Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence
XC90
EXCELLENCE
PAP ILDYMA S
VÄLKOMMEN!
Čia rasite informacijos apie savojo „Volvo XC90 Excellence“ galinės sėdynės funkcijas. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos rasite
automobilyje, programėlėje ir internete. Išleidimo metu, visi žinomi pasirinkties / priedo tipai yra pažymėti žvaigždute: *.
AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS
Automobilio savininko vadovą galima rasti automobilio centriniame
ekrane. Jis pasiekiamas per viršutinį rodinį.
MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ
Savininko vadovas siūlomas kaip programėlė („Volvo Manual“), skirta
išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Programėlėje
taip pat pateikiama tam tikrų funkcijų vaizdinės mokomosios medžiagos.
„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com)
rasite vadovų, vaizdo mokomosios medžiagos, taip pat – papildomos
informacijos apie „Volvo“ ir savo automobilio eksploataciją bei žinyną.
SPAUSDINTA INFORMACIJA
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijų, taip
pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti
spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.
GALINĖS SĖDYNĖS VALDYMO EKRANAS
Valdymo ekranas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, tarp galinių
sėdynių, per jį galite valdyti sėdynių funkcijas ir gėrimų šildymą bei
vėsinimą.
Kaip pakelti ekraną
–– Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Ekranas pakyla ir įsijungia
automatiškai.
Po tam tikro laikotarpio šviesa pritemdoma. Palieskite ekraną, kad jį
vėl aktyvintumėte.
Kaip nuleisti ekraną
Ekranas nuleidžiamas ranka:
–– Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Spauskite ekraną iš viršaus,
kol jis visiškai įsitrauks į tunelinį valdymo pultą. Nuleistas ekranas
išsijungia.
VALDYMO EKRANO NARŠYMAS
Valdymo ekranas yra su lietimui jautriu paviršiumi ir susideda iš įvairių
rodinių. Bakstelėkite ekrane esantį mygtuką, norėdami įjungti funkciją
arba pakeisti jos nuostatas.
Mygtukai pradžios rodinyje
Kairės ir dešinės sėdynių (atitinkamai) šildymas.
Puodelio laikiklio vėsinimas / pašildymas.
Kairės ir dešinės sėdynių (atitinkamai) vėdinimas.
Priekinės keleivio sėdynės reguliavimas sėdint ant galinės
sėdynės.
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio
Po tam tikro laiko valdymo ekrane grąžinamas pradžios rodinys. Kai
reguliuojate priekinę keleivio sėdynę, palieskite kryžiuką, kad grįžtumėte į pradžios rodinį.
GALINĖS SĖDYNĖS REGULIAVIMAS
Automobilio galines sėdynes galima reguliuoti sėdynių šonuose
įrengtais valdikliais.
Nustatykite atlošo nuolydį, reguliuodami valdymo elementą
pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, reguliuodami valdymo elemento
galinę dalį aukštyn / žemyn. Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal,
reguliuodami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, reguliuodami
valdymo elemento priekinę dalį aukštyn / žemyn.
Masažo, šoninių atramų, juosmens atramos ir sėdynės pasostės
ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkciu valdymo elementu.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn /
žemyn). Sėdynę galima reguliuoti automobiliui važiuojant ir tam tikrą
laiką po to, kai durelės buvo atrakintos automobiliui nevažiuojant.
Reguliuoti galima ir kurį laiką po to, kai išjungiamas automobilio
variklis.
Sėdynės turi apsaugą nuo perkrovos, kuri suveikia, jeigu sėdynės
judėjimui trukdo koks nors objektas. Taip nutikus, pašalinkite objektą
ir pamėginkite vėl valdyti sėdynę.
Norint sureguliuoti miego / komforto padėtį, gali reikėti pirmiausia
šiek tiek pastumti sėdynę pirmyn.
SĖDYNĖS NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS
Norėdami pareguliuoti juosmens atramą, šonines atramas atloše,
sėdynės pasostės ilgį ir masažo nuostatas, naudokitės daugiafunkciu valdymo elementu sėdynės šone. Daugiafunkciu valdikliu
pakeistos nuostatos rodomos valdymo ekrane. Ekrane vienu metu
rodomos tik vienos sėdynės nuostatos.
1. Pakelkite valdymo ekraną.
2. Aktyvinkite sėdynės reguliavimo funkciją, pasukdami arba
paspausdami daugiafunkcį valdymo elementą bet kuria kryptimi.
Valdymo ekrane atveriamas sėdynės nuostatų rodinys.
