Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
PAP ILDYMA S
VÄLKOMMEN!
Čia galite paskaityti apie savojo „Volvo XC90 Excellence Lounge“ galinės sėdynės funkcijas. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos
rasite automobilyje, programėlėje ir internete. Išleidimo metu, visi žinomi pasirinkties / priedo tipai yra pažymėti žvaigždute: *.
AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS
Automobilio savininko vadovą galima rasti automobilio centriniame
ekrane. Jis pasiekiamas per viršutinį rodinį.
MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ
Savininko vadovas siūlomas kaip programėlė („Volvo Manual“), skirta
išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Programėlėje
taip pat pateikiama tam tikrų funkcijų vaizdinės mokomosios
medžiagos.
„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com)
rasite vadovų, vaizdo mokomosios medžiagos, taip pat – papildomos
informacijos apie „Volvo“ ir savo automobilio eksploataciją bei žinyną.
SPAUSDINTA INFORMACIJA
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijų, taip
pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti
spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.
GALINĖS SĖDYNĖS VALDYMO EKRANAS
Valdymo ekranas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, tarp galinių
sėdynių, ir per jį galite valdyti sėdynių funkcijas, gėrimų šildymą bei
vėsinimą, o taip pat „Lounge Console“ funkcijas.
Kaip pakelti ekraną
–– Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Ekranas pakyla ir įsijungia
automatiškai.
Po tam tikro laikotarpio šviesa pritemdoma. Palieskite ekraną, kad jį
vėl aktyvintumėte.
Kaip nuleisti ekraną
Ekranas nuleidžiamas ranka:
–– Spauskite ekraną iš viršaus, kol jis visiškai įsitrauks į tunelinį
valdymo pultą. Nuleistas ekranas išsijungia.
VALDYMO EKRANO NARŠYMAS
Valdymo ekranas yra su lietimui jautriu paviršiumi ir susideda iš įvairių
rodinių. Bakstelėkite ekrane esantį mygtuką, norėdami įjungti funkciją
arba pakeisti jos nuostatas.
Mygtukai pradžios rodinyje
Kairės ir dešinės sėdynių (atitinkamai) šildymas.
Puodelio laikiklio vėsinimas / pašildymas.
Kairės ir dešinės sėdynių (atitinkamai) vėdinimas.
„Lounge Console“ reguliavimas iš galinės sėdynės.
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio
Po tam tikro laiko valdymo ekrane grąžinamas pradžios rodinys.
GALINĖS SĖDYNĖS REGULIAVIMAS
Automobilio galines sėdynes galima reguliuoti sėdynių šonuose
įrengtais valdikliais.
Nustatykite atlošo nuolydį, reguliuodami valdymo elementą
pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, reguliuodami valdymo elemento
galinę dalį aukštyn / žemyn. Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal,
reguliuodami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, reguliuodami
valdymo elemento priekinę dalį aukštyn / žemyn.
Masažo, šoninių atramų, juosmens atramos ir sėdynės pasostės
ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkciu valdymo elementu.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn /
žemyn). Sėdynę galima reguliuoti automobiliui važiuojant ir tam tikrą
laiką po to, kai durelės buvo atrakintos automobiliui nevažiuojant.
Reguliuoti galima ir kurį laiką po to, kai išjungiamas automobilio
variklis.
Sėdynės turi apsaugą nuo perkrovos, kuri suveikia, jeigu sėdynės
judėjimui trukdo koks nors objektas. Taip nutikus, pašalinkite objektą
ir pamėginkite vėl valdyti sėdynę.
Norint sureguliuoti miego / komforto padėtį, gali reikėti pirmiausia
šiek tiek pastumti sėdynę pirmyn.
SĖDYNĖS NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS
Norėdami pareguliuoti juosmens atramą, šonines atramas atloše,
sėdynės pasostės ilgį ir masažo nuostatas, naudokitės daugiafunkciu valdymo elementu sėdynės šone. Daugiafunkciu valdikliu
pakeistos nuostatos rodomos valdymo ekrane. Ekrane vienu metu
rodomos tik vienos sėdynės nuostatos.
1. Pakelkite valdymo ekraną.
2. Aktyvinkite sėdynės reguliavimo funkciją, pasukdami arba
paspausdami daugiafunkcį valdymo elementą bet kuria kryptimi.
Valdymo ekrane atveriamas sėdynės nuostatų rodinys.
3. Valdymo ekrane pasirinkite pageidaujamą funkciją, paliesdami
ekraną arba pasukdami daugiafunkcį valdymo elementą
aukštyn / žemyn.
4. Pakeiskite nuostatą paspausdami ant valdymo elemento norima
kryptimi.
Masažas
Norėdami įjungti masažo funkciją, bakstelėkite ant ekrane
rodomo mygtuko arba pasirinkite funkciją naudodamiesi
daugiafunkciu valdymo elementu. Kai automobilis išjungiamas, masažo funkcija naudotis neįmanoma.
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
Įjungta / Išjungta: įjunkite arba išjunkite, kad aktyvintumėte / išjungtumėte masažo funkciją.
Programos 1-5: yra penkios iš anksto nustatytos masažo programos. Pasirinkite 1 (bangavimas),
2 (augimas), 3 (išplėstinis), 4 (juosmens) arba 5 (pečių).
Intensyvumas: pasirinkite mažą, normalų arba didelį.
Greitis: pasirinkite lėtą, normalų arba greitą.
Šoninė atrama
Kad aktyvintumėte atlošo šoninių atramų reguliavimo
funkciją, palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite
funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
• Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuko dalį, kad padidintumėte šoninę
atramą.
• Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad
sumažintumėte šoninę atramą.
Juosmens atrama
Kad aktyvintumėte juosmens atramos reguliavimo
funkciją, palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite
funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
• Paspauskite sėdynės daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuką aukštyn / žemyn, kad
perstumtumėte juosmens atramą aukštyn / žemyn.
• Paspauskite priekinę sėdynės mygtuko dalį, kad
padidintumėte juosmens atramą.
• Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad
sumažintumėte juosmens atramą.
Sėdynės pasostės pailginimas
Kad aktyvintumėte sėdinės pasostės ilgio reguliavimo
funkciją, palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite
funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
• Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuko dalį, kad pailgintumėte sėdynės
pasostę.
• Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad
įtrauktumėte sėdynės pasostę.
„LOUNGE CONSOLE“
„Lounge Console“ sudaro 12,9 colio jutiklinis ekranas, prijungta
atrama kojoms ir vieta daiktams laikyti. „Lounge Console“ galima
reguliuoti pirmyn / atgal per valdymo ekraną galinėje sėdynėje.
Valdymo ekrane bakstelėkite mygtuką, kad pereitumėte į rodinį, kuriame galima atlikti „Lounge Console“
reguliavimą.
Bakstelėkite mygtuką, kuris pakelia didįjį ekraną į skaitymo režimą arba jį įtraukia. Skaitymo režime šio ekrano
pakreipimo kampą galima reguliuoti rankomis. Norėdami
sustabdyti ekrano pakėlimą arba įtraukimą, bakstelėkite
atitinkamai įtraukimo arba pakėlimo mygtuką. Žiūrėkite,
kad reguliuodami ko nors neprispaustumėte.
Didesniam komfortui užtikrinti, šią konsolę galima reguliuoti pirmyn / atgal. Žiūrėkite, kad reguliuodami ko nors
neprispaustumėte.
Bakstelėkite šį mygtuką, kad ekranas būtų įtrauktas
(jeigu jis pakeltas) ir konsolė pasislinktų maksimaliai į
priekį. Kad sustabdytumėte, dar kartą bakstelėkite šį
mygtuką.
Kojų atramą galima nustatyti į tris skirtingas padėtis, o taip pat ir ją
uždaryti. Kojų atrama atidaroma pėda paspaudus mygtuką apatiniame „Lounge Console“ krašte, o po to jos padėtis reguliuojama
rankomis. Nustatykite kojų atramą į norimą padėtį. Norėdami nuleisti
ją į uždaryto padėtį, pirmiausia kilstelėkite į viršutinę padėtį ir tada iki
galo nuleiskite.
Bakstelėkite šį mygtuką, jeigu norite įjungti ir pareguliuoti
įmontuoto kojų atramos šildymo funkciją.
Laikymo vietos dangčio užrakinimas
Uždarytoje padėtyje, konsolėje esančios laikymo vietos dangtį
galima užrakinti su naudojant su juo susietą užrakinimo kortelę. Kad
atrakintumėte arba užrakintumėte, nejudindami palaikykite šią kortelę
priešais rakto skaitytuvą dešinėje konsolės pusėje, pažymėtą rakto
simboliu. Užrakinimo / atrakinimo metu galima girdėti prislopintą
spragtelėjimą. Rakinimo kortelės cilindrinė dalis turi būti nukreipta
į rakto simbolį. Norėdami pereiti iš užrakintos būsenos į atrakintą
ir atvirkščiai, patraukite kortelę tolyn nuo rakto skaitytuvo kelioms
sekundėms, o paskui vėl ją parodykite.
„Lounge Console“ skirta programėlė
„Excellence Lounge“ programėlę rasite „Lounge Console“ ekrane.
Ji padeda jums tyrinėti automobilyje esančias galimybes, suteikia
informaciją apie unikalias „Excellence Lounge“ funkcijas ir pagalbą,
pvz., jungiantis prie „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų komfortas.
Sėdynės šildytuvas valdomas iš valdymo ekrano.
–– Kelis kartus palieskite kairiosios arba dešiniosios
sėdynės mygtuką, kad pakeistumėte vieną iš keturių
lygių: išjungta, aukštas, vidutinis ir žemas. Mygtuke
parodomas nustatytas lygis.
Šias sėdynes galima ir vėdinti, pvz., norint pašalinti drėgmę iš drabužių.
–– Kelis kartus bakstelėkite kairiosios arba dešiniosios
sėdynės mygtuką, kad perjungtumėte vėdinimo lygį
į vieną iš trijų padėčių: išjungta, aukštas, vidutinis ir
žemas. Mygtuke parodoma nustatyta padėtis.
LAIKIKLIS PLANŠETINIAM KOMPIUTERIUI*
Priekinės sėdynės galvos atramos užpakalinėje pusėje įrengtas
laikiklis, kuris tinka daugumai planšetinių kompiuterių.
Kaip įdėti planšetinį kompiuterį į laikiklį:
1. Paspauskite ąselę ir užlenkite ją pirmyn, link galvos atramos, kad
atidarytumėte dangtį.
2. Įstumkite planšetinį kompiuterį į laikiklį ir uždarykite dangtį.
Laikiklio išėmimas iš jo gembės:
1. Nuspauskite mygtuką, esantį nejudamos dalies apačioje, galvos
atramoje.
2. Patraukite laikiklį atgal / į viršų.
VAIKIŠKŲ AUTOMOBILINIŲ KĖDUČIŲ
TVIRTINIMO TAŠKAI
Automobilio galinėje sėdynių eilėje sumontuoti tvirtinimo taškai, skirti
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į priekį atgręžtoms
vaiko kėdutėms.
1. Paslinkite sėdynę pirmyn ir palenkite atlošą pirmyn, kad
galėtumėte pasiekti tvirtinimo tašką.
2. Visada laikykitės gamintojo montavimo instrukcijų, kad surinktumėte tinkamai.
KAIP ATLENKTI STALIUKUS
Po galinių sėdynių porankiu įrengti du staliukai, kuriuos galima
atlenkti virš galinių sėdynių.
1. Visiškai atidarykite porankio dangtį.
2. Paėmę už odinės ąselės, iškelkite staliuką aukštyn iš porankio, po
to pasukite jį į visiškai vertikalią padėtį.
3. Nulenkite staliuko viršų žemyn kad jis būtų skersai sėdynės ir tada
patraukite į šoną.
Pakartokite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka, kad sulankstytumėte
staliukus atgal į vietą.
ŠALDYTUVAS
Galinėje sėdynėje už porankio įrengtas šaldytuvas, kuriame telpa su
buteliai gėrimo ir komplekte esančios krištolo taurės.
• Paspauskite virš dangčio įrengtą mygtuką, kad atidarytumėte
šaldytuvą.
• Šaldytuve įrengtas temperatūros valdymo elementas.
Vėsinimo funkcija būna aktyvi, kai automobilis veikia arba kai nustatyta automobilio uždegimo padėtis II.
KARŠTIEJI IR ŠALTIEJI GĖRIMAI
Porankio priekinėje dalyje yra du puodelių / stiklinių laikikliai ir
šildymo / vėsinimo laikiklis, skirtas, pvz., buteliui ar arbatos (kavos)
puodeliui.
–– Paspauskite dangtelį, kad atidarytumėte laikiklį. Šildymo arba
vėsinimo funkcijos reguliuojamos valdymo ekrane. Mėlyni šviesos
diodai informuoja, kad aktyvi vėsinimo funkcija, raudoni – kad
šildymo.
Pašildymą arba vėsinimą galima įjungti kai veikia automobilio variklis
arba jis nustatytas į uždegimo padėtį II.
–– Keletą kartų bakstelėkite valdymo ekrano mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš dviejų – vėsinimo arba
šildymo – funkciją. Mygtuke pavaizduojama pasirinkta
padėtis.
USB PRIEVADAI IR ELEKTROS LIZDAI
USB prievadai: po galinės sėdynės porankiu įrengti du USB
prievadai. Prievadus galima naudoti, pvz., mobiliajam telefonui arba
planšetiniam kompiuteriui įkrauti.
230 V: šį lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems reikalinga
230 V maitinimo įtampa, pvz., įkrovikliams arba nešiojamiesiems
kompiuteriams (maksimali išėjimo galia 150 W).
Dar du USB prievadai yra ekrano gembėje*, esančioje vairuotojo
sėdynės galvos atramos užpakalinėje pusėje. Prievadus galima
naudoti, pvz., mobiliajam telefonui arba planšetiniam kompiuteriui
įkrauti.
–– Prijunkite priedo jungtį. Priedą atjungsite ištraukdami jungtį.
Naudojantis USB prievadais, negalima atkurti medijos per automobilio garso sistemą.
Elektros lizdai: galinėje sėdynėje po porankiu įrengtas vienas 12 V
lizdas ir vienas 230 V lizdas.
12 V: šį lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems reikalinga
12 V maitinimo įtampa, pvz., muzikos grotuvams arba mobiliesiems
telefonams (maksimali išėjimo galia 120 W).
–– Ištraukite iš lizdo cigarečių uždegiklį ir prijunkite priedo jungtį. Kai
lizdo nebereikės, atjunkite priedo jungtį ir įkiškite atgal cigarečių
uždegiklį.
Kad USB prievadas ir maitinimo lizdai tiektų srovę, automobilio elektros sistema turi būti bent uždegimo padėtyje I.
VIETOS DAIKTAMS LAIKYTI
Priklausomai nuo pasirinktojo vidaus įrangos lygio, ant vairuotojo
sėdynės įrengiama arba širma* su drabužių kabikliu, arba laikiklis
planšetiniam kompiuteriui.
Po porankiu, tarp sėdynių įrengta vieta daiktams laikyti.
Durelėse įrengtos peleninės.
Vairuotojo sėdynės atloše yra kišenė daiktams laikyti.
Durelėse rasite daiktų dėklus.
Tunelinio valdymo pulto šonuose įrengtos kišenės daiktams laikyti.
Priekinėje sėdynės pasostės pusėje yra maža kišenė.
RANKENA BAGAŽINĖJE
Automobilio bagažinės durų vidinėje dalyje įrengta savaime šviečianti
rankena. Patraukus už jos, avarinėje situacijoje galima atidaryti bagažinės dangtį iš vidaus.
–– Patraukite rankeną, kad atidarytumėte bagažinės dangtį.
Pasinaudojus rankeną reikia rankomis įspausti atgal į pradinę padėtį.
SPECIALIEJI TEKSTAI
Automobilio savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi
įspėjimai, svarbi informacija bei pastabų tekstai,
kuriuos privaloma perskaityti. Kai kurios funkcijos
taikomos tik tam tikroms rinkoms.
ĮSPĖJIMAS
Vietos daiktams laikyti
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie
gali sužeisti keleivius.
Karštieji ir šaltieji gėrimai
Važiuodami laikikliuose arba šaldytuve galite
laikyti butelius, termopuodelius, stiklines arba
puodelius.
„Lounge Console“
Pakeliant arba įtraukiant „Lounge Console“
ekraną galima netyčia ką nors prispausti. Žr.
užkliją ant keleivio sėdynės saulės skydelio.
Šildomos galinės sėdynės
Šildomų galinių sėdynių valdymu turi nesinaudoti
asmenys, kuriems sunku pajusti temperatūros
padidėjimą dėl sumažėjusio jautrumo arba tie,
kuriems sudėtinga naudotis valdymo elementais.
Tai skirta apsaugoti nuo nudegimų.
Vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo
taškai
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš juos
įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkišti per
angą galvos atramos kojelėje. Jei tai neįmanoma,
vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės
gamintojo pateiktomis rekomendacijomis.
Rankena bagažinėje
Pasirūpinkite, kad durelės ir bagažinės dangtis
būtų užrakinti. Raktelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Be priežiūros palikti vaikai gali
užsirakinti ir susižaloti.
Karštą dieną automobilio salone gali greitai pakilti
aukšta temperatūra, o tokioje aplinkoje galima
rimtai sunegaluoti arba netgi mirti. Mažiems
vaikams gresia ypač didelis pavojus.
SVARBU
Valdymo ekrano naršymas
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes galite
jį subraižyti.
Vėdinamosios galinės sėdynės
Kai salone temperatūra pernelyg žema, sėdynės
ventiliacijos funkcija neįsijungia. Tuo siekiama
neperšaldyti keleivio.
Laikiklis planšetiniam kompiuteriui*
Dedamas į laikiklį planšetinis kompiuteris turėtų
būti su plastikine apsaugine ekrano danga. Tai
skirta apsaugoti nuo stiklo skeveldrų susidūrimo
atveju.
Saugikliai
Perdegusį saugiklį būtina pakeisti tos pačios
spalvos ir srovės stiprio saugikliu. Niekada
nemontuokite didesnio srovės stiprio saugiklio
nei nurodyta automobilio savininko vadove
pateiktoje lentelėje.
Jeigu kuris nors elektros sistemos komponentas
neveikia, gali būti, kad dėl laikinos perkrovos perdegė saugiklis. Informacijos apie saugiklius rasite
įprastame automobilio savininko vadove.
Maitinimas
12 V maitinimo lizdo maksimali apkrova siekia
120 W, o 230 V maitinimo lizdo – 150 W.
„Lounge Console“
Smarkiai neapkraukite „Lounge Console“ iš
viršaus, pvz., nesiklaupkite ant jos siurbdami
automobilio saloną. Taip pat nedėkite ant
„Lounge Console“ jokių daiktų. Žr. užkliją ant
keleivio sėdynės saulės skydelio.
Pastaba
Šaldytuvas
Kad šaldytuvas veiktų optimaliai, turi būti
užtikrinta netrukdoma oro cirkuliacija. Dėl šios
priežasties reikia palikti bent 5 cm tarpą prie
šaldytuvo oro tiekimo angos bagažinėje.
Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, gali reikėti
pakeisti temperatūros nuostatą. Siekiant greitai
sumažinti temperatūrą, rekomenduojama nustatyti maksimalią padėtį.
Kai vėsinama sparčiau, dėl neigiamos temperatūros šaldytuvo dugne gali susidaryti kondensato,
kurį retkarčiais reikia išvalyti. Kad greičiau išdžiūtų
ir būtų lengviau valyti, išimkite permatomą butelių
laikiklį.
Širma*
Drabužių kabiklio ant vairuotojo sėdynės širmos
apkrova neturi viršyti 1,2 kg.
Vėdinamosios galinės sėdynės
Skersvėjams jautrūs žmonės turi atsargiai naudoti sėdynių ventiliacijos funkciją. Norint naudoti
ilgai, rekomenduojama nustatyti žemą lygį.
„Lounge Console“
„Lounge Console“ gali neveikti, jeigu keleivių
salone yra šalta.
„Lounge Console“ ekranas gali neveikti, jeigu
keleivių salone yra karšta. Pakelkite ekraną ir
atvėsinkite jį naudodami oro ventiliacijos angas
tarp priekinių ir galinių durelių.
TP 26856 (Lithuanian) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement