Volvo | XC90 Twin Engine | Automobilio savininko vadovas | Volvo XC90 Twin Engine 2016 Automobilio savininko vadovas

Volvo XC90 Twin Engine 2016 Automobilio savininko vadovas
WEB EDITION
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus
metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei
patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų
„Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir
aplinkosaugos reikalavimus.
Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu, siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga, instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija, kuri pateikta šiame vadove.
TURINYS
ĮVADAS
14
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
15
Skaitmeninio savininko vadovo naršymas
2
SAUGA
Čia pateikiama savininkui skirtos
informacijos
16
Klaviatūros naudojimas centriniame
ekrane
49
Bendroji informacija apie XC90 Twin
Engine
54
Sauga
60
Sauga nėštumo metu
60
Whiplash Protection System
61
Saugos diržas
62
63
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
17
Saugos diržo įtempiklis
Kaip prisisegti / atsisegti saugos diržą
64
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete
18
Durelių ir saugos diržo priminimas
65
Automobilio savininko vadovo skaitymas
19
Saugos oro pagalvės
66
Duomenų įrašymas
21
Svarbi informacija apie priedus, papildomą įrangą ir diagnostinį lizdą
22
Volvo ID
23
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
25
IntelliSafe-vairuotojo pagalba
28
„Sensus“ – jungimas ir techninė priežiūra
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės
67
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas*
69
Šoninė saugos oro pagalvė
71
Užuolaidinė saugos oro pagalvė
72
Safety mode
73
29
Automobilio variklio užvedimas /
važiavimas po saugos režimo
73
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
32
Vaikų sauga
74
Langai, stiklai ir veidrodėliai
32
Vaikiškos automobilinės kėdutės
75
Centrinio ekrano apžvalga
33
77
Centrinio ekrano valdymas
36
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
Centrinio ekrano rodinių naršymas
40
78
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
45
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
79
Centrinio ekrano nuostatų keitimas
45
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus,
įrengimo vietų lentelė
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais automobilio funkcijoms atlikti
47
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai
81
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
82
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje
90
Radijo ir medijos balso atpažinimo
kontrolė
118
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „iSize“ įrengimo vietų lentelė
85
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje
91
Klimato kontrolės sistemos valdymas
balsu
119
Integruotoji paaukštinta pasostė*
86
Vairuotojo ekranas
93
120
Kaip pakelti integruotąją paaukštintą
pasostę*
86
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane
95
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
Mechaninė priekinė sėdynė
121
Kaip nuleisti integruotąją paaukštintą
pasostę*
87
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
96
Elektra valdoma priekinė sėdynė*
122
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
99
Priekinės elektra valdomos sėdynės
reguliavimas*
122
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcijos naudojimas*
123
Lauko temperatūros matuoklis
100
Laikrodis
101
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
102
Programų meniu vairuotojo ekrane
Daugiafunkcė priekinė sėdynė*
107
124
Vairuotojo ekrano programų meniu
naudojimas
108
Daugiafunkcės priekinės sėdynės
funkcijų reguliavimas*
124
Pranešimai vairuotojo ir centriniame
ekranuose
108
Kaip lengvai atsisėsti ant vairuotojo
sėdynės ir nuo jos pakilti*
128
Pranešimų vairuotojo ir centriniame
ekranuose valdymas
110
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo sėdynės*
128
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio
ekranų įrašytus pranešimus
111
Galinė sėdynė
129
Antrosios sėdynių eilės galvos
atramų reguliavimas
129
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas
išilgai
131
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio reguliavimas
131
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
132
Projekcinis rodinys*
113
Balso atpažinimas
116
Balso atpažinimo naudojimas
116
Balso atpažinimo nuostatos
117
Telefono valdymas naudojantis balso
atpažinimo funkcija
118
3
4
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir išlipimas iš jos
134
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių
žibintų purkštukai
152
Trečiosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas
135
Galinio lango valytuvas ir plautuvas
153
Vairas
135
Elektra valdomi langai
154
Vairo reguliavimas
136
Elektra valdomų langų naudojimas
154
Žibintų jungikliai
137
Saulės užuolaidėlės naudojimas
155
Gabaritiniai žibintai
140
Šoninių veidrodėlių reguliavimas
156
Važiavimo dieną šviesos
140
Artimųjų šviesų žibintai
141
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
141
Aktyvieji judantys žibintai
144
Panoraminio stoglangio valdymas*
161
Priekinių žibintų schemos pritaikymas
144
HomeLink®*
165
Galinis rūko žibintas
145
„HomeLink®*“ programavimas
166
Stabdžių žibintas
145
Kelionės kompiuteris
168
Avarinių šviesų signalas
146
170
Kaip naudotis posūkio signalais
146
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo ekrane
Salono apšvietimas
147
Statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane
171
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
149
Nuostatų rodinys
172
Priėjimo apšvietimo trukmė
150
Nuostatų rodinio kategorijos
173
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
150
Sistemos nuostatų keitimas nuostatų
rodinyje
175
Lietaus jutiklio suaktyvinimas / išaktyvinimas
151
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
176
Programėlių nuostatų keitimas
176
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
158
Kompasas*
159
Kompaso kalibravimas*
159
Panoraminis stoglangis*
160
Naudotojo duomenų atstatymas
pasikeitus savininkui
177
KLIMATAS
Klimato reguliavimas
180
Klimato kontrolė - jutikliai
180
Suvokiamoji temperatūra
Oro kokybė
181
181
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas / išaktyvinimas*
201
Sėdynių vėdinimo funkcijos suaktyvinimas / išaktyvinimas*
202
203
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ
LAIKYMO SKYRIAI
Salono vidus
216
Tunelinis valdymo pultas
217
Elektros maitinimo lizdai
218
Kaip naudotis cigarečių žiebtuvėliu*
222
Automobilio salono filtras
182
Vairo šildymo funkcijos suaktyvinimas/išaktyvinimas*
Clean Zone Interior Package*
182
Stovėjimo klimatas
204
Kaip ištuštinti pelenines*
222
183
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
205
Kaip naudotis daiktadėže
223
183
Paruošimo laikmatis
207
Saulės skydeliai
224
224
Interior Air Quality System*
Klimato valdymo elementai
Klimato valdymo elementai centriniame ekrane
184
Paruošimo laikmačio nustatymas
208
Bagažinė
209
Krovimas
Klimato valdymo elementai tunelinio
valdymo pulto galinėje dalyje
224
186
Paruošimo laikmačio suaktyvinimas /
išaktyvinimas
210
226
Automatinis klimato reguliavimas
186
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos įjungimas / išjungimas
Krovinių laikiklių kilpos
Krepšių kabliukai
227
Oro kondicionieriaus suaktyvinimas /
išaktyvinimas
187
Stovėjimo klimato reguliavimo ženklai
ir pranešimai
211
Temperatūros reguliavimas
188
Šildytuvas
212
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
190
Stovėjimo šildytuvas
213
Langų ir veidrodėlių atitirpinimo funkcijos suaktyvinimas / išaktyvinimas
192
Papildomas šildytuvas
214
Oro recirkuliacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas
195
Oro paskirstymas
196
Oro paskirstymo keitimas
196
Ventiliacinių angų atidarymas / uždarymas ir nukreipimas
197
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
199
Bagažinės uždanga
228
Apsauginis tinklas*
230
Apsauginės grotelės*
232
5
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
6
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nuotolinio valdymo pultas
236
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
nuotolis
238
Užvedimo ir užrakinimo sistemos
antenų vietos
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
270
elektroninė stabilumo kontrolė
270
238
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinis režimas
271
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus
239
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
273
Automobilio užrakinimo / atrakinimo
indikacija
241
Roll Stability Control
275
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko
243
Greičio ribotuvas*
275
Saugūs užraktai
244
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir
paleidimas
276
Bagažinės dangčio užrakinimas /
atrakinimas
245
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
277
Suaktyvinti / išaktyvinti asmeninį užraktą
247
248
Greičio ribotuvo išaktyvinimas /
pakartotinis suaktyvinimas
278
Išimama raktelio geležtė
Užrakinimas / atrakinimas išimama
raktelio geležte
249
Greičio ribotuvo išjungimas
279
Automatinis greičio ribotuvas*
279
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
251
280
Bagažinės dangčio atidarymas /
uždarymas kojos judesiu*
253
Automatinio greičio ribotuvo suaktyvinimas / išaktyvinimas
255
Automatinio greičio ribotuvo leistino
nuokrypio keitimas
281
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo
elemento keitimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema
282
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas
283
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio valdymas
283
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas
284
Imobilizatorius
258
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
259
Signalizacija
261
Automatinis signalizacijos įjungimas / pakartotinis įjungimas
262
Signalizacijos išjungimas nenaudojant nuotolinio valdymo raktelio
263
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos
tipo patvirtinimas
264
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas
285
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema *
286
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos suaktyvinimas ir
paleidimas*
289
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos greičio valdymas*
290
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos laiko intervalo
nustatymas*
291
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos išaktyvinimas /
suaktyvinimas*
292
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos lenkimo pagalba*
294
Tikslinio objekto ir automatinio stabdymo pakeitimas su prisitaikančia
pastovaus greičio palaikymo sistema
295
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos veikimo apribojimai*
296
Persijungimas tarp standartinės
pastovaus greičio palaikymo sistemos ir prisitaikančios sistemos*
297
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos ženklai ir pranešimai*
298
Pilot Assist*
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo
nustatymas*
303
Pilot Assist suaktyvinimas / išaktyvinimas*
304
Automatinis stabdymas su Pilot Assist*
305
„Pilot Assist“* apribojimai
306
Radaras
307
Radaro veikimo apribojimai
309
City Safety skersiniame eisme
330
„City Safety“ apribojimai
331
Pranešimai esant City Safety
334
Rear Collision Warning
335
Driver Alert Control
336
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
337
„Driver Alert Control“ apribojimai
337
Eismo juostos laikymo pagalba*
338
„Lane Departure Warning“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
340
„Lane Keeping Aid“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
340
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir pranešimai*
342
Radaro blokų tipo patvirtinimas
312
Kamera
315
Kameros veikimo apribojimai
316
Kelio ženklų informacija*
319
Kelio ženklų informacinės sistemos
ženklų rodinys
319
Greičio kameros informacija
321
Parkavimo pagalbos sistema*
344
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas / išaktyvinimas
322
Statymo pagalbos funkcijos suaktyvinimas / išaktyvinimas*
345
Kelio ženklų informacinės sistemos
apribojimai*
323
Statymo pagalbos apribojimai*
346
Atstumo įspėjimas*
323
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko
intervalo suaktyvinimas ir nustatymas*
324
Įspėjimas apie atstumą*
325
299
City Safety
326
302
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
Pranešimai esant statymo pagalbai*
347
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
348
Statymo pagalbos linijos ir statymo
pagalbos kameros laukai*
350
Statymo pagalbos kameros* jungimas
352
328
Statymo pagalbos kameros veikimo
apribojimai*
353
329
Aktyvioji statymo pagalba*
354
7
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
355
Uždegimo padėtys
370
Kontrolė mažu greičiu
394
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai* 358
Variklio užvedimas
371
Nusileidimo nuo kalno kontrolė
395
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
360
Variklio išjungimas
373
Brastos įveikimas
396
Vairaračio užraktas
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
Blind Spot Information*
361
373
397
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Starterio akumuliatoriaus perkrovimas
„Blind Spot Information“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
373
398
362
Pavarų dėžė
375
Pasiruošimas ilgai kelionei
399
„Blind Spot Information“* apribojimai
363
Automatinės pavarų dėžės padėtys
376
Pasiruošimas žiemai
399
Cross Traffic Alert*
363
Pavaros keitimo indikatorius
378
400
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
364
Pavarų svirties blokatorius
379
Degalų bako atlanko atidarymas /
uždarymas ir degalų įpylimas
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
379
Degalų tvarkymas
401
„Cross Traffic Alert“ apribojimai
365
Variklių sistemos
380
Benzinas
402
Pranešimai esant Blind Spot
Information* ir Cross Traffic Alert*
367
Važiavimo režimai
381
Ekonomiškas vairavimas
402
Lygio kontrolė*
385
Valdymo elektra intervalas miesto
aplinkoje
404
Visų ratų pavara
386
Vilkimo rėmas*
405
Stabdymo funkcijos
386
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
405
Stabdymas koja
387
Vilkimo rėmo techniniai duomenys*
Avarinio stabdymo signalas
407
389
Važiavimas su priekaba
Stabdymo jėgos didinimas
408
389
Automatinis stabdymas po susidūrimo
Priekabos vilkimas ypatingomis sąlygomis 410
389
Stovėjimo stabdžiai
Priekabos stabilumo pagalba*
411
390
Stovėjimo stabdžio naudojimas
Vilkimo ąsa
391
412
Ką daryti kilus stovėjimo stabdžio trikčiai
Vilkimas
392
412
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
Automobilio techninė pagalba
393
413
automatinis stabdymas stovint;
393
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimas
414
Statymas su statymo pagalbos sistema*
8
GARSAS IR MEDIJA
Įkrovimo srovė
415
Garsas ir medija
432
Telefono prijungimas
452
Įkrovimo laidas
416
Garso nustatymai
432
Telefono prijungimas / atjungimas
453
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio
valdymo bloke
419
Radijas
433
Telefoninių skambučių tvarkymas
454
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
421
Radijo stočių keitimas ir paieška
434
Teksto žinučių tvarkymas
455
RDS radijas
437
Telefono nuostatos
456
Skaitmeninis radijas
437
Teksto žinučių nuostatos
456
Sąsaja tarp skirtingų FM ir DAB
radijo bangų ilgių
438
Prie interneto prijungtas automobilis
457
Radijo imtuvo nuostatos
438
Automobilio prijungimas
457
Medijos leistuvas
439
„Bluetooth“ nuostatos
459
Medijos transliacijos
440
Interneto bendrinimas, naudojant
Wi-Fi viešosios prieigos tašką
459
Gracenote®
443
Ryšio nėra arba jis prastas
460
Medijos paieška
443
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
461
CD grotuvas*
444
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
461
Medija per „Bluetooth“
444
Automobilio modemo nuostatos*
461
Medijos prijungimas per „Bluetooth“
445
Taikomosios programos
462
Medija per AUX/USB įvadą
445
463
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
445
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir šalinimas
vaizdas
446
Garso ir medijos licencijos sutartis
464
Medijos garso sistemos nuostatos
446
Paslaugų ir Klientų privatumo politikos terminai ir sąlygos
474
Įkrovimo kabelio temperatūros stebėjimas 421
Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių
422
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo pradžia
423
Įkrovimo būsena
425
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo nutraukimas
426
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
427
Su hibridine sistema susiję ženklai ir
pranešimai
428
Apple CarPlay*
447
„Apple CarPlay“ nuostatos*
448
Medijos techninės specifikacijos
449
Telefonas
451
9
RATAI IR PADANGOS
Padangos
476
Bagažinėje laikomi įrankiai
498
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
Padangų sukimosi kryptis
499
„Volvo“ aptarnavimo programa
504
499
Automobilio būsena
504
500
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
505
Ratlankio dydžio žymuo
500
Nuotoliniai naujiniai
508
Padangos dydžio žymuo
501
Sistemos naujiniai
508
Duomenų perdavimas tarp automobilio ir autoserviso
509
Automobilio kėlimas
511
Variklio gaubto atidarymas ir uždarymas
513
Variklio skyriaus apžvalga
514
Variklio alyva
515
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
516
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
518
519
477
Trikampis avarinis ženklas
Padangų protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai
477
Domkratas*
Patikrinkite slėgį padangose.
478
Slėgio padangose stebėjimas
479
Patikrinkite slėgį padangoje, naudodami slėgio padangose stebėjimo
sistemą.
481
Žemo slėgio padangose problemos
išsprendimas naudojant slėgio
padangose stebėjimo sistemą
482
Slėgio padangose stebėjimo sistemos kalibravimas
483
Slėgio padangose stebėjimo sistemos tipo patvirtinimas
485
Pradurtos padangos remonto komplektas 489
10
Pirmosios pagalbos rinkinys
Pradurtos padangos remonto rinkinio
naudojimas
490
Klimato kontrolės sistemos techninė
priežiūra
Lempučių keitimas
520
Padangų pripūtimas pradurtos
padangos remonto rinkinio kompresoriumi
493
Artimųjų šviesų žibinto lemputės keitimas
522
522
Ratų keitimas
494
Priekinio žibinto ovalo formos dangtelio nuėmimas
Rato nuėmimas
494
Tolimųjų šviesų žibinto lemputės keitimas
523
Ratų montavimas
496
Priekinės įspėjamosios lemputės /
gabaritinio žibinto lemputės keitimas
524
Priekinio posūkio žibinto lemputės
keitimas
524
Lempučių specifikacijos
525
Ratų varžtai
497
Atsarginis ratas*
497
Žieminės padangos
497
SPECIFIKACIJOS
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
525
Techninės informacijos žymenys
554
Valytuvo šluotelės keitimas
526
Gabaritai
557
Ploviklio įpylimas
528
Masės
559
Akumuliatorius
529
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
560
Ženklai ant akumuliatorių
531
Variklio techniniai duomenys
562
Hibridinės sistemos akumuliatorius
532
Variklio alyva – specifikacijos
563
Saugikliai
533
564
Saugiklio keitimas
533
Variklio alyvai nepalankios vairavimo
sąlygos
Saugikliai – variklio skyriuje
534
Aušinimo skystis – specifikacijos
565
Saugikliai – po daiktadėže
538
Transmisijos skystis – specifikacijos
565
Saugikliai – bagažinėje
542
Stabdžių skystis – specifikacijos
565
Automobilio išorės valymas
546
Degalų bakas – tūris
566
Vaškavimas ir poliravimas
548
Oro kondicionierius – specifikacijos
566
Antikorozinė danga
548
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
568
Automobilio vidaus valymas
549
Aprobuotas slėgis padangose
Centrinio ekrano valymas
570
550
Dažų sluoksnio pažeidimai
571
551
Hibridinės sistemos akumuliatorius –
specifikacijos
Dažų sluoksnio pažeidimų taisymas
551
Abėcėlinė rodyklė
573
11
ĮVADAS
ĮVADAS
Čia pateikiama savininkui skirtos
informacijos
kite čia: „Automobilio savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose“.
Savininko vadovą galima skaityti automobilio
centriniame ekrane, atsisiųsti kaip mobiliąją programėlę ir rasti „Volvo“ techninės pagalbos puslapyje. Daiktadėžėje rasite „Quick Guide“ ir savininko vadovo papildinį su specifikacijomis ir
informacija apie saugiklius (be kita ko). Galima
užsisakyti visą spausdintą automobilio savininko
vadovą.
Internete
Automobilio savininko vadovą rasite ir „Volvo“
techninės pagalbos puslapyje
support.volvocars.com, kur pateikiama internetinė
ir PDF versijos. Techninės pagalbos puslapyje
taip pat įkelti vaizdo įrašai ir laipsniškos instrukcijos, pvz., kaip naudotis internetinėmis paslaugomis ir funkcijomis. Puslapis pasiekiamas daugelyje rinkų. Išsamiau skaitykite čia: „Techninė
pagalba ir papildoma informacija apie automobilį
internete“.
Skaitmeninė informacija savininkui
Automobilio centriniame ekrane
Automobilio centriniame ekrane galima peržvelgti
skaitmeninę1 automobilio savininko vadovo versiją. Čia pateikiamos, pvz., vaizdinio naršymo
parinktys su automobilio išorės ir vidaus vaizdais.
Informacijoje galima vykdyti paiešką, be to, ji
suskirstyta į įvairias kategorijas. Išsamiau skaitykite „Automobilyje pateikiamas skaitmeninis savininko vadovas“.
Kaip mobilioji programėlė
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą galima
įsigyti ir kaip mobiliąją programėlę, atsisiunčiant
iš, pvz., „App Store“. Programėlėje pateikti vaizdo
įrašai ir vaizdinio naršymo parinktys, parodančios
automobilio išorės ir vidaus vaizdus. Atskirus savininko vadovo skirsnius yra lengva naršyti, be to,
turinyje galima vykdyti paiešką. Išsamiau skaity-
1
2
14
Spausdinta automobilio savininko
informacija
Spausdintas papildinys
Spausdinta automobilio savininko vadovo versija –
tai papildinys prie skaitmeninės versijos1. Joje
rasite svarbaus teksto, informacijos apie saugiklius ir tam tikrų specifikacijų. Be to, jame rasite
instrukcijų, kurios pravers, kai dėl praktinių priežasčių negalėsite perskaityti centriniame ekrane
pateikiamos informacijos. Informacijos apie automobilio savininko struktūrą rasite čia: „Automobilio savininko vadovo skaitymas“.
Quick Guide
Papildomai galima įsigyti spausdintą leidinį „Quick
Guide“. Jis padės susipažinti su dažniausiai naudojamomis automobilio funkcijomis.
Visas spausdintas vadovas su automobiliu pateikiamas tose rinkose, kur centriniame ekrane automobilio savininko vadovo nėra.
Šis vadovas iš pradžių pateikiamas su automobiliu tose rinkose, kuriose centriniame ekrane automobilio savininko vadovo nerodoma.
Daugiau savininkui skirtos spausdintos
informacijos
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir pan.,
automobilyje gali būti pateikta papildomos spausdintos informacijos. Galima užsisakyti visą spausdintą automobilio savininko vadovą2. Jei norite
užsisakyti spausdintą automobilio savininko
vadovą arba jo papildinį, susisiekite su „Volvo“
įgaliotuoju atstovu.
Kalbos keitimas centriniame
automobilio ekrane
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, gali būti taip,
kad kai kuri informacija neatitiks nacionalinių ar
vietos įstatymų ir reglamentų.
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip
pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir
tvarkomas pagal savininkui pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“ rekomendacijas.
Jei informacija centriniame ekrane ir spausdintame vadove nors kiek skiriasi, visada
galioja spausdinta informacija.
ĮVADAS
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
automobilyje (p. 15)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 17)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 18)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 19)
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
Kai spausdintame vadove pateikiama nuoroda į
skaitmeninį automobilio savininko vadovą, tai
reiškia, kad informacija rodoma automobilio
centriniame ekrane.
jos. Parinktis galima pasiekti iš savininko vadovo
viršutinio meniu. Parinktis pateikiama paspaudus
.
• Pradžia – pirmasis puslapis, parodomas
atvėrus skaitmeninį automobilio savininko
vadovą. Parodo pasveikinimo tekstą.
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
kategorijas. Tas pats straipsnis gali pasirodyti
keliose kategorijose.
• Quick Guide – galimai ypač naudingų
straipsnių rinkinys.
• Išorė – automobilio išorės vaizdai, kuriuose
atskiros dalys vadinamos interaktyviosiomis
sritimis. Palieskite interaktyviąją sritį, kad
atvertumėte su ja susijusį straipsnį.
• Salonas – automobilio vidaus vaizdai,
kuriuose atskiros dalys vadinamos interaktyviosiomis sritimis. Palieskite interaktyviąją
sritį, kad atvertumėte su ja susijusį straipsnį.
• Favourites - sparti prieiga prie adresyno-į
adresyną įrašytų straipsnių.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą galima iškviesti iš viršutinio rodinio.
Yra daug įvairių būdų, leidžiančių skaitmeniniame
savininko vadove rasti pageidaujamos informaci-
Susijusi informacija
•
Skaitmeninio savininko vadovo naršymas
(p. 16)
15
ĮVADAS
Skaitmeninio savininko vadovo
naršymas
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą galima
pasiekti per automobilio centrinį ekraną. Turinį
galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų
skyrių.
Yra daug įvairių būdų, leidžiančių skaitmeniniame
savininko vadove rasti pageidaujamos informacijos.
1.
Paspauskite
ir pasirinkite Išorė/
Salonas.
> Išorės / vidaus vaizdai rodomi su atitinkamomis interaktyviosiomis sritimis. Interaktyviosios sritys – tai saitai į straipsnius
apie atitinkamas automobilio dalis. Perbraukite horizontaliai per ekraną, kad galėtumėte naršyti vaizdus.
2.
Palieskite interaktyviąją sritį.
> Pateikiamas straipsnis apie tą sritį.
3.
Straipsniui atverti palieskite pavadinimą.
Norėdami grįžti, paspauskite rodyklę „atgal“
arba
: paieška bus paleista iš naujo.
Kad pasiektumėte savininko vadovo meniu,
paspauskite
savininko vadovo viršutinėje
juostoje.
Paieška naudojant kategorijas
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į
pagrindines kategorijas ir pakategores. Tas pats
straipsnis gali būti pateikiamas keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų lengviau rasti.
1.
2.
3.
ir pasirinkite Categories.
Paspauskite
> Sąraše pateikiamos pagrindinės kategorijos.
Palieskite pagrindinę kategoriją ( ).
> Pateikiamas antrinių kategorijų ( ) ir
straipsnių ( ) sąrašas.
Palieskite straipsnį, kad jį atvertumėte. Norėdami grįžti, paspauskite rodyklę „atgal“ arba
: paieška bus paleista iš naujo.
Automobilio išorės ir vidaus
interaktyviosios sritys
Savininko vadovą galima pasiekti iš viršutiniojo rodinio.
Atverkite skaitmeninį savininko vadovą: nuvilkite
žemyn viršutinįjį centrinio ekrano rodinį ir
paspauskite Vartotojo vadovas.
16
Automobilio išorės ir vidaus vaizdai, kuriuose atskiros dalys vadinamos interaktyviosiomis sritimis.
Sužinokite apie dažniausiai
naudojamas automobilio funkcijas:
perskaitykite „Quick Guide“
Savininko vadovo meniu skiltyje Quick Guide
pateikiamas straipsnių rinkinys, kurį gali būti naudinga perskaityti siekiant sužinoti apie dažniausiai
naudojamas automobilio funkcijas. Taip pat
straipsnius galima pasiekti per kategorijas, bet čia
jie surinkti, kad būtų galima greitai pasiekti.
Paspauskite straipsnį, kad perskaitytumėte visą jo
turinį.
Parankiniai
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai. Vėliausiai įrašyti pateikiami pirmiausia. Paspauskite
straipsnį, kad perskaitytumėte visą jo turinį.
ĮVADAS
Straipsnių įrašymas į parankinius ir
naikinimas iš jų
Įrašykite straipsnį į parankinius, paspausdami viršutiniame dešiniajame kampe esančią
(kai
straipsnis atvertas). Įrašius straipsnį į parankinius,
.
žvaigždutė užpildoma:
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
lengva naršyti, be to, turinyje galima vykdyti
paiešką.
Savininko vadovą galima kaip mobiliąją programėlę atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google Play“.
Programėlė pritaikyta išmaniesiems telefonams ir
planšetiniams kompiuteriams.
Norėdami pašalinti straipsnį iš parankinių, vėl
paspauskite žvaigždutę esamame straipsnyje.
Paieškos funkcijos naudojimas
1.
Paspauskite
automobilio savininko
vadovo viršutiniame meniu. Ekrano apatinėje
dalyje pasirodo klaviatūra.
2.
Įveskite raktinį žodį, pvz., „seatbelt“ (saugos
diržas).
> Vedant raides, pateikiami straipsnių pasiūlymai.
3.
Patvirtinkite apliesdami straipsnį. Norėdami
išeiti iš paieškos režimo, palieskite rodyklę
aukštyn šalia paieškos lauko.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
automobilyje (p. 15)
•
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 49)
Savininko vadovą galima kaip
mobiliąją programėlę atsisiųsti
iš „App Store“ ir „Google Play“.
Pasinaudoję čia pateiktu QR
kodu, galėsite atsisiųsti programėlę tiesiogiai. Kitas būdas –
„App Store“ arba „Google Play“
atlikite paiešką „Volvo manual“ („Volvo“ vadovas).
Programėlėje yra vaizdo įrašas su išorės ir vidaus
vaizdais: juose pažymėtos įvairios automobilio
dalys ir įdiegtos interaktyviosios sritys, kurias
paspaudus atveriami straipsniai, susiję su konkrečia sritimi. Atskirus savininko vadovo skirsnius yra
Mobiliąją programėlę galima atsisiųsti iš „App Store“ ir
„Google Play“.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 19)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 18)
17
ĮVADAS
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete
Daugiau informacijos apie jūsų automobilį prieinama „Volvo“ automobilių ir techninės pagalbos
svetainėse. Iš svetainės taip pat galite naršyti
„My „Volvo“3, jūsų ir jūsų automobilio asmeninėje
svetainėje.
Techninė pagalba internete
Eikite support.volvocars.com arba pasinaudokite
toliau pateiktu QR kodu ir apsilankykite svetainėje. Techninės pagalbos svetainė pasiekiama
daugelyje rinkų.
Žemėlapiai
Iš techninės pagalbos svetainės į automobilius su
parinktimi „Sensus Navigation“ galima atsisiųsti
žemėlapių.
Mobiliosios programėlės
Kai kurių „Volvo“ modelių nuo 2014 ir 2015
modelio metų savininko vadovą galima atsisiųsti
programėlėje. Iš ten galima pasiekti ir VOC* programėlę.
nės priežiūros, sutarčių, garantijų bei kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus
priedus ir programinę įrangą.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 23)
Ankstesniųjų modelio metų savininko
vadovai
Ankstesniųjų modelio metų savininko vadovai čia
pateikiami PDF formatu. Iš techninės pagalbos
puslapio galima pasiekti ir „Quick Guide“ bei
papildinius. Kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą
leidinį, pasirinkite automobilio modelį ir modelio
metus.
Techninės pagalbos svetainės QR kodas.
Kaip susisiekti
Techninės pagalbos svetainės informacijoje
galima vykdyti paiešką, ji suskirstyta į įvairias
kategorijas. Joje rasite įvairių funkcijų techninės
pagalbos, pvz., internetinių paslaugų ir funkcijų,
Volvo On Call (VOC)*, navigacijos sistemos* ir
programėlių. Vaizdo įrašuose ir laipsniškai pateiktose instrukcijose aiškinamos įvairios procedūros,
pvz., kaip prijungti automobilį prie interneto per
mobilųjį telefoną.
Techninės pagalbos svetainėje pateikiama išsami
klientų techninės pagalbos skyriaus ir jūsų artimiausio „Volvo“ atstovo kontaktinė informacija.
3
18
Atsisiunčiama informacija
„My Volvo“ internete3
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir jūsų
automobilio tinklalapį.
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite prie
tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite techni-
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute: *.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite
galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis,
gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai išnaudoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite automobilio savininko vadove esančias saugos
instrukcijas.
Siekdami tobulinti gaminius, nuolat vykdome su
tuo susijusius darbus. Dėl modifikavimo informacija, aprašai ir iliustracijos, pateikiamos automobilio savininko vadove, gali skirtis nuo automobilio
įrangos. Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus
be išankstinio perspėjimo.
Automobilio savininko vadove aprašoma įranga
nėra montuojama į visus automobilius. Modelių
komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji
pranešimai.
Išnaša
Kai kur savininko vadove informacija pateikiama
išnašų pavidalu puslapio apačioje arba lentelės
pabaigoje. Tokia skaičiumi pažymėta informacija
papildo patį tekstą. Jei išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima raidėmis, o ne skaičiai.
Pranešimai
Automobilyje yra ekranų, kuriuose gali būti pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko
vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto
teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:
Telefonas, Nauja žinutė.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų
sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki mažiau
svarbių – informacinių.
© „Volvo Car Corporation“
SVARBU
Neišimkite šio vadovo iš automobilio: jei iškiltų
kokia problema, neturėtumėte informacijos
apie tai, kur ir kaip ieškoti profesionalios
pagalbos.
Parinktys / priedai
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai
„Svarbu“.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Be standartinės įrangos savininko vadove aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
19
ĮVADAS
||
Įspėjimas apie galimas traumas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis
juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima padaryti žalą turtui.
Procesų sąrašas
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka, yra
sunumeruoti:
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti
atliekamų veiksmų eilės tvarka.
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie paveikslėlių grupių pateikti numeruoti sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti veiksmą.
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui
nurodyti, kai netinka abipusis.
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo
lauke. Naudojamas įspėti apie esantį pavojų, kurio
nepaisant galima susižaloti arba žūti.
Žalos turtui pavojus
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių veiksmų
paveiksliukų, skirtingi veiksmai numeruojami normaliais skaičiais.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis
juodame pranešimo lauke.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami
skirtingų komponentų vaizdų apžvalgai. Tas
pats numeris, atitinkantis elementą apibūdinantį vaizdą, pateikiamas ir pozicijų sąraše.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui aktuali informacija
yra pateikiama atitinkamose jo vietose priklijuotuose lipdukuose.
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio savininko vadove sunumeruotam veiksmų eiliškumui
apibrėžti.
Pavyzdžiui:
•
•
20
Aušinimo skystis
Variklio alyva
ĮVADAS
Susijusi informacija
Duomenų įrašymas
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas
į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia informacija.
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius įrašoma
automobilyje.
Vaizdai
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti scheminio pobūdžio ir skirtis nuo faktinės automobilio
išvaizdos. Tai priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas
į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš ankstesnio puslapio.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
automobilyje (p. 15)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 17)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 18)
Šioje transporto priemonėje yra „Event Data
Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir
įrašyti duomenis, susijusius su eismo įvykiais ar
galimo susidūrimo situacijomis, kai, pvz., išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba transporto priemonė kliudo kelyje esančią kliūtį. Duomenys
įrašomi siekiant, kad būtų geriau suprantama,
kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema
skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir keleivio
saugos diržai
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių
pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ši informacija gali mums padėti geriau suprasti
aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik tuos duomenis,
kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR
neįrašinėja jokių duomenų esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja transporto priemonę ar
eismo įvykio arba galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais duomenimis kartu su asmeniniais
duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus
eismo įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų patikrai ir
stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis esant
įprastinėms vairavimo sąlygoms, bet visų pirma jie
registruoja gedimus, kurie daro poveikį transporto
priemonės funkcionalumui ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės vairuotojo pagalbos
funkciją (pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų
nustatyti ir pašalinti bet kuriuos transporto priemonės gedimus. Registruotos informacijos reikia
ir tam, kad „Volvo“ galėtų įvykdyti įstatymuose ir
valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus.
Transporto priemonėje registruota informacija
saugoma jos kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Be to, registruotą informaciją galima naudoti kaip
visumą tyrimams atlikti ar gaminiams kurti sie-
}}
21
ĮVADAS
kiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
Svarbi informacija apie priedus,
papildomą įrangą ir diagnostinį lizdą
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos
trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti atskleisti šio pobūdžio
informaciją policijai arba kitoms institucijoms,
kurios gali pareikšti teisę į tokią prieigą. Siekiant
perskaityti ir išaiškinti įrašytą informaciją, reikia
specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir
su bendrove sutartis pasirašę autoservisai. „Volvo“
atsako už saugų informacijos, kuri yra perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros
metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad
tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius
teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Netinkamai prijungus ir įrengus priedus, papildomą įrangą ar įdiegus programinę įrangą /
diagnostines priemones, gali būti neigiamai
paveikta automobilio elektroninė sistema.
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia tik
tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje
yra įdiegta atitinkama programinė įranga. Todėl,
prieš įrengiant priedus ar papildomą įrangą, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio elektroninę sistemą, rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Įrangos prijungimas prie automobilio
diagnostinio lizdo
ĮSPĖJIMAS
„Volvo Cars“ neprisiima jokios atsakomybės už
pasekmes prijungus nepatvirtintą įrangą prie
automobilio duomenų ryšio jungties (OnBoard-Diagnostics (OBD-II)).
22
Diagnostinis lizdas įrengtas po prietaisų skydeliu, toje
pačioje pusėje kaip ir vairas.
ĮVADAS
Volvo ID
Kaip sukurti „Volvo ID“
Volvo ID Volvo ID suteikia prieigą prie gausybės
tiesioginių personalizuotų Volvo paslaugų4.
Jei jau turite „Volvo ID“, pvz., sukurtą kitame automobilyje, žr. skirsnį „Jūsų „Volvo ID“ registravimas
automobilyje“.
Įmanoma susikurti „Volvo ID“ automobilyje, „Volvo
On Call“ mobiliojoje programėlėje5 arba naudojantis „My Volvo“6 . Kai kurioms funkcijoms ir
paslaugoms reikia, kad automobilis būtų užregistruotas asmeniniame „Volvo ID“. Užregistravus
„Volvo ID“ automobilyje, tiesiogiai iš jo tampa
pasiekiama gausybė „Volvo“ paslaugų.
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„My Volvo“ – asmeninis jūsų ir jūsų automobilio tinklalapis.
•
„Volvo On Call“, VOC* – „Volvo ID“ reikalingas
siekiant prisijungti prie „Volvo On Call“ mobiliosios programėlės.
•
Siųsti į automobilį – leidžia tiesiogiai į automobilį nusiųsti adresą iš internetinės žemėlapių tarnybos.
•
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą –
užregistruokite savo pageidaujamą autoservisą / atstovą sistemoje „My Volvo“, kad galėtumėte rezervuoti techninės priežiūros darbus tiesiogiai iš automobilio.
4
5
6
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti
ID automobilyje.
Volvo ID galima sukurti skirtingais būdais. Jei
„Volvo ID“ sukuriamas naudojant „My Volvo“ arba
„Volvo On Call“ mobiliąją programėlę, „Volvo ID“
reikia užregistruoti automobilyje, kad būtų galima
naudotis įvairiomis „Volvo ID“ paslaugomis.
Kaip užregistruoti „Volvo ID“
automobilyje
Naudojantis „My Volvo“6
1. Prisijunkite prie www.volvocars.com ir suraskite „My Volvo“.
1.
2.
Įveskite asmeninio el. pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti
ID automobilyje.
Naudojantis „Volvo On Call“ (VOC) mobiliąja
programėle5
1. Atsisiųskite naujausią VOC programėlės
variantą išmaniajam telefonui, pvz., iš „App
Store“, „Windows Phone“ arba „Google Play“.
2.
Jei sukūrėte savo „Volvo ID“ internetu arba per
VOC programėlę, užregistruokite jį savo automobilyje:
Atsisiųskite „Volvo ID“ programėlę naudodamiesi Nuotolinio atnaujinimo tarnyba
(centrinio ekrano programėlių rodinyje). Žr.
skirsnį „Programėlių atsisiuntimas, naujinimas
ir išdiegimas“, kur rasite papildomos informacijos apie atsisiuntimo procesą.
PASTABA
Kad galėtumėte atsisiųsti programėlių, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
2.
Paleiskite programėlę ir įveskite savo
„Volvo ID“ / savo el. pašto adresą.
Programėlės pradžios puslapyje pasirinkti
Volvo ID kūrimą ir įveskite asmeninio el.
pašto adresą.
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
Jei turite Volvo On Call*, VOC parinktį.
Yra kai kuriose rinkose.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
23
ĮVADAS
||
3.
Vykdykite instrukcijas, automatiškai atsiųstas
su jūsų „Volvo ID“ susietu el. pašto adresu.
> Jūsų „Volvo ID“ yra užregistruotas automobilyje. Dabar galima naudotis „Volvo ID“
paslaugomis.
Kaip sukurti ir užregistruoti „Volvo ID“
automobilyje
1.
Atsisiųskite „Volvo ID“ programėlę iš
Nuotolinio atnaujinimo tarnyba (jei to dar
nepadarėte).
2.
Paleiskite programėlę ir užregistruokite
asmeninį el. pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> „Volvo ID“ sukuriamas ir automatiškai
užregistruojamas jūsų automobilyje. Dabar
galima naudotis „Volvo ID“ paslaugomis.
Volvo ID privalumai
24
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia
vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y.
reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir
vieną slaptažodį.
•
Jei paslaugos (pvz., VOC) naudotojo vardas ir
slaptažodis pakeičiamas, jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitose paslaugose (pvz.,
„My Volvo“)
Susijusi informacija
•
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 463)
•
Automobilio prijungimas (p. 457)
ĮVADAS
Drive-E – didesnis važiavimo
malonumas
sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai.
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama
kurti saugesnius ir efektyvesnius produktus bei
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo Car“
veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame galvodami
apie visus automobilio gyvavimo ciklo etapus,
įvertindami, kokį poveikį aplinkai jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir perdirbimo. Bazinis
„Volvo Cars“ principas - kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo
poveikio nei tas, kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkosauginės veiklos pagrindas yra
efektyvesnių ir mažiau teršiančių transmisijų
Drive-E vystymas. „Volvo“ taip pat yra svarbi
asmens aplinka – pavyzdžiui, oras „Volvo“ viduje
yra švaresnis nei lauke dėl klimato kontrolės sistemos.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO 14001, nes
taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį
tobulinimą kai daromas mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas taip pat reiškia, kad laikomasi
galiojančių aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų.
„Volvo“ taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio aplinkai
jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas,
„Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas –
pastangos mažinti degalų sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su
kitais tokios pačios klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
}}
25
ĮVADAS
||
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies
dvideginio.
šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis
mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir
savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite
lengvai sumažinti degalų sąnaudas bei sutaupyti
pinigų ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo.
Pateikiame keletą patarimų:
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio
salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė.
Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų kiekis yra daug
mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.
•
Švarus oras automobilio salone
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį. Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (maždaug
50 myl./val.) arba nukritus žemiau 50 km/h
(maždaug 30 myl./val.), padidėja energijos
sąnaudos.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje rekomenduojamų automobilio
techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja eiga:
jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės
vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų sustojimų ir netolygus greitis didina degalų sąnaudas.
•
Naudokite paruošimo sistemą: ji padidina
hibridinės sistemos akumuliatoriaus energija
įveikiamą atstumą ir sumažina energijos
poreikį važiuojant.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia utilizuoti
saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti
26
Veiksminga emisijos kontrolė
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir taršos, patenkančios per ortakį.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis oras
būtų valomas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras lauke
yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta uždara
salono oro apytaka. Taip gali nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams
ir važiuojant tuneliu.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta ir
išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai kurios
detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra rankų darbo.
Salonas stebimas, ar esant, pvz., dideliam karščiui
ir skaisčiai šviesai nesklinda nemaloniai stiprūs
kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos būtų
nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie
švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams
patikėsite savo automobilio techninį aptarnavimą
ir priežiūrą, tai taps „Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia
aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad
būtų užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir turi
reikiamų priemonių, kad būtų garantuota tinkama
aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos
ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą
automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 381)
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 32)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
•
•
•
Ekonomiškas vairavimas (p. 402)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 568)
Oro kokybė (p. 181)
27
ĮVADAS
IntelliSafe-vairuotojo pagalba
IntelliSafe – tai „Volvo Cars“ automobilio saugos
koncepcija. Ją sudaro keletas sistemų, kuris prisideda prie to, kad kelionė automobiliu būtų
saugi, nebūtų sužalojimų ir keleiviai būtų apsaugoti nuo kitų eismo dalyvių.
Techninė pagalba
IntelliSafe yra įdiegta keletas sistemų, kurios
padeda vairuotojui saugiai vairuoti automobilį.
Automobilyje įdiegta vairuotojo pagalbinių funkcijų, pvz., prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema („Adaptive Cruise Control“)*, išlaikanti
pastovų atstumą tarp automobilio ir priekyje
važiuojančios transporto priemonės.
„Park Assist Pilot“* padeda vairuotojui pastatyti
automobilį, registruodama aplink jį esančią zoną.
Kiti vairuotojui padedančių sistemų pavyzdžiai:
aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų, „Cross Traffic
Alert“ (CTA)* ir „Blind Spot Information“ (BLIS)*
sistemos.
Prevencija
Nuo avarijų saugo funkcija „City Safety“. Ši funkcija įspėja vairuotoją, jei kyla pavojus atsitrenkti į
kitą transporto priemonę, pėstįjį ar dviratininką.
Jei vairuotojas nereaguoja į įspėjimą ir pavojus
tampa neišvengiamas, „City Safety“ gali automatiškai sustabdyti automobilį.
bilis ima pavojingai artėti prie eismo juostas skiriančias linijos.
Apsauga
Automobilyje įrengtas saugos diržo įtempiklis,
kuris gali įtempti saugos diržus avarinėse situacijose ir susidūrimų metu, kad būtų dar geresnė
apsauga. Automobilyje taip pat yra saugos oro
pagalvės ir saugos oro užsklanda vairuotojui ir
keleiviams.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 354)
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 141)
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 364)
Blind Spot Information* (p. 361)
City Safety (p. 326)
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 338)
Roll Stability Control (p. 275)
Saugos diržas (p. 62)
Sauga (p. 60)
Saugos oro pagalvės (p. 66)
„Lane Keeping Aid“ (LKA)* – tai dar vienas avarijų
padedančios išvengti funkcijos pavyzdys. Ši sistema įspėja vairuotoją ir pasuka vairą, jei automo-
28
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
„Sensus“ – jungimas ir techninė
priežiūra
Informacija rodoma skirtingose vietose pagal tai,
kokie yra vairuotojo prioritetai.
Sensus leidžia galima naršyti internete, naudoti
įvairių tipų programėles ir paversti automobilį
„Wi-Fi“ interneto prieigos tašku.
Tai – „Sensus“
„Sensus“ siūlo išmanią sąsają ir ryšį su skaitmeniniu pasauliu. Patogi navigacijos struktūra leidžia,
kai reikia, gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir
pramogauti netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visas automobilio sistemas, susijusias su pramogomis, interneto ryšiu, navigacija*
ir naudotojo sąsaja tarp vairuotojo bei automobilio. Būtent „Sensus“ leidžia jums užmegzti ryšį su
automobiliu ir išoriniu pasauliu.
Informacija reikiamu laiku ir reikiamoje
vietoje
Įvairiuose automobilyje įrengtuose ekranuose reikiamu momentu suteikiama aktuali informacija.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
29
ĮVADAS
||
Skirtingų tipų informacija rodoma skirtinguose ekranuose, priklausomai nuo jos prioritetiškumo.
Projekcinis rodinys*
Projekciniame rodinyje pateikiama rinktinė informacija, į kurią vairuotojas turi nedelsdamas atsižvelgti. Tai yra eismo įspėjimai, greičio informacija
30
ir navigacijos* informacija. Projekciniame rodinyje
taip pat rodoma informacija apie kelio ženklus ir
įeinančius telefoninius skambučius.
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacijos apie
greitį ir, pvz., priimamus skambučius arba groja-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
mus kūrinius. Ekranas valdomas dviem vairo klaviatūromis.
Centrinis ekranas
Balso atpažinimo sistema
Vairuotojas gali naudotis valdymo balsu sistema neatitraukdamas rankų nuo vairo. Sistema
supranta natūralią kalbą. Naudokite balso atpažinimo funkciją norėdami pagroti dainą,
kam nors paskambinti, padidinti
temperatūrą arba perskaityti teksto pranešimą.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Susijusi informacija
Iš jutiklinio centrinio ekrano galima valdyti daugelį
pagrindinių automobilio funkcijų. Todėl fizinių
mygtukų ir valdymo elementų skaičius automobilyje yra minimalus. Ekraną galima valdyti net ir
mūvint pirštines.
•
•
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 36)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 40)
Projekcinis rodinys* (p. 113)
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Balso atpažinimas (p. 116)
Iš čia yra valdomos, pavyzdžiui, klimato kontrolės,
pramogų sistemos ir sėdynių padėtis. Atsiradus
galimybei, į centriniame ekrane rodomą informaciją gali reaguoti vairuotojas arba kitas automobilyje esantis asmuo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
31
ĮVADAS
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Automobilio savininko vadovas yra atspausdintas
ant popieriaus iš valdomų miškų.
„Forest Stewardship Council“ (FSC)® ženklas
reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų miškų arba
kitų kontroliuojamų šaltinių.
Langai, stiklai ir veidrodėliai
Automobilyje yra langų, stiklų ir veidrodėlių valdikliai. Kai kurie automobilio langai yra armuotieji
laminatu, tai be kitų dalykų daro saloną mažiau
pralaidų garsui.
Laminuotas stiklas
Priekinis stiklas ir panoraminis* stoglangis yra
pagaminti iš laminuoto stiklo. Stiklas yra armuotasis, todėl jį sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja
garsą salone. Kitiems stikliniams paviršiams,
išskyrus galinį langą, gaminti laminuotas stiklas
gali būti naudojamas pasirinktinai.
Jei langai pagaminti iš laminuoto stiklo, apie tai informuoja ženklas7.
Susijusi informacija
•
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 25)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
7
32
Panoraminis stoglangis* (p. 160)
Elektra valdomi langai (p. 154)
Langų ir veidrodėlių atitirpinimo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 192)
Saulės užuolaidėlės naudojimas (p. 155)
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis (p. 158)
Šoninių veidrodėlių reguliavimas (p. 156)
Projekcinis rodinys* (p. 113)
Tai netaikoma priekiniam stiklui ir panoraminiam stoglangiui*, kurie visada yra laminuoti, todėl ant jų šio ženklo nebūna.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
Centrinio ekrano apžvalga
Daugelis automobilio funkcijų valdomos iš centrinio ekrano. Susipažinkite su centriniu ekranu ir jo
funkcijomis.
}}
33
ĮVADAS
||
Trys centrinio ekrano baziniai rodiniai. Perbraukite dešinėn arba kairėn, kad pasiektumėte – atitinkamai – funkcijų arba programėlių rodinį8.
Funkcijų rodinyje pateikiamos automobilio
funkcijos, kurias galima suaktyvinti / išakty8
34
Automobiliuose su vairu dešinėje pusėje rodiniai būna reversuoti.
vinti paspaudžiant mygtuką. Tam tikros funkcijos gali sužadinti papildomas funkcijas: tai
ĮVADAS
reiškia, kad jos atveria langą su nustatymo
parinktimis. Pavyzdžiai: Kamera ir statymo
funkcijos.
lio funkcijos, nepriklausančios nė vienam iš
kitų antrinių rodinių. Paspauskite antrinį
rodinį, kad jį išplėstumėte.
Pradžios rodinys – tai pirmasis rodinys, pateikiamas paleidus ekraną.
Klimato eilutė – informacija ir tiesioginis nustatytos temperatūros, sėdynių ir ventiliatoriaus šildymo lygių valdymas. Norėdami
atverti klimato kontrolės rodinį su daugiau
nuostatų, paspauskite klimato eilutės centre
esantį ženklą.
Programų rodinys (programėlių rodinys) –
atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinės funkcijos, pvz., FM
radijas. Palieskite programėlės piktogramą,
kad ją atvertumėte.
Būsenos juosta – automobilyje vykdoma
veikla rodoma pačiame ekrano viršuje. Tinklo/ryšio informacija pateikiama kairėje būsenos juostos pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos indikacija –
dešinėje.
Viršutinis rodinys – kad jį pasiektumėte, nuvilkite kortelę žemyn. Iš čia galima pasiekti
Nuostatos, Vartotojo vadovas, ir automobilio įrašytas žinutes.
Navigacija – perkeliama į navigaciją žemėlapyje. Paspauskite antrinį rodinį, kad jį išplėstumėte.
Medija – pastaruoju metu naudotos su
medija susijusios programėlės. Paspauskite
antrinį rodinį, kad jį išplėstumėte.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 36)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 40)
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais automobilio funkcijoms atlikti (p. 47)
•
•
Programėlių nuostatų keitimas (p. 176)
•
•
•
•
Nuostatų rodinys (p. 172)
•
Centrinio ekrano valymas (p. 550)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 45)
Medijos leistuvas (p. 439)
Telefonas (p. 451)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
Telefonas – iš čia galima pasiekti telefono
funkciją. Paspauskite antrinį rodinį, kad jį
išplėstumėte.
Papildomos antrinis rodinys – pastaruoju
metu naudotos programėlės arba automobi-
35
ĮVADAS
Centrinio ekrano valdymas
Daugelį automobilio funkcijų galima valdyti ir
reguliuoti iš centrinio ekrano. Centrinis ekranas tai jutiklinis ekranas, reaguojantis į prisilietimą.
mai, pvz., skirtingų rodinių naršymas, objektų
žymėjimas, sąrašo slinkimas ir programėlių perkėlimas, gali būti atliekami įvairiais būdais liečiant
ekraną.
Jutiklinio ekrano funkcijų naudojimas
centriniame ekrane
Infraraudonųjų spindulių plėvelė leidžia ekranui
aptikti virš jo arti esantį pirštą. Šia technologija
įgalinama naudotis ekranu net su pirštinėmis.
Ekranas reaguoja skirtingai, priklausomai nuo to,
ar jį spaudžiate, velkate ar per jį braukiate. Veiks-
Veiksmas
36
Vienu metu ekraną gali valdyti du asmenys, pvz.,
reguliuoti klimato kontrolės nuostatas vairuotojo ir
keleivio pusėse.
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
Toliau lentelėje pateikiami įvairūs ekrano valdymo
veiksmai:
Įvykdymas
Rezultatas
Paspauskite vieną kartą.
Pažymi objektą, patvirtina išranką arba suaktyvina funkciją.
Paspauskite greitai du kartus iš
eilės.
Priartina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį*.
Paspauskite ir laikykite.
Paima objektą. Galima naudoti programėlėms arba žemėlapio taškams žemėlapyje perkelti*.
Paspauskite pirštu ekraną, laikykite prispaudę ir tuo pat metu vilkite objektą į pageidaujamą vietą.
Palieskite vieną kartą dviem pirštais.
Atitolina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
Veiksmas
Įvykdymas
Rezultatas
Vilkimas
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Laikykite nuspaudę ir nuvilkite, kad perkeltumėte programėles ar žemėlapio taškus žemėlapyje*. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per
ekraną.
Greitai perbraukite
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per
ekraną.
Pirštų išskėtimas
Priartina.
Pirštų suglaudimas
Atitolina.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
37
ĮVADAS
||
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio
1.
2.
Trumpai paspauskite pradžios mygtuką.
> Rodoma paskutinė pradžios rodinio padėtis.
Trumpai paspauskite dar kartą.
> Visi pradžios rodinio antriniai rodiniai
atstatomi į jų numatytąsias būsenas.
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai
paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą prie įvairių
rodinių.
Automobilio funkcijų programėlių ir
mygtukų perkėlimas
Automobilio funkcijų programėlės ir mygtukai (atitinkamai – programėlių ir funkcijų rodiniuose) gali
būti perkeliami į kitą vietą ir pagal pageidavimą
sutvarkomi.
1.
Paspauskite programėlę / mygtuką ir laikykite.
> Pasikeičia programėlės / mygtuko dydis ir
jis tampa nežymiai permatomas. Tada
galima jį perkelti.
2.
Nuvilkite programėlę / mygtuką žemyn į tuščią vietą rodinyje.
Programėlėms / mygtukams išdėstyti galima
naudoti iki 48 eilučių. Kad perkeltumėte progra-
38
mėlę / mygtuką už matomos srities ribų, nuvilkite
jį į rodinio apačią. Tada bus pridėta naujų eilučių,
kur ir galėsite patalpinti programėlę / mygtuką.
Todėl kai kurios programėlės / mygtukai gali būti
išdėstyti toliau sąraše ir normaliu rodinio režimu
jų gali nesimatyti.
Perbraukite ekraną, kad perslinktumėte rodinį
aukštyn arba žemyn.
PASTABA
Paslėpkite retai naudojamas arba visai nenaudojamas programėles, perkeldami jas į apačią,
iš ekrano matomos dalies. Taip lengviau rasite
dažniau naudojamas programėles.
Centriniame ekrane atsiradus slinkties indikatoriui,
galima perslinkti rodiniu.
Kaip naudotis centrinio ekrano valdymo
elementais
Sąrašo, straipsnio ar rodinio slinkimas
Ekrane pasirodžius slinkties indikatoriui, galima
perslinkti rodinį žemyn arba aukštyn. Perbraukite
žemyn / aukštyn bet kurioje rodinio dalyje.
Temperatūros valdymo elementas.
ĮVADAS
Šis elementas naudojamas daugeliui automobilio
funkcijų valdyti. Pavyzdžiui, temperatūrą galima
reguliuoti taip:
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą
temperatūrą,
•
paspauskite +/− , kad temperatūra kiltų arba
žemėtų pamažu, arba
•
paspauskite pageidaujamą ant valdymo elemento esančią temperatūrą.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 40)
Nuostatų rodinys (p. 172)
„Sensus“ – jungimas ir techninė priežiūra
(p. 29)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 238)
•
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 463)
•
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 49)
•
Centrinio ekrano nuostatų keitimas (p. 45)
39
ĮVADAS
Centrinio ekrano rodinių naršymas
Centriniame ekrane yra penki skirtingi pagrindiniai rodiniai: pradžios rodinys, viršutinis rodinys,
klimato kontrolės rodinys, programos rodinys
(programėlės rodinys) ir funkcijos rodinys. Ekranas įsijungia automatiškai, atidarius vairuotojo
dureles.
Pradžios rodinys
Pradžios rodinys pateikiamas paleidus ekraną.
Jame rasite keturis antrinius rodinius:
Navigacija, Medija, Telefonas ir papildomą antrinį rodinį.
40
Programėlės / automobilio funkcija, pasirinkta iš
programėlių / funkcijų rodinio, pasileidžia atitinkamame pradžios rodinio antriniame rodinyje. Pavyzdžiui, FM radijas pasileidžia antriniame rodinyje
Medija.
Papildomame antriniame rodinyje rasite paskutinę naudotą programėlę arba automobilio funkciją, kuri nėra siejama su jokiu iš kitų trijų sričių.
Antriniuose rodiniuose pateikta trumpa informacija apie kiekvieną skirtingą programėlę.
PASTABA
Pirmą kartą naudojant automobilį, kai kuriuose
pradžios rodinio antriniuose rodiniuose gali
nebūti turinio.
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai
paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą prie įvairių
rodinių.
ĮVADAS
Antrinio rodinio išskleidimas iš numatytojo režimo
Medijos antrinio rodinio numatytasis ir išskleistasis režimai.
}}
41
ĮVADAS
||
Antrinio rodinio išskleidimas:
–
Paspauskite bet kurią antrinio rodinio vietą.
Išskleidus antrinį rodinį, ketvirtasis antrinis
rodinys laikinai išstumiamas iš pradžios rodinio. Kiti du yra sumažinti ir rodoma tik tam
tikra informacija.
Išskleistajame rodinyje suteikiama prieiga
prie bazinių programėlės funkcijų.
Išskleisto antrinio rodinio užvėrimas:
–
Išskleistuoju režimu atverkite
programėlę per visą ekraną:
paspauskite ženklą.
Būsenos juosta
Paspauskite ženklą, kad grįžtumėte į išskleistąjį režimą arba
paspauskite pradžios mygtuką,
esantį ekrano apačioje.
Viršutinis rodinys
Automobilyje vykdoma veikla rodoma ekrano viršuje. Tinklo/ryšio informacija pateikiama kairėje
būsenos lauko pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos indikacija –
dešinėje.
Antrinį rodinį galima užverti trimis skirtingais
būdais.
•
Palieskite viršutinę išskleistojo antrinio
rodinio dalį.
•
Palieskite kitą antrinį rodinį (tas antrinis
rodinys atsivers išskleistuoju režimu).
•
Trumpai paspauskite fizinį pradžios mygtuką, esantį po centriniu ekranu.
Kaip atverti / užverti antrinį rodinį viso
ekrano režimu
Papildomą antrinį rodinį ir Navigacija antrinį
rodinį galima atverti viso ekrano režimu ir rasti dar
daugiau informacijos bei nuostatų parinkčių.
Viso ekrano režimu atvėrus naują antrinį rodinį,
nerodoma jokios informacijos iš kitų antrinių
rodinių.
42
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Paspaudžiant pradžios mygtuką, galima visada
grįžti į pradžios rodinį. Kad iš viso ekrano režimo
grįžtumėte atgal į standartinį pradžios rodinio
vaizdą, paspauskite pradžios mygtuką du kartus.
Žemyn nuvilktas viršutinis rodinys.
Būsenos juostos centre, ekrano viršutinėje dalyje
yra ąselė. Atverkite viršutinį rodinį, paspausdami
ĮVADAS
kortelę arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus
per ekraną žemyn.
kurios yra atsisiunčiamos, su programėle susijusių straipsnių ar nuostatų nepateikiama.
Viršutiniame rodinyje suteikiama prieiga prie šių
elementų:
Klimato kontrolės rodinys
• Nuostatos
• Vartotojo vadovas
• Automobilyje įrašytos žinutės.
Kad užvertumėte viršutinį rodinį, paspauskite už jo
ribų arba paspauskite viršutinio rodinio apačią ir
nuvilkite aukštyn. Tada parodomas apačioje buvęs
rodinys ir jį vėl galima naudoti.
PASTABA
Viršutinis rodinys nepateikiamas paleidimo /
išjungimo metu arba kai ekrane rodomas pranešimas. Be to, jis nepasiekiamas, kai rodomas klimato rodinys.
Klimato kontrolės eilutė yra nuolat matoma
ekrano apačioje. Čia galima keisti populiariausias
klimato nuostatas, pvz., nustatyti temperatūrą,
sėdynės šildymo ir ventiliatoriaus funkcijas.
Paspauskite klimato eilutės centre
esantį ženklą, kad atsivertų klimato
kontrolės rodinys ir pasiektumėte daugiau klimato nuostatų.
Norėdami užverti klimato kontrolės
rodinį ir grįžti į ankstesnį rodinį,
paspauskite šį ženklą.
Papildomos informacijos apie klimato valdymo
elementus rasite skirsnyje „Klimato valdymo elementai centriniame ekrane“.
Perėjimas į viršutinį rodinį iš programėlės
Veikiant programėlei, pvz., FM radijui, nuvilkite viršutinį rodiny žemyn.
•
Paspaudus FM radijo nuostatos, rodomos
su FM radiju susijusios nuostatos.
•
Paspaudus FM radijas Rankinis, atsiveria
su FM radiju susijęs straipsnis.
Taikoma tik kai kurioms automobilyje esančioms
programėlėms. Trečiųjų šalių programėlėms,
9
Programų rodinys
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
Automobilyje esančių programėlių rodinys.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programų
(programėlių) rodinį, perbraukite per ekraną iš
dešinės kairėn9. Čia pateikiamos atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinių
funkcijų programėlės, pvz., FM radijas. Kai kurių
programėlių rodinyje tiesiogiai pateikiama trumpa
}}
43
ĮVADAS
||
informacija, pvz., Žinutės neperskaitytų teksto
žinučių skaičius.
Funkcijų rodinys
Paspauskite programėlę, kad ją atvertumėte. Ji
atsiveria susijusiame antriniame rodinyje, pvz.,
Medija.
Priešingai nei programėlių rodinyje, kuriame programėlę atversite ją paspausdami, funkcija suaktyvinama / išaktyvinama paspaudžiant atitinkamą
funkcinį mygtuką. Kai kurios (sužadinimo) funkcijos paspaustos atsiveria naujame lange. Žr.
skirsnį „Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais
automobilio funkcijoms atlikti“.
Atsižvelgiant į programėlių kiekį, galima perslinkti
programėlės rodinį žemyn. Tai padarysite perbraukdami arba vilkdami iš apačios aukštyn.
Kaip perkelti programėlę:
1.
Palieskite ir palaikykite programėlę.
> Kai programėlės ženklas tampa truputį
permatomas ir didesnis, jį galima perkelti.
2.
Nuvilkite programėlę į norimą vietą.
Atsižvelgiant į funkcijų kiekį, čia taip pat galima
perslinkti rodinį žemyn. Tai padarysite perbraukdami arba vilkdami iš apačios aukštyn.
Kaip ir programėlių rodinyje, čia taip pat galima
perkelti funkcijų mygtukus į kitą vietą ir išdėstyti
juos pageidaujama tvarka. Žr. informaciją pirmiau
pateiktame skirsnyje „Programų rodinys“.
Susijusi informacija
PASTABA
Programėlių ir automobilio funkcijų mygtukų
negalima įkelti į jau užimtas vietas.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš kairės dešinėn9 arba paspausdami pradžios mygtuką.
9
44
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais įvairioms automobilio funkcijoms atlikti.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte funkcijų
rodinį, perbraukite per ekraną iš kairės dešinėn9.
Čia galite aktyvinti arba deaktyvinti įvairias automobilio funkcijas, pvz., Lane Departure
Warning, Lane Keeping Aid* ir Statymo
pagalba*.
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 36)
•
•
Programėlių nuostatų keitimas (p. 176)
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 33)
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais automobilio funkcijoms atlikti (p. 47)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 45)
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
Ženklas
Vykdoma nuotolinė diagnostika.
Ženklų, kurie gali būti rodomi centrinio ekrano
būsenos juostoje, apžvalga.
Vyksta procesas.
Būsenos juostoje rodoma veiksmų eiga ir – atskirais atvejais – jų būsena. Ne visi ženklai rodomi
visą laiką dėl ribotos vietos lauke.
Ženklas
Paaiškinimas
Vyksta paruošimo procesas.
Centrinio ekrano nuostatų keitimas
Centrinis ekranas įsijungia automatiškai, atidarius vairuotojo dureles. Centrinio ekrano nuostatas galima keisti pagal asmeninį garsą ir temas.
Vairuojant galima išjungti ekraną, kad netrukdytų.
Išjunkite ekraną ir iš naujo jį
suaktyvinkite
Atkuriamas garso šaltinis.
Paaiškinimas
Suaktyvintas tarptinklinis ryšys.
Garso šaltinis sustabdytas.
Mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas.
Vyksta telefoninis pokalbis.
Garso šaltinis nutildytas
Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys.
Naujienos gautos iš radijo stoties.
„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas, bet
neprijungta jokio įrenginio.
Gaunama eismo informacija.
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Laikrodis.
Suaktyvinta belaidžio modemo funkcija („Wi-Fi“ interneto prieigos taškas). Automobilis gali bendrinti
turimą ryšį.
Susijusi informacija
•
Pranešimai vairuotojo ir centriniame ekranuose (p. 108)
Suaktyvintas automobilio modemas.
•
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 40)
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Išjungtus centrinį ekraną, jis pritemdomas, kad
netrukdytų vairuoti. Klimato eilutė bus vis dar
matoma, o programos ir kitos funkcijos, prijungtos
prie ekrano, toliau veiks.
Prijungta prie interneto per USB.
Ryšio su mobiliojo ryšio tinklu tipas
(2G, 3G).
}}
45
ĮVADAS
||
1.
2.
Paspauskite ir ilgai palaikykite fizinį pradžios
mygtuką (po ekranu).
> Ekranas patamsėja (išskyrus klimato kontrolės eilutę, kuri rodoma ir toliau). Visos
funkcijos veikia ir toliau, pvz., klimato kontrolės, garso, orientavimo* ir programėlių.
Šiuo režimu ekraną galima nuvalyti su
pateikta šluoste: žr. skirsnį „Centrinio
ekrano valymas“.
2.
Norėdami vėl suaktyvinti ekraną, trumpai
spustelėkite pradžios mygtuką.
> Rodytas prieš išjungiant ekraną rodinys
bus vėl parodytas.
Ekrano išvaizdos keitimas
PASTABA
Ekrane pasirodžius raginimui atlikti veiksmą,
ekrano negalima išjungti.
PASTABA
Centrinis ekranas išsijungia automatiškai, kai
variklis išjungtas ir atidarytos vairuotojo durelės.
Sistemos garsumo nutildymas /
keitimas centriniame ekrane.
Centriniame ekrane galima pakeisti arba visiškai
nutildyti sistemos garsumą.
1.
46
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
3.
Paspauskite Garsas
garsumai.
•
•
Sistemos
Centrinio ekrano valymas (p. 550)
Centrinio ekrano valdymas (p. 36)
Skiltyje Ekrano palietimas, tempkite valdiklį
pakeisti garsumą / išjungti ekrano lietimo
garsus ir Klaviatūros paliet. siekdami reguliuoti garsumą / išjungti ekraninės klaviatūros
lietimo garsus. Tempkite valdiklį iki norimo
garsumo.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Tada pasirinkite temą, t. y. Minimalistic arba
Chrome rings.
Ekranai
Temos.
Kaip šių išvaizdų priedą, galima pasirinkti iš
Normalus ir Šviesus. Pasirinkus Normalus,
ekrano fonas yra tamsus, o tekstas – šviesus. Ši
alternatyva yra numatytoji visoms temoms. Taip
pat galima pasirinkti ir šviesų variantą, kuriame
fonas yra šviesus, o tekstas – tamsus. Ši alternatyva gali būti naudinga, esant ryškiai dienos šviesai.
Ši alternatyva visada prieinama naudotojui ir nėra
veikiama aplinkinio apšvietimo.
Susijusi informacija
•
•
Nuostatų rodinys (p. 172)
„Sensus“ – jungimas ir techninė priežiūra
(p. 29)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
Funkcijų rodinys su mygtukais,
skirtais automobilio funkcijoms
atlikti
bazinių rodinių. Nueikite į funkcijų rodinį iš pradžios rodinio, perbraukdami ekraną iš kairės
dešinėn10.
Skirtingi mygtukų tipai
Yra iš viso trys skirtingi automobilio funkcijų mygtukų tipai, žr. toliau:
Visi automobilio funkcijų mygtukai išdėstyti funkcijų rodinyje – viename iš centrinio ekrano
Mygtuko tipas
Savybė
Keičia automobilio funkciją
Funkcijų mygtukai
Turi įjungimo / išjungimo padėtis.
Daugelis funkcijų rodinyje esančių mygtukų
valdo tam tikras funkcijas.
Sužadinimo mygtukai
Neturi įjungimo / išjungimo padėčių.
Statymo mygtukai
Turi įjungimo, išjungimo ir nuskaitymo režimus.
Kai funkcija veikia, mygtuko piktogramos kairėje įsijungia šviesos diodų indikatorius.
Paspauskite mygtuką funkcijai suaktyvinti / išaktyvinti.
Paspaudus sužadinimo mygtuką, atveriamas konkrečios funkcijos langas. Pavyzdžiui,
tai gali būti sėdynės padėties keitimo langas.
Panašūs į funkcijų mygtukus, tačiau turi papildomą statymo nuskaitymo padėtį.
10
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
• Kamera
• Galvos atramos nulenkimas
• Sėdynių nulenkimo funkcijos
• Projekc. rodinio reguliavimas
• Įparkuoti
• Išparkuoti
}}
47
ĮVADAS
||
Skirtingi mygtukų režimai
Jei funkcijos arba statymo mygtuko šviesos diodų
indikatorius šviečia žalia spalva, vadinasi funkcija
suaktyvinta. Suaktyvinus funkciją, atsiveria papildomas tekstas su paaiškinimu (tam tikroms funkcijoms). Tekstas rodomas kelias sekundes, tada
parodomas mygtukas su įjungtu šviesos diodų
indikatoriumi.
Funkcija išaktyvinama užgesus šviesos diodų
indikatoriui.
Pvz., punkto Lane Keeping Aid atveju, paspaudus mygtuką parodomas papildomas tekstas
Veikia tik tam tikru greičiu.
Norėdami suaktyvinti / išaktyvinti šią funkciją,
palieskite mygtuką vieną kartą.
Jei mygtuko dešinėje pusėje pasirodo įspėjamasis trikampis, vadinasi, kažkas neveikia kaip
turėtų.
Susijusi informacija
•
•
•
48
Centrinio ekrano apžvalga (p. 33)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 40)
Nuostatų rodinio kategorijos (p. 173)
ĮVADAS
Klaviatūros naudojimas centriniame
ekrane
Centrinio ekrano klaviatūra leidžia įvesti duomenis spaudžiant klavišus. Taip pat galima ranka
„piešti“ per ekrane pateikiamas raides ir ženklus.
Kaip įvesti naudojantis klaviatūra
Naudojantis klaviatūra, galima įvesti ženklus, raides ir skaičius, pvz., rašyti iš automobilio tekstines
žinutes, įvesti slaptažodžius arba ieškoti straipsnių
skaitmeniniame savininko vadove.
Klaviatūra rodoma tik tada, kai ekrane galima
įvesti informaciją.
}}
49
ĮVADAS
||
Vaizde pateikiama kai kurių mygtukų, kuriuos galima rodyti klaviatūroje, apžvalga. Išvaizda priklauso nuo kalbos nuostatų ir konteksto, kuriame naudojama klaviatūra.
Siūlomų arba pinjino žodžių eilutė11. Įvedant
naujas raides, siūlomi žodžiai koreguojami.
11
50
Tai taikoma pasirinkus japonų, kiniečių ar taivaniečių klaviatūras.
Pasiūlymus galima naršyti spaudžiant rodykles „dešinėn“ arba „kairėn“. Kad pasirinktu-
mėte pasiūlymą, palieskite jį. Atminkite, kad ši
funkcija su tam tikromis kalbomis nedera. Jei
ĮVADAS
funkcija nepasiekiama, eilutė klaviatūroje
nerodoma.
Klaviatūroje siūlomi ženklai priklauso nuo to,
kuri kalba pasirinkta (žr. 7 punktą). Palieskite
ženklą, kad jį įvestumėte.
Mygtukas veikia skirtingai atsižvelgiant į kontekstą, kuriame naudojama klaviatūra: galima
įvesti „@“, „.com“ arba sukurti naują eilutę.
Paslepia klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Naudojamas prireikus rašyti didžiosiomis raidėmis. Paspauskite dar kartą, kad parašytumėte vieną didžiąją ir kitas mažąsias raides.
Paspaudus dar kartą, rašomos visos didžiosios raidės. Paspaudus vėl, klaviatūra rašomos mažosios raidės. Šiuo režimu pirmoji
raidė po taško, šauktuko arba klaustuko būna
didžioji. Pirmoji raidė teksto lauke taip pat
būna didžioji. Teksto laukuose, skirtuose
pavadinimams arba adresams, kiekvienas
žodis automatiškai pradedamas didžiąja raide.
Teksto laukuose, skirtuose slaptažodžiams,
saityno adresams ar el. pašto adresams
įvesti, visos raidės automatiškai būna mažosios, nebent mygtuku nustatoma kitaip.
Skaičių įvedimas. Tada klaviatūra (2) rodoma
su skaičiais. Skaičių režimu paspauskite simbolį
, kuris skaičių režimu rodomas vietoj
, kad grąžintumėte raidžių klaviatūrą,
arba
, kad atvertumėte specialiųjų
ženklų klaviatūrą.
Pakeičia teksto įvedimo kalbą, pvz., UK. Siūlomi ženklai ir žodžiai (1) priklauso nuo pasirinktos kalbos. Paspauskite, kad atvertumėte
kalbų sąrašą ir tada palieskite ketinamą naudoti kalbą. Informacijos apie tai, kaip įtraukti į
klaviatūrą papildomų kalbų, rasite toliau
pateiktame skirsnyje „Klaviatūros kalbos keitimas“.
Tarpas.
Panaikina įvestą testą. Paspauskite trumpai,
kad panaikintumėte po vieną ženklą. Prieš
paspausdami vėl, šiek tiek palaukite, kad
panaikintumėte kitą ženklą ir t. t.
Pakeičia klaviatūros režimą, kad būtų galima
raides ir ženklus rašyti ranka. Išsamiau skaitykite skirsnyje „Ženklų / raidžių rašymas ranka
ekrane“.
Įvestam tekstui patvirtinti klaviatūroje paspauskite
patvirtinimo mygtuką (vaizde nepateikiamas).
Mygtuko išvaizda skiriasi atsižvelgiant į kontekstą.
Klaviatūros kalbos keitimas
Norint, kad būtų galima klaviatūra persijungti tarp
įvairių kalbų, jas reikia nustatyti srityje
Nuostatos.
Kalbų įtraukimas / naikinimas nuostatose
Klaviatūrai automatiškai nustatoma tokia pati
kalba kaip ir sistemos. Klaviatūros kalbą galima
pritaikyti rankiniu būdu, nepaveikiant sistemos
kalbos.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
išdėstymai.
3.
Sąraše pasirinkite vieną ar kelias kalbas.
> Dabar pasirinktas kalbas bus galima keisti
tiesiogiai per klaviatūrą.
Klaviatūros
Jei srityje Nuostatos nepasirenkama jokia aktyvi
kalba, klaviatūroje naudojama ta pati kalba kaip ir
sistemoje: žr. skirsnį „Sistemos nuostatų keitimas
nuostatų rodinyje“.
Įvairių kalbų perjungimas klaviatūra
Nuostatos pasirinkus daug
kalbų, klaviatūros mygtukas
(anksčiau pateiktame paveikslėlyje pažymėtas numeriu „7“)
naudojamas keisti skirtingas
kalbas.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą:
1.
Paspauskite mygtuką ir palaikykite jį (žr.
vaizdą pirmiau).
> Atsiveria sąrašas.
2.
Pasirinkite reikiamą kalbą. Jei srityje
Nuostatos pasirinktos daugiau nei keturios
kalbos, klaviatūra galima perslinkti sąrašą.
> Klaviatūra pritaikoma pasirinktai kalbai ir
pateikiami kiti siūlomi žodžiai.
}}
51
ĮVADAS
||
Raidės arba ženklo variantai
Ženklų rašymas ranka ekrane
Paslėpkite klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Pakeiskite teksto įvesties kalbą.
Ženklų / raidžių rašymas ranka
1. Ranka rašomų raidžių srityje (1) parašykite
ženklą / raidę.
> Pateikiamas siūlomų ženklų arba raidžių
skaičius (3). Labiausiai tikėtinas pasirinkimas rodomas sąrašo viršuje.
2.
Kaip įvesti raidės / ženklo variantą pvz., é arba è:
Raidžių / ženklų rašymo sritis.
1.
Paspauskite ir palaikykite raidę / ženklą.
> Pasirodo laukelis su galimais raidės / ženklo variantais.
Teksto laukas, kuriame galima ekrane ranka
užrašyti raides / skaičius.
2.
Paspauskite reikiamą variantą. Jei nepasirenkamas joks variantas, įvedama pradinė
raidė / ženklas.
Siūlomos raidės / ženklai. Sąrašą galima
slinkti.
Tarpas.
Panaikinkite įvestą testą. Paspauskite trumpai, kad panaikintumėte po vieną raidę /
ženklą. Prieš paspausdami vėl, šiek tiek
palaukite, kad panaikintumėte kitą raidę /
ženklą ir t. t.
Grįžkite į įprasto ženklų įvedimo klaviatūrą.
52
Šiek tiek palaukę įveskite ženklą / raidę.
> Įvedamas sąrašo viršuje esantis ženklas /
raidė. Taip pat galima pasirinkti kitą
ženklą, paspaudžiant sąraše reikiamą
ženklą / raidę.
ĮVADAS
Ranka parašytų ženklų / raidžių naikinimas /
keitimas
Kaip laisvojo teksto lauke su rankraščiu
pakeisti eilutę
Visus teksto lauke (2) esančius simbolius panaikinsite
perbraukdami per rašymo ranka lauką (1).
Eilutę pakeisite rankraščio lauke13 ranka nubraižydami
pirmiau iliustracijoje pavaizduotą ženklą.
–
12
13
Yra keli būdai, kuriais naudojantis galima
panaikinti / pakeisti ženklus / raides.
•
Paspauskite pageidaujamą raidę sąraše
(3).
•
Paspauskite teksto naikinimo mygtuką (5),
kad panaikintumėte raidę, ir pradėkite iš
naujo.
•
Perbraukite horizontaliai iš dešinės į
kairę12 virš ranka rašomų raidžių srities
(1). Kelis kartus perbraukdami virš srities,
šalinkite pasikartojančias raides.
•
Teksto lauke (2) paspaudus X, panaikinamas visas įvestas tekstas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nuostatų rodinys (p. 172)
Centrinio ekrano valdymas (p. 36)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 455)
Sistemos nuostatų keitimas nuostatų rodinyje (p. 175)
Arabiškoje klaviatūroje braukite priešinga kryptimi. Braukiant iš dešinės į kairę, parašomas tarpas.
Arabų klaviatūrai – nubraižykite tą patį simbolį, bet atvirkščiai.
53
ĮVADAS
Bendroji informacija apie XC90
Twin Engine
XC90 Twin Engine dirba kaip įprastas automobilis, bet tam tikros funkcijos skiriasi nuo automobi-
54
lio, veikiančio naudojant tik benziną arba dyzelinį
kurą. Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai važiuojant nedideliu greičiu, o benzininis –
pasiekus didesnį greitį, taip pat – važiuojant aktyviau.
ĮVADAS
Apžvalga
}}
55
ĮVADAS
||
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas, žr. skirsnį „Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių“.
Elektrinis variklis su galinių ratų pavara, žr.
skirsnį „Variklio užvedimas“.
Hibridinės sistemos akumuliatorius, žr. skirsnį
„Hibridinės sistemos akumuliatorius“.
Važiavimo režimai keičiami tuneliniame valdymo pulte esančiu važiavimo režimo valdymo
elementu ir centriniame ekrane. Žr. skirsnį
„Važiavimo režimai“.
Vairuotojo ekranas su informacija, unikalia
„Twin Engine“: žr. skirsnį „Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai“ ir „Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo
ekrane“.
Svarbu žinoti
Automobilis be maitinimo
Prisiminkite, kad automobiliui esant be maitinimo
neveikia tokios svarbios funkcijos, kaip stabdžiai ir
vairo stiprintuvas.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis išjungtas (išjungti elektrinis ir
degalais varomas varikliai), automobilio stabdyti neįmanoma.
Neleidžiama vilkti
„XC90 Twin Engine“ vilkti neleidžiama, nes bus
apgadintas elektrinis variklis. Ši automobilį reikia
56
gabenti pakeltą, kad visi jo ratai stovėtų ant techninės pagalbos automobilio platformos.
Išorinis variklio triukšmas
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
Aukštos įtampos srovė
Kai kurie automobilio komponentai veikia esant aukštai
įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų. Nelieskite
nieko, kas aiškiai neaprašyta
savininko vadove: žr. skirsnį
„Variklio skyriaus apžvalga“, kur
rasite variklio skyriaus komponentų apžvalgą.
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama
tik kvalifikuotiems specialistams.
Unikalios funkcijos
Važiavimo režimai
Važiuojant galima rinktis įvairius automobilio
važiavimo režimus, pvz., vien elektrinį arba, prireikus daugiau galios, naudoti elektrinį ir benzininį
variklius iškart. Priklausomai nuo parinkto važiavimo režimo, automobilis apskaičiuoja optimalų
važiavimo charakteristikų, važiavimo kokybės,
aplinkos poveikio ir degalų ekonomijos derinį.
Išsamiau skaitykite skirsnyje „Važiavimo režimai“.
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija, unikali
„Twin Engine“ – tai įkrovimo informacija, pasirinktas važiavimo režimas, akumuliatorių energijos
likutis (atstumas) ir hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygis. Daugiau informacijos rasite
skirsniuose „Su hibridine informacija susiję ženklai ir pranešimai“ ir „Važiavimo režimai“.
Paruošimas
Siekiant, kad automobilis veiktų optimaliai, svarbu,
kad hibridinės sistemos akumuliatorius ir atitinkamos elektrinės pavaros sistemos bei benzininis
variklis ir jo pavaros sistemos būtų tinkamos darbinės temperatūros. Jei akumuliatorius bus per
šaltas ar per karštas, jo talpa gerokai sumažės.
Paruošimo metu automobilio pavaros sistemos ir
salonas parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau
dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos.
Padidėja naudojant hibridinės sistemos akumuliatorių įveikiamas atstumas. Išsamiau skaitykite
skirsnyje „Paruošimo paleidimas / stabdymas“.
ĮVADAS
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimas
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei yra
žaibo pavojus.
Šiame automobilyje naudojamas ličio jonų hibridinės sistemos akumuliatorius, jį galima įkrauti įvairiais būdais. Automobilį įkrovimo kabeliu su valdymo bloku galima prijungti prie 230 VAC kintamosios srovės lizdo14. Įkrovimo trukmė priklauso
nuo įkrovimo srovės stiprio. Išsamiau skaitykite
skirsnyje „Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimas“.
Hibridinės sistemos akumuliatorių taip pat galima
įkrauti ir automobilio varikliu. Hibridinės sistemos
akumuliatorius iš naujo įkraunamas švelniai stabdant stabdžių pedalu. Hibridinės sistemos akumuliatorius iš naujo įkraunamas ir stabdant varikliu pavarai esant B padėtyje, kai, pvz., važiuojama
nuokalne. Daugiau informacijos rasite skirsniuose
„Automatinės pavarų dėžės padėtys“ ir „Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo
ekrane“.
14
Susijusi informacija
•
Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių (p. 422)
•
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 371)
•
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 95)
•
•
Variklio skyriaus apžvalga (p. 514)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 376)
Hibridinės sistemos akumuliatorius (p. 532)
Važiavimo režimai (p. 381)
Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai (p. 428)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 205)
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
57
SAUGA
SAUGA
Sauga
ĮSPĖJIMAS
Transporto priemonėje sumontuotos kelios saugos sistemos, kurios veikia kartu apsaugoti
transporto priemonės vairuotoją ir keleivius avarijos atveju.
Jei įspėjamasis ženklas lieka šviesti arba
įsijungia važiuojant ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas SRS oro pagalvė Reikia
skubiai vykti į autoservisą, tai reiškia, kad
neveikia tam tikra vienos iš saugos sistemų
dalis. „Volvo“ rekomenduoja kaip įmanoma
greičiau susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Automobilyje yra keletas jutiklių, kurie reaguoja
avarijos metu ir, atsižvelgiant į konkrečią avarinę
situaciją, suaktyvina įvairias saugos sistemas, pvz.,
įvairių rūšių saugos oro pagalves ir saugos diržų
įtempiklius. Atsižvelgdamos į konkrečią eismo
įvykio situaciją, pvz., susidūrimą skirtingais kampais, apsivertimą ar nuvažiavimą nuo kelio, sistemos reaguoja įvairiai, kad suteiktų geriausią
apsaugą.
Yra ir visiškai mechaninių saugos sistemų, pvz.,
Whiplash Protection System. Be to, automobilis
sukonstruotas taip, kad didelė dalis susidūrimo
metu generuojamos jėgos būtų paskirstyta
sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir kitoms
kėbulo dalims.
Pažeidus svarbią automobilio funkciją, po susidūrimo gali būti suaktyvintas automobilio saugos
režimas.
Įspėjamasis ženklas vairuotojo ekrane
Įspėjamasis ženklas vairuotojo ekrane
pasirodo, kai automobilio elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II.
Jei automobilio saugos sistema veikia
sklandžiai, ženklas dingsta po maždaug 6 sekundžių.
60
Sauga nėštumo metu
Svarbu, kad nėštumo laikotarpiu saugos diržas
būtų naudojamas tinkamai ir nėščiosios vairuotojos nustatytų tinkamą sėdėjimo padėtį.
Saugos diržas
Sugedus specifiniam įspėjamajam ženklui, vietoj jo įsijungia bendrasis įspėjamasis ženklas ir vairuotojo ekrane
parodomas tas pats pranešimas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Sauga nėštumo metu (p. 60)
Saugos diržas (p. 62)
Saugos oro pagalvės (p. 66)
Whiplash Protection System (p. 61)
Safety mode (p. 73)
Vaikų sauga (p. 74)
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per pilvo
šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir eiti
kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai pakilti.
Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite, kad jis būtų
gerai prigludęs prie kūno. Be to, patikrinkite, ar
diržas nėra susisukęs.
Sėdėjimo padėtis
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę ir vairą
taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y.,
kad lengvai pasiektų pedalus ir vairą). Pasisten-
SAUGA
kite sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 60)
Saugos diržas (p. 62)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 121)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 122)
Whiplash Protection System
„Whiplash Protection System“ (WHIPS) – tai
apsauga nuo kaklo traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai, sėdynės pasostės ir ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių
galvos atramos.
WHIPS sistema suveikia smūgio į automobilio
galinę dalį atveju. Jos veikimas priklauso nuo
susidūrimo kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio tipo ir kitų veiksnių.
Suveikus sistemai WHIPS, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal, o sėdynės pasostės –
žemyn, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio sėdėjimo padėtis. Tai sumažina kaklo
sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS yra saugos diržų papildinys. Visada
naudokite saugos diržą.
Nepalikite daiktų ant grindų arba po priekinėmis sėdynėmis ar sėdynių eilėje už vairuotojo / keleivio sėdynės,
kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS sistemai.
ĮSPĖJIMAS
Nespauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės
pasostės ir priekinės sėdynės atlošo.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
sėdynės ar WHIPS. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu priekines sėdynes veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui, susidūrimo metu, sėdynes reikia
pakeisti. Kai kurios sėdynių apsauginės savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad jos nepažeistos.
Jei ketinama nulenkti galinės sėdynės atlošą,
atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti į
priekį, kad ji nesusiliestų su nulenkiamu
atlošu.
Sėdėjimo padėtis
Siekiant, kad sistema WHIPS užtikrintų optimalią
apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą
sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų kliūčių.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
61
SAUGA
||
Prieš pradėdami važiuoti, tinkamai atsisėskite
priekinėje sėdynėje.
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir jai
skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis
atstumas.
WHIPS ir vaikiškos kėdutės
WHIPS nesumažina automobilio apsaugos, kuri
užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę ant priekinės keleivio sėdynės galima
įrengti tik tuomet, jei priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvė yra išjungta.
Susijusi informacija
•
•
•
•
62
Sauga (p. 60)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 121)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 122)
Rear Collision Warning (p. 335)
Saugos diržas
ĮSPĖJIMAS
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos diržų,
gali sukelti rimtų pasekmių.
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip užtikrindamas maksimalią apsaugą. Nenulenkite
atlošo pernelyg daug atgal. Saugos diržas suprojektuotas saugoti keleivį, sėdintį normalioje padėtyje.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar tvirtinimo
detalių, kadangi kitaip diržai nebus tinkamai
įtempiami.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali
sumažėti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 60)
Saugos diržo įtempiklis (p. 63)
Kaip prisisegti / atsisegti saugos diržą
(p. 64)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 65)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SAUGA
Saugos diržo įtempiklis
Automobilyje įrengti pirotechniniai ir elektra valdomi saugos diržo įtempikliai, kurie gali įtempti
saugos diržus avarinėse situacijose ir susidūrimų
atveju.
Saugos diržo įtempiklis susidūrimo
atveju
Visi saugos diržai turi pirotechninius saugos diržų
įtempiklius.
Pirotechniniai saugos diržų įtempikliai susidūrimo
atveju įtempia saugos diržą su pakankama jėga,
kad efektyviai nustatytų keleivį tinkamoje padėtyje.
Saugos diržo įtempiklis kritinėje
situacijoje
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržuose įrengti elektriniai saugos diržų įtempikliai.
Saugos diržų įtempikliai veikia kartu ir gali būti
suaktyvinami su vairuotojo pagalbos sistemomis
„City Safety“ bei „Rear Collision Warning“. Kritiniais atvejais, pvz., staigiai stabdant, vykdant staigius išvengiamuosius manevrus, nuvažiuojant nuo
kelio (pvz., jei automobilis nusiverčia į griovį,
pakyla nuo žemės arba atsitrenkia į kokį nors
bekelėje esantį objektą), slystant ar kilus susidūrimo pavojui, saugos diržo įtempiklio elektrinis
variklis gali įtempti saugos diržą.
tis į automobilio salono detales ir padidindamas
saugos sistemų, pvz., automobilio oro pagalvių,
efektyvumą.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
SVARBU
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio pusėje
tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis saugos
diržo įtempiklis.
Elektrinio saugos diržo įtempiklio atstatymas
Praėjus kritinei situacijai, saugos diržas ir elektrinis saugos diržo įtempiklis automatiškai atstatomi.
Jei diržas lieka įtemptas:
1.
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje.
2.
Atsisekite saugos diržą ir vėl jį prisisekite.
> Saugos diržas ir elektrinis saugos diržo
įtempiklis atstatomi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Saugos diržas (p. 62)
Kaip prisisegti / atsisegti saugos diržą
(p. 64)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 65)
City Safety (p. 326)
Rear Collision Warning (p. 335)
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 69)
Elektrinis saugos diržo įtempiklis nustato keleivį į
geresnę padėtį, sumažindamas pavojų jam trenk-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
63
SAUGA
Kaip prisisegti / atsisegti saugos
diržą
Prieš pradėdami važiuoti užtikrinkite, kad visi
keleiviai būtų prisisegę saugos diržus.
3.
Priekinių sėdynių ir antrosios eilės išorinių
sėdynių saugos diržų aukštis gali būti reguliuojamas.
Saugos diržo prisisegimas
1.
Lėtai patraukite saugos diržą ir įsitikinkite,
kad jis nėra susuktas ar pažeistas.
Užtikrinkite, kad saugos diržas būtų tinkamai
nustatytas savo kreiptuve, esančiame antrosios sėdynių eilės centrinėje sėdynėje.
Saugos diržas turi gulėti ant peties (o ne žemiau ant rankos).
PASTABA
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
•
•
•
2.
4.
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
jei automobilis pasviręs į priekį.
Prisisekite saugos diržą, įkišdami užsegimo
ąselę į tam skirtą sagtį.
> Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties.
Suspauskite sėdynės įtvirtinimą ir pakelkite
saugos diržą aukštyn arba nuleiskite žemyn.
Nustatykite diržą kaip įmanoma aukščiau,
tačiau jis neturi trintis į jūsų gerklę.
ĮSPĖJIMAS
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam skirtos pusės sagtį. Kitaip susidūrimo atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
64
Ties klubais esanti diržo atkarpa turi būti kuo žemiau (ne
ant pilvo).
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik
vienam asmeniui.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar tvirtinimo
detalių, kadangi kitaip diržai nebus tinkamai
įtempiami.
Durelių ir saugos diržo priminimas
Priminimas užsisegti saugos diržą
Sistema primena diržo neprisisegusiems keleiviams jį prisisegti, be to, įspėja apie atidarytas
dureles, variklio dangtį, bagažinės dangtį ar
degalų bako atlanką.
Vairuotojo grafinis ekranas
ĮSPĖJIMAS
Negadinkite saugos diržų ir nekiškite į sagtį
jokių pašalinių daiktų. Antraip susidūrimo
atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti
kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Vaizdinis priminimas viršutiniame valdymo pulte.
Viršutiniame valdymo pulte ir vairuotojo ekrane
(įspėjamuoju ženklu) pateikiamas vaizdinis priminimas.
Kaip atsisegti saugos diržą
1.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
2.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Užtikrinkite, kad saugos diržas būtų tinkamai
nustatytas savo kreiptuve, esančiame antrosios sėdynių eilės centrinėje sėdynėje.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas (p. 62)
Saugos diržo įtempiklis (p. 63)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 65)
Grafinis vaizdas vairuotojo ekrane rodomas su skirtingų
tipų įspėjimais. Įspėjimo spalva ant durų ir bagažinės priklauso nuo transporto priemonės greičio.
Vairuotojo ekrano grafiniame vaizde parodoma,
ant kurių sėdynių sėdi saugos diržus prisisegę ir
neprisisegę keleiviai.
Tame pačiame grafiniame vaizde parodoma, jei
variklio dangtis, bagažinė, kuro pildymo angos
apsauginis skydas ar bet kurios durys yra atidarytos.
Grafika išnyksta automatiškai, maždaug po 30
sekundžių važiavimo arba paspaudus dešinėje
esantį vairo klaviatūros mygtuką O.
Garsinis priminimas priklauso nuo greičio, važiavimo laiko ir atstumo.
Vairuotojo ir keleivių būsena parodoma vairuotojo
ekrane, kai diržai užsegti ar atsegti.
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos
diržų priminimo sistema.
Priekinė sėdynė
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui neprisisegus saugos diržo, apie tai įspėja vaizdinis ir garsinis priminimai.
}}
65
SAUGA
||
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos
diržai yra prisegti. Kai prisisegami visi reikiami
saugos diržai, apie tai pranešama vairuotojo
ekrano grafikoje.
•
•
•
Saugos diržas (p. 62)
Saugos diržo įtempiklis (p. 63)
Saugos oro pagalvės
Automobilyje įrengtos įprastos ir užuolaidinės
oro pagalvės, skirtos vairuotojui ir keleiviams.
Kaip prisisegti / atsisegti saugos diržą
(p. 64)
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinė konsolė apipilama vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite laidus nuo starterio akumuliatoriaus. Nebandykite užvesti automobilio, nes gali išsiskleisti
oro pagalvės. Automobilio nutempimas.
„Volvo“ rekomenduoja gabenti automobilį į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei kelionės metu kas nors galinėje sėdynėje
atsisega saugos diržą, apie tai įspėja vaizdinis
ir garsinis signalai. Priminimas išjungiamas
vėl užsisegus saugos diržą. Be to, jį galima
patvirtinti rankiniu būdu, vairo dešiniojoje klaviatūroje paspaudžiant mygtuką O.
Priminimas apie dureles, variklio dangtį,
bagažinės dangtį ir degalų bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės tinkamai neuždarytos,
vairuotojo ekrane grafinis vaizdas informuoja, kas
atidaryta. Kaip galima greičiau sustokite saugioje
vietoje ir pašalinkite problemos priežastį (uždarykite).
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu,
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu,
vairuotojo ekrane užsidega įspėjamasis
ženklas.
66
Susijusi informacija
Išsiskleidusios oro pagalvės
Jei bet kuri iš oro pagalvių išsiskleidžia, rekomenduojama elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Niekada nevažiuokite su
išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis.
•
„Volvo“ rekomenduoja patikėti automobilio
saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam
„Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio sveikatai.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos
oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą.
Taip pat gali būti pažeisto kitos saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir
akis/jas pažeisti esant intensyviam poveikiui.
Dirginimo atveju, plaukite šaltu vandeniu.
Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro
pagalvių audinys gali sukelti trintį ir nudeginti
odą.
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės
Kaip priedas prie sėdynių diržų, transporto priemonėje sumontuotos oro pagalvės vairuotojo ir
keleivių priekinių sėdynių šonuose.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro
pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena arba daugiau saugos oro pagalvių, arba neišsiskleistų
nė viena.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 60)
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės (p. 67)
ĮSPĖJIMAS
Šoninė saugos oro pagalvė (p. 71)
Užuolaidinė saugos oro pagalvė (p. 72)
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso
nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar buvo
prisisegti saugos diržai. Taikoma visoms saugos diržo padėtims.
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvės padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivį
nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų, o vairuotoją – papildomai – nuo kelių ir kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir saugos oro pagalvė / saugos oro pagalvės
išsiskleidžia. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai
smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Jei
taip įvyko, automobilio salone pasirodo dūmų. Tai
yra visiškai normalu. Visas procesas, įskaitant
saugos oro pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą,
trunka ne ilgiau nei keli dešimtadaliai sekundės.
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir
nugaras atremti į atlošą.
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai
veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali
atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai susižeisti.
}}
67
SAUGA
||
Vairuotojo oro pagalvės
Keleivio oro pagalvės lipdukas
ĮSPĖJIMAS
Oro pagalvė vaire
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji yra
pažymėta užrašu AIRBAG.
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna suaktyvinta visada.
Kelių oro pagalvė
Oro pagalvė įtaisyta apatinėje prietaisų skydelio
dalyje vairuotojo pusėje. Jos dangtelis pažymėtas
užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Jei suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvė, jokiu būdu nesodinkite
toje sėdynėje vaiko ant paaukštintos pasostės,
vaikiškoje automobilinėje kėdutėje arba atgal
nukreiptoje vaikiškoje automobilinėje kėdutėje.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite ir netvirtinkite jokių objektų ant skydelio ar priešais jį, kur laikoma kelių oro
pagalvė.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei
yra įjungta oro pagalvė.
Keleivio oro pagalvė
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės. Jos
dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų
skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro
pagalvė.
Susijusi informacija
•
•
Saugos oro pagalvės (p. 66)
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 69)
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
68
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SAUGA
Keleivio oro pagalvės
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Keleivio saugos oro pagalvę galima išaktyvinti, jei
automobilyje yra jungiklis „Passenger Airbag Cut
Off Switch“ (PACOS).
ĮSPĖJIMAS
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna suaktyvinta visada.
Jungiklis
Keleivio saugos oro pagalvės jungiklis yra prietaisų skydelyje keleivio pusės gale ir jį galima
pasiekti, kai atidarytos keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje.
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties OFF (B) į ON (A).
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas
Keleivio oro pagalvė įj. Patvirtinkite.
PASTABA
ON – saugos oro pagalvė suaktyvinama ir
suaugusieji gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio uždegimo sistemos padėtis I arba žemesnė, nustačius automobilio elektros sistemą į uždegimo
padėtį II vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug
6 sekundes mirksi toliau nurodytas indikatorius.
OFF – saugos oro pagalvė išaktyvinta ir vaikai gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
69
SAUGA
||
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
Keleivio oro pagalvės išaktyvinimas
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties ON (A) į OFF (B).
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas
Keleivio oro pagalv. išj. Patvirtinkite.
> Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas
viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
suaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Kai suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvė, jokiu būdu nesodinkite
toje sėdynėje vaiko ant paaukštintos pasostės,
vaikiškoje automobilinėje kėdutėje arba atgal
nukreiptoje vaikiškoje automobilinėje kėdutėje.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, kai
yra įjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
70
PASTABA
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio uždegimo sistemos padėtis I arba žemesnė, nustačius automobilio elektros sistemą į uždegimo
padėtį II vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug
6 sekundes mirksi toliau nurodytas indikatorius.
> Teksto pranešimas ir ženklas viršutiniame
valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio
sėdynės saugos oro pagalvė yra išaktyvinta.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Priekinėje keleivio sėdyneje draudžiama
sėdėti asmenims, aukštesniems nei 140 cm,
jei yra išjungta oro pagalvė.
Šoninė saugos oro pagalvė
Šoninės oro pagalvės, įrengtos vairuotojo ir
keleivio sėdynėse, susidūrimo atveju apsaugo
krūtinę ir klubus.
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei viršutiniame
valdymo pulte esantis pranešimas
įspėja, kad saugos oro pagalvė yra
deaktyvinta ir vairuotojo ekrane tuo pat metu
rodomas šis ženklas bei pranešimas SRS oro
pagalvė Reikia skubiai vykti į autoservisą.
Tai rodo, kad įvyko rimtas gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir durų
skydo, nes šios erdvės reikia šoninei saugos
oro pagalvei.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“
patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus.
Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti šoninių
saugos oro pagalvių darbą.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
SVARBU
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio pusėje
tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis saugos
diržo įtempiklis.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės (p. 67)
Saugos diržo įtempiklis (p. 63)
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai vykdant darbus prie šoninių saugos oro pagalvių
sistemos, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali
rimtai susižaloti.
Šoninės saugos oro pagalvės sumontuotos išoriniuose priekinių sėdynių atlošų rėmuose, jos
padeda apsaugoti vairuotoją ir priekyje sėdintį
keleivį.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia.
Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp žmogaus ir
durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį
smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai
šoninė saugos oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų
priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Šoninė oro pagalvė ir vaikiškos kėdutės
Šoninė saugos oro pagalvė nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę ant priekinės keleivio sėdynės galima
įrengti tik tuomet, jei priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvė yra išjungta.
}}
71
SAUGA
||
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvės (p. 66)
Užuolaidinė saugos oro pagalvė
ĮSPĖJIMAS
Užuolaidinė saugos oro pagalvė „Inflatable
Curtain“ (IC) susidūrimo atveju padeda apsaugoti vairuotojo ir priekinės sėdynės keleivio galvas nuo smūgio į automobilio salono detales.
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kabliukai yra pritaikyti lengviems paltams ir švarkams kabinti (o
ne kietiems daiktams, pvz., skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti apsaugą.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik originalias
„Volvo“ dalis, patvirtintas įrengimui šiose vietose.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis pakrautas virš durų langų apatinio krašto, palikite 10 cm tarpą tarp krovinio
ir šoninių langų. Kitaip, numatoma pripučiamos užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
Užuolaidinės saugos oro pagalvės įrengtos išilgai
automobilio salono, virš langų. Jos padeda apsaugoti automobilio vairuotoją ir išorinių sėdynių
keleivius. Skydai pažymėti užrašu IC AIRBAG.
Užuolaidinė saugos oro pagalvė išsiskleidžia, kai
pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
72
Saugos oro pagalvės (p. 66)
SAUGA
Safety mode
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui, degalų
linijos, bet kurios saugos sistemos jutikliai arba
stabdžių sistema.
Jei automobilis susidūrė su kita transporto priemone, kartu su įspėjamuoju ženklu ekrane rodomas tekstas „Safety mode“ režimas Žr.
savininko vadovą. Tai reiškia, kad automobilio
veikla yra sutrikusi.
Susijusi informacija
•
•
Sauga (p. 60)
Automobilio variklio užvedimas / važiavimas
po saugos režimo (p. 73)
Automobilio variklio užvedimas /
važiavimas po saugos režimo
Jei automobilis pervedamas į saugos režimą,
galima pamėginti užvesti jo variklį ir išvažiuoti iš
pavojingos vietos.
Automobilio variklio užvedimas po
saugos režimo
1.
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote,
kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti
užvesti automobilį.
Jei automobilis perjungiamas į saugos režimą,
galima pamėginti atstatyti sistemą ir užvesti jo
variklį bei išvažiuoti iš pavojingos vietos.
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas,
niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės sistemos.
Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali
neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą,
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą būseną.
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra
kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei
juntamas degalų kvapas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas „Safety mode“
režimas Žr. savininko vadovą. Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
2.
Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį STOP
ir atleiskite ją.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
}}
73
SAUGA
||
3.
4.
Po to bandykite užvesti automobilį.
> Kol automobilio elektroninė sistema
atlieka sistemų patikrą ir pamėgina grąžinti įprastą būseną, vairuotojo ekrane
rodomas pranešimas Variklio
užvedimas Sistemos patikra,
prašome palaukti. Tai gali užtrukti iki
minutės.
2.
Kai pranešimo Variklio užvedimas
Sistemos patikra, prašome palaukti vairuotojo ekrane nebebus, pabandykite užvesti
automobilio variklį dar kartą.
Susijusi informacija
SVARBU
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
„Safety mode“ režimas Žr. savininko
vadovą, automobiliu negalima važiuoti ar jo
vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos
sunkvežimio paslaugomis. Net jeigu atrodo,
kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų gedimų važiavimo metu jis gali tapti
nevaldomas.
Važiavimas automobiliu po saugos
režimo
1.
74
Jei po bandymo užvesti vairuotojo ekrane
pasirodo Normal mode The car is now in
normal mode pranešimas, automobilį
galima saugiai patraukti iš pavojingos vietos.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
•
Safety mode (p. 73)
Vaikų sauga
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai), kuri
yra skirta specialiai jūsų automobiliui.
Naudojant „Volvo“ vaikų apsaugos įrangą, sudaromos optimalios sąlygos vaikui keliauti automobiliu
saugiai. Be to, vaikų apsaugos įrangą lengva
įrengti ir paprasta naudoti.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti. Niekada
neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant kelių.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek
įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki3-4 metų), o
vyresnius – pirmyn nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse (iki 10 metų
amžiaus).
PASTABA
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl
aiškesnių nurodymų.
Susijusi informacija
•
•
•
Sauga (p. 60)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 75)
Integruotoji paaukštinta pasostė* (p. 86)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo vaiko
svorio ir ūgio.
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite,
kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų naudojama tinkamai.
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos įrengimo instrukcijoje.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietos
Visada dėkite vaikiškas automobilines kėdutes /
paaukštintas pasostes antrojoje arba trečiojoje
sėdynių eilėse, jei aktyvinta keleivio sėdynės oro
pagalvė. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant
priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti sunkiai
sužalotas.
Jei keleivio sėdynės oro pagalvė yra išaktyvinta,
vaikišką automobilinę kėdutę / paaukštintą
pasostę galima dėti priekinėje keleivio sėdynėje.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai
dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite,
kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimas
Montuojant vaikišką automobilinę kėdutę automobilyje, svarbu atkreipti dėmesį į šiuos dalykus.
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su
plieniniais laikikliais arba kitais elementais,
kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties,
naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo
sagtis gali netyčia atsisegti.
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės
diržo prie sėdynės horizontalaus reguliavimo
strypo, spyruoklių arba skersinių ir atramų po
sėdyne. Aštrios briaunos gali pažeisti diržo
juostas.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės
kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
Jei suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvė, jokiu būdu nesodinkite
toje sėdynėje vaiko ant paaukštintos pasostės,
vaikiškoje automobilinėje kėdutėje arba atgal
nukreiptoje vaikiškoje automobilinėje kėdutėje.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei
yra įjungta oro pagalvė.
Automobilinės vaiko kėdutės ir oro pagalvės yra nesuderinamos.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
}}
75
SAUGA
||
Montavimas priekinėje sėdynėje
• Įsitikinkite, kad keleivio saugos oro pagalvė
būtų išaktyvinta.
•
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias
vaikiškas automobilines kėdutes ir jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
•
ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutes
galima įrengti tik jei automobilyje yra ISOFIX
valdymo pulto1 priedas.
•
Nustatykite tolimiausią kėdutės padėtį. Jei
vaikiška automobilinė kėdutė naudojama ir
antrojoje sėdynių eilėje, galima padaryti išimtį.
Šiuo atveju visada patikrinkite, kad vaikiška
automobilinė kėdutė būtų pritvirtinta pagal
gamintojo instrukcijas.
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su apatinėmis diržo juostomis, „Volvo“ rekomenduoja
jas naudoti su šiomis1.
•
Norint įrengti vaikišką automobilinę kėdutę
lengviau, galima naudotis ISOFIX vadovu.
Montavimas antroje sėdynių eilėje
• Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas2 arba pusiau universalias vaikiškas automobilines kėdutes ir jei
1
2
3
76
Priedų asortimentas skiriasi priklausomai nuo rinkos.
Netaikoma vidurinei sėdynei.
Skiriasi priklausomai nuo rinkos.
automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių sąrašą.
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su atraminėmis kojelėmis negalima montuoti vidurinėje
sėdynėje.
•
Išorinės sėdynės yra su ISOFIX tvirtinimo sistema ir yra patvirtintos pritaikant i-Size3.
•
Visos kėdutės yra su viršutiniais montavimo
taškais. „Volvo“ rekomenduoja, kad, prieš
įtempiant vaikiškos automobilinės kėdutės
viršutines diržo juostas prie tvirtinimo taško,
šias juostas reikėtų perkišti per galvos atloše
esančią angą. Jei tai neįmanoma, vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo pateiktomis rekomendacijomis.
•
Automobiliuose su trečia sėdynių eile antra
sėdynių eilė turi būti nustatyta į tolimiausią
padėtį. Jei vaikiška automobilinė kėdutė naudojama ir trečioje sėdynių eilėje, galima daryti
išimtį. Šiuo atveju visada patikrinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų pritvirtinta
pagal gamintojo instrukcijas.
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su apatinėmis diržo juostomis, niekada nereguliuokite
priekyje esančios sėdynės padėties po to, kai
juostos jau pritvirtintos apatiniuose tvirtinimo
taškuose. Jei vaikiška automobilinė kėdutė
nėra įrengta, niekada nepamirškite ištraukti
apatinių diržo juostų.
•
Tvirtinant vaikiškas automobilines kėdutes,
negalima naudotis ISOFIX vadovu.
Montavimas trečioje sėdynių eilėje
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias
vaikiškas automobilines kėdutes ir jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
•
•
Trečiosios eilės sėdynėse neturi būti įrengiamos vaikiškos automobilinės kėdutės su
atraminėmis kojelėmis.
•
Jei reikia, patraukite antrą sėdynių eilę į
priekį, kad būtų pakankamai vietos. Jei vaikiška automobilinė kėdutė tvirtinama antroje
eilėje, patikrinkite, kad ši kėdutė būtų sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.
SAUGA
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Susijusi informacija
•
•
Vaikų sauga (p. 74)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 77)
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 78)
•
•
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 81)
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 69)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
Automobilyje yra viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai ant antrosios eilės kraštinių sėdynių.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į
priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie viršutinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Tvirtinimo taškų vieta
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais ant atlošo
nugarėlės.
Tvirtinimo taškai yra įrengti antrosios eilės kraštinių sėdynių atlošų nugarėlėse.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
77
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš juos
įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkišti
per angą galvos atramos kojelėje. Jei to padaryti neįmanoma, vykdykite kėdutės gamintojo
rekomendacijas.
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų kėdučių
montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais, šiuos nulenkite.
PASTABA
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
Transporto priemonėje sumontuoti apatiniai tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilinėms kėdutėms ant priekinėje sėdynėje* ir antroje sėdynių
eilėje.
Apatiniai tvirtinimo taškai suprojektuoti, kad būtų
naudojami kartu su tam tikromis į galą atsuktomis
vaikiškomis automobilinėmis kėdutėmis.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie apatinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Tvirtinimo taškų vieta
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių uždanga
virš krovinių skyriaus, tokią uždangą reikia
nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines
kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Tvirtinimo taškų vietos antroje sėdynių eilėje.
Tvirtinimo taškai antroje sėdynių eilėje išdėstyti
ant priekinės sėdynės grindų bėgelių galinės
padėties.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
•
•
78
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 75)
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 78)
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 81)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 79)
Tvirtinimo taškai priekinėje sėdynėje montuojami
tik, jei transporto priemonėje sumontuotas jungiklis suaktyvinti / išaktyvinti keleivio oro pagalvę*.
Tvirtinimo taškų vietos priekinėje sėdynėje.
Tvirtinimo taškai priekinėje sėdynėje išdėstyti
keleivių sėdynių erdvės kojoms šonuose.
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 75)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 77)
•
•
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 81)
•
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 69)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 79)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių,
naudojančių automobilio saugos
diržus, įrengimo vietų lentelė
montuoti kuriose vietose ir kokio ūgio vaikams
jos tinka.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias vaikiškas automobilines kėdutes tinka
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
Antroji sėdynių eilė, išorinė sėdynė
PASTABA
Prieš montuodami automobilyje vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite skirsnį
„Vaikiškos automobilinės kėdutės“.
Antroji sėdynių eilė, vidurinė
sėdynė
Trečioji sėdynių eilė
UA, B, L
UB, L
LB
U, L
UA, B, L
UB, L
LB
U, L
UA, LC
U, LC
L
U, L
UA, D, LC
UD, LC
B*, E, LD
UD, L
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
79
SAUGA
||
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
3 grupė
22-36 kg
Antroji sėdynių eilė, išorinė sėdynė
UA, F, L
UF, L
Antroji sėdynių eilė, vidurinė
sėdynė
B*, E, LF
Trečioji sėdynių eilė
UF, L
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
B: įtaisytoji tvirtinimo sistema, patvirtina šiai masės grupei.
A
B
C
D
E
F
Pakelkite sėdynės atlošą į stačią padėtį.
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui (tipo patvirtinimas E1 04301146).
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ apgręžiamąją kėdutę atgal apgręžtoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192).
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ apgręžiamąją kėdutę atgal apgręžtoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192); paaukštintąją pasostę su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“ paaukštintąją pasostę
su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169).
„Volvo“ rekomenduoja įtaisytąją paaukštintąją pasostę (tipo patvirtinimas E5 04218).
„Volvo“ rekomenduoja paaukštintąją pasostę su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“ paaukštintąją pasostę su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko keleivio sėdynėje,
jei automobilyje sumontuota aktyvuota saugos
oro pagalvė.
Susijusi informacija
•
•
80
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 75)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 77)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 82)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 85)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SAUGA
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai
Transporto priemonėje sumontuoti i-SizeISOFIX4
tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms antroje sėdynių eilėje.
i-Size/ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie i-Size/ISOFIX
montavimo taškų, visada vadovaukitės gamintojo
pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Tvirtinimo taškų vieta
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad pasiektumėte užraktus.
Susijusi informacija
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 75)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 77)
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 78)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 85)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 82)
Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais4 ant atlošo
apmušalų.
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai yra paslėpti antrosios sėdynių eilės išorinių sėdynių atlošų apatinėje dalyje.
4
Pavadinimas ir ženklas (priklauso nuo rinkos).
81
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias ISOFIX vaikiškas automobilines
kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio
ūgio vaikams jos tinka.
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
82
Dydžio klasėA
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta
pagal UN Reg R44, o automobilio modelis turi
būti įtrauktas į gamintojo automobilių sąrašą.
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
PASTABA
Prieš montuodami automobilyje vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite skirsnį
„Vaikiškos automobilinės kėdutės“.
Priekinė sėdynė (su
išjungta saugos oro
pagalve)B
Antroji sėdynių eilė,
išorinė sėdynė
Antroji sėdynių eilė,
vidurinė sėdynė
Trečioji sėdynių eilė
ILB, C, XD
ILC
X
X
ILB, C, XD
ILC
X
X
SAUGA
Svoris
1 grupė
9-18 kg
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
A
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
Priekinė sėdynė (su
išjungta saugos oro
pagalve)B
Antroji sėdynių eilė,
išorinė sėdynė
Antroji sėdynių eilė,
vidurinė sėdynė
Trečioji sėdynių eilė
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
ILF
X
X
}}
83
SAUGA
||
Svoris
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
Priekinė sėdynė (su
išjungta saugos oro
pagalve)B
Antroji sėdynių eilė,
išorinė sėdynė
Antroji sėdynių eilė,
vidurinė sėdynė
Trečioji sėdynių eilė
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio modeliui,
priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
X: netinka ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
C
D
E
F
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės
etiketėje.
Tinka montuojant ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutės, kurios yra pusiau universalios (IL), jei automobilyje įrengtas ISOFIX valdymo pulto priedas (priedų asortimentas skiriasi priklausomai nuo rinkos).
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui, fiksuojamą naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo patvirtinimas E1 04301146).
Taikoma, jei automobilyje nėra ISOFIX laikiklių.
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
„Volvo“ rekomenduoja „BeSafe iZi Kid X3 ISOfix“ (tipo patvirtinimas E5 04200).
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Niekada nesodinkite vaiko keleivio sėdynėje,
jei automobilyje sumontuota aktyvuota saugos
oro pagalvė.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su „Volvo“
įgaliotuoju atstovu ir gauti informacijos dėl
„Volvo“ rekomenduojamų „i-Size“ / ISOFIX
vaikiškų automobilinių kėdučių.
PASTABA
Jei „i-Size“ / ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį, į jų
transporto priemonių sąrašą turi būti įtrauktas
automobilio modelis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
84
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 75)
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 81)
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 85)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 79)
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
„i-Size“ įrengimo vietų lentelė
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta
pagal UN Reg R129.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias i-Size vaikiškas automobilines kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio ūgio
vaikams jos tinka.
Vaikiškos automobilinės kėdutės
tipas
PASTABA
Prieš montuodami automobilyje vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite skirsnį
„Vaikiškos automobilinės kėdutės“.
Priekinė sėdynė (su išjungta
saugos oro pagalve)
Antroji sėdynių eilė, išorinė
sėdynė
Antroji sėdynių eilė, vidurinė
sėdynė
Trečioji sėdynių eilė
X
i-UA
X
X
i-Size vaikiškos automobilinės
kėdutės
i-U: tinka i-Size pirmyn ir atgal nukreiptoms „universalioms“ vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 75)
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 81)
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 82)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 79)
85
SAUGA
Integruotoji paaukštinta pasostė*
•
Įtaisytoji paaukštinta pasostė antrosios eilės
vidurinėje sėdynėje leidžia vaikui sėdėti patogiai
ir saugiai.
optimaliai apsaugai užtikrinti apatinė saugos
diržo dalis yra pilvo apačioje;
•
Kaip pakelti integruotąją
paaukštintą pasostę*
galvos atrama sureguliuota tokiame pačiame
aukštyje, kaip ir vaiko galva, jei įmanoma, taip,
kad užstotų visą galvos galinę pusę.
Prireikus naudoti, įtaisytoji paaukštinta pasostė,
įrengta vidurinėje antrosios eilės sėdynėje, yra
pakeliama.
Paaukštinta pasostė sukonstruota taip, kad užtikrintų optimalią apsaugą. Kartu su saugos diržu ji
yra patvirtinta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 36
kg ir kurių ūgis siekia bent 97 cm.
ĮSPĖJIMAS
„Volvo" rekomenduoja, kad remontą arba
pakeitimą atliktų tik įgaliotasis „Volvo“ autoservisas. Paaukštintos pasostės nekeiskite ir
nepapildykite jokiais priedais. Jei integruotą
pasostę veikė didelė jėga, pavyzdžiui, smūgio
atveju, reikia pakeisti visą pasostę. Net jei
pasostė ir atrodo nepažeista, jos apsauginės
savybės gali būti pablogėjusios. Pasostę reikia
pakeisti ir tada, kai ji labai nusidėvėjusi.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios paaukštintosios
pasostės naudojimo instrukcijų, avarijos metu
vaikas gali rimtai susižaloti.
Teisinga padėtis: saugos diržas turi būti nustatytas ant
peties.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite:
86
•
ar įtaisytoji paaukštinta pasostė veikia užrakintuoju režimu;
•
ar saugos diržas prigludęs prie vaiko kūno,
temptas ir nesusisukęs;
•
saugos diržas nesiekia vaiko gerklės ir nėra
žemiau peties;
Patraukite rankenėlę į priekį ir aukštyn, norėdami atlaisvinti paaukštintą pasostę.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikų sauga (p. 74)
Kaip pakelti integruotąją paaukštintą
pasostę* (p. 86)
Kaip nuleisti integruotąją paaukštintą
pasostę* (p. 87)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SAUGA
Kaip nuleisti integruotąją
paaukštintą pasostę*
Kai antrosios eilės vidurinėje sėdynėje įtaisytosios paaukštintos pasostės nereikia, ją galima
nuleisti.
Užfiksuokite paaukštintą pasostę paspausdami ją atgal.
Pasostę užfiksuosite ranka paspaudę žemyn
pasostės vidurį.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios paaukštintosios
pasostės naudojimo instrukcijų, avarijos metu
vaikas gali rimtai susižaloti.
SVARBU
Prieš nuleisdami pasostę, patikrinkite, kad už
jos apačioje nebūtų jokių laisvų daiktų (pvz.,
žaislų).
Pasostę atlaisvinsite patraukę rankenėlę į
priekį.
Susijusi informacija
•
•
PASTABA
Integruotoji paaukštinta pasostė* (p. 86)
Prieš nuleidžiant galinį atlošą, pirmiausia reikia nuleisti paaukštintą pasostę.
Kaip nuleisti integruotąją paaukštintą
pasostę* (p. 87)
Susijusi informacija
•
•
Integruotoji paaukštinta pasostė* (p. 86)
Kaip pakelti integruotąją paaukštintą
pasostę* (p. 86)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
87
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdikliai.
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Vairo dešinioji klaviatūra
Vairo reguliavimas
Garso signalas
Vairo kairioji klaviatūra
Panoraminis stoglangis*
Ekranas viršutiniame valdymo pulte
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio
tamsinimas
Variklio dangčio atidarymas
Ekrano apšvietimas, bagažinės atrakinimas, atidarymas / uždarymas*, halogeninių priekinių žibintų suvedimas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai,
artimųjų šviesų žibintai, tolimųjų šviesų
žibintai, posūkių žibintai, galiniai rūko
žibintai, kelionės ridos skaitiklio atstatymas
Rankinis automatinės pavarų dėžės
pavarų perjungimas*
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekranas
90
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Centrinis ekranas
Avarinis signalas, maks. atitirpinimo / šildomo priekinio stiklo funkcija*, medija,
daiktadėžės dangčio atidarymas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Pavarų perjungimo svirtis
Toliau išvardintų elementų sąrankos
atmintis:
Užvedimo rankenėlė
Stovėjimo stabdžiai
•
•
•
automatinis stabdymas stovint;
Durelių atidarymas, durelių ir bagažinės
dangčio užrakinimas / atrakinimas
Važiavimo režimai*
elektra valdoma priekinė sėdynė*
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje
pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdikliai.
Šoniniai veidrodėliai
Projekcinis rodinys*
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai
Priekinės sėdynės reguliavimas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai,
artimųjų šviesų žibintai, tolimųjų šviesų
žibintai, posūkių žibintai, galiniai rūko
žibintai, kelionės ridos skaitiklio atstatymas
Rankinis automatinės pavarų dėžės
pavarų perjungimas*
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekranas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
91
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Pavarų perjungimo svirtis
Vairo dešinioji klaviatūra
Ekrano apšvietimas, bagažinės atrakinimas, atidarymas / uždarymas*, halogeninių priekinių žibintų suvedimas
Variklio dangčio atidarymas
Panoraminis stoglangis*
Ekranas viršutiniame valdymo pulte
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio
tamsinimas
Užvedimo rankenėlė
Važiavimo režimai*
Stovėjimo stabdžiai
automatinis stabdymas stovint;
Garso signalas
Vairo reguliavimas
Vairo kairioji klaviatūra
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Centrinis ekranas
Avarinis signalas, maks. atitirpinimo / šildomo priekinio stiklo funkcija*, medija,
daiktadėžės dangčio atidarymas
92
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Toliau išvardintų elementų sąrankos
atmintis:
•
•
•
elektra valdoma priekinė sėdynė*
Šoniniai veidrodėliai
Projekcinis rodinys*
Durelių atidarymas, durelių ir bagažinės
dangčio užrakinimas / atrakinimas
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai
Priekinės sėdynės reguliavimas
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekranas, 12 colių
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija apie
automobilį ir vairavimą.
Vairuotojo ekrane rodomi matuokliai, indikatoriai ir
indikaciniai bei įspėjamieji ženklai. Vairuotojo
ekrano turinys priklauso nuo automobilio įrangos,
nuostatų ir tuo metu aktyvių funkcijų.
Vairuotojo ekranas gali būti dviejų versijų:
12 colių ir 8 colių.
ĮSPĖJIMAS
Įvykus trikčiai, vairuotojo ekrane gali nebūti
pateikiama informacija, pvz., apie stabdžius,
oro pagalves ir kitas saugos sistemas. Tokiu
atveju vairuotojas negalės pasitikrinti automobilio sistemų būsenos ar gauti aktualių įspėjimų bei informacijos.
ĮSPĖJIMAS
Jei vairuotojo ekranas išsijungtų, neįsijungtų
aktyvinant / paleidžiant arba būtų iš dalies ar
visiškai neįskaitomas, automobilio eksploatuoti
negalima. Turite nedelsdami vykti į autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Kairėje
• Spidometras
•
•
•
hodometras;
•
Kelio ženklų informacija
kelionės ridos skaitiklis;
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvo informacija
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
93
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Viduryje
• Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis
Laikrodis
•
1
94
•
Pranešimai, atskirais atvejais – su grafika
momentinių degalų sąnaudų;
Programėlių meniu (suaktyvinamas per vairo
klaviatūrą)
Vairuotojo ekrano suaktyvinimas
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
Vairuotojo ekranas suaktyvinamas vos atidarius
dureles, t. y. uždegimo padėtyje 0. Vairuotojo
ekranas po kiek laiko išsijungia, jei yra nenaudojamas. Kad jį vėl suaktyvintumėte, atlikite vieną iš
šių veiksmų:
Durelių ir saugos diržų informacija
Įkrovimo būsena
Kompasas
Medijos leistuvas
Navigacijos žemėlapis
Telefonas
Balso atpažinimas
Kuro matuoklis
Akumuliatoriaus matuoklis
Pavaros keitimo indikatorius
Pasirinktas važiavimo režimas. Pasirenkamieji
važiavimo režimai yra tokie: „Hybrid“, „Off
Road“, „Save“, „Pure“, „Power“ ir „AWD“
Hibridinės sistemos matuoklis (priklauso nuo
pasirinkto važiavimo režimo)
nenustatytas maršrutas1). 12 colių vairuotojo ekrane informacija pateikiama centre, o
8 colių vairuotojo ekrane – viršutinėje dešiniojoje srityje.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos
lygis
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
Dešinėje
• Tachometras (atsižvelgiant į pasirinktą važiavimo režimą).
•
•
•
•
•
•
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
•
Atidarykite vienas iš durelių.
Pasukite uždegimo spynelę į uždegimo
padėtį I arba
• Temos. Pasirinkite vairuotojo ekrano temą
(išvaizdą) (Glass, Minimalistic,
Performance arba Chrome rings).
Sistemos kalbą galima pakeisti Nuostatos
Sistema Pasirinkti sistemos kalbą. Pakeitimas paveikia kalbą visuose ekranuose.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 96)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 99)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 107)
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis (p. 102)
Vairuotojo ekrano nuostatos
Kai kurios nuostatos, pateikiamos vairuotojo
ekrane, gali būti nustatomos programų meniu: žr.
skirsnį „Programų meniu vairuotojo ekrane“.
Centrinio ekrano viršutinio rodinio meniu
Nuostatos My Car Ekranai galima keisti
toliau pateiktas nuostatas:
• Vairuot. ekrano foninė būsena. Pasirin-
kite, kas bus rodoma vairuotojo ekrano fone
(Fone nerodyti jokios informacijos,
Rodyti šiuo metu leidžiamos medijos
informaciją ar Rodyti navigaciją net kai
8 colių vairuotojo ekrane pateikiami tik nurodymai, o žemėlapis rodomas tik 12 colių vairuotojo ekrane. Papildomos informacijos rasite skirsniuose „Žemėlapio navigacijos ekranai ir valdymo elementai“ ir „Žemėlapio navigacija vairuotojo ekrane“
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Su hibridine sistema susijusi
informacija vairuotojo ekrane
Atsižvelgiant į pasirinktą važiavimo režimą, vairuotojo ekrane rodomi atitinkami prietaisai ir funkcijos. Važiavimo režimai turi savo unikalius prietaisus, padedančius vairuotojui vairuoti automobilį
užtikrinant optimalią ekonomiją.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų kelionių
statistika, kurią galima peržiūrėti kaip trimatę diagramą.
Hibridinės sistemos unikalūs ženklai
Atskiri prietaisai skirtingais būdais parodo ryšį
tarp elektrinio variklio naudojamos galios ir jos
likučio.
Parodo esamąjį elektrinio variklio galios
likutį. Jei įrašytas ženklas, vadinasi,
elektrinis variklis naudojamas.
Parodo esamąjį elektrinio variklio galios
likutį. Jei ženklas neįrašytas, vadinasi,
elektrinis variklis nenaudojamas.
Parodo galios lygį užvedus degimo
variklį. Jei įrašytas ženklas, vadinasi,
vidaus degimo variklis naudojamas.
Parodo galios lygį, kurį pasiekus užvedamas vidaus degimo variklis. Jei ženklas neįrašytas, vadinasi, vidaus degimo
variklis nenaudojamas.
Indikatorius, informuojantis apie įkraunamą hibridinės sistemos akumuliatorių.
Pavyzdžiui
Indikatorius, informuojantis apie elektrinio variklio akumuliatoriaus energijos
likutį. Indikatorius rodomas šalia hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklio, apatiniame dešiniajame kampe.
eDTE (Electrical Distance To Empty)
indikatorius. Parodo esamą atstumą,
kurį galima nuvažiuoti, kol išsikraus
akumuliatorius.
Hibridinės sistemos matuoklis
Pasiekiama elektrinio variklio galia
Tarp hibridinės sistemos matuoklio ir degalų
matuoklio, dešiniajame apatiniame prietaisų skydelio kampe, yra akumuliatoriaus matuoklis.
Matuoklis rodo, kiek akumuliatoriuje liko energijos. Ši energija naudojama ne tik elektros varikliui
varyti, bet ir automobiliui vėsinti arba šildyti.
Vairuotojo pageidaujama galia
Rodyklė parodo vairuotojo (greičio pedalu reguliuojamą) pageidaujamą variklio galią. Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo daugiau esamoje pavaroje vairuotojas pageidauja galios. Žymė tarp
žaibo ir kryčio parodo perėjimo tašką, kuriame
elektrinis variklis nustoja veikti ir įsijungia vidaus
degimo variklis.
Automobilio variklis paleistas, automobilis stovi ir
jo galios nereikalaujama.
Elektrinis variklis negali patiekti pageidaujamos
galios, todėl užvedamas vidaus degimo variklis.
}}
95
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
informuoja šalia akumuliatoriaus indikatoriaus
. Energijos lygį palaiko sisesantis ženklas
tema, stabdydama / užvesdama vidaus degimo
variklį taip pat, kaip ir Hybrid režime. Naudojamas
vidaus degimo variklis. Jeigu hibridinės sistemos
akumuliatoriaus energijos lygis yra žemiau 33
proc. įjungus važiavimo režimą, vidaus degimo
variklis pradės įkrauti akumuliatorių iki 33 proc.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Važiavimo
režimai“.
Susijusi informacija
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių, akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai spaudžiant
stabdžių pedalą arba stabdant varikliu nuokalnėje.
Važiavimas Save
•
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 170)
•
Statistinės informacijos rodymas centriniame
ekrane (p. 171)
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Važiavimo režimai (p. 381)
Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai (p. 428)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba įvykusią
klaidą ar triktį.
Ženklas
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena
iš automobilio sistemų veikia ne
taip, kaip turėtų. Vairuotojo ekrane
taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Informacijos ženklas taip pat
gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Stabdžių sistemos gedimas
Ženklas užsidega, kai sugenda stovėjimo stabdžiai.
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema
neveikia. Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia, tačiau be ABS
funkcijos.
Įjungtas automatinis stabdys
Suaktyvintas važiavimo režimas „Save“. Akumuliatorius užfiksuojamas tokiame lygyje, kuris buvo
pasiektas suaktyvinant važiavimo režimą. Apie tai
96
Stabdys laiko sustojusį automobilį
vietoje. Ženklas įsijungia, kai suaktyvinama funkcija ir veikia kojinis
arba stovėjimo stabdys.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Slėgio padangose stebėjimo
sistema
Gabaritiniai žibintai / dieniniai
žibintai
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Jei slėgis padangose žemas, įsijungia ženklas. Kilus trikčiai slėgio
padangose sistemoje, ženklas pirmiausia mirksi maždaug 1 minutę ir
tada ima šviesti nepertraukiamai.
Taip gali būti todėl, kad sistema
negali aptikti žemo slėgio padangose arba įspėti apie jį, kaip numatyta.
Ženklai užsidega, kai įjungti gabaritiniai / dieniniai žibintai.
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų šviesų
žibintai. Gabaritiniai / dieniniai
įjungti.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip gali būti dėl to, jog sugedo
automobilio išmetimo sistema.
Nuvykite į autoservisą, kad šis sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo" autoservisu.
Posūkio kairėn ir dešinėn indikatorius
Ženklai mirksi, kai naudojami
posūkių žibintai.
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių
žibintų funkcija) sugenda, užsidega
šis ženklas.
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų šviesų
žibintai.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Ženklas užsidega baltai, kai išjungti
automatiniai tolimųjų šviesų žibintai.
Gabaritiniai / dieniniai įjungti.
Įjungtos tolimosios šviesos
Ženklas užsidega, kai įjungti
tolimųjų šviesų ir gabaritiniai / dieniniai žibintai.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Ženklas užsidega baltai, kai išjungti
automatiniai tolimųjų šviesų žibintai.
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko žibintas.
Įjungtos tolimosios šviesos
Įjungtas lietaus jutiklis
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis šviesomis.
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas lietaus jutiklis.
}}
97
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ženklas
Paaiškinimas
Paaiškinimas
Įjungta paruošimo funkcija
Eismo juostos laikymo pagalba
Šis ženklas įsijungia, kai variklio
bloko ir salono šildytuvas / oro
kondicionierius vykdo automobilio
paruošimo procedūrą.
Baltas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, eismo juostų
linijos aptinkamos.
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas
dega pastoviai, tai reiškia, kad sistema sugedus.
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
Sportinis režimas leidžia važiuoti
aktyviau. Tada sistema nustato, ar
greičio pedalas spaudinėjamas ir
vairas sukinėjamas greičiau, posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant
įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia
atlikti automobilio galinės dalies
kontroliuojamo slydimo manevrą
prieš įsikišdama ir stabilizuodama
automobilį. Ženklas ima šviesti
suaktyvinus sportinį režimą.
98
Ženklas
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau eismo
juostų linijos neaptinkamos.
Geltonas ženklas: Eismo juostos
laikymo pagalba įspėja / įsikiša.
Eismo juostos laikymo pagalba
ir lietaus jutiklis
Baltas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, eismo juostų
linijos aptinkamos. Lietaus jutiklis
įjungtas.
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau eismo
juostų linijos neaptinkamos. Lietaus
jutiklis įjungtas.
Priminimas apie dureles, variklio dangtį,
bagažinės dangtį ir degalų bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės neuždarytos tinkamai,
vairuotojo ekrane įsijungia informacinis arba įspėjamasis ženklas ir grafikas.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 99)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 65)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Įspėjamieji ženklai vairuotojo
ekrane
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta klaida
(gedimas).
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite,
kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Stabdžių skysčio praradimo priežastį turi ištirti
autoservisas. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega tuo
pačiu metu, yra rizika, kad staigiai stabdant
slys automobilio galas.
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Įspėjimas
Stabdžių sistemos gedimas
Raudonas įspėjamasis ženklas
užsidega, kai nustatomas gedimas,
galintis daryti įtaką automobilio
saugumui ir/arba vairavimui. Tuo
pačiu metu vairuotojo ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas.
Įspėjamasis ženklas taip pat gali
užsidegti kartu su kitais ženklais.
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti
kad stabdžių sistemoje per mažai
skysčio. Vykite į artimiausią įgaliotąjį autoservisą, kad specialistai
patikrintų stabdžių skysčio lygį ir
pašalintų problemą.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Šis ženklas ima mirksėti, jei priekinėje automobilio sėdynėje esantis
žmogus neprisisegė saugos diržo
arba jei kuris nors galinėje sėdynėje sėdintis žmogus diržą atsisegė.
Įjungtas stovėjimo stabdys
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti.
Nuolat mirksintis ženklas reiškia
gedimą. Perskaitykite pranešimą
vairuotojo ekrane.
Saugos oro pagalvės
Jei ženklas toliau šviečia arba
įsijungia vairuojant, vadinasi, aptikta
vienos iš automobilio saugos sistemų triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane. „Volvo"
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo" autoservisu.
}}
99
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ženklas
Paaiškinimas
Žemas variklio alyvos slėgis
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo
metu, reiškia variklio alyvos slėgis
yra per žemas. Nedelsiant išjunkite
variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas užsidega, tačiau alyvos lygis yra normalus, kreipkitės į autoservisą. „Volvo"
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo" autoservisu.
•
Sauga (p. 60)
Lauko temperatūros matuoklis
Lauko temperatūros matuoklis rodomas vairuotojo ekrane.
Temperatūrą matuojantis jutiklis yra automobilio
išorėje.
Starterio akumuliatorius
neįkraunamas
Šis ženklas užsidega važiavimo
metu, jei sutrinka elektros sistema.
Nuvykite į autoservisą. „Volvo"
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo" autoservisu.
Priminimas apie dureles, variklio dangtį,
bagažinės dangtį ir degalų bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės neuždarytos tinkamai,
vairuotojo ekrane įsijungia informacinis arba įspėjamasis ženklas ir grafikas.
Susijusi informacija
•
•
•
100
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 96)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 65)
Lauko temperatūros matuoklio vieta vairuotojo ekrane.
Jei automobilis ilgai nejudėjo, matuoklis gali
rodyti per aukštą temperatūrą.
Kai lauko temperatūra patenka į intervalą nuo
+2 °C iki –5 °C, vairuotojo ekrane pasirodo snaigės ženklas, įspėjantis apie galimai slidžią kelio
dangą. Šis snaigės ženklas papildomai pasirodo
projekciniame rodinyje (jei automobilyje toks yra).
Lauko temperatūros matuoklio
nuostata
Temperatūros matuoklio vienetus galima pakeisti
per centrinio ekrano viršutinį rodinį.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
–
Pasirinkite Nuostatos Sistema
Vienetai ir pažymėkite reikiamą vienetų tipą:
Metrinė, Britų arba JAV.
Susijusi informacija
•
•
Laikrodis
Laikrodis rodomas vairuotojo ir centriniame ekranuose.
Vieta
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 180)
Automatinis laikas (automobiliuose su GPS)
Jei automobilyje yra navigacijos sistema, tuomet
galima pasirinkti punktą Automatinis laikas.
Tada automatiškai suderinama laiko juosta (atsižvelgiant į automobilio buvimo vietą). Tam tikrų
tipų navigacijos sistemose, norint tinkamai nustatyti laiko juostą, reikia nurodyti ir buvimo vietos
šalį. Jei Automatinis laikas nepasirenkama, laikas ir data nustatomi jutiklinio ekrano rodyklėmis
„aukštyn“ arba „žemyn“.
Vasaros laikas
Tam tikrose šalyse galima pasirinkti automatinio
vasaros laiko nustatymo funkciją. Tai atliekama
nurodant Automatinis. Kitose šalyse vasaros
laiką galima nustatyti pasirenkant Įj. arba Išj..
Susijusi informacija
Laikrodžio vieta 12 ir 8 colių vairuotojo ekranuose.
Centriniame ekrane laikrodis pateikiamas viršutiniame dešiniajame būsenos lauko kampe.
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Nuostatų rodinys (p. 172)
Tam tikrose situacijose pranešimai ir informacija
vairuotojo ekrane gali uždengti laikrodį.
Laiko ir datos nuostatos
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pasirinkite
Nuostatos Sistema Laikas ir Data, kad
pakeistumėte laiko ir datos formato nuostatas.
Nustatykite laiką ir datą, jutikliniame ekrane
paspausdami rodyklę „aukštyn“ arba „žemyn“.
101
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis
tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba
kūrėju anglų kalba.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
102
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
}}
103
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
104
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Tom Lane
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Kevin Bracey
Eric S. Raymond
Sam Bushell
Gilles Vollant
Magnus Holmgren
and with the following additions to the disclaimer:
Greg Roelofs
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
John Bowler
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
Tom Tanner
2.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
}}
105
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
106
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Programų meniu vairuotojo ekrane
Taikomoji
programa
Funkcijos
Kelionės
kompiuteris
Pasirenkamas kelionės ridos
skaitiklis arba tai, ką rodyti vairuotojo ekrane ir pan.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Medijos leistuvas
Pasirenkamas aktyvus medijos
leistuvo šaltinis.
Telefonas
Skambinama adresatui iš
skambučių sąrašo.
Susijusi informacija
Navigacija
Sustabdomas arba paleidžiamas gidas, nukreipiantis į
paskutinį naudotą kelionės
tikslą, ir pan.
•
Programų (programėlių) meniu vairuotojo ekrane
leidžia greitai pasiekti dažnai naudojamas tam
tikrų programų funkcijas.
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Vietoj centrinio ekrano galima naudoti vairuotojo ekrane
esantį programų meniu.
Programėlių meniu rodomas vairuotojo ekrane ir
valdomas vairo dešiniąja klaviatūra. Naudojant
programų meniu, yra paprasta persijungti į skirtingas programas ar jų funkcijas nepaleidžiant vairo
ir neatitraukiant akių nuo kelio.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 33)
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 108)
Programų meniu funkcijos
Per skirtingas programas galima pasiekti įvairias
funkcijas. Iš programų meniu galima valdyti šias
programas ir su jomis susijusias funkcijas:
107
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vairuotojo ekrano programų meniu
naudojimas
Programų meniu atvėrimas ir užvėrimas
–
Programų (programėlių) meniu vairuotojo ekrane
valdomas vairo dešiniąja klaviatūra.
Paspauskite atvėrimo / užvėrimo mygtuką
(1).
(Neįmanoma atverti programų meniu, kai vairuotojo ekrane rodomas neatsakytas pranešimas. Prieš atveriant programų meniu, reikia
patvirtinti pranešimą.)
> Programų meniu atsiveria arba užsiveria.
Pranešimai vairuotojo ir centriniame
ekranuose
Vairuotojo ir centriniame ekranuose galima rodyti
pranešimus, informuojančius vairuotoją arba jam
padedančius įvairių įvykių atvejais.
Vairuotojo ekranas
Programų meniu užsiveria automatiškai po to, kai
tam tikrą laiką nieko nebuvo daroma arba buvo
išrinktos tam tikros parinktys.
Naršymas ir išranka programų meniu
1.
Naršykite tarp įvairių galimų programų spausdami kairę arba dešinę pusę (2).
> Ankstesnės ir kitos programų funkcijos
rodomos programų meniu.
2.
Naršykite pasirinktos programos funkcijas
spausdami aukštyn arba žemyn (3).
3.
Patvirtinkite arba paryškinkite funkcijos nuostatą spausdami patvirtinimą (4).
> Funkcija suaktyvinama, o kai kuriose
parinktyse programų meniu po to užsiveria.
Programų meniu ir vairo dešinioji klaviatūra.
Atvėrimas / užvėrimas
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
Jei programėlių meniu atveriamas vėl, parodomos
paskutinės pasirinktos programėlės funkcijos.
Susijusi informacija
•
108
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 107)
Pranešimas vairuotojo ekrane.
Vairuotojo ekrane rodomi vairuotojui labai svarbūs
pranešimai.
Pranešimai gali būti pateikiami skirtingose vairuotojo ekrano vietose, priklausomai nuo to, kokia
kita informacija rodoma tuo pačiu metu. Praėjus
kuriam laikui arba patvirtinus pranešimą ar atlikus
reikiamą veiksmą, pranešimas dingsta iš vairuotojo ekrano. Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į programėlę Automobilio būsena, kuri
atveriama programėlių rodinyje (centriniame
ekrane).
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Pranešimų sudėtis gali skirtis ir jie gali būti
rodomi kartu su grafika, ženklais ar mygtukais,
kurie skirti, pavyzdžiui, patvirtinti pranešimą arba
priimti prašymą.
Pranešimas
Paaiškinimas
Reguliari
techn. priež.
Techninės priežiūros pranešimai
Toliau pateikti svarbūs techninės priežiūros pranešimai ir jų reikšmė.
Laikas techninei priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas
suėjus kitos techninės
priežiūros datai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai sustokiteA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Reikia skubiai
vykti į autoservisąA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Reikalinga
tech. patikraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB,
kad būtų patikrintas automobilis.
Reguliari
techn. priež.
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas
iki kitos techninės priežiūros datos.
Registruotis
techninei
patikrai
Reguliari
techn. priež.
Tech. patikra
neatlikta laiku
Laikinai
išjungtaA
A
B
Centrinis ekranas
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas
praėjus techninės priežiūros datai.
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai
perkrauta iš naujo, pradėjus
važiuoti arba kitą kartą
užvedus variklį.
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur kilo
problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Pranešimas centriniame ekrane.
Centriniame ekrane rodomi vairuotojui mažiau
svarbūs pranešimai.
Daugelis pranešimų pateikiami virš centrinio
ekrano būsenos juostos. Praėjus kuriam laikui
arba atlikus su pranešimu susijusį veiksmą, pranešimas dingsta iš būsenos juostos. Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio
ekrano viršutinį rodinį.
Pranešimų sudėtis gali skirtis, jie gali būti rodomi
kartu su grafiniais elementais, ženklais ar mygtuku, skirtu su pranešimu susietai funkcijai suaktyvinti / išaktyvinti.
}}
109
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Iškylantieji pranešimai
Kai kuriais atvejais pranešimas rodomas iškylančiajame lange. Iškylantieji pranešimai yra svarbesni už pranešimus, kurie rodomi būsenos juostoje, ir tam, kad jie išnyktų, reikia juos patvirtinti
arba imtis veiksmų. Pranešimai, kuriuos reikia
įrašyti, perkeliami į centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
Pranešimų vairuotojo ir centriniame
ekranuose valdymas
•
Patvirtinkite pasirinkimą spausdami patvirtinimą (2).
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo rodinio.
Pranešimai vairuotojo ir centriniame ekranuose
valdomi vairo dešiniąja klaviatūra ir centrinio
ekrano rodiniuose.
Pranešimai be mygtukų:
Vairuotojo ekranas
–
Susijusi informacija
•
•
•
2.
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 33)
Užverkite pranešimą spausdami patvirtinimą
(2) arba leiskite, kad pranešimas po kurio
laiko užsivertų automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo rodinio.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į programėlę Automobilio būsena, kuri atveriama
programėlių rodinyje (centriniame ekrane). Centriniame ekrane pateikiamas su tuo susijęs pranešimas Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 110)
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio ekranų
įrašytus pranešimus (p. 111)
Pranešimas vairuotojo ekrane ir vairo dešinioji klaviatūra.
Centrinis ekranas
Kairėn / dešinėn
Patvirtinti
Kai kuriuose vairuotojo ekrano pranešimuose yra
vienas ar keli mygtukai, kuriais, pavyzdžiui, patvirtinamas pranešimas arba priimamas prašymas.
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
1.
Naršykite tarp įvairių galimų mygtukų spausdami kairę arba dešinę pusę (1).
Pranešimas centriniame ekrane.
110
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kai kurie pranešimai centriniame ekrane turi
mygtuką (arba kelis mygtukus, pateikiamus iškylančiuosiuose pranešimuose), kuriuo galima, pvz.,
suaktyvinti / išaktyvinti su pranešimu susijusią
funkciją.
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
–
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio
ekranų įrašytus pranešimus
Įrašyto pranešimo skaitymas
Kaip iškart perskaityti įrašytą pranešimą:
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo
ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
–
Iš vairuotojo ekrano įrašyti pranešimai
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti arba
leiskite pranešimui po kiek laiko užsiverti
pačiam.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
Kaip perskaityti įrašytą pranešimą vėliau:
1.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
> Programėlė atveriama apatiniame pradžios rodinio antriniame rodinyje.
2.
Programėlėje pasirinkite kortelę Žinutės.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
3.
Paspauskite dešiniau pateiktą rodyklę, kad
išskleistumėte / sumažintumėte pranešimą.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės kairėje
dalyje pateikiamame vaizde rodoma pranešimo informacija grafine forma.
Pranešimai be mygtukų:
–
Užverkite pranešimą jį paspausdami arba
leiskite jam po kurio laiko užsiverti automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio ekrano viršutinį rodinį.
Susijusi informacija
•
Pranešimai vairuotojo ir centriniame ekranuose (p. 108)
•
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio ekranų
įrašytus pranešimus (p. 111)
Paspauskite mygtuką, esantį dešiniau nuo
centriniame ekrane pateikiamo pranešimo
Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
> Įrašytas pranešimas pateikiamas programėlėje Automobilio būsena.
Įrašyti pranešimai ir pasiekiamos parinktys programėlėje
Automobilio būsena.
Vairuotojo ekrane rodomi pranešimai, kuriuos reikia įrašyti,
perkeliami į programėlę
Automobilio būsena centriniame ekrane. Centriniame
ekrane pateikiamas su tuo
susijęs pranešimas Autom.
žinutė laikoma autom. būsenos prgr..
}}
111
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Įrašyto pranešimo valdymas
Išskleistuoju režimu kai kurie pranešimai turi du
mygtukus, kuriais galima rezervuoti techninę priežiūrą arba perskaityti savininko vadovą.
Kaip rezervuoti techninę priežiūrą iš įrašyto pranešimo:
–
Įjungę pranešimo išskleistąjį režimą,
paspauskite Užklausti dėl
paskyrimoPask. ir susit. dėl paskyrimo2,
kad būtų pateikta techninės pagalbos rezervavimo pagalba.
> Pasirinkus Užklausti dėl paskyrimo:
programėlėje atveriama kortelė
Paskyrimai ir sukuriama užklausa techninės pagalbos ir remonto darbams rezervuoti.
Kaip pasiskaityti apie pranešimą savininko
vadove:
–
Išskleistuoju pranešimo režimu paspauskite
Vartotojo vadovas, kad pasiskaitytumėte
apie pranešimą savininko vadove.
> Savininko vadovas atsiveria centriniame
ekrane ir parodo su pranešimu susijusios
informacijos.
Kaskart užvedus variklį, įrašyti pranešimai automatiškai panaikinami iš programėlės.
Iš centrinio ekrano įrašyti pranešimai
Centriniame ekrane rodomi pranešimai, kuriuos
reikia įrašyti, perkeliami į centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
112
Paspauskite rodyklę, kad išskleistumėte /
sumažintumėte pranešimą.
Įrašyto pranešimo valdymas
Kai kurie pranešimai turi mygtuką, skirtą, pvz., su
pranešimu susietai funkcijai suaktyvinti / išaktyvinti.
–
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti.
Susijusi informacija
Įrašyti pranešimai ir pasiekiamos parinktys viršutiniame
rodinyje.
Priklauso nuo rinkos.
2.
Įrašyti pranešimai iš viršutinio rodinio automatiškai panaikinami išjungus variklį.
Pasirinkus Pask. ir susit. dėl
paskyrimo: inicijuojama telefono programėlė ir paskambinama autoservisui, kad
būtų galima rezervuoti techninės pagalbos
ir remonto darbus.
2
Įrašyto pranešimo skaitymas
1. Centriniame ekrane atverkite viršutinį rodinį.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
Pranešimus su dešiniau pateikiama
rodykle galima išskleisti.
•
Pranešimai vairuotojo ir centriniame ekranuose (p. 108)
•
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 110)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Projekcinis rodinys*
Projekciniame rodinyje pateikiami įspėjimai ir
informacija apie greitį, pastovaus greičio palaikymo funkcijas, navigaciją ir kt. vairuotojo
matymo lauke. Projekciniame rodinyje taip pat
rodoma informacija apie kelio ženklus ir įeinančius telefoninius skambučius.
SVARBU
Informacijos projektavimo blokas įrengtas
prietaisų skydelyje. Kad neapgadintumėte
projektavimo bloko dengiamojo stiklo, ant jo
nelaikykite jokių daiktų ir užtikrinkite, kad ant
jo nieko neužkristų.
Jei ima šviesti įspėjamasis ženklas, perskaitykite įspėjamąjį pranešimą vairuotojo ekrane.
Jei ima šviesti informacijos ženklas,
perskaitykite pranešimą vairuotojo
ekrane.
PASTABA
Suaktyvinus parinktį „City Safety“*, informaciją
projekciniame rodinyje pakeičia „City Safety“
grafikas. Šis grafikas rodomas net ir tada, kai
projekcinis rodinys išjungtas.
Įeinantys telefoniniai skambučiai.
Projekcinis rodinys papildo automobilio vairuotojo
ekraną ir informaciją rodo ant priekinio stiklo. Projekcinį vaizdą galima matyti tik iš vairuotojo padėties.
Rodinyje pateikiamos informacijos pavyzdžiai
Greitis
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Navigacija
Kelio ženklai
Projekciniame rodinyje laikinai gali būti pateikiami
įvairūs ženklai, pvz., šie:
City Safety grafinis ženklas mirksi, kad atkreiptų vairuotojo dėmesį
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 113
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
PASTABA
Vairuotojo galimybę matyti informaciją projekciniame rodinyje trikdo:
•
•
•
dėvimi poliarizuojantys akiniai;
•
nepalankus apšvietimas.
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką
Projekcinis ekranas.
Šviesumo ir vertikalios padėties
reguliavimas
vairavimo padėtis ne sėdynės centre;
ant projektavimo bloko dengiamojo stiklo
padėti daiktai;
PASTABA
Naudojantis projekciniu rodiniu, dėl kai kurių
regos sutrikimų gali kilti galvos skausmas ir
būti juntama įtampa.
Per nuostatas
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite / panaikinkite žymėjimą
Projekcinis ekranas.
Projekcinio rodinio suaktyvinimas ir
išaktyvinimas
Šią funkciją galima suaktyvinti / išaktyvinti dviem
būdais centriniame displėjuje:
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką Projekc. rodinio
reguliavimas.
2.
Vairo dešiniąja klaviatūra sureguliuokite vairuotojo matymo lauke esančio projekcinio
rodinio šviesumą ir vertikalią padėtį.
Ekrano parinkčių išranka
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano parinktys.
3.
Pasirinkite Projekciniame ekrane rodyti
navigaciją, „Road Sign Information“
projekc. rodinyje, Proj. rodinyje pateikti
vairuotojo pagalbą arba Rodyti telefoną
projekciniame rodinyje.
PASTABA
Projekcinį rodinį galima įjungti / išjungti ir
reguliuoti tik tada, kada jis rodo projekcinį
vaizdą. Automobilio variklis turi būti užvestas.
Ekranai.
1.
Šviesumo mažinimas
Šviesumo didinimas
Padėties pakėlimas
114
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Padėties nuleidimas
Norėdami keisti priekinį stiklą, kreipkitės į įgaliotąjį autoservisą3. Turi būti sumontuotas reikiamo
tipo priekinis stiklas, kad projekcinio rodinio grafinis vaizdas matytųsi teisingai.
Patvirtinti
Šviesumo reguliavimas
Grafinio vaizdo šviesumas automatiškai pritaikomas prie foninės šviesos. Šį šviesumą taip pat
veikia automobilių kitų ekranų šviesumo reguliavimas.
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcija*
Į priekinės elektra valdomos sėdynės atminties
funkciją galima įrašyti vertikaliąją padėtį.
Horizontalios padėties kalibravimas
Jei pakeistas priekinis stiklas ar ekrano blokelis,
gali prireikti kalibruoti projekcinio displėjaus horizontalią padėtį. Kalibravimas reiškia, kad projekcinis rodinys sukamas pagal ar prieš laikrodžio
rodyklę.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Pasirinkite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano kalibravimas.
3.
Vaizdo horizontalią padėtį kalibruokite vairo
dešiniąja klaviatūra.
Susijusi informacija
Sukite prieš laikrodžio rodyklę
•
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais automobilio funkcijoms atlikti (p. 47)
•
•
•
Nuostatų rodinys (p. 172)
•
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Vairas (p. 135)
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas* (p. 123)
Sukite pagal laikrodžio rodyklę
Patvirtinti
Valymas
Švelniai nuvalykite ekrano dangtelio stiklą švaria ir
sausa mikropluošto šluoste. Jei reikia, šiek tiek
sudrėkinkite mikropluošto šluostę.
Niekada nenaudokite stipraus poveikio dėmių
valiklių. Jei reikia išvalyti labiau įsisenėjusias
dėmes, naudokite specialų valiklį, kurį galite įsigyti
iš „Volvo” prekybos atstovų.
Priekinio stiklo keitimas
Automobiliuose su projekciniu rodiniu yra specialaus tipo priekinis stiklas, atitinkantis projektuojamo rodinio reikalavimus.
3
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 115
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Balso atpažinimas
Balso atpažinimo sistema leidžia vairuotojui naudoti balso atpažinimą tam tikroms medijos leistuvo, per „Bluetooth“ prijungto telefono, klimato
kontrolės sistemos ir „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijoms valdyti.
Komandas balsu duoti patogu, vairuotojui nereikia
blaškytis ir galima susikoncentruoti į vairavimą bei
kelio ir eismo sąlygas.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą
ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Balso atpažinimo sistema veikia dialogo forma:
naudotojas balsu duoda komandas, o sistema
reaguoja atsakydama. Balso atpažinimo sistema
naudoja tą patį mikrofoną kaip ir „Bluetooth“
116
laisvų rankų sistema. Balso atpažinimo sistemos
atsakymai transliuojami per automobilio garsiakalbius. Kai kuriais atvejais tekstinis pranešimas
taip pat rodomas vairuotojo ekrane. Funkcijos valdomos naudojantis dešiniąja vairo klaviatūra.
Nuostatos keičiamos per centrinį ekraną.
Balso atpažinimo naudojimas
Pagrindinės balso atpažinimo kontrolės naudojimo instrukcijos.
Sistemai suaktyvinti ir dialogui
naudojant balso komandas inicijuoti paspauskite ant vairo
įrengtą balso atpažinimo myg.
tuką
Kaip atnaujinti sistemą
Balso atpažinimo sistema nuolat tobulinama. Kad
sistema veiktų optimaliai, atsisiųskite naujinius. Žr.
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
Ryšio metu atminkite:
Balso atpažinimo naudojimas (p. 116)
•
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 118)
Komandą reikia tarti po garsinio signalo, normaliu garsumu ir greičiu.
•
Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema tuo
metu nesupras jūsų balsu duodamų
komandų).
•
Foninio triukšmo salone išvengsite uždarę
dureles, langus ir bagažinės dangtį.
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
•
Klimato kontrolės sistemos valdymas balsu
(p. 119)
•
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 120)
•
Balso atpažinimo nuostatos (p. 117)
Balso atpažinimo funkciją galima išaktyvinti taip:
•
•
ištarus „Cancel“.
ilgai spaudžiant balso atpažinimo mygtuką
.
ant vairo
Norėdami paspartinti ryšį ir praleisti sistemos
užuominas, sistemai kalbant paspauskite balso
atpažinimo mygtuką ant vairo
ir ištarkite kitą
komandą.
Balso atpažinimo kontrolės pavyzdys
Paspauskite
, ištarkite „Call [Forename]
[Surname] [number category]“ – paskambi-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
nama pasirinktam telefonų knygelės adresatui, jei
jis turi daugiau nei vieną telefono numerį (pvz.,
namų, mobilųjį, darbo), pvz.:
Spustelėkite
Mobilusis“.
Visada galima naudoti šias komandas:
•
•
•
, ištarkite „Call Robin Smith
Komandos / frazės
•
menis, pvz., „double zero“ (00). Skaitmenis
galima nurodyti intervale nuo 0 iki 2 300.
„Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo
dialogo balso instrukcija.
„Cancel“ – baikite dialogą.
„Help“ – pradedamas pagalbos dialogas. Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis
komandomis, pvz., pateikdama užklausą.
Konkrečių funkcijų komandos aprašomos atitinkamuose skirsniuose, pvz., „Telefono valdymas
naudojantis balso atpažinimo funkcija“.
Skaičiai
Skaičių komandos sakomos skirtingai. Tai priklauso nuo valdomos funkcijos:
•
Telefono numerius ir pašto kodus reikia
tarti po vieną skaitmenį, pvz., „zero three one
two two four four three“ (03122443).
•
Namo numerius galima nurodyti individualiai arba grupėmis, pvz., „two two“ arba
„twenty two“ (22). Anglų ir olandų kalba
galima nurodyti kelias grupes iš eilės, pvz.,
„twenty-two twenty-two“ (22 22). Anglų kalba
galima naudoti dvigubus arba trigubus skait-
Dažnius galima ištarti taip: „ninety eight
point eight“ (98,8), „hundred and four point
two“ arba „hundred four point two“ (104,2).
Susijusi informacija
•
•
Balso atpažinimas (p. 116)
Balso atpažinimo nuostatos
Gali būti kelios balso atpažinimo sistemos nuostatos.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
pasirinkite nuostatas.
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 118)
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
•
Klimato kontrolės sistemos valdymas balsu
(p. 119)
•
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 120)
•
Balso atpažinimo nuostatos (p. 117)
Valdymas balsu ir
• Kartojimo režimas
• Lytis
• Kalbėjimo greitis
Garso nustatymai
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Garsas Sistemos
garsumai Valdymas balsu ir pasirinkite
nuostatas.
Kalbos keitimas
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos sąraše
.
pažymėtos piktograma
Kalbos keitimas taip pat turi įtakos meniu, pranešimams ir žinyno tekstams.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
kalbą.
Kalba ir pasirinkite
}}
117
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 116)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 116)
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 118)
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
•
Klimato kontrolės sistemos valdymas balsu
(p. 119)
•
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 120)
Telefono valdymas naudojantis
balso atpažinimo funkcija
Radijo ir medijos balso atpažinimo
kontrolė
Balso atpažinimo kontrolės komanda, skirta per
„Bluetooth“ prijungtam mobiliajam telefonui, pvz.,
paskambinti adresatui, surinkti numerį ar klausytis pranešimo.
Radijo ir medijos leistuvo balso atpažinimo kontrolės komanda.
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
Jei norite nurodyti telefonų knygelės adresatą,
balso atpažinimo komandoje turi būti adresato
informacija, įvesta į telefonų knygelę. Jei adresatas (pvz., Robyn Smith) turi kelis telefono numerius, galima nurodyti ir numerio kategoriją, pvz.,
Namų arba Mobilusis: „Call Robin Smith
Mobilusis“.
•
„Media“ – pradedamas medijos ir garso sistemos dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
•
„Play [atlikėjas]“ – grojama muzika pagal
pasirinktą atlikėją.
•
„Play [dainos pavadinimas]“ – atkuriama
pagal pasirinktą dainą.
Palieskite
•
„Play [dainos pavadinimas] iš [albumo]“
– grojama pasirinkta daina iš pasirinkto
albumo.
•
„Play [TV kanalo pavadinimas]“ – įjungiamas pasirinktas TV kanalas.
•
„Play [radijo stotis]“ – pradedamas groti
pasirinkta radijo stotis.
•
„Tune to [Dažnis]“ – įjungiamas pasirinktas
radijo dažnis dabartiniame dažnio diapazone.
Jei nėra aktyvaus radijo šaltinio, pagal numatytąsias nuostatas įjungiamas FM bangų ilgis.
•
„Tune to [Dažnis] [bangos ilgis]“ – įjungiamas pasirinktas radijo dažnis pasirinktame
dažnio diapazone.
•
•
•
„Radio“ – įjungiamas FM radijas.
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Call [adresatas]“ – skambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui.
•
„Call [telefono numeris]“ – renkamas telefono numeris.
•
„Recent calls“ – rodomas skambučių sąrašas.
•
„Read message“ – pranešimas perskaitomas. Jei yra kelios žinutės, pasirinkite, kuri
turi būti perskaityta.
Susijusi informacija
•
•
•
118
Palieskite
Balso atpažinimas (p. 116)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 116)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 117)
„Radio FM“ – įjungiamas FM radijas.
„DAB “ – įjungiamas DAB radijas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
•
•
•
•
•
•
„TV“ – pradedama rodyti TV*.
„CD“ – pradedamas groti CD*.
„USB“ – pradedama groti iš USB įtaiso.
„iPod“ – pradedama groti iš „iPod“ įtaiso.
„Bluetooth“ – pradedama groti iš medijos
šaltinio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.
„Similar music“ – iš USB įrenginių grojama
muzika, panaši į grojamą šiuo metu.
Susijusi informacija
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 116)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 116)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 117)
Klimato kontrolės sistemos
valdymas balsu
Klimato kontrolės sistemos valdymo balsu
komandomis galima, pvz., pakeisti temperatūrą,
suaktyvinti sėdynės šildymo funkciją arba
pakeisti ventiliatoriaus lygį.
Paspauskite
•
„Air condition on“/„Air condition off“ –
suaktyvinamas/išaktyvinamas oro kondicionierius.
•
„Recirculation on“/„Recirculation off“ –
suaktyvinama/išaktyvinama oro apytaka.
•
„Turn on defroster “/„Turn off defroster“
– suaktyvinama/išaktyvinama langų ir veidrodėlių atitirpinimo funkcija.
•
„Turn on max defroster“/„Turn max
defroster off“ – suaktyvinamas/išaktyvinamas maksimalus atitirpinimas.
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Climate“ – pradedamas klimato kontrolės
dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
•
„Set temperature to X degrees“ – nustatoma pageidaujama temperatūra.
•
•
„Raise temperature“/„Lower
temperature“ – padidinama/sumažinama
temperatūros nuostata viena pakopa.
„Turn on electric defroster“/„Turn off
electric defroster“ – suaktyvinamas/išaktyvinamas priekinio stiklo šildymas*.
•
•
„Sync temperature“ – sinchronizuoja visų
automobilio klimato zonų temperatūrą su vairuotojo pusėje nustatyta temperatūra.
„Turn on rear defroster“/„Turn off rear
defroster“ – suaktyvinamas/išaktyvinamas
galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymas
•
•
„Air on feet“/„Air on body“ – atidaromas
pageidaujamas oro srautas.
„Turn steering wheel heat on“/„Turn
steering wheel heat off“ – suaktyvinamas/
išaktyvinamas vairo šildymas*.
•
„Air on feet off“/„Air on body off“ – uždaromas pageidaujamas oro srautas.
•
•
„Set fan to max“/„Turn off fan“ – oro srautas pakeičiamas į Max/Off.
„Raise steering wheel heat“/„Lower
steering wheel heat“ – vairo šildymo* nuostata padidinama/sumažinama vienu žingsniu.
•
„Raise fan speed“/„Lower fan speed“ –
padidinamas/sumažinamas ventiliatoriaus
lygis viena pakopa.
•
„Turn on seat heat“/„Turn off seat heat“
– suaktyvinamas/išaktyvinamas sėdynės šildymas*.
•
„Turn on auto“ – suaktyvinamas automatinis
klimato reguliavimas.
•
„Raise seat heat“/„Lower seat heat“ –
sėdynės šildymo* nuostata padidinama/
sumažinama vienu žingsniu.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 119
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
•
„Turn on seat ventilation“/„Turn off seat
ventilation“ – suaktyvinamas/išaktyvinamas
sėdynės vėdinimas*.
•
„Raise seat ventilation“/„Lower seat
ventilation“ – sėdynės vėdinimo* nuostata
padidinama/sumažinama vienu žingsniu.
Taikant balso atpažinimo kontrolės funkciją, ištartais žodžiais galima suaktyvinti daugelį navigacijos sistemos funkcijų.
Balso atpažinimo naudojimas (p. 116)
Balso atpažinimo funkcija išsamiai aprašyta skyreliuose „Balso atpažinimas“, „Balso atpažinimo
naudojimas“, „Balso atpažinimas ir navigacija
žemėlapyje“ ir „Balso atpažinimo nuostatos“.
Balso atpažinimo nuostatos (p. 117)
Balso komandos
Klimato reguliavimas (p. 180)
Toliau pateikti keli tik navigacijai žemėlapyje
būdingų balso komandų pavyzdžiai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Balso atpažinimas ir navigacija
žemėlapyje
Balso atpažinimas (p. 116)
Paspauskite
mygtuką ant vairo ir ištarkite
vieną iš šių komandų:
4
5
6
120
•
„Go to [Post code]“ – kelionės tikslu nurodomas koks nors pašto kodas, pvz., „Važiuoti į
LE5 4PQ“.
•
„Go to [adresatas]“ – kelionės tikslu nurodomas koks nors telefonų knygelės adresatas, pvz., „Važiuoti pas Robin Smith“.
•
„Search [POI category]“ – ieško LV4 kategorijos (pvz., restorano). Jos visada surikiuojamos „aplink automobilį“. Norėdami rikiuoti
sąrašą aplink maršrutą, ištarkite „Along the
route“, kai rodomas rezultatų sąrašas.
•
„Nustatyti [šalį]/[valstija]5, 6“ – pakeičiama
navigacijos paieškos zona.
•
„Show favourites“ – vairuotojo ekrane parodomos parankinės vietos.
•
„Clear itinerary“ – iš planinio maršruto ištrinami visi įrašyti tarpiniai punktai ir galutinis
kelionės tikslas.
•
„Navigacija“ – pradedamas navigacijos dialogas ir pateikiami komandų pavyzdžiai.
•
„Take me home“ – orientuojama į vietą
Pradžia.
•
•
„Go to [City]“ – kelionės tikslu nurodomas
koks nors miestas, pvz., „Važiuoti į Vilnių“.
„Repeat voice guidance“ – pakartoja
paskutinį ištartą nurodymą balsu.
•
•
„Go to [Address]“ – kelionės tikslu nurodomas adresas. Adrese turi būti miestas arba
gatvė, pvz., „Važiuoti į Arsenalo g. 5, Vilnius“.
„Pause guidance“ – sustabdo nuorodas
žemėlapyje.
•
„Resume guidance“ – atnaujina sustabdytas nuorodas žemėlapyje.
•
„Nustatyti [sankryža]“ – kelionės tikslu
nurodoma sankryža. Sankryžos ieškoma
nurodytoje paieškos zonoje.
•
„Turn off voice guidance“ – išjungia orientavimo balsu funkciją.
•
„Turn on voice guidance“ – įjungia išjungtą
orientavimo balsu funkciją.
Naudotojas gali paskambinti į lankytiną vietą (LV) arba nurodyti ją kelionės tikslu.
Europos šalyse vietoj termino „State“ (valstija) naudojamas terminas „Country“ (šalis).
Brazilijoje ir Indijoje paieškos zona keičiama centriniame ekrane.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Susijusi informacija
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 116)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 116)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 117)
Mechaninė priekinė sėdynė
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu.
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota,
nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos
atveju galite susižaloti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 122)
Daugiafunkcė priekinė sėdynė* (p. 124)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 201)
Saugos diržas (p. 62)
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, papumpuodami * aukštyn /
žemyn.
Sėdynės reguliavimas pirmyn / atgal: pakelkite rankenėlę ir sureguliuokite atstumą iki
vairo ir pedalų. Užtikrinkite, kad nustačius
padėtį sėdynė būtų užfiksuota.
Pakeiskite juosmens atramą*, paspausdami
mygtuką aukštyn / žemyn, pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Pakeiskite atlošo nuolydį, sukdami valdymo
rankenėlę.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 121
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Elektra valdoma priekinė sėdynė*
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu. Elektra valdomą sėdynę galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn. Sėdynės
pasostės priekinį kraštą galima pakelti / nuleisti.
Taip pat galima keisti atlošo kampą. Juosmens
atramą galima reguliuoti aukštyn / žemyn, pirmyn / atgal.
Priekinės elektra valdomos sėdynės
reguliavimas*
Priekinių sėdynių atlošų iki galo pirmyn nuleisti
negalima.
Ant sėdynės sėdimos dalies esančiu valdikliu
nustatykite norimą sėdėjimo padėtį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 122)
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas* (p. 123)
Daugiafunkcė priekinė sėdynė* (p. 124)
Saugos diržas (p. 62)
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų apsaugą,
kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą blokuoja koks
nors objektas. Taip nutikus, pašalinkite objektą ir
pamėginkite vėl valdyti sėdynę.
Atrakinus dureles, kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neužvedus variklio. Kai variklis veikia, sėdynę
galima reguliuoti bet kada. Reguliuoti kurį laiką
galima ir išjungus variklį.
Susijusi informacija
122
•
•
Daugiafunkcė priekinė sėdynė* (p. 124)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas* (p. 123)
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 121)
•
Kaip lengvai atsisėsti ant vairuotojo sėdynės
ir nuo jos pakilti* (p. 128)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 122)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 201)
Pakeiskite juosmens atramą, paspausdami
mygtuką aukštyn / žemyn, pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, sureguliuodami valdymo elementą
aukštyn / žemyn.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal, pastumdami valdymo elementus pirmyn / atgal.
Pakeiskite atlošo nuolydį, pastumdami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcijos naudojimas*
2.
Atmintyje saugomos sėdynės, išorinių galino
vaizdo ir durų veidrodėlių, projekcinio rodinio*
nuostatos
3.
Atminties funkcija įmanoma saugoti tris skirtingas
nuostatas. Atminties funkcijos klaviatūra būna ant
vienerių arba abejų durelių*.
Paspauskite M mygtuką ir atleiskite. Įsijungia
mygtuko lemputės indikatorius.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Pasirūpinkite, kad vaikai
nežaistų su klaviatūra. Prieš reguliuodami
patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam
iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų
įsipainiojimo pavojaus.
Per tris sekundes paspauskite mygtuką 1, 2
arba 3.
> Priskyrus padėtis pasirinktam atminties
mygtukui, pasigirsta garsinis signalas ir
indikatorius mygtuke M užgęsta.
Jei per tris sekundes nepaspaudžiamas joks
atminties mygtukas, tuomet mygtukas M užgęsta
ir nieko neįrašoma.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Susijusi informacija
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 122)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 122)
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Įrašytas nuostatas galima iškviesti, kai priekinės
durelės yra atidarytos arba uždarytos:
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Nuostatų įrašymo mygtukas M.
Išsaugojimo pasirinktis
1.
Nustatykite pageidaujamas sėdynės, šoninių
veidrodėlių ir projekcinio rodinio padėtis.
Priekinės durelės atidarytos
– Trumpai vieną kartą paspauskite kurį nors iš
atminties mygtukų 1–3. Sėdynė, durelių veidrodėliai ir projekcinis rodinys ima judėti ir
sustoja tose padėtyse, kurios buvo įrašytos į
pasirinktą atminties mygtuką.
Priekinės durelės uždarytos
– Laikykite nuspaustą vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol sėdynė, šoniniai veidrodėliai ir
projekcinis rodinys sustos tose padėtyse,
kurios yra įrašytos į pasirinktą atminties mygtuką.
Atleidus atminties mygtuką, sėdynės, šoniniai
veidrodėliai ir projekcinis rodinys sustos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 123
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Daugiafunkcė priekinė sėdynė*
Daugiafunkciniu valdikliu padidinkite sėdėjimo
komfortą.
dyti abiejų priekinių sėdynių nuostatas, vairuotojo
nuostatos rodomos viršutinėje pusėje, o keleivio –
apatinėje pusėje.
Kad centriniame ekrane nebepateiktumėte
sėdynių nuostatų rodinio, paspauskite pradžios
mygtuką, kuris yra po centriniu ekranu.
Daugiafunkcės priekinės sėdynės
funkcijų reguliavimas*
Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu ir centriniu
ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane*.
Susijusi informacija
•
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 122)
Daugiafunkcės priekinės sėdynės funkcijų
reguliavimas* (p. 124)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 201)
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
Daugiafunkcį valdymo elementą kai kuriuose
variantuose galima naudoti juosmens atramai*,
šoninei nugaros atramai*, pasostės ilgiui ir
masažo nuostatoms* reguliuoti. Daugiafunkciniu
valdikliu pakeistos nuostatos rodomos centriniame ekrane*. Tam funkcijų parinktis galima
keisti ir tiesiogiai, centriniame ekrane.
Centrinis ekranas
Vairuotojo ir keleivio sėdynių nuostatos, parinktos
su daugiafunkciu valdymo elementu, yra rodomos
centriniame ekrane. Jei centriniame ekrane
pateiktos tik vienos iš priekinių sėdynių nuostatos, jos rodomos ekrano centre. Kai galima paro-
124
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
Norėdami suaktyvinti daugiafunkcinį valdiklį,
pasukite jį aukštyn / žemyn.
Priekinės sėdynės masažo nuostatų*
reguliavimas
Priekinių sėdynių atloše yra masažo funkcija.
Masažą vykdo oro pagalvėlės, kurios gali veikti su
įvairiomis nuostatomis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
3.
Atskiras masažo funkcijas galite pasirinkti
tiesiogiai jutikliniame ekrane arba judindami
žymiklį aukštyn-žemyn daugiafunkcio valdymo
elemento viršutiniu / apatiniu mygtuku. Pasirinktos funkcijos nuostatą galima pakeisti
pasirenkant tiesiogiai jutikliniame ekrane,
paspaudžiant rodykles arba naudojantis daugiafunkcio valdymo elemento priekiniu / galiniu mygtuku.
Masažo paleidimas iš naujo
Masažo nuostatos
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
• Įj./Išj.: pasirinkite Įj./Išj., kad įjungtumėte /
išjungtumėte masažo funkciją.
• Programs 1-5: yra 5 iš anksto nustatytos
masažo programos. Pasirinkite Bang.,
Žingsnis, Pažangus, Juosmens arba
Pečių.
• Intensyvumas: pasirinkite Žemas,
Normalus arba Aukštas.
Masažo rodinys centriniame ekrane.
1.
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį suaktyvinkite. Centriniame ekrane
bus rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Masažas.
• Greitis: pasirinkite Lėtas, Normalus arba
Greitas.
Masažo paleidimo iš naujo mygtukas centriniame ekrane.
Masažo funkcija po 20 minučių deaktyvinama
automatiškai. Funkcija vėl aktyvinama rankiniu
būdu.
–
Palieskite Paleist vėl centriniame ekrane,
kad paleistumėte pasirinktą masažo programą.
Kai variklis išjungtas, masažo funkcija neveikia.
Priekinių sėdynių atlošų šoninės
atramos* reguliavimas
Norint šoninės atramos, galima reguliuoti atlošo
šonus.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 125
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite Šon.
atramos.
•
Paspauskite priekinės sėdynės mygtuką,
kad padidintumėte šonines atramas.
•
Paspauskite galinės sėdynės mygtuką,
kad sumažintumėte šonines atramas.
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas
Juosmens atramą galima reguliuoti aukštyn /
žemyn, pirmyn / atgal.
Reguliuojamos šoninės atramos rodinys centriniame
ekrane.
Norėdami reguliuoti šoninę atramą:
1.
126
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį suaktyvinkite. Centriniame ekrane
bus rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
Juosmens atramos rodinys centriniame ekrane.
Norėdami reguliuoti juosmens atramą:
1.
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį suaktyvinkite. Centriniame ekrane
bus rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
2.
Susijusi informacija
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Juosmens.
•
Paspauskite sėdynės mygtuką aukštyn /
žemyn, kad perstumtumėte juosmens
atramą aukštyn / žemyn.
•
Paspauskite priekinį sėdynės mygtuką,
kad padidintumėte juosmens atramą.
•
Paspauskite galinį sėdynės mygtuką, kad
sumažintumėte juosmens atramą.
•
Daugiafunkcė priekinė sėdynė* (p. 124)
Priekinės sėdynės pasostės
pailginimas
Sėdynės pasostės ilgį galima reguliuoti ant sėdynės esančiu daugiafunkciu valdymo elementu.
Pasostės pailginimo rodinys centriniame ekrane.
1.
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį suaktyvinkite. Centriniame ekrane
bus rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Pasostės ilg..
•
Paspauskite priekinį sėdynės mygtuką,
kad pailgintumėte sėdynės pasostę.
•
Paspauskite galinį sėdynės mygtuką, kad
sutrumpintumėte sėdynės pasostę.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 127
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kaip lengvai atsisėsti ant vairuotojo
sėdynės ir nuo jos pakilti*
Lengvo įsėdimo ir išsėdimo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Keleivio sėdynės reguliavimas iš
vairuotojo sėdynės*
Paprastas įlipimas ir išlipimas funkciją galima
naudoti, kad vairuotojui būtų lengviau įsėsti į
savo sėdynę ir iš jos išsėsti.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Priekinę keleivio sėdynę galima reguliuoti iš vairuotojo sėdynės.
2.
Paspauskite My Car
Kaip lengvai išsėsti
Funkcijų suaktyvinimas
3.
Pasirinkite Paprastas įlipimas ir išlipimas,
kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte.
Su šia funkcija vairuotojas gali lengviau pakilti
nuo savo sėdynės, tuo pat metu ją nuleisdamas,
sumažindamas šoninę atramą ir sutrumpindamas
jos pasostę.
Kad būtų galima sėdynę nustatyti į lengvo išsėdimo padėtį, šią funkciją reikia suaktyvinti centriniame ekrane.
1.
Nustatykite pavarų režimą P.
2.
Išjunkite variklį.
3.
Atsekite saugos diržą.
4.
Atidarykite vairuotojo dureles.
> Sėdynė, šoninė atrama ir sėdynės pasostė
vienu metu paslenkama į lengvo išsėdimo
padėtį.
Kaip lengvai įsėsti
Vairuotojui išlipus iš automobilio, sėdynė lieka išlipimo padėtyje. Kai vairuotojas grįš prie automobilio, jis galės įlipti ir įsėsti lengvai bei patogiai. Vairuotojui atsisėdus ant sėdynės, užsisegus saugos
diržą ir automobilio elektros sistemai nustačius
bent uždegimo padėtį 1, sėdynė bus sureguliuota
pagal asmeninę vairuotojo nuostatą.
128
Sėdynės.
Susijusi informacija
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 122)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Šią funkciją galima suaktyvinti per centrinį ekraną
dviem būdais:
Per funkcijų rodinį
Norėdami suaktyvinti, paspauskite mygtuką Nustatyti
keleivio sėd..
Per nuostatas
1. Paspauskite Nuostatos viršutiniame rodinyje.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Nustatyti keleivio sėdynę iš
vairuotojo vietos , kad suaktyvintumėte.
Sėdynės.
Keleivio sėdynės reguliavimas
Suaktyvinęs šią funkciją, vairuotojas turi sureguliuoti keleivio sėdynę per 10 sekundžių. Jei jis to
nepadaro per šį laiką, funkcija išaktyvinama.
Vairuotojas gali reguliuoti keleivio sėdynę ant
savo sėdynės esančiais valdymo elementais:
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinė sėdynė
Automobilyje yra 7 sėdimosios vietos, o tai reiškia, kad už priekinių yra dvi sėdynių eilės. Antrojoje sėdynių eilėje yra trys atskiros sėdynės, o
trečiojoje – dvi.
Susijusi informacija
Pastumkite keleivio sėdynę pirmyn / atgal,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Pakeiskite keleivio sėdynės atlošo nuolydį,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Susijusi informacija
•
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 122)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 122)
Saugos diržas (p. 62)
•
Antrosios sėdynių eilės galvos atramų reguliavimas (p. 129)
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai
(p. 131)
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 131)
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 132)
•
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir išlipimas iš
jos (p. 134)
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 135)
•
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 201)
Antrosios sėdynių eilės galvos
atramų reguliavimas
Sureguliuokite centrinės sėdynės galvos atlošą
pagal keleivio aukštį. Nulenkite žemyn išorinių
sėdynių galvos atramas*, kad pagerintumėte
matomumą atgal.
Centrinės sėdynės galvos atramos
reguliavimas
Centrinės sėdynės galvos atramą reikia nustatyti
pagal keleivio ūgį, kad esant galimybei būtų
uždengta visa galvos galinė dalis. Pagal poreikį
pakelkite jį aukštyn rankomis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 129
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Galinių išorinių sėdynių galvos atramų
nuleidimas elektra*
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Nulenkti antr. eilės sėdynių
galvos atramas, kad nuleistumėte galines
išorines galvos atramas.
Sėdynės.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atlošų, jeigu
kitose sėdynėse yra keleivių.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Kad nuleistumėte galvos atramą, nuspauskite
mygtuką (esantį centre tarp atlošo ir galvos atramos – žr. iliustraciją) ir jį laikydami atsargiai nuspauskite galvos atramą žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos
atrama turi būti žemiausioje padėtyje. Kai
vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos atramą
reikia tinkamai sureguliuoti pagal keleivio ūgį,
kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei
įmanoma).
ĮSPĖJIMAS
Išorinius galvos atlošus galima nuleisti dviem
būdais iš centrinio ekrano:
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti užfiksuotos.
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką Galvos
atramos nulenkimas nuleidimo funkcijai suaktyvinti /
išaktyvinti.
Jei trečiojoje sėdynių eilėje sėdi keleiviai, antrosios eilės išorinių sėdynių galvos atramos
turi būti pakeltos.
Susijusi informacija
Per nuostatas
Automobilio elektros sistema turi būti uždegimo
padėtyje II.
1.
130
ĮSPĖJIMAS
•
•
Galinė sėdynė (p. 129)
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 132)
Paspauskite Nuostatos viršutiniame rodinyje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Antrosios eilės sėdynės
reguliavimas išilgai
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir ją
užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę būkite
atsargūs. Dėl nekontroliuojamo ar nerūpestingo reguliavimo galite būti prispausti.
Antrosios eilės sėdynes galima individualiai reguliuoti pirmyn-atgal, taip suformuojant optimalią
erdvę kojoms antrosios ir trečiosios eilių keleiviams.
Antrosios eilės sėdynių atlošo
nuolydžio reguliavimas
Galima individualiai sureguliuoti kiekvienos antrosios eilės sėdynės atlošo nuolydį.
Centrinė sėdynė
Susijusi informacija
•
•
Pakelkite rankeną po sėdyne.
Paslinkite sėdynę pirmyn arba atgal į pageidaujamą vietą.
3.
Atleiskite rankenėlę ir paslinkite sėdynę, kol
užsifiksuos fiksatorius.
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
Galinė sėdynė (p. 129)
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 131)
1.
Patraukite dirželį, esantį centrinės sėdynės
dešinėje pusėje.
2.
Nustatykite atlošo nuolydį pirmyn / atgal,
sumažindami arba padidindami atlošo
apkrovą.
3.
Atleiskite dirželį užfiksuoti atlošo padėtį ir
slinkite jį, kol užsifiksuos fiksatorius.
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
}}
131
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Išorinės sėdynės
Galinė sėdynė (p. 129)
Antrosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai
(p. 131)
Antrojoje eilėje yra trys atskiros sėdynės. Atlošus
galima nulenkti atskirai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 132)
Saugos diržas (p. 62)
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir ją
užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę būkite
atsargūs. Dėl nekontroliuojamo ar nerūpestingo reguliavimo galite būti prispausti.
SVARBU
1.
Patraukite sėdynės šone esančią rankeną
aukštyn.
2.
Nustatykite atlošo nuolydį pirmyn / atgal,
sumažindami arba padidindami atlošo
apkrovą.
3.
Atleiskite rankenėlę užfiksuoti atlošo padėtį ir
slinkite jį, kol užsifiksuos fiksatorius.
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
ĮSPĖJIMAS
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate pažeisti
galinės sėdynės apmušalus.
SVARBU
Prieš nulenkiant sėdynės atlošą, reikia nuleisti
įtaisytąją centrinės sėdynės paaukštintąją
pasostę*.
Prieš nulenkiant sėdynės atlošą, reikia pakelti
vidurinės sėdynės porankį*.
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir ją
užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę būkite
atsargūs. Dėl nekontroliuojamo ar nerūpestingo reguliavimo galite būti prispausti.
132
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
1.
Patraukite dirželį.
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų,
gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes
ir (arba) stačiai nustatyti jų atlošus.
2.
Pakelkite atlošą ir atleiskite dirželį. Slinkite
atlošą, kol užsifiksuos fiksatorius.
3.
Jei reikia, galvos atlošą pakelkite.
Galines sėdynes taip pat gali reikėti pastumti
atgal.
Išorinės sėdynės
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Užtikrinkite, kad nuleisti atlošai būtų tinkamai
užfiksuoti.
Kaip pakelti sėdynės atlošą į stačią padėtį:
1.
Pakeldami atlošą, patraukite sėdynės šone
esančią rankeną į viršų ir ją palaikykite šioje
padėtyje.
2.
Įsitikinkite, kad pakelti galvos atlošai nesiliečia su priekine sėdyne. Pakelkite atlošą ir
atleiskite rankenėlę.
3.
Slinkite atlošą, kol užsifiksuos fiksatorius.
4.
Galvos atrama pakeliama rankomis.
Centrinė sėdynė
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai užfiksuoti.
Kaip nulenkti atlošą:
1.
Kaip nulenkti atlošą:
1.
Nuleiskite galvos atramą ranka.
2.
Patraukite dirželį, esantį centrinės sėdynės
dešinėje pusėje.
3.
Nulenkite atlošą pirmyn, kad jis užsifiksuotų
savo padėtyje. Nulenkiant sėdynės atlošą, jos
pasostė nusilenkia žemyn ir pirmyn, kad būtų
suformuotos plokščios grindys.
Kaip pakelti sėdynės atlošą į stačią padėtį:
2.
Nulenkdami atlošą, patraukite sėdynės šone
esančią rankeną į viršų ir ją palaikykite šioje
padėtyje.
Įsitikinkite, kad nuleisti galvos atlošai nesiliečia su priekine sėdyne. Nulenkite atlošą pirmyn, kad jis užsifiksuotų savo padėtyje.
> Nulenkiant sėdynės atlošą, jos pasostė
nusilenkia žemyn ir pirmyn, kad būtų
suformuotos plokščios grindys. Nulenkiant
galinę sėdynę, galvos atrama nusileidžia
automatiškai.
ĮSPĖJIMAS
Jei trečiojoje sėdynių eilėje sėdi keleiviai, antrosios eilės išorinių sėdynių galvos atramos
turi būti pakeltos.
Susijusi informacija
•
•
Galinė sėdynė (p. 129)
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 131)
}}
133
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
•
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 135)
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir
išlipimas iš jos
Antrosios sėdynių eilės galvos atramų reguliavimas (p. 129)
Kad sklandžiai ir lengvai patektumėte ant trečiosios eilės sėdynių ir iš jų išliptumėte, galima atitinkamai sureguliuoti antrąją sėdynių eilę.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai užfiksuoti.
Susijusi informacija
1.
Patraukite aukštyn ir pirmyn rankeną, kuri yra
antrosios sėdynių eilės kraštinių sėdynių viršuje.
2.
Nulenkite atlošą pirmyn ir tada nustumkite
visą sėdynę pirmyn.
Kaip pakelti sėdynę į stačią padėtį:
–
134
Nustumkite sėdynę atgal ir pakelkite atlošą,
kad jis užsifiksuotų.
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai
(p. 131)
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 131)
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 132)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Trečiosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas
2.
Trečiojoje eilėje yra dvi atskiros sėdynės. Juos
galima nulenkti atskirai.
SVARBU
Kad galėtumėte nuleisti trečiosios sėdynių
eilės atlošus, gali reikėti pakeisti antrosios
eilės sėdynių padėtį ir kampą.
Įsitikinkite, kad nuleisti galvos atlošai nesiliečia su sėdyne priekyje. Nulenkite atlošą į
priekį.
> Nulenkiant sėdynės atlošą, jos pasostė
nusilenkia žemyn ir pirmyn, kad būtų
suformuotos plokščios grindys. Nulenkiant
galinę sėdynę, galvos atrama nusileidžia
automatiškai.
Vairas
Ant vairo be kita ko yra garso signalo, vairuotojo
pagalbos sistemų ir valdymo balsu sistemos valdikliai.
Norėdami pakelti sėdynę, kelkite atlošą, kol jis
užsifiksuos. Galvos atrama pakeliama rankomis.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai užfiksuoti.
Susijusi informacija
•
•
1.
7
Patraukite aukštyn ir pirmyn rankeną, kuri yra
atlošo viršuje.
Galinė sėdynė (p. 129)
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 132)
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 131)
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai
(p. 131)
Greičio ribotuvas*, pastovaus greičio palaikymo sistema, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, atstumo įspėjimas* ir Pilot Assist*.
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės*.
Vairuotojo pagalbos sistemų valdymo elementai7.
Automatinės pavarų dėžės rankinio pavarų
perjungimo mentelė*.
Balso atpažinimo, projekcinio rodinio nuostatų ir meniu, pranešimų ir ragelio funkcijų
valdikliai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 135
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Garso signalas
Garso signalo valdymo elementas įrengtas vairo
viduryje.
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 113)
Vairo reguliavimas
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 108)
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį.
•
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 110)
•
Telefonas (p. 451)
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Susijusi informacija
•
•
136
Vairo reguliavimas (p. 136)
Galimos vairo padėtys
Vairo šildymo funkcijos suaktyvinimas/išaktyvinimas* (p. 203)
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 275)
1.
Vairui atleisti pastumkite svirtį žemyn.
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 282)
2.
•
Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
3.
•
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 323)
Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte
vairo padėtį. Jei svirtelė standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę padėtį.
•
Balso atpažinimas (p. 116)
Pilot Assist* (p. 299)
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 379)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
Jei vairo stiprintuvas susietas su greičiu, galima
reguliuoti vairavimo jėgos lygį. Vairavimo jėga
reguliuojama pagal automobilio greitį, kad pagerėtų valdomumas.
Susijusi informacija
•
•
Vairas (p. 135)
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 270)
Žibintų jungikliai
Norėdami suaktyvinti išorinį apšvietimą, naudokitės žibintų valdymo elementais, kurie yra vairo
kairiajame perjungiklyje. Norėdami sureguliuoti
priekinių žibintų spindulio aukštį8 ir salono
apšvietimo intensyvumą, pasinaudokite prietaisų
skydelyje esančiu žibintų valdymo elementu.
Rankenėlė ant vairo perjungiklio
Padėtis
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai , kai automobilio
elektros sistema yra uždegimo
padėtyje II arba veikia variklis.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Dieniniai ir gabaritiniai žibintai, kai
automobilio elektros sistema yra
uždegimo padėtyje II arba veikia
variklis.
Gabaritiniai žibintai, kai automobilis
stoviA.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai.
Gali būti suaktyvinti tolimųjų šviesų
žibintai.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
8
Taikoma transporto priemonėms su halogeniniais priekiniais žibintais.
}}
137
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Padėtis
ĮSPĖJIMAS
Paaiškinimas
Dieniniai ir gabaritiniai žibintai
(dieną), kai automobilio elektros
sistema yra uždegimo padėtyje II
arba veikia variklis.
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai, esant prieblandai ar tamsiam
paros metui arba įjungus galinius
rūko žibintus.
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per silpna
ar pakankamai stipri, pvz., esant rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Valdymo elementai prietaisų skydelyje
reguliavimo funkcija, todėl nėra reguliavimo
ratuko reguliuoti priekinių žibintų spindulio aukštį.
Salono apšvietimo ryškumo reguliavimas
Automobilio viduje esančios lemputės užsidega
skirtingai atsižvelgiant į naudojamą uždegimo
padėtį.
Reguliavimo ratuku reguliuojamas ekrano apšvietimo ryškumas, valdiklių apšvietimas, aplinkos ir
dekoratyvinis apšvietimas.
Galima įjungti aktyviųjų tolimųjų
šviesų funkciją.
Tolimąsias šviesas galima suaktyvinti įjungus artimąsias.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos / išjungtos.
A
Taip pat laisvąja eiga, kai variklis veikia, užtikrinant, kad rotacinis
žiedas pasuktas į šią padėtį iš kitos.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti
transporto priemonė važiuoja.
režimą, kai
Salono apšvietimo ryškumo reguliavimo ratukas
Priekinių žibintų spindulio aukščio reguliavimo ratukas
Automobiliuose su šviesos diodų9 priekiniais
žibintais* yra automatinė priekinių žibintų aukščio
9
138
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas. Tai gali
apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito
galima išvengti, reguliuojant žibintų spindulio
aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai
įkrautas.
Apkrova
Reguliavimo ratelis
Apkrova
Reguliavimo ratelis
Tik vairuotojas.
Padėtis 0
Padėtis 1
Vairuotojas ir keleivis priekinėje
sėdynėje.
Padėtis 0
Vairuotojas ir keleivis priekinėje
sėdynėje.
1.
Palikite variklį veikti arba nustatykite automobilio elektros sistemos uždegimo padėtį I.
Vairuotojas ir keleivis priekinėje
sėdynėje.
Padėtis 0
2.
Sukite reguliavimo ratelį aukštyn / žemyn
žibintui pakelti / nuleisti.
Trys keleiviai antrojoje sėdynių
eilėje.
Toliau parodytos padėtys, į kurias turėtų būti
nustatytas reguliavimo ratukas įvairiais apkrovos
atvejais.
Vairuotojas ir keleivis priekinėje
sėdynėje.
Padėtis 1
Trys keleiviai antrojoje sėdynių
eilėje.
Du keleiviai trečiojoje sėdynių
eilėje.
Vairuotojas ir keleivis priekinėje
sėdynėje.
Padėtis 0
Du keleiviai trečiojoje sėdynių
eilėje.
Susijusi informacija
220 kg krovinys bagažinėje.
Vairuotojas ir maksimalus krovinys bagažinėje.
Trys keleiviai antrojoje sėdynių
eilėje.
Padėtis 1
•
•
•
Salono apšvietimas (p. 147)
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 141)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Reguliavimo ratuko padėtys esant atitinkamai apkrovai.
Reguliavimo ratukas padėtyje 0
Reguliavimo ratukas padėtyje 1
139
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Gabaritiniai žibintai
Važiavimo dieną šviesos
Gabaritiniai žibintai įjungiami ant vairo esančio
perjungiklio rotaciniu žiedu.
Dieniniai žibintai įsijungia, kai vairo perjungiklio
,
rotacinis žiedas nustatomas į padėtį
arba
ir automobilio elektros sistema
veikia uždegimo padėtyje II arba užvestas variklis. Nustačius padėtį
, tai galioja tik dienos
metu. Kitomis aplinkybėmis įsijungia artimosios
šviesos.
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji
negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai
stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
Susijusi informacija
•
•
•
Perjungiklio rotacinis žiedas gabaritinių žibintų padėtyje.
Pasukite rotacinį žiedą į padėtį
(tuo pat
metu įjungiamas numerio lentelės apšvietimas).
Jei nustatyta automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis II arba veikia variklis, vietoj stovėjimo žibintų įjungiami dieniniai žibintai.
Jei bagažinė atidaroma, kai lauke tamsu, įsijungia
galiniai stovėjimo žibintai (jei jie dar nešviečia),
įspėdami iš paskos atvažiuojančius eismo dalyvius. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, kokioje padėtyje yra rotacinis žiedas arba kokia parinkta automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis.
Susijusi informacija
•
•
140
Žibintų jungikliai (p. 137)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Jei perjungiklio rotacinis žiedas yra padėtyje
, tuomet automobiliu važiuojant dieną įsijungia specialieji žibintai („Daytime Running Lights“ DRL). Atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesiam, automobilyje automatiškai
perjungiami dieniniai žibintai į artimųjų šviesų.
Įjungus galinius rūko žibintus, persijungiama į
artimųjų šviesų žibintus.
Žibintų jungikliai (p. 137)
Artimųjų šviesų žibintai (p. 141)
Uždegimo padėtys (p. 370)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Artimųjų šviesų žibintai
Kai žibintų perjungimo rankenėlė ant vairo yra
padėtyje ir automobilio elektros sistema
raktelio II padėtyje arba variklis veikia, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Artimųjų šviesų žibintai
Žibintų perjungimo rankenėlė ant vairo.
Kai žibintų perjungimo rankenėlė ant vairo yra
padėtyje, artimosios šviesos suaktyvinamos
automatiškai atėjus sutemoms arba pernelyg
susilpnėjus dienos šviesai. Artimųjų šviesų žibintai
automatiškai suaktyvinami ir įjungus galinius rūko
žibintus.
Kai žibintų perjungimo rankenėlė ant vairo yra
padėtyje, veikiant varikliui arba nustačius
raktelio padėtį II, artimosios šviesos veikia nuolat.
Tunelio aptikimas
Nustačius, kad automobilis įvažiuos į tunelį, dieniniai žibintai perjungiami į artimųjų šviesų.
Atminkite, kad rotacinis žiedas ant kairiojo perjunrežime nustatyti tunelį.
giklio turi būti
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas /
išaktyvinimas
Tolimosios šviesos suaktyvinamos perjungikliu
ant vairo.
Aktyviosios tolimosios šviesos suaktyvinamos
rotaciniu žiedu, esančiu ant perjungiklio.
Važiavimo dieną šviesos (p. 140)
Žibintų jungikliai (p. 137)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Žibintų perjungimo rankenėlė ant vairo.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį atgal į žybsnio tolimosiomis šviesomis padėtį. Tolimosios šviesos
dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
}}
141
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada, kai
10 arba
žibintų rankenėlė yra padėtyje
. Stumdami perjungiklį į priekį, suaktyvinkite
tolimųjų šviesų žibintus. Išaktyvinkite stumdami
perjungiklį atgal.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, vairuotojo ekrane
.
pasirodo ženklas
Automobiliai su šviesos diodų11 priekiniais
žibintais*
Priešingai nei tradicinio pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir toliau lieka įjungtos abiejose
atvažiuojančių automobilių arba priešais esančių
automobilių pusėse ir pritemdoma tik ta dalis
spindulio, kuri šviečia tiesiai į transporto priemonę.
Aktyviosios tolimosios šviesos
Įjungti / išjungti
Funkcija gali pradėti veikti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h
(12 myl./val.) arba yra didesnis.
Aktyvinkite arba deaktyvinkite aktyviųjų tolimųjų
šviesų funkciją, pasukdami perjungiklio rotacinį
ir atleisdami. Jei aktyviųjų
žiedą į padėtį
tolimųjų šviesų funkcija išaktyvinama, kai įjungti
tolimųjų šviesų žibintai, automatiškai įjungiamos
artimosios šviesos.
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą
kameros jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių
priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje
važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias. Funkcija gali įvertinti
ir gatvės apšvietimo lempas.
Automobiliai su halogeniniais priekiniais
žibintais
Apšvietimas perjungiamas į tolimųjų šviesų žibintus po maždaug sekundės, kai kameros jutiklis
ilgiau neaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamos šviesos.
10
11
142
Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.
Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių
automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia
kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų
šviesos.
Įjungus aktyviuosius tolimųjų šviesų žibintus,
ženklas vairuotojo ekrane ima šviesti balta
šviesa.
Įjungus tolimąsias šviesas, ženklas ima šviesti
mėlyna spalva. Tai taikoma ir šviesos diodų priekiniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš
Kai įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
dalies pritemdytos, t.y. kai tik žibintų spindulys yra
šiek tiek ryškesnis nei artimųjų šviesų.
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio
stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali
sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.
kuojami, pranešimas dingsta ir įsijungia
ženklas.
SVARBU
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai pagalbinė
sistema, palankiomis sąlygomis padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti
artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to reikalauja eismo arba oro sąlygos.
•
•
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas šis
ženklas kartu su pranešimu Auto.
ilgosios šviesos Laikinai
nepasiekiama, tuomet tolimąsias ir
artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu.
Ant vairo esančio perjungiklio rotacinis žiedas gali
likti padėtyje
. Pasirodžius minėtam pranedingsta.
šimui, ženklas
Tas pat galioja ir jei šis ženklas rodomas kartu su pranešimu Priekinio
stiklo jutiklis Jutiklis užblokuotas,
žr. savininko vadovą.
Aktyviosios tolimosios šviesos gali laikinai
neveikti, pvz., kai tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai aktyviosios tolimosios šviesos vėl
ima veikti arba priekinio stiklo jutikliai nebeblo-
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam rūkui
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi važiuojančių automobilių žibintų šviesa (pvz.,
įrengti apsauginiai barjerai)
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
Kalno viršūnėje arba dauboje
Staigiuose posūkiuose.
Apie kameros jutiklio apribojimus plačiau skaitykite straipsnyje „City Safety“ apribojimai“.
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 137)
Nuostatų rodinys (p. 172)
„City Safety“ apribojimai (p. 331)
143
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Aktyvieji judantys žibintai
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai suprojektuoti
užtikrinti maksimalų posūkių ir sankryžų apšvietimą.
Automobiliai su šviesos diodų12 priekiniais žibintais* turi aktyviuosius posūkio apšvietimo žibintus.
ruotojo ekrane parodomas ženklas
namasis tekstas.
, aiški-
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir tik
kai automobilis važiuoja.
Funkcijos išaktyvinimas arba
suaktyvinimas
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija
veikia suaktyvintuoju režimu. Ją galima išaktyvinti
arba suaktyvinti centriniame ekrane dviem būdais:
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką Aktyvieji
posūkio žibintai.
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai išjungta
(kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Šviesos diodų priekiniai žibintai turi posūkio
apšvietimo žibintų funkciją. Aktyvieji posūkio
apšvietimo žibintai seka vairo judesius ir užtikrina
maksimalų apšvietimą posūkiuose bei sankryžose,
taip padidindami saugą.
Funkcija aktyvuojama automatiškai kai užvedamas automobilis. Sutrikus funkcijos veikimui, vai-
12
144
2.
Paspauskite My Car
3.
Pažymėkite / atšaukite žymėjimą Aktyvieji
posūkio žibintai.
Susijusi informacija
•
Nuostatų rodinys (p. 172)
Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji šviesos
diodų priekiniai žibintai ir naudojama aktyviųjų
tolimųjų šviesų funkcija, pasikeitus eismui iš
eismo dešiniąja kelio puse į eismą kairiąja ir
atvirkščiai, šviesos spindulį reikia atstatyti į pradinę padėtį.
Halogeniniai priekiniai žibintai
Šviesos schemos derinti nebūtina. Priekinių
žibintų spindulys krenta taip, kad neakintų priešais atvažiuojančių vairuotojų.
Šviesos diodų priekiniai žibintai*
Jei naudojama aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija,
reikia sureguliuoti šviesos spindulį. Perjungiant
priekinių žibintų šviesos spindulį dešinės arba kairės pusės eismui, automobilis su veikiančiu varikliu turi nejudėti.
Per nuostatas
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Žibintai
Priekinių žibintų schemos
pritaikymas
Žibintai.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Laikinas eismas dešiniąja
puseLaikinas eismas kairiąja kelio puse.
Žibintai
Žibintai.
Susijusi informacija
•
•
Nuostatų rodinys (p. 172)
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 141)
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinis rūko žibintas
PASTABA
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima įjungti
galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti
pamatytų priešais važiuojantį automobilį.
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai
dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungikliai (p. 137)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Stabdžių žibintas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių žibintai.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių
pedalą. Be to, jie įsijungia vienai iš vairavimo
pagalbos sistemų (prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai, „City Safety“ arba įspėjimo
apie smūgį į galą sistemai) stabdant automobilį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Avarinio stabdymo signalas (p. 389)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
City Safety (p. 326)
Rear Collision Warning (p. 335)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinis rūko žibintas gali būti įjungiamas tik uždegimo padėtyje II arba veikiant varikliui ir ant vairo
esančio perjungiklio rotaciniam žiedui esant
arba
.
padėtyje
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungus galinį rūko žibintą, vairuotojo ekrane pasirodo
indikatoriaus ženklas
.
Galinis rūko žibintas išjungiamas automatiškai, kai
uždegimo rankenėlė pasukama į padėtį STOP
arba perjungiklio rotacinis žiedas pasukamas į
ar
.
padėtį
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 145
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Avarinių šviesų signalas
Kaip naudotis posūkio signalais
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus
arba mirksi nepertraukiamai (atsižvelgiant į tai,
kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite
mygtuką.
Avariniai žibintai automatiškai suaktyvinami, kai
automobilio stabdžiai taip stipriai nuspaudžiami,
kad suaktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir
mažinamas greitis. Avariniai žibintai mirksi, kol
automobilis sustoja, ir išaktyvinami automatiškai,
vėl pradėjus važiuoti; juos taip pat galima išaktyvinti paspaudus mygtuką.
Susijusi informacija
•
•
146
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 146)
Avarinio stabdymo signalas (p. 389)
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą
padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi
tris kartus. Funkciją galima suaktyvinti / išaktyvinti centriniame ekrane.
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite
perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai,
atgal pasukdami vairaratį.
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 137)
Avarinių šviesų signalas (p. 146)
Nuostatų rodinys (p. 172)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Salono apšvietimas
Salono apšvietimas aktyvinamas / deaktyvinamas
mygtukais, įrengtais viršutiniuose valdymo elementuose virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės (galinių sėdynių)*.
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti
ranka per 30 minučių nuo to, kai:
•
buvo išjungtas variklis ir automobilio elektros
sistema pervesta į uždegimo padėtį 0;
•
automobilis atrakintas, bet variklis neįjungtas.
Priekinis apšvietimas
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Priekinės skaitymo lemputės
Skaitymo lemputes dešinėje ir kairėje pusėse
galima įjungti ir išjungti trumpai paspaudus mygtukus viršutiniame valdymo pultelyje. Šviesumas
reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Salono apšvietimas:
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Salono apšvietimas
13
atidarius vienas iš šoninių durelių, jis lieka
šviesti dvi minutes.
Galinis apšvietimas
Galinėje automobilio dalyje yra skaitymo lemputė,
kuri taip pat naudojama kaip automobilio salono
apšvietimas.
Skaitymo lemputės įrengtos salono lubose.
Salono apšvietimas
Trumpai paspaudus viršutiniame valdymo pulte
esantį mygtuką, įjungiamas arba išjungiamas
salono grindų ir lubų apšvietimas.
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Automatinė funkcija suaktyvinama spustelėjus
AUTO mygtuką viršutiniame valdymo pulte. Suaktyvinus automatinę funkciją, užsidega ant mygtuko esanti lemputė. Paspauskite mygtuką
AUTO, kad pagal toliau nurodytą informaciją
įjungtumėte arba išjungtumėte salono apšvietimą.
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo reguliavimo jungikliai viršutiniame valdymo pulte.
•
•
įjungiamas atrakinus automobilį arba išjungus variklį
•
užgęsta užvedus variklį ir užrakinus automobilį
•
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba
uždarant kurias nors šonines dureles.
Automobiliuose su panoraminiu stogu* yra du lempučių blokai, po vieną kiekvienoje lubų pusėje.
Skaitymo lemputės virš antrosios13 ir trečiosios sėdynių
eilių*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 147
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Slenksčio apšvietimas
Slenksčio apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas atidarius arba uždarius atitinkamas dureles.
Bagažinės apšvietimas
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas
atidarant arba uždarant bagažinės dangtį.
Aplinkos apšvietimas
Skaitymo lemputė virš antrosios sėdynių eilės automobiliuose su panoraminiu stogu*.
Skaitymo lemputės įjungiamos arba išjungiamos
trumpai paspaudžiant ant jų esančius mygtukus.
Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia kai
dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Saulės skydelio kosmetinio veidrodėlio apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba
uždarant jo dangtelį.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite My Car Žibintai Salono
apšvietimas Foninis apšvietimas.
Valdikliai išdėstyti šalia vairo.
Pasirinkite kurią nors iš šių nuostatų:
Aplinkos apšvietimo intensyvumą galima reguliuoti valdikliu, esančiu prietaisų skydelyje:
3.
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo
intensyvumas, pasirinkite iš Išj., Žemas
ir Aukštas.
–
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo lygis, pasirinkite iš Sumažinta ir Pilnas.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Norėdami reguliuoti intensyvumą, pasukite
reguliavimo ratelį.
Automobilyje įrengta daug įvairių šviesos diodų,
kurie keičia šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai šviečia veikiant varikliui.
Nuotaikos gerinimo apšvietimą galima pakeisti
centriniame ekrane:
Žemės apšvietimas
Žemės apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas
atidarius arba uždarius atitinkamas dureles.
148
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
Apšvietimo intensyvumo keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite My Car Žibintai Salono
apšvietimas Salono nuotaikos
apšvietimas.
3.
Skiltyje Salono nuotaikos apšvietimo
intens., pasirinkite iš Išj., Žemas ir Aukštas.
Apšvietimo spalvos keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
3.
Spauskite My Car Žibintai Salono
apšvietimas Salono nuotaikos
apšvietimas.
Norėdami pakeisti apšvietimo spalvą, pasirinkite iš Pagal temperatūrą, Pagal temą ir
Temos spalvos.
Nurodžius spalvos parinktį Pagal
temperatūrą, šviesos spalvos kinta pagal
nustatytą salono temperatūrą.
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas susideda
iš artimųjų ir gabaritinių žibintų, šoninių rankenų
apšvietimo*, valstybinio Nr., salono lubų ir grindų
apšvietimo.
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai
gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai apšviestų
priėjimą prie namų.
1.
Išjunkite automobilį.
Valdikliai išdėstyti šalia vairo.
2.
Dekoratyvinio apšvietimo intensyvumą galima
reguliuoti valdikliu, esančiu prietaisų skydelyje:
Pastumkite kairįjį perjungiklį į priekį link prietaisų skydelio ir atleiskite.
3.
Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
–
Norėdami reguliuoti intensyvumą, pasukite
reguliavimo ratelį.
Susijusi informacija
•
•
•
Suaktyvinus funkciją, bus įjungti artimieji žibintai ir
gabaritiniai žibintai, šoninis rankenų*, valstybinio
Nr., salono lubų ir grindų apšvietimas.
Uždegimo padėtys (p. 370)
Trukmę, kurią turi likti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti centriniame
ekrane:
Nuostatų rodinys (p. 172)
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Spauskite My Car Žibintai Žibintai
Palydėjimo namo apšvietimas.
3.
Pasirinkite Išj., 30 sek., 60 sek. arba 90
sek..
Žibintų jungikliai (p. 137)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 149
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 150)
Nuostatų rodinys (p. 172)
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
Priėjimo apšvietimą iš atstumo sudaro artimųjų ir
gabaritinių žibintų, šoninių rankenų, valstybinio
Nr., salono lubų ir grindų apšvietimas.
Priekinio stiklo valytuvai valo priekinį stiklą. Skirtingas priekinio stiklo valytuvų nuostatas galima
parinkti vairo dešiniuoju perjungikliu.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas atrakinus automobilį ir naudojamas, norint iš atstumo įjungti
automobilio apšvietimą.
Suaktyvinus funkciją nuotolinio valdymo rakteliu,
bus įjungti gabaritiniai žibintai, šoninių rankenų*,
valstybinio Nr., salono lubų ir grindų apšvietimas.
Funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti per centrinį ekraną:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pažymėkite / atšaukite žymėjimą
Priartėjimo šviesos.
Žibintai
Žibintai.
Susijusi informacija
•
•
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo trukmė
(p. 149)
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Nuostatų rodinys (p. 172)
Dešinės pusės svirtelė-jungiklis.
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Vienas valymo judesys
Nuleiskite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.
Valymas su pertrūkiais
Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo rateliu nustatykite laiko ir valymo
judesių santykį.
150
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Nuolatinis valymas
Pakelkite perjungiklį, kad valytuvai valytų
normaliu greičiu.
Pakelkite perjungiklį labiau, kad valytuvai
valytų dideliu greičiu.
SVARBU
Lietaus jutiklio suaktyvinimas /
išaktyvinimas
perjungiklis turi būti padėtyje 0 arba vieno valymo
judesio padėtyje.
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio. Lietaus
jutiklio jautrumą galima reguliuoti reguliavimo
ratuku ant dešiniojo perjungiklio.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio
.
mygtuką
Papildomam valytuvų mostui padaryti paspauskite
perjungiklį žemyn.
Jautrumui padidinti pasukite reguliavimo ratuką
aukštyn, o sumažinti – žemyn. Kai reguliavimo
ratukas pasuktas aukštyn, valytuvai padaro papildomą mostą.
Prieš įjungdami valytuvus, užtikrinkite, kad
valytuvų šluotelės būtų neprišalusios ir nuo
priekinio stiklo (ir galinio lango) būtų nuvalytas
sniegas (arba ledas).
Lietaus jutiklio išaktyvinimas
Išaktyvinkite lietaus jutiklį, paspausdami lietaus
arba pakeldami perjungiklį
jutiklio mygtuką
aukštyn kitai valytuvų programai įjungti.
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti
daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio
stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi būt šlapias.
Susijusi informacija
•
Lietaus jutiklio suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 151)
•
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
purkštukai (p. 152)
•
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 525)
Lietaus jutiklis išaktyvinamas automatiškai, uždegimo padėtyje 0 arba kai variklis išjungtas.
Dešinės pusės svirtelė-jungiklis.
Lietaus jutiklio mygtukas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Kai lietaus jutiklis suaktyvintas, vairuotojo ekrane
rodomas lietaus jutiklio ženklas
.
Lietaus jutiklio suaktyvinimas
Aktyvinant lietaus jutiklį, turi būti užvestas automobilio variklis arba nustatyta elektros sistemos
uždegimo padėtis I / II, o priekinio stiklo valytuvų
Lietaus jutiklis išaktyvinamas automatiškai, kai
valytuvų šluotelės nustatomos į techninės priežiūros padėtį. Lietaus jutiklis vėl suaktyvinamas, kai
išaktyvinama techninės priežiūros padėtis.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Kai automobilis veikia arba jo elektros sistema nustatyta į
uždegimo padėtį I arba II, išaktyvinkite lietaus
jutiklį. Ženklas vairuotojo ekrane išsijungia.
}}
151
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Atminties funkcijos suaktyvinimas ir
išaktyvinimas
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių
žibintų purkštukai
Lietaus jutiklio atminties funkciją galima suaktyvinti taip, kad jo mygtuko nereikėtų spausti kiekvieną kartą užvedus automobilį:
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvai nuvalo
priekinį stiklą ir priekinius žibintus. Plovimo /
valymo funkcija paleidžiama dešiniuoju perjungikliu.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
3.
Pasirinkite Lietaus jutiklio atmintis, kad
suaktyvintumėte / išaktyvintumėte atminties
funkciją.
Priekinio stiklo
Priekinio stiklo valytuvų ir priekinių
žibintų plautuvų įjungimas
•
Kad šaltu oru ploviklis neužšaltų, plautuvo purkštukai yra šildomi automatiškai.
Priekinių žibintų plovimas*
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą ploviklio ir vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas Ploviklis
,
Per žemas lygis, papildykite ir ženklas
ploviklio tiekimas į priekinių žibintų plautuvą išjungiamas. Tuo siekiama suteikti prioritetą priekiniam
langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 150)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 525)
Galinio lango valytuvas ir plautuvas (p. 153)
Plovimo funkcija, dešinysis perjungiklis.
–
152
Šildomi valytuvų purkštukai*
Taupant skystį, priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
Susijusi informacija
•
•
SVARBU
Venkite įjungti plautuvo sistemą, kai ji sušalusi
arba tuščias ploviklio bakelis, nes kitaip galite
apgadinti siurblį.
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų plautuvus, pastumkite dešinįjį perjungiklį link vairo.
> Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai atlieka dar keletą mostų.
Susijusi informacija
•
•
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 150)
Galinio lango valytuvas ir plautuvas (p. 153)
Ploviklio įpylimas (p. 528)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinio lango valytuvas ir plautuvas
Galinio lango valytuvas ir plautuvas valo galinį
langą. Lango plovimas ir valymas įjungiami bei
nuostatos keičiamos ant vairo esančia dešiniąja
rankenėle.
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
3.
Pasirinkite Automat. galinio stiklo
valymas, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte valymo važiuojant atbuline eiga funkciją.
Įjungus atbulinės eigos pavarą, kai įjungti priekinio stiklo valytuvai, įsijungia galinio stiklo valymas
su pertrūkiais. Išjungus atbulinės eigos pavarą,
funkcija išsijungia.
PASTABA
Galinis lango valytuvas yra aprūpintas
apsauga nuo perkaitimo: perkaitus varikliukui,
jis išjungiamas. Atvėsęs (po 30 s arba vėliau,
priklausomai nuo varikliuko įkaitimo ir lauko
temperatūros) galinio lango valytuvas ima
dirbti vėl.
Jei galinio lango valytuvo režimas nustatytas į
valymo pastoviu greičiu režimą, nėra jokių pokyčių.
Susijusi informacija
•
•
Pasirinkite
, kad būtų įjungtas galinio
lango valytuvo valymo su pertrūkiais režimas.
–
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 150)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
purkštukai (p. 152)
Lietaus jutiklio suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 151)
Pasirinkite
, kad įjungtumėte galinio
lango valytuvo nuolatinio valymo režimą.
Perstumkite vairo dešinįjį perjungiklį pirmyn,
kad įjungtumėte galinio lango plovimo ir
valymo funkciją.
Valymo suaktyvinimas ir išaktyvinimas
važiuojant atbuline eiga
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
Priekinio stiklo
153
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Elektra valdomi langai
Elektra valdomų langų naudojimas
Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o
kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais
galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus
langus.
Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o
kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais
galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus
langus.
Valdymas
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai langai uždaromi iš vairuotojo
durelių.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai / jeigu langai uždaromi nuotolinio
valdymo pulteliu.
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektriniai vaikų saugos užraktai durelėms* ir
galiniams langams atidaryti.
Galinio stiklo valdymas
Priekinio stiklo valdymas
Susijusi informacija
•
•
154
Elektra valdomų langų naudojimas (p. 154)
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų (p. 259)
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami
automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima
valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
Vienu metu veikia tik vienas valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent uždegimo padėtis I. Elektra
valdomus langus galima stumdyti kelias minutes
užgesinus variklį ir išjungus degimą, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis
neleidžianti langui judėti. Galima apeiti apsaugą
nuo sužnybimo, jei lango uždarymas buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus ledui: tai atliekama
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
laikant pakėlus lango uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima
uždaryti langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.
Sistemos perkrovimas
Saulės užuolaidėlės naudojimas
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius,
elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš
naujo tam, kad veiktų teisingai.
Saulės užuolaidėlės yra įtaisytos abiejose galinėse durelėse.
1.
Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį tam,
kad uždarytumėte langą iki galo, po to dar
palaikykite mygtuką nuspaudę vieną
sekundę.
2.
Trumpam atleiskite mygtuką.
3.
Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite
nuspaudę vieną sekundę.
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra šiek
tiek praverti priekinius langus.
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo aukštyn
arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai
pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo rakteliu, durų
rankena arba centrinio užrakto mygtuku
Norėdami iš lauko nuotolinio valdymo rakteliu,
durelių rankena ar iš salono centrinio užrakto
mygtuku valdyti elektra valdomus langus, žr. skirsnius „Nuotolinio valdymo raktelis“, „Užrakinimas /
atrakinimas iš lauko“ arba „Užrakinimas / atrakinimas iš salono“.
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją
nustatyti iš naujo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Kabliukas su fiksatoriumi
1.
Pakelkite užuolaidėlę ir užkabinkite ją ant
kabliuko viršutiniame durų rėme.
2.
Užfiksuokite saulės užuolaidėlę pastumdami
fiksatorių į viršų.
Elektra valdomi langai (p. 154)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 239)
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko (p. 243)
Langą gali atidaryti bei uždaryti ir su pakelta
užuolaidėle.
155
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Šoninių veidrodėlių reguliavimas
ĮSPĖJIMAS
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą, abu
veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai atrodo
toliau nei jie iš tikrųjų yra.
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcija*
Šios funkcijos nuostatos nustatomos centriniame
ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Skiltyje Išor. veidr. pakreipimas atbuline
eiga, pasirinkite Išj., Vairuot., Keleivis arba
Abu suaktyvinti / išaktyvinti ir pasirinkti, kuris
galinio vaizdo veidrodėlis turėtų būti pakreiptas.
Elektra valdomos priekinės sėdynės atmintyje
galima įrašyti šoninių veidrodėlių padėtis.
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį14
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų
matyti kelkraštį.
Šoninio veidrodėlio valdymas.
Reguliavimas
1.
2.
Centre esančia rankenėle nustatykite norimą
padėtį.
3.
Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
14
156
Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką R.
Įsijungia mygtuko lemputė.
–
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite
mygtuką L arba R.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai
nuspaudus L arba R mygtuką.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį14
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas
matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant automobilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidrodėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Veidrodėliai.
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu14
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant
automobilį, šoniniai veidrodėliai bus nulenkti/
atlenkti automatiškai.
Funkciją galima suaktyvinti / išaktyvinti centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Užrakinant užlenkiami
veidrod., kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte.
Veidrodėliai.
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Grąžinimas į neutralią padėtį
1.
Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R mygtukus.
2.
Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite
L ir R mygtukus.
3.
•
PASTABA
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai buvo
pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu būdu
nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai
veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
Pakitus jautrumui, pritemdymo intensyvumo
pokytis iškart nebūna akivaizdus, tačiau po
kiek laiko jis būna pastebimas.
Šios funkcijos nuostatos nustatomos centriniame
ekrane:
1.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią padėtį.
3.
Po Automat. veidrodėlio pritemd., pasirinkite Normalus, Tamsus arba Šviesus.
Automatinis tamsinimas*
Galinio vaizdo veidrodėliai automatiškai pritemdo
ryškią šviesą iš galo.
Norint, kad šoniniai veidrodėliai turėtų šią funkciją, reikia, kad salono galinio vaizdo veidrodėlis
taip pat būtų automatiškai pritemdomas, žr.
skirsnį „Salono galinio vaizdo veidrodėlis“.
Vairuojant visada veikia automatinio pritemdymo
funkcija, išskyrus atvejį, kai parenkamas pavarų
dėžės atbulinės eigos režimas. Pritemdymo jautrumą galima nustatyti parenkant vieną iš trijų
lygių, taikomų salono galinio vaizdo ir šoniniams
veidrodėliams.
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas* (p. 123)
Veidrodėliai.
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
1.
Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R (turi
būti nustatyta bent uždegimo padėtis I).
2.
Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite.
Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu
nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus
atlenkti iki galo automatiškai.
Susijusi informacija
•
•
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis (p. 158)
Nuostatų rodinys (p. 172)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 157
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
Automatinis tamsinimas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo
veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai užtamsina
ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija nėra rankinio pritemdymo mygtuko.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami
kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia
šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas jutiklis
aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių
automobilių žibintų skleidžiamą šviesą.
PASTABA
Pakitus jautrumui, pritemdymo intensyvumo
pokytis iškart nebūna akivaizdus, tačiau po
kiek laiko jis būna pastebimas.
Šios funkcijos nuostatos nustatomos centriniame
ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Po Automat. veidrodėlio pritemd., pasirinkite Normalus, Tamsus arba Šviesus.
PASTABA
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių šviesa
gali atsispindėti vidiniame galinio vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei trikdo šviesos iš
galo, tamsinimą reguliuokite tamsinimo rankenėle:
158
1.
Tamsinkite patraukdami rankenėlę į salono
vidų.
2.
Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami rankenėlę link priekinio stiklo.
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo
leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės skydeliai ar
objektai, esantys ant sėdynių arba bagažinėje
ir šviesa nepasieks jutiklių, salono ir šoninių
galinio vaizdo veidrodėlių pritemdymo funkcija
veiks ribotai.
Veidrodėliai.
Kompasas gali būti montuojamas tik galinio
vaizdo veidrodėlyje su automatinio pritemdymo
funkcija.
Susijusi informacija
•
•
Šoninių veidrodėlių reguliavimas (p. 156)
Nuostatų rodinys (p. 172)
Vairuojant visada veikia automatinio pritemdymo
funkcija, išskyrus atvejį, kai parenkamas pavarų
dėžės atbulinės eigos režimas. Pritemdymo jautrumą galima nustatyti parenkant vieną iš trijų
lygių, taikomų salono galinio vaizdo ir šoniniams
veidrodėliams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kompasas*
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas kompasas, kuris rodo, į
kurią pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.
–
paspauskite galinio vaizdo veidrodžio nugarėlėje esantį mygtuką naudodami, pvz., sąvaržėlę.
Susijusi informacija
•
•
•
Kompaso kalibravimas*
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu judama per kelias magnetines zonas, kompasą reikia kalibruoti.
Kompaso kalibravimas* (p. 159)
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
Uždegimo padėtys (p. 370)
1.
Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų ar
aukštos įtampos linijų.
2.
Užveskite automobilio variklį ir išjunkite visą
elektros įrangą (oro kondicionierių, valytuvus
ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų uždarytos visos
durelės.
Langų ir veidrodėlių atitirpinimo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 192)
PASTABA
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas angliškomis santrumpomis: N (šiaurė), NE
(šiaurės rytai), E (rytai), SE (pietryčiai), S (pietūs),
SW (pietvakariai), W (vakarai) ir NW (šiaurės
vakarai).
Kompaso suaktyvinimas / išaktyvinimas
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas
arba išvis neprasidėti, jei nebus išjungta elektros įranga.
3.
Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami
sąvaržėlę arba ką nors panašaus)
apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.
Kompasas suaktyvinamas automatiškai, kartu su
automobilio varikliu arba nustačius automobilio
elektros sistemos padėtį II.
Norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti kompasą:
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 159
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
7.
8.
Automobiliuose su šildomu priekiniu
stiklu*: jei, suaktyvinus priekinio stiklo šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas C,
atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi pirmiau pateiktu 6 punktu (esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai).
Panoraminis stoglangis*
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Stoglangyje po stiklu yra perforuoto audinio
uždanga nuo saulės, kuri papildomai apsaugo
nuo tokių veiksnių, kaip stipri saulės šviesa.
Susijusi informacija
•
Panoraminis stoglangis padalintas į dvi stiklines
sekcijas. Priekinę sekciją galima atidaryti vertikaliai, galiniame krašte (ventiliacijos padėtis) arba
horizontaliai (atidaryta padėtis). Galinė stiklinė
sekcija yra fiksuota.
Kompasas* (p. 159)
Magnetinės zonos.
160
4.
Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys
reikiamos magnetinė zona (1–15). Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5.
Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas
C.
6.
Važiuokite lėtai ratu, ne didesniu nei
10 km/h (6 myl./val.) greičiu, kol ekrane
pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad
kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2
ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
Panoraminis stoglangis ir uždanga valdomi
lubose įrengtu valdymo elementu. Valdymo elementas suaktyvinamas, kai automobilio elektros
sistema yra uždegimo padėtyje I arba II.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti panoraminio stoglangio judančiose dalyse.
•
Panoraminį stoglangį visada stumdykite
itin atsargiai.
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Nepamirškite išjungti panoraminio stoglangio maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
Vėjo kreiptuvas
Susijusi informacija
•
•
Panoraminio stoglangio valdymas* (p. 161)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Panoraminio stoglangio valdymas*
Valdant automatiškai ir rankiniu būdu, saulės
užuolaidėlės ir stoglangis atidaromi maksimaliai.
Vėdinimo padėtyje priekinė stoglangio padėtis
pakeliama atgal.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti panoraminio stoglangio judančiose dalyse.
•
Panoraminį stoglangį visada stumdykite
itin atsargiai.
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Nepamirškite išjungti panoraminio stoglangio maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
Panoraminiame stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris iškyla jį atidarius.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 161
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
2.
Panoraminio stoglangio atidarymas –
paspauskite valdymo elementą atgal antrą
kartą iki rankinio atidarymo padėties. Panoraminis stoglangis pirmiausia pasiekia komforto
padėtį15. Norint atidaryti iki maksimalios
padėties, reikia paspausti valdiklį atgal trečią
kartą.
Panoraminis stoglangis nustoja judėti, jei atleidžiamas valdymo elementas arba jei stoglangis
pasiekia komforto padėtį ar maksimalaus atsidarymo arba užsidarymo padėtį.
Atidarymas, rankinis
Atidarymas, automatinis
Uždarymas, rankinis
Uždarykite stoglangį arba užuolaidėlę, pakartodami ankstesnius veiksmus atvirkštine tvarka – šį
kartą valdymo elementą paspauskite pirmyn /
žemyn ir jį laikykite, kol stoglangis arba užuolaidėlė pasieks užsidarymo padėtį.
Uždarymas, automatinis
Norint valdyti panoraminį stoglangį ir užuolaidėlę,
automobilio elektroninė sistema turi būti bent jau
nustatyta į uždegimo padėtį I.
Valdymas rankiniu būdu
1.
15
162
Užuolaidėlės atidarymas – paspauskite valdymo elementą atgal iki rankinio atidarymo
padėties. Kol mygtukas laikomas nuspaustas,
saulės užuolaidėlė juda į maksimalaus atsidarymo padėtį.
PASTABA
Norint atidaryti stoglangį rankiniu būdu, pirma
reikia iki galo atidaryti uždangą. Norint atlikti
atvirkštinį veiksmą - uždaryti uždangą, pirma
reikia iki galo uždaryti stoglangį.
Automatinis valdymas
1.
Saulės užuolaidėlės atidarymas iki maksimalios padėties – paspauskite valdymo elementą atgal iki automatinio valdymo padėties
ir jį atleiskite.
Komforto padėtis – tai atidaryta stiklinio dangčio padėtis, kai vairuojant palaikomas komfortiškai mažas vėjo triukšmas ir rezonansas.
2.
Galimos dvi panoraminio stoglangio padėtys:
•
Atidarymas iki komforto padėties –
paspauskite valdymo elementą atgal antrą
kartą iki automatinio valdymo padėties ir jį
atleiskite.
•
Atidarymas iki maksimalios padėties –
paspauskite valdymo elementą atgal trečią
kartą iki automatinio valdymo padėties ir jį
atleiskite.
Uždarykite stoglangį arba užuolaidėlę pakartodami ankstesnius veiksmus atvirkštine tvarka – šį
kartą valdymo elementą paspauskite pirmyn /
žemyn ir jį atleiskite.
Stoglangis nustoja judėti kai jo stiklas pasiekia
komforto padėtį ar maksimalaus atsidarymo arba
užsidarymo padėtį. Judėjimas taip pat nutrūksta,
jei valdymo elementas vėl spaudžiamas.
Stiklui pasiekus komforto padėtį (kai užsidaro iš
maksimaliai atidarytos padėties), stoglangio judėjimas nesustoja.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Greitasis atidarymas ir uždarymas
Stoglangį ir saulės užuolaidėlę galima atidaryti /
uždaryti vienu metu:
–
Atidarymas – paspauskite valdymo elementą
atgal du kartus į automatinio valdymo padėtį
ir jį atleiskite.
–
Uždarymas – paspauskite valdymo elementą
pirmyn / žemyn du kartus į automatinio valdymo padėtį ir jį atleiskite.
Stoglangis nustoja judėti pasiekęs komforto arba
užsidarymo padėtį. Judėjimas taip pat nutrūksta,
jei valdymo elementas vėl spaudžiamas.
Stiklui pasiekus komforto padėtį (kai užsidaro iš
maksimaliai atidarytos padėties), stoglangio judėjimas nesustoja. Judanti užuolaidėlė niekada
nestabdoma, kai stoglangis yra komforto padėtyje.
Vėdinimo padėtis
Automatinis užuolaidėlės nuo saulės
uždarymas
Pastačius automobilį, kai lauke saulėta / karšta,
po 15 minučių nuo automobilio užrakinimo užuolaidėlė nuo saulės automatiškai uždaroma. Tuo
siekiama sumažinti temperatūrą salone ir apsaugoti automobilio apmušalus nuo išblukinimo šviečiant saulei.
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija
būna išaktyvinta. Ją galima suaktyvinti arba išaktyvinti:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
Vėdinimo padėtis, vertikalus galinis kraštas.
Atidarykite spausdami valdymo elementą
aukštyn.
Uždarykite spausdami valdymo elementą pirmyn / žemyn.
Pasirinkus vėdinimo padėtį, priekinės dalies galinis kraštas pakyla. Jei, pasirinkus vėdinimo padėtį,
saulės užuolaidėlė yra iki galo uždaryta, ji automatiškai prasiveria apie 50 mm.
Panoraminį stoglangį galima perstumti iš atidarytos padėties tiesiogiai į ventiliacijos padėtį,
paspaudžiant valdymo elementą pirmyn. Judėjimas nutrūksta, jei valdymo elementas vėl panaudojamas.
Užrakinimas.
Pasirinkite Autom. užd. užuol. nuo saulės,
kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte.
Uždarymas nuotolinio valdymo pulteliu,
centrinio užrakto mygtuku arba durelių
rankenėlėmis
nuotolinio valdymo pultą
– Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio val, kol
dymo raktelio užrakinimo mygtuką
panoraminis stoglangis ir užuolaida nuo saulės pradės judėti link uždarytos padėties.
Judesys sustos, jei dar kartą paspausite nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo mygtuką arba
stoglangis / užuolaida pasieks uždarytą padėtį.
}}
163
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Centrinio užrakto mygtukas
–
Pirštu lieskite jutiklinę įdubą išorinėje bet
kurių durelių rankenėlės išorėje, kol panoraminis stoglangis ir saulės užuolaidėlės pradės judėti link uždarytos padėties.
Jei dar kartą uždėsite pirštą ant durelių rankenėlės įdubos ar stoglangiui / užuolaidėlėms pasiekus uždarytą padėtį, judesys sustos.
ĮSPĖJIMAS
Centrinio užrakto mygtukas.
Kai automobilio elektros sistema yra bent uždegimo padėtyje I, vairuotojo ar keleivio durelių*
centrinio užrakto mygtuką galima naudoti panoraminiam stoglangiui uždaryti.
–
Paspauskite ir ilgai palaikykite centrinio
užrakto mygtuką
, kol panoraminis stoglangis ir užuolaida nuo saulės pradės judėti
link uždarytos padėties.
Vėl paspaudus centrinio užrakto mygtuką arba
pasiekus stoglangio / užuolaidėlės uždarytą
padėtį, judesys sustos.
Durelių rankena
Automobiliai, kuriuose yra beraktė užrakinimo /
atrakinimo* funkcija, yra jutiklinė įduba išorinės
durelių rankenėlės išorinėje dalyje.
164
kama laikant valdymo elementą nuspaustą pirmyn, kol stiklinis dangtis visiškai uždaromas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 160)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko (p. 243)
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 239)
Jei panoraminis stoglangis uždaromas nuotolinio valdymo rakteliu, centrinio užrakto mygtuku ar durelių rankenėle, įsitikinkite, kad niekas nebus prispaustas.
SVARBU
Uždarydami panoraminį langą, patikrinkite, ar
jis tinkamai uždarytas.
Apsauga nuo prispaudimo
Panoraminis stoglangis turi apsaugos nuo prispaudimo funkciją, kuri suveikia, uždarymo metu
stikliniam dangčiui arba saulės uždangai sutikus
kliūtį. Blokavimo atveju stiklinis dangtis arba saulės uždanga automatiškai atidaromi iki maždaug
50 mm nuo užblokuotos padėties (arba į visiškos
ventiliacijos padėtį). Apsauga nuo prispaudimo
aktyvi ir stiklinio dangčio arba saulės uždangos
atidarymo metu.
Numatyta parinktis išjungti apsaugą nuo prispaudimo, kai uždarymo veiksmas blokuojamas, pvz.,
aplink stiklinį dangtį susidarius ledui. Tai atlie-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
HomeLink®*16
„HomeLink®“
– tai programuojamasis nuotolinio
valdymo pultelis, integruotas į automobilio elektros sistemą.
Bendroji dalis
nuotolinio valdymo pultelius. „HomeLink®“ būna
įmontuota salono galinio vaizdo veidrodėlyje.
„HomeLink®“ skydelį sudaro trys programuojami
mygtukai ir viena indikatoriaus lemputė (veidrodėlio stikle).
Jei pageidaujate gauti papildomos informacijos
apie „HomeLink®“, apsilankykite adresu
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex arba skambinkite nemokamu
numeriu 00 8000 466 354 65 (taip pat galite
skambinti mokamu telefono numeriu
+49 6838 907 277).
1 mygtukas
2 mygtukas
3 mygtukas
Indikatoriaus lemputė
„HomeLink®“17 yra programuojama nuotolinio valdymo funkcija, kuri gali nuotoliniu būdu valdyti iki
trijų skirtingų įrenginių (pvz., garažo vartų atidarymo įtaisus, signalizacijos sistemas, išorės ir
vidaus apšvietimą ir kt.) ir taip pakeisti jų atskirus
16
17
ĮSPĖJIMAS
•
Jei garažo durims ar vartams valdyti naudojamas HomeLink®, įsitikinkite, kad arti
judančių durų ar vartų nieko nėra.
•
Programuojant sistemą „HomeLink“, gali
būti suaktyvinti programuojami garažo
arba sklypo vartai. Todėl pasirūpinkite, kad
programavimo metu niekas nestovėtų
šalia vartų.
•
Kol programuojamas garažo vartų atidarymo prietaisas, automobilis turi stovėti
lauke (ne garaže).
•
Nenaudokite HomeLink® su garažo vartais, kurie neturi apsauginio sustabdymo
arba apsauginės grįžties funkcijų.
Pasilikite originalius nuotolinio valdymo pultelius,
kad galėtumėte programuoti ateityje (pvz., pakeitę
automobilį arba pageidaudami prijungti dar vieną
automobilį). Prieš parduodant automobilį rekomenduojama išvalyti mygtukų programavimo
atmintį: žr. skirsnį „HomeLink® programavimas“".
Susijusi informacija
•
„HomeLink®*“ programavimas (p. 166)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
„HomeLink“ ir „HomeLink“ namo ženklas yra registruotieji „Gentex Corporation“ prekių ženklai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 165
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
„HomeLink®*19“ programavimas
HomeLink®
2.
programavimo instrukcijos
„HomeLink®“ programavimas
PASTABA
Tam tikruose automobiliuose, pageidaujant
programuoti arba naudotis funkcija
HomeLink®, reikia įjungti uždegimą arba
pasukti uždegimo jungiklį į priedų padėtį. Kad
būtų galima greičiau suprogramuoti ir priimti
stipresnį radijo ryšio signalą, patartina nuotolinio valdymo pultelyje, kurį ketinama keisti į
„HomeLink®“, sumontuoti naujus maitinimo
elementus. „HomeLink®“ mygtukai prieš programuojant turi būti atstatyti: žr. skirsnį
„HomeLink®“ mygtukų atstatymas“ toliau.
Atstačius „HomeLink®“ nustatoma į „mokymosi režimą“ ir paruošiama programuoti.
1.
Paspauskite 20 mygtuką ant HomeLink®,
kurią norite programuoti. Indikatoriaus lemputė20 ant HomeLink® turėtų geltonai mirksėti kartą per sekundę. Mygtuko laikyti nuspausto nebūtina.
Nutaikykite nuotolinio valdymo pultelį į
„HomeLink®“ mygtuką, kurį ketinate suprogramuoti, ir laikykite jį 2–8 cm atstumu nuo
mygtuko. Neužblokuokite HomeLink® indikatoriaus lemputės.
Pastaba: kai kurie nuotolinio valdymo pulteliai „HomeLink®“ geriau suprogramuos laikomi 15–20 cm atstumu. Turėkite tai omenyje, jei kartais programuodami susidurtumėte su problemomis.
3.
Ties „HomeLink®“ mygtuku, kurį norite suprogramuoti, paspauskite ir palaikykite originaliojo nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ir
stebėkite indikatoriaus lemputę. Neatleiskite
mygtuko, kol indikatoriaus lemputė nuo mirksėjimo geltona spalva vieną kartą per
sekundę nepereis prie mirksėjimo žalia
spalva 10 kartų per sekundę arba švietimo
žalia spalva nepertraukiamai. Indikatoriaus
lemputei pradėjus mirksėti arba nuolat šviesti
žalia spalva, nuotolinio valdymo pultelio mygtuką galima atleisti.
Pastaba: Kai kuriuose imtuvuose programavimo 3 žingsnį gali tekti pakeisti instrukcijomis iš 4 žingsnio.
4.
Paspauskite ir atleiskite originalaus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką kas antrą
sekundę, kol indikatoriaus lemputė persijungs iš geltonos, mirksinčios vieną kartą per
sekundę, prie žalios, mirksinčios 10 kartų per
sekundę arba nuolat šviečiančios žalios.
5.
Paspauskite suprogramuotą „HomeLink®“
mygtuką, kad patikrintumėte indikatoriaus
lemputę.
> Nuolat šviečianti žalia lemputė: jei indikatoriaus lemputė nuolat šviečia žalia
spalva, programavimas baigtas. Garažo
ar sklypo vartai ir panašūs įrenginiai dabar
turėtų būti suaktyvinti paspaudus suprogramuotąjį mygtuką.
Mirksi žalia spalva, 10 kartų per
sekundę sparta: nuspauskite programuojamą mygtuką, palaikykite jį
nuspaudę 2 sekundes ir atleiskite.
Pakartokite paspaudimo / laikymo / atleidimo seką antrą kartą ir, atsižvelgiant į
imtuvo modelį, galbūt net ir trečią kartą.
Programavimas dabar turėtų būti baigtas:
garažo ar sklypo vartai ir panašūs įrenginiai dabar turėtų būti suaktyvinti paspaudus suprogramuotąjį mygtuką.
Jei imtuvas vis dar nesuaktyvintas: tęskite 6–8 programavimo žingsnius, kad
užbaigtumėte procesą.
19
20
166
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Dėl mygtukų ir indikatorių lemputės vietos žr. skirsnį „HomeLink®*“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Paspauskite suprogramuotą mygtuką. Garažo,
sklypo vartai, signalizacijos sistema ar pan. suaktyvinami (gali užtrukti kelias sekundes). Indikatoriaus lemputė šviečia arba mirksi, kai mygtukas
nuspaustas. Prireikus kartu su HomeLink® galima
toliau naudotis originaliais sistemos nuotolinio
valdymo pulteliais.
PASTABA
6.
Suraskite garažo vartų ar pan. imtuvo programavimo mygtuką21. Jis paprastai būna šalia
imtuvo antenos laikytuvo.
7.
Paspauskite ir atleiskite imtuvo konfigūravimo mygtuką. 8 žingsnio veiksmus reikia
atlikti per 30 sekundžių nuo mygtuko
paspaudimo.
8.
nuspauskite programuojamą mygtuką, palaikykite jį nuspaudę 2 sekundes ir atleiskite.
Pakartokite paspaudimo / laikymo / atleidimo seką antrą kartą ir, atsižvelgiant į imtuvo
modelį, galbūt net ir trečią kartą. Programavimas baigtas: garažo ar sklypo vartai ir
panašūs įrenginiai dabar turėtų būti suaktyvinti paspaudus suprogramuotąjį mygtuką.
Eksploatacija
Visiškai suprogramavus HomeLink® sistemą, ją
galima naudoti vietoj atskirų originalių nuotolinių
valdymo elementų.
21
Mygtuko žymėjimas ir spalva priklauso nuo gamintojo.
Išjungus uždegimą, HomeLink® veikia
30 minučių nuo vairuotojo durelių atidarymo.
Kilus programavimo problemų, susisiekite su
„HomeLink®“ adresu www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex arba
paskambinkite nemokamu numeriu
00 8000 466 354 65 (arba mokamu numeriu
+49 6838 907 277).
Sistemos HomeLink® mygtukų
atstatymas
Galima atstatyti tik visus HomeLink® mygtukus
iškart (po vieną atstatinėti neleidžiama). Vis dėlto
atskirus mygtukus galima perprogramuoti: žr.
tolesnį skirsnį „Atskirų mygtukų programavimas“.
1.
Paspauskite „HomeLink®“ 1 ir 3 mygtukus,
palaikykite juos paspaustus, kol pradės žalia
spalva mirksėti indikatoriaus lemputė (apie
10 sekundžių).
2.
Atleiskite mygtukus.
> Dabar sistema „HomeLink®“ yra nustatyta
veikti konfigūravimo režimu ir yra paruošta
perprogramuoti. Žr. ankstesnį skirsnį
„HomeLink®“ programavimas“.
Individualių mygtukų programavimas
Atskirą HomeLink® mygtuką galima perprogramuoti taip:
1.
Nuspauskite reikiamą mygtuką ir jo neatleiskite.
2.
Maždaug po 20 sekundžių, kai „HomeLink®“
indikatoriaus lemputė ima mirksėti geltona
spalva, pradėkite nuo pirmiau pateiktame
skirsnyje „HomeLink®“ programavimas“ aprašyto 1 žingsnio.
Pastaba: Jei perprogramuojamasis mygtukas su nauju įrenginiu nesuprogramuojamas,
jis toliau naudoja pirmiau nustatytus programavimo duomenis.
Jei pageidaujate gauti papildomos informacijos
arba norite palikti atsiliepimą apie „HomeLink®“,
apsilankykite adresu www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex arba skambinkite nemokamu numeriu
00 8000 466 354 65 (taip pat galite skambinti
mokamu telefono numeriu +49 6838 907 277).
}}
167
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
HomeLink®* (p. 165)
Kelionės kompiuteris
kelionės ridos skaitiklis;
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
Yra du kelionės ridos skaitikliai: TM ir TA.
Siekiant padėti vairuoti ekonomiškai, įrašoma
informacija apie momentines ir vidutines degalų
sąnaudas. Informacija iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma vairuotojo ekrane.
TM galima atstatyti rankiniu būdu, TA atstatomas
automatiškai, jei automobilis nenaudojamas bent
keturias valandas.
Vairuojant registruojama tokia informacija:
•
•
•
•
rida;
važiavimo trukmė;
vidutinis greitis;
vidutinės degalų sąnaudos.
Rodomos vertės nuo ridos skaitiklio paskutinio
atstatymo.
hodometras;
Hodometras registruoja automobilio bendrąją
ridą. Šios vertės į nulį atstatyti negalima.
momentinių degalų sąnaudų;
Kelionės kompiuteryje yra šie matuokliai:
168
•
•
•
•
•
kelionės ridos skaitiklis;
•
turisto – alternatyvusis spidometras.
hodometras;
momentinių degalų sąnaudų;
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
Šis matuoklis rodo automobilio momentines
degalų sąnaudas. Vertė atnaujinama maždaug
kas sekundę.
su degalų likučiu nuvažiuojamo
atstumo;
Kelionės kompiuteris apskaičiuoja, kiek liko nuvažiuoti su bake likusiais degalais.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Jei matuoklis rodo „---“, vadinasi, garantuojamo
nuvažiuoti atstumo nebeliko. Tokiu atveju reikia
kaip įmanoma greičiau įpilti degalų.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą.
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu
nuvažiuojamo atstumo;
Rida naudojant elektros energiją
Siekdamas maksimalios ridos iš elektros energijos, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie
energijos taupymą. Kuo daugiau veikia elektros
vartotojų (garso sistema, langų / veidrodėlių /
sėdynių šildymo elektra funkcija, intensyviai veikianti klimato kontrolės sistema ir pan.), tuo
mažesnis galimas nuvažiuoti atstumas.
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 170)
•
Statistinės informacijos rodymas centriniame
ekrane (p. 171)
•
Valdymo elektra intervalas miesto aplinkoje
(p. 404)
PASTABA
turisto – alternatyvusis spidometras.
Skaičiavimai yra grindžiami vidutinėmis normaliai
pakrautos transporto priemonės sąnaudomis
(važiuojant įprastai), atsižvelgiant į tai, ar įjungtas
oro kondicionierius (AC).
Alternatyvusis skaitmeninis spidometras leidžia
lengviau važiuoti tose šalyse, kur greičio apribojimo ženklai pateikiami kitais vienetais nei rodo
automobilio prietaisai.
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
•
Galimą važiavimo atstumą sumažina ne tik oro
srovių pakilimas automobilio salone, bet ir
staigus pagreitėjimas ir stabdymas, didelis
greitis, didelės apkrovos, žema aplinkos temperatūra ir stačios įkalnės.
Matuoklis rodo apytikslį atstumą, kurį galite nuvažiuoti su hibridinės sistemos akumuliatoriaus
energijos likučiu. Jei matuoklis rodo „---“, vadinasi,
garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko.
PASTABA
Susijusi informacija
Tokiu atveju skaitmeninis greitis rodomas kitais
vienetais nei analoginio spidometro. Jei analoginis spidometras sugraduotas mph, skaitmeninis
spidometras atitinkamą greitį rodo km/h ir
atvirkščiai.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą.
169
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės duomenų rodymas
vairuotojo ekrane
1.
Kelionės kompiuteryje įrašytos ir apskaičiuotos
vertės gali būti rodomos vairuotojo ekrane.
Vertės įrašomos į kelionės kompiuterio programėlę. Programėlės meniu galima pasirinkti, kokia
informacija bus rodoma vairuotojo ekrane.
Programėlės
niąja klaviatūra.
2.
atveriamas ir naršomas vairo deši-
Programų meniu
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
23
170
Ridos skaitiklio atstatymas
(Neįmanoma atverti programų meniu, kai vairuotojo ekrane rodomas neatsakytas pranešimas. Prieš atveriant programų meniu, reikia
patvirtinti pranešimą.)
3.
meniu23
Atverkite programėlės meniu, vairuotojo
ekrane paspausdami (1).
Ekrano išvaizda gali būti kitokia, tai priklauso nuo prietaisų skydelio varianto.
Kelionės kompiuterio programėlę galima naršyti kairėn arba dešinėn spaudžiant (2).
> Keturiose viršutinėse meniu eilutėse rodomos išmatuotos kelionės ridos skaitiklio
TM vertės. Kitose keturiose meniu eilutėse rodomos išmatuotos kelionės ridos
skaitiklio TA vertės. Sąrašą galima perslinkti aukštyn arba žemyn su (3).
Perslinkite žemyn iki parinkčių mygtukų, kad
pasirinktumėte, kuri informacija bus rodoma
vairuotojo ekrane:
•
•
•
•
•
•
momentinių degalų sąnaudų;
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
hodometras;
Kelionės ridos skaitiklio TM, TA rida arba
be ridos
turistinis (alternatyvusis spidometras).
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
Mygtuku O (4) pažymėkite arba nuimkite
žymą nuo parinkties. Pakeičiama iškart.
Paspausdami kairiojo perjungiklio mygtuką
RESET ir ilgai jį palaikydami, atstatykite kelionės
ridos skaitiklį TM.
Kelionės ridos skaitiklis TA atstatomas tik automatiškai. Matuoklis atstatomas, jei automobiliu
nesinaudojama keturias valandas arba ilgiau.
Vienetų keitimas
Centriniame ekrane galima pakeisti ridos, greičio
ir kt. vienetus:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
3.
Vienetai pasirinkite reikiamus numatytuosius
vienetus: Metrinė, Britų arba JAV.
Vienetai.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PASTABA
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Susijusi informacija
•
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 168)
Statistinės informacijos rodymas centriniame
ekrane (p. 171)
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 108)
Statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane
Kelionės kompiuteryje įrašyta kelionės statistika
rodoma grafiškai centriniame ekrane ir pateikiama ekonomiškesnio važiavimo, kai sunaudojama mažiau degalų, apžvalga.
Programėlių rodinyje atverkite
programėlę Vairavimo
rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
Kiekvienas stulpelis diagramoje
atitinka 1, 10 arba 100 km
arba atitinkamų mylių ridą. Vairuojant stulpeliai
pildomi iš dešinės. Toliausiai dešinėje esantis
stulpelis rodo esamosios atkarpos vertę.
Vidutinės degalų sąnaudos ir bendroji vairavimo
trukmė skaičiuojamos nuo kelionės statistikos
paskutinio nustatymo iš naujo.
Degalų ir elektros sąnaudos pateikiamos skirtinguose grafikuose. Elektros sąnaudos – tai „grynosios“ sąnaudos, t. y. suvartota energija minus
stabdant sukaupta energija.
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio24.
Kelionės statistikos nuostatos
Paspauskite Pageidav., kad
•
pakeistumėte grafiko mastelį. Stulpeliams
parinkite skyrą 1, 10 arba 100 km/myl..
•
po kiekvienos kelionės iš naujo nustatytumėte duomenis. Atliekama, kai automobilis
paliekamas stovėti ilgiau nei 4 valandas.
•
atstatytumėte esamos kelionės duomenis.
Kelionės statistika, apskaičiuotos vidutinės
sąnaudos ir bendroji važiavimo trukmė visada
atstatomos vienu metu.
Vienetų keitimas
Centriniame ekrane galima pakeisti ridos, degalų
sąnaudų ir kt. vienetus:
24
Iliustracija yra scheminė. Išdėstymas gali būti kitoks, tai priklauso nuo pasirinktų vienetų standarto arba atnaujintos programinės įrangos.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 171
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
3.
Vienetai pasirinkite reikiamus numatytuosius
vienetus: Metrinė, Britų arba JAV.
Vienetai.
Susijusi informacija
•
•
172
Nuostatų rodinys
4.
Daugelio automobilio funkcijų nuostatas ir informaciją galima valdyti centrinio ekrano nuostatų
rodinyje.
Paspauskite Atgal, kad grįžtumėte atgal į
nuostatų rodinį.
Paspauskite Užverti, kad užvertumėte nuostatų rodinį.
Kaip atverti / užverti ir naršyti nuostatų
rodinį
Nuostatos keitimas
Viršutinis rodinys su mygtuku Nuostatos.
Antrinė nuostatų rodinio kategorija su įvairių tipų nuostatomis (čia pateikiamas daugialypės parinkties mygtukas
ir akutės).
Kelionės kompiuteris (p. 168)
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 170)
1.
Norėdami atverti viršutinį rodinį, nuvilkite
centrinio ekrano viršuje esančią kortelę
žemyn.
2.
Paspauskite Nuostatos, kad atvertumėte
nuostatų rodinį.
3.
Paspauskite vieną iš rodomų kategorijų ir vėl
paspausdami peržvelkite antrines kategorijas
bei nuostatas.
1.
Paspauskite kategorijas ir antrines kategorijas, kad rastumėte reikiamą nuostatą.
2.
Pakeiskite vieną ar kelias nuostatas. Skirtingų tipų nuostatos yra keičiamos įvairiais
būdais (žr. lentelę toliau, kur pateikiamas
kiekvieno tipo aprašymas).
> Pakeitimai įrašomi nedelsiant.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Nuostatų tipai
Yra keli skirtingi nuostatų tipai:
Nuostatos
tipas
Aprašymas
Funkcijos
sužadinimas
Paspaudus tekstą, paleidžia programėlę arba atskirą rodinį, kur
pateikiamos išplėstinės nuostatos (pvz., prisijungimas prie įrenginio su „Bluetooth“).
Akutė
Leidžia pasirinkti nuostatą iš
kelių variantų, paspaudžiant atitinkamą akutę, pvz., pasirinkti sistemos kalbą.
Daugialypės
parinkties
mygtukas
Leidžia parinkti tam tikro reiškinio
lygį, paspaudžiant reikiamą mygtuko dalį, pvz., nurodyti „City
Safety“ jautrumo lygį.
Žymimasis
langelis
Leidžia suaktyvinti / išaktyvinti
funkciją paspaudžiant langelį jai
pažymėti / atžymėti, pvz., nurodyti
automatinio sėdynės šildymo
funkcijos paleidimą.
Nuostatos
tipas
Aprašymas
Slankiklis
Leidžia pasirinkti parametro lygį
intervale, paspaudžiant ir nuvelkant slankiklį, pvz., nurodyti garsumą.
Informacijos rodymas
Tai – ne faktinė nuostata. Pateikia tam tikros informacijos, pvz.,
automobilio identifikavimo
numerį.
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 33)
Nuostatų rodinio kategorijos (p. 173)
Nuostatų rodinio kategorijos
Nuostatų rodinyje yra pagrindinių ir antrinių kategorijų, kuriose surinktos daugelio automobilio
funkcijų nuostatos ir informacija.
Nuostatos suskirstytos į 7 pagrindines kategorijas: My Car, Garsas, Navigacija, Medija, Ryšys,
Klimatas ir Sistema.
Kiekvienoje kategorijoje savo ruožtu yra tam tikras skaičius antrinių kategorijų ir nuostatų
parinkčių. Toliau pateiktose lentelėse pateiktas
pirmasis antrinių kategorijų lygis. Funkcijos arba
srities nuostatų parinktys išsamiau paaiškintos
susijusiame savininko vadovo skirsnyje. Jei tam
tikrų sistemos nuostatų neradote susijusiame
skirsnyje, žr. skirsnį „Sistemos nuostatų keitimas
nuostatų rodinyje“.
Mano automobilis
Pakategorės
Ekranai
IntelliSafe
Automob. statymo pagalba
Važiavimo režimas/Individualus važiavimo
režimas*
Žibintai
Veidrodėliai
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 173
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Klimato reguliavimas
Pakategorės
Pakategorės
Užrakinimo ir atrakinimo grįžtamasis
ryšys
Orientavimas
Pagrindinėje kategorijoje Klimatas antrinių kategorijų nėra.
Sistema
Sistema
Elektrinis stovėjimo stabdis
Sėdynės
Priekinio stiklo valytuvas
Pakaba
Garso sistema
Pakategorės
Garso potyris *
Medija
Pakategorės
Pakategorės
Laikas ir Data
AM/FM radijas
Kalba
DAB
Klaviatūros išdėstymai
Gracenote®
Valdymas balsu
Vaizdo įrašas
Vienetai
Ryšiai
Laikmena
Tonas
Pakategorės
Programinės įrangos atnaujinimai
Balansas
Telefonas
Gamyklinių nust.atkūrimas
Sistemos garsas
Teksto žinutės
Paslaugos
Navigacija
Bluetooth
Pakategorės
Wi-Fi
Žemėlapis
Automob. „Wi-Fi“ prieiga
Maršrutas
Internetas per autom. modemą
Eismas
Volvo On Call
Susijusi informacija
•
•
Nuostatų rodinys (p. 172)
Sistemos nuostatų keitimas nuostatų rodinyje (p. 175)
„Volvo“ autoservisų tinklai
174
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Sistemos nuostatų keitimas
nuostatų rodinyje
3.
• Metrinė – kilometrai, litrai ir laipsniai Cel-
Nuostatų rodinio kategorijoje Sistema surinktos
bendrosios nuostatos ir informacija apie automobilio sistemas, pvz., kalba ir vienetai.
Sistemos nuostatos, pateikiamos srityse Laikas
ir Data, Klaviatūros išdėstymai, Valdymas
balsu, Programinės įrangos atnaujinimai,
Gamyklinių nust.atkūrimas ir Paslaugos,
aprašomos atitinkamuose savininko vadovo skirsniuose.
Pasirinkite vieną iš šių vienetų standartų:
sijaus skalėje.
• Britų – mylios, galonai ir laipsniai Celsijaus skalėje.
• JAV – mylios, galonai ir laipsniai Farenheito skalėje.
> Pakeičiami vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio vienetai.
Sistemos kalbos keitimas
Slėgio padangose vienetų keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
padangoje.
2.
Paspauskite Sistema
3.
3.
Pasirinkite sistemos kalbą. Kalbos, derančios
su valdymo balsu funkcija, turi valdymo balsu
ženklą.
> Pakeičiama vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio kalba.
Pasirinkite slėgio padangose vienetus.
> Pakeičiami slėgio padangose vienetai,
rodomi programėlėje Automobilio
būsena ir centriniame ekrane.
Kalba.
2.
25
Paspauskite Sistema
Vienetai.
Vienetai
Slėgis
Atminties informacija
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema Laikmena.
> Parodoma automobilio standžiojo disko
informacija, įskaitant bendrąją talpą, likusią
talpą ir įdiegtų programų naudojamą talpą.
Sistemos vienetų keitimas
Ilgio ir tūrio vienetų keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Vienetai
Transporto priemonės identifikavimo
numerio peržiūra
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema Automobilio
identifikacijos Nr..
> Pateikiamas transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN25).
Susijusi informacija
•
•
•
Nuostatų rodinio kategorijos (p. 173)
Laikrodis (p. 101)
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 49)
•
•
•
Balso atpažinimo nuostatos (p. 117)
•
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 505)
Sistemos naujiniai (p. 508)
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 176)
Vehicle Identification Number.
175
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Nuostatų atstatymas nuostatų
rodinyje
Nuostatų rodinyje galima iškart atstatyti visas
modifikuotas nuostatas į numatytąsias vertes.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
nust.atkūrimas.
3.
Paspauskite Gerai , kad patvirtintumėte
atstatymą.
Gamyklinių
Susijusi informacija
•
Sistemos nuostatų keitimas nuostatų rodinyje (p. 175)
•
Naudotojo duomenų atstatymas pasikeitus
savininkui (p. 177)
Programėlių nuostatų keitimas
Visos automobilio programos yra išvardintos programų rodinyje. Programų nuostatos, kurios
susietos su automobilio įterptinėmis funkcijomis,
gali būti keičiamos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje.
Įterptinių funkcijų programėlės –
bazinės programėlės
Programėlės, kurios būna įdiegtos automobilyje iš
pradžių, pvz., FM radijas ir USB, priklauso
„Sensus“ ir yra automobilio įterptinių funkcijų
dalis. Šių programėlių nuostatas galima keisti tiesiogiai centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Kaip pakeisti bazinės programėlės
nuostatas
1. Palieskite programėlę, pvz., FM radijas.
2.
Nuvilkite žemyn viršutinį rodinį.
3.
Spauskite FM radijo nuostatos.
4.
Pagal poreikį pakeiskite nuostatas ir patvirtinkite išrankas.
5.
Kad užvertumėte nuostatų rodinį, paspauskite fizinį pradžios mygtuką arba paspauskite
bet kurioje vietoje už viršutinio rodinio ribų.
Taip pat galima nuvilkti viršutinį rodinį aukštyn arba paliesti kortelę, esančią viršutinio
rodinio apačioje.
Daugelis automobilio pagrindinių programėlių turi
šią kontekstinių nuostatų parinktį, tačiau ne visos.
Žr. skirsnį „Nuostatų rodinio kategorijos“, kur
176
pateikiama papildomos informacijos apie tai, kaip
keičiamos nuostatos.
Trečiųjų šalių programėlės
Trečiųjų šalių programėlės nebūna įtrauktos į
automobilio sistemą iš pradžių, tačiau jas galima
parsisiųsti iš Volvo ID. Čia nuostatos visada valdomos programėlės viduje, o ne iš viršutinio rodinio.
Susijusi informacija
•
•
•
Nuostatų rodinys (p. 172)
•
Nuostatų rodinio kategorijos (p. 173)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 40)
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 463)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Naudotojo duomenų atstatymas
pasikeitus savininkui
Pasikeitus savininkui, naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas reikia atkurti į gamyklines nuostatas.
Automobilio nuostatas galima atstatyti įvairiais
lygiais. Pasikeitus savininkui, atkurkite visus naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas į pradines
gamyklines nuostatas. Keičiant nuosavybės teisę,
svarbu pakeisti Volvo On Call* paslaugos savininką.
Susijusi informacija
•
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 176)
•
Volvo ID (p. 23)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 177
KLIMATAS
KLIMATAS
Klimato reguliavimas
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė.
Klimato reguliavimo sistema vėsina arba šildo,
bei sausina orą automobilio salone.
4 zonų klimato kontrolė
Oro kokybė (p. 181)
Klimato kontrolė - jutikliai
Klimato valdymo elementai (p. 183)
Oro paskirstymas (p. 196)
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti klimatą automobilyje.
Stovėjimo klimatas (p. 204)
Jutiklio vieta
Klimato kontrolės sistemos valdymas balsu
(p. 119)
Klimato zonos 4 zonų klimato kontrolės sistemoje.
Drėgmės jutiklis – korpuse, šalia salono galinio vaizdo veidrodėlio.
4 zonų klimato kontrolės sistemoje galima atskirai reguliuoti temperatūrą salono dešinėje ir kairėje pusėje, priekinėse ir galinėse sėdynėse.
Lauko temperatūros jutiklis įrengtas dešiniajame šoniniame veidrodėlyje.
Visos klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos iš centrinio ekrano ir fiziniais mygtukais,
esančiais centriniame valdymo pulte. Funkcijas
galinėse sėdynėse papildomai galima valdyti naudojantis klimato kontrolės skydeliu, įrengtu galinėje tunelinio valdymo pulto dalyje.
Susijusi informacija
•
•
180
•
•
•
•
•
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 180)
Suvokiamoji temperatūra (p. 181)
Salono temperatūros jutiklis – prie fizinių
mygtukų centriniame valdymo pulte.
Saulės jutiklis-viršutinėje prietaisų skydelio
pusėje.
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
KLIMATAS
Interior Air Quality System* taip pat yra oro kokybės jutiklis, kuris įmontuotas klimato kontrolės
sistemos oro tiekimo angoje.
Susijusi informacija
•
•
•
Klimato reguliavimas (p. 180)
Suvokiamoji temperatūra (p. 181)
Interior Air Quality System* (p. 183)
Suvokiamoji temperatūra
Oro kokybė
Klimato kontrolės sistema salone klimatą reguliuoja pagal suvokiamąją, o ne faktinę temperatūrą.
Parinktos salono medžiagos ir oro valymo sistema užtikrina, kad salone būtų palaikoma aukšta
oro kokybė.
Jūsų pasirinktoji temperatūra salone atitinka jūsų
fiziškai suvokiamą temperatūrą, kuriai įtaką daro
tokie veiksniai, kaip lauko temperatūra, oro srauto
greitis, drėgnumas, saulės spinduliai ir kt. automobilio viduje ir išorėje.
Medžiagos salone
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis, nustatantis,
iš kurios pusės saulė šviečia į saloną. Tai reiškia ,
kad temperatūra gali skirtis dešinės ir kairės
pusių oro angose nepaisant to, kad rankenėlėmis
yra nustatyta vienoda abiejų pusių temperatūra.
Susijusi informacija
•
•
•
Klimato reguliavimas (p. 180)
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 180)
Temperatūros reguliavimas (p. 188)
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei astma
sergantiems žmonėms.
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to, dėl jų
saloną lengviau valyti.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės galima
lengvai išimti ir išvalyti.
Salonui valyti naudokite „Volvo“ rekomenduojamas valymo ir automobilio priežiūros priemones.
Oro valymo sistema
Be salono filtro aukštą oro kokybę automobilio
salone papildomai padeda palaikyti modifikacija
„Clean Zone Interior Package“* ir oro kokybės
sistema „Interior Air Quality System“*.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Klimato reguliavimas (p. 180)
Automobilio salono filtras (p. 182)
Clean Zone Interior Package* (p. 182)
Interior Air Quality System* (p. 183)
Automobilio vidaus valymas (p. 549)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 181
KLIMATAS
Automobilio salono filtras
Clean Zone Interior Package*
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną, yra
išvalomas filtro.
„Clean Zone Interior Package“ (CZIP) susideda
iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį
saloną be alergijas ir astmą sukeliančių
medžiagų.
Salono filtro keitimas
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami
keitimo intervalai nurodomi „Volvo“ aptarnavimo
programoje. Jei automobilis eksploatuojamas
labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia keisti dažniau.
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia, kad
ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį
nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius
iškart pripildo automobilio saloną švaraus oro.
Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia
savaime po kurio laiko arba atidarius vieną iš
automobilio salono durelių. Ventiliatoriaus
veikimo laikas pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri
metai.
•
Visiškai automatinė oro kokybės sistema
„Interior Air Quality System“ (IAQS).
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
Oro kokybė (p. 181)
Clean Zone Interior Package* (p. 182)
Interior Air Quality System* (p. 183)
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 504)
•
•
•
Oro kokybė (p. 181)
Automobilio salono filtras (p. 182)
Interior Air Quality System* (p. 183)
Šis paketas apima:
PASTABA
•
•
•
•
Susijusi informacija
PASTABA
Siekiant palaikyti CZIP standartus, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą reikia keisti
po 15 000 km arba kartą per metus (kas pirmiau). Tačiau iki 75 000 km per 5 metus.
Automobiliuose be CZIP paketo ir tais atvejais, kai klientui n nebūtina laikytis CZIP standarto, IAQS filtrą reikia keisti įprastos techninės priežiūros metu.
182
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
KLIMATAS
Interior Air Quality System*
PASTABA
„Interior Air Quality System“ (IAQS) – tai visiškai
automatinė oro kokybės sistema, atskirianti dujas
ir kietąsias daleles tam, kad į automobilio saloną
patektų kuo mažiau išorinių kvapų ir teršalų.
Siekiant palaikyti CZIP standartus, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą reikia keisti
po 15 000 km arba kartą per metus (kas pirmiau). Tačiau iki 75 000 km per 5 metus.
IAQS yra paketo „Clean Zone Interior Package“
(CZIP) dalis. Ji išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono.
Jei oro kokybės jutiklis nustato, kad lauko oras
užterštas, oro tiekimo anga uždaroma ir suaktyvinama oro apytaka.
PASTABA
Automobiliuose be CZIP paketo ir tais atvejais, kai klientui n nebūtina laikytis CZIP standarto, IAQS filtrą reikia keisti įprastos techninės priežiūros metu.
Klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos iš
centrinio ekrano, fiziniais mygtukais centriniame
valdymo pulte ir per klimato kontrolės skydelį,
įrengtą tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
Klimato valdymo elementų apžvalga
Oro kokybės jutiklio suaktyvinimas /
išaktyvinimas
Galima nustatyti, ar oro kokybės jutiklis turi būti
suaktyvintas, ar išaktyvintas.
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas,
kad automobilio salone būtų geras oras.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų
stiklai.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Oro kokybės jutiklis, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro kokybės
jutiklį.
Aprasojus langams, reikia įjungti priekinio
stiklo, šoninių ir galinio langų atitirpinimo
funkciją.
Klimato valdymo elementai
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane.
Atitirpinimo mygtukai centriniame valdymo
pulte.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje.
Oro kokybė (p. 181)
Automobilio salono filtras (p. 182)
Clean Zone Interior Package* (p. 182)
Oro recirkuliacijos suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 195)
Susijusi informacija
•
•
Klimato reguliavimas (p. 180)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 183
KLIMATAS
•
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 186)
•
Klimato valdymo elementai
centriniame ekrane
Langų ir veidrodėlių atitirpinimo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 192)
Visas klimato kontrolės funkcijas galima reguliuoti iš klimato kontrolės eilutės ir klimato kontrolės rodinio centriniame ekrane.
Klimato kontrolės eilutė
Dažniausiai naudojamas klimato kontrolės funkcijas galima reguliuoti iš klimato kontrolės eilutės.
Klimato kontrolės rodinys
Vieną kartą paspaudus vidurinį mygtuką klimato
kontrolės eilutėje, suteikiama prieiga prie klimato
kontrolės rodinio. Klimato kontrolės rodinys padalintas į Pagrindinis klimatas, Klimatas
galinėje dalyje ir Stovėjimo klimatas korteles.
Kortelės keičiamos perbraukiant kairėn / dešinėn
arba paspaudžiant atitinkamą antraštę.
Vairuotojo ir keleivio pusės temperatūros valdymo elementai.
Šildomos* bei vėdinamos* vairuotojo ir priekinės keleivio sėdynės bei šildomo vairo* valdymo elementai.
Mygtukas klimato kontrolės rodiniui pasiekti.
Ant mygtuko esantis grafinis piešinys rodo
suaktyvintas klimato kontrolės nuostatas.
184
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
KLIMATAS
Pagrindinės klimato kontrolės funkcijos
Be klimato kontrolės eilutėje esančių funkcijų,
Pagrindinis klimatas kortelėje taip pat galima
reguliuoti kitas pagrindines klimato funkcijas.
Recirk. – oro recirkuliacijos valdymo elementai.
Oro paskirstymo funkcijos valdymo elementai.
Priekinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo elementai.
AUTO – automatinis klimato reguliavimas.
Galinių sėdynių klimato kontrolė
Visos galinių sėdynių klimato kontrolės funkcijos
gali būti reguliuojamos Klimatas galinėje dalyje
kortelėje.
Galinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo elementai, antroji sėdynių eilė.
Max, Elektrinis, Galinis – langų ir šoninių
veidrodėlių atitirpinimo funkcijos valdymo elementai.
Kondic. – oro kondicionieriaus valdymo elementai.
Galinių sėdynių ventiliatoriaus ir trečiosios
eilės sėdynių oro kondicionieriaus valdymo
elementai.
Temperatūros galinėse sėdynėse valdymo
elementai.
Šildomos galinės sėdynės valdymo elementai*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 185
KLIMATAS
||
Stovėjimo klimatas
Automobilio stovėjimo klimatas gali būti reguliuojamas Stovėjimo klimatas kortelėje.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 183)
Galinių sėdynių klimato kontrolės funkcijos reguliuojamos iš klimato kontrolės valdymo skydelio,
esančio tunelinio valdymo pulto gale.
Automatinis klimato reguliavimas
Jei klimato kontrolės sistema yra su automatinio
reguliavimo funkcija, ši sistema reguliuoja keletą
klimato funkcijų automatiškai.
Langų ir veidrodėlių atitirpinimo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 192)
•
Oro kondicionieriaus suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 187)
•
Oro recirkuliacijos suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 195)
•
•
•
•
•
Klimato valdymo elementai tunelinio
valdymo pulto galinėje dalyje
Oro paskirstymo keitimas (p. 196)
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas (p. 190)
Automatinis klimato reguliavimas (p. 186)
Temperatūros reguliavimas (p. 188)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 201)
•
Sėdynių vėdinimo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 202)
•
Vairo šildymo funkcijos suaktyvinimas/išaktyvinimas* (p. 203)
•
Stovėjimo klimatas (p. 204)
Šildomos galinės sėdynės valdymo elementai*.
Galinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo elementai.
Automatinio reguliavimo mygtukas klimato kontrolės
rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Temperatūros galinėse sėdynėse valdymo
elementai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
186
Klimato valdymo elementai (p. 183)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 201)
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas (p. 190)
Temperatūros reguliavimas (p. 188)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
KLIMATAS
2.
Trumpai arba ilgai spauskite AUTO.
> Klimato automatinio reguliavimo funkcija
suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas
įsijungia / išsijungia.
Automatinio reguliavimo funkcija automatiškai reguliuoja oro recirkuliaciją, oro kondicionierių ir oro paskirstymą.
Oro kondicionieriaus
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir sausina įtraukiamą orą.
Pagrindinio oro kondicionieriaus
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Trumpai spustelėjus, atstatomos ankstesnės nuostatos.
•
Ilgai spaudžiant, pakeičiama į numatytąsias nuostatas (3 lygį ir 22 °C).
PASTABA
Kai ventiliatoriaus valdymo elementas yra
padėtyje Off, oro kondicionieriaus suaktyvinti
neįmanoma.
Ventiliatoriaus lygis ir temperatūra keičiami atsižvelgiant į tai, ar spaudžiama
trumpai, ar ilgai:
•
PASTABA
Kad oro kondicionierius veiktų optimaliai,
uždarykite šoninius langus ir panoraminį stoglangį*.
Trečiosios sėdynių eilės oro
kondicionavimo aktyvinimas /
deaktyvinimas
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
Oro kondicionieriaus mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Spauskite Kondic..
> Oro kondicionierius suaktyvinamas / išaktyvinamas ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Oro kondicionieriaus mygtukas kortelėje Klimatas
galinėje dalyje klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 187
KLIMATAS
||
2.
3.
Pasirinkite kortelę Klimatas galinėje
dalyje.
Spauskite Oro tiekimas tik 3-ios eilės
sėdynėms.
> Oro kondicionierius suaktyvinamas / išaktyvinamas ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Temperatūros reguliavimas
Temperatūrą galima nustatyti atskirai kairiajai bei
dešiniajai pusėms ir atskirai priekinėms bei galinėms sėdynėms.
Temperatūros reguliavimas priekinėse
sėdynėse
PASTABA
Jei deaktyvinta pagrindinė oro kondicionieriaus funkcija arba antrosios eilės sėdynių oro
kondicionieriaus funkcija, trečiosios eilės
sėdynėse oro kondicionieriaus įjungti neleidžiama.
Temperatūros valdymo elementas.
2.
•
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
•
Temperatūros mygtukai klimato kontrolės eilutėje.
1.
188
Temperatūra reguliuojama taip:
Centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje
paspauskite kairiosios arba dešiniosios
pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą arba
paspauskite +/− , kad padidintumėte arba
sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra.
KLIMATAS
Temperatūros sinchronizavimas
Temperatūros reguliavimas galinėse
sėdynėse
Iš priekinės sėdynės
Temperatūros valdymo elementas.
Sinchronizavimo mygtukas tarp vairuotojo pusės temperatūros valdymo elementų.
1.
2.
Paspauskite centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje esantį vairuotojo pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
Spauskite Sinchronizuoti temperatūrą .
> Visų automobilio zonų temperatūra sinchronizuojama su vairuotojo pusės temperatūra ir šalia temperatūros reguliavimo
mygtuko parodomas sinchronizavimo
ženklas.
4.
Oro temperatūros mygtukai klimato kontrolės rodinio
kortelėje Klimatas galinėje dalyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Klimatas galinėje
dalyje.
3.
Paspauskite kairiosios arba dešiniosios
pusės temperatūros reguliavimo mygtuką,
kad atidarytumėte valdymo elementą.
Temperatūra reguliuojama taip:
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą
•
paspauskite +/− , kad padidintumėte arba
sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra.
Sinchronizavimą galimą sustabdyti paspaudus
Sinchronizuoti temperatūrą arba pakeitus
keleivio pusės arba galinių sėdynių temperatūros
nuostatas.
}}
189
KLIMATAS
||
Iš galinės sėdynės
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 183)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
•
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 186)
•
Suvokiamoji temperatūra (p. 181)
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
Galima nustatyti vieną iš penkių skirtingų automatinių ventiliatoriaus intensyvumo lygių, taip
pat – Off ir Max. Ventiliatoriaus lygį galima
nustatyti atskirai priekinėms ir galinėms sėdynėms.
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse
Temperatūros valdymo elementas klimato kontrolės valdymo skydelyje, tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
–
Paspauskite tunelinio valdymo pulto klimato
kontrolės skydelio kairiuosius arba dešiniuosius mygtukus < /> , kad laipsniškai sumažintumėte / padidintumėte temperatūrą.
> Temperatūra pakinta ir klimato kontrolės
valdymo skydelio ekrane parodoma nustatyta temperatūra.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą
už faktinę norimą temperatūrą.
190
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį
– Off,1-5 arba Max.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
KLIMATAS
SVARBU
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, gali imti rasoti
langai.
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
galinėse sėdynėse
Iš priekinės sėdynės
3.
Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį
– 1-5.
Iš galinės sėdynės
Antrosios ir trečiosios sėdynių eilių ventiliatoriaus lygį galima išjungti paspaudus
Klimatas antrosios eilės sėdynėse.
Trečiosios sėdynių eilės ventiliatoriaus lygis
toks pats, kaip ir antrosios sėdynių eilės,
tačiau jį galima išaktyvinti atskirai, paspaudus
Oro tiekimas tik 3-ios eilės sėdynėms.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
Ventiliatoriaus valdymo elementai klimato kontrolės valdymo skydelyje, tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
–
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai kortelėje Klimatas
galinėje dalyje klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Klimatas galinėje
dalyje.
Tunelinio valdymo pulto klimato kontrolės
skydelyje pasirinkite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį: Off arba 1-5.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
PASTABA
Ventiliatoriaus lygio galinėje sėdynėje negalima nustatyti, jei ventiliatoriaus lygis priekinėse sėdynėse nustatytas į padėtį Off.
}}
191
KLIMATAS
||
PASTABA
Klimato kontrolės sistema automatiškai pritaiko pasirinkto ventiliatoriaus lygio oro srautą
pagal poreikius: tai reiškia, kad ventiliatoriaus
sukimosi greitis gali kisti, nors ventiliatoriaus
lygis išliks toks pat.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
•
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 186)
Langų ir veidrodėlių atitirpinimo
funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo langų
bei šoninių veidrodėlių, naudojama triguba maksimalaus atitirpinimo funkcija, šildanti priekinį
stiklą* ir galinį langą bei šoninius veidrodėlius.
Iš fizinių mygtukų centriniame valdymo
pulte
Centriniame valdymo pulte yra fiziniai mygtukai,
kuriais greitai pasiekiama atitirpinimo funkcija.
Jei priekinis stiklas* šildomas, maksimalaus atitirpinimo funkciją galima suaktyvinti atskirai iš klimato kontrolės rodinio centriniame ekrane.
Fiziniai mygtukai centriniame valdymo pulte.
Šildomo priekinio stiklo* ir maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtukas.
Šildomo galinio lango ir šoninių veidrodėlių
mygtukas.
Automobiliai be šildomo priekinio stiklo funkcijos:
–
192
Spauskite mygtuką (1).
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
KLIMATAS
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo funkcija:
–
Paspauskite mygtuką (1) kelis kartus, kad
įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
•
•
Suaktyvintas šildomas priekinis stiklas
Iš klimato kontrolės rodinio centriniame
ekrane
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas
•
Išaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus
atitirpinimo funkcija suaktyvinami / išaktyvinami, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
Išaktyvinus maksimalaus atitirpinimo funkciją, klimato kontrolės sistema grąžina
ankstesnes nuostatas.
PASTABA
Galinio lango ir ant durų esančių veidrodėlių šildikliai:
–
Spauskite Max.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Maksimalaus atitirpinimo funkcija išaktyvina automatinį klimato ir oro cirkuliacijos
reguliavimą, suaktyvina oro kondicionierių
ir pakeičia ventiliatoriaus lygį į 5, o temperatūrą – į HI.
Suaktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
Maksimali atitirpinimo funkcija paleidžiama su
tam tikra delsa, kad staigiai nepadidėtų ventiliatoriaus lygis, jei šildomo priekinio stiklo
funkcija išaktyvinama dviem greitais mygtuko
paspaudimais.
2.
PASTABA
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtukas klimato
kontrolės rodinyje.
1.
Pakeitus ventiliatoriaus lygį į 5, padidėja
triukšmas.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Spauskite mygtuką (2).
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir
mygtukas įsijungia / išsijungia.
}}
193
KLIMATAS
||
Šildomo priekinio stiklo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
PASTABA
Priekinio stiklo šildymo funkcija gali turėti
įtakos siųstuvų-imtuvų ir kitos ryšių įrangos
veikimui.
PASTABA
Spauskite Galinis.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir
mygtukas įsijungia / išsijungia.
Langų šildymo automatinio paleidimo
aktyvinimas / deaktyvinimas
Šildomo priekinio stiklo mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti suaktyvinta / išaktyvinta priekinio stiklo* ir galinio
lango bei šoninių veidrodėlių automatinio šildymo
paleidimo funkcija. Suaktyvinus automatinio paleidimo funkciją, kilus priekinio stiklo / lango apledėjimo pavojui šildyti pradedama automatiškai.
Šildymas automatiškai išjungiamas, kai priekinis
stiklas / langas pakankamai pašildomas ir ledas
nutirpsta.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Elektrinis.
> Šildomo priekinio stiklo funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Automat. el. priek. stiklo
atitirp. f-ja, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte priekinio stiklo šildymo automatinio
paleidimo funkciją.
Jei, funkcijai „Start/Stop“ automatiškai išjungus variklį, įjungiama priekinio stiklo šildymo
funkcija, variklis automatiškai vėl užvedamas.
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio stiklo
šone nėra šildomos elektra, todėl jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
194
2.
Šildomo galinio lango ir šoninių veidrodėlių mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Pasirinkite Automat. el. galin. lango
atitirp. f-ja, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
automatinio paleidimo funkciją.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
KLIMATAS
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 183)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
Oro recirkuliacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas
PASTABA
Kai suaktyvintas maksimalus atitirpinimo funkcijos lygis, oro recirkuliacijos įjungti
neįmanoma.
Oro recirkuliacija neleidžia į saloną patekti blogam kvapui, išmetamosioms dujoms ir pan., nes
neimama oro iš lauko.
Oro recirkuliacijos laikmačio
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Galima nustatyti, ar turi būti suaktyvintas / išaktyvintas oro recirkuliacijos laikmatis. Suaktyvinus
laikmatį, oro recirkuliacija automatiškai išjungiama
praėjus 20 minučių.
1.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Recirkuliacijos laikmatis, kad
suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro recirkuliacijos laikmatį.
Oro recirkuliacijos mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Spauskite Recirk..
> Oro recirkuliacija suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
195
KLIMATAS
Oro paskirstymas
Oro paskirstymo keitimas
Klimato kontrolės sistema paskirsto įtraukiamą
orą pro kelias salono ventiliacines angas.
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu
būdu.
Oro paskirstymo apžvalga
Reguliuojamų oro ventiliacinių angų vietos salone.
Keturios iš jų yra prietaisų skydelyje, dvi –
tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje, po
vieną – kiekviename durelių statramstyje tarp
priekinių ir galinių durelių, po vieną – kiekviename durelių statramstyje už galinių durelių.
Oro paskirstymas salone su 4 zonų klimato kontrolės
sistema.
Reguliuojamos ventiliacinės angos
Automobilio salone įrengta 10 reguliuojamųjų
ventiliacinių angų.
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos prietaisų skydelyje ir centriniame valdymo pulte
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti jautrūs
oro srautams ir skersvėjams.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
196
Oro paskirstymas – priekinio stiklo atitirpinimo funkcijos ventiliacijos angos
PASTABA
Automatinis ir rankinis oro
paskirstymas
Kai klimatas reguliuojamas automatiškai, oras taip
pat paskirstomas automatiškai. Jei reikia, oro
paskirstymą galima kontroliuoti rankiniu būdu.
Oro paskirstymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
1.
Klimato reguliavimas (p. 180)
Oro paskirstymo keitimas (p. 196)
Ventiliacinių angų atidarymas / uždarymas ir
nukreipimas (p. 197)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 199)
Automatinis klimato reguliavimas (p. 186)
2.
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos grindyse
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Paspauskite vieną ar kelis oro paskirstymo
mygtukus, kad paleistumėte / nutrauktumėte
atitinkamą oro srautą.
> Oro paskirstymas pakinta ir mygtukai
įsijungia / išsijungia.
KLIMATAS
Oro paskirstymas (p. 196)
Ventiliacinių angų atidarymas /
uždarymas ir nukreipimas
Ventiliacinių angų atidarymas / uždarymas ir
nukreipimas (p. 197)
Kai kurias salono ventiliacines angas galima atskirai atidaryti, uždaryti ir nukreipti.
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 199)
Nukreipus durelių statramsčių ir prietaisų skydelio
išorines ventiliacines angas į šoninius langus,
galima pašalinti nuo jų miglą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
Ventiliacinių angų atidarymas /
uždarymas
Nukreipus durelių statramsčių ventiliacines angas
vidun, kai lauke karšta salone galima suformuoti
komfortišką aplinką.
Ortakio reguliavimo ratukas1.
–
Norėdami atidaryti arba uždaryti oro srautą iš
angos, sukite šį reguliavimo ratuką.
Kuo daugiau baltų juostelių matosi ant reguliavimo ratuko, tuo didesnis oro srautas.
1
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio – angų dizainas skiriasi priklausomai nuo vietos.
}}
197
KLIMATAS
||
Ventiliacinių angų nukreipimas
Ortakio svirtelė1.
–
Pastumkite svirtelę į šoną / vertikaliai, kad
nukreiptumėte oro srautą iš angos.
Susijusi informacija
•
•
•
1
198
Oro paskirstymas (p. 196)
Oro paskirstymo keitimas (p. 196)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 199)
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio – angų dizainas skiriasi priklausomai nuo vietos.
KLIMATAS
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu
būdu. Galima nustatyti toliau nurodytas parinktis.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Jei esant rankiniam režimui visi oro paskirstymo mygtukai nėra pasirinkti, klimato kontrolės sistema grąžinama į automatiškai reguliuojamos klimato funkciją.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Neleidžia aprasoti ir apledėti langams, kai lauke šalta ir
drėgna (norint tai pasiekti, ventiliatoriaus lygis neturi būti
žemas).
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje. Iš kitų ortakių nuolat
teka šiek tiek oro.
Užtikrina veiksmingą vėsinimą esant karštam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prie grindų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Šildo arba vėsina grindis.
}}
199
KLIMATAS
||
Oro paskirstymas
Paskirtis
Pagrindinis oro srautas nukreipiamas iš atitirpinimo funkcijos ventiliacijos
angų ir prietaisų skydelio ventiliacijos angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą esant karštam ir sausam orui.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių ir ortakių prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą ir apsaugo nuo rasojimo
esant šaltam arba drėgnam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje ir prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą šviečiant saulei, kai lauke
žema temperatūra.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių, ortakių prietaisų skydelyje ir
prie grindų.
Vėsina sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa, arba
pašildo orą salono viršuje, kai lauke šalta.
Susijusi informacija
•
•
200
Oro paskirstymas (p. 196)
Oro paskirstymo keitimas (p. 196)
•
Ventiliacinių angų atidarymas / uždarymas ir
nukreipimas (p. 197)
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
KLIMATAS
Sėdynių šildymo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
2.
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo ir keleivių komfortas.
Priekinės sėdynės šildymo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių: Išj.,
Aukštas, Vidur. arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
3.
Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių: Išj.,
Aukštas, Vidur. arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Galinės sėdynės šildymo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Iš priekinės sėdynės
Vairo ir sėdynių mygtukai klimato kontrolės eilutėje.
1.
Centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje
paspauskite vairo ir sėdynės kairiosios arba
dešiniosios pusės mygtuką, kad atvertumėte
sėdynės ir vairo valdymo elementus.
Šildomų sėdynių mygtukai Klimatas galinėje dalyje
grupėje klimato kontrolės rodinyje.
1.
Jei automobilyje nėra vėdinamų sėdynių ar
šildomo vairo, šildomų sėdynių mygtukas
pasiekiamas tiesiogiai klimato kontrolės eilutėje.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Klimatas galinėje
dalyje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 201
KLIMATAS
||
Iš galinės sėdynės
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Sėdynių šildymo automatinio įjungimo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Sėdynės šildymo indikacija ir valdymo elementai klimato
kontrolės skydelyje, įrengtame tunelinio valdymo pulto
galinėje dalyje.
–
Kelis kartus paspauskite šildomų sėdynių
mygtukų, esančių tunelinio valdymo pulto klimato kontrolės skyde, kairę arba dešinę
puses, kad pasirinktumėte vieną iš keturių
lygių: Išj., Aukštas, Vidur. arba Žemas.
> Lygis pakinta ir klimato kontrolės valdymo
skydelio ekrane parodomas nustatytas
lygis.
PASTABA
Galinės sėdynės šildymo funkcija automatiškai išaktyvinama po 15 minučių.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti suaktyvinta sėdynių šildymo automatinio paleidimo
funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją,
šildymas prasidės, kai lauke nukris temperatūra.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Prie Vairuot. sėdynės automatinio šild.
lygis ir Keleivio sėdynės automatinio
šild. lygis pasirinkite Išj., Žemas, Vidur.
arba Aukštas, kad suaktyvintumėte/išaktyvintumėte automatinę vairuotojo ir keleivio
sėdynių šildymo įjungimo funkciją ir pasirinktumėte šildymo stiprumą.
Sėdynes galima vėdinti, pvz., norint pašalinti
drėgmę iš drabužių.
Vėdinimo sistemą sudaro priekinių sėdynių ir
atramų ventiliatoriai, traukiantys orą per sėdynių
apmušalus. Vėdinimo poveikis padidėja, kai kuo
vėsesnis oras patenka į keleivių saloną. Sistemą
galima suaktyvinti veikiant varikliui, ji įvertina
sėdynių temperatūrą, saulės apšvietimą ir lauko
temperatūrą.
Susijusi informacija
•
•
•
202
Sėdynių vėdinimo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Klimato valdymo elementai (p. 183)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 186)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
KLIMATAS
Priekinės sėdynės vėdinimo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas
PASTABA
Skersvėjams jautrūs žmonės turi atsargiai
naudoti sėdynių ventiliacijos funkciją. Lygis
Žemas rekomenduojamas ilgalaikiam naudojimui.
Vairo šildymo funkcijos
suaktyvinimas/išaktyvinimas*
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo komfortas.
Vairo šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas
SVARBU
Jei salone per žema temperatūra, sėdynių
vėdinimo funkcija neįjungiama. Tuo siekiama
neperšaldyti sėdynėje sėdinčio keleivio.
Susijusi informacija
Vairo ir sėdynių mygtukai klimato kontrolės eilutėje.
1.
Centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje
paspauskite vairo ir sėdynės kairiosios arba
dešiniosios pusės mygtuką, kad atvertumėte
sėdynės ir vairo valdymo elementus.
Jei automobilyje nėra šildomų sėdynių ar šildomo vairo, vėdinamų sėdynių mygtukas
pasiekiamas tiesiogiai klimato kontrolės eilutėje.
2.
Paspaudinėkite vėdinamų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių: Išj.,
Aukštas, Vidur. arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 183)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
Vairo ir sėdynių mygtukai klimato kontrolės eilutėje.
1.
Centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje
paspauskite vairuotojo pusės vairo ir sėdynės
mygtuką, kad atvertumėte sėdynės ir vairo
valdymo elementus.
Jei automobilyje nėra šildomų arba vėdinamų
sėdynių, šildomo vairo mygtukas pasiekiamas
tiesiogiai klimato kontrolės eilutėje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 203
KLIMATAS
||
2.
Paspaudinėkite šildomo vairo mygtuką, kad
pasirinktumėte vieną iš keturių lygių: Išj.,
Aukštas, Vidur. arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Stovėjimo klimatas
Paruošimas
Automobilio salono klimatą galima paruošti arba
palaikyti kol automobilis stovi.
Atlikus automobilio paruošimo procedūrą prieš
važiavimą, lėtėja dėvėjimasis ir sumažinamas
energijos poreikis kelionės metu.
Paruošimą galima įjungti tiesiogiai arba nustatyti
laikmačio pagalba.
Vairo šildymo automatinio įjungimo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos kelios
sistemos:
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti suaktyvinta vairo šildymo automatinio paleidimo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, šildymas prasidės, kai lauke nukris temperatūra.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Prie Vairo automatinio šildymo lygis pasirinkite Išj.,Žemas,Vidur. arba Aukštas, kad
suaktyvintumėte/išaktyvintumėte automatinę
vairo šildymo įjungimo funkciją ir pasirinktumėte šildymo stiprumą.
Susijusi informacija
•
•
•
204
Klimato valdymo elementai (p. 183)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 184)
Vairas (p. 135)
Paruošimo ir klimato komforto palaikymo funkcijos valdomos iš klimato kontrolės rodinio kortelės Stovėjimo
klimatas .
•
Esant šaltam orui, variklio šildiklis pašildo
automobilio saloną, kol pasiekiama komforto
temperatūra.
•
Esant karštam orui, ventiliatorius atvėsina
automobilio saloną iki esamos lauko temperatūros.
•
Kai lauke karšta, oro kondicionierius atvėsina
automobilio saloną iki komfortiškos temperatūros.
•
Galima suaktyvinti šildomą vairą ir šildomas
vairuotojo bei keleivio sėdynes.
•
Galima suaktyvinti priekinio stiklo, galinio
stiklo ir durelių veidrodėlių šildymą.
Paruošimo metu, kai lauke karšta, po mašina gali
prilašėti oro kondicionavimo sistemos kondensato. Tai yra normalu.
KLIMATAS
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie maitinimo lizdo2. Jei įkrovimo
stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus
reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo
funkcijos veikimas.
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos kelios
sistemos:
Paruošimo paleidimas /
sustabdymas
•
Esant šaltam orui, variklio likutinė šiluma
sušildo automobilio saloną iki komfortiškos
temperatūros.
•
Esant karštam orui, ventiliatorius atvėsina
automobilio saloną iki esamos lauko temperatūros.
Naudojant paruošimo funkciją, salonas pašildomas arba atvėsinamas prieš važiuojant. Šią funkciją galima įjungti tiesiogiai iš centrinio ekrano
arba mobiliojo telefono.
Jei automobilis nebus prijungtas prie maitinimo lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
PASTABA
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas,
kad be reikalo nebūtų naudojama perteklinė
šiluma. Šia funkcija siekiama palaikyti klimato
komfortą, kai vairuotojas ar keleiviai lieka
automobilyje.
PASTABA
Ruošiant automobilio saloną, automobilis siekia komfortiškos temperatūros, o ne klimato
kontrolės sistemoje nustatytos temperatūros.
Komfortiško klimato palaikymas
Klimatą automobilio salone galima palaikyti, kai
automobilis stovi, pvz., jei reikia išjungti variklį, bet
vairuotojas arba keleivis (-iai) nori pasilikti automobilyje ir pageidauja, kad būtų palaikomas komfortiškas klimatas.
Komfortiško klimato palaikymo funkciją galima
įjungti tik tiesiogiai.
2
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Paleidimas / sustabdymas iš centrinio
ekrano
Susijusi informacija
•
•
Klimato reguliavimas (p. 180)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 205)
Paruošimo mygtukas klimato kontrolės rodinio kortelėje
Stovėjimo klimatas .
•
•
Paruošimo laikmatis (p. 207)
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos įjungimas / išjungimas (p. 210)
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
•
Stovėjimo klimato reguliavimo ženklai ir pranešimai (p. 211)
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas .
•
•
Šildytuvas (p. 212)
Stovėjimo šildytuvas (p. 213)
}}
205
KLIMATAS
||
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie maitinimo lizdo3. Jei įkrovimo
stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus
reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo
funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie maitinimo lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
Sėdynių ir vairo šildymo langeliai klimato kontrolės rodinio kortelėje Stovėjimo klimatas .
3.
Pasirinkite, ar sėdynių ir vairo šildymas turi
būti suaktyvintas paruošimo metu, pažymėdami langelius arba nuimdami nuo jų žymą.
4.
Spauskite Paruošimas.
> Paruošimo funkcija įjungiama / išjungiama, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
PASTABA
Kai vyksta išankstinis salono parengimas,
automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos4:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Įjungimas iš mobiliojo telefono*
Paruošimo funkciją galima įjungti ir informaciją
apie pasirinktąsias nuostatas galima valdyti iš
mobiliojo telefono, kuriame yra Volvo On Call*
mobilioji programėlė. Paruošimo funkcija pašildo
arba atvėsina automobilio saloną (naudodama oro
kondicionierių) iki komfortiškos temperatūros.
Automobilio saloną galima paruošti ir naudojant
variklio nuotolinio užvedimo funkciją („Engine
Remote Start“ – ERS)5, per „Volvo On Call“*
mobiliąją programėlę.
3
4
5
206
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Kai kurie automobilio modeliai ir rinkos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
KLIMATAS
Susijusi informacija
•
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 204)
Paruošimo laikmatis
Paruošimo laikmatis (p. 207)
Laikmatį galima nustatyti taip, kad paruošimo
procedūra baigtųsi iš anksto apibrėžtu laiku.
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos įjungimas / išjungimas (p. 210)
Laikmatyje gali būti iki 8 skirtingų nuostatų, kuriomis įrašomi šie dalykai:
•
Stovėjimo klimato reguliavimo ženklai ir pranešimai (p. 211)
•
Šildytuvas (p. 212)
•
•
•
Stovėjimo klimato reguliavimo ženklai ir pranešimai (p. 211)
Laikas vieną dieną
Pasikartojantis arba nepasikartojantis laikas
vieną ar kelias dienas per savaitę.
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie maitinimo lizdo6. Jei įkrovimo
stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus
reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo
funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie maitinimo lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
6
Stovėjimo klimatas (p. 204)
Paruošimo laikmačio nustatymas (p. 208)
Paruošimo laikmačio suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 209)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 205)
Taikoma elektriniam šildytuvui.
207
KLIMATAS
Paruošimo laikmačio nustatymas
3.
Paruošimo laikmačiu galima pasirinkti iki 8 laiko
nuostatų.
Kaip pridėti laiko nuostatą
Spauskite Įtraukti laikmatį.
> Rodomas iškylantysis langas.
PASTABA
Jei jau yra įvesta 8 laikmačio nuostatų, papildomos laikmačio nuostatos įtraukti neleidžiama. Jei norite įtraukti naują, panaikinkite
esamą laiko nuostatą.
4.
Norėdami laikmačiu nustatyti vieną datą,
paspauskite Data.
Norėdami laikmačiu nustatyti vieną ar kelias
savaitės dienas, paspauskite Dienos.
Mygtukas, kuriuo pridedama laiko nuostata Stovėjimo
klimatas kortelėje klimato rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas .
Naudodami Dienos: Suaktyvinkite / išaktyvinkite pakartojimą, pažymėdami Kartoti kas
sav. langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
5.
6.
7
208
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
7.
Naudodami Data: Pasirinkite paruošimo
datą, slinkdami rodyklėmis datų sąrašu.
Norėdami pridėti laiko nuostatą, spauskite
Patvirtinti.
> Laiko nuostata pridedama prie sąrašo ir
suaktyvinama.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos7:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Naudodami Dienos: Pasirinkite paruošimo
savaitės dienas, paspausdami savaitės dienų
mygtukus.
Laiko nuostatos redagavimas
1.
Slinkdami rodyklėmis, nustatykite laiką, kada
paruošimas turi baigtis.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas .
3.
Paspauskite laiko nuostatą, kuri bus keičiama.
> Rodomas iškylantysis langas.
KLIMATAS
4.
Redaguokite laiko nuostatą taip pat, kaip
aprašyta ankstesniame skyrelyje „Kaip pridėti
laiko nuostatą“.
Kaip pašalinti laiko nuostatą
Mygtukas, kuriuo redaguojamas sąrašas/pašalinama
laiko nuostata kortelėje Stovėjimo klimatas klimato
rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas .
3.
Spauskite Redaguoti sąrašą.
4.
Paspauskite šalinimo piktogramą sąrašo
dešinėje.
> Vietoj piktogramos atsiranda Naikinti
tekstas.
5.
Patvirtinkite paspausdami Naikinti.
> Laiko nuostata pašalinta iš sąrašo.
•
•
Paruošimo laikmatis (p. 207)
Paruošimo laikmačio
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Paruošimo laikmačio suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 209)
Paruošimo laikmačio laiko nuostatą galima suaktyvinti arba išaktyvinti pagal poreikį.
•
Šildytuvas (p. 212)
Susijusi informacija
Laikmačio mygtukai klimato kontrolės rodinio kortelėje
Stovėjimo klimatas .
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas .
3.
Laiko nuostata suaktyvinama / išaktyvinama
paspaudus laikmačio mygtuką dešinėje nuostatos pusėje.
> Laiko nuostata suaktyvinama / išaktyvinama, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
}}
209
KLIMATAS
||
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo
funkcijos8:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
Komfortiško klimato palaikymo
funkcijos įjungimas / išjungimas
PASTABA
Jei nepakanka likutinės variklio šilumos
salono klimatui pašildyti, klimato komforto
išlaikymo funkcijos įjungti neleidžiama.
Komfortiško klimato palaikymo funkcija palaiko
klimatą salone po važiavimo. Šią funkciją galima
įjungti tiesiogiai iš centrinio ekrano.
PASTABA
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas,
kad be reikalo nebūtų naudojama perteklinė
šiluma. Šia funkcija siekiama palaikyti klimato
komfortą, kai vairuotojas ar keleiviai lieka
automobilyje.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
•
8
210
Paruošimo laikmatis (p. 207)
Paruošimo laikmačio nustatymas (p. 208)
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos mygtukas klimato kontrolės rodinio kortelėje Stovėjimo klimatas .
Šildytuvas (p. 212)
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas .
3.
Spauskite Palaikyti komfortišką klimatą.
> Komfortiško klimato palaikymo funkcija
įjungiama / išjungiama, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 204)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 205)
KLIMATAS
Stovėjimo klimato reguliavimo
ženklai ir pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su stovėjimo klimato kontrole susiję ženklai ir pranešimai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Stovėjimo klimatas
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima suaktyvinti, jei degalų lygis yra per žemas, kad būtų galima
įjungti variklio šildiklį. Kai kuriais atvejais, galima įjungti stovėjimo klimato kontrolę, bet jos funkcionalumas bus
ribotas. Pildomas įprastinis automobilio degalų bakas.
Nepasiekiama, per mažai
degalųA
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per maža
akumuliatoriaus įkrova
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per mažai
degalų ir senka akum.B
Stovėjimo klimatas
Reikalinga tech. patikra
A
B
C
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima suaktyvinti, jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
lygis ir degalų lygis yra per žemi, kad būtų galima įjungti variklio šildiklį. Kai kuriais atvejais, galima įjungti stovėjimo klimato kontrolę, bet jos funkcionalumas bus ribotas. Įkraukite akumuliatorių ir pripildykite įprastinį automobilio degalų baką.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija išjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuC, kad jis patikrintų šią
funkciją.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
•
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima suaktyvinti, jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
lygis yra per žemas, kad būtų galima įjungti variklio šildiklį. Kai kuriais atvejais, galima įjungti stovėjimo klimato
kontrolę, bet jos funkcionalumas bus ribotas. Įkraunamas akumuliatorius.
Stovėjimo klimatas (p. 204)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 205)
•
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos įjungimas / išjungimas (p. 210)
•
•
Paruošimo laikmatis (p. 207)
•
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 110)
Šildytuvas (p. 212)
211
KLIMATAS
Šildytuvas
Šildytuvas padeda pasiekti reikiamą temperatūrą
variklyje ir salone prieš važiuojant ir važiavimo
metu.
PASTABA
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
akumuliatoriaus įkrovos lygis būtų pakankamas.
Jei degalų lygis bake pernelyg žemas, šildytuvas
automatiškai išjungiamas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas.
PASTABA
Yra dvi papildomos šildytuvo funkcijos:
•
Variklio šildiklis – jei reikia, pašildo saloną, kai
stovėjimo klimato kontrolės paruošimo funkcija suaktyvinta.
•
Papildomas šildytuvas – jei reikia, važiuojant
pašildo saloną ir variklį.
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
automobilio įprastame degalų bake būtų
pakankamai degalų.
Degalai ir jų bako pildymas11
ĮSPĖJIMAS
Išsipylęs kuras gali užsidegti. Prieš pildydami
degalų baką, išjunkite degalais maitinamą
pagalbinį šildytuvą.
Naudojamas degalais maitinamas šildytuvas arba
elektrinis šildytuvas atsižvelgiant į šalį9.
Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato
arkoje.
Pažiūrėkite vairuotojo ekrane, ar šildytuvas
išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
PASTABA
Veikiant šildytuvui, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Tai – visiškai normalu10.
Akumuliatorius ir įkrovimas
Šildytuvą maitina automobilio hibridinės sistemos
akumuliatorius. Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygis pernelyg žemas, šildytuvas
automatiškai išjungiamas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas.
9 Įgaliotasis „Volvo“ atstovas turi informacijos
10 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
11 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
212
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos durelių.
Šildytuvas naudoja degalus iš automobilio įprasto
degalų bako.
Jei automobilį statysite ant statesnio kalno, automobilio priekis turi būti įkalnės pusėn tam, kad
būtų užtikrintas kuro tiekimas į šildytuvą.
apie skirtingose šalyse naudojamus šildytuvus.
Susijusi informacija
•
•
•
Stovėjimo šildytuvas (p. 213)
Papildomas šildytuvas (p. 214)
Stovėjimo klimatas (p. 204)
KLIMATAS
Stovėjimo šildytuvas
Variklio šildiklis padeda prieš važiuojant salone
pasiekti tinkamą temperatūrą.
Variklio šildiklis yra viena iš dviejų papildomų
automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas
įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
PASTABA
Veikiant šildytuvui, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Tai – visiškai normalu12.
PASTABA
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos
lygis būtų pakankamas.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos14:
•
Variklio šildiklis įsijungia automatiškai, kai reikia
papildomos šilumos, jei suaktyvinta stovėjimo klimato kontrolės paruošimo funkcija.
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Jis išjungiamas automatiškai pasiekus tinkamą
temperatūrą, laikmatyje nustatytą laiką arba šildytuvo didžiausią veikimo laiką.
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Maksimalus šildiklio veikimo laikas – 40 minučių.
12
13
14
15
ĮSPĖJIMAS
Pajutę degalų kvapą, pastebėję neįprastą iš
stovėjimo šildytuvo išmetamų dūmų kiekį, juodus dūmus ar išgirdę neįprastų degimo garsų,
išjunkite stovėjimo šildytuvą15 ir, jei įmanoma,
ištraukite jo saugiklį. „Volvo“ rekomenduoja dėl
remonto kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
automobilio įprastame degalų bake būtų
pakankamai degalų13.
•
•
•
•
Šildytuvas (p. 212)
Papildomas šildytuvas (p. 214)
Stovėjimo klimatas (p. 204)
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 534)
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
213
KLIMATAS
Papildomas šildytuvas
Esant papildomam šildytuvui, variklyje ir salone
galima pasiekti reikiamą temperatūrą važiuojant.
Papildomas šildytuvas yra viena iš dviejų papildomų automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
PASTABA
Veikiant šildytuvui, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Tai – visiškai normalu16.
Papildomas šildytuvas įsijungia ir yra valdomas
automatiškai, kai automobiliui važiuojant reikia šildymo.
Sustojus automobiliui, jis išsijungia automatiškai.
PASTABA
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
automobilio įprastame degalų bake būtų
pakankamai degalų17.
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos
lygis būtų pakankamas.
16
17
18
214
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Papildomo šildytuvo automatinio
įjungimo suaktyvinimas / išaktyvinimas
Galima nustatyti, kad papildomo šildytuvo automatinis įsijungimas būtų suaktyvintas / išaktyvintas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Papildomas šildymas, kad
suaktyvintumėte / išaktyvintumėte papildomo
šildytuvo automatinio paleidimo funkciją.
PASTABA
Važinėjant trumpais atstumais, „Volvo“ rekomenduoja papildomo šildytuvo automatinio
paleidimo funkciją laikyti išjungtą18.
PASTABA
Deaktyvinus pagalbinio šildytuvo automatinio
paleidimo funkciją, gali sumažėti komfortas
automobilio salone, kadangi naudojant elektrą
klimato kontrolės sistema neturės šilumos
šaltinio.
Susijusi informacija
•
•
Šildytuvas (p. 212)
Stovėjimo šildytuvas (p. 213)
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Salono vidus
Antroji sėdynių eilė
ĮSPĖJIMAS
Salono vidaus ir daiktų dėklų apžvalga.
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
Priekinė sėdynė
Susijusi informacija
Daiktų dėklas durelėse ir ties vairu, daiktadėžė ir saulės
skydeliai.
Vietos daiktams laikyti su laikikliu puodeliui, pelenine*,
elektros maitinimo lizdu ir cigarečių žiebtuvėliu*, taip pat
AUX/USB lizdas tuneliniame valdymo pulte.
216
Daiktų dėklas ir peleninė* durelėse, laikiklis puodeliui*
viduriniosios sėdynės atloše, kišenė* priekinės sėdynės
atloše ir elektros maitinimo lizdai bei cigarečių žiebtuvėlis* tuneliniame valdymo pulte.
•
•
•
•
•
Tunelinis valdymo pultas (p. 217)
Kaip naudotis daiktadėže (p. 223)
Saulės skydeliai (p. 224)
Elektros maitinimo lizdai (p. 218)
Kaip ištuštinti pelenines* (p. 222)
Trečioji sėdynių eilė
Daiktų dėklas ir puodelio laikiklis šoniniame skyde ir
vieta daiktams laikyti tarp sėdynių.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Tunelinis valdymo pultas
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių
sėdynių.
•
•
•
Kaip naudotis cigarečių žiebtuvėliu* (p. 222)
•
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 186)
Kaip ištuštinti pelenines* (p. 222)
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
(p. 445)
Daiktų dėklas.
Daiktų dėklas su puodelių laikikliais vairuotojui ir keleiviui bei 12 V maitinimo lizdas. Jei
nurodyta peleninė ir cigarečių uždegiklis, tuomet cigarečių uždegiklis įrengiamas 12 V
maitinimo lizde, o išimama peleninė – puodelių laikiklyje.
Daiktų dėklas ir AUX/USB įvadas po porankiu.
Galinių sėdynių klimato funkcijų valdymo elementai.
Susijusi informacija
•
•
Salono vidus (p. 216)
Elektros maitinimo lizdai (p. 218)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 217
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Elektros maitinimo lizdai
230 V elektros lizdas*
3.
Tuneliniame valdymo pulte įtaisyti du 12 V elektros lizdai ir vienas 230 V elektros lizdas*, o
bagažinėje yra dar vienas 12 V elektros lizdas*.
Uždarykite dangtelį kai lizdo nenaudojate
arba kai jį paliekate be priežiūros.
Kad maitinimo lizdai tiektų srovę, turi būti nustatyta žemiausia automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtis I. Lizdai būna aktyvūs tol, kol
starterio akumuliatorius per daug neišsenka.
Jei variklis išjungiamas ir automobilis užrakinamas, lizdai išaktyvinami. Jei variklis išjungiamas,
bet automobilis neužrakinamas arba užrakinamas
kai blokuoto užrakto padėtis laikinai išaktyvinta,
lizdai būna aktyvūs dar dešimt minučių.
PASTABA
Prisiminkite, kad naudojant elektros maitinimo
lizdą, kai variklis išjungtas, kyla starterio akumuliatoriaus išsikrovimo pavojus. Dėl to gali
būti ribojamas funkcionalumas.
SVARBU
230 V elektros lizdas tuneliniame valdymo pulte, antrosios eilės sėdynėse.
Elektros maitinimo lizdas gali būti naudojamas
įvairiems priedams, kuriems reikia 230 V srovės,
pavyzdžiui, įkrovikliams ir nešiojamiesiems kompiuteriams.
•
Nenaudokite automobilio priedų su didelėmis ar sunkiomis jungtimis. Jos gali
pažeisti maitinimo lizdą ar važiuojant atsilaisvinti.
•
Nenaudokite automobilio priedų, kurie
gali trikdyti automobilio radijo imtuvą arba,
pavyzdžiui, elektros sistemą.
•
Padėkite automobilio priedą į tokią padėtį,
kad nekiltų vairuotojo ar keleivių susižalojimo pavojus, esant staigiam stabdymui ar
susidūrimui.
•
Atkreipkite dėmesį į prijungus automobilio priedus, nes jie gali įkaisti ir apdeginti
keleivius arba saloną.
SVARBU
Didžiausia maitinimo lizdo galia – 150 W.
Kaip naudotis lizdu
1. Nuleiskite lizdo dangtelį ir įkiškite priedo kištuką.
> Lizdo šviesos diodas rodo jo būseną.
2.
218
Atjunkite priedą ištraukdami kištuką – netraukite už laido.
ĮSPĖJIMAS
•
Naudokite tik nesugadintus ir defektų
neturinčius automobilio priedus. Automobilio priedų vardiniai parametrai turi būti
230 V ir 50 Hz su maitinimo lizdui pritaikytomis jungtimis. Automobilio priedai turi
būti paženklinti CE, UL arba lygiaverčiu
saugos ženklinimu.
•
Niekada neturi būti sąlyčio tarp maitinimo
lizdų, jungčių ar automobilio priedų su
Įsitikinkite, kad diodas dega nuolatine žalia
šviesa – tik tada lizde teka srovė.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
vandeniu ar kitais skysčiais. Nelieskite ir
nenaudokite maitinimo lizdo, jei jums
atrodo, kad jis pažeistas ar buvo sąlytis su
vandeniu ar kitu skysčiu.
•
Rodoma būsena
Lizdo šviesos diodas rodo jo būseną:
Nejunkite sujungimo lizdų, adapterių ar
prailgintuvų į maitinimo lizdą, nes jie gali
pažeisti maitinimo lizdo apsaugines funkcijas.
•
Maitinimo lizdas turi apsauginį dangtelį.
Užtikrinkite, kad į maitinimo lizdą niekas
neišsikiša ir jo nepažeidžia, taip neleisdamas dangteliui atlikti jo apsauginių funkcijų. Nepalikite automobilyje vaikų be priežiūros, kai maitinimo lizdas yra aktyvus.
Jei nesilaikysite šitų nurodymų, gali įvykti stiprių ar mirtinų elektros šokų.
Rodoma būsena
Priežastis
Veiksmai
Nuolatinė žalia šviesa
Lizdas tiekia srovę prijungtam įrenginiui.
Nieko nėra
Mirksinti oranžinė šviesa
Lizdo įtampos keitiklio temperatūra per aukšta (nes, pavyzdžiui, priedas naudoja per daug srovės arba automobilio salonas per šiltas).
Prieš vėl įkišdami kištuką, jį ištraukite ir leiskite įtampos
keitikliui atvėsti.
Prijungtas priedas naudoja per daug srovės (su pertrūkiais arba nuolat) arba yra sugedęs.
Nieko nėra Priedo negalima prijungti prie lizdo.
}}
219
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
Rodoma būsena
Priežastis
Veiksmai
Šviesos diodas nešviečia
Lizdas nereaguoja į įkištą kištuką.
Patikrinkite, ar kištukas teisingai įkištas į lizdą.
Lizdas neaktyvus.
Įjunkite žemiausią automobilio elektros sistemos uždegimo padėtį I.
Lizdas buvo aktyvus, bet dabar yra išaktyvintas.
Užveskite variklį ir (arba) įkraukite akumuliatorių.
Jei problema nepašalinta, kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
12 V elektros lizdas
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
230 V elektros maitinimo lizdo. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu.
12 V elektros lizdas tuneliniame valdymo pulte, priekinėse sėdynėse.
220
12 V elektros lizdas tuneliniame valdymo pulte, antrosios
eilės sėdynėse.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
2.
Atjunkite priedą ir uždenkite izoliuojančiu
kamščiu (tuneliniame valdymo pulte) arba
užlenkite dangtelį (bagažinėje), jei lizdu nesinaudojate arba paliekate jį be priežiūros.
Susijusi informacija
•
Salono vidus (p. 216)
12 V maitinimo lizdas bagažinėje*.
Maitinimo lizdus galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., muzikos
grotuvams, šaldytuvams ir mobiliesiems telefonams.
Tunelinio valdymo pulto lizde gali būti įrengtas
cigarečių žiebtuvėlis*.
SVARBU
Didžiausia maitinimo lizdo galia – 120 W vienam lizdui.
Kaip naudotis lizdais
1. Ištraukite izoliuojantį kamštį (tuneliniame valdymo pulte) arba nuleiskite dangtelį (bagažinėje) ir prijunkite priedą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 221
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Kaip naudotis cigarečių žiebtuvėliu*
1.
Cigarečių žiebtuvėlis gali būti įmontuotas 12 V
lizduose tunelinio valdymo pulto priekyje ir gale.
Paspauskite ant žiebtuvėlio esantį mygtuką.
> Žiebtuvėliui pradėjus šviesti, mygtukas
iššoka.
2.
Ištraukite žiebtuvėlį iš lizdo ir uždekite cigaretę nuo šviečiančios spiralės.
3.
Įkiškite žiebtuvėlį atgal į lizdą.
SVARBU
Būkite atsargūs, kai aktyvuojamas degiklis,
kad įkaitusi dalis, pavyzdžiui, nepažeistų
salono.
Susijusi informacija
Cigarečių žiebtuvėlis tuneliniame valdymo pulte, priekinėse sėdynėse
•
•
•
Kaip ištuštinti pelenines*
Kartu su cigarečių uždegikliu automobilyje yra išimamosios peleninės (tunelinio valdymo pulto
puodelių laikikliuose ir antrosios eilės sėdynių
durelių skyduose).
Kaip ištuštinti tunelinio valdymo pulto
peleninę
1.
Atjunkite peleninę, ištraukdami ją tiesiai
aukštyn iš puodelio laikiklio, ir išpilkite jos
turinį.
2.
Sumontuokite peleninę atgal puodelio laikiklyje.
Tunelinis valdymo pultas (p. 217)
Kaip ištuštinti antrosios sėdynių eilės
durelių skyduose esančias pelenines
Elektros maitinimo lizdai (p. 218)
1.
Atidarykite peleninės dangtį ir paspauskite jį
aukštyn į visiškai vertikalią padėtį.
> Atleidžiamas peleninę vietoje laikantis
skląstis.
2.
Iškelkite peleninę ir išpilkite turinį.
3.
Sumontuokite peleninę atgal, įspausdami į
šoninius griovelius.
4.
Atsargiai įspauskite du peleninės kampus,
esančius toliausiai nuo durelių skydo.
> Peleninę vietoje laikantis skląstis vėl susijungia.
Kaip ištuštinti pelenines* (p. 222)
Cigarečių žiebtuvėlis tuneliniame valdymo pulte, antrojoje
sėdynių eilėje
222
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Susijusi informacija
•
•
•
Salono vidus (p. 216)
Kaip naudotis daiktadėže
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Tunelinis valdymo pultas (p. 217)
Kaip naudotis cigarečių žiebtuvėliu* (p. 222)
Kaip naudotis daiktadėže kaip vėsinimo
skyriumi
Daiktadėžę galima naudoti atvėsinti, pvz., gėrimus
ar maistą. Vėsinimo funkcija veikia, kai aktyvi klimato kontrolės sistema (t. y. kai nustatyta automobilio uždegimo padėtis II arba kai veikia variklis).
Daiktadėžė ir atidarymo mygtukas centriniame valdymo
pulte.
Daiktadėžėje galima laikyti, pvz., spausdintą automobilio savininko vadovą ir žemėlapius. Vidinėje
dangtelio pusėje taip pat yra įmontuotas laikiklis
rašikliui.
Vėsinimas suaktyvintas
Daiktadėžės atidarymas
Vėsinimas išaktyvintas
–
Paspauskite atidarymo mygtuką centriniame
valdymo pulte.
> Daiktadėžė atsidaro.
Daiktadėžės užrakinimas / atrakinimas
Daiktadėžę galima užrakinti vadinamuoju asmeniniu užraktu, pvz., kai automobilis atiduodamas į
autoservisą, paliekamas viešbutyje ar pan. Asmeniniu užraktu taip pat užrakinamas automobilio
galas.
–
Suaktyvinkite / išaktyvinkite vėsinimo funkciją, pastumdami valdymo elementą į galinę
padėtį, link salono / daiktadėžės.
Susijusi informacija
•
•
Salono vidus (p. 216)
Suaktyvinti / išaktyvinti asmeninį užraktą
(p. 247)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 223
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Saulės skydeliai
Bagažinė
Krovimas
Kiekvieno saulės skydelio vidinėje dalyje yra kosmetinis veidrodėlis su kortelių laikikliu.
Automobilyje galima nustatytą lanksčią bagažinės sritį ir pervežti bei pritvirtinti didelius daiktus.
Dedant krovinius į automobilį, reikia atsižvelgti į
kelis dalykus.
Nulenkus žemyn antrosios ir trečiosios sėdynių
eilės atlošus, bagažinės sritis tampa gana talpi.
Norint lengviau pakrauti ir iškrauti krovinius,
galinę automobilio dalį galima nuleisti, pasinaudojus lygio valdymo funkcija*. Krovinių laikiklių kilpomis arba paketų laikikliais pritvirtinkite krovinį ir,
jei pageidaujate, uždenkite ištraukiama bagažinės
uždanga.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir visų priedų svoris tokiu
pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Apšviečiamas kosmetinis veidrodėlis ir kortelių laikiklis.
Kosmetinio veidrodėlio apšvietimas* įjungiamas
automatiškai, pakėlus dangtelį.
Bagažinė taip pat naudojama saugoti trikampį
įspėjamąjį ženklą ir pirmosios pagalbos rinkinį, vilkimo ąsa ir pradurtos padangos remonto rinkinys
saugomi po bagažinės grindimis.
Susijusi informacija
•
Kosmetinio veidrodėlio rėme įrengtas laikiklis,
pvz., kortelėms ar kvitams.
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 132)
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 135)
Susijusi informacija
•
•
•
Lygio kontrolė* (p. 385)
•
Salono vidus (p. 216)
Bagažinės dangtį galima atidaryti mygtuku žibintų skydelyje arba ant nuotolinio valdymo pultelio (
)
ĮSPĖJIMAS
Krovimas (p. 224)
Automobilio važiavimo savybės keičiasi priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
Bagažinėje laikomi įrankiai (p. 498)
Įkrovimo rekomendacijos
•
224
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti priekinių sėdynių WHIPS sistemai.
•
•
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo žemiau.
Venkite dėti sunkius krovinius ant nuleistų
sėdynės atlošų.
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors minkštu,
kad nebūtų apgadinti salono apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių kilpų.
ĮSPĖJIMAS
Nepritvirtinto 20 kg sveriančio daikto smūgio
jėga susidūrimo priekiu metu, esant 50 km/h
(30 myl./val.) greičiui, gali prilygti 1 000 kg
sveriančio daikto smūgiui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina
stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad jie
išsikištų virš atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant
krovinys gali pasislinkti ir sužeisti keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo nors
minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus,
išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
Antraip kroviniu galite atsitiktinai stuktelėti
pavarų perjungimo svirtį ir įjungti pavarą bei
automobilis gali nuvažiuoti.
Automobilio galinės dalies lygio
valdymas*
Automobilio galinės dalies pakėlimo / nuleidimo valdymo
elementai
Automobilio galą galima nuleisti arba pakelti, kad
bagažinė būtų patogesniame aukštyje arba kad
būtų lengviau prijungti priekabą prie kablio arba
atjungti nuo jo*.
Valdymo elemente yra du mygtukai – vienu nuleidžiamas automobilio galas, o kitu jis pakeliamas.
Norint pakelti arba nuleisti automobilio galą, reikia
paspausti atitinkamą mygtuką ir jį laikyti, kol galas
atsidurs pageidaujamame lygyje.
Lygio valdymo funkcija įgyvendinama naudojantis
valdymo elementu, įrengtu bagažinės gale, dešinėje pusėje esančiame skyde.
Automobilio galinės dalies neįmanoma pakelti
aukščiau nei iki jos įprasto lygio.
Važiuojant grąžinamas įprastas galinės dalies
aukštis.
PASTABA
Kai atidarytos vienerios ar kelios durelės arba
bagažinės dangtis, galinės dalies aukščio
nustatyti neįmanoma. Tai netaikoma bagažinės dangčiui.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 225
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Užtikrinkite, kad nuleidimo metu po automobiliu nebūtų žmonių, gyvūnų ar daiktų. Kitaip kils
mirtinas pavojus prispausti arba gali būti
apgadintas automobilis ar daiktas.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Norint padidinti bagažinės erdvę ir supaprastinti
krovą, galima nuleisti galinių sėdynių atlošus: žr.
skirsnį „Galinės sėdynės“, kur rasite papildomos
informacijos.
Krovinių dėjimas ant stogo
Norint dėti krovinius ant stogo, rekomenduojama
naudoti „Volvo“ sukurtus1 krovinių laikiklius. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie maksimalią leistiną stogo
apkrovą rasite skirsnyje apie svorį.
Krovinių laikiklių kilpos
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos, naudojamos krovinius laikantiems diržams arba tinklui
pritvirtinti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 226)
Apsauginės grotelės* (p. 232)
Apsauginis tinklas* (p. 230)
Bagažinės uždanga (p. 228)
Masės (p. 559)
Galinė sėdynė (p. 129)
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas
kartu su laikikliais.
•
•
226
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį tvirtai
apjuoskite stogo bagažo diržais.
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus dėkite
apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo
didesnis vėjui besipriešinantis plotas ir tuo
daugiau degalų sunaudoja automobilis.
•
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių posūkių.
1
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai gali
sužaloti asmenis staigaus stabdymo metu.
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius daiktus
saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
Susijusi informacija
•
•
•
Krovimas (p. 224)
Apsauginės grotelės* (p. 232)
Apsauginis tinklas* (p. 230)
„Volvo“ krovinių laikiklių galima įsigyti iš „Volvo“ įgaliotųjų atstovų.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
•
•
Krepšių kabliukai (p. 227)
Krepšių kabliukai
Bagažinės uždanga (p. 228)
Krepšių kabliukai ir elastinis diržas laiko krepšius
ir neleidžia jiems iškristi bei jų turiniui išsimėtyti
po bagažinę.
Šonuose
Po grindų dangčiu
Taip pat yra du ištraukiami krepšių kabliukai šoniniuose skyduose – po vieną kiekvienoje bagažinės pusėje.
SVARBU
Dangtyje, kuris yra dalis bagažinės grindų dangčio, yra du krepšių kabliukai ir elastinis diržas2.
Diržą galima naudoti keturiose skirtingose padėtyse.
Norėdami pasinaudoti krepšių kabliukais, pakelkite dangtį. Pritvirtinkite krepšius tinkamoje padėtyje esamu elastiniu diržu. Jei krepšiai yra su rankenomis ir tinkamo aukščio, pakabinkite juos ant
kabliukų.
2
Kablius krepšiams galima apkrauti iki 5 kg
svoriu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovimas (p. 224)
Apsauginės grotelės* (p. 232)
Apsauginis tinklas* (p. 230)
Bagažinės uždanga (p. 228)
Galima užsisakyti papildomą elastinį diržą iš „Volvo“ įgaliotojo atstovo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 227
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Bagažinės uždanga
Naudojimas
Ištrauktoje padėtyje bagažinės uždanga neleidžia
pamatyti bagažinės.
Yra dvi bagažinės uždangos ištraukimo padėtys –
visiško uždengimo padėtis ir darbinė padėtis, kai
uždanga yra iš dalies ištraukta, kad būtų lengviau
pasiekti toliau bagažinėje esančius daiktus.
Įmontavimas3
Visiško uždengimo padėtis
Įtrauktoje padėtyje:
Įstatykite vieną bagažinės uždangos galą į
įdubą bagažinės šoniniame skyde.
Po to įstatykite kitą galą į įdubą kitos pusės
šoniniame skyde.
Paeiliui paspauskite abu galus žemyn.
> Pasigirdus spragtelėjimui ir dingus raudonai žymai ant uždangos galų, uždanga yra
pritvirtinta. Patikrinkite, kad ji būtų gerai
užfiksuota.
3 Automobilio
228
Jei automobilis septynvietis, užkabinkite trečiosios sėdynių eilės saugos diržų fiksavimo
ąseles ant tam skirtų kablių šoniniuose skyduose. Jei automobilis penkiavietis, žr. kitą
punktą.
Įtraukimo padėtyje suimkite rankeną ir ištraukite uždangą, kad ji užslinktų ant bagažinės
šoninių skydų, ir patraukite iki galinės padėties.
modelyje „XC90 Excellence“ krovinių dangtis būna fiksuotas ir jo išimti ar atgal sumontuoti neleidžiama.
Ištraukę bagažinės uždangą tiek, kad ji
uždengtų bagažinę, įstumkite uždangos nukreipimo kaiščius į grioveliuos šoniniuose skyduose ir juos atleiskite, tuo pat metu švelniai
kreipdami rankeną žemyn.
> Bagažinės uždanga nustatyta į visiško
uždegimo padėtį.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Darbinė padėtis
Jei jūsų rankos užimtos:
ĮSPĖJIMAS
Septynviečiame automobilyje negalima palikti
bagažinės uždangos sumontuotos, jei galinėse sėdynėse sėdi keleiviai. Kitaip avarijos
atveju galima rimtai susižaloti.
Įtraukimas
Kai uždanga visiškai uždengtoje padėtyje:
–
Įtrauktoje padėtyje paimkite už rankenos ir
patraukite uždangą, kad ji imtų slysti šoniniais
bagažinės skydais: patraukite uždangą iki
galinės padėties ir nuveskite bagažinės
uždangos kaiščius šoniniuose skyduose
įrengtais grioveliais (jei uždanga jau yra
visiško uždegimo padėtyje, žr. kitą punktą).
Visiško uždengimo padėtyje paimkite rankeną ir nuveskite bagažinės uždangos kaiščius šoniniuose skyduose įrengtais grioveliais, tada atleiskite.
> Įtraukite uždangą, kad ji sustotų darbinėje
padėtyje.
Kai uždanga yra visiškai ištrauktoje padėtyje,
alkūne šiek tiek pastumkite bagažinės uždangos rankenos dalį aukštyn.
>
Uždanga įsitraukia ir sustoja darbinėje
padėtyje.
Suimkite rankeną ir ištraukite bagažinės
uždangą iki galinės padėties.
2.
Uždangą šiek tiek atleiskite ir rankeną švelniai paspauskite žemyn.
> Uždanga užsifiksuoja galinėje padėtyje.
SVARBU
Nedėkite daiktų ant ištemptos bagažinės
uždangos.
3 Automobilio
Darbinėje padėtyje:
–
Norėdami grįžti į visiško uždengimo padėtį iš darbinės padėties:
1.
modelyje „XC90 Excellence“ krovinių dangtis būna fiksuotas ir jo išimti ar atgal sumontuoti neleidžiama.
Pakelkite rankeną ir patraukite ją atjungti
bagažinės uždangos kaiščius, tada atleiskite.
Paimkite rankeną ir užtraukite bagažinės
uždangą į griovelius: patraukite į visiško
uždengimo padėtį. Pakelkite rankeną ir
patraukite ją atjungti kaiščius, tada atleiskite.
> Patraukite uždangą su nukreipimo kaiščiais iš šoninių skydų, kad ji sustotų įtrauktoje padėtyje.
Išėmimas3
Įtrauktoje padėtyje:
1.
Nuspauskite mygtuką, esantį viename įtrauktos bagažinės uždangos gale, ir tą galą iškelkite.
Septynviečiame automobilyje atleiskite trečiosios eilės sėdynių saugos diržo fiksavimo
ąseles iš kablių, esančių virš šoninių skydų.
}}
229
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
2.
Atsargiai traukite uždangą į viršų ir lauką.
> Kitas galas atsilaisvina automatiškai ir
uždangą galima išimti iš bagažinės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovimas (p. 224)
Apsauginis tinklas*
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant
kroviniai nepatektų į saloną.
Apsauginis tinklelis tvirtinamas keturiuose tvirtinimo taškuose.
Apsauginės grotelės* (p. 232)
ĮSPĖJIMAS
Bagažo skyriuje esančius krovinius reikia gerai
pritvirtinti naudojant tinkamai pritvirtintą saugos tinklelį.
Įmontavimas
Apsauginis tinklas* (p. 230)
ĮSPĖJIMAS
Krovinių laikiklių kilpos (p. 226)
Būtina užtikrinti, kad viršutiniai saugos tinklelio
tvirtinimo taškai tinkamai pritvirtinti, o nuėmiklio dirželiai yra tinkamai užkabinti.
Negalima naudoti pažeistų saugos tinklelių.
PASTABA
Saugos tinklelį lengviausia pritvirtinti per vienerias iš galinių durelių.
Apsauginis tinklas
Saugos sumetimais būtina visada pritvirtinti ir
užkabinti apsauginį tinklelį, kaip aprašyta toliau.
Tinklelis pagamintas iš stipraus nailoninio audinio
ir automobilyje jį galima pritvirtinti dviejose skirtingose vietose:
•
•
230
Tvirtinimas gale – už antrosios sėdynių eilės.
Tvirtinimas priekyje – už priekinių sėdynių
atlošų.
1.
Išskleiskite apsauginį tinklelį ir įsitikinkite, kad
viršutinis jo strypas su tarpeliu užsifiksavo
ištiestoje padėtyje.
2.
Užkabinkite vieną tinklo fiksavimo gaubtą
priekiniame ar galiniame tvirtinimo taške
lubose taip, kad tvirtinimo diržų stabdikliai
būtų atsukti į jus.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
3.
Užkabinkite kitą tinklą laikantį kabliuką stogo
tvirtinimo taške priešingoje pusėje – teleskopiniai spyruokliniai fiksuojantys kabliukai leidžia lengviau sulygiuoti.
4.
Tvirtinimas gale: Įstatę tinklelį į tvirtinimo taškus stogo gale, užkabinkite apsauginio tinklelio tvirtinimo diržus už priekinių kilpų bagažinės grindyse.
Stenkitės tinklą fiksuojančius kabliukus
paspausti į priekį kiekviename atskirame
stogo tvirtinimo taške iki galinės padėties.
Tvirtinimas priekyje.
Sėdynę ar atlošą grąžindami į ankstesnę
padėtį, stenkitės jų per stipriai nespausti prie
tinklelio - reguliuokite sėdynę ar atlošą tik tol,
kol jie susilies su tinkleliu.
Tvirtinimas gale.
Tvirtinimas priekyje: Įstatę tinklelį į tvirtinimo
taškus lubų priekinės montažo vietose, užkabinkite tvirtinimo diržus už išorinių kilpų,
esančių priekinių sėdynių bėgelių gale. Bus
lengviau, jei atlošus pastatysite stačiai ir
sėdynes truputį pastumsite pirmyn.
5.
Įtempkite apsauginį tinklelį tvirtinimo diržais.
SVARBU
Jei sėdynė ar atlošas spaudžiami atgal prie
apsauginio tinklelio per stipriai, galima sugadinti tinklelį ir (arba) jo tvirtinimo taškus stoge.
Išėmimas ir laikymas
Apsauginį tinklą galima lengvai nuimti ir sulankstyti.
}}
231
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
1.
Sumažinkite apsauginio tinklelio įtempimą,
paspausdami mygtuką fiksavimo diržo
užrakte ir kiekvienoje pusėje šiek tiek prakišdami mažąjį fiksavimo diržą.
2.
Įspauskite laikiklius ir atsekite abu tvirtinimo
diržo kabliukus.
3.
Atkabinkite viršutinius tvirtinimo taškus ir
atleiskite tinklą nuo lubų montažo taškų.
4.
Paspauskite ant strypo esantį raudoną mygtuką, kad galėtumėte sulankstyti ir susukti
tinklelį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovimas (p. 224)
Apsauginės grotelės*
Apsauginės grotelės saugo, kad, staigiai stabdant, krovinių skyriuje esantys kroviniai ar gyvūnai
nebūtų išmesti į saloną. Saugos sumetimais
apsauginės grotelės visada turi būti tinkamai pritvirtintos.
Apsaugines groteles sudaro grotelės ir du laisvi
fiksatoriai. Fiksatoriai turi po dangtelį, be to,
apsauginės grotelės turi dvi plastikines įvores.
1.
Nuleiskite galinę sėdynę ir tada iškelkite
apsaugines groteles pro galines dureles arba
pro bagažinės dangtį. Išlenkta / išgaubta
grotelių pusė turi būti nukreipta į bagažinę, o
kabliai abiejuose šonuose – aukštyn. Šiame
etape fiksatoriai ir plastikinės įvorės nenaudojami.
2.
Nuveskite vieną iš apsauginių grotelių kablių į
didesniąją angą lubų montažo taške (1).
ĮSPĖJIMAS
Apsauginės grotelės* (p. 232)
Bagažinės uždanga (p. 228)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 226)
ĮSPĖJIMAS
Apsaugines groteles galima naudoti tik čia
aprašytoje galinėje padėtyje. Lubose už priekinių sėdynių įrengti montavimo taškai nėra
skirti apsauginėms grotelėms montuoti.
ĮSPĖJIMAS
232
Įmontavimas
Automobiliui judant, keleiviai jokiu būdu negali
būti bagažinėje. Taip siekiama išvengti sužalojimų staigiai stabdant ar avarijos atveju.
Saugos sumetimais, automobilyje įrengiant
apsaugines groteles, trečiosios eilės sėdynes4
reikia nulenkti.
4
SVARBU
Kartu negali būti sumontuotos apsauginės
grotelės ir krovinių dangtis.
Suimkite groteles šalia kablio ir patraukite /
paslinkite jas link mažesniosios angos (2).
> Dabar kablys užfiksuotas stogo montažo
taškų galinėje padėtyje.
Taikoma septynviečiams automobiliams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
3.
Pakartokite veiksmus 2 punkte (žr. pirmiau),
kad užfiksuotumėte kitą kablį montažo taške
kitoje pusėje.
ĮSPĖJIMAS
Užtikrinkite, kad apsauginių grotelių kabliai
būtų saugiai sumontuoti lubose įrengtuose
montavimo taškuose ir nekiltų grotelių atsilaisvinimo pavojaus.
6.
Sucentruokite apsaugines groteles ir pakaitomis priveržkite du fiksatorius, kad tinkamai
užfiksuotumėte groteles.
Išėmimas
Kad nuimtumėte apsaugines groteles, atlikite
veiksmus atvirkštine tvarka nei nurodo pirmiau
pateiktos tvirtinimo instrukcijos. Atminkite, kad
fiksatorius galima nuimti prieš išimant plastikines
įvores iš angų grotelėse.
Susijusi informacija
•
•
•
•
4.
Krovimas (p. 224)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 226)
Apsauginis tinklas* (p. 230)
Bagažinės uždanga (p. 228)
Iš apačios užkabinkite fiksatoriaus kablį pro
bagažinės grindyse esančią fiksavimo kilpą ir
nukreipkite prakištą dalį pro bagažinės grotelių apatinę tvirtinimo angą (1).
Prakiškite plastikinę įvorę pro prakištąją fiksatoriaus dalį. Įvorės jungė turi būti nukreipta
aukštyn. Prakiškite ją žemyn pro angą. Tada
užsukite dangtelį, kol jo apatinis kraštas bus
nutolęs maždaug 5 mm atstumu nuo grotelių
(2).
5.
Kitoje pusėje pakartokite veiksmus iš
4 punkto.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 233
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultas
Nuotolinio valdymo raktelis užrakina / atrakina
dureles ir bagažinės dangtį. Norint užvesti variklį,
jis turi būti automobilio viduje.
1,5 metro pusapskritimyje nuo vairuotojo durelių
ir maždaug 1 metro zonoje nuo bagažinės dangčio. Žr. skirsnį „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo zona“.
Nuotolinio valdymo raktelio mygtukai
Jei automobilyje yra berakčio užvedimo ir užrakinimo / atrakinimo funkcijos, nuotolinio valdymo
raktelį galima laikyti bet kurioje salono vietoje
arba bagažinėje, išlaikant variklio užvedimo galimybę.
Raktelis be mygtukų (Key Tag)
Nuotolinio valdymo raktelis (kairėje) ir raktelio pakabukas
(Key Tag dešinėje).
Nuotolinio valdymo raktelis fiziškai užvedimo
metu nenaudojamas, nes automobilyje standartiškai yra berakčio užvedimo funkcija („Passive
Start“). Raktelis turi būti salono priekyje, pvz., vairuotojo kišenėje arba puodelio laikiklyje tuneliniame valdymo pulte, kad būtų galima užvesti
variklį. Žr. skirsnį „Variklio užvedimas“.
Papildomai galima užsisakyti berakčio durelių ir
bagažinės užrakinimo / atrakinimo funkciją
(„Passive Entry*“). Raktelis veikia maždaug
1
2
236
Automobilių su berakčio užrakinimo / atrakinimo
funkcija* raktelis („Key Tag“) yra šiek tiek mažesnis, lengvesnis ir be mygtukų. Jis veikia taip pat
kaip ir įprastas nuotolinio valdymo raktelis, atlikdamas berakčio užvedimo ir užrakinimo / atrakinimo funkcijas. Raktelyje be mygtukų nėra išimamos geležtės, be to, maitinimo elementas nekeičiamas. Naują raktelio pakabuką galima užsisakyti
iš įgaliotojo „Volvo“ autoserviso.
Papildomų raktelių užsakymas
Automobilis pristatomas su dviem nuotolinio valdymo rakteliais – vienas raktelio pakabukas pateikiamas, jei automobilyje yra berakčio užrakinimo /
atrakinimo* funkcija. Galima užsakyti papildomų
raktelių. Vienam automobiliui galima suprogramuoti ir naudoti iki dvylikos raktelių.
Jei pametėte raktelį, žr. skirsnį „Jei pametėte
nuotolinio valdymo raktelį“ toliau.
Nuotolinio valdymo raktelis turi keturis mygtukus – vieną
kairėje pusėje ir tris dešinėje.
Užrakinimas – paspaudus šį mygtuką,
užrakinamos durelės ir automobilio bagažinė
bei įjungiama signalizacija1. Nuspauskite ir
laikykite, norėdami uždaryti visus langus ir
panoraminį stoglangį* vienu metu. Žr. skirsnį
„Užrakinimas / atrakinimas iš lauko“ ir „Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus“.
Atrakinimas – paspaudus šį mygtuką, vienu
metu atrakinamos durelės ir automobilio
bagažinė bei išjungiama signalizacija. Ilgu
paspaudimu vienu metu atidaromi visi langai
– ši funkcija taip pat vadinama „visuotiniu atidarymu“2. Žr. skirsnį „Užrakinimas / atrakinimas iš lauko“.
Parinktis siūloma kai kuriose rinkose.
Naudojama, pavyzdžiui, norint greitai išvėdinti saloną esant karštam orui.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Bagažinės dangtis – atrakina tik bagažinės dangtį ir išjungia signalizaciją. Automobiliuose su elektra valdomomis bagažinės
durelėmis* jos atsidaro automatiškai, paspaudus ir palaikius mygtuką. Ilgu paspaudimu
papildomai uždaromas bagažinės dangtis,
pasigirsta įspėjamieji signalai. Žr. skirsnį
„Elektra valdomas bagažinės dangtis“.
Aliarmo funkcija – reikalinga, norint
atkreipti dėmesį pavojaus atveju. Nuspauskite
mygtuką ir bent tris sekundes laikykite
nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per
tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai ir
garso signalas. Funkciją galima išjungti tuo
pačiu mygtuku, jei ji veikė mažiausiai
5 sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po 3 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate palikti automobilį, kuriame yra
keleivių, užtikrinkite, kad būtų išjungtas elektra
valdomų langų ir stoglangio maitinimas,
pasiimdami su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
Trukdžiai
Nuotolinio valdymo raktelio berakčio užvedimo ir
užrakinimo / atrakinimo* funkcijų veikimą gali trikdyti elektromagnetiniai laukai ir skydai.
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio arti
metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių, pvz.,
mobiliųjų telefonų, planšetinių ar nešiojamųjų
kompiuterių bei įkroviklių. Pageidaujama palaikyti bent 10–15 cm atstumą.
Jei vis dar yra trukdžių, naudokite nuotolinio valdymo raktelio geležtę, tada padėkite raktelį į
atsarginę kopijos skaityklę išjungti automobilio
signalizaciją. Žr. skirsnį „Užrakinimas / atrakinimas išimama raktelio geležte“.
PASTABA
Prieš įdedant nuotolinio valdymo raktelį į puodelio laikiklį, reikia užtikrinti, kad jame nebūtų
kitų automobilio raktelių, metalinių daiktų ar
elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų telefonų,
planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių ar
įkroviklių). Jei laikiklyje puodeliui bus keli vienas šalia kito sudėti automobilio rakteliai, jie
gali trikdyti vienas kito veikimą.
pultelio kodą reikia ištrinti iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima
patikrinti centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Susijusi informacija
•
•
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 238)
Išimama raktelio geležtė (p. 248)
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento keitimas (p. 255)
•
•
•
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko (p. 243)
•
Variklio užvedimas (p. 371)
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 239)
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
(p. 251)
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Likusius
nuotolinio valdymo pultelius taip pat reikia nunešti
į „Volvo“ autoservisą. Pamesto nuotolinio valdymo
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 237
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
nuotolis
Kad nuotolinio valdymo pultelis tinkamai veiktų,
jis turi būti tam tikru atstumu nuo automobilio.
Naudojant rankiniu būdu
nereikia spausti mygtuko, arba jei naudojamas
raktelis be mygtukų Key Tag, nuotolinio valdymo
raktelis turi būti pusapskritimio zonoje, kurios
spindulys maždaug 1,5 metro automobilio kairėje
arba dešinėje pusėje arba apie 1 metrą nuo
bagažinės (žr. paveikslėlį pirmiau).
Nuotolinio valdymo raktelio funkcijos, pvz., užrakinimo / atrakinimo, suaktyvinamos paspaudžiant
arba
, veikia apie 20 metrų atstumu nuo
automobilio.
PASTABA
Jei nuotolinio valdymo pultelis
išnešamas iš automobilio
Išnešus nuotolinio valdymo raktelį iš automobilio
veikiant varikliui, vairuotojo ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas Nėra automobilio rakt.
Išimta iš autom., o uždarius paskutines dureles
suskamba priminimas.
Grąžinus raktelį į automobilį ir paspaudus dešiniosios klaviatūros mygtuką O arba uždarius paskutines dureles, pranešimas dingsta.
Susijusi informacija
Paveikslėlyje pažymėtos vietos yra sistemos antenų veikimo zonos.
Norint, kad durelės arba bagažinė užsirakintų
arba atsirakintų naudojant beraktę sistemą, kai
3 Naudojama
238
Automobilyje įrengta berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema4, todėl yra keletas antenų, sumontuotų įvairiose automobilio vietose.
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima visada užrakinti
(atrakinti) raktelio geležte.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Naudojant beraktę sistemą3
Užvedimo ir užrakinimo sistemos
antenų vietos
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Užvedimo ir užrakinimo sistemos antenų vietos (p. 238)
Antenų vietos.
Po laikikliu puodeliui priekinėje tunelinio valdymo pulto dalyje
Viršutinėje priekinėje kairiųjų galinių durelių
dalyje5
Viršutinėje priekinėje dešiniųjų galinių durelių
dalyje5
Galinės sėdynės atlošo viduryje5
tik automobiliuose, kuriuose įdiegta berakčio užrakinimo / atrakinimo parinktis („Passive Entry*“).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų arčiau
kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti
širdies stimuliatoriaus ir beraktės sistemos
trikdžių.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 238)
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus
Automobilis iš lauko užrakinamas / atrakinamas
nuotolinio valdymo raktelio mygtukais arba
durelių ar bagažinės dangčio rankenomis, jei
automobilyje yra berakčio užrakinimo / atrakinimo
funkcija („Passive Entry“)*. Bagažinės dangtį
galima valdyti elektra* ir (arba) kojos judesiu*.
Užrakinimas/atrakinimas
Nuotolinio valdymo raktelio mygtukais galima
vienu kartu užrakinti / atrakinti visas dureles ir
bagažinės dangtį.
Galite pasirinkti įvairias atrakinimo sekas, kurias
rasite centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Eikite į Nuostatos My Car Užrakinimas
Nuotolinis atrakinimas.
Tada pasirinkite Atrakinti visas dureles arba
Tik vairuotojo durelės.
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką, turi
būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos
bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis,
jos užrakinamos. Signalizacijos6 judesio detektorius įjungiamas tik jas uždarius.
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo rakteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo
elementas – užrakinkite arba atrakinkite dureles
4
5
6
Berakčio užrakinimo sistema naudojama tik automobiliuose, kuriuose sumontuotas, beraktis užrakinimas / atrakinimas (Passive Entry*).
Tik automobiliuose su berakčiu užrakinimu / atrakinimu (Passive Entry*).
Parinktis siūloma kai kuriose rinkose.
išimama raktelio geležte. Žr. skirsnį „Išimama raktelio geležtė“, kur rasite papildomos informacijos.
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio
užrakinimo automobilyje rizika.
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje, kad
nekiltų pavojus užsirakinti.
Beraktis užrakinimas / atrakinimas*
Jei automobilyje yra beraktis užrakinimas / atrakinimas*, pakanka netoliese turėti nuotolinio valdymo raktelį, pvz., kišenėje arba rankinėje: taip į
automobilį patekti lengviau, kai rankos užimtos.
Informacijos apie sistemos veikimo nuotolį rasite
skirsnyje „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
zona“.
Durelių rankenų išorėje yra užrakinimui skirta
įduba, o vidinėje pusėje – atrakinimui skirtas jutik-
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 239
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
linis paviršius. Bagažinės dangčio rankenoje
įrengta guma padengta paspaudimo plokštelė,
kuri naudojama tik užrakinimo tikslais.
Užrakinimui skirta įduba durelių rankenų išorėje. Vidinėje
pusėje yra atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius.
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
PASTABA
Svarbu, kad vienu metu būtų suaktyvintas tik
vienas jutiklinis paviršius, nes suėmus rankeną ir liečiant užrakinimo paviršių bus duodamos dvigubos komandos. Tai reiškia, kad reikiama veikla (užrakinimas / atrakinimas)
nebus vykdoma arba bus vykdoma su delsa.
jutiklinės įdubos durelių rankenos išorėje, kol
užsidarys visi šoniniai langai ir panoraminis stoglangis*.
Guma padengta paspaudimo plokštelė bagažinės dangčio rankenoje skirta tik atrakinti.
Durelių ir bagažinės dangčio užrakinimas
Kad būtų galima užrakinti automobilį, turi būti
uždarytos visos durelės. Užrakinimo metu naudojantis durelių rankena, kita vertus, bagažinė gali
būti atidaryta.
–
Uždarę dureles, palieskite pažymėtą paviršių
link durelių rankenos išorės arba paspauskite
užrakinimo mygtuką, esantį apatiniame bagažinės dangčio krašte, prieš jį uždarydami.
> Priekiniame stikle esantis užrakinimo indikatorius pradeda mirksėti: tai reiškia, kad
automobilis užrakintas.
PASTABA
Svarbu, kad vienu metu būtų suaktyvintas tik
vienas jutiklinis paviršius, nes suėmus rankeną ir liečiant užrakinimo paviršių bus duodamos dvigubos komandos. Tai reiškia, kad reikiama veikla (užrakinimas / atrakinimas)
nebus vykdoma arba bus vykdoma su delsa.
Durelių ir bagažinės dangčio atrakinimas
– Automobiliui atrakinti paimkite už durelių rankenos arba paspauskite guma dengtą plokštelę, esančią po bagažinės dangčio rankena.
> Priekiniame stikle įrengtas užrakinimo
indikatorius išsijungia, patvirtindamas, kad
automobilis atrakintas. Dabar galite kaip
įprasta atidaryti dureles arba bagažinės
dangtį.
PASTABA
Svarbu, kad vienu metu būtų suaktyvintas tik
vienas jutiklinis paviršius, nes suėmus rankeną ir liečiant užrakinimo paviršių bus duodamos dvigubos komandos. Tai reiškia, kad reikiama veikla (užrakinimas / atrakinimas)
nebus vykdoma arba bus vykdoma su delsa.
Norėdami uždaryti visus šoninius langus ir panoraminį stoglangį* vienu metu, laikykite pirštą ant
240
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atrakinimo sekos
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje galima
pasirinkti skirtingas atrakinimo sekas:
Eikite į Nuostatos My Car Užrakinimas
Beraktis atrakinimas ir pasirinkite Visos
durelės arba Vienerios durelės.
Automatinis užsirakinimas
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nė vienos
durelės arba bagažinės dangtis, po dviejų minučių
automobilis užsirakina savaime. Ši funkcija saugo
automobilį, jei netyčia neužrakinote jo.
Nuotolinis durelių atrakinimas (RDU)
Automobilį galima atrakinti nuotoliniu būdu, naudojant Volvo On Call* programėlę.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
(p. 251)
•
Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas
(p. 245)
•
Bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas
kojos judesiu* (p. 253)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 238)
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 248)
8
9
Automobilio užrakinimo /
atrakinimo indikacija
Indikacija prietaisų skydelyje
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo pultą,
sumirksi posūkių žibintai. Signalą galima pritaikyti
užrakinimo / atrakinimo funkcijai indikuoti. Kad
pritaikytumėte, centriniame ekrane palieskite
Nuostatos My Car Užrakinimas
Užrakinimo ir atrakinimo grįžtamasis ryšys.
Išorinė indikacija
•
Automobilio avarinis signalas (vienas mirktelėjimas) informuoja apie užrakinimo ir šoninių
veidrodėlių8 užlenkimo operaciją.
•
Automobilio avarinis signalas (du mirktelėjimai) informuoja apie atrakinimo ir šoninių veidrodėlių8 atlenkimo operaciją.
Norint parodyti, kad automobilis užrakintas, visos
durelės, bagažinė ir variklio dangtis turi būti uždaryti.
Užrakinimo ir signalizacijos indikatoriumi ant prietaisų
skydelio parodoma signalizacijos sistemos būsena.
Ilgu mirktelėjimu parodoma, kad automobilis užrakintas. Kad automobilis užrakintas, parodoma
trumpais pulsuojančiais mirktelėjimais.
Jei užrakinama9 tik esant uždarytoms vairuotojo
durelėms, automobilis bus užrakintas, bet indikacija rodoma tik uždarius visas dureles, bagažinę ir
variklio dangtį.
Signalizacija (p. 261)
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
Netaikoma automobiliams, kuriuose įdiegta berakčio užrakinimo / atrakinimo parinktis („Passive Entry*“).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 241
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Indikatorius užrakinimo mygtukuose
Susijusi informacija
Visose durelėse*
•
•
•
Užrakinimo mygtukai tik priekinėse durelėse
Užrakinimo mygtukai su indikatoriaus lempute priekinėse
durelėse.
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių priekinių durelių užrakinimo mygtuke reiškia, kad
visos durelės užrakintos. Jei atidarytos bet kurios
durys, lemputė užgęsta abejose durelėse.
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 239)
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 150)
Šoninių veidrodėlių reguliavimas (p. 156)
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse
durelėse.
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių durelių
užrakinimo mygtuke reiškia, kad durelės užrakintos. Jei užrakintos bet kurios durelės, jo lemputė
užgesinama, o kitos toliau šviečia.
Funkcijos pasirinkimas
Centriniame ekrane galima nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo indikacijos parinktis.
1.
Paspauskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
2.
Paspauskite My Car
3.
Nuostatų reguliavimas Užrakinimo ir
atrakinimo grįžtamasis ryšys.
Užrakinimas.
Daugiau apie užrakinimo / atrakinimo indikaciją
skaitykite skirsnyje „Priėjimo apšvietimas iš
atstumo“ ir „Durelių veidrodėlių reguliavimas“
242
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko
Dureles ir bagažinės dangtį galima užrakinti bei
atrakinti iš vidaus, naudojantis centrinio užrakto
valdymo elementais priekinėse durelėse. Kiekvienas užrakto valdymo elementas* galinėse durelėse užrakina savąsias galines dureles.
Centrinis užrakinimas
2.
Patraukite vienų iš durelių atidarymo rankeną
ir atleiskite ją.
> Durelės atrakinamos ir atidaromos.
Galinių durelių užrakinimo mygtukas*
paspaudimu vienu kartu atidaIlgu mygtuko
romi visi šoniniai langai – taip pat vadinama
„visuotiniu atidarymu“10.
Užrakinimas
–
Paspauskite mygtuką
: abejos priekinės
durelės duri būti uždarytos.
> Visos durelės ir bagažinės dangtis užrakinami.
, vienu
Paspaudus ir ilgai palaikius mygtuką
metu uždaromi visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis*.
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse
durelėse.
Galinių durelių užrakinimo mygtukai užrakina tik
konkrečias galines dureles.
Kaip atrakinti dureles:
Užrakinimo / atrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute priekinėse durelėse.
–
Paspauskite mygtuką
, norėdami užrakinti,
, norėdami atrakinti.
ir mygtuką
Atrakinimas
1.
10
, kad atrakintumėte
Paspauskite mygtuką
visas dureles ir bagažinės dangtį.
Naudojama, pavyzdžiui, norint greitai išvėdinti saloną esant karštam orui.
–
Patraukite durelių rankeną: durelės atrakinamos ir atidaromos.
Automatinis užrakinimas
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir bagažinės durelės užsirakina savaime.
1.
Paspauskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
2.
Paspauskite My Car
Užrakinimas.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 243
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
3.
Pasirinkite Automatinis durelių
užrakinimas
> Pasirodo žinyno tekstas Pajudėjus dur. ir
bagažinė automat.užrakinami ir durelės bei bagažinės dangtis automatiškai
užrakinami.
Susijusi informacija
•
•
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 239)
Automobilio užrakinimo / atrakinimo indikacija (p. 241)
Saugūs užraktai
Visiškas užrakinimas reiškia, kad visų durelių rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl durelių
negalima atidaryti iš vidaus.
Visiško užrakinimo sistema aktyvinama nuotolinio
valdymo rakteliu ir esant berakčiam užrakinimui
(„Passive Entry“)*. Visiškas užrakinimas suaktyvinamas po maždaug 10 sekundžių delsos, kai
užrakinamos durelės.
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Suaktyvinus visiško užrakinimo sistemą, automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu,
berakčiu atrakinimu arba Volvo On Call (VOC)*
mobiliąja programa . Priekines kairiąsias dureles
taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte.
nami, o laikinai išaktyvinus visiško užrakinimo sistemą, lizdai bus suaktyvinti užrakinus vėliausiai po
10 minučių.
Laikinai išaktyvinti sistemą galima naudojant
centrinio ekrano viršutinį rodinį, pasirinkite:
Nuostatos My Car Užrakinimas
Žemesnis apsaugos lygis.
Tai galima atlikti centrinio ekrano funkcijų rodinyje spaudžiant Žemesnis aps. lygis.
Tokiu atveju centriniame ekrane parodoma
Žemesnis apsaugos lygis. Visiško užrakinimo
sistema laikinai išaktyvinama, kitą kartą užrakinus
automobilį. Jei automobilis yra atrakinamas ir vėl
užrakinamas, vėl reikia laikinai išaktyvinti visiško
užrakinimo sistemą. Atkreipkite dėmesį, kad tuo
pat metu išsijungia signalizacijos judesio ir posvyrio detektoriai*.
Sistema atstatoma kitą kartą užvedus variklį.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje, kad
nekiltų pavojus užsirakinti.
Laikinas išjungimas
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje, tačiau
duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet visiško
užrakinimo sistemą galima laikinai išjungti. Įprastai užrakinant, elektros lizdai nedelsiant išaktyvi-
244
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Susijusi informacija
•
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 239)
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko (p. 243)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
•
Užrakinimas / atrakinimas išimama raktelio
geležte (p. 249)
•
Bagažinės dangčio užrakinimas /
atrakinimas
Signalizacija (p. 261)
Bagažinės dangtį galima užrakinti / atrakinti ir atidaryti įvairiais būdais, atsižvelgiant į automobilio
įrangos lygį.
1.
Bagažinės atrakinimas nuotolinio
valdymo rakteliu
Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką.
> Užrakinimo ir signalizacijos lemputė prietaisų skydelyje užgęsta ir tai reiškia, kad
signalizacija įjungta ne visame automobilyje.
Išsijungia bagažinės dangčio signalizacijos
pasvirimo ir judesio jutikliai bei atidarymo
jutikliai.
Bagažinės durelės atrakinamos, bet neatsidaro, nes šoninės durelės yra užrakintos
ir jų signalizacija yra įjungta.
Bagažinei atidaryti sugriebkite po bagažinės dangčio rankena esančią guminę
plokštelę ir atidarykite bagažinę.
Jei bagažinės durys neatidaromos per
2 minutes, jos vėl užsirakina ir įsijungia jų
signalizacija.
Bagažinės durų signalizaciją galima išjungti
ir
bagažinę galima atrakinti atskirai nuotolinio valdymo pultelio mygtuku.
Bagažinę galima atrakinti dviem būdais
2.
Esant elektra valdomam bagažinės dangčiui*
Ilgai spauskite (maždaug 1,5 sek.) nuotolinio
valdymo
mygtuką
> Bagažinė atrakinama ir atsidaro, o durelės
lieka užrakintos ir jų signalizacija yra
įjungta.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 245
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Beraktis bagažinės atrakinimas*
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė spyna.
Pakanka netoli, pvz., kišenėje ar rankinėje, turėti
nuotolinio valdymo raktelį.
1.
Kad atidarytumėte bagažinę, švelniai
paspauskite guma padengtą plokštelę, esančią po bagažinės rankena.
> Užraktas atleidžiamas.
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio dūmai.
Atrakinimas iš automobilio vidaus
PASTABA
Guma aptraukta plokštelė su spaudimui jautriu paviršiumi.
Jei pakankamai mažu atstumu nuo bagažinės
dangčio neaptinkamas nuotolinio valdymo
raktelis, užrakinimo / atrakinimo funkcija
nesuveikia. Žr. skirsnį „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis“, kur rasite papildomos
informacijos.
2.
Norėdami iki galo atidaryti bagažinės dangtį,
pakelkite išorinę rankeną.
SVARBU
246
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite
guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite guma
padengtos plokštelės: naudokitės rankena.
Jei naudosite pernelyg daug jėgos, galite
pažeisti elektrinius guminės plokštelės
kontaktus.
Kaip atrakinti bagažinę:
1.
Trumpai paspauskite
mygtuką prietaisų
skydelyje.
> Bagažinę galima atrakinti iš išorės
suimant guma padengtą plokštelę.
2.
Esant ir elektra valdomo bagažinės dangčio
alternatyvai
mygtuką prietaisų skydeIlgai spauskite
lyje.
> Bagažinė atsidaro.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
–
Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką.
> Pradeda mirksėti ant prietaisų skydelio
įrengtas užrakinimo ir signalizacijos indikatorius: signalizacija įjungta.
Susijusi informacija
•
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
(p. 251)
Bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas
kojos judesiu* (p. 253)
Suaktyvinti / išaktyvinti asmeninį
užraktą
Daiktadėžę ir bagažinę galima užrakinti vadinamuoju asmeniniu užraktu, pvz., kai automobilis
atiduodamas techninei priežiūrai atlikti, paliekamas viešbutyje ar pan.
PASTABA
Kad būtų suaktyvinta privačiojo užrakto funkcija, turi būti nustatytas bent automobilio
uždegimo režimas I.
Suaktyvinti asmeninį užraktą
1.
Šią funkciją galima suaktyvinti iš funkcijos
rodinio arba nuostatų rodinio:
•
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje
paspauskite mygtuką Privatusis
užraktas.
•
Paspauskite Nuostatos centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje. Spauskite My Car
Užrakinimas. Pasirinkite Privatusis
užraktas.
> Rodomas iškylantysis langas.
PASTABA
Pirmą kartą naudojant funkciją, reikia parinkti
saugumo kodą. Saugumo kodu galima deaktyvinti visus ankstesnius PIN kodus. Laikykite
saugumo kodą saugioje vietoje.
PASTABA
Jei privatusis užraktas bus suaktyvintas ir
automobilis atrakintas naudojantis funkcija
„Volvo On Call“* arba „Volvo On Call“* mobiliąja programėle, privačiojo užrakto funkcija
bus automatiškai deaktyvinta.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 247
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2.
Įveskite naudojamą kodą, kad galėtumėte
atrakinti daiktadėžę po užrakinimo, ir
paspauskite Patvirtinti.
> Daiktadėžė ir bagažinė užrakintos. Užrakinimą patvirtina žalia funkcinio rodinio mygtuko lemputė, o asmeninio užrakto langelis pažymimas nuostatų rodinyje.
Išaktyvinti asmeninį užraktą
1.
Šią funkciją galima išaktyvinti iš funkcijos
rodinio arba nuostatų rodinio:
•
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje
paspauskite mygtuką Privatusis
užraktas.
• Paspauskite Nuostatos centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje. Spauskite My Car
Užrakinimas. Pasirinkite Privatusis
užraktas.
> Rodomas iškylantysis langas.
2.
Įveskite kodą, kurį naudojote užrakindami, ir
paspauskite Patvirtinti.
> Daiktadėžė ir bagažinė atrakintos. Atrakinimą patvirtina dingusi žalia funkcinio rodinio mygtuko lemputė ir dingusi asmeninio
užrakto langelio varnelė nuostatų rodinyje.
Išimama raktelio geležtė
Nuotolinio valdymo raktelyje yra išimama geležtė,
kuria galima įjungti tam tikras funkcijas ir atlikti
kai kurias operacijas.
Unikalų išimamos raktelio geležtės kodą suteikia
įgaliotieji „Volvo“ autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujas raktelio geležtes.
Raktelis be mygtukų13 („Key Tag“) išimamos raktelio geležtės neturi. Jei reikia, pasinaudokite
įprasto nuotolinio valdymo raktelio išimama
geležte.
Raktelio geležtės išėmimas
Išimamos raktelio geležtės naudojimo
sritys
Naudojant nuotolinio valdymo raktelio išimamą
geležtę:
•
galima rankomis atidaryti kairiąsias12 priekines dureles, jei centrinio užrakto nepavyksta
aktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu.
•
galima avariniu būdu užrakinti visas dureles –
žr. skirsnį „Užrakinimas / atrakinimas išimama
raktelio geležte“;
•
galima aktyvinti arba deaktyvinti galinių
durelių mechaninius vaikų saugos užraktus,
žr. skirsnį „Vaikų saugos užraktai“.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip,
kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu. Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką (šalia raktelio
geležtės) į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso
dalį kelis milimetrus aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
Susijusi informacija
•
•
12
248
Kaip naudotis daiktadėže (p. 223)
Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas
(p. 245)
Taikoma neatsižvelgiant į tai, ar vairas kairėje, ar dešinėje automobilio pusėje;
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas išimama raktelio
geležte (p. 249)
•
•
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų (p. 259)
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Užrakinimas / atrakinimas išimama
raktelio geležte
Be viso kito išimamą raktelio geležtę galima naudoti automobiliui iš lauko atrakinti, pvz., jei išseko
nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas.
Atrakinimas
Išimkite raktelio geležtę, pakreipdami ją
aukštyn.
Iki galo ištraukite priekinių kairiųjų durelių
rankeną14, kad atidengtumėte spynelę.
Įkiškite raktelį į spynelę.
Pasinaudoję grąžinkite raktelio geležtę į
jos laikymo vietą nuotolinio valdymo raktelyje.
Uždėkite korpuso dalį ir užstumkite ją atgal.
> Pasigirs spragtelėjimas, nurodydamas, kad
korpusas tinkamai sulygiuotas ir sujungtas.
13
14
Pateikiamas su automobiliais, kuriuose įdiegta berakčio užrakinimo / atrakinimo parinktis („Passive Entry*“).
Tai taikoma ir automobiliams su vairu kairėje, ir dešinėje pusėje.
Pasukite pagal laikrodžio rodyklę 45 laipsnių
kampu, kad raktelio geležtė būtų statmena.
Pasukite raktelį atgal 45 laipsniais į pradinę
padėtį. Ištraukite raktelį iš užrakto spynelės ir
paleiskite rankeną, kad jos galas vėl atsiremtų į automobilio korpusą.
5.
Ištraukite rankeną.
> Durelės atsidarys.
}}
249
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Užrakinama bus taip pat, bet tik sukant prieš laikrodžio rodyklę 45 laipsnių kampu (vietoj sukimo
pagal laikrodžio rodyklę, kaip (3) žingsnyje).
PASTABA
Kai durelės atrakinamos naudojant raktelio
geležtę ir atidaromos, įsijungia signalizacija.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
dingsta maitinimas arba maitinimo elementas
išsenka.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš išorės. Norint grąžinti į padėtį A, reikia atidaryti
dureles naudojantis vidine rankena.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į spynelę įkišant išimamą raktelio geležtę.
Kitose durelėse nėra spynelių: vietoj jų ten įrengti
užrakinimo jungikliai (kiekvienų durelių gale),
kuriuos reikia nuspausti raktelio geležte: tada jie
bus mechaniškai užrakinti (užblokuoti) ir jų nebus
įmanoma atidaryti iš lauko.
Dureles galima atrakinti ir nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuku arba vairuotojo durelių
centrinio užrakto mygtuku.
PASTABA
Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Atsarginės skaityklės vieta tuneliniame valdymo pulte.
Išaktyvinkite signalizaciją taip:
1.
2.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į atsarginį
skaitytuvą, esantį tunelinio valdymo pulto
puodelio laikiklio dugne.
Po to pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį
START ir atleiskite.
> Valdymo elementas automatiškai grįžta į
pradinę padėtį, sirena nutyla ir signalizacija išsijungia.
Užrakinimas
Automobilį taip pat galima užrakinti nuotolinio valdymo raktelio išimama geležte tuo atveju, kai, pvz.,
250
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o
ne visos durelės iškart.
•
Rankiniu būdu užrakintų galinių durelių su
suaktyvintu rankiniu vaikų saugos užraktu
negalima atidaryti nei iš išorės, nei iš
vidaus. Taip užrakintas galines dureles
galima atrakinti tik nuotolinio valdymo
rakteliu, centrinio užrakto mygtuku arba
stumiant salono durelių rankenėlę.
Susijusi informacija
Rankinis durelių užrakinimas. Nesupainioti su vaikų saugos užraktais.
–
Išimkite raktelio geležtę iš nuotolinio valdymo
pultelio. Įkiškite raktelio geležtę į spynelės
atstatos lizdą ir įspauskite geležtę iki galo,
apie 12 mm.
•
Išimama raktelio geležtė (p. 248)
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Elektra valdomas bagažinės
dangtis*
Bagažinės dangčiui atidaryti naudokite vieną iš
šių parinkčių:
Automobilio bagažinę galima atidaryti / uždaryti
elektra.
•
Švelniai paspauskite bagažinės dangčio rankeną.
•
Paspauskite ir ilgai palaikykite prietaisų skydelio mygtuką
. Laikykite jį nuspaustą, kol
pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
•
Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio val. Laikykite jį nusdymo raktelio mygtuką
paustą, kol pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
Kaip papildoma parinktis siūloma galimybė atidaryti / uždaryti kojos judesiu: žr. skirsnį „Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas
kojos judesiu“, kur rasite papildomos informacijos.
Atidarymas
Bagažinės dangtį galima atidaryti paėmus už jo
rankenos, pajudinus koją*, prietaisų skydelyje
paspaudus mygtuką arba naudojantis nuotolinio
valdymo rakteliu.
Uždarymas
Bagažinės dangtį galima uždaryti prietaisų skydelio mygtuku, pamojus koja *, nuotolinio valdymo
rakteliu arba mygtukais15, įrengtais bagažinės
dangčio apatiniame krašte.
Bagažinės dangčiui uždaryti naudokite vieną iš
šių parinkčių.
–
Ilgai spauskite prietaisų skydelio mygtuką
arba nuotolinio valdymo raktelio myg.
tuką
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai
ir pasigirsta signalas: bagažinės dangtis
lieka atrakintas.
Uždarymo ir užrakinimo mygtukas bagažinės dangčio
vidinėje pusėje.
–
Norėdami uždaryti bagažinę, paspauskite
mygtuką15 apatiniame jos krašte.
> Bagažinės dangtis uždaromas automatiškai ir lieka atrakintas.
PASTABA
Mygtukas veikia 24 valandas palikus atidarytą
skląstį. Po to jį reikia uždaryti rankiniu būdu.
Prietaisų skydelio atidarymo / uždarymo mygtukas.
15
Automobiliuose su berakčio užrakinimo / atrakinimo funkcija („Passive Entry“*) įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 251
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
–
15, esantį apatiPaspauskite mygtuką
niame bagažinės dangčio krašte, kad uždarytumėte jį ir tuo pat metu užrakintumėte bagažinę bei dureles (kad būtų galima užrakinti,
turi būti uždarytos visos durelės).
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai;
jis bei durelės užrakinamos ir įjungiama
signalizacija16.
PASTABA
Jei pakankamai mažu atstumu nuo bagažinės
dangčio neaptinkamas nuotolinio valdymo
raktelis, užrakinimo / atrakinimo funkcija
nesuveikia. Žr. skirsnį „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis“, kur rasite papildomos
informacijos.
PASTABA
Naudojant berakčio* blokavimo / uždarymo
funkciją, jei raktelis neaptinkamas pakankamai
mažu atstumu nuo bagažinės dangčio,
suskamba trys signalai. Žr. skirsnius „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis“ ir
„Užraktai ir nuotolinio valdymo rakteliai“, kur
rasite papildomos informacijos.
SVARBU
Bagažinės dangtį rankomis reikia atidaryti
arba uždaryti lėtai. Jei jaučiate pasipriešinimą,
neatidarykite (neuždarykite) per jėgą. Kitaip
galite jį apgadinti ir jis gali nustoti tinkamai
veikti.
Kaip nustatyti maksimalią atidarymo padėtį:
1.
Atverkite bagažinę – sustabdykite ją atidarytoje padėtyje.
2.
, esantį apatiniame
Paspauskite mygtuką
bagažinės dangčio krašte, ir palaikykite bent
3 sekundes.
> Pasigirsta du trumpi signalai, informuodami apie įrašytą nustatytąją padėtį.
Atidarymo / uždarymo atšaukimas
–
Yra keturi būdai, kuriais galima atšaukti atidarymą / uždarymą:
•
•
Paspauskite mygtuką prietaisų skydelyje.
•
Paspauskite uždarymo mygtuką15 apatiniame bagažinės dangčio krašte.
•
Paspauskite po išorine rankena esančią
guma aptrauktą plokštelę.
Kaip atstatyti maksimalaus atidarymo padėtį:
–
Ranka pakelkite bagažinės dangtį į aukščiausią padėtį, paspauskite ant bagažinės dangmygtuką ir palaikykite jį bent
čio įrengtą
3 sekundes.
> Pasigirsta du signalai, informuodami apie
išvalytą nustatytąją padėtį. Kitą kartą atidarytas, bagažinės dangtis vėl kils į maksimalią padėtį.
Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką.
•
Kojos judinimas (daugiau informacijos žr.
skirsnyje „Elektra valdomos bagažinės atidarymas / uždarymas kojos judesiu“).
> Bagažinės judesys bus pertrauktas ir ji
bus sustabdyta; tada bagažinę galima bus
valdyti rankiniu būdu.
PASTABA
•
Jei sistema ilgą laiką dirbo nepertraukiamai, siekiant išvengti perkrovos ji išjungiama. Ją bus vėl galima naudoti po
maždaug 2 minučių.
Maksimali programuojama anga
Maksimalią bagažinės dangčio padėtį galima
reguliuoti, pvz., pritaikyti žemoms garažo luboms.
15
16
252
Automobiliuose su berakčio užrakinimo / atrakinimo funkcija („Passive Entry“*) įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
Parinktis siūloma kai kuriose rinkose.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Apsauga nuo prispaudimo
Išankstinio įtempio spyruoklės
Jei dėl kokio nors stipraus pasipriešinimo bagažinės durelių negalima atidaryti ar uždaryti, įsijungia
apsauga nuo prispaudimo.
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys,
bagažinės dangtis nustoja judėti ir pasigirsta
ilgas signalas.
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys,
bagažinės dangtis nustoja judėti, pasigirsta
ilgas signalas ir bagažinės dangtis grįžta į
suprogramuotą maksimalią padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Atidarydami ar uždarydami atsižvelkite į kylančią įstrigimo riziką. Prieš pradėdami atidaryti ar
uždaryti, patikrinkite, ar nieko nėra šalia bagažinės dangčio, kadangi įstrigus galima rimtai
susižaloti.
Kad būtų lengviau valdyti bagažinės dangtį, kai
rankos užimtos, jį galima atidaryti / uždaryti spiriamuoju kojos judesiu pirmyn, po galiniu buferiu.
Elektra valdomo bagažinės dangčio išankstinio įtempio
spyruoklės
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite elektra valdomo bagažinės
dangčio įtemptųjų spyruoklių. Jas veikia aukštas slėgis, atidarytos jos gali sužaloti.
Bagažinės dangtį visada valdykite itin atsargiai.
Susijusi informacija
17
18
Bagažinės dangčio atidarymas /
uždarymas kojos judesiu*
•
Bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas
kojos judesiu* (p. 253)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 238)
Jei automobilyje yra slystanti plokštelė / difuzorius*, jutiklis būna įrengtas netoli buferio kairiojo kampo.
Žr. skirsnį „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo zona“, kur rasite papildomos informacijos.
Jutiklis įrengtas kairiau buferio centro17
Kad būtų galima atidaryti / uždaryti tokiu būdu,
vienas iš automobilio nuotolinio valdymo raktelių
turi būti reikiamu atstumu18 už automobilio. Tai
taikoma ir jau atrakintam automobiliui, kad atsitiktinai neatsidarytų, pvz., autoplovykloje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 253
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Eksploatacija
Jei bandoma kelis kartus paspirti koja po buferiu,
po automobiliu nesant patvirtinto nuotolinio valdymo raktelio, atidaryti galima tik po tam tikros
delsos.
Esant slystančiai plokštelei / difuzoriui*
Jei automobilyje yra slystanti plokštelė / difuzorius*, jutiklis būna įrengtas netoli buferio kairiojo
kampo.
Nepalikite kojos po automobiliu darydami spiriamąjį judesį. Suaktyvinimas gali nesuveikti.
Atidarymo / uždarymo atšaukimas
– Jei norite sustabdyti bagažinės dangčio judėjimą, lėtai atlikite vieną spiriamąjį judesį pirmyn, kai bagažinės dangtis atsidaro arba
užsidaro.
Spiriamasis judesys ieškiklio suaktyvinimo zonoje.
Atidarymas / uždarymas
– Po kairiuoju galinio buferio šonu padarykite
vieną lėtą spiriamąjį judesį į priekį. Tada ženkite žingsnį atgal. Buferio reikėtų nepaliesti.
> Suaktyvinus atidarymo / uždarymo funkciją, pasigirsta trumpas signalas – bagažinės durelės atsidaro / užsidaro.
Jei bagažinės dangtis atidarytas, kojos
judesiu jis visada uždaromas.
Bagažinę taip pat galima uždaryti prietaisų skydelio mygtuku, nuotolinio valdymo rakteliu arba mygtuku (-ais)19, įrengtais bagažinės dangčio apatiniame krašte. Papildomos informacijos rasite
skirsnyje „Elektra valdomas bagažinės dangtis“.
19
254
Norint atšaukti atidarymą / uždarymą, nuotolinio
valdymo raktelis nebūtinai turi būti automobilio
prieigose.
PASTABA
Jei galinis bamperis bus padengtas ledu,
sniegu, purvu ar pan., funkcija gali veikti ribotai
arba neveikti išvis. Dėl šios priežasties reikia
pasirūpinti, kad jis būtų švarus.
Jei automobilyje yra slystanti plokštelė/difuzorius*, jutiklis būna įrengtas netoli buferio kairiojo kampo.
Norėdami aktyvinti atidarymo / uždarymo kojos
judesiu funkciją, kai automobilyje yra apsauginės
plokštės / difuzoriaus priedas, spiriamąjį judesį
darykite automobilio šone.
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti suaktyvinta
autoplovykloje ar pan., jei nuotolinio valdymo
raktelis yra veikimo zonoje.
Taikoma tik automobiliams su berakte užrakinimo / atrakinimo („Pasyviojo įlipimo“)* funkcija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
maitinimo elemento keitimas
Jei nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas išseko, jį reikia pakeisti.
PASTABA
Visų akumuliatorių eksploatacijos trukmė
ribota ir galiausiai juos reikia pakeisti naujais
(netaikoma „Key Tag“). Akumuliatoriaus (ar
maitinimo elemento) eksploatacijos trukmė
(veikimo trukmė) priklauso nuo to, kaip dažnai
naudojamas automobilis (raktelis).
Spiriamasis judesys ieškiklio suaktyvinimo zonoje.
Susijusi informacija
•
Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas
(p. 245)
•
•
Elektra valdomas bagažinės dangtis* (p. 251)
Raktelio be mygtukų20 („Key Tag“) maitinimo elementas nekeičiamas: iš įgaliotojo „Volvo“ autoserviso galima užsisakyti naują raktelį.
SVARBU
Išsikrovusį įtaisą „Key Tag“ reikia atgabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Raktelį reikia
panaikinti iš automobilio, kadangi juo naudojantis vis tiek galima užvesti automobilio variklį
per atsarginę užvedimo funkciją.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą
reikia pakeisti, jeigu:
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
ženklas ir atsiranda pranešimas Senka
aut.rakt.bater. Žr. savininko vadovą
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 238)
ir (arba)
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio
valdymo raktelio signalus mažesniu nei
20 metrų atstumu iki automobilio.
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
20
Šis raktelis skirtas automobiliams, turintiems berakčio užrakinimo / atrakinimo funkciją („Passive Entry*“).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 255
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Atidarymas ir keitimas
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip,
kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu. Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso dalį kelis milimetrus
aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
256
Pastumkite mygtuką į šoną, o galinę korpuso dalį – kelis milimetrus aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
Atsuktuvu ar panašiu įrankiu pasukite maitinimo elemento dangtelį prieš laikrodžio
rodyklę, kad žymos susilygiuotų ties užrašu
OPEN.
Atsargiai spausdami, t. y. nagu į įdubą,
nukelkite dangtelį.
Tada pakelkite dangtelį į viršų.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo
raktelyje naudojami maitinimo elementai atitiktų „UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3“ reikalavimus. Gamykloje
įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso
pakeisti maitinimo elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Maitinimo elemento (+)šonas nukreiptas į
viršų. Tada atsargiai atlaisvinkite maitinimo
elementą, kaip parodyta iliustracijoje.
SVARBU
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Įdėkite naują maitinimo elementą taip, kad
(+) šonas būtų nukreiptas į aukštyn. Stenkitės pirštais nepaliesti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento kontaktų.
Įdėkite maitinimo elementą į laikiklį kraštu
žemyn. Tada paslinkite maitinimo elementą į
priekį, kad jis užsifiksuotų tarp dviejų plastikinių laikiklių.
Spauskite maitinimo elementą žemyn,
kad jis užsifiksuotų po viršutiniu juodu plastikiniu laikikliu.
Sumontuokite dangtelį atgal ir pasukite jį
pagal laikrodžio rodyklę, kad žyma susilygiuotų su užrašu CLOSE.
PASTABA
Naudokite maitinimo elementus su žymeniu
CR2032, 3 V.
}}
257
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam asmeniui užvesti automobilio variklio.
Variklį galima užvesti tik tinkamu nuotolinio valdymo rakteliu.
Toliau pateiktas pranešimas, rodomas vairuotojo
ekrane, yra susijęs su elektroniniu imobilizatoriumi:
Nustatykite atgal galinę korpuso dalį ir
nuspauskite ją žemyn, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Ženklas
Apverskite nuotolinio valdymo raktelį ir
sumontuokite atgal priekinę korpuso dalį,
nuspausdami ją žemyn, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas tinkamai sulygiuotas ir saugiai pritvirtintas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas saugiai pritvirtintas.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
•
21
258
Pranešimas
Paaiškinimas
Nėra
automobilio rakt.
Klaida atpažįstant
nuotolinio valdymo
pultelį užvedimo
metu – įdėkite pultelį
į laikiklį puodeliui
šalia pultelio ženklo
ir bandykite dar
kartą.
Žr. savininko
vadovą
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su aptikimo sistema21
Automobilyje įrengta sistema, leidžianti sekti ir
surasti automobilį bei nuotoliniu būdu suaktyvinti
jo imobilizatorių, kuris neleidžia užvesti variklio.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant
šią sistemą.
Toliau pateiktas klaidos pranešimas, rodomas vairuotojo ekrane, yra susijęs su nuotoliniu būdu valdomu imobilizatoriumi, turinčiu sekimo sistemą:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ribotų f-jų
raktelis
Suaktyvintas
nuotoliniu būdu
valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema.
Automobilio
variklio užvesti
neleidžiama.
Susisiekite su
Volvo On Call
aptarnavimo
centru.
Variklio
užvesti
neįmanoma
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Elektrinis suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
Elektrinius vaikų saugos užraktus galima suaktyvinti / išaktyvinti visose uždegimo padėtyse, aukštesnėse nei 0. Suaktyvinti / išaktyvinti galima
praėjus iki 2 minučių nuo variklio išjungimo, jei tik
neatidarytos jokios durelės. Daugiau informacijos
žr. skirsnyje „Degimo vieta“.
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Suaktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Suaktyvinta ir įsijungia
mygtuko lemputė.
Jei elektrinis vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo durelių
valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Kaip išaktyvinti užraktus:
–
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Išaktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Išaktyvinta ir išsijungia
mygtuko lemputė.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo metu:
jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu
būna suaktyvinti, funkcija bus suaktyvinta ir kitą
kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
•
•
2.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių. Yra
elektrinis* ir rankinis užraktai.
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 238)
Suaktyvinimo / išaktyvinimo elektra mygtukas.
1.
Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio
nei 0 lygio uždegimo padėtį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 259
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Galinis
vaik.saug.užr.Suaktyvinta
Durelių
užraktai
su
apsauga
nuo vaikų
suaktyvinti.
Galinis
vaik.saug.užr.Išaktyvinta
Durelių
užraktai
su
apsauga
nuo vaikų
deaktyvinti.
Rankinis suaktyvinimas / išaktyvinimas
Su durelių užraktais su apsauga nuo vaikų. Nemaišykite
jų su rankiniais durelių užraktais.
–
Pasinaudokite nuotolinio raktelio išimama
raktelio geležte ir ja pasukite rankenėlę.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Išimama raktelio geležtė“.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
PASTABA
260
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o
ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio vaikų
saugos užrakto.
Susijusi informacija
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 248)
Uždegimo padėtys (p. 370)
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacija22
PASTABA
Signalizacija perspėja, pvz., jei buvo įsilaužta į
automobilį.
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus
judesį, ima kaukti automobilio signalizacija
(registruojamos ir oro srovės). Dėl šios priežasties signalizacija gali suveikti, jei automobilis paliekamas su atidarytu langu, panoraminiu
langu* arba jei naudojamas salono šildytuvas.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidarytos durys, variklio dangtis arba bagažinės dangtis,
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra įrengtas judesio detektorius*),
•
automobilis pakeliamas arba velkamas (jei
yra įrengtas pasvirimo detektorius*),
•
•
atjungiamas akumuliatoriaus kabelis arba
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio
uždarykite langus ir panoraminį langą. Jei
ketinate naudoti stovėjimo šildytuvą (arba
nešiojamą elektrinį šildytuvą), nenukreipkite
oro srauto iš ventiliacijos angų salone aukštyn. Kitaip gali būti įjungtas žemesnis signalizacijos lygis: žr. toliau šiame straipsnyje pateikiamą skirsnį.
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje užregistruojama triktis, vairuotojo ekrane pateikiamas ženklas ir pranešimas
Signalizacijos gedimas Reikalinga
tech. patikra. Šiuo atveju susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo sąlygoms.
jai įjungti galima naudoti ir mygtuką, esantį apatiniame bagažinės dangčio krašte.
Išjunkite signalizaciją
Automobilis atrakinamas ir signalizacija išjungiama taip:
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį atrakinimo mygtuką;
•
•
suimkite vieną iš durelių rankenų23 arba
paspauskite bagažinės guma padengtą
plokštelę23.
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką arba nustatykite automobilio
uždegimo padėtį I, pasukdami užvedimo rankenėlę į padėtį START ir atleisdami.
Signalizacijos įjungimas
Automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama
taip:
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį užrakinimo mygtuką;
•
palieskite pažymėtą sritį durelių rankenos23
išorėje arba
•
paspauskite bagažinės guma padengtą
plokštelę23.
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Jei automobilyje įrengtas elektra valdomas bagažinės dangtis, automobiliui užrakinti ir signalizaci-
22
23
Parinktis siūloma kai kuriose rinkose.
Taikoma tik automobiliams su berakte užrakinimo / atrakinimo sistema („Passive Entry“*).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 261
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Veikianti signalizacija
•
Kai įsijungia signalizacija:
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija.
•
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol, kol
išjungiama signalizacija.
Jei durelės, dėl kurių suaktyvinama signalizacija,
atidarytos, jos ciklas bus kartojamas iki 10
kartų24.
Užrakinimo ir signalizacijos indikatorius
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo
signalizacijos sistemos būseną:
Išjungus signalizaciją, šviesos diodas greitai
mirksi iki 30 sekundžių arba kol parenkama
uždegimo padėtis I pasukant uždegimo spynelę į padėtį START ir ją atleidžiant – signalizacija suveikė.
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio ir
pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Siekdami išvengti atsitiktinio signalizacijos suveikimo, pvz., jei užrakintame automobilyje lieka šuo,
automobilį gabenant traukiniu ar keltu, laikinai
išaktyvinkite judesio ir pokrypio jutiklius. Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas visiško užrakinimo funkcijos išjungimas. Tai galima atlikti centrinio ekrano funkcijų rodinyje spaudžiant
Žemesnis aps. lygis.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Saugieji
užraktai“.
Susijusi informacija
•
šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta;
•
šviesos diodas mirksi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta.
24
262
Taikoma kai kurioms rinkoms.
•
Automatinis signalizacijos įjungimas / pakartotinis įjungimas (p. 262)
•
Signalizacijos išjungimas nenaudojant nuotolinio valdymo raktelio (p. 263)
•
Saugūs užraktai (p. 244)
Automatinis signalizacijos
įjungimas / pakartotinis įjungimas27
Signalizacijos automatinio pakartotinio įjungimo
funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus
automobilio signalizaciją ji įsijungs automatiškai.
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo
rakteliu (signalizacija išjungiama), tačiau per dvi
minutes neatidaromos jokios durelės ar bagažinė,
signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
Kai kuriose šalyse signalizacija vėl įsijungia automatiškai, praėjus tam tikram laikui po to, kai vairuotojo durelės buvo atidarytos ir uždarytos, bet
neužrakintos.
Susijusi informacija
•
•
Signalizacija (p. 261)
Signalizacijos išjungimas nenaudojant nuotolinio valdymo raktelio (p. 263)
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacijos išjungimas30
nenaudojant nuotolinio valdymo
raktelio
Automobilį galima atrakinti ir be rankų, net jei
neveikia nuotolinio valdymo raktelis, t. y. jei nusekusi jo baterija.
1.
Susijusi informacija
•
•
Signalizacija (p. 261)
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 248)
Automatinis signalizacijos įjungimas / pakartotinis įjungimas (p. 262)
Variklio užvedimas (p. 371)
Atidarykite vairuotojo dureles išimama raktelio geležte.
> Signalizacija suveikia.
Atsarginės skaityklės vieta laikiklyje puodeliui.
2.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į atsarginį
skaitytuvą, esantį tunelinio valdymo pulto
puodelio laikiklyje.
3.
Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį START
ir atleiskite ją.
> Signalizacija išjungta.
27
30
Parinktis siūloma kai kuriose rinkose.
Parinktis siūloma kai kuriose rinkose.
263
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
sistemos tipo patvirtinimas
Nuotolinio valdymo pultelio sertifikatą rasite lentelėje.
Užrakinimo sistemos beraktis
užvedimas (pasyvusis užvedimas) ir
beraktis užrakinimas / atrakinimas
(pasyvusis įėjimas*)
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos CEM žyma. Papildomą sertifikato numerį rasite toliau pateiktoje lentelėje.
264
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Jordanija
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Brazilija
MT-3245/2015
Indonezija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusija
Jungtiniai Arabų Emyratai
ER37847/15
DA0062437/11
Papildomos informacijos apie nuotolinio valdymo
raktelio sistemos sertifikatą rasite
support.volvocars.com.
}}
265
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Nuotolinio valdymo pultas
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Jordanija
TRC/LPD/2015/104
Omech.
Jungtiniai Arabų Emyratai
266
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Raktelio pakabukas
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Jordanija
TRC/LPD/2015/107
Omech.
}}
267
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Serbija
Jungtiniai Arabų Emyratai
Susijusi informacija
•
268
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Tipo patvirtinimas
VAIRUOTOJO PAGALBA
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nuo greičio priklausanti vairavimo
jėga
Didėjant automobilio greičiui, vairo jėga didėja,
kad vairuotojui būtų užtikrintas didesnis vairavimo
jautrumas.
elektroninė stabilumo kontrolė
aktyviosios vingiavimo kontrolės;
Elektroninė stabilumo sistema („Electronic
Stability Control“ – ESC) padeda vairuotojui
išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo savybes.
Kai sistema ESC įsijungia stabdant, automobilio viduje gali
būti girdimas pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant sistemai,
automobilis gali greitėti lėčiau
nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau. Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu, vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį laikinai
atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia
sumažinta galia ir sukti vairą tampa šiek tiek
sunkiau.
ĮSPĖJIMAS
Stabilumo sistema ESC – tik papildoma funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio
visais atvejais ir esant bet kokiai kelio dangos
būklei.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo
pagalbine jėga vairuotojo ekrane pasirodo
pranešimas.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių eismo
taisyklių bei reikalavimų.
Vairavimo jėgos lygio keitimas*
Norėdami pasirinkti vairavimo jėgos lygį, eikite į
skirsnį „Važiavimo režimai“ ir skaitykite alternatyvaus režimo INDIVIDUAL aprašymą antrašte
„Pasirinktini važiavimo režimai“.
Ši nuostata nepasiekiama, kol automobilis juda.
Susijusi informacija
•
Važiavimo režimai (p. 381)
1 Priekabos
270
ESC susideda iš šių funkcijų:
•
•
•
•
•
aktyviosios vingiavimo kontrolės;
slydimo kontrolės;
traukos kontrolės sistemos;
slydimo kontrolės;
Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
traukos kontrolės sistemos;
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato į
nepraslystantį.
variklio traukos kontrolės;
Variklio traukos kontrolė (Engine Drag Control –
EDC) neleidžia netyčia užsiblokuoti ratams, pvz.,
įjungus žemesnę pavarą arba stabdant varikliu ir
važiuojant žema pavara slidžia kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu gali
(be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes suvaldyti
automobilį.
Priekabos stabilumo pagalba*1
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija („Trailer
Stability Assist“ – TSA) skirta stabilizuoti automobilio ir priekabos autotraukinį, jei priekaba pradeda švytuoti į šonus. Papildomos informacijos
rasite skirsnyje „Važiavimas su priekaba“.
variklio traukos kontrolės;
priekabos stabilumo pagalbos.
stabilumo pagalba būna įdiegta, jei įrengiamas „Volvo“ originalusis vilkimo kablys.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
TSA funkcija išjungiama, jei aktyvuojamas
sporto režimas.
Susijusi informacija
•
Elektroninės stabilumo kontrolės sportinis
režimas (p. 271)
•
Elektroninės stabilumo kontrolės ženklai ir
pranešimai (p. 273)
•
•
Roll Stability Control (p. 275)
Važiavimas su priekaba (p. 408)
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinis režimas
Sportinio režimo pasirinkimas /
atšaukimas
Sportinis režimas suaktyvinamas / išaktyvinamas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje.
Elektroninė stabilumo sistema („Electronic
Stability Control“ – ESC) padeda vairuotojui
išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali parinkti sportinį režimą,
kuris leidžia važiuoti aktyviau.
Sportiniu režimu ESC sistema nustato, ar greičio
pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas yra
aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia posūkį
įveikti kontroliuojamu galinės automobilio dalies
slydimu (iki tam tikro lygio) prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Pavyzdžiui, jei vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą, ESC
sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
Be to, važiuojant sportiniu režimu taip pat užtikrinamas maksimalus sukibimas, jei automobilis
užkabina arba pervažiuoja ant laisvo paviršiaus,
pvz., smėlio ar gilaus sniego.
–
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką ESC
sportinis režimas.
> Sportinis režimas suaktyvinamas / išaktyvinamas, mygtuke įsijungia žalias / pilkas
indikatorius.
Sportinis režimas rodomas vairuotojo
ekrane šiuo ženklu, kuris nuolat šviečia
tol, kol ši funkciją išaktyvinama arba kol
išjungiamas variklis. Kitąkart užvedus
variklį, ESC sistema vėl veiks normaliu režimu.
Sportinio režimo apribojimai
Funkcijos ESC sportinis režimas negalima
pasirinkti, jei veikia greičio ribotuvas, pastovaus
greičio palaikymo sistema arba prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema.
Susijusi informacija
•
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 270)
Greičio ribotuvas* (p. 275)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 271
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
272
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 282)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
Stability Control – ESC) susiję ženklai ir pranešimai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su elektronine stabilumo kontrolės sistema (Electronic
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuolat šviečia maždaug 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Pasirinktas sportinis režimas.
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
ESC
Laikinai išjungta
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių temperatūros. Stabdžiams atvėsus,
funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC
Sistema ESC išjungta.
Reikalinga tech. patikra
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
273
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
•
•
274
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 270)
Elektroninės stabilumo kontrolės sportinis
režimas (p. 271)
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 110)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Roll Stability Control
Greičio ribotuvas*
„Roll Stability Control (RSC) – tai stabilizavimo
sistema, kuri sumažina apsivertimo pavojų, pvz.,
atliekant staigius vengiamuosius manevrus arba
automobiliui pradėjus slysti.
Greičio ribotuvą (Speed Limiter – SL) galima laikyti atvirkštine pastovaus greičio palaikymo sistema: vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu,
tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti iš anksto
nustatytos arba nustatytos maksimalios greičio
ribotuvo vertės.
RSC sistema registruoja, ar ir kaip keičiasi automobilio šoninis pasvirimas. Ši informacija naudojama apsivertimo pavojui apskaičiuoti. Jeigu automobiliui gresia pavojus, įsijungia jo elektroninė
stabilumo kontrolės sistema, sumažinamas variklio sukimo momentas ir stabdomi vienas ar du
ratai, kol automobilio stabilumas atstatomas.
Išdėstymas
Normaliomis vairavimo sąlygomis sistema
RSC padidina važiavimo automobiliu saugą,
tačiau tai neturėtų tapti greičio didinimo priežastimi. Visada laikykitės normalių saugaus
vairavimo atsargumo priemonių.
•
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 270)
Sauga (p. 60)
Įrašytas maksimalus greitis
ĮSPĖJIMAS
Greičio ribotuvas – tai pagalba, kuri, susidarius
tam tikroms eismo, oro ar kelio sąlygoms, gali
nesuveikti.
Vairuotojas turi visada atkreipti dėmesį į eismo
sąlygas ir imtis veiksmų, jei greičio ribotuvas
nepalaiko tinkamo greičio.
Vairuotojui visada tenka galutinė atsakomybė
už saugų automobilio vairavimą, laikantis
galiojančių kelių eismo taisyklių, net jei naudojama greičio ribotuvo funkcija.
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
Automobilio dabartinis greitis
Apribojimai
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Padidina įrašytą didžiausią greitį arba pakartotinai suaktyvina greičio ribotuvą ir grąžina
įrašytą didžiausią greitį
Suaktyvina greičio ribotuvą ir įrašo esamą
greitį arba išaktyvina greičio ribotuvą
Sumažina įrašytą didžiausią greitį
Važiuojant stačia nuokalne, greičio ribotuvo stabdymo jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas
įrašytas didžiausias greitis. Tokiu atveju vairuotojas perspėjamas pranešimu Viršytas greitis vairuotojo ekrane.
PASTABA
Jei greitis viršijamas bent 3 km/h (ca 2 mph),
pasirodo tekstinis pranešimas, kad viršytas
maksimalus greitis.
Įrašyto maksimalaus greičio žyma
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 275
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir paleidimas
(p. 276)
•
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 277)
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas (p. 278)
•
•
Greičio ribotuvo išjungimas (p. 279)
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir
paleidimas
–
Siekiant reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti ir aktyvinti greičio ribotuvo funkciją („Speed
Limiter“ – SL).
Kai rodomas ženklas / funkcija
paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Greičio ribotuvas paleidžiamas ir dabartinis greitis įrašomas kaip maksimalus.
Susijusi informacija
Automatinis greičio ribotuvas* (p. 279)
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 275)
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas (p. 278)
•
Greičio ribotuvo išjungimas (p. 279)
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 277)
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Greičio ribotuvo suaktyvinimas
–
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3) ženklams /
funkcijai naršyti
(4).
> Pateikiamas ženklas ir galima aktyvinti
greičio ribotuvą.
Paleiskite greičio ribotuvą.
Mažiausias įmanomas greitis, kurį galima įrašyti,
yra 30 km/h (20 mph).
276
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvo funkcijos greičio
valdymas
Susijusi informacija
Greičio ribotuvo (Speed Limiter – SL) funkcijoje
galima nustatyti skirtingus greičius.
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 275)
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas (p. 278)
•
Greičio ribotuvo išjungimas (p. 279)
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir paleidimas
(p. 276)
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
–
Įrašytą maksimalų greitį keiskite trumpais
(1) arba – (3)
arba ilgais vairo mygtuko
paspaudimais:
•
Kaip nustatyti +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
spaudinėkite trumpai – kiekvienas trumpas paspaudimas duoda +/– 5 km/h
(+/– 5 mph).
•
Norint pakeisti +/– 1 km/h (+/– 1 mph)
žingsneliais, reikia paspausti ir palaikyti
mygtuką nuspaustą, po to atleisti, kai indikatorius (4) vairuotojo ekrane ims rodyti
pageidaujamą maksimalų greitį.
> Paskutinis paspaudimas įrašomas į
atmintį.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 277
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvo išaktyvinimas /
pakartotinis suaktyvinimas
Pakartotinis greičio ribotuvo
suaktyvinimas iš budėjimo režimo
Greičio ribotuvą (Speed Limiter – SL) galima laikinai išaktyvinti, kad jis būtų perjungta į budėjimo
režimą ir jį būtų galima pakartotinai suaktyvinti
vėliau.
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Vairuotojo ekrane greičio ribotuvo žymų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilio greitis vėl ribojamas pagal
paskutinį įrašytą maksimalų greitį.
arba
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Vairuotojo ekrane greičio ribotuvo indikatorių ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS
į BALTĄ – automobilis pritaiko dabartinį
greitį kaip maksimalų.
2.
Baigę laikinojo greitinimo procedūrą, visiškai
atleiskite akceleratoriaus pedalą.
> Tada automobilis stabdomas automatiškai,
kad greitis neviršytų įrašyto maksimalaus
greičio.
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 275)
•
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 277)
•
Greičio ribotuvo išjungimas (p. 279)
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir paleidimas
(p. 276)
Laikinas greičio padidinimas
akceleratoriaus pedalu
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Greičio ribotuvo išaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
–
278
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Greičio apribojimo žymų ir ženklų spalva
vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į
PILKĄ – greičio ribotuvas dabar deaktyvintas ir vairuotojas gali viršyti didžiausią nustatytą greitį.
Greičio ribotuvo galima laikinai nepaisyti, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą ir nenustatant greičio ribotuvo veikti budėjimo režimu – pvz., norint
staigiai pagreitėti susidarius nepalankiai situacijai.
Tokiu atveju reikia atlikti šiuos veiksmus:
1.
Iki galo nuspauskite akceleratoriaus pedalą ir
jį atleiskite, pasiekę norimą greitį, kad greitėjimas būtų pertrauktas.
> Tokiu atveju greičio ribotuvas lieka aktyvintas ir vairuotojo ekrane rodomas BALTAS ženklas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvo išjungimas
Greičio ribotuvą „Speed Limiter“ – SL galima
išaktyvinti.
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 275)
•
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 277)
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas (p. 278)
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir paleidimas
(p. 276)
Automatinis greičio ribotuvas*
Automatinio greičio ribotuvo funkcija („Automatic
Speed Limiter“ – ASL) nustato automobilio maksimalų greitį pagal tai, kokie užregistruoti kelio
ženklai.
Greičio ribotuvo funkcija („Speed Limiter“ – SL)
gali būti perjungta į automatinio greičio ribotuvo
režimą.
Automatinis greičio ribotuvas nuskaito greičio
apribojimo kelio ženklus ir sureguliuoja automobilio maksimalų greitį, kad jis atitiktų nurodytąjį
kelio ženkluose. Jis labai panašus į kelio ženklų
informacijos funkciją („Road Sign Information“ –
RSI).
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
ĮSPĖJIMAS
1.
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Greičio ribotuvas perjungiamas į budėjimo
režimą.
2.
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir greičio ribotuvo indikatorius (4) išjungiami ir nustatytas (įrašytas) maksimalus greitis panaikinamas.
3.
Paspauskite vairo mygtuką
> Aktyvinama kita funkcija.
(2) dar kartą.
Net jeigu vairuotojas gali aiškiai matyti su
greičiu susijusius eismo ženklus, kameros
rodmenys gali būti netikslūs, nes ženklas gali
būti neteisingai pakreiptas, pastatytas, purvinas arba per aukštai. Tokiais atvejais, vairuotojas turi imtis veiksmų ir padidinti greitį arba
stabdyti, kad pasiektų tinkamą greitį.
Ar SL arba ASL aktyvus?
Ženklai vairuotojo ekrane rodo, kuri greičio ribotuvo funkcija aktyvi:
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 279
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Ženklas
SL
ASL
✓
✓
A
✓
ŽenklasB po „70“: suaktyvinta ASL.
A
B
VIT ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo režimas.
Žr. šią antraštę „ASL symbol“ dėl ženklo spalvos reikšmės.
ASL ženklas
Ženklas (pateikiamas šalia įrašyto greičio, „70“, spidometro centre) gali būti
rodomas trijų spalvų, kurių reikšmė apibūdinta toliau:
A
Ženklo spalva
Reikšmė
Žalsvai gelsva
ASL aktyvi
Pilka
ASL perjungta į budėjimo
režimą
Gintaro / oranžinė
ASL laikinai veikia budėjimo režimuA
ženklą. Jei kelio ženklo neįmanoma nuskaityti dėl
to, kad jis netinkamai pakreiptas, purvinas arba
sumažėjęs matomumas, ASL nustatoma veikti
budėjimo režimu, o SL suaktyvinama.
Tokiu atveju vairuotojas privalo prisiimti atsakomybę už lėtinimą iki atitinkamo greičio. ASL bus
iš naujo aktyvinama, kai automobilis pravažiuos
nuskaitomą kelio ženklą.
Automatinio greičio ribotuvo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Automatinį greičio ribotuvą (Automatic Speed
Limiter – ASL) galima suaktyvinti ir išaktyvinti kaip
papildomą greičio ribotuvo (Speed Limiter – SL)
funkciją.
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 275)
•
Automatinio greičio ribotuvo leistino nuokrypio keitimas (p. 281)
•
Kelio ženklų informacija* (p. 319)
Automatinio greičio ribotuvo suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 280)
Automatinio greičio ribotuvo
suaktyvinimas
1.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Greičio
ženklų pagalba.
> ASL perjungiama į budėjimo režimą, mygtuke įsijungia žalias indikatorius ir vairuotojo ekrane, spidometro centre pasirodo
ženklas.
2.
Nuspauskite vairo mygtuką
.
> ASL suaktyvinta su esamuoju automobilio
greičiu.
Pavyzdžiui, nepavyko nuskaityti ženklo.
Apribojimai
Greitis pradedamas riboti automatiškai iki automobiliui pravažiuojant pro greičio ribojimo kelio
280
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinio greičio ribotuvo
išaktyvinimas
Automatinio greičio ribotuvo leistino
nuokrypio keitimas
1.
Galima nustatyti įvairius greičio ribojimo funkcijos (Automatic Speed Limiter – ASL) leistino
nuokrypio lygius.
2.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Greičio
ženklų pagalba.
> ASL išjungiama ir SL pereina į budėjimo
režimą, mygtuke įsijungia pilkas indikatorius.
Nuspauskite vairo mygtuką
.
> SL suaktyvinta su esamuoju automobilio
greičiu.
ĮSPĖJIMAS
Persijungus iš ASL į SL, automobilis nebeseka pažymėto greičio apribojimo – tik maksimalų atmintyje įrašytą greitį.
Susijusi informacija
•
•
Automatinis greičio ribotuvas* (p. 279)
Automatinio greičio ribotuvo leistino nuokrypio keitimas (p. 281)
Kelio ženkle nurodytą greičio apribojimą galima
padidinti arba sumažinti 5 km/h (5 mph), jei, pvz.,
automobilis seka ženklu nurodytą 70 km/h
(40 mph) apribojimą, tačiau vairuotojas nori
važiuoti 75 km/h (45 mph) greičiu.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1) ir palaikykite, kol 70 km/h (40 mph) spidometro
centre (4) pasikeis į 75 km/h (45 mph).
> Automobilis naudos pasirinktą toleranciją
5 km/h (5 mph), kol pravažiuojamuose
ženkluose bus nurodoma 70 km/h
(40 mph).
Tolerancijos laikomasi, kol galiausiai pravažiuojamas kelio ženklas su mažesniu
arba didesniu greičio apribojimu. Tada
automobilis ima sekti jame nurodytą greitį
ir tolerancija panaikinama iš atminties.
Kai aktyvinta kelio ženklų informacijos*
funkcija, nuskaitytas kelio ženklo greičio
apribojimas rodomas RAUDONU indikatoriumi spidometre.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 281
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Tolerancija reguliuojama tokiu pačiu būdu kaip ir
greičio nuostata greičio ribotuve.
Pastovaus greičio palaikymo
sistema
Susijusi informacija
Pastovaus greičio palaikymo sistema (Cruise
Control – CC) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir ilgais,
tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai,
galima labiau atsipalaiduoti.
•
•
•
•
Automatinis greičio ribotuvas* (p. 279)
Automatinio greičio ribotuvo suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 280)
Kelio ženklų informacija* (p. 319)
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 277)
Automobilio dabartinis greitis
Įrašytas greitis
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo greičio ir
(arba) atstumo.
Išdėstymas
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Susijusi informacija
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Padidina įrašytą greitį arba pakartotinai suaktyvina pastovaus greičio palaikymo sistemą ir
grąžina įrašytą greitį
Suaktyvina pastovaus greičio palaikymo sistemą ir įrašo esamą greitį arba šią sistemą
išaktyvina
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas (p. 283)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio
valdymas (p. 283)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis suaktyvinimas (p. 284)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas (p. 285)
•
Persijungimas tarp standartinės pastovaus
greičio palaikymo sistemos ir prisitaikančios
sistemos* (p. 297)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
Sumažina įrašytą greitį
Įrašyto greičio žyma
282
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos suaktyvinimas ir
paleidimas
Norint reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti
ir aktyvinti pastovaus greičio palaikymo funkciją
(„Cruise Control“ – CC).
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
paleidimas
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos greičio valdymas
Norint paleisti pastovaus greičio palaikymo sistemą iš budėjimo režimo, automobilio esamas
greitis turi būti 30 km/h (20 mph) arba didesnis.
Mažiausias greitis, kurį galima įrašyti, yra 30 km/h
(20 mph).
Pastovaus greičio palaikymo (Cruise Control –
CC) sistemoje galima nustatyti skirtingus greičius.
–
Kai rodomas ženklas / funkcija
paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Pastovaus greičio palaikymo sistema pasileidžia ir esamas greitis tampa įrašytuoju
greičiu.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Aktyvi pastovaus greičio palaikymo
sistema
–
Susijusi informacija
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3) ženklams /
•
•
funkcijai naršyti
(4).
> Pateikiamas ženklas ir galima aktyvinti
pastovaus greičio palaikymo funkciją.
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis suaktyvinimas (p. 284)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas (p. 285)
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 282)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio
valdymas (p. 283)
}}
283
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ruotojo koja mygtuko paspaudimo momentu bus
ant greičio pedalo.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Stabdymas varikliu vietoj kojinio
stabdžio
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
–
Įrašytą greitį galima keisti trumpais arba ilgais
(1) arba – (3) paspaudivairo mygtuko
mais:
•
Kaip nustatyti 5 km/h (5 mph): spaudinėkite trumpai – kiekvienas trumpas paspaudimas duoda 5 km/h (5 mph).
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį naudodamas greičio pedalą prieš paspausdamas vairo
, įrašytas greitis taps automobilio
mygtuką
greičiu, kai bus paspaustas mygtukas, jei tik vai-
284
Pastovaus greičio palaikymo sistemą (Cruise
Control – CC) galima laikinai išaktyvinti, kad ji
būtų perjungta į budėjimo režimą ir ją būtų
galima pakartotinai suaktyvinti vėliau.
Naudojantis pastovaus greičio palaikymo sistema,
greitis reguliuojamas rečiau spaudžiant stabdžių
pedalą. Važiuojant nuokalnėje, kartais gali būti
pageidaujama pradėti judėti šiek tiek greičiau ir
apriboti pagreitį stabdant varikliu. Tokiu atveju vairuotojas gali laikinai išjungti pastovaus greičio
palaikymo sistemos kojinio stabdžio naudojimą.
–
•
Norint pakeisti 1 km/h (1 mph) žingsneliais, reikia paspausti ir palaikyti mygtuką
nuspaustą, po to atleisti, kai indikatorius
(4) vairuotojo ekrane ims rodyti pageidaujamą greitį.
> Paskutinis paspaudimas įrašomas į
atmintį.
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos išaktyvinimas /
pakartotinis suaktyvinimas
Paspauskite greičio pedalą iki maždaug
pusės ir atleiskite.
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungs automatinio stabdymo stabdžiu
pedalu funkciją ir naudos tik stabdymo
varikliu funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 282)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas (p. 283)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis suaktyvinimas (p. 284)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas (p. 285)
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
išaktyvinimas ir perjungimas į budėjimo
režimą
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Greičio apribojimo žymų ir ženklų spalva
vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į
PILKĄ – pastovaus greičio palaikymo sistema dabar laikinai išaktyvinta ir vairuotojas gali viršyti nustatytą greitį.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išaktyvinama ir perjungiama į budėjimo režimą, jei:
Pakartotinis pastovaus greičio
palaikymo sistemos suaktyvinimas iš
budėjimo režimo
•
•
•
–
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomi į padėtį N;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistemą „Cruise
Control“ (CC) galima išaktyvinti.
arba
–
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir perjungiama į budėjimo režimą, jei:
•
•
•
•
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio palaikymo sistemos žymų ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ – automobilis
tokiu atveju vėl ima sekti paskutinį įrašytą
greitį.
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos išaktyvinimas
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio palaikymo sistemos žymų ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ – automobilis
tokiu atveju ima sekti esamą greitį.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
ratai praranda sukibimą su kelio danga;
PASTABA
per žemos / aukštos variklio apsukos;
Vėl iškvietus pirmiau pasirinktą greitį vairo
mygtuku
, važiavimo greitis gali žymiai
padidėti.
pernelyg įkaista stabdžiai;
greitis krenta žemiau 30 km/h (20 mph).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
1.
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą.
2.
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir pastovaus
greičio palaikymo sistemos indikatorius
(4) išjungiami ir nustatytas (įrašytas) greitis panaikinamas.
3.
Paspauskite vairo mygtuką
> Aktyvinama kita funkcija.
Susijusi informacija
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 282)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas (p. 283)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio
valdymas (p. 283)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas (p. 285)
(2) dar kartą.
}}
285
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 282)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas (p. 283)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio
valdymas (p. 283)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis suaktyvinimas (p. 284)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema *
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(Adaptive Cruise Control – ACC) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto pasirinktą
laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
leidžia patogiau įveikti ilgas keliones plentais ir
ilgais tiesiais pagrindiniais keliais, kuriais eismas
juda vienodai.
Vairuotojas nustato pageidaujamą greitį ir laiko
intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Kamerai ir radarui nustačius, kad priekyje esantis
automobilis važiuoja lėčiau, greitis automatiškai
pritaikomas. Kai priekyje vėl nėra automobilių,
grąžinamas nustatytas greitis.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo sąlygas ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir kelio
sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis
funkcija vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą, net jei tuo metu naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos techninės priežiūros darbus gali
atlikti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės nustato radaras. Pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį stabdydama. Kai prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema naudoja
286
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
stabdžius, jie gali skleisti žemo dažnio garsą. Tai
normalu.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
siekia palaikyti vairuotojo nustatytą atstumą (laiko
vienetais) iki toje pačioje eismo juostoje priekyje
važiuojančio automobilio. Jei radaras priekyje
neužfiksuoja jokios transporto priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir įrašytą
greitį. Taip nutinka ir tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis viršija įrašytą
greitį.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį.
Tose situacijose, kai būtinas staigus stabdymas,
vairuotojas turi stabdyti pats. Būtina, jei smarkiai
skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima stabdyti. Kadangi radaro veikimas
ribotas, stabdžiai gali įsijungti netikėtai arba
neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali sekti kitą transporto priemonę nuo 0 km/h iki
200 km/h (125 mph) greičio.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei
sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Išdėstymas
Valdikliai
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar
gyvūnus ir mažas transporto priemones (pvz.,
dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo
aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias žemas priekabas, transporto
priemones ar objektus.
Nenaudokite prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje,
sankryžose, esant slidžiai kelio dangai, kai
kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas,
smarkiai lyjant (sningant), esant prastam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Padidina įrašytą greitį arba pakartotinai suaktyvina prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir grąžina įrašytą greitį
Suaktyvina prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo funkciją ir įrašo esamą greitį arba
šią funkciją išaktyvina
Sumažina įrašytą greitį
Tikslinės transporto priemonės indikatorius:
ACC aptiko ir seka tikslinę transporto priemonę iš anksto nustatytu laiko intervalu
}}
287
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Vairuotojo ekranas
Įspėjimas apie galimą susidūrimą
Projekcinis rodinys*
Greičio rodmenys.
Įspėjamosios šviesos
Mirksintis ženklas atkreipia vairuotojo dėmesį
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išnaudoja apie 40 % kojinio stabdžio pajėgumo.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
ir vairuotojas nestabdo, tuomet suaktyvinama
„City Safety“ įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis
garsinis signalas, atkreipiantys vairuotojo dėmesį į
tai, kad reikia imtis neatidėliotinų veiksmų.
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys*, įspėjimas rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame stikle.
Įrašytas greitis
Priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis.
Dabartinis vairuotojo važiavimo greitis.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema įspėja tik apie tas transporto priemones,
kurias aptiko jos radaras, todėl įspėjimas gali
būti nepateiktas išvis arba pateiktas su tam
tikra delsa. Nelaukite įspėjimo nestabdydami,
jei stabdyti reikia.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius
nuo saulės gali būti sunku pastebėti įspėjimo
lemputę.
288
Susijusi informacija
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos greičio valdymas* (p. 290)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 291)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Tikslinio objekto ir automatinio stabdymo
pakeitimas su prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 295)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos suaktyvinimas
ir paleidimas*
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 302)
•
Persijungimas tarp standartinės pastovaus
greičio palaikymo sistemos ir prisitaikančios
sistemos* (p. 297)
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą (Adaptive Cruise Control – ACC) pirma reikia suaktyvinti ir po to paleisti, kad ji galėtų kontroliuoti greitį.
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* (p. 294)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos išaktyvinimas / suaktyvinimas*
(p. 292)
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 306)
•
Radaras (p. 307)
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos ženklai ir pranešimai* (p. 298)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos paleidimas
Norint paleisti ACC, turi būti patenkintos šios
sąlygos:
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos diržą,
turi būti uždarytos jo durelės.
•
Priešais automobilį turi būti transporto priemonė („tikslinė transporto priemonė“) arba
dabartinis greitis turi siekti bent 15 km/h
(9 mph).
–
Kai rodomas ženklas / funkcija
,
paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema pasileidžia ir dabartinis greitis
įrašomas į atmintį kaip pageidaujamas
greitis bei parodomas skaičiais spidometro centre.
ACC pritaiko laiko intervalą
priekyje judančiai transporto
priemonei tik tada, jei atstumo
ženklas rodo du automobilius.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos suaktyvinimas
Iškart po variklio užvedimo prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema būna nustatyta į budėjimo režimą.
–
Paspauskite ◀ (2) arba ▶ (3) ženklams /
funkcijai naršyti
(4).
> Ženklas pasirodo ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo režimą.
Tuo pat metu pažymimas greičio intervalas.
Didesnis greitis yra įrašytasis /
nustatytasis greitis, o mažesnis
greitis – priekyje važiuojančios
(tikslinės) transporto priemonės
greitis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 289
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos greičio
valdymas*
Prisitaikančioje pastovaus greičio palaikymo
(Adaptive Cruise Control – ACC) funkcija galima
nustatyti skirtingus greičius.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
–
Įrašytą greitį galima keisti trumpais arba ilgais
(1) arba – (3) paspaudivairo mygtuko
mais:
•
Kaip nustatyti +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
spaudinėkite trumpai – kiekvienas trumpas paspaudimas duoda +/– 5 km/h
(+/– 5 mph).
•
Norint pakeisti +/– 1 km/h (+/– 1 mph)
žingsneliais, reikia paspausti ir palaikyti
mygtuką nuspaustą, po to atleisti, kai indikatorius (4) vairuotojo ekrane ims rodyti
pageidaujamą greitį.
> Paskutinis paspaudimas įrašomas į
atmintį.
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį naudodamas greičio pedalą prieš paspausdamas vairo
, įrašytas greitis taps automobilio
mygtuką
greičiu, kai bus paspaustas mygtukas, jei tik vai-
290
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ruotojo koja mygtuko paspaudimo momentu bus
ant greičio pedalo.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Atminkite: mažiausias programuojamas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
greitis yra 30 km/h (20 mph). Nors ji gali sekti
kitą transporto priemonę iki 0 km/h, negalima
pasirinkti / įrašyti mažesnio nei 30 km/h
(20 mph) greičio.
Po pardavimo įdiegta prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo funkcija
Automobiliuose, kurie įsigyti su standartine pastovaus greičio palaikymo sistema, vėliau galima
įdiegti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
funkciją. Po pardavimo įdiegta prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo funkcija skiriasi nuo
gamintojo įdiegtos versijos šiomis savybėmis:
•
•
Jei priekyje esančios transporto priemonės
greitis mažesnis nei 30 km/h (20 mph), prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo funkcija
persijungia į budėjimo režimą – vairuotojas
turi įsikišti ir rankiniu būdu palaikyti tinkamą
atstumą iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos laiko intervalo
nustatymas*
Prisitaikančioje pastovaus greičio palaikymo
(Adaptive Cruise Control – ACC) funkcijoje
galima nustatyti skirtingus laiko intervalus.
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Tas pats ženklas rodomas ir tada, kai suaktyvinama įspėjimo apie atstumą funkcija.
PASTABA
Jei ženklas vairuotojo ekrane rodo du automobilius, vadinasi, ACC seka priekyje esančią
transporto priemonę iš anksto nustatytu laiko
intervalu.
Jei rodomas tik vienas automobilis, vadinasi,
pagrįstu atstumu priešais automobilį nėra
kitos transporto priemonės.
Mažiausias greitis, kai galima aktyvinti ACC,
yra 30 km/h (20 mph).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 291
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Atminkite, kad nustačius trumpą laiko intervalą,
vairuotojas turės labai mažai laiko sureaguoti ir
imtis veiksmų, jei kelyje nutiktų nenumatytų įvykių.
PASTABA
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nereaguoja ją suaktyvinus, gali būti,
kad laiko atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės neleidžia padidinti greičio.
Laiko intervalo valdymas
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
Atstumo perspėjimas
–
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad laiko
intervalas tam tikrose situacijose gali žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų važiuoti paskui priekyje esančią transporto priemonę lygiai ir patogiai. Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
292
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos išaktyvinimas /
suaktyvinimas*
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą (Adaptive Cruise Control – ACC) galima
laikinai išaktyvinti, kad ji būtų perjungta į budėjimo režimą ir ją būtų galima pakartotinai suaktyvinti vėliau.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra nustatyta budėjimo režimu ir automobilis
privažiuoja per arti prie priekyje esančios transporto priemonės, apie šį mažą atstumą vairuotoją
informuoja įspėjimo apie atstumą funkcija.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos greičio valdymas* (p. 290)
•
Atstumo įspėjimas* (p. 323)
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos išaktyvinimas ir
nustatymas veikti budėjimo režimu
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir nustatyti ją veikti budėjimo režimu:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
>
ženklo spalva vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ ir įrašytas greitis spidometro centre pasikeičia iš SMĖLIO SPALVOS į PILKĄ.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
laikinai išaktyvinama ir perjungiama į budėjimo
režimą, jei:
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomi į padėtį N;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
priklauso nuo kitų sistemų, pvz., elektroninės stabilumo kontrolės. Bet kuriai iš šių sistemų nusto-
jus veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema išsijungia automatiškai.
Automatinio išjungimo atveju pasigirsta signalas
ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas. Tada
vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti greitį ir
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Pakartotinis pastovaus greičio
palaikymo sistemos suaktyvinimas iš
budėjimo režimo
–
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių priežasčių:
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 mph) ir ACC
neapsisprendžia, ar priekyje yra stovinti transporto priemonė, ar kitas objektas, pvz., greičio
mažinimo kalnelis;
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 mph) ir priekyje
važiavusi transporto priemonė pasuko į šoną,
tad ACC nebeturi ką sekti;
•
•
•
•
•
•
•
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Po to nustatomas paskutinis įrašytas greitis.
PASTABA
Vėl iškvietus pirmiau pasirinktą greitį vairo
mygtuku
, važiavimo greitis gali žymiai
padidėti.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 289)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos greičio valdymas* (p. 290)
įjungiamas stovėjimo stabdys;
•
radaras padengiami, pvz., drėgnu sniegu ar
smarkiu lietumi (užblokuojamas kameros
objektyvas / radijo bangos).
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 291)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* (p. 294)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos ženklai ir pranešimai* (p. 298)
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
ratai praranda sukibimą su kelio danga
pernelyg įkaista stabdžiai
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 293
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos lenkimo
pagalba*
Lenkimo pagalbos įjungimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(Adaptive Cruise Control – ACC) gali padėti vairuotojui lenkti kitas transporto priemones.
•
Kai ACC seka kitą transporto priemonę ir vairuotojas nurodo ketinimą lenkti, įjungdamas posūkio
signalą2, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema padeda pagreitindama automobilį link
priekyje važiuojančios transporto priemonės, prieš
vairuotojui išsukant į lenkimo eismo juostą.
Funkcija tokiu atveju uždelsia greičio mažinimo
operaciją, kad nereikėtų per anksti stabdyti, vairuotojui artėjant prie lėtesnės transporto priemonės.
Funkcija išlieka aktyvi, kol vairuotojas galiausiai
nutolsta nuo aplenktos transporto priemonės.
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad šią funkciją galima įjungti
ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., naudojamas posūkio žibintas, rodant eismo juostos
keitimą arba sukimą į kitą kelią - automobilis,
tokiu atveju, trumpam pagreitės.
2
294
•
Norint suaktyvinti lenkimo pagalbą, turi būti
patenkintos šios sąlygos:
•
•
–
automobiliu, skirtu eismui dešiniąja kelio
puse, važiuojama šalyje, kurioje eismas vyksta
kairiąja kelio puse (arba atvirkščiai).
priešais turi būti transporto priemonė („tikslinė transporto priemonė“);
Šios rūšies situacijų galima išvengti, laikinai perjungiant ACC į budėjimo režimą.
greitis turi siekti bent 70 km/h (43 myl./val.)
Susijusi informacija
įrašytas ACC greitis turi būti pakankamai
didelis, kad aplenkti būtų saugu.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
Įjunkite posūkio signalą.
Įjunkite posūkio signalą kairėn, jei automobilio vairas kairėje ir dešinėn, jei dešinėje.
> Paleidžiama lenkimo pagalbos funkcija.
Apribojimai
Naudodamasis lenkimo pagalba, vairuotojas turi
būti pasiruošęs galimam staigiam sąlygų pasikeitimui. Atskirais atvejais lenkimo pagalba gali pradėti greitėti nepageidaujamai.
Dėl šios priežasties reikia stengtis išvengti atitinkamų situacijų. Tokių situacijų pavyzdžiai:
•
automobilis artėja prie išvažiavimo, kad
nusuktų ta pačia kryptimi, kuri paprastai naudojama lenkimo manevrui;
•
priekyje važiuojanti transporto priemonė sulėtėja vairuotojui dar neišsukus į lenkimo eismo
juostą;
•
sulėtėja eismas lenkimo eismo juostoje;
Tai galioja tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu kairėje pusėje ir dešinįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu dešinėje pusėje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Tikslinio objekto ir automatinio
stabdymo pakeitimas su
prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą transporto priemonę
didesniu nei ca 30 km/h (20 mph) greičiu ir
tiksliniam objektui pasikeitus iš judančio į stovintį, sistema ignoruoja stovinčią transporto
priemonę ir parenka įrašytą važiavimo greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(Adaptive Cruise Control – ACC) keičia tikslinio
objekto ir stabdymo funkcijas, esant tam tikriems
greičiams.
•
tikslinio objekto keitimo;
Tokiu atveju, prireikus vairuotojas stabdyti
turi pats.
automatinio budėjimo režimo su tikslinio
objekto pakeitimu;
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama ir nustatoma į budėjimo režimą:
•
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į
šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema seka kitą transporto priemonę mažesniu
nei 30 km/h (20 mph) greičiu ir pakeičia tikslinį
objektą iš judančios į stovinčią transporto priemonę, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema sumažina greitį pagal stovinčią transporto priemonę.
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 mph) ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra stovinti transporto priemonė ar kitas objektas,
pvz., greičio mažinimo kalnelis;
–
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pakartotinai suaktyvinama vienu iš šių
būdų:
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
.
Nuspauskite greičio pedalą.
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema tęsia priešais esančios transporto
priemonės sekimą, jei ši priemonė per
6 sekundes pradeda judėti pirmyn.
PASTABA
ACC gali laikyti stovintį automobilį ilgiausiai
5 minutes: po to įsijungia stovėjimo stabdys ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą reikia atleisti stovėjimo stabdį.
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 mph) ir priekyje
važiavusi transporto priemonė pasuka į šoną,
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Automatinis stabdymas
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei sustojimo trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei
priekyje esantis automobilis nepradeda judėti per
šį intervalą, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su
automatinio stabdymo funkcija.
}}
295
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Automatinio stabdymo nutraukimas
Atskirais atvejais sustojus išjungiamas automatinis stabdys ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo režimą. Tai
reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali
pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats
sustabdyti automobilį, kad šis išliktų vietoje.
Taip gali nutikti tokiais atvejais:
•
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį P,
N arba R;
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą veikti budėjimo
režimu.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos veikimo
apribojimai*
Sistemos (Adaptive Cruise Control – ACC) veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti lygiu
keliu. Funkcijai gali būti sunku palaikyti tinkamą
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, kuomet yra važiuojama stačia nuokalne, vežamas
sunkus krovinys arba prikabinta priekaba. Tokiu
atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti.
•
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
PASTABA
Kai kuriais atvejais įjungiamas stovėjimo stabdys,
kad automobilis liktų stovėti.
Funkcija naudoja automobilio radaro bloką,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Radaro apribojimai“.
Taip būna, jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema neleidžia automobiliui važiuoti ir:
296
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima saugos diržą
•
ACC būna laikiusi automobilį vietoje ilgiau nei
maždaug 5 minutes;
•
•
perkaista stabdžiai
Suaktyvinus prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, važiavimo režimo Off
Road pasirinkti negalima.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
•
Radaro veikimo apribojimai (p. 309)
variklis išjungiamas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Persijungimas tarp standartinės
pastovaus greičio palaikymo
sistemos ir prisitaikančios
sistemos*
Automobilyje su prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema* (ACC) vairuotojas gali persijungti tarp pastovaus greičio palaikymo sistemos
(CC) ir ACC.
1.
2.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos perjungimas į
pastovaus greičio palaikymo sistemą
Ženklas vairuotojo ekrane rodo, kuri pastovaus
greičio palaikymo sistema aktyvi:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
A
Pastovaus greičio
palaikymo sistema
A
A
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema
VIT ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo režimas
Kaip persijungti iš prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos (ACC) į pastovaus greičio
palaikymo sistemą (CC):
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Pastov.
greičio palaik. sistema.
> Ženklas vairuotojo ekrane persijungia iš
ACC į CC. Dabar prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema (ACC) išjungta,
o pastovaus greičio palaikymo sistema
(CC) perjungta į budėjimo režimą.
Nuspauskite vairo mygtuką
.
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
įsijungia ir įrašo dabartinį greitį.
2.
.
Nuspauskite vairo mygtuką
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įsijungia ir įrašo dabartinį greitį
kartu su iš anksto nustatytu atstumu iki
priekyje esančios transporto priemonės.
Susijusi informacija
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 282)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
ĮSPĖJIMAS
Automobilis automatiškai nebestabdo perjungus iš ACC į CC - jis tik išvysto nustatytą
greitį.
Jei CC būna aktyvi išjungiant variklį, kitą kartą
užvedus variklį bus suaktyvinta ACC.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
perjungimas į prisitaikančią sistemą
1.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Prisit.past.greič.pal.sist..
> Ženklas vairuotojo ekrane persijungia iš
CC į ACC. Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema perjungiama į budėjimo
režimą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 297
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos ženklai ir
pranešimai*
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo funkcija
Ženklas
(Adaptive Cruise Control – ACC) susiję ženklai ir
pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas yra BALTAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Nepasiekiama ir PILKAS ženklas
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Priekinio stiklo jutiklis
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros ir radaro jutiklius.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Prisit.past.greič.pal.sist.
Reikalinga tech. patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
298
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist*
Pilot Assist padeda vairuotojui vairuoti automobilį
kelio eismo juostoje ir kartu palaikyti pasirinktąjį
laiko intervalą iki priekyje esančios transporto
priemonės.
„Pilot Assist“ užtikrina patogesnį važiavimą lėtame
eisme (iki 50 km/h (30 mph)) automagistralėse ir
pagrindiniuose keliuose.
greičio reguliavimo funkcija, o vairavimo pagalbos
funkcija padeda išlaikyti automobilį eismo juostoje.
Pilot Assist vairavimo pagalbos funkcija atsižvelgia į priekyje esančios transporto priemonės greitį
ir eismo juostos žymas. Vairuotojas gali nekreipti
dėmesio į Pilot Assist vairavimo rekomendacijas ir
važiuoti kita kryptimi, pvz., norėdamas persirikiuoti
į kitą eismo juostą arba išvengti kliūties kelyje.
Jei kamera ir radaras neaptinka eismo juostos
žymų arba priekyje esančios transporto priemonės, Pilot Assist funkcija perjungiama į budėjimo
režimą.
Jei Pilot Assist veikia budėjimo režimu ir automobilis privažiuoja per arti prie transporto priemonės
priekyje, apie šį mažą atstumą vairuotoją informuoja įspėjimo apie atstumą funkcija (žr. apie
įspėjimo apie atstumą funkciją šio skyriaus pabaigoje).
Funkcijų apžvalga.
Kameros ir radaro blokas
Atstumo skaityklės
Šoninių žymų skaityklės
Vairuotojas nustato pageidaujamą laiko intervalą
iki priekyje esančios transporto priemonės. Pilot
Assist nuskaito priekyje esantį automobilį ir eismo
juostos žymas, pasitelkdama kamerą ir radarą.
Nustatytąjį laiko intervalą palaiko automatinio
ĮSPĖJIMAS
Pilot Assist – tai pagalba, kuri susidarius tam
tikroms eismo, oro ar kelio sąlygoms gali
nesuveikti.
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo sąlygas ir imtis veiksmų, jei Pilot Assist nepalaiko
tinkamo greičio arba atstumo.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie šią funkciją, kad sužinotumėte apie jos
apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis
funkcija vairuotojas turi žinoti.
„Pilot Assist“ galima naudoti tik jei ant kelio
paviršiaus pažymėtos aiškios eismo juostų linijos (abiejose pusėse). Visais kitais atvejais
padidėja pavojus susidurti su aplinkiniais
objektais, kurių funkcija neaptiks.
Vairuotojas visada atsako už automobilio valdymą ir tinkamo atstumo ir greičio palaikymą,
net jei tuo metu naudojama Pilot Assist.
Pilot Assist bando reguliuoti greitį tolygiai. Tose
situacijose, kai būtinas staigus stabdymas, vairuotojas turi stabdyti pats. Būtina, jei smarkiai skiriasi
greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima stabdyti. Kadangi kameros ir radaro veikimas ribotas, stabdžiai gali įsijungti netikėtai arba
neįsijungti visai.
Iš anksto įrašytas „Pilot Assist“ greitis yra
50 km/h (30 mph) ir negali būti reguliuojamas –
jei priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis ima viršyti 50 km/h (30 mph) ir jau
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 299
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
nebeišlaikomas pagrįstas atstumas, „Pilot Assist“
perjungiama į budėjimo režimą.
Išdėstymas
Vairuotojo ekranas
Valdikliai
SVARBU
Pilot Assist techninės priežiūros darbus gali
atlikti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pilot Assist funkcija reguliuoja greitį, automobilį
greitindama ir jį stabdydama. Kai Pilot Assist
funkcija naudoja stabdžius, jie gali skleisti žemo
dažnio garsą. Tai normalu.
ĮSPĖJIMAS
Pilot Assist nėra susidūrimo išvengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio
automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Pilot Assist nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai ar sustojusias žemas priekabas,
transporto priemones ar objektus.
Nenaudokite Pilot Assist, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant
slidžiai kelio dangai, kai kelyje – daug vandens
ar patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais keliais.
300
Greičio rodmenys.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Suaktyvinama / išaktyvinama Pilot Assist
Pilot Assist perjungiama prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo funkciją
Sumažina atstumą iki transporto priemonių
priekyje.
Persijungiama iš prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo funkcijos į Pilot Assist
Padidina atstumą iki transporto priemonių
priekyje.
Ženklai ir funkcijos
Įrašytas greitis
Priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis.
Dabartinis vairuotojo važiavimo greitis.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimas apie galimą susidūrimą
Projekcinis rodinys*
•
Automatinis stabdymas su Pilot Assist*
(p. 305)
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 306)
•
•
Įspėjamosios šviesos
Mirksintis ženklas atkreipia vairuotojo dėmesį
Pilot Assist funkcija naudoja apie 40% kojinio
stabdžio jėgos. Jei automobilį reikia stabdyti
smarkiau nei gali Pilot Assist funkcija ir vairuotojas nestabdo, tuomet suaktyvinami „City Safety“
įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis garsinis signalas, atkreipiantys vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia
imtis neatidėliotinų veiksmų.
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys*, įspėjimas rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame stikle.
Atstumo įspėjimas* (p. 323)
Projekcinis rodinys* (p. 113)
ĮSPĖJIMAS
Pilot Assist įspėja tik apie tas transporto priemones, kurių kamera ir radaro prietaisas yra
aptinkami. Todėl įspėjimo gali nebūti arba jis
gali vėluoti. Nelaukite įspėjimo nestabdydami,
jei stabdyti reikia.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius
nuo saulės gali būti sunku pastebėti įspėjimo
lemputę.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
Susijusi informacija
•
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 302)
•
Pilot Assist suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 304)
•
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 303)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 301
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist suaktyvinimas ir
paleidimas*
Priešingu atveju tai rodoma prie ženklo esančios
dešinėn nukreiptos rodyklės spalva – BALTA =
pasiekiama.
GELTONAS ženklas su mirksinčia BALTA rodykle
rodo būsimą budėjimo režimo pakeitimą.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai veikiant budėjimo režimu:
1.
2.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Norint paleisti Pilot Assist, turi būti patenkintos
šios sąlygos:
•
Priekyje pagrįstu atstumu turi važiuoti transporto priemonė.
•
Kamera turi galėti „matyti“ eismo juostos linijas.
•
Jūsų automobilio greitis nesiekia 50 km/h
(30 mph).
Pasirinkus Pilot Assist, apie jos
pasiekiamumą informuoja ženklo spalva (BALTA = pasiekiama).
302
Spauskite ▶ (4).
> Pasirodo ženklas ir Pilot Assist perjungiama į budėjimo režimą.
Paspauskite vairo mygtuką
> Paleidžiama Pilot Assist.
(1).
Paleidę prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą:
–
PASTABA
Atminkite, kad Pilot Assist veikia tik tada, kai
vairuotojas laiko vairą rankomis.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 299)
•
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 303)
•
Automatinis stabdymas su Pilot Assist*
(p. 305)
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 306)
Pilot Assist suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 304)
Spauskite ▶ (4).
> Paleidžiama Pilot Assist.
Rankos ant vairo
Kad Pilot Assist funkcija veiktų, vairuotojas turi
laikyti rankas ant vairo. Sistema nuolat tai stebi.
Jei rankų ant vairo nėra, pateikiamas tekstinis
pranešimas, primenantis vairuotojui aktyviai vairuoti automobilį. Jei to nepadaroma, pasigirsta
įspėjamasis signalas.
Jei vairuotojas vis tiek neuždeda rankų ant vairo,
Pilot Assist funkcija išaktyvinama. Paspaudus
vairo mygtuką
, Pilot Assist vėl suaktyvinama.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo
nustatymas*
PASTABA
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Pilot Assist funkciją galima nustatyti su skirtingais laiko intervalais.
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Jei Pilot Assist nereaguoja ją suaktyvinus, gali
būti, kad laiko atstumas iki priekyje esančios
transporto priemonės neleidžia padidinti greičio.
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Laiko intervalo valdymas
Tas pats ženklas rodomas ir tada, kai suaktyvinama įspėjimo apie atstumą funkcija.
Pilot Assist* (p. 299)
Atstumo perspėjimas
•
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
Pilot Assist suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 304)
•
Automatinis stabdymas su Pilot Assist*
(p. 305)
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 306)
Laiko intervalo didinimas
–
Susijusi informacija
•
•
Laiko intervalo mažinimas
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 302)
Kad priekyje esantis automobilis bûtø sekamas
tolygiai ir patogiai, Pilot Assist leidþia kaitalioti
laiko intervalà. Esant maþam greièiui, kai atstumas sutrumpëja, Pilot Assist truputá padidina
laiko intervalà.
Atminkite, kad nustačius trumpą laiko intervalą,
vairuotojas turės labai mažai laiko sureaguoti ir
imtis veiksmų, jei kelyje nutiktų nenumatytų įvykių.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 303
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
–
Spauskite ◀ (2).
> Pilot Assist išjungiama ir perjungiama į
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvų režimą.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Jei įjungiamas posūkio signalas arba nuspaudžiamas greičio pedalas, Pilot Assist funkcija laikinai
išjungiama ir pradeda veikti budėjimo režimu. Kai
šios sąlygos nebetenkinamos, Pilot Assist funkcija automatiškai vėl suaktyvinama.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Automatinis pakartotinis suaktyvinimas iš budėjimo režimo turi įvykti per 1 minutę – po to Pilot
Assist funkcija turi būti suaktyvinama rankiniu
mygbūdu, vairo klaviatūroje paspaudžiant
tuką.
Pilot Assist išaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
Pilot Assist laikinai išaktyvinama ir perjungiama į
budėjimo režimą, jei:
1.
•
•
2.
(1).
Paspauskite vairo mygtuką
> Pilot Assist perjungiama į budėjimo
režimą.
Spauskite ◀ (2).
> Pilot Assist išjungiama ir perjungiama į
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos budėjimo režimą.
arba
304
Automatinio išjungimo atveju pasigirsta signalas
ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas. Tada
vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti greitį ir
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio ir
aplink esančių transporto priemonių.
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių priežasčių:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomas į N padėtį.
Po to vairuotojui neteikiamos kontrolės rekomendacijos ir jis turi kontroliuoti greitį bei atstumą.
Arba vairuotojas gali rankiniu būdu vėl suaktyvinti
Pilot Assist funkciją, paspausdamas vairo klavia.
tūros mygtuką
Automatinis budėjimo režimas
Pilot Assist sistema priklauso nuo kitų sistemų,
pvz., elektroninės stabilumo kontrolės sistemos.
Bet kuriai iš šių sistemų nustojus veikti, Pilot
Assist sistema išsijungia automatiškai.
kamera „nemato“ eismo juostos linijų;
pagrįstu atstumu priekyje nėra automobilių;
vairuotojas nelaiko rankų ant vairo;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
ratai praranda sukibimą su kelio danga
pernelyg įkaista stabdžiai
įjungiamas stovėjimo stabdys;
kamera ir radaras padengiami, pvz., drėgnu
sniegu ar smarkiu lietumi (užblokuojamas
kameros objektyvas / radijo bangos).
Pakartotinis Pilot Assist sistemos
suaktyvinimas iš budėjimo režimo
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Po to nustatomas paskutinis įrašytas greitis.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 299)
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 302)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Automatinis stabdymas su Pilot Assist*
(p. 305)
•
Automatinis stabdymas su Pilot
Assist*
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 303)
Automatinio stabdymo funkcija su „Pilot Assist“
veikia kaip aprašoma toliau.
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 306)
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai tęsiamas, jei sustojimo
trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei priekyje esantis automobilis nepradeda judėti per šį
intervalą, Pilot Assist sistema nustatoma į budėjimo režimą su automatinio stabdymo funkcija.
–
Pilot Assist pakartotinai suaktyvinama taip:
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
.
Nuspauskite greičio pedalą.
> Pilot Assist sistema tęsia priešais esančios transporto priemonės sekimą, jei ši
priemonė per 6 sekundes pradeda judėti
pirmyn.
PASTABA
Pilot Assist gali laikyti stovintį automobilį
ilgiausiai 5 minutes. Po to įsijungia stovėjimo
stabdys ir funkcija išjungiama.
Prieš iš naujo įjungiant Pilot Assist, reikia
atleisti stovėjimo stabdį.
Automatinio stabdymo nutraukimas
Atskirais atvejais sustojus išjungiamas automatinis stabdys ir Pilot Assist sistema perjungiama į
budėjimo režimą. Tai reiškia, kad stabdžiai atlei-
džiami ir automobilis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats sustabdyti automobilį,
kad šis išliktų vietoje.
Taip gali nutikti tokiais atvejais:
•
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį P,
N arba R;
vairuotojas nustato Pilot Assist sistemą veikti
budėjimo režimu.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais įjungiamas stovėjimo stabdys,
kad automobilis liktų stovėti.
Tai nutinka, jei:
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima saugos diržą
•
Pilot Assist būna laikiusi automobilį vietoje
ilgiau nei maždaug 5 minutes;
•
•
perkaista stabdžiai
variklis išjungiamas.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 299)
•
Pilot Assist suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 304)
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 302)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 305
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 303)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 306)
„Pilot Assist“* apribojimai
Pilot Assist funkcijos veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
Pilot Assist funkcija – tai pagalbinė funkcija, kuri
gali padėti vairuotojui daugeliu atvejų. Tačiau vairuotojas visada yra atsakingas už saugaus
atstumo iki aplink esančių objektų palaikymą ir
teisingą padėtį eismo juostoje.
SVARBU
Pilot Assist gali išsijungti ar prasčiau veikti,
jeigu:
•
eismo juostų žymės yra nusidėvėjusios, jų
nėra arba jos persipina.
•
neaiškiai atskirtos eismo juostos, pavyzdžiui, kai eismo juostos išsiskiria ar susijungia išvažiavimuose ar esant kelioms
ženklinimo grupėms.
•
ant ar šalia kelio yra kraštų ar kitų linijų,
kurie nepriskiriami eismo juostų ženklinimui, pvz., bordiūrų, sandūrų ar kelio paviršiaus remonto, barjerų kraštų, kelkraščių
kraštų ar ryškių šešėlių.
•
•
eismo juosta yra siaura ar platėjanti.
yra prastos oro sąlygos, pvz., lyja, sninga
ar yra rūkas ar patižęs sniegas, arba prastas matomumas dėl prastų apšvietimo
sąlygų, foninis apšvietimas, šlapias kelio
paviršius ir t. t.
Vairuotojas taip pat turėtų atkreipti dėmesį,
kad Pilot Assist turi šiuos apribojimus:
•
306
Aukšti bordiūrai, kelkraščių barjerai, laikinosios kliūtys (nukreipiamieji kūgiai,
apsauginiai barjerai ir pan.) neaptinkami.
Tačiau jie gali būti neteisingai aptikti kaip
eismo juostų žymos ir gali kilti pavojus,
kad automobilis juos užkabins. Vairuotojas privalo pasirūpinti, kad automobilis
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
važiuotų tinkamu atstumu nuo tokių
kliūčių.
•
Kita informacija
Kamera ir radaro jutiklis negali aptikti visų
artėjančių objektų ir kliūčių eismo aplinkoje, pvz., kelio duobių, pastatytų kliūčių ar
objektų, kurie iš dalies ar visiškai blokuoja
maršruto kelią.
•
Pagalba vairuotojui „nemato“ pėsčiųjų,
gyvūnų ir t. t.
•
Rekomenduojamų vairo sūkių jėga yra
ribota. Tai reiškia, kad ši sistema ne
visada padės vairuotojui vairuoti ir išlaikyti
automobilį eismo juostoje.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
Radarą naudoja keletas vairuotojo pagalbos sistemų ir jo paskirtis yra aptikti kitas transporto
priemones.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radaro bloką,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Radaro apribojimai“.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 299)
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
•
Pilot Assist suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 304)
Atminkite, kad Pilot Assist funkcija skirta pirmiausia važiuoti lygiu keliu. Funkcijai gali būti sunku
palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje važiuojančio
automobilio, kuomet yra važiuojama stačia nuokalne, vežamas sunkus krovinys arba prikabinta
priekaba. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti.
•
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 303)
•
Automatinis stabdymas su Pilot Assist*
(p. 305)
Vairuotojas visada gali koreguoti arba reguliuoti
įsikišimą į vairavimą, nustatytą Pilot Assist, ir gali
sukti vairą pageidaujama kryptimi.
Radaras
•
•
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 302)
Radaro veikimo apribojimai (p. 309)
Kameros veikimo apribojimai (p. 316)
Radarą naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
Atstumo įspėjimas*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema *
Pilot Assist*
City Safety
Bet koks radaro modifikavimas neleistinas - dėl
to jo naudojimas gali tapti neteisėtu pagal įstatymą.
Susijusi informacija
•
•
Radaro veikimo apribojimai (p. 309)
Radaro blokų tipo patvirtinimas (p. 312)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 307
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
308
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 323)
•
•
Pilot Assist* (p. 299)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
City Safety (p. 326)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro veikimo apribojimai
Radaro veikimas tam tikrais atvejais ribojamas,
todėl taip pat ribojamos radarą naudojančios
funkcijos.
Užblokuota kamera
Radaras įrengtas priekinio stiklo viršutinėje dalyje
iš vidinės pusės kartu su automobilio kamera.
Šioje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl
rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami
veiksmai:
SVARBU
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite nieko
priekinio stiklo išorėje ar viduje, priešais
kamerą ir radaro prietaisą ar aplink juos, nes
kitaip gali sutrikti su kamera ir radaru susijusios funkcijos.
Jei vairuotojo ekrane pasirodo šis ženklas su pranešimu Priekinio stiklo
jutiklis Jutiklis užblokuotas, žr.
savininko vadovą, tai reiškia, kad
kamera ir radaras negali aptikti kitų priešais automobilį važiuojančių transporto priemonių.
Pažymėtoje srityje negali būti lipdukų, objektų ir pan.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą ir radarą yra užterštas arba
apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo srities priešais kamerą ir radarą esančius nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas ir smarkus lietus arba sniegas užstoja radaro signalus
arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei stipriai lyja ar sninga.
}}
309
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Priežastis
Veiksmai
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus
arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros bei radaro yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros ar radaro dangtelio
viduje. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
jūsų ir toliau priekyje važiuojančių automobilių) aptinka per vėlai.
PASTABA
Pasirūpinkite, kad priekinis stiklas priešais
kamerą ir radaro prietaisą būtų švarus.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės, kurios
juda ne eismo juostos viduriu, gali būti neaptiktos.
Radaro galimybės aptikti priekyje judančias transporto priemones žymiai sumažėja, jei:
•
Posūkiuose radaras gali aptikti ne tą transporto priemonę arba pamesti iš regos lauko
nustatytą transporto priemonę.
priekyje važiuojančių transporto priemonių
greitis žymiai skiriasi juo jūsiškio;
Ribotas veikimo laukas
Radaro veikimo laukas ribotas. Kai kuriais atvejais
kita transporto priemonė neaptinkama visai arba
aptinkama vėliau nei tikėtina.
Ribotas veikimo laukas
Kartais radaras nedideliu atstumu nutolusias
transporto priemones (pvz., automobilį tarp
310
VAIRUOTOJO PAGALBA
Žemos priekabos
Sugadintas priekinis stiklas
SVARBU
Pakeitus priekinį stiklą, reikia autoservise perkalibruoti kamerą ir radaro prietaisą, kad būtų
užtikrintas tinkamas visų automobilio kamerų
ir radaro sistemų veikimas. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
SVARBU
Žema priekaba radaro šešėlyje
Radarui gali būti keblu aptikti žemą priekabą arba
ji gali būti neaptikta išvis, tad vairuotojas turėtų
būti ypač atsargus važiuodamas paskui žemą
priekabą, kai suaktyvinta prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema arba „Pilot Assist“.
Aukšta temperatūra
Esant labai aukštai temperatūrai, kamera ir radaras gali būti laikinai išjungiami
maždaug 15 minučių po variklio užvedimo, siekiant apsaugoti jų elektroniką. Kamera ir radaras
įjungiami automatiškai kai temperatūra pakankamai nukrenta.
Jei priekiniame stikle priešais kurią nors
kameros ar radaro prietaiso „langelius“ yra
įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų duobučių, kurios dengia maždaug 0,5 x 3,0 mm ar
didesnį plotą, reikia susisiekti su autoservisu,
kad priekinis stiklas būtų pakeistas. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Nepašalinus šios problemos, gali sumažėti
vairuotojo pagalbos sistemų, naudojančių
kamerą ir radarą, efektyvumas.
Techninė priežiūra
Kad radaras ir kamera veiktų tinkamai, ant priekinio stiklo srities priešais juos neturi būti nešvarumų, ledo ar sniego. Šią sritį reikia reguliariai
plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Siekiant išvengti pagalbos vairuotojui sistemų,
kurios naudoja radaro prietaisą, gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:
•
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais kamerą ir radaro prietaisą:
vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad
įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami
to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
Kamerą ir radaro prietaisą dengiantis purvas,
ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir
neleis atlikti matavimų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Radaras (p. 307)
Kameros veikimo apribojimai (p. 316)
Įspėjimas apie atstumą* (p. 325)
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos veikimo apribojimai* (p. 296)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 306)
„City Safety“ apribojimai (p. 331)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 311
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro blokų tipo patvirtinimas
Automobilio radaro blokų tipo atitikties patvirtinimą rasite šioje lentelėje.
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Brazilija
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Europos
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Jungtiniai Arabų Emyratai
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
312
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonezija
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokas
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldova
✓
Singapūras
✓
1024
✓
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Pietų Afrika
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
313
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
ACCA
BLISB
✓
Taivanas
A
B
Ženklas
Tipo patvirtinimas
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Susijusi informacija
314
•
•
•
Radaro veikimo apribojimai (p. 309)
•
Blind Spot Information* (p. 361)
Radaras (p. 307)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kamera
Kamerą naudoja keletas vairuotojo pagalbos sistemų ir jos paskirtis yra, pavyzdžiui, aptikti eismo
juostų linijas arba kelio ženklus.
•
•
•
•
•
City Safety (p. 326)
Driver Alert Control (p. 336)
Pilot Assist* (p. 299)
Kelio ženklų informacija* (p. 319)
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 141)
Kamerą naudoja šios funkcijos:
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
•
•
•
•
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba
Driver Alert Control
Pilot Assist*
City Safety
Kelio ženklų informacija
Automatinės tolimosios šviesos
Susijusi informacija
•
•
Kameros veikimo apribojimai (p. 316)
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 338)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 315
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kameros veikimo apribojimai
Užblokuota kamera
Kameros veikimas tam tikrais atvejais ribojamas,
todėl taip pat ribojamos kamerą naudojančios
funkcijos.
Pablogėjęs matomumas
Kameros veikimas turi apribojimų, panašių į žmogaus akies; pavyzdžiui, ji blogiau „mato“, kai smarkiai sninga ar lyja, tvyro tirštas rūkas, kyla stipri
smėlio audra ar šlapdriba. Tokiomis sąlygomis
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali
būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Stiprios priešinga kryptimi artėjančio automobilio
šviesos, stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios
dalies, sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus, purvas ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali
žymiai pabloginti kameros veikimą, kai ji naudojama stebėti važiuojamąją dalį, siekiant aptikti
pėsčiuosius, dviratininkus arba kitas transporto
priemones.
316
SVARBU
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite nieko
priekinio stiklo išorėje ar viduje, priešais
kamerą ir radaro prietaisą ar aplink juos, nes
kitaip gali sutrikti su kamera ir radaru susijusios funkcijos.
Pažymėtoje srityje negali būti lipdukų, objektų ir pan.
Kamera įrengta priekinio stiklo viršutinėje dalyje
iš vidinės pusės kartu su automobilio radaru.
Jei vairuotojo ekrane pasirodo šis ženklas su pranešimu Priekinio stiklo
jutiklis Jutiklis užblokuotas, žr.
savininko vadovą, tai reiškia, kad
kamera ir radaras negali aptikti kitų priešais automobilį važiuojančių transporto priemonių.
Šioje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl
rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami
veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą ir radarą yra užterštas
arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo srities priešais kamerą ir radarą esančius nešvarumus,
ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas ir smarkus lietus arba sniegas užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Priežastis
Veiksmai
Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros bei radaro yra
nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros ar radaro dangtelio
viduje. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Intensyvi priešpriešinė šviesa
Nieko nedaryti. Palankesnėmis apšvietimo sąlygomis kamera automatiškai nustatoma iš
naujo.
PASTABA
Pasirūpinkite, kad priekinis stiklas priešais
kamerą ir radaro prietaisą būtų švarus.
Aukšta temperatūra
Esant labai aukštai temperatūrai, kamera ir radaras gali būti laikinai išjungiami
maždaug 15 minučių po variklio užvedimo, siekiant apsaugoti jų elektroniką. Kamera ir radaras
įjungiami automatiškai kai temperatūra pakankamai nukrenta.
zonoje priešais kamerą ir radaro prietaisą:
vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
Sugadintas priekinis stiklas
SVARBU
Jei priekiniame stikle priešais kurią nors
kameros ar radaro prietaiso „langelius“ yra
įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų duobučių, kurios dengia maždaug 0,5 x 3,0 mm ar
didesnį plotą, reikia susisiekti su autoservisu,
kad priekinis stiklas būtų pakeistas. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Nepašalinus šios problemos, gali sumažėti
vairuotojo pagalbos sistemų, naudojančių
kamerą ir radarą, efektyvumas.
Siekiant išvengti pagalbos vairuotojui sistemų,
kurios naudoja radaro prietaisą, gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:
•
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad
įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami
to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
SVARBU
Pakeitus priekinį stiklą, reikia autoservise perkalibruoti kamerą ir radaro prietaisą, kad būtų
užtikrintas tinkamas visų automobilio kamerų
ir radaro sistemų veikimas. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Techninė priežiūra
Kad radaras ir kamera veiktų tinkamai, ant priekinio stiklo srities priešais juos neturi būti nešvarumų, ledo ar sniego. Šią sritį reikia reguliariai
plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
}}
317
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
PASTABA
Kamerą ir radaro prietaisą dengiantis purvas,
ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir
neleis atlikti matavimų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
318
Kamera (p. 315)
Radaro veikimo apribojimai (p. 309)
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 338)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 337)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 306)
„City Safety“ apribojimai (p. 331)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 323)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija*
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (Road Sign
Information – RSI) padeda vairuotojui stebėti
pravažiuojamus greičio apribojimo ženklus ir tam
tikrus draudžiamuosius ženklus.
RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Kelio ženklų informacinės sistemos
ženklų rodinys
Kelio ženklų informacijos funkcija (Road Sign
Information – RSI) registruoja ir rodo kelio ženklus įvairiais būdais, priklausomai nuo ženklo ir
situacijos.
Susijusi informacija
Perskaitomų ženklų pavyzdžiai3
•
Kelio ženklų informacinės sistemos ženklų
rodinys (p. 319)
•
•
Greičio kameros informacija (p. 321)
•
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 323)
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 322)
RSI funkcija suteikia informacijos, pvz., apie
esamą greitį, apie tai, kad prasideda arba baigiasi
automagistralė, kada draudžiama lenkti arba apie
vienpusį eismą.
Jei pravažiuojama ir pro automagistralės (kelio)
žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio
ribojimo ženklą, RSI pasirenka rodyti pastarąjį.
3
4
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
Įrašytos greičio informacijos pavyzdys4
RSI aptikus kelio ženklą su galiojančiu greičio
apribojimu, vairuotojo ekrane pateikiamas ženklas
su raudona indikacija spidometre.
Be greičio apribojimo ženklų
gali būti rodomi ir papildomi
ženklai, pvz., „lenkti draudžiama“
arba „įvažiuoti draudžiama“.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 319
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jei vairuotojas įvažiuoja ten, kur
stovi įvažiavimo draudimo
(įvažiuoti draudžiama) ženklas,
vairuotojo ekrane kaip įspėjimas pradeda mirksėti atitinkamas ženklas.
Vairuotojui gali būti papildomai duodamas garsinis įspėjimas artėjant prie ženklo „įvažiuoti draudžiama“, jei aktyvinta funkcija Garsinis
įspėjimas: žr. temą „Garsinio įspėjimo aktyvinimas / deaktyvinimas“ iš skirsnio „Kelio ženklų
informacijos aktyvinimas / deaktyvinimas“.
Autostrados pabaiga.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas
tik veikiant valytuvams.
Jei prie automobilio prijungta priekaba ir pravažiuojate greičio apribojimą su papildomu ženklu
„priekaba“, vairuotojo ekrane pateikiamas nurodytas greičio apribojimas.
Po jo ženklo informacija paslepiama, kol galiausiai
aptinkamas kitas su greičiu susijęs ženklas.
Papildomi ženklai
Apribojimų ar autostrados pabaiga
Jei RSI aptinka ženklą, kuris gali reikšti greičio
apribojimo pabaigą, pvz., automagistralės pabaiga,
vairuotojo ekrane atitinkamas kelio ženklas rodomas 10–30 sekundžių.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik tam tikroje kelio
atkarpoje arba tam tikru paros
laiku. Į tokią situaciją vairuotojo
dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomas ženklas vairuotojo ekrane rodo
„DIST“ arba „TIME“.
Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po
vairuotojo ekrano leistino greičio ženklu, reiškia, kad RSI
aptiko papildomą ženklą su
papildoma informacija, susijusia
su galiojančiu greičio apribo-
Šių ženklų pavyzdžiai:
Visų apribojimų pabaiga.
Papildomų ženklų pavyzdžiai4.
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku galioja
nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie
papildomas sąlygas, kuriomis galioja atitinkamas
ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė.
Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin
pavojinga lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
4
320
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
jimu.
„Sensus Navigation“
Jei automobilyje yra sistema „Sensus Navigation“,
greičio informacija iš navigacijos sistemos nuskaitoma tokiais atvejais:
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
aptikus ženklus, kurie netiesiogiai nurodo
greičio apribojimą5, pvz., automagistralės,
greitkelio ar gyvenvietės.
jei pirmiau aptiktas ženklas nebegalioja,
tačiau naujo neaptikta.
Greičio kameros informacija
Automobilis, kuriame įdiegta Sensus Navigation
sistema, gali suteikti informacijos apie artėjančią
greičio matavimo kamerą vairuotojo ekrane.
mas“ ir skirsnyje „Kelio ženklų informacijos apribojimai“.
PASTABA
Informacija apie greičio kameras navigacijos
žemėlapiuose kai kuriose rinkose nepateikiama.
PASTABA
Jei navigacijai naudojate atsisiųstą trečiosios
šalies programą, su greičiu susijusios pagalbinės informacijos nepateikiama.
Susijusi informacija
•
•
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 319)
•
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 322)
Kelio ženklų informacija* (p. 319)
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 322)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 323)
Greičio kameros įspėjimas vairuotojo ekrane.
Jeigu automobilis viršija nustatytą ribojamą greitį, vairuotojas
gali būti įspėtas automobiliui
priartėjus prie greičio matavimo
kameros, jeigu tos šalies navigacijos žemėlapiuose yra informacijos apie greičio kameras.
Daugiau informacijos apie greičio įspėjimus esant
greičio kameroms rasite skirsnyje „Kelio ženklų
informacijos suaktyvinimas / išaktyvinimas“ antrašte „Greičio įspėjimų suaktyvinimas / išaktyvini-
5
Atskirose rinkose galimi neatitikimai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 321
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Greičio įspėjimas rodomas vairuotojo ekrane pasirodančiu
žybsinčiu galiojančio didžiausio
leistino greičio ženklu kai šis
greitis yra viršijamas.
Kelio ženklų informacijos (Road Sign Information
– RSI) funkciją galima suaktyvinti ir išaktyvinti.
Kelio ženklų informacijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
–
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Road
Sign Information.
> RSI aktyvuojamas ir mygtuke pasirodo
žalia lemputė – pilka lemputė reiškia, kad
RSI išaktyvintas.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
Sign Information.
3.
Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte greičio įspėjimus.
> Jei funkcija suaktyvinta, rodomas greičio
parinkiklis.
4.
Greičio įspėjimų suaktyvinimas /
išaktyvinimas
Greičio įspėjimo funkcija įspėja vairuotoją, kai viršijamas ribojamas greitis. Greičio įspėjimas visada
duodamas, jei viršijamas greičio kameros informacijos greičio apribojimas. Vairuotojas gali pasirinkti, ar funkciją aktyvuoti, ar ne.
3.
Pasirinkite Garsinis įspėjimas, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte garsinį įspėjamąjį signalą.
IntelliSafe
Road
Road
Susijusi informacija
•
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 319)
Greičio kameros informacija (p. 321)
Kelio ženklų informacinės sistemos ženklų
rodinys (p. 319)
Spausdami rodykles „aukštyn“ arba „žemyn“,
nustatykite ribą, kada turi būti įspėjama apie
greitį.
Atkreipkite dėmesį, kad neatsižvelgiama į ribų
koregavimą, kai vairuotojo ekrane rodomas
greičio kameros ženklas.
Garsinio įspėjamojo signalo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Galima pasirinkti ir garsinį greičio įspėjimą:
1.
322
Paspauskite My Car
Sign Information.
Kai aktyvinta funkcija Garsinis įspėjimas, vairuotojas papildomai įspėjamas važiuojant link vietos, kur įvažiavimas draudžiamas.
1.
IntelliSafe
2.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacinės sistemos
apribojimai*
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
Kelio ženklų informacijos Road Sign Information
– RSI funkcijos veikimas kai kuriais atvejais gali
būti apribotas.
Atvejų, kai RSI funkcijos veikimas gali būti apribotas, pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
išblukę ženklai;
•
ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu;
•
pasenę arba netikslūs skaitmeniniai kelio
ženklai6.
posūkiuose pastatyti ženklai;
pasukti arba apgadinti ženklai;
ženklai, įrengti aukštai virš kelio;
visiškai ar iš dalies užstoti arba prastai pastatyti ženklai;
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 319)
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 322)
•
Kelio ženklų informacinės sistemos ženklų
rodinys (p. 319)
•
Kameros veikimo apribojimai (p. 316)
Atstumo įspėjimas*
Įspėjimo apie atstumą funkcija (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa pernelyg mažas.
Įspėjimo apie atstumą funkcija veikia, kai greitis
viršija 30 km/h (20 myl./val.). Ji reaguoja tik į
transporto priemones, esančias priešais automobilį ir važiuojančias ta pačia kryptimi. Atstumo
informacija apie priešinga kryptimi, lėtai judančias
ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
PASTABA
RSI funkcija gali interpretuoti kai kuriuos dviračių rėmų tipus (prijungtus prie priekabų
elektros maitinimo lizdų) kaip prijungtas priekabas. Tokiais atvejais vairuotojui gali būti
rodoma netiksli greičio informacija.
6
Automobiliuose su „Sensus Navigation“.
Įspėjamosios šviesos
Įspėjimo lemputė įsijungia priekiniame stikle ir
nuolat šviečia tuo atveju, jei laiko intervalas iki
priekyje esančios transporto priemonės tampa
mažesnis už iš anksto nustatytą vertę.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 323
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys*, įspėjimas rodomas ženklu priekiniame stikle.
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, atstumo perspėjimas būna
išjungtas.
Įspėjimo apie atstumą funkcijos
laiko intervalo suaktyvinimas ir
nustatymas*
Tas pats ženklas rodomas, jei aktyvi prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo funkcija.
Įspėjimo apie atstumą (Distance Alert) funkciją
galima suaktyvinti / išaktyvinti ir galima nustatyti
laiko intervalą.
Įspėjimo apie atstumą funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas iki
priekyje esančio automobilio tampa mažesnis
nei iš anksto nustatyta vertė: automobilio greitis nepakinta.
Laiko intervalo valdymas
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko intervalo suaktyvinimas ir nustatymas* (p. 324)
•
•
•
Įspėjimas apie atstumą* (p. 325)
Projekcinis rodinys* (p. 113)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
–
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Distance Alert.
> Įspėjimo apie atstumą funkcija suaktyvinama / išaktyvinama, mygtuke įsijungia
žalias / pilkas indikatorius.
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko
intervalo nustatymas
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
324
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
Atstumo perspėjimas
–
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja
„Adaptyviojo važiavimo reguliavimo“ funkcija.
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Susijusi informacija
•
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 323)
Įspėjimas apie atstumą* (p. 325)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema * (p. 286)
Įspėjimas apie atstumą*
Įspėjimo apie atstumą (Distance Alert) funkcijos
veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos
intensyvumui, taip pat – dėvint akinius nuo
saulės galima nepastebėti ant priekinio lango
projektuojamos įspėjamosios lemputės.
Susijusi informacija
•
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 323)
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko intervalo suaktyvinimas ir nustatymas* (p. 324)
Radaro veikimo apribojimai (p. 309)
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas aptikti
priekyje važiuojančias transporto priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes.
Dėl to įspėjamoji lemputė gali įsijungti likus
mažesniam atstumui nei nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip pat gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei nustatytas.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radaro bloką,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Radaro apribojimai“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 325
VAIRUOTOJO PAGALBA
City Safety
„City Safety“ naudoja vaizdinius ir garsinius signalus, kuriais perspėja vairuotoją apie pasirodančius pėsčiuosius, dviratininkus ir transporto priemones. Jei vairuotojas per pagrįstą laiką nesiima
veiksmų, automobilis stabdo automatiškai.
vairuotojas laiku nereaguoja (nestabdo ir (arba)
nesuka vairo).
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki priekyje esančios transporto priemonės lieka minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši funkcija yra
neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali atrodyti nepatogi.
City Safety įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl ji gali
padėti ne visais atvejais.
City Safety reikia įjungti kuo vėliau, kad būtų
išvengta nereikalingo trukdymo.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi „City
Safety“ tik tada, kai automobilis atsiduria beveik
avarinėje situacijoje.
Radaro vieta
„City Safety“ gali padėti išvengti susidūrimo arba
sumažinti greitį jo metu.
„City Safety“ – tai pagalba, padedanti vairuotojui
išvengti susidūrimo su pėsčiuoju, dviratininku ar
transporto priemone.
„City Safety“ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui
išvengti susidūrimo važiuojant vilkstine, kai, pvz.,
dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos
galima padaryti avariją.
Funkcija vairuotojui padeda automatiškai sustabdydama automobilį, jei artėja pavojus susidurti ir
326
„City Safety“ gali išvengti susidūrimo su priekyje
esančia transporto priemone arba dviračiu, sumažindama automobilio greitį iki 50 km/h (30 mph).
Pėsčiojo atveju „City Safety“ gali sumažinti greitį
iki 45 km/h (28 mph).
Jei greičio skirtumas (atitinkamai) didesnis nei
50 km/h (30 mph) ar 45 km/h (28 mph), „City
Safety“ automatinio stabdymo funkcija nesugebės išvengti susidūrimo, tačiau ji gali sušvelninti
jo pasekmes.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo
konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio
sąlygų.
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei rizikai susidurti. Šiame skirsnyje ir skirsnyje „City
Safety“ apribojimai“ pateikiama informacijos
apie apribojimus, kuriuos vairuotojas turi žinoti
prieš pradėdamas naudotis „City Safety“.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus deaktyvinami automobilio greičiui viršijus 80 km/h (50 mph).
„City Safety“ automatinio stabdžio funkcija gali
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo
greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymą, vairuotojas turi nuspausti stabdžių
pedalą net kai automobilis stabdo automatiškai.
„City Safety“ neįjungia jokių automatinio stabdymo funkcijų esant staigiam pagreitėjimui.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą. Niekada nelaukite, kol
pasirodys įspėjimas apie susidūrimą arba įsikiš
sistema „City Safety“.
Rinkų apribojimai
„City Safety“ kai kuriose šalyse nesiūloma. Jei
„City Safety“ nepasirodo centrinio ekrano meniu
Nuostatos, vadinasi, automobilyje šios funkcijos
nėra.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Paieškos kelias viršutiniame meniu: Nuostatos
My Car IntelliSafe
Išdėstymas
Funkcijų apžvalga.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas kilus
susidūrimo pavojui.
Kameros ir radaro atliekamas atstumo matavimas
„City Safety“ veikia trimis pakopomis tokia tvarka:
1.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2.
Stabdžių pagalba
3.
Automatinis stabdys
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį
susidūrimą.
„City Safety“ gali aptikti priešais automobilį stovinčius ar ta pačia kryptimi judančius pėsčiuosius,
dviratininkus arba transporto priemones.
Automatiškai stabdant, saugos diržo įtempiklis
taip pat gali būti suaktyvinamas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Saugos diržo įtempiklis“.
Kilus pavojui susidurti su pėsčiuoju, dviratininku
ar transporto priemone (įskaitant skyrelyje „City
Safety skersiniame eisme“ aprašytas transporto
priemones), vairuotojo dėmesys atkreipiamas
mirksinčiu raudonu įspėjamuoju signalu (1), garsiniu signalu ir jutiminiu įspėjimu – stabdžių
impulsu. Esant mažesniam greičiui ar staigiai
stabdant arba greitinant, įspėjimo stabdžių
impulsu nebūna. Stabdžių impulso dažnis skiriasi
pagal automobilio greitį.
Atskirais atvejais automatinio stabdžio veikimas
gali prasidėti švelniu stabdymu ir po to laipsniškai
sustiprėti iki maksimalaus stabdymo.
Stabdžių pagalba
Jei susidūrimo pavojus vis dar didėja po įspėjimo
apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Stabdymo pagalba sustiprina vairuotojo stabdymą, kai sistema nutaria, kad stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
Automatinis stabdys
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas,
suaktyvinama automatinio stabdymo funkcija
(nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas stabdo, ar
ne). Tada stabdoma ribota stabdymo jėga, tuo
siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba jei tokio
stabdymo pakanka susidūrimui išvengti.
„City Safety“ išvengus susidūrimo su stacionariu
objektu, automobilis lieka stovėti laukdamas vairuotojo veiksmo. Jei automobilis stabdomas dėl
priekyje esančios lėtesnės transporto priemonės,
greitis sumažėja iki jos greičio.
Vairuotojas gali bet kada pertraukti stabdymą,
paspausdamas iki galo akceleratoriaus pedalą.
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Suaktyvinus City Safety funkciją ir šiai įjungus
stabdžius, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas,
informuojantis, kad funkcija aktyvi (buvo suaktyvinta).
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ negali būti pretekstu vairuotojui
pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliaus viena „City Safety“ stabdymu, anksčiau ar vėliau kils avarija.
}}
327
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 328)
•
•
•
•
•
Kliūčių aptikimas su „City Safety“ (p. 329)
City Safety įspėjimo atstumo
nustatymas
City Safety visada aktyvi, bet galima nustatyti
šios funkcijos įspėjimą apie atstumą.
City Safety skersiniame eisme (p. 330)
„City Safety“ apribojimai (p. 331)
Pranešimai esant City Safety (p. 334)
Saugos diržo įtempiklis (p. 63)
PASTABA
Funkcijos „City Safety“ deaktyvinti negalima. Ji
aktyvinama automatiškai, užvedus variklį ar
įjungus elektros režimą, ir lieka veikti iki jo
(jos) išjungimo.
Įspėjimas apie atstumą apsprendžia sistemos jautrumą ir reguliuoja atstumą, kuriam esant suveiks
vizualinis, garsinis ir jutiminis įspėjimai.
1.
Palieskite Nuostatos viršutiniame centrinio
ekrano rodinyje.
2.
Spauskite My Car
3.
Prie City Safety pasirinkite Vėliau,
Normalus arba Anksčiau, jei norite nustatyti pageidaujamą įspėjimą apie atstumą.
IntelliSafe.
Pirma pabandykite su Anksčiau. Jei ši nuostata
įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti,
pereikite prie įspėjimo apie atstumą Normalus.
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys, tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą. Dėl to
sistema įspės vėliau ir sumažės bendras įspėjimų
skaičius.
328
Vėliau įspėjimo atstumas turi būti naudojamas tik
išskirtiniais atvejais, vairuojant dinamiškai.
PASTABA
„City Safety“ įspėja vairuotoją kilus susidūrimo
pavojui, tačiau ji negali pagreitinti vairuotojo
reakcijos.
Kad „City Safety“ būtų efektyvi, rekomenduojama visada važiuoti nustačius įspėjimo
atstumą į Anksčiau.
PASTABA
Net jei įspėjimo atstumas nustatomas į
Anksčiau, tam tikrais atvejais įspėjimai gali
būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis
greičio skirtumas arba jei priekyje esantis
automobilis ima staigiai stabdyti.
PASTABA
Įspėjimai posūkių žibintais, skirtais Rear
Collision Warning, išjungiami, jeigu nustatytas
mažiausias įspėjamojo atstumo esant įspėjimui apie susidūrimą lygis „Vėliau“ (žr. skyrių
„Nustatyti City Safety įspėjamąjį atstumą“).
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada nebandykite „City
Safety“ važiuodami į žmones arba transporto
priemones: taip galite padaryti didelės žalos,
ką nors rimtai sužeisti ir sukelti pavojų gyvybei.
Susijusi informacija
•
City Safety (p. 326)
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
Kliūtys, kurias gali aptikti City Safety, yra transporto priemonės, dviratininkai ir pėstieji.
Transporto priemonės
„City Safety™“ aptinka daugumą transporto priemonių, kurios stovi arba juda ta pačia kryptimi
kaip ir vairuotojo automobilis, taip pat – transporto
priemones, apibūdintas skyrelyje „City Safety™
skersiniame eisme“.
Kad „City Safety™“ galėtų aptikti transporto priemonę tamsoje, jos priekiniai ir galiniai žibintai turi
veikti ir ji turi būti aiškiai apšviesta.
Dviratininkai
kūno ir dviračio kontūrus, leidžiančią identifikuoti
dviratį, dviratininko galvą, rankas, pečius, kojas,
viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
Jei nesimato tam tikrų didelių dviratininko kūno
arba dviračio dalių, funkcijos kamera dviratininko
neaptiks.
Kad sistema galėtų aptikti dviratininką, jis turi būti
suaugęs ir važiuoti suaugusiesiems skirtu dviračiu.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra pagalbinė priemonė.
Ši funkcija neaptinka:
•
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka, pvz., iš dalies užstotų dviratininkų;
•
kūno kontūrus slepiančius drabužius
dėvinčių dviratininkų;
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
Optimalūs pavyzdžiai to, ką „City Safety “ interpretuoja
kaip dviratininką – su aiškiais kūno ir dviračio kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
}}
329
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Pėstieji
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra pagalbinė priemonė ir atskirais atvejais ji gali neaptikti pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi:
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais
arba žemesnių nei 80 cm ūgio pėsčiųjų;
•
pėsčiųjų, jei prastas pėsčiųjų foninis kontrastas. Tokiu atveju, įspėjimai ir stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali nebūti;
City Safety skersiniame eisme
City Safety gali padėti vairuotojui kertant kito iš
priekio artėjančio automobilio kelią sankryžoje.
•
stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio priklausančio atstumo išlaikymą.
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis
bei normalų žmogaus judėjimą.
Kad būtų galima aptikti pėsčiąjį, jis turi išsiskirti iš
fono, pavyzdžiui, drabužiais, arba jį turi išryškinti
pats fonas ir oro sąlygos. Jei kontrastas prastas,
pėsčiasis gali būti aptiktas vėlai arba iš viso
nepastebėtas, o tai reiškia, kad įspėjama ir stabdoma bus per vėlai arba tai iš viso nebus daroma.
„City Safety“ gali aptikti pėsčiuosius net tamsoje,
automobilio priekinių žibintų pagalba.
330
Susijusi informacija
•
City Safety (p. 326)
Sektorius, kuriame „City Safety“ gali aptikti atvažiuojančias skersinio eismo transporto priemones.
Kad „City Safety“ aptiktų susidūrimo trajektorija
atvažiuojančią transporto priemonę, pastaroji turi
pirmiausia patekti į sektorių (1), kuriame „City
Safety“ gali išanalizuoti situaciją.
Taip pat turi būti patenkinti šie kriterijai:
•
vairuotojo transporto priemonė turi važiuoti
ne mažesniu nei 4 km/h (3 mph) greičiu;
•
turi būti įjungti atvažiuojančios transporto
priemonės priekiniai žibintai.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo
konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio
sąlygų.
Kilus susidūrimo su priekyje esančia transporto priemone pavojui, dažnai įspėjimai teikiami ir automatinis stabdymas vykdomas
labai vėlai.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą. Niekada nelaukite, kol
pasirodys įspėjimas apie susidūrimą arba įsikiš
sistema „City Safety“.
Apribojimai
Atskirais atvejais „City Safety“ gali kilti problemų
padėti vairuotojui spręsti susidūrimo pavojaus
problemas, susijusias su atvažiuojančiu skersiniu
eismu. Pavyzdžiai:
•
esant slidžiam keliui, kai suveikia elektroninė
stabilumo kontrolės sistema;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė aptinkama per vėlai;
•
jei atvažiuojančią transporto priemonę užstoja
kita;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė važiuoja
neprognozuojamai, pvz., vėliau staigiai persirikiuoja.
„City Safety“ apribojimai
Šiluma
City Safety funkcijos veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
Aplinka
Žemi objektai
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai, pvz.,
vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba
tokie už variklio gaubtą aukštesni priedai, kaip
papildomi žibintai ir priekinės apsauginės grotelės.
Slydimas
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl „City Safety“ funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Šiais atvejais
antiblokavimo ir elektroninė stabilumo kontrolės
sistemos užtikrins geriausią įmanomą stabdymo
jėgą ir palaikys stabilumą.
PASTABA
Jei salone susidaro aukšta temperatūra (pvz.,
dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą
galima laikinai išjungti.
•
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai spaudinėjami pedalai / sukinėjamas vairas
(pvz., vairuojant aktyviu stiliumi), įspėjimai
gali būti nepateikiami.
Priešpriešinės šviesos
Priekiniame stikle pateikiamas vaizdinis įspėjimas
gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia
saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi akiniai nuo
saulės arba jei vairuotojas nežiūri tiesiai į priekį.
Susijusi informacija
•
City Safety (p. 326)
}}
331
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Kameros ir radaro veikimo laukas
Kameros veikimo laukas ribotas, todėl atskirais
atvejais ji gali neaptikti pėsčiųjų, dviratininkų ar
transporto priemonių arba jie gali būti aptinkami
vėliau nei tikimasi.
Nešvarios transporto priemonės gali būti aptinkamos vėliau už kitas, o jei tamsu, motociklai gali
būti aptinkami pavėluotai arba iš viso likti nepastebėti.
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas teksto pranešimas informuoja, kad kamera ir radaras užblokuoti,
„City Safety“ gali nepavykti priešais automobilį
aptikti pėsčiųjų, dviratininkų, transporto priemonių
ar kelio ženklinimo. Tai reiškia, kad „City Safety“
veikimas gali būti apribotas.
Vis dėlto klaidos pranešimas nerodomas visais
atvejais, kai blokuojami priekinio stiklo jutikliai.
Vairuotojas turi pasirūpinti, kad priekinio stiklo sritis priešais kamerą ir radarą būtų švari.
SVARBU
City Safety sistemos komponentų priežiūrą ir
keitimą galima atlikti tik autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą
Vairuotojo įsikišimas
Atbulinė eiga
Važiuojant atbuline eiga, City Safety™ laikinai
išjungiama.
332
Mažas greitis
Funkcija „City Safety“ nesuaktyvinama važiuojant
labai lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link
priekyje esančio automobilio vairuotojas artėja
labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Aktyvus vairuotojas
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl „City Safety“ nesuveikia arba atideda
įspėjimą / įsikišimą, jei vairuotojas aiškiai pats vairuoja ir greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Aktyvus ir sąmoningas vairavimo elgesys gali atidėti įspėjimą apie susidūrimą ir įsikišimą. Tuo siekiama sumažinti nereikalingų įspėjimų skaičių.
Kita informacija
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali vėlinti
arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų eismo
sąlygų arba išorinių veiksnių kamera ir radaro
prietaisas negali tinkamai aptikti priekyje
esančių pėsčiųjų, dviratininkų ar transporto
priemonių.
Kad būtų galima aptikti transporto priemones
naktį, turi aiškiai šviesti jų priekiniai žibintai ir
galinių žibintų blokiniai.
Kameros ir radaro veikimo diapazonas aptinkant pėsčiuosius ir dviratininkus yra ribotas.
Sistema gali efektyviai teikti įspėjimus ir stabdyti automobilį, jei santykinis greitis nesiekia
50 km/h (30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai
judančių transporto priemonių aptikimo, įspėjimų teikimo ir stabdymo funkcijos veikia, kai
transporto priemonės greitis nesiekia
70 km/h (43 myl./val.).
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai
apie stovinčias arba lėtai judančias transporto
priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus 80 km/h (50 myl./val.).
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite nieko
priekinio stiklo išorėje ar viduje, priešais
kamerą ir radaro prietaisą ar aplink juos, nes
kitaip gali sutrikti su kamera susijusios funkcijos.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radaro bloką,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Radaro apribojimai“.
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety (p. 326)
Kameros veikimo apribojimai (p. 316)
Radaro veikimo apribojimai (p. 309)
333
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant City Safety
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su City
Safety susiję pranešimai.
Pranešimas
Paaiškinimas
City Safety
Kai City Safety stabdo arba stabdė automatiškai, vairuotojo ekrane gali imti šviesti keletas su rodomu tekstiniu
pranešimu susijusių ženklų.
Suaktyvinta „City Safety“
City Safety
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn.
Patikra
Susijusi informacija
•
334
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
City Safety (p. 326)
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rear Collision Warning
Apribojimai
Funkcija „Rear Collision Warning“ (RCW) gali
padėti vairuotojui išvengti iš paskos artėjančios
transporto priemonės smūgio.
Kai kuriais atvejais RCW gali būti sunku padėti
vairuotojui kai atsiranda susidūrimo pavojus. Taip
gali būti, pavyzdžiui, šiais atvejais:
•
•
•
esant slidžiam keliui, kai suveikia elektroninė
stabilumo kontrolės sistema;
•
jei iš galo artėjanti transporto priemonė
aptinkama per vėlai;
•
•
•
jei iš galo artėjanti transporto priemonė persirikiuoja į kitą eismo juostą paskutiniu
momentu;
•
jei iš galo artėjanti transporto priemonė
važiuoja didesniu nei 80 km/h (50 myl./val.)
greičiu.
RCW suaktyvinama automatiškai, užvedus variklį,
ir jos išjungti negalima.
RCW gali įspėti iš paskos atvažiuojantį vairuotoją
apie gresiantį susidūrimą, dideliu dažniu mirksėdama posūkio žibintais.
Jei, automobilio greičiui esant
mažesniam nei 30 km/h (20 myl./val.), funkcija
RCW aptinka, kad kokia nors transporto priemonė
gali atsitrenkti į automobilio galą, saugos diržų
įtempikliai gali įtempti priekinius saugos diržus ir
suaktyvinama saugos sistema „Whiplash
Protection System“.
Prieš pat susidūrimą RCW taip pat gali būti suaktyvinamas kojinis stabdys, kad automobilis mažiau
greitėtų pirmyn smūgio metu. Vis dėlto, taip gali
nutikti tik jei transporto priemonė stovi. Stabdžiai
nedelsiant išjungiami, jei paspaudžiamas greičio
pedalas.
Susijusi informacija
City Safety (p. 326)
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 328)
Saugos diržo įtempiklis (p. 63)
Whiplash Protection System (p. 61)
PASTABA
Tam tikrose šalys RCW neįspėja posūkių
žibintais dėl vietos eismo reglamentų. Tokiais
atvejais, ši funkcijos dalis išjungiama.
PASTABA
Įspėjimai posūkių žibintais, skirtais Rear
Collision Warning, išjungiami, jeigu nustatytas
mažiausias įspėjamojo atstumo esant įspėjimui apie susidūrimą lygis „Vėliau“ (žr. skyrių
„Nustatyti City Safety įspėjamąjį atstumą“).
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
335
VAIRUOTOJO PAGALBA
Driver Alert Control
ĮSPĖJIMAS
Funkcijos Driver Alert Control paskirtis – atkreipti
vairuotojo dėmesį, jei jis pradeda vairuoti ne taip
nuosekliai, pvz., jei išsiblaško arba pradeda
migti.
Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi
mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia apie
tokią savo būklę.
Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę
nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir
pailsėkite.
DAC tikslas – pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą. Ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams
keliams. Ši funkcija nėra skirta eismui mieste.
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra tiek
pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam nuo alkoholio.
Ši funkcija aktyvinama viršijus 65 km/val.
(40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol greitis yra
didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Jei imama vairuoti itin padrikai,
vairuotojas perspėjamas garsiniu signalu, ženklu vairuotojo
ekrane ir pranešimu Gal laikas
pailsėti?.
Driver Alert Control gali neveikti tam tikrose
situacijose; ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Įspėjimas po kurio laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
PASTABA
Kamera aptinka važiuojamosios dalies šonines
skiriamąsias juostas ir palygina kelio sulygiavimą
su vairuotojo judesiais vairu.
336
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Susijusi informacija
•
•
Įjungti / išjungti Driver Alert Control (p. 337)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 337)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
Driver Alert Control (DAC) funkciją galima suaktyvinti ir išaktyvinti.
2.
3.
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
1.
Palieskite Nuostatos viršutiniame centrinio
ekrano rodinyje.
2.
Paspauskite My Car
Alert Control.
3.
Pasirinkite Alertness warning, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte DAC.
IntelliSafe
Driver
ĮSPĖJIMAS
Driver Alert Control gali neveikti tam tikrose
situacijose; ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Paspauskite My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
Pasirinkite Siūlymas sustoti poilsiui, kad
suaktyvintumėte arba išaktyvintumėte poilsio
vietos nuorodą.
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 336)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 337)
„Driver Alert Control“ apribojimai
Driver Alert Control (DAC) funkcijos veikimas kai
kuriais atvejais gali būti apribotas.
Kai kuriais atvejais vairavimui poveikio gali nebūti,
todėl DAC nepateiks vairuotojui jokių įspėjimų.
Dėl šios priežasties visuomet svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi pavargęs,
nepriklausomai nuo to, ar DAC sistema įspėjo, ar
ne.
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant
to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Poilsio vietos nuorodos suaktyvinimas /
išaktyvinimas įspėjimo atveju
Galima pasirinkti, ar poilsio vietos nuoroda turi
būti suaktyvinta ar išaktyvinta. Jei ši nuoroda
suaktyvinta, tinkama poilsio vieta pasiūloma kartu
su DAC įspėjimu.
1.
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
Susijusi informacija
•
•
•
Driver Alert Control (p. 336)
Įjungti / išjungti Driver Alert Control (p. 337)
Kameros veikimo apribojimai (p. 316)
Palieskite Nuostatos viršutiniame centrinio
ekrano rodinyje.
337
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalba*
Eismo juostos pagalbos paskirtis – greitkeliuose
ir panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti
pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia
iškrypti iš eismo juostos.
Yra dvi eismo juostos pagalbos versijos:
•
Lane Departure Warning (LDW) – įspėja vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracijomis.
•
Lane Keeping Aid (LKA) – nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) įspėja
vairuotoją garsiniu signalu arba vairo pulsacijomis.
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos linijas
Eismo juostos laikymo pagalbos reagavimas priklauso nuo versijos ir nuostatų:
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi greičio
intervale 65–200 km/h (40–125 mph) keliuose,
kurių eismo juostas skiriančios linijos aiškiai
matomos.
Siauruose keliuose funkcija gali būti nepasiekiama. Tokiu atveju ji perjungiama į budėjimo
režimą. Funkcija vėl tampa pasiekiama, kai kelias
pakankamai paplatėja.
Eismo juostos pagalba nuvairuoja automobilį atgal į jo
eismo juostą (tik LKA)
7
338
Eismo juostos laikymo pagalba įspėja vairo vibracijomis7
1.
Vairavimo pagalba suaktyvinta (tik LKA):
automobiliui artėjant prie eismo juostos linijos, LKA aktyviai nuvairuoja jį atgal į jo eismo
juostą, lengvai pasukdama vairą.
2.
Įspėjimas suaktyvintas (LDW arba LKA): jei
automobilis ruošiasi kirsti eismo liniją, vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu arba vairo
vibracijomis.
PASTABA
Kol veikia posūkio signalas, eismo juostos
pagalba nevykdo jokių korekcijų vairu ir neteikia jokių perspėjimų.
Vairo vibracija skiriasi: kuo ilgiau automobilis išbūna už eismo juostos ribų, tuo ilgesnė vibracija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti:
tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
Eismo juostos laikymo pagalba
neįsijungia
•
•
•
Jei vairuotojas nereaguoja į pranešimą vairuoti
automobilį, pasigirsta įspėjamasis signalas ir LKA
perjungiama į budėjimo režimą. Funkcija būna
nepasiekiama, kol vairuotojas vėl nepradeda vairuoti automobilio.
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas.
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
Susijusi informacija
Vairavimo pagalba
Jei taip nėra, vairuotojo ekrane
rodomi ženklas ir Juostos laik.
pagalba Vairuokite pranešimas, raginantis vairuotoją aktyviai vairuoti.
žiemiškas kelias;
PASTABA
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Būtina LKA vairavimo pagalbos veikimo sąlyga
yra ta, kad vairuotojo rankos turi būti ant vairo.
Sistema tai nuolat stebi.
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
Eismo juostos pagalba neįsijungia staigiame posūkyje.
Tam tikrais atvejais eismo juostos pagalba leidžia
automobiliui kirsti eismo juostas skiriančią liniją,
nesuaktyvindama vairavimo arba įspėjimo. Taip
būna, pavyzdžiui, kai naudojami posūkių žibintai
arba kai vairuotojas „sutrumpina“ staigų posūkį.
•
„Lane Departure Warning“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 340)
•
„Lane Keeping Aid“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 340)
•
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir
pranešimai* (p. 342)
•
Kameros veikimo apribojimai (p. 316)
Apribojimai
Tam tikromis sudėtingomis sąlygomis eismo juostos pagalbai gali kilti keblumų tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais atvejais rekomenduojama šią
funkciją išjungti.
Tokių sąlygų pavyzdžiai:
•
•
•
kelio darbai;
prasta kelio danga;
aštrūs kraštai arba linijos, kurios nėra eismo
juostos linijos;
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 339
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Lane Departure Warning“
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
3.
Eismo juostos laikymo pagalbos Lane Departure
Warning (LDW) versiją galima suaktyvinti / išaktyvinti.
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
• Garsas – vairuotojas įspėjamas garso
Eismo juostos laikymo pagalbos Lane Keeping
Aid (LKA) versiją galima suaktyvinti / išaktyvinti.
• Vibracija – vairuotojas įspėjamas vairo
Įjungti / išjungti Lane Keeping Aid
signalu.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Lane
Departure Warning.
> LDW suaktyvinta (rodomas ŽALIAS mygtukas) arba išaktyvinta (rodomas PILKAS
mygtukas).
Pasirinkite Lane Departure Warning
įspėjimo rūšį
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Susijusi informacija
•
•
•
340
„Lane Keeping Aid“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
vibracijomis.
Įjungti / išjungti Lane Departure
Warning
–
Prie Lane Departure Warning grįžtamasis
ryšys pasirinkite įspėjimo rūšį:
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 338)
„Lane Keeping Aid“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 340)
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir
pranešimai* (p. 342)
–
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Lane
Keeping Aid.
> LKA suaktyvinta (rodomas ŽALIAS mygtukas) arba išaktyvinta (rodomas PILKAS
mygtukas).
Pasirinkite Lane Keeping Aid įspėjimo
rūšį
Galima pasirinkti, kaip LKA įspės vairuotoją apie
išvažiavimą iš eismo juostos.
Galima pasirinkti, kaip LDW įspės vairuotoją apie
išvažiavimą iš eismo juostos.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
2.
Paspauskite My Car
Keeping Aid.
Paspauskite My Car
Departure Warning.
IntelliSafe
IntelliSafe
Lane
Lane
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
3.
Prie „Lane Keeping Aid“ įspėjimo
grįžtamasis ryšys pasirinkite įspėjimo rūšį:
• Garsas – vairuotojas įspėjamas garso
signalu.
• Vibracija – vairuotojas įspėjamas vairo
vibracijomis.
Lane Keeping Aid vairavimo pagalba ir
(arba) įspėjimas
Galima pasirinkti, kaip LKA reaguos, jei vairuotojas išvažiuos iš savo eismo juostos.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
Keeping Aid.
3.
Prie „Lane Keeping Aid“ pagalbos
režimas pasirinkite, kaip LKA turi reaguoti
IntelliSafe
Lane
• Vairavimas – vairavimo pagalba nepateikiant vairuotojui įspėjimo.
• Abu – vairuotojas ir įspėjamas, ir teikiama
vairavimo pagalba.
• Įspėjimas – tik įspėjimas vairuotojui.
Susijusi informacija
•
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 338)
„Lane Departure Warning“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 340)
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir
pranešimai* (p. 342)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 341
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai ir pranešimai*
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija nuskaito
vieną arba abi eismo juostos linijas.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
eismo juostos laikymo pagalbos versijomis Lane
Keeping Aid (LKA) ir Lane Departure Warning
(LDW) susiję ženklai ir pranešimai.
Nepasiekiama
Vairavimo pagalbos / įspėjimo rodymas
Ženklas vairuotojo ekrane
Eismo juostos pagalba vaizduojama ženklais vairuotojo ekrane
(atsižvelgiant į situaciją).
Čia pateikiami keli ženklų ir
situacijų, kada jie pateikiami,
pavyzdžiai:
Pasiekiama
Vairavimo pagalba / įspėjimas – eismo juostos linijos
ženkle vaizduojamos spalvotai.
Nepasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos
pilka spalva.
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija negali
aptikti juostos linijų, greitis yra per mažas arba
kelias per siauras.
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija rodo,
kad automobilis rengiasi išvažiuoti iš eismo juostos. Esant LKA, sistema taip pat rodo, kada LKA
bando automobilį grąžinti į eismo juostą.
Ženklai ir pranešimai
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos balta
spalva.
342
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Vairuot.pagalb.sist.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn. patikra
Priekinio stiklo jutiklis
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Juostos laik. pagalba
Vairuokite
LKA vairavimo pagalbos funkcija neveikia, jei vairuotojas nelaiko vairo rankomis.
Vadovaukitės instrukcija ir vairuokite automobilį.
Susijusi informacija
•
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 338)
„Lane Keeping Aid“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 340)
„Lane Departure Warning“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 340)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 343
VAIRUOTOJO PAGALBA
Parkavimo pagalbos sistema*
Statymo pagalba padeda vairuotojui manevruoti
ankštoje erdvėje, garsiniais signalais bei grafiniais elementais centriniame ekrane nurodydama
atstumus iki kliūčių.
vaus jutiklio laukas. Jei aptiktoji kliūtis yra pastovaus garso atstumu automobilio užpakalyje ir
priekyje, tuomet garsas girdimas pakaitomis iš
kolonėlių.
Statymo pagalbos garsumą galima suderinti (kol
girdimas signalas) sukant centrinio valdymo pulto
rankenėlę [>II]. Reguliuoti galima ir viršutinio rodinio Nuostatos meniu parinktimi.
ĮSPĖJIMAS
Ekrano rodinys su kliūčių zonomis ir jutiklių sektoriais.
Centriniame ekrane rodoma ryšio tarp automobilio ir aptiktų kliūčių apžvalga.
•
Automobilio statymo pagalba neatleidžia
paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.
•
Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio
esančius žmones ir gyvūnėlius.
Galinė kamera
Galiniai jutikliai suaktyvinami, jei automobilis ima
riedėti atgal be įjungtos pavaros arba pavarų svirtis perjungiama į atbulinės eigos padėtį.
Matavimo diapazonas prasideda
maždaug 1,5 metro atstumu už automobilio.
Važiuojant atbuline eiga su prijungta priekaba,
statymo atbuline eiga pagalba automatiškai išaktyvinama.
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“
priekabos elektros instaliacijos, automobilio
statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu
išjungti, kad jutikliai į juos nereaguotų.
Šonuose
Pažymėtas sektorius nurodo kliūties vietą. Kuo
parinktas sektoriaus laukelis yra arčiau automobilio ženklo, tuo mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.
Kuo mažesnis atstumas iki kliūties, tuo dažnesnis
signalas. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
Atstumui priekyje ar gale sumažėjus iki
mažiau nei 30 cm, tonas tampa nepertraukiamas
ir užpildomas arčiausiai automobilio esantis akty-
344
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Užvedus variklį, statymo pagalbos šoniniai jutikliai
suaktyvinami automatiškai. Jie aktyvūs, kai greitis
nesiekia 10 km/h (6 myl./val.).
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama įjungus stovėjimo stabdį arba automobilyje su
automatine pavarų dėže parinkus režimą P.
Matavimo diapazonas į šonus prasideda
maždaug 0,3 metro atstumu nuo kliūties. Garsinis
kliūčių signalas duodamas iš šoninių garsiakalbių.
SVARBU
Į priekį nukreipta kamera
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite,
kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu atveju,
papildomi žibintai gali būti palaikyti kliūtimis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Užvedus variklį, priekinės statymo pagalbos šoniniai jutikliai suaktyvinami automatiškai. Priekiniai
jutikliai aktyvūs, kai greitis nesiekia 10 km/h
(6 myl./val.).
Matavimo diapazonas prasideda
maždaug 0,8 metro atstumu priešais automobilį.
Garso signalas apie kliūtis būna aktyvus tik kai
automobilis juda, išskyrus atvejį, kai automobilis
atsiduria labai arti kliūties (iki 30 cm, girdimas
nepertraukiamas tonas).
•
Statymo pagalbos funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 345)
Statymo pagalbos apribojimai* (p. 346)
Pranešimai esant statymo pagalbai* (p. 347)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 348)
Statymo pagalbos funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Statymo pagalbos funkciją galima suaktyvinti ir
išaktyvinti.
Priekiniai ir šoniniai statymo pagalbos jutikliai
suaktyvinami automatiškai, užvedus variklį. Galiniai
jutikliai suaktyvinami, jei automobilis pradeda riedėti atgal arba įjungiama atbulinės eigos pavara.
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Statymo pagalbą galima suaktyvinti / deaktyvinti ir iš kameros rodinių arba viršutinio rodinio parinktimi Nuostatos.
–
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 354)
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Statymo pagalba.
> Statymo pagalbos funkcija suaktyvinama /
išaktyvinama, mygtuke įsijungia žalias /
pilkas indikatorius.
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 344)
Cross Traffic Alert* (p. 363)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 345
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos apribojimai*
Statymo pagalbos funkcijos veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su automobilio elektros sistema, jo iškyša įtraukiama į
statymo erdvės skaičiavimus.
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio statymo sistema gali parodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai garso
šaltiniai, išskiriantys tuos pačius ultragarso
dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius,
motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į „signalo
šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti jutiklių. Tokiu
atveju vietoj perėjimo prie laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai
nutrūkti.
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego gali
pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų.
Susijusi informacija
•
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 344)
Statymo pagalbos funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 345)
Pranešimai esant statymo pagalbai* (p. 347)
Techninė priežiūra
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz., krovos rampų.
•
346
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač lėtai
arba nutraukti vykdomą statymo manevrą:
kadangi jutikliai trumpam neveikia optimaliai, kyla didelė automobilio ir kitų
objektų pažeidimo rizika.
Statymo jutiklių vietos
Kad statymo pagalba veiktų optimaliai, statymo
pagalbos jutikliai turi būti reguliariai plaunami
vandeniu ir automobiliniu šampūnu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant statymo pagalbai*
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su statymo pagalba susiję pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Parkavimo pagalba
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Nepasiekiama, Reikalinga tech. patikra
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Susijusi informacija
•
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 344)
Statymo pagalbos funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 345)
Statymo pagalbos apribojimai* (p. 346)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 347
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbinės statymo sistemos
kamera*
PAS* – aktyvinama / deaktyvinama statymo
pagalbos funkcija
Statymo pagalbos kamera padeda vairuotojui
manevruoti ankštoje erdvėje, informuodama apie
kliūtis centriniame ekrane pateiktu kameros
rodomu vaizdu ir grafiniu piešiniu.
CTA* – aktyvinama / deaktyvinama „Cross
Traffic Alert“
Statymo pagalbos kamera suaktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara, arba
rankiniu būdu centriniame ekrane, atsižvelgiant į
pasirinktą nuostatą.
Mastelis9 – vaizdas priartinamas arba atitolinamas
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera yra
pagalbinė priemonė. Ji neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės važiuojant atbuline
eiga.
•
Yra aklųjų zonų, kuriose kamera negali
aptikti objektų.
•
Saugokitės netoli automobilio esančių
žmonių ir gyvūnų.
Išdėstymas
Kamerų vaizdai
Ši funkcija gali pateikti sudėtinį 360° rodinį ir atskirus keturių kamerų rodinius: galinės, priekinės,
kairiosios arba dešiniosios. Pačiame pasirinkto
vaizdo viršuje rodoma, kuri kamera aktyvi.
Eilutės – suaktyvinamos / išaktyvinamos orientacinės linijos
360° vaizdo kamera*
Statymo pagalbos kamerų vietos ir aprėptis
Centriniame ekrane vienu metu rodomos visos
keturios automobilio pusės, o tai padeda vairuotojui manevruojant mažu greičiu stebėti, kas vyksta
aplink automobilį.
Kiekvienos kameros vaizdą galima aktyvinti atskirai, pageidaujamos kameros „regos lauke“ paliečiant ekraną, pvz., priešais priekinę kamerą arba
virš jos.
Jei automobilyje papildomai įdiegta statymo
pagalbos* sistema, atstumas iki aptiktų objektų
iliustruojamas įvairių spalvų laukais.
Kablys* – aktyvinama / deaktyvinama kablio
orientacinė linija*8
8
9
348
Yra ne visose šalyse.
Priartinant statymo pagalbos linijos išjungiamos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Galinė kamera
Atgal nukreipta kamera yra prie bagažinės dangčio rankenos
Ši kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio, jei jis yra.
Centriniame ekrane rodomi objektai gali atrodyti
šiek tiek pakrypę. Tai yra normalu.
PASTABA
Centriniame ekrane matomi objektai gali būti
arčiau automobilio nei atrodo žiūrint į ekraną.
Į priekį nukreipta kamera
Šoninės kameros
Į priekį nukreipta statymo kamera yra grotelėse.
Šoninės kameros įrengtos kiekviename šoniniame veidrodėlyje.
Priekinė kamera gali būti naudinga išvažiavime,
kuriame matomumas į šonus ribotas, pvz., kai yra
aukštos gyvatvorės. Ji būna aktyvi važiuojant iki
25 km/h (16 mph) greičiu. Po to kamera išjungiama.
Jei automobilis nepasiekia 50 km/h (30 mph),
tačiau greitis nukrenta žemiau 22 km/h (14 mph)
per 60 sek. nuo priekinės kameros išjungimo
momento, kamera vėl aktyvinama.
PASTABA
Kad sumažinus greitį būtų vėl aktyvinta priekinė kamera, reikia pasirinkti meniu
Nuostatos My Car Automob. statymo
pagalba punktą Autom. kameros įj. su
atbulinės eigos pavara.
Šoninės kameros rodo, kas yra šalia automobilio
iš kiekvienos pusės.
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kameros* jungimas
(p. 352)
•
Statymo pagalbos linijos ir statymo pagalbos
kameros laukai* (p. 350)
•
Statymo pagalbos kameros veikimo apribojimai* (p. 353)
•
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 344)
Cross Traffic Alert* (p. 363)
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 354)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 349
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos linijos ir statymo
pagalbos kameros laukai*
Statymo pagalbos kamera nurodo automobilio
padėtį jo aplinkos atžvilgiu, kameros vaizde rodydama linijas.
Orientacinės linijos
Šios statymo pagalbos linijos brėžiamos atsižvelgiant į automobilio labiausiai išsikišusias dalis,
pvz., vilkimo kablį, durelių veidrodėlius ir kampus.
PASTABA
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio, o ne
priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
SVARBU
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos orientacinės linijos.
Statymo pagalbos linijos nurodo planinę automobilio išorinių gabaritų trajektoriją esant dabartiniam vairo pasukimo kampui: taip lengviau statyti
automobilį lygiagrečiai, įvažiuoti į ankštą stovėjimo
vietą ar prijungti priekabą.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos būtų
ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria
automobilis važiuos posūkyje.
350
Statymo pagalbos linijų 360° vaizdas*
Atminkite: pasirinkus galinės kameros vaizdą,
centriniame ekrane rodoma tik sritis už automobilio. Sukdami vairą ir važiuodami atbuline
eiga, stebėkite zonas šonuose ir priešais
automobilį.
Tai taikoma ir priešingais atvejais. Prisiminkite,
kas atsitinka su galinėmis automobilio dalimis,
kai pasirenkamas priekinis kameros vaizdas.
Atminkite, kad vadove parodytas trumpiausias maršrutas. Todėl, papildomo dėmesio
skirkite automobilio šonams, kad jie į nieką
nesiremtų sukant vairą, kai važiuojama pirmyn,
ir kad automobilio priekis prie nieko nesiliestų
sukant vairą, kai važiuojama atbuline eiga.
360° rodinys su statymo pagalbos linijomis.
Esant 360° rodiniui, orientacinės linijos rodomos
už automobilio, prieš jį ir automobilio šone (atsižvelgiant į kelionės kryptį):
•
•
Jei važiuojama pirmyn: linijos priekyje.
Jei važiuojama atgal: šoninės linijos ir atbulinės eigos linijos.
Jei pasirinkta priekinė kamera, atbulinės eigos
kamera arba šoninė kamera, statymo pagalbos
linijos rodomos neatsižvelgiant į automobilio
važiavimo kryptį.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kablio orientacinė linija
Statymo pagalbos funkcijos jutiklio
laukas*
Jutiklio laukas šonuose
Šoniniai laukai rodomi tik oranžine spalva.
Jei automobilyje taip pat įrengta statymo
pagalba*, ties kiekvienu kliūtį aptikusiu jutikliu
spalvotomis sritimis rodomas atstumas (360°
rodinyje).
Jutiklių atbulinės ir priekinės eigos laukai
Kablys su orientacine linija.
Šoninių laukų spalvos
Atstumas (metrais)
Oranžinis
0–0,3
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 348)
•
Statymo pagalbos kameros* jungimas
(p. 352)
•
Statymo pagalbos kameros veikimo apribojimai* (p. 353)
Kablys – aktyvinama kablio orientacinė linija*
Mastelis – vaizdas priartinamas arba atitolinamas.
Kamera gali padėti prisijungiant priekabą, rodydama orientacinę liniją, vaizduojančią numatomą
kablio „kelią“ iki priekabos.
1.
Spauskite Kablys (1).
> Rodoma kablio numatomo „kelio“ orientacinė linija. Kartu išnyksta automobilio statymo pagalbos linijos.
2.
Jei reikia tikslesnio manevro, paspauskite
Mastelis (2).
> Kameros vaizdas priartinamas.
Automobilio ir kablio orientacinės linijos negali
būti rodomos vienu metu.
Ekrane taip pat gali būti pateikiami spalvoti jutiklio laukai
(ant automobilio simbolio, dešinėje).
Priekinių ir atbulinės eigos jutiklių laukai, mažėjant atstumui iki kliūties, keičia spalvą – nuo geltonos per oranžinę iki raudonos.
Priekinio ir atbulinės
eigos laukų spalvos
Atstumas (metrais)
Geltona
0,6–1,5
Oranžinis
0,4–0,6
Raudona
0–0,4
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 351
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos kameros*
jungimas
Automatinio statymo pagalbos kameros
įjungimo suaktyvinimas / išaktyvinimas
aktyvinta atbulinei eigai: atgal nukreiptos kameros
ar 360° rodinio*.
Galima nurodyti, kad statymo pagalbos kamera
būtų paleidžiama automatiškai, kai rankiniu būdu
arba centriniame ekrane pasirenkama atbulinės
eigos pavara.
Įmanoma suaktyvinti / išaktyvinti statymo pagalbos kameros automatinį įjungimą, kai įjungiama
atbulinė pavara.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite My Car
pagalba.
3.
Norėdami suaktyvinti / išaktyvinti galinės
kameros vaizdą kaip pagrindinį, pasirinkite
Galinis vaizdas vietoj 360° rodinio.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite My Car
pagalba.
3.
Norėdami suaktyvinti / išaktyvinti automatinį
paleidimą, pasirinkite Autom. kameros įj.
su atbulinės eigos pavara.
Statymo pagalbos kameros jungimas
Statymo pagalbos kamerą
galima įjungti rankiniu būdu, jei
ji išsijungia parinkus atbulinės
eigos pavarą arba jos reikia kitu
atveju.
–
Paspauskite mygtuką Kamera centrinio
ekrano funkcijų rodinyje.
> Statymo pagalbos kamera įjungta.
Kameros įjungimas atskirose situacijose
Paspaudus mygtuką, nustatomas automobilio
greitis ir važiavimo kryptis, jei kamera įjungiama
kartu su viršutiniu arba priekiniu rodiniu:
•
Viršutinis rodinys: Stovint ir judant pirmyn –
0–15 km/h (0–9 mph).
•
Viršutinis rodinys: Stovint ir judant atgal –
nepriklauso nuo greičio.
•
Priekinis rodinys: Judant pirmyn 15–22 km/h
(9–14 mph).
Automob. statymo
Automatinis kameros deaktyvinimas
Siekiant neblaškyti vairuotojo, priekinis rodinys
išjungiamas pasiekus 25 km/h (16 mph). Pasirinkus Autom. kameros įj. su atbulinės eigos
pavara nuostatą, kamera vėl automatiškai aktyvinama, pasiekus 22 km/h (14 mph) per
60 sekundžių. Jei greitis viršija 50 km/h
(31 mph), priekinis rodinys pakartotinai neaktyvinamas.
Automob. statymo
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos linijos ir statymo pagalbos
kameros laukai* (p. 350)
•
Statymo pagalbos kameros veikimo apribojimai* (p. 353)
•
Uždegimo padėtys (p. 370)
Kiti kameros rodiniai išjungiami pasiekus
15 km/h (9 mph) greitį ir pakartotinai neaktyvinami.
Pasirinkite bazinį statymo pagalbos
kameros atbulinės eigos rodinį
Pasirinkęs funkciją Autom. kameros įj. su
atbulinės eigos pavara, vairuotojas gali papildomai nurodyti, kuri kameros funkcija turi būti
352
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos kameros veikimo
apribojimai*
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros
objektyvas turi būti švarus: ant jo negali būti
purvo, sniego ar ledo. Tai ypač aktualu esant
prastam apšvietimui.
Statymo pagalbos kameros veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
Statymo pagalbos kamera ne visais atvejais gali
matyti visus objektus – vairuotojai turi atkreipti
dėmesį į šiuos apribojimus:
Susijusi informacija
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Riboto matomumo sektoriai
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors atrodo,
kad užstota palyginus nedidelė vaizdo dalis, iš
tikrųjų gali būti užstotas gana didelis plotas. Todėl
kliūtys gali būti pastebėtos tik kai automobilis priartės labai arti jų.
Kameros apžvalgos lauke yra riboto matomumo sektorių.
360° vaizde kliūtys / objektai gali „pradingti“ tarpuose tarp atskirų kamerų.
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 348)
•
Statymo pagalbos kameros* jungimas
(p. 352)
•
Statymo pagalbos linijos ir statymo pagalbos
kameros laukai* (p. 350)
Nubraukta kameros piktograma reiškia, kad ta
kamera neveikia.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis. Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti prastesnė.
Techninė priežiūra
Kameros lęšius reguliariai plaukite drungnu vandeniu su automobilių šampūnu – stenkitės jų
nesubraižyti.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 353
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyvioji statymo pagalba*
Statymo pagalbos sistema (Park Assist Pilot –
PAP) padeda vairuotojui pastatyti automobilį į
stovėjimo vietą arba iš jos išvažiuoti.
PAP pirmiausia patikrina, ar vieta pakankamai
erdvi, ir po to padeda vairuotojui sukti vairą bei
manevrais nukreipti automobilį į stovėjimo vietą.
Centriniame ekrane rodomi ženklai, grafika ir
tekstas apie įvairius veiksmus, kuriuos reikia atlikti
ir kada atlikti.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
PAP gali neveikti tam tikrose situacijose,
tačiau ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojui visada tenka galutinė atsakomybė
už saugų automobilio vairavimą ir tinkamą
dėmesį aplinkai bei kitiems eismo dalyviams,
artėjantiems ar pravažiuojantiems automobilio
statymo metu.
Statymo atvejų rūšys
PAP galima naudoti toliau nurodytais statymo
atvejais.
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
3.
Automobilis įvairuojamas į vietą važiuojant
pirmyn ir atgal.
Naudojantis funkcija Išparkuoti, galima iškviesti
sistemą PAP, kad ji padėtų išvažiuoti iš lygiagrečiosios stovėjimo vietos: žr. temą „Išvažiavimas iš
stovėjimo vietos“, kurią rasite skirsnyje „Statymas
naudojant aktyviąją statymo pagalbą“.
Lygiagretus statymas
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir suka vairą.
Vairuotojas turi:
•
•
stebėti zoną aplink automobilį;
•
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
vykdyti centriniame ekrane pateikiamas
instrukcijas;
stabdyti ir sustoti.
Lygiagretaus statymo principas
354
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statmenas statymas
Susijusi informacija
•
Statymas su statymo pagalbos sistema*
(p. 355)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 358)
•
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
(p. 360)
Statymas su statymo pagalbos
sistema*
Statymo pagalbos sistema (Park Assist Pilot –
PAP) padeda vairuotojui pastatyti automobilį trimis veiksmais. Ši funkcija taip pat gali padėti vairuotojui išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
PASTABA
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir suka vairą.
Vairuotojas turi:
•
•
stebėti zoną aplink automobilį;
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
•
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
2.
3.
Automobilis įvairuojamas į vietą važiuojant
pirmyn ir atgal.
Statmeno statymo principas.
PASTABA
Pastačius automobilį statmenai, funkcija PAP
Išparkuoti nepadės jo išvairuoti, nes ją
galima naudoti tik pastačius automobilį lygiagrečiai.
vykdyti centriniame ekrane pateikiamas
instrukcijas;
stabdyti ir sustoti.
PAP funkciją galima suaktyvinti, kai užvedus
variklį tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
•
Automobilis turi būti be priekabos.
Greitis turi nesiekti 30 km/h (20 mph).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 355
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Statymas
PASTABA
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
3.
Automobilis pastatytas vietoje – sistema gali
paprašyti vairuotojo perjungti pavarą.
Statymo vietų paieška ir matavimas
Funkciją galima suaktyvinti
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Ją taip pat galima pasiekti iš
kameros rodinių arba naudojantis viršutinio rodinio parinktimi
PAP ieško aplinkoje laisvos vietos automobiliui pastatyti, rodo instrukcijas ir orientuoja
automobilį (keleivio pusėje). Jei reikia, kad
automobilį būtų galima statyti ir vairuotojo
gatvės pusėje:
•
Statmeno statymo principas.
1.
Važiuokite ne didesniu greičiu nei 30 km/h
(20 mph), kai statote automobilį lygiagrečiai
arba ne didesniu nei 20 km/h (12 mph), kai
statote statmenai.
2.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Įparkuoti.
> PAP funkcija ieško stovėjimo vietos ir
patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai
erdvi.
3.
Stebėkite centrinį ekraną ir būkite pasiruošę
sustabdyti automobilį, kai tai nurodys padaryti
grafika ir pranešimas, informuojantis apie
surastą tinkamą stovėjimo vietą.
> Rodomas iškylantysis langas.
4.
Pasirinkite Statymas lygiagrečiai arba
Parkavimas statmenai ir įjunkite atbulinės
eigos pavarą.
Nuostatos.
Lygiagretaus statymo principas.
356
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą:
tada sistema pradeda ieškoti stovėjimo
vietos toje automobilio pusėje.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įvažiavimas atbuline eiga į stovėjimo vietą
2.
Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei 7 km/h
(4 mph) greičiu.
> PAP įvairuos automobilį į stovėjimo vietą.
3.
Stebėkite centrinį vairuotojo ekraną ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
Automobilio statymas stovėjimo vietoje
PASTABA
Lygiagrečiai.
•
Nelieskite vairo, kai PAP funkcija yra
įjungta.
•
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
•
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite,
kol vairas visiškai nustos suktis: tik tada
pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
Lygiagrečiai.
Statmenai.
Statmenai.
1.
1.
Patikrinkite, kad už automobilio nieko nebūtų.
Nustatykite pavarų perjungiklį į D padėtį ir
palaukite, kol vairas pasisuks, tada lėtai
važiuokite pirmyn
}}
357
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
2.
Stebėkite centrinį vairuotojo ekraną ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
3.
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir lėtai važiuokite atgal.
4.
Stebėkite centrinį vairuotojo ekraną ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
1.
Funkcija automatiškai išaktyvinama ir grafiniais
elementais bei pranešimu informuojama, kad
automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali
prireikti pakoreguoti pastatymo padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
2.
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai jutiklius
naudoja PAP, o ne parkavimo pagalbos sistema.
Išvažiavimas iš stovėjimo vietos
PASTABA
Išvažiuojant iš stovėjimo vietos, funkciją
Išparkuoti galima naudoti tik lygiagrečiai
pastatytam automobiliui išvairuoti: ji neveikia,
jei automobilis pastatytas statmenai.
358
Funkcija Išparkuoti suaktyvinama centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
Aktyviosios statymo pagalbos
apribojimai*
Aktyvioji statymo pagalba (Park Assist Pilot –
PAP) kai kuriais atvejais gali būti apribota.
Statymo nutraukimas
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Išparkuoti.
> PAP funkcija nustato geriausią išvažiavimo iš stovėjimo vietos būdą.
Stebėkite centrinį ekraną. Vadovaukitės
instrukcijomis taip pat, kaip ir automobilio
statymo metu.
Atkreipkite dėmesį, kad vairas gali „atšokti“ funkcijai nustojus veikti – vairuotojui gali reikėti
pasukti vairą atgal iki didžiausio vairavimo kampo,
norint išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Jei PAP nustato, kad vairuotojas gali išvažiuoti iš
stovėjimo vietos be papildomo manevravimo, ji
išjungiama net jei vairuotojas gali manyti, kad
automobilis tebėra stovėjimo vietoje.
Susijusi informacija
•
•
•
Statymo seka išjungiama tokiais atvejais:
•
•
jei vairuotojas paliečia vairą;
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant
7 km/h (4 mph);
•
jei vairuotojas paspaudžia Atšaukti centriniame ekrane;
•
jei įsijungia antiblokavimo ar elektroninė stabilumo kontrolės sistema, pvz., kai ratas ima
slysti slidžiame kelyje.
Jei taikoma, pranešimas centriniame ekrane
nurodo priežastį, kodėl statymo seka nutraukta.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 354)
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 358)
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
(p. 360)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
site, jei važiuosite kaip įmanoma arčiau tos
kelio pusės, kurioje norite pastatyti automobilį.
SVARBU
Tam tikrais atvejais PAP negali rasti stovėjimo
vietų - viena iš priežasčių gali būti tai, kad
jutiklius trikdo išoriniai garso šaltiniai, kurie
skleidžia tokius pačius ultragarso dažnius,
kokiais veikia pati sistema.
•
Atminkite, kad statant automobilį jo priekis
gali atsidurti priešpriešinio eismo pusėje.
•
Atliekant automobilio statymo skaičiavimus,
neįtraukiami objektai, esantys aukščiau
jutiklių aptikimo zonų. Dėl šios priežasties
PAP gali įsukti į stovėjimo vietą per anksti,
todėl tokių stovėjimo vietų reikia vengti.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius,
motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
Vairuotojo atsakomybė
Vairuotojas turi nepamiršti, kad PAP yra tik
pagalba, o ne neklystanti visiškai automatinė
funkcija. Taigi, vairuotojas turi būti visada pasiruošęs sustabdyti statymo veiksmus.
Be to, statant automobilį reikia atminti keletą
momentų:
•
PAP pradeda nuo pastatytų automobilių esamos vietos: jei jie pastatyti netinkamai, automobilio padangos ir ratlankiai gali būti
pažeisti į bordiūrus.
•
PAP suprojektuota statyti automobilį tiesiose
gatvėse, o ne staigiuose vingiuose ar posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti,
kad PAP matuojant stovėjimo vietą automobilis būtų jai lygiagretus.
•
Siaurose gatvėse ne visada pavyksta rasti
statymo vietą, kadangi čia nepakanka erdvės
manevruoti. Tokiais atvejais sistemai padė-
10
•
Vairuotojas privalo pats įvertinti, ar PAP
aptikta stovėjimo vieta tinka statyti automobilį.
•
Naudokite patvirtintas padangas10 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi įtakos
PAP gebėjimui statyti automobilį.
•
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
Nenaudokite PAP, jei sumontuotos sniego
grandinės arba atsarginis ratas.
•
Nenaudokite PAP, jei iš automobilio yra
išlindę kroviniai.
•
Jei vienas pastatytas automobilis bus išlindęs
daugiau nei kiti, statymo statmenai vietos gali
būti praleidžiamos arba pasiūlomos be reikalo.
SVARBU
Montuojant kitokio patvirtinto dydžio ratus (ir
pakintant padangų apskritimo ilgiui), gali tekti
atnaujinti PAP sistemos parametrus. Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Techninė priežiūra
PAP jutiklių vietos.
Kad PAP funkcija veiktų tinkamai, paviršiai ir jutikliai turi būti reguliariai plaunami vandeniu ir automobiliniu šampūnu. Tai tie patys ant buferių esantys jutikliai, kuriuos naudoja statymo pagalba.
Susijusi informacija
•
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 354)
Statymas su statymo pagalbos sistema*
(p. 355)
„Patvirtintos padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 359
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyviosios statymo pagalbos
pranešimai*
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su Park
Assist Pilot – PAP susiję pranešimai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šių sistemų jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Nepasiekiama, Reikalinga tech. patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
360
•
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 354)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 358)
Statymas su statymo pagalbos sistema*
(p. 355)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Blind Spot Information*
PASTABA
Funkcija „Blind Spot Information“ (BLIS) yra
suprojektuota įspėti apie transporto priemones,
esančias įstrižai atgal nuo automobilio (jo šone),
kad padėtų vairuotojui geriau orientuotis intensyviame eisme arba keliuose su keliomis eismo
juostomis ta pačia kryptimi.
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę.
Jeigu automobilį apsupa transporto priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose
pusėse.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus
apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto
priemones.
ĮSPĖJIMAS
„Blind Spot Information“ neveikia staigiuose
posūkiuose.
Blind Spot Information veikimo principas
Sritis riboto matomumo zonoje
Greitai artėjančių transporto priemonių sritis.
Funkcija BLIS būna aktyvi virš 10 km/h
(6 myl./val.).
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
•
•
BLIS lemputės vieta.
Indikatoriaus lemputė
Ženklas BLIS
automobilį lenkia kitos transporto priemonės;
prie automobilio greitai artėja kita transporto
priemonė.
BLIS sistemai 1 zonoje arba greito priartėjimo
2 zonoje aptikus transporto priemonę, ima nuolat
šviesti indikatoriaus lemputė atitinkamos pusės
šoniniame veidrodėlyje. Jei vairuotojas įjungia
posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje
pateiktas įspėjimas, indikatorius ima mirksėti
intensyvesne šviesa.
„Blind Spot Information“ neveikia automobiliu
važiuojant atbuline eiga.
ĮSPĖJIMAS
„Blind Spot Information“ – tai papildoma
pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali
neveikti.
„Blind Spot Information“ nepakeičia būtinybės
vairuoti saugiai ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
„Blind Spot Information“ niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas
visada išlieka atsakingas už saugą persirikiuojant.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 361
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Sistema papildo, bet nekeičia, saugų vairavimą
ir galinio vaizdo veidrodžių naudojimą. Ji niekada nepakeičia vairuotojo dėmesio ir atsakomybės. Vairuotojas atsako už saugų eismo
juostų pasirinkimą.
„Blind Spot Information“
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Blind Spot Information (BLIS) funkciją galima
suaktyvinti ir išaktyvinti.
Jei BLIS buvo išaktyvinta išjungiant variklį, ji išliks
neaktyvi kitą kartą užvedus variklį ir nešvies indikatoriaus lemputės.
ĮSPĖJIMAS
„Blind Spot Information“ – tai papildoma
pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali
neveikti.
Susijusi informacija
•
„Blind Spot Information“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 362)
•
•
„Blind Spot Information“* apribojimai (p. 363)
•
Cross Traffic Alert* (p. 363)
„Blind Spot Information“ nepakeičia būtinybės
vairuoti saugiai ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
„Blind Spot Information“ niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas
visada išlieka atsakingas už saugą persirikiuojant.
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 367)
„Blind Spot Information“ lemputės vieta.
Indikatoriaus lemputė
–
BLIS mygtukas centrinio ekrano funkcijų
rodinyje naudojamas suaktyvinti / išaktyvinti
šią funkciją.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką BLIS.
> BLIS suaktyvinama / išaktyvinama, mygtuke įsijungia žalias / pilkas indikatorius.
Susijusi informacija
•
•
•
Blind Spot Information* (p. 361)
„Blind Spot Information“* apribojimai (p. 363)
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 367)
Jei BLIS suaktyvinama užvedant variklį, šią funkciją patvirtina vienas šoninių veidrodėlių indikatoriaus lempučių mirksnis.
362
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Blind Spot Information“*
apribojimai
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų, neklijuokite juostelių ar lipdukų.
Blind Spot Information (BLIS) funkcijos veikimas
kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Atskirais atvejais sistema nustato, kad vienas
arba abu jutikliai užblokuoti, ir tada vairuotojo
ekrane parodo pranešimą Riboto
mat.zon.jutiklis Galiniai jutikliai užblokuoti,
reikia nuvalyti – patikrinkite ir kaip įmanoma
greičiau pašalinkite problemą.
Apribojimų pavyzdžiai:
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali apriboti jų veikimą ir išaktyvinti perspėjimus.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos
priekabą, BLIS išaktyvinama.
Cross Traffic Alert*
Cross Traffic Alert (CTA) – tai vairuotojo
pagalba, kurios paskirtis – įspėti apie skersinį
eismą automobiliui važiuojant atbuline eiga. CTA
yra Blind Spot Information (BLIS) funkcijos
papildinys.
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Jutikliai
BLIS funkcijos jutikliai įrengti kiekviename galinio
sparno arba buferio kampe iš vidinės pusės. Šie
jutikliai taip pat naudojami Cross Traffic Alert
(CTA) funkcijai.
Susijusi informacija
•
•
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus iš abiejų
pusių.
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys prieš
jutiklius turi būti palaikomos švarios.
Blind Spot Information* (p. 361)
„Blind Spot Information“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 362)
•
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 367)
•
„Cross Traffic Alert“ apribojimai (p. 365)
CTA veikimo principas.
CTA papildo BLIS, aptikdama skersai, iš šono
artėjantį transportą, pvz., kai automobiliu atbuline
eiga išvažiuojama iš stovėjimo vietos.
CTA pagrindinė paskirtis – aptikti transporto priemones. Palankiomis sąlygomis ji gali aptikti ir
mažesnius eismo dalyvius, pvz., dviratininkus ir
pėsčiuosius.
CTA būna aktyvi tik automobiliui riedant atgal
arba įjungus atbulinės eigos pavarą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 363
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jei CTA aptinka, kad kažkas artėja iš šono, tai
rodo:
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
•
Cross Traffic Alert (CTA) funkciją galima suaktyvinti ir išaktyvinti.
garso signalas – jis girdimas kairiajame arba
dešiniajame garsiakalbyje pagal kryptį, kuria
artėja objektas;
•
šviečianti piktograma PAS grafiniame vaizde
ekrane;
•
piktograma statymo pagalbos funkcijos
kameros viršutiniame rodinyje.
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą važiuojant atbuline eiga.
Susijusi informacija
364
•
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 364)
•
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 367)
•
•
„Cross Traffic Alert“ apribojimai (p. 365)
Blind Spot Information* (p. 361)
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
–
Susijusi informacija
•
•
•
Cross Traffic Alert* (p. 363)
„Cross Traffic Alert“ apribojimai (p. 365)
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 367)
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Cross
Traffic Alert.
> • ŽALIA mygtuko indikacija – CTA suaktyvinta.
• PILKA mygtuko indikacija – CTA deaktyvinta.
CTA visada suaktyvinama užvedus variklį.
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą važiuojant atbuline eiga.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Cross Traffic Alert“ apribojimai
jutikliai taip pat naudojami Blind Spot Information
(BLIS) funkcijai.
Cross Traffic Alert (CTA) funkcijos veikimas kai
kuriais atvejais gali būti apribotas.
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji turi
tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai negali
„matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus automobilius
ar kliūtis.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA aptikimo laukas gali būti ribojamas ir artėjančios
transporto priemonės gali būti aptiktos tik kai
būna itin arti:
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti („matyti“).
Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi
kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai
mažėja.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali apriboti jų veikimą ir išaktyvinti perspėjimus.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos
priekabą, CTA išaktyvinama.
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip pat – ir
kairėje pusėje.
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys prieš
jutiklius turi būti palaikomos švarios.
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų, neklijuokite juostelių, lipdukų ar pan.
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Jutikliai
CTA funkcijos jutikliai įrengti kiekviename galinio
sparno arba buferio kampe iš vidinės pusės. Šie
}}
365
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
366
Susijusi informacija
•
•
Cross Traffic Alert* (p. 363)
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 364)
•
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 367)
•
„Blind Spot Information“* apribojimai (p. 363)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant Blind Spot
Information* ir Cross Traffic Alert*
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
Blind Spot Information (BLIS) ir Cross Traffic
Alert (CTA) susiję pranešimai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Reikalinga tech. patikra
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLIS ir CTA sistemos išaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
Susijusi informacija
•
•
Blind Spot Information* (p. 361)
„Blind Spot Information“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 362)
•
•
•
„Blind Spot Information“* apribojimai (p. 363)
•
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 110)
Cross Traffic Alert* (p. 363)
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 364)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 367
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Uždegimo padėtys
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros
sistemos uždegimo padėtis (lygius), kuriose
pasiekiamos įvairios funkcijos.
Lygis
0
Kad būtų lengviau naudoti tam tikrą ribotą skaičių
funkcijų, kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą galima nustatyti į vieną iš 3 skirtingų
lygių: 0, I ir II. Šie lygiai automobilio savininko
vadove vadinami „uždegimo padėtimis“.
Tolesnėje lentelėje pateikiamos konkrečioje
uždegimo padėtyje (lygyje) pasiekiamos funkcijos:
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas
sėdynes.
•
Galima naudotis elektra valdomais
langais.
•
Įsijungia centrinis ekranas ir jį
galima naudoti.
•
Taip pat galima įjungti garso sistemą.
Šioje uždegimo padėtyje funkcijas
valdo laikmatis: jos išjungiamos automatiškai, po tam tikro laiko tarpo.
I
•
Galima naudoti panoraminį stoglangį, elektra valdomus langus,
12 V lizdą salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio stiklo
valytuvus.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas
sėdynes.
•
Galima naudoti 12 V maitinimo lizdus bagažinėje.
•
Jei garso sistema veikė išlipant iš
automobilio, ji įsijungs automatiškai.
Šioje uždegimo padėtyje elektros
vartotojai apkrauna starterio akumuliatorių.
370
Lygis
II
Funkcijos
•
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Suaktyvinamos kelios kitos sistemos. Vis dėlto sėdynių pasosčių ir
galinio lango šildymo funkciją
galima suaktyvinti tik užvedus
variklį.
Šioje uždegimo padėtyje vartojama
daug starterio akumuliatoriaus
energijos, todėl jos reikėtų vengti!
Uždegimo padėties pasirinkimas
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
•
Uždegimo padėtis 0 – atrakinkite automobilį ir pasidėkite nuotolinio valdymo raktelį
salone.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
PASTABA
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas uždegimo padėtis, nespauskite stabdžių pedalo.
•
Uždegimo padėtis II – pasukite užvedimo
rankenėlę į padėtį START ir laikykite rankenėlę padėtyje START maždaug 4 sekundes.
Po to atleiskite rankenėlę, kuri automatiškai
grįžta į pradinę padėtį.
•
Atgal į uždegimo padėtį 0 – kad grįžtumėte
į uždegimo padėtį 0 iš padėties I ir II, pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį STOP ir
atleiskite rankenėlę. Rankenėlė automatiškai
grįžta į pradinę padėtį.
Susijusi informacija
1
2.
Variklis užvedamas nuotolinio valdymo rakteliu ir
užvedimo rankenėle, esančia tuneliniame valdymo pulte.
Įsitikinkite, kad pasirinkta pavaros padėtis P
arba N.
3.
Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą1.
4.
Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį START
ir atleiskite rankenėlę. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
Uždegimo padėtis I – pasukite užvedimo
rankenėlę į padėtį START ir atleiskite rankenėlę. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę
padėtį.
•
•
•
•
Variklio užvedimas
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas
variklis arba suveikia starterio apsauga nuo perkaitimo.
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
Nuotolinio valdymo raktelis fiziškai užvedimo
metu nenaudojamas, nes automobilis turi berakčio užvedimo funkciją („Passive Start“).
Variklio užvedimas (p. 371)
Norėdami užvesti variklį:
Variklio išjungimas (p. 373)
1.
Vairuotojo ekranas (p. 93)
Užvedant variklį normaliomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam varikliui, o
benzininis variklis lieka išjungtas. Tai reiškia, kad,
pasukus užvedimo rankenėlę į padėtį START,
elektrinis variklis paleidžiamas ir automobilis būna
paruoštas važiuoti. Starteris vairuotojo ekrane
indikuojamas išsijungiančiomis indikatorių lemputėmis ir įsijungiančia iš anksto nustatyta tema.
Tačiau būna situacijų, kai vietoj to užsiveda benzininis variklis, pvz., jei temperatūra per žema arba
reikia įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilyje. Jei automobilyje yra funkcija „Passive
Start“, raktelis turi būti priekinėje salono
dalyje. Jei automobilyje yra berakčio užrakinimo / atrakinimo parinktis („Passive Entry“*),
raktelis gali būti bet kurioje automobilio vietoje.
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka pasukti užvedimo rankenėlę į padėtį START.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 371
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais,
palaukite 3 minutes ir bandykite vėl. Šiek tiek
palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo
srovė.
PASTABA
Atsarginės skaityklės vieta tunelio valdymo pulte.
Jei paleidžiant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Nėra automobilio rakt., įdėkite nuotolinio
valdymo raktelį į atsarginį skaitytuvą, įrengtą laikiklyje puodeliui. Tada vėl pabandykite užvesti
variklį.
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neišmeskite nuotolinio valdymo raktelio iš automobilio vairuodami.
PASTABA
Prieš įdedant nuotolinio valdymo raktelį į puodelio laikiklį, reikia užtikrinti, kad jame nebūtų
kitų automobilio raktelių, metalinių daiktų ar
elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų telefonų,
planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių ar
įkroviklių). Jei laikiklyje puodeliui bus keli vienas šalia kito sudėti automobilio rakteliai, jie
gali trikdyti vienas kito veikimą.
Jei paleidžiant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Variklio užvedimas Sistemos patikra,
prašome palaukti, palaukite, kol pranešimas
dings ir vėl pabandykite paleisti automobilį.
372
ĮSPĖJIMAS
Išlipdami iš automobilio, būtinai pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį ir užtikrinkite,
automobilio elektros sistema būtų nustatyta į
uždegimo padėtį 0, ypač – jei automobilyje
liko vaikas.
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti.
Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Uždegimo padėtys (p. 370)
Variklio išjungimas (p. 373)
Nuotolinio valdymo pultas (p. 236)
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento keitimas (p. 255)
•
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 95)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Variklio išjungimas
Vairaračio užraktas
Variklis išjungiamas naudojantis tuneliniame valdymo pulte esančia užvedimo rankenėle.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo. Vairo
užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu gali būti
girdimas mechaninis triukšmas.
Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus akumuliatoriui, automobilį galima
užvesti, naudojant srovę iš kito akumuliatoriaus.
Vairo užrakto suaktyvinimas
Vairo užraktas suaktyvinamas, kai automobilis
užrakinamas iš lauko ir variklis būna išjungtas. Jei
automobilis paliekamas atrakintas, o kurio laiko
vairas užrakinamas automatiškai.
Vairo užrakto išaktyvinimas
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
Kaip išjungti variklį:
–
Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį STOP
ir atleiskite ją: variklis išjungiamas. Rankenėlė
automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
Jei pavarų svirtis yra ne padėtyje P arba automobilis juda:
–
Laikykite rankenėlę padėtyje STOP, kol variklis išsijungs.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 371)
Vairo užraktas deaktyvinamas atrakinus automobilį iš lauko. Jei automobilis neužrakintas, vairo
užraktui atrakinti pakanka, kad nuotolinio valdymo
raktelis būtų salone ir variklis būtų užvedamas
pasukant užvedimo rankenėlę į padėtį START.
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 371)
Variklio išjungimas (p. 373)
Vairas (p. 135)
Variklio užvedimo nuo išorinio šaltinio įkrovimo taškas.
SVARBU
Automobilio įkrovimo taškas skirtas tik šio
automobilio varikliui iš nuotolinio maitinimo
šaltinio užvesti. Įkrovimo taškas neskirtas kito
automobilio varikliui užvesti. Jei mėginsite
naudoti įkrovimo tašką kito automobilio varikliui užvesti, gali perdegti saugiklis ir įkrovimo
taškas nebeveiks.
Perdegus saugikliui, vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas Akum.gedimas
Akumuliat.saugiklis: vykti į servisą!. „Volvo"
}}
373
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo"
autoservisu.
Užvedant variklį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina
atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas,
kad būtų išvengta trumpojo jungimo ar kitų pažeidimų:
1.
Nustatykite automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtį 0.
2.
Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa
yra 12 V.
3.
Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
4.
Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (1).
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais variklio
skyriaus komponentais.
374
5.
Atidarykite teigiamo gnybto dangtelį (2).
6.
Prijunkite raudonojo jungiamojo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto (2).
7.
Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo
gnybto (3).
8.
Prijunkite juodojo jungiamojo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio neigiamo gnybto (4).
9.
Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir leiskite varikliui keletą minučių veikti didesniais
nei tuščiosios eigos sūkiais apytiksliai
1500 aps./min.
11. Užveskite savo automobilio variklį. Jei nepavyksta užvesti variklio, pailginkite įkrovimo
trukmę iki 10 minučių ir pabandykite užvesti
vėl.
PASTABA
Užvedant variklį normaliomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam
varikliui, o benzininis variklis lieka išjungtas.
Tai reiškia: pasukus užvedimo valdymo elementą į padėtį START, elektrinis variklis buvo
paleistas ir automobilis paruoštas važiuoti.
Starterio variklis vairuotojo ekrane indikuojamas išsijungiančiomis indikatorių lemputėmis
ir įsijungiančia iš anksto nustatyta tema.
SVARBU
Nelieskite užvedimo laido gnybtų užvedimo
proceso metu. Tai gali sukelti kibirkščiavimą.
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine tvarka pirma juodąjį, po to raudonąjį.
Užtikrinkite, kad nė vienas iš juodojo laido
gnybtų nesiliestų su automobilio teigiamu
gnybtu arba kito akumuliatoriaus teigiamu
gnybtu arba su gnybtu, kuris prijungtas prie
raudonojo laido.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
PASTABA
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Akumuliatorius (p. 529)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Variklio užvedimas (p. 371)
Pavarų dėžė
Ženklas
Pavarų dėžė yra automobilio transmisijos mazgo
tarp variklio ir varomųjų ratų dalis. Pavarų dėžės
funkcija – keisti pavarų santykį atsižvelgiant į
greičio ir galios poreikius.
Automobilyje sumontuota aštuonių laipsnių automatinė pavarų dėžė ir elektrinis variklis, sukantis
galinius ratus. Naudojantis mentelėmis ant vairo*,
pavaras galima perjungti rankiniu būdu. Vairuotojo
ekrane rodoma, kuri pavara šiuo metu įjungta.
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės
darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo pavojui,
vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite
pateikiamas rekomendacijas.
Paaiškinimas
Informacija arba klaidos pavarų
dėžėje pranešimas. Įvykdykite
pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta arba perkaito.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 376)
Pavaros keitimo indikatorius (p. 378)
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 379)
Ženklai vairuotojo ekrane
Jei pavarų dėžėje įvyksta triktis, vairuotojo ekrane
pateikiamas ženklas ir pranešimas.
Variklio gaubto atidarymas ir uždarymas
(p. 513)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 375
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinės pavarų dėžės padėtys
Automatinė pavarų dėžė išlaisvina vairuotoją, kad
jis galėtų sutelkti dėmesį į eismą kelyje ir vairavimo sąlygas.
Pavara perjungiama paspaudžiant spyruoklinį
pavarų perjungiklį pirmyn arba atgal.
Kai automobilis pastatytas arna užvedant variklį
turi būti parinkta padėtis P. Pavarų perjungiklį
nustatant į stovėjimo padėtį, automobilis turi nejudėti.
Norint iš stovėjimo padėties pasirinkti kitą pavarų
režimą, turi būti nuspaustas stabdžių pedalas ir
parinkta uždegimo padėtis II.
Automobilyje įrengta aštuonių laipsnių automatinė pavarų dėžė, kurios sistema, siekdama optimizuoti važiavimą, pati parenka pavarą.
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Kai automobilis pastatytas, taip pat įjunkite stovėjimo
stabdį.
Pavarų dėžės režimas vairuotojo ekrane
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote ant šlaito - automatinės pavarų
dėžės padėties P nepakanka, kad automobilis
stovėtų.
Pavarų padėtys
Stovėjimo padėtis – P
Žinyno funkcijos:
Sistema automatiškai įjungs pavarų dėžės režimą
P:
Vairuotojo ekrane rodoma pavarų perjungiklio
padėtis:
P, R, N, D arba B.
Rankiniu pavarų perjungimo režimu papildomai
rodoma įjungta pavara (1–8).
Pavaros perjungimas
Pavarų perjungiklis yra elektroninis, kai pavaros
perjungiamos elektroniniu, o ne mechaniniu būdu.
Taip pavaros perjungiamos greičiau ir tiksliau.
376
Stovėjimo padėtis suaktyvinama P mygtuku,
esančiu šalia pavarų perjungiklio.
•
jei automobilis bus išjungtas nustačius
pavarų režimą D arba R;
•
jei veikiant varikliui ir pavarų perjungikliui
esant kitoje padėtyje nei P vairuotojas atsisegs saugos diržą ir atidarys savo dureles.
Atbulinės eigos padėtis – R
Kad galėtumėte važiuoti atbuline eiga, pasirinkite
padėtį R. Jungiant atbulinės eigos padėtį, automobilis turi nejudėti.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti stovėjimo stabdį.
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat grindų
(žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš karto
įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė funkcija
vadinama automatiniu žemesnės pavaros įsijungimu.
Norint pakeisti pavarų perjungiklio padėtį iš neutralios į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II).
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai nuo
pagreičio ir greičio, greitėjama arba lėtėjama
automatiškai. Perjungiant pavarų dėžės režimą iš
R į D, automobilis turi stovėti.
Stabdymo padėtis – B
Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti režimą
B. Padėtyje B atleidus greičio pedalą, automobilis
ima stabdyti varikliu ir tuo pat metu įkrauna hibridinės sistemos akumuliatorių. Taip atsiranda daugiau galimybių hibridinės sistemos akumuliatoriui
įkrauti, kadangi įkraunama ir vairuotojui nespaudžiant stabdžių pedalo.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus
pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į
buvusią padėtį.
Padėtis B vairuotojo ekrane.
Padėtyje B galima rankiniu būdu įjungti žemesnę
pavarą. Vairuotojo ekrane rodoma, kuri pavara (1–
8) naudojama.
•
Vieną kartą patraukite pavarų perjungiklį
atgal, kad įjungtumėte kitą žemesnę pavarą.
•
Patraukite pavarų perjungiklį atgal dar kartą,
kad įjungtumėte dar žemesnę pavarą.
Kad būtų galima rankiniu būdu įjungti aukštesnę
pavarą, automobilyje ant vairo turi būti sumontuotos mentelės*.
•
Paspauskite pavarų perjungiklį pirmyn, kad
grąžintumėte padėtį D.
Pavarų dėžė automatiškai perjungs žemesnę
pavarą, jei greitis sumažėja iki lygio, kuris yra per
žemas pasirinktajai pavarai, kad būtų išvengta
trūkčiojimo važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas naudojamas tada, kai reikia maksimalaus pagreitėjimo,
pavyzdžiui, lenkiant.
Saugos funkcija
Norint išvengti pernelyg didelių variklio apsukų,
greičių dėžėje yra apsauga nuo per žemos pavaros įjungimo.
Pavarų dėžė neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio apsukų
skaičius gali apgadinti variklį. Nieko neįvyksta, jei
vairuotojas vis tiek bando įjungti žemesnę pavarą
tokiu būdu, esant didelės variklio apsukoms –
pradinė pavara lieka įjungta.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo
variklio apsukų. Pavara persijungia, kai variklio
apsukos pasiekia tokią maksimalią ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 377
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Pavarų dėžė (p. 375)
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 379)
Pavaros keitimo indikatorius (p. 378)
Pavarų svirties blokatorius (p. 379)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Pavaros keitimo indikatorius
Vairuotojo ekrane pateikiamas pavarų perjungimo indikatorius vairuotojui suteikia informacijos
apie dabartinę pavarą (esant rankiniam pavarų
perjungimo režimui) ir nurodo, kada tinka perjungti kitą pavarą, siekiant optimizuoti degalų
ekonomiją.
Susijusi informacija
•
•
Pavarų dėžė (p. 375)
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 376)
Norint rankiniu pavarų perjungimo režimu važiuoti
ekonomiškai, svarbu važiuoti reikiama pavara ir
laiku jas perjungti. Pavaros keitimo indikatorius
rodo dabartinę pavarą vairuotojo ekrane ir viršutine rodykle nurodo, kada reikėtų perjungti aukštesnę pavarą. Pavarų perjungimo indikatorius
rodomas pavarų dėžės režimu B arba perjungiant
pavaras mentelėmis ant vairo*, pavarų dėžės
režimu D.
Pavarų perjungimo indikatorius vairuotojo ekrane2.
2
378
Iliustracija yra scheminė. Išdėstymas gali būti kitoks, tai priklauso nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio blokavimo funkcija neleidžia
atsitiktinai perjungti automatinės pavarų dėžės
pavarų perjungiklio padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio automatinio blokavimo funkcija turi kelias specialias saugos sistemas.
Iš stovėjimo padėties P
Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį iš
padėties P, reikia nuspausti stabdžių pedalą ir
nustatyti uždegimo padėtį II.
Pavarų perjungimas vairo
mentelėmis*
Mentelės ant vairo papildo pavarų perjungiklį,
jomis galima perjungti pavaras rankiniu būdu,
nepaleidžiant vairo.
Vairo mentelių suaktyvinimas
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis
prie vairo, šias pirmiausia reikia suaktyvinti:
–
Patraukite vieną iš mentelių link vairo.
> Vairuotojo ekrane pateiktas skaičius
nurodo parinktą pavarą.
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
Iš neutralios padėties N
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepaisant, ar variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis šioje padėtyje užfiksuojamas.
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties N į
kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi būti
įjungta uždegimo padėtis II).
Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame
prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis
esamą pavarą.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Pranešimai vairuotojo ekrane
Jeigu blokuojamas pavarų perjungiklis, vairuotojo
ekrane rodomas pranešimas, pvz., Pavarų svirtis
Pasp. stabdžių pedalą, kad suakt. pavarų
svirtį.
Pavarų perjungiklis mechaniškai neblokuojamas.
Susijusi informacija
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 376)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Funkcijos išaktyvinimas
Vairuotojo ekrano vaizdas keičiant pavarą mentelėmis
ant vairo.
Pavarų perjungimas
Kaip vienu laipsniu padidinti pavarą:
–
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link vairo, ir
atleiskite.
Rankinis išaktyvinimas
– Vairo mentelės deaktyvinamos patraukiant
abi jas link vairo ir palaikant toje padėtyje, kol
vairuotojo ekrane išnyks parinktos pavaros
skaičius.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 379
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Automatinis išaktyvinimas
Pavarų dėžės režimu D mentelės ant vairo išjungiamos automatiškai, jei kurį laiką būna nenaudojamos. Apie tai informuoja išsijungęs dabartinės
pavaros skaičius.
Pavarų dėžės režimu B jos automatiškai nedeaktyvinamos.
Susijusi informacija
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 376)
Pavaros keitimo indikatorius (p. 378)
Variklių sistemos
Šis „XC90 Twin Engine“ – taip vadinamas „lygiagretusis hibridinis automobilis“. Tai reiškia, kad
jame yra dvi atskiros pavaros sistemos: elektrinis
variklis ir vidaus degimo variklis. Priklausomai
nuo vairuotojo pasirinkto važiavimo režimo ir esamos elektros energijos, šios dvi pavaros sistemos gali būti naudojamos atskirai arba lygiagrečiai.
Dvi pavaros sistemos
Pažangioje valdymo sistemoje sujungtos abiejų
variklių sistemų savybės, kad būtų važiuojama
optimaliai taupiai.
Hibridinės sistemos akumuliatorius
Vidaus degimo variklis
3
380
Jungtinis aukštos įtampos generatorius ir starteris – CISG (Crank Integrated Starter Generator).
Aukštos įtampos generatorius3
Elektrinis variklis
Vidaus degimo variklis ir elektrinis variklis gali tiesiogiai perduoti varomąją jėgą ratams. Vidaus
degimo variklis taip pat gali įkrauti elektrinio variklio hibridinės sistemos akumuliatorių, naudodamas specialųjį aukštos įtampos generatorių.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 381)
Bendroji informacija apie XC90 Twin Engine
(p. 54)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimo režimai
Vairavimo režimo pasirinkimas
Važiavimo režimo pasirinkimas turi įtakos automobilio vairavimo charakteristikoms. Šiais režimais siekiama pagerinti vairavimo patirtį ir
palengvinti vairavimą ypatingomis aplinkybėmis.
greičio.
Pasirinktini važiavimo režimai
ĮSPĖJIMAS
Vairavimas
variklio / pavarų dėžės / visų ratų pavaros;
1.
stabdžių;
pneumatinės pakabos ir amortizavimo;
vairuotojo ekrano;
klimato kontrolės nuostatų.
Pasirinkite vairavimo režimą, kuris geriausiai atitinka esamas vairavimo sąlygas. Atminkite, kad
atskirose situacijose tam tikrų vairavimo režimų
pasirinkti negalima.
temperatūra
• Neįmanoma pasirinkti dėl apribojimų
• Neįmanoma pasirinkti dėl per didelio
Naudojantis važiavimo režimais, galima greitai
pasiekti įvairias automobilio funkcijas ir nuostatas,
tenkinančias įvairius vairavimo poreikius. Siekiant
geriausių vairavimo charakteristikų kiekvienu atitinkamu vairavimo režimu, naudojamos tokios sistemos:
•
•
•
•
•
•
• Neįmanoma pasirinkti, nes žema
Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą DRIVE MODE.
> Centriniame ekrane pasirodo iškylantysis
meniu.
2.
Pasukite ratuką aukštyn arba žemyn, kol bus
pažymėtas pageidaujamas važiavimo režimas.
3.
Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą arba tiesiogiai jutikliniame ekrane
patvirtinkite išranką.
> Pasirinktas vairavimo režimas nurodytas
vairuotojo ekrane.
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
ĮSPĖJIMAS
Nepalikite automobilio nevėdinamoje vietoje
su suaktyvintu važiavimo režimu ir išjungtu
vidaus degimo varikliu: nukritus hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygiui, bus
automatiškai užvestas variklis ir besikaupiančios išmetamosios dujos gali rimtai sužaloti
žmones ir gyvūnus.
Kai važiavimo režimo pasirinkti negalima, pateikiamas pranešimas, pvz.:
• Neįman.pasir., nes pav.dėžė veikia
rank.rež.
• Neįmanoma pasirinkti, nes senka
akumuliatorius
}}
381
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Kai energijos lygis žemas (hibridinės sistemos
akumuliatorius beveik išsekęs), reikia palaikyti
akumuliatoriaus energijos lygį, todėl dažniau užsiveda vidaus degimo variklis. Kad atkurtumėte
talpą ir vėl galėtumėte važiuoti vien elektra, įkraukite hibridinės sistemos akumuliatorių iš 230 V
kintamosios srovės lizdo, naudodami įkrovimo
kabelį, arba persijunkite į važiavimo režimą Save.
HYBRID
Tai – įprastas automobilio režimas.
Užvedus variklį, įjungiamas režimas Hybrid. Valdymo sistema atskirai arba lygiagrečiai naudoja
elektrinį motorą bei degalais maitinamą variklį ir
apskaičiuoja optimalų naudojimą pagal našumą,
degalų sąnaudas ir komfortą. Pasiekus didesnį
greitį, prošvaisa iki žemės automatiškai sumažinama (taip sumažėja vėjo pasipriešinimas).
Galimybė važiavimo režimu Hybrid naudotis vien
elektriniu varikliu priklauso nuo hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos lygio ir, pvz., poreikio šildyti ar vėsinti automobilio saloną.
Jei energijos daug, galima važiuoti vien tik elektra.
Nuspaudus greičio pedalą, veikia tik elektros
variklis, kol galiausiai pasiekiama tam tikras įkrovos lygis. Žemiau šio įkrovos lygio užvedamas
vidaus degimo variklis.
Vairuotojo ekranas su varymo elektriniu ir vidaus degimo
varikliais grafikais.
Rodyklė vairuotojo ekrane nurodo, kiek energijos
automobilis naudoja važiavimo metu, o maža
rodyklė tarp žaibo ir kryčio piktogramų informuoja,
kiek dar energijos galima panaudoti. Išsamiau
apie vairuotojo ekrane pateikiamą hibridinės sistemos informaciją skaitykite skirsnyje „Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo
ekrane“.
Vidaus degimo variklis užsiveda, kai energijos
lygio akumuliatoriuje nebepakanka vairuotojo
galios poreikiui (spaudžiant greičio pedalą)
patenkinti.
Vairuotojo ekrane papildomai informuojama, kada
švelniai stabdant energija grąžinama į akumuliatorių (regeneruojama). Papildomos informacijos
apie regeneraciją teikiama skirsnyje „Kojinis stabdys“.
382
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
PURE
Važiuokite su įjungtu elektriniu varikliu, maksimaliai sumažintomis energijos sąnaudomis ir anglies
dioksido emisija.
sistemos akumuliatoriaus energijos lygis aukštas
ir planuojama kelionė prasidės didesniu greičiu
(pvz., plentu) ir baigsis mažu, kai bus pageidaujama važiuoti elektra.
Važiavimo režimas maksimaliai išnaudoja hibridinės sistemos energiją. Tai reiškia, kad, pvz., sumažinama prošvaisa iki žemės, siekiant sumažinti
vėjo pasipriešinimą, taip pat sumažinama tam
tikrų klimato kontrolės nuostatų galia.
Jei, pasirinkus važiavimo režimą, hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos lygis būna žemas,
užsiveda vidaus degimo variklis, kad įkrautų akumuliatorių iki 33 %. Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos lygis jau viršija 33 %, šis
energijos lygis palaikomas: valdymo sistema
pagal poreikį išjungia / užveda vidaus degimo
variklį (kaip ir režimu Hybrid).
Režimą Pure galima pasirinkti tik jei yra pakankamai aukštas hibridinės sistemos akumuliatoriaus
energijos lygis. Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos lygis tampa pernelyg žemas,
užvedamas vidaus degimo variklis. Kartu užvedamas vidaus degimo variklis:
•
•
•
jei greitis viršija 125 km/h (78 myl./val.);
jei vairuotojas pageidauja naudoti daugiau
judėjimo jėgos nei pajėgia patiekti elektrinė
pavara;
jei sistema / komponentas veikia ribotai, pvz.,
kai žema aplinkos temperatūra.
Jei apribotos klimato kontrolės nuostatos kelia
nepatogumų, prireikus paspauskite AUTO, arba
atitirpinimo funkcijos mygtuką.
SAVE
Pataupykite energiją vėlesniam laikui, kai labiau
tiks važiuoti elektra, pvz., mieste.
Važiuojant tik elektra , sutaupoma daugiau degalų
važiuojant mažesniu greičiu. Todėl šį režimą pirmiausia rekomenduojama pasirinkti, kai hibridinės
Šiuo važiavimo režimu padidėja degalų sąnaudos,
kadangi vidaus degimo variklis užsiveda ir išsijungia, kad palaikytų pakankamai aukštą energijos
lygį, kurį ketinama panaudoti vėliau.
OFF ROAD
Maksimaliai padidinkite automobilio trauką
važiuojant nelygiu pagrindu arba prastu keliu.
Važiavimo režimas užtikrina didelę prošvaisą iki
žemės, vairas sukasi lengvai, veikia visų ratų
pavara ir suaktyvinta žemo greičio kontrolės funkcija kartu su nusileidimo nuo kalno funkcija („Hill
Descent Control“).
Vairuotojo ekrane papildomai rodomas kompasas
ir altimetras.
Norint naudotis visų keturių ratų pavara, vidaus
degimo ir elektrinis varikliai turi veikti nepertraukiamai, todėl didėja degalų sąnaudos.
PASTABA
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
PASTABA
Jei automobilio variklis bus išjungtas palikus
režimą OFF ROAD, liks nustatyta didesnė
prošvaisa. Kitą kartą užvedus variklį, automobilis bus nuleistas.
SVARBU
Važiavimo režimas OFF ROAD neturi būti
naudojamas važiuojant su priekaba ir be priekabos jungties. Kitaip gali būti apgadintos oro
kameros.
Važiavimo režimą galima suaktyvinti tik važiuojant
nedideliu greičiu. Spidometre rodoma greičio
ribotuvo sritis. Viršijus šį greitį, Off Road režimas
atšaukiamas ir suaktyvinamas AWD važiavimo
režimas.
}}
383
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
AWD
Padidinkite automobilio stabilumą kelyje ir traukos jėgą, naudodami visų ratų pavarą.
Individualus važiavimo režimas pasiekiamas tik
tuo atveju, jei jis pirmiausia suaktyvinamas centriniame ekrane.
Važiavimo režimas skirtas važiuoti mažu greičiu
slidžiais keliais, tačiau jis padeda stabilizuoti automobilį ir važiuojant didesniu greičiu.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Spustelėkite My Car Individualus
važiavimo režimas ir pasirinkite
Individualus vairavimo režimas.
3.
Pasirinkite važiavimo režimą pradėti iš: Pure.
Hybrid arba Power.
Norint naudotis visų keturių ratų pavara, vidaus
degimo ir elektrinis varikliai turi veikti nepertraukiamai, todėl didėja degalų sąnaudos.
POWER
Režimas Power paverčia automobilį sportiškesniu, kad būtų galima vairuoti aktyviau.
Važiavimo režimas maksimaliai padidina jungtinę
vidaus degimo variklio ir elektrinio variklio galią:
automobilį varo visi ratai. Automobilis važiuoja
sportiškiau ir greičiau reaguoja spaudžiant akceleratorių. Prioritetas teikiamas važiavimui
žemesne pavara, delsiant perjungti aukštesnes
pavaras. Vairas reaguoja greičiau, amortizatoriai
kietesni, prošvaisa mažesnė, todėl kėbulas
mažiau svyruoja ir automobilis posūkiuose valdomas tiksliau.
Vidaus degimo ir elektrinis varikliai veikia nuolat,
todėl padidėja degalų sąnaudos.
INDIVIDUAL
Vairuotojo režimo pritaikymas pagal individualius
pageidavimus.
Pasirinkite pradinį vairavimo režimą ir suderinkite
nuostatas pagal pageidaujamas vairavimo charakteristikas.
384
Galimas reguliavimas taikomas nuostatoms
•
•
•
•
•
Vairuotojo ekranas
Vairo sunkumas
Galios agregatų duomenys
Be to, atskirais atvejais, dėl laikinų sistemos apribojimų arba teisinių reikalavimų, kuriais siekiama
palaikyti automobilio žemą bendrosios emisijos
lygį, reglamentuojamų funkcijų vidaus degimo
variklis gali būti naudojamas intensyviau.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 270)
Lygio kontrolė* (p. 385)
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 95)
Stabdymas koja (p. 387)
Visų ratų pavara (p. 386)
Nusileidimo nuo kalno kontrolė (p. 395)
Stabdymo charakteristikos
Pakabos valdymas.
Vidaus degimo variklio užvedimas ir
išjungimas
Pažangioji valdymo sistema nustato, kiek laiko
automobilį varys vidaus degimo variklis, kiek elektrinis variklis ir kiek abu varikliai lygiagrečiai.
Pirminė funkcija – naudoti vidaus degimo arba
elektrinį variklį ir pasiekiamą hibridinės sistemos
akumuliatoriaus energiją maksimaliai efektyviai,
atsižvelgiant į įvairių važiavimo režimų charakteristikas ir vairuotojo galios poreikį, kuris reguliuojamas greičio pedalu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygio kontrolė*
Lygio kontrolės funkcija automatiškai reguliuoja
automobilio pakabą ir amortizatorių savybes, kad
važiuojant būtų užtikrintas geriausias komfortas ir
veikimas. Taip pat yra galimybė nustatyti lygį rankiniu būdu, siekiant palengvinti pakrovimą ar išlipimą.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Paprasto įlipimo / išlipimo
kontrolė.
> Pastačius automobilį su užgesintu varikliu,
automobilis nuleidžiamas (jei atidaromos
bet kurios durelės, lygio kontrolė išjungiama). Užvedus automobilį ir jam pradėjus riedėti, automobilis pakeliamas į tokį
aukštį, kuris taikomas pasirinktam važiavimo režimui.
pneumatinės pakabos ir amortizavimo;
Ši sistema priderinama prie pasirinktojo važiavimo
režimo ir automobilio greičio. Naudojant pneumatinės pakabos funkciją, automobilio prošvaisa priderinama prie žemesnio lygio, esant didesniam
greičiui, todėl sumažėja vėjo pasipriešinimas ir
padidėja stabilumas. Amortizacija paprastai nustatoma taip, kad užtikrintų didžiausią galimą komfortą, ir yra nuolat reguliuojama, priklausomai nuo
kelio paviršiaus, automobilio greitėjimo, stabdymo
ir važiavimo posūkiuose.
Vairuotojo ekrane nurodoma, kada įjungiama lygio
valdymo funkcija.
Lygio reguliuoti negalima, kai atidarytas variklio
dangtis arba bet kurios durelės.
Lygio kontrolės nuostatos
Įlipimo pagalba
Kad būtų lengviau įlipti ar išlipti, automobilį galima
nuleisti žemyn.
Įlipimo palengvinimo funkcijos suaktyvinamas
centriniame ekrane:
Pakrovimo režimas
Pakaba .
Pneumatinės pakabos ir lygio kontrolės
išaktyvinimas
Atskirais atvejais funkciją reikia deaktyvinti, pvz.,
prieš pakeliant automobilį domkratu. Priešingu
atveju lygio skirtumas, susidaręs pakėlus automobilį domkratu, gali sukelti problemų su pneumatine pakaba.
Funkcijos išaktyvinimas centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Išj. pakabos ir išlyginimo
kontrolę.
Pakaba .
Pasinaudokite bagažinės skyriuje esančiais mygtukais, kad nustatytumėte automobilio galinės
dalies aukštį ir palengvintumėte pakrovimą /
iškrovimą arba kai prijungiate / atjungiate priekabą. Žr. skirsnį „Pakrovimas“.
Stovint
Stovėjimo metu įsitikinkite, kad būtų pakankamai
vietos virš automobilio ir po juo, nes prošvaisa gali
skirtis, pvz., priklausomai nuo lauko temperatūros,
automobilio krovinio, įkrovimo arba važiavimo
režimo, pasirenkamo užvedus automobilį, naudojimo.
Lygis gali būti sureguliuotas ir praėjus tam tikram
laikui nuo automobilio pastatymo. Tuo siekiama
kompensuoti natūralius aukščio pokyčius dėl
pneumatinių spyruoklių temperatūros svyravimų
automobiliui vėstant.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 385
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Transportavimo metu
Visų ratų pavara
Stabdymo funkcijos
Gabenant automobilį keltu, traukiniu ar sunkvežimiu, jis turi būti pritvirtintas per ratus, o ne kitas
važiuoklės dalis. Gabenimo metu vykstantys
pneumatinės pakabos pokyčiai gali neigiamai
paveikti įtvirtinimo efektyvumą.
Visų ratų pavaros režimas AWD („All Wheel
Drive“) reiškia, kad vienu metu automobilį varo
visi keturi ratai.
Automobilio stabdžiai naudojami greičiui sumažinti arba neleisti automobiliui nuriedėti.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 381)
Krovimas (p. 224)
Siekiant maksimalios įmanomos traukos ir norint
išvengti ratų prasisukimo, judėjimo jėga automatiškai perskirstoma geriausią sukibimą turintiems
ratams. Visų ratų pavara taip pat veikia stabilizuojančiai, esant didesniam greičiui. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų
varomosios jėgos perduodama į priekinius ratus.
Visų ratų pavaros savybės priklauso nuo pasirinkto važiavimo režimo.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 381)
Kontrolė mažu greičiu (p. 394)
Be kojinio stabdžio ir stovėjimo stabdžio automobilyje įdiegtos kelios automatinės stabdymo
pagalbos funkcijos. Jos gali padėti vairuotojui:
tokiu atveju jam nereikia laikyti nuspausto stabdžių pedalo, stovint prie šviesoforo, pajudant įkalnėje arba važiuojant nuokalne.
Atsižvelgiant į automobilio įrangą, gali būti pasiekiamos šios automatinio stabdymo funkcijos:
•
•
automatinis stabdymas stovint;
•
•
Automatinis stabdymas po susidūrimo
pajudėjimo įkalnėje pagalba („Hill Start
Assist“);
nusileidimo nuo kalno kontrolė („Hill Descent
Control“)*.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
386
Stabdymas koja (p. 387)
Stovėjimo stabdžiai (p. 390)
Nusileidimo nuo kalno kontrolė (p. 395)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (p. 393)
automatinis stabdymas stovint; (p. 393)
Automatinis stabdymas po susidūrimo
(p. 389)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymas koja
Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio automobiliui greičiui sumažinti.
Kojinio stabdžio sistema
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės. Kai
stabdžių kontūras apgadintas, stabdžių pedalą
reikia spausti daugiau. Todėl normaliam stabdymo poveikiui pasiekti reikia stipriau stabdžių
pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis išjungtas (išjungti elektrinis ir
degalais varomas varikliai), automobilio stabdyti neįmanoma.
Ypač kalvotoje vietovėje arba vežant sunkų krovinį
stabdžius galima atleisti ir naudoti stabdymo
varikliu funkciją, kuri pasiekiama perjungus pavarų
svirtį į padėtį B. Naudokitės važiavimo režimu Off
Road, kai reikia varikliu stabdyti intensyviau, pvz.,
nedideliu greičiu važiuodami stačia nuokalne.
Stabdymo neblokuojant ratų sistema
(ABS)
Automobilyje įrengta stabdžių antiblokavimo sistema Anti-lock Braking System (ABS), kuri neleidžia stabdymo metu užsiblokuoti ratams ir
padeda išlaikyti automobilio kontrolę. Suveikus
šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomą sistemos automatinį
bandymą galima vykdyti nedideliu greičiu. Bandymo metu stabdžių pedalas gali pulsuoti.
Lengvai stabdant, įkraunamas
hibridinės sistemos akumuliatorius
Stabdant lengvai, stabdoma elektriniu varikliu.
Automobilio kinetinė energija verčiama elektros
energija, kuri naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti. Akumuliatoriaus įkrovimo procesas stabdant varikliu pateikiamas vairuotojo
ekrane: žr. skirsnį „Su hibridine sistema susijusi
informacija vairuotojo ekrane“.
Ši funkcija aktyvi, kai greitis siekia 5–150 km/h
(3–93 myl./val.). Stabdant staigiau, taip pat – už
greičio intervalo ribų stabdyti padeda hidraulinė
stabdžių sistema.
Stabdant varikliu, vairuotojo ekrane indikuojamas įkrovimo procesas.
Stabdymas šlapiame kelyje
Ilgą laiką važiuojant šlapiu keliu nestabdžius, pirmojo stabdymo metu stabdžiai gali šiek tiek
uždelsti. Taip gali nutikti ir nuplovus automobilį
autoplovykloje. Tokiu atveju pedalą reikia spausti
smarkiau. Todėl iki priekyje važiuojančių transporto priemonių palaikykite didesnį atstumą.
Pavažiavę šlapiu keliu ar nuplovę automobilį autoplovykloje, smarkiai pastabdykite. Taip pašildysite
stabdžių diskus, jie greičiau išdžius ir apsaugosite
juos nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į
esamą eismo situaciją.
Stabdymas druska pabarstytame kelyje
Važiuojant druska pabarstytu keliu, ant stabdžių
diskų ir įdėklų gali susidaryti druskos sluoksnis.
Taip pailgėja stabdymo kelias. Tokiu atveju iki
priekyje važiuojančių transporto priemonių reikia
}}
387
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
palaikyti itin didelį saugų atstumą. Be to, atlikite
šiuos veiksmus:
•
•
Retkarčiais pastabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Užtikrinkite, kad stabdydami nekelsite pavojaus kitiems eismo dalyviams.
Baigę kelionę ir prieš pradėdami kitą atsargiai nuspauskite stabdžių pedalą.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
ĮSPĖJIMAS
Paaiškinimas
Jei vienu metu įsijungia abi – stabdžių trikties
ir ABS trikties – įspėjamosios lemputės, vadinasi, stabdžių sistemoje įvyko triktis.
Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.
Jei kiekis per mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir patikrinkite, kodėl
mažėja stabdžių skysčio kiekis.
•
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir paprašykite, kad jame patikrintų stabdžių sistemą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
•
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės. Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio
praradimo priežastį.
Pedalo jutiklio triktis.
Techninė priežiūra
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
Nauji, ką tik pakeisti stabdžių įdėklai bei stabdžių
diskai neužtikrina optimalaus stabdymo efekto,
kol „neįsidirba“ (kelis šimtus kilometrų). Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite smarkiau
spausdami stabdžių pedalą. „Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“ patvirtintus stabdžių
įdėklus.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite informacijos apie procedūrą arba paprašykite
autoserviso specialistų atlikti patikrą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
388
Užvedus variklį, šviečia 2 sekundes:
Automatinė funkcinė patikra.
Šviečia ilgiau nei 2 sekundes: ABS
sistemos triktis. Automobilio įprasta
stabdžių sistema veikia ir toliau,
tačiau be ABS funkcijos.
Jei parodomas pranešimas Stabdžių pedalasCharakteristikos
pasikeitė Reikalinga techn.
patikra, vadinasi, sistema „Brakeby-Wire“ neveikia. Siekiant pageidaujamo stabdymo efekto, stabdžių
pedalas susijungia giliau ir reikia jį
spausti smarkiau.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 386)
Stabdymo jėgos didinimas (p. 389)
Stabdžių žibintas (p. 145)
Avarinio stabdymo signalas (p. 389)
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 95)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Avarinio stabdymo signalas
Stabdymo jėgos didinimas
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas siekiant
įspėti iš paskos važiuojančius vairuotojus apie
staigų stabdymą. Ši funkcija reiškia, kad stabdžių
žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip
būna stabdant įprastu būdu.
Stabdžių jėgos didinimo sistema BAS („Brake
Assist System“) padeda padidinti stabdymo jėgą
stabdymo metu, taip sutrumpinant stabdymo
kelią.
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas staigiai
stabdant arba dideliu greičiu suveikus ABS sistemai. Avariniu būdu sustabdžius automobilį, stabdžių žibintai nustoja mirksėti ir pradeda šviesti
nepertraukiamai. Tuo pat metu įjungiamas automobilio avarinis signalas. Jis veikia, kol automobilio greitis vėl padidėja arba avarinis signalas išjungiamas rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
•
Stabdymas koja (p. 387)
Avarinių šviesų signalas (p. 146)
Stabdžių žibintas (p. 145)
Sistema nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo jėgą
galima padidinti iki lygio, pasiekiamo įsijungiant
sistemai ABS. Atleidus stabdžio pedalą, ši funkcija laikinai išsijungia.
Susijusi informacija
•
Stabdymas koja (p. 387)
Automatinis stabdymas po
susidūrimo
Susidūrus, kai suaktyvinami pirotechniniai saugos diržo įtempikliai ar saugos oro pagalvės, ar
automobiliu partrenkus stambų gyvūną, automatiškai įjungiami automobilio stabdžiai. Šia funkcija apsaugoma nuo papildomo susidūrimo arba
sumažinami jo padariniai.
Po rimtos avarijos kyla pavojus, kad automobilio
nebebus galima valdyti. Siekiant išvengti galimo
papildomo susidūrimo su kita transporto priemone ar kita kliūtimi arba sušvelninti jo padarinius, savaime suaktyvinama automatinio stabdymo sistema, kuri saugiai sustabdo automobilį.
Stabdymo metu įjungiami stabdžių žibintai ir avarinis signalas. Automobiliui sustojus, avarinis signalas lieka veikti toliau ir įjungiamas stovėjimo
stabdys.
Jei stabdymo jėgos nepakanka, pvz., kyla pavojus,
kad į sustojusį automobilį trenksis iš paskos
važiuojančios transporto priemonės, vairuotojas
gali perimti sistemos valdymą, nuspausdamas
akceleratoriaus pedalą.
Funkcija daro prielaidą, kad stabdžių sistema po
susidūrimo išliko sveika.
Susijusi informacija
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 386)
Saugos diržo įtempiklis (p. 63)
}}
389
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Saugos oro pagalvės (p. 66)
Stovėjimo stabdžiai
Rear Collision Warning (p. 335)
Stovėjimo stabdys neleidžia automobiliui nuriedėti iš stovimos padėties, mechaniškai užrakindamas / užblokuodamas du ratus.
Stovėjimo stabdžio valdymo elementas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, tarp sėdynių.
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį, gali
pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys. Ūžesys
gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo metu.
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui
nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei stovėjimo
stabdžiai įjungiami automobiliui judant, tuomet jie
veikia kaip įprastiniai stabdžiai, t.y. stabdomi visi
keturi ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
390
Susijusi informacija
•
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 386)
Stovėjimo stabdžio naudojimas (p. 391)
Ką daryti kilus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 392)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stovėjimo stabdžio naudojimas
Įjunkite stovėjimo stabdį, kad stovintis automobilis nenuriedėtų.
Automatinis įjungimas
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai:
•
jei funkcija „Auto Hold“ (automatinio stabdymo stovėjimo metu) būna suaktyvinta ir
automobilis stovi apie 5 minutes;
•
kai važiuojant stačiu nuolydžiu parenkama
pavarų dėžės padėtis P;
•
kai variklis išjungiamas. (Ši funkcija pasirinktinė, žr. skirsnį „Stovėjimo stabdžio nuostatos“
toliau.)
Stovėjimo stabdžio įjungimas
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima įjungti patraukiant ir palaikant valdymo elementą. Atleidus valdymo elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.
Stovėjimo stabdžio atleidimas
Rankinis atleidimas
1. Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.
2.
1.
2.
Patraukite valdymo elementą aukštyn.
> Įjungus stovėjimo stabdį, pradeda šviesti
ženklas vairuotojo ekrane.
Patikrinkite, ar automobilis stovi.
Ženklas vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Šis ženklas šviečia įjungus stovėjimo stabdį.
PASTABA
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Paspauskite valdymo elementą žemyn.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
Automatinis atleidimas
1. Saugos diržo prisisegimas.
2.
Užveskite variklį.
3.
Nustatykite pavarų dėžės padėtį D arba R ir
nuspauskite greičio pedalą.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane.
}}
391
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Automobilio statymas nuolydyje
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote nuokalnėje - nepakanka palikti
automobilį įjungtą arba padėtyje P, jei jis turi
automatinę pavarų dėžę, kad jis stovėtų.
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai,
įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite šios situacijos, važiuodami patraukę valdikliį aukštyn. Kai
variklis pasieks traukos jėgą, atleiskite svirtį.
Stovėjimo stabdžio nuostatos
Automatinį šios funkcijos įjungimą galima išaktyvinti / suaktyvinti centriniame ekrane:
392
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Elektrinis
stovėjimo stabdis ir nuimkite žymą / pažymėkite funkciją Automatiškai įjungti
stovėjimo stabdį.
Susijusi informacija
•
•
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 390)
Ką daryti kilus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 392)
automatinis stabdymas stovint; (p. 393)
Ką daryti kilus stovėjimo stabdžio
trikčiai
Jei po kelių bandymų nepavyksta atleisti ar įjungti
stovėjimo stabdžio, susisiekite su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Jei mėginama važiuoti su įjungtu stovėjimo stabdžiu, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Jei automobilį reikia pastatyti prieš pašalinant
triktį, ratus būtina pasukti taip, lyg statant įkalnėje,
o pavarų perjungiklis turi būti padėtyje P.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo
stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima. Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį
akumuliatorių.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos
galinius stabdžių įdėklus reikia pakeisti autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Žr. pranešimą vairuotojo
ekrane.
Stabdžių sistemos gedimas. Žr.
pranešimą vairuotojo ekrane.
Informacinis pranešimas vairuotojo
ekrane.
Pranešimų pavyzdžiai:
• Stovėjimo stabdys Reikalinga tech.
patikra
• Stovėjimo stabdys Sistema perkaito
• Stovėjimo stabdys Laikinai
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
automatinis stabdymas stovint;
Pajudėjimo įkalnėje pagalba „Hill Start Assist“
(HSA) neleidžia automobiliui riedėti atgal, kai
pajudama įkalnėje. Važiuojant atbuline eiga įkalnėje, ji neleidžia automobiliui riedėti pirmyn.
Automatinis stabdymas stovint (Auto Hold) – tai
funkcija, leidžianti vairuotojui nukelti koją nuo
stabdžių pedalo neprarandant stabdymo efekto,
kai automobilis sustoja prie šviesoforo ar sankryžoje.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių
sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui nuspaudus greičio pedalą.
Pajudėjimo įkalnėje pagalba būna suaktyvinta net
ir tada, kai išaktyvinama automatinio stabdymo
stovint funkcija („Auto hold“).
Susijusi informacija
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 386)
Sustojus automobiliui, stabdžiai įjungiami automatiškai. Automobiliui vietoje laikyti funkcija gali naudoti kojinį stabdį arba stovėjimo stabdį. Ji veikia
bet kokiame nuolydyje. Vėl nuspaudus akceleratoriaus pedalą, stabdžiai atleidžiami.
Stabdydami iki visiško sustojimo nuokalnėje ar
stačioje įkalnėje, prieš atleisdami stabdžių pedalą,
jį truputį stipriau paspauskite įsitikinti, kad automobilis visiškai nerieda.
Jei automobiliui stovint vairuotojas užgesina
variklį, įjungiamas stovėjimo stabdis.
automatinis stabdymas stovint; (p. 393)
nepasiekiama
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 386)
Stovėjimo stabdžio naudojimas (p. 391)
Stovėjimo stabdžiai (p. 390)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 373)
}}
393
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Automatinio stabdžio jungiklis
Susijusi informacija
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 386)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (p. 393)
Kontrolė mažu greičiu
Naudojant kontrolės mažu greičiu funkciją Low
Speed Control (LSC), lengviau važiuoti su priekaba bekele ar slidžiu paviršiumi, pvz., su priekaba-nameliu ant žolės arba su valties priekaba
ant paleidimo rampos.
Funkcija įtraukta į važiavimo režimą Off Road.
Funkcija pritaikyta važiavimui bekele ir priekabai
nedideliu greičiu vilkti.
Suaktyvinus funkciją, jungiklis ima šviesti.
Auto Hold galima suaktyvinti arba išaktyvinti, naudojant tuneliniame valdymo pulte esantį jungiklį.
Funkcija lieka išaktyvinta, kol galiausiai vėl suaktyvinama.
Išaktyvinus šią funkciją, pajudėjimo įkalnėje
pagalba (HSA) išlieka aktyvi, kad, pradedant
važiuoti į įkalnę, automobilis neimtų riedėti atgal.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja
pagrindinius stabdžius.
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja
stovėjimo stabdį.
394
Šioje funkcijoje pirmenybė teikiama žemoms
pavaroms ir visų ratų pavarai, nes jas naudojant,
padedama ratams neprasisukti ir užtikrinama, kad
visi ratai bus stabilesni. Akceleratorius reaguoja
dinamiškiau, kad būtų lengviau reguliuoti mažą
greitį.
Ši funkcija visada būna įjungta kartu su „Hill
Descent Control“ (HDC), užtikrindama geresnį
stabdymą varikliu, kad būtų palaikomas mažas ir
tolygus greitis, net ir važiuojant stačia nuokalne.
Tai, kuri sistema būna suaktyvinama, priklauso
nuo kelio paviršiaus, nuolydžio ir automobilio greičio.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kontrolės mažu greičiu LSC
suaktyvinimas
PASTABA
Stabdymo funkcijos (p. 386)
Nusileidimo nuo kalno kontrolės sistema „Hill
Descent Control“ (HDC) – tai nedideliu greičiu
veikianti funkcija, padidinanti stabdymo varikliu
jėgą. Funkcija padeda padidinti arba sumažinti
transporto priemonės greitį važiuojant stačia
nuokalne, naudojantis tik greičio pedalu, be
stabdžių pedalo.
Nusileidimo nuo kalno kontrolė (p. 395)
Funkcija įtraukta į važiavimo režimą Off Road.
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją reikia
vėl suaktyvinti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kad suaktyvintumėte funkciją, pasirinkite
važiavimo režimą „Off Road“.
•
Kad išaktyvintumėte, pasirinkite kitą važiavimo režimą.
PASTABA
Suaktyvinus LSC su HDC OFF ROAD važiavimo režimu, pakinta akceleratoriaus pedalo
elgsena ir variklio reakcija.
PASTABA
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
Nusileidimo nuo kalno kontrolė
Važiavimo režimai (p. 381)
Nusileidimo nuo kalno kontrolė yra pritaikyta
važiuoti bekele nedideliu greičiu, ji ypač naudinga
važiuojant stačia nuokalne netolygiu pagrindu.
Vairuotojui nereikia spausti stabdžių pedalo: jam
telieka sutelkti dėmesį į vairavimą.
ĮSPĖJIMAS
HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Veikimas
Turint nusileidimo nuo kalno kontrolės funkciją,
automobilis gali riedėti palaipsniui besikeičiančiu
greičiu pirmyn ir atgal, nes stipriau stabdoma
varikliu. Vis dėlto, greitį galima padidinti ir greičio
pedalu. Atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilio greitis vėl visiškai sulėtėja, nepaisant nuokalnės statumo, ir nebereikia spausti kojinio stab-
}}
395
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
mas važiuojant stačia nuokalne, stabdymo
poveikis laipsniškai sumažėja.
džio. Kai funkcija suveikia, įsijungia stabdžių žibintai.
Vairuotojas bet kuriuo metu gali paspausti stabdžių pedalą ir visiškai sulėtinti greitį arba sustabdyti automobilį.
PASTABA
Suaktyvinus LSC su HDC OFF ROAD važiavimo režimu, pakinta akceleratoriaus pedalo
elgsena ir variklio reakcija.
Funkcija suaktyvinama Low Speed Control (LSC),
kuris leidžia važiuoti slidžiais paviršiais ir lėtai, ir
tolygiai. Tai, kuri sistema būna suaktyvinama, priklauso nuo kelio paviršiaus, nuolydžio ir automobilio greičio.
PASTABA
Nusileidimo nuo kalno kontrolės funkcija veikia tik
važiuojant mažu greičiu.
PASTABA
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją reikia
vėl suaktyvinti.
Susijusi informacija
•
•
•
396
Kad suaktyvintumėte funkciją, pasirinkite
važiavimo režimą „Off Road“.
•
Kad išaktyvintumėte, pasirinkite kitą važiavimo režimą. Jei važiavimo režimas pakeičia-
Kad neapgadintumėte automobilio, kai važiuosite
per brastą (pvz., įveikdami apsemtą kelio ruožą),
atsižvelkite į toliau pateiktą informaciją:
•
Vandens lygis neturi pakilti aukščiau automobilio grindų. Jei įmanoma, prieš pradėdami
važiuoti per brastą patikrinkite jos gylį giliausiame taške. Ypač atsargiai reikia važiuoti per
tekantį vandenį.
•
Prieš važiuodami per brastą būtinai įjunkite
važiavimo režimą Off Road kad tikrai veiktų
vidaus degimo variklis.
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
Nusileidimo nuo kalno kontrolės
suaktyvinimas, HDC
•
Brastos įveikimas
Brastos įveikimu laikomas važiavimas automobiliu per gilią ant kelio susidariusią balą. Per brastą
reikia važiuoti itin atsargiai.
Stabdymo funkcijos (p. 386)
•
•
•
Atminkite, kad atvažiuojančio transporto
keliamos bangos gali pakilti virš automobilio
grindų.
•
Venkite važiuoti per druskingą vandenį (korozijos pavojus).
Kontrolė mažu greičiu (p. 394)
Važiavimo režimai (p. 381)
Nevažiuokite didesniu nei ėjimo tempu.
Nesustokite brastoje. Pirmyn arba atbuline
eiga automobiliu važiuokite atsargiai.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
SVARBU
Jei važiuojant per brastą vanduo sems automobilio grindis, gali būti apgadintos jo dalys
(pvz., variklis, pavarų dėžė, transmisijos mazgas arba elektros sistemos komponentai).
Garantija netaikoma, jei komponentas apgadinamas dėl panardinimo į alyvą, hidraulinio
smūgio arba alyvos stygiaus.
Sustoję vandenyje, nebandykite užvesti variklio iš naujo. Vietoj to išvilkite automobilį iš vandens ir nugabenkite ant platformos į autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo
funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo
funkcija.
Variklio ir pavaros sistemos
perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam orui, kyla
variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus,
ypač – velkant sunkų krovinį.
•
•
Perkaitimo atveju variklio galia gali laikinai
sumažėti.
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo sistema.
•
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo automobilio priekinių grotelių nuimkite visas papildomas lempas.
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite variklio.
•
•
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus reikia
nuvalyti priekabos jungiamosios movos kontaktą.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 412)
Automobilio techninė pagalba (p. 413)
cijomis ir sumažinkite greitį arba saugiai
sustabdykite automobilį bei kelias minutes
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kad pavarų
dėžė atvėstų.
•
Jei temperatūra variklio aušinimo sistemoje
tampa per aukšta, ima šviesti įspėjimo ženklas ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Variklio temperatūra Aukšta
temperatūra. Saugiai sustokite. Sustokite
saugioje vietoje ir leiskite varikliui kelias
minutes veikti laisvąja eiga, kol jis atvės.
Jei pasirodo pranešimas Variklio
temperatūra Aukšta temperatūra.
Išjunkite variklį arba Variklio auš. skystis
Žemas lygis. Išjunkite variklį, sustabdykite
automobilį ir išjunkite variklį.
Pavarų dėžės perkaitimo atveju bus pasirinkta kita pavarų perjungimo programa. Be
to, suaktyvinama įdiegta apsauginė funkcija,
kuri be viso kito uždega įspėjamąjį signalą ir
vairuotojo ekrane parodo pranešimą
Transmisija šilta Sumažinkite greitį, kad
sumažėtų temperatūra arba Transmisija
karšta Saugiai sustokite ir palaukite, kol
atvės. Vadovaukitės pateiktomis rekomenda-
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Aukšta variklio temperatūra. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Žemas lygis, aušinimo skystis. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta / perkaitusi /
atvėsinta. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
}}
397
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
Priekabos vilkimas ypatingomis sąlygomis
(p. 410)
Pasiruošimas ilgai kelionei (p. 399)
Starterio akumuliatoriaus
perkrovimas
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija
tam tikru lygiu apkrauna akumuliatorių. Jei variklis
išjungtas, patartina nelaikyti įjungtos II degimo
padėties. Vietoj to naudokite I uždegimo padėtį,
nes taip sueikvojama mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami
priedai taip pat apkrauna automobilio elektros
sistemą. Kai variklis išjungtas, nenaudokite daug
elektros energijos sunaudojančių funkcijų. Tokių
funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Jei starterio akumuliatoriaus įtampa žema, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Senka
akumuliatorius Bus greitai įjungtas
energijos taupymo režim.. Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas,
taip pat – sumažina maitinimą tokioms funkcijoms
kaip salono ventiliatorius ir (arba) garso sistema.
–
398
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių, užvedant variklį ir leidžiant jam padirbti bent
15 minučių. Starterio akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui
veikiant laisvomis apsukomis, kai automobilis
stovi.
Susijusi informacija
•
•
Uždegimo padėtys (p. 370)
Akumuliatorius (p. 529)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pasiruošimas ilgai kelionei
Pasiruošimas žiemai
Prieš išvykstant į ilgą kelionę, patartina ypač atidžiai patikrinti, kaip veikia automobilio funkcijos ir
įranga.
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras automobilio patikras, siekiant užtikrinti, kad juo būtų
galima saugiai važiuoti.
Patikrinkite, ar:
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
variklis veikia gerai ir nenaudoja daugiau
degalų nei įprasta;
•
iš įvairių bakelių nenuteka skysčiai (degalai,
alyva ir kt.);
•
•
veikia visos lemputės;
padangų protektorius pakankamo gylio, jos
gerai pripūstos;
•
•
automobilyje yra trikampis įspėjamasis ženklas ir gero matomumo liemenė (kai kuriose
šalyse juos turėti reikalauja įstatymai);
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
•
veikia valytuvai.
Variklio alyvos klampumas yra svarbus parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės)
alyvos padeda lengviau užvesti variklį, esant
šaltam orui, taip pat mažina kuro sąnaudas,
kol variklis yra neįkaitęs. Išsamiau apie tinkamą alyvą skaitykite skirsnyje „Variklio alyvai
nepalankios vairavimo sąlygos“.
•
Susijusi informacija
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 568)
•
•
Patikrinkite slėgį padangose. (p. 478)
Variklio aušinimo skystyje turi būti 50% glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo šalčio
erozijos iki maždaug –35 °C. Kad aušinimo
skystis nekenktų varikliui, negalima maišyti
skirtingų tipų glikolio.
SVARBU
Trikampis avarinis ženklas (p. 499)
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai oro
temperatūrai žemos klampos alyva netinka.
•
rai, akumuliatoriaus apkraunamas labiau ir
sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų langų ploviklį su antifrizu, kad ploviklio bakelyje nesusidarytų
ledas.
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus sniego
arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“ rekomenduoja
sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose šalyse
dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia kelio
danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam,
kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
•
•
Žieminės padangos (p. 497)
Ploviklio įpylimas (p. 528)
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 564)
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai temperatū-
399
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų bako atlanko atidarymas /
uždarymas ir degalų įpylimas
Kuro pildymas kuro siurbliu
Degalų bakas aprūpintas degalų pildytuvu be
dangtelio.
Degalų bako atlanko atidarymas/
uždarymas
Vairuotojo ekrane rodyklė šalia
bako ženklo nurodo, kurioje
automobilio pusėje yra degalų
bako atlankas.
1.
2.
Paspauskite prietaisų skydelyje esantį mygtuką.
> Dėl siekio išlyginti slėgį degalų bake
galima tam tikra atlanko atsidarymo delsa.
Vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Degalų bakas Atidaromas degalų
bako atlankas, tada Degalų bakas
Parengta pilti degalus.
Baigę pilti degalus, švelniai paspausdami
uždarykite atlanką.
Degalai pilami pagal tokią procedūrą:
1.
Atidarykite degalų bako atlanką.
2.
Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo
angą. Pasirūpinkite, kad degalų pistoletas į
pildytuvo vamzdį būtų įstatytas tinkamai.
Įpylimo kaklelyje yra du atlankai. Pistoletą reikia prastumti pro abu atlankus: tik tada
galima pilti degalus.
3.
Neperpildykite bako: pilkite, kol pirmą kartą
išsijungs degalų pistoletas.
> Bakas pilnas.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
400
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lipdukas
Degalų tvarkymas
Automobiliui esant degalinėje, niekada nenaudokite automobilio degalus naudojančio šildytuvo
funkcijų.
Nenaudokite prastesnės kokybės kuro nei rekomenduojama „Volvo“, nes tai neigiamai veikia
variklio galią ir kuro sąnaudas.
SVARBU
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“ nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į „Volvo“
garantiją ir jokias papildančias paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
PASTABA
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius
lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia kreiptis į
gydytoją.
Etiketė ant degalų bako atlanko vidinės pusės
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas,
bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu) yra itin
nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti.
Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Susijusi informacija
•
Degalų tvarkymas (p. 401)
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei kuro kokybė – tai veiksniai,
turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
•
Benzinas (p. 402)
Degalų bako atlanko atidarymas / uždarymas
ir degalų įpylimas (p. 400)
Ekonomiškas vairavimas (p. 402)
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
401
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Benzinas
Alkoholiai: etanolis
Benzinas – tai viena iš degalų rūšių.
SVARBU
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe.
Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
•
95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
98 RON oktaninio skaičiaus benzinas rekomenduojamas siekiant maksimalaus variklio
našumo ir minimalių degalų sąnaudų.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje nei
+38 °C temperatūroje, patariama naudoti kuo
aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad variklis
dirbtų kuo veiksmingiau ir taupiau.
SVARBU
402
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Negalima naudoti degalų su metalo priedais.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių sudėtyje
yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio).
•
Jei degaluose etanolio daugiau nei turi
E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio), tokių
degalų naudoti negalima, pvz., 98E15,
98E25 ir „Blue One 95“, nes tokie degalai neatitinka EN 228 reikalavimų. E85
naudoti negalima.
Susijusi informacija
•
•
Degalų tvarkymas (p. 401)
Degalų bako atlanko atidarymas / uždarymas
ir degalų įpylimas (p. 400)
Ekonomiškas vairavimas
Važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai esant valdymui elektra reiškia važiuoti sklandžiai, numatant
būsimą situaciją kelyje, važiavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikant prie esamos situacijos.
Važiuokite ekonomiškai su „XC90 Twin
Engine“
Važiuodami elektros režimu, vairuokite planuodami veiksmus iš anksto, kad pasiektumėte maksimalią įmanomą ridą.
Pasirinkus energiją tausojantį važiavimo stilių
mažinamas energijos eikvojimas ir galima pratęsti
vartojimo intervalą.
Įkrovimas
• Reguliariai įkraukite automobilį iš maitinimo
tinklo. Įpraskite visada pradėti kelionę visiškai
įkrautu hibridinės sistemos akumuliatoriumi.
•
•
Išsiaiškinkite, kur yra įkrovimo stočių.
Jei įmanoma, pasirinkite stovėjimo vietą,
kurioje yra įkrovimo stotelė.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Išankstinis paruošimas
• Paruoškite automobilį prieš kelionę. Jei
įmanoma, naudokite įkrovimo kabelį, prijungtą
prie maitinimo lizdo.
•
Venkite statyti automobilį tokioje vietoje, kur
stovėjimo metu salonas atšals arba perkais.
Pavyzdžiui, statykite automobilį reguliuojamo
klimato garaže.
•
Esant trumpai kelionei paruoškite automobilio saloną ir, jei galima, išjunkite ventiliatorių.
•
Jei paruošimo procedūros vykdyti
neįmanoma, kai lauke šalta, pirmiausia
panaudokite sėdynių ir vairo šildymo funkcijas. Venkite šildyti visą saloną, nes taip išeikvojama daugiau hibridinės sistemos energijos.
Važiavimas
Siekdami mažiausių energijos sąnaudų, suaktyvinkite važiavimo režimą Pure.
•
•
Norėdami sumažinti stabdymą, važiuokite
pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir objektų.
•
Balansuokite galios poreikį greičio pedalu ir
naudokitės vairuotojo ekrane pateiktu pasiekiamos elektrinio variklio energijos indikatoriumi, kad be reikalo neužvestumėte vidaus
degimo variklio. Elektrinis variklis yra efektyvesnis nei vidaus degimo, ypač – važiuojant
nedideliu greičiu. Žr. skirsnį „Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane“.
•
Stabdžių pedalu stabdykite švelniai: taip
įkrausite hibridinės sistemos akumuliatorių.
Stabdžių pedale įdiegta regeneracinio stabdymo funkcija.
•
Važiuodami kalnuotose vietovėse, stabdymo
varikliu funkciją naudokite pavarai esant B
padėtyje. Automobilio variklis stabdo atleidus
greičio pedalą, o hibridinės sistemos akumuliatorius yra įkraunamas.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės energijos
sąnaudos, nes kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
•
Esant didesniam greičiui pasirinkite važiavimo
režimą Save, jei kelionės laikas viršija valdymo elektra intervalą.
•
Padangose palaikykite tinkamą oro slėgį ir
reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
slėgį padangose.
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios padangos
tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių, nuimkite juos.
•
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Susijusi informacija
•
•
•
Valdymo elektra intervalas miesto aplinkoje
(p. 404)
Aprobuotas slėgis padangose (p. 570)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 568)
•
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 25)
•
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 95)
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 376)
Nelaikykite stovinčio automobilio įkalnėje su
nuspaustu akceleratoriaus pedalu. Vietoj jo
nuspauskite stabdžių pedalą.
403
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Valdymo elektra intervalas miesto
aplinkoje
10°C
90 %
70 km/h (43 myl./val.)
100 %
Automobilio vien elektra nuvažiuojamas atstumas
priklauso nuo kelių veiksnių. Galimybė nuvažiuoti
toli priklauso nuo atitinkamų aplinkybių ir sąlygų,
kuriomis vairuojama.
5°C
85 %
60 km/h (37 myl./val.)
110 %
0°C
80 %
50 km/h (31 myl./val.)
120 %
5°C
75 %
Vairuotojas gali daryti įtaką kai kuriems veiksniams, tačiau kitiems veiksniams jis poveikio
nedaro.
10°C
70 %
Ilgiausias intervalas pasiekiamas esant ypač
palankioms sąlygoms, kai visi veiksniai daro teigiamą poveikį.
Intervalui įtaką darantys veiksniai
Veiksniai, kuriems vairuotojas įtakos nedaro
Yra keli išoriniai veiksniai, kurie daro įvairų poveikį
intervalui:
•
•
•
•
•
eismo situacija
trumpi važiavimo atstumai
topografija
išorės temperatūra ir priešinis vėjas
kelio būklė ir paviršius.
Lentelėje parodytas apytikslis išorės temperatūros ir automobilio intervalo santykis esant sumažintoms klimato nuostatoms. Šiltesnė išorės temperatūra intervalui daro teigiamą poveikį.
404
25°C
105 %
20°C
100 %
PASTABA
Veiksniai, kuriems vairuotojas gali daryti
poveikį
Vairuotojas turėtų atsižvelgti į tai, kad šie veiksniai
daro poveikį intervalui, kad jis / ji galėtų automobilį vairuoti energiją tausojančiu režimu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Lentelėje pateiktos vertės taikomos naujam automobiliui.
•
Jos nėra absoliučiosios ir priklauso nuo
vairavimo elgsenos, aplinkos ir kitų aplinkybių.
reguliarus įkrovimas
Važiavimas valdant elektra
Pirminis apdorojimas
Pasirinkite važiavimo režimą Pure norėdami tausoti energiją ir nuvažiuoti kiek įmanoma toliau
naudodami vien tik elektros energiją.
važiavimo režimas Pure
klimato kontrolės nuostatų.
Esant didesniam greičiui pasirinkite važiavimo
režimą Save, jei kelionės laikas viršija valdymo
elektra intervalą.
greitis ir greitėjimas
važiavimo režimas Save
padangos ir slėgis padangose.
Lentelėje parodytas apytikslis pastovaus greičio ir
intervalo santykis, kai žemesnis pastovus greitis
daro teigiamą poveikį intervalui.
100 km/h (62 myl./val.)
70 %
90 km/h (56 myl./val.)
80 %
80 km/h (50 myl./val.)
90 %
Susijusi informacija
•
•
Ekonomiškas vairavimas (p. 402)
Važiavimo režimai (p. 381)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo rėmas*
Didesnis vilkimo svoris*
Automobilyje papildomai gali būti įrengtas vilkimo rėmas, kuriuo naudojantis galima iš paskos
vilkti, pvz., priekabą.
Norint vilkti didesnį svorį, reikia specialaus vilkimo
rėmo, kuris gali atlaikyti didesnę apkrovą. Pasitarkite su artimiausiu „Volvo“ atstovu, ar automobilio
vilkimo kablys atitinka didesnio vilkimo svorio
keliamus reikalavimus. Jei ne, automobilio vilkimo
rėmą reikia pakeisti, kad būtų galima vilkti didesnio svorio krovinį.
Galimi du vilkimo įrangos variantai: fiksuotasis ir
ištęsiamasis / įtraukiamasis vilkimo rėmas.
Informacijos apie vilkimo pajėgumą ir vilkimo rutulio apkrovą rasite skirsnyje „Vilkimo pajėgumas ir
vilkimo rutulio apkrova“.
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad neišsektų akumuliatorius.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 408)
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 560)
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 411)
Vilkimo rėmo techniniai duomenys* (p. 407)
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
(p. 405)
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo
rėmai*
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo užkabinimas
visada lengvai pasiekiamas; kai reikia, jį paprasta
ištraukti arba įtraukti. Įtrauktoje padėtyje vilkimo
užkabinimas yra visiškai paslėptas.
ĮSPĖJIMAS
Atidžiai laikykitės vilkimo rėmo ištraukimo ir
ištęsimo instrukcijų.
Vilkimo užkabinimo ištraukimas
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo rėmo ištęsimo metu venkite stovėti
šalia bamperio vidurio, automobilio gale.
SVARBU
Vilkimo rutulį reikia reguliariai valyti ir tepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
PASTABA
Jei automobilyje įrengtas vilkimo rėmas, vilkimo ąsos montavimo taško nėra.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 405
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
1.
Atidarykite bagažinės dangtį. Vilkimo kablio
ištraukimo / įtraukimo mygtukas yra bagažinės galinėje dalyje, dešinėje esančiame skydelyje. Jei mygtuke nuolat šviečia oranžinė
indikatoriaus lemputė, vadinasi, ištraukimo
funkcija yra aktyvi.
2.
Paspauskite ir atleiskite mygtuką: jei mygtukas bus laikomas paspaustas per ilgai, kablys
gali neišlįsti.
> Vilkimo kablys ištraukiamas laukan ir
žemyn, į atrakintąją padėtį, o indikatoriaus
lemputė ima mirksėti oranžine spalva.
ĮSPĖJIMAS
Jei priekaba prijungta prie vilkimo rėmo,
nespauskite ištęsimo / sutraukimo mygtuko.
3.
Perstumkite vilkimo kablį į galinę padėtį,
kurioje jis užfiksuojamas vietoje ir indikatoriaus lemputė ima nuolat šviesti oranžine
spalva.
> Dabar vilkimo kablys paruoštas naudoti.
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
PASTABA
Po kiek laiko suaktyvinamas energijos taupymo režimas ir indikatoriaus lemputė išsijungia. Sistema pakartotinai suaktyvinama uždarant ir atidarant bagažinės dangtį. Tai taikoma
įtraukiant arba ištęsiant vilkimo rėmą.
406
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo rėmo techniniai duomenys*
Vilkimo užkabinimo įtraukimas
Vilkimo rėmo matmenys ir tvirtinimo taškai.
SVARBU
Ištraukdami vilkimo rėmą, užtikrinkite, kad maitinimo lizde nebūtų sumontuotas kištukas
arba adapteris.
1.
Atidarykite bagažinės dangtį. Paspauskite ir
atleiskite mygtuką, esantį bagažinės galinėje
dalyje, dešiniajame skyde. Jei mygtukas bus
laikomas paspaustas per ilgai, kablys gali
neisitraukti.
> Vilkimo rėmas automatiškai nuleidžiamas į
atrakintą padėtį, o indikatoriaus lemputė
mygtuke ima mirksėti oranžine spalva.
2.
Norėdami užfiksuoti vilkimo rėmą, pastumkite
jį atgal į įtrauktą padėtį, kurioje jis užfiksuojamas.
> Tinkamai įtraukus vilkimo rėmą, indikatoriaus lemputė ima nepertraukiamai šviesti.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimo rėmas* (p. 405)
Vilkimo rėmo techniniai duomenys* (p. 407)
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
A
1476
B
86
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 407
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
C
875
D
437,5
E
Žr. pirmiau pateiktą iliustraciją
F
273
G
Jungiamojo rutulio centras
Susijusi informacija
•
Vilkimo rėmas* (p. 405)
Važiavimas su priekaba
Prieš važiuojant su priekaba, reikia apmąstyti
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą
ir krovinių paskirstymą priekaboje.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz., vilkimo
kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
•
Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią įkalnę,
važiuokite lėtai.
•
Didžiausias priekabos svoris pateiktas tik
esant aukščiui virš jūros lygio iki 1000 metrų.
Esant aukščiau virš jūros lygio variklio galia ir
tuo pačiu automobilio galimybė lipti mažėja
dėl sumažėjusio oro tankio; taigi, reikia sumažinti didžiausią priekabos svorį. Kiekvieniem
papildomiems 1000 m (arba jų dalimi) privaloma sumažinti automobilio ir priekabos svorį
10%.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei
12 % šlaitais.
Automobilis turi reikiamą įrangą priekabai vilkti.
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas
turi būti patvirtintas.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų
nurodytos maksimalios kablio apkrovos. Vilkimo kablio apkrova skaičiuojama kaip automobilio krovumo dalis.
•
408
gomis, perjunkite pavarą į vienu laipsniu
žemesnę ir sulėtinkite greitį.
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai
pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Papildomos informacijos apie slėgį
padangose rasite skirsnyje „Patvirtintas slėgis padangose“.
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas
daugiau nei įprastai.
•
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis yra
visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus
nuvažiuota bent 1 000 km.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Važiuodami tokiomis sąly-
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei degalų kokybė – tai veiksniai, turintys įtakos automobilio degalų sąnaudoms.
Priekabos jungtis
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų jungtį,
tuomet reikalingas adapteris. Naudokite „Volvo”
patvirtintus adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis
nesivelka kelio paviršiumi.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
SVARBU
Ženklas
Išjungus variklį, gali būti automatiškai išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad neišsektų akumuliatorius.
Dešiniojo posūkio signalo
sutrikimas
• Priekabos posūkio žib. Kai-
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos
svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris. Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali
riboti priekabų svorį ir greitį. Vilkimo kabliai
gali būti sertifikuoti didesniems ar mažesniems vilkimo svoriams nei automobilis gali
faktiškai vilkti.
Priekabos posūkių ir stabdžių žibintai
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra.
3.
Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar veikia
visi žibintai.
> Visi priekabos žibintai pradeda mirksėti, po
to jie ima mirksėti po vieną.
4.
Apžiūrėkite priekabos žibintus, ar veikia visos
jų lemputės.
5.
Po kiek laiko vėl pradeda mirksėti visos priekabos žibintų lemputės.
> Patikra baigta.
riojo posūkio signalo sutrikimas
Informacijos apie „Volvo“ leidžiamas priekabų
mases rasite straipsnyje „Vilkimo galia ir kablio
apkrova“.
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti automobilį ir priekabą darant staigų manevrą ir
stabdant.
2.
• Priekabos posūkio žib.
Priekabų masės
ĮSPĖJIMAS
Pranešimas
• Priekab. stabdžių žib. Gedimas
Perdegus vienai ar kelioms priekabos žibintų lemputėms, vairuotojo ekrane posūkių simbolis taip
pat mirksės daug greičiau nei įprastai.
Priekabos žibintų lempučių patikra*
Automatinė patikra
Prijungus priekabos elektros sistemą, galima
patikrinti, ar tinkamai veikia jos žibintų lemputės:
atlikite automatinę lempučių aktyvinimo patikrą.
Šia funkcija vairuotojui prieš pajudant padedama
patikrinti, ar priekabos žibintai veikia tinkamai.
Automatinės patikros išjungimas
Automatinės patikros funkciją galima išjungti
centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Nuimkite žymą Automatinė priekab. žib.
patikra.
Žibintai.
Patikrai atlikti variklis turi būti išjungtas.
1.
Prijungus priekabą prie vilkimo rėmo, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Automatinė priekab. žib. patikra.
Jei neveikia nors vienas priekabos žibintas, vairuotojo ekrane pasirodo ženklas ir pranešimas.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 409
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Rankinė patikra
Išjungus automatinės patikros funkciją, patikrą
galima atlikti rankiniu būdu.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Rankinė priekab. žibintų
patikra.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra. Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar veikia
visi žibintai.
Žibintai.
Susijusi informacija
Priekabos vilkimas ypatingomis
sąlygomis
4.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Susijusi informacija
Automatinė pavarų dėžė, atsižvelgiant į apkrovą ir
variklio apsukas, parenka optimalią pavarą.
Perkaitimo atveju vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis ženklas kartu su pranešimu: žr. skirsnį
„Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas“.
Kontrolė mažu greičiu (p. 394)
Stovėjimo stabdžio naudojimas (p. 391)
Nelaikykite automatinės pavarų dėžės aukštesnės
pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“: ne visada
gerai važiuoti aukšta pavara esant žemesnėms
variklio apsukoms.
Priekabos vilkimas ypatingomis sąlygomis
(p. 410)
•
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 560)
Automobilio statymas nuolydyje
•
•
•
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 411)
2.
Įjunkite stovėjimo stabdį.
3.
Nustatykite pavarų dėžės padėtį P.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą.
Vilkimo rėmas* (p. 405)
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 408)
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
(p. 397)
Stačios įkalnės
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 570)
•
•
Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
1.
Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus kaladėlėmis.
Važiavimo įkalnėn pradžia
410
1.
Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Nustatykite pavarų dėžės padėtį D.
3.
Stovėjimo stabdžio atleidimas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos stabilumo pagalba*
Priekabos stabilumo pagalbos sistema
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija „Trailer
Stability Assist“ (TSA) skirta stabilizuoti automobilių ir priekabų autotraukinį, jei priekabos pradeda švytuoti į šonus. Funkcija įtraukta į stabilumo sistemą ESC4.
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio ir
priekabos junginys. Dažnai to pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti automobilį.
Svyravimo į šonus priežastys
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir priekabos junginys. Priekaba vingiuoti paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu. Tačiau svyravimai
galimi ir esant mažesniam greičiui, jei priekaba
perkrauta ar krovinys paskirstytas netinkamai, t. y.
yra per toli gale.
Kad junginys pradėtų svyruoti į šonus, turi būti
juos sukeliantys veiksniai, pvz.:
•
Automobilį su priekaba veikia staigus ir stiprus šoninis vėjas.
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir
kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne toje eismo
juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio
dalies.
4
Jei pirmą kartą įsijungusi priekabos stabilumo
pagalba nepašalina švytavimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir
sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius svyravimą į šonus ir vėl stabilizavus automobilio bei
priekabos junginį, sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti automobilį.
Pradėjus veikti priekabos stabilumo pagalbai, vairuotojo
ekrane ima mirksėti ženklas
ESC.
Susijusi informacija
•
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 408)
Priekabos vilkimas ypatingomis sąlygomis
(p. 410)
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 270)
PASTABA
Stabilumo funkcija išaktyvinama vairuotojui
pasirinkus sportinį režimą, centrinio ekrano
meniu sistemoje išaktyvinant „ESC“.
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti švytavimą
į šonus, atlieka staigius judesius vairu, priekabos
stabilumo pagalba gali neįsijungti, nes tokioje
situacijoje sistema negali nustatyti, ar švytavimą
sukėlė priekaba, ar vairuotojas.
„Electronic Stability Control“ (elektroninė stabilumo kontrolė)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 411
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo ąsa
Vilkimas
Prireikus vilkti kitą transporto priemonę, panaudokite vilkimo ąsą. Vilkimo ąsa įsukama į srieginį
lizdą, esantį po dangteliu dešiniajame galinio
buferio šone.
Vilkimo metu vieną transporto priemonę vilkimo
lynu velka kita.
„XC90 Twin Engine“ vilkti neleidžiama, nes bus
apgadintas elektrinis variklis. Ši automobilį reikia
gabenti pakeltą, kad visi jo ratai stovėtų ant techninės pagalbos automobilio platformos.
PASTABA
Jei automobilyje įrengtas vilkimo rėmas, vilkimo ąsos montavimo taško nėra.
Kito automobilio vilkimas
Nuimkite dangtelį – paspauskite žymą pirštu
ir tuo pat metu ištraukite priešingą šoną arba
kampą moneta arba panašiu daiktu.
> Dangtelis sukasi apie savo centrinę ašį ir
po to jį galima išimti.
Kaip įsukti vilkimo ąsą
3.
Įsukite vilkimo ąsą, kol ji sustos. Įsukite vilkimo kilpą tvirtai, pvz., ratų raktu.
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir įdėkite atgal į
vietą.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Išimkite vilkimo kilpą iš putplasčio bloko,
esančio po grindų uždanga bagažinės srityje.
Velkant automobilį, sunaudojama daug energijos:
naudokite važiavimo režimą AWD. Taip įkrausite
hibridinės sistemos akumuliatorių, pagerės automobilio važiavimo ir valdymo savybės.
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra didžiausias leistinas greitis.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį.
Naudokite kitą akumuliatorių, jei jūsų automobilio
akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda.
SVARBU
SVARBU
Mėginant užvesti automobilio variklį vilkimo
būdu, gali būti sugadintas elektrinės pavaros
variklis ir katalizatorius.
Svarbu, kad vilkimo ąsa būtų gerai įsukta į
vietą, iki stabdiklio.
Susijusi informacija
•
•
412
Vilkimas (p. 412)
Automobilio techninė pagalba (p. 413)
Susijusi informacija
•
•
•
Trikampis avarinis ženklas (p. 499)
Vilkimo ąsa (p. 412)
Automobilio techninė pagalba (p. 413)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 373)
Automobilio techninė pagalba
Uždegimo padėtys (p. 370)
Prireikus ištraukti, automobilį gali išvilkti kita
transporto priemonė.
nepakankama, mėginant užvilkti automobilį šis
gali būti apgadintas. Tokiu atveju automobilį reikia
užkelti techninės pagalbos sunkvežimio keltuvu.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės
pagalbos kelyje tarnybą.
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi
būti palikti jokie daiktai.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti
ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma.
SVARBU
SVARBU
Atkreipkite dėmesį, kad XC90 Twin Engine
visada reikia gabenti pakeltą, kad visi ratai
būtų ant techninės pagalbos automobilio platformos.
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti
tik ratams sukantis pirmyn.
•
Taikoma automobiliams su lygio kontrolės
funkcija*: Jei automobilyje įrengta pneumatinė
pakaba , prieš keliant automobilį domkratu ją reikia išaktyvinti. Funkcijos išaktyvinimas centriniame
ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Išj. pakabos ir išlyginimo
kontrolę.
Pakaba .
Automobilio padėtis ir prošvaisa iki žemės lemia,
ar galima jį užtraukti ant sunkvežimio platformos.
Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu
Automobilio su visų ratų pavara (AWD) ir
pakelta priekine pakaba negalima vilkti
didesniu nei 70 km/h (40 myl./val.) greičiu. Jo negalima vilkti toliau nei 50 km.
PASTABA
Jei automobilyje įrengtas vilkimo rėmas, vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 412)
Vilkimo ąsa (p. 412)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 413
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimas
Be tradiciniams automobiliams būdingo degalų
bako šiame įrengtas įkraunamasis ličio jonų akumuliatorius (taip vadinamas hibridinės sistemos
akumuliatorius).
Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas
naudojant įkrovimo kabelį su valdymo bloku. Jis
laikomas po bagažinės grindimis (žr. skirsnį „Įkrovimo kabelis“).
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
trukmė priklauso nuo naudojamo įkrovimo srovės
stiprio.
Įkraunant automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įvairūs įkrovimo kabelio valdymo bloko
indikatoriai rodo dabartinę būseną (įkrovimo metu
ir jam pasibaigus).
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
metu taip pat įkraunamas automobilio užvedimo
akumuliatorius.
Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra nesiekia –10 ºC arba viršija 40 ºC, kai kurios
5 Europos
414
standartas – EN 61851-1.
automobilio funkcijos gali būti pakeičiamos arba
tapti nepasiekiamos, kadangi hibridinės sistemos
akumuliatoriaus talpa už minėto temperatūros
intervalo ribų sumažėja.
Įkrovimas benzininiu varikliu
Valdymas elektra negalimas, jeigu akumuliatoriaus temperatūra yra per žema arba per aukšta.
Pasirinkus važiavimo režimą PURE, įsijungia
vidaus degimo variklis. Išsamiau skaitykite skirsnyje „Važiavimo režimai“.
Įkrovimas su fiksuotu valdymo bloku
pagal režimą 35
Kai kuriose šalyse valdymo blokas yra sumontuotas įkrovimo stotelėje, prijungtoje prie maitinimo
tinklo grandinės. Šiuo atveju ant įkrovimo kabelio
nėra atskiro valdymo bloko. Vietoj to jame yra
speciali jungtis, naudojama prijungti įkrovimo
kabelį prie įkrovimo stotelės. Laikykitės ant įkrovimo stotelės esančių instrukcijų.
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių ir akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai nuspaudus stabdžių
pedalą arba stabdant varikliu važiuojant nuokalne.
Hibridinės sistemos akumuliatorių taip pat galima
įkrauti ir automobilio varikliu. Hibridinės sistemos
akumuliatorius pakartotinai įkraunamas švelniai
stabdant stabdžių pedalu.
Hibridinės sistemos akumuliatorius pakartotinai
įkraunamas ir stabdant varikliu pavarai esant B
padėtyje, kai, pvz., važiuojama nuokalne.
Daugiau informacijos rasite skirsniuose „Automatinės pavarų dėžės padėtys“ ir „Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane“.
Susijusi informacija
•
•
Įkrovimo srovė (p. 415)
Įkrovimo laidas (p. 416)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 376)
Įkrovimo srovė
Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių (p. 422)
•
Transporto priemonių su hibridinės sistemos
akumuliatoriais ilgalaikis sandėliavimas
(p. 427)
•
Važiavimo režimai (p. 381)
Įkrovimo srovė yra naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti, taip pat – automobiliui
paruošti. Įkrovimo kabelį, jungiantį automobilio
įkrovimo įvesties lizdą su 230 V (KS) lizdu6, valdymo bloke parinkus atitinkamą nuostatą galima
naudoti įvairaus stiprio srovei (6–16 A) perduoti.
Suaktyvinus įkrovimo kabelį, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas ir automobilio įkrovimo
įvesties lizde įsijungia lemputė (žr. skirsnį „Įkrovimo būsena“). Įkrovimo srovė dažniausiai naudojama akumuliatoriui įkrauti, taip pat iš anksto
parengti automobilį.
A
Srovės stiprumas
(A)A
Įkrovimo laikas (valandos)
6
6
10
3,5
16
2,5
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
PASTABA
•
Jei lauke itin karšta ar šalta, tam tikra
įkrovimo srovės dalis naudojama hibridiniam akumuliatoriui ir automobilio salonui
šildyti / vėsinti, todėl padidėja įkrovimo
trukmė.
•
Parinkus paruošimo funkciją, įkrovimo
trukmė padidėja. Reikalingas laikas daugiausia priklauso nuo lauko temperatūros.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus apgadinti
230 V (KS) lizdą.
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V (KS) lizdo,
būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
Įkrovimo laikas skiriasi priklausomai nuo valdymo
bloke nustatyto srovės stiprumo amperais. Šis
įkrovimo laikas taikomas optimaliam įkrovimui, t.
y., kai įkrovimui poveikio nedaro klimato kontrolės
funkcija ar kita apkrova. Jei atrodo, kad įkrovimas
trunka ilgai, tai reikėtų ištirti.
6
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
}}
415
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Įkrovimo kabelio kištukas ir įkrovimo įvesties lizdas.
Paprastai saugiklio grandinei priskiriami keli
230 V (KS) prijunginiai, tad to paties saugiklio
grandinėje gali veikti papildomi elektros vartotojai
(pvz., apšvietimo elementai, dulkių siurblys, elektrinis grąžtas ir pan.).
Pavyzdžiui 1
Jei automobilis prijungiamas prie
230 V / 10 A KS lizdo, o valdymo blokas nustatomas imti 16 A srovės stiprį, automobilis iš
230 V KS maitinimo tinklo bandys paimti 16 A
srovės stiprį. Po kurio laiko 10 A lizdas bus perkrautas ir suveiks jo saugiklis, tad akumuliatoriaus
įkrovimas bus nutrauktas.
Tokiu atveju nustatykite lizdo saugiklį iš naujo ir
valdymo bloke pasirinkite mažesnį įkrovimo srovės stiprį žr. skirsnį „Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių“.
416
Pavyzdžiui 2
Įkrovimo laidas
Jei automobilį prijungsite prie 230 V / 10 A (KS)
maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 10 A , automobilis iš 230 V KS
maitinimo tinklo ims 10 A. Jei prie to paties lizdo
(arba kito lizdo toje pačioje saugiklio grandinėje)
bus prijungti papildomi elektros vartotojai, lizdo
saugiklis arba saugiklio lizdas gali būti perkrautas
ir saugiklis gali suveikti. Tokiu atveju įkrovimo procedūra bus sustabdyta.
Įkrovimo kabelis su valdymo bloku naudojamas
automobilio hibridinės sistemos akumuliatoriui
įkrauti. Naudokite „Volvo“ rekomenduojamą įkrovimo kabelį.
Tokiais atvejais atstatykite saugiklio lizdą / saugiklio kontūrą į pradinę padėtį ir valdymo bloke
pasirinkite mažesnę įkrovimo srovę arba nuo
lizdo / saugiklio kontūro atjunkite kitus prijunginius.
Pavyzdžiui 3
Jei automobilį prijungsite prie 230 V / 10 A (KS)
maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 6 A , automobilis iš 230 V KS
maitinimo tinklo ims tik 6 A. Žinoma, akumuliatoriaus įkrovimo procedūra truks ilgiau, tačiau tuo
pat metu prie to paties lizdo / saugiklio kontūro
bus galima prijungti kitus prijunginius, tik bendroji
apkrova neturi viršyti lizdo / saugiklio kontūro
didžiausios apkrovos rodiklio.
Susijusi informacija
•
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 205)
•
Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių (p. 422)
•
Įkrovimo būsena (p. 425)
Įkrovimo kabelis laikomas skyriuje po bagažinės grindų
dangčiu.
Įkrovimo laido specifikacijos
Dangos apsaugos
klasė
Aplinkos temperatūra
IP67
-nuo 32 ºC iki
+50 ºC
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Valdymo blokas
Jei bet kuri įkrovimo kabelio dalis pažeista, jo
naudoti negalima, nes kitaip kils elektros smūgio ir rimto susižalojimo pavojus.
Indikatorius rodo pasirinktą įkrovimo srovės
stiprį7.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo kabelis prijungiamas prie 230 V (KS) lizdo8.
Mygtukai, kuriais didinama / mažinama įkrovimo srovė.
Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo kabelį gali
remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo kabelis prijungiamas prie automobilio įkrovimo įvesties
lizdo.
SVARBU
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus apgadinti
230 V (KS) lizdą.
Su įkrovimo kabeliu negalima naudoti daugializdžių ilgintuvų, viršįtampio apsaugų ir panašių
įtaisų, kadangi taip gali padidėti gaisro, elektros šoko ir pan. rizika.
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V (KS) lizdo,
būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
Adapterį tarp 230 V (KS) lizdo ir įkrovimo
kabelio galima naudoti tik tokiu atveju, jei jis
patvirtintas pagal IEC 61851 ir IEC 62196.
PASTABA
Įkrovimo laidas įsimins paskutinę įkrovimo srovės nuostatą. Todėl svarbu sureguliuoti nuostatą, jei kito įkrovimo metu naudojamas kitas
230 V (KS) lizdas.
Valdymo bloko indikatoriai ir valdymo elementai.
7
8
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
}}
417
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
418
Susijusi informacija
•
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 419)
•
Automobilis apsaugomas žemės trumpojo
sujungimo pertraukikliu įkrovimo kabelyje
(p. 421)
•
Įkrovimo kabelio temperatūros stebėjimas
(p. 421)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio
valdymo bloke
Įkraunant automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įvairūs įkrovimo kabelio valdymo bloko
indikatoriai rodo dabartinę būseną (įkrovimo
metu ir jam pasibaigus).
Valdymo bloko indikatoriai ir valdymo elementai.
}}
419
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Valdymo bloko ekranas
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) išsijungia. Automobilio ženklas (4) ima nepertraukiamai šviesti žalia spalva.
Budėjimas
•
Įkrovimo kabelis yra prijungtas prie
automobilio.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
•
Įkrauti galima, bet automobilio elektronika dar nesuaktyvino šios funkcijos.
Esamos energijos sąnaudos rodomos žaliu
indikatoriumi (1). Automobilio ženklas (4)
ima nepertraukiamai šviesti žalia spalva.
Įkraunamas.
•
Automobilio elektroninė sistema pradėjo įkrovimo procesą.
•
Įkraunamas.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) išsijungia. Automobilio ženklas (4) mirksi raudona spalva.
Įkrauti
negalima.
•
Įvyko ryšio klaida tarp valdymo bloko ir
automobilio.
1.
Patikrinkite visas jungtis arba prijunkite prie
kito 230 V KS lizdo.
•
Automobilio elektroninės sistemos
vėdinimas yra netinkamas, nesuaktyvintas arba sugedęs.
2.
Paleiskite akumuliatoriaus įkrovimo procesą
iš naujo.
Automobilio ženklas (4) ima nuolat šviesti
raudona spalva.
Įkrauti
negalima.
•
Suveikė įkrovimo kabelio įžeminimo
trikties jungtuvas.
1.
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V (KS)
lizdo.
2.
Įžeminimo trikties jungtuvas atstatomas į
pradinę padėtį ir blokas ima veikti iš naujo.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) ir
namelio ženklas (2) ima mirksėti raudona
spalva.
Įkrauti
negalima.
Susijusi informacija
420
•
Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai (p. 428)
•
Įkrovimo būsena (p. 425)
Suaktyvinta 230 V (KS) lizdo temperatūros
stebėjimo funkcija.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
Įkrovimo kabelio valdymo bloke yra įmontuotas
žemės trumpojo sujungimo pertraukiklis, apsaugantis automobilį ir naudotoją nuo sistemos
trikčių sukelto elektros smūgio.
Jei valdymo modulyje įmontuotas įžeminimo trikties jungtuvas suveikia, automobilio ženklas visą
laiką šviečia raudonai - patikrinkite
230 V kintamosios srovės lizdą.
SVARBU
Valdymo bloko įžeminimo trikties jungtuvas
nesaugo 230 V (KS) maitinimo lizdo / elektros instaliacijos.
Susijusi informacija
•
Įkrovimo laidas (p. 416)
Įkrovimo kabelio temperatūros
stebėjimas
Susijusi informacija
•
Įkrovimo laidas (p. 416)
Siekiant kaskart saugiai įkrauti automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įkrovimo kabelio ir
kištuko valdymo bloke įmontuoti temperatūros
stebėjimo įtaisai.
Temperatūra stebima valdymo bloke ir kištuke.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Stebėjimas valdymo bloke
Jei valdymo bloko temperatūra būna pernelyg
aukšta, įkrovimo procesas nutraukiamas. Taip siekiama apsaugoti elektroniką. Tai gali nutikti, pvz.,
kai lauke karšta ir (arba) kai į valdymo bloką šviečia tiesioginiai ryškios saulės spinduliai.
Kištuko stebėjimas
Jei maitinimo šaltinio, prie kurio jungiamas įkrovimo kabelis, temperatūra per aukšta, įkrovimo
srovės stipris sumažinamas. Jei temperatūra viršija kritinį lygį, įkrovimas visiškai sustabdomas.
SVARBU
Jei temperatūros stebėjimo sistema automatiškai kelis kartus sumažina įkrovimo srovės
stiprumą ir nutraukia įkrovimą, reikia ištirti ir
pašalinti perkaitimo priežastis.
421
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pasiruošimas įkrauti hibridinės
sistemos akumuliatorių
Prieš pradedant įkrauti automobilio hibridinės
sistemos akumuliatorių, reikia tam pasiruošti.
ĮSPĖJIMAS
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti maksimaliu leistinu įkrovimo srovės
stipriu (ar mažesniu), laikantis hibridinių
sistemų įkrovimo iš 230 V (KS) maitinimo
lizdų galiojančių vietinių ir nacionalinių
rekomendacijų.
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik iš patvirtinto ir įžeminto
230 V (KS) maitinimo lizdo9 arba „Volvo“
pateiktos įkrovimo stotelės su laisvu įkrovimo kabeliu (3 režimo).
•
Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis tiek kyla
rizika perkrauti 230 V (KS) maitinimo
grandinę.
•
Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar
pažeistų maitinimo lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali sukelti gaisrą ir (arba)
sužalojimus.
•
Niekada nenaudokite ilgiklio.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinės sistemos akumuliatorių gali keisti
tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
422
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko
atidarymas / uždarymas
Prieš įkrovimą
SVARBU
•
Valdymo bloko negalima užlieti ar panardinti į vandenį.
•
Venkite laikyti valdymo bloką ir jo kištuką
tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu
atveju kištuko apsauga nuo perkaitimo
gali sumažinti hibridinio akumuliatoriaus
įkrovimo srovės stiprį arba apskritai
nutraukti įkrovimo procesą.
SVARBU
•
•
Patikrinkite, ar 230 V (KS) maitinimo lizdo
rodikliai pakankami elektriniams automobiliams įkrauti. Jei abejojate, lizdą turi
patikrinti kvalifikuotas specialistas.
Jei lizdo srovės stipris nežinomas, valdymo bloke nustatykite žemiausią lygį.
Įkrovimo kabelio valdymo bloke nustatykite reikiamą įkrovimo srovės stiprį 6–16 A10 intervale. Iš
9 Taip pat tinka analogiški kitokios įtampos maitinimo lizdai (atsižvelgiant
10 Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
gamyklos pristatytame bloke būna nustatytas
mažiausias įmanomas įkrovimo srovės stipris.
į rinką).
Nuspauskite galinę dangtelio dalį ir atleiskite
ją.
Atidarykite dangtelį.
Atitraukite įkrovimo lizdo dangtelį ir užfiksuokite jį laikiklyje dangčio viduje. Nenorėdami,
kad dangtelis išslinktų iš laikiklio, Įsitikinkite,
jog dangtelio guminės juostelės yra nulenktos žemyn.
Įkrovimo įvesties lizdo dangtelis uždaromas
atvirkštine tvarka.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 423)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo pradžia
Ištraukite įkrovimo kabelį iš skyriaus po bagažinės
grindų dangčiu.
Automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius
įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį, kuris
sujungia automobilį su 230 V (KS) maitinimo
lizdu11.
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei yra
žaibo pavojus.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V KS lizdo.
Niekada nenaudokite ilginimo kabelio.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
2.
Valdymo bloke nustatykite tinkamą įkrovimo
srovės stiprį (esamam 230 V KS lizdui) ().
Nuimkite įkrovimo rankenos dangtelį ir prijunkite rankeną prie automobilio.
11
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
}}
423
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
5.
Įkrovimo kabelio įkrovimo rankena pritvirtinama / užsifiksuoja ir po 5 sekundžių prasideda įkrovimo procesas. Vairuotojo ekrane
parodoma likusi įkrovimo trukmė arba įkrovimo triktis (jei įkrovimo procesas nevyksta
kaip tikimasi). Išsamiau skaitykite skirsnyje
„Įkrovimo būsena“.
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V (KS) lizdo,
būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
Akumuliatoriaus įkrovimo procesą galima
trumpam pertraukti, jei automobilis atrakinamas:
Užfiksuokite įkrovimo rankenos dangtelį, kaip
parodyta paveikslėlyje.
SVARBU
Norint, kad nebūtų pažeisti dažai, pvz., pučiant
stipriam vėjui, sureguliuokite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis nesiliestų
prie automobilio.
•
ir atidaromos durelės. Įkrovimo procedūra
pratęsiama per 2 minutes;
•
tačiau durelės neatidaromos. Tokiu atveju
automobilis automatiškai pakartotinai
užrakinamas. Įkrovimo procedūra pratęsiama po 1 minutės.
PASTABA
Vairuotojo ekrane be kita ko rodoma įkrovimo
būsena. Jis pritemsta, jei kurį laiką būna
nenaudojamas. Ekraną galima vėl suaktyvinti
vienu iš tokių būdų:
•
•
•
424
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus apgadinti
230 V (KS) lizdą.
nuspauskite stabdžių pedalą;
atidarykite kurias nors dureles;
pasukite uždegimo ratuką į padėtį I.
Įkrovimo metu po automobiliu gali susidaryti oro
kondicionavimo sistemos kondensato balutė. Tai
normalu ir vyksta dėl hibridinio akumuliatoriaus
aušinimo.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 426)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
•
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 419)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Įkrovimo būsena
Įkrovimo būseną indikuoja LED lemputė, esanti
automobilio įkrovimo įvesties lizde, įkrovimo
kabelio valdymo bloke ir vairuotojo ekrane.
Indikacija įkrovimo įvesties lizdo LED
lempute
A
B
C
LED lemputės
švietimas
Paaiškinimas
Balta
Šviesos diodas.
Geltona
Laukimo režimasA: laukiama,
kol prasidės įkrovimas.
Mirksinti žalia
Vyksta įkrovimo procesasB.
Žalia
ĮkrautaC.
Raudona
Įvyko gedimas.
Pavyzdžiui, atidarius dureles arba neužfiksavus įkrovimo kabelio
kištuko.
Kuo lėčiau mirksi, tuo arčiau maksimali įkrova.
Po kurio laiko išsijungia.
Įkrovimo būsena vairuotojo ekrane
LED lemputės vieta automobilio įkrovimo įvesties lizde.
LED lemputė nurodo esamą vykdomo įkrovimo
būseną. Balta, raudona ir geltona lemputės įjungiamos kartu su automobilio salono apšvietimu.
Išjungus automobilio salono apšvietimą, minėtos
lemputės kurį laiką lieka šviesti.
Vairuotojo ekrane pateikiama įkrovimo būsena:
vaizdas ir tekstas. Informacija rodoma tol, kol veikia vairuotojo ekranas.
PASTABA
Vairuotojo ekrane be kita ko rodoma įkrovimo
būsena. Jis pritemsta, jei kurį laiką būna
nenaudojamas. Ekraną galima vėl suaktyvinti
vienu iš tokių būdų:
•
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
atidarykite kurias nors dureles;
Vaizdas
Pranešimas
Paaiškinimas
Visiškai
įkrautas:
[Laikas]
pasirodo
kartu su
mėlynos
pulsuojančios lemputės animacija
įkrovimo
kabelyje.
Įkrovimo procesas tęsiamas ir pateikiama apytikslė trukmė,
kada planuojama visiškai
įkrauti akumuliatorių.
Parodomas tekstas Įkrautas. Automobilio
iliustracijoje pateikiamas
žalias įkrovimo įvesties lizdo
LED indikatorius.
Akumuliatorius visiškai
įkrautas.
pasukite uždegimo ratuką į padėtį I.
}}
425
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Vaizdas
A
Pranešimas
Paaiškinimas
Pasirodo
tekstas
Įkrovimo
klaida.
LED indikatorius,
esantis
įkrovimo
įvesties
lizde, ima
šviesti raudona
spalva.
Įvyko triktis:
patikrinkite
įkrovimo
kabelio jungtį
su automobilio įkrovimo
įvesties lizdu
ir 230 V (KS)
maitinimo
lizduA.
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas
Užbaikite įkrovimo procesą atrakindami automobilį, atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio
įkrovimo įvesties lizdo ir tada atjunkite nuo
230 V (KS) lizdo12.
PASTABA
Prieš atjungdami nuo 230 V (KS) lizdo, būtinai atrakinkite automobilį, kad būtų sustabdytas įkrovimo procesas. Atminkite: įkrovimo
kabelis turi būti atjungtas nuo automobilio
įkrovimo įvesties lizdo prieš atjungiant jį nuo
230 V (KS) lizdo. Viena vertus, taip siekiama
išvengti sistemos apgadinimo, kita vertus –
netyčinio įkrovimo sustabdymo.
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu: įkrovimo procesas užbaigiamas ir užrakintas įkrovimo kabelio kištukas atleidžiamas
(atrakinamas).
Susijusi informacija
•
Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai (p. 428)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 426)
•
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 419)
12
426
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
Atjunkite kabelį nuo automobilio įkrovimo
įvesties lizdo, uždarykite įkrovimo įvesties
lizdo dangtelį ir atlanką.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
2.
Norint sumažinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus būklės pablogėjimo esant pailgintam transporto priemonės laikymui (ilgiau nei 1 mėnuo),
rekomenduojamas įkrovimo lygis yra maždaug
25 proc., kaip nurodyta vairuotojo ekrane.
Atjunkite kabelį nuo 230 V KS lizdo.
Atlikite šiuos veiksmus:
Grąžinkite įkrovimo kabelį atgal į skyrių po
bagažinės grindų dangčiu.
Informacijos apie tai, kaip elgtis su starterio akumuliatoriumi ilgalaikio sandėliavimo metu, rasite
skirsnyje „Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus“.
PASTABA
Susijusi informacija
•
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 95)
•
Įkrovimo laidas (p. 416)
Jeigu transporto priemonė laikoma ilgiau nei
6 mėnesius arba hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygis yra gerokai žemiau
25 proc., įkraukite akumuliatorių iki maždaug
25 proc., kad kompensuotumėte prailginto
laikymo metu atsiradusį natūralų savaiminį
išsikrovimą. Nuolat tikrinkite įkrovos lygį vairuotojo ekrane.
Pasirinkite įmanomai vėsiausią vietą automobiliui, kad ilgai jo nenaudojant akumuliatorius
mažiausiai pasentų. Vasarą automobilį geriausia laikyti patalpoje arba lauke pavėsyje, priklausomai nuo to, kur temperatūra žemiausia.
Susijusi informacija
1.
Jei įkrovimo lygis didesnis, važiuokite automobiliu tol, kol liks 25 %. Jeigu įkrovimo
būsena per žema, įkraukite akumuliatorių, kol
bus pasiektas maždaug 25 proc. lygis.
•
•
•
•
Važiavimo režimai (p. 381)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 423)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 373)
Variklių sistemos (p. 380)
427
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Su hibridine sistema susiję ženklai
ir pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
XC90 Twin Engine susiję ženklai ir pranešimai.
Ženklas
Jie gali būti pateikiami ir kartu su bendruoju indikatoriumi bei įspėjamaisiais ženklais. Išsprendus
problemas, jie išsijungia.
Pranešimas
Paaiškinimas
Akum. įkrovimo triktis
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuA,
kad būtų patikrintas akumuliatorius.
Reikia skubiai vykti į autoservisą
Akum. įkrovimo triktis
Saugiai sustokite
Senka akumuliatorius
Funkcijos laikinai apribotos
Akum. įkrovimo triktis
Senka akumuliatorius. Saugiai sustokite
Akum.gedimas
Akumuliat.saugiklis: vykti į servisą!
Akum.perkaito
Saugiai sustokite
Sumažinta galia
Apribotas maks. automobilio greitis
428
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Saugiai sustabdykite automobilį ir susisiekite su
autoservisuA, kad jo specialistai kaip įmanoma greičiau patikrintų akumuliatorių.
Hibridinės sistemos akumuliatorius nepakankamai įkrautas optimaliam važiavimui pasiekti. Kaip
įmanoma greičiau įkraukite akumuliatorių.
Hibridinės sistemos akumuliatorius nepakankamai įkrautas. Kaip įmanoma greičiau sustabdykite
automobilį ir įkraukite akumuliatorių.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis
patikrintų šią funkciją.
Panašu, kad hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra pernelyg greitai didėja. Sustabdykite automobilį ir išjunkite variklį. Prieš pradėdami važiuoti palaukite bent 5 minutes. Paskambinkite į autoservisąA arba atlikite išorinę apžiūrą ir patikrinkite, ar viskas gerai, prieš tęsdami kelionę.
Hibridinės sistemos akumuliatorius nepakankamai įkrautas norint važiuoti didžiausiu greičiu. Kaip
įmanoma greičiau įkraukite akumuliatorių.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Hibridinė sistema
Hibridinė sistema neveikia taip, kaip turėtų. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis patikrintų šią funkciją.
Netolygus darb. mažomis aps.,
autom.galima naudoti
Hibr. sist. gedimas
Hibridinė sistema atjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis patikrintų šią funkciją.
Reikalinga tech. patikra
Įkrovimo kabelis
Prieš užvesdami pašalinkite
Įkrovimo kabelis
Pašalinta? 7 sek. palaik. užved.ranken.
pad. START
A
Parodoma vairuotojui mėginant užvesti automobilio variklį, kai prie automobilio prijungtas įkrovimo
kabelis. Atjunkite įkrovimo kabelį ir uždarykite įkrovimo dangtelį.
Parodoma vairuotojui užvedant automobilio variklį, kai prie automobilio prijungtas įkrovimo kabelis
(po ankstesniojo bandymo). Atjunkite įkrovimo kabelį arba patikrinkite, ar jis faktiškai atjungtas ir
ar uždarytas įkrovimo atlankas.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 423)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 426)
•
•
•
•
•
Įkrovimo laidas (p. 416)
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 419)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 99)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 96)
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 95)
429
GARSAS IR MEDIJA
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija
Garso ir medijos sistemą sudaro medijos leistuvas, radijas ir „Bluetooth“ jungtis su telefonu. Jei
automobilis prijungtas prie interneto, taip pat
galima klausytis transliacijų per programėles.
Funkcijos gali būti valdomos balso komandomis
arba ant vairo ir centriniame ekrane įrengtomis
klaviatūromis.
•
•
•
•
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Garso nustatymai
Taikomosios programos (p. 462)
Garso sistema yra iš nustatyta, kad būtų optimaliai atkurtas garsas, tačiau ją galima pritaikyti jūsų
poreikiams.
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 116)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 45)
Sistemos naujiniai (p. 508)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 464)
Garsumas paprastai nustatomas garsumo valdymo elementu, įrengtu po centriniu ekranu arba
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Optimalaus garso atkūrimo nustatymas
Garso sistema yra sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, kad garso
atkūrimas būtų optimalus. Garso sistema kalibruojama pagal automobilio modelį bei jame
įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t. Taip pat atliekamas
dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį ir automobilio greitį.
Garso ir medijos apžvalga.
Kaip atnaujinti sistemą
Garso ir medijos sistema yra nuolatos gerinama.
Kad ji optimaliai veiktų, atsisiųskite naujinius, žr.
skyrelį „Sistemos naujiniai“ ir
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
432
Medijos leistuvas (p. 439)
Radijas (p. 433)
Telefonas (p. 451)
Garso nuostatos aprašomos atitinkamame savininko vadovo skirsnyje. Norėdami pasiekti nuostatas, atverkite viršutinį rodinį ir palieskite
Nuostatos Garsas.
GARSAS IR MEDIJA
Aktyvus triukšmo mažinimas1
Automobilyje įrengta aktyvaus triukšmo mažinimo
funkcija, kuri slopina variklio triukšmą salone per
garso sistemą. Automobilio stoge esantys mikrofonai aptinka trukdantį triukšmą ir garso sistema
ima skleisti priešingą garsą, kad nuslopintų
triukšmą.
•
•
•
Telefono nuostatos (p. 456)
Radijas
Garsas ir medija (p. 432)
Galima klausytis transliacijų FM radijo dažniais
bei skaitmeninio radijo (DAB)*. Kai automobilis
prijungtas prie interneto, galima papildomai klausytis internetinio radijo.
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Mikrofonai automobilio stoge.
PASTABA
Neuždenkite automobilio mikrofonų, nes priešingu atveju iš garso sistemos gali sklisti gaudžiantis garsas.
Susijusi informacija
•
•
Medijos garso sistemos nuostatos (p. 446)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 117)
1 Taikoma
tam tikriems automobilio modeliams.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 433
GARSAS IR MEDIJA
||
Radiją galima valdyti naudojant
balso atpažinimo funkciją, vairo
klaviatūrą arba centrinį ekraną.
Radijo stočių keitimas ir paieška
Sąrašų keitimas dažnio diapazone
Radijas automatiškai sudaro vietovės radijo
stočių sąrašą, kurių transliacijos signalas yra stipriausias.
Radijo paleidimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
2
434
Radijo stočių keitimas ir paieška (p. 434)
Skaitmeninis radijas (p. 437)
RDS radijas (p. 437)
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
Medijos leistuvas (p. 439)
Tik skaitmeninis radijas (DAB).
1.
Atverkite programėlę (pvz., FM, Radijo
parankiniai) iš programėlių rodinio.
2.
Pasirinkite stotį.
1.
Spauskite Biblioteka.
2.
Pasirinkite atkurti iš Stotys, Parankiniai,
Žanrai arba Grupės2.
3.
Sąraše palieskite pageidaujamą stotį.
Parankiniai – atkuriami tik pasirinkti parankiniai
kanalai, žr. toliau pateiktą temą „Parankiniai“.
GARSAS IR MEDIJA
Žanrai – atkuriami tik tie kanalai, kurie transliuoja
pasirinktą žanrą / turinio tipą, pvz., pop arba klasikinę muziką.
Stočių keitimas pasirinktajame sąraše
–
Paspauskite < > po centriniu ekranu arba
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
> Žymeklis pasirinktajame leidimo sąraše
pajuda aukštyn arba žemyn per vieną poziciją.
Taip pat centriniame ekrane galima pakeisti stotis.
Parankiniai
Sąraše įrašius parankinį, radijas automatiškai
ieško geriausio dažnio. Tačiau jei parankinis įrašytas iš stočių paieškos rankiniu būdu, radijas automatiškai nepersijungia į stipresnį dažnį.
Radijo parankiniai
Radijo parankiniai rodo iš visų
dažnio juostų įrašytus parankinius.
1.
Atverkite programėlę Radijo parankiniai iš
programėlių rodinio.
2.
Sąraše palieskite pageidaujamą stotį, kad
pradėtumėte klausytis.
Radijo bangų ilgio keitimas
Pašalinus parankinį, jis pašalinamas ir iš dažnio
diapazono parankinių.
Kad pasirinktumėte iš parankinių dažnio diapazone, žr. pirmiau pateiktą temą „Sąrašų keitimas
dažnio diapazone“. Kad pasirinkite iš visų parankinių, žr. temą „Radijo parankiniai“ toliau.
–
Palieskite
, kad įtrauktumėte (pašalintumėte) kanalą į (iš) dažnio diapazono parankinius ir radijo parankinius.
–
Programėlių rodinyje palieskite programėlę
(pvz., FM) arba naudodamiesi dešiniąja vairo
klaviatūra atverkite programėlių meniu ir pasirinkite ją iš ten.
}}
435
GARSAS IR MEDIJA
||
Radijo stočių paieška
3.
Įveskite paieškos terminus.
> Paieška vyksta kiekvieną kartą įvedus
ženklą ir jos rezultatai rodomi pagal kategorijas.
Rankinis bangų nustatymas
Parametrai, kurių galite ieškoti, priklauso nuo
pasirinkto dažnio diapazono:
436
•
•
DAB – stočių grupės ir stotys.
1.
Spauskite Biblioteka.
2.
Spauskite
.
> Atveriama paieška su klaviatūra.
FM – stotis, žanras ir dažnis.
Persijungus į rankinės paieškos funkciją, radijas
automatiškai nebekeičia dažnio, kai susilpnėja
signalas.
–
Palieskite Rankinis derinimas, nuvilkite valdiklį arba palieskite < > į pageidaujamą dažnį.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 433)
Skaitmeninis radijas (p. 437)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
GARSAS IR MEDIJA
RDS radijas
Įjungus RDS („Radio Data System“), radijas gali
automatiškai persijungti į stipriausią signalą.
RDS leidžia, pvz., priimti eismo informaciją ir ieškoti tam tikrų tipų programų.
RDS sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvas, veikiantis tokiame tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia RDS radijo imtuvui
tokias funkcijas:
•
Suprastėjus girdimumui, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų
tipų arba eismo informacijos.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo metu
transliuojamą radijo programą.
Susijusi informacija
•
•
Radijas (p. 433)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 438)
Skaitmeninis radijas
Skaitmeninis radijas (Digital Audio Broadcasting,
DAB) – tai radijo skaitmeninė transliavimo sistema. Radijas dera su DAB, DAB+ ir DMB
„(Digital Multimedia Broadcasting)“ standartais.
Radiją galima valdyti naudojant
balso atpažinimo funkciją, vairo
klaviatūrą arba centrinį ekraną.
Skaitmeninio radijo programėlė
centriniame ekrane paleidžiama
iš programėlių rodinio.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS arba
naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo
dalis.
Transliuojant žinias ar kelių eismo pranešimą,
radijuje gali būti perjungtos stotys, pertraukiant
dabar naudojamą garso šaltinį. Pvz., jei tuo metu
veikė kompaktinių plokštelių grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Radijas grąžina ankstesnį garso
šaltinį ir garsumą, kai nustatytas programos tipas
nieko nebetransliuoja. Kad grįžtumėte atgal anksvairo dešiniojoje klaviatūčiau, paspauskite
roje arba palieskite Atšaukti centriniame ekrane.
Skaitmeninio radijo transliacijų klausomasi taip
pat, kaip ir FM bei AM, žr. skirsnį „Radijo stočių
keitimas ir paieška“. Be galimybių pasirinkti atkūrimą iš Stotys, Parankiniai ir Žanrai, galima
atkurti iš antrinių kanalų bei Grupės. Ansamblis –
tai tuo pačiu dažniu transliuojančių radijo stočių
rinkinys (kanalų grupė).
DAB antrinis kanalas
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz., gali būti
pagrindinės programos transliacijos kitomis kalbomis. Antrinės radijo stotys stočių sąraše rodomos su rodyklės simboliu.
}}
437
GARSAS IR MEDIJA
||
Susijusi informacija
•
•
Radijo stočių keitimas ir paieška (p. 434)
Sąsaja tarp skirtingų FM ir DAB radijo bangų
ilgių (p. 438)
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
•
•
Radijas (p. 433)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 438)
Sąsaja tarp skirtingų FM ir DAB
radijo bangų ilgių
Ši funkcija leidžia skaitmeniniam radijo imtuvui
persijungti nuo silpno arba nutrūkusio radijo stoties signalo prie tos pačios radijo stoties stipresnio signalo kitoje radijo stočių grupėje (ansamblyje), naudojantis DAB ir (arba) DAB ir FM diapazonais.
DAB-DAB ir DAB-FM susiejimas
1.
2.
3.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Paspauskite Medija
Skirtingų radijo bangų ilgių nuostatos.
Eismo pranešimų ir pan. transliaciją galima laikivairo dešiniojoje klanai pertraukti, paliečiant
viatūroje arba Atšaukti centriniame ekrane.
Nuvilkite viršutinį rodinį žemyn ir pasirinkite
Nuostatos Medija bei pageidaujamą radijo
bangų ilgį. Funkcijų suaktyvinimas / išaktyvinimas.
FM
• Rodyti radijo tekstą – rodoma informacija
apie programos turinį, atlikėjus ir kt.
DAB.
Norėdami suaktyvinti / išaktyvinti atitinkamas
funkcijas, pažymėkite arba nuimkite žymą nuo
DAB-DAB perdavimas ir (arba) DAB-FM
perdavimas.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijo imtuvo nuostatos
Skaitmeninis radijas (p. 437)
Radijas (p. 433)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 438)
•
Sustabdyti programos pavadinimą –
pažymėkite, kad programos pavadinimas
nuolat neslinktų. Vietoj to jis po 20 sekundžių
sustabdomas.
• Žinios – pertraukiama medijos transliacija ir
transliuojamos žinios. Pasibaigus žinių transliacijai, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
• Eismo pranešimas – pertraukiama medijos
transliacija ir transliuojama informacija apie
eismo sutrikimus. Pasibaigus pranešimui,
grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
• Vietiniai trukdžiai – pertraukiama dabartinė
medijos transliacija ir transliuojama informacija apie netoliese esančius eismo sutrikimus.
Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį
medijos šaltinį. Funkcija Vietiniai trukdžiai
yra geografiniu požiūriu apribota funkcijos
Eismo pranešimas versija. Tuo pat metu
438
GARSAS IR MEDIJA
reikia suaktyvinti funkciją Eismo
pranešimas.
• Signalizacija – pertraukiama medijos transliacija ir siunčiami įspėjimai apie dideles avarijas bei nelaimes. Pasibaigus pranešimui,
grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
• Rikiuoti paslaugas – pasirenkama, kaip bus
• DAB-DAB perdavimas – įjungiama susie-
jimo su DAB funkcija. Jei radijo stoties priėmimas nutrūksta, automatiškai randama kita
stotis, esanti kitoje stočių grupėje (ansamblyje).
• DAB-FM perdavimas – įjungiama susiejimo
su DAB ir FM funkcija. Jei radijo stoties priėmimas nutrūksta, automatiškai randamas
alternatyvusis dažnis.
• Pasirinkti pranešimų tipus – pasirinkite
tipus pranešimų, kurie bus priimami grojant
DAB. Pasirinktieji pranešimai pertrauks medijos atkūrimą ir bus pagroti. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
Medijos leistuvas
Transporto
naujienos – priima informaciją apie viešąjį
transportą, pvz., keltų ir traukinių tvarkaraščius.
Medijos leistuvas gali atkurti garso įrašus iš CD*
ir per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių
arba belaidžiu būdu transliuoti garso failus iš išorinių įrenginių per „Bluetooth“. Vaizdo įrašus
galima žiūrėti iš įrenginių, prijungtų per USB.
Prie interneto prijungtame automobilyje įmanoma
klausytis interneto radijo, garso knygų ir muzikos
per programėles.
Įspėjimas /
paslaugos – priima informaciją apie mažesnės svarbos (nei pavojaus signalo funkcija)
incidentus, pvz., energijos tiekimo trūkius.
DAB
rūšiuojamos stotys. Arba abėcėlės tvarka,
arba pagal paslaugos numerį.
Naujausios žinios – priima žinias.
• Rodyti radijo tekstą – pažymėkite, kad
parodytumėte radijo tekstą arba pasirinktus
jo tipus, pvz., atlikėją.
Medijos leistuvas taip pat valdo radijo imtuvą,
kuris aprašytas atskirame skirsnyje.
• Rodyti su programa susijusius vaizdus –
pasirinkite, ar rodyti programų vaizdus ekrane.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 433)
Skaitmeninis radijas (p. 437)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 45)
Signalizacija – pertraukiama medijos transliacija ir siunčiami įspėjimai apie dideles avarijas bei nelaimes. Pasibaigus pranešimui,
grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
Kelių eismo
informacija – priima informaciją apie eismo
sutrikimus.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 439
GARSAS IR MEDIJA
||
•
•
•
•
•
Taikomosios programos (p. 462)
Medijos transliacijos
Radijas (p. 433)
Medijos grotuvas valdomas iš centrinio ekrano.
Keletą funkcijų taip pat galima valdyti dešiniąja
vairo arba balso atpažinimo klaviatūra.
CD grotuvas* (p. 444)
Medija per „Bluetooth“ (p. 444)
Medija per AUX/USB įvadą (p. 445)
Medijos leistuvas taip pat valdo radijo imtuvą,
kuris aprašytas atskirame skirsnyje.
Medijos šaltinio įjungimas
Medijos leistuvas valdomas iš
centrinio ekrano, bet keletą
funkcijų galima valdyti vairo
dešiniąja klaviatūra arba balso
atpažinimo sistema.
Susijusi informacija
•
•
440
Medijos transliacijos (p. 440)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
CD*
1. Įdėkite kompaktinį diską.
Per „Bluetooth“ prijungtas įrenginys
1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ medijos šaltinyje.
2.
Atverkite programėlę CD iš programėlių rodinio.
2.
3.
Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
3.
Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
4.
Atverkite programėlę Bluetooth iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
USB atmintis
1. Įdėkite USB atmintuką.
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3.
Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
Mp3 grotuvas ir iPod®
Prijunkite medijos šaltinį.
Interneto medija
1. Automobilio prijungimas.
2.
Atverkite programėlę iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
vaizdas
1. Prijunkite medijos šaltinį.
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
Atkūrimui pradėti iš iPod naudokite „iPod“
programėlę (ne USB).
3.
Kai garso šaltiniu naudojamas iPod, automobilio garso ir medijos sistema rodo meniu
struktūrą, panašią į iPod leistuvo meniu struktūrą.
Jei pageidaujate transliacijos, palieskite
norimo punkto antraštę.
> Pradedamas atkūrimas.
Apple CarPlay
„Apple CarPlay“ aprašyta atskirame skirsnyje.
PASTABA
1.
Prijunkite medijos šaltinį.
2.
Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
3.
Atverkite programėlę (iPod, USB, AUX) iš
programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
Medijos valdymas ir keitimas
Medijos leistuvą galima valdyti
naudojant balso atpažinimo
funkciją, vairo klaviatūrą arba
centrinį ekraną.
Garsumas – norėdami padidinti arba sumažinti
garsumą, sukite valdymo rankenėlę centriniame
ekrane arba naudokitės vairo dešiniąja klaviatūra.
Paleidimas / pristabdymas – palieskite grojamos
dainos atvaizdą, mygtuką po centriniu ekranu
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
arba
Takelio / dainos keitimas – palieskite pageidaujamą takelį centriniame ekrane, paspauskite < >
po centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 441
GARSAS IR MEDIJA
||
Greitas persukimas pirmyn / judėjimas laiku –
palieskite laiko ašį centriniame ekrane ir nuvilkite
į šoną arba paspauskite ir palaikykite < > po
centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Transliavimas su DivX®
Šis DivX Certified® įrenginys turi būti įregistruotas, kad galėtų rodyti įsigytus DivX vaizdo filmus
pagal užsakymą (angl. Video-on-Demand, VOD).
Medijos keitimas – pasirinkite prie „latest“ programėlėje programėlių rodinyje, palieskite pageidaujamą programėlę arba pasirinkite vairo dešiniojoje klaviatūroje.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Vaizdo įrašas
gaukite registracijos kodą.
Biblioteka – šis mygtukas spaudžiamas norint,
kad būtų transliuojama iš bibliotekos.
3.
Plačiau žr. vod.divx.com ir užbaikite registraciją.
Maišyti – šis mygtukas spaudžiamas norint, kad
būtų sukeista grojimo tvarka.
Susijusi informacija
Panašus – spauskite šį mygtuką, jei norite kad
„Gracenote“ ieškotų panašios muzikas USB įrenginyje ir iš jo sudarytų grojaraštį. Grojaraštyje gali
būti daugiausia 50 dainų.
Keisti įtaisą – paspauskite šį mygtuką, kad perjungtumėte USB įrenginius, jei jų prijungti keli.
Vaizdo nuostatos
Kai vaizdo grotuvas veikia viso ekrano režimu arba
atvėrus viršutinį rodinį ir paspaudus Nuostatos
Vaizdo įrašas, galima reguliuoti Pirminio
garso numatytoji kalba, Subtitrai ir Pirminių
subtitrų numat. kalba.
442
•
Medijos techninės specifikacijos (p. 449)
DivX® VOD ir
•
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 108)
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
•
•
•
•
•
Automobilio prijungimas (p. 457)
•
•
•
•
•
•
CD grotuvas* (p. 444)
Taikomosios programos (p. 462)
Medijos paieška (p. 443)
Medijos prijungimas per „Bluetooth“ (p. 445)
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
(p. 445)
Radijas (p. 433)
Gracenote® (p. 443)
vaizdas (p. 446)
Medijos garso sistemos nuostatos (p. 446)
Apple CarPlay* (p. 447)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Gracenote®
„Gracenote“ identifikuoja atlikėjus, albumus,
dainų pavadinimus ir susijusius vaizdus, kurie
rodomi atkūrimo metu.
„Gracenote MusicID®“ – tai muzikos atpažinimo
standartas.
• Nėra – nerodomi jokie rezultatai.
Medijos paieška
Susijusi informacija
Galima ieškoti pagal atlikėją, kompozitorių, dainą
(pavadinimus), albumą, vaizdo klipą, garso
knygą, grojaraštį ir tinklalaides (skaitmeninė
medija internetu).
•
•
Medijos transliacijos (p. 440)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 464)
Įjungti / išjungti Gracenote
Suaktyvinus, Gracenote duomenys pakeičia pradinius duomenis.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Medija
3.
Suaktyvinkite / išaktyvinkite Gracenote pažymėdami Gracenote® langelį arba nuimdami
nuo jo žymą.
4.
Pasirinkite suaktyvintų „Gracenote“ duomenų
nuostatas:
Gracenote®.
• „Gracenote®“ peržvalga Internete –
„Gracenote“ internetinėje duomenų bazėje
ieškoma atkuriamos medijos.
• „Gracenote®“ rezultatai – nustatoma, kaip
Gracenote duomenys turi būti rodomi kelių
paieškų rezultatuose.
1 – naudojami pradiniai failo duomenys.
1.
Spauskite
.
> Atveriama paieška su klaviatūra.
2.
Įveskite paieškos terminus.
2 – naudojami Gracenote duomenys.
3 – galima rinktis „Gracenote“ arba originalius duomenis.
}}
443
GARSAS IR MEDIJA
||
3.
Spauskite Ieškoti.
> Vykdoma prijungtų įrenginių paieška ir jos
rezultatai pateikiami pagal kategorijas.
Susijusi informacija
•
•
•
CD grotuvas*
Medija per „Bluetooth“
Medijos leistuvas gali groti kompaktinius diskus
su garso failais. Žr. palaikomų formatų techninius
duomenis.
Automobilio medijos leistuvas yra aprūpintas
Bluetooth technologija, jis gali be laidų groti
srautinius garso failus iš išorinių įrenginių su
Bluetooth, pvz., mobiliųjų telefonų arba delninių
kompiuterių.
Medijos leistuvas (p. 439)
Medijos transliacijos (p. 440)
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 49)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Medijos prijungimas per „Bluetooth“ (p. 445)
Medijos transliacijos (p. 440)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
Medijos leistuvas (p. 439)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Medijos techninės specifikacijos (p. 449)
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
Disko išstūmimo mygtukas.
Susijusi informacija
444
•
•
Medijos transliacijos (p. 440)
•
•
Medijos leistuvas (p. 439)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
Medijos techninės specifikacijos (p. 449)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Medijos prijungimas per „Bluetooth“
Medija per AUX/USB įvadą
Prijunkite „Bluetooth“ įrenginį prie automobilio,
kad būtų paskirstoma medija ir naudojamasi
interneto ryšiu, jei šis yra.
Prie garso sistemos galima prijungti išorinį medijos šaltinį, pvz., „iPod“ arba MP3 grotuvą.
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi belaidį
„Bluetooth“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su
automobiliu. Informacijos apie suderinamumą
rasite support.volvocars.com.
Medijos įrenginio prijungimo procedūra yra tokia
pati, kaip ir telefono.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefono prijungimas (p. 452)
Medija per „Bluetooth“ (p. 444)
Medijos transliacijos (p. 440)
Medijos leistuvas (p. 439)
Medijos šaltinis su pakartotinai įkraunamais maitinimo elementais įkraunamas, jei jis prijungtas per
USB ir nustatyta I, II uždegimo padėtis arba veikia
variklis.
Medijos prijungimas per AUX/USB
įvadą
Prie garso sistemos galima prijungti išorinį garso
šaltinį, pvz., „iPod“ arba MP3 grotuvą. Tam naudojamos tuneliniame valdymo pulte esančios
jungtys.
Kad būtų lengviau naudoti USB atmintuką, jame
saugokite tik suderinamo formato failus. Sistemai
reikia daug daugiau laiko įkelti laikmeną, kurioje
yra kitokie, o ne suderinamo formato failai. Be
garso medijos leistuvas taip pat palaiko vaizdo
transliacijas, jei įrenginys prijungtas per USB.
Kai kuriuose MP3 grotuvuose yra savos failų sistemos, kurios netinka šiai garso sistemai.
Susijusi informacija
•
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
(p. 445)
•
•
Medijos transliacijos (p. 440)
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 439)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 118)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 440)
Medija per AUX/USB įvadą (p. 445)
Medijos leistuvas (p. 439)
Medijos techninės specifikacijos (p. 449)
vaizdas (p. 446)
Apple CarPlay* (p. 447)
Medijos techninės specifikacijos (p. 449)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 445
GARSAS IR MEDIJA
vaizdas
Medijos garso sistemos nuostatos
Medijos sistemų garsumas
Vaizdo įrašus galima atkurti iš įrenginių, prijungtų
per USB, ir rodyti medijos leistuvu.
Medijos transliacijų garso nuostatų asmeninis
pritaikymas.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Garsas
garsumai:
Automobiliui judant, vaizdo nebus, bet bus toliau
transliuojamas garsas. Vaizdas pradedamas rodyti
automobiliui sustojus.
• AUX – jei prie AUX įvado prijungiamas
išorinis garso šaltinis (pvz., MP3 grotuvas
arba iPod), jis gali turėti nustatytą kitokį
garsumo lygį nei garso sistemos vidinis
garsumas (pvz., radijo). Tai koreguojama
reguliuojant įvado garsumą. Jei garsumas
bus didelis arba per mažas, garso kokybė
gali suprastėti.
Dėl palaikomų vaizdo formatų žr. skirsnį „Techninės medijos specifikacijos“.
Susijusi informacija
•
•
•
Sistemos
Medijos transliacijos (p. 440)
Medijos leistuvas (p. 439)
Medijos techninės specifikacijos (p. 449)
• Greičio ir garsumo kompensavimas –
automobiliui važiuojant greičiau, garso sistema automatiškai kompensuoja padidėjusį triukšmo lygį salone, padidindama garsumą. Galima nustatyti kompensavimo
lygį.
Garso režimas, atkuriantis Gioteburgo koncertų salės
akustiką.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Garsas ir pasirinkite nuostatas:
• Garso potyris * – daugiau garso atkū-
rimo parinkčių, pvz., kad būtų atkuriama
tarsi iš koncertų salės. Nuostatos pakeičia
visus pasirinkimus pagal toliau pateiktus
garso nuostatų punktus.
Susijusi informacija
•
•
Garso nustatymai (p. 432)
Medijos leistuvas (p. 439)
• Tonas – asmeninės žemųjų, aukštųjų
dažnių, glodintuvo ir kt. nuostatos.
• Balansas – nustatomas balansas tarp
dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir
galinio garsiakalbių.
446
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Apple CarPlay*
„ Apple CarPlay“ siūlo galimybę klausytis muzikos, skambinti telefonu, gauti nurodymus, siųsti ir
priimti žinutes bei naudotis „Siri“. Visa tai galėsite daryti nenukreipdami dėmesio nuo kelio.
„Apple CarPlay“ veikia su tam tikrais „Apple“
įrenginiais.
PASTABA
Jei prie automobilio „Bluetooth“ ryšiu prijungiamas telefonas arba medijos leistuvas, jis
nepasiekiamas, kol būna aktyvi
„Apple CarPlay“, kadangi tada deaktyvinamas
„Bluetooth“ ryšys. Norint prijungti automobilį,
reikia naudoti „Wi-Fi“ arba automobilio įtaisytąjį modemą*.
Naudojantis žemėlapio navigacijos paslauga per
„Apple CarPlay“, orientavimas nevyksta vairuotojo
ekrane ir projekciniame rodinyje: tik centriniame
ekrane.
Jei automobilyje dar nėra „Apple CarPlay“, šią sistemą galima įrengti. Susisiekite su „Volvo“
atstovu.
Informacijos apie derančias programėles ir telefonus rasite „Apple“ interneto svetainėje:
www.apple.com/ios/carplay/. Pastaba! „Volvo“
netikrina „Apple CarPlay“ programėlės turinio.
„Apple CarPlay“ programėles galima valdyti balsu,
naudojantis „Siri“, arba įprastai, per centrinį
ekraną ir telefoną. Tam tikras funkcijas galima
papildomai valdyti naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra. Paspaudus ir ilgai palaikius vairo mygtuką
, paleidžiama balso atpažinimo sistema su
„Siri“. Paspaudus trumpai, ji deaktyvinama.
Naudodami Apple CarPlay, patvirtinate žiną
tokią informaciją: Apple CarPlay – tai Apple
Inc. paslauga, teikiama pagal jos sąlygas ir
nuostatas. Taigi, Volvo Cars neatsako už
Apple CarPlay arba jos funkcijas ir
programas. Naudojantis Apple CarPlay, tam
tikra informacija iš jūsų automobilio
(įskaitant jo buvimo vietą) yra persiunčiama
į jūsų iPhone. Volvo Cars teigimu jūs patys
visiškai atsakote už tai, kaip jūs ir bet kokie
kiti asmenys naudojasi Apple CarPlay.
Paleidimas Apple CarPlay
Prieš naudojantis „Apple CarPlay“, reikia telefone
aktyvinti balso atpažinimo sistemą su „Siri“.
Jei „iPhone“ prijungiamas pirmą kartą
1. Prijunkite „iPhone“ prie USB įvado.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame pranešime ir tada palieskite Gerai.
3.
Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
4.
Perskaitykite sąlygas ir palieskite Priimti, kad
prisijungtumėte.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
5.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 447
GARSAS IR MEDIJA
||
Jei „iPhone“ buvo prijungtas anksčiau
1. Prijunkite telefoną prie USB įvado.
> Jei parinkta automatinio paleidimo
nuostata – atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
2.
3.
Jei neparinkta automatinio paleidimo
nuostata – programėlių rodinyje atverkite
programėlę Apple CarPlay.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
Atjunkite ir prijunkite „Apple“ įrenginį prie
USB įvado.
5.
Atverkite programėlę iPod iš programėlių
rodinio.
Iš „iPod“ į „Apple CarPlay“
1. Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame pranešime ir tada palieskite Gerai.
3.
Atjunkite ir prijunkite „Apple“ įrenginį prie
USB įvado.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Jei tame pačiame antriniame rodinyje paleidžiama
kita programėlė, „Apple CarPlay“ vykdoma fone.
Jei norite vėl parodyti „Apple CarPlay“ antriniame
rodinyje, palieskite „Apple CarPlay“ piktogramą
programėlių rodinyje.
Ryšio perjungimas tarp „Apple CarPlay“
ir „iPod“
Iš „Apple CarPlay“ į „iPod“
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
448
4.
2.
Paspauskite Ryšys
3.
Nuimkite varnelę nuo „Apple“ įrenginio, kurį
prijungus neturi būti paleidžiama
„Apple CarPlay“.
Apple CarPlay.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 439)
Medijos transliacijos (p. 440)
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
(p. 445)
„Apple CarPlay“ nuostatos* (p. 448)
Automobilio prijungimas (p. 457)
„Apple CarPlay“ nuostatos*
Telefono, prijungto naudojantis „Apple CarPlay“,
nuostatos.
Automatinis paleidimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys
pasirinkite nuostatą:
Apple CarPlay ir
•
Pažymėkite langelį – „Apple CarPlay“ bus
paleidžiama automatiškai, prijungus USB
kabelį.
•
Nuimkite varnelę nuo langelio –
„Apple CarPlay“ nebus paleidžiama automatiškai, prijungus USB kabelį.
Sąraše gali būti laikoma iki 20 „Apple“ įrenginių.
Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį,
seniausias panaikinamas.
Norint panaikinti visą sąrašą, reikia grąžinti gamyklines nuostatas: žr. skirsnį „Nuostatų nustatymas
iš naujo nuostatų sąraše“.
Sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Garsas Sistemos garsumai ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
• Valdymas balsu
• Navigacija
• Skambučio melodija
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Susijusi informacija
•
•
Medijos techninės specifikacijos
Apple CarPlay* (p. 447)
Derantys failų formatai ir garso specifikacijos.
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 176)
Garso failai
Formatas
Failo plėtinys
Kodekas
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (suderintas su mp3),
MP3 HD (suderintas su mp3)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Formatas
Failo plėtinys
AVI (DivX)
.avi, divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Paantraštės
Formatas
Failo plėtinys
Antrinė žiūryklė
.sub
„SubRip“
.srt
SSA
.ssa
Vaizdo failai
Formatas
Failo plėtinys
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
AVI
.avi
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 449
GARSAS IR MEDIJA
||
450
DivX®
„DivX“ sertifikuotieji įrenginiai buvo išbandyti
atkuriant aukštos kokybės „DivX“ (.divx, .avi)
vaizdo turinį. Jei yra „DivX“ logotipas, vadinasi,
galite leisti „DivX“ filmus.
Profilis
DivX Home Theater
Vaizdo kodekas
DivX, MPEG-4
Skiriamoji geba
720x576
Sparta bitais
4.8Mbps
Kadrų dažnis
30 fps
Failo plėtinys
.divx, .avi
Maksimalus
failo dydis
4 GB
Garso kodekas
MP3, AC3
Paantraštės
XSUB
Specialios
funkcijos
Nuoroda
Daugybinės paantraštės,
daugeriopas garsas, atlikimo
tęsimas
Atitinka visus DivX Home
Theater profilio reikalavimus.
Apsilankykite divx.com ir
sužinokite daugiau apie programinės įrangos priemones, padėsiančias paversti
jūsų failus į DivX Home
Theater vaizdo failus.
Įrašymas į USB įrenginį
Kad sistema galėtų teisingai skaityti USB įrenginį,
reikia atitikti šias specifikacijas. Centriniame
ekrane atkūrimo metu aplankų struktūra nerodoma.
Maksimalus skaičius
Failai
15000
Aplankai
1000
Aplankų lygiai
8
Grojaraščiai
100
Grojaraščio punktai
1000
Poaplankiai
Neribojama
Susijusi informacija
•
•
Medijos leistuvas (p. 439)
Medijos transliacijos (p. 440)
GARSAS IR MEDIJA
Telefonas
Išdėstymas
Mobilusis telefonas su „Bluetooth“ gali belaidžiu
būdu prisijungti prie automobilyje įtaisytosios
laisvų rankų sistemos.
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvų rankų
įranga, kuria galima nuotoliniu būdu valdyti mobiliojo telefono funkcijų pasirinkimą. Mobilųjį telefoną, jei jis prijungtas automobilyje, taip pat
galima valdyti iš jo paties klaviatūros.
Prijungus mobilųjį telefoną automobilyje, jį galima
naudoti žmonėms skambinti, žinutėms siųsti ir
gauti, medijai transliuoti ir interneto ryšiui bendrinti.
•
•
•
„Bluetooth“ nuostatos (p. 459)
•
Medijos leistuvas (p. 439)
Balso atpažinimas (p. 116)
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 108)
Mikrofonas.
Telefonas valdomas iš centrinio
ekrano, tačiau kai kurios operacijos pasiekiamos ir naudojantis
balso atpažinimo sistema bei
programėlių meniu, kurie pasiekiami per vairo dešiniąją klaviatūrą.
Mobilusis telefonas.
Telefono valdymas centriniu ekranu.
Vairuotojo ekrane rodomų telefono funkcijų
valdymo klaviatūra ir balso atpažinimo funkcija.
Vairuotojo ekranas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Telefono prijungimas (p. 452)
Telefono prijungimas / atjungimas (p. 453)
Telefoninių skambučių tvarkymas (p. 454)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 455)
Telefono nuostatos (p. 456)
Teksto žinučių nuostatos (p. 456)
451
GARSAS IR MEDIJA
Telefono prijungimas
2.
Bluetooth prijungimas – suaktyvintas telefonas
automobilyje skambinti, gauti / siųsti pranešimus,
transliuoti srauto mediją ir jungti automobilį prie
interneto.
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth“ įrenginiai. Tokiu atveju vienas iš jų gali tik transliuoti
mediją. Paskutinis prijungtas telefonas bus prijungtas automatiškai ir siųs bei priims skambučius / teksto žinutes, transliuos mediją ir teiks
interneto ryšį. Norėdami pakeisti telefono naudojimo paskirtį, žr. skirsnį „Bluetooth nuostatos“.
Prijungti įrenginį tereikia vieną kartą. Prijungus
„Bluetooth“ įrenginį, jo nebereikia nustatyti
matomu ar aptinkamu: tereikia suaktyvinti
„Bluetooth“ ryšį. Norint per telefoną prijungti
automobilį prie interneto, reikia telefone suaktyvinti belaidžio modemo funkciją. Automobilyje
galima įrašyti daugiausiai 20 prijungtų
„Bluetooth“ įrenginių.
3.
1.
452
Užtikrinkite, kad telefonas būtų surandamas
(matomas) per „Bluetooth“.
2 variantas – automobilio paieška iš
telefono
1.
Jei prie automobilio neprijungta jokio telefono, palieskite Įtraukti telefoną.
•
Jei prie automobilio yra prijungtas telefo. Iškylančiajame
nas, palieskite Keisti
lange palieskite Įtraukti telefoną.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
4.
Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
5.
Užtikrinkite, kad automobilyje nurodytas
skaičių kodas atitiktų telefone esantį kodą.
Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
6.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio telefono, palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
•
Jei prie automobilio yra prijungtas telefonas, palieskite Keisti
. Iškylančiajame
lange palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
•
Yra dvi galimybės prijungti. Galite ieškoti telefono
iš automobilio arba automobilio iš telefono.
1 variantas – telefono paieška iš
automobilio
Norint prijungti automobilį prie interneto naudojantis telefono „Bluetooth“ ryšiu, reikia
suaktyvinti telefone „Bluetooth“ ryšiu veikiančią belaidžio modemo funkciją (nešiojamąjį /
asmeninį interneto prieigos tašką).
2.
Telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
3.
Norint prijungti automobilį prie interneto naudojantis telefono „Bluetooth“ ryšiu, reikia
suaktyvinti telefone „Bluetooth“ ryšiu veikiančią belaidžio modemo funkciją (nešiojamąjį /
asmeninį interneto prieigos tašką).
4.
Telefone atlikite „Bluetooth“ įrenginių
paiešką.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
5.
Telefone pasirinkite automobilio pavadinimą.
6.
Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas
kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį
kodą. Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
7.
Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet
kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet
kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
PASTABA
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Ne visi telefonai yra suderinami i gali
rodyti kontaktus ir pranešimus automobilyje.
GARSAS IR MEDIJA
PASTABA
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Ne visi telefonai yra suderinami i gali
rodyti kontaktus ir pranešimus automobilyje.
PASTABA
Atnaujinus telefono operacinę sistemą, gali
sutrikti jungimo funkcija. Tokiu atveju panaikinkite telefoną iš automobilio ir prisijunkite
vėl.
Derantys telefonai
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi belaidį
„Bluetooth“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su
automobiliu. Informacijos apie suderinamumą
rasite support.volvocars.com.
Telefono prijungimas / atjungimas
Telefono keitimas
Prijungto telefono prijungimas, pakeitimas arba
atsijungimas nuo jo.
1.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
2.
.
Paspauskite Keisti
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
3.
Paspauskite telefoną, kurį ketinate prijungti.
Automatinis telefono prijungimas
1.
2.
Telefonas (p. 451)
Telefono prijungimas / atjungimas (p. 453)
1.
2.
3.
„Bluetooth“ nuostatos (p. 459)
Telefoninių skambučių tvarkymas (p. 454)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 455)
Nustatykite automobilį veikti į uždegimo
padėtį I arba aukštesnę.
> Telefonas prisijungs.
Telefono šalinimas
1.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
2.
Paspauskite Nuostatos Ryšys
Bluetooth.
> Parodomas prijungtų „Bluetooth“ įrenginių
sąrašas.
3.
Palieskite telefoną, kurį ketinate pašalinti.
4.
Palieskite Pašalinti įtaisą ir patvirtinkite
savo pasirinkimą.
> Telefonas nebeprijungtas prie automobilio.
Prijunkite telefoną rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ ir belaidžio
modemo funkciją (nešiojamasis / asmeninis
interneto prieigos taškas), tada nustatykite
automobilį veikti į uždegimo padėtį I.
Telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ ir belaidžio
modemo funkciją (nešiojamąjį / asmeninį
interneto prieigos tašką).
Atverkite telefono antrinį rodinį ir palieskite
Keisti telefoną.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
> Telefonas prisijungs.
Telefono atjungimas
–
Telefone išaktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 451)
Telefono prijungimas (p. 452)
Telefono nuostatos (p. 456)
„Bluetooth“ nuostatos (p. 459)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Išnešus telefoną iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Jei atjungiama vykstant pokalbiui, šį galima tęsti telefonu.
453
GARSAS IR MEDIJA
Telefoninių skambučių tvarkymas
2.
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono skambučių
tvarkymas automobilyje.
Pasirinkite skambutį iš skambučių retrospektyvos, įveskite numerį klaviatūra arba suraskite jį adresatų sąraše. Adresatų sąrašą
galima naršyti arba jame ieškoti. Adresatų
, kad įtrauktumėte
sąraše paspauskite
adresatą į Parankiniai.
3.
Palieskite Skamb. arba
4.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite Baigti
pokalbį.
.
Taip pat galite paskambinti iš skambučių žurnalo,
per programėlių meniu, kuris pasiekiamas naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
1.
Norėdami sujungti vykstančius kelių pašnekovų pokalbius, palieskite Suj. pokalbius.
2.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite Baigti
pokalbį.
Įeinantys telefoniniai skambučiai
Įeinantys telefoniniai skambučiai yra rodomi vairuotojo ekrane ir centriniame ekrane. Valdykite
pokalbį naudodamiesi dešiniąja vairo klaviatūra
arba centriniu ekranu.
1.
Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
Skambinimas keliems pašnekovams
Skambučio metu:
2.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite Baigti
pokalbį.
1.
Spauskite Įtraukti skambutį.
2.
Nuspręskite, ar norite paskambinti iš skambučių žurnalo, ar adresatų sąrašo.
Įeinantis skambutis aktyvaus pokalbio metu
1. Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
3.
Palieskite įrašą / eilutę skambučių žurnale
arba
šalia adresatų sąraše pateikiamo
adresato.
4.
Norėdami prisijungti prie kitų pašnekovų,
palieskite Sukeisti pokalbį.
5.
Norėdami užbaigti vykstantį pokalbį, palieskite Baigti pokalbį.
Skambinimas telefonu
1.
Konferenciniai pokalbiai
Aktyvaus pokalbio su keliais pašnekovais metu:
2.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite Baigti
pokalbį.
Privatus pokalbis
–
Dabartinio skambučio metu paspauskite
Privatumas ir pasirinkite nuostatą:
• Perjungti į mobiliojo ryšio telefoną –
laisvų rankų funkcija atjungta, o skambutis
tęsiamas naudojant jūsų mobilųjį telefoną.
• Tik vairuotojas – mikrofonas salono stoglangyje išjungtas, o skambutis tęsiamas,
naudojant automobilio laisvų rankų funkciją.
454
GARSAS IR MEDIJA
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 451)
•
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 108)
•
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 49)
•
Telefono nuostatos (p. 456)
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 118)
Teksto žinučių tvarkymas
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono pranešimų
tvarkymas automobilyje.
Tam tikruose telefonuose reikia suaktyvinti
žinučių funkciją. Ne visi mobilieji telefonai užtikrina visišką suderinamumą ir gali automobilyje
rodyti adresatus bei žinutes. Informacijos apie
suderinamumą rasite support.volvocars.com.
Teksto žinutės perskaitymas
centriniame ekrane
1.
Programėlių rodinyje palieskite Žinutės, kad
ją atvertumėte.
2.
Norėdami, kad pranešimas būtų perskaitytas,
paspauskite Nuskaityti, arba norėdami pranešimą skaityti patys, paspauskite ant jo.
Naujos teksto žinutės perskaitymas
vairuotojo ekrane
Teksto žinutė vairuotojo ekrane rodoma tik, jei
taip nustatyta, žr. skirsnį „Teksto žinučių nuostatos“.
–
Paspauskite vairo klaviatūroje esančią
rodyklę „žemyn“, kad žinutė būtų perskaityta.
Kad žinutė būtų perskaityta, naudodamiesi
vairo klaviatūra pasirinkite Nuskaityti.
Teksto žinutės siuntimas
1.
Programėlių rodinyje palieskite Žinutės, kad
ją atvertumėte.
}}
455
GARSAS IR MEDIJA
||
2.
•
Kad atsakytumėte į žinutę, palieskite adresatą, į kurio žinutę norite atsakyti, tada
palieskite Atsiliepti.
•
Kaip sukurti naują žinutę – palieskite
Kurt.nauj. +. Pasirinkite adresatą arba
įveskite numerį.
3.
Parašykite žinutę.
4.
Spauskite Siųsti.
Telefono nuostatos
Teksto žinučių nuostatos
Prijungto telefono nuostatos.
Teksto žinučių nuostatos prijungtame telefone.
Telefonas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Teksto žinutės ir
pasirinkite nuostatas:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys
kite nuostatas:
Susijusi informacija
Telefonas (p. 451)
Teksto žinučių nuostatos (p. 456)
• Pranešimas vairuotojo ekrane –
rodomi pranešimai vairuotojo ekrane. Jei
pranešimai vairuotojo ekrane suaktyvinti,
galima įeinančius pranešimus valdyti vairo
dešiniąja klaviatūra.
• Teksto žinutės tonas – pasirenkamas
įeinančio tekstinio pranešimo garsinis signalas.
kama adresatų sąrašo rūšiavimo tvarka.
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 118)
Apie skambučių pranešimus projekciniame
rodinyje* žr. skirsnyje „Projekcinis rodinys“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
456
pranešimai centrinio ekrano būsenos
juostoje.
• Adresatų rikiavimo tvarka – pasiren-
Telefono nuostatos (p. 456)
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 49)
• Pranešimas Centro ekrane – rodomi
skambučio signalas. Skambučio signalas
gali būti iš telefono arba automobilio. Kai
kurie telefonai neužtikrina visiško suderinamumo, todėl jų skambučių melodijos
automobilyje naudojamos nebus. Informacijos apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
Informacijos apie pranešimo nuostatas žr. skirsnyje „Teksto žinučių nuostatos“.
•
Telefonas ir pasirin-
• Skambučio melodijos – pasirenkamas
Pranešimas apie žinutę
•
•
•
•
Pranešimas
Teksto žinučių nuostatos (p. 456)
„Bluetooth“ nuostatos (p. 459)
Telefonas (p. 451)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefonas (p. 451)
Telefono prijungimas (p. 452)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 455)
Telefono nuostatos (p. 456)
Telefono prijungimas (p. 452)
Projekcinis rodinys* (p. 113)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Prie interneto prijungtas
automobilis
Prijungus automobilį prie interneto, atsiranda
galimybė, pvz., per programėles naudotis muzikos tarnybų paslaugomis, klausytis internetinio
radijo, taip pat – susisiekti su atstovais automobilyje ir atsisiųsti programinę įrangą.
Automobilį galima sujungti per „Bluetooth“,
„Wi-Fi“ ar kabelį, prijungtą prie USB prievado,
arba per automobilio įtaisytąjį modemą*.
Prijungus automobilį prie interneto, jo interneto
ryšį („Wi-Fi“ interneto prieigos tašką) galima
bendrinti, kad juo galėtų naudotis kiti įrenginiai3.
Apie prijungimo būseną informuoja ženklas centrinio ekrano būsenos juostoje.
Susijusi informacija
•
•
•
Taikomosios programos (p. 462)
•
•
•
Volvo ID (p. 23)
•
Automobilio prijungimas (p. 457)
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 505)
Sistemos naujiniai (p. 508)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 45)
Interneto bendrinimas, naudojant Wi-Fi viešosios prieigos tašką (p. 459)
Automobilio prijungimas
Automobilį galima sujungti su telefonu per
„Bluetooth“, „Wi-Fi“ ar kabelį, prijungtą prie USB
prievado, arba per automobilyje įtaisytąjį
modemą*.
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklo operatorius privalo palaikyti interneto ryšio skirstymą (interneto
ryšio dalinimas), o į abonentinį mokestį turi būti
įtrauktas ir duomenų perdavimas.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą
(duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį prie
interneto galima prijungti tik per „Wi-Fi“ arba
per automobilinį modemą*.
Prieš jungdamiesi, perskaitykite skirsnius
Paslaugų terminai ir sąlygos ir Klientų privatumo politika, esančius support.volvocars.com.
3
Tai netaikoma prisijungus per „Wi-Fi“.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 457
GARSAS IR MEDIJA
||
Prijungimas per „Bluetooth“
Žr. „Telefono prijungimas“.
Prijungimas per „Wi-Fi“
1.
Suaktyvinkite mobiliojo telefono belaidžio
modemo funkciją (nešiojamąją / asmeninę
interaktyviąją sritį).
Informacijos apie tinklo ryšio reikalavimus rasite
skirsnyje „Wi-Fi“ technologija ir saugumas“.
Prijungimas kabeliu per USB prievadą
1.
Telefoną kabeliu prijunkite prie automobilio
USB prievado, esančio tunelinio valdymo
pulto daiktų dėkle.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3.
Paspauskite Ryšys
4.
Suaktyvinkite / išaktyvinkite pažymėdami
Wi-Fi langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
5.
Palieskite pavadinimą tinklo, prie kurio norite
prisijungti.
6.
Įveskite tinklo slaptažodį.
Prijungimas per automobilio modemą*5
7.
Jei praeityje buvo naudotas kitas prijungimo
šaltinis, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
Jei jungiatės prie interneto per automobilio
modemą, Volvo On Call funkcijos naudos šią
jungtį.
Wi-Fi.
5 Tik
1.
Kai automobilyje prijungtas telefonas, tai įrašoma,
kad galima būtų naudoti ateityje. Pasiekus
didžiausią įrašytų telefonų numerių skaičių (50),
šalinami pirmieji iš jų. Norėdami pamatyti įrašytų
tinklų sąrašą ar rankiniu būdu šalinti įrašytuosius,
spauskite Nuostatos Wi-Fi Įrašyti tinklai.
2.
Atminkite, kad kai kurie telefonai išjungia
modemo funkciją praradus ryšį su automobiliu
458
(pvz., išlipus iš jo). Taigi, norint naudotis kitą kartą,
reikia telefone įjungti modemo funkciją.
2.
Suaktyvinkite mobiliojo telefono USB belaidžio modemo funkciją.
3.
Jei praeityje buvo naudotas kitas prijungimo
šaltinis, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
Įdėkite į laikiklį savo asmeninę SIM kortelę.
2.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3.
Paspauskite Ryšys
autom. modemą.
4.
Suaktyvinkite / išaktyvinkite pažymėdami
Internetas per autom. modemą langelį
arba nuimdami nuo jo žymą.
5.
Jei praeityje buvo naudotas kitas prijungimo
šaltinis, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.
6.
Įveskite SIM kortelės PIN kodą
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
Internetas per
automobiliuose su Volvo On Call sistema.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Telefono prijungimas (p. 452)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 45)
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 461)
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 461)
Ryšio nėra arba jis prastas (p. 460)
Automobilio modemo nuostatos* (p. 461)
„Bluetooth“ nuostatos
Per „Bluetooth“ prijungto telefono nuostatos.
Bluetooth
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys
kite nuostatas:
Interneto bendrinimas, naudojant
Wi-Fi viešosios prieigos tašką
Prijungus automobilį prie interneto, jo interneto
ryšį galima bendrinti, kad juo galėtų naudotis kiti
įrenginiai.7.
Bluetooth ir pasirin-
• Anksčiau susieti įrenginiai – išvardijami
prijungti įrenginiai.
„Bluetooth“ nuostatos (p. 459)
Pašalinti
įtaisą – pašalinamas prijungtas įrenginys.
Apple CarPlay* (p. 447)
Leistinos šiam įtaisui
paslaugos – nustato, ar reikia rodyti
paveikslus.
• Interneto ryšys – pasirenkama prijungti
internetą per įrenginio „Bluetooth“ jungtį.
• Įtraukti įtaisą – pradedamas naujo įrenginio
susiejimas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
7
Tai netaikoma prisijungus per „Wi-Fi“.
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Telefonas (p. 451)
Telefono prijungimas (p. 452)
Medijos leistuvas (p. 439)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 459
GARSAS IR MEDIJA
||
Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi palaikyti
interneto ryšio platinimą (interneto ryšio platinimas).
PASTABA
Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos
tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo operatoriui.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys
prieiga.
3.
Palieskite Tinklo pavad. ir suteikite pavadinimą belaidžio modemo funkcijai.
Apie prijungimo būseną informuoja ženklas centrinio ekrano būsenos juostoje.
4.
Palieskite Slaptažodis ir pasirinkite slaptažodį, kurį reikia įvesti prisijungiant su įrenginiais.
Norėdami pamatyti dabar prijungtų įrenginių
sąrašą, paspauskite Prijungti įtaisai.
5.
Palieskite Dažnių ruožas ir pasirinkite,
kuriuo dažniu belaidžio modemo funkcija siųs
duomenis. Atminkite, kad dažnio diapazono
kai kuriose rinkose pasirinkti negalima.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Automob. „Wi-Fi“
6.
Suaktyvinkite / išaktyvinkite pažymėdami
Automob. „Wi-Fi“ prieiga langelį arba
nuimdami nuo jo žymą.
7.
Jei „Wi-Fi“ anksčiau naudotas kaip prijungimo šaltinis, patvirtinkite parinktį priimti jungimą.
> Dabar galima išorinius įrenginius prijungti
prie automobilio belaidžio modemo („WiFi“ interneto prieigos taško).
Susijusi informacija
•
•
•
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 461)
•
Ryšio nėra arba jis prastas (p. 460)
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 45)
Ryšio nėra arba jis prastas
Tinklo ryšiui įtakos turintys veiksniai.
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų
automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų.
Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio
duomenų kiekio, kuriam reiks gero ryšio ir gero
signalo stiprumo.
Mobiliojo ryšio telefonas ir automobilis
Ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į mobiliojo
telefono vietą automobilyje. Prineškite mobilųjį
telefoną arčiau centrinio ekrano, kad padidintumėte signalo stiprumą. Užtikrinkite, kad tarp jų
nebūtų jokių trukdžių.
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklas
Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo
esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo
padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose, už
kalnų, giliuose slėniuose ar uždarose patalpose.
Greitis taip pat priklauso nuo su tinklu sudarytos
sutarties.
PASTABA
Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto,
kreipkitės į savo tinklo operatorių.
Susijusi informacija
•
•
460
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Automobilio prijungimas (p. 457)
GARSAS IR MEDIJA
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
Automobilio modemo nuostatos*9
Šalinamas tinklas, kuris nebus naudojamas.
Galimi tinklų, prie kurių galima prisijungti, tipai.
1.
Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:
Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima
naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip pat
galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Wi-Fi
3.
Palieskite Užmršt. šalia šalintino tinklo.
4.
Įrašyti tinklai.
Patvirtinkite pasirinkimą.
> Automobilis ateityje prie šio tinklo daugiau
neprisijungs.
Visų tinklų šalinimas
Galima per vieną kartą pašalinti visus tinklus ir
atkurti gamyklines nuostatas. Atkreipkite dėmesį,
kad visi naudotojo duomenys ir sistemos nuostatos grąžinami į originalias gamyklines.
Susijusi informacija
•
•
•
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Automobilio prijungimas (p. 457)
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 176)
•
•
•
Dažnis – 2,4 arba 5 GHz8.
Standartai – 802.11 a/b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Automobilio „Wi-Fi“ sistema suprojektuota veikti
su „Wi-Fi“ įrenginiais automobilio viduje.
Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų
veikimas gali susilpnėti.
Susijusi informacija
•
•
•
Automobilio prijungimas (p. 457)
•
Ryšio nėra arba jis prastas (p. 460)
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Interneto bendrinimas, naudojant Wi-Fi viešosios prieigos tašką (p. 459)
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Internetas per
autom. modemą ir pasirinkite nuostatas:
• Internetas per autom. modemą – nustatoma, ar naudoti automobilio modemą kaip
interneto ryšį.
• Duomenų naudojimas – palietus Atstatyti,
atstatomas gautų ir išsiųstų duomenų kiekio
skaitiklis.
• Tinklas
Pasirinkti ryšio
teikėją – nustatomas automatinis arba rankinis tinklo operatoriaus parinkimas.
Duom.perd.tarptinkl.ryšiu – pažymėjus langelį, automobilio modemu bus mėginama prisijungti prie interneto, kai automobilis bus
užsienyje ir ne namų tinkle. Atminkite, kad
taip gali atsirasti didelių mokesčių. Savo
šalyje susipažinkite su savo tinklo operatoriaus tarptinklinio ryšio sutartimi dėl duomenų
srauto užsienyje.
• SIM kortelės PIN kodas
8
9
Kai kuriose rinkose dažnio pasirinkti negalima.
Tik automobiliuose su Volvo On Call sistema.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 461
GARSAS IR MEDIJA
||
Keisti PIN
kodą – galia įvesti daugiausia 4 skaitmenis.
Išjungti PIN
kodą – nustatoma, ar reikės PIN kodo prieigai prie SIM kortelės.
Taikomosios programos
Programomis (programėlėmis) galima valdyti kai
kurias automobilio funkcijas.
išankstinio apmokėjimo kortelei apmokestinti
arba jos balansui patikrinti. Funkcijos priklauso nuo teikėjo.
•
Susijusi informacija
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Interneto bendrinimas, naudojant Wi-Fi viešosios prieigos tašką (p. 459)
Programų rodinys
Kai kurios bazinės programėlės yra pasiekiamos
visada. Daugiau jų galima atsisiųsti. Galimos
atsisiųsti programos skiriasi, bet galite įtraukti
internetinį radiją ir muzikos paslaugas.
Tam tikras programėles galima naudoti tik kai
automobilis yra prijungtas prie interneto.
462
Programėlių rodinyje palieskite programėlę,
kad ją paleistumėte.
Susijusi informacija
•
•
• Siųsti užklausos kodą – naudojama, pvz.,
•
•
–
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 463)
Programėlių nuostatų keitimas (p. 176)
GARSAS IR MEDIJA
Programėlių atsisiuntimas,
atnaujinimas ir šalinimas
4.
Atsisiųskite naujas programėles, atnaujinkite esamas programėles arba šalinkite programėles
Jei šiuo metu atsisiųsti negalima, rodomas
atitinkamas pranešimas. Programėlė išliks
sąraše ir bus galima mėginti atsisiųsti ją
vėl.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių paslaugų veikimą, pvz.,
internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti
arba pertraukti kitas paslaugas.
Programėlės valdomos per
Nuotolinio atnaujinimo
tarnyba programų rodinyje.
Kad galėtumėte atsisiųsti,
atnaujinti ar pašalinti programėles, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
Programėlės atsisiuntimas
1.
Atverkite Nuotolinio atnaujinimo tarnyba
programėlę.
2.
Pasirinkite Naršyti, kad atvertumėte turimų,
bet automobilyje neįdiegtų programėlių
sąrašą.
3.
Paspauskite bet kurioje programėlės eilutės
vietoje, kad sąrašas išsiskleistų ir rastumėte
daugiau informacijos apie šią programėlę.
Norėdami, kad būtų pradėtas norimos programėlės atsisiuntimas, pasirinkite Diegti.
> Kol siunčiama programėlė, rodoma diegimo būsena.
3.
Suraskite pageidaujamą programėlę ir pasirinkite Diegti.
> Pradedamas naujinimas.
Programėlės šalinimas
Kad naudojamą programėlę būtų galima visiškai
pašalinti, ją reikia užverti.
1.
Atverkite Nuotolinio atnaujinimo tarnyba
programėlę.
2.
Norėdami atverti visų įdiegtų programėlių
sąrašą, pasirinkite Programų naujiniai.
Atkreipkite dėmesį, kad galima nutraukti tik atsisiuntimą. Jei prasideda įdiegimas, jo nutraukti
negalima.
3.
Suraskite pageidaujamą programėlę ir, norėdami ją pašalinti, pasirinkite Išdiegti.
> Pašalinta programėlė dingsta iš sąrašo.
Programėlių naujinimas
Susijusi informacija
Atsisiuntimo nutraukimas
– Norėdami nutraukti atsisiuntimą, paspauskite
Nutraukti.
Jei programėlę naudojate kai vyksta jos naujinimas, ji bus paleista pakartotinai, kad būtų iki galo
įdiegta.
Visų programų naujinimas
1. Atverkite Nuotolinio atnaujinimo tarnyba
programėlę.
2.
•
•
•
•
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Radijas (p. 433)
Medijos leistuvas (p. 439)
Sistemos naujiniai (p. 508)
Pasirinkite Diegti viską.
> Pradedamas naujinimas.
Kai kurių programų naujinimas
1. Atverkite Nuotolinio atnaujinimo tarnyba
programėlę.
2.
Norėdami atverti visų turimų naujinių sąrašą,
pasirinkite Programų naujiniai.
463
GARSAS IR MEDIJA
Garso ir medijos licencijos sutartis
Dirac Unison®
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie
tekstai yra „Volvo“ sutartys su gamintojais arba
kūrėjais. Dauguma jų yra anglų kalba.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins ir B&W yra B&W Group Ltd
prekės ženklai. Nautilus yra B&W Group Ltd prekės ženklas. Kevlar yra registruotas DuPont prekės ženklas.
464
Dirac Unison optimizuojami garsiakalbių dažnis,
laikas ir tarpas, kad būtų integruoti žemiausi
įmanomi dažniai ir užtikrintas švarumas. Tai
įgalina patikimai atgaminti specifinių kūrinių vietų
garso charakteristikas. Naudojant pažangius
algoritmus, „Dirac Unison“ valdikliais Dirac Unison
visi garsiakalbiai skaitmeniškai pagrįsti labai tiksliais garso matavimais. Kaip orkestro dirigentas,
jis garantuoja, kad garsiakalbiai veiks nuostabiu
unisonu.
DivX®
DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai bei
prekių ženklai priklauso „Rovi Corporation“ arba
jos filialams ir yra naudojami pagal licenciją.
Apie DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis vaizdo
formatas, kurį sukūrė „Rovi Corporation“ filialas
„DivX, LLC“. Tai – oficialus „DivX®“ sertifikuotas
įrenginys, išbandytas ir patvirtintas kaip galintis
leisti „DivX video“ turinį. Apsilankykite divx.com ir
sužinokite daugiau apie programinės įrangos
priemones, padėsiančias konvertuoti jūsų failus į
„DivX video“.
APIE DIVUX VAIZDO FILMUS PAGAL UŽSAKYMĄ: šį DivX Certified® įrenginį privaloma
registruoti, siekiant atkurti įsigytus DivX vaizdo filmus pagal užsakymą (VOD). Gaukite registracijos
kodą, nustatę DivX VOD skirsnį įrenginio nuostatų meniu. Daugiau informacijos, kaip užbaigti
registraciją, žr. vod.divx.com.
Patentų numeriai
Saugoma vieno ar kelių iš šių JAV patentų.
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052
GARSAS IR MEDIJA
Gracenote®
Turinio dalių autorinės teisės priklauso Gracenote
© arba jos tiekėjams.
Gracenote, Gracenote logotipas ir Powered by
Gracenote bei Gracenote MusicID yra registruoti
prekių ženklai arba Gracenote, Inc. JAV ir (arba)
kitose šalyse prekių ženklai.
Gracenote® Galutinio vartotojo licencijos
sutartis
Šioje programoje arba patarime yra programinė
įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville, Kalifornijos,
JAV („Gracenote“). Programine įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiama
ši programa identifikuoti diską ir / arba failą bei
pasiekti su muzika susijusią informaciją, įskaitant
pavadinimą, atlikėją, kūrinį ir antraštę („Gracenote“ duomenys) iš tiesioginių serverių arba įtaisytų duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“
serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus.
Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis pagal
numatytas šiai programai arba šiam įrenginiui
galutinio vartotojo funkcijas.
Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius tik asmeniniais nekomerciniais tikslais.
Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti, nepersiųsti
ar neperduoti šios „Gracenote“ programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“ duomenų bet kuriai
trečiajai šaliai. JŪS SUTINKATE NENAUDOTI
ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.
Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis naudoti visus
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtines teises į visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“ programinę įrangą ir visus
„Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės
teises. „Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja
sumokėti Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją.
Jūs sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią sutartį prieš Jus
tiesiogiai savo vardu.
„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja
unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms. Atskirai
priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas
leidžia „Gracenote“ tarnybai apskaityti užklausas,
nieko nežinant, kas esate. Papildoma informacija
prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“ privatumo politikos skyrelyje.
„Gracenote“ programinė įranga ir viskas, įskaitant
„Gracenote“ duomenis, yra Jums licencijuojama
„kaip yra“.„Gracenote“ neprisiima jokių tiesioginių
ar numanomų įsipareigojimų ir nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų, esančių „Gracenote“ serveriuose. „Gracenote“ pasilieka teisę
šalinti duomenis iš „Gracenote“ serverių arba
keisti duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kuri pasirodytų „Gracenote“ pakankama.
Nesuteikiamos jokios garantijos, jog „Gracenote“
programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai
veiks be trikčių ar be įsiterpimo. „Gracenote“
neįsipareigoja tiekti naujų, pagerintų arba papildomų tipų ar kategorijų duomenų, kuriuos „Gracenote“ gali tiekti ateityje, kompanija pasilieka
teisę bet kuriuo metu nutraukti savo paslaugų teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ
ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS KOMERCINĖS NAUDOS
GARANTIJOMIS, PRITAIKYMO KONKREČIAM
TIKSLUI IR INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS
NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“
NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS,
GAUTIEMS NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE SERVERĮ. „GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR PAJAMŲ
NETEKTĮ.
}}
465
GARSAS IR MEDIJA
||
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
466
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
GARSAS IR MEDIJA
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Linux software
1.
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
}}
467
GARSAS IR MEDIJA
||
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
468
„Bluetooth“® modulio atitikties
deklaracija
GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
ES:
Eksportuojanti šalis: Japonija
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation
Įrangos tipas: Audio Navigation Unit
Šiuo Mitsubishi Electric Corporation pareiškia, kad šis Audio Navigation Unit atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EG
direktyvos nuostatas.
}}
469
GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
Kinija:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
5.不得在飞机和机场附近使用
470
10dBi 时
10dBi 时
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Korėja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Taivanis:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
}}
471
GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
Brazilija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
Kazachstanas:
Modelio pavadinimas: NR 0V
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportuojanti šalis: Japonija
472
GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Meksika:
Jungtiniai
Arabų
Emyratai:
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Garsas ir medija (p. 432)
Medijos leistuvas (p. 439)
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Gracenote® (p. 443)
„Sensus“ – jungimas ir techninė priežiūra
(p. 29)
473
GARSAS IR MEDIJA
Paslaugų ir Klientų privatumo
politikos terminai ir sąlygos
Perskaitykite paslaugų ir Klientų privatumo politikos terminus ir sąlygas, esančias
support.volvocars.com.
Paslaugų terminai ir paslaugos
„Volvo“ įsipareigojusi jums pasiūlyti absoliučiai
geriausias paslaugas, užtikrinant, kad bus
įmanoma vairuoti „Volvo“ saugu, komfortiška ir
malonu. „Volvo“ siūlo daugybę paslaugų nuo
pagalbos avarinėse situacijose iki navigacijos
informacijos ir pramogų sistemoje.
Prieš pradėdami naudotis paslaugomis, atidžiai
perskaitykite šiuos terminus ir sąlygas („Paslaugų
terminai ir sąlygos), žr. support.volvocars.com.
Klientų privatumo politika
Politika taikoma apdorojant klientų ir personalo
duomenis. Politikos tikslas – teikti mūsų esamiems, ankstesniems ir būsimiems klientams
bendrąjį supratimą apie:
•
Aplinkybės, kurioms esant, renkame ir apdorojome jūsų asmeninius duomenis.
•
•
Mūsų renkamų asmeninių duomenų tipai.
•
Kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis.
Priežastys, dėl kurių renkame asmeninius
duomenis.
Visą šios politikos turinį galima perskaityti
support.volvocars.com.
474
Susijusi informacija
•
•
•
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 464)
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis (p. 102)
Radaro blokų tipo patvirtinimas (p. 312)
RATAI IR PADANGOS
RATAI IR PADANGOS
Padangos
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį,
užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti
vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Automobilio vairavimo charakteristikos labai priklauso nuo padangų. Automobilio važiavimui įtaką
daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir greičio
indeksas.
Naujos padangos
menimis, pvz., 0715. Iliustracijoje pavaizduota
padanga buvo pagaminta 2015 m. 7 savaitę.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų būti
patikrintos specialistų, net jei jos atrodo nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei jos niekada
nenaudojamos arba labai retai naudojamos. Tai
gali daryti neigiamą įtaką padangų savybėms. Tai
taikoma visoms padangoms, kurios yra padedamos saugoti. Jei padangos yra praradę spalvą ar
sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį, ji tolygiau
dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir dilimo spartą
apsprendžia važiavimo stilius, slėgis padangose,
klimatas ir kelio būklė.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto metų
eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo
pačiu palaipsniui suprastėja ir jų atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl visada pirkite kuo
naujesnes padangas, kai jas keičiate. Tai ypač
svarbu žieminėms padangoms. Paskutiniai keturi
skaitmenys reiškia pagaminimo savaitę ir metus.
Tai – padangos DOT žymuo („Department of
Transportation“), kuris nurodomas keturiais skait-
476
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų padangų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai. Tinka
keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug 5 000 km
ir po to kas 10 000 km.
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą, kad jame gylis būtų patikrintas. Jei
padangos susidėvėjo labai netolygiai (> 1 mm
protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies
reikia visada montuoti mažiausiai susidėvėjusias
padangas. Priekio slydimą paprastai koreguoti
lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju
toliau važiuoja tiesia linija: antruoju atveju, galinei
daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai
prarasti automobilio kontrolę. Todėl yra labai
svarbu, kad galiniai ratai neprarastų sukibimo
anksčiau nei priekiniai.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
Laikymo skyrius
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne pastatytus.
Susijusi informacija
•
•
•
Patikrinkite slėgį padangose. (p. 478)
Padangų sukimosi kryptis (p. 477)
Padangų protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 477)
•
•
Slėgio padangose stebėjimas (p. 479)
•
Padangos dydžio žymuo (p. 501)
Pradurtos padangos remonto komplektas
(p. 489)
RATAI IR PADANGOS
Padangų sukimosi kryptis
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus raštas
pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra rodyklė,
rodanti į kurią pusę padanga turi suktis.
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę visą jų
eksploatavimo laiką. Padangas galima keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine toje pačioje
pusėje, tačiau niekada negalima sukeisti padangų
iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai suprastėja automobilio
stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas
išstumti lietaus vandenį bei purvą. Palangos, kurių
protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
PASTABA
Susijusi informacija
•
Padangos (p. 476)
Padangų protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus gylį.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra siaura
pakilusi žyma, esanti skersai padangos protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant padangos šono
įspaustos raidės TWI („Tread Wear Indicator“). Jei
protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos
aukštis sutampa. Pakeiskite padangas kaip
įmanoma greičiau. Atminkite, kad padangos su
sekliu protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
Padangos (p. 476)
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
477
RATAI IR PADANGOS
Patikrinkite slėgį padangose.
Tinkamo slėgio padangos didina vairavimo
saugą, taupo degalus ir ilgina padangų eksploatacijos trukmę.
Slėgis padangose laikui bėgant mažėja. Tai –
natūralus reiškinys. Be to, slėgis padangose priklauso nuo aplinkos temperatūros. Jei slėgis
padangose netinkamas, padidėja degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo laikas ir
pablogėja automobilio važiavimo savybės. Jei
važiuojama kai slėgis padangose yra per mažas,
padangos gali perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis
padangose turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir važiavimo savybėms.
Rekomenduojamas padangų slėgis
dytas slėgis padangose, kuris turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir greitį.
Geresnė degalų ekonomija su ECO slėgiu
Siekiant optimalios degalų ekonomijos, kai greitis
neviršija 160 km/h (100 myl./val.), rekomenduojama rinktis slėgį ECO (taikoma ir nepakrautam, ir
visiškai pakrautam automobiliui).
Oro slėgio tikrinimas
1.
Slėgį padangose tikrinkite kiekvieną mėnesį.
Tikrinti reikia, kai padangos šaltos: tai reiškia,
kad padangos turi būti tokios pat temperatūros kaip ir aplinkos oras. Nuvažiavus vos
keletą kilometrų, padangos įšyla ir jų slėgis
padidėja.
2.
Jei reikia, pripūskite tiek, kad oro slėgis atitiktų patvirtintą slėgį padangose pagal slėgio
padangose etiketę.
PASTABA
Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp kėbulo
rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nuro-
478
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
Susijusi informacija
•
•
Padangos (p. 476)
Patikrinkite slėgį padangoje, naudodami slėgio padangose stebėjimo sistemą. (p. 481)
•
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
remonto rinkinio kompresoriumi (p. 493)
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 570)
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose stebėjimas3
Slėgio padangose stebėjimo sistema „Tyre
Pressure Monitoring System“ (TPMS) vairuotojo
ekrane duoda įspėjimą su indikatoriaus ženklu,
jei slėgis vienoje ar keliose automobilio padangose tampa pernelyg žemas.
Jei simbolis iš pradžių mirksti apie vieną minutę,
tada pradeda nuolatos degti, taip gali būti todėl,
kad sistema negali aptikti žemo slėgio padangose
arba įspėti apie jį, kaip numatyta.
Slėgio padangose stebėjimo sistema naudoja
jutiklius, kurie yra ant kiekvienos padangos oro
vožtuvo. Automobiliu važiuojant apie 30 km/h
(20 myl./val.) arba didesniu greičiu, sistema
matuoja slėgį padangose. Jei slėgis per žemas,
vairuotojo ekrane įsijungia žemo slėgio padangoje
indikatorius ir parodomas pranešimas.
Ženklas
Paaiškinimas
Jei slėgis padangose žemas, įsijungia ženklas.
Kilus trikčiai TPMS sistemoje, ženklas pirmiausia mirksi maždaug
vieną minutę ir tada ima šviesti
nepertraukiamai.
Bendroji informacija apie slėgio padangose
stebėjimo sistemą
Kiekvieną padangą, įskaitant atsarginę*, reikėtų
patikrinti kartą per mėnesį. Tikrinant padanga
turėtų būti šalta, o joje esantis slėgis – kaip rekomenduota automobilio gamintojo slėgio padangoje etiketėje arba slėgio padangose lentelėje.
Jei automobilio padangose slėgis kitoks nei rekomenduotas gamintojo, nustatykite, koks slėgis iš
tikro turi būti.
Kaip papildoma saugos savybė, automobilyje
sumontuota slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS), kuri parodo, kada slėgis vienoje ar daugiau padangų yra per žemas. Kai uždegamas
žemo slėgio indikatoriaus simbolis, kaip galima
greičiau sustokite ir patikrinkite padangas bei pripūskite iki reikiamo.
Važiuojant, kai padangose per žemas slėgis, jos
gali perkaisti ir prakiurti. Dėl per žemo slėgio
padangose sumažėja degalų efektyvumas ir
padangų eksploatacijos trukmė bei gali suprastėti
galimybė valdyti ir stabdyti automobilį. Atminkite,
kad TPMS nepakeičia įprastinės padangų techninės priežiūros. Vairuotojas atsako, kad padangose būtų palaikomas tinkamas slėgis, net jei
nepasiekta per žemo slėgio padangose riba ir
uždegamas indikatoriaus simbolis.
tema neveikia tinkamai. TPMS sistemos gedimo
indikatorius sujungtas su žemo slėgio padangose
simboliu. Sistemai nustačius gedimą, simbolis vairuotojo ekrane mirksti apie vieną minutę, tada
pradeda nuolatos degti. Ši procedūra kartojama
užvedus automobilį, kol gedimas pašalinamas.
Degant simboliui, gali būti paveikta sistemos galimybė nustatyti arba įspėti, kad padangose žemas
slėgis.
TPMS sistema gali sugesti dėl kelių priežasčių,
pvz., pakeitus atsarginę padangą, pakeitus padangas arba ratus; dėl to TPMS gali funkcionuoti
netinkamai.
Pakeitę vieną ar daugiau padangų, visada tikrinkite TPMS indikatoriaus simbolį įsitikinti, kad
nauja padanga ar padanga tinkamai funkcionuoja
su TPMS.
Gamykloje sumontuoti ir pasirinktiniai ratai gali
būti su TPMS jutikliais ventiliuose. Kai naudojamas atsarginis ratas arba ratas be TPMS jutiklio,
vairuotojo ekrane, pavažiavus keleta minučių,
pateikiamas klaidos pranešimas.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Automobilyje sumontuota TPMS sistemos
gedimo indikatorius, kuriuo parodoma, kad sis-
3
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 479
RATAI IR PADANGOS
||
Pranešimai vairuotojo ekrane
Šviečiant indikatoriaus ženklui, gali būti pateikiami
tokie pranešimai:
• Slėgio padangose sist. Reikalinga tech.
•
Sumontavus TPMS jutiklius, automobilį reikia
išjungti bent 15 minučių, nes kitaip vairuotojo
ekrane atsiras klaidos pranešimas.
•
Pakeitę ratą, būtinai patikrinkite sistemą ir
išbandykite, ar pakeistas ratas su ja veikia.
Įsitikinkite, kad naujame rate yra TPMS jutikliai išvengti sistemos gedimo įspėjimų.
patikra.
• Slėgio padangose sist. Laikinai
nepasiekiama
• Žemas slėgis padang. ir padanga (arba
padangos).
• Reikia pripūsti pad. ir padanga (arba
padangos).
Jei sistemai nepavyksta nustatyti, kurioje padangoje žemas slėgis, pateikiamas bendrojo pobūdžio įspėjimas:
• Reikia pripūsti pad. Patikrinkite
Slėgio padangose stebėjimo funkciją galima
išjungti centriniame ekrane.
Rekomendacijos
•
TPMS jutikliai turėtų būti sumontuoti visuose
automobilio ratuose, įskaitant žiemines
padangas.
•
•
Jutiklių nederėtų perkelti iš vieno rato į kitą.
Jei ratas pakeičiamas arba TPMS jutiklis perkeliamas į kitą ratą, vožtuvo sandariklį ir vožtuvo šerdį reikia pakeisti.
4 Taikoma
480
Sumontavus kitokių matmenų ratus ir pakitus
rekomenduojamam slėgiui padangoje, TPMS
sistemą reikia perkonfigūruoti. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju
„Volvo“ atstovu.
Funkcijos išaktyvinimas4
padangas
tik kai kuriose šalyse.
•
•
1.
Pastatykite automobilį ir išjunkite variklį.
2.
Įjunkite uždegimo padėtį I.
3.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos:
4.
Spustelėkite My Car IntelliSafe ir nužymėkite pasirinkimą Slėgio padangose
stebėjimas.
> Funkcija būna išaktyvinta iki jos suaktyvinimo kitą kartą.
Padangos (p. 476)
Patikrinkite slėgį padangoje, naudodami slėgio padangose stebėjimo sistemą. (p. 481)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistemos kalibravimas (p. 483)
•
Žemo slėgio padangose problemos išsprendimas naudojant slėgio padangose stebėjimo
sistemą (p. 482)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistemos tipo
patvirtinimas (p. 485)
PASTABA
• Žemas slėgis padang. Patikrinkite
padangas
Susijusi informacija
RATAI IR PADANGOS
Patikrinkite slėgį padangoje,
naudodami slėgio padangose
stebėjimo sistemą9.
Su slėgio padangose stebėjimo sistema, Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS), slėgį
padangose galima stebėti centriniame ekrane.
Rodoma būsena
Kai slėgis padangose normalus (t. y. viršija leistiną žemo slėgio padangose ribą), bus rodoma tik
slėgio padangose vertė.
•
Būsenos patikra
Programėlių rodinyje atverkite
programėlę Automobilio
būsena ir palieskite Būsena,
kad parodytumėte slėgio
padangose stebėjimo sistemos
vertes.
Geltona žyma po slėgio padangoje verte
nurodoma, kad slėgis per žemas. Kuo greičiau sustokite ir patikrinkite / pataisykite
slėgį padangoje.
•
Raudona žyma po slėgio padangoje verte
nurodoma, kad slėgis yra labai žemas. Tuojau
pat sustokite ir pataisykite slėgį.
•
Jei slėgio padangose vertė nerodoma, gali
prireikti kelias minutes pavažiuoti didesniu
nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu, kad ji būtų
parodyta. Tai gali reikšti, kad sistema dar
neišmatavo vertės arba kad atliekamas kalibravimas.
•
Mirksinčiu indikatoriaus simboliu, kuris po 1
minutės pradeda nuolatos degti, lydimu pranešimo Reikalinga tech. patikra, nurodoma, kad sistema sugedo.
Grafiniame paveiksle rodomas oro slėgis kiekvienoje padangoje.
3.
Slėgis padangoje pasirinkite norimą slėgio
padangose matavimo vienetą: Bar, kPa arba
Psi.
Susijusi informacija
•
•
Slėgio padangose stebėjimas (p. 479)
Slėgio padangose stebėjimo sistemos kalibravimas (p. 483)
•
Žemo slėgio padangose problemos išsprendimas naudojant slėgio padangose stebėjimo
sistemą (p. 482)
•
Automobilio būsena (p. 504)
Slėgio padangose stebėjimo nuostatos
Centriniame ekrane pakeiskite slėgio padangose
stebėjimo sistemos vienetus:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos:
2.
Paspauskite Sistema
Vienetai.
Būsenos rodinys10.
9 Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
10 Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas
gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
481
RATAI IR PADANGOS
Žemo slėgio padangose problemos
išsprendimas naudojant slėgio
padangose stebėjimo sistemą14
2.
Slėgio padangose stebėjimo sistema „Tyre
Pressure Monitoring System“ (TPMS) įspėja
apie žemą slėgį vienoje ar keliose automobilio
padangose.
Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio, kaip
nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio.
PASTABA
•
Sistema TPMS naudoja taip vadinamą
kompensuotąją slėgio vertę, kuri yra grindžiama padangų ir aplinkos temperatūra.
Tai reiškia, kad slėgis padangose gali šiek
tiek skirtis nuo rekomenduojamojo slėgio,
kuris pateiktas slėgio padangose lipduke,
priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių). Todėl gali tekti pripūsti padangas
iki maždaug 0,3 bar, alternatyviai 30 kPa,
viršijant rekomenduojamą slėgį padangose, kad dingtų žemo slėgio padangose
pranešimas.
•
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“
padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą
(praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
Patikrinkite slėgį padangoje ir išspręskite problemą, kai rodomas TPMS indikatoriaus ženklas ir pranešimas
Žemas slėgis padang. arba Reikia
pripūsti pad..
1.
Slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose, kaip nurodyta ant jų.
3.
14
482
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Atskirais atvejais TPMS ženklui ir pranešimui
išvalyti gali tekti kelias minutes pavažiuoti
automobiliu ne mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
RATAI IR PADANGOS
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
•
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
remonto rinkinio kompresoriumi (p. 493)
Slėgio padangose stebėjimo
sistemos18 kalibravimas
Jei reikia, pakeiskite slėgio padangose stebėjimo
sistemos („Tyre Pressure Monitoring System“,
TPMS) atskaitos vertes.
Nustatę slėgį padangose pagal „Volvo“ slėgio
padangose rekomendacijas (pvz., važiavimui
didele apkrova ar dideliu greičiu), sukalibruokite
sistemą TPMS.
ĮSPĖJIMAS
Pūsdami padangą su įdiegta TPMS, laikykite
pompos atvamzdį tiesiai prieš vožtuvą, kad jo
nesugadintumėte.
PASTABA
Pradėjus kalibravimą, automobilis turi stovėti.
1.
Išjunkite variklį.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Susijusi informacija
•
•
Slėgio padangose stebėjimas (p. 479)
Patikrinkite slėgį padangoje, naudodami slėgio padangose stebėjimo sistemą. (p. 481)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistemos kalibravimas (p. 483)
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 570)
}}
483
RATAI IR PADANGOS
||
2.
Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio, kaip
nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio.
6.
Paspauskite Kalibruoti ir tada spauskite
Atlikta.
Taip pat galima pradėti kalibruoti iš centrinio
ekrano viršutinio rodinio. Spustelėkite
Nuostatos My Car IntelliSafe ir pasirinkite Sukalibruoti slėgį padangose.
7.
Važiuokite mažiausiai 10 minučių bent
30 km/h (20 myl./val.) greičiu.
> Kalibruoti pradedama automatiškai po inicijavimo. Sistema patvirtina, kada kalibravimas baigtas.
Naujosios atskaitos vertės taikomos iki kito kalibravimo.
Susijusi informacija
3.
Užveskite variklį.
4.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
5.
18
484
Norėdami pasiekti slėgio padangose stebėjimo funkciją, paspauskite Būsena.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
•
•
•
Slėgio padangose stebėjimas (p. 479)
Patikrinkite slėgį padangoje, naudodami slėgio padangose stebėjimo sistemą. (p. 481)
Žemo slėgio padangose problemos išsprendimas naudojant slėgio padangose stebėjimo
sistemą (p. 482)
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose stebėjimo
sistemos tipo patvirtinimas22
Slėgio padangose stebėjimo sistemos („Tyre
Pressure Monitoring System, TPMS) jutiklių tipo
patvirtinimą rasite toliau pateiktoje lentelėje.
Šalis / regionas
Europa, ES
„Schrader Electronics Ltd.“ pareiškia, kad TPMS atitinka Direktyvos 1999/5/EB esminius reikalavimus ir kitas nuostatas. Atitikties
deklaraciją galima pasižiūrėti emcteam@schrader.co.uk
Serbija
Moldova
22
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
}}
485
RATAI IR PADANGOS
||
Šalis / regionas
Ukraina
Schrader Electronics і
і
і
і є
(
і
ь
)
і Schrader Electronics
є,
(
є ь
emcteam@schrader.co.uk
Brazilija
Jungtiniai Arabų
Emyratai
TRA
REGISTRACIJOS NR.: ER36479/14
ATSTOVO NR.: DA0047074/10
486
і
і
і
КМ № 679 і 24
і VHSS4
і
2009 .) Д
і
і
і
і
і
і
і
і
ь
RATAI IR PADANGOS
Šalis / regionas
Filipinai
Jordanija
Jordanijos Karalystės slėgio padangose jutiklio sertifikatas.
Gamintojas: „Schrader Electronics Ltd“
Modelis: VH SS4
Sertifikato numeris: TRC/LPD/2014/261
Singapūras
Dera su
IDA standartais
DA 105282
Pietų Afrika
}}
487
RATAI IR PADANGOS
||
Šalis / regionas
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR10410 ANRT
2015
Date d'agrément: 21/05/2015
Argentina
Schrader VHSS4 Numero de Registro CNC: AFTIC: H-14802
Susijusi informacija
•
488
Slėgio padangose stebėjimas (p. 479)
RATAI IR PADANGOS
Pradurtos padangos remonto
komplektas
Pradurtos padangos remonto rinkinys
„Temporary Mobility Kit“ (TMK) naudojamas pradurtai padangai užsandarinti, taip pat – oro slėgiui patikrinti ir sureguliuoti.
Vieta
ĮSPĖJIMAS
Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas
yra putplasčio bloke po bagažinės grindimis.
Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios
gumos latekso.
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių reakcijų, esant kontaktui su oda.
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Pradurtos padangos remonto rinkinyje yra kompresorius ir balionėlis su sandarinimo skysčiu.
Sandarinimo procedūra leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystis efektyviai
užtaiso skyles padangos protektoriuje.
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik iš
dalies užsandarinti šone pradurtas padangas.
Nenaudokite pradurtos padangos remonto komplekto padangoms su dideliais įplyšimais, įtrūkimais ar panašiais pažeidimais.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto įrankių
komplektas skirtas tik pradurtam protektoriui
užsandarinti.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
ĮSPĖJIMAS
Jei skysčio pateko ant odos, jį būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.
Susijusi informacija
Vieta bagažinėje.24
•
Sandarinimo skysčio balionėlis
Pradurtos padangos remonto rinkinio naudojimas (p. 490)
•
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
remonto rinkinio kompresoriumi (p. 493)
•
Padangos (p. 476)
Balionėlį su sandarinimo skysčiu reikia pakeisti
dar nesuėjus galiojimo terminui ir panaudojus.
Panaudotą balionėlį atiduokite sutvarkyti kaip
aplinkai pavojingas atliekas.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos
remontui.
24
Iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
489
RATAI IR PADANGOS
Pradurtos padangos remonto
rinkinio naudojimas
Užsandarinkite pradurtą padangą pradurtos
padangos remonto rinkiniu („Temporary Mobility
Kit“, TMK).
Sandarinimo skysčio balionėlis
Jungiklis
3.
Įsitikinkite, ar jungiklis yra padėtyje 0 ir suraskite maitinimo kabelį bei oro žarną.
4.
Atsukite oranžinį dangtelį nuo kompresoriaus
ir tada atsukite nuo balionėlio kamštį.
Prijungimas
PASTABA
Išdėstymas
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai,
užsukant butelį.
5.
1.
Maitinimo kabelis
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus daiktas,
palikite jį padangoje. Taip bus lengviau
užsandarinti angą.
Oro žarna
Slėgį mažinimo ventilis
Apsauginis dangtelis
Laikiklis buteliukui (oranžinis dangtelis)
Slėgio matuoklis
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
490
Jei padangą sandarinate intensyvaus eismo
vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą ir
įjunkite avarinį signalą.
2.
Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus
pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo. Jei padangos remontui buvo panaudotas avarinis
remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti
didesniu nei 80 km/h (50 myl./val.) greičiu.
Įsukite balionėlį į balionėlio laikiklio apačią.
> Balionėlis ir jo laikiklis turi atvirkštinę gaudyklę, kad nenutekėtų hermetiko. Įsukus
balionėlį, jo nuo laikiklio atsukti jau nebegalima. Balionėlį reikia nuimti autoservise.
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Sandariklio skystis gali dirginti odą. Esant kontaktui su oda, nuplaukite skystį muilu ir vandeniu.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
RATAI IR PADANGOS
6.
Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Patikrinkite, ar slėgio redukcinis vožtuvas,
sumontuotas ant oro žarnos, yra užsuktas iki
galo. Tada prisukite oro žarnos vožtuvo jungtį
prie padangos vožtuvo sriegio.
7.
Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V maitinimo lizdo ir užveskite automobilio
variklį.
8.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant išjungti.
Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame
susisiekti su įgaliotų padangų centru.
PASTABA
Kai veikia kompresorius, neturi būti naudojami
jokie kiti 12 V maitinimo lizdai.
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
padėtį.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
9.
Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi veikti
ilgiau kaip 10 minučių.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu
galėtumėt patikrinti slėgį padangoje. Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus slėgis: 3,5
baro (jei slėgis padangoje per aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu.)
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų
padangų centru.
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo
kabelį.
12. Atsukite oro žarną nuo padangos vožtuvo ir
sumontuokite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
13. Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos, kad išvengtumėte hermetiko skysčio
likučio nuotėkio.
}}
491
RATAI IR PADANGOS
||
14. Kuo greičiau pavažiuokite bent 3 km maksimaliu 80 km/h (50 myl./val.) greičiu, kad hermetikas užsandarintų padangą.
16. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio matuokliu.
•
Jei slėgis mažesnis kaip 1,3 bar, padanga
nepakankamai užsandarinta. Toliau tęsti
kelionės negalima. Susisiekite su padangų
centru.
•
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
baro, padangą reikia pripūsti iki padangų
slėgio etiketėje, esančioje ant vairuotojo
pusės durelių statramsčio, nurodyto slėgio
(1 baras = 100 kPa). Jei slėgis padangoje
per didelis, išleiskite orą naudodami
padangos ventilį.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos
vietos ištrykš dalis klijų.
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip ant jų gali
užtikšti hermetiko. Atstumas turi siekti bent du
metrus.
15. Kontrolinė patikra
Prijunkite oro žarną prie padangos vožtuvo ir
prisukite vožtuvo jungtį prie padangos vožtuvo sriegio apačios. Kompresorius turi būti
išjungtas.
17. Jei reikia pripūsti padangą:
1. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V maitinimo lizdo ir užveskite automobilio variklį.
2. Paleiskite kompresorių ir pripūskite
padangą iki slėgio, nurodyto slėgio padangoje lipduke.
3. Išjunkite kompresorių.
18. Nuimkite padangos sandarinimo įrangą,
sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos ir įlenkite žarną į dėžutę.
Įdėkite TMK į bagažinę.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
19. Sumontuokite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė po
panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais.
„Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo darbus
atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
492
RATAI IR PADANGOS
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums pakeistų arba
pataisytų sugadintą padangą. Padangų remonto
įmonės darbuotojams pasakykite, kad padangoje
yra sandarinimo skysčio.
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję avarinio padangos remonto komplektą, neturėtumėte važiuoti didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu. „Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“
autoservise ir patikrinti užsandarintą padangą
(maksimalus važiavimo atstumas yra 200 km).
Personalas gali nustatyti, ar galima suremontuoti padangą ir, ar reikia ją keisti.
Susijusi informacija
•
Pradurtos padangos remonto komplektas
(p. 489)
Padangų pripūtimas pradurtos
padangos remonto rinkinio
kompresoriumi
Automobilio originalią padangą galima pripūsti
naudojant kompresorių, kurį rasite pradurtos
padangos remonto rinkinyje.
1.
Kompresorius turi būti išjungtas. Įsitikinkite,
ar jungiklis yra 0 padėtyje ir suraskite maitinimo laidą bei žarną.
2.
Atsukite padangos ventilio gaubtelį ir ant
ventilio iki galo užsukite oro žarnos jungtį.
3.
Prijunkite maitinimo kabelį prie vieno iš automobilyje esančių 12 V maitinimo lizdų bei
užveskite variklį.
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi veikti
ilgiau kaip 10 minučių.
5.
Pripūskite padangą iki slėgio, nurodyto slėgio
padangoje lipduke (priklijuotame ant vairuotojo pusės durelių statramsčio). Jei slėgis per
aukštas, išleiskite orą naudodami slėgio mažinimo vožtuvą.
6.
Išjunkite kompresorių. Atjunkite žarną ir maitinimo kabelį.
7.
Užsukite ventilio gaubtelį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas gali
kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
4.
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
padėtį.
Susijusi informacija
•
Pradurtos padangos remonto komplektas
(p. 489)
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 570)
493
RATAI IR PADANGOS
Ratų keitimas
Rato nuėmimas
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., sumontuoti žiemines padangas ar atsarginį ratą.
Rato nuėmimo instrukcijos (keičiant ratus).
1.
Laikykitės atitinkamų ratų nuėmimo ir montavimo
instrukcijų.
Padangų dydžio keitimas
Kiekvieną kartą keisdami padangų dydį, kreipkitės
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad jis atnaujintų
programinę įrangą. Gali reikėti atsisiųsti programinę įrangą kai keičiate didesnių ir mažesnių
matmenų bei vasarines ir žiemines padangas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
494
Rato nuėmimas (p. 494)
Ratų montavimas (p. 496)
Bagažinėje laikomi įrankiai (p. 498)
Žieminės padangos (p. 497)
Atsarginis ratas* (p. 497)
Ratų varžtai (p. 497)
2.
Jei ratą keičiate intensyvaus eismo vietoje,
pastatykite trikampį avarinį ženklą ir įjunkite
avarinį signalą.
Įjunkite stovėjimo stabdžius ir pavarą į padėtį
P.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai
kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra nešvarumų.
3.
Iš putplasčio bloko išimkite keltuvą*, ratų
raktą* ir ratų varžtų plastikinių dangtelių nuėmimo įrankius.
Taikoma automobiliams su Lygiavimo
valdymas*: Jei automobilyje įrengta pneumatinė pakaba, prieš keliant automobilį domkratu ją reikia išjungti.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje išaktyvinkite funkciją, paspausdami Nuostatos
My Car Pakaba ir pasirinkdami Išj.
pakabos ir išlyginimo kontrolę.
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų įrankis.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas
vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio
automobiliui skirtu domkratu. Jei automobilį
reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau
nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
RATAI IR PADANGOS
4.
5.
Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų, kurie
liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius.
Tam naudokite, pvz., sunkias medines kalades arba didelius akmenis.
domkrato galvutė tinkamai nustatyta kėlimo
taške: kalnelis galvutės centre turi pataikyti į
kėlimo taško angą, o pagrindas turi būti
nustatytas vertikaliai po kėlimo tašku. Būtinai
pasukite domkratą, kad rankena būtų maksimaliai nusukta nuo automobilio, o domkrato
alkūnės būtų nustatytos statmenai automobilio krypčiai.
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato
ir automobilio kėlimo taško negalima kišti
jokių daiktų.
Susukite vilkimo asą ir ratų raktą* iki pat stabdiklio padėties.
SVARBU
Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir lygus.
8.
ĮSPĖJIMAS
Keliant automobilį svarbu, kad domkratas
arba kėlimo alkūnės būtų nustatytos atitinkamuose taškuose po automobiliu. Trikampėmis
žymomis plastikiniame gaubte nurodomos
kėlimo taškų vietos. Kiekvienoje automobilio
pusėje yra po du kėlimo taškus. Kiekviename
taške plastmasiniame gaubte yra įduba.
SVARBU
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
9.
Vilkimo ąsą į ratų varžtų raktą reikia įsukti iki
galo.
6.
7.
Pakelkite automobilį taip, kad ratas pakiltų
nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o po to
pakelkite ir nuimkite ratą.
Susijusi informacija
Specialios paskirties įrankiu nuimkite plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
•
•
•
•
Atlaisvinkite ratlankių varžtus ½-1 apsisukimo veržliarakčiu prieš laikrodžio rodyklę.
Ratų keitimas (p. 494)
Automobilio kėlimas (p. 511)
Ratų montavimas (p. 496)
Bagažinėje laikomi įrankiai (p. 498)
Keltuvą patraukite į viršų, kad jis priglustų prie
automobilio kėlimo taško. Patikrinkite, ar
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 495
RATAI IR PADANGOS
Ratų montavimas
4.
Rato montavimo instrukcijos (keičiant ratus).
ĮSPĖJIMAS
Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka. Svarbu,
kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Priveržkite iki 140 Nm. Patikrinkite sąsūkos
momentą specialiu veržliarakčiu.
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Susijusi informacija
•
•
•
Rato nuėmimas (p. 494)
Ratų keitimas (p. 494)
Atsarginis ratas* (p. 497)
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
1.
Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio paviršius.
2.
Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų varžtus.
3.
Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų
suktis.
5.
Sumontuokite plastikinius dangtelius atgal
ant ratų varžtų.
PASTABA
496
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
RATAI IR PADANGOS
Ratų varžtai
Atsarginis ratas*
Žieminės padangos
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių tvirtinti.
Įprasto dydžio pradurtą ratą galima pakeisti
atsarginiu ratu.
Žieminės padangos yra pritaikytos važiuoti keliais
žiemą.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys
priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų keturių ratų turi
būti sumontuotos tinkamo tipo padangos.
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm.
Perveržus galima sugadinti veržles ir varžtus.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai. Patikrinkite ratų varžtų sukimo momentą dinamometriniu veržliarakčiu.
PASTABA
Jei reikia patarimų dėl to, kurio tipo ratlankis ir
padanga labiausiai tinka, susisiekite su „Volvo“
atstovu.
Saugieji ratų varžtai*
Po krovinių skyriaus grindimis esančiame putplasčio bloke yra vieta saugiųjų ratų varžtų movai.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas (p. 494)
Keitimo į žiemines padangas patarimai
Atsarginis ratas laikomas krepšyje, važiuojant jis
turi būti pritvirtintas dviem diržais ant bagažinės
grindų. Trečios sėdynių eilės atlošai turi būti
nulenkti.
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos turi
būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio
pusėje buvo sumontuotos, pvz., K (kairėje) arba D
(dešinėje).
Diržus reikia kryžmai nuvesti virš rato ir prijungti
prie automobilio keturių krovinių fiksavimo kilpų.
Dygliuotosios padangos
Reguliariai tikrinkite ir slėgį atsarginiame rate.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas (p. 494)
Sumontavus naujas dygliuotas padangas, jomis
pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti švelniai,
kad dygliai tinkamai įsispaustų į padangas. Tokiu
būdu užtikrinsite, kad padangos, ir ypač jų dygliai,
ilgiau tarnautų.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos
dėl dygliuotųjų padangų.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 497
RATAI IR PADANGOS
||
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai, padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis sąlygomis
nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių protektoriaus rašto gylis
yra mažesnis negu 4 mm.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas (p. 494)
Bagažinėje laikomi įrankiai
Prireikus automobilį vilkti, pakeisti ratą ar pan.,
pravers bagažinėje laikomi įrankiai.
Sniego grandinės
„Volvo“ rekomenduoja nenaudoti sniego grandinių
ant didesnių nei 19 colių ratų.
Montavimo instrukcijos pristatomos su „Volvo“
originaliomis sniego grandinėmis.
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių
ratų (tai taikoma ir automobiliams su visais varančiais ratais). Su ratų grandinėmis negalima
važiuoti didesniu nei 50 km/h (30 myl./val.) greičiu. Venkite važiuoti švariu keliu, kadangi tuomet
gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios padangos.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite originalias „Volvo“ ratų grandines
arba analogiškos kokybės grandines, suprojektuotas konkretaus modelio automobiliui,
padangų ir ratlankio dydžiui. Leidžiama naudoti tik vienpuses ratų grandines.
Jei nesate tikri dėl tinkamų ratų grandinių,
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu. Netinkamai parinkus ratų
grandines, galima rimtai apgadinti savo automobilį ir gali įvykti avarija.
498
Iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Putplasčio bloke po automobilio grindimis rasite
vilkimo kilpą, pradurtos padangos remonto rinkinį,
įrankį ratų varžtų plastikiniams dangteliams
nuimti, domkratą* ir ratų raktą*. Ten taip pat yra
vietos saugių ratų varžtų movai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas (p. 494)
Domkratas* (p. 499)
Trikampis avarinis ženklas (p. 499)
Pirmosios pagalbos rinkinys (p. 500)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
RATAI IR PADANGOS
Trikampis avarinis ženklas
Domkratas*
Pastatę automobilį eismo vietoje, įspėkite kitus
eismo dalyvius pastatydami trikampį avarinį
ženklą.
Domkratas naudojamas automobiliui pakelti,
pvz., prireikus pakeisti ratą.
Montuodami atsarginį ratą arba keisdami vasarinius ratus į žieminius (ar atvirkščiai), naudokite tik
originalų domkratą. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat
gerai sutepti.
Taip pat suaktyvinkite avarinius žibintus.
Vietos daiktams laikyti
Trikampis avarinis ženklas laikomas bagažinėje
esančiame skyriuje.
90 laipsnių pasukę rankenėlę atidarykite
uždangą, tada ją ištraukite iš priedo viršutiniuose ir apatiniuose kraštuose.
Trikampio avarinio ženklo pastatymas
Paspauskite užraktą, kuriuo trikampis įspėjamasis ženklas šiek tiek prilaikomas ir nuimkite dėklą.
Išimkite trikampį įspėjamąjį ženklą iš dėklo,
išlankstykite jį ir sudėkite kartu galus.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje
eismo atžvilgiu vietoje.
Įsitikinkite, kad trikampis įspėjamasis ženklas ir
dėklas tinkamai pritvirtinti jų saugojimo vietoje, o
pasinaudojus uždanga visiškai uždaryta.
Susijusi informacija
•
•
Bagažinėje laikomi įrankiai (p. 498)
SVARBU
Įrankiai ir domkratas*, kai nenaudojami, turi
būti laikomi jiems skirtose vietose bagažinėje.
Kad domkratas tilptų į vietą, jį reikia sulenkti į tinkamą padėtį.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas
vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio
automobiliui skirtu domkratu. Jei automobilį
reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau
nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Avarinių šviesų signalas (p. 146)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 499
RATAI IR PADANGOS
||
Taikoma automobiliams su lygio kontrolės
funkcija*
Jei automobilyje įrengta pneumatinė pakaba,
prieš keliant automobilį domkratu ją reikia išaktyvinti.
Išjunkite funkciją centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos:
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Išj. pakabos ir išlyginimo
kontrolę.
Pirmosios pagalbos rinkinys
Ratlankio dydžio žymuo
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos
pirmosios pagalbos priemonės.
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal toliau
esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Pirmosios pagalbos rinkinys yra bagažinės dešinėje pusėje.
Visų ratlankių matmenys yra pažymėti, pvz.,
8Jx18x42.5.
Pakaba .
8
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
18
Ratlankio skersmuo coliais
42,5
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo
rato centro iki rato kontakto su stebule
paviršiaus)
Susijusi informacija
•
•
Bagažinėje laikomi įrankiai (p. 498)
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti
tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Automobilio kėlimas (p. 511)
Susijusi informacija
•
500
Bagažinėje laikomi įrankiai (p. 498)
Susijusi informacija
•
•
Padangos (p. 476)
Padangos dydžio žymuo (p. 501)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
RATAI IR PADANGOS
Padangos dydžio žymuo
Padangų matmenų, apkrovos indekso ir greičio
klasės žymenys.
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti
tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Padangų matmenys
Visos padangos turi matmenų žymenis, pvz.,
235/60 R18 103 H.
235
Padangos plotis (mm)
60
Santykis tarp padangos sienelės aukščio ir padangos pločio (%)
R
Radialinė padanga
18
Ratlankio skersmuo coliais
103
Maksimalios leistinos padangų apkrovos
kodai ir padangų apkrovos indeksas (LI)
H
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(SS) (šiuo atveju tai yra 210 km/h
(130 myl./val.).)
Apkrovos indeksas
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis apkrovos charakteristikomis, kurios vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą padangų apkrovos
pajėgumą apibrėžia automobilio svoris. Mažiau-
25
sias leistinas apkrovos indeksas nurodytas apkrovos indeksų lentelėje.
Greičio rodiklis
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį. Padangų greičio rodiklis SS („Speed
Symbol“) turi būti bent jau ne mažesnis nei automobilio maksimalus greitis. Toliau pateiktoje lentelėje rasite kiekvieno greičio rodiklio maksimalų
leistiną greitį (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis
yra žieminės padangos 25, kai gali būti naudojamas mažesnis greičio indeksas. Jei pasirenkamos
tokios padangos, automobiliu negalima važiuoti
greičiau negu leidžia padangos greičio indeksas
(pavyzdžiui, su Q galima važiuoti daugiausia
160 km/h (100 myl./val.)). Eismo taisyklės, bet
ne padangų greičio indeksas nustato, kaip greitai
galima važiuoti.
PASTABA
V
240 km/h (149 myl./val.)
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
ĮSPĖJIMAS
Mažiausias leistinas padangų apkrovos indeksas (LI) ir greičio rodiklis (SS), numatytas
kiekvienam atitinkamam varikliui, pateiktas
automobilio registracijos dokumente. Jei bus
naudojamos per mažo apkrovos indekso arba
greičio rodiklio padangos, jos gali perkaisti ir
būti apgadintos.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos (p. 476)
Ratlankio dydžio žymuo (p. 500)
Aprobuotas slėgis padangose (p. 570)
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas lentelėje.
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojama tik
su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
Su metaliniais dygliais ir be jų.
501
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
„Volvo“ aptarnavimo programa
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo“ aptarnavimo
programa, kaip nurodyta aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros „Volvo“
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. „Volvo“ autoservisai turi kvalifikuotų darbuotojų, specialios įrangos ir aptarnavimo literatūros,
todėl jie garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Techninė priežiūra ir remontas
Jokiu būdu nemodifikuokite valdymo bloko.
Be registracijos techninei apžiūrai centriniame
displėjuje gali būti rodoma automobilio bendroji
būsena.
Automobilio būsena programa paleidžiama iš programų
rodinio centriniame displėjuje;
joje yra trys skirtukai:
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistemos techninė priežiūra
(p. 519)
• Žinutės – įrašyti būsenos pranešimai
• Būsena – slėgio padangose ir variklio alyvos
lygio patikra
• Paskyrimai – aptarnavimo ir remonto darbų
rezervavimas
Susijusi informacija
Reguliariai atlikite automobilio techninę priežiūrą.
Laikykitės „Volvo" rekomenduojamų techninės
priežiūros intervalų.
•
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio ekranų
įrašytus pranešimus (p. 111)
•
Jei reikia apžiūros ir remonto, darbus gali atlikti
tik „Volvo" įgaliotasis autoservisas.
Patikrinkite slėgį padangoje, naudodami slėgio padangose stebėjimo sistemą. (p. 481)
•
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
(p. 516)
•
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 505)
ĮSPĖJIMAS
Patys neremontuokite šios transporto priemonės. Atsijungusius elektros kabelius ir (arba)
komponentus gali suremontuoti tik įgaliotojo
serviso specialistas. Rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
504
SVARBU
Automobilio būsena
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Užsakykite techninę priežiūrą ir
remontą3
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje,
turinčiame prieigą prie interneto.
Informacija tvarkoma Automobilio būsena programoje, atidaromoje centriniame ekrane programų rodinyje.
Šia paslauga kai kuriose šalyse teikiamas patogus būdas rezervuoti laiką techninei priežiūrai ir
apsilankymui dirbtuvėse tiesiogiai iš savo automobilio. Transporto priemonės duomenys siunčiami jūsų įgaliotajam atstovui, kuris gali suderinti
apsilankymo dirbtuvėse laiką. Įgaliotasis atstovas
susisieks su jumis dėl rezervacijos pasiūlymo. Kai
kuriose šalyse sistema jums primins planinį
paskyrimo laiką, kadangi tai prieinama, o kai ateis
laikas, navigacijos sistema4 jums taip pat nurodys
dirbtuves. Taip pat automobilyje galite gauti informaciją iš savo įgaliotojo atstovo ir bet kuriuo metu
susisiekti su dirbtuvėmis.
Prieš naudojantis paslauga
„Volvo ID“
• Norėdami kurti Volvo ID, žr. skirsnį „Volvo ID“.
•
3
4
Norėdami registruoti savo automobilio Volvo
ID, žr. skirsnį „Volvo ID“. Jei Volvo ID jau yra,
pasinaudokite tuo pačiu el. pašto adresu, kurį
norite naudojote kurdami Volvo ID.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“*.
Kontaktinio adreso keitimas
Jei norėtumėte keisti el. pašto adresą kitu, galite
susisiekti su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
„Volvo“ įgaliotojo atstovo pasirinkimas
Pasirinkite „Volvo“ įgaliotąjį atstovą, norėdami
susisiekti dėl techninės priežiūros ir remonto,
eidami į www.volvocars.com ir naršydami „My
„Volvo“.
Remonto arba techninės priežiūros
rezervavimas
Pageidaudami užsiregistruoti techninei priežiūrai
arba kai vairuotojo ekrane ir centrinio ekrano viršuje pateikiamas pranešimas, kad reikia atlikti
techninę priežiūrą ar remontą, užpildykite paskyrimo užklausą.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
Kad automobilis galėtų siųsti ir priimti rezervavimo informaciją, jį reikia prijungti prie interneto,
žr. skirsnį „Prijungtas prie interneto automobilis“.
Naudojimasis paslauga
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus
arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį
remontuoti, vairuotojo ekrane ir centrinio ekrano
viršuje parodomas pranešimas. Techninės priežiūros laikas nustatomas pagal tai, kiek laiko (valandomis) veikė variklis, arba pagal nuvažiuotą
atstumą nuo paskutinės techninės priežiūros.
Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir
vėliau, per „My Volvo“ savininko portalą. Siekdami
užtikrinti, kad jūsų atstovas turėtų naujausios
informacijos apie jūsų automobilį, galite išsiųsti
transporto priemonės duomenis, žr. tolesnį skirsnį
„Transporto priemonės duomenų siuntimas“.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 505
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Paskyrimo užklausos pildymas ir siuntimas.
Kad būtų galima išsiųsti paskyrimo užklausą,
automobilio variklis turi veikti.
1.
2.
Paspauskite mygtuką Paskyrimai.
3.
Paspauskite mygtuką Prašyti paskyr..
4.
Įsitikinkite, kad teisingai užpildėte Volvo ID.
5.
Įsitikinkite, kad užpildėte norimą
Autoservisas.
6.
Pasirinkite Pageidaujamas technikas5.
7.
Pasirinkite Apsilankymo metu pageidauju
laukti arba Pageidauju palikti
automobilį5.
8.
Jei pasirinktas Pageidauju palikti
automobilį, taip pat pasirinkite Norėčiau
pakaitinės transporto priemonės, jei
norėtumėte nemokamo automobilio5.
5
6
506
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Šios laiko ribos gali skirtis priklausomai nuo šalies.
9.
Laukelyje Info. dirbtuvėms užpildykite informaciją dirbtuvėms, t. y. jei yra kas nors, ką
norėtumėte, kad būtų atlikta apsilankius dirbtuvėse, ar bet kokią svarbią informaciją jūsų
dirbtuvėms.
Arba paspauskite mygtuką ir ištarkite informaciją. Tada informacija įvedama į jūsų
paskyrimo užklausos informacijos lauką.
10. Paspauskite mygtuką Siųsti paskyrimo
užklausą.
> Per kelias dienas gausite jūsų automobilio
paskyrimo pasiūlymą.6. Be to, tą pačią
informaciją gausite el. paštu ir pamatysite
apsilankę „My Volvo“.
Kai kuriose rinkose išsiuntus užklausą dėl
apsilankymo autoservise, vairuotojo
ekrane reikia išjungti pranešimą, kad atėjo
laikas techninei priežiūrai vykdyti.
11. Norėdami atšaukti savo užklausą, paspauskite Atšaukti užklausą mygtuką.
Kai paskyrimo užklausa siunčiama į dirbtuves iš
jūsų automobilio interneto ryšiu, joje yra transporto priemonės informacija. Ši informacija
padeda dirbtuvėms planuotis veiklą.
Priimti paskyrimo pasiūlymą
Paskyrimo pasiūlymą gausite automobilyje internetu ryšiu, kai jis bus prieinamas. Automobilyje
gavus paskyrimo pasiūlymą, centrinio ekrano viršuje parodomas pranešimas.
1.
Priimkite pranešimą.
2.
Jei siūloma rezervacija priimtina, palieskite
mygtuką Priimti. Priešingu atveju paspauskite Siųsti naują pasiūlymą arba
Atsisakyti.
Priėmus paskyrimo pasiūlymą, atsakymas jūsų
interneto ryšiu siunčiamas į autoservisą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Transporto priemonės duomenų siuntimas
Kad būtų galima išsiųsti transporto priemonės
duomenis, automobilio variklis turi veikti.
Iš savo automobilio galite bet kada išsiųsti transporto priemonės duomenis, t. y. jei norite rezervuoti laiką pasilankyti dirbtuvėse, tiesiogiai per
„My „Volvo“ savininko portalą, ir padėti savo dirbtuvėms, pateikdami tikslesnę pagrindinę informaciją.
1.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
2.
Paspauskite mygtuką Paskyrimai.
3.
Paspauskite mygtuką Siųsti autom.
duomenis.
> Centrinio ekrano viršuje rodomas pranešimas, kad siunčiami transporto priemonės
duomenys. Paliesdami „X“ veiklos indikatoriuje, galite atšaukti duomenų perdavimą.
Transporto priemonės duomenys siunčiami jūsų interneto ryšiu.
4
7
Žr. dirbtuvių informaciją.
cialistams lengviau suplanuoti kitą jūsų apsilankymą.
Jūsų transporto priemones duomenis sudaro
informacija iš tokių zonų:
1.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
•
•
•
•
•
•
2.
Paspauskite mygtuką Paskyrimai.
3.
Paspauskite mygtuką Autoserviso
informacija.
> Bus atvertas iškylantis langas su jūsų
įgaliotojo atstovo informacija.
•
•
Jei norite, paskambinkite savo atstovui arba
palieskite adresą ar GPS koordinates, kad
sistema pradėtų orientuoti į jūsų autoservisą4.
•
•
•
4.
Techninės priežiūros poreikis
laikas nuo paskutinės techninės priežiūros
funkcinė būsena
skysčių lygiai
Skaitiklio rodmuo
transporto priemonės identifikavimo numeris
(VIN7)
Automobilio programinės įrangos versija
automobilio diagnostikos data
Susijusi informacija
Volvo ID (p. 23)
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Automobilio būsena (p. 504)
Rezervavimo ir transporto priemonės
duomenys
Jums nusprendus rezervuoti laiką techninei priežiūrai atlikti arba siųsti duomenis iš savo automobilio, jūsų interneto ryšiu išsiunčiami rezervavimo
ir transporto priemonės duomenys. Gavus transporto priemonės duomenis, jūsų autoserviso spe-
Taikoma „Sensus Navigation“*.
Transporto priemonės identifikavimo numeris.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 507
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Nuotoliniai naujiniai
Sistemos naujiniai
Keletą automobilio sistemų galima naujinti naudojant centrinį ekraną, kai automobilis prijungtas
prie interneto.
Sistemos naujiniai skirti automobilio informacijos
ir pramogų sistemos komponentams, turintiems
ryšį su internetu. Jei yra sistemos programinės
įrangos naujinių, juos galima įdiegti visus iškart
arba po vieną.
Nuotolinio atnaujinimo
tarnyba programa paleidžiama
iš programų rodinio centriniame
ekrane; ja įgalinama:
•
paieška ir sistemos programinės įrangos
naujinimas
•
Sensus Navigation žemėlapio duomenų naujinimas
•
programų atsiuntimas, naujinimas ir šalinimas.
Susijusi informacija
•
•
508
Sistemos naujiniai (p. 508)
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 463)
Sistemos naujiniai tvarkomi per
Nuotolinio atnaujinimo
tarnyba programėlę centrinio
ekrano programų rodinyje.
Paspaudus mygtuką, įsijungia
atsisiuntimo programa pradžios
rodinio apatiniame antriniame
rodinyje. Jei nuo paskutinio informacijos ir pramogų sistemos paleidimo nebuvo ieškoma
galimų naujinių, vykdoma paieška. Jei įdiegiama
programinė įranga, paieška nevykdoma. Atsisiuntimo programos mygtuke Sistemos naujiniai
esanti piktograma rodo, kiek yra naujinių. Paspaudus mygtuką, rodomas naujinių, kuriuos galima
įdiegti automobilyje, sąrašas. Daugiau informacijos ir atsakymų į bendrus klausimus dėl funkcionalumo ir tam tikrų sistemos naujinių atsiuntimo
eikite į support.volvocars.com.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių paslaugų veikimą, pvz.,
internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti
arba pertraukti kitas paslaugas.
PASTABA
Naujinys gali būti pertrauktas, kai išjungiamas
variklis ir išlipama iš automobilio.
Tačiau prieš išlipant iš automobilio nebūtina
užbaigti naujinio, nes jis atsinaujina kitą kartą
užvedus automobilį.
Visos sistemos programinės įrangos
naujinimas
–
Pasirinkite Diegti viską sąrašo apačioje.
Jei sąrašo nepageidaujate, Diegti viską galima
pasirinkti Sistemos naujiniai mygtuku.
Atskirų sistemos programų naujinimas
Kad būtų galima atsisiųsti sistemos naujinius,
automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
–
Kai automobilis pristatomas iš gamyklos,
jame būna suaktyvinta foninė programinės
įrangos naujinių paieška.
Atsisiuntimo nutraukimas
–
Pageidaujamą programinę įrangą pasirinkite
su Diegti.
Paspauskite „X“ veiksmo indikatoriuje, kuriuo
atsisiuntimo pradžioje pakeistas Diegti mygtukas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Atkreipkite dėmesį, kad galima nutraukti tik atsisiuntimą. Jei prasidėjo įdiegimas, jo negalima
nutraukti.
Foninė programinės įrangos naujinių
paieška
Funkciją galima išaktyvinti centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
atnaujinimo tarnyba.
3.
Nuotolinio
Nuimkite žymą nuo Leisti foniniu režimu
tikrinti, ar yra naujinių.
Jei yra naujinys, centrinio ekrano būsenos juostoje rodomas Yra naujų progr. įrangos
naujinių pranešimas. Paspaudus šį pranešimą,
įsijungia atsisiuntimo programa pradžios rodinio
apatiniame antriniame rodinyje. Kai tik įsijungia
atsisiuntimo programa, jos mygtuko Sistemos
naujiniai piktograma rodo, kiek yra naujinių.
Susijusi informacija
•
•
•
8
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 463)
Nuotoliniai naujiniai (p. 508)
Duomenų perdavimas tarp
automobilio ir autoserviso8
Apsilankymo „Volvo“ autoservise trukmę galima
sumažinti, persiuntus trikčių šalinimo duomenis,
kai tik automobilis sustoja prie autoserviso.
Duomenis patogiausia persiųsti centrinio ekrano
nuostatų rodinyje pasirenkant punktą
Automatiškai jungtis man atvykus.
Kaskart automobiliui sulėtėjus iki pakankamai
mažo greičio, jis pradeda ieškoti „Wi-Fi“ tinklo.
Aptikus įgaliotąjį „Volvo“ tinklą (autoservise), centriniame ekrane parodomas pranešimas arba iškylantysis langas. (Tai netaikoma prisijungiant rankiniu būdu: žr. toliau pateiktą skirsnį „Prisijungimas
prie autoserviso rankiniu būdu“.)
Prisijungimas prie autoserviso
automatiškai
PASTABA
Kad vairuotojo netrikdytų nepageidaujamos
prisijungimo užklausos (pvz., jei automobilis
dažnai statomas netoli autoserviso, kuriame
veikia įgaliotasis „Volvo“ tinklas), vairuotojui
atmetus prisijungimo užklausą du kartus 5
dienų laikotarpyje, prisijungimo režimas pakeičiamas į rankinį.
Ši funkcija bus palaipsniui diegiama, autoservisams plečiant teikiamų paslaugų asortimentą.
Be vairuotojo patvirtinimo
Ši parinktis – tai patogiausias būdas trikčių šalinimo duomenims perduoti. Automobilis prisijungia
be būtinybės vairuotojui patvirtinti.
Jei automobilis sustoja autoservise ir variklis
išjungiamas užvedimo rankenėle, centrinio ekrano
viršuje pasirodo pranešimas. Automobilis prisijungia automatiškai, vairuotojui atidarius dureles,
nebent vairuotojas pranešime paspaudžia mygtuką Atšaukti.
Su vairuotojo patvirtinimu
Kad automobilis galėtų prisijungti, šiai parinkčiai
reikalingas vairuotojo patvirtinimas.
Jei automobilis sustoja autoservise ir variklis
išjungiamas uždegimo rankenėle, centriniame
ekrane pasirodo iškylantysis langas. Automobilis
prisijungia automatiškai, vairuotojui atidarius
dureles (jei vairuotojas iškylančiajame lange
paspaudžia mygtuką Jungtis). Vairuotojui nieko
nedarant arba iškylančiajame lange paspaudus
mygtuką Nutraukti, prisijungimas nevykdomas.
Prisijungimas prie autoserviso rankiniu
būdu
Rankiniu būdu prisijungia autoserviso technikas.
Prisijungimo režimo keitimas
Centrinio ekrano nuostatų rodinyje galima
pakeisti būdą, kuriuo prisijungia automobilis.
}}
509
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys
tinklai.
3.
Pasirinkite Automatiškai jungtis man
atvykus, Prieš prisijungiant klausti arba
Niekada nesijungti ir niekada neklausti
(prisijungimas rankiniu būdu).
„Volvo“ autoservisų
Susijusi informacija
•
•
510
Prie interneto prijungtas automobilis (p. 457)
Nuostatų rodinys (p. 172)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilio kėlimas
Keliant automobilį svarbu, kad domkratas arba
autoserviso keltuvas būtų nustatytas atitinkamuose taškuose po juo.
Jei automobilyje įrengta lygio kontrolės* pneumatinė pakaba, prieš keliant automobilį reikia ją
išjungti. Funkcija išjungiama centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Išj. pakabos ir išlyginimo
kontrolę.
Pakaba .
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą,
kuris buvo specialiai pagamintas konkrečiam
automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne
„Volvo“ rekomenduojamas kėliklis, vykdykite
prie įrenginio pridėtas instrukcijas
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 511
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Trikampiai plastiko dangoje nurodo kėlimo taškų vietas (pažymėti raudona spalva).
Jei automobilis keliamas autoserviso domkratu, jį
būtina nustatyti po vienu iš kėlimo taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso kėliklis būtų atremtas taip,
kad automobilis negalėtų nuo jo nuslysti. Užtikrinkite, kad ant domkrato plokštelės būtų guminis
padas, kad automobilis būtų stabilus ir neapgadintas. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Susijusi informacija
•
•
512
Ratų keitimas (p. 494)
Domkratas* (p. 499)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Variklio gaubto atidarymas ir
uždarymas
PASTABA
Jei, nepaisant tinkamai uždaryto gaubto, šviečia įspėjamasis ženklas arba pasigirsta įspėjamasis signalas, susisiekite su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Naudojant salone ir po variklio dangčiu esančias
rankenėles, galima jį atidaryti.
Atidarykite variklio gaubtą
Variklio dangčio uždarymas
Prieš laikrodžio rodyklę pasukite rankenėlę
po variklio dangčiu jį atlaisvinti iš fiksatorių ir
pakelkite dangtį.
Norėdami atlaisvinti variklio dangtį iš visiškai
uždarytos padėties, patraukite rankenėlę šalia
kojinių pedalų.
Įspėjimas: variklio dangtis neuždarytas
Kai variklio dangtis atleistas, uždegamas įspėjimo simbolis, rodomas grafinis vaizdas vairuotojo ekrane bei pasigirsta garsinis priminimas. Automobiliui
pradėjus riedėti, bus pakartotas garsinis įspėjimo
signalas.
Daugiau informacijos apie grafinį vaizdą žr. skirsnyje „Durelės ir priminimas užsisegti saugos
diržą“.
1.
Stumtelkite variklio dangtį žemyn, kol jis pradės kristi nuo savo svorio.
2.
Variklio dangčiui sustojus prieš fiksatorių,
pastumkite variklio dangtį jį visiškai uždaryti.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad po gaubtu
esančiam uždarymo kontūrui nėra kliūčių,
kitaip kyla sužalojimo rizika.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina. Gaubtui užsifiksavus abiejose
pusėse pasigirsta garsas.
}}
513
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
Variklio skyriaus apžvalga (p. 514)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 65)
Variklio skyriaus apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra
susiję komponentai.
Kai kurie automobilio elektrinės pavaros sistemos
komponentai įrengti po variklio dangčiu. Šioje vietoje elkitės atsargiai ir lieskite tik tai, kas susiję su
įprasta priežiūra.
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama
tik kvalifikuotiems specialistams.
ĮSPĖJIMAS
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų.
Variklio dangtis visiškai uždarytas.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite, kai gaubtas atidarytas!
Jei važiuojant yra požymių, kad gaubtas nėra
tinkamai uždarytas, nedelsdami sustokite ir jį
uždarykite.
514
•
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai
aprašytos savininko vadove.
•
Būkite atsargūs, tikrindami / pildami skysčius į variklio skyrių.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius
(jis yra variklio skyriaus priekinėje dalyje, už
radiatoriaus) praėjus šiek tiek laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.
Variklio alyva
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių alyvą.
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise.
Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.
ĮSPĖJIMAS
Uždegimo sistema veikia esant itin aukštai ir
pavojingai įtampai. Prieš pradedant darbus
variklio skyriuje, automobilio elektros sistema
visada turi būti perjungta į uždegimo padėtį 0.
Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai nuo
variklio modelio.
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Kai automobilio elektros sistema yra pervesta
į uždegimo padėtį II arba kai variklis karštas,
nelieskite uždegimo žvakių bei uždegimo ritės.
Stabdžių skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)
Ploviklio pildytuvas9
Centrinis elektros blokas
Oro filtras
Variklio alyvos pildytuvas
9
Reguliariai papildykite ploviklio atsargas, pvz., pildami degalus.
„Volvo“ rekomenduoja:
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio gaubto atidarymas ir uždarymas
(p. 513)
Ploviklio įpylimas (p. 528)
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 518)
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 534)
•
Uždegimo padėtys (p. 370)
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
(p. 516)
}}
515
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
SVARBU
Siekiant patenkinti variklio aptarnavimo intervalų reikalavimus, visi varikliai gamykloje yra
užpildomi specialiai pritaikyta sintetine variklių
alyva. Alyva atrenkama itin kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos rūšies alyvą, nes priešingu atveju
rizikuojate sutrumpinti automobilio eksploataciją, pakenkti užvedimo charakteristikoms,
padidinti degalų sąnaudas ir neigiamą poveikį
aplinkai.
Jei nėra naudojama rekomenduojamos klasės
ir klampumo variklio alyva, su varikliu susiję
komponentai gali būti pažeisti. „Volvo Car Corporation“ neprisiima jokios atsakomybės tokių
pažeidimų atveju.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį arba slėgį.
Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį,
tada yra naudojamas vairuotojo ekrano žemo alyvos slėgio įspėjamasis ženklas
. Kituose
variantuose numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai
vairuotojas informuojamas per vairuotojo ekrano
516
įspėjamąjį ženklą
ir ekrane pateikiamus
tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi
sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo” atstovu.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal aptarnavimo ir garantijos knygelėje nurodytus intervalus.
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus.
Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis
sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja naudoti aukštesnio lygio (rūšies) alyvą.
Susijusi informacija
•
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
(p. 516)
•
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 564)
•
Variklio alyva – specifikacijos (p. 563)
Variklio alyvos lygio patikra ir
pildymas
Alyvos lygis nustatomas elektroniniu alyvos lygio
jutikliu.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
Jei šis ženklas pateikiamas kartu su
pranešimu apie žemą alyvos lygį,
pvz., Žemas variklio alyv.lyg.
Įpilkite 0,5 litro variklio alyvos,
įpilkite tik nurodytą tūrį, pvz., 0,5 litro.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Degalų pylimo antgalis10.
Kai kuriais atvejais, tarp techninės priežiūros
intervalų gali tekti pripildyti alyvos.
Kol vairuotojo ekrane nepasirodė pranešimas,
nereikia imtis jokių veiksmų dėl variklio alyvos
lygio.
ĮSPĖJIMAS
Jei šis ženklas pateikiamas kartu su
pranešimu Variklio alyvos lygis
Reikalinga tech. patikra, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą. Alyvos
lygis gali būti per aukštas.
10
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
Alyvos lygio patikra
Atverkite Automobilio
būsena programą centrinio
ekrano programų rodinyje ir
paspauskite Būsena rodyti alyvos lygį.
Centriniame ekrane rodoma alyvos lygio grafinis vaizdas.
Alyvos lygis tikrinamas centriniame ekrane, naudojant elektroninį alyvos lygio matuoklį. Variklis
turi būti išjungtas.
PASTABA
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Kad alyvos lygio rodmenys būtų teisingi, reikia, kad automobiliu
būtų nuvažiuota maždaug 30 km ir jis būtų
pastovėjęs 5 minutes su išjungtu varikliu ant
lygaus pagrindo.
}}
517
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
PASTABA
Jei nesilaikoma tinkamų alyvos lygio matavimo
sąlygų (laiko tarpas išjungus variklį, automobilio pasvirimas, lauko temperatūra ir kt.), centriniame ekrane rodomas Verčių nėra pranešimas. Tai nereiškia, kad automobilio sistemose yra kažkokių gedimų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Variklio alyva (p. 515)
Variklio alyva – specifikacijos (p. 563)
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 564)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Automobilio būsena (p. 504)
Kaip papildyti aušinimo skysčio
atsargas
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo variklį
iki reikiamos darbinės temperatūros. Variklio
šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima
naudoti automobilio salonui šildyti.
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant pakuotės
nurodytų instrukcijų. Niekada nepildykite skysčio
atsargų vien tik vandeniu. Nesvarbu, ar aušinimo
skysčio koncentrato būtų per mažai, ar per daug abiem atvejais didėja skysčio užšalimo pavojus.
ĮSPĖJIMAS
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant darbine
temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu išleistumėte viršslėgį.
Nukelkite guminę juostą įspausdami ją vidun,
į variklio skyrių.
Atjunkite plastikiniame dangtelyje esantį
atlanką, atlenkdami atleidimo skląstį ir pasukdami atlanką aukštyn.
Nusukite dangtelį ir įpilkite aušinimo skysčio.
Lygis plėtimosi bakelyje turi būti tarp MIN ir
MAX žymų.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
518
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos
koroziją.
•
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis
savybėmis.
•
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš 50 %
vandens ir 50 % antifrizo.
•
Antifrizą maišykite su aprobuotos kokybės
vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės paruoštą naudoti
(sumaišytą) „Volvo“ rekomenduojamą
aušalą.
•
•
Keičiant aušalą / aušinimo sistemos
komponentus, sistemą reikia išplauti
aprobuotos kokybės vandeniu iš čiaupo
arba paruoštu naudoti (sumaišytu) aušalu.
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai
užpildyta aušinimo sistema. Priešingu
atveju gali susidaryti per aukšta temperatūra ir iškilti cilindro galvutės pažeidimų
(įtrūkimų) rizika.
Klimato kontrolės sistemos
techninė priežiūra
Automobiliai, kuriuose naudojamas R1234yf
šaldymo skystis
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje cirkuliuoja
suslėgtasis šaltnešis R1234yf. Pagal SAE
J2845 (Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose
naudojamų šaltnešių saugios techninės priežiūros ir plitimo prevencijos techniniai mokymai), siekiant užtikrinti šaltnešio sistemos eksploatacijos saugą, jos techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama vykdyti tik parengtiems ir sertifikuotiems technikams.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių
susekti skirtų medžiagų. Ieškant nuotėkių, reikia
naudoti ultravioletinių spindulių lempą.
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Automobiliai, kuriuose naudojamas R134a
šaldymo skystis
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
•
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 504)
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos
techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik
įgaliotasis autoservisas.
Susijusi informacija
•
Aušinimo skystis – specifikacijos (p. 565)
519
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lempučių keitimas
Halogeninių priekinių žibintų lemputes gali
pakeisti pats vairuotojas.
Halogeninio žibinto lemputes galima pakeisti be
autoserviso pagalbos, tačiau prieš keičiant lemputes reikia nuimti plastikinį priekinio žibinto
dangtelį.
Atleiskite plastikinio dangtelio keturių spaustukų kaiščius, nuspausdami juos atsuktuvu ar
panašiu įrankiu, ir nuimkite dangtelį.
Sumontuokite dangtelį atvirkštine tvarka.
PASTABA
Kaiščiai ir spaustukai turi būti įspausti visiškai
atgal: tik tada spaustukus galima sumontuoti
atgal į gaubtą.
Sumontavus gaubtą atgal, kaiščiai turi būti
įspausti tiek, kad jų galiniai paviršiai būtų sulig
spaustukų paviršiais.
Artimųjų šviesų žibinto lemputė tampa pasiekiama nuėmus priekinio žibinto apvalų guminį
dangtelį.
Posūkio, tolimųjų šviesų ir dieninių / gabaritinių
žibintų lemputės pasiekiamos nuėmus priekinio
žibinto ovalo formos dangtelį.
Jei sugenda kitos lemputės, kreipkitės į autoservisą11. Tai taikoma ir atbulinės eigos žibintų lemputėms. Jei perdegtų šviesos diodinės lemputės12, reikia pakeisti visą lempučių blokelį.
Nukelkite guminę juostą įspausdami ją vidun,
į variklio skyrių.
11
12
520
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros sistema turi būti uždegimo padėtyje 0.
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros
lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame
apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip,
kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas
paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai
lempa kuriam laikui įjungiama.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lemputės, priekyje (automobiliuose su
halogeniniais priekiniais žibintais)
Lemputės, gale
Susijusi informacija
•
Artimųjų šviesų žibinto lemputės keitimas
(p. 522)
•
Priekinio žibinto ovalo formos dangtelio nuėmimas (p. 522)
•
•
Lempučių specifikacijos (p. 525)
Uždegimo padėtys (p. 370)
Stabdžių žibintas (šviesos diodų12)
Artimosios šviesos
Tolimųjų šviesų žibintas
Dieniniai žibintai / gabaritiniai žibintai
Posūkio žibintas
(Nenaudojama)
Gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
Atbulinės eigos žibintas13
Gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
Posūkio žibintas (šviesos diodų)
Rūko žibintas (šviesos diodų)
Stabdžių žibintas – centrinis, viršutinis (šviesos diodų)
12
13
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Dėl keitimo susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
521
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Artimųjų šviesų žibinto lemputės
keitimas
Halogeninių artimųjų šviesų žibinto lemputę gali
pakeisti pats vairuotojas.
Prieš keičiant lemputę, reikia nuimti plastikinį
priekinių žibintų dangtelį: žr. skirsnį „Lempučių
keitimas“.
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros
lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
3.
Ištraukite lemputę tiesiai išorėn.
4.
Pakeiskite lemputę.
5.
Montuojant lemputės kreiptuvo kaištį, jis turi
būtų nustatytas tiesiai stačiai.
6.
Įspauskite į jungtį.
7.
Uždėkite priekinio žibinto apvalųjį guminį
dangtelį.
Priekinio žibinto ovalo formos
dangtelio nuėmimas
Daugelis priekinio žibinto lempučių tampa pasiekiamos nuėmus ovalo formos dangtelį.
Prieš nuimant ovalųjį dangtelį, reikia nuimti plastikinį priekinių žibintų dangtį: žr. skirsnį „Lempučių
keitimas“.
Susijusi informacija
•
•
Lempučių keitimas (p. 520)
Lempučių specifikacijos (p. 525)
1.
„Torx“ raktu (T20 dydžio, (1)) atsukite keturis
dangtelio varžtus. Jų nereikia visiškai atsukti:
pakaks 3–4 apsisukimų.
Nustumkite dangtelį į vieną pusę.
3.
522
1.
Nuimkite priekinio žibinto apvalų guminį
dangtelį.
2.
Nuo lemputės atjunkite laidą.
Nuimkite dangtelį.
Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Susijusi informacija
•
Tolimųjų šviesų žibinto lemputės keitimas
(p. 523)
•
Priekinės įspėjamosios lemputės / gabaritinio žibinto lemputės keitimas (p. 524)
•
Priekinio posūkio žibinto lemputės keitimas
(p. 524)
•
Lempučių keitimas (p. 520)
Tolimųjų šviesų žibinto lemputės
keitimas
Halogeninių tolimųjų šviesų žibinto lemputę gali
pakeisti pats vairuotojas.
Prieš keičiant lemputę reikia nuimti priekinio
žibinto ovalo formos dangtelį: žr. skirsnį „Priekinio
žibinto ovalo formos dangtelio nuėmimas“.
SVARBU
3.
Nuo lemputės atjunkite laidą.
4.
Pakeiskite lemputę.
5.
Įdėkite lemputę į lizdą ir pasukite žemyn.
Lemputę galima įtvirtinti tik vienoje padėtyje.
Susijusi informacija
•
Priekinio žibinto ovalo formos dangtelio nuėmimas (p. 522)
•
Lempučių specifikacijos (p. 525)
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros
lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
1.
Atjunkite lemputę pasukdami jos laikiklį į
viršų ir patraukdami tiesiai viršun.
2.
Atsargiai pakelkite plastikinį dangtelį prie
laido fiksatoriaus ąselės, kad jis atsilaisvintų.
523
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Priekinės įspėjamosios lemputės /
gabaritinio žibinto lemputės
keitimas
Halogeninių priekinių dieninių žibintų / gabaritinių žibintų lemputę gali pakeisti pats vairuotojas.
Prieš keičiant lemputę reikia nuimti priekinio
žibinto ovalo formos dangtelį: žr. skirsnį „Priekinio
žibinto ovalo formos dangtelio nuėmimas“.
PASTABA
3.
Pakeiskite lemputę.
4.
Įstatykite lemputės laikiklį į lizdą ir įspauskite
jį į vietą.
5.
Jei išėmėte tolimųjų šviesų lemputę, sumontuokite ją į lizdą ir prisukite. Lemputę galima
įtvirtinti tik vienoje padėtyje.
Susijusi informacija
•
Priekinio žibinto ovalo formos dangtelio nuėmimas (p. 522)
•
Lempučių specifikacijos (p. 525)
Priekinio posūkio žibinto lemputės
keitimas
Halogeninę posūkio žibinto lemputę gali pakeisti
pats vairuotojas.
Prieš keičiant lemputę reikia nuimti priekinio
žibinto ovalo formos dangtelį: žr. skirsnį „Priekinio
žibinto ovalo formos dangtelio nuėmimas“.
Atjunkite tolimųjų šviesų lemputę, pasukdami
jos laikiklį aukštyn ir ištraukdami tiesiai lauk.
Taip lengviau pasieksite gabaritinio žibinto /
įspėjamąją lemputę.
1.
Suspauskite gaudykles ir tiesiai ištraukite
lemputės laikiklį.
2.
Sumontuokite laikiklyje naują lemputę.
3.
Įstatykite lemputės laikiklį į lizdą ir įspauskite
jį į vietą.
Susijusi informacija
524
1.
Ištraukite lizdą.
2.
Išimkite lemputę – traukite ją tiesiai į išorę.
•
Priekinio žibinto ovalo formos dangtelio nuėmimas (p. 522)
•
Lempučių specifikacijos (p. 525)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lempučių specifikacijos
Specifikacijos siejamos su halogeninių priekinių
žibintų lemputėmis. Perdegus bet kuriai kitai lemputei, susisiekite su autoservisu14.
Veikimas
[W]A
Tipas
Artimosios šviesos
55
H7
Tolimųjų šviesų žibintas
65
H9
Posūkių žibintai
24
PY24W
21/5
W21/5W
Dieniniai žibintai / gabaritiniai žibintai
A
Valytuvo šluotelės aptarnavimo
padėtyje
Techninės priežiūros padėties
suaktyvinimas
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles,
jas reikia nustatyti į techninės priežiūros padėtį.
Techninės priežiūros režimo negalima suaktyvinti,
kai automobilis stovi, o priekinio stiklo valytuvai
išjungti. Šį režimą galima suaktyvinti per centrinį
ekraną dviem būdais:
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką Valytuvų
techn. priež. padėtis. Suaktyvinus techninės priežiūros
padėtį, įsijungia mygtuko lemputės indikatorius. Suaktyvinus
valytuvai nustatomi tiesiai aukštyn.
W
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas (p. 520)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio stiklo), jos
turi būti techninės priežiūros padėtyje.
SVARBU
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę
padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
Per nuostatas
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
3.
Pasirinkite Valytuvų techninės priežiūros
padėtis.
> Valytuvai tada pajuda ir pakyla aukštyn.
Priekinio stiklo
Techninės priežiūros padėties
išaktyvinimas
Techninės priežiūros padėtį galima išaktyvinti įvairiais būdais:
14
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
525
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką Valytuvų
techn. priež. padėtis centriniame ekrane. Išaktyvinus techninės priežiūros padėtį, mygtuko lemputės indikatorius
užgęsta.
Per nuostatas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
3.
Nuimkite žymą Valytuvų techninės
priežiūros padėtis, kad išaktyvintumėte
techninės priežiūros padėtį.
Priekinio stiklo
Valytuvai iš techninės priežiūros padėties atšaukiami ir tokiais atvejais:
•
•
•
Suaktyvintas priekinio stiklo valymas.
Suaktyvintas priekinio stiklo plovimas.
Suaktyvintas lietaus jutiklis.
SVARBU
Jei valytuvo svirtys buvo atlenktos nuo priekinio stiklo joms esant techninės priežiūros
padėtyje, prieš įjungiant jas reikia nulenkti
atgal ant priekinio stiklo. Taip galima išvengti
gaubto dažų įbrėžimo.
526
Susijusi informacija
•
•
•
•
Valytuvo šluotelės keitimas (p. 526)
Ploviklio įpylimas (p. 528)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 33)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
purkštukai (p. 152)
Valytuvo šluotelės keitimas
Valytuvų šluotelės nuvalo vandenį nuo priekinio
stiklo ir galinio lango. Kartu su plovikliu jos valo
langus ir užtikrina matomumą vairuojant. Priekinio
stiklo ir galinio lango valytuvų šluoteles galima
pakeisti.
Priekinio stiklo valytuvo šluotelės
keitimas
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Galinio lango valytuvo šluotelės
keitimas
Kai valytuvo svirtis yra aptarnavimo padėtyje,
užlenkite ją aukštyn. Nuspauskite mygtuką,
esantį ant valytuvo šluotelės fiksatoriaus ir
ištraukite ją lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
4.
Nulenkite valytuvo svirtį atgal link priekinio
stiklo.
Valytuvų šluotelės yra skirtingų ilgių.
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio pusėje
esančią šluotelę.
1.
Atlenkite valytuvo svirtį.
2.
Laikykite valytuvo šluotelės vidinę pusę (prie
rodyklės).
3.
Pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki galinės
šluotelės padėties. Taip šluotelė nusiims
lengviau.
4.
Įspauskite naująją valytuvo šluotelę į vietą:
pasigirs spragtelėjimas. Patikrinkite, ar šluotelė gerai užsifiksavo.
5.
Nuleiskite valytuvo svirtį.
SVARBU
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
}}
527
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 525)
•
Automobilio išorės valymas (p. 546)
Ploviklio įpylimas
SVARBU
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Kai temperatūra žemiau
užšalimo ribos, privaloma naudoti plovimo skystį
su antifrizu.
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar lygiavertį
plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH
turi būti nuo 6 iki 8.
SVARBU
Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau
nulio, rekomenduojama naudoti plovimo skystį
su antifrizu, kad neužšaltų siurblys, bakelis ir
žarnos.
Garsumas:
Ploviklis įpilamas atidarius mėlyną dangtelį.
PASTABA
Kai bakelyje lieka apie 1 litras ploviklio, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Ploviklis
Per žemas lygis, papildykite ir ženklas
.
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje
temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
528
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 5,5 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 3,5 litro.
Susijusi informacija
•
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
purkštukai (p. 152)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Akumuliatorius
ĮSPĖJIMAS
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
•
Starterio akumuliatorius naudojamas elektros sistemai paleisti ir kitai automobilio elektrinei įrangai
maitinti. Hibridinės sistemos akumuliatorius naudojamas užvedus vidaus degimo variklį.
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Starterio akumuliatorius turi būti keičiamas autoservise.
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
Starterio akumuliatorius yra 12 V AGM akumuliatorius, skirtas anglies dioksido emisijai mažinti,
„Start/Stop“ ir regeneracinio įkrovimo funkcijoms
bei įvairių automobilio sistemų veikimui palaikyti.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui daug
įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato sąlygos ir kt.
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus varikliui
veikiant.
•
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus
prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
Teigiamas įkrovimo gnybtas
Neigiamas įkrovimo gnybtas
Išoriniam starterio akumuliatoriui arba akumuliatorių įkrovikliui prijungti naudokite automobilio
įkrovimo taškus, kurie įrengti variklio skyriuje.
Nenaudokite bagažinėje esančio automobilio
starterio akumuliatoriaus kontaktų.
SVARBU
Neįmanoma įkrauti kito automobilio akumuliatoriaus naudojantis per įkrovimo taškus tekančia srove. Jei mėginsite naudoti įkrovimo taškus kito automobilio akumuliatoriui įkrauti, gali
perdegti saugiklis ir įkrovimo taškai gali nustoti veikti.
SVARBU
Įkraunant starterio akumuliatorių, galima naudoti tik modernų akumuliatoriaus įkroviklį,
gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima, kadangi taip
galima apgadinti akumuliatorių.
}}
529
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
PASTABA
Išsikrovus starterio ir hibridinės sistemos akumuliatoriams, reikia įkrauti abu akumuliatorius. Šiuo atveju neįmanoma įkrauti tik hibridinio akumuliatoriaus.
Kad būtų galima įkrauti hibridinės sistemos
akumuliatorių, starterio akumuliatorius turi
turėti tam tikrą įkrovos lygį.
SVARBU
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų instrukcijų, informacijos ir pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti laikinai išjungta
ir (arba) prijungus išorinį akumuliatorių arba
akumuliatoriaus kroviklį vairuotojo ekrane gali
būti laikinai nerodomas pranešimas apie
pagrindinio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
•
PASTABA
Jei akumuliatorius dažnai išsikrauna, jo eksploatavimo laikas sutrumpėja.
Akumuliatoriaus eksploatavimo laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važavimo sąlygas ir orą.
Akumuliatoriaus užvedimo galia su laiku
mažėja, todėl jį reikia įkrauti pakartotinai, jei
automobilis nenaudojamas ilgesnį laiką ar jei
juo važiuojami tik trumpi atstumai. Užvedimo
galią dar labiau mažina didelis šaltis.
Norint, kad akumuliatorius būtų geros būklės,
rekomenduojama per savaitę važiuoti mažiausiai 15 minučių arba akumuliatorių prijungti
prie įkroviklio su automatiniu mažos srovės
nuolatiniu įkrovimu.
Starterio akumuliatorius įrengtas bagažinėje.
Šioje lentelėje pateikti starterio akumuliatoriaus
techniniai duomenys.
Akumuliatorius
Visą laiką įkrautas akumuliatorius eksploatuojamas ilgiausią laiką.
H8 AGM
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus
neigiamo kontakto niekada negalima
jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio: įžeminimui galima
naudoti tik automobilio neigiamą įkrovimo tašką.
Įtampa (V)
12
Užvedimo šaltu oru srovės
stiprisA – CCA (A)B (A)
850
Dydis , L×B×H (mm)
Talpa (Ah)
A
B
530
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
353×175×190
95
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
SVARBU
H8 AGM akumuliatorius turi fiksavimo diržą.
Užtikrinkite, kad fiksavimo diržas būtų tinkamai įtemptas.
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite,
kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų toks pats kaip
originalaus akumuliatoriaus (žr. etiketę ant
akumuliatoriaus).
Ženklai ant akumuliatorių
Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir įspėjamųjų ženklų.
Dėvėkite apsauginius akinius.
PASTABA
Starterio akumuliatoriaus korpuso dydis turi
atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.
Susijusi informacija
H8 AGM akumuliatorius su dirželiais.
„Volvo“ rekomenduoja akumuliatoriaus keitimo
procedūrą patikėti įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.
•
•
•
•
Ženklai ant akumuliatorių (p. 531)
Daugiau informacijos rasite
automobilio savininko
vadove.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 373)
Hibridinės sistemos akumuliatorius (p. 532)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
Akumuliatorių laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
SVARBU
Keičiant starterio akumuliatorių, turi būti įrengiamas AGM15 tipo akumuliatorius.
15
Absorbed Glass Mat.
Akumuliatoriuje yra ėdrios
rūgšties.
}}
531
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Hibridinės sistemos akumuliatorius
Venkite kibirkščių ir atviros
ugnies.
Automobilyje įrengtas priežiūros nereikalaujantis,
įkraunamas ličio jonų hibridinės sistemos akumuliatorius, skirtas elektriniam varikliui.
PASTABA
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
Sprogimo pavojus.
PASTABA
Išsikrovus starterio ir hibridinės sistemos akumuliatoriams, reikia įkrauti abu akumuliatorius. Šiuo atveju neįmanoma įkrauti tik hibridinio akumuliatoriaus.
Reikia išimti ir utilizuoti.
PASTABA
Išeikvotas akumuliatorius turi būti perdirbtas
saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame yra
švino.
Susijusi informacija
•
532
Akumuliatorius (p. 529)
SVARBU
Hibridinio akumuliatoriaus aušinimo skystis
turi būti papildomas tik autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Kad būtų galima įkrauti hibridinės sistemos
akumuliatorių, starterio akumuliatorius turi
turėti tam tikrą įkrovos lygį.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinis akumuliatorius turi būti keičiamas
tik autoservise. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Aušinimo skystis
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus aušinimo
sistemoje yra atskiras plėtimosi bakelis.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
•
Akumuliatorius (p. 529)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai
Centrinių elektros blokų vieta
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo arba
perkrovos.
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo arba
perkrovos.
Keitimas
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama
tik kvalifikuotiems specialistams.
ĮSPĖJIMAS
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų.
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai aprašytos savininko vadove.
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija,
tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir
dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas pats saugiklis
dar kartą perdega, tai reiškia, kad yra gedimas
elektros sistemos komponente. „Volvo“ rekomenduoja dėl patikros susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu.
Saugiklio keitimas
1.
Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą
saugiklį.
2.
Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
3.
Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite nauju
tos pačios spalvos ir srovės stiprio saugikliu.
Centrinio elektros bloko vietos automobilyje su
vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu
dešinėje pusėje centriniai elektros blokai įrengti
po daiktadėže.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio amperų yra
daugiau nei nurodyta. Tai gali sukelti didelę
žalą elektros sistemai ir sukelti gaisrą.
Variklio skyrius
Po daiktadėže
Bagažinė
Susijusi informacija
•
Saugiklio keitimas (p. 533)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai (p. 533)
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 534)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 538)
Saugikliai – bagažinėje (p. 542)
533
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be kita
ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
534
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Veikimas
Saugiklių dėžutėje taip pat yra vieta keliems
atsarginiams saugikliams.
Oro kondicionieriaus valdymo
modulis, įkrovimo blokas, šilumokaičio atkertamasis vožtuvas, pro klimato kontrolės sistemą pratekančio aušinimo
skysčio atkertamasis vožtuvas
5
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus valdymo modulis, jungtinis aukštos įtampos generatoriaus / starterio variklio ir 500
V-12 V aukštos įtampos keitiklio blokas
5
-
Padėtys
Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos
saugiklių vietos.
•
1–13, 18–30, 35–37, 46–54 ir 55–70 saugikliai yra „Micro“ tipo.
•
14–17, 31–34, 38–45 ir 71–78 saugikliai
yra „MCase“ tipo, juos turi keisti tik autoserviso specialistai16.
Veikimas
16
[A]A
Galinės ašies elektrinio variklio
maitinimo kontrolės keitiklis
5
-
-
-
-
Automatinės pavarų dėžės
pavarų perjungimo solenoido
valdymo modulis
5
Vidaus degimo variklio aušinimo skysčio aukštos įtampos
šildytuvo valdymo modulis
5
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
[A]A
Veikimas
[A]A
Hibridinės sistemos aušinimo
skysčio kontūro atkertamasis
vožtuvas; hibridinės sistemos
akumuliatoriaus aušinimo
siurblys Nr. 1
10
Elektrinės pavaros sistemos
aušinimo skysčio siurblys
10
Hibridinės sistemos komponentų aušinimo ventiliatorius
25
-
-
-
-
-
Galinės ašies elektrinio variklio
maitinimo kontrolės keitiklis
10
-
-
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus valdymo modulis, jungtinis aukštos įtampos generatoriaus / starterio variklio ir 500
V-12 V aukštos įtampos keitiklio blokas
10
-
-
-
-
-
-
Įkrovimo blokas
5
-
-
-
-
}}
535
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Veikimas
[A]A
[A]A
Veikimas
[A]A
USB prievadas tuneliniame valdymo pulte, priekinis*
5
Šildomas priekinis stiklas* kairioji pusė
40
Šildomas priekinis stiklas* dešinioji pusė
Šuntas
12 V maitinimo lizdas tuneliniame valdymo pulte, priekinis
15
Priekinių žibintų plautuvai*
25
5
12 V maitinimo lizdas tuneliniame valdymo pulte, šalia antrosios sėdynių eilės kojų sritiesB
15
Priekinio stiklo valytuvai
25
Maitinama, kai įjungtas uždegimas: Variklio valdymo blokas;
transmisijos komponentai;
elektrinis vairo stiprintuvas;
centrinis elektroninis valdymo
blokas
Išorės automobilio triukšmas
(kai kuriose šalyse)
5
-
12 V maitinimo lizdas tuneliniame valdymo pulte, tarp
galinių sėdyniųC; USB prievadai
tuneliniame valdymo pulte, tarp
galinių sėdyniųC
12 V maitinimo lizdas bagažinės skyriuje*
15
„iPad“ laikiklio USB prievadaiC
-
-
-
Garso signalas
20
Sirena*
5
Stabdžių sistemos valdymo
modulis (vožtuvai, stovėjimo
stabdys)
40
Prekinio stiklo valytuvai
30
Galinio lango plautuvas
25
Šildomas priekinis stiklas* dešinioji pusė
40
-
-
Stovėjimo šildytuvas*
-
-
Stabdžių sistemos valdymo blokas (ABS siurblys)
40
Šuntas
-
Dešinysis priekinis žibintas
-
7,5
-
-
-
-
-
-
Saugos oro pagalvės
5
Kairysis priekinis žibintas
20
Šildomas priekinis stiklas* kairioji pusė
536
Veikimas
7,5
Greičio pedalo jutiklis
5
Transmisijos valdymo modulis
15
Pavarų perjungiklio valdymo
modulis
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Veikimas
[A]A
Veikimas
[A]A
Veikimas
Variklio alyvos siurblio elektromagnetas, elektromagnetinė
oro kondicionieriaus sankaba,
„lambda“ zondas, centrinis
15
-
-
-
-
Variklio valdymo sistema (ECM)
5
-
-
-
-
-
-
-
Variklio valdymo sistema (ECM)
20
-
-
Uždegimo ritės, uždegimo žvakės
15
Variklio valdymo modulis, solenoidas, droselio blokas, turbokompresoriaus vožtuvas
20
Elektromagnetai, vožtuvai,
variklio aušinimo sistemos termostatas
10
Vakuumo reguliatoriai; vožtuvas
7,5
Aptako ritininės uždangos kontrolės modulis, radiatoriaus ritininės uždangos kontrolės
modulis
5
-
-
Priekinis „Lambda“ zondas;
galinis „Lambda“ zondas
-
-
-
-
-
Transmisijos skysčio kontrolės
modulis
30
Vakuuminio siurblio kontrolės
modulis
40
Transmisijos solenoidas
25
-
A
B
C
[A]A
Amperas
Ne „Excellence“
Excellence
Susijusi informacija
•
•
•
Saugiklio keitimas (p. 533)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 538)
Saugikliai – bagažinėje (p. 542)
-
15
537
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – po daiktadėže
Po daiktadėže esantys saugikliai saugo (be kita
ko) 230 V maitinimo lizdą, ekranus ir durelių
modulius.
538
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Variklio skyriuje esančios saugiklių dėžutės
dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Variklio skyriuje esančioje saugiklių dėžutėje
taip pat yra vietos keliems atsarginiams saugikliams.
}}
539
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Padėtys
•
1, 3–21, 23–36, 39–53 ir 55–59 saugikliai
yra „Micro“ tipo.
•
2, 22, 37, 38 ir 54 saugikliai yra „MCase“
tipo, juos reikėtų keisti tik dirbtuvėse17.
Veikimas
[A]A
230 V maitinimo lizdas tuneliniame valdymo pulte, tarp galinių
sėdyniųC
17
540
30C
Veikimas
[A]A
Vairo sistema
5
Užvedimo rankenėlės ir stovėjimo
stabdžio valdiklio modulis
5
Šildomo vairo* sistemos modulis
15
-
-
-
-
-
-
-
-
Judesio jutiklis*
5
-
-
Medijos leistuvas
5
Klimato kontrolės sistemos valdymo modulis
10
Vairuotojo ekranas
5
Vairo užraktas
7,5
Centrinio valdymo pulto klaviatūra
5
Diagnostinis lizdas OBDII
10
Saulės jutiklis
5
Centrinis ekranas
5
-
-
Klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus modulis, priekis
40
-
-
-
Veikimas
[A]A
Valdymo elementų apšvietimas;
salono apšvietimas; salono galinio
vaizdo veidrodėlio pritemdymas*;
lietaus ir šviesų jutiklis*; klaviatūra
tuneliniame valdymo pulte, šalia
antrosios sėdynių eilės kojų srities*B; elektra valdomos priekinės
sėdynės*
7,5
Elektra valdomos galinės sėdynėsC; galinių sėdynių komforto
funkcijų ekranasC; sėdynių komforto moduliai (masažas), galiniaiC
Vairuotojo pagalbos funkcijų valdymo blokas
5
Panoraminis stoglangis su saulės
užuolaidėle*
20
Projekcinis rodinys*
5
Salono apšvietimas
5
-
-
-
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Veikimas
[A]A
Ekranas viršutiniame valdymo
pulte (priminimas apie saugos diržus / priekinės keleivio sėdynės
saugos oro pagalvės indikatorius)
5
-
Veikimas
[A]A
-
-
-
Galinio lango valytuvas
15
-
-
-
Degalų siurblio kontrolės modulis
15
Dešiniųjų priekinių durelių modulis
20
Drėgmės jutiklis
5
5
Galinių sėdynių komforto funkcijų
ekranasC
5C
Dešiniųjų galinių durelių modulis
20
Relių ritės centriniame elektros
bloke variklio skyriuje, transmisijos
skysčio siurblio relės ritė
-
-
TV* (kai kuriose rinkose)
5
53 ir 58 saugiklių pirminis saugiklis
15
Saugikliai – bagažinėje
-
Veikimas
[A]A
10
Prie interneto prijungto automobilio kontrolės modulis, kompiuterinio nuotolinio ryšio kontrolės
modulis
5
Kairiųjų galinių durelių modulis
20
Garso sistemos valdymo blokas
(stiprintuvas)
40
Klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus modulis, galinis*
40
Daugiadiapazonės antenos modulis
5
Sėdynių komforto (masažo)
moduliai, priekiniai*
5
Vairuotojo pusės priekinės sėdynės šildymas
15
Keleivių pusės priekinės sėdynės
šildymas
15
Aušalo siurblys
10
-
-
Kairiųjų priekinių durelių modulis
20
Pakabos valdymo modulis (aktyvioji pakaba)*
20
„Sensus“ sistemos kontrolės
modulis
A
B
C
Amperas
Ne „Excellence“
Excellence
Susijusi informacija
•
•
•
Saugiklio keitimas (p. 533)
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 534)
Saugikliai – bagažinėje (p. 542)
10
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 541
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – bagažinėje
Saugikliais bagažinėje be kitų dalykų apsaugomos elektra valdomos sėdynės*, saugos oro
pagalvės ir saugos diržų įtempikliai.
542
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Centrinis elektros blokas yra po daiktų dėklu dešinėje pusėje.
Variklio skyriuje esančios saugiklių dėžutės
dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Variklio skyriuje esančioje saugiklių dėžutėje
taip pat yra vietos keliems atsarginiams saugikliams.
}}
543
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Padėtys
•
•
13–17 ir 21–36 saugikliai yra „Micro“ tipo.
1–12, 18–20 ir 37 saugikliai yra „MCase“
tipo, juos reikėtų keisti tik dirbtuvėse18.
Veikimas
Vilkimo kablio valdymo modulis*
40
Joninis oro filtrasB
5B
Maitinama, kai įjungtas uždegimas
10
Saugos oro pagalvių ir diržų įtempiklių kontrolės modulis
5
ŠaldytuvasB, šildomasis / vėsinamasis puodelių laikiklis, galinisB
10B
15
[A]A
-
[A]A
Saugos diržo išankstinio įtempiklio
modulis, dešinysis
40
Galinio lango šildiklis
30
Vidinių relių ritės
5
Elektra valdoma sėdynė, kairėje
pusėje, galeB
20B
-
-
Pneumatinės pakabos* kompresorius
40
Kojos judesio aptikimo modulis*
(elektra valdomoms bagažinės
durelėms atidaryti)
5
Elektrinis šildytuvas (dešinėje,
gale)
30
-
-
Kairysis galinės dalies sėdynės
šildymas *
-
-
-
-
-
Elektrinis šildytuvas (kairėje, gale)
30
Vilkimo kablio valdymo modulis*
25
Blind Spot Information (BLIS)*
5
Elektra valdoma sėdynė, dešinėje
pusėje, galeB
20B
Elektra valdoma vairuotojo
sėdynė*
20
-
-
Saugos diržo išankstinio įtempiklio
modulis, kairysis
40
Saugos diržų išankstinių įtempiklių
moduliai
5
Statymo kamera*
5
Išmetamųjų dujų solenoidas
5
-
-
-
-
-
544
[A]A
Veikimas
-
18
Veikimas
-
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
25
Elektra valdoma priekinė keleivio
sėdynė*
20
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Veikimas
Dešinysis galinės dalies sėdynės
šildymas*
A
B
[A]A
15
-
Amperas
Excellence
Susijusi informacija
•
•
•
Saugiklio keitimas (p. 533)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 538)
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 534)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 545
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilio išorės valymas
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia. Jei
plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite, ar plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite šampūną
automobiliams.
Plovimas rankomis
•
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad pašalintumėte ištirpusius nešvarumus ir sumažintumėte subraižymo riziką plaunant. Nepurkškite
vandens į durų spynas.
•
546
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus. Juose
būna cheminių medžiagų, kurios labai greitai
paveikia ir išblukina dažus. Pavyzdžiui, panaudokite minkštą popierinį rankšluostį ar gausiai sudrėkintą kempinę. Norint atnaujinti
išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į
įgaliotą „Volvo” autoservisą.
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams nuvalyti
panaudokite šaltą nuriebalinimo priemonę.
Šiuo atveju atminkite, kad paviršiai negali būti
kaitinami saulėje.
•
Plovimui naudokite kempinę, šampūną automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu muilo
arba šampūno tirpalu.
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų vandens valiklį. Jei neleisite vandens lašeliams
išdžiūti intensyvioje saulėkaitoje, sumažinsite
vandens dėmių, kurias vėliau gali tekti nupoliruoti, susidarymo riziką.
ĮSPĖJIMAS
Variklį plovimui visada reikia gabenti į autoservisą. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.
išplaunamos. Jei norite gerai nuplauti automobilį,
plaukite jį rankomis.
PASTABA
Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia
plauti tik rankomis. Taip daroma todėl, kad
naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai funkcionuoja. Valykite juos reguliariai, pvz., pildami
degalus.
Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę, kuri
nebraižo paviršiaus.
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip,
kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas
paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai
lempa kuriam laikui įjungiama.
Autoplovykla
Automatinė plovykla - patogus ir lengvas būdas
nuplauti automobilį, tačiau ne visos vietos gerai
SVARBU
Prieš įvažiuodami automobiliu į autoplovyklą,
deaktyvinkite automatinio stabdymo stovint
(„Auto Hold“) ir stovėjimo stabdžio automatinio įjungimo funkcijas. Jei šios funkcijos
nebus deaktyvintos, automobiliui stovint stabdžių sistema įstrigs ir automobilis nejudės.
Jei norite naudotis autoplovykla, kurioje automobilis velkamas naudojant besisukančius diskus,
galioja tokie reikalavimai:
1.
Įvažiuokite į automatinę plovyklą.
2.
Deaktyvinkite automatinio stabdymo stovint
funkciją („Auto Hold“), paspausdami atitinkamą jungiklį tuneliniame valdymo pulte.
3.
Centriniame ekrane deaktyvinkite automatinio stovėjimo stabdžio įjungimo funkciją.
4.
Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į N padėtį.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
5.
Išjunkite variklį, pasukdami tuneliniame valdymo pulte esančią užvedimo rankenėlę į
padėtį STOP. Laikykite rankenėlę padėtyje
STOP bent 4 sekundes.
> Automobilis paruoštas automatinei plovyklai.
SVARBU
Sistema automatiškai persijungs į režimą P,
nebent bus atsižvelgta į pirmiau pateiktą
žingsnį. Režimu P ratai yra blokuojami: taip
neturėtų būti važiuojant automobiliu pro autoplovyklą.
Plovimas aukšto slėgio srove
Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti
plačius judesius ir nepriartinkite žarnos antgalio
prie automobilio paviršiaus arčiau nei per 30 cm
(šis atstumas galioja visoms išorės detalėms).
Nepurkškite vandens į durų spynas.
Stabdžių tikrinimas
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo trinties
sukelto karščio stabdžių paviršius įšyla ir
išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti,
esant drėgnam ir šaltam orui.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį,
įskaitant stovėjimo stabdį, kad užtikrintumėte,
jog drėgmė ir korozija neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina stabdymo jėgos.
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo
medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to
reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Valytuvų šluotelės
Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali
pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės,
dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat vabzdžiai,
ledas ir kt. trumpina jų eksploatacijos trukmę.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Valant valytuvus, šluotelės turi būti nustatytos į
techninės priežiūros padėtį.
PASTABA
Valytuvų menteles ir priekinį stiklą reguliariai
plaukite šiltu muilo tirpalu arba automobiliams
skirtu šampūnu. Nenaudokite jokių stiprių tirpiklių.
Išorinės plastikinės, guminės ir
apdailos detalės
Dažytas plastmasines detales, gumines bei apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos detales)
rekomenduojame valyti ir prižiūrėti specialiomis
valymo priemonėmis, kurias galite įsigyti „Volvo“
atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių
valiklius.
Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių
paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų aliuminio
lydinio ratlankių.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Vaškavimas ir poliravimas (p. 548)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 525)
automatinis stabdymas stovint; (p. 393)
Stovėjimo stabdžio naudojimas (p. 391)
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 376)
547
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Vaškavimas ir poliravimas
SVARBU
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio kėbulą,
jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba jei norite
dažams suteikti papildomos apsaugos. Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei po vienerių
metų eksploatavimo. Tačiau tuo metu automobilis gali būti vaškuojamas. Nepoliruokite ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės apšviestoje
vietoje.
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo
medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to
reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali
pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir dervų
dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali būti išvalytos,
naudojant smulkią automobilio dažų sluoksnio
valymui skirtą valymo pastą.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
SVARBU
Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą
dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui,
išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas, blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo" garantija
negalioja.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.
Susijusi informacija
•
•
548
Automobilio išorės valymas (p. 546)
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 551)
Antikorozinė danga
Automobilyje įrengta efektyvi antikorozinė
apsauga.
Kėbulo antikorozinės apsaugos elementai:
modernios metalinės apsauginės dangos ant
metalo, aukštos kokybės dažymo procesas, nuo
korozijos apsaugotos minimalios metalų persidengimo vietos, plastikiniai skydeliai, apsauga
nuo braižymosi ir papildomas rūdžių inhibitorius,
naudojamas pažeidžiamose vietose. Šis derinys
užtikrina, kad laikui bėgant nekiltų kėbulo korozijos problemų. Važiuoklėje pažeidžiami pakabos
komponentai pagaminti iš korozijai atsparaus
aliuminio lydinio.
Tikrinimas ir techninė priežiūra
Automobilio antikorozinė apsauga paprastai
nereikalauja jokios techninės priežiūros, tačiau
vienas iš būdų papildomai sumažinti korozijos
pavojų – pasirūpinti automobilio švara. Blizgančių
apdailos detalių negalima valyti stipriais šarminiais ar rūgštiniais valikliais. Bet kokias akmenukų
žymes reikia pašalinti iškart jas pastebėjus.
Susijusi informacija
•
•
Automobilio išorės valymas (p. 546)
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 551)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilio vidaus valymas
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius
ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami
geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo
priemones, svarbu nusiurbti dulkių siurbliu.
SVARBU
•
Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti
apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu kaip
įmanoma greičiau nuvalyti ir apdoroti šias
apmušalų dalis.
•
Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių
tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar
vaitspirito, kadangi taip galite apgadinti
apmušalus ir kitas salono medžiagas.
•
•
Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais
mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj
to nušluostykite juos valymo priemone
sudrėkinta šluoste.
Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti
apmušalo medžiagą.
Medžiaginiai apmušalai ir lubų
apmušalai
„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų
asortimentą, skirtą medžiaginiams ir lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias priemones
pagal instrukcijas, sėkmingai išlaikysite jų savy-
bes. Audinių priežiūros produktų galima įsigyti iš
„Volvo“ įgaliotųjų atstovų.
Odiniai apmušalai*
„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant
išlaikyti jų originalią išvaizdą.
Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas, kuris
laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir įgauna gražų
patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir
spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“
siūlo visapusišką gaminį – „Volvo“ odos priežiūros
rinkinį su šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas,
išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.
Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria 1–4
kartus per metus (jei reikia – dažniau) valyti odą
bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš „Volvo“ įgaliotųjų
atstovų galite įsigyti odos priežiūros rinkinį ir
šluosčių.
Oda aptrauktas vairas
Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos priežiūros rinkinį ir šluostes.
Oda aptrauktas skydelis*
Oda turi kvėpuoti. Niekada neuždenkite prietaisų
skydelio viršutinėje dalyje arba durelių skydelyje
esančios odos. Oda aptrauktiems skydeliams
valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos priežiūros rinkinį ir šluostes.
Salono plastikinės, metalinės ir
medinės dalys
Vidines detales ir paviršius patariama valyti nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu, kurio galite
įsigyti iš „Volvo“ atstovo.
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių.
Saugos diržai
Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę.
Specialią priemonę audinių valymui galite įsigyti iš
„Volvo” įgaliotųjų atstovų. Įsitikinkite, kad saugos
diržas jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.
Grindų kilimėliai ir kiliminė danga
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius ir
grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu
išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra
pritvirtintas kaiščiais.
Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį tiesiai
aukštyn.
Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į kiekvieną kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis. Prieš
važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo pusės
kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn ant pedalų ar
po jais.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 549
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti rekomenduojama naudoti specialų tekstilės valiklį.
Kilimėlius reikia valyti priemonėmis, kurias rekomendavo „Volvo“ įgaliotieji atstovai.
Centrinio ekrano valymas
SVARBU
Nešvarumai, dėmės ir riebalai nuo pirštų gali
turėti įtakos centrinio ekrano veikimui ir matomumui. Ekraną dažnai valykite mikropluošto šluoste.
Centriniam ekranui valyti naudojama mikropluošto šluostė turi būti švari ir nesmėlėta.
Susijusi informacija
•
SVARBU
Centrinio ekrano valymas (p. 550)
Valydami centrinį ekraną, jo stipriai nespauskite. Stipriai spaudžiant ekraną, jį galima
pažeisti.
SVARBU
Tiesiogiai ant centrinio ekrano nepurkškite
jokio skysčio ar kaustinio chemikalo. Nenaudokite langų valiklių, kitokių valiklių, aerozolinių purškalų, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar
valiklių su braižančiomis dalelėmis.
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
1.
Ilgai spausdami pradžios mygtuką, išjunkite
centrinį ekraną.
2.
Nuvalykite ekraną pateikta mikropluošto
šluoste arba naudokite kitą analogiškos
kokybės mikropluošto šluostę. Ekraną reikia
nušluostyti švaria ir sausa mikropluošto
šluoste, nedideliais žiediniais judesiais. Jei
reikia, lengvai sudrėkinkite mikropluošto
šluostę švariu vandeniu.
3.
550
Trumpai spausdami pradžios mygtuką, suaktyvinkite ekraną.
Niekada nenaudokite šveičiančių šluosčių,
popierinių rankšluosčių ar popierinių servetėlių, nes jomis galite subraižyti centrinį
ekraną.
Susijusi informacija
•
•
Automobilio vidaus valymas (p. 549)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 33)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Dažų sluoksnio pažeidimai
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos
nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas
akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių nubrozdinimų
sparnų, durelių ir bamperių pakraščiuose.
Spalvos kodas
Spalvos kodo lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio pažeidimus.
Dažų sluoksnio pažeidimų taisymas
Tvarkant vietas su pažeistais dažais, automobilis
turi būti nuvalytas, sausas, o temperatūra – virš
15 °C.
Kokių medžiagų gali prireikti
• Gruntas19 – pvz., plastiku plakiruotiems bamperiams skirtas specialus lipnusis gruntas,
parduodamas purškimo balionėliuose.
•
Pagrindo ir skaidrioji dangos, parduodamos
balionėliuose arba atitaisymo pieštukų / lazdelių pavidalu20.
•
•
Maskavimo juostelė.
Smulkus švitrinis popierius19.
Susijusi informacija
•
Dažų sluoksnio pažeidimų taisymas
(p. 551)
•
•
Techninės informacijos žymenys (p. 554)
Antikorozinė danga (p. 548)
Išorinės spalvos kodas
Bet kurios antrinės išorinės spalvos kodas
1.
Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip
pašalindami atšokusius dažus.
Jei pažeidimas gilus, iki pat metalo, rekomenduojama naudoti gruntą. Jei pažeidimas siekia plastikinį paviršių, siekiant geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti lipnųjį gruntą:
įpurkškite jo į balionėlio dangtelį ir plonai
užtepkite.
Svarbu naudoti tinkamą spalvą.
19
20
Jei reikia.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.
}}
551
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
2.
Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių
kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia
abrazyvine medžiaga. Paviršius švariai nuvalomas ir paliekamas išdžiūti.
3.
Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo plonu
teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus gruntui,
apdailinkite pagrindo ir skaidriąja dangomis.
Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią pirmiau
aprašytą procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja
juostele tam, kad neužteptumėte naujo sluoksnio
ant nesugadintų dažų.
Koregavimo pieštukų ir dažų balionėlių įsigysite iš
„Volvo“ atstovų.
PASTABA
Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas,
užpildykite pagrindinį ir apsauginį sluoksnius,
kai tik bus nuvalytas paviršius.
Susijusi informacija
•
•
552
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 551)
Automobilio išorės valymas (p. 546)
SPECIFIKACIJOS
SPECIFIKACIJOS
Techninės informacijos žymenys
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris ir kita unikali automobilio
informacija pateikiama atitinkamame ant automobilio priklijuotuose lipdukuose.
Žymos vieta
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau bendrauti su įgaliotu „Volvo” prekybos atstovu apie automobilį ir užsakyti atsargines dalis bei
priedus.
554
SPECIFIKACIJOS
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris, maksimalus leidžiamas
svoris ir išorinės spalvos kodo informacijos žymenys bei sertifikato numeris. Lipdukas priklijuotas
ant durelių statramsčio, jis matomas atidarius
dešiniąsias galines dureles.
Kondicionieriaus lipdukas automobilyje,
kuriame naudojamas R134a šaldymo skystis.
Variklio kodas ir variklio serijos numeris.
Variklio alyvos ženklas.
Variklio šildytuvo ženklas.
Kondicionieriaus lipdukas automobilyje,
kuriame naudojamas R1234yf šaldymo skystis.
}}
555
SPECIFIKACIJOS
||
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui taikoma informacija
yra pateikiama ant jo priklijuotame lipduke.
Pavarų dėžės modelio žymenys ir serijos
numeris.
Automobilio identifikacinis numeris (VIN –
transporto priemonės identifikacinis numeris).
Daugiau informacijos apie automobilį pateikta
registravimo dokumente.
556
Susijusi informacija
•
Oro kondicionierius – specifikacijos
(p. 566)
SPECIFIKACIJOS
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir
kt. matmenis.
Gabaritai
mm
Gabaritai
A
Atstumas tarp ašių
2984
F
Krovinio aukštis
B
Ilgis
4950
G
Priekinių ratų tarpvėžėE
C
Krovinio ilgis, grindys,
sulenkta sėdynėA
2040
D
Krovinio ilgis, grindys
1260B
761/898C
mm
816
H
mm
Galinių ratų tarpvėžėE
1675F
1667G
1673F
1665G
Priekinių ratų tarpvėžėH
Gabaritai
Galinių ratų tarpvėžėH
1671G
1676F
1668G
1679F
I
Krovinio plotis, grindys
1192
554D
E
Aukštis
1776
}}
557
SPECIFIKACIJOS
||
Gabaritai
J
Plotis
mm
1923I
1931J
1958K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
558
K
Plotis įskaitant durų veidrodėlius
2140
L
Plotis įskaitant papildomus
durų veidrodėlius
2008
Netaikoma keturviečiams automobiliams.
Iš antrosios sėdynių eilės.
Keturvietis automobilis.
Septynvietis automobilis.
Automobilis be pneumatinės pakabos.
Taikoma 20, 21 ir 22 colių ratams.
Taikoma 19 colių ratams.
Automobilis su pneumatine pakaba.
Kėbulo plotis.
Automobilio su 19 colių ratais plotis.
Automobilio su 20, 21 ir 22 colių ratais plotis.
SPECIFIKACIJOS
Masės
Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis
rasite automobilyje pateikiamame lipduke.
Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas, iki
90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.
Keleivių ir priedų svoris bei kablio apkrova (kai
prijungta priekaba) turi įtakos krovinio vežimo
galimybėms ir į tuščio automobilio svorį neįtraukiami.
Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio bendrasis svoris – grynasis svoris.
PASTABA
Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio
masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos
ar priedų. Tai reiškia, kad kiekvienas automobilio priedas mažina automobilio leidžiamą
pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.
Leidžiamą pakrovimą mažinančių priedų
pavyzdžiai: „Kinetic“ / „Momentum“ /
„Summum“ įrangos lygiai bei kiti priedai, pvz.,
kablys, stogo bagažo laikiklis, daiktadėžė,
garso sistema, pagalbiniai žibintai, GPS, degalais maitinamas variklio bloko šildytuvas, saugos grotelės, kilimėliai, bagažinės uždanga,
elektra valdomos sėdynės ir pan.
Lipdukas priklijuotas ant durelių statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias galines dureles.
Bendrasis automobilio svoris
Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis
+ priekaba)
Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio
masę, pasverkite jį.
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo charakteristikos keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir krovinių paskirstymo.
Įrangos lygis
Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.
Maksimali stogo apkrova: 100 kg.
Susijusi informacija
•
•
Techninės informacijos žymenys (p. 554)
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 560)
559
SPECIFIKACIJOS
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant
su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
Maksimalus priekabos su stabdžiais
svoris
PASTABA
Tempiant sunkesnes nei 1 800 kg priekabas,
prie vilkimo laikytuvo rekomenduojama prijungti jungties stabilizatorių.
A
Variklis
Variklio kodasA
Pavarų dėžė
T8 Twin Engine
B4204T35
Automatinė, TG-81SC
Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
2400
140
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio.
SVARBU
Važiuojant su priekaba, leidžiama viršyti bendrąją automobilio masę (su kablio apkrova) iki
100 kg, jei greitis neviršija 100 km/h
(62 myl./val.). Būtina paisyti nacionalinėse
kelių eismo taisyklėse nurodytų transporto
priemonių derinio reikalavimų, pvz., greičio ir
pan.
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)
750
560
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
50
SPECIFIKACIJOS
Susijusi informacija
•
•
•
•
Techninės informacijos žymenys (p. 554)
Masės (p. 559)
Važiavimas su priekaba (p. 408)
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 411)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą. 561
SPECIFIKACIJOS
Variklio techniniai duomenys
Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai
duomenys (galia ir kt.).
Variklis
Variklio kodasA
T8 Twin Engine
A
B4204T35
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio.
Elektrinis variklis
Maksimali galia: 65 kW (88 AG).
Sukimosi momentas: 240 Nm.
Susijusi informacija
•
•
•
562
Techninės informacijos žymenys (p. 554)
Variklio alyva – specifikacijos (p. 563)
Aušinimo skystis – specifikacijos (p. 565)
„T8 Twin Engine“ varomas ir benzininiu, ir elektros varikliais (ERAD – Electric Rear Axle Drive).
Galia
Galia
Sukimo momentas
(kW/aps. min.)
(AG/aps./min.)
(Nm/aps. min.)
235/5700
320/5700
400/2200-5400
Cilindrų skaičius
4
SPECIFIKACIJOS
Variklio alyva – specifikacijos
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtinta variklio alyvos klasė ir tūris.
„Volvo” rekomenduoja:
Variklis
Variklio kodasA
Alyvos rūšis
Tūris, su alyvos filtru
(litrų)
T8 Twin Engine
A
B4204T35
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0w20“
maždaug 5,9
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio.
Susijusi informacija
•
•
Techninės informacijos žymenys (p. 554)
•
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
(p. 516)
•
Variklio alyva (p. 515)
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 564)
563
SPECIFIKACIJOS
Variklio alyvai nepalankios vairavimo
sąlygos
SVARBU
Siekiant patenkinti variklio aptarnavimo intervalų reikalavimus, visi varikliai gamykloje yra
užpildomi specialiai pritaikyta sintetine variklių
alyva. Alyva atrenkama itin kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų gali smarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas. Toliau
pateikiami keli nepalankių vairavimui sąlygų
pavyzdžiai.
Jei važiuojate ilgus atstumus, alyvos kiekį tikrinkite dažniau:
•
•
•
•
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos rūšies alyvą, nes priešingu atveju
rizikuojate sutrumpinti automobilio eksploataciją, pakenkti užvedimo charakteristikoms,
padidinti degalų sąnaudas ir neigiamą poveikį
aplinkai.
velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
važiuojant kalnuotuose regionuose
važiuojant dideliais greičiais
jei temperatūra yra žemiau –30 °C arba virš
+40 °C.
Pirmiau pateikta informacija taip pat taikoma ir
važiuojant trumpais atstumais esant žemai temperatūrai.
Jei nėra naudojama rekomenduojamos klasės
ir klampumo variklio alyva, su varikliu susiję
komponentai gali būti pažeisti. „Volvo Car Corporation“ neprisiima jokios atsakomybės tokių
pažeidimų atveju.
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis, rinkitės
visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji papildomai
saugo automobilio variklį.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” rekomenduoja:
Susijusi informacija
•
•
564
Variklio alyva – specifikacijos (p. 563)
Variklio alyva (p. 515)
SPECIFIKACIJOS
Aušinimo skystis – specifikacijos
Transmisijos skystis – specifikacijos
Stabdžių skystis – specifikacijos
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamo
aušalo ir vandens 50 %1 mišinys, žr. pakuotę.
Lentelėje pateikiamas kiekvienos galimos pavarų
dėžės transmisijos skystis.
Terpė hidraulinių stabdžių sistemoje yra vadinama stabdžių skysčiu, ji naudojama slėgiui iš,
pvz., stabdžių pedalo per pagrindinį stabdžių
cilindrą perduoti į vieną ar daugiau antrinių
cilindrų, kurie savo ruožtu sužadina mechaninį
stabdį.
Automatinė pavarų dėžė
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
TG-81SC
AW1
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis pavarų
dėžės alyvos keisti nereikia.
1
Iš anksto nurodytas kokybinis lygis: DOT 4
PASTABA
Rekomenduojama keisti stabdžių skystį ar jį
pildyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
Vandens kokybė turi atitikti STD 1285.1 standartą.
565
SPECIFIKACIJOS
Degalų bakas – tūris
Oro kondicionierius – specifikacijos
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas degalų bako tūris.
Automobilio klimato kontrolės sistemoje, priklausomai nuo šalies, naudojamas R1234yf arba
R134a šaldymo skystis. Informacija apie tai,
kuris šaldymo skystis naudojamas automobilio
klimato kontrolės sistemoje, pateikta variklio
dangčio vidinėje pusėje esančiame lipduke.
Variklis
Tūris (litrai)
Benzininis variklis
maždaug 50
Susijusi informacija
•
Degalų bako atlanko atidarymas / uždarymas
ir degalų įpylimas (p. 400)
Nustatyti oro kondicionieriaus sistemos skysčių ir
tepalų tūriai bei klasės pateikti lentelėse toliau.
Oro kondicionieriaus lipdukas
R134a lipdukas
R1234yf ženklų paaiškinimas
Ženklas
Reikšmė
Atsargiai
Mobilioji oro kondicionieriaus sistema (MAC)
Tepalų tipas
Techninę mobiliosios oro kondicionieriaus sistemos (MAC) priežiūrą
turi atlikti įgaliotojo autoserviso darbuotojas.
Degūs šaldymo skysčiai
R1234yf lipdukas
566
SPECIFIKACIJOS
Šaldymo skystis
Kompresoriaus alyva
Tūris
Automobiliai, kuriuose naudojamas R134a
šaldymo skystis
Svoris
Tinkama klasė
1070 g
R134a
120 ml
SVARBU
Oro kondicionieriaus sistemos garintuvo
negalima nei remontuoti, nei pakeisti naudotu
garintuvu. Naujasis garintuvas turi būti sertifikuotas ir pažymėtas pagal SAE J2842.
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos
techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik
įgaliotasis autoservisas.
Svoris
Tinkama klasė
970 g
R1234yf
PAG SP-A2
Garintuvas
ĮSPĖJIMAS
Automobiliai, kuriuose naudojamas R1234yf
šaldymo skystis
Tinkama klasė
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistemos techninė priežiūra
(p. 519)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 554)
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje cirkuliuoja
suslėgtasis šaltnešis R1234yf. Pagal SAE
J2845 (Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose
naudojamų šaltnešių saugios techninės priežiūros ir plitimo prevencijos techniniai mokymai), siekiant užtikrinti šaltnešio sistemos eksploatacijos saugą, jos techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama vykdyti tik parengtiems ir sertifikuotiems technikams.
567
SPECIFIKACIJOS
Degalų sąnaudos ir CO2
išmetamas kiekis
Automobilio degalų sąnaudos matuojamos litrais
100 km, o CO2 emisija – CO2 gramais kilometrui.
Paaiškinimas
gramas CO2/km
l/100 km
568
Kombinuotos
Automatinė pavarų dėžė
Automobiliu įmanomas įveikti nuotolis naudojant elektrą (km)
PASTABA
Jei nėra sąnaudų ir emisijos duomenų, vadinasi jie įtraukti į kartu pateiktą priedą.
SPECIFIKACIJOS
T8 Twin Engine (B4204T35)
A
2,1
43A
Važiavimo režimas PURE
PASTABA
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa laikui bėgant (eksploatuojant) mažėja, todėl gali
būti dažniau užvedamas vidaus degimo variklis
ir sumažėti degalų ekonomija bei elektra
nuvažiuojamas atstumas.
Kuro sąnaudų ir emisijos vertės, išdėstytos pirmiau pateiktoje lentelėje, yra grindžiamos konkrečiais ES ciklais2, kurie yra taikomi bazinės versijos
automobiliams be papildomos įrangos. Automobilio svoris gali būti didesnis: tai priklauso nuo
sumontuotos įrangos. Ši įranga bei automobilio
pakrovimas didina kuro sąnaudų ir anglies dioksido emisijos rodiklius.
2
49
Kuro sąnaudos gali būti didesnės (lyginant su
lentelės vertėmis) dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiai
pateikiami toliau:
•
Jei automobilis neįkraunamas reguliariai iš
įprasto maitinimo lizdo.
•
•
Vairuotojo vairavimo stilius.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnis oro pasipriešinimas.
•
Kuro kokybė, kelio ir eismo sąlygos, oro sąlygos ir automobilio būklė.
Lyginant su ES važiavimo ciklais2, kurie yra naudojami automobiliui sertifikuoti ir kuriais yra grindžiami lentelėje pateikiami kuro sąnaudų rodikliai,
galimi dideli nukrypimai.
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei degalų kokybė – tai veiksniai, turintys įtakos automobilio degalų sąnaudoms.
Klientui sumontavus didesnius nei standartinės modelio bazinės versijos ratus, padidėja
pasipriešinimas riedant.
Vadovaujantis keliais iš pirmiau pateiktų pavyzdžių, galima gerokai sumažinti degalų sąnaudas.
Papildomos informacijos rasite taisyklėse (2).
Susijusi informacija
•
•
•
Techninės informacijos žymenys (p. 554)
Masės (p. 559)
Ekonomiškas vairavimas (p. 402)
Oficialūs degalų sąnaudų rodikliai ir elektros režimu nuvažiuojamas atstumas grindžiami dviem standartizuotais važiavimo ciklais („ES važiavimo ciklais“), vykdomais laboratorinėmis sąlygomis, vadovaujantis „EU
Regulation no 692/2008“, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ir UN ECE Regulation no 101. Kadangi važiavimo ciklai naudojami ir kokybės kontrolės tikslais, testų pakartojamumui keliami griežti reikalavimai. Dėl šios
priežasties testai vykdomi itin kruopščiai, naudojant tik bazines automobilio funkcijas (pvz., oro kondicionieriaus, radijo ir kt. funkcijos būna išjungtos). Dėl to oficialūs rodikliai nebūtinai atitinka rodmenis, kuriuos
vairuotojas mato ekrane faktinės kelionės metu. Reglamentuose aptarti tokie važiavimo ciklai: „Važiavimas mieste“ ir „Važiavimas užmiestyje“. Vykdant „Važiavimo mieste ciklą, matavimas prasideda užvedant šaltą
variklį. Važiavimas imituojamas. - Vykdant „Važiavimo užmiestyje“ ciklą, automobilis greitinamas ir stabdomas greičio intervale 0–120 km/h (0–75 myl./val.). Važiavimas imituojamas. - Oficialioji mišraus ciklo vertė,
pateikiama lentelėje, apskaičiuojama įtraukiant „Važiavimo mieste“ ir „Važiavimo užmiestyje“ rezultatus ir vadovaujantis teisiniais reikalavimais. CO2 emisija. Vykdant du minėtus važiavimo ciklus, renkamos išmetamosios dujos ir anglies dioksido emisijos rezultatai ekstrapoliuojami, po to išanalizuojami ir apskaičiuojama CO2 emisijos vertė.
569
SPECIFIKACIJOS
Aprobuotas slėgis padangose
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas slėgis padangose.
Variklis
Padangų dydis
235/55 R 19
T8 Twin Engine (B4204T35)
Greitis
Apkrova, 1–3 asmenys
(km/h)
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0–160C
260
260
290
290
290
160+D
280
280
310
310
-
275/40 R 21
Ekonomiškas važiavimas.
Tam tikrose šalyse šalia SI sistemos vieneto „paskalio“ dar pateikiamas ir „baras“: 1 bar = 100 kPa.
0–100 myl./val.
100+ myl./val.
Susijusi informacija
•
•
570
Techninės informacijos žymenys (p. 554)
Patikrinkite slėgį padangose. (p. 478)
ECO slėgisA
275/45 R 20
275/35 R 22
A
B
C
D
Maks. apkrova
SPECIFIKACIJOS
Hibridinės sistemos akumuliatorius
– specifikacijos
Hibridinės sistemos akumuliatorius (variklio akumuliatorius) naudojamas elektrai į elektros variklį
tiekti važiuojant elektra maitinamu režimu.
Tipas: Ličio jonų
Energijos kiekis: 9,2 kWh.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 414)
571
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
1, 2, 3 ...
4WD
386
ABS
stabdymas neblokuojant
387
AC (Oro kondicionavimas)
187
ACC – prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
286, 295
Akmenų žymės ir įbrėžimai
551
Aksesuarai ir papildoma įranga
22
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai
144
Aktyvioji stabdžių kontrolė
270
Aktyvi parkavimo pagalbos sistema
Apribojimai
operacija
Simboliai ir pranešimai
veikimas
354
358
355
360
354
Akumuliatorius
perkrova
529
398
Alergiją ir astmą sukeliančios medžiagos.
Anglies dioksido emisija
238
Antikorozinė danga
548
Apsauginės grotelės
232
Apsaugos šoninio smūgio atveju sistema
A
Alyva, taip pat žr. „Variklio alyva“
Antena
vieta
182
563, 564
568
71, 72
dieniniai žibintai / priekiniai gabaritiniai
žibintai
524
priekiniai posūkio žibintai
524
Tolimųjų šviesų žibintai
523
Aptarnavimo programa
141
192
177
Apsemtas kelias
396
Atitirpdymas
Apsisukimo kontrolė
270
Atkurti nuostatas
Apšvietimas
aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai
144
artimųjų šviesų žibintai
141
Automatinės tolimosios šviesos
142
automatinis apšvietimas, automobilio
salonas
147
automobilio salone
147
dieninės šviesos
140
Ekrano apšvietimas
138
Gabaritinių šviesų žibintas
140
galinis rūko žibintas
145
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
149
lemputės, techniniai duomenys
525
priėjimo apšvietimas
150
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas 139
Prietaisų apšvietimas
138
Tolimųjų šviesų žibintai
141
valdymo elementai
137, 147
valdymo elementų apšvietimas
138
Apšvietimas, lemputės keitimas
artimųjų šviesų žibintai
520
522
504
artimųjų šviesų žibintai
Atlošas
galinė sėdynė, nuleidimas
132, 134, 135
galinė sėdynė, reguliavimas
131, 134
priekinė sėdynė, reguliavimas
121,
122,
124
Atrakinimas
iš lauko
raktelio geležte
239
249
Atsarginis ratas
497
Atstatymas, ridos skaitiklis
Atstumo įspėjimas
Apribojimai
170
323, 324
325
Aukščio reguliavimas
385
Aukšta variklio temperatūra
397
Aušinimo sistema
perkaito
397
Aušinimo skystis
565
Aušinimo skystis, įpylimas
518
573
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Automatinė pavarų dėžė
priekaba
376
410
Automobilio savininko vadovas mobiliajame
telefone
17
B
Automatinės automobilių plovyklos
546
Automobilių plovykla
546
Bagažinės dangtis
Automatinės tolimosios šviesos
142
445
60
Bagažinės durelės
galia
Užrakinimas / atrakinimas
Automatinis greičio ribotuvas
279
AUX
lizdas medijai prijungti
Automatinis klimato reguliavimas
186
Avarija, žr. „Susidūrimas“
Automatinis stabdys
po susidūrimo
393
389
Automatinis užsirakinimas
241
Avarinė įranga
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys 500
trikampis avarinis ženklas
499
Automobilio apmušalai
549
Automobilio būsena
Slėgis padangoje
504
481
Automobilio funkcijos
centriniame ekrane
461
457
Automobilio pakėlimas
511
Automobilio priežiūra
Odiniai apmušalai
546
549
Automobilio salono apšvietimas
automatinis
147
147
Automobilio salono filtras
182
Automobilio savininko vadovas
centriniame ekrane
ekožymėjimas
574
47
Automobilio modemas
Nuostatos
prijungti automobilį prie interneto
19
15, 16
32
Avarinio trūkusios padangos remonto
įrankių komplektas
490
Avarinis pradurtos padangos remontas
padangų pripūtimas
pakartotinė patikra
veiksmas
493
490
490
Avarinis pradurtos padangos remonto komplektas
apžvalga
490
hermetizavimo skystis
489
vieta
489
Avarinis signalas
146
AWD, visų ratų pavara
386
228
251, 253
245, 247
Balso atpažinimas
Klimato reguliavimas
Nuostatos
radijas ir medija
Telefonas
žemėlapio navigacija
116
119
117
118
118
120
Baterija
HIBRIDAS
Įspėjamieji ženklai
techninė priežiūra
Užvedimas
užvedimas nuo išorinio šaltinio
Ženklai ant akumuliatoriaus
532
531
529
529
373
531
Bendroji automobilio masė
559
Benzino kokybinis lygis
BLIS
402
361, 362, 363
BLIS klaidų pranešimai
367
Bluetooth
Nuostatos
prijungti automobilį prie interneto
prisijungti
Telefonas
459
457
445
451
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
C
CD grotuvas
Centrinis ekranas
apžvalga
keisti nustatymus
klimato reguliavimas
operacija
Pranešimai
valymas
ženklai būsenos juostoje
444
33
45
184
36, 40
108
550
45
Cigarečių degiklis
222
CO2 emisija
568
CTA
363, 364, 365
CZIP (Švaraus salono oro palaikymo paketas)
182
D
DAB radijas
437
Daiktadėžė
223
Dangtis
krovinių skyrius
228
Darbinė padėtis
525
Dažų sluoksnis
pažeidimas ir sutaisymas
spalvos kodas
551
551
Degalų bakas
tūris
566
Degalų garai
401
Elektra valdomi langai
Atstatoma
Degalų papildymas
400
Elektra valdomos bagažinės durelės
Dekoratyvinis apšvietimas
148
Elektra valdomų langų atstatymas
155
Dėmės
549
Dieninės šviesos
140
Elektrinis variklis
Techniniai duomenys
562
Elektroniniai stovėjimo stabdžiai
žema akumuliatoriaus įtampa
390
392
Elektroninis matuoklis
516
Drive-E
Aplinkosaugos filosofija
Elektra valdoma sėdynė
25
Duomenys
įrašymas
21
perdavimas tarp automobilio ir autoserviso
509
Duomenų ryšio jungtis
22
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
259
Dvigubas variklis
Bendroji informacija
Simboliai ir pranešimai
54
428
Dviratininkų aptikimas
329
122, 124
154
155
251, 253
Elektros lizdas
218
Elektros sistema
529
Etanolio kiekis
daugiausiai 10 proc. tūrio
402
F
FSC, aplinkosauginis ženklinimas
32
G
E
ECO slėgis
478
Eismo juostos laikymo pagelbiklis
operacija
340
Ekrano apšvietimas
138
Gabaritinių šviesų žibintas
140
Galia
Elektrinis variklis
562
562
Galinės dalies nuleidimas
225
575
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Galinės dalies pakėlimas
Galinės durys
užuolaidėlės nuo saulės
Galinė sėdynė
atlošo nuleidimas
atlošo nuolydžio reguliavimas
galvos atrama
įėjimas / išėjimas
Klimato reguliavimas
reguliavimas išilgai
Šildymas
Temperatūra
Ventiliatorius
225
446
455
456
Garso signalas
135
Grąžulas
sulankstomas
405
Greičio kamera
321
155
129
132, 135
131
129
134
184, 186
131
201
188
190
Galinio vaizdo veidrodėliai/durelių veidrodėliai
durelės
156
Kompasas
159
salonas
158
sutraukiamas elektra
157
Šildymas
192
576
medija
Pranešimas
Telefonas
Galinis langas
Plautuvas
Šildymas
Valytuvas
153
192
153
Galios taupymo režimas
398
galvos atrama
129
Garsas ir medija
432
Garso nuostatos
leisti mediją
432, 456
440
Greičio ribotuvas
išaktyvinimas
laikinas išjungimas
pradžia
275, 279
279
278
276, 277
Greičio rodikliai, padangos
501
GSI – pavarų parinkimo pagalba
378
H
HDC
489
Hibridinis akumuliatorius
įkrovimas
Techniniai duomenys
532
414
571
I
IC (Užuolaidinė oro pagalvė)
427
Imobilizatorius
258
Informacija savininkui
Informacinė pramogų sistema (Garsas ir
medija)
14
432
Informacinis displėjus
93
Integruota pasostė
lenkimas į viršų
nuleidimas
86
86
87
Internetas, žr. prie interneto prijungtą automobilį
457
Išankstinis parengimas
įjungti / išjungti
Laikmatis
204
205
207
Išjungti variklį
373
Išoriniai matmenys
557
395
Hermetizavimo skystis
IAQS (Salono oro kokybės sistema)
Ilgas nenaudojimas
183
72
Į
Įkeliama
Bendroji informacija
ilgas krovinys
krovinių fiksavimo kilpos
krovinių skyrius
224
226
226
224
Įkrovimas
baigti įkrovimą
422
426
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Būsena
pradėti įkrovimą
425
423
J
Įkrovimo laidas
416
Įkrovimo srovės stipris
415
Jėgos pavara
Pavarų dėžė
Įrankiai
412, 498
Įspėjamasis garsas
Stovėjimo stabdžiai
Įspėjamieji ženklai
sauga
392
99
60
Įspėjamoji lemputė
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
286
stabilumo ir traukos kontrolės sistema 270
Įspėjamosios lemputės
Įjungtas stovėjimo stabdys
Įspėjimas
kintamosios srovės generatorius
neįkrauna
priminimas užsisegti saugos diržą
Saugos oro pagalvės – SRS
Stabdžių sistemos gedimas
starterio akumuliatorius neįkraunamas
Žemas alyvos slėgis
Juostos laikymosi pagalba - LKA
Kelionės kompiuteris
375
338,
340, 342
jutikliai
Klimato reguliavimas
Oro kokybė
180
183
168, 170, 171
Kelionės ridos skaitiklis
168
Kelionės statistika
171
Kelio ženklų informacija
Apribojimai
operacija
319
323
319, 321, 322
Kelių eismo informacija
438
Keltas
385
kaklo apsauga
61
Klaidų pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
Žr. skirsnį „Pranešimai ir ženklai“
Kaklo apsaugos sistema
61
Klaviatūra
K
99
99
Kameros jutiklio trikčių diagnostika
316
Kameros jutiklis
331
99
99
99
99
99
99
Katalitinis neutralizatorius
Pagalba kelyje
412
Keleivių salono vidus
cigarečių degiklis
elektros maitinimo lizdas
peleninė
Saulės skydelis
Tunelinis valdymo pultas
216
222
218
222
224
217
Klimato reguliavimas
automatinis reguliavimas
centrinis ekranas
Galinė sėdynė
jutikliai
jutiminė temperatūra
Stovėjimo aikštelė
temperatūros reguliavimas
valdymas balsu
ventiliatoriaus valdymas
zonos
342
298
298
49
180, 183
186
184
186
180
181
204
188
119
190
180
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
326
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
Pėsčiųjų aptikimas
radaro jutiklis
329
307
Keleivių saugos oro pagalvių išjungiklis
Kėliklis
499
Kompasas
kalibravimas
159
159
Įtraukiamasis vilkimo rėmas
405
Kėlimo įrankis
499
Kondensatas priekiniuose žibintuose
546
69
577
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Kontrolė mažu greičiu
394
Langai ir stiklas
Kosmetinis veidrodėlis
Apšvietimas
148
Langas
užuolaidėlės nuo saulės
Krepšių laikiklis
227
lauko temperatūros matuoklis
Krovimo kabliai
227
LDW – „Lane Departure Warning“
Krovinių laikiklių kilpos
krovinių skyrius
226
Lemputės
520
Krovinių skyrius
apsauginis tinklelis
Apšvietimas
elektros maitinimo lizdas
montavimo taškai
224
230
148
218
226
lemputės, techniniai duomenys
525
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai
157
Licencinė sutartis
464
Nuokalnės kontrolė
Lietaus jutiklis
151
Nuolatinio greičio palaikymo sistema 282, 283
385
Nuostatos
Atstatymas
Kategorijos
nustatymų rodinys
Sistemos nuostatos
172
176
173
172
175
Kuras
degalų sąnaudos
Kuro pylimas
pildymas
401, 402
568
400
Lygio patikra
LKA – „Lane Keeping Aid“
155
Metrinė, Britų, JAV
100
Mobiliojo ryšio telefonas, žr. skyrelį „Telefonas“.
452
100
338,
340, 342
338, 340, 342
M
N
395
Nuotoliniai naujiniai
508
559
Nuotolinio valdymo imobilizatorius
258
L
Masės
tuščio automobilio masė
559
Nuotolinio valdymo pultelio sistema, tipo
atitikties patvirtinimas
264
Laikinas atsarginis ratas
atsarginis ratas
Matmenys
Vilkimo įtaiso rėmas
557
407
Nuotolinio valdymo pultelis, „HomeLink“®
programuojamas
165
439
449
118
Nuotolinio valdymo raktelis
baterijos keitimas
išimama raktelio geležtė
nuostolis
Nuvažiuojamas atstumas
Maks. stogo apkrova
497
Laikin