Volvo | XC90 Twin Engine | Automobilio savininko vadovas | Volvo XC90 Twin Engine 2020 Early Automobilio savininko vadovas

Volvo XC90 Twin Engine 2020 Early Automobilio savininko vadovas
XC90
TWIN ENGINE
AU T O M O BIL IO S AV ININKO V ADO V AS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą
ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugai
bei patogumui užtikrinti. „Volvo“ siekia gaminti vienus iš saugiausių
automobilių pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų
visus šiuolaikinius saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šiame automobilio savininko vadove pateikiamas instrukcijas ir techninės priežiūros informaciją. Automobilio
savininko vadovas papildomai pateikiamas ir kaip programėlė
(„Volvo Manual“), be to, jį rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainėje (support.volvocars.com).
Skatiname visus šiame ir kituose automobiliuose kelionės metu
segėti saugos diržus. Nesėskite už vairo apsvaigę nuo alkoholio ar
vaistų, taip pat – jei jūsų gebėjimai saugiai vairuoti sutrikę dėl kokios
nors kitos priežasties.
TURINYS
SAVININKO INFORMACIJA
SAUGA
18
Volvo ID
28
Sauga
44
Automobilio savininko vadovas
centriniame ekrane
19
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
28
Sauga nėštumo metu
45
Automobilio savininko vadovo naršymas centriniame ekrane
21
Drive-E – didesnis važiavimo
malonumas
30
Whiplash Protection System
45
23
33
47
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
„IntelliSafe“ – pagalba vairuotojui
ir saugumas
Saugos diržai
47
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
23
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
34
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
Saugos diržo įtempiklis
49
50
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
24
Elektrinio saugos diržo įtempiklio
nustatymas iš naujo
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
2
JŪSŲ „VOLVO“
Informacija savininkui
26
Programinės įrangos naujiniai
37
Duomenų įrašymas
37
Paslaugų teikimo sąlygos ir nuostatai
38
Klientų privatumo politika
38
Svarbi informacija apie priedus ir
pagalbinę įrangą
39
Priedų įrengimas
39
Įrangos prijungimas prie automobilio diagnostinio lizdo
40
Durelių ir saugos diržo priminimas
51
Saugos oro pagalvės
52
Vairuotojo oro pagalvės
53
Keleivio oro pagalvė
54
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas
ir deaktyvinimas*
55
Šoninės oro pagalvės
58
58
Automobilio identifikacinio numerio rodymas
41
Užuolaidinės oro pagalvės
Safety mode
59
Vairuotojo blaškymasis
41
Automobilio paleidimas ir važiavimas po saugos režimo
60
Vaikų sauga
61
Vaikiškos automobilinės kėdutės
62
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
62
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių montavimo taškai
63
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX
64
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu kairėje pusėje
92
Pranešimų tvarkymas vairuotojo
ekrane
120
Vietos parinkimas vaiko automobilinei kėdutei
65
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu dešinėje pusėje
93
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas
121
Vaikų saugos tvirtinimo taškai
66
Vairuotojo ekranas
96
Centrinio ekrano apžvalga
123
Vaikiškų automobilinių kėdučių,
naudojančių automobilio saugos
diržus, įrengimo vietų lentelė
68
Vairuotojo ekrano nuostatos
98
Centrinio ekrano valdymas
126
Degalų matuoklis
99
129
Hibridinės sistemos matuoklis
99
Centrinio ekrano aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Centrinio ekrano rodinių naršymas
129
133
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
„i-Size“ įrengimo vietų lentelė
75
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
100
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
78
Kelionės kompiuteris
101
Antrinių rodinių valdymas centriniame ekrane
Įtaisytoji vaikiška kėdutė*
88
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo ekrane
103
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
136
Programėlių ir mygtukų perkėlimas centriniame ekrane
138
Įtaisytosios vaikiškos pasostės
atlenkimas*
89
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
104
Įtaisytosios vaikiškos pasostės
nulenkimas*
89
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
104
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
138
Kelionės statistikos nuostatos
105
Klaviatūra centriniame ekrane
Data ir laikas
140
106
Lauko temperatūros matuoklis
143
106
Klaviatūros kalbos keitimas centriniame ekrane
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
107
109
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas
ranka į centrinį ekraną
143
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
111
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
145
Programų meniu vairuotojo ekrane
117
Sistemos garso išjungimas ir garsumo keitimas centriniame ekrane
145
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
118
Sistemos vienetų keitimas
146
Pranešimai vairuotojo ekrane
119
Sistemos kalbos keitimas
146
Kitos nuostatos centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje
146
3
APŠVIETIMAS
Kontekstinės sąrankos atvėrimas
centriniame ekrane
147
Naudotojo duomenų nustatymas
iš naujo pasikeitus savininkui
148
Nuostatų atkūrimas centriniame
ekrane
148
162
Žibintų jungikliai
166
Radijo ir medijos valdymas balsu
162
167
Balso atpažinimo nuostatos
163
Apšvietimo funkcijų reguliavimas
centriniame ekrane
Gabaritiniai žibintai
168
Dieniniai žibintai
168
169
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
149
Artimųjų šviesų žibintai
Tolimųjų šviesų žibintai
170
Vairuotojo profiliai
150
Aktyviosios tolimosios šviesos
170
Vairuotojo profilio pasirinkimas
151
Kaip naudotis posūkio signalais
172
Kaip pakeisti vairuotojo profilio
pavadinimą
151
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai*
173
Apsaugokite vairuotojo profilį
152
Galinis rūko žibintas
173
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su vairuotojo profiliu
152
Stabdžių žibintai
174
Avarinio stabdymo signalas
174
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo
profiliuose
154
Avarinių šviesų signalas
175
Pranešimas centriniame ekrane
Pranešimų valdymas centriniame
ekrane
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas
4
Telefono valdymas balsu
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
175
154
Priėjimo apšvietimo trukmė
176
155
Salono apšvietimas
176
Salono apšvietimo reguliavimas
178
155
Projekcinis rodinys*
156
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
158
Projekcinio rodinio nuostatos*
158
Balso atpažinimas
159
Balso atpažinimo naudojimas
160
LANGAI, STIKLAI IR
VEIDRODĖLIAI
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Mechaninė priekinė sėdynė
202
Elektra valdoma* priekinė sėdynė
203
182
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas
203
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš naujo seka
183
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir
projekcinio rodinio* padėties įrašymas
204
Elektra valdomi langai
184
184
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
186
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir
projekcinio rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
205
Elektra valdomų langų naudojimas
Galinio vaizdo veidrodėliai
186
Masažo nuostatos* priekinėje
sėdynėje
206
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo reguliavimas
187
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas
207
Šoninių veidrodėlių pakreipimas
188
190
Priekinės sėdynės pasostės ilgio
reguliavimas*
208
Panoraminis stoglangis*
Panoraminio stoglangio valdymas*
191
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas
209
Automatinis panoraminio stoglangio* užuolaidėlės nuo saulės uždarymas
193
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas
210
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
194
Keleivio sėdynės reguliavimas iš
vairuotojo sėdynės*
211
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
194
Lietaus jutiklio naudojimas
Antrosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas
212
195
Lietaus jutiklio atminties funkcijos
naudojimas
196
Antrosios sėdynių eilės galvos
atramų reguliavimas
214
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų
plautuvų naudojimas
197
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai*
216
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
198
Antrosios eilės sėdynių atlošo
nuolydžio reguliavimas
217
Langai, stiklai ir veidrodėliai
182
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės
apsauga nuo prispaudimo
Automatinis galinio lango valymas
atbulinės eigos metu
199
5
KLIMATO REGULIAVIMAS
6
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir
išlipimas iš jos*
218
Trečiosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas*
219
Valdymo elementai ant vairo ir
garso signalas
220
Vairo užraktas
220
Vairo reguliavimas
221
Klimatas
224
Klimato zonos
224
Priekinės sėdynės vėdinimo aktyvinimas ir deaktyvinimas*
239
Klimato kontrolė - jutikliai
224
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas*
240
Suvokiamoji temperatūra
225
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu funkciją
Vairo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
240
225
Oro kokybė
Automatinės klimato kontrolės
aktyvinimas
241
226
Clean Zone*
227
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
241
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
242
Clean Zone Interior Package*
227
Interior Air Quality System*
228
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas
ir deaktyvinimas
228
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas
242
Automobilio salono filtras
229
229
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
244
Oro paskirstymas
Oro paskirstymo keitimas
230
245
Ventiliacinių angų atidarymas,
uždarymas ir nukreipimas
231
Priekinio stiklo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
232
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas
245
Klimato valdymo elementai
235
246
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas*
237
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir
šoninių veidrodėlių automatinio
šildymo funkciją
Šildomosios priekinės sėdynės*
automatinio įjungimo aktyvinimas
ir deaktyvinimas
238
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse
246
238
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
galinėse sėdynėse
247
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Temperatūros reguliavimas priekinėse sėdynėse
248
Temperatūros reguliavimas galinėse sėdynėse
249
Temperatūros sinchronizavimas
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR
SIGNALIZACIJA
Užrakinimo patvirtinimas
266
250
Užrakinimo indikacijos nuostata
Oro kondicionieriaus aktyvinimas
ir deaktyvinimas
267
251
Nuotolinio valdymo raktelis
268
Klimato trečiojoje sėdynių eilėje*
aktyvinimas ir deaktyvinimas
251
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu
270
Stovėjimo klimatas
252
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus
nuostatos
271
Paruošimas
252
Įjunkite ir išjunkite paruošimą
Bagažinės dangčio atrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
271
253
Paruošimo laiko nustatymas
254
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir redagavimas
255
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir išaktyvinimas
256
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas
257
Klimato komfortas stovėjimo metu
258
Klimato komforto funkcijos paleidimas ir išjungimas automobiliui
stovint
258
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir pranešimai
259
Šildytuvas
Beraktis bagažinės atrakinimas*
293
Užvedimo ir užrakinimo sistemų
antenų vietos
294
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio vidaus
295
Bagažinės dangčio atrakinimas iš
automobilio vidaus
296
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas
ir deaktyvinimas
297
Automatinis užrakinimas nuvažiuojant
298
299
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
272
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas*
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas
273
302
Papildomų nuotolinio valdymo
raktelių užsakymas
276
Elektra valdomo bagažinės dangčio maksimalaus atsidarymo lygio
programavimas*
302
„Red Key“ – riboto naudojimo
nuotolinio valdymo raktelis*
276
Bagažinės dangčio atidarymas ir
uždarymas kojos judesiu*
Asmeninis užraktas
304
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir
išaktyvinimas
305
Signalizacija*
306
„Red Key“ nuostatos*
277
Išimama raktelio geležtė
278
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio geležte
279
261
Imobilizatorius
281
Stovėjimo šildytuvas
262
282
Papildomas šildytuvas
263
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos tipo patvirtinimas
Pagalbinio šildytuvo automatinio
įsijungimo aktyvinimas ir išaktyvinimas
264
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
291
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
292
Beraktės įėjimo sistemos nuostatos*
293
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
307
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
309
Dvigubas užraktas*
309
Laikinas* saugiųjų užraktų deaktyvinimas
310
7
VAIRUOTOJO PAGALBA
8
Pagalbos vairuotojui sistemos
312
Nuo greičio priklausanti vairavimo
jėga
312
elektroninė stabilumo kontrolė
313
Elektroninė stabilumo kontrolė
sportiniame režime
314
Sportinio režimo aktyvinimas ar
išaktyvinimas elektroninei stabilumo kontrolei
315
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą* centriniame
ekrane
340
329
Pastovaus greičio palaikymo sistemos ženklai ir pranešimai*
341
Pastovaus greičio palaikymo sistema
329
Pilot Assist*
Pastovaus greičio palaikymo sistemos pasirinkimas ir aktyvinimas
343
330
„Pilot Assist“* valdikliai ir rodymas
ekrane
345
316
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas
331
„Pilot Assist“* pasirinkimas ir
aktyvinimas
346
Stabilumo sistema
317
332
„Pilot Assist“* išaktyvinimas
Connected Safety
348
317
Budėjimo režimas pastovaus greičio palaikymo sistemai
Connected Safety aktyvinimas
arba išaktyvinimas
333
348
318
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema*
„Pilot Assist“* budėjimo režimas
349
„Connected Safety“ apribojimai
319
334
„Pilot Assist“* apribojimai
Įspėjimas apie atstumą*
350
320
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* valdikliai ir
rodymo režimas
Vairavimo pagalbos su „Pilot
Assist“* laikinas išjungimas
Įspėjimo apie atstumą funkcijos
aktyvinimas ar išaktyvinimas
335
352
321
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui
sistemos kilus susidūrimo rizikai
353
Įspėjimas apie atstumą
322
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* pasirinkimas
ir aktyvinimas
„Pilot Assist*“ ženklai ir pranešimai
Greičio ribotuvas
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* išaktyvinimas
336
Taikinio pakeitimas su pagalbos
vairuotojui funkcija
354
322
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir
aktyvinimas
323
Budėjimo režimas prisitaikančiai
pastovaus greičio palaikymo sistemai*
337
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos
vairuotojui sistemai
355
Greičio ribotuvo išaktyvinimas
324
339
325
Laiko intervalo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės
nustatymas
356
Laikinas greičio ribotuvo išaktyvinimas
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* apribojimai
Automatinis stabdymas su pagalbos vairuotojui funkcija
357
Greičio ribotuvo apribojimai
325
Automatinis greičio ribotuvas
326
Automatinio greičio ribotuvo aktyvinimas arba išaktyvinimas
327
Automatinio greičio ribotuvo tolerancijos keitimas
328
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
Važiavimo režimas vairuotojo pagalbai
358
359
„City Safety“ stabdo reaguodama
į priešais atvažiuojančias transporto priemones
387
Pagalba posūkyje*
Pagalbos posūkiuose* aktyvinimas arba išaktyvinimas
360
„City Safety“ apribojimai
388
Pagalbos posūkiuose* apribojimai
360
Pranešimai esant City Safety
391
Lenkimo pagalba
361
Lenkimo pagalbos naudojimas
361
Radaras
362
Radaro tipo patvirtinimas
364
Kamera
372
Kameros ir radaro bloko apribojimai
373
Rekomenduojama techninė priežiūra kameros ir radaro blokui
377
City Safety™
378
„City Safety“ antrinės funkcijos
379
City Safety įspėjimo atstumo
nustatymas
381
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
382
City Safety skersiniame eisme
384
„City Safety“ apribojimai skersinio
eismo atžvilgiu
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai*
407
Driver Alert Control
408
Driver Alert Control aktyvinimas
arba išaktyvinimas
409
409
Rear Collision Warning*
392
„Rear Collision Warning“* apribojimai
392
BLIS*
393
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio sustojimo vietą funkciją, jei
pateikiamas „Driver Alert Control“
įspėjimas
BLIS aktyvinimas arba išaktyvinimas
394
„Driver Alert Control“ apribojimai
410
395
Eismo juostos laikymo pagalba
410
Pranešimai esant BLIS
396
412
Cross Traffic Alert*
397
Eismo juostos pagalbos aktyvinimas ar išaktyvinimas
„Cross Traffic Alert“* aktyvinimas
arba išaktyvinimas
398
Kaip pasirinkti eismo juostos laikymo pagalbą
412
„Cross Traffic Alert“* apribojimai
398
Eismo juostos laikymo pagalbos
apribojimai
413
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai ir pranešimai
414
„BLIS“ apribojimai
Pranešimai dėl Cross Traffic Alert*
400
Kelio ženklų informacija*
401
Kelio ženklų informacijos* aktyvinimas ar išaktyvinimas
402
Eismo juostos pagalbos ekrano
režimas
416
385
Kelio ženklų informacijos* ekrano
režimas
402
Vairavimo pagalba kilus pavojui
susidurti
417
„City Safety“ – vengimo manevro
vairavimo pagalba
386
Kelio ženklų informacija ir
„Sensus Navigation“*
405
418
Automatinis stabdymas, kai „City
Safety“ funkcija nemato išvengimo manevro galimybių
386
Kelio ženklų informacijos* įspėjimas apie greičio apribojimą ir
greičio matuoklį
Vairavimo pagalbos aktyvinimas ar išaktyvinimas susidūrimo
pavojaus atveju
405
Vairavimo pagalba kilus pavojui
išvažiuoti iš eismo juostos
418
Kelio ženklų informacijos* įspėjimų aktyvinimas ar išaktyvinimas
406
Vairavimo pagalba kilus pavojus
susidurti priekine dalimi
419
9
10
Vairavimo pagalba kilus smūgio į
galinę dalį pavojui*
420
Vairavimo pagalbos ribojimas
esant susidūrimo rizikai
421
Vairavimo pagalbos kilus susidūrimo pavojui ženklai ir pranešimai
422
Parkavimo pagalbos sistema*
423
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir
išilgai šonų*
424
Statymo pagalbos sistemos* aktyvinimas ar išaktyvinimas
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo vietos naudojant „Park Assist
Pilot“*
443
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
443
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
446
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ
SISTEMĄ
Bendroji informacija apie Twin Engine
448
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas
449
Įkrovimo srovė
451
Įkrovimo kabelis
451
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
453
425
Įkrovimo kabelio temperatūros
stebėjimas
454
Statymo pagalbos apribojimai
426
427
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas ir uždarymas
455
Statymo pagalbos funkcijos ženklai ir pranešimai
428
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo pradžia
456
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Statymo pagalbos kamerų vietos ir
stebėjimo sritys*
429
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde
458
Statymo pagalbos linijos statymo
pagalbos kamerai*
431
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio
valdymo bloke
460
Statymo pagalbos sistemos jutiklio veikimo sritys
433
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo ekrane
463
Aktyvinti statymo pagalbos kamerą
434
465
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai
436
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo nutraukimas
438
Ženklai ir pranešimai, susiję su
„Twin Engine“, pateikiami vairuotojo ekrane
467
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
Statymo variantai su „Park Assist
Pilot“*
439
469
Statymo pagalbos sistemos* naudojimas
440
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio užvedimas
472
Pavarų dėžė
487
Taupus važiavimas
509
Automobilio išjungimas.
474
Automatinė pavarų dėžė
487
510
Uždegimo padėtys
474
Automatinės pavarų dėžės padėtys
488
Elektra nuvažiuojamam atstumui
įtakos turintys veiksniai
Uždegimo režimo pasirinkimas
475
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
490
Alkospyna*
476
Pavarų svirties blokatorius
491
Alkospynos* apėjimas
477
492
Prieš užvedant variklį su alkospyna*
477
Automatinis žemesnės pavaros
įjungimas
Stabdymo funkcijos
478
Pavarų perjungimo indikatorius
493
Visų ratų pavara
493
Pavaros sistemos
493
494
Kojinis stabdys
478
Stabdymo jėgos didinimas
480
Stabdymas šlapiame kelyje
480
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
481
Sistemos „Twin Engine“ vidaus
degimo variklio užvedimas ir išjungimas
Stabdžių sistemos techninė priežiūra
481
Važiavimo režimai
495
Stovėjimo stabdys
481
Važiavimo režimo keitimas
500
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir
deaktyvinimas
482
501
Automatinio stovėjimo stabdžio
aktyvinimo nuostata
483
Energijos paskirstymas hibridinėje
pavaroje naudojant žemėlapio duomenis*
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
Hold ir Charge funkcijos
511
Pasiruošimas ilgai kelionei
512
Važiavimas žiemą
513
Važiavimas vandenyje
514
Degalų bako atlanko atidarymas ir
uždarymas
515
Degalų pylimas
516
Degalų tvarkymas
517
Benzinas
518
Benzino dalelių filtras
519
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas 520
Starterio akumuliatoriaus perkrovimas
521
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
521
Vilkimo kablys*
523
502
Vilkimo kablio specifikacijos*
524
505
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo
rėmai*
525
Automobilio statymas nuolydyje
484
Lygio kontrolės nuostatos*
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio
trikčiai
484
Kontrolė mažu greičiu
506
Automatinis stabdymas stovint
Automatinio stabdymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas stovint
485
Važiavimo mažu greičiu aktyvinimas ir deaktyvinimas funkcijos
mygtuku
506
485
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė
507
Pagalba pajudant įkalnėje
486
508
Automatinis stabdymas po susidūrimo
486
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės aktyvinimas ir deaktyvinimas
funkcijos mygtuku
Važiavimas su priekaba
527
Priekabos stabilumo pagalba*
528
Priekabos žibintų lempučių patikra
529
Ant vilkimo kablio montuojamas
dviračių laikiklis*
530
Vilkimas
531
11
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
532
Pagalba kelyje
Vaizdo įrašas
558
Garsas, medija ir internetas
542
533
Garso nuostatos
HomeLink®*
542
534
Transliavimas su
„Sound Experience“*
543
„HomeLink®*“ programavimas
534
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos
559
Taikomosios programos
544
Kaip naudotis „HomeLink®“*
536
Medija „Bluetooth®“ ryšiu
560
Programėlių atsisiuntimas
545
„HomeLink®*“
537
Programėlių naujinimas
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“
ryšiu
560
546
546
Medija per USB jungtį
560
547
Kaip prijungti įrenginį per USB
prievadą
561
tipo patvirtinimas
Kompasas*
12
GARSAS, MEDIJA IR
INTERNETAS
537
Programėlių naikinimas
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas*
538
Radijas
Kompaso kalibravimas*
538
Radijo įjungimas
547
Radijo dažnio diapazono ir radijo
stoties keitimas
548
Radijo stočių paieška
Vaizdo įrašo leidimas
DivX®
559
559
Techninės USB įrenginių specifikacijos
561
Derantys medijos formatai
562
549
Apple® CarPlay®*
563
Įrašykite radijo kanalus Radijo
parankinių programėlėje
550
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“*
564
Radijo imtuvo nuostatos
550
„Apple®
CarPlay®“*
nuostatos
565
566
RDS radijas
552
„Apple® CarPlay®*“ naudojimo
patarimai
Skaitmeninis radijas*
552
Android Auto*
567
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio radijo*
553
Kaip naudotis „Android Auto“*
568
Medijos leistuvas
553
„Android Auto“ nuostatos*
568
Medijos transliacijos
554
„Android Auto“* naudojimo patarimai
569
Medijos valdymas ir keitimas
556
Telefonas
570
Medijos paieška
557
571
Gracenote®
557
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
CD grotuvas*
558
Kaip automatiškai „Bluetooth“
572
ryšiu prijungti telefoną prie automobilio
VOLVO ON CALL
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“
573
ryšiu prijungti telefoną prie automobilio
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
585
586
586
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas
574
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei
duomenų bendrinimas
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu
prijungtus telefonus
574
Duomenų bendrinimo aktyvinimas
ir išaktyvinimas
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių
šalinimas
574
Telefoninių skambučių tvarkymas
575
Teksto žinučių tvarkymas
576
Teksto žinučių nuostatos
577
Telefonų knygelės valdymas
577
Telefono nuostatos
578
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos
578
Prie interneto prijungtas automobilis*
579
Prijunkite automobilį prie Interneto
per „Bluetooth“
580
Prijunkite automobilį prie Interneto
per telefoną (Wi-Fi)
581
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu
modemu (SIM kortele)
582
Automobilinio modemo nuostatos*
583
Interneto prieigos bendrinimas iš
automobilio, naudojantis „Wi-Fi“
interneto prieigos tašku
583
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
584
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
585
Duomenų bendrinimas paslaugoms
587
Standžiojo disko atmintis
588
Garso ir medijos licencijos sutartis
589
Planuokite ir sudarykite savo automobilio įkrovimo tvarkaraštį naudodamiesi „Volvo On Call“* programėle
600
13
RATAI IR PADANGOS
14
Padangos
602
Padangos dydžio žymuo
604
Ratlankio dydžio žymuo
605
Padangų sukimosi kryptis
605
Avarinio pradurtos padangos
remonto rinkinys
622
PAKROVIMAS, DAIKTŲ
LAIKYMO VIETOS IR
AUTOMOBILIO SALONAS
Kaip naudotis pradurtos padangos
remonto rinkiniu
623
Automobilio salono vidus
Padangų pripūtimas pradurtos
padangos avarinio remonto rinkinio kompresoriumi
627
630
Tunelinis valdymo pultas
631
Elektros maitinimo lizdai
632
Padangų protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai
606
Maitinimo lizdų naudojimas
634
Slėgio padangose patikra
606
Kaip naudotis daiktadėže
636
Slėgio padangose nustatymas
607
Saulės skydeliai
636
Rekomenduojamas padangų slėgis
608
Bagažinė
637
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
609
Pakrovimo rekomendacijos
637
Naujo padangų slėgio įrašymas į
stebėsenos sistemą*
610
Stogo krovinys ir stogo bagažinės
laikiklių apkrova
639
Slėgio padangose būsena centriniame ekrane*
611
Krepšių kabliukai
639
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl
žemo slėgio padangose
612
Krovinių laikiklių kilpos
640
640
Ratų keitimas
613
Bagažinės uždangos sumontavimas ir nuėmimas*
Įrankinė
614
Bagažinės uždangos valdymas*
641
Domkratas*
614
Apsauginių grotelių montavimas ir
nuėmimas*
643
Ratų varžtai
615
615
Apsauginio tinklo sumontavimas ir
nuėmimas*
645
Rato nuėmimas
Ratų montavimas
618
Pirmosios pagalbos rinkinys*
647
Atsarginis ratas*
619
Trikampis avarinis ženklas
647
Atsarginio rato tvarkymas
620
Žieminės padangos
621
Sniego grandinės
621
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
Ženklai ant akumuliatorių
671
Ratlankių valymas
703
„Volvo“ aptarnavimo programa
650
Akumuliatoriaus perdirbimas
671
Apsauga nuo rūdijimo
703
Duomenų persiuntimas „Wi-Fi“
ryšiu tarp automobilio ir autoserviso
650
Saugikliai ir centriniai elektros blokai
672
Automobilio dažų sluoksnis
703
Atsisiuntimų centras
651
Saugiklio keitimas
672
704
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo centre
651
Saugikliai variklio skyriuje
674
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų atitaisymas
Saugikliai – po daiktadėže
681
Spalvų kodai
705
Automobilio būsena
652
Saugikliai – bagažinėje
687
Galinio lango valytuvo šluotelės
keitimas
705
Užsakykite techninę priežiūrą ir
remontą
653
Automobilio vidaus valymas
692
706
654
692
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių
keitimas
Automobilio informacijos siuntimas į autoservisą
Centrinio ekrano valymas
Projekcinio rodinio valymas*
693
Automobilio kėlimas
656
694
Valytuvų šluoteles nustatykite į
priežiūros padėtį.
707
Medžiaginių ir lubų apmušalų valymas
708
658
694
Ploviklio įpylimas
Klimato kontrolės sistemos techninė priežiūra
Saugos diržų valymas
Kiliminės dangos ir kilimėlių valymas
694
Projekcinis rodinys ir priekinio
stiklo keitimas*
658
Variklio dangčio atidarymas ir
uždarymas
659
Variklio skyriaus apžvalga
660
Variklio alyva
661
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
662
Kaip papildyti aušinimo skysčio
atsargas
664
Lempučių keitimas
Akumuliatorius
Hibridinis akumuliatorius
Odinių apmušalų valymas*
695
Oda aptraukto vairo valymas
696
Salono plastikinių, metalinių ir
medinių dalių valymas
696
Automobilio išorės valymas
697
Vaškavimas ir poliravimas
697
Plovimas rankomis
698
Autoplovykla
699
665
Plovimas aukšto slėgio srove
701
666
Valytuvų šluotelių valymas
701
670
Išorinių plastikinių, guminių ir
apdailos komponentų valymas
702
15
TECHNINIAI DUOMENYS
16
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Tipo žymenys
712
Gabaritai
715
Masės
717
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio apkrova
718
Variklio techniniai duomenys
720
Variklio alyva – specifikacijos
721
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
722
Aušinimo skystis – specifikacijos
723
Transmisijos skystis – specifikacijos
723
Stabdžių skystis – specifikacijos
723
Degalų bakas – tūris
724
Oro kondicionierius – specifikacijos
724
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
726
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
729
Mažiausias leistinas padangų
apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
730
Aprobuotas slėgis padangose
731
Abėcėlinė rodyklė
733
SAVININKO INFORMACIJA
SAVININKO INFORMACIJA
Informacija savininkui
Automobilio centrinis ekranas1
Savininkui skirta informacija pateikiama
keliais skirtingais formatais, įskaitant skaitmeninį ir spausdintą. Automobilio savininko
vadovas pateikiamas automobilio centriniame
ekrane, kaip programėlė ir „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje. Daiktadėžėje
rasite „Quick Guide“ ir automobilio savininko
vadovo papildinį kartu su specifikacijomis ir
informacija apie saugiklius (be kita ko).
Galima užsisakyti spausdintą automobilio
savininko vadovą.
Centriniame ekrane nuvilkite
žemyn viršutinį rodinį ir
palieskite Vartotojo
vadovas. Čia pateikiamos
vaizdinio naršymo parinktys
su automobilio išorės ir
vidaus vaizdais. Informacijoje
galima vykdyti paiešką, be to, ji suskirstyta į
kategorijas.
1
18
Mobiliųjų įrenginių programėlė
Parduotuvėse „App Store“
arba „Google Play“ atlikite
„Volvo Manual“ paiešką, atsisiųskite programėlę į savo
išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį ir pasirinkite
automobilį. Programėlėje
pateikiama vaizdinės medžiagos ir vaizdinio
naršymo parinkčių su automobilio išorės ir
vidaus vaizdais. Turinyje galime vykdyti
paiešką, o įvairūs skirsniai sudaryti taip, kad
būtų lengviau naršyti.
Visas spausdintas vadovas su automobiliu pateikiamas tose rinkose, kur centriniame ekrane automobilio savininko vadovo nėra.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Eikite į
support.volvocars.com ir
pasirinkite savo šalį. Čia rasite
automobilio savininko vadovų
(internetinių ir PDF formatu).
Be to, „Volvo Cars“ techninės
pagalbos svetainėje pateikiama vaizdo mokomosios medžiagos ir papildomos informacijos, taip pat – įvairių pagalbinių priemonių, susijusių su jūsų „Volvo“ ir
automobilio eksploatacija. Puslapis pasiekiamas daugelyje rinkų.
Spausdinta informacija
Daiktadėžėje pateiktas automobilio savininko1 vadovo
papildinys, kuriame rasite
informacijos apie saugiklius ir
specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos
suvestinę.
Papildomai galima įsigyti spausdintą leidinį
„Quick Guide“. Jis padės susipažinti su dažniausiai naudojamomis automobilio funkcijomis.
SAVININKO INFORMACIJA
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir
pan., automobilyje gali būti pateikta papildomos spausdintos informacijos.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 19)
Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį. Jei norite
užsisakyti, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 23)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 23)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 24)
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių.
Taip pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir tvarkomas pagal savininkui
pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“
rekomendacijas.
Automobilio savininko vadovas
centriniame ekrane
Automobilio centriniame ekrane galima peržvelgti skaitmeninę2 automobilio savininko
vadovo versiją.
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą
rasite viršutiniame rodinyje, o atskirais atvejais
ten pat rasite ir kontekstinį automobilio savininko vadovą.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Jei informacija centriniame ekrane ir
spausdintame leidinyje skiriasi, visada
galioja spausdinta informacija.
PASTABA
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, tam
tikra savininko informacija gali nederėti su
nacionaliniais arba vietos įstatymais bei
reglamentais. Neperjunkite į kalbą, kurią
sunku suprasti, nes jums bus sunku surasti,
kaip viską grąžinti.
2 Taikoma
daugumai rinkų.
}}
19
SAVININKO INFORMACIJA
||
Automobilio savininko vadovas
Kontekstinis automobilio savininko
vadovas
prieiti prie su programėlėmis susietų straipsnių.
Susijusi informacija
Viršutinis rodinys su automobilio savininko vadovo
mygtuku.
Norėdami atverti automobilio savininko
vadovą, nuvilkite žemyn viršutinį centrinio
ekrano rodinį ir palieskite Vartotojo vadovas.
Automobilio savininko vadovo informaciją
galima pasiekti tiesiogiai, automobilio savininko vadovo pradžios puslapyje, arba per viršutinį meniu.
Viršutinis rodinys su kontekstinio automobilio savininko vadovo mygtuku.
Kontekstinis automobilio savininko vadovas –
tai nuoroda į automobilio savininko vadovo
straipsnį, kuriame aprašoma ekrane pateikiama aktyvi funkcija. Kai pasiekiamas kontekstinis automobilio savininko vadovas, jis
pateikiamas viršutiniame rodinyje, dešiniau
nuo Vartotojo vadovas.
Palietus kontekstinį automobilio savininko
vadovą, atveriamas automobilio savininko
vadovo straipsnis, susijęs su ekrane rodomu
turiniu, pvz., palietus Navigacija Rankinis,
bus pateiktas su navigacija susijęs straipsnis.
Taikoma tik kai kurioms automobilyje esančioms programėlėms. Atsisiųstoms trečiųjų
šalių programėlėms, pavyzdžiui, neįmanoma
20
•
Automobilio savininko vadovo naršymas
centriniame ekrane (p. 21)
•
Centrinio ekrano rodinių naršymas
(p. 129)
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 545)
SAVININKO INFORMACIJA
Automobilio savininko vadovo
naršymas centriniame ekrane
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą
galima pasiekti per automobilio centrinio
ekrano viršutinį rodinį. Turinyje galime vykdyti
paiešką, o įvairūs skirsniai sudaryti taip, kad
būtų lengviau naršyti.
Kaip atverti meniu iš viršutinio meniu
–
Viršutiniame automobilio savininko vadovo
.
sąraše paspauskite
> Atidaromas meniu su įvairiomis pasirinktimis pageidaujamai informacijai
rasti.
Pradžios puslapis
Palieskite ženklą, kad grįžtumėte atgal į automobilio savininko vadovo pradžios puslapį.
Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo
rodyklę.
Quick Guide
Paspauskite šį ženklą, kad
atvertumėte puslapį su saitais
į rinkinį straipsnių, kuriuos
jums gali būti naudinga perskaityti, kad sužinotumėte
daugiau įprastų automobilio
funkcijų. Šiuos straipsnius
galima pasiekti ir per kategorijas, tačiau čia jie
surinkti vienoje vietoje, kad būtų greičiau
pasiekiami. Paspauskite straipsnį, kad perskaitytumėte visą jo turinį.
Kategorijos
Savininko vadove esantys
straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores. Tas pats straipsnis gali
būti pateikiamas keliose atitinkamose kategorijose, kad
būtų lengviau surasti.
Savininko vadovą galima pasiekti iš viršutinio rodinio.
–
Norėdami atverti automobilio savininko
vadovą, nuvilkite žemyn viršutinį centrinio
ekrano rodinį ir palieskite Vartotojo
vadovas.
Yra daug įvairių būdų, leidžiančių automobilio
savininko vadove rasti pageidaujamos informacijos. Parinktis pasieksite iš automobilio
savininko vadovo pradžios puslapio ir iš viršutinio meniu.
1.
Spauskite Categories.
> Sąraše pateikiamos pagrindinės kategorijos.
2. Palieskite pagrindinę kategoriją ( ).
> Pateikiamas antrinių kategorijų ( ) ir
straipsnių ( ) sąrašas.
3. Palieskite straipsnį, kad jį atvertumėte.
}}
21
SAVININKO INFORMACIJA
||
Automobilio išorės ir vidaus
interaktyviosios sritys
Automobilio išorės ir salono
apžvalgos vaizdai. Skirtingos
dalys yra susietos su interaktyviosiomis sritimis, kurios
perkelia į straipsnius apie šias
automobilio dalis.
1.
paspauskite Išorė arba Salonas.
> Išorės ir vidaus vaizdai rodomi su atitinkamomis interaktyviosiomis sritimis.
Interaktyviosios sritys – tai saitai į
straipsnius apie atitinkamas automobilio dalis. Perbraukite horizontaliai per
ekraną, kad galėtumėte naršyti vaizdus.
2. Palieskite interaktyviąją sritį.
> Pateikiamas straipsnis apie tą sritį.
3. Straipsniui atverti palieskite pavadinimą.
Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo
rodyklę.
22
Parankiniai
Paspauskite ženklą, kad
pasiektumėte parankinius
straipsnius. Paspauskite
straipsnį, kad perskaitytumėte visą jo turinį.
Straipsnių įrašymas į parankinius arba
naikinimas iš jų
Įrašykite straipsnį į parankinius, paspausdami
viršutiniame dešiniajame kampe esančią
(kai straipsnis atvertas). Įrašius straipsnį į
parankinius, žvaigždutė užpildoma: .
Kaip naudotis viršutinio meniu
paieškos funkcija
1.
automobilio savininko
Paspauskite
vadovo viršutiniame meniu. Ekrano apatinėje dalyje pasirodo klaviatūra.
2. Įveskite raktinį žodį, pvz., „seatbelt“ (saugos diržas).
> Įvedant raides, pateikiami straipsnių ir
kategorijų pasiūlymai.
3. Palieskite straipsnį arba kategoriją, kad
atvertumėte.
Susijusi informacija
Norėdami pašalinti straipsnį iš parankinių, vėl
paspauskite žvaigždutę esamame straipsnyje.
•
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 19)
Vaizdo įrašas
•
•
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 140)
Paspauskite ženklą, kad peržiūrėtumėte trumpus įvairių
automobilio funkcijų instrukcinius vaizdo įrašus.
Information
Palieskite ženklą, kad gautumėte informacijos apie tai,
kuri automobilio savininko
versija yra automobilyje ir
kitos naudotojui naudingos
informacijos.
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 24)
SAVININKO INFORMACIJA
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Automobilio savininko vadovą galima kaip
programėlę3 atsisiųsti iš „App Store“ ir
„Google Play“. Programėlė pritaikyta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.
mobilio dalys ir įdiegtos interaktyviosios sritys,
kurias paspaudus atveriami straipsniai, susiję
su konkrečia sritimi. Turinyje galime vykdyti
paiešką, o įvairūs skirsniai sudaryti taip, kad
būtų lengviau naršyti.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Daugiau informacijos apie jūsų automobilį
pateikiama „Volvo Cars“ interneto svetainėje
ir pagalbos svetainėje.
Pagalba internete
Apsilankykite adresu support.volvocars.com.
Pagalbos svetainė pasiekiama daugelyje rinkų.
Joje rasite pagalbos dėl įvairių funkcijų, pvz.,
internetinių paslaugų ir funkcijų, „Volvo On
Call“*, navigacijos sistemos* ir programėlių.
Vaizdo įrašuose ir laipsniškai pateiktose
instrukcijose aiškinamos įvairios procedūros,
pvz., kaip prijungti automobilį prie interneto
per mobilųjį telefoną.
Atsisiunčiama informacija
Savininko vadovą galima kaip
mobiliąją programėlę atsisiųsti iš „App Store“ ir
„Google Play“. Pasinaudoję
čia pateiktu QR kodu, galėsite atsisiųsti programėlę tiesiogiai. Kitas būdas – „App
Store“ arba „Google Play“ atlikite paiešką
„Volvo manual“ („Volvo“ vadovas).
Programėlėje yra vaizdo įrašas su išorės ir
vidaus vaizdais: juose pažymėtos įvairios auto3 Tinka
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“ yra
galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės
pagalbos puslapio.
Mobiliąją programėlę galima atsisiųsti iš „App Store“
ir „Google Play“.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 24)
Automobilio savininko vadovai PDF
formatu
Automobilio savininko vadovai siūlomi atsisiųsti PDF formatu. Pasirinkite automobilio
modelį ir modelio metus, kad atsisiųstumėte
pageidaujamą vadovą.
}}
tam tikriems mobiliesiems įrenginiams.
* Parinktis / priedas.
23
SAVININKO INFORMACIJA
||
Kaip susisiekti
Techninės pagalbos svetainėje pateikiama
išsami klientų techninės pagalbos skyriaus ir
jūsų artimiausio „Volvo“ atstovo kontaktinė
informacija.
Prisijungimas prie „Volvo Cars“
interneto svetainės
Sukurkite asmeninį „Volvo ID“ ir prisijunkite
prie www.volvocars.com. Prisijungus galima
peržiūrėti priežiūros duomenis, sutartis, garantijas bei kitą informaciją. Čia taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir programinę įrangą.
Susijusi informacija
•
24
Volvo ID (p. 28)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Kad geriau susipažintumėte su savo naujuoju
automobilį, prieš pirmąjį kartą važiuodami
perskaityti automobilio savininko vadovą.
Perskaitę automobilio savininko vadovą susipažinsite su naujomis funkcijomis, gausite
patarimų, kaip valdyti automobilį skirtingose
situacijose, ir sužinosite, kaip išnaudoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite
automobilio savininko vadove esančias saugos
instrukcijas.
Šios automobilio savininko informacijos
paskirtis – paaiškinti visas galimas „Volvo“
transporto priemonės funkcijas, pasirinktis ir
papildomą įrangą. Ji nėra garantija, kad visos
šios savybės, funkcijos ir parinktys bus pasiekiamos kiekvienoje transporto priemonėje.
Tam tikri naudojami terminai gali tiksliai nesutapti su pardavimo, rinkodaros ir reklamos
medžiagoje naudojamais terminais.
© „Volvo Car Corporation“
Parinktys / priedai
Be standartinės įrangos savininko vadove
aprašomos parinktys (gamykloje montuojama
įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
Visos išleidimo metu žinomos pasirinktys ir
visa papildoma įranga yra pažymėta žvaigždute: *.
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių
įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
Siekdami tobulinti gaminius, nuolat vykdome
su tuo susijusius darbus. Dėl modifikavimo
informacija, aprašai ir iliustracijos, pateikiamos
automobilio savininko vadove, gali skirtis nuo
automobilio įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.
Neišneškite šio vadovo iš automobilio: jei kiltų
problemų, neturėsite reikiamos informacijos
apie tai, kur ir kaip kreiptis profesionalų pagalbos.
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
* Parinktis / priedas.
SAVININKO INFORMACIJA
PASTABA
Žalos turtui pavojus
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas / paveikslėlis
juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad
būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui aktuali
informacija yra pateikiama atitinkamose jo
vietose priklijuotuose lipdukuose.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukų, skirtų aiškiu būdu perteikti svarbią informaciją. Toliau
pateikiame automobilyje esančių lipdukų
sąrašą nuo svarbesnių – įspėjamųjų iki mažiau
svarbių – informacinių.
Įspėjimas apie galimas traumas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei
pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie
esantį pavojų, kurio nepaisant galima padaryti
žalą turtui.
Informacija
Iliustracijos ir vaizdo įrašai
Šiame savininko vadove naudojamos iliustracijos ir vaizdo įrašai kartais būna bendro pobūdžio ir skirti pateikti bendrą tam tikros funkcijos vaizdą ar pavyzdį. Jie gali skirtis nuo tikros
automobilio išvaizdos, priklausomai nuo įrangos lygio ir rinkos.
Susijusi informacija
Juodi ISO ženklai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima susižaloti arba
žūti.
•
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 19)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 23)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 23)
25
SAVININKO INFORMACIJA
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Automobilio savininko vadovas yra atspausdintas ant popieriaus iš valdomų miškų.
„Forest Stewardship Council“ (FSC)® ženklas
reiškia, kad spausdinto savininko vadovo
popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
26
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 30)
JŪSŲ „VOLVO“
JŪSŲ „VOLVO“
Volvo ID
„Volvo ID“ – tai asmeninis ID, suteikiantis prieigą prie įvairių paslaugų, naudojantis vienu
naudotojo vardu ir slaptažodžiu.
PASTABA
Siūlomos paslaugos laikui bėgant gali kisti.
Jos priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„Volvo On Call“ programėlė* – patikrinkite
savo automobilį telefonu. Pavyzdžiui,
galite patikrinti degalų lygį, parodyti artimiausią degalinę ir užrakinti automobilį
nuotoliniu būdu.
•
Siųsti į automobilį – siųskite adresus iš
internetinių žemėlapio tarnybų tiesiai į
automobilį.
•
Rezervuoti priežiūrą ir remontą – užregistruokite autoservisą / įgaliotąjį atstovą svetainėje volvocars.com ir rezervuokitės priežiūros darbus tiesiai iš automobilio.
„Volvo ID“ galima sukurti automobilyje, svetainėje volvocars.com arba naudojantis „Volvo
On Call“ programėle1.
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
•
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
(p. 28)
Volvo ID galima sukurti skirtingais būdais. Jei
„Volvo ID“ sukuriamas adresu volvocars.com
arba naudojant „Volvo On Call“ programėlę2,
„Volvo ID“ taip pat būtina priregistruoti prie
automobilio, kad būtų galima naudotis įvairiomis „Volvo ID“ paslaugomis.
„Volvo ID“ sukurkite su „Volvo
ID“programėle
1. Atsisiųskite „Volvo ID“ programėlę naudodamiesi Atsisiuntimo centras (centrinio
ekrano programėlių rodinyje).
•
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 653)
2. Paleiskite programėlę ir užregistruokite
asmeninį el. pašto adresą.
Užregistravus „Volvo ID“ automobilyje, tampa
pasiekiamos kelios paslaugos. Tam pačiam
automobiliui galima naudoti kelis „Volvo ID“, o
keli automobiliai netgi gali būti susieti su tuo
pačiu „Volvo ID“.
Susijusi informacija
3. Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> „Volvo ID“ sukuriamas ir automatiškai
užregistruojamas jūsų automobilyje.
Dabar galima naudotis „Volvo ID“
paslaugomis.
PASTABA
Pakeitus paslaugos (pvz., „Volvo On Call“)
naudotojo vardą / slaptažodį, jie automatiškai pakeičiami ir kitoms paslaugoms.
1 Jei naudojatės „Volvo On Call“*.
2 Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
28
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
„Volvo Cars“ interneto svetainėje sukurkite
„Volvo ID“
1. Eikite į www.volvocars.com ir prisijunkite3
naudodamiesi viršutiniame dešiniajame
kampe pateikta piktograma. Pasirinkite
„Sukurti „Volvo ID“.
2. Įveskite asmeninio el. pašto adresą.
3. Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti ID automobilyje.
„Volvo On Call“ programėlėje4 sukurkite
„Volvo ID“
1. Į telefoną atsisiųskite naujausią Volvo On
Call programėlės versiją, pvz., iš „App
Store“, „Windows Phone“ arba „Google
Play“.
2. Pasirinkite sukurti „Volvo ID“.
3. Atsidaro „Volvo ID“ sukūrimui skirtas.
Įrašykite prašomą informaciją.
4. Pažymėkite langelį, kad sutinkate su sąlygomis ir nuostatais.
5. Paspauskite mygtuką, kuris sukuria jūsų
„Volvo ID“.
6. Pateiktuoju adresu išsiunčiamas el. laiškas. Patvirtinkite, kad adresas teisingas.
> Dabar „Volvo ID“ yra paruoštas naudoti.
Jūsų „Volvo ID“ užregistravimas
automobiliui
Jei sukūrėte savo „Volvo ID“ internetu arba per
Volvo On Call programėlę, užregistruokite jį
savo automobilyje:
1.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Volvo ID (p. 28)
Programėlių atsisiuntimas (p. 545)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 651)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Jei to dar nepadarėte, atsisiųskite
„Volvo ID“ programėlę naudodamiesi
Atsisiuntimo centras centrinio ekrano
programėlių rodinyje.
PASTABA
Kad galėtumėte atsisiųsti programėlių,
automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
2. Paleiskite programėlę ir įveskite savo
„Volvo ID“ / savo el. pašto adresą.
3. Vykdykite instrukcijas, automatiškai
atsiųstas su jūsų „Volvo ID“ susietu el.
pašto adresu.
> Jūsų „Volvo ID“ yra užregistruotas
automobilyje. Dabar galima naudotis
„Volvo ID“ paslaugomis.
3 Prieinama tam tikrose rinkose.
4 Automobiliai su „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas.
29
JŪSŲ „VOLVO“
Drive-E – didesnis važiavimo
malonumas
duktus bei sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama kurti saugesnius ir efektyvesnius pro-
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo
Car“ veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms
operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame
galvodami apie visus automobilio gyvavimo
ciklo etapus, įvertindami, kokį poveikį aplinkai
jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir
perdirbimo. Bazinis „Volvo Cars“ principas kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo poveikio nei tas,
kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkosauginės veiklos pagrindas yra
efektyvesnių ir mažiau teršiančių transmisijų
30
Drive-E vystymas. „Volvo“ taip pat yra svarbi
asmens aplinka – pavyzdžiui, oras „Volvo“
viduje yra švaresnis nei lauke dėl klimato kontrolės sistemos.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius
aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO
14001, nes taip palaikomas sisteminis požiūris
į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį tobulinimą kai daromas
mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas
taip pat reiškia, kad laikomasi galiojančių
aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų. „Volvo“
taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio
aplinkai jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas, „Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos
pagrindas – pastangos mažinti degalų sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų emisiją.
„Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su kitais tokios pačios klasės
automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau
JŪSŲ „VOLVO“
kuro, nes išmeta mažesnį kiekį šiltnamio
efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio.
Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką
Energiją taupantis ir ekonomiškas automobilis
gali prisidėti prie mažesnio poveikio aplinkai ir
sumažinti išlaidas jo savininkui. Jūs kaip vairuotojas galite lengvai sumažinti degalų
sąnaudas bei sutaupyti pinigų ir prisidėti prie
geresnės aplinkos kūrimo. Pateikiame keletą
patarimų:
•
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį.
Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (maždaug 50 myl./val.) arba nukritus žemiau
50 km/h (maždaug 30 myl./val.), padidėja
energijos sąnaudos.
utilizuoti šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal
koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė. Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų
kiekis yra daug mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.
Švarus oras automobilio salone
Oro filtras neleidžia pro oro įsiurbimo angą į
automobilio saloną patekti dulkėms ir žiedadulkėms.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos knygelėje rekomenduojamų automobilio techninės priežiūros intervalų.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis
oras būtų valomas.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja
eiga: jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų
sustojimų ir netolygus greitis didina
degalų sąnaudas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras
lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta
uždara salono oro apytaka. Taip gali nutikti
esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams ir važiuojant tuneliu.
•
Naudokite paruošimo sistemą – ji gali
padidinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus energija įveikiamą atstumą ir sumažinti energijos poreikį važiuojant.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas
atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia utilizuoti saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso
funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus
automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta ir
išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai kurios
detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra rankų
darbo. Salonas stebimas, ar esant, pvz., dideliam karščiui ir skaisčiai šviesai nesklinda
nemaloniai stiprūs kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų
automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos
būtų nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie švaresnės aplinkos. Jei „Volvo”
autoservisams patikėsite savo automobilio
techninį aptarnavimą ir priežiūrą, tai taps
„Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų užkirstas
kelias teršalų patekimui į aplinką. Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir turi reikiamų
priemonių, kad būtų garantuota tinkama aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti
beveik visą automobilį. Todėl automobilio
paskutinio savininko prašoma susisiekti su
atstovu, kuris pateiks informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
}}
* Parinktis / priedas.
31
JŪSŲ „VOLVO“
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
32
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 726)
Taupus važiavimas (p. 509)
Įjunkite ir išjunkite paruošimą (p. 253)
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 26)
Oro kokybė (p. 226)
JŪSŲ „VOLVO“
„IntelliSafe“ – pagalba vairuotojui
ir saugumas
„IntelliSafe“ – tai „Volvo Cars“ automobilių
saugos koncepcija. „IntelliSafe“ susideda iš
keleto sistemų5, kurių paskirtis – užtikrinti
didesnį kelionių automobiliu saugumą,
išvengti sužalojimų ir apsaugoti keleivius bei
kitus eismo dalyvius.
ĮSPĖJIMAS
Šios funkcijos yra pagalbinės: jos negali
padėti visose situacijose ir bet kokiomis
sąlygomis.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių
eismo taisyklių bei reikalavimų.
Pagalba
Kad vairuotojui būtų saugiau važiuoti automobiliu, „IntelliSafe“ turi šias funkcijas.
•
•
•
•
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos
Tunelio aptikimas
Pilot Assist
*Cross Traffic Alert
*Blind Spot Information
Parkavimo pagalbos sistema*
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
5 Kai kurios iš šių
6 All Wheel Drive
•
•
•
•
•
•
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
•
•
•
Rear Collision Warning
•
Kelio ženklų informacija*
PASTABA
elektroninė stabilumo kontrolė
Perskaitykite kiekvienai atskirai sistemai
skirtus skyrius, kad visiškai suprastumėte
funkcijas ir sužinotumėte apie svarbius
įspėjimus.
Roll Stability Control
Greičio ribotuvas*
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
Driver Alert Control
Visų ratų pavara*6
Saugos oro pagalvės
Susijusi informacija
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 170)
Sauga (p. 44)
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
Prevencija
Siekiant padėti vairuotojui išvengti eismo
įvykių, „IntelliSafe“ turi šias funkcijas.
• City Safety
• Įspėjimas apie atstumą*
• Eismo juostos laikymo pagalba
• Susid. vengimo pagalba
Apsauga
Siekiant apsaugoti vairuotoją ir keleivius tam
tikrose situacijose avarijos atveju, „IntelliSafe“
turi šias kartu veikiančias funkcijas.
•
•
Whiplash Protection System
Saugos diržai su saugos diržų įtempikliais
sistemų įrengiamos standartiškai, tuo tarpu kitos yra pasirinktinės. Jos gali skirtis priklausomai nuo rinkos, modelio metų ir automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
33
JŪSŲ „VOLVO“
„Sensus“ – interneto ryšys ir
pramogos
„Sensus“ suteikia galimybę naudoti įvairių
tipų programėles ir paversti automobilį
„Wi-Fi“ interneto prieigos tašku.
Tai – „Sensus“
„Sensus“ siūlo išmanią sąsają ir ryšį su skaitmeniniu pasauliu. Patogi navigacijos struktūra
leidžia, kai reikia, gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.
cija. Informacija rodoma skirtingose vietose
pagal tai, kokie yra vairuotojo prioritetai.
„Sensus“ apima visas automobilio sistemas,
susijusias su pramogomis, interneto ryšiu,
navigacija* ir naudotojo sąsaja tarp vairuotojo
bei automobilio. Būtent „Sensus“ leidžia jums
užmegzti ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu.
Informacija reikiamu laiku ir reikiamoje
vietoje
Įvairiuose automobilyje įrengtuose ekranuose
reikiamu momentu suteikiama aktuali informa-
34
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
Skirtingų tipų informacija rodoma skirtinguose ekranuose, priklausomai nuo jai suteikiamo prioriteto.
Projekcinis rodinys*
Projekciniame rodinyje pateikiama rinktinė
informacija, į kurią vairuotojas turi nedelsdamas atsižvelgti. Tai, pvz., gali būti kelių eismo
įspėjimai, greičio informacija ir navigacijos*
informacija. Projekciniame rodinyje taip pat
rodoma informacija apie kelio ženklus ir
įeinančius telefoninius skambučius.
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacijos apie
greitį ir, pvz., priimamus skambučius arba gro-
* Parinktis / priedas.
}}
35
JŪSŲ „VOLVO“
||
jamus kūrinius. Ekranas valdomas dviem vairo
klaviatūromis.
Centrinis ekranas
Balso atpažinimo sistema
Vairuotojas gali naudotis valdymo balsu sistema neatitraukdamas rankų nuo vairo.
Sistema supranta natūralią
kalbą. Naudokite balso atpažinimo funkciją norėdami,
pavyzdžiui, pagroti dainą,
kam nors paskambinti, padidinti temperatūrą
arba perskaityti teksto pranešimą.
Susijusi informacija
Iš jutiklinio centrinio ekrano galima valdyti
daugelį pagrindinių automobilio funkcijų. Todėl
fizinių mygtukų ir valdymo elementų skaičius
automobilyje yra minimalus. Ekraną galima
valdyti net ir mūvint pirštines.
Iš čia yra valdomos, pvz., klimato kontrolės ir
pramogų sistemos bei sėdynių padėtis*. Atsiradus galimybei, į centriniame ekrane rodomą
informaciją gali reaguoti vairuotojas arba kitas
automobilyje esantis asmuo.
36
•
•
•
•
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 156)
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Balso atpažinimas (p. 159)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Interneto prieigos bendrinimas iš automobilio, naudojantis „Wi-Fi“ interneto prieigos tašku (p. 583)
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
Programinės įrangos naujiniai
Duomenų įrašymas
Siekiant, kad jūs ir kiti „Volvo“ klientai galėtų
maksimaliai išnaudoti savo automobilius,
„Volvo“ nepertraukiamai tobulina automobilių
sistemas ir jums siūlomas paslaugas.
Vykdant jūsų automobilio priežiūros darbus
pas įgaliotąjį „Volvo“ atstovą, galima atnaujinti
jūsų „Volvo“ programinę įrangą į naujausią versiją. Naujausias programinės įrangos naujinys
suteikia jums galimybę naudotis jame įdiegtais
patobulinimais, įskaitant ir ankstesnių naujinių
patobulinimus.
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto
priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius
įrašoma automobilyje.
Šioje transporto priemonėje veikia sistema
„Event Data Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir įrašyti duomenis, susijusius
su eismo įvykiais ar galimo susidūrimo situacijomis, kai, pvz., išsiskleidžia saugos oro
pagalvė arba transporto priemonė kliudo kelyje
esančią kliūtį. Duomenys įrašomi siekiant, kad
būtų geriau suprantama, kaip skirtingose
situacijose veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirta duomenims, susijusiems su
transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Papildomos informacijos apie išleistus naujinius ir atsakymus į dažnai užduodamus klausimus rasite support.volvocars.com.
PASTABA
Funkcijos po atnaujinimo gali skirtis atsižvelgiant į rinką, modelį, modelio metus ir
parinktis.
Susijusi informacija
•
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
(p. 34)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 651)
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema skirta duomenims, susijusiems su šiomis
situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir
keleivio saugos diržai
Ši informacija gali mums padėti suprasti aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo įvykiai, sužalo-
jami žmonės ir padaroma žala. EDR įrašo tik
tuos duomenis, kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR neįrašinėja jokių duomenų
esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat
sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja
transporto priemonę ar eismo įvykio arba
galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos
šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais
duomenimis kartu su asmeniniais duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus eismo
įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis
reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų
patikrai ir stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis esant įprastinėms vairavimo sąlygoms,
bet visų pirma jie registruoja gedimus, kurie
daro poveikį transporto priemonės funkcionalumui ir veikimui, arba aktyvinus transporto
priemonės vairuotojo pagalbos funkciją (pvz.,
„City Safety“ ir automatinio stabdymo funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad
techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai
galėtų nustatyti ir pašalinti bet kuriuos transporto priemonės gedimus. Registruotos informacijos reikia ir tam, kad „Volvo“ galėtų įvykdyti įstatymuose ir valdžios organų nustatytus
teisinius reikalavimus. Transporto priemonėje
registruota informacija saugoma jos kompiute}}
37
JŪSŲ „VOLVO“
ryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Paslaugų teikimo sąlygos ir
nuostatai
Be to, registruotą informaciją galima naudoti
kaip visumą tyrimams atlikti ar gaminiams
kurti siekiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
„Volvo“ siūlo paslaugų, padedančių padidinti
automobilio saugumą ir komfortą.
Šios paslaugos apima viską – nuo skubios
pagalbos iki navigacijos ir įvairių techninės
priežiūros paslaugų.
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių
teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti atskleisti šio pobūdžio informaciją policijai arba
kitoms institucijoms, kurios gali pareikšti teisę
į tokią prieigą. Siekiant perskaityti ir išaiškinti
įrašytą informaciją, reikia specialios techninės
įrangos, kurią turi „Volvo“ ir su bendrove sutartis pasirašę autoservisai. „Volvo“ atsako už
saugų informacijos, kuri yra perduodama
„Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros
metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad
tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus. Dėl papildomos
informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
38
Prieš pradedant naudotis paslaugomis svarbu,
kad perskaitytumėte pagalbos informaciją dėl
paslaugų teikimo sąlygų ir nuostatų adresu
www.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
Klientų privatumo politika (p. 38)
Klientų privatumo politika
„Volvo“ gerbia ir saugo visų mūsų interneto
svetainės lankytojų saugumą.
Šioje politikoje nagrinėjami klientų duomenų ir
asmens informacijos tvarkymo klausimai. Tikslas – suteikti dabartiniams, buvusiems ir būsimiems klientams bendrojo pobūdžio informacijos apie:
•
aplinkybes, kurioms esant, renkame ir
apdorojome jūsų asmeninius duomenis;
•
mūsų renkamus asmeninių duomenų
tipus;
•
priežastį, kodėl renkame jūsų asmeninius
duomenis;
•
tai, kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis.
Daugiau informacijos apie politiką ieškokite
pagalbos informacijoje adresu
www.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 586)
•
Paslaugų teikimo sąlygos ir nuostatai
(p. 38)
•
Duomenų įrašymas (p. 37)
JŪSŲ „VOLVO“
Svarbi informacija apie priedus ir
pagalbinę įrangą
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako, kad automobilis
būtų vairuojamas saugiai, laikantis visų
galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio
elektroninės sistemos veikimas.
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius
priedus, o jų įrengimo darbus patikėti tik
parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią programinę įrangą į automobilio
kompiuterio sistemą.
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių
įstatymų bei taisyklių.
Šiame vadove aprašytos parinktys arba priedai
yra pažymėti žvaigždute. Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į „Volvo“
atstovą.
Taip pat svarbu užtikrinti, kad automobilio
techninė ir bendroji priežiūra būtų vykdomos pagal „Volvo“ rekomendacijas: žr.
savininkui skirtą informaciją bei techninės
priežiūros ir garantijos knygelę.
Jei bortinio kompiuterio informacija skiriasi
nuo spausdinto automobilio savininko
vadovo, pirmumas visada teikiamas spausdintai informacijai.
Susijusi informacija
•
•
•
Priedų įrengimas (p. 39)
Įrangos prijungimas prie automobilio diagnostinio lizdo (p. 40)
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 24)
Priedų įrengimas
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius priedus, o jų įrengimo darbus patikėti
tik parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“
priežiūros technikams. Tam tikri priedai veikia
tik įdiegus susijusią programinę įrangą į automobilio kompiuterio sistemą.
• „Volvo“ originalūs priedai yra išbandyti siekiant užtikrinti darnią sąveiką su automobilio našumo, saugos ir emisijos kontrolės
sistemomis. Be to, parengtas ir kvalifikuotas „Volvo“ autoserviso technikas žinos,
kokius priedus galima saugiai įrengti jūsų
„Volvo“ automobilyje. Prieš montuodami
savo automobilyje bet kokius priedus,
būtinai kreipkitės patarimo į parengtą ir
kvalifikuotą „Volvo“ autoserviso techniką.
•
„Volvo“ nepatvirtinti priedai gali nebūti
konkrečiai išbandyti su jūsų automobiliu ir
gali jam netikti.
•
Jei įrengsite priedus, kurių „Volvo“ neišbandė arba jei leisite kitiems patirties
neturintiems asmenims įrengti priedus,
gali nukentėti kai kurios automobilio
našumo arba saugos sistemos.
•
Jokia naujo automobilio garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl
nepatvirtintais būdais arba netinkamai
įrengtų priedų. Papildomos informacijos
apie garantijos informaciją rasite techninės
priežiūros ir garantijos knygelėje. „Volvo“
}}
39
JŪSŲ „VOLVO“
||
neprisiima jokios atsakomybės už žūtis,
susižalojimus ar sąnaudas, kurių priežastimi taps sumontuoti neoriginalūs priedai.
Susijusi informacija
•
Svarbi informacija apie priedus ir pagalbinę įrangą (p. 39)
Įrangos prijungimas prie
automobilio diagnostinio lizdo
Netinkamai prijungus ir įdiegus programinę
įrangą ar diagnostines priemones, gali būti
neigiamai paveikta automobilio elektroninė
sistema.
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius
priedus, o jų įrengimo darbus patikėti tik
parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią programinę įrangą į automobilio
kompiuterio sistemą.
Duomenų ryšio jungtis („On-board Diagnostic“,
OBDII) įrengta po prietaisų skydeliu, vairuotojo
pusėje.
40
PASTABA
„Volvo Cars“ neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes, jei prie „On-board
Diagnostic“ lizdo (OBDII) bus jungiama
neautorizuota įranga. Šį lizdą naudoti reikia
patikėti tik parengtiems ir kvalifikuotiems
„Volvo“ autoserviso technikams.
Susijusi informacija
•
Svarbi informacija apie priedus ir pagalbinę įrangą (p. 39)
JŪSŲ „VOLVO“
Automobilio identifikacinio
numerio rodymas
Vairuotojo blaškymasis
Pavyzdžiui, susisiekus su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu dėl „Volvo On Call“ abonemento, reikės pateikti automobilio identifikacinį numerį
(VIN7).
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Eikite į Sistema Sistemos informacija
Automobilio identifikacijos Nr..
> Pateikiamas automobilio identifikacinis
numeris.
Kitas būdas surasti VIN – pažiūrėti į prietaisų
skydelį per automobilio priekinį stiklą, pirmajame techninės priežiūros ir garantijos knygelės puslapyje arba automobilio registracijos
liudijime.
7
Vehicle Identification Number
Visuose modeliuose VIN yra panašioje vietoje.
Vairuotojas privalo padaryti viską, kad užtikrintų savo, keleivių ir kitų kelių eismo dalyvių
saugą. Šios atsakomybės dalis – nesiblaškyti,
pvz., vairuojant nedirbti kitų darbų, nesusijusių su automobilio valdymu.
Jūsų naujajame „Volvo“ yra (arba gali būti)
gausaus turinio pramogų ir ryšių sistemų. Tai
gali būti mobilieji telefonai su laisvų rankų
įranga, navigacijos sistemos ir garso sistemos,
turinčios įvairiausių funkcijų. Be to, taip pat
galite turėti kitų asmeninių nešiojamųjų elektroninių įrenginių. Naudojami tinkamai ir saugiai, tokie įrenginiai gali praturtinti vairavimo
patirtį. Vis dėlto, netinkamai naudojami jie gali
blaškyti jūsų dėmesį.
Norėtumėme pateikti jums keletą įspėjimų dėl
tokių sistemų, siekdami akcentuoti „Volvo“
rūpestį jūsų sauga. Niekada nenaudokite automobilyje įrenginio ar funkcijos taip, kad nukreiptumėte dėmesį nuo saugaus vairavimo.
Nukreipus dėmesį, gali įvykti rimtas autoįvykis.
Be šių bendrojo pobūdžio įspėjimų siūlome
keletą patarimų, kaip naudotis naujomis automobilyje galinčiomis būti funkcijomis:
}}
41
JŪSŲ „VOLVO“
||
ĮSPĖJIMAS
•
Vairuodami niekada nesinaudokite rankoje laikomu mobiliuoju telefonu. Kai
kuriuose regionuose vairuotojui draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu,
kai automobilis juda.
•
Jei automobilyje įrengta navigacijos
sistema, planinį maršrutą galima nustatyti ir keisti tik kai automobilis stovi.
•
Niekada neprogramuokite garso sistemos, kai automobilis juda. Programuokite radijo išankstines nuostatas, kai
automobilis stovi, ir po to jomis naudokitės, kad greičiau ir paprasčiau iškviestumėte pageidaujamas radijo stotis.
•
Kai automobilis juda, nesinaudokite
nešiojamaisiais arba delniniais kompiuteriais.
Susijusi informacija
•
42
Garsas, medija ir internetas (p. 542)
SAUGA
SAUGA
Sauga
ĮSPĖJIMAS
Transporto priemonėje sumontuotos kelios
saugos sistemos, kurios veikia kartu apsaugoti transporto priemonės vairuotoją ir keleivius avarijos atveju.
Automobilyje yra keletas jutiklių, kurie reaguoja avarijos metu ir, atsižvelgiant į konkrečią
avarinę situaciją, aktyvina įvairias saugos sistemas, pvz., įvairių rūšių saugos oro pagalves ir
saugos diržų įtempiklius. Priklausomai nuo
konkrečios eismo įvykio situacijos, pvz., susidūrimas skirtingais kampais, apsivertimas ar
nuvažiavimas nuo kelio, kad suteiktų gerą
apsaugą, šios sistemos reaguoja skirtingai.
Jei įspėjamasis ženklas lieka šviesti arba
įsijungia važiuojant ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas SRS oro pagalvė
Reikia skubiai vykti į autoservisą, tai
reiškia, kad neveikia tam tikra vienos iš saugos sistemų dalis. „Volvo“ rekomenduoja
kaip įmanoma greičiau susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite įvairių automobilio saugos sistemų.
Netinkamai vykdant darbus su bet kuria iš
sistemų, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali
rimtai susižaloti. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Yra ir mechaninių saugos sistemų, pvz.,
„Whiplash Protection System“. Automobilis
sukonstruotas taip, kad didžioji susidūrimo
jėgos dalis būtų paskirstyta sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir kitoms kėbulo
dalims.
Pažeidus svarbią automobilio funkciją, po susidūrimo gali būti aktyvintas automobilio saugos
režimas.
mas.
Įspėjamasis ženklas vairuotojo ekrane
Susijusi informacija
Įspėjamasis ženklas vairuotojo
ekrane pasirodo, kai automobilio
elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II. Jei automobilio saugos sistema veikia sklandžiai, ženklas dingsta
po maždaug 6 sekundžių.
44
Sugedus specifiniam įspėjamajam
ženklui, vietoj jo įsijungia bendrasis
įspėjamasis ženklas ir vairuotojo
ekrane parodomas tas pats praneši-
•
•
•
•
•
Sauga nėštumo metu (p. 45)
Saugos diržai (p. 47)
Saugos oro pagalvės (p. 52)
Whiplash Protection System (p. 45)
Safety mode (p. 59)
•
Vaikų sauga (p. 61)
SAUGA
Sauga nėštumo metu
Svarbu, kad nėštumo laikotarpiu saugos diržas būtų naudojamas tinkamai ir nėščiosios
vairuotojos nustatytų tinkamą sėdėjimo
padėtį.
Saugos diržas
Pasistenkite sėdynę atitraukti tiek, kad tarp
pilvo ir vairo būtų kuo didesnis tarpas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 44)
Saugos diržai (p. 47)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Whiplash Protection System
„Whiplash Protection System“ (WHIPS)
sumažina kaklo traumų pavojų. Sistemą
sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai ir
sėdynės pasostė, taip pat – ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių galvos atramos.
WHIPS sistema suveikia smūgio į automobilio
galinę dalį atveju. Jos veikimas priklauso nuo
susidūrimo kampo ir greičio, atsitrenkusio
automobilio tipo ir kitų veiksnių.
Suveikus sistemai WHIPS, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal, o sėdynės pasostės – žemyn, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio sėdėjimo padėtis. Jų
judėjimas padeda absorbuoti dalį kylančių
jėgų, kurios gali sukelti kaklo traumą.
ĮSPĖJIMAS
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per
pilvo šoną.
WHIPS yra saugos diržų papildinys. Visada
naudokite saugos diržą.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir
eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai
pakilti. Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite,
kad jis būtų gerai prigludęs prie kūno. Be to,
patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs.
Sėdėjimo padėtis
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę ir
vairą taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai pasiektų pedalus ir vairą).
}}
* Parinktis / priedas.
45
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
sėdynės ar WHIPS. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu priekines sėdynes veikia stipri
apkrova, pavyzdžiui, susidūrimo metu,
sėdynes reikia pakeisti. Kai kurios sėdynių
apsauginės savybės gali dingti, net jeigu
atrodo, kad jos nepažeistos.
ĮSPĖJIMAS
Nespauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės atlošo.
Nulenkus galinės sėdynės atlošą, būtina
pritvirtinti bagažinėje visus krovinius, kad
avarijos metu jie nenuslystų iki priekinės
sėdynės atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Jei galinės sėdynės atlošas yra nulenktas
arba ant galinės sėdynės sumontuota atgal
apgręžta vaikiška automobilinė kėdutė, atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti
pirmyn, kad ji nesiliestų su nulenktu atlošu
arba vaikiška kėdute.
WHIPS ir vaikiškos kėdutės
WHIPS nesumažina automobilio apsaugos,
kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 44)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Rear Collision Warning* (p. 392)
Sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema užtikrintų gerą apsaugą,
vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti, kad sistemos veikimui niekas netrukdytų.
Nepalikite daiktų ant grindų, po priekinėmis sėdynėmis ar ant galinės sėdynės, kadangi jie gali neleisti
veikti sistemai WHIPS.
46
Prieš pradėdami važiuoti, tinkamai atsisėskite
priekinėje sėdynėje.
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir
jai skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis atstumas.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Saugos diržai
ĮSPĖJIMAS
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių.
Kad užtikrintų gerą apsaugą svarbu, kad saugos diržas būtų prigludęs prie kūno. Nenulenkite atlošo pernelyg daug atgal. Saugos diržas
suprojektuotas saugoti keleivį, sėdintį normalioje padėtyje.
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti
visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo
apsauginės savybės gali dingti, net jeigu
atrodo, kad saugos diržas nepažeistas.
Saugos diržą reikia pakeisti ir tada, jei yra
nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių.
Naujo saugos diržo tipas turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos diržas.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite
saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar
tvirtinimo detalių, kadangi kitaip diržai
nebus tinkamai įtempiami.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas
arba naudojamas neteisingai, apsauga,
kurią susidūrimo metu teikia saugos oro
pagalvė, gali sumažėti.
1
Prieinama penkių ir septynių sėdynių variantams.
Saugos diržų prisisegimas ir
atsisegimas
Prieš pradėdami važiuoti užtikrinkite, kad visi
keleiviai būtų prisisegę saugos diržus.
Saugos diržų prisisegimas
1.
Lėtai patraukite saugos diržą ir įsitikinkite,
kad jis nėra susuktas ar pažeistas.
Įsitikinkite, kad saugos diržas būtų tinkamai nustatytas savo kreiptuve, esančiame
antrosios sėdynių eilės centrinėje sėdynėje1.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 44)
Saugos diržo įtempiklis (p. 49)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 47)
Durelių ir saugos diržo priminimas
(p. 51)
Kiekviename saugos dirže sumontuota
inercinė ritė, kuri užsifiksuoja šiose situacijose:
•
•
•
•
jei diržas ištraukimas per greitai;
stabdant ir spaudžiant akceleratorių;
jei automobilis smarkiai pasvyra į priekį;
važiuojant posūkiuose.
}}
47
SAUGA
||
2. Prisisekite saugos diržą, įkišdami užsegimo ąselę į tam skirtą sagtį.
> Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas užsifiksavo.
3. Priekinių sėdynių ir antrosios eilės išorinių
sėdynių saugos diržų aukštis gali būti
reguliuojamas.
ĮSPĖJIMAS
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam
skirtos pusės sagtį. Kitaip susidūrimo
atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti
kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Saugos diržas turi gulėti ant peties (o ne žemiau ant
rankos).
Suspauskite sėdynės įtvirtinimą ir pakelkite saugos diržą aukštyn arba nuleiskite
žemyn.
4. Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link
peties.
Nustatykite diržą kaip įmanoma aukščiau,
tačiau jis neturi trintis į jūsų gerklę.
Ties klubais esanti diržo atkarpa turi būti kuo žemiau
(ne ant pilvo).
48
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik
vienam asmeniui.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite
saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar
tvirtinimo detalių, kadangi kitaip diržai
nebus tinkamai įtempiami.
ĮSPĖJIMAS
Negadinkite saugos diržų ir nekiškite į sagtį
jokių pašalinių daiktų. Antraip susidūrimo
atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti
kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Saugos diržų atsisegimas
1.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
2. Jei saugos diržas visas nesusivyniojo,
įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Įsitikinkite, kad saugos diržas būtų tinkamai nustatytas savo kreiptuve, esančiame
antrosios sėdynių eilės centrinėje sėdynėje1.
1
Prieinama penkių ir septynių sėdynių variantams.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržai (p. 47)
Saugos diržo įtempiklis (p. 49)
Durelių ir saugos diržo priminimas
(p. 51)
Saugos diržo įtempiklis
Automobilyje įrengti standartiniai saugos
diržų įtempikliai ir elektra valdomi saugos
diržų įtempikliai, kurie gali įtempti saugos diržus avarinėse situacijose ir susidūrimų atveju.
Standartinis saugos diržo įtempiklis
Visi saugos diržai turi standartinius saugos
diržų įtempiklius.
Saugos diržų įtempikliai susidūrimo atveju
įtempia saugos diržą su pakankama jėga, kad
efektyviai nustatytų keleivį tinkamoje padėtyje.
Elektrinis saugos diržo įtempiklis
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos
diržuose įrengti elektriniai saugos diržų įtempikliai.
Saugos diržų įtempikliai veikia kartu ir gali būti
aktyvinami su vairuotojo pagalbos sistemomis
„City Safety“ bei „Rear Collision Warning“.
Kritinėse situacijose, pvz., staigiai stabdant,
nuvažiuojant nuo kelio ir pan. (pvz., jei automobilis ima verstis griovyje, pakyla nuo žemės
arba atsitrenkia į ant kokį nors objektą), slystant ar kilus susidūrimo pavojui, saugos diržo
įtempiklio elektrinis variklis gali įtempti saugos
diržą.
Elektrinis saugos diržo įtempiklis padeda
nustatyti keleivį į geresnę padėtį, sumažindamas pavojų jam trenktis į automobilio salono
}}
49
SAUGA
||
detales ir padidindamas saugos sistemų, pvz.,
automobilio oro pagalvių, efektyvumą.
•
Elektrinio saugos diržo įtempiklio nustatymas iš naujo (p. 50)
Elektrinio saugos diržo įtempiklio
nustatymas iš naujo
Pasibaigus kritinei situacijai, saugos diržas ir
elektrinis saugos diržo išankstinis įtempiklis
automatiškai atkuriami, tačiau juos galima
atkurti ir rankiniu būdu.
•
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 55)
•
•
City Safety™ (p. 378)
Elektrinis saugos diržo įtempiklis suprojektuotas automatiškai nustatyti iš naujo, tačiau,
jei diržas lieka atleistas, jį galima nustatyti iš
naujo ir rankiniu būdu.
1. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje.
SVARBU
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio
pusėje tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis
saugos diržo įtempiklis.
Rear Collision Warning* (p. 392)
2. Atsisekite saugos diržą ir vėl jį prisisekite.
> Saugos diržas ir elektrinis saugos diržo
įtempiklis nustatomi iš naujo.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti
visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo
apsauginės savybės gali dingti, net jeigu
atrodo, kad saugos diržas nepažeistas.
Saugos diržą reikia pakeisti ir tada, jei yra
nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių.
Naujo saugos diržo tipas turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos diržas.
Susijusi informacija
•
•
50
Saugos diržai (p. 47)
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti
visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo
apsauginės savybės gali dingti, net jeigu
atrodo, kad saugos diržas nepažeistas.
Saugos diržą reikia pakeisti ir tada, jei yra
nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių.
Naujo saugos diržo tipas turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos diržas.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržo įtempiklis (p. 49)
Saugos diržai (p. 47)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 47)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Durelių ir saugos diržo priminimas
Priminimas užsisegti saugos diržą
Sistema primena diržo neprisisegusiems
keleiviams jį prisisegti, be to, įspėja apie atidarytas dureles, variklio gaubtą ar dangtį.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo
sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos diržai yra prisegti. Kai prisisegami visi
reikiami saugos diržai, apie tai pranešama
vairuotojo ekrano grafikoje.
•
Jei kelionės metu kas nors galinėje sėdynėje atsisega saugos diržą, apie tai įspėja
vaizdinis ir garsinis signalai. Priminimas
dings, kai saugos diržas bus vėl prisisegtas.
Vairuotojo grafinis ekranas
Vaizdinis priminimas viršutiniame valdymo pulte.
Viršutiniame valdymo pulte ir vairuotojo
ekrane (įspėjamuoju ženklu) pateikiamas vaizdinis priminimas.
Grafinis vaizdas vairuotojo ekrane rodomas su skirtingų tipų įspėjimais. Įspėjimo spalva ant durų ir
bagažinės priklauso nuo transporto priemonės greičio.
Vairuotojo ekrano grafiniame vaizde parodoma, ant kurių sėdynių sėdi saugos diržus
prisisegę ir neprisisegę keleiviai.
Tame pačiame grafiniame vaizde parodoma,
jei variklio dangtis, bagažinė, degalų pildymo
angos apsauginis skydas ar bet kurios durys
yra atidarytos.
Grafiką galima patvirtinti, paspaudžiant mygtuką O, esantį vairo dešiniojoje klaviatūroje.
2 Galima
tik „XC90 Excellence Lounge“ modeliui.
Garsinis priminimas priklauso nuo greičio,
važiavimo laiko ir atstumo.
Vairuotojo ir keleivių saugos diržų būsena
rodoma vairuotojo ekrane, kai diržai užsegti ar
atsegti.
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos
diržų priminimo sistema.
Priekinė sėdynė
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui neprisisegus saugos diržo, apie tai įspėja vaizdinis ir
garsinis priminimai.
Bet kuriam keleiviui, neužsisegusiam saugos
diržo už automobilio „Lounge Console“2 primenama užsisegti saugos diržą vaizdiniu ir
garsiniu priminimu, kai uždaromos galinės
durelės.
Priminimas apie dureles, variklio
dangtį, bagažinės dangtį ir degalų
bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės tinkamai neuždarytos, vairuotojo ekrane grafinis vaizdas informuoja, kas atidaryta. Kaip galima greičiau
sustokite saugioje vietoje ir pašalinkite problemos priežastį (uždarykite).
}}
51
SAUGA
||
Jei automobilis važiuoja mažesniu
nei maždaug 10 km/h (6 myl./val.)
greičiu, vairuotojo ekrane užsidega
informacinis ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu, vairuotojo ekrane užsidega įspėjamasis ženklas.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržai (p. 47)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 47)
Saugos oro pagalvės
Išsiskleidusios oro pagalvės
Automobilyje įrengtos įprastos ir užuolaidinės
oro pagalvės, skirtos vairuotojui ir keleiviams.
Jei bet kuri iš oro pagalvių išsiskleidžia, rekomenduojama elgtis taip:
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to,
ar buvo prisisegti saugos diržai. Taikoma
visoms saugos diržo padėtims.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro
pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio
susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai
pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena
arba daugiau saugos oro pagalvių, arba
neišsiskleistų nė viena.
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo“
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Niekada
nevažiuokite su išsiskleidusiomis saugos
oro pagalvėmis.
•
„Volvo“ rekomenduoja patikėti automobilio saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio
sveikatai.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą. Taip pat gali būti pažeisto kitos
saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos
sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės,
gali dirginti odą ir akis/jas pažeisti esant
intensyviam poveikiui. Dirginimo atveju,
plaukite šaltu vandeniu. Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro pagalvių audinys
gali sukelti trintį ir nudeginti odą.
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinė konsolė
apipilama vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite laidus nuo starterio akumuliatoriaus.
Nebandykite užvesti automobilio, nes gali
išsiskleisti oro pagalvės. Automobilio
nutempimas. „Volvo“ rekomenduoja
gabenti automobilį į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
52
Sauga (p. 44)
Vairuotojo oro pagalvės (p. 53)
Keleivio oro pagalvė (p. 54)
SAUGA
•
•
Šoninės oro pagalvės (p. 58)
Vairuotojo oro pagalvės
Užuolaidinės oro pagalvės (p. 58)
Papildomai prie saugos diržų automobilio vairuotojo pusėje įrengta vairo oro pagalvė ir
kelių oro pagalvė.
pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne
ilgiau nei keli dešimtadaliai sekundės.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas
arba naudojamas neteisingai, apsauga,
kurią teikia saugos oro pagalvė susidūrimo
metu, gali sumažėti.
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant
grindų ir nugaras atremti į atlošą.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo priekinės sėdynės vairo ir kelių oro pagalvės.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvės padeda apsaugoti vairuotoją nuo galvos, kaklo, veido, krūtinės, kelių bei kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė / saugos oro
pagalvės išsiskleidžia. Oro pagalvė sušvelnina
keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė
subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia
į oro pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio
salone pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu. Visas procesas, įskaitant saugos oro
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali atsirasti trikčių ir asmenys gali
stipriai susižeisti.
Vairo oro pagalvės vieta
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji
yra pažymėta užrašu AIRBAG.
Kelių oro pagalvės vieta
Oro pagalvė įtaisyta apatinėje prietaisų skydelio dalyje vairuotojo pusėje. Jos dangtelis
pažymėtas užrašu AIRBAG.
}}
53
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite ir netvirtinkite jokių objektų ant
skydelio ar priešais jį, kur laikoma kelių oro
pagalvė.
Keleivio oro pagalvė3
Kaip priedas prie saugos diržų transporto
priemonės keleivio priekinės sėdynės šone
įrengta oro pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas
arba naudojamas neteisingai, apsauga,
kurią teikia saugos oro pagalvė susidūrimo
metu, gali sumažėti.
Susijusi informacija
•
•
trunka ne ilgiau nei keli dešimtadaliai sekundės.
Saugos oro pagalvės (p. 52)
Keleivio oro pagalvė (p. 54)
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant
grindų ir nugaras atremti į atlošą.
ĮSPĖJIMAS
Priekinės sėdynės keleivio priekinė oro pagalvė.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvė padeda apsaugoti keleivį nuo galvos,
kaklo, veido, krūtinės, kelių bei kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė išsiskleidžia. Oro
pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį.
Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Jei taip
įvyko, automobilio salone pasirodo dūmų. Tai
yra visiškai normalu. Visas procesas, įskaitant
saugos oro pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą,
3 Versijoje
54
„XC90 Excellence Lounge“ nėra keleivio oro pagalvės.
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali atsirasti trikčių ir asmenys gali
stipriai susižeisti.
Keleivio oro pagalvės vieta
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės.
Jos dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.
SAUGA
Keleivio saugos oro pagalvės lipdukas
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro
pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams
ir suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro
pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna
suaktyvinta visada.
Keleivio saugos oro pagalvę galima deaktyvinti, jei automobilyje yra jungiklis „Passenger
Airbag Cut Off Switch“ (PACOS).
Keleivio saugos oro pagalvės jungiklis yra prietaisų skydelyje keleivio pusės gale ir jį galima
pasiekti, kai atidarytos keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas
ir deaktyvinimas*
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos oro pagalvės (p. 52)
Vairuotojo oro pagalvės (p. 53)
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 55)
ON – oro pagalvė aktyvinta, visi pirmyn
atsisukę keleiviai (vaikai ir suaugusieji) gali
saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
OFF – saugos oro pagalvė deaktyvinta,
vaikai atgal atsuktose vaikiškose automobilinėse kėdutėse gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
}}
* Parinktis / priedas.
55
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna
suaktyvinta visada.
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties OFF į ON.
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas Keleivio oro pagalvė įj.
Patvirtinkite.
PASTABA
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio
uždegimo sistemos padėtis I arba
žemesnė, nustačius automobilio elektros
sistemą į uždegimo padėtį II vairuotojo
ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug 6 sekundes
mirksi toliau nurodytas indikatorius.
2. Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami
ant vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O mygtuką.
> Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas viršutiniame valdymo pulte rodo, kad
priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė aktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro
pagalvė.
Kai priekinėje keleivio sėdynėje (įprastai)
sėdi pirmyn atsisukęs keleivis (vaikas ar
suaugusysis), turi būti įjungta jos saugos
pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
56
SAUGA
Keleivio oro pagalvės deaktyvinimas
2. Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami
ant vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O mygtuką.
SVARBU
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio
pusėje tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis
saugos diržo įtempiklis.
Susijusi informacija
•
•
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties ON į OFF.
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas Keleivio oro pagalv. išj.
Patvirtinkite.
PASTABA
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio
uždegimo sistemos padėtis I arba
žemesnė, nustačius automobilio elektros
sistemą į uždegimo padėtį II vairuotojo
ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug 6 sekundes
mirksi toliau nurodytas indikatorius.
Saugos diržo įtempiklis (p. 49)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 62)
> Teksto pranešimas ir ženklas viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė yra deaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams
ir suaugusiesiems) negalima sėdėti keleivio
sėdynėje, kai deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
57
SAUGA
Šoninės oro pagalvės
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės, įrengtos vairuotojo ir keleivio sėdynėse, avarijos metu
saugo krūtinę ir klubus.
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai
vykdant darbus prie šoninių saugos oro
pagalvių sistemos, gali įvykti gedimas ir
keleiviai gali rimtai susižaloti.
Užuolaidinės oro pagalvės
Užuolaidinė saugos oro pagalvė „Inflatable
Curtain“ (IC) susidūrimo atveju padeda
apsaugoti vairuotojo ir priekinės sėdynės
keleivio galvas nuo smūgio į automobilio
salono detales.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir durų
skydo, nes šios erdvės reikia šoninei saugos oro pagalvei.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“
patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti
šoninių saugos oro pagalvių darbą.
Šoninės saugos oro pagalvės sumontuotos
išoriniuose priekinių sėdynių atlošų rėmuose,
jos padeda apsaugoti vairuotoją ir priekyje
sėdintį keleivį.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia
jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia. Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp
žmogaus ir durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į
oro pagalvę. Paprastai šoninė saugos oro
pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos
diržų priedas. Visada naudokite saugos
diržą.
Šoninės oro pagalvės ir vaikiškos
automobilinės kėdutės
Šoninė saugos oro pagalvė nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams,
sėdintiems vaikų kėdutėse ar ant paaukštintos
pasostės.
Susijusi informacija
•
58
Saugos oro pagalvės (p. 52)
Užuolaidinė saugos oro pagalvė sumontuota
abiejose automobilio pusėse, virš langų, kur
padeda apsaugoti automobilio vairuotoją ir
kraštinių sėdynių keleivius. Skydai pažymėti
užrašu IC AIRBAG.
Užuolaidinė saugos oro pagalvė išsiskleidžia,
kai pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai
vykdant darbus su saugos oro užsklandos
sistema, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali
rimtai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kabliukai yra pritaikyti lengviems paltams ir švarkams
kabinti (o ne kietiems daiktams, pvz., skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar
šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti
apsaugą. „Volvo“ rekomenduoja naudoti tik
originalias „Volvo“ dalis, patvirtintas įrengimui šiose vietose.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu automobilis pakrautas virš durelių
langų apatinio krašto, palikite 10 cm
(4 collių) tarpą tarp krovinio ir šoninių
langų. Kitaip, numatoma pripučiamos
užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvės (p. 52)
Safety mode
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos
svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui,
degalų linijos, bet kurios saugos sistemos
jutikliai arba stabdžių sistema.
Jei automobilis patyrė avariją, vairuotojo
ekrane gali pasirodyti pranešimas „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą su
įspėjamuoju simboliu (jei ekranas nesugadintas ir automobilio elektros sistema vis dar veikia). Šis pranešimas reiškia, kad automobilio
funkcijos ribotos.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio,
jei juntamas degalų kvapas ir vairuotojo
ekrane pasirodo pranešimas „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
Kai automobilis veikia saugos režimu, galima
pabandyti nustatyti sistemą iš naujo, siekiant
pavažiuoti automobiliu nedidelį atstumą, pvz.,
jei jis kelia pavojų eismui.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.
}}
59
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas, niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės
sistemos. Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė „Safety mode“ režimas Žr.
savininko vadovą, „Volvo“ rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad
šis patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą
būseną.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
Sauga (p. 44)
Automobilio paleidimas ir važiavimas po
saugos režimo (p. 60)
Pagalba kelyje (p. 533)
Automobilio paleidimas ir
važiavimas po saugos režimo
Kai automobilis veikia saugos režimu, galima
pabandyti nustatyti sistemą iš naujo, siekiant
pavažiuoti automobiliu nedidelį atstumą, pvz.,
jei jis kelia pavojų eismui.
SVARBU
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
„Safety mode“ režimas Žr. savininko
vadovą, automobiliu negalima važiuoti ar
jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos sunkvežimio paslaugomis. Net jeigu
atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti,
dėl nepastebimų gedimų važiavimo metu
jis gali tapti nevaldomas.
Automobilio variklio užvedimas po
saugos režimo
1.
Patikrinkite automobilio apgadinimus,
pvz., ar neteka degalai. Niekur neturi jaustis degalų kvapo.
Jei pažeidimai minimalūs ir nėra degalų
nuotėkio, galima pamėginti užvesti variklį.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio,
jei juntamas degalų kvapas ir vairuotojo
ekrane pasirodo pranešimas „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
2. Išjunkite automobilį.
3. Po to pabandykite užvesti automobilį.
> Automobilio elektroninė sistema atlieka
sistemų patikrą ir tada pamėgina atkurti
įprastą būseną. Šiuo laikotarpiu vairuotojo ekrane rodomas pranešimas
Variklio užvedimas Sistemos
patikra, prašome palaukti. Tai gali
užtrukti iki minutės.
60
4. Kai pranešimo Variklio užvedimas
Sistemos patikra, prašome palaukti vairuotojo ekrane nebebus, pabandykite
užvesti automobilio variklį dar kartą.
Važiavimas automobiliu po saugos
režimo
1.
Pabandžius užvesti, vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas Normal mode The
car is now in normal mode: automobilį
galima atsargiai patraukti, jei jis stovi
pavojingoje vietoje.
2. Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
SAUGA
Susijusi informacija
•
•
•
Safety mode (p. 59)
Automobilio užvedimas (p. 472)
Pagalba kelyje (p. 533)
Vaikų sauga
Keliaudami automobiliu, vaikai privalo nuolat
sėdėti saugiai.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės ir priedai), kuri yra
skirta specialiai jūsų automobiliui. Naudodami
„Volvo“ vaikų saugos įrangą, sukuriate vaikui
geras sąlygas saugiai keliauti automobilyje. Be
to, vaikų saugos įranga gerai tinka ir yra
paprasta naudoti.
Naudotina įranga pasirenkama atsižvelgiant į
vaiko svorį ir dydį.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki
kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3–
4 metų), o vyresnius – pirmyn nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse (kol vaiko
ūgis pasiekia 140 cm (4 pėd., 7 col.)).
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą,
svarbu perskaityti pateiktas montavimo
instrukcijas.
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti.
Niekada neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant
kelių.
Susijusi informacija
•
•
•
Sauga (p. 44)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 62)
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 297)
PASTABA
Teisiniai reikalavimai dėl vaikiškų automobilinių kėdučių tipų, kuriuos turi naudoti atitinkamo amžiaus ir ūgio vaikai, atskirose
šalyse nesutampa. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
61
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės
PASTABA
Kai automobilyje keliauja vaikai, būtina naudoti tinkamas vaikiškas automobilines kėdutes.
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Užtikrinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų
tinkamai nustatyta, sumontuota ir naudojama.
Informacijos apie tinkamą vaiko kėdutės tvirtinimą rasite jos įrengimo instrukcijose.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą,
svarbu perskaityti pateiktas montavimo
instrukcijas.
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
PASTABA
Niekada nepalikite automobilyje neprisegto
vaiko. Būtinai pritvirtinkite ją pagal vaikiškos automobilinės kėdutės instrukcijas, net
jei jos nenaudojate.
62
Ilgai laikant uždėjus ir naudojant vaikiškas
automobilines kėdutes, gali nusidėvėti
automobilio sėdynių paviršiai ir elementai.
Kad automobilio sėdynės būtų apsaugotos,
„Volvo“ rekomenduoja naudoti sėdynių
apsaugos nuo spardymo priedus.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikų sauga (p. 61)
Įtaisytoji vaikiška kėdutė* (p. 88)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
Automobilyje yra viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai ant antrosios
eilės kraštinių sėdynių.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti
į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie viršutinių
taškų, visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Montavimo taškų vieta
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
tvirtinimo taškai (p. 62)
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 63)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 64)
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 65)
•
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 55)
Penkiavietis ir septynvietis modelis: Tvirtinimo taškų
vietos parodytos ženklais ant atlošo nugarėlės.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
PASTABA
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių
uždanga virš krovinių skyriaus, tokią
uždangą reikia nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines kėdutes prie tvirtinimo
taškų.
Susijusi informacija
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 62)
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 63)
Šešiavietis modelis: Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais ant atlošo nugarėlės.
•
Tvirtinimo taškai yra įrengti antrosios eilės
kraštinių sėdynių atlošų nugarėlėse.
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 64)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
ĮSPĖJIMAS
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių montavimo taškai
Transporto priemonėje sumontuoti apatiniai
montavimo taškai vaikiškoms automobilinėms kėdutėms ant priekinėje sėdynėje* ir
antroje sėdynių eilėje.
Apatiniai montavimo taškai suprojektuoti, kad
būtų naudojami kartu su tam tikromis į galą
atsuktomis vaikiškomis automobilinėmis
kėdutėmis.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie apatinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Montavimo taškų vieta
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš
juos įtempiant ties prisegimo vieta turi būti
perkišti per angą galvos atramos kojelėje.
Jei to padaryti neįmanoma, vykdykite vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo
rekomendacijas.
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų
kėdučių montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais,
šiuos nulenkite.
Montavimo taškų vietos priekinėje sėdynėje.
Montavimo taškai priekinėje sėdynėje išdėstyti
keleivių sėdynių erdvės kojoms šonuose.
}}
* Parinktis / priedas.
63
SAUGA
||
Montavimo taškai priekinėje sėdynėje montuojami tik, jei transporto priemonėje sumontuotas jungiklis aktyvinti / deaktyvinti keleivio
oro pagalvę*.
Vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai „i-Size“ /
ISOFIX
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai yra paslėpti
antrosios sėdynių eilės išorinių sėdynių atlošų
apatinėje dalyje.
Transporto priemonėje sumontuoti iSizeISOFIX tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilinėms kėdutėms antroje sėdynių eilėje.
i-Size/ISOFIX4 – tai tarptautiniu standartu
grindžiama tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms sėdynėms.
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad
pasiektumėte užraktus.
Susijusi informacija
Tvirtindami vaikišką sėdynę prie i-Size/ISOFIX
montavimo taškų, visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 63)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 75)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 78)
Montavimo taškų vieta
Montavimo taškų vietos antroje sėdynių eilėje.
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 62)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
tvirtinimo taškai (p. 62)
Montavimo taškai antroje sėdynių eilėje išdėstyti ant priekinės sėdynės grindų bėgelių galinės padėties.
Susijusi informacija
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 62)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
tvirtinimo taškai (p. 62)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 64)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
4 Pavadinimai
64
Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais4 ant atlošo
apmušalų.
ir ženklai priklauso nuo rinkos.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Vietos parinkimas vaiko
automobilinei kėdutei
Svarbu vaikišką automobilinę kėdutę įtaisyti
tinkamoje automobilio vietoje. Vietos pasirinkimas, greta kitų dalykų, priklauso nuo vaiko
sėdynės tipo ir nuo to, ar aktyvinta keleivio
pusės saugos oro pagalvė.
PASTABA
Keleivio saugos oro pagalvės lipdukas
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų
šalyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro
pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams
ir suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro
pagalvė.
Atgal atsukta vaikiška automobilinė kėdutė ir oro
pagalvė nedera tarpusavyje.
Jei aktyvinta keleivio oro pagalvė, atgal
atsuktą vaikišką automobilinę kėdutę būtinai
montuokite antrojoje arba trečiojoje* sėdynių
eilėje. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant
priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti
sunkiai sužalotas.
Jei keleivio saugos oro pagalvė išaktyvinta,
tuomet atgal atsuktas vaikiškas automobilines
kėdutes galima montuoti ant priekinės keleivio
sėdynės.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 62)
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 66)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 75)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 78)
* Parinktis / priedas.
65
SAUGA
Vaikų saugos tvirtinimo taškai
PASTABA
Montuojant ir naudojant vaikišką automobilinę kėdutę, svarbu nepamiršti kelių dalykų,
kurie priklauso nuo to, kurioje vietoje kėdutė
montuojama.
Niekada nepalikite automobilyje neprisegto
vaiko. Būtinai pritvirtinkite ją pagal vaikiškos automobilinės kėdutės instrukcijas, net
jei jos nenaudojate.