3. Valdymo ekrane pasirinkite pageidaujamą funkciją, paliesdami ekraną
arba pasukdami daugiafunkcį valdymo elementą aukštyn / žemyn.
4. Pakeiskite nuostatą paspausdami ant valdymo elemento norima
kryptimi.
Masažas
Norėdami įjungti masažo funkciją, bakstelėkite ant ekrane
rodomo mygtuko arba pasirinkite funkciją naudodamiesi
daugiafunkciu valdymo elementu. Kai automobilis išjungiamas, masažo funkcija naudotis neįmanoma.
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
Įjungta / Išjungta: įjunkite arba išjunkite, kad aktyvintumėte / išjungtumėte masažo funkciją.
Programos 1-5: yra penkios iš anksto nustatytos
masažo programos. Pasirinkite 1 (bangavimas),
2 (augimas), 3 (išplėstinis), 4 (juosmens) arba 5 (pečių).
Intensyvumas: pasirinkite mažą, normalų arba didelį.
Greitis: pasirinkite lėtą, normalų arba greitą.
Šoninė atrama
Kad aktyvintumėte atlošo šoninių atramų reguliavimo
funkciją, palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
• Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuko dalį, kad padidintumėte šoninę
atramą.
• Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte šoninę atramą.
Juosmens atrama
Kad aktyvintumėte juosmens atramos reguliavimo funkciją, palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite funkciją
daugiafunkciu valdymo elementu.
• Paspauskite sėdynės daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuką aukštyn / žemyn, kad
perstumtumėte juosmens atramą aukštyn / žemyn.
• Paspauskite priekinę sėdynės mygtuko dalį, kad padidintumėte juosmens atramą.
• Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte juosmens atramą.
Sėdynės pasostės pailginimas
Kad aktyvintumėte sėdinės pasostės ilgio reguliavimo
funkciją, palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
• Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuko dalį, kad pailgintumėte sėdynės
pasostę.
• Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad įtrauktumėte sėdynės pasostę.
PRIEKINĖS KELEIVIO SĖDYNĖS REGULIAVIMAS SĖDINT ANT GALINĖS SĖDYNĖS
Sėdint ant galinės sėdynės galima reguliuoti išilginę priekinės keleivio
sėdynės padėtį ir keisti jos atlošo palenkimo kampą. Norėdami
pakeisti priekinės keleivio sėdynės nuostatas, pasinaudokite valdymo
ekranu.
1. Bakstelėkite ant mygtuko ekrane.
2. Atveriamas naujas rodinys ir tada galima sureguliuoti
sėdynės išilginę padėtį bei atlošo nuolydį.
3. Palieskite kryžiuką, kad grįžtumėte į pradžios rodinį.
Atlošo nuolydžio reguliavimas
• Bakstelėkite viršutinę kairiąją rodyklę, kad atlošas lenktųsi pirmyn.
• Bakstelėkite viršutinę dešiniąją rodyklę, kad atlošas lenktųsi atgal.
Reguliavimas išilgai
• Bakstelėkite apatinę kairiąją rodyklę, kad sėdynė pajudėtų pirmyn.
• Bakstelėkite apatinę dešiniąją rodyklę, kad sėdynė pajudėtų atgal.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų komfortas.
Sėdynės šildytuvas valdomas iš valdymo ekrano.
–– Kelis kartus palieskite kairiosios arba dešiniosios
sėdynės mygtuką, kad pakeistumėte vieną iš keturių
lygių: išjungta, aukštas, vidutinis ir žemas. Mygtuke
parodomas nustatytas lygis.
Šias sėdynes galima ir vėdinti, pvz., norint pašalinti drėgmę iš drabužių.
–– Kelis kartus bakstelėkite kairiosios arba dešiniosios
sėdynės mygtuką, kad perjungtumėte vėdinimo lygį
į vieną iš trijų padėčių: išjungta, aukštas, vidutinis ir
žemas. Mygtuke parodoma nustatyta padėtis.
LAIKIKLIS PLANŠETINIAM KOMPIUTERIUI*
Priekinės sėdynės galvos atramos užpakalinėje pusėje įrengtas laikiklis, kuris tinka daugumai planšetinių kompiuterių.
Kaip įdėti planšetinį kompiuterį į laikiklį:
1. Paspauskite ąselę ir užlenkite ją pirmyn, link galvos atramos, kad
atidarytumėte dangtį.
2. Įstumkite planšetinį kompiuterį į laikiklį ir uždarykite dangtį.
Laikiklio išėmimas iš jo gembės:
1. Nuspauskite mygtuką, esantį nejudamos dalies apačioje, galvos
atramoje.
2. Patraukite laikiklį atgal / į viršų.
VAIKIŠKŲ AUTOMOBILINIŲ KĖDUČIŲ
TVIRTINIMO TAŠKAI
Automobilio galinėje sėdynių eilėje sumontuoti tvirtinimo taškai, skirti
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į priekį atgręžtoms
vaiko kėdutėms.
1. Paslinkite sėdynę pirmyn ir palenkite atlošą pirmyn, kad
galėtumėte pasiekti tvirtinimo tašką.
2. Visada laikykitės gamintojo montavimo instrukcijų, kad surinktumėte tinkamai.
KAIP ATLENKTI STALIUKUS
Po galinių sėdynių porankiu įrengti du staliukai, kuriuos galima
atlenkti virš galinių sėdynių.
1. Visiškai atidarykite porankio dangtį.
2. Paėmę už odinės ąselės, iškelkite staliuką aukštyn iš porankio,
po to pasukite jį į visiškai vertikalią padėtį.
3. Nulenkite staliuko viršų žemyn kad jis būtų skersai sėdynės ir tada
patraukite į šoną.
Pakartokite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka, kad sulankstytumėte
staliukus atgal į vietą.
ŠALDYTUVAS
Galinėje sėdynėje už porankio įrengtas šaldytuvas, kuriame telpa su
buteliai gėrimo ir komplekte esančios krištolo taurės.
• Paspauskite virš dangčio įrengtą mygtuką, kad atidarytumėte
šaldytuvą.
• Šaldytuve įrengtas temperatūros valdymo elementas.
Vėsinimo funkcija būna aktyvi, kai automobilis veikia arba kai nustatyta automobilio uždegimo padėtis II.
KARŠTIEJI IR ŠALTIEJI GĖRIMAI
Porankio priekinėje dalyje yra du puodelių / stiklinių laikikliai ir
šildymo / vėsinimo laikiklis, skirtas, pvz., buteliui ar arbatos (kavos)
puodeliui.
–– Paspauskite dangtelį, kad atidarytumėte laikiklį. Šildymo arba
vėsinimo funkcijos reguliuojamos valdymo ekrane. Mėlyni šviesos
diodai informuoja, kad aktyvi vėsinimo funkcija, raudoni – kad
šildymo.
Pašildymą arba vėsinimą galima įjungti kai veikia automobilio variklis
arba jis nustatytas į uždegimo padėtį II.
–– Keletą kartų bakstelėkite valdymo ekrano mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš dviejų – vėsinimo arba
šildymo – funkciją. Mygtuke pavaizduojama pasirinkta
padėtis.
USB PRIEVADAI IR ELEKTROS LIZDAI
USB prievadai: po galinės sėdynės porankiu įrengti du USB
prievadai. Dar du USB prievadus rasite ekrano gembėse*, priekinių
sėdynių galvos atramų užpakalinėje pusėje. Šiuos prievadus galima
naudoti, pvz., mobiliajam telefonui arba planšetiniam kompiuteriui
įkrauti.
Naudojantis USB prievadais, negalima atkurti medijos per automobilio garso sistemą.
Elektros lizdai: galinėje sėdynėje po porankiu įrengtas vienas 12 V
lizdas ir vienas 230 V lizdas.
230 V: šį lizdą galima naudoti įvairiems priedams, pritaikytiems
230 V maitinimo įtampai, pvz., įkrovikliams arba nešiojamiesiems
kompiuteriams.
–– Prijunkite priedo jungtį. Priedą atjungsite ištraukdami jungtį.
12 V: šį lizdą galima naudoti įvairiems priedams, pritaikytiems 12 V
maitinimo įtampai, pvz., muzikos grotuvams arba mobiliesiems
telefonams.
–– Ištraukite iš lizdo cigarečių uždegiklį ir prijunkite priedo jungtį. Kai
lizdo nebereikės, atjunkite priedo jungtį ir įkiškite atgal cigarečių
uždegiklį.
Kad USB prievadas ir maitinimo lizdai tiektų srovę, automobilio elektros sistema turi būti bent uždegimo padėtyje I.
VIETOS DAIKTAMS LAIKYTI
Priekinių sėdynių galvos atramų galinėse dalyse įrengti laikikliai
planšetiniams kompiuteriams*.
Po porankiu, tarp sėdynių įrengta vieta daiktams laikyti.
Durelėse įrengtos peleninės.
Durelėse rasite daiktų dėklus.
Priekinių sėdynių atlošų galinėje dalyje įrengtos kišenės daiktams
laikyti.
Tunelinio valdymo pulto šonuose įrengtos kišenės daiktams laikyti.
Priekinėje sėdynės pasostės pusėje yra maža kišenė.
RANKENA BAGAŽINĖJE
Automobilio bagažinės durų vidinėje dalyje įrengta savaime šviečianti
rankena. Patraukus už jos, avarinėje situacijoje galima atidaryti bagažinės dangtį iš vidaus.
–– Patraukite rankeną, kad atidarytumėte bagažinės dangtį.
Pasinaudojus rankeną reikia rankomis įspausti atgal į pradinę padėtį.
SPECIALIEJI TEKSTAI
Automobilio savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi
įspėjimai, svarbi informacija bei pastabų tekstai,
kuriuos privaloma perskaityti. Kai kurios funkcijos
taikomos tik tam tikroms rinkoms.
ĮSPĖJIMAS
Vietos daiktams laikyti
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie
gali sužeisti keleivius.
Karštieji ir šaltieji gėrimai
Važiuodami laikikliuose arba šaldytuve galite
laikyti butelius, termopuodelius, stiklines arba
puodelius.
Šildomos galinės sėdynės
Šildomų galinių sėdynių valdymu turi nesinaudoti
asmenys, kuriems sunku pajusti temperatūros
padidėjimą dėl sumažėjusio jautrumo arba tie,
kuriems sudėtinga naudotis valdymo elementais.
Tai skirta apsaugoti nuo nudegimų.
Vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo
taškai
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš juos
įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkišti per
angą galvos atramos kojelėje. Jei tai neįmanoma,
vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės
gamintojo pateiktomis rekomendacijomis.
Rankena bagažinėje
Pasirūpinkite, kad durelės ir bagažinės dangtis
būtų užrakinti. Raktelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Be priežiūros palikti vaikai gali
užsirakinti ir susižaloti.
Karštą dieną automobilio salone gali greitai pakilti
aukšta temperatūra, o tokioje aplinkoje galima
rimtai sunegaluoti arba netgi mirti. Mažiems
vaikams gresia ypač didelis pavojus.
SVARBU
Valdymo ekrano naršymas
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes galite
jį subraižyti.
Vėdinamosios galinės sėdynės
Kai salone temperatūra pernelyg žema, sėdynės
ventiliacijos funkcija neįsijungia. Tuo siekiama
neperšaldyti keleivio.
Laikiklis planšetiniam kompiuteriui*
Dedamas į laikiklį planšetinis kompiuteris turėtų būti
su plastikine apsaugine ekrano danga. Tai skirta
apsaugoti nuo stiklo skeveldrų susidūrimo atveju.
Saugikliai
Perdegusį saugiklį būtina pakeisti tos pačios
spalvos ir srovės stiprio saugikliu. Niekada
nemontuokite didesnio srovės stiprio saugiklio
nei nurodyta automobilio savininko vadove
pateiktoje lentelėje.
Jeigu kuris nors elektros sistemos komponentas
neveikia, gali būti, kad dėl laikinos perkrovos perdegė saugiklis. Informacijos apie saugiklius rasite
įprastame automobilio savininko vadove.
Maitinimas
12 V maitinimo lizdo maksimali apkrova siekia
120 W, o 230 V maitinimo lizdo – 150 W.
Pastaba
Šaldytuvas
Kad šaldytuvas veiktų optimaliai, turi būti
užtikrinta netrukdoma oro cirkuliacija. Dėl šios
priežasties reikia palikti bent 5 cm tarpą prie
šaldytuvo oro tiekimo angos bagažinėje.
Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, gali reikėti
pakeisti temperatūros nuostatą. Siekiant greitai
sumažinti temperatūrą, rekomenduojama nustatyti maksimalią padėtį.
Kai vėsinama sparčiau, dėl neigiamos temperatūros šaldytuvo dugne gali susidaryti kondensato,
kurį retkarčiais reikia išvalyti. Kad greičiau išdžiūtų
ir būtų lengviau valyti, išimkite permatomą butelių
laikiklį.
Vėdinamosios galinės sėdynės
Skersvėjams jautrūs žmonės turi atsargiai naudoti sėdynių ventiliacijos funkciją. Norint naudoti
ilgai, rekomenduojama nustatyti žemą lygį.
TP 26882 (Lithuanian) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement