas pavojus susidurti, City Safety automatiškai sustabdo automobilį (gali stabdyti staigiai).
Jei automobilių greičių skirtumas viršija
15 km/h (9 myl./val.), tuomet „City Safety“
sistema viena pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad būtų stabdoma visa jėga, vairuotojas turi nuspausti stabdžių pedalą. Tai gali
padėti išvengti susidūrimo, net jei greičių skirtumas viršija 15 km/h (9 myl./val.).
„City Safety“™ – veikimas
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
Įjungta ir išjungta
Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi
(buvo suaktyvinta).
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Susijusi informacija
Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis13.
Jei, palyginti su priekyje esančiu automobiliu,
greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val.
(3–9 myl./val.), „City Safety“ gali padėti visiškai išvengti susidūrimo.
07
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki
priekyje esančios transporto priemonės lieka
minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši
funkcija yra neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali
atrodyti nepatogi.
13
242
•
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 243)
City Safety™ (p. 241)
„City Safety“™ – veikimas (p. 242)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 245)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 247)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
PASTABA
Funkcija „City Safety“™ suaktyvinama
automatiškai, užvedus variklį.
Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti
sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio
gaubtą arba priekinį stiklą gali perbraukti
lapuotos šakos.
City Safety™ valdoma per meniu sistemą MY
CAR (p. 123). Užvedus variklį, šią funkciją
galima išaktyvinti taip:
•
Sistemoje MY CAR suraskite Driver
support system ir punktui City Safety
nurodykite parinktį Išj..
Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema
įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio
išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.
ĮSPĖJIMAS
Lazerinis jutiklis praleidžia lazerio šviesą ir
tada, kai City Safety™ išjungiama rankiniu
būdu.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ – veikimas (p. 242)
•
MY CAR (p. 123)
City Safety™ (p. 241)
City Safety™ – apribojimai (p. 243)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 245)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 247)
City Safety™ – apribojimai
City Safety sistemos jutiklio paskirtis - aptikti
automobilius ir kitas dideles transporto priemones priešais automobilį bet kuriuo paros
metu.
Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.
Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety
veikia blogiau arba visai neveikia, jei, pvz.,
gausiai sninga ar lyja, taip pat tiršto rūko,
dulkių audrų ar sniego šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant priekinio stiklo esantys
rasa, purvas, ledas ar sniegas.
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai,
pvz., vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba tokie už variklio gaubtą aukštesni
priedai, kaip papildomi žibintai ir priekinės
apsauginės grotelės.
City Safety jutiklio lazeris matuoja, kaip
atspindima šviesa. Jutiklis negali aptikti
objektų, kurių atspindėjimo geba yra maža.
Paprastai galinės automobilio dalys gerai
atspindi šviesą dėl registracijos numerio ir
galinių šviesų reflektorių.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl City Safety funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose
situacijose ABS14 ir ESC15 sistemos užtikrins
geriausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
14
15
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
Važiuojant atbuline eiga, City Safety laikinai
išjungiama.
Funkcija „City Safety“ neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link
priekyje esančio automobilio artėjama labai
lėtai, pvz., statant automobilį.
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety nesuveikia situacijose, kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja
ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Jei City Safety padėjo išvengti susidūrimo su
nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti
daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis
stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia City Safety funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas prieš tai
sugeba nuspausti sankabos pedalą.
07
}}
243
07 Pagalba vairuotojui
||
PASTABA
•
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo
paviršiaus priešais lazerinį jutiklį
nebūtų ledo, sniego ir purvo (jutiklio
vieta (p. 242) parodyta paveikslėlyje).
•
Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant
priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį.
•
Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir
sniegą – sniego ir ledo aukštis negali
viršyti 5 cm.
Priežastis
SVARBU
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais lazerinį
jutiklį yra užterštas
arba apledėjęs ar
apsnigtas.
Nuo priekinio
stiklo priešais
lazerinį jutiklį
nuvalykite nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Lazerinio jutiklio
matymo laukas yra
blokuojamas.
Pašalinkite blokuojantį objektą.
Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio „langelį“ yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų
išdaužtų duobučių, kurios dengia
maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą,
reikia susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas būtų pakeistas (jutiklio vietą
(p. 242) žr. iliustracijoje). Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos
veikimas gali būti apribotas.
Siekiant išvengti City Safety™ gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios
taisyklės:
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas
pranešimas Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad lazerinis jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti
priešais automobilį esančių transporto priemonių, t. y. City Safety neveikia.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr.
vadovą pranešimas rodomas ne visose situacijose, kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl
vairuotojas turi rūpestingai valyti priekinį stiklą
ir plotą priešais lazerinį jutiklį.
07
Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas
šis pranešimas.
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to
reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu,
kad įsitikintumėte, jog užsakytas ir
montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
Susijusi informacija
•
•
•
244
•
City Safety™ (p. 241)
City Safety™ – veikimas (p. 242)
„City Safety“™ – veikimas (p. 242)
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – lazerinis jutiklis
City Safety™ funkcija turi jutiklį, kuris perduoda lazerio šviesą (žr. paveikslėlį (p. 242),
kuriame parodyta jutiklio vieta). Trikties atveju
arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Naudojantis lazeriniu jutikliu, būtina laikytis
nurodytųjų instrukcijų.
Toliau nurodyti du lipdukai yra susiję su lazeriniu jutikliu:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka
FDA (JAV maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Lazerio pareiškimą nr. 50“ nuo
2001 m. liepos 26 d.
ĮSPĖJIMAS
Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra
įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!
•
Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį
(kuris skleidžia nematomą lazerinę
spinduliuotę) iš mažesnio kaip 100 mm
atstumo su vaizdo didinimo optika,
pvz., lupa, mikroskopu, lęšiu arba
panašiu optiniu prietaisu.
•
Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą, remontą, nuėmimą, reguliavimą
ir (arba) keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį
autoservisą.
•
Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės, neatlikite jokių papildomo reguliavimo arba techninės priežiūros darbų,
išskyrus tuos, kurie nurodyti čia.
•
Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis specialiai lazeriniam jutikliui
parengtos dirbtuvėms skirtos informacijos.
•
Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja
ir lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis
jutiklis neatitinka 3B lazerių klasės,
kaip numatyta IEC 60825-1 standarte.
3B lazerių klasė nėra saugi akims ir
todėl dėl to gali kilti pavojus susižaloti.
Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys
Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio duomenys.
Maksimali impulso energija
2,64 µJ
Maksimali vidutinė galia
45 mW
Impulso trukmė
Divergencija (horizontali x vertikali)
33 ns
28° × 12°
Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama
lazerio spindulio klasifikacija:
•
Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio
spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės
lazerinis gaminys.
Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke
apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:
•
07
Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio
stiklo, lazerio jutiklio jungtis turi būti
atjungta.
}}
245
07 Pagalba vairuotojui
||
•
Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma
tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po
to prijungiama jungtis.
•
Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis
nustatomas į padėtį II (p. 87) net ir
tada, kai variklis išjungtas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
07
246
City Safety™ (p. 241)
City Safety™ – apribojimai (p. 243)
City Safety™ – veikimas (p. 242)
„City Safety“™ – veikimas (p. 242)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 247)
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
prietaisų skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų ir gali būti pateiktas teksto pranešimas. Tekstinį pranešimą galima patvirtinti
Veikiant sistemos „City Safety“™ (p. 241)
automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Automat. stabdymas su City
Safety
City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
trumpai paspaudžiant OK mygtuką ant
posūkių rodiklių svirtelės.
Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.
•
Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.
Perskaitykite informaciją apie lazerio jutiklio apribojimus (p. 243).
City Safety Reikia aptarnauti
City Safety™ išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 241)
City Safety™ – apribojimai (p. 243)
City Safety™ – veikimas (p. 242)
„City Safety“™ – veikimas (p. 242)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 245)
07
247
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
Du sistemos lygiai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui,
jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju,
dviratininku arba automobiliu.
Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija gali būti dviejų variantų:
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suaktyvinama tais atvejais,
kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija gali padėti ne visais atvejais.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suprojektuota įsijungti kaip
įmanoma vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
1 lygis
Vairuotojas tik įspėjamas16 apie atsirandančias kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais,
automobilis automatiškai nestabdomas, todėl
vairuotojas turi stabdyti pats.
2 lygis
Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir
garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.
SVARBU
Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su
automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį.
07
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su automatiniu stabdžiu,
anksčiau arba vėliau gali įvykti avarija.
16
248
1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 249)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 252)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 250)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 252)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 254)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 256)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 258)
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui,
jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju,
dviratininku arba automobiliu.
3. Automatinis stabdys18
2. Pagalba stabdant18
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir
City Safety™ (p. 241) papildo viena kitą.
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį susidūrimą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti
priešais automobilį stovinčius ar ta pačia
kryptimi judančius pėsčiuosius, dviratininkus
arba transporto priemones.
Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo
dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu
įspėjamuoju signalu (1) ir garsiniu signalu.
Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad
stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
3 – automatinis stabdys18
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas, suaktyvinama automatinio stabdymo
funkcija (nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas
stabdo, ar ne). Tada stabdoma visa stabdymo
jėga, siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba
ribota stabdymo jėga, jei tokio stabdymo
pakanka susidūrimui išvengti. Sistemai užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas
stabdymas gali įvykti labai vėlai arba vienu
metu.
2 – pagalba stabdant18
Funkcijų apžvalga17.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas
kilus susidūrimo pavojui.
Radaro jutiklis18
Kameros jutiklis
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu atlieka tris veiksmus
tokia tvarka:
17
18
Jei susidūrimo pavojus toliau didėja po įspėjimo apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama
staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių
pedalą: paruošimo momentu gali pasijusti
nežymus trūktelėjimas.
07
Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tik su 2 lygio sistema.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
249
07 Pagalba vairuotojui
||
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali
nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios
situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 248)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei
rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir
„Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie kuriuos vairuotojas turi žinoti
prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie
susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/h
(50 myl./val.).
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia
tamsoje ir tuneliuose, net ir kai gatvės
apšviestos.
07
Automatinio stabdžio funkcija gali padėti
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų
stabdymą, vairuotojas turi visada
nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.
Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas
apie susidūrimą. Vairuotojas visada atsako
už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą,
net kai naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei automatinio stabdymo sistemos.
250
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Funkcija aptinka tik iš galo važiuojančius dviratininkus, važiuojančius ta pačia kryptimi.
07 Pagalba vairuotojui
nas reflektorius, sumontuotas mažiausiai
70 cm aukštyje virš kelio dangos.
Optimalūs pavyzdžiai, kaip sistema atpažįsta dviratininkus: esant aiškiems kūno ir dviračio kontūrams, tiesiogiai gale ir automobilio centrinėje linijoje.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno ir dviračio kontūrus, kliudančią
identifikuoti dviratį, galvą, rankas, pečius,
kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
•
Funkcija gali aptikti tik iš galo ir ta pačia
kryptimi važiuojančius dviratininkus: ne
kampe iš galo ir ne iš šono.
•
Dviratininkus, važiuojančius automobilio
tariamos / išplėstos šoninės linijos kairėje
ar dešinėje, gali aptikti per vėlai arba visai
neaptikti.
•
•
Funkcijos gebėjimas nustatyti dviratininką
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip
ir žmogaus akies.
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų, pavyzdžiui:
•
•
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie
neišryškina kūno linijų, arba iš šono
artėjantys dviratininkai.
•
dviračių, kurie neturi sumontuotų
galinių raudonų žibintų.
•
Siekiant užtikrinti optimalų dviračių aptikimą, reikia įjungti City Safety™ funkciją,
žr. City Safety™ (p. 241).
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių dviratininko kūno ar dviračio dalių, sistema negali
aptikti dviratininko.
•
Norint, kad funkcija aptiktų dviratininką,
jis / ji turi būti suaugęs (-usi) ir važiuoti
suaugusiems skirtu dviračiu.
•
Ant dviračio turi būti sumontuotas didelio
matomumo ir patvirtintas19 galinis raudo-
19
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos
priemonė.
Ši funkcija neaptinka:
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio
priklausančio atstumo išlaikymą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 248)
07
Reflektorius turi atitikti atitinkamoje rinkoje galiojančias kelių eismo rekomendacijas ir sąlygas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
251
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui,
jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju,
dviratininku arba automobiliu.
•
Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti stačias ir būti bent 80 cm ūgio.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas,
kaip ir žmogaus akies.
•
Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti tam tikrų
pėsčiųjų. Be to, ji nemato, pvz.:
•
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip
pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
07
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir
apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus
judėjimą.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių kūno
dalių, sistema negali aptikti pėsčiojo.
252
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais arba žemesnių nei 80 cm ūgio
pėsčiųjų;
•
stambesnius daiktus nešančių
pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 248)
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjamieji signalai įjungti arba išjungti
Šviesos ir garsiniai signalai
Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji
lemputė (Nr. [1] ankstesniame paveikslėlyje)
patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai
apšviečiant atskirus įspėjamosios lemputės
šviesos taškus.
Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį signalus:
•
1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant
susidūrimo pavojui20.
Galima nurodyti, ar įjungti įspėjimo apie susidūrimą sistemos garsinius ir vaizdinius įspėjamuosius signalus.
Užvedant variklį, automatiškai parenkama
nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.
PASTABA
Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų
išjungti negalima.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima
nustatyti per centrinio valdymo pulto ekraną ir
meniu sistemą MY CAR, žr. (p. 123).
20
Atlikite punkto Collision warning
paiešką meniu sistemos MY CAR (p. 123)
skiltyje Driver support system. Tada
pasirinkite, kad atšauktumėte funkcijos
žymėjimą.
Garsinis signalas
Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:
•
Suraskite punktą Warning sound meniu
sistemos MY CAR (p. 123) srityje
Collision warning ir pasirinkite įjungti
arba išjungti funkciją.
Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.
Nustatyti įspėjimo atstumą
Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo
suveikia vaizdinis ir garsinis įspėjimai.
•
Suraskite punktą Warning distance
meniu sistemos MY CAR (p. 123) srityje
Collision warning ir pasirinkite Long,
Normal arba Short.
Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą.
Įjungus įspėjimo atstumą Long, perspėjama
anksčiau. Pirma pabandykite su Long ir jei ši
nuostata įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pereikite prie įspėjimo atstumo
Normal.
Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją
Short tik išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.
PASTABA
Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo
reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir išjungus įspėjimo apie
susidūrimą sistemą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja
vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši
funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.
Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų
veiksminga, visada važiuokite „Distance
Warning“ (p. 238) laiko intervalą nustatę
ties 4–5.
PASTABA
Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas
Long, tam tikrais atvejais įspėjimai gali
būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis ima staigiai stabdyti.
07
}}
253
07 Pagalba vairuotojui
||
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio
sistemos važiuodami į žmones arba transporto priemones - tai gali sukelti stiprią
žalą, sužaloti ir kelti pavojų gyvybei.
Nustatymų patikrinimas
Esamas nuostatas galima valdyti centriniame
valdymo pulto ekrane ir meniu sistemoje
(p. 123) MY CAR.
reikia reguliariai plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis
atlikti matavimų.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 248)
Techninė priežiūra
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui,
jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju,
dviratininku arba automobiliu.
Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji
neveikia iki 4 km/h (3 myl./val.) greičio.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis
įspėjamasis signalas (žr. (1) paveikslėlyje
(p. 249)) gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei
dėvimi akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas
nežiūri tiesiai į priekį. Todėl visuomet reikia
aktyvuoti įspėjamąjį garsinį signalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti
susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose
ABS ir ESC (p. 210) sistemos užtikrins
didžiausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
07
Kameros ir radaro jutiklis21.
Kad jutikliai veiktų tinkamai, jie turi būti švarūs, neapledėję ir nepadengti sniegu. Juos
21
254
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Jei salone susidaro aukšta temperatūra
(pvz., dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą galima laikinai išjungti. Taip
nutikus garsinis įspėjimas suaktyvinamas
net ir tuo atveju, jei jis per meniu sistemą
yra išjungiamas.
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų
eismo sąlygų arba išorinių veiksnių radaras
arba kameros jutiklis negali tinkamai aptikti
pėsčiojo arba priekyje esančios transporto
priemonės.
•
Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus
aptinka ribotą diapazoną22 – ji gali duoti
efektyvius įspėjimus ir stabdyti pagal juos,
kai automobilio greitis nesiekia 50 km/h
(30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai judančių
transporto priemonių aptikimo, įspėjimų
teikimo ir stabdymo funkcijos veikia, kai
transporto priemonės greitis nesiekia
70 km/h (43 myl./val.).
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai
spaudinėjami pedalai / sukinėjamas
vairas (pvz., vairuojant aktyviu stiliumi),
įspėjimai gali būti nepateikiami.
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai apie stovinčias arba lėtai judančias
transporto priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/h
(50 myl./val.).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja
tuos pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 221).
Skaitykite plačiau apie radaro jutiklio apribojimus (p. 233).
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys,
tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą
22
(p. 252). Dėl to sistema įspės vėliau ir sumažės bendras įspėjimų skaičius.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus
atbulinės eigos pavarą.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link
priekyje esančio automobilio artėjama labai
lėtai, pvz., statant automobilį.
Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai
ir sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali
būti šiek tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai
sumažintas nereikalingų įspėjimų skaičius.
Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis
lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei
automobilis stabdomas kai priekyje esanti
transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki
priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas
prieš tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
07
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 248)
Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
255
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį,
kuris turi tam tikrų apribojimų.
Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie
susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu
papildomai naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (p. 99)
Kelio ženklų informacija (p. 214)
„ Driver Alert Control“ – DAC (p. 260)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 263)
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
07
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į
žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tamsoje, jei stipriai sninga ar lyja ir
esant tirštam rūkui. Esant tokioms sąlygoms,
256
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas
gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios artėjančio automobilio šviesos,
stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies,
sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus, purvas
ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali
žymiai pabloginti kameros jutiklio bei kitas
funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų transporto priemonių aptikimo.
Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl
atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto priemonės gali likti neaptikti arba jie gali
būti aptikti vėliau nei tikimasi.
Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus
variklį kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei ekrane pateikiamas pranešimas Priek.
stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą, tai
reiškia, kad kameros jutiklis yra užblokuotas ir
negali aptikti pėsčiųjų, dviratininkų, transporto
priemonių ar kelio ženklinimo priešais automobilį.
Tuo pačiu metu tai reiškia, kad kartu su Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu
stabdžiu šios funkcijos taip pat neveiks:
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
Driver Alert Control
•
Kelio ženklų informacija
Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir atitinkami veiksmai, kai rodomas pranešimas.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą yra užterštas arba apledėjęs
ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo
priekinio stiklo
paviršiaus priešais
kamerą nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas, smarkus lietus ar sniegas
reiškia, kad kamera
veikia nepakankamai gerai.
Nieko nedaryti.
Kartais kamera
neveikia, jei smarkiai lyja ar sninga.
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą nuvalytas,
bet pranešimas
nedingsta.
Palaukti. Gali
užtrukti keletą
minučių, kol
kamera nustatys
matomumą.
Tarp priekinio stiklo
vidinio paviršiaus ir
kameros yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame
nuvalytų priekinį
stiklą kameros
dangtelio viduje rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 248)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
257
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
ŽenklasA
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Pranešimas
Paaiškinimas
Collision warning system IŠJUNGTA
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.
Rodomas įjungus variklį.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Įspėj. apie susidūr.
Nepasiekiamas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.
Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Automat. stabdymas
buvo įjungtas
Automatinis stabdys buvo įjungtas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 256).
07
258
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 233).
Įsp. apie susidūrimą Reikia aptarnauti
A
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 248)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 249)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 252)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 250)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 252)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 254)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 256)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
259
07 Pagalba vairuotojui
Vairuotojo įspėjimo sistema*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System yra skirta vairuotojams,
kurių vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą išvažiavo iš savo eismo juostos.
DAC funkcijos paskirtis - atkreipti vairuotojo (os) dėmesį, jei jis/ji pradeda vairuoti ne taip
metodiškai, pvz., jei jis/ji išsiblaško arba pradeda migti.
Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos, kurias galima įjungti kartu arba atskirai:
•
Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC
(p. 261).
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas –
LDW (p. 263).
DAC tikslas - pastebėti pamažu blogėjantį
vairavimą ir ši sistema pirmiausia skirta
pagrindiniams keliams. Ši funkcija nėra skirta
eismui mieste.
nepriklausomai nuo to, ar DAC sistema įspėjo
ar ne.
PASTABA
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite
reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Veikimo ribos
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir
neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija
65 km/h (40 myl./val.).
Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų
(p. 256).
Abi funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos pusėse yra šoninės žymės.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
07
Susijusi informacija
•
•
260
Driver Alert Control (DAC)* (p. 260)
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 263)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
jei kelio danga provėžuota.
PASTABA
Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa
mažesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
Vairuotojo perspėjimo sistema gali neveikti
tam tikrose situacijose: ji skirta tik kaip
pagalbinė priemonė.
jei pučia stiprus šoninis vėjas
Kamera aptinka ant automobilių magistralės
esančias šonines žymes ir palygina tą kelio
atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja
keliu lygiai.
Kai kuriais atvejais vairavimui įtakos nėra,
nepaisant vairuotojo nuovargio. Tokiu atveju
sistema gali iš viso neįspėti vairuotojo. Dėl
šios priežasties visuomet svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi pavargęs,
•
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 260)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 261)
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai (p. 262)
07 Pagalba vairuotojui
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
veikimas
ĮSPĖJIMAS
Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto
ekrane ir jo meniu sistemoje.
Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi
mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia
apie tokią savo būklę.
įj. / išj
Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę
nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti
budėjimo režimu per meniu sistemą MY CAR
(p. 123):
•
•
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra
tiek pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam
nuo alkoholio.
Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.
Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.
Veikimas
Funkcija „Driver Alert“ aktyvinama viršijus
65 km/h (40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol
greitis yra didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 260)
Driver Alert Control (DAC)* (p. 260)
Jei automobilis vairuojamas padrikai, vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto pranešimu Driver Alert Laikas poilsiui.
Tuo pat metu jungtiniame prietaisų skydelyje
įsijungia susijęs ženklas. Įspėjimas po kurio
laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
Įspėjamąjį ženklą galima išjungti:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
261
07 Pagalba vairuotojui
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai
atvejais gali pateikti ženklus ir teksto pranešimus.
DAC (p. 260) jungtiniame prietaisų skydelyje
arba centrinio valdymo pulto ekrane atskirais
Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Driver Alert Laikas poilsiui
Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 256).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
A
262
•
•
•
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
07
Sistema išjungta.
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 260)
Driver Alert Control (DAC)* (p. 260)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 261)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW)*
PASTABA
Vairuotojas perspėjamas tik vieną kartą
kaskart ratams kirtus liniją. Tad linijai esant
tarp automobilio ratų nėra jokio garsinio
signalo.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) paskirtis – plentuose ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti
pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia išvažiuoti iš eismo juostos.
ĮSPĖJIMAS
LDW veikimo principas
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Galimos tam tikros įspėjimo apie išvažiavimą
iš eismo juostos (Lane Departure Warning)
funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Susijusi informacija
(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo
juostos linijas.
Jei automobilis kerta vieną iš šoninių linijų,
apie tai vairuotojas perspėjamas garsiniu signalu.
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 263)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 264)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai (p. 265)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai (p. 266)
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 260)
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo
pulte, norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią
funkciją. Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko
lemputė.
Šią funkciją papildo atskirose situacijose
jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai.
07
Individualūs nustatymai
Nuostatos atliekamos iš centrinės konsolės
ekrano per MY CAR meniu sistemą. Šios
meniu sistemos aprašymą žr. MY CAR
(p. 123).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
263
07 Pagalba vairuotojui
||
Pasirinkite variantą iš šių parinkčių:
• On at startup – funkcija įjungiama budė-
jimo režimu kaskart, kai užvedamas variklis. Priešingu atveju yra ta reikšmė, kuri
buvo išjungus variklį.
• Increased sensitivity – padidėja jautrumas – signalizacija suveikia anksčiau ir
yra mažiau apribojimų.
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia
pateikiami keli pavyzdžiai:
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 263)
LDW funkcijos šoninės linijos.
•
LDW ženklas su BALTOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi ir aptinka vieną
arba abi šonines linijas.
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi, tačiau neaptinka
linijų nė vienoje pusėje.
07
arba
•
264
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija veikia budėjimo režimu,
kadangi greitis nesiekia 65 km/h
(40 myl./val.).
•
LDW ženklas be šoninių linijų: funkcija
išaktyvinta.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 263)
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – apribojimai
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) kameros jutiklis turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus akis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie
kameros jutiklio apribojimus (p. 256).
PASTABA
Yra keletas situacijų kai LDW sistema
neduoda jokio įspėjimo, pavyzdžiui:
•
•
Įjungti posūkių žibintai
•
Jei greitai spaudžiamas akceleratoriaus pedalas23
•
•
Jei greitai judinamas vairas23
Vairuotojas laiko koją ant stabdžių
pedalo23
Jei posūkis toks staigus, kad automobilis rieda.
Susijusi informacija
•
23
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 263)
07
Pasirinkus „Increased sensitivity", įspėjimas tebeišlieka, žr. Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas (p. 263).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
265
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – ženklai ir
pranešimai
delyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą
rekomendaciją (jei tinka).
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų sky-
Pranešimų pavyzdžiai:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Lane Departure Warning ĮJ./
Lane Departure Warning IŠJ.
Funkcija įjungta/išjungta.
Rodomas įjungus/išjungus.
Pranešimas dingsta maždaug po 5 sekundžių.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 256).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
Susijusi informacija
•
07
266
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 263)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
07 Pagalba vairuotojui
Pagalbinė statymo sistema*
ĮSPĖJIMAS
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Statymo pagalbos garsumo lygį galima reguliuoti (sklindant garso signalui) centrinio valdymo pulto rankenėle VOL arba per automobilio garso nustatymų meniu, kuris yra pasiekiamas, paspaudžiant SOUND arba MY CAR
automobilio meniu sistemoje (p. 123)24.
•
Automobilio statymo pagalba neatleidžia paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.
•
Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose
esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnėlius.
Statymo pagalbos sistema yra dviejų
variantų:
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 267)
•
•
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 269)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 268)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 270)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 270)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 271)
Priekyje ir gale.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
24
Užvedus variklį, statymo pagalbos sistema
automatiškai suaktyvinama - ima šviesti jungiklio įjungimo ir išjungimo lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku,
lemputė užgesta.
Susijusi informacija
•
Tik gale
Statymo pagalbos sistema* –
veikimas
Statymo pagalbos ir CTA* įjungimas ir išjungimas.
Jei automobilyje yra CTA (p. 277), lemputės
mirksi vieną kartą rodydamos BLIS (p. 275),
po to statymo pagalbos sistema suaktyvinama mygtuku.
Priklausomai nuo garso ir medijos sistemos.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
267
07 Pagalba vairuotojui
||
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs
stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į
„signalo šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti
jutiklių. Tokiu atveju vietoj perėjimo prie
laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai nutrūkti.
Pagalbinė statymo sistema* –
atbulinis statymas
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz.,
krovos rampų.
•
Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė
ir dešinioji galinė dalys.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio
tarp automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.
07
268
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač
lėtai arba nutraukti vykdomą statymo
manevrą: kadangi jutikliai trumpam
neveikia optimaliai, kyla didelė automobilio ir kitų objektų pažeidimo rizika.
Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių
jutiklių aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus
laukelis yra arčiau automobilio simbolio, tuo
mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą
kliūtį.
•
•
Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties trumpesnis, automobilio priekyje arba
gale. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 268)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 270)
Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo
iki kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis
signalas, informuojantis apie gale esančias
kliūtis, girdimas iš vieno iš galinių garsiakalbių.
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 270)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 271)
Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia
įjungus atbulinės eigos pavarą.
Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa
nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai
automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas.
Jei aptiktoji kliūtis yra pastovaus garso
atstumu automobilio užpakalyje ir priekyje,
tuomet garsas girdimas pakaitomis iš kolonėlių.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
Pagalbinė statymo sistema* (p. 267)
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 269)
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prijungus priekabą, galinė statymo pagalba
išjungiama automatiškai, nes kitaip jutikliai
reaguotų į priekabą.
07 Pagalba vairuotojui
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio
prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“ priekabos elektros instaliacijos, automobilio statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu išjungti, kad jutikliai į
juos nereaguotų.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 267)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 267)
Statymo pagalbos sistema* –
statymas priekiu
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktų kliūčių nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami ženklai.
kad sistema aktyvinta. Kai greitis yra mažesnis negu 10 km/val. (6 myl./val.), sistema vėl
įsijungia.
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama
įjungus stovėjimo stabdį arba automobilyje
su automatine pavarų dėže parinkus
režimą P.
Statymo pagalbos sistema automatiškai
suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite, kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu
atveju, papildomi žibintai gali būti palaikyti
kliūtimis.
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 269)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 270)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 270)
•
•
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 271)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 268)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 270)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 270)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 271)
Susijusi informacija
Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas, informuojantis apie priekyje
esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių
garsiakalbių.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 267)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 267)
07
Priekinė automobilio statymo pagalbos sistema būna aktyvi iki 10 km/h (6 myl./val.).
Mygtuko lemputė įsijungia, informuodama,
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
269
07 Pagalba vairuotojui
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų skydelio informacinis ženklas ir
pateikiamas teksto pranešimas
Statymo pagalbos sistema: reikia
aptarnauti, vadinasi statymo pagalba
išjungta.
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 269)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 268)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 271)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutiklius reikia reguliariai valyti, kad jie gerai
veiktų. Valykite juos vandeniu ir automobilių
šampūnu.
SVARBU
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius
stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius
ir t. t.
07
Susijusi informacija
•
•
•
270
Pagalbinė statymo sistema* (p. 267)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 270)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 267)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
G031402
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio
statymo sistema gali parodyti neteisingų
įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai
garso šaltiniai, išskiriantys tuos pačius
ultragarso dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Priekinio jutiklio vieta.
07 Pagalba vairuotojui
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Funkcija ir jos valdymas
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.
Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
Galinio jutiklio vieta.
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego
gali pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 267)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 267)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 269)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 268)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 270)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 271)
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
yra pagalbinė priemonė. Ji neatleidžia
vairuotojo nuo atsakomybės važiuojant
atbuline eiga.
Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.
Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas
nors pasirodo iš šonų.
•
Yra aklųjų zonų, kuriose kamera negali
aptikti objektų.
Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio (jei yra).
•
Saugokitės netoli automobilio esančių
žmonių ir gyvūnų.
Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai
yra normalu.
PASTABA
Objektai gali būti arčiau automobilio, negu
atrodo ekrane.
07
Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros
sistema automatiškai perima rodinio kontrolę
ir ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.
Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos dvi vientisos linijos, iliustruojančios, kur
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
271
07 Pagalba vairuotojui
||
automobilio galiniai ratai riedės esant dabartiniam vairo pasukimo kampui. Taip lengviau
statyti automobilį lygiagrečiai, atbulomis
įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Automobilio apytiksliai išoriniai
matmenys iliustruojami punktyrinėmis linijomis. Statymo pagalbos linijas galima išaktyvinti, žr. skirsnį „Nuostatos“ (p. 273).
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 267)*, grafinė informacija perteikiama spalvotomis sritimis, iliustruojant
atstumą iki aptiktų kliūčių. Žr. toliau tekste
pateikiamą skirsnį „Automobiliai su atbulinės
eigos jutikliais“.
Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes
nuo atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei automobilio greitis viršija 10 km/h
(6 myl./val.) pirmyn arba 35 km/h (22 myl./val.)
atgal.
Orientacinės linijos
Ribų linijos
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos
orientacinės linijos.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos
būtų ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria automobilis važiuos posūkyje.
PASTABA
Apšvietimo sąlygos
07
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl
vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis.
Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti
šiek tiek blogesnė.
•
272
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio,
o ne priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio
elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
•
Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu,
automobilio statymo kamera savaime
išsijungs.
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros objektyvas turi būti švarus: ant jo
negali būti purvo, sniego ar ledo. Tai ypač
aktualu esant prastam apšvietimui.
SVARBU
Nepamirškite, kad pasirinkus galinės
kameros vaizdą, monitoriuje rodomas tik
už automobilio esantis plotas. Važiuodami
atbuline eiga, atkreipkite dėmesį į automobilio šonus ir priekį.
Skirtingos sistemos linijos.
Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona
„Vėžės"
Punktyrinė linija (1) apriboja zoną iki
maždaug 1,5 m atgal nuo buferio. Tai taip pat
labiausiai išsikišusių automobilio dalių, pavyzdžiui, šoninių veidrodėlių ir kampų, riba – taip
pat darant posūkius.
Plačios „vėžės" (2) tarp šoninių linijų rodo, kur
riedės ratai, ir, jei nėra kliūties, gali tęstis
apie 3,2 m nuo buferio.
07 Pagalba vairuotojui
Automobiliai su atbulinės eigos
jutikliais*
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 273)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 274)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 267)
Statymo pagalbos kamera –
nuostatos
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.
Išjungtos kameros suaktyvinimas
Jei įjungiant atbulinės eigos pavarą kameros
funkcija būna išjungta, ją galima suaktyvinti
taip:
Spalvotos sritys (po vieną jutikliui) rodo atstumą.
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 267), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu
jutikliu spalvotomis sritimis rodomas atstumas.
Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva
keičiasi iš šviesiai geltonos į geltoną, oranžinę
ir raudoną.
Spalva / dažai
Atstumas (metrais)
Šviesiai geltona
0,7–1,5
Geltona
0,5–0,7
Oranžinis
0,3–0,5
Raudona
0–0,3
•
Paspauskite CAM - ekrane rodomas esamas kameros vaizdas.
Nuostatos keitimas
Numatytoji nuostata: kamera suaktyvinama
įjungus atbulinę pavarą.
07
Statymo kameros nuostatas galima pakeisti
ekrane rodant kameros vaizdą:
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
273
07 Pagalba vairuotojui
||
1. Paspauskite OK/MENU kai rodoma
kamera -ekranevaizdą pakeičia meniu su
įvairiomis parinktimis.
2. Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą
parinktį.
3. Paryškinkite parinktį paspausdami
OK/MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Kablys
Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Ekrane gali būti rodoma
numatyta kablio „trajektorijos“ pagalbinės
statymo linijos link priekabos, kaip ir „provėžos“.
Galima rinktis, ar bus rodomos „provėžos“, ar
kablio trajektorija - abiejų variantų vienu metu
rodyti negalima.
1. Kai rodomas kameros rodinys, paspauskite OK/MENU.
2. Norėdami pasiekti Tow bar trajectory
guide line, pasukite TUNE.
3. Paryškinkite parinktį paspausdami
OK/MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Statymo pagalbos kamera –
apribojimai
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Apie tai, kaip aktyvuojamas meniu variantas,
žr. ankstesniame skyrelyje „Nuostatos keitimas“.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 271)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 267)
Būtina atminti
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors
atrodo, kad užstota palyginus nedidelė vaizdo
dalis, iš tikrųjų gali būti užstotas gana didelis
plotas. Todėl kliūtys gali būti pastebėtos tik
kai jos visai priartės prie automobilio.
•
Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų,
ledo ir sniego.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite
drungnu vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės jų nesubraižyti.
Susijusi informacija
Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros
vaizdą galima priartinti:
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 271)
•
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 273)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 267)
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE
- pakartotinai spaudžiant arba sukant,
grįš įprastas vaizdas.
Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu
- spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas.
274
Automobiliuose su pagalbine statymo sistema
(p. 267) ir vilkimo kabliu, Automatic zoom
taip pat yra kaip variantas kameros meniu.
Pasirinkus šį variantą, kamera automatiškai
priartina vilkimo kablį kai automobilis artėja
prie objekto ar priekabos.
•
Priartinimas
07
Automatinis priartinimas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
BLIS*
Apžvalga
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios
eismo juostos.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje
esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės
esančiomis juostomis greitai artėjančias
transporto priemones.
BLIS funkcija CTA (p. 277) (Cross Traffic
Alert) – tai pagalba vairuotojui, kurios paskirtis
– teikti vairuotojui įspėjimus apie:
•
skersai judantį eismą, važiuojant automobiliu atbuline eiga.
ĮSPĖJIMAS
BLIS – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
BLIS nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
BLIS niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą persirikiuojant.
25
BLIS lemputės vieta25.
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę. Jeigu automobilį apsupa transporto
priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose pusėse.
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.
Susijusi informacija
•
•
•
BLIS* – veikimas (p. 276)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 279)
CTA* (p. 277)
Techninė priežiūra
07
BLIS funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio
kampuose.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
275
07 Pagalba vairuotojui
BLIS* – veikimas
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios
eismo juostos.
taisų skydelyje teksto pranešimu pateikiamas
pokyčio patvirtinimas. Suaktyvinus vieną
kartą sumirksi durelių skydelio indikacinės
lemputės.
•
vairuotojo automobilį ima lenkti kita transporto priemonė;
•
prie vairuotojo automobilio sparčiai artėja
kita transporto priemonė.
Kaip pašalinti pranešimą:
BLIS aptikus transporto priemonę 1 zonoje
arba greitai artėjančią transporto priemonę
2 zonoje, ima nepertraukiamai šviesti durelių
skydelio BLIS lemputė. Jei vairuotojas įjungia
posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje
apie pavojų informuoja veikianti BLIS lemputė, ši ima mirksėti intensyvesne šviesa.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
•
BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
arba
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
Palaukite maždaug 5 sekundes ir pranešimas dings pats.
Kada veikia BLIS sistema
ĮSPĖJIMAS
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose.
BLIS neveikia automobiliu važiuojant atbuline eiga.
Apribojimai
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, BLIS nebeaptiks pavojų.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Prijungus priekabą prie automobilio elektros sistemos, BLIS išaktyvinama.
Įjungimo / išjungimo mygtukas.
07
Funkciją BLIS galima išaktyvinti / suaktyvinti,
paspaudžiant centriniame valdymo pulte
esantį mygtuką BLIS.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
automobilio meniu sistemos MY CAR (p. 123).
Išaktyvinus / suaktyvinus BLIS, mygtuko lemputė išsijungia / įsijungia ir jungtiniame prie-
276
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
BLIS principas: 1. Riboto matomumo zona. 2.
Greitai artėjančios transporto priemonės zona.
Funkcija BLIS būna aktyvi virš 10 km/h
(6 myl./val.).
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 275)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 279)
CTA*
BLIS funkcija CTA „(Cross Traffic Alert)“ – tai
vairuotojo pagalba, kurios paskirtis – įspėti
apie skersai judantį eismą automobiliui važiuojant atbuline eiga. CTA papildo BLIS (p. 275).
CTA suaktyvinimas / išaktyvinimas
CTA suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių BLIS indikatorių lemputės.
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą važiuojant
atbuline eiga.
Kai CTA veikia
Statymo pagalbos ir CTA jutiklių įjungimas /
išjungimas.
CTA funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti
atskirai, statymo pagalbos sistemos (p. 267)
įjungimo / išjungimo mygtuku. Pakartotinai
suaktyvinus, BLIS lemputė sumirksi vieną
kartą.
Vis dėto, išaktyvinus CTA, BLIS lieka aktyvi.
CTA principas.
CTA papildo BLIS funkciją, automobiliui
judant atbuline eiga, pvz., išvažiuojant iš stovėjimo vietos, informuodama apie skersai iš
šono atvažiuojančius automobilius.
07
CTA suprojektuota pirmiausia aptikti transporto priemones. Palankiomis sąlygomis ji
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
277
07 Pagalba vairuotojui
||
gali aptikti ir mažesnius objektus, pvz., dviratininkus ar pėsčiuosius.
kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai
mažėja.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
CTA aktyvi tik važiuojant atbuline eiga ir yra
suaktyvinama automatiškai, įjungus atbulinės
eigos pavarą.
•
•
•
Jei CTA aptinka iš šono artėjantį objektą,
suskamba įspėjamasis signalas, transliuojamas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio (priklausomai nuo to, iš kurios
pusės artėja objektas).
CTA papildomai įspėja, įjungdama BLIS
lemputes.
Papildomas įspėjimas yra įsijungusi piktograma ekrano PAS grafikos (p. 267) srityje.
Apribojimai
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti
(„matyti“).
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos priekabą, CTA išaktyvinama.
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
Techninė priežiūra
BLIS ir CTA funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
„matymo laukas“ gali būti ribojamas iš pat
pradžių ir artėjančios transporto priemonės
aptinkamos tik kai būna itin arti:
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali
būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi
278
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, CTA nebeaptiks pavojų.
SVARBU
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji
turi tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai
negali „matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus
automobilius ar kliūtis.
07
•
07 Pagalba vairuotojui
BLIS – ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information)
(p. 275) ir CTA (Cross Traffic Alert) (p. 277)
funkcijų veikimas sutrinka arba yra pertraukiamas, jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti
parodytas ženklas su aiškinamuoju pranešimu.
Laikykitės pateiktų rekomendacijų.
Pranešimų pavyzdžiai:
Pranešimas
Paaiškinimas
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
CTA
IŠJUNGTA
CTA išjungta rankiniu
būdu, BLIS aktyvi.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
BLIS ir CTA
IŠJUNGTOS
Prijungta
priekaba
BLIS ir CTA laikinai
neveikia, kadangi prie
automobilio elektros sistemos prijungta priekaba.
BLIS ir CTA
Reikia aptarnauti
BLIS ir CTA neveikia.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 275)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 279)
•
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą - rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
07
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
Susijusi informacija
•
BLIS* (p. 275)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
279
07 Pagalba vairuotojui
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
Automobilio radaro blokų tipo atitikties patvirtinimą rasite šioje lentelėje.
Rinka
ACCA
Brazilija
✓
Europos
✓
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety /
2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Jungtiniai Arabų
Emyratai
TRA
07
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
Indonezija
280
✓
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
07 Pagalba vairuotojui
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokas
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Singapūras
✓
✓
TA-2009/163
✓
APPROVED
Pietų Afrika
✓
✓
Taivanas
A
B
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/2390
APPROVED
07
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
}}
281
07 Pagalba vairuotojui
||
Susijusi informacija
•
07
282
Radaro jutiklis (p. 232)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna*
Alkospyna* – funkcijos
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Prieš užvesdamas variklį, vairuotojas turi
papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato,
ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna
kalibruojama pagal kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai esant galima teisėtai
vairuoti.
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
•
Alkospyna* – funkcijos (p. 284)
Alkospyna* – laikymas (p. 285)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 285)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 287)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 288)
Alkotesterio antgalis.
Vairuotojo keitimo mygtukas.
Perdavimo mygtukas.
Įtampos indikatorius.
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
PASTABA
Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Alkospyna
aktyvinama automatiškai, atidarius automobilio dureles.
08
284
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
•
•
•
•
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės.
Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir
automobilį vairuoti saugiai.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
Alkospyna* (p. 284)
Alkospyna* – laikymas (p. 285)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 285)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 287)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 288)
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – laikymas
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Padėkite alkospyną į jos laikiklį.
•
•
Alkospyna* – būtina atminti (p. 287)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 288)
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima
naudoti atidarius automobilį.
Nešiojamojo bloko laikymo vieta.
•
•
Atleiskite nešiojamąjį bloką, išskėsdami
viršutinį laikiklio ir alkospynos kraštą. Laikiklis yra lankstus: jis atleidžia alkospynos
fiksaciją.
Kai nešiojamasis blokas nenaudojamas,
laikykite jį laikiklyje: taip užtikrinsite
geriausią apsaugą. Sumontuokite nešiojamąjį bloką atgal laikiklyje, įspausdami jį
vidun.
Susijusi informacija
•
•
•
Alkospyna* (p. 284)
Alkospyna* – funkcijos (p. 284)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 285)
Alkotesterio antgalis.
Vairuotojo keitimo mygtukas.
Perdavimo mygtukas.
Įtampos indikatorius.
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
1. Jei kontrolinė lemputė (6) žalia, alkospyna
parengta naudoti.
2. Išimkite alkospyną iš laikiklio.
3. Atlenkite antgalį (1), giliai įkvėpkite ir pūskite tolygiai, kol po maždaug 5 sekundžių
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08
}}
285
08 Užvedimas ir važiavimas
||
pasigirs „spragtelėjimas". Rezultatas bus
viena iš pasirinkčių šioje lentelėje Alkotesterio rezultatas.
Alkotesterio rezultatas
4. Jei pranešimo nėra, rezultatas galėjo būti
neperduotas automobiliui - tokiu atveju
paspauskite mygtuką (3), kad perduotumėte rezultatą automobiliui rankiniu būdu.
5. Užlenkite antgalį ir įstatykite alkospyną į
laikiklį.
6. Papūtę į alkotesterį, užveskite variklį per
5 minutes - priešingu atveju veiksmą reikia kartoti.
Kontrolinė
lemputė (5) +
Rodyti tekstą
ekrane
Paaiškinimas
Žalia lemputė +
Alkot. Testas
patvirtintas
Užveskite variklį - alkoholio nenustatyta.
Geltona lemputė
+ Alkot. Testas
patvirtintas
Galima užvesti variklį nustatytas alkoholio
kiekis viršija
0,1 promilės, bet yra
mažesnis už galiojančią ribinę vertęA.
Raudona lemputė + Tikrinimas nepavyko
Laukti 1 minutę
ir bandyti vėl
Variklio užvesti negalima – nustatytas alkoholio kiekis viršija
galiojančią ribinę
vertęA.
A
Ribinės vertės skiriasi priklausomai nuo šalies. Sužinokite,
kokios taikomos jūsų šalyje. Taip pat žr. Alkospyna*
(p. 284).
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima
pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje
be papildomo pūtimo į alkotesterį.
08
Susijusi informacija
•
•
286
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Alkospyna* (p. 284)
Alkospyna* – funkcijos (p. 284)
•
•
•
Alkospyna* – laikymas (p. 285)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 287)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 288)
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – būtina atminti
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Šaltas arba karštas oras
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
Kuo šaltesnis oras, tuo ilgiau trunka parengti
naudoti alkospyną.
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir
matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo rezultatas gali būti neteisingas.
Jei pasikeitė vairuotojas
Norėdami užtikrinti, kad pasikeitus vairuotojui
būtų atliekamas naujas patikrinimas alkotesteriu, vienu metu maždaug 3 sekundes
spauskite vairuotojo keitimo mygtuką (2) ir
siuntimo mygtuką (3). Šioje vietoje automobilis grįžta į užvedimo blokavimo režimą ir, prieš
užvedant variklį, reikia atlikti naują patikrinimą
alkotesteriu.
Kalibravimas ir priežiūra
Alkospyną reikia tikrinti ir kalibruoti autoservise1 kas 12 mėnesių.
Likus 30 dienų iki perkalibravimo, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas
Alkotesteris Reikia kalibruoti Žr. vadovą.
Jei per šias 30 dienų kalibravimas neatliekamas, įprastas variklio užvedimas blokuojamas. Tada bus galima užvesti tik naudojant
apylankos funkciją, žr. toliau pateikiamą poskyrį „Avarinė padėtis“.
Alkotesterio antgalis.
Vairuotojo keitimo mygtukas.
Perdavimo mygtukas.
Įtampos indikatorius.
1
Pranešimą galima panaikinti vieną kartą
paspaudžiant siuntimo mygtuką (3). Priešingu
atveju jis pats užges po maždaug 2 minučių,
bet paskui vėl pasirodys kiekvieną kartą užvedus variklį. Pranešimą visam laikui galima
panaikinti tik atlikus pakartotinį kalibravimą
autoservise1.
Temperatūra (°C)
Maksimalus šildymo laikas
(sekundės)
nuo +10 iki +85
10
nuo -5 iki +10
60
nuo -40 iki -5
180
Avarinė padėtis
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna
neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį
įtaisą aplenkti.
PASTABA
Visi apylankos suaktyvinimo veiksmai
registruojami ir įrašomi į atmintį (žr. Duomenų įrašymas (p. 24)).
Įjungus apėjimo funkciją, jungtiniame prietaisų skydelyje važiuojant visą laiką rodoma
Alkotesteris Įjungtas apėjimas ir atstatyti
funkciją galima tik autoservise1.
Aplenkimo funkciją galima patikrinti neįrašius
klaidos pranešimo - tokiu atveju atlikite visus
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
287
08 Užvedimas ir važiavimas
||
veiksmus neužvesdami automobilio. Klaidos
pranešimas dingsta užrakinus automobilį.
Įrengus alkospyną, apylanka pasirenkama
arba aplenkimo, arba avarinės padėties funkcija. Vėliau šį nustatymą galima pakeisti autoservise1.
Aplenkimo funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pirmiausia pasirodo
Įjungtas apėjimas Laukti 1 minutę,
paskui Alkotesteris Įjungtas apėjimas
ir variklį galima užvesti.
Šią funkciją galima įjungti keletą kartų. Važiavimo metu rodomą klaidos pranešimą galima
panaikinti tik autoservise1.
Kritinės padėties funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo Alkotesteris
Įjungtas apėjimas ir variklį galima
užvesti.
Šią funkciją galima panaudoti vieną kartą, po
to ją reikia atstatyti autoservise1.
Susijusi informacija
08
•
•
1
288
Alkospyna* – funkcijos (p. 284)
Alkospyna* – laikymas (p. 285)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 285)
•
•
Alkospyna* (p. 284)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 288)
Alkospyna* – teksto žinutės
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Be pirmiau aprašytų pranešimų, susijusių su
tuo, kaip alkospyna veikia prieš užvedant
variklį (p. 285), jungtinio prietaisų skydelio
ekrane gali būti papildomai pateikiama šios
informacijos:
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Galima vėl
užvesti
Variklis buvo išjungtas
trumpiau kaip 30 minučių
- galima įjungti variklį
neatliekant naujo patikrinimo.
Alkotesteris
Reikia aptarnauti
Susisiekite su autoservisuA.
Alkotesteris
Nėra signalo
Perduoti nepavyko siųskite rankiniu būdu
mygtuku (3) arba atlikite
naują patikrinimą alkotesteriu.
Alkotesteris
Bandyti vėl
Patikrinimas nepavyko atlikite naują patikrinimą
alkotesteriu.
08 Užvedimas ir važiavimas
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Pūsti ilgiau
Pučiama per trumpai pūskite ilgiau.
Alkotesteris
Pūsti silpniau
Pučiama per stipriai pūskite švelniau.
Alkotesteris
Pūsti stipriau
Pučiama per silpnai pūskite stipriau.
Alkotesterio
pašild. Laukti
Nebaigta šildyti - sulaukite Alkotesteris Pūsti 5
sekundes pranešimo.
A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 284)
Alkospyna* – funkcijos (p. 284)
Alkospyna* – laikymas (p. 285)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 285)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 287)
Variklio užvedimas
Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu bei mygtuku START/STOP
ENGINE.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio
valdymo pulteliu ir mygtukas START/STOP
ENGINE.
SVARBU
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 189).
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į
degimo jungiklį ir įspauskite jį į galinę
padėtį. Atminkite, kad jei automobilyje
įrengta alkospyna*, prieš užvedant variklį
reikės papūsti į alkotesterį. Papildomos
informacijos apie alkospyną rasite Alkospyna* (p. 284).
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
289
08 Užvedimas ir važiavimas
||
2. Iki galo nuspauskite sankabos pedalą2
(automobiliuose su automatine pavarų
dėže nuspauskite stabdžių pedalą.)
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau
pasiektų normalią darbinę temperatūrą,
kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir
apsaugo aplinką.
3. Paspauskite START/STOP ENGINE
mygtuką ir po to jį atleiskite.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas variklis arba suveikia starterio apsauga
nuo perkaitimo.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais, palaukite 3 minutes ir bandykite vėl.
Šiek tiek palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo srovė.
Beraktis užvedimas (beraktis
valdymas)*
Įvykdykite 2–3 žingsnius varikliui užvesti
berakčiu (p. 192) būdu.
PASTABA
Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių su
berakčio užvedimo ir užrakinimo funkcija
turi būti automobilio salone arba bagažinėje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neišimkite nuotolinio valdymo pultelio iš uždegimo spynelės užvedę variklį ar
tada, kai automobilis yra velkamas.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo
jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis
būtų padėtyje 0, ypač – jei automobilyje
yra vaikų. Informacijos apie šios funkcijos
veikimą rasite Raktelio padėtys (p. 86).
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio
valdymo pultelio iš automobilio, kai šis
važiuoja ar yra velkamas.
Susijusi informacija
•
Variklio išjungimas (p. 290)
08
2
290
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka nuspausti START/STOP ENGINE mygtuką.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Variklio išjungimas
Variklis išjungiamas spustelint mygtuką
START/STOP ENGINE.
Kaip išjungti variklį:
•
Paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE: variklis išsijungia.
Jei pavarų svirtis yra ne padėtyje P arba automobilis juda:
•
Du kartus spustelėkite START/STOP
ENGINE arba nuspauskite mygtuką ir laikykite jį, kol išsijungs variklis.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 86)
08 Užvedimas ir važiavimas
Vairaračio užraktas
Nuotolinis užvedimas (ERS)*
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei
automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo.
Vairo užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu
gali būti girdimas mechaninis triukšmas.
Nuotolinis užvedimas (ERS – Engine Remote
Start) reiškia, kad automobilio variklį galima
užvesti nuotoliniu būdu, kad prieš kelionę būtų
pašildytas arba atvėsintas automobilio salonas. Nuotolinio užvedimo funkcija aktyvinama
rakteliu ir (arba) naudojantis „Volvo On Call“*,
žr. Volvo On Call* mobilioji programėlė
(p. 420).
Veikimas
•
Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo dureles po to, kai išjungiamas variklis.
•
Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio
valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį3 ir nuspaudžiamas mygtukas
START/STOP ENGINE.
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 289)
Raktelio padėtys (p. 86)
Vairas (p. 93)
PASTABA
Atsižvelkite į vietos/nacionalines taisykles/
reglamentus dėl tuščios eigos. Taip pat
atsižvelkite į vietos / nacionalines taisykles / reglamentus dėl triukšmo lygio varikliui veikiant.
ĮSPĖJIMAS
Norint užvesti variklį nuotoliniu būdu, reikia
įvykdyti šiuos reikalavimus:
Klimato kontrolės sistema pradeda veikti
automatinėmis nuostatomis. Nuotoliniu būdu
užvestas variklis veikia daugiausiai
15 minučių, po to jis išjungiamas. Po dviejų
nuotolinio užvedimo aktyvinimų variklį reikia
užvesti įprastai: tik po to galima vėl naudoti
nuotolinio užvedimo sistemą.
Variklio nuotolinio užvedimo funkcija yra tik
automobiliuose su automatine pavarų dėže ir
variklio gaubto jungikliu4.
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento veikimo trukmei įtakos turi nuotolinio užvedimo funkcijos naudojimas. Jei
nuotolinio užvedimo funkcija naudojama
dažnai, maitinimo elementą gali reikėti
keisti kasmet, žr. Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas
(p. 190).
•
•
Automobilį reikia prižiūrėti.
•
Automobilis neturi būti pastatytas
uždaroje, nevėdinamoje patalpoje išmetamos dujos gali stipriai sužaloti
žmones ir gyvūnus.
Automobilyje ar aplink jį turi nebūti
žmonių ar gyvūnų.
Susijusi informacija
•
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas
(p. 292)
•
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir
pranešimai (p. 293)
08
3
4
Automobiliuose su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema nuotolinio valdymo raktelį pakanka turėti salone.
Yra XC60 modeliuose, automobiliuose, kuriuose įrengta signalizacija, daugelyje automobilių su 4 cilindrų varikliais, arba pasirinkus ERS naujai konstrukcijai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
291
08 Užvedimas ir važiavimas
Nuotolinis užvedimas (ERS) –
veikimas
Užvedimas nuotoliniu būdu (ERS – Engine
Remote Start) reiškia, kad automobilio variklį
galima užvesti nuotoliniu būdu, kad šis pašildytų arba atvėsintų automobilio saloną prieš
išvykstant. ERS aktyvuojamas rakteliu ir (arba)
„Volvo On Call“*, žr. Volvo On Call* mobilioji
programėlė (p. 420).
Nuotolinis variklio užvedimas
Kad būtų galima užvesti variklį nuotoliniu
būdu, automobilis turi būti užrakintas, o
gaubtas – uždarytas.
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Spustelėkite raktelio mygtuką (2).
2. Po to iškart nuspauskite ir bent
2 sekundes palaikykite mygtuką (3).
Įvykdžius minėtas nuotolinio užvedimo sąlygas:
1. Kelis kartus greitai sumirksi visi posūkio
žibintai.
2. Užsiveda variklis.
3. Visi posūkio žibintai įsijungia ir lieka
šviesti 3 sekundes, patvirtindami variklio
užvedimą.
PASTABA
Pultelio mygtukai nuotoliniam užvedimui.
Atrakinimas
Užrakinimas
Priėjimo apšvietimas iš atstumo
Atrakinimas, bagažinės dangtis
Nuspaudus mygtuką, kelis kartus
sumirksi priėjimo apšvietimo iš
atstumo indikacija7 ir tada ima nuolat šviesti, jei patenkinami visi nuotolinio užvedimo kriterijai. Tačiau tai nereiškia,
kad nuotolinio užvedimo funkcija užvedė
variklį.
Norint patikrinti, ar nuotolinio užvedimo sistema tikrai užvedė variklį, reikia paspausti
mygtuką (5): jei variklis užvestas, apšviečiami
mygtukai (2) ir (3).
Aktyvios funkcijos
Nuotoliniu būdu užvedus variklį, suaktyvinamos tokios funkcijos:
•
•
•
Klimato kontrolės sistema
Garso / vaizdo sistema
Priėjimo apšvietimo trukmė.
Išaktyvintos funkcijos
Nuotoliniu būdu užvedus variklį, išaktyvinamos tokios funkcijos:
•
•
•
•
priekiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai
Automobilio numerių lentelių apšvietimas
Priekinio stiklo valytuvas.
Informacija5
08
5
6
7
292
Užvedus variklį nuotoliniu būdu, automobilis ir toliau lieka užrakintas, tačiau būna
išjungtas judesio detektorius*.
Su PCC6 rakteliu
Tik su PCC rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 187).
Papildomos informacijos apie PCC raktelį rasite Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 187).
Papildomos informacijos apie priėjimo apšvietimą iš atstumo rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 185) ir Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 107).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Nuotolinio užvedimo funkcija išjungta
Šie veiksmai išjungia nuotoliniu būdu užvestą
variklį:
•
Nuspaudžiamas nuotolinio valdymo raktelio mygtukas (1), (2) arba (4).
•
•
•
Atrakinamas automobilis
•
•
Atidaromos durelės
Nuspaudžiamas greičio arba stabdžių
pedalas
Pavarų svirtis pervedama iš padėties P
Praėjo daugiau nei 15 minučių nuo nuotolinio užvedimo funkcijos įjungimo.
Išsijungus nuotoliniu būdu užvestam varikliui,
visi posūkio žibintai įsijungia ir šviečia apie
3 sekundes.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 291)
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir
pranešimai (p. 293)
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai
ir pranešimai
Pranešimas
Paaiškinimas
Užvedimas nuotoliniu būdu (ERS – Engine
Remote Start) reiškia, kad automobilio variklį
galima užvesti nuotoliniu būdu, kad šis pašildytų arba atvėsintų automobilio saloną prieš
išvykstant. ERS aktyvuojamas rakteliu ir (arba)
Volvo On Call*, žr. Volvo On Call* mobilioji
programėlė (p. 420).
Nuotolinis užvedimas negalimas
Senka akumuliat.
ERS nepasiekiama,
nes žema akumuliatoriaus įtampa.
Norėdami nedelsiant įkrauti akumuliatorių, užveskite
variklį.
Tais atvejais, jei ERS funkcijos veikimas
sutrinka arba yra pertraukiamas, prietaisų
skydelyje pasirodo ženklas su aiškinamuoju
tekstiniu pranešimu.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Įspėj. apie variklį
ERS nepasiekiama,
nes variklis išsiuntė
įspėjamąjį pranešimą. Susisiekite su
autoservisuA.
Nuotol. užved.
išjungtas Žemas
variklio aušalo
lygis
ERS nepasiekiama,
nes aušinimo sistema išsiuntė įspėjamąjį pranešimą,
žr. Aušinimo skystis
– lygis (p. 518).
ERS funkcija nepasiekiama
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuot. užved.
negal. Per daug
bandymų
ERS nepasiekiama,
nes ją leidžiama
suaktyvinti tik 2
kartus iš eilės.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Žem. degalų lygis
ERS nepasiekiama,
nes per žemas
degalų lygis.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Atidarytos durys
Nuot. užved.
negal. Pav. svirtis
ne P pad.
ERS nepasiekiama,
nes neuždarytos
durelės arba bagažinės dangtis.
ERS nepasiekiama,
nes pavarų svirtis
nepervesta į padėtį
P.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Atidarytas gaubtas
ERS nesuveikė, nes
atidarytas gaubtas.
Nuot.užved. negal.
Vairuotojas salone
ERS nepasiekiama,
nes kažkas yra
salone.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
293
08 Užvedimas ir važiavimas
||
A
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuotolinis užvedimas negalimas
Aut. neužrakintas
ERS nepasiekiama,
nes neužrakintas
automobilis.
ERS veikimas pertrauktas, nes atidarytas gaubtas.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Raktelis salone
ERS nesuveikė, nes
raktelis yra automobilyje.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Atidarytas
gaubtas
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Senka akumuliat.
ERS veikimas pertrauktas, kadangi per
žema akumuliatoriaus
įtampa.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Žem. degalų
lygis
ERS veikimas pertrauktas, kadangi per
žemas degalų lygis.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pertrauktas ERS funkcijos veikimas
08
294
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuot. užved. išj.
Pav. svirtis ne P
pad.
ERS veikimas pertrauktas, nes pavarų
svirtis – ne padėtyje P.
Nuot. užved. išj.
Vairuotojas
salone
ERS veikimas pertrauktas, nes kažkas
yra salone.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Įspėj. apie
variklį
ERS veikimas pertrauktas, nes variklis
išsiuntė klaidos pranešimą. Susisiekite su
autoservisuA.
Nuotol. užved.
išjungtas
Žemas variklio
aušalo lygis
ERS veikimas pertrauktas, nes aušinimo
sistema išsiuntė klaidos pranešimą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
A
Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 531),
automobilio variklį galima užvesti, naudojant
srovę iš kito akumuliatoriaus.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
Automobilio užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 291)
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas
(p. 292)
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas
rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo
jungimo ar kitų pažeidimų:
1. Rakteliu nustatykite automobilio elektros
sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 87).
2. Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus
įtampa yra 12 V.
3. Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du
automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
08 Užvedimas ir važiavimas
4. Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą
prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
teigiamo gnybto (1).
11. Užveskite variklį automobilyje su išsikrovusiu akumuliatoriumi.
SVARBU
SVARBU
Nelieskite užvedimo laido gnybtų užvedimo proceso metu. Tai gali sukelti kibirkščiavimą.
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad
išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais
variklio skyriaus komponentais.
5. Atsukite automobilio akumuliatoriaus
dangtelio laikiklius ir nuimkite dangtelį, žr.
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 533).
6. Prijunkite kitą raudono jungiamojo kabelio
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto
(2).
Siūlomos dviejų pagrindinių tipų pavarų
dėžės. Mechaninė ir automatinė pavarų dėžė.
•
•
8. Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo
taško, pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje (4).
9. Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu
nekibirkščiuotų.
•
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
Automatinė pavarų dėžė, „Geartronic”
(p. 297)
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų
dėžės darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai, jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto
pranešime pateikiamą rekomendaciją.
ĮSPĖJIMAS
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
Mechaninė pavarų dėžė (p. 296)
SVARBU
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine
tvarka - pirma juodąjį, po to raudonąjį.
> Įsitikinkite, kad nė vienas iš juodojo
laido gnybtų nesiliečia prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto arba gnybto,
kuris prijungtas prie raudonojo laido.
7. Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto (3).
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir
leiskite varikliui keletą minučių veikti
didesniais nei tuščiosios eigos sūkiais
apytiksliai 1500 aps./min.
Pavarų dėžės
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 297)
08
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 289)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
295
08 Užvedimas ir važiavimas
Mechaninė pavarų dėžė
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
Pavaros perjungimo indikatorius*
Pavarų dėžės funkcija – keisti pavarų santykį
priklausomai nuo greičio ir galios poreikių.
Atbulinės pavaros blokatorius neleidžia per
klaidą įjungti atbulinės pavaros, kai važiuojate
pirmyn.
Pavaros perjungimo indikatorius praneša vairuotojui, kada galima įjungti kitą aukštesnę
arba žemesnę pavarą.
•
Laikykitės ant pavarų perjungimo svirties
pavarų perjungimo tvarkos ir pradėkite
nuo neutraliosios padėties, N prieš perjungdami į R padėtį.
•
Atbulinę pavarą galima įjungti tik automobiliui stovint.
PASTABA
Aukščiau parodytame 6 greičių pavarų
dėžės pavarų perjungimo variante (žr.
ankstesnį paveikslėlį) \endash norėdami
įjungti atbulinę pavarą, pavarų perjungimo
svirtį visų pirma paspauskite žemyn į N
padėtį.
6 laipsnių pavarų dėžės pavarų perjungimo
schema.
6 laipsnių pavarų dėžė gaminama dviejų versijų, kuriose skiriasi atbulinės pavaros vieta.
Žr. faktinę pavarų perjungimo schemą,
įspaustą ant pavarų perjungimo svirties.
•
Perjungiant pavaras, būtina iki galo
nuspausti sankabos pedalą.
•
Perjungus pavarą, nukelkite pėdą nuo
sankabos pedalo.
ĮSPĖJIMAS
08
296
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - nepakanka
palikti automobilį įjungtą, kad jis stovėtų.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant aplinką – važiavimas tinkama pavara ir
jos parinkimas reikiamu laiku.
Tam tikruose variantuose yra indikatorius GSI
(Gear Shift Indicator), kuris praneša vairuotojui, kada tinka įjungti kitą aukštesnę ar
žemesnę pavarą, kad būtų įmanomai mažiausios degalų sąnaudos.
Tačiau, atkreipiant dėmesį charakteristikas,
pavyzdžiui, veikimą ir važiavimą be vibracijos,
gali būti palanku keisti pavarą, esant didesniam variklio greičiui. Įrėmintas skaičius rodo
esamą pavarą.
Mechaninė pavarų dėžė
Susijusi informacija
•
•
Pavarų dėžės (p. 295)
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 571)
Pavaros perjungimo indikatorius mechaninei pavarų
dėžei. Vienu metu būna
įjungtas tik vienas žymeklis.
Važiuojant normaliai, jis
įsijungia tik centre.
Įjungus rekomenduojamą aukštesnę pavarą,
žymeklis apšviečia "+", o įjungus rekomenduojamą žemesnę pavarą, žymeklis apšviečia
"-" (paveikslėlyje pažymėta raudonai).
08 Užvedimas ir važiavimas
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė -Geartronic*
Geartronic pavarų dėžė veikia dviem pavarų
perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.
Suaktyvinto sportinio režimo ženklas S būna
ORANŽINIS.
Stovėjimo padėtis – P
Pasirinkite padėtį P prieš užvesdami variklį
arba pastatę automobilį.
Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį
iš padėties P, reikia nuspausti stabdžių
pedalą ir nustatyti raktelio padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 87).
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to,
kai automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo
stabdį (p. 318).
Jungtinis prietaisų skydelis „Digital“ su pavaros perjungimo indikatoriumi.
Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.
Analoginiame jungtiniame
prietaisų skydelyje pavara ir
indikatoriaus rodyklės rodomos jungtinio prietaisų skydelio centre.
Susijusi informacija
•
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 296)
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 297)
PASTABA
D: automatiniu būdu keičiamos pavaros. +/–:
rankiniu būdu keičiamos pavaros. S: sportinis
režimas*.
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 71) nurodoma pavarų perjungiklio padėtis. Tam naudojami tokie ženklai: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3, t.
t.
Pavarų padėtys
Automatinio pavarų perjungimo padėtys indikuojamos
jungtinio prietaisų skydelio
dešinėje (vienu metu būna
įjungtas tik vienas žymeklis,
nurodantis esamą pavarų
perjungimo svirties padėtį).
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje,
kad būtų galima automobilį užrakinti ir
įjungti signalizaciją.
SVARBU
Pasirinkus P padėtį, automobilis turi stovėti.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - automatinės
pavarų dėžės padėties P nepakanka, kad
automobilis stovėtų.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
297
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Atbulinės eigos padėtis – R
Pasirenkant R padėtį, automobilis turi nejudėti.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų
perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti
stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų svirtį iš N padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas nuspaustas ir raktelis turi būti pasuktas į
II padėtį, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos (p. 87).
Pavarų rankinio perjungimo padėtis
pasiekiama perjungiant svirtį į šoną
iš padėties D ir nustumiant į galinę
padėtį „+S-“. Jungtinio prietaisų
skydelio ženklas „+S-“ pakeičia spalvą iš
BALTOS į ORANŽINĘ ir langelyje parodomi
skaitmenys 1, 2, 3 ir t. t. Jie atitinka ką tik
parinktą pavarą.
•
arba
•
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai
nuo pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant
pavarų svirtį iš padėties R į padėtį D, automobilis turi nejudėti.
Geartronic – rankinio pavarų
perjungimo padėtys (+S-)
Vairuotojas taip pat gali mechaniškai perjungti
pavaras, naudodamas Geartronic automatinę
pavarų dėžę. Atleidus akceleratoriaus pedalą,
automobilis stabdomas varikliu.
08
298
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pavarai perjungti aukštyn stumtelėkite
svirtį pirmyn, link + (pliuso) ir atleiskite
svirtį: jį grįš į neutralią padėtį tarp + ir –.
Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite svirtį atgal link „–“ (minuso) ir atleiskite.
Rankinį pavarų perjungimo režimą (+S–)
galima pasirinkti bet kada važiavimo metu.
Geartronic sistema automatiškai perjungs
žemesnę pavarą, jei vairuotojas pernelyg
sumažins greitį ar apsukas pagal atitinkamą
pavarą. Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo
važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg
mažų apsukų.
Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:
•
Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį
ties D.
PASTABA
Jei pavarų dėžė turi sportinę programą, ją
rankiniu režimu galima valdyti tik pavarų
svirtį pervedus pirmyn arba atgal padėtyje
„+S–“. Tokiu atveju jungtiniame prietaisų
skydelyje pakinta indikacija iš S ir nurodoma, kuri pavara įjungta, pvz., 123 ir t. t.
Mentelės*
Pavaras rankiniu režimu galima perjungti ne
tik pavarų svirtimi, bet ir mentelėmis prie
vairo.
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis prie vairo, šias pirmiausia reikia suaktyvinti. Tai atliekama patraukiant vieną iš mentelių link vairo: indikacija jungtiniame prietaisų
skydelyje pasikeis iš „D“ į skaičių, nurodantį
esamą pavarą.
Kaip tada vienu laipsniu padidinti pavarą:
•
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link
vairo, ir atleiskite.
08 Užvedimas ir važiavimas
PASTABA
Automatinis išaktyvinimas
Jei vairo mentelės nenaudojamos, jos po
kurio laiko išaktyvinamos: apie tai informuoja jungtiniame prietaisų skydelyje iš
esamos pavaros skaičiaus atgal į „D“ pakitusi indikacija.
Abi vairo mentelės.
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant
mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.
Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame
prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis esamą pavarą.
Geartronic – sportinis režimas* (S)8
Įjungus sportinį režimą, įsijungia
sportinės automobilio charakteristikos bei padidėja variklio greitis įjungus pavarą. Be to, automobilis greičiau reaguoja į akceleratoriaus paspaudimą.
Jei vairuojate aktyviai, pirmumas suteikiamas
žemesnei pavarai – pavaros perjungimas į
aukštesnę yra užlaikomas.
Išimtis – stabdymas varikliu: tokiu atveju
mentelės būna suaktyvintos, kol stabdoma
varikliu.
Kaip suaktyvinti sportinį režimą:
Mechaninis išaktyvinimas
•
Ant vairo esančius pavarų perjungiklius
taip pat galima išaktyvinti mechaniniu
būdu:
•
Patraukite abu perjungiklius link vairo ir
laikykite, kol jungtiniame prietaisų skydelyje esamos pavaros skaičiaus ženklas pasikeis į „D".
Menteles galima naudoti ir pavarų svirčiai
esant sportinio režimo padėtyje*, tokiu atveju
mentelės būna aktyvios nuolat ir jos neišaktyvinamos.
Perveskite pavarų svirtį į šoną iš padėties
D į galinę padėtį „+S–“: indikacija jungtiniame prietaisų skydelyje pasikeičia iš D į
S.
Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti
sportinį režimą.
Geartronic – žiemos režimas
Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu,
įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.
1. Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite pavarų svirtį iš padėties D į galinę
padėtį ties „+S–“: jungtiniame prietaisų
skydelyje indikacija pakinta iš D į skaičių
1 9.
2. Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus
pastumdami pavarų perjungimo svirtį link
+ (pliuso) – ekrane ženklą 1 keičia 3.
3. Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva
greitinti.
8
9
Tik su kai kuriais varikliais.
Jei automobilyje yra sportinis režimas*, pirmiausia parodoma „S“.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
299
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad
automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų
ratų variklio galiai.
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat
grindų (žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš
karto įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė
funkcija vadinama automatiniu žemesnės
pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią padėtį.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
naudojamas tada, kai reikia maksimalaus
pagreitėjimo, pavyzdžiui, lenkiant.
Saugos funkcija
Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg didelių apsukų, pavarų dėžės kontrolės
programa turi apsauginį blokatorių, kuris
apsaugo nuo automatinio žemesnės pavaros
įjungimo.
08
300
Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio
sūkių skaičius gali apgadinti variklį. Nieko
neįvyksta, jei vairuotojas vis tiek bando įjungti
žemesnę pavarą tokiu būdu, esant didelės
variklio apsukoms – pradinė pavara lieka
įjungta.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima
perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo variklio apsukų. Pavara persijungia,
kai variklio apsukos pasiekia tokią maksimalią
ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
Vilkimas
Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informaciją, pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 338).
Susijusi informacija
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 571)
•
Pavarų dėžės (p. 295)
Pavarų svirties blokatorius
Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus tipai – mechaninis ir automatinis.
08 Užvedimas ir važiavimas
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
•
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite
koją ant stabdžių pedalo.
Išjunkite automatinį pavarų srities
blokatorių
Elektrinis pavarų blokatorius Stovėjimo padėties blokavimas (P)
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš P padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 87) turi būti
pasuktas į II padėtį.
G021351
Padėties blokatorius - Neutrali (N)
M: rankinis perjungimas10 – „+/-“ arba režimas
„Sport“.
Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į priekį ir atgal tarp N ir D. Kitos padėtys
yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepriklausomai nuo to, ar variklis buvo išjungtas), pavarų
perjungiklis užfiksuojamas šioje padėtyje.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 87) turi būti
pasuktas į II padėtį.
Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį
galima stumdyti į priekį ar atgal tarp P, R, N ir
D padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:
Stovėjimo padėtis (P)
Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl
išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia
perjungti iš P padėties, kad automobilis
galėtų judėti.
Pakelkite guminį kilimėlį skyriuje už centrinio valdymo pulto ir skyriaus dugne
suraskite angą11 raktelio geležtei (p. 189).
Raktelio geležte skylėje suraskite spyruoklinį mygtuką, nuspauskite jį ir palaikykite.
Perstumkite pavarų svirtį iš padėties P ir
patraukite raktelio geležtę aukštyn.
4. Grąžinkite guminį kilimėlį atgal į vietą.
Varikliui dirbant automobilis stovi:
08
10
11
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio.
Ten gali būti 2 skylės: viena raktelio geležtei, kita – guminiam kilimėliui fiksuoti.
}}
301
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 297)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*12
Visų ratų pavara – (AWD)*
Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti
stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist)
funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.
Optimali trauka pasiekiama tada, kai visi ratai
yra varantieji.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją
nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Visų varančiųjų ratų režimas yra
nuolatos įjungtas
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai
išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui
nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 289)
Visų varančiųjų ratų režimas (All Wheel Drive)
reiškia, kad vienu metu automobilį varo visi
keturi ratai.
Maitinimas automatiškai paskirstomas tarp
priekinių ir užpakalinių ratų. Elektroninė sankabos sistema nukreipia maitinimą į ratus,
kurie geriausiai sukimba su kelio danga. Tai
užtikrina geriausią sukibimą ir neleidžia
ratams prasisukti. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios jėgos perduodama į priekinius ratus.
08
12
302
Priklauso nuo variklio ir pavarų dėžės derinio. Esant kai kuriems deriniams, HSA funkcija nesiūloma.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Visų varančiųjų ratų funkcija užtikrina saugesnį vairavimą lyjant, sningant ar esant apledijusiai kelio dangai.
„Hill Descent Control“ (HDC)*
Veikimas
HDC funkciją galima palyginti su automatiniu
stabdymu varikliu. Jei atleisite akceleratoriaus
pedalą važiuodami nuo kalno, variklis stengsis
sumažinti laisvosios eigos apsukas ir taip
stabdys automobilį. Vis dėlto, kuo statesnis
nuolydis ir kuo daugiau pakrautas automobilis,
tuo greičiau mažėja automobilio greitis neatsižvelgiant į stabdymą varikliu: HDC tai kompensuoja automatinio stabdymo funkcija.
Bendroji informacija apie HDC
Funkcija HDC padeda padidinti / sumažinti
greitį stačiose nuokalnėse, nespaudžiant
stabdžių pedalo. Akceleratoriaus pedalo jautrumas sumažėja ir tampa tikslesnis, kai pilnas pedalo nuspaudimas sureguliuojamas
variklio greičio keitimui apribotame intervale.
Stabdžių sistema pati įjungia stabdžius ir
palaiko nedidelį bei tolygų greitį, todėl vairuotojas gali visą dėmesį skirti vairavimui.
HDC funkcija ypač patogi važiuojant stačiomis nuokalnėmis, kai kelias nelygus ir slidus.
Pvz., nuleidžiant į vandenį laivą nuo priekabos.
ĮSPĖJIMAS
HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
HDC įjungta / išjungta.
HDC suaktyvinama arba išaktyvinama vienu
iš centrinio valdymo pulto jungiklių. Kai funkcija suaktyvinta, šviečia jos mygtuke esanti
lemputė.
Kai HDC veikia, jungtinio prietaisų skydelio ženklas įsijungia kartu su tekstiniu pranešimu Nusil. nuo kalno kontrolė ĮJ..
Funkcija veikia tik tuo atveju, jei įjungta pirma
ir atbulinės eigos pavara. Jei pavarų dėžė
automatinė, reikia pasirinkti padėtį 1, kuri
žymima skaičiumi 1 jungtiniame prietaisų skydelyje (žr. Automatinė pavarų dėžė -Geartronic* (p. 297)).
PASTABA
Negalima įjungti HDC pavarų perjungiklyje,
kai jis yra padėtyje D.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
303
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Valdymas
HDC neleis automobiliui riedėti greičiau negu
10 km/h (6 myl./val.) pirmyn (stabdant varikliu)
ir 7 km/h (4 myl./val.) atbuline eiga. Tačiau,
paspaudę akceleratoriaus pedalą, galite pasirinkti bet kokį greitį. Atleidus greičio pedalą,
automobilis staigiai sulėtėja (atitinkamai iki 10
arba 7 km/h) (6 arba 4 myl./val.), neatsižvelgiant į šlaito statumą ir nespaudžiant stabdžių
pedalo.
Susijusi informacija
•
Visų ratų pavara – (AWD)* (p. 302)
Start/Stop*
Kai kuriuose variklio ir pavarų dėžės deriniuose įdiegta „Start/Stop“ funkcija, kuri
suveikia, pvz., stovint eismo spūstyje arba laukiant prie šviesoforo. Variklis tokiu atveju
trumpam išjungiamas ir vėl užvedamas, kai
kelionė tęsiama toliau.
HDC išjungta:
Aplinkosauga – viena iš pagrindinių „Volvo
Car Corporation“ vertybių, ji daro įtaką visoms vykdomoms operacijoms. Ši tikslinė orientacija padėjo sukurti kelias atskiras energijos taupymo funkcijas, viena iš kurių – Start/
Stop. Jų visų bendroji užduotis – sumažinti
degalų sąnaudas, kas savo ruožtu leidžia
sumažinti išmetamųjų dujų emisiją.
•
centriniame valdymo pulte esančiu įjungimo / išjungimo mygtuku;
Bendroji informacija apie Start/Stop
•
jei mechaninės pavarų dėžės pavara perjungiama į aukštesnę negu 1
•
jei automatinės pavarų dėžės pavarų
pasirinkimo svirtis perjungiama į aukštesnę negu 1 padėtį arba jei pasirenkama
D padėtis.
Jei funkcija veikia, stabdžių signalo žibintai
įsijungia savaime. Vairuotojas bet kuriuo metu
gali paspausti stabdžių pedalą ir sulėtinti
greitį arba sustabdyti automobilį.
Funkciją galima išjungti bet kuriuo metu. Jei
funkciją išjungsite stačioje nuokalnėje, stabdymo efektas staigiai nedings – jis sumažės
palaipsniui.
08
304
PASTABA
Jei HDC sistema įjungta, galite pastebėti,
kad, nuspaudus akceleratoriaus pedalą,
variklis į tai reaguoja lėčiau.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Variklis išjungtas: jis tampa tylesnis ir švaresnis.
Funkcija Start/Stop vairuotojui suteikia galimybę vairuoti labiau tausojant gamtą, tinkamu leidžiant varikliui automatiškai išsijungti.
08 Užvedimas ir važiavimas
Mechaninė arba automatinė
Atkreipkite dėmesį, kad funkcija Start/Stop
veikia skirtingai priklausomai nuo to, ar
pavarų dėžė mechaninė, ar automatinė.
Susijusi informacija
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 305)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 308)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 306)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 309)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 311)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 535)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 310)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 309)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos
valdymas
Sąlygos
Kai kurie variklio ir pavarų dėžės deriniai turi
funkciją „Start/Stop“, kuri įsijungia, pvz.,
judant spūstyje ar sustojus prie šviesoforo.
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop
suaktyvinama automatiškai.
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop suaktyvinama
automatiškai. Vairuotoją apie
tai informuoja funkcijos ženklas, įsijungiantis jungtiniame
prietaisų skydelyje ir šviečianti įjungimo / išjungimo
mygtuko lemputė.
Visos įprastos automobilio
sistemos, pvz., apšvietimo,
radijo ir kt. veikia kaip įprasta net ir automatiškai išsijungus varikliui. Išimtis – kai kurių
įrenginių funkcija būna laikinai apribota, pvz.,
klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus
sukimosi greitis arba itin didelis garso sistemos garsumas.
Automatinis variklio išjungimas
Kad variklis būtų automatiškai išjungtas, turi
būti patenkintos tokios sąlygos:
A
M/A
A
Atjunkite sankabą, įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos
pedalą: variklis išsijungia automatiškai.
M
Pagrindiniais stabdžiais sustabdykite automobilį ir laikykite koją ant
stabdžių pedalo: variklis išsijungia
automatiškai.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei ECO funkcija suaktyvinta,
variklis gali automatiškai
sustoti prieš automobiliui
visiškai sustojant.
Tam tikrų variantų varikliai gali būti automatiškai išjungiami automobiliui dar nesustojus,
atsižvelgiant į tai, ar suaktyvinta funkcija ECO.
Kai variklis išjungiamas automatiškai, jungtiniame prietaisų skydelyje
užsidega Start/Stop funkcijos ženklas.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
305
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Automatinis variklio užvedimas
Sąlygos
Kai pavarų svirtis yra neutralioje
padėtyje:
Funkcijos Start/Stop išjungimas
Tam tikrais atvejais patartina
laikinai išjungti automatinę
funkciją Start/Stop. Tai atliekama paspaudžiant šį mygtuką.
M/A
A
M
1. Nuspauskite sankabos arba
greičio pedalą: variklis užsiveda.
Apie išjungtą funkciją informuoja iš
jungtinio prietaisų skydelio dingęs
Start/Stop ženklas ir išjungta įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė.
2. Įjunkite tinkamą pavarą ir nuvažiuokite.
Atleiskite stabdžių pedalą: variklis
automatiškai užsives ir bus galima
toliau tęsti kelionę.
A
Laikykite nuspaudę stabdžių
pedalą ir nuspauskite akseleratoriaus pedalą – variklis bus automatiškai užvestas.
A
Važiuojant nuo kalno papildomai
pasiekiama tokia parinktis:
M+
A
Nukelkite koją nuo stabdžio ir leiskite automobiliui pajudėti – variklis
automatiškai užsives, kai automobilis pasieks įprastą ėjimo greitį.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
08
306
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Net jei suaktyvinta funkcija „Start/Stop“, variklis ne visada išsijungia automatiškai.
Variklis automatiškai neišjungiamas tokiais
atvejais:
Sąlygos
M/A
nuo užvedimo rakteliu ar paskutinio automatinio sustojimo automobilis nepasiekė apie 8 km/h
(5 myl./val.) greičio.
M+A
vairuotojas atidarė saugos diržo
sagtį.
M+A
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 310)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 309)
akumuliatoriaus talpa nukrito
žemiau minimalaus leistino lygio.
M+A
variklis neįšilo iki normalios darbinės temperatūros.
M+A
Funkcija Start/Stop lieka išjungta iki kito
suaktyvinimo mygtuku arba variklio užvedimo
pulteliu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
Kai kurie variklio ir pavarų dėžės deriniai turi
funkciją „Start/Stop“, kuri įsijungia, pvz.,
judant spūstyje ar sustojus prie šviesoforo.
Start/Stop* (p. 304)
Variklio užvedimas (p. 289)
A
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 308)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 306)
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 309)
lauko temperatūra nukrito žemiau
nulinės arba pakilo virš
maždaug 30 °C;
M+A
•
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 311)
M+A
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 535)
suaktyvinta priekinio stiklo šildymo elektra funkcija;
08 Užvedimas ir važiavimas
Sąlygos
M/A
Sąlygos
aplinka salone neatitinka iš anksto
nustatytų verčių, apie tai byloja
visu greičiu besisukantis ventiliatorius.
M+A
A
automobiliu važiuojama atgal;
M+A
atmosferinis slėgis nesiekia to,
kuris būna 1 500–2 500 metrų virš
jūros lygio aukštyje: esamas oro
slėgis kinta kartu su vyraujančiomis oro sąlygomis.
starterio akumuliatoriaus temperatūra yra neigiama arba pernelyg
aukšta;
M+A
suaktyvinta prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
važiavimo spūstyje pagalba;
A
vairuotojas stipriau pajudina vairą;
M+A
pavarų perjungimo svirtis yra S
padėtyjeC arba „+/-“.
A
išmetimo sistemos dalelių filtras
užsiteršęs – laikinai išjungta
Start/Stop funkcija vėl įjungiama iš
karto po automatinio valymo ciklo
(žr. Dyzelino suodžių dalelių filtras
(DPF) (p. 329)).
M+A
labai stati įkalnė;
M+A
prie automobilio elektros sistemos
prijungta priekabos elektros grandinė;
M+A
variklio gaubtas atidarytasB.
M+A
pavarų dėžė nėra įkaitusi iki įprastos darbinės temperatūros.
A
A
B
C
M/A
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 535)
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
Susijusi informacija
A
•
•
Start/Stop* (p. 304)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 305)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 308)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 309)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 311)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 310)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 309)
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
307
08 Užvedimas ir važiavimas
308
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 310)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 306)
A
•
Pavarų perjungiklis perstumiamas
iš padėties D į S padėtįC, R arba
„+/-“.
A
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 309)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 311)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 535)
Vairuotojo durelės atidaromos
pavarų svirčiai esant padėtyje D:
pasigirsta dzingtelėjimas ir teksto
pranešimas informuoja, kad aktyvi
funkcija Start/Stop.
A
Sąlygos
Kai kurie variklio ir pavarų dėžės deriniai turi
funkciją „Start/Stop“, kuri įsijungia, pvz.,
judant spūstyje ar sustojus prie šviesoforo.
Vairuotojas atsisega saugos diržą
pavarų svirčiai esant padėtyje D
arba N.
A
Automatiškai išjungtas variklis kartais gali užsivesti vairuotojui nenusprendus tęsti kelionę.
Judesiai vairuB.
Toliau aprašomais atvejais variklis taip pat
užsiveda automatiškai, jei vairuotojas nepaspaudžia sankabos pedalo (mechaninė pavarų
dėžė) arba nukelia koją nuo stabdžių pedalo
(automatinė pavarų dėžė):
08
•
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
užsiveda
Sąlygos
M/AA
Jei langai ima rasoti.
M+A
Salono klimatas skiriasi nuo iš
anksto nustatytųjų verčių.
M+A
Jei laikinai staigiai išaugo energijos suvartojimas arba akumuliatoriaus talpa nukrito žemiau apatinio
leistino lygio.
M+A
Jei spaudinėjamas stabdžio pedalas.
M+A
Variklio gaubtas atidarytasB.
M+A
Jei automobilis buvo automatiškai
sustabdytas visiškai nesustojant,
jis pradeda judėti arba šiek tiek
padidėja greitis.
M+A
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
A
B
C
M/AA
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite variklio gaubto, kai variklis
būna automatiškai išsijungęs, nes jis gali
savaime užsivesti. Prieš atidarydami variklio gaubtą, išjunkite variklį įprasta tvarka,
spustelėdami mygtuką START/STOP
ENGINE.
Susijusi informacija
•
•
•
Start/Stop* (p. 304)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 305)
Variklio užvedimas (p. 289)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 309)
08 Užvedimas ir važiavimas
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas
Kai kurie variklio ir pavarų dėžės deriniai turi
funkciją „Start/Stop“, kuri įsijungia, pvz.,
judant spūstyje ar sustojus prie šviesoforo.
Automatiškai išsijungęs, variklis ne visada
užsiveda automatiškai.
Automatiškai išsijungus varikliui, jis automatiškai neužvedamas šiais atvejais:
Sąlygos
Jei be sankabos įjungiama pavara:
pateikiamas pranešimas, raginantis
vairuotoją įjungti neutralią pavarą,
kad būtų galima automatiškai
užvesti variklį.
M/A
A
M
M
Vairuotojo saugos diržas atsegtas,
pavarų svirtis yra padėtyje P ir atidarytos vairuotojo durelės: variklį
reikia užvesti įprastu būdu.
A
•
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 306)
Kai kurie variklio ir pavarų dėžės deriniai turi
funkciją „Start/Stop“, kuri įsijungia, pvz.,
judant spūstyje ar sustojus prie šviesoforo.
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 309)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 311)
Jei variklis automatiškai neužsiveda ir
užgęsta, atlikite šiuos veiksmus:
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 535)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 308)
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė
1. Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynės saugos
diržas tinkamai užsegtas sagtyje.
2. Vėl nuspauskite sankabos pedalą: variklis
užsives automatiškai.
3. Tam tikrais atvejais pavarų svirtis turi būti
nustatyta neutralioje padėtyje. Tada jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas
tekstas Put gear in neutral.
•
•
Start/Stop* (p. 304)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 305)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 308)
Start/Stop* (p. 304)
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 305)
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 306)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 311)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 535)
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Susijusi informacija
•
•
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 310)
Susijusi informacija
Vairuotojas neapkraunamas.
A
•
•
Variklio užvedimas (p. 289)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 310)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 309)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08
309
08 Užvedimas ir važiavimas
„Start/Stop“* – nuostatos
•
Kai kurie variklio ir pavarų dėžės deriniai turi
funkciją „Start/Stop“, kuri įsijungia, pvz.,
judant spūstyje ar sustojus prie šviesoforo.
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 306)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 309)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 311)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 535)
Automobilio meniu sistemoje MANO AUTOMOBILIS po DRIVe antrašte pateikiama informacija apie „Volvo“ Start/Stop sistemą ir
energiją taupančių vairavimo metodų rekomendacijos.
Susijusi informacija
•
•
08
310
Start/Stop* (p. 304)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 305)
•
•
Variklio užvedimas (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 308)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 309)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
Teksto pranešimas
Funkcija „Start/Stop“ gali rodyti teksto pranešimus jungtiniame prietaisų skydelyje.
Tam tikrais atvejais funkcija
Start/Stop jungtiniame prietaisų skydelyje gali parodyti teksto pranešimus (kartu su šia indikacine lempute). Pasiro-
Ženklas
džius kai kuriems iš jų, rekomenduojama
atlikti tam tikrus veiksmus. Lentelėje toliau
pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Informacija / veiksmas
M/AA
Automat. Start/Stop funkcija
Reikia aptarnauti
Start/Stop neveikia. Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
M+A
Autostart Veikia variklis + garsinis signalas
Suaktyvinama, jei atidarytos vairuotojo durelės, kai variklis automatiškai užgesintas, o
pavarų perjungiklis yra D padėtyje.
Spausti užved. mygt.
Jei variklis automatiškai neužsiveda, užveskite jį įprastai, mygtuku START/STOP
ENGINE.
Užvedimui spausti sankabos
pedalą
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas sankabos pedalas.
M
Užvedimui spausti stabdžių ir
sankabos pedalus
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas stabdžio arba sankabos pedalas.
M
Užvedimui įjungti neutralią
pavarą
Pavara įjungiama nenuspaudus sankabos: nuspauskite sankabos pedalą ir nustatykite
neutralią pavarų svirties padėtį.
M
A
M+A
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
311
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklas
A
Pranešimas
Informacija / veiksmas
Užvedimui pasirinkti P arba N
Start/Stop išaktyvinta: perveskite pavarų svirtį į padėtį N arba P ir užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką START/STOP ENGINE.
A
Spausti užved. mygt.
Variklis neužsiveda automatiškai: užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką
START/STOP ENGINE, pavarų svirčiai esant padėtyje P arba N.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei, atlikus veiksmą, pranešimas nedingsta,
reikia kreiptis į autoservisą. Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 304)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 305)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 308)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 306)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 309)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 535)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 310)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 309)
08
312
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
M/AA
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimo režimas ECO*
ECO13
yra naujoviška „Volvo“ funkcija, skirta
automobiliams su automatine pavarų dėže,
galinti sumažinti degalų sąnaudas iki 5 %
(atsižvelgiant į vairuotojo vairavimo stilių). Ši
funkcija suteikia vairuotojui galimybę važiuoti
aktyviau galvojant apie aplinką.
Bendroji informacija
Aktyvavus ECO funkciją, keičiami tolesni dalykai:
PASTABA
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli
klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima
atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
ECO – eksploatacija
ima šviesti ECO ženklas ir ECOmygtuko lemputė.
ECO funkcija įjungta arba išjungta
Apie išjungtą ECO funkciją
informuoja iš jungtinio prietaisų skydelio dingęs ECO
ženklas ir išsijungusi ECO
mygtuko lemputė. Funkcija
būna išjungta tol, kol ji vėl
suaktyvinama ECO mygtuku.
Eco Coast – veikimas
•
•
Pavarų dėžės pavarų perjungimo vietos.
Variklio valdymas ir reakcija iš akseleratoriaus pedalo.
•
„Start/Stop“ funkcija – variklis gali būti
išjungtas ir automobiliui visiškai nesustojus.
•
Eco Coast funkcija suaktyvinta – baigiamas stabdymas varikliu.
•
Klimato kontrolės sistemos nustatymai –
kai kurie elektros vartotojai yra išaktyvinti
arba veikia nepilnu pajėgumu.
13
Eco Coast pagalbinė funkcija praktiškai reiškia, kad stabdymas varikliu išjungtas, todėl
automobilio kinetinė energija naudojama riedėti ilgesnius atstumus, išjungus variklį. Kai
vairuotojas atleidžia akceleratoriaus pedalą
pavarų dėžė automatiškai atjungiama nuo
variklio kurio greitis sumažinamas iki laisvųjų
apsukų su mažiausiomis sąnaudomis.
ECO įjungimas ir išjungimas
ECO ženklas
ECO funkcija išaktyvinama užgesinus variklį,
todėl ją reikia suaktyvinti kiekvieną kartą
užvedus variklį. Tam tikriems varikliams yra
išimčių. Tai lengva patikrinti, nes, kai funkcija
suaktyvinta, jungtiniame prietaisų skydelyje
Ši funkcija skirta naudoti tikintis mažinti greitį,
pvz., pervažiuojant į mažesnio greičio apribojimo zoną.
Eco Coast leidžia vairuoti numatant būsimus
veiksmus, kai vairuotojas gali naudotis vadinamąja Pulse & Glide technika ir mažiausiai
stabdyti.
08
Nesiūloma XC60 ir XC70 su AWD modeliuose.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
313
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Eco Coast ir laikinai išaktyvintos ECO funkcijos kombinacija taip pat kartu padeda mažinti
sąnaudas. Pagal:
•
Aktyvi Eco Coast: Ilgas važiavimas užgesinus variklį juo nestabdant = mažos
sąnaudos
ir
•
Išaktyvinta ECO funkcija: trumpas važiavimas išjungus variklį juo stabdant = minimalios sąnaudos.
PASTABA
Tačiau norint pasiekti, kad degalai būtų
naudojami optimaliai mažai, paprastai reikia vengti naudoti Eco Coast kartu su
trumpais atstumais, išjungus variklį.
Išjungti Eco Coast
•
stačiose nuokalnėse, kad būtų galima
stabdyti varikliu.
•
prieš pradedant neišvengiamą lenkimo
manevrą, kad būtų galima jį atlikti saugiausiai.
Išaktyvinti Eco Coast ir grįžti prie stabdymo
varikliu galima taip:
•
•
•
•
Eco Coast įjungimas
Ši funkcija suaktyvinama visiškai atleidus
akceleratoriaus pedalą ir įvykdžius šias sąlygas:
08
314
•
•
•
ECO mygtukas suaktyvintas
•
Kelio nuolydis ne didesnis kaip
maždaug 6%.
Pavarų perjungiklis D padėtyje
Greitis maždaug 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) ribose
Daugiau informacijos ir nuostatų
Kai kuriose situacijose gali būti pageidautina
išjungti Eco Coast funkciją. Štai tokių situacijų
pavyzdžiai:
Paspauskite „ECO“ mygtuką.
Pastumkite pavarų perjungimo svirtį į „S
+/-“ padėtį.
Pakeiskite pavarą su vairo mentelėmis.
Nuspauskite akseleratorių arba stabdžių
pedalą.
Eco Coast – apribojimai
Funkcija negalima, jei:
•
•
•
nuolatinio greičio palaikymo sistema
suaktyvinta
kelio nuolydis didesnis kaip maždaug 6%.
pavaros keičiamos rankiniu būdu, naudojant vairo menteles*
•
variklis ir (arba) pavarų dėžė nėra pasiekę
įprastos darbinės temperatūros.
•
pavarų perjungiklis pastumtas iš D į „S
+/-“ padėtį
•
greitis nepatenka į intervalą
maždaug 65–140 km/h (40–87 myl./val.)
Automobilio meniu sistemoje MY CAR yra
tolesnė informacija, susijusi su ECO koncepcija – žr. skyrių MANO AUTOMOBILIS
(p. 123).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 144)
08 Užvedimas ir važiavimas
Stabdymas koja
Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio
automobiliui greičiui sumažinti.
Automobilyje saugos sumetimais įrengti du
stabdžių kontūrai. Kai stabdžių kontūras
apgadintas, normaliam stabdymo poveikiui
pasiekti reikia stabdžių pedalą spausti daugiau ir stipriau.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina
pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžio stiprintuvas veikia tik veikiant
varikliui.
Jei kojinis stabdys naudojamas esant išjungtam varikliui, pedalas atrodys standus ir automobiliui sustabdyti pedalą reikės spausti
smarkiau.
Automobiliuose su Pajudėjimo įkalnėje
pagalba (HSA)* (p. 302)* funkcija, pedalas
lėčiau nei įprastai grįžta į normalią padėtį, jei
automobilis pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus paviršiaus.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant
sunkius krovinius, patartina stabdžių sistemą
tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn būna įjungta ta pati pavara,
kaip ir važiuojant įkalnėn.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių
krovinių vežimą ant automobilio rasite Variklio
alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 567).
Stabdymas šlapiuose keliuose
Ilgai važiuojant nestabdant, kai stipriai lyja,
stabdymo poveikis gali būti šiek tiek uždelstas, kai po to naudojami stabdžiai. Taip gali
nutikti ir po automobilio plovimo. Tada reikia
stipriau spausti stabdžių pedalą. Dėl šios
priežasties laikykitės didesnio atstumo nuo
priekyje važiuojančių automobilių.
Užvažiavę ant šlapio kelio ir po automobilio
plovimo stipriai stabdykite automobilį. Tada
įkaista stabdžių diskai, jie greičiau išdžiūva ir
apsaugomi nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į esamą eismo situaciją.
Stabdymas druska apibarstytuose
keliuose
Važiuojant druska apibarstytais keliais ant
stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių gali susidaryti druskos sluoksnis. Tai gali prailginti
stabdymo atstumą. Todėl laikykitės papildomo didelio saugaus atstumo nuo priekyje
važiuojančios transporto priemonės. Taip pat
atlikite šiuos veiksmus:
•
dant nekeliamas pavojus kitiems eismo
dalyviams.
•
Švelniai nuspauskite stabdžių pedalą
kelionei pasibaigus ir prieš prasidedant
naujai kelionei.
Techninė priežiūra
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir
garantijos knygelėje.
Nauji, ką tik pakeisti stabdžių įdėklai bei stabdžių diskai neužtikrina optimalaus stabdymo
efekto, kol „neįsidirba“ (kelis šimtus kilometrų). Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite smarkiau spausdami stabdžių
pedalą. „Volvo“ rekomenduoja montuoti tik
„Volvo“ automobiliui sertifikuotas stabdžių
kaladėles.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite
informacijos apie procedūrą arba paprašykite autoserviso specialistų atlikti patikrą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Retkarčiais stabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Įsitikinkite, kad stab-
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
315
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklai ir pranešimai
Ženklas
Paaiškinimas
Nepertraukiamas - Patikrinkite
stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis
per mažas, įpilkite stabdžių
skysčio ir patikrinkite, kodėl
mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Nepertraukiama šviesa 2
sekundes po variklio užvedimo
- automatinis veikimo patikrinimas.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu
ir
šviečia tuo pačiu
metu, tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra gedimas.
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių sistemą - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo priežastį.
08
316
Stovėjimo stabdžiai (p. 318)
Kojinis stabdys – stabdžių
antiblokavimo sistema
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 317)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Antilock Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.
Susijusi informacija
•
•
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 317)
•
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 316)
Funkcija leidžia išlaikyti vairavimo kontrolę, jai
veikiant lengviau, pvz., pasukti bei išvengti
pavojaus. Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių
pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra
normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomą automatinį ABS
sistemos bandymą galima atlikti važiuojant
nedideliu greičiu. Bandymas juntamas stabdžių pedalo pulsavimu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 315)
Stovėjimo stabdžiai (p. 318)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 317)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 317)
08 Užvedimas ir važiavimas
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis
signalas
Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad
įspėtų už automobilio esančias transporto
priemones apie staigų stabdymą. Ši funkcija
reiškia, kad stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip būna stabdant
įprastu būdu.
Avarinių stabdžių šviesos aktyvinamos staigiai stabdant, kai greitis viršija 50 km/h
(31 myl./val.). Automobilio greičiui sumažėjus
žemiau 10 km/val. (6 myl./val.) stabdžių žibintas nustoja mirksėti ir pradeda šviesti nuolat.
Tuo pačiu metu aktyvinamas automobilio
avarinis signalas (p. 104). Jie mirksi tol, kol
vairuotojas padidina automobilio greitį arba
išjungia avarinius žibintus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 315)
Stovėjimo stabdžiai (p. 318)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 317)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 316)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency
Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo
jėgą ir taip sumažinti stabdymo atstumą.
EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo
jėgą galima didinti, kol įsijungs ABS sistema.
EBA funkcija pertraukiama, kai sumažėja
stabdžio pedalo spaudimo jėga.
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia
šiek tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite) stabdžių pedalą tiek, kiek reikia.
Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 315)
Stovėjimo stabdžiai (p. 318)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 317)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 316)
08
317
08 Užvedimas ir važiavimas
Stovėjimo stabdžiai
2. Nuspauskite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Pradeda mirksėti jungtinio prietaisų skydelio ženklas. Kai jis ima
šviesti nuolat, rankinis stabdys būna
įjungtas.
Stovėjimo stabdys laiko automobilį vienoje
vietoje, kai vairuotojo nėra salone, mechaniškai užblokuodamas du ratus.
Veikimas
3. Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite,
ar automobilis nerieda.
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį,
gali pasigirsti silpnas elektrinio variklio
ūžesys. Ūžesys gali būti girdimas ir stovėjimo
stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo
metu.
Pastačius automobilį, būtina visuomet įjungti
pirmąją pavarą (mechaninė pavarų dėžė) arba
pervesti pavarų svirtį į P padėtį (automatinė
pavarų dėžė).
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei jis
įjungiamas automobiliui judant, naudojami
įprasti stabdžiai, t. y. stabdomi visi keturi
ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima įjungti nuspaudžiant ir palaikant
stovėjimo stabdžio valdiklį. Atleidus valdymo
elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.
Žema akumuliatoriaus įtampa
PASTABA
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima.
Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį akumuliatorių, žr. Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 294).
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Automobilio statymas įkalnėje
Stovėjimo stabdžio įjungimas
Stovėjimo stabdžio kontrolė: įjungimas.
1. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
08
318
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
08 Užvedimas ir važiavimas
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote nuokalnėje - nepakanka
palikti automobilį įjungtą arba padėtyje P,
jei jis turi automatinę pavarų dėžę, kad jis
stovėtų.
Stovėjimo stabdžio išjungimas
3. Įjunkite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
PASTABA
Stovėjimo stabdį galima atleisti ir rankiniu
būdu nuspaudžiant pavaros pedalą vietoj
stabdžio pedalo. „Volvo“ rekomenduoja
naudoti stabdžio pedalą.
Automatinis atleidimas
1. Užveskite variklį.
2. Įjunkite pirmą arba atbulinę pavarą.
Stovėjimo stabdžio kontrolė: atleidimas.
3. Šiek tiek atleiskite sankabą ir nuspauskite
akceleratoriaus pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Automobilis su mechanine pavarų dėže
Automobilis su automatine pavarų dėže
Rankinis atleidimas
Rankinis atleidimas
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį14.
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį14.
2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Patraukite už svirties.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Automatinis atleidimas
1. Saugos diržo prisisegimas.
2. Užveskite variklį.
3. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
4. Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į D
arba R padėtį ir paspauskite akceleratoriaus pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
PASTABA
Saugumo sumetimais stovėjimo stabdys
atleidžiamas automatiškai tik tada, kai
variklis veikia ir vairuotojas yra prisisegęs
saugos diržą. Automobiliuose su automatine pavarų dėže stovėjimo stabdys atleidžiamas iškart nuspaudus greičio pedalą ir
pavarų perjungimo svirčiai esant padėtyje
D arba R.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai, įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite
14
Automobiliai su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema: paspauskite START/STOP ENGINE.
08
}}
319
08 Užvedimas ir važiavimas
||
šios situacijos, nuvažiuodami ir nuspausdami
valdiklį. Kai variklis pasieks traukos jėgą,
atleiskite svirtį.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos galinius stabdžių antdėklus reikia pakeisti
Ženklas
autoservise - rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
nius pranešimus, rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 123).
Ženklai ir pranešimai
Informacijos apie tai, kaip galima parodyti ir
panaikinti jungtinio prietaisų skydelio teksti-
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
"Pranešimas"
•
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Mirksintis ženklas parodo, kad įjungtas stovėjimo stabdys.
Jei ženklas mirksi bet kokioje kitoje situacijoje, vadinasi, yra gedimas.
•
Stovėjimo stabdys
ne visiškai atleistas
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Gedimas neleidžia atleisti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pastaba: jei bandoma važiuoti toliau, šiam klaidos pranešimui esant ekrane, pasigirsta įspėjamasis signalas.
08
320
08 Užvedimas ir važiavimas
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Stovėjimo stabdys
neįjungtas
Gedimas neleidžia įjungti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite atleisti ir įjungti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Šis pranešimas taip pat rodomas ir automobiliuose su mechanine pavarų dėže, kai automobilis juda lėtai su
atidarytomis durelėmis, kad vairuotojas būtų įspėtas apie netyčia išjungtą stovėjimo stabdį.
Stovėjimo stabdys
Reikia aptarnauti
Įvyko gedimas:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei automobilį reikia pastatyti nepašalinus
gedimo, tuomet ratai turi būti pasukti taip,
kaip pasukama statant automobilį šlaite bei
įjungta 1 pavara (mechaninė pavarų dėžė)
arba pavarų svirtis pervesta į P padėtį (automatinė pavarų dėžė).
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
Susijusi informacija
•
Stabdymas koja (p. 315)
08
321
08 Užvedimas ir važiavimas
Perbridimas
SVARBU
Brastos įveikimu laikomas važiavimas automobiliu per gilią ant kelio susidariusią balą. Per
brastą reikia važiuoti itin atsargiai.
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti
variklį.
Esant didesniam kaip 35 cm gyliui, vanduo
gali patekti į pavarų dėžę. Tai sumažina
alyvos tepimo savybę ir trumpina sistemų
eksploatavimo laiką.
Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios
gylis neviršija 35 cm, ne didesniu nei ėjimo
greičiu. Važiuojant per tekantį vandenį, reikia
būti itin atsargiems.
Garantija neapima bet kurio komponento,
variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio,
diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo,
kurį sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas
gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus
reikia nuvalyti elektrinio šildytuvo kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
•
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje, kai šis semia jo slenksčius, nes gali
sugesti elektros įranga.
Perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai
važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam
orui, kyla variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus, ypač – velkant sunkų krovinį.
Informacijos apie perkaitimą važiuojant su
priekaba Važiavimas su priekaba* (p. 331).
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo
automobilio priekinių grotelių nuimkite
visas papildomas lempas.
•
Pernelyg pakilus temperatūrai variklio
aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane įsijungia
įspėjamasis ženklas ir pasirodo teksto
pranešimas Aukšta variklio
temperatūra Saugiai sustoti. Saugiai
sustabdykite automobilį ir leiskite varikliui
paveikti laisvomis apsukomis kelias minutes, kad atvėstų variklis.
•
Jei pasirodo teksto pranešimas Aukšta
variklio temperatūra Išjungti variklį
arba Variklio aušin. skys. lygis žemas
Saugiai sustoti, reikia sustabdyti automobilį ir išjungti variklį.
Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama
integruota apsaugos funkcija, kuri, be kita
ko, jungtiniame prietaisų skydelyje įjungia
įspėjamąjį ženklą bei ekrane pateikia
teksto pranešimą Įkaitusi pavarų dėžė
Sumažinti greitį arba Įkaitusi pavarų
dėžė Saugiai sustoti Laukti, kol atauš.
Vadovaukitės nurodytomis rekomendacijomis, sumažinkite greitį, saugiai sustab-
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite
jo vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į autoservisą. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Variklio gedimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalba kelyje (p. 340)
Vilkimas (p. 338)
•
08
322
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
dykite automobilį ir leiskite varikliui kelias
minutes padirbti laisvomis apsukomis,
kad atvėstų pavarų dėžė.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo
sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite
variklio.
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį
pro ją gali būti įtraukta nuodingų dūmų.
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio
dūmai.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 173)
Perkrova – starterio akumuliatorius
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija tam tikru lygiu apkrauna starterio akumuliatorių (p. 531). Jei variklis užgesintas, venkite naudoti raktelio padėtį II (p. 87). Vietoj to
naudokite padėtį I, kuri eikvoja mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami priedai taip pat apkrauna automobilio
elektros sistemą. Kai variklis išjungtas, nenaudokite daug elektros energijos sunaudojančių
funkcijų. Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Kritus starterio akumuliatoriaus įtampai, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas tekstas Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ. taup. rež.. Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą tokioms
funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir (arba)
garso sistema.
–
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių,
užvedant variklį ir leidžiant jam padirbti
bent 15 minučių. Starterio akumuliatorius
veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei
varikliui veikiant laisvomis apsukomis, kai
automobilis stovi.
08
323
08 Užvedimas ir važiavimas
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
Važiavimas žiemą
Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti
tokias patikras:
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras
patikras, siekiant užtikrinti, kad automobiliu
būtų galima saugiai važiuoti.
•
Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar
nenaudoja degalų (p. 576) daugiau nei
įprasta.
•
Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka
skysčiai (kuras, alyva ir kt.).
•
Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.
•
Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį avarinį ženklą (p. 494).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 514)
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 491)
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje (p. 518) turi
būti 50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo
variklį nuo šalčio erozijos iki
maždaug –35 °C. Kad aušinimo skystis
nekenktų varikliui, negalima maišyti skirtingų tipų glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus
parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės) alyvos padeda lengviau užvesti
variklį, esant šaltam orui, taip pat mažina
kuro sąnaudas, kol variklis yra neįkaitęs.
Daugiau informacijos apie tinkamas alyvas, žr. Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 567).
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 520)
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai
oro temperatūrai žemos klampos alyva
netinka.
08
324
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai tempe-
ratūrai, akumuliatoriaus apkraunamas
labiau ir sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų plovimo skystį
(p. 530), kad plovimo skysčio bakelyje
nesusidarytų ledo.
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus
sniego arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“
rekomenduoja sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines
padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose
šalyse dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia
kelio danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam, kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
Važiavimas žiemą (p. 324)
08 Užvedimas ir važiavimas
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas
Kuro pildymo angos apsauginis
skydas – rankinis atidarymas
Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti
tokiu būdu:
Jei degalų bako dangtelio negalima elektroniniu būdu atidaryti iš automobilio salono, jį
galima atidaryti ranka.
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
Kuro bako atlankas atidaromas mygtuku
žibintų skydelyje: jis atsidaro atleidus mygtuką.
Jungtinio prietaisų skydelio ekrane ant
ženklo pateikiama rodyklė nurodo,
kurioje automobilio pusėje yra degalų bako
dangtelis.
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas
uždaromas, jį įspaudžiant į vidų, kol pasigirs spragtelėjimas, kuris reiškia, kad skydas uždarytas.
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 325)
1. Atidarykite šoninį bagažinės liuką ir nuimkite jį (toje pačioje pusėje kaip ir kuro
bako skydelis). Suraskite žalią virvę su
rankenėle.
2. Švelniai patraukite virvę atgal, kad kuro
bako skydelis atsilenktų spragtelėdamas.
SVARBU
Patraukite laidą švelniai - norint atjungti
durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 325)
Pilno kuro bako pripylimas
Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį pilant
degalus.
Degalų bako dangtelio atidarymas/
uždarymas
Esant karštam orui, kuro bake gali pakilti slėgis. Lėtai atidarykite dangtelį.
•
Pripylę uždėkite dangtelį ir sukite, kol
pasigirs vienas ar keli spragtelėjimai.
Pilno kuro bako pripylimas
•
Neperpildykite bako: stabdykite tiekimą,
kai degalų pistoleto srautas sustabdomas
pirmąjį kartą.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
08
}}
325
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Pildymas iš degalų kanistro15
Degalai – tvarkymas
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite
piltuvėlį, kuris yra po bagažinės grindų liuku.
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria,
kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio galią bei padidinti kuro sąnaudas.
Būtinai gerai įstatykite piltuvo vamzdį į bako
kaklelį. Bako kaklelyje įrengtas atidaromas
dangtelis: prieš pradedant pildyti baką piltuvu, reikia piltuvo vamzdžiu atidaryti tą dangtelį.
Susijusi informacija
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas (p. 325)
•
Degalai – tvarkymas (p. 326)
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas, bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu)
yra itin nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis
į gydytoją.
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
15
326
Taikoma tik automobiliams su dyzeliniu varikliu.
PASTABA
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti
akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia
kreiptis į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
08
SVARBU
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“
nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į
„Volvo“ garantiją ir jokias papildančias
paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma
visiems varikliams.
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba, didelis aukštis bei kuro kokybė – tai
veiksniai, turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
Degalai – dyzelinas (p. 327)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 329)
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 576)
•
Degalų bakas – tūris (p. 574)
08 Užvedimas ir važiavimas
Degalai – benzinas
Alkoholiai: etanolis
Benzinas naudojamas kaip degalai.
SVARBU
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų
kokybe. Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
•
95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
98 RON oktaninio skaičiaus benzinas
rekomenduojamas siekiant maksimalaus
variklio našumo ir minimalių degalų
sąnaudų.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje
nei +38 °C temperatūroje, patariama naudoti
kuo aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad
variklis dirbtų kuo veiksmingiau ir taupiau.
Leidžiama naudoti degalus, kurių
sudėtyje yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas
benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio
etanolio).
•
Jei degaluose etanolio daugiau nei turi
E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio), tokių
degalų naudoti negalima, pvz., 98E15,
98E25 ir „Blue One 95“, nes tokie
degalai neatitinka EN 228 reikalavimų.
E85 naudoti negalima.
Susijusi informacija
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad
nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
•
•
•
Negalima naudoti degalų su metalo
priedais.
•
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
SVARBU
•
Degalai – tvarkymas (p. 326)
Taupus važiavimas (p. 330)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 576)
Degalų bakas – tūris (p. 574)
Degalai – dyzelinas
Dyzelinas naudojamas kaip degalai.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe. Dyzelinas turi atitikti EN 590,
SS 155435 arba JIS K 2204 standartus. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs degaluose esantiems
teršalams, pvz., metalams ir dideliam kiekiui
sieros.
Kai lake šalta (iki 0 °C), dyzeline gali susidaryti
parafino nuosėdų ir gali kilti uždegimo problemų. Parduodamų degalų savybės turi būti
pritaikytos sezonui ir klimato juostai, tačiau
ekstremaliu oru senuose degaluose arba pervažiavus iš vienos klimato juostos į kitą gali
iškirsti parafino nuosėdų.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas,
sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį
esanti sritis yra švari. Venkite kuro išsiliejimo
ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite
vandeniu su plovimo priemone.
SVARBU
Dyzelinas turi:
•
•
•
atitikti standartus EN 590, SS 155435
arba JIS K 2204;
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
turėti daugiausia 7 vol % FAME (Fatty
Acid Methyl Ester).
08
}}
327
08 Užvedimas ir važiavimas
||
SVARBU
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
•
•
•
•
Specialūs priedai
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
FAME16
•
Dyzelinio variklio kuro sistema suprojektuota
taip, kad pasibaigus dyzelinui ir užpylus kuro
gali tekti servise nuorinti kuro baką ir tik tada
bus galima užvesti variklį.
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų
sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą. Užpildę kuro baką dyzelinu, prieš
užvesdami variklį atlikite šią procedūrą:
1. Įstatykite nuotolinio valdymo pultelį į
degimo jungiklį ir įstumkite jį į galinę
padėtį. Papildomos informacijos rasite
Raktelio padėtys (p. 86).
Pastatykite automobilį ant kaip
įmanoma plokštesnio ir lygesnio
pagrindo, nes jei automobilis bus
pakrypęs, kyla oro kišenių susidarymo
kuro linijoje rizika.
Kondensato pašalinimas iš kuro filtro17
Kuro filtras atskiria kondensatą nuo kuro.
Kondensacija gali sutrikdyti variklio darbą.
Siekiant optimalaus našumo, svarbu laikytis
degalų filtro keitimo priežiūros intervalų ir
naudoti originalias dalis, sukurtas specialiai
šiam tikslui.
Kuro filtras turi būti ištuštinamas intervalais,
nurodytais techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje, arba tada, kai įtariate, jog į automobilį buvo pripilta užteršto kuro. Papildomos
informacijos rasite „Volvo“ techninės priežiūros programa (p. 506).
2. Paspauskite START mygtuką nespausdami stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.
16
17
328
PASTABA
Šildymo alyva
Tuščias kuro bakas
SVARBU
4. Norėdami užvesti variklį: Paspauskite
stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to
vėl spauskite START mygtuką.
Jūrinis dyzelinas
(Fatty Acid Methyl Ester) ir
augalinis aliejus.
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų, spartina dėvėjimąsi ir didina žalos
varikliui riziką. Visa tai pagal „Volvo“
garantiją nekompensuojama.
08
3. Palaukite maždaug vieną minutę.
Dyzelino sudėtyje gali būti iki 7 % FAME, tačiau papildomai šios medžiagos pilti negalima.
Netaikoma keturių cilindrų varikliams.
Tam tikri specialūs priedai neleidžia atskirti
vandens kuro filtre.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 326)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 329)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 576)
08 Užvedimas ir važiavimas
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį
išmetamųjų dujų valymą.
pagrindiniu keliu ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti dar 20 minučių.
PASTABA
Regeneracijos metu galimi tokie reiškiniai:
Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas
vadinamasis „regeneravimo” ciklas, kai
surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad variklis pasiektų
įprastinę darbinę temperatūrą.
Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai
ir paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant
nedideliu vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek
tiek ilgiau. Regeneracijos metu gali šiek tiek
padidėti degalų sąnaudos.
•
•
•
laikinai gali pasijusti nežymus variklio
galios sumažėjimas
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos
gali būti juntamas degėsių kvapas.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis
tekstas išsijungia automatiškai.
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą*,
kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
Regeneravimas esant šaltas orui
SVARBU
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi
atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis
neįkaista iki įprastinės darbinės temperatūros.
Tai reiškia, kad dyzelino suodžių dalelių filtras
neregeneruojamas ir neištuštinamas.
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti variklio užvedimą, o filtras neveiks.
Gali tekti pakeisti filtrą.
Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis,
jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti
geltonas įspėjamasis trikampis bei jo informaciniame ekrane pasirodo pranešimas
Suodžių filtras prisipildęs Žr. vadovą.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – dyzelinas (p. 327)
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą, važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina
•
Degalų bakas – tūris (p. 574)
Degalai – tvarkymas (p. 326)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 576)
Katalitiniai neutralizatoriai
Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti
išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio,
kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis
korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai.
Kanalų sienelės yra padengtos plonu platinos,
rodžio ir paladžio sluoksniu. Šie metalai
atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina,
tačiau patys nėra sunaudojami.
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos
dalis, kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir
kuro sąnaudas. Papildomos informacijos
rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis (p. 576).
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš
variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį. Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai, kuri nuolat kontroliuoja kuro
purkštukus. Tokiu būdu į variklį tiekiamo kuro
ir oro santykis yra nuolat reguliuojamas. Taip
sukuriamos optimalios sąlygos kuro degimui
ir, kartu veikiant trikrypčiam katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų
(angliavandenilių, anglies monoksido ir azoto
oksidų) išmetimas į aplinką.
Susijusi informacija
•
•
08
Degalai – benzinas (p. 327)
Degalai – dyzelinas (p. 327)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
329
08 Užvedimas ir važiavimas
Taupus važiavimas
Važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai reiškia
važiuoti sklandžiai, numatant būsimą situaciją
kelyje, važiavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikant prie esamos situacijos.
•
Naudokite ECO Guide*, kuriame nurodoma, kaip taupiai rieda automobilis,
„Eco guide“ ir „Power guide“* (p. 75).
•
Norėdami suvartoti kaip galima mažiau
degalų, aktyvinkite Važiavimo režimą
ECO18.
•
•
•
Važiuokite aukščiausia įmanoma pavara
(priklausomai nuo esamų eismo ir kelio
sąlygų). Kuo mažesnės variklio apsukos,
tuo mažesnės kuro sąnaudos. Naudokite
pavarų indikatorių (p. 296)20.
Norėdami sumažinti stabdymą, važiuokite
pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
objektų.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų
sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
•
Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis
šilti iki darbinės temperatūros: kaip
08
18
19
20
330
Pasinaudokite Eco Coast19 laisvojo riedėjimo funkcija – ilgiau nebestabdoma varikliu ir automobilio kinetinė energija gali būti
naudojama laisvai toliau nuriedėti
Taikoma automatinei pavarų dėžei.
Žr. „Važiavimo režimas ECO“.
Taikoma mechaninei pavarų dėžei.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
įmanoma greičiau duokite jam nedidelę
apkrovą, nes šaltas variklis vartoja daugiau kuro nei šiltas.
•
Padangose palaikykite reikiamą oro slėgį
ir reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
padangų slėgį, Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 579).
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios
padangos tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nenaudokite žieminių padangų pasibaigus žiemos sezonui.
•
Papildomos informacijos apie degalų sąnaudas rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 576).
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės kuro
sąnaudos.
•
Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus
kitiems eismo dalyviams.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių,
nuimkite juos.
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Apie „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos
politiką žr. Aplinkos filosofija (p. 27).
ĮSPĖJIMAS
Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios
sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 326)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 576)
Degalų bakas – tūris (p. 574)
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas su priekaba*
•
Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir apkrovos paskirstymą priekaboje.
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis
yra visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1000 km.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami
žymiai labiau nei įprastai. Važiuodami
tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į
vienu laipsniu žemesnę ir sulėtinkite greitį.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz.,
vilkimo kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu
sumažina automobilio krovumą. Papildomos
informacijos rasite Masės (p. 562).
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo”
gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą reikalingą įrangą važiuoti su
priekaba.
•
Saugumo sumetimais negalima viršyti
maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią
įkalnę, važiuokite lėtai.
Venkite važiuoti su priekaba statesniais
nei 12 % šlaitais.
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas turi būti patvirtintas.
•
•
Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise,
ar jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
Priekabos kabelis
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų nurodytos maksimalios kablio apkrovos.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį
padangose rasite Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 579).
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas daugiau nei įprastai.
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų
jungtį, reikalingas adapteris. Naudokite
„Volvo” patvirtintus kabelių adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių
žibintai
Jei neveikia kuri nors priekabos posūkio signalo lemputė, posūkio indikatorius jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi dažniau nei
įprasta informaciniame ir ekrane pasirodo
tekstas Priekabos posūkių signalo
sutrikimas.
Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių
žibintų lemputė, rodomas Priekabos
stabdžių šviesų sutrikimas pranešimas.
Lygio kontrolė*
Galiniai amortizatoriai išlaiko pastovų aukštį
nepriklausomai nuo automobilio krovinio svorio (iki didžiausio leidžiamo svorio). Automobiliui stovint, jo galas šiek tiek nusileidžia – tai
normalu
Priekabų masės
Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos
svorį rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova (p. 563).
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris.
Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali riboti priekabų svorį ir greitį.
Vilkimo kabliai gali būti sertifikuoti didesniems ar mažesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti
automobilį ir priekabą darant staigų
manevrą ir stabdant.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
331
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* – mechaninė
pavarų dėžė (p. 332)
•
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė (p. 332)
•
•
Vilkimo rėmas arba kablys* (p. 333)
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 520)
Važiavimas su priekaba* – mechaninė
pavarų dėžė
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Perkaitimas
•
Automatinė pavarų dėžė priklausomai
nuo apkrovos ir variklio apsukų parenka
optimalią pavarą.
•
Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas ir
kartu informaciniame ekrane pasirodo
pranešimas. Vykdykite pateiktas rekomendacijas.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
•
Nesukite variklio virš 4500 aps./min.
(dyzeliniams varikliams: 3500 aps./min.),
nes antraip gali pernelyg įkaisti alyvos
temperatūra.
5 cilindrų dyzelinis variklis
•
Jei kyla perkaitimo pavojus, optimalios
variklio apsukos yra 2 300–3 000 aps./
min. Taip optimaliai cirkuliuoja aušalas.
Stačios įkalnės
•
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* (p. 331)
Nelaikykite automatinės transmisijos
aukštesnės pavaros nei variklis „gali
susitvarkyti“: visada rekomenduojama
važiuoti aukštesne pavara esant žemesnėms apsukoms.
Automobilio statymas įkalnėje
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į P
padėtį.
4. Atleiskite stabdžių pedalą.
•
08
332
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo
padėtį P, jei statote automobilį su auto-
08 Užvedimas ir važiavimas
•
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite
ratus kaladėlėmis.
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
Vilkimo rėmas arba kablys*
Atjungiamas kablys* – laikymas
Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz.,
priekabą.
Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.
Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį,
būtina kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos
įrengimo taisyklių, žr. Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas (p. 334).
2. Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į
važiavimo padėtį D.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu grąžulu:
3. Atleiskite stovėjimo stabdį.
4. Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 297)
•
•
Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.
•
Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje
matoma žalia spalva.
Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti
užrakinta rakteliu.
G031713
matine pavarų dėžė, turintį priekabą.
Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.
Vieta vilkimo kabliui sandėliuoti.
SVARBU
Panaudoję būtinai nuimkite grąžulą ir
padėkite į jam skirtą vietą automobilyje,
gerai pritvirtintą juosta.
Svarbu patikrinti
•
Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų
slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 334)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 334)
•
Važiavimas su priekaba* (p. 331)
Važiavimas su priekaba* (p. 331)
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
333
08 Užvedimas ir važiavimas
Atjungiamas vilkimo kablys* –
techniniai duomenys
Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas
Atjungiamo kablio techniniai duomenys.
Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas
taip:
Techniniai duomenys
Prijungimas
G021485
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
A
1036
B
111
C
855
D
428
E
109
F
326
G
Šoninis elementas
H
Jungiamojo rutulio centras
Susijusi informacija
08
334
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 334)
•
•
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 333)
Važiavimas su priekaba* (p. 331)
Nuimkite apsauginį dangtelį, pirma
pasukdami varžtus per ketvirtį apsisukimo
. Po to paslinkite dangtelį skersai
žemyn ir į priekį, kad jis atsilaisvintų, ir po
to patraukite jį atgal, kad galėtumėte
.
išimti
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
G000000
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
G021490
Įstatykite vilkimo kablį, kol pasigirs spragtelėjimas.
G021488
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas
- pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.
G021489
G021487
08 Užvedimas ir važiavimas
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
08
}}
335
08 Užvedimas ir važiavimas
Įsitikinkite, ar vilkimo kablys tvirtai įmontuotas: trūktelėkite jį aukštyn, atgal ir
stumtelėkite žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Jei grąžulas nesumontuotas tinkamai, jį
reikia atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau
pateiktas instrukcijas.
G021495
G021494
||
Apsauginis lynas.
ĮSPĖJIMAS
Įspauskite fiksavimo ratuką
ir pasukite
, kol išgirsite
jį prieš laikrodžio rodyklę
spragtelėjimą.
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas
pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
Vilkimo kablio nuėmimas
SVARBU
Sutepkite tik priekabos rutulį: likusi grąžulo
dalis turi likti švari ir sausa.
Sukite fiksavimo ratuką iki galo žemyn,
kol jis sustos. Laikydami jį tokioje padėtyje, ištraukite vilkimo kablį atgal ir aukštyn.
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, atrakindami spyną.
08
336
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Jei kablys laikomas automobilyje, jis turi
būti gerai užfiksuotas. Žr. Atjungiamas
kablys* – laikymas (p. 333).
08 Užvedimas ir važiavimas
Priekabos stabilizavimo sistema TSA21
toje eismo juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio dalies.
Priekabos stabilumo pagalbos TSA (Trailer
Stability Assist) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei ši pradeda svyruoti į šonus.
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei
nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai
ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas
automobilio ir priekabos junginys. Dažnai to
pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti
automobilį.
TSA – ši funkcija įtraukta į stabilumo sistemą
(p. 210)ESC22.
Vėl uždėkite apsauginį dangtelį, įstatydami jo kabliukus į buferio galinį kraštą.
Stumkite dangtelį į viršų tol, kol varžtai
. Po to
atsidurs reikiamoje padėtyje
pasukite varžtus per ketvirtį apsisukimo
, kad dangtelis prisitvirtintų. Svarbu,
kad surinkimo metu varžtų rankenėlė būtų
nustatyta skersai.
Susijusi informacija
•
•
•
Veikimas
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir
priekabos junginys. Priekaba vingiuoti
paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu.
Tačiau svyravimai galimi ir esant mažesniam
greičiui, jei priekaba perkrauta ar krovinys
paskirstytas netinkamai, t. y. yra per toli gale.
Kad junginys pradėtų svyruoti į šonus, turi
būti juos sukeliantys veiksniai, pvz.:
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 333)
•
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 334)
Automobilį su priekaba veikia staigus ir
stiprus šoninis vėjas.
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Važiavimas su priekaba* (p. 331)
Valdymas
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to
automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne
21
22
Jei pirmą kartą įsijungusi TSA sistema nepašalina svyravimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir
sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius
svyravimą į šonus ir vėl stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, sistema daugiau
nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti
automobilį. Papildomos informacijos rasite
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 211).
Kita informacija
TSA gali įsijungti esant didesniam greičiui.
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus režimą Sport, funkcija TSA išjungiama, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis
(p. 210).
08
Įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
337
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti svyravimą į šonus, atlieka staigius judesius vairu,
TSA gali neįsijungti, nes tokioje situacijoje sistema negali nustatyti, ar svyravimą sukėlė
priekaba, ar vairuotojas.
Veikiant TSA sistemai, jungtiniame
prietaisų skydelyje mirksi ženklas
ESC22.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 210)
Vilkimas
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo metu vieną transporto priemonę vilkimo lynu velka kita.
•
Prieš velkant būtina patikrinti, ar atrakintas vairo užraktas.
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra
didžiausias leistinas greitis.
•
Nuotolinio valdymo pultelis turi būti
padėtyje II, nes padėtyje I visos oro
pagalvės būna išjungtos.
•
Velkant automobilį, negalima išimti
nuotolinio valdymo pultelio iš užvedimo jungiklio.
1. Aktyvinkite automobilio avarinį signalą.
2. Prijunkite vilkimo virvę prie vilkimo kilpos.
3. Atrakinkite vairo užraktą, įkišdami nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo raktelį ir
nuspausdami bei ilgai palaikydami mygtuką START/STOP ENGINE: bus suaktyvinta pultelio padėtis II, plačiau apie raktelio padėtis žr. Raktelio padėtys (p. 86).
ĮSPĖJIMAS
Išjungus variklį, neveikia stabdžių ir vairo
stiprintuvai: tokiu atveju stabdžių pedalą
reikia spausti maždaug 5 kartus stipriau
nei įprasta, o vairas būna gerokai „sunkesnis“ nei važiuojant normaliai.
4. Velkant automobilį nuotolinio valdymo
raktelis turi likti degimo jungiklyje.
5. Velkančiajai transporto priemonei sumažinus greitį, stenkitės palaikyti vilkimo lyną
įtemptą: švelniai nuspauskite stabdžių
pedalą. Taip išvengsite nereikalingo trūkčiojimo.
6. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį.
Mechaninė pavarų dėžė
Prieš velkant:
–
Pastumkite pavarų svirtį į neutralią padėtį
ir atleiskite stovėjimo stabdį.
Automatinė pavarų dėžė Geartronic
Prieš velkant:
–
08
22
338
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
Perjunkite pavarų svirtį į N padėtį ir atleiskite stovėjimo stabdį.
08 Užvedimas ir važiavimas
SVARBU
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti tik ratams sukantis pirmyn.
•
Nevilkite automobilių su automatine
pavarų dėže didesniu nei 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu arba toliau nei
80 km.
Vilkimo ąsa
Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį po
dangteliu dešiniajame buferio šone, priekyje
arba gale.
•
Atidarykite dangtelį, į įdubą įkišdami
monetą ar panašų daiktą ir pasukdami
jį išorėn. Paskui dangtelį visai išsukite
ir išimkite.
•
Ant antrojo varianto vieno šono ar
kampe yra žyma: Paspauskite žymą
pirštu ir tuo pačiu metu atkelkite priešingą šoną ar kampą moneta ar panašiu daiktu - dangtelis pasisuka apie
savo ašį ir tada jį galima išimti.
Vilkimo ąsos prijungimas
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį. Jei jūsų automobilio akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda, pasinaudokite kitu
akumuliatoriumi, žr. Automobilio užvedimas
nuo kito akumuliatoriaus (p. 294).
Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo.
Įsukite vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų raktu.
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir
įdėkite atgal į vietą.
SVARBU
Mėginant užvesti variklį automobilio vilkimu, gali būti apgadintas katalizatorius.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Susijusi informacija
•
•
•
Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo
vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti skirtingais būdais:
Avarinių šviesų signalas (p. 104)
Vilkimo ąsa (p. 339)
Pagalba kelyje (p. 340)
Ištraukite vilkimo ąsą, kuri yra įrengta po
krovinių skyriaus grindų liuku (kai kuriais
atvejais jo gali būti paslėpta po kėbulo
apačia).
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
08
}}
339
08 Užvedimas ir važiavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne
ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 338)
Pagalba kelyje (p. 340)
Pagalba kelyje
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne
ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
340
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti tik ratams sukantis pirmyn.
•
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
08
SVARBU
Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu
kelyje sugedusį automobilį pergabena kita
transporto priemonė.
Automobilio su visų ratų pavara (AWD)
ir pakelta priekine pakaba negalima
vilkti didesniu nei 70 km/h
(40 myl./val.) greičiu. Jo negalima vilkti
toliau nei 50 km.
Susijusi informacija
•
Vilkimas (p. 338)
GARSAS IR MEDIJA
09 Garsas ir medija
09
Garsas ir medija
Garso ir medijos sistemą sudaro radijas
(p. 352), medijų leistuvas (p. 360), TV*
(p. 396) ir galimybė turėti ryšį su mobiliojo
ryšio telefonu (p. 375), kurį tam tikrais atvejais
galima valdyti balso atpažinimo funkcija
(p. 381). Galima prijungti automobilį prie
interneto (p. 387), pvz., kad būtų galima
transliuoti garso failus per taikomąsias programas (p. 392).
Informacija pateikiama 7 colių ekrane, įrengtame centrinio valdymo pulto viršutinėje
dalyje. Funkcijas galima valdyti ant vairo įrengtais mygtukais, naudojantis centriniu valdymo
pultu po ekranu arba nuotolinio valdymo pulteliu* (p. 399).
šaltinis (pvz., radijas), kuris buvo nustatytas
išjungiant variklį (automobiliuose su beraktėmis sistemomis* turi būti uždarytos vairuotojo
durelės).
registruoti prekių ženklai arba Gracenote, Inc.
JAV ir (arba) kitose šalyse prekių ženklai.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką,
garso ir medijos sistema galima naudotis 15
minučių, neįkišant nuotolinio valdymo raktelio
į uždegimo jungiklį.
Užvedant variklį, garso ir medijos sistema laikinai išjungiama. Užvedus variklį, ji vėl įjungiama.
PASTABA
Jei garso ir medijos sistemą ketinama naudoti esant išjungtam varikliui, ištraukite
nuotolinio valdymo pultelį iš užvedimo spynelės. Tuo siekiama išvengti akumuliatoriaus bereikalingo eikvojimo.
Pagaminta pagal Dolby Laboratories suteiktą
licenciją. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless ir
dvigubos „D“ simbolis yra Dolby Laboratories
prekių ženklai.
Dirac Live
Gracenote®
Jei, išjungiant variklį, informacinė pramogų
sistema buvo aktyvi, tuomet ji bus automatiškai suaktyvinta kitą kartą, nustačius raktelio I
arba aukštesnę padėtį. Bus parinktas tas pats
342
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Gracenote, Gracenote logotipas ir Powered
by Gracenote bei Gracenote MusicID yra
Technologija „Dirac Live“ naudojama garso
kokybei gerinti ir derinti, siekiant išgauti
pasaulinio lygio garso klausymosi patirtį.
„Dirac Live“ ir ženklas „D“ yra registruotieji
„Dirac Research AB“ prekių ženklai.
09 Garsas ir medija
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – apžvalga (p. 343)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Garsas ir medija – apžvalga
09
Garso ir medijų sistemos skirtingų dalių apžvalga.
Vairo klaviatūra.
7 colių ekranas. Ekrano išvaizdą galima
keisti pagal jungtinis prietaisų skydelio
nuostatas, žr. savininko vadovą.
Valdymo skydelis viduryje esančiame
dėkle.
AUX ir USB įvadai išoriniams garso šaltiniams (p. 368) (t. y. iPod®).
A/V-AUX įvadas.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija (p. 342)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
343
09 Garsas ir medija
09
Garsas ir medija – sistemos valdymas
stotimis1 arba skyriumi2. Ilgu paspaudimu greitai persukami disko kūriniai arba
ieškoma kitos girdimos radijo stoties.
Garso ir medijos sistema valdoma iš centrinio
valdymo pulto, naudojantis ant vairo įrengtais
mygtukais balso atpažinimas (p. 381) arba
nuotolinis valdymas* (p. 399). Informacija
rodoma centrinio valdymo pulto viršutinėje
dalyje esančiame ekrane.
SOUND – spustelėkite, kad pasiektumėte
garso nuostatas (boso, diskanto ir pan.).
Papildomos informacijos rasite skiltyje
bendrosios garso nuostatos (p. 350).
VOL - padidinkite arba sumažinkite garsumą.
ON/OFF/MUTE – trumpu paspaudimu sistema įjungiama, o ilgu (kol išsijungia ekranas) – išjungiama. Atminkite,
kad visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono funkcijas) įjungiama /
išjungiama vienu metu. Trumpai spustelėkite, kad nutildytumėte garsą (NUTILDYTI)
arba atstatytumėte išjungtą garsą.
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
Pagrindiniai šaltiniai – paspauskite,
norėdami pasirinkti pagrindinį šaltinį (pvz.,
RADIO, MEDIA). Parodomas paskutinis
aktyvus šaltinis (pvz., FM radijas). Jei
esate įėję į arba ir paspaudžiate pagrindinio šaltinio mygtuką, rodomas nuorodos
meniu.
Slinkti, greitai persukti pirmyn, ieškoti –
trumpu paspaudimu slenkama disko
kūriniais, iš anksto nustatytomis radijo
1
2
344
Netaikoma DAB.
Taikoma tik DVD diskams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
– disko išstūmimas. Diskas išstumtas
laikomas apie 12 sekundžių. Praėjus šiam
laikui jis saugumo sumetimais įtraukiamas
atgal.
09 Garsas ir medija
OK/MENU - norėdami patvirtinti meniu
parinktis, paspauskite vairo nustatymų
ratuką arba centrinės konsolės mygtuką.
Jei matote įprastą rodinį ir paspaudžiate
OK/MENU, rodomas pasirinkto šaltinio (t.
y. RADIO arba MEDIA) meniu. Jei yra
papildomų meniu, ekrano dešinėje pasirodo rodyklė.
TUNE – jei norite slinkti disko kūriniais /
aplankais, radijo stotimis ir TV kanalais*,
telefonų numeriais arba naršyti variantus
ekrane, sukite vairo nustatymų ratuką
arba centrinio valdymo pulto rankenėlę.
nio mygtukus, esančius centriniame valdymo pulte (6).
EXIT – trumpu spustelėjimu pereinama
aukštyn meniu sistema, pertraukiamas
esamos funkcijos vykdymas, pertraukiami
(atmetami) pokalbiai (skambučiai) arba
ištrinami įvesti ženklai. Ilgai spaudžiant
atidaromas įprastas rodinys arba, jei jau
matote įprastą rodinį, aukščiausias meniu
lygis (pagrindinio šaltinio meniu), iš kurio
galite pasiekti to paties pagrindinio šalti-
INFO – jei yra daugiau informacijos nei
galima sutalpinti ekrane, spustelėjus mygtuką INFO, pateikiama likusioji.
09
Išankstinių nuostatų mygtukai, skaičių ir
raidžių įvedimas.
FAV – tam tikruose šaltiniuose galima
funkciją susieti su FAV mygtuku. Susieta
funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, Parankiniai (p. 349).
Balso atpažinimas – spauskite, siekdami
suaktyvinti balso atpažinimą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
345
09 Garsas ir medija
09
||
Meniu
Pavyzdyje parodytas naršymas per skirtingas funkcijas, kai medija grojama iš automobilio standžiojo disko.
Pagrindinio šaltinio mygtukas –
paspauskite, jei norite pakeisti pagrindinį
346
šaltinį arba pamatyti nuorodos ir šaltinio
meniu aktyviame šaltinyje.
Įprastas rodinys – įprastas šaltinio vaizdavimo režimas.
09 Garsas ir medija
Nuorodos meniu – rodomi dažnių meniu
pasirinkimai.
09
Spartusis meniu – spartusis režimas,
sukant TUNE, pvz., keičiant disko kūrinius, radijo stotis ir pan.
Šaltinio meniu – aktyvaus šaltinio funkcijos ir nustatymai.
Šaltinio pasirinkimo meniu3 – rodomi
šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti.
pagrindinio šaltinio meniu – rodomi
pagrindiniai šaltiniai, kuriuos taip pat
galima pasirinkti pagrindinio šaltinio klaviatūra (1).
Išvaizda priklauso nuo šaltinio, automobilio
įrangos, nuostatų ir kt.
Paspausdami pagrindinio šaltinio mygtuką (1)
(t. y. RADIO, MEDIA), pasirinkite pagrindinį
šaltinį. Pagrindiniuose šaltiniuose naršykite
TUNE, OK/MENU, EXIT valdikliais arba
pagrindinio šaltinio mygtuku (1).
Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos
spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti
todėl, kad šios funkcijos automobilyje nėra,
šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba
šaltinyje nieko nėra.
Informacija apie esamas funkcijas, žr. Garsas
ir medija – meniu apžvalga (p. 402).
Susijusi informacija
•
3
Garsas ir medija (p. 342)
Galimi tik tie pagrindiniai šaltiniai, kurie turi keleta šaltinių.
347
09 Garsas ir medija
09
Ženklai ekrane
Ženklų, kurie gali būti rodomi ekrano veiklos /
būsenos lauke, apžvalga.
Veiksmo arba būsenos laukas.
Veiksmo arba būsenos laukas rodo, kokie
veiksmai atliekami, ir kai kuriais atvejais jų
būseną. Ne visi veiklos / būsenos ženklai
rodomi visą laiką dėl ribotos vietos lauke.
Ženklas
Paaiškinimas
Prijungia prie interneto per
Bluetooth®.
Prijungta prie interneto per
Bluetooth®.
Neprijungta prie interneto per
Bluetooth®.
348
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Prijungia prie interneto per WiFi.
Praleistas skambutis.
Prijungta prie interneto per WiFi.
Vyksta pokalbis.
Neprijungta prie interneto per
Wi-Fi.
Neperskaityta tekstinė žinutė.
Prijungia prie interneto per
automobilio modemą*A.
Mikrofonas išjungtas.
Juostomis rodomas mobiliojo
ryšio telefono tinklo signalo stiprumas, o po jomis pateikiamas ryšio tipas.
Garsas nutildytas (NUTILDYMAS).
SOS paslauga*A įjungta.
Prijungia prie interneto per
automobilio modemą, *A.
Neprijungia prie interneto per
automobilio modemą, *A.
Automobilio modemas*A prijungiamas prie interneto per
tarptinklinį ryšį (naudojant tinklus užsienyje).
Ženklas rodomas, kai perduodama automobilio vieta.
Prie automobilio prijungtas
telefonas.
ON CALL paslauga*A įjungta.
A
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“.
Susijusi informacija
•
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
•
Volvo On Call* (p. 417)
09 Garsas ir medija
Parankiniai
Susiekite dažnai naudojamą funkciją su FAV
mygtuku. Galima susieti funkciją kiekviename
atitinkamame šaltinyje, kuris yra pagrindiniuose radijo, medijų, MY CAR ir žiniatinklio
naršyklės šaltiniuose prie interneto prijungtame automobilyje. Po to susietas funkcijas
galima suaktyvinti tiesiog paspaudus FAV.
Mėgiamų funkcijų susiejimas
1. Pasirinkite pagrindinį šaltinį (pvz., RADIO,
MEDIA).
2. Pasirinkite šaltinį (pvz., AM, Bluetooth).
3. Esant normaliam šaltinio rodiniui,
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite FAV
meniu.
Arba ilgai spauskite FAV mygtuką, kol
bus parodytas meniu.
4. Pasirinkite funkciją meniu punkte, kad ją
susietumėte su FAV.
> Suaktyvinę šaltinį (pvz., AM, „Bluetooth®“), įrašytą funkciją pasieksite
spustelėdami FAV.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Garsas ir medija (p. 342)
MY CAR (p. 123)
Radijas (p. 352)
Medijos leistuvas (p. 360)
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387)
Garsas ir medija – garso nuostatos
09
Garso sistema yra iš anksto sukalibruota, kad
būtų optimaliai atkurtas garsas, tačiau ją
galima pritaikyti jūsų poreikiams.
Optimalaus garso atkūrimo nustatymas
Garso sistema yra sukalibruota naudojant
skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, taip
pasiekiamas optimalus garso atkūrimas.
Garso sistema kalibruojama pagal modelį bei
jame įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į
garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio
salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t.
Taip pat atliekamas dinaminis kalibravimas,
atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį,
radijo imtuvo signalo priėmimo kokybę bei
automobilio greitį.
Šiose veikimo instrukcijose paaiškinta apie
valdymo įtaisus, t. y., Bass, Treble ir
Equalizer, kurie yra skirti tik tam, kad vartotojas galėtų pritaikyti atgaminamą garsą
asmeniniam skoniui.
Garso kokybė transliuojant garsą iš
interneto
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų. Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio duomenų kiekio, kuriam reiks
gero ryšio ir gero signalo stiprumo. Kai
kuriose programėlėse galima nustatyti garso
kokybę. Pasirinkus aukštą garso kokybę, gali
pailgėti įkrovimo trukmė ir atsirasti garso per}}
349
09 Garsas ir medija
09
||
trūkių. Kad garsas grotų sklandžiai, rekomenduojama pasirinkti žemesnę garso kokybę.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos (p. 350)
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 351)
•
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387)
Garsas ir medija – bendrosios garso
nuostatos
• Ringtone volume - Automobilio skam-
Paspauskite SOUND garso nuostato meniu
pasiekti (Bass, Treble ir t. t.). Pasukite
TUNE, kad nuslinktumėte prie parinkties
(pvz., Treble), ir, norėdami pasirinkti,
paspauskite OK/MENU.
• Park assist volume - statymo pagalbos
bučių melodijos garsumas prijungtam
mobiliajam telefonui (p. 375).
sistemos garsumas*.
• Cross Traffic Alert-vol. - CTA sistemos
garsumas*.
• Volume compensation - Pernelyg didelio triukšmo automobilio salone garso
kompensavimo funkcija (p. 352).
• Reset audio settings - grąžina garso
sistemos gamintojo nuostatas.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
• Premium sound* – Išplėstinės garso
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 351)
• Bass - Bosų lygis.
• Treble - Aukštų garsų lygis.
• Fader – Priekinių ir galinių garsiakalbių
•
Garsas ir medija – garso nuostatos
(p. 349)
Toliau sukite TUNE, kad pasiektumėte kitas
parinktis:
nuostatos (p. 351).
balansas.
• Balance – Kairės ir dešinės pusės garsiakalbių balansas.
• Equalizer - Skirtingų bangų ilgių garsumas (p. 352).
• Navigation volume - navigacijos sistemos garsumas* sistemos balsas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
nimo (p. 381) garsumas, sistemos balsas.
Bendrosios garso ir medijos sistemos garso
nuostatos.
Parinkite nuostatą sukdami TUNE ir įrašykite
ją mygtuku OK/MENU. Atminkite, kad garsumą galima nustatyti tik patogiame klausyti
diapazone. Kai aktyvi kuri nors funkcija (pvz.,
navigacijos sistema), garsumą galima nustatyti sukant rankenėlę VOL į vieną ar kitą pusę.
350
• Voice control volume - balso atpaži-
09 Garsas ir medija
Garsas ir medija – išplėstinės garso
nuostatos*
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Surround, ir paspauskite OK/MENU.
Pritaikykite radijo ir medijos sistemos garso
nuostatas savo poreikiams.
Susijusi informacija
•
2. Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į Įj. /
Išj. padėtį paspaudus OK/MENU
Garsas ir medija – garso nuostatos
(p. 349)
•
Visos išplėstinės garso nuostatos pasiekiamos
paspaudus SOUND, kad būtų galima rasti
garso nuostatų meniu. Pasukite TUNE, kad
nuslinktumėte prie Premium sound*, ir
paspauskite OK/MENU.
Jei pasirinkta Įj. padėtis, trijų kanalų sistemos
lygį galima nustatyti atskirai.
Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos (p. 350)
•
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
lygio nuostatos, ir patvirtinkite OK/
MENU.
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
•
Glodintuvo nustatymas (p. 352)
Garso scena
2. Pasirinkite trijų kanalų sistemos lygį
sukdami TUNE ir patvirtinkite su OK/
MENU.
•
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 370)
Garso girdimumą galima optimizuoti įvairiose
automobilio vietose. Galima nustatyti Driver
seat, Rear seats arba Whole car garso profilį.
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Sound stage, ir paspauskite OK/MENU.
2. Pasirinkite garso profilį sukdami TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
Trijų garso kanalų sistema
Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į įj. / išj.
padėtį. Nustačius įjungtą padėtį, sistema
parenka nuostatą, kad garsas būtų atkuriamas geriausiai. Tada ekrane paprastai pasi. Jei įrašas padarytas naurodo DPL II ir
dojant Dolby Digital technologiją, tuomet bus
atkuriama pagal šią nuostatą ir ekrane bus
rodoma
. Parinktus išjungtą parinktį,
transliuojamas 3 kanalų stereofoninis garsas.
09
Garso garsumo nustatymas ir automatinė
garsumo kontrolė (p. 352)
Žemų dažnių akustinė sistema
Žemų dažnių akustinės sistemos garso lygį
galima nustatyti atskirai.
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Subwoofer, ir paspauskite OK/MENU.
2. Pasirinkite garso lygį sukdami TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
Centrinis garsiakalbis
Centrinio garsiakalbio garso lygį galima
nustatyti atskirai. Jei trijų kanalų sistema
įjungta, tada nustatoma DPL II centre level,
o priešingu atveju nustatoma 3 channel
centre level.
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Centre, ir paspauskite OK/MENU.
2. Pasirinkite garso lygį sukdami TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
351
09 Garsas ir medija
09
Glodintuvo nustatymas
Nustatykite glodintuvą ir atskirai parinkite garsumą skirtingiems radijo dažniams arba TV.
1. Spustelėkite SOUND garso nuostatų
meniu pasiekti. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie Equalizer, ir paspauskite
OK/MENU.
2. Pasirinkite bangos ilgį: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
3. Sureguliuokite garso sistemą, sukdami
TUNE, ir patvirtinkite su OK/MENU arba
panaikinkite komandą su EXIT. Pakartokite tą pačią procedūrą kituose bangų
ilgiuose, kuriuos norite keisti.
4. Nustatę garsą, paspauskite EXIT mygtuką, kad patvirtintumėte nuostatas ir
grįžtumėte prie įprasto rodinio.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 351)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
4
352
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Garso garsumo nustatymas ir
automatinė garsumo kontrolė
Nustatykite pernelyg didelio triukšmo automobilio salone garso kompensavimo funkciją.
Automobiliui važiuojant greičiau, garso sistema automatiškai kompensuoja padidėjusį
triukšmo lygį, padidindama garsumą. Galima
nustatyti Low, Medium, High arba Off kompensavimo lygį.
1. Spustelėkite SOUND garso nuostatų
meniu pasiekti. Pasukite TUNE iki
Volume compensation ir paspauskite
OK/MENU.
2. Pasirinkite lygį sukdami TUNE ir patvirtinkite su OK/MENU.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 351)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Radijas
Galima klausytis AM4 ir FM radijo dažnių. Atskirais atvejais – ir skaitmeninio radijo (DAB)*
(p. 359).
Prie interneto prijungtame automobilyje
(p. 387) gali būti įmanoma klausytis interneto
radijo, žr. Taikomosios programos (p. 392).
09 Garsas ir medija
•
•
•
DAB–DAB* sąsaja (p. 360)
Radijo stočių paieška
Radijo stočių programavimas (p. 355)
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą
(p. 354).
„Radio Data System “ (RDS) funkcijos
(p. 356)
Interneto radijas
•
Taikomosios programos (p. 392)
Susijusi informacija
Radijo funkcijų valdymo elementai.
Informacijos apie radijo valdymą rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti
meniu (p. 344).
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 349).
AM4/FM
•
•
•
•
•
•
Meniu apžvalga – AM (p. 403)
Meniu apžvalga – FM (p. 403)
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB*) (p. 404)
Automatinės radijo stočių paieškos (p. 354)
funkcija naudoja radijo parengtą stočių
sąrašą. Taip pat galima naudotis rankinės
radijo stočių paieškos (p. 355) funkcija.
Paieškos metu radijo stočių paieškos funkciją
galima nustatyti veikti automatiniu arba rankiniu režimu.
1. Įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Tune station by.
2. Pasukite TUNE į padėtį Station list arba
Manual tuning ir pasirinkite paspausdami OK/MENU.
PASTABA
radijas
Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio
stiprumo signalas ir kokia jo kokybė.
Transliaciją gali trikdyti įvairūs veiksniai,
pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas
iki siųstuvo. Dengimo lygis taip pat gali
svyruoti priklausomai nuo to, kurioje šalies
vietoje esate.
Radijo stočių paieška (p. 353)
Radijo stočių programavimas (p. 355)
„Radio Data System “ (RDS) funkcijos
(p. 356)
Skaitmeninis radijas (DAB)*
•
•
4
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 359)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas (p. 360)
09
Susijusi informacija
•
Radijas (p. 352)
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
353
09 Garsas ir medija
09
Automatinė radijo stočių paieška
Radijas automatiškai sulygina radijo stočių
sąrašą (p. 354), kurį naudoja automatinė
radijo stočių paieška.
Jei nustatyta (p. 353) automatinė radijo stočių
paieška, galima surasti įprastą rodinį radijo
stočių sąraše.
Radijo stočių paieška įprastame
rodinyje
Centrinio valdymo pulto radijo stočių sąraše
paspaudę INFO, perjunkite iš automatinės į
rankinę radijo stočių paiešką (p. 355).
Susijusi informacija
•
Radijo stočių paieška (p. 353)
Radijo stočių sąrašas
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą.
Taip galite rasti pageidaujamą radijo stotį
įvažiavę į teritoriją, kurios radijo stočių dažnių
nežinote.
Esant automatinei radijo stočių paieška
(p. 354), naudojamas sudarytas stočių sąrašas.
1. Trumpas paspaudimas – įprastame FM
šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio
valdymo pulto (arba vairo klaviatūros)
/
.
mygtuką
PASTABA
Sąraše rodomi tik dažniai tų stočių, kurios
šiuo metu yra priimamos, o ne išsamus
pasirinkto bangos ilgio visų radijo dažnių
sąrašas.
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės įrašytos radijo stoties dažnį.
2. Ilgas paspaudimas – įprastame FM šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką
/
.
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės galimos radijo stoties dažnį.
Radijo stočių paieška radijo stočių
sąraše
1. Įprastame FM šaltinio rodinyje pasukite
TUNE: pasirodo FM station list.
2. Pasukite TUNE iki stoties ir ją pasirinkite
mygtuku OK/MENU.
354
Susijusi informacija
•
Radijo stočių paieška (p. 353)
09 Garsas ir medija
Rankinė radijo stočių paieška
Radijas automatiškai parengia radijo stočių
sąrašą (p. 354), tačiau radijo stočių galima ieškoti ir rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
Radijo stočių paieška (p. 353)
Automatinė radijo stočių paieška (p. 354)
Radijo stočių programavimas
09
Dažnai naudojamos radijo stotys yra optimaliai
suprogramuojamos, kad jas būtų lengviau iškviesti.
Jei nustatyta (p. 353) rankinė radijo stočių
paieška, galima surasti įprastą rodinį dažnių
sąraše.
Radijo stočių paieška įprastame
rodinyje
1. Trumpas paspaudimas – įprastame FM
šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio
valdymo pulto (arba vairo klaviatūros)
/
.
mygtuką
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės išsaugotos radijo stoties
dažnį.
Nustatytos stotys.
2. Ilgas paspaudimas – įprastame FM šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką
/
.
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės galimos radijo stoties dažnį.
Radijo stočių paieška dažnių sąraše
1. Įprastame FM šaltinio rodinyje pasukite
TUNE: pasirodo FM tuning.
2. Pasukite TUNE iki dažnio ir pasirinkite
mygtuku OK/MENU.
Centrinio valdymo pulto dažnių sąraše
paspaudę INFO, perjunkite iš rankinės į automatinę radijo stočių paiešką (p. 354).
}}
355
09 Garsas ir medija
09
||
AM5/FM radijas
Viename dažnių ruože (pvz., AM) galima
suprogramuoti 10 stočių.
Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių
nustatymo mygtukais.
1. Suraskite radijo stotį (žr. Radijo stočių
paieška (p. 353)).
2. Keleta sekundžių laikykite nuspaudę
vieną iš išankstinių nustatymų mygtukų.
Dabar galima naudoti šį nuostatos mygtuką.
antrinei radijo stočiai, įrašoma išankstinė nuostata, tuomet registruojama tik pagrindinė
radijo stotis. Taip yra dėl to, kad antrinės
radijo stotys yra laikinos. Kitu bandymu
išgauti išankstinę nuostatą grojama radijo
stotis, kurioje buvo antrinė radijo stotis.
Išankstinė nuostata yra nepriklausoma nuo
radijo stočių sąrašo.
Ekrane gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas.
–
Ekrane gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame AM/FM šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Show Presets.
Skaitmeninis radijas (DAB)*
Viename dažnių ruože galima suprogramuoti
10 stočių. Suprogramuotos radijo stotys
išsaugomos nuspaudžiant ir palaikant pageidaujamą programavimo mygtuką. Papildomos informacijos žr. aukščiau esančiame
skirsnyje „AM/FM radijas“. Išsaugotas stotis
galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.
Išankstinėje nuostatoje yra viena radijo stotis,
tačiau nėra antrinių radijo stočių. Jei, grojant
5
356
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Show
Presets.
PASTABA
Garso sistemos DAB sistema nepalaiko
visų DAB normos funkcijų.
Susijusi informacija
•
Radijo stočių paieška (p. 353)
„Radio Data System “ (RDS) funkcijos
Naudodamas RDS, radijas gali automatiškai
persijungti į stipriausią signalą transliuojantį
siųstuvą. RDS siūlo galimybę priimti, pvz.,
eismo informaciją (TP) ir ieškoti tam tikrų programų tipų (PTY).
RDS sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM
diapazono siųstuvas, veikiantis tokiame
tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia RDS
radijo imtuvui tokias funkcijas:
09 Garsas ir medija
•
Suprastėjus girdimumui6, automatiškai
perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų tipų 7 arba eismo informacijos.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo
metu transliuojamą radijo programą8.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS
arba naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo dalis.
mėte žinutę. Paspauskite EXIT, kad atšauktumėte žinutę ir grįžtumėte į pertrauktą garso
šaltinį.
Susijusi informacija
•
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai (p. 357)
•
•
•
Kelių eismo informacija (TP) (p. 358)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 358)
Radio text (p. 359)
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų
pavojaus signalai
09
Radijo funkcija naudojama įspėjimams apie
rimtas avarijas ir katastrofas transliuoti. Kai
transliuojamas aliarmo pranešimas, ekrane
pasirodo pranešimas ALARM!.
Signalizacija gali būti laikinai pertraukta, bet
ne išaktyvinta.
Susijusi informacija
•
„Radio Data System “ (RDS) funkcijos
(p. 356)
Radus reikalingo formato programą, radijas
gali perjungti stotį, nutraukdamas iki tol
įjungtą radijo šaltinį. Pvz., jei tuo metu veikė
kompaktinių plokštelių grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Įsiterpianti transliacija transliuojama iš anksto nustatytu garsu (p. 358). Radijas grąžina ankstesnį garso šaltinį ir garsumą,
kai nustatytas programos tipas nieko nebetransliuoja.
Įspėjimo apie pavojų, kelių eismo informacijos(TP) ir programos tipų (PTY) funkcijos
įsiterpia į radijo programą, pertraukdamos
viena kitą pagal pirmumą – pirmenybė skiriama įspėjimui apie pavojų, o pageidaujamo
turinio radijo laida įsiterps paskutinė.
Paspauskite OK/MENU, kad grįžtumėte į pertrauktą garso šaltinį ir papildomai išklausytu6
7
8
Taikoma FM radijui.
Taikoma DAB* radijui.
Taikoma FM ir DAB* radijui.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
357
09 Garsas ir medija
09
Kelių eismo informacija (TP)
Radijo programų tipai (PTY)
Ši funkcija leidžia suteikti pirmumą nustatytos
radijo stoties RDS kelių eismo informacijos
transliacijoms.
Klausantis DAB* radijo, galima parinkti vieną
arba kelis radijo programų tipus, pvz., pop ar
klasikinę muziką. Parinkus programos tipą,
naršomi tik tą tipą transliuojantys kanalai.
Ženklas TP rodo, kad funkcija yra įjungta. Jei
bet kokia radijo stotis iš sąrašo gali siųsti
informaciją apie eismą keliuose, ją TP ekrane
rodo ryškiai. Priešingu atveju TP būna pilka.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
MTP.
Susijusi informacija
•
„Radio Data System “ (RDS) funkcijos
(p. 356)
1. Kad pasirinktumėte programos tipą,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Programme
type (PTY) filtering.
Susijusi informacija
•
„Radio Data System “ (RDS) funkcijos
(p. 356)
3. Paspausdami OK/MENU pažymėkite /
atžymėkite programos tipą.
•
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai (p. 357)
4. Pasirinkę pageidaujamus programų tipus,
išeikite iš meniu sistemos paspausdami
EXIT.
•
Kelių eismo informacija (TP) (p. 358)
Kai kuriais atvejais DAB radijas nebeveiks
PTY režimu, žr. DAB–DAB* sąsaja (p. 360).
Susijusi informacija
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Įsiterpiančios RDS funkcijos, t. y. signalizacija
arba kelių eismo informacija (TP), yra girdimos
kiekvienam atitinkamos programos tipui nustatomu garso lygiu. Jei, klausantis programos,
nustatomas naujas garso lygis, pastarasis
išsaugojamas iki kito programos įsiterpimo.
2. Pasukite TUNE į programos tipą, kurį
ketinate pažymėti / atžymėti.
Kai funkcija aktyvi, ekrane rodomas ženklas
PTY.
358
RDS pertraukimo funkcijų garsumo
valdymas
„Radio Data System “ (RDS) funkcijos
(p. 356)
09 Garsas ir medija
Radio text
Kai kurios RDS stotys transliuoja informaciją
apie programos turinį, atlikėjus ir pan. Šią
informaciją galima rodyti ekrane. Galima pasirinkti rodyti FM ir DAB* radijo tekstą.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM/DAB šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Show.
Automatinis radijo dažnių
atnaujinimas (AF)
Funkcija automatiškai parenka nustatytai
radijo stočiai stipriausią siųstuvo signalą, kurį
galima suaktyvinti FM radijui.
•
„Radio Data System “ (RDS) funkcijos
(p. 356)
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 359)
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
MAlternative frequency.
09
DAB (Digital Audio Broadcasting) yra skaitmeninė radijo (p. 352) stočių transliacijos sistema. Pagalbinės automobilio sistemos DAB,
DAB+ ir DMB.
Siekiant rasti stiprų siųstuvą, funkcijai išskirtiniais atvejais gali tekti atlikti paiešką visame
FM bangos ilgyje.
Jei nustatyta radijo stotis yra įrašyta kaip
išankstinė nuostata (p. 355), tuomet funkcija
nekeičia siųstuvo, net jei suaktyvintas automatinis radijo dažnių atnaujinimas.
Susijusi informacija
Skaitmeninis radijas (DAB)*
PASTABA
DAB tinklo aprėptis nėra įmanoma visose
vietovėse. Jei tinklo aprėpties nėra, displėjaus ekrane rodomas pranešimas No
reception.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Radijo stočių programavimas (p. 355)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 358)
Radio text (p. 359)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas (p. 360)
DAB–DAB* sąsaja (p. 360)
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB*) (p. 404)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
359
09 Garsas ir medija
09
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz.,
gali būti pagrindinės programos transliacijos
kitomis kalbomis.
Jei transliuojamas vienas arba keli antriniai
kanalai, ekrane, dešiniau kanalo pavadinimo,
. Apie antrinį kanalą
pateikiamas ženklas
informuojama - ženklu, kuris pateikiamas
ekrane, kanalo pavadinimo kairėje.
DAB–DAB* sąsaja
Medijos leistuvas
DAB–DAB sąsaja leidžia DAB radijo imtuvui
persijungti nuo silpno (arba nutrūkusio) radijo
stoties signalo prie tos pačios radijo stoties
stipresnio signalo kitoje radijo stočių grupėje.
Medijų leistuvas gali atkurti garso ir vaizdo
įrašus iš CD/DVD diskų ir prijungtų garso šaltinių per AUX/USB įvadą arba belaidžiu būdu
transliuojamus garso failus (p. 370) iš išorinių
įrenginių per Bluetooth®. Tam tikruose medijos leistuvuose gali būti rodomas TV*, juose
yra galimybė per „Bluetooth®“ palaikyti ryšį su
mobiliojo ryšio telefonu (p. 375).
Keičiant radijo stočių grupę, galimas tam tikras vėlavimas. Nuo dabartinės radijo stoties
pasiekiamumo pabaigos iki kitos radijo stoties pasiekiamumo pradžios gali būti trumpa
tylos pauzė.
–
Sukite TUNE antrinėms radijo stotims
pasiekti.
Antrinius kanalus galima pasiekti tik per
pagrindinį kanalą. Norint pasiekti kitus kanalus, reikia pasirinkti kitą pagrindinį kanalą.
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite DAB-DAB
linking.
Susijusi informacija
•
Galima kopijuoti muziką iš disko/USB9 į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 366).
Prie interneto prijungtame automobilyje
(p. 387) gali būti įmanoma klausytis interneto
radijo, garso knygų ir muzikos, žr. Taikomosios programos (p. 392).
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 359)
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 359)
Medijos leistuvo valdymo elementai.
9
360
Priklauso nuo rinkos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
09 Garsas ir medija
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344).
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 349).
Gracenote
MusicID®
Gracenote MusicID® yra pramoninis muzikos
atpažinimo standartas, Technologija yra naudojama identifikuoti ir pristatyti CD diskų viršelius ir muzikos informaciją, skaitmeninius
muzikinius failus saugojimo medijoje ir muzikines paslaugas internetu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Garsas ir medija (p. 342)
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 385)
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 399)
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 367)
CD/DVD
Medijų leistuvas (p. 360) gali atkurti iš anksto
įrašytus ir nukopijuotus CD/DVD diskus.
Medijos leistuvas dera su šių pagrindinių tipų
diskais ir failais:
•
Iš anksto įrašyti CD/DVD diskai (CD/DVD
garsas).
•
Iš anksto įrašyti DVD vaizdo diskai (DVD
vaizdo diskai).
•
Įrašyti CD/DVD diskai su garso failais.
Papildomos informacijos apie derančius formatus rasite skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 367).
Diske gali būti daugiausiai 5 000 failų (įskaitant grojaraščius), kad jį būtų galima groti.
PASTABA
Leistuvas negali groti kai kurių garso failų,
kurių kopijavimą riboja įrašų bendrovės.
Taip pat negalima groti privačiai nukopijuotų garso failų.
Galima kopijuoti muziką iš disko10 į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 366) ir paskui ją iš
ten groti.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 349).
10
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
09
CD/DVD garso disko atkūrimas ir
naršymas
Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasukite TUNE, kad pasiektumėte disko kūrinių struktūrą. Struktūra naršoma sukant TUNE.
Paspausdami OK/MENU, pradėkite atkurti
kūrinį.
Įrašytų CD/DVD diskų atkūrimas ir
naršymas
Į leistuvą įdėjus diską su garso / vaizdo failais,
turi būti įkelta disko aplankų struktūra. Priklausomai nuo disko kokybės ir informacijos
kiekio atkūrimo pradžia gali užtrukti.
Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasukite TUNE, kad pasiektumėte disko aplankų struktūrą arba galėtumėte
naršyti kategorijas. Struktūra naršoma sukant
TUNE, aplankas pasirenkamas mygtuku OK/
MENU, o grįžtama – naudojantis EXIT.
Paspausdami OK/MENU, pradėkite atkurti
failą.
Baigus groti vieną garso failą, pradedami groti
kiti garso failai, esantys tame pačiame
aplanke. Baigus groti visus failus aplanke,
Kai kuriose šalyse.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
361
09 Garsas ir medija
09
||
automatiškai pradedami groti kitame aplanke
esantys failai.
DVD vaizdo disko atkūrimas ir
naršymas
Kaip valdyti DVD vaizdo diską, „DVD Video“
diskų atkūrimas ir naršymas (p. 364).
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose
parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie
paieškos funkciją (p. 363).
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 362)
•
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas
(p. 404)
•
Meniu apžvalga – „DVD Video“ (p. 405)
11
12
362
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 362)
Greitas prasukimas pirmyn/atgal
Galima persukti pirmyn / atsukti atgal garso
bei vaizdo failus11.
/
nuspaustą, kad
Laikykite mygtuką
persuktumėte pirmyn / atsuktumėte atgal
garso arba vaizdo failus.
Garso failus greitai persukti pirmyn / atgal
galima vienu greičiu, tuo tarpu vaizdo failus –
keliais greičiais. Spartaus vaizdo failų persukimo pirmyn / atgal greitis didinamas spaudi/
. Norint tęsti pernėjant mygtukus
žiūrą normaliu greičiu, reikia atleisti mygtuką.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų
pasirinkimas diske
Ši funkcija kūrinius / garso failus groja atsitiktine tvarka12.
Jei pageidaujate pasirinkto šaltinio kūrinius /
garso failus groti atsitiktine tvarka:
1. Įprastame pasirinkto šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU
2. Pasukite TUNE į Shuffle
3. Funkcija įjungiama / išjungiama mygtuku
OK/MENU.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
Medija Bluetooth® (p. 370)
Taikoma tik CD/DVD* diskams, USB ir „iPod®“.
Netaikoma „DVD Video“ diskams. Iš per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių taikoma tik USB ir „iPod®“. Kai kurie mobilieji telefonai nedera su šia funkcija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
09 Garsas ir medija
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose
parinktis. Paieška vykdoma per USB (p. 368),
diske (p. 361) ir standžiajame diske (p. 366).
Medijos paieška galima iš įprasto rodinio šaltiniams Disc, USB ir HDD.
Kad paleistumėte paiešką, įprastame šaltinio
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Media search.
Paieškos funkcija
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba pereiti
prie rezultatų sąrašo, reikia įvesties
režimo keitimo sąraše (2) pasukti TUNE
iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą
šioje lentelėje) ir paspausti OK/MENU.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
3. Kai paieškos terminai jus tenkins, pasirinkite Search.
> Paieška atlikta. Rezultatai rodomi ir
sugrupuojami į tokias kategorijas: atlikėjas, albumas, takelis, žanras, metai ir
kompozitorius.
Search
Atlikite medijos paiešką.
09
Keičiama iš ženklų ratuko į
Keyword: lauką. Su TUNE
perstumkite žymiklį. Trinkite
bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT. Norėdami
grįžti prie ženklų ratuko, spauskite OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde
galima naudoti redaguoti Keyword: lauką.
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai
įvesti simboliai išsitrins.
4. Pasukite TUNE į kategoriją, paspauskite
OK/MENU.
Paieška naudojant ženklų ratuką.
5. Norėdami pasirinkti mediją, sukite TUNE,
o pageidaudami pradėti atkūrimą, spauskite OK/MENU.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos frazėms
įvesti.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
}}
363
09 Garsas ir medija
09
||
Įveskite skaitmenine klaviatūra
„DVD Video“ diskų atkūrimas ir
naršymas
„DVD video“ disko meniu žvalgymas
Paleidus DVD vaizdo diską displėjaus ekrane
pasirodo disko meniu. Disko meniu leidžia
vykdyti papildomas funkcijas ir nuostatas,
pvz., subtitrų ir kalbos pasirinkimas bei scenos
pasirinkimas.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Skaitmeninė klaviatūra.
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais13, pvz., V, x, y,
z ir 9. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis
juda per šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint.
Automobiliui važiuojant, vaizdas nerodomas (ekrane rodoma Video unavailable
at this speed), tačiau garsas grojamas
toliau. Vaizdas vėl imamas rodyti, kai automobilis beveik sustoja.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
13
364
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
„DVD video“ disko meniu žvalgomas centrinio
valdymo pulto skaičių klavišais (žr. iliustraciją
pirmiau).
Skyriaus arba pavadinimo keitimas
Pasukite TUNE, kad pasiektumėte skyrių
sąrašą ir jį peržvelgtumėte (jei rodomas filmas, jis tuo metu pristabdomas). Skyriui pasirinkti spustelėkite OK/MENU: grįžtama į pradinę vietą (jei filmas buvo rodomas, jis paleidžiamas vėl). Pavadinimų sąrašui pasiekti
spustelėkite EXIT.
Pavadinimai sąraše pasirenkami sukant
TUNE, išranka patvirtinama mygtuku OK/
MENU. Juo taip pat grįžtama į skyrių sąrašą.
Paspauskite OK/MENU, kad suaktyvintumėte
išranką ir grįžtumėte į pradinę vietą. Mygtuku
09 Garsas ir medija
EXIT galima atšaukti išranką ir grįžti į pradinę
vietą (nieko nepasirinkus).
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros
kampas
Skyrių taip pat galima pakeisti paspaudus
centrinio valdymo pulto arba vairo klaviatūros
mygtuką
/
.
Jei „DVD video“ diske numatyta ši funkcija, ją
galima panaudoti pasirinkti, kuria kamera
nufilmuota scena turi būti rodoma.
Susijusi informacija
–
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros
kampas (p. 365)
•
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 362)
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 367)
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 362)
Įprastame disko šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Advanced settings Angles.
Susijusi informacija
Vaizdo nuostatos
09
Turite galimybę suderinti tokias ekrano nuostatas (automobiliui stovint): šviesumą ir kontrastą.
1. Atkūrimo režimu paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Image settings. Patvirtinkite
su OK/MENU.
2. Pasukite TUNE į derinimo parinktį ir
patvirtinkite su OK/MENU.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
3. Suderinkite nuostatą: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
•
„DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 364)
Norint grįžti į nuostatų sąrašą, reikia
paspausti OK/MENU arba EXIT.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
Garsas ir medija (p. 342)
365
09 Garsas ir medija
09
Standusis diskas (HDD)
PASTABA
USB14
Galima kopijuoti muziką iš disko arba
į
automobilio standųjį diską (HDD) ir paskui ją iš
ten groti.
Papildomos informacijos apie derančius formatus žr. skirsnyje „Derantys failų formatai“
(p. 367).
Sistema gali kopijuoti muziką, kuri yra poaplankiuose iki 8 lygių.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Failų, kuriuos galima nukopijuoti į standųjį
diską, formatai:
Muzikos kopijavimas į standųjį diską
CD/DVD diskai: mp3, wma, aac.
Aplankuose yra ženklas
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
.
1. Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir nurodykite
kopijuoti iš disc/USB.
2. Pasirinkite, ką kopijuoti, ir po to
Continue.
3. Select destination pasirenkama nukopijuotos muzikos vieta.
> Importing music from disc/
Importing music from USB
Neišimkite disko arba USB atmintuko,
kol perkėlimas nepatvirtintas - Music
files imported.
14
366
Jei muzikiniai failai, nesantys aplankuose,
t. y. jie nėra šaknyje, kopijuojami iš USB
laikmenos, jie nebus parodyti. Šiuos kūrinius galima importuoti pasirenkant
„import“ (importuoti) All tracks arba
atsiunčiant failus į aplankus.
Priklauso nuo rinkos.
Aplanko arba failo pervadinimas arba
šalinimas
1. Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Rename/delete files.
2. Pasirinkite aplanką arba failą, paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Rename arba
Delete.
3. Ženklų ratuku įveskite naują pavadinimą ir
tada spauskite Save.
Neįmanoma failo pavadinimo pakeisti į tokį
patį kaip ir kito failo. Tokiu atveju sistema
paliktų senąjį pavadinimą.
Atkūrimas ir žvalgymas
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 349).
Atkūrimo tvarka
Atkuriama sąrašo tvarka. Kad sumaišytumėte
atkūrimo tvarką, įprastame standžiojo disko
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Shuffle.
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose
parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie
paieškos funkciją (p. 363).
Informacija apie atmintinės kaupiklį
Kad peržvelgtumėte standžiojo disko talpą ir
užimtą vietą, standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Storage information.
Susijusi informacija
•
•
Medijos leistuvas (p. 360)
Meniu apžvalga - standusis diskas (HDD)
(p. 406)
09 Garsas ir medija
Medijos leistuvas – derantys failų
formatai
MP3 failų formatų garso specifikacijos
Medijos leistuvas gali leisti įvairių tipų failus.
Derantys formatai yra išvardyti toliau pateikiamoje lentelėje.
kHz
kb/s
32
32–320A
Garso atrankos greitis
8-96 kHz
MPEG-1 / Audio
44.1
32–320A
Garso kanalai (ch)
1 ch ir 2 ch
48
32–320A
.wav failų formatų garso specifikacijos
16
8–160
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
22.05
8–160
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
MPEG-2 / Audio
Dvisluoksniai ir dvipusiai diskai („DVD
Plus“, „CD-DVD“ formato) yra storesni nei
įprasti CD diskai, todėl nėra garantijos, kad
pavyks sėkmingai atkurti jų turinį ir nebus
trikčių.
MPEG-2.5 / Audio
Jei CD yra MP3 ir CDDA failų, visi MP3 failai ignoruojami.
Garso formatas
CD audio, mp3, wma,
aac, m4a
Vaizdo formatas
„DVD Video“
Su USB jungtimi derantys failų formatai
Toliau pateikiamoje lentelėje išvardyti garso ir
vaizdo failai, kuriuos per USB jungtį gali
atkurti sistema.
Garso formatas
mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b
Vaizdo formatas
–
A
MPEG-2 ir MPEG-4
Formatas
Derantys CD/DVD diskų failų formatai
PASTABA
Garso formatas
Iki 44,1 kHz
Garso kanalai (ch)
1 ch ir 2 ch
Garso bitų greitis
16 kb/s, skirti 1 ch
.wav failo formatas palaiko ir PCM formatą.
Susijusi informacija
Netaikoma 144 kb/s.
.wma failų formatų garso specifikacijos
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
WMA versija
Garso atrankos greitis
09
8.x, 9.x, 10.x, Pro
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
•
CD/DVD (p. 361)
•
Standusis diskas (HDD) (p. 366)
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą
(p. 368)
.aac failų formatų garso specifikacijos
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
367
09 Garsas ir medija
09
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB
įvadą
Atkūrimas ir žvalgymas
Prie USB jungties prijungtą garso šaltinį
galima valdyti automobilio garso valdymo elementais. Prie AUX įvado prijungtą garso šaltinį automobilio valdymo elementais valdyti
negalima.
Prie garso sistemos galima prijungti (p. 369)
išorinį garso šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3
grotuvą.
Įprastame garso šaltinio rodinyje pasukite
TUNE, kad būtų atverta aplankų struktūra
arba paieška kategorijose. Struktūroje naršykite sukdami TUNE, mygtuku OK/MENU
pasirinkite aplanką, o atgal struktūroje grįžkite
su EXIT.
Prijungus iPod® arba MP3 grotuvą su įkraunamomis baterijomis prie USB jungties, jis
įkraunamas (kai įjungtas degimas arba veikia
variklis).
Galima kopijuoti muziką iš USB15 į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 366) ir paskui ją iš
ten groti.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 349).
15
368
Kai kuriose šalyse.
Paspausdami OK/MENU, pradėkite atkurti
failą.
Baigus groti vieną garso failą, pradedami groti
kiti garso failai, esantys tame pačiame
aplanke. Baigus groti visus failus aplanke,
automatiškai pradedami groti kitame aplanke
esantys failai.
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose
parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie
paieškos funkciją (p. 363).
USB atmintis
Kad būtų lengviau naudoti USB atminties
kaupiklį, jame saugokite tik muzikinius failus.
Sistemai reikia daug daugiau laiko įkelti laik-
09 Garsas ir medija
meną, kurioje yra kitokie, o ne suderinami
muzikiniai failai.
PASTABA
tema, turi būti nustatytas jo USB Removable
device/Mass Storage Device režimas.
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB įvadą
iPod®
Prie garso sistemos galima prijungti išorinį
garso šaltinį, pvz., iPod® arba MP3 grotuvą.
Tam naudojamos centriniame valdymo pulte
esančios jungtys.
Sistema gali leisti mobiliąją mediją, derančią su USB 2.0 ir FAT32 failų sistema.
PASTABA
Sistema iš „iPod®“ gali groti tik garso failus.
PASTABA
Naudojant ilgesnio modelio USB atmintuką, rekomenduojama naudoti USB adapterio kabelį. Taip išvengsite USB įvado ir
prijungto USB atminties kaupiklio mechaninio dėvėjimosi.
PASTABA
Norint įjungti įrašų atkūrimą, reikia naudoti
iPod® šaltinį (bet ne USB).
Kai garso šaltiniu naudojamas iPod®, automobilio garso ir medijos sistema rodo
meniu struktūrą, panašią į iPod® leistuvo
meniu struktūrą.
Techniniai duomenys
Didžiausias failų skaičius
15000
Didžiausias aplankų skaičius
1000
Didžiausias aplankų lygių
skaičius
8
Didžiausias grojaraščių skaičius
100
Didžiausias grojaraščio
punktų skaičius
1000
Poaplankiai
Neribojama
MP3 grotuvas
Daugelyje MP3 grotuvų yra sava įrašų sistemos, kurios netinka šiai garso sistemai. Kad
MP3 grotuvą būtų galima naudoti su šia sis-
09
Susijusi informacija
Taškai išoriniams garso šaltiniams prijungti.
•
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 370)
Kaip prijungti garso šaltinį:
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 367)
•
Garsas ir medija – meniu apžvalga
(p. 402)
1. Prijunkite savo garso šaltinį prie vienos iš
jungčių centrinio valdymo pulto daiktadėžėje (žr. iliustraciją).
2. Įprastame medijos šaltinio rodinyje
paspauskite MEDIA, pasukite TUNE į
pageidaujamą garso šaltinį USB, iPod
arba AUX ir paspauskite OK/MENU.
Sistemai įkėlus failus iš laikmenos, ekrane
pasirodo pranešimas Reading USB. Priklau-
}}
369
09 Garsas ir medija
09
||
somai nuo failų struktūros ir skaičiaus, jų įkėlimas gali užtrukti.
PASTABA
Sistema dera su daugeliu iPod® modelių,
pagamintų 2005 metais arba vėliau.
PASTABA
Siekiant išvengti USB jungties apgadinimo,
trumpojo jungimo joje atveju arba prijungtam prietaisui vartojant per daug energijos
(taip gali nutikti, jei jis neatitinka USB standarto), jungtis išjungiama. Ji vėl įjungiama
kitą kartą įjungus degimą, nebent triktis
lieka nepašalinta.
Išorinio garso šaltinio garsumo
nustatymas
Nustatykite išorinio garso šaltinio (p. 368)
garsą. Jei garsumas bus didelis arba per
mažas, garso kokybė gali suprastėti.
Jei prie AUX įvado prijungiamas išorinis garso
šaltinis (pvz., MP3 grotuvas arba iPod®), jis
gali turėti nustatytą kitokį garsumo lygį nei
garso sistemos vidinis garsumas (pvz., radijo).
Tai koreguojama reguliuojant įvado garsumą:
Įprastame AUX šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite AUX input ir tada
nurodykite garsumo nuostatą Standard arba
Boost.
PASTABA
Susijusi informacija
•
Jei išorinio garso šaltinio garsumas per
didelis arba per mažas, atkuriamo garso
kokybė gali suprastėti. Garso kokybė gali
suprastėti ir jei leistuvas bus įkraunamas
garso ir vaizdo sistemai veikiant AUX
režimu. Tokiu atveju venkite įkrauti leistuvą
per 12 V lizdą.
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą
(p. 368)
Susijusi informacija
370
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 351)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Medija Bluetooth®
Automobilio medijos leistuvas yra aprūpintas
Bluetooth® technologija, jis gali be laidų groti
srautinius garso failus iš išorinių įrenginių su
Bluetooth®, pvz., mobiliųjų telefonų arba delninių kompiuterių.
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir
prijungtas prie automobilio (p. 372).
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 349).
Atkūrimas ir žvalgymas
Garso sistemos naršymo ir garsumo valdymo
operacijas galima atlikti centrinio valdymo
pulto mygtukais arba vairo klaviatūra. Kai
kuriuose išoriniuose įrenginiuose galima dar ir
keisti grojamus kūrinius.
Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima nuotoliniu būdu valdyti
mobiliojo telefono funkcijų parinktis, žr.
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375). Įjunkite pagrindinį šaltinį TEL
arba MEDIA, jei norite valdyti kiekvieno šaltinio funkcijas.
09 Garsas ir medija
PASTABA
Bluetooth® medijos leistuvas turi derėti su
AVRCP ir A2DP technologijomis. Leistuvas
turi gebėti naudoti AVRCP 1.3 ir A2DP 1.2
versijas, antraip kai kurios funkcijos gali
neveikti.
Automobilyje įdiegta „Bluetooth®“ sistema,
kuri gali belaidžiu būdu palaikyti ryšį su kitais
„Bluetooth®“ įrenginiais, šiuos užregistravus ir
prijungus (p. 372).
Ne visi rinkoje parduodami mobilieji telefonai ir išoriniai medijos leistuvai yra visiškai
suderinami su automobilio medijos leistuvo
Bluetooth® funkcija. Dėl informacijos apie
derančius telefonus ir išorinius medijos
leistuvus „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu.
Daugiausia galima užregistruoti 15
„Bluetooth®“ įrenginių. Kiekvienas prietaisas
registruojamas vieną kartą. Priregistravus
įrenginį, nereikia, jog jis ilgiau būtų matomas /
surandamas, pakanka, kad būtų aktyvintas
Bluetooth®.
PASTABA
Automobilio medijos leistuvas garso failus
gali groti tik per Bluetooth® funkciją.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
„Bluetooth®“
įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 371)
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 362)
•
Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®
(p. 407)
09
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas
paskutinį kartą, kai automobilis užvedamas.
Prijungto įrenginio pavadinimas rodomas šaltinio įprastame rodinyje. Norint prijungti kitą
prietaisą, reikia paspausti OK/MENU ir pasirinkti keisti prietaisą, (p. 374).
„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai
atjungiamas. Kaip rankiniu būdu išaktyvinti
įrenginį – išaktyvinkiteBluetooth įrenginyje. Jei
norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš automobilio, pasirinkite Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 375). Tada automobilis neieškos šio
įrenginio automatiškai.
Telefonas prijungtas kaip ir telefonas, ir kaip
medijos įrenginys.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
•
Medija Bluetooth® (p. 370)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas
bei
vienas medijos įrenginys
ir vėliau tarp jų
galima persijungti (p. 374).
371
09 Garsas ir medija
09
„Bluetooth®“ prietaiso registravimas
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas bei vienas medijos įrenginys ir vėliau tarp jų galima
persijungti. Be to, galima vienu metu skambinti telefonu ir transliuoti garso failus. Galima
prijungti automobilį prie interneto (p. 387) per
mobiliojo telefono interneto ryšį.
Daugiausia galima užregistruoti 15
„Bluetooth®“ įrenginių. Kiekvienas prietaisas
registruojamas vieną kartą. Priregistravus
įrenginį, nereikia, jog jis ilgiau būtų matomas /
surandamas, pakanka, kad būtų aktyvintas
Bluetooth®.
PASTABA
Jeigu telefono operacinė sistema yra
atnaujinta, įmanoma, kad telefono registracija yra sutrikdyta. Šiuo atveju atjunkite
telefoną, žr. Bluetooth® prietaiso šalinimas
(p. 375) ir vėl jį prijunkite.
Telefono įprasto rodinio pavyzdys.
Išorinis prietaisas prijungiamas skirtingas
būdais, atsižvelgiant į tai, ar jis buvo prijungtas kada nors anksčiau. Apibūdinant toliau
nurodytas ryšio parinktis padaryta prielaida,
kad prietaisas jungiamas (registruojamas)
pirmą kartą ir neprijungtas joks kitas prietaisas. Prijungimo parinktyse nurodyta telefono
prijungimo procedūra. Medijos prietaiso
(p. 370) prijungimas atliekamas taip pat, bet
jis paleidžiamas nuo pagrindinio šaltinio
MEDIA.
Prietaisą galima prijungti dviem skirtingais
būdais: ieškant išorinio prietaiso iš automobilio arba ieškant automobilio iš išorinio prietaiso. Jei parinktis neveikia, bandykite kitą.
Jei dar neįjungėte normalaus telefono rodinio,
spustelėkite centrinio valdymo pulto mygtuką
TEL.
372
1 alternatyva: atlikite išorinio prietaiso
paiešką per automobilio meniu sistemą
1. Paverskite išorinį prietaisą surandamu
(matomu) per Bluetooth® ryšį (žr. išorinio
prietaiso vadovą arba
www.volvocars.com).
2. Įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Search new phone (medijos įrenginiui Search new device).
> Dabar automobilis ieškos esamų
Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti
maždaug vieną minutę.
3. Sąraše pasirinkite prijungtiną
„Bluetooth®“ įrenginį ir paspauskite OK/
MENU.
09 Garsas ir medija
4. Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas
kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį
kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose vietose.
5. Telefone pasirinkite priimti arba atmesti
bet kokias telefono adresatų ir žinučių
parinktis.
> Išorinis įrenginys dabar prijungtas.
5. Priimkite arba atmeskite telefono adresatų ir žinučių parinktis.
> Išorinis įrenginys dabar prijungtas.
Prijungus išorinį įrenginį, jo Bluetooth® pavadinimas rodomas automobilio ekrane ir įrenginį galima valdyti iš automobilio.
Jei prijungti nepavyko, paspauskite EXIT ir
prisijunkite įrenginį taip, kaip aprašyta 2 alternatyvoje.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
2 būdas – atlikite automobilio paiešką,
naudodamiesi „Bluetooth®“ funkcija
išoriniame prietaise.
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 371)
1. Įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU, pasirinkite Make car discoverable ir patvirtinkite su OK/MENU.
2. Ieškokite Bluetooth® įrenginių su šiuo išoriniu įrenginiu.
> Dabar automobilis ieškos esamų
Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti
maždaug vieną minutę.
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso
prijungimas
09
Kai automobilyje būna užregistruoti (p. 372)
vienas ar keli „Bluetooth®“ įrenginiai, paskutinis prijungtas įrenginys automatiškai vėl prijungiamas, kai užvedamas automobilio variklis.
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas
paskutinį kartą, jei tas prietaisas sistemai yra
pasiekiamas. Jei paskutinis prijungtas prietaisas yra nepasiekiamas, sistema bando prisijungti pirmiau prijungtą prietaisą.
Kad prisijungtumėte prie kito prietaiso, spustelėkite EXIT ir pasirinkite prijungti naują prietaisą (p. 372) arba persijungti prie kito jau
užregistruoto prietaiso (p. 374).
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 371)
3. Pasirinkite automobilio pavadinimą išorinio įrenginio ekrane.
4. Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas
kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį
kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose vietose.
373
09 Garsas ir medija
09
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“
prietaisą
Jei automobilyje yra keli prietaisai, galima
pakeisti prijungtą prietaisą kitu. Prietaisas turi
būti iš anksto užregistruotas (p. 372) automobilyje.
Medijos prietaiso keitimas
1. Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra
suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio vadovą.
2. Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Change device.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų
prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai
centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
Telefono keitimas
1. Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra
suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio vadovą.
2. Įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Change phone.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų
prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai
centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
374
3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 371)
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas
„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai
atjungiamas.
Atjungus mobiliojo ryšio telefoną, pokalbį
galima tęsti su integruotu telefone mikrofonu
ir garsiakalbiu.
„Laisvų rankų“ funkcija išaktyvinama išjungus
variklį ir atidarius dureles16.
Jei norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš
automobilio, žr. Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 375). Tada automobilis neieškos to
įrenginio automatiškai.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 371)
•
•
Medija Bluetooth® (p. 370)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
09 Garsas ir medija
Bluetooth® prietaiso šalinimas
Bluetooth®
Galima išimti (išregistruoti)
prietaisą iš automobilio. Tokiu atveju automobilis
prietaiso automatiškai nebeaptiks.
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų
rankų“ įranga
Mobilusis telefonas su „Bluetooth®“ gali būti
belaidžiu būdu prijungiamas prie automobilio.
kiekvieno šaltinio funkcijas, perjunkite pagrindinius garso šaltinius TEL ir MEDIA.
09
PASTABA
Su laisvų rankų įranga suderinami tik kai
kurie mobilieji telefonai. Dėl informacijos
apie tinkamus telefonus „Volvo" rekomenduoja kreiptis pagalbos į įgaliotąjį „Volvo"
prekybos atstovą.
Medijos prietaiso šalinimas
Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Change
device Delete device.
Telefono šalinimas
Suaktyvinti
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Change
phone Delete device.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
Telefono funkcijų valdymas.
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 371)
•
•
Medija Bluetooth® (p. 370)
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir
prijungtas prie automobilio (p. 372).
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvų
rankų įranga, kuria galima nuotoliniu būdu
valdyti mobiliojo telefono funkcijų pasirinkimą.
Mobilųjį telefoną, jei jis prijungtas, taip pat
galima valdyti iš jo paties klaviatūros.
Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima vienu metu transliuoti
garso failus iš telefono arba kito prie
Bluetooth® prijungto medijų įrenginio, žr.
Medija Bluetooth® (p. 370). Norėdami valdyti
16
Tik beraktis važiavimas.
Spustelėjus TEL, suaktyvinamas prijungtas
telefonas. Jei telefonas jau prijungtas, nuspaudus mygtuką TEL pateikiamas nuorodų
meniu su telefono dažnai naudojamomis
meniu parinktimis. Ženklas
nurodo, kad
prijungtas telefonas.
}}
375
09 Garsas ir medija
09
||
Skambinimas
1. Patikrinkite, ar ekrano viršuje atsirado
ir „laisvų rankų“ funkcija
ženklas
perjungta į telefono režimą.
2. Surinkite reikiamą numerį arba įprastame
rodinyje pasukite TUNE dešinėn, kad
pasiektumėte telefonų knygelę (p. 379)
arba kairėn, kad pasiektumėte visų skambučių registrą (p. 377).
3. Paspauskite OK/MENU, kad paskambintumėte pasirinktam adresatui arba skambučių registre esančiu numeriu.
Skambutis nutraukiamas su EXIT.
4. Paspaudus OK/MENU, pateikiamas
žinučių meniu su parinktimis, pvz., kad
sistemos balsas perskaitytų žinutę18, būtų
skambinama žinutės siuntėjui arba žinutė
būtų panaikinta.
PASTABA
Norint, kad automobilyje matytųsi prijungto
mobiliojo ryšio telefono pranešimai, jį prijungus reikia patvirtinti veidrodinį atspindį
mobiliojo ryšio telefone. Priklausomai nuo
mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti
tokiais būdais:
Jei pagrindinis šaltinis TEL jau aktyvus,
ekrane rodomas iškylantis meniu su naujais
pranešimais. Paspaudus OK/MENU, pateikiama pasirinktoji žinutė, o sistemos balsas
kartu ją perskaito19. Skaitymą galima pertraukti su EXIT.
•
•
Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas
informacijos dalinimasis.
Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama
mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo
prijungti prie automobilio.
Iškylantįjį meniu ir pranešimo garsą galima
išjungti per Phone menu Message
notifications.
Tekstinio pranešimo skaitymas17
Automobilis perteikia prijungto mobiliojo telefono teksto žinutes.
Jei į prijungtą telefoną ateina tekstinis pranešimas, ekrano viršuje rodomas ženklas
.
1. Paspauskite TEL, o paskui OK/MENU,
kad pasiektumėte Phone menu.
2. Pasukite TUNE iki Messages ir paspauskite OK/MENU.
3. Sukite TUNE iki pranešimo, kad galėtumėte jį perskaityti, ir paspauskite OK/
MENU.
> Pranešimas rodomas ekrane.
17
18
19
376
Palaiko ne visi mobilieji telefonai.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
telefone parodomas ir patvirtinimas
iškylantis langelis arba pranešimas;
Susijusi informacija
•
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas –
apžvalga (p. 377)
•
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas –
garso nuostatos (p. 378)
•
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų
rankų“ įranga (p. 408)
09 Garsas ir medija
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas
– apžvalga
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefono sistemos
apžvalga.
Skambinimas ir skambučių priėmimas
Telefonų skambučių funkcijos.
Priimamas skambutis
–
Kad atsilieptumėte į įeinantį skambutį,
paspauskite OK/MENU. Funkcija būna
aktyvi net jei garso sistema veikia, pvz.,
režimu RADIO arba MEDIA.
rodinyje pasukite TUNE kairėn, kad pamatytumėte skambučių registrą.
Įprastame telefono šaltinio rodinyje prijungto
telefono skambučių registrą galima peržiūrėti
paspaudžiant OK/MENU ir tada pasirenkant
Call list.
PASTABA
Atmeskite arba užbaikite su EXIT.
Kad automobilyje matytųsi prijungto mobiliojo telefono skambučių registras, prijungus telefoną reikia patvirtinti veidrodinį
atspindį mobiliajame telefone. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio telefono, tai galima
aktyvinti tokiais būdais:
Meniu skambučių metu
Įprastame telefono šaltinio rodinyje esamojo
pokalbio metu vieną kartą paspaudus
OK/MENU, suteikiama prieiga prie tokių
funkcijų:
•
• Mobile phone: pokalbis persiunčiamas iš
Sistemos išdėstymas
Mobilusis telefonas
Mikrofonas
laisvų rankų įrangos į mobiliojo telefono
ragelį. Ryšys su kai kuriais mobiliaisiais
telefonais nutrūksta. Tai yra normalu.
„Laisvų rankų“ funkcija paklausia, ar
norite prisijungti vėl.
Vairo klaviatūra
• Mute microphone - garso sistemos mik-
Centrinės konsolės valdymo skydelis
• Dial number: galimybė paskambinti tre-
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 371)
Skambučių registras
Skambučių registro veidrodinis atspindys
rodomas „laisvų rankų“ funkcijoje kiekvieną
kartą prijungus iš naujo ir prijungimo metu
atnaujinamas. Įprastame telefono šaltinio
telefone parodomas ir patvirtinimas
iškylantis langelis arba pranešimas;
•
Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas
informacijos dalinimasis.
Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama
mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo
prijungti prie automobilio.
rofonas nutildytas.
čiajam asmeniui, naudojantis skaičių klavišais (esamas pokalbis pervedamas į
budėjimo režimą).
09
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 385)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
}}
377
09 Garsas ir medija
09
•
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas –
garso nuostatos (p. 378)
•
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas –
garso nuostatos
Telefonų knygelė (p. 379)
Galima nustatyti pokalbio, garso sistemos ir
skambučio garsumą.
Telefono garso stiprumas
Pokalbio garsumą galima keisti tik pokalbio
metu. Pasinaudokite vairo klaviatūra arba
pasukite valdymo elementą VOL.
Garso sistemos garso lygis
Jei nesikalbama telefonu, garso sistemos garsumo lygį galima reguliuoti įprastai, su VOL.
Jei priimant skambutį veikia garso šaltinis, jis
automatiškai nutildomas.
Skambučio melodijos garsumas
Skambučio melodijos garsumą galima keisti
paspaudus SOUND mygtuką, pasukus TUNE
iki Ringtone volume ir spustelėjus OK/
MENU. Sureguliuokite skambučio melodijos
garsumą sukdami TUNE ir nuostatą su OK/
MENU.
Skambučių signalai
„Laisvų rankų“ funkcijos skambučio melodija
naudojama įeinantiems skambučiams.
PASTABA
Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose
prijungto mobiliojo telefono skambučio
melodija nėra išjungta ir naudojama kartu
su laisvų rankų sistemoje įdiegtu signalu.
378
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
09 Garsas ir medija
Telefonų knygelė
Automobilis rodo prijungto mobiliojo telefono
telefonų knygelės veidrodinį atspindį ir rodo
šią telefonų knygelę tik tada, kai mobilusis
telefonas prijungtas.
Norint naudotis telefonų knygele, ekrano vir, o „laisvų rankų“
šuje turi būti ženklas
funkcija turi būti suaktyvinta telefono režimu.
Jei telefonų knygelėje yra skambintojo kontaktinė informacija, tuomet ji rodoma ekrane.
PASTABA
Kad automobilyje matytųsi prijungto mobiliojo telefono telefonų knygelė, prijungus
telefoną reikia patvirtinti veidrodinį atspindį
mobiliajame telefone. Priklausomai nuo
mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti
tokiais būdais:
•
•
telefone parodomas ir patvirtinimas
iškylantis langelis arba pranešimas;
Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas
informacijos dalinimasis.
Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama
mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo
prijungti prie automobilio.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
•
Telefonų knygelė – sparčioji adresatų
paieška (p. 379)
•
Telefonų knygelė – adresatų paieška
(p. 380)
Telefonų knygelė – sparčioji adresatų
paieška
09
Įprastame telefono šaltinio rodinyje pasukite
TUNE dešinėn, kad būtų pateiktas adresatų
sąrašas.
Pasukite TUNE, kad pasirinktumėte ir
paspauskite OK/MENU, kad paskambintumėte.
Po adresato vardu pateikiamas numatytasis
jo telefono numeris. Jei dešiniau adresato
rodomas simbolis ▼, vadinasi adresatas turi
kelis įrašytus telefono numerius. Spustelėkite
OK/MENU, kad būtų pateikti numeriai.
Sukdami TUNE, pakeiskite ir surinkite kitą nei
numatytąjį numerį. Skambinti galite paspaudę
OK/MENU.
Paiešką adresatų sąraše galima atlikti centrinio valdymo pulto klaviatūra įvedant adresato
vardo pradžią. Informacija apie mygtukų funkcijas, žr. Telefonų knygelė – adresatų paieška
(p. 380).
Susijusi informacija
•
•
Telefonų knygelė (p. 379)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
379
09 Garsas ir medija
09
Telefonų knygelė – adresatų paieška
Kontaktinių duomenų paieška telefonų knygelėje (p. 379).
2. Tęskite su kita raide. Paieškos rezultatas
rodomas telefonų knygelėje (3).
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba pereiti į
telefonų knygelę, reikia įvesties režimo
keitimo sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos
iš parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir paspausti OK/MENU.
123/ABC
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
=>
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau)
Telefonų knygelė
Kad surastumėte adresatą, įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Contacts.
1. Pasukite TUNE iki reikiamos raidės, tada
paspauskite OK/MENU. Galima naudotis
ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
20
380
Įveskite skaitmenine klaviatūra
First
name/
Last
name
Pereinama į telefonų knygutę
(3). Norint pasirinkti adresatą,
reikia pasukti TUNE. Norint
pamatyti numerius ir kitą informaciją, reikia paspausti OK/
MENU.
Pakeičia telefonų knygelės
rūšiavimo tvarką.
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai
įvesti simboliai išsitrins.
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
Skaitmeninė klaviatūra.
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais20, pvz., V, x, y,
z ir 9. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis
juda per šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
09 Garsas ir medija
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
Balso atpažinimas
Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui
balsu suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės
sistemos, radijo, prie Bluetooth® prijungto
mobiliojo ryšio telefono arba „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijas.
Darbo su balso atpažinimo funkcija
pradžia
09
Balso komandomis vairuotojas gali susikoncentruoti į vairavimą ir sutelkti dėmesį į kelią
bei eismo sąlygas.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui
balsu suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės sistemos, radijo, per Bluetooth® prijungto
mobiliojo ryšio telefono ar „Volvo“ navigacijos
sistemos* funkcijas, tuo tarpu vairuotojas tuo
pat metu gali laikyti savo rankas ant vairo.
Balso atpažinimo sistema veikia dialogo
forma: naudotojas balsu duoda komandas, o
sistema reaguoja atsakydama. Balso atpažinimo sistema naudoja tą patį mikrofoną kaip
ir „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ sistema (žr.
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas – apžvalga (p. 377)). Balso atpažinimo sistemos
atsakymai transliuojami per automobilio garsiakalbius.
Vairo klaviatūra.
Balso atpažinimo mygtukas
•
Norint įjungti balso atpažinimo sistemą ir
pradėti duoti komandas, reikia paspausti
mygtuką (1). Tada centrinio valdymo pulto
ekrane sistema parodys dažniausiai naudojamas komandas.
Naudojantis balso atpažinimo sistema, reikia
nepamiršti:
•
Komandą reikia tarti po garsinio signalo,
normaliu garsumu ir greičiu.
•
Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema
tuo metu nesupras jūsų balsu duodamų
komandų).
•
Venkite salone foninio triukšmo: durelės,
langai ir stoglangis* turi būti uždaryti.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
381
09 Garsas ir medija
09
||
PASTABA
Abejojant, kurią komandą naudoti, galima
ištarti „Help“: sistema pateiks kelias skirtingas komandas, kurias bus galima naudoti esamoje situacijoje.
Balso atpažinimo funkciją galima išjungti:
•
•
ištariant „Cancel“;
Paspauskite EXIT arba kito pagrindinio
šaltinio mygtuką (pvz., MEDIA).
•
Balso atpažinimas - sparčiosios komandos (p. 384)
•
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 385)
•
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
(p. 386)
•
•
Balso atpažinimas - radijas (p. 386)
Balso atpažinimo kalbų parinktys
Galimos balso atpažinimo (p. 381) kalbos
parinktys pasirenkamos per meniu sistemą
MY CAR.
Navigacija* – balso atpažinimas (p. 453)
Garsumas
Balso atpažinimo sistemos garsumas nustatomas centrinio valdymo pulto rankenėle VOL
(kai sistema kalba).
Mobiliojo telefono prijungimas
Norint mobiliajam telefonui siųsti komandas
balsu, reikia telefoną įregistruoti ir prijungti
per Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemą. Davus
telefono komandą balsu, kai neprijungtas joks
mobilusis telefonas, sistema pateikia informacijos apie ją. Informacijos apie tai, kaip registruoti ir prijungti mobilųjį telefoną, rasite
„Bluetooth®“ prietaiso registravimas (p. 372).
Kalbų sąrašas.
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis
kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos
. Kalba
sąraše pažymėtos piktograma
pakeičiama per meniu sistemą MY CAR
(p. 123).
PASTABA
Balso atpažinimo funkcijos kalbos pakeisti
neįmanoma kartu nepakeičiant visos
meniu sistemos kalbos.
Susijusi informacija
•
•
•
•
382
Balso atpažinimo kalbų parinktys (p. 382)
Balso atpažinimo pagalbos funkcijos
(p. 383)
Balso atpažinimas - nuostatos (p. 383)
Balso atpažinimas - balso komandos
(p. 384)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Balso atpažinimo pagalbos funkcijos
(p. 383)
•
Balso atpažinimas - nuostatos (p. 383)
09 Garsas ir medija
Balso atpažinimo pagalbos funkcijos
Pagalbos funkcijos siūlomos siekiant padėti
susipažinti su balso atpažinimo sistema
(p. 381) ir suteikti jums galimybę išmokyti šią
sistemą atpažinti jūsų balsą ir akcentą.
•
Balso instrukcijos: Funkcija, padedanti
susipažinti su sistema ir procedūra
komandoms duoti.
•
Mokymas balsu: Funkcija, leidžianti
balso atpažinimo sistemai išmokti pažinti
jūsų balsą ir akcentą. Ši funkcija suteikia
vairuotojui galimybę balsu išmokyti vieno
naudotojo profilį.
•
Trumpos instrukcijos: Funkcija, kuri perskaito trumpas instrukcijas apie sistemos
veikimą.
PASTABA
Balso atpažinimo instrukcijas ir balso
apmokymą galima pradėti vykdyti tik kai
automobilis yra pastatytas.
Balso instrukcijos
Instrukcijas galima paleisti įprastame MY CAR
(p. 123) rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir
pasirenkant Settings Voice control
settings Tutorial.
Instrukcijos yra suskirstytos į 3 pamokas,
kurias užbaigti prireiks iš viso maždaug 5
minučių. Sistema pradeda nuo pirmos pamokos. Norėdami praleisti pamoką ir pereiti prie
kitos pamokos, spauskite
. Spausdami
, grįžkite prie ankstesnės pamokos.
Užbaikite instrukcijas spausdami EXIT.
Balso pritaikymas
Balso atpažinimas - nuostatos
•
Naudotojo nuostata – balso profilį
galima nustatyti įprastame MY CAR
(p. 123) rodinyje paspaudžiant OK/MENU
ir pasirenkant Settings Voice control
settings User setting. Pasirinkite
Default arba Trained user. Trained
user galima pasirinkti tik jei galima atlikti
balso apmokymą (p. 383).
•
Sintetinio balso sparta – sistemos dinaminio (iš anksto neįrašyto) teksto skaitymo balso spartą galima keisti įprastame
MY CAR rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir pasirenkant Settings
Voice control settings Read out
speed. Pasirinkite Fast, Medium arba
Slow.
•
Balso atpažinimo garsas - sistemos
balso garsą galima keisti paspaudus
SOUND mygtuką, pasukus TUNE iki
Voice control volume ir spustelėjus OK/
MENU. Sureguliuokite balso garsą
sukdami TUNE ir įrašykite ją su OK/
MENU.
Sistema parodo keletą frazių, kurias reikia
ištarti. Balso pritaikymo funkciją galima
paleisti įprastame MY CAR rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant Settings
Voice control settings Speaker
adaptation.
Užbaigę balso pritaikymą, prisiminkite pasirinkti profilį (p. 383) Trained user per User
setting.
Atminkite: nurodžius kitą balso atpažinimo
kalbos parinktį (p. 382), mokymo balsu procedūrą reikia pakartoti.
Trumpos instrukcijos
Sistema perskaito trumpas balso atpažinimo
funkcijos instrukcijas. Instrukcijos įjungiamos
paspaudus balso atpažinimo mygtukas
(p. 381) ir ištarus „Brief instructions“.
Susijusi informacija
•
•
Balso atpažinimo kalbų parinktys (p. 382)
Balso atpažinimas - nuostatos (p. 383)
09
Gali būti kelios balso atpažinimo sistemos
(p. 381) nuostatos.
Susijusi informacija
•
•
Balso atpažinimo kalbų parinktys (p. 382)
Balso atpažinimo pagalbos funkcijos
(p. 383)
383
09 Garsas ir medija
09
Balso atpažinimas - balso komandos
Galima valdymas balsu (p. 381) tam tikras
daugialypės terpės sistemos ir prie Bluetooth®
prijungto mobiliojo telefono funkcijas, taikant
iš anksto apibrėžtas balso komandas.
Dialogą balso komandomis vairuotojas pradeda paspausdamas balso atpažinimo mygtuką (p. 381).
Pradėjus dialogą, ekrane pateikiamos dažniausiai naudojamos komandos.
Pripratęs prie sistemos vairuotojas gali
paspartinti komandų dialogą ir praleisti sistemos teikiamas užuominas, tiesiog nuspausdamas balso atpažinimo mygtuką.
Komandas galima duoti keliais būdais
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
(p. 386)
Balso atpažinimas - sparčiosios
komandos
Balso atpažinimo (p. 381) funkciją galima taikyti naudojant įvairias iš anksto apibrėžtas
sparčiąsias komandas.
Sparčiąsias multimedijos sistemos ir telefono
komandas rasite įprastame MY CAR (p. 123)
rodinyje paspausdami OK/MENU ir pasirinkdami Settings Voice control settings
Command list Global commands, Phone
commands, Media commands, Radio
commands bei Navigation commands*.
Kiekvienos komandos pagalbiniu tekstu informuojama, ar komandą galima naudoti visuose
šaltiniuose ar tik viename jų.
Susijusi informacija
Kūrinio paieškos medijos leistuve komandą
galima duoti keliais etapais arba per trumpą
komandą:
•
Balso atpažinimas - balso komandos
(p. 384)
•
•
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 385)
•
•
Balso atpažinimas - radijas (p. 386)
Ištarkite „Medijos paieška“, sulaukite
sistemos atsakymo ir po to ištarkite, pvz.,
„Kūrinys“.
arba
•
Ištarkite „Ieškoti kūrinio“ per vieną seką.
Susijusi informacija
384
•
•
Balso atpažinimas - sparčiosios komandos (p. 384)
•
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 385)
•
Balso atpažinimas - radijas (p. 386)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
(p. 386)
09 Garsas ir medija
Balso atpažinimas - mobilusis
telefonas
Balsu valdykite (p. 381) prie Bluetooth® prijungtą mobilųjį telefoną, kad, pvz., paskambintumėte adresatui arba surinktumėte
numerį.
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.
Numerio rinkimas
Sistema supranta skaičius nuo 0 (nulio) iki 9
(devynių). Šiuos skaičius galima ištarti individualiai, kelių skaičių grupėmis, arba galima
ištarti visą numerį iškart. Didesnių nei 9
(devyni) skaičių sistema nesupranta: pavyzdžiui, negalima sakyti 10 (dešimt) arba 11
(vienuolika).
Šiuo dialogu, kuriame naudojamos balso
komandos, surenkamas numeris.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Dial number“.
> Sistema atsako: „Say the number“.
2. Pradėkite tarti telefono numerio skaičius
(kaip atskirus vienetus, t. y. Six-eightseven ir t.t.).
> Po pauzės sistema pakartos paskutinių
ištartų skaičių grupę.
3. Pasakykite likusius numerius. Ištarę visą
numerį, užbaikite tardami: „OK“.
> Sistema surenka numerį.
Numerį galima keisti ištariant „Teisingai“
(panaikinama paskutinė ištarta skaičių grupė)
arba „Erase“ (panaikinamas visas ištartas
telefono numeris). Pasakius „Kartoti“, sistema perskaitys visą ištartą numerį.
Skambinimas adresatui
Susijusi informacija
•
•
•
09
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 375)
Balso atpažinimas - radijas (p. 386)
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
(p. 386)
Taikant balso komandas, šiuo dialogu skambinama telefonų knygelėje esančiam adresatui.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Call contact“.
> Sistema atsako: „Say the name“.
2. Ištarkite adresato vardą.
> Jei surandamas tik vienas adresatas,
sistema skambina jam, nes priešingu
atveju ji toliau teikia instrukcijas, kaip
surasti reikiamą adresatą.
Jei telefonų knygelėje įrašyti keli adresato
numeriai, tada po vardo galima sakyti, pavyzdžiui, „Mobilusis“ arba „Darbo“, norint
padėti sistemai.
Daugiau komandų
Daugiau mobiliojo telefono valdymo balsu
atpažinimo komandų galima rasti įprastame
rodinyje, meniu MY CAR (p. 123) paspaudus
OK/MENU ir tada paspaudus Settings
Voice control settings Command list
Phone commands.
385
09 Garsas ir medija
09
Balso atpažinimas - radijas
Daugiau komandų
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
Valdykite balsu (p. 381) radiją, kad, pvz.,
pakeistumėte stotį.
Daugiau radijo valdymo balsu atpažinimo
komandų galima rasti įprastame rodinyje,
meniu MY CAR (p. 123) paspaudus
OK/MENU ir tada paspaudus Settings
Voice control settings Command list
Radio commands.
Valdykite balsu (p. 381) daugialypės terpės
sistemą, kad, pvz., pakeistumėte šaltinį ar
takelį.
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.
Stoties pakeitimas
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiama radijo stotis.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Select station“.
> Sistema atsako: „Say the station's
name“.
2. Ištarkite radijo stoties pavadinimą.
> Sistema įjungia šios radijo stoties
transliaciją.
Dažnio pakeitimas
Sistema supranta skaičius nuo 87.5 (aštuoniasdešimt septyni taškas penki) iki 108.0
(šimtas aštuoni taškas nulis).
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas radijo dažnis.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Frequency“.
> Sistema atsako: „Say the frequency“.
2. Ištarkite dažnį 87.5 ir 108.0 megahercų
intervale.
> Sistema įjungia šį radijo dažnį.
386
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 352)
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 385)
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
(p. 386)
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.
Šaltinio pakeitimas
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas medijų šaltinis.
–
Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Disc“.
> Sistema įjungia CD/DVD grotuvą.
Kiti šaltiniai pasiekiami sakant, pvz.,
„Bluetooth“, „TV“ arba „USB“. Galimybė
keisti šaltinius priklauso nuo to, kuris šaltinis
yra prijungtas tuo metu, ir nuo to, ar šaltinyje
ar kokių nors grojamų medijų. Jei medijų šaltinio nėra, sistema paaiškina, kodėl.
Takelio pakeitimas
Sistema supranta skaičius nuo 0 (nulio) iki 99
(devyniasdešimt devynių). Sistema neatpažįsta skaičių, didesnių kaip 99 (devyniasdešimt devyni), pvz., 100 (šimtas) arba 101 (šimtas vienas) yra negalimi.
09 Garsas ir medija
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas takelis.
Settings Voice control settings
Command list Media commands.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Select track“.
> Sistema atsako: „Say the track
number“.
•
•
2. Ištarkite takelio numerį (kaip vieną skaičių,
t. y. „Twenty-three“, bet ne „Twothree“).
> Sistema pakeičia takelio numerį aktyviam medijų šaltiniui.
Susijusi informacija
•
Medijos leistuvas (p. 360)
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 385)
prie interneto prijungtas automobilis
09
Prijungus automobilyje internetą, suteikiama
galimybė naudotis, pvz., naršymo paslaugomis, interneto radiju ir muzikos paslaugomis
taikomųjų programų (p. 392) pagalba bei
transporto priemonėje sumontuota žiniatinklio
naršykle (p. 393).
Balso atpažinimas - radijas (p. 386)
Medijų paieška
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu ieškoma medijų.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Medijos paieška“.
> Sistema rodo sunumeruotą galimų
paieškos kategorijų sąrašą ir atsako:
„Select a line number, or say a
category for media search“.
2. Ištarkite eilutės numerį arba paieškos
kategoriją.
> Sistema teikia tolesnius nurodymus,
kad surastumėte reikiamas medijas.
Daugiau komandų
Daugiau multimedijos sistemos valdymo
balsu atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR (p. 123)
paspaudus OK/MENU ir tada paspaudus
Kai transporto priemonėje prijungtas internetas, galima naudoti papildomas programas
(taikomąsias programas). Turimos taikomosios programos gali skirtis, bet jų tipas gali
apimti, pavyzdžiui, navigacijos paslaugas,
socialines medijas, interneto radijo ir muzikos
paslaugas. Automobilyje yra paprasta žiniatinklio naršyklė, skirta ieškoti informacijos
internete ir ją rodyti.
Jei interneto ryšys yra per mobiliojo ryšio telefoną, taip pat galima naudotis kitomis mobiliojo ryšio funkcijomis, pvz., skaityti tekstinius
}}
387
09 Garsas ir medija
09
||
pranešimus ir skambinti, „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 375).
Prijunkite automobilį prie interneto.
1. Mobiliojo ryšio telefonas pirmiausia turi
būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 372).
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklo operatorius
privalo palaikyti interneto ryšio skirstymą
(interneto ryšio dalinimas), o į abonentinį
mokestį turi būti įtrauktas ir duomenų perdavimas.
2. Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio interneto prieigos taško) funkciją.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Informacijos apie bazines operacijas rasite
skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344).
Interneto ryšio nuostatos.
Numatytoji interneto ryšio nuostata – nesijungti prie interneto. Nurodžius parinktį jungtis, ji įrašoma ir automobilis automatiškai jungiasi, kai tik tinklas būna pasiekiamas. Kad
pakeistumėte prisijungimo prie interneto
metodą, nurodykite kitą ryšio parinktį. Kad
automatiškai nesijungtumėte prie interneto,
pasirinkite atšaukti interneto ryšį.
Nurodykite ryšio parinktį: „Bluetooth®“,
„Wi-Fi“ arba automobilio modemas*:
Automobilio modemas*21
Jungiantis prie interneto per automobilio
modemą, ryšiu naudosis „Volvo On Call“
paslaugos.
Kaip prisijungti prie automobilio modemo,
Automobilio modemas* (p. 390).
21
388
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Bluetooth®
3. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Connect through
Bluetooth.
> Automobilis prijungtas.
Ateityje automobilis automatiškai naudos
„Bluetooth®“ ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo tinklo.
Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane
pateikiamas ženklas (p. 348).
Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį,
rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.
Automobilis gali įsiminti daugiausia 10
Bluetooth® tinklų. Jei pridedamas dar vienas,
seniausias tinklas ir slaptažodis pašalinami iš
įsimenamų tinklų sąrašo.
09 Garsas ir medija
Wi-Fi
1. Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio interneto prieigos taško) funkciją.
2. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Connect through
Wi-Fi.
> Pradedama galimų Wi-Fi tinklų
paieška.
3. Pasirinkite savo tinklą.
4. Pasirinkite Connect.
5. Įveskite tinklo slaptažodį.
> Dabar automobilis bando susijungti su
tinklu.
Ateityje automobilis automatiškai naudos
„Wi-Fi“ ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo
tinklo. Atminkite, kad tam tikri telefonai išjungia modemo funkciją po to, kai atjungiamas
kontaktas su automobiliu, pvz., išlipus iš
automobilio (iki kitą kartą juo naudojantis).
Taigi, kitą kartą norint naudotis modemo
funkcija, ją reikia įjungti telefone.
Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane
pateikiamas ženklas (p. 348).
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį,
rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.
•
•
•
Automobilis gali įsiminti daugiausia 10 Wi-Fi
tinklų. Jei pridedamas dar vienas, seniausias
tinklas ir slaptažodis pašalinami iš įsimenamų
tinklų sąrašo.
Įrašyto Wi-Fi tinklo šalinimas
09
Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:
Dažnis – 2,4 GHz.
Standartai – 802.11 b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų veikimas gali susilpnėti.
Interneto ryšio atsisakymas
1. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį.
2. Po to spustelėkite OK/MENU ir pasirinkite Settings Internet settings.
3. Pasirinkite Wi-Fi.
> Rodomas galimų tinklų sąrašas.
4. Pasirinkite tinklą, kurį šalinsite.
5. Pasirinkite Forget.
> Automobilis daugiau automatiškai su
šiuo tinklu nesusijungs.
Visų tinklų šalinimas
Visus tinklus galima pašalinti vienu metu.
Atkreipkite dėmesį, kad visi naudotojo duomenys ir visos sistemos nuostatos grąžinamos į originalias gamyklines.
Norėdami atstatyti gamintojo nustatymus,
centriniame valdymo skyde paspauskite MY
CAR, po to OK/MENU ir pasirinkite Settings
Reset to factory settings.
Paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Connect through
None. Automobilyje nėra prijungto interneto.
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų. Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio duomenų kiekio, kuriam reiks
gero ryšio ir gero signalo stiprumo.
}}
389
09 Garsas ir medija
09
||
Mobiliojo ryšio telefonas ir automobilis
Ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į mobiliojo telefono vietą automobilyje. Norėdami
padidinti signalo stiprumą, patraukite mobiliojo ryšio telefoną arčiau prie automobilio
garso ir medijų sistemos. Užtikrinkite, kad
tarp jų nebūtų jokių trukdžių.
Automobilio modemas*23
Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima
naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip
pat galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.
Interneto ryšys
PASTABA
Kad nereikėtų kiekvieną kartą užvedant
automobilį įvesti PIN kodo, rekomenduojama išjungti PIN kodo užraktą. Norėdami
pamatyti įprastą šaltinio rodinį, paspauskite MY CAR. Po to spustelėkite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings
Car modem. Panaikinkite žymimojo langelio Lock SIM card
žymėjimą.
PASTABA
Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto,
kreipkitės į savo tinklo operatorių.
Susijusi informacija
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
(p. 506)
•
•
Ženklai ekrane (p. 348)
Savininko keitimas (p. 25)
SIM kortelės laikiklis daiktadėžėje.
23
390
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
2. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Car modem.
3. Įveskite SIM kortelės PIN kodą
> Dabar automobilis prisijungia prie
interneto ir galima naudotis interneto
funkcijomis, žr. prie interneto prijungtas automobilis (p. 387).
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklas
Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo
esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo
padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose,
už kalnų, giliuose slėniuose ar uždarose
patalpose. Greitis taip pat priklauso nuo su
tinklu sudarytos sutarties.
•
1. Įdėkite savo asmeninę SIM kortelę į laikiklį, kuris yra daiktadėžėje.
09 Garsas ir medija
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Kad išaktyvintumėte interneto ryšį, paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte įprastą šaltinio rodinį. Tada paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Settings Internet settings
None.
Wi-Fi viešosios interneto prieigos taškų
bendrinimas
kad kiti įrenginiai taip pat galėtų naudoti automobilio modemą.
Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi palaikyti
interneto ryšio platinimą (interneto ryšio platinimas).
1. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Car Wi-Fi hotspot
09
Įveskite Wi-Fi tinklo (SSID) pavadinimą ir
slaptažodį. Pavadinime turi būti 6-32 ženklai, o slaptažodyje – 10-63 ženklai. Vėliau
pavadinimą ir slaptažodį galima keisti.
2. Pažymėdami žymimąjį langelį, suaktyvinkite automobilio Wi-Fi viešosios interneto
prieigos tašką.
> Dabar galima išorinius įrenginius prijungti prie automobilio Wi-Fi viešosios
interneto prieigos taško.
Norėdami išaktyvinti interneto ryšio platinimo
funkciją, atžymėkite langelį.
PASTABA
Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo
operatoriui.
Jei automobilyje prijungtas internetas per
savo modemą, galima platinti interneto ryšį
(Wi-Fi – viešosios interneto prieigos tašką),
Prie automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos
taško galima prijungti iki 8 įrenginių. Prijungtų
įrenginių skaičius parodomas pirmiausia
paspaudžiant MY CAR, kad būtų pateiktas
įprastas šaltinio rodinys. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Internet
settings.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Prie automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško prijungtų įrenginių skaičius.
Kad pamatytumėte, kurie įrenginiai prijungti
prie automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos
taško, paspauskite MY CAR ir pasieksite
įprastą šaltinio rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Internet
settings Car Wi-Fi hotspot.
Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško
technologija ir saugumas
Skirstant Wi-Fi viešosios interneto prieigos
tašką, naudojamas 2,4 GHz dažnis. Jei vienu
}}
391
09 Garsas ir medija
09
||
metu šiame dažnyje veikia keletas įrenginių, jų
veikimas gali sutrikti.
•
•
•
•
Dažnis - 2,4 GHz.
Standartai - 802.11 b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Automobilio modemo antena sumontuota
ant automobilio stogo.
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
Žr. prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387).
Susijusi informacija
•
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387)
•
Ženklai ekrane (p. 348)
Taikomosios programos
Programos (taikomosios programos) yra programos, kurias galima naudoti, jei automobilis
prijungtas prie interneto. Galimi programėlių
tipai: navigacijos paslaugos, socialiniai tinklai,
internetinės radijo ir muzikos tarnybos.
Informacijos apie bazines naudojimo ir naršymo funkcijas rasite skirsnyje apie tai, kaip
valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344).
Norint naudotis taikomosiomis programomis,
reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 387).
Kai automobilis prijungtas prie belaidžio tinklo, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe
rodomas ženklas (p. 348). Jei nėra interneto
ryšio, apie tai pranešama ekrane.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
24
392
Galimos taikomosios programos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
Centriniame valdymo pulte paspauskite
ir,
norėdami pamatyti pasiekiamas programėles24, pasirinkite Apps. Pasirinkite taikomąją
programą iš sąrašo ir pradėkite nuo OK/
MENU.
Taikomosios programos atsiunčiamos iš
interneto į automobilį ir iš ten valdomos. Taikomosios programos įkeliamos (atnaujintos)
kiekvieną kartą, jas paleidus, tai reiškia, kad
interneto reikia kiekvieną kartą, naudojant taikomąją programą.
Programėlės bendrina automobilio
buvimo vietos informaciją
Kai kurioms taikomosios programoms reikia
informacijos apie vietą. Automobiliui aptikti
programėlės naudoja GNSS (Pasaulinę navigacijos palydovinę sistemą): tai reiškia, kad
automobilio buvimo vietos informacija gali
09 Garsas ir medija
būti perduota „Volvo“ paslaugų teikėjams.
Paslaugų teikėjai dirba „Volvo“ vardu ir gali
apdoroti buvimo vietos duomenis tik tiek, kiek
to reikia paslaugoms suteikti. Visi subrangovai yra saistomi sutartimis, kuriomis reikalaujama laikytis konfidencialumo ir buvimo vietos
informaciją naudoti tik pagal galiojančius teisės aktus.
Navigacijos paslaugos
Žiniatinklio naršyklė
Naršymo paslaugos pateikia kelio informaciją,
kuri nukreipia iki išankstinio kelionės taško.
Vis dėlto ne visos rekomendacijos yra patikimos, nes sistema kartais negali tinkamai įvertinti atskirų situacijų, pvz., staigiai pasikeitus
orui.
Automobilyje yra žiniatinklio naršyklė, skirta
ieškoti informacijos internete ir ją rodyti.
ĮSPĖJIMAS
Registravimasis
Sekite toliau.
Prie kai kurių taikomųjų programų / paslaugų
reikia prisijungti. Yra du tipai:
•
•
25
Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis programomis, reikia registruotis pas
taikomosios programos / paslaugos teikėją. Paleidus taikomąją programą, esate
informuojami, jog turite prisiregistruoti.
Norėdami užsiregistruoti arba prisijungti
su egzistuojančia paskyra, laikykitės
ekrane rodomų instrukcijų.
Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis programomis / paslaugomis, reikia
prisijungti su asmenine Volvo ID. Užsiregistruokite ar pasinaudokite egzistuojančia paskyra ir gaukite prieigą prie įvairių
naudingų paslaugų, pvz., adreso siuntimo
iš žemėlapio internetu tiesiai į navigacijos
programėlę arba „Volvo“ navigacijos sistemą*25. Papildomos informacijos apie
paskyros kūrimą ir kitus klausimus rasite
Volvo ID (p. 26).
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
PASTABA
Galima atnaujinti iki Sensus Navigation
versijos, kurioje yra daugiau funkcijų ir
žemėlapio duomenų atnaujinimų. Susisiekite su savo atstovu.
Susijusi informacija
•
•
•
Ženklai ekrane (p. 348)
Žiniatinklio naršyklė (p. 393)
09
Informacijos apie bazines operacijas rasite
skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344).
Žiniatinklio naršyklė yra paprasto tipo ir
palaiko teksto ir paveikslų „HTML 4“ standartą. Žiniatinklio naršyklė nepalaiko judančių
paveikslų, vaizdo ir garso. Neįmanoma
atsisiųsti ir įrašyti failus.
Norint naudotis žiniatinklio naršykle, reikia,
kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas
prie interneto (p. 387).
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
PASTABA
Žiniatinklio naršyklė neprieinama važiuojant.
Savininko keitimas (p. 25)
Sensus Navigation.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
393
09 Garsas ir medija
09
||
Spustelėkite „Connect“ mygtuką centrinėje
ir pasirinkite Web browser.
konsolėje
Prisijungus prie interneto, naudojant
Bluetooth®, Bluetooth® ženklas (p. 348) rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
Jei nėra interneto ryšio, apie tai pranešama
ekrane.
Paieškos funkcija
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Neseniai aplankyti interneto puslapiai
(istorija).
Ženklų ratuku įveskite saityno adreso URL,
pvz., www.volvocars.com.
394
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba pereiti į
istoriją, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir paspausti OK/MENU.
123/A
BC
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
=>
Pereinama prie istorijos (3). Pasukite TUNE, kad pasirinktumėte
interneto adresą URL, ir paspauskite OK/MENU, kad pasiektumėte
šį adresą.
Go
Su OK/MENU įkeliamas įvestas
interneto adresas URL.
a|A
Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
Keičiama iš ženklų ratuko į
Address: lauką. Su TUNE perstumkite žymiklį. Trinkite bet
kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT. Norėdami grįžti prie
ženklų ratuko, spauskite OK/
MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde galima
naudoti redaguoti Address:
lauką.
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai
įvesti simboliai išsitrins.
09 Garsas ir medija
Įveskite skaitmenine klaviatūra
tyvinti pasirinktą ar paryškintą nuorodą,
spauskite OK/MENU.
• Back - grįžtama į ankstesnį puslapį.
• Forward – jei grįžote, galima vėl eiti pir-
09
myn į šį puslapį.
• Reload - atnaujina puslapį.
• Stop - puslapio įkėlimas sustabdomas ir
grįžtama atgal.
• New tab – sukuriama nauja kortelė / puslapis. Vienu metu galima atidaryti iki
keturių kortelių.
• Close tab - uždaro kortelę arba puslapį.
• Zoom in/Zoom out - didina arba mažina
puslapio vaizdą.
Skaitmeninė klaviatūra.
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais26, pvz., V, x, y,
z ir 9. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis
juda per šiuos ženklus.
•
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
Naršymas žiniatinklio naršyklėje
Norėdami naršyti tarp nuorodų ar slinkti interneto puslapiu, sukite TUNE. Norėdami suak-
26
Judesiai žymekliu interneto puslapyje.
• Add bookmark/Delete bookmark – kad
nereikėtų įrašyti interneto puslapio adreso
kiekvieną kartą lankantis puslapyje,
galima įrašyti šio puslapio sparčiąją nuorodą (adresyno įrašą). Daugiausia gali būti
20 adresyno įrašų.
Naudojant centriniame valdymo pulte esančią
klaviatūrą, žymekliu galima laisvai slankioti po
visą puslapį. Paspauskite mygtuką INFO, kad
persijungtumėte į meniu juostą puslapio viršuje.
• Settings – žiniatinklio naršyklės ekrano
Iškylantis meniu pasiekiamas 5 mygtuku
centriniame valdymo pulte arba galite perstumti žymeklį į sritį, kurios negalima juo
suaktyvinti, ir paspausti OK/MENU.
• Bookmarks – Rename, Reorder arba
Funkcijos
Galimos funkcijos pasiekiamos iškylančiame
meniu 5 mygtuku centriniame valdymo pulte
arba galite perstumti žymeklį į sritį, kurios
negalima juo suaktyvinti, ir paspausti OK/
MENU.
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
pritaikymas ir informacijos valdymas,
smulkesnės informacijos žr. toliau.
Nustatymai
Delete.
• Content filtering – įmanoma atlikti tokius
pritaikymus, kad tinklalapiai atrodytų, kaip
pageidaujama. Galima suaktyvinti / išaktyvinti tokias funkcijas: Show images,
Block pop-ups ir Enable JavaScript.
}}
395
09 Garsas ir medija
09
||
• Accept cookies – slapukai yra maži sau-
gomi tekstiniai failai. Jie leidžia naudotis
tam tikromis funkcijomis svetainėse, o
svetainės savininkui nustatyti statiką,
pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose lankytojai naršo.
TV*
TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint.
Judant automobiliui, vaizdas nerodomas,
tačiau garsas ir toliau girdimas. Vaizdas vėl
pasirodo automobiliui sustojus.
• Text size – pasirenkamas naudojamų
simbolių dydis: Large, Medium ar Small.
PASTABA
• Clear browsing data – Cookies,
browsing history and cache will be
cleared.
TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint. Automobiliui važiuojant, vaizdas nerodomas, tačiau garso sistema groja toliau.
Vaizdas vėl pasirodo automobiliui sustojus.
• FAV key options – tam tikras funkcijas
galima susieti su FAV mygtuku. Susieta
funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, Parankiniai (p. 349).
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
•
Ženklai ekrane (p. 348)
Savininko keitimas (p. 25)
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė
(p. 409)
TV funkcijos, valdymo elementų apžvalga.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 349).
396
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
Ši sistema gali rodyti TV transliacijas tik
tose šalyse, kuriose transliuojama MPEG-2
arba MPEG-4 formatu ir laikomasi DVB-T
standarto. Sistema nedera su analoginėmis transliacijomis.
Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio
stiprumo signalas ir kokia jo kokybė.
Transliaciją gali trikdyti įvairūs veiksniai,
pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas
iki TV retransliacijos antenos. Dengimo
lygis taip pat gali svyruoti priklausomai nuo
to, kurioje šalies vietoje esate.
SVARBU
Šiam gaminiui kai kuriose šalyse reikalinga
TV licencija.
09 Garsas ir medija
TV peržiūra
–
Įprastame medijos šaltinio rodinyje
paspauskite MEDIA, pasukite TUNE į
padėtį TV ir tada paspauskite OK/MENU.
> Pradedama paieška ir netrukus imamas rodyti paskutinis žiūrėtas kanalas.
Kanalo keitimas
Kanalą galima pakeisti taip:
•
Pasukite TUNE: pateikiamas teritorijoje
pasiekiamų kanalų sąrašas. Jei kuris nors
iš šių kanalų jau suprogramuotas
(p. 397), tuomet jo suprogramuotas
numeris yra pateikiamas kanalo pavadinimo dešinėje. Pasukite TUNE į reikiamą
kanalą ir paspauskite OK/MENU.
•
Spaudžiant išankstinių nuostatų mygtukus (0–9).
•
/
, po
Spaudinėjant mygtukus
vieną rodomi kiti teritorijoje priimami
kanalai.
PASTABA
Jei, pasirinkus kanalą išankstinių nuostatų
mygtukais, nėra signalo, galbūt automobilis dabar yra kitoje vietoje nei tuo metu, kai
buvo vykdyta kanalų paieška ir įrašytas
kanalų sąrašas.
Susijusi informacija
•
TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas
(p. 397)
•
•
•
•
•
TV* – atkūrimo parinktys (p. 398)
•
Meniu apžvalga – TV* (p. 410)
Informacija apie esamą TV* laidą (p. 398)
Teletekstas* (p. 399)
Vaizdo nuostatos (p. 365)
TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.
(p. 399)
TV* kanalai / išankstinių nuostatų
sąrašas
09
Automobilis nepertraukiamai ir nuolat ieško TV
kanalų. Pasiekiami kanalai įrašomi į kanalų
sąrašą. Kanalų sąrašo paieškos kriterijus
galima keisti, tačiau eiliškumo keisti neleidžiama. Taip pat yra išankstinių nuostatų sąrašas, kuriame galima keisti išankstinių nuostatų
sąrašą.
Suprogramuotųjų sąrašo keitimas
Jūs galite pakeisti kanalų išdėstymo tvarką,
kuria jie pateikiami išankstinių nuostatų
sąraše. TV kanalas gali būti daugiau nei vienoje išankstinių nuostatų sąrašo vietoje. TV
kanalo vietos išankstinių nuostatų sąraše gali
skirtis.
1. Norint pakeisti suprogramuotųjų sąrašo
tvarką, reikia TV šaltinio įprastame rodinyje paspausti mygtuką OK/MENU ir
pasirinkti Presets.
2. Pasukite TUNE iki sąraše norimo perkelti
kanalo ir patvirtinkite mygtuku OK/
MENU.
> Pasirinktas kanalas pažymimas.
3. Pasukite TUNE iki naujos vietos sąraše ir
patvirtinkite su OK/MENU.
> Kanalai susikeičia vietomis.
Po iš anksto nustatytų kanalų (iki 30) pateikiami visi likę toje teritorijoje priimami kanalai.
Galima perkelti kanalą į kitą vietą išankstinių
nuostatų sąraše.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
397
09 Garsas ir medija
09
||
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
•
TV* (p. 396)
TV* – atkūrimo parinktys (p. 398)
TV* – atkūrimo parinktys
Informacija apie esamą TV* laidą
TV funkcijas galima redaguoti.
Paspaudus mygtuką (p. 344) INFO, galima
gauti informacijos apie esamą, kitą laidą ir jos
pradžios laiką.
Subtitrų keitimas
1. Kad pakeistumėte subtitrus, įprastame TV
šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką
OK/MENU ir pasirinkite Subtitles.
2. Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamus subtitrus ir paspauskite OK/
MENU.
> Dabar galima žiūrėti pasirinktus subtitrus.
Susijusi informacija
Garso kalbos keitimas
1. Kad pakeistumėte garso kalbą, įprastame
TV šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką
OK/MENU ir pasirinkite Audio tracks.
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
TV* (p. 396)
Susijusi informacija
•
•
•
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Norint grįžti į TV transliaciją, reikia palaukti
kelias sekundes arba paspausti EXIT.
•
2. Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą kūrinį ir paspauskite OK/MENU.
> Dabar galima klausytis pasirinkto kūrinio.
398
Nuspaudus mygtuką INFO dar kartą, gali būti
pateikiama papildomos informacijos apie
esamą laidą, pvz., pradžios ir pabaigos laikas
ir trumpas esamos laidos aprašymas.
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
TV* (p. 396)
TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas
(p. 397)
Parankiniai (p. 349)
09 Garsas ir medija
Teletekstas*
TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.
Nuotolinio valdymo pultelis*
Yra galimybė skaityti teletekstą.
Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas, vaizdas sustoja. Vėl ėmus priimti signalą,
vaizdas ekrane atgyja.
Nuotolinį valdymą galima naudoti visoms
garso ir medijos sistemų funkcijoms. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai atlieka tas
pačias funkcijas kaip ir centrinės konsolės
arba vairo klaviatūros mygtukai.
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Norint žiūrėti teletekstą, TV režimu reikia
eiti į TV menu Teletext.
2. Skaičių klavišais (0–9) įveskite puslapio
numerį (3 skaitmenys) ir pasirinkite puslapį.
> Puslapis automatiškai pateikiamas.
Įveskite naujo puslapio numerį arba pasukite
TUNE, kad pereitumėte į kitą puslapį.
Paspauskite EXIT ir grįžkite į TV ekraną.
Susijusi informacija
•
•
•
Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas, vaizdas sustoja. Iškarto po to pasirodo
pranešimas, informuojantis, kad dingo esamo
TV kanalo signalas ir pradedama naujo kanalo
paieška. Vėl atsiradus signalui, TV kanalas
iškart rodomas toliau. Kol rodomas pranešimas, galima pakeisti kanalą.
Jei pasirodo pranešimas No reception, vadinasi, sistema nustatė, kad (iš dalies) nepriimamas kuris nors TV kanalas.
Susijusi informacija
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
TV* (p. 396)
•
•
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 399)
09
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
TV* (p. 396)
TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas
(p. 397)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
399
09 Garsas ir medija
09
||
imtuvą, kuris yra dešiniau nuo mygtuko
(p. 344) INFO centriniame valdymo pulte.
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio tiesioginiuose saulės spinduliuose (pvz., ant
prietaisų skydelio), nes antraip gali kilti
problemų su baterijomis.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
Nuotolinis valdymo pultelis* – funkcijos
(p. 400)
•
Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo
elemento keitimas (p. 401)
Nuotolinis valdymo pultelis* –
funkcijos
Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti
toliau nurodytas funkcijas.
Mygtukas
Veikimas
F = priekinis ekranas
L ir R = negalimos parinktys.
Keisti į navigaciją*
Perėjimas prie radijo šaltinio
(pvz., AM)
Perėjimas prie medijų šaltinio (pvz., Disc, TV*)
Keisti į Bluetooth® laisvų
rankų įrangą
Slinkti / greitai atsukti atgal,
keisti kūrinį / dainą
Leisti / pauzė
Stabdyti
Atitinka TUNE centriniame valdymo pulte.
Naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu, pirmiausia reikia pervesti jo mygtuką
į
padėtį F ir tada nutaikyti pultelį į IR spindulių
400
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Slinkti / greitai persukti pirmyn, keisti kūrinį / dainą
Meniu
09 Garsas ir medija
Mygtukas
Veikimas
Mygtukas
Į ankstesnį, atšaukia funkciją, panaikina įvestus simbolius
Subtitrai, teksto kalbos pasirinkimas
Teletekstas*, įj./išj.
Žvalgyti aukštyn / žemyn
Žvalgyti dešinėn / kairėn
Patvirtinti išranką arba eiti į
pasirinkto šaltinio meniu sistemą
Mažinti garsumą
Veikimas
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 399)
Nuotolinio valdymo pultelis* –
maitinimo elemento keitimas
09
Kaip pakeisti garso ir medijos sistemos nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus.
PASTABA
Baterija paprastai veikia 1–4 metus, priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio
naudojimo intensyvumo.
Nuotolinio valdymo pultelis yra maitinamas
keturiais AA/LR6 tipo elementais.
Į ilgą kelionę pasiimkite papildomų maitinimo
elementų.
Didinti garsumą
0-9
Nustatyti kanalai, skaičių ir
raidžių įvedimas
Nuorodos į mėgstamą nuostatą
Informacija apie esamą programą, dainą ir t. t. Taip pat
naudojama, kai yra daugiau
informacijos nei gali būti
pateikiama ekrane
Garso takelio kalbos pasirinkimas
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
401
09 Garsas ir medija
09
||
1. Nuspauskite maitinimo elementų dangtelį
ir įstumkite jį infraraudonųjų spindulių
lęšio kryptimi.
2. Išimkite panaudotus maitinimo elementus
ir pagal elementų skyrelio ženklus sudėkite naujus.
3. Įstatykite dangtelį.
PASTABA
Išsekusias baterijas reikia utilizuoti aplinkai
saugiu būdu.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 399)
Garsas ir medija – meniu apžvalga
Garso ir medijos sistemos meniu galimų
parinkčių bei nuostatų apžvalga.
Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos
spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti
todėl, kad šios funkcijos automobilyje nėra,
šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba
šaltinyje nieko nėra.
RADIJAS
•
•
•
AM (p. 403)27
FM (p. 403)
DAB *(p. 404)
MEDIJA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD garsas (p. 404)
„DVD Video“ (p. 405)
Standusis diskas (HDD) (p. 406)
„iPod“ (p. 406)
USB (p. 407)
Medija „Bluetooth®“ (p. 407)
AUX (p. 408)
TV* (p. 410)
TELEFONAS
27
402
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
„Bluetooth®“ laisvų rankų įranga (p. 408)
•
Saityno naršyklė (p. 409)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
09 Garsas ir medija
09
Meniu apžvalga – AM
Meniu apžvalga – FM
Galimų AM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Galimų FM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
menuA
Skaityti
apie
FM menu
Skaityti
apie
Show presets
(p. 355)
TP
(p. 358)
(p. 349)
Alternative frequency
AM
FAV key options
A
Toggle radio text or presets
(p. 359) ir
(p. 355)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Show
No function
Show presets
No function
(p. 355)
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
Radio text
(p. 359)
Presets
(p. 355)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
None
Tune station by
(p. 353)
Station list
(p. 354)
Manual tuning
(p. 355)
FAV key options
(p. 349)
403
09 Garsas ir medija
09
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB*)
Galimų DAB radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
DAB menu*
Programme type (PTY) filtering
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas
Galimų CD/DVD garso parinkčių ir nuostatų
apžvalga.
Skaityti
apie
(p. 358)
Skaityti
apie
Play/Pause
(p. 361)
Stop
A
Show
Artist/Title
Radio text
(p. 359)
Presets
(p. 355)
Media search
(p. 363)
Shuffle
(p. 362)
Gracenote® options
Gracenote® database
None
Gracenote® results
DAB-DAB linking
(p. 360)
FAV key options
(p. 349)
FAV key options
Toggle show information
A
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
(p. 349)
No function
No function
404
Disc menu
Play/Pause
(p. 361)
Shuffle
(p. 362)
Taikoma tik DVD diskams.
09 Garsas ir medija
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
09
Meniu apžvalga – „DVD Video“
Galimų „DVD Video“ garso parinkčių ir nuostatų apžvalga.
DVD video menu
Skaityti
apie
Play/Pause
(p. 364)
DVD disc menu
(p. 364)
Stop
(p. 364)
Subtitles
(p. 364)
Audio tracks
(p. 364)
(p. 364)
Next audio track
(p. 364)
iškylantis DVD vaizdo meniu
Kai atkuriamas vaizdo failas, paspauskite
OK/MENU, kad atsirastų iškylantis meniu.
Image settings
(p. 365)
Video DVD menu
(p. 344)
DVD disc menu
(p. 364)
Susijusi informacija
Advanced settings
Angles
Next subtitle
•
(p. 365)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Screen ratios
FAV key options
(p. 349)
No function
Play/Pause
(p. 364)
405
09 Garsas ir medija
09
Meniu apžvalga - standusis diskas
(HDD)
Storage information
Galimų standžiojo disko (HDD) parinkčių ir
nuostatų apžvalga.
Used space:
Meniu apžvalga – iPod®
Galimų iPod® parinkčių ir nustatymų apžvalga.
iPod menu
Skaityti
apie
Play/Pause
(p. 368)
HDD menu
Skaityti
apie
Free space:
Play/Pause
(p. 366)
Capacity:
Shuffle
(p. 362)
Media search
(p. 363)
Tracks:
FAV key options
(p. 349)
Shuffle
(p. 362)
Import music
(p. 366)
FAV key options
A
Play/Pause
Enter
Rename
Delete
Delete all
(p. 366)
No function
From USB
Rename/delete files
No function
Folders:
From disc
406
(p. 366)
(p. 366)
Shuffle
A
(p. 366)
(p. 362)
Priklauso nuo rinkos.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Play/Pause
(p. 368)
Shuffle
(p. 362)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
09 Garsas ir medija
Galimų USB parinkčių ir nuostatų apžvalga.
USB menu
Skaityti
apie
Play/Pause
(p. 368)
Media search
(p. 363)
Shuffle
(p. 362)
Select USB partition
FAV key options
(p. 349)
Bluetooth®
medijų parinkčių ir nuo-
Bluetooth menu
Skaityti
apie
Play/Pause
(p. 370)
Shuffle
(p. 362)
Change device
(p. 374)
Galimų
statų apžvalga.
Connect for media
(p. 370)
Delete device
(p. 375)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Search new device
Make car discoverable
No function
FAV key options
Play/Pause
(p. 368)
Shuffle
(p. 362)
Susijusi informacija
•
09
Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®
Meniu apžvalga – USB
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
(p. 349)
No function
Play/Pause
(p. 370)
Shuffle
(p. 362)
1 įrenginys
2 įrenginys
ir t. t.
407
09 Garsas ir medija
09
Meniu apžvalga – AUX
Galimų AUX parinkčių ir nuostatų apžvalga.
AUX menu
AUX input
Skaityti
apie
(p. 370)
Standard
Boost
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų
rankų“ įranga
Galimų Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemos
parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Phone menu
Skaityti
apie
Call list
(p. 377)
Contacts
(p. 379)
Messages
(p. 375)
Message notifications
(p. 375)
Change phone
(p. 374)
Search new phone
Make car discoverable
1 įrenginys
2 įrenginys
ir t. t.
408
Connect for phone
(p. 375)
Delete device
(p. 375)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
09 Garsas ir medija
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė
Galimų žiniatinklio naršyklės parinkčių ir nustatymų apžvalga.
Web browser
Jei neatverta nei viena kortelė,
meniu rodoma įprastiniame
žiniatinklio naršyklės rodinyje.
Enter address
Skaityti
apie
(p. 393)
(p. 393)
Nustatymų meniu, žiniatinklio
naršyklė
Reload
(p. 393)
Stop
(p. 393)
New tab
Norėdami pasiekti nustatymų
meniu, spauskite Settings viename iš dviejų aukščiau esančių
meniu.
(p. 393)
Close tab
(p. 393)
Zoom in
Settings
arba
Rodoma „Settings menu, web
browser“ (Nustatymų meniu,
žiniatinklio naršyklė), žr. toliau.
(p. 393)
ir t. t.
Delete bookmark
Settings
Iškylantis meniu, žiniatinklio
naršyklė
Skaityti
apie
Kai žiniatinklio naršyklėje rodomas puslapis, siekdami prieiti
prie iškylančio meniu, centriniame valdymo pulte spauskite
numerio 5 mygtuką.
Back
Rodoma „Settings menu, web
browser“ (Nustatymų meniu,
žiniatinklio naršyklė), žr. toliau.
09
(p. 393)
1 adresyno įrašas
ir t. t.
Rename
Add bookmark
arba
Bookmarks
Skaityti
apie
2 adresyno įrašas
(p. 393)
Zoom out
1 adresyno įrašas
2 adresyno įrašas
Forward
(p. 393)
Reorder
Delete
Content filtering
(p. 393)
Accept cookies
(p. 393)
Show images
(p. 393)
Block pop-ups
}}
409
09 Garsas ir medija
09
||
Meniu apžvalga – TV*
Enable JavaScript
Text size
(p. 393)
Large
Medium
Small
Clear browsing data
(p. 393)
FAV key options
(p. 349)
TV menu
Skaityti
apie
Presets
(p. 398)
Audio tracks
(p. 398)
Subtitles
(p. 398)
Teletext
(p. 399)
FAV key options
(p. 398)
No function
No function
Teletext
Add/delete bookmark
(p. 393)
New tab
(p. 393)
Close tab
(p. 393)
Iškylantis TV meniu
Susijusi informacija
410
Brightness:
Galimų TV parinkčių ir nuostatų apžvalga.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
Garsas ir medija – meniu apžvalga
(p. 402)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kai rodoma televizija, paspauskite OK/MENU, kad atsirastų
iškylantis meniu.
Skaityti
apie
Image settings
(p. 365)
Contrast:
Colour:
TV menu
Parodomas „TV meniu“, žr. pirmiau.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
09 Garsas ir medija
Licencijos – garsas ir medija
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie tekstai yra „Volvo“ sutartys su
gamintojais arba kūrėjais, dauguma jų anglų
kalba.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
09
}}
411
09 Garsas ir medija
09
||
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
412
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Gracenote® Galutinio vartotojo
licencijos sutartis
Šioje programoje arba patarime yra programinė įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville,
Kalifornijos, JAV („Gracenote“). Programine
įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiama ši programa identifikuoti diską ir / arba failą bei pasiekti su
muzika susijusią informaciją, įskaitant pavadinimą, atlikėją, kūrinį ir antraštę („Gracenote“
duomenys) iš tiesioginių serverių arba įtaisytų
duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“
serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus.
Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis
pagal numatytas šiai programai arba šiam
įrenginiui galutinio vartotojo funkcijas.
Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius tik asmeniniais nekomerciniais
tikslais. Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti,
nepersiųsti ar neperduoti šios „Gracenote“
programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“
duomenų bet kuriai trečiajai šaliai. JŪS
SUTINKATE NENAUDOTI ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS
ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS
JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.
Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius,
jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas
Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis
naudoti visus „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtines teises į
visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“ programinę įrangą ir visus „Gracenote“
serverius, įskaitant visas nuosavybės teises.
„Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja
sumokėti Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją. Jūs sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“
gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią
sutartį prieš Jus tiesiogiai savo vardu.
„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms. Atskirai priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas leidžia „Gracenote“ tarnybai apskaityti užklausas, nieko nežinant, kas
esate. Papildoma informacija prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“
privatumo politikos skyrelyje.
„Gracenote“ programinė įranga ir viskas,
įskaitant „Gracenote“ duomenis, yra jums
licencijuojama pagal principą „kaip yra“.
„Gracenote“ neprisiima jokių tiesioginių ar
numanomų įsipareigojimų ir nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų, esančių „Gracenote“ serveriuose, tikslumo. „Gracenote“
pasilieka teisę naikinti duomenis iš „Gracenote“ serverių arba keisti duomenų kategori-
09 Garsas ir medija
jas dėl bet kokios priežasties, kuri pasirodytų
„Gracenote“ pakankama. Nesuteikiamos
jokios garantijos, jog „Gracenote“ programinė
įranga arba „Gracenote“ serveriai veiks be
trikčių ar be įsiterpimo. „Gracenote“ neįsipareigoja tiekti naujų, pagerintų arba papildomų
tipų ar kategorijų duomenų, kuriuos „Gracenote“ gali tiekti ateityje, kompanija pasilieka
teisę bet kuriuo metu nutraukti savo paslaugų
teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ
IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ,
NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS
KOMERCINĖS NAUDOS GARANTIJOMIS,
PRITAIKYMO KONKREČIAM TIKSLUI IR
INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS, GAUTIEMS
NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE SERVERĮ.
„GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI
IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR
PAJAMŲ NETEKTĮ.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
Unicode: 5.1.0
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
09
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
}}
413
09 Garsas ir medija
09
||
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Susijusi informacija
•
•
414
„Volvo Sensus“ (p. 85)
Garsas ir medija (p. 342)
Tipo patvirtinimas – garsas ir medija
Radijo, telekomo ir kompiuterinės įrangos tipo
atitikties patvirtinimas.
Wi-Fi
Garso ir navigacijos bloko atitikties
deklaracija
09 Garsas ir medija
Susijusi informacija
•
•
09
Garsas ir medija (p. 342)
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387)
415
„VOLVO ON CALL“ (VOC)*
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
Volvo On Call*
ĮSPĖJIMAS
Volvo On Call (VOC)* yra papildoma paslauga,
kurią gali užsiprenumeruoti „Volvo“ savininkai.
Abonementą sudaro saugos, apsaugos ir
komforto paslaugos.
VOC sistema susieta su automobilio SRS ir
signalizacijos sistemomis bei kitomis automobilio sistemomis (pvz., užraktais ir klimato
kontrole). Automobilis turi integruotą modemą
ryšiui tarp automobilio ir VOC paslaugų palaikyti. Žemėlapyje (p. 428) rodomos šalys,
kuriose yra tokia sistema. Daugiau informacijos suteiks „Volvo“ įgaliotasis atstovas, nes
žemėlapis gali kisti. Abonentinės paslaugos /
pasiūlymas priklauso nuo šalies. Daugiau
informacijos apie tai, kurios paslaugos teikiamos konkrečioje šalyje, suteiks „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Išsidėstymas
Išnešus nuotolinio valdymo raktelį iš automobilio, sistemos funkcijos būna nuolat pasiekiamos 5 dienas, o vėliau – per kitas 17 dienų –
kartą per valandą. Praėjus 22 dienoms, sistema bus išaktyvinta iki automobilio variklio
užvedimo.
Sistema naudoja GNSS („Global Navigation
Satellite System“) automobiliui aptikti. Automobilio įtaisytasis modemas naudojamas
ryšiui su VOC aptarnavimo centru ir VOC
mobiliąja programėle užmegzti.
1
Sistema veikia tik tose teritorijose, kuriose
VOC partneriai turi mobilųjį ryšį, ir šalyse,
kuriose teikiama paslauga.
Kaip ir mobiliųjų telefonų atveju, dėl
atmosferinių trukdžių arba reto mobiliojo
ryšio retransliacijos stočių tinklo gali būti
neįmanoma užmegzti ryšio, pvz., retai
apgyvendintose teritorijose.
Abonementas
Prenumerata inicijuojama nusipirkus automobilį ir suaktyvinus sistemą. Abonementas yra
ribotos trukmės, tačiau jį galima pratęsti.
Galiojimas priklauso nuo rinkos.
Komforto paslaugos
•
•
Volvo On Call mobilioji programėlė
(p. 420).
Nuotolinis šildytuvo užvedimas trumpąja
SMS žinute (p. 422).
Saugos paslaugos
•
•
•
Automatinė signalizacija (p. 424).
Rankinė signalizacija (p. 424).
Pakelės pagalba (p. 425).
Apsaugos paslaugos
•
•
Pranešimas apie vagystę (p. 425).
Pavogtos transporto priemonės atsekimas (p. 425).
•
•
Nuotolinis durelių atrakinimas (p. 425).
Nuotolinis transporto priemonės imobilizatorius (p. 425)1.
PASTABA
10
Visi skambučiai į VOC aptarnavimo centrą
yra įrašomi.
Informacija internete
Papildomos informacijos apie Volvo On Call
rasite support.volvocars.com.
Naudojant asmeninį „Volvo ID“, galima prisijungti prie mobiliosios programėlės (p. 420).
Sužinokite daugiau apie „Volvo ID“ ir jo pranašumus bei kaip susikurti „Volvo ID“ (p. 26).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Volvo On Call* apžvalga (p. 418)
Volvo On Call* naudojimas (p. 418)
Esamos Volvo On Call* funkcijos (p. 419)
Volvo On Call* išsidėstymas (p. 428)
„Volvo On Call*“ aptarnavimo centro telefono numeris (p. 430)
PIN kodas Volvo On Call* (p. 431)
Asmeniniai duomenys (p. 432)
Saugos diržo įtempiklis (p. 35)
Saugos oro pagalvių sistema (p. 36)
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 42)
Signalizacija (p. 204)
Kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
417
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
Volvo On Call* apžvalga
Volvo On Call* naudojimas
ON CALL mygtuko alternatyvos
Mygtukų ir ekranų apžvalga.
Sistema Volvo On Call (VOC) įjungiama
paspaudus vieną iš dviejų lubose įrengtų mygtukų arba pasirenkant iš meniu šaltinio.
Įprastame MY CAR rodinyje paspauskite OK/
MENU ir pasirinkite Settings Volvo On
Call On Call.
10
VOC automatiškai paleidžiama sužadinus
automobilio saugos sistemą, pvz., įvykus avarijai, kurios metu pasiektas saugos diržų įtempiklių arba oro pagalvių suaktyvinimo lygis.
Užmezgamas ryšys tarp automobilio ir VOC
aptarnavimo centro, kurio specialistas išsiunčia į automobilio buvimo vietą tinkamą
pagalbą.
Aktyvi paslauga rodoma ženklu ekrane
(p. 348).
Susijusi informacija
•
•
•
Volvo On Call* naudojimas (p. 418)
„Volvo On Call* “ meniu parinktys
(p. 427)
Volvo On Call* pranešimas ekrane
(p. 427)
SOS mygtukas – avarinės padėties
atveju
Paspauskite lubose įrengtą mygtuką SOS ir
palaikykite bent 2 sekundes, kad suaktyvintumėte rankinio pavojaus signalo paslaugą.
SOS mygtuko alternatyvos
Įprastame MY CAR rodinyje paspauskite OK/
MENU ir pasirinkite Settings Volvo On
Call SOS.
ON CALL mygtukas – kilus problemoms
su automobiliu
Paspauskite lubose įrengtą mygtuką ON
CALL ir palaikykite bent 2 sekundes, kad
suaktyvintumėte paslaugą ir užmegztumėte
ryšį su VOC aptarnavimo centru, žr. Esamos
Volvo On Call* funkcijos (p. 419).
418
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
SOS mygtuką spauskite tik avarijos atveju,
kilus medicininių problemų arba kilus išorinei grėsmei automobilio ir jo keleivių saugumui. SOS funkcija skirta naudoti tik tais
atvejais, kai reikia skubios pagalbos. Jei be
pagrindo piktnaudžiausite šia funkcija, ji
gali būti papildomai apmokestinta.
Mygtuką ON CALL galima spausti prireikus pasinaudoti visomis kitomis paslaugomis, įskaitant techninę pagalbą kelyje.
Paslaugos atšaukimas
Pradėtą paslaugą galima sustabdyti
10 sekundžių spaudžiant EXIT mygtuką.
Nustatymai
Galimos parinktys ir nustatymai meniu sistemoje (p. 427).
• Key lock – nuspręskite, kada reikėtų
įjungti SOS ir ON CALL mygtukus. Funkcija reiškia, kad mygtukai įjungiami tik
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis yra
padėtyje I arba II, arba veikiant varikliui.
• Activate service – naudojama siekiant
suaktyvinti prenumeratą ir gauti prieigą
prie paslaugos.
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
Prenumeratos suaktyvinimo būsena parodo,
kad sistemą VOC reikia suaktyvinti „Volvo“
autoservise: tik tada automobilio savininką
galima užsiregistruoti prenumeratai gauti.
Susijusi informacija
•
„Volvo On Call* “ meniu parinktys
(p. 427)
•
Volvo On Call* pranešimas ekrane
(p. 427)
•
•
Volvo On Call* apžvalga (p. 418)
•
Neautomatinė saugos paslauga su „Volvo
On Call*“ (p. 424)
•
•
Nuotolinis šildytuvo užvedimas* trumpąja
SMS žinute (p. 423)
Esamos Volvo On Call* funkcijos
Volvo On Call (VOC) funkcijų apžvalga pasiekiama per VOC aptarnavimo centrą ir VOC
mobiliąją programėlę.
Techninė priežiūra
Aptarnavimo
centras
Nuotolinis šildytuvo užvedimas
Taikomoji
programaA
X
Techninė priežiūra
Aptarnavimo
centras
Nuotolinis transporto priemonės
imobilizatoriusB
X
Nuotolinis variklio
užvedimas
(ERS)B, C
Taikomoji
programaA
X
Automatinė signalizacija
X
Automobilio vietos nustatymas.
Pakelės pagalba naudojant „Volvo On
Call“* (p. 425)
Rankinė signalizacija
X
Automobilio prietaisų skydelis
X
Automobilio atrakinimas per Volvo On
Call* aptarnavimo centrą (p. 426)
Pakelės pagalba
X
X
Kelionės žurnalas
X
Pranešimas apie
vagystę (TN)
X
X
X
Pavogtos transporto priemonės
atsekimas (SVT)
X
Transporto priemonės informacija
Nuotolinis durelių
atrakinimas (RDU)
X
Nuotolinis užrakinimas
X
X
Akumuliatorius ir
įkrovimo statusasD
Nustatykite, kad
būtų įkraunama
tam tikru laikuD
10
X
X
X
X
X
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
419
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
||
Techninė priežiūra
Aptarnavimo
centras
10
Taikomoji
programaA
Priminimas prijungti įkrovimo
kabelįD
X
ParuošimasD
X
Kelionės tikslo
siuntimas į automobilįE
X
A
B
C
D
E
Kai kurių funkcijų nėra visuose automobilio modeliuose.
Kai kuriose šalyse.
Kai kurie automobiliai su automatine pavarų dėže.
Taikoma tik V60 Twin Engine ir S60L Twin Engine.
Reikia „Sensus Navigation“.
Susijusi informacija
420
•
„Volvo On Call* “ komforto paslaugos
(p. 420)
•
„Volvo On Call* “ saugos paslaugos
(p. 424)
•
„Volvo On Call*“ saugumo paslaugos
(p. 425)
•
Volvo On Call* mobilioji programėlė
(p. 420)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
„Volvo On Call* “ komforto paslaugos
Volvo On Call* mobilioji programėlė
Komforto paslaugos per telefoną, pvz., nuotolinis šildytuvo užvedimas* trumpąja SMS
žinute arba ryšys su automobiliu per mobiliąją
taikomąją programą.
Būdami Volvo On Call naudotoju , turite prieigą prie mobiliosios programėlės, leidžiančios mobiliuoju telefonu palaikyti ryšį su
pastatytu automobiliu.
Mobilioji programėlė leidžia „Volvo On Call“
naudotojams palaikyti ryšį su pastatytu automobiliu per „iPhone“, „Windows Phone“ arba
„Android“ telefoną. Mobilioji programėlė gali
nustatyti automobilio vietą, nuotoliniu būdu
užrakinti automobilį ir užvesti variklį, parodyti
informaciją apie degalų lygį ir dar daugiau.Skaitykite apie taikomąją programą
(p. 420).
Kai kurių funkcijų nėra visuose automobilio
modeliuose.
Automobiliuose, kuriuose sumontuoti degalais varomas variklio bloko ir salono šildytuvai
kartu su Volvo On Call , yra tos pačios šildytuvo nuostatų parinktys kaip ir naudojant
įprastą mobilųjį telefoną. Skaitykite apie nuotolinį šildytuvo užvedimą trumpąja SMS žinute
(p. 422).
Susijusi informacija
•
Esamos Volvo On Call* funkcijos (p. 419)
Mobilioji programėlė nuolat atnaujinama: tai
reiškia, kad ši informacija gali neperteikti visų
galimų funkcijų. Papildomos informacijos apie
Volvo On Call rasite support.volvocars.com.
Mobilioji programėlė skirta „iPhone“, „Windows“ ir „Android“ telefonams. Ją galima
atsisiųsti iš „Apple AppStore“, „Windows
Phone Store“ arba „Google Play“.
Norint naudotis mobiliąja programėle ir internetinėmis „Volvo“ paslaugomis, reikalingas
asmenimis „Volvo ID“.
Sužinokite daugiau apie „Volvo ID“ ir jo pranašumus bei kaip susikurti Volvo ID (p. 26).
Automobilio vietos nustatymas.
Automobilio buvimo vieta rodoma žemėlapyje, yra galimybė gauti navigacijos nurodymus į automobilį. Taip pat yra skaitmeninis
kompasas, nukreipiantis vairuotoją reikiama
kryptimi. Galima aktyvuoti automobilio garso
signalą ir posūkių žibintus paieškai palengvinti.
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
Kelionės tikslo siuntimas į automobilį
Galima pasinaudoti mobiliosios programėlės
funkcija „Send to Car“ ir nusiųsti kelionės
tikslą (pvz., viešbutį, parduotuvę, kino teatrą,
restoraną ar degalinę) į automobilį. Tada
kelionės tikslo informacija tampa pasiekiama
automobilio navigacijos sistemoje4. Jei automobilinė navigacijos sistema nėra gamyklinė,
„Volvo“ atstovas turi atnaujinti automobilio
konfigūraciją, kad per VOC programėlę būtų
galima nusiųsti kelionės tikslą į automobilį.
Instrukcijų apie tai, kaip naudotis funkcija
„Send to Car“, rasite support.volvocars.com.
portuoti visas arba pasirinktas keliones iš
mobiliosios programėlės į dinaminę lentelę ir
išsiųsti el. paštu. Tai tinka, pvz., komandiruotėms apskaityti.
Yra parinktis, leidžianti išaktyvinti vairavimo
žurnalą. Tokiu atveju automobilis po kiekvienos užbaigtos kelionės nesiųs jokios žurnalo
informacijos.
Transporto priemonės informacija
Taip pat lengvai pasiekiami baziniai duomenys apie automobilį, pvz., modelis, registracijos numeris ir VIN numeris.
Automobilio prietaisų skydelis
Pranešimas apie vagystę (TN)
Ši funkcija vairuotojui suteikia prieigą prie
įvairios informacijos apie degalų lygį, su
degalų likučiu įveikiamą atstumą, vidutines
degalų sąnaudas, vidutinį greitį ir hodometro
bei ridos skaitiklio rodmenis.
Suveikus automobilio signalizacijai, vairuotojas apie tai informuojamas mobiliuoju telefonu.
Nuotolinis durelių užrakinimas
Mobilioji programėlė atlieka automobilio būklės patikrą ir pateikia informacijos apie lemputes, stabdžių skystį, aušinimo skystį ir alyvos
lygį.
Rodoma visų durelių ir langų būsena. Vairuotojas gali užrakinti ir atrakinti automobilį. Saugumo sumetimais, norint nuotoliniu būdu
atrakinti automobilį, programoje reikia įvesti
slaptažodį. Kaip slaptažodis naudojamas jūsų
asmeninis „Volvo ID“.
Kelionės žurnalas
Nuotolinis šildytuvo užvedimas
Galima atsisiųsti ir įrašyti išsamią informaciją
apie kiekvieną kelionę per paskutines 40
dienų. Taip pat yra parinktis, leidžianti eks-
Jei automobilyje įrengtas stovėjimo šildytuvas, jį galima įjungti nedelsiant arba suprogramuoti įsijungti dviem skirtingais laiko momentais.
Automobilio tikrinimas
4
5
6
Nuotolinis variklio užvedimas5
Nuotolinio užvedimo (ERS – Engine Remote
Start) funkcija leidžia nuotoliniu būdu užvesti
variklį, kad prieš kelionę iki komfortiškos temperatūros būtų pašildytas ar atvėsintas automobilio salonas. Norint vairuoti automobilį reikia aktyvuoti važiavimo režimą. Tai atliekama
taip pat, kaip ir užvedant variklį, žr. Variklio
užvedimas (p. 289).
10
Oro kondicionierius įsijungia su automatiniais
nustatymais. Nuotoliniu būdu užvestas variklis veikia iki 15 minučių, tada jis išjungiamas.
Po dviejų užvedimų naudojantis nuotolinio
užvedimo funkcija variklis turi būti užvestas
įprastu būdu: tik tada bus galima vėl panaudoti nuotolinio užvedimo funkciją.
Nuotolinis variklio užvedimas yra tik tuose
automobiliuose, kuriuose yra automatinė
pavarų dėžė, ir tuose, kuriuose sumontuotas
gaubto jungiklis6.
Taikoma „Sensus Navigation“.
Taikoma tam tikriems modeliams ir rinkoms.
Yra XC60 modeliuose, automobiliuose, kuriuose įrengta signalizacija, daugelyje automobilių su 4 cilindrų varikliais, arba pasirinkus ERS naujai konstrukcijai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
421
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
||
ĮSPĖJIMAS
Norint užvesti variklį nuotoliniu būdu, reikia
įvykdyti šiuos reikalavimus:
•
•
10
•
Automobilį reikia prižiūrėti.
Automobilyje ar aplink jį turi nebūti
žmonių ar gyvūnų.
Automobilis neturi būti pastatytas
uždaroje, nevėdinamoje patalpoje išmetamos dujos gali stipriai sužaloti
žmones ir gyvūnus.
PASTABA
Atsižvelkite į vietos/nacionalines taisykles/
reglamentus dėl tuščios eigos. Taip pat laikykitės vietinių ir nacionalinių taisyklių bei
reglamentų dėl triukšmo lygių variklio veikimo metu.
Akumuliatorius ir įkrovos lygis7
Pažiūrėkite, kiek liko hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos ir ar vykdomas jo įkrovimo procesas.
Nustatykite, kad būtų įkraunama tam
tikru laiku7
Įkrovimo nebūtina pradėti iškart prijungus
įkrovimo laidą. Galima naudoti mobiliąją programėlę įkrovimo laikui nustatyti.
7
8
9
422
Taikoma tik V60 Twin Engine ir S60L Twin Engine.
Automobiliai su Volvo On Call*
Registracijos numeryje gali būti ir didžiosios, ir mažosios raidės.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Priminimas prijungti įkrovimo kabelį7
Parinktis, kuria suaktyvinamas priminimas
mobiliojoje programėlėje prijungti įkrovimo
kabelį, jei tai nebuvo padaryta pastačius
automobilį.
Paruošimas7
Paruošimo metu automobilio pavaros sistemos ir salonas parengiami kelionei, kad
važiuojant lėčiau dėvėtųsi dalys ir sumažėtų
energijos sąnaudos. Mobilioji programėlė
naudojama analogiškai kaip ir šildytuvo nuotolinio paleidimo atveju.
Susijusi informacija
•
•
•
Esamos Volvo On Call* funkcijos (p. 419)
„Volvo On Call* “ komforto paslaugos
(p. 420)
PIN kodas Volvo On Call* (p. 431)
Nuotolinis šildytuvo užvedimas*
trumpąja SMS žinute8
Automobiliuose, kuriuose sumontuoti degalais
varomas variklio bloko ir salono šildytuvai
kartu su Volvo On Call , yra tos pačios šildytuvo nuostatų parinktys kaip ir naudojant
įprastą mobilųjį telefoną. Galima konfigūruoti
laikmačio nuostatas siunčiant norimą nuostatą
mobiliuoju telefonu, žr. nuotolinis šildytuvo
užvedimas (p. 423).
Galėdami valdyti automobilio šildytuvą mobiliuoju telefonu, galite laisvai jį eksploatuoti.
Jūsų komfortas padidina tik viena trumpoji
SMS žinutė.
Šildytuvo funkcija turi du laikus, aprašyme jie
vadinami T1 ir T2. Jie rodo, kada automobilis
pasiekė nustatytą temperatūrą. Kad šildytuvą
galėtų valdyti tik įgaliotasis naudotojas, trumpojoje SMS žinutėje turi būti nurodytas automobilio registracijos numeris9 ir įvestas Volvo
On Call sistemos PIN kodas.
Susijusi informacija
•
Nuotolinis šildytuvo užvedimas* trumpąja
SMS žinute (p. 423)
•
Volvo On Call* mobilioji programėlė
(p. 420)
•
PIN kodas Volvo On Call* (p. 431)
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
Nuotolinis šildytuvo užvedimas*
trumpąja SMS žinute11
1. Įveskite automobilio registracijos numerį ir
# PIN kodą # 0 #
Automobilio šildytuvas valdomas SMS.
2. Siųskite pranešimą.
1. Įveskite automobilio registracijos numerį ir
# PIN kodą # 01 #
Laiko komandos
2. Siųskite pranešimą.
Jei reikia pridėti naują laiką, pranešimas baigiamas nurodant norimą laiką, pvz., 173012.
Kaip išaktyvinti T2:
PASTABA
Būkite atsargūs statydami automobilį su
įjungta šildytuvo nuotolinio paleidimo funkcija, kadangi šildytuvas išskiria išmetamąsias dujas.
PASTABA
Po kiekvienos subkomandos pateikiamas
ženklas #. Pranešimas turi būti rašomas
eilute, nenaudojant tarpų ir užbaigiamas
ženklu #, pvz., # PIN kodas # 1 #
Keiskite ir įjunkite T1:
1. Įveskite automobilio registracijos numerį ir
# PIN kodą # 11 # Laiką #
2. Siųskite pranešimą.
Keiskite ir įjunkite T2:
1. Įveskite automobilio registracijos numerį ir
# PIN kodą # 12 # Laiką #
2. Siųskite pranešimą.
Telefono numeris
Jei reikia suaktyvinti anksčiau įvestą laiką:
Pranešimą reikia siųsti telefono numeriu +46
70 903 20 40. Kai kuriuose mobiliuosiuose
telefonuose galima sukurti pranešimo šabloną, kad tai atlikti būtų lengviau.
Suaktyvinti T1:
Tiesioginės komandos
Kaip šildytuvą užvesti tiesiogiai:
1. Įveskite automobilio registracijos numerį ir
# PIN kodą # 1 #
2. Siųskite pranešimą.
Jei šildytuvas veikia ir jį reikia nedelsiant
išjungti:
11
12
Kaip išaktyvinti T1:
10
1. Įveskite automobilio registracijos numerį ir
# PIN kodą # 02 #
2. Siųskite pranešimą.
Jei šildytuvas neužsiveda
Būna situacijų, kad šildytuvo neįmanoma
įjungti su SMS. Šiuo atveju siunčiamas SMS
su tekstu „Šildytuvas neįsijungia!“ mobiliuoju
numeriu, kuriuo buvo bandoma įjungti šią
paslaugą.
Susijusi informacija
•
Nuotolinis šildytuvo užvedimas* trumpąja
SMS žinute (p. 422)
1. Įveskite automobilio registracijos numerį ir
# PIN kodą # 11 #
•
Volvo On Call* mobilioji programėlė
(p. 420)
2. Siųskite pranešimą.
•
PIN kodas Volvo On Call* (p. 431)
Suaktyvinti T2:
1. Įveskite automobilio registracijos numerį ir
# PIN kodą # 12 #
2. Siųskite pranešimą.
Norint atšaukti anksčiau nustatytą šildytuvo
užvedimo laiką, reikia išjungti nustatytą laiką.
Automobiliai su Volvo On Call*
Laikas visada apvalinamas artimiausių 5 minučių intervalu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
423
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
„Volvo On Call* “ saugos paslaugos
10
Automatinis ir rankinis pavojaus signalas bei
galimybė paskambinti pagalbos kelyje tarnybai – tai Volvo On Call (VOC) saugos paslaugos. Saugos paslaugos naudojamos duoti
pavojaus signalą nelaimingo atsitikimo ar avarijos atveju.
Automatinė signalizacija
Suaktyvinus automobilio saugos sistemą,
pvz., įvykus avarijai, kurios metu pasiektas
saugos diržų įtempiklių arba oro pagalvių
suaktyvinimo lygis, į VOC aptarnavimo centrą
automatiškai išsiunčiamas signalas. Tolesnės
procedūros:
1. Iš automobilio į VOC aptarnavimo centrą
automatiškai išsiunčiama žinutė.
2. VOC aptarnavimo centras susisiekia su
automobilio vairuotoju ir bando išsiaiškinti
susidūrimo mastą bei pagalbos poreikį.
3. VOC aptarnavimo centras susisiekia su
reikiamos pagalbos įstaigomis (policija,
greitąja pagalba, techninės pagalbos
centru ir pan.).
Jei nepavyksta bendrauti žodžiu, VOC aptarnavimo centras susisiekia su atitinkamomis
įstaigomis, kurios imasi būtinų pagalbos priemonių.
Rankinė signalizacija
Kilus avarinei situacijai, susisiekite su VOC
aptarnavimo centru ir paprašykite pagalbos,
14
424
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
žr. pavojaus signalo išsiuntimas rankiniu būdu
(p. 424).
Neautomatinė saugos paslauga su
„Volvo On Call*“
Pakelės pagalba
Susisiekite su Volvo On Call (VOC) aptarnavimo centru, kad paprašytumėte pagalbos
avarinėje situacijoje
Kvieskite pagalbą, pvz., prakiurus padangai,
pritrūkę kuro ar išsikrovus akumuliatoriui, žr.
Kvieskite pakelės pagalbą (p. 425).
Pakelės pagalbai suteikti gali prireikti atskiro
abonentinio mokesčio.
Avarinių tarnybų numeris
Suaktyvinus pavojaus signalo paslaugą, sistema bando susisiekti su VOC aptarnavimo
centru. Jei tai neįmanoma, skambutis nukreipiamas į to regiono, kuriame yra automobilis,
skubios pagalbos centrą14.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Volvo On Call* naudojimas (p. 418)
Saugos diržo įtempiklis (p. 35)
Saugos oro pagalvių sistema (p. 36)
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 42)
Kaip perspėti VOC aptarnavimo centrą neautomatiniu būdu:
1. Spauskite SOS mygtuką (p. 418) mažiausiai 2 sekundes, kad išsikviestumėte
pagalbą ligos, išorinės grėsmės automobiliui ar jo keleiviams atveju ir t. t.
2. VOC aptarnavimo centras gauna pranešimą apie prašomą pagalbą ir informaciją
apie automobilio buvimo vietą.
3. VOC aptarnavimo centras žodžiu susisiekia su vairuotoju ir susitaria, kokios pagalbos reikia.
Jei nepavyksta bendrauti žodžiu, VOC aptarnavimo centras susisiekia su atitinkamomis
įstaigomis, kurios imasi būtinų pagalbos priemonių.
Susijusi informacija
•
„Volvo On Call* “ saugos paslaugos
(p. 424)
•
„Volvo On Call*“ aptarnavimo centro telefono numeris (p. 430)
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
Pakelės pagalba naudojant „Volvo On
Call“*
Kvieskite pagalbą, pvz., prakiurus padangai,
pritrūkę kuro ar išsikrovus akumuliatoriui.
1. Spauskite ON CALL mygtuką (p. 418)
mažiausiai 2 sekundes.
2. VOC aptarnavimo centro specialistas
pokalbio su vairuotoju metu susitaria,
kokios pagalbos reikia.
Susijusi informacija
•
„Volvo On Call* “ saugos paslaugos
(p. 424)
•
„Volvo On Call*“ aptarnavimo centro telefono numeris (p. 430)
„Volvo On Call*“ saugumo paslaugos
Volvo On Call (VOC) suteikia pagalbą įsilaužimo į automobilį ar jo vagystės atveju. Naudojantis šia sistema, galima nuotoliniu būdu
užrakinti automobilį, jei buvo pamesti arba
viduje užrakinti rakteliai.
Apsaugos paslaugos skirtos savininko automobilio praradimo pavojui sumažinti. Automobilio vagystės atveju, jį galima atsekti ir
galima išaktyvinti.
Išsikrovus automobilio akumuliatoriui, įsijungia VOC atsarginis akumuliatorius.
Kartu su saugos ir apsaugos paslaugomis
tam tikrose rinkose siūloma sustiprintos
apsaugos sistema.
Pranešimas apie vagystę (TN)
VOC siunčią automatinį signalą VOC aptarnavimo centrui įsilaužimo ar vagystės atveju
(jeigu suveikė automobilio signalizacijos sistema).
Suveikus automobilio signalizacijos sistemai,
VOC aptarnavimo centrui apie tai bus pranešta iš anksto praėjus tam tikram laikui. Signalizaciją išjungus nuotolinio valdymo pulteliu,
paslauga bus nutraukta.
15
Pavogtos transporto priemonės
atsekimas (SVT)
Jei nustatoma, kad automobilis pavogtas
arba juo naudojamasi neteisėtai, automobilio
savininkas kartu su policija bei VOC aptarnavimo centru susitaria, kad automobilis turi
būti sekamas. VOC aptarnavimo centras
išsiunčia pranešimą į automobilį, kad nustatytų jo padėtį. Po to susisiekiama su policija
ar kitais valdžios atstovais.
10
PASTABA
Tai taikoma ir automobilio vagytės atveju
naudojant susietą nuotolinio valdymo pultelį.
Nuotolinis durelių atrakinimas (RDU)
Pametus automobilio nuotolinio valdymo raktelį ar jį užrakinus automobilyje, galima atrakinti automobilį nuotoliniu būdu per 5 dienas
padedant VOC aptarnavimo centrui, šiam atlikus būtiną patikrinimą ir patvirtinus PIN kodą.
Po to VOC aptarnavimo centras atrakina
automobilį nuotoliniu būdu pagal sutartį.
Nuotolinis transporto priemonės
imobilizatorius15
Pavogto automobilio stebėjimas ir išaktyvinimas.
Kai kuriose šalyse.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
425
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
||
Automobilio vagystės atveju, savininkas ar
valdžios atstovai susisiekia su VOC aptarnavimo centru.
PASTABA
10
Tai taikoma ir automobilio vagytės atveju
naudojant susietą nuotolinio valdymo pultelį.
Susisiekęs su valdžios atstovais, VOC aptarnavimo centras išaktyvina nuotolinio valdymo
pultelį, kad automobilis neužsivestų. Išaktyvintą automobilį galima vėl užvesti tik susisiekus su VOC aptarnavimo centru šiam atlikus
būtiną patikrinimą ir patvirtinus PIN kodą. Po
to VOC aptarnavimo centras suaktyvina automobilį.
Susijusi informacija
•
•
•
426
„Volvo On Call*“ aptarnavimo centro telefono numeris (p. 430)
PIN kodas Volvo On Call* (p. 431)
Signalizacija (p. 204)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automobilio atrakinimas per Volvo On
Call* aptarnavimo centrą
PASTABA
Jei, pavyzdžiui, automobilis pastatomas
daugiaaukščiame garaže, nuotolinio atrakinimo funkcija gali veikti blogai dėl prasto
ryšio.
Automobilį galima atrakinti nuotoliniu būdu,
naudojantis VOC aptarnavimo centru.
1. Susisiekite su VOC aptarnavimo centru
(p. 430).
2. VOC aptarnavimo centrui patvirtinus
automobilio savininko arba kito įgaliotojo
asmens tapatybę PIN kodu, į automobilį
pagal sutartį nusiunčiamas atrakinimo
signalas.
3. Kad būtų galima atrakinti dureles, turi būti
atidarytas bagažinės dangtis. Du kartus
paspauskite jutiklinį mygtuką arba patraukite rankeną.
PASTABA
Jei per VOC aptarnavimo centro iš anksto
nustatytą laiką bagažinės dangtis neatsidaro, jis vėl užrakinamas.
4. Atidarius dureles, suveikia automobilio
signalizacijos sistema. Išjunkite signalizaciją, paspausdami nuotolinio valdymo
raktelio atrakinimo mygtuką arba įkišdami
nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
„Volvo On Call*“ saugumo paslaugos
(p. 425)
•
•
PIN kodas Volvo On Call* (p. 431)
Volvo On Call* mobilioji programėlė
(p. 420)
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
„Volvo On Call* “ meniu parinktys
Volvo On Call* pranešimas ekrane
Galimų parinkčių ir nuostatų Volvo On Call
(VOC) sistemos meniu apžvalga.
Jei reikia, Volvo On Call (VOC) automatiškai
rodo informacinį pranešimą.
Kaip pasiekti meniu: Spauskite MY CAR
mygtuką, dar kartą spauskite MY CAR, norėdami atidaryti kontekstinį meniu, kur yra VOC
meniu.
• Could not find vehicle position – žr.
Dealer information
SOS
• Service temporarily unavailable – žr.
Prieinamumas (p. 417). Šis pranešimas
rodomas ekrane.
• Volvo On Call Reikia aptarnauti - VOC
sistema išjungta. Susisiekite su „Volvo“
įgaliotuoju atstovu. Šis pranešimas rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje.
On Call
Key lock
Lock/Unlock SOS and On Call buttons
• Greitai baigsis Volvo On Call sutart. –
VOC abonemento galiojimas greitai baigsis. Susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu. Šis pranešimas rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje.
Activate subscription
Activate service
Susijusi informacija
•
•
•
Volvo On Call* naudojimas (p. 418)
Volvo On Call* pranešimas ekrane
(p. 427)
10
Prieinamumas (p. 417).
Susijusi informacija
•
•
•
Volvo On Call* apžvalga (p. 418)
Volvo On Call* (p. 417)
„Volvo On Call* “ meniu parinktys (p. 427)
Volvo On Call* apžvalga (p. 418)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
427
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
Volvo On Call* išsidėstymas
Vietos žemėlapyje, kur galite rasti Volvo On
Call. Paslaugos nuolat plečiamos, o sistema
bus pasiūlyta daugelyje šalių. Dėl naujausios
informacijos susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
10
„Volvo On Call “ siūloma pilkai pažymėtose teritorijose.
428
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
Susijusi informacija
•
„Volvo On Call*“ aptarnavimo centro telefono numeris (p. 430)
10
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
429
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
„Volvo On Call*“ aptarnavimo centro
telefono numeris
10
430
Šalis
Skambinimas gimtojoje šalyje
Skambinimas užsienyje
Švedija
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norvegija
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danija
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
JK
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italija
02 26629 271
+39 02 26629 271
Suomija
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Prancūzija
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nyderlandai
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgija
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Liuksemburgas (klientų aptarnavimo centras Belgijoje)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Lenkija
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugalija (klientų aptarnavimo centras Prancūzijoje)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Vokietija
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Ispanija
091 325 5509
+34 91 325 5509
Šveicarija
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusija
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Austrija
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
PIN kodas Volvo On Call*
PIN kodas naudojamas saugumo sumetimais
ir siekiant nustatyti asmenį, įgaliotą naudotis
Volvo On Call (VOC) paslaugomis.
Keturių skaitmenų PIN kodas, kuris automobilio savininkui išsiųstas tada, kai įgaliotasis
atstovas suaktyvino prenumeratą, naudojamas saugumo sumetimais, siekiant identifikuoti asmenį, kuris yra įgaliotas naudotis tam
tikromis VOC paslaugomis, pvz., atrakinti
automobilį per VOC aptarnavimo centrą
(p. 425) arba sukurti mobiliosios programėlės
(p. 420) paskyrą.
Pamirštas PIN kodas arba jo keitimas
Jei PIN kodą pamiršote arba jį reikia pakeisti
(pvz., perkant naudotą automobilį). kreipkitės
į įgaliotąjį atstovą arba paspauskite ON CALL
mygtuką automobilyje. Automobilio savininkui
bus išsiųstas naujas kodas.
Kelis kartus buvo įvestas neteisingas
taikomosios programos PIN kodas
Paskyra bus užblokuota dešimt kartų iš eilės
įvedus neteisingą PIN kodą. Reikia pasirinkti
naują PIN kodą, jei norite vėl naudotis taikomąja programa. Norint sukurti naują taikomosios programos paskyrą, reikia atlikti tuos
pačius veiksmus, kaip ir kuriant ankstesnę
taikomosios programos paskyrą.
Susijusi informacija
•
„Volvo On Call*“ saugumo paslaugos
(p. 425)
•
Volvo On Call* mobilioji programėlė
(p. 420)
•
Automobilių su „Volvo On Call*“ savininko
pasikeitimas (p. 431)
Automobilių su „Volvo On Call*“
savininko pasikeitimas
Pasikeitus automobilio savininkui, svarbu
pakeisti paslaugos Volvo On Call (VOC) savininką.
10
Naudojimosi VOC paslauga
nutraukimas
Siekdami nutraukti naudojimąsi paslauga,
susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Atstovas atšauks prenumeratą ir panaikins
techninės priežiūros retrospektyvą. Paslaugą
taip pat galima išjungti VOC mobiliąja programėle.
Pasikeitus nuosavybės teisei, svarbu atstatyti
asmeninius nustatymus ir naudotojo duomenis automobilyje į pradinius gamintojo nustatymus, žr. Savininko keitimas (p. 25).
Naudojimosi VOC paslauga pradžia
Naudoto automobilio su VOC pirkimas:
Naujas savininkas susisieks su savo įgaliotuoju atstovu, kuris perkels likusią prenumeratos galiojimo trukmę naujam savininkui.
Būtina atnaujinti kontaktinius duomenis VOC
darbui atlikti ir tam, kad ankstesnis savininkas
negalėtų atlikti jokių veiksmų automobilyje.
Naujam savininkui bus suteiktas asmeninis
keturių skaitmenų PIN kodas, kurio reikės jam
(arba kitam įgaliotajam asmeniui) atpažinti,
kad šis galėtų naudotis tam tikromis paslaugomis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
431
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
||
Susijusi informacija
•
•
Volvo On Call* (p. 417)
PIN kodas Volvo On Call* (p. 431)
Asmeniniai duomenys, apdorojami Volvo On
Call (VOC) techninės priežiūros sumetimais.
Už asmeninius duomenis, apdorojamus vykdant techninę priežiūrą, atsako „Volvo“
pardavimo bendrovės (žr. toliau pateiktą lentelę) ir „Volvo Personvagnar AB“. Visi apdorojimo procesai vykdomi vadovaujantis geriausios praktikos principais ir galiojančiais teisės
aktais, susijusiais su asmeninių duomenų
apdorojimu.
10
16
432
Asmeniniai duomenys16
Automobiliai su Volvo On Call*
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Šalis
Pardavimo įmonės
Belgija
„Volvo Cars NV“
JK
„Volvo Car UK Ltd“
Prancūzija
„Volvo Automobiles France
SAS“
Nyderlandai
„Volvo Cars Nederland B.V.“
Italija
„Volvo Auto Italia S.p.A.“
Norvegija
„Volvo Personbiler Norge
AS“
Lenkija
„Volvo Car Polska Sp. z
o.o.“
Portugalija
„Volvo Car Portugal S.A.“
Šalis
Pardavimo įmonės
Rusija
„Limited Liability Company
Volvo Cars“
Ispanija
„Volvo Car España S.L.“
Švedija
„Volvo Personbilar Sverige
AB“
Vokietija
„Volvo Car Germany GmbH“
Suomija
„Volvo Auto Oy Ab“
Danija
„Volvo Personvagne Danmark A/S“
Austrija
„Volvo Car Austria GmbH“
Šveicarija
„Volvo Automobile (Schweiz)
AG“
Duomenų apdorojimo tikslas
Asmeninius duomenis naudoja „Volvo“ su
bendradarbiaujančiais partneriais tiek ES /
EEE, tiek už jų ribų, kad galėtų teikti ir plėtoti
paslaugas.
Kokie asmeniniai duomenys yra
apdorojami?
Apdorojami asmeniniai duomenys skirstomi į
tris pagrindines kategorijas.
•
Asmeniniai duomenys, kuriuos klientas
teikia paslaugų suaktyvinimo sumetimais
10 „Volvo On Call“ (VOC)*
ir kitaip bendraudamas su „Volvo“: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris,
paslaugų tipas ir jų teikimo trukmė.
•
•
Informacija automatiškai siunčiama iš
transporto priemonės, įvykus tam tikram
su teikiamomis paslaugomi susijusiam
įvykiui. Šiame pranešime teikiama tokia
informacija: transporto priemonės ID
(VIN), paslaugos teikimo laikas, paslaugos
tipas, ar išsiskleidė saugos oro pagalvės,
ar suveikė saugos diržų įtempikliai, esamas kuro kiekis, esama temperatūra
transporto priemonės viduje ir lauke, ar
durelės ir langai yra užrakinti, ar atidaryti
bei paskutinės šešios transporto priemonės buvimo vietos, įskaitant greitį ir kryptį.
Kita su klientu susijusi informacija apima
telefono skambučius ir transporto priemonėje esančius žmones, paslaugas teikusį aptarnavimo centrą ir aptarnavimo
centro operatoriaus padarytus įrašus.
Kas gali turėti prieigą prie asmeninių
duomenų?
„Volvo“ samdo subrangovus paslaugoms
teikti. Šie subrangovai dirba „Volvo“ vardu ir
gali apdoroti tik su teikiamomis paslaugomis
susijusius asmeninius duomenis. Visi subrangovai yra saistomi sutartimis, kuriomis reikalaujama laikytis konfidencialumo ir asmeninius duomenis naudoti tik pagal galiojančius
teisės aktus.
Tikrinimo tvarka
Asmeniniai duomenys, būtini paslaugoms
teikti, saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu
ir po to tol, kol jų reikia, kad „Volvo“ įvykdytų
savo įsipareigojimus pagal įstatymus ir kitus
teisės aktus. Su teikiamomis paslaugomis
susijusių įvykių metu sugeneruoti duomenys
panaikinami praėjus trims mėnesiams nuo
incidento.
10
Redagavimas ir registro išrašai
Privatūs asmenys turi teisę prašyti netikslios
informacijos korekcijos ir registro išrašų, kurie
rodo, kokie asmeniniai duomenys yra apdorojami, išdavimo. Norėdami koreguoti asmeninius duomenis, susisiekite su „Volvo“ klientų
aptarnavimo tarnyba. Prašymas gauti registro
išrašą turi būti pateiktas raštu ir pasirašytas.
Jame turi būti nurodyti kliento vardas,
pavardė, adresas ir numeris. Prašymą reikia
siųsti „Volvo Personvagnar AB“, Duomenų
apsaugos pareigūnui adresu Dept. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Švedija.
Sutikimas apdoroti asmeninius
duomenis
Aktyvuodamas abonementą pagal tai, kas
nurodyta šio dokumento instrukcijose, naudotojas sutinka apdoroti savo asmeninius duomenis. Apdorojimą atlieka VOC aptarnavimo
centras.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
433
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
11 Interneto žemėlapis
Internetinis žemėlapis1
Interneto žemėlapis - tai funkcija, su kuria
galima matyti internetinį žemėlapį.
Sistema gali apskaičiuoti tinkamą maršrutą ir
pagal jį parodyti automobilio padėtį žemėlapyje. Nukrypus nuo planuoto maršruto, sistema automatiškai suderina maršrutą ir toliau
veda į kelionės tikslą. Be įprastinių žemėlapio
duomenų žemėlapyje taip pat rodoma kelių
eismo informacija (p. 444) ir ženklai, žymintys
pasirinktąsias lankytinas vietas (POI) (p. 441).
ciją, interneto paieška ir kelių tarpinių tikslų
variantas. Norėdami atnaujinti Sensus
Navigation, kreipkitės į savo atstovą. Atnaujinimo metu interneto žemėlapis pakeičiamas
nauju.
Interneto žemėlapyje pateikiama informacija
apie kelią, kuris veda į iš anksto nustatytą
kelionės tikslą. Tačiau ne visos rekomenduojamos kelio kryptys yra patikimos, nes gali
atsirasti situacijų, kurių sistema nevaldo ir
neįvertina, pavyzdžiui, staigūs oro pokyčiai.
Kai prastas GPS arba interneto ryšys, maršruto skaičiavimo funkcija neveikia. Tam tikrų
žemėlapio mastelių gali nebūti, tai priklauso
nuo to, kiek žemėlapio duomenų atsisiųsta.
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
„Volvo“ pateikia viso mastelio navigacijos sistemą („Sensus Navigation“), kurioje naudojami standžiaisiais diskais pagrįsti žemėlapiai,
balso nuorodos, pažangus maršruto apskaičiavimas, atsižvelgiant į kelių eismo informa1
Taikoma kai kurioms rinkoms.
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – valdymas
(p. 435)
•
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai
ekrane (p. 438)
Internetinis žemėlapis4 – valdymas
Norėdami interneto žemėlapyje suplanuoti
savo kelionę ir paskui būti suorientuoti į konkretų tikslą, atlikite šiuos veiksmus.
Informacijos apie bazines operacijas rasite
skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 344). Išsamesni aprašymai
pateikti kiekviename atitinkamame skyrelyje.
Norėdami įvesti tekstą ir ieškoti internetiniame
žemėlapyje, naudokitės ženklų ratuku ir
skaičių klaviatūra (p. 436).
11
1. Norint naudotis interneto žemėlapiu, reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 387).
2. Įjunkite interneto žemėlapį, paspausdami
NAV mygtuką centriniame valdymo pulte.
3. Patvirtinkite automobilio padėties bendrinimą.
PASTABA
Nepatvirtinus, interneto žemėlapis neveikia.
Norėdami išjungti bendrinimą, šaltinio
įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite Settings ir panaikinkite Padėties bendrinimas žymėjimą.
4. kelionės tikslą (p. 439).
}}
435
11 Interneto žemėlapis
||
5. Pasirinkite maršruto variantus (p. 443)
(pvz., kelio tipą, tunelius, keltus).
11
6. Pasirinkite žemėlapio variantus (p. 444)
(pvz., visą ekraną, žemėlapio tipą, informaciją apie padėtį).
> Automobilio padėtis interneto žemėlapyje rodoma kartu su kelių eismo informacija ir pasirinktosiomis lankytinomis
vietomis (POI).
Susijusi informacija
•
•
Internetinis žemėlapis (p. 435)
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai
ekrane (p. 438)
•
Internetinis žemėlapis – ženklų ratukas ir
klaviatūra (p. 436)
•
Interneto žemėlapis – slinkties meniu
(p. 438)
Internetinis žemėlapis9 – ženklų
ratukas ir klaviatūra
Parinktims įvesti ir nurodyti naudokite ženklų
ratuką arba centrinio valdymo pulto klaviatūrą.
Pavyzdžiui, įveskite informaciją apie adresą
arba įstaigą.
Rodyti maršrutą
Norėdami pamatyti žemėlapį su maršruto
apžvalga, įprastame šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Map of remaining route.
Rodyti išsamią informaciją apie maršrutą
(p. 442).
Keisti kelionės tikslą
Norėdami pakeisti kelionės tikslą, įveskite
kelionės tikslą (p. 439).
Nutraukite arba tęskite orientavimą
Įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Cancel/Resume
guidance.
Automobilio savininko pasikeitimas
Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus vartotojo duomenis ir sistemos nustatymus į pradines gamintojo nuostatas, žr. Savininko keitimas (p. 25).
4
9
436
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Ekrano vaizdas su teksto lauku.
Konkrečiai informacijai (pvz., lankytinoms vietoms, miestams, rajonams, šalims, adresui,
gatvei ar pašto kodui) įvesti šioje sistemoje
naudojamas „ženklų ratukas“.
Suaktyvinkite variantą
Paryškinę pageidaujamą funkciją ar meniu
juostą reguliavimo ratuku arba TUNE mygtuku, paspauskite reguliavimo ratuką/OK,
kad būtų rodomas kitas funkcijų arba variantų
lygis.
11 Interneto žemėlapis
Kaip įvesti tekstą su ženklų ratuku
Įveskite skaitmenine klaviatūra
Daugiau variantų
Papildomos parinktys, kuriose be kita ko yra
daugiau ženklų ir skaičių, pateiktos ženklų
ratuko meniu įdėkle:
• 123ABC + OK – ženklų ratuku persijungiama tarp skaičių ir ženklų.
• MORE + OK -ženklų alternatyvos rodomos ratuke.
• => + OK - žymeklis perkeliamas į sąrašą
ženklų ratukas.
1. Paryškinkite teksto lauką.
2. Kad pasirodytų ženklų ratukas, paspauskite OK.
3. Pasirinkite ženklus reguliavimo
ratukuTUNE mygtuku ir įveskite juos
spausdami reguliavimo ratukąOK vieną
kartą.
Skaitmeninė klaviatūra.
Sąrašas su variantais
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais10, pvz., V, x, y,
z ir 9. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis
juda per šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
10
11
dešinėje ekrano pusėje, kur galima pasirinkti su OK.
Įvestus ženklus atitinkantis sąrašas.
Ieškant šalių, galimi variantai išvardijami pagal
įvestas raides. Kitų paieškos laukų sąrašas
nerodomas, bet ieškoma tada, kai paieška
suaktyvinta.
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
437
11 Interneto žemėlapis
Interneto žemėlapis11 – tekstas ir
ženklai ekrane
Teksto ir ženklų, kurie gali būti rodomi žemėlapyje, paaiškinimas.
Paslenka arba pajudina žemėlapį link
rodyklės, naudojant atitinkamą skaičių
skaičių klaviatūroje(p. 436)
Žemėlapio mastelis
Židinio langelis su kryžme centre
Interneto žemėlapis12 – slinkties
meniu
Esant slinkties režimui, žemėlapio vaizdas
judinamas naudojant centrinio valdymo pulto
(p. 435) skaičių mygtukus.
Esamo kelio arba gatvės pavadinimas ar
koordinatės arba informacija apie lankytiną vietą (POI)
11
Kompasas (p. 444)
Slinkties režimas su kryžme13.
Kelių tipai - dydis ir spalva gali skirtis, priklausomai nuo kelio dydžio ir pasirinktojo
žemėlapio mastelio bei spalvos
Kelių eismo informacija (p. 444) - paryškinta linija kelio krašte.
Lankytinos vietos (p. 441)
Norėdami suaktyvinti slinkties režimą
kai yra įprastas žemėlapio režimas,
•
Norėdami slinkti,
•
Tarpinio ar galutinio kelionės tikslo ženklas
Suplanuotas maršrutas - mėlynas
Esama automobilio padėtis
Geležinkelis
11
438
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų 0-9.
Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų
1-2-3-4-6-7-8-9- paraštėse rodoma krypties rodyklė kartu su skaičiumi, kurį reikia
naudoti norint pajudinti žemėlapį pageidaujama kryptimi.
Norėdami priartinti,
•
Pasukite TUNE mygtuką.
11 Interneto žemėlapis
Skaičiaus mygtukas „5“
Paspaudus skaičių 5 kai yra slinkties
režimas, žemėlapis centruojamas
apie automobilio padėtį.
Norėdami išeiti iš slinkties režimo,
•
Spauskite EXIT arba NAV.
• Information - rodoma turima informacija
apie pasirinktąją vietą.
• Save - leidžia įrašyti pasirinktąją vietą į
atmintį.
Internetinis žemėlapis14 – įveskite
kelionės tikslą
Suplanuokite kelionę įvesdami jos tikslą.
Kad gautumėte šiuos variantus, įprastame
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Set destination.
Kryžmė
11
Paspauskite OK vieną kartą, kad žemėlapyje
pasirodytų taškas, į kurį nukreiptas kryžmės
centras:
• Set single destination - šalinami visi
ankstesni maršruto tikslai ir pradedama
orientuoti žemėlapyje.
• POI information - ekrane rodomas
arčiausiai kryžmės esančios lankytinos
vietos pavadinimas ir adresas. Papildomos informacijos apie lankytinų vietų
meniu valdymą rasite (p. 441).
12
13
14
Į pradžią
Sistema gali įrašyti bet kurią padėtį Home
meniu variante. Funkcija rodoma kiekvieną
kartą įrašant padėtį:
• Save location as home + OK.
Norėdami suaktyvinti orientavimą su kelionės
tikslu Home:
•
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Pasirinkite, kad kryžmės arba žymeklio padėtis būtų rodoma su pavadinimu arba GPS koordinatėmis, žr. žemėlapio parinktis (p. 444).
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Paryškinkite Home + OK.
}}
439
11 Interneto žemėlapis
||
Adresas
Norint maršruto su orientavimu, pakanka
įvesti miestą arba miestelį - jus nuves į miesto
centrą.
PASTABA
Miesto arba regiono apibrėžimas atskirose
šalyse (ir netgi toje pačioje šalyje) gali skirtis. Kai kuriais atvejais jis reiškia savivaldybę, kitais – rajoną.
11
Norint ieškoti kelionės tikslo pagal adresą,
galima taikyti šiuos kriterijus:
•
•
•
•
Country: - įveskite šalį.
City: - įveskite miestą arba miestelį.
Street: - įveskite gatvės adresą.
Number: - pasirinkite vieną iš gatvės
namo numerių.
Lankytinos vietos (POI)
Galima ieškoti POI variantų, įvedant bet kurią
iš šių meniu parinkčių:
•
•
•
•
•
With name
By category
Around the car
Near the destination
Around point on map
Kad nebūtų sunku skaityti žemėlapio vaizdą,
POI variantų, kuriuos vienu metu galima
440
matyti ekrane, skaičius yra ribotas - priartinus
sritį, galima matyti keletą POI variantų.
Daugiau informacijos apie POI variantus
ekrane rasite žemėlapio variantuose (p. 444).
PASTABA
Pašto kodas atskirose rinkose / teritorijose
gali būti pateikiamas nevienodai.
Skirtingų POI variantų ženklų pavyzdžius žr.
(p. 441).
Platuma ir ilguma
Įrašyta vietovė
Pirmiausia nuspręskite, kurį metodą naudoti
įvesti GPS koordinates, paryškindami
Format: + OK. Po to paryškinkite vieną iš šių
variantų + OK:
Čia surenkami kelionės tikslai ir vietovės,
kurie įrašyti „Save“ meniu variante.
Įrašytus kelionės tikslą ir vietovę galima atitinkamai keisti:
•
•
•
•
Set single destination
Edit
Delete
Delete all.
Ankstesni kelionės tikslai
Čia įrašomi ankstesni kelionės tikslai. Paryškinkite vieną jų + OK ir po to pasirinkite iš:
•
•
•
•
•
Set single destination
Information
Save
Delete
Delete all.
Pašto kodas
Ieškokite kelionės tikslo pagal pašto kodą.
Įveskite kelionės tikslą su GPS koordinatėmis.
• DD°MM'SS'' - padėtis su laipsniais,
minutėmis ir sekundėmis.
• Decimal - padėtis su dešimtosiomis dalimis.
Po to įveskite GPS koordinates ir pasirinkite
vieną iš šių variantų:
• Set single destination
• Save
Taškas žemėlapyje
Rodomas žemėlapis su esama vietove, kurią
rodo žymeklis.
Norėdami pakeisti žemėlapio mastelį, pasukite TUNE.
1. Judinkite (slinkite) žemėlapį skaičių mygtukais, žr. (p. 438).
2. Suradę pageidaujamą vietovę, spauskite
OK.
11 Interneto žemėlapis
Internetinis žemėlapis18 – lankytinų
vietų (POI) ženklai
Čia rodomi galimų skirtingų įstaigų ženklų
pavyzdžiai.
Restoranas
Teatras
Žymeklio vieta rodoma pavadinimu.
Šokiai
Po to pasirinkite iš šių variantų ir suaktyvinkite
spausdami OK:
Naktinis klubas
• Set single destination
• Save
Kino teatras
Susijusi informacija
•
•
•
Internetinis žemėlapis – valdymas (p. 435)
Internetinis žemėlapis – ženklų ratukas ir
klaviatūra (p. 436)
Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų
(POI) ženklai (p. 441)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Viešbutis
Prekybos centras
Verslo veikla
Paslaugos
Bankomatas
11
Bankas
Policija
Paštas
Kazino
Turizmo informacija
Muziejus
Degalinė
Turistų lankoma vieta
Automobilių nuoma
Oro uostas
Vyriausybinis pastatas
Geležinkelio stotis
Visuomenės / bendruomenės centras
Keltų prieplauka
Parodų centras
Taksi stotelė
18
Apgyvendinimas
Renginių salė
}}
441
11 Interneto žemėlapis
||
Ligoninė
Medicinos įstaiga
Biblioteka
Stovėjimo aikštelė
11
Viešieji tualetai
Tualetas
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą (p. 439)
Internetinis žemėlapis20 – išsami
informacija apie maršrutą
Čia rodomi kiekvienoje maršruto atkarpoje
esantys posūkiai, pvz., išvažiavimai ir sankryžos.
Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie
maršrutą, įprastame šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Detailed route information.
Sporto įstaiga
Sporto aikštė
Laisvalaikio veikla
Poilsis
Baseinai
Paplūdimys
Švietimas
Išsami informacija apie maršrutą.
Universitetas
Maršrutas į kelionės tikslą susideda iš keleto
antrinių atkarpų, kuriose yra skirtingų posūkio
taškų, pvz., tiesių atkarpų, išvažiavimų, sankryžų, privažiavimų ir kt. Slinkite atkarpomis su
Next/Previous. Rodoma vieta žemėlapyje,
žymenys, atstumas ir lankytinos vietos. Rodomas atstumas tarp dviejų posūkio taškų,
todėl transporto priemonei artėjant prie tokio
posūkio taško jis nemažėja.
Baras
Alinė
Kalnas
Kalno viršūnė
Vaistinė
Kempingas
442
11 Interneto žemėlapis
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – maršruto parinktys (p. 443)
•
Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų
(POI) ženklai (p. 441)
Internetinis žemėlapis23 – maršruto
apžvalga
Internetinis žemėlapis25 – maršruto
parinktys
Rodyti žemėlapį su maršruto apžvalga.
Maršruto variantuose yra maršruto tipo nuostatos ir maršruto pritaikymo parinktys.
Norėdami pamatyti žemėlapį su maršruto
apžvalga, įprastame šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Map of remaining route.
Maršruto tipas
11
Priešingu atveju tos pačios funkcijos, kaip ir
slinkties meniu (p. 438).
Susijusi informacija
•
20
23
25
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą (p. 439)
Norėdami pamatyti maršruto tipą, įprastame
navigacijos šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options Route type.
Čia galima pasirinkti skirtingų tipų maršrutus.
Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
}}
443
11 Interneto žemėlapis
||
• Fast with traffic adaption - trumpas
PASTABA
kelionės laikas su mažiausiomis eismo
spūstimis.
•
Jei, darant šias išrankas, yra įvestas
maršrutas, pažymėjus / atžymėjus
parinktį gali būti tam tikra delsa,
kadangi maršrutas turi būti perskaičiuotas.
•
Jei neparinkti nei tuneliai, nei mokami
keliai, nei automagistralės, tuomet jų
stengiamasi kiek įmanoma išvengti. Jie
naudojami tik tada, jei nėra kitos
pagrįstos alternatyvos.
• Fast - pirmenybė teikiama trumpam
kelionės laikui.
• Short - pirmenybė teikiama trumpam
maršrutui. Maršrutas taip pat gali eiti
nepagrindiniais keliais.
11
Pritaikykite maršrutą
Norėdami pritaikyti maršrutą, įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options.
Norėdami išvengti vieno ar kelių ekrane parodytų maršruto elementų, tą elementą paryškinkite + OK.
•
•
•
•
•
Avoid motorways
Avoid toll roads
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
Internetinis žemėlapis27 – žemėlapio
parinktys
Skirtingų žemėlapio variantų nuostatos.
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą (p. 439)
Viso ekrano žemėlapis
Norėdami pamatyti žemėlapį visame ekrane,
įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Show full-screen map. Paryškintas variantas + OK rodo žemėlapį per visą
ekraną, bet apatiniame ir viršutiniame ekrano
šone nėra kitos su automobiliu susijusios
informacijos, pavyzdžiui, apie salono temperatūrą arba aktyvų radijo siųstuvą.
Žemėlapio režimo kompaso kryptis
Norėdami nustatyti kompaso kryptį, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Settings Map options
Map type.
27
444
Taikoma kai kurioms rinkoms.
11 Interneto žemėlapis
Čia reikia pasirinkti tai, kaip žemėlapis turi
būti rodomas ekrane. Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
• North up - žemėlapis visada rodomas su
Šiaure ekrano viršuje. Automobilio ženklas juda esama kompaso kryptimi ekrane.
• Map heading up - automobilio ženklas
yra centre ir visada rodo į viršų ekrane.
Žemėlapio vaizdas sukasi po automobilio
ženklu, priklausomai nuo to, kaip sukasi
kelias.
• 3D Heading up - taip pat, kaip ir Map
heading up, bet trimatis žemėlapis.
Rodinys keičiasi, priklausomai nuo priartinimo.
Informacija apie esamą padėtį
Norėdami nustatyti informaciją apie esamą
padėtį, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Position information.
Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
• Current road - ekrane rodomas kelio
arba gatvės pavadinimas ten, kur yra
automobilis arba žymeklis.
• Lat/Long - ekrane rodomos vietovės
koordinatės ten, kur yra automobilis arba
žymeklis.
• None - ekrane rodoma informacija apie
vietovę ten, kur yra automobilis arba
žymeklis.
Lankytina vieta (POI) žemėlapyje
Kelių eismo informacija žemėlapyje
Norėdami nustatyti, kurie POI variantai turi
būti rodomi žemėlapyje, įprastame šaltinio
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Map options POI symbols.
Paryškinama žaliai, geltonai arba raudonai
kelių šonuose žemėlapyje su kelių eismo
informacijos funkcija. Žalia reiškia, kad nėra
trikdžių, geltona reiškia lėtą eismą, o raudona
- spūstį, transporto kamštį arba avariją.
Čia reikia konkrečiai nurodyti, kurie POI
variantai turi būti rodomi žemėlapyje. Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
PASTABA
• Default - rodomi POI variantai, konkrečiai
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo
informacija nepasiekiama.
• Selected - pasirinkite TUNE mygtuku +
Kelių eismo informacijos perdavimo zonos
yra nuolat plečiamos.
nurodyti taikant Selected funkciją.
OK kiekvieną reikiamą POI variantą
ekrane.
• None - POI variantai nerodomi.
POI pavyzdžius žr. Internetinis žemėlapis –
lankytinų vietų (POI) ženklai (p. 441).
Žemėlapio spalvos
Norėdami nustatyti žemėlapio spalvas, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Settings Map options
Map colours.
11
Norėdami pamatyti kelių eismo informaciją,
įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Traffic on map.
Susijusi informacija
•
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai
ekrane (p. 438)
Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
• Automatic - šviesos jutiklis nustato, ar
yra diena ar naktis, ir automatiškai pritaiko ekraną.
• Day - ekrano spalvos ir kontrastai tampa
ryškūs.
• Night - ekrano spalvos ir kontrastas vai-
ruotojui suderinami taip, kad matomumas
naktį būtų optimalus.
445
„SENSUS NAVIGATION“
12 „SENSUS NAVIGATION“
Sensus Navigation*
Bazinis „Sensus Navigation“ aprašymas ir
apžvalga.
Navigacijos sistema apskaičiuoja maršrutą,
kelionės trukmę ir atstumą iki pasirinkto kelionės tikslo. Sistema orientuoja ir duoda
instrukcijas sankryžose ir pan. Jei kelionės
metu nukrypstama nuo planinio maršruto, sistema automatiškai apskaičiuoja naują.
Navigacijos sistema galima naudotis ir nenurodant kelionės tikslo.
Sistema būna pateikta su numatytosiomis
nuostatomis, tačiau pasileidžia su paskutinėmis naudotomis nuostatomis.
„Volvo“ sistema „Sensus Navigation“ naudoja
koordinačių sistemą WGS84, kuri pateikia
ilgumos ir platumos koordinates.
Būtina atminti
Navigacijos sistemoje pateikiama maršruto
informacija, kuri nukreips į iš anksto nustatytą
kelionės tikslą. Tačiau, ne visada visi rekomenduojami nurodymai yra patikimi, kadangi
gali atsirasti situacijų, kurių nevaldo ir neįvertina navigacijos sistema, pavyzdžiui, staigūs
oro pokyčiai.
Sistemos išdėstymas
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
Vairo klaviatūra, skirta meniu, garsumui ir
balso atpažinimo funkcijai valdyti.
12
Ekrane rodomi žemėlapiai ir pateikiama
išsamios informacijos apie maršruto tipą,
atstumą, meniu ir t. t.
Valdymo skydelis centriniame valdymo
pulte, skirtas navigacijos sistemai suaktyvinti bei meniu ir garsumui valdyti.
USB jungtis.
Balso atpažinimo sistemos mikrofonas.
Navigacijos sistemos reikmėms naudojami
priekiniai garsiakalbiai.
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 399)* galima
valdyti visas navigacijos sistemos funkcijas.
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai atlieka
tas pačias funkcijas kaip ir centrinės konsolės
arba vairo klaviatūros mygtukai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
447
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
Žemėlapio apžvalga
12
Pateikiami esamosios buvimo vietos žemėlapio vaizdų pavyzdžiai. Planinis maršrutas, sankryžos žemėlapis ir slinkimo režimas – tai keli ekrano rodinių pavyzdžiai. PASTABA: iliustracijos yra scheminio pobūdžio, detalės priklauso nuo programinės įrangos ir rinkos.
448
12 „SENSUS NAVIGATION“
Ekrano vaizdas priklauso nuo geografinės vietovės ir pasirinktų nuostatų, pvz., žemėlapio
mastelio, pasirinktų rodyti LV parinkčių ir pan.
Galimo pasirodyti teksto, ženklų ir simbolių
paaiškinimus rasite Navigacija* – tekstas ir
ženklai ekrane (p. 454).
Nustačius planinį maršrutą, gali būti
parenkami trys alternatyvieji (žr. (p. 463)).
Detalus sankryžos žemėlapis: ekrano kairėje pusėje pateikiamas padidintas kitos
sankryžos vaizdas. Situacija visada papildoma balso pranešimu (žr. (p. 463)).
12
Venkite konkrečios zonos (žr. (p. 463)).
Slinkimo režimas, žr. (p. 450).
Susijusi informacija
•
•
Navigacija* – valdymas (p. 450)
Navigacija* – balso atpažinimas (p. 453)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
449
12 „SENSUS NAVIGATION“
Navigacija* – valdymas
Bazinis „Sensus Navigation“ valdymas ir naudojimo pavyzdžiai.
Navigacijos sistemą galima valdyti naudojantis centrinio valdymo pultu, vairo mygtukais,
nuotolinio valdymo pulteliu* (p. 399) ir – iš
dalies – balso atpažinimo sistema (p. 381).
Informacijos apie bazinį sistemos valdymą
rasite automobilio savininko vadovo skirsnyje
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344).
12
Suaktyvinti Sensus Navigation
–
Centriniame valdymo pulte paspauskite
mygtuką NAV.
> Netrukus parodomas esamos geografinės zonos žemėlapis, kur automobilis
vaizduojamas mėlynu trikampiu.
Navigacijos sistemos negalima išaktyvinti: ji
lieka veikti fone. Sistema neišaktyvinama, kol
nuotolinio valdymo raktelis galiausiai ištraukiamas iš uždegimo jungiklio.
PASTABA
Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam varikliui. Sumažėjus akumuliatoriaus
įtampai, sistema automatiškai išjungiama.
Be sistemos įprasto Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 344) galima naudotis navigacijos sistemos slinkimo meniu.
Slinkimo režimu kryžiukas per žemėlapio
vaizdą perkeliamas centrinio valdymo pulto
skaičių klavišais.
ĮSPĖJIMAS
1
450
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
Suaktyvinimas – paspauskite vieną iš
skaičių klavišų 0–9.
–
Išaktyvinimas – paspauskite EXIT arba
NAV.
Slinkti
–
Paspauskite vieną iš skaičių klavišų:
1-2-3-4-6-7-8-9 – ties ribomis parodomos rodyklės kartu su skaičiumi, kuris
bus naudojamas perslinkti žemėlapį
pageidaujama kryptimi.
Priartinimas
–
Pasukite rankenėlę TUNE.
Žemėlapio centravimas
Paspaudus skaičių 5 slinkties
režime, žemėlapis centruojamas
aplink automobilio padėtį.
Jei suaktyvintas planinis maršrutas su tarpiniais punktais, kiekvieną kartą paspaudus,
žemėlapis yra centruojamas aplink kiekvieną
atitinkamą tarpinį punktą.
Slinkimo režimas su kryžiuku1.
Pasirinkite, ar kryžiuko / žymiklio vieta bus rodoma su pavadinimu, ar su GPS koordinatėmis: žr. (p. 466).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
–
Meniu
Sekite toliau.
•
Slinkimo režimo suaktyvinimas /
išaktyvinimas
12 „SENSUS NAVIGATION“
Slenkamas meniu
2. Pasirinkite funkciją:
• Set single destination – pašalina
visus ankstesnius maršruto kelionės
tikslus ir žemėlapyje pradedama naviguoti.
• Add as waypoint – įtraukia pasirinktą
tašką į planinį maršrutą.
• POI information – ekrane parodo
1. Slinkimo režimu paspauskite OK/MENU.
> Atveriamas meniu to žemėlapio taško,
kuriame tuo metu yra kryžiukas.
arčiausiai kryžiuko esančios LV pavadinimą ir adresą. Papildomos informacijos apie LV parinktis rasite skirsnyje
(p. 455).
• Traffic information on map – leidžia
peržiūrėti eismo pranešimus2 apie
įvykius aplink pasirinktą tašką.
• Information – parodo apie pasirinktą
tašką turimą informaciją.
• Save – leidžia įrašyti pažymėtą vietą į
atmintį, kad būtų galima nurodyti kelionės tikslą (p. 455).
Pavyzdys
4. Pažymėkite, pvz., Near the car ir patvirtinkite su OK/MENU.
> Pasirodo atitikčių sąrašas.
5. Pažymėkite, pvz., Nearest tourist
attraction ir patvirtinkite su OK/MENU.
> Pasirodo atitikčių sąrašas.
6. Sąraše pažymėkite pageidaujamą alternatyvą ir patvirtinkite spausdami OK/
MENU.
> Pateikiamas išskleidžiamasis meniu.
12
7. Pažymėkite Set single destination ir
patvirtinkite su OK/MENU.
> Sistema pradeda naviguoti. Laikykitės
instrukcijų.
Taip pat žr. navigacijos balso atpažinimo sistemos (p. 453) pavyzdžius.
Susijusi informacija
Orientavimas į pageidaujamą lankytiną vietą
(LV):
•
•
1. Jei žemėlapio rodinys nepateikiamas,
paspauskite NAV.
> Pasirodo žemėlapio rodinys.
•
Navigacija* – tekstas ir ženklai ekrane
(p. 454)
•
•
•
Navigacija* – meniu apžvalga (p. 476)
2. Spauskite NAV.
> Atveriamas nuorodų meniu.
2
3. Pažymėkite Set point of interest ir
patvirtinkite su OK/MENU.
Sensus Navigation* (p. 447)
Navigacija* – ženklų ratukas ir klaviatūra
(p. 452)
Navigacija* – trikčių sekimas (p. 478)
Navigacija* – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 474)
Paslauga neteikiama visuose regionuose / rinkose.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
451
12 „SENSUS NAVIGATION“
Navigacija* – ženklų ratukas ir
klaviatūra
Įveskite naudodamiesi ženklų ratuku
Įveskite skaičių klavišais
Tekstui įvesti ir parinktims nurodyti naudojamas ženklų ratukas arba centrinio valdymo
pulto klaviatūra. Pavyzdžiui, galite įvesti
adreso arba objekto informaciją.
Ženklų ratukas.
1. Pažymėkite teksto laukelį.
12
2. Norėdami iškviesti ženklų ratuką,
paspauskite OK/MENU.
Ekrano vaizdas su teksto lauku arba papildomu
tekstu.
3. Rankenėle TUNE pasirinkite ženklus ir
įveskite juos spustelėdami OK/MENU.
Parinkties suaktyvinimas
Rankenėle TUNE pažymėjus pageidaujamą
funkciją / meniu juostą, reikia paspausti OK/
MENU ir tada bus pateiktas kitas funkcijų /
parinkčių lygis.
3
4
452
PASTABA: iliustracija yra bendro pobūdžio – detalės gali skirtis, priklausomai nuo automobilio modelio ir rinkos.
Atskirais mygtukais įvedami ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Skaičių klaviatūra3.
Kitas būdas ženklams įvesti – naudojantis
centrinio valdymo pulto mygtukais 0–9, * ir #.
Spustelėjus 9, pasirodo juosta su
visais ženklais4, kuriuos galima
įvesti mygtuku, pvz., w, x, y, z ir 9. Greitai
spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas
nuo vieno ženklo prie kito.
•
Žymikliui atsiradus ties pageidaujamu
ženklu, nebespauskite mygtuko: ženklas
pasirodo įvedimo eilutėje.
•
Pašalinama / keičiama su EXIT.
12 „SENSUS NAVIGATION“
Daugiau parinkčių
Parinkčių sąrašas
Navigacijos sistemos valdymo balsu pavyzdys.
PASTABA
Išblukusių ženklų negalima pasirinkti kartu
su šiuo metu įvedamais ženklais.
Bazinį balso atpažinimo funkcijos aprašymą
rasite automobilio savininko vadovo skirsnyje
balso atpažinimas (p. 381).
Ženklų ratuko vidiniame meniu pateikiama
papildomų parinkčių – daugiau ženklų ir skaitmenų:
•
Paspaudus 123/ABC ir OK/MENU,
ženklų ratukas persijungia tarp skaičių ir
ženklų.
•
Paspaudus MORE ir OK/MENU, ant
ratuko parodomi alternatyvūs ženklai.
•
Paspaudus => ir OK/MENU, žymeklis
perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano
pusėje, kur galima pasirinkti su OK/
MENU.
• Postcode + OK/MENU – žymiklis perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano pusėje,
kur naudojantis OK/MENU galima pasirinkti elementus, žr. Nurodykite kelionės
tikslą su pašto kodu (p. 455).
Navigacija* – balso atpažinimas
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai. Sistemos atsakymas gali skirtis atsižvelgiant į situaciją.
Pradėti orientuoti
Įvestus ženklus atitinkantis sąrašas.
Paieškoje pateikiamos galimos parinktys
(atsižvelgiant į įvesties informaciją).
Toliau pateiktas dialogo langas su balso
komandomis paleidžia orientavimo nurodytu
planiniu maršrutu procedūrą.
Ištarkite: „Start route guidance“.
> Sistema atsako: „Orientavimo
paleidimas“.
Skaičius „149“ paieškos ekrano viršutiniame
dešiniajame kampe reiškia, kad sąraše yra
149 galimos parinktys, kurios atitinka įvestas
raides „LON“.
–
Tuščias sąrašas
Orientavimo funkciją galima sustabdyti toliau
nuodytu dialogu su balso komandomis.
Jei pateikiamas tuščias sąrašas ir viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodomi
ženklai „***“, tai reiškia, kad pagal šiuo metu
įvestus ženklus yra daugiau nei 1 000 galimų
parinkčių. Jei rezultatų mažiau, esamos
parinktys parodomos automatiškai.
Kaip sumažinti sąrašo parinkčių skaičių:
•
Į teksto eilutę įveskite daugiau ženklų.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
•
Navigacija* – valdymas (p. 450)
12
Orientavimo stabdymas
1. Ištarkite: „Cancel route guidance“.
> Sistema atsako: „Ar tikrai norite
sustabdyti orientavimą?“.
2. Ištarkite: „Taip“.
> Sistema atsako: „Orientavimas
sustabdomas“.
Nurodykite kelionės tikslą per lankytiną
vietą (POI)
Toliau nurodytu dialogu ir balso komandomis
pradedama orientuoti į artimiausią degalinę.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
453
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
Šis scenarijus tinka ir kitoms lankytinoms vietoms, pvz., viešbučiams bei restoranams.
1. Ištarkite: „Artimiausia degalinė.“.
> Sistema atsako: „Pasirinkite eilutės
numerį arba ištarkite „next page“.“.
Navigacija* – tekstas ir ženklai ekrane
Kelionės tikslo / galutinio kelionės tikslo
ženklas
Teksto ir ženklų, kurie gali pasirodyti žemėlapyje, paaiškinimas.
Apskaičiuotas atvykimo į galutinį kelionės
tikslą laikas
Apytikslis iki kelionės tikslo likęs atstumas
2. Ištarkite numerį eilutės, kurioje yra pageidaujama degalinė (pvz., 5 eilutė): „5“.
> Sistema atsako: „Skaičius 5 priimtas.
Ar norite nurodyti kelionės tikslą
tarpiniu punktu?“.
12
Automobilio buvimo vieta
Žemėlapio mastelis
Įrašytas taškas
Suplanuotas maršrutas
3. Ištarkite: „Taip“.
> Sistema atsako: „Tarpinis punktas
Nr. 5 nurodytas. Ar norite pradėti
orientuoti?“.
4. Ištarkite: „Taip“.
> Maršrutas apskaičiuojamas ir pradedama orientuoti.
Daugiau komandų
Daugiau navigacijos sistemos valdymo balsu
atpažinimo komandų galima rasti įprastame
rodinyje, meniu MY CAR (p. 123) paspaudus
OK/MENU ir tada paspaudus Settings
Voice control settings Command list
Navigation commands.
Susijusi informacija
•
Navigacija* – valdymas (p. 450)
Suplanuoto maršruto galutinis kelionės
tikslas
•
•
•
•
•
Plentas (oranžinis)
Kompasas
Pagrindinis kelias (tamsiai pilkas)
Mažesnis pagrindinis kelias (pilkas)
Sritis, apie kurią teikiama eismo informacija
Krašto kelias (šviesiai pilkas)
Kelių eismo informacija
Vietinis kelias (baltas)
Ekrano tekstas ir simboliai
Įvykis prie kito nurodymų teikimo taško
Atstumas iki kito nurodymų teikimo taško
Kito kelio ir (arba) gatvės pavadinimas
Objektas / lankytina vieta (LV)
Suplanuoto maršruto kelio taškas
454
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automobilio buvimo vietos kelio / gatvės
pavadinimas (9)
Kelių tipai
Susijusi informacija
•
•
Sensus Navigation* (p. 447)
Navigacija* – valdymas (p. 450)
12 „SENSUS NAVIGATION“
Navigacija* – nurodykite kelionės
tikslą
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Address.
Nurodykite navigacijos sistemai kelionės
tikslą.
Kaskart nurodant kelionės tikslą, galima užregistruoti jį kaip „įrašytą vietą“ arba „namus“ ir
vėliau patogiai susirasti, nurodant kelionės
tikslą kitą kartą. Navigacijos sistema pradeda
orientuoti į kelionės tikslą ir leidžia į planinį
maršrutą įtraukti iki keturių tarpinių punktų.
Jei tarpinių punktų daug, navigacijos sistema
gali papildomai suteikti papildomos informacijos, kuri pasiekiama per meniu punktą
Information.
Kai automobilis prie interneto prijungtas automobilis (p. 387), galima pasinaudoti Taikomosios programos (p. 392) „Send to Car“ ir
nusiųsti žemėlapio kelionės tikslus iš naršyklės (ir per Volvo On Call* mobilioji programėlė (p. 420)*) į navigacijos sistemą, žr.
support.volvocars.com.
Kad pasiektumėte toliau nurodytus alternatyvius tarpinių punktų ir kelionės tikslų nurodymo būdus, įprastame navigacijos šaltinio
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Set destination.
5
2. Nurodykite vieną ar kelias iš šių paieškos
parinkčių:
Nurodykite kelionės tikslą – namus
Atminkite: norint pasirinkti kelionės tikslą, jis
turi būti pirmiau įrašytas.
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Home.
> Pradedama orientuoti.
•
•
•
•
•
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
3. Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją:
• Map – parodo, kur žemėlapyje yra taškas, kartais pateikiama papildomos
informacijos.
Nurodykite kelionės tikslą per adresą
• Call number5 – jei nurodytas telefono
Norint sudaryti maršrutą su vadovu, pakanka
įvesti tik miestą – vadovas nukreips į miesto
centrą.
• Online info.5 – papildoma informacija
PASTABA
Miesto arba regiono apibrėžimas atskirose
šalyse (ir netgi toje pačioje šalyje) gali skirtis. Kai kuriais atvejais jis reiškia savivaldybę, kitais – rajoną.
12
numeris, juo paskambina.
atsisiunčiama iš interneto.
4. Kad įrašytumėte adresą į atmintį, pasirinkite Save kaip Stored location arba kaip
Home.
Turi būti prijungtas mobiliojo ryšio telefonas, žr. automobilio savininko vadovą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
455
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
5. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą per lankytiną
vietą (POI)
12
POI (Point of Interest), taip pat vadinama „lankytina vieta“ arba „objektu“.
2. Lankytinų vietų ieškoma taip:
• By name – tiesiogiai pereinama prie
ženklų ratuko ir POI parinkčių paieškos
pagal jų tikrinį pavadinimą, pvz., „Peppes Bodega“. Paieška vykdoma visoje
esamojo žemėlapio teritorijoje, pvz.,
EUROPOJE, žr. Žemėlapiai – turinys
(p. 474).
• By category – leidžia ribotą POI
parinkčių paiešką – pasirinkite norėdami įvesti jų kategoriją (pvz., bankas /
viešbutis / muziejus), tikrinį pavadinimą, šalį ir (arba) miestą.
Žemėlapio duomenų bazėje yra daug surandamų POI6 parinkčių, kurias galima nurodyti
kelionės tikslu.
• Near the car – nurodo POI parinkčių
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Point of interest (POI).
parinkčių paiešką nustatytame planiniame maršrute.
paiešką aplink automobilio dabartinę
buvimo vietą.
• Along the route – nurodo POI
• Near the destination – nurodo POI
parinkčių paiešką šalia kelionės tikslo.
• Around point on map – nurodo POI
parinkčių paiešką, naudojant slinkties
funkcijos kryžiuką (žr. (p. 450)).
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
3. Kad įrašytumėte adresą į atmintį, pasirinkite Save kaip Stored location arba kaip
Home.
6
456
Jei norite pasirinkti, kurios POI turi būti rodomos žemėlapyje, žr. skirsnį Lankytinos vietos (LV) žemėlapyje (p. 466).
4. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą
naudodamiesi ankstesniu kelionės
tikslu
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Previous destination.
2. Pasirinkite sąraše kelionės tikslą.
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
Čia taip pat galima panaikinti kelionės
tikslą: pasirinkite Delete arba Delete all.
3. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
12 „SENSUS NAVIGATION“
Nurodykite kelionės tikslą
naudodamiesi pirmiau įrašyta vieta
Nurodykite kelionės tikslą vykdydami
paiešką internete
Čia kaupiami kelionės tikslai, įrašomi naudojantis meniu parinktimi Save Stored
location.
Reikia prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387).
Atminkite: kelionės tikslas turi būti pirmiau
įrašytas.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Stored location.
2. Atverkite įrašytą kelionės tikslą:
• Routes – pvz., įrašyta kelio atkarpa.
• Other – pvz., įrašytos vietos.
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
Čia taip pat galima suredaguoti arba
panaikinti įrašytą kelionės tikslą: pasirinkite Edit, Delete arba Delete all.
3. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
•
Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą per platumą
ir ilgumą
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Internet search.
2. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
Nurodykite kelionės tikslą per pašto
kodą
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Postcode.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Latitude and longitude.
2. Įveskite pašto kodą ir šalį (jei reikia).
2. Pirmiausia nuspręskite, kurį GPS koordinačių metodą naudosite, pasirinkdami
Format::
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
3. Kad įrašytumėte kelionės tikslą į atmintį,
pasirinkite Save kaip Stored location
arba kaip Home.
4. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
12
• DD°MM'SS'' – padėtis su laipsniais,
minutėmis ir sekundėmis.
• Decimal – padėtis dešimtosiomis dalimis.
3. Įveskite buvimo vietą.
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
4. Kad įrašytumėte adresą į atmintį, pasirinkite Save kaip Stored location arba kaip
Home.
}}
457
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
5. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą per tašką
žemėlapyje
3. Kad įrašytumėte adresą į atmintį,
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Save kaip Stored location arba kaip
Home.
> Pasirinkus funkciją Stored location
on map, kelionės tikslas įrašomas kaip
ženklas / piktograma žemėlapyje: žr.
skirsnį Žemėlapio parinktys (p. 466).
4. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
Jei meniu parinktis ekrane nematoma,
vadinasi, toje teritorijoje, kurioje šiuo metu
yra automobilis, nėra jokių pasiūlymų
arba neprijungtas USB įrenginys.
2. Kelionių gidas parenkamas per vieną iš
šių kategorijų:
•
•
•
•
•
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
12
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės naudodamiesi
kelionių gidu
Žymiklio vieta indikuojama GPS koordinatėmis.
Kad būtų rodomas pavadinimas, pasirinkite
Settings
Map options
Position
information.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Select point on map.
2. Suraskite ir nurodykite pageidaujamą
tašką žemėlapyje, naudodamiesi kryžiuku: žr. skirsnį Meniu (p. 450) .
458
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Travel guide.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Hotels
Tourist routes
Other
3. Jei kelionių gide yra atitinkamos informacijos, galima peržiūrėti išsamią informaciją
ir nuotraukas bei groti garsą. Pasirinkite:
Atlikus paiešką kelionių gide („Travel guide“),
pateikiama įvairių teminių pasiūlymų, pvz.,
restoranų, kelių su puikiu reginiu, regyklų ir
žymių objektų.
Kelionių gidas laikomas USB atmintuke, kurį
reikia prijungti prie automobilio USB jungties,
esančios tunelinio valdymo pulto galiniame
daiktų dėkle.
Restaurants
Tourist attractions
• Details
• Photos
• Play audio
4. Pasirinkite Start guidance.
Susijusi informacija
•
Navigacija* – ženklų ratukas ir klaviatūra
(p. 452)
•
•
Navigacija* – valdymas (p. 450)
Navigacija* – planinis maršrutas (p. 460)
12 „SENSUS NAVIGATION“
Navigacija* – lankytinų vietų (LV)
ženklai
Golf
Police/emergency
Čia rodomi galimų skirtingų lankytinų vietų
(LV) ženklų pavyzdžiai.
Cinema
Library
Amusement park
Hospital or health care
facility
Jei norite nustatyti, kurie LV ženklai turi būti
rodomi žemėlapyje, žr. skirsnį Lankytinos vietos (LV) žemėlapyje (p. 466).
PASTABA
Recreation
Pharmacy
Restaurant
Cash dispenser
•
POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose
šalyse.
Bar or cafe
•
Atnaujinant žemėlapio duomenis, gali
pasirodyti naujų ženklų bei išnykti
esami. Visus atitinkamos žemėlapio
sistemos ženklus galima rasti meniu
prie Settings
Map options
POI
Selected.
symbols
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
POI ženklų pavyzdžiai, sugrupuoti pagal
bendruomenines funkcijas:
Railway transport
Railway station
Railway access
Airport
Car dealer/repair
Bus station
Petrol station
Ferry terminal
Car repair
Parking
Government or comunity
facility
ATM/Bank exchange
12
Susijusi informacija
•
Navigacija* – nurodykite kelionės tikslą
(p. 455)
•
Navigacija* – žemėlapio parinktys
(p. 466)
•
Navigacija* – orientavimo parinktys
(p. 468)
•
Navigacija* – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 474)
•
Navigacija* – įrašytų vietų importavimas /
eksportavimas (p. 471)
Government office
Tourist attraction
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
459
12 „SENSUS NAVIGATION“
Navigacija* – planinis maršrutas
Parenkite planinį maršrutą ir pradėkite orientuoti į pageidaujamą kelionės tikslą.
Kai įrašomas kelionės tikslas, sukuriamas planinis maršrutas. Sistema vienu metu apdoroja
vieną planinį maršrutą, kuriame gali būti iki 4
tarpinių punktų.
3. Jei reikia informacijos apie tarpinį punktą,
pažymėkite jį, paspauskite OK/MENU ir
tada pasirinkite Information.
4. Pasirinkite Start guidance.
> Suaktyvinamas dabartinis planinis
maršrutas ir pradedama orientuoti,
nebent būna suaktyvinta funkcija
Maršruto siūlymas(p. 461) .
5. Jei suaktyvinta maršruto siūlymo funkcija,
pasirinkite maršrutą.
> Suaktyvinamas dabartinis maršrutas ir
pradedama orientuoti.
12
Orientavimo stabdymas
–
Kad būtų galima suaktyvinti planinį maršrutą,
turi būti nurodytas kelionės tikslas.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Itinerary.
2. Jei planiniame maršrute reikia tarpinio
punkto, pasirinkite Add another
waypoint.
Į planinį maršrutą galima įtraukti iki 4 tarpinių punktų. Jų eiliškumą galima keisti:
žr. toliau pateiktą skirsnį „Planinio maršruto derinimas“.
460
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Planinio maršruto derinimas
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite NAV ir pasirinkite Cancel guidance.
> Orientavimas pertraukiamas.
Tęsti orientavimą
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite NAV ir pasirinkite Resume
guidance.
> Orientavimas tęsiamas nuo tos vietos,
kurioje buvo pertrauktas.
1. Pažymėkite tarpinį punktą ir patvirtinkite
su OK/MENU.
2. Pasirinkite, ką derinsite ir atlikite pakeitimus:
• Delete – panaikina tarpinį kelionės
tikslą.
• Move in list – pakeičia planinio maršruto tvarką (žr. kitą skirsnį).
• Save – įrašo tarpinį kelionės tikslą.
Pakeiskite tarpinių punktų eiliškumą
1. Pasirinkite tarpinį punktą, kurį ketinate
perkelti, ir patvirtinkite su OK/MENU.
2. Pažymėkite Move in list ir patvirtinkite su
OK/MENU.
3. Pasukite TUNE, kad perkeltumėte tarpinį
punktą sąraše aukštyn / žemyn. Pasiekę
pageidaujamą vietą, patvirtinkite su OK/
MENU.
12 „SENSUS NAVIGATION“
Planinio maršruto panaikinimas
Navigacija* – maršrutas
–
Maršrutą galima peržiūrėti detaliai arba kaip
apžvalgą, taip pat galima pasirinkti alternatyviuosius maršrutus. Galima įrašyti maršrutą,
kad jis pasiliktų sistemos atmintyje.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite NAV ir pasirinkite Itinerary Clear
itinerary.
> Dabartinis planinis maršrutas su visais
tarpiniais punktais panaikinamas.
2. Pasirinkite pageidaujamą veiksmą:
Susijusi informacija
•
•
•
Navigacija* – nurodykite kelionės tikslą
(p. 455)
Navigacija* – maršrutas (p. 461)
Pažymėtas punktas.
Navigacija* – įrašytų vietų importavimas /
eksportavimas (p. 471)
• Reroute – sistema įvertina kitą marš-
12
rutą, kuriame atkreipiamas dėmesys į
vengtiną dalį.
Maršrutas: vengimas
Su šia funkcija vairuotojas gali pasirinkti, jog
bus vengiama kitos artėjančios maršruto
dalies. Funkcija veikia tik tada, kai pasiekiamos alternatyvios gatvės / keliai. Priešingu
atveju žymėjimas arba jo dalys yra ignoruojamos.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Avoid.
• Longer – planinis maršrutas yra prailginamas vengtinu punktu.
•
Shorter – planinis maršrutas yra
sutrumpinamas vengtinu punktu.
• Delete – pažymėti punktai pašalinami
ir išsaugoma pradinė maršruto versija.
Alternatyvūs maršrutai
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Alternative routes to destination.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
461
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
2. Pasirinkite siūlomą maršrutą arba Route
type:
12
Maršruto apžvalga
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Route overview.
> Pateikiama informacijos apie maršruto
tarpinius punktus ir galutinį kelionės
tikslą.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Detailed route information.
> Pateikiama informacijos apie maršruto
tarpinius punktus ir galutinį kelionės
tikslą.
• ECO with traffic adaption – pirmu-
mas suteikiamas mažoms kuro sąnaudoms7.
• Fast – pirmumas suteikiamas trumpam
kelionės laikui.
• Fast with traffic adaption – trumpas
kelionės laikas su minimaliomis transporto eilėmis7.
• Short – pirmumas suteikiamas trum-
pam maršrutui. Taip pat maršrutą
galima nustatyti, panaudojant mažesnius kelius.
Detalus maršruto punktas.
Detali informacija apie maršrutą
Čia rodomi elementai, pateikiami kiekvienoje
atkarpoje tarp dviejų tarpinių punktų, pvz.,
išvažiavimai ir sankryžos.
2. Priartinkite / atitolinkite žemėlapį ir perslinkite maršrutą:
• Next – slenkama prie kito punkto.
• Previous – slenkama prie ankstesnio
punkto.
• Zoom in/Zoom out – padidinamas /
sumažinamas esamo punkto žemėlapio vaizdas.
Likusio maršruto žemėlapis
Ši funkcija parodo likusį maršruto atstumą.
7
462
Suderinta su informacija iš Eismo radijo.
12 „SENSUS NAVIGATION“
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Map of remaining route.
> Pateikiamas žemėlapio vaizdas su planinio maršruto likusiu atstumu iki automobilio dabartinės buvimo vietos.
2. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Stop recording.
> Įrašytas maršrutas užfiksuojamas
atmintyje.
Navigacija* – maršruto parinktys
Maršruto parinktys (be kita ko) susideda iš
maršruto tipo ir maršruto pasiūlymų skaičiaus.
Įrašytus maršrutus galima atverti per meniu
Set destination Stored location
Routes.
12
Maršruto tipas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options.
Informacijos apie funkcijas ir jų pasiekiamumą
rasite skirsnyje Meniu (p. 450) .
Maršruto įrašymas
Užregistruokite ir įrašykite maršrutą į navigacijos sistemos atmintį.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Record route.
> Pradedama įrašyti. Ženklas „REC“
rodomas ekrane, kol įrašinėjama.
8
Įrašytus failus galima eksportuoti / persiųsti į
USB atmintuką8 ir, pvz., vėliau nukopijuoti į
kitos transporto priemonės GPS navigatorių.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje
(p. 471).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Navigacija* – planinis maršrutas (p. 460)
Navigacija* – valdymas (p. 450)
Navigacija* – eismo informacija (p. 471)
Navigacija* – trikčių sekimas (p. 478)
Prijungta prie centrinio valdymo pulto galinio daiktų dėklo.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
463
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
2. Pasirinkite maršruto tipą:
Siūlomi maršrutai
• Fast with traffic adaption – trumpas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Route proposals.
• Fast – pirmumas suteikiamas trumpam
2.
kelionės laikas su minimaliomis transporto eilėmis9.
kelionės laikui.
• Short – pirmumas suteikiamas trum-
pam maršrutui. Taip pat maršrutą
galima nustatyti, panaudojant mažesnius kelius.
mas suteikiamas mažoms kuro sąnaudoms9.
Maršruto perskaičiavimas pateikus
užklausą
Maršruto perskaičiavimo dėl eismo informacijos parinktis.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Reroute on request.
2. Pasirinkite funkciją:
•
Langelis pažymėtas – maršruto perskaičiavimą reikia patvirtinti paspaudžiant OK/MENU arba ignoruoti
paspaudžiant EXIT.
•
Langelis nepažymėtas – maršrutas
perskaičiuojamas automatiškai.
9 Suderinta su informacija iš Eismo radijo.
10 Ši funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija
464
Kartais privatiems automobiliams leidžiama
važiuoti eismo juostomis, kurios paprastai
būna rezervuotos vietiniams autobusams,
komerciniam transportui ir taksi, jei tokiame
privačiame automobilyje važiuoja vienas arba
daugiau keleivių. Kai ši funkcija suaktyvinta,
šio tipo eismo juostos taip pat įtraukiamos į
tinkamo maršruto skaičiavimus.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Use carpool lane.
• ECO with traffic adaption – pirmu12
Naudoti automobilių bendrinimo eismo
juostą10
Siūlomi maršrutai.
Pasirinkite maršruto siūlymo nuostatą:
• 1 – orientuoti pradedama nedelsiant,
naudojant nurodytą planinį maršrutą.
• 3 – sistema pasiūlo 3 alternatyvius
maršrutus, iš kurių prieš pradedant orientuoti reikia pasirinkti vieną pageidaujamą. Atminkite: prieš pradėdama orientuoti, sistema užtrunka šiek tiek
ilgiau, kadangi ji turi apskaičiuoti 3 tinkamus maršrutus.
įtraukta į žemėlapio duomenis.
2. Pasirinkite automobilių bendrinimo eismo
juostos nuostatą:
• Never
• For 2 persons
• Over 2 persons
Naudoti viešojo transporto eismo
juostą10
Kartais privatiems automobiliams leidžiama
važiuoti eismo juostomis, kurios paprastai
būna rezervuotos vietiniams autobusams,
komerciniam transportui ir taksi, jei toks privatus automobilis yra priskiriamas ekologiškajam transportui ar pan. Kai ši funkcija suak-
12 „SENSUS NAVIGATION“
tyvinta, šio tipo eismo juostos taip pat įtraukiamos į tinkamo maršruto skaičiavimus.
2. Pasirinkite, kokių zonų maršrute vengti (jei
zona jau yra sąraše, eikite į kitą veiksmą):
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Use express lane.
• Select area on map – žemėlapyje
Langelis pažymėtas – skaičiuojant
maršrutą, viešojo transporto eismo
juosta naudojama.
•
Langelis nepažymėtas – viešojo transporto eismo juosta nenaudojama.
• From stored location – pasirinkite iš
įrašytų vietų.
> Išranka įtraukiama į vengtinų zonų
sąrašą.
3.
12
1. Įprastame navigacijos šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Route options Avoid area
Select area on map.
Zonų vengimas10
Plentų žymėjimo atšaukti negalima. Skaičiuojant maršrutą, plentai visada įtraukiami.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Avoid area.
2. Slinkite žemėlapiu, kol žymeklis atsidurs
pageidaujamoje zonoje.
3. Paspauskite OK/MENU.
> Sukuriamas raudonas laukelis.
Pažymėkite sąraše zoną, kurios norite
vengti, paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Activate.
Galima papildomai pasirinkti zonas Edit,
Deactivate ir Delete.
> Skaičiuojant maršrutą, zonos vengiama.
10
Vengtina zona yra tiesiogiai žemėlapyje pažymima stačiakampiu langeliu.
pasirinkite pageidaujamą zoną. Papildomos informacijos rasite toliau
pateiktame skirsnyje „Apribotos zonos
kūrimas“.
2. Pasirinkite viešojo transporto eismo juostos naudojimo nuostatą:
•
Apribotos zonos kūrimas
Ši funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija įtraukta į žemėlapio duomenis.
4. Laukelio dydžiui nustatyti sukite TUNE.
5. Paspauskite OK/MENU, kai laukelis
dengs pageidaujamą zoną.
> Zona įrašoma į vengtinų zonų sąrašą.
Kad zona nebūtų įtraukta skaičiuojant maršrutą, ją reikia suaktyvinti: žr. skirsnį „Zonų
vengimas“ pirmiau.
}}
465
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
Tam tikrų eismo sutrikimų vengimas 10
Navigacija* – žemėlapio parinktys
–
Čia galima nurodyti nuostatas, kaip reikėtų
rodyti žemėlapį ir ką jame reikėtų rodyti.
Įprastame navigacijos šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Route options:
•
•
•
•
•
•
12
Avoid motorways
•
10
466
• Map heading up – automobilio ženk-
las ekrano centre yra visada nukreiptas
į viršų. Žemėlapio vaizdas sukasi pagal
automobilio ženklą priklausomai nuo
kelio vingiavimo.
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
• 3D map basic – žemėlapis pateikia-
Avoid vignette obligation
mas įstrižai iš viršaus su automobilio
ženklu centre ir judėjimo kryptimi
ekrano viršuje.
PASTABA
•
•
•
•
Jei, darant šias išrankas, yra įvestas
maršrutas, pažymėjus / atžymėjus
parinktį gali būti tam tikra delsa,
kadangi maršrutas turi būti perskaičiuotas.
Viso ekrano žemėlapis
•
Jei neparinkti nei tuneliai, nei mokami
keliai, nei automagistralės, tuomet jų
stengiamasi kiek įmanoma išvengti. Jie
naudojami tik tada, jei nėra kitos
pagrįstos alternatyvos.
2. Pasirinkite žemėlapio dydį:
Navigacija* – eismo informacija (p. 471)
Navigacija* – planinis maršrutas (p. 460)
Navigacija* – nurodykite kelionės tikslą
(p. 455)
Navigacija* – valdymas (p. 450)
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Show full-screen map.
•
Langelis pažymėtas – žemėlapis rodomas per visą ekraną.
•
Langelis nepažymėtas – ekrano apačioje rodoma su automobiliu susijusi
informacija, pvz., temperatūra salone ir
atkuriama medija.
Žemėlapio režimas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Map type.
Ši funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija įtraukta į žemėlapio duomenis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
• North up – žemėlapio viršus visada
nukreiptas į šiaurę. Automobilio ženklas ekrane juda atitinkama kryptimi.
Avoid toll roads
Susijusi informacija
2. Pasirinkite, kaip žemėlapis turi būti rodomas ekrane:
• 3D map enhanced – tokia pati kaip ir
ankstesnė parinktis, bet su skirtingais
objektais, statiniais ir t. t. įtrauktais į
žemėlapio vaizdą.
Informacija apie greitkelį
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Motorway information.
12 „SENSUS NAVIGATION“
2. Pasirinkite funkciją:
•
Langelis pažymėtas – kai automobilis
važiuoja plentu, rodomi trys (3) tolesni
išvažiavimai į, pvz., poilsio zoną arba
degalinę. Sąrašas rūšiuojamas taip, jog
artimiausi išvažiavimai būtų jo apačioje.
•
Langelis nepažymėtas – funkcija
išjungta.
Kompaso adatėlės raudonas
galiukas yra nukreiptas į
šiaurę, baltas – į pietus. Kaip
alternatyvą grafiniam kompasui galima pasirinkti tekstinę
kompaso krypties indikaciją.
Informacija apie esamą buvimo vietą
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Position information.
2. Pasirinkite buvimo vietos informaciją:
• Current road – ekrane rodomas kelio /
gatvės, kurioje yra automobilis / žymiklis, pavadinimas.
• Lat/Long – ekrane rodomos vietos,
kurioje yra automobilis / žymiklis, koordinatės.
• None – ekrane nerodoma informacija
apie vietą, kurioje yra automobilis /
žymeklis.
Kompasas
Ekrano žemėlapio rodinyje pateikiamas kompasas, nurodantis kryptį, kuria nukreiptas
automobilio priekis.
Žemėlapyje pateikiamos pažymėtos POI parinktys.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Compass.
2. Pasirinkite, ar kompaso kryptį turi nurodyti kompaso rodyklė, ar raidės:
• Graphic – kompaso kryptį nurodo
kompaso rodyklė.
• Text – kompaso kryptį nurodo raidės
N (šiaurė), W (vakarai), S (pietūs) arba
E (rytai).
Galima nustatyti ir žemėlapio vaizdo kompaso
kryptį: ar ekrano viršuje bus šiaurė, ar važiavimo kryptis: žr. pirmiau pateiktą skirsnį
„Žemėlapio režimo kompaso kryptis“.
Lankytinos vietos (POI) žemėlapyje
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options POI symbols.
2. Pasirinkite, kurie POI ženklai bus rodomi
žemėlapyje.
12
• Default – rodoma POI , nurodyta su
funkcija Selected.
• Selected – ekrane rankenėle TUNE
(SUDERINTI) pasirinkite kiekvieną reikalingą POI ir paspauskite OK
(GERAI).
• None – nerodoma POI.
Kad žemėlapį nebūtų skaityti per sunku, apribojamas vienu metu ekrane rodomų POI
parinkčių skaičius: priartinus konkrečią teritoriją, galima pamatyti daugiau POI parinkčių.
Žemėlapio spalvos
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Map colours.
}}
467
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
2. Pasirinkite žemėlapio spalvų nuostatą:
• Automatic – šviesos jutiklio pagalba
nustatoma, ar yra diena, ar naktis, ir
automatiškai pritaikomas ekranas.
Navigacija* – orientavimo parinktys
Čia galima nustatyti, kaip turi būti orientuojama.
• Day – ekrano spalvos ir kontrastas
tampa aiškios ir ryškios.
• Night – ekrano spalvos ir kontrastas
2. Pasirinkite, ką turėtų apimti balsu duodamos instrukcijos:
•
Langelis pažymėtas – atstumas ir kryptis, gatvių ir kelių pavadinimai.
•
Langelis nepažymėtas – atstumas ar
kryptis.
„Posūkis po posūkio“ tipo navigacijos
sistema11
pritaikomi taip, jog vairuotojas optimaliai matytų naktį.
Įrašyta vieta žemėlapyje
–
12
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Stored location on
map.
> Pateikiamos visos įrašytos vietos.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Navigacija* – žemėlapio parinktys (p. 466)
•
Navigacija* – įrašytų vietų importavimas /
eksportavimas (p. 471)
•
Navigacija* – tekstas ir ženklai ekrane
(p. 454)
11
468
Navigacija* – maršruto parinktys (p. 463)
Navigacija* – orientavimo parinktys
(p. 468)
Navigacija* – lankytinų vietų (LV) ženklai
(p. 459)
Taikoma tik tam tikriems modelių variantams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Atvykimo arba likęs kelionės laikas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Time of arrival
format.
2. Nurodykite laiko rodymo parinktį:
• ETA – parodo apytikslį atvykimo laiką
• RTA – parodo trukmę iki atvykimo.
Balsu pranešami gatvių pavadinimai
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Street names in
voice guidance.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Turn-by-turn
navigation.
12 „SENSUS NAVIGATION“
2. Pasirinkite nuostatą rodyti jungtiniame
prietaisų skydelyje:
•
Langelis pažymėtas – rodomas kitas
planinio maršruto manevras ir iki jo
likęs atstumas.
•
Langelis nepažymėtas – rodinio nėra.
Automatinis informacijos apie eismą
nuskaitymas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Automatic read
out of traffic.
2. Nurodykite eismo informacijos skaitymo
nuostatą:
•
•
Langelis pažymėtas – perskaitomi
svarbūs maršrute esantys eismo sutrikimai.
Langelis nepažymėtas – neskaitoma.
Automatinis garso pritaikymas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Audio fadeout.
2. Pasirinkite žemėlapio garso pritaikymą:
•
•
Langelis pažymėtas – orientavimo
balsu sistemai skaitant informaciją,
garso ir medijos sistema, pvz., radijas,
nutildomi.
Langelis nepažymėtas – garsas nepritaikomas.
Orientavimas balsu
Orientavimo metu, kai automobilis artėja prie
sankryžos arba išvažiavimo, balso pranešimas nurodo atstumą ir kito manevro tipą. Tuo
pačiu metu rodomas smulkus sankryžos
žemėlapis. Pranešimas balsu kartojamas priartėjus arčiau prie sankryžos. Kad pakartotumėte pranešimą, du kartus paspauskite mygtuką OK/MENU.
Garsumą galima nustatyti garso sistemos
garsumo mygtuku (sistemai skaitant pranešimą).
PASTABA
Esamo pokalbio per mobilųjį telefoną, prijungtą „Bluetooth“ ryšiu, metu balso nurodymų neduodama.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Voice guidance.
2. Pasirinkite instrukcijų balsu nuostatą:
•
Langelis pažymėtas – perskaitomas
atstumas iki kito manevro ir jo tipas.
•
Langelis nepažymėtas – instrukcijos
balsu neteikiamos.
Paprastasis orientavimas balsu
prieš manevrą ir jo atlikimo metu. Kai suaktyvinama paprastoji instrukcijų balsu funkcija,
kiekvienam orientavimo punktui duodama tik
viena (1) instrukcija.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Use simple voice
guidance.
2. Pasirinkite instrukcijų balsu nuostatą:
•
Langelis pažymėtas – duodama po
vieną (1) instrukciją balsu kiekvienam
orientavimo punktui.
•
Langelis nepažymėtas – instrukcijos
balsu neteikiamos.
12
Saugos kamera
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Speed camera
warning.
2. Pasirinkite funkciją:
•
Langelis pažymėtas – automobiliui
artėjant prie saugos kameros, duodamas įspėjimas, pasigirsta signalas bei
parodomas ženklas.
•
Langelis nepažymėtas – įspėjimas
neduodamas.
Kai įjungta instrukcijų balsu funkcija, prieš
kiekvieną orientavimo punktą duodamos
trys (3) instrukcijos – parengiamoji, iškart
}}
469
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
PASTABA
Informacijos, kurią galima įtraukti į žemėlapį, tipas nurodytas nacionaliniuose teisės
aktuose. Naujausios informacijos rasite
čia: www.volvocars.com/navi.
PASTABA
•
Vairuotojas visada atsako už kelių
eismo taisyklių ir maksimalaus leistino
greičio apribojimų laikymąsi.
Įrašytos vietos signalas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Stored location
notification.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Guided tour
notification.
2. Pasirinkite funkciją:
2. Pasirinkite funkciją:
12
13
470
•
•
Langelis nepažymėtas – garsinio signalo neduodama.
Langelis pažymėtas – jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas galiojantis
greičio apribojimas su kelio ženklu13.
•
Langelis nepažymėtas – pranešimas
jungtiniame prietaisų skydelyje nepateikiamas.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Travel POI
notification.
2. Pasirinkite funkciją:
Tik automobiliai su funkcija Road sign information.
Tik kai žemėlapio duomenyse yra pasiekiama greičio informacija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
LV signalas ekskursijos su autogidu
metu
2. Pasirinkite įrašytas vietas:
Langelis pažymėtas – automobiliui
artėjant prie naudotojo įrašytos vietos,
duodamas garsinis signalas.
Ekskursijos su autogidu signalas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Show speed
limits.
Atminkite, kad nurodytas maksimalus
leistinas greitis gali būti pakeistas ir
nesutapti su navigatoriaus duomenų
bazėje pateikiama informacija.
•
12
Greičio apribojimas12
•
Langelis pažymėtas – automobiliui
artėjant prie LV, įtrauktos į Kelionių
gidą (p. 455), duodamas garsinis signalas.
•
Langelis nepažymėtas – garsinio signalo neduodama.
•
Langelis pažymėtas – automobiliui
artėjant prie Kelionių gido (p. 455),
duodamas garsinis signalas.
•
Langelis nepažymėtas – garsinio signalo neduodama.
Susijusi informacija
•
•
•
Navigacija* – eismo informacija (p. 471)
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 214)
Parankiniai (p. 349)
12 „SENSUS NAVIGATION“
Navigacija* – įrašytų vietų
importavimas / eksportavimas
PASTABA
Importuokite ir (arba) eksportuokite įrašytus
maršrutus bei vietas.
Norint importuoti LV, jų failo formatas turi atitikti .gpx.
•
Norint į žemėlapio duomenų bazę
įtraukti POIfailus, reikia turėti atitinkamų kompiuterinių žinių!
•
POI failų formatas ir jų atsisiuntimo iš
interneto ypatumai priklauso nuo atitinkamo gamintojo arba platintojo,
todėl nėra standartizuoto POI failų
atsisiuntimo iš interneto proceso ir dėl
šios priežasties savininko vadove
nepateikiamas tikslus laipsniškas aprašymas.
•
Jei turite bet kokių klausimų, susisiekite su „Volvo“ atstovu.
1. Prijunkite USB atmintuką prie tunelinio
valdymo pulto daiktų dėklo.
Susijusi informacija
2. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Import/export stored locations.
3. Pasirinkite, ką pageidaujate importuoti
arba eksportuoti.
•
Navigacija* – nurodykite kelionės tikslą
(p. 455)
•
•
•
Navigacija* – planinis maršrutas (p. 460)
•
Navigacija* – lankytinų vietų (LV) ženklai
(p. 459)
Navigacija* – maršrutas (p. 461)
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB įvadą (p. 369)
Navigacija* – eismo informacija
Navigacijos sistema nepertraukiamai gauna
eismo informaciją, kuri siunčiama kelių eismo
informacijos kanalu (TMC). Ši informacija naudojama dinaminiams orientavimo nurodymams rengti. Įvykus tam tikriems kelionei
įtakos turintiems įvykiams (pvz., avarijos, kelio
darbai), tai parodoma ekrane, o ten nurodžius
kelionės tikslą maršrutas perskaičiuojamas.
Perskaičiuoti galima automatiškai arba gavus
patvirtinimą, žr. Maršruto perskaičiavimas
pagal pageidavimą (p. 463).
TMC – tai standartizuota eismo informacijos
kodavimo sistema. Imtuvas savaime ieško reikiamo dažnio.
12
PASTABA
Kai kuriose teritorijose / šalyse TMC nepasiekiama. Sistemos dengimo zona nuolat
modifikuojama, todėl kartais gali reikėti
įdiegti naujinį.
Eismo informacija rodoma skirtingai: tai priklauso nuo to, ar kelionės tikslas nurodytas,
ar ne.
Šiuo ženklu ekrane nurodoma, jog kelių eismo informacija esamoje signalo priėmimo zonoje yra pasiekiama. Ženklo spalva reiškia
informacijos svarbą:
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
471
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
•
RAUDONA – informacija perskaitoma ir
vieta parodoma žemėlapyje.
•
Kelių eismo informacija su nurodytu
kelionės tikslu
GELTONA – nenuskaitoma, vieta parodoma žemėlapyje.
Ši funkcija pateikia eismo problemas (kai
įvestas kelionės tikslas).
Šis ženklas žymi eismo problemos vietą. Papildomos
informacijos rasite skirsnyje
„Eismo informacija – su
nurodytu kelionės tikslu“ >
„Eismo informacija žemėlapyje“.
12
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo
informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos perdavimo zonos
yra nuolat plečiamos.
Aktyvinimas / deaktyvinimas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information.
2. Pažymėkite langelį kelių eismo informacijai aktyvinti arba nuimkite žymą, kad
deaktyvintumėte.
Kelių eismo informacija be nurodyto
kelionės tikslo
Ši funkcija leidžia rodyti eismo problemas
neparinkus kelionės tikslo.
472
Žemėlapyje atveriama slinkties funkcija.
Kelių eismo informacija žemėlapyje
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Traffic on map.
2. Atlikite eismo problemų paiešką naudodami slinkimo funkciją – žr. toliau skirsnyje „Eismo informacija – su nurodytu
kelionės tikslu“ > „Eismo informacija
žemėlapyje“ pateiktą aprašymą.
Visas eismas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Traffic on map.
> Pateikiamas sąrašas visų eismo pranešimų iš priėmimo zonos.
2. Pasirinkite, kas turi būti rodoma: žr. aprašymą, pateiktą toliau skirsnyje „Eismo
informacija – su nurodytu kelionės tikslu“
> „Visas eismas“.
Informacijos apie eismą maršrute
klausymas
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Listen to traffic on route.
> Bus perskaityti esami maršruto eismo
pranešimai.
12 „SENSUS NAVIGATION“
Visas eismas
Kelių eismo informacija žemėlapyje
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information All traffic.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Traffic on map.
> Pateikiamas sąrašas visų eismo pranešimų iš priėmimo zonos. Kelių eismo
informacija pirmiausia grupuojama
pagal šalis (pasienio zonose), po to –
kelio numerį ir gatvės pavadinimą.
2. Pasirinkite eismo problemą (kelią / gatvę)
ir patvirtinkite su OK/MENU.
> Išdėstomos eismo problemos: rimčiausias sutrikimas pateikiamas viršuje,
pvz., eismas visiškai nejuda tam tikra
eismo juosta.
3. Pasirinkite eismo problemą ir patvirtinkite
su OK/MENU.
> Pateikiama papildomos informacijos
apie eismo problemą ir jos vieta žemėlapyje. Žemėlapio vaizdas centruojamas aplink eismo problemos vietą.
Tiesioginė sąraše pateikta informacija
2. Perslinkite žemėlapį, kol kryžiuke atsiras
eismo įvykis / ženklas, kurio išsamią informaciją norite sužinoti.
> Apie ženklą pasirodys geltonas rėmelis.
3. Patvirtinkite išranką spausdami
OK/MENU
> Pateikiama turima informacija, pvz.:
•
•
•
•
•
gatvės pavadinimas / kelio numeris;
šalis;
problemos pobūdis;
problemos mastas;
problemos trukmė.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Traffic on map.
12
> Tiesioginės sąraše pateiktos eismo
problemos (dvi ankstesnėje iliustracijoje) nurodo, kad informacija yra susijusi su esamuoju planiniu maršrutu.
Jei kryžiuko langelyje yra kelios eismo
problemos, tada esančioji arčiausiai
kryžiuko centro pateikiama pirmoji.
Iliustracijos, pavyzdžiui, „2/5“ viršutinėje ekrano dalyje reiškia, jog pateikta
informacija yra antroji iš visų 5 pranešimų, esančių kryžiuke – trumpai spaudinėjant OK/MENU, prieinama prie
likusių pranešimų.
Eismo problema žemėlapyje.
}}
473
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
2. Pasirinkite eismo problemą ir patvirtinkite
su OK/MENU.
> Pateikiama papildomos informacijos
apie eismo problemą ir jos vieta žemėlapyje. Žemėlapio vaizdas centruojamas aplink eismo problemos vietą.
Navigacija* – žemėlapio ir sistemos
informacija
„Volvo“ siūlo įvairių žemėlapių, skirtų konkrečioms pasaulio teritorijoms padengti. Žemėlapį sudaro žemėlapio ir kelių duomenys su
susijusia informacija.
Naujinimo metu į navigacijos sistemą persiunčiama nauja informacija, o pasenusi informacija panaikinama.
Eismo problema su jos mastu.
Eismo informacijos dengiamos
teritorijos dydis
12
474
Eismo problema žemėlapyje.
Žemėlapio mastelis lemia, kiek eismo informacijos gali būti pateikiama. Kuo didesnė
žemėlapio dalis rodoma ekrane, tuo daugiau
eismo sutrikimų gali būti vaizduojama.
Eismo problemos mastas
Susijusi informacija
Tam tikros eismo problemos nėra susietos tik
su viena vieta, jos gali apimti ir ilgesnę dalį.
•
Navigacija* – orientavimo parinktys
(p. 468)
Be eismo problemos buvimo vietos ženklo,
esamas atstumas taip pat pažymimas raudonų kryželių eilute „xxxxx“.
•
Navigacija* – nurodykite kelionės tikslą
(p. 455)
•
•
Navigacija* – planinis maršrutas (p. 460)
•
Žymėjimo ilgis atitinka eismo problemos
mastą (atstumą).
•
Važiavimo kryptis nurodoma pagal pažymėto kelio pusę.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Navigacija* – tekstas ir ženklai ekrane
(p. 454)
Sistemos informacija
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
System information.
> Pateikiama ištrauka iš navigacijos sistemos dabartinės būsenos, pvz.,
dabartinis kelių eismo informacijos
siųstuvas ir operatyviniai žemėlapio
duomenys bei žemėlapio versija.
12 „SENSUS NAVIGATION“
Žemėlapių turinys
Žemėlapiai yra papildomi išsamia informacija
ir nuolat naujinami.
PASTABA
Kai kuriose teritorijose / šalyse žemėlapio
dengimo lygis nesiekia 100 proc.
Sistemos dengimo zona nuolat modifikuojama, todėl kartais gali reikėti įdiegti naujinį.
Žr. support.volvocars.com, kur rasite informacijos apie žemėlapius ir kitos informacijos,
susijusios su „Sensus Navigation“.
Žemėlapių regionai
Automobilio navigacijos sistema priklauso
nuo konkrečios rinkos. Jei jums reikia modifikuoti žemėlapio teritoriją, susisiekite su
„Volvo“ atstovu, kuris pateiks informacijos,
kaip tai padaryti.
PASTABA
Prieš pradėdami automobilio žemėlapio
duomenų atnaujinimą:
•
Pirmiausia internete perskaitykite informaciją ir instrukcijas, susijusias su
žemėlapio duomenų atsisiuntimu ir
atnaujinimu.
PASTABA
Tam tikrais atvejais, atnaujinus žemėlapio
duomenis, gali atsirasti naujų funkcijų,
kurios nėra aprašytos šiame vadove.
Jei kiltų klausimų dėl naujinimo, susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu arba žr.
www.volvocars.com/navi.
Naujinimas
Norėdami atnaujinti navigacijos sistemą, laikykitės ekraninių instrukcijų. Pasirodys proceso eiga bei apytikslė likusi trukmė.
PASTABA
Naujinant, nemažai informacijos ir
paslaugų funkcijų yra išjungiamos ar apribojamos.
Žemėlapių naujinimas
Atnaujinti žemėlapio duomenys internetu14
atsisiunčiami į USB atmintuką15. Tada per
automobilio USB jungtį (ji įrengta tunelinio
valdymo pulto galiniame daiktų dėkle)
atsisiųstas naujinys persiunčiamas į automobilio navigacijos sistemą.
2. Prijunkite USB atmintuką su naujiniu prie
automobilio USB jungties ir vykdykite
ekranines instrukcijas.
> ekrane rodoma Map update finished.
Dabar galima vėl naudotis visomis
navigacijos sistemos funkcijomis.
1. Užveskite variklį.
Tęskite naujinimą
Jei naujinimo procesas išjungus variklį
nebūna užbaigtas, kitą kartą užvedus variklį
jis pratęsiamas nuo tos pačios vietos jei tik
USB atmintukas vis dar prijungtas. Jei USB
atmintukas neprijungtas, užveskite variklį ir
prijunkite USB atmintuką.
Baigus naujinti, ekrane pasirodo Map update
finished.
Susijusi informacija
•
•
•
•
14
15
12
Navigacija* – licencinė sutartis ir autorių
teisės (p. 480)
Navigacija* – trikčių sekimas (p. 478)
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB įvadą (p. 369)
Sensus Navigation* (p. 447)
Žr. informaciją, pateikiamą support.volvocars.com.
USB atmintuke turi būti bent 20 GB laisvos vietos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
475
12 „SENSUS NAVIGATION“
Navigacija* – meniu apžvalga
Galimų navigacijos sistemos meniu parinkčių
ir nuostatų apžvalga.
Pateikiami trys meniu lygiai. Gali būti papildomų pomeniu, kurie aprašomi jiems skirtame atitinkamame skirsnyje.
–
Meniu sistema atveriama įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspaudžiant
OK/MENU.
Repeat voice guidance
12
(p. 468)
Set destination
(p. 455)
Home
(p. 455)
Address
(p. 455)
Country:
(p. 455)
Postcode
By name
Country:
By category
Postcode
Near the car
Street:
Along the route
Number:
Near the destination
Junction:
Around point on map
Set single destination
Stored location
(p. 455)
Set single destination
Information
Save
Edit
Latitude and longitude
Delete
Delete all
Previous destination
(p. 455)
Set single destination
Add as waypoint
Street:
Add as waypoint
Number:
Information
Junction:
Save
Set single destination
Delete
Set single destination
Add as waypoint
Delete all
Add as waypoint
Save
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
(p. 455)
Format:
Set single destination
Internet search
(p. 455)
Add as waypoint
City:
Information
476
Point of interest (POI)
Information
Save
Select point on map
(p. 455)
Save
(p. 455)
12 „SENSUS NAVIGATION“
Travel guide
(p. 455)
Detailed route information
(p. 461)
Route options
Start guidance
Next
Route type
Details
Previous
Reroute on request
Photos
Zoom in
Route proposals
Play audio
Zoom out
Use carpool lane
Pause audio
Itinerary
Itinerary
(p. 460)
Start guidance
Add another waypoint
Clear itinerary
Route
Map of remaining route
(p. 461)
Record route
(p. 461)
(p. 461)
Reroute
Longer
Shorter
Alternative routes to destination
(p. 461)
Route overview
(p. 461)
Avoid motorways
Stop recording
Avoid tunnels
(p. 471)
All traffic
(p. 471)
Cancel guidance
(p. 460)
12
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
Map options
arba
Show full-screen map
Resume guidance
Map type
Settings
Delete
Avoid area
Avoid toll roads
Traffic on map
Avoid
Use express lane
arba
Traffic information
(p. 463)
(p. 466)
Motorway information
Position information
Compass
POI symbols
Map colours
Stored location on map
}}
477
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
Guidance options
(p. 468)
Time of arrival format
Street names in voice
guidance
Navigacija* – valdymas (p. 450)
Sensus Navigation* (p. 447)
Navigacija* – trikčių sekimas
Toliau pateikiami pavyzdžiai, kuriuos galima
interpretuoti kaip navigacijos sistemos veikimo triktį.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma klaidingai
Automatic read out of
traffic
Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą
rodo iki 20 metrų tikslumu.
Audio fadeout
Klaidos tikimybė būna didesnė, jeigu važiuojama keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui,
vingiuotais keliais arba kelių lygių keliais ir
jeigu nuvažiavus didelį atstumą nebuvo
daryta jokių staigių posūkių.
Use simple voice guidance
Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t.
taip pat kliudo priimti GPS signalus, vadinasi,
automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma
su tam tikra paklaida.
Speed camera warning
Stored location notification
Travel POI notification
Guided tour notification
478
•
•
Turn-by-turn navigation
Voice guidance
12
Susijusi informacija
System information
(p. 474)
FAV key options
Parankiniai
(p. 349)
Import/export stored locations
(p. 471)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Sistema ne visada parenka greičiausiai
nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią
maršrutą.
Parenkant maršrutą atsižvelgiama į atstumą,
kelio plotį, kelio tipą, dešiniųjų ar kairiųjų
posūkių skaičių, kelio žiedus ir t. t., nes siekiama parengti tinkamiausią teorinį maršrutą.
Maršrutą galima pasirinkti tinkamiau, jeigu
būtų atsižvelgiama į patirtį ir jeigu būtų išmanoma tam tikra zona.
12 „SENSUS NAVIGATION“
Sistema į maršrutą įtraukia
apmokestinamus kelius,
automagistrales ir keltus net tuo atveju,
jeigu pažymima nuostata, kad jų turėtų
būti vengiama
Pakeitus padangą automobilio simbolis
ekrane ima „šokinėti“
Automobilio simbolis ekrane pasislenka
į priekį ar sukasi
Sistemai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų padėtį ir automobilio važiavimą, kad
būtų galima pradėti važiuoti.
Dėl techninių priežasčių sistema gali įtraukti į
maršrutą, kuris aprėpia didelį atstumą, tik platesnius kelius.
Nustatant automobilio buvimo vietą ir jo
važiavimo kryptį naudojamas ne tik GPS
imtuvas, bet taip pat automobilio greičio juntiklis ir giroskopas. Sumontavus atsarginį ratą
arba vasarines padangas pakeitus žieminėmis
sistema turi „atpažinti“ naujų ratų dydį.
Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į maršrutą ir naudojami tik tuo atveju,
jeigu nėra jokios kitos priimtinos galimybės.
Norint, kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama važiuojant kelis kartus vairą
pasukti pilnu spinduliu, tai darant tinkamoje
vietoje.
Po transportavimo, automobilio buvimo
vieta žemėlapyje rodoma neteisingai.
Žemėlapyje rodomas vaizdas neatitinka
tikrosios padėties
Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu
arba traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti GPS signalus, tada automobilio
buvimo vieta teisingai nustatoma ne greičiau
nei per 5 minutes.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma neteisingai, jeigu atjungiamas
elektros akumuliatorius.
Jeigu buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas GPS antenai, praeina daugiau nei 5
minutės, kol GPS signalai pradedami priimti
teisingai ir kol nustatoma automobilio buvimo
vieta.
Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir
rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis
naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio
duomenų bazė ne visada gali būti išsami.
Į žemėlapius įkeliama informacija yra nuolat
tikslinama ir atnaujinama. Norėdami atsisiųsti
naujausius žemėlapių duomenis žr. Žemėlapių
naujinimas (p. 474). Taip pat žr.
support.volvocars.com: čia pateikiama išsamesnės informacijos apie žemėlapius ir pan.
Išjungiama sistema ir variklis. Variklis vėl
paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada
pradedama važiuoti.
Aš važiuosiu į ilgą kelionę, bet nenoriu
nurodyti konkretaus maršruto į miestus,
kuriuos planuoju pravažiuoti - Koks yra
paprasčiausias būdas sukurti kelionės
maršrutą?
12
Naudojant plonų linijų kryžių paskirties vieta
nurodoma tiesiog žemėlapyje. Sistema
savaime nukreipia jus į galutinės paskirties
vietą net tuo atveju, jeigu važiuojate pro tarpines paskirties vietas.
Mano žemėlapio informacija
neatnaujinama
Žemėlapio mastelis retsykiais
pasikeičia
Į žemėlapius įkeliama informacija yra nuolat
tikslinama ir atnaujinama. Norėdami atsisiųsti
naujausius žemėlapių duomenis žr. Žemėlapių
naujinimas (p. 474). Taip pat žr.
support.volvocars.com: čia pateikiama išsamesnės informacijos apie žemėlapius ir pan.
Neturima išsamios žemėlapio informacijos
apie tam tikras zonas. Tada sistema automatiškai keičia didinimo laipsnį.
Kaip galima lengvai patikrinti
naudojamą žemėlapio versiją?
Meniu sistemoje suraskite Settings
System information, kad gautumėte infor}}
479
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
macijos apie versiją ir dengiamą geografinį
regioną, žr. (p. 474).
Susijusi informacija
•
•
•
Navigacija* – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 474)
Navigacija* – maršrutas (p. 461)
Navigacija* – maršruto parinktys (p. 463)
Navigacija* – licencinė sutartis ir
autorių teisės
Cyprus
Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju /
programuotoju.
Estonia
Autoriaus teisės
Finland
Europa
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
12
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
480
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
12 „SENSUS NAVIGATION“
Germany
Hungary
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Ireland
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
12
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Latvia
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Moldova
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
}}
481
12 „SENSUS NAVIGATION“
||
Norway
Sweden
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
12
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
482
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Susijusi informacija
•
Navigacija* – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 474)
•
Sensus Navigation* (p. 447)
RATAI IR PADANGOS
13 Ratai ir padangos
Padangos – priežiūra
Naujos padangos
Važiavimo charakteristikos
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai.
Tinka keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug
5 000 km ir po to kas 10 000 km.
Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui
įtaką daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir
greičio indeksas.
Padangos amžius
13
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų
būti patikrintos specialistų, net jei jos atrodo
nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei
jos niekada nenaudojamos arba labai retai
naudojamos. Tai gali daryti neigiamą įtaką
padangų savybėms. Tai taikoma visoms
padangoms, kurios yra padedamos saugoti.
Jei padangos yra praradę spalvą ar sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto
metų eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo pačiu palaipsniui suprastėja ir jų
atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl
visada pirkite kuo naujesnes padangas, kai
jas keičiate. Tai ypač svarbu žieminėms
padangoms. Paskutiniai keturi skaitmenys
reiškia pagaminimo savaitę ir metus. Tai –
padangos DOT žymėjimas („Department of
Transportation), kuris nurodomas keturiais
skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota padanga buvo pagaminta 2010 m. 15
savaitę.
Vasariniai ir žieminiai ratai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos
turi būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio pusėje buvo sumontuotos, pvz., K
(kairėje) arba D (dešinėje).
484
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 486), ji
tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir
dilimo spartą apsprendžia važiavimo stilius,
slėgis padangose, klimatas ir kelio būklė.
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį, užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad jame gylis būtų
patikrintas. Jei padangos susidėvėjo labai
netolygiai (> 1 mm protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies reikia visada montuoti
mažiausiai susidėvėjusias padangas. Priekio
slydimą paprastai koreguoti lengviau nei galo,
automobilis pirmuoju atveju toliau važiuoja
tiesia linija: antruoju atveju, galinei daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai prarasti
automobilio kontrolę. Todėl yra labai svarbu,
kad galiniai ratai neprarastų sukibimo anksčiau nei priekiniai.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
13 Ratai ir padangos
Laikymo skyrius
Padangos – sukimosi kryptis
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina
laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne
pastatytus.
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus
raštas pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra
rodyklė, rodanti į kurią pusę padanga turi
suktis.
Susijusi informacija
Laikykitės slėgio lentelėje rekomenduojamo
slėgio padangose (p. 579).
Padangos – matmenys (p. 488)
Padangos – greičio rodikliai (p. 489)
Susijusi informacija
Padangos – apkrovos indeksas (p. 489)
•
•
•
•
•
Padangos – sukimosi kryptis (p. 485)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 486)
Padangos – matmenys (p. 488)
Padangos – greičio rodikliai (p. 489)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 489)
Padangos – priežiūra (p. 484)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 486)
G021778
•
•
•
•
•
PASTABA
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
13
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę
visą jų eksploatavimo laiką. Padangas galima
keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine
toje pačioje pusėje, tačiau niekada negalima
sukeisti padangų iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai
suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti lietaus
vandenį bei purvą. Palangos, kurių protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
485
13 Ratai ir padangos
Padangos – protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus rašto gylį.
•
•
•
Padangos – apkrovos indeksas (p. 489)
Padangos – oro slėgis
Padangos – sukimosi kryptis (p. 485)
Padangose gali būti nevienodas oro slėgis,
matuojamas barais.
Padangos – priežiūra (p. 484)
Patikrinkite oro slėgį padangose
Slėgį padangose reikia tikrinti kiekvieną
mėnesį.
G021829
Taip pat ir automobilio atsarginiame rate.
13
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra
siaura pakilusi žyma, esanti skersai padangos
protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant
padangos šono įspaustos raidės TWI („Tread
Wear Indicator“). Jei protektoriaus gylis
sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos aukštis
sutampa. Pakeiskite padangas kaip įmanoma
greičiau. Atminkite, kad padangos su sekliu
protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
•
486
Padangos – matmenys (p. 488)
Padangos – greičio rodikliai (p. 489)
13 Ratai ir padangos
•
•
•
Slėgis automobilio rekomenduojamo
dydžio padangose.
•
•
•
Slėgio padangose lipdukas
ECO slėgis1.
Atsarginės padangos slėgis (laikinas
atsarginis ratas).
Padangos – apkrovos indeksas (p. 489)
Padangos – priežiūra (p. 484)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 486)
Jei slėgis padangose netinkamas, padidėja
degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo laikas ir pablogėja automobilio važiavimo savybės. Jei važiuojama kai slėgis
padangose yra per mažas, padangos gali
perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis padangose
turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir
važiavimo savybėms.
PASTABA
Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai normalus reiškinys. Padangų slėgis priklauso
nuo aplinkos temperatūros.
G021830
Slėgį tikrinkite šaltose padangose. „Šaltos
padangos” – padangų temperatūra lygi oro
temperatūrai. Nuvažiavus vos keletą kilometrų, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp
kėbulo rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nurodytas slėgis padangose, kuris
turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir greitį. Šie duomenys nurodyti
ir padangos slėgio lentelėje, žr. Padangos –
patvirtintas slėgis padangose (p. 579).
13
Degalų taupymas, ECO slėgis
Siekiant optimalios degalų ekonomijos, kai
greitis nesiekia 160 km/h (100 myl./val.), rekomenduojamas ECO slėgis (taikoma visiškai
arba nežymiai pakrautam automobiliui), žr.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 579).
Susijusi informacija
•
•
1
Padangos – matmenys (p. 488)
Padangos – greičio rodikliai (p. 489)
ECO slėgis leidžia pasiekti geresnę kuro ekonomiją.
487
13 Ratai ir padangos
Ratų ir ratlankių matmenys
Padangos – matmenys
•
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal
toliau esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Automobilio padangos yra atitinkamų matmenų, žr. pavyzdžius toliau esančioje lentelėje.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 579)
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 488)
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija.
Tai reiškia, kad patvirtinti tam tikri ratų (ratlankių) ir padangų deriniai.
Padangų matmenys nurodyti ant visų
padangų. Žymėjimo pavyzdys:
235/60 R18 103 V.
Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,
7Jx16x50.
13
235
Padangos plotis (mm)
60
Santykis tarp padangos sienelės
aukščio ir padangos pločio (%)
7
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
R
Radialinė padanga
16
Ratlankio skersmuo coliais
18
Ratlankio skersmuo coliais
50
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo
rato centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
103
Maksimalios leistinos padangų
apkrovos kodai ir padangų apkrovos
indeksas (LI)
V
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(SS) (šiuo atveju tai yra 240 km/h
(149 myl./val.)).
Susijusi informacija
•
•
Padangos – matmenys (p. 488)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 579)
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Susijusi informacija
•
•
•
•
488
Padangos – greičio rodikliai (p. 489)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 489)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 485)
Padangos – priežiūra (p. 484)
13 Ratai ir padangos
Padangos – apkrovos indeksas
Padangos – greičio rodikliai
Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą atlaikyti tam tikrą apkrovą.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus
greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis
krovinio gabenimo charakteristikomis, kurios
vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą
padangų apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris. Mažiausias leistinas indeksas
nurodytas padangų apkrovos indeksų lentelėje, kuri pateikta spausdintame savininko
vadovo skirsnyje „Specifikacijos“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 488)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 579)
Padangos – greičio rodikliai (p. 489)
Padangos – priežiūra (p. 484)
Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne
mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.
Toliau esančioje lentelėje parodytas didžiausias leistinas greitis, taikomas visiems greičio
rodikliams (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis
yra žieminės padangos (p. 490)2, kai gali būti
naudojamas mažesnis greičio indeksas. Jei
pasirenkamos tokios padangos, automobiliu
negalima važiuoti greičiau negu leidžia
padangos greičio indeksas (pavyzdžiui, su Q
galima važiuoti iki 160 km/h (100 myl./val.)
greičiu). Eismo taisyklės, bet ne padangų
greičio indeksas nustato, kaip greitai galima
važiuoti.
PASTABA
V
240 km/h (149 myl./val.)
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
ĮSPĖJIMAS
Ant automobilio turi būti sumontuotos
padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba
aukštesniu apkrovos indeksu (p. 489) (LI) ir
greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus
naudojamos per mažo apkrovos indekso
arba greičio rodiklio padangos, jos gali
perkaisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 488)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 489)
13
Padangos – sukimosi kryptis (p. 485)
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas
lentelėje.
2
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojamas
tik su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
Su metaliniais dygliais ir be jų.
489
13 Ratai ir padangos
Ratų varžtai
Žieminės padangos
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių
tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.
Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti
žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm.
Perveržus galima sugadinti veržles ir varžtus.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus
ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.
Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
Užsifiksuojantys ratų varžtai*
13
Saugūs ratų varžtai* gali būti naudojami tiek
aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams priveržti. Po krovinių skyriaus grindimis yra vieta
saugių ratų varžtų movai.
Susijusi informacija
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 488)
Žieminės padangos
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių
matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų
keturių ratų turi būti sumontuotos tinkamo
tipo padangos.
tektoriaus rašto gylis yra mažesnis negu
4 mm.
Sniego grandinių naudojimas
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių ratų (tai taikoma ir automobiliams su
visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego
grandinėmis, niekada neviršykite 50 km/h
(31 myl./val.) greičio. Venkite važiuoti švariu
keliu, kadangi tuomet gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios padangos.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines, suprojektuotas konkretaus modelio
automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui.
Jei abejojate, pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai
parinkus sniego grandines, galima rimtai
apgadinti automobilį ir gali įvykti avarija.
„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių ratų ratlankių ir padangos tipų.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas,
jomis pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti
švelniai, kad dygliai tinkamai įsispaustų į
padangas. Tokiu būdu užtikrinsite, kad
padangos, ir ypač jų dygliai, ilgiau tarnautų.
SVARBU
Leidžiama naudoti tik vienpuses sniego
grandines. Naudokite originalias „Volvo" ar
panašias sniego grandines, kurios gerai
pritaikytos automobilio modeliui, padangų
ir ratlankių dydžiui. Jei kyla abejonių,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos dėl dygliuotųjų padangų.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai,
padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis
sąlygomis nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria
nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių pro-
490
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 491)
13 Ratai ir padangos
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., į žieminius ratus / žiemines padangas.
Atsarginis ratas*
čio plokštė. Putplasčio plokštėje yra visi įrankiai.
Atsarginio rato išėmimas iš po
bagažinės grindų
Atsarginis ratas (laikinas) yra skirtas naudoti
tik laikinai, jis kaip įmanoma greičiau turi būti
pakeistas įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali pakisti automobilio vairavimo
savybės. Atsarginis ratas yra mažesnis už
įprastą. Atitinkamai paveikiama automobilio
prošvaisa. Atkreipkite dėmesį į aukštus bortelius ir neplaukite automobilio autoplovykloje.
Jei atsarginis ratas sumontuotas ant priekinės
ašies, negalima naudoti ratų grandinių. Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų
varymą galima atjungti. Atsarginio rato
remontuoti negalima.
1. Atlenkti bagažinės grindis nuo galo į
priekį.
Tinkamas atsarginės padangos slėgis nurodytas slėgio padangose lentelėje (p. 579).
1. Jei automobilis yra su automatine pavarų
dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį,
(p. 318) ir atbulinę pavarą arba nustatyti
pavarų svirtį į padėtį P.
SVARBU
•
Niekada nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu, jei ant
automobilio sumontuotas atsarginis
ratas.
•
Negalima važiuoti automobiliu, jei
sumontuotas daugiau nei vienas atsarginis ratas.
Atsarginis ratas yra atsarginio rato angoje,
nukreiptas išorine puse į apačią. Tuo pačiu
varžtu tvirtinamas atsarginis ratas ir putplas-
2. Atsukti tvirtinimo varžtą.
3. Iškelkite putplasčio bloką su visais įrankiais.
4. Išimkite atsarginį ratą.
Nuėmimas
Jei keičiate ratą intensyvaus eismo vietoje,
pastatykite trikampį avarinį ženklą (p. 494).
Automobilis ir kėliklis* turi stovėti ant tvirto
horizontalaus pagrindo.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra
nešvarumų.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą*, kuris priklauso konkrečiam automobilio modeliui (žr. domkrato lipduką).
Lipduke taip pat rasite informacijos apie
domkrato maksimalią keliamąją galią esant
nurodytam minimaliam kėlimo aukščiui.
2. Iš putplasčio bloko išimkite kėliklį*, ratų
veržliaraktį* ratų gaubtų nuėmiklį* ir ratų
varžtų plastikinių dangtelių nuėmiklį. Jei
pasirenkamas kitas kėliklis, žr. Automobilio pakėlimas (p. 509).
13
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų
įrankis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
491
13 Ratai ir padangos
||
3. Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų,
kurie liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius. Tam naudokite, pvz., sunkias
medines kalades arba didelius akmenis.
4. Susukite vilkimo asą ir ratų raktą* iki pat
stabdiklio padėties.
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato ir automobilio kėlimo taško negalima
kišti jokių daiktų.
7. Yra po du kėlikliui skirtus kėlimo taškus
kiekvienoje automobilio pusėje. Pakelkite
kėliklį, kad kėbulo jungė atsidurtų
kėliklio galvutės įrantoje.
Įsitikinkite, ar kėliklio antgalis įsistatė į jam
skirtą kėbulo vietą, kaip pavaizduota
paveikslėlyje, ir ar kėliklio mechanizmas
sudaro statų kampą su kėbulo apačia.
13
SVARBU
SVARBU
Vilkimo ąsą į ratų varžtų raktą reikia įsukti
iki galo.
5. Specialios paskirties įrankiu nuimkite
plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
6. Atlaisvinkite ratlankių varžtus ½-1 apsisukimo veržliarakčiu prieš laikrodžio
rodyklę.
492
8.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kėliklio taškas yra dviejų galinių nišų pati
paskutinė vieta.
SVARBU
Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir
lygus.
9. Pakelkite automobilį taip, kad ratas
pakiltų nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o
po to pakelkite ir nuimkite ratą.
13 Ratai ir padangos
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines
padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti
ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti
autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės
su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Ratų keitimas – montavimas
Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo procedūrą.
3. Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų suktis.
Įmontavimas
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
1. Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio
paviršius.
2. Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų
varžtus.
4. Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka.
Svarbu, kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Priveržkite iki 140 Nm. Patikrinkite
sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
5. Sumontuokite plastikinius dangtelius
atgal ant ratų varžtų.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – montavimas (p. 493)
Domkratas* (p. 495)
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
Trikampis avarinis ženklas (p. 494)
Ratų varžtai (p. 490)
13
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
493
13 Ratai ir padangos
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 491)
Trikampis avarinis ženklas
Trikampis avarinis ženklas (p. 494)
Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti
kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto
priemonę.
Ratų varžtai (p. 490)
Laikymas ir sulankstymas
Domkratas* (p. 495)
Pakelkite grindų liuką ir išimkite avarinį
ženklą.
Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį
ir sutvirtinkite dvi laisvas puses.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo
taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje eismo atžvilgiu vietoje.
13
Panaudojus avarinį ženklą, įsitikinkite, kad
ženklas ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti
savo vietoje bagažinėje.
494
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
13 Ratai ir padangos
Įrankiai
Domkratas*
Be kita ko automobilyje yra vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis*.
Automobiliui pakelti (pvz., keičiant ratus) naudojamas kėliklis.
Įrankiai - padėjimas atgal
Keisdami ratą atsarginiu, naudokite tik originalų domkratą, kuris buvo pridėtas prie automobilio. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat gerai
sutepti.
PASTABA
Automobilio vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis* yra po bagažinės grindimis. Ten taip
pat yra vietos saugių ratų varžtų movai bei
įrankiams, skirtiems plastikiniams ratų varžtų
dangteliams.
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines
padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti
ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti
autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės
su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Panaudojus, įrankius ir kėliklį* reikia sudėti
atgal į jų vietas. Kad domkratas tilptų į vietą, jį
reikia sulenkti į tinkamą padėtį.
Putų polistirolo bloką ir atsarginį ratą sudėkite
atvirkštine išėmimui tvarka. Atkreipkite
dėmesį, kad ant viršutinio putplasčio bloko
yra rodyklė. Automobilyje ji turi būti nukreipta
į viršų.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 498)
•
•
•
•
Vilkimo ąsa (p. 339)
SVARBU
Įrankiai ir domkratas*, kai nenaudojami, turi
būti laikomi jiems skirtose vietose bagažinėje.
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 491)
Ratų varžtai (p. 490)
Domkratas* (p. 495)
13
Susijusi informacija
•
•
Trikampis avarinis ženklas (p. 494)
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 498)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
495
13 Ratai ir padangos
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos pirmosios pagalbos priemonės.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*3
Slėgio padangoje stebėjimo sistema įspėja,
kai slėgis vienoje ar keliose automobilio
padangose būna pernelyg žemas, jungtiniame
prietaisų skydelyje pateikdama indikatoriaus
ženklą.
Kai kuriose šalyse slėgio padangose stebėjimo sistema yra standartinė įranga pagal
įstatymų reikalavimus. Sistema nepakeičia
įprastos ratų priežiūros.
Padangų stebėjimas (TM)*5
Sistema TM (Tyre Monitor) apskaičiuoja
padangos sukimosi greitį, kad nustatytų, ar
slėgis padangoje tinkamas.
Sistemos aprašas
Jei slėgis padangoje per žemas, padangos
skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir jos sukimosi greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema gali nustatyti, ar kurioje nors
padangoje (-se) slėgis per žemas.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Pranešimai
Slėgio padangose stebėjimo indikatoriaus ženklas.
13
Dėžutė su pirmosios pagalbos priemonėmis
yra po grindimis bagažinėje.
Susijusi informacija
•
Padangų stebėjimas (TM)* (p. 496)
Jei slėgis padangoje per žemas, jungtiniame
prietaisų skydelyje įsijungia indikatoriaus
ženklas ( ) ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Žemas slėgis padangose Patikrinkite,
nustatykite ir sukalibruokite
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
• Sl. padangose sist. Šiuo metu
nepasiek.
3
5
496
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
13 Ratai ir padangos
ĮSPĖJIMAS
4. Pasirinkite meniu Tyre monitor.
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
5. Pasirinkite Calibrate tyre pressure.
Paspauskite „Gerai“, kad patvirtintumėte,
jog patikrinote ir suderinote slėgį visose
padangose. Tada prasidės kalibravimas.
SVARBU
Įvykus trikčiai TM sistemoje, ima mirksėti
jungtiniame prietaisų skydelyje esantis
indikatoriaus ženklas
. Jis mirksi apie
1 minutę, po to ima šviesti nuolat. Be to,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas.
Pranešimų naikinimas
1. Slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose.
2. Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės
durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
3. Perkalibruokite MY CAR sistemą TM.
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“
padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio
pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
TM kalibravimas
Kad sistema TM veiktų tinkamai, turi būti
nustatyta slėgio padangoje atskaitos vertė.
Tai turi būti atliekama kaskart, kai permontuojamos padangos arba pakinta slėgis, perkalibruojant MY CAR sistemą.
Pavyzdžiui, slėgį padangose reikia pakoreguoti važiuojant su sunkiu kroviniu arba dideliu greičiu (virš 160 km/h (100 myl./val.)). Po to
sistemą reikia perkalibruoti.
Perkalibravimas
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 123).
1. Išjunkite uždegimą.
2. Pripūskite visas padangas iki reikiamo
slėgio, pagal slėgio padangose lipduką,
priklijuotą prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių), ir pasirinkite raktelio padėtį II, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 87).
3. Atverkite meniu sistemą MY CAR.
6. Užveskite automobilio variklį ir nuvažiuokite.
> Perkalibravimo procedūra atliekama
važiuojant automobiliu ir gali būti bet
kada pertraukta. Jei perkalibravimo
metu variklis išjungiamas, procesas
pratęsiamas, kai automobiliu važiuojama kitą kartą. Sistema nepatvirtina,
kada kalibravimas baigtas.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–5 veiksmai.
13
PASTABA
Atminkite: TM sistema turi būt perkalibruota kaskart pakeitus padangas arba
pakitus slėgiui padangose. Jei naujosios
atskaitinės vertės neįrašomos, sistema
negali veikti tinkamai.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
}}
497
13 Ratai ir padangos
||
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
Sistemos ir padangų būsena
Dabartinę sistemos ir padangų būseną galima
peržvelgti centrinio valdymo pulto ekrane.
1. Atverkite meniu sistemą MY CAR.
2. Pasirinkite meniu Tyre monitor.
> Slėgio padangoje rodiklių būsena
rodoma atitinkamu spalviniu kodu.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
13
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Visi ratai geltoni: dviejose ar daugiau
padangų slėgis per žemas.
•
Visi ratukai pilki ir pranešimas Sl.
padangose sist. Šiuo metu nepasiek.:
slėgio padangose stebėjimo sistema laikinai išjungta. Gali tekti kurį laiką važiuoti
automobiliu didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu prieš sistemai vėl
įsijungiant.
•
498
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susisiekite su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Padangos – oro slėgis (p. 486)
Avarinis pradurtos padangos
remontas*
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose (p. 579).
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas (p. 499) susideda iš kompresoriaus ir
hermetiko balionėlio. Sandarinimo procedūra
leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystis efektyviai užtaiso skyles
padangos protektoriuje.
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik
iš dalies užsandarinti šone pradurtas padangas. Jei padanga stipriai prapjauta, įtrūkusi,
deformuota ir pan., nenaudokite pradurtos
padangos remonto rinkinio.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto
įrankių komplektas skirtas tik pradurtam
protektoriui užsandarinti.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.
13 Ratai ir padangos
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – vieta (p. 499)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 499)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija (p. 500)
•
Įrankiai (p. 495)
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – vieta
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose.
Avarinio pradurtos padangos remonto komplekto sudėtinių dalių apžvalga, Temporary
Mobility Kit (TMK).
Pradurtos padangos avarinio remonto
komplekto vieta
Dalys laikomos bagažinėje, po grindimis.
13
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas yra po bagažinės grindimis.
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 499)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 498)
Jungiklis
Maitinimo kabelis
Laikiklis buteliukui (oranžinis dangtelis)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
Oro žarna
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
499
13 Ratai ir padangos
||
Sandarinimo skysčio buteliukas
Slėgio matuoklis
Sandarinimo skysčio buteliukas
Balionėlį su sandarinimo skysčiu reikia
pakeisti dar nesuėjus galiojimo terminui ir
panaudojus. Panaudotą buteliuką atiduokite
sutvarkyti kaip aplinkai pavojingą šiukšlę.
Avarinis pradurtos padangos
remontas* – operacija
Padangos sandarinimas avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, Temporary
Mobility Kit (TMK).
Avarinis pradurtos padangos remontas
ĮSPĖJIMAS
Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios
gumos latekso.
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių
reakcijų, esant kontaktui su oda.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Jei skysčio pateko ant odos, jį būtina
nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio
sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai, užsukant butelį.
Susijusi informacija
500
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – vieta (p. 499)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 498)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
2. Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo.
Jei padangos remontui buvo panaudotas
avarinis remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti didesniu nei 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu.
4. Atsukite nuo kompresoriaus oranžinį
dangtelį ir tada atsukite nuo balionėlio
kamštį.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
•
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus
daiktas, palikite jį padangoje. Taip bus
lengviau užsandarinti angą.
3. Patikrinkite, ar jungiklis yra padėtyje 0 ir
išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
Venkite kontakto su oda ir akimis.
13
1. Jei padangą sandarinate intensyvaus
eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį
ženklą ir įjunkite avarinį signalą.
Apie dalių veikimą žr. Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas* – apžvalga (p. 499).
13 Ratai ir padangos
5. Prisukite balionėlį prie jo laikiklio dugno.
> Balionėlyje ir jo laikiklyje įrengta
atvirkštinė gaudyklė, apsauganti nuo
hermetiko nuotėkio. Įsukus balionėlį, jo
nebegalima atsukti nuo laikiklio. Balionėlį turi nuimti autoserviso specialistas.
„Volvo“ rekomenduoja įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Sandariklio skystis gali dirginti odą. Esant
kontaktui su oda, nuplaukite skystį muilu ir
vandeniu.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
6. Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Patikrinkite, ar oro žarnos slėgio mažinimo vožtuvas visiškai prisuktas ir įsukite
oro žarnos vožtuvo jungtį į padangos oro
vožtuvo apatinius sriegius.
7. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio 12 V lizdo ir užveskite automobilio
variklį.
PASTABA
Kai veikia kompresorius, neturi būti naudojami jokie kiti 12 V maitinimo lizdai.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
8. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar
nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant
išjungti. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų
centru.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
9. Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu galėtumėt patikrinti slėgį padangoje.
Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus
slėgis: 3,5 baro (jei slėgis padangoje per
aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu).
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė
padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti
toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų centru.
13
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo kabelį.
12. Atsukite oro žarną nuo padangos oro vožtuvo ir vėl sumontuokite ant padangos
dangtelį nuo dulkių.
13. Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro
žarnos, kad neištekėtų likęs sandarinimo
skystis.
}}
501
13 Ratai ir padangos
||
14. Kuo greičiau pavažiuokite bent 3 km
maksimaliu 80 km/h (50 myl.val.) greičiu,
kad hermetikas užsandarintų padangą.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos vietos ištrykš dalis klijų.
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio
automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip
ant jų gali užtikšti hermetiko. Atstumas turi
siekti bent du metrus.
15. Kontrolinė patikra:
Vėl prijunkite oro žarną prie padangos oro
vožtuvo ir manometru patikrinkite slėgį
padangoje, žr. Avarinis pradurtos padangos remontas* – pakartotinė patikra
(p. 502).
13
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 498)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra (p. 502)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 499)
6
502
1 bar = 100 kPa.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Avarinis pradurtos padangos
remontas* – pakartotinė patikra
Užsandarinus padangą avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, „Temporary
Mobility Kit“ (TMK), privaloma atlikti paskesnį
patikrinimą nuvažiavus maždaug 3 kilometrus.
Patikrinkite slėgį padangoje
Išimkite padangos sandarinimo įrangą. Kompresorius turi būti išjungtas.
1. Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Išimkite oro žarną ir prisukite vožtuvo
jungtį prie sriegio apačios, ant padangos
oro vožtuvo.
2. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio
matuokliu.
•
Jei slėgis padangoje mažesnis nei 1,3
bar6, vadinasi, padanga nepakankamai
užsandarinta. Toliau tęsti kelionės
negalima. Susisiekite su padangų
centru.
•
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
bar6, padangą reikia pripūsti iki
padangų slėgio lentelėje nurodyto slėgio, žr. Padangos – patvirtintas slėgis
padangose (p. 579).
•
Jei slėgis padangoje per didelis, išleiskite orą naudodami padangos ventilį.
3. Jei padangą reikia pripūsti:
1. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio 12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
2. Paleiskite kompresorių ir pripūskite
padangą iki slėgio, nurodyto slėgio
padangose lentelėje.
3. Išjunkite kompresorių.
4. Nuimkite padangos sandarinimo įrangą,
sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro
žarnos ir sulankstykite žarną į dėžutę.
Įdėkite TMK į bagažinę.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
13 Ratai ir padangos
5. Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję avarinio padangos remonto
komplektą, neturėtumėte važiuoti didesniu
nei 80 km/h (50 myl./val.) greičiu. „Volvo“
rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame
„Volvo“ autoservise ir patikrinti užsandarintą padangą (maksimalus važiavimo
atstumas yra 200 km). Personalas gali
nustatyti, ar galima suremontuoti padangą
ir, ar reikia ją keisti.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė
po panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais. „Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 498)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija (p. 500)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 499)
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys* - padangų pripūtimas
Automobilio originalias padangas galima pripūsti, naudojant kompresorių, kurį rasite avarinio pradurtos padangos remonto komplekte
(p. 499).
1. Kompresorius turi būti išjungtas. Užtikrinkite, kad jungiklis būtų padėtyje 0, ir išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
2. Atsukite padangos vožtuvo dangtelį nuo
dulkių ir ant padangos oro vožtuvo iki
galo užsukite oro žarnos jungtį.
3. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio 12 V lizdo ir užveskite automobilio
variklį.
ĮSPĖJIMAS
13
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas
gali kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums
pakeistų arba pataisytų sugadintą padangą.
Padangų remonto įmonės darbuotojams
pasakykite, kad padangoje yra sandarinimo
skysčio.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
4. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I padėtį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
503
13 Ratai ir padangos
||
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
5. Pripūskite padangą iki slėgio, kuris nurodytas slėgio padangose lentelėje, žr.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 579). Jei slėgis per aukštas, išleiskite
orą per slėgio redukcinį vožtuvą.
6. Išjunkite kompresorių. Atjunkite oro žarną
ir maitinimo kabelį.
7. Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
Susijusi informacija
13
504
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 498)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 499)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra (p. 502)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
„Volvo“ techninės priežiūros
programa
Rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą*1
2. Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.
Norint, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo” techninės
priežiūros programa, kaip nurodyta Techninės
priežiūros ir garantijos knygelėje.
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir
rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje, turinčiame prieigą prie interneto.
3. Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą,
į kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros ir remonto.
Naudodamiesi šia paslauga221, galėsite patogiai rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise sėdėdami automobilyje.
Automobilio informacija siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti jūsų apsilankymui
autoservise. Atstovas susisieks su jumis ir
sutars dėl susitikimo laiko. Tam tikrose rinkose sistema primena jums apie artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos sistema2 gali
parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui
jame apsilankyti.
4. Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą
(telefoną). Rezervacijos informacija visada
siunčiama į automobilį ir jums, elektroniniu paštu.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. „Volvo” autoservisai turi kvalifikuotą personalą, specialią įrangą
ir techninės priežiūros literatūrą, todėl jie
garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Susijusi informacija
•
14
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 520)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kad galėtumėte į automobilį ir iš jo siųsti
rezervavimo informaciją, automobilis turi
būti prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387).
•
Kadangi rezervavimo informacija siunčiama per privačią jūsų telefono prenumeratą, bus pateiktas klausimas, ar norite
siųsti informaciją. Klausimas užduodamas
vieną kartą ir po to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.
•
Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį
per automobilio ekraną, reikia patvirtinti
pranešimus arba iškylančias žinutes.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir po to Service
& repair Display notifications.
„Volvo ID“ ir mano profilis
•
Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID,
rasite Volvo ID (p. 26).
Prisijunkite prie savininko portalo „My
Volvo“, eikite į savo profilį ir atlikite šiuos
veiksmus:
1. Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie
jūsų profilio.
506
•
Prieš naudojantis paslauga
•
1 Taikoma kai kurioms rinkoms.
22 Taikoma kai kurioms rinkoms.
2 Taikoma „Sensus Navigation“.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Naudojimasis paslauga
Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto
MY CAR rodinio, paspaudžiant OK/MENU ir
tada Service & repair.
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 71) ir ekrane
pateikiamu iškylančiuoju meniu.
priežiūros pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų skydelio.
• No – iškylantieji pranešimai ekrane nebe-
rodomi. Pranešimas jungtiniame prietaisų
skydelyje išlieka. Nurodžius šią parinktį,
automobilyje galima pradėti rankinio
rezervavimo procedūrą (žr. toliau).
• Postpone – iškylantysis meniu parodomas kitą kartą užvedus automobilio
variklį.
Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų
reikšmės:
• Yes – jūsų atstovui išsiunčiama rezerva-
vimo užklausa ir atstovas susisiekia su
jumis bei pateikia rezervavimo pasiūlymą.
Techninės priežiūros lemputė ir techninės
22 Taikoma kai kurioms rinkoms.
1 Taikoma kai kurioms rinkoms.
2 Taikoma „Sensus Navigation“.
Mano rezervacijos221
Rodyti rezervacijos informaciją automobilio
ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
–
Pasirinkite Service & repair
bookings.
Rankiniu būdu rezervuoti techninę
priežiūrą arba remontą221
Skambinti atstovui221
1. Paspauskite mygtuką MY CAR, esantį
centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite
Service & repair Dealer information
Request service or repair.
–
> Automobilio duomenys automatiškai
nusiunčiami jūsų atstovui.
Techninės priežiūros pranešimas ekrane.
Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir
per „My Volvo“. Atverkite „Mano rezervacijos“
ir pasirinkite „Atnaujinti“, kad gautumėte prieigą prie rezervacijų iš „My „Volvo“.
My
Naudodamiesi prie automobilio prijungtu telefonu (p. 375), galėsite paskambinti savo
atstovui.
Pasirinkite Service & repair
information Call dealer.
Dealer
Kaip naudotis navigacijos sistema221, 2
2. Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą
automobiliui.
Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą kaip kelionės tikslą.
3. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Set single destination.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Add as waypoint.
Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje
įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano
rezervacijos“. Automobilis automatiškai
pateiks ekrane priminimus apie rezervaciją ir
padės nuvykti į autoservisą atėjus laikui jame
apsilankyti.
14
}}
507
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Automobilio duomenų siuntimas221
Automobilio duomenys siunčiami į centrinę
„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš
kurios „Volvo“ atstovai gali gauti informacijos
apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos
numerį (VIN3). Numeris išspausdintas automobilio techninės priežiūros ir garantijos brošiūroje ir lango vidinėje dalyje, kairiajame apatiniame kampe.
–
Pasirinkite Service & repair
data.
Send car
Rezervavimo informacija ir automobilio
duomenys
Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Transporto
priemonės duomenų informaciją sudaro šių
sričių duomenys:
14
•
•
•
•
•
•
techninės priežiūros poreikis;
funkcinė būsena;
skysčių lygiai;
matuoklio rodmuo;
Automobilio identifikacijos numeris (VIN3)
Automobilio programinės įrangos versija.
22 Taikoma kai kurioms rinkoms.
1 Taikoma kai kurioms rinkoms.
3 Transporto priemonės identifikacijos
508
numeris
Susijusi informacija
•
•
•
Volvo ID (p. 26)
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 387)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 344)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilio pakėlimas
Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba
kėlimo alkūnės pritvirtinti tam skirtuose automobilio apačios taškuose.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą, kuris buvo specialiai pagamintas
konkrečiam automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne „Volvo“ rekomenduojamas
kėliklis, vykdykite prie įrenginio pridėtas
instrukcijas
14
}}
509
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Kėlimo keltuvu, kuris yra automobilyje, taškai (rodyklės) ir kėlimo taškai (pažymėti raudonai).
14
Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš keturių
kėlimo taškų toliausiai po automobiliu. Jei
automobilis keliamas galiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš kėlimo
taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso kėliklis
būtų atremtas taip, kad automobilis negalėtų
nuo jo nuslysti. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Jei automobilis keliamas dviejų stulpų autoserviso keltuvu, priekinis ir galinis kėlimo
svertai gali būti pastatomi po išoriniais kėlimo
taškais (kėlimo keltuvu taškais). Arba galima
naudoti priekyje esančius vidinius kėlimo taškus.
Susijusi informacija
•
510
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 491)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Variklio gaubtas – atidarymas ir
uždarymas
Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite
variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra
tarp priekinio žibinto ir radiatoriaus grotelių, žr. iliustraciją.)
Variklio dangtis atidaromas patraukiant
salone, šalia pedalų įrengtą rankeną ir perstumiant prie radiatoriaus grotelių įrengtą užraktą
kairėn.
Variklio skyrius – apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra susiję komponentai.
Variklio skyrius 4 cil.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina.
Susijusi informacija
•
•
Variklio skyrius – patikra (p. 512)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 511)
Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo variklio modelio.
Variklio alyvos pylimas
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
G031911
Vairo stiprintuvo skysčio bakelis
Patraukite prie pedalų esančią rankenėlę.
Atidarius variklio dangtį, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia informacinis
ženklas, žr. Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė (p. 76).
14
Radiatorius
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)
Akumuliatorius
Relių ir saugiklių dėžutė
Ploviklio įpylimas
Oro filtras
}}
511
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa
ir galia. Degimo sistema naudoja įtampą,
kuri gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 87).
Variklio alyvos matuoklis4
Variklio skyrius – patikra
Radiatorius
Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.
Variklio alyvos pylimas
Kai rakteliu automobilio elektros sistema
yra pervesta į padėtį II arba kai variklis
karštas, nelieskite žvakių bei uždegimo
ritės.
Reguliarus tikrinimas
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)
Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius,
pvz., pripildymo metu:
Akumuliatorius
•
•
•
•
Relių ir saugiklių dėžutė
Ploviklio įpylimas
Oro filtras
Variklio skyrius, išskyrus 4 cilindrų
Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo variklio modelio.
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Vairo stiprintuvo skysčio bakelis
4
512
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 511)
•
Variklio skyrius – patikra (p. 512)
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu (5 cil. dyzeliniuose) nėra matuoklio.
Plovimo skystis
Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius (jis yra variklio skyriaus priekinėje
dalyje, už radiatoriaus) praėjus šiek tiek
laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.
Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa
ir galia. Degimo sistema naudoja įtampą,
kuri gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 87).
Kai rakteliu automobilio elektros sistema
yra pervesta į padėtį II arba kai variklis
karštas, nelieskite žvakių bei uždegimo
ritės.
Variklio alyva
Vairo stiprintuvo skystis
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
14
Aušinimo skystis
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise. Rekomenduojamas įgaliotasis
„Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas,
kyla gaisro rizika.
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 511)
•
•
•
Variklio skyrius – apžvalga (p. 511)
Aušinimo skystis – lygis (p. 518)
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 514)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 519)
Variklio alyva – bendroji dalis
Plovimo skystis – pildymas (p. 530)
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą.
Informacijos apie važiavimą nepalankiomis
sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios
vairavimo sąlygos (p. 567).
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai
gamykloje užpildomi specialiai adaptuota
sintetine variklių alyva. Alyva parenkama
labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas,
kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
„Volvo“ rekomenduoja:
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų
dėl garantijos.
14
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios
sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį
arba slėgį. Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį: tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas
. Kituose variantuose
numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio
}}
513
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
įspėjamąjį ženklą
bei ekrane pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo”
atstovu.
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
Variklis su alyvos lygio matuokliu5
Tam tikruose variklio variantuose alyvos lygis
matuojamas elektroniniu alyvos lygio jutikliu;
kituose variklio variantuose jis tikrinamas alyvos lygio matuokliu.
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus. Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja
naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą, žr.
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 567).
Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 568).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 514)
14
5
514
Netaikoma automobiliams su 4 cil. arba 5 cil. dyzeliniu varikliu, kuriuose yra elektroninis alyvos lygio jutiklis.
G021734
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal
Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje
nurodytus intervalus.
Matuoklis ir įpylimo vamzdelis.
Ypač svarbu tikrinti alyvos lygį naujame automobilyje prieš pirmą kartą keičiant alyvą.
„Volvo” rekomenduoja tikrinti tepalo lygį kas
2 500 km. Tiksliausiai alyvos lygis išmatuojamas, prieš užvedant, esant šaltam varikliui.
Matavimas nebus tikslus, jei jis bus atliktas
iškart, išjungus variklį. Tokiu atveju alyvos
lygio matuoklis rodys, kad alyvos nepakanka,
kadangi bus praėję per mažai laiko, kad visa
alyva sutekėtų į karterį.
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
ĮSPĖJIMAS
Niekada nepilkite aukščiau MAX žymės.
Lygis niekada neturi būti aukštesnis kaip
MAX arba žemesnis kaip MIN, nes kitaip
gali būti sugadintas variklis.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų
dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
G021737
ĮSPĖJIMAS
Alyvos lygis turi būti tarp MIN ir MAX padalų.
Matavimas ir papildymas, jei reikia
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Variklis su elektroniniu alyvos lygio
jutikliu, 4 cil.
1. Pasirūpinkite, kad automobilis stovėtų
lygiai. Išjungus variklį svarbu palaukti
5 minučių, kad tepalui pakaktų laiko nutekėti atgal į karterį.
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
2. Ištraukite matuoklį ir jį nuvalykite.
Variklio alyvos lygis
3. Dar kartą įkiškite alyvos matuoklį.
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant
išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio
matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 120).
4. Ištraukite ir patikrinkite lygį.
5. Jei lygis artimas MIN, tada reikia įpilti 0,5
litro. Jei lygis yra žymiai mažesnis, reikalingas papildomas kiekis.
6. Jei reikia, dar kartą patikrinkite lygį, taip
pat tai atlikite nuvažiavę trumpą atstumą.
Tada patikrinkite 1–4 žingsnius.
6
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
14
Degalų pylimo antgalis6.
Kai kuriais atvejais, tarp techninės priežiūros
intervalų gali tekti pripildyti alyvos.
}}
515
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.
SVARBU
Jei gavote įspėjimą apie žemą alyvos lygį,
įpilkite tik nurodytą kiekį, pavyzdžiui,
0,5 litro.
PASTABA
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio
pripylus arba išleidus alyvą. Kad alyvos
lygio rodmenys būtų teisingi, reikia, kad
automobiliu būtų nuvažiuota
maždaug 30 km ir jis būtų pastovėjęs
5 minutes su išjungtu varikliu ant lygaus
pagrindo.
14
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
7
516
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
Alyvos lygio matavimas, 4 cil.
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
Variklis su elektroniniu alyvos lygio
jutikliu, 5 cilindrų dyzelinis
1. Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 87)).
2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios
svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį
Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie
variklio alyvos lygį.
Papildomos informacijos apie meniu
valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 120).
PASTABA
Jei nesilaikoma tinkamų alyvos lygio matavimo sąlygų (laiko tarpas išjungus variklį,
automobilio pasvirimas, lauko temperatūra
ir kt.), rodomas Nepasiekiamas pranešimas. Tai nereiškia, kad automobilio sistemose yra kažkokių gedimų.
Degalų pylimo antgalis7.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų
dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
SVARBU
Jei pasirodys Žemas alyvos lygis Įpilti
0,5 litro pranešimas, papildykite tik
0,5 litro.
2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios
svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį
Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie
variklio alyvos lygį.
Papildomos informacijos apie meniu
valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 120).
PASTABA
Sistema nustato alyvos lygį tik važiuojant.
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio
pripylus arba išleidus alyvą. Automobiliu
reikia nuvažiuoti apie 30 km, kad alyvos
lygis būtų pradėtas rodyti teisingai.
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant
išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio
matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 120).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.
ĮSPĖJIMAS
Nepilkite daugiau alyvos, jei pylimo lygis
(3) arba (4) pasirodo toks, kaip parodyta
toliau pateiktame paveikslėlyje. Lygis niekada negali būti aukštesnis kaip MAX arba
žemesnis kaip MIN, nes kitaip gali būti
sugadintas variklis.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Alyvos lygio matavimas, 5 cilindrų
dyzeliniuose varikliuose
Skaičiai 1–4 rodo pripildymo lygį. Nepilkite daugiau alyvos, jei rodomas (3) arba (4) lygis. Rekomenduojamas užpildymo lygis: 4. Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane
rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis,
dešiniajame – analoginis.
14
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 513)
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1. Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 87)).
517
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Aušinimo skystis – lygis
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo
variklį iki reikiamos darbinės temperatūros.
Variklio šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima naudoti automobilio salonui šildyti.
Skysčio lygio tikrinimas
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX žymų. Jei aušinimo sistema nepakankamai užpildyta, variklis gali
pernelyg įkaisti ir sugesti.
dykite skysčio atsargų vien tik vandeniu.
Nesvarbu, ar aušinimo skysčio koncentrato
būtų per mažai, ar per daug - abiem atvejais
didėja skysčio užšalimo pavojus.
ĮSPĖJIMAS
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia
pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant
darbine temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu
išleistumėte viršslėgį.
SVARBU
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų
koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos koroziją.
•
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis savybėmis.
•
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš
50 % vandens ir 50 % antifrizo.
•
Antifrizą maišykite su aprobuotos
kokybės vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės
paruoštą naudoti (sumaišytą) „Volvo“
rekomenduojamą aušalą.
•
Keičiant aušalą / aušinimo sistemos
komponentus, sistemą reikia išplauti
aprobuotos kokybės vandeniu iš
čiaupo arba paruoštu naudoti (sumaišytu) aušalu.
•
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai užpildyta aušinimo sistema. Priešingu atveju gali susidaryti per aukšta
temperatūra ir iškilti cilindro galvutės
pažeidimų (įtrūkimų) rizika.
PASTABA
Kai variklis šaltas, reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio lygį.
Pildymas
14
Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 570).
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant
pakuotės nurodytų instrukcijų. Niekada nepil-
518
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
Pildymas
Stabdžių ir sankabos skysčio lygis turi būti
tarp talpyklos žymų MIN ir MAX.
Vairo stiprintuvo skystis – lygis
Vairo stiprintuvo skysčio lygis turi būti tarp
bakelio žymų MIN ir MAX. Skysčio keisti
nereikia.
Skysčio lygio tikrinimas
Stabdžių ir sankabos skystis yra tame
pačiame bakelyje. Skysčio lygis bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX padalų, kurios matyti
bakelio viduje. Reguliariai tikrinkite skysčio
lygį.
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus
arba per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.
Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir
stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba
drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių
skystį būtina keisti kasmet.
Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą
stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris (p. 573).
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis bakelyje yra
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepripylę skysčio. Priežastį, kodėl
nukrito stabdžių skysčio lygis, „Volvo"
rekomenduoja patikrinti įgaliotajame
„Volvo“ autoservise.
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.
Skysčio bakelis yra uždengtas apsauginiu
dangteliu virš neįkaistančios variklio skyriaus
zonos. Tam, kad pasiektumėte atsukamą
bakelio dangtelį, būtina pirmiausia nuimti
apvalųjį apsauginį dangtelį.
Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtelį,
esantį ant plastikinio skydo.
Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio. Lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų,
kurios yra bakelio viduje.
SVARBU
Nepamirškite vėl uždėti dangtelio.
SVARBU
Tikrinant reikia pasirūpinti, kad sritis aplink
vairo stiprintuvo skysčio bakelį būtų švari.
Dangtelis neturėtų būti atidaromas.
14
Tikrinkite vairo stiprintuvo skystį kaskart, kai
automobilis pristatomas į autoservisą. Šio
skysčio nereikia keisti. Lygis turi būti tarp MIN
ir MAX žymų.
Informacijos apie rekomenduojamą skysčio
rūšį rasite Vairo stiprintuvo skystis – klasė
(p. 573).
}}
519
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
ĮSPĖJIMAS
Įvykus vairo stiprintuvo sistemos gedimui
ar išjungus variklį ir prireikus automobilį
vilkti, vairą sukti žymiai sunkiau nei įprastai. Pasiskaitykite išsamiau apie tai, kas
taikoma vilkimui (p. 338).
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių aptikimo medžiagų. Ieškant nuotėkių,
reikia naudoti ultravioletinių spindulių lempą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
Susijusi informacija
•
14
„Volvo“ techninės priežiūros programa
(p. 506)
Lemputės keitimas – bendroji dalis
Lempučių keitimo procedūra taikoma žibintų
lemputėms pakeisti. Prireikus pakeisti šviesos
diodų arba ksenonines lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
Lemputės yra nurodytos (p. 527). Toliau
pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų8), kurie yra
specifinės konstrukcijos ar kuriuos galima
keisti tik autoservise9, išdėstymo vietas:
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL (ksenoninės lemputės)
•
dieniniai žibintai / gabaritiniai žibintai,
priekiniai
•
•
Posūkio apšvietimo žibintai
•
Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai
veidrodėliai
•
Salono apšvietimas (be įlipimo apšvietimo
priekyje)
•
•
•
8
9
520
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Šoniniai posūkių indikatoriai, šoniniai
veidrodėliai
Gabaritiniai žibintai, galiniai
Šoniniai gabaritiniai žibintai
Posūkių signalo indikatoriai, galiniai.
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Jei automobilyje įrengti ksenono priekiniai
žibintai, lemputes galima keisti tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Tvarkant ksenono
žibintus, reikia elgtis labai atsargiai, nes
juose yra aukštos įtampos blokas.
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros
sistema turi būti raktelio padėtyje 0, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 87).
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro
variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada
nuimkite visą priekinį žibintą.
Priekinio žibinto nuėmimas
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 87).
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 521)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 526)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 527)
•
Lemputės pakeitimas – bagažinės apšvietimas (p. 527)
•
Lemputės keitimas – automobilio numerių
lentelių apšvietimas (p. 526)
Nutraukite priekinio žibinto fiksavimo
kaiščius.
Patraukite priekinį žibintą tiesiai pirmyn.
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos
pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
14
SVARBU
Netraukite už elektros kabelio. Galima
traukti tik už jungties.
}}
521
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Montuodami užtikrinkite, kad būtų įstatytas
ilgasis fiksatorius: jis turi susijungti su abiem
ąselėmis.
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių
dangtis
1. Sujunkite jungtį; tai padarius, turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės
pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio
žibinto dangtį.
2. Įstatykite priekinį žibintą į vietą ir pritvirtinkite fiksavimo kaiščiais. Įsitikinkite, kad
juos tvirtai įstatėte.
Nykščiu spausdami žemyn spaustuką,
atjunkite priekinio žibinto jungtį.
Tuo pat metu kita ranka ištraukite jungtį.
5. Išimkite žibinto korpusą ir padėkite jį ant
minkšto paviršiaus, kad nesubraižytumėte
stiklo.
6. Pakeiskite reikiamą lemputę.
Žibinto įmontavimas
14
3. Patikrinkite, ar lemputė veikia.
Priekinį žibintą reikia sumontuoti ir jungtį tvirtai prijungti prieš įjungiant apšvietimą arba
įkišant nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį.
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 520)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 522)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
Prieš keičiant lemputę, žr. Lempučių keitimas
– priekiniai žibintai (p. 521).
1. „Torx“ raktu (T20 dydžio, (1)) atsukite
keturis dangtelio varžtus. Jų nereikia
visiškai išimti (pakanka 3–4 apsisukimų).
2. Nustumkite dangtelį į vieną pusę.
3. Nuimkite dangtelį.
Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.
522
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 521)
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai (p. 523)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai (p. 524)
•
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos (p. 524)
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
Ši papildoma artimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
14
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 521).
2. Nuimkite dangtelį (p. 522).
3. Nuo lemputės atjunkite laidą.
4. Išimkite lemputę, paspaudę laikiklį žemyn.
5. Į lizdą įstatykite naują lemputę ir ją
įspauskite. Lemputę galima įtvirtinti tik iš
vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
523
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma tolimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad
užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
Lempučių keitimas – papildomos
tolimosios šviesos
Ši papildoma tolimųjų šviesų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su ksenono priekiniais žibintais*.
14
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 521).
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 521).
2. Nuimkite dangtelį (p. 522).
2. Nuimkite dangtelį (p. 522).
3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
3. Nuo lemputės atjunkite laidą.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
4. Išimkite lemputės laikiklį – traukite jį tiesiai
į išorę.
5. Pakeiskite lemputę ir naująją įdėkite į
lizdą. Lemputę galima įtvirtinti tik iš vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
524
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
Lempučių keitimas – priekiniai
posūkio žibintai
Atsukite posūkio žibinto lemputės laikiklį,
sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
Lempučių keitimas – galinis žibintas
Galinio rūko žibinto lemputę pasieksite iš už
bamperio.
Stabdžių žibintų ir atbulinės eigos žibintų lemputės keičiamos iš bagažinės vidaus.
Galinis rūko žibintas
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 521).
2. Lemputės laikiklį išimkite sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę.
3. Lemputę išimkite ištraukę lemputės lizdą.
Galinio rūko žibinto lemputę pasieksite iš už
bamperio.
4. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami
ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
1. Lemputės laikiklį išimkite sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę.
5. Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
2. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami
ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
6. Įdėkite lemputės laikiklį ir pasukite jį pagal
laikrodžio rodyklę.
3. Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
4. Įdėkite lemputės laikiklį ir pasukite jį pagal
laikrodžio rodyklę.
14
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
}}
525
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Stabdžių žibinto ir atbulinės eigos
lemputės
Lempučių keitimas – galinių žibintų
vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje
automobilio dalyje.
Automobilio numerių lentelių apšvietimas yra
po automobilio galo rankenėle.
Stabdžių žibinto ir atbulinės eigos žibinto lemputės keičiamos iš bagažinės vidaus.
14
1. Atidarykite skydelį.
Stabdžių šviesos (LED)
1. Atsukite varžtus atsuktuvu.
2. Lemputės laikiklį išimkite sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę.
Gabaritiniai žibintai (šviesos diodų) / šoniniai gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
2. Atsargiai išimkite visą lemputės korpusą.
3. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami
ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
Posūkių rodiklis
4. Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
5. Įdėkite lemputės laikiklį ir pasukite jį pagal
laikrodžio rodyklę.
Susijusi informacija
526
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 526)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
3. Pakeiskite lemputę.
Atbulinės eigos žibintas (p. 525)
4. Įstatykite visą lemputės korpusą į vietą ir
jį prisukite.
Stabdžių šviesos (p. 525)
Susijusi informacija
Rūko žibintas (p. 525)
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 520)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas
Lempučių keitimas – kosmetinio
veidrodėlio apšvietimas
Bagažinės apšvietimas yra automobilio gale.
Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos
lęšiuose.
Žibinto lęšio nuėmimas
WA
Tipas
Artimųjų šviesų
žibintas, halogeninis
55
H7 LL
Tolimosios šviesos, halogeninės
65
H9
Papildomos ilgiosios šviesos, ABL
65
H9
Priekiniai posūkių
žibintai
24
PY24W
Įlipimo apšvietimas priekyje
3
T10 lizdas
W2,1x9,5d
2. Nuspauskite žibinto lęšį.
Daiktadėžės
apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
3. Plonomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite
lemputę ir pakeiskite ją nauja. Pastaba!
Nespauskite replių per stipriai. Kitaip
galite sutraiškyti žibinto lęšį.
Salono veidrodėlio apšvietimas
2
T5 lizdas
W2x4,6d
Krovinių skyriaus
apšvietimas
10
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
Numerių apšvietimas
5
C5W LL
2. Įspauskite jį į vietą.
Susijusi informacija
Stabdžių šviesos
21
P21W LL
G031942
Apšvietimas
1. Įkiškite atsuktuvą ir švelniai sukite tol, kol
lemputės korpusas atsilaisvins.
2. Pakeiskite lemputę.
3. Patikrinkite, ar lemputė dega ir vėl
užspauskite jos korpusą.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
Žibintai – techniniai duomenys
Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Prireikus pakeisti šviesos diodų arba ksenonines
lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
1. Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir
švelniai užspauskite fiksavimo ąseles ant
krašto.
Žibinto lęšio prijungimas
1. Sumontuokite žibinto lęšį atgal.
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 527)
14
}}
527
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Apšvietimas
WA
Tipas
Atbulinės eigos
žibintas
21
P21W LL
Galinis rūko žibintas
21
H21W LL
A
W
Susijusi informacija
•
Valytuvų šluotelės
Valytuvų šluotelės nuvalo vandenį nuo priekinio stiklo ir galinio lango. Kartu su plovikliu jos
valo langus ir užtikrina matomumą vairuojant.
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles, jos turi būti nustatytos į aptarnavimo
padėtį.
Šluotelių priežiūros padėtis
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 520)
1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo spynelę10 ir spustelėkite mygtuką
START/STOP ENGINE, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį I. Išsamios informacijos apie
raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 87).
2. Spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE dar kartą, kad pervestumėte
automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0.
3. Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite jį toje padėtyje maždaug 1 sekundę.
> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta į pradinę padėtį.
Valytuvų šluotelės aptarnavimo padėtyje.
14
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų
šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio
stiklo), jos turi būti aptarnavimo padėtyje.
SVARBU
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
10
528
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema.
SVARBU
Jei valytuvo svirtys buvo atlenktos nuo
priekinio stiklo joms esant techninės priežiūros padėtyje, prieš įjungiant jas reikia
nulenkti atgal ant priekinio stiklo. Taip
galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Atlenkite valytuvo svirtį, kai ši yra aptarnavimo padėtyje. Nuspauskite mygtuką,
esantį ant valytuvo šluotelės fiksatoriaus
ir ištraukite ją lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs spragtelėjimas.
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė
vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio
pusėje esančią šluotelę.
Galinio lango valytuvo šluotelių keitimas
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
4. Nulenkite valytuvo svirtį atgal ant priekinio
stiklo.
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę padėtį.
G032770
Langų valytuvų šluotelių keitimas
1. Atlenkite valytuvo svirtį.
2. Laikykite valytuvo šluotelės vidinę pusę
(prie rodyklės).
14
3. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki galinės šluotelės padėties. Taip šluotelė
nusiims lengviau.
4. Uždėkite naują valytuvo šluotelę. Patikrinkite, ar šluotelė gerai užsifiksavo.
5. Nuleiskite valytuvo svirtį.
}}
529
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Valymas
Plovimo skystis – pildymas
Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo
valymą skaitykite Automobilių plovykla
(p. 551).
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Neigiamoje temperatūroje reikia naudoti ploviklį, kurioje sudėtyje yra
antifrizo.
SVARBU
rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
SVARBU
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar
lygiavertį plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH turi būti nuo 6 iki 8.
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
SVARBU
Susijusi informacija
•
Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau
nulio, rekomenduojama naudoti plovimo
skystį su antifrizu, kad neužšaltų siurblys,
bakelis ir žarnos.
Plovimo skystis – pildymas (p. 530)
Tūris:
Plovimo skysčio pilama atidarius mėlyną
dangtelį.
14
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti
prie to paties bakelio.
PASTABA
Kai bakelyje lieka apie 1 litras ploviklio,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas papildyti ploviklio atsargas ir
.
ženklas
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja
530
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 6,5 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 4,5 l.
Susijusi informacija
•
•
Valytuvų šluotelės (p. 528)
Valytuvai ir plautuvai (p. 108)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
Starterio akumuliatorius naudojamas starterio
varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai maitinti.
Starterio akumuliatorius paprastai būna 12 V.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui
įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir
išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato sąlygos ir kt.
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus
varikliui veikiant.
•
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
SVARBU
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“
keičiant starterio akumuliatorių, būtina
pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB11 – automobiliuose su mechanine pavarų dėže ir
AGM12 – automobiliuose su automatine
pavarų dėže.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
PASTABA
Variklis
Benzinas
Dyzelinas
12
12
520–800
700–800
Įtampa (V)
Užvedimo šaltu
oru srovės stiprisA – CCA (A)B
(A)
A
B
11
12
•
Starterio akumuliatoriaus korpuso
dydis turi atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.
•
Starterio akumuliatoriaus aukštis gali
būti kitoks, tai priklauso nuo jo dydžio.
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
SVARBU
Įkraunant starterio akumuliatorių arba
pagalbinį akumuliatorių (p. 535), galima
naudoti tik modernų akumuliatoriaus įkroviklį, gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima,
kadangi taip galima apgadinti akumuliatorių.
14
Pagal SAE ir EN standartus.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
}}
531
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
PASTABA
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų
instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti
laikinai išjungta ir (arba) prijungus išorinį
akumuliatorių arba akumuliatoriaus kroviklį
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane gali būti laikinai nerodomas pranešimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
•
Akumuliatoriaus eksploatavimo laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važavimo sąlygas ir
orą. Akumuliatoriaus užvedimo galia su
laiku mažėja, todėl jį reikia įkrauti pakartotinai, jei automobilis nenaudojamas ilgesnį
laiką ar jei juo važiuojami tik trumpi atstumai. Užvedimo galią dar labiau mažina
didelis šaltis.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 294), kur pateikiamas
aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių
gnybtus.
14
Jei akumuliatorius dažnai išsikrauna, jo
eksploatavimo laikas sutrumpėja.
Norint, kad akumuliatorius būtų geros būklės, rekomenduojama per savaitę važiuoti
mažiausiai 15 minučių arba akumuliatorių
prijungti prie įkroviklio su automatiniu
mažos srovės nuolatiniu įkrovimu.
Akumuliatorius – ženklai
Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir
įspėjamųjų ženklų.
Ženklai ant akumuliatorių
Dėvėkite apsauginius
akinius.
Daugiau informacijos
rasite automobilio savininko vadove.
Visą laiką įkrautas akumuliatorius eksploatuojamas ilgiausią laiką.
Susijusi informacija
•
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 532)
Akumuliatorių laikykite
vaikams neprieinamoje
vietoje.
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 533)
Akumuliatoriuje yra
ėdrios rūgšties.
532
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Venkite kibirkščių ir atviros ugnies.
Starterio akumuliatorius – keitimas
Automobilio užvedimo akumuliatorių galima
pakeisti be autoserviso pagalbos.
Nuėmimas
Sprogimo pavojus.
Pirmiausia: ištraukite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir palaukite bent
5 minutes prieš liesdami bet kokias elektros
jungtis, nes automobilio elektros sistema turi
įrašyti būtinąją informaciją į valdymo modulius.
Reikia išimti ir utilizuoti.
PASTABA
14
Starterio arba pagalbinis akumuliatorius
eksploatacijos pabaigoje turi būti perdirbtas saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame
yra švino.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 531)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 535)
Atsekite fiksatorius ant priekinės dangtelio dalies ir ją nuimkite.
}}
533
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Atlaisvinkite neįkaistančios variklio skyriaus dalies apsauginę pertvarą užpakaliniams dangteliui nuimti.
Tvirtinimas
Pasukite ketvirtį apsisukimo, pakelkite ir
nuimkite galinį dangtelį.
ĮSPĖJIMAS
Teigiamą ir neigiamą laidus prijunkite ir
atjunkite teisinga tvarka.
1. Nuleiskite akumuliatorių į jo vietą.
Atjunkite juodąjį neigiamą laidą.
2. Paslinkite akumuliatorių į vidų ir į šoną,
kol jis atsirems į dėžės galinį kraštą.
Atjunkite raudonąjį teigiamą laidą.
3. Pritvirtinkite akumuliatorių laikantį gnybtą.
Atjunkite vėdinimo žarną nuo akumuliatoriaus.
Atsukite varžtą, laikantį akumuliatoriaus
spaustuvą.
14
4. Prijunkite vėdinimo žarną.
> Patikrinkite, ar ji teisingai prijungta ir
prie akumuliatoriaus, ir prie korpuso
išvado.
5. Prijunkite raudonąjį teigiamą kabelį.
6. Prijunkite juodąjį neigiamą kabelį.
Patraukite akumuliatorių į šoną.
Pakelkite jį.
7. Įspauskite raudoną dangtį. (Žr. ankstesnį
skirsnį „Nuėmimas“.)
8. Sumontuokite guminę briauną (žr. temą
„Nuėmimas“.)
9. Sulygiuokite priekinį dangtį ir užfiksuokite
jį spaustukais (žr. temą „Nuėmimas“.)
Papildomos informacijos apie automobilio
akumuliatorių rasite Starterio akumuliatorius –
534
bendroji informacija (p. 531) ir Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 294).
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Akumuliatorius – Start/Stop
Akumuliatorius
Automobiliai su funkcija „Start/Stop“ be standartinio akumuliatoriaus papildomai turi budėjimo akumuliatorių.
Automobiliai su Start/Stop funkcija turi du 12
V akumuliatorius - vienas labai galingas akumuliatorius užvedimui ir vienas rezervinis akumuliatorius, kuris padeda Start/Stop funkcijos
užvedimo eigos metu.
Papildomos informacijos apie funkciją „Start/
Stop“ rasite Start/Stop* (p. 304).
Papildomos informacijos apie automobilio
starterio akumuliatorių rasite Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 294).
Užvedimas,
12 V
Užvedimo
šaltu
oru
srovės
stiprisA
– CCA
(A)B (A)
Akumuliatorius
Pagalbinis,
12 V
Užvedimas,
12 V
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
720C
760D
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
120E
Talpa
(Ah)
170F
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
Dydis ,
L×B×H
(mm)
150×90×106E
278×175×190
150×90×130F
8E
70
10F
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
120
Šioje lentelėje pateikiami starterio akumuliatoriaus ir pagalbinio akumuliatoriaus techniniai
duomenys automobiliams su Start/Stop funkcija.
Pagalbinis,
12 V
8
A
B
C
D
E
F
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
Automobilio su mechanine pavarų dėžė ir funkcija „Start/
Stop“ variklis automatiškai išsijungia tik automobiliui visiškai sustojus.
Kiti.
14
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
150×90×106
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
535
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
Akumuliatorių vieta
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“
keičiant starterio akumuliatorių, būtina
pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB13 – automobiliuose su mechanine pavarų dėže ir
AGM14 – automobiliuose su automatine
pavarų dėže.
•
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti
įrengiamas AGM tipo akumuliatorius.
PASTABA
14
Kuo didesnis srovės ėmimas automobilyje, tuo stipriau turi dirbti generatorius ir krautis akumuliatorius = Padidėjusios kuro sąnaudos.
•
Akumuliatoriaus talpai nukritus žemiau
funkcijos Start/Stop žemiausios leistinos ribos, ši funkcija išjungiama.
Laikinai apribota Start/Stop funkcija dėl didelio srovės stiprio suvartojimo reiškia:
•
Variklis užsiveda automatiškai15, vairuotojui nespaudžiant sankabos pedalo
(mechaninė pavarų dėžė).
•
Variklis užsiveda automatiškai, vairuotojui
nenukeliant kojos nuo stabdžių pedalo
(automatinė pavarų dėžė).
13
14
15
16
536
•
SVARBU
Jei nesilaikoma toliau pateikiamos instrukcijos, tuomet, prijungus išorinį akumuliatorių ar akumuliatorių kroviklį, „Start/Stop“
funkcija gali laikinai nustoti veikusi:
A: automobilis su vairu kairėje. B: automobilis su
vairu dešinėje.
Akumuliatorius16
Pagalbinis akumuliatorius
Pagalbiniam akumuliatoriui paprastai nereikia
daugiau aptarnavimo nei įprastam, kuris naudojamas varikliui užvesti. Kilus klausimams ar
problemoms reikėtų susisiekti su autoservisu
- rekomenduojamas įgaliotasis "Volvo" autoservisas.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Variklis gali automatiškai užsivesti tik kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje.
Žr. Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 531) išsamų užvedimo akumuliatoriaus aprašymą.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 294), kur pateikiamas
aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių
gnybtus.
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
PASTABA
Jei akumuliatorius iškraunamas tiek, kad
viskas tampa „juoda“ ir iš principo automobilyje normaliai neveikia elektrinės funkcijos ir variklis užvedamas iš išorinio akumuliatoriaus arba akumuliatorių kroviklio,
tuomet suaktyvinama funkcija Start/Stop.
Tokiu atveju įmanoma automatiškai išjungti
variklį, tačiau tada funkcija Start/Stop
variklio automatiškai gali nebeužvesti,
kadangi nepakaks akumuliatoriaus energijos.
Pirmiausia reikia įkrauti akumuliatorių, kad
po automatinio išjungimo būtų galima sėkmingai užvesti variklį. Esant +15 °C lauko
temperatūrai, akumuliatorius turi būti kraunamas bent 1 valandą. Jei lauke temperatūra žemesnė, krauti rekomenduojama
3–4 valandas. Akumuliatorių rekomenduojama krauti naudojant išorinį akumuliatorių
kroviklį.
Jei tai neįmanoma, rekomenduojama laikinai išjungti Start/Stop funkciją, kol akumuliatorius bus tinkamai įkrautas.
Išsamesnės informacijos apie starterio
akumuliatoriaus įkrovimą rasite Starterio
akumuliatorius – bendroji informacija
(p. 531).
Susijusi informacija
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 532)
Elektros sistema
Saugikliai – bendroji dalis
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo
arba perkrovos.
Automobilyje įrengtas reguliuojamos įtampos
KS generatorius.
Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 533)
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 531)
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija, tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas
pats saugiklis dar kartą perdega, tai reiškia,
kad yra gedimas elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti
įgaliotajame „Volvo“ autoservise, kad jame
patikrintų gedimą.
Keitimas
1. Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą saugiklį.
2. Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
3. Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite
nauju tos pačios spalvos ir srovės stiprio
saugikliu.
14
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite
pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio
amperų yra daugiau nei nurodyta. Tai gali
sukelti didelę žalą elektros sistemai ir
sukelti gaisrą.
}}
537
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Centrinių elektros blokų vieta
Centrinio elektros bloko vieta automobilyje su
vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu
dešinėje pusėje centriniai elektros blokai
įrengti po daiktadėže.
Variklio skyrius
Po daiktadėže
Po daiktadėže
14
Bagažinė
Variklio skyriaus šaltoji zona (tik Start/
Stop)
Susijusi informacija
538
•
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 543)
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 547)
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 539)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 545)
•
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 549)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be
kita ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
14
}}
539
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Bendrieji saugikliai, variklio skyrius
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Padėtys (žr. ankstesnį paveikslėlį)
Variklio skyrius, viršutinė dalis
Variklio skyrius, priekinė dalis
Variklio skyrius, apatinė dalis
[A]A
Pirminis saugiklis centriniam
elektriniam blokui bagažinėjeB
60
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėžeB
60
Šie saugikliai yra variklio skyriaus dėžėje. (C)
saugikliai yra įrengti (A).
-
Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos saugiklių vietos.
Papildomas elektrinis šildytuvas*B
100
Šildomas priekinis stiklas*B ,
kairioji pusė
40
Prekinio stiklo valytuvai
30
Stovėjimo šildytuvas*
25
VentiliatoriusC
40
Šildomas priekinis stiklas*B ,
dešinioji pusė
40
ABS siurblys
•
1–7 ir 42–44 saugikliai yra „Midi Fuse“
tipo ir juos reikėtų keisti tik autoservise17.
•
8–15 ir 34 saugikliai yra JCASE tipo, juos
reikėtų keisti tik autoservise17.
•
16–33 ir 35–41 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
14
Veikimas
17
540
Veikimas
[A]A
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėžeB
50
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
50
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
-
Veikimas
[A]A
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai
priekiniai žibintai (ABL)*
10
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
20
ABS
5
Reguliuojama vairo jėga*
5
Variklio valdymo modulis,
transmisijos valdymo modulis,
oro pagalvės
10
Šildomi valytuvų purkštukai*
10
-
-
Žibintų jungikliai
5
-
-
-
-
40
-
-
ABS vožtuvai
20
Relės ritės
5
Priekinių žibintų plautuvai*
20
Papildomi žibintai*
20
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
[A]A
Garso signalas
15
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje (4
cil.); Variklio valdymo modulis
(4 cil.)
5
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje (5, 6
cil.); Variklio valdymo modulis
(5, 6 cil.)
10
Transmisijos valdymo modulis
15
Solenoidinis jungiklis A/C (5, 6
cil. benzininis); Pagalbinis
aušalo siurblys (4 cil. dyzelinis)
15
Relės ritė solenoidinio jungiklio relėje A/C (5, 6 cil. benzininis); Relės ritės centriniame
variklio skyriaus šaltosios
zonos maitinimo bloke (Start/
Stop)
5
Užvedimo relė (5, 6 cil. benzininis)C
30
Veikimas
[A]A
Žvakės valdymo modulis (5
cil. dyzelinis)
10
Variklio valdymo modulis (4
cil.); uždegimo ritės (5, 6 cil.
benzininis); kondensatorius (6
cil.)
20
Variklio valdymo modulis (5, 6
cil. benzininis)
10
Variklio valdymo modulis (5
cil. dyzelinis)
15
Variklio valdymo modulis (4
cil.)
Veikimas
[A]A
Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (5, 6 cil.);
vožtuvai (5, 6 cil.); variklio valdymo modulis (6 cil.); masės
oro srauto jutiklis (5 cil. benzininis); alyvos lygio jutiklis
10
Vožtuvai (4 cil.); alyvos siurblys (4 cil. benzininis); centrinis
„Lambda“ zondas (4 cil. benzininis); galinis „Lambda“ zondas (4 cil. dyzelinis)
15
20
Priekinis „Lambda“ zondas (4
cil.); Galinis „Lambda“ zondas
(4 cil. benzininis)
15
Masės oro srauto jutiklis (4
cil.); termostatas (4 cil. benzininis); degalų garavimo išlakų
(EVAP) vožtuvas (4 cil. benzininis); aušalo siurblys EGR (4
cil. dyzelinis)
10
Degalų garavimo išlakų (EVAP)
vožtuvas (5, 6 cil. benzininis);
„Lambda“ zondai (5, 6 cil.);
valdymo modulis, radiatoriaus
ritininis dangtis (5 cil. dyzelinis)
Masės oro srauto jutiklis (5 cil.
dyzelinis, 6 cil.), reguliuojamieji
vožtuvai (5 cil. dyzelinis),
purkštukai (5, 6 cil. benzininis),
variklio valdymo modulis (5, 6
cil. benzininis)
15
14
}}
541
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Veikimas
14
542
Veikimas
[A]A
Aušalo siurblys (5 cil. benzininiuose); Karterio ventiliacijos
šildytuvas (5 cil. benzininiuose); Automatinės pavarų
dėžės alyvos siurblys (5 cil.
benzininiuose Start/Stop)
10
Degimo ritės (4 cil. benzininis)
15
Dyzelino filtro šildytuvas
(dyzelinas)
20
Valdymo modulis, radiatoriaus
ritininis dangtis (5 cil. benzininis)
5
A
B
C
[A]A
Aušinimo ventiliatorius (4-5 cil.
benzininis)
60
Aušinimo ventiliatorius (6 cil.,
4, 5 cil. dyzelinis)
80
Vairo stiprintuvas
100
Amperai
Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra
tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 549).
Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra
tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 549).
Susijusi informacija
Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (4 cil.);
kaitinimo žvakės valdymo
modulis (4 cil. dyzelinis); alyvos siurblys (4 cil. dyzelinis)
7,5
Karterio ventiliacijos šildytuvas
(5 cil. dyzeliniuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos
siurblys (5 cil. dyzeliniuose
Start/Stop)
10
Aušalo siurblys (4 cil. benzininis)
50
Dyzelino šildymo žvakės (tik
dyzeliniuose varikliuose)
70
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 543)
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 547)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 545)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – po daiktadėže
Saugikliai, esantys po daiktadėže, apsaugo
(be kita ko) informacijos ir pramogų sistemą ir
sėdynės funkcijas.
Padėtys
Veikimas
Veikimas
[A]A
[A]A
-
-
-
-
-
-
Veikimas
[A]A
Valdymo skydelis, priekinio
keleivio durelės
20
Valdymo skydelis, galinio
keleivio durelės (dešiniosios)
20
Pirminis garso sistemos valdymo modulio* saugiklis, pirminis 16–20 sistemos „Infotainment“ saugiklių saugiklis
40
Priekinio stiklo plautuvai; galinio lango plautuvas
25
12 V maitinimo lizdas, bagažinė*
15
Valdymo skydelis, galinio
keleivio durelės (kairiosios)
20
-
Valdymo skydelis vairuotojo
durelėse
20
Beraktė sistema*
20
-
14
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
543
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Veikimas
14
544
Veikimas
[A]A
Elektra valdoma sėdynė, vairuotojo pusė*
20
Sėdynių šildymas, galinė
kairė*
Elektra valdoma sėdynė, keleivio pusė*
20
-
-
-
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo modulis arba
ekranasB
5
Garso sistemos valdymo blokas (stiprintuvas)*; TV*; skaitmeninis radijas*
10
Garso valdymo modulis arba
valdymo modulis „Sensus“B
15
Telematinė sistema*, „Bluetooth“*
5
-
-
Stoglangis*, lubų vidaus
apšvietimas, klimato jutiklis*
5
12 V lizdas, tunelio valdymo
pultas
15
Sėdynių šildymas, galinė
dešinė*
15
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
A
B
[A]A
15
-
Sėdynės šildymas, priekinė
keleivio pusė
15
Sėdynės šildymas, priekinė
vairuotojo pusė
15
Statymo pagalba*; statymo
kamera*; BLIS*
5
AWD valdymo modulis*
15
Aktyviosios važiuoklės funkcija Four-C*
10
Amperai
Tam tikri modelio variantai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 539)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 545)
Saugikliai – bagažinėje (p. 547)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 549)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – kontrolės modulyje po
daiktadėže
be kita ko, įspėjimo apie susidūrimo pavojų
sistemos funkcijas.
Saugikliai, esantys kontrolės modulyje po
daiktadėže, apsaugo saugos oro pagalves ir,
Padėtys
Veikimas
Galinio lango valytuvas
Salono apšvietimas; vairuotojo
durelių valdymo skydelis,
elektra valdomi langai; elektra
valdomos sėdynės*
Jungtinis prietaisų skydelis
Veikimas
[A]A
15
7,5
5
[A]A
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, ACC*,
perspėjimo apie susidūrimą
sistema*
10
Salono apšvietimas; lietaus
jutiklis*
Vairo sistema
Veikimas
[A]A
Centrinio užrakto sistema,
kuro bako atlankas
10
Šildomas vairas*
15
7,5
Šildomas priekinis stiklas*
15
7,5
Atrakinimas, bagažinės dangtis
10
Galvos atramos nulenkimas*
10
14
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
545
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Veikimas
[A]A
Veikimas
[A]A
Degalų siurblys
20
Stoglangis*
20
Signalizacijos judesio detektorius*, klimato skydelis
5
Imobilizatorius
5
Vairo užraktas
15
Sirena*; duomenų ryšio jungtis
OBDII
5
-
-
Saugos oro pagalvės
10
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
5
Akceleratoriaus pedalo jutiklis;
tamsėjantis salono galinio
vaizdo veidrodėlis*; galinės
sėdynės šildymas*
14
546
A
7,5
Papildomas elektrinis šildytuvas*
Sistemos „Infotainment“ valdymo modulis („Performance“); garso sistema („Performance“)
15
Stabdžių šviesos
5
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Amperai
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 539)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 543)
Saugikliai – bagažinėje (p. 547)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 549)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – bagažinėje
Bagažinėje įrengti saugikliai be kita ko saugo
elektrinį stovėjimo stabdį.
Saugiklių dėžutė yra po apmušalais, kairėje pusėje.
Padėtys
Veikimas
Veikimas
[A]A
Elektrinis stovėjimo stabdys,
kairėje
30
Elektrinis stovėjimo stabdys,
dešinėje
30
Galinio lango šildiklis
2 priekabos lizdas*
Elektra valdomas bagažinės
dangtis*
Veikimas
[A]A
20
-
-
-
-
30
-
-
15
-
-
1 priekabos lizdas*
A
[A]A
-
14
40
-
Amperai
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 539)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 543)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
547
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
14
548
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 545)
•
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 549)
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje
Saugikliai variklio skyriaus aušinimo zonoje yra
įstatyti automobiliuose su Start/Stop funkcija.
•
A1 ir A2 saugikliai yra „MEGA Fuse“ tipo
ir juos reikėtų keisti tik autoservise18.
•
1–11 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir juos
reikėtų keisti tik autoservise18.
•
12 saugiklis yra „Mini Fuse“ tipo.
Papildomos informacijos apie Start/Stop
rasite Start/Stop* (p. 304).
18
Padėtys
Veikimas
[A]A
Pagrindinis variklio skyriaus
centrinio elektrinio bloko saugiklis
175
Veikimas
[A]A
Pagrindinis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis
po daiktadėže, relių ir saugiklių dėžutė po daiktadėže,
centrinis elektrinis blokas
bagažinėje
175
Papildomas elektrinis šildytuvas*
100
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
14
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
549
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
[A]A
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 545)
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
50
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 547)
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
Šildomas priekinis stiklas*
60
Pirminis saugiklis centriniam
elektriniam blokui bagažinėje
60
Salono ventiliatorius
40
Veikimas
-
-
-
-
Užvedimo relė
14
A
30
-
Pagalbinis akumuliatorius
70
Centrinis elektroninis modulis
(CEM) - atskaitos įtampos
rezervinis akumuliatorius
5
Amperai
Susijusi informacija
•
•
550
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 539)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 543)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
14 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilių plovykla
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia.
Jei plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite,
ar plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite
šampūną automobiliams.
Plovimas rankomis
paviršiaus subraižymo rizika plaunant.
Nepurkškite vandens į durų spynas.
•
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams
nuvalyti naudokite šaltojo nuriebalinimo
priemonę. Atminkite, kad tokiu atveju
paviršių negalima palikti kaisti saulėje!
•
Plovimui naudokite kempinę, šampūną
automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu
muilo arba šampūno tirpalu.
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų
vandens valiklį. Jei neleisite vandens
lašeliams išdžiūti intensyviuose saulės
spinduliuose, sumažės dėmių, kurias gali
tekti vėliau nupoliruoti, atsiradimo rizika.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo
greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus.
Juose būna cheminių medžiagų, kurios
labai greitai paveikia ir išblukina dažus.
Norint atnaujinti išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš
žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad būtų
pašalinti laisvi nešvarumai ir sumažėtų
Variklį plovimui visada reikia gabenti į
autoservisą. Kai variklis karštas, kyla
gaisro rizika.
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai
funkcionuoja. Valykite juos reguliariai,
pavyzdžiui, pildami kurą.
Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų
naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę,
kuri nebraižo paviršiaus.
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinė plovykla -