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su
plieniniais laikikliais arba kitais elementais,
kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties,
naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo
sagtis gali netyčia atsisegti.
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės diržo prie sėdynės horizontalaus reguliavimo strypo, spyruoklių arba skersinių ir
atramų po sėdyne. Aštrios briaunos gali
pažeisti diržo juostas.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą,
svarbu perskaityti pateiktas montavimo
instrukcijas.
66
Ilgai laikant uždėjus ir naudojant vaikiškas
automobilines kėdutes, gali nusidėvėti
automobilio sėdynių paviršiai ir elementai.
Kad automobilio sėdynės būtų apsaugotos,
„Volvo“ rekomenduoja naudoti sėdynių
apsaugos nuo spardymo priedus.
Montavimas priekinėje sėdynėje
•
Tvirtinant atgal nukreiptas vaikiškas automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar išaktyvinta keleivio oro pagalvė.
•
Tvirtinant pirmyn nukreiptas vaikiškas
automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar
aktyvinta keleivio oro pagalvė.
•
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
5 Priedų asortimentas skiriasi priklausomai nuo rinkos.
6 Netaikoma vidurinei sėdynei (esančiai penkių ir septynių
7 Prieinama penkių ir septynių sėdynių variantams.
8 Skiriasi priklausomai nuo rinkos.
PASTABA
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias vaikiškas automobilines kėdutes ir
jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo
automobilių sąrašą.
sėdynių variantuose).
•
ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutes
galima įrengti tik jei automobilyje yra
ISOFIX valdymo pulto5 priedas.
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su
apatinėmis diržo juostomis, „Volvo“ rekomenduoja jas naudoti su šiomis5.
•
Jeigu vaikiškoje automobilinėje kėdutėje
yra atraminės kojelės, visada pritaisykite
atraminę kojelę / kojeles tiesiai prie grindų.
Niekada nemontuokite atraminės kojelės
prie atramos kojoms ar kito objekto.
•
Norint įrengti vaikišką automobilinę
kėdutę lengviau, galima naudotis ISOFIX
vadovu.
Montavimas antroje sėdynių eilėje
•
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas6 arba pusiau universalias vaikiškas automobilines kėdutes ir
jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo
automobilių sąrašą.
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su atraminėmis kojelėmis negalima montuoti ant
vidurinės sėdynės7.
•
Išorinės sėdynės yra su ISOFIX tvirtinimo
sistema ir yra patvirtintos pritaikant iSize8.
SAUGA
•
•
•
•
•
Išorinėse sėdynėse įrengti viršutiniai tvirtinimo laikikliai. „Volvo“ rekomenduoja, kad,
prieš įtempiant vaikiškos automobilinės
kėdutės viršutines diržo juostas prie montavimo taško, šias juostas reikėtų perkišti
per galvos atloše esančią angą. Jei tai
neįmanoma, vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo pateiktomis
rekomendacijomis.
Susijusi informacija
Automobiliuose su trečia sėdynių eile*
antra sėdynių eilė turi būti nustatyta į tolimiausią padėtį. Jei vaikiška automobilinė
kėdutė naudojama ir trečioje sėdynių
eilėje, galima daryti išimtį. Šiuo atveju
visada patikrinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų pritvirtinta pagal gamintojo instrukcijas.
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su
apatinėmis diržo juostomis, niekada nereguliuokite priekyje esančios sėdynės padėties po to, kai juostos jau pritvirtintos apatiniuose montavimo taškuose. Jei vaikiška
automobilinė kėdutė nėra įrengta, niekada
nepamirškite ištraukti apatinių diržo
juostų.
Jeigu vaikiškoje automobilinėje kėdutėje
yra atraminės kojelės, visada pritaisykite
atraminę kojelę / kojeles tiesiai prie grindų.
Niekada nemontuokite atraminės kojelės
prie atramos kojoms ar kito objekto.
Tvirtinant vaikiškas automobilines kėdutes, negalima naudotis ISOFIX vadovu.
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 65)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 75)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 78)
Montuojant kūdikiams skirtą automobilinę kėdutę ant
galinės sėdynės, „Volvo“ rekomenduoja palikti
mažiausiai 50 mm (2 colių) atstumą nuo kūdikio
automobilinės kėdutės priekinės dalies iki priekyje
esančios sėdynės galinės dalies.
Montavimas trečioje sėdynių eilėje*
•
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias vaikiškas automobilines kėdutes ir
jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo
automobilių sąrašą.
•
Trečiosios eilės sėdynėse neturi būti įrengiamos vaikiškos automobilinės kėdutės
su atraminėmis kojelėmis.
•
Jei reikia, patraukite antrą sėdynių eilę į
priekį, kad būtų pakankamai vietos. Jei
vaikiška automobilinė kėdutė tvirtinama
antroje eilėje, patikrinkite, kad ši kėdutė
būtų sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.
* Parinktis / priedas.
67
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių,
naudojančių automobilio saugos
diržus, įrengimo vietų lentelė
tes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio
ūgio vaikams jos tinka.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias vaikiškas automobilines kėdu-
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką
automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite
atitinkamą automobilio savininko vadovo
skirsnį.
Lentelė, skirta XC90 Twin Engine su penkiomis arba septyniomis sėdynėmis
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
68
Antroji sėdynių eilė,
išorinė sėdynė
Antroji sėdynių eilė,
vidurinė sėdynė
Trečioji sėdynių
eilė*
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro pagalvę; tinka
tik atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka
tik pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
UB, C
X
UC
LC
U
UB, C
X
UC
LC
U
LD
UFB, E
U, LD
L
U
LD
UFB, F
UF, LD
B*, G, LF
UF
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Svoris
3 grupė
22-36 kg
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro pagalvę; tinka
tik atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka
tik pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
X
UFB, H
Antroji sėdynių eilė,
išorinė sėdynė
UH
Antroji sėdynių eilė,
vidurinė sėdynė
B*, G, LH
Trečioji sėdynių
eilė*
UH
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka pirmyn nukreiptoms, visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar
pusiau universaliai kategorijai.
B: įtaisytoji tvirtinimo sistema, patvirtina šiai masės grupei.
X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams.
A
B
C
D
E
F
G
H
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
Nustatykite atlošą stačiau.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ kėdutė kūdikiui (tipo patvirtinimas E1 04301146).
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė atgal nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192); „Volvo“ atgal nukreipta automobilinė kėdutė (tipo patvirtinimas E5
04212).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė pirmyn nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192); paaukštintoji pasostė su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216);
„Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169); „Volvo“ paaukštintoji pasostė (tipo patvirtinimas E1 04301312).
„Volvo“ rekomenduoja įtaisytąją vaikišką automobilinę kėdutę (tipo patvirtinimas E5 04218).
„Volvo“ rekomenduoja: Paaukštintoji pasostė su atlošu ir be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169); „Volvo“ paaukštintoji pasostė
(tipo patvirtinimas E1 04301312).
}}
* Parinktis / priedas.
69
SAUGA
||
Lentelė, skirta XC90 Twin Engine su šešiomis sėdynėmis
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
70
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)A
Antroji sėdynių eilė
Trečioji sėdynių eilė
UB, C
X
UC
U
UB, C
X
UC
U
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB, F
UF, LD
UF
SAUGA
Svoris
3 grupė
22-36 kg
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)A
X
UFB, G
Antroji sėdynių eilė
Trečioji sėdynių eilė
UG
UG
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka pirmyn nukreiptoms, visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar
pusiau universaliai kategorijai.
B: įtaisytoji tvirtinimo sistema, patvirtina šiai masės grupei.
X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams.
A
B
C
D
E
F
G
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
Nustatykite atlošą stačiau.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ kėdutė kūdikiui (tipo patvirtinimas E1 04301146).
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė atgal nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192); „Volvo“ atgal nukreipta automobilinė kėdutė (tipo patvirtinimas E5
04212).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė pirmyn nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192); paaukštintoji pasostė su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216);
„Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169); „Volvo“ paaukštintoji pasostė (tipo patvirtinimas E1 04301312).
„Volvo“ rekomenduoja: Paaukštintoji pasostė su atlošu ir be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169); „Volvo“ paaukštintoji pasostė
(tipo patvirtinimas E1 04301312).
}}
71
SAUGA
||
„XC90 Excellence“ lentelė
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
72
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)A
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)A
Galinė sėdynėA
UB, C, L
X
UB, C, L
UB, C, L
X
UB, C, L
LD
UFB, E
UB, LD
LD
UFB, F
UB, F, LD
SAUGA
Svoris
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)A
3 grupė
22-36 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)A
UFB, G
X
Galinė sėdynėA
UB, G, L
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka pirmyn nukreiptoms, visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar
pusiau universaliai kategorijai.
X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams.
A
B
C
D
E
F
G
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
Nustatykite atlošą stačiau.
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui (tipo patvirtinimas E1 04301146).
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė atgal nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė pirmyn nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04191); paaukštintoji pasostė su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216);
„Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169).
„Volvo“ rekomenduoja: Paaukštintoji pasostė su atlošu ir be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169).
„XC90 Excellence Lounge“ lentelė
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
Galinė sėdynėA, B
UC, D, L
UC, D, L
}}
73
SAUGA
||
Svoris
Galinė sėdynėA, B
1 grupė
UC, LE
9-18 kg
2 grupė
UC, F, LE
15-25 kg
3 grupė
UC, G, L
22-36 kg
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar
pusiau universaliai kategorijai.
A
B
C
D
E
F
G
Montuojant ant keleivio pusės išorinės sėdynės, pastumkite automobilio „Lounge Console“ pirmyn į priekinę padėtį.
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
Nustatykite atlošą stačiau.
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui (tipo patvirtinimas E1 04301146).
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė atgal nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192).
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė pirmyn nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04191); paaukštintoji pasostė su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216);
„Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169).
„Volvo“ rekomenduoja paaukštintąją pasostę su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“ paaukštintąją pasostę su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Susijusi informacija
74
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 65)
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 75)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 78)
•
Saugos diržai (p. 47)
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
„i-Size“ įrengimo vietų lentelė
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias i-Size vaikiškas automobilines
kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir
kokio ūgio vaikams jos tinka.
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta pagal UN Reg R129.
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką
automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite
atitinkamą automobilio savininko vadovo
skirsnį.
Lentelė, skirta XC90 Twin Engine su penkiomis arba septyniomis sėdynėmis
Vaikiškos automobilinės kėdutės
tipas
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro pagalvę;
tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka
tik pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Antroji sėdynių
eilė, išorinė
sėdynė
Antroji sėdynių
eilė, vidurinė
sėdynė
Trečioji sėdynių
eilė*
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
X
X
i-UA
X
X
i-U: tinka i-Size pirmyn ir atgal nukreiptoms „universalioms“ vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3-4 metų).
}}
* Parinktis / priedas.
75
SAUGA
||
Lentelė, skirta XC90 Twin Engine su šešiomis sėdynėmis
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
Priekinė sėdynė (išaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal
nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)
Antroji sėdynių eilė
Trečioji sėdynių eilė
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
X
X
i-UA
X
i-U: tinka i-Size pirmyn ir atgal nukreiptoms „universalioms“ vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3-4 metų).
„XC90 Excellence“ lentelė
Vaikiškos automobilinės kėdutės
tipas
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Galinė sėdynė
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
X
X
X
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
„XC90 Excellence Lounge“ lentelė
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
76
Galinė sėdynė
X
SAUGA
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 65)
•
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 78)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 64)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
77
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias ISOFIX vaikiškas automobilines
kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir
kokio ūgio vaikams jos tinka.
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta pagal UN Reg R44, o automobilio modelis turi būti įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką
automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite
atitinkamą automobilio savininko vadovo
skirsnį.
Lentelė, skirta XC90 Twin Engine su penkiomis arba septyniomis sėdynėmis
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
78
Dydžio
klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta
automobilinė kūdikių kėdutė
E
Atgal nukreipta
automobilinė kūdikių kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
Priekinė sėdynė
(išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms
kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka
tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Antroji sėdynių eilė, išorinė sėdynė
Antroji sėdynių eilė, vidurinė sėdynė
Trečioji
sėdynių
eilė*
ILB, D, XE
X
ILD
X
X
ILB, D, XE
X
ILD
X
X
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Svoris
1 grupė
9-18 kg
Dydžio
klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
A
Pirmyn nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė
B
Pirmyn nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
Priekinė sėdynė
(išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms
kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka
tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Antroji sėdynių eilė, išorinė sėdynė
Antroji sėdynių eilė, vidurinė sėdynė
Trečioji
sėdynių
eilė*
X
ILB, F, XE
ILF, IUFF
X
X
ILB, XE
X
ILG
X
X
}}
* Parinktis / priedas.
79
SAUGA
||
Svoris
Dydžio
klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Priekinė sėdynė
(išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms
kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka
tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Antroji sėdynių eilė, išorinė sėdynė
Antroji sėdynių eilė, vidurinė sėdynė
Trečioji
sėdynių
eilė*
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio
modeliui, priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
X: netinka ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
C
D
E
F
G
80
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės etiketėje.
Tinka montuojant ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutės, kurios yra pusiau universalios (IL), jei automobilyje įrengtas ISOFIX valdymo pulto priedas (priedų asortimentas skiriasi atsižvelgiant į
rinką). Čia vaikiškų automobilinių kėdučių viršutinių tvirtinimo taškų nenumatyta.
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui, fiksuojamą naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo patvirtinimas E1 04301146).
Taikoma, jei automobilyje nėra ISOFIX laikiklių.
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomenduoja „BeSafe iZi Kid X3 ISOfix“ (tipo patvirtinimas E5 04200).
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Lentelė, skirta XC90 Twin Engine su šešiomis sėdynėmis
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
Priekinė sėdynė
(išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Antroji sėdynių
eilė
Trečioji sėdynių eilė
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, XE
X
ILD
X
}}
81
SAUGA
||
Svoris
1 grupė
9-18 kg
82
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
A
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
Priekinė sėdynė
(išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Antroji sėdynių
eilė
Trečioji sėdynių eilė
X
ILB, F, XE
ILF, IUFF
X
ILB, XE
X
ILG
X
SAUGA
Svoris
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Priekinė sėdynė
(išaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Antroji sėdynių
eilė
Trečioji sėdynių eilė
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio
modeliui, priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
X: netinka ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
C
D
E
F
G
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės etiketėje.
Tinka montuojant ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutės, kurios yra pusiau universalios (IL), jei automobilyje įrengtas ISOFIX valdymo pulto priedas (priedų asortimentas skiriasi atsižvelgiant į
rinką). Čia vaikiškų automobilinių kėdučių viršutinių tvirtinimo taškų nenumatyta.
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui, fiksuojamą naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo patvirtinimas E1 04301146).
Taikoma, jei automobilyje nėra ISOFIX laikiklių.
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomenduoja „BeSafe iZi Kid X3 ISOfix“ (tipo patvirtinimas E5 04200).
}}
83
SAUGA
||
„XC90 Excellence“ lentelė
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
84
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro pagalvę; tinka
tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Galinė sėdynėB
X
X
ILC
X
X
ILC
SAUGA
Svoris
1 grupė
9-18 kg
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
A
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Priekinė sėdynė (išaktyvinus oro pagalvę; tinka
tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Galinė sėdynėB
X
X
ILD, IUFD
X
X
IL
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio
modeliui, priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
X: netinka ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
C
D
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės etiketėje.
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ kėdutė kūdikiui, fiksuojama naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo patvirtinimas E1 04301146).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
}}
85
SAUGA
||
„XC90 Excellence Lounge“ lentelė
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
A
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Galinė sėdynėB, C
ILD
ILD
ILE, IUFE
IL
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio
modeliui, priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
A
B
C
D
E
86
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės etiketėje.
Montuojant ant keleivio pusės išorinės sėdynės, pastumkite automobilio „Lounge Console“ pirmyn į priekinę padėtį.
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ kėdutė kūdikiui, fiksuojama naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo patvirtinimas E1 04301146).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
PASTABA
Jei „i-Size“ / ISOFIX vaikiškos automobilinės kėdutės nėra klasifikuojamos pagal
dydį, į jų transporto priemonių sąrašą turi
būti įtrauktas automobilio modelis.
PASTABA
Dėl informacijos apie tai, kokias „i-Size“ /
ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutes
rekomenduoja „Volvo“, patariame kreiptis į
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei
kėdutei (p. 65)
•
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 75)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 64)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus, įrengimo
vietų lentelė (p. 68)
87
SAUGA
Įtaisytoji vaikiška kėdutė*
Įtaisytoji vaikiška automobilinė kėdutė antrosios eilės9 vidurinėje sėdynėje leidžia vaikui
sėdėti patogiai ir saugiai.
Vaikiška kėdutė kartu su automobilio saugos
diržu specialiai suprojektuoti užtikrinti gerą
vaiko saugą.
Vaikiška automobilinė kėdutė pritaikyta vaikams, kurių svoris yra 15–36 kg (33–80 sv.),
o ūgis – bent 97 cm (38 col.).
įmanoma, taip, kad užstotų visą galvos
galinę pusę
•
ar saugos diržas prigludęs prie vaiko kūno,
įtemptas ir nesusisukęs;
•
ar saugos diržas nesiekia vaiko gerklės ir
nėra žemiau peties;
•
ar apatinė saugos diržo juosta nustatyta
žemai, ant dubens, kad sauga būtų optimali.
ĮSPĖJIMAS
Teisinga padėtis: saugos diržas turi būti nustatytas
ant peties.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite:
•
ar sėdynės pasostė užfiksuota reikiamoje
padėtyje;
•
ar galvos atrama sureguliuota tokiame
pačiame aukštyje, kaip ir vaiko galva, jei
9 Prieinama
88
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios vaikiškos kėdutės naudojimo instrukcijų, avarijos metu
vaikas gali rimtai susižaloti.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 62)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės atlenkimas* (p. 89)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės nulenkimas* (p. 89)
„Volvo“ rekomenduoja, kad įtaisytosios vaikiškos automobilinės kėdutės remonto
arba keitimo darbus atliktų tik įgaliotojo
„Volvo“ autoserviso specialistai. Neatlikite
jokių vaikiškos kėdutės modifikacijų ir
nemontuokite ant jos priedų. Jei įtaisytoji
vaikiška automobilinė kėdutė bus apkrauta
didele apkrova, pvz., avarijos atveju, reikia
pakeisti sėdynės pasostę, saugos diržą ir
atlošą arba – galbūt – net visą sėdynę. Net
jei vaikiška kėdutė atrodo neapgadinta, ji
gali nebeužtikrinti tokio paties apsaugos
lygio. Tai taikoma ir tuo atveju, jei sėdynės
pasostė buvo nuleistoje padėtyje ar pan.
Jei sėdynės pasostė itin susidėvėjusi, ją
taip pat reikia pakeisti.
penkių ir septynių sėdynių variantams.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Įtaisytosios vaikiškos pasostės
atlenkimas*
Įtaisytosios vaikiškos pasostės
nulenkimas*
Kai naudojama įtaisytoji vaikiška pasostė,
sėdynės pasostė būtinai turi būti atlenkta
aukštyn.
Kai įtaisytoji vaikiška pasostė nenaudojama,
ją reikia nulenkti žemyn į galinę sėdynę.
Užfiksuokite pasostę paspausdami ją
atgal.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios vaikiškos kėdutės naudojimo instrukcijų, avarijos metu
vaikas gali rimtai susižaloti.
Patraukite rankeną pirmyn ir aukštyn, kad
atleistumėte sėdynės pasostę.
Patraukite rankeną pirmyn, kad atleistumėte sėdynės pasostę.
Susijusi informacija
•
•
Įtaisytoji vaikiška kėdutė* (p. 88)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės nulenkimas* (p. 89)
}}
* Parinktis / priedas.
89
SAUGA
||
Pasostę užfiksuosite ranka paspaudę
žemyn pasostės vidurį.
SVARBU
Prieš nuleisdami sėdynės pasostę, patikrinkite, ar erdvėje po vaikiška kėdute neliko
laisvų daiktų (pvz., žaislų).
PASTABA
Prieš nulenkiant galinį atlošą, pirmiausia
reikia nuleisti vaikiškos kėdutės pasostę.
Susijusi informacija
•
•
90
Įtaisytoji vaikiška kėdutė* (p. 88)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės atlenkimas* (p. 89)
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu kairėje
pusėje
Vairo dešinioji klaviatūra
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Garso signalas
Vairas ir prietaisų skydelis
Vairo reguliavimas
Vairo kairioji klaviatūra
Viršutinio valdymo pulto rodinys, mygtukas ON CALL*
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio
pritemdymas
Centrinis ir tunelinis valdymo pultas
Variklio dangčio atidarymas
Ekrano apšvietimas, bagažinės atrakinimas / atidarymas* / uždarymas*, halogeninių priekinių žibintų spindulio lygis
Viršutinis valdymo pultas
Centrinis ekranas
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai, artimųjų šviesų žibintai, tolimųjų šviesų žibintai, posūkių žibintai, galiniai rūko žibintai,
kelionės ridos skaitiklio nustatymas iš
naujo
Vairo mentelės automatinės pavarų dėžės
pavaroms perjungti rankiniu būdu*
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekranas
Avarinis signalas, atitirpinimas, medija,
daiktadėžės atidarymas
Pavarų perjungimo svirtis
Užvedimo rankenėlė
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Panoraminis stoglangis*
Važiavimo režimo valdymo elementas
Stovėjimo stabdys
Automatinis stabdymas stovint
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
92
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo durelės
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Pavarų dėžė (p. 487)
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu dešinėje
pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atmintis*, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* nuostatos
Centrinis užrakinimas
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai, elektra valdomas vaikų saugos užraktas*
Priekinės sėdynės reguliavimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
Vairo reguliavimas (p. 221)
Žibintų jungikliai (p. 166)
Automobilio užvedimas (p. 472)
}}
* Parinktis / priedas.
93
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Vairas ir prietaisų skydelis
Garso signalas
Centrinis ir tunelinis valdymo pultas
Vairo reguliavimas
Vairo kairioji klaviatūra
Viršutinis valdymo pultas
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai, artimųjų šviesų žibintai, tolimųjų šviesų žibintai, posūkių žibintai, galiniai rūko žibintai,
kelionės ridos skaitiklio nustatymas iš
naujo
Centrinis ekranas
Avarinis signalas, atitirpinimas, medija,
daiktadėžės atidarymas
Pavarų perjungimo svirtis
Vairo mentelės automatinės pavarų dėžės
pavaroms perjungti rankiniu būdu*
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Projekcinis rodinys*
Panoraminis stoglangis*
Važiavimo režimo valdymo elementas
Vairuotojo ekranas
Viršutinio valdymo pulto rodinys, mygtukas ON CALL*
Stovėjimo stabdys
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Vairo dešinioji klaviatūra
Užvedimo rankenėlė
Automatinis stabdymas stovint
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio
pritemdymas
Ekrano apšvietimas, bagažinės atrakinimas / atidarymas* / uždarymas*, halogeninių priekinių žibintų spindulio lygis
Variklio dangčio atidarymas
94
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo durelės
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Pavarų dėžė (p. 487)
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atmintis*, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* nuostatos
Centrinis užrakinimas
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai, elektra valdomas vaikų saugos užraktas*
Priekinės sėdynės reguliavimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
Vairo reguliavimas (p. 221)
Žibintų jungikliai (p. 166)
Automobilio užvedimas (p. 472)
* Parinktis / priedas.
95
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija apie
automobilį ir vairavimą.
Vairuotojo ekrane rodomi matuokliai, indikatoriai ir indikaciniai bei įspėjamieji ženklai. Vairuotojo ekrano turinys priklauso nuo automobilio įrangos, nuostatų ir tuo metu aktyvių
funkcijų.
Vairuotojo ekranas aktyvinamas vos atidarius
dureles, t. y. uždegimo padėtyje 0. Vairuotojo
ekranas po kiek laiko išsijungia, jei yra nenaudojamas. Kad jį vėl aktyvintumėte, atlikite
vieną iš šių veiksmų:
•
•
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Aktyvinkite uždegimo padėtį I.
•
Atidarykite vienas iš durelių.
ĮSPĖJIMAS
Jei vairuotojo ekranas išsijungtų,
neįsijungtų aktyvinant / paleidžiant arba
būtų iš dalies ar visiškai neįskaitomas,
automobilio eksploatuoti negalima. Turite
nedelsdami vykti į autoservisą. „Volvo“
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Įvykus trikčiai, vairuotojo ekrane gali nebūti
pateikiama informacija, pvz., apie stabdžius, oro pagalves ir kitas saugos sistemas. Tokiu atveju vairuotojas negalės pasitikrinti automobilio sistemų būsenos ar
gauti aktualių įspėjimų bei informacijos.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
nuo automobilio modelio.
Vieta vairuotojo ekrane:
96
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
Spidometras
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Tachometras/hibridinės sistemos matuoklisA
Kelionės ridos skaitiklis
Lauko temperatūros matuoklis
Pavarų perjungimo indikatorius
Hodometras;B
Laikrodis
Važiavimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvo informacija
Pranešimai, atskirais atvejais – su grafika
Degalų matuoklis
Kelio ženklų informacija*
Durelių ir saugos diržų informacija
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
–
Įkrovimo būsena
Su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
A
B
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
–
Medijos leistuvas
Su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo
–
Navigacijos žemėlapis*
Momentinių degalų sąnaudų
–
Telefonas
Programėlių meniu (aktyvinamas per vairo klaviatūrą)
–
Balso atpažinimas
–
–
KompasasA
–
Priklauso nuo pasirinkto važiavimo režimo.
Esama rida.
Dinaminis ženklas
Susijusi informacija
Pagrindinė dinaminio ženklo
forma.
Vairuotojo ekrano centre yra dinaminis ženklas, kurio išvaizda keičiasi pagal skirtingus pranešimų tipus. Gintaro spalvos arba raudonas
žymeklis aplink ženklą reiškia kontrolinio arba
įspėjamojo pranešimo rimtumo laipsnį.
•
•
Indikatoriaus ženklo pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrano nuostatos (p. 98)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
(p. 109)
•
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
(p. 107)
•
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 101)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 119)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 118)
Važiavimo režimai (p. 495)
Esant animacijai, bazinis pavidalas gali virsti
grafiniu vaizdu, kad nurodytų, kur yra problema, arba kad paaiškintų informaciją.
* Parinktis / priedas.
97
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekrano nuostatos
Centrinio ekrano nuostatos
Vairuotojo ekrano rodymo parinktis galima
keisti naudojantis vairuotojo ekrano programų
meniu ir centrinio ekrano nuostatų meniu.
Informacijos tipo pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
Vairuotojo ekrano programėlių meniu
nuostatos
2. Paspauskite My Car Vairuotojo
ekranas Vairuotojo ekrano
informacija.
3. Pasirinkite, kad turi būti rodoma fone:
• Fone nerodyti jokios informacijos
• Rodyti šiuo metu leidžiamos
medijos informaciją
• Rodyti navigaciją net kai
nenustatytas maršrutas
Temos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
nuo automobilio modelio.
Programėlės meniu atveriamas ir valdomas
ant vairo esančia dešiniąja klaviatūra.
Programėlių meniu galima pasirinkti, kokia
informacija bus rodoma vairuotojo ekrane
•
•
•
•
98
kelionės kompiuteris;
medijos leistuvas;
telefonas;
2. Palieskite My Car
Rodyti temas
Kalbos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Palieskite Sistema Sistemos kalbos ir
vienetai Sistemos kalba kalbai pasirinkti.
> Pakeitimas turės įtakos visų ekranų kalbai.
Šios nuostatos yra asmeninės, jos automatiškai įrašomos į aktyvų vairuotojo profilį.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 118)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
Vairuotojo ekranas
3. Pasirinkite vairuotojo ekrano temą
(išvaizdą):
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
navigacijos sistema*.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Degalų matuoklis
Hibridinės sistemos matuoklis
Degalų matuoklis vairuotojo ekrane rodo
degalų lygį bake.
Važiavimo režimais „Hybrid“ ir „Pure“ vairuotojo ekrane pateikiamas hibridinės sistemos
matuoklis, padedantis vairuotojui važiuoti
taupiau.
Parodo galios lygį užvedus degimo
variklį. Jei įrašytas ženklas, vadinasi,
vidaus degimo variklis naudojamas.
Parodo galios lygį, kurį pasiekus
užvedamas vidaus degimo variklis.
Jei ženklas neįrašytas, vadinasi,
vidaus degimo variklis nenaudojamas.
Indikatorius, nurodantis, kad įkraunamas hibridinės sistemos akumuliatorius, pvz., kai švelniai paspaudžiamas
stabdžių pedalas.
Vairuotojo pageidaujama galia
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
nuo automobilio modelio.
Pilka degalų matuoklio zona rodo degalų kiekį
bake.
Kai degalų lygis žemas ir greitai bus laikas jų
prisipilti, ima šviesti degalų siurblio simbolis ir
tampa gintarinės spalvos. Kelionės kompiuteris papildomai nurodo, kiek galima nuvažiuoti
su degalų likučiu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
(p. 100)
Hibridinės sistemos matuoklis skirtingais
būdais parodo ryšį tarp elektrinio variklio naudojamos galios ir jos likučio.
Hibridinės sistemos matuoklio ženklai
Hibridinės sistemos matuoklio rodyklė nurodo
vairuotojo (greičio pedalu) pageidaujamą variklio galią. Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo
daugiau esamoje pavaroje vairuotojas pageidauja galios. Žymeklis tarp žaibo ir lašo rodo
momentą, kuriuo užsiveda vidaus degimo
variklis.
Parodo esamąjį elektrinio variklio
galios likutį. Jei įrašytas ženklas,
vadinasi, elektrinis variklis naudojamas.
Jei ženklas neįrašytas, vadinasi, elektrinis variklis nenaudojamas.
Degalų pylimas (p. 516)
Degalų bakas – tūris (p. 724)
}}
99
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Hibridinio akumuliatoriaus
matuoklis
Pavyzdžiui:
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklis rodo, kiek hibridinės sistemos akumuliatoriuje yra energijos.
Automobilis paleistas, tačiau stovi, galios nereikalaujama.
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių, akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai spaudžiant stabdžių pedalą arba stabdant varikliu nuokalnėje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Elektrinis variklis negali patiekti pageidaujamos
galios, todėl užvedamas vidaus degimo variklis.
100
Važiavimo režimai (p. 495)
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Kojinis stabdys (p. 478)
Sistemos „Twin Engine“ vidaus degimo
variklio užvedimas ir išjungimas (p. 494)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus energiją
naudoja elektrinis variklis, tačiau taip pat ji
naudojama automobiliui vėsinti arba šildyti.
Kelionės kompiuteris apskaičiuoja apytikslį
atstumą, kiek energijos liko hibridinės sistemos akumuliatoriuje.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
matuoklio ženklai
Kelionės kompiuteris
•
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos
tokios vertės, pvz., atstumas, degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
Siekiant padėti vairuoti ekonomiškai, įrašoma
informacija apie momentines ir vidutines
degalų sąnaudas. Informacija iš kelionės kompiuterio gali būti rodoma vairuotojo ekrane.
Atstumo, greičio ir kt. vienetus galima pakeisti
sistemos nuostatose (centriniame ekrane).
turisto – alternatyvusis spidometras.
kelionės ridos skaitiklis;
Yra du kelionės ridos skaitikliai: TM ir TA.
TM galima nustatyti iš naujo rankiniu būdu, TA
nustatomas iš naujo automatiškai, jei automobilis nenaudojamas bent keturias valandas.
Vairuojant registruojama tokia informacija:
•
•
•
•
Ženklas
hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklyje rodo, kad aktyvinta funkcija
Hold, o ženklas
rodo, kad aktyvinta funkcija Charge.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
Hold ir Charge funkcijos (p. 511)
rida;
važiavimo trukmė;
vidutinis greitis;
vidutinės degalų sąnaudos
Rodomos vertės nuo ridos skaitiklio paskutinio
nustatymo iš naujo.
hodometras;
Kelionės kompiuterio informacijos vairuotojo ekrane
pavyzdžiai. Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys
priklauso nuo automobilio modelio.
Kelionės kompiuteryje yra šie matuokliai:
•
•
•
•
•
kelionės ridos skaitiklis;
hodometras;
momentinių degalų sąnaudų;
Hodometras registruoja automobilio bendrąją
ridą. Šios vertės į nulį nustatyti iš naujo negalima.
momentinių degalų sąnaudų;
Šis matuoklis rodo automobilio momentines
degalų sąnaudas. Vertė atnaujinama maždaug
kas sekundę.
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
}}
101
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
su degalų likučiu nuvažiuojamo
atstumo;
Kelionės kompiuteris apskaičiuoja,
kiek liko nuvažiuoti su bake likusiais
degalais.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km (20 mulių) ir
pagal likusį degalų kiekį bake.
Kai matuoklyje rodoma „----“, vadinasi, degalų
nepakanka ridos likučiui apskaičiuoti. Kaip
įmanoma greičiau įpilkite degalų.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Ekonomiškas važiavimo stilius paprastai reiškia ilgesnį nuvažiuojamą atstumą.
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu
nuvažiuojamo atstumo;
Apytikslis atstumas, kurį galima
nuvažiuoti su hibridiniame akumuliatoriuje likusiu energijos kiekiu, rodomas greta šio simbolio.
Skaičiavimai yra grindžiami vidutinėmis normaliai pakrautos transporto priemonės sąnaudomis (važiuojant įprastai), atsižvelgiant į tai,
ar įjungtas oro kondicionierius (AC). Keičiant
važiavimo režimus iš Hybrid į Pure, apskai-
102
čiuotas atstumas padidėja, kadangi režimu
Pure sumažinamos klimato nuostatos (ECO
klimatas).
Jei matuoklis rodo „---“, vadinasi, garantuojamo elektra nuvažiuojamo atstumo nebeliko.
elektros vartotojų (garso sistema, langų / veidrodėlių / sėdynių šildymo elektra funkcija,
intensyviai veikianti klimato kontrolės sistema
ir pan.), tuo mažesnis galimas nuvažiuoti
atstumas.
PASTABA
PASTABA
Galimą važiavimo atstumą sumažina ne tik
oro srovių pakilimas automobilio salone,
bet ir staigus pagreitėjimas ir stabdymas,
didelis greitis, didelės apkrovos, žema
aplinkos temperatūra ir stačios įkalnės.
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Ekonomiškas važiavimo stilius paprastai reiškia ilgesnį nuvažiuojamą atstumą.
Visiškai įkrauto hibridinio akumuliatoriaus
užvedimo reikšmė
Kadangi sunku numatyti važiavimo stilių ir
kitus veiksnius, kurie daro poveikį elektra
nuvažiuojamam atstumui, „Volvo“ nusprendė
taikyti visiškai įkrauto automobilio užvedimo
reikšmę. Užvedimo reikšmė parodo didžiausią
galimą skaičių vietoj prognozuojamo elektra
nuvažiuojamo atstumo. Hybrid ir Pure užvedimo reikšmės skirtumas priklauso nuo to, kad
automobiliui leidžiama suvartoti daugiau energijos iš hibridinio akumuliatoriaus esant Pure
režimui, ir nuo to, kad automobilis persijungia į
ECO klimato režimą.
Važiavimo elektra rida
Siekdamas maksimalios ridos važiuodamas
elektra, elektromobilio vairuotojas turi galvoti
apie energijos taupymą. Kuo daugiau veikia
turisto – alternatyvusis spidometras.
Alternatyvusis skaitmeninis spidometras leidžia lengviau važiuoti tose šalyse, kur greičio
apribojimo ženklai pateikiami kitais vienetais
nei rodo automobilio prietaisai.
Tokiu atveju skaitmeninis greitis rodomas
kitais vienetais nei analoginio spidometro. Jei
analoginis spidometras sugraduotas mph,
skaitmeninis spidometras atitinkamą greitį
rodo km/h ir atvirkščiai.
Susijusi informacija
•
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 103)
•
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
(p. 104)
•
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 104)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Sistemos vienetų keitimas (p. 146)
Kelionės duomenų rodymas
vairuotojo ekrane
Kelionės kompiuteryje įrašytos ir apskaičiuotos vertės gali būti rodomos vairuotojo
ekrane.
Vertės įrašomos į kelionės kompiuterio programėlę. Programėlės meniu galima pasirinkti,
kokia informacija bus rodoma vairuotojo
ekrane.
1.
Atverkite programėlės meniu, vairuotojo
ekrane paspausdami (1).
(Jei vairuotojo ekrane yra nepatvirtintas
pranešimas, programėlių meniu atverti
neleidžiama. Prieš tai, kol bus galima
atverti programėlių meniu, pirmiausia pranešimą reikia patvirtinti paspaudžiant O
mygtuką (4).
2. Kelionės kompiuterio programėlę galima
naršyti kairėn arba dešinėn spaudžiant (2).
> Keturiose viršutinėse meniu eilutėse
rodomos išmatuotos kelionės ridos
skaitiklio TM vertės. Kitose keturiose
meniu eilutėse rodomos išmatuotos
kelionės ridos skaitiklio TA vertės.
Sąrašą galima perslinkti aukštyn arba
žemyn su (3).
Programėlės meniu1 atveriamas ir naršomas vairo
dešiniąja klaviatūra.
Programų meniu
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
1
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
}}
103
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
3. Perslinkite žemyn iki parinkčių mygtukų,
kad pasirinktumėte, kuri informacija bus
rodoma vairuotojo ekrane:
•
•
odometras;
•
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
•
•
•
Ridos skaitiklio nustatymas iš
naujo
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
Ridos skaitiklis nustatomas iš naujo kairiojo
perjungikliu mygtuku.
Kelionės kompiuteryje įrašyta kelionės statistika rodoma grafiškai centriniame ekrane ir
pateikiama ekonomiškesnio važiavimo, kai
sunaudojama mažiau degalų, apžvalga.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę Vairavimo
rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
su degalų likučiu nuvažiuojamo
atstumo;
turisto – alternatyvusis spidometras.
Kelionės ridos skaitiklio TM, TA rida
arba be ridos
Kiekvienas stulpelis diagramoje atitinka 1, 10 arba
100 km arba atitinkamų mylių ridą. Vairuojant
stulpeliai pildomi iš dešinės. Toliausiai dešinėje
esantis stulpelis rodo esamosios atkarpos
vertę.
Momentinės degalų sąnaudos, vidutinės sąnaudos TM arba TA, pakaitomis,
nėra degalų sąnaudų rodinio
Mygtuku O (4) pažymėkite arba nuimkite
žymą nuo parinkties. Pakeičiama iškart.
–
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 101)
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
(p. 104)
Paleiskite iš naujo visą ridos skaitiklio TM
informaciją (pvz., ridą, vidutines sąnaudas,
vidutinį greitį ir važiavimo laiką), ilgai
spausdami RESET mygtuką ant kairiojo
perjungiklio.
Trumpai paspaudus RESET mygtuką, bus
iš naujo paleista tik rida.
Ridos skaitiklis TA nustatomas iš naujo tik
automatiškai, kai automobilis nenaudojamas
keturias arba daugiau valandų.
Susijusi informacija
•
104
Kelionės kompiuteris (p. 101)
Vidutinės degalų sąnaudos ir bendroji vairavimo trukmė skaičiuojamos nuo kelionės statistikos paskutinio nustatymo iš naujo.
Degalų ir elektros sąnaudos pateikiamos skirtinguose grafikuose. Elektros sąnaudos – tai
„grynosios“ sąnaudos, t. y. suvartota energija
minus stabdant sukaupta energija.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kelionės statistikos nuostatos
Susijusi informacija
Nustatykite iš naujo arba pakoreguokite kelionės statistikos nuostatas.
1. Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Vairavimo rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
•
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 104)
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 101)
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
(p. 104)
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio2.
2. Paspauskite Pageidav., kad
PASTABA
Važiuojant elektra, kelionės statistikoje gali
būti nurodomos ir degalų sąnaudos, jei
veiks papildomas šildytuvas3.
•
pakeistumėte grafiko mastelį. Parinkite
stulpelių skyrą: 1, 10 arba 100 km/myl.
•
po kiekvienos kelionės iš naujo nustatytumėte duomenis. Atliekama, kai automobilis paliekamas stovėti ilgiau nei
4 valandas.
•
nustatytumėte iš naujo esamos kelionės duomenis.
Susijusi informacija
•
•
Kelionės statistikos nuostatos (p. 105)
Kelionės kompiuteris (p. 101)
Kelionės statistika, apskaičiuotos vidutinės sąnaudos ir bendroji važiavimo trukmė
visada nustatomos iš naujo vienu metu.
Atstumo, greičio ir kt. vienetus galima pakeisti
sistemos nuostatose (centriniame ekrane).
2 Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
3 Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
nuo automobilio modelio.
105
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Data ir laikas
Laikrodis rodomas vairuotojo ir centriniame
ekranuose.
Laikrodžio vieta
Automatinis laikas (automobiliuose su
GPS)
Jei automobilyje yra navigacijos sistema,
galima pasirinkti Automatinis laikas. Tada
automatiškai suderinama laiko juosta (atsižvelgiant į automobilio buvimo vietą). Tam tikrų
tipų navigacijos sistemose, norint tinkamai
nustatyti laiko juostą, reikia nurodyti ir buvimo
vietos šalį. Jei Automatinis laikas nepasirenkama, laikas ir data nustatomi jutiklinio ekrano
rodyklėmis „aukštyn“ arba „žemyn“.
Lauko temperatūros matuoklis
Lauko temperatūra pateikiama vairuotojo
ekrane.
Temperatūrą matuojantis jutiklis yra automobilio išorėje.
Vasaros laikas
Tam tikrose šalyse galima pasirinkti automatinio vasaros laiko nustatymo funkciją
Automatinis vasaros laikas. Kitose šalyse
nuostatą Vasaros laikas galima pasirinkti rankiniu būdu.
Tam tikrose situacijose pranešimai ir informacija vairuotojo ekrane gali uždengti laikrodį.
Centriniame ekrane laikrodis yra viršutiniame
dešiniajame būsenos lauko kampe.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Jei automobilis ilgai nejudėjo, matuoklis gali
rodyti per aukštą temperatūrą.
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
Kai lauko temperatūra yra intervale
nuo -5 °C iki +2 °C (23°F iki 36°F),
vairuotojo ekrane snaigės ženklas,
įspėjantis apie galimai slidžią kelio
Datos ir laiko nuostatos
–
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pasirinkite Nuostatos Sistema Data
ir laikas, kad pakeistumėte laiko ir datos
formato nuostatas.
Nustatykite laiką ir datą spaudinėdami
rodykles „aukštyn“ arba „žemyn“ jutikliniame ekrane.
106
dangą.
Šis ženklas trumpam pasirodo ir projekciniame rodinyje*, jei automobilyje toks yra.
Temperatūros matuoklio vienetus ir kt. galima
pakeisti per sistemos nuostatas (centrinio
ekrano viršutiniame rodinyje).
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Sistemos vienetų keitimas (p. 146)
Indikatorių ženklai vairuotojo
ekrane
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie
aktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba
įvykusią klaidą ar triktį.
Ženklas
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent
viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų. Vairuotojo ekrane taip pat atsiranda
tekstinis pranešimas. Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti
kartu su kitais ženklais.
Stabdžių sistemos gedimas
Ženklas užsidega, kai sugenda
stovėjimo stabdžiai.
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema
neveikia. Įprasta automobilio
stabdžių sistema veikia, tačiau
be ABS funkcijos.
Įjungtas automatinis stabdys
Ženklas įsijungia, kai aktyvinama
funkcija ir veikia kojinis arba stovėjimo stabdys. Stabdys laiko
sustojusį automobilį vietoje.
Ženklas
Paaiškinimas
Slėgio padangose stebėjimo
sistema
Jei slėgis padangose žemas,
įsijungia ženklas. Kilus trikčiai
slėgio padangose sistemoje,
ženklas pirmiausia mirksi maždaug 1 minutę ir tada ima šviesti
nepertraukiamai. Taip gali būti
todėl, kad sistema negali aptikti
žemo slėgio padangose arba
įspėti apie jį, kaip numatyta.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas
šviečia, taip gali būti dėl to, jog
sugedo automobilio išmetimo
sistema. Nuvykite į autoservisą,
kad šis sistemą patikrintų.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Posūkio kairėn ir dešinėn indikatorius
Šis ženklas mirksi, kai naudojami
posūkių indikatoriai.
}}
107
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Ženklas
Paaiškinimas
Gabaritiniai žibintai
Ženklas įsijungia kartu su gabaritiniais žibintais.
Priekinių žibintų sistemos triktis
Ženklas įsijungia, jei užregistruojama funkcijos ABL (aktyviųjų
posūkio apšvietimo žibintų) triktis arba kita priekinių žibintų sistemos triktis.
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų
šviesų žibintai.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Ženklas užsidega baltai, kai
išjungti automatiniai tolimųjų
šviesų žibintai.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba
„mirksint” tolimosiomis šviesomis.
108
Ženklas
Paaiškinimas
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų
šviesų žibintai. Gabaritiniai žibintai įjungti.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Ženklas užsidega baltai, kai
išjungti automatiniai tolimųjų
šviesų žibintai. Gabaritiniai žibintai įjungti.
Įjungtos tolimosios šviesos
Ženklas įsijungia kartu su tolimosiomis šviesomis ir gabaritiniais
žibintais.
Įjungti priekiniai rūko žibintai
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas priekinis rūko žibintas.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko žibintas.
Įjungtas lietaus jutiklis
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas lietaus jutiklis.
Ženklas
Paaiškinimas
Įjungta paruošimo funkcija
Šis ženklas įsijungia, kai variklio
bloko ir salono šildytuvas / oro
kondicionierius vykdo automobilio paruošimo procedūrą.
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai reiškia,
kad sistema sugedus.
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
Ženklas ima šviesti aktyvinus
sportinį režimą. Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau.
Tada sistema nustato, ar greičio
pedalas spaudinėjamas ir vairas
sukinėjamas greičiau, posūkiai
įveikiami aktyviau nei važiuojant
įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės
dalies kontroliuojamo slydimo
manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Eismo juostos laikymo pagalba
Paaiškinimas
Eismo juostos laikymo pagalba
ir lietaus jutiklis
Baltas ženklas: Eismo juostos
laikymo pagalba įjungta, eismo
juostų linijos aptinkamos.
Baltas ženklas: Eismo juostos
laikymo pagalba įjungta, eismo
juostų linijos aptinkamos. Lietaus
jutiklis įjungtas.
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau
eismo juostų linijos neaptinkamos.
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau
eismo juostų linijos neaptinkamos. Lietaus jutiklis įjungtas.
Geltonos spalvos simbolis:
Eismo juostos laikymo pagalba
įspėja / įsikiša.
Sumažėjusi galia
Užregistravus laikinąją pavaros
agregato triktį, automobilis gali
pradėti veikti avariniu režimu ir
sumažinti variklio galią, kad
pavaros agregatas nebūtų apgadintas.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
(p. 109)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo
ekrane
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad
aktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta triktis.
Ženklas
Paaiškinimas
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas
užsidega, kai nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką automobilio saugai arba vairavimui.
Tuo pačiu metu vairuotojo
ekrane pasirodo aiškinamasis
pranešimas. Įspėjamasis ženklas
taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Šis ženklas įsijungia arba ima
mirksėti, jei priekinėje automobilio sėdynėje esantis žmogus
neprisisegė saugos diržo arba jei
kuris nors galinėje sėdynėje
sėdintis žmogus diržą atsisegė.
}}
109
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Ženklas
Paaiškinimas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Saugos oro pagalvės
Žemas variklio alyvos slėgis
Sistemos sutrikimas
Jei ženklas toliau šviečia arba
įsijungia vairuojant, vadinasi,
aptikta vienos iš automobilio
saugos sistemų triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu šis ženklas pasirodo
važiuojant, reiškia variklio alyvos
slėgis yra per žemas. Nedelsiant
išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei
ženklas užsidega, tačiau alyvos
lygis yra normalus, kreipkitės į
autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Važiuojant šis ženklas ima
šviesti, jei kas nors negerai pavaros sistemoje. Tuo pačiu metu
vairuotojo ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas.
Stabdžių sistemos gedimas
Jei užsidegtų šis ženklas, gali
būti kad stabdžių sistemoje per
mažai skysčio. Vykite į artimiausią įgaliotąjį autoservisą, kad
specialistai patikrintų stabdžių
skysčio lygį ir pašalintų problemą.
Įjungtas stovėjimo stabdys
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti.
Nuolat mirksintis ženklas reiškia
gedimą. Perskaitykite pranešimą
vairuotojo ekrane.
110
Ženklas
Aukšta variklio temperatūra
Šis ženklas įsijungia važiuojant,
kai per daug padidėja variklio
temperatūra. Tuo pačiu metu vairuotojo ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas.
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo
metu, jei sutrinka elektros sistema. Nuvykite į autoservisą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susidūrimo pavojus
„City Safety“ įspėja apie susidūrimo su kitomis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais, dviratininkais arba stambiais gyvūnais
pavojų.
Susijusi informacija
•
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
(p. 107)
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekrano licencijos
sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Toliau pateikiamas tekstas yra „Volvo“
sutartis su gamintoju arba kūrėju (anglų
kalba).
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
111
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
112
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
}}
113
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
freetype@freetype.org Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
114
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert
Wilhelm <robert.wilhelm@freetype.org>
Werner Lemberg
<werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
and with the following additions to the
disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
}}
115
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
116
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Programų meniu vairuotojo ekrane
Programų (programėlių) meniu vairuotojo
ekrane leidžia greitai pasiekti dažnai naudojamas tam tikrų programų funkcijas.
Susijusi informacija
•
Taikomoji
programa
Funkcijos
Kelionės kompiuteris
Pasirenkamas kelionės
ridos skaitiklis arba tai, ką
rodyti vairuotojo ekrane ir
pan.
Medijos leistuvas
Pasirenkamas aktyvus
medijos leistuvo šaltinis.
Telefonas
Skambinama adresatui iš
skambučių sąrašo.
Navigacija
Orientavimas į kelionės
tikslą ir pan.
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Iliustracija yra scheminio pobūdžio.
Programų meniu vairuotojo ekrane galima
naudoti vietoje centrinio ekrano, ir jis valdomas naudojant dešiniąją klaviatūrą ant vairo.
Per programų meniu galima lengviau perjungti
skirtingas programas ar jų funkcijas nepaleidžiant vairo.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 96)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 118)
Programų meniu funkcijos
Per skirtingas programas galima pasiekti įvairias funkcijas. Iš programų meniu galima valdyti šias programas ir su jomis susijusias funkcijas:
117
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Programų meniu tvarkymas
vairuotojo ekrane
Programų meniu atvėrimas ir
užvėrimas
Programų (programėlių) meniu vairuotojo
ekrane valdomas vairo dešiniąja klaviatūra.
–
Paspauskite atvėrimo / užvėrimo mygtuką
(1).
> Programų meniu atsiveria arba užsiveria.
PASTABA
Jei vairuotojo ekrane yra nepatvirtintas pranešimas, programėlių meniu atverti
neįmanoma. Prieš tai, kol bus galima
atverti programėlių meniu, pirmiausia reikia
patvirtinti tą pranešimą.
Programų meniu ir vairo dešinioji klaviatūra. Iliustracija yra scheminio pobūdžio.
Atvėrimas / užvėrimas
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
Programų meniu užsiveria automatiškai po to,
kai tam tikrą laiką nieko nebuvo daroma arba
buvo išrinktos tam tikros parinktys.
Naršymas ir išranka programų meniu
1.
Judėkite tarp programų spaudinėdami
kairę arba dešinę rodykles (2).
> Ankstesnės ir kitos programų funkcijos
rodomos programų meniu.
2. Naršykite pasirinktos programos funkcijas
spausdami aukštyn arba žemyn (3).
3. Patvirtinkite arba paryškinkite funkcijos
nuostatą spausdami patvirtinimą (4).
> Funkcija aktyvinama, o kai kuriose
parinktyse programų meniu po to užsiveria.
118
Jei programėlių meniu atveriamas vėl, parodomos paskutinės pasirinktos programėlės funkcijos.
Susijusi informacija
•
•
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 117)
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 119)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Pranešimai vairuotojo ekrane
Vairuotojo ekrane galima rodyti pranešimus,
informuojančius vairuotoją arba jam padedančius įvairių įvykių atvejais.
Pranešimų vairuotojo ekrane pavyzdžiai. Iliustracija
yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Pranešimų vairuotojo ekrane pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane rodomi vairuotojui labai
svarbūs pranešimai.
Pranešimai gali būti rodomi skirtingose vairuotojo ekrano vietose, priklausomai nuo to, kokia
kita informacija rodoma tuo pačiu metu. Praėjus kuriam laikui arba patvirtinus pranešimą ar
atlikus reikiamą veiksmą, pranešimas dingsta
iš vairuotojo ekrano. Jei pranešimą reikia
įrašyti, jis perkeliamas į programėlę
Automobilio būsena, kuri atveriama programėlių rodinyje (centriniame ekrane).
Pranešimų sudėtis gali skirtis ir jie gali būti
rodomi kartu su grafika, ženklais ar mygtukais,
kurie skirti, pavyzdžiui, patvirtinti pranešimą
arba priimti prašymą.
Pranešimas
Paaiškinimas
Reguliari
techn. priež.
Techninės priežiūros pranešimai
Toliau pateikti svarbūs techninės priežiūros
pranešimai ir jų reikšmė.
Registruotis
techninei
patikrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Rodomas iki kitos techninės priežiūros datos.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai sustokiteA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su
autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su
autoservisuB.
Reikia skubiai
vykti į autoservisąA
Nedelsdami susisiekite
su autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Reikalinga
tech. patikraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas automobilis.
Reguliari
techn. priež.
Laikas techninei priežiūrai
Reguliari
techn. priež.
Tech. patikra
neatlikta laiku
Laikinai
išjungtaA
A
B
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Rodomas suėjus kitos
techninės priežiūros
datai.
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Rodomas praėjus techninės priežiūros datai.
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo,
pradėjus važiuoti arba
kitą kartą užvedus variklį.
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur
kilo problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
}}
119
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Susijusi informacija
•
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 120)
•
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų
tvarkymas (p. 121)
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 154)
Pranešimų tvarkymas vairuotojo
ekrane
Pranešimai vairuotojo ekrane valdomi vairo
dešiniąja klaviatūra.
Pranešimai be mygtukų:
–
Pranešimų vairuotojo ekrane ir vairo dešiniosios klaviatūros pavyzdžiai. Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Kairėn / dešinėn
Patvirtinti
Kai kuriuose vairuotojo ekrano pranešimuose
yra vienas ar keli mygtukai, kuriais, pavyzdžiui,
patvirtinamas pranešimas arba priimamas prašymas.
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
1.
120
2. Patvirtinkite pasirinkimą spausdami patvirtinimą (2).
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo
rodinio.
Judėkite tarp mygtukų spaudinėdami kairės arba dešinės rodykles (1).
Užverkite pranešimą spausdami patvirtinimą (2) arba leiskite, kad pranešimas po
kurio laiko užsivertų automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo
rodinio.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į
programėlę Automobilio būsena, kuri atveriama programėlių rodinyje (centriniame
ekrane). Centriniame ekrane pateikiamas su
tuo susijęs pranešimas Autom. žinutė
laikoma autom. būsenos prgr..
Susijusi informacija
•
•
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 119)
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų
tvarkymas (p. 121)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 154)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Iš vairuotojo ekrano įrašytų
pranešimų tvarkymas
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
Įrašyto pranešimo skaitymas
Kaip iškart perskaityti įrašytą pranešimą:
–
Paspauskite mygtuką, esantį dešiniau nuo
centriniame ekrane pateikiamo pranešimo
Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
> Įrašytas pranešimas pateikiamas programėlėje Automobilio būsena.
ninę priežiūrą arba perskaityti savininko
vadovą.
Kaip rezervuoti techninę priežiūrą iš įrašyto
pranešimo:
–
Kaip perskaityti įrašytą pranešimą vėliau:
1.
Įrašytus pranešimus rasite programėlėje
Automobilio būsena.
Vairuotojo ekrane rodomi pranešimai, kuriuos reikia įrašyti,
perkeliami į programėlę
Automobilio būsena centriniame ekrane. Centriniame
ekrane pateikiamas su tuo
susijęs pranešimas Autom.
žinutė laikoma autom. būsenos prgr..
4 Priklauso
Atverkite programėlę Automobilio
būsena iš programėlių rodinio, esančio
centriniame ekrane.
> Programėlė atveriama apatinėje pradžios rodinio plytelėje.
Pasirinkus Pask. ir susit. dėl
paskyrimo: inicijuojama telefono programėlė ir paskambinama autoservisui,
kad būtų galima rezervuoti techninės
pagalbos ir remonto darbus.
2. Programėlėje pasirinkite kortelę Žinutės.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
3. Palieskite pranešimą, kad jį išskleistumėte / sumažintumėte.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės
kairėje dalyje pateikiamame vaizde
rodoma pranešimo informacija grafine
forma.
Įrašyto pranešimo valdymas
Išskleistuoju režimu kai kurie pranešimai turi
du mygtukus, kuriais galima rezervuoti tech-
nuo rinkos. Kartu reikia užregistruoti „Volvo ID“ ir pasirinktą autoservisą.
Įjungę pranešimo išskleistąjį režimą,
paspauskite Užklausti dėl
paskyrimoPask. ir susit. dėl
paskyrimo4, kad būtų pateikta techninės
pagalbos rezervavimo pagalba.
> Pasirinkus Užklausti dėl paskyrimo:
programėlėje atveriama kortelė
Paskyrimai ir sukuriama užklausa techninės pagalbos ir remonto darbams
rezervuoti.
Kaip pasiskaityti apie pranešimą savininko
vadove:
–
Išskleistuoju pranešimo režimu paspauskite Vartotojo vadovas, kad pasiskaitytumėte apie pranešimą savininko vadove.
> Savininko vadovas atsiveria centriniame
ekrane ir parodo su pranešimu susijusios informacijos.
}}
121
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Kaskart užvedus variklį, įrašyti pranešimai
automatiškai panaikinami iš programėlės.
Susijusi informacija
•
•
•
122
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 119)
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 120)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 154)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano apžvalga
Daugelis automobilio funkcijų valdomos iš
centrinio ekrano. Čia pateikiamas centrinis
ekranas ir jo parinktys.
}}
123
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Trys centrinio ekrano baziniai rodiniai. Perbraukite dešinėn arba kairėn, kad pasiektumėte – atitinkamai – funkcijų arba programėlių rodinį5.
Funkcijų rodinyje pateikiamos automobilio
funkcijos, kurias galima aktyvinti arba
5 Automobiliuose
124
su vairu dešinėje pusėje rodiniai būna atvirkštiniai.
deaktyvinti paspaudžiant mygtuką. Tam
tikros funkcijos gali sužadinti papildomas
funkcijas: tai reiškia, kad jos atveria langą
su nustatymo parinktimis. Toliau patei-
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
kiame kelis pavyzdžius:Kamera. Projekcinio rodinio* nuostatas galima keisti ir iš
funkcijų rodinio, tačiau reguliavimo veiksmai atliekami naudojantis vairo dešiniąja
klaviatūra.
Medija – pastaruoju metu naudotos su
medija susijusios programėlės. Paspauskite antrinį rodinį, kad jį išplėstumėte.
Telefonas – iš čia galima pasiekti telefono
funkciją. Paspauskite antrinį rodinį, kad jį
išplėstumėte.
Pradžios rodinys – tai pirmasis rodinys,
pateikiamas paleidus ekraną.
Papildomos antrinis rodinys – pastaruoju
metu naudotos programėlės arba automobilio funkcijos, nepriklausančios nė vienam
iš kitų antrinių rodinių. Paspauskite antrinį
rodinį, kad jį išplėstumėte.
Programų rodinys (programėlių rodinys) –
atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinės funkcijos, pvz., FM
radijas. Palieskite programėlės piktogramą, kad ją atvertumėte.
Būsenos juosta – automobilyje vykdoma
veikla rodoma pačiame ekrano viršuje. Tinklo ir ryšio informacija pateikiama kairėje
būsenos juostos pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos
indikacija – dešinėje.
Viršutinis rodinys – kad jį pasiektumėte,
nuvilkite kortelę žemyn. Iš čia galima
pasiekti Nuostatos, Vartotojo vadovas,
Profilis ir automobilio įrašytas žinutes.
Atskirais atvejais viršutiniame rodinyje
papildomai galima pasiekti kontekstines
nuostatas (pvz., Navigacijos nuostatos) ir
kontekstinį automobilio savininko vadovą
(pvz., Navigacija Rankinis).
Navigacija – įjungia žemėlapio navigacijos
funkciją, pvz., su „Sensus Navigation“*.
Palieskite antrinį rodinį, kad jį išskleistumėte.
Klimato eilutė – informacija ir tiesioginiai
ryšiai, leidžiantis nustatyti, pvz., temperatūrą ir sėdynės šildymo funkciją*. Norėdami atverti klimato kontrolės rodinį su
daugiau nuostatų, paspauskite klimato
eilutės centre esantį ženklą.
•
Kontekstinės sąrankos atvėrimas centriniame ekrane (p. 147)
•
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 19)
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 553)
•
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
(p. 145)
•
•
•
•
Sistemos kalbos keitimas (p. 146)
Telefonas (p. 570)
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Sistemos garso išjungimas ir garsumo keitimas centriniame ekrane (p. 145)
Sistemos vienetų keitimas (p. 146)
Centrinio ekrano valymas (p. 692)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 154)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 126)
Centrinio ekrano rodinių naršymas
(p. 129)
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
(p. 136)
Taikomosios programos (p. 544)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 138)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
* Parinktis / priedas. 125
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano valdymas
Daugelį automobilio funkcijų galima valdyti ir
reguliuoti iš centrinio ekrano. Centrinis ekranas - tai jutiklinis ekranas, reaguojantis į prisilietimą.
Jutiklinio ekrano funkcijų naudojimas
centriniame ekrane
Ekranas reaguoja skirtingai, priklausomai nuo
to, ar jį spaudžiate, velkate ar per jį braukiate.
Veiksmai, pvz., naršymas tarp skirtingų rodiVeiksmas
126
nių, objektų žymėjimas, slinkimas sąrašu ir
programėlių perkėlimas, gali būti atliekami
įvairiais būdais liečiant ekraną.
Infraraudonųjų spindulių šviesos užuolaidėlė,
veikianti virš ekrano, leidžia ekranui aptikti arti
jo esantį pirštą. Šia technologija įgalinama
naudotis ekranu net su pirštinėmis.
Vienu metu ekraną gali valdyti du asmenys,
pvz., reguliuoti klimato kontrolės nuostatas
vairuotojo ir keleivio pusėse.
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
Toliau lentelėje pateikiami įvairūs ekrano valdymo veiksmai:
Įvykdymas
Rezultatas
Paspauskite vieną kartą.
Pažymi objektą, patvirtina išranką arba aktyvina funkciją.
Paspauskite greitai du kartus iš
eilės.
Priartina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį.
Paspauskite ir laikykite.
Paima objektą. Galima naudoti programėlėms arba žemėlapio taškams žemėlapyje perkelti.
Paspauskite pirštu ekraną, laikykite prispaudę ir tuo pat metu vilkite objektą į pageidaujamą
vietą.
Palieskite vieną kartą dviem
pirštais.
Atitolina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Veiksmas
Įvykdymas
Rezultatas
Vilkimas
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Laikykite nuspaudę ir nuvilkite, kad
perkeltumėte programėles ar žemėlapio taškus žemėlapyje. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per ekraną.
Greitai perbraukite
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai
per ekraną.
Atminkite: palietus viršutinę ekrano dalį, gali atsiverti viršutinis rodinys.
Pirštų išskėtimas
Priartina.
Pirštų suglaudimas
Atitolina.
}}
127
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito
rodinio
1.
Šis elementas naudojamas daugeliui automobilio funkcijų valdyti. Pavyzdžiui, temperatūrą
galima reguliuoti taip:
Trumpai paspauskite pradžios mygtuką,
esantį po centriniu ekranu.
> Rodoma paskutinė pradžios rodinio
padėtis.
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą,
•
2. Trumpai paspauskite dar kartą.
> Visi pradžios rodinio antriniai rodiniai
nustatomi iš naujo į jų numatytąsias
būsenas.
palieskite + arba −, kad temperatūrą didintumėte arba mažintumėte laipsniškai arba
•
palieskite pageidaujamą ant valdymo elemento esančią temperatūrą.
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane
pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą
prie įvairių rodinių.
Susijusi informacija
Kai galima perslinkti rodiniu, centriniame ekrane atsiranda slinkties indikatorius.
•
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 129)
Kaip naudotis centrinio ekrano
valdymo elementais
•
Programėlių ir mygtukų perkėlimas centriniame ekrane (p. 138)
•
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 140)
Sąrašo, straipsnio ar rodinio slinkimas
Ekrane pasirodžius slinkties indikatoriui,
galima perslinkti rodinį žemyn arba aukštyn.
Perbraukite žemyn / aukštyn bet kurioje rodinio dalyje.
Temperatūros valdymo elementas.
128
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano aktyvinimas ir
deaktyvinimas
1.
Centrinį ekraną galima pritemdyti ir vėl aktyvinti, spaudžiant po ekranu esantį pradžios
mygtuką.
Paspauskite ir ilgai palaikykite fizinį pradžios mygtuką (po ekranu).
> Ekranas patamsėja (išskyrus klimato
eilutę, kuri rodoma ir toliau). Visos
ekrano funkcijos veikia ir toliau.
2. Norėdami vėl aktyvinti ekraną, trumpai
spustelėkite pradžios mygtuką.
> Rodytas prieš išjungiant ekraną rodinys
bus vėl parodytas.
PASTABA
Ekrane pasirodžius raginimui atlikti
veiksmą, ekrano negalima išjungti.
PASTABA
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Paspaudus pradžios mygtuką, jutiklinis ekranas pritemsta ir nereaguoja į lietimus. Klimato
eilutė rodoma ir toliau. Visos funkcijos, susijusios su ekranu, veikia ir toliau, pvz., klimato,
garso, orientavimo* ir programėlių. Pritemdytą
centrinį ekraną patogu valyti. Pritemdymo
funkciją galima naudoti ir siekiant sumažinti
ekrano intensyvumą, kad jis netrukdytų vairuojant.
Centrinis ekranas išsijungia automatiškai,
kai variklis išjungtas ir atidarytos vairuotojo
durelės.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano valymas (p. 692)
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
(p. 145)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Centrinio ekrano rodinių naršymas
Centriniame ekrane yra penki skirtingi pagrindiniai rodiniai: pradžios rodinys, viršutinis
rodinys, klimato kontrolės rodinys, programos
rodinys (programėlės rodinys) ir funkcijos
rodinys. Ekranas įsijungia automatiškai, atidarius vairuotojo dureles.
Pradžios rodinys
Pradžios rodinys pateikiamas paleidus ekraną.
Jame rasite keturis antrinius rodinius:
Navigacija, Medija, Telefonas ir papildomą
antrinį rodinį.
Programėlės arba automobilio funkcija, pasirinkta iš programėlių arba funkcijų rodinio,
pasileidžia atitinkamame pagrindinio rodinio
antriniame rodinyje. Pvz., FM radijas pasileidžia Medija plytelėje.
Papildoma plytelė rodo paskutinę naudotą
programėlę arba automobilio funkciją, kuri
nėra susijusi su jokia iš kitų trijų sričių.
Antriniuose rodiniuose pateikta trumpa informacija apie kiekvieną skirtingą programėlę.
PASTABA
Paleidus automobilį, įvairiuose pradžios
rodinio antriniuose rodiniuose pateikiama
informacijos apie dabartinę programėlių
būseną.
}}
* Parinktis / priedas. 129
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane
pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą
prie įvairių rodinių.
Būsenos juosta
Automobilyje vykdoma veikla rodoma ekrano
viršuje. Tinklo ir ryšio informacija pateikiama
kairėje būsenos lauko pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos
indikacija – dešinėje.
Viršutinis rodinys
Viršutiniame rodinyje visada suteikiama prieiga prie šių elementų:
• Nuostatos
• Vartotojo vadovas
• Profilis
• Automobilyje įrašytos žinutės.
Viršutiniame rodinyje atskirais atvejais suteikiama prieiga prie tokios informacijos:
•
Kontekstinė nuostata (pvz., Navigacijos
nuostatos). Keiskite nuostatas tiesiogiai
viršutiniame rodinyje, kai veikia programėlė (pvz., navigacijos).
•
Kontekstinis automobilio savininko vadovas (pvz., Navigacija Rankinis). Viršutiniame rodinyje pateikiama tiesioginė prieiga prie automobilio skaitmeninio savininko vadovo straipsnių, susijusių su
ekrane rodomu turiniu.
Klimato kontrolės rodinys
Klimato eilutė yra nuolat matoma ekrano apačioje. Čia galima tiesiogiai keisti populiariausias klimato nuostatas, pvz., nustatyti temperatūrą ir sėdynės šildymo funkciją*.
Paspauskite klimato eilutės centre
esantį ženklą, kad atsivertų klimato
kontrolės rodinys ir pasiektumėte
daugiau klimato nuostatų.
Norėdami užverti klimato kontrolės
rodinį ir grįžti į ankstesnį rodinį,
paspauskite šį ženklą.
Norėdami užverti viršutinį rodinį, paspauskite
už jo ribų, nuspauskite pradžios mygtuką arba
paspauskite viršutinio rodinio apačią ir nuvilkite aukštyn. Tada parodomas apačioje buvęs
rodinys ir jį vėl galima naudoti.
Žemyn nuvilktas viršutinis rodinys.
Būsenos juostos centre, ekrano viršutinėje
dalyje yra ąselė. Atverkite viršutinį rodinį,
paspausdami kortelę arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus per ekraną žemyn.
130
PASTABA
Viršutinis rodinys nepateikiamas paleidimo / išjungimo metu arba kai ekrane
rodomas pranešimas. Be to, jis nepasiekiamas, kai rodomas klimato rodinys.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Programų rodinys
siogiai pateikiama trumpa informacija, pvz.,
Žinutės neperskaitytų teksto žinučių skaičius.
Funkcijų rodinys
Paspauskite programėlę, kad ją atvertumėte.
Programėlė tuomet atsidaro toje plytelėje,
kuriai ji priklauso, pvz., Medija.
Atsižvelgiant į programėlių skaičių, galite
slinkti žemyn programėlių rodinyje. Tai padarysite perbraukdami / nuvilkdami iš apačios
aukštyn.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš kairės dešinėn6 arba paspausdami
pradžios mygtuką.
Automobilyje esančių programėlių rodinys.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programų (programėlių) rodinį, perbraukite per
ekraną iš dešinės kairėn6. Čia pateikiamos
atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinių funkcijų programėlės, pvz.,
FM radijas. Kai kurių programėlių rodinyje tie-
6 Taikoma
automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais įvairioms
automobilio funkcijoms atlikti.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte funkcijų
rodinį, perbraukite per ekraną iš kairės dešinėn6. Čia galite aktyvinti arba deaktyvinti įvairias automobilio funkcijas, pvz., BLIS*, Lane
Keeping Aid* ir Parkavimo pagalba*.
}}
* Parinktis / priedas. 131
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Atsižvelgiant į funkcijų kiekį, čia taip pat
galima perslinkti rodinį žemyn. Tai padarysite
perbraukdami / nuvilkdami iš apačios aukštyn.
•
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
(p. 136)
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Priešingai nei programėlių rodinyje, kuriame
programėlę atversite ją paspausdami, funkcija
aktyvinama arba deaktyvinama paspaudžiant
atitinkamą funkcinį mygtuką. Kai kurios (sužadinimo) funkcijos paspaustos atsiveria naujame lange.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš dešinės kairėn6 arba paspausdami
pradžios mygtuką.
Susijusi informacija
•
Antrinių rodinių valdymas centriniame
ekrane (p. 133)
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 138)
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
•
Kontekstinės sąrankos atvėrimas centriniame ekrane (p. 147)
•
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane (p. 19)
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 150)
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Taikomosios programos (p. 544)
6 Taikoma
132
automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Antrinių rodinių valdymas
centriniame ekrane
domą antrinį rodinį. Šiuos rodinius galima
išskleisti.
Pradžios rodinyje rasite keturis antrinius rodinius: Navigacija, Medija, Telefonas ir papil-
}}
133
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Antrinio rodinio išskleidimas iš numatytojo režimo
Standartinis ir išskleistasis antrinio rodinio režimai centriniame ekrane.
134
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Antrinio rodinio išskleidimas:
–
Plytelės Navigacija, Medija ir Telefonas:
Paspauskite bet kurią antrinio rodinio
vietą. Išskleidus plytelę, papildoma plytelė
pradžios rodinyje laikinai išstumiama.
Kitos dvi plytelės sumažinamos ir rodoma
tik tam tikra informacija. Palietus papildomą plytelę, kitos trys plytelės sumažinamos ir pateikiama tik tam tikra informacija.
Išskleistajame rodinyje suteikiama prieiga
prie bazinių programėlės funkcijų.
Išskleisto antrinio rodinio užvėrimas:
–
Antrinį rodinį galima užverti trimis skirtingais būdais.
•
Palieskite viršutinę išskleistojo antrinio
rodinio dalį.
•
Palieskite kitą plytelę (ši plytelė atsivers
išskleistuoju režimu).
•
Trumpai paspauskite fizinį pradžios
mygtuką, esantį po centriniu ekranu.
Viso ekrano režimu atvėrus naują antrinį rodinį,
nerodoma jokios informacijos iš kitų antrinių
rodinių.
Išskleistuoju režimu atverkite
programėlę per visą ekraną:
paspauskite ženklą.
Paspaudžiant pradžios mygtuką, galima
visada grįžti į pradžios rodinį. Kad iš viso
ekrano režimo grįžtumėte atgal į standartinį
pradžios rodinio vaizdą, paspauskite pradžios
mygtuką du kartus.
Susijusi informacija
•
•
Paspauskite ženklą, kad
grįžtumėte į išskleistąjį
režimą arba paspauskite pradžios mygtuką, esantį ekrano
apačioje.
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 126)
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 129)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 129)
Kaip atverti arba užverti antrinį rodinį
viso ekrano režimu
Papildomą antrinį rodinį7 ir antrinį rodinį
Navigacija galima atverti viso ekrano režimu ir
rasti dar daugiau informacijos bei nuostatų
parinkčių.
7
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Taikoma ne visoms programėlėms arba automobilio funkcijoms, atvertoms per papildomą plytelę.
135
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Funkcijų rodinys centriniame
ekrane
Visi automobilio funkcijų mygtukai išdėstyti
funkcijų rodinyje – viename iš centrinio
Skirtingi mygtukų tipai
Yra iš viso trys skirtingi automobilio funkcijų
mygtukų tipai, žr. toliau:
Mygtuko tipas
Savybė
Keičia automobilio funkciją
Funkcijų mygtukai
Turi įjungimo / išjungimo padėtis.
Daugelis funkcijų rodinyje esančių mygtukų
valdo tam tikras funkcijas.
Sužadinimo
mygtukai
Neturi įjungimo / išjungimo padėčių.
Statymo mygtukai
Turi įjungimo, išjungimo ir nuskaitymo režimus.
8 Taikoma
136
ekrano bazinių rodinių. Nueikite į funkcijų
rodinį iš pradžios rodinio, perbraukdami
ekraną iš kairės dešinėn8.
Kai funkcija veikia, mygtuko piktogramos kairėje įsijungia šviesos diodų indikatorius. Paspauskite mygtuką funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
Paspaudus sužadinimo mygtuką, atidaromas funkcijos langas. Pavyzdžiui, tai
gali būti sėdynės padėties keitimo langas.
Panašūs į funkcijų mygtukus, tačiau turi papildomą statymo nuskaitymo
padėtį.
automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
• Kamera
• Galvos atramos nulenkimas
• Projekc. rodinio reguliavimas
• Įvažiuoti į stovėjimo vietą
• Išvažiuoti iš vietos
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Skirtingi mygtukų režimai
Jei funkcijos arba statymo mygtuko šviesos
diodų indikatorius šviečia žalia spalva, vadinasi
funkcija aktyvinta. Aktyvinus funkciją, atsiveria
papildomas tekstas su paaiškinimu (tam tikroms funkcijoms). Tekstas rodomas kelias
sekundes, tada parodomas mygtukas su
įjungtu šviesos diodų indikatoriumi.
Funkcija deaktyvinama užgesus šviesos diodų
indikatoriui.
Lane Keeping Aid atveju, paspaudus mygtuką, pvz., pasirodo tekstas Veikia tik tam
tikru greičiu.
Funkcija įjungiama arba išjungiama vienu
trumpu mygtuko spustelėjimu.
Jei mygtuko dešinėje pusėje pasirodo įspėjamasis trikampis, vadinasi, kažkas neveikia kaip
turėtų.
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 126)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 129)
137
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Programėlių ir mygtukų perkėlimas
centriniame ekrane
PASTABA
Paslėpkite retai naudojamas arba visai
nenaudojamas programėles, perkeldami
jas į apačią, iš ekrano matomos dalies. Taip
lengviau rasite dažniau naudojamas programėles.
Automobilio funkcijų programėlės ir mygtukai
(atitinkamai – programėlių ir funkcijų rodiniuose) gali būti perkeliami į kitą vietą ir pagal
pageidavimą sutvarkomi.
1. Perbraukite iš dešinės kairėn9, kad pasiektumėte programėlių rodinį, arba perbraukite iš kairės dešinėn9, kad pasiektumėte
funkcijų rodinį.
PASTABA
Programėlių ir automobilio funkcijų mygtukų negalima įkelti į jau užimtas vietas.
Ženklų, kurie gali būti rodomi centrinio
ekrano būsenos juostoje, apžvalga.
Būsenos juostoje rodoma veiksmų eiga ir –
atskirais atvejais – jų būsena. Ne visi ženklai
rodomi visą laiką dėl ribotos vietos lauke.
Ženklas
Paaiškinimas
Prisijungta prie interneto.
2. Palieskite programėlę arba mygtuką ir
palaikykite.
> Pasikeičia programėlės arba mygtuko
dydis ir jis tampa nežymiai permatomas. Tada galima jį perkelti.
Susijusi informacija
•
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
(p. 136)
Mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas.
3. Nuvilkite programėlę arba mygtuką į tuščią vietą rodinyje.
•
•
Taikomosios programos (p. 544)
Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys.
Aktyvintas tarptinklinis ryšys.
Centrinio ekrano valdymas (p. 126)
Programėlėms arba mygtukams išdėstyti
galima naudoti iki 48 eilučių. Kad perkeltumėte programėlę arba mygtuką už matomos
srities ribų, nuvilkite jį į rodinio apačią. Tada
bus pridėta naujų eilučių, kur ir galėsite patalpinti programėlę arba mygtuką.
Todėl kai kurios programėlės arba mygtukai
gali būti išdėstyti toliau sąraše ir įprastu rodinio režimu jų gali nesimatyti.
Perbraukite ekraną, kad perslinktumėte rodinį
aukštyn arba žemyn.
9 Taikoma
138
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
„Bluetooth“ ryšys aktyvintas, bet
neprijungta jokio įrenginio.
GPS ryšiu siunčiama ir priimama
informacija.
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Aktyvinta modemo funkcija („WiFi“ interneto prieigos taškas).
Automobilis gali bendrinti turimą
ryšį.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Ženklas
Paaiškinimas
Aktyvintas automobilio modemas.
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 561)
•
•
Telefonas (p. 570)
Data ir laikas (p. 106)
Aktyvi USB bendrinimo funkcija.
Vyksta procesas.
Paruošimo aktyvinimo laikmatis.
Atkuriamas garso šaltinis.
Garso šaltinis sustabdytas.
Vyksta telefoninis pokalbis.
Garso šaltinis nutildytas
Naujienos gautos iš radijo stoties.
Gaunama eismo informacija.
Laikrodis.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 129)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 154)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
* Parinktis / priedas. 139
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Klaviatūra centriniame ekrane
Centrinio ekrano klaviatūra leidžia įvesti duomenis spaudžiant klavišus. Taip pat galima
ranka „piešti“ per ekrane pateikiamas raides
ir ženklus.
Naudojantis klaviatūra, galima įvesti ženklus,
raides ir skaičius, pvz., rašyti iš automobilio
tekstines žinutes, įvesti slaptažodžius arba ieškoti straipsnių skaitmeniniame automobilio
savininko vadove.
Klaviatūra rodoma tik tada, kai ekrane galima
įvesti informaciją.
140
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vaizde pateikiama kai kurių mygtukų, kuriuos galima rodyti klaviatūroje, apžvalga. Išvaizda priklauso nuo kalbos nuostatų ir konteksto, kuriame naudojama klaviatūra.
Siūlomų žodžių arba ženklų eilutė10.
Įvedant naujas raides, siūlomi žodžiai
10
Taikoma Azijos kalboms.
koreguojami. Pasiūlymus galima naršyti
spaudžiant rodykles „dešinėn“ arba „kai-
rėn“. Kad pasirinktumėte pasiūlymą,
palieskite jį. Atminkite, kad ši funkcija su
}}
141
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
tam tikromis kalbomis nedera. Jei funkcija
nepasiekiama, eilutė klaviatūroje nerodoma.
Klaviatūroje siūlomi ženklai priklauso nuo
to, kuri kalba pasirinkta (žr. 7 punktą).
Palieskite ženklą, kad jį įvestumėte.
Mygtukas veikia skirtingai, atsižvelgiant į
kontekstą, kuriuo naudojama klaviatūra:
siekiant įvesti @ (kai įvedamas el. pašto
adresas) arba prireikus sukurti naują
eilutę (įvedant įprastą tekstą).
Paslepia klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Naudojamas prireikus rašyti didžiosiomis
raidėmis. Paspauskite dar kartą, kad parašytumėte vieną didžiąją ir kitas mažąsias
raides. Paspaudus dar kartą, rašomos
visos didžiosios raidės. Paspaudus vėl, klaviatūra rašomos mažosios raidės. Šiuo
režimu pirmoji raidė po taško, šauktuko
arba klaustuko būna didžioji. Pirmoji raidė
teksto lauke taip pat būna didžioji. Teksto
laukuose, skirtuose pavadinimams arba
adresams, kiekvienas žodis automatiškai
pradedamas didžiąja raide. Teksto laukuose, skirtuose slaptažodžiams, saityno
adresams ar el. pašto adresams įvesti,
visos raidės automatiškai būna mažosios,
nebent mygtuku nustatoma kitaip.
Skaičių įvedimas. Tada klaviatūra (2)
rodoma su skaičiais. Paspauskite
142
(kuris skaičių režimu rodomas vietoj
), kad grąžintumėte raidžių klavia, kad atvertumėte speciatūrą, arba
liųjų ženklų klaviatūrą.
Raidės arba ženklo variantai
Pakeičia teksto įvedimo kalbą, pvz., EN.
Siūlomi ženklai ir žodžiai (1) priklauso nuo
pasirinktos kalbos. Norint, kad būtų galima
klaviatūra keisti kalbas, jas reikia pirmiausia įtraukti srityje „Nuostatos“.
Tarpas.
Panaikina įvestą testą. Trumpai paspaudžiant naikinama po vieną ženklą. Laikykite mygtuką nuspaustą, kad greičiau
panaikintumėte ženklus.
Pakeičia klaviatūros režimą, kad būtų
galima raides ir ženklus rašyti ranka.
Paspaudžiant patvirtinimo mygtuką virš klaviatūros (iliustracijoje nepateiktas), patvirtinamas
įvestas tekstas. Mygtuko išvaizda skiriasi atsižvelgiant į kontekstą.
Raidės arba ženklo variantus, pvz., é arba è,
galima įvesti laikant nuspaudus raidę arba
ženklą. Pateikiamas laukelis, kuriame – galimi
raidžių arba ženklų variantai. Paspauskite reikiamą variantą. Jei neparenkama jokio
varianto, įvedama pradinė raidė / ženklas.
Susijusi informacija
•
Klaviatūros kalbos keitimas centriniame
ekrane (p. 143)
•
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 143)
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 126)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 576)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Klaviatūros kalbos keitimas
centriniame ekrane
Įvairių kalbų perjungimas klaviatūra
Jei srityje Nuostatos pasirinktos kelios kalbos, klaviatūros mygtuku galima jas perjungti.
Norint, kad būtų galima klaviatūra persijungti
tarp įvairių kalbų, jas reikia nustatyti srityje
Nuostatos.
Kalbų įtraukimas arba naikinimas
nuostatose
Klaviatūrai automatiškai nustatoma tokia pati
kalba kaip ir sistemos. Klaviatūros kalbą
galima pritaikyti rankiniu būdu, nepaveikiant
sistemos kalbos.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema Sistemos kalbos
ir vienetai Klaviatūros išdėstymai.
3. Sąraše pasirinkite vieną ar kelias kalbas.
> Dabar pasirinktas kalbas įvedant tekstą
bus galima keisti tiesiogiai per klaviatūrą.
Jei srityje Nuostatos aktyviai nepasirinkta
jokių kalbų, klaviatūra išlaiko automobilio sistemos kalbą.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą su sąrašu:
1.
Taikoma tam tikroms sistemos kalboms.
Naudodamiesi centrinio ekrano klaviatūra,
galite ekrane įvesti ženklus, raides ir žodžius,
„braižydami“ ranka.
Paspauskite klaviatūros mygtuką, kad pereitumėte nuo
spausdinimo klavišais prie
raidžių ir ženklų įvedimo
ranka.
2. Pasirinkite reikiamą kalbą. Jei srityje
Nuostatos pasirinktos daugiau nei keturios kalbos, klaviatūra galima perslinkti
sąrašą.
> Klaviatūra pritaikoma pasirinktai kalbai
ir pateikiami kiti siūlomi žodžiai.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą neparodant
sąrašo:
–
Trumpai paspauskite mygtuką.
> Klaviatūra pritaikoma kitai sąrašo kalbai, faktiškai neparodant paties sąrašo.
Susijusi informacija
•
•
11
Paspauskite mygtuką ir ilgai jį palaikykite.
> Atsiveria sąrašas.
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas
ranka į centrinį ekraną
Sistemos kalbos keitimas (p. 146)
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 140)
Sritis, skirta ženklams / raidėms /
žodžiams / žodžių dalims rašyti.
Teksto laukas, kuriame pasirodo ženklų
arba žodžių rašymo siūlymai11, rašant juos
ekrane (1).
}}
143
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Ženklų / raidžių / žodžių / žodžių dalių
pasiūlymai. Sąrašą galima slinkti.
Tarpas. Tarpą galima įvesti ir parašant
brūkšnelį (-) ranka rašytų raidžių srityje (1).
Žr. toliau pateiktą skirsnį „Kaip įvesti tarpą
laisvojo teksto lauke, veikiant rašysenos
atpažinimo funkcijai“.
Panaikinkite įvestą testą. Paspauskite
trumpai, kad vienu metu panaikintumėte
po vieną ženklą / raidę. Prieš paspausdami
vėl, kad panaikintumėte kitą ženklą / raidę,
šiek tiek palaukite.
Grįžkite į įprasto ženklų įvedimo klaviatūrą.
Galimybė išjungti / įjungti garsą įvedimo
metu.
Paslėpkite klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Pakeiskite teksto įvesties kalbą.
12
144
Ženklų / raidžių / žodžių rašymas ranka
1. Rankraščio raidėms skirtoje srityje (1)
parašykite ženklą, raidę, žodį arba jo dalį.
Parašykite žodį arba jo dalis vieną virš kito
arba ant linijos.
> Pateikiamas siūlomų ženklų, raidžių
arba žodžių skaičius (3). Labiausiai tikėtinas pasirinkimas rodomas sąrašo viršuje.
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
2. Šiek tiek palaukę įveskite ženklą / raides /
žodį.
> Įvedamas sąrašo viršuje esantis ženklas / raidė / žodis. Taip pat galima pasirinkti kitą ženklą, paspaudžiant sąraše
reikiamą ženklą, raidę arba žodį.
Arabiškoje klaviatūroje braukite priešinga kryptimi. Braukiant iš dešinės į kairę, parašomas tarpas.
Ranka parašytų ženklų / raidžių
naikinimas / keitimas
Visus teksto lauke (2) esančius ženklus panaikinsite
perbraukdami per rašymo ranka lauką (1).
–
Yra keli būdai, kuriais naudojantis galima
panaikinti / pakeisti ženklus / raides.
•
Sąraše (3) paspauskite pageidaujamą
raidę arba žodį.
•
Paspauskite teksto naikinimo mygtuką
(5), kad panaikintumėte raidę, ir pradėkite iš naujo.
•
Perbraukite horizontaliai iš dešinės į
kairę12 virš ranka rašomų raidžių srities
(1). Kelis kartus perbraukdami virš srities, šalinkite pasikartojančias raides.
•
Teksto lauke (2) paspaudus X, panaikinamas visas įvestas tekstas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kaip laisvojo teksto lauke su rankraščiu
pakeisti eilutę
Centrinio ekrano išvaizdos
keitimas
Centrinio ekrano išvaizdą galima pakeisti,
pasirenkant temą.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite My Car Vairuotojo
ekranas Rodyti temas.
Eilutę pakeisite rankraščio lauke13 ranka nubraižydami pirmiau iliustracijoje pavaizduotą ženklą.
Kaip įvesti tarpą laisvojo teksto lauke,
veikiant rašysenos atpažinimo funkcijai
3. Tada pasirinkite temą, pvz., Minimalistic
arba Chrome Rings.
Kaip šių išvaizdų priedą, galima pasirinkti iš
Normalus ir Šviesus. Pasirinkus Normalus,
ekrano fonas yra tamsus, o tekstas – šviesus.
Ši alternatyva yra numatytoji visoms temoms.
Taip pat galima pasirinkti ir šviesų variantą,
kuriame fonas yra šviesus, o tekstas – tamsus.
Ši alternatyva naudinga, pvz., ryškioje dienos
šviesoje.
Sistemos garso išjungimas ir
garsumo keitimas centriniame
ekrane
Centriniame ekrane galima pakeisti sistemos
garsumą arba visiškai išjungti sistemos garsą.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite Garsas
Sistemos garsas.
3. Prie Lietimo garsai nuvilkite mygtuką,
norėdami pakeisti garsumą arba išjungti
ekrano lietimo garsus. Nuvilkite valdymo
elementą iki norimo garsumo.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
Garso nuostatos (p. 542)
Ši alternatyva visada prieinama naudotojui ir
nėra veikiama aplinkinio apšvietimo.
Susijusi informacija
Įveskite tarpą, nubrėždami brūkšnelį iš kairės dešinėn14.
Susijusi informacija
•
13
14
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 140)
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
•
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 129)
•
Centrinio ekrano valymas (p. 692)
Arabų klaviatūrai – nubraižykite tą patį simbolį, bet atvirkščiai.
Arabų klaviatūrai: brėžkite brūkšnelį iš dešinės kairėn.
145
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Sistemos vienetų keitimas
Sistemos kalbos keitimas
Vienetų nuostatos valdomos centrinio ekrano
meniu Nuostatos.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Kalbos nuostatos pateikiamos centrinio
ekrano meniu Nuostatos.
PASTABA
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, tam
tikra savininko informacija gali nederėti su
nacionaliniais arba vietos įstatymais bei
reglamentais. Neperjunkite į kalbą, kurią
sunku suprasti, nes jums bus sunku surasti,
kaip viską grąžinti.
2. Eikite į Sistema Sistemos kalbos ir
vienetai Matavimo vienetai.
3. Pasirinkite matavimo vienetą:
•
Metrinė – kilometrai, litrai ir laipsniai
Celsijaus skalėje.
• Britų – mylios, galonai ir laipsniai Celsi-
1.
jaus skalėje.
• JAV – mylios, galonai ir laipsniai Farenheito skalėje.
> Pakeičiami vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio vienetai.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
Sistemos kalbos keitimas (p. 146)
Nuostatas ir daugelio automobilio funkcijų
informaciją galima pakeisti centriniame
ekrane.
1. Atverkite viršutinį rodinį, paspausdami kortelę viršuje arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus per ekraną žemyn.
2. Paspauskite Nuostatos, kad atvertumėte
nuostatų meniu.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Eikite į Sistema
vienetai.
Sistemos kalbos ir
3. Pasirinkite Sistemos kalba. Kalbos,
derančios su valdymo balsu funkcija, turi
valdymo balsu ženklą.
> Pakeičiama vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio kalba.
Susijusi informacija
•
•
•
146
Kitos nuostatos centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
Sistemos vienetų keitimas (p. 146)
Viršutinis rodinys su mygtuku Nuostatos.
3. Paspauskite vieną iš kategorijų ir antrinių
kategorijų, kad rastumėte reikiamą nuostatą.
4. Pakeiskite vieną ar kelias nuostatas. Įvairių
tipų nuostatos keičiamos nevienodais
būdais.
> Pakeitimai įrašomi nedelsiant.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kontekstinės sąrankos atvėrimas
centriniame ekrane
1.
Galima naudoti daugelio automobilio bazinių
programėlių kontekstinę sąranką ir tiesiogiai
pakeisti nuostatas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
2. Spauskite Navigacijos nuostatos.
> Atsiveria navigacijos nuostatų puslapis.
Nuvilkite viršutinį rodinį žemyn, kai programėlė yra išskleista, pvz., Navigacija.
3. Pagal poreikį pakeiskite nuostatas ir
patvirtinkite išrankas.
Paspauskite Užverti arba fizinį pradžios mygtuką, esantį po centriniu ekranu, jei norite
užverti sąrankos rodinį.
Daugelis automobilio bazinių programėlių turi
šią kontekstinės nuostatos parinktį, tačiau ne
visos.
Antrinė nuostatų meniu kategorija su įvairių tipų nuostatomis (čia pateikiamas daugialypės parinkties
mygtukas ir akutės).
Trečiųjų šalių programėlės
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 148)
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 149)
Viršutinis rodinys su kontekstinės nuostatos mygtuku.
Kontekstinė nuostata – tai šaukinys, teikiantis
prieigą prie konkrečios nuostatos, susijusios
su ekrane rodoma aktyvia funkcija. Programėlės, kurios būna įdiegtos automobilyje iš pradžių, pvz., FM radijas ir USB, priklauso
„Sensus“ ir yra automobilio įterptinių funkcijų
dalis. Šių programėlių nuostatas galima keisti
tiesiogiai per kontekstinę nuostatą viršutiniame rodinyje.
Trečiųjų šalių programėlės nebūna įtrauktos į
automobilio sistemą iš pradžių, tačiau jas
galima parsisiųsti iš Volvo ID. Čia nuostatos
visada valdomos programėlės viduje, o ne iš
viršutinio rodinio.
Susijusi informacija
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 545)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 148)
Kai pasiekiama kontekstinė sąranka:
147
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Naudotojo duomenų nustatymas iš
naujo pasikeitus savininkui
Nuostatų atkūrimas centriniame
ekrane
Pasikeitus savininkui, naudotojo duomenis ir
sistemos nuostatas reikia atkurti į gamyklines
nuostatas.
Automobilio nuostatas galima nustatyti iš
naujo įvairiais lygiais. Pasikeitus savininkui,
atkurkite visus naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas į pradines gamyklines nuostatas. Keičiant nuosavybės teisę, svarbu pakeisti
Volvo On Call* paslaugos savininką.
Galima atkurti visas numatytąsias nuostatas,
parinktas centrinio ekrano nuostatų meniu.
Susijusi informacija
• Atkurti asmeninius nustatymus – išva-
•
•
lomi asmens duomenys ir atkuriamos
numatytosios asmeninių nuostatų vertės.
•
•
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 148)
•
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo profiliuose (p. 154)
4. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte nustatymą iš naujo.
Atkurti asmeninius nustatymus atveju
nustatymą iš naujo reikia patvirtinti spaudžiant Atstatyti aktyviajam profiliui arba
Atstatyti visiems profiliams.
> Pasirinktos nuostatos nustatomos iš
naujo.
Du atkūrimo tipai
Nuostatų meniu pasiekiami du skirtingi nuostatų atkūrimo tipai:
• Gamyklinių nuostatų grąžinimas – išvalomi visi duomenys ir failai, atkuriamos
numatytosios nuostatų vertės.
Nuostatų atkūrimas
Susijusi informacija
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 149)
Norėdami atkurti savo nuostatas, vykdykite
toliau pateiktas instrukcijas.
PASTABA
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Eikite į Sistema
grąžinimas.
Gamyklinių nuostatų
3. Pasirinkite reikiamą nustatymo iš naujo
tipą.
> Rodomas iškylantysis langas.
148
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Lentelė su centrinio ekrano
nuostatomis
Centrinio ekrano nuostatų meniu yra pagrindinių ir antrinių kategorijų, kuriose surinktos
daugelio automobilio funkcijų nuostatos ir
informacija.
Čia pateikiamos septynios pagrindinės kategorijos: My Car, Garsas, Navigacija, Medija,
Ryšys, Klimatas ir Sistema.
Kiekvienoje kategorijoje savo ruožtu yra tam
tikras skaičius antrinių kategorijų ir nuostatų
parinkčių. Toliau pateiktose lentelėse pateiktas
pirmasis antrinių kategorijų lygis. Funkcijos
arba srities nuostatų parinktys išsamiau paaiškintos susijusiame savininko vadovo skirsnyje.
Kai kurios nuostatos yra asmeninės: tai reiškia,
kad jas galima įrašyti į skiltį Vairuotojo
profiliai. Kitos nuostatos yra visuotinės: tai
reiškia, kad su vairuotojo profiliu jos nesiejamos.
My Car
Pakategorės
Ekranai
Pakategorės
Pakategorės
Veidrodėliai ir patogumas
TV*
Užrakinimas
Vaizdo įrašas
Stovėjimo stabdys ir pakaba
Priekinio stiklo valytuvas
Garso sistema
Pakategorės
Telefonas
Pakategorės
Teksto žinutės
Tonas
Android Auto*
Balansas
Apple CarPlay*
Sistemos garsas
Bluetooth įrenginiai
Navigacija
Pakategorės
Žemėlapis
Maršrutas ir orientavimas
Eismas
Medija
IntelliSafe
Pakategorės
Važiavimo pageidavimai/Individualus
važiavimo režimas*
AM/FM radijas
Žibintai ir apšvietimas
Ryšiai
Wi-Fi
Transporto priemonės „Wi-Fi“ prieigos
taškas
Internetas per automobilio modemą*
Volvo On Call*
Volvo autoservisų tinklai
Klimatas
Pagrindinėje kategorijoje Klimatas antrinių
kategorijų nėra.
DAB*
Gracenote®
}}
* Parinktis / priedas. 149
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Sistema
Pakategorės
Vairuotojo profilis
Data ir laikas
Sistemos kalbos ir vienetai
Privatumas ir duomenys
Klaviatūros išdėstymai
Valdymas balsu*
Gamyklinių nuostatų grąžinimas
Sistemos informacija
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 123)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 148)
Vairuotojo profiliai
Daugelį automobilyje parenkamų nuostatų
galima pritaikyti pagal asmeninius vairuotojo
pageidavimus ir įrašyti į vieną arba kelis vairuotojo profilius.
Asmeninės nuostatos automatiškai įrašomos į
aktyvų vairuotojo profilį. Kiekvieną raktelį
galima susieti su vairuotojo profiliu. Naudojant
susietą raktelį, automobilis pritaikomas prie
konkretaus vairuotojo profilio nuostatų.
Kokios nuostatos įrašomos į vairuotojo
profilius?
Daugelis automobilyje esančių nustatymų bus
automatiškai įrašyti į aktyvų vairuotojo profilį,
nebent profilis yra apsaugotas. Automobilyje
galima parinkti asmenines arba visuotines
nuostatas. Į vairuotojo profilius įrašomos tik
asmeninės nuostatos.
Į vairuotojo profilį be kita ko galima įrašyti
tokias nuostatas: ekranų, veidrodėlių, priekinių
sėdynių, navigacijos*, garso ir medijos sistemos, kalbos ir valdymo balsu.
Kai kurios nuostatos, vadinamos visuotinėmis,
gali būti keičiamos, tačiau jos neįrašomos į
konkretų vairuotojo profilį. Visuotinių nuostatų
pakeitimai turi įtakos visiems profiliams.
