Volvo V90 Twin Engine 2018 Automobilio savininko vadovas

Volvo V90 Twin Engine 2018 Automobilio savininko vadovas
V90
TWIN ENGINE
AUTO MO B ILIO SA V IN IN K O V A DO V AS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus
metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugai bei patogumui užtikrinti. „Volvo“ siekia gaminti vienus iš saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius
saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šiame automobilio savininko vadove pateikiamas instrukcijas ir techninės priežiūros informaciją. Automobilio savininko vadovas
papildomai pateikiamas ir kaip programėlė („Volvo Manual“), be to, jį
rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje
(support.volvocars.com).
Skatiname visus šiame ir kituose automobiliuose kelionės metu segėti
saugos diržus. Nesėskite už vairo apsvaigę nuo alkoholio ar vaistų, taip
pat – jei jūsų gebėjimai saugiai vairuoti sutrikę dėl kokios nors kitos priežasties.
TURINYS
SAVININKO INFORMACIJA
2
JŪSŲ „VOLVO“
SAUGA
Informacija savininkui
18
Volvo ID
28
Sauga
42
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane
19
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
28
Sauga nėštumo metu
42
Automobilio savininko vadovo naršymas centriniame ekrane
21
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
30
Whiplash Protection System
43
IntelliSafe-vairuotojo pagalba
32
Pedestrian Protection System
44
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
33
Saugos diržai
45
Programinės įrangos naujiniai
36
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
45
47
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
23
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
23
Duomenų įrašymas
36
Saugos diržo įtempiklis
Automobilio savininko vadovo skaitymas
24
Paslaugų terminai ir paslaugos
37
48
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
26
Klientų privatumo politika
37
Elektrinio saugos diržo įtempiklio
nustatymas iš naujo
Svarbi informacija apie priedus ir
pagalbinę įrangą
38
Durelių ir saugos diržo priminimas
48
Saugos oro pagalvės
49
Priedų įrengimas
38
Vairuotojo oro pagalvės
50
Įrangos prijungimas prie automobilio
diagnostinio lizdo
39
Keleivio oro pagalvė
51
Automobilio identifikacinio numerio
rodymas
40
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
52
Vairuotojo blaškymasis
40
Šoninės oro pagalvės
55
Užuolaidinės oro pagalvės
55
Safety mode
56
Automobilio paleidimas ir važiavimas
po saugos režimo
57
Vaikų sauga
58
Vaikiškos automobilinės kėdutės
59
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
59
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių montavimo taškai
60
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX
61
Prietaisai ir valdymo elementai automobilyje su vairu kairėje pusėje
76
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas
102
Vietos parinkimas vaikiškai automobilinei kėdutei
61
Prietaisai ir valdymo elementai automobilyje su vairu dešinėje pusėje
77
Centrinio ekrano apžvalga
104
Vaikų saugos tvirtinimo taškai
63
Vairuotojo ekranas
80
Centrinio ekrano valdymas
107
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus,
įrengimo vietų lentelė
65
Vairuotojo ekrano nuostatos
82
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas
110
Kuro matuoklis
82
Centrinio ekrano rodinių naršymas
110
83
Plytelių valdymas centriniame ekrane
114
117
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „iSize“ įrengimo vietų lentelė
67
Hibridinės sistemos matuoklis
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
84
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
68
Kelionės kompiuteris
85
119
Įtaisytoji vaikiška kėdutė*
71
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo ekrane
86
Programėlių ir mygtukų perkėlimas
centriniame ekrane
72
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
87
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
119
Įtaisytosios vaikiškos pasostės atlenkimas*
88
121
73
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
Klaviatūra centriniame ekrane
Įtaisytosios vaikiškos pasostės nulenkimas*
124
Kelionės statistikos nuostatos
88
Klaviatūros kalbos keitimas centriniame ekrane
Laikas ir data
89
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas
ranka į centrinį ekraną
124
Lauko temperatūros matuoklis
90
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
126
90
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
126
92
Sistemos garso išjungimas ir garsumo keitimas centriniame ekrane
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
93
Sistemos vienetų keitimas
127
Programų meniu vairuotojo ekrane
99
Sistemos kalbos keitimas
127
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
100
Nuostatų atvėrimas centriniame ekrane
127
Pranešimai vairuotojo ekrane
128
101
Kontekstinės sąrankos atvėrimas
centriniame ekrane
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
102
Nuostatų keitimas centriniame ekrane
129
3
APŠVIETIMAS
4
Naudotojo duomenų nustatymas iš
naujo pasikeitus savininkui
129
Žibintų jungikliai
146
LANGAI, STIKLAI IR
VEIDRODĖLIAI
147
160
130
Apšvietimo funkcijų reguliavimas
centriniame ekrane
Langai, stiklai ir veidrodėliai
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
Tipų nustatymas centriniame ekrane
Gabaritiniai žibintai
160
130
148
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės
apsauga nuo prispaudimo
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
131
Dieniniai žibintai
148
161
Vairuotojo profiliai
132
Artimųjų šviesų žibintai
149
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš naujo seka
Vairuotojo profilio pasirinkimas
133
Tolimųjų šviesų žibintai
150
Elektra valdomi langai
161
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą
134
Aktyviosios tolimosios šviesos
150
Elektra valdomų langų naudojimas
162
Kaip naudotis posūkio signalais
152
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
163
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai*
153
Galinio vaizdo veidrodėliai
164
Galinis rūko žibintas
153
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo reguliavimas
164
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo profiliuose
134
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas
su vairuotojo profiliu
134
Stabdžių žibintas
154
Šoninių veidrodėlių pakreipimas
Pranešimas centriniame ekrane
165
135
Avarinio stabdymo signalas
154
Panoraminis stoglangis*
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
167
136
Avarinių šviesų signalas
155
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų
tvarkymas
Panoraminio stoglangio valdymas*
168
137
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
155
Projekcinis rodinys*
137
156
Automatinis panoraminio stoglangio*
užuolaidėlės nuo saulės uždarymas
170
Priėjimo apšvietimo trukmė
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
Salono apšvietimas
156
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
139
171
158
Šildomojo priekinio stiklo valytuvo
plautuvo purkštukai*
172
Projekcinio rodinio nuostatos*
139
Lietaus jutiklio naudojimas
Balso atpažinimas
172
140
Balso atpažinimo naudojimas
173
141
Lietaus jutiklio atminties funkcijos
naudojimas
Telefono valdymas balsu
142
143
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių
žibintų plautuvai
174
Radijo ir medijos valdymas balsu
Balso atpažinimo nuostatos
143
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
175
Salono apšvietimo reguliavimas
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Automatinis galinio lango valymas
atbulinės eigos metu
176
KLIMATO REGULIAVIMAS
Mechaninė priekinė sėdynė
178
Klimatas
194
Elektra valdoma priekinė sėdynė*
179
Klimato zonos
194
Priekinės elektra valdomos sėdynės
reguliavimas*
179
Klimato kontrolė - jutikliai
194
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcija*
Suvokiamoji temperatūra
180
195
195
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcijos naudojimas
Klimato kontrolė naudojant valdymo
balsu funkciją
181
Oro kokybė
196
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
182
Clean Zone*
197
Priekinės sėdynės masažo nuostatų*
reguliavimas
183
Clean Zone Interior Package*
197
Interior Air Quality System*
198
Priekinės sėdynės pasostės ilgio
reguliavimas
184
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir
deaktyvinimas
198
Priekinės sėdynės šoninės atramos*
reguliavimas
184
Automobilio salono filtras
198
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas
185
Oro paskirstymas
199
Oro paskirstymo keitimas
199
200
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo sėdynės*
186
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas ir nukreipimas
Kaip nulenkti galinės sėdynės atlošus
187
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
202
Galinės sėdynės galvos atramų reguliavimas
189
Klimato valdymo elementai
205
207
Valdymo elementai ant vairo ir garso
signalas
190
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas*
191
Vairo reguliavimas
191
Šildomosios priekinės sėdynės*
automatinio įjungimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
208
Vairo užraktas
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas*
208
5
6
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR
SIGNALIZACIJA
Priekinės sėdynės vėdinimo aktyvinimas ir deaktyvinimas*
209
Temperatūros reguliavimas galinėse
sėdynėse
218
Užrakinimo patvirtinimas
210
Temperatūros sinchronizavimas
226
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
219
Užrakinimo indikacijos nuostata
227
Vairo šildymo* automatinio įjungimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas
210
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir
deaktyvinimas
220
Nuotolinio valdymo raktelis
227
Šildytuvas
211
221
229
Automatinės klimato kontrolės aktyvinimas
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio
valdymo rakteliu
Stovėjimo šildytuvas
222
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
230
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
211
Papildomas šildytuvas
223
231
223
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
212
Pagalbinio šildytuvo automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
Bagažinės dangčio atrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
nuotolis
232
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
212
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas
233
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
214
Papildomų nuotolinio valdymo raktelių užsakymas
236
Priekinio stiklo šildymo* automatinio
įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
215
„Red Key“ – riboto naudojimo nuotolinio valdymo raktelis*
236
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas
215
Raudonojo raktelio nuostatos*
237
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir
šoninių veidrodėlių automatinio šildymo funkciją
Išimama raktelio geležtė
216
238
Užrakinimas ir atrakinimas išimama
raktelio geležte
239
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse
216
Imobilizatorius
241
242
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
galinėse sėdynėse
217
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos
tipo patvirtinimas
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
251
Temperatūros reguliavimas priekinėse sėdynėse
218
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
252
Beraktės įėjimo sistemos nuostatos*
253
VAIRUOTOJO PAGALBA
Beraktis bagažinės atrakinimas*
253
Vairuotojo pagalbos sistema
272
Pastovaus greičio palaikymo sistema
285
Užvedimo ir užrakinimo sistemų
antenų vietos
254
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
272
286
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio vidaus
255
Stabilumo sistema „Roll Stability Control“
273
Pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas ir paleidimas
elektroninė stabilumo kontrolė
273
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio valdymas
287
Bagažinės dangčio atrakinimas iš
automobilio vidaus
256
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinis režimas
275
288
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir
deaktyvinimas
257
275
258
Elektra valdomo bagažinės dangčio
atidarymas ir uždarymas*
258
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinio režimo apribojimas
275
Pakartotinis pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas iš budėjimo režimo
289
Automatinis užrakinimas nuvažiuojant
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinio režimo aktyvinimas / deaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas ir perjungimas į
budėjimo režimą
289
261
276
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas
Elektra valdomo bagažinės dangčio
maksimalaus atsidarymo lygio programavimas*
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
Įspėjimas apie atstumą*
Greičio ribotuvas
290
277
Įspėjimo apie atstumą projekcinis rodinys
262
Greičio ribotuvo aktyvinimas ir paleidimas
291
Bagažinės dangčio atidarymas ir
uždarymas kojos judesiu*
278
Greičio ribotuvo greičio valdymas
291
278
Įspėjimo apie atstumą funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas
Asmeninis užrakinimas
263
279
264
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko
intervalo nustatymas
292
Privačiojo užrakto aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir perjungimas į budėjimo režimą
280
Įspėjimas apie atstumą
293
Signalizacija*
265
Pakartotinis greičio ribotuvo aktyvinimas iš budėjimo režimo
266
Greičio ribotuvo deaktyvinimas
293
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
280
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
Greičio ribotuvo apribojimai
281
281
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir įspėjimas apie
galimą susidūrimą
297
Automatinis greičio ribotuvas
Automatinio greičio ribotuvo aktyvinimas / deaktyvinimas
283
297
Automatinio greičio ribotuvo tolerancijos keitimas
284
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos projekcinis rodinys kylant susidūrimo pavojui
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
284
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis* 268
Visiško užrakinimo sistema*
268
Laikinas* saugiųjų užraktų deaktyvinimas
269
Nežinomo automobilio komponento
aptikimas*
270
7
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos aktyvinimas ir
paleidimas
298
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos greičio valdymas
299
Pastovaus greičio palaikymo sistemos laiko intervalo nustatymas
300
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos deaktyvinimas /
pakartotinis aktyvinimas
302
Lenkimo pagalba su prisitaikančia
pastovaus greičio palaikymo sistema
304
Lenkimo pradžios pagalba su prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo
sistema
304
Lenkimo pagalbos su prisitaikančia
pastovaus greičio palaikymo sistema
apribojimai
8
305
Aktyvioji pagalba
311
„Pilot Assist“ ir įspėjimas apie galimą
susidūrimą
315
Rekomenduojama kameros techninė
priežiūra
339
City Safety™
339
315
„City Safety“ parametrai ir antrinės
funkcijos
340
„Pilot Assist“ aktyvinimas ir paleidimas
316
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
342
„Pilot Assist“ greičio valdymas
317
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
343
Pilot Assist laiko intervalo nustatymas
318
City Safety skersiniame eisme
345
„Pilot Assist“ aktyvinimas / deaktyvinimas
319
346
Lenkimo pagalba su „Pilot Assist“
321
„City Safety“ apribojimai skersinio
eismo atžvilgiu
Lenkimo pradžios pagalba su „Pilot
Assist“
321
„City Safety“, kai nėra galimybės imtis
išvengiamųjų manevrų
347
„Pilot Assist“ lenkimo pagalbos apribojimai
322
„City Safety“ apribojimai
348
Pranešimai esant City Safety
350
Tikslinio objekto keitimas su „Pilot Assist“ 322
Rear Collision Warning
351
Automatinis stabdymas su „Pilot Assist“
323
„Rear Collision Warning“ apribojimai
351
„Pilot Assist“ apribojimai
323
BLIS*
352
„Pilot Assist“ simboliai ir pranešimai*
325
Įjungti / išjungti BLIS
353
Radaras
326
„BLIS“ apribojimai
354
Radaro apribojimai
327
Rekomenduojama BLIS techninė
priežiūra
355
„Pilot Assist“ projekcinis rodinys
kylant susidūrimo pavojui
Tikslinio objekto keitimas naudojantis
prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema
305
Automatinis stabdymas su prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo
sistema
306
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos apribojimai
307
Rekomenduojama radaro techninė
priežiūra
330
Pranešimai esant BLIS
Persijungimas tarp standartinės
pastovaus greičio palaikymo sistemos ir prisitaikančios sistemos
356
307
Radaro sertifikato numeris
331
Cross Traffic Alert*
357
Kamera
335
Įjungti / išjungti Cross Traffic Alert
358
Pastovaus greičio palaikymo sistemos simboliai ir pranešimai
309
Kameros apribojimai
336
„Cross Traffic Alert“ apribojimai
358
Rekomenduojama „Cross Traffic
Alert“ techninė priežiūra
359
Kaip nurodyti eismo juostos laikymo
pagalbos parinktį
372
Vairavimo pagalbos aktyvinimas /
deaktyvinimas kilus atsitrenkimo į
galinę dalį pavojui*
384
Pranešimai esant Cross Traffic Alert
360
361
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai
373
Kelio ženklų informacija*
Kelio ženklų informacijos aktyvinimas / deaktyvinimas
362
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir pranešimai
Vairavimo pagalbos kilus smūgio į
galinę dalį pavojui apribojimai
385
374
Vairavimo pagalbos kilus susidūrimo
pavojui simboliai ir pranešimai
Kelio ženklų informacija ir rodinys
362
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai vairuotojo ekrane
376
386
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“
364
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
377
Parkavimo pagalbos sistema*
387
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir
išilgai šonų
Kelio ženklų informacija su greičio
įspėjimu ir nuostatomis
365
Vairavimo pagalbos kylant susidūrimo pavojui aktyvinimas / deaktyvinimas
377
388
Greičio įspėjimo aktyvinimas / deaktyvinimas kelio ženklų informacijos
sistemoje
366
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti iš eismo juostos
Statymo pagalbos funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas
389
378
Statymo pagalbos apribojimai
Kelio ženklų informacija su greičio
kameros informacija
366
Vairavimo pagalbos lygis kilus pavojui
nuvažiuoti nuo kelio
389
379
Rekomenduojama „Park Assist Pilot“
techninė priežiūra
390
Kelio ženklų informacinės sistemos
apribojimai
367
Vairavimo pagalbos aktyvinimas /
deaktyvinimas kilus pavojui nuvažiuoti
nuo kelio
379
Statymo pagalbos funkcijos ženklai ir
pranešimai
391
Driver Alert Control
Vairavimo pagalbos kilus nuvažiavimo
nuo kelio pavojui apribojimai
380
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
392
Statymo kamerų rodiniai
367
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
369
393
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti priekine dalimi
381
Statymo kameros pagalbinės linijos
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio
sustojimo vietą funkciją, jei pateikiamas „Driver Alert Control“ įspėjimas
369
395
397
Vairavimo pagalbos aktyvinimas /
deaktyvinimas kylant susidūrimo su
priešais atvažiuojančiomis transporto
priemonėmis pavojui
382
„Park Assist Pilot“ statymo kameros
jutiklių laukai
„Driver Alert Control“ apribojimai
369
Statymo pagalbos kameros įjungimas
397
Statymo pagalbos kameros apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalba
370
398
372
Vairavimo pagalbos apribojimai kilus
pavoju susidurti priekine dalimi
382
Rekomenduojama statymo kameros
techninė priežiūra
Vairavimo pagalba su eismo juostos
laikymo pagalba
399
Eismo juostos pagalbos aktyvinimas / deaktyvinimas
372
Vairavimo pagalba kilus smūgio į
galinę dalį pavojui*
383
Statymo pagalbos kameros ženklai ir
pranešimai
400
9
10
Aktyvioji statymo pagalba*
402
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ
SISTEMĄ
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio užvedimas
434
Statymo variantai su „Park Assist Pilot“
402
Bendroji informacija apie Twin Engine
412
Automobilio išjungimas.
436
Statymas su statymo pagalbos sistema
403
413
Uždegimo padėtys
436
Išvažiavimas iš stovėjimo vietos naudojant „Park Assist Pilot“
406
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimas
Įkrovimo srovė
414
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
407
Įkrovimo kabelis
416
417
Rekomenduojama „Park Assist Pilot“
techninė priežiūra
408
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
409
Įkrovimo kabelio temperatūros stebėjimas 418
Uždegimo režimo pasirinkimas
437
Alkospyna*
438
Alkospynos* apėjimas
438
Prieš užvedant variklį su alkospyna
439
Stabdymo funkcijos
439
Stabdymas koja
440
Įkrovimo kabelio valdymo blokas
418
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas ir uždarymas
Stabdymo jėgos didinimas
419
441
Stabdymas šlapiame kelyje
441
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
442
Stabdžių sistemos techninė priežiūra
442
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo pradžia
420
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde
422
Stovėjimo stabdžiai
442
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo bloke
424
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir
deaktyvinimas
443
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo ekrane
426
Automatinio stovėjimo stabdžio aktyvinimo nuostata
444
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo nutraukimas
428
Automobilio statymas nuolydyje
445
Ženklai ir pranešimai, susiję su „Twin
Engine“, pateikiami vairuotojo ekrane
430
Automatinis stabdymas stovint
446
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
446
432
Automatinio stabdymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas stovint
Pagalba pajudant įkalnėje
447
Automatinis stabdymas po susidūrimo
447
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai 445
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Pavarų dėžė
448
Degalų tvarkymas
471
Garsas, medija ir internetas
494
Automatinės pavarų dėžės padėtys
449
Benzinas
472
Garso nuostatos
494
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
451
Benzino dalelių filtras
473
Taikomosios programos
495
Pavarų svirties blokatorius
452
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
473
Programėlių atsisiuntimas
496
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
452
Starterio akumuliatoriaus perkrovimas
474
Programėlių naujinimas
497
Pavaros perjungimo indikatorius*
453
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
475
Programėlių naikinimas
498
Visų ratų pavara
453
Vilkimo kablys*
477
Radijas
498
Variklių sistemos
454
Vilkimo kablio specifikacijos*
478
Radijo įjungimas
499
Sistemos „Twin Engine“ vidaus
degimo variklio užvedimas ir išjungimas
455
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
478
499
Važiavimo režimai
455
Važiavimas su priekaba
480
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas
Priekabos stabilumo pagalba*
482
Radijo stočių paieška
500
Priekabos žibintų lempučių patikra
483
Radijo parankinių nustatymas
501
484
Radijo imtuvo nuostatos
502
RDS radijas
503
Važiavimo režimo keitimas
459
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
460
Lygio kontrolės nuostatos*
462
Ant vilkimo kablio montuojamas dviračių laikiklis*
Taupus važiavimas
462
Vilkimas
485
Skaitmeninis radijas*
503
504
Važiavimas valdant elektra
463
Vilkimo ąsos montavimas ir nuėmimas
486
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio radijo*
Elektra nuvažiuojamam atstumui
įtakos turintys veiksniai
464
Pagalba kelyje
487
Medijos leistuvas
504
Funkcija „Hold“ ir „Charge“
487
Medijos transliacijos
465
HomeLink®*
505
Pasiruošimas ilgai kelionei
466
488
Medijos valdymas ir keitimas
506
Važiavimas žiemą
467
490
Medijos paieška
507
Brastos įveikimas
468
491
Gracenote®
508
Degalų bako atlanko atidarymas ir
uždarymas
469
491
CD grotuvas*
509
491
Vaizdo įrašas
509
492
Vaizdo įrašo leidimas
509
Pildymo kuras
470
„HomeLink®*“
programavimas
Kaip naudoti „HomeLink“
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas
Kompasas
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas
Kompaso kalibravimas
11
Transliavimas su DivX®
12
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono
atjungimas
523
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei
duomenų bendrinimas
534
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus telefonus
523
Duomenų bendrinimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
534
Kaip pašalinti „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną
524
Derantys medijos formatai
535
Telefoninių skambučių tvarkymas
524
Techninės USB įrenginių specifikacijos
536
Teksto žinučių tvarkymas
525
Standžiojo disko atmintis
536
Teksto žinučių nuostatos
526
Garso ir medijos licencijos sutartis
537
Telefonų knygelės valdymas
526
Telefono nuostatos
527
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos
528
Prie interneto prijungtas automobilis*
528
Kaip prijungti automobilį prie interneto per mobilųjį įrenginį („Bluetooth“)
529
Kaip prijungti automobilį prie interneto per mobilųjį įrenginį („Wi-Fi“)
530
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu
modemu (SIM kortele)
530
Automobilinio modemo nuostatos
531
520
Interneto prieigos bendrinimas iš
automobilio, naudojantis „Wi-Fi“
interneto prieigos tašku
532
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
522
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
533
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
522
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
533
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
534
510
Vaizdo įrašo nuostatos
510
Medija „Bluetooth®“ ryšiu
510
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“ ryšiu
511
Medija per USB jungtį
511
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
511
TV*
512
Televizija*
512
TV nuostatos*
513
Apple® CarPlay®*
513
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“*
514
„Apple® CarPlay®“* nuostatos
515
„Apple® CarPlay®*“ naudojimo patarimai
516
Android Auto*
517
Kaip naudotis „Android Auto“*
517
„Android Auto“ nuostatos*
518
„Android Auto“* naudojimo patarimai
519
Telefonas
519
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
RATAI IR PADANGOS
Avarinio pradurtos padangos
remonto rinkinys
567
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO
VIETOS IR AUTOMOBILIO
SALONAS
Kaip naudotis pradurtos padangos
remonto rinkiniu
568
Salono vidus
574
Padangų pripūtimas pradurtos
padangos avarinio remonto rinkinio
kompresoriumi
571
Tunelinis valdymo pultas
575
Elektros maitinimo lizdai
576
Maitinimo lizdų naudojimas
578
552
Kaip naudotis daiktadėže
579
Slėgio padangose nustatymas
553
Saulės skydeliai
581
Rekomenduojamas padangų slėgis
554
Bagažinė
581
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
554
Įkrovimo rekomendacijos
581
Sistemos kalibravimas slėgiui padangose stebėti*
556
Stogo krovinys ir stogo bagažinės laikiklių apkrova
582
Slėgio padangose būsena centriniame ekrane*
557
Krepšių kabliukai
583
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl
žemo slėgio padangose
558
Krovinių laikiklių kilpos
584
584
Ratų keitimas
559
Galinės sėdynės liukas ilgiems daiktams vežti
Įrankinė
559
Bagažinės uždangos sumontavimas
ir nuėmimas*
585
Domkratas*
560
Bagažinės uždangos valdymas*
586
Ratų varžtai
560
587
Rato nuėmimas
561
Apsauginių grotelių montavimas ir
nuėmimas*
Ratų montavimas
563
589
Atsarginis ratas*
Apsauginio tinklo sumontavimas ir
nuėmimas*
564
Atsarginio rato išėmimas
Pirmosios pagalbos rinkinys
565
590
Žieminės padangos
Trikampis avarinis ženklas
565
590
Sniego grandinės
566
Padangos
548
Padangos dydžio žymuo
550
Ratlankio dydžio žymuo
551
Padangų sukimosi kryptis
551
Padangų protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai
552
Slėgio padangose patikra
13
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
Hibridinis akumuliatorius
615
Ratlankių valymas
639
„Volvo“ aptarnavimo programa
594
Ženklai ant akumuliatorių
616
Antikorozinė danga
640
Duomenų persiuntimas „Wi-Fi“ ryšiu
tarp automobilio ir autoserviso
594
Saugikliai ir centriniai elektros blokai
616
Automobilio dažų sluoksnis
640
Atsisiuntimų centras
595
Saugiklio keitimas
617
641
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo centre
595
Saugikliai – variklio skyriuje
618
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Saugikliai – po daiktadėže
622
Spalvų kodai
642
Automobilio būsena
596
Saugikliai – bagažinėje
625
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
642
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
597
Automobilio vidaus valymas
629
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
643
Automobilio informacijos siuntimas į
autoservisą
598
Centrinio ekrano valymas
629
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
644
600
630
645
Automobilio kėlimas
Projekcinio rodinio valymas*
Ploviklio įpylimas
Variklio dangčio atidarymas ir uždarymas
Medžiaginių ir lubų apmušalų valymas
602
631
Klimato kontrolės sistemos techninė
priežiūra
Saugos diržų valymas
603
631
Kiliminės dangos ir kilimėlių valymas
631
Projekcinis rodinys ir priekinio stiklo
keitimas*
604
Odinių apmušalų valymas
632
Oda aptraukto vairo valymas
633
Salono plastikinių, metalinių ir
medinių dalių valymas
633
Automobilio išorės valymas
634
Vaškavimas ir poliravimas
634
Plovimas rankomis
635
Autoplovykla
636
Plovimas aukšto slėgio srove
637
Valytuvų šluotelių valymas
638
Išorinių plastikinių, guminių ir apdailos komponentų valymas
638
Variklio skyriaus apžvalga
604
Variklio alyva
605
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
606
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
607
Lempučių keitimas
609
Atbulinės eigos žibinto lemputės keitimas 609
14
Galinio rūko žibinto lemputės keitimas
610
Lempučių specifikacijos
610
Akumuliatorius
611
TECHNINIAI DUOMENYS
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Techninės informacijos žymenys
648
Gabaritai
651
Masės
653
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio
apkrova
654
Variklio techniniai duomenys
655
Variklio alyva – specifikacijos
656
Variklio alyvai nepalankios vairavimo
sąlygos
657
Aušinimo skystis – specifikacijos
658
Transmisijos skystis – specifikacijos
658
Stabdžių skystis – specifikacijos
658
Degalų bakas – tūris
659
Oro kondicionierius – specifikacijos
659
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
661
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
663
Mažiausias leistinas ratų apkrovos
indeksas ir greičio rodiklis
664
Aprobuotas slėgis padangose
665
Abėcėlinė rodyklė
667
15
SAVININKO INFORMACIJA
SAVININKO INFORMACIJA
Informacija savininkui
Automobilio centrinis ekranas1
Savininkui skirta informacija pateikiama keliais
skirtingais formatais, įskaitant skaitmeninį ir
spausdintą. Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame ekrane, kaip programėlė ir „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje. Daiktadėžėje rasite „Quick Guide“ ir
automobilio savininko vadovo papildinį kartu su
specifikacijomis ir informacija apie saugiklius
(be kita ko). Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą.
Centriniame ekrane nuvilkite
žemyn viršutinį rodinį ir palieskite Vartotojo vadovas. Čia
pateikiamos vaizdinio naršymo
parinktys su automobilio išorės
ir vidaus vaizdais. Informacijoje
galima vykdyti paiešką, be to, ji
suskirstyta į kategorijas.
Programėlė
Parduotuvėje „App Store“ arba
„Google Play“ atlikite paiešką
„Volvo Manual“, atsisiųskite programėlę į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį
ir pasirinkite automobilį. Programėlėje pateikiama vaizdinės
medžiagos ir vaizdinio naršymo parinkčių su automobilio išorės ir vidaus vaizdais. Atskirus savininko vadovo skirsnius yra lengva naršyti, be to,
turinyje galima vykdyti paiešką.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Eikite į support.volvocars.com ir
pasirinkite savo šalį. Čia rasite
automobilio savininko vadovų
(internetinių ir PDF formatu).
Be to, „Volvo Cars“ techninės
pagalbos svetainėje pateikiama
vaizdo mokomosios medžiagos
ir papildomos informacijos, taip pat – įvairių
pagalbinių priemonių, susijusių su jūsų „Volvo“ ir
automobilio eksploatacija. Puslapis pasiekiamas
daugelyje rinkų.
Spausdinta informacija
Daiktadėžėje pateiktas automobilio savininko1 vadovo papildinys, kuriame rasite informacijos
apie saugiklius ir specifikacijas,
taip pat – svarbios ir praktinės
informacijos suvestinę.
Papildomai galima įsigyti spausdintą leidinį „Quick
Guide“. Jis padės susipažinti su dažniausiai naudojamomis automobilio funkcijomis.
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir pan.,
automobilyje gali būti pateikta papildomos spausdintos informacijos.
1 Visas
18
spausdintas vadovas su automobiliu pateikiamas tose rinkose, kur centriniame ekrane automobilio savininko vadovo nėra.
SAVININKO INFORMACIJA
Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį. Jei norite užsisakyti, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip
pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir
tvarkomas pagal savininkui pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“ rekomendacijas.
Jei informacija centriniame ekrane ir spausdintame leidinyje skiriasi, visada galioja spausdinta informacija.
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 24)
Automobilio savininko vadovas
centriniame ekrane
Automobilio centriniame ekrane galima peržvelgti
skaitmeninę2 automobilio savininko vadovo versiją.
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą rasite
viršutiniame rodinyje, o atskirais atvejais ten pat
rasite ir kontekstinį automobilio savininko vadovą.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
PASTABA
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, tam tikra
savininko informacija gali nederėti su nacionaliniais arba vietos įstatymais bei reglamentais. Neįjunkite nesuprantamos kalbos, nes
bus sunku ekrane rasti kelią atgal.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 19)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 23)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 23)
}}
19
SAVININKO INFORMACIJA
||
Automobilio savininko vadovas
Savininko vadovą galima pasiekti iš viršutinio rodinio.
Norėdami atverti automobilio savininko vadovą,
nuvilkite žemyn viršutinį centrinio ekrano rodinį ir
palieskite Vartotojo vadovas.
Automobilio savininko vadovo informaciją galima
pasiekti tiesiogiai, automobilio savininko vadovo
pradžios puslapyje, arba per viršutinį meniu.
Kontekstinis automobilio savininko vadovas
Kontekstinį automobilio savininko vadovą galima pasiekti
iš viršutinio rodinio.
Kai pasiekiamas kontekstinis automobilio savininko vadovas, jis pateikiamas viršutiniame rodinyje, dešiniau nuo Vartotojo vadovas.
Paspaudus kontekstinį automobilio savininko
vadovą, atveriamas automobilio savininko vadovo
straipsnis, susijęs su ekrane rodomu turiniu, pvz.,
paspaudus Navigacija Rankinis bus pateiktas
su navigacija susijęs straipsnis.
Taikoma tik kai kurioms automobilyje esančioms
programėlėms. Pavyzdžiui, nepateikiama
atsisiųstų trečiųjų šalių programėlių susijusių
straipsnių ar nuostatų.
2
20
Taikoma daugeliui rinkų.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovo naršymas centriniame ekrane (p. 21)
•
•
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 110)
Programėlių atsisiuntimas (p. 496)
SAVININKO INFORMACIJA
Automobilio savininko vadovo
naršymas centriniame ekrane
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą galima
pasiekti per automobilio centrinio ekrano viršutinį
rodinį. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro
skirtingų skyrių.
Kaip atverti meniu iš viršutinio meniu
Quick Guide
–
Paspauskite ženklą, kad atvertumėte puslapį su saitais į
straipsnių rinkinius, kurie jums
gali būti ypač naudingi, nes
juose aprašomos dažniausiai
naudojamos automobilio funkcijos. Taip pat straipsnius
galima pasiekti per kategorijas, bet čia jie surinkti,
kad būtų galima greitai pasiekti. Paspauskite
straipsnį, kad perskaitytumėte visą jo turinį.
Viršutiniame automobilio savininko vadovo
.
sąraše paspauskite
> Atveriamas meniu su įvairiomis parinktimis
informacijai rasti:
Pradžios puslapis
Palieskite ženklą, kad grįžtumėte atgal į automobilio savininko vadovo pradžios puslapį.
Kategorijos
Savininko vadove esantys
straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti
pateikiamas keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų
lengviau rasti.
Savininko vadovą galima pasiekti iš viršutinio rodinio.
–
Norėdami atverti automobilio savininko
vadovą, nuvilkite žemyn viršutinį centrinio
ekrano rodinį ir palieskite Vartotojo
vadovas.
Yra daug įvairių būdų, leidžiančių automobilio
savininko vadove rasti pageidaujamos informacijos. Parinktis pasieksite iš automobilio savininko
vadovo pradžios puslapio ir iš viršutinio meniu.
1.
Spauskite Categories.
> Sąraše pateikiamos pagrindinės kategorijos.
2.
Palieskite pagrindinę kategoriją ( ).
> Pateikiamas antrinių kategorijų ( ) ir
straipsnių ( ) sąrašas.
3.
Palieskite straipsnį, kad jį atvertumėte.
Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo
rodyklę.
}}
21
SAVININKO INFORMACIJA
||
Automobilio išorės ir vidaus interaktyviosios
sritys
Automobilio išorės ir salono
apžvalgos vaizdai. Skirtingos
dalys yra susietos su interaktyviosiomis sritimis, kurios perkelia į straipsnius apie šias automobilio dalis.
1.
paspauskite Išorė arba Salonas.
> Išorės ir vidaus vaizdai rodomi su atitinkamomis interaktyviosiomis sritimis. Interaktyviosios sritys – tai saitai į straipsnius
apie atitinkamas automobilio dalis. Perbraukite horizontaliai per ekraną, kad galėtumėte naršyti vaizdus.
2.
Palieskite interaktyviąją sritį.
> Pateikiamas straipsnis apie tą sritį.
3.
Straipsniui atverti palieskite pavadinimą.
Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo
rodyklę.
22
Parankiniai
Paspauskite ženklą, kad
pasiektumėte parankinius
straipsnius. Paspauskite
straipsnį, kad perskaitytumėte
visą jo turinį.
Straipsnių įrašymas į parankinius arba
naikinimas iš jų
Įrašykite straipsnį į parankinius, paspausdami vir(kai
šutiniame dešiniajame kampe esančią
straipsnis atvertas). Įrašius straipsnį į parankinius,
žvaigždutė užpildoma:
.
Norėdami pašalinti straipsnį iš parankinių, vėl
paspauskite žvaigždutę esamame straipsnyje.
Vaizdo įrašas
Paspauskite ženklą, kad peržiūrėtumėte trumpus įvairių automobilio funkcijų instrukcinius
vaizdo įrašus.
Information
Palieskite ženklą, kad gautumėte informacijos apie tai, kuri
automobilio savininko versija
yra automobilyje ir kitos naudotojui naudingos informacijos.
Kaip naudotis viršutinio meniu paieškos
funkcija
1.
automobilio savininko
Paspauskite
vadovo viršutiniame meniu. Ekrano apatinėje
dalyje pasirodo klaviatūra.
2.
Įveskite raktinį žodį, pvz., „seatbelt“ (saugos
diržas).
> Įvedant raides, pateikiami straipsnių ir
kategorijų pasiūlymai.
3.
Palieskite straipsnį arba kategoriją, kad atvertumėte.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 19)
•
•
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 121)
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 24)
SAVININKO INFORMACIJA
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Automobilio savininko vadovą galima kaip programėlę3 atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google
Play“. Programėlė pritaikyta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.
paspaudus atveriami straipsniai, susiję su konkrečia sritimi. Atskirus savininko vadovo skirsnius yra
lengva naršyti, be to, turinyje galima vykdyti
paiešką.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Daugiau informacijos apie jūsų automobilį pateikiama „Volvo“ automobilių ir techninės pagalbos
svetainėse.
Techninė pagalba internete
Apsilankykite adresu support.volvocars.com.
Techninės pagalbos svetainė pasiekiama daugelyje rinkų.
Joje rasite įvairių funkcijų techninės pagalbos,
pvz., internetinių paslaugų ir funkcijų, Volvo On
Call*, navigacijos sistemos* ir programėlių. Vaizdo
įrašuose ir laipsniškai pateiktose instrukcijose
aiškinamos įvairios procedūros, pvz., kaip prijungti
automobilį prie interneto per mobilųjį telefoną.
Atsisiunčiama informacija
Savininko vadovą galima kaip
mobiliąją programėlę atsisiųsti
iš „App Store“ ir „Google Play“.
Pasinaudoję čia pateiktu QR
kodu, galėsite atsisiųsti programėlę tiesiogiai. Kitas būdas –
„App Store“ arba „Google Play“
atlikite paiešką „Volvo manual“ („Volvo“ vadovas).
Programėlėje yra vaizdo įrašas su išorės ir vidaus
vaizdais: juose pažymėtos įvairios automobilio
dalys ir įdiegtos interaktyviosios sritys, kurias
3
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“ yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos
puslapio.
Mobiliąją programėlę galima atsisiųsti iš „App Store“ ir
„Google Play“.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 24)
Automobilio savininko vadovai PDF formatu
Automobilio savininko vadovai siūlomi atsisiųsti
PDF formatu. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad atsisiųstumėte pageidaujamą
vadovą.
Tinka tam tikriems mobiliesiems įrenginiams.
}}
* Parinktis / priedas.
23
SAVININKO INFORMACIJA
||
Kaip susisiekti
Techninės pagalbos svetainėje pateikiama išsami
klientų techninės pagalbos skyriaus ir jūsų artimiausio „Volvo“ atstovo kontaktinė informacija.
Prisijungimas prie „Volvo Cars“
interneto svetainės
Sukurkite asmeninį „Volvo ID“ ir prisijunkite prie
www.volvocars.com. Prisijungus galima peržiūrėti
priežiūros duomenis, sutartis, garantijas bei
kitą informaciją. Čia taip pat yra informacijos apie
jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir
programinę įrangą.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 28)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite
galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis,
gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai išnaudoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite automobilio savininko vadove esančias saugos
instrukcijas.
Šios savininko informacijos paskirtis – paaiškinti
visas galimas „Volvo“ transporto priemonės savybes, funkcijas ir parinktis. Ji nėra garantija, kad
visos šios savybės, funkcijos ir parinktys bus
pasiekiamos kiekvienoje transporto priemonėje.
Tam tikri naudojami terminai gali tiksliai nesutapti
su pardavimo, rinkodaros ir reklamos medžiagoje
naudojamais terminais.
Siekdami tobulinti gaminius, nuolat vykdome su
tuo susijusius darbus. Dėl modifikavimo informacija, aprašai ir iliustracijos, pateikiamos automobilio savininko vadove, gali skirtis nuo automobilio
įrangos. Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus
be išankstinio perspėjimo.
Neišneškite šio vadovo iš automobilio: jei kiltų
problemų, neturėsite reikiamos informacijos apie
tai, kur ir kaip kreiptis profesionalų pagalbos.
© „Volvo Car Corporation“
24
Parinktys / priedai
Be standartinės įrangos savininko vadove aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir
tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute: *.
Automobilio savininko vadove aprašoma įranga
nėra montuojama į visus automobilius. Modelių
komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji
pranešimai.
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai
„Svarbu“.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
* Parinktis / priedas.
SAVININKO INFORMACIJA
Išnaša
Įspėjimas apie galimas traumas
Kai kur savininko vadove informacija pateikiama
išnašų pavidalu puslapio apačioje arba lentelės
pabaigoje. Tokia skaičiumi pažymėta informacija
papildo patį tekstą. Jei išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima raidėmis, o ne skaičiai.
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis
juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima padaryti žalą turtui.
Information
Pranešimai
Automobilyje yra ekranų, kuriuose gali būti pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko
vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto
teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:
Telefonas, Nauja žinutė.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų
sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki mažiau
svarbių – informacinių.
Juodi ISO ženklai geltoname įspėjimų lauke, baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo
lauke. Naudojamas įspėti apie esantį pavojų, kurio
nepaisant galima susižaloti arba žūti.
Žalos turtui pavojus
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas / paveikslėlis
juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui aktuali informacija
yra pateikiama atitinkamose jo vietose priklijuotuose lipdukuose.
}}
25
SAVININKO INFORMACIJA
||
Procesų sąrašas
Susijusi informacija
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka, yra
sunumeruoti:
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas
į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia informacija.
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti
atliekamų veiksmų eilės tvarka.
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie paveikslėlių grupių pateikti numeruoti sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti veiksmą.
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui
nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių veiksmų
paveiksliukų, skirtingi veiksmai numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami
skirtingų komponentų vaizdų apžvalgai. Tas
pats numeris, atitinkantis elementą apibūdinantį vaizdą, pateikiamas ir pozicijų sąraše.
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio savininko vadove sunumeruotam veiksmų eiliškumui
apibrėžti.
Pavyzdžiui:
•
•
26
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Vaizdai
Savininko vadove esantys paveikslėliai kartais
būna bendro pobūdžio ir skirti pateikti bendrą tam
tikros funkcijos vaizdą ar pavyzdį. Paveikslėliai gali
skirtis nuo automobilio išvaizdos, priklausomai
nuo įrangos lygio ir rinkos.
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Automobilio savininko vadovas yra atspausdintas
ant popieriaus iš valdomų miškų.
„Forest Stewardship Council“ (FSC)® ženklas
reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų miškų arba
kitų kontroliuojamų šaltinių.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis ženklas yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas
į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis ženklas yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš ankstesnio puslapio.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 19)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 23)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 23)
Susijusi informacija
•
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 30)
JŪSŲ „VOLVO“
JŪSŲ „VOLVO“
Volvo ID
Volvo ID Volvo ID suteikia prieigą prie gausybės
tiesioginių personalizuotų Volvo paslaugų1.
Galima sukurti „Volvo ID iš automobilio, apsilankius volvocars.com arba naudojantis „Volvo On
Call“ programėle2. Tam tikroms funkcijoms ir
paslaugoms reikia, kad automobilis būtų užregistruotas asmeniniame „Volvo ID“. Užregistravus
„Volvo ID“ automobilyje, tiesiogiai iš jo tampa
pasiekiama gausybė „Volvo“ paslaugų.
reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir
vieną slaptažodį.
•
Jei paslaugos (pvz., „Volvo On Call“) naudotojo vardas ir slaptažodis pakeičiamas, jis taip
pat automatiškai pakeičiamas kitose paslaugose.
Susijusi informacija
•
•
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas (p. 28)
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 597)
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„Volvo On Call“* – „Volvo ID“ naudojamas siekiant prisijungti prie „Volvo On Call“ programėlės.
•
Siųsti į automobilį – leidžia tiesiogiai į automobilį nusiųsti adresą iš internetinės žemėlapių tarnybos.
•
Rezervuoti priežiūrą ir remontą – užregistruokite savo pageidaujamą autoservisą / įgaliotąjį atstovą adresu volvocars.com, kad galėtumėte rezervuoti priežiūros darbus tiesiogiai iš
automobilio.
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
Volvo ID galima sukurti skirtingais būdais. Jei
„Volvo ID“ sukuriamas adresu volvocars.com
arba naudojant „Volvo On Call“ programėlę,
„Volvo ID“ reikia užregistruoti automobilyje, kad
būtų galima naudotis įvairiomis „Volvo ID“
paslaugomis.
Programėlėje sukurkite „Volvo ID“
1. Atsisiųskite „Volvo ID“ programėlę naudodamiesi Atsisiuntimo centras (centrinio
ekrano programėlių rodinyje).
2.
Paleiskite programėlę ir užregistruokite
asmeninį el. pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> „Volvo ID“ sukuriamas ir automatiškai
užregistruojamas jūsų automobilyje. Dabar
galima naudotis „Volvo ID“ paslaugomis.
Volvo ID privalumai
•
1
2
28
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia
vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y.
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
Jei naudojatės „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
„Volvo Cars“ interneto svetainėje sukurkite
„Volvo ID“
1. Eikite į www.volvocars.com ir prisijunkite3
naudodamiesi viršutiniame dešiniajame
kampe pateikta piktograma. Pasirinkite
„Sukurti „Volvo ID“.
2.
Įveskite asmeninio el. pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti
ID automobilyje.
„Volvo On Call“ programėlėje4 sukurkite
„Volvo ID“
1. Atsisiųskite naujausią Volvo On Call programėlės variantą išmaniajam telefonui, pvz., iš
„App Store“, „Windows Phone“ arba „Google
Play“.
2.
Programėlės pradžios puslapyje pasirinkti
Volvo ID kūrimą ir įveskite asmeninio el.
pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti
ID automobilyje.
3 Yra kai kuriose rinkose.
4 Automobiliai su „Volvo On
Kaip užregistruoti „Volvo ID“
automobilyje
Jei sukūrėte savo „Volvo ID“ internetu arba per
Volvo On Call programėlę, užregistruokite jį savo
automobilyje:
1.
Jei to dar nepadarėte, atsisiųskite „Volvo ID“
programėlę iš Atsisiuntimo centras programėlės rodinyje.
PASTABA
Kad galėtumėte atsisiųsti programėlių, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
2.
Paleiskite programėlę ir įveskite savo
„Volvo ID“ / savo el. pašto adresą.
3.
Vykdykite instrukcijas, automatiškai atsiųstas
su jūsų „Volvo ID“ susietu el. pašto adresu.
> Jūsų „Volvo ID“ yra užregistruotas automobilyje. Dabar galima naudotis „Volvo ID“
paslaugomis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Volvo ID (p. 28)
Programėlių atsisiuntimas (p. 496)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 595)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Call“*.
* Parinktis / priedas.
29
JŪSŲ „VOLVO“
Drive-E – didesnis važiavimo
malonumas
sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai.
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama
kurti saugesnius ir efektyvesnius produktus bei
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo Car“
veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame galvodami
apie visus automobilio gyvavimo ciklo etapus,
įvertindami, kokį poveikį aplinkai jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir perdirbimo. Bazinis
„Volvo Cars“ principas - kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo
poveikio nei tas, kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkosauginės veiklos pagrindas yra
efektyvesnių ir mažiau teršiančių transmisijų
Drive-E vystymas. „Volvo“ taip pat yra svarbi
30
asmens aplinka – pavyzdžiui, oras „Volvo“ viduje
yra švaresnis nei lauke dėl klimato kontrolės sistemos.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO 14001, nes
taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį
tobulinimą kai daromas mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas taip pat reiškia, kad laikomasi
galiojančių aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų.
„Volvo“ taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio aplinkai
jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas,
„Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas –
pastangos mažinti degalų sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su
kitais tokios pačios klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies
dvideginio.
JŪSŲ „VOLVO“
Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis
mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir
savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite
lengvai sumažinti degalų sąnaudas bei sutaupyti
pinigų ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo.
Pateikiame keletą patarimų:
Veiksminga emisijos kontrolė
•
Švarus oras automobilio salone
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį. Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (maždaug
50 myl./val.) arba nukritus žemiau 50 km/h
(maždaug 30 myl./val.), padidėja energijos
sąnaudos.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje rekomenduojamų automobilio
techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja eiga:
jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės
vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų sustojimų ir netolygus greitis didina degalų sąnaudas.
•
Naudokite paruošimo sistemą: ji padidina
hibridinės sistemos akumuliatoriaus energija
įveikiamą atstumą ir sumažina energijos
poreikį važiuojant.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia utilizuoti
saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti
šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio
salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė.
Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų kiekis yra daug
mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.
Oro filtras neleidžia pro oro įsiurbimo angą į automobilio saloną patekti dulkėms ir žiedadulkėms.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis oras
būtų valomas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras lauke
yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta uždara
salono oro apytaka. Taip gali nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams
ir važiuojant tuneliu.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta ir
išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai kurios
detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra rankų darbo.
Salonas stebimas, ar esant, pvz., dideliam karščiui
ir skaisčiai šviesai nesklinda nemaloniai stiprūs
kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos būtų
nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie
švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams
patikėsite savo automobilio techninį aptarnavimą
ir priežiūrą, tai taps „Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia
aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad
būtų užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir turi
reikiamų priemonių, kad būtų garantuota tinkama
aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos
ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą
automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
Susijusi informacija
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 462)
•
Oro kokybė (p. 196)
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 661)
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 26)
* Parinktis / priedas.
31
JŪSŲ „VOLVO“
IntelliSafe-vairuotojo pagalba
„IntelliSafe“ – tai „Volvo Cars“ automobilių saugos koncepcija. „IntelliSafe“ sudaro kelios standartinės ir pasirinktinės sistemos, kurių paskirtis – užtikrinti kelionės automobiliu saugą,
išvengti sužalojimų ir apsaugoti keleivius bei
kitus eismo dalyvius.
Techninė pagalba
„IntelliSafe“ turi vairuotojo pagalbos funkcijų, pvz.,
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*,
kuri padeda vairuotojui palaikyti tolygų greitį ir iš
anksto parinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
„Pilot Assist“5 padeda vairuotojui palaikyti automobilį tarp eismo juostos skiriamųjų linijų (atlikdama judesius vairu) ir palaikyti vienodą greitį bei
iš anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės.
„Park Assist Pilot“* padeda vairuotojui pastatyti
automobilį į stovėjimo vietą arba iš jos išvažiuoti.
Kiti vairuotojui galinčių padėti sistemų pavyzdžiai:
aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų, sistemos „Cross
Traffic Alert“ (CTA)* ir „Blind Spot Information“
(BLIS)*.
Prevencija
„City Safety“ – tai funkcija, galinti padėti išvengti
nelaimingų atsitikimų. Funkcija gali padėti
išvengti arba sušvelninti susidūrimą su pėsčiai5
32
siais, dviratininkais, stambesniais gyvūnais arba
transporto priemonėmis. Kilus susidūrimo pavojui,
duodami vaizdiniai, garsiniai arba stabdžių pulsavimo įspėjimai, padedantys vairuotojui laiku sureaguoti. Jei vairuotojas nereaguoja į įspėjimą ir sistema nusprendžia, kad pavojus tampa neišvengiamas, „City Safety“ gali automatiškai sustabdyti
automobilį.
Eismo juostos laikymo sistema (LKA) – tai dar
vienas pavyzdys funkcijos, kuri gali padėti išvengti
nelaimingo atsitikimo, plente ar panašiame didesnės reikšmės kelyje sumažindama pavojų netyčia
išvažiuoti iš užimamos eismo juostos.
„Pedestrian Protection System“ (PPS) papildomai
švelnina pėsčiojo susidūrimą su priekine automobilio dalimi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Vairuotojo pagalbos sistema (p. 272)
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 150)
Sauga (p. 42)
Saugos diržai (p. 45)
Saugos oro pagalvės (p. 49)
Whiplash Protection System (p. 43)
Pedestrian Protection System (p. 44)
Funkcija Vairavimo pagalba padidėjus
susidūrimo pavojui gali padėti vairuotojui
sumažinti pavojų, kad automobilis netyčia išvažiuos iš eismo juostos ir (arba) susidurs su kita
transporto priemone ar kliūtimi. Funkcija aktyviai
nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir
(arba) išvengia kliūties.
Apsauga
Siekiant apsaugoti vairuotoją ir keleivius, automobilyje įrengti išankstiniai saugos diržų įtempikliai,
kurie gali įtempti saugos diržus kritinėse situacijose ir susidūrimų metu. Automobilyje papildomai
įrengtos saugos oro pagalvės, užuolaidinės oro
pagalvės ir „Whiplash Protection System“
(WHIPS) sauganti nuo kaklo traumų.
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
„Sensus“ – interneto ryšys ir
pramogos
„Sensus“ leidžia naršyti internetą, naudoti įvairių
tipų programėles ir paversti automobilį „Wi-Fi“
interneto prieigos tašku.
Tai – „Sensus“
„Sensus“ siūlo išmanią sąsają ir ryšį su skaitmeniniu pasauliu. Patogi navigacijos struktūra leidžia,
kai reikia, gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir
pramogauti netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visas automobilio sistemas, susijusias su pramogomis, interneto ryšiu, navigacija*
ir naudotojo sąsaja tarp vairuotojo bei automobilio. Būtent „Sensus“ leidžia jums užmegzti ryšį su
automobiliu ir išoriniu pasauliu.
Informacija reikiamu laiku ir reikiamoje
vietoje
Įvairiuose automobilyje įrengtuose ekranuose reikiamu momentu suteikiama aktuali informacija.
Informacija rodoma skirtingose vietose pagal tai,
kokie yra vairuotojo prioritetai.
}}
* Parinktis / priedas.
33
JŪSŲ „VOLVO“
||
Skirtingų tipų informacija rodoma skirtinguose ekranuose, priklausomai nuo jos prioritetiškumo.
Projekcinis rodinys*
Projekciniame rodinyje pateikiama rinktinė informacija, į kurią vairuotojas turi nedelsdamas atsižvelgti. Tai, pvz., gali būti kelių eismo įspėjimai,
34
greičio informacija ir navigacijos* informacija. Projekciniame rodinyje taip pat rodoma informacija
apie kelio ženklus ir įeinančius telefoninius skambučius.
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacijos apie
greitį ir, pvz., priimamus skambučius arba groja-
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
mus kūrinius. Ekranas valdomas dviem vairo klaviatūromis.
Centrinis ekranas
Balso atpažinimo sistema
Vairuotojas gali naudotis valdymo balsu sistema neatitraukdamas rankų nuo vairo. Sistema
supranta natūralią kalbą. Naudokite balso atpažinimo funkciją norėdami, pavyzdžiui,
pagroti dainą, kam nors
paskambinti, padidinti temperatūrą arba perskaityti teksto pranešimą.
Susijusi informacija
Iš jutiklinio centrinio ekrano galima valdyti daugelį
pagrindinių automobilio funkcijų. Todėl fizinių
mygtukų ir valdymo elementų skaičius automobilyje yra minimalus. Ekraną galima valdyti net ir
mūvint pirštines.
Iš čia yra valdomos, pvz., klimato kontrolės ir pramogų sistemos bei sėdynių padėtis*. Atsiradus
galimybei, į centriniame ekrane rodomą informaciją gali reaguoti vairuotojas arba kitas automobilyje esantis asmuo.
•
•
•
•
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 137)
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Balso atpažinimas (p. 140)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Interneto prieigos bendrinimas iš automobilio,
naudojantis „Wi-Fi“ interneto prieigos tašku
(p. 532)
* Parinktis / priedas.
35
JŪSŲ „VOLVO“
Programinės įrangos naujiniai
Duomenų įrašymas
Siekiant, kad jūs ir kiti „Volvo“ klientai galėtų
maksimaliai išnaudoti savo automobilius, „Volvo“
nepertraukiamai tobulina automobilių sistemas ir
jums siūlomas paslaugas.
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius įrašoma
automobilyje.
Vykdant jūsų automobilio priežiūros darbus pas
įgaliotąjį „Volvo“ atstovą, galima atnaujinti jūsų
„Volvo“ programinę įrangą į naujausią versiją.
Naujausia programinės įrangos versija leis naudotis naujomis funkcijomis ir patobulinimais, taip
pat – ankstesniais patobulinimais, įtrauktais į
ankstesnius programinės įrangos naujinius.
Šioje transporto priemonėje veikia sistema „Event
Data Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir įrašyti duomenis, susijusius su eismo
įvykiais ar galimo susidūrimo situacijomis, kai, pvz.,
išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba transporto
priemonė kliudo kelyje esančią kliūtį. Duomenys
įrašomi siekiant, kad būtų geriau suprantama,
kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Papildomos informacijos apie išleistus naujinius ir
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus rasite
support.volvocars.com.
PASTABA
Funkcijos po atnaujinimo gali skirtis atsižvelgiant į rinką, modelį, modelio metus ir parinktis.
Susijusi informacija
•
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
(p. 33)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 595)
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema
skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir keleivio
saugos diržai
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių
pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ši informacija gali mums padėti geriau suprasti
aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik tuos duomenis,
36
kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR
neįrašinėja jokių duomenų esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja transporto priemonę ar
eismo įvykio arba galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais duomenimis kartu su asmeniniais
duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus
eismo įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų patikrai ir
stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis esant
įprastinėms vairavimo sąlygoms, bet visų pirma jie
registruoja gedimus, kurie daro poveikį transporto
priemonės funkcionalumui ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės vairuotojo pagalbos
funkciją (pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų
nustatyti ir pašalinti bet kuriuos transporto priemonės gedimus. Registruotos informacijos reikia
ir tam, kad „Volvo“ galėtų įvykdyti įstatymuose ir
valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus.
Transporto priemonėje registruota informacija
saugoma jos kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Be to, registruotą informaciją galima naudoti kaip
visumą tyrimams atlikti ar gaminiams kurti sie-
JŪSŲ „VOLVO“
kiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos
trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti atskleisti šio pobūdžio
informaciją policijai arba kitoms institucijoms,
kurios gali pareikšti teisę į tokią prieigą. Siekiant
perskaityti ir išaiškinti įrašytą informaciją, reikia
specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir
su bendrove sutartis pasirašę autoservisai. „Volvo“
atsako už saugų informacijos, kuri yra perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros
metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad
tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius
teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Paslaugų terminai ir paslaugos
Klientų privatumo politika
„Volvo“ siūlo paslaugas, padedančias vairuoti
maksimaliai saugiai ir patogiai.
Šios paslaugos apima viską – nuo skubios pagalbos iki navigacijos ir įvairių techninės priežiūros
paslaugų.
„Volvo“ gerbia ir saugo visų mūsų interneto svetainės lankytojų saugumą.
Šioje politikoje nagrinėjami klientų duomenų ir
asmens informacijos tvarkymo klausimai. Tikslas – suteikti dabartiniams, buvusiems ir būsimiems klientams bendrojo pobūdžio informacijos
apie:
Prieš pradedant naudotis paslaugomis, svarbu
perskaityti paslaugų teikimo sąlygas ir nuostatus
(support.volvocars.com).
Susijusi informacija
•
Klientų privatumo politika (p. 37)
•
•
•
•
aplinkybes, kurioms esant, renkame ir apdorojome jūsų asmeninius duomenis;
mūsų renkamus asmeninių duomenų tipus;
priežastį, kodėl renkame jūsų asmeninius
duomenis;
tai, kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis.
Visą šios politikos turinį galima perskaityti
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų
bendrinimas (p. 534)
Paslaugų terminai ir paslaugos (p. 37)
Duomenų įrašymas (p. 36)
37
JŪSŲ „VOLVO“
Svarbi informacija apie priedus ir
pagalbinę įrangą
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako, kad automobilis
būtų vairuojamas saugiai, laikantis visų galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio elektroninės sistemos veikimas.
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams
įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius priedus, o
jų įrengimo darbus patikėti tik parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam
tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią programinę
įrangą į automobilio kompiuterio sistemą.
Automobilio savininko vadove aprašoma įranga
nėra montuojama į visus automobilius. Modelių
komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Šiame vadove aprašytos parinktys arba priedai yra
pažymėti žvaigždute. Jei nežinote, ar konkretus
komponentas yra montuojamas standartiškai ar
papildomai, kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
38
Taip pat svarbu užtikrinti, kad automobilio
techninė ir bendroji priežiūra būtų vykdomos
pagal „Volvo“ rekomendacijas: žr. savininkui
skirtą informaciją bei techninės priežiūros ir
garantijos knygelę.
Jei bortinio kompiuterio informacija skiriasi
nuo spausdinto automobilio savininko vadovo,
pirmumas visada teikiamas spausdintai informacijai.
Priedų įrengimas
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius
priedus, o jų įrengimo darbus patikėti tik parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią
programinę įrangą į automobilio kompiuterio sistemą.
•
„Volvo“ originalūs priedai yra išbandyti siekiant užtikrinti darnią sąveiką su automobilio
našumo, saugos ir emisijos kontrolės sistemomis. Be to, parengtas ir kvalifikuotas
„Volvo“ autoserviso technikas žinos, kokius
priedus galima saugiai įrengti jūsų „Volvo“
automobilyje. Prieš montuodami savo automobilyje bet kokius priedus, būtinai kreipkitės
patarimo į parengtą ir kvalifikuotą „Volvo“
autoserviso techniką.
•
„Volvo“ nepatvirtinti priedai gali nebūti konkrečiai išbandyti su jūsų automobiliu ir gali
jam netikti.
•
Jei įrengsite priedus, kurių „Volvo“ neišbandė
arba jei leisite kitiems patirties neturintiems
asmenims įrengti priedus, gali nukentėti kai
kurios automobilio našumo arba saugos sistemos.
•
Jokia naujo automobilio garantija netaikoma
pažeidimams, atsiradusiems dėl nepatvirtintais būdais arba netinkamai įrengtų priedų.
Papildomos informacijos apie garantijos
informaciją rasite techninės priežiūros ir
Susijusi informacija
•
•
•
Priedų įrengimas (p. 38)
Įrangos prijungimas prie automobilio diagnostinio lizdo (p. 39)
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 24)
JŪSŲ „VOLVO“
garantijos knygelėje. „Volvo“ neprisiima jokios
atsakomybės už žūtis, susižalojimus ar
sąnaudas, kurių priežastimi taps sumontuoti
neoriginalūs priedai.
Susijusi informacija
•
Svarbi informacija apie priedus ir pagalbinę
įrangą (p. 38)
Įrangos prijungimas prie
automobilio diagnostinio lizdo
Netinkamai prijungus ir įdiegus programinę
įrangą ar diagnostines priemones, gali būti
neigiamai paveikta automobilio elektroninė sistema.
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams
įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius priedus, o
jų įrengimo darbus patikėti tik parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam
tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią programinę
įrangą į automobilio kompiuterio sistemą.
PASTABA
„Volvo Cars“ neprisiima jokios atsakomybės už
pasekmes, jei prie „On-board Diagnostic“ lizdo
(OBDII) bus jungiama neautorizuota įranga. Šį
lizdą naudoti reikia patikėti tik parengtiems ir
kvalifikuotiems „Volvo“ autoserviso technikams.
Susijusi informacija
•
Svarbi informacija apie priedus ir pagalbinę
įrangą (p. 38)
Duomenų ryšio jungtis („On-board Diagnostic“, OBDII)
įrengta po prietaisų skydeliu, vairuotojo pusėje.
39
JŪSŲ „VOLVO“
Automobilio identifikacinio numerio
rodymas
Pavyzdžiui, susisiekus su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu dėl „Volvo On Call“ abonemento, reikės
pateikti automobilio identifikacinį numerį (VIN6).
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
6
40
Eikite į Sistema Sistemos informacija
Automobilio identifikacijos Nr..
> Pateikiamas automobilio identifikacinis
numeris.
Vehicle Identification Number
Vairuotojo blaškymasis
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo padaryti viską, kad užtikrintų
savo, keleivių ir kitų kelių eismo dalyvių saugą.
Šios atsakomybės dalis – nesiblaškyti, pvz., vairuojant nedirbti kitų darbų, nesusijusių su automobilio valdymu.
•
Vairuodami niekada nesinaudokite rankoje laikomu mobiliuoju telefonu. Kai
kuriuose regionuose vairuotojui draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu, kai
automobilis juda.
Jūsų naujajame „Volvo“ yra (arba gali būti) gausaus turinio pramogų ir ryšių sistemų. Tai gali būti
mobilieji telefonai su laisvų rankų įranga, navigacijos sistemos ir garso sistemos, turinčios įvairiausių funkcijų. Be to, taip pat galite turėti kitų
asmeninių nešiojamųjų elektroninių įrenginių.
Naudojami tinkamai ir saugiai, tokie įrenginiai gali
praturtinti vairavimo patirtį. Vis dėlto, netinkamai
naudojami jie gali blaškyti jūsų dėmesį.
•
Jei automobilyje įrengta navigacijos sistema, planinį maršrutą galima nustatyti ir
keisti tik kai automobilis stovi.
•
Niekada neprogramuokite garso sistemos, kai automobilis juda. Programuokite
radijo išankstines nuostatas, kai automobilis stovi, ir po to jomis naudokitės, kad
greičiau ir paprasčiau iškviestumėte
pageidaujamas radijo stotis.
Norėtumėme pateikti jums keletą įspėjimų dėl
tokių sistemų, siekdami akcentuoti „Volvo“ rūpestį
jūsų sauga. Niekada nenaudokite automobilyje
įrenginio ar funkcijos taip, kad nukreiptumėte
dėmesį nuo saugaus vairavimo. Nukreipus
dėmesį, gali įvykti rimtas autoįvykis. Be šių bendrojo pobūdžio įspėjimų siūlome keletą patarimų,
kaip naudotis naujomis automobilyje galinčiomis
būti funkcijomis:
•
Kai automobilis juda, nesinaudokite
nešiojamaisiais arba delniniais kompiuteriais.
Susijusi informacija
•
Garsas, medija ir internetas (p. 494)
SAUGA
SAUGA
Sauga
ĮSPĖJIMAS
Transporto priemonėje sumontuotos kelios saugos sistemos, kurios veikia kartu apsaugoti
transporto priemonės vairuotoją ir keleivius avarijos atveju.
Jei įspėjamasis ženklas lieka šviesti arba
įsijungia važiuojant ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas SRS oro pagalvė Reikia
skubiai vykti į autoservisą, tai reiškia, kad
neveikia tam tikra vienos iš saugos sistemų
dalis. „Volvo“ rekomenduoja kaip įmanoma
greičiau susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Automobilyje yra keletas jutiklių, kurie reaguoja
avarijos metu ir, atsižvelgiant į konkrečią avarinę
situaciją, aktyvina įvairias saugos sistemas, pvz.,
įvairių rūšių saugos oro pagalves ir saugos diržų
įtempiklius. Atsižvelgdamos į konkrečią eismo
įvykio situaciją, pvz., susidūrimą skirtingais kampais, apsivertimą ar nuvažiavimą nuo kelio, sistemos reaguoja įvairiai, kad suteiktų geriausią
apsaugą.
Įspėjamasis simbolis vairuotojo ekrane
Įspėjamasis simbolis vairuotojo ekrane
pasirodo, kai automobilio elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II.
Jei automobilio saugos sistema veikia
sklandžiai, simbolis dingsta po maždaug 6 sekundžių.
42
Saugos diržas
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite įvairių automobilio saugos sistemų. Netinkamai vykdant darbus su bet kuria iš sistemų,
gali įvykti gedimas ir keleiviai gali rimtai susižaloti. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Yra ir mechaninių saugos sistemų, pvz., „Whiplash
Protection System“. Automobilis sukonstruotas
taip, kad didžioji susidūrimo jėgos dalis būtų
paskirstyta sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir kitoms kėbulo dalims.
Pažeidus svarbią automobilio funkciją, po susidūrimo gali būti aktyvintas automobilio saugos režimas.
Sauga nėštumo metu
Svarbu, kad nėštumo laikotarpiu saugos diržas
būtų naudojamas tinkamai ir nėščiosios vairuotojos nustatytų tinkamą sėdėjimo padėtį.
Sugedus specifiniam įspėjamajam simboliui, vietoj jo įsijungia bendrasis įspėjamasis simbolis ir vairuotojo ekrane
parodomas tas pats pranešimas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Sauga nėštumo metu (p. 42)
Saugos diržai (p. 45)
Saugos oro pagalvės (p. 49)
Whiplash Protection System (p. 43)
Pedestrian Protection System (p. 44)
Safety mode (p. 56)
Vaikų sauga (p. 58)
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per pilvo
šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir eiti
kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai pakilti.
Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite, kad jis būtų
gerai prigludęs prie kūno. Be to, patikrinkite, ar
diržas nėra susisukęs.
Sėdėjimo padėtis
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę ir vairą
taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y.,
kad lengvai pasiektų pedalus ir vairą). Pasisten-
SAUGA
kite sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 42)
Saugos diržai (p. 45)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Whiplash Protection System
„Whiplash Protection System“ (WHIPS) sumažina kaklo traumų pavojų. Sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai ir sėdynės
pasostė, taip pat – ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių galvos atramos.
WHIPS sistema suveikia smūgio į automobilio
galinę dalį atveju. Jos veikimas priklauso nuo
susidūrimo kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio tipo ir kitų veiksnių.
Suveikus sistemai WHIPS, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal, o sėdynės pasostės –
žemyn, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio sėdėjimo padėtis. Jų judėjimas
padeda absorbuoti dalį kylančių jėgų, kurios gali
sukelti kaklo traumą.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS yra saugos diržų papildinys. Visada
naudokite saugos diržą.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
sėdynės ar WHIPS. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu priekines sėdynes veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui, susidūrimo metu, sėdynes reikia
pakeisti. Kai kurios sėdynių apsauginės savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad jos nepažeistos.
Nepalikite daiktų ant grindų, po priekinėmis sėdynėmis
ar ant galinės sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti sistemai WHIPS.
ĮSPĖJIMAS
Nespauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės
pasostės ir priekinės sėdynės atlošo.
Nulenkus galinės sėdynės atlošą, būtina pritvirtinti bagažinėje visus krovinius, kad avarijos
metu jie nenuslystų iki priekinės sėdynės
atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Jei galinės sėdynės atlošas yra nulenktas
arba ant galinės sėdynės sumontuota atgal
apgręžta vaikiška automobilinė kėdutė, atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti pirmyn,
kad ji nesiliestų su nulenktu atlošu arba vaikiška kėdute.
}}
* Parinktis / priedas.
43
SAUGA
||
Sėdėjimo padėtis
Pedestrian Protection System
Siekiant, kad sistema WHIPS užtikrintų optimalią
apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą
sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų kliūčių.
„Pedestrian Protection System“ (PPS) – tai sistema, kuri atskirų smūgių priekine automobilio
dalimi atveju sumažina automobilio neigiamą
poveikį pėsčiajam.
Prieš pradėdami važiuoti, tinkamai atsisėskite
priekinėje sėdynėje.
Įvykus tam tikriems susidūrimams priekine automobilio dalimi su pėsčiuoju, sureaguoja automobilio priekyje įrengti jutikliai ir sistema aktyvinama.
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir jai
skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis
atstumas.
WHIPS ir vaikiškos kėdutės
Jutikliai suprojektuoti aptikti susidūrimą su į žmogaus koją panašiu objektu.
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Rear Collision Warning (p. 351)
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sistemos. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai
vykdant sistemos darbus, gali sutrikti jos veikimas ir keleiviai gali rimtai susižaloti.
Per Volvo On Call* automatiškai išsiunčiamas
pavojaus signalas.
Susijusi informacija
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
ĮSPĖJIMAS
Pakeliama galinė variklio dangčio dalis.
Jutikliai veikia važiuojant maždaug 25–50 km/h
(15–30 mph) greičiu.
Sauga (p. 42)
„Volvo“ rekomenduoja naudoti originalias valytuvų svirtis ir joms skirtas originalias detales.
Aktyvinus PPS:
•
•
WHIPS nesumažina automobilio apsaugos, kuri
užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS
Nemontuokite jokių priedų ir nekeiskite nieko
priekinėje dalyje. Netinkamai modifikavus priekinę dalį, galima sutrikdyti sistemos funkciją,
kas vėliau gali sukelti rimtų sužalojimų ir apgadinti automobilį.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilio priekis būtų apgadintas,
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu, kad jo specialistai įvertintų, ar sistema veikia tinkamai.
PASTABA
Eismo aplinkoje gali pasitaikyti objektų, kurių
jutikliams duodamas signalas panašus į susidūrimą su pėsčiuoju. Susidūrus su tokiu
objektu, sistema gali būti suaktyvinta.
Simboliai vairuotojo ekrane
Simbolis
Paaiškinimas
Aktyvinta PPS arba įvyko sistemos
triktis. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
44
Sauga (p. 42)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Saugos diržai
ĮSPĖJIMAS
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos diržų,
gali sukelti rimtų pasekmių.
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip užtikrindamas maksimalią apsaugą. Nenulenkite
atlošo pernelyg daug atgal. Saugos diržas suprojektuotas saugoti keleivį, sėdintį normalioje padėtyje.
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar tvirtinimo
detalių, kadangi kitaip diržai nebus tinkamai
įtempiami.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali
sumažėti.
•
•
•
•
Saugos diržų prisisegimas ir
atsisegimas
Prieš pradėdami važiuoti užtikrinkite, kad visi
keleiviai būtų prisisegę saugos diržus.
Saugos diržų prisisegimas
1.
Lėtai patraukite saugos diržą ir įsitikinkite,
kad jis nėra susuktas ar pažeistas.
PASTABA
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
•
•
•
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
jei automobilis pasviręs į priekį.
Sauga (p. 42)
Saugos diržo įtempiklis (p. 47)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 45)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 48)
2.
Prisisekite saugos diržą, įkišdami užsegimo
ąselę į tam skirtą sagtį.
> Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
ĮSPĖJIMAS
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam skirtos pusės sagtį. Kitaip susidūrimo atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
}}
45
SAUGA
||
3.
Priekinėse sėdynėse galima reguliuoti saugos diržo aukštį.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik
vienam asmeniui.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar tvirtinimo
detalių, kadangi kitaip diržai nebus tinkamai
įtempiami.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržas turi gulėti ant peties (o ne žemiau ant rankos).
4.
Suspauskite sėdynės įtvirtinimą ir pakelkite
saugos diržą aukštyn arba nuleiskite žemyn.
Negadinkite saugos diržų ir nekiškite į sagtį
jokių pašalinių daiktų. Antraip susidūrimo
atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti
kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties.
Nustatykite diržą kaip įmanoma aukščiau,
tačiau jis neturi trintis į jūsų gerklę.
Saugos diržų atsisegimas
1.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
2.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
Ties klubais esanti diržo atkarpa turi būti kuo žemiau (ne
ant pilvo).
46
•
•
•
Saugos diržai (p. 45)
Saugos diržo įtempiklis (p. 47)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 48)
SAUGA
Saugos diržo įtempiklis
Automobilyje įrengti standartiniai saugos diržų
įtempikliai ir elektra valdomi saugos diržų įtempikliai, kurie gali įtempti saugos diržus avarinėse
situacijose ir susidūrimų atveju.
Pasibaigus kritinei situacijai, saugos diržas ir
elektrinis saugos diržo išankstinis įtempiklis automatiškai atkuriami, tačiau juos galima atkurti ir
rankiniu būdu.
•
•
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 52)
City Safety™ (p. 339)
Rear Collision Warning (p. 351)
SVARBU
Standartinis saugos diržo įtempiklis
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio pusėje
tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis saugos
diržo įtempiklis.
Visi saugos diržai turi standartinius saugos diržų
įtempiklius.
Saugos diržų įtempikliai susidūrimo atveju įtempia
saugos diržą su pakankama jėga, kad efektyviai
nustatytų keleivį tinkamoje padėtyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Elektrinis saugos diržo įtempiklis
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržuose įrengti elektriniai saugos diržų įtempikliai.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
Saugos diržų įtempikliai veikia kartu ir gali būti
aktyvinami su vairuotojo pagalbos sistemomis
„City Safety“ bei „Rear Collision Warning“. Kritinėse situacijose, pvz., staigiai stabdant, nuvažiuojant nuo kelio ir pan. (pvz., jei automobilis ima
verstis griovyje, pakyla nuo žemės arba atsitrenkia
į ant kokį nors objektą), slystant ar kilus susidūrimo pavojui, saugos diržo įtempiklio elektrinis
variklis gali įtempti saugos diržą.
Elektrinis saugos diržo įtempiklis padeda nustatyti
keleivį į geresnę padėtį, sumažindamas pavojų
jam trenktis į automobilio salono detales ir padidindamas saugos sistemų, pvz., automobilio oro
pagalvių, efektyvumą.
•
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržai (p. 45)
•
Elektrinio saugos diržo įtempiklio nustatymas
iš naujo (p. 48)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 45)
* Parinktis / priedas.
47
SAUGA
Elektrinio saugos diržo įtempiklio
nustatymas iš naujo
Elektrinis saugos diržo įtempiklis suprojektuotas
automatiškai nustatyti iš naujo, tačiau, jei diržas
lieka atleistas, jį galima nustatyti iš naujo ir rankiniu būdu.
1. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje.
2.
Durelių ir saugos diržo priminimas
Priminimas užsisegti saugos diržą
Sistema primena diržo neprisisegusiems keleiviams jį prisisegti, be to, įspėja apie atidarytas
dureles, variklio dangtį, bagažinės dangtį ar
degalų bako atlanką.
Vairuotojo grafinis ekranas
Atsisekite saugos diržą ir vėl jį prisisekite.
> Saugos diržas ir elektrinis saugos diržo
įtempiklis nustatomi iš naujo.
ĮSPĖJIMAS
Vaizdinis priminimas viršutiniame valdymo pulte.
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
Susijusi informacija
•
•
48
Saugos diržo įtempiklis (p. 47)
Saugos diržai (p. 45)
Viršutiniame valdymo pulte ir vairuotojo ekrane
(įspėjamuoju simboliu) pateikiamas vaizdinis priminimas.
Grafinis vaizdas vairuotojo ekrane rodomas su skirtingų
tipų įspėjimais. Įspėjimo spalva ant durų ir bagažinės priklauso nuo transporto priemonės greičio.
Vairuotojo ekrano grafiniame vaizde parodoma,
ant kurių sėdynių sėdi saugos diržus prisisegę ir
neprisisegę keleiviai.
Tame pačiame grafiniame vaizde parodoma, jei
variklio dangtis, bagažinė, kuro pildymo angos
apsauginis skydas ar bet kurios durys yra atidarytos.
Grafiką galima patvirtinti, paspaudžiant mygtuką
O, esantį vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Garsinis priminimas priklauso nuo greičio, važiavimo laiko ir atstumo.
Vairuotojo ir keleivių būsena parodoma vairuotojo
ekrane, kai diržai užsegti ar atsegti.
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos
diržų priminimo sistema.
Priekinė sėdynė
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui neprisisegus saugos diržo, apie tai įspėja vaizdinis ir garsinis priminimai.
SAUGA
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos
diržai yra prisegti. Kai prisisegami visi reikiami
saugos diržai, apie tai pranešama vairuotojo
ekrano grafikoje.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržai (p. 45)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 45)
Saugos oro pagalvės
Automobilyje įrengtos įprastos ir užuolaidinės
oro pagalvės, skirtos vairuotojui ir keleiviams.
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso
nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar buvo
prisisegti saugos diržai. Taikoma visoms saugos diržo padėtims.
Jei kelionės metu kas nors galinėje sėdynėje
atsisega saugos diržą, apie tai įspėja vaizdinis
ir garsinis signalai. Priminimas dings, kai saugos diržas bus vėl prisisegtas.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro
pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena arba daugiau saugos oro pagalvių, arba neišsiskleistų
nė viena.
Priminimas apie dureles, variklio dangtį,
bagažinės dangtį ir degalų bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės tinkamai neuždarytos,
vairuotojo ekrane grafinis vaizdas informuoja, kas
atidaryta. Kaip galima greičiau sustokite saugioje
vietoje ir pašalinkite problemos priežastį (uždarykite).
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinė konsolė apipilama vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite laidus nuo starterio akumuliatoriaus. Nebandykite užvesti automobilio, nes gali išsiskleisti
oro pagalvės. Automobilio nutempimas.
„Volvo“ rekomenduoja gabenti automobilį į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu,
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
simbolis.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu,
vairuotojo ekrane užsidega įspėjamasis
simbolis.
Išsiskleidusios oro pagalvės
Jei bet kuri iš oro pagalvių išsiskleidžia, rekomenduojama elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo“ rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
}}
49
SAUGA
„Volvo“ autoservisą. Niekada nevažiuokite su
išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis.
||
•
„Volvo“ rekomenduoja patikėti automobilio
saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam
„Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio sveikatai.
Vairuotojo oro pagalvės
Papildomai prie saugos diržų automobilio vairuotojo pusėje įrengta vairo oro pagalvė ir kelių oro
pagalvė1.
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir
nugaras atremti į atlošą.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos
oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą.
Taip pat gali būti pažeisto kitos saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir
akis/jas pažeisti esant intensyviam poveikiui.
Dirginimo atveju, plaukite šaltu vandeniu.
Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro
pagalvių audinys gali sukelti trintį ir nudeginti
odą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
1
50
Sauga (p. 42)
Vairuotojo oro pagalvės (p. 50)
Keleivio oro pagalvė (p. 51)
Šoninės oro pagalvės (p. 55)
Užuolaidinės oro pagalvės (p. 55)
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo priekinės sėdynės vairo ir kelių oro pagalvės1.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvės padeda apsaugoti vairuotoją nuo galvos,
kaklo, veido, krūtinės, kelių bei kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir saugos oro pagalvė / saugos oro pagalvės
išsiskleidžia. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai
smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Jei
taip įvyko, automobilio salone pasirodo dūmų. Tai
yra visiškai normalu. Visas procesas, įskaitant
saugos oro pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą,
trunka ne ilgiau nei keli dešimtadaliai sekundės.
Kelių oro pagalvė montuojama tik tam tikroms rinkoms skirtuose automobiliuose.
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai
veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali
atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai susižeisti.
Vairo oro pagalvės vieta
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji yra
pažymėta užrašu AIRBAG.
Kelių oro pagalvės1 vieta
Oro pagalvė įtaisyta apatinėje prietaisų skydelio
dalyje vairuotojo pusėje. Jos dangtelis pažymėtas
užrašu AIRBAG.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite ir netvirtinkite jokių objektų ant skydelio ar priešais jį, kur laikoma kelių oro
pagalvė.
Keleivio oro pagalvė
Kaip priedas prie saugos diržų transporto priemonės keleivio priekinės sėdynės šone įrengta
oro pagalvė.
Susijusi informacija
•
•
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir
nugaras atremti į atlošą.
Saugos oro pagalvės (p. 49)
Keleivio oro pagalvė (p. 51)
ĮSPĖJIMAS
Priekinės sėdynės keleivio priekinė oro pagalvė.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvė padeda apsaugoti keleivį nuo galvos,
kaklo, veido, krūtinės, kelių bei kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir saugos oro pagalvė išsiskleidžia. Oro
pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos
oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio metu žmogus
atsiremia į oro pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio
salone pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei keli
dešimtadaliai sekundės.
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai
veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali
atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai susižeisti.
Keleivio oro pagalvės vieta
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės. Jos
dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų
skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro
pagalvė.
}}
51
SAUGA
||
Keleivio oro pagalvės lipdukas
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna suaktyvinta visada.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė.
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
Keleivio saugos oro pagalvę galima deaktyvinti,
jei automobilyje yra jungiklis „Passenger Airbag
Cut Off Switch“ (PACOS).
Jungiklis
Keleivio saugos oro pagalvės jungiklis yra prietaisų skydelyje keleivio pusės gale ir jį galima
pasiekti, kai atidarytos keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Susijusi informacija
•
•
•
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
52
Saugos oro pagalvės (p. 49)
Vairuotojo oro pagalvės (p. 50)
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 52)
ON – oro pagalvė aktyvinta, visi pirmyn atsisukę keleiviai (vaikai ir suaugusieji) gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
OFF – saugos oro pagalvė deaktyvinta, vaikai
atgal atsuktose vaikiškose automobilinėse
kėdutėse gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna suaktyvinta visada.
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties OFF (B) į ON (A).
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas
Keleivio oro pagalvė įj. Patvirtinkite.
PASTABA
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio uždegimo sistemos padėtis I arba žemesnė, nustačius automobilio elektros sistemą į uždegimo
padėtį II vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug
6 sekundes mirksi toliau nurodytas indikatorius.
> Teksto pranešimas ir įspėjamasis simbolis
viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
aktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė.
Kai priekinėje keleivio sėdynėje (įprastai) sėdi
pirmyn atsisukęs keleivis (vaikas ar suaugusysis), turi būti įjungta jos saugos pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
}}
53
SAUGA
||
Keleivio oro pagalvės deaktyvinimas
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
SVARBU
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio pusėje
tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis saugos
diržo įtempiklis.
Susijusi informacija
•
•
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties ON (A) į OFF (B).
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas
Keleivio oro pagalv. išj. Patvirtinkite.
PASTABA
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio uždegimo sistemos padėtis I arba žemesnė, nustačius automobilio elektros sistemą į uždegimo
padėtį II vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug
6 sekundes mirksi toliau nurodytas indikatorius.
54
> Teksto pranešimas ir simbolis viršutiniame
valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio
sėdynės saugos oro pagalvė yra deaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti keleivio
sėdynėje, kai deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Saugos diržo įtempiklis (p. 47)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
SAUGA
Šoninės oro pagalvės
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės, įrengtos vairuotojo ir keleivio sėdynėse, avarijos metu saugo
krūtinę ir klubus.
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai vykdant darbus prie šoninių saugos oro pagalvių
sistemos, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali
rimtai susižaloti.
Užuolaidinės oro pagalvės
Užuolaidinė saugos oro pagalvė „Inflatable
Curtain“ (IC) susidūrimo atveju padeda apsaugoti vairuotojo ir priekinės sėdynės keleivio galvas nuo smūgio į automobilio salono detales.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir durų
skydo, nes šios erdvės reikia šoninei saugos
oro pagalvei.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“
patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus.
Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti šoninių
saugos oro pagalvių darbą.
Šoninės saugos oro pagalvės sumontuotos išoriniuose priekinių sėdynių atlošų rėmuose, jos
padeda apsaugoti vairuotoją ir priekyje sėdintį
keleivį.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia.
Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp žmogaus ir
durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį
smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai
šoninė saugos oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų
priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Šoninės oro pagalvės ir vaikiškos
automobilinės kėdutės
Šoninė saugos oro pagalvė nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Užuolaidinė saugos oro pagalvė sumontuota
abiejose automobilio pusėse, virš langų, kur
padeda apsaugoti automobilio vairuotoją ir kraštinių sėdynių keleivius. Skydai pažymėti užrašu IC
AIRBAG.
Užuolaidinė saugos oro pagalvė išsiskleidžia, kai
pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvės (p. 49)
}}
55
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai vykdant darbus su saugos oro užsklandos sistema, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali rimtai
susižaloti.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kabliukai yra pritaikyti lengviems paltams ir švarkams kabinti (o
ne kietiems daiktams, pvz., skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti apsaugą.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik originalias
„Volvo“ dalis, patvirtintas įrengimui šiose vietose.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis pakrautas virš durelių langų
apatinio krašto, palikite 10 cm (4 col.) tarpą
tarp krovinio ir šoninių langų. Kitaip, numatoma pripučiamos užuolaidos, kuri yra
paslėpta automobilio lubose, apsauga gali
sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.
56
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvės (p. 49)
Safety mode
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui, degalų
linijos, bet kurios saugos sistemos jutikliai arba
stabdžių sistema.
Jei automobilis patyrė avariją, vairuotojo ekrane
gali pasirodyti pranešimas „Safety mode“
režimas Žr. savininko vadovą su įspėjamuoju
simboliu (jei ekranas nesugadintas ir automobilio
elektros sistema vis dar veikia). Šis pranešimas
reiškia, kad automobilio funkcijos ribotos.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei
juntamas degalų kvapas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas „Safety mode“
režimas Žr. savininko vadovą. Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
Kai automobilis veikia saugos režimu, galima
pabandyti nustatyti sistemą iš naujo, siekiant
pavažiuoti automobiliu nedidelį atstumą, pvz., jei
jis kelia pavojų eismui.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas,
niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės sistemos.
Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali
neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą,
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą būseną.
Automobilio paleidimas ir
važiavimas po saugos režimo
Kai automobilis veikia saugos režimu, galima
pabandyti nustatyti sistemą iš naujo, siekiant
pavažiuoti automobiliu nedidelį atstumą, pvz., jei
jis kelia pavojų eismui.
Automobilio variklio užvedimas po
saugos režimo
1.
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Sauga (p. 42)
Automobilio paleidimas ir važiavimas po saugos režimo (p. 57)
Pagalba kelyje (p. 487)
Patikrinkite automobilio apgadinimus, pvz., ar
neteka degalai. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
Jei pažeidimai minimalūs ir nėra degalų nuotėkio, galima pamėginti užvesti variklį.
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
4.
Kai pranešimo Variklio užvedimas
Sistemos patikra, prašome palaukti vairuotojo ekrane nebebus, pabandykite užvesti
automobilio variklį dar kartą.
SVARBU
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
„Safety mode“ režimas Žr. savininko
vadovą, automobiliu negalima važiuoti ar jo
vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos
sunkvežimio paslaugomis. Net jeigu atrodo,
kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų gedimų važiavimo metu jis gali tapti
nevaldomas.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei
juntamas degalų kvapas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas „Safety mode“
režimas Žr. savininko vadovą. Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
2.
Išjunkite automobilį.
3.
Po to bandykite paleisti automobilį.
> Kol automobilio elektroninė sistema
atlieka sistemų patikrą ir pamėgina grąžinti įprastą būseną, vairuotojo ekrane
rodomas pranešimas Variklio
užvedimas Sistemos patikra,
prašome palaukti. Tai gali užtrukti iki
minutės.
Važiavimas automobiliu po saugos
režimo
1.
Pabandžius užvesti, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Normal mode The car is
now in normal mode: automobilį galima
atsargiai patraukti, jei jis stovi pavojingoje vietoje.
2.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
}}
57
SAUGA
||
Susijusi informacija
•
•
•
Safety mode (p. 56)
Automobilio užvedimas (p. 434)
Pagalba kelyje (p. 487)
Vaikų sauga
Keliaudami automobiliu, vaikai privalo nuolat
sėdėti saugiai.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės ir priedai), kuri yra skirta
specialiai jūsų automobiliui. Naudodami „Volvo“
vaikų saugos įrangą, sukuriate vaikui optimalias
sąlygas saugiai keliauti automobilyje. Be to, vaikų
saugos įranga gerai tinka ir yra paprasta naudoti.
Naudotina įranga pasirenkama atsižvelgiant į
vaiko svorį ir dydį.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek
įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3–4 metų), o
vyresnius – pirmyn nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse (kol vaiko ūgis pasiekia
140 cm (4 pėd., 7 col.)).
PASTABA
Teisiniai reikalavimai dėl vaikiškų automobilinių kėdučių tipų, kuriuos turi naudoti atitinkamo amžiaus ir ūgio vaikai, atskirose šalyse
nesutampa. Patikrinkite, kokie reglamentai
galioje Jūsų šalyje.
58
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą, svarbu
perskaityti pateiktas montavimo instrukcijas.
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti. Niekada
neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant kelių.
Susijusi informacija
•
•
•
Sauga (p. 42)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 257)
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Kai automobilyje keliauja vaikai, būtina naudoti
tinkamas vaikiškas automobilines kėdutes.
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Užtikrinkite,
kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų tinkamai
nustatyta, sumontuota ir naudojama.
Informacijos apie tinkamą vaiko kėdutės tvirtinimą
rasite jos įrengimo instrukcijose.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą, svarbu
perskaityti pateiktas montavimo instrukcijas.
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 61)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
•
Vietos parinkimas vaikiškai automobilinei
kėdutei (p. 61)
•
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 52)
Automobilyje yra viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai, įrengti galinėse kraštinėse sėdynėse.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į
priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie viršutinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Montavimo taškų vieta
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
PASTABA
Niekada nepalikite automobilyje neprisegto
vaiko. Būtinai pritvirtinkite ją pagal vaikiškos
automobilinės kėdutės instrukcijas, net jei jos
nenaudojate.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaikų sauga (p. 58)
Įtaisytoji vaikiška kėdutė* (p. 71)
Tvirtinimo taškų vietos parodytos simboliais ant atlošo
nugarėlės.
Tvirtinimo taškai yra įrengti galinių kraštinių
sėdynių atlošų nugarėlėse.
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 59)
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 60)
}}
* Parinktis / priedas.
59
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš juos
įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkišti
per angą galvos atramos kojelėje. Jei to padaryti neįmanoma, vykdykite vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo rekomendacijas.
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų kėdučių
montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais, šiuos nulenkite.
PASTABA
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių montavimo taškai
Automobilyje sumontuoti apatiniai montavimo
taškai, skirti vaikiškoms automobilinėms kėdutėms: priekinėje sėdynėje* ir galinėje sėdynėje.
Apatiniai montavimo taškai suprojektuoti, kad
būtų naudojami kartu su tam tikromis į galą
atsuktomis vaikiškomis automobilinėmis kėdutėmis.
Montavimo taškai priekinėje sėdynėje montuojami
tik, jei transporto priemonėje sumontuotas jungiklis aktyvinti / deaktyvinti keleivio oro pagalvę*.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie apatinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Montavimo taškų vieta
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių uždanga
virš krovinių skyriaus, tokią uždangą reikia
nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines
kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Montavimo taškų vietos galinėje sėdynėje.
Galinės sėdynės montavimo taškai išdėstyti priekinės sėdynės grindų bėgelių galinėje dalyje.
Susijusi informacija
•
•
Susijusi informacija
•
•
60
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 60)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 61)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 65)
Montavimo taškų vietos priekinėje sėdynėje.
Montavimo taškai priekinėje sėdynėje išdėstyti
keleivių sėdynių erdvės kojoms šonuose.
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 59)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 61)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 65)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX
Automobilyje sumontuoti „i-Size“ / ISOFIX2 tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (galinėje sėdynėje).
i-Size/ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
„i-Size“ / ISOFIX montavimo taškai įrengti po
dangteliais, apatinėje galinės sėdynės atlošo
dalyje (išorinėse sėdynėse).
Norėdami pasiekti montavimo taškus, pakelkite
dangtelius.
Susijusi informacija
•
•
Vietos parinkimas vaikiškai
automobilinei kėdutei
Svarbu vaikišką automobilinę kėdutę įtaisyti reikiamoje automobilio vietoje. Tai (be kita ko) priklauso nuo automobilinės kėdutės tipo ir keleivio
oro pagalvės aktyvinimo.
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 59)
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie i-Size/ISOFIX
montavimo taškų, visada vadovaukitės gamintojo
pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 60)
Montavimo taškų vieta
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 67)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 68)
Atgal atsukta vaikiška automobilinė kėdutė ir oro pagalvė
nedera tarpusavyje.
Jei aktyvinta keleivio oro pagalvė, atgal atsuktą
vaikišką automobilinę kėdutę būtinai montuokite
galinėje sėdynėje. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti
sunkiai sužalotas.
Tvirtinimo taškų vietos parodytos simboliais2 ant atlošo
apmušalų.
2
Pavadinimai ir simboliai priklauso nuo rinkos.
Jei keleivio oro pagalvė deaktyvinta, priekinėje
keleivio sėdynėje galima montuoti atgal atsuktas
vaikiškas automobilines kėdutes.
}}
61
SAUGA
||
PASTABA
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai
dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite,
kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
62
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 63)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 65)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 67)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 68)
SAUGA
Vaikų saugos tvirtinimo taškai
PASTABA
Montuojant ir naudojant vaikišką automobilinę
kėdutę, svarbu nepamiršti kelių dalykų, kurie priklauso nuo to, kurioje vietoje kėdutė montuojama.
Niekada nepalikite automobilyje neprisegto
vaiko. Būtinai pritvirtinkite ją pagal vaikiškos
automobilinės kėdutės instrukcijas, net jei jos
nenaudojate.
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su
plieniniais laikikliais arba kitais elementais,
kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties,
naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo
sagtis gali netyčia atsisegti.
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės
diržo prie sėdynės horizontalaus reguliavimo
strypo, spyruoklių arba skersinių ir atramų po
sėdyne. Aštrios briaunos gali pažeisti diržo
juostas.
Montavimas priekinėje sėdynėje
•
Tvirtinant atgal nukreiptas vaikiškas automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar deaktyvinta keleivio oro pagalvė.
•
Tvirtinant pirmyn nukreiptas vaikiškas automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar aktyvinta keleivio oro pagalvė.
•
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias
vaikiškas automobilines kėdutes ir jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
•
ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutes
galima įrengti tik jei automobilyje yra ISOFIX
valdymo pulto3 priedas.
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su apatinėmis diržo juostomis, „Volvo“ rekomenduoja
jas naudoti su šiomis3.
•
Norint įrengti vaikišką automobilinę kėdutę
lengviau, galima naudotis ISOFIX vadovu.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės
kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą, svarbu
perskaityti pateiktas montavimo instrukcijas.
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
3
4
Priedų asortimentas skiriasi priklausomai nuo rinkos.
Skiriasi priklausomai nuo rinkos.
Montavimas galinėje sėdynėje
ĮSPĖJIMAS
Vaikiškų automobilinių kėdučių su atraminėmis kojelėmis negalima montuoti vidurinėje
sėdynėje: tai pavojinga.
•
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias
vaikiškas automobilines kėdutes ir jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
•
Išorinės sėdynės yra su ISOFIX tvirtinimo sistema ir yra patvirtintos pritaikant i-Size4.
•
Išorinėse sėdynėse įrengti viršutiniai tvirtinimo laikikliai. „Volvo“ rekomenduoja, kad,
prieš įtempiant vaikiškos automobilinės kėdutės viršutines diržo juostas prie montavimo
taško, šias juostas reikėtų perkišti per galvos
atloše esančią angą. Jei tai neįmanoma,
vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo pateiktomis rekomendacijomis.
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su apatinėmis diržo juostomis, niekada nereguliuokite
priekyje esančios sėdynės padėties po to, kai
juostos jau pritvirtintos apatiniuose montavimo taškuose. Jei vaikiška automobilinė
kėdutė nėra įrengta, niekada nepamirškite
ištraukti apatinių diržo juostų.
}}
63
SAUGA
||
64
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaikiškai automobilinei
kėdutei (p. 61)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 65)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 67)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 68)
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių,
naudojančių automobilio saugos
diržus, įrengimo vietų lentelė
montuoti kuriose vietose ir kokio ūgio vaikams
jos tinka.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias vaikiškas automobilines kėdutes tinka
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite atitinkamą automobilio savininko vadovo skirsnį.
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
U, LC
U
LC
UFA
UE, F, B*, G, LC
UE
}}
* Parinktis / priedas.
65
SAUGA
||
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
X
UFA
UF, H, B*, G
UH
3 grupė
22-36 kg
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka pirmyn nukreiptoms, visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
B: įtaisytoji tvirtinimo sistema, patvirtina šiai masės grupei.
X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams.
A
B
C
D
E
F
G
H
Nustatykite atlošą stačiau.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ kėdutė kūdikiui (tipo patvirtinimas E1 04301146).
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė atgal nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192); „Volvo“ atgal nukreipta automobilinė kėdutė (tipo patvirtinimas E5 04212).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomendacijos: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė pirmyn nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04191); paaukštintoji pasostė su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“
paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169); „Volvo“ paaukštintoji pasostė (tipo patvirtinimas E1 04301312).
„Volvo“ rekomenduoja „Römer KidFix XP“ (tipo patvirtinimas E1 04301312).
„Volvo“ rekomenduoja įtaisytąją vaikišką automobilinę kėdutę (tipo patvirtinimas E5 04220).
„Volvo“ rekomenduoja paaukštintąją pasostę su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“ paaukštintąją pasostę su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
66
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaikiškai automobilinei
kėdutei (p. 61)
•
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 63)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 68)
•
Saugos diržai (p. 45)
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 67)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
„i-Size“ įrengimo vietų lentelė
tes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio ūgio
vaikams jos tinka.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias i-Size vaikiškas automobilines kėdu-
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta
pagal UN Reg R129.
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite atitinkamą automobilio savininko vadovo skirsnį.
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Išorinė užpakalinė
sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
X
X
i-UA
X
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
i-U: tinka i-Size pirmyn ir atgal nukreiptoms „universalioms“ vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaikiškai automobilinei
kėdutei (p. 61)
•
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 63)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 68)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 61)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 65)
67
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio
ūgio vaikams jos tinka.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias ISOFIX vaikiškas automobilines
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta
pagal UN Reg R44, o automobilio modelis turi
būti įtrauktas į gamintojo automobilių sąrašą.
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
68
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite atitinkamą automobilio savininko vadovo skirsnį.
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę;
tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę;
tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)B
Išorinė užpakalinė
sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
SAUGA
Svoris
1 grupė
9-18 kg
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
A
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę;
tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę;
tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)B
Išorinė užpakalinė
sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
ILG
X
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio modeliui,
priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
X: netinka ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
C
D
E
F
G
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės
etiketėje.
Tinka montuojant ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutės, kurios yra pusiau universalios (IL), jei automobilyje įrengtas ISOFIX valdymo pulto priedas (priedų asortimentas skiriasi priklausomai nuo rinkos).
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui, fiksuojamą naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo patvirtinimas E1 04301146).
Taikoma, jei automobilyje nėra ISOFIX laikiklių.
Nustatykite atlošą taip, kad galvos atrama neliestų vaikiškos automobilinės kėdutės.
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomenduoja „BeSafe iZi Kid X3 ISOfix“ (tipo patvirtinimas E5 04200).
}}
69
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
PASTABA
Jei „i-Size“ / ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį, į jų
transporto priemonių sąrašą turi būti įtrauktas
automobilio modelis.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su „Volvo“
įgaliotuoju atstovu ir gauti informacijos dėl
„Volvo“ rekomenduojamų „i-Size“ / ISOFIX
vaikiškų automobilinių kėdučių.
Susijusi informacija
70
•
Vietos parinkimas vaikiškai automobilinei
kėdutei (p. 61)
•
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 63)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 67)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 61)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 65)
SAUGA
Įtaisytoji vaikiška kėdutė*
Įtaisytosios vaikiškos kėdutės išorinėse galinėse
sėdynėse leidžia vaikams sėdėti patogiai ir saugiai.
Vaikiška kėdutė kartu su automobilio saugos
diržu specialiai suprojektuoti užtikrinti gerą vaiko
saugą. Sėdynės pasostę galima pakelti nustatant
į vieną iš dviejų padėčių, atsižvelgiant į vaiko svorį.
Vaikiška automobilinė kėdutė pritaikyta vaikams,
kurių svoris yra 15–36 kg (33–80 sv.), o ūgis –
bent 95 cm (37 col.).
Teisinga padėtis: saugos diržas turi būti nustatytas ant
peties.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite:
•
ar sėdynės pasostė pakelta į reikiamą padėtį,
atsižvelgiant į vaiko svorį;
•
ar sėdynės pasostė užfiksuota reikiamoje
padėtyje;
•
ar saugos diržas prigludęs prie vaiko kūno,
įtemptas ir nesusisukęs;
•
ar saugos diržas nesiekia vaiko gerklės ir
nėra žemiau peties;
•
ar apatinė saugos diržo juosta nustatyta
žemai, ant dubens, kad sauga būtų optimali.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 59)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės atlenkimas*
(p. 72)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės nulenkimas*
(p. 73)
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja, kad įtaisytosios vaikiškos automobilinės kėdutės remonto arba keitimo darbus atliktų tik įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai. Neatlikite jokių vaikiškos
kėdutės modifikacijų ir nemontuokite ant jos
priedų. Jei įtaisytoji vaikiška automobilinė
kėdutė bus apkrauta didele apkrova, pvz., avarijos atveju, reikia pakeisti sėdynės pasostę,
saugos diržą ir atlošą arba – galbūt – net visą
sėdynę. Net jei vaikiška kėdutė atrodo neapgadinta, ji gali nebeužtikrinti tokio paties
apsaugos lygio. Tai taikoma ir tuo atveju, jei
sėdynės pasostė buvo nuleistoje padėtyje ar
pan. Jei sėdynės pasostė itin susidėvėjusi, ją
taip pat reikia pakeisti.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios vaikiškos kėdutės
naudojimo instrukcijų, avarijos metu vaikas
gali rimtai susižaloti.
* Parinktis / priedas.
71
SAUGA
Įtaisytosios vaikiškos pasostės
atlenkimas*
Kai naudojama įtaisytoji vaikiška pasostė, sėdynės pasostė būtinai turi būti atlenkta aukštyn.
Sėdynės pasostę galima atlenkti į dvi padėtis.
Naudojama padėtis priklauso nuo vaiko svorio.
Apatinė padėtis
Svoris
22–36 kg (50–
80 sv.)
Viršutinė padėtis
15–25 kg (33–
55 sv.)
Apatinė padėtis:
Užfiksuokite pasostę paspausdami ją atgal.
Pakelkite priekinę pasostės dalį ir užfiksuokite ją spausdami pasostės galą link atlošo.
Viršutinė padėtis, pradėti nuo apatinės padėties:
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios vaikiškos kėdutės
naudojimo instrukcijų, avarijos metu vaikas
gali rimtai susižaloti.
PASTABA
Patraukite rankeną pirmyn ir aukštyn, kad
atleistumėte sėdynės pasostę.
72
Paspauskite mygtuką, kad atleistumėte
pasostę.
Sėdynės pasostės iš viršutinės padėties
negalima tiesiai nustatyti į apatinę padėtį.
Sėdynės pasostę reikia iš viršutinės padėties
pirmiausia visiškai nuleisti žemyn į galinę
sėdynę ir tada atlenkti aukštyn į apatinę
padėtį.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Įtaisytoji vaikiška kėdutė* (p. 71)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės
nulenkimas*
Įtaisytosios vaikiškos pasostės nulenkimas*
(p. 73)
Kai įtaisytoji vaikiška pasostė nenaudojama, ją
reikia nulenkti žemyn į galinę sėdynę.
Susijusi informacija
•
•
PASTABA
Sėdynės pasostės iš viršutinės padėties
negalima tiesiai nustatyti į apatinę padėtį.
Sėdynės pasostę reikia iš viršutinės padėties
pirmiausia visiškai nuleisti žemyn į galinę
sėdynę ir tada atlenkti aukštyn į apatinę
padėtį.
Pasostę užfiksuosite ranka paspaudę žemyn
pasostės vidurį.
SVARBU
Prieš nuleisdami sėdynės pasostę, patikrinkite, ar erdvėje po vaikiška kėdute neliko
laisvų daiktų (pvz., žaislų).
PASTABA
Prieš nulenkiant galinį atlošą, pirmiausia reikia
nuleisti vaikiškos kėdutės pasostę.
Patraukite rankeną pirmyn, kad atleistumėte
sėdynės pasostę.
Susijusi informacija
•
•
Įtaisytoji vaikiška kėdutė* (p. 71)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės atlenkimas*
(p. 72)
* Parinktis / priedas.
73
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu kairėje pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Vairas ir prietaisų skydelis
Vairo reguliavimas
Centrinis ir tunelinis valdymo pultas
Garso signalas
Vairo kairioji klaviatūra
Variklio dangčio atidarymas
Ekrano apšvietimas, bagažinės atrakinimas /
atidarymas* / uždarymas*, halogeninių priekinių žibintų spindulio lygis
Viršutinis valdymo pultas
Centrinis ekranas
Avarinis signalas, atitirpinimas, medija
Pavarų perjungimo svirtis
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai, artimųjų
šviesų žibintai, tolimųjų šviesų žibintai,
posūkių žibintai, galiniai rūko žibintai, kelionės
ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Vairo mentelės automatinės pavarų dėžės
pavaroms perjungti rankiniu būdu*
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekranas
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Vairo dešinioji klaviatūra
76
Užvedimo rankenėlė
Važiavimo režimo valdymo elementas
Stovėjimo stabdys
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Panoraminis stoglangis*
Automatinis stabdymas stovint
Vairuotojo durelės
Ekranas viršutiniame valdymo pulte
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymas
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
•
Pavarų dėžė (p. 448)
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu dešinėje
pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Vairas ir prietaisų skydelis
Elektra valdomos priekinės sėdynės atmintis*,
šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio*
nuostatos
Centrinis užrakinimas
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai,
elektra valdomas vaikų saugos užraktas*
Priekinės sėdynės reguliavimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
Vairo reguliavimas (p. 191)
Žibintų jungikliai (p. 146)
Automobilio užvedimas (p. 434)
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
}}
* Parinktis / priedas.
77
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairo reguliavimas
||
Vairo kairioji klaviatūra
Viršutinis valdymo pultas
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai, artimųjų
šviesų žibintai, tolimųjų šviesų žibintai,
posūkių žibintai, galiniai rūko žibintai, kelionės
ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Vairo mentelės automatinės pavarų dėžės
pavaroms perjungti rankiniu būdu*
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekranas
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Vairo dešinioji klaviatūra
Ekrano apšvietimas, bagažinės atrakinimas /
atidarymas* / uždarymas*, halogeninių priekinių žibintų spindulio lygis
Centrinis ekranas
Avarinis signalas, atitirpinimas, medija
Pavarų perjungimo svirtis
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Užvedimo rankenėlė
Panoraminis stoglangis*
Važiavimo režimo valdymo elementas
Ekranas viršutiniame valdymo pulte
Stovėjimo stabdys
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymas
Automatinis stabdymas stovint
Centrinis ir tunelinis valdymo pultas
Variklio dangčio atidarymas
Garso signalas
78
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo durelės
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Pavarų dėžė (p. 448)
Elektra valdomos priekinės sėdynės atmintis*,
šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio*
nuostatos
Centrinis užrakinimas
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai,
elektra valdomas vaikų saugos užraktas*
Priekinės sėdynės reguliavimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
Vairo reguliavimas (p. 191)
Žibintų jungikliai (p. 146)
Automobilio užvedimas (p. 434)
Vairuotojo ekranas (p. 80)
* Parinktis / priedas.
79
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija apie
automobilį ir vairavimą.
Vairuotojo ekrane rodomi matuokliai, indikatoriai ir
indikaciniai bei įspėjamieji ženklai. Vairuotojo
ekrano turinys priklauso nuo automobilio įrangos,
nuostatų ir tuo metu aktyvių funkcijų.
Vairuotojo ekranas aktyvinamas vos atidarius
dureles, t. y. uždegimo padėtyje 0. Vairuotojo
ekranas po kiek laiko išsijungia, jei yra nenaudojamas. Kad jį vėl aktyvintumėte, atlikite vieną iš šių
veiksmų:
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
Aktyvinkite uždegimo padėtį I.
•
atidarykite vienas iš durelių.
ĮSPĖJIMAS
Įvykus trikčiai, vairuotojo ekrane gali nebūti
pateikiama informacija, pvz., apie stabdžius,
oro pagalves ir kitas saugos sistemas. Tokiu
atveju vairuotojas negalės pasitikrinti automobilio sistemų būsenos ar gauti aktualių įspėjimų bei informacijos.
ĮSPĖJIMAS
Jei vairuotojo ekranas išsijungtų, neįsijungtų
aktyvinant / paleidžiant arba būtų iš dalies ar
visiškai neįskaitomas, automobilio eksploatuoti
negalima. Turite nedelsdami vykti į autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Vieta vairuotojo ekrane:
80
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
Spidometras
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Tachometras/hibridinės sistemos matuoklisA
kelionės ridos skaitiklis;
Lauko temperatūros matuoklis
Pavaros keitimo indikatorius
hodometras;B
Laikrodis
Važiavimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvo informacija
Pranešimai, atskirais atvejais – su grafika
Kuro matuoklis
Kelio ženklų informacija*
Durelių ir saugos diržų informacija
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
–
Įkrovimo būsena
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
A
B
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
–
Medijos leistuvas
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
–
Navigacijos žemėlapis*
momentinių degalų sąnaudų;
–
Telefonas
Programėlių meniu (aktyvinamas per vairo klaviatūrą)
–
Balso atpažinimas
–
Priklauso nuo pasirinkto važiavimo režimo.
Esama rida.
•
Dinaminis ženklas
Pagrindinė dinaminio ženklo
forma.
Vairuotojo ekrano centre yra dinaminis ženklas,
kurio išvaizda keičiasi pagal skirtingus pranešimų
tipus. Gintaro spalvos arba raudonas žymeklis
aplink ženklą reiškia kontrolinio arba įspėjamojo
pranešimo rimtumo laipsnį. Animacijos metu
bazinė forma gali padidėti, siekiant grafiškai nurodyti, kur kilo problema, arba akcentuoti informaciją.
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 100)
Indikatoriaus ženklo pavyzdžiai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Vairuotojo ekrano nuostatos (p. 82)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 92)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 90)
Kelionės kompiuteris (p. 85)
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 101)
* Parinktis / priedas.
81
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekrano nuostatos
Vairuotojo ekrano rodymo parinktis galima keisti
naudojantis vairuotojo ekrano programų meniu ir
centrinio ekrano nuostatų meniu.
Vairuotojo ekrano programėlių meniu
nuostatos
Programėlių meniu galima pasirinkti, kokia informacija bus rodoma vairuotojo ekrane:
•
•
•
•
2.
Palieskite My Car
Rodyti temas
3.
Pasirinkite vairuotojo ekrano temą (išvaizdą):
•
•
•
•
kelionės kompiuteris;
medijos leistuvas;
telefonas;
navigacijos sistema*.
Nuostatos centriniame ekrane
Informacijos tipo pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrano informacija.
3.
Pasirinkite, kad turi būti rodoma fone:
• Fone nerodyti jokios informacijos
• Rodyti šiuo metu leidžiamos medijos
informaciją
• Rodyti navigaciją net kai nenustatytas
maršrutas.
82
Temos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
Palieskite Sistema Sistemos kalbos ir
vienetai Sistemos kalba kalbai pasirinkti.
> Pakeitimas turės įtakos visų ekranų kalbai.
Šios nuostatos yra asmeninės, jos automatiškai
įrašomos į aktyvų vairuotojo profilį.
Susijusi informacija
•
•
•
Kuro matuoklis vairuotojo ekrane rodo kuro lygį
bake.
Vairuotojo ekranas
Kalbos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Kuro matuoklis
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 100)
Pilka kuro matuoklio zona rodo kuro kiekį bake.
Kai kuro lygis žemas ir greitai bus laikas papildyti,
kuro siurblio ženklas ima šviesti ir tampa geltonos
spalvos. Kelionės kompiuteris papildomai nurodo,
kiek galima nuvažiuoti su degalų likučiu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis (p. 84)
Pildymo kuras (p. 470)
Degalų bakas – tūris (p. 659)
Nuostatų keitimas centriniame ekrane
(p. 129)
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Hibridinės sistemos matuoklis
Važiavimo režimais „Hybrid“ ir „Pure“ vairuotojo
ekrane pateikiamas hibridinės sistemos matuoklis, padedantis vairuotojui važiuoti taupiau.
Parodo galios lygį užvedus degimo
variklį. Jei įrašytas ženklas, vadinasi,
vidaus degimo variklis naudojamas.
Pavyzdžiui:
Parodo galios lygį, kurį pasiekus užvedamas vidaus degimo variklis. Jei ženklas neįrašytas, vadinasi, vidaus degimo
variklis nenaudojamas.
Indikatorius, nurodantis, kad įkraunamas hibridinės sistemos akumuliatorius, pvz., kai švelniai paspaudžiamas
stabdžių pedalas.
Vairuotojo pageidaujama galia
Hibridinės sistemos matuoklis skirtingais būdais
parodo ryšį tarp elektrinio variklio naudojamos
galios ir jos likučio.
Automobilis paleistas, tačiau stovi, galios nereikalaujama.
Hibridinės sistemos matuoklio rodyklė nurodo
vairuotojo (greičio pedalu) pageidaujamą variklio
galią. Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo daugiau
esamoje pavaroje vairuotojas pageidauja galios.
Žymė tarp žaibo ir kryčio parodo perėjimo tašką,
kuriame elektrinis variklis nustoja veikti ir įsijungia
vidaus degimo variklis.
Hibridinės sistemos matuoklio ženklai
Parodo esamąjį elektrinio variklio galios
likutį. Jei įrašytas ženklas, vadinasi,
elektrinis variklis naudojamas.
Jei ženklas neįrašytas, vadinasi, elektrinis variklis nenaudojamas.
Elektrinis variklis negali patiekti pageidaujamos galios,
todėl užvedamas vidaus degimo variklis.
}}
83
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Hibridinio akumuliatoriaus
matuoklis
||
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
matuoklio ženklai
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklis
rodo, kiek hibridinės sistemos akumuliatoriuje yra
energijos.
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių, akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai spaudžiant stabdžių pedalą
arba stabdant varikliu nuokalnėje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
84
Važiavimo režimai (p. 455)
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Stabdymas koja (p. 440)
Važiavimas valdant elektra (p. 463)
Sistemos „Twin Engine“ vidaus degimo variklio užvedimas ir išjungimas (p. 455)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus energiją
naudoja elektrinis variklis, tačiau taip pat ji naudojama automobiliui vėsinti arba šildyti. Kelionės
kompiuteris apskaičiuoja apytikslį atstumą, kiek
energijos liko hibridinės sistemos akumuliatoriuje.
Ženklas
hibridinės sistemos akumuliatoriaus
matuoklyje rodo, kad aktyvinta funkcija Hold, o
rodo, kad aktyvinta funkcija Charge.
ženklas
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
Funkcija „Hold“ ir „Charge“ (p. 465)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kelionės kompiuteris
•
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
Siekiant padėti vairuoti ekonomiškai, įrašoma
informacija apie momentines ir vidutines degalų
sąnaudas. Informacija iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma vairuotojo ekrane.
Atstumo, greičio ir kt. vienetus galima pakeisti
sistemos nuostatose (centriniame ekrane).
turisto – alternatyvusis spidometras.
kelionės ridos skaitiklis;
Yra du kelionės ridos skaitikliai: TM ir TA.
TM galima nustatyti iš naujo rankiniu būdu, TA
nustatomas iš naujo automatiškai, jei automobilis
nenaudojamas bent keturias valandas.
Vairuojant registruojama tokia informacija:
•
•
•
•
rida;
važiavimo trukmė;
vidutinis greitis;
vidutinės degalų sąnaudos.
Rodomos vertės nuo ridos skaitiklio paskutinio
nustatymo iš naujo.
hodometras;
Kelionės kompiuterio informacija vairuotojo
ekrane1.
Kelionės kompiuteryje yra šie matuokliai:
•
•
•
•
•
1
kelionės ridos skaitiklis;
hodometras;
momentinių degalų sąnaudų;
Hodometras registruoja automobilio bendrąją
ridą. Šios vertės į nulį nustatyti iš naujo negalima.
momentinių degalų sąnaudų;
Šis matuoklis rodo automobilio momentines
degalų sąnaudas. Vertė atnaujinama maždaug
kas sekundę.
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
su degalų likučiu nuvažiuojamo
atstumo;
Kelionės kompiuteris apskaičiuoja, kiek liko nuvažiuoti su bake likusiais degalais.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km (20 mulių) ir
pagal likusį degalų kiekį bake.
Kai matuoklyje rodoma „----“, vadinasi, degalų
nepakanka ridos likučiui apskaičiuoti. Kaip
įmanoma greičiau įpilkite degalų.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą.
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu
nuvažiuojamo atstumo;
Matuoklis rodo apytikslį atstumą, kurį
galite nuvažiuoti su hibridinės sistemos
akumuliatoriaus energijos likučiu.
Jei matuoklis rodo „---“, vadinasi, garantuojamo
nuvažiuoti atstumo nebeliko.
Skaičiavimai yra grindžiami vidutinėmis normaliai
pakrautos transporto priemonės sąnaudomis
}}
85
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
(važiuojant įprastai), atsižvelgiant į tai, ar įjungtas
oro kondicionierius (AC). Keičiant važiavimo režimus iš Hybrid į Pure, apskaičiuotas atstumas
padidėja, kadangi režimu Pure sumažinamos klimato nuostatos (ECO klimatas).
sėdynių šildymo elektra funkcija, intensyviai veikianti klimato kontrolės sistema ir pan.), tuo
mažesnis galimas nuvažiuoti atstumas.
PASTABA
Galimą važiavimo atstumą sumažina ne tik oro
srovių pakilimas automobilio salone, bet ir
staigus pagreitėjimas ir stabdymas, didelis
greitis, didelės apkrovos, žema aplinkos temperatūra ir stačios įkalnės.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą.
Visiškai įkrauto hibridinio akumuliatoriaus
užvedimo reikšmė
Kadangi sunku numatyti važiavimo stilių ir kitus
veiksnius, kurie daro poveikį elektra nuvažiuojamam atstumui, „Volvo“ nusprendė taikyti visiškai
įkrauto automobilio užvedimo reikšmę. Užvedimo
reikšmė parodo didžiausią galimą skaičių vietoj
prognozuojamo elektra nuvažiuojamo atstumo.
Hybrid ir Pure užvedimo reikšmės skirtumas priklauso nuo to, kad automobiliui leidžiama suvartoti daugiau energijos iš hibridinio akumuliatoriaus esant Pure režimui, ir nuo to, kad automobilis persijungia į ECO klimato režimą.
Važiavimo elektra rida
Siekdamas maksimalios ridos važiuodamas
elektra, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie
energijos taupymą. Kuo daugiau veikia elektros
vartotojų (garso sistema, langų / veidrodėlių /
86
Kelionės duomenų rodymas
vairuotojo ekrane
Kelionės kompiuteryje įrašytos ir apskaičiuotos
vertės gali būti rodomos vairuotojo ekrane.
Vertės įrašomos į kelionės kompiuterio programėlę. Programėlės meniu galima pasirinkti, kokia
informacija bus rodoma vairuotojo ekrane.
turisto – alternatyvusis spidometras.
Alternatyvusis skaitmeninis spidometras leidžia
lengviau važiuoti tose šalyse, kur greičio apribojimo ženklai pateikiami kitais vienetais nei rodo
automobilio prietaisai.
Tokiu atveju skaitmeninis greitis rodomas kitais
vienetais nei analoginio spidometro. Jei analoginis spidometras sugraduotas mph, skaitmeninis
spidometras atitinkamą greitį rodo km/h ir
atvirkščiai.
Susijusi informacija
•
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 86)
•
•
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo (p. 87)
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 88)
Programėlės meniu atveriamas ir naršomas vairo dešiniąja klaviatūra.
Programų meniu
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
1.
Atverkite programėlės meniu, vairuotojo
ekrane paspausdami (1).
(Jei vairuotojo ekrane yra nepatvirtintas pranešimas, programėlių meniu atverti neleidžiama. Pirmiausia reikia patvirtinti pranešimą
ir tada galima atverti programėlių meniu.)
2.
Kelionės kompiuterio programėlę galima naršyti kairėn arba dešinėn spaudžiant (2).
> Keturiose viršutinėse meniu eilutėse rodomos išmatuotos kelionės ridos skaitiklio
TM vertės. Kitose keturiose meniu eilutėse rodomos išmatuotos kelionės ridos
skaitiklio TA vertės. Sąrašą galima perslinkti aukštyn arba žemyn su (3).
3.
Perslinkite žemyn iki parinkčių mygtukų, kad
pasirinktumėte, kuri informacija bus rodoma
vairuotojo ekrane:
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 85)
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo (p. 87)
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Ridos skaitiklis nustatomas iš naujo kairiojo perjungikliu mygtuku.
–
hodometras;
Paleiskite iš naujo visą ridos skaitiklio TM
informaciją (pvz., ridą, vidutines sąnaudas,
vidutinį greitį ir važiavimo laiką), ilgai spausdami RESET mygtuką ant kairiojo perjungiklio.
Kelionės ridos skaitiklio TM, TA rida arba
be ridos
Trumpai paspaudus RESET mygtuką, bus iš
naujo paleista tik rida.
•
Momentinės degalų sąnaudos, vidutinės
sąnaudos TM arba TA, pakaitomis, nėra
degalų sąnaudų rodinio
Ridos skaitiklis TA nustatomas iš naujo tik automatiškai, kai automobilis nenaudojamas keturias
arba daugiau valandų.
•
•
turistinis (alternatyvusis spidometras).
Susijusi informacija
•
•
•
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
•
Kelionės kompiuteris (p. 85)
Mygtuku O (4) pažymėkite arba nuimkite
žymą nuo parinkties. Pakeičiama iškart.
87
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
Kelionės statistikos nuostatos
Nustatykite iš naujo arba pakoreguokite kelionės
statistikos nuostatas.
Kelionės kompiuteryje įrašyta kelionės statistika
rodoma grafiškai centriniame ekrane ir pateikiama ekonomiškesnio važiavimo, kai sunaudojama mažiau degalų, apžvalga.
1.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Vairavimo rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
2.
Paspauskite Pageidav., kad
Programėlių rodinyje atverkite
programėlę Vairavimo
rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
Kiekvienas stulpelis diagramoje
atitinka 1, 10 arba 100 km
arba atitinkamų mylių ridą. Vairuojant stulpeliai
pildomi iš dešinės. Toliausiai dešinėje esantis
stulpelis rodo esamosios atkarpos vertę.
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio2.
PASTABA
Važiuojant elektra, kelionės statistikoje gali
būti nurodomos ir degalų sąnaudos, jei veiks
papildomas šildytuvas3.
Vidutinės degalų sąnaudos ir bendroji vairavimo
trukmė skaičiuojamos nuo kelionės statistikos
paskutinio nustatymo iš naujo.
Degalų ir elektros sąnaudos pateikiamos skirtinguose grafikuose. Elektros sąnaudos – tai „grynosios“ sąnaudos, t. y. suvartota energija minus
stabdant sukaupta energija.
•
pakeistumėte grafiko mastelį. Parinkite
stulpelių skyrą: 1, 10 arba 100 km/myl.
•
po kiekvienos kelionės iš naujo nustatytumėte duomenis. Atliekama, kai automobilis paliekamas stovėti ilgiau nei 4 valandas.
•
nustatytumėte iš naujo esamos kelionės
duomenis.
Susijusi informacija
•
•
Kelionės statistikos nuostatos (p. 88)
Kelionės kompiuteris (p. 85)
Kelionės statistika, apskaičiuotos vidutinės
sąnaudos ir bendroji važiavimo trukmė visada
nustatomos iš naujo vienu metu.
Atstumo, greičio ir kt. vienetus galima pakeisti
sistemos nuostatose (centriniame ekrane).
2
3
88
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Susijusi informacija
•
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 88)
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 85)
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo (p. 87)
Laikas ir data
Laikrodis rodomas vairuotojo ir centriniame ekranuose.
Laikrodžio vieta
Automatinis laikas (automobiliuose su GPS)
Jei automobilyje yra navigacijos sistema, galima
pasirinkti Automatinis laikas. Tada automatiškai
suderinama laiko juosta (atsižvelgiant į automobilio buvimo vietą). Tam tikrų tipų navigacijos sistemose, norint tinkamai nustatyti laiko juostą, reikia
nurodyti ir buvimo vietos šalį. Jei Automatinis
laikas nepasirenkama, laikas ir data nustatomi
jutiklinio ekrano rodyklėmis „aukštyn“ arba
„žemyn“.
Vasaros laikas
Tam tikrose šalyse galima pasirinkti automatinio
vasaros laiko nustatymo funkciją. Tai atliekama
nurodant Automatinis. Kitose šalyse vasaros
laiką galima nustatyti pasirenkant Įjungta arba
Išjungta.
Laikrodžio vieta 12 ir 8 colių vairuotojo ekranuose.
Centriniame ekrane laikrodis pateikiamas viršutiniame dešiniajame būsenos lauko kampe.
Tam tikrose situacijose pranešimai ir informacija
vairuotojo ekrane gali uždengti laikrodį.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Nuostatų keitimas centriniame ekrane
(p. 129)
Laiko ir datos nuostatos
–
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pasirinkite Nuostatos Sistema Data ir
laikas, kad pakeistumėte laiko ir datos formato nuostatas.
Nustatykite laiką ir datą, jutikliniame ekrane
paspausdami rodyklę „aukštyn“ arba „žemyn“.
89
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Lauko temperatūros matuoklis
Lauko temperatūra pateikiama vairuotojo ekrane.
Temperatūrą matuojantis jutiklis yra automobilio
išorėje.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Sistemos vienetų keitimas (p. 127)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie aktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba įvykusią
klaidą ar triktį.
Ženklas
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena
iš automobilio sistemų veikia ne
taip, kaip turėtų. Vairuotojo ekrane
taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Informacijos ženklas taip pat
gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Lauko termometro vieta 12 ir 8 colių vairuotojo ekranuose.
Jei automobilis ilgai nejudėjo, matuoklis gali
rodyti per aukštą temperatūrą.
Ženklas užsidega, kai sugenda stovėjimo stabdžiai.
ABS sistemos gedimas
Kai lauko temperatūra yra nuo -5 °C iki +2 °C
(nuo 23 iki 36 °F), vairuotojo ekrane taip pat
pasirodo snaigės ženklas, įspėjantis apie galimai
slidžią kelio dangą.
Jei pasirodo šis ženklas, sistema
neveikia. Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia, tačiau be ABS
funkcijos.
Šis snaigės ženklas papildomai pasirodo projekciniame rodinyje (jei automobilyje toks yra).
Įjungtas automatinis stabdys
Temperatūros matuoklio vienetus galima pakeisti
per centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pateikiamas sistemos nuostatas.
90
Stabdžių sistemos gedimas
Ženklas įsijungia, kai aktyvinama
funkcija ir veikia kojinis arba stovėjimo stabdys. Stabdys laiko sustojusį automobilį vietoje.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Ženklas
Paaiškinimas
Slėgio padangose stebėjimo
sistema
Jei slėgis padangose žemas, įsijungia ženklas. Kilus trikčiai slėgio
padangose sistemoje, ženklas pirmiausia mirksi maždaug 1 minutę ir
tada ima šviesti nepertraukiamai.
Taip gali būti todėl, kad sistema
negali aptikti žemo slėgio padangose arba įspėti apie jį, kaip numatyta.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip gali būti dėl to, jog sugedo
automobilio išmetimo sistema.
Nuvykite į autoservisą, kad šis sistemą patikrintų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Posūkio kairėn ir dešinėn indikatorius
Ženklai mirksi, kai naudojami
posūkių žibintai.
Ženklas
Paaiškinimas
Gabaritiniai žibintai
Ženklas įsijungia kartu su gabaritiniais žibintais.
Priekinių žibintų sistemos triktis
Ženklas įsijungia, jei užregistruojama funkcijos ABL (aktyviųjų
posūkio apšvietimo žibintų) triktis
arba kita priekinių žibintų sistemos
triktis.
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas
Paaiškinimas
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų šviesų
žibintai. Gabaritiniai žibintai įjungti.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Ženklas užsidega baltai, kai išjungti
automatiniai tolimųjų šviesų žibintai.
Gabaritiniai žibintai įjungti.
Įjungtos tolimosios šviesos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų šviesų
žibintai.
Ženklas įsijungia kartu su tolimosiomis šviesomis ir gabaritiniais
žibintais.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Įjungtas galinis rūko žibintas
Ženklas užsidega baltai, kai išjungti
automatiniai tolimųjų šviesų žibintai.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis šviesomis.
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko žibintas.
Įjungtas lietaus jutiklis
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas lietaus jutiklis.
Įjungta paruošimo funkcija
Šis ženklas įsijungia, kai variklio
bloko ir salono šildytuvas / oro
kondicionierius vykdo automobilio
paruošimo procedūrą.
}}
91
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Stabilumo sistema
Eismo juostos laikymo pagalba
ir lietaus jutiklis
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas
dega pastoviai, tai reiškia, kad sistema sugedus.
Baltas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, eismo juostų
linijos aptinkamos. Lietaus jutiklis
įjungtas.
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau eismo
juostų linijos neaptinkamos. Lietaus
jutiklis įjungtas.
Ženklas ima šviesti aktyvinus sportinį režimą. Sportinis režimas leidžia
važiuoti aktyviau.
Eismo juostos laikymo pagalba
Baltas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, eismo juostų
linijos aptinkamos.
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau eismo
juostų linijos neaptinkamos.
Gintaro spalvos ženklas: Eismo
juostos laikymo pagalba įspėja /
įsikiša.
92
Paaiškinimas
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 92)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo
ekrane
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad aktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta triktis.
Ženklas
Paaiškinimas
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas
užsidega, kai nustatomas gedimas,
galintis daryti įtaką automobilio
saugumui ir/arba vairavimui. Tuo
pačiu metu vairuotojo ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas.
Įspėjamasis ženklas taip pat gali
užsidegti kartu su kitais ženklais.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Šis ženklas įsijungia arba ima mirksėti, jei priekinėje automobilio sėdynėje esantis žmogus neprisisegė
saugos diržo arba jei kuris nors
galinėje sėdynėje sėdintis žmogus
diržą atsisegė.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Saugos oro pagalvės
Žemas variklio alyvos slėgis
Jei ženklas toliau šviečia arba
įsijungia vairuojant, vadinasi, aptikta
vienos iš automobilio saugos sistemų triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane. „Volvo“
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo
metu, reiškia variklio alyvos slėgis
yra per žemas. Nedelsiant išjunkite
variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas užsidega, tačiau alyvos lygis yra normalus, kreipkitės į autoservisą. „Volvo“
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Stabdžių sistemos gedimas
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti
kad stabdžių sistemoje per mažai
skysčio. Vykite į artimiausią įgaliotąjį autoservisą, kad specialistai
patikrintų stabdžių skysčio lygį ir
pašalintų problemą.
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Toliau
pateikiamas tekstas yra „Volvo“ sutartis su
gamintoju arba kūrėju (anglų kalba).
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo
metu, jei sutrinka elektros sistema.
Nuvykite į autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Įjungtas stovėjimo stabdys
Susidūrimo pavojus
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti.
„City Safety“ įspėja apie susidūrimo
su kitomis transporto priemonėmis,
pėsčiaisiais, dviratininkais arba
stambiais gyvūnais pavojų.
Nuolat mirksintis ženklas reiškia
gedimą. Perskaitykite pranešimą
vairuotojo ekrane.
Susijusi informacija
•
•
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 90)
Vairuotojo ekranas (p. 80)
}}
93
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
94
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
}}
95
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
96
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
97
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
98
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
2.
3.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Programų meniu vairuotojo ekrane
Programų (programėlių) meniu vairuotojo ekrane
leidžia greitai pasiekti dažnai naudojamas tam
tikrų programų funkcijas.
Vietoj centrinio ekrano galima naudoti vairuotojo ekrane
esantį programų meniu. Iliustracija yra scheminio pobūdžio: išdėstymas gali skirtis.
Programėlių meniu rodomas vairuotojo ekrane ir
valdomas vairo dešiniąja klaviatūra. Naudojant
programėlių meniu, galima lengviau perjungti skirtingas programėles ar jų funkcijas nepaleidžiant
vairo.
Programų meniu funkcijos
Per skirtingas programas galima pasiekti įvairias
funkcijas. Iš programų meniu galima valdyti šias
programas ir su jomis susijusias funkcijas:
Susijusi informacija
•
Vairuotojo ekranas (p. 80)
}}
99
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Taikomoji programa
Funkcijos
Kelionės kompiuteris
Pasirenkamas kelionės ridos
skaitiklis arba tai, ką rodyti
vairuotojo ekrane ir pan.
Medijos leistuvas
Pasirenkamas aktyvus medijos leistuvo šaltinis.
Telefonas
Skambinama adresatui iš
skambučių sąrašo.
Navigacija
Orientavimas į kelionės tikslą
ir pan.
Programų meniu tvarkymas
vairuotojo ekrane
–
Programų (programėlių) meniu vairuotojo ekrane
valdomas vairo dešiniąja klaviatūra.
(Jei vairuotojo ekrane yra nepatvirtintas pranešimas, programėlių meniu atverti neleidžiama. Pirmiausia reikia patvirtinti pranešimą
ir tada galima atverti programėlių meniu.)
> Programų meniu atsiveria arba užsiveria.
Naršymas ir išranka programų meniu
1.
Naršykite tarp įvairių galimų programų spausdami kairę arba dešinę pusę (2).
> Ankstesnės ir kitos programų funkcijos
rodomos programų meniu.
2.
Naršykite pasirinktos programos funkcijas
spausdami aukštyn arba žemyn (3).
3.
Patvirtinkite arba paryškinkite funkcijos nuostatą spausdami patvirtinimą (4).
> Funkcija aktyvinama, o kai kuriose parinktyse programų meniu po to užsiveria.
Vairuotojo ekranas (p. 80)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 100)
Paspauskite atvėrimo / užvėrimo mygtuką
(1).
Programų meniu užsiveria automatiškai po to, kai
tam tikrą laiką nieko nebuvo daroma arba buvo
išrinktos tam tikros parinktys.
Susijusi informacija
•
•
•
Programų meniu atvėrimas ir užvėrimas
Programų meniu ir vairo dešinioji klaviatūra.
Atvėrimas / užvėrimas
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
Jei programėlių meniu atveriamas vėl, parodomos
paskutinės pasirinktos programėlės funkcijos.
Susijusi informacija
•
•
100
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 99)
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 101)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Pranešimai vairuotojo ekrane
Vairuotojo ekrane galima rodyti pranešimus,
informuojančius vairuotoją arba jam padedančius
įvairių įvykių atvejais.
kurie skirti, pavyzdžiui, patvirtinti pranešimą arba
priimti prašymą.
Techninės priežiūros pranešimai
Toliau pateikti svarbūs techninės priežiūros pranešimai ir jų reikšmė.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai sustokiteA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Reikia skubiai
vykti į autoservisąA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Reikia vykti į
autoservisąA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB,
kad būtų patikrintas automobilis.
Reguliari techn.
priež.
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas iki kitos techninės
priežiūros datos.
Pranešimas vairuotojo ekrane.
Vairuotojo ekrane rodomi vairuotojui labai svarbūs
pranešimai.
Pranešimai gali būti pateikiami skirtingose vairuotojo ekrano vietose, priklausomai nuo to, kokia
kita informacija rodoma tuo pačiu metu. Praėjus
kuriam laikui arba patvirtinus pranešimą ar atlikus
reikiamą veiksmą, pranešimas dingsta iš vairuotojo ekrano. Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į programėlę Automobilio būsena, kuri
atveriama programėlių rodinyje (centriniame
ekrane).
Pranešimų sudėtis gali skirtis ir jie gali būti
rodomi kartu su grafika, ženklais ar mygtukais,
Registruotis
techninei patikrai
Pranešimas
Paaiškinimas
Reguliari techn.
priež.
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas suėjus kitos techninės
priežiūros datai.
Laikas techninei priežiūrai
Reguliari techn.
priež.
Techninė priežiūra neatlikta
laiku
Laikinai
išjungtaA
A
B
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas praėjus techninės
priežiūros datai.
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo, pradėjus važiuoti arba kitą
kartą užvedus variklį.
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur kilo
problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 102)
•
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 102)
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 135)
101
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Pranešimų tvarkymas vairuotojo
ekrane
2.
Pranešimai vairuotojo ekrane valdomi vairo dešiniąja klaviatūra.
Patvirtinkite pasirinkimą spausdami patvirtinimą (2).
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo rodinio.
Pranešimai be mygtukų:
–
Pranešimas vairuotojo ekrane ir vairo dešinioji klaviatūra.
Kairėn / dešinėn
Patvirtinti
Kai kuriuose vairuotojo ekrano pranešimuose yra
vienas ar keli mygtukai, kuriais, pavyzdžiui, patvirtinamas pranešimas arba priimamas prašymas.
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
1.
102
Naršykite tarp įvairių galimų mygtukų spausdami kairę arba dešinę pusę (1).
Susijusi informacija
•
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo
ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
Užverkite pranešimą spausdami patvirtinimą
(2) arba leiskite, kad pranešimas po kurio
laiko užsivertų automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo rodinio.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į programėlę Automobilio būsena, kuri atveriama
programėlių rodinyje (centriniame ekrane). Centriniame ekrane pateikiamas su tuo susijęs pranešimas Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
•
•
Iš vairuotojo ekrano įrašytų
pranešimų tvarkymas
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 101)
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 102)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 135)
Įrašytus pranešimus rasite programėlėje Automobilio
būsena.
Vairuotojo ekrane rodomi pranešimai, kuriuos reikia įrašyti,
perkeliami į programėlę
Automobilio būsena centriniame ekrane. Centriniame
ekrane pateikiamas su tuo
susijęs pranešimas Autom.
žinutė laikoma autom. būsenos prgr..
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Įrašyto pranešimo skaitymas
Kaip iškart perskaityti įrašytą pranešimą:
Kaip rezervuoti techninę priežiūrą iš įrašyto pranešimo:
–
–
Paspauskite mygtuką, esantį dešiniau nuo
centriniame ekrane pateikiamo pranešimo
Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
> Įrašytas pranešimas pateikiamas programėlėje Automobilio būsena.
Kaip perskaityti įrašytą pranešimą vėliau:
1.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
> Programėlė atveriama apatinėje pradžios
rodinio plytelėje.
2.
Programėlėje pasirinkite kortelę Žinutės.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
3.
Palieskite pranešimą, kad jį išskleistumėte /
sumažintumėte.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės kairėje
dalyje pateikiamame vaizde rodoma pranešimo informacija grafine forma.
Įrašyto pranešimo valdymas
Išskleistuoju režimu kai kurie pranešimai turi du
mygtukus, kuriais galima rezervuoti techninę priežiūrą arba perskaityti savininko vadovą.
4
Įjungę pranešimo išskleistąjį režimą,
paspauskite Užklausti dėl
paskyrimoPask. ir susit. dėl paskyrimo4,
kad būtų pateikta techninės pagalbos rezervavimo pagalba.
> Pasirinkus Užklausti dėl paskyrimo:
programėlėje atveriama kortelė
Paskyrimai ir sukuriama užklausa techninės pagalbos ir remonto darbams rezervuoti.
Susijusi informacija
•
•
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 101)
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 102)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 135)
Pasirinkus Pask. ir susit. dėl
paskyrimo: inicijuojama telefono programėlė ir paskambinama autoservisui, kad
būtų galima rezervuoti techninės pagalbos
ir remonto darbus.
Kaip pasiskaityti apie pranešimą savininko
vadove:
–
Išskleistuoju pranešimo režimu paspauskite
Vartotojo vadovas, kad pasiskaitytumėte
apie pranešimą savininko vadove.
> Savininko vadovas atsiveria centriniame
ekrane ir parodo su pranešimu susijusios
informacijos.
Kaskart užvedus variklį, įrašyti pranešimai automatiškai panaikinami iš programėlės.
Priklauso nuo rinkos. Kartu reikia užregistruoti „Volvo ID“ ir pasirinktą autoservisą.
103
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano apžvalga
Daugelis automobilio funkcijų valdomos iš centrinio ekrano. Čia pateikiamas centrinis ekranas ir
jo parinktys.
104
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Trys centrinio ekrano baziniai rodiniai. Perbraukite dešinėn arba kairėn, kad pasiektumėte – atitinkamai – funkcijų arba programėlių rodinį5.
Funkcijų rodinyje pateikiamos automobilio
funkcijos, kurias galima aktyvinti arba deakty5
Automobiliuose su vairu dešinėje pusėje rodiniai būna atvirkštiniai.
vinti paspaudžiant mygtuką. Tam tikros funkcijos gali sužadinti papildomas funkcijas: tai
reiškia, kad jos atveria langą su nustatymo
parinktimis. Toliau pateikiame kelis pavyz}}
105
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Medija – pastaruoju metu naudotos su
medija susijusios programėlės. Paspauskite
plytelę, kad išskleistumėte.
džius:Kamera. Projekcinio rodinio* nuostatas
galima keisti ir iš funkcijų rodinio, tačiau
reguliavimo veiksmai atliekami naudojantis
vairo dešiniąja klaviatūra.
Telefonas – iš čia galima pasiekti telefono
funkciją. Paspauskite plytelę, kad išskleistumėte.
Pradžios rodinys – tai pirmasis rodinys, pateikiamas paleidus ekraną.
Papildoma plytelė – pastaruoju metu naudotos programėlės arba automobilio funkcijos,
nepriklausančios nė vienai iš kitų plytelių.
Paspauskite plytelę, kad išskleistumėte.
Programų rodinys (programėlių rodinys) –
atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinės funkcijos, pvz., FM
radijas. Palieskite programėlės piktogramą,
kad ją atvertumėte.
Būsenos juosta – automobilyje vykdoma
veikla rodoma pačiame ekrano viršuje. Tinklo
ir ryšio informacija pateikiama kairėje būsenos juostos pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos indikacija –
dešinėje.
Viršutinis rodinys – kad jį pasiektumėte, nuvilkite kortelę žemyn. Iš čia galima pasiekti
Nuostatos, Vartotojo vadovas, Profilis ir
automobilio įrašytas žinutes. Atskirais atvejais
viršutiniame rodinyje papildomai galima
pasiekti kontekstines nuostatas (pvz.,
Navigacijos nuostatos) ir kontekstinį automobilio savininko vadovą (pvz., Navigacija
Rankinis).
Navigacija – įjungia žemėlapio navigacijos
funkciją, pvz., su „Sensus Navigation“*.
Palieskite plytelę, kad išskleistumėte.
106
Klimato eilutė – informacija ir tiesioginiai
ryšiai, leidžiantis nustatyti, pvz., temperatūrą ir
sėdynės šildymo funkciją*. Norėdami atverti
klimato kontrolės rodinį su daugiau nuostatų,
paspauskite klimato eilutės centre esantį
simbolį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 504)
Telefonas (p. 519)
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Sistemos garso išjungimas ir garsumo keitimas centriniame ekrane (p. 126)
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas (p. 126)
Sistemos kalbos keitimas (p. 127)
Sistemos vienetų keitimas (p. 127)
Centrinio ekrano valymas (p. 629)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 135)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 107)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 110)
Funkcijų rodinys centriniame ekrane (p. 117)
Taikomosios programos (p. 495)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 119)
•
Nuostatų atvėrimas centriniame ekrane
(p. 127)
•
Kontekstinės sąrankos atvėrimas centriniame
ekrane (p. 128)
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 19)
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano valdymas
Daugelį automobilio funkcijų galima valdyti ir
reguliuoti iš centrinio ekrano. Centrinis ekranas tai jutiklinis ekranas, reaguojantis į prisilietimą.
Jutiklinio ekrano funkcijų naudojimas
centriniame ekrane
Ekranas reaguoja skirtingai, priklausomai nuo to,
ar jį spaudžiate, velkate ar per jį braukiate. Veiksmai, pvz., skirtingų rodinių naršymas, objektų
Veiksmas
žymėjimas, sąrašo slinkimas ir programėlių perkėlimas, gali būti atliekami įvairiais būdais liečiant
ekraną.
Infraraudonųjų spindulių šviesos užuolaidėlė, veikianti virš ekrano, leidžia ekranui aptikti arti jo
esantį pirštą. Šia technologija įgalinama naudotis
ekranu net su pirštinėmis.
Vienu metu ekraną gali valdyti du asmenys, pvz.,
reguliuoti klimato kontrolės nuostatas vairuotojo ir
keleivio pusėse.
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
Toliau lentelėje pateikiami įvairūs ekrano valdymo
veiksmai:
Įvykdymas
Rezultatas
Paspauskite vieną kartą.
Pažymi objektą, patvirtina išranką arba aktyvina funkciją.
Paspauskite greitai du kartus iš
eilės.
Priartina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį*.
Paspauskite ir laikykite.
Paima objektą. Galima naudoti programėlėms arba žemėlapio taškams žemėlapyje perkelti*. Paspauskite pirštu ekraną, laikykite prispaudę ir tuo pat metu vilkite objektą į pageidaujamą vietą.
Palieskite vieną kartą dviem pirštais.
Atitolina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį*.
}}
* Parinktis / priedas. 107
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Veiksmas
Įvykdymas
Rezultatas
Vilkimas
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Laikykite nuspaudę ir nuvilkite, kad perkeltumėte programėles ar žemėlapio taškus žemėlapyje*. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per
ekraną.
Greitai perbraukite
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per
ekraną.
Atminkite: palietus viršutinę ekrano dalį, gali atsiverti viršutinis rodinys.
108
Pirštų išskėtimas
Priartina.
Pirštų suglaudimas
Atitolina.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio
1.
2.
Šis elementas naudojamas daugeliui automobilio
funkcijų valdyti. Pavyzdžiui, temperatūrą galima
reguliuoti taip:
Trumpai paspauskite pradžios mygtuką,
esantį po centriniu ekranu.
> Rodoma paskutinė pradžios rodinio padėtis.
Trumpai paspauskite dar kartą.
> Visos pradžios rodinio plytelės nustatomos
iš naujo į numatytąsias būsenas.
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai
paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą prie įvairių
rodinių.
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą
temperatūrą,
•
palieskite + arba −, kad temperatūrą didintumėte arba mažintumėte laipsniškai arba
•
palieskite pageidaujamą ant valdymo elemento esančią temperatūrą.
Susijusi informacija
Centriniame ekrane atsiradus slinkties indikatoriui,
galima perslinkti rodiniu.
Kaip naudotis centrinio ekrano valdymo
elementais
Sąrašo, straipsnio ar rodinio slinkimas
•
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 110)
•
Programėlių ir mygtukų perkėlimas centriniame ekrane (p. 119)
•
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 121)
Ekrane pasirodžius slinkties indikatoriui, galima
perslinkti rodinį žemyn arba aukštyn. Perbraukite
žemyn / aukštyn bet kurioje rodinio dalyje.
Temperatūros valdymo elementas.
109
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano aktyvinimas ir
deaktyvinimas
2.
Centrinį ekraną galima pritemdyti ir vėl aktyvinti,
spaudžiant po ekranu esantį pradžios mygtuką.
Norėdami vėl aktyvinti ekraną, trumpai spustelėkite pradžios mygtuką.
> Rodytas prieš išjungiant ekraną rodinys
bus vėl parodytas.
PASTABA
Ekrane pasirodžius raginimui atlikti veiksmą,
ekrano negalima išjungti.
PASTABA
Centrinis ekranas išsijungia automatiškai, kai
variklis išjungtas ir atidarytos vairuotojo durelės.
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Paspaudus pradžios mygtuką, jutiklinis ekranas
pritemsta ir nereaguoja į lietimus. Klimato eilutė
rodoma ir toliau. Visos funkcijos, susijusios su
ekranu, veikia ir toliau, pvz., klimato, garso, orientavimo* ir programėlių. Pritemdytą centrinį ekraną
patogu valyti. Pritemdymo funkciją galima naudoti
ir siekiant sumažinti ekrano intensyvumą, kad jis
netrukdytų vairuojant.
1.
110
Paspauskite ir ilgai palaikykite fizinį pradžios
mygtuką (po ekranu).
> Ekranas patamsėja (išskyrus klimato
eilutę, kuri rodoma ir toliau). Visos ekrano
funkcijos veikia ir toliau.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano valymas (p. 629)
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas (p. 126)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Centrinio ekrano rodinių naršymas
Centriniame ekrane yra penki skirtingi pagrindiniai rodiniai: pradžios rodinys, viršutinis rodinys,
klimato kontrolės rodinys, programos rodinys
(programėlės rodinys) ir funkcijos rodinys. Ekranas įsijungia automatiškai, atidarius vairuotojo
dureles.
Pradžios rodinys
Pradžios rodinys pateikiamas paleidus ekraną.
Jame rasite keturias plyteles: Navigacija,
Medija, Telefonas ir papildomą plytelę.
Programėlės arba automobilio funkcija, pasirinkta
iš programėlių arba funkcijų rodinio, pasileidžia
atitinkamoje pradžios rodinio plytelėje. Pavyzdžiui,
FM radijas paleidžiama plytelėje Medija.
Papildomoje plytelėje rasite paskutinę naudotą
programėlę arba automobilio funkciją, kuri nėra
siejama su jokia iš kitų trijų sričių.
Plytelėse pateikta trumpa informacija apie kiekvieną skirtingą programėlę.
PASTABA
Paleidus automobilį, įvairiuose pradžios rodinio antriniuose rodiniuose pateikiama informacijos apie dabartinę programėlių būseną.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai
paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą prie įvairių
rodinių.
Būsenos juosta
Automobilyje vykdoma veikla rodoma ekrano viršuje. Tinklo ir ryšio informacija pateikiama kairėje
būsenos lauko pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos indikacija –
dešinėje.
kortelę arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus
per ekraną žemyn.
Viršutiniame rodinyje visada suteikiama prieiga
prie šių elementų:
• Nuostatos
• Vartotojo vadovas
• Profilis
• Automobilyje įrašytos žinutės.
Viršutiniame rodinyje atskirais atvejais suteikiama
prieiga prie tokios informacijos:
Klimato kontrolės rodinys
Klimato eilutė yra nuolat matoma ekrano apačioje. Čia galima tiesiogiai keisti populiariausias
klimato nuostatas, pvz., nustatyti temperatūrą ir
sėdynės šildymo funkciją*.
•
Kontekstinė nuostata (pvz., Navigacijos
nuostatos). Keiskite nuostatas tiesiogiai viršutiniame rodinyje, kai veikia programėlė
(pvz., navigacijos).
Paspauskite klimato eilutės centre
esantį simbolį, kad atsivertų klimato
kontrolės rodinys ir pasiektumėte daugiau klimato nuostatų.
•
Kontekstinis automobilio savininko vadovas
(pvz., Navigacija Rankinis). Viršutiniame
rodinyje pateikiama tiesioginė prieiga prie
automobilio skaitmeninio savininko vadovo
straipsnių, susijusių su ekrane rodomu turiniu.
Norėdami užverti klimato kontrolės
rodinį ir grįžti į ankstesnį rodinį,
paspauskite šį simbolį.
Viršutinis rodinys
Žemyn nuvilktas viršutinis rodinys.
PASTABA
Viršutinis rodinys nepateikiamas paleidimo /
išjungimo metu arba kai ekrane rodomas pranešimas. Be to, jis nepasiekiamas, kai rodomas klimato rodinys.
Norėdami užverti viršutinį rodinį, paspauskite už jo
ribų, nuspauskite pradžios mygtuką arba
paspauskite viršutinio rodinio apačią ir nuvilkite
aukštyn. Tada parodomas apačioje buvęs rodinys
ir jį vėl galima naudoti.
Būsenos juostos centre, ekrano viršutinėje dalyje
yra ąselė. Atverkite viršutinį rodinį, paspausdami
}}
* Parinktis / priedas. 111
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Programų rodinys
informacija, pvz., Žinutės neperskaitytų teksto
žinučių skaičius.
Funkcijų rodinys
Paspauskite programėlę, kad ją atvertumėte. Ji
atsiveria susijusioje plytelėje, pvz., Medija.
Galite slinkti žemyn programėlių rodinyje (atsižvelgiant į programėlių skaičių). Tai padarysite perbraukdami / nuvilkdami iš apačios aukštyn.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš kairės dešinėn6 arba paspausdami pradžios mygtuką.
Automobilyje esančių programėlių rodinys.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programų
(programėlių) rodinį, perbraukite per ekraną iš
dešinės kairėn6. Čia pateikiamos atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinių
funkcijų programėlės, pvz., FM radijas. Kai kurių
programėlių rodinyje tiesiogiai pateikiama trumpa
6
112
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais įvairioms automobilio funkcijoms atlikti.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte funkcijų
rodinį, perbraukite per ekraną iš kairės dešinėn6.
Čia galite aktyvinti arba deaktyvinti įvairias automobilio funkcijas, pvz., BLIS*, Lane Keeping
Aid* ir Parkavimo pagalba*.
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Atsižvelgiant į funkcijų kiekį, čia taip pat galima
perslinkti rodinį žemyn. Tai padarysite perbraukdami / nuvilkdami iš apačios aukštyn.
Priešingai nei programėlių rodinyje, kuriame programėlę atversite ją paspausdami, funkcija aktyvinama arba deaktyvinama paspaudžiant atitinkamą
funkcinį mygtuką. Kai kurios (sužadinimo) funkcijos paspaustos atsiveria naujame lange.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš dešinės kairėn6 arba paspausdami pradžios mygtuką.
Susijusi informacija
•
Plytelių valdymas centriniame ekrane
(p. 114)
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 119)
•
Nuostatų atvėrimas centriniame ekrane
(p. 127)
•
Kontekstinės sąrankos atvėrimas centriniame
ekrane (p. 128)
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 19)
•
•
•
•
•
6
Vairuotojo profiliai (p. 132)
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Taikomosios programos (p. 495)
Funkcijų rodinys centriniame ekrane (p. 117)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
113
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Plytelių valdymas centriniame
ekrane
Pradžios rodinyje rasite keturias plyteles:
Navigacija, Medija, Telefonas ir papildomą plytelę. Šiuos rodinius galima išskleisti.
114
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Plytelės išskleidimas iš numatytojo režimo
Standartinis ir išskleistasis plytelės režimai centriniame ekrane.
}}
115
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Plytelės išskleidimas:
–
Plytelės Navigacija, Medija ir Telefonas:
Paspauskite bet kurią plytelės vietą. Išskleidus plytelę, papildoma plytelė laikinai išstumiama iš pradžios rodinio. Kiti du yra sumažinti ir rodoma tik tam tikra informacija. Palietus papildomą plytelę, kitos trys plytelės
sumažinamos ir pateikiama tik tam tikra informacija.
Išskleistajame rodinyje suteikiama prieiga
prie bazinių programėlės funkcijų.
Išskleistuoju režimu atverkite
programėlę per visą ekraną:
paspauskite simbolį.
Paspauskite simbolį, kad grįžtumėte į išskleistąjį režimą arba
paspauskite pradžios mygtuką,
esantį ekrano apačioje.
Plytelę galima užverti trimis skirtingais
būdais.
•
Palieskite viršutinę išskleistosios plytelės
dalį.
•
Palieskite kitą plytelę (ta plytelė atsivers
išskleistuoju režimu).
•
Trumpai paspauskite fizinį pradžios mygtuką, esantį po centriniu ekranu.
Kaip atverti arba užverti plytelę viso
ekrano režimu
Papildomą plytelę7 ir plytelę Navigacija galima
atverti viso ekrano režimu ir rasti dar daugiau
informacijos bei nuostatų parinkčių.
Viso ekrano režimu atvėrus naują plytelę, nerodoma jokios informacijos iš kitų plytelių.
7
116
•
•
•
Išskleistos plytelės užvėrimas:
–
Susijusi informacija
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Paspaudžiant pradžios mygtuką, galima visada
grįžti į pradžios rodinį. Kad iš viso ekrano režimo
grįžtumėte atgal į standartinį pradžios rodinio
vaizdą, paspauskite pradžios mygtuką du kartus.
Netaikoma kai kurioms programėlėms arba automobilio funkcijoms, atvertoms per papildomą plytelę
Centrinio ekrano valdymas (p. 107)
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 110)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 110)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
Visi automobilio funkcijų mygtukai išdėstyti funkcijų rodinyje – viename iš centrinio ekrano
bazinių rodinių. Nueikite į funkcijų rodinį iš pra-
džios rodinio, perbraukdami ekraną iš kairės
dešinėn8.
Yra iš viso trys skirtingi automobilio funkcijų mygtukų tipai, žr. toliau:
Mygtuko tipas
Savybė
Keičia automobilio funkciją
Funkcijų mygtukai
Turi įjungimo / išjungimo padėtis.
Daugelis funkcijų rodinyje esančių mygtukų valdo
tam tikras funkcijas.
Sužadinimo mygtukai
Neturi įjungimo / išjungimo padėčių.
Statymo mygtukai
Turi įjungimo, išjungimo ir nuskaitymo režimus.
Kai funkcija veikia, mygtuko piktogramos kairėje įsijungia šviesos diodų indikatorius.
Paspauskite mygtuką funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
Paspaudus sužadinimo mygtuką, atidaromas funkcijos langas. Pavyzdžiui, tai gali
būti sėdynės padėties keitimo langas.
Panašūs į funkcijų mygtukus, tačiau turi papildomą statymo nuskaitymo padėtį.
8
Skirtingi mygtukų tipai
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
• Kamera
• Galvos atramos nulenkimas
• Projekc. rodinio reguliavimas
• Įvažiuoti į stovėjimo vietą
• Išvažiuoti iš vietos
}}
117
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Skirtingi mygtukų režimai
Jei funkcijos arba statymo mygtuko šviesos diodų
indikatorius šviečia žalia spalva, vadinasi funkcija
aktyvinta. Aktyvinus funkciją, atsiveria papildomas
tekstas su paaiškinimu (tam tikroms funkcijoms).
Tekstas rodomas kelias sekundes, tada parodomas mygtukas su įjungtu šviesos diodų indikatoriumi.
Funkcija deaktyvinama užgesus šviesos diodų
indikatoriui.
Lane Keeping Aid atveju, paspaudus mygtuką,
pvz., pasirodo tekstas Veikia tik tam tikru
greičiu.
Trumpai paspauskite mygtuką, kad aktyvintumėte
arba deaktyvintumėte funkciją.
Jei mygtuko dešinėje pusėje pasirodo įspėjamasis trikampis, vadinasi, kažkas neveikia kaip
turėtų.
Susijusi informacija
•
•
118
Centrinio ekrano valdymas (p. 107)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 110)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Programėlių ir mygtukų perkėlimas
centriniame ekrane
PASTABA
Paslėpkite retai naudojamas arba visai nenaudojamas programėles, perkeldami jas į apačią,
iš ekrano matomos dalies. Taip lengviau rasite
dažniau naudojamas programėles.
Automobilio funkcijų programėlės ir mygtukai
(atitinkamai – programėlių ir funkcijų rodiniuose)
gali būti perkeliami į kitą vietą ir pagal pageidavimą sutvarkomi.
1. Perbraukite iš dešinės kairėn9, kad pasiektumėte programėlių rodinį, arba perbraukite iš
kairės dešinėn9, kad pasiektumėte funkcijų
rodinį.
2.
3.
Palieskite programėlę arba mygtuką ir palaikykite.
> Pasikeičia programėlės arba mygtuko
dydis ir jis tampa nežymiai permatomas.
Tada galima jį perkelti.
Nuvilkite programėlę arba mygtuką į tuščią
vietą rodinyje.
PASTABA
Programėlių ir automobilio funkcijų mygtukų
negalima įkelti į jau užimtas vietas.
Susijusi informacija
•
•
•
Funkcijų rodinys centriniame ekrane (p. 117)
Taikomosios programos (p. 495)
Centrinio ekrano valdymas (p. 107)
Programėlėms arba mygtukams išdėstyti galima
naudoti iki 48 eilučių. Kad perkeltumėte programėlę arba mygtuką už matomos srities ribų, nuvilkite jį į rodinio apačią. Tada bus pridėta naujų
eilučių, kur ir galėsite patalpinti programėlę arba
mygtuką.
Todėl kai kurios programėlės arba mygtukai gali
būti išdėstyti toliau sąraše ir įprastu rodinio
režimu jų gali nesimatyti.
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
Ženklų, kurie gali būti rodomi centrinio ekrano
būsenos juostoje, apžvalga.
Būsenos juostoje rodoma veiksmų eiga ir – atskirais atvejais – jų būsena. Ne visi ženklai rodomi
visą laiką dėl ribotos vietos lauke.
Ženklas
Paaiškinimas
Prisijungta prie interneto.
Interneto ryšio triktis.
Aktyvintas tarptinklinis ryšys.
Mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas.
Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys.
„Bluetooth“ ryšys aktyvintas, bet
neprijungta jokio įrenginio.
GPS ryšiu siunčiama ir priimama
informacija.
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Perbraukite ekraną, kad perslinktumėte rodinį
aukštyn arba žemyn.
9
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
}}
119
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Ženklas
Paaiškinimas
Aktyvinta modemo funkcija („Wi-Fi“
interneto prieigos taškas). Automobilis gali bendrinti turimą ryšį.
Aktyvintas automobilio modemas.
Aktyvi USB bendrinimo funkcija.
Vyksta procesas.
Paruošimo aktyvinimo laikmatis.
Atkuriamas garso šaltinis.
Garso šaltinis sustabdytas.
Vyksta telefoninis pokalbis.
Garso šaltinis nutildytas
Naujienos gautos iš radijo stoties.
Gaunama eismo informacija.
Laikrodis.
Susijusi informacija
•
•
120
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 110)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 135)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Klaviatūra centriniame ekrane
Centrinio ekrano klaviatūra leidžia įvesti duomenis spaudžiant klavišus. Taip pat galima ranka
„piešti“ per ekrane pateikiamas raides ir ženklus.
Naudojantis klaviatūra, galima įvesti ženklus, raides ir skaičius, pvz., rašyti iš automobilio tekstines
žinutes, įvesti slaptažodžius arba ieškoti straipsnių
skaitmeniniame automobilio savininko vadove.
Klaviatūra rodoma tik tada, kai ekrane galima
įvesti informaciją.
}}
121
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Vaizde pateikiama kai kurių mygtukų, kuriuos galima rodyti klaviatūroje, apžvalga. Išvaizda priklauso nuo kalbos nuostatų ir konteksto, kuriame naudojama klaviatūra.
Siūlomų žodžių arba ženklų eilutė10. Įvedant
naujas raides, siūlomi žodžiai koreguojami.
10
122
Taikoma Azijos kalboms.
Pasiūlymus galima naršyti spaudžiant rodykles „dešinėn“ arba „kairėn“. Kad pasirinktu-
mėte pasiūlymą, palieskite jį. Atminkite, kad ši
funkcija su tam tikromis kalbomis nedera. Jei
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
funkcija nepasiekiama, eilutė klaviatūroje
nerodoma.
mėte raidžių klaviatūrą, arba
, kad atvertumėte specialiųjų ženklų klaviatūrą.
Klaviatūroje siūlomi ženklai priklauso nuo to,
kuri kalba pasirinkta (žr. 7 punktą). Palieskite
ženklą, kad jį įvestumėte.
Pakeičia teksto įvedimo kalbą, pvz., EN. Siūlomi ženklai ir žodžiai (1) priklauso nuo pasirinktos kalbos. Norint, kad būtų galima klaviatūra keisti kalbas, jas reikia pirmiausia įtraukti
srityje „Nuostatos“.
Mygtukas veikia skirtingai, atsižvelgiant į kontekstą, kuriuo naudojama klaviatūra: siekiant
įvesti @ (kai įvedamas el. pašto adresas) arba
prireikus sukurti naują eilutę (įvedant
įprastą tekstą).
Paslepia klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Naudojamas prireikus rašyti didžiosiomis raidėmis. Paspauskite dar kartą, kad parašytumėte vieną didžiąją ir kitas mažąsias raides.
Paspaudus dar kartą, rašomos visos didžiosios raidės. Paspaudus vėl, klaviatūra rašomos mažosios raidės. Šiuo režimu pirmoji
raidė po taško, šauktuko arba klaustuko būna
didžioji. Pirmoji raidė teksto lauke taip pat
būna didžioji. Teksto laukuose, skirtuose
pavadinimams arba adresams, kiekvienas
žodis automatiškai pradedamas didžiąja raide.
Teksto laukuose, skirtuose slaptažodžiams,
saityno adresams ar el. pašto adresams
įvesti, visos raidės automatiškai būna mažosios, nebent mygtuku nustatoma kitaip.
Skaičių įvedimas. Tada klaviatūra (2) rodoma
su skaičiais. Paspauskite
(kuris skaičių
režimu rodomas vietoj
), kad grąžintu-
Raidės arba ženklo variantai
Tarpas.
Panaikina įvestą testą. Trumpai paspaudžiant
naikinama po vieną ženklą. Laikykite mygtuką
nuspaustą, kad greičiau panaikintumėte
ženklus.
Pakeičia klaviatūros režimą, kad būtų galima
raides ir ženklus rašyti ranka.
Paspaudžiant patvirtinimo mygtuką virš klaviatūros (iliustracijoje nepateiktas), patvirtinamas įvestas tekstas. Mygtuko išvaizda skiriasi atsižvelgiant
į kontekstą.
Raidės arba ženklo variantus, pvz., é arba è,
galima įvesti laikant nuspaustą raidę arba ženklą.
Pateikiamas laukelis, kuriame – galimi raidžių
arba ženklų variantai. Paspauskite reikiamą
variantą. Jei neparenkama jokio varianto, įvedama
pradinė raidė / ženklas.
Susijusi informacija
•
Klaviatūros kalbos keitimas centriniame
ekrane (p. 124)
•
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 124)
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 107)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 525)
123
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Klaviatūros kalbos keitimas
centriniame ekrane
Norint, kad būtų galima klaviatūra persijungti tarp
įvairių kalbų, jas reikia nustatyti srityje
Nuostatos.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą su sąrašu:
1.
Paspauskite mygtuką ir ilgai jį palaikykite.
> Atsiveria sąrašas.
2.
Pasirinkite reikiamą kalbą. Jei srityje
Nuostatos pasirinktos daugiau nei keturios
kalbos, klaviatūra galima perslinkti sąrašą.
> Klaviatūra pritaikoma pasirinktai kalbai ir
pateikiami kiti siūlomi žodžiai.
Kalbų įtraukimas arba naikinimas
nuostatose
Klaviatūrai automatiškai nustatoma tokia pati
kalba kaip ir sistemos. Klaviatūros kalbą galima
pritaikyti rankiniu būdu, nepaveikiant sistemos
kalbos.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą neparodant
sąrašo:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
–
2.
Paspauskite Sistema Sistemos kalbos
ir vienetai Klaviatūros išdėstymai.
3.
Sąraše pasirinkite vieną ar kelias kalbas.
> Dabar pasirinktas kalbas įvedant tekstą
bus galima keisti tiesiogiai per klaviatūrą.
Jei srityje Nuostatos aktyviai nepasirinkta jokių
kalbų, klaviatūra išlaiko automobilio sistemos
kalbą.
Įvairių kalbų perjungimas klaviatūra
Jei srityje Nuostatos pasirinktos kelios kalbos, klaviatūros
mygtuku galima jas perjungti.
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas
ranka į centrinį ekraną
Naudodamiesi centrinio ekrano klaviatūra, galite
ekrane įvesti ženklus, raides ir žodžius, „braižydami“ ranka.
Paspauskite klaviatūros mygtuką, kad pereitumėte nuo
spausdinimo klavišais prie raidžių ir ženklų įvedimo ranka.
Trumpai paspauskite mygtuką.
> Klaviatūra pritaikoma kitai sąrašo kalbai,
faktiškai neparodant paties sąrašo.
Susijusi informacija
•
•
Sistemos kalbos keitimas (p. 127)
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 121)
Sritis, skirta ženklams / raidėms / žodžiams /
žodžių dalims rašyti.
Teksto laukas, kuriame pasirodo ženklų arba
žodžių rašymo siūlymai11, rašant juos ekrane
(1).
Ženklų / raidžių / žodžių / žodžių dalių pasiūlymai. Sąrašą galima slinkti.
124
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Tarpas. Tarpą galima įvesti ir parašant brūkšnelį (-) ranka rašytų raidžių srityje (1). Žr.
toliau pateiktą skirsnį „Kaip įvesti tarpą laisvojo teksto lauke, veikiant rašysenos atpažinimo funkcijai“.
Panaikinkite įvestą testą. Paspauskite trumpai, kad vienu metu panaikintumėte po vieną
ženklą / raidę. Prieš paspausdami vėl, kad
panaikintumėte kitą ženklą / raidę, šiek tiek
palaukite.
Grįžkite į įprasto ženklų įvedimo klaviatūrą.
Galimybė išjungti / įjungti garsą įvedimo
metu.
Paslėpkite klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Pakeiskite teksto įvesties kalbą.
11
12
Ženklų / raidžių / žodžių rašymas ranka
1. Rankraščio raidėms skirtoje srityje (1) parašykite ženklą, raidę, žodį arba jo dalį. Parašykite žodį arba jo dalis vieną virš kito arba ant
linijos.
> Pateikiamas siūlomų ženklų, raidžių arba
žodžių skaičius (3). Labiausiai tikėtinas
pasirinkimas rodomas sąrašo viršuje.
Ranka parašytų ženklų / raidžių naikinimas /
keitimas
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
2.
Šiek tiek palaukę įveskite ženklą / raides /
žodį.
> Įvedamas sąrašo viršuje esantis ženklas /
raidė / žodis. Taip pat galima pasirinkti
kitą ženklą, paspaudžiant sąraše reikiamą
ženklą, raidę arba žodį.
Taikoma tam tikroms sistemos kalboms.
Arabiškoje klaviatūroje braukite priešinga kryptimi. Braukiant iš dešinės į kairę, parašomas tarpas.
Visus teksto lauke (2) esančius ženklus panaikinsite perbraukdami per rašymo ranka lauką (1).
–
Yra keli būdai, kuriais naudojantis galima
panaikinti / pakeisti ženklus / raides.
•
Sąraše (3) paspauskite pageidaujamą
raidę arba žodį.
•
Paspauskite teksto naikinimo mygtuką (5),
kad panaikintumėte raidę, ir pradėkite iš
naujo.
•
Perbraukite horizontaliai iš dešinės į
kairę12 virš ranka rašomų raidžių srities
(1). Kelis kartus perbraukdami virš srities,
šalinkite pasikartojančias raides.
•
Teksto lauke (2) paspaudus X, panaikinamas visas įvestas tekstas.
}}
125
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Kaip laisvojo teksto lauke su rankraščiu
pakeisti eilutę
Eilutę pakeisite rankraščio lauke13 ranka nubraižydami
pirmiau iliustracijoje pavaizduotą ženklą.
Kaip įvesti tarpą laisvojo teksto lauke,
veikiant rašysenos atpažinimo funkcijai
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
Centrinio ekrano išvaizdą galima pakeisti, pasirenkant temą.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
Rodyti temas.
3.
Tada pasirinkite temą, pvz., Minimalistic
arba Chrome Rings.
Vairuotojo ekranas
126
3.
Prie Lietimo garsai nuvilkite mygtuką, norėdami pakeisti garsumą arba išjungti ekrano
lietimo garsus. Nuvilkite valdymo elementą iki
norimo garsumo.
•
Įveskite tarpą, nubrėždami brūkšnelį iš kairės dešinėn14.
•
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 110)
Susijusi informacija
•
Centrinio ekrano valymas (p. 629)
Arabų klaviatūrai – nubraižykite tą patį simbolį, bet atvirkščiai.
Arabų klaviatūrai: brėžkite brūkšnelį iš dešinės kairėn.
Paspauskite Garsas
Ši alternatyva visada prieinama naudotojui ir nėra
veikiama aplinkinio apšvietimo.
Nuostatų atvėrimas centriniame ekrane
(p. 127)
13
14
2.
Susijusi informacija
•
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 121)
Centriniame ekrane galima pakeisti sistemos
garsumą arba visiškai išjungti sistemos garsą.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Kaip šių išvaizdų priedą, galima pasirinkti iš
Normalus ir Šviesus. Pasirinkus Normalus,
ekrano fonas yra tamsus, o tekstas – šviesus. Ši
alternatyva yra numatytoji visoms temoms. Taip
pat galima pasirinkti ir šviesų variantą, kuriame
fonas yra šviesus, o tekstas – tamsus. Ši alternatyva naudinga, pvz., ryškioje dienos šviesoje.
Susijusi informacija
•
Sistemos garso išjungimas ir
garsumo keitimas centriniame
ekrane
•
•
Sistemos garsas.
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Nuostatų keitimas centriniame ekrane
(p. 129)
Garso nuostatos (p. 494)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Sistemos vienetų keitimas
Sistemos kalbos keitimas
Vienetų nuostatos valdomos centrinio ekrano
meniu Nuostatos.
Kalbos nuostatos pateikiamos centrinio ekrano
meniu Nuostatos.
1.
PASTABA
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Eikite į Sistema Sistemos kalbos ir
vienetai Matavimo vienetai.
3.
Pasirinkite vieną iš šių vienetų standartų:
• Metrinė – kilometrai, litrai ir laipsniai Celsijaus skalėje.
• Britų – mylios, galonai ir laipsniai Celsijaus skalėje.
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, tam tikra
savininko informacija gali nederėti su nacionaliniais arba vietos įstatymais bei reglamentais. Neįjunkite nesuprantamos kalbos, nes
bus sunku ekrane rasti kelią atgal.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Eikite į Sistema
vienetai.
3.
Pasirinkite Sistemos kalba. Kalbos, derančios su valdymo balsu funkcija, turi valdymo
balsu ženklą.
> Pakeičiama vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio kalba.
• JAV – mylios, galonai ir laipsniai Faren-
heito skalėje.
> Pakeičiami vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio vienetai.
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Nuostatų atvėrimas centriniame ekrane
(p. 127)
•
Nuostatų keitimas centriniame ekrane
(p. 129)
•
Sistemos kalbos keitimas (p. 127)
Skiltį Nuostatos ir informaciją apie įvairias automobilio funkcijas galima valdyti centriniame
ekrane.
Sistemos kalbos ir
Susijusi informacija
•
•
Nuostatų atvėrimas centriniame
ekrane
Viršutinis rodinys su mygtuku Nuostatos.
1.
Atverkite viršutinį rodinį, paspausdami kortelę
arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus per
ekraną žemyn.
2.
Paspauskite Nuostatos, kad atvertumėte
nuostatų meniu.
3.
Paspauskite vieną iš rodomų kategorijų ir vėl
paspausdami peržvelkite antrines kategorijas
bei atitinkamas nuostatas.
4.
Paspauskite Atgal, kad grįžtumėte atgal į
nuostatų meniu.
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Nuostatų atvėrimas centriniame ekrane
(p. 127)
•
Nuostatų keitimas centriniame ekrane
(p. 129)
•
Sistemos vienetų keitimas (p. 127)
Paspauskite Užverti, kad užvertumėte nuostatų meniu.
}}
127
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Nuostatų keitimas centriniame ekrane
(p. 129)
Tipų nustatymas centriniame ekrane (p. 130)
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 131)
Kontekstinės sąrankos atvėrimas
centriniame ekrane
Galima naudoti daugelio automobilio bazinių
programėlių kontekstinę sąranką ir tiesiogiai
pakeisti nuostatas centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje.
Paspauskite Užverti arba fizinį pradžios mygtuką,
esantį po centriniu ekranu, jei norite užverti
sąrankos rodinį.
Daugelis automobilio bazinių programėlių turi šią
kontekstinės nuostatos parinktį, tačiau ne visos.
Trečiųjų šalių programėlės
Trečiųjų šalių programėlės nebūna įtrauktos į
automobilio sistemą iš pradžių, tačiau jas galima
parsisiųsti iš Volvo ID. Čia nuostatos visada valdomos programėlės viduje, o ne iš viršutinio rodinio.
Susijusi informacija
Viršutinis rodinys su kontekstinės nuostatos mygtuku.
Programėlės, kurios būna įdiegtos automobilyje iš
pradžių, pvz., FM radijas ir USB, priklauso
„Sensus“ ir yra automobilio įterptinių funkcijų
dalis. Šių programėlių nuostatas galima keisti tiesiogiai centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Kai pasiekiama kontekstinė sąranka:
128
1.
Nuvilkite viršutinį rodinį žemyn, kai programėlė yra išskleista, pvz., Navigacija.
2.
Spauskite Navigacijos nuostatos.
3.
Pagal poreikį pakeiskite nuostatas ir patvirtinkite išrankas.
•
Nuostatų atvėrimas centriniame ekrane
(p. 127)
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
•
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
Programėlių atsisiuntimas (p. 496)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Nuostatų keitimas centriniame
ekrane
Punktą Nuostatos ir daugelio automobilio funkcijų informaciją galima pakeisti centriniame
ekrane.
1. Atverkite viršutinį rodinį, paspausdami kortelę
arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus per
ekraną žemyn.
2.
Paspauskite Nuostatos, kad atvertumėte
nuostatų meniu.
3.
Paspauskite vieną iš kategorijų ir antrinių
kategorijų, kad rastumėte reikiamą nuostatą.
4.
Pakeiskite vieną ar kelias nuostatas. Įvairių
tipų nuostatos keičiamos nevienodais būdais.
> Pakeitimai įrašomi nedelsiant.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
Tipų nustatymas centriniame ekrane (p. 130)
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 131)
Naudotojo duomenų nustatymas iš
naujo pasikeitus savininkui
Pasikeitus savininkui, naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas reikia atkurti į gamyklines nuostatas.
Automobilio nuostatas galima nustatyti iš naujo
įvairiais lygiais. Pasikeitus savininkui, atkurkite
visus naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas į
pradines gamyklines nuostatas. Keičiant nuosavybės teisę, svarbu pakeisti Volvo On Call* paslaugos savininką.
Susijusi informacija
•
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
Antrinė nuostatų meniu kategorija su įvairių tipų nuostatomis (čia pateikiamas daugialypės parinkties mygtukas
ir akutės).
* Parinktis / priedas. 129
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Nuostatų atkūrimas centriniame
ekrane
4.
Galima atkurti visas numatytąsias nuostatas,
parinktas centrinio ekrano nuostatų meniu.
Atkurti asmeninius nustatymus atveju
nustatymą iš naujo reikia patvirtinti spaudžiant Atstatyti aktyviajam profiliui arba
Atstatyti visiems profiliams.
> Pasirinktos nuostatos nustatomos iš
naujo.
Du atkūrimo tipai
Nuostatų meniu pasiekiami du skirtingi nuostatų
atkūrimo tipai:
• Gamyklinių nuostatų grąžinimas – išva-
lomi visi duomenys ir failai, atkuriamos numatytosios nuostatų vertės.
• Atkurti asmeninius nustatymus – išvalomi
asmeniniai duomenys ir atkuriamos numatytosios asmeninių nuostatų vertės.
Nuostatų atkūrimas
Norėdami atkurti savo nuostatas, vykdykite toliau
pateiktas instrukcijas.
PASTABA
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
130
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Eikite į Sistema
grąžinimas.
3.
Pasirinkite reikiamą nustatymo iš naujo tipą.
> Rodomas iškylantysis langas.
Gamyklinių nuostatų
Paspauskite OK, kad patvirtintumėte nustatymą iš naujo.
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Nuostatų atvėrimas centriniame ekrane
(p. 127)
•
Nuostatų keitimas centriniame ekrane
(p. 129)
•
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 131)
Tipų nustatymas centriniame ekrane
Įvairių tipų nuostatos keičiamos nevienodais
būdais. Žr. lentelę, kur aprašomi įvairūs nuostatų
tipai.
Nuostatų tipai
Nuostatos
tipas
Aprašymas
Funkcijos
sužadinimas
Paspaudus tekstą, paleidžia programėlę arba atskirą rodinį, kur
pateikiamos išplėstinės nuostatos (pvz., prisijungimas prie įrenginio su „Bluetooth®“).
Akutė
Leidžia pasirinkti nuostatą iš kelių
variantų, paspaudžiant atitinkamą
akutę, pvz., pasirinkti sistemos
kalbą.
Daugialypės
parinkties
mygtukas
Leidžia parinkti tam tikro reiškinio
lygį, paspaudžiant reikiamą mygtuko dalį, pvz., nurodyti „City
Safety“ jautrumo lygį.
Žymimasis
langelis
Leidžia aktyvinti / deaktyvinti
funkciją paspaudžiant langelį jai
pažymėti / atžymėti, pvz., nurodyti
automatinio sėdynės šildymo
funkcijos paleidimą.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Nuostatos
tipas
Aprašymas
Slankiklis
Leidžia pasirinkti parametro lygį
intervale, paspaudžiant ir nuvelkant slankiklį, pvz., nurodyti garsumą.
Informacijos rodymas
Tai – ne faktinė nuostata. Pateikia tam tikros informacijos, pvz.,
automobilio identifikavimo
numerį.
Susijusi informacija
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Lentelė su centrinio ekrano
nuostatomis
Pakategorės
Centrinio ekrano nuostatų meniu yra pagrindinių
ir antrinių kategorijų, kuriose surinktos daugelio
automobilio funkcijų nuostatos ir informacija.
Stovėjimo stabdys ir pakaba
Čia pateikiamos septynios pagrindinės kategorijos: My Car, Garsas, Navigacija, Medija, Ryšys,
Klimatas ir Sistema.
Kiekvienoje kategorijoje savo ruožtu yra tam tikras skaičius antrinių kategorijų ir nuostatų
parinkčių. Toliau pateiktose lentelėse pateiktas
pirmasis antrinių kategorijų lygis. Funkcijos arba
srities nuostatų parinktys išsamiau paaiškintos
susijusiame savininko vadovo skirsnyje.
Kai kurios nuostatos yra asmeninės: tai reiškia,
kad jas galima įrašyti į skiltį Vairuotojo profiliai.
Kitos nuostatos yra visuotinės: tai reiškia, kad su
vairuotojo profiliu jos nesiejamos.
My Car
Pakategorės
Užrakinimas
Priekinio stiklo valytuvas
Garso sistema
Pakategorės
Tonas
Balansas
Sistemos garsas
Navigacija
Pakategorės
Žemėlapis
Maršrutas ir orientavimas
Eismas
Ekranai
IntelliSafe
Medija
Važiavimo pageidavimai/Individualus
važiavimo režimas*
Pakategorės
Žibintai ir apšvietimas
DAB*
AM/FM radijas
Veidrodėliai ir patogumas
}}
* Parinktis / priedas. 131
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Pakategorės
Gracenote®
TV*
Vaizdo įrašas
Sistema
Pakategorės
Vairuotojo profilis
Data ir laikas
Sistemos kalbos ir vienetai
Ryšiai
Pakategorės
Telefonas
Teksto žinutės
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth įrenginiai
Wi-Fi
Transporto priemonės „Wi-Fi“ prieigos
taškas
Internetas per automobilio modemą*
Volvo On Call*
Privatumas ir duomenys
Klaviatūros išdėstymai
Valdymas balsu*
Gamyklinių nuostatų grąžinimas
Sistemos informacija
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 104)
Nuostatų keitimas centriniame ekrane
(p. 129)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
Vairuotojo profiliai
Daugelį automobilyje parenkamų nuostatų
galima pritaikyti pagal asmeninius vairuotojo
pageidavimus ir įrašyti į vieną arba kelis vairuotojo profilius.
Asmeninės nuostatos automatiškai įrašomos į
aktyvų vairuotojo profilį. Kiekvieną raktelį galima
susieti su vairuotojo profiliu. Naudojant susietą
raktelį, automobilis pritaikomas prie konkretaus
vairuotojo profilio nuostatų.
Kokios nuostatos įrašomos į vairuotojo
profilius?
Automobilyje galima parinkti asmenines arba
visuotines nuostatas. Į vairuotojo profilius įrašomos tik asmeninės nuostatos.
Į vairuotojo profilį be kita ko galima įrašyti tokias
nuostatas: ekranų, veidrodėlių, priekinių sėdynių,
navigacijos*, garso ir medijos sistemos, kalbos ir
valdymo balsu.
Kai kurios nuostatos, vadinamos visuotinėmis, gali
būti keičiamos, tačiau jos neįrašomos į konkretų
vairuotojo profilį. Visuotinių nuostatų pakeitimai
turi įtakos visiems profiliams.
Volvo autoservisų tinklai
Klimatas
Pagrindinėje kategorijoje Klimatas antrinių kategorijų nėra.
132
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Visuotinės nuostatos
Perjungiant vairuotojų profilius, visuotinės nuostatos ir parametrai nekeičiami. Jie išlieka tokie
patys, neatsižvelgiant į tai, kuris vairuotojo profilis
buvo aktyvus.
Visuotinių nuostatų pavyzdys – klaviatūros išdėstymo nuostatos. Jei papildomoms kalboms įdiegti
buvo naudojamas vairuotojo profilis X, jos liks
pasiekiamos ir naudojant vairuotojo profilį Y. Klaviatūros išdėstymo nuostatos neįrašomos į konkretų vairuotojo profilį: šios nuostatos yra visuotinės.
Asmeniniai pageidavimai
Jei vairuotojo profilis X buvo naudojamas, pvz.,
centrinio ekrano šviesumui pakeisti, šie pakeitimai
vairuotojo profiliui Y įtakos neturės. Jie įrašomi į
vairuotojo profilį X, nes šviesumo nuostata yra
asmeninė.
Vairuotojo profilio pasirinkimas
Įjungus centrinį ekraną, jo viršuje parodomas
pasirinktas vairuotojo profilis. Kitą kartą atrakinus
automobilį, aktyvinamas paskutinis naudotas vairuotojo profilis. Atrakinus automobilį, galima
įjungti kitą vairuotojo profilį. Vis dėlto, jei nuotolinio valdymo raktelis susietas su vairuotojo profiliu, paleidus automobilį jis yra pasirenkamas.
Kitą vairuotojo profilį galima pasirinkti dviem
būdais.
Variantai 1:
1.
•
•
Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
3.
Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema
įkelia naujo vairuotojo profilio nuostatas.
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 133)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą
(p. 134)
•
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo profiliuose
(p. 134)
•
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su vairuotojo profiliu (p. 134)
•
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 131)
Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema
įkelia naujo vairuotojo profilio nuostatas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 132)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 110)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą
(p. 134)
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su vairuotojo profiliu (p. 134)
Įjungę ekraną, palieskite vairuotojo profilio
pavadinimą, rodomą centrinio ekrano viršuje.
> Pateikiamas pasirenkamų vairuotojo profilių sąrašas.
2.
Susijusi informacija
4.
Variantai 2:
1.
Nuvilkite centriniame ekrane esantį viršutinį
rodinį.
2.
Spauskite Profilis.
> Pateikiamas toks pat sąrašas kaip ir
1 parinktyje.
3.
Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
133
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kaip pakeisti vairuotojo profilio
pavadinimą
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo
profiliuose
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas
su vairuotojo profiliu
Galima pakeisti įvairių automobilyje naudojamų
vairuotojo profilių pavadinimus.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Kai automobilis stovi, galima iš naujo nustatyti
viename ar keliuose vairuotojo profiliuose įrašytas nuostatas.
Įmanoma susieti jūsų raktelį su vairuotojo profiliu.
Vairuotojo profilis kartu visomis nuostatomis bus
automatiškai pasirenkamas kiekvieną kartą, naudojant automobilį su specifiniu nuotolinio valdymo rakteliu.
2.
3.
Paspauskite Sistema
profiliai.
Pasirinkite Redaguoti profilį.
> Meniu atsiveria, kai galima redaguoti profilį.
4.
Paspauskite Profilio pavadinimas langelį.
> Atsiranda klaviatūra ir galima pakeisti
pavadinimą. Palieskite
, kad užvertumėte klaviatūrą.
5.
Įrašykite pavadinimo pakeitimą spausdami
Atgal arba Užverti.
> Pavadinimas pakeistas.
PASTABA
Profilio pavadinimas negali prasidėti tarpu,
nes tokiu atveju jis neįrašomas.
Susijusi informacija
•
•
134
PASTABA
Vairuotojo
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 133)
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 121)
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema Gamyklinių
nuostatų grąžinimas Atkurti
asmeninius nustatymus.
3.
Pasirinkite Atstatyti aktyviajam profiliui,
Atstatyti visiems profiliams arba Atšaukti
variantą.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 132)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
Pirmą karą naudojant nuotolinio valdymo raktelį,
jis nėra susietas su jokiu specifiniu vairuotojo
profiliu. Užvedus automobilį, Svečias profilis
automatiškai aktyvinamas.
Vairuotojo profilį galima pasirinkti rankiniu būdu,
jo nesiejant su rakteliu. Atrakinus automobilį,
aktyvinamas paskutinis buvęs aktyvus vairuotojo
profilis. Kai raktelis susiejamas su vairuotojo profiliu, naudojant tą konkretų raktelį profilio pasirinkti nebereikia.
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su
vairuotojo profiliu
Pirmiausia pasirinkite profilį, kurį norėsite susieti
su rakteliu (jei susietinas profilis dar neaktyvus).
Tada aktyvų profilį galima susieti su rakteliu.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
profiliai.
3.
Pasirinkite pageidaujamą profilį. Grįžta
ekrano pradžios rodinys. Svečias profilio
negalima susieti su rakteliu.
Vairuotojo
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
4.
5.
Vėl nuvilkite žemyn viršutinį rodinį ir palieskite
Nuostatos Sistema Vairuotojo
profiliai Redaguoti profilį.
Pasirinkite Prijungti raktelį, kad susietumėte
profilį su rakteliu. Neįmanoma susieti vairuotojo profilio su kitu, nei dabar automobilį naudojamu rakteliu. Jei automobilyje yra daug
raktelių, bus rodomas pranešimas Aptiktas
daugiau nei vienas raktelis. Norimą
prijungti raktelį padėkite ant atsarginio
skaitytuvo.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 132)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą
(p. 134)
Pranešimas centriniame ekrane
Centriniame ekrane galima rodyti pranešimus,
informuojančius vairuotoją arba jam padedančius
įvairių įvykių atvejais.
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
Pranešimas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Centriniame ekrane rodomi vairuotojui mažiau
svarbūs pranešimai.
Atsarginės skaityklės vieta tunelio valdymo pulte.
> Kai rodomas pranešimas Profilis
prijungtas prie raktelio, raktelis ir vairuotojo profilis yra susieti.
6.
Spauskite OK.
> Dabar šis raktelis susietas su vairuotojo
profiliu ir toks bus, kol Prijungti raktelį
langelyje bus uždėta varnelė.
Daugelis pranešimų pateikiami virš centrinio
ekrano būsenos juostos. Praėjus kuriam laikui
arba atlikus su pranešimu susijusį veiksmą, pranešimas dingsta iš būsenos juostos. Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio
ekrano viršutinį rodinį.
Pranešimų sudėtis gali skirtis, jie gali būti rodomi
kartu su grafiniais elementais, ženklais ar mygtuku, skirtu su pranešimu susietai funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
}}
135
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Iškylantieji pranešimai
Kai kuriais atvejais pranešimas rodomas iškylančiajame lange. Iškylantieji pranešimai yra svarbesni už pranešimus, kurie rodomi būsenos juostoje, ir tam, kad jie išnyktų, reikia juos patvirtinti
arba imtis veiksmų. Pranešimai, kuriuos reikia
įrašyti, perkeliami į centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
Pranešimų valdymas centriniame
ekrane
Pranešimai centriniame ekrane valdomi įvairiuose
centrinio ekrano rodiniuose.
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
(p. 136)
•
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 137)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 101)
Užverkite pranešimą jį paspausdami arba
leiskite jam po kurio laiko užsiverti automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
Susijusi informacija
Pranešimas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Kai kurie pranešimai centriniame ekrane turi
mygtuką (arba kelis mygtukus, pateikiamus iškylančiuosiuose pranešimuose), kuriuo galima, pvz.,
aktyvinti / deaktyvinti su pranešimu susijusią
funkciją.
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
–
136
–
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio ekrano viršutinį rodinį.
Susijusi informacija
•
Pranešimai be mygtukų:
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti arba
leiskite pranešimui po kiek laiko užsiverti
pačiam.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
•
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 135)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 101)
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 137)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Iš centrinio ekrano įrašytų
pranešimų tvarkymas
2.
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo
ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
Palieskite pranešimą, kad jį išskleistumėte /
sumažintumėte.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės kairėje
dalyje pateikiamame vaizde rodoma pranešimo informacija grafine forma.
Projekcinis rodinys*
Projekcinis rodinys papildo automobilio vairuotojo ekraną ir šio informaciją rodo ant priekinio
stiklo. Projekcinį vaizdą galima matyti tik iš vairuotojo padėties.
Įrašyto pranešimo valdymas
Kai kurie pranešimai turi mygtuką, skirtą, pvz., su
pranešimu susietai funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
–
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti.
Įrašyti pranešimai iš viršutinio rodinio automatiškai panaikinami išjungus variklį.
Susijusi informacija
Įrašyti pranešimai ir pasiekiamos parinktys viršutiniame
rodinyje.
Centriniame ekrane rodomi pranešimai, kuriuos
reikia įrašyti, perkeliami į centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
Įrašyto pranešimo skaitymas
1. Centriniame ekrane atverkite viršutinį rodinį.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
Pranešimus su dešiniau pateikiama
rodykle galima išskleisti.
•
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 135)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 101)
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
(p. 136)
Įeinantys telefoniniai skambučiai.
Projekciniame rodinyje pateikiami įspėjimai ir
informacija apie greitį, pastovaus greičio palaikymo funkcijas, navigaciją ir kt. vairuotojo matymo
lauke. Projekciniame rodinyje taip pat gali būti
rodoma informacija apie kelio ženklus ir įeinančiuosius skambučius.
}}
* Parinktis / priedas. 137
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
PASTABA
PASTABA
Vairuotojo galimybę matyti informaciją projekciniame rodinyje trikdo:
•
•
•
dėvimi poliarizuojantys akiniai;
•
nepalankus apšvietimas.
Naudojantis projekciniu rodiniu, dėl kai kurių
regos sutrikimų gali kilti galvos skausmas ir
būti juntama įtampa.
vairavimo padėtis ne sėdynės centre;
„City Safety“ projekciniame rodinyje
ant projektavimo bloko dengiamojo stiklo
padėti daiktai;
SVARBU
Informacijos projektavimo blokas įrengtas
prietaisų skydelyje. Kad neapgadintumėte
projektavimo bloko dengiamojo stiklo, ant jo
nelaikykite jokių daiktų ir užtikrinkite, kad ant
jo nieko neužkristų.
Aktyvinus parinktį „City Safety“, informaciją projekciniame rodinyje pakeičia „City Safety“ grafikas. Šis grafikas rodomas net ir tada, kai projekcinis rodinys išjungtas.
Rodinyje pateikiamos informacijos pavyzdžiai
Greitis
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Navigacija
Kelio ženklai
Projekciniame rodinyje gali būti pateikiami įvairūs
ženklai, pvz.:
Jei ima šviesti įspėjamasis ženklas, perskaitykite įspėjamąjį pranešimą vairuotojo ekrane.
Jei ima šviesti informacijos ženklas,
perskaitykite pranešimą vairuotojo
ekrane.
138
City Safety grafinis ženklas mirksi, kad atkreiptų vairuotojo dėmesį
Susijusi informacija
•
•
•
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 139)
Projekcinio rodinio valymas* (p. 630)
Projekcinis rodinys ir priekinio stiklo keitimas*
(p. 604)
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
Projekcinį rodinį galima aktyvinti arba deaktyvinti
įjungus automobilį.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Projekcinis ekranas. Aktyvinus funkciją, mygtuke ima
šviesti indikatorius.
Susijusi informacija
•
•
Projekcinio rodinio nuostatos* (p. 139)
Projekcinio rodinio nuostatos*
Sureguliuokite projekcinio rodinio priekiniame
stikle nuostatas.
Nuostatas galima pakeisti centriniame ekrane, kai
automobilis paleistas ir ant priekinio stiklo
rodoma vaizdo projekcija.
Šviesumo ir vertikalios padėties
reguliavimas
Nuostata (kaip asmeninė) įrašoma vairuotojo profilyje.
Ekrano parinkčių išranka
Pasirinkite funkcijas, kurios bus rodomos projekciniame rodinyje.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano parinktys.
3.
Pasirinkite vieną arba kelias funkcijas:
Projekcinis rodinys* (p. 137)
•
•
•
•
1.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką Projekc. rodinio
reguliavimas.
2.
Vairo dešiniąja klaviatūra sureguliuokite vairuotojo matymo lauke esančio projekcinio
rodinio šviesumą ir vertikalią padėtį.
Rodyti navigaciją
Rodyti Road Sign Information
Rodyti pagalbą vairuotojui
Rodyti telefoną.
Šviesumo mažinimas
Šviesumo didinimas
Padėties pakėlimas
}}
* Parinktis / priedas. 139
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Padėties nuleidimas
Balso atpažinimas15
Patvirtinti
Vairuotojui gali naudoti balso atpažinimo sistemą
tam tikroms medijos leistuvo, per „Bluetooth“ prijungto telefono, klimato kontrolės sistemos ir
„Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijoms valdyti.
Grafinio vaizdo šviesumas automatiškai pritaikomas prie foninės šviesos. Šį šviesumą taip pat
veikia automobilių kitų ekranų šviesumo reguliavimas.
Balso komandos suteikia papildomą patogumą ir
padeda vairuotojui nesiblaškyti, kad būtų galima
sutelkti dėmesį į vairavimą, kelią bei eismo situaciją.
Aukščio padėtį galima įrašyti elektra valdomos*
priekinės sėdynės atminties funkcijoje.
Horizontalios padėties kalibravimas
ĮSPĖJIMAS
Jei pakeistas priekinis stiklas ar ekrano blokelis,
gali prireikti kalibruoti projekcinio displėjaus horizontalią padėtį. Kalibravimas reiškia, kad projekcinis rodinys sukamas pagal ar prieš laikrodžio
rodyklę.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Pasirinkite My Car Vairuotojo ekranas
Projekcinio ekrano parinktys
Projekcinio ekrano kalibravimas.
3.
Vaizdo horizontalią padėtį kalibruokite vairo
dešiniąja klaviatūra.
Sukite prieš laikrodžio rodyklę
Sukite pagal laikrodžio rodyklę
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą
ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Patvirtinti
Susijusi informacija
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 137)
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 139)
Valdymo balsu sistemos mikrofonas
Valdymo balsu funkcija veikia dialogo forma: naudotojas sako komandas ir gauna iš sistemos
15
140
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
atsakymus balsu. Balso atpažinimo sistema naudoja tą patį mikrofoną, kaip ir „Bluetooth“ ryšiu
prijungti įrenginiai, o balso atpažinimo sistemos
atsakymai teikiami per automobilio garsiakalbius.
Kai kuriais atvejais tekstinis pranešimas taip pat
rodomas vairuotojo ekrane. Funkcijos valdomos
naudojantis dešiniąja vairo klaviatūra. Nuostatos
keičiamos per centrinį ekraną.
Kaip atnaujinti sistemą
Balso atpažinimo sistema nuolat tobulinama. Kad
sistema veiktų optimaliai, atsisiųskite naujinius iš
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Balso atpažinimo naudojimas (p. 141)
Telefono valdymas balsu (p. 142)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 195)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Balso atpažinimo naudojimas16
Sistemai aktyvinti ir dialogui
naudojant balso komandas inicijuoti paspauskite ant vairo
įrengtą balso atpažinimo mygtuką
.
Atminkite:
•
•
•
Kalbėkite normaliu balso lygiu ir tempu.
Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema tuo
metu nesupras jūsų balsu duodamų
komandų).
Foninio triukšmo salone išvengsite uždarę
dureles, langus ir panoraminį stoglangį*.
Balso atpažinimo funkciją galima deaktyvinti taip:
•
•
Jei adresatas turi kelis telefono numerius (pvz.,
namų, mobilųjį, darbo), reikia nurodyti tinkamą
kategoriją.
Taigi, paspauskite
Smith Mobilusis“.
ir ištarkite „Call Robin
Komandos / frazės
Visada galima naudoti šias komandas:
•
•
•
„Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo
dialogo balso instrukcija.
„Cancel“ – baikite dialogą.
„Help“ – pradedamas pagalbos dialogas. Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis
komandomis, pvz., pateikdama užklausą.
Specifinių funkcijų komandos, pvz., telefono ir
radijo, aprašomos atitinkamuose skirsniuose.
ištarus „Cancel“.
ilgai spaudžiant balso atpažinimo mygtuką
.
ant vairo
Norėdami paspartinti ryšį ir praleisti sistemos
užuominas, sistemai kalbant paspauskite balso
atpažinimo mygtuką ant vairo
ir ištarkite kitą
komandą.
Balso atpažinimo kontrolės pavyzdys
Paspauskite
, ištarkite „Call [Forename]
[Surname] [number category]“ – paskambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui.
16
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
* Parinktis / priedas. 141
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Skaičiai
Skaičių komandos sakomos skirtingai. Tai priklauso nuo valdomos funkcijos:
•
•
•
Telefono numerius ir pašto kodus reikia
tarti po vieną skaitmenį, pvz., „zero three one
two two four four three“ (03122443).
Namo numerius galima nurodyti individualiai arba grupėmis, pvz., „two two“ arba
„twenty two“ (22). Anglų ir olandų kalba
galima nurodyti kelias grupes iš eilės, pvz.,
„twenty-two twenty-two“ (22 22). Anglų kalba
galima naudoti dvigubus arba trigubus skaitmenis, pvz., „double zero“ (00). Skaitmenis
galima nurodyti intervale nuo 0 iki 2 300.
Dažnius galima ištarti taip: „ninety eight
point eight“ (98,8), „hundred and four point
two“ arba „hundred four point two“ (104,2).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
17
18
142
Balso atpažinimas (p. 140)
Telefono valdymas balsu (p. 142)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 195)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Telefono valdymas balsu17
Naudodamiesi balo komandomis ir „Bluetooth“
ryšiu prijungtu telefonu, galėsite paskambinti
adresatui, nurodyti balsu perskaityti žinutes arba
padiktuoti trumpą žinutę patys.
Jei norite nurodyti telefonų knygelės adresatą,
balso atpažinimo komandoje turi būti adresato
informacija, įvesta į telefonų knygelę. Jei adresatas (pvz., Robyn Smith) turi kelis telefono numerius, galima nurodyti ir numerio kategoriją, pvz.,
Namų arba Mobilusis: „Call Robin Smith
Mobilusis“.
Paspauskite
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 140)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 141)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 195)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Call [adresatas]“ – skambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui.
•
„Call [telefono numeris]“ – renkamas telefono numeris.
•
„Recent calls“ – rodomas skambučių sąrašas.
•
„Read message“ – pranešimas perskaitomas. Jei yra kelios žinutės, pasirinkite, kuri
turi būti perskaityta.
•
„Message to [adresatas]“ naudotojams
nurodoma padiktuoti trumpą žinutę. Tada
žinutė pakartojama balsu ir naudotojas gali
pasirinkti išsiųsti18 arba redaguoti žinutę.
Norint, kad veiktų ši funkcija, automobilis turi
būti prijungtas prie interneto.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Žinutes iš automobilio gali transliuoti ne visi telefonai. Informacijos apie suderinamumą rasite support.volvocars.com.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Radijo ir medijos19 valdymas balsu
Toliau pateikiamos radijo ir medijos leistuvo valdymo komandos.
Palieskite
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Media“ – pradedamas medijos ir garso sistemos dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
•
•
•
•
•
•
•
„Radio FM“ – įjungiamas FM radijas.
Balso atpažinimo nuostatos21
„DAB “ – įjungiamas DAB radijas*.
Čia parenkamos valdymo balsu sistemos nuostatos.
„TV“ – pradedama rodyti TV*20.
„CD“ – pradedamas groti CD*.
„USB“ – pradedama groti iš USB įtaiso.
„iPod“ – pradedama groti iš „iPod“ įtaiso.
„Bluetooth“ – pradedama groti iš medijos
šaltinio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.
•
„Play [atlikėjas]“ – grojama muzika pagal
pasirinktą atlikėją.
•
„Play [dainos pavadinimas]“ – atkuriama
pagal pasirinktą dainą.
•
•
„Play [dainos pavadinimas] iš [albumo]“
– grojama pasirinkta daina iš pasirinkto
albumo.
Susijusi informacija
•
„Play [TV kanalo pavadinimas]“ – įjungiamas pasirinktas TV kanalas*20.
•
„Play [radijo stotis]“ – pradedamas groti
pasirinkta radijo stotis.
•
„Tune to [Dažnis]“ – įjungiamas pasirinktas
radijo dažnis dabartiniame dažnio diapazone.
Jei nėra aktyvaus radijo šaltinio, pagal numatytąsias nuostatas įjungiamas FM bangų ilgis.
•
„Tune to [Dažnis] [bangos ilgis]“ – įjungiamas pasirinktas radijo dažnis pasirinktame
dažnio diapazone.
•
„Radio“ – įjungiamas FM radijas.
19
20
21
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
•
•
•
•
•
„Similar music“ – iš USB įrenginių grojama
muzika, panaši į grojamą šiuo metu.
Balso atpažinimas (p. 140)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 141)
Telefono valdymas balsu (p. 142)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 195)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Nuostatos
Sistema
Valdymas balsu
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Kartoti balso komandą
• Lytis
• Kalbėjimo greitis
Garso nuostatos
Garso nuostatas pasirinksite čia:
Nuostatos Garsas
Valdymas balsu
Sistemos garsas
Kalbos nuostatos
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos sąraše
pažymėtos piktograma
.
Kalbos keitimas taip pat turi įtakos meniu, pranešimams ir žinyno tekstams.
Nuostatos
ir vienetai
Sistema Sistemos kalbos
Sistemos kalba
}}
* Parinktis / priedas. 143
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
144
Balso atpažinimas (p. 140)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 141)
Telefono valdymas balsu (p. 142)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 195)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Garso nuostatos (p. 494)
Sistemos kalbos keitimas (p. 127)
APŠVIETIMAS
APŠVIETIMAS
Žibintų jungikliai
Žibintams ir vidaus apšvietimui valdyti naudojami
skirtingi apšvietimo valdymo elementai. Kairiuoju
perjungikliu aktyvinami ir reguliuojami žibintai.
Šviesumas salone reguliuojamas naudojant prietaisų skydelyje įrengtą reguliavimo ratuką.
Žibintai
Rotacinis žiedas kairiajame perjungiklyje.
Kai automobilio elektros sistema yra II uždegimo
padėtyje arba kai automobilis yra užvestas, įvairiose rotacinio žiedo padėtyse galimos šios funkcijos.
146
Padėtis
Paaiškinimas
Padėtis
Dieniniai žibintai.
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai ir gabaritiniai žibintai dieną.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Gabaritiniai žibintai, kai automobilis
stovi.A
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai esant prieblandai ar tamsiu
paros metu arba įjungus priekinius
rūko žibintus* ir (arba) galinį rūko
žibintą.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Galima įjungti aktyviųjų tolimųjų
šviesų funkciją.
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai.
Tolimąsias šviesas galima aktyvinti
įjungus artimąsias.
Gali būti aktyvinti tolimųjų šviesų
žibintai.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos / išjungtos.
Dieniniai ir gabaritiniai žibintai.
A
Jei automobilis stovi, tačiau yra įjungtas, rotacinį žiedą galima
pasukti iš kitos į padėtį
, kad būtų įjungti tik gabaritiniai
žibintai, o ne kitas apšvietimas.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti
transporto priemonė važiuoja.
režimą, kai
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
ĮSPĖJIMAS
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per silpna
ar pakankamai stipri, pvz., esant rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Reguliavimo ratukas prietaisų skydelyje
•
•
•
•
•
•
Artimųjų šviesų žibintai (p. 149)
Galinis rūko žibintas (p. 153)
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai* (p. 153)
Stabdžių žibintas (p. 154)
Avarinio stabdymo signalas (p. 154)
Avarinių šviesų signalas (p. 155)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas
centriniame ekrane
Centriniame ekrane galima nustatyti ir aktyvinti
kelias apšvietimo funkcijas, pvz., aktyviųjų
tolimųjų šviesų žibintus, laikinąjį stovėjimo vietos
apšvietimą ir priartėjimo apšvietimą.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
apšvietimas.
3.
Pasirinkite Žibintai arba Salono
apšvietimas.
Žibintai ir
Susijusi informacija
Salono apšvietimo ryškumo reguliavimo ratukas (kairėje).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 150)
•
•
•
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 152)
•
Funkcijų rodinys centriniame ekrane (p. 117)
Žibintų jungikliai (p. 146)
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 155)
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 156)
Nuostatų atvėrimas centriniame ekrane
(p. 127)
Salono apšvietimas (p. 156)
Gabaritiniai žibintai (p. 148)
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 152)
Tolimųjų šviesų žibintai (p. 150)
* Parinktis / priedas. 147
APŠVIETIMAS
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai kitiems eismo dalyviams
padeda pastebėti sustojusį arba pastatytą automobilį. Gabaritiniai žibintai įjungiami ant vairo
esančio perjungiklio rotaciniu žiedu.
, kad būtų įjungti tik gabaritiniai
padėtį
žibintai, o ne kitas apšvietimas.
Važiuojant ilgiau nei 30 sekundžių maksimaliu
10 km/h (apie 6 myl./val.) greičiu arba jei greitis
viršija 10 km/h (apie 6 myl./val.), įjungiami dieniniai žibintai. Vairuotojas turi pasukti į kitą padėtį
nei
.
Jei bagažinė atidaroma, kai lauke tamsu, įsijungia
galiniai stovėjimo žibintai (jei jie dar nešviečia),
įspėdami iš paskos atvažiuojančius eismo dalyvius. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, kokioje padėtyje yra rotacinis žiedas arba kokia parinkta automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis.
Dieniniai žibintai
Automobilyje yra jutikliai, kurie nustato šviesos
sąlygas aplinkoje. Dieniniai žibintai įsijungia, kai
vairo perjungiklio rotacinis žiedas nustatomas į
,
arba
ir automobilio
padėtį
elektros sistema veikia uždegimo padėtyje II arba
veikia automobilis. Esant silpnam apšvietimui ar
padėtyje priekiniai žibintai autotamsoje,
matiškai įjungia artimąsias šviesas.
Susijusi informacija
Perjungiklio rotacinis žiedas gabaritinių žibintų padėtyje.
Pasukite rotacinį žiedą į padėtį
: įjungiami
gabaritiniai žibintai (tuo pat metu įjungiamas valstybinio numerio lentelių apšvietimas).
Jei nustatyta automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis II arba automobilis įjungtas, vietoj
priekinių gabaritinių žibintų įjungiami dieniniai. Kai
rotacinis žiedas yra šioje padėtyje, įjungiami
gabaritiniai žibintai, nepaisant automobilio elektros sistemos uždegimo padėties.
Jei automobilis stovi, tačiau yra įjungtas, rotacinį
žiedą galima pasukti iš kitos į gabaritinių žibintų
148
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Jei perjungiklio rotacinis žiedas yra padėtyje
, tuomet, automobiliu važiuojant dieną,
APŠVIETIMAS
įsijungia dieniniai žibintai (DRL1). Kai lauke užregistruojamas silpnas apšvietimas (arba tamsa),
automobilis automatiškai perjungia dieninius
žibintus į artimųjų šviesų žibintus. Artimųjų šviesų
žibintai papildomai įjungiami, jei aktyvinamas priekinis* ir (arba) galinis rūko žibintas.
ĮSPĖJIMAS
Artimųjų šviesų žibintai
Važiuojant su perjungiklio rotaciniu žiedu padė, artimosios šviesos įjungiamos autotyje
matiškai, kai užregistruojamas silpnas apšvietimas arba tamsa, jei automobilio elektros sistema
yra uždegimo padėtyje II arba automobilis įjungtas.
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji
negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai
stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Tunelio aptikimas
Nustačius, kad automobilis įvažiavo į tunelį, dieniniai žibintai perjungiami į artimųjų šviesų.
Atminkite, kad rotacinis žiedas ant kairiojo perjunrežime nustatyti tunelį.
giklio turi būti
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Dieniniai žibintai (p. 148)
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Artimųjų šviesų žibintai (p. 149)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Perjungiklio rotaciniam žiedui esant padėtyje
, artimųjų šviesų žibintai automatiškai aktyvinami ir jei aktyvinamas galinis rūko žibintas.
Artimųjų šviesų žibintai veikia nuolat, jei vairo perjungiklio rotacinis žiedas nustatytas į padėtį
ir automobilio elektros sistema perjungta į
uždegimo padėtį II arba veikia automobilis.
1
Daytime Running Lights
* Parinktis / priedas. 149
APŠVIETIMAS
Tolimųjų šviesų žibintai
Tolimosios šviesos valdomos kairiuoju perjungikliu. Tolimosios šviesos – galingiausias automobilio apšvietimo elementas. Jos skirtos naudoti
tamsoje matomumui pagerinti, jei tik neakina kitų
eismo dalyvių.
priekį, aktyvinkite tolimųjų šviesų žibintus.
Deaktyvinkite stumdami perjungiklį atgal.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, vairuotojo ekrane
.
pasirodo ženklas
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 150)
Aktyviosios tolimosios šviesos
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą
kameros jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti
tolimąsias šviesas į artimąsias.
Perjungiklis su žiedu ant vairo.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį atgal į žybsnio
tolimosiomis šviesomis padėtį. Tolimosios
šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada,
kai vairo perjungiklio žiedas yra padėtyje
2 arba
. Stumdami perjungiklį į
2
150
Kai įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Aktyviosios tolimosios šviesos aktyvinamos rotaciniu
žiedu, kai perjungiklis nustatytas į padėtį
.
Funkcija gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
Tolimosios šviesos vėl įjungiamos, kai kameros
jutiklis neberegistruoja atvažiuojančių arba priekyje ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių.
APŠVIETIMAS
Funkcija gali pradėti veikti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h (apie
12 myl./val.) arba daugiau.
arba priešais esančių automobilių pusėse ir pritemdoma tik ta dalis spindulio, kuri šviečia tiesiai į
transporto priemonę.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija deaktyvinama, kai įjungti tolimųjų šviesų žibintai, automatiškai įjungiamos artimosios šviesos.
Įjungus aktyviuosius tolimųjų šviesų žibintus,
ženklas vairuotojo ekrane ima šviesti balta
šviesa.
Tas pat galioja ir jei šis ženklas rodomas kartu su pranešimu Priekinio
stiklo jutiklis Jutiklis užblokuotas,
žr. automobilio savininko vadovą.
Įjungus tolimąsias šviesas, ženklas ima šviesti
mėlyna spalva. Tai taikoma ir šviesos diodų priekiniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš
dalies pritemdytos, t. y. jei žibintų spindulys yra
šiek tiek ryškesnis nei artimųjų šviesų.
Automobiliai su šviesos diodų3 priekiniais
žibintais*
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi įjungimo / išjungimo funkciją4, tuomet tolimosios
šviesos grąžinamos praėjus maždaug sekundei
nuo to momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka
atvažiuojančių transporto priemonių priekinių
žibintų arba priekyje važiuojančių transporto priemonių galinių žibintų.
Prisitaikymo funkcija: Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau
nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi prisitaikymo funkciją4, tuomet, priešingai nei tradicinio
pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir toliau
lieka įjungtos abiejose atvažiuojančių automobilių
Aktyviųjų tolimųjų šviesų apribojimai
Kameros jutiklis, kuriuo grindžiama funkcija, turi
apribojimų.
3 Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
4 Atsižvelgiant į automobilio įrangos lygį.
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas šis
ženklas kartu su pranešimu Auto.
ilgosios šviesos Laikinai
nepasiekiama, tuomet tolimąsias ir
artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu.
Ant vairo esančio perjungiklio rotacinis žiedas gali
. Pasirodžius minėtam pranelikti padėtyje
šimui, ženklas
dingsta.
Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių
automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia
kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų
šviesos.
Aktyviosios tolimosios šviesos gali laikinai
neveikti, pvz., kai tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai aktyviosios tolimosios šviesos vėl
ima veikti arba priekinio stiklo jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir įsijungia
ženklas.
ĮSPĖJIMAS
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai pagalbinė
sistema, palankiomis sąlygomis padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti
artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to reikalauja eismo arba oro sąlygos.
}}
* Parinktis / priedas. 151
APŠVIETIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Tolimųjų šviesų žibintai (p. 150)
Kameros apribojimai (p. 336)
Kaip naudotis posūkio signalais
PASTABA
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus
arba mirksi nepertraukiamai (atsižvelgiant į tai,
kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
•
Šią automatinę mirksėjimo seką galima
sustabdyti, iškart perstumiant perjungiklį
kita kryptimi.
•
Jei vairuotojo ekrane ima sparčiau nei
įprastai mirksėti posūkio indikatorių simbolis, žr. pranešimą vairuotojo ekrane.
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite
perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai,
atgal pasukdami vairą.
Susijusi informacija
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą
padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi
tris kartus. Funkciją galima aktyvinti / deaktyvinti per centrinį ekraną.
152
•
•
Avarinių šviesų signalas (p. 155)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
APŠVIETIMAS
Aktyvieji posūkio apšvietimo
žibintai*
ruotojo ekrane parodomas ženklas
namasis tekstas.
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai suprojektuoti
užtikrinti maksimalų posūkių ir sankryžų apšvietimą. Automobiliuose su šviesos diodų5 priekiniais žibintais* gali būti įrengti aktyvieji posūkio
apšvietimo žibintai. Tai priklauso nuo automobilio
įrangos lygio.
Funkcija būna aktyvi esant silpnam apšvietimui
arba tamsoje ir tik kai automobilis juda ir įjungti
artimųjų šviesų žibintai.
, aiški-
Galinis rūko žibintas
Galinis rūko žibintas yra daug galingesnis už
įprastas galines šviesas ir turi būti naudojamas
tik esant mažam matomumui dėl rūko, sniego,
dūmų ar dulkių, kad kiti eismo dalyviai būtų iš
anksto perspėti apie priekyje esantį automobilį.
Funkcijos deaktyvinimas arba
aktyvinimas
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija
būna aktyvinta. Ją galima deaktyvinti arba aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Paspauskite mygtuką Aktyvieji
posūkio žibintai.
Susijusi informacija
•
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai išjungta
(kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai seka vairo
judesius ir užtikrina maksimalų apšvietimą posūkiuose bei sankryžose, todėl jie gali pagerinti vairuotojui matomumą.
Funkcija aktyvuojama automatiškai kai užvedamas automobilis. Sutrikus funkcijos veikimui, vai-
5
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinis rūko žibintas įrengtas automobilio gale,
vairuotojo pusėje.
Galinis rūko žibintas gali būti įjungiamas tik uždegimo padėtyje II arba esant įjungtam automobiliui
ir ant vairo esančio perjungiklio rotaciniam žiedui
arba
.
esant padėtyje
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungus galinį rūko žibintą, vairuotojo ekrane pasirodo
.
ženklas
}}
* Parinktis / priedas. 153
APŠVIETIMAS
||
Galinis rūko žibintas išsijungia automatiškai, kai
užvedimo rankenėlė pasukama pagal laikrodžio
rodyklę automobiliui išjungti arba perjungiklio
ar
rotacinis žiedas nustatomas į padėtį
.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai
dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Galinio rūko žibinto lemputės keitimas
(p. 610)
Stabdžių žibintas
Avarinio stabdymo signalas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių žibintai.
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas siekiant
įspėti iš paskos važiuojančius vairuotojus apie
staigų stabdymą.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių
pedalą. Be to, jie įsijungia, kai automobilį automatiškai stabdo viena iš vairuotojo pagalbinių sistemų.
Susijusi informacija
•
•
Avarinio stabdymo signalas (p. 154)
Stabdymo funkcijos (p. 439)
Ši funkcija reiškia, kad stabdžių žibintas mirksi, o
ne šviečia nuolatine šviesa, kaip būna stabdant
įprastu būdu.
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas staigiai
stabdant arba dideliu greičiu suveikus ABS sistemai.
Vairuotojui sulėtinus automobilį iki mažo greičio ir
atleidus stabdžių pedalą, stabdžių žibintas vėl ima
šviesti įprastai.
Tuo pat metu aktyvinamas automobilio avarinis
signalas. Jis veikia, kol automobilio greitis vėl
padidėja arba avarinis signalas išjungiamas rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
•
154
Stabdžių žibintas (p. 154)
Stabdymas koja (p. 440)
Avarinių šviesų signalas (p. 155)
APŠVIETIMAS
Avarinių šviesų signalas
Avarinio signalo funkcija (vienu metu mirksintys
visi posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Funkciją galima naudoti siekiant įspėti apie kelių
eismo pavojus.
PASTABA
Avarinio signalo naudojimo taisyklės atskirose
šalyse gali būti nevienodos.
Susijusi informacija
•
•
Laikinas stovėjimo vietos
apšvietimas
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai
gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai apšviestų
priėjimą prie namų.
Avarinio stabdymo signalas (p. 154)
Kaip aktyvinti funkciją:
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 152)
1.
Išjunkite automobilį.
2.
Pastumkite kairįjį perjungiklį į priekį link prietaisų skydelio ir atleiskite.
3.
Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Aktyvinus funkciją, vairuotojo ekrane įsijungia
ženklas ir įjungiami gabaritiniai žibintai, išorinių
rankenų apšvietimas* bei valstybinio numerio
apšvietimas.
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite
mygtuką.
Avariniai žibintai automatiškai aktyvinami, kai
automobilio stabdžiai taip stipriai nuspaudžiami,
kad aktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir
mažinamas greitis. Avarinis signalas ima veikti
nustojus mirksėti avarinio stabdžio signalui ir
automatiškai išsijungia automobiliui pradėjus
važiuoti arba yra išjungiamas paspaudžiant mygtuką.
Trukmę, kurią turi likti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti centriniame
ekrane.
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 156)
* Parinktis / priedas. 155
APŠVIETIMAS
Priėjimo apšvietimo trukmė
Salono apšvietimas
Priėjimo apšvietimas įjungiamas atrakinus automobilį ir naudojamas, norint iš atstumo įjungti
automobilio apšvietimą.
Salone įrengti skirtingų tipų šviestuvai, pagerinantys naudojimo patirtį. Tai – skaitymo lempos,
daiktadėžės apšvietimas ir žemės apšvietimas.
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti
rankiniu būdu, praėjus bent 5 minutėms po to,
kai:
Funkcija aktyvinama, kai atrakinimui naudojamas
nuotolinio valdymo raktelis. Tuo metu įjungiami
gabaritiniai žibintai, išorinių rankenų apšvietimas*,
valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų plafonai, grindų apšvietimas ir bagažinės apšvietimas. Jei aktyvinimo laikotarpiu atidaromos durelės, išorinių rankenų* ir salono apšvietimo trukmė
pratęsiama.
•
buvo išjungtas automobilis ir jos elektros sistema perjungta į uždegimo padėtį 0;
•
automobilis atrakintas, bet neįjungtas.
Priekinis lubų apšvietimas
Funkciją galima aktyvinti ir deaktyvinti per centrinį
ekraną.
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
•
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 155)
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
Skaitymo apšvietimas
Skaitymo lemputes dešinėje ir kairėje pusėse
galima įjungti ir išjungti trumpai paspaudus mygtukus viršutiniame valdymo pulte. Šviesumas
reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Salono apšvietimas
Trumpai paspaudus viršutiniame valdymo pulte
esantį mygtuką, įjungiamas arba išjungiamas
salono grindų ir lubų apšvietimas.
Salono apšvietimas:
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo reguliavimo jungikliai viršutiniame valdymo pulte.
Lemputė skaitymui, kairėje pusėje
Salono apšvietimas
156
Lemputė skaitymui, dešinėje pusėje
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Automatinė funkcija aktyvinama spustelėjus
AUTO mygtuką viršutiniame valdymo pulte. Aktyvinus automatinę sistemą, mygtuke įsijungia indikatorius ir salono apšvietimas įjungiamas arba
išjungiamas toliau nurodyta tvarka.
Susijusi informacija
•
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
•
įjungiamas atrakinus arba išjungus automobilį;
•
išjungiamas įjungus arba užrakinus automobilį;
•
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba
uždarant kurias nors šonines dureles.
•
atidarius vienas iš šoninių durelių, jis lieka
šviesti 2 minutes.
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
Galinis lubų apšvietimas
Galinėje automobilio dalyje yra skaitymo lemputė,
kuri taip pat naudojama kaip automobilio salono
apšvietimas.
Skaitymo lemputės įjungiamos arba išjungiamos
trumpai paspaudžiant ant jų esančius mygtukus.
Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia kai
dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Saulės skydelio veidrodėlio
apšvietimas*
Saulės skydelio veidrodėlio apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo
dangtelį.
Žemės apšvietimas*
Skaitymo lemputės virš galinės sėdynės.
Žemės apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas
atidarius arba uždarius atitinkamas dureles.
Slenksčio apšvietimas
Slenksčio apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas atidarius arba uždarius atitinkamas dureles.
Bagažinės apšvietimas
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas
atidarant arba uždarant bagažinės dangtį.
Dekoratyvinis apšvietimas
Automobiliuose su panoraminiu stogu* yra du lempučių
blokai, po vieną kiekvienoje lubų pusėje.
Aplinkos apšvietimas įjungiamas, kai atidarote
dureles ir išjungiamas, kai užrakinamas automobilis. Dekoratyvinio apšvietimo intensyvumas gali
būti pritaikomas centriniame ekrane ir tiksliai nustatomas reguliavimo ratuku, įrengtu prietaisų skydelyje.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Automobilyje įrengta daug įvairių šviesos diodų,
kurie keičia šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai šviečia veikiant automobiliui. Aplinkos
apšvietimas gali būti pritaikomas centriniame
ekrane ir tiksliai nustatomas reguliavimo ratuku,
įrengtu prietaisų skydelyje.
Apšvietimas durelių daiktų dėkluose
Daiktų dėklų durelėse apšvietimas įjungiamas, kai
atidarote dureles ir išjungiamas, kai automobilis
užrakinamas. Šviesumą galima tiksliai nustatyti,
naudojantis prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku.
Tunelinio valdymo pulto priekinių
puodelių laikiklių apšvietimas
Priekinių puodelių laikiklių apšvietimas įjungiamas, kai automobilis atrakinamas ir išjungiamas,
jis užrakinamas. Šviesumą galima tiksliai nustatyti,
naudojantis prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Salono apšvietimo reguliavimas (p. 158)
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Salono vidus (p. 574)
* Parinktis / priedas. 157
APŠVIETIMAS
Salono apšvietimo reguliavimas
Automobilio salono apšvietimas užsidega skirtingai, atsižvelgiant į naudojamą uždegimo padėtį.
Salono apšvietimą galima nustatyti prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku. Tam tikros
apšvietimo funkcijos gali būti valdomos ir per
centrinį ekraną.
Prietaisų skydelyje (šalia vairo)
esančiu reguliavimo ratuku
galima keisti ekrano, kontrolinių
lempučių, aplinkos ir dekoratyvinio apšvietimo* šviesumą
Aplinkos apšvietimo reguliavimas
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas.
3.
2.
Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
3.
Skiltyje Salono nuotaikos apšvietimo
intens., pasirinkite iš Išjungta, Žemas ir
Aukštas.
Skiltyje Aplinkos apšvietimo
intensyvumas, pasirinkite iš Išjungta,
Žemas ir Aukštas.
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo lygis, pasirinkite iš Sumažinta ir Pilnas.
Automobilyje įrengta daug įvairių šviesos diodų,
kurie keičia šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai šviečia veikiant automobiliui.
•
Uždegimo padėtys (p. 436)
Apšvietimo spalvos keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
3.
Norėdami pakeisti apšvietimo spalvą, pasirinkite Pagal temperatūrą arba Pagal spalvą.
Pasirinkite kurią nors iš šių nuostatų:
•
Dekoratyvinio apšvietimo reguliavimas*
158
Apšvietimo intensyvumo keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Nurodžius parinktį Pagal temperatūrą,
apšvietimas kinta pagal nustatytą salono
temperatūrą.
Naudojantis parinktimi Pagal spalvą, antrinę
kategoriją Temos spalvos galima naudoti
siekiant koreguoti toliau.
Susijusi informacija
•
•
Salono apšvietimas (p. 156)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Langai, stiklai ir veidrodėliai
•
Automobilyje yra langų, stiklų ir veidrodėlių valdymo elementų. Kai kurie automobilio langai yra
laminuoti.
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 174)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės
apsauga nuo prispaudimo
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas
ir deaktyvinimas (p. 214)
Laminuotas stiklas
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 215)
Visi elektra valdomi langai ir užuolaidėlės nuo
saulės* turi apsaugą nuo prispaudimo, kuri
suveikia, jei atidarymo arba uždarymo metu jų
judesį kas nors užblokuoja.
Blokavimo atveju judesys sustoja ir automatiškai
grįžta maždaug iki 50 mm (apie 2 colius) nuo
užblokuotos padėties (arba į visiško vėdinimo
padėtį).
Priekinis stiklas ir panoraminis* stoglangis yra
pagaminti iš laminuoto stiklo. Stiklas yra armuotasis, todėl jį sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja
garsą salone. Laminuotą stiklą galima užsakyti
kaip pasirinktinę įrangą vietoj tam tikrų stiklų.
Jei langai pagaminti iš laminuoto stiklo, apie tai informuoja simbolis1
Susijusi informacija
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 160)
•
•
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 167)
•
•
1
160
Suveikus apsaugai nuo prispaudimo, galima
pastumti dar kartą ta pačia kryptimi be minėtos
apsaugos, jei tai atliekama per 10 sekundžių nuo
apsaugos nuo prispaudimo suveikimo momento.
Kitais žodžiais tariant, po uždarymo atšaukimo
galima uždaryti priverstinai (pvz., jei judėti trukdo
ledas), toliau spaudžiant valdymo elementą, kol
bus visiškai uždaryta.
ĮSPĖJIMAS
Atjungus starterio akumuliatorių, reikia iš
naujo nustatyti automatinio atidarymo ir uždarymo funkciją, kad ji veiktų tinkamai. Kad
apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją
nustatyti iš naujo.
Elektra valdomi langai (p. 161)
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 164)
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 163)
Projekcinis rodinys* (p. 137)
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 171)
Susijusi informacija
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 161)
•
Elektra valdomų langų naudojimas (p. 162)
Tai netaikoma priekiniam stiklui ir panoraminiam stoglangiui*, kurie visada yra laminuoti, todėl ant jų šio simbolio nebūna.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 163)
Apsaugos nuo prispaudimo
nustatymo iš naujo seka
•
Panoraminis stoglangis* (p. 167)
Kilus bet kokių problemų su langų valdymo
elektra funkcijomis, galima išbandyti nustatymo iš
naujo seką.
ĮSPĖJIMAS
Elektra valdomi langai
Elektra valdomi langai atidaromi / uždaromi naudojantis atitinkamose durelėse įrengtais valdymo
skydeliais. Vairuotojo durelėse įrengti visų langų
valdymo elementai bei priemonės vaikų saugos
užraktams aktyvinti.
Atjungus starterio akumuliatorių, reikia iš
naujo nustatyti automatinio atidarymo ir uždarymo funkciją, kad ji veiktų tinkamai. Kad
apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją
nustatyti iš naujo.
Jei problema išlieka arba jei ji susijusi su panoraminiu stoglangiu arba stoglangiu, susisiekite su
autoservisu.2
Elektra valdomo lango nustatymas iš naujo
1. Pradėkite atidaryti langą iš uždarytos padėties.
2.
Tada rankinio valdymo padėtyje 3 kartus
pakelkite jį aukštyn į uždarytą padėtį.
> Sistema automatiškai inicijuojama.
Susijusi informacija
•
•
•
2
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 160)
Elektra valdomų langų naudojimas (p. 162)
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 163)
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektriniai vaikų saugos užraktai* deaktyvina
galinių durelių valdymo elementus, kad iš
vidaus nebūtų galima atidaryti durelių arba
langų.
Galinių langų valdymo elementai.
Priekinių langų valdymo elementai.
Elektra valdomi langai turi apsaugą nuo prispaudimo. Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispau-
}}
* Parinktis / priedas. 161
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
dimo trikčiai, galima išbandyti nustatymo iš naujo
seką.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Elektra valdomų langų naudojimas
Vairuotojo durelių valdymo skydelyje galima valdyti visus elektra valdomus langus. Naudojantis
valdymo skydeliais, įrengtais kitose durelėse, valdomas tik tų durelių langas.
Elektra valdomi langai turi apsaugą nuo prispaudimo. Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo trikčiai, galima išbandyti nustatymo iš naujo
seką.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti judančiose dalyse.
•
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
•
Elektra valdomų langų naudojimas (p. 162)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 160)
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 161)
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Susijusi informacija
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos. Švelniai
pastumkite vieną iš valdymo elementų aukštyn arba žemyn. Kol valdymo elementas laikomas nuspaustas, elektra valdomi langai juda
aukštyn arba žemyn.
Valdymas su automatine funkcija. Nuspauskite langų valdymo elementą iki galo aukštyn
arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai pakils arba nusileis iki galo.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent uždegimo padėtis I arba II.
Elektra valdomus langus galima stumdyti kelias
minutes po automobilio ir uždegimo sistemos
išjungimo, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
Vienu metu veikia tik vienas valdymo skydelis.
Jį taip pat galima valdyti naudojantis nuotoliniu
rakteliu, berakte atidarymo* funkcija (per durelių
rankeną) ir centrinio užrakto mygtuku.
162
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad vaikams ar kitiems keleiviams
nekyla prispaudimo pavojus ir tik tada uždarykite visus langus, naudodamiesi:
•
•
•
berakčio užrakinimo funkcija*;
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 229)
Kaip naudotis užuolaidėle nuo
saulės*
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 255)
Kiekvienose galinėse durelėse gali būti įmontuotos užuolaidėlės nuo saulės.
Galinėse durelėse – valdoma rankomis
centrinio užrakto mygtuku;
nuotolinio valdymo rakteliu.
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra šiek
tiek praverti priekinius langus.
PASTABA
Viršijus maždaug 180 km/h (apie
112 myl./val.) greitį, nebeleidžiama atidaryti
langų, tačiau juos galima uždaryti.
Vairuotojui visada tenka atsakomybė laikytis
galiojančių kelių eismo taisyklių.
Susijusi informacija
•
•
Elektra valdomi langai (p. 161)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 160)
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: versijos gali skirtis.
Kabliukas su fiksatoriumi
–
Pakelkite užuolaidėlę ir užkabinkite ją ant
kabliuko viršutiniame durų rėme.
Langą gali atidaryti bei uždaryti ir su pakelta
užuolaidėle.
Susijusi informacija
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 160)
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 161)
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 252)
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 161)
•
Elektra valdomi langai (p. 161)
* Parinktis / priedas. 163
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Galinio vaizdo veidrodėliai
•
Siekiant pagerinti matomumą atgal, naudojami
galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai.
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
Galinio vaizdo veidrodėlio
pritemdymo reguliavimas
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 215)
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių šviesa
gali atsispindėti galinio vaizdo veidrodėliuose,
akindama vairuotoją. Jei trikdo iš paskos važiuojančių automobilių šviesa, naudokite pritemdymo
funkciją.
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
Salono galinio vaizdo veidrodėlis reguliuojamas
paprastai, nustatant kampą ranka. Salono galinio
vaizdo veidrodėlyje galima sumontuoti „HomeLink“*, automatinio pritemdymo* ir kompaso*
parinktis.
Šoniniai veidrodėliai
Pritemdymas rankiniu būdu
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti
naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte.
ĮSPĖJIMAS
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą, abu
veidrodėliai yra išgaubti. Objektai atrodo toliau
nei jie iš tikrųjų yra.
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos vairasvirte, įrengta vairuotojo durelių valdymo skydelyje.
Taip pat yra daug automatinių nuostatų, kurias
galima susieti su elektra valdomos sėdynės*
atminties funkcijos mygtukais.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Tamsinimo valdymas.
HomeLink®* (p. 487)
Kompasas (p. 491)
1.
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo reguliavimas (p. 164)
Pritemdykite, patraukdami valdymo elementą
į salono vidų.
2.
Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami rankenėlę link priekinio stiklo.
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 165)
Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija nėra rankinio pritemdymo mygtuko.
164
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Automatinis pritemdymas*
Salono ir šoniniai veidrodėliai automatiškai pritemdo ryškią šviesą iš galo. Vairuojant visada veikia automatinio pritemdymo funkcija, išskyrus
atvejį, kai parenkamas pavarų dėžės atbulinės
eigos režimas.
Norint, kad šoniniuose veidrodėliuose būtų automatinio pritemdymo funkcija, salono galinio vaizdo
veidrodėlyje taip pat turi būti automatinio pritemdymo funkcija.
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo
leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės skydeliai ar
objektai, esantys ant sėdynių arba bagažinėje
ir šviesa nepasieks jutiklių, salono ir šoninių
galinio vaizdo veidrodėlių pritemdymo funkcija
veiks ribotai.
PASTABA
Pakitus jautrumui, pritemdymo intensyvumo
pokytis iškart nebūna akivaizdus, tačiau po
kiek laiko jis būna pastebimas.
Pritemdymo jautrumas pakinta ir salono, ir šoniniuose galinio vaizdo veidrodėliuose.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
patogumas.
3.
Po Galinio vaizdo veidrod. autom.
pritemdymas, pasirinkite Normalus,
Tamsus arba Šviesus.
Šoninių veidrodėlių pakreipimas
Siekdamas užtikrinti geresnį matomumą atgal,
vairuotojas turi tinkamai sureguliuoti šoninius veidrodėlius. Yra daug automatinių nuostatų, kurias
taip pat galima susieti su elektra valdomos sėdynės* atminties funkcijos mygtukais.
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai
Susijusi informacija
•
•
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 164)
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 165)
Veidrodėliai ir
Salono galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir
leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas
jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu
atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos
važiuojančių automobilių žibintų skleidžiamą
šviesą.
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai.
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos vairasvirte, įrengta vairuotojo durelių valdymo skydelyje.
1.
Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką R.
Įsijungia mygtuko lemputė.
2.
Centre esančia vairasvirte nustatykite norimą
padėtį.
3.
Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
}}
* Parinktis / priedas. 165
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai buvo
pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu būdu
nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai
veiktų automatinis nulenkimas ir nustatymas iš
naujo.
1.
Norėdami užlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R.
2.
Juos vėl atlenksite vienu metu paspausdami
mygtukus L ir R.
3.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią padėtį.
Galinio vaizdo veidrodėlių užlenkimas
elektra*
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate automobilį arba važiuojate siaurais keliais.
1.
2.
Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R (turi
būti nustatyta bent Iuždegimo padėtis).
Maždaug po 1 sekundės juos atleiskite. Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu
nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus
atlenkti iki galo automatiškai.
3 Tik
166
Pakreipimas statant automobilį3
3.
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų
matyti kelkraštį.
–
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite
mygtuką L arba R.
Atminkite: mygtuką gali reikėti paspausti du kartus. Tai priklauso nuo to, ar jis jau buvo parinktas.
Pakreipus šoninį veidrodėlį žemyn, mygtukas
mirksi. Išjungus atbulinės eigos pavarą, šoninį veidrodėlį automatiškai imama grąžinti po maždaug
3 sekundžių. Tada po maždaug 8 sekundžių jis
pasiekia pradinę padėtį.
Automatinis pakreipimas statant
automobilį3
Naudojant šią nuostatą, šoninis veidrodėlis automatiškai pakreipiamas žemyn, kai įjungiama atbulinės eigos pavara. Nulenkimo padėtis nustatyta
iš anksto ir jos reguliuoti negalima. Galite grąžinti
šoninį veidrodėlį atgal į jo pradinę padėtį, dukart
paspausdami mygtuką L arba R.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
patogumas.
Skiltyje Šoninio veidrodėlio pakreipimas
važiuojant atgal, pasirinkite Išjungta,
Vairuotojas, Keleivis arba Abu aktyvinti /
deaktyvinti ir pasirinkti, kuris galinio vaizdo
veidrodėlis turėtų būti pakreiptas.
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu*
Nuotolinio valdymo rakteliu užrakinant / atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai bus
nulenkti / atlenkti automatiškai.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
patogumas.
3.
Pasirinkite Užlenkti veidrodėlius
užrakinus, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte.
Veidrodėliai ir
Susijusi informacija
•
•
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 164)
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo reguliavimas (p. 164)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 215)
Veidrodėliai ir
kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcijos mygtukai*.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Panoraminis stoglangis*
Panoraminis stoglangis padalintas į dvi stiklines
sekcijas. Priekinę sekciją galima atidaryti vertikaliai, galiniame krašte (ventiliacijos padėtis) arba
horizontaliai (atidaryta padėtis). Galinė stiklinė
sekcija yra fiksuota.
Panoraminiame stoglangyje po stiklu yra vėjo
deflektorius ir perforuoto audinio užuolaidėlė nuo
saulės, kuri papildomai apsaugo nuo tokių
veiksnių kaip stipri saulės šviesa.
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės
valdomi lubose įrengtu valdymo elementu.
Jį taip pat galima valdyti naudojantis nuotoliniu
rakteliu, berakte atidarymo* funkcija (per durelių
rankeną) ir centrinio užrakto mygtuku.
Norint pasinaudoti panoraminiu stoglangiu ir
užuolaidėle nuo saulės, automobilio elektros sistema turi būti uždegimo padėtyje I arba II.
SVARBU
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Prieš atidarydami panoraminį stoglangį,
nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Neatidarinėkite panoraminio stoglangio,
jei jis užšalo.
Vėjo kreiptuvas
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
SVARBU
Panoraminiame stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris iškyla jį atidarius.
Susijusi informacija
•
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai,
neatidarykite panoraminio stoglangio.
•
•
•
Nedėkite jokių sunkių daiktų ant panoraminio stoglangio.
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 160)
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 252)
Panoraminio stoglangio valdymas* (p. 168)
Automatinis panoraminio stoglangio* užuolaidėlės nuo saulės uždarymas (p. 170)
}}
* Parinktis / priedas. 167
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 229)
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 255)
Panoraminio stoglangio valdymas*
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės
valdomos viršutiniame valdymo skydelyje esančiu
valdymo elementu. Abu šie komponentai turi
apsaugą nuo prispaudimo.
SVARBU
•
Prieš atidarydami panoraminį stoglangį,
nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Neatidarinėkite panoraminio stoglangio,
jei jis užšalo.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
SVARBU
168
•
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai,
neatidarykite panoraminio stoglangio.
•
Nedėkite jokių sunkių daiktų ant panoraminio stoglangio.
Norint pasinaudoti panoraminiu stoglangiu ir
užuolaidėle nuo saulės, automobilio elektros sistema turi būti uždegimo padėtyje I arba II.
Jį taip pat galima valdyti naudojantis nuotoliniu
rakteliu, berakte atidarymo* funkcija (per durelių
rankeną) ir centrinio užrakto mygtuku.
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad vaikams ar kitiems keleiviams
nekyla prispaudimo pavojus ir tik tada uždarykite visus langus, naudodamiesi:
•
•
•
berakčio užrakinimo funkcija*;
centrinio užrakto mygtuku;
nuotolinio valdymo rakteliu.
SVARBU
Uždarydami panoraminį langą, patikrinkite, ar
jis tinkamai uždarytas.
Stoglangis nustoja judėti, jei (valdant rankiniu
būdu) atleidžiamas valdymo elementas arba jei
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
stoglangis pasiekia komforto padėtį4 ar maksimalaus atsidarymo arba užsidarymo padėtį. Panoraminio stoglangio ir užuolaidėlės nuo saulės judėjimas sustabdomi ir tuo atveju, jei valdymo elementas aktyvinamas priešinga kryptimi nei dabartinė
judėjimo kryptis.
Vėdinimo padėties atidarymas ir
uždarymas
Visiškas panoraminio stoglangio
atidarymas ir uždarymas stoglangio
valdymo elementu
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės
taip pat turi apsaugą nuo prispaudimo.
PASTABA
Atidarant rankiniu būdu, užuolaidėlė nuo saulės turi būti visiškai atidaryta: tik tada galima
judinti panoraminį stoglangį. Darant atvirkštine
tvarka, panoraminis stoglangis turi būti visiškai
uždarytas: tik tada galima uždaryti užuolaidėlę
nuo saulės.
Vėdinimo padėtis, vertikalus galinis kraštas.
Atidarykite vieną kartą paspausdami valdymo
elementą aukštyn.
Uždarykite vieną kartą paspausdami valdymo
elementą žemyn.
Pasirinkus vėdinimo padėtį, pakeliamas priekinio
stiklinio dangčio galinis kraštas. Jei, pasirinkus
vėdinimo padėtį, užuolaidėlė nuo saulės yra iki
galo uždaryta, ji automatiškai prasiveria apie
50 mm (maždaug 2 colius).
Valdymas, rankinis režimas
Valdymas, automatinis režimas
Jei panoraminis stoglangis uždaromas iš vėdinimo padėties, užuolaidėlė nuo saulės juda automatiškai su juo.
4
Komforto padėtis – tai tokia padėtis, kurioje vėjo ir rezonanso triukšmas važiuojant yra pakankamai mažas ir nekelia nepatogumų.
}}
169
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
Valdymas rankiniu būdu
1. Norėdami atidaryti užuolaidėlę nuo saulės,
paspauskite valdymo elementą atgal į rankinio atidarymo padėtį.
Automatinis valdymas – spartus
atidarymas arba uždarymas
Panoraminį stoglangį ir užuolaidėlę nuo saulės
galima atidaryti arba uždaryti vienu metu:
2.
Panoraminio stoglangio atidarymas į komforto padėtį – paspauskite valdymo elementą
atgal antrą kartą į rankinio atidarymo padėtį.
–
Atidarymas – paspauskite valdymo elementą
atgal du kartus į automatinio valdymo padėtį
ir jį atleiskite.
3.
Panoraminio stoglangio atidarymas į maksimalią padėtį – paspauskite valdymo elementą
atgal trečią kartą į rankinio atidarymo padėtį.
–
Uždarymas – paspauskite valdymo elementą
pirmyn / žemyn du kartus į automatinio valdymo padėtį ir jį atleiskite.
Uždarykite kartodami veiksmus atvirkštine
tvarka – paspauskite valdymo elementą pirmyn /
žemyn į uždarymo rankiniu būdu padėtį.
Automatinis valdymas
1. Saulės užuolaidėlės atidarymas iki maksimalios padėties – paspauskite valdymo elementą atgal iki automatinio valdymo padėties
ir jį atleiskite.
2.
3.
Panoraminio stoglangio atidarymas į komforto padėtį – paspauskite valdymo elementą
atgal antrą kartą į automatinio atidarymo
padėtį ir atleiskite.
Panoraminio stoglangio atidarymas į maksimalią padėtį – paspauskite valdymo elementą
atgal trečią kartą į automatinio atidarymo
padėtį ir atleiskite.
Susijusi informacija
•
•
Automatinis panoraminio
stoglangio* užuolaidėlės nuo
saulės uždarymas
Naudojant šią funkciją, užuolaidėlė nuo saulės
uždaroma automatiškai, praėjus 15 minučių nuo
automobilio užrakinimo (jei jis pastatytas karštą
dieną). Tuo siekiama sumažinti temperatūrą
salone ir apsaugoti automobilio sėdynių apmušalus nuo išblukimo saulės spindulių poveikyje.
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija
būna deaktyvinta. Ją galima aktyvinti arba deaktyvinti centriniame ekrane.
Panoraminis stoglangis* (p. 167)
1.
Automatinis panoraminio stoglangio* užuolaidėlės nuo saulės uždarymas (p. 170)
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 160)
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 252)
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 255)
Užrakinimas.
Pasirinkite Automatiškai uždaryti stogl.
užuol. nuo saulės, kad aktyvintumėte /
deaktyvintumėte.
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 229)
PASTABA
Užuolaidėlė nuo saulės užsidaro kartu su
visais langais, naudojantis:
•
•
•
berakčio užrakinimo funkcija*;
centrinio užrakto mygtuku;
nuotolinio valdymo rakteliu.
Uždarykite pakartodami pirmiau nurodytą procedūrą atvirkštine tvarka – paspauskite valdymo elementą pirmyn / žemyn į uždarymo automatiniu
būdu padėtį.
170
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Susijusi informacija
•
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 167)
Panoraminio stoglangio valdymas* (p. 168)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 160)
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 252)
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 255)
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
Valymas su pertrūkiais
Priekinio stiklo valytuvai valo priekinį stiklą. Skirtingas priekinio stiklo valytuvų nuostatas galima
parinkti vairo dešiniuoju perjungikliu.
Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo ratuku nustatykite, kiek kartų bus
valoma per tam tikrą laiko tarpą.
Nuolatinis valymas
Pakelkite perjungiklį, kad valytuvai valytų
normaliu greičiu.
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 229)
Pakelkite perjungiklį labiau, kad valytuvai
valytų dideliu greičiu.
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus, įsitikinkite, kad valytuvų šluotelės neprišalusios ir nuo priekinio
stiklo ir galinio lango nuvalytas sniegas arba
ledas.
Dešinysis perjungiklis.
Reguliavimo ratukas naudojamas lietaus
jutiklio jautrumui ir valytuvų valymo dažniui
nustatyti.
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti
daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio
stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi būt šlapias.
Vienas valymo judesys
Nuleiskite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 172)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 176)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 174)
}}
* Parinktis / priedas. 171
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Šildomojo priekinio stiklo valytuvo plautuvo
purkštukai* (p. 172)
Šildomojo priekinio stiklo valytuvo
plautuvo purkštukai*
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 173)
Kad šaltu oru ploviklis neužšaltų, plautuvo purkštukai yra šildomi automatiškai.
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 175)
Susijusi informacija
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 645)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 644)
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 172)
Lietaus jutiklio naudojimas
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio. Lietaus
jutiklio jautrumą galima reguliuoti reguliavimo
ratuku ant dešiniojo perjungiklio.
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 174)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 643)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 176)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 642)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 173)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 175)
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 645)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 643)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 642)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 171)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 644)
Dešinysis perjungiklis.
Lietaus jutiklio mygtukas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Kai lietaus jutiklis aktyvintas, vairuotojo ekrane
.
rodomas lietaus jutiklio ženklas
Lietaus jutiklio aktyvinimas
Aktyvinant lietaus jutiklį, turi būti užvestas automobilio variklis arba nustatyta elektros sistemos
uždegimo padėtis I / II, o priekinio stiklo valytuvų
perjungiklis turi būti padėtyje 0 arba vieno valymo
judesio padėtyje.
172
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio
.
mygtuką
Papildomam valytuvų mostui padaryti paspauskite
perjungiklį žemyn.
Jautrumui padidinti pasukite reguliavimo ratuką
aukštyn, o sumažinti – žemyn. Kai reguliavimo
ratukas pasuktas aukštyn, valytuvai padaro papildomą mostą.
Lietaus jutiklio deaktyvinimas
Deaktyvinkite lietaus jutiklį, paspausdami lietaus
arba pakeldami perjungiklį
jutiklio mygtuką
aukštyn kitai valytuvų programai įjungti.
Lietaus jutiklis deaktyvinamas automatiškai, uždegimo padėtyje 0 arba kai variklis išjungtas.
Lietaus jutiklis deaktyvinamas automatiškai, kai
valytuvų šluotelės nustatomos į techninės priežiūros padėtį. Lietaus jutiklis vėl aktyvinamas, kai
deaktyvinamas priežiūros režimas.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Kai automobilis veikia arba jo elektros sistema nustatyta į
uždegimo padėtį I arba II, išaktyvinkite lietaus
jutiklį. Ženklas vairuotojo ekrane išsijungia.
Susijusi informacija
Lietaus jutiklio atminties funkcijos
naudojimas
•
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 174)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 176)
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
•
Šildomojo priekinio stiklo valytuvo plautuvo
purkštukai* (p. 172)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 173)
Atminties funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 175)
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 645)
Lietaus jutiklio atminties funkciją galima aktyvinti
taip, kad jo mygtuko nereikėtų spausti kiekvieną
kartą užvedus automobilį:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 644)
2.
•
Paspauskite My Car
valytuvas.
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 643)
3.
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 642)
Pasirinkite Lietaus jutiklio atmintis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte atminties
funkciją.
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 171)
Priekinio stiklo
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 172)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 176)
•
Šildomojo priekinio stiklo valytuvo plautuvo
purkštukai* (p. 172)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 175)
•
Ploviklio įpylimas (p. 645)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 174)
}}
* Parinktis / priedas. 173
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 644)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių
žibintų plautuvai
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 643)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 642)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvai nuvalo
priekinį stiklą ir priekinius žibintus. Priekinio stiklo
ir priekinių žibintų plautuvai paleidžiami dešiniuoju perjungikliu.
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 171)
Priekinio stiklo valytuvų ir priekinių
žibintų plautuvų įjungimas
SVARBU
Venkite įjungti plautuvo sistemą, kai ji sušalusi
arba tuščias ploviklio bakelis, nes kitaip galite
apgadinti siurblį.
Priekinių žibintų plovimas*
Siekiant taupyti skystį, įjungti priekiniai žibintai
plaunami automatiškai, nustatytu periodiškumu.
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik maždaug 1 litras (1 kv.) ploviklio ir vairuotojo ekrane rodomas pranešimas
Ploviklis Žemas lygis, papildykite kartu su
, atjungiamas ploviklio tiekimas prieženklu
kiniams žibintams. Tuo siekiama suteikti prioritetą
priekinio stiklo plovimui ir matomumui pro jį. Priekiniai žibintai nuplaunami tik jei įjungiamos tolimosios šviesos.
Susijusi informacija
Plovimo funkcija, dešinysis perjungiklis.
–
174
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų plautuvus, pastumkite dešinįjį perjungiklį link vairo.
> Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai atlieka dar keletą mostų.
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 172)
•
Šildomojo priekinio stiklo valytuvo plautuvo
purkštukai* (p. 172)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 173)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 175)
•
Ploviklio įpylimas (p. 645)
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 176)
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 644)
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 643)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 642)
Galinio lango valytuvas ir plautuvas valo galinį
langą. Lango plovimas ir valymas įjungiami bei
nuostatos keičiamos ant vairo esančiu dešiniuoju
perjungikliu.
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 171)
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
aktyvinimas
PASTABA
Galinis lango valytuvas yra aprūpintas
apsauga nuo perkaitimo: perkaitus varikliukui,
jis išjungiamas. Galinio lango valytuvas atvėsęs ima veikti vėl.
Pasirinkite
, kad būtų įjungtas galinio
lango valytuvo valymo su pertrūkiais režimas.
–
Pasirinkite
, kad įjungtumėte galinio
lango valytuvo nuolatinio valymo režimą.
Perstumkite vairo dešinįjį perjungiklį pirmyn,
kad įjungtumėte galinio lango plovimo ir
valymo funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 172)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 176)
•
Šildomojo priekinio stiklo valytuvo plautuvo
purkštukai* (p. 172)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 173)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 174)
}}
* Parinktis / priedas. 175
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 645)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 644)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 643)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 642)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 171)
Automatinis galinio lango valymas
atbulinės eigos metu
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 643)
Įjungus atbulinės eigos pavarą, kai įjungti priekinio stiklo valytuvai, įsijungia galinio stiklo valymas
su pertrūkiais. Išjungus atbulinės eigos pavarą,
funkcija išsijungia.
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 642)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 171)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
3.
Pasirinkite Automat. galinio stiklo
valymas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte valymo važiuojant atbuline eiga funkciją.
Priekinio stiklo
Jei galinio lango valytuvo režimas nustatytas į
valymo pastoviu greičiu režimą, nėra jokių pokyčių.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 172)
•
Šildomojo priekinio stiklo valytuvo plautuvo
purkštukai* (p. 172)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 173)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 175)
•
•
176
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 174)
Ploviklio įpylimas (p. 645)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 644)
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Mechaninė priekinė sėdynė
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
Pakeiskite atlošo nuolydį, sukdami valdymo
rankenėlę.
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota,
nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos
atveju galite susižaloti.
Susijusi informacija
•
•
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, papumpuodami* aukštyn / žemyn.
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
1
•
Pakeiskite sėdynės pasostės ilgį*, patraukdami svirtį aukštyn ir perstumdami sėdynės
pasostę pirmyn / atgal ranka.
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
Sėdynės reguliavimas pirmyn / atgal: pakelkite rankeną ir sureguliuokite atstumą iki
vairo ir pedalų. Užtikrinkite, kad nustačius
padėtį sėdynė būtų užfiksuota.
Pakeiskite juosmens atramą*, paspausdami
mygtuką aukštyn / žemyn, pirmyn / atgal.
1
178
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
Taikoma tik vairuotojo sėdynei.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Elektra valdoma priekinė sėdynė*
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu. Elektra valdomą sėdynę galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn. Sėdynės
pasostės priekinį kraštą galima pakelti / nuleisti ir
nustatyti jo ilgį*. Taip pat galima keisti atlošo
kampą. Juosmens atramą galima reguliuoti aukštyn / žemyn, pirmyn / atgal.
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
Priekinės elektra valdomos sėdynės
reguliavimas*
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
Sėdynės sėdimosios dalies priekyje esančiu valdymo elementu nustatykite norimą sėdėjimo
padėtį. Norėdami aktyvinti daugiafunkcį valdymo
elementą ir nustatyti įvairias komforto funkcijas,
pasukite valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų apsaugą,
kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą blokuoja koks
nors objektas. Taip nutikus, pašalinkite objektą ir
pamėginkite vėl valdyti sėdynę.
Atrakinus dureles, kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neužvedus variklio. Kai veikia variklis, sėdynę
galima reguliuoti bet kada. Reguliuoti kurį laiką
galima ir išjungus variklį.
Susijusi informacija
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
Norėdami aktyvinti daugiafunkcį valdymo elementą ir nustatyti įvairias komforto funkcijas,
pasukite valdymo elementą* aukštyn /
žemyn.
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, sureguliuodami valdymo elementą
aukštyn / žemyn.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
}}
* Parinktis / priedas. 179
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal, pastumdami valdymo elementus pirmyn / atgal.
||
Pakeiskite atlošo nuolydį, pastumdami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn).
Priekinių sėdynių atlošų iki galo pirmyn nuleisti
negalima.
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcija*
2.
Paspauskite ir palaikykite mygtuką M. Įsijungia mygtuko šviesos indikatorius.
Atmintyje saugomos sėdynės, išorinių galino
vaizdo ir durų veidrodėlių, projekcinio rodinio*
nuostatos.
3.
Per tris sekundes paspauskite ir palaikykite
mygtuką 1 arba 2.
> Priskyrus padėtis pasirinktam atminties
mygtukui, pasigirsta garsinis signalas ir
indikatorius mygtuke M užgęsta.
Naudojantis atminties funkcija, galima įrašyti dvi
skirtingas nuostatas. Atminties funkcijos klaviatūra būna ant vienerių arba abejų durelių*.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
Susijusi informacija
•
•
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
•
180
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
Jei per tris sekundes nepaspaudžiamas joks
atminties mygtukas, tuomet mygtukas M užgęsta
ir nieko neįrašoma.
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
Atminties mygtukas
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
Išsaugojimo pasirinktis
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
Nuostatų įrašymo mygtukas M.
Atminties mygtukas
1.
Nustatykite pageidaujamas sėdynės, šoninių
veidrodėlių ir projekcinio rodinio padėtis.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcijos naudojimas
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
Atmintyje saugomos sėdynės, išorinių galino
vaizdo ir durų veidrodėlių, projekcinio rodinio*
nuostatos.
ĮSPĖJIMAS
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Įrašytas nuostatas galima iškviesti, kai priekinės
durelės yra atidarytos arba uždarytos:
Atidarytos priekinės durelės
– Trumpai vieną kartą paspauskite kurį nors iš
atminties mygtukų: 1 arba 2. Sėdynė, šoniniai
veidrodėliai ir projekcinis rodinys ima judėti ir
sustoja tose padėtyse, kurios buvo įrašytos į
pasirinktą atminties mygtuką.
Uždarytos priekinės durelės
– Laikykite nuspaustą vieną iš atminties mygtukų (1 arba 2), kol sėdynė, šoniniai veidrodėliai ir projekcinis rodinys sustos tose padėtyse, kurios yra įrašytos į pasirinktą atminties
mygtuką.
Atleidus atminties mygtuką, sėdynės, šoniniai
veidrodėliai ir projekcinis rodinys sustos.
•
Kadangi vairuotojo sėdynė gali būti reguliuojama esant išjungtam uždegimui,
transporto priemonėje negalima palikti
vaikų be priežiūros.
•
Sėdynės judėjimą galima SUSTABDYTI
bet kuriuo metu, paspaudžiant bet kurį
mygtuką, esantį elektra valdomos sėdynės
valdymo skydelyje.
•
•
Nereguliuokite sėdynės, kai vairuojate.
Pasirūpinkite, kad nieko nebūtų po reguliuojamomis sėdynėmis.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
}}
* Parinktis / priedas. 181
SĖDYNĖS IR VAIRAS
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
Masažo nuostatos priekinėje
sėdynėje*
• Greitis: pasirinkite Lėtas, Normalus arba
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu* ir centriniu
ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane.
Masažo paleidimas iš naujo
Masažo funkcija automatiškai deaktyvinama po
20 minučių. Norint pakartotinai aktyvinti funkciją,
tai reikia padaryti rankiniu būdu.
Greitas.
–
Palieskite Paleist vėl centriniame ekrane,
kad vėl paleistumėte pasirinktą masažo programą.
> Masažo programa paleidžiama iš naujo.
Jei nesiimama jokių veiksmų, pranešimas
ir toliau rodomas viršutiniame rodinyje.
Susijusi informacija
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
Išjungta, kad įjungtumėte / išjungtumėte
masažo funkciją.
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
• Programs 1-5: yra 5 iš anksto nustatytos
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
Masažo nuostatos
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
• Įjungta/Išjungta: pasirinkite Įjungta/
masažo programos. Pasirinkite Bang.,
Žingsnis, Pažangus, Juosmens arba
Pečių.
• Intensyvumas: pasirinkite Žemas,
Normalus arba Aukštas.
182
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
Priekinės sėdynės masažo
nuostatų* reguliavimas
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu ir centriniu
ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane*.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
•
Masažo funkcija gali būti aktyvinama tik veikiant
automobilio varikliui.
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
1.
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį aktyvinkite. Centriniame ekrane bus
rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Masažas.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
3.
Atskiras masažo funkcijas galite pasirinkti
tiesiogiai jutikliniame ekrane arba judindami
žymiklį aukštyn-žemyn daugiafunkcio valdymo
elemento viršutiniu / apatiniu mygtuku. Pasirinktos funkcijos nuostatą galima pakeisti
pasirenkant tiesiogiai jutikliniame ekrane,
paspaudžiant rodykles arba naudojantis daugiafunkcio valdymo elemento priekiniu / galiniu mygtuku.
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
Priekinės sėdynės masažo nuostatų*
reguliavimas
Priekinių sėdynių atloše yra masažo funkcija.
Masažą vykdo oro pagalvėlės, kurios gali veikti su
įvairiomis nuostatomis.
* Parinktis / priedas. 183
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Priekinės sėdynės pasostės ilgio
reguliavimas
2.
Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu* ir centriniu
ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Pasostės ilg..
Priekinės sėdynės šoninės
atramos* reguliavimas
•
Paspauskite priekinę keturių krypčių mygtuko (apvalaus) dalį, kad ištrauktumėte
sėdynės pasostę.
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuko
galinę dalį, kad įtrauktumėte sėdynės
pasostę.
Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu* ir centriniu
ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane.
Susijusi informacija
•
•
•
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
Norėdami aktyvinti daugiafunkcinį valdiklį, pasukite jį aukštyn / žemyn.
Sėdynės pasostės reguliavimas
Sėdynės pasostės ilgį galima reguliuoti ant sėdynės esančiu daugiafunkciu valdymo elementu.
1.
184
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį aktyvinkite. Centriniame ekrane bus
rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
Norint šoninės atramos, galima reguliuoti atlošo
šonus.
Norėdami reguliuoti šoninę atramą:
1.
Daugiafunkcį valdymo elementą aktyvinsite
. Centriniame
sukdami aukštyn / žemyn
ekrane pasirodys sėdynės nuostatų rodinys.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite Šon.
atramos.
Priekinės sėdynės juosmens
atramos* reguliavimas
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuko priekinę dalį, kad padidintumėte šoninę
.
atramą
Daugiafunkcį valdymo elementą* aktyvinsite
sukdami aukštyn / žemyn. Centriniame ekrane
pasirodys sėdynės nuostatų rodinys.
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuko
galinę dalį, kad sumažintumėte šoninę
atramą.
2.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Juosmens.
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuką
(apvalų) aukštyn / žemyn, kad perstumtumėte juosmens atramą aukštyn / žemyn.
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuko priekinę dalį, kad padidintumėte juosmens
atramą.
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuko
galinę dalį, kad sumažintumėte juosmens
atramą.
Susijusi informacija
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
•
•
•
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
Juosmens atrama reguliuojama 4 kryptimis. Ją
galima nustatyti keturių krypčių mygtuku, esančiu
sėdynės sėdimosios dalies šone. Juosmens
atramą galima reguliuoti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas
Norėdami reguliuoti juosmens atramą:
1.
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį aktyvinkite. Centriniame ekrane bus
rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
}}
* Parinktis / priedas. 185
SĖDYNĖS IR VAIRAS
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
Keleivio sėdynės reguliavimas iš
vairuotojo sėdynės*
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 186)
Priekinę keleivio sėdynę galima reguliuoti iš vairuotojo sėdynės.
Funkcijų aktyvinimas
Funkcija aktyvinama centrinio ekrano funkcijų
rodinyje:
Norėdami aktyvinti, paspauskite
mygtuką Nustatyti keleivio
sėd..
Pastumkite keleivio sėdynę pirmyn / atgal,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Keleivio sėdynės reguliavimas
Aktyvinęs šią funkciją, vairuotojas turi sureguliuoti
keleivio sėdynę per 10 sekundžių. Jei jis to nepadaro per šį laiką, funkcija deaktyvinama.
Vairuotojas gali reguliuoti keleivio sėdynę ant
savo sėdynės esančiais valdymo elementais:
186
Pakeiskite keleivio sėdynės atlošo nuolydį,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 178)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 179)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 179)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcija* (p. 180)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas (p. 181)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 183)
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas (p. 184)
Kaip nulenkti galinės sėdynės
atlošus
•
Masažo nuostatos priekinėje sėdynėje*
(p. 182)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 184)
Galinės sėdynės atlošas padalintas į dvi dalis.
Atskiras dalis galima nepriklausomai nulenkti pirmyn.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 185)
ĮSPĖJIMAS
•
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir
ją užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę
būkite atsargūs. Dėl nekontroliuojamo ar
nerūpestingo reguliavimo galite būti prispausti.
•
Ilgus objektus būtina saugiai pritvirtinti,
kad staigiai stabdant jie ko nors nesužalotų ir nesugadintų.
•
Prieš pakraudami ar iškraudami automobilį, būtinai išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
•
Jei automobilyje sumontuota automatinė
pavarų dėžė, nustatykite pavarų perjungiklį į padėtį P, kad jo netyčia nepajudintumėte.
SVARBU
Prieš nulenkiant galinės sėdynės atlošą, reikia
nuleisti įtaisytosios vaikiškos kėdutės
pasostę*.
Prieš nulenkiant sėdynės atlošą, reikia pakelti
vidurinės sėdynės porankį*.
Jei automobilyje yra privatusis užraktas, prieš
nuleidžiant sėdynę reikia uždaryti bagažinės
dangtį.
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų,
gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes
ir (arba) stačiai nustatyti jų atlošus.
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate pažeisti
galinės sėdynės apmušalus.
}}
* Parinktis / priedas. 187
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
Atlošo nulenkimas
Automobilis su elektronine nulenkimo
sistema
Kaip nulenkti atlošus naudojantis elektronine sistema:
1.
Užtikrinkite, kad ant galinių sėdynių niekas
nesėdi ir ten nėra daiktų.
2.
Rankomis nuleiskite vidurinės sėdynės galvos atramą.
3.
Paspauskite ir palaikykite nulenkimo mygtuką. Mygtukai pažymėti L ir R raidėmis atitinkamai kairiajai ir dešiniajai atlošo daliai.
4.
Atlošai automatiškai nulenkiami į horizontalią
padėtį. Galvos atramos nuleidžiamos taip pat
automatiškai.
2.
Patraukite pirmyn rankenas, sumontuotas
automobilio galinės sėdynės kairiajame ir
.
dešiniajame atlošuose
3.
Atlošas atsijungia nuo užrakto ir automatiškai
nuleidžiamas į horizontaliąją padėtį.
Automobilis be elektroninės nulenkimo
sistemos
Jei automobilyje įdiegta tik galinės sėdynės
nulenkimo rankomis sistema:
1.
Rankomis nuleiskite vidurinės sėdynės galvos atramą.
2.
Patraukite pirmyn rankenas, sumontuotas
automobilio galinės sėdynės kairiajame ir
dešiniajame atlošuose.
3.
Sėdynė atleidžiama nuo užrakto, tačiau lieka
savo padėtyje. Nuleiskite galvos atramą į
horizontalią padėtį.
Kaip nulenkti atlošą rankomis:
Jei automobilyje įdiegta galinių sėdynių nulenkimo elektroninė sistema*, bagažinėje yra atitinkami mygtukai. Atlošus taip pat galima nulenkti ir
rankomis.
Kaip pakelti atlošą
Atlošas į stačią padėtį pakeliamas rankomis:
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad automatiškai nulenkiant
galinę sėdynę žmonėms nekiltų prispaudimo
pavojus. Kadangi tai vykdoma automatiškai,
mygtuko paspaudimu, niekas neturi būti ant
galinės sėdynės ar pernelyg arti jos.
Kad būtų lengviau nulenkti galinę sėdynę, automobilis turi stovėti ir turi būti atidarytas bagažinės
dangtis.
188
1.
Rankomis nuleiskite vidurinę galvos atramą
.
1.
Rankomis pakelkite (nuleiskite) atlošą.
2.
Spauskite atlošą, kol susijungs užraktas.
3.
Galvos atrama pakeliama rankomis.
4.
Jei reikia, pakelkite vidurinės sėdynės galvos
atramą.
Susijusi informacija
•
Galinės sėdynės galvos atramų reguliavimas
(p. 189)
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Galinės sėdynės galvos atramų
reguliavimas
Galinių išorinių sėdynių galvos atramų
nuleidimas elektra*
Sureguliuokite centrinės sėdynės galvos atlošą
pagal keleivio aukštį. Nulenkite žemyn išorinių
sėdynių galvos atramas*, kad pagerintumėte
matomumą atgal.
Centrinės sėdynės galvos atramos
reguliavimas
Norėdami nuleisti galvos atramą, laikykite mygtuką (žr. iliustraciją) nuspaustą ir atsargiai leiskite
atramą žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Centrinės sėdynės galvos atramą reikia nustatyti
pagal keleivio ūgį, kad esant galimybei būtų
uždengta visa galvos galinė dalis. Pagal poreikį
pakelkite jį aukštyn rankomis.
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos
atrama turi būti žemiausioje padėtyje. Kai
vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos atramą
reikia tinkamai sureguliuoti pagal keleivio ūgį,
kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei
įmanoma).
Išorinių sėdynių galvos atramas galima įtraukti
centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Galite nuleisti
galvos atramas, kai nustatyta uždegimo padėtis 0.
}}
* Parinktis / priedas. 189
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Valdymo elementai ant vairo ir
garso signalas
Paspauskite mygtuką Galvos
atramos nulenkimas nuleidimo funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
||
Ant vairo įrengtas garso signalo bei kiti valdymo
elementai, pvz., vairuotojo pagalbos sistemų ir
balso atpažinimo.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol pasigirs
spragtelėjimas.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atramų, jeigu galinėse išorinėse sėdynėse yra keleivių.
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
•
Kaip nulenkti galinės sėdynės atlošus
(p. 187)
Atlenkus galvos atlošą, jis turi būti užfiksuotoje padėtyje.
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės*.
Rankinis galvos atramų nuleidimas,
galinė sėdynė*
Vairuotojo pagalbos sistemų valdymo elementai2.
Jei automobilyje yra galinių sėdynių nulenkimo
elektra* funkcija, išorinių sėdynių galvos atramos
nulenkiamos rankomis, naudojantis valdymo elementu, esančiu sėdynės viršutinėje dalyje (žr.
pav.). Jei automobilyje nulenkimo elektra funkcijos nėra, galvos atramos būna fiksuotos.
Automatinės pavarų dėžės rankinio pavarų
perjungimo mentelė*.
2
190
Balso atpažinimo, projekcinio rodinio nuostatų ir meniu, pranešimų ir ragelio funkcijų
valdymo elementai.
Greičio ribotuvas*, pastovaus greičio palaikymo sistema, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, atstumo įspėjimas* ir Pilot Assist*.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Garso signalas
Vairo užraktas
Vairo reguliavimas
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo. Vairo
užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu gali būti
girdimas mechaninis triukšmas.
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį.
Vairo užrakto aktyvinimas
Vairo užraktas aktyvinamas, kai automobilis užrakinamas iš lauko ir variklis būna išjungtas. Jei
automobilis paliekamas atrakintas, o kurio laiko
vairas užrakinamas automatiškai.
Vairo užrakto deaktyvinimas
Garso signalo valdymo elementas įrengtas vairo viduryje.
Susijusi informacija
•
•
Vairo užraktas (p. 191)
Vairo reguliavimas (p. 191)
Vairo užraktas deaktyvinamas atrakinus automobilį iš lauko. Jei automobilis neužrakintas, vairo
užraktui deaktyvinti pakanka, kad nuotolinio valdymo raktelis būtų salone ir automobilis būtų
paleidžiamas pasukant uždegimo ratuką pagal
laikrodžio rodyklę.
Susijusi informacija
•
•
Valdymo elementai ant vairo ir garso signalas
(p. 190)
Vairo reguliavimas (p. 191)
Vairą galima reguliuoti aukštyn-žemyn bei pirmyn-atgal.
Vairą galima sureguliuoti įvairiais būdais, tai priklauso nuo to, ar automobilyje yra kelių oro
pagalvė3.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite. Vairo negalima reguliuoti vairuojant.
Jei vairo stiprintuvas susietas su greičiu, galima
reguliuoti vairavimo jėgos lygį. Vairavimo jėga
reguliuojama pagal automobilio greitį, kad pagerėtų valdomumas.
3
Kelių oro pagalvė montuojama tik tam tikroms rinkoms skirtuose automobiliuose.
}}
191
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
Su kelių oro pagalve
Be kelių oro pagalvės
Vairo reguliavimo svirtis.
Vairo reguliavimo svirtis.
1.
Vairui atleisti pastumkite svirtį pirmyn.
1.
Vairui atleisti patraukite svirtį atgal.
2.
Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairo
padėtį.
2.
Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairo
padėtį.
3.
Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte
vairo padėtį. Jei svirtis standi, iš lėto spauskite vairą, tuo pačiu metu traukdami svirtį į
pradinę padėtį.
3.
Vairui užfiksuoti pastumkite svirtį pirmyn. Jei
svirtis standi, iš lėto spauskite vairą, tuo pačiu
metu traukdami svirtį į pradinę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
192
Vairo užraktas (p. 191)
Valdymo elementai ant vairo ir garso signalas
(p. 190)
KLIMATO REGULIAVIMAS
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimatas
Klimato zonos
Klimato kontrolė - jutikliai
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė.
Klimato kontrolės sistema vėsina arba šildo, bei
sausina orą automobilio salone.
Visos klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos iš centrinio ekrano ir fiziniais mygtukais,
esančiais centriniame valdymo pulte.
Klimato zonų skaičius automobilyje lemia skirtingos temperatūros atskiroms salono dalims
nustatymo parinktis.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti klimatą automobilyje.
4 zonų klimato kontrolė
Jutiklio vieta
Kai kurios galinės sėdynės funkcijos gali būti valdomos naudojantis klimato valdymo elementais*,
esančiais tuneliniame valdymo pulte.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimato zonos (p. 194)
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 194)
Suvokiamoji temperatūra (p. 195)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 195)
Šildytuvas (p. 221)
Oro kokybė (p. 196)
Oro paskirstymas (p. 199)
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Klimato zonos 4 zonų klimato kontrolės sistemoje.
Drėgmės jutiklis – korpuse, šalia salono galinio vaizdo veidrodėlio.
4 zonų klimato kontrolės sistemoje galima atskirai reguliuoti temperatūrą salono dešinėje ir kairėje pusėje, priekinėse ir galinėse sėdynėse.
Lauko temperatūros jutiklis įrengtas dešiniajame šoniniame veidrodėlyje.
Susijusi informacija
•
Klimatas (p. 194)
Saulės jutiklis-viršutinėje prietaisų skydelio
pusėje.
Salono temperatūros jutiklis – prie fizinių
mygtukų centriniame valdymo pulte.
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
194
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Interior Air Quality System* taip pat yra oro kokybės jutiklis, kuris įmontuotas klimato kontrolės
sistemos oro tiekimo angoje.
Susijusi informacija
•
•
Klimatas (p. 194)
Interior Air Quality System* (p. 198)
Suvokiamoji temperatūra
Klimato kontrolės sistema salone klimatą reguliuoja pagal suvokiamąją, o ne faktinę temperatūrą.
Jūsų pasirinktoji temperatūra salone atitinka jūsų
fiziškai suvokiamą temperatūrą, kuriai įtaką daro
tokie veiksniai, kaip lauko temperatūra, oro srauto
greitis, drėgnumas, saulės spinduliai ir kt. automobilio viduje ir išorėje.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Klimato kontrolės sistemos valdymo balsu
komandomis galima, pvz., pakeisti temperatūrą,
aktyvinti sėdynės šildymo funkciją* arba pakeisti
ventiliatoriaus lygį.
Paspauskite
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Climate“ – pradedamas klimato kontrolės
dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis, nustatantis,
iš kurios pusės saulė šviečia į saloną. Tai reiškia,
kad temperatūra gali skirtis dešinės ir kairės
pusių oro angose nepaisant to, kad rankenėlėmis
yra nustatyta vienoda abiejų pusių temperatūra.
•
„Set temperature to X degrees“ – nustatoma pageidaujama temperatūra.
•
„Raise temperature“/„Lower
temperature“ – padidinama/sumažinama
temperatūros nuostata viena pakopa.
Susijusi informacija
•
„Sync temperature“ – sinchronizuoja visų
automobilio klimato zonų temperatūrą su vairuotojo pusėje nustatyta temperatūra.
•
„Air on feet“/„Air on body“ – atidaromas
pageidaujamas oro srautas.
•
„Air on feet off“/„Air on body off“ – uždaromas pageidaujamas oro srautas.
•
„Set fan to max“/„Turn off fan“ – oro srautas pakeičiamas į Max/Off.
•
„Raise fan speed“/„Lower fan speed“ –
padidinamas/sumažinamas ventiliatoriaus
lygis viena pakopa.
•
1
Klimato kontrolė naudojant valdymo
balsu funkciją1
Klimatas (p. 194)
}}
* Parinktis / priedas. 195
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
•
•
„Air condition on“/„Air condition off“ –
aktyvinamas/deaktyvinamas oro kondicionierius.
•
„Recirculation on“/„Recirculation off“ –
aktyvinama/deaktyvinama oro apytaka.
•
„Turn on defroster “/„Turn off defroster“
– aktyvinama / deaktyvinama langų ir šoninių
veidrodėlių atitirpinimo funkcija.
•
„Turn on max defroster“/„Turn max
defroster off“ – aktyvinamas/deaktyvinamas
maksimalus atitirpinimas.
•
„Turn on electric defroster“/„Turn off
electric defroster“ – aktyvinamas/deaktyvinamas priekinio stiklo šildymas*.
•
„Turn on rear defroster“/„Turn off rear
defroster“ – aktyvinamas/deaktyvinamas
galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymas
•
„Turn steering wheel heat on“/„Turn
steering wheel heat off“ – aktyvinamas/
deaktyvinamas vairo šildymas*.
•
„Raise steering wheel heat“/„Lower
steering wheel heat“ – vairo šildymo* nuostata padidinama/sumažinama vienu žingsniu.
•
196
„Turn on auto“ – aktyvinama automatinė klimato kontrolė.
„Turn on seat heat“/„Turn off seat heat“
– aktyvinamas/deaktyvinamas sėdynės šildymas*.
•
•
•
„Raise seat heat“/„Lower seat heat“ –
sėdynės šildymo* nuostata padidinama/
sumažinama vienu žingsniu.
„Turn on seat ventilation“/„Turn off seat
ventilation“ – aktyvinamas/deaktyvinamas
sėdynės vėdinimas*.
„Raise seat ventilation“/„Lower seat
ventilation“ – sėdynės vėdinimo* nuostata
padidinama/sumažinama vienu žingsniu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimatas (p. 194)
Balso atpažinimas (p. 140)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 141)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Oro kokybė
Parinktos salono medžiagos ir oro valymo sistema užtikrina, kad salone būtų palaikoma aukšta
oro kokybė.
Medžiagos salone
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei astma
sergantiems žmonėms.
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to, dėl jų
saloną lengviau valyti.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės galima
lengvai išimti ir išvalyti.
Salonui valyti naudokite „Volvo“ rekomenduojamas valymo ir automobilio priežiūros priemones.
Oro valymo sistema
Be automobilio salono filtro aukštą oro kokybę
automobilio salone papildomai padeda palaikyti
„Clean Zone Interior Package“* ir „Interior Air
Quality System“*.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Klimatas (p. 194)
Clean Zone* (p. 197)
Clean Zone Interior Package* (p. 197)
Interior Air Quality System* (p. 198)
Automobilio salono filtras (p. 198)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Clean Zone*
Funkcija „Clean Zone“ tikrina ir rodo, ar patenkintos visos geros oro kokybės automobilio
salone sąlygos.
•
•
ar aktyvintas ventiliatorius;
Clean Zone Interior Package*
ar deaktyvinta oro recirkuliacija.
„Clean Zone Interior Package“ (CZIP) susideda
iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį
saloną be alergijas ir astmą sukeliančių
medžiagų.
PASTABA
„Clean Zone“ nereiškia, kad oro kokybė yra
gera: ji tik nurodo, kad patenkintos geros oro
kokybės sąlygos.
Šis paketas apima:
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia, kad
ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį
nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius
iškart pripildo automobilio saloną švaraus oro.
Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia
savaime po kurio laiko arba atidarius vieną iš
automobilio salono durelių. Ventiliatoriaus
veikimo laikas pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri
metai.
•
Visiškai automatinė oro kokybės sistema
„Interior Air Quality System“ (IAQS).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Indikatorius matomas klimato rodinyje, centriniame ekrane.
Indikatorius klimato eilutėje matomas, kai klimato rodinys nebūna atvertas.
Jei sąlygos nepatenkintos, tekstas „Clean Zone“
būna baltas. Jei patenkintos visos sąlygos, tekstas pakinta į mėlyną.
Tikrinamos sąlygos:
•
ar uždarytos visos durelės ir bagažinės dangtis;
•
ar uždaryti visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis*;
•
ar aktyvinta oro kokybės sistema „Interior Air
Quality System“*;
Oro kokybė (p. 196)
Clean Zone Interior Package* (p. 197)
Interior Air Quality System* (p. 198)
Automobilio salono filtras (p. 198)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Oro kokybė (p. 196)
Clean Zone* (p. 197)
Interior Air Quality System* (p. 198)
Automobilio salono filtras (p. 198)
* Parinktis / priedas. 197
KLIMATO REGULIAVIMAS
Interior Air Quality System*
„Interior Air Quality System“ (IAQS) – tai visiškai
automatinė oro kokybės sistema, atskirianti dujas
ir kietąsias daleles tam, kad į automobilio saloną
patektų kuo mažiau išorinių kvapų ir teršalų.
IAQS yra paketo „Clean Zone Interior Package“
(CZIP) dalis. Ji išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono.
Jei oro kokybės jutiklis nustato, kad lauko oras
užterštas, oro tiekimo anga uždaroma ir aktyvinama oro apytaka.
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro kokybės jutiklis yra visiškai automatinės oro
kokybės sistemos „Interior Air Quality System“
(IAQS) dalis.
Galima nustatyti, ar oro kokybės jutiklis turi būti
aktyvintas, ar deaktyvintas.
1.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Oro kokybės jutiklis, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro kokybės
jutiklį.
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas,
kad automobilio salone būtų geras oras.
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų
stiklai.
Aprasojus langams, reikia įjungti priekinio
stiklo, šoninių ir galinio langų atitirpinimo
funkciją.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Automobilio salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną, yra
išvalomas filtro.
Salono filtro keitimas
Norint palaikyti didelį klimato kontrolės sistemos
našumą, būtina reguliariai keisti filtrą. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo“ aptarnavimo programoje. Jei automobilis eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia keisti
dažniau.
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
•
Interior Air Quality System* (p. 198)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Oro kokybė (p. 196)
Clean Zone* (p. 197)
Clean Zone Interior Package* (p. 197)
Interior Air Quality System* (p. 198)
Susijusi informacija
198
•
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 198)
•
•
•
•
Oro kokybė (p. 196)
Clean Zone* (p. 197)
Clean Zone Interior Package* (p. 197)
Automobilio salono filtras (p. 198)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymas
Klimato kontrolės sistema paskirsto įtraukiamą
orą pro kelias salono ventiliacines angas.
Automatinis ir rankinis oro
paskirstymas
Kai klimatas reguliuojamas automatiškai, oras taip
pat paskirstomas automatiškai. Jei reikia, oro
paskirstymą galima kontroliuoti rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimatas (p. 194)
Oro paskirstymo keitimas (p. 199)
Oro paskirstymo keitimas
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu
būdu.
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas ir
nukreipimas (p. 200)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 202)
Reguliuojamos ventiliacinės angos
Kai kurias automobilio oro ventiliacijos angas
galima reguliuoti. Tai reiškia, kad galite atidaryti /
uždaryti ventiliacijos angą ir nukreipti oro srautą.
Oro paskirstymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
Oro paskirstymas – priekinio stiklo atitirpinimo funkcijos ventiliacijos angos
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos prietaisų skydelyje ir centriniame valdymo pulte
1.
Reguliuojamų oro ventiliacinių angų vietos salone.
Keturios ventiliacinės angos įrengtos prietaisų skydelyje, po vieną – kiekviename
durelių statramstyje, tarp priekinių ir galinių
durelių.
2.
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos grindyse
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Paspauskite vieną ar kelis oro paskirstymo
mygtukus, kad paleistumėte / nutrauktumėte
atitinkamą oro srautą.
> Oro paskirstymas pakinta ir mygtukai
įsijungia / išsijungia.
}}
199
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Oro paskirstymas (p. 199)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas ir
nukreipimas (p. 200)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 202)
Ventiliacinių angų atidarymas,
uždarymas ir nukreipimas
Ventiliacinių angų atidarymas ir
uždarymas
Kai kurias salono ventiliacines angas galima atskirai atidaryti, uždaryti ir nukreipti.
Nukreipus automobilio išorines ventiliacijos angas
į šoninius langus, galima nupūsti miglą.
Priekinės sėdynės ventiliacijos angos:
Nukreipus automobilio išorines ventiliacijos angas
vidun, kai lauke karšta salone galima suformuoti
komfortišką aplinką.
Ventiliacijos angos rankenėlė2.
–
Norėdami atidaryti arba uždaryti oro srautą iš
ventiliacijos angos, rankenėlę.
Oro srautas būna maksimalus, kai žyma ant
rankenėlės nustatoma į vertikalią padėtį.
2
200
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio – angų dizainas skiriasi priklausomai nuo vietos.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Galinės sėdynės ventiliacijos angos:
Ventiliacinių angų nukreipimas
Ventiliacijos angos reguliavimo ratukas2.
Ortakio svirtelė2.
–
Norėdami atidaryti arba uždaryti oro srautą iš
angos, sukite šį reguliavimo ratuką.
–
Kuo ilgesnės baltos linijos matomos ant
reguliavimo ratuko, tuo didesnis oro srautas.
Susijusi informacija
2
•
•
•
Pastumkite svirtelę į šoną / vertikaliai, kad
nukreiptumėte oro srautą iš angos.
Oro paskirstymas (p. 199)
Oro paskirstymo keitimas (p. 199)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 202)
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio – angų dizainas skiriasi priklausomai nuo vietos.
201
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu
būdu. Galima nustatyti toliau nurodytas parinktis.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Jei esant rankiniam režimui visi oro paskirstymo mygtukai nėra pasirinkti, klimato kontrolės sistema grąžinama į automatiškai reguliuojamos klimato funkciją.
202
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Neleidžia aprasoti ir apledėti langams, kai lauke šalta ir
drėgna (norint tai pasiekti, ventiliatoriaus lygis neturi būti
žemas).
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje. Iš kitų ortakių nuolat
teka šiek tiek oro.
Užtikrina veiksmingą vėsinimą esant karštam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prie grindų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Šildo arba vėsina grindis.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymas
Paskirtis
Pagrindinis oro srautas nukreipiamas iš atitirpinimo funkcijos ventiliacijos
angų ir prietaisų skydelio ventiliacijos angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą esant karštam ir sausam
orui.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių ir ortakių prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą ir apsaugo nuo rasojimo
esant šaltam arba drėgnam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje ir prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą šviečiant saulei, kai lauke
žema temperatūra.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių, ortakių prietaisų skydelyje ir prie
grindų.
Automobilio salone užtikrina subalansuotą komfortą.
}}
203
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
204
Oro paskirstymas (p. 199)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas ir
nukreipimas (p. 200)
Oro paskirstymo keitimas (p. 199)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato valdymo elementai
Pagrindinės klimato kontrolės funkcijos
Be klimato eilutėje esančių funkcijų, Pagrindinis
klimatas kortelėje taip pat galima reguliuoti kitas
pagrindines klimato funkcijas.
Klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos
fiziniais mygtukais centriniame valdymo pulte,
naudojantis centriniu ekranu ir klimato valdymo
elementais, esančiais tunelinio valdymo pulto
galinėje dalyje.
Fiziniai mygtukai centriniame valdymo
pulte
Vairuotojo ir keleivio pusės temperatūros valdymo elementai.
Šildomos* bei vėdinamos* vairuotojo ir priekinės keleivio sėdynės bei šildomo vairo* valdymo elementai.
Mygtukas klimato kontrolės rodiniui pasiekti.
Ant mygtuko esantis grafinis piešinys rodo
aktyvintas klimato kontrolės nuostatas.
Šildomo priekinio stiklo* ir maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtukas.
Šildomo galinio lango ir šoninių veidrodėlių
mygtukas.
Klimato eilutė centriniame ekrane
Dažniausiai naudojamas klimato kontrolės funkcijas galima reguliuoti iš klimato eilutės.
Klimato rodinys centriniame ekrane
Vieną kartą paspaudus vidurinį mygtuką klimato
eilutėje, suteikiama prieiga prie klimato kontrolės
rodinio. Klimato rodinys padalintas į korteles:
• Pagrindinis klimatas
• Klimatas galinėje dalyje
• Stovėjimo klimatas
Kortelės keičiamos perbraukiant kairėn / dešinėn
arba paspaudžiant atitinkamą antraštę.
Max, Elektrinis, Galinis – langų ir šoninių
veidrodėlių atitirpinimo funkcijos valdymo elementai.
Kondic. – oro kondicionieriaus valdymo elementai.
}}
* Parinktis / priedas. 205
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Klimato valdymo elementai tunelinio
valdymo pulto galinėje dalyje
Recirk. – oro recirkuliacijos valdymo elementai.
Oro paskirstymo funkcijos valdymo elementai.
Priekinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo elementai.
AUTO – automatinis klimato reguliavimas.
Galinių sėdynių klimato kontrolė
Visos galinių sėdynių klimato kontrolės funkcijos
gali būti reguliuojamos Klimatas galinėje dalyje
kortelėje.
Šildomos galinės sėdynės valdymo elementai*.
Galinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo elementai.
Temperatūros galinėse sėdynėse valdymo
elementai.
Klimatas antrosios eilės sėdynėse – galinės sėdynės klimato funkcijos valdymo elementai. Galinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo elementai.
Temperatūros galinėse sėdynėse valdymo
elementai.
Šildomos galinės sėdynės valdymo elementai*.
Stovėjimo klimatas
Automobilio stovėjimo klimatas gali būti reguliuojamas Stovėjimo klimatas kortelėje.
206
Užrakinimo / atrakinimo mygtukas klimato
skydelyje.
Klimato skydelyje yra ekrano užraktas, kuris neleidžia netyčia pakeisti ventiliatoriaus apsukų ir temperatūros. Užrakinus ekraną, rodomi tik sėdynės
valdymo elementai* ir atrakinimo mygtukas.
Atrakinus galima pakeisti ventiliatoriaus apsukas
ir temperatūrą, naudojantis klimato skydeliu, kur
pateikiamos visos pasirinktos klimato nuostatos.
Po tam tikro nenaudojimo laikotarpio ekranas
užsirakina automatiškai.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimatas (p. 194)
Priekinės sėdynės šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 207)
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo ir keleivių komfortas.
Susijusi informacija
•
•
•
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 208)
•
Priekinės sėdynės vėdinimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 209)
•
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 210)
•
Automatinės klimato kontrolės aktyvinimas
(p. 211)
•
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 211)
•
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 212)
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas
ir deaktyvinimas (p. 214)
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 215)
•
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas priekinėse
sėdynėse (p. 216)
•
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas galinėse
sėdynėse (p. 217)
•
•
Temperatūros sinchronizavimas (p. 219)
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 220)
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Šildomosios priekinės sėdynės* automatinio
įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 208)
Vairo ir sėdynių mygtukai klimato eilutėje.
1.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite
vairo ir sėdynės kairiosios arba dešiniosios
pusės mygtuką, kad atvertumėte sėdynės ir
vairo valdymo elementus.
Jei automobilyje nėra vėdinamų sėdynių ar
šildomo vairo, šildomų sėdynių mygtukas
pasiekiamas tiesiogiai klimato eilutėje.
2.
Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
* Parinktis / priedas. 207
KLIMATO REGULIAVIMAS
Šildomosios priekinės sėdynės*
automatinio įjungimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo ir keleivių komfortas.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti aktyvinta sėdynių šildymo automatinio paleidimo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, šildymas prasidės, kai lauke nukris temperatūra.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Vairuot. sėdynės automatinio
šild. lygis ir Keleivio sėdynės
automatinio šild. lygis, kad automatiškai
aktyvintumėte / deaktyvintumėte vairuotojo ir
keleivio sėdynių šildymo funkciją.
4.
Pasirinkite Žemas, Vidutiniškai arba
Aukštas, kad pasirinktumėte aktyvintos
funkcijos lygį.
Galinės sėdynės šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo ir keleivių komfortas.
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas iš priekinės sėdynės
Sėdynės šildymo indikacija ir valdymo elementai klimato
kontrolės skydelyje, įrengtame tunelinio valdymo pulto
galinėje dalyje.
–
Šildomų sėdynių mygtukai Klimatas galinėje dalyje
grupėje klimato kontrolės rodinyje.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane ir
pasirinkite kortelę Klimatas galinėje dalyje.
2.
Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Susijusi informacija
•
•
208
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 207)
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas iš galinės sėdynės
Kelis kartus paspauskite šildomų sėdynių
mygtukų, esančių tunelinio valdymo pulto klimato kontrolės skyde, kairę arba dešinę
puses, kad pasirinktumėte vieną iš keturių
lygių: Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir klimato kontrolės valdymo
skydelio ekrane parodomas nustatytas
lygis.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Priekinės sėdynės vėdinimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Sėdynės gali būti ventiliuojamos, pvz., siekiant
užtikrinti didesnį komfortą, kai lauke karšta.
Vėdinimo sistemą sudaro priekinių sėdynių ir
atramų ventiliatoriai, traukiantys orą per sėdynių
apmušalus. Vėdinimo poveikis padidėja, kai kuo
vėsesnis oras patenka į keleivių saloną. Sistemą
galima aktyvinti veikiant varikliui.
2.
Paspaudinėkite vėdinamų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Vairo ir sėdynių mygtukai klimato eilutėje.
1.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite
vairo ir sėdynės kairiosios arba dešiniosios
pusės mygtuką, kad atvertumėte sėdynės ir
vairo valdymo elementus.
Jei automobilyje nėra šildomų sėdynių ar šildomo vairo, vėdinamų sėdynių mygtukas
pasiekiamas tiesiogiai klimato eilutėje.
* Parinktis / priedas. 209
KLIMATO REGULIAVIMAS
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas
ir deaktyvinimas*
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo komfortas.
Vairo ir sėdynių mygtukai klimato eilutėje.
1.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite
vairuotojo pusės vairo ir sėdynės mygtuką,
kad atvertumėte sėdynės ir vairo valdymo
elementus.
Jei automobilyje nėra šildomų arba vėdinamų
sėdynių, šildomo vairo mygtukas pasiekiamas
tiesiogiai klimato eilutėje.
2.
210
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Vairo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 210)
Vairo šildymo* automatinio įjungimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo komfortas.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti automatiškai aktyvinta (deaktyvinta) vairo šildymo
funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją,
šildymas prasidės, kai lauke nukris temperatūra.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Vairo automatinio šildymo
lygis, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte
vairo šildymo automatinio paleidimo funkciją.
4.
Pasirinkite Žemas, Vidutiniškai arba
Aukštas, kad pasirinktumėte aktyvintos
funkcijos lygį.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 210)
Paspaudinėkite šildomo vairo mygtuką, kad
pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Automatinės klimato kontrolės
aktyvinimas
2.
Trumpai arba ilgai spauskite AUTO.
•
Aktyvinus automatinę klimato kontrolės funkciją,
automatiškai valdomos kelios klimato funkcijos.
Trumpas paspaudimas – oro recirkuliacija,
oro kondicionavimas ir oro paskirstymas –
kontroliuojami automatiniu būdu.
•
Ilgas paspaudimas – oro recirkuliacija, oro
kondicionavimas ir oro paskirstymas valdomi automatiškai, temperatūra ir ventiliatoriaus apsukos pakeičiamos į standartines nuostatas: 22 °C (72 °F) ir 3 (galinėje
sėdynėje – lygis 2).
> Klimato automatinio reguliavimo funkcija
aktyvinama ir mygtukas įsijungia.
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro recirkuliacijos funkcija nutraukia prastos
kokybės oro (pvz., su išmetamosiomis dujomis)
tiekimą iš lauko ir klimato kontrolės sistema ima
cirkuliuoti orą automobilio salone.
PASTABA
Temperatūrą ir ventiliatoriaus apsukas galima
keisti nedeaktyvinant automatinės klimato
kontrolės sistemos. Automatiškai reguliuojama klimato kontrolės sistema deaktyvinama,
kai oro paskirstymas keičiamas rankiniu būdu
arba aktyvinant maksimalią atitirpinimo funkciją.
Automatinio reguliavimo mygtukas klimato kontrolės
rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Oro recirkuliacijos mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Spauskite Recirk..
> Oro recirkuliacija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
}}
211
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
PASTABA
Kai suaktyvintas maksimalus atitirpinimo funkcijos lygis, oro recirkuliacijos įjungti
neįmanoma.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 212)
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Oro recirkuliacijos funkcija nutraukia prastos
kokybės oro (pvz., su išmetamosiomis dujomis)
tiekimą iš lauko ir klimato kontrolės sistema ima
cirkuliuoti orą automobilio salone.
Galima nustatyti, ar turi būti aktyvintas / deaktyvintas oro recirkuliacijos laikmatis. Aktyvinus laikmatį, oro recirkuliacija automatiškai išjungiama
praėjus 20 minučių.
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo langų,
naudojama maksimali atitirpinimo nuostata.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Recirkuliacijos laikmatis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro recirkuliacijos laikmatį.
Maksimalios atitirpinimo nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
centriniame valdymo pulte
Centriniame valdymo pulte įrengtas mygtukas,
skirtas greitai pasiekti maksimalią atitirpinimo
nuostatą.
Jei priekinis stiklas* šildomas, maksimalaus atitirpinimo funkciją galima aktyvinti atskirai iš klimato
kontrolės rodinio centriniame ekrane.
Susijusi informacija
•
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 211)
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
212
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Automobiliai be šildomo priekinio stiklo funkcijos:
–
Paspauskite mygtuką.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Maksimalios atitirpinimo nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
centriniame ekrane
2.
Maksimalaus atitirpinimo funkcija deaktyvina automatinį klimato ir oro cirkuliacijos
reguliavimą, aktyvina oro kondicionierių ir
pakeičia ventiliatoriaus lygį į 5, o temperatūrą – į HI.
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo funkcija:
–
Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
•
•
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas
Deaktyvinus maksimalaus atitirpinimo
funkciją, klimato kontrolės sistema grąžina
ankstesnes nuostatas.
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
•
Deaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus
atitirpinimo funkcija aktyvinami / deaktyvinami, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
PASTABA
Maksimali atitirpinimo funkcija paleidžiama su
tam tikra delsa, kad staigiai nepadidėtų ventiliatoriaus lygis, jei šildomo priekinio stiklo
funkcija išaktyvinama dviem greitais mygtuko
paspaudimais.
Spauskite Max.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
PASTABA
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtukas klimato
kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Pakeitus ventiliatoriaus lygį į 5, padidėja
triukšmas.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
213
KLIMATO REGULIAVIMAS
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
–
Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
Priekinio stiklo šildymo funkcija padeda greitai
pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo.
•
•
Priekinio stiklo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio valdymo pulto
•
Centriniame valdymo pulte įrengtas fizinis mygtukas, skirtas greitai pasiekti priekinio stiklo šildymo
funkciją.
2.
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
Spauskite Elektrinis.
> Šildomo priekinio stiklo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
PASTABA
Deaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus
atitirpinimo funkcija aktyvinami / deaktyvinami, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
Trikampės zonos kiekviename priekinio stiklo
šone nėra šildomos elektra, todėl jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
Priekinio stiklo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio ekrano
PASTABA
Priekinio stiklo šildymo funkcija gali turėti
įtakos siųstuvų-imtuvų ir kitos ryšių įrangos
veikimui.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Priekinio stiklo šildymo* automatinio įjungimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 215)
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
Šildomo priekinio stiklo mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
214
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Priekinio stiklo šildymo*
automatinio įjungimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Priekinio stiklo šildymo funkcija padeda greitai
pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti automatiškai aktyvinta (deaktyvinta) priekinio stiklo šildymo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo
funkciją, kilus priekinio stiklo / lango apledėjimo
ar aprasojimo pavojui šildyti pradedama automatiškai. Šildymas automatiškai išjungiamas, kai
priekinis stiklas / langas pakankamai pašildomas
ir ledas nutirpsta arba aprasojimas dingsta.
Šildomasis galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
greitai pašalina miglą ir ledą.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Automatinis priekinio stiklo
šildytuvas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte priekinio stiklo šildymo automatinio
paleidimo funkciją.
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio ekrano
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio valdymo pulto
Centriniame valdymo pulte yra fizinis mygtukas,
leidžiantis greitai pasiekti galinio lango ir šoninių
veidrodėlių šildymo funkciją.
Šildomo galinio lango ir šoninių veidrodėlių mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Spauskite Galinis.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir
mygtukas įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas
ir deaktyvinimas (p. 214)
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
–
Paspauskite mygtuką.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir
mygtukas įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir šoninių veidrodėlių automatinio šildymo funkciją
(p. 216)
* Parinktis / priedas. 215
KLIMATO REGULIAVIMAS
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir
šoninių veidrodėlių automatinio
šildymo funkciją
Šildomasis galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
greitai pašalina miglą ir ledą.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti aktyvinta / deaktyvinta galinio lango bei šoninių veidrodėlių automatinio šildymo funkcija. Aktyvinus
automatinio paleidimo funkciją, kilus priekinio
stiklo / lango apledėjimo ar aprasojimo pavojui
šildyti pradedama automatiškai. Šildymas automatiškai išjungiamas, kai priekinis stiklas / langas
pakankamai pašildomas ir ledas nutirpsta arba
aprasojimas dingsta.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Automatinis galinio lango
šildytuvas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
automatinio paleidimo funkciją.
Susijusi informacija
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 215)
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse
Galima nustatyti vieną iš kelių skirtingų automatiniu būdu valdomų priekinės sėdynės ventiliatoriaus apsukų.
Susijusi informacija
•
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį
– Off,1-5 arba Max.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
SVARBU
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, gali imti rasoti
langai.
216
PASTABA
Klimato kontrolės sistema automatiškai pritaiko pasirinkto ventiliatoriaus lygio oro srautą
pagal poreikius: tai reiškia, kad ventiliatoriaus
sukimosi greitis gali kisti, nors ventiliatoriaus
lygis išliks toks pat.
Klimato valdymo elementai (p. 205)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
galinėse sėdynėse
Galinės sėdynės ventiliatoriaus lygio
reguliavimas iš galinės sėdynės
Galima nustatyti vieną iš kelių skirtingų automatiniu būdu valdomų galinės sėdynės ventiliatoriaus
apsukų.
1.
PASTABA
Ventiliatoriaus lygio galinėje sėdynėje negalima nustatyti, jei ventiliatoriaus lygis priekinėse sėdynėse nustatytas į padėtį Off.
Tunelinio valdymo pulto klimato skydelyje
paspauskite atrakinimo mygtuką, kad pasiektumėte valdymo elementus.
Galinės sėdynės ventiliatoriaus apsukas
galima išjungti tik iš centrinio ekrano klimato
rodinio.
Galinės sėdynės ventiliatoriaus lygio
reguliavimas iš priekinės sėdynės
PASTABA
Klimato kontrolės sistema automatiškai pritaiko pasirinkto ventiliatoriaus lygio oro srautą
pagal poreikius: tai reiškia, kad ventiliatoriaus
sukimosi greitis gali kisti, nors ventiliatoriaus
lygis išliks toks pat.
Ventiliatoriaus valdymo elementai klimato kontrolės valdymo skydelyje, tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai kortelėje Klimatas
galinėje dalyje klimato kontrolės rodinyje.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane ir
pasirinkite kortelę Klimatas galinėje dalyje.
2.
Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį
– 1-5.
2.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį
– 1-5.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
Galinių sėdynių ventiliatoriaus lygį galima
išjungti paliečiant Klimatas antrosios eilės
sėdynėse.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
217
KLIMATO REGULIAVIMAS
Temperatūros reguliavimas
priekinėse sėdynėse
Temperatūros reguliavimas
galinėse sėdynėse
Priekinių sėdynių klimato zonose galima nustatyti
pageidaujamą temperatūrą.
Galinių sėdynių klimato zonose galima nustatyti
pageidaujamą temperatūrą.
Temperatūros galinėje sėdynėje
reguliavimas iš priekinės sėdynės
Temperatūros valdymo elementas.
2.
Temperatūra reguliuojama taip:
•
Temperatūros mygtukai klimato eilutėje.
1.
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą arba
•
paspauskite +/−, kad padidintumėte arba
sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite
kairiosios arba dešiniosios pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
Oro temperatūros mygtukai klimato kontrolės rodinio
kortelėje Klimatas galinėje dalyje.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane ir
pasirinkite kortelę Klimatas galinėje dalyje.
2.
Paspauskite kairiosios arba dešiniosios
pusės temperatūros reguliavimo mygtuką,
kad atidarytumėte valdymo elementą.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą
už faktinę norimą temperatūrą.
Susijusi informacija
•
218
Klimato valdymo elementai (p. 205)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Temperatūros sinchronizavimas
Temperatūrą automobilio skirtingose klimato
zonose galima sinchronizuoti su temperatūra vairuotojo pusėje.
Temperatūros valdymo elementas.
3.
Temperatūra reguliuojama taip:
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą
Temperatūros valdymo elementas klimato kontrolės valdymo skydelyje, tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
2.
•
paspauskite +/−, kad padidintumėte arba
sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra.
Temperatūros galinėje sėdynėje
reguliavimas iš galinės sėdynės
1.
Paspauskite tunelinio valdymo pulto klimato
kontrolės skydelio kairiuosius arba dešiniuosius mygtukus </>, kad laipsniškai sumažintumėte / padidintumėte temperatūrą.
> Temperatūra pakinta ir klimato kontrolės
valdymo skydelio ekrane parodoma nustatyta temperatūra.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą
už faktinę norimą temperatūrą.
Tunelinio valdymo pulto klimato skydelyje
paspauskite atrakinimo mygtuką, kad pasiektumėte valdymo elementus.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Sinchronizavimo mygtukas tarp vairuotojo pusės temperatūros valdymo elementų.
1.
Paspauskite centrinio ekrano klimato eilutėje
esantį vairuotojo pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
2.
Spauskite Sinchronizuoti temperatūrą .
> Visų automobilio zonų temperatūra sinchronizuojama su vairuotojo pusės temperatūra ir šalia temperatūros reguliavimo
mygtuko parodomas sinchronizavimo simbolis.
Sinchronizacija sustabdoma papildomai paspaudžiant Sinchronizuoti temperatūrą arba pakeičiant temperatūros nuostatas kitoje nei vairuotojo
klimato zonoje.
}}
219
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir
deaktyvinimas
PASTABA
Kad oro kondicionierius veiktų optimaliai,
uždarykite visus šoninius langus ir panoraminį
stoglangį*.
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir sausina įtraukiamą orą.
PASTABA
Kai ventiliatoriaus valdymo elementas yra
padėtyje Off, oro kondicionieriaus suaktyvinti
neįmanoma.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 205)
Oro kondicionieriaus mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Spauskite Kondic..
> Oro kondicionierius aktyvinamas / deaktyvinamas ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Aktyvinus oro kondicionierių, klimato kontrolės sistema pagal poreikį automatiškai
ima valdyti įjungimo ir išjungimo funkcijas.
220
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Šildytuvas
Šildytuvas padeda pasiekti reikiamą temperatūrą
variklyje ir salone prieš važiuojant ir važiavimo
metu.
Yra dvi papildomos šildytuvo funkcijos:
•
Variklio šildiklis – jei reikia, pašildo saloną, kai
stovėjimo klimato kontrolės paruošimo funkcija aktyvinta.
•
Papildomas šildytuvas – jei reikia, važiuojant
pašildo saloną ir variklį.
automatiškai išjungiamas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas.
Jei degalų lygis bake pernelyg žemas, šildytuvas
automatiškai išjungiamas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas.
PASTABA
PASTABA
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
akumuliatoriaus įkrovos lygis būtų pakankamas.
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
automobilio įprastame degalų bake būtų
pakankamai degalų.
Degalai ir jų bako pildymas5
ĮSPĖJIMAS
Naudojamas degalais maitinamas šildytuvas arba
elektrinis šildytuvas atsižvelgiant į šalį3.
Išsipylęs kuras gali užsidegti. Prieš pildydami
degalų baką, išjunkite degalais maitinamą
pagalbinį šildytuvą.
Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato
arkoje.
Vairuotojo ekrane patikrinkite, ar šildytuvas išjungtas. Šis simbolis
įsijungia, kai jis veikia kaip stovėjimo
šildytuvas.
PASTABA
Veikiant šildytuvui4, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio
dalyje gali būti girdimas degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Susijusi informacija
Įspėjamoji etiketė ant degalų bako atlanko.
Akumuliatorius ir įkrovimas
Šildytuvas naudoja degalus iš automobilio įprasto
degalų bako.
Šildytuvą maitina automobilio hibridinės sistemos
akumuliatorius. Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygis pernelyg žemas, šildytuvas
Jei automobilį statysite ant statesnio kalno, automobilio priekis turi būti įkalnės pusėn tam, kad
būtų užtikrintas kuro tiekimas į šildytuvą.
3 Įgaliotasis „Volvo“ atstovas turi informacijos
4 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
5 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
•
•
•
Klimatas (p. 194)
Stovėjimo šildytuvas (p. 222)
Papildomas šildytuvas (p. 223)
apie skirtingose šalyse naudojamus šildytuvus.
221
KLIMATO REGULIAVIMAS
Stovėjimo šildytuvas
Maksimalus šildiklio veikimo laikas – 40 minučių.
Jei aktyvinta automobilio pašildymo funkcija, stovėjimo šildytuvas prieš kelionę pagal poreikį
pašildo saloną.
Variklio šildiklis yra viena iš dviejų papildomų
automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas
įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
ekrane6
Šis simbolis vairuotojo
įsijungia, kai aktyvinamas stovėjimo šildytuvas.
PASTABA
Jei ketinate naudoti stovėjimo šildytuvą, užtikrinkite, kad automobilio įprastame degalų
bake būtų pakankamai degalų8.
Jei reikia naudoti stovėjimo šildytuvą, užtikrinkite, kad hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovos lygis būtų pakankamas.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Veikiant šildytuvui7, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio
dalyje gali būti girdimas degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Jei aktyvinta stovėjimo klimato paruošimo funkcija
ir reikia pašildyti automobilio saloną, stovėjimo šildytuvas įsijungia automatiškai.
Pasibaigus šildytuvo maksimaliai veikimo trukmei
arba paleidus automobilį iš naujo, šildytuvas automatiškai išsijungia.
6 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
7 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
8 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
9 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
10 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
222
ĮSPĖJIMAS
Pajutę degalų kvapą, pastebėję neįprastą iš
stovėjimo šildytuvo10 išmetamų dūmų kiekį,
juodus dūmus ar išgirdę neįprastų garsų,
išjunkite šildytuvą ir, jei įmanoma, ištraukite jo
saugiklį. „Volvo“ rekomenduoja dėl remonto
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Nenaudokite paruošimo funkcijos9:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Susijusi informacija
•
•
Šildytuvas (p. 221)
Papildomas šildytuvas (p. 223)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Papildomas šildytuvas
Važiuojant pagalbinis šildytuvas padeda pašildyti
automobilio saloną ir variklį.
Papildomas šildytuvas yra viena iš dviejų papildomų automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
PASTABA
Veikiant šildytuvui11, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio
dalyje gali būti girdimas degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Papildomas šildytuvas įsijungia ir yra valdomas
automatiškai, kai automobiliui važiuojant reikia šildymo.
Išjungus automobilį, jis automatiškai išsijungia.
PASTABA
Jei ketinate naudoti pagalbinį šildytuvą, užtikrinkite, kad automobilio įprastame degalų
bake būtų pakankamai degalų12.
11
12
13
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Susijusi informacija
•
•
•
Šildytuvas (p. 221)
Stovėjimo šildytuvas (p. 222)
Pagalbinio šildytuvo automatinio įjungimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 223)
Pagalbinio šildytuvo automatinio
įjungimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Važiuojant pagalbinis šildytuvas padeda pašildyti
automobilio saloną ir variklį.
Galima nustatyti, kad papildomo šildytuvo automatinis įsijungimas būtų aktyvintas / deaktyvintas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Papildomas šildymas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte papildomo šildytuvo automatinio paleidimo funkciją.
PASTABA
Važinėjant trumpais atstumais, „Volvo“ rekomenduoja papildomo šildytuvo automatinio
paleidimo funkciją laikyti išjungtą13.
PASTABA
Deaktyvinus pagalbinio šildytuvo automatinio
paleidimo funkciją, gali sumažėti komfortas
automobilio salone, kadangi naudojant elektrą
klimato kontrolės sistema neturės šilumos
šaltinio.
}}
223
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
224
Susijusi informacija
•
Papildomas šildytuvas (p. 223)
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimo patvirtinimas
Užrakinimo ir signalizacijos indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, sumirksi posūkio žibintai, patvirtindami, kad
veiksmas atliktas tinkamai.
Užrakinimo mygtukų indikacija
Priekinės durelės
Išorinė indikacija
Užrakinimas
•
Automobilio avarinis signalas (vienas mirktelėjimas) informuoja apie užrakinimo ir šoninių
veidrodėlių1 užlenkimo operaciją.
Atrakinimas
•
Automobilio avarinis signalas (du mirktelėjimai) informuoja apie atrakinimo ir šoninių veidrodėlių1 atlenkimo operaciją.
Norint parodyti, kad automobilis užrakintas, visos
durelės, bagažinė ir variklio dangtis turi būti uždaryti. Jei užrakinama esant uždarytoms2 tik vairuotojo durelėms, automobilis bus užrakintas, bet
užrakinimo indikacija avariniu signalu bus rodoma
tik uždarius visas dureles, bagažinę ir variklio
dangtį.
1
2
226
Užrakinimo ir signalizacijos indikatoriumi ant prietaisų
skydelio parodoma signalizacijos sistemos būsena.
Ilgas mirktelėjimas informuoja apie automobilio
užrakinimą. Kad automobilis užrakintas, parodoma
trumpais pulsuojančiais mirktelėjimais.
Kita indikacija
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo ir priartėjimo
apšvietimo funkcijos papildomai indikuoja užrakinimo ir atrakinimo funkcijas.
Užrakinimo mygtukai su indikatoriaus lempute priekinėse
durelėse.
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių priekinių durelių užrakinimo mygtuke reiškia, kad
visos durelės užrakintos. Jei atidarytos bet kurios
durys, lemputė užgęsta abejose durelėse.
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
Netaikoma automobiliams, kuriuose įdiegta berakčio užrakinimo / atrakinimo parinktis („Passive Entry“*).
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Galinėse durelėse*
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse
durelėse.
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių durelių
užrakinimo mygtuke reiškia, kad durelės užrakintos. Jei atrakinamos bet kurios durelės, jų lemputė išsijungia, o kitos toliau šviečia.
Užrakinimo indikacijos nuostata
Nuotolinio valdymo raktelis
Centrinio ekrano nuostatų meniu galima pasirinkti, kaip automobilis patvirtins užrakinimą ir
atrakinimą.
Nuotolinio valdymo rakteliu užrakinamos ir atrakinamos durelės ir bagažinės dangtis. Norint
užvesti variklį, nuotolinio valdymo raktelis turi būti
automobilyje.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Palieskite Vaizdinis užrakinimo
grįžtamasis ryšys ir pasirinkite, kada automobilis turi duoti vaizdinį atsaką:
Užrakinimas, Atrakinimas, Abu ar funkcija
turi būti išjungta.
Indikacija su šoninių durelių užlenkimo funkcija*
1.
Užrakinimo indikacijos nuostata (p. 227)
Paspauskite My Car
patogumas.
3.
Pasirinkite Užlenkti veidrodėlius
užrakinus, kad aktyvintumėte arba deaktyvintumėte funkciją.
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 156)
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 155)
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Susijusi informacija
•
•
•
Užrakinimas.
Veidrodėliai ir
Susijusi informacija
•
Užrakinimo patvirtinimas (p. 226)
Nuotolinio valdymo raktelis kairėje ir raktelio pakabukas
(„Key Tag“)* dešinėje.
Nuotolinio valdymo raktelis fiziškai užvedimo
metu nenaudojamas, nes automobilyje standartiškai yra berakčio užvedimo funkcija („Passive
Start“). Kad būtų galima paleisti automobilį, raktelis turi būti salono priekyje, pvz., vairuotojo kišenėje arba tuneliniame valdymo pulte esančiame
puodelių laikiklyje.
}}
* Parinktis / priedas. 227
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Papildomai galima užsisakyti beraktę durelių bei
bagažinės užrakinimo ir atrakinimo funkciją
(„Passive Entry“*). Raktelis veikia pusapskritimyje
maždaug 1,5 metro (5 pėdų) spinduliu nuo vairuotojo durelių ir maždaug 1 metro (3 pėdų) spinduliu nuo bagažinės dangčio.
Nuotolinio valdymo mygtukai
Aliarmo funkcija – reikalinga, norint
atkreipti dėmesį pavojaus atveju. Nuspauskite
mygtuką ir bent tris sekundes laikykite
nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per
tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai ir
garso signalas. Funkciją galima išjungti tuo
pačiu mygtuku, jei ji veikė mažiausiai
5 sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po 3 minučių.
Jei automobilyje yra beraktė užvedimo bei užrakinimo ir atrakinimo funkcijos, nuotolinio valdymo
raktelį galima laikyti bet kurioje salono vietoje
arba bagažinėje, išlaikant variklio užvedimo galimybę.
Kiekvienas iš nuotolinio valdymo raktelių, pateikiamų su automobiliu, gali būti susietas su vairuotojo profiliu (jame laikomos unikalios automobilio
nuostatos). Naudojant raktelį su tam tikru profiliu,
automobilio nuostatos pritaikomos pagal profilį.
Raktelis be mygtukų (Key Tag)
Su automobiliais, turinčiais beraktę užrakinimo ir
atrakinimo funkciją*, pateikiamas šiek tiek mažesnis, lengvesnis raktelis be mygtukų („Key Tag“).
Jo beraktė užvedimo, užrakinimo ir atrakinimo3
funkcijos veikia taip pat kaip ir įprasto nuotolinio
valdymo raktelio. Jame nėra išimamosios raktelio
geležtės, be to, negalima pakeisti jo maitinimo
elemento.
čiu* jos atsidaro automatiškai, paspaudus ir
palaikius mygtuką. Ilgu paspaudimu papildomai uždaromas bagažinės dangtis, pasigirsta
įspėjamieji signalai.
Nuotolinio valdymo raktelis turi keturis mygtukus – vieną
kairėje pusėje ir tris dešinėje.
Užrakinimas – paspaudus šį mygtuką,
užrakinamos durelės bei bagažinės dangtis ir
įjungiama* signalizacija.
Nuspauskite ir laikykite, norėdami uždaryti
visus langus ir panoraminį stoglangį* vienu
metu.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate palikti automobilį, kuriame yra
keleivių, užtikrinkite, kad būtų išjungtas elektra
valdomų langų ir panoraminio stoglangio*
maitinimas, pasiimdami su savimi nuotolinio
valdymo raktelį.
Atrakinimas – paspaudus šį mygtuką, vienu
metu atrakinamos durelės ir automobilio
bagažinė bei išjungiama signalizacija.
Ilgesniu paspaudimu vienu metu atidaromi
visi langai4.
Bagažinės dangtis – atrakina tik bagažinės dangtį ir išjungia signalizaciją. Automobiliuose su elektra valdomu bagažinės dang-
3
4
228
Raktelis neperšlampa maždaug 10 metrų (30 pėdų) gylyje iki 60 minučių, todėl jį galima naudoti būnant vandenyje ir prie jo.
Bendrojo išvėdinimo funkciją galima naudoti, pvz., siekiant greitai išvėdinti automobilį karštu oru.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo raktelio / „Key Tag“ užrakinimo automobilyje rizika.
Prieš įdedant nuotolinio valdymo raktelį į puodelio laikiklį, reikia užtikrinti, kad jame nebūtų
kitų automobilio raktelių, metalinių daiktų ar
elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų telefonų,
planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių ar
įkroviklių). Jei laikiklyje puodeliui bus keli vienas šalia kito sudėti automobilio rakteliai, jie
gali trikdyti vienas kito veikimą.
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo raktelis / „Key Tag“ deaktyvinamas, jei automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama kitu
galiojančiu rakteliu. Kartu deaktyvinama
visiško užrakinimo sistema.
Deaktyvintas raktelis vėl aktyvinamas, kai
automobilis atrakinamas.
Trukdžiai
Nuotolinio valdymo raktelio beraktį užvedimą,
užrakinimą ir atrakinimą* gali trikdyti elektromagnetiniai laukai ir skydai.
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio arti
metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių, pvz.,
mobiliųjų telefonų, planšetinių ar nešiojamųjų
kompiuterių bei įkroviklių. Pageidaujama išlaikyti bent 10–15 cm (4–6 col.) atstumą.
Nuotolinio valdymo raktelio mygtukais galima
vienu kartu užrakinti ir atrakinti visas dureles ir
bagažinės dangtį.
Užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu
Susijusi informacija
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 229)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 232)
•
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 233)
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 238)
•
Imobilizatorius (p. 241)
„Red Key“ – riboto naudojimo nuotolinio valdymo raktelis* (p. 236)
Jei vis dar yra trukdžių, atrakinkite nuotolinio valdymo raktelio išimamąja geležte, tada padėkite
raktelį į atsarginį skaitytuvą puodelių laikiklyje, kad
išjungtumėte automobilio signalizaciją.
5
Atrakinimas ir užrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
Jei automobilyje yra berakčio užrakinimo / atrakinimo funkcija, turi būti uždarytos visos šoninės durelės.
Nuotolinio valdymo raktelis.
–
Norėdami užrakinti, paspauskite nuotolinio
.
valdymo raktelio mygtuką
Kad būtų aktyvinta užrakinimo seka, turi būti
uždarytos vairuotojo durelės5. Jei atidaromos bet
kurios iš kitų durelių arba bagažinės dangtis, jie
neužrakinami ir jų signalizacija neįjungiama*, kol
neuždaromi. Signalizacijos judesio detektoriai*
aktyvinami, kai uždaromos ir užrakinamos visos
durelės bei bagažinės dangtis.
}}
* Parinktis / priedas. 229
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo raktelio / „Key Tag“ užrakinimo automobilyje rizika.
automobilis užsirakina savaime. Ši funkcija saugo
automobilį, kad nepamirštumėte jo užrakinti.
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus
nuostatos
Jei nuotolinio valdymo raktelis neveikia
Galima pasirinkti skirtingas nuotolinio atrakinimo
sekas.
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo raktelis / „Key Tag“ deaktyvinamas, jei automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama kitu
galiojančiu rakteliu. Kartu deaktyvinama
visiško užrakinimo sistema.
Deaktyvintas raktelis vėl aktyvinamas, kai
automobilis atrakinamas.
Užrakinimas esant atidarytam bagažinės
dangčiui
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
Jei neįmanoma užrakinti arba atrakinti nuotolinio
valdymo rakteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo
elementas. Tokiu atveju užrakinkite arba atrakinkite dureles išimama raktelio geležte.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Užrakinimas
Nuotolinis ir salono atrakinimas.
3.
Nurodykite parinktį:
• Visos durelės
- Vienu kartu atrakinamos visos durelės.
• Vienerios durelės
Susijusi informacija
•
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
(p. 230)
Jei automobilį užrakinote pakėlę bagažinės
dangtį, uždarydami ir visiškai užrakindami
automobilį nepalikite nuotolinio valdymo raktelio bagažinėje6.
•
Bagažinės dangčio atrakinimas nuotolinio
valdymo rakteliu (p. 231)
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
Atrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 233)
Čia pakeistos nuostatos papildomai turi įtakos ir
centrinio atrakinimo naudojantis salono rankenomis funkcijai.
•
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio
geležte (p. 239)
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 229)
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 255)
PASTABA
–
Norėdami atrakinti, paspauskite nuotolinio
.
valdymo raktelio mygtuką
Automatinis užsirakinimas
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nė vienos
durelės arba bagažinės dangtis, po dviejų minučių
6
230
1.
- Atrakinamos vairuotojo durelės. Norint atrakinti visas dureles, reikia du kartus paspausti
nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką.
Susijusi informacija
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo / atrakinimo sistema ir ji automobilyje aptinka esant raktelį, uždarytas bagažinės dangtis neužsirakina.*
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Bagažinės dangčio atrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
1.
Spaudžiant nuotolinio valdymo raktelio mygtuką,
galima atrakinti vien tik bagažinės dangtį.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
mygtuką.
> Užrakinimo ir signalizacijos lemputė prietaisų skydelyje užgęsta ir tai reiškia, kad
signalizacija įjungta ne visame automobilyje.
Susijusi informacija
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 229)
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 258)
Išsijungia bagažinės dangčio signalizacijos
pasvirimo ir judesio jutikliai bei atidarymo
jutikliai.
Bagažinės dangtis atrakinamas, bet neatsidaro, nes šoninės durelės yra užrakintos
ir jų signalizacija yra įjungta.
Bagažinei atidaryti sugriebkite po bagažinės dangčio rankena esančią guminę
plokštelę ir atidarykite bagažinę.
Jei bagažinės dangtis neatidaromas per
2 minutes, jis vėl užsirakina ir įsijungia jo
signalizacija.
Nuotolinio valdymo raktelio mygtuku
atrakinkite
bagažinės dangtį ir išjunkite signalizaciją.
2.
Esant elektra valdomam bagažinės dangčiui*
–
Paspauskite ir ilgai palaikykite (maždaug 1,5
sek.) nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
> Bagažinė atrakinama ir atsidaro, o durelės
lieka užrakintos ir jų signalizacija yra
įjungta.
* Parinktis / priedas. 231
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
nuotolis
Kad nuotolinio valdymo raktelis tinkamai veiktų,
jis turi būti tam tikru atstumu nuo automobilio.
Naudojant rankiniu būdu
Norint naudoti berakčio valdymo funkciją, nuotolinio valdymo raktelis arba raktelis be mygtukų
(„Key Tag“) turi būti maždaug 1,5 metro (5 pėdų)
pusmėnulio zonoje abiejuose automobilio
šonuose arba maždaug 1 metro (3 pėdų)
atstumu nuo bagažinės dangčio.
Nuotolinio valdymo raktelio funkcijos, pvz., užrakinimo / atrakinimo, aktyvinamos paspaudžiant
arba
, veikia apie 20 metrų (65 pėdų) atstumu
nuo automobilio.
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 251)
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima visada užrakinti
(atrakinti) raktelio geležte.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Naudojant beraktę sistemą7
•
Jei nuotolinio valdymo raktelis
išnešamas iš automobilio
Išnešus nuotolinio valdymo raktelį iš
automobilio veikiant varikliui, vairuotojo
ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas Nėra automobilio rakt. Išimta
iš autom., o uždarius paskutines dureles
suskamba priminimas.
Grąžinus raktelį į automobilį ir paspaudus dešiniosios klaviatūros mygtuką O arba uždarius paskutines dureles, pranešimas dingsta.
Paveikslėlyje pažymėtos vietos yra sistemos antenų veikimo zonos.
7 Naudojama
232
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
Užvedimo ir užrakinimo sistemų antenų vietos (p. 254)
tik automobiliuose, kuriuose įdiegta berakčio užrakinimo / atrakinimo parinktis („Passive Entry“*).
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
galvaninio elemento keitimas
Jei nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas išseko, jį reikia pakeisti.
PASTABA
Visų akumuliatorių eksploatacijos trukmė
ribota ir galiausiai juos reikia pakeisti naujais
(netaikoma „Key Tag“). Akumuliatoriaus (ar
maitinimo elemento) eksploatacijos trukmė
(veikimo trukmė) priklauso nuo to, kaip dažnai
naudojamas automobilis (raktelis).
Raktelio be mygtukų8 („Key Tag“) maitinimo elementas nekeičiamas: iš įgaliotojo „Volvo“ autoserviso galima užsisakyti naują raktelį.
SVARBU
Išsikrovusį įtaisą „Key Tag“ reikia atgabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Raktelį reikia
panaikinti iš automobilio, kadangi juo naudojantis vis tiek galima užvesti automobilio variklį
per atsarginę užvedimo funkciją.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą
reikia pakeisti, jeigu:
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
ženklas ir atsiranda pranešimas Senka
aut. rakt. bater. Žr. savininko
vadovą
ir (arba)
•
Raktelio atidarymas ir maitinimo
elemento keitimas
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip,
kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu. Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso dalį kelis milimetrus
aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio
valdymo raktelio signalus mažesniu nei
20 metrų (65 pėdų) atstumu iki automobilio.
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
8
Šis raktelis skirtas automobiliui, turinčiam berakčio užrakinimo / įlipimo funkciją („Passive Entry“*).
}}
* Parinktis / priedas. 233
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Pasukite raktelį, pastumkite mygtuką į
šoną, o galinę korpuso dalį – kelis milimetrus
aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
Atsuktuvu ar panašiu įrankiu pasukite maitinimo elemento dangtelį prieš laikrodžio
rodyklę, kad žymos susilygiuotų ties užrašu
OPEN.
Spausdami įdubą, pvz., nagu, atsargiai nukelkite galvaninio elemento dangtelį.
Tada iškelkite galvaninio elemento dangtelį
aukštyn.
234
Maitinimo elemento (+)šonas nukreiptas į
viršų. Tada atsargiai atlaisvinkite maitinimo
elementą, kaip parodyta iliustracijoje.
SVARBU
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo
raktelyje naudojami maitinimo elementai atitiktų „UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3“ reikalavimus. Gamykloje
įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso
pakeisti maitinimo elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Įdėkite naują maitinimo elementą taip, kad
(+) šonas būtų nukreiptas į aukštyn. Stenkitės pirštais nepaliesti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento kontaktų.
Nustatykite atgal galinę korpuso dalį ir
nuspauskite ją žemyn, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas tinkamai sulygiuotas ir saugiai pritvirtintas.
Įdėkite maitinimo elementą į laikiklį kraštu
žemyn. Tada paslinkite maitinimo elementą į
priekį, kad jis užsifiksuotų tarp dviejų plastikinių laikiklių.
Spauskite maitinimo elementą žemyn,
kad jis užsifiksuotų po viršutiniu juodu plastikiniu laikikliu.
Sumontuokite galvaninio elemento dangtelį
atgal ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kad žyma susilygiuotų su užrašu CLOSE.
PASTABA
Naudokite maitinimo elementus su žymeniu
CR2032, 3 V.
}}
235
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Apverskite nuotolinio valdymo raktelį ir
sumontuokite atgal priekinę korpuso dalį,
nuspausdami ją žemyn, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas saugiai pritvirtintas.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
•
236
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
Papildomų nuotolinio valdymo
raktelių užsakymas
„Red Key“ – riboto naudojimo
nuotolinio valdymo raktelis*
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio valdymo rakteliai. Raktelis be mygtukų pateikiamas,
jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir atrakinimo sistema*. Papildomą pultelį galima užsakyti
pakartotinai.
Vienam automobiliui galima suprogramuoti ir naudoti iki dvylikos raktelių. Užsakius papildomų raktelių, įtraukiami papildomi vairuotojo profiliai – po
vieną naujam nuotolinio valdymo rakteliui. Tai taikoma ir raktelio pakabukui.
„Red Key“ leidžia automobilio savininkui nustatyti
tam tikrų automobilio savybių apribojimus. Apribojimai skirti skatinti vairuoti automobilį saugiai,
pvz., kai jis paskolinamas.
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Likusius
nuotolinio valdymo raktelius taip pat reikia nunešti
į „Volvo“ autoservisą. Pamesto nuotolinio valdymo
raktelio kodą reikia ištrinti iš sistemos, norint
apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų raktelių skaičių galima
patikrinti centrinio ekrano viršutiniame rodinyje,
peržiūrint vairuotojo profilius: pasirinkite
Nuostatos Sistema Vairuotojo profiliai.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
Konkrečiam „Red Key“ galima nustatyti automobilio maksimalų greitį, greičio priminimo funkciją ir
maksimalų garsiakalbių sistemos garsumą. Be to,
kai kurios automobilio vairuotojo pagalbos sistemos visada išliks aktyvios. Kitos raktelio funkcijos
sutampa su įprasto nuotolinio valdymo raktelio
funkcijomis.
Iš „Volvo“ atstovo galima įsigyti vieną arba kelis
riboto naudojimo raktelius („Red Keys“). Su vienu
automobiliu galima suprogramuoti ir naudoti iš
viso vienuolika raktelių su apribojimais (bent vienas raktelis turi būti įprastas nuotolinio valdymo
raktelis).
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Apribojimai yra priemonės, mažinančios avarijos
pavojų, todėl yra saugiau perduoti automobilį, pvz.,
jauniems vairuotojams, viešbučio automobilių stovėjimo aikštelės darbuotojams ar autoservisui.
„Red Key“ turėtojui neleidžiama keisti nuostatų:
norint tai padaryti, reikia turėti įprastą nuotolinio
valdymo raktelį.
Susijusi informacija
•
•
Raudonojo raktelio nuostatos*
Įprasto nuotolinio valdymo raktelio turėtojas gali
parinkti „Red Key“ nuostatas. Tam tikros vairuotojo pagalbos funkcijos būna nuolat aktyvios.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Raudonojo raktelio nuostatos* (p. 237)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
Paspauskite Sistema Vairuotojo
profiliai Raudonasis raktelis.
> Galima parinkti tokias nuostatas:
• Nustatyti Adaptive Cruise Control
laiko intervalą
• Sumažintas maksimalus garsumas
• Maks. greičio apribojimas
• Įspėjimas apie greičio apribojimą
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*:
• Nuostata pirmojo naudojimo metu: Ilgiausi
intervalai
Sumažintas maks. garsumas (įjungta /
išjungta):
• Nuostata pirmojo naudojimo metu: Įjungta
Greičio ribotuvas (įjungta / išjungta):
• Nustatymo intervalas: 50–250 km/h
(30–160 myl./val.)
•
Pirmojo naudojimo metu nustatoma
120 km/h (75 myl./val.)
•
Žingsneliai: po 1 km/h (1 myl./val.)
Vairuotojo ekrane pateikiamas ženklas
ir pranešimas
Raudonasis raktelis Greičio
apribojimo viršyti negalima.
Greičio priminimo (įjungimas / išjungimas):
• Nustatymo intervalas: 0–250 km/h
(0–160 myl./val.)
•
Pirmojo naudojimo metu nustatoma 50, 70 ir
90 km/h (30, 45 ir 55 myl./val.)
•
•
Žingsneliai: po 1 km/h (1 myl./val.)
Maks. vienalaikių priminimų skaičius: 6.
Vairuotojo pagalbos funkcijos
Naudojant „Red Key“, visada aktyvios šios vairuotojo pagalbos funkcijos:
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
Įspėjimas apie atstumą*
City Safety
„Driver Alert Control“ (DAC)*
Kelio ženklų informacija*
Susijusi informacija
•
„Red Key“ – riboto naudojimo nuotolinio valdymo raktelis* (p. 236)
* Parinktis / priedas. 237
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Išimama raktelio geležtė
Raktelio geležtės išėmimas
Nuotolinio valdymo raktelyje yra išimama geležtė,
kuria galima įjungti tam tikras funkcijas ir atlikti
kai kurias operacijas.
Unikalų išimamos raktelio geležtės kodą suteikia
įgaliotieji „Volvo“ autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujas raktelio geležtes.
Išimamos raktelio geležtės naudojimo
sritys
Naudojant nuotolinio valdymo raktelio išimamą
geležtę:
•
galima rankomis atidaryti kairiąsias9 priekines
dureles, jei centrinio užrakto nepavyksta aktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu.
•
•
visos durelės užrakinamos avariniu būdu;
galima aktyvinti ir deaktyvinti galinių durelių
mechaninius vaikų saugos užraktus.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip,
kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu. Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką (šalia raktelio
geležtės) į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso
dalį kelis milimetrus aukštyn.
Išimkite raktelio geležtę, pakreipdami ją
aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
Raktelis be mygtukų10 („Key Tag“) išimamos raktelio geležtės neturi. Jei reikia, pasinaudokite
įprasto nuotolinio valdymo raktelio išimama
geležte.
9 Taikoma neatsižvelgiant į tai, ar vairas kairėje, ar dešinėje automobilio pusėje;
10 Pateikiamas su automobiliais, kuriuose įdiegta berakčio užrakinimo / atrakinimo
238
parinktis („Passive Entry*“).
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas ir atrakinimas išimama
raktelio geležte
Be viso kito išimamą raktelio geležtę galima naudoti automobiliui iš lauko atrakinti, pvz., jei išseko
nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas.
Užrakinama bus taip pat, bet tik sukant prieš laikrodžio rodyklę 45 laipsnių kampu (vietoj sukimo
pagal laikrodžio rodyklę, kaip (3) žingsnyje).
Signalizacijos išjungimas*
PASTABA
Atrakinimas
Kai durelės atrakinamos naudojant raktelio
geležtę ir atidaromos, įsijungia signalizacija.
Pasinaudoję grąžinkite raktelio geležtę į jos
laikymo vietą nuotolinio valdymo raktelyje.
Sumontuokite atgal korpusą, paspausdami žemyn, kad spragtelėtų.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas saugiai pritvirtintas.
Iki galo ištraukite priekinių kairiųjų durelių
rankeną11, kad atidengtumėte spynelę.
Įkiškite raktelį į spynelę.
Susijusi informacija
•
•
Pasukite pagal laikrodžio rodyklę 45 laipsnių
kampu, kad raktelio geležtė būtų statmena.
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio
geležte (p. 239)
Pasukite raktelį atgal 45 laipsniais į pradinę
padėtį. Ištraukite raktelį iš užrakto spynelės ir
paleiskite rankeną, kad jos galas vėl atsiremtų į automobilio korpusą.
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
5.
11
Tai taikoma ir automobiliams su vairu kairėje, ir dešinėje pusėje.
Ištraukite rankeną.
> Durelės atsidarys.
Atsarginio skaitytuvo vieta laikiklyje puodeliui.
Deaktyvinkite signalizaciją taip:
1.
Padėkite nuotolinio valdymo raktelį ant raktelio simbolio, esančio atsarginiame skaitytuve
(tunelinio valdymo pulto puodelio laikiklio
dugne).
2.
Po to pasukite uždegimo ratuką ir atleiskite.
> Valdymo elementas automatiškai grįžta į
pradinę padėtį, sirena nutyla ir signalizacija išsijungia.
}}
* Parinktis / priedas. 239
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Užrakinimas
–
Išimkite raktelio geležtę iš nuotolinio valdymo
raktelio. Įkiškite raktelio geležtę į spynelės
nustatymo iš naujo lizdą ir įspauskite geležtę
iki galo, apie 12 mm.
Automobilį taip pat galima užrakinti nuotolinio valdymo raktelio išimama geležte tuo atveju, kai, pvz.,
dingsta maitinimas arba maitinimo elementas
išsenka.
240
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš išorės. Norint grąžinti į padėtį A, reikia atidaryti
dureles naudojantis vidine rankena.
Dureles galima atrakinti ir nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuku arba vairuotojo durelių
centrinio užrakto mygtuku.
Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Rankinis durelių užrakinimas. Nesupainioti su vaikų saugos užraktais.
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 233)
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į spynelę įkišant išimamą raktelio geležtę.
Kitose durelėse nėra spynelių: vietoj jų ten įrengti
užrakinimo jungikliai (kiekvienų durelių gale),
kuriuos reikia nuspausti raktelio geležte: tada jie
bus mechaniškai užrakinti (užblokuoti) ir jų nebus
įmanoma atidaryti iš lauko.
•
PASTABA
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o
ne visos durelės iškart.
•
Rankomis užrakintų galinių durelių su
aktyvintais rankiniais arba elektriniais
vaikų saugos užraktais neįmanoma atidaryti nė iš vidaus, nei iš lauko. Taip užrakintas galines dureles galima atrakinti tik
nuotolinio valdymo rakteliu arba centrinio
užrakto mygtuku.
Susijusi informacija
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 238)
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
(p. 266)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam asmeniui užvesti automobilio variklio.
Variklį galima užvesti tik tinkamu nuotolinio valdymo rakteliu.
Toliau pateiktas klaidos pranešimas, rodomas vairuotojo ekrane, yra susijęs su nuotoliniu būdu valdomu imobilizatoriumi, turinčiu sekimo sistemą:
Ženklas
Toliau pateiktas pranešimas, rodomas vairuotojo
ekrane, yra susijęs su elektroniniu imobilizatoriumi:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nėra automobilio
rakt.
Klaida nuskaitant
nuotolinio valdymo
raktelį užvedimo
metu – padėkite
raktelį ant raktelio
ženklo puodelių laikiklyje ir bandykite
dar kartą.
Žr. savininko
vadovą
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su aptikimo sistema12
Pranešimas
Paaiškinimas
Ribotų f-jų
raktelis
Aktyvintas nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema.
Automobilio
variklio užvesti
neleidžiama.
Susisiekite su
Volvo On Call
aptarnavimo
centru.
Variklio
užvesti
neįmanoma
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
Papildomų nuotolinio valdymo raktelių užsakymas (p. 236)
Automobilyje įrengta sistema, leidžianti sekti ir
surasti automobilį bei nuotoliniu būdu aktyvinti jo
imobilizatorių, kuris neleidžia užvesti variklio.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo“ įgaliotąjį atstovą,
kuris suteiks daugiau informacijos ir padės aktyvinti šią sistemą.
12
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas. 241
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
sistemos tipo patvirtinimas
Automobilio nuotolinio valdymo raktelio sistemos
tipo patvirtinimą rasite tolesnėse lentelėse.
Užrakinimo sistemos beraktis
užvedimas (pasyvusis užvedimas) ir
beraktis užrakinimas / atrakinimas
(pasyvusis įėjimas*)
Papildomos informacijos apie tipo patvirtinimą
rasite support.volvocars.com.
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos CEM žyma. Papildomų tipo patvirtinimo numerių rasite tolesnėse lentelėse.
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Delphi Deutschland GmbH“, 42367 Wuppertal deklaruoja, kad šis
VO3-134TRX atitinka esminius savybių reikalavimus ir kitus aktualius nuostatus, išdėstytus direktyvoje 2014/53/EU (RED).
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
242
Jordanija
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Brazilija
MT-3245/2015
Indonezija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusija
Jungtiniai Arabų Emyratai
ER37847/15
DA0062437/11
}}
243
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Namibija
TA-2016-02
Pietų Afrika
TA-2014-1868
Nuotolinio valdymo raktelis
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“ patvirtina, kad šio tipo radijo ryšio įranga
HUF8423 atitinka direktyvą 2014/53/EU.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
Dažnis: 433,92 MHz
Maksimali spinduliavimo galia: 10 mW
Gamintojas: „Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany (Vokietija)
Jordanija
244
TRC/LPD/2015/104
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibija
TA-2015-102
}}
245
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Omech.
Serbija
246
Tipo patvirtinimas
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Pietų Afrika
TA-2015-432
Jungtiniai Arabų
Emyratai
Raktelio pakabukas
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“ patvirtina, kad šio tipo radijo ryšio įranga
HUF8432 atitinka direktyvą 2014/53/EU.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
Dažnis: 433,92 MHz
Maksimali spinduliavimo galia: 10 mW
Gamintojas: „Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany (Vokietija)
Jordanija
TRC/LPD/2015/107
}}
247
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibija
248
TA-2015-103
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Omech.
Serbija
}}
249
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Pietų Afrika
TA-2015-414
Jungtiniai Arabų
Emyratai
Susijusi informacija
•
250
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 227)
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė sistema ir jutikliniai
paviršiai*
Jei automobilyje yra berakčio užrakinimo ir atrakinimo funkcija, pakanka netoliese turėti nuotolinio
valdymo raktelį, pvz., kišenėje arba rankinėje: taip
į automobilį patekti lengviau, kai rankos užimtos.
Jutikliniai paviršiai
Durelių rankena
Durelių rankenų išorėje yra užrakinimui skirta
įduba, o vidinėje pusėje – atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius.
PASTABA
Svarbu vienu metu aktyvinti tik vieną jutiklinį
paviršių. Jei vienu metu suimsite rankeną ir
paliesite užrakinimo paviršių, gali būti duota
dviguba komanda. Tai reiškia, kad reikiama
veikla (užrakinimas / atrakinimas) nebus vykdoma arba bus vykdoma su delsa.
Susijusi informacija
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 252)
Beraktis bagažinės atrakinimas* (p. 253)
Bagažinės dangtis
Bagažinės dangčio rankenoje įrengta guma
padengta paspaudimo plokštelė, kuri naudojama
tik atrakinimo tikslais.
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra veikimo diapazone.
* Parinktis / priedas. 251
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
jantis durelių rankena, kita vertus, bagažinė gali
būti atidaryta.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo / atrakinimo funkcija („Passive Entry“)*, automobilis iš
lauko užrakinamas ir atrakinamas naudojantis
durelių arba bagažinės dangčio rankenomis.
–
Guma padengta paspaudimo plokštelė bagažinės dangčio rankenoje skirta tik atrakinti.
PASTABA
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio valdymo raktelių turi būti veikimo nuotolyje.
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra veikimo diapazone.
Uždarę dureles, palieskite pažymėtą paviršių
link durelių rankenos išorės arba paspauskite
užrakinimo13 mygtuką, esantį apatiniame
bagažinės dangčio krašte, prieš jį uždarydami.
> Priekiniame stikle esantis užrakinimo indikatorius pradeda mirksėti: tai reiškia, kad
automobilis užrakintas.
Norėdami vienu metu uždaryti visus šoninius langus ir panoraminį stoglangį*, laikykite pirštą ant
jutiklinės įdubos durelių rankenos išorėje, kol
užsidarys visi šoniniai langai ir panoraminis stoglangis.
Užrakinimas esant atidarytam bagažinės
dangčiui
PASTABA
Jei automobilį užrakinote pakėlę bagažinės
dangtį, uždarydami ir visiškai užrakindami
automobilį nepalikite nuotolinio valdymo raktelio bagažinėje14.
Beraktis užrakinimas
Kad būtų galima užrakinti automobilį, turi būti
uždarytos visos durelės. Užrakinimo metu naudo13
14
252
Taikoma elektra valdomam bagažinės dangčiui*.
Jei automobilyje aptinkamas raktelis, uždarytas bagažinės dangtis neužsirakina.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktis atrakinimas
–
Automobiliui atrakinti paimkite už durelių rankenos arba paspauskite guma dengtą plokštelę, esančią po bagažinės dangčio rankena.
> Priekiniame stikle įrengtas užrakinimo
indikatorius išsijungia, patvirtindamas, kad
automobilis atrakintas. Dabar galite kaip
įprasta atidaryti dureles arba bagažinės
dangtį.
Automatinis užsirakinimas
Beraktės įėjimo sistemos
nuostatos*
Galima pasirinkti skirtingas berakčio įlipimo
sekas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Palieskite My Car Užrakinimas
Beraktis atrakinimas
3.
• Visos durelės
Susijusi informacija
- Atrakinamos pasirinktos durelės.
Beraktės įėjimo sistemos nuostatos*
(p. 253)
•
•
Beraktis bagažinės atrakinimas* (p. 253)
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 251)
Norint atrakinti bagažinės dangtį berakčiu būdu,
tereikia turėti nuotolinio valdymo raktelį, pvz.,
kišenėje arba rankinėje.
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė spyna.
Nurodykite parinktį:
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nė vienos
durelės arba bagažinės dangtis, po dviejų minučių
automobilis užsirakina savaime. Ši funkcija saugo
automobilį, kad nepamirštumėte jo užrakinti.
•
Beraktis bagažinės atrakinimas*
- Vienu kartu atrakinamos visos durelės.
• Vienerios durelės
Susijusi informacija
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 252)
Kaip atidaryti bagažinės dangtį:
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 251)
1.
Švelniai paspauskite guma padengtą plokštelę, esančią po bagažinės dangčio rankena.
> Užraktas atleidžiamas.
PASTABA
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio valdymo raktelių turi būti už automobilio.
}}
* Parinktis / priedas. 253
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2.
Norėdami iki galo atidaryti bagažinės dangtį,
pakelkite išorinę rankeną.
SVARBU
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite
guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite guma
padengtos plokštelės: naudokitės rankena.
Jei naudosite pernelyg daug jėgos, galite
pažeisti elektrinius guminės plokštelės
kontaktus.
Užvedimo ir užrakinimo sistemų
antenų vietos
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų arčiau
kaip per 22 cm (9 col.). Taip daroma siekiant
išvengti širdies stimuliatoriaus ir beraktės sistemos trikdžių.
Automobilyje įrengta berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema15, todėl yra keletas antenų, sumontuotų įvairiose automobilio vietose.
Susijusi informacija
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 251)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 232)
Taip pat galima atrakinti bagažinės dangtį laisvųjų
rankų režimu, paspiriant koja po galiniu bamperiu
(žr. atskirą skirsnį).
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio dūmai.
Susijusi informacija
•
•
254
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 252)
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 251)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 232)
•
Bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas
kojos judesiu* (p. 262)
Antenų vietos.
Po laikikliu puodeliui priekinėje tunelinio valdymo pulto dalyje
Viršutinėje priekinėje kairiųjų galinių durelių
dalyje16
Viršutinėje priekinėje dešiniųjų galinių durelių
dalyje16
Bagažinės skyriuje16
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas ir atrakinimas iš
automobilio vidaus
Atrakinimas mygtuku priekinėse
durelėse
Dureles ir bagažinės dangtį galima užrakinti bei
atrakinti iš vidaus, naudojantis centrinio užrakto
valdymo elementais priekinėse durelėse. Kiekvienas užrakto valdymo elementas* galinėse durelėse užrakina savąsias galines dureles.
–
Centrinis užrakinimas
Alternatyvus atrakinimo metodas
–
Paspauskite mygtuką
, kad atrakintumėte
visas dureles ir bagažinės dangtį.
Ilgu mygtuko
paspaudimu vienu kartu atidaromi visi šoniniai langai17.
Patraukite ir atleiskite vienerių iš šoninių
durelių atidarymo rankeną.
> Atsižvelgiant į nuotolinio valdymo raktelio
nuostatas, bus atrakintos visos durelės
arba bus atrakintos ir atidarytos tik pasirinktos durelės.
Norėdami pakeisti šią nuostatą, palieskite
Nuostatos My Car Užrakinimas
Nuotolinis ir salono atrakinimas
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Užrakinimas mygtuku priekinėse
durelėse
–
Užrakinimo ir atrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute priekinėse durelėse.
15
16
17
Atidarymo rankena alternatyviam šoninių durelių atrakinimui.
Beraktė užrakinimo sistema naudojama tik automobiliuose, kuriuose sumontuotas, beraktis užrakinimas ir atrakinimas („Passive Entry“*).
Tik automobiliuose su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu („Passive Entry“*).
Bendrojo išvėdinimo funkciją galima naudoti, pvz., siekiant greitai išvėdinti automobilį karštu oru.
Paspauskite mygtuką
: abejos priekinės
durelės duri būti uždarytos.
> Visos durelės ir bagažinės dangtis užrakinami.
Paspaudus ir ilgai palaikius mygtuką
, vienu
metu uždaromi visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis*.
}}
* Parinktis / priedas. 255
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Užrakinimas mygtuku galinėse
durelėse*
Bagažinės dangčio atrakinimas iš
automobilio vidaus
Bagažinės dangtį galima atrakinti iš salono,
paspaudžiant mygtuką prietaisų skydelyje.
1.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 255)
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 258)
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse
durelėse.
Galinių durelių užrakinimo mygtukai užrakina tik
konkrečias galines dureles.
Trumpai paspauskite
mygtuką prietaisų
skydelyje.
> Bagažinę galima atrakinti iš išorės suimant
guma padengtą plokštelę.
Galinių durelių atrakinimas
–
Patraukite atidarymo rankeną.
> Galinės durelės atrakinamos ir atidaromos.
Susijusi informacija
256
•
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
(p. 230)
•
Bagažinės dangčio atrakinimas iš automobilio vidaus (p. 256)
•
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 257)
Esant elektra valdomam bagažinės dangčiui*
–
2.
Ilgai spauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinė atsidaro.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir
deaktyvinimas
2.
Vaikų saugos užraktai neleidžia vaikams iš vidaus
atidaryti galinių durelių. Yra elektrinis* ir rankinis
užraktai.
Aktyvinimas ir deaktyvinimas elektra*
Elektrinius vaikų saugos užraktus galima aktyvinti
ir deaktyvinti visose uždegimo padėtyse, aukštesnėse nei 0. Aktyvinti arba deaktyvinti galima praėjus iki 2 minučių nuo variklio išjungimo, jei tik
neatidarytos jokios durelės.
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Aktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Suaktyvinta ir įsijungia
mygtuko lemputė.
Jei elektrinis vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo durelių
valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Kaip deaktyvinti užraktus:
–
Aktyvinimo ir deaktyvinimo elektra mygtukas.
1.
Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio
nei 0 lygio uždegimo padėtį.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Galinis
vaik.saug.užr.
Suaktyvinta
Vaikų saugos užraktai
aktyvinti.
Galinis
vaik.saug.užr.
Išaktyvinta
Vaikų saugos užraktai
deaktyvinti.
Aktyvinimas ir deaktyvinimas rankiniu
būdu
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Deaktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Išaktyvinta ir išsijungia
mygtuko lemputė.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo metu:
jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu
būna aktyvinti, funkcija bus aktyvinta ir kitą kartą
užvedant variklį.
Rankiniai vaikų saugos užraktai. Nemaišykite jų su rankiniais durelių užraktais.
–
Pasinaudokite nuotolinio raktelio išimama
raktelio geležte ir ja pasukite rankenėlę.
}}
* Parinktis / priedas. 257
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Automatinis užrakinimas
nuvažiuojant
Elektra valdomo bagažinės dangčio
atidarymas ir uždarymas*
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Automobiliui pradėjus judėti, visos durelės ir
bagažinės dangtis užsirakina savaime.
Kaip pakeisti šią nuostatą:
Automobilio bagažinės dangtį galima atidaryti ir
uždaryti elektra.
PASTABA
•
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o
ne abi galinės durelės iškart.
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio vaikų
saugos užrakto.
Susijusi informacija
258
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 255)
•
Išimama raktelio geležtė (p. 238)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Pajudėjus automatiškai
užrakinti dureles, kad deaktyvintumėte arba
aktyvintumėte šią funkciją.
Užrakinimas.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio
atidarymas
Bagažinės dangčiui atidaryti naudokite vieną iš
šių parinkčių:
–
Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio val. Laikykite jį nusdymo raktelio mygtuką
paustą, kol pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 255)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
–
–
Paspauskite ir ilgai palaikykite prietaisų sky. Laikykite jį nuspaustą, kol
delio mygtuką
pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
Švelniai paspauskite bagažinės dangčio rankeną.
–
Kojos judesys* po galiniu buferiu.
–
Elektra valdomo bagažinės dangčio
uždarymas
Norėdami uždaryti bagažinę, paspauskite
mygtuką apatiniame jos krašte.
> Bagažinės dangtis uždaromas automatiškai ir lieka atrakintas.
Bagažinės dangčiui uždaryti18 naudokite vieną iš
šių parinkčių:
PASTABA
Mygtukas veikia 24 valandas palikus atidarytą
skląstį. Po to jį reikia uždaryti rankiniu būdu.
–
18
Paspauskite ir palaikykite mygtuką
nuotolinio valdymo raktelyje.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai
ir pasigirsta signalas: bagažinės dangtis
lieka atrakintas.
Automobilyje su berakte užrakinimo ir atrakinimo sistema (pasyviojo įlipimo*) įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
}}
* Parinktis / priedas. 259
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
–
–
Ilgai spauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai
ir pasigirsta signalas: bagažinės dangtis
lieka atrakintas.
Elektra valdomo bagažinės dangčio
uždarymas ir užrakinimas18
–
Paspauskite mygtuką
, esantį apatiniame
bagažinės dangčio krašte, kad uždarytumėte
jį ir tuo pat metu užrakintumėte bagažinę bei
dureles (kad būtų galima užrakinti, turi būti
uždarytos visos durelės).
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai;
jis bei durelės užrakinamos ir įjungiama
signalizacija*.
Kojos judesys* po galiniu buferiu.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai
ir pasigirsta signalas: bagažinės dangtis
lieka atrakintas.
PASTABA
Atidarymo arba uždarymo atšaukimas
Atšaukite atidarymą arba uždarymą vienu iš šių
būdų:
•
•
•
Paspauskite uždarymo mygtuką, pateiktą
bagažinės dangčio apačioje.
•
Paspauskite po išorine rankena esančią
guma aptrauktą plokštelę.
•
Judesys koja*.
•
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio
valdymo raktelių turi būti veikimo nuotolyje.
Bagažinės dangčio judėjimas pertraukiamas ir
sustabdomas. Bagažinės dangtį galima atidaryti
rankomis.
•
Naudojant berakčio* užrakinimo arba uždarymo funkciją, jei raktelis neaptinkamas
pakankamai mažu atstumu nuo bagažinės
dangčio, suskamba trys signalai.
Apsauga nuo prispaudimo
Jei dėl pasipriešinimo bagažinės dangčio negalima atidaryti ar uždaryti, aktyvinama apsauga nuo
prispaudimo.
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys,
bagažinės dangtis nustoja judėti ir pasigirsta
ilgas signalas.
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys,
bagažinės dangtis nustoja judėti, pasigirsta
ilgas signalas ir bagažinės dangtis grįžta į
suprogramuotą maksimalią padėtį.
SVARBU
Bagažinės dangtį rankomis reikia atidaryti
arba uždaryti lėtai. Jei jaučiate pasipriešinimą,
neatidarykite (neuždarykite) per jėgą. Kitaip
galite jį apgadinti ir jis gali nustoti tinkamai
veikti.
18
260
Paspauskite mygtuką prietaisų skydelyje.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką.
Automobilyje su berakte užrakinimo ir atrakinimo sistema (pasyviojo įlipimo*) įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
ĮSPĖJIMAS
Atidarydami ar uždarydami atsižvelkite į kylančią įstrigimo riziką. Prieš pradėdami atidaryti ar
uždaryti, patikrinkite, ar nieko nėra šalia bagažinės dangčio, kadangi įstrigus galima rimtai
susižaloti.
Bagažinės dangtį visada valdykite itin atsargiai.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio maksimalaus atsidarymo lygio programavimas*
(p. 261)
•
Bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas
kojos judesiu* (p. 262)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 232)
Elektra valdomo bagažinės dangčio
maksimalaus atsidarymo lygio
programavimas*
Pritaikykite bagažinės dangčio atsidarymo lygį
pagal lubų aukštį.
Kaip nustatyti maksimalią atidarymo padėtį:
1.
Išankstinio įtempio spyruoklės
Atverkite bagažinę – sustabdykite ją atidarytoje padėtyje.
PASTABA
Bagažinės dangčio programuojamasis atsidarymo lygis negali būti žemesnis nei pusė atsidarymo.
2.
Paspauskite mygtuką
, esantį apatiniame
bagažinės dangčio krašte, ir palaikykite bent
3 sekundes.
> Pasigirsta du trumpi signalai, informuodami apie įrašytą nustatytąją padėtį.
Elektra valdomo bagažinės dangčio išankstinio įtempio
spyruoklės
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite elektra valdomo bagažinės
dangčio įtemptųjų spyruoklių. Jas veikia aukštas slėgis, atidarytos jos gali sužaloti.
}}
* Parinktis / priedas. 261
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Kaip nustatyti iš naujo maksimalaus atidarymo
padėtį:
Bagažinės dangčio atidarymas ir
uždarymas kojos judesiu*
–
Kad būtų lengviau valdyti bagažinės dangtį, kai
rankos užimtos, jį galima atidaryti ir uždaryti spiriamuoju kojos judesiu pirmyn, po galiniu buferiu.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir atrakinimo sistema*, bagažinės dangtį galima atrakinti
kojos judesiu.
Ranka pakelkite bagažinės dangtį į aukščiausią padėtį, paspauskite ant bagažinės dangmygtuką ir palaikykite jį bent
čio įrengtą
3 sekundes.
> Pasigirsta du signalai, informuodami apie
išvalytą nustatytąją padėtį. Kitą kartą atidarytas, bagažinės dangtis vėl kils į maksimalią padėtį.
Bagažinės dangčio atidarymo ir uždarymo funkcija pasiekiama ir tada, kai automobilyje įrengtas
elektra valdomas bagažinės dangtis*.
PASTABA
•
Jei sistema ilgą laiką dirbo nepertraukiamai, siekiant išvengti perkrovos ji išjungiama. Ją bus vėl galima naudoti po
maždaug 2 minučių.
Susijusi informacija
•
262
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 258)
PASTABA
Koja valdomo bagažinės dangčio funkcija siūloma dviejų versijų:
•
•
Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
Tik atrakinimas kojos judesiu (bagažinės
dangtį reikės pakelti rankomis)
Jutiklis įrengtas kairiau nuo buferio vidurio.
Kad būtų galima atidaryti ir uždaryti, vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių turi būti
reikiamu atstumu už automobilio (apie 1 metro
(3 pėdų)). Tai taikoma ir jau atrakintam automobiliui, kad atsitiktinai neatsidarytų, pvz., autoplovykloje.
Atminkite: atidarymo ir uždarymo kojos judesiu funkcijai reikia elektra valdomo bagažinės
dangčio*.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
Atidarymo arba uždarymo atšaukimas kojos
judesiu
– Jei norite sustabdyti bagažinės dangčio judėjimą, lėtai atlikite vieną spiriamąjį judesį pirmyn, kai bagažinės dangtis atsidaro arba
užsidaro.
Asmeninis užrakinimas
Bagažinę galima užrakinti vadinamuoju asmeniniu užraktu, kuris neleidžia jų atrakinti, pvz., kai
automobilis atiduodamas priežiūrai atlikti, paliekamas viešbutyje ar pan.
Privačiojo užrakto funkcijos
mygtukas pateiktas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje. Atsižvelgiant į dabartinę užrakto
mygtuką, rodoma Priv. užr.
atrakintas arba Priv. užr.
užrakintas.
Norint atšaukti atidarymą arba uždarymą, nuotolinio valdymo raktelis nebūtinai turi būti automobilio prieigose.
PASTABA
Jei galinis bamperis bus padengtas ledu,
sniegu, purvu ar pan., funkcija gali veikti ribotai
arba neveikti išvis. Dėl šios priežasties reikia
pasirūpinti, kad jis būtų švarus.
Spiriamasis judesys ieškiklio aktyvinimo zonoje.
–
Po kairiuoju galinio buferio šonu padarykite
vieną lėtą spiriamąjį judesį į priekį. Tada ženkite žingsnį atgal. Buferio reikėtų nepaliesti.
> Aktyvinus atidarymo arba uždarymo funkciją, pasigirsta trumpas signalas – bagažinės dangtis atsidaro / užsidaro.
•
Privačiojo užrakto aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 264)
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti suaktyvinta
autoplovykloje ar pan., jei nuotolinio valdymo
raktelis yra veikimo zonoje.
Jei bagažinės dangtis atidarytas, kojos
judesiu jis visada uždaromas19.
Susijusi informacija
Jei bandoma kelis kartus paspirti koja po buferiu,
po automobiliu nesant patvirtinto nuotolinio valdymo raktelio, atidaryti galima tik po tam tikros
delsos.
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 251)
•
Nepalikite kojos po automobiliu darydami spiriamąjį judesį. Aktyvinimas gali nesuveikti.
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 258)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 232)
19
Susijusi informacija
Taikoma automobiliams su elektra valdomu bagažinės dangčiu*.
* Parinktis / priedas. 263
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Privačiojo užrakto aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Privatusis užraktas aktyvinamas centriniame
ekrane esančiu funkcijos mygtuku ir pasirinktiniu
PIN kodu.
Norėdami sukurti saugumo kodą:
1.
2.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
PASTABA
Deaktyvinti asmeninį užraktą
Kad būtų suaktyvinta privačiojo užrakto funkcija, turi būti nustatytas bent automobilio
uždegimo režimas I.
Prieš naudodami pirmą kartą, įveskite
apsaugos kodą
Pirmą kartą naudojantis funkcija, reikia pasirinkti
apsaugos kodą. Jį galima naudoti prireikus deaktyvinti asmeninį užraktą, jei pasirinktas PIN kodas
pametamas arba užmirštamas. Apsaugos kodas
atlieka visų tolesnių PIN kodų, kurie nustatomi
asmeninio užrakto funkcijai naudoti, PUK kodo
funkciją.
Įveskite naudojamą kodą, kad galėtumėte
atrakinti bagažinės dangtį po užrakinimo, ir
paspauskite Patvirtinti.
> Bagažinės dangtis užrakintas. Užrakinimas
patvirtinamas kai funkcijų rodinyje mygtuke atsiranda žalias indikatorius.
1.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
> Rodomas iškylantysis langas.
2.
Įveskite pageidaujamą apsaugos kodą.
> Apsaugos kodas įrašomas. Dabar privačiojo užrakto funkcija parengta aktyvinti.
Jei grąžinama sistemos nulinė vertė, pirmiau
nurodytą procedūrą reikia pakartoti iš naujo.
Aktyvinti asmeninį užraktą
1.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
Pasidėkite apsaugos kodą į saugią vietą.
> Rodomas iškylantysis langas.
2.
Įveskite kodą, kurį naudojote užrakindami, ir
paspauskite Patvirtinti.
> Bagažinės dangtis atrakintas. Atrakinimas
patvirtinamas kai žalias indikatorius funkcijų rodinyje mygtuke užgesta.
PASTABA
> Rodomas iškylantysis langas.
264
Jei pamesite ar pamiršite PIN kodą arba daugiau nei tris kartus įvesite netinkamą PIN
kodą, privačiajam užraktui deaktyvinti reikės
įvesti saugumo kodą.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Jei privatusis užraktas bus aktyvintas ir automobilis atrakintas naudojantis funkcija „Volvo
On Call“* arba „Volvo On Call“* programėle,
privačiojo užrakto funkcija bus automatiškai
deaktyvinta.
Signalizacija*
Signalizacijos lemputė
Signalizacija garsiniais ir vaizdiniais įspėjimais
praneša, jei kas nors įlipa į automobilį neturėdamas galiojančiojo nuotolinio valdymo raktelio
arba bando gadinti starterio akumuliatorių ar signalizacijos sireną.
Signalizacija suveikia, kai:
Susijusi informacija
•
Asmeninis užrakinimas (p. 263)
•
atidarytos durys, variklio dangtis arba bagažinės dangtis20
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra įrengtas judesio detektorius*)
•
automobilis pakeliamas arba velkamas (jei
yra įrengtas pasvirimo detektorius*)
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo
signalizacijos sistemos būseną:
atjungiama sirena.
•
šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta;
Veikianti signalizacija
•
šviesos diodas mirksi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta.
•
išjungus signalizaciją, šviesos diodas greitai
mirksi iki 30 sekundžių arba kol parenkama
uždegimo padėtis I pasukant uždegimo
ratuką ir atleidžiant – signalizacija suveikė.
Kai įsijungia signalizacija:
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija.
•
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol, kol
išjungiama signalizacija.
Jei signalizacijos suveikimo priežastis nepašalinama, signalizacijos ciklas kartojamas maks.
10 kartų21.
20
21
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
* Parinktis / priedas. 265
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Judesio ir pokrypio jutikliai*
Signalizacijos sistemos trikties atveju
Judesio ir pokrypio jutikliai reaguoja į judesius
automobilyje, jei išdaužiamas langas arba kas
nors mėgina pavogti ratus ar nuvilkti transporto
priemonę.
Jei signalizacijos sistemoje užregistruojama triktis, vairuotojo ekrane pateikiamas ženklas ir pranešimas
Signalizacijos gedimas Reikia vykti
į autoservisą. Šiuo atveju susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Judesio jutikliui automobilio salone aptikus judesį,
įsijungia signalizacijos sirena (registruojamos ir
oro srovės). Dėl šios priežasties signalizacija gali
suveikti, jei automobilis paliekamas su atidarytu
langu, panoraminiu langu* arba jei naudojamas
salono šildytuvas.
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo sąlygoms.
Kaip to išvengti:
•
Prieš išlipdami iš automobilio, uždarykite
langą ir panoraminį stoglangį.
•
Jei ketinama naudoti automobilio salono arba
stovėjimo šildytuvą, reikia nukreipti ventiliacinių angų oro srautą taip, kad oras netekėtų
salone aukštyn.
Kitas būdas: galima sumažinti signalizacijos jautrumo lygį ir laikinai deaktyvinti judesio bei pokrypio jutiklius.
Susijusi informacija
•
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
(p. 266)
•
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
(p. 268)
•
Visiško užrakinimo sistema* (p. 268)
Signalizacijos įjungimas ir
išjungimas*
Signalizacija įjungiama, kai užrakinamas automobilis.
Signalizacijos įjungimas
Automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama
taip:
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį užrakinimo mygtuką;
•
palieskite pažymėtą paviršių durelių rankenų
išorėje arba bagažinės guma padengtą
plokštelę22.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir atrakinimo sistema* ir įrengtas elektra valdomas bagažinės dangtis*, automobiliui užrakinti ir signalizacijai įjungti galima naudoti ir mygtuką
, esantį
apatiniame bagažinės dangčio krašte.
Be to, judesio ir pokrypio jutiklius reikia išjungti,
kai automobilis transportuojamas keltu arba traukiniu, nes tokios kelionės metu jis judės ir gali
suveikti automobilio signalizacija.
22
266
Taikoma tik automobiliui su berakte užrakinimo ir atrakinimo* („Passive Entry“) sistema.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
1.
Atidarykite vairuotojo dureles išimama raktelio geležte.
> Signalizacija suveikia.
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Automatinis signalizacijos įjungimas ir
pakartotinis įjungimas
Kai automobilis užrakintas ir įjungta signalizacija, prietaisų skydelyje kas dvi sekundes sumirksi raudonas šviesos diodas.
Signalizacijos automatinio pakartotinio įjungimo
funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus
automobilio signalizaciją ji įsijungs automatiškai.
Atsarginio skaitytuvo vieta laikiklyje puodeliui.
2.
Padėkite nuotolinio valdymo raktelį ant raktelio ženklo atsarginiame skaitytuve, esančiame
tunelinio valdymo puodelių laikiklyje.
3.
Pasukite uždegimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę ir atleiskite.
> Signalizacija išjungta.
Išjunkite signalizaciją
Automobilis atrakinamas ir signalizacija išjungiama taip:
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį atrakinimo mygtuką;
•
suimkite kurių nors durelių rankeną arba
paspauskite bagažinės dangčio guma
padengtą plokštelę22.
Signalizacijos išjungimas be veikiančio
nuotolinio valdymo raktelio
Automobilį galima atrakinti bei signalizaciją
išjungti ir tuo atveju, jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis, pvz., išseko jo maitinimo elementas.
22
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo
rakteliu (signalizacija išjungiama), tačiau per dvi
minutes neatidaromos jokios durelės ar bagažinė,
signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
Suveikusios signalizacijos išjungimas
Kai kuriose šalyse signalizacija vėl įsijungia automatiškai, praėjus tam tikram laikui po to, kai vairuotojo durelės buvo atidarytos ir uždarytos, bet
neužrakintos.
–
Kaip pakeisti šią nuostatą:
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką arba nustatykite automobilio
uždegimo padėtį I, pasukdami uždegimo
ratuką pagal laikrodžio rodyklę ir atleisdami.
Taikoma tik automobiliui su berakte užrakinimo ir atrakinimo* („Passive Entry“) sistema.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Pasyvusis išaktyvinimas, kad
laikinai deaktyvintumėte funkciją.
Užrakinimas.
}}
* Parinktis / priedas. 267
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Susijusi informacija
•
Signalizacija* (p. 265)
Sumažintas signalizacijos apsaugos
lygis*
Sumažinus signalizacijos apsaugos lygį, laikinai
išjungiami judesio ir pokrypio jutikliai.
Išjunkite judesio ir pokrypio detektorius, kad atsitiktinai nesužadintumėte signalizacijos, pvz., jei
užrakintame automobilyje paliekate šunį arba
automobilis transportuojamas automobilių keltu.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Žemesnis aps. lygis, kad
išjungtumėte judesio ir pokrypio
jutiklius, kai bus užrakintas
automobilis.
Visiško užrakinimo sistema*
Visiškas užrakinimas reiškia, kad visos atidarymo
rankenėlės atjungiamos mechaniškai, todėl
durelių negalina atdaryti iš vidaus kai automobilis
užrakintas iš lauko.
Visiško užrakinimo sistema aktyvinama nuotolinio
valdymo rakteliu ir esant berakčiam užrakinimui
(„Passive Entry“)*. Visiškas užrakinimas aktyvinamas po maždaug 10 sekundžių delsos, kai užrakinamos durelės.
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės, seka
pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
PASTABA
Tuo pat metu deaktyvinama visiško užrakinimo
sistema, t. y. galima atrakinti iš vidaus.
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
Jei automobilis atrakinamas ir vėl užrakinamas,
sumažinto signalizacijos lygio funkciją reikia aktyvinti iš naujo.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Susijusi informacija
•
•
Signalizacija* (p. 265)
Visiško užrakinimo sistema* (p. 268)
Aktyvinus visiško užrakinimo sistemą, automobilį
galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu,
naudojantis berakčio atrakinimo funkcija arba per
„Volvo On Call“* programėlę .
Priekines kairiąsias dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte. Jei automobilis
atrakinamas išimamąja raktelio geležte, suveikia
signalizacija.
268
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje, kad
nekiltų pavojus užsirakinti.
Susijusi informacija
•
Laikinas* saugiųjų užraktų deaktyvinimas
(p. 269)
•
Signalizacija* (p. 265)
Laikinas* saugiųjų užraktų
deaktyvinimas
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje, tačiau
dureles reikia užrakinti iš išorės, tuomet visiško
užrakinimo funkciją reikėtų deaktyvinti (kad būtų
galima atrakinti iš vidaus).
Susijusi informacija
•
•
Visiško užrakinimo sistema* (p. 268)
Signalizacija* (p. 265)
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Žemesnis aps. lygis, kad laikinai išjungtumėte visiško užrakinimo funkciją.
Papildomai tai reiškia, kad signalizacijos judesio ir
pokrypio detektoriai* bus išjungti.
Po to centriniame ekrane pasirodo Žemesnis
apsaugos lygis ir kitą kartą užrakinant automobilį visiško užrakinimo sistema laikinai deaktyvinama.
Įprastai užrakinant, elektros lizdai nedelsiant
deaktyvinami, o laikinai deaktyvinus visiško užrakinimo sistemą, lizdai bus aktyvinti užrakinus vėliausiai po 10 minučių.
Jei automobilis yra atrakinamas ir vėl užrakinamas, visiško užrakinimo funkciją vėl reikia laikinai
išjungti.
Sistema nustatoma iš naujo kitą kartą užvedus
variklį.
* Parinktis / priedas. 269
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nežinomo automobilio komponento
aptikimas*
„Pašalinio komponento aptikimo“ funkcija gali
aptikti, ar prie automobilio prijungtas nežinomas
automobilio komponentas.
Kiekvienas šviesos diodų priekinis žibintas* yra
suprojektuotas specialiai automobiliui. Prijungus
nežinomą priekinį žibintą, vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas Nežinoma autom. dalis.
Reikalinga tech. patikra, rasta nežin. autom.
dalis. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
270
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 594)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairuotojo pagalbos sistema
Automobilyje įrengta įvairių vairuotojo pagalbos
sistemų, kurios gali padėti vairuotojui įvairiose
situacijose (įsikišdamos aktyviai arba pasyviai).
Šios sistemos gali, pvz., padėti vairuotojui išlaikyti
nustatytą greitį arba tam tikrą laiko intervalą iki
priekyje esančios transporto priemonės, išvengti
susidūrimo, apie tai įspėdama vairuotoją ir stabdydama automobilį, bei pagelbėti vairuotojui jį
pastatyti.
Kai kurios sistemos montuojamos standartiškai,
kitos – pasirinktinai. Tai priklauso nuo rinkos.
Susijusi informacija
272
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 272)
•
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 273)
Stabilumo sistema „Roll Stability Control“
(p. 273)
•
•
•
Rear Collision Warning (p. 351)
•
•
Įspėjimas apie atstumą* (p. 290)
•
•
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Greičio ribotuvas (p. 277)
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 285)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 339)
BLIS* (p. 352)
Cross Traffic Alert* (p. 357)
Kelio ženklų informacija* (p. 361)
Driver Alert Control (p. 367)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 370)
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 387)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 392)
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 402)
Nuo greičio priklausanti vairavimo
jėga
Didėjant automobilio greičiui, vairo jėga didėja,
kad vairuotojui būtų užtikrintas didesnis vairavimo
jautrumas.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau. Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu, vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį laikinai
atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia
sumažinta galia ir sukti vairą tampa šiek tiek
sunkiau.
Be laikinai apribotos vairavimo pagalbos vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas ir
VAIRO simbolis.
ĮSPĖJIMAS
Kai vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia,
būna nepasiekiamos vairuotojo pagalbos
funkcijos, susijusios su vairo stiprintuvu.
Tokiu atveju vairuotojo ekrane rodomas pranešimas Vairo stiprintuvo ged. arba Vairo
stiprintuvo pagalba laikinai sumažinta ir
VAIRO simbolis.
Radaras (p. 326)
Kamera (p. 335)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo jėgos lygio keitimas*
Norėdami pasirinkti vairavimo jėgos lygį, eikite į
skirsnį „Važiavimo režimai“ ir skaitykite alternatyvaus režimo INDIVIDUAL aprašymą antrašte
„Pasirinktini važiavimo režimai“.
Automobilių modeliuose be važiavimo režimų valdymo elemento su parinktimi INDIVIDUAL vairo
sunkumas pasirenkamas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje ir šiame paieškos kelyje:
Nuostatos My Car
Vairo sunkumas
Važiavimo režimai
Posūkyje vairo jėgos išrankos pasiekti neleidžiama, jei greitis viršija 10 km/h (6 myl./val.).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
1
2
3
Važiavimo režimai (p. 455)
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 370)
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
Stabilumo sistema „Roll Stability
Control“
Stabilumo sistema RSC1 maksimaliai sumažina
pavojų apvirsti, pvz., atliekant staigius vengiamuosius manevrus arba automobiliui pradėjus
slysti.
RSC sistema registruoja, ar ir kaip keičiasi automobilio šoninis pasvirimas. Ši informacija naudojama apsivertimo pavojui apskaičiuoti. Jeigu automobiliui gresia pavojus, įsijungia jo elektroninė
stabilumo kontrolės sistema, sumažinamas variklio sukimo momentas ir stabdomi vienas ar du
ratai, kol automobilio stabilumas nustatomas iš
naujo.
ĮSPĖJIMAS
Normaliomis vairavimo sąlygomis sistema
RSC padidina važiavimo automobiliu saugą,
tačiau tai neturėtų tapti greičio didinimo priežastimi. Visada laikykitės normalių saugaus
vairavimo atsargumo priemonių.
elektroninė stabilumo kontrolė
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC2) padeda
vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Įsijungus sistemai ESC, vairuotojo ekrane pateikiamas simbolis.
Stabdant sistemai ESC, girdima
pulsacija ir automobilis gali
greitėti lėčiau nei tikimasi iki
galo nuspaudus akceleratorių.
ESC susideda iš šių antrinių funkcijų:
•
•
•
•
Stabilumo funkcija3
Prasisukimo kontrolė ir traukos kontrolės sistema
variklio traukos kontrolės;
Priekabos stabilumo pagalba
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 402)
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
Taip pat žinoma aktyviosios pokrypio kontrolės pavadinimu.
}}
* Parinktis / priedas. 273
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
Stabilumo sistema ESC yra papildomoji
pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
„ESC“ nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Stabilumo funkcija3
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo savybes.
Prasisukimo kontrolė ir traukos
kontrolės sistema
Funkcija taip pat neleidžia varomiesiems ratams
prasisukti greitėjant.
variklio traukos kontrolės;
Variklio traukos kontrolė (EDC4) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., įjungus žemesnę pavarą
arba stabdant varikliu ir važiuojant žema pavara
slidžia kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu gali
(be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes suvaldyti
automobilį.
Susijusi informacija
•
Elektroninės stabilumo kontrolės sportinis
režimas (p. 275)
•
Elektroninės stabilumo kontrolės sportinio
režimo aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 275)
•
Elektroninės stabilumo kontrolės sportinio
režimo apribojimas (p. 275)
•
Elektroninės stabilumo kontrolės ženklai ir
pranešimai (p. 276)
Priekabos stabilumo pagalba*5
Priekabos stabilumo pagalba (TSA6) skirta stabilizuoti automobilio ir priekabos autotraukinį, jei
priekaba pradeda švytuoti. Taip pat žr. skirsnį
„Priekabos stabilumo pagalba“, kur pateikiama
išsamesnės informacijos.
PASTABA
Jei ESC sportinis režimas aktyvinama,
funkcija TSA deaktyvinama.
Funkcija būna aktyvi važiuojant nedideliu greičiu.
Ji stabdo prasisukančius varomuosius ratus, kad
papildoma trauka būtų perduota neprasisukantiems varomiesiems ratams.
3 Taip pat žinoma aktyviosios pokrypio kontrolės pavadinimu.
4 Engine Drag Control
5 Priekabos stabilumo pagalba būna įdiegta, jei įrengiamas „Volvo“
6 Trailer Stability Assist
274
originalusis vilkimo kablys.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinis režimas
ESC7 sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima. Tačiau vairuotojas gali pasirinkti ESC
sportinis režimas, kuris leidžia važiuoti aktyviau.
Pasirinkus antrinę funkciją ESC sportinis
režimas, ESC įsikišimas mažėja ir automobiliui
leidžiama slysti daugiau, taip vairuotojui perduodant daugiau kontrolės nei įprasta.
Pasirinkus ESC sportinis režimas, ESC galima
laikyti deaktyvinta, nors ji vis dar padeda vairuotojui įvairiais atvejais.
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinio režimo aktyvinimas /
deaktyvinimas
ESC9 sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima. Vis dėlto vairuotojas gali pasirinkti sportinį
režimą, kuris leidžia važiuoti aktyviau.
Sportinis režimas aktyvinamas /
deaktyvinamas centrinio ekrano
funkcijų rodinyje.
–
PASTABA
Pasirinkus funkciją ESC sportinis režimas,
priekabos stabilumo pagalba („TSA8“) deaktyvinama.
Palieskite mygtuką ESC sportinis režimas
funkcijų rodinyje.
> Sportinis režimas aktyvinamas / deaktyvinamas – mygtuke įsijungia žalias / pilkas
indikatorius.
ESC sportinis režimas taip pat užtikrina maksimalų sukibimą, jei automobilis užkabina arba pervažiuoja ant laisvo paviršiaus, pvz., smėlio ar gilaus
sniego.
Apie aktyvintą ESC sportinis režimas
vairuotojo ekrane informuojama šiuo
ženklu, kuris nuolat šviečia, kol ši funkcija deaktyvinama arba kol išjungiamas
variklis. Kitąkart užvedus variklį, sistema ESC vėl
veikia įprastu režimu.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 273)
•
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinio režimo apribojimas
Yra tam tikrų apribojimų, susijusių su sistemos
ESC10 antrinės funkcijos ESC sportinis
režimas aktyvinimu.
Funkcijos ESC sportinis režimas parinkti neleidžiama, jei aktyvinta viena iš toliau nurodytų funkcijų:
•
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
•
Pilot Assist.
Greičio ribotuvas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
Susijusi informacija
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 273)
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 273)
Vilkimo kablys* (p. 477)
7 Electronic Stability Control
8 Trailer Stability Assist
9 Electronic Stability Control
10 Electronic Stability Control
* Parinktis / priedas. 275
VAIRUOTOJO PAGALBA
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
Stability Control – ESC) susiję ženklai ir pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su elektronine stabilumo kontrolės sistema (Electronic
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuolat šviečia maždaug 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC aktyvinama.
Šviečia nuolat.
Pasirinktas sportinis režimas.
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
ESC
Laikinai išjungta
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių temperatūros. Stabdžiams atvėsus,
funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
Žr. pranešimą vairuotojo ekrane.
ESC
Sistema ESC išjungta.
Reikalinga tech. patikra
•
•
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešiniopaspaudžiant
sios klaviatūros viduryje.
276
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 273)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvas
Greičio ribotuvo greičio valdymas (p. 278)
Įrašyto maksimalaus greičio žyma
•
•
Automobilio dabartinis greitis
•
Pakartotinis greičio ribotuvo aktyvinimas iš
budėjimo režimo (p. 280)
•
•
•
Greičio ribotuvo deaktyvinimas (p. 280)
: sumažina įrašytą didžiausią greitį.
Greičio ribotuvą (SL11) galima prilyginti atvirkštinei pastovaus greičio palaikymo sistemai: vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau jam
neleidžiama netyčia viršyti iš anksto nustatytos
arba nustatytos maksimalios greičio ribotuvo vertės.
Įrašytas maksimalus greitis
ĮSPĖJIMAS
•
Funkcijų mygtukai ir ženklai12.
: aktyvina greičio ribotuvą iš budėjimo
režimo ir grąžina įrašytą maksimalų greitį.
: padidina įrašytą maksimalų greitį.
: iš budėjimo režimo aktyvina greičio
ribotuvą ir įrašo esamą greitį.
: iš aktyvaus režimo išjungia / perjungia greičio ribotuvą į budėjimo režimą.
11
12
Greičio ribotuvo funkcija yra papildomoji
pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti. Ji negali tinkamai išspręsti
visų kelių eismo, orų ir kelio sąlygų.
•
Vairuotojas turi visada atkreipti dėmesį į
eismo sąlygas ir imtis veiksmų, jei greičio
ribotuvas nepalaiko tinkamo greičio.
•
Greičio ribotuvas nėra skirtas pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti,
kad automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo
taisyklėmis bei reglamentais.
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir perjungimas
į budėjimo režimą (p. 279)
Automatinis greičio ribotuvas (p. 281)
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 284)
•
Automatinio greičio ribotuvo aktyvinimas /
deaktyvinimas (p. 283)
•
Automatinio greičio ribotuvo tolerancijos keitimas (p. 284)
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvo apribojimai (p. 281)
Greičio ribotuvo aktyvinimas ir paleidimas
(p. 278)
Speed Limiter
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
277
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvo aktyvinimas ir
paleidimas
Siekiant reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti ir aktyvinti greičio ribotuvo funkciją (SL13).
Greičio ribotuvo budėjimo režimo
nustatymas
Paleiskite greičio ribotuvą.
Greičio ribotuvo greičio valdymas
Greičio ribotuvo negalima aktyvinti tol, kol neužvedamas variklis. Mažiausias greitis, kurį galima
įrašyti, yra 30 km/h (20 myl./val.).
Greičio ribotuvo (SL14) funkcijoje galima nustatyti skirtingus greičius.
–
Kai greičio ribotuvas nustatytas į budėjimo
Įrašyto greičio nustatymas / keitimas
ženklas, paspausrežimą ir rodomas
kite vairo mygtuką
(2).
> Greičio ribotuvas paleidžiamas ir dabartinis greitis įrašomas kaip maksimalus.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 277)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
–
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3), kai ieškote
(4) ženklo ar funkcigreičio ribotuvo
jos.
> Rodomas ženklas (4) ir yra nustatytas
greičio ribotuvo budėjimo režimas.
13
14
278
Greičio ribotuvas
Speed Limiter
–
Nustatytą greitį galima keisti trumpais arba
(1) arba
(3)
ilgais vairo mygtuko
paspaudimais:
•
Trumpas paspaudimas: kiekvienu
paspaudimu greitis keičiamas +/- 5 km/h
(+/- 5 myl./val.) žingsneliais.
•
Paspauskite ir palaikykite: Kai nustatyto
greičio indikatorius (4) pasieks pageidaujamą greitį, mygtuką atleiskite.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Paskutiniu mygtuko paspaudimu nustatytas
greitis įrašomas į atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 277)
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
Laikinas deaktyvinimas akceleratoriaus
pedalu
Greičio ribotuvą (SL15) galima laikinai deaktyvinti
ir nustatyti veikti budėjimo režimu.
Greičio ribotuvą galima laikinai deaktyvinti ir jo
nepaisyti, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą ir
nenustatant greičio ribotuvo veikti budėjimo
režimu – pvz., norint staigiai pagreitėti susidarius
nepalankiai situacijai.
Tokiu atveju reikia atlikti šiuos veiksmus:
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
1.
Iki galo nuspauskite akceleratoriaus pedalą ir
jį atleiskite, pasiekę norimą greitį, kad greitėjimas būtų pertrauktas.
> Šiuo režimu greičio ribotuvas lieka aktyvintas ir vairuotojo ekrane rodomas BALTAS
ženklas.
2.
Baigę laikinojo greitinimo procedūrą, visiškai
atleiskite akceleratoriaus pedalą.
> Tada automobilis stabdomas automatiškai,
kad greitis neviršytų įrašyto maksimalaus
greičio.
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir perjungimas į
budėjimo režimą:
–
15
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Greičio apribojimo žymų ir ženklų spalva
vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į
PILKĄ – greičio ribotuvas dabar deaktyvintas ir vairuotojas gali viršyti didžiausią nustatytą greitį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 277)
Speed Limiter
279
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pakartotinis greičio ribotuvo
aktyvinimas iš budėjimo režimo
–
Greičio ribotuvą (SL16) galima vėl aktyvinti po laikinojo deaktyvinimo ir nustatyti veikti budėjimo
režimu.
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Vairuotojo ekrane greičio ribotuvo indikatorių ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS
į BALTĄ – automobilis pritaiko dabartinį
greitį kaip maksimalų.
Greičio ribotuvo deaktyvinimas
Greičio ribotuvą (SL17) galima deaktyvinti.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 277)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kaip vėl aktyvinti greičio ribotuvą iš budėjimo
režimo:
–
280
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Greičio ribotuvas perjungiamas į budėjimo
režimą.
2.
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir greičio ribotuvo indikatorius (4) išjungiami ir nustatytas (įrašytas) maksimalus greitis panaikinamas.
3.
Paspauskite vairo mygtuką
> Aktyvinama kita funkcija.
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Vairuotojo ekrane greičio ribotuvo žymų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilio greitis vėl ribojamas pagal
paskutinį įrašytą maksimalų greitį.
arba
16
17
1.
Speed Limiter
Speed Limiter
(2) dar kartą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 277)
Greičio ribotuvo apribojimai
Automatinis greičio ribotuvas
Važiuojant stačia nuokalne, greičio ribotuvo stabdymo jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas
įrašytas didžiausias greitis. Tokiu atveju vairuotojas perspėjamas pranešimu Viršyta greičio riba
vairuotojo ekrane.
Automatinio greičio ribotuvo (ASL18) funkcija
padeda vairuotojui prilyginti automobilio maksimalų greitį kelio ženkluose pateikiamiems apribojimams.
PASTABA
Jei greitis bus viršytas bent 3 km/h
(apie 2 myl./val.), pasirodys pranešimas apie
viršytą maksimalų greitį.
Greičio ribotuvo funkciją (SL19) galima perjungti į
automatinio greičio ribotuvo režimą (ASL).
Automatinis greičio ribotuvas, parinkdamas automobilio maksimalų greitį, naudoja kelio ženklų
informacinės sistemos20 informaciją apie greičio
apribojimus.
Susijusi informacija
•
18
19
20
Automatic Speed Limiter
Greičio ribotuvas
Road Sign Information – RSI
Greičio ribotuvas (p. 277)
}}
281
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
Funkcija ASL yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir jo
saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
Ar SL arba ASL aktyvus?
Ženklas
Net jei vairuotojas aiškiai mato greičio
apribojimo kelio ženklą, greičio informacija, kurią Kelio ženklų informacijos (RSI)
sistema teikia ASL, gali būti neteisinga.
Tokiu atveju vairuotojas turi įsikišti ir
pagreitėti arba sulėtėti iki tinkamo greičio.
„ASL“ nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Taip pat žr. temą „Kelio ženklų informacijos sistemos apribojimai“.
SL
ASL
✓
✓
A
✓
ŽenklasB po „70“: aktyvinta ASL.
A
B
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo
režimas.
Žr. šią antraštę „ASL symbol“ dėl ženklo spalvos reikšmės.
ASL ženklas
Ženklas (pateikiamas šalia įrašyto greičio, „70“, spidometro centre) gali būti
rodomas trijų spalvų, kurių reikšmė apibūdinta toliau:
Ženklo spalva
Reikšmė
Žalsvai gelsva
ASL aktyvi
Pilka
Gintaro /
oranžinė
282
Susijusi informacija
Ženklai vairuotojo ekrane rodo, kuri greičio ribotuvo funkcija aktyvi:
ASL perjungta į budėjimo
režimą
„ASL“ laikinai veikia budėjimo
režimu, pvz., dėl to, kad
neperskaitomas kelio ženklas.
•
Greičio ribotuvas (p. 277)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinio greičio ribotuvo
aktyvinimas / deaktyvinimas
PASTABA
Automatinį greičio ribotuvą (ASL21) galima aktyvinti ir deaktyvinti kaip greičio ribotuvo (SL22)
papildinį.
ASL aktyvinimas
Mygtukas Greičio ženklų
pagalba pateikiamas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje.
Norėdami aktyvinti automatinį greičio ribotuvą:
1.
2.
Paspauskite mygtuką Greičio ženklų
pagalba.
> ASL perjungiama į budėjimo režimą, mygtuke įsijungia žalias indikatorius ir vairuotojo ekrane, spidometro centre pasirodo
simbolis.
Nuspauskite vairo mygtuką
.
> ASL aktyvinta su esamuoju automobilio
greičiu.
•
Aktyvinus automatinio greičio ribotuvo
funkciją, vairuotojo ekrane pateikiama
informacija apie kelio ženklus, net jei RSI
neaktyvinta.
•
Norėdami pašalinti kelio ženklų informaciją iš vairuotojo ekrano, turite deaktyvinti
ir automatinį greičio ribotuvą, ir RSI.
•
Kai aktyvinta automatinio greičio ribotuvo
funkcija, tačiau RSI deaktyvinta, RSI
neteikia jokių įspėjimų. Tokiu atveju negalima koreguoti ir RSI nuostatų. Norint
koreguoti nuostatas ir gauti įspėjimus,
RSI turi būti aktyvinta.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 277)
ASL deaktyvinimas
Norėdami išjungti automatinį greičio ribotuvą:
–
Palieskite mygtuką Greičio ženklų pagalba
funkcijų rodinyje.
> ASL deaktyvinama ir mygtuko indikacija
tampa PILKA: vietoj to aktyvinama SL.
ĮSPĖJIMAS
Persijungus iš ASL į SL, automobilis nebeseka pažymėto greičio apribojimo – tik maksimalų atmintyje įrašytą greitį.
21
22
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
283
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinio greičio ribotuvo
tolerancijos keitimas
–
Galima nustatyti įvairius automatinio greičio ribotuvo funkcijos (ASL23) leistino nuokrypio lygius.
Galima padidinti arba sumažinti ženkle nurodytą
greičio apribojimą. Jei, pvz., automobilis užregistruoja 70 km/h (43 myl./val.) greičio apribojimą,
vairuotojas gali nuspręsti leisti automobiliui palaikyti 75 km/h (47 myl./val.) greitį.
Paspauskite ant vairo įrengtą mygtuką
(1) ir palaikykite, kol spidometro centre (4)
70 km/h (43 myl./val.) pasikeis į 75 km/h
(47 myl./val.).
> Po to automobilis ima naudoti pasirinktą
5 km/h (4 myl./val.) toleranciją, kol visi
pravažiuojami greičio apribojimo ženklai
bus 70 km/h (43 myl./val.).
Tolerancijos laikomasi, kol galiausiai pravažiuojamas kelio ženklas su mažesniu
arba didesniu greičio apribojimu. Tada
automobilis ima sekti jame nurodytą greitį
ir tolerancija panaikinama iš atminties.
Kai aktyvinta kelio ženklų informacijos*
funkcija, nuskaitytas kelio ženklo greičio
apribojimas rodomas RAUDONU indikatoriumi spidometre.
Tolerancija reguliuojama tokiu pačiu būdu kaip ir
greičio nuostata greičio ribotuve.
Automatinio greičio ribotuvo
apribojimai
Greitis automatiškai ribojamas pagal informaciją
apie greičio apribojimus, pateikiamą funkcijos
RSI25, o ne pagal greičio ribojimo kelio ženklus,
kuriuos automobilis pravažiuoja.
Jei RSI25 nepavyksta interpretuoti ir pateikti greičio informacijos ASL, tuomet ASL perjungiama į
budėjimo režimą ir ima veikti SL. Tokiais atvejais
vairuotojas turi įsikišti ir sustabdyti iki tinkamo
greičio.
Kai RSI25 vėl gali interpretuoti ir teikti informaciją
apie greičio apribojimus ASL, sistema ASL vėl
aktyvinama.
Taip pat žr. skirsnį „Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai“.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 277)
PASTABA
Funkcijų mygtukai ir ženklai24.
Maksimali pasirenkama tolerancija yra
+/- 10 km/h (5 myl./val.).
Susijusi informacija
•
23
24
25
284
Greičio ribotuvas (p. 277)
Automatic Speed Limiter
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kelio ženklų informacija – RSI
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistema
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC26)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį, todėl
važiuojant greitkeliais ir ilgais, tiesiais keliais,
kuriais eismas juda tolygiai, galima labiau atsipalaiduoti.
Apžvalga
: iš budėjimo režimo aktyvina pastovaus greičio palaikymo sistemą ir įrašo
esamą greitį.
ĮSPĖJIMAS
•
Pastovaus greičio palaikymo funkcija yra
papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema (žr. saitų sąrašą šio straipsnio pabaigoje).
•
Pastovaus greičio palaikymo funkcija nėra
skirta pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas
ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų
vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu,
palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
: iš aktyvaus režimo išjungia / perjungia pastovaus greičio palaikymo sistemą į
budėjimo režimą.
: sumažina įrašytą greitį
Įrašyto greičio žyma
Automobilio dabartinis greitis
Įrašytas greitis
PASTABA
Jei automobilyje yra prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*, galima perjungti
pastovaus greičio palaikymo ir prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemas: žr.
temą „Persijungimas tarp CC ir ACC“.
Funkcijų mygtukai ir ženklai27.
: aktyvina pastovaus greičio palaikymo
sistemą iš budėjimo režimo ir grąžina įrašytą
greitį.
: padidina įrašytą greitį.
26
27
Cruise Control
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas ir paleidimas (p. 286)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio
valdymas (p. 287)
}}
* Parinktis / priedas. 285
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas ir perjungimas į budėjimo režimą
(p. 288)
•
Pakartotinis pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas iš budėjimo režimo
(p. 289)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas (p. 289)
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos aktyvinimas ir paleidimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
aktyvinimas ir paleidimas
Norint reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti
ir aktyvinti pastovaus greičio palaikymo funkciją
(CC28).
Norint paleisti pastovaus greičio palaikymo sistemą iš budėjimo režimo, automobilio esamas
greitis turi būti 30 km/h (20 myl./val.) arba didesnis. Mažiausias greitis, kurį galima įrašyti, yra
30 km/h (20 myl./val.).
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
–
Kai rodomas ženklas / funkcija
paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Pastovaus greičio palaikymo sistema pasileidžia ir esamas greitis tampa įrašytuoju
greičiu.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
budėjimo režimo nustatymas
Norėdami nustatyti pastovaus greičio palaikymo
sistemos budėjimo režimą:
–
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3) ženklams /
funkcijai naršyti
(4).
> Pateikiamas ženklas ir galima aktyvinti
pastovaus greičio palaikymo funkciją.
28
286
Cruise Control
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 285)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos greičio valdymas
•
Pastovaus greičio palaikymo (CC29) sistemoje
galima nustatyti skirtingus greičius.
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį greičio
pedalu prieš paspausdamas vairo mygtuką
(1), įrašytas greitis taps automobilio greičiu
paspaudus mygtuką, jei tik vairuotojo koja mygtuko paspaudimo metu bus ant greičio pedalo.
Įrašyto greičio nustatymas / keitimas
Paskutiniu mygtuko paspaudimu nustatytas
greitis įrašomas į atmintį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Stabdymas varikliu vietoj kojinio
stabdžio
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
–
29
30
Nustatytą greitį galima keisti trumpais arba
(1) arba
(3)
ilgais vairo mygtuko
paspaudimais:
•
Trumpas paspaudimas: kiekvienu
paspaudimu greitis keičiamas +/- 5 km/h
(+/- 5 myl./val.) žingsneliais.
•
Paspauskite ir palaikykite: Kai greičio
indikatorius (4) pasieks pageidaujamą
greitį, mygtuką atleiskite
Naudojantis pastovaus greičio palaikymo sistema,
greitis reguliuojamas rečiau spaudžiant stabdžių
pedalą. Važiuojant nuokalnėje, kartais gali būti
pageidaujama pradėti judėti šiek tiek greičiau ir
apriboti pagreitį stabdant varikliu. Tokiu atveju vairuotojas gali laikinai išjungti pastovaus greičio
palaikymo sistemos kojinio stabdžio naudojimą.
Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
–
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
priklausomybė nuo važiavimo režimo
Pastovaus greičio palaikymo sistema greitį
palaiko skirtingai, atsižvelgiant į pasirinktą važiavimo režimą30.
Pastovaus greičio palaikymo sistema Eco
Cruise
Važiavimo režimu ECO pastovaus greičio palaikymo sistemos greitėjimas ir lėtėjimas vyksta
sklandžiau, palyginti su kitais režimais. Taip siekiama optimizuoti degalų sąnaudas ir emisiją.
Tokiu atveju automobilio greitis gali laikinai viršyti
nustatytą arba jo nesiekti.
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Dynamic Cruise
Važiavimo režimu „Dynamic“ pastovaus greičio
palaikymo sistemos greitėjimas ir lėtėjimas juntami stipriau, sistemos elgsena labiau tiesioginė
nei kitais režimais.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 285)
Paspauskite greičio pedalą iki maždaug
pusės ir atleiskite.
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungs automatinio stabdymo stabdžiu
pedalu funkciją ir naudos tik stabdymo
varikliu funkciją.
Cruise Control
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Važiavimo režimai“.
287
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos deaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
Pastovaus greičio palaikymo sistemą (CC31)
galima laikinai deaktyvinti, kad ji būtų perjungta į
budėjimo režimą ir ją būtų galima pakartotinai
aktyvinti vėliau.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
deaktyvinimas ir perjungimas į
budėjimo režimą
Norėdami nustatyti pastovaus greičio palaikymo
sistemos budėjimo režimą:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Pastovaus greičio palaikymo sistemos
žymų ir ženklų spalva vairuotojo ekrane
pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ – pastovaus
greičio palaikymo sistema dabar laikinai
išjungta ir vairuotojas turi kontroliuoti greitį
rankiniu būdu.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
deaktyvinama ir perjungiama į budėjimo režimą,
jei:
•
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomi į padėtį N;
sankabos pedalas nuspaudžiamas ir laikomas
ilgiau nei 1 minutę;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę;
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
31
288
Cruise Control
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir perjungiama į budėjimo režimą, jei:
•
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
pernelyg įkaista stabdžiai;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 285)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pakartotinis pastovaus greičio
palaikymo sistemos aktyvinimas iš
budėjimo režimo
Pastovaus greičio palaikymo sistemą (CC32)
galima laikinai deaktyvinti, kad ji būtų perjungta į
budėjimo režimą ir ją būtų galima pakartotinai
aktyvinti vėliau.
Pakartotinis pastovaus greičio
palaikymo sistemos aktyvinimas iš
budėjimo režimo
Norėdami įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą iš budėjimo režimo:
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos deaktyvinimas
–
Pastovaus greičio palaikymo sistemą „Cruise
Control“ (CC) galima deaktyvinti.
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio palaikymo sistemos žymų ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ – automobilis
tokiu atveju vėl ima sekti paskutinį įrašytą
greitį.
arba
Norėdami įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą iš budėjimo režimo:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio palaikymo sistemos žymų ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ – automobilis
tokiu atveju ima sekti esamą greitį.
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kaip deaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
1.
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą.
Susijusi informacija
•
32
33
Funkcijų mygtukai ir ženklai33.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 285)
Cruise Control
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
289
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
2.
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Pastovaus greičio palaikymo sistemos
(4) vairuotojo ekrane
ženklas
išjungiamas ir nustatytas (įrašytas) greitis
panaikinamas.
3.
Paspauskite vairo mygtuką
> Aktyvinama kita funkcija.
(2) dar kartą.
PASTABA
Jei automobilyje yra prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*, galima perjungti
pastovaus greičio palaikymo ir prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemas: žr.
temą „Persijungimas tarp CC ir ACC“.
Įspėjimas apie atstumą*
34
290
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei laiko intervalas iki priekyje esančios transporto priemonės tampa mažesnis nei iš anksto nustatyta
vertė: vairuotojo transporto priemonės greitis
nepakinta.
Vis dėlto automobilyje turi būti projekcinis rodinys, kad būtų galima rodyti įspėjimą apie
atstumą. Tokiu atveju jis pateikiamas su simboliu
ant priekinio stiklo, jei laiko intervalas iki priekyje
esančios transporto priemonės yra mažesnis nei
iš anksto pasirinkta vertė.
Įspėjimo apie atstumą funkcija veikia, kai greitis
viršija 30 km/h (20 myl./val.). Ji reaguoja tik į
transporto priemones, esančias priešais automobilį ir važiuojančias ta pačia kryptimi. Atstumo
informacija apie priešinga kryptimi, lėtai judančias
ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
Susijusi informacija
•
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie atstumą34 funkcija gali padėti vairuotojui pastebėti, kad laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tapo per
trumpas.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 285)
•
Atstumo perspėjimo sistema siūloma tik
automobiliuose, galinčiuose rodyti informaciją ant priekinio stiklo (projekcinis
rodinys).
•
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, atstumo perspėjimas
būna išjungtas.
PASTABA
Ši funkcija gali būti siūloma standartiškai arba
kaip parinktis (priklauso nuo rinkos).
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie atstumą projekcinis rodinys
(p. 291)
•
Įspėjimo apie atstumą funkcijos aktyvinimas /
deaktyvinimas (p. 291)
•
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko intervalo nustatymas (p. 292)
•
Įspėjimas apie atstumą (p. 293)
Distance Alert
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimo apie atstumą projekcinis
rodinys35
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių, kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių arba jei
vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį, gali būti
sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį signalą ant
priekinio stiklo.
Jei automobilyje įrengtas projekcinis rodinys*,
ženklas ant priekinio stiklo rodomas, kol laiko
intervalas iki priekyje esančios transporto priemonės būna mažesnis nei iš anksto nustatyta
vertė.
Įspėjimo apie atstumą funkcijos
aktyvinimas / deaktyvinimas37
Atstumo įspėjimo38 funkcija gali būti nustatyta
skirtingais laiko intervalais arba išjungta.
įj. / išj
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Distance Alert.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas apie atstumą* (p. 290)
Projekcinis rodinys* (p. 137)
•
ŽALIA mygtuko indikacija – įspėjimas apie
atstumą aktyvintas.
•
PILKA mygtuko indikacija – įspėjimas apie
atstumą deaktyvintas.
Įspėjimas apie atstumą automatiškai aktyvinamas
kaskart užvedant variklį.
Atstumo įspėjimo ženklas ant priekinio stiklo36.
Vis dėlto čia daroma prielaida, kad automobilio
meniu sistemos nuostatose aktyvinta funkcija
Rodyti pagalbą vairuotojui: žr. skirsnį „Projekcinis rodinys“, kur aprašoma, kaip tai veikia.
35
36
37
38
Susijusi informacija
•
Įspėjimas apie atstumą* (p. 290)
Įspėjimo apie atstumą funkcija siūloma tik automobiliuose, kurie gali rodyti informaciją priekiniame stikle (turi projekcinį rodinį).
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Įspėjimo apie atstumą funkcija pasiekiama tik automobiliuose, kurie gali rodyti informaciją ant priekinio stiklo (turi projekcinio rodinio funkciją).
Distance Alert
* Parinktis / priedas. 291
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimo apie atstumą funkcijos
laiko intervalo nustatymas39
Įspėjimo apie atstumą40 funkciją galima nustatyti
su skirtingais laiko intervalais.
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
PASTABA
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kokius leidžia vietos eismo taisyklės.
•
Nustatytą laikotarpį taip pat naudoja prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir funkcija „Pilot Assist“.
ĮSPĖJIMAS
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
Atstumo indikatorius
–
292
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Laiko intervalo valdymas
Tas pats ženklas rodomas, jei aktyvi prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo funkcija.
39
40
•
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kurie
atitinka esamas kelių eismo sąlygas.
•
Vairuotojas turėtų atsižvelgti į faktą, kad
trumpi laikotarpiai sumažina intervalą, per
kurį reikia sureaguoti ir imtis veiksmų, kai
susidaro netikėta eismo situacija.
Susijusi informacija
•
Įspėjimas apie atstumą* (p. 290)
Įspėjimo apie atstumą funkcija pasiekiama tik automobiliuose, kurie gali rodyti informaciją ant priekinio stiklo (turi projekcinio rodinio funkciją).
Distance Alert
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimas apie atstumą41
PASTABA
atstumą42
Įspėjimo apie
funkcijos veikimas kai
kuriais atvejais gali būti apribotas.
Funkcija naudoja automobilio radarą, kuris turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Radaro apribojimai“.
ĮSPĖJIMAS
•
41
42
43
44
Atstumo įspėjimo funkcija yra papildomoji
pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
•
Transporto priemonės dydis gali neigiamai paveikti galimybę aptikti, pvz., motociklus: tai reiškia, kad įspėjamoji lemputė
įsijungia likus mažiau laiko nei nustatyta
arba ji gali išvis neįsijungti.
•
Važiuojant itin dideliu greičiu, dėl radaro
veikimo nuotolio apribojimų lemputė gali
įsijungti likus mažiau laiko nei nustatyta.
•
Atstumo įspėjimas nėra skirtas pakeisti
vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant
tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
Įspėjimas apie atstumą* (p. 290)
Įspėjimo apie atstumą funkcija pasiekiama tik automobiliuose, kurie gali rodyti informaciją ant priekinio stiklo (turi projekcinio rodinio funkciją).
Distance Alert
Adaptive Cruise Control
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC43) padeda vairuotojui palaikyti vienodą
greitį ir iš anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
leidžia patogiau įveikti ilgas keliones automagistralėmis ir ilgais tiesiais pagrindiniais keliais,
kuriais eismas juda vienodai.
Kamera ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės44.
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir laiko
intervalą iki priekyje esančios transporto priemo-
}}
* Parinktis / priedas. 293
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
nės. Jei kamera ir radaras priešais automobilį
aptinka lėtesnę transporto priemonę, greitis automatiškai pagal nustatytą laiko intervalą pritaikomas tai transporto priemonei. Kai priekyje vėl
nėra automobilių, grąžinamas nustatytas greitis.
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir jo saugai
padidinti. Ji negali tinkamai išspręsti visų
kelių eismo, orų ir kelio sąlygų.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema (žr. saitų sąrašą šio straipsnio pabaigoje).
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Ši funkcija gali būti siūloma standartiškai arba
kaip parinktis (priklauso nuo rinkos).
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Stabdžiai gali skleisti žemą garsą, kai yra
naudojami greičiui koreguoti.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį.
Tais atvejais, kai būtina staigiai stabdyti, vairuotojas turi stabdyti pats. Tai taikoma, jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojanti transporto
priemonė ima staigiai stabdyti. Kadangi radaro
veikimas ribotas, stabdžiai gali įsijungti netikėtai
arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
siekia palaikyti vairuotojo nustatytą atstumą (laiko
vienetais) iki toje pačioje eismo juostoje priekyje
važiuojančio automobilio. Jei radaras priekyje
neužfiksuoja jokios transporto priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir įrašytą
greitį. Taip nutinka ir tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis didėja ir viršija įrašytą greitį.
Toliau pateikiama informacija taikoma automobiliams su automatine pavarų dėže:
•
294
stovėjimo iki 200 km/h (125 myl./val.) greičio.
PASTABA
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą transporto priemonę nuo
Toliau pateikiama informacija taikoma automobiliams su mechanine pavarų dėže:
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h (20 myl./val.) iki 200 km/h
(125 myl./val.).
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje
esančios transporto priemonės, vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo atitinkamai reaguoti.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar gyvūnus ir mažas transporto priemones (pvz., dviračius ir motociklus). Ji
taip pat nestabdo aptikusi važiuojančias į
jus, važiuojančias lėtai ar sustojusias
žemas priekabas, transporto priemones ar
objektus.
Nenaudokite prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos sudėtingose
situacijose, pvz., miesto spūstyje, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai, kai kelyje
– daug vandens ar patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant), esant prastam matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos techninės priežiūros darbus gali
atlikti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Apžvalga
Valdikliai
: iš budėjimo režimo aktyvina prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir
įrašo esamą greitį.
: iš aktyvaus režimo išjungia / perjungia prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą į budėjimo režimą.
: sumažina įrašytą greitį
Padidina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
Sumažina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
Tikslinės transporto priemonės indikatorius:
ACC aptiko ir seka tikslinę transporto priemonę iš anksto nustatytu laiko intervalu
Laiko intervalo iki priekyje esančių transporto
priemonių simbolis
PASTABA
Funkcijų mygtukai ir simboliai44.
: aktyvina prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą iš budėjimo režimo ir grąžina įrašytą greitį.
Jei automobilyje yra prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*, galima perjungti
pastovaus greičio palaikymo ir prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemas: žr.
temą „Persijungimas tarp CC ir ACC“.
: padidina įrašytą greitį.
44
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 295
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Vairuotojo ekranas
Greičio rodmenys44.
Įrašytas greitis
Priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis.
Dabartinis jūsų automobilio greitis.
Jei norite sužinoti apie skirtingus simbolių derinius (atsižvelgiant į eismo sąlygas), žr. temą „Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos simboliai ir pranešimai“.
44
296
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir įspėjimas apie galimą susidūrimą
(p. 297)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos projekcinis rodinys kylant susidūrimo pavojui (p. 297)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos aktyvinimas ir paleidimas (p. 298)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos greičio valdymas (p. 299)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos laiko
intervalo nustatymas (p. 300)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos deaktyvinimas / pakartotinis aktyvinimas (p. 302)
•
Lenkimo pagalba su prisitaikančia pastovaus
greičio palaikymo sistema (p. 304)
•
Lenkimo pradžios pagalba su prisitaikančia
pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 304)
•
Lenkimo pagalbos su prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema apribojimai
(p. 305)
•
Tikslinio objekto keitimas naudojantis prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 305)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
•
Automatinis stabdymas su prisitaikančia
pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 306)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos apribojimai (p. 307)
•
Persijungimas tarp standartinės pastovaus
greičio palaikymo sistemos ir prisitaikančios
sistemos (p. 307)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos simboliai ir pranešimai (p. 309)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema ir įspėjimas apie
galimą susidūrimą
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema įspėja tik apie tas transporto priemones,
kurias aptiko jos radaras, todėl įspėjimas gali
būti nepateiktas išvis arba pateiktas su tam
tikra delsa.
•
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos projekcinis
rodinys kylant susidūrimo pavojui
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys*, įspėjimas rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame
stikle.
Niekada nelaukite įspėjimo. Įjunkite stabdžius, kai to reikalauja situacija.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Įspėjimo apie susidūrimą garsas ir ženklas45.
Garsinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Kameros ir radaro atliekamas atstumo matavimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išnaudoja apie 40 % kojinio stabdžio pajėgumo.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojas
nestabdo, tuomet aktyvinama įspėjamoji lemputė
ir įspėjamasis garsinis signalas, atkreipiantys vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia imtis neatidėliotinų
veiksmų.
45
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 297
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos aktyvinimas ir
paleidimas
||
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą (ACC47) pirma reikia aktyvinti ir po to
paleisti, kad ji galėtų kontroliuoti greitį ir atstumą.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos nustatymas veikti
budėjimo režimu
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių, kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių arba jei
vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį, gali būti
sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį signalą ant
priekinio stiklo.
•
46
47
298
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
–
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (2) arba ▶ (3)
(4) slinkti.
ženklams / funkcijai
> Ženklas pasirodo ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo režimą.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos įjungimas /
aktyvinimas
Norint paleisti ACC, turi būti patenkintos šios
sąlygos:
Įspėjimo apie susidūrimą ženklas priekiniame stikle46.
Susijusi informacija
jimo režimą. Norėdami nustatyti ją veikti budėjimo
režimu iš aktyvaus režimo, atlikite šiuos veiksmus:
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos diržą,
turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi būti
transporto priemonė („tikslinė transporto
priemonė“) arba dabartinis greitis turi siekti
bent 15 km/h (9 myl./val.).
•
Automobiliams su mechanine pavarų dėže.
Greitis turi būti ne mažesnis nei 30 km/h
(20 myl./val.).
Iškart po variklio užvedimo prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema būna nustatyta į budė-
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Tuo pat metu pažymimas greičio intervalas.
Didesnis greitis yra įrašytasis /
pasirinktas greitis, o mažesnis
greitis – priekyje važiuojančios
(tikslinės) transporto priemonės
greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos greičio
valdymas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
(ACC48) sistema leidžia nustatyti skirtingus greičius.
Įrašyto greičio nustatymas / keitimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
–
Kai rodomas ženklas / funkcija
(4),
paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema paleidžiama ir dabartinis greitis
įrašomas į atmintį kaip pageidaujamas
greitis bei parodomas skaičiais spidometro centre.
ACC pritaiko laiko intervalą
priekyje judančiai transporto
priemonei tik tada, jei atstumo
ženklas rodo du automobilius.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio
ir rinkos.
: padidina įrašytą greitį.
: sumažina įrašytą greitį.
Įrašytas greitis.
48
Adaptive Cruise Control
}}
* Parinktis / priedas. 299
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
–
Nustatytą greitį galima keisti trumpais arba
(1) arba
(2)
ilgais vairo mygtuko
paspaudimais:
•
•
•
Trumpas paspaudimas: kiekvienu
paspaudimu greitis keičiamas +/- 5 km/h
(+/- 5 myl./val.) žingsneliais.
Paspauskite ir palaikykite: Kai greičio
indikatorius (3) pasieks pageidaujamą
greitį, mygtuką atleiskite.
Paskutiniu mygtuko paspaudimu nustatytas
greitis įrašomas į atmintį.
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį naudodamas greičio pedalą prieš paspausdamas vairo
mygtuką
, įrašytas greitis taps automobilio
greičiu, kai bus paspaustas mygtukas, jei tik vairuotojo koja mygtuko paspaudimo momentu bus
ant greičio pedalo.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinė pavarų dėžė
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali sekti kitą transporto priemonę nuo stovėjimo
iki 200 km/h (125 myl./val.) greičio.
lima pasirinkti / įrašyti mažesnio nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičio.
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos laiko intervalo nustatymas
Maksimalus pasirenkamas greitis yra 200 km/h
(125 myl./val.).
Prisitaikančioje pastovaus greičio palaikymo
(ACC49) funkcijoje galima nustatyti skirtingus
laiko intervalus.
Mechaninė pavarų dėžė
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali sekti kitą transporto priemonę greičiu nuo
30 km/h (20 myl./val.) iki 200 km/h
(125 myl./val.).
Mažiausias prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos programuojamas greitis yra
30 km/h (20 myl./val.), o maksimalus –
200 km/h (125 myl./val.).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Tas pats ženklas rodomas ir tada, kai aktyvinama
įspėjimo apie atstumą funkcija.
PASTABA
Jei ženklas vairuotojo ekrane rodo du automobilius, vadinasi, ACC seka priekyje esančią
transporto priemonę iš anksto nustatytu laiko
intervalu.
Jei rodomas tik vienas automobilis, vadinasi,
pagrįstu atstumu priešais automobilį nėra
kitos transporto priemonės.
Atminkite: mažiausias programuojamas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
greitis yra 30 km/h (20 myl./val.). Nors ji gali
sekti kitą transporto priemonę iki 0 km/h, nega-
300
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Laiko intervalo valdymo
•
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kokius leidžia vietos eismo taisyklės.
•
Jei aktyvinta prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ir greičio nedidina, galbūt laiko intervalas iki
priekyje esančios transporto priemonės
jau yra trumpesnis nei nustatytasis.
elementas50.
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
Atstumo indikatorius
–
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad laiko
intervalas tam tikrose situacijose gali žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų važiuoti paskui priekyje esančią transporto priemonę lygiai ir patogiai. Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
49
50
ĮSPĖJIMAS
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kurie
atitinka esamas kelių eismo sąlygas.
•
Vairuotojas turėtų atsižvelgti į faktą, kad
trumpi laikotarpiai sumažina intervalą, per
kurį reikia sureaguoti ir imtis veiksmų, kai
susidaro netikėta eismo situacija.
renkama važiavimo režimo valdymo elementu
DRIVE MODE.
Nurodykite vieną iš šių parinkčių:
•
„Eco“ – „ACC“ optimaliai taupo degalus, o tai
reiškia ilgesnį laiko intervalą iki priekyje esančios transporto priemonės.
• Comfort – ACC siekia kaip įmanoma sklan-
džiau laikytis nustatyto laiko intervalo iki priekyje esančios transporto priemonės.
• Dynamic – ACC atidžiau seka nustatyto
laiko intervalo iki priekyje esančios transporto
priemonės pokyčius, todėl tam tikrais atvejais
gali būti staigiau greitinama arba stabdoma.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Važiavimo režimai“.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Pasirinkti, kaip „ACC“ turi palaikyti
atstumą* iki priekyje esančios
transporto priemonės
Vairuotojas gali pasirinkti skirtingus vairavimo stilius ir nurodyti, kaip pastovaus greičio palaikymo
sistema turėtų palaikyti nustatytą laiko intervalą
iki priekyje esančios transporto priemonės. Pasi-
Adaptive Cruise Control
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 301
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos
deaktyvinimas / pakartotinis
aktyvinimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą (ACC51) galima laikinai deaktyvinti, kad ji
būtų perjungta į budėjimo režimą ir ją būtų
galima pakartotinai aktyvinti vėliau.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos deaktyvinimas ir
nustatymas veikti budėjimo režimu
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
51
302
Adaptive Cruise Control
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir nustatyti ją veikti budėjimo režimu:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
>
ženklo spalva vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ ir įrašytas greitis spidometro centre pasikeičia iš SMĖLIO SPALVOS į PILKĄ.
ĮSPĖJIMAS
•
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema veikia budėjimo režimu, vairuotojas turi įsikišti ir sureguliuoti greitį ir
atstumą iki priekyje esančios transporto
priemonės.
•
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema veikia budėjimo režimu ir
automobilis pernelyg priartėja prie priekyje
važiuojančios transporto priemonės, vairuotoją apie likusį trumpą atstumą įspėja
atstumo įspėjimo funkcija.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
laikinai deaktyvinama ir perjungiama į budėjimo
režimą, jei:
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams su
mechanine pavarų dėže.
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę;
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
priklauso nuo kitų sistemų, pvz., elektroninės stabilumo kontrolės ESC52. Jei kuri nors iš kitų sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema automatiškai deaktyvinama.
ĮSPĖJIMAS
Automatinio budėjimo režimo metu vairuotojas
įspėjamas garsiniu signalu ir pranešimu vairuotojo ekrane.
•
Tada vairuotojas privalo reguliuoti automobilio greitį, pagal poreikį įjungti stabdžius ir palaikyti saugų atstumą iki kitų
transporto priemonių.
•
•
•
•
•
•
vairuotojas atsisega saugos diržą;
Kaip vėl aktyvinti ACC iš budėjimo režimo:
per žemos / aukštos variklio apsukos;
–
vienas arba daugiau ratų netenka sukibimo;
pernelyg įkaista stabdžiai;
įjungiamas stovėjimo stabdys;
ĮSPĖJIMAS
kamera ir radaras padengiami, pvz., smarkiai
sningant ar lyjant (užblokuojamas kameros
objektyvas / radijo bangos).
Pakartotinis prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos aktyvinimas
iš budėjimo režimo
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Po to nustatomas paskutinis įrašytas greitis.
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas
tokiais atvejais:
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir „ACC“
neapsisprendžia, ar priekyje yra stovinti transporto priemonė, ar kitas objektas, pvz., greičio
mažinimo kalnelis;
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuko į
šoną, tad „ACC“ nebeturi ką sekti;
•
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams su
mechanine pavarų dėže;
•
vairuotojas atidaro dureles;
52
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Electronic Stability Control
* Parinktis / priedas. 303
VAIRUOTOJO PAGALBA
Lenkimo pagalba su prisitaikančia
pastovaus greičio palaikymo
sistema
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC53) gali padėti vairuotojui lenkti kitas transporto priemones.
Kaip veikia lenkimo pagalba
Kai ACC seka kitą transporto priemonę ir vairuotojas nurodo ketinimą lenkti, įjungdamas posūkio
signalą54, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema padeda pagreitindama automobilį
link priekyje važiuojančios transporto priemonės
prieš vairuotojui išsukant į lenkimo eismo juostą.
Funkcija tokiu atveju uždelsia greičio mažinimo
operaciją, kad nereikėtų per anksti stabdyti, vairuotojui artėjant prie lėtesnės transporto priemonės.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Lenkimo pradžios pagalba su
prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema
Lenkimo pagalbos naudojimas
Norint aktyvinti lenkimo pagalbą, turi būti patenkintos šios sąlygos:
•
priešais turi būti transporto priemonė („tikslinė transporto priemonė“);
•
jūsų automobilio esamas greitis turi būti
bent 70 km/h (43 myl./val.);
•
įrašytas ACC greitis turi būti pakankamai
didelis, kad aplenkti būtų saugu.
Lenkimo pagalbos įjungimas
Kaip įjungti lenkimo pagalbą:
–
Įjunkite posūkio signalą kairėn, jei automobilio vairas kairėje ir dešinėn, jei dešinėje.
> Lenkimo pagalba įjungiama.
Funkcija išlieka aktyvi, kol vairuotojas galiausiai
nutolsta nuo aplenktos transporto priemonės.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad ši funkcija gali būti aktyvinta ne
tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., įjungiamas
posūkio signalas siekiant persirikiuoti arba
išvažiuoti į kitą kelią. Tokiu atveju automobilis
trumpam pagreitės.
53
54
304
Įjunkite posūkio signalą.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Adaptive Cruise Control
Tai galioja tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu kairėje pusėje ir dešinįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu dešinėje pusėje.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Lenkimo pagalbos su prisitaikančia
pastovaus greičio palaikymo
sistema apribojimai
Tikslinio objekto keitimas
naudojantis prisitaikančia pastovaus
greičio palaikymo sistema
Lenkimo pagalbos funkcijos veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC56) kartu su automatine pavarų dėže gali
pakeisti tikslinį objektą (važiuojant tam tikru greičiu).
ĮSPĖJIMAS
Naudodamasis lenkimo pagalbine sistema,
vairuotojas turėtų atminti, kad automobilis gali
nepageidaujamai pagreitėti, jei sąlygos staiga
pasikeistų.
jei automobilis artėja prie išvažiavimo ir
ketinama nusukti ta pačia kryptimi, kuria
paprastai lenkiama;
•
jei priekyje esanti transporto priemonė
sumažina greitį prieš vairuotojo automobiliui išvažiuojant į lenkimo eismo juostą;
•
jei sulėtėja eismas lenkimo eismo juostoje;
•
jei automobiliu su vairu dešinėje pusėje
važiuojama šalyje, kur eismas vyksta kairiąja kelio puse (arba atvirkščiai).
Šios rūšies situacijų galima išvengti, laikinai perjungiant ACC55 į budėjimo režimą.
Susijusi informacija
•
55
•
tikslinio objekto keitimo;
Tokiu atveju, prireikus vairuotojas stabdyti
turi pats.
automatinio budėjimo režimo su tikslinio
objekto pakeitimu;
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama ir nustatoma į budėjimo režimą:
Taigi, teikia vengti tam tikrų situacijų, pvz.:
•
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį didesniu nei
maždaug 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir
tiksliniam objektui pasikeitus iš judančio į stovintį, sistema ignoruoja stovintį automobilį ir
pagreitėja iki įrašyto važiavimo greičio.
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema neapsisprendžia, ar tikslinis objektas
yra stovinti transporto priemonė, ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
priekyje važiavusi transporto priemonė
pasuka į šoną, prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į
šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema seka kitą transporto priemonę mažesniu
nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir pakeičia tikslinį objektą iš judančio į stovintį, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema sumažina
greitį pagal stovinčią transporto priemonę.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas. 305
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis stabdymas su
prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema
PASTABA
ACC gali laikyti stovintį automobilį ilgiausiai
5 minutes: po to įsijungia stovėjimo stabdys ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC57) turi specialią stabdymo funkciją, kur veikia lėtai važiuojant spūstyje ir stovint.
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Stabdymo funkcija lėtoje spūstyje ir
stovint
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei sustojimo trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei
priekyje esantis automobilis nepradeda judėti per
šį intervalą, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su
automatinio stabdymo funkcija.
–
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pakartotinai aktyvinama vienu iš šių
būdų:
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
.
Nuspauskite greičio pedalą.
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema tęsia priešais esančios transporto
priemonės sekimą, jei ši priemonė per
6 sekundes pradeda judėti pirmyn.
56
57
306
Automatinio stabdymo nutraukimas
Atskirais atvejais sustojus išjungiamas automatinis stabdys ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo režimą. Tai
reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali
pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats
sustabdyti automobilį, kad šis išliktų vietoje.
Taip gali nutikti tokiais atvejais:
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
•
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą veikti budėjimo
režimu.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais įjungiamas stovėjimo stabdys,
kad automobilis liktų stovėti.
Taip nutinka, jei prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema laiko automobilį vietoje (naudodama pagrindinius stabdžius) ir:
•
vairuotojas atidaro dureles arba atsisega saugos diržą;
•
ACC būna laikiusi automobilį vietoje ilgiau nei
maždaug 5 minutes;
•
•
perkaista stabdžiai;
vairuotojas rankiniu būdu išjungia variklį.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį P,
N arba R;
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos apribojimai
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radarą, kuris turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Radaro apribojimai“.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos (ACC58) veikimas kai kuriais atvejais gali
būti apribotas.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti lygiu
keliu. Funkcijai gali būti sunku palaikyti tinkamą
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, kai
važiuojama stačia nuokalne. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti.
•
Aktyvinus prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, važiavimo režimo Off
Road pasirinkti negalima.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
58
59
60
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Automobilyje su prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema (ACC59) vairuotojas gali persijungti tarp pastovaus greičio palaikymo sistemos (CC60) ir ACC.
Ženklas vairuotojo ekrane rodo, kuri pastovaus
greičio palaikymo sistema aktyvi:
CC
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
ACC
A
Pastovaus greičio
palaikymo sistema
Nesinaudokite prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema automobiliu veždami
sunkų krovinį arba prie jo prijungę priekabą.
Kita informacija
•
Susijusi informacija
Persijungimas tarp standartinės
pastovaus greičio palaikymo
sistemos ir prisitaikančios sistemos
A
A
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo
režimas
Kaip perjungti iš ACC į CC
Atlikite šiuos veiksmus:
1.
nustatykite prisitaikančią
Vairo mygtuku
pastovaus greičio palaikymo sistemą veikti
budėjimo režimu.
}}
* Parinktis / priedas. 307
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
2.
Paspauskite centrinio ekrano funkcijų rodinyje esantį mygtuką Kruizo kontrolė: mygtuko indikatorius pakinta iš PILKO į ŽALIĄ.
> Ženklas vairuotojo ekrane persijungia iš
ACC į
CC. Dabar prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta, o pastovaus greičio palaikymo sistema nustatyta veikti budėjimo
režimu.
3.
Kaip perjungti iš CC į ACC
Atlikite šiuos veiksmus:
1.
nustatykite pastovaus
Vairo mygtuku
greičio palaikymo sistemą veikti budėjimo
režimu.
2.
Palieskite funkcijų rodinyje esantį mygtuką
Kruizo kontrolė: mygtuko indikatorius
pakinta iš ŽALIO į PILKĄ.
> Ženklas vairuotojo ekrane persijungia iš
.
Nuspauskite vairo mygtuką
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
įsijungia ir įrašo dabartinį greitį.
ĮSPĖJIMAS
Perjungus iš ACC į CC, reiškia, kad automobilis:
•
daugiau nebepalaiko nustatytojo laiko
intervalo iki priekyje esančios transporto
priemonės;
•
tik palaiko įrašytą greitį ir vairuotojui reikia
pačiam prireikus stabdyti.
CC į
ACC. Dabar prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema aktyvinta ir nustatyta veikti budėjimo
režimu.
3.
.
Nuspauskite vairo mygtuką
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įsijungia ir įrašo dabartinį greitį
kartu su iš anksto nustatytu laiko intervalu
iki priekyje esančios transporto priemonės.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
Jei CC būna aktyvi išjungiant variklį, kitą kartą
užvedus variklį bus automatiškai aktyvinta ACC.
308
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos simboliai ir pranešimai
Vairuotojo ekrane ir (arba) projekciniame rodinyje* gali būti rodoma daug įvairių simbolių ir
pranešimų apie prisitaikančią pastovais greičio
palaikymo sistemą (ACC61).
Ankstesnėje iliustracijoje63 parodyta, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nustatyta palaikyti 110 km/h (68 myl./val.) greitį ir
priekyje nėra transporto priemonės, kurią būtų
galima sekti.
pat metu sekti priekyje esančią transporto priemonę, kuri važiuoja tokiu pačiu greičiu.
Čia pateikiami keli pavyzdžiai62.
Ankstesnėje iliustracijoje63 parodyta, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nustatyta palaikyti 110 km/h (68 myl./val.) greitį ir tuo
61
62
63
Adaptive Cruise Control
Tolesnėje iliustracijoje funkcija RSI („Road Sign Information“) informuoja, kad maksimalus leistinas greitis yra 130 km/h (80 myl./val.).
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 309
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Simbolis
Pranešimas
Paaiškinimas
Simbolis yra BALTAS.
Automobilis palaiko įrašytą (pasirinktą) greitį.
Prisit.past.greič.pal.sist.
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Nepasiekiama
Simbolis yra PILKAS.
Prisit.past.greič.pal.sist.
Reikia vykti į autoservisą
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Simbolis yra PILKAS.
Priekinio stiklo jutiklis
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros ir radaro jutiklius.
Jutiklis užblokuotas, žr. automobilio savininko vadovą
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
310
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 293)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyvioji pagalba
Pilot Assist vairavimo pagalbos funkcija atsižvelgia į priekyje esančios transporto priemonės greitį
ir eismo juostos žymas. Vairuotojas gali nekreipti
dėmesio į Pilot Assist vairavimo rekomendacijas ir
važiuoti kita kryptimi, pvz., norėdamas persirikiuoti
į kitą eismo juostą arba išvengti kliūties kelyje.
Pilot Assist padeda vairuotojui palaikyti automobilį tarp eismo juostos skiriamųjų linijų (atlikdama
judesius vairu) ir palaikyti vienodą greitį bei iš
anksto pasirinktą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Kaip veikia „Pilot Assist“
Funkcija „Pilot Assist“ pirmiausia skirta naudoti
plentuose ir panašiuose pagrindiniuose keliuose,
kur didina vairavimo komfortą ir mažina vairavimo
įtampą.
Kameros ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės ir aptinka eismo juostos
skiriamąsias linijas64.
Kameros ir radaro blokas
Atstumo skaityklės
Šoninių žymų skaityklės
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir laiko
intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Pilot Assist, naudodamasi kamera ir
radaru, nuskaito atstumą iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės ir kelyje pažymėtas eismo
juostos linijas. Nustatytąjį laiko intervalą palaiko
automatinio greičio reguliavimo funkcija, o vairavimo pagalbos funkcija padeda išlaikyti automobilį
eismo juostoje.
64
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Jei Pilot Assist negali vienareikšmiškai įvertinti
eismo juostos, pvz., jei kamera ir radaras nemato
eismo juostos linijų, Pilot Assist laikinai deaktyvina vairavimo pagalbą, tačiau vėliau vėl įsijungia,
jei linijos tampa matomos (greičio ir atstumo kontrolės funkcijos išlieka aktyvios).
ĮSPĖJIMAS
„Pilot Assist“ vairavimo pagalba automatiškai
deaktyvinama ir vėl ima veikti be išankstinio
įspėjimo.
Apie dabartinę vairavimo pagalbos būseną informuoja vairo
simbolio spalva:
• Jei vairas ŽALIAS, vadinasi,
vairavimo pagalba aktyvi.
• Jei vairas PILKAS (kaip nurodyta iliustracijoje, vadinasi, vairavimo pagalba
deaktyvinta.
}}
311
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
312
Funkcija Pilot Assist yra papildomoji
pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema (žr. saitų sąrašą šio straipsnio pabaigoje).
„Pilot Assist“ galima naudoti tik jei pažymėtos aiškios eismo juostų linijos (abiejose pusėse). Visais kitais atvejais padidėja sąlyčio su aplinkinėmis kliūtimis,
kurių funkcija neaptiks, pavojus.
„Pilot Assist“ nėra skirta pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti,
kad automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamai parenkama jo vieta eismo juostoje ir greitis, palaikant optimalų atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
PASTABA
Ši funkcija gali būti siūloma standartiškai arba
kaip parinktis (priklauso nuo rinkos).
Pilot Assist funkcija reguliuoja greitį, automobilį
greitindama ir jį stabdydama. Stabdžiai gali
skleisti žemą garsą, kai yra naudojami greičiui
koreguoti.
Pilot Assist bando reguliuoti greitį tolygiai. Tais
atvejais, kai būtina staigiai stabdyti, vairuotojas
turi stabdyti pats. Tai taikoma, jei smarkiai skiriasi
greitis arba priekyje važiuojanti transporto priemonė ima staigiai stabdyti. Kadangi kameros ir
radaro veikimas ribotas, stabdžiai gali įsijungti
netikėtai arba neįsijungti visai.
„Pilot Assist“ siekia palaikyti vairuotojo nustatytą
atstumą (laiko vienetais) iki toje pačioje eismo
juostoje priekyje važiuojančios transporto priemonės. Jei radaras priekyje neužfiksuoja jokios
transporto priemonės, automobilis ima palaikyti
vairuotojo nustatytą ir įrašytą greitį. Taip nutinka ir
tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis padidėja ir viršija įrašytą greitį.
Toliau pateikiama informacija taikoma automobiliams su automatine pavarų dėže:
•
„Pilot Assist“ gali sekti kitą transporto priemonę greičiu nuo 0 km/h iki 200 km/h
(125 myl./val.).
•
Pilot Assist gali teikti vairavimo pagalbą nuo
beveik nulinio greičio iki 140 km/h
(87 myl./val.).
Toliau pateikiama informacija taikoma automobiliams su mechanine pavarų dėže:
•
„Pilot Assist“ gali sekti kitą transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h (20 myl./val.) iki
200 km/h (125 myl./val.).
•
„Pilot Assist“ gali teikti vairavimo pagalbą nuo
30 km/h (20 myl./val.) iki 140 km/h
(87 myl./val.).
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Pilot Assist nėra susidūrimo išvengimo
sistema. Jei sistema neaptinka priekyje
esančios transporto priemonės, turi įsikišti
vairuotojas.
„Pilot Assist“ nestabdo priešais žmones,
gyvūnus, objektus, nedideles transporto
priemones (pvz., dviračius ar motociklus),
žemas priekabas, taip pat – atvažiuojančias, lėtai judančias ar stovinčias transporto priemones.
Nenaudokite „Pilot Assist“ sudėtingomis
sąlygomis, pvz., miesto spūstyje, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai, kai kelyje
– daug vandens ar patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant), esant prastam matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais, taip pat – vilkdami automobiliu
priekabą.
SVARBU
Kelio vingiai ir išsišakojimai
Apžvalga
„Pilot Assist“ sąveikauja su vairuotoju, kuris neturėtų laukti „Pilot Assist“ įsikišimo ir būti nuolat
pasiruošęs vairuoti pats, ypač – posūkiuose.
Valdikliai
Automobiliui artėjant prie išvažiavimo arba išsišakojus eismo juostai, vairuotojas turi pasukti į
pageidaujamą pusę, kad „Pilot Assist“ nustatytų
reikiamą kryptį.
„Pilot Assist“ siekia laikyti automobilį
eismo juostos viduryje
Kai „Pilot Assist“ padeda vairuoti, sistema siekia
laikyti automobilį tarp eismo juostos linijų, todėl
rekomenduojama leisti automobiliui rasti optimalią vietą, kad sistema vairuotų kaip įmanoma
sklandžiau. Vairuotojas turi tikrinti, ar automobilis
tinkamai nustatytas eismo juostoje, ir prireikus
pakoreguoti padėtį judesiais vairu.
Jei „Pilot Assist“ tinkamai nenustato automobilio
eismo juostoje, rekomenduojama išjungti „Pilot
Assist“ arba persijungti į prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą.
„Pilot Assist“ vidinių komponentų techninės
priežiūros darbus gali atlikti tik autoserviso
specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Funkcijų mygtukai ir simboliai64.
: „Pilot Assist“ aktyvinama iš budėjimo
režimo ir aktyvinamas įrašytas greitis bei laiko
intervalas.
: padidina įrašytą greitį.
: iš budėjimo režimo – „Pilot Assist“
aktyvinama ir įrašomas dabartinis greitis.
: iš aktyvaus režimo – „Pilot Assist“
deaktyvinama / perjungiama į budėjimo
režimą.
◀: „Pilot Assist“ perjungiama į prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo funkciją.
: sumažina įrašytą greitį
64
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
313
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
„Pilot Assist“ greičio valdymas (p. 317)
•
„Pilot Assist“ aktyvinimas / deaktyvinimas
(p. 319)
•
•
Lenkimo pagalba su „Pilot Assist“ (p. 321)
Funkcijos simbolis
Tikslinės transporto priemonės ir laiko intervalo iki priekyje važiuojančių transporto priemonių simboliai
•
„Pilot Assist“ lenkimo pagalbos apribojimai
(p. 322)
•
Tikslinio objekto keitimas su „Pilot Assist“
(p. 322)
•
Automatinis stabdymas su „Pilot Assist“
(p. 323)
•
•
„Pilot Assist“ apribojimai (p. 323)
Padidina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
||
Vairuotojo ekranas
▶: persijungiama iš prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo funkcijos į „Pilot Assist“.
Sumažina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
Aktyvintos / deaktyvintos vairavimo pagalbos
simbolis
Greičio rodmenys64.
Įrašytas greitis
Priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis
Dabartinis jūsų automobilio greitis
Pilot Assist laiko intervalo nustatymas
(p. 318)
Lenkimo pradžios pagalba su „Pilot Assist“
(p. 321)
„Pilot Assist“ simboliai ir pranešimai*
(p. 325)
Jei norite sužinoti apie skirtingus simbolių derinius (atsižvelgiant į eismo sąlygas), žr. temą „Pilot
Assist“ simboliai ir pranešimai“.
Susijusi informacija
64
314
•
„Pilot Assist“ ir įspėjimas apie galimą susidūrimą (p. 315)
•
„Pilot Assist“ projekcinis rodinys kylant susidūrimo pavojui (p. 315)
•
„Pilot Assist“ aktyvinimas ir paleidimas
(p. 316)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“ ir įspėjimas apie
galimą susidūrimą
ĮSPĖJIMAS
Pilot Assist įspėja tik apie tas transporto priemones, kurių kamera ir radaro prietaisas yra
aptinkami. Todėl įspėjimo gali nebūti arba jis
gali vėluoti.
Įspėjimas apie galimą susidūrimą
•
„Pilot Assist“ projekcinis rodinys
kylant susidūrimo pavojui
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys*, įspėjimas rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame
stikle.
Niekada nelaukite įspėjimo. Įjunkite stabdžius, kai to reikalauja situacija!
Susijusi informacija
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Įspėjimo apie susidūrimą garsas ir ženklas65.
Garsinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Įspėjimo apie susidūrimą ženklas priekiniame stikle66.
PASTABA
Įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Kameros ir radaro atliekamas atstumo matavimas
Funkcija „Pilot Assist“ naudoja apie 40 % darbinių stabdžių pajėgumo. Jei automobilį reikia
stabdyti smarkiau nei gali funkcija „Pilot Assist“ ir
vairuotojas nestabdo, tuomet aktyvinama įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis garsinis signalas,
atkreipiantys vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia
imtis neatidėliotinų veiksmų.
65
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių, kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių arba jei
vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį, gali būti
sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį signalą ant
priekinio stiklo.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 315
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“ aktyvinimas ir
paleidimas
Kad būtų galima valdyti greitį ir atstumą bei naudotis vairavimo pagalba, pirmiausia reikia aktyvinti ir paleisti „Pilot Assist“.
•
Automobiliams su mechanine pavarų dėže.
Greitis turi būti ne mažesnis nei 30 km/h
(20 myl./val.).
2.
Paspauskite vairo mygtuką ▶ (6).
> Budėjimo režimu ženklas
pakinta į
„Pilot Assist“ (8).
Rankos ant vairo
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> „Pilot Assist“ paleidžiama ir įrašomas
dabartinis greitis, kuris taip pat parodomas
spidometro ekrane skaičiais.
Kad „Pilot Assist“ veiktų, vairuotojo rankos turi
būti ant vairo. Jei „Pilot Assist“ aptinka, kad vairuotojas nelaiko vairo, vairuotojui teksto pranešimu ir garso signalu primenama, kad reikia aktyviai vairuoti automobilį.
...arba...
Paleidę prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą:
Norint paleisti Pilot Assist, turi būti patenkintos
šios sąlygos:
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos diržą,
turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi būti
transporto priemonė („tikslinė transporto
priemonė“) arba dabartinis greitis turi siekti
bent 15 km/h (9 myl./val.).
66
316
Didesnis greitis yra įrašytasis /
pasirinktas greitis, o mažesnis
greitis – priekyje važiuojančios
(tikslinės) transporto priemonės
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai veikiant budėjimo režimu:
1.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tuo pat metu pažymimas greičio intervalas.
–
Paspauskite vairo mygtuką ▶ (6).
> Paleidžiama Pilot Assist.
Vairavimo pagalba „Pilot Assist“
būna aktyvi tik kai vairo ženklas
(2) būna pakitęs iš PILKOS į
ŽALIĄ.
Kai atstumo ženklą sudaro virš
vairo ženklo rodoma transporto
priemonė (1), Pilot Assist tik reguliuoja laiko
intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
greitis.
Jei „Pilot Assist“ vis tiek neaptinka vairuotojo
rankų ant vairo, funkcija persijungia į budėjimo
režimą. Tada „Pilot Assist“ reikia paleisti iš naujo,
.
paspaudžiant vairo mygtuką
PASTABA
Atminkite, kad Pilot Assist veikia tik tada, kai
vairuotojas laiko vairą rankomis.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“ greičio valdymas
–
Galima nustatyti skirtingus „Pilot Assist“ greičius.
Įrašyto greičio nustatymas / keitimas
•
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio
ir rinkos.
: padidina įrašytą greitį.
: sumažina įrašytą greitį
Įrašytas greitis
Nustatytą greitį galima keisti trumpais arba
(1) arba
(2)
ilgais vairo mygtuko
paspaudimais:
Maksimalus pasirenkamas greitis yra 200 km/h
(125 myl./val.).
•
Trumpas paspaudimas: kiekvienu
paspaudimu greitis keičiamas +/- 5 km/h
(+/- 5 myl./val.) žingsneliais.
Mechaninė pavarų dėžė
„Pilot Assist“ gali sekti kitą transporto priemonę
greičiu nuo 30 km/h (20 myl./val.) iki 200 km/h
(125 myl./val.).
•
Paspauskite ir palaikykite: Kai greičio
indikatorius (3) pasieks pageidaujamą
greitį, mygtuką atleiskite.
Mažiausias „Pilot Assist“ programuojamas greitis
yra 30 km/h (20 myl./val.), o maksimalus –
200 km/h (125 myl./val.).
Paskutiniu mygtuko paspaudimu nustatytas
greitis įrašomas į atmintį.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį naudodamas greičio pedalą prieš paspausdamas vairo
mygtuką
, įrašytas greitis taps automobilio
greičiu, kai bus paspaustas mygtukas, jei tik vairuotojo koja mygtuko paspaudimo momentu bus
ant greičio pedalo.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinė pavarų dėžė
„Pilot Assist“ gali sekti kitą transporto priemonę
greičiu nuo 0 km/h iki 200 km/h (125 myl./val.).
Atminkite: mažiausias programuojamas „Pilot
Assist“ greitis yra 30 km/h (20 myl./val.). Nors ji
gali sekti kitą transporto priemonę iki 0 km/h,
negalima pasirinkti / įrašyti mažesnio nei
30 km/h (20 myl./val.) greičio.
317
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist laiko intervalo
nustatymas
PASTABA
Pilot Assist funkciją galima nustatyti su skirtingais laiko intervalais.
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Jei rodomas tik vairas, vadinasi, pagrįstu
atstumu priešais automobilį nėra kitos transporto priemonės.
318
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kokius leidžia vietos eismo taisyklės.
•
Jei aktyvinta sistema „Pilot Assist“ nereaguoja ir greičio nedidina, galbūt laiko
intervalas iki priekyje esančios transporto
priemonės jau yra trumpesnis nei nustatytasis.
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
Atstumo indikatorius
–
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
Norint sklandžiai ir patogiai sekti priekyje važiuojantį automobilį, „Pilot Assist“ tam tikrais atvejais
laiko intervalui leidžia smarkiai svyruoti. Pavyzdžiui,
važiuojant nedideliu greičiu, kai atstumai maži,
„Pilot Assist“ šiek tiek padidina laiko intervalą.
67
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Laiko intervalo valdymo elementas67.
PASTABA
Kai vairuotojo ekrane pasirodo ženklas su
automobiliu ir vairu, „Pilot Assist“ ima nustatytu laiko intervalu sekti priešais esančią
transporto priemonę.
•
ĮSPĖJIMAS
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kurie
atitinka esamas kelių eismo sąlygas.
•
Vairuotojas turėtų atsižvelgti į faktą, kad
trumpi laikotarpiai sumažina intervalą, per
kurį reikia sureaguoti ir imtis veiksmų, kai
susidaro netikėta eismo situacija.
Pasirinkti, kaip „Pilot Assist“ turi
palaikyti atstumą* iki priekyje esančios
transporto priemonės
Vairuotojas gali pasirinkti skirtingus vairavimo stilius ir nurodyti, kaip „Pilot Assist“ turėtų palaikyti
nustatytą laiko intervalą iki priekyje esančios
transporto priemonės. Pasirenkama važiavimo
režimo valdymo elementu DRIVE MODE.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nurodykite vieną iš šių parinkčių:
•
„Eco“ – „Pilot Assist“ optimaliai taupo degalus, o tai reiškia ilgesnį laiko intervalą iki priekyje esančios transporto priemonės.
• Comfort – Pilot Assist siekia kaip įmanoma
sklandžiau laikytis nustatyto laiko intervalo iki
priekyje esančios transporto priemonės.
• Dynamic – Pilot Assist atidžiau seka nusta-
„Pilot Assist“ aktyvinimas /
deaktyvinimas
„Pilot Assist“ galima laikinai deaktyvinti, kad ji
būtų perjungta į budėjimo režimą ir ją būtų
galima pakartotinai aktyvinti vėliau.
Pilot Assist deaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
tyto laiko intervalo iki priekyje esančios transporto priemonės pokyčius, todėl tam tikrais
atvejais gali būti staigiau greitinama arba
stabdoma.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Važiavimo režimai“.
Susijusi informacija
•
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (3).
> Pilot Assist išjungiama ir perjungiama į
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvų režimą.
–
ĮSPĖJIMAS
•
Kai „Pilot Assist“ veikia budėjimo režimu,
vairuotojas turi perimti kontrolę ir vairuoti,
reguliuodamas greitį ir atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės.
•
Jei „Pilot Assist“ veikia budėjimo režimu ir
automobilis pernelyg priartėja prie priekyje važiuojančios transporto priemonės,
vairuotoją apie likusį trumpą atstumą
įspėja atstumo įspėjimo funkcija.
Aktyvioji pagalba (p. 311)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kaip laikinai išjungti „Pilot Assist“ ir nustatyti ją
veikti budėjimo režimu:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> „Pilot Assist“ veikia budėjimo režimu –
ženklo (8) spalva vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ ir įrašytas greitis spidometro centre pasikeičia iš SMĖLIO SPALVOS į PILKĄ.
...arba...
}}
319
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Pilot Assist laikinai deaktyvinama ir perjungiama į
budėjimo režimą, jei:
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
Automatinio budėjimo režimo metu vairuotojas
įspėjamas garsiniu signalu ir pranešimu vairuotojo ekrane.
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
•
posūkio signalas paliekamas įjungtas ilgiau
nei 1 minutę ;
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę;
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams
su mechanine pavarų dėže.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Įjungus posūkio signalą, Pilot Assist vairavimo
pagalba laikinai išjungiama. Baigus naudotis
minėtais valdymo elementais, vairavimo pagalba
automatiškai vėl aktyvinama (jei vis dar galima
aptikti eismo juostas).
Automatinis budėjimo režimas
„Pilot Assist“ priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo kontrolės / priešslydžio ESC68. Jei bet
kuri iš šių kitų sistemų nustoja veikti, „Pilot Assist“
automatiškai išsijungia.
68
320
ĮSPĖJIMAS
Electronic Stability Control
Tada vairuotojas privalo reguliuoti automobilio greitį, pagal poreikį įjungti stabdžius ir palaikyti saugų atstumą iki kitų
transporto priemonių.
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuko į
šoną, tad „Pilot Assist“ nebeturi, ką sekti;
•
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams su
mechanine pavarų dėže;
Pakartotinis Pilot Assist sistemos
aktyvinimas iš budėjimo režimo
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas
tokiais atvejais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
pernelyg įkaista stabdžiai;
vairuotojas nelaiko rankų ant vairo;
įjungiamas stovėjimo stabdys;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
vienas arba daugiau ratų netenka sukibimo;
kamera ir radaras padengiami, pvz., smarkiai
sningant ar lyjant (užblokuojamas kameros
objektyvas / radijo bangos).
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir „Pilot
Assist“ neapsisprendžia, ar priekyje yra stovinti transporto priemonė, ar kitas objektas,
pvz., greičio mažinimo kalnelis;
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kaip vėl aktyvinti „Pilot Assist“:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Po to nustatomas paskutinis įrašytas greitis.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
Lenkimo pagalba su „Pilot Assist“
„Pilot Assist“ gali padėti vairuotojui lenkti kitas
transporto priemones.
Kaip veikia lenkimo pagalba
Susijusi informacija
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Kai „Pilot Assist“ seka kitą transporto priemonę ir
vairuotojas nurodo ketinimą lenkti, įjungdamas
posūkio signalą69, „Pilot Assist“ padeda pagreitindama automobilį link priekyje važiuojančios transporto priemonės prieš vairuotojui išsukant į lenkimo eismo juostą.
Funkcija tokiu atveju uždelsia greičio mažinimo
operaciją, kad nereikėtų per anksti stabdyti, vairuotojui artėjant prie lėtesnės transporto priemonės.
Funkcija išlieka aktyvi, kol vairuotojas galiausiai
nutolsta nuo aplenktos transporto priemonės.
Lenkimo pradžios pagalba su „Pilot
Assist“
Lenkimo pagalbos naudojimas
Norint aktyvinti lenkimo pagalbą, turi būti patenkintos šios sąlygos:
•
priešais turi būti transporto priemonė („tikslinė transporto priemonė“);
•
jūsų automobilio esamas greitis turi būti
bent 70 km/h (43 myl./val.);
•
įrašytas „Pilot Assist“ greitis turi būti pakankamai didelis, kad aplenkti būtų saugu.
Lenkimo pagalbos įjungimas
Kaip įjungti lenkimo pagalbą:
–
Įjunkite posūkio signalą kairėn, jei automobilio vairas kairėje ir dešinėn, jei dešinėje.
> Lenkimo pagalba įjungiama.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad ši funkcija gali būti aktyvinta ne
tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., įjungiamas
posūkio signalas siekiant persirikiuoti arba
išvažiuoti į kitą kelią. Tokiu atveju automobilis
trumpam pagreitės.
Įjunkite posūkio signalą.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Susijusi informacija
•
69
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Tai galioja tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu kairėje pusėje ir dešinįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu dešinėje pusėje.
321
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“ lenkimo pagalbos
apribojimai
Tikslinio objekto keitimas su „Pilot
Assist“
Lenkimo pagalbos funkcijos veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
„Pilot Assist“ kartu su automatine pavarų dėže
gali pakeisti tikslinį objektą (važiuojant tam tikru
greičiu).
ĮSPĖJIMAS
Naudodamasis lenkimo pagalbine sistema,
vairuotojas turėtų atminti, kad automobilis gali
nepageidaujamai pagreitėti, jei sąlygos staiga
pasikeistų.
tikslinio objekto keitimo;
•
Taigi, teikia vengti tam tikrų situacijų, pvz.:
•
jei automobilis artėja prie išvažiavimo ir
ketinama nusukti ta pačia kryptimi, kuria
paprastai lenkiama;
•
jei priekyje esanti transporto priemonė
sumažina greitį prieš vairuotojo automobiliui išvažiuojant į lenkimo eismo juostą;
•
jei sulėtėja eismas lenkimo eismo juostoje;
•
jei automobiliu su vairu dešinėje pusėje
važiuojama šalyje, kur eismas vyksta kairiąja kelio puse (arba atvirkščiai).
Šios rūšies situacijų galima išvengti, laikinai perjungiant Pilot Assist į budėjimo režimą.
Susijusi informacija
•
322
Aktyvioji pagalba (p. 311)
ĮSPĖJIMAS
Funkcijai „Pilot Assist“ sekant kitą automobilį
didesniu nei maždaug 30 km/h (20 myl./val.)
greičiu ir tiksliniam objektui pasikeitus iš
judančios į stovinčią transporto priemonę,
„Pilot Assist“ ignoruoja stovinčią transporto
priemonę ir pagreitėja iki įrašyto greičio.
Tokiu atveju, prireikus vairuotojas stabdyti
turi pats.
automatinio budėjimo režimo su tikslinio
objekto pakeitimu;
Pilot Assist išjungiama ir nustatoma veikti budėjimo režimu:
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į
šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.
Kai Pilot Assist seka kitą transporto priemonę
mažesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir
pakeičia tikslinį objektą iš judančio į stovintį, Pilot
Assist sumažina greitį pagal stovinčią transporto
priemonę.
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir Pilot
Assist neapsisprendžia, ar tikslinis objektas
yra stovinti transporto priemonė, ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
priekyje važiavusi transporto priemonė
pasuka į šoną, Pilot Assist nebeturi, ką sekti.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis stabdymas su „Pilot
Assist“
„Pilot Assist“ turi specialią stabdymo funkciją,
kur veikia lėtai važiuojant spūstyje ir stovint.
Stabdymo funkcija lėtoje spūstyje ir
stovint
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei sustojimo trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei
priekyje esanti transporto priemonė nepradeda
judėti per šį intervalą, „Pilot Assist“ nustatoma
veikti budėjimo režimu su automatinio stabdymo
funkcija.
–
Pilot Assist pakartotinai aktyvinama taip:
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
.
Nuspauskite greičio pedalą.
> Pilot Assist sistema tęsia priešais esančios transporto priemonės sekimą, jei ši
priemonė per 6 sekundes pradeda judėti
pirmyn.
PASTABA
Pilot Assist gali laikyti stovintį automobilį
ilgiausiai 5 minutes. Po to įsijungia stovėjimo
stabdys ir funkcija išjungiama.
Prieš iš naujo įjungiant Pilot Assist, reikia
atleisti stovėjimo stabdį.
Automatinio stabdymo nutraukimas
Atskirais atvejais sustojus išjungiamas automatinis stabdys ir Pilot Assist sistema perjungiama į
budėjimo režimą. Tai reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats sustabdyti automobilį,
kad šis išliktų vietoje.
Taip gali nutikti tokiais atvejais:
•
•
•
•
„Pilot Assist“ apribojimai
Pilot Assist funkcijos veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
Pilot Assist funkcija – tai pagalbinė funkcija, kuri
gali padėti vairuotojui daugeliu atvejų. Tačiau vairuotojas visada yra atsakingas už saugaus
atstumo iki aplink esančių objektų palaikymą ir
teisingą padėtį eismo juostoje.
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį P,
N arba R;
vairuotojas nustato Pilot Assist sistemą veikti
budėjimo režimu.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais įjungiamas stovėjimo stabdys,
kad automobilis liktų stovėti.
Taip nutinka, jei Pilot Assist laiko automobilį vietoje (naudodama pagrindinius stabdžius) ir:
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima saugos diržą
•
Pilot Assist būna laikiusi automobilį vietoje
ilgiau nei maždaug 5 minutes;
•
•
perkaista stabdžiai
vairuotojas rankiniu būdu išjungia variklį.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
}}
323
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Tam tikrais atvejais „Pilot Assist“ vairavimo
pagalbai gali kilti problemų tinkamai padėti
vairuotojui arba ji gali būti automatiškai deaktyvinta. Tokiais atvejais „Pilot Assist“ naudoti
nerekomenduojama. Tokių atvejų pavyzdžiai:
•
eismo juostų žymės yra nusidėvėjusios, jų
nėra arba jos persipina.
•
neaiškiai atskirtos eismo juostos, pavyzdžiui, kai eismo juostos išsiskiria ar susijungia išvažiavimuose ar esant kelioms
ženklinimo grupėms.
•
ant ar šalia kelio yra kraštų ar kitų linijų,
kurie nepriskiriami eismo juostų ženklinimui, pvz., bordiūrų, sandūrų ar kelio paviršiaus remonto, barjerų kraštų, kelkraščių
kraštų ar ryškių šešėlių.
•
•
•
eismo juosta yra siaura ar platėjanti.
eismo juostoje yra keterų ar duobių;
prastos oro sąlygos, pvz., lyja, sninga, tvyro
rūkas, yra patižusio sniego, prastas matomumas dėl silpno ar foninio apšvietimo,
šlapia kelio danga ir t. t.
Vairuotojas taip pat turėtų atkreipti dėmesį,
kad Pilot Assist turi šiuos apribojimus:
•
324
kad automobilis juos užkabins. Vairuotojas privalo pasirūpinti, kad automobilis
važiuotų tinkamu atstumu nuo tokių
kliūčių.
ĮSPĖJIMAS
Aukšti bordiūrai, kelkraščių barjerai, laikinosios kliūtys (nukreipiamieji kūgiai,
apsauginiai barjerai ir pan.) neaptinkami.
Tačiau jie gali būti neteisingai aptikti kaip
eismo juostų žymos ir gali kilti pavojus,
•
•
Kamera ir radaro jutiklis negali aptikti visų
artėjančių objektų ir kliūčių eismo aplinkoje, pvz., kelio duobių, pastatytų kliūčių ar
objektų, kurie iš dalies ar visiškai blokuoja
maršruto kelią.
•
„Pilot Assist“ neregistruoja pėsčiųjų,
gyvūnų ir pan.
•
Rekomenduojamų vairo sūkių jėga yra
ribota. Tai reiškia, kad ši sistema ne
visada padės vairuotojui vairuoti ir išlaikyti
automobilį eismo juostoje.
•
Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti.
PASTABA
„Pilot Assist“ negalima aktyvinti, jei prie automobilio elektros sistemos prijungta priekaba,
dviračių laikiklis ar pan.
Kita informacija
•
„Pilot Assist“ išjungiama, jei sumažėja
vairo stiprintuvo galia, pvz., aušinimo dėl
perkaitimo metu (žr. skirsnį „Nuo greičio
priklausoma vairavimo jėga“).
Važiavimo režimo Off Road pasirinkti negalima, kai aktyvinta funkcija Pilot Assist.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
Vairuotojas visada gali koreguoti arba reguliuoti
įsikišimą į vairavimą, nustatytą Pilot Assist, ir gali
sukti vairą pageidaujama kryptimi.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radarą, kuris turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Radaro apribojimai“.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad Pilot Assist funkcija skirta pirmiausia važiuoti lygiu keliu. Funkcijai gali būti sunku
palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje važiuojančio
automobilio, kai važiuojama stačia nuokalne.
Nesinaudokite „Pilot Assist“ automobiliu veždami sunkų krovinį arba prie jo prijungę priekabą.
Susijusi informacija
•
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 272)
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“ simboliai ir
pranešimai*
Vairuotojo ekrane ir (arba) projekciniame rodinyje* gali būti rodoma daug įvairių simbolių ir
pranešimų apie „Pilot Assist“.
Čia pateikiami keli pavyzdžiai70.
Ankstesnėje iliustracijoje71 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir tuo pat metu sekti priekyje
esančią transporto priemonę, kuri važiuoja tokiu
pačiu greičiu.
Ankstesnėje iliustracijoje71 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir tuo pat metu sekti priekyje
esančią transporto priemonę, kuri važiuoja tokiu
pačiu greičiu.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
Čia „Pilot Assist“ papildomai teikia vairavimo
pagalbą, kadangi aptiktos eismo juostas skiriančios linijos.
Ankstesnėje iliustracijoje71 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir priekyje nėra transporto
priemonės, kurią būtų galima sekti.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
70
71
Tolesnėje iliustracijoje funkcija RSI („Road Sign Information“) informuoja, kad maksimalus leistinas greitis yra 130 km/h (80 myl./val.).
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 325
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaras
||
Radarą naudoja keletas vairuotojo pagalbos sistemų ir jo paskirtis yra aptikti kitas transporto
priemones.
Susijusi informacija
•
•
•
Radaro apribojimai (p. 327)
Rekomenduojama radaro techninė priežiūra
(p. 330)
Radaro sertifikato numeris (p. 331)
Ankstesnėje iliustracijoje71 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir priekyje nėra transporto
priemonės, kurią būtų galima sekti.
Čia „Pilot Assist“ taip pat teikia vairavimo pagalbą,
kadangi aptiktos eismo juostas skiriančios linijos.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji pagalba (p. 311)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Radarą naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
•
Įspėjimas apie atstumą*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
Eismo juostos laikymo pagalba
Pilot Assist*
City Safety
Bet koks radaro modifikavimas neleistinas - dėl
to jo naudojimas gali tapti neteisėtu pagal įstatymą.
71
326
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro apribojimai
Radaro veikimas tam tikrais atvejais ribojamas,
todėl taip pat ribojamos radarą naudojančios
funkcijos.
Užblokuota kamera
Radaras įrengtas priekinio stiklo viršutinėje dalyje
iš vidinės pusės kartu su automobilio kamera.
SVARBU
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite nieko
priekinio stiklo išorėje ar viduje, priešais
kamerą ir radaro prietaisą ar aplink juos, nes
kitaip gali sutrikti su kamera ir radaru susijusios funkcijos.
Jei vairuotojo ekrane pasirodo šis ženklas ir pranešimas „Priekinio stiklo
jutiklis Jutiklis užblokuotas, žr.
automobilio savininko vadovą“, tai
reiškia, kad kamera ir radaras priešais automobilį
negali aptikti kitų transporto priemonių, dviratininkų, pėsčiųjų bei stambesnių gyvūnų, o automobilio funkcijos, kurių veikimas grindžiamas
kamera ir radaru, gali būti sutrikusios, apribotos,
visiškai deaktyvintos arba reaguoti klaidingai.
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
Pažymėtoje srityje negali būti lipdukų, objektų, tamsinimo
plėvelės ir pan.72
Šioje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą ir radarą yra užterštas arba
apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo srities priešais kamerą ir radarą esančius nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas ir smarkus lietus arba sniegas užstoja radaro signalus
arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei stipriai lyja ar sninga.
72
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
327
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Priežastis
Veiksmai
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus
arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros bei radaro yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros ar radaro dangtelio
viduje. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
monę tarp jūsų automobilio ir priekyje važiuojančių transporto priemonių) aptinka per vėlai.
PASTABA
Pasirūpinkite, kad priekinis stiklas priešais
kamerą ir radarą būtų švarus.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės, kurios
juda ne eismo juostos viduriu, gali būti neaptiktos.
Transporto priemonės greitis
Radaro galimybės aptikti priekyje judančias transporto priemones žymiai sumažėja, jei:
•
Posūkiuose radaras gali aptikti ne tą transporto priemonę arba pamesti iš regos lauko
nustatytą transporto priemonę.
priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis labai skiriasi juo jūsų automobilio.
Ribotas veikimo laukas
Radaro veikimo laukas ribotas. Kai kuriais atvejais
kita transporto priemonė neaptinkama visai arba
aptinkama vėliau nei tikėtina.
Ribotas veikimo laukas
Kartais radaras nedideliu atstumu nutolusias
transporto priemones (pvz., transporto prie-
328
VAIRUOTOJO PAGALBA
Žemos priekabos
•
Sugadintas priekinis stiklas
SVARBU
Žema priekaba radaro šešėlyje
Radarui gali būti keblu aptikti žemą priekabą arba
ji gali būti neaptikta išvis, tad vairuotojas turėtų
būti ypač atsargus važiuodamas paskui žemą
priekabą, kai aktyvinta prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema arba „Pilot Assist“.
Aukšta temperatūra
Esant labai aukštai temperatūrai, kamera ir radaras gali būti laikinai išjungiami
maždaug 15 minučių po variklio užvedimo, siekiant apsaugoti jų elektroniką. Kamera ir radaras
įjungiami automatiškai kai temperatūra pakankamai nukrenta.
Jei priekiniame stikle priešais kurią nors
kameros ar radaro prietaiso „langelius“ yra
įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų duobučių, kurios dengia maždaug 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 col.) ar didesnį plotą, reikia susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas būtų
pakeistas. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Nepašalinus šios problemos, gali sumažėti
vairuotojo pagalbos sistemų, naudojančių
kamerą ir radarą, efektyvumas.
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami
to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
SVARBU
Pakeitus priekinį stiklą, reikia autoservise perkalibruoti kamerą ir radaro prietaisą, kad būtų
užtikrintas tinkamas visų automobilio kamerų
ir radaro sistemų veikimas. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Radaras (p. 326)
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
Siekiant išvengti pagalbos vairuotojui sistemų,
kurios naudoja radaro prietaisą, gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:
•
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais kamerą ir radaro prietaisą:
vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad
įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
329
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rekomenduojama radaro techninė
priežiūra
Kad kamera ir radaras veiktų tinkamai, ant priekinio stiklo srities priešais juos neturi būti nešvarumų, ledo ar sniego. Šią sritį reikia reguliariai
plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Kamerą ir radaro prietaisą dengiantis purvas,
ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir
neleis atlikti matavimų.
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
Susijusi informacija
•
330
Radaras (p. 326)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro sertifikato numeris
Čia rasite funkcijose ACC73, PA74 ir BLIS75
naudojamų automobilio radarų tipo patvirtinimą.
Rinka
ACCA &
PAB
BLISC
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazilija
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Europos
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
73
74
75
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
}}
331
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
ACCA &
PAB
BLISC
Tipo patvirtinimas
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Jungtiniai Arabų
Emyratai (UAE)
Ženklas
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonezija
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korėja
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokas
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
332
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
Meksika
Moldova
ACCA &
PAB
BLISC
✓
Singapūras
И011 14
✓
✓
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Serbija
Tipo patvirtinimas
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Ženklas
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Pietų Afrika
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
333
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ACCA &
PAB
Rinka
BLISC
✓
Taivanas
Ženklas
Tipo patvirtinimas
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukraina
✓
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
A
B
C
Radijo ryšio įrangos tipo patvirtinimas
Rinka
Ženklas
Europos
Tipo patvirtinimas
„Volvo Cars“ deklaruoja,
kad visa radijo įranga
dera su direktyvos
2014/53/ES esminiais
reikalavimais ir kitais
aktualiais nuostatais.
Susijusi informacija
•
334
Radaras (p. 326)
і
(
2009 .) Д
Delphi.
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
:
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kamera
Kamerą naudoja keletas vairuotojo pagalbos sistemų ir jos paskirtis yra, pavyzdžiui, aptikti eismo
juostų linijas arba kelio ženklus.
Susijusi informacija
•
•
Kameros apribojimai (p. 336)
Rekomenduojama kameros techninė priežiūra (p. 339)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kamerą naudoja šios funkcijos:
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist*
Eismo juostos laikymo pagalba*
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
City Safety
Driver Alert Control*
Kelio ženklų informacija*
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai *
* Parinktis / priedas. 335
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kameros apribojimai
Užblokuota kamera
Kameros veikimas tam tikrais atvejais ribojamas,
todėl taip pat ribojamos kamerą naudojančios
funkcijos.
Pablogėjęs matomumas
Kameros veikimas turi apribojimų, panašių į žmogaus akies; pavyzdžiui, ji blogiau „mato“, kai smarkiai sninga ar lyja, tvyro tirštas rūkas, kyla stipri
smėlio audra ar šlapdriba. Tokiomis sąlygomis
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali
būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios priešinga kryptimi artėjančio automobilio šviesos, stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies, sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus,
purvas ar neryškios kelio ženklinimo priemonės
gali žymiai pabloginti kameros veikimą, kai ji naudojama stebėti važiuojamąją dalį, siekiant aptikti
pėsčiuosius, dviratininkus, stambius gyvūnus arba
kitas transporto priemones.
Pažymėtoje srityje negali būti lipdukų, objektų, tamsinimo
plėvelės ir pan.76
Kamera įrengta priekinio stiklo viršutinėje dalyje
iš vidinės pusės kartu su automobilio radaru.
SVARBU
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite nieko
priekinio stiklo išorėje ar viduje, priešais
kamerą ir radaro prietaisą ar aplink juos, nes
kitaip gali sutrikti su kamera ir radaru susijusios funkcijos.
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
76
336
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Jei vairuotojo ekrane pasirodo šis ženklas ir pranešimas „Priekinio stiklo
jutiklis Jutiklis užblokuotas, žr.
automobilio savininko vadovą“, tai
reiškia, kad kamera ir radaras priešais automobilį
negali aptikti kitų transporto priemonių, dviratininkų, pėsčiųjų bei stambesnių gyvūnų, o automobilio funkcijos, kurių veikimas grindžiamas
kamera ir radaru, gali būti sutrikusios, apribotos,
visiškai deaktyvintos arba reaguoti klaidingai.
Šioje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl
rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami
veiksmai:
VAIRUOTOJO PAGALBA
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą ir radarą yra užterštas
arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo srities priešais kamerą ir radarą esančius nešvarumus,
ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas ir smarkus lietus arba sniegas užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros bei radaro yra
nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros ar radaro dangtelio
viduje. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Intensyvi priešpriešinė šviesa
Nieko nedaryti. Palankesnėmis apšvietimo sąlygomis kamera automatiškai nustatoma iš
naujo.
PASTABA
Pasirūpinkite, kad priekinis stiklas priešais
kamerą ir radarą būtų švarus.
Aukšta temperatūra
Esant labai aukštai temperatūrai, kamera ir radaras gali būti laikinai išjungiami
maždaug 15 minučių po variklio užvedimo, siekiant apsaugoti jų elektroniką. Kamera ir radaras
įjungiami automatiškai kai temperatūra pakankamai nukrenta.
Sugadintas priekinis stiklas
SVARBU
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
Jei priekiniame stikle priešais kurią nors
kameros ar radaro prietaiso „langelius“ yra
įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų duobučių, kurios dengia maždaug 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 col.) ar didesnį plotą, reikia susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas būtų
pakeistas. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Siekiant išvengti pagalbos vairuotojui sistemų,
kurios naudoja radaro prietaisą, gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:
•
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais kamerą ir radaro prietaisą:
vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
Nepašalinus šios problemos, gali sumažėti
vairuotojo pagalbos sistemų, naudojančių
kamerą ir radarą, efektyvumas.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad
}}
337
VAIRUOTOJO PAGALBA
įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
||
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami
to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
SVARBU
Pakeitus priekinį stiklą, reikia autoservise perkalibruoti kamerą ir radaro prietaisą, kad būtų
užtikrintas tinkamas visų automobilio kamerų
ir radaro sistemų veikimas. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
338
Kamera (p. 335)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rekomenduojama kameros
techninė priežiūra
Kad kamera ir radaras veiktų tinkamai, ant priekinio stiklo srities priešais juos neturi būti nešvarumų, ledo ar sniego. Šią sritį reikia reguliariai
plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
City Safety™
„City Safety“ gali perspėti vairuotoją vaizdiniais,
garsiniais, signalais ir stabdžių pulsacijos įspėjimu, siekdama padėti pastebėti staiga atsiradusius pėsčiuosius, dviratininkus, stambesnius
gyvūnus ir transporto priemones. Jei vairuotojas
per atitinkamą laiką nesureaguoja, automobilis
ima stabdyti automatiškai.
Kamerą ir radaro prietaisą dengiantis purvas,
ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir
neleis atlikti matavimų.
Funkcija vairuotojui padeda automatiškai sustabdydama automobilį, jei artėja pavojus susidurti ir
vairuotojas laiku nereaguoja (nestabdo ir (arba)
nesuka vairo).
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki priekyje esančios transporto priemonės lieka minimalus atstumas.
City Safety įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl ji gali
padėti ne visais atvejais.
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
City Safety reikia įjungti kuo vėliau, kad būtų
išvengta nereikalingo trukdymo.
Susijusi informacija
•
dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos
galima padaryti avariją.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi „City
Safety“ tik tada, kai automobilis atsiduria beveik
avarinėje situacijoje.
Kamera (p. 335)
Radaro vieta77.
„City Safety“ gali padėti išvengti susidūrimo arba
sumažinti greitį jo metu.
„City Safety“ – tai pagalba, padedanti vairuotojui
išvengti susidūrimo su pėsčiuoju, stambiu gyvūnu,
dviratininku ar transporto priemone.
„City Safety“ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui
išvengti susidūrimo važiuojant vilkstine, kai, pvz.,
77
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
339
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
•
„City Safety“ – tai papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimo saugai padidinti.
Ji negali tinkamai išspręsti visų kelių
eismo, orų ir kelio sąlygų.
•
„City Safety“ automatinio stabdymo funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba
sumažinti susidūrimo greitį, tačiau, siekiant užtikrinti maksimalų stabdymo efektyvumą, vairuotojas turi pats spausti
pedalą net ir tuo atveju, kai automobilis
stabdo automatiškai.
•
•
340
•
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai ir vairavimo pagalba aktyvinami
tik kilus dideliam susidūrimo pavojui, taigi,
negalima laukti įspėjimo apie susidūrimą
arba „City Safety“ įsikišimo.
Įspėjimas ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
transporto priemonės greičiui viršijus
80 km/h (50 myl./val.).
•
„City Safety“ neįjungia jokių automatinio
stabdymo funkcijų esant staigiam pagreitėjimui.
•
„City Safety“ nėra skirta pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti,
kad automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo
taisyklėmis bei reglamentais.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su „City Safety“, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema (žr. visų skirsnių saitų sąrašą).
Susijusi informacija
•
„City Safety“ parametrai ir antrinės funkcijos
(p. 340)
•
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 342)
•
•
•
Kliūčių aptikimas su „City Safety“ (p. 343)
•
„City Safety“, kai nėra galimybės imtis išvengiamųjų manevrų (p. 347)
•
•
City Safety skersiniame eisme (p. 345)
„City Safety“ apribojimai skersinio eismo atžvilgiu (p. 346)
„City Safety“ apribojimai (p. 348)
Pranešimai esant City Safety (p. 350)
„City Safety“ parametrai ir antrinės
funkcijos
„City Safety“ gali padėti išvengti susidūrimo su
priešais esančia transporto priemone, dviratininku,
pėsčiuoju arba stambesniu gyvūnu, sumažindama
automobilio greitį ir naudodama automatinio stabdymo funkciją.
Jei greičio skirtumas bus didesnis nei toliau nurodyti greičiai, „City Safety“ automatinio stabdymo
funkcija negalės išvengti susidūrimo, tačiau
padės sušvelninti jo pasekmes.
Transporto priemonės
Iki smūgio į priekyje esančią transporto priemonę
„City Safety“ gali sumažinti greitį iki 60 km/h
(37 myl./val.).
Dviratininkai
Iki smūgio į priekyje esantį dviratininką „City
Safety“ gali sumažinti greitį iki 50 km/h
(30 myl./val.).
Pėstieji
Pėsčiojo atveju „City Safety“ gali sumažinti greitį
iki 45 km/h (28 myl./val.).
VAIRUOTOJO PAGALBA
Stambūs gyvūnai
Kilus pavojui atsitrenkti į stambų gyvūną, „City
Safety“ gali sumažinti automobilio greitį iki
15 km/h (9 myl./val.).
Stabdymo dėl stambių gyvūnų funkcija pirmiausia
skirta siekiant sumažinti smūgio jėgą važiuojant
didesniu greičiu ir efektyviausiai veikia, kai greitis
viršija 70 km/h (43 myl./val.), tačiau mažiau efektyvi važiuojant mažesniu greičiu.
„City Safety“ antrinės funkcijos
„City Safety“ veikia trimis pakopomis tokia tvarka:
1.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2.
Stabdžių pagalba
3.
Automatinis stabdys
Stabdymo pagalba sustiprina vairuotojo stabdymą, kai sistema nutaria, kad stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
Toliau aiškinama, kas nutinka trijų procedūrų
metu:
1 – Įspėjimas apie susidūrimą
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį
susidūrimą.
„City Safety“ gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus
arba stovinčias ir ta pačia kryptimi priekyje judančias transporto priemones. Be to, „City Safety“
gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stambius gyvūnus, skersai kertančius kelią priešais
automobilį.
Įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Kilus pavojui susidurti su pėsčiuoju, stambesniu
gyvūnu, dviratininku arba transporto priemone
(įskaitant transporto priemones, apibūdintas
skirsnyje „City Safety“ skersiniame eisme“), vairuotojo dėmesį mėginama atkreipti vaizdiniais,
garsiniais ir stabdžių pulsavimo įspėjimais. Stabdžių pulsavimo įspėjimo nebūna važiuojant
mažesniu greičiu, vairuotojui staigiai stabdant ar
greitėjant. Stabdžių impulso dažnis skiriasi pagal
automobilio greitį.
Kameros ir radaro atliekamas atstumo matavimas
2 – Stabdymo pagalba
Jei susidūrimo pavojus vis dar didėja po įspėjimo
apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Funkcijų apžvalga78.
Garsinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
78
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
341
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
3 – Automatinis stabdys
Automatinio stabdžio funkcija aktyvinama paskutinė.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas,
aktyvinama automatinio stabdymo funkcija
(nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas stabdo, ar
ne). Tada stabdoma ribota stabdymo jėga, tuo
siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba jei tokio
stabdymo pakanka susidūrimui išvengti.
Automatiškai stabdant, saugos diržo įtempiklis
taip pat gali būti aktyvinamas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Saugos diržo įtempiklis“.
Vairuotojas gali bet kada pertraukti stabdymą,
paspausdamas iki galo akceleratoriaus pedalą.
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Aktyvinus City Safety funkciją ir šiai įjungus stabdžius, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas,
informuojantis, kad funkcija aktyvi (buvo aktyvinta).
ĮSPĖJIMAS
Atskirais atvejais automatinio stabdžio veikimas
gali prasidėti švelniu stabdymu ir po to laipsniškai
sustiprėti iki maksimalaus stabdymo.
„City Safety“ išvengus susidūrimo su stacionariu
objektu, automobilis lieka stovėti laukdamas vairuotojo veiksmo. Jei automobilis stabdomas dėl
priekyje esančios lėtesnės transporto priemonės,
greitis sumažėja iki jos greičio.
PASTABA
Jei automobilyje sumontuota mechaninė
pavarų dėžė, variklis išsijungia, kai automatinio
stabdžio funkcija sustabdo automobilį, nebent
vairuotojas prieš tai nuspaudžia sankabos
pedalą.
342
Vairuotojas neturėtų naudoti „City Safety“ vairavimo stiliui pakeisti: vairuotojas neturėtų
manyti, kad „City Safety“ visada sustabdys.
Susijusi informacija
•
City Safety™ (p. 339)
City Safety įspėjimo atstumo
nustatymas
„City Safety“ būna nuolat aktyvinta, tačiau vairuotojas turi galimybę parinkti funkcijai įspėjimo
atstumą.
PASTABA
Funkcijos „City Safety“ deaktyvinti negalima. Ji
aktyvinama automatiškai, užvedus variklį ar
įjungus elektros režimą, ir lieka veikti iki jo
(jos) išjungimo.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą ir apibrėžia, kada duodamas vaizdinis, garsinis ir stabdžių pulsavimo įspėjimai.
Kaip pasirinkti įspėjimo atstumą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe.
2.
Srityje City Safety įspėjimas pasirinkite
Vėlai, Normalus arba Anksti, jei norite
nustatyti pageidaujamą įspėjimo atstumą.
Jei nuostata Anksti įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pasirinkite įspėjimo
atstumą Normalus arba Vėlai.
Jei įspėjimai duodami per dažnai ir ima trukdyti,
įspėjimo atstumą galima sumažinti. Tokiu atveju
sumažės bendrasis įspėjimų skaičius ir „City
Safety“ įspės vėliau.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Taigi, Vėlai įspėjimo atstumas turi būti naudojamas tik išskirtiniais atvejais, vairuojant dinamiškai.
PASTABA
„Rear Collision Warning“ įspėjimas su avariniu
signalu deaktyvinamas, jei nustatomas
žemiausias funkcijos „City Safety“ įspėjimo
apie susidūrimą atstumo lygis „Vėlai“.
ĮSPĖJIMAS
•
Jokia automatinė sistema negali garantuoti šimtaprocentinio tikslumo veikimo
visomis sąlygomis. Todėl niekada nebandykite „City Safety“ važiuodami į žmones,
gyvūnus arba transporto priemones: taip
galite padaryti didelės žalos, ką nors rimtai sužeisti ir sukelti pavojų gyvybei.
•
„City Safety“ įspėja vairuotoją kilus susidūrimo pavojui, tačiau ji negali pagreitinti
vairuotojo reakcijos.
•
Net jei parenkamas įspėjimo atstumas
Anksti, tam tikrais atvejais įspėjimai gali
būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje
esanti transporto priemonė ima staigiai
stabdyti.
•
Nustačius įspėjimo atstumą Anksti, įspėjimai teikiami anksčiau. Tai gali reikšti, kad
įspėjimai gali būti teikiami dažniau nei
parinkus įspėjimo atstumą Normalus,
tačiau jis yra rekomenduojamas, kadangi
taip „City Safety“ gali veikti efektyviau.
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
Susijusi informacija
•
City Safety™ (p. 339)
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
Kliūtys, kurias gali aptikti „City Safety“: transporto priemonės, dviratininkai, stambūs gyvūnai
ir pėstieji.
Transporto priemonės
„City Safety“ aptinka daugumą transporto priemonių, kurios stovi arba juda ta pačia kryptimi
kaip ir jūsų automobilis, taip pat – transporto priemones, apibūdintas skyrelyje „City Safety“ skersiniame eisme“.
Kad „City Safety“ galėtų aptikti transporto priemonę tamsoje, jos priekiniai ir galiniai žibintai turi
veikti ir ji turi būti aiškiai apšviesta.
Dviratininkai
Optimalūs pavyzdžiai to, ką „City Safety “ interpretuoja
kaip dviratininką – su aiškiais kūno ir dviračio kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
}}
343
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno ir dviračio kontūrus, leidžiančią identifikuoti
dviratį, dviratininko galvą, rankas, pečius, kojas,
viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
Pėstieji
Jei nesimato tam tikrų didelių dviratininko kūno
arba dviračio dalių, funkcijos kamera dviratininko
neaptiks.
Kad sistema galėtų aptikti dviratininką, jis turi būti
suaugęs ir važiuoti suaugusiesiems skirtu dviračiu.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali neaptikti visų
dviratininkų, pvz., ji nepastebi:
•
•
iš dalies uždengtų dviratininkų;
dviratininkų, jei prastas jų foninis kontrastas. Tokiu atveju įspėjimai ir stabdymas
gali vėluoti arba jų visai gali nebūti;
•
kūno kontūrus slepiančius drabužius
dėvinčių dviratininkų;
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (pagal
greitį) palaikymą.
344
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali neaptikti visų
pėsčiųjų, pvz., ji nepastebi:
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis
bei normalų žmogaus judėjimą.
Kad būtų galima aptikti pėsčiąjį, jis turi išsiskirti iš
fono, pavyzdžiui, drabužiais, arba jį turi išryškinti
pats fonas ir oro sąlygos. Jei kontrastas prastas,
pėsčiasis gali būti aptiktas vėlai arba iš viso
nepastebėtas, o tai reiškia, kad įspėjama ir stabdoma bus per vėlai arba tai iš viso nebus daroma.
„City Safety“ gali papildomai aptikti pėsčiuosius
tamsoje, jei juos apšviečia automobilio priekiniai
žibintai.
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais
arba žemesnių nei 80 cm (32 in.) ūgio
pėsčiųjų;
•
pėsčiųjų, jei prastas pėsčiųjų foninis kontrastas. Tokiu atveju, įspėjimai ir stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali nebūti;
•
stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (pagal
greitį) palaikymą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Stambūs gyvūnai
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali neaptikti visų
stambių gyvūnų, pvz., ji nepastebi:
•
•
Optimalūs pavyzdžiai, ką „City Safety“ interpretuoja kaip
stambius gyvūnus: stovinčius arba lėtai einančius, su aiškiais kūno kontūrais.
Norint, kad sistema veiktų optimaliai, stambų
gyvūną (pvz., briedį ar arklį) aptikusi funkcija turi
gauti maksimaliai aiškią informaciją apie kūno
kontūrus, kad būtų galima identifikuoti gyvūną tiesiogiai iš šono kartu su įprasta jo judėjimo
schema.
Jei funkcijos kamera „nematys“ tam tikrų gyvūno
kūno dalių, sistema gyvūno neaptiks.
„City Safety“ gali papildomai aptikti stambius
gyvūnus tamsoje, jei juos apšviečia automobilio
priekiniai žibintai.
City Safety gali padėti vairuotojui sukant ir kertant kito iš priekio artėjančio automobilio judėjimo trajektoriją sankryžoje.
iš dalies uždengtų stambių gyvūnų;
stambesnių gyvūnų iš priekio arba iš
užpakalio;
•
greitai bėgančių arba judančių stambių
gyvūnų;
•
stambių gyvūnų, jei prastas jų foninis kontrastas. Tokiu atveju įspėjimai ir stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali nebūti;
•
smulkių gyvūnų, pvz., šunų arba kačių.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (pagal
greitį) palaikymą.
Susijusi informacija
•
City Safety skersiniame eisme
City Safety™ (p. 339)
Sektorius, kuriame „City Safety“ gali aptikti atvažiuojančias skersinio eismo transporto priemones.
Kad „City Safety“ aptiktų susidūrimo trajektorija
atvažiuojančią transporto priemonę, pastaroji turi
pirmiausia patekti į sektorių, kuriame „City Safety“
gali išanalizuoti situaciją.
Taip pat turi būti patenkinti šie kriterijai:
•
jūsų automobilis turi važiuoti ne mažesniu nei
4 km/h (3 myl./val.) greičiu;
•
jūsų automobilis turi sukti kairėn, kai eismas
juda dešiniąja kelio puse, arba dešinėn, kai
eismas juda kairiąja kelio puse;
•
turi būti įjungti atvažiuojančios transporto
priemonės priekiniai žibintai.
}}
345
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
„City Safety“ skersiniame eisme“ – tai
papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimo saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Kilus susidūrimo su priekyje esančia
transporto priemone pavojui, dažnai įspėjimai teikiami ir automatinis stabdymas vykdomas labai vėlai.
•
Niekada nelaukite, kol bus duotas įspėjimas apie susidūrimą arba įsikiš „City
Safety“.
•
„City Safety“ nėra skirta pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti,
kad automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo
taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
346
City Safety™ (p. 339)
„City Safety“ apribojimai skersinio
eismo atžvilgiu
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
Atskirais atvejais „City Safety“ gali kilti problemų
padėti vairuotojui spręsti susidūrimo pavojaus
problemas, susijusias su atvažiuojančiu skersiniu
eismu.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radarą, kuris turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Radaro apribojimai“.
Susijusi informacija
•
Pavyzdžiai:
•
stabilumo kontrolės sistema ESC įsikiša, jei
kelias slidus;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė aptinkama per vėlai;
•
jei atvažiuojančią transporto priemonę kas
nors užstoja;
•
jei išjungti atvažiuojančios transporto priemonės priekiniai žibintai;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė važiuoja
neprognozuojamai, pvz., vėliau staigiai persirikiuoja.
City Safety™ (p. 339)
VAIRUOTOJO PAGALBA
„City Safety“, kai nėra galimybės
imtis išvengiamųjų manevrų
„City Safety“ turi galimybę padėti vairuotojui
automatiškai stabdydama automobilį anksčiau,
jei neįmanoma išvengti susidūrimo tik pasukant į
šoną.
„City Safety“ padeda vairuotojui nuolat stebėdama
galimus „išsigelbėjimo maršrutus“ automobilio
šonuose, kuriais būtų galima pasinaudoti, jei priekyje būtų per vėlai aptikta lėtai judanti arba stovinti transporto priemonė.
„City Safety“ neįjungia automatinio stabdymo
funkcijos, kol vairuotojas dar turi galimybę
išvengti susidūrimo sukdamas vairą.
„City Safety“ apribojimai, kai
išvengiamieji manevrai nevykdomi
PASTABA
Vis dėlto, jei „City Safety“ nustato, kad išvengiamieji manevrai neįmanomi dėl intensyvaus eismo
gretimose eismo juostose, funkcija gali padėti
vairuotojui anksčiau pradėdama automatiškai
stabdyti.
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
•
„City Safety“ gebėjimas prognozuoti konkrečią situaciją – tai papildomoji pagalba
vairuotojui, skirta vairavimo saugai padidinti. Ji negali tinkamai išspręsti visų kelių
eismo, orų ir kelio sąlygų.
•
„City Safety“ nėra skirta pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti,
kad automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo
taisyklėmis bei reglamentais.
Funkcija naudoja automobilio radarą, kuris turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Radaro apribojimai“.
Susijusi informacija
•
City Safety™ (p. 339)
Jūsų automobilis (1) „nemato“ galimybių išvengti priekyje
esančios transporto priemonės (2), todėl gali automatiškai stabdyti anksčiau.
Jūsų automobilis
Lėtai važiuojanti / stovinti transporto priemonė
347
VAIRUOTOJO PAGALBA
„City Safety“ apribojimai
City Safety funkcijos veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
Aplinka
Žemi objektai
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai, pvz.,
vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba
tokie už variklio dangtį aukštesni priedai, kaip
papildomi žibintai ir priekinės apsauginės grotelės.
Slydimas
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl „City Safety“ funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Šiais atvejais
stabdžių antiblokavimo sistema ir stabilumo kontrolės sistema ESC79 užtikrins didžiausią
įmanomą stabdymo jėgą ir palaikys stabilumą.
Priešpriešinės šviesos
Priekiniame stikle pateikiamas vaizdinis įspėjimas
gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia
saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi akiniai nuo
saulės arba jei vairuotojas nežiūri tiesiai į priekį.
Šiluma
Jei, pvz., dėl intensyvios saulės šviesos automobilio salone pakyla aukšta temperatūra, vaizdinis
įspėjamasis signalas priekiniame stikle gali būti
laikinai išjungiamas.
79
348
Electronic Stability Control
Kameros ir radaro veikimo laukas
Kameros veikimo laukas ribotas, todėl atskirais
atvejais ji gali neaptikti pėsčiųjų, stambių gyvūnų,
dviratininkų ar transporto priemonių arba jie gali
būti aptinkami vėliau nei tikimasi.
Nešvarios transporto priemonės gali būti aptinkamos vėliau už kitas, o jei tamsu, motociklai gali
būti aptinkami pavėluotai arba iš viso likti nepastebėti.
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas teksto pranešimas informuoja, kad kamera ir radaras užblokuoti,
„City Safety“ gali nepavykti priešais automobilį
aptikti pėsčiųjų, stambių gyvūnų, dviratininkų,
transporto priemonių ar kelio ženklinimo. Tai reiškia, kad „City Safety“ veikimas gali būti apribotas.
Vis dėlto klaidos pranešimas nerodomas visais
atvejais, kai blokuojami priekinio stiklo jutikliai.
Vairuotojas turi pasirūpinti, kad priekinio stiklo sritis priešais kamerą ir radarą būtų švari.
SVARBU
City Safety sistemos komponentų priežiūrą ir
keitimą galima atlikti tik autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą
Vairuotojo įsikišimas
Atbulinė eiga
Važiuojant atbuline eiga, City Safety™ laikinai
išjungiama.
Mažas greitis
Funkcija „City Safety“ neaktyvinama važiuojant
labai lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.) greičiu). Dėl
šios priežasties sistema nesuveikia situacijose,
kai link priekyje esančio automobilio artėjate labai
lėtai, pvz., statydami automobilį.
Aktyvus vairuotojas
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl „City Safety“ nesuveikia arba atideda
įspėjimą / įsikišimą, jei vairuotojas aiškiai pats vairuoja ir greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Taigi, aktyvus ir sąmoningas vairavimo elgesys
gali atidėti įspėjimą apie susidūrimą ir įsikišimą.
Tuo siekiama sumažinti nereikalingų įspėjimų
skaičių.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kita informacija
ĮSPĖJIMAS
•
•
transporto priemones ir stambius gyvūnus
gali būti išjungiami.
Nuostatos, vadinasi, automobilyje šios funkcijos
nėra.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/h
(50 myl./val.).
Paieškos kelias centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje:
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite
nieko priekinio stiklo išorėje ar viduje,
priešais kamerą ir radaro prietaisą ar
aplink juos, nes kitaip gali sutrikti su
kamera susijusios funkcijos.
Susijusi informacija
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų
eismo sąlygų arba išorinių veiksnių
kamera ir radaro prietaisas negali tinkamai aptikti priekyje esančių pėsčiųjų,
stambių gyvūnų, dviratininkų ar transporto
priemonių.
•
•
Kad būtų galima aptikti transporto priemones naktį, turi aiškiai šviesti jų priekiniai žibintai ir galinių žibintų blokiniai.
•
•
Kameros ir radaro veikimo diapazonas
aptinkant pėsčiuosius ir dviratininkus yra
ribotas. Sistema gali efektyviai teikti įspėjimus ir stabdyti automobilį, jei santykinis
greitis nesiekia 50 km/h (30 myl./val.).
Stovinčių ar lėtai judančių transporto priemonių aptikimo, įspėjimų teikimo ir stabdymo funkcijos veikia, kai transporto priemonės greitis nesiekia 70 km/h
(43 myl./val.). Greičio sumažinimas pastebėjus stambius gyvūnus nesiekia 15
km/h (9 myl./val.), jį galima pasiekti transporto priemonei viršijant 70 km/h
(43 myl./val.) greitį. Įspėjimai ir stabdymo
intervencija dėl stambių gyvūnų būna
mažiau efektyvi, kai mažesnis greitis.
Rinkų apribojimai
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai apie stovinčias ar lėtai judančias
„City Safety“ kai kuriose šalyse nesiūloma. Jei
„City Safety“ nepasirodo centrinio ekrano meniu
•
•
•
Nuostatos
My Car
IntelliSafe
City Safety™ (p. 339)
Aplink kameros jutiklį esantys objektai,
sniegas, ledas ar nešvarumai gali apriboti
jo veikimą, visiškai jį deaktyvinti arba dėl
to jis gali netinkamai reaguoti.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radarą, kuris turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Radaro apribojimai“.
349
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant City Safety
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su City
Safety susiję pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
City Safety
Kai City Safety stabdo arba stabdė automatiškai, vairuotojo ekrane gali imti šviesti keletas su rodomu tekstiniu pranešimu susijusių ženklų.
Automatinis įsikišimas
City Safety
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn.
Patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
350
City Safety™ (p. 339)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rear Collision Warning
„Rear Collision Warning“ apribojimai
Funkcija „Rear Collision Warning“ (RCW) gali
padėti vairuotojui išvengti iš paskos artėjančios
transporto priemonės smūgio.
Kai kuriais atvejais RCW gali būti sunku padėti
vairuotojui kai atsiranda susidūrimo pavojus.
Taip gali būti, pavyzdžiui, jei:
RCW automatiškai aktyvinama kaskart užvedant
variklį.
•
jei iš paskos artėjanti transporto priemonė
aptinkama per vėlai;
•
jei iš paskos artėjanti transporto priemonė
persirikiuoja į kitą eismo juostą paskutiniu
momentu;
•
jei iš paskos artėjanti transporto priemonė
važiuoja didesniu nei 80 km/h (50 myl./val.)
greičiu;
•
jei prie automobilio elektros sistemos prijungiama priekaba, dviračių laikiklis ar pan., funkcija RCW automatiškai deaktyvinama.
RCW gali įspėti iš paskos atvažiuojantį vairuotoją
apie gresiantį susidūrimą, dideliu dažniu mirksėdama posūkio žibintais.
Jei greičiui nesiekiant 30 km/h (20 myl./val.)
funkcija RCW aptinka, kad kokia nors transporto
priemonė gali atsitrenkti į automobilio galinę dalį,
saugos diržų įtempikliai gali įtempti priekinius
saugos diržus ir aktyvinti saugos sistemą
„Whiplash Protection System“.
Prieš pat smūgį į galinę dalį RCW taip pat gali
aktyvinti pagrindinius stabdžius, kad būtų sumažintas automobilio greitėjimas smūgio metu. Vis
dėlto pagrindiniai stabdžiai aktyvinami tik kai
automobilis stovi. Stabdžiai nedelsiant išjungiami,
jei paspaudžiamas greičio pedalas.
Susijusi informacija
•
•
„Rear Collision Warning“ apribojimai (p. 351)
Whiplash Protection System (p. 43)
Susijusi informacija
•
Rear Collision Warning (p. 351)
PASTABA
Tam tikrose šalys RCW neįspėja posūkių
žibintais dėl vietos eismo reglamentų. Tokiais
atvejais, ši funkcijos dalis išjungiama.
PASTABA
„Rear Collision Warning“ įspėjimas su avariniu
signalu deaktyvinamas, jei nustatomas
žemiausias funkcijos „City Safety“ įspėjimo
apie susidūrimą atstumo lygis „Vėlai“.
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
351
VAIRUOTOJO PAGALBA
BLIS*
Funkcija BLIS80 yra skirta padėti vairuotojui
pastebėti transporto priemones, esančias įstrižai
atgal nuo automobilio (jo šone) ir gerinti orientaciją intensyviame eisme arba keliuose su keliomis eismo juostomis ta pačia kryptimi.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus
apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto
priemones.
BLIS lemputės vieta81.
BLIS veikimo principas
Indikatoriaus lemputė
Sritis riboto matomumo zonoje
Funkcija aktyvinama / deaktyvinama mygtuku
BLIS, esančiu centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Greitai artėjančių transporto priemonių sritis.
Funkcija BLIS būna aktyvi virš 10 km/h
(6 myl./val.).
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
•
jūsų automobilį lenkia kitos transporto priemonės;
•
prie jūsų automobilio greitai artėja kita transporto priemonė.
BLIS sistemai 1 zonoje arba greito priartėjimo
2 zonoje aptikus transporto priemonę, ima nuolat
šviesti indikatoriaus lemputė atitinkamos pusės
šoniniame veidrodėlyje. Jei vairuotojas įjungia
posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje
80
81
352
Blind Spot Information Systems
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
pateiktas įspėjimas, indikatorius ima mirksėti
intensyvesne šviesa.
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę.
Jeigu automobilį apsupa transporto priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose
pusėse.
Susijusi informacija
•
•
•
„BLIS“ apribojimai (p. 354)
•
Pranešimai esant BLIS (p. 356)
Įjungti / išjungti BLIS (p. 353)
Įjungti / išjungti BLIS
Funkciją BLIS82 galima aktyvinti arba deaktyvinti.
Rekomenduojama BLIS techninė priežiūra
(p. 355)
ĮSPĖJIMAS
•
82
83
Funkcija BLIS yra papildomoji pagalba
vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
jo saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Atsakomybė saugiai persirikiuoti ir priimti
tinkamus sprendimus visada tenka vairuotojui.
•
„BLIS“ nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Blind Spot Information
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
BLIS lemputės vieta83.
Indikatoriaus lemputė
–
Funkcija aktyvinama / deaktyvinama mygtuku
BLIS, esančiu centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Palieskite mygtuką BLIS funkcijų rodinyje.
> BLIS aktyvinama / deaktyvinama: mygtuke
įsijungia žalias / pilkas indikatorius.
Jei BLIS aktyvinama užvedant variklį, šią funkciją
patvirtina vienas šoninių veidrodėlių indikatoriaus
lempučių mirksnis.
}}
353
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jei BLIS buvo deaktyvinta išjungiant variklį, ji
išliks neaktyvi kitą kartą užvedus variklį ir nešvies
indikatoriaus lemputės.
„BLIS“ apribojimai
ĮSPĖJIMAS
Funkcijos BLIS84 veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
•
•
Susijusi informacija
•
BLIS* (p. 352)
„BLIS“ neveikia staigiuose posūkiuose.
„BLIS“ neveikia automobiliu važiuojant
atbuline eiga.
Susijusi informacija
•
BLIS* (p. 352)
Pasirūpinkite, kad paviršius būtų švarus (automobilio kairėje ir dešinėje pusėse)85.
Apribojimų pavyzdžiai:
84
85
354
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali apriboti jų veikimą ir deaktyvinti perspėjimus.
•
Funkcija BLIS automatiškai deaktyvinama, jei
prie automobilio elektros sistemos prijungiama priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
•
Siekiant, kad BLIS veiktų optimaliai, ant automobilio vilkimo kablio neturi būti sumontuotas dviračių laikiklis, bagažo rėmas ar pan.
Blind Spot Information
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rekomenduojama BLIS techninė
priežiūra
• Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
prieš jutiklius turi būti palaikomos švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
BLIS* (p. 352)
Cross Traffic Alert* (p. 357)
Įjungti / išjungti Cross Traffic Alert (p. 358)
„Cross Traffic Alert“ apribojimai (p. 358)
Rekomenduojama „Cross Traffic Alert“ techninė priežiūra (p. 359)
Pranešimai esant Cross Traffic Alert (p. 360)
Rear Collision Warning (p. 351)
Pasirūpinkite, kad paviršius būtų švarus (automobilio kairėje ir dešinėje pusėse)86.
BLIS jutikliai įrengti kiekviename galinio sparno
arba buferio kampe, iš vidinės pusės. Šiuos jutiklius taip pat naudoja funkcijos „Cross Traffic
Alert“ (CTA) ir „Rear Collision Warning“.
86
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 355
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant BLIS
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
BLIS87 susiję pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Reikia vykti į autoservisą
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLIS ir CTA sistemos deaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
87
356
BLIS* (p. 352)
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Cross Traffic Alert*
CTA88
– tai papildomoji vairuotojo pagalba prie
BLIS89, suprojektuota padėti vairuotojui aptikti
eismą už automobilio, kai važiuojama atbuline
eiga.
CTA būna aktyvi tik automobiliui riedant atgal
arba įjungus atbulinės eigos pavarą.
ĮSPĖJIMAS
Jei CTA aptinka, kad kažkas artėja iš šono, tai
rodo:
•
garso signalas – jis girdimas kairiajame arba
dešiniajame garsiakalbyje pagal kryptį, kuria
artėja objektas;
•
šviečianti piktograma PAS90 grafiniame
vaizde ekrane.
•
piktograma statymo pagalbos funkcijos
kameros viršutiniame rodinyje.
•
Funkcija Cross Traffic Alert yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
•
Atsakomybė saugiai vairuoti automobilį
atbuline eiga ir priimti tinkamus sprendimus visada tenka vairuotojui.
•
„Cross Traffic Alert“ nėra skirta pakeisti
vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant
tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
CTA veikimo principas.
Susijusi informacija
CTA papildo BLIS, įspėdama apie skersai jūsų
atbulinei važiavimo krypčiai judančius automobilius, pvz., kai atbuline eiga išvažiuojate iš stovėjimo vietos.
CTA pagrindinė paskirtis – aptikti transporto priemones. Palankiomis sąlygomis ji gali aptikti ir
mažesnius eismo dalyvius, pvz., dviratininkus ir
pėsčiuosius.
88
89
90
91
Šviečianti CTA piktograma ekrano PAS90 grafike91.
•
•
•
„Cross Traffic Alert“ apribojimai (p. 358)
•
Pranešimai esant Cross Traffic Alert (p. 360)
Įjungti / išjungti Cross Traffic Alert (p. 358)
Rekomenduojama „Cross Traffic Alert“ techninė priežiūra (p. 359)
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
„Park Assist System“: statymo pagalbos sistema su atbulinės eigos jutikliais
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 357
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įjungti / išjungti Cross Traffic Alert
„Cross Traffic Alert“ apribojimai
Vairuotojas gali nutarti išjungti funkciją CTA92:
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Cross Traffic Alert.
Funkcijos CTA93 veikimas kai kuriais atvejais gali
būti apribotas.
•
•
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA aptikimo laukas gali būti ribojamas ir artėjančios
transporto priemonės gali būti aptiktos tik kai
būna itin arti:
PILKA mygtuko indikacija – CTA deaktyvinta.
ŽALIA mygtuko indikacija – CTA aktyvinta.
„CTA“ automatiškai aktyvinama kaskart užvedant
variklį.
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji turi
tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai negali
„matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus automobilius
ar kliūtis.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Susijusi informacija
•
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Cross Traffic Alert* (p. 357)
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti („matyti“).
Vis dėlto, automobiliui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančia transporto priemone /
objektu kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai mažėja.
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
92
93
358
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Papildomų apribojimų pavyzdžiai
• Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali apriboti jų veikimą ir deaktyvinti perspėjimus. Žr.
papildomą informaciją, pateikiamą skirsnyje
„Rekomenduojama „Cross Traffic Alert“ techninė priežiūra“.
•
•
CTA automatiškai deaktyvinama, jei prie
automobilio elektros sistemos prijungiama
priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
Rekomenduojama „Cross Traffic
Alert“ techninė priežiūra
• Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
prieš jutiklius turi būti palaikomos švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
Susijusi informacija
•
•
•
Siekiant, kad CTA veiktų optimaliai, ant automobilio vilkimo kablio neturi būti sumontuotas dviračių laikiklis, bagažo rėmas ar pan.
Cross Traffic Alert* (p. 357)
BLIS* (p. 352)
Rear Collision Warning (p. 351)
Susijusi informacija
•
Cross Traffic Alert* (p. 357)
Pasirūpinkite, kad paviršius būtų švarus (automobilio kairėje ir dešinėje pusėse)94.
CTA jutikliai įrengti kiekviename galinio sparno
arba buferio kampe, iš vidinės pusės. Šiuos jutiklius taip pat naudoja funkcijos BLIS95 ir „Rear
Collision Warning“.
94
95
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas. 359
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant Cross Traffic Alert
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
CTA96 susiję pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Reikia vykti į autoservisą
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLIS ir CTA sistemos deaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
96
360
Cross Traffic Alert* (p. 357)
Cross Traffic Alert
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija*
PASTABA
(RSI97)
Kelio ženklų informacijos funkcija
padeda vairuotojui stebėti pravažiuojamus greičio apribojimo ženklus ir tam tikrus draudžiamuosius ženklus.
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos
funkcija (RSI) siūloma tik su „Sensus
Navigation“.
ĮSPĖJIMAS
Perskaitomų ženklų pavyzdžiai98
RSI funkcija suteikia informacijos, pvz., apie
esamą greitį, apie tai, kad prasideda arba baigiasi
automagistralė, kada draudžiama lenkti arba apie
vienpusį eismą.
Jei vienu metu pravažiuojamas ir automagistralės,
ir greičio apribojimo ženklas, RSI pasirenka rodyti
automagistralės ženklo simbolį. Naujasis greičio
apribojimas rodomas tiesiogiai su linija vairuotojo
ekrano greičio skalėje.
97
98
•
Kelio ženklų informacijos funkcija yra
papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji
negali tinkamai išspręsti visų kelių eismo,
orų ir kelio sąlygų.
•
Kelio ženklų informacijos funkcija nėra
skirta pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas
ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų
vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu,
palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
•
Kelio ženklų informacija su greičio įspėjimu ir
nuostatomis (p. 365)
•
Greičio įspėjimo aktyvinimas / deaktyvinimas
kelio ženklų informacijos sistemoje (p. 366)
•
Kelio ženklų informacija su greičio kameros
informacija (p. 366)
•
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai (p. 367)
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacijos aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 362)
•
•
Kelio ženklų informacija ir rodinys (p. 362)
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“ (p. 364)
Road Sign Information
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas. 361
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacijos
aktyvinimas / deaktyvinimas
Kelio ženklų informacijos funkciją galima pasirinkti: vairuotojas gali ją įjungti arba išjungti.
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija* (p. 361)
Kelio ženklų informacija ir rodinys
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI99) registruoja ir rodo kelio ženklus įvairiais būdais, atsižvelgiant į ženklą ir situaciją.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Road Sign Information.
•
•
ŽALIA mygtuko indikacija – RSI aktyvinta.
PILKA mygtuko indikacija – RSI deaktyvinta.
PASTABA
99
362
•
Aktyvinus automatinio greičio ribotuvo
funkciją, vairuotojo ekrane pateikiama
informacija apie kelio ženklus, net jei RSI
neaktyvinta.
•
Norėdami pašalinti kelio ženklų informaciją iš vairuotojo ekrano, turite deaktyvinti
ir automatinį greičio ribotuvą, ir RSI.
•
Kai aktyvinta automatinio greičio ribotuvo
funkcija, tačiau RSI deaktyvinta, RSI
neteikia jokių įspėjimų. Tokiu atveju negalima koreguoti ir RSI nuostatų. Norint
koreguoti nuostatas ir gauti įspėjimus,
RSI turi būti aktyvinta.
Road Sign Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Jei automobilyje yra „Sensus Navigation“, tuomet
žemėlapio informacija papildomai naudojama siekiant nustatyti, ar automobilis vairuojamas tinkama kryptimi.
Vairuotojui gali būti papildomai duodamas garsinis įspėjimas artėjant prie ženklo „įvažiuoti draudžiama“, jei aktyvinta funkcija Kelio ženklo
garsinis įspėjimas: žr. temą „Garsinio įspėjimo
aktyvinimas / deaktyvinimas“ iš skirsnio „Kelio
ženklų informacijos aktyvinimas / deaktyvinimas“.
Aptikto greičio informacijos pavyzdys100.
RSI aptikus kelio simbolį su galiojančiu greičio
apribojimu, vairuotojo ekrane pateikiamas simbolis su RAUDONA indikacija spidometre.
Be greičio apribojimo simbolių
gali būti rodomi ir papildomi100
simboliai, pvz., „lenkti draudžiama“.
Greičio apribojimas arba
automagistralės (greitkelio) pabaiga
Kai RSI aptinka „netiesioginį greičio apribojimo
simbolį“, informuojantį apie dabartinį greičio apribojimą (pvz., automagistralės arba greitkelio
pabaiga), vairuotojo ekrane pasirodo atitinkamas
kelio simbolis.
Vairuotojo ekrano simbolis išsijungia po
10–30 sekundžių ir nerodomas, kol galiausiai
pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs simbolis.
Pakeistas greičio apribojimas
Pravažiavus tiesioginio greičio apribojimo simbolį,
kai pakinta greičio apribojimas, vairuotojo ekrane
pateikiamas atitinkamas kelio simbolis.
Tiesioginio greičio apribojimo
ženklo pavyzdys100.
Netiesioginio greičio apribojimo ženklo pavyzdys100:
Visų apribojimų pabaiga.
Jei vairuotojas įvažiuoja ten, kur
stovi įvažiavimo draudimo
(įvažiuoti draudžiama) simbolis100, vairuotojo ekrane kaip
įspėjimas pradeda mirksėti atitinkamas simbolis.
100Kelio
Autostrados pabaiga.
ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrano simbolis išsijungia po maždaug
5 minučių ir nerodomas, kol galiausiai pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs simbolis.
}}
363
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Papildomi ženklai
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik tam tikroje kelio
atkarpoje arba tam tikru paros
laiku. Į tokią situaciją vairuotojo
dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo simboliu pateikiamo papildomo ženklo simboliu. Papildomas simbolis vairuotojo ekrane rodo
„DIST“ arba „TIME“.
Papildomo ženklo simbolis,
pateikiamas kaip tuščias rėmelis po vairuotojo ekrano leistino
greičio simboliu100, reiškia, kad
RSI aptiko papildomą ženklą su
papildoma informacija, susijusia
su esamu greičio apribojimu.
Papildomų ženklų pavyzdžiai100.
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku galioja
nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie
papildomas sąlygas, kuriomis galioja atitinkamas
ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė.
Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin
pavojinga lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Jei palydovinės navigacijos
žemėlapio duomenyse101 pateikiamas įspėjamasis ženklas100
„Mokykla“ arba „Žaidžiantys vaikai“, vairuotojo ekrane parodomas šio tipo ženklas.
364
•
siekiant aptikti greičio apribojimą nurodančius ženklus, pvz., greitkelio, automagistralės
ir greičio apribojimo miestuose;
•
jei pirmiau aptiktas greičio ženklas nebegalioja, tačiau naujo neaptikta.
PASTABA
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos
funkcija (RSI) siūloma tik su „Sensus
Navigation“.
PASTABA
Jei navigacijai naudojate atsisiųstą trečiosios
šalies programą, su greičiu susijusios pagalbinės informacijos nepateikiama.
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija* (p. 361)
Susijusi informacija
•
100Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos
101Tik automobiliuose su „Sensus Navigation“.
Jei automobilyje yra sistema „Sensus Navigation“,
greičio informacija iš navigacijos sistemos nuskaitoma tokiais atvejais:
Ženklas „Mokykla“ ir „Žaidžiantys
vaikai“
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas
tik veikiant valytuvams.
Jei prie automobilio prijungta priekabos elektros
sistema ir pravažiuojate greičio apribojimą su
papildomu ženklu „priekaba“, vairuotojo ekrane
pateikiamas nurodytas greičio apribojimas.
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“
Kelio ženklų informacija* (p. 361)
– šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija su greičio
įspėjimu ir nuostatomis
Antrinę RSI102 funkciją Įspėjimas apie greičio
apribojimą galima pasirinkti: vairuotojas ją gali
įjungti arba išjungti.
Jei vairuotojas nemažina greičio, kai viršijamas
galiojantis arba nustatytas greičio apribojimas,
įspėjimas pakartojamas vieną papildomą kartą ir
tada Įspėjimas apie greičio apribojimą perspėja vairuotoją.
Greičio įspėjimas rodomas vairuotojo ekrane pasirodančiu
mirksinčiu galiojančio didžiausio leistino greičio ženklu103,
kai šis greitis yra viršijamas.
Greičio įspėjimas visada duodamas, jei viršijamas greičio
kameros informacijos greičio
apribojimas.
Pasirinkite greičio įspėjimo limitą:
1.
2.
3.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą.
> Funkcija aktyvinama ir pasirodo greičio
apribojimo rinkiklis.
Nustatykite greičio įspėjimo limitą, ekrane
paspausdami rodykles „aukštyn“ / „žemyn“.
2.
Pažymėkite / atžymėkite Kelio ženklo
garsinis įspėjimas, kad aktyvintumėte /
išjungtumėte garsinį įspėjimą.
Kai aktyvinta funkcija Kelio ženklo garsinis
įspėjimas, vairuotojas papildomai įspėjamas
važiuojant link vienkrypčio eismo arba vietos, kur
įvažiavimas draudžiamas.
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija* (p. 361)
Atminkite: funkcija neatsižvelgia
į pasirinkto limito koregavimą,
kai vairuotojo ekrane rodomas
greičio kameros ženklas.
Garsinio įspėjimo įj./išj.
Be to, kartu su greičio įspėjimu gali būti pateikiamas ir garsinis įspėjimas.
Garsinio įspėjimo nuostata keičiama taip:
1.
Nuostatos
Greičio įspėjimo limito nustatymas
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą pasiekus
didesnį greitį nei aptiktas greičio apribojimas.
102Road Sign Information
103Kelio ženklai priklauso nuo
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateiktas tik vienas pavyzdys.
* Parinktis / priedas. 365
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio įspėjimo aktyvinimas /
deaktyvinimas kelio ženklų
informacijos sistemoje
Antrinė funkcija Įspėjimas apie greičio
apribojimą aktyvinama taip:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą.
> Funkcija aktyvinama ir pasirodo greičio
apribojimo rinkiklis.
Kelio ženklų informacija su greičio
kameros informacija
Automobilis, kuriame įdiegta RSI104 ir „Sensus
Navigation“*, gali suteikti informacijos apie artėjančią greičio kamerą vairuotojo ekrane.
niuose „Kelio ženklų informacija su greičio įspėjimais ir nuostatomis“ ir „Kelio ženklų informacijos
apribojimai“.
PASTABA
(Žr. aprašymą „Greičio apribojimo pasirinkimas“ skirsnyje „Kelio ženklų informacija
su greičio įspėjimu ir nuostatomis“)
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 361)
Kelio ženklų informacija su greičio įspėjimu ir
nuostatomis (p. 365)
Greičio kamerų informacija vairuotojo ekrane105.
Jei automobilis viršija aptiktą
ribojamą greitį, kai aktyvinta
įspėjimo apie greitį funkcija,
greičio įspėjimas duodamas
automobiliui priartėjus prie greičio kameros, jei tos vietovės
navigacijos žemėlapiuose yra
informacijos apie greičio kameras.
•
Norint gauti garsinį įspėjimą viršijus tam
tikrą greitį, reikia aktyvinti funkciją
Įspėjimas apie greičio apribojimą ir
nustatyti antrinės funkcijos Kelio ženklo
garsinis įspėjimas vertę Įjungta. Tokiu
atveju, jei automobilio greitis viršija RSI
funkcijos vairuotojo ekrane nurodytą
greitį, duodamas garsinis įspėjimas.
•
Informacija apie greičio kameras navigacijos žemėlapyje kai kuriose rinkose ar
regionuose nepateikiama.
Susijusi informacija
•
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 361)
Kelio ženklų informacija su greičio įspėjimu ir
nuostatomis (p. 365)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai (p. 367)
Papildomos informacijos apie greičio įspėjimus,
susijusius su greičio kameromis, rasite skirs104Road Sign Information
105PASTABA: iliustracija yra
366
scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio ir rinkos (teritorijos).
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacinės sistemos
apribojimai
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
Kelio ženklų informacijos RSI106 funkcijos veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Atvejų, kai RSI veikimas gali būti apribotas, pavyzdžiai:
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
išblukę ženklai;
•
ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu;
•
pasenę (netikslūs) skaitmeniniai kelių žemėlapiai107 arba juose nėra greičio informacijos108.
posūkiuose pastatyti ženklai;
pasukti arba apgadinti ženklai;
ženklai, įrengti aukštai virš kelio;
Kelio ženklų informacija* (p. 361)
Driver Alert Control
Funkcijos „Driver Alert Control“ (DAC) funkcijos
paskirtis – informuoti vairuotoją, jei jis pradeda
vairuoti ne taip nuosekliai, pvz., jei išsiblaško
arba pradeda migti.
DAC tikslas – pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą. Ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams
keliams. Ši funkcija nėra skirta eismui mieste.
Ši funkcija aktyvinama viršijus 65 km/val.
(40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol greitis yra
didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
visiškai ar iš dalies užstoti arba prastai pastatyti ženklai;
PASTABA
RSI funkcija gali interpretuoti kai kuriuos dviračių rėmų tipus (prijungtus prie priekabų
elektros lizdų) kaip prijungtas priekabas.
Tokiais atvejais vairuotojo ekrane bus rodoma
neteisinga greičio informacija.
106Road Sign Information
107Automobiliuose su „Sensus Navigation“.
108Žemėlapio duomenų su greičio informacija
atskirose teritorijose nėra.
Kamera aptinka važiuojamosios dalies šonines
skiriamąsias juostas ir palygina kelio sulygiavimą
su vairuotojo judesiais vairu.
}}
* Parinktis / priedas. 367
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
Kai vairavimas tampa nenuoseklus, vairuotojas apie tai įspėjamas šiuo simboliu vairuotojo
ekrane kartu su tekstiniu pranešimu Gal laikas pailsėti?.
Jei vairavimas nepagerėja, o
tampa akivaizdžiai nenuoseklus, vairuotojas apie
tai įspėjamas tuo pačiu simboliu vairuotojo ekrane
kartu su garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu
Laikas pertraukėlei.
•
ĮSPĖJIMAS
Funkcija Driver Alert Control yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
„Driver Alert Control“ pavojaus signalą reikia
vertinti labai rimtai, kadangi mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia apie tokią savo būklę.
„Driver Alert Control“ negalima naudoti
siekiant pailginti vairavimo laikotarpį. Vairuotojas turi reguliariais intervalais planuoti pertraukas ir nuolat būti gerai pailsėjęs.
•
„Driver Alert Control“ nėra skirta pakeisti
vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant
tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Ką daryti, jei suskamba pavojaus signalas arba
pajuntate nuovargį:
Kaip įmanoma greičiau saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra tiek
pat pavojinga, kaip ir apsvaigusiam nuo alkoholio ar kitų stimuliuojančių priemonių.
Susijusi informacija
•
•
Įjungti / išjungti Driver Alert Control (p. 369)
•
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 369)
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio sustojimo
vietą funkciją, jei pateikiamas „Driver Alert
Control“ įspėjimas (p. 369)
Jei funkcija Siūlymas sustoti poilsiui aktyvinama sistemoje „Sensus Navigation“*, pasiūlymai
dėl tinkamos vietos pertraukai taip pat rodomi su
įspėjimu Laikas pertraukėlei.
Įspėjimai po kurio laiko pakartojami, jei vairavimas
nepagerėja.
368
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
Driver Alert Control (DAC) funkciją galima aktyvinti ir deaktyvinti.
įj. / išj
Kai pakeisti DAC nuostatas:
1.
2.
3.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
Pasirinkite My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
Pažymėkite / atžymėkite Budrumo
įspėjimas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte DAC.
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio
sustojimo vietą funkciją, jei
pateikiamas „Driver Alert Control“
įspėjimas
Funkciją Siūlymas sustoti poilsiui galima aktyvinti arba deaktyvinti.
Aktyvinus gidą, automatiškai siūloma tinkama
poilsio vieta, kurioje būtų galima sustoti, kai DAC
pateikia įspėjimą.
Driver Alert Control (p. 367)
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant
to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
Kaip pasirinkti Siūlymas sustoti poilsiui:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Pasirinkite My Car
Alert Control.
3.
Pažymėkite / atžymėkite Siūlymas sustoti
poilsiui, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte funkciją.
Susijusi informacija
•
„Driver Alert Control“ apribojimai
Driver Alert Control (DAC) funkcijos veikimas kai
kuriais atvejais gali būti apribotas.
IntelliSafe
ĮSPĖJIMAS
Atskirais atvejais vairavimo elgsena nekinta,
nors vairuotojas būna pavargęs, pvz., naudojantis funkcija „Pilot Assist “. Tada vairuotojas
iš DAC įspėjimų negauna.
Driver
Taigi, svarbu visada sustoti ir padaryti pertrauką, jei pajuntamas nuovargis, neatsižvelgiant į tai, ar funkcija DAC davė įspėjimą.
PASTABA
Susijusi informacija
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
Driver Alert Control (p. 367)
Susijusi informacija
•
Driver Alert Control (p. 367)
369
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalba
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA109) automagistralėse ir panašiuose pagrindiniuose keliuose
padeda sumažinti pavojų automobiliui netyčia
išvažiuoti iš eismo juostos.
Eismo juostos laikymo pagalba nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja
vairuotoją vairo vibracija.
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi greičio
intervale 65–200 km/h (40–125 myl./val.)
keliuose, kurių eismo juostas skiriančios linijos
aiškiai matomos.
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos linijas
Siauruose keliuose funkcija gali būti nepasiekiama. Tokiu atveju ji perjungiama į budėjimo
režimą. Funkcija vėl tampa pasiekiama, kai kelias
pakankamai paplatėja.
Eismo juostos laikymo pagalba įspėja vairo vibracijomis110
Eismo juostos pagalbos sistemos veikimas priklauso nuo tam tikrų sąlygų:
• Pagelbiklis111 aktyvinta: automobiliui artėjant prie eismo juostos linijos, LKA aktyviai
nuvairuoja jį atgal į jo eismo juostą, lengvai
pasukdama vairą.
• Įspėjimas111 aktyvinta: jei automobilis tuoj
kirs eismo juostos liniją, vairuotojas įspėjamas vairo vibracija.
Eismo juostos pagalba nuvairuoja automobilį atgal į jo
eismo juostą.
109Lane Keeping Aid
110Vairo vibracija skiriasi: kuo ilgiau automobilis išbūna už eismo juostos ribų, tuo ilgesnė vibracija.
111Žr. skirsnį „LKA pagalbos alternatyvos“ iš skyriaus „Eismo juostos laikymo pagalbos aktyvinimas
370
/ deaktyvinimas“.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Kol veikia posūkio signalas, eismo juostos
pagalba nevykdo jokių korekcijų vairu ir neteikia jokių perspėjimų.
Eismo juostos laikymo pagalba
neįsijungia
•
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai vairuotojo ekrane (p. 376)
ĮSPĖJIMAS
•
Funkcija „Lane Keeping Aid“ – tai papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimo saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Funkcija nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Eismo juostos pagalba neįsijungia staigiame posūkyje.
Atskirais atvejais eismo juostos pagelbiklis leidžia
kirsti eismo juostas skiriančias linijas neįsikišdamas vairo judesiais ar įspėjimais, pvz., jei įjungiamas posūkio signalas arba įveikiamas posūkis.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba su eismo juostos laikymo
pagalba (p. 372)
•
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai
(p. 373)
•
Eismo juostos pagalbos aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 372)
•
Kaip nurodyti eismo juostos laikymo pagalbos parinktį (p. 372)
•
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir
pranešimai (p. 374)
371
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalba su eismo juostos
laikymo pagalba
Eismo juostos pagalbos
aktyvinimas / deaktyvinimas
Kaip nurodyti eismo juostos laikymo
pagalbos parinktį
Norint, kad veiktų vairavimo pagalba LKA112, vairuotojo rankos turi būti ant vairo. Sistema tai nuolat stebi.
Jei vairuotojas nelaiko rankų
ant vairo, vairuotojo ekrane
parodomas šis simbolis ir pranešimas, prašantis vairuotojo
aktyviai vairuoti automobilį:
Eismo juostos laikymo pagalbos LKA113 funkciją
galima pasirinkti – vairuotojas gali ją įjungti arba
išjungti.
Vairuotojas gali rinktis, kaip LKA114 reaguos
automobiliui išvažiuojant iš užimamos eismo
juostos.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe.
įj. / išj
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Lane Keeping Aid.
2.
• Pagelbiklis – vairavimo pagalba nepateikiant vairuotojui įspėjimo.
• Lane Keeping Aid Vairuokite
Jei vairuotojas dar nepradeda vairuoti, simbolis
parodomas pakartotinai, kartu pateikiant įspėjamąjį garsą ir šį pranešimą:
• Lane Keeping Aid Budėjimas iki
vairavimo pradžios
Jei vairuotojas vis tiek nesilaiko raginimo pradėti
vairuoti, LKA112 perjungiama į budėjimo režimą:
funkcija būna nepasiekiama, kol vairuotojas
nepradeda vairuoti automobilio.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 370)
112Lane
113Lane
114Lane
372
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
Jei parinkta Režimas Lane Keeping Aid,
nurodykite, kaip LKA reaguos:
•
•
ŽALIA mygtuko indikacija – LKA aktyvinta.
vairavimo pagalba.
• Įspėjimas – tik įspėjimas vairuotojui.
PILKA mygtuko indikacija – LKA deaktyvinta.
Susijusi informacija
•
• Abu – vairuotojas ir įspėjamas, ir teikiama
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 370)
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 370)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
apribojimai
Tam tikromis sudėtingomis sąlygomis eismo
juostos pagalbai gali kilti keblumų tinkamai
padėti vairuotojui. Tokiais atvejais rekomenduojama šią funkciją išjungti.
Tokių sąlygų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
•
kelio darbai;
•
aštrūs kraštai arba linijos, kurios nėra eismo
juostos linijos
•
jei vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia,
pvz., vėsinant dėl perkaitimo (žr. skirsnį „Nuo
greičio priklausoma vairo sukimo jėga“).
žiemiškas kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas
keliai, kuriuose šoninių linijų nėra arba jos
neaiškios;
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
Susijusi informacija
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 370)
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 272)
373
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai ir pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
eismo juostos laikymo pagalba LKA115 susiję
ženklai ir pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Vairuot.pagalb.sist.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn. patikra
Priekinio stiklo jutiklis
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
Jutiklis užblokuotas, žr. automobilio savininko
vadovą
Lane Keeping Aid
Vairuokite
Lane Keeping Aid
Budėjimas iki vairavimo pradžios
115Lane
374
Keeping Aid
LKA vairavimo pagalbos funkcija neveikia, jei vairuotojas nelaiko vairo rankomis. Vadovaukitės instrukcija ir vairuokite automobilį.
LKA nustatoma veikti budėjimo režimu, kol vairuotojas galiausiai pats pradeda
vairuoti automobilį.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešiniopaspaudžiant
sios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 370)
375
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai vairuotojo ekrane
Nepasiekiama
Eismo juostos pagalba LKA116 vaizduojama ženklais vairuotojo ekrane (atsižvelgiant į situaciją).
Čia pateikiami keli ženklų ir
situacijų, kada jie pateikiami,
pavyzdžiai:
Pasiekiama
Nepasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos
PILKA spalva.
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija negali
aptikti juostos linijų, greitis yra per mažas arba
kelias per siauras.
Vairavimo pagalbos / įspėjimo rodymas
Pasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos
BALTA spalva.
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija nuskaito
vieną arba abi eismo juostos linijas.
Vairavimo pagalba / įspėjimas – eismo juostos linijos
ženkle vaizduojamos SPALVOTAI.
Eismo juostos pagalbos sistema parodo, kad sistema įspėja ir (arba) pamėgina nuvairuoti automobilį atgal į eismo juostą.
116Lane
376
Keeping Aid
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 370)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalba kilus pavojui
susidurti
Funkcijos Susidūrimo vengimo pagalba
užduotis – padėti vairuotojui sumažinti pavojų,
kad automobilis netyčia išvažiuos iš eismo juostos ir (arba) susidurs su kita transporto priemone
ar kliūtimi. Funkcija aktyviai nuvairuoja automobilį
atgal į jo eismo juostą ir (arba) išvengia kliūties.
Funkciją Susidūrimo vengimo pagalba sudaro
trys antrinės funkcijos:
Susijusi informacija
Vairavimo pagalbos kylant susidūrimo pavojui
aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 377)
•
Vairavimo pagalbos kilus susidūrimo pavojui
simboliai ir pranešimai (p. 386)
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti iš
eismo juostos (p. 378)
•
Vairavimo pagalbos lygis kilus pavojui nuvažiuoti nuo kelio (p. 379)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe.
•
Vairavimo pagalbos aktyvinimas / deaktyvinimas kilus pavojui nuvažiuoti nuo kelio
(p. 379)
2.
Nuimkite žymą Susidūrimo vengimo
pagalba.
> Funkcija išjungiama.
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti iš
eismo juostos
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi
•
Vairavimo pagalbos kilus nuvažiavimo nuo
kelio pavojui apribojimai (p. 380)
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę dalį
pavojui*
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi (p. 381)
•
Vairavimo pagalbos aktyvinimas / deaktyvinimas kylant susidūrimo su priešais atvažiuojančiomis transporto priemonėmis pavojui
(p. 382)
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
• Susidūrimo vengimo pagalba
Automatinis įsikišimas
PASTABA
Tik vairuotojas gali galutinai nuspręsti, kiek
reikia sukti automobilio vairą: pats automobilis
niekada neperima visiško valdymo.
Vairavimo pagalbos kylant
susidūrimo pavojui aktyvinimas /
deaktyvinimas
•
•
Vairavimo pagalbos apribojimai kilus pavoju
susidurti priekine dalimi (p. 382)
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę dalį
pavojui* (p. 383)
•
Vairavimo pagalbos aktyvinimas / deaktyvinimas kilus atsitrenkimo į galinę dalį pavojui*
(p. 384)
•
Vairavimo pagalbos kilus smūgio į galinę dalį
pavojui apribojimai (p. 385)
Funkciją galima pasirinkti – vairuotojas ją gali
įjungti arba išjungti.
Norėdami deaktyvinti funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
PASTABA
Deaktyvinus funkciją Susidūrimo vengimo
pagalba, išjungiamos visos antrinės funkcijos:
•
vairavimo pagalba kylant pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos;
•
vairavimo pagalba kylant pavojui susidurti
su priešais atvažiuojančiomis transporto
priemonėmis;
•
vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui*;
Nors galima deaktyvinti funkciją, vairuotojui
patartina palikti ją nuolat aktyvintą, kadangi
daugeliu atvejų ji padidina vairavimo saugą.
}}
* Parinktis / priedas. 377
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
Vairavimo pagalba kilus pavojui
išvažiuoti iš eismo juostos
ĮSPĖJIMAS
Antrinės funkcijos užduotis – padėti vairuotojui
sumažinti pavojų, kad automobilis netyčia nuvažiuos nuo kelio: tokiu atveju ji suka vairą ir grąžina automobilį atgal į kelią.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) keliuose, kurių eismo juostas
skiriančios linijos aiškiai matomos.
Kamera nuskaito kelio kraštus ir šonines linijas.
Jei kyla pavojus, kad automobilis gali nuvažiuoti
nuo kelio, jis nuvairuojamas atgal į kelią. Jei vairo
sukti nepakanka nuvažiavimui išvengti, kartu įjungiami stabdžiai.
Vis dėlto funkcija nesikiša ir nevairuoja /
nestabdo, jei įjungiamas posūkio signalas. Jei
funkcija aptinka, kad vairuotojas aktyviai vairuoja
automobilį, jos aktyvinimas uždelsiamas.
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
• Susidūrimo vengimo pagalba
Automatinis įsikišimas
378
•
Antrinė funkcija „Vairavimo pagalba kylant
pavojui išvažiuoti iš eismo juostos“ – tai
papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimo saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Funkcija gali neaptikti barjerų, apsauginių
atitvarų ar panašių šalikelėje esančių
objektų.
•
„Vairavimo pagalba kylant pavojui išvažiuoti iš eismo juostos“ nėra skirta
pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus.
Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos lygis kilus
pavojui nuvažiuoti nuo kelio
vairavimo pagalba su stabdymo įsikišimu.
Funkcija turi du įsikišimo aktyvinimo lygius:
• tik vairavimo pagalba;
•
Vairavimo pagalbos aktyvinimas /
deaktyvinimas kilus pavojui
nuvažiuoti nuo kelio
Funkciją galima pasirinkti – vairuotojas ją gali
įjungti arba išjungti.
Norėdami deaktyvinti funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
vairavimo pagalba su stabdymo įsikišimu.
tik vairavimo pagalba;
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe.
2.
Nuimkite žymą Susidūrimo vengimo
pagalba.
> Funkcija išjungiama.
Įsikišimas su vairavimo pagalba ir stabdymu.
Stabdymo įsikišimo galimybė padeda tais atvejais,
kai vien vairo sukti nepakanka. Stabdymo jėga
parenkama atitinkamai, atsižvelgiant į nukrypimo
situaciją.
Įsikišimas su vairavimo pagalba.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
PASTABA
Deaktyvinus funkciją Susidūrimo vengimo
pagalba, išjungiamos visos antrinės funkcijos:
•
vairavimo pagalba kylant pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos;
•
vairavimo pagalba kylant pavojui susidurti
su priešais atvažiuojančiomis transporto
priemonėmis;
•
vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui*;
Nors galima deaktyvinti funkciją, vairuotojui
patartina palikti ją nuolat aktyvintą, kadangi
daugeliu atvejų ji padidina vairavimo saugą.
}}
* Parinktis / priedas. 379
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
Vairavimo pagalbos kilus
nuvažiavimo nuo kelio pavojui
apribojimai
Tam tikromis sudėtingomis sąlygomis funkcijai
gali kilti keblumų tinkamai padėti vairuotojui.
Tokiais atvejais rekomenduojama šią funkciją
išjungti.
Tokių sąlygų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
•
•
kelio darbai;
•
aštrūs kraštai arba linijos, kurios nėra eismo
juostos linijos
•
jei vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia,
pvz., vėsinant dėl perkaitimo (žr. skirsnį „Nuo
greičio priklausoma vairo sukimo jėga“).
žiemiškas kelias;
siauras kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas
keliai, kuriuose šoninių linijų nėra arba jos
neaiškios;
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
380
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radarą, kuris turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Radaro apribojimai“.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 272)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalba kilus pavojus
susidurti priekine dalimi
Antrinė funkcija gali padėti neatidžiam vairuotojui, nepastebėjusiam, kad automobilis krypsta į
priešpriešinio eismo juostą.
Vis dėlto funkcija nesikiša ir vairo nesuka, jei
įjungiamas posūkio signalas. Jei funkcija aptinka,
kad vairuotojas aktyviai vairuoja automobilį, jos
aktyvinimas uždelsiamas.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
• Susidūrimo vengimo pagalba
Automatinis įsikišimas
ĮSPĖJIMAS
Funkcija gali padėti nukreipdama automobilį atgal į jo
eismo juostą.
Iš priekio atvažiuojančios transporto priemonės
Jūsų automobilis
Funkcija yra aktyvi greičio intervale 60–140 km/h
(37–87 myl./val.) keliuose, kurių eismo juostas
skiriančios linijos aiškiai matomos.
Jei automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos tuo metu, kai iš priekio atvažiuoja kita transporto priemonė, ši funkcija gali padėti vairuotojui
grąžinti automobilį į jo eismo juostą.
•
Antrinė funkcija „Vairavimo pagalba kylant
pavojui susidurti su priešais atvažiuojančiomis transporto priemonėmis“ – tai
papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimo saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Vairavimo pagalba aktyvinama tik jei kyla
didelis susidūrimo pavojus, taigi, negalima
laukti, kol funkcija įsikiš.
•
Funkcija nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
381
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos aktyvinimas /
deaktyvinimas kylant susidūrimo su
priešais atvažiuojančiomis
transporto priemonėmis pavojui
Funkciją galima pasirinkti – vairuotojas ją gali
įjungti arba išjungti.
Norėdami deaktyvinti funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe.
2.
Nuimkite žymą Susidūrimo vengimo
pagalba.
> Funkcija išjungiama.
PASTABA
Deaktyvinus funkciją Susidūrimo vengimo
pagalba, išjungiamos visos antrinės funkcijos:
•
•
•
vairavimo pagalba kylant pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos;
vairavimo pagalba kylant pavojui susidurti
su priešais atvažiuojančiomis transporto
priemonėmis;
vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui*;
Nors galima deaktyvinti funkciją, vairuotojui
patartina palikti ją nuolat aktyvintą, kadangi
daugeliu atvejų ji padidina vairavimo saugą.
382
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
Vairavimo pagalbos apribojimai
kilus pavoju susidurti priekine
dalimi
Tam tikrais atvejais funkcija gali veikti ribotai ir
neįsikišti, pvz., tokiais atvejais:
• važiuojant tokioms mažoms transporto priemonėms, kaip motociklai;
•
•
keliuose be aiškių eismo juostos žymų;
•
jei greitis nėra 60–140 km/h
(37–87 myl./val.) intervale;
•
jei vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia,
pvz., vėsinant dėl perkaitimo (žr. skirsnį „Nuo
greičio priklausoma vairo sukimo jėga“).
jei didžioji automobilio dalis įvažiavo į gretimą
eismo juostą;
Kitos sudėtingos situacijos:
•
•
•
•
•
•
kelio darbai;
žiemiškas kelias;
siauras kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas.
Šiose sudėtingose situacijose funkcijai gali kilti
keblumų tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais atvejais rekomenduojama šią funkciją išjungti.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
PASTABA
Vairavimo pagalba kilus smūgio į
galinę dalį pavojui*
Antrinė funkcija gali padėti neatidžiam vairuotojui, kuris nepastebi, kad automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos ir kad tuo pat metu
kita transporto priemonė artėja iš paskos arba iš
riboto matomumo zonos.
Funkcija netgi gali padėti, jei vairuotojas sąmoningai persirikiuoja įjungdamas posūkio signalą,
nepastebėjęs artėjančios kitos transporto priemonės.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale 60–140 km/h
(37–87 myl./val.) keliuose, kurių eismo juostas
skiriančios linijos aiškiai matomos.
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
Funkcija naudoja automobilio radarą, kuris turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Radaro apribojimai“.
• Susidūrimo vengimo pagalba
Automatinis įsikišimas
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 272)
ĮSPĖJIMAS
Funkcija gali padėti nuvairuoti automobilį atgal į jo eismo
juostą.
Kita transporto priemonė riboto matomumo
zonoje
Jūsų automobilis
Jei automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos tuo metu, kai riboto matomumo zonoje yra
arba gretima eismo juosta greitai artėja kita
transporto priemonė, ši funkcija gali padėti vairuotojui nuvairuoti automobilį į jo eismo juostą.
•
Antrinė funkcija „Vairavimo pagalba kilus
smūgio į galinę dalį pavojui“ – tai papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimo
saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Vairavimo pagalba aktyvinama tik jei kyla
didelis susidūrimo pavojus, taigi, negalima
laukti, kol funkcija įsikiš.
•
Funkcija nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
}}
* Parinktis / priedas. 383
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
Vairavimo pagalbos aktyvinimas /
deaktyvinimas kilus atsitrenkimo į
galinę dalį pavojui*
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
Funkciją galima pasirinkti – vairuotojas ją gali
įjungti arba išjungti.
Norėdami išjungti, atlikite šiuos veiksmus:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe.
2.
Nuimkite žymą Susidūrimo vengimo
pagalba.
> Funkcija išjungiama.
PASTABA
Deaktyvinus funkciją Susidūrimo vengimo
pagalba, išjungiamos visos antrinės funkcijos:
•
vairavimo pagalba kylant pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos;
•
vairavimo pagalba kylant pavojui susidurti
su priešais atvažiuojančiomis transporto
priemonėmis;
•
vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui*;
Nors galima deaktyvinti funkciją, vairuotojui
patartina palikti ją nuolat aktyvintą, kadangi
daugeliu atvejų ji padidina vairavimo saugą.
384
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos kilus smūgio į
galinę dalį pavojui apribojimai
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kamerą, kuri turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Kameros apribojimai“.
Tam tikrais atvejais funkcija gali veikti ribotai ir
neįsikišti, pvz., tokiais atvejais:
• važiuojant tokioms mažoms transporto priemonėms, kaip motociklai;
•
•
važiuojant keliais / eismo juostomis, kuriose
skiriamųjų linijų nėra arba jos neaiškios;
•
jei greitis nėra 60–140 km/h
(37–87 myl./val.) intervale;
•
jei vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia,
pvz., vėsinant dėl perkaitimo (žr. skirsnį „Nuo
greičio priklausoma vairo sukimo jėga“).
Kitos sudėtingos situacijos:
•
•
•
•
•
•
PASTABA
jei didžioji automobilio dalis įvažiavo į gretimą
eismo juostą;
kelio darbai;
žiemiškas kelias;
siauras kelias;
prasta kelio danga;
Funkcija naudoja automobilio radarą, kuris turi
bendrųjų apribojimų, žr. skirsnį „Radaro apribojimai“.
Be kameros ir radaro funkcija papildomai naudoja
atgal nukreiptą automobilio radarą, kuris turi tam
tikrų bendrųjų apribojimų. Apie šiuos vairuotojas
turėtų žinoti: žr. papildomą informaciją skirsnyje
„BLIS apribojimai“.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 272)
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas.
Šiose sudėtingose situacijose funkcijai gali kilti
keblumų tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais atvejais rekomenduojama šią funkciją išjungti.
385
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos kilus
susidūrimo pavojui simboliai ir
pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
funkcija susiję simboliai ir pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Simbolis
Pranešimas
Paaiškinimas
Susidūrimo vengimo pagalba
Aktyvinus funkciją, vairuotojui pateikiamas atitinkamas pranešimas, kad sistema aktyvinta.
Automatinis įsikišimas
Priekinio stiklo jutiklis
Jutiklis užblokuotas, žr. automobilio savininko vadovą
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
386
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 377)
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Parkavimo pagalbos sistema*
Funkcija „Park Assist Pilot“ gali padėti vairuotojui
manevruoti ankštoje erdvėje, garsiniais signalais
bei grafiku centriniame ekrane nurodydama
atstumus iki kliūčių.
maždaug po 2 sekundžių nutyla. Garsinis informavimo apie gale esančias kliūtis signalas girdimas ir automobiliui stovint.
ĮSPĖJIMAS
30 cm (1 pėd.) atstumu nuo kliūties už automobilio arba priešais jį tonas tampa nepertraukiamas ir
užpildomas arčiausiai automobilio ženklo esantis
aktyvaus jutiklio laukas.
Statymo pagalbos signalo garsumą galima suderinti (kol girdimas signalas) sukant centrinio valdymo pulto rankenėlę [>II]. Reguliuoti galima ir
viršutinio rodinio meniu parinktimi Nuostatos.
PASTABA
•
Garsiniai įspėjimai duodami tik jei objektai
būna tiesiogiai transporto priemonės
kelyje.
Ekrano rodinys su kliūčių zonomis ir jutiklių sektoriais.
Centriniame ekrane rodoma ryšio tarp automobilio ir aptiktų kliūčių apžvalga.
Pažymėtas sektorius nurodo kliūties vietą. Kuo
pažymėtas sektoriaus laukelis yra arčiau automobilio ženklo, tuo mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.
Kuo mažesnis atstumas iki kliūties, tuo dažnesnis
signalas. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
Garsinis informavimo apie priekyje ir šonuose
esančias kliūtis signalas girdimas, kai automobilis
juda, tačiau automobiliui sustojus jis
•
Funkcija „Park Assist“ yra papildomoji
pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
•
Statymo pagalbos sistema nėra skirta
pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus.
Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir išilgai šonų
(p. 388)
•
Statymo pagalbos funkcijos aktyvinimas /
deaktyvinimas (p. 389)
•
•
•
Statymo pagalbos apribojimai (p. 389)
Rekomenduojama „Park Assist Pilot“ techninė priežiūra (p. 390)
Statymo pagalbos funkcijos ženklai ir pranešimai (p. 391)
* Parinktis / priedas. 387
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir
išilgai šonų
„Park Assist Pilot“ turi skirtingus parametrus,
atsižvelgiant į tai, kuri automobilio pusė artėja
prie kliūties.
Galinė kamera
PASTABA
Į priekį nukreipta kamera
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“
priekabos elektros instaliacijos, automobilio
statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu
išjungti, kad jutikliai į juos nereaguotų.
Šonuose
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Užvedus variklį, priekinės statymo pagalbos šoniniai jutikliai aktyvinami automatiškai. Priekiniai
jutikliai aktyvūs, kai greitis nesiekia 10 km/h
(6 myl./val.).
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Galiniai jutikliai aktyvinami, jei automobilis ima riedėti atgal be įjungtos pavaros arba pavarų svirtis
perjungiama į atbulinės eigos padėtį.
Matavimo diapazonas prasideda
maždaug 1,5 metro (5 pėd.) atstumu už automobilio.
Važiuojant atbuline eiga su prijungta priekaba,
statymo atbuline eiga pagalba automatiškai deaktyvinama.
388
Matavimo diapazonas prasideda maždaug 80 cm
(2,5 pėd.) atstumu automobilio priekyje.
Užvedus variklį, statymo pagalbos šoniniai jutikliai
aktyvinami automatiškai. Jie aktyvūs, kai greitis
nesiekia 10 km/h (6 myl./val.).
Matavimo diapazonas prasideda maždaug 30 cm
(1 pėd.) atstumu nuo šonų. Garsinis signalas apie
kliūtis šonuose duodamas iš šoninių garsiakalbių.
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama įjungus stovėjimo stabdį arba automobilyje su
automatine pavarų dėže parinkus režimą P.
VAIRUOTOJO PAGALBA
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite,
kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu atveju,
papildomi žibintai gali būti palaikyti kliūtimis.
Statymo pagalbos funkcijos
aktyvinimas / deaktyvinimas
Statymo pagalbos funkciją galima aktyvinti ir
deaktyvinti.
įj. / išj
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 387)
Priekiniai ir šoniniai statymo pagalbos jutikliai
aktyvinami automatiškai, užvedus variklį. Galiniai
jutikliai aktyvinami, jei automobilis pradeda riedėti
atgal arba įjungiama atbulinės eigos pavara.
Funkcija aktyvinama / deaktyvinama centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
–
Palieskite mygtuką Parkavimo pagalba
funkcijų rodinyje.
> Statymo pagalbos funkcija aktyvinama /
deaktyvinama, mygtuke įsijungia žalias /
pilkas indikatorius.
Statymo pagalbos apribojimai
Statymo pagalbos sistema atskirais atvejais
neaptinka tam tikrų objektų, todėl jos veikimas
gali būti ribotas.
Vairuotojas turi žinoti šiuos riboto statymo pagalbos sistemos veikimo pavyzdžius:
ĮSPĖJIMAS
Kai rodomas šis simbolis,
atkreipkite papildomą
dėmesį, kai važiuojate atbuline eiga, jei prie automobilio prijungta priekaba (su
elektros jungtimi), dviračių
laikiklis ar pan.
Šis simbolis rodo, kad važiuojant atbuline eiga
statymo pagalbos jutikliai yra išjungti ir įspėja
apie visas kliūtis.
Jei automobilyje įrengta statymo pagalbos
kamera, „Park Assist Pilot“ galima papildomai
aktyvinti / deaktyvinti iš atitinkamo kameros rodinio.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 387)
}}
* Parinktis / priedas. 389
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į „signalo
šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti jutiklių. Tokiu
atveju vietoj perėjimo prie laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai
nutrūkti.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz., krovos rampų.
•
PASTABA
Kadangi vilkimo kablys yra sukonfigūruotas
automobilio elektros sistemoje, funkcijai
matuojant atstumą iki kliūties už automobilio,
jo iškyša būna įtraukiama į skaičiavimus.
Rekomenduojama „Park Assist
Pilot“ techninė priežiūra
Kad funkcija „Park Assist Pilot“ veiktų optimaliai,
jos jutikliai turi būti reguliariai plaunami vandeniu
ir automobiliniu šampūnu.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 387)
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač lėtai
arba nutraukti vykdomą statymo manevrą,
kadangi jutiklių teikiama informacija
tokiais atvejais ne visada būna patikima ir
kyla didelė automobilio ar kitų objektų
pažeidimo rizika.
Statymo jutiklių117 vietos.
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio statymo sistema gali parodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai garso
šaltiniai, skleidžiantys tuos pačius ultragarso
dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokių šaltinių pavyzdžiai: garso signalai, šlapios padangos ant asfalto, pneumatiniai stabdžiai, motociklų išmetamųjų dujų garsai ir pan.
117PASTABA:
390
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego gali
pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, sistema gali veikti ribotai arba neveikti išvis.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 387)
iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos funkcijos ženklai
ir pranešimai
Statymo pagalbos sistemos ženklai ir pranešimai
gali būti rodomi vairuotojo ekrane ir (arba) centriniame ekrane.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Statymo atbuline eiga pagalbos jutikliai išjungti, todėl nėra garsinių įspėjimų apie kliūtis ar
objektus.
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Nepasiekiama, Reikalinga tech.
patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 387)
* Parinktis / priedas. 391
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbinės statymo sistemos
kamera*
PAS* – aktyvinama / deaktyvinama statymo
pagalbos sistema
Statymo pagalbos kamera gali padėti vairuotojui
manevruoti ankštoje erdvėje, informuodama apie
kliūtis centriniame ekrane pateiktu kameros
rodomu vaizdu ir grafiniu piešiniu.
Stovėjimo pagalbos kamera – tai pagalbos funkcija, aktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara arba rankiniu būdu, naudojantis centriniu ekranu.
Eilutės – aktyvinamos / deaktyvinamos statymo pagalbos linijos
ĮSPĖJIMAS
CTA* – aktyvinama / deaktyvinama „Cross
Traffic Alert“
Mastelis119 – vaizdas priartinamas arba atitolinamas.
360° rodinys* – aktyvinamos / deaktyvinamos visos kameros
392
Statymo kamera yra papildomoji pagalba
vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
jo saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Statymo kameros turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
•
Ekrane matomi objektai / kliūtys gali būti
arčiau automobilio nei atrodo žiūrint į
ekraną.
•
Statymo kameros nėra skirtos pakeisti
vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant
tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Kablys* – aktyvinama / deaktyvinama vilkimo
kablio pagalbinė linija*120
Kameros vaizdo pavyzdys118.
118Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
119Priartinant statymo pagalbos linijos išjungiamos.
120Kai kuriose rinkose nesiūloma.
•
Susijusi informacija
•
•
Statymo kamerų rodiniai (p. 393)
Statymo kameros pagalbinės linijos (p. 395)
nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
„Park Assist Pilot“ statymo kameros jutiklių
laukai (p. 397)
•
Statymo pagalbos kameros įjungimas
(p. 397)
•
Statymo pagalbos kameros apribojimai
(p. 398)
•
Rekomenduojama statymo kameros techninė
priežiūra (p. 399)
•
Rekomenduojama statymo kameros techninė
priežiūra (p. 399)
•
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai (p. 400)
Statymo kamerų rodiniai
Ši funkcija gali pateikti sudėtinį 360° rodinį ir
atskirus keturių kamerų rodinius: galinės, priekinės, kairiosios arba dešiniosios.
360° rodinys*
Kameros ženklas centrinio
ekrano automobilio ženkle
nurodo, kuri kamera aktyvi.
Jei automobilyje papildomai
įdiegta „Parkavimo pagalba“*
sistema, atstumas iki aptiktų
objektų papildomai iliustruojamas įvairių spalvų
laukais.
Kameras galima aktyvinti automatiškai arba rankiniu būdu, žr. skirsnį „Statymo pagalbos kameros
įjungimas“.
Statymo kamerų stebėjimo laukas su apytiksle dengimo
zona.
Funkcija 360° rodinys aktyvina visas statymo
kameras ir centriniame ekrane vienu metu rodomos visos keturios automobilio pusės, o tai
padeda vairuotojui manevruojant mažu greičiu
stebėti, kas vyksta aplink automobilį.
360° rodinyje kiekvienos kameros vaizdą galima
aktyvinti atskirai:
•
Paspauskite pageidaujamo kameros stebėjimo lauko ekraną, pvz., paviršiuje priešais /
virš priekinės kameros.
}}
* Parinktis / priedas. 393
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Galinė kamera
Į priekį nukreipta kamera
Šoninės kameros
Atgal nukreipta kamera121 sumontuota virš valstybinio
numerio lentelės.
Pirmyn nukreipta statymo kamera122 įrengta grotelėse.
Šoninės kameros122 įrengtos kiekviename šoniniame
veidrodėlyje.
Atgal nukreipta kamera parodo plačią zoną už
automobilio. Tam tikruose modeliuose gali matytis
buferio arba vilkimo kablio dalis.
Centriniame ekrane rodomi objektai gali atrodyti
šiek tiek pakrypę. Tai yra normalu.
121PASTABA:
122PASTABA:
394
Priekinė kamera gali būti naudinga išvažiavime,
kuriame matomumas į šonus ribotas, pvz., kai yra
aukštos gyvatvorės. Ji būna aktyvi važiuojant iki
25 km/h (16 myl./val.) greičiu. Po to kamera
išjungiama.
Jei automobilis nepasiekia 50 km/h (30 myl./val.)
greičio ir pastarasis nukrenta žemiau 22 km/h
(14 myl./val.) per 1 minutę nuo pirmyn nukreiptos
kameros išjungimo, kamera vėl aktyvinama.
Šoninės kameros gali rodyti vaizdą išilgai abiejų
automobilio šonų.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 392)
iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo kameros pagalbinės linijos
Statymo pagalbos kameros nurodo automobilio
padėtį jo aplinkos atžvilgiu, ekrane rodydamos
linijas.
automobilį lygiagrečiai, įvažiuoti į ankštą stovėjimo
vietą ar prijungti priekabą.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos būtų
ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria
automobilis važiuos posūkyje.
Šios statymo pagalbos linijos brėžiamos atsižvelgiant į automobilio labiausiai išsikišusias dalis,
pvz., vilkimo kablį, šoninius veidrodėlius ir kampus.
PASTABA
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio (o ne
priekabos) statymo pagalbos trajektorijos
linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio elektros sistemos, ekrane statymo pagalbos
linijos nerodomos.
•
Artinant statymo pagalbos linijos nerodomos.
SVARBU
•
Nepamirškite, kad, pasirinkus galinės
kameros vaizdą, monitoriuje rodomas tik
už automobilio esantis plotas. Važiuodami
atbuline eiga, atkreipkite dėmesį į automobilio šonus ir priekį.
•
Tai taikoma ir priešingais atvejais. Prisiminkite, kas atsitinka su galinėmis automobilio dalimis, kai pasirenkamas priekinis kameros vaizdas.
•
Atminkite, kad statymo pagalbos linijos
atitinka trumpiausią maršrutą, todėl
papildomo dėmesio skirkite automobilio
šonams, kad jie į nieką nesiremtų sukant
vairą, kai važiuojama pirmyn, ir kad automobilio priekis nieko nenubrauktų sukant
vairą, kai važiuojama atbuline eiga.
Statymo pagalbos linijų pavyzdys123.
Statymo pagalbos linijos nurodo planinę automobilio išorinių gabaritų trajektoriją esant dabartiniam vairo pasukimo kampui: taip lengviau statyti
123Iliustracija
yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
}}
395
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Statymo pagalbos linijų 360° vaizdas*
Kablio orientacinė linija*
Kamera gali padėti prisijungiant priekabą, rodydama orientacinę liniją, vaizduojančią numatomą
kablio „kelią“ iki priekabos.
1.
Spauskite Kablys (1).
> Pasirodo vilkimo kablio projektinės statymo pagalbos linijos: automobilio statymo
pagalbos linijos automatiškai išjungiamos.
Automobilio ir vilkimo kablio statymo
pagalbos linijos negali būti rodomos vienu
metu.
2.
360° rodinys su statymo pagalbos linijomis123.
Esant 360° rodiniui, orientacinės linijos rodomos
už automobilio, prieš jį ir automobilio šone (atsižvelgiant į kelionės kryptį):
•
•
Susijusi informacija
•
Jei važiuojama pirmyn: linijos priekyje.
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 392)
Jei važiuojama atgal: šoninės linijos ir atbulinės eigos linijos.
Pasirinkus priekinę arba galinę kamerą, statymo
pagalbos linijos pasirodo neatsižvelgiant į automobilio judėjimo kryptį.
Pasirinkus vieną šoninę kamerą, statymo pagalbos linijos pasirodo tik važiuojant atbuline eiga.
123Iliustracija
396
Jei reikia tikslesnio manevro, paspauskite
Mastelis (2).
> Kameros vaizdas priartinamas.
Vilkimo kablys su statymo pagalbos linija123.
Kablys – aktyvinama kablio orientacinė linija.
Mastelis – vaizdas priartinamas arba atitolinamas.
yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Park Assist Pilot“ statymo kameros
jutiklių laukai
Jei automobilyje taip pat įrengta statymo
pagalba, ties kiekvienu kliūtį aptikusiu jutikliu
spalvotomis sritimis rodomas atstumas (360°
rodinyje).
Priekinių ir atbulinės eigos jutiklių laukai, mažėjant atstumui iki kliūties, keičia spalvą – nuo geltonos per oranžinę iki raudonos.
Priekinio ir atbulinės eigos laukų
spalvos
Atstumas metrais
(pėdomis)
Statymo pagalbos kamera paleidžiama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara, arba
rankiniu būdu, vienu iš centrinio ekrano funkcinių
mygtukų.
Geltona
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Oranžinė
0,4–0,6 (1,3–2,0)
Kameros vaizdas važiuojant atbuline
eiga
Raudona
0–0,4 (0–1,3)
Jutiklių atbulinės ir priekinės eigos laukai
Jutiklio laukas šonuose
Šoniniai laukai rodomi tik oranžine spalva.
Šoninių laukų
spalvos
Atstumas metrais (pėdomis)
Oranžinė
0–0,3 (0–1,0)
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kameros
įjungimas
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 392)
Įjungus atbulinės eigos pavarą, ekrane pateikiamas 360° rodinys, jei paskutinį kartą buvo naudotas jis arba bet kuris iš šoninių rodinių. Priešingu
atveju pateikiamas galinis rodinys.
Rankinio kameros paleidimo rodinys
Stovėjimo kamerą galima įjungti
šiuo mygtuku, pateikiamu centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Ekrane iš pradžių pateikiamas
paskutinis naudotas kameros
rodinys. Vis dėlto, po kiekvieno
variklio užvedimo, pirmiau buvusį šoninį rodinį
pakeičia 360° rodinys ir anksčiau buvusį priartintą
galinį rodinį pakeičia galinis rodinys.
Automatinis kameros deaktyvinimas
Ekrane gali būti pateikiami spalvoti jutiklio laukai ant
automobilio ženklo124.
124Iliustracija
yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Kad vairuotojas nebūtų blaškomas, priekinis rodinys išjungiamas pasiekus 25 km/h (16 myl./val.)
greitį. Jis automatiškai vėl aktyvinamas, jei greitis
sumažėja iki 22 km/h (14 myl./val.) per 1 minutę,
jei tik greitis neviršijo 50 km/h (31 myl.val.).
}}
* Parinktis / priedas. 397
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Kiti kameros rodiniai išjungiami pasiekus
15 km/h (9 myl./val.) ir pakartotinai neaktyvinami.
Statymo pagalbos kameros
apribojimai
Susijusi informacija
Statymo pagalbos kamera negali aptikti visko
visose situacijose, todėl jos veikimas gali būti
ribotas.
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 392)
Riboto matomumo sektoriai
Vairuotojas turi žinoti šiuos riboto statymo pagalbos kameros veikimo pavyzdžius:
ĮSPĖJIMAS
Kai rodomas šis simbolis,
atkreipkite papildomą
dėmesį, kai važiuojate atbuline eiga, jei prie automobilio prijungta priekaba (su
elektros jungtimi), dviračių
laikiklis ar pan.
Šis simbolis rodo, kad važiuojant atbuline eiga
statymo pagalbos jutikliai yra išjungti ir įspėja
apie visas kliūtis.
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
398
Kameros apžvalgos laukuose yra riboto matomumo sektorių.
360° vaizde kliūtys / objektai gali „pradingti“ tarpuose tarp atskirų kamerų.
ĮSPĖJIMAS
Atkreipkite dėmesį: net jei atrodo, kad nesimato santykinai mažos vaizdo dalies, iš tikrųjų
ta dalis gali būti pakankamai didelė. Tokiu
atveju galite nepastebėti kliūties, kol galiausiai
automobilis bus per arti.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Sugedusi kamera
Jei kameros sektorius juodas ir
pateikiamas šis ženklas, vadinasi, kamera neveikia.
Toliau pateikiama pavyzdinė
iliustracija.
kumas ir kokybė gali truputį skirtis. Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti prastesnė.
Rekomenduojama statymo kameros
techninė priežiūra
Susijusi informacija
Statymo kameras, kurios yra įrengtos šalia valstybinio numerio laikiklio, grotelėse ir abiejuose
šoniniuose veidrodėliuose, reikia prižiūrėti.
Kameros lęšius reguliariai plaukite drungnu vandeniu su automobilių šampūnu – stenkitės jų
nesubraižyti.
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 392)
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros
objektyvas turi būti švarus: ant jo negali būti
purvo, sniego ar ledo. Tai ypač aktualu esant
prastam apšvietimui.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 392)
Automobilio kairioji kamera sugedo.
Juodas kameros sektorius
Juodas kameros sektorius rodomas ir toliau nurodytais atvejais, tačiau tokiu atveju nepateikiamas
sugedusios kameros ženklas:
•
•
•
atidarytos durelės;
atidarytas bagažinės dangtis;
užlenktas šoninis veidrodėlis.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl vaizdo ryš-
* Parinktis / priedas. 399
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos kameros ženklai
ir pranešimai
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai
gali būti rodomi vairuotojo ekrane ir (arba) centriniame ekrane.
Toliau lentelėje pateikiami pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Statymo atbuline eiga pagalbos jutikliai išjungti, todėl nėra garsinių įspėjimų apie kliūtis ar objektus ir jų lauko žymų.
Kamera išjungta.
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Nepasiekiama, Reikalinga tech.
patikra
400
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešiniopaspaudžiant
sios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 392)
* Parinktis / priedas. 401
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyvioji statymo pagalba*
PASTABA
(PAP125)
Aktyvioji statymo pagalbos sistema
padeda vairuotojui pastatyti automobilį į stovėjimo vietą arba iš jos išvažiuoti.
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir vairuoja
automobilį. Vairuotojas turi:
•
•
PAP pirmiausia patikrina, ar vieta pakankamai
didelė, ir po to nuvairuoja į tą vietą.
Centriniame ekrane rodomi simboliai, grafika ir
tekstas apie įvairius veiksmus, kuriuos reikia atlikti
ir kada atlikti.
ĮSPĖJIMAS
•
Funkcija PAP yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir jo
saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Būkite ypač atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
•
„PAP“ nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
125Park
126Park
402
stebėti zoną aplink automobilį;
Statymo variantai su „Park Assist
Pilot“
„Park Assist Pilot“ PAP126 galima naudoti toliau
nurodytais statymo atvejais.
vykdyti centriniame ekrane pateikiamas
instrukcijas;
•
pasirinkti pavarą (atbulinė/priekinė eiga)
– „dzingtelėjimas“ reiškia, kad vairuotojas
turi pakeisti pavarą
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
Susijusi informacija
•
Statymo variantai su „Park Assist Pilot“
(p. 402)
•
Statymas su statymo pagalbos sistema
(p. 403)
•
Išvažiavimas iš stovėjimo vietos naudojant
„Park Assist Pilot“ (p. 406)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 407)
•
Rekomenduojama „Park Assist Pilot“ techninė priežiūra (p. 408)
•
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
(p. 409)
Assist Pilot
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Lygiagretus statymas
Statmenas statymas
Statymas su statymo pagalbos
sistema
Aktyvi statymo pagalbos sistema (PAP127)
padeda vairuotojui pastatyti automobilį trimis
veiksmais. Ši funkcija taip pat gali padėti vairuotojui išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
PASTABA
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir vairuoja
automobilį. Vairuotojas turi:
Lygiagretaus statymo principas
Statmeno statymo principas.
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
2.
3.
Automobilis į vietą pastatomas važiuojant pirmyn-atgal.
Automobilis nukreipiamas į vietą važiuojant
atbuline eiga ir įvairuojamas į ją važiuojant
pirmyn-atgal.
PASTABA
Naudojantis funkcija Išvažiuoti iš vietos, galima
iškviesti sistemą PAP, kad ji padėtų išvažiuoti iš
lygiagrečiosios stovėjimo vietos: žr. temą „Išvažiavimas iš stovėjimo vietos“, kurią rasite skirsnyje
„Statymas naudojant aktyviąją statymo pagalbą“.
Pastačius automobilį statmenai, funkcija PAP
Išvažiuoti iš vietos nepadės jo išvairuoti,
nes ją galima naudoti tik pastačius automobilį
lygiagrečiai.
•
•
stebėti zoną aplink automobilį;
vykdyti centriniame ekrane pateikiamas
instrukcijas;
•
pasirinkti pavarą (atbulinė/priekinė eiga)
– „dzingtelėjimas“ reiškia, kad vairuotojas
turi pakeisti pavarą
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
Atėjus laikui atlikti įvairius žingsnius, centriniame
ekrane pasirodo ženklai, grafikai ir (arba) tekstas.
PAP funkciją galima aktyvinti, kai užvedus variklį
tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
•
Automobilis turi būti be priekabos
Greitis turi nesiekti 30 km/h (20 myl./val.).
Susijusi informacija
•
127Park
Assist Pilot
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 402)
}}
* Parinktis / priedas. 403
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Atlikite šiuos veiksmus:
PASTABA
Kai PAP ieško stovėjimo vietos, atstumas tarp
automobilio ir stovėjimo vietų turi
būti 0,5–1,5 metro (1,6–5,0 pėd.).
Statymas
1.
Važiuokite ne didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu, jei statote lygiagrečiai
arba 20 km/h (12 myl./val.), jei statote statmenai.
2.
Palieskite funkcijų rodinio arba kameros rodinio mygtuką Įvažiuoti į stovėjimo vietą.
> Funkcija PAP ieško stovėjimo vietos ir
patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai
erdvi.
3.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
centriniame ekrane pateikiamas grafikas ir
pranešimas nurodo, kad aptikta tinkama stovėjimo vieta.
> Rodomas iškylantysis langas.
4.
Pasirinkite Statymas lygiagrečiai arba
Parkavimas statmenai ir įjunkite atbulinės
eigos pavarą.
PAP pastato automobilį tokiais veiksmais:
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
3.
Automobilis pastatytas vietoje – sistema gali
paprašyti vairuotojo perjungti pavarą.
Lygiagretaus statymo principas.
Statymo vietų paieška ir matavimas
Funkciją galima aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Ją taip pat galima pasiekti iš
kameros rodinių.
PASTABA
Statmeno statymo principas.
PAP ieško aplinkoje laisvos vietos automobiliui pastatyti, rodo instrukcijas ir orientuoja
automobilį (keleivio pusėje). Jei reikia, kad
automobilį būtų galima statyti ir vairuotojo
gatvės pusėje:
•
404
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą:
tada sistema pradeda ieškoti stovėjimo
vietos toje automobilio pusėje.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įvažiavimas atbuline eiga į stovėjimo vietą
Lygiagrečiai.
Statmenai.
Kaip atbuline eiga įvairuoti automobilį į stovėjimo
vietą:
1.
Patikrinkite, ar už automobilio nieko nėra ir
įjunkite atbulinę pavarą.
2.
Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei
maždaug 7 km/h (4 myl./val.) greičiu.
3.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
tai padaryti nurodys centriniame ekrane
pateikiamas grafikas ir pranešimas.
PASTABA
•
Nelieskite vairo, kai PAP funkcija yra
įjungta.
•
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
•
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite,
kol vairas visiškai nustos suktis: tik tada
pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
Automobilio statymas stovėjimo vietoje
Lygiagrečiai.
Statmenai.
Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Nustatykite pavarų perjungiklį į D padėtį ir
palaukite, kol vairas pasisuks, tada lėtai
važiuokite pirmyn
}}
405
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
2.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
tai padaryti nurodys centriniame ekrane
pateikiamas grafikas ir pranešimas.
3.
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir lėtai važiuokite atgal.
4.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
tai padaryti nurodys centriniame ekrane
pateikiamas grafikas ir pranešimas.
Funkcija automatiškai deaktyvinama ir grafiniais
elementais bei pranešimu informuojama, kad
automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali
prireikti pakoreguoti pastatymo padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
Išvažiavimas iš stovėjimo vietos
naudojant „Park Assist Pilot“
pasukti vairą atgal iki didžiausio vairavimo kampo,
norint išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Funkcija Išvažiuoti iš vietos taip pat gali padėti
vairuotojui išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Jei PAP nustato, kad vairuotojas gali išvažiuoti iš
stovėjimo vietos be papildomo manevravimo, ji
išjungiama net jei vairuotojas gali manyti, kad
automobilis tebėra stovėjimo vietoje.
PASTABA
Išvažiuojant iš stovėjimo vietos, funkciją
Išvažiuoti iš vietos galima naudoti tik lygiagrečiai pastatytam automobiliui išvairuoti: ji
neveikia, jei automobilis pastatytas statmenai.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 402)
Funkcija Išvažiuoti iš vietos
aktyvinama centrinio ekrano
funkcijų rodinyje arba kameros
rodinyje.
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai jutiklius
naudoja PAP, o ne parkavimo pagalbos sistema.
Susijusi informacija
•
Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Palieskite funkcijų rodinio arba kameros rodinio mygtuką Išvažiuoti iš vietos.
2.
Įjunkite tos pusės posūkio signalą, į kurią
automobilis turi išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
3.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
tai padaryti nurodys centriniame ekrane
pateikiamas grafikas ir pranešimas: vykdykite
instrukcijas taip pat, kaip ir statymo procedūros atveju.
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 402)
Atkreipkite dėmesį, kad vairas gali „atšokti“ funkcijai nustojus veikti – vairuotojui gali reikėti
406
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyviosios statymo pagalbos
apribojimai*
Vairuotojas turi žinoti šiuos riboto „Park Assist
Pilot“ veikimo pavyzdžius:
Funkcija „Park Assist Pilot“ PAP128 negali aptikti
visko visose situacijose, todėl jos veikimas gali
būti ribotas.
Statymo nutraukimas
ĮSPĖJIMAS
•
•
Funkcija PAP yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti. Ji
negali tinkamai išspręsti visų kelių eismo,
orų ir kelio sąlygų.
Būkite ypač atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė jo
dalis gali išsisukti į atvažiuojantį eismą.
•
Skaičiuojant statymo manevrą, aukščiau
nei jutiklių aptikimo zona esantys objektai
neanalizuojami, todėl PAP gali į stovėjimo
vietą pradėti sukti pernelyg anksti, taigi,
tokių stovėjimo vietų reikia vengti.
•
„PAP“ nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
128Park
Assist Pilot
SVARBU
Tam tikrais atvejais PAP negali rasti stovėjimo
vietų - viena iš priežasčių gali būti tai, kad
jutiklius trikdo išoriniai garso šaltiniai, kurie
skleidžia tokius pačius ultragarso dažnius,
kokiais veikia pati sistema.
Statymo seka išjungiama tokiais atvejais:
•
•
jei vairuotojas paliečia vairą;
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant
7 km/h (4 myl./val.);
•
jei vairuotojas paspaudžia Atšaukti centriniame ekrane;
•
jei įsijungia stabdžių antiblokavimo arba elektroninė stabilumo kontrolės sistema, pvz., kai
ratas ima slysti slidžiame kelyje;
•
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius,
motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
jei vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia,
pvz., vėsinant dėl perkaitimo (žr. skirsnį „Nuo
greičio priklausoma vairo sukimo jėga“).
Jei taikoma, pranešimas centriniame ekrane
nurodo priežastį, kodėl statymo seka nutraukta.
Vairuotojo atsakomybė
Vairuotojas turi nepamiršti, kad PAP yra tik
pagalba, o ne neklystanti visiškai automatinė
funkcija. Taigi, vairuotojas turi būti visada pasiruošęs sustabdyti statymo veiksmus.
Be to, statant automobilį reikia atminti keletą
momentų:
•
Vairuotojas visada privalo pats įvertinti, ar
PAP aptikta stovėjimo vieta tinka automobiliui statyti.
•
Nenaudokite PAP, jei sumontuotos sniego
grandinės arba atsarginis ratas.
}}
* Parinktis / priedas. 407
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
•
Nenaudokite PAP, jei iš automobilio yra
išlindę kroviniai.
•
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
Ieškant stovėjimo vietos ir tikrinant jos dydį,
PAP gali nepastebėti objektų, esančių giliai
stovėjimo vietoje.
•
Siaurose gatvelėse esančios stovėjimo vietos
ne visada tinka, kadangi gali nepakakti vietos
manevruoti.
•
Naudokite patvirtintas padangas129 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi įtakos
PAP gebėjimui statyti automobilį.
•
PAP pradeda nuo pastatytų automobilių esamos vietos: jei jie pastatyti netinkamai, automobilio padangos ir ratlankiai gali būti
pažeisti į bordiūrus.
•
Jei vienas pastatytas automobilis bus išlindęs
daugiau nei kiti, statymo statmenai vietos gali
būti praleidžiamos arba pasiūlomos be reikalo.
•
Sumontavus kitokių aprobuotų matmenų ratlankį ir (arba) padangą, gali pakisti padangos
apskritimo ilgis, o tai reiškia, kad gali tekti
atnaujinti PAP sistemos parametrus. Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Rekomenduojama „Park Assist
Pilot“ techninė priežiūra
Kad funkcija „Park Assist Pilot“ (PAP)130 veiktų
optimaliai, statymo pagalbos jutikliai turi būti
reguliariai plaunami vandeniu ir automobiliniu
šampūnu.
Susijusi informacija
•
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 402)
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 272)
PAP suprojektuota statyti automobilį tiesiose
gatvėse, o ne staigiuose vingiuose ar posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti,
kad PAP matuojant galimą stovėjimo vietą
automobilis būtų su ja lygiagretus.
129„Patvirtintos padangos“ –
130Park Assist Pilot
131PASTABA: iliustracija yra
408
SVARBU
Statymo jutiklių131 vietos.
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego gali
pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, sistema gali veikti ribotai arba neveikti išvis.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 402)
tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyviosios statymo pagalbos
pranešimai*
Aktyviosios statymo pagalbos sistemos PAP132
pranešimai gali būti rodomi vairuotojo ekrane ir
arba centriniame ekrane.
Toliau lentelėje pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Nepasiekiama, Reikalinga tech. patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 402)
132Park
Assist Pilot
* Parinktis / priedas. 409
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Bendroji informacija apie Twin
Engine
Twin Engine dirba kaip įprastas automobilis, bet
tam tikros funkcijos skiriasi nuo automobilio, veikiančio naudojant tik benziną arba dyzeliną. Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai važiuojant nedideliu greičiu, o benzininis – pasiekus
didesnį greitį, taip pat – važiuojant aktyviau.
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija, unikali
„Twin Engine“ – tai įkrovimo informacija, pasirinktas važiavimo režimas, akumuliatorių energijos
likutis (atstumas) ir hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Važiuojant galima rinktis įvairius automobilio
važiavimo režimus, pvz., vien elektrinį arba, prireikus daugiau galios, naudoti elektrinį ir benzininį
variklius iškart. Priklausomai nuo parinkto važiavimo režimo, automobilis apskaičiuoja optimalų
važiavimo charakteristikų, važiavimo kokybės,
aplinkos poveikio ir degalų ekonomijos derinį.
Siekiant, kad automobilis veiktų optimaliai, svarbu,
kad hibridinės sistemos akumuliatorius ir atitinkamos elektrinės pavaros sistemos bei benzininis
variklis ir jo pavaros sistemos būtų tinkamos darbinės temperatūros. Jei akumuliatorius bus per
šaltas ar per karštas, jo talpa gali gerokai sumažti.
Paruošimo metu automobilio pavaros sistemos ir
salonas parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau
dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos.
Padidėja naudojant hibridinės sistemos akumuliatorių įveikiamas atstumas.
412
Elektriniam varikliui energiją tiekiantis hibridinės
sistemos akumuliatorius įkraunamas naudojant
įkrovimo kabelį, tačiau papildomai jį galima įkrauti
ir švelniai stabdant bei stabdant varikliu, kai
nustatyta pavarų svirties padėtis B. Hibridinės sistemos akumuliatorių taip pat galima įkrauti ir
automobilio varikliu.
Aukštos įtampos srovė
Svarbu žinoti
ĮSPĖJIMAS
Automobilis be maitinimo
Prisiminkite, kad automobiliui esant be maitinimo
neveikia tokios svarbios funkcijos, kaip stabdžiai ir
vairo stiprintuvas.
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų. Šiuos komponentus ir
visus oranžinės spalvos kabelius turi tvarkyti
tik kvalifikuoti specialistai.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis išjungtas (išjungti elektrinis ir
degalais varomas varikliai), automobilio stabdyti neįmanoma.
Neleidžiama vilkti
„Twin Engine“ vilkti neleidžiama, nes bus apgadintas elektrinis variklis.
Išorinis variklio triukšmas
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai aprašytos Automobilio savininko vadove.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
•
•
•
•
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 83)
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 449)
Važiavimo režimai (p. 455)
Hibridinis akumuliatorius (p. 615)
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos turintys veiksniai (p. 464)
Vilkimas (p. 485)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimas
ĮSPĖJIMAS
Hibridinės sistemos akumuliatorių gali keisti
tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Be tradiciniams automobiliams būdingo degalų
bako šiame įrengtas įkraunamasis ličio jonų akumuliatorius (taip vadinamas hibridinės sistemos
akumuliatorius).
Valdymas elektra negalimas, jeigu akumuliatoriaus temperatūra yra per žema arba per aukšta.
Pasirinkus važiavimo režimą PURE, įsijungia
vidaus degimo variklis.
Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas
naudojant įkrovimo kabelį su valdymo bloku, kuris
laikomas atskirame daiktų dėkle bagažinės skyriuje.
Įkrovimas su fiksuotu valdymo bloku
pagal režimą 31
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
trukmė priklauso nuo naudojamo įkrovimo srovės
stiprio.
PASTABA
Eksploatuojamos hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa laikui bėgant lėtai mažėja,
todėl gali būti daugiau naudojamas benzininis
variklis ir nežymiai padidėti degalų sąnaudos.
1 Europos
standartas – EN 61851-1.
Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra nesiekia –10 ºC (14 ºF) arba viršija 40 ºC
(104 ºF), kai kurios automobilio funkcijos gali būti
pakeičiamos arba tapti nepasiekiamos, kadangi
hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa už
minėto temperatūros intervalo ribų sumažėja.
Įkrovimo kabelio rankena ir įkrovimo įvesties lizdas.
Įkrovimo būsena indikuojama trimis būdais:
•
įvairūs indikatoriai, įrengti įkrovimo kabelio
valdymo bloke;
•
indikatoriaus lemputė automobilio įkrovimo
įvesties lizde;
•
iliustracija ir tekstas vairuotojo ekrane.
Kai kuriose šalyse valdymo blokas yra sumontuotas įkrovimo stotelėje, prijungtoje prie maitinimo
tinklo grandinės. Šiuo atveju ant įkrovimo kabelio
nėra atskiro valdymo bloko. Vietoj to jame yra
speciali jungtis, naudojama prijungti įkrovimo
kabelį prie įkrovimo stotelės. Laikykitės ant įkrovimo stotelės esančių instrukcijų.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
metu taip pat įkraunamas automobilio užvedimo
akumuliatorius.
}}
413
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
Įkrovimas benzininiu varikliu
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių ir akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai nuspaudus stabdžių
pedalą arba stabdant varikliu važiuojant nuokalne.
Automobilis taip pat gali generuoti energiją ir
įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.
•
•
•
414
Hibridinės sistemos akumuliatorius iš naujo
įkraunamas švelniai stabdant stabdžių
pedalu. Po to automobilio kinetinė energija
paverčiama elektros energija, kuri naudojama
įkrauti hibridinį akumuliatorių.
Nustačius pavarų svirtį į padėtį B, automobilis
ima stabdyti elektriniu varikliu, kai tik atleidžiamas akceleratoriaus pedalas, ir tuo pat
metu įkraunamas hibridinės sistemos akumuliatorius.
Hibridinės sistemos akumuliatorių taip pat
galima įkrauti ir automobilio vidaus degimo
varikliu.
Susijusi informacija
•
•
•
Įkrovimo kabelis (p. 416)
Įkrovimo srovė (p. 414)
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas ir
uždarymas (p. 419)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 420)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 428)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 424)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 422)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 426)
•
Ženklai ir pranešimai, susiję su „Twin Engine“,
pateikiami vairuotojo ekrane (p. 430)
•
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 449)
Važiavimo režimo keitimas (p. 459)
Transporto priemonių su hibridinės sistemos
akumuliatoriais ilgalaikis sandėliavimas
(p. 432)
Įkrovimo srovė
Įkrovimo srovė yra naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti, taip pat – automobiliui
paruošti. Įkrovimo kabelį, jungiantį automobilio
įkrovimo įvesties lizdą su 230 V lizdu2 (kintamosios srovės), valdymo bloke parinkus atitinkamą
nuostatą galima naudoti įvairaus stiprio srovei
(6–16 A) perduoti.
Aktyvinus įkrovimo kabelį, vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir ima šviesti automobilio įkrovimo įvesties lizdo lemputė. Įkrovimo srovė dažniausiai naudojama akumuliatoriui įkrauti, taip pat
iš anksto parengti automobilį. Kai įkraunamas
automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius,
kartu įkraunamas ir starterio akumuliatorius.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (kintamosios srovės) lizdo, kol
vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus
apgadinti 230 V maitinimo lizdą. Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo
lizdo ir nuo 230 V maitinimo lizdo, būtina
sustabdyti įkrovimo procedūrą.
Įkrovimo laikas skiriasi priklausomai nuo valdymo
bloke nustatyto srovės stiprumo amperais. Šis
įkrovimo laikas taikomas optimaliam įkrovimui, t.
y., kai įkrovimui poveikio nedaro klimato kontrolės
funkcija ar kita apkrova. Jei atrodo, kad įkrovimas
trunka ilgai, tai reikėtų ištirti.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
A
Srovės stiprumas
(A)A
Įkrovimo laikas (valandos)
6
6
10
3,5
16
2,5
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
PASTABA
•
Jei lauke itin karšta ar šalta, tam tikra
įkrovimo srovės dalis naudojama hibridiniam akumuliatoriui ir automobilio salonui
šildyti / vėsinti, todėl padidėja įkrovimo
trukmė.
•
Parinkus paruošimo funkciją, įkrovimo
trukmė padidėja. Reikalingas laikas daugiausia priklauso nuo lauko temperatūros.
Paprastai saugiklio grandinei priskiriami keli
230 Vvartotojai, tad to paties saugiklio grandinėje
gali veikti papildomi elektros vartotojai (pvz.,
apšvietimo elementai, dulkių siurblys, elektrinis
grąžtas ir pan.).
Pavyzdžiui 1
Jei automobilis prijungiamas prie 230 V / 10 A
maitinimo lizdo, o valdymo blokas nustatomas imti
16 A srovės stiprį, automobilis iš 230 V maitinimo
2
tinklo bandys paimti 16 A srovės stiprį. Po kurio
laiko 10 A lizdas bus perkrautas ir suveiks jo saugiklis, tad akumuliatoriaus įkrovimas bus nutrauktas.
prijungti kitus prijunginius, tik bendroji apkrova
neturi viršyti lizdo / saugiklio kontūro didžiausios
apkrovos rodiklio.
Tokiu atveju reikia nustatyti lizdo saugiklį iš naujo
ir valdymo bloke pasirinkti mažesnį įkrovimo srovės stiprį.
•
•
•
Pavyzdžiui 2
Jei automobilį prijungsite prie 230 V / 10 A maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės
stiprio vertę 10 A, automobilis iš 230 V maitinimo
tinklo ims 10 A. Jei prie to paties lizdo (arba kito
lizdo toje pačioje saugiklio grandinėje) bus prijungti papildomi elektros vartotojai, lizdo saugiklis
arba saugiklio lizdas gali būti perkrautas ir saugiklis gali suveikti. Tokiu atveju įkrovimo procedūra bus sustabdyta.
Susijusi informacija
Įkrovimo kabelis (p. 416)
Įkrovimo kabelio valdymo blokas (p. 418)
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 426)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 422)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 428)
Tokiais atvejais nustatykite iš naujo saugiklio
lizdą / saugiklio kontūrą į pradinę padėtį ir valdymo bloke pasirinkite mažesnę įkrovimo srovę
arba nuo lizdo / saugiklio kontūro atjunkite kitus
prijunginius.
Pavyzdžiui 3
Jei automobilį prijungsite prie 230 V / 10 A maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės
stiprio vertę 6 A, automobilis iš 230 V maitinimo
tinklo ims tik 6 A. Žinoma, akumuliatoriaus įkrovimo procedūra truks ilgiau, tačiau tuo pat metu
prie to paties lizdo / saugiklio kontūro bus galima
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
415
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo kabelis
Įkrovimo kabelis su valdymo bloku naudojamas
automobilio hibridinės sistemos akumuliatoriui
įkrauti.
Įkrovimo kabelis laikomas skyriuje po bagažinės grindų
dangčiu.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkrovimo
kabelį arba „Volvo“ rekomenduojamą pakaitinį
kabelį.
Įkrovimo laido specifikacijos
416
Dangos apsaugos
klasė
IP67
Aplinkos temperatūra
Nuo –32 ºC iki 50 ºC
(nuo –25 ºF iki 122 ºF)
ĮSPĖJIMAS
•
Įkrovimo kabelyje yra įtaisytasis jungtuvas.
Įkrauti galima tik iš įžemintų ir patvirtintų
elektros lizdų.
•
Būtina tinkamai prižiūrėti greta prijungto
įkrovimo kabelio esančius vaikus.
•
Įkrovimo kabelyje yra aukšta įtampa. Sąlyčio su aukštos įtampos kabeliu atveju
galima rimtai susižaloti arba netgi žūti.
•
Nenaudokite įkrovimo kabelio, jei jis kaip
nors apgadintas. Pažeistą arba neveikiantį
įkrovimo kabelį gali remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Būtinai nutieskite įkrovimo kabelį taip, kad
ant jo niekas neužvažiuotų, neužliptų,
neužkliūtų ir kitaip neapgadintų ar nesusižalotų.
•
Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo sieninio elektros lizdo.
•
Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie
ilginimo kabelio arba ilgintuvo su keliais
lizdais.
Taip pat žr. gamintojo instrukcijas, kaip naudoti įkrovimo kabelį ir jo komponentus.
SVARBU
Su įkrovimo kabeliu negalima naudoti daugializdžių ilgintuvų, ilginimo kabelių, viršįtampio
apsaugų ir panašių įtaisų, kadangi taip gali
padidėti gaisro, elektros smūgio ir pan. pavojus.
Adapterį tarp 230 V (kintamosios srovės)
lizdo ir įkrovimo kabelio galima naudoti tik
tokiu atveju, jei jis patvirtintas pagal IEC
61851 ir IEC 62196.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (kintamosios srovės) lizdo, kol
vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus
apgadinti 230 V maitinimo lizdą. Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo
lizdo ir nuo 230 V maitinimo lizdo, būtina
sustabdyti įkrovimo procedūrą.
SVARBU
Nuvalykite įkrovimo kabelį švaria šluoste,
sudrėkinta vandeniu arba švelnia valymo priemone. Nenaudokite chemikalų arba tirpiklių.
Nepanardinkite įkrovimo kabelio į vandenį.
Įkrovimo kabelis ir su juo susijusios dalys
neturi būti drėkinamos ar nardinamos į vandenį.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
SVARBU
Venkite laikyti valdymo bloką ir jo kištuką tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu atveju
kištuko apsauga nuo perkaitimo gali sumažinti
hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo srovės
stiprį arba apskritai nutraukti įkrovimo procesą.
Susijusi informacija
•
•
Įkrovimo kabelio valdymo blokas (p. 418)
Automobilis apsaugomas žemės trumpojo
sujungimo pertraukikliu įkrovimo kabelyje
(p. 417)
•
Įkrovimo kabelio temperatūros stebėjimas
(p. 418)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
•
Įkrovimo kabelio valdymo bloke yra įmontuotas
žemės trumpojo sujungimo pertraukiklis, apsaugantis automobilį ir naudotoją nuo sistemos
trikčių sukelto elektros smūgio.
Įkrovimo kabelio apsauga padeda apsaugoti automobilio įkrovimo sistemą, tačiau
nėra garantijos, kad perkrova niekada
neįvyks.
•
Niekada nenaudokite akivaizdžiai susidėvėjusių arba apgadintų elektros lizdų.
Kitaip galite sukelti gaisrą arba rimtai
susižaloti.
•
Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie
kabelio ilgintuvo.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus techninės priežiūros ir keitimo darbus gali
atlikti tik parengtas ir kvalifikuotas „Volvo“
autoserviso technikas.
ĮSPĖJIMAS
Jei valdymo modulyje įmontuotas įžeminimo trikties jungtuvas suveikia, automobilio ženklas visą
laiką šviečia raudonai – patikrinkite 230 V (kintamosios srovės) lizdą.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik naudojantis įžemintais ir patvirtintais
230 V (kintamosios srovės) maitinimo lizdais.
Jei abejojate dėl lizdo ar saugiklio grandinės
srovės stiprio, paprašykite jį patikrinti licencijuoto elektriko. Jei mėginsite įkrauti didesniu
srovės stipriu nei leidžia saugiklio grandinė,
galite sukelti gaisrą arba apgadinti saugiklio
grandinę.
SVARBU
Įžeminimo trikties jungtuvas nesaugo 230 V
(kintamosios srovės) maitinimo lizdo / elektros instaliacijos.
Susijusi informacija
•
•
•
Įkrovimo kabelis (p. 416)
Įkrovimo kabelio valdymo blokas (p. 418)
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 424)
417
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo kabelio temperatūros
stebėjimas
Siekiant kaskart saugiai įkrauti automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įkrovimo kabelio ir
kištuko valdymo bloke įmontuoti temperatūros
stebėjimo įtaisai.
Temperatūra stebima valdymo bloke ir kištuke.
Susijusi informacija
•
•
Įkrovimo kabelis (p. 416)
Įkrovimo kabelio valdymo blokas (p. 418)
Įkrovimo kabelio valdymo blokas
Įkrovimo kabelio valdymo įtaisas susideda iš indikatorių ir valdymo elementų.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Stebėjimas valdymo bloke
Jei valdymo bloko temperatūra būna pernelyg
aukšta, įkrovimo procesas nutraukiamas. Taip siekiama apsaugoti elektroniką. Tai gali nutikti, pvz.,
kai lauke karšta ir (arba) kai į valdymo bloką šviečia tiesioginiai ryškios saulės spinduliai.
Kištuko stebėjimas
Jei maitinimo šaltinio, prie kurio jungiamas įkrovimo kabelis, temperatūra per aukšta, įkrovimo
srovės stipris sumažinamas. Jei temperatūra viršija kritinį lygį, įkrovimas visiškai sustabdomas.
SVARBU
Jei temperatūros stebėjimo sistema automatiškai kelis kartus sumažina įkrovimo srovės
stiprumą ir nutraukia įkrovimą, reikia ištirti ir
pašalinti perkaitimo priežastis.
418
Valdymo bloko indikatoriai ir valdymo elementai.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Indikatorius rodo pasirinktą įkrovimo srovės
stiprį3.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo kabelis prijungiamas prie 230 V lizdo4 (kintamosios
srovės).
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 420)
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko
atidarymas ir uždarymas
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
įvesties lizdo atlankas atidaromas rankomis.
Mygtukais didinamas ir mažinamas įkrovimo
srovės stipris.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo kabelis prijungiamas prie automobilio įkrovimo įvesties
lizdo.
PASTABA
Įkrovimo laidas įsimins paskutinę įkrovimo srovės nuostatą. Todėl svarbu sureguliuoti nuostatą, jei kito įkrovimo metu naudojamas kitas
230 V (kintamosios srovės) maitinimo lizdas.
Įkrovimo kabelio valdymo bloke nustatykite reikiamą įkrovimo srovės stiprį 6–16 A3 intervale. Iš
gamyklos pristatytame bloke būna nustatytas
mažiausias įmanomas įkrovimo srovės stipris.
Susijusi informacija
•
•
•
3
4
Įkrovimo srovė (p. 414)
Pirmiausia atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Nuspauskite galinę dangtelio dalį ir atleiskite
ją.
Atidarykite dangtelį.
Įkrovimo įvesties lizdo dangtelis uždaromas
atvirkštine tvarka.
Įkrovimo kabelis (p. 416)
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 424)
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
}}
419
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
PASTABA
Kadangi vairuojant bagažinė būna užrakinta,
norint ją atidaryti automobilį reikia pakartotinai
atrakinti.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 420)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 428)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo pradžia
Automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius
įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį, kuris
sujungia automobilį su 230 V maitinimo lizdu5
(kintamosios srovės).
Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkrovimo
kabelį arba „Volvo“ rekomenduojamą atsarginį
kabelį.
ĮSPĖJIMAS
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti maksimaliu leistinu įkrovimo srovės
stipriu (ar mažesniu), laikantis hibridinių
sistemų įkrovimo iš 230 V (kintamosios
srovės) maitinimo lizdų / kištukų galiojančių vietinių ir nacionalinių rekomendacijų.
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik iš patvirtinto ir įžeminto 230 V
maitinimo lizdo6 arba „Volvo“ pateiktos
įkrovimo stotelės su laisvu įkrovimo kabeliu (3 režimo).
•
Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis tiek kyla
rizika perkrauti 230 V maitinimo grandinę.
•
Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar
pažeistų maitinimo lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali sukelti gaisrą ir (arba)
sužalojimus.
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei yra
griaustinio ar žaibo pavojus.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
•
•
5
6
420
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
Taip pat tinka analogiški kitokios įtampos maitinimo lizdai (atsižvelgiant į rinką).
Niekada nenaudokite ilgiklio.
Niekada nenaudokite adapterio.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
ĮSPĖJIMAS
•
Įkrovimo kabelyje yra įtaisytasis jungtuvas.
Įkrauti galima tik iš įžemintų ir patvirtintų
elektros lizdų.
•
Būtina tinkamai prižiūrėti greta prijungto
įkrovimo kabelio esančius vaikus.
•
Įkrovimo kabelyje yra aukšta įtampa. Sąlyčio su aukštos įtampos kabeliu atveju
galima rimtai susižaloti arba netgi žūti.
•
Nenaudokite įkrovimo kabelio, jei jis kaip
nors apgadintas. Pažeistą arba neveikiantį
įkrovimo kabelį gali remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Būtinai nutieskite įkrovimo kabelį taip, kad
ant jo niekas neužvažiuotų, neužliptų,
neužkliūtų ir kitaip neapgadintų ar nesusižalotų.
•
Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo sieninio elektros lizdo.
•
Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie
ilginimo kabelio arba ilgintuvo su keliais
lizdais.
Taip pat žr. gamintojo instrukcijas, kaip naudoti įkrovimo kabelį ir jo komponentus.
SVARBU
•
Patikrinkite, ar 230 V (kintamosios srovės) maitinimo lizdo elektros rodikliai
pakankami elektromobiliams įkrauti. Jei
abejojate, lizdą turi patikrinti kvalifikuotas
specialistas.
•
Jei lizdo rodikliai nežinomi, valdymo bloke
nustatykite žemiausią lygį.
Ištraukite įkrovimo kabelį iš daiktų dėklo po bagažinės grindų dangčiu. Atminkite: prieš įkraunant
reikia išjungti automobilį.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V maitinimo lizdo. Niekada nenaudokite ilginimo
kabelio.
2.
Valdymo bloke nustatykite tinkamą įkrovimo
srovės stiprį (esamam 230 V maitinimo lizdui).
Atidarykite įkrovimo atlanką. Nuimkite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir įspauskite rankeną iki galo į automobilio lizdą.
Užfiksuokite įkrovimo rankenos dangtelį, kaip
parodyta paveikslėlyje.
SVARBU
Norint, kad nebūtų pažeisti dažai, pvz., pučiant
stipriam vėjui, sureguliuokite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis nesiliestų
prie automobilio.
}}
421
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
5.
Įkrovimo kabelio įkrovimo rankena pritvirtinama / užsifiksuoja ir po 5 sekundžių prasideda įkrovimo procesas. Prasidėjus įkrovimo
procesui, pradeda žalia spalva mirksėti LED
lemputė, esanti įkrovimo įvesties lizde. Vairuotojo ekrane parodoma likusi įkrovimo
trukmė arba įkrovimo triktis (jei įkrovimo procesas nevyksta kaip tikimasi).
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
•
•
Įkrovimo kabelio valdymo blokas (p. 418)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 422)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 426)
•
ir atidaromos durelės. Įkrovimo procedūra
pratęsiama po kelių minučių;
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 424)
•
tačiau durelės neatidaromos. Tokiu atveju
automobilis automatiškai pakartotinai
užrakinamas. Įkrovimo procedūra pratęsiama po 1 minutės.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 428)
SVARBU
Įkrovimo metu po automobiliu gali susidaryti oro
kondicionavimo sistemos kondensato balutė. Tai
normalu ir vyksta dėl hibridinio akumuliatoriaus
aušinimo.
Įkrovimo būsena automobilio
įkrovimo įvesties lizde
Įkrovimo įvesties lizde įkrovimo būseną rodo LED
lemputė.
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas ir
uždarymas (p. 419)
Akumuliatoriaus įkrovimo procesą galima
trumpam pertraukti, jei automobilis atrakinamas:
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (kintamosios srovės) lizdo, kol
vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus
apgadinti 230 V maitinimo lizdą. Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo
lizdo ir nuo 230 V maitinimo lizdo, būtina
sustabdyti įkrovimo procedūrą.
422
Susijusi informacija
LED lemputės vieta automobilio įkrovimo įvesties lizde.
LED lemputė nurodo esamą vykdomo įkrovimo
būseną. Jei lemputė LED neįsijungia, patikrinkite,
ar kabelis gerai prijungtas prie sieninio lizdo ir
automobilio lizdo. Balta, raudona arba geltona
lemputės įjungiamos kartu su automobilio salono
apšvietimu. Išjungus automobilio salono apšvietimą, minėtos lemputės kurį laiką lieka šviesti.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
LED lemputės
švietimas
Paaiškinimas
Balta
Šviesos diodas.
Geltona
Laukimo režimasA – laukiama, kol prasidės įkrovimas.
Mirksinti žalia
Vyksta įkrovimo procesasB.
Žalia
ĮkrautaC.
Raudona
Įvyko gedimas.
A
B
C
Pavyzdžiui, atidarius dureles arba jei neužrakinta įkrovimo kabelio rankena.
Kuo lėčiau mirksi, tuo arčiau maksimali įkrova.
Po kurio laiko išsijungia.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 426)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 424)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 428)
423
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio
valdymo bloke
Įvairūs indikatoriai, įrengti įkrovimo kabelio valdymo bloke, parodo įkrovimo būseną ir informuoja apie baigtą įkrovimą.
Valdymo bloko indikatoriai ir valdymo elementai.
424
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Valdymo bloko indikatoriai
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) išsijungia. Automobilio ženklas (4) ima nepertraukiamai šviesti žalia spalva.
Budėjimas
•
Įkrovimo kabelis yra prijungtas prie
automobilio.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
•
Įkrauti galima, bet automobilio elektronika dar neaktyvino šios funkcijos.
Esamas įkrovimo srovės stipris vaizduojamas žaliu indikatoriumi (1). Automobilio
ženklas (4) ima nepertraukiamai šviesti žalia
spalva.
Įkraunamas.
•
Automobilio elektroninė sistema pradėjo įkrovimo procesą.
•
Įkraunamas.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) išsijungia. Automobilio ženklas (4) mirksi raudona spalva.
Įkrauti
negalima.
•
Įvyko ryšio klaida tarp valdymo bloko ir
automobilio.
1.
Patikrinkite visas jungtis arba prijunkite prie
kito 230 V (kintamosios srovės) lizdo.
•
Automobilio elektroninės sistemos
vėdinimas yra netinkamas, neaktyvintas
arba sugedęs.
2.
Paleiskite akumuliatoriaus įkrovimo procesą
iš naujo.
Automobilio ženklas (4) ima nuolat šviesti
raudona spalva.
Įkrauti
negalima.
•
Suveikė įkrovimo kabelio įžeminimo
trikties jungtuvas.
1.
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V lizdo.
2.
Įžeminimo trikties jungtuvas atkuriamas ir
blokas paleidžiamas iš naujo.
3.
Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) ir
namelio ženklas (2) ima mirksėti raudona
spalva.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
•
Įkrovimo kabelio valdymo blokas (p. 418)
Įkrauti
negalima.
Aktyvinta 230 V lizdo temperatūros stebėjimo funkcija.
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 422)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 426)
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 428)
425
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo būsena automobilio
vairuotojo ekrane
Vairuotojo ekrane pateikiama įkrovimo būsena:
vaizdas ir tekstas. Informacija rodoma tol, kol veikia vairuotojo ekranas.
Vaizdas
A
426
Pranešimas
Paaiškinimas
Visiškai įkrautas: [Laikas] pasirodo kartu su mėlynos pulsuojančios
lemputės animacija įkrovimo kabelyje.
Įkrovimo procesas tęsiamas ir pateikiama apytikslė trukmė,
kada planuojama visiškai įkrauti akumuliatorių.
Parodomas tekstas Įkrautas. Automobilio iliustracijoje pateikiamas žalias
įkrovimo įvesties lizdo LED indikatorius.
Akumuliatorius visiškai įkrautas.
Pasirodo tekstas Įkrovimo klaida. LED indikatorius, esantis įkrovimo
įvesties lizde, ima šviesti raudona spalva.
Įvyko triktis: patikrinkite įkrovimo kabelio jungtį su automobilio
įkrovimo įvesties lizdu ir 230 V maitinimo lizduA (kintamosios
srovės).
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
PASTABA
Vairuotojo ekranas pritemsta, jei kurį laiką
būna nenaudojamas. Ekraną galima vėl suaktyvinti vienu iš tokių būdų:
•
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
atidarykite kurias nors dureles;
nustatykite automobilio uždegimo padėtį
I, pasukdami rankenėlę START pagal
laikrodžio rodyklę ir atleisdami.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
•
Ženklai ir pranešimai, susiję su „Twin Engine“,
pateikiami vairuotojo ekrane (p. 430)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 422)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 424)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 428)
427
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas
Užbaikite įkrovimo procesą atrakindami automobilį, atjungdami įkrovimo kabelį nuo automobilio
įkrovimo įvesties lizdo ir tada atjungdami nuo
230 V maitinimo lizdo7 (kintamosios srovės).
PASTABA
Prieš atjungdami nuo 230 V (kintamosios
srovės) lizdo, būtinai atrakinkite automobilį,
kad būtų sustabdytas įkrovimo procesas.
Atminkite: įkrovimo kabelis turi būti atjungtas
nuo automobilio įkrovimo įvesties lizdo prieš
atjungiant jį nuo 230 V lizdo. Viena vertus,
taip siekiama išvengti sistemos apgadinimo,
kita vertus – netyčinio įkrovimo sustabdymo.
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu: įkrovimo procesas užbaigiamas ir užrakinta įkrovimo kabelio rankena atleidžiama
(atrakinama).
428
Grąžinkite įkrovimo kabelį atgal į skyrių po
bagažinės grindų dangčiu.
Įkrovimo kabelis užrakinamas
automatiškai
Atjunkite kabelį nuo automobilio įkrovimo
įvesties lizdo ir uždarykite atlanką.
7
Atjunkite kabelį nuo 230 V maitinimo lizdo.
Jei įkrovimo laidas neištraukiamas iš įkrovimo
įvesties lizdo, jis vėl automatiškai užrakinamas iš
karto po atrakinimo, kad įkrovimas ir nuvažiuojamas atstumas būtų maksimalūs, taip pat tam, kad
palengvėtų paruošimas prieš kelionę. Įkrovimo
kabelį galima vėl ištraukti, jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo rakteliu. Automobilius
su „Passive Entry“* galima užrakinti ir atrakinti vėl
naudojant rankeną.
Susijusi informacija
•
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas ir
uždarymas (p. 419)
•
Įkrovimo kabelis (p. 416)
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
* Parinktis / priedas.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 420)
429
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Ženklai ir pranešimai, susiję su
„Twin Engine“, pateikiami vairuotojo
ekrane
pateikiami ir kartu su bendruoju indikatoriumi bei
įspėjamaisiais ženklais. Išsprendus problemas,
jie išsijungia.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su Twin
Engine susiję ženklai ir pranešimai. Jie gali būti
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
12 V akumuliatorius
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuA,
kad būtų patikrintas akumuliatorius.
Įkrovimo triktis, reikia skubiai vykti į
autoservisą.
12 V akumuliatorius
Įkrovimo triktis saugiai sustokite
12 V akumuliatorius
Saugiklio gedimas: vykti į servisą
Hibrid. sistemos akum.
Perkaito: saugiai sustokite
Sumažinta galia
Apribotas maks. automobilio greitis
Hibridinė sistema
Netolygus veikimas mažomis apsukomis, transporto priemonę galima eksploatuoti toliau
430
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Saugiai sustabdykite automobilį ir susisiekite su
autoservisuA, kad jo specialistai kaip įmanoma greičiau patikrintų akumuliatorių.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis
patikrintų šią funkciją.
Panašu, kad hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra pernelyg greitai didėja. Sustabdykite
automobilį ir išjunkite variklį. Prieš pradėdami važiuoti palaukite bent 5 minutes. Paskambinkite į
autoservisąA arba atlikite išorinę apžiūrą ir patikrinkite, ar viskas gerai, prieš tęsdami kelionę.
Hibridinės sistemos akumuliatorius nepakankamai įkrautas norint važiuoti didžiausiu greičiu. Kaip
įmanoma greičiau įkraukite akumuliatorių.
Hibridinė sistema neveikia taip, kaip turėtų. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis patikrintų šią funkciją.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Hibr. sist. gedimas
Hibridinė sistema atjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis patikrintų šią funkciją.
Reikia vykti į autoservisą
Įkrovimo kabelis
Prieš užvesdami pašalinkite
Įkrovimo kabelis
Pašalinta? 7 s palaikykite pasukę
užved. rankenėlę
A
Parodoma vairuotojui mėginant užvesti automobilio variklį, kai prie automobilio prijungtas įkrovimo
kabelis. Atjunkite įkrovimo kabelį ir uždarykite įkrovimo dangtelį.
Parodoma vairuotojui užvedant automobilio variklį, kai prie automobilio prijungtas įkrovimo kabelis
(po ankstesniojo bandymo). Atjunkite įkrovimo kabelį arba patikrinkite, ar jis faktiškai atjungtas ir ar
uždarytas įkrovimo atlankas.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 420)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 428)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
•
•
•
•
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 92)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 90)
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 83)
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis (p. 84)
431
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
2.
Norint sumažinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus būklės pablogėjimo esant pailgintam transporto priemonės laikymui (ilgiau nei 1 mėnuo)
rekomenduojamas įkrovimo lygis yra maždaug
25 proc. kaip nurodyta vairuotojo ekrane.
Atlikite šiuos veiksmus:
Jeigu transporto priemonė laikoma ilgiau nei
6 mėnesius arba hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygis yra gerokai žemiau
25 proc., įkraukite akumuliatorių iki maždaug
25 proc., kad kompensuotumėte prailginto
laikymo metu atsiradusį natūralų savaiminį
išsikrovimą. Nuolat tikrinkite įkrovos lygį vairuotojo ekrane.
PASTABA
Pasirinkite įmanomai vėsiausią vietą automobiliui, kad ilgai jo nenaudojant akumuliatorius
mažiausiai pasentų. Vasarą automobilį geriausia laikyti patalpoje arba lauke pavėsyje, priklausomai nuo to, kur temperatūra žemiausia.
Susijusi informacija
•
1.
432
Jei įkrovimo lygis didesnis, važiuokite automobiliu tol, kol liks 25 %. Jeigu įkrovimo
būsena per žema, įkraukite akumuliatorių, kol
bus pasiektas maždaug 25 proc. lygis.
•
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 420)
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis (p. 84)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 413)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio užvedimas
Automobilis paleidžiamas tuneliniame valdymo
pulte esančia paleidimo rankenėle (nuotolinio
valdymo raktelis turi būti automobilio salone).
Nuotolinio valdymo raktelis paleidžiant automobilį
fiziškai nenaudojamas, nes automobilis turi berakčio paleidimo funkciją (pasyvusis paleidimas).
paruoštas važiuoti. Apie paleistą automobilį vairuotojo ekrane praneša išsijungusios indikatorių
lemputės ir įsijungusi iš anksto nustatyta tema.
Kaip paleisti automobilį:
Tačiau būna situacijų, kai vietoj to užsiveda benzininis variklis, pvz., jei temperatūra per žema arba
reikia įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.
1.
2.
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
ĮSPĖJIMAS
Prieš užvesdami:
1
434
•
•
Prisisekite saugos diržą.
•
Pasirūpinkite, kad galėtumėte iki galo
nuspausti stabdžių pedalą.
Sureguliuokite sėdynę, vairą ir veidrodėlius.
3.
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilyje. Jei automobilyje yra pasyviojo paleidimo funkcija, raktelis turi būti priekinėje
salono dalyje. Jei automobilyje yra berakčio
užrakinimo / atrakinimo funkcija*, raktelis gali
būti bet kurioje automobilio vietoje.
Iki galo nuspauskite ir laikykite nuspaustą
stabdžių pedalą1. Automobiliuose su automatine pavarų dėže reikia nustatyti pavarų dėžės
padėtį P arba N. Jei automobilyje sumontuota mechaninė pavarų dėžė, pavarų svirtis
turi būti neutralioje padėtyje arba turi būti
nuspaustas sankabos pedalas.
Pasukite užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę ir atleiskite. Rankenėlė automatiškai
grįžta į pradinę padėtį.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas
variklis arba suveikia starterio apsauga nuo perkaitimo.
Automobilio nederėtų įjungti, kai prijungtas įkrovimo kabelis, tačiau tais atvejais, kai jo
neįmanoma atjungti arba automobilis netinkamai
aptiko įkrovimo kabelį, galima automobilį įjungti
priverstinai:
1.
Nuspauskite stabdžių pedalą ir pasukite
užvedimo rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi.
2.
Vairuotojo ekrane pasirodo tekstas Įkrovimo
kabelis Prieš užvesdami pašalinkite.
3.
Dar kartą pasukite uždegimo ratuką pagal
laikrodžio rodyklę.
4.
Pasirodžius Pašalinta? 7 s palaikykite
pasukę užved. rankenėlę tekstui, pasukite
rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi ir palaikykite ją 7 sekundes, kad automobilis užsivestų.
Paleidžiant normaliomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam varikliui, o benzininis variklis lieka išjungtas. Tai reiškia, kad, pasukus užvedimo rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi, elektrinis variklis užsiveda ir automobilis būna
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka pasukti uždegimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
prašome palaukti, palaukite, kol pranešimas
dings ir vėl pabandykite paleisti automobilį.
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti.
Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais,
palaukite 3 minutes ir bandykite vėl. Šiek tiek
palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo
srovė.
Susijusi informacija
PASTABA
Atsarginės skaityklės vieta tunelio valdymo pulte.
Jei užvedant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Nėra automobilio rakt., padėkite nuotolinio valdymo raktelį šalia atsarginio skaitytuvo.
Tada pabandykite užvesti variklį dar kartą.
PASTABA
Kai dedate nuotolinio valdymo raktelį į atsarginį skaitytuvą, pasirūpinkite, kad šalia skaitytuvo nebūtų automobilio raktelių, metalinių
daiktų ar elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų
telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų
kompiuterių ar įkroviklių). Jei atsarginiame
skaitytuve šalia vienas kito bus įdėti keli automobilio rakteliai, jie gali trikdyti vieni kitų
veiklą.
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
•
Automobilio išjungimas. (p. 436)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Vairo reguliavimas (p. 191)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 475)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 437)
Niekada neišmeskite nuotolinio valdymo raktelio iš automobilio vairuodami.
ĮSPĖJIMAS
Išlipdami iš automobilio, būtinai pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį ir užtikrinkite,
automobilio elektros sistema būtų nustatyta į
uždegimo padėtį 0, ypač – jei automobilyje
liko vaikas.
Jei paleidžiant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Variklio užvedimas Sistemos patikra,
435
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio išjungimas.
Automobilis išjungiamas naudojantis tuneliniame
valdymo pulte esančiu uždegimo ratuku.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 434)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Vairo reguliavimas (p. 191)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 475)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 437)
Uždegimo padėtys
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros
sistemos uždegimo padėtis (lygius), kuriose
pasiekiamos įvairios funkcijos.
Kad būtų lengviau naudoti tam tikrą ribotą skaičių
funkcijų, kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą galima nustatyti į vieną iš 3 skirtingų
lygių: 0, I ir II. Šie lygiai automobilio savininko
vadove vadinami „uždegimo padėtimis“.
Tolesnėje lentelėje pateikiamos konkrečioje
uždegimo padėtyje (lygyje) pasiekiamos funkcijos:
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
Kaip išjungti automobilį:
–
Pasukite uždegimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę ir atleiskite: automobilis išjungiamas.
Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę
padėtį.
Jei automobilio su automatine pavarų dėže
pavarų perjungiklis nėra padėtyje P arba jei automobilis ima riedėti:
–
436
pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir
laikykite ją toje padėtyje, kol automobilis bus
išjungtas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygis
0
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviestiA.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas
sėdynes*.
•
Galima naudotis elektra valdomais
langais.
•
Įsijungia centrinis ekranas ir jį
galima naudotiA.
•
Galima naudotis informacijos ir
pramogų sistemaA.
Šioje uždegimo padėtyje funkcijas
valdo laikmatis: jos išjungiamos automatiškai, po tam tikro laiko tarpo.
I
•
•
•
Galima naudoti panoraminį stoglangį, elektra valdomus langus,
12 V lizdą automobilio salone,
„Bluetooth“, navigaciją, telefoną,
ventiliatorių ir priekinio stiklo valytuvus.
Lygis
II
Funkcijos
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
•
Aktyvinamos kelios kitos sistemos.
Vis dėlto sėdynių pasosčių ir galinio lango šildymo funkciją galima
aktyvinti tik paleidus automobilį.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Uždegimo režimo pasirinkimas
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros
sistemos uždegimo padėtis (lygius), kuriose
pasiekiamos įvairios funkcijos.
Uždegimo padėties pasirinkimas
Šioje uždegimo padėtyje vartojama
daug akumuliatoriaus energijos,
todėl jos reikėtų vengti!
A
Taip pat aktyvinama atidarius dureles.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 434)
Vairo reguliavimas (p. 191)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 475)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 437)
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
•
Uždegimo padėtis 0 – atrakinkite automobilį ir pasidėkite nuotolinio valdymo raktelį
salone.
PASTABA
Galima reguliuoti elektra valdomas
sėdynes.
Norint pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio, negalima spausti stabdžių arba sankabos pedalo (automobiliuose su mechanine
pavarų dėže), kai ketinama pasirinkti šias
uždegimo sistemos padėtis.
Galima naudoti 12 V maitinimo lizdus bagažinėje.
Šioje uždegimo padėtyje elektros
vartotojai apkrauna akumuliatorių.
•
Uždegimo padėtis I – pasukite uždegimo
ratuką pagal laikrodžio rodyklę ir atleiskite.
}}
* Parinktis / priedas. 437
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę
padėtį.
||
•
•
Uždegimo padėtis II – pasukite uždegimo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir palaikykite joje maždaug 5 sekundes. Po to atleiskite rankenėlę, kuri automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
Atgal į uždegimo padėtį 0 – kad grąžintumėte į uždegimo padėtį 0 iš padėties I ir II,
pasukite uždegimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę ir atleiskite. Rankenėlė automatiškai
grįžta į pradinę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 434)
Automobilio išjungimas. (p. 436)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Vairo reguliavimas (p. 191)
Alkospyna*
Alkospynos* apėjimas
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio. Prieš
užvesdamas variklį, vairuotojas turi papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato, ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna kalibruojama pagal
kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai
esant galima teisėtai vairuoti.
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį įtaisą
aplenkti.
Automobilyje įrengta elektros jungties sąsaja,
skirta įvairių „Volvo“ rekomenduojamų gamintojų ir
modelių alkospynoms prijungti. Sąsaja palengvina
alkospynos prijungimo procedūrą ir suteikia galimybę naudotis integruota funkcija, įskaitant automobilio pagrindiniame ekrane pateikiamus su
alkospyna susijusius pranešimus. Informacijos
apie konkrečią alkospyną rasite atitinkamos
alkospynos gamintojo pateiktame savininko
vadove.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 475)
Apėjimo funkcijos aktyvinimas („Bypass“)
PASTABA
Visi apėjimo aktyvinimo veiksmai registruojami
ir įrašomi į alkospynos valdymo bloko atmintį.
Apėjimo veiksmo anuliuoti neįmanoma.
Ekrane pateikiamas pranešimas Pūsti į
alkospyną Praleisti?:
•
Jei parodoma „Atšaukti / taip“, pasirinkite
apėjimą, vairo dešiniojoje klaviatūroje
paspausdami dešiniąją rodyklę ir tada
paspauskite mygtuką O.
•
Jei rodoma „Taip“, pasirinkite apėjimą,
paspausdami mygtuką O.
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės. Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir automobilį vairuoti saugiai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
438
Informacijos apie tai, kaip deaktyvinti atitinkamą
alkospyną, rasite jos atskirose instrukcijose.
Alkospynos* apėjimas (p. 438)
Prieš užvedant variklį su alkospyna (p. 439)
Automobilio užvedimas (p. 434)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Dabar alkospyna apeita ir galima paleisti automobilį.
Galimų apėjimų skaičių prieš būtinąją priežiūrą
galima pasirinkti įrengiant alkospyną.
Susijusi informacija
•
•
Alkospyna* (p. 438)
Prieš užvedant variklį su alkospyna (p. 439)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Automobilio užvedimas (p. 434)
Prieš užvedant variklį su alkospyna
Stabdymo funkcijos
Uždegimo padėtys (p. 436)
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima naudoti atidarius automobilį.
Automobilio stabdžiai naudojami greičiui sumažinti arba neleisti automobiliui nuriedėti.
Būtina atminti
Be kojinio stabdžio ir stovėjimo stabdžio automobilyje įdiegtos kelios automatinės stabdymo
pagalbos funkcijos. Jos gali padėti vairuotojui:
tokiu atveju jam nereikia laikyti nuspausto stabdžių pedalo, stovint prie šviesoforo, pajudant įkalnėje arba važiuojant nuokalne.
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo
rezultatas gali būti neteisingas.
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje be papildomo pūtimo į alkotesterį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Alkospynos* apėjimas (p. 438)
Alkospyna* (p. 438)
Automobilio užvedimas (p. 434)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Atsižvelgiant į automobilio įrangą, gali būti pasiekiamos šios automatinio stabdymo funkcijos:
•
•
Automatinis stabdymas stovint („Auto Hold“)
•
•
Automatinis stabdymas po susidūrimo
Pajudėjimo įkalnėje pagalba („Hill Start
Assist“)
City Safety
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 440)
Stovėjimo stabdžiai (p. 442)
Automatinis stabdymas stovint (p. 446)
Automatinis stabdymas po susidūrimo
(p. 447)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 447)
City Safety™ (p. 339)
* Parinktis / priedas. 439
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymas koja
Stabdžių pedalas – tai stabdžių sistemos dalis.
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės. Kai
stabdžių kontūras apgadintas, stabdžių pedalą
reikia nuspausti giliau. Todėl įprastam stabdymo
poveikiui pasiekti reikia stipriau spausti pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Lengvai stabdant, įkraunamas
hibridinės sistemos akumuliatorius
Stabdant lengvai, stabdoma elektriniu varikliu.
Automobilio kinetinė energija verčiama elektros
energija, kuri naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti. Apie akumuliatoriaus įkrovimą
stabdant elektriniu varikliu informuojama vairuotojo ekrane.
Simboliai vairuotojo ekrane
Simbolis
Paaiškinimas
Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.
Jei kiekis per mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir patikrinkite, kodėl
mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Pedalo jutiklio triktis.
Jei automobilis išjungtas (išjungti elektrinis ir
degalais varomas varikliai), automobilio stabdyti neįmanoma.
Užvedus variklį, šviečia 2 sekundes:
Automatinė funkcinė patikra.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant sunkius
krovinius, patartina tausoti stabdžių sistemą, stabdant varikliu ir naudojant pavarų perjungimo
režimą B.
Šviečia ilgiau nei 2 sekundes: ABS
sistemos triktis. Automobilio įprasta
stabdžių sistema veikia ir toliau,
tačiau be ABS funkcijos.
Stabdymo neblokuojant ratų sistema
(ABS)
Automobilyje įrengta stabdžių antiblokavimo sistema „Anti-lock Braking System“ (ABS), kuri gali
neleisti stabdymo metu užsiblokuoti ratams ir
padeda suvaldyti automobilį. Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.
Užvedus automobilį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomą sistemos automatinį
bandymą galima vykdyti nedideliu greičiu. Bandymo metu stabdžių pedalas gali pulsuoti.
440
Stabdant elektriniu varikliu, vairuotojo ekrane rodomas
įkrovimo procesas.
Ši funkcija aktyvi, kai greitis siekia 5–150 km/h
(3–93 myl./val.). Stabdant staigiau, taip pat – už
greičio intervalo ribų stabdyti padeda hidraulinė
stabdžių sistema. Vairuotojo ekrane tai nurodoma,
kai indikatorius būna apačioje, raudonoje zonoje.
Jei rodomas Stabdžių pedalas
Charakteristikos pasikeitė Reikalinga techn. patikra pranešimas, stabdymo elektroniniu būdu
sistema yra atjungta. Siekiant
pageidaujamo stabdymo efekto,
stabdžių pedalas susijungia giliau ir
reikia jį spausti smarkiau.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Jei vienu metu įsijungia abi – stabdžių trikties
ir ABS trikties – įspėjamosios lemputės, vadinasi, stabdžių sistemoje įvyko triktis.
•
•
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir paprašykite, kad jame patikrintų stabdžių sistemą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės. Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio
praradimo priežastį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Stabdymo jėgos didinimas (p. 441)
Stabdymo jėgos didinimas
Stabdymas šlapiame kelyje
Stabdžių jėgos didinimo sistema BAS („Brake
Assist System“) padeda padidinti stabdymo jėgą
stabdymo metu, taip sutrumpinant stabdymo
kelią.
Sistema nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo jėgą
galima padidinti iki lygio, pasiekiamo įsijungiant
sistemai ABS. Atleidus stabdžio pedalą, ši funkcija laikinai išsijungia.
Ilgą laiką važiuojant šlapiu keliu nestabdžius, pirmojo stabdymo metu stabdžiai gali šiek tiek
uždelsti.
Susijusi informacija
•
Stabdymas koja (p. 440)
Taip gali nutikti ir nuplovus automobilį autoplovykloje. Tokiu atveju pedalą reikia spausti smarkiau.
Todėl iki priekyje važiuojančių transporto priemonių palaikykite didesnį atstumą.
Pavažiavę šlapiu keliu ar nuplovę automobilį autoplovykloje, smarkiai pastabdykite. Taip pašildysite
stabdžių diskus, jie greičiau išdžius ir apsaugosite
juos nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į
esamą eismo situaciją.
Susijusi informacija
•
•
Stabdymas koja (p. 440)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 442)
Automatinis stabdymas stovint (p. 446)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 447)
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 441)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 442)
•
Stabdžių sistemos techninė priežiūra
(p. 442)
•
Stabdžių žibintas (p. 154)
441
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymas žvyru pabarstytame
kelyje
Stabdžių sistemos techninė
priežiūra
Važiuojant druska pabarstytu keliu, ant stabdžių
diskų ir įdėklų gali susidaryti druskos sluoksnis.
Reguliariai tikrinkite stabdžių sistemos komponentus, ar nesusidėvėjo.
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
Naujos, ką tik pakeistos stabdžių trinkelės bei
stabdžių diskai neužtikrina optimalaus stabdymo
efekto, kol „neįsidirba“ (kelis šimtus kilometrų).
Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite
smarkiau spausdami stabdžių pedalą. „Volvo“
rekomenduoja naudoti tik „Volvo“ patvirtintus
stabdžių įdėklus.
Taip pailgėja stabdymo kelias. Tokiu atveju iki
priekyje važiuojančių transporto priemonių reikia
palaikyti didesnį saugų atstumą. Be to, atlikite
šiuos veiksmus:
•
Retkarčiais pastabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Užtikrinkite, kad stabdydami nekelsite pavojaus kitiems eismo dalyviams.
•
Baigę kelionę ir prieš pradėdami kitą atsargiai nuspauskite stabdžių pedalą.
SVARBU
Susijusi informacija
•
•
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Stabdymas koja (p. 440)
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 441)
Susisiekite su autoservisu, kur gausite informacijos apie procedūrą arba paprašykite
autoserviso specialistų atlikti patikrą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
442
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdys neleidžia automobiliui nuriedėti iš stovimos padėties, mechaniškai užrakindamas / užblokuodamas du ratus.
Stabdymas koja (p. 440)
Stovėjimo stabdžio valdymo elementas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, tarp sėdynių.
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį, gali
pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys. Ūžesys
gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo metu.
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui
nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei stovėjimo
stabdžiai įjungiami automobiliui judant, tuomet jie
veikia kaip įprastiniai stabdžiai, t.y. stabdomi visi
keturi ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 443)
•
•
Automobilio statymas nuolydyje (p. 445)
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 446)
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 445)
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Automatinis įjungimas
Stovėjimo stabdys aktyvinamas automatiškai:
Įjunkite stovėjimo stabdį, kad stovintis automobilis nenuriedėtų.
•
jei funkcija „Auto Hold“ (automatinis stabdymas stovėjimo metu) būna aktyvinta ir automobilis stovi ilgiau (5–10 minučių);
•
kai stačiame nuolydyje parenkama pavarų
dėžės padėtis P.
•
kai automobilis išjungtas ir centriniame
ekrane aktyvinta automatinio stovėjimo stabdžio įjungimo nuostata.
Kaip įjungti stovėjimo stabdį
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima aktyvinti patraukiant ir palaikant valdymo elementą. Stabdymas nutraukiamas, kai
atleidžiamas valdymo elementas arba paspaudžiamas akceleratoriaus pedalas.
1.
2.
Patraukite valdymo elementą aukštyn.
> Aktyvinus stovėjimo stabdį, pradeda šviesti
simbolis vairuotojo ekrane.
PASTABA
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Patikrinkite, ar automobilis stovi.
Simbolis vairuotojo ekrane
Simbolis
Paaiškinimas
Šis simbolis įsijungia aktyvinus stovėjimo stabdį.
Jei simbolis mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane.
}}
443
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Stovėjimo stabdžio deaktyvinimas
PASTABA
Pirmą kartą paleidus automobilį, stovėjimo
stabdį galima atleisti automatiškai, neprisisegus saugos diržo.
Susijusi informacija
Išjungimas rankiniu būdu
1. Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.
2.
Paspauskite valdymo elementą žemyn.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir simbolis
vairuotojo ekrane išsijungia.
Išjungimas automatiškai
1. Saugos diržo prisisegimas.
2.
444
Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.
3.
Užveskite variklį.
4.
Nustatykite pavarų dėžės padėtį D arba R ir
nuspauskite greičio pedalą.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir simbolis
vairuotojo ekrane išsijungia.
Automatinio stovėjimo stabdžio
aktyvinimo nuostata
Pasirinkite, ar stovėjimo stabdys turi būti aktyvintas automatiškai, kai išjungtas automobilis.
Šį pasirinkimą galima padaryti nuostatų meniu,
centriniame ekrane.
•
Automatinio stovėjimo stabdžio aktyvinimo
nuostata (p. 444)
1.
•
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 445)
2.
•
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 442)
Norėdami pažymėti arba atžymėti funkciją
Automatiškai įjungti stovėjimo stabdį,
paspauskite My Car Stovėjimo stabdys
ir pakaba.
Automobilio statymas nuolydyje (p. 445)
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 443)
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 442)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio statymas nuolydyje
Statydami automobilį nuolydyje, būtinai įjunkite
stovėjimo stabdį.
ĮSPĖJIMAS
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo
stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės
transmisijos padėtį P neužtenka, kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio
trikčiai
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai,
įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite šios situacijos, nuvažiuodami patraukę valdymo elementą
aukštyn. Kai variklis pasieks traukos jėgą, atleiskite svirtį.
Ženklas
Jei po kelių bandymų nepavyksta deaktyvinti ar
aktyvinti stovėjimo stabdžio, susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei mėginama važiuoti su įjungtu stovėjimo stabdžiu, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Jei automobilį reikia pastatyti prieš pašalinant
triktį, ratus būtina pasukti taip, lyg statant įkalnėje,
o pavarų perjungiklis turi būti padėtyje P.
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Ženklai vairuotojo ekrane
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo
stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima. Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį
akumuliatorių.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos
galinius stabdžių įdėklus reikia pakeisti autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Paaiškinimas
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Žr. pranešimą vairuotojo
ekrane.
Stabdžių sistemos gedimas. Žr.
pranešimą vairuotojo ekrane.
Informacinis pranešimas vairuotojo
ekrane.
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 443)
•
•
Akumuliatorius (p. 611)
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 594)
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 443)
445
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinis stabdymas stovint
Automatinis stabdymas stovint („Auto Hold“) –
tai funkcija, leidžianti vairuotojui nukelti koją nuo
stabdžių pedalo neprarandant stabdymo efekto,
kai automobilis sustoja prie šviesoforo ar sankryžos.
Sustojus automobiliui, stabdžiai įjungiami automatiškai. Automobiliui vietoje laikyti funkcija gali naudoti kojinį stabdį arba stovėjimo stabdį. Ji veikia
bet kokiame nuolydyje. Nuvažiuojant stabdžiai
automatiškai atsijungia (jei vairuotojas segi saugos diržą).
PASTABA
Stabdant iki sustojimo įkalnėje arba nuokalnėje, prieš atleidžiant stabdžių pedalas turi
būti paspaudžiamas šiek tiek smarkiau, kad
automobilis nenuriedėtų.
Stovėjimo stabdys aktyvinamas, jei:
•
•
•
•
446
išjungiamas automobilis;
atidaromos vairuotojo durelės;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
automobilis kurį laiką stovi (5–10 minučių).
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja
pagrindinius stabdžius.
Automatinio stabdymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas stovint
Automatinio stabdymo funkcija stovint aktyvinama tunelinio valdymo pulto mygtuku.
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja
stovėjimo stabdį.
Susijusi informacija
•
Automatinio stabdymo aktyvinimas ir deaktyvinimas stovint (p. 446)
•
•
•
Stabdymas koja (p. 440)
Stovėjimo stabdžiai (p. 442)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 447)
–
Funkcijai aktyvinti arba deaktyvinti paspauskite tuneliniame valdymo pulte pateiktą mygtuką.
> Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti
indikatorius. Funkcija lieka aktyvinta ir
tada, kai variklis užvedamas kitą kartą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Taikoma išjungiant
Funkcija būna aktyvi ir laiko automobilį
pagrindiniais stabdžiais (šviečia ženklas
A). Norint deaktyvinti, reikia vienu metu
nuspausti stabdžių pedalą ir mygtuką.
•
Funkcija lieka deaktyvinta, kol galiausiai vėl
aktyvinama.
•
Deaktyvinus šią funkciją, pajudėjimo įkalnėje
pagalba (HSA) išlieka aktyvi, kad, pradedant
važiuoti į įkalnę, automobilis neimtų riedėti
atgal.
Susijusi informacija
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 446)
Pagalba pajudant įkalnėje
Pajudėjimo įkalnėje pagalba „Hill Start Assist“
(HSA) neleidžia automobiliui riedėti atgal, kai
pajudama įkalnėje. Važiuojant atbuline eiga įkalnėje, ji neleidžia automobiliui riedėti pirmyn.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių
sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui pradėjus važiuoti.
Pajudėjimo įkalnėje pagalba būna aktyvinta net ir
tada, kai deaktyvinama automatinio stabdymo stovint funkcija „Auto hold“.
Susijusi informacija
•
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 446)
Stabdymas koja (p. 440)
Automatinis stabdymas po
susidūrimo
Susidūrus, kai aktyvinami pirotechniniai saugos
diržo įtempikliai ar saugos oro pagalvės, ar automobiliu partrenkus stambų gyvūną, automatiškai
įjungiami automobilio stabdžiai. Šia funkcija
apsaugoma nuo papildomo susidūrimo arba
sumažinami jo padariniai.
Po rimtos avarijos kyla pavojus, kad automobilio
nebebus galima valdyti. Siekiant išvengti galimo
papildomo susidūrimo su kita transporto priemone ar kita kliūtimi arba sušvelninti jo padarinius, savaime aktyvinama automatinio stabdymo
sistema, kuri saugiai sustabdo automobilį.
Stabdymo metu įjungiami stabdžių žibintai ir avarinis signalas. Automobiliui sustojus, avarinis signalas lieka veikti toliau ir įjungiamas stovėjimo
stabdys.
Jei stabdymo jėgos nepakanka, pvz., kyla pavojus,
kad į sustojusį automobilį trenksis iš paskos
važiuojančios transporto priemonės, vairuotojas
gali perimti sistemos valdymą, nuspausdamas
akceleratoriaus pedalą.
Funkcija daro prielaidą, kad stabdžių sistema po
susidūrimo išliko sveika.
Stabdymo pagalba veikia saugos sistemose „Rear
Collision Warning“ ir „Blind Spot Information“.
}}
447
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Rear Collision Warning (p. 351)
BLIS* (p. 352)
Stabdymo funkcijos (p. 439)
Pavarų dėžė
Pavarų dėžė yra automobilio transmisijos mazgo
tarp variklio ir varomųjų ratų dalis. Pavarų dėžės
funkcija – keisti pavarų santykį atsižvelgiant į
greičio ir galios poreikius.
Automobilyje sumontuota aštuonių laipsnių automatinė pavarų dėžė ir elektrinis variklis, sukantis
galinius ratus. Didelis pavarų perjungimo skaičius
reiškia, kad galima efektyviai naudoti variklio
sukimo momentą ir galios diapazoną. Dvi aukščiausios pavaros taupo degalus važiuojant pastoviomis variklio apsukomis. Naudojant vairo menteles*, pavaras aukštyn / žemyn galima perjungti
rankiniu būdu. Vairuotojo ekrane rodoma, kuri
pavara šiuo metu įjungta.
Simbolis
Informacija arba klaidos pavarų
dėžėje pranešimas. Įvykdykite
pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta arba perkaito.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Sumažinta galia/Sumažintas
pagreičio rezervas
Užregistravus laikinąją pavaros
agregato triktį, automobilis gali pradėti veikti avariniu režimu ir sumažinti variklio galią, kad pavaros
agregatas nebūtų apgadintas.
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės
darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo pavojui,
vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite
pateikiamas rekomendacijas.
Paaiškinimas
Susijusi informacija
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 449)
Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 453)
Simboliai vairuotojo ekrane
Jei pavarų dėžėje įvyksta triktis, vairuotojo ekrane
pateikiamas simbolis ir pranešimas.
448
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinės pavarų dėžės padėtys
nustatant į stovėjimo padėtį, automobilis turi nejudėti.
Jei automobilyje sumontuota automatinė pavarų
dėžė, sistema įjungia tokią pavarą, kad vairavimas būtų optimalus. Pavarų dėžė turi ir rankinio
perjungimo režimą.
Norint iš stovėjimo padėties pasirinkti kitą pavarų
režimą, turi būti nuspaustas stabdžių pedalas ir
parinkta uždegimo padėtis II.
Norėdami pastatyti automobilį, įjunkite stovėjimo
stabdį ir nustatykite stovėjimo padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Pavarų padėtys
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo
stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės
transmisijos padėtį P neužtenka, kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
Stovėjimo padėtis – P
PASTABA
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje, kad
būtų galima automobilį užrakinti ir įjungti signalizaciją.
Vairuotojo ekrane rodoma parinkta pavara:
P, R, Š, D arba B.
Rankiniu pavarų perjungimo režimu papildomai
rodoma įjungta pavara (1–8).
Pavaros perjungimas
Pavarų perjungiklis yra elektroninis (ne mechaninis). Tokiu būdu pavaros perjungiamos paprasčiau ir perjungiklio veikimas juntamas geriau.
Pavara perjungiama paspaudžiant spyruoklinį
pavarų perjungiklį pirmyn arba atgal.
Stovėjimo padėtis aktyvinama P mygtuku, esančiu
šalia pavarų perjungiklio.
Kai automobilis pastatytas arba užvedant variklį
turi būti parinkta padėtis P. Pavarų perjungiklį
}}
449
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Žinyno funkcijos
Sistema automatiškai įjungs pavarų dėžės režimą
P:
•
jei automobilis bus išjungtas nustačius
pavarų režimą D arba R;
•
jei veikiant automobiliui ir pavarų perjungikliui
esant kitoje padėtyje nei P vairuotojas atsisegs saugos diržą ir atidarys savo dureles.
Stabdymo padėtis – B
Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti režimą
B. Padėtyje B atleidus greičio pedalą, automobilis
ima stabdyti elektriniu varikliu ir tuo pat metu
įkrauna hibridinės sistemos akumuliatorių. Taip
atsiranda daugiau galimybių hibridinės sistemos
akumuliatoriui įkrauti, kadangi įkraunama ir vairuotojui nespaudžiant stabdžių pedalo.
Atbulinės eigos padėtis – R
Kad galėtumėte važiuoti atbuline eiga, pasirinkite
padėtį R. Jungiant atbulinės eigos padėtį, automobilis turi nejudėti.
Norint pakeisti pavarų perjungiklio padėtį iš neutralios į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II).
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai nuo
pagreičio ir greičio, greitėjama arba lėtėjama
automatiškai. Perjungiant pavarų dėžės režimą iš
R į D, automobilis turi stovėti.
450
Paspauskite pavarų perjungiklį pirmyn, kad
grąžintumėte padėtį D.
Pavarų dėžė automatiškai perjungs žemesnę
pavarą, jei greitis sumažėja iki lygio, kuris yra per
žemas pasirinktajai pavarai, kad būtų išvengta
trūkčiojimo važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
Susijusi informacija
•
•
Norėdami pastatyti automobilį nesegėdami saugos diržo ir su atidarytomis durelėmis, perjunkite
iš padėties P ir vėl pasirinkite padėtį R arba D.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti stovėjimo stabdį.
•
Pavarų svirties blokatorius (p. 452)
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 451)
•
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
(p. 452)
•
Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 453)
Padėtis B vairuotojo ekrane.
Padėtyje B galima rankiniu būdu įjungti žemesnę
pavarą. Vairuotojo ekrane rodoma, kuri pavara (1–
8) naudojama.
•
Vieną kartą patraukite pavarų perjungiklį
atgal, kad įjungtumėte kitą žemesnę pavarą.
•
Patraukite pavarų perjungiklį atgal dar kartą,
kad įjungtumėte dar žemesnę pavarą.
Kad būtų galima rankiniu būdu įjungti aukštesnę
pavarą, automobilyje ant vairo turi būti sumontuotos mentelės*.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų perjungimas vairo
mentelėmis*
Automatinis deaktyvinimas
Pavarų dėžės režimu D mentelės ant vairo išjungiamos automatiškai, jei kurį laiką būna nenaudojamos. Apie tai informuoja išsijungęs dabartinės
pavaros skaičius.
Mentelės ant vairo papildo pavarų perjungiklį,
jomis galima perjungti pavaras rankiniu būdu,
nepaleidžiant vairo.
Pavarų dėžės režimu B jos automatiškai nedeaktyvinamos.
Vairo mentelių aktyvinimas
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis
prie vairo, šias pirmiausia reikia aktyvinti:
–
Patraukite vieną iš mentelių link vairo.
> Vairuotojo ekrane pateiktas skaičius
nurodo parinktą pavarą.
Susijusi informacija
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 449)
Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 453)
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.
Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame
prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis
esamą pavarą.
Funkcijos deaktyvinimas
Vairuotojo ekrano vaizdas keičiant pavarą mentelėmis
ant vairo.
Jungiklis
Kaip vienu laipsniu padidinti pavarą:
–
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link vairo, ir
atleiskite.
Rankinis deaktyvinimas pavarų režimu D ir B
– Vairo mentelės deaktyvinamos patraukiant
dešiniąją mentelę (+) link vairo ir palaikant
toje padėtyje, kol vairuotojo ekrane išnyks
parinktos pavaros skaičius.
> Pavarų dėžė grąžina pavarų režimą D ir B
(atsižvelgiant į režimą, kuris buvo parinktas
prieš aktyvinant menteles).
* Parinktis / priedas. 451
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio blokavimo funkcija neleidžia
atsitiktinai perjungti automatinės pavarų dėžės
pavarų perjungiklio padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio automatinio blokavimo funkcija turi kelias specialias saugos sistemas.
Iš stovėjimo padėties P
Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį iš
padėties P, reikia nuspausti stabdžių pedalą ir
nustatyti uždegimo padėtį II.
Iš neutralios padėties N
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepaisant, ar variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis šioje padėtyje užfiksuojamas.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties N į
kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi būti
įjungta uždegimo padėtis II).
Pranešimai vairuotojo ekrane
Jeigu blokuojamas pavarų perjungiklis, vairuotojo
ekrane rodomas pranešimas, pvz., Pavarų svirtis
Pasp. stabdžių pedalą, kad suakt. pavarų
svirtį.
Pavarų perjungiklis mechaniškai neblokuojamas.
Susijusi informacija
•
452
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 449)
Automatinis žemesnės pavaros
įjungimas
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas naudojamas tada, kai reikia maksimalaus pagreičio,
pvz., lenkiant.
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat grindų
(žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš karto
įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė funkcija
vadinama automatiniu žemesnės pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą greičio pedalą,
pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią
padėtį.
Saugos funkcija
Norint išvengti pernelyg didelių variklio apsukų,
greičių dėžėje yra apsauga nuo per žemos pavaros įjungimo.
Pavarų dėžė neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio apsukų
skaičius gali apgadinti variklį. Nieko neįvyksta, jei
vairuotojas vis tiek bando įjungti žemesnę pavarą
tokiu būdu, esant didelės variklio apsukoms –
pradinė pavara lieka įjungta.
Automatiškai įjungiant žemesnę pavarą, automobilis gali perjungti vieną arba kelias pavaras
žemyn (tai priklauso nuo variklio apsukų). Automobilis įjungia aukštesnę pavarą, kai variklis
pasiekia maksimalias apsukas. Taip siekiama
išvengti jo apgadinimo.
Susijusi informacija
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 449)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavaros perjungimo indikatorius*
Vairuotojo ekrane pateikiamas pavarų perjungimo indikatorius vairuotojui suteikia informacijos
apie dabartinę pavarą (esant rankiniam pavarų
perjungimo režimui) ir nurodo, kada tinka perjungti kitą pavarą, siekiant optimizuoti degalų
ekonomiją.
Norint rankiniu pavarų perjungimo režimu važiuoti
ekonomiškai, svarbu važiuoti reikiama pavara ir
laiku jas perjungti.
Susijusi informacija
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 449)
Pavaros keitimo indikatorius rodo dabartinę
pavarą vairuotojo ekrane ir viršutine rodykle
nurodo, kada reikėtų perjungti aukštesnę pavarą.
Pavaros perjungimo indikatorius rodomas pavaros
padėtyje B.
Visų ratų pavara
Visų ratų pavaros režimas AWD („All Wheel
Drive“) reiškia, kad vienu metu automobilį varo
visi keturi ratai.
Elektrinis variklis, varantis galinius ratus, leidžia
įjungti elektrinės visų ratų pavaros funkciją.
Siekiant maksimalios įmanomos traukos, judėjimo
jėga automatiškai perskirstoma geriausią sukibimą turintiems ratams. Sistema nuolat skaičiuoja
galinių ratų sukimo momento poreikį ir gali iškart
perskirstyti iki pusės variklio sukimo momento
galiniams ratams.
Visų ratų pavara taip pat veikia stabilizuojančiai,
esant didesniam greičiui. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios
jėgos perduodama į priekinius ratus. Stovint būna
nuolat įjungta visų ratų pavara, ruošiantis maksimaliai traukai greitėjimo metu.
Visų ratų pavaros savybės priklauso nuo pasirinkto važiavimo režimo.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 455)
Pavarų dėžė (p. 448)
Pavarų perjungimo indikatorius vairuotojo ekrane2.
2
Iliustracija yra scheminė. Išdėstymas gali būti kitoks, tai priklauso nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Parinktis / priedas. 453
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Variklių sistemos
degimo varikliui papildomos elektros energijos.
„Volvo Twin Engine“ susideda iš vidaus degimo
variklio, kuris suka priekinius ratus, ir elektrinio
variklio, varančio galinius ratus.
Elektrinis variklis – varo automobilį elektros
režimu. Jei reikia, greitėjimo metu užtikrina
papildomą sukimo momentą ir energiją.
Užtikrina elektrinę visų ratų pavaros funkciją.
Rekuperuoja stabdžių energiją ir paverčia ją
elektros energija.
Dvi pavaros sistemos
Priklausomai nuo vairuotojo pasirinkto važiavimo
režimo ir esamos elektros energijos, šios dvi
pavaros sistemos gali būti naudojamos atskirai
arba lygiagrečiai.
Elektrinis variklis energiją gauna iš hibridinės sistemos akumuliatoriaus, sumontuoto tuneliniame
valdymo pulte. Hibridinės sistemos akumuliatorių
galima įkrauti iš sieninio lizdo arba specialioje
įkrovimo stotelėje. Vidaus degimo variklis taip pat
gali įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių,
naudodamas specialųjį aukštos įtampos generatorių.
Vidaus degimo variklis ir elektrinis variklis gali tiesiogiai perduoti varomąją jėgą ratams. Pažangioje
valdymo sistemoje sujungtos abiejų variklių sistemų savybės, kad būtų važiuojama optimaliai
taupiai.
Susijusi informacija
Hibridinės sistemos akumuliatorius – jo funkcija – laikyti energiją. Jis gauna energiją
įkraunant iš elektros tinklo, regeneracinio
stabdymo metu arba naudojant aukštos įtampos generatorių. Jis tiekia energiją elektriniam režimui ir laikinai maitina elektrinį oro
kondicionierių, kai vykdoma automobilio
salono paruošimo procedūra.
Vidaus degimo variklis – jis užsiveda, kai
energijos lygio hibridinės sistemos akumuliatoriuje nebepakanka vairuotojo galios poreikiui patenkinti.
Aukštos įtampos generatorius3 – įkrauna
hibridinės sistemos akumuliatorių. Vidaus
degimo variklio starteris. Gali patiekti vidaus
3
454
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – jungtinis aukštos įtampos generatorius ir starteris.
•
Bendroji informacija apie Twin Engine
(p. 412)
•
Sistemos „Twin Engine“ vidaus degimo variklio užvedimas ir išjungimas (p. 455)
•
•
•
Važiavimo režimai (p. 455)
Pavarų dėžė (p. 448)
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos turintys veiksniai (p. 464)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Sistemos „Twin Engine“ vidaus
degimo variklio užvedimas ir
išjungimas
Pažangioji valdymo sistema nustato, kiek laiko
automobilį varys vidaus degimo variklis, kiek
elektrinis variklis ir kiek abu varikliai lygiagrečiai.
Važiuojant elektra, automobilyje kartais gali reikėti įjungti vidaus degimo variklį automatiškai dėl
išorinių aplinkybių, pvz., žemos lauko temperatūros, kas yra visiškai normalu. Be to, vidaus
degimo variklis visada įsijungia kai hibridinio akumuliatoriaus įkrova pasiekia žemiausią lygį.
Klimato nuostatos esant žemai
temperatūrai
Jei lauko temperatūra žema, vidaus degimo variklis kartais užsiveda automatiškai, kad būtų
pasiekta pageidaujama salono temperatūra ir oro
kokybė. Vidaus degimo variklio veikimo trukmei
gali turėti įtakos šie veiksniai:
•
•
•
temperatūros sumažinimas;
ventiliatoriaus apsukų sumažinimas;
važiavimo režimo Pure aktyvinimas.
Emisijos kontrolė
Važiavimo režimai
Norint užtikrinti optimalią emisijos kontrolę, vidaus
degimo varikliui reikia leisti veikti kelias minutes
po užvedimo. Vidaus degimo variklio veikimo
trukmė skiriasi priklausomai nuo katalizatoriaus
temperatūros.
Važiavimo režimo pasirinkimas turi įtakos automobilio vairavimo charakteristikoms. Šiais režimais siekiama pagerinti vairavimo patirtį ir
palengvinti vairavimą ypatingomis aplinkybėmis.
Naudojantis važiavimo režimais, galima greitai
pasiekti įvairias automobilio funkcijas ir nuostatas,
tenkinančias įvairius vairavimo poreikius. Siekiant
geriausių vairavimo charakteristikų kiekvienu atitinkamu važiavimo režimu, naudojamos tokios sistemos:
Susijusi informacija
•
•
•
•
Variklių sistemos (p. 454)
Taupus važiavimas (p. 462)
Važiavimas valdant elektra (p. 463)
Važiavimo režimai (p. 455)
•
•
•
•
•
•
vairavimo;
variklio / pavarų dėžės / visų ratų pavaros;
stabdžių;
amortizavimo;
Vairuotojo ekranas
klimato kontrolės nuostatų.
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris geriausiai atitinka esamas vairavimo sąlygas. Atminkite, kad
atskirose situacijose tam tikrų važiavimo režimų
pasirinkti negalima.
Važiavimas elektra esant žemai arba
aukštai temperatūrai
Jei lauko temperatūra žema arba aukšta, elektra
nuvažiuojamas atstumas ir variklio galia gali
sumažėti, ir nuo to gali priklausyti tai, kaip dažnai
vidaus degimo variklis įsijungs automatiškai.
}}
455
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Pasirinktini važiavimo režimai
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
ĮSPĖJIMAS
Nepalikite automobilio nevėdinamoje vietoje
su suaktyvintu važiavimo režimu ir išjungtu
vidaus degimo varikliu: nukritus hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygiui, bus
automatiškai užvestas variklis ir besikaupiančios išmetamosios dujos gali rimtai sužaloti
žmones ir gyvūnus.
HYBRID
• Tai – įprastas automobilio režimas, kai elektrinis ir vidaus degimo varikliai veikia kartu.
Užvedus variklį, įjungiamas režimas „Hybrid“. Valdymo sistema atskirai arba lygiagrečiai naudoja
elektrinį bei vidaus degimo variklius ir apskaičiuoja optimalų naudojimą pagal našumą, degalų
sąnaudas ir komfortą. Galimybė važiavimo režimu
naudotis vien elektriniu varikliu priklauso nuo
hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos
lygio ir, pvz., poreikio šildyti ar vėsinti automobilio
saloną.
456
Jei energijos daug, galima važiuoti vien tik elektra.
Nuspaudus greičio pedalą, veikia tik elektros
variklis, kol galiausiai pasiekiama tam tikras taškas. Vidaus degimo variklis užsiveda, kai šis taškas viršijamas ir energijos lygio akumuliatoriuje
nebepakanka vairuotojo galios poreikiui (spaudžiant greičio pedalą) patenkinti.
Kai energijos lygis žemas (hibridinės sistemos
akumuliatorius beveik išsekęs), reikia palaikyti
akumuliatoriaus energijos lygį, todėl dažniau užsiveda vidaus degimo variklis. Kad atkurtumėte
talpą ir vėl galėtumėte važiuoti vien elektra, naudodami įkrovimo kabelį įkraukite hibridinės sistemos akumuliatorių iš 230 V kintamosios srovės
lizdo arba funkcijų rodinyje aktyvinkite Charge.
Važiavimo režimas suprojektuotas mažoms energijos sąnaudoms, naudojant optimizuotą elektrinio variklio ir vidaus degimo variklio junginį, neaukojant klimato kokybės ir vairavimo potyrių. Prireikus staigiau pagreitėti, elektros pavara patiekia
papildomos galios. Be to, automobilis aptinka,
kada, atsižvelgiant į vairavimo sąlygas, reikalinga
visų ratų pavara, ir prireikus automatiškai ją įjungia. Visų ratų pavara ir papildoma elektros sistemos galia pasiekiama nuolat, neatsižvelgiant į
akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Informacija vairuotojo ekrane
Važiuojant hibridiniu režimu, vairuotojo ekrane
rodomas hibridinės sistemos matuoklis. Hibridinės sistemos matuoklio rodyklė rodo, kiek energijos vairuotojas pageidauja gauti, spausdamas
greičio pedalą. Žyma tarp žaibo ir lašo parodo,
kiek pasiekiama energijos.
Vairuotojo ekranas su varymo elektriniu ir vidaus degimo
varikliais grafikais.
Vairuotojo ekrane papildomai informuojama, kada švelniai stabdant energija
grąžinama į akumuliatorių (regeneruojama).
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
PURE
• Važiuokite su įjungtu elektriniu varikliu, maksimaliai sumažintomis energijos sąnaudomis
ir anglies dioksido emisija.
Važiavimo režimas maksimaliai išnaudoja hibridinės sistemos energiją. Tai reiškia, pvz., kad sumažinta tam tikrų klimato nuostatų galia, kad būtų
užtikrinta ilgiausia įmanoma rida naudojant vien
tik elektros energiją.
Režimą Pure galima pasirinkti tik jei yra pakankamai aukštas hibridinės sistemos akumuliatoriaus
energijos lygis. Jei akumuliatoriaus energijos lygis
pernelyg sumažėja, režimu Pure užvedamas
vidaus degimo variklis. Kartu užvedamas vidaus
degimo variklis:
•
•
jei greitis viršija 125 km/h (78 myl./val.);
•
jei sistema / komponentas veikia ribotai, pvz.,
kai žema aplinkos temperatūra.
jei vairuotojas pageidauja naudoti daugiau
judėjimo jėgos nei pajėgia patiekti elektrinė
pavara;
Važiavimo režimas optimizuotas maksimaliai ridai
naudojant elektrą ir ypač gerai tinka važiuoti
mieste. „Pure“ – tai žemiausias degalų deginimo
lygis net ir iškrovus hibridinės sistemos akumuliatorių. Nustatomas automobilio salono klimato
kontrolės režimas ECO, o važiuojant slidžiu keliu
ratams leidžiama prasisukti daugiau prieš automatiškai aktyvinant visų ratų pavarą.
Klimato kontrolė ECO
Sistemos važiavimo režimu „Pure“ automobilio
salone automatiškai aktyvinama klimato kontrolės
funkcija ECO, kad būtų sumažintos energijos
sąnaudos.
PASTABA
Aktyvinus važiavimo režimą Pure, pakeičiami
keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų
funkcijos. Tam tikras nuostatas galima rankiniu būdu nustatyti iš naujo, tačiau visos funkcijos grąžinamos tik išjungus važiavimo režimą
Pure arba pritaikius važiavimo režimą
Individual su visomis veikiančiomis klimato
kontrolės funkcijomis.
Jei kyla problemų, pvz., dėl miglos, paspauskite
įprastai veikiantį maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtuką.
AWD
• Padidinkite automobilio stabilumą kelyje ir
trauką, naudodami patobulintą visų ratų
pavarą.
Važiavimo režimas užrakina automobilį veikti visų
ratų pavaros režimu. Optimalus sukimo momento
paskirstymas tarp priekinės ir galinės ašių užtikrina geriausią sukibimą, stabilumą ir valdymą, pvz.,
važiuojant slidžiu keliu, velkant sunkią priekabą
arba transporto priemonę. Važiavimo režimas
AWD pasiekiamas nuolat, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Vidaus degimo ir elektrinis varikliai veikia, kad
būtų varomi visi keturi ratai, o tai didina degalų
sąnaudas.
Kitais automobilio važiavimo režimais jis automatiškai pritaiko visų ratų pavaros poreikį pagal kelio
dangą, ir prireikus gali įjungti elektros variklį arba
užvesti vidaus degimo variklį.
POWER
• Režimu Power automobilis važiuoja sportiškiau ir greičiau greitėja.
Važiavimo režimas maksimaliai padidina jungtinę
vidaus degimo variklio ir elektrinio variklio galią:
automobilį varo visi ratai. Pavaros perjungiamos
sparčiau ir tiksliau, o pavarų dėžė suteikia prioritetą geresnį sukibimą užtikrinančiai pavarai. Vairas reaguoja greičiau, be to, amortizatoriai būna
standesni.
Vidaus degimo ir elektrinis varikliai veikia, kad
būtų varomi visi keturi ratai, o tai didina degalų
sąnaudas.
Važiavimo režimas optimizuotas maksimaliam
našumui ir greičiausiai reakcijai greitėjant. Jis
pakeičia vidaus degimo variklio akceleratoriaus
pedalo reakciją, pavarų perjungimo schemą ir pripūtimo slėgio sistemos veikimą. Kartu optimizuojamos važiuoklės nuostatos, vairo ir stabdžių reakcija. Važiavimo režimas Power pasiekiamas nuolat, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovos
būseną.
}}
457
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
3.
INDIVIDUAL
• Vairuotojo režimo pritaikymas pagal individualius pageidavimus.
Pasirinkite pradinį važiavimo režimą ir suderinkite
nuostatas pagal pageidaujamas vairavimo charakteristikas. Šios nuostatos bus įrašytos į individualų vairuotojo profilį.
Srityje Išankstinės nuostatos pasirinkite
važiavimo režimą, kuriuo norite pradėti: Pure,
Hybrid arba Power.
Galimas reguliavimas taikomas nuostatoms:
•
•
•
•
•
•
Individualus važiavimo režimas pasiekiamas tik
tuo atveju, jei jis pirmiausia aktyvinamas centriniame ekrane.
Vairuotojo ekranas
Vairo sunkumas
Galios agregatų duomenys
Stabdymo charakteristikos
Pakabos valdymas
ECO klimatas.
Vidaus degimo variklio naudojimas
Pažangioji valdymo sistema nustato, kiek laiko
automobilį varys vidaus degimo variklis, kiek elektrinis variklis ir kiek abu varikliai lygiagrečiai.
Individualaus važiavimo režimo nuostatų rodinys4.
4
458
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Spustelėkite My Car Individualus
važiavimo režimas ir pasirinkite
Individualus važiavimo režimas.
Iliustracija yra scheminė. Išsami informacija gali būti kitokia, tai priklauso nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
Pirminė funkcija – naudoti vidaus degimo arba
elektrinį variklį ir pasiekiamą hibridinės sistemos
akumuliatoriaus energiją maksimaliai efektyviai,
atsižvelgiant į įvairių važiavimo režimų charakteristikas ir vairuotojo galios poreikį, kuris reguliuojamas greičio pedalu.
Be to, atskirais atvejais, dėl laikinų sistemos apribojimų arba teisinių reikalavimų, kuriais siekiama
palaikyti automobilio žemą bendrosios emisijos
lygį, reglamentuojamų funkcijų vidaus degimo
variklis gali būti naudojamas intensyviau.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
•
Važiavimo režimo keitimas (p. 459)
Taupus važiavimas (p. 462)
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 83)
Bendroji informacija apie Twin Engine
(p. 412)
Važiavimo režimo keitimas
3.
Pakeiskite važiavimo režimą centriniame valdymo
pulte pateikiamu valdymo elementu.
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris geriausiai atitinka esamas vairavimo sąlygas. Atminkite, kad
atskirose situacijose tam tikrų važiavimo režimų
pasirinkti negalima.
Jei važiavimo režimas iškylančiajame meniu papilkintas, jo pasirinkti negalima.
Kaip pakeisti važiavimo režimą:
Susijusi informacija
•
1.
Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą DRIVE MODE.
> Centriniame ekrane pasirodo iškylantysis
meniu.
2.
Pasukite ratuką aukštyn arba žemyn, kol bus
pažymėtas pageidaujamas važiavimo režimas.
Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą arba tiesiogiai jutikliniame ekrane
patvirtinkite išranką.
> Pasirinktas važiavimo režimas nurodytas
vairuotojo ekrane.
Važiavimo režimai (p. 455)
459
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
Amortizavimas („Four-C“)
Transportavimo metu
Automobilis automatiškai kontroliuoja lygį ir
amortizatorių veiklą.
Galinės dalies lygio kontrolės funkcija palaiko vienodą galinės dalies aukštį neatsižvelgiant į
apkrovą. Lygio kontrolė veikia ir tada, kai automobilis stovi.
Amortizavimo sistema priderinama prie pasirinktojo važiavimo režimo ir automobilio greičio.
Amortizacija paprastai nustatoma taip, kad užtikrintų didžiausią galimą komfortą, ir yra nuolat
reguliuojama, priklausomai nuo kelio paviršiaus,
automobilio greitėjimo, stabdymo ir važiavimo
posūkiuose.
Gabenant automobilį keltu, traukiniu ar sunkvežimiu, jis turi būti pritvirtintas per ratus, o ne kitas
važiuoklės dalis. Gabenimo metu vykstantys
pneumatinės pakabos pokyčiai gali neigiamai
paveikti įtvirtinimo efektyvumą.
Vairuotojo ekrane pateikiami simboliai ir pranešimai
Simbolis
Pranešimas
Paaiškinimas
Pakaba
Naudotojas išjungė lygio kontrolę rankiniu būdu.
Deaktyvino naudotojas
Laikinai sumažinta galia
Lygio kontrolė laikinai apribota dėl intensyvaus sistemos naudojimo. Jei šis pranešimas
pateikiamas dažnai (pvz., kelis kartus per savaitę), susisiekite su autoservisuA.
Pakaba
Įvyko triktis. Kaip įmanoma greičiau vykite į autoservisąA.
Pakaba
Reikia vykti į autoservisą
460
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Simbolis
Pranešimas
Paaiškinimas
Pakabos gedimas
Saugiai sustokite
Įvyko kritinė triktis. Saugiai sustokite ir pasirūpinkite, kad automobilis būtų nugabentas (visi
ratai turi būti pakelti) į autoservisąA.
Pakaba
Įvyko triktis. Jei pranešimas pasirodo vairuojant, susisiekite su autoservisuA.
Sumažinkite greitį Transp. priemonė
per aukšta
Pakaba
Vykdomas automobilio galinės ašies lygio kontrolės procesas siekiant tikslinio aukščio.
Automatinis automobilio lygio reguliavimas
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
•
Lygio kontrolės nuostatos* (p. 462)
Važiavimo režimai (p. 455)
* Parinktis / priedas. 461
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygio kontrolės nuostatos*
Taupus važiavimas
•
Išjunkite lygio kontrolę, jei automobilį reikia
pakelti arba norite išvengti automatinio reguliavimo problemų.
Važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai reiškia
važiuoti sklandžiai, numatant būsimą situaciją
kelyje, važiavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikant prie esamos situacijos.
Jei po automobilio salono paruošimo ketinate
važiuoti trumpą atstumą (kai lauke karšta), jei
įmanoma, išjunkite ventiliaciją arba oro kondicionierių.
•
Jei paruošimo procedūros vykdyti
neįmanoma, kai lauke šalta, pirmiausia
panaudokite sėdynių ir vairo šildymo funkcijas. Venkite šildyti visą saloną, nes taip išeikvojama daugiau hibridinės sistemos energijos.
Nuostatos centriniame ekrane
Išjungti išlyginimo kontrolę
Atskirais atvejais funkciją reikia deaktyvinti, pvz.,
prieš pakeliant automobilį domkratu*. Lygio skirtumas, susidarantis keliant domkratu, paprastai
reiškia, kad pneumatinė pakaba pradeda reguliuoti aukštį, dėl ko gaunamas nepageidaujamas
poveikis.
Funkcijos deaktyvinimas centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
ir pakaba.
3.
Valdymo elektra planas
Siekiant maksimalios ridos, svarbu atidžiai planuoti, kada važiuoti elektros režimu:
Įkrovimas
• Reguliariai įkraukite automobilį iš maitinimo
tinklo. Įpraskite visada pradėti kelionę visiškai
įkrautu hibridinės sistemos akumuliatoriumi.
•
•
Stovėjimo stabdys
Išsiaiškinkite, kur yra įkrovimo stočių.
Jei įmanoma, pasirinkite stovėjimo vietą,
kurioje yra įkrovimo stotelė.
PASTABA
Kaip įmanoma dažniau įkraukite automobilį iš
maitinimo tinklo!
Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
Susijusi informacija
•
•
Lygio kontrolė* ir amortizavimas (p. 460)
Įkrovimo rekomendacijos (p. 581)
Išankstinis paruošimas
• Paruoškite automobilį prieš kelionę. Jei
įmanoma, naudokite įkrovimo kabelį, prijungtą
prie maitinimo lizdo.
•
462
Venkite statyti automobilį tokioje vietoje, kur
stovėjimo metu salonas atšals arba perkais.
Pavyzdžiui, statykite automobilį reguliuojamo
klimato garaže.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimas
• Siekdami mažiausių energijos sąnaudų, aktyvinkite važiavimo režimą Pure.
•
•
•
•
•
•
Norėdami sumažinti išvengti stabdymo,
važiuokite pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir
objektų. Taip vairuojant suvartojama mažiausiai energijos.
Balansuokite galios poreikį greičio pedalu.
Naudokitės vairuotojo ekrane pateiktu pasiekiamos elektrinio variklio energijos indikatoriumi, kad be reikalo neužvestumėte vidaus
degimo variklio. Elektrinis variklis yra efektyvesnis nei vidaus degimo, ypač – važiuojant
nedideliu greičiu.
Prireikus stabdyti, stabdžių pedalu stabdykite
švelniai: taip įkrausite hibridinės sistemos
akumuliatorių. Regeneracinė stabdymo funkcija įtaisyta stabdžių pedale, ją gali sustiprinti
elektrinis variklis, stabdantis nustačius pavarų
režimą B.
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės energijos
sąnaudos, nes kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
Funkcijų rodinyje aktyvinkite funkciją Hold,
jei važiuojate didesniu greičiu ir kelionės
trunka ilgiau nei galima nuvažiuoti vien
elektra.
Jei galima, nenaudokite funkcijos Charge
hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti.
Įkraunant vidaus degimo varikliu, didėja
degalų sąnaudos ir anglies dioksido emisija.
•
Kai lauke šalta, sumažinkite langų, veidrodėlių, sėdynių ir vairo šildymą (jei įmanoma).
•
Padangose palaikykite tinkamą oro slėgį ir
reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
slėgį padangose.
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
energijos sąnaudos: patarimo, kokios padangos tinkamos, kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių, nuimkite juos.
•
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Nelaikykite stovinčio automobilio įkalnėje su
nuspaustu akceleratoriaus pedalu. Vietoj jo
nuspauskite stabdžių pedalą.
Susijusi informacija
•
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 30)
•
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos turintys veiksniai (p. 464)
•
•
•
Važiavimas valdant elektra (p. 463)
Važiavimas valdant elektra
Važiuojant elektra, „Volvo Twin Engine“ užtikrina
mažas degalų sąnaudas ir emisiją bei didelį
našumą.
Siekiant vairuoti taupiausiai:
•
Pasirinkite važiavimo režimą „Pure“, kad nuvažiuotumėte kiek įmanoma toliau, naudodami
vien tik elektros energiją.
•
Balansuokite galios poreikį greičio pedalu.
Naudokitės vairuotojo ekrano hibridinės sistemos matuoklyje pateiktu pasiekiamos elektrinio variklio energijos indikatoriumi, kad be
reikalo neužvestumėte vidaus degimo variklio.
•
Prireikus stabdyti, stabdžių pedalu stabdykite
švelniai: taip įkrausite hibridinės sistemos
akumuliatorių.
•
Funkcijų rodinyje aktyvinkite funkciją Hold,
jei važiuojate didesniu greičiu ir kelionės
trunka ilgiau nei galima nuvažiuoti vien
elektra.
•
Sumažinkite salono elektros įrangos sąnaudas, pvz., sumažindami ventiliatoriaus apsukas, elektrinio šildytuvo arba oro kondicionieriaus nuostatą.
Siekdami maksimaliai padidinti nuvažiuojamą
atstumą, laikykitės bendrojo pobūdžio ekonomiško vairavimo patarimų dėl greičio, padangų ir
apkrovos.
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 83)
Slėgio padangose patikra (p. 552)
}}
463
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie Twin Engine
(p. 412)
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 462)
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 83)
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos turintys veiksniai (p. 464)
•
Sistemos „Twin Engine“ vidaus degimo variklio užvedimas ir išjungimas (p. 455)
•
Funkcija „Hold“ ir „Charge“ (p. 465)
Elektra nuvažiuojamam atstumui
įtakos turintys veiksniai
Automobilio vien elektra nuvažiuojamas atstumas
priklauso nuo kelių veiksnių. Galimybė nuvažiuoti
toli priklauso nuo atitinkamų aplinkybių ir sąlygų,
kuriomis vairuojama.
Sertifikuotoji automobilio ridos elektros režimu
vertė neturi būti traktuojama kaip garantuotai
nuvažiuojamas atstumas. Sertifikavimo vertė – tai
palyginamoji vertė, gaunama atliekant specifinius
ES važiavimo ciklus. Faktinį nuvažiuojamą atstumą
lemia keli veiksniai.
Aukštesnė lauko temperatūra tam tikru aspektu
padidina nuvažiuojamą atstumą.
Lauko temperatūra
Deaktyvinta
automobilio
salono klimato
kontrolės sistema
Įprasta klimato kontrolė automobilio salone
30 °C (86 °F)
95 %
80 %
Vairuotojas gali daryti įtaką kai kuriems veiksniams, tačiau kitiems veiksniams jis poveikio
nedaro.
20 °C (68 °F)
100 %
90%
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
Ilgiausias intervalas pasiekiamas esant ypač
palankioms sąlygoms, kai visi veiksniai daro teigiamą poveikį.
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
–10 °C
(14 °F)
70 %
40 %
Intervalui įtaką darantys veiksniai
Veiksniai, kuriems vairuotojas įtakos nedaro
Yra keli išoriniai veiksniai, kurie daro įvairų poveikį
intervalui:
•
•
•
•
•
eismo situacija
trumpi važiavimo atstumai
topografija
išorės temperatūra ir priešinis vėjas
kelio būklė ir paviršius.
Toliau lentelėje pateiktas apytikslis ryšys tarp
lauko temperatūros ir nuvažiuojamo atstumo
464
automobilyje su deaktyvinta automobilio salono
klimato kontrolės sistema ir su įprastomis automobilio salono klimato kontrolės nuostatomis.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Veiksniai, kuriems vairuotojas gali daryti
poveikį
Vairuotojas turėtų atsižvelgti į tai, kad šie veiksniai
daro poveikį intervalui, kad galėtų automobilį vairuoti taupydamas energiją:
•
•
•
•
•
•
•
PASTABA
reguliarus įkrovimas;
paruošimas;
važiavimo režimas „Pure“;
•
Lentelėje pateiktos vertės taikomos naujam automobiliui.
•
Jos nėra absoliučiosios ir priklauso nuo
vairavimo elgsenos, aplinkos ir kitų aplinkybių.
Susijusi informacija
•
•
•
•
klimato kontrolės nuostatos;
greitis ir greitėjimas;
funkcija Hold;
padangos ir slėgis padangose.
Toliau lentelėje parodytas apytikslis ryšys tarp
pastovaus greičio ir nuvažiuojamo atstumo, kai
mažesnis pastovus greitis leidžia padidinti nuvažiuojamą atstumą.
Pastovus greitis
100 km/h (62 myl./val.)
50 %
80 km/h (50 myl./val.)
70 %
60 km/h (37 myl./val.)
90 %
50 km/h (31 myl./val.)
100 %
Važiavimas valdant elektra (p. 463)
Taupus važiavimas (p. 462)
Funkcija „Hold“ ir „Charge“ (p. 465)
Važiavimo režimai (p. 455)
Funkcija „Hold“ ir „Charge“
Atskirais atvejais važiuojant gali būti naudinga
valdyti hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Tai pasiekiama naudojant funkcijas
Hold ir Charge, kurios pasiekiamos visais važiavimo režimais.
Hold ir Charge funkcijų mygtukai
Funkcijos aktyvinamos centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
Hold
Akum.įkrov.lygis
palaik.ateičiai.
Funkcija palaiko hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos
lygį, kad būtų galima važiuoti
elektra, ir leidžia sutaupyti tam
tikrą elektros energijos kiekį naudojimui ateityje,
pvz., važiuojant mieste ar gyvenamojoje zonoje.
Hold pasiekiamas neatsižvelgiant į hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Automobilis veikia kaip ir įprastu hibridiniu režimu
su iškrautu akumuliatoriumi, kai naudojama ne tik
stabdžių sugeneruota energija, bet ir dažniau
užvedamas vidaus degimo variklis, kad būtų palaikytas tam tikras akumuliatoriaus įkrovos lygis.
}}
465
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Pasiruošimas ilgai kelionei
Charge
Variklis įkrauna
hibr.akumuliatorių.
Prieš leidžiantis į atostogas ar kitą tolimą kelionę,
svarbu itin atidžiai patikrinti automobilio funkcijas
ir įrangą.
Patikrinkite, ar:
Funkcija įkrauna hibridinės sistemos akumuliatorių padedant
vidaus degimo varikliui, kad
vėliau būtų galima ilgiau pasinaudoti elektros režimu. Kai hibridinės sistemos
akumuliatorius pakankamai įkraunamas, funkcija
tampa nepasiekiama.
Ženklai vairuotojo ekrane
•
variklis veikia gerai ir nenaudoja daugiau
degalų nei įprasta;
•
•
•
nėra nuotėkių (degalų, alyvos ir kitų skysčių);
•
padangų protektorius tinkamo gylio ir slėgis
jose pakankamas. Į vietoves, kuriose yra
apsnigtos ar apledėjusios kelio dangos pavojus, važiuokite su žieminėmis padangomis.
•
•
•
starterio akumuliatorius pakankamai įkrautas;
Aktyvinus įkrovimo funkciją, hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklyje pasirodo ženklas
.
Susijusi informacija
•
•
•
Aktyvinus laikymo funkciją, hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklyje pasirodo ženklas
466
.
Važiavimas valdant elektra (p. 463)
Taupus važiavimas (p. 462)
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 83)
stabdymo jėga stabdant yra optimali;
visi žibintai veikia – jei automobilyje yra
sunkus krovinys, sureguliuokite priekinių
žibintų aukštį;
valytuvų šluotelės yra geros būklės
automobilyje yra trikampis įspėjamasis ženklas ir gero matomumo liemenė – kai kuriose
šalyse juos turėti reikalauja įstatymai;
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Slėgio padangose patikra (p. 552)
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 661)
Ploviklio įpylimas (p. 645)
Važiavimas žiemą (p. 467)
Taupus važiavimas (p. 462)
Automobilinio modemo nuostatos (p. 531)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
•
•
•
Įkrovimo rekomendacijos (p. 581)
Važiavimas žiemą
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Važiavimas su priekaba (p. 480)
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras automobilio patikras, siekiant užtikrinti, kad juo būtų
galima saugiai važiuoti.
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus sniego
arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“ rekomenduoja
sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
Aktyvioji pagalba (p. 311)
Greičio ribotuvas (p. 277)
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 567)
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje turi būti 50% glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo užšalimo iki maždaug –35 °C (–31 °F). Siekiant
išvengti pavojaus sveikatai, negalima maišyti
skirtingo tipo glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės)
alyvos padeda lengviau užvesti variklį, esant
šaltam orui, taip pat mažina kuro sąnaudas,
kol variklis yra neįkaitęs.
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai oro
temperatūrai žemos klampos alyva netinka.
•
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovos lygį. Esant žemai temperatūrai, akumuliatoriaus apkraunamas labiau ir
sumažėja jo talpa.
Naudokite tik specialų langų ploviklį su antifrizu, kad ploviklio bakelyje nesusidarytų
ledas.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose šalyse
dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia kelio
danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam,
kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
•
•
Žieminės padangos (p. 565)
Sniego grandinės (p. 566)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 442)
•
•
•
•
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 441)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 642)
Ploviklio įpylimas (p. 645)
Akumuliatorius (p. 611)
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 643)
}}
467
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 607)
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 657)
Brastos įveikimas
SVARBU
Brastos įveikimas – tai važiavimas automobiliu
per apsemtą kelią. Brastą būtina įveikti itin atsargiai.
Kad neapgadintumėte automobilio, kai važiuosite
per brastą (pvz., įveikdami apsemtą kelio ruožą),
atsižvelkite į toliau pateiktą informaciją:
•
Jei važiuojant per brastą vanduo sems automobilio grindis, gali būti apgadintos jo dalys
(pvz., variklis, pavarų dėžė, transmisijos mazgas arba elektros sistemos komponentai).
Garantija netaikoma, jei komponentas apgadinamas dėl panardinimo į alyvą, hidraulinio
smūgio arba alyvos stygiaus.
Vandens lygis neturi pakilti aukščiau automobilio grindų. Jei įmanoma, prieš pradėdami
važiuoti per brastą patikrinkite jos gylį giliausiame taške. Ypač atsargiai reikia važiuoti per
tekantį vandenį.
•
•
Nevažiuokite didesniu nei ėjimo tempu.
•
Atminkite, kad atvažiuojančio transporto
keliamos bangos gali pakilti virš automobilio
grindų.
•
Venkite važiuoti per druskingą vandenį (korozijos pavojus).
Nesustokite brastoje. Pirmyn arba atbuline
eiga automobiliu važiuokite atsargiai.
Sustoję vandenyje, nebandykite užvesti variklio iš naujo. Vietoj to išvilkite automobilį iš vandens ir nugabenkite ant platformos į autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo
funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo
funkcija.
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus reikia
nuvalyti priekabos jungiamosios movos kontaktą.
Susijusi informacija
•
468
Pagalba kelyje (p. 487)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų bako atlanko atidarymas ir
uždarymas
2.
Degalų bako atlankas atrakinamas paspaudžiant
mygtuką prietaisų skydelyje.
Vairuotojo ekrane rodyklė šalia
bako simbolio nurodo, kurioje
automobilio pusėje yra degalų
bako atlankas.
Susijusi informacija
•
1.
Baigę pilti degalus, švelniai paspausdami
uždarykite atlanką.
Pildymo kuras (p. 470)
Paspauskite prietaisų skydelyje esantį mygtuką.
> Dėl siekio išlyginti slėgį degalų bake
galima tam tikra atlanko atsidarymo delsa.
Vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Degalų bakas Atidaromas degalų
bako atlankas, tada Degalų bakas
Parengta pilti degalus.
PASTABA
Atidarius degalų bako atlanką, reikia įpilti
degalų per maždaug dešimt minučių. Po to
uždaromas vožtuvas, kuris buvo atidarytas
mygtuku, ir įpilti degalų neleidžiama (išjungiamas kolonėlės pistoletas).
Jei vožtuvas užsidaro nebaigus pildyti,
paspauskite mygtuką dar kartą ir palaukite,
kol vairuotojo ekrane pasirodys pranešimas
Degalų bakas Parengta pilti degalus.
469
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pildymo kuras
Degalai pilami pagal toliau nurodytą procedūrą.
Degalų bakas aprūpintas degalų pildytuvu be
dangtelio.
1.
Degalų pylimas degalinėje
Išjunkite automobilį ir atidarykite degalų bako
atlanką.
Jei vožtuvas užsidaro nebaigus pildyti,
paspauskite mygtuką dar kartą ir palaukite,
kol vairuotojo ekrane pasirodys pranešimas
Degalų bakas Parengta pilti degalus.
2.
3.
470
Pasirinkite degalus, tinkamus naudoti automobilyje pagal identifikatorių5 degalų bako
atlanko vidinėje dalyje. Informacijos apie
aprobuotus degalus ir identifikatorių rasite
skirsnyje „Benzinas“.
Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo
angą. Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo
dangteliai. Degalų pistoletą reikia prastumti
pro abu dangtelius: tik tada galima pilti degalus.
Neperpildykite bako: pilkite, kol pirmą kartą
išsijungs degalų pistoletas.
> Bakas pilnas.
PASTABA
PASTABA
Atidarius degalų bako atlanką, reikia įpilti
degalų per maždaug dešimt minučių. Po to
uždaromas vožtuvas, kuris buvo atidarytas
mygtuku, ir įpilti degalų neleidžiama (išjungiamas kolonėlės pistoletas).
5
4.
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
Degalų pylimas iš degalų bakelio
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite piltuvėlį, kuris yra putplasčio bloke, po bagažinės
grindų liuku.
1.
Atidarykite degalų bako atlanką.
2.
Įkiškite piltuvą į degalų pildytuvo angą.
Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo dangteliai.
Piltuvo kaklelį reikia prastumti pro abu dangtelius: tik tada galima pilti degalus.
Taikoma automobiliams su degaliniu
šildytuvu*
Automobiliui esant degalinėje, niekada nenaudokite automobilio degalus naudojančio šildytuvo
funkcijų.
Identifikatorius (pagal CEN standartą EN16942) pateikiamas degalų bako atlanko vidinėje dalyje; vėliausiai iki 2018 m. pabaigos jis bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos degalinėse.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų tvarkymas
SVARBU
Nenaudokite prastesnės kokybės kuro nei rekomenduojama „Volvo“, nes tai neigiamai veikia
variklio galią ir kuro sąnaudas.
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“ nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į „Volvo“
garantiją ir jokias papildančias paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
Etiketė ant degalų bako atlanko vidinės pusės
Susijusi informacija
•
Degalų bako atlanko atidarymas ir uždarymas
(p. 469)
•
Benzinas (p. 472)
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius
lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia kreiptis į
gydytoją.
Susijusi informacija
•
Benzinas (p. 472)
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas,
bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu) yra itin
nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti.
Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
471
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Benzinas
Benzinas – tai tam tikro tipo degalai, skirti automobiliams su benzininiu varikliu.
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe.
Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
Benzino identifikatorius
Identifikatorius (pagal CEN standartą EN16942)
pateikiamas degalų bako atlanko vidinėje dalyje;
vėliausiai iki 2018 m. pabaigos jis bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos
degalinėse.
Šie identifikatoriai taikomi dabartiniams standartiniams degalams Europos teritorijoje. Automobiliuose su benzininiais varikliais galima naudoti
tokiais identifikatoriais pažymėtą benziną:
E5 – tai benzinas, kuriame gali
būti iki 2,7 % deguonies ir iki
5 % tūrio etanolio.
E10 – tai benzinas, kuriame
gali būti iki 3,7 % deguonies ir
iki 10 % tūrio etanolio.
472
SVARBU
SVARBU
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių sudėtyje
yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio).
•
Negalima naudoti degalų su metalo priedais.
•
Negalima naudoti etanolio mišinio,
kuriame yra daugiau nei E10 (maks.
10 proc. tūrio) etanolio, pvz., negalima
naudoti E85.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
Oktaninis skaičius
•
95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
98 RON oktaninio skaičiaus benzinas rekomenduojamas siekiant maksimalaus variklio
našumo ir minimalių degalų sąnaudų.
•
Negalima naudoti degalų, kurių oktaninis
skaičius nesiekia RON 95.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje nei
38 °C (100 °F) temperatūroje, patariama naudoti
aukščiausio oktaninio skaičiaus degalus, kad
variklis veiktų kuo veiksmingiau ir taupiau.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Degalų tvarkymas (p. 471)
Pildymo kuras (p. 470)
Benzino dalelių filtras (p. 473)
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 661)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Benzino dalelių filtras
Benzininiuose automobiliuose sumontuoti dalelių
filtrai, užtikrinantys efektyvesnę emisijos kontrolę.
Automobiliui važiuojant, benzino dalelių filtre
surenkamos išmetamosiose dujose esančios
smulkios dalelės. Važiuojant įprastai, vyksta pasyvioji regeneracija, kurios metu dalelės oksiduojasi
ir sudega. Tokiu būdu filtras ištuštinamas.
Jei automobiliu važinėjama nedideliu greičiu ar
variklis dažnai užvedamas šaltu oru, gali reikėti
atlikti aktyviosios regeneracijos procedūrą. Dalelių
filtro regeneracija vyksta automatiškai ir paprastai
trunka 10–20 minučių. Regeneracijos metu galite
pajusti degėsių kvapą.
didesniu greičiu, kad būtų regeneruota benzino
emisijos kontrolės sistema.
Variklio ir pavaros sistemos
perkaitimas
•
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam orui, kyla
variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus,
ypač – velkant sunkų krovinį.
Tarp apsilankymų degalinėje automobiliu reikia pavažinėti plentu didesniu nei 60 km/h
(38 myl./val.) greičiu bent 20 minučių.
Susijusi informacija
•
Benzinas (p. 472)
•
Perkaitimo atveju variklio galia gali laikinai
sumažėti.
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo automobilio priekinių grotelių nuimkite visas papildomas lempas.
•
Jei temperatūra variklio aušinimo sistemoje
tampa per aukšta, ima šviesti įspėjimo ženklas ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Variklio temperatūra Aukšta
temperatūra. Saugiai sustokite. Sustokite
saugioje vietoje ir leiskite varikliui kelias
minutes veikti laisvąja eiga, kol jis atvės.
•
Jei pasirodo pranešimas Variklio
temperatūra Aukšta temperatūra.
Išjunkite variklį arba Variklio auš. skystis
Žemas lygis. Išjunkite variklį, sustabdykite
automobilį ir išjunkite variklį.
•
Pavarų dėžės perkaitimo atveju bus pasirinkta kita pavarų perjungimo programa. Be
to, aktyvinama įdiegta apsauginė funkcija,
kuri be viso kito uždega įspėjamąjį signalą ir
vairuotojo ekrane parodo pranešimą
Transmisija šiltaSumažinkite greitį, kad
sumažėtų temperatūra arba Transmisija
karštaSaugiai sustokite ir palaukite, kol
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą, kad
variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
Jei benzininiu automobiliu važiuojama
trumpais atstumais nedideliu greičiu
Benzino emisijos kontrolės sistemos pajėgumą
lemia važiavimo automobiliu ypatumai. Svarbu
važiuoti įvairius atstumus skirtingu greičiu, kad
būtų pasiektas optimalus našumas.
Jei bus dažnai važinėjama trumpais atstumais
nedideliu greičiu (arba žemoje temperatūroje) ir
variklis nepasieks įprastos darbinės temperatūros,
gali kilti problemų, kurios galiausiai sukels veikimo sutrikimą ir bus pateiktas įspėjimo panešimas. Jei transporto priemonė daugiausiai eksploatuojama miete, svarbu reguliariai pavažiuoti ja
}}
473
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
atvės. Vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis ir sumažinkite greitį arba saugiai
sustabdykite automobilį bei kelias minutes
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kad pavarų
dėžė atvėstų.
||
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite variklio.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Aukšta variklio temperatūra. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Žemas lygis, aušinimo skystis. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta / perkaitusi /
atvėsinta. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
474
Susijusi informacija
•
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 607)
•
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 480)
Pasiruošimas ilgai kelionei (p. 466)
Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 453)
Starterio akumuliatoriaus
perkrovimas
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija
tam tikru lygiu apkrauna akumuliatorių. Jei automobilis išjungtas, patartina nelaikyti įjungtos
uždegimo padėties II. Vietoj to naudokite I uždegimo padėtį, nes taip sueikvojama mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami
priedai taip pat apkrauna automobilio elektros
sistemą. Kai automobilis išjungtas, nenaudokite
daug elektros energijos vartojančių funkcijų.
Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Jei starterio akumuliatoriaus įtampa žema, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas. Tokiu atveju
energijos taupymo sistema atjungia tam tikras
funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą tokioms
funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir (arba)
garso sistema.
–
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių, paleidžiant automobilį ir leidžiant jam paveikti bent
15 minučių. Starterio akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui
veikiant laisvosiomis apsukomis, kai automobilis stovi.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
Akumuliatorius (p. 611)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu.
Išsikrovus akumuliatoriui, automobilį galima
užvesti, naudojant srovę iš kito akumuliatoriaus.
Užvedant variklį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina
atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas,
kad būtų išvengta trumpojo jungimo ar kitų pažeidimų:
Variklio užvedimo nuo išorinio šaltinio įkrovimo taškas.
SVARBU
Automobilio įkrovimo taškas skirtas tik šio
automobilio varikliui iš nuotolinio maitinimo
šaltinio užvesti. Įkrovimo taškas neskirtas kito
automobilio varikliui užvesti. Jei mėginsite
naudoti įkrovimo tašką kito automobilio varikliui užvesti, gali perdegti saugiklis ir įkrovimo
taškas nebeveiks.
Perdegus saugikliui, vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas 12 V akumuliatorius
Saugiklio gedimas: vykti į servisą. „Volvo“
}}
475
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
1.
Nustatykite automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtį 0.
2.
Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa
yra 12 V.
3.
Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
4.
Vieną raudono užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (1).
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais variklio
skyriaus komponentais.
476
5.
Atidarykite teigiamo gnybto dangtelį (2).
6.
Prijunkite raudonojo užvedimo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto (2).
7.
Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo
gnybto (3).
8.
Prijunkite juodojo užvedimo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio neigiamo gnybto (4).
9.
Patikrinkite, ar užvedimo kabelio gnybtai saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro“ variklį ir leiskite varikliui keletą minučių veikti didesniais
nei tuščiosios eigos sūkiais apytiksliai
1500 aps./min.
12. Atjunkite užvedimo kabelius atvirkštine
tvarka: pirma – juodąjį, po to – raudonąjį.
Užtikrinkite, kad nė vienas iš juodojo kabelio
gnybtų nesiliestų su automobilio teigiamu
užvedimo kontaktu, kito akumuliatoriaus teigiamu kontaktu arba su kontaktu, prie kurio
prijungtas raudonasis kabelis.
11. Užveskite savo automobilio variklį. Jei nepavyksta užvesti variklio, pailginkite įkrovimo
trukmę iki 10 minučių ir pabandykite užvesti
vėl.
PASTABA
Užvedant variklį įprastomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam varikliui,
o benzininis variklis lieka išjungtas. Tai reiškia:
pasukus užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę, elektrinis variklis buvo paleistas ir
automobilis paruoštas važiuoti. Starterio variklis vairuotojo ekrane indikuojamas išsijungiančiomis indikatorių lemputėmis ir įsijungiančia
iš anksto nustatyta tema.
SVARBU
Užvedimo bandymo metu nelieskite jungčių
tarp kabelio ir automobilio. Tai gali sukelti
kibirkščiavimą.
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Nejunkite užvedimo kabelių prie jokių
degalų sistemos komponentų ar judančių
dalių. Saugokitės karštų variklio dalių.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
•
Niekada nerūkykite šalia akumuliatoriaus.
PASTABA
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 434)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Vairo reguliavimas (p. 191)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 437)
Vilkimo kablys*
PASTABA
Automobilyje papildomai gali būti įrengtas vilkimo kablys, kuriuo naudojantis galima iš paskos
vilkti, pvz., priekabą.
Automobilyje gali būti įrengta įvairių vilkimo
kablių. Dėl papildomos informacijos susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad neišsektų akumuliatorius.
Jei automobilyje įrengtas vilkimo kablys, vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
Susijusi informacija
•
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
(p. 478)
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 480)
•
Vilkimo kablio specifikacijos* (p. 478)
Ant vilkimo kablio montuojamas dviračių laikiklis* (p. 484)
SVARBU
Siekiant išvengti susidėvėjimo, vilkimo kablį
reikia reguliariai valyti ir tepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijos slopintuvu, vilkimo kablio tepti negalima.
Tai taikoma ir tuo atveju, jei tvirtinamas dviračių laikiklis yra užspaudžiamas ant vilkimo
kablio.
* Parinktis / priedas. 477
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo kablio specifikacijos*
Matmenys, montavimo taškai milimetrais (col.)
Vilkimo kablio matmenys ir montavimo taškai.
A
1229 (48,4)
B
111,8 (4,4)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Žr. pirmiau pateiktą iliustraciją
F
310,5 (12,2)
G
Jungiamojo rutulio centras
Susijusi informacija
•
•
478
Vilkimo kablys* (p. 477)
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio apkrova
(p. 654)
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo
rėmai*
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo užkabinimas
visada lengvai pasiekiamas; kai reikia, jį paprasta
ištraukti arba įtraukti. Įtrauktoje padėtyje vilkimo
užkabinimas yra visiškai paslėptas.
ĮSPĖJIMAS
Atidžiai laikykitės vilkimo kablio įtraukimo ir
atlenkimo instrukcijų.
Vilkimo užkabinimo ištraukimas
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo rėmo ištęsimo metu venkite stovėti
šalia bamperio vidurio, automobilio gale.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
1.
3.
2.
Atidarykite bagažinės dangtį. Vilkimo kablio
išstūmimo / įtraukimo mygtukas yra bagažinės galinėje dalyje, dešinėje pusėje. Jei mygtuke nuolat šviečia oranžinė indikatoriaus
lemputė, vadinasi, išstūmimo funkcija yra
aktyvi.
Paspauskite ir atleiskite mygtuką: jei mygtukas bus laikomas paspaustas per ilgai, kablys
gali neišlįsti.
> Vilkimo kablys ištraukiamas laukan ir
žemyn, į atrakintąją padėtį, o indikatoriaus
lemputė ima mirksėti oranžine spalva.
ĮSPĖJIMAS
Jei prie vilkimo kablio prijungta priekaba,
nespauskite atlenkimo / įtraukimo mygtuko.
PASTABA
Prieš perstumiant į užrakintą padėtį vilkimo
kablys turi užbaigti ištraukimo procedūrą. Ši
procedūra gali trukti kelias sekundes. Jei vilkimo kablys nebus fiksuotas užrakintoje padėtyje, palaukite kelias sekundes ir bandykite
vėl.
Perstumkite vilkimo kablį į galinę padėtį,
kurioje jis užfiksuojamas vietoje ir indikatoriaus lemputė ima nuolat šviesti oranžine
spalva.
> Dabar vilkimo kablys paruoštas naudoti.
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
PASTABA
Po kiek laiko suaktyvinamas energijos taupymo režimas ir indikatoriaus lemputė išsijungia. Sistema pakartotinai suaktyvinama uždarant ir atidarant bagažinės dangtį. Tai taikoma
įtraukiant arba atlenkiant vilkimo kablį.
Jei automobilio sistema aptinka, kad prie priekabos lizdo prijungta jungtis, posūkio indikatoriaus lemputė nustoja nuolat šviesti.
}}
479
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Vilkimo užkabinimo įtraukimas
Važiavimas su priekaba
2.
Prieš važiuojant su priekaba, reikia apmąstyti
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo kablį, priekabą
ir krovinių paskirstymą priekaboje.
SVARBU
Prieš įtraukdami vilkimo kablį, įsitikinkite, kad
maitinimo lizde nėra kištuko arba adapterio.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz., vilkimo
kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
1.
Automobilis turi reikiamą įrangą priekabai vilkti.
Norėdami užfiksuoti vilkimo kablį, pastumkite
jį atgal į įtrauktą padėtį, kurioje jis užfiksuojamas.
> Tinkamai įtraukus vilkimo kablį, indikatoriaus lemputė ima nepertraukiamai šviesti.
Atidarykite bagažinės dangtį. Paspauskite ir
atleiskite mygtuką, esantį bagažinės galinėje
dalyje, dešiniajame skyde. Jei mygtukas bus
laikomas paspaustas per ilgai, kablys gali
neįsitraukti.
> Vilkimo kablys automatiškai nuleidžiamas į
atrakintą padėtį, o indikatoriaus lemputė
mygtuke ima mirksėti oranžine spalva.
Susijusi informacija
•
•
480
Važiavimas su priekaba (p. 480)
Vilkimo kablys* (p. 477)
•
Automobilio vilkimo kablio tinkamumas turi
būti patvirtintas.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad faktinė automobilio vilkimo kablio apkrova neviršytų nurodytos maksimalios vilkimo kablio
apkrovos. Vilkimo kablio apkrova skaičiuojama kaip automobilio krovumo dalis.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai
pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio.
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas
daugiau nei įprastai.
•
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis yra
visiškai naujas. Palaukite, kol automobiliu bus
nuvažiuota bent 1 000 km (620 myl.).
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Perjungdami pavaras rankiniu būdu, įjunkite žemesnę pavarą ir sumažinkite greitį.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią įkalnę,
važiuokite lėtai.
•
Maksimalus nurodytas priekabos svoris taikomas tik iki 1 000 m (3 280 pėd.) aukščiui
virš jūros lygio. Didesniame aukštyje variklio
galia ir transporto priemonės kopimo gebėjimas sumažėja dėl mažesnio oro tankio, taigi,
reikia sumažinti ir maksimalią priekabos
apkrovą. Automobilio ir priekabos svoris turi
būti mažinamas po 10 % kas papildomus
1 000 m (3 280 pėd.) (arba proporcingai).
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei
12 % šlaitais.
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei degalų kokybė – tai veiksniai, galintys gerokai padidinti automobilio
degalų sąnaudas.
Priekabos jungtis
Jei automobilio vilkimo kablys turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų maitinimo jungtį, tuomet reikalingas adapteris. Naudokite „Volvo” patvirtintus adapterius. Įsitikinkite, kad
kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad neišsektų akumuliatorius.
Priekabų masės
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti automobilį ir priekabą darant staigų manevrą ir
stabdant.
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos
svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris. Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali
riboti priekabų svorį ir greitį. Kabliai gali būti
sertifikuoti didesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
Lygio kontrolė*
Automobilio lygio kontrolės sistema palaiko
pastovų aukštį neatsižvelgiant į apkrovą (iki maksimalaus leistino svorio). Automobiliui stovint, jo
galas šiek tiek nusileidžia – tai normalu.
Važiavimas kalvota vietove ir kai lauke
karšta
Velkant priekabą, tam tikromis aplinkybėmis kyla
perkaitimo pavojus. Perkaitus varikliui ir pavaros
sistemai, vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis
ženklas ir pateikiamas pranešimas.
Automatinė pavarų dėžė, atsižvelgiant į apkrovą ir
variklio apsukas, parenka optimalią pavarą.
Stačios įkalnės
Nelaikykite automatinės pavarų dėžės aukštesnės
pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“: ne visada
gerai važiuoti aukšta pavara esant žemesnėms
variklio apsukoms.
Automobilio statymas nuolydyje
1. Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Aktyvinkite stovėjimo stabdį.
3.
Nustatykite pavarų režimą P.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą.
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus kaladėlėmis.
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Nustatykite pavarų dėžės padėtį D.
3.
Stovėjimo stabdžio atleidimas.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
}}
* Parinktis / priedas. 481
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 482)
Priekabos žibintų lempučių patikra (p. 483)
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio apkrova
(p. 654)
•
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
(p. 473)
•
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 657)
Priekabos stabilumo pagalba*
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei nustatomas švytavimas, priekiniai ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio ir priekabos
junginys. Dažnai to pakanka, kad vairuotojas vėl
imtų valdyti automobilį.
Švytuoti gali bet kokia prie automobilio prikabinta
priekaba. Priekaba švytuoti paprastai pradeda
važiuojant dideliu greičiu. Tačiau švytavimas galimas ir esant mažesniam greičiui, jei priekaba perkrauta ar krovinys paskirstytas netinkamai, t. y. yra
per toli gale.
Jei pirmą kartą įsikišusi priekabos stabilumo
pagalba nepašalina švytavimo, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius švytavimą
ir vėl stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti automobilį.
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija
skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei
priekaba pradeda švytuoti. Funkcija įtraukta į stabilumo sistemą ESC7.
Švytavimo priežastys
Kad priekaba pradėtų švytuoti, turi būti tai sukeliantys veiksniai, pvz.:
•
automobilį su priekaba veikia staigūs ir stiprūs šoninio vėjo gūsiai;
•
automobilis su priekaba važiuoja nelygia kelio
danga ar per duobes;
•
atliekami staigūs judesiai vairu.
Prasidėjusį švytavimą gali būti sunku ar net
neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla pavojus,
pavyzdžiui, atsidurti ne toje eismo juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio dalies.
6
7
482
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija
(„TSA“6)
PASTABA
Stabilumo funkcija išaktyvinama vairuotojui
pasirinkus sportinį režimą, centrinio ekrano
meniu sistemoje išaktyvinant „ESC“.
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti švytavimą,
atlieka staigius judesius vairu, priekabos stabilumo pagalba gali neįsikišti, nes tokioje situacijoje
sistema negali nustatyti, ar švytavimą sukėlė priekaba, ar vairuotojas.
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pradėjus veikti priekabos stabilumo pagalbai, vairuotojo
ekrane ima mirksėti ženklas
ESC.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 480)
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 273)
Priekabos žibintų lempučių patikra
Prijungdami priekabą, prieš kelionę patikrinkite,
ar veikia visi priekabos žibintai.
Priekabos posūkių ir stabdžių žibintai
Jei perdega nors viena priekabos posūkio žibinto
arba stabdžių žibinto lemputė, vairuotojo ekrane
pasirodo ženklas ir pranešimas. Kitus priekabos
žibintus prieš pradėdamas kelionę vairuotojas turi
patikrinti rankiniu būdu.
Ženklas
Pranešimas
• Priekabos posūkio žib.
Dešiniojo posūkio signalo
sutrikimas
• Priekabos posūkio žib. Kai-
galinį rūko žibintą, patikrinkite, ar priekaboje jis
įrengtas, kad galėtumėte saugiai keliauti.
Priekabos žibintų lempučių patikra*
Automatinė patikra
Prijungus priekabos elektros sistemą, galima
patikrinti, ar tinkamai veikia jos žibintų lemputės:
atlikite automatinę lempučių aktyvinimo patikrą.
Šia funkcija vairuotojui prieš pajudant padedama
patikrinti, ar priekabos žibintai veikia tinkamai.
Patikrai atlikti variklis turi būti išjungtas.
1.
Prijungus priekabą prie vilkimo kablio, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Automatinė priekab. žib. patikra.
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra.
3.
Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar veikia
visi žibintai.
> Visi priekabos žibintai pradeda mirksėti, po
to jie ima mirksėti po vieną.
4.
Apžiūrėkite priekabos žibintus, ar veikia visos
jų lemputės.
5.
Po kiek laiko vėl pradeda mirksėti visos priekabos žibintų lemputės.
> Patikra baigta.
riojo posūkio signalo sutrikimas
• Priekab. stabdžių žib. Gedimas
Perdegus vienai ar kelioms priekabos žibintų lemputėms, vairuotojo ekrane posūkių ženklas taip
pat mirksės daug greičiau nei įprastai.
Priekabos galinis rūko žibintas
Prijungus priekabą, gali neįsijungti galinis automobilio rūko žibintas. Tokiu atveju galinio rūko
žibinto funkcija perduodama priekabai. Įjungę
}}
* Parinktis / priedas. 483
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Automatinės patikros išjungimas
Automatinės patikros funkciją galima išjungti
centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
apšvietimas.
3.
Nuimkite žymą Automatinė priekab. žib.
patikra.
Žibintai ir
Rankinė patikra
Išjungus automatinės patikros funkciją, patikrą
galima atlikti rankiniu būdu.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
apšvietimas.
3.
Pasirinkite Rankinė priekab. žibintų
patikra.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra. Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar veikia
visi žibintai.
484
Rekomenduojama naudoti „Volvo“ sukurtus dviračių laikiklius.
Taip siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir
maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
„Volvo“ dviračių laikiklių galima įsigyti iš „Volvo“
įgaliotųjų atstovų.
Atidžiai laikykitės su dviračių laikikliu pateiktų
instrukcijų.
•
Dviračių laikiklis kartu su kroviniu turi sverti
ne daugiau nei 75 kg (165 sv.).
•
Dviračių laikiklis gali būti suprojektuotas laikyti iki trijų dviračių.
Žibintai ir
Susijusi informacija
•
Ant vilkimo kablio montuojamas
dviračių laikiklis*
Važiavimas su priekaba (p. 480)
ĮSPĖJIMAS
Netinkamai naudojant dviračių laikiklį, galima
apgadinti vilkimo kablį ir automobilį.
Dviračių laikiklis gali atsilaisvinti nuo vilkimo
kablio:
•
jei jis netinkamai sumontuotas ant vilkimo
kablio;
•
jei jis perkrautas (žr. dviračių laikiklio
instrukcijas dėl maksimalios apkrovos);
•
jei jis naudojamas ne dviračiams transportuoti.
Sumontavus ant vilkimo kablio dviračių laikiklį,
pakinta automobilio valdymo savybės. To priežastys:
•
•
•
•
didesnis svoris;
mažesnis pagreitis;
mažesnė prošvaisa iki žemės;
pakitusios stabdymo savybės.
Dviračių tvirtinimo prie dviračių laikiklio
rekomendacijos
Kuo didesnis atstumas tarp krovinio svorio centro
ir vilkimo kablio, tuo didesnė vilkimo kablio
apkrova.
Tvirtinkite atsižvelgdami į tokias rekomendacijas:
•
Sunkiausią dviratį tvirtinkite arčiausiai automobilio.
•
Stenkitės krauti taip, kad bendrosios apkrovos svorio centras būtų kuo arčiau automobilio vidurio, pvz., dviračius nukreipkite skirtingomis kryptimis.
•
Prieš gabendami nuimkite nuo dviračio priedus, pvz., krepšius, akumuliatorius, vaikiškas
kėdutes ir pan. Taip sumažinsite kablio ir dviračių laikiklio apkrovą bei vėjo pasipriešinimą
(abu veiksniai didina degalų sąnaudas).
•
Nenaudokite dviračių apsauginių dangčių. Tai
gali sumažinti manevringumą, pakenkti matomumui ir padidinti degalų sąnaudas. Be to,
gali padidėti vilkimo kablio apkrova.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
Vilkimo kablys* (p. 477)
Vilkimas
Vilkimo metu automobilį lanksčiąja vilktimi velka
kita transporto priemonė.
•
•
•
Pagalba kelyje (p. 487)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 475)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 437)
Automobilio su „Twin Engine“ vilkti neleidžiama,
nes bus apgadintas elektrinis variklis. Ši automobilį reikia gabenti pakeltą, kad visi jo ratai stovėtų
ant techninės pagalbos automobilio platformos.
Kito automobilio vilkimas
Velkant automobilį, sunaudojama daug energijos:
naudokite važiavimo režimą AWD. Taip įkrausite
hibridinės sistemos akumuliatorių, pagerės automobilio važiavimo ir valdymo savybės.
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra didžiausias leistinas greitis.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį.
Naudokite kitą akumuliatorių, jei jūsų automobilio
akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda.
SVARBU
Mėginant užvesti automobilio variklį vilkimo
būdu, gali būti sugadintas elektrinės pavaros
variklis ir katalizatorius.
Susijusi informacija
•
Vilkimo ąsos montavimas ir nuėmimas
(p. 486)
•
Avarinių šviesų signalas (p. 155)
* Parinktis / priedas. 485
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo ąsos montavimas ir
nuėmimas
3.
Prireikus vilkti kitą transporto priemonę, panaudokite vilkimo ąsą. Vilkimo ąsa įsukama į srieginį
lizdą, esantį po dangteliu dešiniajame galinio
buferio šone.
Iki galo įsukite vilkimo kilpą. Gerai įsukite
kilpą. Pavyzdžiui, prakiškite pro kilpą ratų
varžtų veržliaraktį* ir panaudokite kaip svertą.
PASTABA
Jei automobilyje įrengtas vilkimo kablys, vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
Vilkimo ąsos montavimas
Nuimkite dangtelį – paspauskite žymą pirštu
ir tuo pat metu ištraukite priešingą šoną arba
kampą moneta arba panašiu daiktu.
> Dangtelis sukasi apie savo centrinę ašį ir
po to jį galima išimti.
SVARBU
Svarbu, kad vilkimo ąsa būtų gerai įsukta į
vietą, iki stabdiklio.
Vilkimo ąsos nuėmimas:
–
Išimkite vilkimo kilpą iš putplasčio bloko,
esančio po bagažinės grindimis8.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Susijusi informacija
•
•
•
8
486
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir įdėkite
atgal į vietą.
Vilkimas (p. 485)
Pagalba kelyje (p. 487)
Įrankinė (p. 559)
Putplasčio bloko forma ir vieta gali skirtis, atsižvelgiant į automobilio modelį.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pagalba kelyje
Prireikus ištraukti, automobilį gali išvilkti kita
transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės
pagalbos kelyje tarnybą.
gali būti apgadintas. Tokiu atveju automobilį reikia
užkelti techninės pagalbos sunkvežimio keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi
būti palikti jokie daiktai.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti
ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma.
SVARBU
Atkreipkite dėmesį, kad automobilius su „Twin
Engine“ būtina transportuoti pakeltus, kad visi
ratai būtų ant techninės pagalbos transporto
priemonės platformos.
Susijusi informacija
•
HomeLink®*9
„HomeLink®“10 – tai programuojamasis nuotolinio valdymo pultelis, įtaisytas automobilio elektros sistemoje, nuotoliniu būdu valdantis iki trijų
skirtingų įrenginių (pvz., garažo vartų atidarytuvą,
signalizacijos sistemą, lauko ir patalpų apšvietimą ir pan.) ir tokiu būdu pakeičiantis jų nuotolinio valdymo pultelius.
Bendroji dalis
Vilkimo ąsos montavimas ir nuėmimas
(p. 486)
Taikoma automobiliams su lygio kontrolės
funkcija*: Jei automobilyje įrengta pneumatinė
pakaba, prieš keliant automobilį domkratu ją reikia deaktyvinti. Funkcijos deaktyvinimas centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
ir pakaba.
3.
Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
Stovėjimo stabdys
Automobilio padėtis ir prošvaisa iki žemės lemia,
ar galima jį užtraukti ant sunkvežimio platformos.
Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu
nepakankama, mėginant užvilkti automobilį šis
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: versijos gali skirtis.
1 mygtukas
2 mygtukas
3 mygtukas
Indikatoriaus lemputė
„HomeLink®“ būna įtaisyta salono galinio vaizdo
veidrodėlyje. „HomeLink®“ skydelyje – trys progra}}
* Parinktis / priedas. 487
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
muojami mygtukai ir viena indikatoriaus lemputė
(veidrodėlio stikle).
Jei pageidaujate gauti papildomos informacijos
apie „HomeLink®“, apsilankykite adresu
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex arba skambinkite nemokamu
numeriu 00 8000 466 354 65 (taip pat galite
skambinti mokamu telefono numeriu
+49 6838 907 277)11.
Pasilikite originalius nuotolinio valdymo pultelius,
kad galėtumėte programuoti ateityje (pvz., pakeitę
automobilį arba pageidaudami prijungti dar vieną
automobilį). Prieš parduodant automobilį, rekomenduojama išvalyti mygtukų programavimo
atmintį.
Susijusi informacija
•
•
•
„HomeLink®*12“ programavimas
1.
Atlikite šias instrukcijas, kad suprogramuotumėte
„HomeLink®“, nustatytumėte visą programavimą
iš naujo arba perprogramuotumėte atskirus mygtukus.
Pastaba: Kai kurių nuotolinio valdymo pultelių galimybė suprogramuoti „HomeLink®“
padidėja kai atstumas yra apie 15-20 cm
(maždaug 6-12 colių). Turėkite tai omenyje,
jei kartais programuodami susidurtumėte su
problemomis.
PASTABA
Tam tikruose automobiliuose, pageidaujant
programuoti arba naudotis funkcija
HomeLink®, reikia įjungti uždegimą arba
pasukti uždegimo jungiklį į priedų padėtį. Jei
įmanoma, įdėkite naujus maitinimo elementus
į nuotolinio valdymo pultelį, kurį pakeis
HomeLink®, kad būtų galima greičiau programuoti ir lengviau priimti radijo ryšio signalą.
Prieš programuojant reikia atstatyti
HomeLink® mygtukus.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į
„HomeLink®“ mygtuką, kurį ketinate suprogramuoti, ir laikykite jį maždaug 2–8 cm (apie
1–3 colių) atstumu nuo mygtuko. Neužblokuokite HomeLink® indikatoriaus lemputės.
2.
Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką ir norimą perprogramuoti
„HomeLink®“ mygtuką.
Kaip naudoti „HomeLink“ (p. 490)
„HomeLink®*“ programavimas (p. 488)
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 491)
ĮSPĖJIMAS
Programuojant sistemą „HomeLink®“, gali būti
aktyvinti programuojami garažo arba sklypo
vartai. Todėl pasirūpinkite, kad programavimo
metu niekas nestovėtų šalia vartų. Kol programuojamas garažo vartų atidarymo prietaisas,
automobilis turi stovėti lauke (ne garaže).
9 Taikoma kai kurioms rinkoms.
10 „HomeLink“ ir „HomeLink“ namo ženklas yra registruotieji „Gentex Corporation“ prekių ženklai.
11 Atminkite: atsižvelgiant į tinklo operatorių, nemokamo numerio paslauga gali būti neteikiama.
12 Taikoma kai kurioms rinkoms.
488
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
3.
00 8000 466 354 65 (arba mokamu numeriu
+49 6838 907 277)14.
Neatleiskite mygtukų, kol indikatoriaus lemputė nuo mirksėjimo lėtai (maždaug vieną
kartą per sekundę) nepereis prie mirksėjimo
greitai (maždaug 10 kartų per sekundę) arba
nuolatinio švietimo.
> Jei ji ima šviesti nepertraukiamai: Tai
reiškia, kad programavimas baigtas. Siekdami aktyvinti, dukart paspauskite suprogramuotą mygtuką.
Jei jis mirksi greitai: Įrenginys, kurį ketinama suprogramuoti su „HomeLink®“, gali
turėti saugumo funkciją, reikalaujančią
atlikti papildomų veiksmų. Išbandykite du
kartus paspausdami suprogramuotą mygtuką, kad pamatytumėte, ar programavimas veikia. Kitu atveju tęskite tolesnius
veiksmus.
Individualių mygtukų
perprogramavimas
Atskirą HomeLink® mygtuką galima perprogramuoti taip:
4.
Suraskite garažo vartų ar pan. imtuvo programavimo mygtuką13. Jis paprastai yra netoli
imtuvo antenos laikiklio.
5.
Vieną kartą paspauskite ir atleiskite imtuvo
konfigūravimo mygtuką. Suprogramuoti reikia
per 30 sekundžių nuo mygtuko paspaudimo.
6.
Paspauskite ir atleiskite norimos programuoti
sistemos „HomeLink®“ mygtuką. Pakartokite
paspaudimo / laikymo / atleidimo seką antrą
kartą ir, atsižvelgiant į imtuvo modelį, galbūt
net ir trečią kartą.
> Programavimas baigtas: garažo ar sklypo
vartai ir panašūs įrenginiai dabar turėtų
būti aktyvinti paspaudus suprogramuotąjį
mygtuką.
Kilus programavimo problemų, susisiekite su
„HomeLink®“ adresu www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex arba
paskambinkite nemokamu numeriu
13
14
Mygtukų žymėjimas ir spalvos priklauso nuo gamintojų.
Atminkite: atsižvelgiant į tinklo operatorių, nemokamo numerio paslauga gali būti neteikiama.
1.
Paspauskite pageidaujamą mygtuką ir palaikykite jį maždaug 20 sekundžių.
2.
Kai „HomeLink®“ indikatoriaus lemputė pradės lėtai mirksėti, bus galima programuoti
įprasta seka.
Pastaba: Jei perprogramuojamasis mygtukas su nauju įrenginiu nesuprogramuojamas,
jis toliau naudoja pirmiau nustatytus programavimo duomenis.
Sistemos HomeLink® mygtukų
nustatymas iš naujo
Galima iš naujo nustatyti tik visus „HomeLink®“
mygtukus iškart (ne po vieną). Atskirus mygtukus
galima tik perprogramuoti.
–
Paspauskite ir maždaug 10 sekundžių palaikykite išorinius „HomeLink®“ mygtukus (1 ir
3).
> Kai nuolat švietusi indikatoriaus lemputė
ima mirksėti, mygtukai būna nustatyti iš
naujo ir juos galima perprogramuoti.
}}
489
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Kaip naudoti „HomeLink“ (p. 490)
HomeLink®* (p. 487)
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 491)
Kaip naudoti „HomeLink“
•
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 491)
Visiškai suprogramavus HomeLink® sistemą, ją
galima naudoti vietoj atskirų originalių nuotolinių
valdymo elementų.
Paspauskite suprogramuotą mygtuką. Garažo,
sklypo vartai, signalizacijos sistema ar pan. aktyvinami (gali užtrukti kelias sekundes). Jei mygtukas
laikomas nuspaustas ilgiau nei 20 sekundžių,
pradedama perprogramavimo procedūra. Indikatoriaus lemputė šviečia arba mirksi, kai mygtukas
nuspaustas. Prireikus kartu su HomeLink® galima
toliau naudotis originaliais sistemos nuotolinio
valdymo pulteliais.
PASTABA
Išjungus uždegimą, HomeLink® veikia
30 minučių nuo vairuotojo durelių atidarymo.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei garažo durims ar vartams valdyti naudojamas HomeLink®, įsitikinkite, kad arti
judančių durų ar vartų nieko nėra.
•
Nenaudokite HomeLink® su garažo vartais, kurie neturi apsauginio sustabdymo
arba apsauginės grįžties funkcijų.
Susijusi informacija
•
•
490
HomeLink®* (p. 487)
„HomeLink®*“ programavimas (p. 488)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„HomeLink®*“15 tipo patvirtinimas
ES tipo patvirtinimas
„Gentex Corporation“ patvirtina, kad „HomeLink®“
modelis UAHL5 dera su radijo ryšio įrangos
direktyva 2014/53/ES.
Kompasas
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas kompasas, kuris rodo, į
kurią pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.
Radijo ryšio įrangos veikimo dažnio diapazonai:
•
•
•
•
•
Kompasas aktyvinamas automatiškai, įjungus
automobilį.
868,00–868,60 MHz <25 mW E.R.P.
Kaip aktyvinti arba deaktyvinti kompasą rankiniu
būdu:
868,70–868,20 MHz <25 mW E.R.P.
869,40–869,65 MHz <25 mW E.R.P.
–
869,70–870,00 MHz <25 mW E.R.P.
Sertifikato turėtojo adresas: „Gentex Corporation“,
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,
USA (JAV)
Susijusi informacija
•
HomeLink®* (p. 487)
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas kompasas, kuris rodo, į
kurią pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas
433,05–434,79 MHz <10 mW E.R.P.
Papildomos informacijos rasite
support.volvocars.com.
Kompaso aktyvinimas ir
deaktyvinimas
paspauskite galinio vaizdo veidrodžio nugarėlėje esantį mygtuką naudodami, pvz., sąvaržėlę.
Susijusi informacija
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas angliškomis santrumpomis: N (šiaurė), NE
(šiaurės rytai), E (rytai), SE (pietryčiai), S (pietūs),
SW (pietvakariai), W (vakarai) ir NW (šiaurės
vakarai).
•
•
Kompasas (p. 491)
Kompaso kalibravimas (p. 492)
Susijusi informacija
15
•
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 491)
•
Kompaso kalibravimas (p. 492)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas. 491
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kompaso kalibravimas
7.
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo
funkcija*: jei, aktyvinus priekinio stiklo šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas C,
atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi pirmiau pateiktu 6 punktu (esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai).
8.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu judama per kelias magnetines zonas, kompasą reikia kalibruoti.
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
1.
Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų ar
aukštos įtampos linijų.
2.
Užveskite automobilio variklį ir išjunkite visą
elektros įrangą (oro kondicionierių, valytuvus
ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų uždarytos visos
durelės.
Susijusi informacija
Magnetinės zonos.
4.
Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys
reikiamos magnetinė zona (1–15). Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5.
Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas
C.
6.
Važiuokite lėtai ratu, ne didesniu nei
10 km/h (6 myl./val.) greičiu, kol ekrane
pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad
kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2
ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
PASTABA
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas
arba išvis neprasidėti, jei nebus išjungta elektros įranga.
3.
492
Laikykite mygtuką po galinio vaizdo veidrodėliu nuspaustą maždaug 3 sekundes (panaudokite, pvz., sąvaržėlę). Pateikiamas dabartinės magnetinės zonos numeris.
•
•
Kompasas (p. 491)
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 491)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Garsas, medija ir internetas
Garso ir medijos sistemą sudaro medijos leistuvas ir radijas. Taip pat galite prijungti telefoną
per „Bluetooth“, kad galėtumėte naudotis laisvų
rankų funkcijomis arba groti muziką belaidžiu
ryšiu automobilyje. Prijungus automobilį prie
interneto, taip pat galima naudotis medijos leistuvo programėlėmis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 504)
Radijas (p. 498)
Telefonas (p. 519)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Taikomosios programos (p. 495)
Balso atpažinimas (p. 140)
Garso nuostatos
Garso sistema yra iš nustatyta kad būtų optimaliai atkurtas garsas tačiau ją galima pritaikyti jūsų
poreikiams.
Garsumas paprastai nustatomas garsumo valdymo elementu, įrengtu po centriniu ekranu arba
vairo dešiniojoje klaviatūroje. Tai taikoma, pvz.,
grojant muziką, klausantis radijo, kalbantis telefonu ir aktyviai siunčiant eismo pranešimus.
Uždegimo padėtys (p. 436)
Optimalus garso atkūrimas
Vairuotojo blaškymasis (p. 40)
Garso sistema yra sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, kad garso
atkūrimas būtų optimalus. Garso sistema kalibruojama pagal automobilio modelį bei jame
įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t. Taip pat atliekamas
dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį ir automobilio greitį.
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 595)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 537)
Garso ir medijos sistemos apžvalga
Pageidaujamos garso nuostatos
Valdykite funkcijas balsu, vairo klaviatūra arba per
centrinį ekraną. Garsiakalbių ir stiprintuvų skaičius
priklauso nuo to, kuri garso sistema sumontuota
automobilyje.
Toliau pateikiamas nuostatas galima pasirinkti viršutiniame rodinyje, skiltyje Nuostatos
Garsas:
Kaip atnaujinti sistemą
Garso ir medijos sistema yra nuolatos gerinama.
Prijungus automobilį prie interneto, siekiant optimalaus veikimo galima atsisiųsti sistemos naujinius, žr. support.volvocars.com.
• Tonas – asmeniniai žemųjų, aukštųjų dažnių,
glodintuvo ir kt. pageidavimai.
• Balansas – nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir galinio
garsiakalbių.
• Sistemos garsas – koreguojamas garsumas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
494
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
„Sound Experience“*
Geteborgo koncertų salės akustikos atkūrimas.
stoge esantys mikrofonai aptinka trukdantį
triukšmą ir garso sistema ima skleisti priešingą
garsą, kad nuslopintų triukšmą.
Mikrofonai automobilio stoge.
Garso potyris atveriama iš centrinio ekrano programėlių rodinio ir suteikia prieigą prie papildomų
garso nuostatų. Galima keisti tokias nuostatas:
• Studija – galima optimizuoti Vairuotojas,
Visi ir Galinis garsą.
• Individuali scena – erdvinio garso režimas
su intensyvumo ir uždarumo nuostatomis.
• Koncertų salė – atkuriama Geteborgo koncertų salės akustika.
Aktyvus triukšmo mažinimas*
Tam tikruose automobiliuose įrengta aktyvi
triukšmo mažinimo funkcija, kuri slopina variklio
triukšmą salone per garso sistemą. Automobilio
Taikomosios programos
Programėlių rodinyje yra programų (programėlių), suteikiančių prieigą prie tam tikrų automobilio tarnybų.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programėlių
rodinį, perbraukite per centrinį ekraną iš dešinės
PASTABA
Neuždenkite automobilio mikrofonų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 504)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Telefono nuostatos (p. 527)
Garsas, medija ir internetas (p. 494)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
}}
* Parinktis / priedas. 495
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
kairėn1. Čia pateikiamos atsisiųstos programėlės
(trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinių funkcijų
programėlės, pvz., FM radijas.
Tam tikras programėles galima naudoti tik kai
automobilis prijungtas prie interneto.
Paleiskite programėlę paspausdami ją centrinio
ekrano programėlių rodinyje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 496)
Programėlių naujinimas (p. 497)
Programėlių naikinimas (p. 498)
Apple® CarPlay®* (p. 513)
Programėlių atsisiuntimas
Prijungus automobilį prie interneto, galima
atsisiųsti naujų programėlių.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių paslaugų veikimą, pvz.,
internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti
arba pertraukti kitas paslaugas.
Android Auto* (p. 517)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Standžiojo disko atmintis (p. 536)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų
bendrinimas (p. 534)
PASTABA
Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite
ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
1.
Atverkite programėlę Atsisiuntimo centras
iš programėlių rodinio.
2.
Pasirinkite Naujos progr., kad atvertumėte
turimų, bet automobilyje neįdiegtų programėlių sąrašą.
Programėlių rodinys (bendrinis vaizdas: bazinės programėlės priklauso nuo rinkos ir modelio)
Kai kurios bazinės programėlės yra pasiekiamos
visada. Prijungus automobilį prie interneto, galima
atsisiųsti papildomų programėlių, pvz., internetinio
radijo ir muzikos tarnybų.
1
496
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
3.
4.
Paspauskite programėlės eilutę, kad sąrašas
išsiskleistų ir rastumėte daugiau informacijos
apie šią programėlę.
Norėdami atsisiųsti ir įdiegti pageidaujamą
programėlę, pasirinkite Diegti.
> Vykstant procesui, rodoma atsisiuntimo ir
įdiegimo būsena.
Jei šiuo metu atsisiųsti negalima, rodomas
atitinkamas pranešimas. Programėlė išliks
sąraše ir bus galima mėginti atsisiųsti ją
vėl.
Atsisiuntimo nutraukimas
– Norėdami nutraukti atsisiuntimą, paspauskite
Nutraukti.
Atkreipkite dėmesį, kad galima nutraukti tik atsisiuntimą. Jei prasidėjo įdiegimas, jo negalima
nutraukti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Taikomosios programos (p. 495)
Programėlių naujinimas (p. 497)
Programėlių naikinimas (p. 498)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 595)
•
Standžiojo disko atmintis (p. 536)
Programėlių naujinimas
Programėles galima atnaujinti prijungus automobilį prie interneto.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių paslaugų veikimą, pvz.,
internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti
arba pertraukti kitas paslaugas.
PASTABA
Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite
ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
Jei programėlę naudojate kai vyksta jos naujinimas, ji bus paleista pakartotinai, kad būtų iki galo
įdiegta.
2.
Pasirinkite Diegti viską.
> Pradedamas naujinimas.
Kai kurių programų naujinimas
1. Atverkite programėlę Atsisiuntimo centras
iš programėlių rodinio.
2.
Norėdami atverti visų turimų naujinių sąrašą,
pasirinkite Programų naujiniai.
3.
Suraskite pageidaujamą programėlę ir pasirinkite Diegti.
> Pradedamas naujinimas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Taikomosios programos (p. 495)
Programėlių atsisiuntimas (p. 496)
Programėlių naikinimas (p. 498)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 595)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Visų programų naujinimas
1. Atverkite programėlę Atsisiuntimo centras
iš programėlių rodinio.
* Parinktis / priedas. 497
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Programėlių naikinimas
Radijas
Programėles galima pašalinti prijungus automobilį prie interneto.
Kad naudojamą programėlę būtų galima visiškai
pašalinti, ją reikia užverti.
Galima klausytis transliacijų FM radijo dažniais
bei skaitmeninio radijo (DAB)*. Jei veikia automobilio interneto ryšys, taip pat galima klausytis
internetinio radijo.
1.
Atverkite programėlę Atsisiuntimo centras
iš programėlių rodinio.
2.
Norėdami atverti visų įdiegtų programėlių
sąrašą, pasirinkite Programų naujiniai.
3.
Suraskite pageidaujamą programėlę ir, norėdami ją pašalinti, pasirinkite Išdiegti.
> Pašalinta programėlė dingsta iš sąrašo.
•
•
•
•
RDS radijas (p. 503)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Medijos leistuvas (p. 504)
Radiją galima valdyti naudojant
balso atpažinimo funkciją, vairo
klaviatūrą arba centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
498
Taikomosios programos (p. 495)
Programėlių atsisiuntimas (p. 496)
Programėlių naujinimas (p. 497)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 595)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Radijo įjungimas (p. 499)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 499)
Radijo parankinių nustatymas (p. 501)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 502)
Skaitmeninis radijas* (p. 503)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Radijo įjungimas
Radijas įjungiamas iš centrinio ekrano programėlių rodinio.
1. Programėlių rodinyje atverkite pageidaujamą
dažnio diapazoną (pvz., FM).
•
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 499)
Radijo dažnio diapazono ir radijo
stoties keitimas
•
•
•
Radijo parankinių nustatymas (p. 501)
Čia pateikiamos instrukcijos, kaip galima pakeisti
radijo dažnio diapazoną, diapazono sąrašą ir
pasirinkto sąrašo radijo stotį.
Radijo imtuvo nuostatos (p. 502)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Radijo bangų ilgio keitimas
Perbraukite, kad parodytumėte programėlių rodinį
centriniame ekrane, ir pasirinkite pageidaujamą
radijo dažnio diapazoną (pvz., FM) arba atverkite
vairuotojo ekrano programėlių meniu dešiniąja
vairo klaviatūra ir pasirinkite iš ten.
Sąrašų keitimas dažnio diapazone
2.
Pasirinkite radijo stotį.
1.
Spauskite Biblioteka.
Susijusi informacija
•
•
Radijas (p. 498)
Radijo stočių paieška (p. 500)
}}
499
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
2.
3.
Pasirinkite atkurti iš Stotys, Parankiniai,
Žanrai arba Grupės2.
Sąraše palieskite pageidaujamą stotį.
Parankiniai – grojami tik pasirinkti parankiniai
kanalai.
Radijo stočių paieška
Rankinis bangų nustatymas
Radijas automatiškai sudaro vietovės radijo
stočių sąrašą, kurių transliacijos signalas yra stipriausias.
Žanrai – atkuriami tik tie kanalai, kurie transliuoja
pasirinktą žanrą / turinio tipą, pvz., pop arba klasikinę muziką.
Stočių keitimas pasirinktajame sąraše
–
Paspauskite
ar
po centriniu ekranu
arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
> Žymeklis pasirinktajame leidimo sąraše
pajuda aukštyn arba žemyn per vieną poziciją.
Galite pakeisti radijo stotį ir pasirinktame centrinio ekrano sąraše.
Parametrai, kurių galite ieškoti, priklauso nuo
pasirinkto dažnio diapazono:
Susijusi informacija
Radijas (p. 498)
•
•
DAB* – ansambliai ir stotys.
Radijo stočių paieška (p. 500)
1.
Spauskite Biblioteka.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
2.
Spauskite
.
> Atveriama paieška su klaviatūra.
3.
Įveskite paieškos terminus.
> Paieška vyksta kiekvieną kartą įvedus
ženklą ir jos rezultatai rodomi pagal kategorijas.
•
•
•
•
•
•
2
500
Persijungus į rankinės paieškos funkciją, radijas
automatiškai nebekeičia dažnio, kai susilpnėja
signalas.
Radijo parankinių nustatymas (p. 501)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 502)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 99)
–
FM – stotis, žanras ir dažnis.
Paspauskite Rankinis derinimas, patraukite
ar
valdymo elementą arba paspauskite
. Paspaudus ir ilgai palaikius, paieška
peršoka į kitą pasiekiamą dažnio diapazono
stotį. Be to, galima naudotis vairo dešiniąja
klaviatūra.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 498)
Radijo įjungimas (p. 499)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 499)
Tik skaitmeninis radijas (DAB*).
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
•
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Radijo parankinių nustatymas
Radijo imtuvo nuostatos (p. 502)
Galima įtraukti radijo stotį į programėlę Radijo
parankiniai ir radijo diapazono (pvz., FM) parankinių sąrašą. Instrukcijų apie tai, kaip įtraukti ir
šalinti parankinius, rasite toliau.
Radijo parankiniai
Radijo parankiniai rodo iš visų
dažnio juostų įrašytus parankinius.
1.
Atverkite programėlę Radijo parankiniai iš
programėlių rodinio.
2.
Sąraše palieskite pageidaujamą stotį, kad
pradėtumėte klausytis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Radijas (p. 498)
Radijo įjungimas (p. 499)
Radijo stočių paieška (p. 500)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 499)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 502)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 99)
Radijo parankinių įtraukimas ir
šalinimas
–
Palieskite
, kad įtrauktumėte (pašalintumėte) kanalą į (iš) dažnio diapazono parankinius ir radijo parankinius.
Stočių sąraše įrašius parankinę, radijas automatiškai ieško geriausio dažnio. Tačiau jei parankinis
įrašytas iš stočių paieškos rankiniu būdu, radijas
automatiškai nepersijungia į stipresnį dažnį.
Pašalinus parankinį, jis pašalinamas ir iš dažnio
diapazono parankinių.
501
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Radijo imtuvo nuostatos
Galima aktyvinti ir deaktyvinti įvairias radijo funkcijas.
Kelių eismo pranešimų atšaukimas
Eismo pranešimų ir pan. transliaciją galima laikinai pertraukti, paliečiant
vairo dešiniojoje klaviatūroje arba Atšaukti centriniame ekrane.
Radijo funkcijų aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Nuvilkite žemyn viršutinį rodinį ir pasirinkite
Nuostatos Medija bei pageidaujamą radijo
dažnio diapazoną, kad pamatytumėte pasiekiamas funkcijas.
FM radijas
• Rodyti transliacijos informaciją: rodoma
informacija apie programos turinį, atlikėjus ir
kt.
• Sulaikyti programos pavadinimą: pažy-
mėkite, kad programos pavadinimas nuolat
neslinktų. Vietoj to jis po 20 sekundžių
sustabdomas.
• Pasirinkite pranešimus:
- Vietiniai trukdžiai: pertraukiamas medijos
leidimas ir imama transliuoti informacija apie
netoliese esančius kelių eismo įvykius. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį
medijos šaltinį. Funkcija Vietiniai trukdžiai
yra geografiniu požiūriu apribota funkcijos
Kelių eismo pranešimai versija. Tuo pat
502
metu reikia aktyvinti funkciją Kelių eismo
pranešimai.
• Pasirinkite pranešimus: pasirinkite tipus
- Žinios : pertraukiamas medijos leidimas ir
transliuojamos žinios. Pasibaigus žinių transliacijai, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
pranešimų, kurie bus priimami grojant DAB.
Pasirinktieji pranešimai pertrauks medijos
atkūrimą ir bus pagroti. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
- Signalizacija: pertraukiamas medijos leidimas ir siunčiami perspėjimai apie dideles
avarijas bei nelaimes. Pasibaigus pranešimui,
grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
- Signalizacija: pertraukiamas medijos leidimas ir siunčiami perspėjimai apie dideles
avarijas bei nelaimes. Pasibaigus pranešimui,
grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
- Kelių eismo pranešimai: pertraukiamas
medijos leidimas ir transliuojama informacija
apie kelių eismo įvykius. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
- Kelių eismo naujienos: priima informaciją
apie kelių eismo įvykius.
- Naujausios žinios: priima žinias.
- Transporto naujienos: priima informaciją
apie viešąjį transportą, pvz., keltų ir traukinių
tvarkaraščius.
DAB* (skaitmeninis radijas)
• Rikiuoti paslaugas: kanalų rikiavimo parinktis. Pagal abėcėlę arba paslaugos numerį.
- Įspėjimas / paslaugos: priima informaciją
apie mažesnės svarbos (nei pavojaus signalo
funkcija) incidentus, pvz., energijos tiekimo
trūkius.
• DAB-DAB perdavimas: įjungiama susiejimo
su DAB funkcija. Jei radijo stoties priėmimas
nutrūksta, automatiškai randama kita stotis,
esanti kitoje stočių grupėje (ansamblyje).
• DAB-FM perdavimas: įjungiama susiejimo
su DAB ir FM funkcija. Jei radijo stoties priėmimas nutrūksta, automatiškai randamas
alternatyvusis FM dažnis.
• Rodyti transliacijos informaciją: pažymėkite, kad parodytumėte radijo tekstą arba
pasirinktus jo tipus, pvz., atlikėją.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 498)
Skaitmeninis radijas* (p. 503)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 119)
• Rodyti su programa susijusius vaizdus:
pasirinkite, ar rodyti programų vaizdus ekrane.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
RDS radijas
RDS („Radio Data System“), radijas gali automatiškai persijungti į stipriausią signalą. RDS leidžia, pvz., priimti eismo informaciją ir ieškoti tam
tikrų tipų programų.
RDS sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvas, veikiantis tokiame tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia RDS radijo imtuvui
tokias funkcijas:
•
Suprastėjus girdimumui, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų
tipų arba eismo informacijos.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo metu
transliuojamą radijo programą.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS arba
naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo
dalis.
Transliuojant žinias ar kelių eismo pranešimą,
radijuje gali būti perjungtos stotys, pertraukiant
dabar naudojamą garso šaltinį. Pvz., jei tuo metu
veikė CD grotuvas*, jis bus pristabdytas. Radijas
grąžina ankstesnį garso šaltinį ir garsumą, kai
nustatytas programos tipas nieko nebetransliuoja.
Kad grįžtumėte atgal anksčiau, paspauskite
vairo dešiniojoje klaviatūroje arba palieskite
Atšaukti centriniame ekrane.
Susijusi informacija
•
•
Radijas (p. 498)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 502)
Skaitmeninis radijas*
Skaitmeninis radijas (DAB3) – tai radijo skaitmeninė transliavimo sistema. Radijas dera su DAB,
DAB+ ir DMB4 standartais.
Radiją galima valdyti naudojant
balso atpažinimo funkciją, vairo
klaviatūrą arba centrinį ekraną.
Skaitmeninio radijo programėlė
centriniame ekrane paleidžiama
iš programėlių rodinio.
Skaitmeninis radijas grojamas taip pat kaip ir kitų
dažnio diapazonų radijas, pvz., FM. Be galimybės
pasirinkti grojimą per Stotys, Parankiniai ir
Žanrai, papildomai yra galimybė pasirinkti grojimą
iš antrinių kanalų ir Grupės. Ansamblis – tai tuo
pačiu dažniu transliuojančių radijo stočių rinkinys
(kanalų grupė).
Jei radijo kanalas perduoda logotipą, jis atsisiunčiamas ir parodomas šalia stoties pavadinimo
(atsisiuntimo trukmė būna įvairi).
}}
* Parinktis / priedas. 503
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
DAB antrinis kanalas
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz., gali būti
pagrindinės programos transliacijos kitomis kalbomis. Antrinės radijo stotys stočių sąraše rodomos su rodyklės ženklu.
Susijusi informacija
•
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio radijo*
(p. 504)
•
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 499)
•
•
•
•
Radijo stočių paieška (p. 500)
Radijo parankinių nustatymas (p. 501)
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio
radijo*
Ši funkcija leidžia skaitmeniniam radijo imtuvui
(DAB) persijungti nuo silpno arba nutrūkusio
kanalo signalo prie to paties kanalo stipresnio
signalo kitoje kanalų grupėje (ansamblyje), naudojantis DAB ir (arba) DAB ir FM diapazonais.
DAB-DAB ir DAB-FM susiejimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Medija
3.
Norėdami aktyvinti / deaktyvinti atitinkamas
funkcijas, pažymėkite arba nuimkite žymą nuo
DAB-DAB perdavimas ir (arba) DAB-FM
perdavimas.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 502)
Medijos leistuvas
Medijos leistuvas gali groti muziką iš CD grotuvo* arba prie USB prievado ar „Bluetooth“
ryšiu prijungtų išorinių garso šaltinių. Jis gali leisti
vaizdo įrašus per USB prievadą.
Prijungus automobilį prie interneto, atvėrus programėles taip pat galima klausytis internetinio
radijo, garso knygų ir naudotis muzikos paslaugomis.
DAB.
Susijusi informacija
•
•
•
Skaitmeninis radijas* (p. 503)
Radijas (p. 498)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 502)
Medijos leistuvas valdomas iš
centrinio ekrano, tačiau keletą
funkcijų galima reguliuoti klaviatūra dešinėje vairo pusėje
arba balsu.
Radijas veikia medijos leistuve ir aprašytas atskiriame skirsnyje.
3
4
504
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 505)
Medijos valdymas ir keitimas (p. 506)
Medijos transliacijos
Medijos grotuvas valdomas iš centrinio ekrano.
Keletą funkcijų taip pat galima valdyti klaviatūra
dešinėje vairo pusėje arba balsu.
CD*
1. Įdėkite kompaktinį diską.
2.
Atverkite programėlę CD iš programėlių rodinio.
Medijos leistuvas taip pat valdo radijo imtuvą,
kuris aprašytas atskirame skirsnyje.
3.
Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
Medijos šaltinio įjungimas
Vaizdo įrašas (p. 509)
USB atmintis
1. Prijunkite USB atmintuką.
Medija „Bluetooth®“ ryšiu (p. 510)
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3.
Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
Medijos paieška (p. 507)
Taikomosios programos (p. 495)
Radijas (p. 498)
CD grotuvas* (p. 509)
Medija per USB jungtį (p. 511)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Mp3 grotuvas ir iPod®
PASTABA
Atkūrimui pradėti iš iPod naudokite „iPod“
programėlę (ne USB).
Kai garso šaltiniu naudojamas iPod, automobilio garso ir medijos sistema rodo meniu
struktūrą, panašią į iPod leistuvo meniu struktūrą.
1.
Programėlių rodinys. (Bendrinis vaizdas: bazinės programėlės priklauso nuo rinkos ir modelio.)
Prijunkite medijos šaltinį.
2.
Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
3.
Atverkite programėlę (iPod, USB) iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
}}
* Parinktis / priedas. 505
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Per „Bluetooth“ prijungtas įrenginys
1. Aktyvinkite „Bluetooth“ medijos šaltinyje.
2.
Prijunkite medijos šaltinį.
3.
Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
4.
Atverkite programėlę Bluetooth iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
Medija su interneto ryšiu
Medijos grojimas iš interneto ryšį turinčių programėlių:
1.
Prijunkite automobilį prie interneto.
2.
Programėlių rodinyje atverkite dabartinę programėlę.
> Pradedamas atkūrimas.
Perskaitykite atskirą skirsnį apie tai, kaip atsisiunčiamos programėlės.
Vaizdo įrašas
1. Prijunkite medijos šaltinį.
506
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3.
Jei pageidaujate transliacijos, palieskite
norimo punkto antraštę.
> Pradedamas atkūrimas.
Susijusi informacija
•
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 100)
•
•
•
Radijas (p. 498)
Medijos valdymas ir keitimas (p. 506)
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 511)
•
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“ ryšiu
(p. 511)
•
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 496)
•
•
•
•
•
Medijos valdymas ir keitimas
Medijos leidimą galima valdyti balsu, vairo klaviatūra arba per centrinį ekraną.
Medijos leistuvą galima valdyti
naudojant balso atpažinimo
funkciją, vairo klaviatūrą arba
centrinį ekraną.
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Vaizdo įrašas (p. 509)
Apple® CarPlay®* (p. 513)
Android Auto* (p. 517)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Derantys medijos formatai (p. 535)
Garsumas – norėdami padidinti arba sumažinti
garsumą, sukite valdymo rankenėlę, esančią po
vairo
centriniu ekranu, arba paspauskite
dešiniojoje klaviatūroje.
Apple CarPlay
„CarPlay“ aprašyta atskirame skirsnyje.
Paleidimas / pristabdymas – palieskite grojamos
dainos atvaizdą, fizinį mygtuką po centriniu
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
ekranu arba
Android Auto
„Android Auto“ aprašyta atskirame skirsnyje.
Kūrinio / dainos keitimas – palieskite pageidaujamą kūrinį centriniame ekrane, paspauskite
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Panašus – spauskite šį mygtuką, jei norite kad „Gracenote“
ieškotų panašios muzikas USB
įrenginyje ir iš jo sudarytų grojaraštį. Grojaraštyje gali būti
daugiausia 50 dainų.
arba
po centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Greitas persukimas pirmyn / judėjimas laiku –
palieskite laiko ašį centriniame ekrane ir nuvilkite
į šoną arba paspauskite ir palaikykite
arba
po centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje
klaviatūroje.
Medijos keitimas – pasirinkite iš ankstesnių šaltinių programėlėje, programėlių rodinyje,
paspauskite pageidaujamą programėlę arba pasirinkite vairo dešiniąja klaviatūra, iš programėlių
.
meniu
Biblioteka – šis mygtukas
spaudžiamas norint, kad būtų
transliuojama iš bibliotekos.
Maišyti – šis mygtukas spaudžiamas norint, kad būtų
sukeista grojimo tvarka.
Medijos paieška
Galima ieškoti pagal atlikėją, kompozitorių, dainos pavadinimą, albumą, vaizdo klipą, garso
knygą, grojaraštį ir (jei automobilis prijungtas prie
interneto) tinklalaides (skaitmeninė medija internetu).
Keisti įtaisą – paspauskite šį
mygtuką, kad perjungtumėte
USB įrenginius, jei jų prijungti
keli.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 504)
Medijos paieška (p. 507)
Garso nuostatos (p. 494)
Taikomosios programos (p. 495)
Gracenote® (p. 508)
1.
.
Spauskite
> Atveriama paieška su klaviatūra.
2.
Įveskite paieškos terminus.
3.
Spauskite Ieškoti.
> Vykdoma prijungtų įrenginių paieška ir jos
rezultatai pateikiami pagal kategorijas.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Perbraukite per ekraną į šoną, kad parodytumėte
kiekvieną kategoriją atskirai.
}}
507
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 504)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Medijos transliacijos (p. 505)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 124)
Gracenote®
Susijusi informacija
„Gracenote“ identifikuoja atlikėjus, albumus,
dainų pavadinimus ir susijusius vaizdus, kurie
rodomi atkūrimo metu.
•
•
Medijos transliacijos (p. 505)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 537)
„Gracenote MusicID®“ – tai muzikos atpažinimo
standartas.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Medija
Gracenote®.
3.
Pasirinkite „Gracenote“ duomenų nuostatas:
•
Gracenote® internetinė paieška – „Gracenote“ internetinėje duomenų bazėje ieškoma atkuriamos medijos.
• „Gracenote®“ rezultatai – nustatoma, kaip
Gracenote duomenys turi būti rodomi kelių
paieškų rezultatuose.
1 – naudojami pradiniai failo duomenys.
2 – naudojami Gracenote duomenys.
3 – galima rinktis „Gracenote“ arba originalius duomenis.
• Nėra – nerodomi jokie rezultatai.
Gracenote naujinimas
Gracenote duomenų bazės turinys yra nuolat
naujinamas. Atsisiųskite paskutinį naujinį, kad
užtikrintumėte optimalų veikimą. Dėl informacijos
ir galimybės atsisiųsti apsilankykite
support.volvocars.com.
508
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
CD grotuvas*
Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašo leidimas
Medijos leistuvas gali groti kompaktinius diskus
su derančiais garso failais.
Vaizdo įrašus, esančius per USB jungtį prijungtuose įrenginiuose, galima peržiūrėti naudojant
medijos leistuvą.
Vaizdo įrašai leidžiami naudojant programėlę
USB iš programėlių rodinio.
1. Medijos šaltinio (USB įrenginio) prijungimas.
Automobiliui pradėjus važiuoti, nerodomas joks
vaizdas, o tik atkuriamas garsas. Vaizdas vėl rodomas kai automobilis stovi.
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3.
Paspauskite norimą leisti pavadinimą.
> Pradedamas atkūrimas.
Informacijos apie derančius medijos formatus
rasite atskirame skirsnyje.
Susijusi informacija
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
•
•
•
•
Vaizdo įrašo leidimas (p. 509)
Transliavimas su DivX® (p. 510)
Vaizdo įrašo nuostatos (p. 510)
Derantys medijos formatai (p. 535)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaizdo įrašas (p. 509)
Transliavimas su DivX® (p. 510)
Vaizdo įrašo nuostatos (p. 510)
Derantys medijos formatai (p. 535)
Disko išstūmimo mygtukas.
Susijusi informacija
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 505)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Derantys medijos formatai (p. 535)
* Parinktis / priedas. 509
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Transliavimas su DivX®
Certified®
Šis DivX
įrenginys turi būti įregistruotas, kad galėtų rodyti įsigytus DivX vaizdo filmus
pagal užsakymą (angl. Video-on-Demand, VOD).
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Vaizdo įrašas
gaukite registracijos kodą.
3.
DivX® VOD ir
Plačiau žr. vod.divx.com ir užbaikite registraciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
510
Vaizdo įrašas (p. 509)
Vaizdo įrašo leidimas (p. 509)
Vaizdo įrašo nuostatos (p. 510)
Derantys medijos formatai (p. 535)
Vaizdo įrašo nuostatos
Medija „Bluetooth®“ ryšiu
Galima pakeisti tam tikras vaizdo įrašo atkūrimo
nuostatas, pvz., kalbą.
Kai vaizdo leistuvas veikia viso ekrano režimu
arba atvėrus viršutinį rodinį ir paspaudus
Nuostatos Vaizdo įrašas, galima reguliuoti
Garso kalba, Išjungta ir Subtitrų kalba.
Automobilio medijos leistuvas turi „Bluetooth“
technologiją, jis gali be laidų groti garso failus iš
išorinių „Bluetooth“ įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių.
Norint, kad medijos leistuvu būtų galima belaidžiu
būdu groti garso failus iš išorinio įrenginio, šis turi
būti pirmiausia prijungtas prie automobilio
„Bluetooth“ ryšiu.
Susijusi informacija
•
Vaizdo įrašas (p. 509)
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“ ryšiu
(p. 511)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
•
•
Medijos transliacijos (p. 505)
Derantys medijos formatai (p. 535)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“
ryšiu
Prijunkite „Bluetooth®“ įrenginį prie automobilio,
kad galėtumėte belaidžiu būdu groti mediją ir
suteikti automobiliui interneto ryšį (kur įmanoma).
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi belaidį
„Bluetooth®“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su
automobiliu. Informacijos apie suderinamumą
rasite support.volvocars.com.
Medijos įrenginio prijungimo procedūra yra tokia
pati, kaip ir telefono prijungimo prie automobilio
naudojantis „Bluetooth®“ ryšiu.
Susijusi informacija
•
•
•
Medija „Bluetooth®“ ryšiu (p. 510)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
Medijos transliacijos (p. 505)
Medija per USB jungtį
Prie garso sistemos per automobilio USB prievadą galima prijungti išorinį garso šaltinį, pvz.,
„iPod®“ arba MP3 grotuvą.
Įrenginiai su pakartotinai įkraunamais maitinimo
elementais įkraunami, jei jie prijungti per USB ir
nustatyta I, II uždegimo padėtis arba veikia variklis.
Kaip prijungti įrenginį per USB
prievadą
Prie garso sistemos per automobilio vieną iš
USB prievadų galima prijungti išorinį garso šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą.
Naudojant „Apple CarPlay“* ir „Android Auto*“,
telefoną reikia jungti prie USB prievado baltu
rėmeliu (kai yra du USB prievadai).
Išorinio šaltinio turinį galima įkelti greičiau, jei jis
sudarytas iš suderinamų formatų. Per USB prievadą taip pat galima leisti vaizdo failus.
Tam tikri MP3 grotuvai turi savo failų sistemą, su
kuria automobilis nedera.
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 511)
•
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 505)
•
•
Vaizdo įrašas (p. 509)
Uždegimo padėtys (p. 436)
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 536)
Apple® CarPlay®* (p. 513)
Android Auto* (p. 517)
USB įvadai (A tipo) tuneliniame valdymo pulte. Nutieskite
kabelį pirmyn, kad jis nebūtų prispaustas uždarant dangtelį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 505)
Medija per USB jungtį (p. 511)
Medijos leistuvas (p. 504)
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 536)
}}
* Parinktis / priedas. 511
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 536)
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 513)
Android Auto* (p. 517)
TV*5
Televizija*6
Kai automobilis įsibėgėja iki tam tikro greičio,
vaizdo daugiau neberodoma, tačiau garsas girdimas visada. Kai automobilis beveik sustoja, vaizdas grąžinamas.
TV valdoma iš centrinio ekrano. Keletą funkcijų
taip pat galima valdyti dešiniąja vairo arba balso
atpažinimo klaviatūra.
TV paleidžiama iš programėlių rodinio. Palieskite
programėlę TV ir pasirinkite kanalą.
TV automatiškai ieško geriausią signalą transliuojančių kanalų.
Matomų kanalų sąrašo keitimas
1. Spauskite Biblioteka
2.
Pasirinkite atkurti iš TV kanalai arba
Parankiniai.
3.
Pasirinkite pageidaujamą kanalą.
Kanalo iš pasirinkto sąrašo keitimas
– Paspauskite
ar
po centriniu ekranu
arba vairo klaviatūroje.
> Žymeklis pasirinktajame leidimo sąraše
pajuda aukštyn arba žemyn per vieną poziciją
Taip pat centriniame ekrane galima pakeisti stotis.
Televizija* (p. 512)
Parankiniai
TV kanalą galima įrašyti kaip parankinį:
TV nuostatos* (p. 513)
–
Susijusi informacija
•
•
5
6
512
Palieskite
, kad įtrauktumėte (pašalintumėte) kanalą į (iš) parankinių sąrašą (-o).
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
TV gidas
Siūlomas programų gidas, kuriame pateikiama
informacijos apie TV laidas iki 48 valandų pirmyn.
–
Palieskite Vadovas, kad parodytumėte informacijos apie TV laidas.
PASTABA
Jei automobiliu pervažiuojama iš vieno tos
pačios šalies miesto į kitą, Parankiniai gali
būti nepasiekiama, nes gali būti pakitęs dažnis.
PASTABA
Sistema dera tik su tomis TV programomis,
kurios transliuojamos MPEG-2 arba MPEG-4
formatu ir atitinka DVB-T/T2 standartą. Sistema nerodo analoginių transliacijų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
7
TV* (p. 512)
TV nuostatos* (p. 513)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 143)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 537)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
TV nuostatos*7
Apple® CarPlay®*
Nuostatų keitimo parinktis pateikiama viršutiniame rodinyje arba kai TV rodoma per visą
ekraną.
Kai TV veikia viso ekrano režimu arba atvėrus viršutinį rodinį ir paspaudus Nuostatos Medija
TV, galima reguliuoti:
„ CarPlay“ siūlo galimybę klausytis muzikos,
skambinti telefonu, gauti nurodymus, siųsti ir priimti žinutes bei naudotis „Siri“. Visa tai galėsite
daryti nenukreipdami dėmesio nuo kelio.
• Subtitrų kalba
• Garso kalba
Nuotraukos formatas
Palietus Nuotraukų formatas galima pakeisti,
kuriuo formatu turi būti rodomas TV vaizdas.
1.
Automatinis – TV vaizdas rodomas perduodamu vaizdo formatu.
2.
Automatiškai užpildyti – TV vaizdas padidinamas neapkerpant.
Susijusi informacija
•
•
•
•
TV* (p. 512)
Televizija* (p. 512)
Derantys medijos formatai (p. 535)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
„CarPlay“ veikia su tam tikrais
„Apple“ įrenginiais. Jei automobilis dar neturi „CarPlay“, sistemą galima įrengti papildomai.
Dėl „CarPlay“ įrengimo susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Informacijos apie derančias programėles ir telefonus rasite „Apple“ interneto svetainėje:
www.apple.com/ios/carplay/. Naudojant su
„CarPlay“ nederančias programėles, kartais gali
nutrūkti ryšys tarp „iPhone“ ir automobilio. Atminkite: „Volvo“ neatsako už „CarPlay“ turinį.
Naudojantis žemėlapio navigacijos paslauga per
„CarPlay“, orientavimas nevyksta vairuotojo
ekrane ir projekciniame rodinyje: tik centriniame
ekrane.
„CarPlay“ programėles galima valdyti naudojantis
centriniu ekranu, telefonu arba vairo dešiniąja klaviatūra (taikoma tam tikroms funkcijoms). Programėlės taip pat valdomos balsu, per Siri. Paspau, įjungiama
dus ir ilgai palaikius vairo mygtuką
Siri valdymo balsu funkcija, o paspaudus trumpai
}}
* Parinktis / priedas. 513
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
aktyvinama automobilio vidinė valdymo balsu
funkcija. Jei „Siri“ nutrūksta per anksti, paspaus8.
kite ir palaikykite vairo mygtuką
Naudodami Apple CarPlay, patvirtinate žiną
tokią informaciją: Apple CarPlay – tai Apple
Inc. paslauga, teikiama pagal jos sąlygas ir
nuostatas. Taigi, Volvo Cars neatsako už
Apple CarPlay arba jos funkcijas ir
programas. Naudojantis Apple CarPlay, tam
tikra informacija iš jūsų automobilio
(įskaitant jo buvimo vietą) yra persiunčiama
į jūsų iPhone. Volvo Cars teigimu jūs patys
visiškai atsakote už tai, kaip jūs ir bet kokie
kiti asmenys naudojasi Apple CarPlay.
Susijusi informacija
•
•
•
•
8
514
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“* (p. 514)
„Apple®
CarPlay®“*
nuostatos (p. 515)
Balso atpažinimas (p. 140)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“*
4.
Norint naudotis „CarPlay“, telefone turi būti aktyvinta „Siri“ valdymo balsu funkcija. Be to, telefone turi būti įjungtas interneto ryšys per „Wi-Fi“
arba mobiliojo ryšio tinklą.
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriama plytelė su „CarPlay“ ir pateikiamos derančios programėlės.
5.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Prijunkite „iPhone“ ir paleiskite
„CarPlay“
PASTABA
„CarPlay“ galima naudoti, jei „Bluetooth“
deaktyvintas. Taigi, aktyvinus „CarPlay“, tampa
nepasiekiamas prie automobilio „Bluetooth“
ryšiu prijungtas telefonas arba medijos leistuvas. Todėl, norint prijungti automobilio programėles prie interneto, reikia naudoti alternatyvų
interneto šaltinį. Naudokite „Wi-Fi“ ryšį arba
automobilio įtaisytąjį modemą*.
1.
Prijunkite „iPhone“ prie USB prievado. Jei yra
du USB prievadai, reikia naudoti prievadą
baltu rėmeliu.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
3.
Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
Paleidimas CarPlay
„CarPlay“ paleidžiama pagal toliau nurodytą procedūrą po to, kai prijungiamas „iPhone“.
1.
Prijunkite „iPhone“ prie USB prievado. Jei yra
du USB prievadai, reikia naudoti prievadą
baltu rėmeliu.
> Parinkus automatinio paleidimo nuostatą, parodomas telefono pavadinimas.
2.
Palieskite telefono pavadinimą: atveriama
plytelė su „CarPlay“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
3.
Programėlių rodinio plytelėje (kai „CarPlay“
neatverta) palieskite Apple CarPlay.
> Atveriama plytelė su „CarPlay“ ir pateikiamos derančios programėlės.
4.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Jei toje pačioje plytelėje paleidžiama kita programėlė, „CarPlay“ vykdoma fone. Jei norite vėl parodyti „CarPlay“ plytelėje, palieskite „CarPlay“ piktogramą programėlių rodinyje.
„Apple“ ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Ryšio perjungimas tarp „CarPlay“ ir
„iPod“
•
•
Iš „CarPlay“ į „iPod“
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
•
2.
Eikite į Ryšys
Apple CarPlay.
3.
Nuimkite varnelę nuo „Apple“ įrenginio, kurį
prijungus USB kabeliu neturi būti automatiškai paleidžiama „CarPlay“.
4.
Atjunkite ir prijunkite „Apple“ įrenginį prie
USB įvado.
5.
Atverkite programėlę iPod iš programėlių
rodinio.
•
„Apple® CarPlay®“* nuostatos (p. 515)
„Apple® CarPlay®“* nuostatos
Kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį įrenginį („Wi-Fi“) (p. 530)
„Apple“ įrenginio, prijungto per „CarPlay“10, nuostatos.
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu modemu (SIM kortele)
(p. 530)
Automatinis paleidimas
Balso atpažinimas (p. 140)
Iš „iPod“ į „CarPlay“
1. Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
3.
Atjunkite ir prijunkite „Apple“ įrenginį prie
USB įvado.
> Atveriama plytelė su „Apple CarPlay“ ir
pateikiamos derančios programėlės9.
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 511)
•
Apple® CarPlay®* (p. 513)
9
„Apple“, „CarPlay“, „iPhone“ ir „iPod“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Eikite į Ryšys
nuostatą:
Apple CarPlay ir pasirinkite
•
Pažymėkite langelį – „CarPlay“ bus paleidžiama automatiškai, prijungus USB
kabelį.
•
Nuimkite varnelę nuo langelio – „CarPlay“
nebus paleidžiama automatiškai, prijungus
USB kabelį.
Sąraše gali būti laikoma iki 20 „Apple“ įrenginių.
Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį,
seniausias panaikinamas.
Norint panaikinti sąrašą, centriniame ekrane nuostatos turi būti nustatomos iš naujo (gamyklinis
nustatymas iš naujo).
Sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
}}
* Parinktis / priedas. 515
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
2.
Palieskite Garsas Sistemos garsas ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
„Apple® CarPlay®*“ naudojimo
patarimai
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
Toliau pateikiami keli naudingi patarimai, kaip
naudotis „CarPlay®“.
• Atnaujinkite savo „iPhone“, įdiegdami naujausią operacinės sistemos „iOS“ versiją, ir užtikrinkite, kad būtų atnaujintos programėlės.
Susijusi informacija
•
•
•
10
11
516
Apple® CarPlay®* (p. 513)
•
Kilus problemų su „CarPlay“, atjunkite telefoną nuo USB prievado ir prijunkite vėl. Kitu
atveju pamėginkite užverti neveikiančią programėlę telefone ir paleiskite ją iš naujo arba
užverkite visas programėles ir paleiskite telefoną iš naujo.
•
Jei programėlės nepasirodo paleidžiant
„CarPlay“ (juodas ekranas), pamėginkite
sumažinti ir išskleisti „CarPlay“ plytelę.
•
Naudojant su „CarPlay“ nederančias programėles, kartais gali nutrūkti ryšys tarp telefono
ir automobilio. Informacijos apie derančias
programėles ir telefono modelius rasite
„Apple“ interneto svetainėje. Taip pat galite
atlikti „CarPlay“ paiešką parduotuvėje „App
Store“, kur rasite informacijos apie programėles, derančias su „CarPlay“.
•
„CarPlay“ veikia tik su „iPhone“11.
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“* (p. 514)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
PASTABA
Pasiekiamumas ir funkcijos priklauso nuo rinkos.
Susijusi informacija
•
Apple® CarPlay®* (p. 513)
„Apple“ ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
„Apple“, „CarPlay“ ir „iPhone“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Android Auto*
PASTABA
„Android Auto“ leidžia klausytis muzikos, skambinti telefonu, gauti nuorodas ir naudotis prijungtame „Android“ įrenginyje esančiomis automobiliui pritaikytomis programėlėmis. „Android Auto“
veikia su tam tikrais „Android“ įrenginiais.
Kai telefonas prijungtas prie „Android Auto“,
galima transliuoti turinį „Bluetooth“ ryšiu į kitą
medijos leistuvą. Naudojantis „Android Auto“,
„Bluetooth“ ryšys būna aktyvus.
Naudojantis žemėlapio navigacijos paslauga per
„Android Auto“, orientavimas nevyksta vairuotojo
ekrane ir projekciniame rodinyje: tik centriniame
ekrane.
„Android Auto“ galima valdyti centriniame ekrane,
naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra arba valdymo balsu funkcija. Paspaudus ir ilgai palaikius
, paleidžiama balso atpažinimo
vairo mygtuką
sistema. Paspaudus trumpai, ji deaktyvinama.
Informacijos apie derančias programėles ir telefonus rasite interneto svetainėje www.android.com/
auto/. Informacijos apie trečiųjų šalių programėles pateikiama „Google Play“. Atminkite: „Volvo“
neatsako už „Android Auto“ turinį.
„Android Auto“ paleidžiama iš programėlių rodinio.
Vieną kartą paleidus „Android Auto“, programėlė
kitą kartą paleidžiama automatiškai, kai tik prijungiamas įrenginys. Nuostatose galima deaktyvinti
automatinio paleidimo galimybę.
Naudodami Android Auto, jūs patvirtinate
žiną, kad: Android Auto yra Google Inc.
paslauga, teikiama pagal jos sąlygas ir
nuostatas. Volvo Cars neatsako už Android
Auto, jos funkcijas ar programas. Kai
naudojate Android Auto, jūsų automobilis
siunčia tam tikrą informaciją (įskaitant jo
buvimo vietą) į jūsų prijungtą Android
telefoną. Jūs visiškai atsakote už tai, kaip
jūs ir bet kuris kitas asmuo naudoja Android
Auto.
Kaip naudotis „Android Auto“*
Norint naudotis programėle Android Auto, telefonas turi būti prijungtas prie automobilio USB
prievado.
Jei „Android“ prijungiamas pirmą kartą
1. Prijunkite „Android“ telefoną prie USB prievado. Jei yra du USB prievadai, reikia naudoti
prievadą su baltu rėmeliu.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
3.
Programėlių rodinyje palieskite Android
Auto.
4.
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriama plytelė su „Android Auto“ ir
pateikiamos derančios programėlės.
5.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Susijusi informacija
•
•
Kaip naudotis „Android Auto“* (p. 517)
„Android Auto“ nuostatos* (p. 518)
}}
* Parinktis / priedas. 517
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Jei „Android“ buvo prijungtas anksčiau
1. Prijunkite telefoną prie USB įvado.
> Parinkus automatinio paleidimo nuostatą, parodomas telefono pavadinimas.
„Android Auto“ nuostatos*
2.
Palieskite telefono pavadinimą: atveriama
plytelė su „Android Auto“ ir pateikiamos
derančios programėlės.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3.
Jei neparinkta automatinio paleidimo
nuostata – programėlių rodinyje atverkite
programėlę Android Auto.
> Atveriama plytelė su „Android Auto“ ir
pateikiamos derančios programėlės.
2.
Paspauskite Ryšys
rinkite nuostatą:
4.
Telefono, pirmą kartą prijungto naudojant
„Android Auto“, nuostatos.
Automatinis paleidimas
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Jei toje pačioje plytelėje paleidžiama kita programėlė, „Android Auto“ vykdoma fone. Jei norite vėl
parodyti „Android Auto“ plytelėje, palieskite
„Android Auto“ piktogramą programėlių rodinyje.
Susijusi informacija
•
•
•
„Android Auto“ nuostatos* (p. 518)
•
Balso atpažinimas (p. 140)
Android Auto* (p. 517)
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 511)
Susijusi informacija
•
•
•
Android Auto* (p. 517)
Kaip naudotis „Android Auto“* (p. 517)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
Android Auto ir pasi-
•
Pažymėkite langelį – „Android Auto“ bus
paleidžiama automatiškai, prijungus USB
kabelį.
•
Nuimkite varnelę nuo langelio –
„Android Auto“ nebus paleidžiama automatiškai, prijungus USB kabelį.
Sąraše gali būti laikoma iki 20 „Android“ įrenginių.
Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį,
seniausias panaikinamas.
Norint išvalyti sąrašą, reikia atkurti gamyklines
nuostatas.
Sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Garsas Sistemos garsas ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
518
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Android Auto“* naudojimo
patarimai
Toliau pateikiami keli naudingi patarimai, kaip
naudotis „Android Auto“.
• Pasirūpinkite, kad programėlės būtų atnaujintos.
•
Paleisdami automobilį, palaukite, kol bus
paleistas centrinis ekranas, prijunkite telefoną ir tada programėlių rodinyje atverkite
„Android Auto“.
•
Kilus problemų su „Android Auto“, atjunkite
savo „Android“ telefoną nuo USB prievado ir
vėl prijunkite per USB. Kitu atveju pamėginkite užverti programėlę telefone ir paleisti ją
iš naujo.
•
Prijungus telefoną prie „Android Auto“ galima
ir toliau atkurti mediją per „Bluetooth“ į kitą
medijos leistuvą: naudojant „Android Auto“,
„Bluetooth“ veikia.
Susijusi informacija
•
Telefonas
Apžvalga
„Bluetooth“ telefonas gali belaidžiu būdu prisijungti prie automobilyje įtaisytosios laisvųjų rankų
sistemos.
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvųjų
rankų įranga, kuria galima nuotoliniu būdu pasirinkti telefono funkcijas. Telefoną galima valdyti
naudojantis jo klaviatūra, net jei jis prijungtas prie
automobilio.
Prijungus telefoną prie interneto ir automobilio, jį
galima naudoti norint skambinti žmonėms, siųsti ir
gauti žinutes, be laidų groti mediją ir bendrinti
interneto ryšį.
Mikrofonas.
Telefonas valdomas iš centrinio
ekrano, tačiau kai kurios operacijos pasiekiamos ir naudojantis
balso atpažinimo sistema bei
programėlių meniu, kurie pasiekiami per vairo dešiniąją klaviatūrą.
Telefonas.
Telefono valdymas centriniu ekranu.
Vairuotojo ekrane rodomų telefono funkcijų
valdymo klaviatūra ir balso atpažinimo funkcija.
Android Auto* (p. 517)
Vairuotojo ekranas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefoninių skambučių tvarkymas (p. 524)
Telefonų knygelės valdymas (p. 526)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 525)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
}}
* Parinktis / priedas. 519
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 522)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 522)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 523)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 523)
•
Kaip pašalinti „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną (p. 524)
•
•
•
Telefono nuostatos (p. 527)
Prijunkite telefoną su aktyvintu „Bluetooth“ ryšiu,
kad galėtumėte automobilyje skambinti, siųsti ir
gauti žinutes, belaidžiu būdu groti mediją ir prijungti automobilį prie interneto.
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth“ įrenginiai. Tokiu atveju vienas iš jų gali tik groti belaidžiu būdu. Paskutinis prijungtas telefonas bus
prijungtas automatiškai ir siųs bei priims skambučius / žinutes, atkurs mediją ir teiks interneto ryšį.
Telefono naudojimą galima pakeisti Bluetooth
įrenginiai nuostatose.
•
•
Garso nuostatos (p. 494)
Balso atpažinimas (p. 140)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 100)
Kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį įrenginį („Bluetooth“) (p. 529)
Pirmą kartą prijungus įrenginį „Bluetooth“ ryšiu ir
užregistravus, kitus kartus nereikia jo paversti
matomu / aptinkamu: pakanka tik aktyvinti
„Bluetooth“ ryšį. Norint per telefoną prijungti
automobilį prie interneto, telefone papildomai reikia aktyvinti modemo funkciją. Automobilyje
galima įrašyti daugiausiai 20 prijungtų
„Bluetooth“ įrenginių.
Yra dvi galimybės prijungti. Galite ieškoti telefono
iš automobilio arba automobilio iš telefono.
1 variantas – telefono paieška iš
automobilio
1.
520
Užtikrinkite, kad telefonas būtų surandamas
(matomas) per „Bluetooth“.
2.
Norint prijungti automobilį prie interneto naudojantis telefono „Bluetooth“ ryšiu, reikia
aktyvinti telefone „Bluetooth“ ryšiu veikiančią
modemo funkciją (nešiojamąjį / asmeninį
interneto prieigos tašką).
3.
Atverkite telefono plytelę.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio telefono, palieskite Įtraukti telefoną.
•
Jei prie automobilio yra prijungtas telefo. Iškylančiajame
nas, palieskite Keisti
lange palieskite Įtraukti telefoną.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas. Aptikus naujų įrenginių,
sąrašas atnaujinamas.
4.
Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
5.
Užtikrinkite, kad automobilyje nurodytas
skaičių kodas atitiktų telefone esantį kodą.
Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
6.
Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet
kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
PASTABA
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Kai kurie telefonai nedera ir automobilyje
adresatų bei žinučių rodyti negalės.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
2 variantas – automobilio paieška iš
telefono
1.
8.
Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet
kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
Atverkite telefono plytelę.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio telefono, palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
•
Jei prie automobilio yra prijungtas telefonas, palieskite Keisti
. Iškylančiajame
lange palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
2.
Telefone aktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
3.
Norint prijungti automobilį prie interneto naudojantis telefono „Bluetooth“ ryšiu, reikia
aktyvinti telefone „Bluetooth“ ryšiu veikiančią
modemo funkciją (nešiojamąjį / asmeninį
interneto prieigos tašką).
PASTABA
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Kai kurie telefonai nedera ir automobilyje
adresatų bei žinučių rodyti negalės.
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 523)
•
Kaip pašalinti „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną (p. 524)
•
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 528)
Kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį įrenginį („Bluetooth“) (p. 529)
PASTABA
Atnaujinus telefono operacinę sistemą, gali
sutrikti jungimo funkcija. Tokiu atveju panaikinkite telefoną iš automobilio ir prisijunkite
vėl.
Derantys telefonai
4.
Telefone atlikite „Bluetooth“ įrenginių
paiešką.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi belaidį
„Bluetooth“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su
automobiliu. Informacijos apie suderinamumą
rasite support.volvocars.com.
5.
Telefone pasirinkite automobilio pavadinimą.
Susijusi informacija
6.
Automobilyje pateikiamas iškylantysis ryšio
langas. Patvirtinkite ryšį.
7.
Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas
kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį
kodą. Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
•
•
Telefonas (p. 519)
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 522)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 523)
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 522)
521
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
Galima automatiškai prijungti prie automobilio
telefoną, naudojantis „Bluetooth“ ryšiu. Telefonas turėjo būti prijungtas prie automobilio pirmą
kartą.
Automatiškai prijungiami tik du paskutiniai buvę
prijungti telefonai.
1.
Nustatykite automobilį veikti į uždegimo
padėtį I arba aukštesnę.
> Telefonas prisijungs.
•
Uždegimo padėtys (p. 436)
Kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį įrenginį („Bluetooth“) (p. 529)
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
Galima rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio. Telefonas turėjo būti
prijungtas prie automobilio pirmą kartą.
1. Telefone aktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
Norint tuo pat metu prijungti automobilį prie
interneto, reikia telefone aktyvinti modemo
funkciją (nešiojamąjį / asmeninį interneto prieigos tašką).
2.
Atverkite telefono plytelę.
> Pateikiamas prijungtų telefonų sąrašas.
3.
Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
> Telefonas prisijungs.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 519)
•
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
•
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 522)
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 522)
•
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 523)
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 523)
•
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 523)
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 523)
•
•
Kaip pašalinti „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną (p. 524)
Kaip pašalinti „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną (p. 524)
Susijusi informacija
522
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 528)
Prieš nustatydami automobilio uždegimo
padėtį I, aktyvinkite telefone „Bluetooth“ ryšį.
Norint tuo pat metu prijungti automobilį prie
interneto, reikia telefone aktyvinti modemo
funkciją (nešiojamąjį / asmeninį interneto prieigos tašką).
2.
•
•
Telefonas (p. 519)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 528)
Kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį įrenginį („Bluetooth“) (p. 529)
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono
atjungimas
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu
prijungtus telefonus
Atjunkite nuo automobilio „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną, šiame deaktyvindami „Bluetooth“
ryšį.
Išnešus telefoną iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Jei atjungiama vykstant pokalbiui, šį galima tęsti telefonu.
Galima persijungti prie kito „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono.
1. Atverkite telefono antrinį rodinį.
2.
Palieskite Keisti
arba nuvilkite žemyn
viršutinį rodinį ir palieskite Nuostatos
Ryšys Bluetooth įrenginiai Įtraukti
įtaisą.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 523)
3.
Paspauskite telefoną, kurį ketinate prijungti.
•
Kaip pašalinti „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną (p. 524)
Susijusi informacija
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 528)
Susijusi informacija
•
•
•
Telefonas (p. 519)
Telefono nuostatos (p. 527)
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 519)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 528)
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 523)
Kaip pašalinti „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną (p. 524)
523
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip pašalinti „Bluetooth“ ryšiu
prijungtą telefoną
Yra galimybė pašalinti telefonus iš registruotųjų
„Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Bluetooth įrenginiai.
> Pateikiamas registruotų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
3.
Palieskite telefoną, kurį ketinate pašalinti.
4.
Palieskite Pašalinti įtaisą ir patvirtinkite
savo pasirinkimą.
> Telefono registracija pašalinama iš automobilio.
Susijusi informacija
524
Telefoninių skambučių tvarkymas
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono skambučių
tvarkymas automobilyje.
Taip pat galite paskambinti iš skambučių žurnalo,
per programėlių meniu, kuris pasiekiamas naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
.
Skambinimas keliems pašnekovams
Skambučio metu:
Bendrinė iliustracija.
•
•
Telefonas (p. 519)
Skambinimas telefonu
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
1.
Atverkite telefono plytelę.
2.
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 523)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 523)
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 528)
Pasirinkite skambutį iš skambučių retrospektyvos, įveskite numerį klaviatūra arba suraskite jį adresatų sąraše. Adresatų sąrašą
galima naršyti arba jame ieškoti. Adresatų
sąraše paspauskite
, kad įtrauktumėte
adresatą į Parankiniai.
3.
Spauskite
4.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
1.
Spauskite Įtraukti skambutį.
2.
Nuspręskite, ar norite paskambinti iš skambučių žurnalo, parankinių ar adresatų sąrašo.
3.
Palieskite įrašą / eilutę skambučių žurnale
šalia adresatų sąraše pateikiamo
arba
adresato.
4.
Norėdami prisijungti prie kitų pašnekovų,
palieskite Sukeisti pokalbį.
5.
Norėdami užbaigti vykstantį pokalbį, palieskite
.
Konferenciniai pokalbiai
Aktyvaus pokalbio su keliais pašnekovais metu:
1.
Norėdami sujungti vykstančius kelių pašnekovų pokalbius, palieskite Sujungti
pokalbius.
2.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
.
Įeinantys telefoniniai skambučiai
.
.
Įeinantys telefoniniai skambučiai yra rodomi vairuotojo ekrane ir centriniame ekrane. Valdykite
pokalbį naudodamiesi dešiniąja vairo klaviatūra
arba centriniu ekranu.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
1.
2.
Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
Teksto žinučių tvarkymas
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono pranešimų
tvarkymas automobilyje.
Kai kuriuose telefonuose reikia aktyvinti žinučių
funkciją. Dera ne visi telefonai. Tokiais atvejais jie
negali automobilyje rodyti adresatų ir žinučių.
Informacijos apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
.
Įeinantis skambutis aktyvaus pokalbio metu
1. Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
2.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
.
Privatus skambutis
–
Dabartinio skambučio metu paspauskite
Privatumas ir pasirinkite nuostatą:
• Perjungti į mobiliojo ryšio telefoną –
laisvų rankų funkcija atjungta, o skambutis
tęsiamas naudojant jūsų mobilųjį telefoną.
• Tik vairuotojas – mikrofonas salono stoglangyje išjungtas, o skambutis tęsiamas,
naudojant automobilio laisvų rankų funkciją.
Tekstinių žinučių valdymas centriniame
ekrane
Tekstinės žinutės centriniame ekrane rodomos tik
jei parinkta atitinkama nuostata.
Programėlių rodinyje paspauskite Žinutės, kad galėtumėte
centriniame ekrane valdyti
teksto žinutes.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 519)
•
•
Telefono valdymas balsu (p. 142)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 100)
•
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 124)
•
•
•
Telefonų knygelės valdymas (p. 526)
Tekstinių žinučių skaitymas centriniame
ekrane
Paspauskite piktogramą, kad žinutė
būtų perskaityta balsu.
Tekstinių žinučių siuntimas iš centrinio
ekrano12
1. Galima atsakyti į žinutę arba sukurti naują.
•
Kad atsakytumėte į žinutę, palieskite adresatą, į kurio žinutę norite atsakyti, tada
palieskite Atsiliepti.
•
Norėdami parašyti naują žinutę, palieskite
Sukurti naują. Pasirinkite adresatą arba
įveskite numerį.
2.
Parašykite žinutę.
3.
Spauskite Siųsti.
Tekstinių žinučių valdymas vairuotojo
ekrane
Tekstinės žinutės vairuotojo ekrane rodomos tik
jei parinkta atitinkama nuostata.
Naujos tekstinės žinutės skaitymas
vairuotojo ekrane
– Norėdami perskaityti žinutę garsiai, vairo klaviatūra pasirinkite Nuskaityti.
Atsakymo diktavimas naudojantis vairuotojo
ekranu
Perskaičius tekstinę žinutę, galima padiktuoti
trumpą atsakymą (jei automobilis prijungtas prie
interneto).
–
Naudodamiesi vairo klaviatūra, paspauskite
Atsiliepti. Pradedamas diktavimo dialogas.
Teksto žinučių tvarkymas (p. 525)
Garso nuostatos (p. 494)
}}
525
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Pranešimas apie žinutę
Teksto žinučių nuostatos
Telefonų knygelės valdymas
Tekstinių žinučių nuostatose galima aktyvinti ir
deaktyvinti pranešimus.
Teksto žinučių nuostatos prijungtame telefone.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono adresatų tvarkymas automobilyje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefonas (p. 519)
Teksto žinučių nuostatos (p. 526)
2.
Paspauskite Ryšys Teksto žinutės ir
pasirinkite nuostatas:
Telefono nuostatos (p. 527)
• Pranešimas Centro ekrane – rodomi
pranešimai centrinio ekrano būsenos
juostoje.
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
•
•
Telefono valdymas balsu (p. 142)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
• Pranešimas vairuotojo ekrane – vairuotojo ekrane pateikiami pranešimai.
Naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
galima valdyti gaunamus pranešimus.
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 124)
• Teksto žinutės tonas – pasirenkamas
gaunamų pranešimų skambėjimo tonas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
12
526
Telefonas (p. 519)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 525)
Telefono nuostatos (p. 527)
Peržvelkite raides ir
, kad rastumėte atitinkamą adresatą. Atsižvelgiant į telefonų
knygelėje esamus adresatus, pateikiamos tik
atitinkamos raidės.
Iešk. adresatų – palieskite
, kad surastumėte konkretaus adresatų sąrašo adresato
telefono numerį.
Parankiniai – palieskite
, kad įtrauktumėte / pašalintumėte adresatą į / iš parankinių sąrašo.
Žinutes iš automobilio gali transliuoti ne visi telefonai. Informacijos apie suderinamumą rasite support.volvocars.com.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
PASTABA
Centriniame ekrane rodomi tik adresatai iš
aktyvaus „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono.
Gali būti rodoma iki 3 000 adresatų.
Rikiavimas
Adresatų sąrašas rikiuojamas pagal abėcėlę: spe.
cialieji ženklai ir skaičiai pateikiami skiltyje
Galima rikiuoti pagal vardą arba pavardę, ši nuostata keičiama telefono sąrankos metu.
Telefono nuostatos
Prijungus prie automobilio telefoną, galima keisti
šias nuostatas:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys
kite nuostatas:
•
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 137)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
Garso nuostatos (p. 494)
Telefonas ir pasirin-
skambėjimo tonas. Skambėjimo tonas gali
būti iš telefono arba automobilio. Kai kurie
telefonai neužtikrina visiško suderinamumo, todėl jų skambėjimo tonai automobilyje gali būti nenaudojami. Informacijos
apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
Telefonas (p. 519)
Telefono nuostatos (p. 527)
Telefono valdymas balsu (p. 142)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 124)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 528)
• Skambučio melodijos – pasirenkamas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
• Rikiavimo tvarka – pasirenkama adresatų sąrašo rūšiavimo tvarka.
Skambučių pranešimai projekciniame
rodinyje*
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano parinktys.
3.
Pasirinkite Rodyti telefoną.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 519)
Teksto žinučių nuostatos (p. 526)
* Parinktis / priedas. 527
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos
Per „Bluetooth“ prijungtų įrenginių nuostatos.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Bluetooth įrenginiai
ir pasirinkite nuostatas:
Prijungus automobilį prie interneto, galima, pvz.,
naudojantis programėlėmis klausytis internetinio
radijo ir muzikos, atsisiųsti programinę įrangą ir
iš automobilio susisiekti su įgaliotuoju atstovu.
• Įtraukti įtaisą – pradedamas naujo įrenginio
Automobilis jungiamas „Bluetooth“, „Wi-Fi“ ryšiu
arba per automobilio įtaisytąjį modemą*.
• Anksčiau susieti įrenginiai – išvardijami
Prijungus automobilį prie interneto, jo interneto
ryšį („Wi-Fi“ interneto prieigos tašką) galima
bendrinti, kad juo galėtų naudotis kiti įrenginiai13.
susiejimas.
prijungti įrenginiai.
• Pašalinti įtaisą – pašalinamas prijungtas
įrenginys.
• Leistinos šiam įtaisui paslaugos – nusta-
tomos įrenginio naudojimo parinktys: skambinimas, žinučių siuntimas / priėmimas, medijos transliavimas ir interneto ryšys.
• Interneto ryšys – automobilis prijungiamas
prie interneto per įrenginio „Bluetooth“ jungtį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
13
528
Prie interneto prijungtas
automobilis*
Apie ryšio būseną informuoja simbolis centrinio
ekrano būsenos juostoje.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą
(duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį prie
interneto galima prijungti per „Wi-Fi“ arba per
automobilinį modemą*.
PASTABA
Naudojantis „ Android Auto“, automobilį prie
interneto galima prijungti per „Wi-Fi“,
„Bluetooth“ arba per automobilinį modemą*.
Telefonas (p. 519)
Telefono nuostatos (p. 527)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
Prieš jungdami automobilį prie interneto, adresu
support.volvocars.com perskaitykite Paslaugų
teikimo sąlygas ir nuostatus bei Klientų privatumo politiką.
Tai netaikoma prisijungus per „Wi-Fi“.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Susijusi informacija
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 119)
•
Kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį įrenginį („Bluetooth“) (p. 529)
•
Kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį įrenginį („Wi-Fi“) (p. 530)
•
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu modemu (SIM kortele)
(p. 530)
•
•
Taikomosios programos (p. 495)
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 533)
•
Interneto prieigos bendrinimas iš automobilio,
naudojantis „Wi-Fi“ interneto prieigos tašku
(p. 532)
•
•
•
•
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 533)
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 534)
Kaip prijungti automobilį prie
interneto per mobilųjį įrenginį
(„Bluetooth“)
Per „Bluetooth“ sukurkite interneto ryšį, pabendrindami savo telefono interneto prieigą: taip galėsite automobiliu pasiekti kelias internetines
paslaugas.
Telefonas ir tinklo operatorius turi derėti su
modemo funkcija (bendrini interneto ryšį), o į abonemento planą turi būti įtrauktas ir duomenų perdavimas.
1.
2.
Volvo ID (p. 28)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų
bendrinimas (p. 534)
Norint prijungti automobilį prie interneto per
„Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną, šis jau
turi būti vieną kartą prijungtas „Bluetooth“
ryšiu prie automobilio. Užtikrinkite, kad jūsų
telefone būtų aktyvintas asmeninis interneto
prieigos taškas (asmeninis / nešiojamasis
interneto prieigos taškas).
Jei telefonas buvo anksčiau prijungtas prie
„Bluetooth“, centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje paspauskite Nuostatos.
3.
Centriniame ekrane: Paspauskite Ryšys
Bluetooth įrenginiai.
4.
Pažymėkite langelį Interneto ryšis,
naudojant „Bluetooth“ ties antrašte
Interneto ryšys.
> Dabar jūsų automobilis prijungtas prie
interneto per „Bluetooth“ telefoną.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį prie
interneto galima prijungti per „Wi-Fi“ arba per
automobilinį modemą*.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
•
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu modemu (SIM kortele)
(p. 530)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 520)
•
Kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį įrenginį („Wi-Fi“) (p. 530)
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 513)
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 528)
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 533)
* Parinktis / priedas. 529
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip prijungti automobilį prie
interneto per mobilųjį įrenginį
(„Wi-Fi“)
7.
Per „Wi-Fi“ sukurkite interneto ryšį, pabendrindami savo telefono interneto prieigą: taip galėsite automobiliu pasiekti kelias internetines
paslaugas.
Telefonas ir tinklo operatorius turi derėti su
modemo funkcija (bendrini interneto ryšį), o į abonemento planą turi būti įtrauktas ir duomenų perdavimas.
Atminkite, kad kai kurie telefonai išjungia
modemo funkciją praradus ryšį su automobiliu
(pvz., išlipus iš jo). Taigi, norint naudotis kitą kartą,
reikia telefone įjungti modemo funkciją.
Jei praeityje buvo naudotas kitas prijungimo
šaltinis, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
Kai automobilyje prijungtas telefonas, tai įrašoma,
kad galima būtų naudoti ateityje. Pasiekus
didžiausią įrašytų telefonų skaičių (50), naikinami
prijungtieji seniausiai. Norėdami pamatyti įrašytų
tinklų sąrašą ar rankiniu būdu panaikinti rašytuosius, eikite į Nuostatos Ryšys Wi-Fi
Įrašyti tinklai.
Automobilio prijungimas prie
interneto naudojantis automobiliniu
modemu (SIM kortele)
Jei automobilis turi funkciją „Volvo On Call“*,
galima prisijungti prie interneto naudojantis automobiliniu modemu ir asmenine SIM kortele (PSIM).
Jei jungiatės prie interneto per automobilio
modemą, Volvo On Call funkcijos naudos šią
jungtį.
1.
Wi-Fi ryšio techniniai ir saugos reikalavimai aprašyti atskirame skirsnyje.
530
1.
Aktyvinkite telefono modemo funkciją (nešiojamąjį / asmeninį interneto prieigos tašką).
2.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3.
Eikite į Ryšys
4.
Aktyvinkite / deaktyvinkite pažymėdami Wi-Fi
langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
5.
Palieskite pavadinimą tinklo, prie kurio norite
prisijungti.
6.
Įveskite tinklo slaptažodį.
Wi-Fi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 533)
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 533)
Įdėkite į laikiklį po automobilio bagažinės
grindimis savo asmeninę SIM kortelę.
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 534)
2.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3.
Paspauskite Ryšys Internetas per
automobilio modemą.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
4.
Aktyvinkite arba deaktyvinkite pažymėdami
Internetas per automobilio modemą langelį.
5.
Jei praeityje buvo naudotas kitas prijungimo
šaltinis, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.
6.
Įveskite SIM kortelės PIN kodą
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 533)
•
Automobilinio modemo nuostatos (p. 531)
Automobilinio modemo nuostatos14
Keisti PIN kodą – galia įvesti daugiausia 4
skaitmenis.
Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima
naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip pat
galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Internetas per
automobilio modemą ir pasirinkite nuostatas:
• Internetas per automobilio modemą –
nustatoma, ar naudoti automobilio modemą
kaip interneto ryšį.
• Duomenų naudojimas – palietus Atstatyti,
gautų ir išsiųstų duomenų kiekio skaitiklis
nustatomas iš naujo.
Išjungti PIN kodą – nustatoma, ar reikės
PIN kodo prieigai prie SIM kortelės.
• Siųsti užklausos kodą – naudojama, pvz.,
išankstinio apmokėjimo kortelei apmokestinti
arba jos balansui patikrinti. Funkcijos priklauso nuo teikėjo.
Susijusi informacija
•
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu modemu (SIM kortele)
(p. 530)
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 533)
• Tinklas
Pasirinkti ryšio teikėją – nustatomas automatinis arba rankinis tinklo operatoriaus
parinkimas.
Duom.perd.tarptinkl.ryšiu – pažymėjus langelį, automobilio modemu bus mėginama prisijungti prie interneto, kai automobilis bus
užsienyje ir ne namų tinkle. Atminkite, kad
taip gali atsirasti didelių mokesčių. Savo
šalyje susipažinkite su savo tinklo operatoriaus tarptinklinio ryšio sutartimi dėl duomenų
srauto užsienyje.
• SIM kortelės PIN kodas
14
Tik automobiliuose su Volvo On Call sistema.
* Parinktis / priedas. 531
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Interneto prieigos bendrinimas iš
automobilio, naudojantis „Wi-Fi“
interneto prieigos tašku
Prijungus automobilį prie interneto, jo interneto
ryšį galima bendrinti, kad juo galėtų naudotis kiti
įrenginiai15.
Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi turėti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrinimas).
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Transporto
priemonės „Wi-Fi“ prieigos taškas.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
3.
Palieskite Tinklo pavad. ir suteikite pavadinimą belaidžio modemo funkcijai.
4.
Palieskite Slaptažodis ir pasirinkite slaptažodį, kurį reikia įvesti prisijungiant su įrenginiais.
5.
6.
7.
15
532
PASTABA
Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos
tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo operatoriui.
Palieskite Dažnių ruožas ir pasirinkite,
kuriuo dažniu belaidžio modemo funkcija siųs
duomenis. Atminkite, kad dažnio diapazono
kai kuriose rinkose pasirinkti negalima.
Aktyvinkite arba deaktyvinkite pažymėdami
Transporto priemonės „Wi-Fi“ prieigos
taškas langelį.
Apie prijungimo būseną informuoja ženklas centrinio ekrano būsenos juostoje.
Norėdami pamatyti dabar prijungtų įrenginių
sąrašą, paspauskite Prijungti įtaisai.
Susijusi informacija
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 119)
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 533)
Jei „Wi-Fi“ anksčiau naudotas kaip prijungimo šaltinis, patvirtinkite parinktį priimti jungimą.
> Dabar galima išorinius įrenginius prijungti
prie automobilio modemo funkcijos („WiFi“ interneto prieigos taško).
Netaikoma, kai automobilis prijungtas prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
Susijusi informacija
Interneto ryšiui įtaką darantys veiksniai.
•
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų
automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų.
Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio
duomenų kiekio, kuriam reiks gero ryšio ir gero
signalo stiprumo.
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
•
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 534)
Telefonas-automobilis
Interneto ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į
telefono vietą automobilyje. Prineškite telefoną
arčiau centrinio ekrano, kad padidintumėte signalo stiprumą. Užtikrinkite, kad tarp jų nebūtų
jokių trukdžių.
Telefonas-tinklo operatorius
Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo
esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo
padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose, už
kalnų, giliuose slėniuose ar uždarose patalpose.
Greitis taip pat priklauso nuo su tinklu sudarytos
sutarties.
PASTABA
Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto,
kreipkitės į savo tinklo operatorių.
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
Šalinamas tinklas, kuris nebus naudojamas.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Eikite į Ryšys
3.
Palieskite Užmršt. šalia šalintino tinklo.
4.
Patvirtinkite pasirinkimą.
> Automobilis ateityje prie šio tinklo daugiau
neprisijungs.
Wi-Fi
Įrašyti tinklai.
Visų tinklų šalinimas
Galima per vieną kartą pašalinti visus tinklus ir
atkurti gamyklines nuostatas. Atkreipkite dėmesį,
kad visi naudotojo duomenys ir sistemos nuostatos grąžinami į originalias gamyklines.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
•
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas (p. 533)
•
Kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį įrenginį („Wi-Fi“) (p. 530)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 130)
Telefono paleidimas iš naujo
Jei kilo interneto ryšio problemų, gali būti naudinga paleisti telefoną iš naujo.
* Parinktis / priedas. 533
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
Galimi tinklų, prie kurių galima prisijungti, tipai.
Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:
•
•
•
Dažnis – 2,4 arba 5 GHz16.
Standartai – 802.11 a/b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Automobilio „Wi-Fi“ sistema suprojektuota veikti
su „Wi-Fi“ įrenginiais automobilio viduje.
Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų
veikimas gali susilpnėti.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei
duomenų bendrinimas
Duomenų bendrinimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Pirmą kartą naudojantis tam tikromis paslaugomis arba paleidžiant programėles, gali pasirodyti
iškylantysis langas su antraštėmis Sąlygos ir
nuostatai ir Duomenų bendrinimas.
Tikslas – informuoti apie „Volvo“ naudotojo sąlygas ir nuostatus duomenų bendrinimo atžvilgiu.
Priimdamas duomenų bendrinimo sąlygas, naudotojas sutinka, kad iš automobilio bus siunčiama
tam tikra informacija. To reikia, kad būtų galima
maksimaliai išnaudoti tam tikrų paslaugų ir programėlių funkcijas.
Duomenų bendrinimo funkciją, reikalingą paslaugoms ir programėlėms, galima nustatyti centrinio
ekrano nuostatų meniu.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Duomenų bendrinimo funkciją galima nustatyti iš
centrinio ekrano nuostatų meniu.
Susijusi informacija
•
Duomenų bendrinimo aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 534)
2.
Paspauskite Sistema
duomenys.
3.
Pasirinkite Duomenų bendrinimas, kad
aktyvintumėte arba deaktyvintumėte duomenų bendrinimo funkciją.
4.
Aktyvinus duomenų bendrinimo funkciją,
tolesniame sąraše galima pakeisti atskirų
paslaugų ir programėlių nuostatas.
Privatumas ir
Deaktyvinus duomenų bendrinimo funkciją, ankstesnės atskirų paslaugų ir programėlių nuostatos
lieka pasiekiamos, kai duomenų bendrinimo funkcija aktyvinama kitą kartą.
Susijusi informacija
•
16
534
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų
bendrinimas (p. 534)
Kai kuriose rinkose dažnio pasirinkti negalima.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Derantys medijos formatai
Medijai atkurti reikia naudoti toliau nurodytus
failų formatus.
Formatas
Failo plėtinys
AVI
.avi
Garso failai
AVI (DivX)
.avi, divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Formatas
Failo plėtinys
MP3
.mp3
AAC
WMA
Kodekas
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (suderintas su mp3),
MP3 HD (suderintas su mp3)
.m4a, .m4b, .aac
.wma
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Vaizdo failai
Paantraštės
Formatas
Failo plėtinys
Antrinė žiūryklė
.sub
„SubRip“
.srt
SSA
.ssa
DivX®
„DivX“ sertifikuotieji įrenginiai buvo išbandyti
atkuriant aukštos kokybės „DivX“ (.divx, .avi)
vaizdo turinį. Jei yra „DivX“ logotipas, vadinasi,
galite leisti „DivX“ filmus.
Profilis
DivX Home Theater
Vaizdo kodekas
DivX, MPEG-4
Formatas
Failo plėtinys
Skiriamoji geba
720x576
MP4
.mp4, m4v
Sparta bitais
4.8Mbps
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Kadrų dažnis
30 fps
Failo plėtinys
.divx, .avi
Maksimalus
failo dydis
4 GB
Garso kodekas
MP3, AC3
Paantraštės
XSUB
Specialios
funkcijos
Daugybinės paantraštės,
daugeriopas garsas, atlikimo
tęsimas
Nuoroda
Atitinka visus DivX Home
Theater profilio reikalavimus.
Apsilankykite divx.com ir
sužinokite daugiau apie programinės įrangos priemones, padėsiančias paversti
jūsų failus į DivX Home
Theater vaizdo failus.
Susijusi informacija
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 504)
Vaizdo įrašas (p. 509)
Transliavimas su DivX® (p. 510)
535
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Techninės USB įrenginių
specifikacijos
Norint perskaityti USB įrenginio turinį, jis turi atitikti toliau nurodytas specifikacijas.
Centriniame ekrane atkūrimo metu aplankų struktūra nerodoma.
Maksimalus skaičius
Failai
15 000
Aplankai
1 000
Aplankų lygiai
8
Grojaraščiai
100
Grojaraščio punktai
1 000
Poaplankiai
Neribojama
Techninė USB A jungties specifikacija
•
•
•
•
A tipo jungtis
2.0 versija
Įtampa: 5 V
Srovės stipris: maks. 2,1 A
Susijusi informacija
•
536
Medija per USB jungtį (p. 511)
Standžiojo disko atmintis
Galima pažiūrėti, kiek automobilio standžiajame
diske liko vietos.
Galima parodyti informaciją apie automobilio
standžiojo disko atmintį, įskaitant bendrąją talpą,
laisvą vietą ir užimtą vietą, kurią naudoja įdiegtos
programėlės. Informacija pasiekiama čia:
Nuostatos Sistema Sistemos
informacija Laikmena.
Susijusi informacija
•
Taikomosios programos (p. 495)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Garso ir medijos licencijos sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie
tekstai yra „Volvo“ sutartys su gamintojais arba
kūrėjais. Dauguma jų yra anglų kalba.
Bowers & Wilkins
Dirac Unison optimizuojami garsiakalbių dažnis,
laikas ir tarpas, kad būtų integruoti žemiausi
įmanomi dažniai ir užtikrintas švarumas. Tai
įgalina patikimai atgaminti specifinių kūrinių vietų
garso charakteristikas. Naudojant pažangius
algoritmus, „Dirac Unison“ valdo visus skaitmeninius garsiakalbius, kurių veikimas grindžiamas
labai tiksliais garso matavimais. Kaip orkestro dirigentas, jis garantuoja, kad garsiakalbiai veiks
nuostabiu unisonu.
DivX®
APIE DIVX VAIZDO FILMUS PAGAL UŽSAKYMĄ: šį DivX Certified® įrenginį privaloma
registruoti, siekiant atkurti įsigytus DivX vaizdo filmus pagal užsakymą (VOD). Gaukite registracijos
kodą, nustatę DivX VOD skirsnį įrenginio nuostatų meniu. Daugiau informacijos, kaip užbaigti
registraciją, žr. vod.divx.com.
Patentų numeriai
Saugoma vieno ar kelių iš šių JAV patentų.
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052
Gracenote®
„Bowers & Wilkins“ ir B&W yra „B&W Group Ltd“
prekių ženklai. „Nautilus“ yra „ B&W Group Ltd“
prekės ženklas. „Kevlar“ yra registruotasis
„DuPont“ prekės ženklas.
Dirac Unison®
DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra
prekių ženklai, priklausantys „DivX, LLC“, ir naudojami pagal licenciją.
Šis „DivX Certified®“ įrenginys gali atkurti iki
576p skyros „DivX® Home Theater“ vaizdo įrašų
failus (įskaitant „.avi“, „.divx“). Atsisiųskite nemokamą programinę įrangą iš www.divx.com, kad
galėtumėte kurti, atkurti ir transliuoti skaitmeninius vaizdo įrašus.
Turinio dalių autorinės teisės priklauso Gracenote
© arba jos tiekėjams.
„Gracenote“, „Gracenote“ logotipas ir „Powered
by Gracenote“ bei „Gracenote MusicID“ yra
„Gracenote, Inc.“ paprastieji arba JAV ir (arba)
kitose šalyse registruotieji prekių ženklai.
}}
537
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Gracenote® Galutinio vartotojo licencijos
sutartis
Šioje programoje arba patarime yra programinė
įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville, Kalifornijos,
JAV („Gracenote“). Programine įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiama
ši programa identifikuoti diską ir / arba failą bei
pasiekti su muzika susijusią informaciją, įskaitant
pavadinimą, atlikėją, kūrinį ir antraštę („Gracenote“ duomenys) iš tiesioginių serverių arba įtaisytų duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“
serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus.
Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis pagal
numatytas šiai programai arba šiam įrenginiui
galutinio vartotojo funkcijas.
Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius tik asmeniniais nekomerciniais tikslais.
Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti, nepersiųsti
ar neperduoti šios „Gracenote“ programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“ duomenų bet kuriai
trečiajai šaliai. JŪS SUTINKATE NENAUDOTI
ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.
Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis naudoti visus
538
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtines teises į visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“ programinę įrangą ir visus
„Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės
teises. „Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja
sumokėti Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją.
Jūs sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią sutartį prieš Jus
tiesiogiai savo vardu.
„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja
unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms. Atskirai
priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas
leidžia „Gracenote“ tarnybai apskaityti užklausas,
nieko nežinant, kas esate. Papildoma informacija
prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“ privatumo politikos skyrelyje.
„Gracenote“ programinė įranga ir viskas, įskaitant
„Gracenote“ duomenis, yra Jums licencijuojama
„kaip yra“.„Gracenote“ neprisiima jokių tiesioginių
ar numanomų įsipareigojimų ir nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų, esančių „Gracenote“ serveriuose. „Gracenote“ pasilieka teisę
šalinti duomenis iš „Gracenote“ serverių arba
keisti duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kuri pasirodytų „Gracenote“ pakankama.
Nesuteikiamos jokios garantijos, jog „Gracenote“
programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai
veiks be trikčių ar be įsiterpimo. „Gracenote“
neįsipareigoja tiekti naujų, pagerintų arba papildomų tipų ar kategorijų duomenų, kuriuos „Gracenote“ gali tiekti ateityje, kompanija pasilieka
teisę bet kuriuo metu nutraukti savo paslaugų teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ
ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS KOMERCINĖS NAUDOS
GARANTIJOMIS, PRITAIKYMO KONKREČIAM
TIKSLUI IR INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS
NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“
NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS,
GAUTIEMS NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE SERVERĮ. „GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR PAJAMŲ
NETEKTĮ.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
}}
539
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
540
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Atitikties deklaracija
}}
541
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Šalis /
regionas
Brazilija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan
„Mitsubishi Electric Corporation“ deklaruoja, kad šio tipo radijo ryšio įranga [Garso sistemos ir navigacijos blokas] atitinka direktyvą
2014/53/ES.
Papildomos informacijos rasite support.volvocars.com.
Jungtiniai
Arabų
Emyratai:
542
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Šalis /
regionas
Kazachstanas:
Modelio pavadinimas: NR 0V
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportuojanti šalis: Japonija
}}
543
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Šalis /
regionas
Kinija:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
5.不得在飞机和机场附近使用
544
10dBi 时
10dBi 时
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Šalis /
regionas
Korėja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Malaizija
This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards)
Regulations 2000.To retrieve your device’s serial number, please visit (support.volvocars.com) and search for “SIRIM Label Verification”.
Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)
Model: NR-0V
Type Approval No.:
RBAY/18A/1015S(15-4067)
}}
545
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Šalis /
regionas
Meksika:
Taivanis:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
546
Garsas, medija ir internetas (p. 494)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 528)
Medijos leistuvas (p. 504)
Gracenote® (p. 508)
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
(p. 33)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
RATAI IR PADANGOS
Padangos
Naujos padangos
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį,
užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti
vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Automobilio vairavimo charakteristikos labai priklauso nuo padangų. Automobilio važiavimui įtaką
daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir greičio
indeksas.
Padangų ekonomija
•
•
Ant automobilio sumontuotų padangų informacija
nurodyta lipduke, priklijuotame ant vairuotojo
pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių).
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
Rekomenduojamos padangos
Ant pristatyto automobilio būna sumontuotos
„Volvo“ originalios padangos, kurių šonuose
pateiktas ženklas VOL1. Šios padangos kruopščiai parinktos konkrečiam automobiliui. Keičiant
padangas svarbu, kad naujos padangos taip pat
turėtų šią žymą: taip bus palaikomos tinkamos
automobilio valdymo savybės, važiavimo komfortas ir degalų sąnaudos.
1
548
Galimi tam tikri padangų matmenų nuokrypiai.
taikoma visoms padangoms, kurios yra padedamos saugoti. Sutrūkinėjusios arba išblukusios
padangos – išorinių netinkamumo naudoti pažeidimų pavyzdžiai.
•
•
•
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto metų
eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo
pačiu palaipsniui suprastėja ir jų atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl visada pirkite kuo
naujesnes padangas, kai jas keičiate. Tai ypač
svarbu žieminėms padangoms. Paskutiniai keturi
skaitmenys reiškia pagaminimo savaitę ir metus.
Tai padangos DOT žymuo („Department of
Transportation“), kuris nurodomas keturiais skaitmenimis, pvz., 0717. Tokiu atveju padanga būna
pagaminta 2017 m. 7 savaitę.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų būti
patikrintos specialistų, net jei jos atrodo nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei jos niekada
nenaudojamos arba labai retai naudojamos. Tai
gali daryti neigiamą įtaką padangų savybėms. Tai
Palaikykite tinkamą slėgį padangose.
Venkite staigiai greitėti, smarkiai stabdyti ir
stenkitės, kad padangos necyptų.
Didėjant greičiui, padangos dėvisi sparčiau.
Labai svarbus yra tinkamas ratų suvedimas.
Nesubalansuoti ratai mažina padangų ekonomiją ir važiavimo komfortą.
•
Padangos turi suktis ta pačia kryptimi per
visą eksploataciją.
•
Keičiant padangas, geriausio protektoriaus
padangos turi būti montuojamos ant galinių
ratų, kad sumažėtų pavojus galinei automobilio daliai išslysti smarkaus stabdymo metu.
•
Pervažiavus per bordiūrą ar gilią duobę,
galima negrįžtamai pažeisti padangą ir (arba)
ratlankį.
Padangų sukeitimas
Automobilio padangų sukeisti vietomis neprivaloma. Jūsų padangų dėvėjimosi ir dilimo spartą
apsprendžia važiavimo stilius, slėgis padangose,
klimatas ir kelio būklė. Tinkamai parinkus padangos slėgį, ji tolygiau dėvisi.
RATAI IR PADANGOS
Priekinius ir galinius ratus reikėtų sukeisti vietomis, kad neatsirastų padangų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai. Tinka
keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug 5 000 km
(apie 3 100 myl.) ir po to – kas 10 000 km (apie
6 200 myl.).
SVARBU
Padangas reikia sandėliuoti vėsioje, sausoje ir
tamsioje vietoje. Jų negalima laikyti šalia tirpiklių, benzino, alyvos ir pan.
Ratų ir padangų sandėliavimas
Padangos turi būti sandėliuojamos paguldytos
ant šono arba stačios, tačiau jų negalima kabinti.
Padangos dydžio žymuo (p. 550)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai (p. 663)
Įkrovimo rekomendacijos (p. 581)
ĮSPĖJIMAS
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą, kad jame gylis būtų patikrintas. Jei
padangos susidėvėjo labai netolygiai (> 1 mm
protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies
reikia visada montuoti mažiausiai susidėvėjusias
padangas. Priekio slydimą paprastai koreguoti
lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju
toliau važiuoja tiesia linija: antruoju atveju, galinei
daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai
prarasti automobilio kontrolę. Todėl yra labai
svarbu, kad galiniai ratai neprarastų sukibimo
anksčiau nei priekiniai.
Ratų komplektai (padangos, sumontuotos ant ratlankių) turi būti sandėliuojami pakabinti arba
paguldyti ant šono.
•
•
•
•
Jūsų „Volvo“ automobilio ratlankių ir
padangų dydis nurodytas siekiant atitikties griežtiems stabilumo ir vairavimo charakteristikų reikalavimams. Dėl nepatvirtintų ratlankių ir padangų dydžio derinių
gali nukentėti automobilio stabilumas ir
vairavimo charakteristikos.
•
Naujo automobilio garantija netaikoma
jokiai žalai, atsiradusiai dėl nepatvirtintų
ratlankių ir padangų dydžių derinių montavimo. „Volvo“ neprisiima jokios atsakomybės už žūtis, susižalojimus bei žalą, kurią
gali sukelti toks montavimas.
Susijusi informacija
•
•
•
Slėgio padangose patikra (p. 552)
Padangų sukimosi kryptis (p. 551)
Padangų protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 552)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 554)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 567)
* Parinktis / priedas. 549
RATAI IR PADANGOS
Padangos dydžio žymuo
Greičio rodiklis
Padangų matmenų, apkrovos indekso ir greičio
klasės žymenys.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį. Padangų greičio rodiklis SS („Speed
Symbol“) turi būti bent jau ne mažesnis nei automobilio maksimalus greitis. Toliau pateiktoje lentelėje rasite kiekvieno greičio rodiklio maksimalų
leistiną greitį (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis
yra žieminės padangos2, kai gali būti naudojamas
mažesnis greičio indeksas. Jei pasirenkamos
tokios padangos, automobiliu negalima važiuoti
greičiau negu leidžia padangos greičio indeksas
(pavyzdžiui, su Q galima važiuoti daugiausia
160 km/h (100 myl./val.)). Eismo taisyklės, bet
ne padangų greičio indeksas nustato, kaip greitai
galima važiuoti.
Viso automobilio patvirtinimas apima tam tikrus
ratlankių ir padangų derinius.
Padangų matmenys
Visos padangos turi matmenų žymenis, pvz.,
245/45 R18 100 W.
245
Padangos plotis (mm)
45
Santykis tarp padangos sienelės aukščio ir padangos pločio (%)
R
Radialinė padanga
18
Ratlankio skersmuo coliais
100
W
Maksimalios leistinos padangų apkrovos
kodai ir padangų apkrovos indeksas (LI)
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(SS) (šiuo atveju tai yra 270 km/h
(168 myl./val.).)
Apkrovos indeksas
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis apkrovos charakteristikomis, kurios vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą padangų apkrovos
pajėgumą apibrėžia automobilio svoris.
2
550
Su metaliniais dygliais ir be jų.
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas lentelėje.
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojama tik
su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
V
240 km/h (149 myl./val.)
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
ĮSPĖJIMAS
Mažiausias leistinas padangų apkrovos indeksas (LI) ir greičio rodiklis (SS), numatyti kiekvienam atitinkamam variklio variantui, pateikti
spausdinto automobilio savininko vadovo specifikacijose. Jei bus naudojamos per mažo
apkrovos indekso arba greičio rodiklio padangos, jos gali perkaisti ir būti apgadintos.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos (p. 548)
Ratlankio dydžio žymuo (p. 551)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai (p. 663)
Mažiausias leistinas ratų apkrovos indeksas ir
greičio rodiklis (p. 664)
RATAI IR PADANGOS
Ratlankio dydžio žymuo
Padangų sukimosi kryptis
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal toliau
esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Viso automobilio patvirtinimas apima tam tikrus
ratlankių ir padangų derinius.
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus raštas
pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra rodyklė,
rodanti į kurią pusę padanga turi suktis.
Susijusi informacija
Visų ratlankių matmenys yra pažymėti, pvz.,
8Jx18x42.
8
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
18
Ratlankio skersmuo coliais
42
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo rato
centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos (p. 548)
Padangos dydžio žymuo (p. 550)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai (p. 663)
PASTABA
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
•
Padangos (p. 548)
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
•
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę
visą jų eksploatavimo laiką.
•
Padangas galima keisti vietomis, tik keičiant
priekinę su galine toje pačioje pusėje, tačiau
niekada negalima sukeisti padangų iš kairės į
dešinę ir atvirkščiai.
•
Neteisingai sumontavus padangas, labai
suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti lietaus
vandenį bei purvą.
•
Palangos, kurių protektoriaus gylis yra
didžiausias, turi būti montuojamos gale
(sumažėja slydimo tikimybė).
551
RATAI IR PADANGOS
Padangų protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus gylį.
Slėgio padangose patikra
Šaltos padangos
Tinkamai parinkus slėgį padangose, didėja vairavimo stabilumas, taupomi degalai ir ilginama
padangų eksploatacija.
Slėgį padangose reikia tikrinti, kai padangos šaltos.
Slėgis padangose laikui bėgant mažėja. Tai –
natūralus reiškinys. Be to, slėgis padangose priklauso nuo aplinkos temperatūros. Jei važiuojama
kai slėgis padangose yra per mažas, padangos
gali perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis padangose
turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir važiavimo savybėms.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra siaura
pakilusi žyma, esanti skersai padangos protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant padangos šono
įspaustos raidės TWI („Tread Wear Indicator“). Jei
protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm (1/16
col.), protektoriaus ir jo nusidėvėjimo žymos aukštis būna viename lygyje. Pakeiskite padangas
kaip įmanoma greičiau. Atminkite, kad padangos
su sekliu protektoriumi laba prastai sukimba su
kelio danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
552
Padangos (p. 548)
Slėgį padangose tikrinkite kiekvieną mėnesį.
Naudokite šaltoms padangoms rekomenduojamą
slėgį padangose, kad padangas eksploatuotumėte optimaliai ir jos optimaliai dėvėtųsi. Jei slėgis padangose bus per žemas arba per aukštas,
padangos gali dėvėtis netolygiai.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Per žemas slėgis padangose – dažniausias jų pažeidimų priežastis. Dėl to padangose gali atsirasti rimtų įtrūkimų, gali atsilaisvinti kordas arba padanga gali sprogti.
Pastaruoju atveju važiuojant galima netikėtai prarasti automobilio kontrolę: taip
padidėja susižalojimo pavojus.
Per mažai pripūtus padangas, mažėja
automobilio kraulumas.
Padangos laikomos šaltomis, kai jų temperatūra
atitinka aplinkos oro temperatūrą.
Ši temperatūra paprastai pasiekiama, kai automobilis pastovi bent 3 valandas.
Pavažiavus maždaug 1,6 km (1 myl.), šios padangos laikomos šiltomis. Jei padangoms pripūsti
reikia pavažiuoti toliau nei šį atstumą, pirmiausia
patikrinkite ir užregistruokite slėgį padangose ir
pripūskite iki tinkamo slėgio, kai atvažiuosite prie
pompos.
Kintant lauko temperatūrai, kartu keičiasi ir slėgis
padangose. Temperatūrai sumažėjus 10 laipsnių,
slėgis padangose nukrenta 1 psi (7 kPa). Reguliariai tikrinkite slėgį padangose ir pripūskite jas
iki tinkamo slėgio, nurodyto automobilio padangų
informacinėje plokštelėje arba sertifikavimo etiketėje.
Jei tikrinate slėgį šiltose padangose, oro neišleiskite. Važiuojant įšilusių padangų slėgis viršija
rekomenduojamą šaltų padangų slėgį, tai normalu. Šilta padanga, kurios slėgis yra lygus arba
nesiekia rekomenduojamo šaltos padangos slėgio, gali būti pripūsta gerokai per mažai.
RATAI IR PADANGOS
Susijusi informacija
•
•
Slėgio padangose nustatymas (p. 553)
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 554)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 554)
•
Padangos (p. 548)
Slėgio padangose nustatymas
Slėgis padangose laikui bėgant mažėja. Tai –
natūralus reiškinys. Siekiant palaikyti rekomenduojamą slėgį padangose, šias retkarčiais gali
reikėti pripūsti.
Naudokite šaltoms padangoms rekomenduojamą
slėgį padangose, kad padangas eksploatuotumėte optimaliai ir jos optimaliai dėvėtųsi.
3.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo
nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos nuo
dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo
dulkių dangteliai gali surūdyti ir juos gali
būti sunku atsukti.
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite,
kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis
laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka
aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3
valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų
slėgis padidėja.
1.
Nuimkite vienos padangos vožtuvo dangtelį ir
tvirtai įspauskite padangos manometrą į vožtuvą.
2.
Pripūskite iki rekomenduojamo slėgio.
Užsukite ventilio gaubtelį.
4.
Apžiūrėkite padangas, ar nėra įstrigusių vinių
bei kitų objektų, kurie pradūrė padangą ir dėl
to išteka oras.
5.
Patikrinkite šonines sieneles, ar nėra ertmių,
įpjovų, pūslių ar kitų deformacijų.
6.
Pakartokite šią procedūrą su visomis padangomis, įskaitant atsarginį ratą*.
PASTABA
Jei pripūtėte per daug, išleiskite orą, įspausdami metalinį kaištį į vožtuvo centrą. Tada vėl
patikrinkite slėgį padangų manometru.
Kai kurioms atsarginėms padangoms reikalingas aukštesnis slėgis nei kitoms. Patikrinkite
slėgio padangose lentelėje arba plokštelėje.
}}
* Parinktis / priedas. 553
RATAI IR PADANGOS
||
Susijusi informacija
•
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 554)
•
•
Slėgio padangose patikra (p. 552)
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 665)
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinio kompresoriumi
(p. 571)
Rekomenduojamas padangų slėgis
Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp kėbulo
rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nurodytas slėgis padangose, kuris turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir
greitį.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*
Slėgio padangose stebėjimo sistema „Indirect
Tyre Pressure Monitoring System“ (ITPMS) vairuotojo ekrane duoda įspėjimą su indikatoriaus
simboliu, jei slėgis vienoje ar keliose automobilio
padangose tampa pernelyg žemas.
Simbolis
Paaiškinimas
Simbolis įsijungia informuodamas
apie žemą slėgį padangoje.
Nutikus sistemos trikčiai, slėgio
padangose įspėjimo simbolis mirksi
maždaug vieną minutę ir po to lieka
šviesti.
Sistemos aprašas
Šioje plokštelėje pateikiami automobilio gamyklinių padangų žymenys, apkrovos apribojimai ir
slėgis padangose.
Geresnė degalų ekonomija su ECO slėgiu
Kai apkrova nedidelė (iki 3 žmonių) ir greitis
nesiekia 160 km/h (100 myl./val.), siekiant optimalios degalų ekonomijos galima pasirinkti slėgį
ECO. Vis dėlto, pageidaujant optimalaus triukšmingumo ir kelionės komforto, rekomenduojamas
žemesnis komfortiškas slėgis.
Slėgio padangose stebėjimo sistema per ABS
sistemą matuoja atskirų ratų sukimosi greičio
skirtumus ir nustato, ar tinkamas slėgis padangose. Jei slėgis padangoje per žemas, padangos
skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir jos sukimosi
greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema
gali nustatyti, ar kurioje nors padangoje (-se) slėgis per žemas.
Susijusi informacija
•
•
554
Slėgio padangose patikra (p. 552)
Aprobuotas slėgis padangose (p. 665)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Bendroji informacija apie padangų stebėjimo
sistemą
Toliau pateikiamoje informacijoje padangų stebėjimo sistema bendrai vadinama TPMS.
Kiekvieną padangą, įskaitant atsarginio rato*, reikėtų patikrinti kartą per mėnesį. Tikrinant
padanga turėtų būti šalta, o joje esantis slėgis –
kaip rekomenduota automobilio gamintojo slėgio
padangoje etiketėje arba slėgio padangose lentelėje. Jei ant automobilio sumontuotos kitokio
dydžio padangos nei rekomenduoja gamintojas,
sužinokite, koks tinkamas oro slėgis jose.
Kaip papildoma saugos savybė automobilyje
sumontuota slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS), kuri parodo, kada slėgis vienoje ar daugiau padangų yra per žemas. Kai uždegamas
žemo slėgio indikatoriaus simbolis, kaip galima
greičiau sustokite ir patikrinkite padangas bei pripūskite iki reikiamo slėgio.
Važiuojant, kai padangose per žemas slėgis, jos
gali perkaisti ir prakiurti. Dėl žemo slėgio padangose papildomai didėja degalų sąnaudos, trumpėja padangų eksploatacija, be to, gali suprastėti
automobilio valdymo ir stabdymo savybės. Atminkite, kad TPMS nepakeičia įprastinės padangų
techninės priežiūros. Vairuotojas privalo užtikrinti,
kad padangose būtų palaikomas tinkamas slėgis,
net jei nepasiekta per žemo slėgio padangose
riba ir todėl neįsijungia indikatoriaus simbolis.
Automobilyje papildomai sumontuotas sistemos
TPMS trikties indikatorius, kuriuo parodoma, kad
sistema neveikia tinkamai. Sistemos TPMS trikties indikatorius sujungtas su žemo slėgio padangose simboliu. Sistemai aptikus triktį, simbolis vairuotojo ekrane mirksti apie vieną minutę, tada
pradeda šviesti nuolat. Ši procedūra kartojama
paleidus automobilį, kol triktis pašalinama. Šviečiant simboliui, gali būti paveikta sistemos galimybė nustatyti arba įspėti, kad padangose žemas
slėgis.
Sistemos TPMS triktis gali įvykti dėl kelių priežasčių, pvz., sumontavus atsarginį ratą, pakeitus
padangas arba ratus: dėl to TPMS gali imti veikti
netinkamai.
statramsčio, kur rasite „Volvo“ rekomenduojamus slėgio padangose rodiklius.
•
Jei sumontuosite kitokio dydžio padangas nei
buvo sumontuotos gamykloje, sistemą reikės
pritaikyti toms padangoms (sukalibruoti), kad
būtų išvengta klaidingų įspėjimų.
•
Jei naudojamas atsarginis ratas*, galbūt slėgio padangose stebėjimo sistema neveikia
tinkamai dėl skirtumų tarp ratų.
•
Sistema nepakeičia poreikio reguliariai tikrinti
padangas ir vykdyti jų techninę priežiūrą.
•
Slėgio padangose stebėjimo sistemos
išjungti negalima.
Pakeitę vieną ar daugiau padangų, visada patikrinkite TPMS simbolį, kad įsitikintumėte, jog nauja
padanga arba ratas tinkamai veikia su TPMS.
ĮSPĖJIMAS
Pranešimai prietaisų skydelyje
Jei slėgis padangoje per žemas, vairuotojo ekrane
įsijungia žemo slėgio padangose indikatoriaus
simbolis ir pasirodo pranešimas.
• Žemas slėgis padang. Patikrinkite
padangas, pripūtę sukalibruokite
• Slėgio padangose sist. Laikinai
nepasiekiama
• Slėgio padangose sist. Reikia vykti į
autoservisą
Būtina atminti
•
Pakeitę ratą ar slėgį padangoje, būtinai sukalibruokite sistemą. Žr. slėgio padangose etiketę, priklijuotą ant vairuotojo pusės durelių
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Susijusi informacija
•
•
Rekomenduojamas padangų slėgis (p. 554)
Slėgio padangose būsena centriniame
ekrane* (p. 557)
•
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl žemo slėgio padangose (p. 558)
•
Sistemos kalibravimas slėgiui padangose
stebėti* (p. 556)
* Parinktis / priedas. 555
RATAI IR PADANGOS
Sistemos kalibravimas slėgiui
padangose stebėti*
5.
Spauskite TPMS.
Siekiant užtikrinti, kad slėgio padangose stebėjimo sistema „Indirect Tyre Pressure Monitoring
System“ (ITPMS) veiktų tinkamai, reikia nustatyti
slėgio padangose atskaitos vertę. Tai reikia atlikti
kaskart keičiant padangas arba pakitus slėgiui
padangoje.
Pavyzdžiui, važiuojant su didele apkrova arba
dideliu greičiu, viršijančiu 160 km/h (100 myl./
val.), slėgis padangoje turi būti nustatytas laikantis „Volvo“ rekomenduojamųjų slėgio padangose
verčių. Po to sistemą reikia perkalibruoti.
556
1.
Išjunkite automobilį.
2.
Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio, kaip
nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio.
3.
Užveskite variklį.
4.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
PASTABA
Pradėjus kalibravimą, automobilis turi stovėti.
6.
Spauskite Kalibruoti.
7.
Palieskite OK: patvirtinsite, buvo patikrintas ir
tinkamai nustatytas slėgis visose keturiose
padangose.
8.
Leiskite automobiliui veikti, kol bus baigta
kalibruoti.
Kalibruojama automobiliu važiuojant 35 km/h
(22 myl./val.) viršijančiu greičiu.
> Surinkus pakankamai duomenų, kad sistema galėtų aptikti žemą slėgį padangoje,
centriniame ekrane padangų spalva
pakinta iš pilkos į žalią. Sistema papildomai nepatvirtina, kad kalibravimas baigtas.
Jei automobilio uždegimas išjungiamas
prieš baigiant kalibruoti, padangos kito
paleidimo metu centriniame ekrane pakeičia spalvą iš pilkos į žalią, net jei kalibravimo procesas nebaigiamas. Sukalibruokite iš naujo ir leiskite procesui baigtis to
paties darbinio ciklo metu, kad jis būtų
atliktas tinkamai.
Jei nepavyksta paleisti kalibravimo proceso, pasirodo toks pranešimas:
Sukalibruoti nepavyko. Bandykite dar
kartą..
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
PASTABA
Nepamirškite, kad reikia būtinai sukalibruoti
slėgio padangose stebėjimo sistemą, jei
pakeičiamas ratas arba slėgis padangose,
vadovaujantis slėgio padangose etikete arba
lentele.
Jei nebus nustatytos tinkamos atskaitinės
vertės, sistema gali tinkamai neįspėti apie
žemą slėgį padangose.
Slėgio padangose būsena
centriniame ekrane*
Naudojantis slėgio padangose stebėjimo sistema „Indirect Tyre Pressure Monitoring System“
(ITPMS), slėgio padangose būseną galima stebėti centriniame ekrane.
Rodoma būsena
Centrinio ekrano grafiniame paveikslėlyje rodoma
kiekvienos padangos būsena3.
Būsenos patikra
1.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
2.
Palieskite TPMS, kad parodytumėte padangų
būseną.
Kad galėtumėte pasiekti kalibravimo mygtuką
ir pradėti kalibravimo procesą, automobilis turi
stovėti su veikiančiu varikliu.
ĮSPĖJIMAS
Išmetamosiose dujose yra anglies monoksido,
kuris yra bespalvis ir bekvapis, tačiau itin nuodingas. Dėl šios priežasties kalibruoti būtinai
reikia lauke arba autoservise, kur yra atitinkama išmetamųjų dujų ištraukimo sistema.
Žalia padanga:
•
•
Susijusi informacija
•
•
•
Rekomenduojamas padangų slėgis (p. 554)
Slėgio padangose nustatymas (p. 553)
Slėgio padangose būsena centriniame
ekrane* (p. 557)
•
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl žemo slėgio padangose (p. 558)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 554)
Slėgis padangoje viršija įspėjimo ribinę vertę.
Geltona padanga:
Slėgis padangoje pernelyg žemas. Kaip
įmanoma greičiau sustokite ir patikrinkite /
pakoreguokite slėgį padangoje, ją pripūsdami. Nustatę tinkamą slėgį padangoje,
sukalibruokite sistemą.
Visos padangos geltonos:
•
Slėgis per žemas dviejose ar daugiau
padangų. Kaip įmanoma greičiau sustokite ir
patikrinkite / pakoreguokite slėgį padangose,
jas pripūsdami. Nustatę tinkamą slėgį padangoje, sukalibruokite sistemą.
}}
* Parinktis / priedas. 557
RATAI IR PADANGOS
||
Visos padangos pilkos:
•
•
Kalibruojama.
Būsena nežinoma.
Kad sistema būtų aktyvinta, gali reikėti kelias
minutes pavažiuoti didesniu nei 35 km/h
(22 myl./val.) greičiu.
Visos padangos pilkos ir rodomas pranešimas:
• Slėgio padangose sist. Laikinai
nepasiekiama. Indikatoriaus simbolis mirksi
ir po maždaug 1 minutės ima nuolat šviesti.
Sistema šiuo metu nepasiekiama, bus greitai
aktyvinta.
• Slėgio padangose sist. Reikalinga tech.
patikra. Indikatoriaus simbolis mirksi ir po
maždaug 1 minutės ima nuolat šviesti. Sistema neveikia tinkamai: susisiekite su autoservisu4.
Susijusi informacija
•
Sistemos kalibravimas slėgiui padangose
stebėti* (p. 556)
•
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl žemo slėgio padangose (p. 558)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 554)
•
Automobilio būsena (p. 596)
3
4
558
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl
žemo slėgio padangose
Jei slėgio padangose stebėjimo sistema
(„Indirect Tyre Pressure Monitoring System“
(ITPMS)) pateikė įspėjimą, vadinasi, vienoje ar
keliose automobilio padangose užregistruotas
pernelyg žemas slėgis ir reikia imtis atitinkamų
veiksmų.
Jei pasirodo sistemos indikatoriaus
simbolis ir pranešimas Žemas slėgis
padang., patikrinkite slėgį padangose
ir pašalinkite problemą.
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite,
kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis
laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka
aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3
valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų
slėgis padidėja.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
1.
Išjunkite automobilį.
2.
Manometru patikrinkite slėgį visose keturiose
padangose.
3.
Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio, kaip
nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio.
4.
Pakoregavę slėgį padangose, centriniame
ekrane atlikite sistemos kalibravimo procedūrą.
•
Atminkite: indikatoriaus simbolis neišsijungia,
kol nepašalinama žemo slėgio padangoje
problema ir neatliekama nauja kalibravimo
procedūra.
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
ĮSPĖJIMAS
Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Susijusi informacija
•
•
•
Rekomenduojamas padangų slėgis (p. 554)
Slėgio padangose nustatymas (p. 553)
Sistemos kalibravimas slėgiui padangose
stebėti* (p. 556)
•
Slėgio padangose būsena centriniame
ekrane* (p. 557)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 554)
•
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinio kompresoriumi
(p. 571)
Ratų keitimas
Įrankinė
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., sumontuoti žiemines padangas ar atsarginį ratą. Laikykitės atitinkamų ratų nuėmimo ir montavimo
instrukcijų.
Prireikus automobilį vilkti, pakeisti ratą ar pan.,
pravers bagažinėje laikomi įrankiai.
Padangų dydžio keitimas
Patikrinkite, ar padangos matmenys aprobuoti
montuoti ant automobilio.
Kiekvieną kartą keisdami padangų dydį, kreipkitės
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad jis atnaujintų
programinę įrangą. Gali reikėti atsisiųsti programinę įrangą kai keičiate didesnių ir mažesnių
matmenų bei vasarines ir žiemines padangas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Rato nuėmimas (p. 561)
Ratų montavimas (p. 563)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai (p. 663)
Įrankinė (p. 559)
Žieminės padangos (p. 565)
Atsarginis ratas* (p. 564)
Ratų varžtai (p. 560)
Putplasčio bloke, esančiame po bagažinės grindimis, yra automobilio vilkimo kilpa, pradurtos
padangos remonto rinkinys, įrankis plastikiniams
ratų varžtų dangteliams nuimti ir mova ratų varžtams-slapukams atsukti.
Jei automobilyje yra atsarginis ratas*, tuomet
kartu pateikiamas domkratas, ratų raktas ir paketas, kuriame rasite vienkartines pirštines ir maišą
pažeistam ratui įdėti.
Susijusi informacija
•
•
Ratų keitimas (p. 559)
Domkratas* (p. 560)
* Parinktis / priedas. 559
RATAI IR PADANGOS
Domkratas*
SVARBU
Domkratą galima naudoti automobiliui pakelti,
pvz., norint pakeisti atsarginį ratą.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: versijos gali skirtis.
•
Kai domkratas* nenaudojamas, jį reikia
laikyti atitinkamoje vietoje po bagažinės
grindimis.
•
Automobilyje esantis domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti. Automobiliui
kelti galima naudoti tik konkrečiam modeliui pritaikytą kėliklį. Jei automobilį reikia
kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei
paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį.
Tokiu atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Ratų varžtai
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių tvirtinti.
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm
(103 pėd. sv.). Perveržus arba priveržus per
silpnai galima sugadinti veržles ir varžtus.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.
Patikrinkite ratų varžtų sukimo momentą dinamometriniu veržliarakčiu.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
Kad domkratas tilptų į vietą, jį reikia sulenkti į tinkamą padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Praėjus kelioms dienoms po pakeitimo, gali
reikėti papildomai priveržti ratų varžtus. Temperatūros skirtumai ir vibracijos gali reikšti,
kad jie priveržti netolygiai.
Išsilyginantys modeliai*
Jei automobilyje sumontuota pasirinktinė pneumatinė pakaba, prieš keliant automobilį domkratu
ją reikia deaktyvinti.
Susijusi informacija
•
Įrankinė (p. 559)
Saugieji ratų varžtai*
Po krovinių skyriaus grindimis esančiame putplasčio bloke yra vieta saugiųjų ratų varžtų movai.
Susijusi informacija
•
•
560
Rato nuėmimas (p. 561)
Ratų montavimas (p. 563)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Rato nuėmimas
Rato nuėmimo instrukcijos (keičiant ratus). Ratus
reikia keisti tinkamai.
SVARBU
•
Kai domkratas* nenaudojamas, jį reikia
laikyti atitinkamoje vietoje po bagažinės
grindimis.
•
Automobilyje esantis domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti. Automobiliui
kelti galima naudoti tik konkrečiam modeliui pritaikytą kėliklį. Jei automobilį reikia
kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei
paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį.
Tokiu atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
ĮSPĖJIMAS
•
Įjunkite stovėjimo stabdį ir nustatykite
pavarų perjungiklį į stovėjimo padėtį (P).
•
Užblokuokite ant žemės stovinčius ratus
medžio kaladėmis arba dideliais akmenimis.
•
Patikrinkite, ar nepažeistas keltuvas, ar
tinkamai sutepti sriegiai, ir ar nėra prilipę
purvo.
•
Įsitikinkite, kad domkratas remiasi į tvirtą,
lygų ir neslidų pagrindą bei yra nepakreiptas.
•
Domkratą reikia tinkamai prijungti prie
jam skirtos gembės.
•
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato ir automobilio kėlimo taško negalima kišti jokių daiktų.
•
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio.
•
Jei intensyvaus eismo vietoje reikia
pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti saugioje
vietoje.
•
Ratams keisti naudokite automobiliui
skirtą domkratą. Bet kokiems kitiems darbams atlikti atremkite automobilį į atramas.
•
Niekada nelįskite po automobiliu ir nesiekite po juo bet kokia kūno dalimi, kai jis
pakeltas ant domkrato.
1.
Jei ratą keičiate intensyvaus eismo vietoje,
pastatykite trikampį avarinį ženklą ir įjunkite
avarinį signalą.
2.
Įjunkite stovėjimo stabdžius ir pavarą į padėtį
P.
Taikoma automobiliams su Lygiavimo
valdymas*: Jei automobilyje įrengta pneumatinė pakaba, prieš keliant automobilį domkratu* ją reikia išjungti.
3.
Iš putplasčio bloko išimkite keltuvą*, ratų
raktą* ir ratų varžtų plastikinių dangtelių nuėmimo įrankius.
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų įrankis.
4.
Užblokuokite ant žemės likusius ratus iš priekio ir galo. Panaudokite, pvz., sunkias medines kalades arba stambius akmenis.
}}
* Parinktis / priedas. 561
RATAI IR PADANGOS
||
5.
Susukite vilkimo ąsą ir ratų raktą* iki pat stabdiklio padėties, kaip nurodyta instrukcijose.
8.
Keliant automobilį svarbu, kad domkratas*
arba kėlimo alkūnės būtų nustatytos atitinkamuose taškuose po automobiliu. Trikampėmis
žymomis plastikiniame gaubte nurodomos
kėlimo taškų vietos. Kiekvienoje automobilio
pusėje yra po du kėlimo taškus. Kiekviename
taške yra įduba domkratui.
11. Pasukite domkratą, kad rankena būtų maksimaliai nusukta nuo automobilio, o domkrato
alkūnės būtų nustatytos statmenai automobilio krypčiai.
12. Pakelkite automobilį tiek, kad būtų galima
laisvai pajudinti nuimamą ratą. Išimkite ratų
varžtus, o po to pakelkite ir nuimkite ratą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
SVARBU
Vilkimo ąsą reikia iki galo įsukti į ratų raktą*.
6.
Specialios paskirties įrankiu nuimkite plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
7.
Kol automobilis dar stovi ant žemės, ratų
raktu / vilkimo ąsa atsukite ratų varžtus ½–
1 apsisukimo, spausdami žemyn (prieš laikrodžio rodyklę).
9.
Lygio kontrolės nuostatos* (p. 462)
Ratų keitimas (p. 559)
Automobilio kėlimas (p. 600)
Domkratas* (p. 560)
Įrankinė (p. 559)
Ratų montavimas (p. 563)
Pastatykite domkratą ant lygaus, tvirto ir
neslystančio pagrindo, po ketinamu naudoti
kėlimo tašku.
10. Pakelkite jį aukštyn, kad tinkamai sulygiuotumėte ir jis susiliestų su automobilio kėlimo
tašku. Patikrinkite, ar domkrato galvutė (arba
autoserviso keltuvo alkūnės) tinkamai nustatytos kėlimo taške (-uose): kalnelis galvutės
centre turi pataikyti į kėlimo taško angą, o
pagrindas turi būti nustatytas vertikaliai po
kėlimo tašku.
562
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Ratų montavimas
Rato montavimo instrukcijos (keičiant ratus).
PASTABA
Automobilyje esantis domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti. Automobiliui kelti galima
naudoti tik konkrečiam modeliui pritaikytą
kėliklį. Jei automobilį reikia kelti dažniau arba
laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos
instrukcijų.
ĮSPĖJIMAS
•
Įjunkite stovėjimo stabdį ir nustatykite
pavarų perjungiklį į stovėjimo padėtį (P).
•
Užblokuokite ant žemės stovinčius ratus
medžio kaladėmis arba dideliais akmenimis.
•
•
Niekada nelįskite po automobiliu ir nesiekite po juo bet kokia kūno dalimi, kai jis
pakeltas ant domkrato.
1.
Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio paviršius.
Patikrinkite, ar nepažeistas keltuvas, ar
tinkamai sutepti sriegiai, ir ar nėra prilipę
purvo.
2.
Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų varžtus.
•
Įsitikinkite, kad domkratas remiasi į tvirtą,
lygų ir neslidų pagrindą bei yra nepakreiptas.
3.
Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų
suktis.
•
Domkratą reikia tinkamai prijungti prie
jam skirtos gembės.
4.
•
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato ir automobilio kėlimo taško negalima kišti jokių daiktų.
Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka. Svarbu,
kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Priveržkite iki 140 Nm (103 pėd. sv.). Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
•
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio.
•
Jei intensyvaus eismo vietoje reikia
pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti saugioje
vietoje.
•
Ratams keisti naudokite automobiliui
skirtą domkratą. Bet kokiems kitiems darbams atlikti atremkite automobilį į atramas.
5.
Sumontuokite plastikinius dangtelius atgal
ant ratų varžtų.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
}}
563
RATAI IR PADANGOS
||
ĮSPĖJIMAS
Praėjus kelioms dienoms po pakeitimo, gali
reikėti papildomai priveržti ratų varžtus. Temperatūros skirtumai ir vibracijos gali reikšti,
kad jie priveržti netolygiai.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
564
Lygio kontrolės nuostatos* (p. 462)
Atsarginis ratas*
Įprasto dydžio pradurtą ratą galima laikinai
pakeisti Temporary spare tipo atsarginiu ratu.
Atsarginis ratas skirtas naudoti tik laikinai. Jį reikia kaip įmanoma greičiau pakeisti įprastu ratu.
Naudojant atsarginį ratą, gali pakisti automobilio
valdymo savybės ir sumažėti prošvaisa iki žemės.
Kai naudojamas „Temporary Spare“, neplaukite
automobilio autoplovykloje.
Rekomenduojamą slėgį padangoje reikia palaikyti
neatsižvelgiant į laikinojo atsarginio rato vietą ant
automobilio.
ĮSPĖJIMAS
•
Niekada nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu, jei ant
automobilio sumontuotas atsarginis ratas.
•
Negalima važiuoti automobiliu, jei sumontuotas daugiau nei vienas atsarginis ratas.
•
Važiuojant su sumontuotu atsarginiu ratu,
gali pakisti automobilio vairavimo savybės.
Atsarginį ratą reikia kaip įmanoma greičiau pakeisti įprastu.
•
Atsarginis ratas mažesnis už įprastą, o tai
turi įtakos automobilio prošvaisai iki
žemės. Saugokitės aukštų bordiūrų ir
nesinaudokite autoplovyklų paslaugomis.
•
Laikykitės gamintojo rekomenduojamo
atsarginio rato slėgio reikalavimų.
•
Automobiliuose su visų ratų pavara
galima atjungti galinių ratų pavarą.
•
Jei ant priekinės ašies sumontuotas
atsarginis ratas, negalima naudoti ratų
grandinių.
•
Atsarginis ratas yra neremontuojamas.
Jei atsarginis ratas apgadinamas, iš „Volvo“
įgaliotojo atstovo galima įsigyti naują.
Ratų keitimas (p. 559)
Automobilio kėlimas (p. 600)
Domkratas* (p. 560)
Įrankinė (p. 559)
Rato nuėmimas (p. 561)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
SVARBU
Automobilio vairuoti negalima, jei sumontuotos skirtingo dydžio padangos arba kitas
atsarginis ratas nei pateiktas