Visuotinės nuostatos
Perjungiant vairuotojų profilius, visuotinės
nuostatos ir parametrai nekeičiami. Jie išlieka
150
tokie patys, neatsižvelgiant į tai, kuris vairuotojo profilis buvo aktyvus.
Visuotinių nuostatų pavyzdys – klaviatūros
išdėstymo nuostatos. Jei papildomoms kalboms įdiegti buvo naudojamas vairuotojo profilis X, jos liks pasiekiamos ir naudojant vairuotojo profilį Y. Klaviatūros išdėstymo nuostatos
neįrašomos į konkretų vairuotojo profilį: šios
nuostatos yra visuotinės.
Asmeniniai pageidavimai
Jei vairuotojo profilis X buvo naudojamas, pvz.,
centrinio ekrano šviesumui pakeisti, šie pakeitimai vairuotojo profiliui Y įtakos neturės. Jie
įrašomi į vairuotojo profilį X, nes šviesumo
nuostata yra asmeninė.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 151)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą (p. 151)
•
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su
vairuotojo profiliu (p. 152)
•
•
Apsaugokite vairuotojo profilį (p. 152)
•
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 149)
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo profiliuose (p. 154)
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo profilio pasirinkimas
3. Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
Įjungus centrinį ekraną, jo viršuje parodomas
pasirinktas vairuotojo profilis. Kitą kartą atrakinus automobilį, aktyvinamas paskutinis
naudotas vairuotojo profilis. Atrakinus automobilį, galima įjungti kitą vairuotojo profilį.
Vis dėlto, jei nuotolinio valdymo raktelis
susietas su vairuotojo profiliu, paleidus automobilį jis yra pasirenkamas.
Kitą vairuotojo profilį galima pasirinkti dviem
būdais.
4. Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema įkelia naujo vairuotojo profilio
nuostatas.
1 variantas:
1.
Įjungę ekraną, palieskite vairuotojo profilio
pavadinimą, rodomą centrinio ekrano viršuje.
> Pateikiamas pasirenkamų vairuotojo
profilių sąrašas.
2. Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
3. Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema įkelia naujo vairuotojo profilio
nuostatas.
2 variantas:
1.
Nuvilkite centriniame ekrane esantį viršutinį rodinį.
2. Spauskite Profilis.
> Pateikiamas toks pat sąrašas kaip ir
1 parinktyje.
3 variantas:
1.
Nuvilkite centriniame ekrane esantį viršutinį rodinį.
2. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
3. Paspauskite Sistema Vairuotojo
profiliai.
> Pateikiamas pasirenkamų vairuotojo
profilių sąrašas.
4. Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema įkelia naujo vairuotojo profilio
nuostatas.
Kaip pakeisti vairuotojo profilio
pavadinimą
Galima pakeisti įvairių automobilyje naudojamų vairuotojo profilių pavadinimus.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema
profiliai.
3. Pasirinkite Redaguoti profilį.
> Meniu atsiveria, kai galima redaguoti
profilį.
4. Paspauskite Profilio pavadinimas langelį.
> Atsiranda klaviatūra ir galima pakeisti
, kad užverpavadinimą. Palieskite
tumėte klaviatūrą.
5. Įrašykite pavadinimo pakeitimą spausdami
Atgal arba Užverti.
> Pavadinimas pakeistas.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vairuotojo
Vairuotojo profiliai (p. 150)
Profilio pavadinimas negali prasidėti tarpu,
nes tokiu atveju jis neįrašomas.
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 129)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą (p. 151)
Susijusi informacija
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su
vairuotojo profiliu (p. 152)
•
•
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 151)
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 140)
151
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Apsaugokite vairuotojo profilį
Kai kuriais atvejais, pageidautina neįrašyti
įvairių automobilio nuostatų į aktyvų vairuotojo profilį. Šiuo atveju, galima apsaugoti vairuotojo profilį.
PASTABA
Apsaugoti vairuotojo profilį įmanoma tik
automobiliui stovint.
Kaip apsaugoti vairuotojo profilį:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema
profiliai.
Vairuotojo
3. Pasirinkite Redaguoti profilį.
> Meniu atsiveria, kai galima redaguoti
profilį.
4. Pasirinkite Apsaugoti profilį profiliui
apsaugoti.
5. Įrašykite profilio apsaugos parinktį spustelėdami Atgal/Užverti.
> Kai profilis apsaugotas, automobilyje
apibrėžtos nuostatos nebus automatiškai į jį įrašomos. Tokiu atveju pakeitimus reikia įrašyti rankiniu būdu, einant
Nuostatos Sistema Vairuotojo
profiliai Redaguoti profilį ir paspaudžiant Įrašyti dabartines nuostatas į
profilį. Kita vertus, jei profilis neapsaugotas, nuostatos bus automatiškai į jį
įrašytos.
Susijusi informacija
•
Vairuotojo profiliai (p. 150)
Nuotolinio valdymo raktelio
siejimas su vairuotojo profiliu
Įmanoma susieti jūsų raktelį su vairuotojo
profiliu. Vairuotojo profilis kartu visomis nuostatomis bus automatiškai pasirenkamas
kiekvieną kartą, naudojant automobilį su specifiniu nuotolinio valdymo rakteliu.
Pirmą karą naudojant nuotolinio valdymo raktelį, jis nėra susietas su jokiu specifiniu vairuotojo profiliu. Užvedus automobilį, Svečias profilis automatiškai aktyvinamas.
Vairuotojo profilį galima pasirinkti rankiniu
būdu, jo nesiejant su rakteliu. Atrakinus automobilį, aktyvinamas paskutinis buvęs aktyvus
vairuotojo profilis. Kai raktelis susiejamas su
vairuotojo profiliu, naudojant tą konkretų raktelį profilio pasirinkti nebereikia.
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas
su vairuotojo profiliu
PASTABA
Prijungti nuotolinio valdymo raktelį prie vairuotojo profilio įmanoma tik automobiliui
stovint.
Pirmiausia pasirinkite profilį, kurį norėsite
susieti su rakteliu (jei susietinas profilis dar
152
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
neaktyvus). Tada aktyvų profilį galima susieti
su rakteliu.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema
profiliai.
Vairuotojo
3. Pasirinkite pageidaujamą profilį. Grįžta
ekrano pradžios rodinys. Svečias profilio
negalima susieti su rakteliu.
5. Pasirinkite Prijungti raktelį, kad susietumėte profilį su rakteliu. Neįmanoma susieti
vairuotojo profilio su kitu, nei dabar automobilį naudojamu rakteliu. Jei automobilyje yra daug raktelių, bus rodomas pranešimas Aptiktas daugiau nei vienas
raktelis. Norimą prijungti raktelį
padėkite ant atsarginio skaitytuvo.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 150)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą (p. 151)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
4. Vėl nuvilkite žemyn viršutinį rodinį ir
palieskite Nuostatos Sistema
Vairuotojo profiliai Redaguoti profilį.
Atsarginės skaityklės vieta tunelio valdymo pulte.
> Kai rodomas pranešimas Profilis
prijungtas prie raktelio, raktelis ir vairuotojo profilis yra susieti.
6. Spauskite OK.
> Dabar šis raktelis susietas su vairuotojo
profiliu ir toks bus, kol Prijungti raktelį
langelyje bus uždėta varnelė.
153
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo
profiliuose
Kai automobilis stovi, galima iš naujo nustatyti viename ar keliuose vairuotojo profiliuose
įrašytas nuostatas.
Pranešimas centriniame ekrane
Centriniame ekrane galima rodyti pranešimus, informuojančius vairuotoją arba jam
padedančius įvairių įvykių atvejais.
PASTABA
Susijusi informacija
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema Gamyklinių
nuostatų grąžinimas Atkurti
asmeninius nustatymus.
3. Pasirinkite Atstatyti aktyviajam profiliui,
Atstatyti visiems profiliams arba
Atšaukti variantą.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 150)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 148)
Pavyzdys pranešimo centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje.
Centriniame ekrane rodomi vairuotojui mažiau
svarbūs pranešimai.
Daugelis pranešimų pateikiami virš centrinio
ekrano būsenos juostos. Praėjus kuriam laikui
arba atlikus su pranešimu susijusį veiksmą,
pranešimas dingsta iš būsenos juostos. Jei
pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio ekrano viršutinį rodinį.
Pranešimų sudėtis gali skirtis, jie gali būti
rodomi kartu su grafiniais elementais, ženklais
ar mygtuku, skirtu su pranešimu susietai funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
154
Iškylantieji pranešimai
Kai kuriais atvejais pranešimas rodomas iškylančiajame lange. Iškylantieji pranešimai yra
svarbesni už pranešimus, kurie rodomi būsenos juostoje, ir tam, kad jie išnyktų, reikia juos
patvirtinti arba imtis veiksmų.
•
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
(p. 155)
•
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 155)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 119)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Pranešimų valdymas centriniame
ekrane
Pranešimai centriniame ekrane valdomi įvairiuose centrinio ekrano rodiniuose.
Pranešimai be mygtukų:
–
Užverkite pranešimą jį paspausdami arba
leiskite jam po kurio laiko užsiverti automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
Iš centrinio ekrano įrašytų
pranešimų tvarkymas
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į
centrinio ekrano viršutinį rodinį.
Susijusi informacija
Pavyzdys pranešimo centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje.
Kai kurie pranešimai centriniame ekrane turi
mygtuką (arba kelis mygtukus, pateikiamus
iškylančiuosiuose pranešimuose), kuriuo
galima, pvz., aktyvinti / deaktyvinti su pranešimu susijusią funkciją.
•
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 154)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 119)
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 155)
Įrašytų pranešimų ir galimų parinkčių viršutiniame
rodinyje pavyzdžiai.
Centriniame ekrane rodomi pranešimai,
kuriuos reikia įrašyti, perkeliami į centrinio
ekrano viršutinį rodinį.
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
–
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti arba
leiskite pranešimui po kiek laiko užsiverti
pačiam.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
}}
155
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Įrašyto pranešimo skaitymas
1. Centriniame ekrane atverkite viršutinį
rodinį.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
Pranešimus su dešiniau pateikiama
rodykle galima išskleisti.
Projekcinis rodinys*
Projekcinis rodinys papildo automobilio vairuotojo ekraną ir šio informaciją rodo ant priekinio stiklo. Projekcinį vaizdą galima matyti
tik iš vairuotojo padėties.
2. Palieskite pranešimą, kad jį išskleistumėte / sumažintumėte.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės
kairėje dalyje pateikiamame vaizde
rodoma pranešimo informacija grafine
forma.
Įrašyto pranešimo valdymas
Kai kurie pranešimai turi mygtuką, skirtą, pvz.,
su pranešimu susietai funkcijai aktyvinti /
deaktyvinti.
–
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti.
Įrašyti pranešimai iš viršutinio rodinio automatiškai panaikinami išjungus variklį.
Susijusi informacija
156
•
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 154)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 119)
PASTABA
Vairuotojo galimybę matyti informaciją projekciniame rodinyje trikdo
dėvimi poliarizuojantys akiniai;
•
•
•
vairavimo padėtis ne sėdynės centre;
•
nepalankus apšvietimas.
ant projektavimo bloko dengiamojo
stiklo padėti daiktai;
SVARBU
Projekciniame rodinyje pateikiami įspėjimai ir
informacija apie greitį, pastovaus greičio palaikymo funkcijas, navigaciją ir kt. vairuotojo
matymo lauke. Projekciniame rodinyje taip pat
gali būti rodoma informacija apie kelio ženklus
ir įeinančiuosius skambučius.
Informacijos projektavimo blokas įrengtas
prietaisų skydelyje. Kad neapgadintumėte
projektavimo bloko dengiamojo stiklo, ant
jo nelaikykite jokių daiktų ir užtikrinkite, kad
ant jo nieko neužkristų.
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
(p. 155)
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Snaigės simbolis įsijungia, kai kyla
apledėjimo pavojus.
PASTABA
Naudojantis projekciniu rodiniu, dėl kai
kurių regos sutrikimų gali kilti galvos
skausmas ir būti juntama įtampa.
Susijusi informacija
•
•
•
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 158)
Projekcinio rodinio valymas* (p. 693)
Projekcinis rodinys ir priekinio stiklo keitimas* (p. 658)
„City Safety“ projekciniame rodinyje
Rodinyje pateikiamos informacijos pavyzdžiai
Greitis
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Įspėjimo apie susidūrimą atveju, informaciją
projekciniame rodinyje pakeičia „City Safety“
įspėjamasis ženklas. Šis grafikas rodomas net
ir tada, kai projekcinis rodinys išjungtas.
Navigacija
Kelio ženklai
Projekciniame rodinyje gali būti pateikiami
įvairūs ženklai, pvz.:
Jei ima šviesti įspėjamasis ženklas,
perskaitykite įspėjamąjį pranešimą
vairuotojo ekrane.
Jei ima šviesti informacijos ženklas,
perskaitykite pranešimą vairuotojo
ekrane.
Jeigu yra susidūrimo rizika, „City Safety“ įspėjamasis
ženklas mirkčioja, kad atkreiptų vairuotojo dėmesį.
* Parinktis / priedas. 157
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
Projekcinį rodinį galima aktyvinti arba deaktyvinti įjungus automobilį.
Centrinio ekrano funkcijų
rodinyje paspauskite mygtuką Projekcinis ekranas.
Aktyvinus funkciją, mygtuke
ima šviesti indikatorius.
Susijusi informacija
•
•
Projekcinio rodinio nuostatos* (p. 158)
Projekcinis rodinys* (p. 156)
Projekcinio rodinio nuostatos*
Sureguliuokite projekcinio rodinio priekiniame stikle nuostatas.
Nuostatas galima pakeisti, kai automobilis
paleistas ir ant priekinio stiklo rodoma vaizdo
projekcija.
Šviesumo ir vertikalios padėties
reguliavimas
Ekrano parinkčių išranka
Pasirinkite funkcijas, kurios bus rodomos projekciniame rodinyje.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano parinktys.
1.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje
paspauskite mygtuką Projekc. rodinio
reguliavimas.
2. Vairo dešiniąja klaviatūra sureguliuokite
vairuotojo matymo lauke esančio projekcinio rodinio šviesumą ir vertikalią padėtį.
3. Pasirinkite vieną arba kelias funkcijas:
•
•
•
•
Rodyti navigaciją
Rodyti Road Sign Information
Rodyti pagalbą vairuotojui
Rodyti telefoną
Nuostata (kaip asmeninė) įrašoma vairuotojo
profilyje.
Šviesumo mažinimas
Šviesumo didinimas
Padėties pakėlimas
158
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Padėties nuleidimas
Balso atpažinimas
Patvirtinti
Valdymas balsu15 suteikia jums galimybę
žodinėmis komandomis valdyti automobilio
funkcijas, pvz., klimato kontrolės sistemą,
radiją arba per „Bluetooth“ prijungtą telefoną.
Jeigu automobilyje yra „Sensus Navigation“*,
per balso atpažinimą galima valdyti ir navigacijos sistemą.
Grafinio vaizdo šviesumas automatiškai pritaikomas prie foninės šviesos. Šį šviesumą taip
pat veikia automobilių kitų ekranų šviesumo
reguliavimas.
Aukščio padėtį galima įrašyti į elektra valdomos* priekinės sėdynės atmintį, naudojantis
klaviatūra vairuotojo durelėse.
Kas tai yra valdymas balsu?
Horizontalios padėties kalibravimas
Sukite prieš laikrodžio rodyklę
Jei pakeistas priekinis stiklas ar ekrano blokelis, gali prireikti kalibruoti projekcinio displėjaus horizontalią padėtį. Kalibravimas reiškia,
kad projekcinis rodinys sukamas pagal ar prieš
laikrodžio rodyklę.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Pasirinkite My Car Vairuotojo ekranas
Projekcinio ekrano parinktys
Projekcinio ekrano kalibravimas.
3. Vaizdo horizontalią padėtį kalibruokite
vairo dešiniąja klaviatūra.
Sukite pagal laikrodžio rodyklę
Patvirtinti
Susijusi informacija
•
•
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 156)
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 158)
Vairuotojo profiliai (p. 150)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
Valdymas balsu yra pagalbinė priemonė,
galinti palengvinti įvairių komandų naudojimą
jūsų automobilyje. Iš principo, jis veikia kaip
įprasta programa, į kurią jūs tam tikra seka
įvedate informaciją, kad būtų atlikta tam tikra
užduotis, tačiau vietoje rašymo per klaviatūrą
naudojate balso komandas. Todėl gali būti pravartu išmokti, kaip ir kokia tvarka reikėtų sakyti
balso komandas, norint pasiekti pageidaujamą
rezultatą.
Valdymo balsu sistema suteikia jums galimybę
valdyti tam tikras informacijos ir pramogų bei
klimato kontrolės sistemų funkcijas balso
komandomis. Sistema gali atsakyti kalbėdama
ir rodydama informaciją vairuotojo ekrane.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
15
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
* Parinktis / priedas. 159
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Balso atpažinimo naudojimas
Valdymo balsu paleidimas16
Valdymo balsu sistemos mikrofonas
Sistemos atnaujinimas
Balso atpažinimo sistema nuolat tobulinama.
Rekomenduojama visada turėti įdiegtą naujausią sistemos versiją.
Naujinimus atsisiųskite iš
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
16
160
Balso atpažinimo naudojimas (p. 160)
Telefono valdymas balsu (p. 162)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Kad galėtumėte duoti komandas per valdymo balsu sistemą, turite užmegzti „dialogą“ su sistema. Sistemai
aktyvinti ir dialogui naudojant
balso komandas inicijuoti
paspauskite ant vairo įrengtą
balso atpažinimo mygtuką
. Nuspaudę šį
mygtuką, išgirsite pyptelėjimą ir vairuotojo
ekrane pasirodys valdymo balsu simbolis.
Tai reiškia, kad sistema pradėjo klausytis ir jūs
galite pradėti sakyti komandas. Jums pradėjus
kalbėti, balso atpažinimo sistema mokoma
atpažinti ir suprasti jūsų balsą. Tai trunka
kelias sekundes ir atliekama automatiškai,
todėl jums nereikia rankiniu būdu leisti balso
mokymo seansų.
Atminkite:
•
Kalbėkite po pyptelėjimo, normaliu balso
lygiu ir tempu.
•
Nekalbėkite, kol sistema atsakinėja (tuo
metu sistema negali suprasti jūsų
komandų).
•
Foninio triukšmo salone išvengsite uždarę
dureles, langus ir panoraminį stoglangį*.
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 225)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 163)
Apskritai, ši sistema veikia klausydama pagrindinės komandos, po kurios seka detalesnės
komandos, tiksliai nurodančios, ką norėtumėte, kad sistema padarytų.
Norėdami pakeisti sistemos garsumą, kalbant
sistemos balsui pasukite garsumo rankenėlę.
Valdymo balsu metu galima naudotis ir kitais
mygtukais. Vis dėlto, vykstant dialogui su sistema, kiti garsai bus nutildyti. Tai reiškia, kad
mygtukais nebus įmanoma įvykdyti jokių su
garsu susijusių funkcijų.
Valdymo balsu atšaukimas
Valdymą balsu galima atšaukti skirtingais
būdais:
•
Trumpai bakstelėkite
„Cancel“.
•
Ilgai laikykite paspaustą ant vairo esantį
, kol išgirsite
valdymo balsu mygtuką
du pyptelėjimus. Tai sustabdo balso atpažinimą netgi sistemai kalbant.
ir pasakykite
Valdymas balsu taip pat atšaukiamas, jeigu
neatsiliepiate dialogo metu. Pirmiausia sistema tris kartus paprašys pateikti atsakymą ir
jeigu vis tiek jo negaus, tada valdymas balsu
bus automatiškai atšauktas.
Norėdami paspartinti ryšį ir praleisti sistemos
pateikiamus raginimus, paspauskite valdymo
balsu mygtuką ant vairo
. Tai atšaukia sis-
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
temos kalbėjimą ir jūs galite sakyti kitą
komandą.
Balso atpažinimo kontrolės pavyzdys
1.
Paspauskite
.
2. Pasakykite „Call [Vardas] [Pavardė]
[numerio kategorija]“, pvz., „Call
Vardenis Pavardenis Mobilusis“.
> Sistema surenka pasirinktojo telefonų
knygelės adresato numerį. Jei adresatas turi kelis telefono numerius (pvz.,
namų, mobilųjį, darbo), reikia nurodyti
tinkamą kategoriją.
Skaičiai
Skaičių komandos sakomos skirtingai, priklausomai nuo konkrečios valdomos funkcijos:
•
•
Komandos / frazės
Neatsižvelgiant į situaciją, paprastai galima
naudoti šias komandas:
•
„Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo
dialogo balso instrukcija.
•
•
„Cancel“ – baikite dialogą.17
„Help“ – pradedamas pagalbos dialogas.
Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis komandomis, pvz., pateikdama
užklausą.
Specifinių funkcijų komandos, pvz., telefono ir
radijo, aprašomos atitinkamuose skirsniuose.
17
•
Telefono numerius ir pašto kodus reikia
tarti po vieną skaitmenį, pvz., „nulis, trys,
vienas, du, du, keturi, keturi, trys“
(03122443).
Namų numerius galima sakyti atskirai
arba grupėmis, pvz., „du, du“ arba „dvidešimt du“ (22). Anglų ir olandų kalba galima
sakyti kelias grupes iš eilės, pvz., „twentytwo, twenty-two“ (22 22). Anglų kalba
galima naudoti dvigubus arba trigubus
skaitmenis, pvz., „double zero“ (00).
Skaitmenis galima nurodyti intervale nuo
0 iki 2 300.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Sistema Valdymas balsu
ir pasirinkite nuostatas.
• Kartoti balso komandą
• Kalbėjimo greitis
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 159)
Telefono valdymas balsu (p. 162)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 225)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 163)
Dažnius galima ištarti taip: „devyniasdešimt aštuoni kablelis aštuoni“ (98,8),
„šimtas ir keturi kablelis du“ arba „šimtas
keturi kablelis du“ (104,2).
Kalbėjimo tempas ir kartojimo režimas
Galima pareguliuoti tempą, jei sistema kalba
per greitai.
Kartojimo režimą galima įjungti taip, kad sistema pakartotų tai, ką jūs pasakėte.
Kaip pakeisti tempą arba aktyvinti / išaktyvinti
kartojimo režimą:
Atkreipkite dėmesį, kad dialogas sustabdomas tik kai sistema nekalba. Norėdami tai padaryti, ilgai spauskite
, kol pasigirs du pyptelėjimai.
161
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Telefono valdymas balsu18
Naudodamiesi balo komandomis ir
„Bluetooth“ ryšiu prijungtu telefonu, galėsite
paskambinti adresatui, nurodyti balsu perskaityti žinutes arba padiktuoti trumpą žinutę
patys.
Jei norite nurodyti telefonų knygelės adresatą,
balso atpažinimo komandoje turi būti adresato
informacija, kuri įvesta telefonų knygelėje.
Jeigu adresatas, pvz., Vardenis Pavardenis,
turi kelis telefono numerius, tada galima nurodyti ir numerio kategoriją, pvz., Namų arba
Mobilusis: „Call Vardenis Pavardenis
Mobilusis“.
Paspauskite
komandų:
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Radijo ir medijos20 valdymas balsu
Toliau pateikiamos radijo ir medijos leistuvo
valdymo komandos.
Palieskite
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Media“ – pradedamas medijos ir garso
sistemos dialogas ir parodomi komandų
pavyzdžiai.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
•
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 225)
„Play [atlikėjas]“ – grojama muzika pagal
pasirinktą atlikėją.
•
„Play [dainos pavadinimas]“ – atkuriama pagal pasirinktą dainą.
•
„Play [dainos pavadinimas] iš
[albumo]“ – grojama pasirinkta daina iš
pasirinkto albumo.
Balso atpažinimas (p. 159)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 160)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 163)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
•
•
„Call [adresatas]“ – skambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui.
„Play [TV kanalo pavadinimas]“ – įjungiamas pasirinktas TV kanalas*21.
•
•
„Call [telefono numeris]“ – renkamas
telefono numeris.
„Play [radijo stotis]“ – pradedamas groti
pasirinkta radijo stotis.
•
•
„Recent calls“ – rodomas skambučių
sąrašas.
•
„Read message“ – pranešimas perskaitomas. Jei yra keli pranešimai, pasirinkite,
kuris turi būti garsiai perskaitytas.
„Tune to [Dažnis]“ – įjungiamas pasirinktas radijo dažnis dabartiniame dažnio diapazone. Jei nėra aktyvaus radijo šaltinio,
pagal numatytąsias nuostatas įjungiamas
FM bangų ilgis.
•
•
„Message to [adresatas]“ – naudotojui
nurodoma pasakyti trumpą pranešimą.
Tada pranešimas pakartojamas garsiai ir
„Tune to [Dažnis] [bangos ilgis]“ – įjungiamas pasirinktas radijo dažnis pasirinktame dažnio diapazone.
•
„Radio“ – įjungiamas FM radijas.
18
19
162
ir ištarkite vieną iš šių
naudotojas gali pasirinkti išsiųsti19 arba
redaguoti tą pranešimą. Kad ši funkcija
veiktų, automobilis turi būti prijungtas prie
interneto.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Pranešimus per automobilio sistemą gali siųsti tik tam tikri telefonai. Informacijos apie suderinamus telefonus rasite adresu support.volvocars.com.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
•
•
•
•
•
•
•
•
„Radio FM“ – įjungiamas FM radijas.
Balso atpažinimo nuostatos22
Susijusi informacija
„DAB “ – įjungiamas DAB radijas*.
Čia parenkamos valdymo balsu sistemos
nuostatos.
•
•
•
•
„TV“ – pradedama rodyti
TV*21.
„CD“ – pradedamas groti CD*.
„USB“ – pradedama groti iš USB įtaiso.
„iPod“ – pradedama groti iš „iPod“ įtaiso.
„Bluetooth“ – pradedama groti iš medijos
šaltinio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.
„Similar music“ – iš USB įrenginių grojama muzika, panaši į grojamą šiuo metu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 159)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 160)
Telefono valdymas balsu (p. 162)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 225)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 163)
Nuostatos
Sistema
Valdymas balsu
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Kartoti balso komandą
• Lytis
• Kalbėjimo greitis
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 159)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 160)
Telefono valdymas balsu (p. 162)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 225)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Garso nuostatos (p. 542)
Sistemos kalbos keitimas (p. 146)
Garso nuostatos
Garso nuostatas pasirinksite čia:
Nuostatos Garsas
Valdymas balsu
Sistemos garsas
Kalbos nuostatos
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis
kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos
.
sąraše pažymėtos piktograma
Kalbos keitimas taip pat turi įtakos meniu, pranešimams ir žinyno tekstams.
Nuostatos
ir vienetai
20
21
22
Sistema Sistemos kalbos
Sistemos kalba
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas. 163
APŠVIETIMAS
APŠVIETIMAS
Žibintų jungikliai
Žibintams ir vidaus apšvietimui valdyti naudojami skirtingi apšvietimo valdymo elementai.
Kairiuoju perjungikliu aktyvinami ir reguliuojami žibintai. Šviesumas salone reguliuojamas
naudojant prietaisų skydelyje įrengtą reguliavimo ratuką.
Žibintai
Padėtis
Paaiškinimas
Padėtis
Dieniniai žibintai.
Dieniniai žibintai ir gabaritiniai
žibintai dieną.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Gabaritiniai žibintai, kai automobilis stovi.A
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai
žibintai esant prieblandai ar tamsiu paros metu arba įjungus priekinius rūko žibintus* ir (arba)
galinį rūko žibintą.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Galima įjungti aktyviųjų tolimųjų
šviesų funkciją.
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai
žibintai.
Tolimųjų šviesų žibintus galima
aktyvuoti įjungus artimųjų šviesų
žibintus.
Dieniniai ir gabaritiniai žibintai.
Gali būti aktyvinti tolimųjų šviesų
žibintai.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Rotacinis žiedas kairiajame perjungiklyje.
Kai automobilio elektros sistema nustatyta į
uždegimo padėtį II, pasiekiamos tokios rotacinio žiedo padėčių funkcijos:
166
Paaiškinimas
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos / išjungtos.
A
Jei automobilis stovi, tačiau yra įjungtas, rotacinį žiedą
galima pasukti iš kitos į padėtį
, kad būtų įjungti tik
gabaritiniai žibintai, o ne kitas apšvietimas.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti
kai transporto priemonė važiuoja.
režimą,
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
ĮSPĖJIMAS
Automobilio apšvietimo sistema atskirais
atvejais negali nustatyti, kada dienos šviesa
per silpna ar pakankamai stipri, pvz., tvyrant rūkui ar lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių
eismo taisyklių.
Reguliavimo ratukas prietaisų
skydelyje
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 172)
Tolimųjų šviesų žibintai (p. 170)
Artimųjų šviesų žibintai (p. 169)
Galinis rūko žibintas (p. 173)
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai*
(p. 173)
Stabdžių žibintai (p. 174)
Avarinio stabdymo signalas (p. 174)
Avarinių šviesų signalas (p. 175)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas
centriniame ekrane
Centriniame ekrane galima pakoreguoti ir
aktyvinti kelias žibintų funkcijas. Pavyzdžiui,
tai galioja įjungtoms tolimosioms šviesoms,
palydėjimo namo apšvietimui ir priartėjimo
apšvietimui.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
apšvietimas.
Žibintai ir
3. Pasirinkite Žibintai arba Salono
apšvietimas ir tada pasirinkite reikiamą
koreguoti funkciją.
Susijusi informacija
•
•
•
Salono apšvietimo ryškumo reguliavimo ratukas (kairėje).
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 167)
•
•
Salono apšvietimas (p. 176)
•
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 166)
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 170)
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 175)
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 176)
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 172)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje (p. 146)
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
(p. 136)
Gabaritiniai žibintai (p. 168)
* Parinktis / priedas. 167
APŠVIETIMAS
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai kitiems eismo dalyviams
padeda pastebėti sustojusį arba pastatytą
automobilį. Gabaritiniai žibintai įjungiami ant
vairo esančio perjungiklio rotaciniu žiedu.
žibintų padėtį
, kad būtų įjungti tik gabaritiniai žibintai, o ne kitas apšvietimas.
Važiuojant ilgiau nei 30 sekundžių maksimaliu
10 km/h (apie 6 myl./val.) greičiu arba jei greitis viršija 10 km/h (apie 6 myl./val.), įjungiami
dieniniai žibintai. Vairuotojas turi pasukti į kitą
padėtį nei
.
Jei bagažinė atidaroma, kai lauke tamsu,
įsijungia galiniai stovėjimo žibintai (jei jie dar
nešviečia), įspėdami iš paskos atvažiuojančius
eismo dalyvius. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai,
kokioje padėtyje yra rotacinis žiedas arba
kokia parinkta automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtis.
Dieniniai žibintai
Automobilyje yra jutikliai, kurie nustato šviesos sąlygas aplinkoje. Dieniniai žibintai įsijungia, kai vairo perjungiklio rotacinis žiedas nus,
arba
ir
tatomas į padėtį
automobilio elektros sistema veikia uždegimo
padėtyje II. Esant silpnam apšvietimui ar tampadėtyje priekiniai žibintai autosoje,
matiškai įjungia artimąsias šviesas.
Susijusi informacija
Perjungiklio rotacinis žiedas gabaritinių žibintų padėtyje.
Pasukite rotacinį žiedą į padėtį
: įjungiami gabaritiniai žibintai (tuo pat metu įjungiamas valstybinio numerio lentelių apšvietimas).
Jei nustatyta automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtis II, vietoj priekinių gabaritinių
žibintų įjungiami dieniniai. Kai rotacinis žiedas
yra šioje padėtyje, įjungiami gabaritiniai žibintai, nepaisant automobilio elektros sistemos
uždegimo padėties.
Jei automobilis stovi, tačiau yra įjungtas, rotacinį žiedą galima pasukti iš kitos į gabaritinių
168
•
•
Žibintų jungikliai (p. 166)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Jei perjungiklio rotacinis žiedas yra padėtyje
, tuomet, automobiliu važiuojant dieną,
įsijungia dieniniai žibintai (DRL1). Kai lauke
užregistruojamas silpnas apšvietimas (arba
tamsa), automobilis automatiškai perjungia
dieninius žibintus į artimųjų šviesų žibintus.
Artimųjų šviesų žibintai papildomai įjungiami,
jei aktyvinamas priekinis* ir (arba) galinis rūko
žibintas.
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji
negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar
dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo
situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Artimųjų šviesų žibintai
Važiuojant su perjungiklio rotaciniu žiedu
, artimosios šviesos įjungiamos
padėtyje
automatiškai, kai užregistruojamas silpnas
apšvietimas (tamsa) arba automobilio elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II.
Atminkite, kad rotacinis žiedas ant kairiojo
režime nustatyti
perjungiklio turi būti
tunelį.
Susijusi informacija
•
•
•
Susijusi informacija
•
•
•
Tunelio aptikimas
Nustačius, kad automobilis įvažiavo į tunelį,
dieniniai žibintai perjungiami į artimųjų šviesų.
Žibintų jungikliai (p. 166)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Dieniniai žibintai (p. 168)
Žibintų jungikliai (p. 166)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Artimųjų šviesų žibintai (p. 169)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Perjungiklio rotaciniam žiedui esant padėtyje
, artimųjų šviesų žibintai automatiškai
aktyvinami ir jei aktyvinamas galinis rūko žibintas.
Kai perjungiklio rotacinis žiedas pasuktas į
, artimosios šviesos visada įjunpadėtį
giamos, kai automobilio elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II.
1
Daytime Running Lights
169
APŠVIETIMAS
Tolimųjų šviesų žibintai
Tolimosios šviesos valdomos kairiuoju perjungikliu. Tolimosios šviesos – galingiausias
automobilio apšvietimo elementas. Jos skirtos naudoti tamsoje matomumui pagerinti, jei
tik neakina kitų eismo dalyvių.
perjungiklį į priekį, aktyvinkite tolimųjų
šviesų žibintus.
Deaktyvinkite stumdami perjungiklį atgal.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, vairuotojo
.
ekrane pasirodo ženklas
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungikliai (p. 166)
Aktyviosios tolimosios šviesos
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai funkcija,
naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte
įrengtą kameros jutiklį priešais atvažiuojančių
automobilių priekinių žibintų arba ta pačia
kryptimi priekyje važiuojančių automobilių
galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir
atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į
artimąsias.
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 170)
Perjungiklis su žiedu ant vairo.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį atgal į
žybsnio tolimosiomis šviesomis padėtį.
Tolimosios šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti
tada, kai vairo perjungiklio žiedas yra
2 arba
padėtyje
. Stumdami
2 Kai
170
įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Simbolis
šviesas
simbolizuoja aktyviąsias tolimąsias
Funkcija gali pradėti veikti važiuojant tamsoje,
kai automobilio greitis siekia maždaug
20 km/h (apie 12 myl./val.) arba daugiau.
Funkcija gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas. Kai kamera daugiau nebeaptinka jokių iš
priekio artėjančio automobilio arba priekyje
važiuojančio automobilio, po maždaug sekundės vėl įjungiamos tolimosios šviesos.
APŠVIETIMAS
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcijos
įjungimas
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas šis
ženklas kartu su pranešimu Auto.
ilgosios šviesos Laikinai
nepasiekiama, tuomet tolimąsias ir
artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu
būdu. Pasirodžius minėtam pranešimui, ženkdingsta.
las
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija aktyvinama
ir išaktyvinama pasukant kairįjį perjungiklį į
. Rotacinis žiedas po to sugrįžta į
padėtį
padėtį
. Įjungus aktyviuosius tolimųjų
ženklas vairuotojo
šviesų žibintus,
ekrane ima šviesti balta šviesa. Įjungus tolimąsias šviesas, ženklas ima šviesti mėlyna
spalva.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija išaktyvinama, kai įjungti tolimųjų šviesų žibintai, automatiškai įjungiamos artimosios šviesos.
Prisitaikymo funkcija
Automobiliuose su LED3 priekiniais žibintais*
aktyviosios tolimosios šviesos turi prisitaikymo
funkciją4. Tokiu atveju, kitaip nei tradicinio pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir toliau
šviečia abiejose atvažiuojančio eismo arba
priešais esančių automobilių pusėse – pritemdoma tik ta dalis spindulio, kuri nukreipta tiesiai į transporto priemonę.
Tas pat galioja ir jei šis ženklas rodomas kartu su pranešimu Priekinio
stiklo jutiklis Jutiklis užblokuotas,
žr. savininko vadovą.
Prisitaikymo funkcija: Artimosios šviesos nukreiptos
tiesiogiai į atvažiuojančią transporto priemonę, tačiau
nepertraukiamos tolimosios šviesos – iš abiejų tos
transporto priemonės pusių.
Tolimosios šviesos yra dalinai pritemdomos,
t.y. jeigu šviesos spindulys šviečia truputį stipriau negu artimosios šviesos, simbolis
vairuotojo ekrane šviečia mėlynai.
Aktyviųjų tolimųjų šviesų apribojimai
Kameros jutiklis, kuriuo grindžiama funkcija,
turi apribojimų.
Aktyviosios tolimosios šviesos gali laikinai
neveikti, pvz., kai tvyro tirštas rūkas ar lyja
smarkus lietus. Kai aktyviosios tolimosios šviesos vėl ima veikti arba priekinio stiklo jutikliai
nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir įsijunženklas.
gia
ĮSPĖJIMAS
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai pagalbinė sistema, palankiomis sąlygomis padedanti užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to
reikalauja eismo arba oro sąlygos.
3 LED (Light Emitting Diode)
4 Priklausomai nuo automobilio
}}
įrangos lygio.
* Parinktis / priedas.
171
APŠVIETIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 166)
Tolimųjų šviesų žibintai (p. 170)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Kaip naudotis posūkio signalais
PASTABA
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi
tris kartus arba mirksi nepertraukiamai (atsižvelgiant į tai, kaip toli aukštyn arba žemyn
perstumiamas perjungiklis).
•
Šią automatinę mirksėjimo seką galima
sustabdyti, iškart perstumiant perjungiklį kita kryptimi.
•
Jei vairuotojo ekrane ima sparčiau nei
įprastai mirksėti posūkio indikatorių
simbolis, žr. pranešimą vairuotojo
ekrane.
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai, atgal pasukdami vairą.
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą
padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai
sumirksi tris kartus. Jeigu ši funkcija yra
išaktyvinama per centrinį ekraną, posūkių
indikatoriai sumirksės vieną kartą.
172
Susijusi informacija
•
•
Avarinių šviesų signalas (p. 175)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 167)
APŠVIETIMAS
Aktyvieji posūkio apšvietimo
žibintai*
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai suprojektuoti taip, kad papildomą apšvietimą posūkiuose ir sankryžose. Automobiliuose su šviesos diodų5 priekiniais žibintais* gali būti
įrengti aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai.
Tai priklauso nuo automobilio įrangos lygio.
Funkcija būna aktyvi esant silpnam apšvietimui arba tamsoje ir tik kai automobilis juda ir
įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Funkcijos deaktyvinimas arba
aktyvinimas
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija būna aktyvinta. Ją galima deaktyvinti arba
aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Galinis rūko žibintas
Galinis rūko žibintas yra daug galingesnis už
įprastas galines šviesas ir turi būti naudojamas tik esant mažam matomumui dėl rūko,
sniego, dūmų ar dulkių, kad kiti eismo dalyviai
būtų iš anksto perspėti apie priekyje esantį
automobilį.
Paspauskite mygtuką
Aktyvieji posūkio žibintai.
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 167)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai
išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai seka vairo
judesius ir užtikrina papildomą apšvietimą
posūkiuose bei sankryžose, ir todėl gali pagerinti matomumą vairuotojui.
Funkcija aktyvuojama automatiškai kai užvedamas automobilis. Sutrikus funkcijos veikimui, vairuotojo ekrane parodomas ženklas
, aiškinamasis tekstas.
5 LED
(Light Emitting Diode)
Galinis rūko žibintas įrengtas automobilio gale,
vairuotojo pusėje.
Galinis rūko žibintas gali būti įjungiamas tik
uždegimo padėtyje II arba ant vairo esančio
perjungiklio rotaciniam žiedui esant padėtyje
ar
.
Paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte šviesas. Kai įjungtas galinis rūko žibintas, vairuotojo ekrane šviečia simbolis
.
}}
* Parinktis / priedas. 173
APŠVIETIMAS
||
Galinis rūko žibintas išsijungia automatiškai,
kai išjungiamas automobilis arba perjungiklio
ar
rotacinis žiedas pasukamas į padėtį
.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungikliai (p. 166)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Stabdžių žibintai
Avarinio stabdymo signalas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių
žibintai.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių
pedalą ir kai automobilis stabdomas automatiškai vienos iš pagalbos vairuotojui sistemų.
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas siekiant įspėti iš paskos važiuojančius vairuotojus apie staigų stabdymą.
Susijusi informacija
•
•
•
Avarinio stabdymo signalas (p. 174)
Stabdymo funkcijos (p. 478)
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
Ši funkcija reiškia, kad stabdžių žibintas
mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip
būna stabdant įprastu būdu.
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas staigiai
stabdant arba dideliu greičiu suveikus ABS
sistemai.
Vairuotojui sulėtinus automobilį iki mažo greičio ir atleidus stabdžių pedalą, stabdžių žibintas vėl ima šviesti įprastai.
Tuo pat metu aktyvinamas automobilio avarinis signalas. Jis veikia, kol automobilio greitis
vėl padidėja arba avarinis signalas išjungiamas
rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
•
174
Stabdžių žibintai (p. 174)
Kojinis stabdys (p. 478)
Avarinių šviesų signalas (p. 175)
APŠVIETIMAS
Avarinių šviesų signalas
Avarinio signalo funkcija (vienu metu mirksintys visi posūkio žibintai) įspėja kitus eismo
dalyvius. Funkciją galima naudoti siekiant
įspėti apie kelių eismo pavojus.
PASTABA
Avarinio signalo naudojimo taisyklės atskirose šalyse gali būti nevienodos.
Susijusi informacija
•
•
Avarinio stabdymo signalas (p. 174)
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 172)
Laikinas stovėjimo vietos
apšvietimas
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai
apšviestų priėjimą prie namų.
Kaip aktyvinti funkciją:
1.
Išjunkite automobilį.
2. Pastumkite kairįjį perjungiklį į priekį link
prietaisų skydelio ir atleiskite.
3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
> Vairuotojo ekrane ima šviesti ženklas,
kuris rodo, kad funkcija aktyvi ir išorinis
apšvietimas įjungtas: gabaritiniai žibintai, priekiniai žibintai, numerių lentelių ir
išorinių rankenų apšvietimas*.
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite
mygtuką.
Avariniai žibintai automatiškai aktyvinami, kai
automobilio stabdžiai taip stipriai nuspaudžiami, kad aktyvinamas avarinio stabdymo
signalas ir mažinamas greitis. Avarinis signalas
ima veikti nustojus mirksėti avarinio stabdžio
signalui ir automatiškai išsijungia automobiliui
pradėjus važiuoti arba yra išjungiamas paspaudžiant mygtuką.
Trukmę, kurią turi likti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti centriniame
ekrane.
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 167)
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 176)
* Parinktis / priedas. 175
APŠVIETIMAS
Priėjimo apšvietimo trukmė
Salono apšvietimas
Priėjimo apšvietimas įjungiamas atrakinus
automobilį ir naudojamas, norint iš atstumo
įjungti automobilio apšvietimą.
Funkcija aktyvinama, kai atrakinimui naudojamas nuotolinio valdymo raktelis. Dieną aktyvinami gabaritiniai žibintai, salono lubų ir grindų
bei bagažinės apšvietimas. Esant silpnai dienos šviesai arba tamsoje taip pat aktyvinamas
automobilio numerių lentelių ir išorinių rankenų apšvietimas*, nukreipiant šviesos šaltinį į
žemę.
Automobilio salone įrengtas kelių tipų apšvietimas, pvz., bendro salono apšvietimo lempos, reguliuojamas dekoracinis ir užraktų
apšvietimas.
Apšvietimas išlieka apie 2 minutes, jeigu neatidaromos nei vienos durelės. Jei durelės atidaromos per aktyvinimo laiką, salono ir išorinių
rankenų apšvietimo* laikas pailgėja.
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti
rankiniu būdu, praėjus bent 5 minutėms po to,
kai:
•
buvo išjungtas automobilis ir jos elektros
sistema perjungta į uždegimo padėtį 0;
•
automobilis buvo atrakintas, bet dar neužvestas.
Priekinis lubų apšvietimas
Automatinė automobilio salono apšvietimo funkcija
Lemputė skaitymui, dešinėje pusėje
Skaitymo apšvietimas
Skaitymo lemputes dešinėje ir kairėje pusėse
galima įjungti ir išjungti trumpai paspaudus
mygtukus viršutiniame valdymo pulte. Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Salono apšvietimas
Trumpai paspaudus viršutiniame valdymo
pulte esantį mygtuką, įjungiamas arba išjungiamas salono grindų ir lubų apšvietimas.
Funkciją galima aktyvinti ir išaktyvinti per
centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 167)
•
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 175)
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo
reguliavimo jungikliai viršutiniame valdymo pulte.
Lemputė skaitymui, kairėje pusėje
Salono apšvietimas
176
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
mygtukus. Šviesumas reguliuojamas laikant
mygtuką nuspaustą.
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Automatinė funkcija aktyvinama spustelėjus
AUTO mygtuką viršutiniame valdymo pulte.
Aktyvinus automatinę sistemą, mygtuke įsijungia indikatorius ir salono apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas toliau nurodyta tvarka.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia
kai dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Saulės skydelio veidrodėlio
apšvietimas*
Salono apšvietimas įsijungia kai:
•
•
•
Saulės skydelio veidrodėlio apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant
jo dangtelį.
automobilis atrakinamas;
automobilis išjungiamas;
atidaromos šoninės durelės;
Salono apšvietimas išsijungia kai:
•
•
•
•
Skaitymo lemputės virš galinės sėdynės6.
Žemės apšvietimas*
automobilis užvedamas;
Žemės apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas atidarius arba uždarius atitinkamas dureles.
uždaromos šoninės durelės;
Slenksčio apšvietimas
šoninės durelės buvo atviros apie
2 minutes.
Durelių slenksčio apšvietimas įjungiamas arba
išjungiamas atidarius arba uždarius dureles.
automobilis užrakinamas;
Bagažinės apšvietimas
Galinis lubų apšvietimas
Bagažinės apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas atidarant arba uždarant bagažinės
dangtį.
Galinėje automobilio dalyje yra skaitymo lemputė, kuri taip pat naudojama kaip automobilio
salono apšvietimas.
Automobiliuose su panoraminiu stogu* yra du lempučių blokai, po vieną kiekvienoje lubų pusėje.7
Skaitymo lemputės įjungiamos arba išjungiamos trumpai paspaudžiant ant jų esančius
6 Skaitymo lempos įrengtos ir virš trečiosios
7 Netaikoma trečiosios eilės sėdynėms*.
eilės sėdynių*.
Dekoratyvinis apšvietimas
Aplinkos apšvietimas įjungiamas, kai atidarote
dureles ir išjungiamas, kai užrakinamas automobilis. Dekoratyvinio apšvietimo intensyvumas gali būti pritaikomas centriniame ekrane ir
}}
* Parinktis / priedas. 177
APŠVIETIMAS
||
tiksliai nustatomas reguliavimo ratuku, įrengtu
prietaisų skydelyje.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Automobilyje įrengta šviesos diodų, kurie keičia šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai
šviečia veikiant automobiliui. Aplinkos apšvietimas gali būti pritaikomas centriniame ekrane
ir tiksliai nustatomas reguliavimo ratuku,
įrengtu prietaisų skydelyje.
Apšvietimas durelių daiktų dėkluose
Daiktų dėklų durelėse apšvietimas įjungiamas,
kai atidarote dureles ir išjungiamas, kai automobilis užrakinamas. Šviesumą galima tiksliai
nustatyti, naudojantis prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku.
Apšvietimas tunelinio valdymo pulto
priekiniame puodelio laikiklyje
Priekinių puodelių laikiklių apšvietimas įjungiamas, kai automobilis atrakinamas ir išjungiamas, jis užrakinamas. Šviesumą galima tiksliai
nustatyti, naudojantis prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku.
Susijusi informacija
•
•
•
•
178
Salono apšvietimo reguliavimas (p. 178)
Salono apšvietimo reguliavimas
Automobilio salono apšvietimas užsidega
skirtingai, atsižvelgiant į naudojamą uždegimo padėtį. Salono apšvietimą galima nustatyti prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo
ratuku. Tam tikros apšvietimo funkcijos gali
būti valdomos ir per centrinį ekraną.
Prietaisų skydelyje (kairiau
nuo vairo) esančiu reguliavimo ratuku galima keisti
ekrano, kontrolinių lempučių,
aplinkos ir dekoratyvinio
apšvietimo* šviesumą
Aplinkos apšvietimo reguliavimas
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Dekoratyvinio apšvietimo
reguliavimas*
Automobilyje įrengta daug įvairių šviesos
diodų, kurie keičia šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai šviečia veikiant automobiliui.
Apšvietimo intensyvumo keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
3. Skiltyje Salono nuotaikos apšvietimo
intens., pasirinkite iš Išjungta, Žemas ir
Aukštas.
2. Paspauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas.
3. Pasirinkite kurią nors iš šių nuostatų:
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo
intensyvumas, pasirinkite iš Išjungta,
Žemas ir Aukštas.
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo lygis,
pasirinkite iš Sumažinta ir Pilnas.
Žibintų jungikliai (p. 166)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Automobilio salono vidus (p. 630)
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
Apšvietimo spalvos keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
3. Norėdami pakeisti apšvietimo spalvą,
pasirinkite Pagal temperatūrą arba Pagal
spalvą.
Nurodžius parinktį Pagal temperatūrą,
apšvietimas kinta pagal nustatytą salono
temperatūrą.
Naudojantis parinktimi Pagal spalvą, antrinę kategoriją Temos spalvos galima
naudoti siekiant koreguoti toliau.
Susijusi informacija
•
•
•
Salono apšvietimas (p. 176)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame ekrane (p. 167)
Uždegimo padėtys (p. 474)
179
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Langai, stiklai ir veidrodėliai
Automobilyje yra keli skirtingi langai, stiklai ir
veidrodėliai. Kai kurie automobilio langai yra
laminuoti.
Priekinis stiklas yra laminuotas, o laminuotą
stiklą galima papildomai įsigyti kitoms tam tikroms stiklo zonoms. Laminuotas stiklas yra
armuotasis, todėl jį sunkiau išdaužti ir jis
geriau izoliuoja garsą salone.
•
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 197)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės
apsauga nuo prispaudimo
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 244)
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 245)
Visi elektra valdomi langai ir užuolaidėlės nuo
saulės* turi apsaugą nuo prispaudimo, kuri
suveikia, jei atidarymo arba uždarymo metu jų
judesį kas nors užblokuoja.
Blokavimo atveju judesys sustoja ir automatiškai grįžta maždaug iki 50 mm (apie 2 colius)
nuo užblokuotos padėties (arba į visiško vėdinimo padėtį).
Panoraminio stoglangio* stiklas taip pat laminuotas.
Jei langai pagaminti iš laminuoto stiklo, apie tai informuoja ženklas1
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 190)
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 156)
1
182
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 182)
Elektra valdomi langai (p. 184)
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 186)
Po uždarymo atšaukimo, pvz., jeigu judėti
trukdo ledas, galima uždaryti priverstinai toliau
spaudžiant valdymo elementą viena ir ta pačia
kryptimi.
Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo
trikčiai, galima išbandyti nustatymo iš naujo
seką.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu atjungiamas starterio akumuliatorius,
reikia iš naujo nustatyti automatinio atidarymo ir uždarymo funkciją, kad ji veiktų tinkamai. Kad apsauga nuo prispaudimo
veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 186)
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 194)
Tai netaikoma priekiniam stiklui ir panoraminiam stoglangiui*, kurie visada yra laminuoti, todėl ant jų šio ženklo nebūna.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Susijusi informacija
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 183)
•
Elektra valdomų langų naudojimas
(p. 184)
•
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 186)
•
Apsaugos nuo prispaudimo
nustatymo iš naujo seka
•
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 186)
Jei kyla problemų su elektra valdomų langų
funkcijomis, galima išbandyti nustatymo iš
naujo seką.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu atjungiamas starterio akumuliatorius,
reikia iš naujo nustatyti automatinio atidarymo ir uždarymo funkciją, kad ji veiktų tinkamai. Kad apsauga nuo prispaudimo
veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
Panoraminio stoglangio valdymas*
(p. 191)
Jei problema išlieka arba jei ji susijusi su panoraminiu stoglangiu, susisiekite su autoservisu2.
Elektra valdomo lango nustatymas iš naujo
1. Pradėkite atidaryti langą iš uždarytos
padėties.
2. Tada rankinio valdymo padėtyje valdymo
elementais 3 kartus pakelkite langą aukštyn į uždarytą padėtį.
> Sistema automatiškai inicijuojama.
Susijusi informacija
2 Rekomenduojama
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 182)
•
Elektra valdomų langų naudojimas
(p. 184)
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
* Parinktis / priedas. 183
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Elektra valdomi langai
ĮSPĖJIMAS
Kiekvienose durelėse yra elektra valdomų
langų valdymo skydelis. Vairuotojo durelėse
įrengti visų langų valdymo elementai bei priemonės vaikų saugos užraktams aktyvinti.
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektriniai vaikų saugos užraktai* išaktyvina galinių durelių valdymo elementus,
kad iš vidaus nebūtų galima atidaryti durelių arba langų.
184
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomų langų naudojimas
(p. 184)
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 182)
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 183)
Galinių langų valdymo elementai.
Priekinių langų valdymo elementai.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
Elektra valdomų langų naudojimas
Vairuotojo durelių valdymo skydelyje galima
valdyti visus elektra valdomus langus. Naudojantis valdymo skydeliais, įrengtais kitose
durelėse, valdomas tik tų durelių langas.
Elektra valdomi langai turi apsaugą nuo prispaudimo. Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo trikčiai, galima išbandyti nustatymo
iš naujo seką.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Jį taip pat galima valdyti naudojantis nuotolinio valdymo rakteliu ar berakte atidarymo*
funkcija (per durelių rankeną).
ĮSPĖJIMAS
Prieš uždarydami visus langus naudodamiesi nuotolinio valdymo raktu arba berakčiu atidarymu* su durų rankena, įsitikinkite,
kad vaikams ar kitiems keleiviams nekyla
prispaudimo pavojus.
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos. Švelniai pastumkite vieną iš valdymo elementų
aukštyn arba žemyn. Kol valdymo elementas laikomas nuspaustas, elektra valdomi
langai juda aukštyn arba žemyn.
Valdymas su automatine funkcija. Nuspauskite langų valdymo elementą iki galo
aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai pakils arba nusileis iki
galo.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent uždegimo padėtis I arba II.
Elektra valdomus langus galima stumdyti
kelias minutes po automobilio ir uždegimo sistemos išjungimo, tačiau atidarius dureles jie
nebeveikia. Vienu metu galima įmanoma naudoti tik vieną valdiklį.
Susijusi informacija
•
•
Elektra valdomi langai (p. 184)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 182)
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 183)
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 292)
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 270)
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra
šiek tiek praverti priekinius langus.
PASTABA
Viršijus maždaug 180 km/h (apie
112 myl./val.) greitį, nebeleidžiama atidaryti
langų, tačiau juos galima uždaryti.
Vairuotojui visada tenka atsakomybė laikytis galiojančių kelių eismo taisyklių.
PASTABA
Kai automobilio salone žema temperatūra,
gali būti neįmanoma valdyti langų.
* Parinktis / priedas. 185
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Kaip naudotis užuolaidėle nuo
saulės*
Abiejose galinėse durelėse įtaisytos užuolaidėlės nuo saulės.
Galinėse durelėse – valdomos
rankomis
Susijusi informacija
Galinio vaizdo veidrodėliai
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 182)
Siekiant pagerinti matomumą atgal, galima
naudoti galinio vaizdo ir šoninius veidrodėlius.
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 183)
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
•
Elektra valdomi langai (p. 184)
Salono galinio vaizdo veidrodėlis reguliuojamas nustatant kampą ranka. Salono galinio
vaizdo veidrodėlyje yra įrengtos „HomeLink“*,
automatinio pritemdymo* ir kompaso* sistemos.
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą,
abu veidrodėliai yra išgaubti. Objektai
atrodo toliau nei jie iš tikrųjų yra.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: versijos gali skirtis.
Kabliukas su fiksatoriumi
–
Pakelkite užuolaidėlę ir užkabinkite ją ant
kabliuko viršutiniame durų rėme.
Langą gali atidaryti bei uždaryti ir su pakelta
užuolaidėle.
186
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos vairasvirte, įrengta vairuotojo durelių valdymo
skydelyje. Taip pat yra daug automatinių nuostatų, kurias galima susieti su elektra valdomos sėdynės* atminties funkcijos mygtukais.
Susijusi informacija
HomeLink®* (p. 534)
•
•
•
Kompasas* (p. 537)
•
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 188)
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo
reguliavimas (p. 187)
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
Galinio vaizdo veidrodėlio
pritemdymo reguliavimas
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 245)
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių
šviesa gali atsispindėti galinio vaizdo veidrodėliuose, akindama vairuotoją. Jei trikdo iš
paskos važiuojančių automobilių šviesa, naudokite pritemdymo funkciją.
Automatinis pritemdymas*
Salono ir šoniniai veidrodėliai automatiškai pritemdo ryškią šviesą iš galo. Vairuojant visada
veikia automatinio pritemdymo funkcija, išskyrus atvejį, kai parenkamas pavarų dėžės atbulinės eigos režimas.
PASTABA
Pritemdymas rankiniu būdu
Pakeitus jautrumą, pritemdymo lygis staiga
nepakinta: pokytis vyksta laipsniškai.
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu
veidrodėlio apatiniame krašte.
Pritemdymo jautrumas pakinta ir salono, ir
šoniniuose galinio vaizdo veidrodėliuose.
Kaip pakeisti pritemdymo jautrumą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
patogumas.
Veidrodėliai ir
3. Po Galinio vaizdo veidrod. autom.
pritemdymas, pasirinkite Normalus,
Tamsus arba Šviesus.
Tamsinimo valdymas.
1.
Pritemdykite, patraukdami valdymo elementą į salono vidų.
2. Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami
rankenėlę link priekinio stiklo.
Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo
funkcija nėra rankinio pritemdymo mygtuko.
Salono galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du
jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas –
atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas jutiklis aptinka aplinkos
apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis
reaguoja į iš paskos važiuojančių automobilių
žibintų skleidžiamą šviesą.
}}
* Parinktis / priedas. 187
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
Norint, kad šoniniuose veidrodėliuose būtų
automatinio pritemdymo funkcija, salono galinio vaizdo veidrodėlyje taip pat turi būti automatinio pritemdymo funkcija.
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės
skydeliai ar objektai, esantys ant sėdynių
arba bagažinėje ir šviesa nepasieks jutiklių,
salono ir šoninių galinio vaizdo veidrodėlių
pritemdymo funkcija veiks ribotai.
Šoninių veidrodėlių pakreipimas
Galinio vaizdo veidrodėlių užlenkimas
elektra*
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate
automobilį arba važiuojate siaurais keliais.
3. Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
1.
Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R.
2. Maždaug po 1 sekundės juos atleiskite.
Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.
Susijusi informacija
•
•
2. Centre esančia vairasvirte nustatykite
norimą padėtį.
Siekdamas užtikrinti geresnį matomumą
atgal, vairuotojas turi tinkamai sureguliuoti
šoninius veidrodėlius. Yra daug automatinių
nuostatų, kurias taip pat galima susieti su
elektra valdomos sėdynės* atminties funkcijos mygtukais.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu
nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus
atlenkti iki galo automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 186)
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 188)
Grąžinimas į neutralią padėtį
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai.
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos vairasvirte, įrengta vairuotojo durelių valdymo
skydelyje. Turi būti nustatyta bent uždegimo
sistemos padėtis I.
1.
188
Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio
veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką R. Įsijungia mygtuko lemputė.
Jei dėl išorinės jėgos poveikio veidrodėliai
buvo pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu
būdu nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai veiktų automatinis nulenkimas ir nustatymas iš naujo*.
1.
Norėdami užlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R.
2. Juos vėl atlenksite vienu metu paspausdami mygtukus L ir R.
3. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią
padėtį.
Pakreipimas statant
automobilį3
Šoninis veidrodėlis gali būti pakreipiamas
žemyn, kad vairuotojas geriau matytų kelkraštį, pvz., statydamas automobilį.
–
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite mygtuką L arba R.
Atminkite: mygtuką gali reikėti paspausti du
kartus. Tai priklauso nuo to, ar jis jau buvo
parinktas. Pakreipus šoninį veidrodėlį žemyn,
mygtukas mirksi. Išjungus atbulinės eigos
pavarą, šoninį veidrodėlį automatiškai imama
grąžinti po maždaug 3 sekundžių. Tada po
maždaug 8 sekundžių jis pasiekia pradinę
padėtį.
Automatinis pakreipimas statant
automobilį3
Naudojant šią nuostatą, šoninis veidrodėlis
automatiškai pakreipiamas žemyn, kai įjungiama atbulinės eigos pavara. Nulenkimo
padėtis nustatyta iš anksto ir jos reguliuoti
negalima.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
patogumas.
3 Tik
3. Skiltyje Šoninio veidrodėlio
pakreipimas važiuojant atgal, pasirinkite
Išjungta, Vairuotojas, Keleivis arba Abu
aktyvinti / išaktyvinti ir pasirinkti, kuris
galinio vaizdo veidrodėlis turėtų būti
pakreiptas.
Galite grąžinti šoninį veidrodėlį atgal į jo pradinę padėtį, dukart paspausdami mygtuką L
arba R.
Susijusi informacija
•
•
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 186)
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo
reguliavimas (p. 187)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 245)
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu*
Nuotolinio valdymo rakteliu užrakinant / atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai gali būti
automatiškai nulenkiami / atlenkiami. Tačiau,
jeigu šie veidrodėliai buvo užlenkti rankiniu
būdu, tuomet juos reikia rankiniu būdu ir
atlenkti.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
patogumas.
Veidrodėliai ir
3. Pasirinkite Užlenkti veidrodėlius
užrakinus, kad aktyvintumėte / išaktyvintumėte.
Veidrodėliai ir
kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcijos mygtukai*.
* Parinktis / priedas. 189
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Panoraminis stoglangis*
Panoraminis stoglangis padalintas į dvi stiklines sekcijas. Priekinę sekciją galima atidaryti
vertikaliai, galiniame krašte (ventiliacijos
padėtis) arba horizontaliai (atidaryta padėtis).
Galinė stiklinė sekcija yra fiksuota.
Panoraminiame stoglangyje po stiklu yra vėjo
deflektorius ir perforuoto audinio užuolaidėlė
nuo saulės, kuri papildomai apsaugo nuo
tokių veiksnių kaip stipri saulės šviesa.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
•
Prieš atidarydami panoraminį stoglangį, nuvalykite ledą ir sniegą. Tai
darykite atsargiai, kad nesubraižytumėte paviršių ar nepažeistumėte juostelių.
•
Neatidarinėkite panoraminio stoglangio, jei jis užšalo.
Vėjo kreiptuvas
SVARBU
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės valdomi lubose įrengtu valdymo elementu.
Norint pasinaudoti panoraminiu stoglangiu ir
užuolaidėle nuo saulės, automobilio elektros
sistema turi būti uždegimo padėtyje I arba II.
190
•
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai,
neatidarykite panoraminio stoglangio.
•
Nedėkite jokių sunkių daiktų ant panoraminio stoglangio.
Panoraminiame stoglangyje įrengtas vėjo
kreiptuvas, kuris iškyla jį atidarius.
Susijusi informacija
•
Panoraminio stoglangio valdymas*
(p. 191)
•
Automatinis panoraminio stoglangio*
užuolaidėlės nuo saulės uždarymas
(p. 193)
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 182)
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 292)
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 270)
Panoraminio stoglangio valdymas*
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo
saulės valdomos viršutiniame valdymo skydelyje esančiu valdymo elementu. Abu šie komponentai turi apsaugą nuo prispaudimo.
SVARBU
•
Prieš atidarydami panoraminį stoglangį, nuvalykite ledą ir sniegą. Tai
darykite atsargiai, kad nesubraižytumėte paviršių ar nepažeistumėte juostelių.
•
Neatidarinėkite panoraminio stoglangio, jei jis užšalo.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti
judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo
elementais.
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
SVARBU
•
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai,
neatidarykite panoraminio stoglangio.
•
Nedėkite jokių sunkių daiktų ant panoraminio stoglangio.
Norint pasinaudoti panoraminiu stoglangiu ir
užuolaidėle nuo saulės, automobilio elektros
sistema turi būti uždegimo padėtyje I arba II.
Taip pat galima valdyti naudojantis nuotolinio
valdymo rakteliu ar berakte atidarymo* funkcija (per durelių rankeną).
ĮSPĖJIMAS
Prieš uždarydami visus langus naudodamiesi nuotolinio valdymo raktu arba berakčiu atidarymu* su durų rankena, įsitikinkite,
kad vaikams ar kitiems keleiviams nekyla
prispaudimo pavojus.
SVARBU
Uždarydami panoraminį langą, patikrinkite,
ar jis tinkamai uždarytas.
Stoglangis nustoja judėti, jei (valdant rankiniu
būdu) atleidžiamas valdymo elementas arba jei
}}
* Parinktis / priedas. 191
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
stoglangis pasiekia komforto padėtį4 ar maksimalaus atsidarymo arba užsidarymo padėtį.
Panoraminio stoglangio ir užuolaidėlės nuo
saulės judėjimas sustabdomi ir tuo atveju, jei
valdymo elementas aktyvinamas priešinga
kryptimi nei dabartinė judėjimo kryptis.
Vėdinimo padėties atidarymas ir
uždarymas
Visiškas panoraminio stoglangio
atidarymas ir uždarymas stoglangio
valdymo elementu
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės taip pat turi apsaugą nuo prispaudimo.
Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo
trikčiai, galima išbandyti nustatymo iš naujo
seką.
PASTABA
Atidarant rankiniu būdu, užuolaidėlė nuo
saulės turi būti visiškai atidaryta: tik tada
galima judinti panoraminį stoglangį. Darant
atvirkštine tvarka, panoraminis stoglangis
turi būti visiškai uždarytas: tik tada galima
uždaryti užuolaidėlę nuo saulės.
PASTABA
Kai automobilio salone žema temperatūra,
gali būti neįmanoma valdyti langų.
Vėdinimo padėtis, vertikalus galinis kraštas.
Atidarykite vieną kartą paspausdami valdymo elementą aukštyn.
Uždarykite vieną kartą paspausdami valdymo elementą žemyn.
Pasirinkus vėdinimo padėtį, pakeliamas priekinio stiklinio dangčio galinis kraštas. Jei, pasirinkus vėdinimo padėtį, užuolaidėlė nuo saulės
yra iki galo uždaryta, ji automatiškai prasiveria
apie 50 mm (maždaug 2 colius).
Jei panoraminis stoglangis uždaromas iš vėdinimo padėties, užuolaidėlė nuo saulės juda
automatiškai su juo.
4 Komforto
192
padėtis – tai tokia padėtis, kurioje vėjo ir rezonanso triukšmas važiuojant yra pakankamai mažas ir nekelia nepatogumų.
Valdymas, rankinis režimas
Valdymas, automatinis režimas
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Valdymas rankiniu būdu
1. Norėdami atidaryti užuolaidėlę nuo saulės,
paspauskite valdymo elementą atgal į rankinio atidarymo padėtį.
2. Panoraminio stoglangio atidarymas į komforto padėtį – paspauskite valdymo elementą atgal antrą kartą į rankinio atidarymo padėtį.
dymo elementą pirmyn / žemyn į uždarymo
automatiniu būdu padėtį.
Automatinis valdymas – spartus
atidarymas arba uždarymas
Panoraminį stoglangį ir užuolaidėlę nuo saulės
galima atidaryti arba uždaryti vienu metu:
–
3. Panoraminio stoglangio atidarymas į maksimalią padėtį – paspauskite valdymo elementą atgal trečią kartą į rankinio atidarymo padėtį.
Atidarymas – paspauskite valdymo elementą atgal du kartus į automatinio valdymo padėtį ir jį atleiskite.
–
Uždarymas – paspauskite valdymo elementą pirmyn / žemyn du kartus į automatinio valdymo padėtį ir jį atleiskite.
Uždarykite kartodami veiksmus atvirkštine
tvarka – paspauskite valdymo elementą pirmyn / žemyn į uždarymo rankiniu būdu padėtį.
Susijusi informacija
Automatinis valdymas
1. Saulės užuolaidėlės atidarymas iki maksimalios padėties – paspauskite valdymo
elementą atgal iki automatinio valdymo
padėties ir jį atleiskite.
2. Panoraminio stoglangio atidarymas į komforto padėtį – paspauskite valdymo elementą atgal antrą kartą į automatinio atidarymo padėtį ir atleiskite.
3. Panoraminio stoglangio atidarymas į maksimalią padėtį – paspauskite valdymo elementą atgal trečią kartą į automatinio atidarymo padėtį ir atleiskite.
Uždarykite pakartodami pirmiau nurodytą procedūrą atvirkštine tvarka – paspauskite val-
•
•
Naudojant šią funkciją, užuolaidėlė nuo saulės uždaroma automatiškai, praėjus
15 minučių po automobilio užrakinimo, jei jis
pastatytas karštą dieną. Tuo siekiama sumažinti temperatūrą salone ir apsaugoti automobilio sėdynių apmušalus nuo išblukimo saulės
spindulių poveikyje.
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija būna deaktyvinta. Ją galima aktyvinti arba
deaktyvinti centriniame ekrane.
1.
Panoraminis stoglangis* (p. 190)
Automatinis panoraminio stoglangio*
užuolaidėlės nuo saulės uždarymas
(p. 193)
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 182)
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 292)
•
Automatinis panoraminio
stoglangio* užuolaidėlės nuo
saulės uždarymas
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
Užrakinimas.
Pasirinkite Automatiškai uždaryti stogl.
užuol. nuo saulės, kad aktyvintumėte /
deaktyvintumėte.
PASTABA
Užuolaidėlė nuo saulės taip pat uždaroma,
kai visi langai uždaromi naudojantis nuotolinio valdymo rakteliu arba berakčių atidarymu* su durų rankena.
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 270)
Susijusi informacija
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 190)
Panoraminio stoglangio valdymas* (p. 191)
}}
* Parinktis / priedas. 193
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 182)
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 292)
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 270)
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
Valytuvai kartu su plovikliu skirti pagerinti
matomumą ir palaikyti tinkamą priekinių
žibintų šviesos pluoštos formą.
Kad šaltu oru ploviklis neužšaltų, plautuvo
purkštukai yra automatiškai šildomi*.
Priekinio stiklo valytuvų
naudojimas
Priekinio stiklo valytuvai skirti valyti priekinį
stiklą. Skirtingas priekinio stiklo valytuvų nuostatos parenkamos vairo dešiniuoju perjungikliu.
Informacija, kad reikia papildyti ploviklio
bakelį, vairuotojo ekrane pateikiama, kai lieka
maždaug 1 litras (1 kv.) ploviklio.
Susijusi informacija
•
•
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 199)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 196)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 198)
•
•
194
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 195)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 197)
Ploviklio įpylimas (p. 708)
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 707)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 706)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 705)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 194)
Dešinysis perjungiklis.
Reguliavimo ratukas naudojamas lietaus
jutiklio jautrumui ir valytuvų valymo dažniui nustatyti.
Vienas valymo judesys
Nuleiskite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Valymas su pertrūkiais
Pastumkite šią svirtį aukštyn, kad perjungtumėte valytuvus į valymą su pertrūkiais. Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo ratuku nustatykite, kiek kartų bus
valoma per tam tikrą laiko tarpą.
Nuolatinis valymas
Pakelkite perjungiklį, kad valytuvai
valytų normaliu greičiu.
Pakelkite perjungiklį labiau, kad valytuvai valytų dideliu greičiu.
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus, įsitikinkite, kad
valytuvų šluotelės neprišalusios ir nuo priekinio stiklo ir galinio lango nuvalytas sniegas arba ledas.
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 199)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 194)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 196)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 198)
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 708)
Lietaus jutiklio naudojimas
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Lietaus jutiklio jautrumą galima reguliuoti
reguliavimo ratuku ant dešiniojo perjungiklio.
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 707)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 706)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 705)
Dešinysis perjungiklis.
Lietaus jutiklio mygtukas
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi
būt šlapias.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 195)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 197)
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Kai lietaus jutiklis aktyvintas, vairuotojo ekrane
.
rodomas lietaus jutiklio ženklas
Lietaus jutiklio aktyvinimas
Aktyvinant lietaus jutiklį, turi būti užvestas
automobilio variklis arba uždegimo padėtyje I /
II, o priekinio stiklo valytuvų perjungiklis būti
padėtyje 0 arba vieno valymo judesio padėtyje.
}}
195
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio
.
mygtuką
Spustelėkite svirtį žemyn, kad valytuvai pradėtų judėti.
Susijusi informacija
•
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 197)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 199)
Jautrumui padidinti pasukite reguliavimo
ratuką aukštyn, o sumažinti – žemyn. Kai
reguliavimo ratukas pasuktas aukštyn, valytuvai padaro papildomą mostą.
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 194)
•
Lietaus jutiklio deaktyvinimas
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 196)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 198)
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 708)
Deaktyvinkite lietaus jutiklį, paspausdami lietaus jutiklio mygtuką
arba pakeldami
perjungiklį aukštyn kitai valytuvų programai
įjungti.
Lietaus jutiklis deaktyvinamas automatiškai,
uždegimo padėtyje 0 arba kai variklis išjungtas.
Lietaus jutiklis deaktyvinamas automatiškai,
kai valytuvų šluotelės nustatomos į techninės
priežiūros padėtį. Lietaus jutiklis vėl aktyvinamas, kai deaktyvinamas priežiūros režimas.
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 707)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 706)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 705)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 194)
Lietaus jutiklio atminties funkcijos
naudojimas
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Atminties funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Lietaus jutiklio atminties funkciją galima aktyvinti taip, kad jo mygtuko nereikėtų spausti
kiekvieną kartą užvedus automobilį:
1.
2. Paspauskite My Car
valytuvas.
196
Priekinio stiklo
3. Pasirinkite Lietaus jutiklio atmintis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte atminties funkciją.
Susijusi informacija
•
•
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Kai automobilis veikia arba jo elektros sistema
nustatyta į uždegimo padėtį I arba II, išaktyvinkite lietaus jutiklį. Ženklas vairuotojo
ekrane išsijungia.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 195)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 197)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 199)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 194)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 198)
•
Ploviklio įpylimas (p. 708)
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 707)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų
plautuvų naudojimas
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 706)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 705)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvai
skirti valyti priekinį stiklą ir priekinius žibintus.
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvai
paleidžiami dešiniuoju perjungikliu.
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 194)
Priekinio stiklo valytuvų ir priekinių
žibintų plautuvų įjungimas
SVARBU
Venkite įjungti plautuvo sistemą, kai ji
sušalusi arba tuščias ploviklio bakelis, nes
kitaip galite apgadinti siurblį.
Priekinių žibintų plovimas*
Siekiant taupyti skystį, įjungti priekiniai žibintai
plaunami automatiškai, nustatytu periodiškumu.
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik maždaug 1 litras (1 kv.)
ploviklio ir vairuotojo ekrane rodomas pranešimas Ploviklis Žemas lygis, papildykite kartu
su ženklu
, atjungiamas ploviklio tiekimas priekiniams žibintams. Tuo siekiama
suteikti prioritetą priekinio stiklo plovimui ir
matomumui pro jį. Priekiniai žibintai nuplaunami tik jei įjungiamos tolimosios šviesos.
Plovimo funkcija, dešinysis perjungiklis.
–
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų plautuvus, pastumkite dešinįjį perjungiklį link vairo.
> Atleidus perjungiklį, priekinio lango
valytuvai atlieka dar keletą mostų.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 195)
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 199)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 194)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 196)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 198)
}}
* Parinktis / priedas. 197
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 708)
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 707)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 706)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 705)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 194)
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
Galinio stiklo plautuvas ir valytuvas skirti
valyti galinį langą. Lango plovimas ir valymas
įjungiami bei nuostatos keičiamos ant vairo
esančiu dešiniuoju perjungikliu.
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
aktyvinimas
PASTABA
Galinio lango valytuvo varikliuke įrengta
apsauga nuo perkaitimo, išjungianti varikliuką jam perkaitus. Galinio lango valytuvas
atvėsęs ima veikti vėl.
Pasirinkite
, kad būtų įjungtas galinio
lango valytuvo valymo su pertrūkiais režimas.
–
Pasirinkite
, kad įjungtumėte galinio
lango valytuvo nuolatinio valymo režimą.
Perstumkite vairo dešinįjį perjungiklį pirmyn, kad įjungtumėte galinio lango plovimo ir valymo funkciją.
Susijusi informacija
•
•
198
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 195)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 197)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės eigos metu (p. 199)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 196)
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
•
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 194)
Automatinis galinio lango valymas
atbulinės eigos metu
•
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 707)
Ploviklio įpylimas (p. 708)
Įjungus atbulinę pavarą kai veikia priekinio
stiklo valytuvai, valymas persijungia į galinio
stiklo valymą. Išjungus atbulinės eigos
pavarą, ši funkcija išsijungia.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 706)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 705)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 194)
Valytuvų šluoteles nustatykite į priežiūros
padėtį. (p. 707)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 706)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 705)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
(p. 194)
2. Paspauskite My Car
valytuvas.
Priekinio stiklo
3. Pasirinkite Automat. galinio stiklo
valymas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte valymo važiuojant atbuline eiga
funkciją.
Jeigu galinio lango valytuvas jau veikia pastovaus greičio režimu, tuomet įjungus atbulinės
eigos pavarą jokių pokyčių neįvyksta.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 195)
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvų
naudojimas (p. 197)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
(p. 194)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 196)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas (p. 198)
•
Ploviklio įpylimas (p. 708)
199
SĖDYNĖS IR VAIRAS
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Mechaninė priekinė sėdynė
Pakeiskite juosmens atramą*, paspausdami mygtuką aukštyn / žemyn / pirmyn /
atgal2.
Automobilio priekinės sėdynės turi įvairių
nustatymo parinkčių, kad sėdėti būtų kuo
komfortiškiau.
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
•
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
•
Pakeiskite atlošo nuolydį, sukdami valdymo rankenėlę.
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba
avarijos atveju galite susižaloti.
•
•
Pakeiskite sėdynės pasostės ilgį*, patraukdami svirtį aukštyn ir perstumdami sėdynės pasostę pirmyn / atgal ranka.
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
Sėdynės reguliavimas pirmyn / atgal:
pakelkite rankeną ir sureguliuokite
atstumą iki vairo ir pedalų. Užtikrinkite,
kad nustačius padėtį sėdynė būtų užfiksuota.
1 Taikoma
2 Taikoma
202
Susijusi informacija
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės
priekinį kraštą, papumpuodami* aukštyn /
žemyn.1
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
tik vairuotojo sėdynei.
keturių krypčių juosmens atramai*. Dvikryptė juosmens atrama* reguliuojama pirmyn/atgal.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Elektra valdoma* priekinė sėdynė
Automobilio priekinės sėdynės turi įvairių
nustatymo parinkčių, kad sėdėti būtų kuo
komfortiškiau. Elektra valdomą sėdynę
galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn /
žemyn. Sėdynės pasostės priekinį kraštą
galima pakelti / nuleisti ir nustatyti jo ilgį*.
Taip pat galima keisti atlošo kampą. Juosmens atramą* galima reguliuoti aukštyn /
žemyn / pirmyn / atgal.3
Sėdynes nustatyti ir reguliuoti galima veikiant
varikliui ir tam tikrą laiką po durelių atrakinimo
kai variklis neužvestas. Jas reguliuoti kurį laiką
galima ir po to, kai variklis išjungiamas.
SVARBU
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
Elektra valdomos sėdynės turi apsaugą
nuo perkrovos, kuri suveikia, jeigu kurios
nors sėdynės judėjimą blokuoja koks nors
objektas. Jei taip atsitinka, pašalinkite trukdantį objektą ir po to vėl judinkite sėdynę.
•
Automobiliuose su keturių krypčių liemens
atrama*, įvairios patogumo funkcijos nustatomos pasukant daugiafunkcį valdiklį4
aukštyn / žemyn. Automobiliuose su dviejų
krypčių liemens atrama*, liemens atrama
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
3 Taikoma keturių krypčių juosmens atramai*. Dvikryptė juosmens
4 Nėra automobiliuose su dviejų krypčių liemens atrama*.
Nustatykite norimą sėdynės padėtį, naudodami priekinės sėdynės sėdimoje dalyje
esantį valdiklį. Įvairioms patogumo funkcijoms nustatyti pasukite daugiafunkcį valdiklį4
aukštyn / žemyn.
Iliustracijoje pavaizduoti valdikliai iš automobilio su
keturių krypčių liemens atrama*. Automobiliuose su
dviejų krypčių liemens atrama* nėra sukiojamo daugiafunkcio valdiklio.
Susijusi informacija
•
•
Priekinės elektra valdomos*
sėdynės reguliavimas
atrama* reguliuojama pirmyn/atgal.
}}
* Parinktis / priedas. 203
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
pirmyn / atgal reguliuojama apvaliuoju
mygtuku.
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės
priekinį kraštą, sureguliuodami valdymo
elementą aukštyn / žemyn.
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal,
pastumdami valdymo elementus pirmyn /
atgal.
Pakeiskite atlošo nuolydį, pastumdami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn).
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir
projekcinio rodinio* padėties
įrašymas
Galite atminties mygtukams priskirti elektra
valdomos* sėdynės, šoninių veidrodėlių ir
projekcinio rodinio* padėtis.
Naudodamiesi atminties mygtukais, įrašykite
tris skirtingas elektra valdomos* sėdynės,
šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio*
padėtis. Mygtukai įrengti vienerių iš (arba
abiejų) priekinių durelių* skydelyje.
Priekinių sėdynių atlošų iki galo pirmyn nuleisti
negalima.
Susijusi informacija
•
•
•
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
Atminties mygtukas.
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
Atminties mygtukas.
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
•
204
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Atminties mygtukas.
Nuostatų įrašymo mygtukas M.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Padėties įrašymas
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką M.
Įsijungia mygtuko šviesos indikatorius.
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
3. Per tris sekundes paspauskite ir palaikykite mygtuką 1, 2 arba 3.
> Priskyrus padėtis pasirinktam atminties
mygtukui, pasigirsta garsinis signalas ir
indikatorius mygtuke M užgęsta.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
1.
Nustatykite pageidaujamas sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio padėtis.
Jei per tris sekundes nepaspaudžiamas joks
atminties mygtukas, tuomet mygtukas M
užgęsta ir nieko neįrašoma.
•
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir
projekcinio rodinio* įrašytų
padėčių naudojimas
Jeigu yra įrašytos elektra valdomos* sėdynės,
šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio*
padėtys, jas galima aktyvuoti naudojantis
atminties mygtukais.
Įrašytos nuostatos panaudojimas
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 188)
Projekcinio rodinio nuostatos* (p. 158)
Norint priskirti padėtis kitam atminties mygtukui, reikia pakoreguoti sėdynės, šoninių veidrodėlių arba projekcinio rodinio padėtis.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
Įrašytas nuostatas galima iškviesti, kai priekinės durelės yra atidarytos arba uždarytos:
Atidarytos priekinės durelės
– Trumpai vieną kartą paspauskite kurį nors
iš atminties mygtukų 1–3. Elektra valdoma sėdynė, šoniniai veidrodėliai ir projekcinis rodinys ima judėti ir sustoja tose
padėtyse, kurios buvo įrašytos į pasirinktą
atminties mygtuką.
}}
* Parinktis / priedas. 205
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
Uždarytos priekinės durelės
– Laikykite nuspaustą vieną iš atminties
mygtukų 1–3, kol sėdynė, šoniniai veidrodėliai ir projekcinis rodinys sustos tose
padėtyse, kurios yra įrašytos į pasirinktą
atminties mygtuką.
Atleidus atminties mygtuką, sėdynės, šoniniai
veidrodėliai ir projekcinis rodinys sustos.
ĮSPĖJIMAS
•
Kadangi vairuotojo sėdynė gali būti
reguliuojama esant išjungtam uždegimui, transporto priemonėje negalima
palikti vaikų be priežiūros.
•
Sėdynės judėjimą galima SUSTABDYTI
bet kuriuo metu, paspaudžiant bet kurį
mygtuką, esantį elektra valdomos
sėdynės valdymo skydelyje.
•
•
Nereguliuokite sėdynės, kai vairuojate.
Pasirūpinkite, kad nieko nebūtų po
reguliuojamomis sėdynėmis.
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
Masažo nuostatos* priekinėje
sėdynėje
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
Nuostatas pakeisti galima naudojantis tiek
daugiafunkciu valdymo elementu sėdynės
šone, tiek ir centriniu ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane.
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
•
•
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 188)
Projekcinio rodinio nuostatos* (p. 158)
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės
sėdimosios dalies šone.
Masažo nuostatos
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
• Įjungta/Išjungta: pasirinkite Įjungta/
Susijusi informacija
•
•
•
•
206
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
Išjungta, kad įjungtumėte / išjungtumėte
masažo funkciją.
• Programs 1-5: yra 5 iš anksto nustatytos
masažo programos. Pasirinkite Bang.,
Žingsnis, Pažangus, Juosmens arba
Pečių.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
• Intensyvumas: pasirinkite Žemas,
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
Priekinės sėdynės masažo
nuostatų* reguliavimas
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu ir centriniu ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas
centriniame ekrane.
Normalus arba Aukštas.
• Greitis: pasirinkite Lėtas, Normalus arba
Greitas.
Masažo paleidimas iš naujo
Masažo funkcija automatiškai deaktyvinama
po 20 minučių. Norint pakartotinai aktyvinti
funkciją, tai reikia padaryti rankiniu būdu.
–
Palieskite Paleist vėl centriniame ekrane,
kad vėl paleistumėte pasirinktą masažo
programą.
> Masažo programa paleidžiama iš naujo.
Jei nesiimama jokių veiksmų, pranešimas ir toliau rodomas viršutiniame rodinyje.
Priekinės sėdynės masažo nuostatų
reguliavimas
Priekinių sėdynių atloše yra masažo funkcija.
Masažą vykdo oro pagalvėlės, kurios gali veikti
su įvairiomis nuostatomis.
Masažo funkcija gali būti aktyvinama tik veikiant automobilio varikliui.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
1.
Daugiafunkcį valdymo elementą
aktyvinsite sukdami aukštyn / žemyn. Centriniame ekrane pasirodys sėdynės nuostatų
rodinys.
}}
* Parinktis / priedas. 207
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
2. Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Masažas.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
Priekinės sėdynės pasostės ilgio
reguliavimas*
3. Atskiras masažo funkcijas galite pasirinkti
tiesiogiai centriniame ekrane arba judindami žymeklį aukštyn/žemyn daugiafunk/ apacio valdymo elemento viršutiniu
mygtuku. Pasirinktos funkcijos
tiniu
nuostatą galima pakeisti tiesiogiai centriniame ekrane, paspaudžiant rodykles arba
naudojantis daugiafunkcio valdymo elemento priekiniu / galiniu
mygtuku.
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
Priklausomai nuo pasirinkto įrangos lygio,
sėdynės pasostės ilgis reguliuojamas arba
daugiafunkciu valdikliu* sėdynės pasostės
šone, arba rankiniu būdu, naudojant valdiklį
sėdynės pasostės priekyje.
Sėdynės pasostės ilgio reguliavimas
daugiafunkciu valdikliu
Susijusi informacija
•
•
•
208
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
Daugiafunkcis valdiklis yra sėdynės pasostės šone.
1.
Daugiafunkcį valdymo elementą
aktyvinsite sukdami aukštyn / žemyn. Centriniame ekrane pasirodys sėdynės nuostatų
rodinys.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
2. Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Pasostės ilg..
•
•
Paspauskite priekinę keturių krypčių
dalį, kad ištrauktumėte
mygtuko
sėdynės pasostę.
Paspauskite keturių krypčių mygtuko
galinę dalį , kad įtrauktumėte sėdynės pasostę.
Sėdynės pasostės ilgio reguliavimas
rankiniu būdu
Sėdynės pasostės reguliavimo elementas.
1.
Suimkite rankeną , esančią sėdynės
priekyje, ir patraukite aukštyn.
2. Pakoreguokite sėdynės pasostės ilgį.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
Priekinės sėdynės šoninės
atramos* reguliavimas
Padidinkite priekinės sėdynės komfortą reguliuodami atlošo šonus.
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės
sėdimosios dalies šone.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
Norint šoninės atramos, galima reguliuoti
atlošo šonus. Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu ir centriniu ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane.
Norėdami reguliuoti šoninę atramą:
1.
Daugiafunkcį valdymo elementą aktyvuokite sukdami jį aukštyn / žemyn . Centriniame ekrane pasirodys sėdynės nuostatų rodinys.
3. Atleiskite rankeną ir įsitikinkite, kad sėdynės pasostė pasiekė tinkamą padėtį.
}}
* Parinktis / priedas. 209
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
2. Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite Šon.
atramos.
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuko
priekinę dalį, kad padidintumėte šoninę
atramą .
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuko
galinę dalį, kad sumažintumėte šoninę
atramą .
Priekinės sėdynės juosmens
atramos* reguliavimas
Juosmens atrama reguliuojama naudojant
sėdynės pasostės šone esantį valdiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
210
Reguliuokite juosmens atramą
automobilyje naudodami keturių
krypčių juosmens atramą
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
Liemens atrama reguliuojama daugiafunkciu
valdikliu automobiliuose su keturių krypčių
juosmens atrama*, arba apvaliu mygtuku automobiliuose su dviejų krypčių liemens atrama*.
Valdiklis yra sėdynės sėdimosios dalies šone.
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, juosmens atramą galima reguliuoti pirmyn / atgal ir
aukštyn / žemyn (keturių krypčių juosmens
atrama) ar pirmyn / atgal (dviejų krypčių juosmens atrama).
Daugiafunkcis valdiklis automobiliuose su 4 krypčių
juosmens atrama*.
1.
Daugiafunkcį valdymo elementą
aktyvinsite sukdami aukštyn / žemyn. Centriniame ekrane pasirodys sėdynės nuostatų
rodinys.
Valdiklis automobiliuose su 2 krypčių juosmens
atrama*.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
2. Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Juosmens.
•
Paspauskite apvalų mygtuką aukštyn
/ žemyn , kad perstumtumėte
juosmens atramą aukštyn / žemyn.
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
Keleivio sėdynės reguliavimas iš
vairuotojo sėdynės*
Priekinę keleivio sėdynę galima reguliuoti iš
vairuotojo sėdynės.
Funkcijų aktyvinimas
•
Paspauskite mygtuko priekinę dalį ,
kad padidintumėte juosmens atramą.
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
Funkcija aktyvinama centrinio ekrano funkcijų
rodinyje:
•
Paspauskite mygtuko galinę dalį ,
kad sumažintumėte juosmens atramą.
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
Norėdami aktyvinti, paspauskite mygtuką Nustatyti
keleivio sėd..
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
Aktyvinęs šią funkciją, vairuotojas turi sureguliuoti keleivio sėdynę per 10 sekundžių. Jei jis
to nepadaro per šį laiką, funkcija deaktyvinama.
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 211)
Vairuotojas gali reguliuoti keleivio sėdynę ant
savo sėdynės esančiais valdymo elementais:
Reguliuokite juosmens atramą
automobilyje naudodami dviejų
krypčių juosmens atramą
1.
Susijusi informacija
Keleivio sėdynės reguliavimas
Paspauskite apvalaus mygtuko priekinę
dalį , kad padidintumėte juosmens
atramą.
2. Paspauskite apvalaus mygtuko galinę dalį
, kad sumažintumėte juosmens atramą.
}}
* Parinktis / priedas.
211
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 208)
Antrosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 206)
Antrojoje eilėje yra trys atskiros sėdynės5.
Atlošus galima nulenkti pirmyn atskirai.
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 209)
•
212
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę
ir ją užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę
būkite atsargūs. Dėl nekontroliuojamo
ar nerūpestingo reguliavimo galite būti
prispausti.
•
Pastumkite keleivio sėdynę pirmyn / atgal,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Ilgus objektus būtina saugiai pritvirtinti,
kad staigiai stabdant jie ko nors nesužalotų ir nesugadintų.
•
Pakeiskite keleivio sėdynės atlošo nuolydį,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Prieš pakraudami ar iškraudami automobilį, būtinai išjunkite variklį ir įjunkite
stovėjimo stabdį.
•
Jei automobilyje sumontuota automatinė pavarų dėžė, nustatykite pavarų
perjungiklį į padėtį P, kad jo netyčia
nepajudintumėte.
Susijusi informacija
•
•
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas (p. 210)
ĮSPĖJIMAS
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 202)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 203)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 204)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
(p. 205)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 207)
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti
prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate
pažeisti galinės sėdynės apmušalus.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
SVARBU
Centrinė sėdynė6
3. Jei reikia, galvos atlošą pakelkite.
Išorinės sėdynės7
Prieš nulenkiant vidurinės sėdynės atlošą,
reikia nuleisti įtaisytosios vaikiškos kėdutės
pasostę*.
Prieš nulenkiant sėdynės atlošą, reikia
pakelti vidurinės sėdynės porankį*.
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų, gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes ir (arba) stačiai nustatyti jų
atlošus.
Galines sėdynes taip pat gali reikėti
pastumti atgal.
Prieš nulenkiant antrosios eilės sėdynių
atlošai turi būti nustatyti į pakeltą padėtį.
Jų negalima nulenkti, kai jie pakreipti pirmyn įlipimui (išlipimui) į (iš) trečiosios eilės
sėdynes.
Kaip nulenkti atlošą:
1.
Nuleiskite galvos atramą ranka.
Kaip nulenkti atlošą:
2. Patraukite dirželį, esantį centrinės sėdynės
dešinėje pusėje.
PASTABA
3. Nulenkite atlošą pirmyn, kad jis užsifiksuotų savo padėtyje. Nulenkiant sėdynės
atlošą, jos pasostė nusilenkia žemyn ir pirmyn, kad būtų suformuotas plokščias
paviršius.
Kaip pakelti sėdynės atlošą į stačią padėtį:
1.
Patraukite dirželį.
2. Pakelkite atlošą ir atleiskite dirželį. Slinkite
atlošą, kol užsifiksuos fiksatorius.
5 6 vietų automobiliuose antroje sėdynių eilėje yra dvi sėdynės.
6 Triviečiuose, keturviečiuose ar šešiaviečiuose automobiliuose nėra vidurinės
7 Paveikslėlyje pavaizduotas automobilis su septyniomis sėdynėmis.
sėdynės.
Nulenkiant antrąją sėdynių eilę, reikia pradėti nuo sėdynės įprastos padėties. Nenaudokite sėdynės nulenkimo svirties, kai
sėdynė nustatyta į įlipimo / išlipimo iš trečiosios sėdynių eilės padėtį.
1.
Nulenkdami atlošą, patraukite sėdynės
šone esančią rankeną į viršų ir ją palaikykite šioje padėtyje.
}}
* Parinktis / priedas. 213
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
2. Įsitikinkite, kad nuleisti galvos atlošai nesiliečia su priekine sėdyne. Nulenkite atlošą
pirmyn, kad jis užsifiksuotų savo padėtyje.
> Nulenkiant sėdynės atlošą, jos pasostė
nusilenkia žemyn ir pirmyn, kad būtų
suformuotas plokščias paviršius. Nulenkiant galinę sėdynę, galvos atrama nusileidžia automatiškai.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir
galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai
užfiksuoti.
Jei bet kurioje galinėje sėdynėje yra keleivių, išorinių sėdynių galvos atramos turi
būti nuolat pakeltos.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
1.
Pakeldami atlošą, patraukite sėdynės šone
esančią rankeną į viršų ir ją palaikykite
šioje padėtyje.
2. Įsitikinkite, kad pakelti galvos atlošai nesiliečia su priekine sėdyne. Pakelkite atlošą
ir atleiskite rankeną.
3. Spauskite atlošą, kol susijungs užraktas.
214
Centrinės sėdynės galvos atramos
reguliavimas
Susijusi informacija
•
Antrosios sėdynių eilės galvos atramų
reguliavimas (p. 214)
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai* (p. 216)
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 217)
•
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir išlipimas iš
jos* (p. 218)
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas* (p. 219)
4. Pakelkite galvos atramą ranka.
86
Sureguliuokite centrinės sėdynės galvos
atlošą pagal keleivio ūgį8. Nulenkite žemyn
išorinių sėdynių galvos atramas*, kad pagerintumėte matomumą atgal.
Jei trečiojoje sėdynių eilėje* sėdi keleiviai,
antrosios eilės išorinių sėdynių galvos atramos turi būti pakeltos.
Užtikrinkite, kad nuleisti atlošai būtų tinkamai užfiksuoti.
Kaip pakelti sėdynės atlošą į stačią padėtį:
Antrosios sėdynių eilės galvos
atramų reguliavimas
Centrinės sėdynės galvos atramą reikia nustatyti pagal keleivio ūgį, kad esant galimybei
būtų uždengta visa galvos galinė dalis. Pagal
poreikį pakelkite jį aukštyn rankomis.
sėdynių automobiliuose nėra vidurinės sėdynės antroje sėdynių eilėje.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Galinių išorinių sėdynių galvos atramų
nuleidimas elektra*
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atramų, jeigu
kurioje nors galinėje šoninėje sėdynėje yra
keleivis.
ĮSPĖJIMAS
Atlenkus galvos atlošą, jis turi būti užfiksuotoje padėtyje.
ĮSPĖJIMAS
Kad nuleistumėte galvos atramą, nuspauskite
mygtuką (esantį centre tarp atlošo ir galvos
atramos – žr. iliustraciją) ir jį laikydami atsargiai nuspauskite galvos atramą žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos atrama turi būti žemiausioje padėtyje.
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos
atramą reikia tinkamai sureguliuoti pagal
keleivio ūgį, kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei įmanoma).
Išorinių sėdynių galvos atramas galima įtraukti
centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Galite
nuleisti galvos atramas, kai nustatyta uždegimo padėtis 0.
Paspauskite mygtuką Galvos
atramos nulenkimas nuleidimo funkcijai aktyvinti / išaktyvinti.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol
pasigirs spragtelėjimas.
Jei trečiojoje sėdynių eilėje* sėdi keleiviai,
antrosios eilės išorinių sėdynių galvos atramos turi būti pakeltos.
Susijusi informacija
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 212)
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai* (p. 216)
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 217)
•
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir išlipimas iš
jos* (p. 218)
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas* (p. 219)
* Parinktis / priedas. 215
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Antrosios eilės sėdynės
reguliavimas išilgai*
Jeigu automobilyje yra 6 ar 7 vietos*, antrosios eilės sėdynes galima atskirai reguliuoti
pirmyn arba atgal, taip pritaikant erdvę
kojoms antrosios ir trečiosios eilių keleiviams.
5 vietų automobilyje antrosios eilės sėdynių
išilgai reguliuoti negalima.
ĮSPĖJIMAS
•
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę
ir ją užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę
būkite atsargūs. Dėl nekontroliuojamo
ar nerūpestingo reguliavimo galite būti
prispausti.
•
Ilgus objektus būtina saugiai pritvirtinti,
kad staigiai stabdant jie ko nors nesužalotų ir nesugadintų.
•
Prieš pakraudami ar iškraudami automobilį, būtinai išjunkite variklį ir įjunkite
stovėjimo stabdį.
•
Jei automobilyje sumontuota automatinė pavarų dėžė, nustatykite pavarų
perjungiklį į padėtį P, kad jo netyčia
nepajudintumėte.
Šešiaviečio automobilio sėdynių
reguliavimas9
Pakelkite rankeną po sėdyne.
Paslinkite sėdynę pirmyn arba atgal į
pageidaujamą vietą.
3. Atleiskite rankeną ir paslinkite sėdynę, kol
užsifiksuos fiksatorius.
Pakelkite rankeną po sėdyne.
Paslinkite sėdynę pirmyn arba atgal į
pageidaujamą vietą.
Susijusi informacija
3. Atleiskite rankeną ir paslinkite sėdynę, kol
užsifiksuos fiksatorius.
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 212)
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
•
Antrosios sėdynių eilės galvos atramų
reguliavimas (p. 214)
9 Automobiliai
216
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
su 6 sėdynėmis siūlomi tik tam tikrose rinkose.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 217)
Antrosios eilės sėdynių atlošo
nuolydžio reguliavimas
•
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir išlipimas iš
jos* (p. 218)
Galima individualiai sureguliuoti kiekvienos
antrosios eilės sėdynės atlošo nuolydį.
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas* (p. 219)
Centrinė sėdynė10
Išorinės sėdynės
1.
1.
Patraukite dirželį, esantį centrinės sėdynės
dešinėje pusėje.
2. Nustatykite atlošo nuolydį pirmyn / atgal,
sumažindami arba padidindami atlošo
apkrovą.
3. Atleiskite dirželį užfiksuoti atlošo padėtį ir
slinkite jį, kol užsifiksuos fiksatorius.
Patraukite sėdynės šone esančią rankeną
aukštyn.
2. Nustatykite atlošo nuolydį pirmyn / atgal,
sumažindami arba padidindami atlošo
apkrovą.
3. Atleiskite rankeną, kad užrakintumėte
atlošo padėtį, ir slinkite jį, kol susijungs
gaudyklė.
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
10
6 sėdynių automobiliuose nėra vidurinės sėdynės antroje sėdynių eilėje.
}}
* Parinktis / priedas. 217
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
ĮSPĖJIMAS
•
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę
ir ją užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę
būkite atsargūs. Dėl nekontroliuojamo
ar nerūpestingo reguliavimo galite būti
prispausti.
•
Ilgus objektus būtina saugiai pritvirtinti,
kad staigiai stabdant jie ko nors nesužalotų ir nesugadintų.
•
Prieš pakraudami ar iškraudami automobilį, būtinai išjunkite variklį ir įjunkite
stovėjimo stabdį.
•
Jei automobilyje sumontuota automatinė pavarų dėžė, nustatykite pavarų
perjungiklį į padėtį P, kad jo netyčia
nepajudintumėte.
Susijusi informacija
218
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 212)
•
Antrosios sėdynių eilės galvos atramų
reguliavimas (p. 214)
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai* (p. 216)
•
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir išlipimas iš
jos* (p. 218)
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas* (p. 219)
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir
išlipimas iš jos*
PASTABA
Jei nepavyksta užrakinti vidurinės sėdynių
eilės atlošo grąžinus iš įlipimo / išlipimo
padėties, gali tekti jį vėl pastumti pirmyn ir
patraukti atgal šiek tiek smarkiau.
Kad būtų lengviau įsėsti į trečiąją sėdynių eilę
ir iš jos išlipti, galima atitinkamai reguliuoti
antros eilės sėdynes*.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir
galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai
užfiksuoti.
Jei bet kurioje galinėje sėdynėje yra keleivių, išorinių sėdynių galvos atramos turi
būti nuolat pakeltos.
Susijusi informacija
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 212)
•
Antrosios sėdynių eilės galvos atramų
reguliavimas (p. 214)
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai* (p. 216)
2. Nulenkite atlošą pirmyn ir tada nustumkite
visą sėdynę pirmyn.
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 217)
Kaip pakelti sėdynę į stačią padėtį:
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas* (p. 219)
Iliustracija yra bendro pobūdžio.
Kaip nulenkti atlošą:
1.
–
Patraukite aukštyn ir pirmyn rankeną, kuri
yra antrosios sėdynių eilės kraštinių sėdynių viršuje.
Nuslinkite sėdynę atgal, kol pasieks stabdiklį. Atlošas turi lengvai nukristi į reikiamą
padėtį.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Trečiosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas*
Trečiojoje eilėje yra dvi atskiros sėdynės.
Juos galima nulenkti atskirai.
SVARBU
Kad galėtumėte nuleisti trečiosios sėdynių
eilės atlošus, gali reikėti pakeisti antrosios
eilės sėdynių padėtį ir kampą.
2. Įsitikinkite, kad nuleisti galvos atlošai nesiliečia su sėdyne priekyje. Nulenkite atlošą į
priekį.
> Nulenkiant sėdynės atlošą, jos pasostė
nusilenkia žemyn ir pirmyn, kad būtų
suformuotos plokščios grindys. Nulenkiant galinę sėdynę, galvos atrama nusileidžia automatiškai.
•
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir išlipimas iš
jos* (p. 218)
Norėdami pakelti sėdynę, kelkite atlošą, kol jis
užsifiksuos. Galvos atrama pakeliama rankomis.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir
galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai
užfiksuoti.
Jei bet kurioje galinėje sėdynėje yra keleivių, išorinių sėdynių galvos atramos turi
būti nuolat pakeltos.
Susijusi informacija
1.
Patraukite aukštyn ir pirmyn rankeną, kuri
yra atlošo viršuje.
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 212)
•
Antrosios sėdynių eilės galvos atramų
reguliavimas (p. 214)
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai* (p. 216)
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 217)
* Parinktis / priedas. 219
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Valdymo elementai ant vairo ir
garso signalas
Garso signalas
Vairo užraktas
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz.,
pavogus automobilį. Vairo užrakto įsijungimo
ar išsijungimo metu gali būti girdimas mechaninis triukšmas.
Ant vairo įrengtas garso signalo bei kiti valdymo elementai, pvz., vairuotojo pagalbos
sistemų ir balso atpažinimo.
Vairo užrakto aktyvinimas
Vairo užraktas aktyvinamas, kai automobilis
užrakinamas iš lauko ir variklis būna išjungtas.
Jei automobilis paliekamas atrakintas, po kurio
laiko automatiškai įsijungs vairo užraktas.
Vairo užrakto išaktyvinimas
Garso signalo valdymo elementas įrengtas vairo viduryje.
Susijusi informacija
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės*.
Vairuotojo pagalbos sistemų valdymo elementai11
Automatinės pavarų dėžės rankinio pavarų
perjungimo mentelė*.
•
•
Vairo užraktas (p. 220)
Vairo reguliavimas (p. 221)
Vairo užraktas išaktyvinamas atrakinus automobilį iš lauko. Jei automobilis neužrakintas,
vairo užraktas bus išjungtas tol, kol nuotolinio
valdymo raktelis bus salone ir automobilis bus
užvestas.
Susijusi informacija
•
Valdymo elementai ant vairo ir garso signalas (p. 220)
•
Vairo reguliavimas (p. 221)
Balso atpažinimo, projekcinio rodinio nuostatų ir meniu, pranešimų ir ragelio funkcijų valdymo elementai.
11
220
Greičio ribotuvas, pastovaus greičio palaikymo sistema, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, atstumo įspėjimas* ir Pilot Assist.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Vairo reguliavimas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį.
Vairo reguliavimo svirtis.
Vairą galima reguliuoti aukštyn-žemyn bei pirmynatgal.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite. Vairo negalima reguliuoti vairuojant.
Jei vairo stiprintuvas susietas su greičiu,
galima reguliuoti vairavimo jėgos lygį. Vairavimo jėga reguliuojama pagal automobilio
greitį, kad pagerėtų valdomumas.
1.
Vairui atleisti pastumkite svirtį pirmyn.
2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairo
padėtį.
3. Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte
vairo padėtį. Jei svirtis standi, iš lėto
spauskite vairą, tuo pačiu metu traukdami
svirtį į pradinę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairo užraktas (p. 220)
Valdymo elementai ant vairo ir garso signalas (p. 220)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 203)
* Parinktis / priedas. 221
KLIMATO REGULIAVIMAS
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimatas
Klimato zonos
Klimato kontrolė - jutikliai
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato
kontrolė. Klimato kontrolės sistema vėsina
arba šildo, bei sausina orą automobilio
salone.
Visos klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos iš centrinio ekrano ir fiziniais mygtukais, esančiais centriniame valdymo pulte.
Klimato zonų skaičius automobilyje lemia
skirtingos temperatūros atskiroms salono
dalims nustatymo parinktis.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti klimatą automobilyje.
4 zonų klimato kontrolė
Jutiklio vieta
Kai kurios galinės sėdynės funkcijos gali būti
valdomos naudojantis klimato valdymo elementais*, esančiais tuneliniame valdymo pulte.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimato zonos (p. 224)
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 224)
Suvokiamoji temperatūra (p. 225)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 225)
Stovėjimo klimatas (p. 252)
Šildytuvas (p. 261)
Oro kokybė (p. 226)
Oro paskirstymas (p. 229)
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Klimato zonos 4 zonų klimato kontrolės sistemoje.
Saulės jutiklis-viršutinėje prietaisų skydelio
pusėje.
4 zonų klimato kontrolės sistemoje galima atskirai reguliuoti temperatūrą salono dešinėje ir
kairėje pusėje, priekinėse ir galinėse sėdynėse.
Drėgmės jutiklis – korpuse, šalia salono
galinio vaizdo veidrodėlio.
Susijusi informacija
•
Klimatas (p. 224)
Lauko temperatūros jutiklis įrengtas dešiniajame šoniniame veidrodėlyje.
Salono temperatūros jutiklis – prie fizinių
mygtukų centriniame valdymo pulte.
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
224
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Interior Air Quality System* taip pat yra oro
kokybės jutiklis, kuris įmontuotas klimato kontrolės sistemos oro tiekimo angoje.
Susijusi informacija
•
•
Klimatas (p. 224)
Interior Air Quality System* (p. 228)
Suvokiamoji temperatūra
Klimato kontrolės sistema salone klimatą
reguliuoja pagal suvokiamąją, o ne faktinę
temperatūrą.
Jūsų pasirinktoji temperatūra salone atitinka
jūsų fiziškai suvokiamą temperatūrą, kuriai
įtaką daro tokie veiksniai, kaip lauko temperatūra, oro srauto greitis, drėgnumas, saulės
spinduliai ir kt. automobilio viduje ir išorėje.
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis, nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į saloną. Tai
reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešinės ir
kairės pusių oro angose nepaisant to, kad rankenėlėmis yra nustatyta vienoda abiejų pusių
temperatūra.
Klimato kontrolė naudojant
valdymo balsu funkciją1
Klimato kontrolės sistemos valdymo balsu
komandomis galima, pvz., pakeisti temperatūrą, aktyvinti sėdynės šildymo funkciją* arba
pakeisti ventiliatoriaus lygį.
Paspauskite
ir ištarkite vieną iš šių
komandų:
•
„Climate“ – pradedamas klimato kontrolės dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
•
„Set temperature to X degrees“ – nustatoma pageidaujama temperatūra.
•
„Raise temperature“/„Lower
temperature“ – padidinama/sumažinama
temperatūros nuostata viena pakopa.
•
„Sync temperature“ – sinchronizuoja
visų automobilio klimato zonų temperatūrą su vairuotojo pusei nustatyta temperatūra.
•
„Air on feet“/„Air on body“ – atidaromas
pageidaujamas oro srautas.
•
„Air on feet off“/„Air on body off“ –
uždaromas pageidaujamas oro srautas.
•
„Set fan to max“/„Turn off fan“ – oro
srautas pakeičiamas į Max/Off.
Susijusi informacija
•
1
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Klimatas (p. 224)
}}
* Parinktis / priedas. 225
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
•
nuostata padidinama/sumažinama vienu
žingsniu.
•
„Turn on seat heat“/„Turn off seat heat“
– aktyvinamas/deaktyvinamas sėdynės
šildymas*.
„Air condition on“/„Air condition off“ –
aktyvinamas/deaktyvinamas oro kondicionierius.
•
„Raise seat heat“/„Lower seat heat“ –
sėdynės šildymo* nuostata padidinama/
sumažinama vienu žingsniu.
•
„Recirculation on“/„Recirculation off“ –
aktyvinama/deaktyvinama oro apytaka.
•
•
„Turn on defroster “/„Turn off
defroster“ – aktyvinama / deaktyvinama
langų ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo
funkcija.
„Turn on seat ventilation“/„Turn off
seat ventilation“ – aktyvinamas/deaktyvinamas sėdynės vėdinimas*.
•
„Raise seat ventilation“/„Lower seat
ventilation“ – sėdynės vėdinimo* nuostata padidinama/sumažinama vienu
žingsniu.
•
„Turn on auto“ – aktyvina klimato kontrolės automatinį reguliavimą.
•
•
•
•
•
•
226
„Raise fan speed“/„Lower fan speed“ –
padidinamas/sumažinamas ventiliatoriaus
lygis viena pakopa.
„Turn on max defroster“/„Turn max
defroster off“ – aktyvinamas/deaktyvinamas maksimalus atitirpinimas.
„Turn on electric defroster“/„Turn off
electric defroster“ – aktyvinamas/deaktyvinamas priekinio stiklo šildymas*.
„Turn on rear defroster“/„Turn off rear
defroster“ – aktyvinamas/deaktyvinamas
galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymas
„Turn steering wheel heat on“/„Turn
steering wheel heat off“ – aktyvinamas/
deaktyvinamas vairo šildymas*.
„Raise steering wheel heat“/„Lower
steering wheel heat“ – vairo šildymo*
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimatas (p. 224)
Balso atpažinimas (p. 159)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 160)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 163)
Oro kokybė
Parinktos salono medžiagos ir oro valymo sistema užtikrina, kad salone būtų palaikoma
aukšta oro kokybė.
Medžiagos salone
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir
komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei
astma sergantiems žmonėms.
Buvo išbandytos ir sukurtos medžiagos, kurios
sumažintų dulkių kiekį salone ir su kuriomis
būtų lengviau palaikyti automobilio salono
švarą.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti.
Salonui valyti naudokite „Volvo“ rekomenduojamas valymo ir automobilio priežiūros priemones.
Oro valymo sistema
Neskaitant salono filtro, automobilyje įrengta
oro valymo sistema, padedanti palaikyti jo
salone aukštą oro kokybę.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Klimatas (p. 224)
Clean Zone* (p. 227)
Clean Zone Interior Package* (p. 227)
Interior Air Quality System* (p. 228)
Automobilio salono filtras (p. 229)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Clean Zone*
Funkcija „Clean Zone“ tikrina ir rodo, ar
patenkintos visos geros oro kokybės automobilio salone sąlygos.
•
•
Aktyvintas ventiliatorius.
Clean Zone Interior Package*
Išaktyvinta oro recirkuliacija.
„Clean Zone Interior Package“ (CZIP) susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar
švaresnį saloną be alergijas ir astmą sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
PASTABA
„Clean Zone“ nereiškia, kad oro kokybė yra
gera: ji tik nurodo, kad patenkintos geros
oro kokybės sąlygos.
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia,
kad ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius iškart pripildo automobilio saloną
švaraus oro. Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia savaime po kurio laiko
arba atidarius vieną iš automobilio salono
durelių. Ventiliatoriaus veikimo laikas
pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio,
kol automobiliui sueis 4-eri metai.
•
Visiškai automatinė oro kokybės sistema
„Interior Air Quality System“ (IAQS).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Indikatorius matomas klimato rodinyje,
centriniame ekrane.
Indikatorius klimato eilutėje matomas, kai
klimato rodinys nebūna atvertas.
Jei sąlygos nepatenkintos, tekstas „Clean
Zone“ būna baltas. Jei patenkintos visos sąlygos, tekstas pakinta į mėlyną.
Turi būti patenkintos šios sąlygos:
•
Uždarytos visos durelės ir bagažinės
durys.
•
Uždaryti visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis*.
•
Aktyvinta oro kokybės sistema „Interior Air
Quality System“*.
Oro kokybė (p. 226)
Clean Zone Interior Package* (p. 227)
Interior Air Quality System* (p. 228)
Automobilio salono filtras (p. 229)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Oro kokybė (p. 226)
Clean Zone* (p. 227)
Interior Air Quality System* (p. 228)
Automobilio salono filtras (p. 229)
* Parinktis / priedas. 227
KLIMATO REGULIAVIMAS
Interior Air Quality System*
„Interior Air Quality System“ (IAQS) – tai
visiškai automatinė oro kokybės sistema, atskirianti dujas ir kietąsias daleles tam, kad į
automobilio saloną patektų kuo mažiau išorinių kvapų ir teršalų.
IAQS yra paketo „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP) dalis. Ji išvalo automobilio
salono orą nuo įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto oksidų ir arti žemės esančio
ozono.
Jei oro kokybės jutiklis nustato, kad lauko oras
užterštas, oro tiekimo anga uždaroma ir aktyvinama oro apytaka.
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas, kad automobilio salone būtų geras
oras.
•
•
Clean Zone Interior Package* (p. 227)
Automobilio salono filtras (p. 229)
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro kokybės jutiklis yra visiškai automatinės
oro kokybės sistemos „Interior Air Quality
System“ (IAQS) dalis.
Galima nustatyti, ar oro kokybės jutiklis turi
būti aktyvintas, ar deaktyvintas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Oro kokybės jutiklis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro
kokybės jutiklį.
Susijusi informacija
•
Interior Air Quality System* (p. 228)
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų stiklai.
Aprasojus langams, reikia įjungti priekinio
stiklo, šoninių ir galinio langų atitirpinimo
funkciją.
Susijusi informacija
228
•
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 228)
•
•
Oro kokybė (p. 226)
Clean Zone* (p. 227)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Automobilio salono filtras
Oro paskirstymas
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną,
yra išvalomas filtro.
Klimato kontrolės sistema paskirsto įtraukiamą orą pro kelias salono ventiliacines
angas.
Salono filtro keitimas
Norint palaikyti didelį klimato kontrolės sistemos našumą, būtina reguliariai keisti filtrą.
Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi
„Volvo“ aptarnavimo programoje. Jei automobilis eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia keisti dažniau.
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Automatinis ir rankinis oro
paskirstymas
ir po vieną abiejuose durelių statramsčiuose, tarp priekinių ir galinių durelių.
Jei yra trečia sėdynių eilė, po vieną papildomą angą yra kiekviename statramstyje
už galinių durų.
Susijusi informacija
Kai klimatas reguliuojamas automatiškai, oras
taip pat paskirstomas automatiškai. Jei reikia,
oro paskirstymą galima kontroliuoti rankiniu
būdu.
•
•
•
Reguliuojamos ventiliacinės angos
•
Kai kurias automobilio oro ventiliacijos angas
galima reguliuoti. Tai reiškia, kad galite atidaryti / uždaryti ventiliacijos angą ir nukreipti oro
srautą.
Klimatas (p. 224)
Oro paskirstymo keitimas (p. 230)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas
ir nukreipimas (p. 231)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 232)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Oro kokybė (p. 226)
Clean Zone* (p. 227)
Clean Zone Interior Package* (p. 227)
Interior Air Quality System* (p. 228)
Reguliuojamų oro ventiliacinių angų vietos salone.
Jei yra dvi sėdynių eilės: keturios prietaisų
skydelyje, dvi tunelinio valdymo pulto gale
* Parinktis / priedas. 229
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymo keitimas
•
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu būdu.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Oro paskirstymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
Oro paskirstymas – priekinio stiklo atitirpinimo funkcijos ventiliacijos angos
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos
prietaisų skydelyje ir centriniame valdymo
pulte
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos
grindyse
2. Paspauskite vieną ar kelis oro paskirstymo
mygtukus, kad paleistumėte / nutrauktumėte atitinkamą oro srautą.
> Oro paskirstymas pakinta ir mygtukai
įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
•
230
Oro paskirstymas (p. 229)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas
ir nukreipimas (p. 231)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
(p. 232)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Ventiliacinių angų atidarymas,
uždarymas ir nukreipimas
Kai kurias salono ventiliacines angas galima
atskirai atidaryti, uždaryti ir nukreipti.
Nukreipus automobilio išorines ventiliacijos
angas į šoninius langus, galima nupūsti miglą.
Nukreipus automobilio išorines ventiliacijos
angas vidun, kai lauke karšta salone galima
suformuoti komfortišką aplinką.
Ventiliacinių angų atidarymas ir
uždarymas
–
Sukite šį reguliavimo ratuką po ventiliacine
anga, norėdami atidaryti arba uždaryti oro
srautą iš angos.
Kuo ilgesnės baltos linijos matomos ant
reguliavimo ratuko, tuo didesnis oro srautas.
Ventiliacinių angų nukreipimas
–
Pastumkite svirtį ventiliacinės angos viduryje horizontaliai / vertikaliai, norėdami
nukreipti oro srautą iš angos.
Susijusi informacija
•
•
•
Oro paskirstymas (p. 229)
Oro paskirstymo keitimas (p. 230)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 232)
231
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu būdu. Galima nustatyti toliau nurodytas
parinktis.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Jei esant rankiniam režimui visi oro paskirstymo mygtukai nėra pasirinkti, klimato kontrolės sistema grąžinama į automatiškai
reguliuojamos klimato funkciją.
232
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Neleidžia aprasoti ir apledėti langams, kai lauke
šalta ir drėgna (norint tai pasiekti, ventiliatoriaus
lygis neturi būti žemas).
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje. Iš kitų ortakių nuolat
teka šiek tiek oro.
Užtikrina veiksmingą vėsinimą esant karštam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prie grindų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Šildo arba vėsina grindis.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymas
Paskirtis
Pagrindinis oro srautas nukreipiamas iš atitirpinimo funkcijos ventiliacijos
angų ir prietaisų skydelio ventiliacijos angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą esant karštam ir sausam orui.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių ir ortakių prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą ir apsaugo nuo rasojimo esant šaltam arba drėgnam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje ir prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą šviečiant saulei, kai
lauke žema temperatūra.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių, ortakių prietaisų skydelyje ir
prie grindų.
Automobilio salone užtikrina subalansuotą komfortą.
}}
233
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
234
Oro paskirstymas (p. 229)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas
ir nukreipimas (p. 231)
Oro paskirstymo keitimas (p. 230)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato valdymo elementai
Pagrindinės klimato kontrolės funkcijos
Be klimato eilutėje esančių funkcijų,
Pagrindinis klimatas kortelėje taip pat galima
reguliuoti kitas pagrindines klimato funkcijas.
Klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos fiziniais mygtukais centriniame valdymo
pulte, naudojantis centriniu ekranu ir klimato
valdymo elementais, esančiais tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
Fiziniai mygtukai centriniame valdymo
pulte
Vairuotojo ir keleivio pusės temperatūros
valdymo elementai.
Šildomosios* bei vėdinamosios* vairuotojo
ir priekinės keleivio sėdynės bei šildomojo
vairo* valdymo elementai.
Šildomo priekinio stiklo* ir maksimalaus
atitirpinimo funkcijos mygtukas.
Šildomo galinio lango ir šoninių veidrodėlių mygtukas.
Klimato eilutė centriniame ekrane
Dažniausiai naudojamas klimato kontrolės
funkcijas galima reguliuoti iš klimato eilutės.
Mygtukas klimato kontrolės rodiniui
pasiekti. Ant mygtuko esantis grafinis piešinys rodo aktyvintas klimato kontrolės
nuostatas.
Klimato rodinys centriniame ekrane
Atverkite klimato rodinį, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Atsižvelgiant į įrangos lygį, klimato
rodinį galima suskirstyti į kelias korteles. Kortelės keičiamos perbraukiant kairėn /
dešinėn arba paspaudžiant atitinkamą antraštę.
Max, Elektrinis, Galinis – langų ir šoninių
veidrodėlių atitirpinimo funkcijos valdymo
elementai.
Kondic. – oro kondicionieriaus valdymo
elementai.
}}
* Parinktis / priedas. 235
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Recirk. – oro recirkuliacijos valdymo elementai.
Temperatūros galinėse sėdynėse valdymo
elementai.
Oro paskirstymo funkcijos valdymo elementai.
Šildomos galinės sėdynės valdymo elementai*.
Priekinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo
elementai.
Stovėjimo klimatas
Automobilio stovėjimo klimatas gali būti reguliuojamas Stovėjimo klimatas kortelėje.
AUTO – automatinis klimato reguliavimas.
Klimato valdymo elementai tunelinio
valdymo pulto galinėje dalyje
Galinių sėdynių klimato kontrolė
Visos galinių sėdynių klimato kontrolės funkcijos gali būti reguliuojamos Klimatas galinėje
dalyje kortelėje.
Klimatas antrosios eilės sėdynėse –
galinės sėdynės, antrosios sėdynių eilės
klimato funkcijos valdymo elementai. Galinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo elementai, antroji sėdynių eilė.
Oro tiekimas tik 3-ios eilės sėdynėms –
galinės sėdynės, trečiosios sėdynių eilės*
klimato funkcijos valdymo elementai.
Šildomos galinės sėdynės valdymo elementai*.
Galinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo
elementai.
Temperatūros galinėse sėdynėse valdymo
elementai.
Užrakinimo / atrakinimo mygtukas klimato
skydelyje.
236
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato skydelyje yra ekrano užraktas, kuris
neleidžia netyčia pakeisti ventiliatoriaus
apsukų ir temperatūros. Užrakinus ekraną,
rodomi tik sėdynės valdymo elementai* ir atrakinimo mygtukas.
Atrakinus galima pakeisti ventiliatoriaus apsukas ir temperatūrą, naudojantis klimato skydeliu, kur pateikiamos visos pasirinktos klimato
nuostatos. Po tam tikro nenaudojimo laikotarpio ekranas užsirakina automatiškai.
Susijusi informacija
•
•
Klimatas (p. 224)
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 237)
•
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 238)
•
Priekinės sėdynės vėdinimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 239)
•
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 240)
•
Automatinės klimato kontrolės aktyvinimas (p. 241)
•
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 241)
•
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 242)
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 244)
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 245)
Priekinės sėdynės šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
•
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas priekinėse sėdynėse (p. 246)
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo ir keleivių komfortas.
•
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas galinėse
sėdynėse (p. 247)
•
•
•
Temperatūros sinchronizavimas (p. 250)
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 251)
Klimato trečiojoje sėdynių eilėje* aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 251)
1.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite vairo ir sėdynės kairiosios arba dešiniosios pusės mygtuką, kad atvertumėte
sėdynės ir vairo valdymo elementus.
Jeigu automobilyje nėra vėdinamų sėdynių
ar šildomo vairo (vairuotojo pusėje), šildomų sėdynių mygtukas yra tiesiogiai klimato eilutėje.
2. Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
}}
* Parinktis / priedas. 237
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Šildomosios priekinės sėdynės* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 238)
Šildomosios priekinės sėdynės*
automatinio įjungimo aktyvinimas
ir deaktyvinimas
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo ir keleivių komfortas.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti
aktyvinta sėdynių šildymo automatinio paleidimo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, šildymas prasidės jeigu bus
žema aplinkos temperatūra.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Vairuot. sėdynės
automatinio šild. lygis ir Keleivio
sėdynės automatinio šild. lygis, kad
automatiškai aktyvintumėte / deaktyvintumėte vairuotojo ir keleivio sėdynių šildymo
funkciją.
> Aktyvinus automatinį įjungimą, kiekviename klimato kontrolės eilutėje esančiame šildomų priekinių sėdynių mygtuke bus rodoma „A“.
4. Pasirinkite Žemas, Vidutiniškai arba
Aukštas, kad pasirinktumėte aktyvintos
funkcijos lygį.
Galinės sėdynės šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo ir keleivių komfortas.
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas iš priekinės sėdynės
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Pasirinkite kortelę Klimatas galinėje
dalyje.
3. Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Susijusi informacija
•
•
238
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 237)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas iš galinės sėdynės
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Susijusi informacija
•
Sėdynės šildymo indikacija ir valdymo elementai klimato kontrolės skydelyje, įrengtame tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
–
Kelis kartus paspauskite šildomų sėdynių
mygtukų, esančių tunelinio valdymo pulto
klimato kontrolės skyde, kairę arba dešinę
puses, kad pasirinktumėte vieną iš keturių
lygių: Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai
arba Žemas.
> Lygis pakinta ir klimato kontrolės valdymo skydelio ekrane parodomas
nustatytas lygis.
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Priekinės sėdynės vėdinimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Sėdynės gali būti ventiliuojamos, pvz., siekiant užtikrinti didesnį komfortą, kai lauke
karšta.
Vėdinimo sistemą sudaro priekinių sėdynių ir
atramų ventiliatoriai, traukiantys orą per sėdynių apmušalus. Vėdinimo poveikis padidėja,
kai kuo vėsesnis oras patenka į keleivių saloną.
Sistemą galima aktyvinti veikiant varikliui.
1.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite vairo ir sėdynės kairiosios arba dešiniosios pusės mygtuką, kad atvertumėte
sėdynės ir vairo valdymo elementus.
Jeigu automobilyje nėra šildomų sėdynių
ar šildomo vairo (vairuotojo pusėje), vėdinamų sėdynių mygtukas yra tiesiogiai klimato eilutėje.
}}
* Parinktis / priedas. 239
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Vairo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
2. Paspaudinėkite vėdinamų sėdynių mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš keturių
lygių: Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai
arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo komfortas.
1.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite vairuotojo pusės vairo ir sėdynės mygtuką, kad atvertumėte sėdynės ir vairo valdymo elementus.
Jei automobilyje nėra šildomų arba vėdinamų sėdynių, šildomo vairo mygtukas
pasiekiamas tiesiogiai klimato eilutėje.
2. Paspaudinėkite šildomo vairo mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Susijusi informacija
•
•
240
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Vairo šildymo* automatinio
įjungimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo komfortas.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti
automatiškai aktyvinta (deaktyvinta) vairo šildymo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, šildymas prasidės jeigu bus
žema aplinkos temperatūra.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Vairo automatinio šildymo
lygis, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte vairo šildymo automatinio paleidimo
funkciją.
> Aktyvinus automatinį įjungimą, klimato
kontrolės eilutėje esančiame šildomo
vairo mygtuke bus rodoma „A“.
4. Pasirinkite Žemas, Vidutiniškai arba
Aukštas, kad pasirinktumėte aktyvintos
funkcijos lygį.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 240)
Vairo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 240)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Automatinės klimato kontrolės
aktyvinimas
PASTABA
Temperatūrą ir ventiliatoriaus apsukas
galima keisti nedeaktyvinant automatinės
klimato kontrolės sistemos. Automatiškai
reguliuojama klimato kontrolės sistema
deaktyvinama, kai oro paskirstymas keičiamas rankiniu būdu arba aktyvinant maksimalią atitirpinimo funkciją.
Aktyvinus automatinę klimato kontrolės funkciją, automatiškai valdomos kelios klimato
funkcijos.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Trumpai arba ilgai spauskite AUTO
Klimatas/>
•
Trumpas paspaudimas – oro recirkuliacija, oro kondicionavimas ir oro paskirstymas – kontroliuojami automatiniu
būdu.
Ilgas paspaudimas – oro recirkuliacija,
oro kondicionavimas ir oro paskirstymas valdomi automatiškai, temperatūra
ir ventiliatoriaus apsukos pakeičiamos į
standartines nuostatas: 22 °C (72 °F) ir
3 (galinėje sėdynėje – lygis 2).
> Klimato automatinio reguliavimo funkcija aktyvinama ir mygtukas įsijungia.
•
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro recirkuliacijos funkcija nutraukia prastos
kokybės oro (pvz., su išmetamosiomis dujomis) tiekimą iš lauko ir klimato kontrolės sistema ima cirkuliuoti orą automobilio salone.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Spauskite Recirk..
> Oro recirkuliacija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
PASTABA
Kai suaktyvintas maksimalus atitirpinimo
funkcijos lygis, oro recirkuliacijos įjungti
neįmanoma.
}}
241
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 242)
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Oro recirkuliacijos funkcija nutraukia prastos
kokybės oro (pvz., su išmetamosiomis dujomis) tiekimą iš lauko ir klimato kontrolės sistema ima cirkuliuoti orą automobilio salone.
Galima nustatyti, ar turi būti aktyvintas / deaktyvintas oro recirkuliacijos laikmatis. Aktyvinus
laikmatį, oro recirkuliacija automatiškai išjungiama praėjus 20 minučių.
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo
langų, naudojama maksimali atitirpinimo nuostata.
Maksimalaus atitirpinimo funkcija deaktyvina
automatinį klimato ir oro cirkuliacijos reguliavimą, aktyvina oro kondicionierių ir pakeičia
ventiliatoriaus lygį į 5, o temperatūrą – į HI.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Recirkuliacijos laikmatis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro recirkuliacijos laikmatį.
Susijusi informacija
•
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 241)
PASTABA
Pakeitus ventiliatoriaus lygį į 5, padidėja
triukšmas.
Deaktyvinus maksimalaus atitirpinimo funkciją, klimato kontrolės sistema grąžina ankstesnes nuostatas.
Maksimalios atitirpinimo nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
centriniame valdymo pulte
Centriniame valdymo pulte įrengtas mygtukas,
skirtas greitai pasiekti maksimalią atitirpinimo
nuostatą.
Jei priekinis stiklas* šildomas, maksimalaus
atitirpinimo funkciją galima aktyvinti atskirai iš
klimato kontrolės rodinio centriniame ekrane.
242
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo funkcija:
–
Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad
įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
•
•
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
Deaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinami /
deaktyvinami, o mygtukas užsidega
arba užgęsta.
•
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
Automobiliai be šildomo priekinio stiklo funkcijos:
–
2. Spauskite Max.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas
įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
PASTABA
Paspauskite mygtuką.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas
įsijungia / išsijungia.
Maksimali atitirpinimo funkcija paleidžiama
su tam tikra delsa, kad staigiai nepadidėtų
ventiliatoriaus lygis, jei šildomo priekinio
stiklo funkcija išaktyvinama dviem greitais
mygtuko paspaudimais.
Maksimalios atitirpinimo nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
centriniame ekrane
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
243
KLIMATO REGULIAVIMAS
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
–
Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad
įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
Priekinio stiklo šildymo funkcija padeda greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo.
•
•
Priekinio stiklo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio valdymo pulto
•
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio
stiklo šone nėra šildomos elektra, todėl
jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
Deaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinami /
deaktyvinami, o mygtukas užsidega
arba užgęsta.
Centriniame valdymo pulte įrengtas fizinis
mygtukas, skirtas greitai pasiekti priekinio
stiklo šildymo funkciją.
Priekinio stiklo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio ekrano
1.
PASTABA
Priekinio stiklo šildymo funkcija gali turėti
įtakos siųstuvų-imtuvų ir kitos ryšių įrangos
veikimui.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Priekinio stiklo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 245)
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
2. Spauskite Elektrinis.
> Šildomo priekinio stiklo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas
įsijungia / išsijungia.
244
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Priekinio stiklo šildymo*
automatinio įjungimo aktyvinimas
ir deaktyvinimas
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Priekinio stiklo šildymo funkcija padeda greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti
automatiškai aktyvinta (deaktyvinta) priekinio
stiklo šildymo funkcija. Aktyvinus automatinio
paleidimo funkciją, kilus priekinio stiklo / lango
apledėjimo ar aprasojimo pavojui šildyti pradedama automatiškai. Šildymas automatiškai
išjungiamas, kai priekinis stiklas / langas
pakankamai pašildomas ir ledas nutirpsta arba
aprasojimas dingsta.
Šildomasis galinis langas ir šoniniai veidrodėliai greitai pašalina miglą ir ledą.
1.
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas
iš centrinio valdymo pulto
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Spauskite Galinis.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
3. Pasirinkite Automatinis priekinio stiklo
šildytuvas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte priekinio stiklo šildymo automatinio paleidimo funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Susijusi informacija
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 244)
1.
Centriniame valdymo pulte yra fizinis mygtukas, leidžiantis greitai pasiekti galinio lango ir
šoninių veidrodėlių šildymo funkciją.
2. Spauskite Klimatas.
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas
iš centrinio ekrano
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir šoninių
veidrodėlių automatinio šildymo funkciją
(p. 246)
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
–
Paspauskite mygtuką.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
* Parinktis / priedas. 245
KLIMATO REGULIAVIMAS
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir
šoninių veidrodėlių automatinio
šildymo funkciją
Šildomasis galinis langas ir šoniniai veidrodėliai greitai pašalina miglą ir ledą.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti
aktyvinta / deaktyvinta galinio lango bei šoninių veidrodėlių automatinio šildymo funkcija.
Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, kilus
priekinio stiklo / lango apledėjimo ar aprasojimo pavojui šildyti pradedama automatiškai.
Šildymas automatiškai išjungiamas, kai priekinis stiklas / langas pakankamai pašildomas ir
ledas nutirpsta arba aprasojimas dingsta.
1.
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse
PASTABA
1.
Susijusi informacija
•
3. Pasirinkite Automatinis galinio lango
šildytuvas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte lango ir šoninių veidrodėlių šildymo automatinio paleidimo funkciją.
Susijusi informacija
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai klimato kontrolės
rodinyje.
2. Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus
lygį – Off,1-5 arba Max.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
246
Klimato kontrolės sistema automatiškai
pritaiko pasirinkto ventiliatoriaus lygio oro
srautą pagal poreikius: tai reiškia, kad ventiliatoriaus sukimosi greitis gali kisti, nors
ventiliatoriaus lygis išliks toks pat.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 245)
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, gali imti rasoti
langai.
Galima nustatyti vieną iš kelių skirtingų automatiniu būdu valdomų priekinės sėdynės ventiliatoriaus apsukų.
2. Spauskite Klimatas.
•
SVARBU
Klimato valdymo elementai (p. 235)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
galinėse sėdynėse
Galinės sėdynės ventiliatoriaus lygio
reguliavimas iš galinės sėdynės
Galima nustatyti vieną iš kelių skirtingų automatiniu būdu valdomų galinės sėdynės ventiliatoriaus apsukų.
1.
Tunelinio valdymo pulto klimato skydelyje
paspauskite atrakinimo mygtuką, kad
pasiektumėte valdymo elementus.
Galinės sėdynės ventiliatoriaus lygio
reguliavimas iš priekinės sėdynės
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Pasirinkite kortelę Klimatas galinėje
dalyje.
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai kortelėje
Klimatas galinėje dalyje klimato kontrolės rodinyje.
3. Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus
lygį – 1-5.
Antrosios ir trečiosios sėdynių eilių* ventiliatoriaus lygį galima išjungti paspaudus
Klimatas antrosios eilės sėdynėse.
Trečiosios sėdynių eilės ventiliatoriaus
lygis toks pats, kaip ir antrosios sėdynių
eilės, tačiau jį galima deaktyvinti atskirai,
paspaudus Oro tiekimas tik 3-ios eilės
sėdynėms.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
Ventiliatoriaus valdymo elementai klimato kontrolės
valdymo skydelyje, tunelinio valdymo pulto galinėje
dalyje.
2. Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus
lygį – 1-5.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
}}
* Parinktis / priedas. 247
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
PASTABA
Ventiliatoriaus lygio galinėje sėdynėje
negalima nustatyti, jei ventiliatoriaus lygis
priekinėse sėdynėse nustatytas į padėtį
Off.
Temperatūros reguliavimas
priekinėse sėdynėse
Priekinių sėdynių klimato zonose galima
nustatyti pageidaujamą temperatūrą.
Galinės sėdynės ventiliatoriaus apsukas
galima išjungti tik iš centrinio ekrano klimato rodinio.
PASTABA
Klimato kontrolės sistema automatiškai
pritaiko pasirinkto ventiliatoriaus lygio oro
srautą pagal poreikius: tai reiškia, kad ventiliatoriaus sukimosi greitis gali kisti, nors
ventiliatoriaus lygis išliks toks pat.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Temperatūros valdymo elementas.
2. Temperatūra reguliuojama taip:
•
Temperatūros mygtukai klimato eilutėje.
1.
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą arba
paspauskite +/−, kad padidintumėte
arba sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra.
•
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite kairiosios arba dešiniosios pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo
renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.
Susijusi informacija
•
248
Klimato valdymo elementai (p. 235)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Temperatūros reguliavimas
galinėse sėdynėse
Galinių sėdynių klimato zonose galima nustatyti pageidaujamą temperatūrą.
Temperatūros galinėje sėdynėje
reguliavimas iš priekinės sėdynės
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Pasirinkite kortelę Klimatas galinėje
dalyje.
Oro temperatūros mygtukai klimato kontrolės rodinio
kortelėje Klimatas galinėje dalyje.
Temperatūros valdymo elementas.
4. Temperatūra reguliuojama taip:
3. Paspauskite kairiosios arba dešiniosios
pusės temperatūros reguliavimo mygtuką,
kad atidarytumėte valdymo elementą.
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą
paspauskite +/−, kad padidintumėte
arba sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra.
•
Temperatūros galinėje sėdynėje
reguliavimas iš galinės sėdynės
1.
Tunelinio valdymo pulto klimato skydelyje
paspauskite atrakinimo mygtuką, kad
pasiektumėte valdymo elementus.
}}
249
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Temperatūros sinchronizavimas
Temperatūrą automobilio skirtingose klimato
zonose galima sinchronizuoti su temperatūra
vairuotojo pusėje.
Temperatūros valdymo elementas klimato kontrolės
valdymo skydelyje, tunelinio valdymo pulto galinėje
dalyje.
2. Paspauskite tunelinio valdymo pulto klimato kontrolės skydelio kairiuosius arba
dešiniuosius mygtukus </>, kad laipsniškai sumažintumėte / padidintumėte temperatūrą.
> Temperatūra pakinta ir klimato kontrolės valdymo skydelio ekrane parodoma
nustatyta temperatūra.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo
renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.
Susijusi informacija
•
250
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Sinchronizavimo mygtukas tarp vairuotojo pusės
temperatūros valdymo elementų.
1.
Paspauskite centrinio ekrano klimato eilutėje esantį vairuotojo pusės temperatūros
mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
2. Spauskite Sinchronizuoti temperatūrą .
> Visų automobilio zonų temperatūra
sinchronizuojama su vairuotojo pusės
temperatūra ir šalia temperatūros reguliavimo mygtuko parodomas sinchronizavimo simbolis.
Sinchronizacija sustabdoma papildomai
paspaudžiant Sinchronizuoti temperatūrą
arba pakeičiant temperatūros nuostatas kitoje
nei vairuotojo klimato zonoje.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir
sausina įtraukiamą orą.
Aktyvinus oro kondicionierių, klimato kontrolės
sistema pagal poreikį automatiškai ima valdyti
įjungimo ir išjungimo funkcijas.
PASTABA
Kai ventiliatoriaus valdymo elementas yra
padėtyje Off, oro kondicionieriaus suaktyvinti neįmanoma.
Klimato trečiojoje sėdynių eilėje*
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Trečioji sėdynių eilė turi atskirą oro kondicionavimą, kuris, esant reikalui, atvėsina ir
išdžiovina įeinantį orą.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
1.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Spauskite Kondic..
> Oro kondicionierius aktyvinamas /
deaktyvinamas ir mygtukas įsijungia /
išsijungia.
PASTABA
Uždarykite visus šoninius langus ir panoraminį stogą*, kad oro kondicionavimas
veiktų kiek įmanoma geriau.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Pasirinkite kortelę Klimatas galinėje
dalyje.
3. Spauskite Oro tiekimas tik 3-ios eilės
sėdynėms.
> Oro kondicionierius aktyvinamas /
deaktyvinamas ir mygtukas įsijungia /
išsijungia.
PASTABA
Jei kas nors trečiojoje sėdynių eilėje prisisega saugos diržą, automatiškai aktyvinama tų sėdynių oro kondicionavimo funkcija.
Jei deaktyvinta pagrindinė oro kondicionieriaus funkcija arba antrosios eilės sėdynių
oro kondicionieriaus funkcija, trečiosios
eilės sėdynėse oro kondicionieriaus rankiniu būdu aktyvinti neleidžiama.
}}
* Parinktis / priedas. 251
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 235)
Stovėjimo klimatas
Paruošimas
Stovėjimo klimato kontrolė yra bendrinis terminas įvairioms funkcijoms, kurios gerina
automobilio salono klimatą, kai automobilis
pastatytas, apibrėžti, pvz., pradinis kondicionavimas.
Stovėjimo klimato kontrolei priklausančios funkcijos valdomos iš
Stovėjimo klimatas klimato rodinyje centriniame ekrane. Atverkite
klimato rodinį, spustelėdami simbolį klimato
eilutės viduryje.
Paruošimas yra klimato kontrolės funkcija,
kuri, jeigu įmanoma, prieš važiuojant bando
pasiekti komfortišką automobilio salono temperatūrą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimatas (p. 224)
Paruošimą galima įjungti tiesiogiai arba nustatyti laikmačio pagalba.
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos
kelios sistemos:
•
Esant šaltam orui, variklio šildiklis pašildo
automobilio saloną, kol pasiekiama komforto temperatūra.
•
Kai lauke karšta, oro kondicionierius atvėsina automobilio saloną iki komfortiškos
temperatūros.
•
Galima pasirinkti šildomojo vairo* ir šildomųjų vairuotojo bei keleivių sėdynių* aktyvinimo funkciją.
•
Šildomojo priekinio stiklo, galinio lango ir
šoninių veidrodėlių funkcijos aktyvinamos
automatiškai, pagal poreikį.
Paruošimas (p. 252)
Klimato komfortas stovėjimo metu
(p. 258)
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir pranešimai (p. 259)
Vykdant paruošimo procedūrą, kai lauke
karšta, po automobiliu gali imti lašėti oro kondicionieriaus kondensatas. Tai normalu.
252
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus automobilį prie maitinimo lizdo2. Jei
įkrovimo stotelė neveiks nepertraukiamai,
pvz., bus reguliuojama laikmačiu, gali
sutrikti paruošimo funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie elektros lizdo, vis tiek bus galima trumpam
atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta,
tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
Įjunkite ir išjunkite paruošimą
Paruošimo funkcija, jeigu įmanoma, prieš
važiuojant pašildo arba atvėsina automobilio
saloną. Šią funkciją galima įjungti tiesiogiai iš
centrinio ekrano arba mobiliojo telefono.
Įjunkite ir išjunkite iš automobilio
1.
PASTABA
Ruošiant automobilio saloną, automobilis
siekia komfortiškos temperatūros, o ne klimato kontrolės sistemoje nustatytos temperatūros.
Susijusi informacija
•
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 252)
Įjunkite ir išjunkite paruošimą (p. 253)
Paruošimo laiko nustatymas (p. 254)
2 Taikoma
3 Taikoma
elektriniam šildytuvui.
elektriniam šildytuvui.
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3. Pasirinkite, ar paruošimo metu turi būti
įjungiamas sėdynių ir vairo šildymas, pažymėdami atitinkamų funkcijų langelius arba
nuimdami nuo jų žymas.
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus automobilį prie maitinimo lizdo3. Jei
įkrovimo stotelė neveiks nepertraukiamai,
pvz., bus reguliuojama laikmačiu, gali
sutrikti paruošimo funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie elektros lizdo, vis tiek bus galima trumpam
atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta,
tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
PASTABA
Kai vyksta išankstinis salono parengimas,
automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
4. Spauskite Paruošimas.
> Paruošimo funkcija įjungiama / išjungiama, o mygtukas užsidega arba
užgęsta.
}}
253
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos4:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios
dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos,
aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti
šildytuvo ventiliaciją.
•
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 252)
Paruošimas (p. 252)
Paruošimo laiko nustatymas (p. 254)
Paruošimo laiko nustatymas
Laikmatį galima nustatyti taip, kad paruošimo
procedūra baigtųsi iš anksto apibrėžtu laiku.
Laikmatyje gali būti iki 8 skirtingų nuostatų,
kuriomis įrašomi šie dalykai:
•
•
PASTABA
Jei automobilis nebus prijungtas prie elektros lizdo, vis tiek bus galima trumpam
atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta,
tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
Paleidimas iš programėlės*
Automobilio saloną galima paruošti ir naudojant automobilio nuotolinio paleidimo funkciją
(„Engine Remote Start“ – ERS)5, per „Volvo
On Call“* programėlę.
4 Taikoma degalais maitinamam
5 Kai kuriose rinkose.
254
Pasikartojantis arba nepasikartojantis laikas vieną ar kelias dienas per savaitę.
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus automobilį prie maitinimo lizdo6. Jei
įkrovimo stotelė neveiks nepertraukiamai,
pvz., bus reguliuojama laikmačiu, gali
sutrikti paruošimo funkcijos veikimas.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Paruošimo funkciją galima įjungti ir informaciją
apie pasirinktąsias nuostatas galima valdyti iš
įrenginio, kuriame yra „Volvo On Call“* programėlė. Paruošimo funkcija pašildo arba atvėsina
automobilio saloną (naudodama oro kondicionierių) iki komfortiškos temperatūros.
Laikas vieną dieną
Susijusi informacija
•
•
Paruošimas (p. 252)
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir
redagavimas (p. 255)
šildytuvui.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
•
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir
išaktyvinimas (p. 256)
Paruošimo laiko nuostatos
įtraukimas ir redagavimas
•
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas
(p. 257)
Paruošimo laikmačiu galima pasirinkti iki 8
laiko nuostatų.
Kaip pridėti laiko nuostatą
3. Spauskite Įtraukti laikmatį.
> Rodomas iškylantysis langas.
PASTABA
Jei jau yra įvesta 8 laikmačio nuostatų,
papildomos laikmačio nuostatos įtraukti
neleidžiama. Jei norite įtraukti naują, panaikinkite esamą laiko nuostatą.
4. Norėdami laikmačiu nustatyti vieną datą,
paspauskite Data.
Norėdami laikmačiu nustatyti vieną ar
kelias savaitės dienas, paspauskite
Dienos.
Mygtukas, kuriuo pridedama laiko nuostata
Stovėjimo klimatas kortelėje klimato rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
Pasirinkus Dienos: Aktyvinkite arba išaktyvinkite pakartojimą, pažymėdami
Kartoti kas sav. langelį arba nuimdami
nuo jo žymą.
5. Pasirinkus Data: Pasirinkite paruošimo
datą, slinkdami rodyklėmis datų sąrašu.
Pasirinkus Dienos: Pasirinkite paruošimo
savaitės dienas, paspausdami savaitės
dienų mygtukus.
6. Slinkdami rodyklėmis, nustatykite laiką,
kada paruošimas turi baigtis.
6 Taikoma
elektriniam šildytuvui.
}}
255
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
7. Norėdami pridėti laiko nuostatą, spauskite
Patvirtinti.
> Laiko nuostata pridedama prie sąrašo ir
aktyvinama.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos7:
•
•
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios
dujos.
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos,
aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti
šildytuvo ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Laiko nuostatos redagavimas
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
7
256
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
3. Paspauskite laiko nuostatą, kuri bus keičiama.
> Rodomas iškylantysis langas.
4. Redaguokite laiko nuostatą taip pat, kaip
aprašyta ankstesniame skyrelyje „Kaip pridėti laiko nuostatą“.
Paruošimo laiko nuostatos
aktyvinimas ir išaktyvinimas
Paruošimo laikmačio laiko nuostatą galima
aktyvinti arba išaktyvinti pagal poreikį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Paruošimas (p. 252)
Paruošimo laiko nustatymas (p. 254)
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir
išaktyvinimas (p. 256)
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas
(p. 257)
Laikmačio mygtukai klimato kontrolės rodinio kortelėje Stovėjimo klimatas.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3. Laiko nuostata aktyvinama / išaktyvinama
paspaudus laikmačio mygtuką dešinėje
nuostatos pusėje.
> Laiko nuostata aktyvinama / išaktyvinama, o mygtukas užsidega arba
užgęsta.
KLIMATO REGULIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos8:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios
dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos,
aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti
šildytuvo ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Paruošimas (p. 252)
Paruošimo laiko nuostatos
šalinimas
Nebereikalingą paruošimo laiko nuostatą
galima panaikinti.
•
•
•
•
Paruošimas (p. 252)
Paruošimo laiko nustatymas (p. 254)
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir
redagavimas (p. 255)
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir
išaktyvinimas (p. 256)
Mygtukas, kuriuo redaguojamas sąrašas/pašalinama
laiko nuostata kortelėje Stovėjimo klimatas klimato
rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Paruošimo laiko nustatymas (p. 254)
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir
redagavimas (p. 255)
3. Spauskite Redaguoti sąrašą.
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas
(p. 257)
Susijusi informacija
4. Paspauskite šalinimo piktogramą sąrašo
dešinėje.
> Vietoj piktogramos atsiranda Naikinti
tekstas.
5. Patvirtinkite paspausdami Naikinti.
> Laiko nuostata pašalinta iš sąrašo.
8 Taikoma
degalais maitinamam šildytuvui.
257
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato komfortas stovėjimo metu
Klimatą automobilio salone galima palaikyti,
kai automobilis stovi, pvz., jei reikia išjungti
variklį, bet vairuotojas arba keleivis (-iai) nori
pasilikti automobilyje ir pageidauja, kad būtų
palaikomas komfortiškas klimatas.
Komfortiško klimato palaikymo funkciją galima
įjungti tik tiesiogiai.
Klimato komforto funkcijos
paleidimas ir išjungimas
automobiliui stovint
•
Esant šaltam orui, variklio likutinė šiluma
sušildo automobilio saloną iki komfortiškos temperatūros.
1.
•
Kai šilta, ventiliacijos sistema vėsina automobilio saloną, imdama orą iš lauko.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
Susijusi informacija
•
•
258
Susijusi informacija
•
PASTABA
Stovėjimo klimatas (p. 252)
Klimato komforto funkcijos paleidimas ir
išjungimas automobiliui stovint (p. 258)
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas, kad be reikalo nebūtų naudojama
perteklinė šiluma. Šia funkcija siekiama
palaikyti klimato komfortą, kai vairuotojas
ar keleiviai lieka automobilyje.
Komfortiško klimato palaikymo funkcija
palaiko klimatą salone po važiavimo. Šią
funkciją galima įjungti tiesiogiai iš centrinio
ekrano.
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos
kelios sistemos:
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas, kad be reikalo nebūtų naudojama
perteklinė šiluma. Šia funkcija siekiama
palaikyti klimato komfortą, kai vairuotojas
ar keleiviai lieka automobilyje.
PASTABA
Atverkite klimato rodinį centriniame
ekrane, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
3. Spauskite Palaikyti komfortišką klimatą.
> Komfortiško klimato palaikymo funkcija
įjungiama / išjungiama, o mygtukas
užsidega arba užgęsta.
PASTABA
Jei nepakanka variklio šilumos automobilio
salono temperatūrai palaikyti arba jei lauko
temperatūra siekia maždaug 20 °C (68 °F),
klimato komforto išlaikymo funkcijos
įjungti nepavyks.
Klimato komfortas stovėjimo metu
(p. 258)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Stovėjimo klimato kontrolės
ženklai ir pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
stovėjimo klimato kontrole susiję ženklai ir
pranešimai.
Ženklas
Šis ženklas vairuotojo ekrane9 įsijungia, kai aktyvinamas stovėjimo šildytuvas.
Pranešimas
Paaiškinimas
Stovėjimo klimatas
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija išjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis
patikrintų šią funkciją.
Reikalinga tech. patikra
Stovėjimo klimatas
Laikinai nepasiekiama
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per mažai degalųB
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per žemas įkrovos
lygis
9 Taikoma
Su stovėjimo klimato kontrole susiję pranešimai gali būti rodomi ir įrenginyje, kuriame yra
„Volvo On Call“* programėlė.
degalais maitinamam šildytuvui.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija laikinai išjungta. Jei problema kurį laiką nedingsta, susisiekite su autoservisuA, kad būtų patikrintas veikimas.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima aktyvinti, jei degalų lygis yra per žemas, kad
būtų galima įjungti stovėjimo šildytuvą. Pripildykite automobilio degalų baką.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima aktyvinti, jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygis yra per žemas, kad būtų galima įjungti stovėjimo šildytuvą. Užveskite variklį.
}}
* Parinktis / priedas. 259
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Stovėjimo klimatas
Jei neprijungtas įkrovimo kabelis, stovėjimo klimato kontrolės funkcijos aktyvinti neleidžiama.
Prijunkite įkrovimo kabelį.
Nepasiekiama, neprij. prie maitinimo šaltinioC
Stovėjimo klimatas
Apribota, per žemas įkrovos lygis
A
B
C
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Susijusi informacija
•
260
Stovėjimo klimatas (p. 252)
Klimato kontrolės sistemos veikimo laikas pastatytame automobilyje apribojamas, jeigu hibridinio automobilio akumuliatorius yra ženkliai išsikrovęs. Užveskite variklį.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Šildytuvas
Šildytuvas turi dvi papildomas funkcijas,
kurios įvairiose situacijose padeda pašildyti
automobilio saloną arba variklį.
Yra dvi papildomos šildytuvo funkcijos:
•
Variklio šildiklis – jei reikia, pašildo saloną,
kai stovėjimo klimato kontrolės paruošimo
funkcija aktyvinta.
•
Papildomas šildytuvas – jei reikia, važiuojant pašildo saloną ir variklį.
akumuliatoriaus įkrovimo lygis pernelyg
žemas, šildytuvas automatiškai išjungiamas ir
vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas.
PASTABA
kad būtų užtikrintas degalų tiekimas į šildytuvą.
Jei degalų lygis bake pernelyg žemas, šildytuvas automatiškai išjungiamas ir vairuotojo
ekrane pasirodo pranešimas.
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
akumuliatoriaus įkrovos lygis būtų pakankamas.
PASTABA
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite,
kad automobilio degalų bake būtų pakankamai degalų.
Degalai ir jų bako pildymas12
Naudojamas degalais maitinamas šildytuvas
arba elektrinis šildytuvas atsižvelgiant į šalį10.
ĮSPĖJIMAS
Išsilieję degalai gali užsidegti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą.
Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato
arkoje.
Vairuotojo ekrane patikrinkite, ar
šildytuvas išjungtas. Šis simbolis
įsijungia, kai jis veikia kaip stovėjimo šildytuvas.
PASTABA
šildytuvui11,
Veikiant
iš priekinio dešiniojo
rato arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis
žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje
automobilio dalyje gali būti girdimas
degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Akumuliatorius ir įkrovimas
Šildytuvą maitina automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius. Jei hibridinės sistemos
10
11
12
Susijusi informacija
Įspėjamoji etiketė ant degalų bako atlanko.
Šildytuvas naudoja degalus iš automobilio
įprasto degalų bako.
•
•
•
Klimatas (p. 224)
Stovėjimo šildytuvas (p. 262)
Papildomas šildytuvas (p. 263)
Jei automobilį statysite ant statesnio kalno,
automobilio priekis turi būti įkalnės pusėn tam,
Įgaliotasis „Volvo“ atstovas turi informacijos apie skirtingose šalyse naudojamus šildytuvus.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
261
KLIMATO REGULIAVIMAS
Stovėjimo šildytuvas
Jei aktyvinta automobilio pašildymo funkcija,
stovėjimo šildytuvas prieš kelionę pagal
poreikį pašildo saloną.
Stovėjimo šildytuvas yra viena iš dviejų papildomų automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
Kai vairuotojo ekrane šviečia šis simbolis, gali būti įjungtas stovėjimo šildytuvas13.
PASTABA
Veikiant šildytuvui14, iš priekinio dešiniojo
rato arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis
žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje
automobilio dalyje gali būti girdimas
degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Jei aktyvinta stovėjimo klimato paruošimo
funkcija ir reikia pašildyti automobilio saloną,
stovėjimo šildytuvas įsijungia automatiškai.
Priklausomai nuo keleto veiksnių, tokių kaip
akumuliatoriaus įkrovos lygis, temperatūra
13
14
15
16
17
262
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
automobilio salone ir lauke, šildytuvas veikia
skirtingą laiką, tačiau ne ilgiau kaip 40 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos16:
•
Jei ketinate naudoti stovėjimo šildytuvą,
užtikrinkite, kad automobilio degalų bake
būtų pakankamai degalų15.
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios
dujos.
•
Jei reikia naudoti stovėjimo šildytuvą,
užtikrinkite, kad hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygis būtų pakankamas.
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos,
aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti
šildytuvo ventiliaciją.
PASTABA
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
ĮSPĖJIMAS
Pajutę degalų kvapą, pastebėję neįprastą iš
stovėjimo šildytuvo17 išmetamų dūmų kiekį,
juodus dūmus ar išgirdę neįprastų garsų,
išjunkite šildytuvą ir, jei įmanoma, ištraukite
jo saugiklį. „Volvo“ rekomenduoja dėl
remonto kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
Šildytuvas (p. 261)
Papildomas šildytuvas (p. 263)
Papildomas šildytuvas
Susijusi informacija
Važiuojant pagalbinis šildytuvas padeda
pašildyti automobilio saloną ir variklį.
Papildomas šildytuvas yra viena iš dviejų papildomų automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
•
•
•
Šildytuvas (p. 261)
Stovėjimo šildytuvas (p. 262)
Pagalbinio šildytuvo automatinio įsijungimo aktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 264)
PASTABA
Veikiant šildytuvui18, iš priekinio dešiniojo
rato arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis
žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje
automobilio dalyje gali būti girdimas
degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Papildomas šildytuvas įsijungia ir yra valdomas
automatiškai, kai automobiliui važiuojant reikia
šildymo.
Išjungus automobilį, jis automatiškai išsijungia.
PASTABA
Jei ketinate naudoti pagalbinį šildytuvą,
užtikrinkite, kad automobilio degalų bake
būtų pakankamai degalų19.
18
19
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
263
KLIMATO REGULIAVIMAS
Pagalbinio šildytuvo automatinio
įsijungimo aktyvinimas ir
išaktyvinimas
Važiuojant pagalbinis šildytuvas padeda
pašildyti automobilio saloną ir variklį.
Galima nustatyti, kad papildomo šildytuvo
automatinis įsijungimas būtų aktyvintas / išaktyvintas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2. Spauskite Klimatas.
3. Pasirinkite Papildomas šildymas, kad
aktyvintumėte / išaktyvintumėte papildomo šildytuvo automatinio paleidimo
funkciją.
PASTABA
Važinėjant trumpais atstumais, „Volvo“
rekomenduoja papildomo šildytuvo automatinio paleidimo funkciją laikyti
išjungtą20.
20
264
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
PASTABA
Deaktyvinus pagalbinio šildytuvo automatinio paleidimo funkciją, gali sumažėti komfortas automobilio salone, kadangi naudojant elektrą klimato kontrolės sistema neturės šilumos šaltinio.
Susijusi informacija
•
Papildomas šildytuvas (p. 263)
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimo patvirtinimas
Kai automobilis užrakinamas arba atrakinamas, jis tai signalizuoja sumirksėdamas avariniais žibintais.
Užrakinimo ir signalizacijos
indikatorius ant prietaisų skydelio
Indikacija užrakinimo mygtukuose
Užrakinimo ir signalizacijos indikatorius ant
prietaisų skydelio rodo užrakinimo sistemos
būseną:
Užrakinimo mygtukai su indikatoriaus lempute priekinėse durelėse.
Priekinės durelės
Išorinė indikacija
Užrakinimas
•
Apie užrakinimą informuoja vieną kartą
mirktelėdami automobilio avariniai žibintai
ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai1.
Atrakinimas
•
Apie atrakimą informuoja du kartus mirktelėdami automobilio avariniai žibintai ir
atlenkiami šoniniai veidrodėliai1.
Kad automobilis galėtų signalizuoti, kad yra
užrakintas, turi būti uždarytos visos jo durelės,
bagažinės durys ir variklio dangtis. Jeigu užrakinimas vyksta kai uždarytos tik vairuotojo
durelės2, užrakinimas įvyks, tačiau užrakinimo
indikacija avariniais žibintais įvyks tik uždarius
visas dureles, bagažinės duris ir variklio dangtį.
1 Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais
2 Negalioja automobiliams su berakčiu užrakinimu / atrakinimu*.
266
•
•
•
Ilgas mirktelėjimas rodo užrakinimą.
Trumpi mirkčiojimai rodo, kad automobilis
yra užrakintas.
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių priekinių durelių užrakinimo mygtuke reiškia, kad
visos durelės užrakintos. Jei atidarytos bet
kurios durys, lemputė užgęsta abejose durelėse.
Greiti mirksniai po signalizacijos išjungimo* rodo, kad buvo įsijungusi signalizacija.
veidrodėliais.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Galinės durelės*
Užrakinimo indikacijos nuostata
Susijusi informacija
Centriniame ekrane nuostatų meniu galima
pasirinkti įvairias parinktis, kaip automobilis
patvirtina užrakinimą ir atrakinimą.
Norėdami pakeisti reakcijos į užrakinimą nuostatas:
•
1.
Bakstelėkite Nuostatos centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje.
2. Paspauskite My Car
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse durelėse.
Užrakinimui ir atrakinimui taip pat galima aktyvinti saugaus palydėjimo namo šviesas ir priartėjimo apšvietimą.
Susijusi informacija
•
•
•
Užrakinimo indikacijos nuostata (p. 267)
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 176)
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 175)
Užrakinimas.
3. Paspauskite Vaizdinis užrakinimo
grįžtamasis ryšys, kad pasirinktumėte,
kada automobilis duos matomą atsaką:
• Užrakinimas
• Atrakinimas
• Abu
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių
durelių užrakinimo mygtuke reiškia, kad durelės užrakintos. Jei atrakinamos bet kurios
durelės, jų lemputė išsijungia, o kitos toliau
šviečia.
Kita indikacija
Užrakinimo patvirtinimas (p. 266)
Arba išjunkite šią funkciją pasirinkdami
Išjungta.
Norėdami pakeisti nuostatas įtraukiamiems
galinio vaizdo veidrodėliams* užrakinant:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
bakstelėkite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
patogumas.
Veidrodėliai ir
3. Pasirinkite Užlenkti veidrodėlius
užrakinus, kad aktyvintumėte arba deaktyvintumėte funkciją.
* Parinktis / priedas. 267
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelis
Nuotolinio valdymo rakteliu užrakinamos ir
atrakinamos durelės ir bagažinės dangtis.
Norint užvesti variklį, nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilyje.
mažesnis, lengvesnis raktelis be mygtukų (Key
Tag).
bei degalų bako atlankas, o taip pat išaktyvinama signalizacija.
Nuotolinio valdymo raktelius galima susieti su
skirtingais vairuotojų profiliais, įrašant asmeninius pageidavimus automobilyje.
Ilgesniu paspaudimu vienu metu atidaromi
visi langai. Šią bendrojo išvėdinimo funkciją galima naudoti, pvz., siekiant greitai
išvėdinti automobilio saloną, kai lauke
karšta.
Nuotolinio valdymo mygtukai
Bagažinės dangtis – atrakina tik bagažinės dangtį ir išjungia signalizaciją. Automobiliuose su elektra valdomu bagažinės
dangčiu* jis atsidaro automatiškai,
paspaudus ir palaikius mygtuką. Ilgu
paspaudimu papildomai uždaromas bagažinės dangtis, pasigirsta įspėjamieji signalai.
Nuotolinio valdymo raktelis3 arba raktelis be mygtukų (Key Tag)*.
Nuotolinio valdymo raktelis fiziškai užvedimo
metu nenaudojamas, nes automobilyje standartiškai yra berakčio užvedimo funkcija
(„Passive Start“). Jums paprasčiausiai reikia,
kad raktelis būtų automobilio salono priekinėje
dalyje.
Automobiliuose su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu (Passive Entry)*, raktelis gali būti bet
kur automobilyje, kad automobilį būtų galima
užvesti. Šiuo atveju pateikiamas ir truputį
3 Iliustracija
268
Nuotolinio valdymo raktelis turi keturis mygtukus –
vieną kairėje pusėje ir tris dešinėje.
Užrakinimas – paspaudus šį mygtuką,
užrakinamos durelės, bagažinės dangtis
bei degalų bako atlankas ir įjungiama signalizacija*.
Aliarmo funkcija – reikalinga, norint
atkreipti dėmesį pavojaus atveju. Nuspauskite ir laikykite mygtuką nuspaudę
bent 3 sekundes arba paspauskite jį du
kartus per 3 sekundes, kad aktyvintųsi
posūkių žibintai ir garso signalas. Funkciją
galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei ji
veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po 3 minučių.
Nuspauskite ir laikykite, norėdami uždaryti
visus langus ir panoraminį stoglangį* vienu
metu.
Atrakinimas – paspaudus šį mygtuką
atrakinamos durelės, bagažinės durys ir
yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate palikti automobilį, kuriame yra
keleivių, užtikrinkite, kad būtų išjungtas
elektra valdomų langų ir panoraminio stoglangio* maitinimas, pasiimdami su savimi
nuotolinio valdymo raktelį.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
•
•
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo raktelis arba mygtukų neturintis
raktelis bus išaktyvintas, kai automobilis bus užrakinamas ir jo signalizacija
įjungiama kitu galiojančiu rakteliu.
Kartu išaktyvinama „dvigubo užrakinimo“ funkcija. Paliktasis raktelis vėl
aktyvinamas atrakinus automobilį.
Automobilyje paliktas „Red Key“ raktelis bus išaktyvintas net jeigu automobilis užrakinamas naudojant „Volvo On
Call“, ir vėl aktyvinamas kai automobilis
atrakinamas naudojant „Volvo On Call“
arba kitu galiojančiu rakteliu.
Raktelis be mygtukų (Key Tag)*
Raktelis be mygtukų, pateikiamas su berakte
užrakinimo ir atrakinimo funkcija, veikia tokiu
pačiu būdu, kaip ir standartinis nuotolinio valdymo raktelis, kiek tai susiję su berakčiu užve-
dimu, užrakinimu ir atrakinimu. Raktelis yra
nepralaidus vandeniui: maždaug 10 m
(30 pėd.) gylyje jis gali išbūti iki 60 minučių.
Jame nėra išimamosios raktelio geležtės, be
to, negalima pakeisti jo maitinimo elemento.
delių laikiklyje, kad išjungtumėte automobilio
signalizaciją ir būtų galima jį užvesti.
PASTABA
Prieš įdedant nuotolinio valdymo raktelį į
puodelio laikiklį, reikia užtikrinti, kad jame
nebūtų kitų automobilio raktelių, metalinių
daiktų ar elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių ar nešiojamųjų
kompiuterių ar įkroviklių). Jei laikiklyje puodeliui bus keli vienas šalia kito sudėti automobilio rakteliai, jie gali trikdyti vienas kito
veikimą.
„Red Key“ riboto naudojimo nuotolinio
valdymo raktelis*
„Red Key“ yra raktas, kuriuo galima apriboti
tam tikras automobilio savybes, pvz., jo maksimalų greitį ir garsiakalbių sistemos didžiausią
garsumą. Tai raktas bet kuriam automobilio
savininkui, norinčiam kad jo automobiliu būtų
važinėjama atsakingai, net jeigu jį vairuoja kas
nors kitas.
Trukdžiai
Nuotolinio valdymo raktelio beraktį užvedimą,
užrakinimą ir atrakinimą* gali trikdyti elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas.
Susijusi informacija
•
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 270)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 272)
•
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 273)
•
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 278)
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio arti
metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių,
pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių ar
nešiojamųjų kompiuterių bei įkroviklių.
Pageidaujama išlaikyti bent 10–15 cm
(4–6 col.) atstumą.
Automobilio užvedimas (p. 472)
Imobilizatorius (p. 281)
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su
vairuotojo profiliu (p. 152)
Jei vis dar yra trukdžių, atrakinkite automobilį
nuotolinio valdymo raktelio išimamąja geležte,
tada padėkite raktelį į atsarginį skaitytuvą puo-
* Parinktis / priedas. 269
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atrakinimas ir užrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
Nuotolinio valdymo raktelio mygtukais galima
vienu kartu užrakinti ir atrakinti visas dureles
ir bagažinės dangtį.
Užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu
giama* tik kai jos uždaromos. Signalizacijos
judesio detektoriai* aktyvinami, kai uždaromos
ir užrakinamos visos durelės bei bagažinės
dangtis.
Kad užrakintumėte automobilį, paspauskite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
.
Jei automobilį užrakinote pakėlę bagažinės
dangtį, uždarydami ir visiškai užrakindami
automobilį nepalikite nuotolinio valdymo
raktelio bagažinėje5.
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
•
–
PASTABA
PASTABA
•
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso
nuo automobilio modelio.
Užrakinimas esant atidarytam bagažinės
dangčiui
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo raktelis arba mygtukų neturintis
raktelis bus išaktyvintas, kai automobilis bus užrakinamas ir jo signalizacija
įjungiama kitu galiojančiu rakteliu.
Kartu išaktyvinama „dvigubo užrakinimo“ funkcija. Paliktasis raktelis vėl
aktyvinamas atrakinus automobilį.
Automobilyje paliktas „Red Key“ raktelis bus išaktyvintas net jeigu automobilis užrakinamas naudojant „Volvo On
Call“, ir vėl aktyvinamas kai automobilis
atrakinamas naudojant „Volvo On Call“
arba kitu galiojančiu rakteliu.
Atrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu
–
Kad atrakintumėte automobilį, paspauskite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
.
Automatinis užsirakinimas
Jeigu, atrakinus automobilį, per 2 minutes
neatidaromos nė vienos durelės arba bagažinės durys, jos automatiškai užsirakina. Ši funkcija saugo automobilį, kad nepamirštumėte jo
užrakinti.
Kad būtų aktyvinta užrakinimo seka, turi būti
uždarytos vairuotojo durelės4. Jei atidarytos
kurios nors iš kitų durelių arba bagažinės
durys, jos užrakinamos ir signalizacija įjun4 Jeigu automobilyje yra berakčio užrakinimo / atrakinimo funkcija*, tada privalo būti uždarytos visos šoninės durelės.
5 Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo / atrakinimo sistema ir ji automobilyje aptinka esant raktelį, uždarytas bagažinės
270
dangtis neužsirakina.*
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Jei nuotolinio valdymo raktelis
neveikia
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
Jei neįmanoma užrakinti arba atrakinti nuotolinio valdymo rakteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo elementas. Tokiu atveju užrakinkite arba
atrakinkite dureles išimama raktelio geležte.
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus
nuostatos
Bagažinės dangčio atrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
Galima pasirinkti skirtingas nuotolinio atrakinimo sekas.
Kaip pakeisti nuostatą:
Spaudžiant nuotolinio valdymo raktelio mygtuką, galima atrakinti vien tik bagažinės
dangtį.
1.
2. Paspauskite My Car Užrakinimas
Nuotolinis ir salono atrakinimas.
3. Nurodykite parinktį:
• Visos durelės - tuo pačiu metu atraki-
Susijusi informacija
•
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
(p. 271)
•
Bagažinės dangčio atrakinimas nuotolinio
valdymo rakteliu (p. 271)
•
•
•
namos visos durelės.
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 273)
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio geležte (p. 279)
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
Vienerios durelės - atrakinamos vairuotojo durelės. Norint atrakinti visas
dureles, reikia du kartus paspausti nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką.
Čia pakeistos nuostatos papildomai turi įtakos
ir centrinio atrakinimo naudojantis salono rankenomis funkcijai.
Susijusi informacija
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 270)
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 295)
}}
271
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
1.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
mygtuką.
> Bagažinės durys atrakinamos, bet lieka
uždarytos.
Šoninės durys vis dar užrakintos ir signalizacija įjungta*. Užrakinimo ir signalizacijos lemputė prietaisų skydelyje
užgęsta ir tai rodo, kad visas automobilis neužrakintas.
Švelniai suimkite guma padengtą slėginę plokštelę, esančią po bagažinės
durų rankena, kad atidarytumėte bagažinės duris. Jeigu bagažinės durys
neatidaromos per 2 minutes, jos vėl
užsirakina ir įsijungia jų signalizacija.
Nuotolinio valdymo raktelio
veikimo nuotolis
Kad nuotolinio valdymo raktelis tinkamai
veiktų, jis turi būti tam tikru atstumu nuo
automobilio.
PASTABA
Naudojant rankiniu būdu
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali
trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima
visada užrakinti (atrakinti) raktelio geležte.
Nuotolinio valdymo raktelio funkcijos, pvz.,
užrakinimo / atrakinimo, aktyvinamos paspauarba , veikia apie 20 metrų
džiant
(65 pėdų) atstumu nuo automobilio.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Jei nuotolinio valdymo raktelis
išnešamas iš automobilio
Naudojant beraktę* sistemą
Išnešus nuotolinio valdymo raktelį iš
automobilio veikiant varikliui, vairuotojo ekrane pasirodo įspėjamasis
pranešimas Nėra automobilio rakt.
Išimta iš autom., o uždarius paskutines dureles suskamba priminimas.
2. Esant elektra valdomam bagažinės dangčiui* –
Paspauskite ir ilgai palaikykite (maždaug
1,5 sek.) nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
> Bagažinės durys atrakinamos ir atsidaro, tačiau šoninės durelės lieka užrakintos ir jų signalizacija įjungta.
Grąžinus raktelį į automobilį ir paspaudus dešiniosios klaviatūros mygtuką O arba uždarius
paskutines dureles, pranešimas dingsta.
Susijusi informacija
•
•
Susijusi informacija
272
tukų („Key Tag“) turi būti maždaug 1,5 metro
(5 pėdų) pusmėnulio zonoje abiejuose automobilio šonuose arba maždaug 1 metro
(3 pėdų) atstumu nuo bagažinės dangčio.
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 270)
Paveikslėlyje pažymėtos vietos yra sistemos antenų
veikimo zonos.
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 299)
Norint naudoti berakčio valdymo funkciją, nuotolinio valdymo raktelis arba raktelis be myg-
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
Užvedimo ir užrakinimo sistemų antenų
vietos (p. 294)
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 291)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
galvaninio elemento keitimas
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
Jei nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas išseko, jį reikia pakeisti.
PASTABA
Visų akumuliatorių eksploatacijos trukmė
ribota ir galiausiai juos reikia pakeisti naujais (netaikoma „Key Tag“). Akumuliatoriaus (ar maitinimo elemento) eksploatacijos trukmė (veikimo trukmė) priklauso nuo
to, kaip dažnai naudojamas automobilis
(raktelis).
Raktelio be mygtukų6 („Key Tag“) maitinimo
elementas nekeičiamas: iš įgaliotojo „Volvo“
autoserviso galima užsisakyti naują raktelį.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą reikia pakeisti, jeigu
•
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
ženklas ir atsiranda pranešimas Senka
aut. rakt. bater.
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio valdymo raktelio signalus mažesniu nei
20 metrų (65 pėdų) atstumu iki automobilio.
6 Tiekiamas
Raktelio atidarymas ir maitinimo
elemento keitimas
su automobiliais su berakčiu užrakinimu arba atrakinimu*.
SVARBU
Išsikrovusį įtaisą „Key Tag“ reikia atgabenti
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Raktelį reikia panaikinti iš automobilio, kadangi juo
naudojantis vis tiek galima užvesti automobilio variklį per atsarginę užvedimo funkciją.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį
taip, kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu.
Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso
dalį kelis milimetrus aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite
nukelti nuo raktelio.
}}
* Parinktis / priedas. 273
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Pasukite raktelį, pastumkite mygtuką į
šoną, o galinę korpuso dalį – kelis milimetrus aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite
nukelti nuo raktelio.
Atsuktuvu ar panašiu įrankiu pasukite maitinimo elemento dangtelį prieš laikrodžio
rodyklę, kad žymos susilygiuotų ties
užrašu OPEN.
Spausdami įdubą, pvz., nagu, atsargiai
nukelkite galvaninio elemento dangtelį.
Tada iškelkite galvaninio elemento dangtelį aukštyn.
274
Maitinimo elemento (+)šonas nukreiptas į
viršų. Tada atsargiai atlaisvinkite maitinimo elementą, kaip parodyta iliustracijoje.
SVARBU
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo raktelyje naudojami maitinimo elementai atitiktų „UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3“ reikalavimus. Gamykloje įdėti arba įgaliotojo
„Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Įdėkite naują maitinimo elementą taip, kad
(+) šonas būtų nukreiptas į aukštyn. Stenkitės pirštais nepaliesti nuotolinio valdymo
raktelio maitinimo elemento kontaktų.
Nustatykite atgal galinę korpuso dalį ir
nuspauskite ją žemyn, kad pasigirstų
spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas,
informuojantis, kad korpusas tinkamai
sulygiuotas ir saugiai pritvirtintas.
Įdėkite maitinimo elementą į laikiklį
kraštu žemyn. Tada paslinkite maitinimo
elementą į priekį, kad jis užsifiksuotų tarp
dviejų plastikinių laikiklių.
Spauskite maitinimo elementą žemyn,
kad jis užsifiksuotų po viršutiniu juodu
plastikiniu laikikliu.
PASTABA
Sumontuokite galvaninio elemento dangtelį atgal ir pasukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, kad žyma susilygiuotų su užrašu
CLOSE.
Naudokite maitinimo elementus su žymeniu CR2032, 3 V.
}}
275
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Apverskite nuotolinio valdymo raktelį ir
sumontuokite atgal priekinę korpuso dalį,
nuspausdami ją žemyn, kad pasigirstų
spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas,
informuojantis, kad korpusas saugiai
pritvirtintas.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai
šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
276
•
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio geležte (p. 279)
•
•
Automobilio užvedimas (p. 472)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
Papildomų nuotolinio valdymo
raktelių užsakymas
„Red Key“ – riboto naudojimo
nuotolinio valdymo raktelis*
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio
valdymo rakteliai. Raktelis be mygtukų pateikiamas, jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir atrakinimo sistema*. Papildomą pultelį galima užsakyti pakartotinai.
Vienam automobiliui galima suprogramuoti ir
naudoti iki dvylikos raktelių. Užsakius papildomų raktelių, įtraukiami papildomi vairuotojo
profiliai – po vieną naujam nuotolinio valdymo
rakteliui. Tai taikoma ir raktelio pakabukui.
„Red Key“ leidžia automobilio savininkui
nustatyti tam tikrų automobilio savybių apribojimus. Apribojimai skirti skatinti vairuoti
automobilį saugiai, pvz., kai jis paskolinamas.
Jei pametėte nuotolinio valdymo
raktelį
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat
reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto
nuotolinio valdymo raktelio kodą reikia ištrinti
iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų raktelių skaičių galima
patikrinti centrinio ekrano viršutiniame rodinyje, peržiūrint vairuotojo profilius: pasirinkite
Nuostatos Sistema Vairuotojo profiliai.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
Konkrečiam „Red Key“ galima nustatyti automobilio maksimalų greitį, greičio priminimo
funkciją ir maksimalų garsiakalbių sistemos
garsumą. Be to, kai kurios automobilio vairuotojo pagalbos sistemos visada išliks aktyvios.
Kitos raktelio funkcijos sutampa su įprasto
nuotolinio valdymo raktelio funkcijomis.
Apribojimai yra priemonės, mažinančios avarijos pavojų, todėl yra saugiau perduoti automobilį, pvz., jauniems vairuotojams, viešbučio
automobilių stovėjimo aikštelės darbuotojams
ar autoservisui.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Vairuotojo profilis „Red Key“ rakteliui
„Red Key“ nuostatos*
„Red Key“ raktelis yra sujungtas su specialiu
„Red Key“ vairuotojo profiliu, ir kai jis aktyvus,
šio raktelio nuostatų pakeisti negalima. Taip
pat neįmanoma pakeisti į kitą vairuotojo profilį;
tam reikia įprasto nuotolinio valdymo raktelio.
Įprasto nuotolinio valdymo raktelio turėtojas
gali keisti „Red Key“ nuostatas. Tačiau tam
tikros vairuotojo pagalbos funkcijos yra
visada aktyvios.
„Red Key“ vairuotojo profilis aktyvinamas kai
automobilis atrakinamas su „Red Key“, kai arti
nėra įprasto nuotolinio valdymo raktelio.
1.
PASTABA
Tuo atveju, jeigu pasikeičia vairuotojas,
norint aktyvinti naują vairuotojo profilį automobilį reikia užrakinti ir atrakinti.
„Red Key“ užsakymas
Iš „Volvo“ atstovo galima įsigyti vieną arba
kelis riboto naudojimo raktelius („Red Key“).
Su vienu automobiliu galima suprogramuoti ir
naudoti iš viso vienuolika raktelių su apribojimais (bent vienas raktelis turi būti įprastas
nuotolinio valdymo raktelis).
Susijusi informacija
•
•
„Red Key“ nuostatos* (p. 277)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
Kaip pakeisti nuostatą:
Atrakinkite automobilį įprastu nuotolinio
valdymo rakteliu.
Sumažintas maksimalus garsumas
Sumažinti medijos šaltinių maks. garsumą.
Naudojant pirmą kartą, ši funkcija yra
„Įjungta“.
Maks. greičio apribojimas
Nustatyti maksimalų greitį šiam rakteliui.
Naudojant pirmą kartą, ši funkcija yra
„įjungta“, o greitis yra 120 km/h (75 myl./val.).
2. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
•
Nustatymo intervalas: 50-250 km/h
(30-160 myl./val.)
3. Paspauskite Sistema Vairuotojo
profiliai Raudonasis raktelis.
> Galima parinkti tokias nuostatas:
•
Žingsneliai: po 1 km/h (1 myl./val.)
Greičio apribojimo simbolis
• Nustatyti Adaptive Cruise Control
laiko intervalą*
• Sumažintas maksimalus
garsumas
• Maks. greičio apribojimas
• Įspėjimas apie greičio apribojimą
Informacija ir nuostatos naudojant
pirmą kartą
Nustatyti Adaptive Cruise Control laiko
intervalą
Nustatyti laiko tarpą (1 – trumpiausias, 5
ilgiausias).
Pirmą kartą naudojant, ši nuostata yra 5.0.
Įspėjimas apie greičio apribojimą
Įspėja automobiliui viršijus nustatytas
vertes.
Naudojant pirmą kartą, ši funkcija yra
„įjungta“, o vertės yra 50, 70 ir 90 km/h (30,
45 ir 55 myl./val.).
•
•
•
Nustatymo intervalas: 0–250 km/h
(0–160 myl./val.)
Žingsneliai: po 1 km/h (1 myl./val.)
Maks. vienalaikių priminimų skaičius: 6.
Vairuotojo pagalbos funkcijos
Naudojant „Red Key“, visada aktyvios šios vairuotojo pagalbos funkcijos:
}}
* Parinktis / priedas. 277
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Išimama raktelio geležtė
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
Nuotolinio valdymo raktelyje yra išimama
geležtė, kuria galima įjungti tam tikras funkcijas ir atlikti kai kurias operacijas.
Unikalų išimamos raktelio geležtės kodą suteikia įgaliotieji „Volvo“ autoservisai, į kuriuos
patariama kreiptis užsisakant naujas raktelio
geležtes.
Įspėjimas apie atstumą*
City Safety
„Driver Alert Control“ (DAC)*
Kelio ženklų informacija*
Susijusi informacija
•
„Red Key“ – riboto naudojimo nuotolinio
valdymo raktelis* (p. 276)
Išimamos raktelio geležtės naudojimo
sritys
Naudojant nuotolinio valdymo raktelio išimamą geležtę
•
galima rankomis atidaryti kairiąsias7 priekines dureles, jei centrinio užrakto nepavyksta aktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu
•
•
visos durelės užrakinamos avariniu būdu;
galima aktyvinti ir išaktyvinti galinių durelių
mechaninius vaikų saugos užraktus.
Raktelio geležtės išėmimas
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį
taip, kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu.
Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką (šalia raktelio geležtės) į dešinę.
Pakelkite priekinę korpuso dalį kelis milimetrus aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite
nukelti nuo raktelio.
Raktelis be mygtukų8 neturi išimamos raktelio
geležtės. Jei reikia, pasinaudokite įprasto nuotolinio valdymo raktelio išimama geležte.
7 taikoma neatsižvelgiant į tai, ar vairas kairėje, ar dešinėje automobilio
8 Tiekiamas su automobiliais su berakčiu užrakinimu arba atrakinimu*.
278
pusėje;
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio geležte (p. 279)
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
Užrakinimas ir atrakinimas
išimama raktelio geležte
Be viso kito išimamą raktelio geležtę galima
naudoti automobiliui iš lauko atrakinti, pvz.,
jei išseko nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas.
Atrakinimas
Išimkite raktelio geležtę, pakreipdami
ją aukštyn.
Iki galo ištraukite priekinių kairiųjų durelių
rankeną9, kad atidengtumėte spynelę.
Įkiškite raktelį į spynelę.
Pasinaudoję grąžinkite raktelio geležtę į
jos laikymo vietą nuotolinio valdymo raktelyje.
Pasukite pagal laikrodžio rodyklę
45 laipsnių kampu, kad raktelio geležtė
būtų statmena.
Sumontuokite atgal korpusą, paspausdami žemyn, kad spragtelėtų.
Pasukite raktelį atgal 45 laipsniais į pradinę padėtį. Ištraukite raktelį iš užrakto
spynelės ir paleiskite rankeną, kad jos
galas vėl atsiremtų į automobilio korpusą.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas,
informuojantis, kad korpusas saugiai
pritvirtintas.
5. Ištraukite rankeną.
> Durelės atsidarys.
}}
279
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Užrakinama bus taip pat, bet tik sukant prieš
laikrodžio rodyklę 45 laipsnių kampu (vietoj
sukimo pagal laikrodžio rodyklę, kaip (3)
žingsnyje).
2. Po to pasukite uždegimo ratuką ir atleiskite.
> Sirena nustoja kaukti ir signalizacija
išjungiama.
Išjunkite signalizaciją ir užveskite
automobilį*
Užrakinimas
PASTABA
Kai durelės atrakinamos naudojant raktelio
geležtę ir atidaromos, įsijungia signalizacija.
Automobilį taip pat galima užrakinti nuotolinio
valdymo raktelio išimama geležte tuo atveju,
kai, pvz., dingsta maitinimas arba maitinimo
elementas išsenka.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į
spynelę įkišant išimamą raktelio geležtę.
Kitose durelėse nėra spynelių: vietoj jų ten
įrengti užrakinimo jungikliai (kiekvienų durelių
gale), kuriuos reikia nuspausti raktelio geležte:
tada jie bus mechaniškai užrakinti (užblokuoti)
ir jų nebus įmanoma atidaryti iš lauko.
Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Rankinis durelių užrakinimas. Nesupainioti su vaikų
saugos užraktais.
–
Išimkite raktelio geležtę iš nuotolinio valdymo raktelio. Įkiškite raktelio geležtę į
spynelės nustatymo iš naujo lizdą ir
įspauskite ją iki galo, apie 12 mm (0,5
col.).
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Atsarginio skaitytuvo vieta laikiklyje puodeliui.
Deaktyvinkite signalizaciją taip:
280
1.
Padėkite nuotolinio valdymo raktelį ant
raktelio simbolio, esančio atsarginiame
skaitytuve (tunelinio valdymo pulto puodelio laikiklio dugne).
9 Tai
galioja neatsižvelgiant į tai, ar vairas kairėje, ar dešinėje automobilio pusėje.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
išorės. Norint grąžinti į padėtį A, reikia atidaryti dureles naudojantis vidine rankena.
Dureles galima atrakinti ir nuotolinio valdymo
raktelio atrakinimo mygtuku arba vairuotojo
durelių centrinio užrakto mygtuku.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o ne visos durelės iškart.
•
Rankomis užrakintų galinių durelių su
aktyvintais rankiniais arba elektriniais
vaikų saugos užraktais neįmanoma atidaryti nė iš vidaus, nei iš lauko. Taip
užrakintas galines dureles galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu
arba centrinio užrakto mygtuku.
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos
nuo vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam
asmeniui užvesti automobilio variklio.
Variklį galima užvesti tik tinkamu nuotolinio
valdymo rakteliu.
Toliau pateiktas pranešimas, rodomas vairuotojo ekrane, yra susijęs su elektroniniu imobilizatoriumi:
Ženklas
Susijusi informacija
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 472)
Išimama raktelio geležtė (p. 278)
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 273)
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
Paaiškinimas
Nėra automobilio
rakt.
Klaida nuskaitant
nuotolinio valdymo raktelį užvedimo metu –
padėkite raktelį
ant raktelio ženklo
puodelių laikiklyje
ir bandykite dar
kartą.
Žr. savininko
vadovą
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
(p. 307)
•
Pranešimas
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
Papildomų nuotolinio valdymo raktelių
užsakymas (p. 276)
* Parinktis / priedas. 281
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
sistemos tipo patvirtinimas
Automobilio nuotolinio valdymo raktelio sistemos tipo patvirtinimą rasite tolesnėse lentelėse.
Užrakinimo sistemos beraktis
užvedimas (pasyvusis užvedimas) ir
beraktis užrakinimas / atrakinimas
(pasyvusis įėjimas*)
Išsamios informacijos dėl tipo patvirtinimo
ieškokite www.volvocars.com.
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos CEM žyma.
Papildomų tipo patvirtinimo numerių rasite tolesnėse
lentelėse.
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Delphi Deutschland GmbH“, 42367 Wuppertal deklaruoja, kad šis
VO3-134TRX atitinka esminius savybių reikalavimus ir kitus aktualius
nuostatus, išdėstytus direktyvoje 2014/53/EU (RED).
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
282
Jordanija
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Brazilija
MT-3245/2015
Indonezija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RDBV/11A/0816/S(16-2430)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusija
Jungtiniai Arabų Emyratai
ER37847/15
DA0062437/11
}}
283
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Namibija
TA-2016-02
Pietų Afrika
TA-2014-1868
Nuotolinio valdymo raktelis
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“ patvirtina, kad šio tipo radijo ryšio
įranga HUF8423 atitinka direktyvą 2014/53/EU.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
Dažnis: 433,92 MHz
Maksimali spinduliavimo galia: 10 mW
Gamintojas: „Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Germany (Vokietija)
Jordanija
284
TRC/LPD/2015/104
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibija
TA-2015-102
}}
285
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Omech.
Serbija
286
Tipo patvirtinimas
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Pietų Afrika
TA-2015-432
Jungtiniai Arabų
Emyratai
Raktelio pakabukas
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“ patvirtina, kad šio tipo radijo ryšio
įranga HUF8432 atitinka direktyvą 2014/53/EU.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
Dažnis: 433,92 MHz
Maksimali spinduliavimo galia: 10 mW
Gamintojas: „Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Germany (Vokietija)
Jordanija
TRC/LPD/2015/107
}}
287
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibija
288
TA-2015-103
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Omech.
Serbija
}}
289
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Pietų Afrika
TA-2015-414
Jungtiniai Arabų
Emyratai
Susijusi informacija
•
290
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 268)
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė sistema ir jutikliniai
paviršiai*
Esant beraktei užrakinimo ir atrakinimo funkcijai, pakaks kišenėje ar krepšyje nešiotis
nuotolinio valdymo raktelį. Automobilis užrakinamas ir atrakinamas panaudojant lietimui
jautrų paviršių ant durelių rankenos.
Jutikliniai paviršiai
Durelių rankena
Durelių rankenų išorėje yra užrakinimui skirta
įduba, o vidinėje pusėje – atrakinimui skirtas
jutiklinis paviršius.
PASTABA
Svarbu vienu metu aktyvinti tik vieną jutiklinį paviršių. Jei vienu metu suimsite rankeną ir paliesite užrakinimo paviršių, gali
būti duota dviguba komanda. Tai reiškia,
kad reikiama veikla (užrakinimas / atrakinimas) nebus vykdoma arba bus vykdoma su
delsa.
Susijusi informacija
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 292)
•
Beraktis bagažinės atrakinimas* (p. 293)
Bagažinės durų rankena
Bagažinės durų rankenoje įrengta guma
padengta paspaudimo plokštelė, kuri naudojama tik atrakinimo tikslais.
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta
plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo
raktelis yra veikimo diapazone.
* Parinktis / priedas. 291
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktis užrakinimas ir
atrakinimas*
Naudojant beraktį užrakinimą ir atrakinimą,
automobiliui atrakinti arba užrakinti pakanka
paliesti lietimui jautrų paviršių ant durelių rankenos.
PASTABA
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio
valdymo raktelių turi būti veikimo nuotolyje.
Beraktis užrakinimas
Beraktis atrakinimas
Kad būtų galima užrakinti automobilį, turi būti
uždarytos visos durelės. Užrakinimo metu
naudojantis durelių rankena, kita vertus, bagažinė gali būti atidaryta.
–
–
Uždarę dureles, palieskite pažymėtą paviršių link durelių rankenos išorės. Arba
paspauskite
mygtuką, esantį apatiniame bagažinės dangčio krašte, prieš jam
užsidarant.
> Prietaisų skydelyje esantis užrakinimo
indikatorius pradeda mirksėti rodydamas, kad automobilis užrakintas.
Automobiliui atrakinti paimkite už durelių
rankenos arba švelniai paspauskite nuspaudžiamą gumuotą plokštelę po bagažinės durų rankena.
> Prietaisų skydelyje esantis užrakinimo
indikatorius nustoja mirksėti rodydamas, kad automobilis atrakintas.
Norėdami vienu metu uždaryti visus šoninius
langus ir panoraminį stoglangį*, laikykite pirštą
ant jutiklinės įdubos durelių rankenos išorėje,
kol užsidarys visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis.
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta
plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo
raktelis yra veikimo diapazone.
292
Užrakinimas esant atidarytam bagažinės
dangčiui
Jei automobilis buvo užrakintas, o bagažinės
dangtis vis dar atviras, įsitikinkite, kad, uždarius bagažinės dangtį, nuotolinio valdymo raktelis neliktų bagažinėje.
PASTABA
Jei automobilyje aptinkamas raktelis, uždarytas bagažinės dangtis neužsirakina.
Gumuota paspaudimo plokštelė bagažinės durų rankenoje skirta tik atrakinti.
Automatinis užsirakinimas
Jeigu, atrakinus automobilį, per 2 minutes
neatidaromos nė vienos durelės arba bagažinės durys, jos automatiškai užsirakina. Ši funkcija saugo automobilį, kad nepamirštumėte jo
užrakinti.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Susijusi informacija
•
Beraktės įėjimo sistemos nuostatos*
(p. 293)
•
•
Beraktis bagažinės atrakinimas* (p. 293)
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 291)
Beraktės įėjimo sistemos
nuostatos*
Galima pasirinkti skirtingas berakčio įlipimo
sekas.
Kaip pakeisti nuostatą:
1.
Beraktis bagažinės atrakinimas*
naudojant beraktį užrakinimą ir atrakinimą,
bagažinės durims atrakinti pakanka paliesti
lietimui jautrų paviršių ant bagažinės durų
rankenos.
PASTABA
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio
valdymo raktelių turi būti už automobilio.
2. Palieskite My Car Užrakinimas
Beraktis atrakinimas
3. Nurodykite parinktį:
• Visos durelės - tuo pačiu metu atrakinamos visos durelės.
•
Vienerios durelės - atrakinamos pasirinktos durelės.
Susijusi informacija
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 292)
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 291)
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė
spyna.
Kaip atidaryti bagažinės duris:
1.
Švelniai paspauskite guma padengtą
plokštelę, esančią po bagažinės dangčio
rankena.
> Užraktas atleidžiamas.
}}
* Parinktis / priedas. 293
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2. Norėdami atidaryti bagažinės duris, pakelkite išorinę rankeną.
SVARBU
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia
minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite
guma padengtos plokštelės: naudokitės
rankena. Jei naudosite pernelyg daug
jėgos, galite pažeisti elektrinius guminės
plokštelės kontaktus.
•
Bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas kojos judesiu* (p. 302)
Užvedimo ir užrakinimo sistemų
antenų vietos
Antena berakčio užvedimo sistemai ir antenos beraktei užrakinimo sistemai* yra įmontuotos į automobilį.
Taip pat galima atrakinti bagažinės dangtį laisvųjų rankų režimu, pajudinus koja po galiniu
bamperiu (žr. atskirą skirsnį).
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio
dūmai.
Susijusi informacija
294
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
(p. 292)
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 291)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 272)
Antenų vietos:
Po laikikliu puodeliui priekinėje tunelinio
valdymo pulto dalyje
Viršutinėje priekinėje kairiųjų galinių durelių dalyje10
Viršutinėje priekinėje dešiniųjų galinių
durelių dalyje10
Galinės sėdynės atlošo viduryje10
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų
arčiau kaip per 22 cm (9 col.). Taip daroma
siekiant išvengti širdies stimuliatoriaus ir
beraktės sistemos trikdžių.
Susijusi informacija
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 291)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 272)
Užrakinimas ir atrakinimas iš
automobilio vidaus
Alternatyvus atrakinimo metodas
Dureles ir bagažinės dangtį galima užrakinti
bei atrakinti iš vidaus, naudojantis centrinio
užrakto valdymo elementais priekinėse durelėse.
Centrinis užrakinimas
Atidarymo rankena alternatyviam šoninių durelių atrakinimui11.
–
Užrakinimo ir atrakinimo mygtukas su indikatoriaus
lempute priekinėse durelėse.
Atrakinimas mygtuku priekinėse
durelėse
–
10
11
Paspauskite mygtuką , kad atrakintumėte visas dureles ir bagažinės dangtį.
Tik automobiliuose su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu*.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Patraukite ir atleiskite vienerių iš šoninių
durelių atidarymo rankeną.
> Atsižvelgiant į nuotolinio valdymo raktelio nuostatas, bus atrakintos visos durelės arba bus atrakintos ir atidarytos tik
pasirinktos durelės.
Norėdami pakeisti šią nuostatą, palieskite Nuostatos My Car
Užrakinimas Nuotolinis ir salono
atrakinimas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
}}
* Parinktis / priedas. 295
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Užrakinimas mygtuku priekinėse
durelėse
–
Paspauskite mygtuką : abejos priekinės
durelės duri būti uždarytos.
> Visos durelės ir bagažinės dangtis užrakinami.
Užrakinimas mygtuku galinėse
durelėse*
Susijusi informacija
•
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
(p. 271)
•
Bagažinės dangčio atrakinimas iš automobilio vidaus (p. 296)
•
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 297)
Bagažinės dangčio atrakinimas iš
automobilio vidaus
Bagažinės duris galima atrakinti iš vidaus,
paspaudus atitinkamą mygtuką prietaisų skydelyje.
–
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse durelėse.
Galinių durelių užrakinimo mygtukai rakina tik
atitinkamas galines dureles.
Galinių durelių atrakinimas
–
12
296
Patraukite atidarymo rankeną.
> Galinės durelės atrakinamos ir atidaromos12.
Trumpai paspauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinės duris galima atrakinti ir atidaryti iš išorės, suimant gumuotą
paspaudimo plokštelę.
Esant elektra valdomoms bagažinės durims*:
–
Ilgai spauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinės durys atidaromos.
Jei vaikų saugos užraktas neaktyvintas.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 295)
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 299)
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas
ir deaktyvinimas
PASTABA
Vaikų saugos užraktai neleidžia iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Vaikų saugos užraktai gali būti mechaniniai
arba elektriniai*.
Mechaninių vaikų saugos užraktų
aktyvinimas ir išaktyvinimas
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio
vaikų saugos užrakto.
Elektrinių* vaikų saugos užraktų
aktyvinimas ir išaktyvinimas
Elektrinius vaikų saugos užraktus galima aktyvinti ir išaktyvinti visose uždegimo padėtyse,
aukštesnėse nei 0. Aktyvinti arba išaktyvinti
galima praėjus iki 2 minučių nuo automobilio
išjungimo, jei tik neatidarytos jokios durelės.
Mechaniniai vaikų saugos užraktai. Nemaišykite jų su
mechaniniais durelių užraktais.
–
Pasinaudokite nuotolinio raktelio išimama
raktelio geležte ir ja pasukite rankenėlę.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Elektrinio aktyvinimo ir išaktyvinimo mygtukas.
1.
Paleiskite automobilį arba nustatykite
aukštesnio nei 0 lygio uždegimo padėtį.
}}
* Parinktis / priedas. 297
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2. Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Aktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Suaktyvinta ir įsijungia
mygtuko lemputė.
Ženklas
Jei elektrinis vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo
durelių valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Kaip deaktyvinti užraktus:
–
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Deaktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Išaktyvinta ir išsijungia
mygtuko lemputė.
Išjungiant automobilį, įrašoma dabartinė nuostata. Jei, išjungiant automobilį, būna aktyvinti
vaikų saugos užraktai, funkcija išlieka aktyvinta, kai automobilis įjungiamas kitą kartą.
298
Pranešimas
Paaiškinimas
Automatinis užrakinimas
nuvažiuojant
Galinis
vaik.saug.užr.
Suaktyvinta
Vaikų saugos užraktai aktyvinti.
1.
Galinis
vaik.saug.užr.
Išaktyvinta
Vaikų saugos užraktai išaktyvinti.
Susijusi informacija
•
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 295)
Išimama raktelio geležtė (p. 278)
Automobiliui pradėjus judėti, visos durelės ir
bagažinės dangtis užsirakina savaime.
Kaip pakeisti šią nuostatą:
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
Užrakinimas.
3. Pasirinkite Pajudėjus automatiškai
užrakinti dureles, kad deaktyvintumėte arba aktyvintumėte šią funkciją.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 295)
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Elektra valdomo bagažinės
dangčio atidarymas ir uždarymas*
Tai funkcija, kai bagažinės duris galima atidaryti ir uždaryti mygtuko palietimu.
Atidarymas
Elektra valdomam bagažinės dangčiui atidaryti
naudokite vieną iš šių parinkčių:
–
–
Paspauskite ir ilgai palaikykite prietaisų
skydelio mygtuką
. Laikykite jį nuspaustą, kol bagažinės dangtis pradės atsidaryti.
–
Švelniai paspauskite bagažinės durų rankeną.
–
Kojos judesys* po galiniu buferiu.
Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio
valdymo raktelio mygtuką
. Laikykite jį
nuspaustą, kol bagažinės dangtis pradės
atsidaryti.
}}
* Parinktis / priedas. 299
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Uždarymas
Elektra valdomam bagažinės dangčiui uždaryti13 naudokite vieną iš šių parinkčių:
–
Paspauskite ir palaikykite mygtuką
nuotolinio valdymo raktelyje.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai ir pasigirsta signalas: bagažinės
dangtis lieka atrakintas.
–
Ilgai spauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai ir pasigirsta signalas: bagažinės
dangtis lieka atrakintas.
–
Kojos judesys* po galiniu buferiu.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai ir pasigirsta signalas: bagažinės
dangtis lieka atrakintas.
Uždarymas ir užrakinimas
Paspauskite mygtuką
, esantį apatiniame bagažinės durų krašte, kad uždarytumėte jas ir tuo pat metu užrakintumėte13
bagažinės duris ir dureles (kad būtų
galima užrakinti, visos durelės privalo būti
uždarytos).
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai; jis bei durelės užrakinamos ir įjungiama signalizacija*.
–
Norėdami uždaryti bagažinę, paspauskite
mygtuką apatiniame jos krašte.
> Bagažinės durys užsidaro automatiškai
ir lieka atrakintos.
–
PASTABA
•
•
13
300
Mygtukas veikia 24 valandas palikus atidarytą skląstį. Po to jį reikia uždaryti rankiniu būdu.
Jeigu atlankas išbuvo atidarytas ilgiau
kaip 30 minučių, jis lėtai užsidarys.
PASTABA
•
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo funkcijos, vienas iš automobilio
Automobilyje su berakte užrakinimo ir atrakinimo sistema* įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
nuotolinio valdymo raktelių turi būti veikimo nuotolyje.
•
Naudojant berakčio* užrakinimo arba
uždarymo funkciją, jei raktelis neaptinkamas pakankamai mažu atstumu nuo
bagažinės dangčio, suskamba trys signalai.
SVARBU
Bagažinės dangtį rankomis reikia atidaryti
arba uždaryti lėtai. Jei jaučiate pasipriešinimą, neatidarykite (neuždarykite) per jėgą.
Kitaip galite jį apgadinti ir jis gali nustoti
tinkamai veikti.
Atidarymo arba uždarymo atšaukimas
Atšaukite atidarymą arba uždarymą vienu iš
šių būdų:
Bagažinės dangčio judėjimas pertraukiamas ir
sustabdomas. Bagažinės dangtį galima atidaryti rankomis.
Išankstinio įtempio spyruoklės
Jeigu bagažinės durys sustabdomos netoli
uždarytos padėties, kitas aktyvinimas jas atidarys.
Apsauga nuo prispaudimo
Jei dėl pasipriešinimo bagažinės dangčio
negalima atidaryti ar uždaryti, aktyvinama
apsauga nuo prispaudimo.
•
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys, bagažinės dangtis nustoja judėti ir
pasigirsta ilgas signalas.
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys, bagažinės dangtis nustoja judėti,
pasigirsta ilgas signalas ir bagažinės dangtis grįžta į suprogramuotą maksimalią
padėtį.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Paspauskite mygtuką prietaisų skydelyje.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
mygtuką.
Atidarydami ir uždarydami būkite atsargūs,
kad nieko nesutraiškytumėte.
•
Paspauskite uždarymo mygtuką, pateiktą
bagažinės dangčio apačioje.
•
Paspauskite po išorine rankena esančią
guma aptrauktą plokštelę.
•
Judesys koja*.
Elektra valdomo bagažinės dangčio išankstinio įtempio spyruoklės
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite elektra valdomo bagažinės
dangčio įtemptųjų spyruoklių. Jas veikia
aukštas slėgis, atidarytos jos gali sužaloti.
Susijusi informacija
•
Patikrinkite, ar nieko nėra arti bagažinės
durų prieš jas atidarydami arba uždarydami, nes sutraiškymas gali turėti rimtų
pasekmių.
Elektra valdomo bagažinės dangčio maksimalaus atsidarymo lygio programavimas* (p. 302)
•
Bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas kojos judesiu* (p. 302)
Bagažinės dangtį visada valdykite atsargiai.
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 272)
* Parinktis / priedas. 301
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Elektra valdomo bagažinės
dangčio maksimalaus atsidarymo
lygio programavimas*
PASTABA
•
Pritaikykite bagažinės dangčio atsidarymo
lygį pagal lubų aukštį.
Kaip nustatyti maksimalią atidarymo padėtį:
1.
Atverkite bagažinę – sustabdykite ją atidarytoje padėtyje.
PASTABA
Bagažinės dangčio programuojamasis atsidarymo lygis negali būti žemesnis nei pusė
atsidarymo.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 299)
Funkcija, leidžianti atidaryti ir uždaryti bagažinės duris pajudinus pėdą po galiniu buferiu,
palengvina gyvenimą, kai jūsų rankos užimtos.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir
atrakinimo sistema*, bagažinės dangtį galima
atrakinti kojos judesiu.
Bagažinės dangčio atidarymo ir uždarymo
funkcija pasiekiama ir tada, kai automobilyje
įrengtas elektra valdomas bagažinės dangtis*.
PASTABA
Koja valdomo bagažinės dangčio funkcija
siūloma dviejų versijų:
, esantį apati2. Paspauskite mygtuką
niame bagažinės dangčio krašte, ir palaikykite bent 3 sekundes.
> Pasigirsta du trumpi signalai, informuodami apie įrašytą nustatytąją padėtį.
•
•
Kaip nustatyti iš naujo maksimalaus atidarymo
padėtį:
Atminkite: atidarymo ir uždarymo kojos
judesiu funkcijai reikia elektra valdomo
bagažinės dangčio*.
–
302
Jei sistema ilgą laiką dirbo nepertraukiamai, siekiant išvengti perkrovos ji
išjungiama. Ją bus vėl galima naudoti
po maždaug 2 minučių.
Bagažinės dangčio atidarymas ir
uždarymas kojos judesiu*
Ranka pakelkite bagažinės dangtį į aukščiausią padėtį, paspauskite ant bagažinės
ir palaikykite
dangčio įrengtą mygtuką
jį bent 3 sekundes.
> Pasigirsta du signalai, informuodami
apie išvalytą nustatytąją padėtį. Kitą
kartą atidarytos, bagažinės durys vėl
pakils į maksimalią padėtį.
Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
Tik atrakinimas kojos judesiu (bagažinės dangtį reikės pakelti rankomis)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
Atidarymo arba uždarymo atšaukimas
kojos judesiu
– Jei norite sustabdyti bagažinės dangčio
judėjimą, lėtai atlikite vieną spiriamąjį
judesį pirmyn, kai bagažinės dangtis atsidaro arba užsidaro.
Norint atšaukti bagažinės durų atidarymą arba
uždarymą, nuotolinio valdymo raktelis nebūtinai turi būti netoli automobilio.
Jeigu bagažinės durys sustabdomos netoli
uždarytos padėties, kitas aktyvinimas jas atidarys.
Jutiklis įrengtas kairiau nuo buferio vidurio14.
Kad būtų galima atidaryti ir uždaryti, vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių turi
būti reikiamu atstumu už automobilio – apie
1 metro (3 pėdų). Tai taikoma ir jau atrakintam
automobiliui, kad atsitiktinai neatsidarytų,
pvz., autoplovykloje.
Spiriamasis judesys detektoriaus aktyvinimo zonoje.
–
Po kairiuoju galinio buferio šonu padarykite vieną lėtą spiriamąjį judesį į priekį.
Tada ženkite žingsnį atgal. Buferio reikėtų
nepaliesti.
> Aktyvinus atidarymo arba uždarymo
funkciją, pasigirsta trumpas signalas –
bagažinės dangtis atsidaro / užsidaro.
Kelis kartus atlikus spiriamąjį judesį po buferiu
kai už automobilio nėra patvirtinto nuotolinio
valdymo raktelio, po to atidaryti bus įmanoma
tik po tam tikro uždelsimo.
Nepalikite kojos po automobiliu darydami spiriamąjį judesį. Aktyvinimas gali nesuveikti.
14
Jei automobilyje yra apsauginė plokštė*, jutiklis įrengiamas buferio kairiajame kampe.
PASTABA
Jei galinis bamperis bus padengtas ledu,
sniegu, purvu ar pan., funkcija gali veikti
ribotai arba neveikti išvis. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti, kad jis būtų švarus.
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti suaktyvinta
autoplovykloje ar pan., jei nuotolinio valdymo raktelis yra veikimo zonoje.
Automobiliai su apsaugine plokšte*
Jei automobilyje yra apsauginė plokštė, jutiklis
įrengiamas buferio kairiajame kampe.
}}
* Parinktis / priedas. 303
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Asmeninis užraktas
Norint automobilyje su sumontuota
apsaugine plokšte kojos judesiu aktyvinti atidarymo arba uždarymo funkciją, spiriamasis
judesys turi būti atliekamas iš automobilio
šono. Kad būtų galima atidaryti ir uždaryti, vienas iš automobilio nuotolinio valdymo raktelių
turi būti reikiamu atstumu (apie 1 metro
(3 pėdų)).
304
Spiriamasis judesys ieškiklio aktyvinimo zonoje.
Susijusi informacija
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 291)
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 299)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis (p. 272)
Bagažinės duris ir daiktadėžę galima užrakinti
privačiuoju užraktu, kuris neleidžia jų atidaryti, pvz., kai automobilis atiduodamas į autoservisą, paliekamas viešbutyje ar panašiai.
Asmeninio užrakto funkcijos
mygtukas pateiktas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje. Atsižvelgiant į dabartinę užrakto
mygtuką, rodoma Priv. užr.
atrakintas arba Priv. užr.
užrakintas.
Susijusi informacija
•
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 305)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir
išaktyvinimas
Asmeninis užraktas aktyvinamas centriniame
ekrane esančiu funkcijos mygtuku ir laisvai
pasirenkamu PIN kodu.
Norėdami sukurti saugumo kodą:
1.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
PASTABA
Kad būtų suaktyvinta privačiojo užrakto
funkcija, turi būti nustatytas bent automobilio uždegimo režimas I.
Asmeninis užraktas turi du kodus:
•
Apsaugos kodas sukuriamas pirmąjį kartą
panaudojus šią funkciją.
•
Naujas PIN kodas pasirenkamas kiekvieną
kartą aktyvinant funkciją.
Prieš naudodami pirmą kartą, įveskite
apsaugos kodą
Pirmą kartą naudojantis funkcija, reikia pasirinkti apsaugos kodą. Jį galima naudoti prireikus išaktyvinti asmeninį užraktą, jeigu pasirinktasis PIN kodas užmirštamas arba pametamas. Apsaugos kodas atlieka visų tolesnių
PIN kodų, kurie nustatomi asmeninio užrakto
funkcijai naudoti, PUK kodo funkciją.
Pasidėkite apsaugos kodą į saugią vietą.
2. Įveskite kodą, kuris bus naudojamas atrakinti daiktadėžę ir bagažinės duris po užrakinimo, ir bakstelėkite ant Patvirtinti.
> Daiktadėžė ir bagažinės durys užrakinamos. Užrakinimas patvirtinamas kai
funkcijų rodinyje mygtuke atsiranda
žalias indikatorius.
Išaktyvinti asmeninį užraktą
> Rodomas iškylantysis langas.
1.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
2. Įveskite patinkantį saugumo kodą ir
paspauskite Patvirtinti.
> Apsaugos kodas įrašomas. Dabar
asmeninio užrakto funkcija parengta
aktyvinti.
Aktyvinti asmeninį užraktą
1.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
> Rodomas iškylantysis langas.
> Rodomas iškylantysis langas.
2. Įveskite kodą, kurį naudojote užrakindami,
ir bakstelėkite ant Patvirtinti.
> Daiktadėžė ir bagažinės durys atrakinamos. Atrakinimas patvirtinamas kai
užgęsta žalias indikatorius prie mygtuko funkcijų rodinyje.
Pamirštas PIN kodas
Pamiršus PIN kodą arba daugiau kaip tris kartus įvedus neteisingą PIN kodą, asmeninį
užraktą galima išaktyvinti naudojant saugumo
kodą.
}}
305
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Jeigu automobilis atrakinamas per „Volvo On
Call“* arba „Volvo On Call“ programėlę, asmeninis užraktas bus išaktyvintas automatiškai.
Pamirštas saugumo kodas
Jeigu pamirštas ir saugumo kodas, kreipkitės į
įgaliotąjį „Volvo“ atstovą, kad padėtų išaktyvinti asmeninį užraktą.
Signalizacija*
•
atidaromos durelės, variklio gaubtas arba
bagažinės dangtis15;
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra
įrengtas judesio detektorius*);
•
automobilis pakeliamas arba velkamas (jei
yra įrengtas pasvirimo detektorius*);
•
•
atjungiamas akumuliatoriaus kabelis;
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo
signalizacijos sistemos būseną:
atjungiama sirena.
•
šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta;
•
šviesos diodas mirksi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta.
•
išjungus signalizaciją, šviesos diodas greitai mirksi iki 30 sekundžių arba kol aktyvinama uždegimo padėtis I – tai reiškia, kad
buvo suveikusi signalizacija.
Susijusi informacija
•
Asmeninis užraktas (p. 304)
Signalizacijos lemputė
Signalizacija garsiniais ir vaizdiniais įspėjimais praneša, jei kas nors įlipa į automobilį
neturėdamas galiojančiojo nuotolinio valdymo raktelio arba bando gadinti starterio
akumuliatorių ar signalizacijos sireną.
Signalizacija suveikia, kai:
Veikianti signalizacija
Kai įsijungia signalizacija:
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija.
•
Avariniai įspėjamieji žibintai mirksi
5 minutes arba tol, kol išjungiama signalizacija.
Jei signalizacijos suveikimo priežastis nepašalinama, signalizacijos ciklas kartojamas maks.
10 kartų15.
15
306
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Judesio ir pokrypio jutikliai*
Signalizacijos sistemos trikties atveju
Judesio ir pokrypio jutikliai reaguoja į judesius
automobilyje, jei išdaužiamas langas arba kas
nors mėgina pavogti ratus ar nuvilkti transporto priemonę.
Jei signalizacijos sistemoje užregistruojama triktis, vairuotojo ekrane
pateikiamas ženklas ir pranešimas
Signalizacijos gedimas Reikalinga
tech. patikra. Šiuo atveju susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Judesio jutikliui automobilio salone aptikus
judesį, įsijungia signalizacijos sirena (registruojamos ir oro srovės). Dėl šios priežasties signalizacija gali suveikti, jei automobilis paliekamas
su atidarytu langu, panoraminiu langu* arba jei
naudojamas salono šildytuvas.
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti
signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie
tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo
sąlygoms.
Kaip to išvengti:
•
Prieš išlipdami iš automobilio, uždarykite
langą ir panoraminį stoglangį.
•
Jei ketinama naudoti automobilio salono
arba stovėjimo šildytuvą, reikia nukreipti
ventiliacinių angų oro srautą taip, kad oras
netekėtų salone aukštyn.
Kitas būdas: galima sumažinti signalizacijos
jautrumo lygį ir laikinai deaktyvinti judesio bei
pokrypio jutiklius.
Susijusi informacija
•
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
(p. 307)
•
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
(p. 309)
•
Dvigubas užraktas* (p. 309)
Signalizacijos įjungimas ir
išjungimas*
Signalizacija įjungiama, kai užrakinamas
automobilis.
Signalizacijos įjungimas
Automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama taip
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį užrakinimo mygtuką;
•
palieskite pažymėtą paviršių durelių rankenų išorėje arba bagažinės guma
padengtą plokštelę16.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir
atrakinimo sistema* ir įrengtas elektra valdomas bagažinės dangtis*, automobiliui užrakinti
ir signalizacijai įjungti galima naudoti ir myg, esantį apatiniame bagažinės dangtuką
čio krašte.
Be to, judesio ir pokrypio jutiklius reikia
išjungti, kai automobilis transportuojamas
keltu arba traukiniu, nes tokios kelionės metu
jis judės ir gali suveikti automobilio signalizacija.
16
Taikoma automobiliams su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu*.
}}
* Parinktis / priedas. 307
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
1.
Kai automobilis užrakintas ir įjungta signalizacija,
prietaisų skydelyje kas dvi sekundes sumirksi raudonas šviesos diodas.
Signalizacijos išjungimas
Atrakinkite automobilį ir signalizaciją išjunkite
taip:
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį atrakinimo mygtuką ;
•
suimkite kurių nors durelių rankeną arba
švelniai paspauskite bagažinės durų
gumuotą paspaudimo plokštelę16.
Signalizacijos išjungimas be veikiančio
nuotolinio valdymo raktelio
Automobilį galima atrakinti bei signalizaciją
išjungti ir tuo atveju, jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis, pvz., išseko jo maitinimo elementas.
16
308
Atidarykite vairuotojo dureles išimama raktelio geležte.
> Signalizacija suveikia.
Automatinis signalizacijos įjungimas ir
pakartotinis įjungimas
Signalizacijos automatinio pakartotinio įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia
išjungus automobilio signalizaciją ji įsijungs
automatiškai.
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo rakteliu (signalizacija išjungiama), tačiau
per dvi minutes neatidaromos jokios durelės ar
bagažinė, signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
Atsarginio skaitytuvo vieta laikiklyje puodeliui.
2. Padėkite nuotolinio valdymo raktelį ant
raktelio ženklo atsarginiame skaitytuve,
esančiame tunelinio valdymo puodelių laikiklyje.
3. Pasukite uždegimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę ir atleiskite.
> Signalizacija išjungta.
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuką arba nustatykite automobilio uždegimo padėtį I, pasukdami
uždegimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę
ir atleisdami.
Kai kuriose šalyse signalizacija vėl įsijungia
automatiškai, praėjus tam tikram laikui po to,
kai vairuotojo durelės buvo atidarytos ir uždarytos, bet neužrakintos.
Kaip pakeisti šią nuostatą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
Užrakinimas.
3. Pasirinkite Pasyvusis išaktyvinimas, kad
laikinai deaktyvintumėte funkciją.
Susijusi informacija
•
Signalizacija* (p. 306)
Taikoma automobiliams su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu*.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Sumažintas signalizacijos
apsaugos lygis*
Sumažinus signalizacijos apsaugos lygį, laikinai išjungiami judesio ir pokrypio jutikliai.
Išjunkite judesio ir pokrypio detektorius, kad
atsitiktinai nesužadintumėte signalizacijos,
pvz., jei užrakintame automobilyje paliekate
šunį arba automobilis transportuojamas automobilių keltu.
Centrinio ekrano funkcijų
rodinyje paspauskite mygtuką Žemesnis aps. lygis,
kad išjungtumėte judesio ir
pokrypio jutiklius, kai bus
užrakintas automobilis.
Tuo pat metu deaktyvinama visiško užrakinimo
sistema, t. y. galima atrakinti iš vidaus.
Jei automobilis atrakinamas ir vėl užrakinamas, sumažinto signalizacijos lygio funkciją
reikia aktyvinti iš naujo.
Susijusi informacija
•
•
Signalizacija* (p. 306)
Dvigubas užraktas* (p. 309)
Dvigubas užraktas*
Susijusi informacija
Dvigubas užraktas reiškia, kad visos atidarymo rankenos mechaniškai atjungiamos kai
automobilis užrakinamas iš išorės, dėl ko
tampa neįmanoma atidaryti durelių iš vidaus.
Dvigubas užraktas aktyvinamas kai užrakinama nuotolinio valdymo rakteliu arba berakčiu užrakinimu*, ir suveikia su apytiksliai
10 sekundžių uždelsimu po durelių užrakinimo.
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės, seka
pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
•
Laikinas* saugiųjų užraktų deaktyvinimas
(p. 310)
•
Signalizacija* (p. 306)
Aktyvinus dvigubą užraktą, automobilį galima
atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, naudojantis berakčio atrakinimo funkcija* arba per
„Volvo On Call“* programėlę .
Priekines kairiąsias dureles taip pat galima
atrakinti išimama raktelio geležte. Jei automobilis atrakinamas išimamąja raktelio geležte,
suveiks signalizacija.
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį
suaktyvinama signalizacija.
•
Signalizacija suveikia jeigu kas nors
bando atidaryti dureles iš vidaus.
ĮSPĖJIMAS
Jei ši funkcija neišjungta, neleiskite niekam
pasilikti automobilyje, kad nekiltų pavojus
būti užrakintam.
* Parinktis / priedas. 309
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Laikinas* saugiųjų užraktų
deaktyvinimas
Sistema nustatoma iš naujo kitą kartą užvedus
variklį.
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje,
tačiau dureles reikia užrakinti iš išorės, tuomet visiško užrakinimo funkciją reikėtų deaktyvinti (kad būtų galima atrakinti iš vidaus).
Susijusi informacija
•
•
Dvigubas užraktas* (p. 309)
Signalizacija* (p. 306)
ĮSPĖJIMAS
Jei ši funkcija neišjungta, neleiskite niekam
pasilikti automobilyje, kad nekiltų pavojus
būti užrakintam.
Centrinio ekrano funkcijų
rodinyje paspauskite mygtuką Žemesnis aps. lygis,
kad laikinai išjungtumėte
visiško užrakinimo funkciją.
Papildomai tai reiškia, kad signalizacijos judesio ir pokrypio detektoriai* bus išjungti.
Po to centriniame ekrane pasirodo Žemesnis
apsaugos lygis ir kitą kartą užrakinant automobilį visiško užrakinimo sistema laikinai
deaktyvinama.
Įprastai užrakinant, elektros lizdai nedelsiant
deaktyvinami, o laikinai deaktyvinus visiško
užrakinimo sistemą, lizdai bus aktyvinti užrakinus vėliausiai po 10 minučių.
Jei automobilis yra atrakinamas ir vėl užrakinamas, visiško užrakinimo funkciją vėl reikia laikinai išjungti.
310
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbos vairuotojui sistemos
Automobilyje įrengta įvairių vairuotojo pagalbos sistemų, kurios gali padėti vairuotojui
įvairiose situacijose (įsikišdamos aktyviai arba
pasyviai).
Pavyzdžiui, sistemos gali padėti vairuotojui:
•
•
•
•
palaikyti nustatytą greitį;
palaikyti tam tikrą laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės;
vykdyti susidūrimų prevenciją, įspėdamos
vairuotoją ir stabdydamos automobilį;
padėti vairuotojui pastatyti automobilį.
Kai kurios sistemos įrengiamos standartiškai,
tuo tarpu kitos yra pasirinktinės (tai priklauso
nuo rinkos).
Susijusi informacija
312
•
„IntelliSafe“ – pagalba vairuotojui ir saugumas (p. 33)
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 312)
•
•
•
•
•
•
•
Stabilumo sistema (p. 317)
Pagalba posūkyje* (p. 359)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 329)
Nuo greičio priklausanti vairavimo
jėga
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (p. 343)
Su važiavimo greičiu susijęs vairo stiprintuvas
didina vairo pasukimo jėgą didėjant automobilio greičiui, kad vairuotojui būtų užtikrintas
geresnis vairavimo jautrumas.
Važiuojant greitkeliais vairas sukasi sunkiau.
Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu,
vairas sukasi lengvai ir reikalauja mažiau
pastangų.
Radaras (p. 362)
Kamera (p. 372)
City Safety™ (p. 378)
Rear Collision Warning* (p. 392)
BLIS* (p. 393)
Cross Traffic Alert* (p. 397)
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
Driver Alert Control (p. 408)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 410)
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 417)
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 423)
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 438)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 428)
PASTABA
Retose situacijose vairo stiprintuvo skystis gali per daug įkaisti;
gali prireikti jį laikinai atvėsinti –
tuo metu vairo stiprintuvas veikia
sumažinta galia ir sukti vairą tampa šiek
tiek sunkiau. Tuo metu vairuotojo ekrane
rodomas pranešimas Vairo stiprintuvas
Pagalba laikinai apribota ir šis ženklas.
Kai vairo stiprintuvas veikia sumažinta
galia, būna nepasiekiamos vairuotojo
pagalbos funkcijos ir vairavimo pagalbos
sistema.
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 313)
Connected Safety (p. 317)
Greičio ribotuvas (p. 322)
Automatinis greičio ribotuvas (p. 326)
Įspėjimas apie atstumą* (p. 320)
ĮSPĖJIMAS
Jeigu temperatūra pakyla per daug, stiprintuvas gali visiškai išsijungti. Tokioje situacijoje vairuotojo ekrane rodomas pranešimas
Vairo stiprintuvo ged. Saugiai sustokite
kartu su simboliu.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo jėgos lygio keitimas*
elektroninė stabilumo kontrolė
Vairo pasipriešinimą galima reguliuoti kai naudojamas INDIVIDUAL važiavimo režimas.
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC1)
padeda vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Įsijungus sistemai, vairuotojo
ekrane rodomas šis ženklas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Pasirinkite My Car Važiavimo režimai
Vairo sunkumas.
Stabdant sistemai gali girdėtis pulsuojantis garsas, o
automobilis gali greitėti lėčiau
nei tikimasi nuspaudus akse-
Prieiti prie vairo pasipriešinimo pasirinkimo
galima tik jeigu automobilis stovi arba juda
mažu greičiu ir tiesia linija.
leratorių.
Susijusi informacija
Sistema susideda iš šių antrinių funkcijų:
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
Važiavimo režimai (p. 495)
•
•
•
•
Stabilumo funkcija2
Prasisukimo kontrolė ir traukos kontrolės
sistema.
Variklio traukos kontrolė.
Priekabos stabilumo pagalba
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Stabilumo funkcija2
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo
savybes.
1 Electronic Stability Control
2 Dar vadinama aktyviąja pokrypio
kontrole.
}}
* Parinktis / priedas. 313
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Prasisukimo kontrolė ir traukos
kontrolės sistema
Funkcija būna aktyvi važiuojant nedideliu greičiu. Ji stabdo prasisukančius varomuosius
ratus, kad papildoma trauka būtų perduota
neprasisukantiems varomiesiems ratams.
Ši funkcija taip pat gali neleisti varomiesiems
ratams prasisukti greitėjant.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Elektroninės stabilumo kontrolės ženklai ir
pranešimai (p. 316)
•
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 528)
Sportinio režimo aktyvinimas ar išaktyvinimas elektroninei stabilumo kontrolei
(p. 315)
Variklio traukos kontrolė.
Variklio traukos kontrolė (EDC3) gali užkirsti
kelią netyčiniam ratų užsiblokavimui, pvz., perjungiant į žemesnę pavarą arba stabdant varikliu ir važiuojant žema pavara slidžia kelio
danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu
gali (be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes
suvaldyti automobilį.
Priekabos stabilumo pagalba*4
Priekabos stabilumo pagalba (TSA5) skirta stabilizuoti automobilio ir priekabos autotraukinį,
jei priekaba pradeda švytuoti.
PASTABA
Elektroninė stabilumo kontrolė
sportiniame režime
Stabilumo sistema (ESC6) visada yra aktyvi –
jos išjungti negalima. Tačiau vairuotojas gali
pasirinkti ESC sportinis režimas, kuris leidžia važiuoti aktyviau.
Pasirinkus antrinę funkciją ESC sportinis
režimas, šios sistemos įsikišimas sumažinamas ir automobiliui leidžiama slysti daugiau,
taip vairuotojui perduodant daugiau kontrolės
nei įprasta.
Pasirinkus ESC sportinis režimas, šią funkciją galima laikyti išaktyvinta, nors daugeliu
atvejų ji ir toliau padeda vairuotojui.
PASTABA
Pasirinkus funkciją ESC sportinis
režimas, priekabos stabilumo pagalba
(TSA7) išaktyvinama.
ESC sportinis režimas taip pat užtikrina
geresnę trauką net jeigu automobilis įklimpsta
arba važiuoja netvirtu palaidu paviršiumi, pvz.,
smėliu arba giliu sniegu.
Jeigu aktyvinama ESC sportinis režimas,
priekabos stabilumo pagalba išaktyvinama.
3 Engine Drag Control
4 Priekabos stabilumo pagalba
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
314
būna įdiegta, jei įrengiamas „Volvo“ originalusis vilkimo kablys.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 313)
Sportinio režimo aktyvinimas ar išaktyvinimas elektroninei stabilumo kontrolei
(p. 315)
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 528)
Sportinio režimo aktyvinimas ar
išaktyvinimas elektroninei
stabilumo kontrolei
Stabilumo sistema (ESC8) visada yra aktyvi –
jos išjungti negalima. Vis dėlto vairuotojas
gali pasirinkti sportinį režimą, kuris leidžia
važiuoti aktyviau.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
•
Pilot Assist*
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė sportiniame režime (p. 314)
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 313)
Apie aktyvintą ESC sportinis
režimas vairuotojo ekrane informuojama šiuo ženklu, kuris nuolat šviečia, kol ši funkcija išaktyvinama arba
kol išjungiamas variklis. Kitąkart užvedus
variklį, sistema vėl veikia įprastu režimu.
Funkcijos ESC sportinis režimas parinkti
neleidžiama, jei aktyvinta viena iš toliau nurodytų funkcijų:
•
•
8 Electronic
Greičio ribotuvas
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Stability Control
* Parinktis / priedas. 315
VAIRUOTOJO PAGALBA
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
(ESC9) susiję ženklai ir pranešimai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
elektronine stabilumo kontrolės sistema
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuolat šviečia maždaug 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
Mirksinti lemputė.
Sistema aktyvinama.
Šviečia nuolat.
Sportinis režimas aktyvus. PASTABA: šiuo režimu sistema neišjungiama, o tik apribojamas jos
veikimas.
ESC
Sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių temperatūros. Stabdžiams
atvėsus, funkcijos veikimas automatiškai atsinaujins.
Laikinai išjungta
ESC
Sistema išjungta. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Reikalinga tech. patikra
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešipaspaudžiant
niosios klaviatūros viduryje.
9 Electronic
316
Stability Control
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 313)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Stabilumo sistema
(RSC10)
Stabilumo sistema
sumažina apvirtimo riziką, pvz., atliekant staigius vengiamuosius manevrus arba automobiliui pradėjus slysti.
Sistema registruoja, ar ir kaip smarkiai keičiasi
automobilio šoninis pasvirimas. Ši informacija
naudojama apsivertimo rizikai apskaičiuoti.
Jeigu automobiliui gresia pavojus, įsijungia jo
elektroninė stabilumo kontrolės sistema,
sumažinamas variklio sukimo momentas ir
stabdomi vienas ar du ratai, kol automobilio
stabilumas nustatomas iš naujo.
ĮSPĖJIMAS
Normaliomis vairavimo sąlygomis sistema
padidina važiavimo automobiliu saugą,
tačiau tai neturėtų tapti greičio didinimo
priežastimi. Visada laikykitės normalių saugaus vairavimo atsargumo priemonių.
Susijusi informacija
•
10
11
12
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 313)
Connected Safety11
„Connected Safety“ internetu perduoda informaciją tarp jūsų automobilio ir kitų transporto
priemonių12. Šia funkcija siekiama informuoti
vairuotoją, kad tame pačiame kelyje, priekyje,
gali būti susidariusi pavojinga situacija.
Funkcija „Connected Safety“ gali informuoti
vairuotoją, jei kita transporto priemonė, esanti
toliau tame pačiame kelyje, aktyvino avarinį
signalą arba buvo aptiktas slidus kelias. Informacija apie slidų kelią pateikiama ir jei jūsų
automobilis jį aptinka.
„Connected Safety“ gali suteikti vairuotojui šią
pagalbą:
•
Signalizuoti apie avarinius įspėjamuosius
žibintus.
•
Signalizuoti apie slidų kelią.
Jei slidų kelią aptinka jūsų automobilis, apie tai
informuojami ne tik jūs, bet ir internetu ši
informacija perduodama kitų transporto priemonių vairuotojams.
Jei transporto priemonėje yra projekcinis rodinys, jame papildomai rodomi „Connected
Safety“ įspėjimo ženklai.
Roll Stability Control
Siūloma ne visose rinkose.
Duomenys siunčiami naudojant internetą (duomenų tinklo apkrova), o tai gali kainuoti.
PASTABA
„Connected Safety“ ryšys tarp transporto
priemonių veikia tik jei transporto priemonėse yra funkcija „“ ir ji aktyvinta.
Avariniu signalu perduodamas
pavojaus signalas
Jeigu įjungti jūsų pačių automobilio avariniai
įspėjamieji žibintai, informaciją apie tai galima
nusiųsti prie jūsų automobilio buvimo vietos
artėjančioms transporto priemonės.
Kai jūsų automobilis artėja
prie transporto priemonės
mirksinčiu avariniu signalu,
prietaisų skydelyje pasirodo
šis ženklas.
Kaip jūsų automobilis būna arti transporto
priemonės su mirksinčiu avariniu signalu,
ženklas padidėja dvigubai.
Slidaus kelio pavojaus signalas
Jei jūsų automobilis aptinka trinties tarp
padangų ir kelio paviršiaus sumažėjimą, prie
jūsų automobilio buvimo vietos artėjančioms
transporto priemonėms išsiunčiama atitinkama informacija.
}}
317
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jeigu suveikia įspėjimas apie
kelio apledėjimą, šis simbolis
rodomas jūsų prietaisų skydelyje kai transporto priemonė artinasi prie slidaus
kelio ruožo, tiek jūsų pačių
automobilyje, tiek kitose
transporto priemonėse, gavusiose informaciją
per „Connected Safety“.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Kai artėjanti transporto priemonė būna arti slidaus kelio atkarpos, ženklas transporto priemonės prietaisų skydelyje padvigubėja.
Susijusi informacija
13
318
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
•
„Connected Safety“ apribojimai (p. 319)
Connected Safety aktyvinimas arba išaktyvinimas (p. 318)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Connected Safety aktyvinimas
arba išaktyvinimas
Kad Connected Safety galėtų bendrinti informaciją apie kelio sąlygas su kitomis transporto priemonėmis, reikia aktyvinti šią funkciją. Jeigu informacijos bendrinti nenorite,
funkciją galite išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Aktyvinus pasirodo keli langai su sąlygomis ir
nuostatais, su kuriomis vairuotojas privalo
sutikti, kad būtų galima prisijungti prie interneto13. Pavyzdžiui, vairuotojas turi duoti sutikimą siųsti duomenis iš automobilio per jo
mobilųjį telefoną.
Jei nėra interneto ryšio, jūsų automobilis vis
tiek informuos jus (vairuotoją), kad jūsų automobilis aptiko slidų kelią. Kad Connected
Safety veiktų optimaliai, jūsų pačių automobilis turi būti prisijungęs prie interneto.
Duomenys siunčiami naudojant internetą (duomenų tinklo apkrova), o tai gali kainuoti.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
Connected Safety (p. 317)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 586)
•
„Connected Safety“ apribojimai (p. 319)
„Connected Safety“ apribojimai
ĮSPĖJIMAS
Informacija apie transporto priemones su
aktyvintu avariniu signalu arba slidų kelią
aptikusias transporto priemones ne visada
perduodama tarp visų toje pačioje teritorijoje
esančių transporto priemonių.
Taip gali būti, pvz., šiais atvejais:
•
•
Prastas interneto ryšys arba jo nėra.
Transporto priemonės slidžiame kelyje
atlieka manevrus (pvz., judesiai vairu, greitėjimas ar stabdymas), dėl kurių sunku
aptikti trinties pokyčius tarp padangų ir
kelio paviršiaus.
•
Transporto priemonėse, kurios aptiko slidaus kelio atkarpą arba aktyvino avarinį
signalą, ši funkcija neaktyvinta.
•
Transporto priemonėse, kurios aptiko slidaus kelio atkarpą arba aktyvino avarinį
signalą, šios funkcijos nėra.
•
Įspėjimo gali nebūti dėl trūkstamos arba
defektinės GPS / palydovinės sistemos.
•
Slidus kelias aptiktas arba avarinis signalas įjungtas rajoniniame kelyje, kurio nėra
Volvo Cars duomenų bazėje.
•
„Connected Safety“ kai kuriose rinkose
nesiūloma. Ji nedengia visų teritorijų: dėl
informacijos apie šiuo metu dengiamas
teritorijas paklauskite įgaliotojo atstovo.
•
Atskirais atvejais funkcija gali duoti
netinkamą įspėjimą apie slidų kelią.
•
Ši funkcija atskirais atvejais gali neaptikti kitų transporto priemonių su aktyvintu avariniu signalu arba visų slidaus
kelio atkarpų.
Susijusi informacija
•
•
Connected Safety (p. 317)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
* Parinktis / priedas. 319
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimas apie atstumą*14
Įspėjimo apie atstumą funkcija gali padėti vairuotojui pastebėti, kad laiko intervalas iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės
gali būti per trumpas. Tam reikia, kad automobilyje būtų įrengtas projekcinis rodinys*,
kad galėtų parodyti įspėjimą apie atstumą.
tik į transporto priemones, esančias priešais
automobilį ir važiuojančias ta pačia kryptimi.
Atstumo informacija apie priešinga kryptimi,
lėtai judančias ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių,
kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių
arba jei vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį,
gali būti sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį
signalą ant priekinio stiklo.
PASTABA
Tuo metu, kai aktyvi prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema* arba „Pilot
Assist“* funkcija, įspėjimas apie atstumą
išaktyvinamas.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie atstumą įspėjamoji švieselė priekiniame stikle.
Įspėjimo apie atstumą ženklas priekiniame stikle su
projekciniu rodiniu.
Automobiliuose su projekciniu rodiniu ženklas
ant priekinio stiklo rodomas tol, kol laiko intervalas iki priekyje esančios transporto priemonės būna trumpesnis nei iš anksto nustatyta
vertė. Tačiau čia daroma prielaida, kad Rodyti
pagalbą vairuotojui funkcija aktyvinama per
nuostatas automobilio meniu sistemoje.
Net jeigu automobilyje nėra projekcinio rodinio, įspėjamoji švieselė atsiranda priekiniame
stikle ir pastoviai šviečia, jeigu laiko intervalas
iki priekyje esančios transporto priemonės yra
trumpesnis nei iš anksto nustatyta vertė.
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei laiko
intervalas iki priekyje esančios transporto
priemonės tampa mažesnis nei iš anksto
nustatyta vertė: vairuotojo transporto priemonės greitis nepakinta.
Įspėjimo apie atstumą funkcija veikia, kai greitis viršija 30 km/h (20 myl./val.). Ji reaguoja
14
320
Distance Alert
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 353)
Įspėjimo apie atstumą funkcijos15
aktyvinimas ar išaktyvinimas
•
Projekcinis rodinys* (p. 156)
Įspėjimo apie atstumą funkciją galima išaktyvinti. Ši funkcija prieinama tik automobiliuose, kurie gali rodyti informaciją ant priekinio stiklo per vadinamąjį projekcinį rodinį*.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Įspėjimas apie atstumą automatiškai aktyvinamas kaskart užvedant variklį.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas apie atstumą* (p. 320)
Įspėjimas apie atstumą (p. 322)
Pirmosios pagalbos rinkinys* (p. 647)
Įspėjimo apie atstumą funkcijos aktyvinimas ar išaktyvinimas (p. 321)
Įspėjimas apie atstumą (p. 322)
Laiko intervalo iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės nustatymas
(p. 356)
* Parinktis / priedas. 321
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimas apie atstumą16
Įspėjimo apie atstumą funkcijos veikimas kai
kuriais atvejais gali būti apribotas. Ši funkcija
prieinama tik automobiliuose, kurie gali rodyti
informaciją ant priekinio stiklo per vadinamąjį
projekcinį rodinį*.
ĮSPĖJIMAS
•
Transporto priemonės dydis gali neigiamai paveikti galimybę aptikti, pvz.,
motociklus, kas galėtų reikšti, kad įspėjamoji lemputė įsijungia likus mažiau
laiko nei nustatyta arba įspėjimas gali
laikinai visai neįsijungti.
•
Važiuojant itin dideliu greičiu, dėl
radaro veikimo nuotolio apribojimų
lemputė gali įsijungti likus mažiau laiko
nei nustatyta.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
15
16
322
Įspėjimas apie atstumą* (p. 320)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
•
Projekcinis rodinys* (p. 156)
Greičio ribotuvas
Greičio ribotuvą (SL17) galima prilyginti
atvirkštinei pastovaus greičio palaikymo sistemai: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau greičio ribotuvas jam neleidžia
atsitiktinai viršyti iš anksto nustatyto arba
maksimalaus nustatyto greičio.
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
: aktyvina greičio ribotuvą iš budėjimo
režimo ir grąžina įrašytą maksimalų greitį.
: padidina įrašytą maksimalų greitį.
: iš budėjimo režimo – aktyvina greičio ribotuvą ir įrašo esamą greitį.
: iš aktyvaus režimo – išjungia / perjungia greičio ribotuvą į budėjimo režimą.
Distance Alert
Distance Alert
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
: sumažina įrašytą didžiausią greitį.
Įrašyto maksimalaus greičio žyma
Automobilio dabartinis greitis
Susijusi informacija
•
•
•
Įrašytas maksimalus greitis
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
17
18
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Speed Limiter
Speed Limiter
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
Greičio ribotuvo apribojimai (p. 325)
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 323)
•
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas (p. 324)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui sistemai (p. 355)
•
Automatinis greičio ribotuvas (p. 326)
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir
aktyvinimas
Siekiant reguliuoti greitį, pirmiausia reikia
pasirinkti ir aktyvinti greičio ribotuvo funkciją
(SL18).
Laikinas greičio ribotuvo išaktyvinimas
(p. 325)
Greičio ribotuvo negalima aktyvinti tol, kol
neužvedamas variklis. Mažiausias greitis, kurį
galima įrašyti, yra 30 km/h (20 myl./val.).
1.
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3), kad nuslinktumėte iki greičio ribotuvo ženklo
(4).
> Ženklas pilkos spalvos – greičio ribotuvas veika budėjimo režimu.
}}
323
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
2. Jei pasirenkate greičio apribojimą, spaus(2), kad aktyvintukite vairo mygtuką
mėte funkciją.
> Ženklas baltos spalvos – greičio ribotuvas įjungtas ir esamas greitis įrašytas
kaip didžiausias greitis.
Greičio ribotuvo išaktyvinimas
Greičio ribotuvą
išjungti.
(SL19)
galima išaktyvinti ir
Greičio ribotuvas (p. 322)
Greičio ribotuvo išaktyvinimas (p. 324)
Laikinas greičio ribotuvo išaktyvinimas
(p. 325)
1.
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Ženklas ir indikatoriai tampa pilkos
spalvos – greičio ribotuvas nustatytas
budėjimo režimu ir vairuotojas gali viršyti nustatytą greičio ribą.
2. Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir greičio
ribotuvo indikatorius (4) išjungiami ir
dėl to panaikinamas įrašytasis maksimalus greitis.
19
324
Speed Limiter
•
•
•
Susijusi informacija
•
•
•
Susijusi informacija
Greičio ribotuvas (p. 322)
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 323)
Laikinas greičio ribotuvo išaktyvinimas
(p. 325)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Laikinas greičio ribotuvo
išaktyvinimas
Greičio ribotuvą (SL20) galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti veikti budėjimo režimu.
Laikinas išaktyvinimas akceleratoriaus
pedalu
Greičio ribotuvą galima laikinai išaktyvinti ir jo
nepaisyti, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą
ir nenustatant greičio ribotuvo veikti budėjimo
režimu – pvz., norint staigiai pagreitėti susidarius nepalankiai situacijai.
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas (p. 324)
Greičio ribotuvo apribojimai
Greičio ribotuvas (SL21) turi tam tikrų bendrų
apribojimų.
Važiuojant stačia nuokalne, greičio ribotuvo
(SL22) stabdymo jėgos gali nebepakakti ir dėl
to gali būti viršytas įrašytasis maksimalus greitis. Tokiu atveju vairuotojas perspėjamas pranešimu Viršyta greičio riba vairuotojo ekrane.
PASTABA
Jei greitis bus viršytas bent 3 km/h
(apie 2 myl./val.), pasirodys pranešimas
apie viršytą maksimalų greitį.
Tokiu atveju reikia atlikti šiuos veiksmus:
1.
Iki galo nuspauskite akceleratoriaus
pedalą ir jį atleiskite, pasiekę norimą greitį,
kad greitėjimas būtų pertrauktas.
> Šiuo režimu greičio ribotuvas lieka aktyvintas ir vairuotojo ekrane rodomas
BALTAS ženklas.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 322)
2. Baigę laikinojo greitinimo procedūrą, visiškai atleiskite akceleratoriaus pedalą.
> Tada automobilis varikliu stabdomas
automatiškai, kad greitis neviršytų
įrašyto maksimalaus greičio.
Susijusi informacija
•
•
20
Greičio ribotuvas (p. 322)
Greičio ribotuvo pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 323)
Speed Limiter
325
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis greičio ribotuvas
(ASL23)
Automatinio greičio ribotuvo
funkcija
padeda vairuotojui prilyginti automobilio
maksimalų greitį kelio ženkluose pateikiamiems apribojimams.
Greičio ribotuvo funkciją (SL24) galima perjungti į automatinio greičio ribotuvo režimą
(ASL).
ĮSPĖJIMAS
•
•
Automatinis greičio ribotuvas, parinkdamas
automobilio maksimalų greitį, naudoja kelio
ženklų informacinės sistemos* (RSI25) informaciją apie greičio apribojimus.
ĮSPĖJIMAS
Net jei vairuotojas aiškiai mato greičio apribojimo kelio ženklą, greičio informacija,
kurią Kelio ženklų informacijos* (RSI) funkcija teikia ASL, gali būti neteisinga. Tokiais
atvejais turi įsikišti pats vairuotojas ar vairuotoja ir pagreitėti arba pristabdyti iki tinkamo greičio.
21
22
23
24
25
326
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Ar SL arba ASL aktyvus?
Ženklai vairuotojo ekrane rodo, kuri greičio
ribotuvo funkcija aktyvi:
Ženklas
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
SL
ASL
✓
✓
A
✓
Ženklas po „70“: aktyvinta ASL.
A
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo režimas.
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ASL ženklas
Ženklas (pateikiamas šalia įrašyto
greičio, „70“, spidometro centre) gali
būti rodomas trijų spalvų, kurių
reikšmė apibūdinta toliau:
Ženklo
spalva
Žalsvai
gelsva
Pilka
Oranžinė
Reikšmė
Automatinio greičio ribotuvo
aktyvinimas
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
ASL perjungta į budėjimo
režimą
„ASL“ laikinai veikia budėjimo režimu, pvz., dėl to, kad
neperskaitomas kelio ženklas.
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Automatinio greičio ribotuvo tolerancijos
keitimas (p. 328)
•
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 329)
26
27
Automatinį greičio ribotuvą (ASL26) galima
aktyvinti ir išaktyvinti kaip greičio ribotuvo
(SL27) papildinį.
ASL aktyvi
Susijusi informacija
•
•
Automatinio greičio ribotuvo
aktyvinimas arba išaktyvinimas
Automatinio greičio ribotuvo aktyvinimas
arba išaktyvinimas (p. 327)
1.
> ŽALIAS mygtuko vaizdas – funkcija
aktyvi ir vairuotojo ekrane rodomas
ženklas spidometro centre.
PASTABA
•
Jeigu aktyvinta automatinio greičio
ribotuvo funkcija, vairuotojo ekrane
pateikiama kelio ženklų informacija*informacija, net jeigu RSI28 neaktyvinta.
•
Norėdami pašalinti kelio ženklų informaciją iš vairuotojo ekrano, turite išaktyvinti išaktyvinti abu: ir automatinį
greičio ribotuvą, ir RSI.
•
Kai aktyvinta automatinio greičio ribotuvo funkcija, tačiau RSI deaktyvinta,
RSI neteikia jokių įspėjimų. RSI taip
pat turi būti aktyvinta norint gauti įspėjimus.
.
2. Nuspauskite vairo mygtuką
> ASL aktyvinta su esamuoju automobilio
greičiu.
Greičio ribotuvas (p. 322)
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
}}
* Parinktis / priedas. 327
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Automatinio greičio ribotuvo
išaktyvinimas
Automatinio greičio ribotuvo
tolerancijos keitimas
Norėdami išjungti automatinį greičio ribotuvą:
Galima nustatyti įvairius automatinio greičio
ribotuvo funkcijos (ASL29) leistino nuokrypio
lygius. Tolerancija reguliuojama tokiu pačiu
būdu kaip ir greičio nuostata greičio ribotuve.
Jei, pvz., automobilis užregistruoja 70 km/h
(43 myl./val.) greičio apribojimą, vairuotojas
gali nuspręsti leisti automobiliui palaikyti
75 km/h (47 myl./val.) greitį.
Palieskite mygtuką funkcijų rodinyje.
> PILKAS mygtuko vaizdas – ASL
išjungta ir vietoj jos suaktyvinta SL.
–
ĮSPĖJIMAS
Persijungus iš ASL į SL, automobilis nebeseka pažymėto greičio apribojimo – tik
didžiausią įrašytą greitį.
–
Tolerancijos laikomasi, kol galiausiai pravažiuojamas kelio ženklas su mažesniu arba
didesniu greičio apribojimu. Tada automobilis
ima sekti jame nurodytą greitį ir tolerancija
panaikinama iš atminties.
Susijusi informacija
PASTABA
Greičio ribotuvas (p. 322)
•
•
•
Automatinis greičio ribotuvas (p. 326)
•
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
Maksimali pasirenkama tolerancija yra
+/- 10 km/h (5 myl./val.).
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 329)
Susijusi informacija
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
•
•
•
28
29
328
Spauskite ant vairo įrengtą mygtuką
(1) tol, kol spidometro centre (2)
70 km/val. (43 myl./val.) pasikeis į
75 km/val. (47 myl./val.).
> Po to automobilis ima naudoti pasirinktą 5 km/h (4 myl./val.) toleranciją,
kol visi pravažiuojami greičio apribojimo
ženklai bus 70 km/h (43 myl./val.).
Automatinis greičio ribotuvas (p. 326)
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 329)
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
Kelio ženklų informacija – RSI
Automatic Speed Limiter
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinio greičio ribotuvo
apribojimai
Pastovaus greičio palaikymo
sistema
Automatinis greičio ribojimas (ASL30) vyksta
remiantis greičio apribojimų informaciją iš
kelio ženklų informacijos funkcijos* (RSI31), o
ne pagal greičio ribojimo kelio ženklus,
kuriuos automobilis pravažiuoja.
Jei kelio ženklų informacija nepaaiškina ir
nepateikia informacijos apie greitį pagalbos
vairuotojui sistemai, automatinis greičio ribotuvas nusistato į budėjimo režimą ir persijungia į įprastą greičio ribotuvą. Tokiais atvejais
vairuotojas turi įsikišti ir sustabdyti iki tinkamo
greičio.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC32)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį, dėl
ko atsiranda galimybė labiau atsipalaidavus
važiuoti greitkeliais ir ilgais, tiesiais keliais,
kuriais eismas juda tolygiai.
Apžvalga
Greičio ribotuvas (p. 322)
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
: sumažina įrašytą greitį.
Įrašyto greičio žyma.
Įrašytas greitis.
PASTABA
Jei automobiliuose yra prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (ACC33),
galima perjunginėti tarp pastovaus greičio
palaikymo ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemų.
Susijusi informacija
Automatinis greičio ribotuvas (p. 326)
: iš aktyvaus režimo – išjungia / perjungia pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą.
Automobilio dabartinis greitis.
Automatinis greičio ribotuvas vėl bus suaktyvintas kai kelio ženklų informacija dar kartą
galės paaiškinti ir pateikti informaciją apie
greitį.
•
•
•
: iš budėjimo režimo – aktyvina
pastovaus greičio palaikymo sistemą ir
įrašo dabartinį greitį.
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
: aktyvina pastovaus greičio palaikymo
sistemą iš budėjimo režimo ir grąžina
įrašytą greitį.
: padidina įrašytą greitį.
30
31
32
33
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
}}
* Parinktis / priedas. 329
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Stabdymas varikliu vietoj kojinio
stabdžio
Naudojantis pastovaus greičio palaikymo sistema, greitis reguliuojamas rečiau spaudžiant
stabdžių pedalą. Važiuojant nuokalnėje, kartais
gali būti pageidaujama pradėti judėti šiek tiek
greičiau ir apriboti pagreitį stabdant varikliu.
Tokiu atveju vairuotojas gali laikinai išjungti
330
pastovaus greičio palaikymo sistemos kojinio
stabdžio naudojimą.
Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
–
Paspauskite greičio pedalą iki maždaug
pusės ir atleiskite.
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungs automatinio stabdymo stabdžiu
pedalu funkciją ir naudos tik stabdymo
varikliu funkciją.
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos pasirinkimas ir
aktyvinimas
Norint reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti ir aktyvinti pastovaus greičio palaikymo
funkciją (CC34).
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
išaktyvinimas (p. 331)
•
Budėjimo režimas pastovaus greičio palaikymo sistemai (p. 332)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui sistemai (p. 355)
•
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 340)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 330)
Norint paleisti pastovaus greičio palaikymo
sistemą iš budėjimo režimo, automobilio greitis turi būti 30 km/h (20 myl./val.) arba didesnis.
1.
Paspauskite mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3), kad
nuslinktumėte iki pastovaus greičio palai(4).
kymo sistemos ženklo
> Ženklas pilkos spalvos – pastovaus
greičio palaikymo sistema veika budėjimo režimu.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
2. Jei pasirenkate pastovaus greičio palaikymo sistemą, spauskite vairo mygtuką
(2), kad aktyvintumėte funkciją.
> Ženklas baltos spalvos – pastovaus
greičio palaikymo sistema įjungta ir
esamas greitis įrašytas kaip didžiausias
greitis. Mažiausias greitis, kurį galima
įrašyti, yra 30 km/h (20 myl./val.).
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 329)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
išaktyvinimas (p. 331)
•
Budėjimo režimas pastovaus greičio palaikymo sistemai (p. 332)
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos išaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemą (CC35)
galima išaktyvinti ir išjungti.
Paskutinio įrašyto greičio pakartotinis
aktyvinimas pastovaus greičio
palaikymo sistemoje
Jei pasirenkate pastovaus greičio palaikymo sistemą, spauskite vairo mygtuką
, kad aktyvintumėte funkciją.
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio
palaikymo sistemos žymų ir ženklų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilis tokiu atveju vėl ima sekti
paskutinį įrašytą greitį.
–
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
34
35
Cruise Control
Cruise Control
1.
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Ženklas ir indikatoriai tampa pilkos
spalvos – pastovaus greičio palaikymo
sistema nustatyta budėjimo režimu.
2. Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir pastovaus
greičio palaikymo sistemos indikatorius
(4) išjungiami ir dėl to panaikinamas
įrašytasis maksimalus greitis.
}}
331
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 329)
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 340)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 330)
•
Budėjimo režimas pastovaus greičio palaikymo sistemai (p. 332)
Budėjimo režimas pastovaus
greičio palaikymo sistemai
Automatinis budėjimo režimas
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas tokiais atvejais:
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC36)
gali būti išaktyvinta ir nustatyta veikti budėjimo režimu. Tai galima padaryti įsikišus vairuotojui arba automatiškai.
Budėjimo režimas reiškia, kad ši funkcija pasirinkta vairuotojo ekrane, tačiau nėra aktyvinta.
Šiuo atveju, pastovaus greičio palaikymo sistema greičio nereguliuoja.
•
•
•
•
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo
metu
Susijusi informacija
Pastovaus greičio palaikymo sistema išaktyvinama ir nustatoma į budėjimo režimą, jeigu:
•
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
sankabos pedalas nuspaudžiamas ir laikomas ilgiau negu 1 minutę;
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
pernelyg įkaista stabdžiai;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 329)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 330)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
išaktyvinimas (p. 331)
vairuotojas važiuoja didesniu, nei įrašytas į
atmintį, greičiu ilgiau kaip 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
36
332
Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema*37
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC38) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali suteikti galimybę labiau atsipalaiduoti važiuojant ilgas keliones automagistralėmis ir ilgais tiesiais pagrindiniais keliais su
sklandžiais eismo srautais.
mobilį aptinka lėtesnę transporto priemonę,
greitis automatiškai pagal nustatytą laiko
intervalą pritaikomas tai transporto priemonei.
Kai priekyje vėl nėra automobilių, grąžinamas
nustatytas greitis.
Jeigu aktyvinta pagalbos posūkiuose* funkcija,
tai taip pat gali turėti įtakos automobilio greičiui.
Kamera ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės.
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir
laiko intervalą iki priekyje esančios transporto
priemonės. Jei kamera ir radaras priešais auto37
38
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema reguliuoja greitį, automobilį greitindama
ir jį lėtindama. Stabdžiai gali skleisti žemą
garsą, kai yra naudojami greičiui koreguoti.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobi}}
* Parinktis / priedas. 333
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
lio greitį. Tais atvejais, kai būtina staigiai stabdyti, vairuotojas turi stabdyti pats. Tai taikoma,
jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojanti transporto priemonė ima staigiai stabdyti.
Kadangi radaro veikimas ribotas, stabdžiai gali
įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema siekia palaikyti vairuotojo nustatytą
atstumą (laiko vienetais) iki toje pačioje eismo
juostoje priekyje važiuojančio automobilio. Jei
radaras priekyje neužfiksuoja jokios transporto
priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir įrašytą greitį. Taip nutinka ir
tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto
priemonės greitis didėja ir viršija įrašytą greitį.
SVARBU
Pagalbos vairuotojui sistemos komponentų
techninės priežiūros darbai privalo būti
atliekami tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
334
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* valdikliai ir rodymo režimas (p. 334)
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 335)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 339)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
ženklai ir pranešimai* (p. 341)
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 353)
•
Laiko intervalo iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės nustatymas
(p. 356)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui sistemai (p. 355)
•
Automatinis stabdymas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 357)
•
Taikinio pakeitimas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 354)
•
Lenkimo pagalba (p. 361)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*39 valdikliai ir
rodymo režimas
Čia pateikiama santrauka, kaip prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC40)
valdoma naudojant kairiąją vairo klaviatūrą ir
kaip ši funkcija rodoma ekrane.
: iš budėjimo režimo – aktyvinama ir
įrašomas dabartinis greitis.
: iš aktyvaus režimo – išaktyvinama /
perjungiama į budėjimo režimą.
: aktyvina funkciją iš budėjimo režimo
ir grąžina įrašytą greitį.
: padidina įrašytą greitį.
: sumažina įrašytą greitį
Padidina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Sumažina laiko intervalą iki priekyje esančių transporto priemonių
Sekamos transporto priemonės indikatorius: funkcija aptiko ir seka transporto priemonę atsilikdama iš anksto nustatytu laiko
intervalu.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 339)
Laiko intervalo iki priekyje esančių transporto priemonių ženklas
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*41
pasirinkimas ir aktyvinimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą (ACC42) pirma reikia pasirinkti ir po
to aktyvinti, kad ji galėtų kontroliuoti greitį ir
atstumą.
Vairuotojo ekranas
Norint paleisti šią funkciją, turi būti atlikti šie
veiksmai:
Greičio rodmenys.
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos
diržą, turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi
būti transporto priemonė („tikslinė trans-
Įrašytas greitis
Priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis.
Dabartinis jūsų automobilio greitis.
39
40
41
42
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
}}
* Parinktis / priedas. 335
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
porto priemonė“) arba dabartinis greitis
turi siekti bent 15 km/h (9 myl./val.).
•
1.
Automobiliams su mechanine pavarų
dėže. Greitis turi būti ne mažesnis nei
30 km/h (20 myl./val.).
Paspauskite ant vairo esantį mygtuką ◀ (2)
arba ▶ (3), kad nuslinktumėte iki prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos ženklo
(4).
> Ženklas pilkos spalvos – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
veika budėjimo režimu.
2. Jei pasirenkate greičio apribojimą, spaus(1), kad aktyvintukite vairo mygtuką
mėte funkciją.
> Ženklas baltos spalvos – greičio ribotuvas įjungtas ir esamas greitis įrašytas
kaip didžiausias greitis.
Paskutinio įrašyto greičio pakartotinis
aktyvinimas prisitaikančioje pastovaus
greičio palaikymo sistemoje
–
336
Jei pasirenkate prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą, spauskite vairo
, kad aktyvintumėte funkciją.
mygtuką
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio
palaikymo sistemos žymų ir ženklų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilis tokiu atveju vėl ima sekti
paskutinį įrašytą greitį.
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
Papildomi vairuotojo ekrano ženklai
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*43
išaktyvinimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą (ACC44) galima išaktyvinti ir išjungti.
ACC pritaiko laiko intervalą
priekyje judančiai transporto
priemonei tik tada, jei
atstumo ženklas rodo du
automobilius.
Tuo pat metu pažymimas
greičio intervalas.
Didesnis greitis yra įrašytasis
pasirinktas greitis, o mažesnis greitis – priekyje važiuojančios (tikslinės) transporto
priemonės greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* išaktyvinimas (p. 336)
•
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 340)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 339)
1.
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Ženklas ir indikatoriai tampa pilkos
spalvos – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema nustatyta budėjimo
režimu. Jei laiko intervalo indikatorius ir
tikslinės transporto priemonės ženklas
yra aktyvūs, jie taip pat išjungiami.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
2. Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos indikatorius (4) išjungiami ir dėl to
panaikinamas įrašytasis maksimalus
greitis.
•
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 340)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 339)
ĮSPĖJIMAS
•
•
Kai prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema veikia budėjimo
režimu, vairuotojas turi įsikišti ir sureguliuoti greitį ir atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės.
Jeigu prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema yra budėjimo
režimu ir automobilis pernelyg priartėja
prie priekyje važiuojančios transporto
priemonės, vairuotoją apie likusį mažą
atstumą vietoje jos gali perspėti įspėjimo apie atstumą funkcija*.
Susijusi informacija
Budėjimo režimas prisitaikančiai
pastovaus greičio palaikymo
sistemai*45
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC46) gali būti išaktyvinta ir nustatyta
į budėjimo režimą. Tai galima padaryti įsikišus
vairuotojui arba automatiškai.
Budėjimo režimas reiškia, kad ši funkcija pasirinkta vairuotojo ekrane, tačiau nėra aktyvinta.
Jame prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nereguliuoja greičio arba atstumo iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo
metu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išaktyvinama ir perjungiama į budėjimo
režimą, jeigu:
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
•
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
vairuotojas važiuoja didesniu, nei įrašytas į
atmintį, greičiu ilgiau kaip 1 minutę;
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams su mechanine pavarų dėže.
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 335)
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
43
44
45
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
}}
* Parinktis / priedas. 337
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
ĮSPĖJIMAS
Automatinio budėjimo režimo metu vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu ir pranešimu vairuotojo ekrane.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Kai prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema veikia budėjimo
režimu, vairuotojas turi įsikišti ir sureguliuoti greitį ir atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės.
Jeigu prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema yra budėjimo
režimu ir automobilis pernelyg priartėja
prie priekyje važiuojančios transporto
priemonės, vairuotoją apie likusį mažą
atstumą vietoje jos gali perspėti įspėjimo apie atstumą funkcija*.
•
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas tokiais atvejais:
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuko
į šoną, tad „ACC“ nebeturi ką sekti;
•
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams
su mechanine pavarų dėže;
•
•
•
•
•
46
47
338
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
„ACC“ neapsisprendžia, ar priekyje yra
stovinti transporto priemonė, ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema priklauso
nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo kontrolės ir
priešslydžio ESC47. Jeigu bet kuri iš šių kitų
sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema automatiškai išaktyvinama.
Tada vairuotojas privalo reguliuoti automobilio greitį, pagal poreikį įjungti
stabdžius ir palaikyti saugų atstumą iki
kitų transporto priemonių.
•
•
įjungiamas stovėjimo stabdys;
kamera ir radaras padengiami, pvz., smarkiai sningant ar lyjant (užblokuojamas
kameros objektyvas / radijo bangos).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 335)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* išaktyvinimas (p. 336)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 339)
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
vienas arba daugiau ratų netenka sukibimo;
pernelyg įkaista stabdžiai;
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*48 apribojimai
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos (ACC49) veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
•
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
Tai nėra susidūrimo išvengimo sistema.
Jei sistema neaptinka priekyje esančios
transporto priemonės, vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo atitinkamai reaguoti.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
•
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti
lygiu keliu. Funkcijai gali būti sunku palaikyti
tinkamą atstumą iki priekyje važiuojančio
automobilio, kai važiuojama stačia nuokalne.
Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir
pasiruošusiam stabdyti.
Funkcija nestabdo dėl pėsčiųjų ar
gyvūnų, o taip pat mažas transporto
priemonių, tokių kaip dviračiai ir motociklai. Ji taip pat nestabdo aptikusi
važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias žemas priekabas, transporto priemones ar objektus.
•
Nenaudokite šios funkcijos sudėtingose situacijose, pvz., miesto eisme,
sankryžose, ant slidžių paviršių, kai ant
kelio yra daug vandens ar patižusio
sniego, smarkiai lyjant ar sningant,
esant blogam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Nesinaudokite prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema automobiliu veždami sunkų
krovinį arba prie jo prijungę priekabą.
Kita informacija
Aktyvinus prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, važiavimo režimo Off
Road pasirinkti negalima.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
48
49
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas. 339
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įprastos pastovaus greičio
palaikymo sistemos perjungimas į
prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą*50 centriniame
ekrane
Vairuotojo ekrane pasirinkus įprastą pastovaus greičio palaikymo sistemą (CC51), galima
ją perjungti į prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą (ACC52) funkcijos rodinyje
centriniame ekrane.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIAS mygtuko vaizdas – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
neaktyvi, o įprasta pastovaus greičio palaikymo sistema veikia budėjimo režimu.
•
PILKAS mygtuko vaizdas – įprasta pastovaus greičio palaikymo sistema neaktyvi, o
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema veikia budėjimo režimu.
50
51
52
340
Ženklas vairuotojo ekrane rodo, kuri pastovaus
greičio palaikymo sistema aktyvi:
Pastovaus greičio palaikymo
sistema (CC)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
A
A
A
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo režimas
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 329)
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos ženklai ir pranešimai*53
Vairuotojo ekrane ir (arba) projekciniame rodinyje* gali būti rodoma daug įvairių ženklų ir
pranešimų apie prisitaikančią pastovais greičio palaikymo sistemą (ACC54).
Tolesnėje iliustracijoje kelio ženklų informacijos* (RSI55) funkcija informuoja, kad didžiausias leistinas greitis yra 130 km/val.
(80 myl./val.).
Ankstesnėje iliustracijoje pavaizduota, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
nustatyta palaikyti 110 km/h (68 myl./val.)
greitį ir kad priekyje nėra transporto priemonės, kurią būtų galima sekti.
transporto priemonę, kuri važiuoja tokiu pačiu
greičiu.
Ankstesnėje iliustracijoje pavaizduota, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
nustatyta palaikyti 110 km/h (68 myl./val.)
greitį ir tuo pat metu seka priekyje esančią
53
54
55
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
}}
* Parinktis / priedas. 341
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas yra BALTAS.
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Adaptive Cruise Contr.
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Nepasiekiama
Ženklas yra PILKAS.
Adaptive Cruise Contr.
Reikalinga tech. patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Ženklas yra PILKAS.
Priekinio stiklo jutiklis
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros ir radaro jutiklius.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
342
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist*56
Jeigu aktyvinta pagalbos posūkiuose* funkcija,
tai taip pat gali turėti įtakos automobilio greičiui.
„Pilot Assist“ gali padėti vairuotojui palaikyti
automobilį tarp eismo juostos skiriamųjų
linijų (atlikdama judesius vairu) ir palaikyti vienodą greitį bei iš anksto pasirinktą atstumą iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Pilot Assist vairavimo pagalbos funkcija atsižvelgia į priekyje esančios transporto priemonės greitį ir eismo juostos žymas. Vairuotojas
gali nekreipti dėmesio į Pilot Assist vairavimo
rekomendacijas ir važiuoti kita kryptimi, pvz.,
norėdamas persirikiuoti į kitą eismo juostą
arba išvengti kliūties kelyje.
Kaip veikia „Pilot Assist“
Funkcija „Pilot Assist“ pirmiausia skirta naudoti plentuose ir panašiuose pagrindiniuose
keliuose, kur didina vairavimo komfortą ir
mažina vairavimo įtampą.
Kameros ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės ir aptinka eismo
juostos skiriamąsias linijas.
Kameros ir radaro blokas
Atstumo skaityklės
Šoninių žymų skaityklės
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir
laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Pilot Assist, naudodamasi
kamera ir radaru, nuskaito atstumą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės ir kelyje
pažymėtas eismo juostos linijas. Nustatytąjį
laiko intervalą palaiko automatinio greičio
reguliavimo funkcija, o vairavimo pagalbos
funkcija padeda išlaikyti automobilį eismo
juostoje.
56
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Jei Pilot Assist negali vienareikšmiškai įvertinti
eismo juostos, pvz., jei kamera ir radaras
nemato eismo juostos linijų, Pilot Assist laikinai išaktyvina vairavimo pagalbą, tačiau vėliau
vėl įsijungia, jei linijos tampa matomos (greičio
ir atstumo kontrolės funkcijos išlieka aktyvios).
Laikinai išjungiant šią funkciją juntama silpna
vairo vibracija, skirta įspėti vairuotoją apie
įvykusį pasikeitimą.
ĮSPĖJIMAS
„Pilot Assist“ vairavimo pagalba automatiškai deaktyvinama ir vėl ima veikti be išankstinio įspėjimo.
}}
* Parinktis / priedas. 343
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Apie dabartinę vairavimo
pagalbos būseną informuoja
vairo ženklo spalva:
• Jei vairas ŽALIAS, vadinasi,
vairavimo pagalba aktyvi.
• Jei vairas PILKAS (kaip
nurodyta iliustracijoje), vadinasi, vairavimo
pagalba išaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
344
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Pilot Assist funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį stabdydama. Stabdžiai gali
skleisti žemą garsą, kai yra naudojami greičiui
koreguoti.
Pilot Assist bando reguliuoti greitį tolygiai. Tais
atvejais, kai būtina staigiai stabdyti, vairuotojas turi stabdyti pats. Tai taikoma, jei smarkiai
skiriasi greitis arba priekyje važiuojanti transporto priemonė ima staigiai stabdyti. Kadangi
kameros ir radaro veikimas ribotas, stabdžiai
gali įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
„Pilot Assist“ siekia palaikyti vairuotojo nustatytą atstumą (laiko vienetais) iki toje pačioje
eismo juostoje priekyje važiuojančios transporto priemonės. Jei radaras priekyje neužfiksuoja jokios transporto priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir įrašytą
greitį. Taip nutinka ir tuomet, jei priekyje
važiuojančios transporto priemonės greitis
padidėja ir viršija įrašytą greitį.
SVARBU
Pagalbos vairuotojui sistemos komponentų
techninės priežiūros darbai privalo būti
atliekami tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
nuolat pasiruošęs vairuoti pats, ypač – posūkiuose.
•
Automobiliui artėjant prie išvažiavimo arba
išsišakojus eismo juostai, vairuotojas
turėtų pasukti link pageidaujamos juostos,
kad nurodytų „Pilot Assist“ sistemai
norimą važiavimo kryptį.
„Pilot Assist“ siekia laikyti automobilį
eismo juostos viduryje
Kai „Pilot Assist“ padeda vairuoti, sistema siekia laikyti automobilį tarp eismo juostos linijų,
todėl rekomenduojama leisti automobiliui
pačiam rasti gerą padėtį, kad važiavimas būtų
kuo sklandesnis. Vairuotojas turi tikrinti, ar
automobilis tinkamai nustatytas eismo juostoje, ir prireikus pakoreguoti padėtį judesiais
vairu.
•
Jei „Pilot Assist“ tinkamai nenustato automobilio eismo juostoje, rekomenduojama
išjungti „Pilot Assist“ arba persijungti į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą*.
Rankos ant vairo
Kad „Pilot Assist“ veiktų, vairuotojo rankos turi
būti ant vairo.
Kelio vingiai ir išsišakojimai
„Pilot Assist“ sąveikauja su vairuotoju, kuris
neturėtų laukti „Pilot Assist“ įsikišimo ir būti
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Jei „Pilot Assist“ aptinka, kad
vairuotojas nelaiko vairo, po
pauzės jis simboliu bei tekstiniu pranešimu paraginamas
paimti vairą į rankas.
Jei ir po to ant vairo neaptinkama vairuotojo
rankų, raginimas aktyviai vairuoti automobilį
pakartojamas, papildant jį garsiniu įspėjimu.
•
Taikinio pakeitimas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 354)
„Pilot Assist“*57 valdikliai ir
rodymas ekrane
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 353)
•
Automatinis stabdymas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 357)
Čia pateikiama santrauka, kaip „Pilot Assist“
valdoma naudojant kairiąją vairo klaviatūrą ir
kaip ši funkcija rodoma displėjuje.
•
Lenkimo pagalba (p. 361)
Valdikliai
Jei dar po kelių sekundžių „Pilot Assist“ neaptinka vairuotojo rankų ant vairo, įspėjamasis
signalas intensyvėja ir vairavimo funkcija
galiausiai išaktyvinama. Tada „Pilot Assist“ reikia paleisti iš naujo, paspaudžiant vairo mygtuką
.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 350)
•
„Pilot Assist*“ ženklai ir pranešimai
(p. 352)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui sistemai (p. 355)
: iš aktyvaus režimo – „Pilot Assist“
išaktyvinama / perjungiama į budėjimo
režimą.
•
Laiko intervalo iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės nustatymas
(p. 356)
: „Pilot Assist“ aktyvinama iš budėjimo
režimo ir aktyvinamas įrašytas greitis bei
laiko intervalas.
„Pilot Assist“* pasirinkimas ir aktyvinimas
(p. 346)
„Pilot Assist“* valdikliai ir rodymas ekrane
(p. 345)
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
▶: persijungiama iš prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* į „Pilot
Assist“.
: iš budėjimo režimo – „Pilot Assist“
aktyvinama ir įrašomas dabartinis greitis.
}}
* Parinktis / priedas. 345
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
: padidina įrašytą greitį.
Vairuotojo ekranas
: sumažina įrašytą greitį
„Pilot Assist“*58 pasirinkimas ir
aktyvinimas
Kad būtų galima valdyti greitį ir atstumą bei
naudotis vairavimo pagalba, pirmiausia reikia
pasirinkti ir po to aktyvinti „Pilot Assist“.
Padidina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
Sumažina laiko intervalą iki priekyje esančių transporto priemonių
◀: „Pilot Assist“ perjungiama į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo funkciją.
Funkcijos ženklas
Automobilio-taikinio ženklai
Laiko intervalo iki priekyje esančių transporto priemonių ženklas
Greičio rodmenys.
Įrašytas greitis
Aktyvintos / išaktyvintos vairavimo pagalbos ženklas
Priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis
Dabartinis jūsų automobilio greitis
Susijusi informacija
•
57
58
346
Norint paleisti Pilot Assist, turi būti patenkintos šios sąlygos:
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos
diržą, turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi
būti transporto priemonė („tikslinė trans-
Pilot Assist* (p. 343)
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
porto priemonė“) arba dabartinis greitis
turi siekti bent 15 km/h (9 myl./val.).
•
Automobiliams su mechanine pavarų
dėže. Greitis turi būti ne mažesnis nei
30 km/h (20 myl./val.).
1.
Paspauskite mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3), kad
ženklo
nuslinktumėte iki „Pilot Assist“
(4).
> Ženklas pilkos spalvos – „Pilot Assist“
veika budėjimo režimu.
2. Jei pasirenkate „Pilot Assist“, spauskite
vairo mygtuką
(2), kad aktyvintumėte
funkciją.
> Ženklas baltos spalvos – „Pilot Assist“
įjungtas ir esamas greitis įrašytas kaip
didžiausias greitis.
„Pilot Assist“ paskutinio įrašyto
greičio pakartotinis aktyvinimas
–
Jei pasirenkate „Pilot Assist“, spauskite
, kad aktyvintumėte
vairo mygtuką
funkciją.
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio
palaikymo sistemos žymų ir ženklų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilis tokiu atveju vėl ima sekti
paskutinį įrašytą greitį.
ĮSPĖJIMAS
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 350)
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
PASTABA
Atminkite, kad Pilot Assist veikia tik tada,
kai vairuotojas laiko vairą rankomis.
Papildomi vairuotojo ekrano ženklai
Kai atstumo ženklą sudaro
virš vairo ženklo rodoma
transporto priemonė (1), Pilot
Assist tik reguliuoja laiko
intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Vairavimo pagalba „Pilot Assist“ būna aktyvi
tik kai vairo ženklas (2) būna pakitęs iš PILKOS į ŽALIĄ.
Tuo pat metu pažymimas
greičio intervalas.
Didesnis greitis yra įrašytasis
pasirinktas greitis, o mažesnis greitis – priekyje važiuojančios (tikslinės) transporto
priemonės greitis.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 343)
„Pilot Assist“* išaktyvinimas (p. 348)
* Parinktis / priedas. 347
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“*59 išaktyvinimas
ĮSPĖJIMAS
„Pilot Assist“ galima išaktyvinti ir išjungti.
1.
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Ženklas ir indikatoriai tampa pilkos
spalvos – „Pilot Assist“ nustatyta budėjimo režimu. Jei laiko intervalo indikatorius ir tikslinės transporto priemonės
ženklas yra aktyvūs, jie taip pat išjungiami.
2. Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir „Pilot
Assist“ indikatorius (4) išjungiami ir dėl
to panaikinamas įrašytasis maksimalus
greitis.
59
60
348
•
Kai „Pilot Assist“ veikia budėjimo
režimu, vairuotojas turi perimti kontrolę
ir vairuoti, reguliuodamas greitį ir
atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės.
•
Jei „Pilot Assist“ veikia budėjimo
režimu ir automobilis pernelyg priartėja
prie priekyje važiuojančios transporto
priemonės, vairuotoją apie per mažą
atstumą vietoje jos perspėja įspėjimo
apie atstumą* funkcija.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* pasirinkimas ir aktyvinimas (p. 335)
•
Įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą* centriniame ekrane (p. 340)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* apribojimai (p. 339)
•
Vairavimo pagalbos su „Pilot Assist“* laikinas išjungimas (p. 349)
„Pilot Assist“*60 budėjimo režimas
„Pilot Assist“ gali būti išaktyvinta ir nustatyta
veikti budėjimo režimu. Tai galima padaryti
įsikišus vairuotojui arba automatiškai.
Budėjimo režimas reiškia, kad ši funkcija pasirinkta vairuotojo ekrane, tačiau nėra aktyvinta.
Šiuo atveju „Pilot Assist“ nereguliuoja greičio
arba atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės ir neteikia vairavimo pagalbos.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo
metu
„Pilot Assist“ išaktyvinama ir nustatoma į
budėjimo režimą, jeigu:
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
posūkio signalas paliekamas įjungtas
ilgiau nei 1 minutę;
•
vairuotojas važiuoja didesniu, nei įrašytas į
atmintį, greičiu ilgiau kaip 1 minutę;
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams su mechanine pavarų dėže.
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
Priklausomai nuo rinkos, ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis budėjimo režimas
•
„Pilot Assist“ yra priklausoma nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo kontrolės / priešslydžio
ESC61. Jei bet kuri iš šių kitų sistemų nustoja
veikti, „Pilot Assist“ automatiškai išaktyvinama.
kamera ir radaras padengiami, pvz., smarkiai sningant ar lyjant (užblokuojamas
kameros objektyvas / radijo bangos).
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
„Pilot Assist“ neapsisprendžia, ar priekyje
yra stovinti transporto priemonė, ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuka
į šoną, tad „Pilot Assist“ nebeturi ką sekti;
•
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams
su mechanine pavarų dėže;
ĮSPĖJIMAS
Automatinio budėjimo režimo metu vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu ir pranešimu vairuotojo ekrane.
•
Tada vairuotojas privalo reguliuoti automobilio greitį, pagal poreikį įjungti
stabdžius ir palaikyti saugų atstumą iki
kitų transporto priemonių.
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas tokiais atvejais:
•
•
•
•
•
•
•
61
62
vairuotojas atidaro dureles;
pernelyg įkaista stabdžiai;
Susijusi informacija
•
•
•
•
vairuotojas nelaiko rankų ant vairo;
įjungiamas stovėjimo stabdys;
Pilot Assist* (p. 343)
„Pilot Assist“* pasirinkimas ir aktyvinimas
(p. 346)
„Pilot Assist“* išaktyvinimas (p. 348)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 350)
Vairavimo pagalbos su „Pilot
Assist“*62 laikinas išjungimas
„Pilot Assist“ vairavimo pagalba gali būti laikinai išjungiama ir vėl įjungiama be išankstinio
įspėjimo.
Įjungus posūkio signalą, Pilot Assist vairavimo
pagalba laikinai išjungiama. Baigus naudotis
minėtais valdymo elementais, vairavimo
pagalba automatiškai vėl aktyvinama (jei vis
dar galima aptikti eismo juostas).
Jeigu „Pilot Assist“ negali aiškiai atskirti eismo
juostos, pvz., jeigu kameros arba radaro blokas nemato eismo juostos skiriamųjų linijų,
„Pilot Assist“ laikinai išjungia vairavimo
pagalbą, tačiau greičio ir atstumo kontrolės
funkcijos išlieka aktyvios. Vairavimo pagalba
vėl įjungiama, kai eismo juosta vėl pasidaro
aiškiai nustatoma. Šiose situacijose silpna
vairo vibracija gali įspėti vairuotoją apie tai,
kad vairavimo pagalba yra laikinai išjungta.
Susijusi informacija
•
•
per žemos / aukštos variklio apsukos;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
vienas arba daugiau ratų netenka sukibimo;
•
•
Pilot Assist* (p. 343)
„Pilot Assist“* pasirinkimas ir aktyvinimas
(p. 346)
„Pilot Assist“* išaktyvinimas (p. 348)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 350)
Electronic Stability Control
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
* Parinktis / priedas. 349
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“*63 apribojimai
Pilot Assist funkcijos veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
Pilot Assist funkcija – tai pagalbinė funkcija,
kuri gali padėti vairuotojui daugeliu atvejų.
Tačiau vairuotojas visada yra atsakingas už
saugaus atstumo iki aplink esančių objektų
palaikymą ir teisingą padėtį eismo juostoje.
Tam tikrais atvejais „Pilot Assist“ vairavimo
pagalbai gali kilti problemų tinkamai padėti
vairuotojui arba ji gali būti automatiškai
deaktyvinta. Tokiais atvejais „Pilot Assist“
naudoti nerekomenduojama. Tokių atvejų
pavyzdžiai:
•
eismo juostų žymės yra nusidėvėjusios,
jų nėra arba jos persipina.
•
neaiškiai atskirtos eismo juostos,
pavyzdžiui, kai eismo juostos išsiskiria
ar susijungia išvažiavimuose ar esant
kelioms ženklinimo grupėms.
•
ant ar šalia kelio yra kraštų ar kitų linijų,
kurie nepriskiriami eismo juostų ženklinimui, pvz., bordiūrų, sandūrų ar kelio
paviršiaus remonto, barjerų kraštų, kelkraščių kraštų ar ryškių šešėlių.
•
•
•
eismo juosta yra siaura ar platėjanti.
•
350
•
Kamera ir radaro jutiklis negali aptikti
visų artėjančių objektų ir kliūčių eismo
aplinkoje, pvz., kelio duobių, pastatytų
kliūčių ar objektų, kurie iš dalies ar
visiškai blokuoja maršruto kelią.
•
„Pilot Assist“ sistema „nemato“ pėsčiųjų, gyvūnų ir pan.
•
Rekomenduojamų vairo sūkių jėga yra
ribota. Tai reiškia, kad ši sistema ne
visada padės vairuotojui vairuoti ir išlaikyti automobilį eismo juostoje.
•
Automobiliuose su „Sensus
Navigation“*, ši funkcija turi pasirinktį
naudotis informacija iš žemėlapio duomenų, kas gali veikti įvairiai.
•
„Pilot Assist“ išjungiama, jeigu vairo
stiprintuvas, esant nuo greičio priklausančiam vairo pasipriešinimui, veikia
sumažinta galia, pvz., kai aušta dėl perkaitimo.
eismo juostoje yra keterų ar duobių;
prastos oro sąlygos, pvz., lyja, sninga,
tvyro rūkas, yra patižusio sniego, prastas matomumas dėl silpno ar foninio
apšvietimo, šlapia kelio danga ir t. t.
Vairuotojas taip pat turėtų atkreipti dėmesį,
kad Pilot Assist turi šiuos apribojimus:
63
apsauginiai barjerai ir pan.) neaptinkami. Tačiau jie gali būti neteisingai
aptikti kaip eismo juostų žymos ir gali
kilti pavojus, kad automobilis juos
užkabins. Vairuotojas privalo pasirūpinti, kad automobilis važiuotų tinkamu
atstumu nuo tokių kliūčių.
ĮSPĖJIMAS
Aukšti bordiūrai, kelkraščių barjerai, laikinosios kliūtys (nukreipiamieji kūgiai,
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
„Pilot Assist“ galima naudoti tik jei pažymėtos aiškios eismo juostų linijos (abiejose
pusėse). Visais kitais atvejais padidėja sąlyčio su aplinkinėmis kliūtimis, kurių funkcija
neaptiks, pavojus.
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Tai nėra susidūrimo išvengimo sistema.
Jei sistema neaptinka priekyje esančios
transporto priemonės, vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo atitinkamai reaguoti.
Funkcija nestabdo dėl pėsčiųjų ar
gyvūnų, o taip pat mažas transporto
priemonių, tokių kaip dviračiai ir motociklai. Ji taip pat nestabdo aptikusi
važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias žemas priekabas, transporto priemones ar objektus.
Nenaudokite šios funkcijos sudėtingose situacijose, pvz., miesto eisme,
sankryžose, ant slidžių paviršių, kai ant
kelio yra daug vandens ar patižusio
sniego, smarkiai lyjant ar sningant,
esant blogam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Assist, ir gali sukti vairą pageidaujama kryptimi.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad Pilot Assist funkcija skirta pirmiausia važiuoti lygiu keliu. Funkcijai gali būti
sunku palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje
važiuojančio automobilio, kai važiuojama stačia nuokalne. Tokiu atveju vairuotojui reikia
būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 343)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 312)
•
Važiavimo režimai (p. 495)
Nesinaudokite „Pilot Assist“ automobiliu veždami sunkų krovinį arba prie jo prijungę priekabą.
PASTABA
„Pilot Assist“ negalima aktyvinti, jei prie
automobilio elektros sistemos prijungta
priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
Kita informacija
Važiavimo režimo Off Road pasirinkti negalima, kai aktyvinta funkcija Pilot Assist.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Vairuotojas visada gali koreguoti arba reguliuoti įsikišimą į vairavimą, nustatytą Pilot
* Parinktis / priedas. 351
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist*64“ ženklai ir
pranešimai
Vairuotojo ekrane ir (arba) projekciniame rodinyje* gali būti rodoma daug įvairių ženklų ir
pranešimų apie „Pilot Assist“.
Tolesnėje iliustracijoje kelio ženklų informacijos (RSI65) funkcija informuoja vairuotoją, kad
didžiausias leidžiamas greitis yra 130 km/val.
(80 myl./val.).
Ankstesnėje iliustracijoje parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir tuo pat metu sekti priekyje esančią transporto priemonę, kuri
važiuoja tokiu pačiu greičiu.
Ankstesnėje iliustracijoje parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir tuo pat metu sekti priekyje esančią transporto priemonę, kuri
važiuoja tokiu pačiu greičiu.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi
nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
Čia „Pilot Assist“ papildomai teikia vairavimo
pagalbą, kadangi aptiktos eismo juostas skiriančios linijos.
Ankstesnėje iliustracijoje parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir priekyje nėra transporto
priemonės, kurią būtų galima sekti.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi
nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
64
65
352
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
Road Sign Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui
sistemos kilus susidūrimo rizikai
Vairuotojui padedančios prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo* ir „Pilot Assist“* sistemos gali įspėti vairuotoją, jeigu atstumas iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės
staiga tampa per mažas.
met aktyvinama įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis garsinis signalas, atkreipiantys vairuotojo dėmesį į tai, kad būtina nedelsiant imtis
veiksmų.
ĮSPĖJIMAS
Pagalbos vairuotojui sistemos įspėja tik
apie tas transporto priemones, kurias
aptiko jų radaras, todėl įspėjimas gali būti
neduotas visai arba duotas su tam tikru
vėlavimu. Niekada nelaukite įspėjimo. Įjunkite stabdžius, kai to reikalauja situacija.
Ankstesnėje iliustracijoje parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir priekyje nėra transporto
priemonės, kurią būtų galima sekti.
„Pilot Assist“ padeda vairuoti, nes gali aptikti
eismo juostas skiriančias linijas.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 343)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 350)
Įspėjimo apie susidūrimą garsas ir simbolis.
Garsinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Įspėjamasis signalas kilus susidūrimo
pavojui
Kameros ir radaro atliekamas atstumo
matavimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir „Pilot Assist“ naudoja apie 40 % kojinio stabdžio pajėgumo. Jei automobilį reikia
stabdyti smarkiau, negu gali pagalbos vairuotojui funkcija, o pats vairuotojas nestabdo, tuo-
Įspėjimo apie susidūrimą ženklas priekiniame stikle.
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys*, įspėjimas rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame
stikle.
}}
* Parinktis / priedas. 353
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių,
kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių
arba jei vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį,
gali būti sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį
signalą ant priekinio stiklo.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
•
•
Pilot Assist* (p. 343)
Taikinio pakeitimas su pagalbos
vairuotojui funkcija
ĮSPĖJIMAS
Pagalbos vairuotojui funkcijoms sekant kitą
transporto priemonę didesniu nei
maždaug 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir
sekamas objektas pakeičiamas iš judančios
į stovinčią transporto priemonę, pagalbos
vairuotojui funkcijos ignoruos stovinčią
transporto priemonę ir pagreitės iki įrašyto
greičio.
Pagalbos vairuotojui funkcijos – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema* ir „Pilot
Assist“*, veikiančios kartu su automatine
transmisija, esant tam tikriems greičiams turi
taikinio pakeitimo funkciją.
Taikinio pakeitimas
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
Automatinis budėjimo režimas su taikinio
pakeitimu
Pagalbos vairuotojui funkcijos išjungiamos ir
nustatomos į budėjimo režimą:
Įspėjimas apie atstumą* (p. 320)
Projekcinis rodinys* (p. 156)
•
kai greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
pagalbos vairuotojui funkcijos neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra stovinti
transporto priemonė, ar kitas objektas,
pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
kai greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
priekyje važiavusi transporto priemonė
pasuko į šoną ir pagalbos vairuotojui funkcijos nebeturi ką sekti.
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai
nusuka į šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto
priemonių.
Kai pagalbos vairuotojui funkcijos seka kitą
transporto priemonę mažesniu negu 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir pakeičia sekamą transporto priemonę – pereina nuo judančios prie
stovinčios transporto priemonės, pagalbos vairuotojui funkcijos sumažins greitį dėl stovinčios transporto priemonės.
354
Tokiu atveju, prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Pilot Assist* (p. 343)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos
vairuotojui sistemai
–
Galima nustatyti įrašytą greitį greičio ribotuvui, įprastai pastovaus greičio palaikymo sistemai, prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai* ir „Pilot Assist“* funkcijoms.
Nustatytą greitį pakeisite spaudinėdami
(1) arba
(2), taip
vairo mygtukus
pat – juos paspausdami ir palaikydami.
•
•
•
Trumpi paspaudimai: kiekvienu
paspaudimu greitis keičiamas
+/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.) žingsneliais.
Paspauskite ir palaikykite: Kai greičio
indikatorius (3) pasieks pageidaujamą
greitį, mygtuką atleiskite.
Paskutiniu mygtuko paspaudimu nustatytas greitis įrašomas į atmintį.
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį
greičio pedalu prieš paspausdamas vairo mygtuką
(1), įrašytas greitis taps automobilio
greičiu paspaudus mygtuką, jei tik vairuotojo
koja mygtuko paspaudimo metu bus ant greičio pedalo.
: padidina įrašytąjį greitį.
: sumažina įrašytąjį greitį.
Įrašytas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Automatinė pavarų dėžė
Pagalbos vairuotojui funkcijos gali sekti kitą
transporto priemonę greičiu nuo 0 km/h iki
200 km/h (125 myl./val.).
Atminkite, kad mažiausias programuojamas
greitis yra 30 km/h (20 myl./val.). Nors ji gali
sekti kitą transporto priemonę iki 0 km/h,
negalima pasirinkti ir (arba) įrašyti mažesnio
kaip 30 km/h (20 myl./val.) greičio.
Mechaninė pavarų dėžė
Pagalbos vairuotojui funkcijos gali sekti kitą
transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h
(20 myl/val.) iki 200 km/h (125 myl./val.).
„Pilot Assist“ gali teikti vairavimo pagalbą nuo
30 km/h (20 myl./val.) iki 140 km/h
(87 myl./val.).
Mažiausias programuojamas greitis yra
30 km/h (20 myl./val.), o maksimalus –
200 km/h (125 myl./val.).
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
Greičio ribotuvas (p. 322)
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 329)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
•
Pilot Assist* (p. 343)
„Pilot Assist“ gali teikti vairavimo pagalbą nuo
beveik nulinio greičio iki 140 km/h
(87 myl./val.).
* Parinktis / priedas. 355
VAIRUOTOJO PAGALBA
Laiko intervalo iki priekyje
važiuojančios transporto
priemonės nustatymas
Galima nustatyti laiko intervalą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės, kurį
palaikytų prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, „Pilot Assist“* ir įspėjimo apie
atstumą* funkcijos.
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Jis vairuotojo ekrane vaizduojamas 1–5 horizontaliomis
linijomis: kuo daugiau linijų,
tuo didesnis intervalas. Viena
linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio
priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.
PASTABA
Kai vairuotojo ekrane pasirodo ženklas su
automobiliu ir vairu, „Pilot Assist“ ima nustatytu laiko intervalu sekti priešais esančią
transporto priemonę.
Jei rodomas tik vairas, vadinasi, pagrįstu
atstumu priešais automobilį nėra kitos
transporto priemonės.
356
PASTABA
Jei ženklas vairuotojo ekrane rodo du automobilius, vadinasi, ACC seka priekyje esančią transporto priemonę iš anksto nustatytu laiko intervalu.
Jei rodomas tik vienas automobilis, vadinasi, pagrįstu atstumu priešais automobilį
nėra kitos transporto priemonės.
Laiko intervalo valdymas
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
Atstumo indikatorius
–
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2),
kad padidintumėte arba sumažintumėte
laiko intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad
laiko intervalas tam tikrose situacijose gali
žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų
važiuoti paskui priekyje esančią transporto
priemonę lygiai ir patogiai. Mažas greitis, jei
atstumai trumpi, automatinė greičio kontrolė
šiek tiek pailgina laiko intervalą.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
•
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra
nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas
atstumas metrais.
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kokius leidžia vietos eismo taisyklės.
•
Jeigu atrodo, kad aktyvintos pagalbos
vairuotojui funkcijos nereaguoja ir greičio nedidina, galbūt laiko intervalas iki
priekyje esančios transporto priemonės
jau yra trumpesnis nei nustatytasis.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kurie atitinka esamas kelių eismo sąlygas.
Vairuotojas turėtų suprasti, kad trumpi
laiko intervalai sutrumpina laiką, per
kurį reikia sureaguoti ir imtis veiksmų
susidarius netikėtai eismo situacijai.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
•
•
Pilot Assist* (p. 343)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
Įspėjimas apie atstumą* (p. 320)
Projekcinis rodinys* (p. 156)
Automatinis stabdymas su
pagalbos vairuotojui funkcija
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojui padedančios prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* ir „Pilot
Assist“* turi specialią stabdymo funkciją, kuri
veikia važiuojant lėtai ir stovint.
Stabdymo funkcija lėtai judant
spūstyje ir stovint
Pagalbos vairuotojui funkcijos įspėja tik
apie tas kliūtis, kurias aptiko jų radaras,
todėl įspėjimas gali būti neduotas visai arba
duotas su tam tikru vėlavimu.
•
Niekada nelaukite sistemos įspėjimo
arba įsikišimo. Junkite stabdžius, kai to
reikalauja situacija.
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo, važiavimas automatiškai pratęsiamas,
jeigu sustojimo trukmė neviršija
maždaug 3 sekundžių. Jei priekyje esanti
transporto priemonė per šį laiką nepajuda,
pagalbos vairuotojui funkcija nustatoma veikti
budėjimo režimu su automatiniu stabdymu.
Pagalbos vairuotojui funkcijos gali išlaikyti
automobilį nejudamą ilgiausiai 5 minutes.
Po to įsijungia stovėjimo stabdys ir funkcija
išjungiama.
Ši funkcija iš naujo aktyvinama vienu iš šių
būdų:
Prieš iš naujo aktyvinant pagalbos vairuotojui funkcijas, reikia atleisti stovėjimo stabdį.
–
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
PASTABA
.
Nuspauskite greičio pedalą.
> Funkcija atnaujina priešais esančios
transporto priemonės sekimą, jeigu ji
pradeda judėti pirmyn per
maždaug 6 sekundes.
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
}}
* Parinktis / priedas. 357
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Automatinio stabdymo nutraukimas
Kai kuriose situacijose, automatinis stabdymas
išjungiamas sustojus ir ši funkcija perjungiama
į budėjimo režimą. Tai reiškia, kad stabdžiai
atleidžiami ir automobilis gali pradėti riedėti,
todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats sustabdyti
automobilį, kad šis išliktų vietoje.
Taip gali nutikti tokiais atvejais:
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
•
Pilot Assist* (p. 343)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
Stabdymo funkcijos (p. 478)
Važiavimo režimas vairuotojo
pagalbai
Vairuotojas gali pasirinkti skirtingus vairavimo
stilius ir nurodyti, kaip vairuotojo pagalba
turėtų palaikyti nustatytą laiko intervalą iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Pasirenkama važiavimo režimo valdymo elementu DRIVE MODE.
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
Nurodykite vieną iš šių parinkčių:
įjungiamas stovėjimo stabdys;
• Pure – vairuotojo pagalba fokusuojasi į
•
vairuotojas nustato funkciją veikti budėjimo režimu.
gerus degalų ekonomijos rodiklius, o tai
reiškia ilgesnį laiko intervalą iki priekyje
esančios transporto priemonės.
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį
P, N arba R;
• Hybrid – vairuotojo pagalba stengiasi kaip
įmanoma sklandžiau laikytis nustatyto
laiko intervalo iki priekyje esančios transporto priemonės.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais įjungiamas stovėjimo stabdys, kad automobilis liktų stovėti.
• Power – vairuotojo pagalba atidžiau seka
nustatyto laiko intervalo iki priekyje esančios transporto priemonės pokyčius, todėl
tam tikrais atvejais gali būti staigiau greitėjama arba stabdoma.
Taip nutinka, jei funkcija laiko automobilį vietoje įjungusi pagrindinius stabdžius ir:
•
358
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima
saugos diržą;
•
ši funkcija būna laikiusi automobilį vietoje
ilgiau nei maždaug 5 minutes;
•
•
perkaista stabdžiai;
vairuotojas rankiniu būdu išjungia variklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
Važiavimo režimai (p. 495)
Laiko intervalo iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės nustatymas (p. 356)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalba posūkyje*66
Greičio vingyje reguliavimas gali padėti vairuotojui sumažinti greitį prieš staigesnius
posūkius, jei nustatytasis prisitaikančios
pastovaus greičio palaikymo sistemos* arba
„Pilot Assist“* greitis apskaičiuojamas kaip
per didelis.
Skaičiavimai atliekami naudojant automobilio
palydovinės navigacijos sistemos „Sensus
Navigation*“ žemėlapių duomenų informaciją.
Išvažiavus iš posūkio, grąžinamas anksčiau
nustatytas automobilio greitis.
Kartu su automobilio greičio
mažinimo funkcija vairuotojo
ekrane parodomas šis ženklas.
Vairuotojas gali bet kada atšaukti funkciją,
pasirinkdamas stabdyti arba panaudodamas
greičio pedalą.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
•
Pilot Assist* (p. 343)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
Važiavimo režimai (p. 495)
Važiavimo režimai
Pagalba posūkyje priklauso nuo nustatyto
važiavimo režimo. Jei pasirinkti važiavimo
režimo neleidžiama, funkcija nustato parinktį
Komfortas. Įjungus parinktį Dinaminis, automobilis posūkius įveikia sportiškiau ir iš jų
išvažiuoja didesniu pagreičiu.
66
Ši funkcija siūloma tik tam tikrose rinkose.
* Parinktis / priedas. 359
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbos posūkiuose*
aktyvinimas arba išaktyvinimas
Pagalbos posūkiuose funkciją galima suaktyvinti kaip priedą prie prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* arba „Pilot
Assist“*. Vairuotojas taip pat gali pasirinkti
išaktyvinti šią funkciją.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Kitą kartą užvedus variklį, vėl suaktyvinama
paskutinė naudota nuostata arba veikia tos
nuostatos, kurios buvo parinktos vairuotojo
profilyje, susietame su naudojamu rakteliu67.
Susijusi informacija
•
•
67
68
360
Pagalba posūkyje* (p. 359)
Pagalbos posūkiuose* apribojimai
Pagalbos posūkiuose veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas. Ši funkcija siūloma tik tam tikrose rinkose.
Vairuotojas turėtų žinoti šiuos veikimo apribojimų pavyzdžius:
•
Pagalba posūkiuose gali veikti ribotai
mažesniuose keliuose ir tankiai apgyvendintose vietovėse.
•
Slidžiuose keliuose ar sankryžose pagalba
posūkiuose gali būti laikinai išjungiama.
•
Jei palydovinio navigatoriaus68 žemėlapio
duomenys neatnaujinti, pagalba posūkiuose gali veikti ribotai.
•
Jei nėra ryšio tarp palydovinio navigatoriaus68 ir palydovinės sistemos, pagalba
posūkiuose gali veikti ribotai.
•
Naujuose ar atnaujintuose keliuose žemėlapio duomenys gali būti netikslūs.
•
Kai skaičiuojamas tinkamas posūkio įveikimo greitis, neįvertinama rizika, susijusi
su sumažėjusiu sukibimu dėl nepalankių
oro sąlygų ar kelio būklės.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Pagalba posūkyje* (p. 359)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Pagalbos posūkiuose* apribojimai
(p. 360)
Šios parinktys priklauso nuo rinkos.
Tik įdiegus „Volvo“ palydovinę navigaciją „Sensus Navigation*“.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Lenkimo pagalba
ĮSPĖJIMAS
Lenkimo pagalba gali padėti vairuotojui lenkiant kitas transporto priemones. Šią funkciją
galima naudoti su prisitaikančia pastovaus
greičio palaikymo sistema* arba su „Pilot
Assist“*.
Kaip veikia lenkimo pagalba
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema arba „Pilot Assist“ seka kitą transporto priemonę ir vairuotojas parodo ketinimą
lenkti, įjungdamas posūkio signalą69, ši sistema padeda didindama greitį link priekyje
važiuojančios transporto priemonės, kol vairuotojo automobilis pasiekia lenkimo juostą.
Funkcija išlieka aktyvi, kol vairuotojas galiausiai nutolsta nuo aplenktos transporto priemonės.
Atminkite, kad ši funkcija gali būti aktyvinta
ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., įjungiamas posūkio signalas siekiant persirikiuoti
arba išvažiuoti į kitą kelią. Tokiu atveju
automobilis trumpam pagreitės.
69
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Funkcija tokiu atveju uždelsia greičio mažinimo operaciją, kad nereikėtų per anksti stabdyti, vairuotojui artėjant prie lėtesnės transporto priemonės.
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Lenkimo pagalbos naudojimas
Lenkimo pagalbą galima naudoti su prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema*
arba su „Pilot Assist“*. Yra eilė kriterijų, jeigu
norima pasinaudoti lenkimo pagalba.
Norint aktyvinti lenkimo pagalbą, turi būti
patenkintos šios sąlygos:
•
priešais turi būti transporto priemonė
(„tikslinė transporto priemonė“);
•
jūsų automobilio esamas greitis turi būti
bent 70 km/h (43 myl./val.);
•
įrašytas greitis turi būti pakankamai didelis, kad aplenkti būtų saugu.
Kaip įjungti lenkimo pagalbą:
–
Įjunkite posūkio signalą.
Įjunkite posūkio kairėn signalą, jei automobilio vairas įtaisytas kairėje, arba posūkio
dešinėn signalą, jei vairas dešinėje.
> Lenkimo pagalba įjungiama.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
Lenkimo pagalbos naudojimas (p. 361)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
Pilot Assist* (p. 343)
Tai galioja tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu kairėje pusėje ir dešinįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu dešinėje pusėje.
}}
* Parinktis / priedas. 361
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Naudodamasis lenkimo pagalbine sistema,
vairuotojas turėtų atminti, kad automobilis
gali nepageidaujamai pagreitėti, jei sąlygos
staiga pasikeistų.
•
„Pilot Assist“* budėjimo režimas (p. 348)
Radaras
Radarą naudoja keletas vairuotojo pagalbos
sistemų ir jo paskirtis yra aptikti kitas transporto priemones.
Taigi, teikia vengti tam tikrų situacijų, pvz.:
•
jei automobilis artėja prie išvažiavimo ir
ketinama nusukti ta pačia kryptimi,
kuria paprastai lenkiama;
•
jei priekyje esanti transporto priemonė
sumažina greitį prieš vairuotojo automobiliui išvažiuojant į lenkimo eismo
juostą;
•
jei sulėtėja eismas lenkimo eismo juostoje;
•
jei automobiliu su vairu dešinėje pusėje
važiuojama šalyje, kur eismas vyksta
kairiąja kelio puse (arba atvirkščiai).
Šio tipo situacijų išvengiama laikinai nustačius
prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
arba „Pilot Assist“ į budėjimo režimą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
362
Lenkimo pagalba (p. 361)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
Pilot Assist* (p. 343)
Radaro vieta.
Radarą naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
•
Įspėjimas apie atstumą*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
Pilot Assist*
Eismo juostos laikymo pagalba
City Safety
Bet koks radaro modifikavimas neleistinas dėl to jo naudojimas gali tapti neteisėtu pagal
įstatymą.
Budėjimo režimas prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai* (p. 337)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Rekomenduojama techninė priežiūra
kameros ir radaro blokui (p. 377)
•
Radaro tipo patvirtinimas (p. 364)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
363
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro tipo patvirtinimas
Čia pateikiamas automobilio prisitaikančios
pastovaus greičio palaikymo sistemos radarų
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
blokų* (ACC70), „Pilot Assist“* ir BLIS*71 tipo
patvirtinimas.
Tipo patvirtinimas
✓
Botsvana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazilija
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
70
71
364
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Europos
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße
75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Jungtiniai
Arabų Emyratai
(UAE)
Gana
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
365
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
Tipo patvirtinimas
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonezija
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaika
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
✓
Malaizija
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokas
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
366
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACC
& PA
BLIS
✓
Ženklas
Tipo patvirtinimas
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Meksika
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldova
✓
✓
Nigerija
✓
Omech.
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
367
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
ACC
& PA
BLIS
✓
Serbija
И011 14
✓
✓
Singapūras
И011 17
DA 105753
✓
✓
368
Tipo patvirtinimas
✓
Rusija
Pietų Afrika
Ženklas
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Pietų Korėja
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taivanas
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
}}
369
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
ACC
& PA
BLIS
Ženklas
Tipo patvirtinimas
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
ь
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
370
Vietnamas
✓
Zambija
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radijo ryšio įrangos tipo patvirtinimas
Rinka
Ženklas
Europos
Tipo patvirtinimas
„Volvo Cars“ deklaruoja, kad visa radijo įranga dera su direktyvos 2014/53/ES esminiais reikalavimais ir kitais aktualiais nuostatais.
R 204-750001
Japonija
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This
device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Išsamios informacijos apie tipo patvirtinimą
rasite support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Radaras (p. 362)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* (p. 333)
Pilot Assist* (p. 343)
BLIS* (p. 393)
* Parinktis / priedas. 371
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kamera
Susijusi informacija
Kamerą naudoja keletas vairuotojo pagalbos
sistemų ir jos paskirtis yra, pavyzdžiui, aptikti
eismo juostų linijas arba kelio ženklus.
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Rekomenduojama techninė priežiūra
kameros ir radaro blokui (p. 377)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Kameros vieta.
Kamerą naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
372
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
Pilot Assist*
Eismo juostos laikymo pagalba*
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
City Safety
Driver Alert Control*
Kelio ženklų informacija*
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai *
Parkavimo pagalbos sistema*
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kameros ir radaro bloko
apribojimai
Kameros ir radaro bloko veikimas turi tam
tikrų apribojimų, kas, savo ruožtu, apriboja ir
šį bloką naudojančias funkcijas. Vairuotojas
turėtų žinoti šiuos veikimo apribojimų pavyzdžius:
Kamera ir radaras
Užstotas blokas
Kamera įrengta priekinio stiklo viršutinėje
dalyje iš vidinės pusės kartu su automobilio
radaru.
Nieko nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite
priekinio stiklo vidinėje ar išorinėje pusėje,
priešais arba aplink kameros ir radaro bloką,
nes tai gali trukdyti kamera ir radaru paremtų
funkcijų veikimui. Dėl to kai kurios funkcijos
gali blogiau veikti, būti visiškai išjungtos arba
neteisingai reaguoti.
Jei vairuotojo ekrane pasirodo šis
ženklas ir pranešimas „Priekinio
stiklo jutiklis Jutiklis užblokuotas,
žr. savininko vadovą“, tai reiškia,
kad kamera ir radaras priešais automobilį
negali aptikti kitų transporto priemonių, dviratininkų, pėsčiųjų bei stambesnių gyvūnų, o
automobilio funkcijos, kurių veikimas grindžiamas kamera ir radaru, gali sutrikti.
Pažymėta sritis privalo būti reguliariai valoma ir joje
negali būti lipdukų, pašalinių objektų, tamsinimo plėvelės ir pan.
Šioje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl
rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami
veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą ir radarą yra užterštas
arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo srities priešais kamerą ir radarą esančius nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas ir smarkus lietus arba sniegas užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei stipriai lyja ar sninga.
}}
373
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Priežastis
Veiksmai
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro
signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros bei radaro yra
nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros ar radaro dangtelio viduje. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Intensyvi priešpriešinė šviesa
Nieko nedaryti. Palankesnėmis apšvietimo sąlygomis kamera automatiškai nustatoma iš naujo.
Aukšta temperatūra
Esant labai aukštai temperatūrai, kamera ir
radaras gali būti laikinai išjungiami
maždaug 15 minučių po variklio užvedimo, siekiant apsaugoti jų elektroniką. Kamera ir radaras įjungiami automatiškai kai temperatūra
pakankamai nukrenta.
visai neveiks pagalbos vairuotojui funkcijos,
kurios naudoja radarą:
•
Apgadintas priekinis stiklas
PASTABA
Nepašalinus šios problemos, gali sumažėti
vairuotojo pagalbos sistemų, naudojančių
kamerą ir radarą, efektyvumas. Dėl to kai
kurios funkcijos gali blogiau veikti, būti
visiškai išjungtos arba neteisingai reaguoti.
Žemiau išvardintieji dalykai taip pat galioja
norint nerizikuoti, kad netinkamai veiks arba
72
374
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu priekiniame stikle atsiradęs įbrėžimas, įskilimas ar akmens pažeidimas
patenka į kurį nors iš „langų“ kameros ir
radaro blokui ir apima apie 0,5 x 3,0 mm
(0,02 x 0,12 col.) arba didesnį plotą, reikia
kreiptis į autoservisą72, kad būtų galima
pakeisti priekinį stiklą.
•
„Volvo“ nerekomenduoja taisyti įskilimų,
įbrėžimų ar akmenų pažeidimų plote priešais kameros ir radaro bloką – vietoje to
reikėtų pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą susisiekite su
autoservisu72 kad pasitikrintumėte, ar
buvo užsakytas tinkamas priekinis stiklas
ir jis bus įdėtas.
•
Pakeitus priekinį stiklą reikia uždėti to
paties tipo priekinio stiklo valytuvus arba
„Volvo“ patvirtintus valytuvus.
•
Keičiant priekinį stiklą, autoservise72
būtina iš naujo sukalibruoti kameros ir
radaro bloką, siekiant užtikrinti, kad automobilyje veiktų visos kamera ir radaru
paremtos sistemos.
Radaras
Transporto priemonės greitis
Radaro bloko gebėjimas aptikti priešais esančią transporto priemonę smarkiai sumažėja,
jeigu priešais važiuojančios transporto priemonės greitis labai skiriasi nuo jūsų automobilio
greičio.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Ribotas veikimo laukas
Radaro veikimo laukas ribotas. Kai kuriais
atvejais kita transporto priemonė neaptinkama
visai arba aptinkama vėliau nei tikėtina.
priekyje važiuojančių transporto priemonių) aptinka per vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės,
kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali
būti neaptiktos.
Posūkiuose radaras gali aptikti ne tą transporto priemonę arba pamesti iš regos
lauko nustatytą transporto priemonę.
Žemos priekabos
pvz., kai smarkiai sninga ar lyja, tvyro tirštas
rūkas, per stiprią dulkių audrą ar šlapdribą.
Tokiomis sąlygomis nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali būti žymiai apribotas
arba laikinai išjungtas.
Intensyvios priešinga kryptimi artėjančio automobilio šviesos, stiprūs atspindžiai nuo
važiuojamosios dalies, sniegas ar ledas ant
kelio paviršiaus, purvas ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali žymiai pabloginti
kameros veikimą, kai ji naudojama stebėti
važiuojamąją dalį, siekiant aptikti pėsčiuosius,
dviratininkus, stambius gyvūnus arba kitas
transporto priemones.
Žema priekaba radaro šešėlyje
Ribotas veikimo laukas
Kartais radaras nedideliu atstumu nutolusias transporto priemones (pvz., transporto priemonę tarp jūsų automobilio ir
Radarui gali būti keblu aptikti ir žemą priekabą
arba ji gali būti neaptikta išvis, tad vairuotojas
turėtų būti ypač atsargus važiuodamas paskui
žemas priekabas, kai aktyvinta prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema* arba
„Pilot Assist“*.
Kamera
Pablogėjęs matomumas
Kamerų veikimas turi apribojimų, panašių į
žmogaus akies, t.y., jos gali blogiau „matyti“,
}}
* Parinktis / priedas. 375
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Riboto matomumo sektoriai
Sugedusi kamera
Jei kameros sektorius juodas
ir pateikiamas šis ženklas,
vadinasi, kamera neveikia.
Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti
prastesnė.
Galinė statymo kamera
Toliau pateikiama pavyzdinė
iliustracija.
ĮSPĖJIMAS
Kai rodomas šis simbolis,
atkreipkite papildomą
dėmesį, kai važiuojate
atbuline eiga, jei prie automobilio prijungta priekaba
(su elektros jungtimi), dviračių laikiklis ar pan.
Šis simbolis rodo, kad važiuojant atbuline
eiga statymo pagalbos jutikliai yra išjungti
ir įspėja apie visas kliūtis.
Kameros apžvalgos laukuose yra riboto matomumo
sektorių.
Statymo pagalbos kamerų 360° vaizde* kliūtys ir (arba) objektai gali „pradingti“ tarpuose
tarp atskirų kamerų.
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Automobilio kairioji kamera sugedo.
ĮSPĖJIMAS
Atkreipkite dėmesį: net jei atrodo, kad nesimato santykinai mažos vaizdo dalies, iš tikrųjų ta dalis gali būti pakankamai didelė.
Tokiu atveju galite nepastebėti kliūties, kol
galiausiai automobilis bus per arti.
Juodas kameros sektorius rodomas ir toliau
nurodytais atvejais, tačiau tokiu atveju nepateikiamas sugedusios kameros ženklas:
•
•
•
atidarytos durelės;
atidarytas bagažinės dangtis;
užlenktas šoninis veidrodėlis.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl
vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis.
376
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kamera (p. 372)
Radaras (p. 362)
Rekomenduojama techninė priežiūra
kameros ir radaro blokui (p. 377)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 428)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rekomenduojama techninė
priežiūra kameros ir radaro blokui
Susijusi informacija
•
•
•
Kad kamera ir radaras veiktų tinkamai, priešais juos neturi būti nešvarumų, ledo ar
sniego. Šią sritį reikia reguliariai nuplauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
•
PASTABA
Kamera (p. 372)
Radaras (p. 362)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 428)
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego
gali pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, sistema gali veikti ribotai arba neveikti
išvis.
Galinių radarų vietos. Pasirūpinkite, kad nurodytas
paviršius būtų švarus (automobilio kairėje ir dešinėje
pusėse).
Statymo jutiklių vietos.
•
Siekiant užtikrinti geriausią įmanomą veikimą, sritys prieš jutiklius visada turi būti
švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite
drungnu vandeniu su automobilių šampūnu – stenkitės jų nesubraižyti.
SVARBU
Pagalbos vairuotojui sistemos komponentų
techninės priežiūros darbai privalo būti
atliekami tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Parinktis / priedas. 377
VAIRUOTOJO PAGALBA
City Safety™
Safety“73
„City
sistema gali šviesomis, garsiniais signalais ir stabdžių pulsaciją įspėti vairuotoją apie staiga pasirodžiusius pėsčiuosius, dviratininkus, stambesnius gyvūnus ir
transporto priemones.
Funkcija vairuotojui padeda automatiškai
sustabdydama automobilį, jei artėja pavojus
susidurti ir vairuotojas laiku nereaguoja
(nestabdo ir (arba) nesuka vairo).
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki
priekyje esančios transporto priemonės lieka
minimalus atstumas.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
City Safety įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl
ji gali padėti ne visais atvejais.
City Safety reikia įjungti kuo vėliau, kad būtų
išvengta nereikalingo trukdymo. Automatinis
stabdymas vyksta tik po įspėjimo apie susidūrimą arba kartu su juo.
Radaro vieta.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi „City
Safety“ tik tada, kai automobilis atsiduria
beveik avarinėje situacijoje.
„City Safety“ gali padėti išvengti susidūrimo
arba sumažinti susidūrimo greitį.
„City Safety“ – tai pagalba, padedanti vairuotojui išvengti susidūrimo su pėsčiuoju, stambiu
gyvūnu, dviratininku ar transporto priemone.
„City Safety“ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui išvengti susidūrimo važiuojant vilkstine,
kai, pvz., dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio
stokos galima padaryti avariją.
73
378
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
„City Safety“ antrinės funkcijos (p. 379)
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 381)
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
(p. 382)
•
„City Safety“ stabdo reaguodama į priešais atvažiuojančias transporto priemones
(p. 387)
•
Automatinis stabdymas, kai „City Safety“
funkcija nemato išvengimo manevro galimybių (p. 386)
•
•
City Safety skersiniame eisme (p. 384)
•
•
„City Safety“ apribojimai (p. 388)
„City Safety“ – vengimo manevro vairavimo pagalba (p. 386)
Pranešimai esant City Safety (p. 391)
„City Safety“ antrinės funkcijos
Safety“74
„City
funkcija, sumažindama automobilio greitį automatinio stabdymo funkcija,
gali padėti vairuotojui išvengti susidūrimo su
priekyje esančia transporto priemone, dviratininku, pėsčiuoju arba stambesniu gyvūnu.
Jei greičio skirtumas bus didesnis nei toliau
nurodyti greičiai, „City Safety“ automatinio
stabdymo funkcija negalės išvengti susidūrimo, tačiau padės sušvelninti jo pasekmes.
Pėstieji
Pėsčiojo atveju „City Safety“ gali sumažinti
greitį iki 45 km/h (28 myl./val.).
Stambūs gyvūnai
Kilus pavojui atsitrenkti į stambų gyvūną, „City
Safety“ gali sumažinti automobilio greitį iki
15 km/h (9 myl./val.).
Stabdymo dėl stambių gyvūnų funkcija pirmiausia skirta siekiant sumažinti smūgio jėgą
važiuojant didesniu greičiu ir efektyviausiai veikia, kai greitis viršija 70 km/h (43 myl./val.),
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
„City Safety“ antrinės funkcijos
Transporto priemonės
Iki smūgio į priekyje esančią transporto priemonę „City Safety“ gali sumažinti greitį iki
60 km/h (37 myl./val.).
Dviratininkai
Iki smūgio į priekyje esantį dviratininką „City
Safety“ gali sumažinti greitį iki 50 km/h
(30 myl./val.).
74
tačiau mažiau efektyvi važiuojant mažesniu
greičiu.
Funkcijų apžvalga.
Garsinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Įspėjamasis signalas kilus susidūrimo
pavojui
Kameros ir radaro atliekamas atstumo
matavimas
„City Safety“ veikia trimis pakopomis tokia
tvarka:
1.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2. Stabdžių pagalba
3. Automatinis stabdys
}}
379
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Toliau aiškinama, kas nutinka trijų procedūrų
metu:
1 – Įspėjimas apie susidūrimą
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį susidūrimą.
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys*, įspėjimas rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame
stikle.
„City Safety“ gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stovinčias ir ta pačia kryptimi priekyje judančias transporto priemones. Be to,
„City Safety“ gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stambius gyvūnus, skersai kertančius kelią priešais automobilį.
Kilus rizikai susidurti su pėsčiuoju, stambesniu
gyvūnu, dviratininku arba transporto priemone
ar priemonėmis, vairuotojo dėmesį mėginama
atkreipti vaizdiniais, garsiniais ir stabdžių pulsavimo įspėjimais. Stabdžių pulsavimo įspėjimo nebūna važiuojant mažesniu greičiu, vairuotojui staigiai stabdant ar greitėjant. Stabdžių impulso dažnis skiriasi pagal automobilio
greitį.
2 – Stabdymo pagalba
Jei susidūrimo pavojus vis dar didėja po įspėjimo apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Įspėjimo apie susidūrimą ženklas priekiniame stikle.
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių,
kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių
arba jei vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį,
gali būti sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį
signalą ant priekinio stiklo.
380
Stabdymo pagalba sustiprina vairuotojo stabdymą, kai sistema nutaria, kad stabdymo
nepakanka susidūrimui išvengti.
3 – Automatinis stabdys
Automatinio stabdžio funkcija aktyvinama
paskutinė.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas, aktyvinama automatinio stabdymo funkcija (nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas
stabdo, ar ne). Tada stabdoma ribota stabdymo jėga, tuo siekiant sumažinti susidūrimo
greitį arba jei tokio stabdymo pakanka susidūrimui išvengti.
Saugos diržo įtempiklis gali būti aktyvinamas
ryšium su automatinio stabdymo funkcijos
suveikimu.
Atskirais atvejais automatinio stabdžio veikimas gali prasidėti švelniu stabdymu ir po to
laipsniškai sustiprėti iki maksimalaus stabdymo.
„City Safety“ išvengus susidūrimo su stacionariu objektu, automobilis lieka stovėti laukdamas vairuotojo veiksmo. Jei automobilis stabdomas dėl priekyje esančios lėtesnės transporto priemonės, greitis sumažėja iki jos greičio.
PASTABA
Jei automobilyje sumontuota mechaninė
pavarų dėžė, variklis išsijungia, kai automatinio stabdžio funkcija sustabdo automobilį, nebent vairuotojas prieš tai nuspaudžia
sankabos pedalą.
Vairuotojas gali bet kada pertraukti stabdymą,
paspausdamas iki galo akceleratoriaus pedalą.
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyvinus City Safety funkciją ir šiai įjungus
stabdžius, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi (buvo
aktyvinta).
ĮSPĖJIMAS
City Safety įspėjimo atstumo
nustatymas
atveju sumažės bendrasis įspėjimų skaičius ir
„City Safety“ įspės vėliau.
„City Safety“75 būna nuolat aktyvinta, tačiau
vairuotojas turi galimybę parinkti įspėjimo
atstumą šiai funkcijai.
Taigi, Vėlai įspėjimo atstumas turi būti naudojamas tik išskirtiniais atvejais, vairuojant dinamiškai.
PASTABA
Vairuotojas neturėtų naudoti „City Safety“
vairavimo stiliui pakeisti: vairuotojas neturėtų manyti, kad „City Safety“ visada
sustabdys.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 378)
City Safety skersiniame eisme (p. 384)
„City Safety“ stabdo reaguodama į priešais atvažiuojančias transporto priemones
(p. 387)
„City Safety“ apribojimai (p. 388)
Projekcinis rodinys* (p. 156)
Saugos diržo įtempiklis (p. 49)
Funkcijos „City Safety“ deaktyvinti negalima. Ji aktyvinama automatiškai, užvedus
variklį ar įjungus elektros režimą, ir lieka
veikti iki jo (jos) išjungimo.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą ir
apibrėžia, kada duodamas vaizdinis, garsinis ir
stabdžių pulsavimo įspėjimai.
Kaip pasirinkti įspėjimo atstumą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe.
2. Srityje City Safety įspėjimas pasirinkite
Vėlai, Normalus arba Anksti, jei norite
nustatyti pageidaujamą įspėjimo atstumą.
Jei nuostata Anksti įspėja per dažnai ir tam
tikrais atvejais gali erzinti, pasirinkite įspėjimo
atstumą Normalus arba Vėlai.
Jei įspėjimai duodami per dažnai ir ima trukdyti, įspėjimo atstumą galima sumažinti. Tokiu
75
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
}}
* Parinktis / priedas. 381
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
PASTABA
Jokia automatinė sistema negali garantuoti šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis sąlygomis. Todėl niekada
nebandykite „City Safety“ važiuodami į
žmones, gyvūnus arba transporto priemones: taip galite padaryti didelės
žalos, ką nors rimtai sužeisti ir sukelti
pavojų gyvybei.
„City Safety“ įspėja vairuotoją kilus
susidūrimo pavojui, tačiau ji negali
pagreitinti vairuotojo reakcijos.
Net jei parenkamas įspėjimo atstumas
Anksti, tam tikrais atvejais įspėjimai
gali būti pateikiami per vėlai, pvz., jei
yra didelis greičio skirtumas arba jei
priekyje esanti transporto priemonė
ima staigiai stabdyti.
„Rear Collision Warning*" įspėjimas su
avariniu signalu deaktyvinamas, jei nustatomas žemiausias funkcijos „City Safety"
įspėjimo apie susidūrimą atstumo lygis
„Vėlai"/>
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 378)
„City Safety“ apribojimai (p. 388)
Rear Collision Warning* (p. 392)
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
„City Safety“76 gali padėti vairuotojui aptikti
transporto priemones, dviratininkus, stambius gyvūnus ir pėsčiuosius.
Transporto priemonės
„City Safety“ aptinka daugumą transporto
priemonių, kurios stovi arba juda ta pačia kryptimi, kaip ir vairuotojo automobilis. Ši funkcija
gali aptikti ir iš priekio artėjančias transporto
priemones, o tam tikrais atvejais ir skersinį
eismą.
Kad „City Safety“ galėtų aptikti transporto
priemonę tamsoje, jos priekiniai ir galiniai
žibintai turi veikti ir ji turi būti aiškiai apšviesta.
Dviratininkai
Nustačius įspėjimo atstumą Anksti,
įspėjimai teikiami anksčiau. Tai gali
reikšti, kad įspėjimai gali būti teikiami
dažniau nei parinkus įspėjimo atstumą
Normalus, tačiau jis yra rekomenduojamas, kadangi taip „City Safety“ gali
veikti efektyviau.
Pavyzdžiai to, ką „City Safety “ supranta kaip dviratininką – su aiškiais kūno ir dviračio kontūrais.
76
382
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Geram sistemos veikimui reikia, kad dviratininką aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma aiškesnę informaciją apie kūno ir dviračio kontūrus, o tam reikia gebėti identifikuoti
dviratį, dviratininko galvą, rankas, pečius,
kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis bei įprastą
žmogaus judėjimo schemą.
Pėstieji
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais arba žemesnių nei 80 cm (32 in.)
ūgio pėsčiųjų;
•
pėsčiųjų, jei prastas pėsčiųjų foninis
kontrastas. Tokiu atveju, įspėjimai ir
stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali
nebūti;
Pavyzdžiai to, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius
su aiškiais kūno kontūrais.
•
stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.
Geram sistemos veikimui reikia, kad pėsčiąjį
aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma aiškesnę informaciją apie kūno kontūrus, o tam būtina gebėti identifikuoti galvą,
rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno
dalis bei įprastą žmogaus judėjimo schemą.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo
(pagal greitį) palaikymą.
Jei nesimato tam tikrų didelių dviratininko
kūno arba dviračio dalių, funkcijos kamera dviratininko neaptiks.
Kad sistema galėtų aptikti dviratininką, jis turi
būti suaugęs ir važiuoti suaugusiesiems skirtu
dviračiu.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali
neaptikti visų dviratininkų, pvz., ji nepastebi:
•
•
iš dalies uždengtų dviratininkų;
dviratininkų, jei prastas jų foninis kontrastas. Tokiu atveju įspėjimai ir stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali
nebūti;
•
kūno kontūrus slepiančius drabužius
dėvinčių dviratininkų;
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo
(pagal greitį) palaikymą.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali
neaptikti visų pėsčiųjų, pvz., ji nepastebi:
Kad būtų galima aptikti pėsčiąjį, jis turi išsiskirti iš fono, pavyzdžiui, drabužiais, arba jį turi
išryškinti pats fonas ir oro sąlygos. Jei kontrastas prastas, pėsčiasis gali būti aptiktas vėlai
arba iš viso nepastebėtas, o tai reiškia, kad
įspėjama ir stabdoma bus per vėlai arba tai iš
viso nebus daroma.
„City Safety“ gali papildomai aptikti pėsčiuosius tamsoje, jei juos apšviečia automobilio
priekiniai žibintai.
}}
383
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Stambūs gyvūnai
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali
neaptikti visų stambių gyvūnų, pvz., ji
nepastebi:
•
•
greitai bėgančių arba judančių stambių
gyvūnų;
•
stambių gyvūnų, jei prastas jų foninis
kontrastas. Tokiu atveju įspėjimai ir
stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali
nebūti;
•
smulkių gyvūnų, pvz., šunų arba kačių.
Susijusi informacija
Jei funkcijos kamera „nematys“ tam tikrų
gyvūno kūno dalių, sistema gyvūno neaptiks.
•
•
77
384
iš dalies uždengtų stambių gyvūnų;
Kad ši sistema gerai veiktų, reikia, kad stambų
gyvūną (pvz., briedį ar arklį) aptinkanti funkcija
gautų maksimaliai aiškią informaciją apie kūno
kontūrus, ir tam ji turi galėti identifikuoti
gyvūną tiesiogiai iš šono ir kartu pagal įprastą
to gyvūno judėjimo modelį.
„City Safety“ gali papildomai aptikti stambius
gyvūnus tamsoje, jei juos apšviečia automobilio priekiniai žibintai.
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
„City Safety“77 gali padėti vairuotojui sukant
ir kertant kito iš priekio artėjančio automobilio
judėjimo trajektoriją sankryžoje.
stambesnių gyvūnų iš priekio arba iš
užpakalio;
•
Pavyzdžiai to, ką „City Safety“ supranta kaip stambius gyvūnus: stovinčius arba lėtai einančius ir su aiškiais kūno kontūrais.
City Safety skersiniame eisme
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo
(pagal greitį) palaikymą.
City Safety™ (p. 378)
„City Safety“ apribojimai (p. 388)
Sektorius, kuriame „City Safety“ gali
aptikti artėjančias skersai važiavimo krypčiai judančias transporto priemones.
Kad „City Safety“ aptiktų susidūrimo trajektorija atvažiuojančią transporto priemonę, pastaroji turi pirmiausia patekti į sektorių, kuriame
„City Safety“ gali išanalizuoti situaciją.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Taip pat turi būti patenkinti šie kriterijai:
•
jūsų automobilis turi važiuoti ne mažesniu
nei 4 km/h (3 myl./val.) greičiu;
•
jūsų automobilis turi sukti kairėn, kai eismas juda dešiniąja kelio puse, arba dešinėn, kai eismas juda kairiąja kelio puse;
•
turi būti įjungti atvažiuojančios transporto
priemonės priekiniai žibintai.
„City Safety“ apribojimai skersinio
eismo atžvilgiu
Atskirais atvejais „City Safety“ gali kilti problemų padėti vairuotojui spręsti susidūrimo
pavojaus problemas, susijusias su atvažiuojančiu skersiniu eismu.
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
•
Susijusi informacija
•
•
PASTABA
City Safety™ (p. 378)
City Safety skersiniame eisme (p. 384)
„City Safety“ apribojimai (p. 388)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
„City Safety“ apribojimai (p. 388)
Pavyzdžiai:
•
stabilumo kontrolės sistema ESC įsikiša,
jei kelias slidus;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė
aptinkama per vėlai;
•
jei atvažiuojančią transporto priemonę kas
nors užstoja;
•
jei išjungti atvažiuojančios transporto priemonės priekiniai žibintai;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė
važiuoja neprognozuojamai, pvz., vėliau
staigiai persirikiuoja.
385
VAIRUOTOJO PAGALBA
„City Safety“ – vengimo manevro
vairavimo pagalba
labiau. Funkcija papildomai padeda vėl ištiesinti automobilį, pravažiavus kliūtį.
„City Safety“ vairavimo pagalba gali padėti
vairuotojui nusukti nuo kitos transporto priemonės arba kliūties, kai neįmanoma išvengti
susidūrimo tiesiog stabdant. „City Safety“
vairavimo pagalbos išjungti negalima – ji
visada aktyvi.
„City Safety“ vairavimo pagalba gali aptikti:
•
•
•
•
transporto priemones;
dviratininkus
pėsčiuosius;
stambesnius gyvūnus.
Susijusi informacija
•
•
City Safety™ (p. 378)
„City Safety“ apribojimai (p. 388)
Automatinis stabdymas, kai „City
Safety“ funkcija nemato išvengimo
manevro galimybių
„City Safety“78 gali padėti vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį anksčiau, jei
neįmanoma išvengti susidūrimo tik pasukant į
šoną.
„City Safety“ padeda vairuotojui nuolat stebėdama galimus „išsigelbėjimo maršrutus“ automobilio šonuose, kuriais būtų galima pasinaudoti, jei priekyje būtų per vėlai aptikta lėtai
judanti arba stovinti transporto priemonė.
Jūsų automobilis nusuka šalin
Lėtai judančios / stovinčios transporto
priemonės arba kliūtys.
„City Safety“ įsijungia sustiprindama vairuotojo veiksmus vairu: tai vyksta tik vairuotojui
pradėjus vengimo manevrą ir tada – tik jei vairuotojas nepakankamai suka vairą, kad
išvengtų susidūrimo.
Lygiagrečiai su vairavimo veiksmų stiprinimo
funkcija papildomai naudojama stabdžių sistema, kad veiksmai vairu būtų sustiprinti dar
386
Jūsų automobilis (1) „nemato“ galimybių išvengti
priekyje esančios transporto priemonės (2), todėl gali
automatiškai stabdyti anksčiau.
Jūsų automobilis
Lėtai važiuojanti / stovinti transporto priemonė
VAIRUOTOJO PAGALBA
„City Safety“ neįjungia automatinio stabdymo
funkcijos, kol vairuotojas dar turi galimybę
išvengti susidūrimo sukdamas vairą.
„City Safety“ stabdo reaguodama į
priešais atvažiuojančias transporto
priemones
Vis dėlto, jei „City Safety“ nustato, kad išvengiamieji manevrai neįmanomi dėl intensyvaus
eismo gretimose eismo juostose, funkcija gali
padėti vairuotojui anksčiau pradėdama automatiškai stabdyti.
„City Safety“ gali padėti vairuotojui pasinaudoti avarinio stabdymo funkcija priešais atvažiuojančiai transporto priemonei esant jūsų
automobilio eismo juostoje.
Jei iš priekio atvažiuojanti transporto priemonė
įvažiuoja į jūsų eismo juostą ir susidūrimo
išvengti negalima, „City Safety“ gali sumažinti
automobilio greitį, sumažindama smūgio stiprumą.
Susijusi informacija
•
•
City Safety™ (p. 378)
„City Safety“ apribojimai (p. 388)
Norint, kad ši funkcija veiktų, reikia įvykdyti
šiuos kriterijus:
•
•
•
jūsų automobilis turi važiuoti ne didesniu
kaip 4 km/h (3 myl./val.) greičiu;
kelio atkarpa turi būti tiesi;
jūsų automobilio eismo juostoje turi būti
aiškiai pažymėtos eismo juostas skiriančios linijos;
•
jūsų automobilis savo eismo juostoje turi
važiuoti tiesiai;
•
iš priekio atvažiuojanti transporto priemonė turi būti jūsų eismo juostoje;
•
turi būti įjungti atvažiuojančios transporto
priemonės priekiniai žibintai
•
ši funkcija skirta tik „priešpriešiniams“
susidūrimams;
•
ši funkcija gali aptikti tik keturrates transporto priemones;
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai ir automatinis stabdymas dėl gresiančio susidūrimo su iš priekio artėjančia
transporto priemone visada atliekami labai
vėlai.
Jūsų automobilis
Iš priekio atvažiuojančios transporto priemonės
Susijusi informacija
•
•
78
City Safety™ (p. 378)
„City Safety“ apribojimai (p. 388)
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
387
VAIRUOTOJO PAGALBA
„City Safety“ apribojimai
Safety79
Funkcijos City
veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
Aplinka
Žemi objektai
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai,
pvz., vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio
arba tokie už variklio dangtį aukštesni priedai,
kaip papildomi žibintai ir priekinės apsauginės
grotelės.
Slydimas
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl „City Safety“ funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose
situacijose stabdžių antiblokavimo sistema ir
stabilumo kontrolės sistema ESC80 turi užtikrinti didžiausią įmanomą stabdymo jėgą ir
išlaikyti stabilumą.
Priešpriešinės šviesos
Priekiniame stikle pateikiamas vaizdinis įspėjimas gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai
šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi
akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas nežiūri
tiesiai į priekį.
Šiluma
Jei, pvz., dėl intensyvios saulės šviesos automobilio salone pakyla aukšta temperatūra,
79
80
388
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Electronic Stability Control
vaizdinis įspėjamasis signalas priekiniame
stikle gali būti laikinai išjungiamas.
Kameros ir radaro veikimo laukas
Kameros veikimo laukas ribotas, todėl atskirais atvejais ji gali neaptikti pėsčiųjų, stambių
gyvūnų, dviratininkų ar transporto priemonių
arba jie gali būti aptinkami vėliau nei tikimasi.
Nešvarios transporto priemonės gali būti
aptinkamos vėliau už kitas, o jei tamsu, motociklai gali būti aptinkami pavėluotai arba iš viso
likti nepastebėti.
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas teksto pranešimas informuoja, kad kamera ir radaras
užblokuoti, „City Safety“ gali nepavykti priešais automobilį aptikti pėsčiųjų, stambių
gyvūnų, dviratininkų, transporto priemonių ar
kelio ženklinimo. Tai reiškia, kad „City Safety“
veikimas gali būti apribotas.
Vis dėlto klaidos pranešimas nerodomas visais
atvejais, kai blokuojami priekinio stiklo jutikliai.
Vairuotojas turi pasirūpinti, kad priekinio stiklo
sritis priešais kamerą ir radarą būtų švari.
SVARBU
Pagalbos vairuotojui sistemos komponentų
techninės priežiūros darbai privalo būti
atliekami tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Vairuotojo įsikišimas
Atbulinė eiga
Važiuojant atbuline eiga, City Safety™ laikinai
išjungiama.
Mažas greitis
Funkcija „City Safety“ neaktyvinama važiuojant labai lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.) greičiu).
Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio automobilio artėjate labai lėtai, pvz., statydami automobilį.
Aktyvus vairuotojas
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl „City Safety“ nesuveikia arba atideda įspėjimą / įsikišimą, jei vairuotojas aiškiai
pats vairuoja ir greitėja, net jei susidūrimas yra
neišvengiamas.
Taigi, aktyvus ir sąmoningas vairavimo elgesys
gali atidėti įspėjimą apie susidūrimą ir įsikišimą. Tuo siekiama sumažinti nereikalingų
įspėjimų skaičių.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kita informacija
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos įspėja tik
apie tas kliūtis, kurias aptiko jų radaras,
todėl įspėjimas gali būti neduotas visai arba
duotas su tam tikru vėlavimu.
•
Niekada nelaukite sistemos įspėjimo
arba įsikišimo. Junkite stabdžius, kai to
reikalauja situacija.
čias transporto priemones ir stambius
gyvūnus gali būti išjungiami.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam
tikrų eismo sąlygų arba išorinių veiksnių kamera ir radaro prietaisas negali
tinkamai aptikti priekyje esančių pėsčiųjų, stambių gyvūnų, dviratininkų ar
transporto priemonių.
•
Kad būtų galima aptikti transporto priemones naktį, turi aiškiai šviesti jų priekiniai žibintai ir galinių žibintų blokiniai.
•
Kameros ir radaro veikimo diapazonas
aptinkant pėsčiuosius ir dviratininkus
yra ribotas. Sistema gali efektyviai
teikti įspėjimus ir stabdyti automobilį,
jei santykinis greitis nesiekia 50 km/h
(30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai judančių transporto priemonių aptikimo,
įspėjimų teikimo ir stabdymo funkcijos
veikia, kai transporto priemonės greitis
nesiekia 70 km/h (43 myl./val.). Greičio sumažinimas pastebėjus stambius
gyvūnus nesiekia 15 km/h (9 myl./val.),
jį galima pasiekti transporto priemonei
viršijant 70 km/h (43 myl./val.) greitį.
Įspėjimai ir stabdymo intervencija dėl
stambių gyvūnų būna mažiau efektyvi,
kai mažesnis greitis.
•
Dėl tamsos arba prasto matomumo
įspėjimai apie stovinčias ar lėtai judan-
•
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus
80 km/h (50 myl./val.).
•
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite
nieko priekinio stiklo išorėje ar viduje,
priešais kamerą ir radaro prietaisą ar
aplink juos, nes kitaip gali sutrikti su
kamera susijusios funkcijos.
•
Aplink kameros jutiklį esantys objektai,
sniegas, ledas ar nešvarumai gali apriboti jo veikimą, visiškai jį deaktyvinti
arba dėl to jis gali netinkamai reaguoti.
}}
389
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
„City Safety“ automatinio stabdymo
funkcija gali padėti išvengti susidūrimo
arba sumažinti susidūrimo greitį,
tačiau, siekiant užtikrinti maksimalų
stabdymo efektyvumą, vairuotojas turi
pats spausti pedalą net ir tuo atveju,
kai automobilis stabdo automatiškai.
•
Įspėjimai ir vairavimo pagalba aktyvinami tik kilus dideliam susidūrimo
pavojui, taigi, negalima laukti įspėjimo
apie susidūrimą arba „City Safety“ įsikišimo.
•
Įspėjimas ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami transporto priemonės greičiui viršijus 80 km/h (50 myl./val.).
•
„City Safety“ neįjungia jokių automatinio stabdymo funkcijų esant staigiam
pagreitėjimui.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Rinkų apribojimai
„City Safety“ kai kuriose šalyse nesiūloma. Jei
„City Safety“ nepasirodo centrinio ekrano
390
meniu Nuostatos, vadinasi, automobilyje šios
funkcijos nėra.
Paieškos kelias centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje:
•
Nuostatos
My Car
IntelliSafe
Susijusi informacija
•
•
City Safety™ (p. 378)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant City Safety
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
City Safety susiję pranešimai. Čia pateikiami
keli pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
City Safety
Kai City Safety stabdo arba stabdė automatiškai, vairuotojo ekrane gali imti šviesti keletas su
rodomu tekstiniu pranešimu susijusių ženklų.
Automatinis įsikišimas
City Safety
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn.
Patikra
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
City Safety™ (p. 378)
391
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rear Collision Warning*81
ĮSPĖJIMAS
Warning“82
Funkcija „Rear Collision
(RCW)
gali padėti vairuotojui išvengti iš paskos artėjančios transporto priemonės smūgio.
Ši funkcija dažnu posūkiu žibintų mirksėjimu
gali įspėti paskui važiuojančių transporto priemonių vairuotojus apie gresiantį susidūrimą.
Jei greičiui nesiekiant 30 km/h (20 myl./val.)
ši funkcija aptinka pavojų, kad kokia nors
transporto priemonė atsitrenks į automobilio
galinę dalį, saugos diržų įtempikliai gali įtempti
priekinius saugos diržus. Įvykus susidūrimui,
aktyvinama ir „Whiplash Protection System“.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Prieš pat smūgį į galinę dalį, ši funkcija gali
aktyvinti ir pagrindinius stabdžius, kad sumažintų automobilio pagreitėjimą smūgio metu.
Tačiau pagrindiniai stabdžiai aktyvinami tik
jeigu automobilis stovi. Stabdžiai nedelsiant
išjungiami, jei paspaudžiamas greičio pedalas.
Ši funkcija automatiškai aktyvinama kaskart
užvedus variklį.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
„Rear Collision Warning“*83
apribojimai
Tam tikrais atvejais Rear Collision Warning
(RCW) funkcijai gali būti sunku padėti vairuotojui kilus susidūrimo rizikai.
Taip gali būti, pavyzdžiui, šiais atvejais:
•
jei iš paskos artėjanti transporto priemonė
aptinkama per vėlai;
•
jei iš paskos artėjanti transporto priemonė
persirikiuoja į kitą eismo juostą paskutiniu
momentu;
•
jei prie automobilio elektros sistemos prijungiama priekaba, dviračių laikiklis ar
pan., funkcija automatiškai išaktyvinama.
PASTABA
Tam tikrose šalys RCW neįspėja posūkių
žibintais dėl vietos eismo reglamentų.
Tokiais atvejais, ši funkcijos dalis išjungiama.
Susijusi informacija
•
•
•
81
82
83
392
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
„Rear Collision Warning“* apribojimai
(p. 392)
Whiplash Protection System (p. 45)
Įspėjimas apie galimą atsitrenkimą į transporto priemonės galą
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Įspėjimas apie galimą atsitrenkimą į transporto priemonės galą.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
„Rear Collision Warning*" įspėjimas su
avariniu signalu deaktyvinamas, jei nustatomas žemiausias funkcijos „City Safety"
įspėjimo apie susidūrimą atstumo lygis
„Vėlai"/>
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
BLIS*
Funkcija BLIS84 yra skirta padėti vairuotojui
pastebėti transporto priemones, esančias
įstrižai atgal nuo automobilio (jo šone) ir
gerinti orientaciją intensyviame eisme arba
keliuose su keliomis eismo juostomis ta pačia
kryptimi.
PASTABA
BLIS veikimo principas
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Sritis riboto matomumo zonoje
Greitai artėjančių transporto priemonių sritis.
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
Susijusi informacija
•
•
•
84
Rear Collision Warning* (p. 392)
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 381)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Blind Spot Information
BLIS lemputės vieta.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje
esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto priemones.
•
jūsų automobilį lenkia kitos transporto
priemonės;
•
prie jūsų automobilio greitai artėja kita
transporto priemonė.
BLIS sistemai 1 zonoje arba greito priartėjimo
2 zonoje aptikus transporto priemonę, ima
nuolat šviesti indikatoriaus lemputė atitinkamos pusės šoniniame veidrodėlyje. Jei vairuotojas įjungia posūkio signalą toje pačioje
pusėje, kurioje pateiktas įspėjimas, indikatorius ima mirksėti intensyvesne šviesa.
}}
* Parinktis / priedas. 393
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
BLIS būna aktyvi, kai vairuotojas važiuoja
greičiau kaip 10 km/val. (6 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Jeigu lenkiančios transporto priemonės
važiuoja daugiau kaip 15 km/h (9 myl/val.)
greičiau už vairuotojo transporto priemonę,
BLIS nereaguos.
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę. Jeigu automobilį apsupa transporto
priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega
abiejose pusėse.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
85
394
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
•
„BLIS“ apribojimai (p. 395)
BLIS aktyvinimas arba išaktyvinimas
(p. 394)
BLIS aktyvinimas arba
išaktyvinimas
BLIS85 funkciją galima aktyvinti arba išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Jei BLIS aktyvinama užvedant variklį, šią funkciją patvirtina vienas šoninių veidrodėlių indikatoriaus lempučių mirksnis.
Jei BLIS buvo išaktyvinta išjungiant variklį, ji
išliks neaktyvi kitą kartą užvedus variklį ir
nešvies indikatoriaus lemputės.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 393)
„BLIS“ apribojimai (p. 395)
Pranešimai esant BLIS (p. 396)
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„BLIS“ apribojimai
ĮSPĖJIMAS
Funkcijos BLIS86 veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
•
•
„BLIS“ neveikia staigiuose posūkiuose.
„BLIS“ neveikia automobiliu važiuojant
atbuline eiga.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
Pasirūpinkite, kad nurodytas paviršius būtų švarus
(automobilio kairėje ir dešinėje pusėse)87.
•
•
BLIS* (p. 393)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Apribojimų pavyzdžiai:
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali
apriboti jų veikimą ir išaktyvinti perspėjimus.
•
Funkcija BLIS automatiškai išaktyvinama,
jei prie automobilio elektros sistemos prijungiama priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
•
Kad BLIS gerai veiktų, ant automobilio vilkimo kablio neturi būti pritvirtinto dviračių
laikiklio, bagažo rėmo ar pan.
86
87
Blind Spot Information
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 395
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant BLIS
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
BLIS88 susiję pranešimai. Čia pateikiami keli
pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Reikalinga tech. patikra
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLIS ir CTA B sistemos išaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
A
B
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Cross Traffic Alert*
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešipaspaudžiant
niosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
•
88
396
BLIS* (p. 393)
Cross Traffic Alert* (p. 397)
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Cross Traffic Alert*89
BLIS90
Cross Traffic Alert (CTA) – tai
papildanti pagalba vairuotojui, skirta padėti vairuotojui aptikti skersinį eismą už automobilio, kai
važiuojama atbuline eiga.
Automatinio stabdžio antrinė funkcija gali
padėti vairuotojui sustabdyti automobilį kilus
pavojui susidurti su nepastebėta transporto
priemone.
aptikti ir mažesnius eismo dalyvius, pvz., dviratininkus ir pėsčiuosius.
CTA būna aktyvi tik automobiliui riedant atgal
arba įjungus atbulinės eigos pavarą.
Jei CTA aptinka, kad kažkas artėja iš šono, tai
rodo:
•
garso signalas – jis girdimas kairiajame
arba dešiniajame garsiakalbyje pagal
kryptį, kuria artėja objektas;
•
šviečianti piktograma Parkavimo pagalba
grafiniame vaizde ekrane.
•
piktograma statymo pagalbos funkcijos
kameros viršutiniame rodinyje.
Vietų, kuriose CTA gali padėti vairuotojui aptikti kliūtis važiuojant atbuline eiga, pavyzdžiai.
CTA papildo BLIS, įspėdama apie skersai jūsų
atbulinei važiavimo krypčiai judančius automobilius, pvz., kai atbuline eiga išvažiuojate iš
stovėjimo vietos.
CTA pagrindinė paskirtis – aptikti transporto
priemones. Palankiomis sąlygomis ji gali
89
90
Šviečianti CTA piktograma ekrano Parkavimo
pagalba grafike.
Skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
Blind Spot Information
Jei vairuotojas nepastebi įspėjimo iš CTA ir
susidūrimas tampa neišvengiamas, automatinio stabdymo funkcija imasi stabdyti automobilį ir po to vairuotojo ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas, kodėl automobilis buvo
stabdomas.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
}}
* Parinktis / priedas. 397
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
„Cross Traffic Alert“* aktyvinimas arba
išaktyvinimas (p. 398)
„Cross Traffic Alert“* apribojimai (p. 398)
Pranešimai dėl Cross Traffic Alert*
(p. 400)
BLIS* (p. 393)
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 423)
„Cross Traffic Alert“*91 aktyvinimas
arba išaktyvinimas
Vairuotojas gali pasirinkti išjungti įspėjimą
funkcijoje Cross Traffic Alert (CTA) – tačiau
antrinės automatinio stabdymo funkcijos
išjungti negalima ir ji išliks aktyvi.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – įspėjamasis
signalas ir funkcijos indikacija ekrane išaktyvinamos.
Ši funkcija automatiškai aktyvinama kaskart
užvedant variklį.
„Cross Traffic Alert“*92 apribojimai
Cross Traffic Alert (CTA) funkcijos su automatiniu stabdymu veikimas tam tikrose situacijose gali būti ribotas. Įsikišimas stabdymu yra
aktyvus, kai greičiai nesiekia 15 km/h.
ĮSPĖJIMAS
Automatinio stabdymo antrinė funkcija
gali aptikti tik judančias transporto priemones ir atitinkamai stabdyti: ji nepastebi
nejudančių kliūčių, pvz., dviratininko ar pėsčiojo.
CTA turi tam tikrų apribojimų – pvz., CTA jutikliai negali „matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus
automobilius ar kliūtis.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
aptikimo laukas gali būti ribojamas ir artėjančios transporto priemonės gali būti aptiktos tik
kai būna itin arti:
Susijusi informacija
•
•
91
92
398
Cross Traffic Alert* (p. 397)
„Cross Traffic Alert“* apribojimai (p. 398)
Perspėjimas apie skersinį eismą, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
Skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vis dėlto, automobiliui lėtai judant atbuline
eiga, kampas su blokuojančia transporto priemone / objektu kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai mažėja.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai
• Automatinio stabdymo antrinė funkcija
aptinka tik judančias transporto priemones
ir nestabdo prieš stacionarius objektus,
pvz., dviratininkus ar pėsčiuosius.
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali
apriboti jų veikimą ir išaktyvinti perspėjimus.
•
CTA automatiškai išaktyvinama, jei prie
automobilio elektros sistemos prijungiama
priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
•
Kad CTA gerai veiktų, ant automobilio vilkimo kablio neturi būti pritvirtinto dviračių
laikiklio, bagažo rėmo ar pan.
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti
visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti
(„matyti“).
Susijusi informacija
•
•
Cross Traffic Alert* (p. 397)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
* Parinktis / priedas. 399
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai dėl Cross Traffic
Alert*93
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
Cross Traffic Alert (CTA) susiję pranešimai.
Čia pateikiama keletas pavyzdžių.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Reikalinga tech. patikra
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLISB ir CTA sistemos išaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
A
B
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Blind Spot Information System
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
•
•
93
400
Cross Traffic Alert* (p. 397)
BLIS* (p. 393)
„Cross Traffic Alert“* apribojimai (p. 398)
skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija*
(RSI94)
Kelio ženklų informacijos funkcija
padeda vairuotojui stebėti su greičiu susijusius kelio ženklus ir tam tikrus draudžiamuosius ženklus.
PASTABA
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos funkcija* galima tik kartu su „Sensus
Navigation“*.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Perskaitomų ženklų pavyzdžiai95
RSI funkcija gali suteikti informacijos, pvz.,
apie esamą greitį, apie tai, kad prasideda arba
baigiasi automagistralė, kada draudžiama
lenkti arba apie vienpusį eismą.
Jei automobilis pravažiuoja pro greičio ribojimo ženklą, jis parodomas vairuotojo ekrane ir
projekciniame rodinyje*.
94
95
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Kelio ženklų informacijos* ekrano režimas
(p. 402)
•
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“* (p. 405)
•
Kelio ženklų informacijos* įspėjimas apie
greičio apribojimą ir greičio matuoklį
(p. 405)
•
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 407)
Kelio ženklų informacijos* aktyvinimas ar
išaktyvinimas (p. 402)
Road Sign Information
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas. 401
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacijos*
aktyvinimas ar išaktyvinimas
PASTABA
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI96) yra
neprivaloma – vairuotojas gali pasirinkti, kada
ją aktyvinti arba išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
•
Aktyvinus automatinio greičio ribotuvo
funkciją, vairuotojo ekrane pateikiama
informacija apie kelio ženklus, net jei
kelio ženklų informacijos funkcija nėra
aktyvinta.
•
Norėdami pašalinti kelio ženklų informaciją iš vairuotojo ekrano, turite išaktyvinti abu: ir automatinį greičio ribotuvą ir kelio ženklų informaciją.
•
Kai aktyvinta automatinio greičio ribotuvo funkcija, tačiau kelio ženklų informacija išaktyvinta, iš kelio ženklų informacijos neduodama jokių įspėjimų.
Kelio ženklų informaciją privalo būti
aktyvinta ir norint gauti įspėjimus.
Kelio ženklų informacijos* ekrano
režimas
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI97)
rodo kelio ženklus įvairiais būdais, atsižvelgiant į ženklą ir situaciją.
Aptikto greičio informacijos pavyzdys98.
Susijusi informacija
•
•
•
96
97
98
402
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
Automatinis greičio ribotuvas (p. 326)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 407)
Kai ši funkcija aptinka greitį ribojantį kelio
ženklą, vairuotojo ekrane šis ženklas pateikiamas kaip simbolis kartu su spalvine indikacija
spidometre.
Jei automobilyje yra funkcija Sensus
Navigation*, iš žemėlapio duomenų gaunama
ir su greičiu susijusi informacija: vairuotojo
ekrane gali būti rodoma ar keičiama informacija apie greičio apribojimus, nepravažiavus su
greičiu susijusio kelio ženklo.
RSI: Road Sign Information.
Road Sign Information
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Be greičio apribojimo ženklų
gali būti rodomi ir papildomi98 ženklai, pvz., „lenkti
draudžiama“.
Jei automobilyje yra funkcija Sensus
Navigation*, dažniausiai rodomi tiesioginio
greičio apribojimo ženklai; netiesioginio greičio apribojimo ženklai rodomi tik tada, kai
žemėlapyje nėra duomenų apie aktualioje kelio
atkarpoje galiojantį greičio apribojimą.
Jei vairuotojas įvažiuoja ten,
kur stovi įvažiavimo draudimo
(įvažiuoti draudžiama) ženklas98, vairuotojo ekrane kaip
įspėjimas pradeda mirksėti
atitinkamas ženklas.
Netiesioginio greičio apribojimo ženklo pavyzdys98:
Jei automobilyje yra funkcija Sensus
Navigation*, tuomet žemėlapio informacija
papildomai naudojama siekiant nustatyti, ar
automobilis vairuojamas tinkama kryptimi.
Visų apribojimų pabaiga.
Autostrados pabaiga.
Vairuotojas gali gauti ir garsinį įspėjimą, kad
važiuoja link kelio, pažymėto ženklu įvažiuoti
draudžiama, jeigu aktyvinta funkcija Kelio
ženklo garsinis įspėjimas.
Greičio apribojimas arba
automagistralės (greitkelio) pabaiga
Kai ši funkcija aptinka „netiesioginį greičio
apribojimo ženklą“, informuojantį apie esamo
greičio apribojimo pabaigą, pvz., automagistralės arba greitkelio pabaigoje, vairuotojo
ekrane pasirodo atitinkamas kelio ženklas.
98
tojo ekrane pateikiamas atitinkamas kelio
ženklas.
Tiesioginio greičio apribojimo
ženklo pavyzdys98.
Vairuotojo ekrano ženklas išsijungia po
maždaug 5 minučių ir nerodomas tol, kol pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs ženklas.
Jei automobilyje yra „Sensus Navigation“* sistema ir jeigu, vairuotojo ekrane rodomi greičio
apribojimo ženklai (jeigu žemėlapyje yra informacija apie aktualioje kelio atkarpoje galiojantį
greičio apribojimą) net ir nepravažiavus tiesioginio greičio ribojimo ženklo. Jei žemėlapyje
nėra duomenų, simbolis užgęsta po paskutinio
greičio apribojimo ženklo pravažiavimo
momento praėjus apytiksliai 3 minutėms.
Vairuotojo ekrano ženklas išsijungia po
10–30 sekundžių ir nerodomas, kol galiausiai
pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs ženklas.
Pakeistas greičio apribojimas
Pravažiavus tiesioginio greičio apribojimo
ženklą, kai pakinta greičio apribojimas, vairuo-
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
}}
* Parinktis / priedas. 403
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Papildomi ženklai
Papildomų ženklų pavyzdžiai98.
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku
galioja nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie papildomas sąlygas, kuriomis
galioja atitinkamas ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė. Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin pavojinga
lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas tik veikiant valytuvams.
Jei prie automobilio elektros sistemos prijungta priekaba ir pravažiuojate greičio apribojimą su papildomu ženklu „priekaba“, vairuotojo ekrane pateikiamas nurodytas greičio
apribojimas.
98
99
404
Kai kurie greičio apribojimai
taikomi, pvz., tik tam tikroje
kelio atkarpoje arba tam tikru
paros laiku. Į tokią situaciją
vairuotojo dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo
ženklu pateikiamo papildomo
ženklo žyme. Papildomas ženklas vairuotojo
ekrane rodo „DIST“ arba „TIME“.
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 407)
Papildomo ženklo žymė,
pateikiama kaip tuščias rėmelis po vairuotojo ekrane
rodomu leistino greičio
ženklu98, reiškia, kad funkcija
aptiko papildomą ženklą su
papildoma informacija dėl
esamo greičio apribojimo.
Ženklas „Mokykla“ ir „Žaidžiantys
vaikai“
Jei palydovinės navigacijos
žemėlapio duomenyse99
pateikiamas įspėjamasis
ženklas98 „Mokykla“ arba
„Žaidžiantys vaikai“, vairuotojo ekrane parodomas šio
tipo ženklas.
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
Tik automobiliuose su „Sensus Navigation*“.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“*
Jei automobilyje yra sistema „Sensus
Navigation*“, greičio informacija iš navigacijos
sistemos nuskaitoma tokiais atvejais:
•
siekiant aptikti greičio apribojimą nurodančius ženklus, pvz., greitkelio, automagistralės ir greičio apribojimo miestuose;
•
jei pirmiau aptiktas greičio ženklas nebegalioja, tačiau naujo neaptikta.
Kelio ženklų informacijos*
įspėjimas apie greičio apribojimą ir
greičio matuoklį
Greičio įspėjimas visada duodamas, jei viršijamas greičio kameros informacijos greičio apribojimas.
Kelio ženklų informacijoje (RSI100) yra smulkesnių funkcijų, kurios gali įspėti vairuotoją
apie tai, ar viršytas leidžiamas greitis, ar apie
greičio matuoklius.
Įspėjimas apie greičio apribojimą įspėja vairuotoją, kad viršytas taikytinas greičio ribojimas ar iš anksto pasirinktas „didžiausias greitis“ – šis įspėjimas kartojamas vieną kartą
praėjus apytiksliai 1 minutei toje pačioje greičio ribojimo zonoje, jei vairuotojas nesumažina
greičio.
Naujas įspėjimas dėl viršyto greičio, įskaitant
priminimą, pasigirs tik automobiliui pasiekus
naują/kitą greičio ribojimo zoną.
PASTABA
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos funkcija* galima tik kartu su „Sensus
Navigation“*.
PASTABA
PASTABA
Jei navigacijai naudojate atsisiųstą trečiosios šalies programą, su greičiu susijusios
pagalbinės informacijos nepateikiama.
Informacijos apie greičio matuoklius ir leidžiamą
greitį vairuotojo ekrane pavyzdžiai.
Įspėjimas apie greičio apribojimą
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
100Road Sign Information
101 Kelio ženklai kiekvienoje
rinkoje turi savų ypatumų – parodytasis yra tik pavyzdys.
Greičio įspėjimas rodomas
vairuotojo ekrane pasirodančiu mirksinčiu galiojančio
didžiausio leistino greičio
ženklu101, kai šis greitis yra
viršijamas.
Norint gauti garsinį įspėjimą viršijus tam
tikrą greitį, reikia aktyvinti funkciją
Įspėjimas apie greičio apribojimą ir
nustatyti antrinės funkcijos Kelio ženklo
garsinis įspėjimas vertę Įjungta. Tokiu
atveju, jei automobilio greitis viršija kelio
ženklų informacijos funkcijos vairuotojo
ekrane nurodytą greitį, duodamas garsinis
įspėjimas.
}}
* Parinktis / priedas. 405
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Įspėjimas apie greičio matuoklį
Automobilis, kuriame įdiegta
kelio ženklų informacija ir
„Sensus Navigation“, vairuotojo ekrane gali informuoti
apie artėjantį greičio
matuoklį102
Jeigu automobilis viršija aptiktą greičio ribojimą esant aktyvintai Įspėjimas apie greičio
apribojimą funkcijai, automobiliui artinantis
prie greičio kameros duodamas įspėjimas dėl
greičio, jei tik tos vietovės navigacijos žemėlapiuose yra informacija apie greičio matavimo
kameras.
PASTABA
Galima nustatyti parinktį gauti garsinį įspėjimą apie greičio matavimo kameras
nepriklausomai nuo automobilio greičio ir
leistino greičio viršijimo, ir net jeigu Kelio
ženklo garsinis įspėjimas funkcija
išjungta.
Susijusi informacija
•
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
Kelio ženklų informacijos* įspėjimų aktyvinimas ar išaktyvinimas (p. 406)
Antrinė funkcija Įspėjimas apie greičio
apribojimą kelio ženklų informacijai (RSI103)
yra neprivaloma – vairuotojas gali pasirinkti,
kada ją aktyvinti arba išaktyvinti šią antrinę
funkciją.
2. Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą.
> Funkcija aktyvinama ir pasirodo greičio
apribojimo rinkiklis.
3. Nustatykite greičio įspėjimo limitą, ekrane
paspausdami rodykles „aukštyn“ /
„žemyn“.
Greičio įspėjimo aktyvinimas
1.
Atminkite: funkcija neatsižvelgia į pasirinkto limito koregavimą, kai vairuotojo ekrane
rodomas greičio kameros
ženklas.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe Road Sign Information.
2. Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą.
> Funkcija aktyvinama ir pasirodo greičio
apribojimo rinkiklis.
Greičio įspėjimo limito nustatymas
Su greičio įspėjimu susijusio garsinio
įspėjimo aktyvinimas
Garsinio įspėjimo nuostata keičiama taip:
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą pasiekus didesnį greitį nei aptiktas greičio apribojimas.
1.
Pasirinkite greičio įspėjimo limitą:
2. Pažymėkite / atžymėkite Kelio ženklo
garsinis įspėjimas, kad aktyvintumėte /
išjungtumėte garsinį įspėjimą.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe Road Sign Information.
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 407)
102 Informacija
406
Kelio ženklų informacijos* įspėjimų
aktyvinimas ar išaktyvinimas
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe Road Sign Information.
Kai aktyvinta funkcija Kelio ženklo garsinis
įspėjimas, vairuotojas papildomai įspėjamas
važiuojant link vienkrypčio eismo arba vietos,
kur įvažiavimas draudžiamas.
apie greičio matuoklius navigacijos žemėlapyje yra ne visose rinkose ar srityse.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Speed camera warning aktyvinimas
Jei automobilyje yra funkcija Sensus
Navigation* ir žemėlapyje yra duomenų apie
greičio matuoklius, vairuotojas gali pasirinkti
gauti garsinį įspėjimą, kai artėjama prie greičio
matuoklio.
Garsinio įspėjimo nuostata keičiama taip:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe Road Sign Information.
2. Pažymėkite/panaikinkite Greičio
kameros garsinis įspėjimas žymėjimą
garsiniam greičio matuoklio įspėjimui
įjungti/išjungti.
Susijusi informacija
•
•
•
Kelio ženklų informacinės
sistemos apribojimai*
išblukę ženklai;
•
•
•
•
•
posūkiuose pastatyti ženklai;
PASTABA
pasukti arba apgadinti ženklai;
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
ženklai, įrengti aukštai virš kelio;
visiškai ar iš dalies užstoti arba prastai
pastatyti ženklai;
•
ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu;
•
pasenę (netikslūs) skaitmeniniai kelių
žemėlapiai105 arba juose nėra greičio informacijos106.
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
103Road Sign Information
104 Road Sign Information
105 Automobiliuose su „Sensus Navigation*“.
106Žemėlapio duomenų su greičio informacija
RSI funkcija gali interpretuoti kai kuriuos
dviračių rėmų tipus (prijungtus prie priekabų elektros lizdų) kaip prijungtas priekabas. Tokiais atvejais vairuotojo ekrane bus
rodoma neteisinga greičio informacija.
Kelio ženklų informacijos RSI104 funkcijos veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Atvejų, kai šios funkcijos veikimas gali būti
apribotas, pavyzdžiai:
Kelio ženklų informacijos* įspėjimas apie
greičio apribojimą ir greičio matuoklį
(p. 405)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 407)
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 401)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
PASTABA
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos funkcija* galima tik kartu su „Sensus
Navigation“*.
atskirose teritorijose nėra.
* Parinktis / priedas. 407
VAIRUOTOJO PAGALBA
Driver Alert Control
ĮSPĖJIMAS
Funkcijos „Driver Alert Control“ (DAC) funkcijos paskirtis – informuoti vairuotoją, jei jis
pradeda vairuoti ne taip nuosekliai, pvz., jei
išsiblaško arba pradeda migti.
DAC tikslas – pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą. Ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams keliams. Ši funkcija nėra skirta eismui
mieste.
Ši funkcija aktyvinama viršijus 65 km/val.
(40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol greitis
yra didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
„Driver Alert Control“ negalima naudoti siekiant pailginti vairavimo laikotarpį. Vairuotojas turi reguliariais intervalais planuoti
pertraukas ir nuolat būti gerai pailsėjęs.
ĮSPĖJIMAS
„Driver Alert Control“ pavojaus signalą reikia vertinti labai rimtai, kadangi mieguistas
vairuotojas dažnai nenutuokia apie tokią
savo būklę.
Automobilis juostoje vairuojamas chaotiškai.
Jei vairavimas tampa akivaizdžiai nenuoseklus, vairuotojas
apie tai įspėjamas šiuo ženklu
vairuotojo ekrane kartu su
garsiniu signalu ir tekstiniu
pranešimu Laikas
Ką daryti, jei suskamba pavojaus signalas
arba pajuntate nuovargį:
•
Kaip įmanoma greičiau saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra
tiek pat pavojinga, kaip ir apsvaigusiam nuo
alkoholio ar kitų stimuliuojančių priemonių.
pertraukėlei.
DAC nuskaito automobilio padėtį juostoje.
Kamera aptinka važiuojamosios dalies šonines
skiriamąsias juostas ir palygina kelio sulygiavimą su vairuotojo judesiais vairu.
408
Jeigu automobilyje įrengta „Sensus
Navigation“* sistema ir jame aktyvinta funkcija
Siūlymas sustoti poilsiui, taip pat rodomi ir
pertraukai tinkančių vietų pasiūlymai.
Įspėjimas po kurio laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio sustojimo vietą funkciją, jei pateikiamas „Driver
Alert Control“ įspėjimas (p. 409)
•
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 410)
Driver Alert Control aktyvinimas
arba išaktyvinimas
„Driver Alert Control“ (DAC) funkciją galima
aktyvinti arba išaktyvinti.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Pasirinkite My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
3. Pažymėkite Budrumo įspėjimas arba
panaikinkite žymėjimą, kad aktyvintumėte arba išaktyvintumėte funkciją.
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio
sustojimo vietą funkciją, jei
pateikiamas „Driver Alert Control“
įspėjimas
Automobiliuose su „Sensus Navigation“*
funkcija vairuotojas gali aktyvinti orientavimą,
kuris automatiškai pasiūlys tinkamą sustojimo vietą poilsiui, kai pateikiamas „Driver
Alert Control“ (DAC) įspėjimas.
Galima pasirinkti, ar funkcija Siūlymas
sustoti poilsiui turi būti aktyvi ar neaktyvi.
1.
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 408)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 410)
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Pasirinkite My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
3. Pažymėkite Siūlymas sustoti poilsiui
arba panaikinkite žymėjimą, kad aktyvintumėte arba išaktyvintumėte funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 408)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 410)
Driver Alert Control aktyvinimas arba išaktyvinimas (p. 409)
* Parinktis / priedas. 409
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Driver Alert Control“ apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalba
Driver Alert Control (DAC) funkcijos veikimas
kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA107) automagistralėse ir panašiuose pagrindiniuose
keliuose padeda sumažinti pavojų automobiliui netyčia išvažiuoti iš eismo juostos.
Eismo juostos laikymo pagalba nuvairuoja
automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja vairuotoją vairo vibracija.
•
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
ĮSPĖJIMAS
Atskirais atvejais vairavimo elgsena
nekinta, nors vairuotojas būna pavargęs,
pvz., naudojantis funkcija „Pilot Assist*".
Tada vairuotojas iš DAC įspėjimų negauna.
Todėl svarbu visada sustoti ir padaryti pertrauką, jei pajutote bent mažiausią nuovargį, nepaisant to, ar funkcija įspėjo apie
tai.
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi greičio intervale 65–200 km/h (40–125 myl./val.)
keliuose su aiškiai matomomis eismo juostas
skiriančios linijos.
Siauruose keliuose funkcija gali būti nepasiekiama. Tokiu atveju ji perjungiama į budėjimo
režimą. Funkcija vėl tampa pasiekiama, kai
kelias pakankamai paplatėja.
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos linijas
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 408)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
107 Lane
410
Eismo juostos pagalba nuvairuoja automobilį atgal į
jo eismo juostą.
Keeping Aid
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
Eismo juostos laikymo pagalba įspėja vairo vibracijomis
Eismo juostos pagalbos sistemos veikimas
priklauso nuo tam tikrų sąlygų:
• Pagelbiklis aktyvinta: automobiliui priartėjus prie eismo juostos linijos, ši funkcija
aktyviai nuvairuos jį atgal į jo eismo juostą,
lengvai pasukdama vairą.
• Įspėjimas aktyvinta: jei automobilis tuoj
kirs eismo juostos liniją, vairuotojas įspėjamas vairo vibracija.
Taip pat yra pasirinktis, kad vienu metu būtų
aktyvuota ir vairavimo pagalba ir įspėjimas.
PASTABA
Kai įjungtas posūkio signalas / žibintas,
eismo juostos pagalba nevykdo jokių
korekcijų vairu ir neteikia jokių perspėjimų.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Eismo juostos laikymo pagalba
neįsijungia
Eismo juostos pagalba neįsijungia staigiame posūkyje.
Kai kuriose situacijose eismo juostos laikymo
pagalba leidžia kirsti eismo juostas skiriančias
linijas neįsikišdama nei vairo pasukimu nei
įspėjimus, pvz., kai naudojami posūkio signalai
arba įveikiami posūkiai.
Rankos ant vairo
Kad veiktų vairavimo pagalba su eismo juostos
laikymo pagalba, vairuotojo rankos turi būti ant
vairo, kurį toliau stebės sistema.
Jei vairuotojo(s) rankos nėra
ant vairo, pasigirsta įspėjamasis signalas ir pranešimus vairuotojas raginamas aktyviai
vairuoti automobilį:
}}
411
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
• Lane Keeping Aid Vairuokite
Jeigu vairuotojas paklūsta raginimui pradėti
vairuoti, funkcija perjungiama į budėjimo
režimą ir rodomas šis pranešimas:
• Lane Keeping Aid Budėjimas iki
vairavimo pradžios
Funkcija tuomet bus neprieinama, kol vairuotojas vėl nepradės vairuoti automobilio.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Eismo juostos pagalbos
aktyvinimas ar išaktyvinimas
Kaip pasirinkti eismo juostos
laikymo pagalbą
Eismo juostos laikymo pagalbos (LKA) funkcija (LKA108) yra neprivaloma – vairuotojas
gali pasirinkti kada ją aktyvinti arba išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
Vairuotojas gali pasirinkti, kaip eismo juostos
laikymo pagalba (LKA109) turėtų reaguoti,
jeigu automobilis išvažiuoja iš savo eismo
juostos.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
pažymėkite Nuostatos My Car
IntelliSafe.
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
Eismo juostos pagalbos aktyvinimas ar
išaktyvinimas (p. 412)
•
•
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir
pranešimai (p. 414)
Susijusi informacija
•
108Lane
109Lane
412
Keeping Aid
Keeping Aid
• Pagelbiklis – vairavimo pagalba nepa-
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai (p. 413)
•
•
2. Jei parinkta Režimas Lane Keeping Aid,
pasirinkite, kaip ši funkcija turėtų reaguoti:
teikiant vairuotojui įspėjimo.
• Abu – vairuotojas įspėjamas ir vairo
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
vibravimu, ir įspėjimu ir vairavimo
pagalbos.
• Įspėjimas – vairuotojas įspėjamas tik
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 410)
Kaip pasirinkti eismo juostos laikymo
pagalbą (p. 412)
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai (p. 413)
vairo vibravimu.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 410)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
apribojimai
Tam tikromis sudėtingomis sąlygomis eismo
juostos pagalbai (LKA110) gali kilti keblumų
tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais atvejais
rekomenduojama šią funkciją išjungti.
Tokių sąlygų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
kelio darbai;
žiemiškas kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 410)
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 312)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas
•
keliai, kuriuose šoninių linijų nėra arba jos
neaiškios;
•
aštrūs kraštai arba linijos, kurios nėra
eismo juostos linijos;
•
jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio
priklausančiam vairo pasipriešinimu, veikia
sumažėjusia galia, pvz., kai aukšta po perkaitimo.
Ši funkcija negali aptikti barjerų, turėklų ar
panašių kliūčių į šoną nuo važiuojamosios
dalies.
110 Lane
Keeping Aid
413
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai ir pranešimai
ženklai ir pranešimai. Čia pateikiami keli
pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
eismo juostos laikymo pagalba (LKA111) susiję
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Vairuot.pagalb.sist.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn. patikra
Priekinio stiklo jutiklis
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Lane Keeping Aid
Vairuokite
Lane Keeping Aid
Budėjimas iki vairavimo pradžios
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
111
414
Lane Keeping Aid
LKA vairavimo pagalbos funkcija neveikia, jei vairuotojas nelaiko vairo rankomis. Vadovaukitės instrukcija ir vairuokite automobilį.
LKA nustatoma veikti budėjimo režimu, kol vairuotojas galiausiai pats pradeda vairuoti automobilį.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešipaspaudžiant
niosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 410)
Eismo juostos pagalbos ekrano režimas
(p. 416)
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai (p. 413)
415
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos pagalbos ekrano
režimas
Nepasiekiama
•
•
Eismo juostos pagalba (LKA112) vizualizuojama ženklais vairuotojo ekrane atsižvelgiant į
esamą situaciją.
Čia pateikiami keli ženklų ir
situacijų, kada jie pateikiami,
pavyzdžiai:
Nepasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos PILKA spalva.
Pasiekiama
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija
negali aptikti juostos linijų, greitis yra per
mažas arba kelias per siauras.
Vairavimo pagalbos / įspėjimo rodymas
Pasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos
BALTA spalva.
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija nuskaito vieną arba abi eismo juostos linijas.
Vairavimo pagalba / įspėjimas – eismo juostos linijos
ženkle vaizduojamos SPALVOTAI.
Eismo juostos pagalbos sistema parodo, kad
sistema įspėja ir (arba) pamėgina nuvairuoti
automobilį atgal į eismo juostą.
112 Lane
416
Keeping Aid
Susijusi informacija
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 410)
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai (p. 413)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalba kilus pavojui
susidurti
Funkcija Susidūrimo vengimo pagalba gali
padėti vairuotojui sumažinti riziką, kad automobilis netyčia išvažiuos iš savo eismo juostos ir (arba) susidurs su kita transporto priemone ar kliūtimi. Funkcija aktyviai nuvairuoja
automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba)
išvengia kliūties.
Ši funkcija susideda iš šių antrinių funkcijų:
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui*
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
Susidūrimo vengimo pagalba Automatinis
įsikišimas
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos (p. 418)
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi (p. 419)
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui* (p. 420)
•
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 421)
•
Vairavimo pagalbos kilus susidūrimo pavojui ženklai ir pranešimai (p. 422)
Vairavimo pagalbos aktyvinimas ar išaktyvinimas susidūrimo pavojaus atveju
(p. 418)
PASTABA
Tik vairuotojas gali galutinai nuspręsti, kiek
reikia sukti automobilio vairą: pats automobilis niekada neperima visiško valdymo.
* Parinktis / priedas. 417
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos aktyvinimas ar
išaktyvinimas susidūrimo pavojaus
atveju
PASTABA
Deaktyvinus funkciją Susidūrimo
vengimo pagalba, išjungiamos visos antrinės funkcijos:
Vairavimo pagalbos funkcija yra neprivaloma
– vairuotojas gali pasirinkti kada ją aktyvinti
arba išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Ši funkcija automatiškai aktyvinama kaskart
užvedus variklį113.
•
vairavimo pagalba kylant pavojui išvažiuoti iš eismo juostos;
•
vairavimo pagalba kylant pavojui susidurti su priešais atvažiuojančiomis
transporto priemonėmis;
•
vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui*;
Nors galima deaktyvinti funkciją, vairuotojui patartina palikti ją nuolat aktyvintą,
kadangi daugeliu atvejų ji padidina vairavimo saugą.
Vairavimo pagalba kilus pavojui
išvažiuoti iš eismo juostos
Vairavimo pagalba turi visą eilę antrinių funkcijų. Kilus nuvažiavimo nuo kelio rizikai, vairavimo pagalba gali padėti vairuotojui ir sumažinti riziką, kad automobilis netyčia nuvažiuos
nuo kelio, aktyviai nuvairuodama automobilį
atgal ant kelio.
Funkcija turi du įsikišimo aktyvinimo lygius:
•
•
tik vairavimo pagalba;
vairavimo pagalba su stabdymo įsikišimu.
tik vairavimo pagalba;
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 417)
•
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 421)
Įsikišimas su vairavimo pagalba.
113 Kai
418
kuriose šalyse tas pats nustatymas pakartotinai įjungiamas, kaip ir išjungus variklį taikomas nustatymas.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
vairavimo pagalba su stabdymo įsikišimu.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 417)
•
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 421)
Vairavimo pagalba kilus pavojus
susidurti priekine dalimi
Vairavimo pagalba turi visą eilę antrinių funkcijų. Vairavimo pagalba kilus priešpriešinio
susidūrimo rizikai gali padėti neatidžiam vairuotojui, kuris nepastebi, kad automobilis
važiuoja į priešpriešinę eismo juostą.
Įsikišimas su vairavimo pagalba ir stabdymu.
Stabdymo įsikišimo galimybė padeda tais
atvejais, kai vien vairo sukti nepakanka. Stabdymo jėga parenkama atitinkamai, atsižvelgiant į nukrypimo situaciją.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale
65–140 km/h (40–87 myl./val.) keliuose,
kurių eismo juostas skiriančios linijos aiškiai
matomos.
Kamera nuskaito kelio kraštus ir šonines linijas. Jei kyla pavojus, kad automobilis gali
nuvažiuoti nuo kelio, jis nuvairuojamas atgal į
kelią. Jei vairo sukti nepakanka nuvažiavimui
išvengti, kartu įjungiami stabdžiai.
Vis dėlto funkcija nesikiša ir nevairuoja /
nestabdo, jei įjungiamas posūkio signalas. Jei
funkcija aptinka, kad vairuotojas aktyviai vairuoja automobilį, jos aktyvinimas uždelsiamas.
Funkcija gali padėti nukreipdama automobilį atgal į jo
eismo juostą.
Iš priekio atvažiuojančios transporto priemonės
Jūsų automobilis
Tuo pat metu, kai aktyvinamas įsikišimas į vairavimą, aktyvinamas ir vairuotojui padėti skirtas įspėjimas apie susidūrimą. Tačiau įspėjimo
apie susidūrimą funkcijai priklausantis stabdžių pulsavimas nėra aktyvinamas.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale
60–140 km/h (37–87 myl./val.) keliuose,
}}
419
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
kurių eismo juostas skiriančios linijos aiškiai
matomos.
Vairavimo pagalba kilus smūgio į
galinę dalį pavojui*
Jei automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo
juostos tuo metu, kai iš priekio atvažiuoja kita
transporto priemonė, ši funkcija gali padėti
vairuotojui grąžinti automobilį į jo eismo
juostą.
Vairavimo pagalba turi visą eilę antrinių funkcijų. Vairavimo pagalba, esant atsitrenkimo į
automobilio galą rizikai, gali padėti neatidžiam vairuotojui, kuris nepastebi, kad automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos ir
kad tuo pat metu kita transporto priemonė
artėja iš paskos arba iš riboto matomumo
zonos.
Vis dėlto funkcija nesikiša ir vairo nesuka, jei
įjungiamas posūkio signalas. Jei funkcija
aptinka, kad vairuotojas aktyviai vairuoja automobilį, jos aktyvinimas uždelsiamas.
artėja kita transporto priemonė, ši funkcija gali
padėti vairuotojui nuvairuoti automobilį į jo
eismo juostą.
Funkcija netgi gali padėti, jei vairuotojas
sąmoningai persirikiuoja įjungdamas posūkio
signalą, nepastebėjęs artėjančios kitos transporto priemonės.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale
60–140 km/h (37–87 myl./val.) keliuose,
kurių eismo juostas skiriančios linijos aiškiai
matomos.
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 417)
Lemputės durų veidrodėliuose mirksi įsikišimo
į vairavimą metu, nepriklausomai nuo to, ar
aktyvinta funkcija BLIS114.
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 353)
•
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 421)
•
•
Funkcija gali padėti nuvairuoti automobilį atgal į jo
eismo juostą.
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 417)
BLIS* (p. 393)
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 421)
Kita transporto priemonė riboto matomumo zonoje
Jūsų automobilis
Jei automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo
juostos tuo metu, kai riboto matomumo
zonoje yra arba gretima eismo juosta greitai
114 Blind
420
Spot Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos ribojimas
esant susidūrimo rizikai
Tam tikrais atvejais funkcija gali veikti ribotai
ir neįsikišti, pvz., tokiais atvejais:
• važiuojant tokioms mažoms transporto
priemonėms, kaip motociklai;
•
jei didžioji automobilio dalis įvažiavo į gretimą eismo juostą;
•
važiuojant keliais / eismo juostomis,
kuriose skiriamųjų linijų nėra arba jos
neaiškios;
•
•
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 417)
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos (p. 418)
jei greitis nėra 60–140 km/h
(37–87 myl./val.) intervale;
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi (p. 419)
jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio
priklausančiam vairo pasipriešinimu, veikia
sumažėjusia galia, pvz., kai aukšta po perkaitimo.
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui* (p. 420)
Kitos sudėtingos situacijos:
•
•
•
•
•
•
kelio darbai;
žiemiškas kelias;
siauras kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas.
Šiose sudėtingose situacijose funkcijai gali kilti
keblumų tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais
atvejais rekomenduojama šią funkciją išjungti.
* Parinktis / priedas. 421
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos kilus
susidūrimo pavojui ženklai ir
pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
vairavimo pagalba susiję ženklai ir pranešimai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Susidūrimo vengimo pagalba
Aktyvinus funkciją, vairuotojui pateikiamas atitinkamas pranešimas, kad sistema
aktyvinta.
Automatinis įsikišimas
Priekinio stiklo jutiklis
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
422
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 417)
•
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 421)
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Parkavimo pagalbos sistema*
Funkcija „Park Assist Pilot“ gali padėti vairuotojui manevruoti ankštoje erdvėje, garsiniais
signalais bei grafiku centriniame ekrane nurodydama atstumus iki kliūčių.
Garsinis informavimo apie priekyje ir šonuose
esančias kliūtis signalas girdimas, kai automobilis juda, tačiau automobiliui sustojus jis
maždaug po 2 sekundžių nutyla. Garsinis
informavimo apie gale esančias kliūtis signalas
girdimas ir automobiliui stovint.
ĮSPĖJIMAS
Apytiksliai 30 cm (1 pėd.) atstumu nuo kliūties
už automobilio arba priešais jį tonas tampa
nepertraukiamu ir užpildomas arčiausiai automobilio ženklo esantis aktyvaus jutiklio laukas.
Atstumui nuo kliūties tapus apytiksliai 25 cm
(0,8 pėd.) į šonus, tonas tampa intensyviai
pulsuojančiu ir aktyvaus lauko spalva pakinta
iš ORANŽINĖS į RAUDONĄ.
Ekrano rodinys su kliūčių zonomis ir jutiklių sektoriais.
Centriniame ekrane rodoma ryšio tarp automobilio ir aptiktų kliūčių apžvalga.
Pažymėtas sektorius nurodo kliūties vietą. Kuo
pažymėtas sektoriaus laukelis yra arčiau automobilio ženklo priekyje/gale, tuo mažesnis
atstumas skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.
Šoninėse dalyse spalva pakinta sumažėjus
atstumui tarp automobilio ir objekto.
Kuo mažesnis atstumas iki kliūties, tuo dažnesnis signalas. Kitas garsas iš garso sistemos
prislopinamas automatiškai.
Statymo pagalbos signalo garsumą galima
suderinti (kol girdimas signalas) sukant centrinio valdymo pulto rankenėlę [>II]. Reguliuoti
galima ir viršutinio rodinio meniu parinktimi
Nuostatos.
PASTABA
Išskyrus sektorių arčiausiai automobilio
simbolio, garsiniai įspėjimai duodami tik
dėl objektų, esančių tiesiai automobilio
kelyje.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Statymo pagalbos sistemos* aktyvinimas ar išaktyvinimas (p. 425)
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir išilgai
šonų* (p. 424)
}}
* Parinktis / priedas. 423
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Statymo pagalbos funkcijos ženklai ir pranešimai (p. 427)
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir
išilgai šonų*
•
Statymo pagalbos apribojimai (p. 426)
„Park Assist Pilot“ elgiasi skirtingai priklausomai nuo to, kuri automobilio dalis artėja prie
kliūties.
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama
panaudojus stovėjimo stabdį arba automobilyje su automatine pavarų dėže parinkus
režimą P.
Į priekį nukreipta kamera
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite, kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu
atveju, papildomi žibintai gali būti palaikyti
kliūtimis.
Galinė kamera
Įspėjamasis signalas yra nepertraukiamas likus
mažiau nei apytiksliai 30 cm (1 pėd.) iki kliūties.
Statymo pagalbos priekiniai jutikliai aktyvinami
automatiškai užvedus transporto priemonės
variklį. Jie aktyvūs, kai greitis nesiekia 10 km/h
(6 myl./val.).
Matavimo diapazonas pasiekia
maždaug 80 cm (2,5 pėd.) atstumu priešais
automobilį.
Įspėjamasis signalas yra nepertraukiamas likus
mažiau nei apytiksliai 30 cm (1 pėd.) iki kliūties.
Galiniai jutikliai aktyvinami, jei automobilis ima
riedėti atgal be įjungtos pavaros arba pavarų
svirtis perjungiama į atbulinės eigos padėtį.
424
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Matavimo diapazonas pasiekia
maždaug 1,5 metro (5 pėd.) atstumu už automobilio.
Šonuose
Statymo pagalbos funkciją galima aktyvinti
arba išaktyvinti.
Priekiniai ir šoniniai statymo pagalbos detektoriai aktyvinami automatiškai, užvedus variklį.
Galiniai detektoriai aktyvinami, jei automobilis
pradeda riedėti atgal arba įjungiama atbulinės
eigos pavara.
Važiuojant atbuline eiga su priekaba, kuri prijungta prie automobilio elektros sistemos, statymo pagalbos galiniai jutikliai išjungiami automatiškai.
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio
prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“ priekabos elektros instaliacijos,
automobilio statymo pagalbą gali reikėti
rankiniu būdu išjungti, kad jutikliai į juos
nereaguotų.
Statymo pagalbos sistemos*
aktyvinimas ar išaktyvinimas
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
Įspėjamasis signalas ima tankiai pypsėti likus mažiau
nei apytiksliai 25 cm (0,8 pėd.) iki kliūties.
Užvedus variklį, statymo pagalbos šoniniai
jutikliai aktyvinami automatiškai. Jie aktyvūs,
kai greitis nesiekia 10 km/h (6 myl./val.).
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
Matavimo diapazonas yra maždaug 25 cm
(0,8 pėd.) atstumu nuo šonų.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Tačiau šoninių jutiklių aptikimo zona ženkliai
padidėja padidėjus priekinių ratų pasukimo
kampui, ir esant pasuktam vairui aptinkamos
skersai esančios kliūtys atstumu iki
apytiksliai 90 cm (3 pėd.) už automobilio ar
prieš jį.
Jeigu automobilyje įrengta statymo pagalbos
kamera*, „Park Assist Pilot“ aktyvinti arba
išaktyvinti taip pat galima iš atitinkamo kameros rodinio.
Susijusi informacija
•
•
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 423)
Statymo pagalbos apribojimai (p. 426)
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 423)
Statymo pagalbos sistemos jutiklio veikimo sritys (p. 433)
* Parinktis / priedas. 425
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos apribojimai
Statymo pagalbos sistema atskirais atvejais
neaptinka tam tikrų objektų, todėl jos veikimas gali būti ribotas.
Vairuotojas turi žinoti šiuos riboto statymo
pagalbos sistemos veikimo pavyzdžius:
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė
jo dalis gali išsisukti į atvažiuojantį
eismą.
ĮSPĖJIMAS
Kai rodomas šis simbolis,
atkreipkite papildomą
dėmesį, kai važiuojate
atbuline eiga, jei prie automobilio prijungta priekaba
(su elektros jungtimi), dviračių laikiklis ar pan.
Šis simbolis rodo, kad važiuojant atbuline
eiga statymo pagalbos jutikliai yra išjungti
ir įspėja apie visas kliūtis.
426
SVARBU
PASTABA
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs
stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į
„signalo šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti
jutiklių. Tokiu atveju vietoj perėjimo prie
laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai nutrūkti.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz.,
krovos rampų.
•
Kadangi vilkimo kablys yra sukonfigūruotas
automobilio elektros sistemoje, funkcijai
matuojant atstumą iki kliūties už automobilio, jo iškyša būna įtraukiama į skaičiavimus.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 423)
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač
lėtai arba nutraukti vykdomą statymo
manevrą, kadangi jutiklių teikiama
informacija tokiais atvejais ne visada
būna patikima ir kyla didelė automobilio ar kitų objektų pažeidimo rizika.
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio
statymo sistema gali parodyti neteisingų
įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai
garso šaltiniai, skleidžiantys tuos pačius
ultragarso dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokių šaltinių pavyzdžiai: garso signalai,
šlapios padangos ant asfalto, pneumatiniai
stabdžiai, motociklų išmetamųjų dujų garsai ir pan.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos funkcijos
ženklai ir pranešimai
(arba) centriniame ekrane. Čia pateikiami keli
pavyzdžiai.
Statymo pagalbos sistemos ženklai ir pranešimai gali būti rodomi vairuotojo ekrane ir
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Statymo atbuline eiga pagalbos jutikliai išjungti, todėl nėra garsinių įspėjimų apie kliūtis ar objektus.
Parkavimo pagalba
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Nepasiekiama, Reikalinga tech.
patikra
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 423)
Statymo pagalbos apribojimai (p. 426)
* Parinktis / priedas. 427
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbinės statymo sistemos
kamera*
Eilutės – aktyvinamos / deaktyvinamos
statymo pagalbos linijos
Statymo pagalbos kamera gali padėti vairuotojui manevruoti ankštoje erdvėje, informuodama apie kliūtis centriniame ekrane pateiktu
kameros rodomu vaizdu ir grafiniu piešiniu.
Stovėjimo pagalbos kamera – tai pagalbos
funkcija, aktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara arba rankiniu
būdu, naudojantis centriniu ekranu.
Kablys* – aktyvinama / deaktyvinama vilkimo kablio pagalbinė linija*116
CTA* – aktyvinama / deaktyvinama „Cross
Traffic Alert“
Objektai ir (arba) kliūtys gali būti arčiau automobilio, negu atrodo ekrane.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė
jo dalis gali išsisukti į atvažiuojantį
eismą.
Kameros vaizdo pavyzdys.
Mastelis115 – vaizdas priartinamas arba
atitolinamas.
360° rodinys* – aktyvinamos / deaktyvinamos visos kameros
PAS* – aktyvinama / deaktyvinama statymo pagalbos sistema
115 Priartinant statymo pagalbos linijos išjungiamos.
116 Prieinama ne visuose modeliuose ir rinkose.
428
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Aktyvinti statymo pagalbos kamerą
(p. 434)
Statymo pagalbos kamerų vietos ir
stebėjimo sritys*
•
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai (p. 436)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Ši funkcija gali pateikti sudėtinį 360° rodinį ir
atskirus keturių kamerų rodinius: galinės,
priekinės, kairiosios arba dešiniosios.
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 423)
Cross Traffic Alert* (p. 397)
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Statymo pagalbos linijos statymo pagalbos kamerai* (p. 431)
•
Statymo pagalbos sistemos jutiklio veikimo sritys (p. 433)
Statymo pagalbos kamerų vietos ir stebėjimo sritys* (p. 429)
}}
* Parinktis / priedas. 429
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jei automobilyje papildomai įdiegta
„Parkavimo pagalba“* sistema, atstumas iki
aptiktų objektų papildomai iliustruojamas įvairių spalvų laukais.
360° rodinys*
Į priekį nukreipta kamera
Kameros aktyvinamos automatiškai arba rankiniu būdu.
Galinė kamera
Pirmyn nukreipta statymo kamera įrengta grotelėse.
Statymo kamerų stebėjimo laukas su apytiksle dengimo zona.
Funkcija 360° rodinys aktyvina visas statymo
kameras ir centriniame ekrane vienu metu
rodomos visos keturios automobilio pusės, o
tai padeda vairuotojui manevruojant mažu
greičiu stebėti, kas vyksta aplink automobilį.
360° rodinyje kiekvienos kameros vaizdą
galima aktyvinti atskirai:
•
Paspauskite pageidaujamo kameros stebėjimo lauko ekraną, pvz., paviršiuje priešais / virš priekinės kameros.
Kameros ženklas centrinio
ekrano automobilio ženkle
nurodo, kuri kamera aktyvi.
430
Priekinė kamera gali būti naudinga išvažiavime, kuriame matomumas į šonus ribotas,
pvz., kai yra aukštos gyvatvorės. Ji būna aktyvi
važiuojant iki 25 km/h (16 myl./val.) greičiu. Po
to kamera išjungiama.
Atgal nukreipta kamera sumontuota virš valstybinio
numerio lentelės.
Atgal nukreipta kamera parodo plačią zoną už
automobilio. Tam tikruose modeliuose gali
matytis buferio arba vilkimo kablio dalis.
Jei automobilis nepasiekia 50 km/h
(30 myl./val.) greičio ir pastarasis nukrenta
žemiau 22 km/h (14 myl./val.) per 1 minutę
nuo pirmyn nukreiptos kameros išjungimo,
kamera vėl aktyvinama.
Centriniame ekrane rodomi objektai gali atrodyti šiek tiek pakrypę. Tai yra normalu.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Šoninės kameros
Statymo pagalbos linijos statymo
pagalbos kamerai*
įvažiavimą į ankštas stovėjimo vietas ir priekabos prijungimą.
Statymo pagalbos kameros nurodo automobilio padėtį jo aplinkos atžvilgiu, ekrane rodydamos linijas.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos
būtų ant žemės už automobilio, jos tiesiogiai
reaguoja į vairo judesius, rodydamos vairuotojui trajektoriją, kuria judės automobilis – taip
pat ir automobiliui sukant.
Šios statymo pagalbos linijos brėžiamos atsižvelgiant į automobilio labiausiai išsikišusias
dalis, pvz., vilkimo kablį, šoninius veidrodėlius
ir kampus.
PASTABA
Šoninės kameros įrengtos kiekviename šoniniame
veidrodėlyje.
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio
(o ne priekabos) statymo pagalbos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio
elektros sistemos, ekrane statymo
pagalbos linijos nerodomos.
•
Artinant statymo pagalbos linijos nerodomos.
Šoninės kameros gali rodyti vaizdą išilgai
abiejų automobilio šonų.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 428)
•
Aktyvinti statymo pagalbos kamerą
(p. 434)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Statymo pagalbos linijų pavyzdys.
Statymo pagalbos linijos nurodo planinę automobilio išorinių gabaritų trajektoriją esant
dabartiniam vairo pasukimo kampui: tai gali
palengvinti automobilio statymą lygiagrečiai,
}}
* Parinktis / priedas. 431
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
SVARBU
•
Nepamirškite, kad, pasirinkus galinės
kameros vaizdą, monitoriuje rodomas
tik už automobilio esantis plotas.
Važiuodami atbuline eiga, atkreipkite
dėmesį į automobilio šonus ir priekį.
•
Tai taikoma ir priešingais atvejais. Prisiminkite, kas atsitinka su galinėmis
automobilio dalimis, kai pasirenkamas
priekinis kameros vaizdas.
•
Atminkite, kad statymo pagalbos linijos
atitinka trumpiausią maršrutą, todėl
papildomo dėmesio skirkite automobilio šonams, kad jie į nieką nesiremtų
sukant vairą, kai važiuojama pirmyn, ir
kad automobilio priekis nieko nenubrauktų sukant vairą, kai važiuojama
atbuline eiga.
Statymo pagalbos linijų 360° vaizdas*
360° rodinys su statymo pagalbos linijomis.
Esant 360° rodiniui, orientacinės linijos rodomos už automobilio, prieš jį ir automobilio
šone (atsižvelgiant į kelionės kryptį):
•
•
Jei važiuojama pirmyn: linijos priekyje.
Jei važiuojama atgal: šoninės linijos ir
atbulinės eigos linijos.
Pasirinkus priekinę arba galinę kamerą, statymo pagalbos linijos pasirodo neatsižvelgiant
į automobilio judėjimo kryptį.
Pasirinkus vieną šoninę kamerą, statymo
pagalbos linijos pasirodo tik važiuojant atbuline eiga.
432
Kablio orientacinė linija*
Vilkimo kablys su statymo pagalbos linija.
Kablys – aktyvinama kablio orientacinė
linija.
Mastelis – vaizdas priartinamas arba atitolinamas.
Kamera gali padėti prisijungiant priekabą,
rodydama orientacinę liniją, vaizduojančią
numatomą kablio „kelią“ iki priekabos.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
1.
Spauskite Kablys (1).
> Pasirodo vilkimo kablio projektinės statymo pagalbos linijos: automobilio statymo pagalbos linijos automatiškai
išjungiamos.
Automobilio ir vilkimo kablio statymo
pagalbos linijos negali būti rodomos
vienu metu.
Statymo pagalbos sistemos jutiklio
veikimo sritys
Jei automobilyje įrengta statymo pagalbos
sistema*, ties kiekvienu kliūtį aptikusiu jutikliu
spalvotomis sritimis rodomas atstumas 360°
rodinyje.
Jutiklių atbulinės ir priekinės eigos laukai
2. Jei reikia tikslesnio manevro, paspauskite
Mastelis (2).
> Kameros vaizdas priartinamas.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 428)
•
Statymo pagalbos kamerų vietos ir stebėjimo sritys* (p. 429)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
•
Vilkimo kablys* (p. 523)
Pirmyn ir atgal nukreiptų jutiklių laukai, mažėjant atstumui iki kliūties, keičia spalvą – nuo
GINTARO per ORANŽINĘ iki RAUDONOS.
Laukų spalvos
važiuojant atbuline eiga
Atstumas metrais
(pėdomis)
Geltona
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Oranžinė
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Raudona
0–0,3 (0–1,0)
Laukų spalvos
važiuojant pirmyn
Atstumas metrais
(pėdomis)
Geltona
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranžinė
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Raudona
0–0,3 (0–1,0)
RAUDONUOSE jutiklio laukuose pulsuojantis
garsinis signalas pakinta į nepertraukiamą
toną.
Ekrane gali būti pateikiami spalvoti jutiklio laukai ant
automobilio ženklo.
}}
* Parinktis / priedas. 433
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jutiklio laukas šonuose
Įspėjamieji signalai priklauso nuo automobilio
planinio maršruto. Dėl to, visiškai susukus
vairą, gali būti duodami įspėjimai apie įstrižai
priešais automobilį ar už jo (o ne tik tiesiai pirmyn arba atgal) aptiktas kliūtis.
Mažėjant atstumui iki kliūties, šoninių laukų
spalvos keičiasi iš GINTARINĖS į RAUDONĄ.
Kairysis priekinis jutiklio laukas
Geltona
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Raudona
0–0,25 (0–0,8)
Kameros vaizdas važiuojant atbuline
eiga
Įjungus atbulinės eigos pavarą, ekrane pateikiamas 360° rodinys, jei paskutinį kartą buvo
naudotas jis arba bet kuris iš šoninių rodinių.
Priešingu atveju pateikiamas galinis rodinys.
Susijusi informacija
Rankinio kameros aktyvinimo rodinys
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 423)
Aktyvinkite statymo kamerą
šiuo centrinio ekrano funkcijų
rodinyje esančiu mygtuku.
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 428)
•
Statymo pagalbos kamerų vietos ir stebėjimo sritys* (p. 429)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
Ekrane iš pradžių pateikiamas
paskutinis naudotas kameros
rodinys. Vis dėlto, po kiekvieno variklio užvedimo, pirmiau buvusį šoninį
rodinį pakeičia 360° rodinys ir anksčiau buvusį
priartintą galinį rodinį pakeičia galinis rodinys.
Kliūčių sektorius automobilio planiniame
maršrute pirmyn – atsižvelgiant į vairo
kampą
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
Dalis su RAUDONA lauko spalva ir intensyviai pulsuojantis tonas
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Dešiniojo galinis jutiklio laukas
Kliūčių sektorius automobilio planiniame
maršrute atgal – atsižvelgiant į vairo
kampą.
434
Atstumas metrais
(pėdomis)
Esant RAUDONIEMS jutiklio laukams, garsinis signalas pakinta iš pulsuojančio į intensyviai pulsuojantį.
•
•
Statymo jutiklių sektoriai, kuriuose gali būti aptikta
kliūčių.
Šoninių laukų
spalvos
Aktyvinti statymo pagalbos kamerą
Statymo pagalbos kamera aktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos
pavara, arba rankiniu būdu vienu iš centrinio
ekrano funkcinių mygtukų.
Automatinis kameros išaktyvinimas
Kad vairuotojas nebūtų blaškomas, priekinis
rodinys išsijungia pasiekus 25 km/h
(16 myl./val.) greitį. Jis automatiškai vėl aktyvi-
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
namas, jeigu greitis sumažėja iki 22 km/h
(14 myl./val.) per 1 minutę, su sąlyga, kad greitis neviršijo 50 km/h (31 myl./val.).
Kiti kameros rodiniai išjungiami pasiekus
15 km/h (9 myl./val.) ir pakartotinai neaktyvinami.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 428)
Statymo pagalbos apribojimai (p. 426)
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
* Parinktis / priedas. 435
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos kameros ženklai
ir pranešimai
(arba) centriniame ekrane. Čia pateikiami keli
pavyzdžiai.
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai gali būti rodomi vairuotojo ekrane ir
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Statymo atbuline eiga pagalbos jutikliai išjungti, todėl nėra garsinių įspėjimų apie kliūtis
ar objektus ir jų lauko žymų.
Kamera išjungta.
Parkavimo pagalba
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Nepasiekiama, Reikalinga tech.
patikra
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
436
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 428)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
* Parinktis / priedas. 437
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Park Assist Pilot“* statymo
pagalba
ĮSPĖJIMAS
•
„Park Assist Pilot“ (PAP117) statymo pagalbos
funkcija gali padėti vairuotojui manevruoti
statant automobilį. Ši funkcija taip pat gali
padėti išvairuoti iš lygiagretaus statymo vietos.
Funkcija pirmiausia patikrina, ar vieta pakankamai didelė, ir jeigu taip, padeda vairuotojui
įvairuoti automobilį į tą vietą.
Centriniame ekrane rodomi ženklai, grafika ir
tekstas apie įvairius veiksmus, kuriuos reikia
atlikti ir kada atlikti.
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti
visų galinčių susidaryti situacijų visomis eismo, oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti visus Automobilio savininko vadovo
skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad
sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra
skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir
sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai,
tinkamu greičiu, palaikant tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
vadovaujantis galiojančiomis kelių
eismo taisyklėmis bei reglamentais.
•
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo vietos naudojant „Park Assist Pilot“* (p. 443)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 443)
•
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
(p. 446)
Susijusi informacija
117
438
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 312)
•
Statymo pagalbos sistemos* naudojimas
(p. 440)
Statymo variantai su „Park Assist Pilot“*
(p. 439)
Park Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo variantai su „Park Assist
Pilot“*
Statmenas statymas
Statymo pagalbos funkciją (PAP118) galima
naudoti lygiagrečiam ir statmenam statymui.
Lygiagretus statymas
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 438)
•
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo vietos naudojant „Park Assist Pilot“* (p. 443)
Statmeno statymo principas.
Ši funkcija pastato automobilį atlikdami šiuos
veiksmus:
Lygiagretaus statymo principas
Ši funkcija pastato automobilį atlikdami šiuos
veiksmus:
1.
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2. Automobilis nukreipiamas į vietą važiuojant atbuline eiga ir įvairuojamas į ją
važiuojant pirmyn-atgal.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2. Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą
atbuline eiga.
3. Automobilis į vietą pastatomas važiuojant
pirmyn-atgal.
Pritaikius Išvažiuoti iš vietos funkciją, ji gali
padėti ir išvairuoti lygiagrečiai pastatytą automobilį iš jo stovėjimo vietos.
118 Park
PASTABA
Išvažiuojant iš stovėjimo vietos, funkciją
Išvažiuoti iš vietos galima naudoti tik
lygiagrečiai pastatytam automobiliui išvairuoti: ji neveikia, jei automobilis pastatytas
statmenai.
Assist Pilot
* Parinktis / priedas. 439
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos sistemos*
naudojimas
„Park Assist Pilot“ (PAP119) padeda vairuotojui pastatyti automobilį trimis žingsniais. Ši
funkcija taip pat gali padėti vairuotojui išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Ši funkcija matuoja erdvę ir vairuoja automobilį, o vairuotojo darbas yra:
•
•
stebėti, kas vyksta aplink automobilį;
laikytis centriniame ekrane pateikiamų
nurodymų;
•
pasirinkti pavarą (atgal/pirmyn) – garsinis
signalas nurodo, kada vairuotojui reikia
perjungti pavarą;
•
•
reguliuoti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
Atėjus laikui atlikti įvairius veiksmus, centriniame ekrane pasirodo ženklai, grafikai ir
(arba) tekstas.
PASTABA
Kai funkcija ieško stovėjimo vietos, atstumas tarp automobilio ir stovėjimo vietų
turėtų būti 0,5–1,5 metro (1,6–5,0 pėd.).
Statymas naudojant statymo pagalbos
sistemą
Ši funkcija pastato automobilį atlikdami šiuos
veiksmus:
1.
Stovėjimo vietų suradimas ir išmatavimas
Funkciją galima aktyvinti
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Ją taip pat galima pasiekti iš
kameros rodinių.
prie automobilio neprijungta priekaba;
greitis nesiekia 30 km/h (20 myl./val.).
•
•
119 Park
440
Paieškos principas prieš statant lygiagrečiai.
3. Automobilis pastatytas vietoje – tada sistema gali paprašyti vairuotoją perjungti
pavarą ir įjungti stabdžius.
Šią funkciją galima aktyvinti, jeigu užvedus
variklį tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
•
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2. Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą
atbuline eiga.
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Paieškos principas prieš statant statmenai.
Važiuokite ne didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu, jei statote lygiagrečiai
arba 20 km/h (12 myl./val.), jei statote statmenai.
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
1.
Palieskite funkcijų rodinio arba kameros
rodinio mygtuką Įvažiuoti į stovėjimo
vietą.
> Ši funkcija ieško stovėjimo vietos ir
patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai erdvi.
Įvažiavimas atbuline eiga į stovėjimo vietą
3. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys centriniame
ekrane pateikiamas grafikas ir pranešimas.
2. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai centriniame ekrane pateikiamas grafikas ir pranešimas nurodo, kad aptikta tinkama stovėjimo vieta.
> Rodomas iškylantysis langas.
3. Pasirinkite Statymas lygiagrečiai arba
Parkavimas statmenai ir įjunkite atbulinės eigos pavarą.
2. Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei
maždaug 7 km/h (4 myl./val.) greičiu.
PASTABA
Atbulinės eigos principas statant lygiagrečiai.
PASTABA
•
Nelieskite vairo, kai ši funkcija yra
įjungta.
•
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai
sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
•
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite, kol vairas visiškai nustos suktis:
tik tada pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
Funkcija ieško aplinkui laisvos vietos automobiliui pastatyti, pateikia nurodymus ir
orientuoja automobilį keleivio puse. Jei reikia, kad automobilį būtų galima statyti ir
vairuotojo gatvės pusėje:
•
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą: tada sistema pradeda ieškoti stovėjimo vietos toje automobilio pusėje.
Atbulinės eigos principas statant statmenai.
1.
Patikrinkite, ar už automobilio nieko nėra ir
įjunkite atbulinę pavarą.
}}
441
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Automobilio statymas stovėjimo vietoje
1.
Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į sistemos nurodytą padėtį, palaukite, kol bus
pasuktas vairas, ir lėtai važiuokite pirmyn.
2. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys centriniame
ekrane pateikiamas grafikas ir pranešimas.
3. Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir lėtai
važiuokite atgal.
4. Būkite pasirengę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys grafinė informacija
ir pranešimas centriniame ekrane.
Pastatymo principas statant lygiagrečiai.
Funkcija automatiškai išaktyvinama ir grafiniais elementais bei pranešimu informuojama,
kad automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali prireikti pakoreguoti pastatymo
padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai
jutiklius naudoja „Park Assist Pilot“
(PAP120), palyginus su tuo, kai jutiklius naudoja statymo pagalbos sistema.
Pastatymo principas statant statmenai.
už jo) aptinka transporto priemonę arba pėstįjį,
automobilis automatiškai sustabdomas.
Tokiu atveju vairuotojo ekrane pateikiamas
iškylantysis pranešimas, kuriame vairuotojas
gali atšaukti statymo manevrą paliesdamas
Atšaukti arba tęsti statymo seką paliesdamas
Tęsti.
Pasirinkite Tęsti ir atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
–
Patikrinkite, ar aplink automobilį laisva, ir
vykdykite instrukcijas centriniame ekrane,
pvz.:
Kad tęstumėte – Švelniai pagreitėkite
nuo objekto.
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 438)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 443)
Automatinis stabdymas statymo metu
Jei statymo manevro metu statymo jutikliai
planiniame maršrute (priešais automobilį arba
120 Park
442
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Išvažiavimas iš lygiagretaus
statymo vietos naudojant „Park
Assist Pilot“*
Funkcija Išvažiuoti iš vietos gali padėti vairuotojui išvažiuoti iš lygiagrečiojo pastatymo
vietos.
PASTABA
Išvažiuojant iš stovėjimo vietos, funkciją
Išvažiuoti iš vietos galima naudoti tik
lygiagrečiai pastatytam automobiliui išvairuoti: ji neveikia, jei automobilis pastatytas
statmenai.
Funkcija Išvažiuoti iš vietos
aktyvinama centrinio ekrano
funkcijų rodinyje arba kameros rodinyje.
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
1.
Palieskite funkcijų rodinio arba kameros
rodinio mygtuką Išvažiuoti iš vietos.
3. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys centriniame
ekrane pateikiamas grafikas ir pranešimas:
vykdykite instrukcijas taip pat, kaip ir statymo procedūros atveju.
Atkreipkite dėmesį, kad vairas gali „atšokti“
funkcijai nustojus veikti – vairuotojui gali reikėti pasukti vairą atgal iki didžiausio vairavimo
kampo, norint išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Jei ši funkcija laiko, kad vairuotojas gali išvažiuoti iš stovėjimo vietos be jokio papildomo
manevravimo, ji bus išjungta, net jei vairuotojas gali manyti, kad automobilis tebėra stovėjimo vietoje.
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 438)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 443)
Aktyviosios statymo pagalbos
apribojimai*
Funkcija „Park Assist Pilot“ PAP121 negali
aptikti visko visose situacijose ir todėl jos veikimas gali būti ribotas.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė
jo dalis gali išsisukti į atvažiuojantį
eismą.
SVARBU
Skaičiuojant automobilio statymo manevrą,
aukščiau nei jutiklių aptikimo zona esantys
objektai neįtraukiami, todėl funkcija gali į
stovėjimo vietą pradėti sukti pernelyg
anksti, taigi, tokių stovėjimo vietų reikėtų
vengti.
Vairuotojas turi žinoti šiuos riboto „Park Assist
Pilot“ veikimo pavyzdžius:
2. Įjunkite tos pusės posūkio signalą, į kurią
automobilis turi išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
121 Park
Assist Pilot
}}
* Parinktis / priedas. 443
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Statymo nutraukimas
Statymo seka išjungiama tokiais atvejais:
•
•
jei vairuotojas paliečia vairą;
•
jei vairuotojas paspaudžia Atšaukti centriniame ekrane;
•
jei įsijungia stabdžių antiblokavimo arba
elektroninė stabilumo kontrolės sistema,
pvz., kai ratas ima slysti slidžiame kelyje;
•
•
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant 7 km/h (4 myl./val.);
jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio
priklausančiam vairo pasipriešinimu, veikia
sumažėjusia galia, pvz., kai aukšta po perkaitimo.
jeigu statymo manevro metu statymo
jutikliai planiniame maršrute priešais automobilį arba už jo aptinka transporto priemonę arba pėstįjį, automobilis automatiškai sustabdomas.
Jei taikoma, pranešimas centriniame ekrane
nurodo priežastį, kodėl statymo seka
nutraukta.
122 „Patvirtintos
444
SVARBU
Tam tikromis aplinkybėmis funkcija negali
rasti stovėjimo vietų. Viena priežasčių gali
būti tai, kad jutiklius trikdo išoriniai garso
šaltiniai, kurie skleidžia tokius pačius ultragarso dažnius, kokiais veikia pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
Be to, statant automobilį reikia atminti keletą
momentų:
•
Vairuotojas visada privalo pats įvertinti, ar
funkcijos aptikta stovėjimo vieta tinka
automobiliui pastatyti.
•
Nenaudokite funkcijos, jeigu uždėtos
sniego grandinės arba atsarginis ratas.
•
Nenaudokite funkcijos, jei iš automobilio
yra išsikišę kroviniai.
•
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
Ieškodama stovėjimo vietos ir tikrindama
jos dydį, funkcija gali nepastebėti objektų,
esančių giliai stovėjimo vietoje.
•
Siaurose gatvelėse esančios stovėjimo vietos ne visada tinka, kadangi gali nepakakti
vietos manevruoti.
•
Naudokite patvirtintas padangas122 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi
įtakos funkcijos gebėjimui statyti automobilį.
•
Funkcija pradeda nuo netoliese jau pastatytų transporto priemonių: jeigu jos pastatytos netinkamai, jūsų automobilio padangos ir ratlankiai gali būti apgadinti į bordiūrą.
•
Jei vienas pastatytas automobilis bus išlindęs daugiau nei kiti, statymo statmenai
Vairuotojo atsakomybė
Vairuotojas turėtų nepamiršti, kad ši funkcija
yra tik pagalba, o ne neklystanti visiškai automatinė funkcija. Taigi, vairuotojas turi būti
visada pasiruošęs sustabdyti statymo veiksmus.
padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
VAIRUOTOJO PAGALBA
vietos gali būti praleidžiamos arba pasiūlomos be reikalo.
•
Funkcija skirta statyti automobilį tiesiose
gatvėse, o ne staigiuose vingiuose ar
posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia
pasirūpinti, kad funkcijai matuojant galimą
stovėjimo vietą automobilis būtų su ja
lygiagretus.
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 438)
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 312)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai
(p. 373)
* Parinktis / priedas. 445
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyviosios statymo pagalbos
pranešimai*
„Park Assist Pilot“ (PAP123) pranešimai gali
būti rodomi vairuotojo ekrane ir arba centriniame ekrane. Čia pateikiami keli pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikėtų kreiptis į autoservisąA.
Nepasiekiama, Reikalinga tech. patikra
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jeigu pranešimas išlieka, kreipkitės į autoservisąA.
Susijusi informacija
•
„Park Assist Pilot“* statymo pagalba
(p. 438)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 443)
123 Park
446
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Bendroji informacija apie Twin
Engine
dojant hibridinės sistemos akumuliatorių įveikiamas atstumas.
Twin Engine dirba kaip įprastas automobilis,
bet tam tikros funkcijos skiriasi nuo automobilio, veikiančio naudojant tik benziną arba
dyzeliną. Elektrinis variklis automobilį varo
daugiausiai važiuojant nedideliu greičiu, benzininis – pasiekus didesnį greitį, o taip pat ir
važiuojant aktyviau.
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija, unikali „Twin Engine“ – tai įkrovimo informacija,
pasirinktas važiavimo režimas, akumuliatorių
energijos likutis (atstumas) ir hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Elektriniam varikliui energiją tiekiantis hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį tačiau papildomai jį
galima įkrauti ir švelniai stabdant bei stabdant
varikliu kai nustatyta pavarų svirties padėtis B.
Hibridinės sistemos akumuliatorių taip pat
galima įkrauti ir automobilio varikliu.
Važiuojant galima rinktis įvairius automobilio
važiavimo režimus, pvz., vien elektrinį arba,
prireikus daugiau galios, naudoti elektrinį ir
benzininį variklius iškart. Pagal pasirinktąjį
važiavimo režimą automobilis apskaičiuoja
važiavimo charakteristikų, vairavimo potyrių,
aplinkos poveikio ir degalų ekonomijos derinį.
Siekiant, kad automobilis veiktų optimaliai,
svarbu, kad hibridinės sistemos akumuliatorius
ir atitinkamos elektrinės pavaros sistemos bei
benzininis variklis ir jo pavaros sistemos būtų
tinkamos darbinės temperatūros. Jei akumuliatorius bus per šaltas ar per karštas, jo talpa
gali gerokai sumažti. Paruošimo metu automobilio pavaros sistemos ir salonas parengiami
kelionei, kad važiuojant lėčiau dėvėtųsi dalys ir
sumažėtų energijos sąnaudos. Padidėja nau-
448
Svarbu žinoti
Išorinis variklio triukšmas
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo,
todėl jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai ir gyvūnai. Ypač tai aktualu
važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
Aukštos įtampos srovė
Automobilis be maitinimo
Prisiminkite, kad automobiliui esant be maitinimo neveikia tokios svarbios funkcijos, kaip
stabdžiai ir vairo stiprintuvas.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis išjungtas (išjungti elektrinis
ir degalais varomas varikliai), automobilio
stabdyti neįmanoma.
ĮSPĖJIMAS
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai
elgiantis gali kelti pavojų. Šiuos komponentus ir visus oranžinės spalvos kabelius turi
tvarkyti tik kvalifikuoti specialistai.
Neleidžiama vilkti
„Twin Engine“ vilkti neleidžiama, nes bus
apgadintas elektrinis variklis.
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai aprašytos Automobilio savininko vadove.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
•
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 99)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
•
•
•
•
•
•
Važiavimo režimai (p. 495)
Įjunkite ir išjunkite paruošimą (p. 253)
Hibridinis akumuliatorius (p. 670)
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos
turintys veiksniai (p. 510)
Automatinė pavarų dėžė (p. 487)
Vilkimas (p. 531)
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimas
ĮSPĖJIMAS
Hibridinės sistemos akumuliatorių gali
keisti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Be tradiciniams automobiliams būdingo
degalų bako šiame įrengtas įkraunamasis
ličio jonų akumuliatorius (taip vadinamas
hibridinės sistemos akumuliatorius).
Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį, kuris laikomas
atskirame daiktų dėkle bagažinės skyriuje.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo
kabelį, atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851,
kuris dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
trukmė priklauso nuo naudojamo įkrovimo srovės stiprio.
PASTABA
Eksploatuojamos hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa laikui bėgant lėtai
mažėja, todėl gali būti daugiau naudojamas
benzininis variklis ir nežymiai padidėti
degalų sąnaudos.
Įkrovimo kabelio rankena ir įkrovimo įvesties lizdas.
Įkrovimo būseną nurodo:
•
indikatoriai, įrengti įkrovimo kabelio valdymo bloke;
•
indikatoriaus lemputė automobilio įkrovimo įvesties lizde;
•
iliustracija ir tekstas vairuotojo ekrane.
Akumuliatorius įkrautas, kai hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas, ir įkrovimas
nutraukiamas, kai hibridinės sistemos akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
}}
449
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra nesiekia –10 ºC (14 ºF) arba viršija
40 ºC (104 ºF), kai kurios automobilio funkcijos gali būti pakeičiamos arba tapti nepasiekiamos, kadangi hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa už minėto temperatūros intervalo
ribų sumažėja.
Įkrovimas benzininiu varikliu
Kai kuriose šalyse valdymo blokas yra sumontuotas įkrovimo stotelėje, prijungtoje prie maitinimo tinklo grandinės. Šiuo atveju ant įkrovimo kabelio nėra atskiro valdymo bloko. Vietoj to jame yra speciali jungtis, kuri naudojama
prijungti įkrovimo kabelį prie įkrovimo stotelės.
Laikykitės ant įkrovimo stotelės esančių
instrukcijų.
•
•
•
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių ir akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai nuspaudus
stabdžių pedalą arba stabdant varikliu važiuojant
nuokalne.
Automobilis taip pat gali generuoti energiją ir
įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.
•
•
1
450
Europos standartas – EN 61851-1.
Hibridinės sistemos akumuliatorių taip pat
galima įkrauti ir automobilio vidaus
degimo varikliu.
Susijusi informacija
Valdymas elektra negalimas, jeigu akumuliatoriaus temperatūra yra per žema arba per
aukšta. Pasirinkus važiavimo režimą PURE,
įsijungia vidaus degimo variklis.
Įkrovimas su fiksuotu valdymo bloku
pagal režimą 31
•
Hibridinės sistemos akumuliatorius iš
naujo įkraunamas švelniai stabdant stabdžių pedalu. Po to automobilio kinetinė
energija paverčiama elektros energija, kuri
naudojama įkrauti hibridinį akumuliatorių.
Kai perjungimo svirtis yra padėtyje B,
automobilis ima stabdyti elektriniu varikliu,
kai tik atleidžiamas akseleratoriaus pedalas, ir tuo pat metu įkraunamas hibridinės
sistemos akumuliatorius.
Įkrovimo kabelis (p. 451)
Įkrovimo srovė (p. 451)
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas
ir uždarymas (p. 455)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo pradžia (p. 456)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo nutraukimas (p. 465)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 460)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo
įvesties lizde (p. 458)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 463)
•
Ženklai ir pranešimai, susiję su „Twin
Engine“, pateikiami vairuotojo ekrane
(p. 467)
•
•
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 487)
Važiavimo režimo keitimas (p. 500)
Transporto priemonių su hibridinės sistemos akumuliatoriais ilgalaikis sandėliavimas (p. 469)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo srovė
Įkrovimo srovė yra naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti, taip pat – automobiliui paruošti. Įkraunama prijungus įkrovimo kabelį prie automobilio įkrovimo prijungimo lizdo ir 230 V maitinimo lizdo2 (kintamosios srovės).
Aktyvinus įkrovimo kabelį, vairuotojo ekrane
parodomas pranešimas ir ima šviesti automobilio įkrovimo prijungimo lizdo lemputė. Įkrovimo srovė dažniausiai naudojama akumuliatoriui įkrauti, taip pat iš anksto parengti automobilį. Kai įkraunamas automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius, kartu įkraunamas ir
starterio akumuliatorius.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (kintamosios srovės) lizdo,
kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla
pavojus apgadinti 230 V maitinimo lizdą.
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V maitinimo lizdo, būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
2 Maitinimo
lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
PASTABA
•
Jei lauke itin karšta ar šalta, tam tikra
įkrovimo srovės dalis naudojama hibridiniam akumuliatoriui ir automobilio
salonui šildyti / vėsinti, todėl padidėja
įkrovimo trukmė.
•
Parinkus paruošimo funkciją, įkrovimo
trukmė padidėja. Reikalingas laikas
daugiausia priklauso nuo lauko temperatūros.
Įkrovimo kabelis
Įkrovimo kabelis su valdymo bloku naudojamas automobilio hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti.
Saugiklis
Paprastai saugiklio grandinei priskiriami keli
230 Vvartotojai, tad to paties saugiklio grandinėje gali veikti papildomi elektros vartotojai
(pvz., apšvietimo elementai, dulkių siurblys,
elektrinis grąžtas ir pan.).
Susijusi informacija
•
•
Įkrovimo kabelis (p. 451)
Įkrovimo kabelis laikomas skyriuje po bagažinės
grindų dangčiu.
ĮSPĖJIMAS
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 463)
Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkrovimo kabelį arba „Volvo“ rekomenduojamą
pakaitinį kabelį.
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo
įvesties lizde (p. 458)
Įkrovimo laido specifikacijos
•
•
Įjunkite ir išjunkite paruošimą (p. 253)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo nutraukimas (p. 465)
Aplinkos temperatūra
Nuo –32 ºC iki 50 ºC
(nuo –25 ºF iki 122 ºF)
}}
451
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
ĮSPĖJIMAS
•
Įkrovimo kabelyje yra įtaisytasis jungtuvas. Įkrauti galima tik iš įžemintų ir
patvirtintų elektros lizdų.
•
Būtina tinkamai prižiūrėti greta prijungto įkrovimo kabelio esančius vaikus.
•
Įkrovimo kabelyje yra aukšta įtampa.
Sąlyčio su aukštos įtampos kabeliu
atveju galima rimtai susižaloti arba
netgi žūti.
•
Nenaudokite įkrovimo kabelio, jei jis
kaip nors apgadintas. Pažeistą arba
neveikiantį įkrovimo kabelį gali remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
•
Būtinai nutieskite įkrovimo kabelį taip,
kad ant jo niekas neužvažiuotų, neužliptų, neužkliūtų ir kitaip neapgadintų ar
nesusižalotų.
•
Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo
sieninio elektros lizdo.
•
Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie
ilginimo kabelio arba ilgintuvo su keliais
lizdais.
Taip pat žr. gamintojo instrukcijas, kaip
naudoti įkrovimo kabelį ir jo komponentus.
452
SVARBU
Su įkrovimo kabeliu negalima naudoti daugializdžių ilgintuvų, ilginimo kabelių,
viršįtampio apsaugų ir panašių įtaisų,
kadangi taip gali padidėti gaisro, elektros
smūgio ir pan. pavojus.
Adapterį tarp 230 V (kintamosios srovės)
lizdo ir įkrovimo kabelio galima naudoti tik
tokiu atveju, jei jis patvirtintas pagal IEC
61851 ir IEC 62196.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (kintamosios srovės) lizdo,
kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla
pavojus apgadinti 230 V maitinimo lizdą.
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V maitinimo lizdo, būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
SVARBU
Nuvalykite įkrovimo kabelį švaria šluoste,
sudrėkinta vandeniu arba švelnia valymo
priemone. Nenaudokite chemikalų arba tirpiklių.
ĮSPĖJIMAS
Įkrovimo kabelis ir jo susijusios dalys neturi
būti užsemtos arba panirusios į vandenį.
SVARBU
Venkite laikyti valdymo bloką ir jo kištuką
tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu
atveju kištuko apsauga nuo perkaitimo gali
sumažinti hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo srovės stiprį arba apskritai nutraukti
įkrovimo procesą.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Susijusi informacija
•
Automobilis apsaugomas žemės trumpojo
sujungimo pertraukikliu įkrovimo kabelyje
(p. 453)
•
Įkrovimo kabelio temperatūros stebėjimas
(p. 454)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
Įkrovimo kabelio valdymo bloke yra įmontuotas žemės trumpojo sujungimo pertraukiklis,
apsaugantis automobilį ir naudotoją nuo sistemos trikčių sukelto elektros smūgio.
ĮSPĖJIMAS
•
Įkrovimo kabelio apsauga padeda
apsaugoti automobilio įkrovimo sistemą, tačiau nėra garantijos, kad perkrova niekada neįvyks.
•
Niekada nenaudokite akivaizdžiai susidėvėjusių arba apgadintų elektros lizdų.
Kitaip galite sukelti gaisrą arba rimtai
susižaloti.
•
Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie
kabelio ilgintuvo.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
techninės priežiūros ir keitimo darbus
gali atlikti tik parengtas ir kvalifikuotas
„Volvo“ autoserviso technikas.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik naudojantis įžemintais ir patvirtintais 230 V (kintamosios srovės) maitinimo lizdais. Jei abejojate dėl lizdo ar saugiklio grandinės srovės stiprio, paprašykite
jį patikrinti licencijuoto elektriko. Jei mėginsite įkrauti didesniu srovės stipriu nei leidžia saugiklio grandinė, galite sukelti gaisrą
arba apgadinti saugiklio grandinę.
SVARBU
Įžeminimo trikties jungtuvas nesaugo
230 V (kintamosios srovės) maitinimo
lizdo / elektros instaliacijos.
}}
453
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
Įkrovimo kabelio temperatūros
stebėjimas
Siekiant kaskart saugiai įkrauti automobilio
hibridinės sistemos akumuliatorių, įkrovimo
kabelio ir kištuko valdymo bloke įmontuoti
temperatūros stebėjimo įtaisai.
Temperatūra stebima valdymo bloke ir kištuke.
PASTABA
Valdymo bloko šviesos diodų3 lemputės.
SVARBU
Šviesos diodų lemputė Nr. 1
Šviesos diodų lemputė Nr. 2
Suveikus valdymo modulio įtaisytajam įžeminimo trikties jungtuvui, šviesos diodas Nr. 2
ima mirksėti raudona spalva, o šviesos diodas
Nr. 1 išsijungia: patikrinkite 230 V kintamosios
srovės elektros lizdą.
•
•
Patikrinkite lizdo galią.
•
Nejunkite įkrovimo kabelio, jeigu lizdas
apgadintas.
Jeigu viršijama maksimali leistina
bendroji apkrova, būtina atjungti kitą
prie to pačio saugiklio kontūro prijungtą elektroninę įrangą.
Susijusi informacija
•
•
3 Šviesos
454
diodas (Light Emitting Diode)
Įkrovimo kabelis (p. 451)
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 460)
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo
kabelį, atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851,
kuris dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Stebėjimas valdymo bloke
Jei valdymo bloko temperatūra būna pernelyg
aukšta, įkrovimo procesas nutraukiamas. Taip
siekiama apsaugoti elektroniką. Tai gali nutikti,
pvz., kai lauke karšta ir (arba) kai į valdymo
bloką šviečia tiesioginiai ryškios saulės spinduliai.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Kištuko stebėjimas
Jei maitinimo šaltinio, prie kurio jungiamas
įkrovimo kabelis, temperatūra per aukšta, įkrovimo srovės stipris sumažinamas. Jei temperatūra viršija kritinį lygį, įkrovimas visiškai
sustabdomas.
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko
atidarymas ir uždarymas
Įkrovimo įvesties lizdo dangtelis uždaromas
atvirkštine tvarka.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
įvesties lizdo atlankas atidaromas rankomis.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo pradžia (p. 456)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo nutraukimas (p. 465)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
Susijusi informacija
SVARBU
Jei temperatūros stebėjimo sistema automatiškai kelis kartus sumažina įkrovimo
srovės stiprumą ir nutraukia įkrovimą, reikia
ištirti ir pašalinti perkaitimo priežastis.
Susijusi informacija
•
Įkrovimo kabelis (p. 451)
Nuspauskite galinę dangtelio dalį ir atleiskite ją.
Atidarykite dangtelį.
Atitraukite įkrovimo lizdo dangtelį ir užfiksuokite jį laikiklyje dangčio viduje. Nenorėdami, kad dangtelis išslinktų iš laikiklio,
Įsitikinkite, jog dangtelio guminės juostelės yra nulenktos žemyn.
SVARBU
Nustatykite įkrovimo įvesties lizdo dangtelį
taip, kad jis neapgadintų dažų sluoksnio
(pvz., kai pučia vėjo gūsiai).
455
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo pradžia
Automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį,
kuris sujungia automobilį su 230 V maitinimo
lizdu4 (kintamosios srovės).
Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkrovimo kabelį arba „Volvo“ rekomenduojamą
atsarginį kabelį.
ĮSPĖJIMAS
•
•
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei
yra griaustinio ar žaibo pavojus.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo
kabelį, atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851,
kuris dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
4 Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
5 Taip pat tinka analogiški kitokios įtampos maitinimo
456
Hibridinės sistemos akumuliatorių
galima įkrauti maksimaliu leistinu įkrovimo srovės stipriu (ar mažesniu), laikantis hibridinių sistemų įkrovimo iš
230 V (kintamosios srovės) maitinimo
lizdų / kištukų galiojančių vietinių ir
nacionalinių rekomendacijų.
Hibridinės sistemos akumuliatorių
galima įkrauti tik iš patvirtinto ir
įžeminto 230 V maitinimo lizdo5 arba
„Volvo“ pateiktos įkrovimo stotelės su
laisvu įkrovimo kabeliu (3 režimo).
•
Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis tiek
kyla rizika perkrauti 230 V maitinimo
grandinę.
•
Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar
pažeistų maitinimo lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali sukelti gaisrą ir
(arba) sužalojimus.
•
•
Niekada nenaudokite ilgiklio.
Niekada nenaudokite adapterio.
lizdai (atsižvelgiant į rinką).
ĮSPĖJIMAS
•
Įkrovimo kabelyje yra įtaisytasis jungtuvas. Įkrauti galima tik iš įžemintų ir
patvirtintų elektros lizdų.
•
Būtina tinkamai prižiūrėti greta prijungto įkrovimo kabelio esančius vaikus.
•
Įkrovimo kabelyje yra aukšta įtampa.
Sąlyčio su aukštos įtampos kabeliu
atveju galima rimtai susižaloti arba
netgi žūti.
•
Nenaudokite įkrovimo kabelio, jei jis
kaip nors apgadintas. Pažeistą arba
neveikiantį įkrovimo kabelį gali remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
•
Būtinai nutieskite įkrovimo kabelį taip,
kad ant jo niekas neužvažiuotų, neužliptų, neužkliūtų ir kitaip neapgadintų ar
nesusižalotų.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
•
Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo
sieninio elektros lizdo.
•
Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie
ilginimo kabelio arba ilgintuvo su keliais
lizdais.
Ištraukite įkrovimo kabelį iš daiktų dėklo po
bagažinės grindų dangčiu. Atminkite: prieš
įkraunant reikia išjungti automobilį.
Taip pat žr. gamintojo instrukcijas, kaip
naudoti įkrovimo kabelį ir jo komponentus.
SVARBU
Patikrinkite, ar 230 V (kintamosios srovės)
maitinimo lizdo elektros rodikliai pakankami elektromobiliams įkrauti. Jei abejojate, lizdą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.
Užfiksuokite įkrovimo rankenos dangtelį,
kaip parodyta paveikslėlyje.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V maitinimo lizdo. Niekada nenaudokite ilginimo
kabelio.
SVARBU
Norint, kad nebūtų pažeisti dažai, pvz.,
pučiant stipriam vėjui, sureguliuokite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad
jis nesiliestų prie automobilio.
Atidarykite įkrovimo atlanką ir nuimkite
įkrovimo įvesties lizdo dangtelį. Nuimkite
įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir
įspauskite rankeną iki galo į automobilio
lizdą.
}}
457
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
2. Įkrovimo kabelio įkrovimo rankena pritvirtinama / užsifiksuoja ir po 5 sekundžių prasideda įkrovimo procesas. Prasidėjus įkrovimo procesui, pradeda žalia spalva mirksėti LED lemputė, esanti įkrovimo įvesties
lizde. Vairuotojo ekrane parodoma likusi
įkrovimo trukmė arba įkrovimo triktis (jei
įkrovimo procesas nevyksta kaip tikimasi).
Akumuliatoriaus įkrovimo procesą galima
trumpam pertraukti, jei automobilis atrakinamas:
•
ir atidaromos durelės. Įkrovimo procedūra pratęsiama po kelių minučių;
•
tačiau durelės neatidaromos. Tokiu
atveju automobilis automatiškai pakartotinai užrakinamas. Įkrovimo procedūra pratęsiama po 1 minutės.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (kintamosios srovės) lizdo,
kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla
pavojus apgadinti 230 V maitinimo lizdą.
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V maitinimo lizdo, būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
Įkrovimo metu po automobiliu gali susidaryti
oro kondicionavimo sistemos kondensato
458
balutė. Tai normalu ir vyksta dėl hibridinio akumuliatoriaus aušinimo.
Įkrovimo būsena automobilio
įkrovimo įvesties lizde
Susijusi informacija
Įkrovimo įvesties lizde įkrovimo būseną rodo
LED lemputė.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
•
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas
ir uždarymas (p. 455)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo
įvesties lizde (p. 458)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 463)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 460)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo nutraukimas (p. 465)
LED lemputės vieta automobilio įkrovimo įvesties
lizde.
LED lemputė nurodo esamą vykdomo įkrovimo būseną. Jei lemputė LED neįsijungia,
patikrinkite, ar kabelis gerai prijungtas prie sieninio lizdo ir automobilio lizdo. Balta, raudona
arba geltona lemputės įjungiamos kartu su
automobilio salono apšvietimu. Išjungus automobilio salono apšvietimą, minėtos lemputės
kurį laiką lieka šviesti.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
LED lemputės švietimas
Paaiškinimas
Balta
Šviesos diodas.
Geltona
Laukimo režimasA – laukiama, kol prasidės įkrovimas.
Mirksinti žalia
Vyksta įkrovimo procesasB.
Žalia
ĮkrautaC.
Raudona
Įvyko gedimas.
A
B
C
Pavyzdžiui, atidarius dureles arba jei neužrakinta įkrovimo
kabelio rankena.
Kuo lėčiau mirksi, tuo arčiau maksimali įkrova.
Po kurio laiko išsijungia.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 463)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 460)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo nutraukimas (p. 465)
459
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio
valdymo bloke
Šviesos diodų lemputė Nr. 1
Šviesos diodų lemputė Nr. 2
Įvairūs indikatoriai, įrengti įkrovimo kabelio
valdymo bloke, rodo vykstančio įkrovimo
būseną, o taip pat informuoja apie baigtą
įkrovimą.
Valdymo bloko šviesos diodų6 lemputės.
6 Šviesos
460
diodas (Light Emitting Diode)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Šviesos diodas Nr. 1
Šviesos diodas
Nr. 2
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Mirksi mėlyna,
gintaro ir raudona spalvomis
Mirksi mėlyna,
gintaro ir raudona spalvomis
Inicijavimas
Savitikros bandymas
Palaukite, kol baigsis savitikros bandymas.
Ima šviesti
mėlyna spalva
Užgeso
Budėjimas
Įkrovimo kabelis neprijungtas prie
automobilio.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie automobilio įkrovimo
įvesties lizdo.
Mirksi mėlyna
spalva
Užgeso
Budėjimas
Įkrauti galima, bet automobilio elektronika dar neaktyvino šios funkcijos.
Palaukite, kol prasidės įkrovimas.
Mirksi mėlyna
spalva
Mirksi mėlyna
spalva
Įkraunamas.
•
Automobilio elektroninė sistema
pradėjo įkrovimo procesą.
•
Įkraunamas.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
Užgeso
Mirksi gintaro
spalva
Įkraunamas.
Temperatūros stebėjimo funkcija
aptiko padidėjusią temperatūrą. Įkrovimas tęsiamas toliau, sumažinus
galią.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei problema
kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
Užgeso
Ima šviesti gintaro spalva
Įkrauti negalima.
Aktyvinta 230 V lizdo temperatūros
stebėjimo funkcija.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei problema
kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
Užgeso
Mirksi raudona
spalva
Įkrauti negalima.
Suveikė įkrovimo kabelio įžeminimo
trikties jungtuvas.
1.
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V lizdo.
2. Pradėjus 10 sekundžių, įžeminimo trikties jungtuvas nustatomas iš naujo ir blokas paleidžiamas iš
naujo.
3. Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V maitinimo
lizdo.
4. Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu
specialistu.
}}
461
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
Šviesos diodas Nr. 1
Šviesos diodas
Nr. 2
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Mirksi raudona
spalva
Ima šviesti raudona spalva
Įkrauti negalima.
Įkrovimo kabelis prijungtas prie
neįžeminto 230 V lizdo.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie įžeminto 230 V lizdo.
Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu
Mirksi raudona
spalva
Mirksi raudona
spalva
Įkrauti negalima.
Vidinė triktis. Įkrovimo kabelis apgadintas ir jį reikia suremontuoti.
Susisiekite su kvalifikuotu profesionalu.
Susijusi informacija
462
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo
įvesties lizde (p. 458)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 463)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo nutraukimas (p. 465)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo būsena automobilio
vairuotojo ekrane
Vairuotojo ekrane pateikiama įkrovimo
būsena: vaizdas ir tekstas. Informacija
rodoma tol, kol veikia vairuotojo ekranas.
Vaizdas
A
Pranešimas
Paaiškinimas
Visiškai įkrautas: [Laikas] pasirodo kartu su mėlynos pulsuojančios lemputės animacija įkrovimo kabelyje.
Įkrovimo procesas tęsiamas ir pateikiama apytikslė
trukmė, kada planuojama visiškai įkrauti akumuliatorių.
Parodomas tekstas Įkrautas. Automobilio iliustracijoje pateikiamas
žalias įkrovimo įvesties lizdo LED indikatorius.
Akumuliatorius visiškai įkrautas.
Pasirodo tekstas Įkrovimo klaida. LED indikatorius, esantis įkrovimo įvesties lizde, ima šviesti raudona spalva.
Įvyko triktis: patikrinkite įkrovimo kabelio jungtį su automobilio įkrovimo įvesties lizdu ir 230 V maitinimo lizduA
(kintamosios srovės).
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
}}
463
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
PASTABA
Vairuotojo ekranas pritemsta, jei kurį laiką
būna nenaudojamas. Ekraną galima vėl
suaktyvinti vienu iš tokių būdų:
•
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
atidarykite kurias nors dureles;
nustatykite automobilio uždegimo
padėtį I, pasukdami rankenėlę START
pagal laikrodžio rodyklę ir atleisdami.
Susijusi informacija
464
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
•
Ženklai ir pranešimai, susiję su „Twin
Engine“, pateikiami vairuotojo ekrane
(p. 467)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo
įvesties lizde (p. 458)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 460)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo nutraukimas (p. 465)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas
Užbaikite įkrovimo procesą atrakindami automobilį, atjungdami įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo įvesties lizdo ir tada atjungdami nuo 230 V maitinimo lizdo7 (kintamosios srovės).
SVARBU
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo įvesties lizdo, reikia atrakinti automobilį, spaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką. Tai reikia padaryti net jei automobilio durelės jau
atrakintos. Jei automobilio neatrakinsite
spausdami atrakinimo mygtuką, galite
apgadinti įkrovimo kabelį arba sistemą.
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo
rakteliu: įkrovimo procesas užbaigiamas ir
užrakinta įkrovimo kabelio rankena atleidžiama (atrakinama).
7
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
Grąžinkite įkrovimo kabelį atgal į skyrių po
bagažinės grindų dangčiu.
Įkrovimo kabelis užrakinamas
automatiškai
PASTABA
Prieš atjungdami nuo 230 V (kintamosios
srovės) lizdo, būtinai atrakinkite automobilį,
kad būtų sustabdytas įkrovimo procesas.
Atminkite: įkrovimo kabelis turi būti atjungtas nuo automobilio įkrovimo įvesties lizdo
prieš atjungiant jį nuo 230 V lizdo. Viena
vertus, taip siekiama išvengti sistemos
apgadinimo, kita vertus – netyčinio įkrovimo sustabdymo.
Atjunkite kabelį nuo 230 V maitinimo
lizdo.
Atjunkite kabelį nuo automobilio įkrovimo
įvesties lizdo, uždarykite įkrovimo įvesties
lizdo dangtelį ir atlanką.
Jei įkrovimo laidas neištraukiamas iš įkrovimo
įvesties lizdo, jis vėl automatiškai užrakinamas
iš karto po atrakinimo, kad įkrovimas ir nuvažiuojamas atstumas būtų maksimalūs, taip pat
tam, kad palengvėtų paruošimas prieš kelionę.
Įkrovimo kabelį galima vėl ištraukti, jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo rakteliu. Automobilius su „Passive Entry“* galima
užrakinti ir atrakinti vėl naudojant rankeną.
Susijusi informacija
•
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas
ir uždarymas (p. 455)
•
Įkrovimo kabelis (p. 451)
}}
* Parinktis / priedas. 465
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
466
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo pradžia (p. 456)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Ženklai ir pranešimai, susiję su
„Twin Engine“, pateikiami
vairuotojo ekrane
gali būti pateikiami ir kartu su bendruoju indikatoriumi bei įspėjamaisiais ženklais. Išsprendus problemas, jie išsijungia.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
Twin Engine susiję ženklai ir pranešimai. Jie
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
12 V akumuliatorius
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kaip įmanoma greičiau susisiekite su
autoservisuA, kad būtų patikrintas akumuliatorius.
Įkrovimo triktis, reikia skubiai vykti į autoservisą.
12 V akumuliatorius
Įkrovimo triktis saugiai sustokite
12 V akumuliatorius
Saugiklio gedimas: vykti į servisą
AĮ akumuliatorius
Perkaito: saugiai sustokite
Sumažinta galia
Apribotas maks. automobilio greitis
Varomoji sistema
Netolygus darb. mažomis aps.,
autom.galima naudoti
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Saugiai sustabdykite automobilį ir susisiekite su autoservisuA, kad jo specialistai kaip įmanoma greičiau patikrintų akumuliatorių.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA,
kad jis patikrintų šią funkciją.
Panašu, kad hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra pernelyg greitai didėja.
Sustabdykite automobilį ir išjunkite variklį. Prieš pradėdami važiuoti palaukite bent
5 minutes. Paskambinkite į autoservisąA arba atlikite išorinę apžiūrą ir patikrinkite, ar viskas gerai, prieš tęsdami kelionę.
Hibridinės sistemos akumuliatorius nepakankamai įkrautas norint važiuoti didžiausiu
greičiu. Kaip įmanoma greičiau įkraukite akumuliatorių.
Hibridinė sistema neveikia taip, kaip turėtų. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad
jis patikrintų šią funkciją.
}}
467
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Hibr. sist. gedimas
Hibridinė sistema atjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis patikrintų šią
funkciją.
Reikalinga tech. patikra
Įkrovimo kabelis
Prieš užvesdami pašalinkite
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo pradžia (p. 456)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo nutraukimas (p. 465)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
•
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
(p. 109)
•
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
(p. 107)
•
•
468
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 99)
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
(p. 100)
Parodoma vairuotojui mėginant užvesti automobilio variklį, kai prie automobilio prijungtas įkrovimo kabelis. Atjunkite įkrovimo kabelį ir uždarykite įkrovimo dangtelį.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
Norint sumažinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus būklės pablogėjimo esant pailgintam transporto priemonės laikymui (ilgiau nei
1 mėnuo) rekomenduojamas įkrovimo lygis
yra maždaug 25 proc. kaip nurodyta vairuotojo ekrane.
Atlikite šiuos veiksmus:
2. Jeigu transporto priemonė buvo laikoma
nevažiuojanti ilgiau nei 6 mėnesius arba
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygis yra ženkliai žemiau 25 %, vėl
įkraukite akumuliatorių iki maždaug 25 %,
kad kompensuotumėte prailginto laikymo
metu vykusį natūralų savaiminį išsikrovimą. Nuolat tikrinkite įkrovos lygį vairuotojo ekrane.
PASTABA
Pasirinkite įmanomai vėsiausią vietą automobiliui, kad ilgai jo nenaudojant akumuliatorius mažiausiai pasentų. Vasarą automobilį geriausia laikyti patalpoje arba lauke
pavėsyje, priklausomai nuo to, kur temperatūra žemiausia.
Susijusi informacija
1.
Jeigu įkrovos lygis didesnis, važiuokite
automobiliu tol, kol liks apie 25 %. Jeigu
įkrovos būsena per žema, įkraukite akumuliatorių, kol bus pasiektas maždaug
25 % lygis.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo pradžia (p. 456)
•
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
(p. 100)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 449)
469
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio užvedimas
Automobilis paleidžiamas tuneliniame valdymo pulte esančia paleidimo rankenėle
(nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilio salone).
turi berakčio paleidimo funkciją (pasyvusis
paleidimas).
Kaip paleisti automobilį:
SVARBU
Automobilio užvesti neleidžiama, jeigu prie
jo tebėra prijungtas įkrovimo kabelis. Prieš
užvesdami automobilį įsitikinkite, kad įkrovimo kabelis ištrauktas iš įkrovimo prijungimo lizdo.
1.
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
ĮSPĖJIMAS
Prieš užvesdami:
•
•
•
Prisisekite saugos diržą.
Sureguliuokite sėdynę, vairą ir veidrodėlius.
Pasirūpinkite, kad galėtumėte iki galo
nuspausti stabdžių pedalą.
Nuotolinio valdymo raktelis paleidžiant automobilį fiziškai nenaudojamas, nes automobilis
1
472
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilyje. Jei automobilyje yra pasyviojo
paleidimo funkcija, raktelis turi būti priekinėje salono dalyje. Jei automobilyje yra
berakčio užrakinimo / atrakinimo funkcija*,
raktelis gali būti bet kurioje automobilio
vietoje.
2. Iki galo nuspauskite ir laikykite nuspaustą
stabdžių pedalą1. Automobiliuose su automatine pavarų dėže reikia nustatyti pavarų
dėžės padėtį P arba N. Jei automobilyje
sumontuota mechaninė pavarų dėžė,
pavarų svirtis turi būti neutralioje padėtyje
arba turi būti nuspaustas sankabos pedalas.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas variklis arba suveikia starterio apsauga
nuo perkaitimo.
Paleidžiant normaliomis sąlygomis, pirmenybė
teikiama automobilio elektriniam varikliui, o
benzininis variklis lieka išjungtas. Tai reiškia,
kad, pasukus užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, paleidžiamas elektrinis variklis ir
automobilis būna paruoštas važiuoti. Apie
paleistą automobilį vairuotojo ekrane praneša
išsijungusios indikatorių lemputės ir įsijungusi
iš anksto nustatyta tema.
Tačiau būna situacijų, kai vietoj to užsiveda
benzininis variklis, pvz., jei temperatūra per
žema arba reikia įkrauti hibridinės sistemos
akumuliatorių.
Klaidų pranešimai
Jei užvedant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Nėra automobilio rakt., padėkite
nuotolinio valdymo raktelį šalia atsarginio skaitytuvo. Tada pabandykite užvesti variklį dar
kartą.
3. Pasukite užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir atleiskite. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka pasukti uždegimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
SVARBU
PASTABA
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais, palaukite 3 minutes ir bandykite vėl.
Šiek tiek palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo srovė.
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau
pasiektų normalią darbinę temperatūrą,
kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir
apsaugo aplinką.
PASTABA
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius
iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
Atsarginės skaityklės vieta tunelio valdymo pulte.
PASTABA
Kai dedate nuotolinio valdymo raktelį į
atsarginį skaitytuvą, pasirūpinkite, kad šalia
skaitytuvo nebūtų automobilio raktelių,
metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių
(pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ar įkroviklių). Jei atsarginiame skaitytuve šalia vienas kito bus įdėti keli automobilio rakteliai,
jie gali trikdyti vieni kitų veiklą.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neišmeskite nuotolinio valdymo
raktelio iš automobilio vairuodami.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Automobilio išjungimas. (p. 474)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Vairo reguliavimas (p. 221)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 521)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 475)
ĮSPĖJIMAS
Išlipdami iš automobilio, būtinai pasiimkite
su savimi nuotolinio valdymo raktelį ir
užtikrinkite, automobilio elektros sistema
būtų nustatyta į uždegimo padėtį 0, ypač –
jei automobilyje liko vaikas.
Jei paleidžiant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Variklio užvedimas Sistemos
patikra, prašome palaukti, palaukite, kol pranešimas dings ir vėl pabandykite paleisti automobilį.
473
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio išjungimas.
Susijusi informacija
Automobilis išjungiamas naudojantis tuneliniame valdymo pulte esančiu uždegimo
ratuku.
•
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 472)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Vairo reguliavimas (p. 221)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 521)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 475)
Uždegimo padėtys
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis (lygius),
kuriose pasiekiamos įvairios funkcijos.
Kad būtų lengviau naudoti tam tikrą ribotą
skaičių funkcijų, kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą galima nustatyti į vieną
iš trijų skirtingų lygių: 0, I ir II. Šie lygiai automobilio savininko vadove vadinami „uždegimo
padėtimis“.
Tolesnėje lentelėje pateikiamos konkrečioje
uždegimo padėtyje (lygyje) pasiekiamos funkcijos:
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
Kaip išjungti automobilį:
–
Pasukite uždegimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę ir atleiskite: automobilis išjungiamas. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
Jei automobilio su automatine pavarų dėže
pavarų perjungiklis nėra padėtyje P arba jei
automobilis ima riedėti:
–
474
pasukite rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę ir laikykite ją toje padėtyje, kol
automobilis bus išjungtas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygis
0
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviestiA.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas* sėdynes.
•
Galima naudotis elektra valdomais langais.
•
Įsijungia centrinis ekranas ir jį
galima naudotiA.
•
Galima naudotis informacijos ir
pramogų sistemaA.
Šiame režime funkcijos valdomos
pagal laiką ir po trumpo laiko automatiškai išjungiamos.
I
•
•
•
Galima naudoti panoraminį stoglangį, elektra valdomus langus, 12 V galios lizdą automobilio salone, „Bluetooth“, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir
priekinio stiklo valytuvus.
Lygis
II
Funkcijos
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
•
Aktyvinamos kelios kitos sistemos. Vis dėlto sėdynių pasosčių
ir galinio lango šildymo funkciją
galima aktyvinti tik paleidus
automobilį.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Uždegimo režimo pasirinkimas
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis (lygius),
kuriose pasiekiamos įvairios funkcijos.
Uždegimo padėties pasirinkimas
Šioje uždegimo padėtyje vartojama daug akumuliatoriaus energijos, todėl jos reikėtų vengti!
A
Taip pat aktyvinama atidarius dureles.
Susijusi informacija
Automobilio užvedimas (p. 472)
•
•
•
Vairo reguliavimas (p. 221)
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 521)
•
•
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 475)
Galima reguliuoti elektra valdomas sėdynes.
Uždegimo padėtis 0 – atrakinkite automobilį ir pasidėkite nuotolinio valdymo
raktelį automobilio viduje.
PASTABA
Norint pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio, negalima spausti stabdžių arba
sankabos pedalo (automobiliuose su
mechanine pavarų dėže), kai ketinama
pasirinkti šias uždegimo sistemos padėtis.
Galima naudoti 12 V galios maitinimo lizdus* bagažinėje.
Šioje uždegimo padėtyje elektros
vartotojai apkrauna akumuliatorių.
•
Uždegimo padėtis I – pasukite užvedimo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir atleis-
}}
* Parinktis / priedas. 475
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
kite. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
•
Uždegimo padėtis II – pasukite užvedimo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir palaikykite vietoje apie 5 sekundes. Po to
atleiskite rankenėlę, kuri automatiškai
grįžta į pradinę padėtį.
•
Atgal į uždegimo padėtį 0 – kad grįžtumėte į uždegimo padėtį 0 iš padėčių I ir II,
pasukite užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir atleiskite. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 472)
Automobilio išjungimas. (p. 474)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Vairo reguliavimas (p. 221)
Alkospyna*
•
Uždegimo padėtys (p. 474)
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Prieš užvesdamas variklį, vairuotojas turi
papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato,
ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna
kalibruojama pagal kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai esant galima teisėtai
vairuoti.
Automobilyje įrengta elektros jungties sąsaja,
skirta įvairių „Volvo“ rekomenduojamų gamintojų ir modelių alkospynoms prijungti. Sąsaja
palengvina alkospynos prijungimo procedūrą ir
suteikia galimybę naudotis integruota funkcija,
įskaitant automobilio pagrindiniame ekrane
pateikiamus su alkospyna susijusius pranešimus. Informacijos apie konkrečią alkospyną
rasite atitinkamos alkospynos gamintojo
pateiktame savininko vadove.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 521)
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės.
Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir
automobilį vairuoti saugiai.
Susijusi informacija
•
•
•
476
Alkospynos* apėjimas (p. 477)
Prieš užvedant variklį su alkospyna*
(p. 477)
Automobilio užvedimas (p. 472)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Alkospyna* (p. 476)
Prieš užvedant variklį su
alkospyna*
Prieš užvedant variklį su alkospyna*
(p. 477)
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima
naudoti atidarius automobilį.
Automobilio užvedimas (p. 472)
Būtina atminti
Uždegimo padėtys (p. 474)
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir
matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
Alkospynos* apėjimas
Susijusi informacija
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna
neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį
įtaisą aplenkti.
Informacijos apie tai, kaip deaktyvinti atitinkamą alkospyną, rasite jos atskirose instrukcijose.
•
•
Apėjimo funkcijos aktyvinimas („Bypass“)
PASTABA
Visi apėjimo aktyvinimo veiksmai registruojami ir įrašomi į alkospynos valdymo bloko
atmintį. Apėjimo veiksmo anuliuoti
neįmanoma.
•
•
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo rezultatas gali būti neteisingas.
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima
pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje be papildomo pūtimo į alkotesterį.
Ekrane pateikiamas pranešimas Pūsti į
alkospyną Praleisti?:
•
•
Jei parodoma „Atšaukti / taip“, pasirinkite
apėjimą, vairo dešiniojoje klaviatūroje
paspausdami dešiniąją rodyklę ir tada
paspauskite mygtuką O.
Jei rodoma „Taip“, pasirinkite apėjimą,
paspausdami mygtuką O.
Dabar alkospyna apeita ir galima paleisti automobilį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Alkospynos* apėjimas (p. 477)
Alkospyna* (p. 476)
Automobilio užvedimas (p. 472)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Galimų apėjimų skaičių prieš būtinąją priežiūrą
galima pasirinkti įrengiant alkospyną.
* Parinktis / priedas. 477
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymo funkcijos
Automobilio stabdžiai naudojami greičiui
sumažinti arba neleisti automobiliui nuriedėti.
Be kojinio stabdžio ir stovėjimo stabdžio automobilyje įdiegtos kelios automatinio stabdymo
pagalbos funkcijos. Jos gali padėti vairuotojui,
todėl jam nereikia laikyti nuspausto stabdžių
pedalo prie šviesoforo, pradedant važiuoti įkalnėje arba važiuojant nuokalne.
Atsižvelgiant į automobilio įrangą, gali būti
pasiekiamos šios automatinio stabdymo funkcijos:
•
Automatinis stabdys stovint („Auto hold“
funkcija)
•
Pajudėjimo įkalnėje pagalba („Hill Start
Assist“)
•
•
•
Automatinis stabdymas po susidūrimo
City Safety
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė
(„Hill Descent Control“)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
478
Kojinis stabdys (p. 478)
Stovėjimo stabdys (p. 481)
Automatinis stabdymas stovint (p. 485)
Automatinis stabdymas po susidūrimo
(p. 486)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 486)
City Safety™ (p. 378)
•
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė
(p. 507)
Kojinis stabdys
Kojinis stabdys yra stabdžių sistemos dalis.
Automobilyje įrengti du stabdžių kontūrai. Kai
stabdžių kontūras apgadintas, stabdžių pedalą
reikia nuspausti giliau. Todėl įprastam stabdymo poveikiui pasiekti reikia stipriau spausti
pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžių stiprintuvas veikia tik veikiant
elektros arba vidaus degimo varikliui.
Jei kojinis stabdys naudojamas esant išjungtam automobiliui, automobiliui stabdyti pedalą
reikia spausti smarkiau.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant
sunkius krovinius, patartina tausoti stabdžių
sistemą, stabdant varikliu ir naudojant pavarų
perjungimo režimą B.
Važiuodami stačia nuokalne mažu greičiu,
naudokite važiavimo režimą Off Road, kad
būtų stipriau stabdoma varikliu.
Stabdymo neblokuojant ratų sistema
(ABS)
Automobilyje įrengta stabdžių antiblokavimo
sistema (ABS2), kuri neleidžia stabdant užsiblokuoti ratams ir padeda suvaldyti automobilį.
Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali
būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Užvedus automobilį ir vairuotojui atleidus
stabdžių pedalą, automatiškai atliekamas
trumpas ABS sistemos testas. Papildomą sistemos automatinį bandymą galima vykdyti
nedideliu greičiu. Bandymo metu stabdžių
pedalas gali pulsuoti.
Lengvai stabdant, įkraunamas
hibridinės sistemos akumuliatorius
Stabdant lengvai, stabdoma elektriniu varikliu.
Automobilio kinetinė energija verčiama elektros energija, kuri naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti. Apie akumuliatoriaus įkrovimą stabdant elektriniu varikliu informuojama vairuotojo ekrane.
giau, taip pat – už greičio intervalo ribų stabdyti padeda hidraulinė stabdžių sistema. Vairuotojo ekrane tai nurodoma, kai indikatorius
būna apačioje, raudonoje zonoje.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.
Jei kiekis per mažas, įpilkite
stabdžių skysčio ir patikrinkite,
kodėl mažėja stabdžių skysčio
kiekis.
Pedalo jutiklio triktis.
Ženklas
Paaiškinimas
Užvedus variklį, šviečia 2 sekundes: Automatinė funkcinė
patikra.
Šviečia ilgiau nei 2 sekundes:
ABS sistemos triktis. Automobilio įprasta stabdžių sistema veikia ir toliau, tačiau be ABS funkcijos.
Jei rodomas Stabdžių pedalas
Charakteristikos pasikeitė
Reikalinga techn. patikra pranešimas, stabdymo elektroniniu
būdu sistema yra atjungta. Stabdymo poveikiui pasiekti reikia stipriau spausti pedalą.
Stabdant elektriniu varikliu, vairuotojo ekrane rodomas įkrovimo procesas.
Ši funkcija aktyvi, kai greitis siekia
5–150 km/h (3–93 myl./val.). Stabdant stai2 Anti-lock
Braking System
}}
479
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
Jei vienu metu įsijungia abi – stabdžių trikties ir ABS trikties – įspėjamosios lemputės, vadinasi, stabdžių sistemoje įvyko triktis.
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai
važiuokite iki artimiausio autoserviso ir
paprašykite, kad jame patikrintų stabdžių sistemą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių
skysčio rezervuare yra mažesnis nei
MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio
lygis nepadidės. Privalu išsiaiškinti
stabdžių skysčio praradimo priežastį.
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Stabdymo jėgos didinimas (p. 480)
Automatinis stabdymas stovint (p. 485)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 486)
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 480)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 481)
•
Stabdžių sistemos techninė priežiūra
(p. 481)
•
Stabdžių žibintai (p. 174)
3 Brake
480
Assist System
Stabdymo jėgos didinimas
Stabdymas šlapiame kelyje
(BAS3)
Stabdymo jėgos didinimo sistema
padeda padidinti stabdymo jėgą stabdymo
metu ir tuo būdu sutrumpinti stabdymo kelią.
Sistema nustato vairuotojo stabdymo stilių ir
prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo
jėgą galima padidinti iki lygio, pasiekiamo
įsijungiant sistemai ABS. Atleidus stabdžio
pedalą, ši funkcija laikinai išsijungia.
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys (p. 478)
Ilgą laiką važiuojant šlapiu keliu nestabdžius,
pirmojo stabdymo metu stabdžiai gali šiek
tiek uždelsti.
Taip gali nutikti ir nuplovus automobilį autoplovykloje. Tokiu atveju pedalą reikia spausti
smarkiau. Todėl iki priekyje važiuojančių transporto priemonių palaikykite didesnį atstumą.
Pavažiavę šlapiu keliu ar nuplovę automobilį
autoplovykloje, smarkiai pastabdykite. Taip
pašildysite stabdžių diskus, jie greičiau išdžius
ir apsaugosite juos nuo korozijos. Stabdydami
atsižvelkite į esamą eismo situaciją.
Susijusi informacija
•
•
Kojinis stabdys (p. 478)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 481)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymas žvyru pabarstytame
kelyje
Stabdžių sistemos techninė
priežiūra
Važiuojant druska pabarstytu keliu, ant stabdžių diskų ir įdėklų gali susidaryti druskos
sluoksnis.
Taip pailgėja stabdymo kelias. Tokiu atveju iki
priekyje važiuojančių transporto priemonių reikia palaikyti didesnį saugų atstumą. Be to, atlikite šiuos veiksmus:
Reguliariai tikrinkite stabdžių sistemos komponentus, ar nesusidėvėjo.
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis
ir patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo
intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos
knygelėje. Pakeitus stabdžių trinkeles ir stabdžių diskus, optimalus stabdymo efektas
pasiekiamas tik po to, kai jos / jie „prisitrina“
nuvažiavus kelis šimtus kilometrų (mylių).
Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite
smarkiau spausdami stabdžių pedalą. „Volvo“
rekomenduoja naudoti tik jūsų „Volvo“ patvirtintas stabdžių trinkeles.
•
Retkarčiais pastabdykite, kad pašalintumėte druskos sluoksnį. Užtikrinkite, kad
stabdydami nekelsite pavojaus kitiems
eismo dalyviams.
•
Baigę kelionę ir prieš pradėdami kitą atsargiai nuspauskite stabdžių pedalą.
SVARBU
Susijusi informacija
•
•
Kojinis stabdys (p. 478)
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 480)
Susisiekite su autoservisu, kur gausite
informacijos apie procedūrą arba paprašykite autoserviso specialistų atlikti patikrą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys (p. 478)
Stovėjimo stabdys
Stovėjimo stabdys neleidžia automobiliui
nuriedėti iš stovimos padėties, mechaniškai
užrakindamas / užblokuodamas du ratus.
Stovėjimo stabdžio valdymo elementas įrengtas
tuneliniame valdymo pulte, tarp sėdynių.
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį,
gali pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys.
Ūžesys gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių
automatinės funkcijos tikrinimo metu.
Jeigu aktyvinant stovėjimo stabdį automobilis
stovi, stabdys veikia tik galinius ratus. Jeigu
stovėjimo stabdys aktyvinamas automobiliui
judant, tuomet naudojami įprastiniai stabdžiai,
t.y. stabdomi visi keturi ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į galinių ratų, kai automobilis
beveik sustoja.
}}
481
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 482)
•
•
Automobilio statymas nuolydyje (p. 484)
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 485)
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 484)
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Automatinis įjungimas
Stovėjimo stabdys aktyvinamas automatiškai
Įjunkite stovėjimo stabdį, kad stovintis automobilis nenuriedėtų.
•
kai automobilis išjungtas ir centriniame
ekrane aktyvinta automatinio stovėjimo
stabdžio įjungimo nuostata.
•
kai stačiame nuolydyje parenkama pavarų
dėžės padėtis P.
•
jeigu aktyvinta funkcija „Auto hold“ (automatinis stabdys stovėjimo metu) ir
• automobilis jau ilgą laiką stovi
(5-10 minučių);
Kaip įjungti stovėjimo stabdį
•
•
1.
Patraukite valdymo elementą aukštyn.
> Aktyvinus stovėjimo stabdį, pradeda
šviesti ženklas vairuotojo ekrane.
2. Patikrinkite, ar automobilis stovi.
Ženklas vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Šis ženklas įsijungia aktyvinus
stovėjimo stabdį.
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Perskaitykite pranešimą
vairuotojo ekrane.
482
automobilis išjungiamas;
vairuotojas išlipa iš automobilio.
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima aktyvinti patraukiant ir palaikant
valdymo elementą. Stabdymas nutraukiamas,
kai atleidžiamas valdymo elementas arba
paspaudžiamas akceleratoriaus pedalas.
PASTABA
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stovėjimo stabdžio deaktyvinimas
PASTABA
Kad išaktyvinimas įvyktų automatiškai, vairuotojas turi arba užsisegti saugos diržą,
arba turi būti uždarytos vairuotojo durelės.
Susijusi informacija
Išjungimas rankiniu būdu
1. Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.
2. Paspauskite valdymo elementą žemyn.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
Automatinio stovėjimo stabdžio
aktyvinimo nuostata
Pasirinkite, ar stovėjimo stabdys turi būti
aktyvintas automatiškai, kai išjungtas automobilis.
Kaip pakeisti nuostatą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
•
Automatinio stovėjimo stabdžio aktyvinimo nuostata (p. 483)
•
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 484)
•
•
Stovėjimo stabdys (p. 481)
2. Norėdami pažymėti arba atžymėti funkciją
Automatiškai įjungti stovėjimo stabdį,
paspauskite My Car Stovėjimo
stabdys ir pakaba.
Automobilio statymas nuolydyje (p. 484)
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 482)
•
Stovėjimo stabdys (p. 481)
Išjungimas automatiškai
1. Užveskite variklį.
2. Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą. Nustatykite pavarų dėžės padėtį D arba R ir
nuspauskite greičio pedalą.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
483
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio statymas nuolydyje
Statydami automobilį nuolydyje, būtinai įjunkite stovėjimo stabdį.
ĮSPĖJIMAS
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės transmisijos padėtį P neužtenka,
kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai, įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite
šios situacijos, nuvažiuodami patraukę valdymo elementą aukštyn. Kai variklis pasieks
traukos jėgą, atleiskite svirtį.
Susijusi informacija
•
484
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 482)
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio
trikčiai
Jei po kelių bandymų nepavyksta deaktyvinti
ar aktyvinti stovėjimo stabdžio, susisiekite su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei mėginama važiuoti su įjungtu stovėjimo
stabdžiu, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Žr. pranešimą vairuotojo
ekrane.
Stabdžių sistemos gedimas. Žr.
pranešimą vairuotojo ekrane.
Jei automobilį reikia pastatyti prieš pašalinant
triktį, ratus būtina pasukti taip, lyg statant įkalnėje, o pavarų perjungiklis turi būti padėtyje P.
Informacinis pranešimas vairuotojo ekrane.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jeigu akumuliatoriaus įtampa per žema, stovėjimo stabdžio neįmanoma nei išjungti, nei
įjungti. Jei akumuliatoriaus įtampa per žema,
prijunkite pagalbinį akumuliatorių.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos
galinius stabdžių įdėklus reikia pakeisti autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Paaiškinimas
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 482)
•
•
•
Automobilio statymas nuolydyje (p. 484)
Akumuliatorius (p. 666)
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 650)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinis stabdymas stovint
Automatinis stabdymas stovint („Auto Hold“)
– tai funkcija, leidžianti vairuotojui nukelti
koją nuo stabdžių pedalo neprarandant stabdymo efekto, kai automobilis sustoja prie
šviesoforo ar sankryžos.
Sustojus automobiliui, stabdžiai įjungiami
automatiškai. Automobiliui vietoje laikyti funkcija gali naudoti kojinį stabdį arba stovėjimo
stabdį. Ji veikia bet kokiame nuolydyje. Automobiliui nuvažiuojant stabdžiai automatiškai
atleidžiami, jeigu vairuotojas užsisegęs saugos
diržą arba uždarytos vairuotojo durelės.
PASTABA
Stabdant iki sustojimo įkalnėje arba nuokalnėje, prieš atleidžiant stabdžių pedalas
turi būti paspaudžiamas šiek tiek smarkiau,
kad automobilis nenuriedėtų.
Stovėjimo stabdys aktyvinamas, jei
•
•
•
•
automobilis išjungiamas;
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja pagrindinius stabdžius.
Automatinio stabdymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas stovint
Automatinio stabdymo funkcija stovint aktyvinama tunelinio valdymo pulto mygtuku.
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja stovėjimo stabdį.
Susijusi informacija
•
Automatinio stabdymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas stovint (p. 485)
•
•
•
Kojinis stabdys (p. 478)
Stovėjimo stabdys (p. 481)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 486)
–
Funkcijai aktyvinti arba deaktyvinti
paspauskite tuneliniame valdymo pulte
pateiktą mygtuką.
> Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti
indikatorius. Funkcija lieka aktyvinta ir
tada, kai variklis užvedamas kitą kartą.
atidaromos vairuotojo durelės;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
automobilis kurį laiką stovi (5–10 minučių).
}}
485
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Taikoma išjungiant
Jeigu funkcija yra aktyvi ir laiko automobilį kojiniu stabdžiu (vairuotojo
ekrane šviečia ženklas A), norint ją
išaktyvinti, reikia vienu metu
nuspausti stabdžių pedalą ir mygtuką.
•
Funkcija lieka deaktyvinta, kol galiausiai
vėl aktyvinama.
•
Deaktyvinus šią funkciją, pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA) išlieka aktyvi, kad, pradedant važiuoti į įkalnę, automobilis
neimtų riedėti atgal.
Susijusi informacija
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 485)
Pagalba pajudant įkalnėje
(„HSA“4)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
neleidžia automobiliui riedėti atgal pradedant
važiuoti įkalnėn. Važiuojant atbuline eiga įkalnėje, ji neleidžia automobiliui riedėti pirmyn.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją
nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai
išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui
pradėjus važiuoti.
Pajudėjimo įkalnėje pagalba būna aktyvinta
netgi tada, kai išaktyvinama automatinio stabdžio stovint funkcija („Auto hold“).
Susijusi informacija
•
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 485)
Kojinis stabdys (p. 478)
Automatinis stabdymas po
susidūrimo
Susidūrus, kai aktyvinami pirotechniniai saugos diržo įtempikliai ar saugos oro pagalvės,
ar automobiliu partrenkus stambų gyvūną,
automatiškai įjungiami automobilio stabdžiai.
Šia funkcija apsaugoma nuo papildomo susidūrimo arba sumažinami jo padariniai.
Po rimtos avarijos kyla pavojus, kad automobilio nebebus galima valdyti. Siekiant išvengti
galimo papildomo susidūrimo su kita transporto priemone ar kita kliūtimi arba sušvelninti
jo padarinius, savaime aktyvinama automatinio
stabdymo sistema, kuri saugiai sustabdo automobilį.
Stabdymo metu įjungiami stabdžių žibintai ir
avarinis signalas. Automobiliui sustojus, avarinis signalas lieka veikti toliau ir įjungiamas stovėjimo stabdys.
Jei stabdymo jėgos nepakanka, pvz., kyla
pavojus, kad į sustojusį automobilį trenksis iš
paskos važiuojančios transporto priemonės,
vairuotojas gali perimti sistemos valdymą,
nuspausdamas akceleratoriaus pedalą.
Funkcija daro prielaidą, kad stabdžių sistema
po susidūrimo išliko sveika.
4 Hill
486
Start Assist
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
Rear Collision Warning* (p. 392)
BLIS* (p. 393)
Stabdymo funkcijos (p. 478)
Pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Pavarų dėžė yra automobilio transmisijos
mazgo tarp variklio ir varomųjų ratų dalis.
Pavarų dėžės funkcija – keisti pavarų santykį
atsižvelgiant į greičio ir galios poreikius.
Automobilyje sumontuota aštuonių laipsnių
automatinė pavarų dėžė ir elektrinis variklis,
sukantis galinius ratus. Didelis pavarų perjungimo skaičius reiškia, kad galima efektyviai
naudoti variklio sukimo momentą ir galios diapazoną. Dvi aukščiausios pavaros taupo degalus važiuojant pastoviomis variklio apsukomis.
Pavaras galima keisti ir rankiniu būdu. Vairuotojo ekrane rodoma, kuri pavara šiuo metu
įjungta.
Su automatine pavarų dėže ši sistema įjungia
tokią pavarą, kad jūsų važiavimas būtų kuo
labiau energiškai efektyvus. Pavarų dėžė turi
ir rankinio perjungimo režimą.
Susijusi informacija
•
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 487)
Pavarų perjungimo indikatorius (p. 493)
Pavarų perjungimo svirties ir pavarų perjungimo
schemos vairuotojo ekrane apžvalga.
Vairuotojo ekrane rodoma parinkta pavara:
R, N, D arba B. P padėtis yra valdoma elektra.
Rankinio pavarų perjungimo režime papildomai rodoma naudojama pavara.
}}
* Parinktis / priedas. 487
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės
darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo
pavojui, vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite pateikiamas rekomendacijas.
Ženklai vairuotojo ekrane
Jei pavarų dėžėje įvyksta triktis, vairuotojo
ekrane pateikiamas ženklas ir pranešimas.
Ženklas
Susijusi informacija
Automatinės pavarų dėžės padėtys
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys
(p. 488)
•
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 490)
Kai automobilyje sumontuota automatinė
pavarų dėžė, atitinkama pavara pasirenkama
automatiškai, atsižvelgiant į greičio ir galios
poreikį.
Pavarų svirties blokatorius (p. 491)
Pavaros perjungimas
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
(p. 492)
Pavarų perjungiklis yra elektroninis, ir jame
pavarų perjungimas valdomas elektroniniu
būdu, o ne mechaniškai. Tokiu būdu pavaros
perjungiamos paprasčiau ir perjungiklio veikimas juntamas geriau.
•
•
•
Pavarų perjungimo indikatorius (p. 493)
Paaiškinimas
Informacija arba klaidos pavarų
dėžėje pranešimas. Įvykdykite
pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta arba perkaito.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Sumažinta galia/Sumažintas
pagreičio rezervas
Užregistravus laikinąją pavaros
agregato triktį, automobilis gali
pradėti veikti avariniu režimu ir
sumažinti variklio galią, kad
pavaros agregatas nebūtų apgadintas.
488
Pavarų perjungimo svirties ir pavarų padėčių apžvalga.
Pavaras perjunkite paspausdami spyruoklinį
pavarų perjungiklį pirmyn arba patraukdami
atgal. Norint perjungti rankiniu būdu, galima jį
pastumti į šoną.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų padėtys
ĮSPĖJIMAS
Stovėjimo padėtis – P
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės transmisijos padėtį P neužtenka,
kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
PASTABA
Kad būtų galima užrakinti automobilį ir
įjungti signalizaciją, pavarų perjungiklis turi
būti padėtyje P.
Žinyno funkcijos
Pavarų perjungimo svirties ir padėties P bendrasis
vaizdas.
Stovėjimo padėtis aktyvinama P mygtuku,
esančiu šalia pavarų perjungiklio.
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama.
Kai automobilis pastatytas arba užvedant
variklį turi būti parinkta padėtis P. Pavarų perjungiklį nustatant į stovėjimo padėtį, automobilis turi nejudėti.
Norint iš stovėjimo padėties pasirinkti kitą
pavarų režimą, turi būti nuspaustas stabdžių
pedalas ir parinkta uždegimo padėtis II.
Norėdami pastatyti automobilį, įjunkite stovėjimo stabdį ir nustatykite stovėjimo padėtį.
Sistema automatiškai įjungs pavarų dėžės
režimą P
•
jei automobilis bus išjungtas nustačius
pavarų režimą D arba R;
•
jei veikiant automobiliui ir pavarų perjungikliui esant kitoje padėtyje nei P vairuotojas atsisegs saugos diržą ir atidarys savo
dureles.
Atbulinės eigos padėtis – R
Kad galėtumėte važiuoti atbuline eiga, pasirinkite padėtį R. Jungiant atbulinės eigos padėtį,
automobilis turi nejudėti.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų
perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti
stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties
N į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II).
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai
nuo pagreičio ir greičio, greitėjama arba lėtėjama automatiškai.
Perjungiant pavarų dėžės režimą iš R į D, automobilis privalo stovėti.
Norėdami pastatyti automobilį nesegėdami
saugos diržo ir su atidarytomis durelėmis, perjunkite iš padėties P ir vėl pasirinkite padėtį R
arba D.
Jei automobilis išjungiamas neutralioje padėtyje, P padėtis automatiškai neįjungiama.
Tokiu būdu galima plauti automobilį autoplovykloje, pro kurią jis turi prariedėti.
}}
489
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Stabdymo padėtis – B
Stabdymo padėčių bendrasis vaizdas vairuotojo
ekrane.
Padėtyje B pavaras galima perjungti rankiniu
būdu. B padėtį galima pasirinkti bet kada
važiavimo metu. Atleidus greičio pedalą, automobilis ima stabdyti elektriniu varikliu, tuo pat
metu įkraudamas hibridinės sistemos akumuliatorių. Taip atsiranda daugiau galimybių hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti, kadangi
įkraunama ir vairuotojui nespaudžiant stabdžių
pedalo.
Stabdymo padėtį pasirinkite perstumdami
pavarų perjungiklį atgal iš padėties D. Vairuotojo ekrane rodoma, kuri pavara šiuo metu
naudojama.
490
•
Paspauskite pavarų perjungiklį dešinėn į
padėtį „+“ (pliusas), kad perjungtumėte
vieną žingsnelį pirmyn, tada atleiskite jį.
•
Paspauskite pavarų perjungiklį kairėn į
padėtį „–“ (minusas), kad perjungtumėte
vieną žingsnelį atgal, tada atleiskite jį.
•
Paspauskite pavarų perjungiklį atgal, kad
grąžintumėte padėtį D.
Pavarų perjungimas vairo
mentelėmis*
Mentelės ant vairo papildo pavarų perjungiklį,
jomis galima perjungti pavaras rankiniu būdu,
nepaleidžiant vairo.
Pavarų dėžė automatiškai perjungs žemesnę
pavarą, jei greitis sumažėja iki lygio, kuris yra
per žemas pasirinktajai pavarai, kad būtų
išvengta trūkčiojimo važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 487)
Pavarų svirties blokatorius (p. 491)
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 490)
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
(p. 492)
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Vairo mentelių aktyvinimas
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis
prie vairo, šias pirmiausia reikia aktyvinti:
–
Patraukite vieną iš mentelių link vairo.
> Vairuotojo ekrane pateiktas skaičius
nurodo parinktą pavarą.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant
mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale. Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame prietaisų skydelyje pakinta
skaičius, nurodantis esamą pavarą.
Funkcijos išaktyvinimas
Vairuotojo ekrano vaizdas keičiant pavarą mentelėmis ant vairo.
Rankinis išaktyvinimas pavarų režimu D ir
B
– Vairo mentelės išaktyvinamos patraukiant
dešiniąją mentelę (+) link vairo ir palaikant
toje padėtyje, kol vairuotojo ekrane išnyks
parinktos pavaros skaičius.
> Pavarų dėžė grąžina pavarų režimą D ir
B (atsižvelgiant į režimą, kuris buvo
parinktas prieš aktyvinant menteles).
Automatinis išaktyvinimas
Pavarų dėžės režimu D mentelės ant vairo
išjungiamos automatiškai, jei kurį laiką būna
nenaudojamos. Apie tai informuoja išsijungęs
dabartinės pavaros skaičius.
Pavarų dėžės režimu B jos automatiškai neišaktyvinamos.
Susijusi informacija
Vairuotojo ekranas perjungiant pavarą mentelėmis
ant vairo, rankiniu pavarų dėžės režimu.
•
•
Perjungiklis
Kaip vienu laipsniu padidinti pavarą:
–
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link
vairo, ir atleiskite.
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 487)
Automatinės pavarų dėžės padėtys
(p. 488)
Pavarų perjungimo indikatorius (p. 493)
Pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio blokavimo funkcija neleidžia atsitiktinai perjungti automatinės pavarų
dėžės pavarų perjungiklio padėčių.
Automatinės pavarų svirties
blokatorius
Pavarų perjungiklio automatinio blokavimo
funkcija turi kelias specialias saugos sistemas.
Iš stovėjimo padėties P
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties
P į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II).
Iš neutralios padėties N
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepaisant, ar
variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis
šioje padėtyje užfiksuojamas.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties
N į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II).
Pranešimai vairuotojo ekrane
Jeigu blokuojamas pavarų perjungiklis, vairuotojo ekrane rodomas pranešimas, pvz., Pavarų
svirtis Pasp. stabdžių pedalą, kad suakt.
pavarų svirtį.
Pavarų perjungiklis mechaniškai neblokuojamas.
}}
491
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 487)
Automatinės pavarų dėžės padėtys
(p. 488)
Automatinis žemesnės pavaros
įjungimas
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas gali
būti naudojamas kai prireikia maksimalaus
pagreitėjimo, pvz., lenkimo metu.
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat
grindų (žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš
karto įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė
funkcija vadinama automatiniu žemesnės
pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą greičio pedalą,
pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią
padėtį.
Saugos funkcija
Norint išvengti pernelyg didelių variklio
apsukų, greičių dėžėje yra apsauga nuo per
žemos pavaros įjungimo.
Pavarų dėžė neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio
apsukų skaičius gali apgadinti variklį. Nieko
neįvyksta, jei vairuotojas vis tiek bando įjungti
žemesnę pavarą tokiu būdu, esant didelės
variklio apsukoms – pradinė pavara lieka
įjungta.
Automatiškai įjungiant žemesnę pavarą, automobilis gali perjungti vieną arba kelias pavaras
žemyn (tai priklauso nuo variklio apsukų).
Automobilis įjungia aukštesnę pavarą, kai
variklis pasiekia maksimalias apsukas. Taip
siekiama išvengti jo apgadinimo.
492
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 487)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų perjungimo indikatorius
Vairuotojo ekrane esantis pavarų perjungimo
indikatorius rodo esamą pavarą perjunginėjant pavaras rankiniu būdu ir nurodo, kada
geriausia perjungti kitą pavarą siekiant kuo
ekonomiškiau naudoti degalus.
Norint rankiniu pavarų perjungimo režimu
važiuoti ekonomiškai, svarbu važiuoti reikiama
pavara ir laiku jas perjungti.
Visų ratų pavara
Pavaros sistemos
(AWD6)
Visų ratų pavaros režimas
reiškia,
kad vienu metu automobilį varo visi keturi
ratai, kas pagerina jo sukibimą su keliu.
Elektrinis variklis, varantis galinius ratus, leidžia įjungti elektrinės visų ratų pavaros funkciją. Visų ratų pavaros savybės priklauso nuo
pasirinkto važiavimo režimo.
Susijusi informacija
•
•
•
Važiavimo režimai (p. 495)
Kontrolė mažu greičiu (p. 506)
Pavarų dėžė (p. 487)
Pavarų perjungimo indikatorius vairuotojo ekrane5.
Pavaros perjungimo indikatorius rodomas
pavaros padėtyje B. Pavarų perjungimo indikatorius vairuotojo ekrane rodo šiuo metu įjungtą
pavarą, o mirksintis pliuso ženklas rekomenduoja įjungti aukštesnę pavarą.
„Volvo Twin Engine“ susideda iš vidaus
degimo variklio, kuris suka priekinius ratus, ir
elektrinio variklio, varančio galinius ratus.
Dvi pavaros sistemos
Priklausomai nuo vairuotojo pasirinkto važiavimo režimo ir esamos elektros energijos, šios
dvi pavaros sistemos gali būti naudojamos
atskirai arba lygiagrečiai.
Elektrinis variklis energiją gauna iš hibridinės
sistemos akumuliatoriaus, sumontuoto tuneliniame valdymo pulte. Hibridinės sistemos akumuliatorių galima įkrauti iš sieninio lizdo arba
specialioje įkrovimo stotelėje. Vidaus degimo
variklis taip pat gali įkrauti hibridinės sistemos
akumuliatorių, naudodamas specialųjį aukštos
įtampos generatorių.
Vidaus degimo variklis ir elektrinis variklis gali
tiesiogiai perduoti varomąją jėgą ratams.
Pažangioje valdymo sistemoje sujungtos
abiejų pavaros sistemų savybės, kad būtų
važiuojama optimaliai ekonomiškai.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė (p. 487)
5 Iliustracija
yra scheminio pobūdžio: dalys gali skirtis priklausomai nuo automobilio modelio.
}}
493
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
vidaus degimo varikliui papildomos elektros energijos.
Elektrinis variklis – varo automobilį elektros režimu. Jei reikia, greitėjimo metu
užtikrina papildomą sukimo momentą ir
energiją. Užtikrina elektrinę visų ratų pavaros funkciją. Rekuperuoja stabdžių energiją ir paverčia ją elektros energija.
Susijusi informacija
Hibridinės sistemos akumuliatorius – jo
funkcija – laikyti energiją. Jis gauna energiją įkraunant iš elektros tinklo, regeneracinio stabdymo metu arba naudojant aukštos įtampos generatorių. Jis tiekia energiją
elektriniam režimui ir laikinai maitina elektrinį oro kondicionierių, kai vykdoma automobilio salono paruošimo procedūra.
•
Bendroji informacija apie Twin Engine
(p. 448)
•
Sistemos „Twin Engine“ vidaus degimo
variklio užvedimas ir išjungimas (p. 494)
•
•
•
Važiavimo režimai (p. 495)
Pavarų dėžė (p. 487)
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos
turintys veiksniai (p. 510)
Sistemos „Twin Engine“ vidaus
degimo variklio užvedimas ir
išjungimas
Pažangioji valdymo sistema nustato, kiek
laiko automobilį varys vidaus degimo variklis,
kiek elektrinis variklis ir kiek abu varikliai
lygiagrečiai. Važiuojant elektra, automobilyje
kartais gali reikėti įjungti vidaus degimo
variklį automatiškai dėl išorinių aplinkybių,
pvz., žemos lauko temperatūros, kas yra
visiškai normalu. Be to, vidaus degimo variklis visada įsijungia kai hibridinio akumuliatoriaus įkrova pasiekia žemiausią lygį.
Klimato nuostatos esant žemai
temperatūrai
Jei lauko temperatūra žema, vidaus degimo
variklis kartais užsiveda automatiškai, kad
būtų pasiekta pageidaujama salono temperatūra ir oro kokybė. Vidaus degimo variklio veikimo trukmei gali turėti įtakos šie veiksniai
Vidaus degimo variklis – jis užsiveda, kai
energijos lygio hibridinės sistemos akumuliatoriuje nebepakanka vairuotojo galios
poreikiui patenkinti.
•
•
•
Aukštos įtampos generatorius7 – įkrauna
hibridinės sistemos akumuliatorių. Vidaus
degimo variklio starteris. Gali patiekti
Važiavimas elektra esant žemai arba
aukštai temperatūrai
temperatūros sumažinimas;
ventiliatoriaus apsukų sumažinimas;
važiavimo režimo Pure aktyvinimas.
Jei lauko temperatūra žema arba aukšta,
elektra nuvažiuojamas atstumas ir variklio
galia gali sumažėti, ir nuo to gali priklausyti tai,
6 All Wheel Drive
7 CISG (Crank Integrated
494
Starter Generator) – jungtinis aukštos įtampos generatorius ir starteris.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
kaip dažnai vidaus degimo variklis įsijungs
automatiškai.
Emisijos kontrolė
Siekiant užtikrinti, kad emisijos kontrolė veiktų
kiek įmanoma energiškai efektyviau, vidaus
degimo varikliui reikia leisti padirbti kelias
minutes po užvedimo. Vidaus degimo variklio
veikimo trukmė skiriasi priklausomai nuo katalizatoriaus temperatūros.
Susijusi informacija
•
•
•
Pavaros sistemos (p. 493)
Taupus važiavimas (p. 509)
Važiavimo režimai (p. 495)
Važiavimo režimai
Važiavimo režimo pasirinkimas turi įtakos
automobilio vairavimo charakteristikoms.
Šiais režimais siekiama pagerinti vairavimo
patirtį ir palengvinti vairavimą ypatingomis
aplinkybėmis.
Naudojantis važiavimo režimais, galima greitai
pasiekti įvairias automobilio funkcijas ir nuostatas, tenkinančias įvairius vairavimo poreikius. Kiekvienas važiavimo režimas pritaikytas
taip, kad užtikrintų optimalias važiavimo charakteristikas.
•
•
•
•
•
•
Vairo sistema
variklio / pavarų dėžės / visų ratų pavaros;
Stabdžių sistema
Pneumatinė pakaba* ir amortizacija
Vairuotojo ekranas
Pasirinktini važiavimo režimai
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo,
todėl jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai ir gyvūnai. Ypač tai aktualu
važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
ĮSPĖJIMAS
Nepalikite automobilio nevėdinamoje vietoje su suaktyvintu važiavimo režimu ir
išjungtu vidaus degimo varikliu: nukritus
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygiui, bus automatiškai užvestas variklis ir besikaupiančios išmetamosios dujos
gali rimtai sužaloti žmones ir gyvūnus.
Klimato kontrolės nuostatos
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris pritaikytas
esamoms važiavimo sąlygoms. Atminkite, kad
atskirose situacijose tam tikrų važiavimo
režimų pasirinkti negalima.
}}
* Parinktis / priedas. 495
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Hybrid
• Tai – įprastas automobilio režimas, kai
elektrinis ir vidaus degimo varikliai veikia
kartu.
Užvedus variklį, įjungiamas režimas Hybrid.
Valdymo sistema atskirai arba lygiagrečiai
naudoja abu – ir elektrinį, ir vidaus degimo
variklį, ir pritaiko jų naudojimą taip, kad būtų
užtikrintas optimalus našumas, degalų suvartojimas ir komfortas. Pasiekus didesnį greitį,
prošvaisa iki žemės automatiškai sumažinama8 (taip sumažėja vėjo pasipriešinimas).
Galimybė važiuoti naudojantis vien elektriniu
varikliu priklauso nuo hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos lygio ir, pvz., poreikio
šildyti ar vėsinti automobilio saloną.
Jei energijos daug, galima važiuoti vien tik
elektra. Nuspaudus greičio pedalą, veikia tik
elektros variklis, kol galiausiai pasiekiama tam
tikras taškas. Vidaus degimo variklis užsiveda,
kai šis taškas viršijamas ir energijos lygio akumuliatoriuje nebepakanka vairuotojo galios
poreikiui (spaudžiant greičio pedalą) patenkinti.
Kai energijos lygis žemas (hibridinės sistemos
akumuliatorius beveik išsekęs), reikia palaikyti
akumuliatoriaus energijos lygį, todėl dažniau
užsiveda vidaus degimo variklis. Kad atkurtumėte talpą ir vėl galėtumėte važiuoti vien
elektra, naudodami įkrovimo kabelį įkraukite
8 Taikoma
496
pneumatinei pakabai.
hibridinės sistemos akumuliatorių iš 230 V
kintamosios srovės lizdo arba funkcijų rodinyje
aktyvinkite Charge.
Šis važiavimo režimas skirtas mažoms energijos sąnaudoms, kartu panaudojant elektrinį ir
vidaus degimo variklį, neaukojant klimato
salone ir vairavimo potyrių kokybės. Prireikus
staigiau pagreitėti, elektros pavara patiekia
papildomos galios.
Be to, automobilis aptinka, kada, atsižvelgiant
į vairavimo sąlygas, reikalinga visų ratų pavara,
ir prireikus automatiškai ją įjungia. Visų ratų
pavara ir papildoma elektros sistemos galia
pasiekiama nuolat, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Informacija vairuotojo ekrane
Važiuojant hibridiniu režimu, vairuotojo ekrane
rodomas hibridinės sistemos matuoklis. Hibridinės sistemos matuoklio rodyklė rodo, kiek
energijos vairuotojas pageidauja gauti, spausdamas greičio pedalą. Žyma tarp žaibo ir lašo
parodo, kiek pasiekiama energijos.
Vairuotojo ekranas su varymo elektriniu ir vidaus
degimo varikliais grafikais.
Vairuotojo ekrane papildomai informuojama, kada švelniai stabdant
energija grąžinama į akumuliatorių
(regeneruojama).
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pure
• Važiuokite su įjungtu elektriniu varikliu,
maksimaliai sumažintomis energijos
sąnaudomis ir anglies dioksido emisija.
klimato kontrolės režimas ECO, o važiuojant
slidžiu keliu ratams leidžiama prasisukti daugiau prieš automatiškai aktyvinant visų ratų
pavarą.
Šis važiavimo režimas teikia pirmenybę važiavimui naudojant hibridinės sistemos akumuliatorių. Tai reiškia, pvz., kad prošvaisa yra sumažinta8, siekiant sumažinti vėjo pasipriešinimą,
be to, sumažinta tam tikrų klimato nuostatų
galia, kad būtų užtikrinta ilgiausia įmanoma
rida naudojant vien tik elektros energiją.
Klimato kontrolė ECO
Važiavimo režimu Pure, automobilio salone
automatiškai aktyvinama klimato kontrolės
funkcija „Eco“, kad būtų sumažintos energijos
sąnaudos.
Režimą Pure galima pasirinkti tik jei yra
pakankamai aukštas hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos lygis. Jei akumuliatoriaus energijos lygis pernelyg sumažėja,
režimu Pure užvedamas vidaus degimo variklis. Kartu užvedamas vidaus degimo variklis:
Aktyvinus važiavimo režimą Pure, pakeičiami keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių
elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras
nuostatas galima rankiniu būdu nustatyti iš
naujo, tačiau visos funkcijos grąžinamos tik
išjungus važiavimo režimą Pure arba pritaikius važiavimo režimą Individual su visomis veikiančiomis klimato kontrolės funkcijomis.
•
•
jei greitis viršija 125 km/h (78 myl./val.);
•
jei sistema / komponentas veikia ribotai,
pvz., kai žema aplinkos temperatūra.
jei vairuotojas pageidauja naudoti daugiau
judėjimo jėgos nei pajėgia patiekti elektrinė pavara;
Šitas važiavimo režimas pritaikytas maksimaliam nuvažiuojamam atstumui naudojant
elektrą ir ypač gerai tinka miesto eismo sąlygoms. „Pure“ – tai žemiausias degalų deginimo lygis net ir iškrovus hibridinės sistemos
akumuliatorių. Nustatomas automobilio salono
8 Taikoma
pneumatinei pakabai.
PASTABA
Važiavimo režimas užtikrina didelę prošvaisą
iki žemės8, vairas sukasi lengvai, veikia visų
ratų pavara ir aktyvinama mažo greičio kontrolės funkcija kartu su nusileidimo stačiu nuolydžiu funkcija („Hill Descent Control“).
Važiavimo režimas pasiekiamas tik važiuojant
nedideliu greičiu, iki 40 km/h (25 myl./val.).
Viršijus šį greitį, Off Road režimas atšaukiamas ir aktyvinamas Constant AWD važiavimo
režimas.
Norint naudotis visų keturių ratų pavara,
vidaus degimo ir elektrinis varikliai turi veikti
nepertraukiamai, todėl didėja degalų sąnaudos.
Režimu Off Road vairuotojo ekrane rodomas
kompasas (tarp spidometro ir tachometro).
Spidometre rodomas greičio apribojimo diapazonas.
Jei kyla problemų, pvz., dėl miglos, paspauskite įprastai veikiantį maksimalaus atitirpinimo
funkcijos mygtuką.
Off Road
• Suteikite pirmenybę automobilio traukai
važiuojant nelygiu pagrindu arba prastu
keliu.
}}
497
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Šis važiavimo režimas pritaikytas maksimaliam valdomumui važiuojant nedideliais greičiais, kai kelio būklė prasta arba sudėtingas
kelio reljefas. Važiuoklė 8 pakeliama, sulėtėja
transmisijos reakcija ir automobilis užrakinamas veikti visų ratų pavaros režimu. Funkcija
„Hill Descent Control“ palengvina valdymą leidžiantis stačiu nuolydžiu.
PASTABA
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
PASTABA
Jei automobilio variklis bus išjungtas palikus režimą Off Road, liks nustatyta
didesnė prošvaisa. Kitą kartą užvedus
variklį, automobilis bus nuleistas.
SVARBU
Važiavimo režimas Off Road neturi būti
naudojamas važiuojant su priekaba ir be
priekabos jungties. Kitaip gali būti apgadintos oro kameros.
8 Taikoma
498
Constant AWD
• Padidinkite automobilio stabilumą kelyje ir
trauką, naudodami patobulintą visų ratų
pavarą.
čiai pavarai. Vairas reaguoja greičiau, amortizatoriai standesni, prošvaisa8 mažesnė, todėl
kėbulas mažiau svyruoja ir automobilis posūkiuose valdomas tiksliau.
Važiavimo režimas užrakina automobilį veikti
visų ratų pavaros režimu. Reikiamai pritaikytas
sukimo momento paskirstymas tarp priekinės
ir galinės ašių užtikrina gerą sukibimą, stabilumą ir valdymą, pvz., važiuojant slidžiu keliu,
važiuojant su sunkia priekaba arba velkant
transporto priemonę. Važiavimo režimas
Constant AWD pasiekiamas nuolat, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Vidaus degimo ir elektrinis varikliai veikia, kad
būtų varomi visi keturi ratai, o tai didina degalų
sąnaudas.
Vidaus degimo ir elektrinis varikliai veikia, kad
būtų varomi visi keturi ratai, o tai didina degalų
sąnaudas.
Kitais automobilio važiavimo režimais jis automatiškai pritaiko visų ratų pavaros poreikį
pagal kelio dangą, ir prireikus gali įjungti elektros variklį arba užvesti vidaus degimo variklį.
Šis važiavimo režimas pritaikytas maksimaliai
galingumui ir greičiausiai reakcijai į akceleratoriaus paspaudimą. Jis pakeičia vidaus degimo
variklio akceleratoriaus pedalo reakciją, pavarų
perjungimo schemą ir pripūtimo slėgio sistemos veikimą. Važiuoklės nuostatos, vairo ir
stabdžių atsakas taip pat yra kuo geriausi.
Važiavimo režimas Power pasiekiamas nuolat,
neatsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovos
būseną.
Power režimas galimas ir Polestar
Engineered variante*.
Power
Automobilis įgauna sportiškesnes charakteristikas ir greičiau reaguoja į greičio
pedalo paspaudimą.
•
Važiavimo režimas tinkamai pritaiko jungtinę
vidaus degimo variklio ir elektrinio variklio
galią: automobilį varo visi ratai. Pavaros perjungiamos sparčiau ir tiksliau, o pavarų dėžė
suteikia prioritetą geresnį sukibimą užtikrinan-
pneumatinei pakabai.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
3. Srityje Išankstinės nuostatos pasirinkite
važiavimo režimą, kuriuo norite pradėti:
Pure, Hybrid, Power arba Polestar
Engineered*.
Individual
• Vairuotojo režimo pritaikymas pagal individualius pageidavimus.
Pasirinkite pradinį važiavimo režimą ir suderinkite nuostatas pagal pageidaujamas vairavimo
charakteristikas. Šios nuostatos bus įrašytos į
individualų vairuotojo profilį.
Galimas reguliavimas taikomas nuostatoms:
•
•
•
•
•
•
Individualus važiavimo režimas pasiekiamas
tik tuo atveju, jei jis pirmiausia aktyvinamas
centriniame ekrane.
Vairuotojo ekranas
Vairo sunkumas
Galios agregatų duomenys
Stabdymo charakteristikos
Pakabos valdymas
ECO klimatas
Elektrinio arba vidaus degimo variklio
naudojimas
Individualaus važiavimo režimo nuostatų rodinys9.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Spustelėkite My Car Individualus
važiavimo režimas ir pasirinkite
Individualus važiavimo režimas.
Pažangioji valdymo sistema nustato, kiek laiko
automobilį varys vidaus degimo variklis, kiek
elektrinis variklis ir kiek abu varikliai lygiagrečiai.
Pirminė funkcija – naudoti vidaus degimo arba
elektrinį variklį ir pasiekiamą hibridinės sistemos akumuliatoriaus energiją maksimaliai
efektyviai, atsižvelgiant į įvairių važiavimo
režimų charakteristikas ir vairuotojo galios
poreikį, kuris reguliuojamas greičio pedalu.
Be to, atskirais atvejais, dėl laikinų sistemos
apribojimų arba teisinių reikalavimų, kuriais
siekiama palaikyti automobilio žemą bendro-
9 Iliustracija
yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 499
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
sios emisijos lygį, reglamentuojamų funkcijų
vidaus degimo variklis gali būti naudojamas
intensyviau.
Važiavimo režimo keitimas
Susijusi informacija
Pakeiskite važiavimo režimą centriniame valdymo pulte pateikiamu valdymo elementu.
Atminkite, kad atskirose situacijose tam tikrų
važiavimo režimų pasirinkti negalima.
•
•
•
•
•
Važiavimo režimo keitimas (p. 500)
Taupus važiavimas (p. 509)
Energijos paskirstymas hibridinėje pavaroje naudojant žemėlapio duomenis*
(p. 501)
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris pritaikytas
esamoms važiavimo sąlygoms.
Kaip pakeisti važiavimo režimą:
3. Paspauskite važiavimo režimo valdymo
elementą arba tiesiogiai jutikliniame
ekrane patvirtinkite išranką.
> Pasirinktas važiavimo režimas nurodytas vairuotojo ekrane.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 495)
•
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės
aktyvinimas ir deaktyvinimas funkcijos
mygtuku (p. 508)
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 99)
Bendroji informacija apie Twin Engine
(p. 448)
1.
Važiavimo mažu greičiu aktyvinimas ir
deaktyvinimas funkcijos mygtuku
(p. 506)
Paspauskite važiavimo režimo valdymo
elementą DRIVE MODE.
> Centriniame ekrane pasirodo iškylantysis meniu.
2. Pasukite ratuką aukštyn arba žemyn, kol
bus pažymėtas pageidaujamas važiavimo
režimas.
500
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Energijos paskirstymas hibridinėje
pavaroje naudojant žemėlapio
duomenis*
Važiavimo režimas „Hybrid“ – tai įprastas
automobilio režimas, kuriuo elektrinis ir
vidaus degimo varikliai veikia individualiai
arba kartu, sudarydami hibridinę pavarą.
Navigacijos sistemoje pasirinkus kelionės
tikslą*, funkcija „Predictive Efficiency“10, naudodamasi žemėlapio duomenimis, sumaniai
paskirsto elektros energijos vartojimą per visą
važiavimo atstumą.
Tokiu būdu galima sumažinti degalų sąnaudas
lyginant su įprasta hibridine pavara, kai automobilį pirmiausia varo elektra, o po to, išsikrovus hibridinės sistemos akumuliatoriui, persijungiama į vidaus degimo variklį.
Veikimas
Jeigu atstumas iki pasirinktojo kelionės tikslo
yra didesnis už apskaičiuotąjį elektra nuvažiuojamą atstumą, ši funkcija paskirsto elektros
energiją taip, kad ji būtų išnaudojama kiek
įmanoma efektyviau per visą reikiamą nuvažiuoti atstumą. Tokiu būdu galima išvengti
situacijos, kai didžiąją dalį elektros energijos
suvartoja įprasta hibridinė pavara, pvz., važiuojant dideliu greičiu automagistrale, o po to
mieste (nedideliu greičiu) veikia vidaus degimo
variklis.
10
Didžiausia degalų ekonomija pasiekiama tada,
kai
•
•
•
taškų (Parankiniai), kad būtų lengviau nuvykti
į kelionės tikslą.
važiuoti pradedama automagistrale,
Susijusi informacija
kuria įveikiama 50-100 km (30-60 mylių)
ilgio atkarpa,
•
•
Važiavimo režimai (p. 495)
Taupus važiavimas (p. 509)
kai kelionės pradžioje hibridinės sistemos
akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
Funkcijos veikimo sąlygos
Kad funkcija galėtų veikti, turi būti patenkintos
kelios sąlygos:
•
•
•
•
Navigacijos sistemoje nustatytas kelionės
tikslas ir atstumas iki jo viršija maksimalų
vien elektra įveikiamą nuotolį.
Pasirinktas važiavimo režimas „Hybrid“.
Deaktyvintos funkcijos Hold ir Charge.
Hibridinės sistemos akumuliatorius įkrautas.
Naudojimo patarimai
Jei automobilis naudojamas važiuoti į darbą ir
negalima jo įkrauti darbo vietoje, nurodykite
darbo vietą kaip tarpinį kelionės tikslą, o
namus – kaip galutinį. Tada hibridinio akumuliatoriaus iškrovimas vyks važiuojant į darbą ir
grįžtant iš jo.
Į navigacijos sistemą įtraukite panašių kelionių
maršrutų, pvz., maršrutą tarp dviejų įkrovimo
Tik tam tikrose rinkose.
* Parinktis / priedas. 501
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
Lygio kontrolės funkcija automatiškai reguliuoja automobilio pakabą ir amortizatorių
savybes, kad važiuojant būtų užtikrintas optimalus komfortas ir veikimas. Taip pat yra galimybė nustatyti lygį rankiniu būdu, siekiant
palengvinti įlipimą ir išlipimą.
Pneumatinė pakaba ir amortizacija
Ši sistema priderinama prie pasirinktojo važiavimo režimo ir automobilio greičio. Naudojant
pneumatinės pakabos funkciją, automobilio
prošvaisa priderinama prie žemesnio lygio,
esant didesniam greičiui, todėl sumažėja vėjo
pasipriešinimas ir padidėja stabilumas. Amortizacija paprastai nustatoma taip, kad užtikrintų
optimalų komfortą, ir yra nuolat reguliuojama,
priklausomai nuo kelio paviršiaus, automobilio
greitėjimo, stabdymo ir važiavimo posūkiuose.
502
Vairuotojo ekrane nurodoma,
kada įjungiama lygio valdymo
funkcija.
Atidarius šonines dureles arba bagažinės
dangtį:
•
Jei atidarytos šoninės durelės, lygį galima
reguliuoti tik aukštyn.
•
Jei atidarytas bagažinės dangtis, lygį
galima reguliuoti tik žemyn.
Stovint
temperatūros, automobilio krovinio, įkrovimo
arba važiavimo režimo, pasirenkamo užvedus
automobilį, naudojimo.
Be to, lygį galima nustatyti praėjus šiek tiek
laiko po automobilio pastatymo. Tuo siekiama
kompensuoti bet kokius pneumatinių spyruoklių aukščio pokyčius, galinčius nutikti dėl temperatūros svyravimų automobiliui vėstant.
Transportavimo metu
Gabenant automobilį keltu, traukiniu ar
sunkvežimiu, jis turi būti pritvirtintas per ratus,
o ne kitas važiuoklės dalis. Gabenimo metu
vykstantys pneumatinės pakabos pokyčiai gali
neigiamai paveikti įtvirtinimo efektyvumą.
Stovėjimo metu įsitikinkite, kad būtų pakankamai vietos virš automobilio ir po juo, nes prošvaisa gali skirtis, pvz., priklausomai nuo lauko
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vairuotojo ekrane pateikiami simboliai ir pranešimai
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Pakaba
Naudotojas rankiniu būdu išjungė aktyviosios pakabos funkciją.
Deaktyvino naudotojas
Pakaba
Laikinai sumažinta galia
Pakaba
Aktyviosios pakabos funkcija laikinai apribota dėl intensyvaus sistemos naudojimo. Jei
šis pranešimas pateikiamas dažnai (pvz., kelis kartus per savaitę), susisiekite su autoservisuA.
Įvyko triktis. Kaip įmanoma greičiau vykite į autoservisąA.
Reikalinga tech. patikra
Pakabos gedimas
Saugiai sustokite
Įvyko kritinė triktis. Saugiai sustokite ir pasirūpinkite, kad automobilis būtų nugabentas
(visi ratai turi būti pakelti) į autoservisąA.
}}
503
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Pakaba
Įvyko triktis. Jei pranešimas pasirodo vairuojant, susisiekite su autoservisuA.
Sumažinkite greitį Transp. priemonė per aukšta
Pakaba
Vykdomas lygio kontrolės procesas siekiant tikslinio aukščio.
Automatinis automobilio lygio reguliavimas
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
•
504
Lygio kontrolės nuostatos* (p. 505)
Važiavimo režimai (p. 495)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygio kontrolės nuostatos*
Išjunkite lygio kontrolę, jei automobilį reikia
pakelti arba norite išvengti automatinio reguliavimo problemų.
Įlipimo palengvinimo funkcijos aktyvinamas
centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Galima pakoreguoti lygį, kad būtų lengviau
pakrauti, įlipti arba išlipti.
2. Paspauskite My Car
patogumas.
Pakrovimo režimo reguliavimas
3. Pasirinkite Paprastojo įlipimo ir išlipimo
pakabos kontr..
> Kai automobilis pastatomas su išjungtu
varikliu, jis nuleidžiamas (lygio kontrolės
funkcija sustoja, jei atidaromos durelės.
Uždarius dureles, galima tam tikra
delsa, kol lygio kontrolė pratęsia judesį).
Įjungus automobilį ir pradėjus judėti, jis
pakyla iki pasirinkto važiavimo režimo
aukščio nuostatos.
Pasinaudokite bagažinės skyriuje esančiais
mygtukais, kad nustatytumėte automobilio
galinės dalies aukštį ir palengvintumėte pakrovimą bei iškrovimą arba kai prijungiate ar
atjungiate priekabą.
Susijusi informacija
•
•
Lygio kontrolė* ir amortizavimas (p. 502)
Pakrovimo rekomendacijos (p. 637)
Veidrodėliai ir
Išjungti išlyginimo kontrolę
Atskirais atvejais funkciją reikia deaktyvinti,
pvz., prieš pakeliant automobilį domkratu*.
Lygio skirtumas, susidarantis keliant domkratu, paprastai reiškia, kad automatinė kontrolė pradeda reguliuoti aukštį, dėl ko gaunamas nepageidaujamas poveikis.
Funkcijos deaktyvinimas centriniame ekrane:
Nuostatos centriniame ekrane
1.
Įvažiavimo pagalba
Kad būtų lengviau įlipti ar išlipti, automobilį
galima nuleisti žemyn.
2. Paspauskite My Car
stabdys ir pakaba.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Stovėjimo
3. Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
* Parinktis / priedas. 505
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kontrolė mažu greičiu
PASTABA
Naudojant kontrolės mažu greičiu funkciją
LSC11, palengvina ir pagerina traukimą
važiuojant bekele ir slidžiais paviršiais, pvz.,
su priekaba-nameliu ant žolės arba su valties
priekaba ant nuleidimo į vandenį rampos.
Kai LSC su HDC aktyvinamos Off Road
važiavimo režimo, pakinta akceleratoriaus
pedalo elgsena ir variklio reakcija.
PASTABA
Funkcija įtraukta į važiavimo režimą Off
Road.
Funkcija pritaikyta važiuoti bekele ir vilkti priekabą nedideliu greičiu, iki maždaug 40 km/h
(25 myl./val.).
Šioje funkcijoje pirmenybė teikiama žemoms
pavaroms ir visų ratų pavarai, nes jas naudojant, padedama ratams neprasisukti ir užtikrinama, kad visi ratai bus stabilesni. Akceleratoriaus pedalas reaguoja ne taip greitai, kad
padidėtų sukibimas ir greičio kontrolė važiuojant nedideliu greičiu.
Funkcija aktyvinama kartu su nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrole, HDC12, ir tai reiškia,
kad važiavimo stačiu nuolydžiu greitį galima
valdyti akceleratoriaus pedalu, sumažinant
poreikį naudotis stabdžių pedalu. Važiuojant
stačiu nuolydžiu, sistema palaiko tolygų mažą
greitį.
11
12
506
Low Speed Control
Hill Descent Control
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
PASTABA
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją
reikia vėl suaktyvinti.
Važiavimo mažu greičiu
aktyvinimas ir deaktyvinimas
funkcijos mygtuku
Yra važiavimo mažu greičiu funkcijos Hill
Descent Control mygtukas centrinio ekrano
funkcijų rodinyje, nebent automobilio tuneliniame valdymo pulte įdiegtas vairavimo
režimo valdymas.
Važiavimo mažu greičiu pasirinkimas
centrinio ekrano funkcijų rodinyje
–
Paspauskite mygtuką Hill Descent
Control, kad aktyvintumėte arba deaktyvintumėte funkciją.
Susijusi informacija
•
Važiavimo mažu greičiu aktyvinimas ir
deaktyvinimas funkcijos mygtuku
(p. 506)
•
•
Važiavimo režimo keitimas (p. 500)
•
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė
(p. 507)
Visų ratų pavara (p. 493)
> Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti
indikatorius.
Ši funkcija išjungiama automatiškai, kai išjungiamas variklis.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
PASTABA
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją
reikia vėl suaktyvinti.
Susijusi informacija
•
•
Kontrolė mažu greičiu (p. 506)
Važiavimo režimo keitimas (p. 500)
Nusileidimo stačiu nuolydžiu
kontrolė
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės sistema („HDC“13) – tai esant mažam greičiui
veikianti funkcija su pagerintu stabdymu
varikliu. Ši funkcija padeda padidinti arba
sumažinti automobilio greitį važiuojant stačia
nuokalne naudojantis vien greičio pedalu,
nespaudant stabdžių pedalo.
Funkcija įtraukta į važiavimo režimą Off
Road.
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė yra pritaikyta važiuoti bekele nedideliu greičiu, ji ypač
naudinga važiuojant stačia nuokalne netolygiu
pagrindu. Vairuotojui nereikia spausti stabdžių
pedalo: jam telieka sutelkti dėmesį į vairavimą.
ĮSPĖJIMAS
HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Veikimas
pedalu. Atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilio greitis vėl visiškai sulėtėja, nepaisant
nuokalnės statumo, ir nebereikia spausti kojinio stabdžio. Kai funkcija suveikia, įsijungia
stabdžių žibintai.
Vairuotojas bet kuriuo metu gali paspausti
stabdžių pedalą ir visiškai sulėtinti greitį arba
sustabdyti automobilį.
Funkcija aktyvinama kartu su kontrole mažu
greičiu (LSC14), kuri palengvina vairavimą ir
pagerina trauką važiuojant bekele ir slidžiais
paviršiais. Sistemos suprojektuotos veikti
mažu greičiu, iki maždaug 40 km/h (25 myl./
val.).
Ką reikia atsiminti važiuojant su
įjungta funkcija HDC
•
Jei funkcija išjungiama važiuojant stačia
nuokalne, stabdymo poveikis laipsniškai
sumažėja.
•
HDC galima naudoti nustačius pavarų
režimą D, R arba įjungus 1–2 pavaras, kai
šios perjungiamos rankiniu būdu.
•
Perjungiant pavaras rankiniu būdu, 3 arba
aukštesnės pavaros įjungti negalima.
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės funkcija leidžia automobiliui riedėti mažu greičiu
pirmyn ir atgal, padedant stabdžių sistemai.
Vis dėlto, greitį galima padidinti ir greičio
13
14
Hill Descent Control
Low Speed Control
}}
507
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PASTABA
Kai LSC su HDC aktyvinamos Off Road
važiavimo režimo, pakinta akceleratoriaus
pedalo elgsena ir variklio reakcija.
PASTABA
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
PASTABA
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją
reikia vėl suaktyvinti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nusileidimo stačiu nuolydžiu
kontrolės aktyvinimas ir
deaktyvinimas funkcijos mygtuku
Yra važiavimo nuokalne valdymo funkcijos
Hill Descent Control mygtukas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje, nebent automobilio
tuneliniame valdymo pulte įdiegtas vairavimo
režimo valdymas.
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės
pasirinkimas centrinio ekrano funkcijų
rodinyje
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės funkcija veikia tik važiuojant mažu greičiu.
–
Paspauskite mygtuką Hill Descent
Control, kad aktyvintumėte arba deaktyvintumėte funkciją.
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės
aktyvinimas ir deaktyvinimas funkcijos
mygtuku (p. 508)
Važiavimo režimo keitimas (p. 500)
Kontrolė mažu greičiu (p. 506)
Visų ratų pavara (p. 493)
> Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti
indikatorius.
Ši funkcija išjungiama automatiškai, kai išjungiamas variklis.
508
PASTABA
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją
reikia vėl suaktyvinti.
Susijusi informacija
•
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolė
(p. 507)
•
Važiavimo režimo keitimas (p. 500)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Taupus važiavimas
Važiavimas bus ekonomiškas ir ekologiškesnis, jeigu vairuosite tolygiai ir numatydami
būsimas situacijas.
Pritaikykite savo važiavimo stilių ir greitį pagal
vyraujančią situaciją.
Kad su „Twin Engine“ nuvažiuotumėte kaip
įmanoma toliau maksimaliai mažomis energijos sąnaudomis, atminkite:
Įkrovimas
• Reguliariai įkraukite automobilį iš maitinimo tinklo. Įpraskite visada pradėti
kelionę visiškai įkrautu hibridinės sistemos
akumuliatoriumi.
•
•
Išsiaiškinkite, kur yra įkrovimo stočių.
Jei įmanoma, pasirinkite stovėjimo vietą,
kurioje yra įkrovimo stotelė.
•
Jei po automobilio salono paruošimo ketinate važiuoti trumpą atstumą (kai lauke
karšta), jei įmanoma, išjunkite ventiliaciją
arba oro kondicionierių.
•
Jei paruošimo procedūros vykdyti
neįmanoma, kai lauke šalta, pirmiausia
panaudokite sėdynių ir vairo šildymo funkcijas. Venkite šildyti visą saloną, nes taip
išeikvojama daugiau hibridinės sistemos
energijos.
Važiavimas
• Siekdami mažiausių energijos sąnaudų,
aktyvinkite važiavimo režimą Pure.
•
PASTABA
Kaip įmanoma dažniau įkraukite automobilį
iš maitinimo tinklo!
Išankstinis paruošimas
• Paruoškite automobilį prieš kelionę. Jei
įmanoma, naudokite įkrovimo kabelį, prijungtą prie maitinimo lizdo.
•
Venkite statyti automobilį tokioje vietoje,
kur stovėjimo metu salonas atšals arba
gali sustiprinti elektrinis variklis, stabdantis
nustačius pavarų režimą B.
perkais. Pavyzdžiui, statykite automobilį
reguliuojamo klimato garaže.
•
•
Norėdami sumažinti išvengti stabdymo,
važiuokite pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir objektų. Taip vairuojant suvartojama
mažiausiai energijos.
Balansuokite galios poreikį greičio pedalu.
Naudokitės vairuotojo ekrane pateiktu
pasiekiamos elektrinio variklio energijos
indikatoriumi, kad be reikalo neužvestumėte vidaus degimo variklio. Elektrinis
variklis yra efektyvesnis nei vidaus degimo,
ypač – važiuojant nedideliu greičiu.
Prireikus stabdyti, stabdžių pedalu stabdykite švelniai: taip įkrausite hibridinės sistemos akumuliatorių. Regeneracinė stabdymo funkcija įtaisyta stabdžių pedale, ją
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės energijos sąnaudos, nes kartu su greičiu didėja
vėjo pasipriešinimas.
•
Funkcijų rodinyje aktyvinkite funkciją
Hold, jei važiuojate didesniu greičiu ir
kelionės trunka ilgiau nei galima nuvažiuoti
vien elektra.
•
Jei galima, nenaudokite funkcijos Charge
hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti.
Įkraunant vidaus degimo varikliu, didėja
degalų sąnaudos ir anglies dioksido emisija.
•
Kai lauke šalta, sumažinkite langų, veidrodėlių, sėdynių ir vairo šildymą (jei
įmanoma).
•
Padangose palaikykite tinkamą oro slėgį ir
reguliariai jį tikrinkite. Siekiant optimalaus
rezultato, rekomenduojama rinktis ECO
slėgį padangose.
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
energijos sąnaudos: patarimo, kokios
padangos tinkamos, kreipkitės į įgaliotąjį
atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
}}
509
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
•
•
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių,
nuimkite juos.
Elektra nuvažiuojamam atstumui
įtakos turintys veiksniai
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Automobilio vien elektra nuvažiuojamas
atstumas priklauso nuo kelių veiksnių. Galimybė nuvažiuoti toli priklauso nuo atitinkamų
aplinkybių ir sąlygų, kuriomis vairuojama.
Sertifikuotoji automobilio ridos elektros režimu
vertė neturi būti traktuojama kaip garantuotai
nuvažiuojamas atstumas. Sertifikavimo vertė –
tai palyginamoji vertė, gaunama atliekant specifinius ES važiavimo ciklus. Faktinį nuvažiuojamą atstumą lemia keli veiksniai.
Nelaikykite stovinčio automobilio įkalnėje
su nuspaustu akceleratoriaus pedalu. Vietoj jo nuspauskite stabdžių pedalą.
Susijusi informacija
•
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 30)
•
Energijos paskirstymas hibridinėje pavaroje naudojant žemėlapio duomenis*
(p. 501)
•
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos
turintys veiksniai (p. 510)
•
•
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 99)
Slėgio padangose patikra (p. 606)
Aukštesnė lauko temperatūra tam tikru
aspektu padidina nuvažiuojamą atstumą.
Lauko temperatūra
Deaktyvinta
automobilio
salono klimato kontrolės sistema
Įprasta klimato kontrolė automobilio
salone
30 °C
(86 °F)
95 %
80 %
20 °C
(68 °F)
100 %
90%
10 °C
(50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
–10 °C
(14 °F)
70 %
40 %
Intervalui įtaką darantys veiksniai
Vairuotojas gali daryti įtaką kai kuriems veiksniams, tačiau kitiems veiksniams jis poveikio
nedaro.
Ilgiausias intervalas pasiekiamas esant ypač
palankioms sąlygoms, kai visi veiksniai daro
teigiamą poveikį.
Veiksniai, kuriems vairuotojas įtakos
nedaro
Yra keli išoriniai veiksniai, kurie daro įvairų
poveikį intervalui:
•
•
•
•
•
510
Lentelėje parodytas apytikslis ryšys tarp lauko
temperatūros ir nuvažiuojamo atstumo automobiliui su išjungta keleivių salono klimato
kontrolės sistema ir su įprastu režimu veikiančia salono klimato kontrolės sistema.
eismo situacija
trumpi važiavimo atstumai
topografija
išorės temperatūra ir priešinis vėjas
kelio būklė ir paviršius.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Veiksniai, kuriems vairuotojas gali daryti
poveikį
Vairuotojas turėtų atsižvelgti į tai, kad šie
veiksniai daro poveikį intervalui, kad galėtų
automobilį vairuoti taupydamas energiją:
•
•
•
•
•
•
•
PASTABA
reguliarus įkrovimas;
paruošimas;
•
Šiose lentelėse pateiktosios vertės
galioja naujam automobiliui.
•
Šios vertės nėra besąlyginės, tačiau
priklauso nuo vairavimo elgsenos,
aplinkos ir kitų aplinkybių.
važiavimo režimas Pure;
Susijusi informacija
klimato kontrolės nuostatos;
•
•
•
greitis ir greitėjimas;
funkcija Hold;
padangos ir slėgis padangose.
Lentelėje parodytas apytikslis ryšys tarp
pastovaus greičio ir nuvažiuojamo atstumo, kai
mažesnis pastovus greitis leidžia padidinti
nuvažiuojamą atstumą.
Pastovus greitis
100 km/h (62 myl./val.)
50 %
80 km/h (50 myl./val.)
70 %
60 km/h (37 myl./val.)
90 %
50 km/h (31 myl./val.)
100 %
Taupus važiavimas (p. 509)
Hold ir Charge funkcijos
Atskirais atvejais važiuojant gali būti naudinga valdyti hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Tai galima padaryti funkcijomis Hold ir Charge.
Funkcijos Hold ir Charge pasiekiamos visais
važiavimo režimais. Funkcijos atšaukiamos, jei
įjungtas vairavimo režimas Pure.
Hold ir Charge funkcijų mygtukai
Hold ir Charge funkcijos (p. 511)
Funkcijos aktyvinamos centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Važiavimo režimai (p. 495)
Hold
Akum.įkrov.lygis
palaik.ateičiai.
Funkcija palaiko hibridinės
sistemos akumuliatoriaus
įkrovimą esant elektrinei
pavarai, ir taupo esamą
elektrą tolimesniam panaudojimui, pvz.,
važiuojant mieste ar gyvenamajame rajone.
Automobilis veikia kaip ir įprastu hibridiniu
režimu su iškrautu akumuliatoriumi, kai naudojama ne tik stabdžių sugeneruota energija, bet
ir dažniau užvedamas vidaus degimo variklis,
kad būtų palaikytas tam tikras akumuliatoriaus
įkrovos lygis.
}}
511
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Pasiruošimas ilgai kelionei
Charge
Variklis įkrauna
hibr.akumuliatorių.
Prieš leidžiantis į atostogas ar kitą tolimą
kelionę, svarbu itin atidžiai patikrinti automobilio funkcijas ir įrangą.
Patikrinkite, ar
Funkcija įkrauna hibridinės
sistemos akumuliatorių padedant vidaus degimo varikliui,
kad vėliau būtų galima ilgiau
pasinaudoti elektros režimu.
•
variklis veikia gerai ir nenaudoja daugiau
degalų nei įprasta;
•
nėra nuotėkių (degalų, alyvos ir kitų skysčių);
•
stabdant stabdžiai veikia kaip numatytu
efektyvumu;
•
visi žibintai veikia – jei automobilyje yra
sunkus krovinys, sureguliuokite priekinių
žibintų aukštį;
•
padangų protektorius tinkamo gylio ir slėgis jose pakankamas. Į vietoves, kuriose
yra apsnigtos ar apledėjusios kelio dangos
pavojus, važiuokite su žieminėmis padangomis
•
starterio akumuliatorius pakankamai įkrautas;
•
•
valytuvų šluotelės yra geros būklės
Ženklai vairuotojo ekrane
Aktyvinus įkrovimo funkciją, hibridinės sistemos aku.
muliatoriaus matuoklyje pasirodo ženklas
Susijusi informacija
•
•
Aktyvinus laikymo funkciją, hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklyje pasirodo ženklas
.
Taupus važiavimas (p. 509)
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 99)
automobilyje yra trikampis įspėjamasis
ženklas ir gero matomumo liemenė – kai
kuriose šalyse juos turėti reikalauja įstatymai;
Susijusi informacija
•
•
512
Slėgio padangose patikra (p. 606)
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 726)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 708)
Važiavimas žiemą
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Važiavimas žiemą (p. 513)
Automobilinio modemo nuostatos*
(p. 583)
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras
automobilio patikras, siekiant užtikrinti, kad
juo būtų galima saugiai važiuoti.
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
Jeigu yra rizika, kad ant kelio bus sniego arba
ledo, kad būtų užtikrintas optimalus ratų sukibimą su keliu „Volvo“ rekomenduoja naudoti
žiemines padangas ant visų ratų.
Pakrovimo rekomendacijos (p. 637)
•
Taupus važiavimas (p. 509)
Važiavimas su priekaba (p. 527)
Pilot Assist* (p. 343)
Greičio ribotuvas (p. 322)
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 622)
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus
parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės) alyvos padeda lengviau užvesti
variklį, esant šaltam orui, taip pat mažina
kuro sąnaudas, kol variklis yra neįkaitęs.
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai
oro temperatūrai žemos klampos alyva
netinka.
•
•
PASTABA
Variklio aušinimo skystyje turi būti 50%
glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo
užšalimo iki maždaug -35 °C (-31 °F). Siekiant išvengti pavojaus sveikatai, negalima
maišyti skirtingo tipo glikolio.
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovos lygį. Esant žemai temperatūrai, akumuliatoriaus apkraunamas labiau
ir sumažėja jo talpa.
Naudokite tik specialų langų ploviklį su
antifrizu, kad ploviklio bakelyje nesusidarytų ledas.
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines
padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose
šalyse dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia
kelio danga esant kontroliuojamoms sąlygoms
tam, kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
•
•
Žieminės padangos (p. 621)
Sniego grandinės (p. 621)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 481)
•
•
•
•
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 480)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 705)
Ploviklio įpylimas (p. 708)
Akumuliatorius (p. 666)
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 706)
}}
* Parinktis / priedas. 513
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 664)
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos (p. 722)
Važiavimas vandenyje
SVARBU
Važiavimas per brasta reiškia, kad automobiliu važiuojama per vandenį, pvz., ant apsemto
kelio. Važiuoti vandenyje būtina įveikti itin
atsargiai.
Kad išvengtumėte automobilio apgadinimo
važiuodami per vandenį, laikykitės šių patarimų.
•
Vandens lygis neturi pakilti aukščiau automobilio grindų. Jei įmanoma, prieš pradėdami važiuoti per brastą patikrinkite jos
gylį giliausiame taške. Ypač atsargiai reikia
važiuoti per tekantį vandenį.
•
Prieš važiuodami per brastą, visada įjunkite važiavimo režimą Off Road, kad tikrai
veiktų vidaus degimo variklis.
•
•
Nevažiuokite didesniu nei ėjimo tempu.
•
Atminkite, kad atvažiuojančio transporto
keliamos bangos gali pakilti virš automobilio grindų.
•
Jei važiuojant per brastą vanduo sems
automobilio grindis, gali būti apgadintos jo
dalys (pvz., variklis, pavarų dėžė, transmisijos mazgas arba elektros sistemos komponentai). Garantija netaikoma, jei komponentas apgadinamas dėl panardinimo į
alyvą, hidraulinio smūgio arba alyvos stygiaus.
Nesustokite brastoje. Pirmyn arba atbuline
eiga automobiliu važiuokite atsargiai.
Venkite važiuoti per druskingą vandenį
(korozijos pavojus).
Sustoję vandenyje, nebandykite užvesti
variklio iš naujo. Vietoj to išvilkite automobilį iš vandens ir nugabenkite ant platformos į autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas
gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus reikia
nuvalyti priekabos jungiamosios movos kontaktą.
Susijusi informacija
•
•
514
Pagalba kelyje (p. 533)
Kontrolė mažu greičiu (p. 506)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų bako atlanko atidarymas ir
uždarymas
PASTABA
Atidarius degalų bako atlanką, degalų reikia
įpilti per maždaug 15 minučių. Po to vožtuvas, kuris buvo atidarytas paspaudus mygtuką degalų bako pildymo dangteliui atidaryti uždaromas, ir daugiau degalų įpilti
nebeįmanoma, nes išsijungia kolonėlės
siurblio pistoletas.
Degalų bako atlankas atrakinamas paspaudžiant mygtuką prietaisų skydelyje.
Vairuotojo ekrane rodyklė
šalia bako ženklo nurodo,
kurioje automobilio pusėje yra
degalų bako atlankas.
1.
Paspauskite prietaisų skydelyje esantį
mygtuką.
> Dėl siekio išlyginti slėgį degalų bake
galima tam tikra atlanko atsidarymo
delsa. Vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Pasiruoš. degalų pild.
Pasiruošus atsirakins degalų bako
dangtelis, o kai sistema būna pasirengusi – pranešimas Degalų bakas
Parengta pilti degalus. Jeigu vidaus
degimo variklis įjungiamas paspaudus
mygtuką, jis paprastai išjungiamas ir
automobilis persijungia į elektrinį
režimą.
Jei vožtuvas užsidaro nebaigus pildyti,
paspauskite mygtuką dar kartą ir palaukite,
kol vairuotojo ekrane pasirodys pranešimas
Degalų bakas Parengta pilti degalus.
2. Baigę pilti degalus, švelniai paspausdami
uždarykite atlanką.
Susijusi informacija
•
Degalų pylimas (p. 516)
515
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų pylimas
Pildymo instrukcija:
Degalų bakas aprūpintas degalų pildytuvu be
dangtelio.
1.
Degalų pylimas degalinėje
2.
Išjunkite automobilį ir atidarykite degalų
bako atlanką.
PASTABA
Atidarius degalų bako atlanką, degalų reikia
įpilti per maždaug 15 minučių. Po to vožtuvas, kuris buvo atidarytas paspaudus mygtuką degalų bako pildymo dangteliui atidaryti uždaromas, ir daugiau degalų įpilti
nebeįmanoma, nes išsijungia kolonėlės
siurblio pistoletas.
Prieš pradedant pilti degalus svarbu prakišti pildymo
rankenos antgalį per degalų pildymo angos du atsidarančius uždorius.
15
516
Jei vožtuvas užsidaro nebaigus pildyti,
paspauskite mygtuką dar kartą ir palaukite,
kol vairuotojo ekrane pasirodys pranešimas
Degalų bakas Parengta pilti degalus.
Pasirinkite degalus, tinkamus naudoti
automobilyje pagal identifikatorių15 degalų
bako atlanko vidinėje dalyje. Informacijos
apie aprobuotus degalus ir identifikatorių
rasite skirsnyje „Benzinas“.
3. Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo
angą. Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo
dangteliai. Degalų pistoletą reikia prastumti pro abu dangtelius: tik tada galima
pilti degalus.
Identifikatorius, pagal CEN standartą EN16942, yra degalų bako atlanko vidinėje dalyje, o vėliausiai iki 2018 m. spalio 12 d. jis bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos
degalinėse.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų tvarkymas
4. Neperpildykite bako: pilkite, kol pirmą
kartą išsijungs degalų pistoletas.
> Bakas pilnas.
Nenaudokite prastesnės kokybės kuro nei
rekomenduojama „Volvo“, nes tai neigiamai
veikia variklio galią ir kuro sąnaudas.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti
akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia
kreiptis į gydytoją.
Degalų pylimas iš degalų bakelio
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite
piltuvėlį, kuris yra putplasčio bloke, po bagažinės grindų liuku.
Lipdukas ant degalų bako atlanko vidinės pusės.
1.
•
Degalų bako atlanko atidarymas ir uždarymas (p. 515)
•
Benzinas (p. 518)
Atidarykite degalų bako atlanką.
2. Įkiškite piltuvą į degalų pildytuvo angą.
Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo dangteliai. Piltuvo kaklelį reikia prastumti pro abu
dangtelius: tik tada galima pilti degalus.
Taikoma automobiliams su degalais
varomu pagalbiniu šildytuvu*
Automobiliui esant degalinėje, niekada nenaudokite automobilio degalus naudojančio šildytuvo.
Susijusi informacija
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas, bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu)
yra itin nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis
į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
}}
* Parinktis / priedas. 517
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
SVARBU
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“
nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į
„Volvo“ garantiją ir jokias papildančias
paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma
visiems varikliams.
Susijusi informacija
•
Benzinas
E5 – tai benzinas, kuriame
gali būti iki 2,7 % deguonies
ir iki 5 % tūrio etanolio.
Svarbu įpilti tinkamų degalų. Būna įvairaus
oktaninio skaičiaus benzino, pritaikyto skirtingų tipų važiavimui.
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų
kokybe. Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
E10 – tai benzinas, kuriame
gali būti iki 3,7 % deguonies
ir iki 10 % tūrio etanolio.
Benzino identifikatorius
Benzinas (p. 518)
SVARBU
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių sudėtyje yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
Lipdukas ant degalų bako atlanko vidinės pusės.
•
Identifikatorius, pagal CEN standartą
EN16942, yra degalų bako atlanko vidinėje
dalyje, o vėliausiai iki 2018 m. spalio 12 d. jis
bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių
visose Europos degalinėse.
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio
etanolio).
•
Negalima naudoti etanolio mišinio,
kuriame yra daugiau nei E10 (maks.
10 proc. tūrio) etanolio, pvz., negalima
naudoti E85.
Šie identifikatoriai taikomi dabartiniams standartiniams degalams Europos teritorijoje.
Automobiliuose su benzininiais varikliais
galima naudoti tokiais identifikatoriais pažymėtą benziną:
518
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Oktaninis skaičius
•
RON 95 oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
RON 98 benzinas rekomenduojamas siekiant didesnės variklio galios ir mažų
degalų sąnaudų.
•
Negalima naudoti degalų, kurių oktaninis
skaičius nesiekia RON 95.
Jeigu automobilis eksploatuojamas aukštesnėje negu +38 °C (100 °F) temperatūroje, kad
variklis veiktų kuo našiau ir ekonomiškiau,
rekomenduojama naudoti didžiausio oktaninio
skaičiaus degalus.
SVARBU
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad
nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Negalima naudoti degalų su metalo
priedais.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
Susijusi informacija
•
•
•
•
16
Degalų tvarkymas (p. 517)
Degalų pylimas (p. 516)
Benzino dalelių filtras (p. 519)
Benzino dalelių filtras16
Benzininiuose automobiliuose sumontuoti
dalelių filtrai, užtikrinantys efektyvesnę emisijos kontrolę.
Automobiliui važiuojant, benzino dalelių filtre
surenkamos išmetamosiose dujose esančios
smulkios dalelės. Važiuojant įprastai, vyksta
pasyvioji regeneracija, kurios metu dalelės
oksiduojasi ir sudega. Tokiu būdu filtras ištuštinamas.
Jei automobiliu važinėjama nedideliu greičiu ar
variklis dažnai užvedamas šaltu oru, gali reikėti
atlikti aktyviosios regeneracijos procedūrą.
Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai
ir paprastai trunka 10–20 minučių. Regeneracijos metu gali laikinai padidėti degalų suvartojimas.
Jei bus dažnai važinėjama trumpais atstumais
nedideliu greičiu (arba žemoje temperatūroje)
ir variklis nepasieks įprastos darbinės temperatūros, gali kilti problemų, kurios galiausiai
sukels veikimo sutrikimą ir bus pateiktas įspėjimo panešimas. Jeigu transporto priemone
daugiausiai važinėjama mieste, svarbu reguliariai pavažiuoti ja didesniu greičiu, kad galėtų
regeneruotis išmetimo sistema.
•
Tarp apsilankymų degalinėje automobiliu
reikia pavažinėti plentu didesniu nei
70 km/h (44 myl./val.) greičiu bent
20 minučių.
Susijusi informacija
•
Benzinas (p. 518)
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą,
kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
Jei benzininiu automobiliu važiuojama
trumpais atstumais nedideliu greičiu
Išmetimo sistemos pajėgumui turi įtakos
važiavimo automobiliu ypatumai. Kad būtų
pasiektas keik įmanoma geresnį energinį efektyvumą, svarbu važiuoti įvairius atstumus ir
skirtingais greičiais.
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 726)
Taikoma tam tikriems variantams.
519
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Variklio ir pavaros sistemos
perkaitimas
Tam tikromis sąlygomis, pvz., intensyviai
važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam
orui, atsiranda variklio ir transmisijos sistemos perkaitimo rizika, ypač jeigu važiuojama
su sunkiu kroviniu.
• Perkaitimo atveju variklio galia gali laikinai
sumažėti.
•
•
520
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo
automobilio priekinių grotelių nuimkite
visas papildomas lempas.
Jei temperatūra variklio aušinimo sistemoje tampa per aukšta, ima šviesti įspėjimo ženklas ir vairuotojo ekrane pasirodo
pranešimas Variklio temperatūra Aukšta
temperatūra. Saugiai sustokite. Sustokite saugioje vietoje ir leiskite varikliui
kelias minutes veikti laisvąja eiga, kol jis
atvės.
•
Jei pasirodo pranešimas Variklio
temperatūra Aukšta temperatūra.
Išjunkite variklį arba Variklio auš.
skystis Žemas lygis. Išjunkite variklį,
sustabdykite automobilį ir išjunkite variklį.
•
Pavarų dėžės perkaitimo atveju bus pasirinkta kita pavarų perjungimo programa.
Be to, aktyvinama įdiegta apsauginė funkcija, kuri be viso kito uždega įspėjamąjį
signalą ir vairuotojo ekrane parodo pranešimą Transmisija šiltaSumažinkite
greitį, kad sumažėtų temperatūra arba
Transmisija karštaSaugiai sustokite ir
palaukite, kol atvės. Vadovaukitės
pateiktomis rekomendacijomis ir sumažinkite greitį arba saugiai sustabdykite automobilį bei kelias minutes leiskite varikliui
veikti laisvąja eiga, kad pavarų dėžė
atvėstų.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo
sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite
variklio.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Aukšta variklio temperatūra.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Žemas lygis, aušinimo skystis.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta / perkaitusi /
atvėsinta. Įvykdykite pateiktą
rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 664)
Važiavimas su priekaba (p. 527)
Pasiruošimas ilgai kelionei (p. 512)
Pavarų perjungimo indikatorius (p. 493)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Starterio akumuliatoriaus
perkrovimas
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija tam tikru lygiu apkrauna akumuliatorių.
Jei automobilis išjungtas, patartina nelaikyti
įjungtos uždegimo padėties II. Vietoj to naudokite I uždegimo padėtį, nes taip sueikvojama mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami priedai taip pat apkrauna automobilio
elektros sistemą. Kai automobilis išjungtas,
nenaudokite daug elektros energijos vartojančių funkcijų. Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
•
Akumuliatorius (p. 666)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus akumuliatoriui, automobilį galima
užvesti, naudojant srovę iš kito akumuliatoriaus.
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Jei starterio akumuliatoriaus įtampa žema, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas. Tokiu
atveju energijos taupymo sistema atjungia tam
tikras funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą
tokioms funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir
(arba) garso sistema.
–
Susijusi informacija
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių,
paleidžiant automobilį ir leidžiant jam
paveikti bent 15 minučių. Starterio akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui veikiant laisvosiomis apsukomis, kai automobilis stovi.
Variklio užvedimo nuo išorinio šaltinio įkrovimo taškas.
SVARBU
Automobilio įkrovimo taškas skirtas tik šio
automobilio varikliui iš nuotolinio maitinimo
šaltinio užvesti. Įkrovimo taškas neskirtas
kito automobilio varikliui užvesti. Jei
mėginsite naudoti įkrovimo tašką kito automobilio varikliui užvesti, gali perdegti saugiklis ir įkrovimo taškas nebeveiks.
Perdegus saugikliui, vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas 12 V akumuliatorius
}}
521
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Saugiklio gedimas: vykti į servisą. „Volvo“
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu.
7. Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto (3).
Užvedant variklį nuo kito maitinimo šaltinio,
būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo jungimo ar kitų pažeidimų:
8. Prijunkite juodojo užvedimo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio neigiamo gnybto
(4).
1.
Nustatykite automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtį 0.
2. Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa
yra 12 V.
3. Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du
automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
4. Vieną raudono užvedimo kabelio gnybtą
prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
teigiamo gnybto (1).
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad
išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais
variklio skyriaus komponentais.
5. Atidarykite teigiamo gnybto dangtelį (2).
6. Prijunkite raudonojo užvedimo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto
(2).
522
9. Patikrinkite, ar užvedimo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu
nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro“ variklį ir
leiskite varikliui keletą minučių veikti
didesniais nei tuščiosios eigos sūkiais apytiksliai 1500 aps./min.
11. Užveskite savo automobilio variklį. Jei
nepavyksta užvesti variklio, pailginkite
įkrovimo trukmę iki 10 minučių ir pabandykite užvesti vėl.
PASTABA
Užvedant variklį įprastomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam
varikliui, o benzininis variklis lieka išjungtas.
Tai reiškia, kad, pasukus užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, paleidžiamas
elektrinis variklis ir automobilis būna
paruoštas važiuoti. Kad variklis paleistas
rodo vairuotojo ekrane išsijungusios indikatorių lemputės ir įsijungusi iš anksto nustatyta tema.
SVARBU
Užvedimo bandymo metu nelieskite jungčių tarp kabelio ir automobilio. Tai gali
sukelti kibirkščiavimą.
12. Atjunkite užvedimo kabelius atvirkštine
tvarka: pirma – juodąjį, po to – raudonąjį.
Užtikrinkite, kad nė vienas iš juodojo kabelio gnybtų nesiliestų su automobilio teigiamu užvedimo kontaktu, kito akumuliatoriaus teigiamu kontaktu arba su kontaktu, prie kurio prijungtas raudonasis
kabelis.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Nejunkite užvedimo kabelių prie jokių
degalų sistemos komponentų ar judančių dalių. Saugokitės karštų variklio
dalių.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
•
Niekada nerūkykite šalia akumuliatoriaus.
PASTABA
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius
iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
Susijusi informacija
•
•
Automobilio užvedimas (p. 472)
Uždegimo padėtys (p. 474)
•
•
Vairo reguliavimas (p. 221)
Vilkimo kablys*
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 475)
Automobilyje papildomai gali būti įrengtas vilkimo kablys, kuriuo naudojantis galima iš
paskos vilkti, pvz., priekabą.
Automobilyje gali būti įrengta įvairių vilkimo
kablių. Dėl papildomos informacijos susisiekite
su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai
išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš
akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad
neišsektų akumuliatorius.
SVARBU
Siekiant išvengti susidėvėjimo, vilkimo
kablį reikia reguliariai valyti ir tepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijos
slopintuvu, vilkimo kablio tepti negalima.
Tai taikoma ir tuo atveju, jei tvirtinamas dviračių laikiklis yra užspaudžiamas ant vilkimo kablio.
PASTABA
Jei automobilyje įrengtas vilkimo kablys,
vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
}}
* Parinktis / priedas. 523
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
Vilkimo kablio specifikacijos*
Matmenys, montavimo taškai milimetrais (col.)
•
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
(p. 525)
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 527)
A
1476 (58,1)
Ant vilkimo kablio montuojamas dviračių
laikiklis* (p. 530)
B
86 (3,4)
•
Vilkimo kablio specifikacijos* (p. 524)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Žr. pirmiau pateiktą iliustraciją
F
273 (10,7)
G
Jungiamojo rutulio centras
Vilkimo kablio matmenys ir montavimo taškai.
Susijusi informacija
•
•
524
Vilkimo kablys* (p. 523)
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio
apkrova (p. 718)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo
rėmai*
1.
2. Paspauskite ir atleiskite šį mygtuką. Jei
mygtukas bus laikomas paspaustas per
ilgai, išstūmimo procesas gali neprasidėti.
Įtraukiamas vilkimo kablys pririekus lengvai
ištraukiamas arba įtraukiamas. Įtrauktoje
padėtyje vilkimo kablys yra visiškai paslėptas.
ĮSPĖJIMAS
Atidžiai laikykitės vilkimo kablio įtraukimo ir
atlenkimo instrukcijų.
ĮSPĖJIMAS
Jei prie vilkimo kablio prijungta priekaba,
nespauskite atlenkimo / įtraukimo mygtuko.
Vilkimo kablio išstūmimas
Atidarykite bagažinės duris. Vilkimo kablio
išstūmimo / įtraukimo mygtukas yra bagažinės galinėje dalyje, dešinėje pusėje. Jei
mygtuke nuolat šviečia oranžinė indikatoriaus lemputė, vadinasi, išstūmimo funkcija
yra aktyvi.
> Vilkimo kablys ištraukiamas laukan ir
žemyn, į neužfiksuotą padėtį, o indikatoriaus lemputė mirksi oranžine spalva.
Vilkimo kablys paruoštas toliau judėti į
užfiksuotąją padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo rėmo ištęsimo metu venkite stovėti
šalia bamperio vidurio, automobilio gale.
}}
* Parinktis / priedas. 525
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
3.
PASTABA
2.
Po kiek laiko suaktyvinamas energijos taupymo režimas ir indikatoriaus lemputė išsijungia. Sistema pakartotinai suaktyvinama
uždarant ir atidarant bagažinės dangtį. Tai
taikoma įtraukiant arba atlenkiant vilkimo
kablį.
Perstumkite vilkimo kablį į galinę padėtį,
kurioje jis užfiksuojamas vietoje – indikatoriaus lemputė ima pastoviai šviesti oranžine spalva.
> Vilkimo kablys parengtas naudoti.
Jei automobilio sistema aptinka, kad prie
priekabos lizdo prijungta jungtis, posūkio
indikatoriaus lemputė nustoja nuolat
šviesti.
Vilkimo kablio įtraukimas
SVARBU
Prieš įtraukdami vilkimo kablį, įsitikinkite,
kad maitinimo lizde nėra kištuko arba
adapterio.
PASTABA
Prieš perstumiant į užrakintą padėtį vilkimo
kablys turi užbaigti ištraukimo procedūrą.
Ši procedūra gali trukti kelias sekundes. Jei
vilkimo kablys nebus fiksuotas užrakintoje
padėtyje, palaukite kelias sekundes ir bandykite vėl.
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
526
Norėdami užfiksuoti vilkimo kablį, pastumkite jį atgal į įtrauktą padėtį, kurioje jis
užfiksuojamas.
> Tinkamai įtraukus vilkimo kablį, indikatoriaus lemputė ima nepertraukiamai
šviesti.
1.
Atidarykite bagažinės duris. Paspauskite ir
atleiskite mygtuką, esantį bagažinės galinėje dalyje, dešinėje pusėje. Jei mygtukas
bus laikomas paspaustas per ilgai, įtraukimo procesas gali neprasidėti.
> Vilkimo kablys automatiškai nuleidžiamas į atrakintą padėtį, o indikatoriaus
lemputė mygtuke ima mirksėti oranžine
spalva.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 527)
Vilkimo kablys* (p. 523)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimas su priekaba
Prieš važiuojant su priekaba, reikia apmąstyti
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo kablį, priekabą ir krovinių paskirstymą priekaboje.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz.,
vilkimo kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
rankiniu būdu, įjunkite žemesnę pavarą ir
sumažinkite greitį.
•
Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią
įkalnę, važiuokite lėtai.
•
Maksimalus nurodytas priekabos svoris
taikomas tik iki 1000 m (3280 pėd.) aukščiui virš jūros lygio. Didesniame aukštyje
variklio galia ir transporto priemonės
kopimo gebėjimas sumažėja dėl mažesnio
oro tankio, taigi, reikia sumažinti ir maksimalią priekabos apkrovą. Automobilio ir
priekabos svoris turi būti mažinamas po
10 % kas papildomus 1 000 m
(3 280 pėd.) arba proporcingai.
Automobilis turi reikiamą įrangą priekabai
vilkti.
•
Automobilio vilkimo kablio tinkamumas
turi būti patvirtintas.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
faktinė automobilio vilkimo kablio apkrova
neviršytų nurodytos maksimalios vilkimo
kablio apkrovos. Vilkimo kablio apkrova
skaičiuojama kaip automobilio krovumo
dalis.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio.
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas daugiau nei įprastai.
•
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis
yra visiškai naujas. Palaukite, kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1 000 km
(620 myl.).
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Perjungdami pavaras
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei
12 % šlaitais.
PASTABA
Siekdami palengvinti priekabos vilkimą
automobiliu su pneumatine pakaba*, pasirinkite nuostatą Pakabos valdymas
Dinaminis iš važiavimo režimo Individual.
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, važiavimas su
priekaba arba važiavimas dideliame aukštyje, prastesnės, negu rekomenduojama,
kokybės degalai – tai veiksniai, kurie ženkliai padidina automobilio degalų suvartojimą.
Priekabos jungtis
Jei automobilio vilkimo kablys turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų
maitinimo jungtį, tuomet reikalingas adapteris.
Naudokite „Volvo” patvirtintus adapterius.
Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai
išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš
akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad
neišsektų akumuliatorius.
Priekabų masės
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti
automobilį ir priekabą darant staigų
manevrą ir stabdant.
}}
* Parinktis / priedas. 527
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris.
Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali riboti priekabų svorį ir greitį.
Kabliai gali būti sertifikuoti didesniems vilkimo svoriams nei automobilis gali faktiškai
vilkti.
Lygio kontrolė*
Automobilio lygio kontrolės sistema palaiko
pastovų aukštį neatsižvelgiant į apkrovą (iki
maksimalaus leistino svorio). Automobiliui stovint, jo galas šiek tiek nusileidžia – tai normalu.
Važiavimas kalvota vietove ir kai lauke
karšta
Velkant priekabą, tam tikromis aplinkybėmis
kyla perkaitimo pavojus. Perkaitus varikliui ir
pavaros sistemai, vairuotojo ekrane įsijungia
įspėjamasis ženklas ir rodomas pranešimas.
Automatinė pavarų dėžė parenka optimalią
pavarą, priklausomai nuo apkrovos ir variklio
apsukų.
Stačios įkalnės
Nelaikykite automatinės pavarų dėžės aukštesnės pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“:
ne visada gerai važiuoti aukšta pavara esant
žemesnėms variklio apsukoms.
528
Automobilio statymas nuolydyje
1. Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Aktyvinkite stovėjimo stabdį.
3. Nustatykite pavarų režimą P.
4. Atleiskite stabdžių pedalą.
Statydami automobilį su prikabinta priekaba
nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus
kaladėlėmis.
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Nustatykite pavarų dėžės padėtį D.
3. Stovėjimo stabdžio atleidimas.
Priekabos stabilumo pagalba*
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija
(„TSA“17) skirta stabilizuoti priekabą velkantį
automobilį, jei priekaba pradeda švytuoti.
Funkcija įtraukta į stabilumo sistemą ESC18.
Švytavimo priežastys
Švytuoti gali bet kokia prie automobilio prikabinta priekaba. Priekaba švytuoti paprastai
pradeda važiuojant dideliu greičiu. Tačiau švytavimas gali kilti ir esant mažesniam greičiui,
jeigu priekaba perkrauta arba krovinys paskirstytas netinkamai, pvz., yra per toli gale.
Kad priekaba pradėtų švytuoti, turi būti tai
sukeliantys veiksniai, pvz.:
4. Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
•
automobilį su priekaba veikia staigūs ir
stiprūs šoninio vėjo gūsiai;
Susijusi informacija
•
automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes;
•
atliekami staigūs judesiai vairu.
•
•
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 528)
Priekabos žibintų lempučių patikra
(p. 529)
•
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio
apkrova (p. 718)
•
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
(p. 520)
•
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos (p. 722)
•
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
(p. 525)
Prasidėjusį švytavimą gali būti sunku ar net
neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir
priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla
pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne toje eismo
juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio
dalies.
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei
nustatomas švytavimas, priekiniai ratai stab-
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
domi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio
ir priekabos junginys. Dažnai to pakanka, kad
vairuotojas vėl imtų valdyti automobilį.
Jei pirmą kartą įsikišusi priekabos stabilumo
pagalba nepašalina švytavimo, automobilio ir
priekabos junginys stabdomas visais ratais ir
sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius
švytavimą ir vėl stabilizavus automobilio bei
priekabos junginį, sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti automobilį.
PASTABA
Stabilumo funkcija išaktyvinama vairuotojui
pasirinkus sportinį režimą, centrinio ekrano
meniu sistemoje išaktyvinant „ESC“.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 527)
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 313)
Priekabos žibintų lempučių patikra
Prijungdami priekabą, prieš kelionę patikrinkite, ar veikia visi priekabos žibintai.
Priekabos posūkių ir stabdžių žibintai
Jei perdega nors viena priekabos posūkio
žibinto arba stabdžių žibinto lemputė, vairuotojo ekrane pasirodo ženklas ir pranešimas.
Kitus priekabos žibintus prieš pradėdamas
kelionę vairuotojas turi patikrinti rankiniu būdu.
Ženklas
Pranešimas
• Priekabos posūkio žib.
Dešiniojo posūkio signalo
sutrikimas
• Priekabos posūkio žib.
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti švytavimą, atlieka staigius judesius vairu, priekabos
stabilumo pagalba gali neįsikišti, nes tokioje
situacijoje sistema negali nustatyti, ar švytavimą sukėlė priekaba, ar vairuotojas.
Veikiant priekabos stabilumo
pagalbai (TSA), vairuotojo
ekrane mirksi ženklas ESC.
17
18
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Kairiojo posūkio signalo
sutrikimas
• Priekab. stabdžių žib.
Gedimas
Perdegus vienai ar kelioms priekabos žibintų
lemputėms, vairuotojo ekrane posūkių ženklas
taip pat mirksės daug greičiau nei įprastai.
}}
529
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Priekabos galinis rūko žibintas
Prijungus priekabą, gali neįsijungti galinis
automobilio rūko žibintas. Tokiu atveju galinio
rūko žibinto funkcija perduodama priekabai.
Įjungę galinį rūko žibintą, patikrinkite, ar priekaboje jis įrengtas, kad galėtumėte saugiai
keliauti.
Priekabos žibintų lempučių patikra*
Automatinė patikra
Prijungus priekabos elektros sistemą, galima
patikrinti, ar tinkamai veikia jos žibintų lemputės: atlikite automatinę lempučių aktyvinimo
patikrą. Šia funkcija vairuotojui prieš pajudant
padedama patikrinti, ar priekabos žibintai veikia tinkamai.
Automatinės patikros išjungimas
Automatinės patikros funkciją galima išjungti
centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
apšvietimas.
Žibintai ir
3. Nuimkite žymą Automatinė priekab. žib.
patikra.
Patikrai atlikti automobilis turi būti išjungtas.
Rankinė patikra
Išjungus automatinės patikros funkciją, patikrą
galima atlikti rankiniu būdu.
1.
1.
Prijungus priekabą prie vilkimo kablio, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Automatinė priekab. žib. patikra.
2. Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami
ant vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O mygtuką.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra.
3. Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar
veikia visi žibintai.
> Visi priekabos žibintai pradeda mirksėti,
po to jie ima mirksėti po vieną.
4. Apžiūrėkite priekabos žibintus, ar veikia
visos jų lemputės.
530
5. Po kiek laiko vėl pradeda mirksėti visos
priekabos žibintų lemputės.
> Patikra baigta.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
apšvietimas.
Žibintai ir
3. Pasirinkite Rankinė priekab. žibintų
patikra.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra.
Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar
veikia visi žibintai.
Susijusi informacija
•
Ant vilkimo kablio montuojamas
dviračių laikiklis*
Rekomenduojama naudoti „Volvo“ sukurtus
dviračių laikiklius.
Taip siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir maksimalios įmanomos saugos kelionės metu. „Volvo“ dviračių laikiklių galima
įsigyti iš „Volvo“ įgaliotųjų atstovų.
Atidžiai laikykitės su dviračių laikikliu pateiktų
instrukcijų.
•
Dviračių laikiklis kartu su kroviniu turi
sverti ne daugiau nei 75 kg (165 sv.).
•
Dviračių laikiklis gali būti suprojektuotas
laikyti iki trijų dviračių.
ĮSPĖJIMAS
Netinkamai naudojant dviračių laikiklį,
galima apgadinti vilkimo kablį ir automobilį.
Dviračių laikiklis gali atsilaisvinti nuo vilkimo kablio
•
jei jis netinkamai sumontuotas ant vilkimo kablio;
•
jei jis perkrautas (žr. dviračių laikiklio
instrukcijas dėl maksimalios apkrovos);
•
jei jis naudojamas ne dviračiams transportuoti.
Važiavimas su priekaba (p. 527)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Sumontavus ant vilkimo kablio dviračių laikiklį,
pakinta automobilio valdymo savybės. To priežastys:
•
•
•
•
didesnis svoris;
mažesnis pagreitis;
mažesnė prošvaisa iki žemės;
pakitusios stabdymo savybės.
Dviračių tvirtinimo prie dviračių
laikiklio rekomendacijos
Kuo didesnis atstumas tarp krovinio svorio
centro ir vilkimo kablio, tuo didesnė vilkimo
kablio apkrova.
Tvirtinkite atsižvelgdami į tokias rekomendacijas:
matomumui ir padidinti degalų sąnaudas.
Be to, gali padidėti vilkimo kablio apkrova.
Susijusi informacija
•
Vilkimo kablys* (p. 523)
Vilkimas
Vilkimo metu automobilį lanksčiąja vilktimi
velka kita transporto priemonė.
Vilkti „Twin Engine“ draudžiama, nes tai apgadins elektrinį variklį. Tokį automobilį būtina
transportuoti užkėlus visus keturis ratus ant
techninės pagalbos sunkvežimio – nė viena
ratų pora neturi riedėti keliu.
Kito automobilio vilkimas
Velkant automobilį, sunaudojama daug energijos: naudokite važiavimo režimą Constant
AWD. Taip įkrausite hibridinės sistemos akumuliatorių, pagerės automobilio važiavimo ir
valdymo savybės.
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra
didžiausias leistinas greitis.
•
Sunkiausią dviratį tvirtinkite arčiausiai
automobilio.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
•
Stenkitės krauti taip, kad bendrosios
apkrovos svorio centras būtų kuo arčiau
automobilio vidurio, pvz., dviračius nukreipkite skirtingomis kryptimis.
Užvedinėti variklį velkant draudžiama, nes tai
apgadins elektrinį variklį. Naudokite kitą akumuliatorių, jei jūsų automobilio akumuliatorius
išsekęs ir variklis neužsiveda.
•
Prieš gabendami nuimkite nuo dviračio
priedus, pvz., krepšius, akumuliatorius,
vaikiškas kėdutes ir pan. Taip sumažinsite
kablio ir dviračių laikiklio apkrovą bei vėjo
pasipriešinimą (abu veiksniai didina degalų
sąnaudas).
•
SVARBU
Mėginant užvesti automobilio variklį vilkimo būdu, gali būti sugadintas elektrinės
pavaros variklis ir katalizatorius.
Nenaudokite dviračių apsauginių dangčių.
Tai gali sumažinti manevringumą, pakenkti
}}
* Parinktis / priedas. 531
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
(p. 532)
•
•
•
Avarinių šviesų signalas (p. 175)
•
•
Pagalba kelyje (p. 533)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 521)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 475)
Pavarų dėžė (p. 487)
Vilkimo kilpos montavimas ir
nuėmimas
Prireikus vilkti kitą transporto priemonę,
panaudokite vilkimo kilpą. Vilkimo kilpa
įsukama į srieginį lizdą, esantį po dangteliu
dešiniajame galinio buferio šone.
PASTABA
Jei automobilyje įrengtas vilkimo kablys,
vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
Vilkimo kilpos montavimas
Išimkite vilkimo kilpą iš putplasčio bloko,
esančio po bagažinės grindimis.
532
Nuimkite dangtelį – paspauskite žymą
pirštu, laikydami atlenkę priešingą pusę
arba kampą.
> Dangtelis pasisuka apie savo centrinę
ašį ir po to jį galima išimti.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
3. Įsukite vilkimo ąsą iki pat galo, kol nebesisuks.
Pagalba kelyje
Prireikus ištraukti, automobilį gali išvilkti kita
transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
automobiliu nepakankama, mėginant užvilkti
automobilį šis gali būti apgadintas. Tokiu
atveju automobilį reikia užkelti techninės
pagalbos sunkvežimio keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio su
platforma.
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
SVARBU
Atkreipkite dėmesį, kad automobilius su
„Twin Engine“ būtina transportuoti pakeltus, kad visi ratai būtų ant techninės pagalbos transporto priemonės platformos.
Gerai įsukite vilkimo ąsą. Pavyzdžiui, prakiškite pro ąsą ratų varžtų veržliaraktį* ir
panaudokite jį kaip svertą.
SVARBU
Svarbu, kad vilkimo ąsa būtų gerai įsukta į
vietą, iki stabdiklio.
Vilkimo ąsos nuėmimas
–
Panaudoję vilkimo ąsą atsukite, išimkite ir
grąžinkite į jos vietą putplasčio bloke.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Susijusi informacija
•
•
•
Vilkimas (p. 531)
Pagalba kelyje (p. 533)
Įrankinė (p. 614)
Susijusi informacija
•
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
(p. 532)
Taikoma automobiliams su lygio kontrolės
funkcija*: Jei automobilyje įrengta pneumatinė pakaba, prieš keliant automobilį domkratu
ją reikia deaktyvinti. Funkcijos deaktyvinimas
centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite My Car
stabdys ir pakaba.
Stovėjimo
3. Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
Automobilio padėtis ir prošvaisa iki žemės
lemia, ar galima jį užtraukti ant sunkvežimio
platformos. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po
* Parinktis / priedas. 533
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
HomeLink®*19
3 mygtukas
„HomeLink®*22“ programavimas
„HomeLink®“20
Indikatoriaus lemputė
Atlikite šias instrukcijas, kad suprogramuotumėte „HomeLink®“, nustatytumėte visą programavimą iš naujo arba perprogramuotumėte atskirus mygtukus.
– tai programuojamasis nuotolinio valdymo pultelis, įtaisytas automobilio
elektros sistemoje, nuotoliniu būdu valdantis
iki trijų skirtingų įrenginių (pvz., garažo vartų
atidarytuvą, signalizacijos sistemą, lauko ir
patalpų apšvietimą) ir taip pakeičiantis jų
nuotolinio valdymo pultelius.
Bendroji dalis
„HomeLink®“ būna įtaisyta salono galinio
vaizdo veidrodėlyje. „HomeLink®“ skydelyje –
trys programuojami mygtukai ir viena indikatoriaus lemputė (veidrodėlio stikle).
Jeigu pageidaujate papildomos informacijos
apie „HomeLink®“, apsilankykite
www.HomeLink.com arba paskambinkite
00 8000 466 354 65 (arba mokamu
mokamu telefono numeriu
+49 6838 907 277)21.
Pasilikite originalius nuotolinio valdymo pultelius, kad galėtumėte programuoti ateityje
(pvz., pakeitę automobilį arba pageidaudami
prijungti dar vieną automobilį). Prieš parduodant automobilį, rekomenduojama išvalyti
mygtukų programavimo atmintį.
Susijusi informacija
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: versijos gali skirtis.
1 mygtukas
•
•
•
Kaip naudotis „HomeLink®“* (p. 536)
„HomeLink®*“ programavimas (p. 534)
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 537)
2 mygtukas
19
20
21
22
534
PASTABA
Tam tikruose automobiliuose, pageidaujant
programuoti arba naudotis funkcija
HomeLink®, reikia įjungti uždegimą arba
pasukti uždegimo jungiklį į priedų padėtį.
Jei įmanoma, įdėkite naujus maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultelį, kurį
pakeis HomeLink®, kad būtų galima greičiau programuoti ir lengviau priimti radijo
ryšio signalą. Prieš programuojant reikia
atstatyti HomeLink® mygtukus.
ĮSPĖJIMAS
Programuojant sistemą „HomeLink®“, gali
būti aktyvinti programuojami garažo arba
sklypo vartai. Todėl pasirūpinkite, kad programavimo metu niekas nestovėtų šalia
vartų. Kol programuojamas garažo vartų
atidarymo prietaisas, automobilis turi stovėti lauke (ne garaže).
Taikoma kai kurioms rinkoms.
„HomeLink“ ir „HomeLink“ namo ženklas yra registruotieji „Gentex Corporation“ prekių ženklai.
Atminkite: atsižvelgiant į tinklo operatorių, nemokamo numerio paslauga gali būti neteikiama.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
1.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į
„HomeLink®“ mygtuką, kurį ketinate
suprogramuoti, ir laikykite jį maždaug 2–8
cm (apie 1–3 colių) atstumu nuo mygtuko.
Neužblokuokite HomeLink® indikatoriaus
lemputės.
Pastaba: Kai kurių nuotolinio valdymo pultelių galimybė suprogramuoti
„HomeLink®“ padidėja kai atstumas yra
apie 15-20 cm (maždaug 6-12 colių).
Turėkite tai omenyje, jeigu kiltų problemų
programuojant.
2. Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ir norimą perprogramuoti „HomeLink®“ mygtuką.
3. Neatleiskite mygtukų, kol indikatoriaus
lemputė nuo mirksėjimo lėtai (maždaug
vieną kartą per sekundę) nepereis prie
mirksėjimo greitai (maždaug 10 kartų per
sekundę) arba nuolatinio švietimo.
> Jeigu indikatoriaus lemputė šviečia
nepertraukiamai: Tai reiškia, kad programavimas baigtas. Siekdami aktyvinti, dukart paspauskite suprogramuotą mygtuką.
Jeigu indikatoriaus lemputė greitai
mirkčioja: Įrenginys, kurį ketinama
suprogramuoti su „HomeLink®“, gali
turėti saugumo funkciją, reikalaujančią
atlikti papildomų veiksmų. Išbandykite
du kartus paspausdami suprogramuotą
mygtuką, kad pamatytumėte, ar programavimas veikia. Kitu atveju tęskite
tolesnius veiksmus.
4. Suraskite garažo vartų ar pan. imtuvo programavimo mygtuką23. Jis paprastai yra
netoli imtuvo antenos laikiklio.
5. Vieną kartą paspauskite ir atleiskite imtuvo
konfigūravimo mygtuką. Suprogramuoti
reikia per 30 sekundžių nuo mygtuko
paspaudimo.
6. Paspauskite ir atleiskite norimos programuoti sistemos „HomeLink®“ mygtuką.
Pakartokite paspaudimo / laikymo / atleidimo seką antrą kartą ir, atsižvelgiant į
imtuvo modelį, galbūt net ir trečią kartą.
> Programavimas baigtas: garažo ar
sklypo vartai ir panašūs įrenginiai dabar
turėtų būti aktyvinti paspaudus suprogramuotąjį mygtuką.
Kilus programavimo problemų, susisiekite su
„HomeLink®“ adresu www.HomeLink.com
arba paskambinkite numeriu
23
Mygtukų žymėjimas ir spalvos priklauso nuo gamintojų.
}}
535
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
00 8000 466 354 65 (arba mokamu numeriu
+49 6838 907 277)24.
Individualių mygtukų
perprogramavimas
Susijusi informacija
Kaip naudotis „HomeLink®“*25
•
•
•
Visiškai suprogramavus HomeLink® sistemą,
ją galima naudoti vietoj atskirų originalių nuotolinių valdymo elementų.
Paspauskite suprogramuotą mygtuką. Garažo,
sklypo vartai, signalizacijos sistema ar pan.
aktyvinami (gali užtrukti kelias sekundes). Jei
mygtukas laikomas nuspaustas ilgiau nei 20
sekundžių, pradedama perprogramavimo procedūra. Indikatoriaus lemputė šviečia arba
mirksi, kai mygtukas nuspaustas. Prireikus
kartu su HomeLink® galima toliau naudotis originaliais sistemos nuotolinio valdymo pulteliais.
Kaip naudotis „HomeLink®“* (p. 536)
HomeLink®* (p. 534)
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 537)
Atskirą HomeLink® mygtuką galima perprogramuoti taip:
1.
Paspauskite pageidaujamą mygtuką ir
palaikykite jį maždaug 20 sekundžių.
2. Kai „HomeLink®“ indikatoriaus lemputė
pradės lėtai mirksėti, bus galima programuoti įprasta seka.
Pastaba: Jei perprogramuojamasis mygtukas su nauju įrenginiu nesuprogramuojamas, jis toliau naudoja pirmiau nustatytus
programavimo duomenis.
Sistemos HomeLink® mygtukų
nustatymas iš naujo
Galima iš naujo nustatyti tik visus
„HomeLink®“ mygtukus iškart (ne po vieną).
Atskirus mygtukus galima tik perprogramuoti.
–
24
25
536
Paspauskite ir maždaug 10 sekundžių
palaikykite išorinius „HomeLink®“ mygtukus (1 ir 3).
> Kai nuolat švietusi indikatoriaus lemputė ima mirksėti, mygtukai būna
nustatyti iš naujo ir juos galima perprogramuoti.
PASTABA
Išjungus degimą, „HomeLink®“ veikia dar
mažiausiai 7 minutes.
PASTABA
„HomeLink®“ negalima naudoti, jeigu automobilis užrakintas ir jo signalizacija įjungta*
iš lauko.
Atminkite: atsižvelgiant į tinklo operatorių, nemokamo numerio paslauga gali būti neteikiama.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
ĮSPĖJIMAS
„HomeLink®*“26 tipo patvirtinimas
Jei garažo durims ar vartams valdyti
naudojamas HomeLink®, įsitikinkite,
kad arti judančių durų ar vartų nieko
nėra.
„Gentex Corporation“ patvirtina, kad
„HomeLink®“ modelis UAHL5 dera su radijo
ryšio įrangos direktyva 2014/53/ES.
Nenaudokite HomeLink® su garažo
vartais, kurie neturi apsauginio sustabdymo arba apsauginės grįžties funkcijų.
Susijusi informacija
•
•
•
HomeLink®* (p. 534)
„HomeLink®*“
programavimas (p. 534)
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 537)
ES tipo patvirtinimas
Kompasas*
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas displėjus,
rodantis kompaso kryptį27, į kurią nukreiptas
automobilio priekis.
Radijo ryšio įrangos veikimo dažnio diapazonai:
•
•
•
•
•
433,05–434,79 MHz <10 mW E.R.P.
868,00–868,60 MHz <25 mW E.R.P.
868,70–868,20 MHz <25 mW E.R.P.
869,40–869,65 MHz <25 mW E.R.P.
869,70–870,00 MHz <25 mW E.R.P.
Sertifikato turėtojo adresas: „Gentex Corporation“, 600 North Centennial Street, Zeeland
MI 49464, USA (JAV)
Daugiau informacijos ieškokite pagalbos informacijoje dėl tipo patvirtinimo adresu
www.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
HomeLink®* (p. 534)
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis,
pažymėtas angliškomis santrumpomis: N
(šiaurė), NE (šiaurės rytai), E (rytai), SE (pietryčiai), S (pietūs), SW (pietvakariai), W (vakarai)
ir NW (šiaurės vakarai).
Susijusi informacija
26
27
•
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas*
(p. 538)
•
Kompaso kalibravimas* (p. 538)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu galimas kaip variantas tik tam tikrose ir modeliuose.
* Parinktis / priedas. 537
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kompaso aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas displėjus,
rodantis kompaso kryptį28, į kurią nukreiptas
automobilio priekis.
Kompasas aktyvinamas automatiškai, įjungus
automobilį.
Kaip aktyvinti arba deaktyvinti kompasą rankiniu būdu:
–
paspauskite galinio vaizdo veidrodžio
nugarėlėje esantį mygtuką naudodami,
pvz., sąvaržėlę.
> Jeigu kompasas išaktyvinamas esant
išjungtam automobilio varikliui, jis
nebus aktyvintas kitą kartą užvedus
automobilį. Šiuo atveju kompasą reikia
aktyvinti rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
28
29
538
Kompasas* (p. 537)
Kompaso kalibravimas* (p. 538)
Kompaso kalibravimas*
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Kompasą29 reikėtų sukalibruoti, jeigu
automobiliu judama per kelias magnetines
zonas.
1.
Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų
ar aukštos įtampos linijų.
2. Užveskite automobilio variklį ir išjunkite
visą elektros įrangą (oro kondicionierių,
valytuvus ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų
uždarytos visos durelės.
PASTABA
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas arba išvis neprasidėti, jei nebus
išjungta elektros įranga.
3. Laikykite mygtuką po galinio vaizdo veidrodėliu nuspaustą maždaug 3 sekundes
(panaudokite, pvz., sąvaržėlę). Pateikiamas dabartinės magnetinės zonos numeris.
Magnetinės zonos.
4. Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys reikiamos magnetinė zona (1–15). Žr.
kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5. Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas
ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio
vaizdo veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas
C.
6. Važiuokite lėtai ratu, ne didesniu kaip
10 km/h (6 myl./val.) greičiu, kol ekrane
pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad
kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar
2 ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu galimas kaip variantas tik tam tikrose ir modeliuose.
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu galimas kaip variantas tik tam tikrose rinkose ir modeliuose.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
7. Automobiliai su šildomo priekinio stiklo
funkcija*: jei, aktyvinus priekinio stiklo šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas C,
atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi pirmiau pateiktu 6 punktu (esant
įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai).
8. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Susijusi informacija
•
•
Kompasas* (p. 537)
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas*
(p. 538)
* Parinktis / priedas. 539
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Garsas, medija ir internetas
Susijusi informacija
Garso ir medijos sistemą sudaro medijos leistuvas ir radijas. Taip pat galite prijungti telefoną per „Bluetooth“, kad galėtumėte naudotis laisvų rankų funkcijomis arba groti muziką
belaidžiu ryšiu automobilyje. Prijungus automobilį prie interneto, taip pat galima naudotis
medijos leistuvo programėlėmis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 553)
Garso nuostatos
Balso atpažinimas (p. 159)
Garso atkūrimo kokybė yra nustatyta iš
anksto, tačiau ją galima ir reguliuoti.
Garsumas paprastai nustatomas garsumo valdymo elementu, įrengtu po centriniu ekranu
arba vairo dešiniojoje klaviatūroje. Tai taikoma,
pvz., grojant muziką, klausantis radijo, kalbantis telefonu ir aktyviai siunčiant eismo pranešimus.
Uždegimo padėtys (p. 474)
Garso atkūrimas
Vairuotojo blaškymasis (p. 41)
Garso sistema sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą. Garso sistema kalibruojama pagal automobilio modelį
bei jame įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į
garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio
salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t. Taip
pat atliekamas dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį ir automobilio greitį.
Radijas (p. 547)
Telefonas (p. 570)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Taikomosios programos (p. 544)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 651)
•
Garso ir medijos licencijos sutartis
(p. 589)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 651)
Garso ir medijos sistemos apžvalga
Asmeniniai pageidavimai
Valdykite funkcijas balsu, vairo klaviatūra arba
per centrinį ekraną. Garsiakalbių ir stiprintuvų
skaičius priklauso nuo to, kuri garso sistema
sumontuota automobilyje.
Įvairios nuostatos galimos viršutiniame rodinyje Nuostatos Garsas, atsižvelgiant į
automobilio garso sistemą.
Sistemos atnaujinimas
Garso ir medijos sistema yra nuolatos tobulinama. Pasirodžius naujiems sistemos atnaujinimams, rekomenduojam juos iš karto atsisiųsti.
542
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
• Tonas – žemųjų, aukštųjų dažnių, glodintuvo ir kt. nuostatos.
• Balansas – nustatomas balansas tarp
dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir
galinio garsiakalbių.
• Sistemos garsas – koreguojamas garsumas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Equalizer – glodintuvo nustatymas.
• Balansas – nustatomas balansas tarp
dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir
galinio garsiakalbių.
•
Balso atpažinimo nuostatos (p. 163)
Telefono nuostatos (p. 578)
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Garsas, medija ir internetas (p. 542)
• Studija – garsą galima sureguliuoti taip,
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
„Sound Experience“*
„Audio experience“ – tai programėlė, teikianti
prieigą prie kitų garso nuostatų.
Garso potyris atveriama iš programėlių rodinio centriniame ekrane. Galima nustatyti šias
nuostatas, atsižvelgiant į automobilyje esančią
garso sistemą:
„Sound Experience“* (p. 543)
Medijos leistuvas (p. 553)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
kad jį būtų galima visų pirma pritaikyti
Vairuotojas, Visi ir Galinis režimams.
• Individuali scena – erdvinio garso režimas su intensyvumo ir uždarumo nuostatomis.
• Koncertų salė – atkuriama Geteborgo
koncertų salės akustika.
Sistemos garsas – koreguojamas garsumas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
High Performance
• Tonas – žemųjų, aukštųjų dažnių, glodintuvo ir kt. nuostatos.
• Balansas – nustatomas balansas tarp
dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir
galinio garsiakalbių.
• Sistemos garsas – koreguojamas garsumas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
Geteborgo koncertų salės akustikos atkūrimas.
}}
* Parinktis / priedas. 543
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Sėdynių optimizav. – garsą galima sureguliuoti taip, kad jį būtų galima visų pirma
pritaikyti Vairuotojas, Visi ir Galinis režimams.
• Erdvinis – erdvinio garso režimas su lygio
nuostatomis.
• Tonas – žemųjų, aukštųjų dažnių, glodintuvo ir kt. nuostatos.
Taikomosios programos
Programėlių rodinyje yra programų (programėlių), suteikiančių prieigą prie tam tikrų
automobilio tarnybų.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programėlių rodinį, perbraukite per centrinį ekraną iš
dešinės kairėn1. Čia pateikiamos atsisiųstos
programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir
įterptinių funkcijų programėlės, pvz., FM
radijas.
Susijusi informacija
•
•
Garso nuostatos (p. 542)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 129)
Programėlių rodinys (bendrinis vaizdas: bazinės programėlės priklauso nuo rinkos ir modelio)
Kai kurios bazinės programėlės yra pasiekiamos visada. Prijungus automobilį prie interneto, galima atsisiųsti papildomų programėlių,
pvz., internetinio radijo ir muzikos tarnybų.
Tam tikras programėles galima naudoti tik kai
automobilis prijungtas prie interneto.
1
544
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Paleiskite programėlę paspausdami ją centrinio ekrano programėlių rodinyje.
Visos naudojamos programėlės turėtų būti
atnaujintos į naujausią versiją.
Programėlių atsisiuntimas
Prijungus automobilį prie interneto, galima
atsisiųsti naujų programėlių.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų
duomenis siunčiančių paslaugų veikimą,
pvz., internetinio radijo. Jei kitos paslaugos
bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais,
atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas
– išjungti arba pertraukti kitas paslaugas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 545)
Programėlių naujinimas (p. 546)
Programėlių naikinimas (p. 546)
Apple® CarPlay®* (p. 563)
3. Paspauskite programėlės eilutę, kad sąrašas išsiskleistų ir rastumėte daugiau informacijos apie šią programėlę.
4. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti pageidaujamą
programėlę, pasirinkite Diegti.
> Vykstant procesui, rodoma atsisiuntimo
ir įdiegimo būsena.
Jei šiuo metu atsisiųsti negalima, rodomas atitinkamas pranešimas. Programėlė išliks sąraše ir bus galima mėginti
atsisiųsti ją vėl.
Android Auto* (p. 567)
PASTABA
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
Standžiojo disko atmintis (p. 588)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 586)
1.
Atverkite programėlę Atsisiuntimo
centras iš programėlių rodinio.
Atsisiuntimo nutraukimas
– Norėdami nutraukti atsisiuntimą, paspauskite Nutraukti.
Atkreipkite dėmesį, kad galima nutraukti tik
atsisiuntimą. Jei prasidėjo įdiegimas, jo negalima nutraukti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
2. Pasirinkite Naujos progr., kad atvertumėte turimų, bet automobilyje neįdiegtų
programėlių sąrašą.
Taikomosios programos (p. 544)
Programėlių naujinimas (p. 546)
Programėlių naikinimas (p. 546)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 651)
•
Standžiojo disko atmintis (p. 588)
* Parinktis / priedas. 545
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Programėlių naujinimas
Programėles galima atnaujinti prijungus automobilį prie interneto.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų
duomenis siunčiančių paslaugų veikimą,
pvz., internetinio radijo. Jei kitos paslaugos
bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais,
atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas
– išjungti arba pertraukti kitas paslaugas.
PASTABA
Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
Jei programėlę naudojate kai vyksta jos naujinimas, ji bus paleista pakartotinai, kad būtų iki
galo įdiegta.
Visų programų naujinimas
1. Atverkite programėlę Atsisiuntimo
centras iš programėlių rodinio.
2. Pasirinkite Diegti viską.
> Pradedamas naujinimas.
Kai kurių programų naujinimas
1. Atverkite programėlę Atsisiuntimo
centras iš programėlių rodinio.
2. Norėdami atverti visų turimų naujinių
sąrašą, pasirinkite Programų naujiniai.
Programėlių naikinimas
Programėles galima pašalinti prijungus automobilį prie interneto.
Kad naudojamą programėlę būtų galima visiškai pašalinti, ją reikia užverti.
1.
3. Suraskite pageidaujamą programėlę ir
pasirinkite Diegti.
> Pradedamas naujinimas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Taikomosios programos (p. 544)
Programėlių atsisiuntimas (p. 545)
Programėlių naikinimas (p. 546)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 651)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
2. Norėdami atverti visų įdiegtų programėlių
sąrašą, pasirinkite Programų naujiniai.
3. Suraskite pageidaujamą programėlę ir,
norėdami ją pašalinti, pasirinkite Išdiegti.
> Pašalinta programėlė dingsta iš sąrašo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
546
Atverkite programėlę Atsisiuntimo
centras iš programėlių rodinio.
Taikomosios programos (p. 544)
Programėlių atsisiuntimas (p. 545)
Programėlių naujinimas (p. 546)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 651)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Radijas
Galima klausytis transliacijų FM radijo dažniais bei skaitmeninio radijo (DAB)*. Jei veikia
automobilio interneto ryšys, taip pat galima
klausytis internetinio radijo.
•
•
•
•
•
Skaitmeninis radijas* (p. 552)
Radijo įjungimas
RDS radijas (p. 552)
Radijas įjungiamas iš centrinio ekrano programėlių rodinio.
1. Programėlių rodinyje atverkite pageidaujamą dažnio diapazoną (pvz., FM).
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Medijos leistuvas (p. 553)
Radiją galima valdyti naudojant balso atpažinimo funkciją, vairo klaviatūrą arba
centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
•
Radijo įjungimas (p. 547)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 548)
•
Įrašykite radijo kanalus Radijo parankinių
programėlėje (p. 550)
•
Radijo imtuvo nuostatos (p. 550)
2. Pasirinkite radijo stotį.
Susijusi informacija
•
•
Radijas (p. 547)
Radijo stočių paieška (p. 549)
}}
* Parinktis / priedas. 547
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 548)
Radijo dažnio diapazono ir radijo
stoties keitimas
2. Pasirinkite atkurti iš Stotys, Parankiniai,
Žanrai arba Grupės2.
•
Įrašykite radijo kanalus Radijo parankinių
programėlėje (p. 550)
3. Sąraše palieskite pageidaujamą stotį.
•
•
Radijo imtuvo nuostatos (p. 550)
Čia pateikiamos instrukcijos, kaip galima
pakeisti radijo dažnio diapazoną, diapazono
sąrašą ir pasirinkto sąrašo radijo stotį.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Radijo bangų ilgio keitimas
Perbraukite, kad parodytumėte programėlių
rodinį centriniame ekrane, ir pasirinkite pageidaujamą radijo dažnio diapazoną (pvz., FM)
arba atverkite vairuotojo ekrano programėlių
meniu dešiniąja vairo klaviatūra ir pasirinkite iš
ten.
Parankiniai – grojami tik pasirinkti parankiniai
kanalai.
Žanrai – atkuriami tik tie kanalai, kurie transliuoja pasirinktą žanrą / turinio tipą, pvz., pop
arba klasikinę muziką.
Stočių keitimas pasirinktajame sąraše
–
Sąrašų keitimas dažnio diapazone
Paspauskite
ar
po centriniu
ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
> Žymeklis pasirinktajame leidimo sąraše
pajuda aukštyn arba žemyn per vieną
poziciją.
Galite pakeisti radijo stotį ir pasirinktame centrinio ekrano sąraše.
Susijusi informacija
•
•
•
•
1.
2 Tik
548
Spauskite Biblioteka.
•
•
Radijas (p. 547)
Radijo stočių paieška (p. 549)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Įrašykite radijo kanalus Radijo parankinių
programėlėje (p. 550)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 550)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 117)
skaitmeninis radijas (DAB*).
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Radijo stočių paieška
Rankinis bangų nustatymas
Radijas automatiškai sudaro vietovės radijo
stočių sąrašą, kurių transliacijos signalas yra
stipriausias.
Parametrai, kurių galite ieškoti, priklauso nuo
pasirinkto dažnio diapazono:
FM – stotis, žanras ir dažnis.
•
•
DAB* – ansambliai ir stotys.
1.
Spauskite Biblioteka.
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 548)
•
•
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 550)
Ieškant rankiniu būdu, galima surasti radijo
stotis, kurios automatiškai neregistruojamos
stipriausią signalą transliuojančių stočių
sąraše.
Persijungus į rankinės paieškos funkciją, radijas automatiškai nebekeičia dažnio, kai susilpnėja signalas.
–
.
2. Spauskite
> Atveriama paieška su klaviatūra.
3. Įveskite paieškos terminus.
> Paieška vyksta kiekvieną kartą įvedus
ženklą ir jos rezultatai rodomi pagal
kategorijas.
•
Paspauskite Rankinis derinimas, patraukite valdymo elementą arba paspauskite
ar
. Paspaudus ir ilgai palaikius,
paieška peršoka į kitą pasiekiamą dažnio
diapazono stotį. Be to, galima naudotis
vairo dešiniąja klaviatūra.
Susijusi informacija
•
•
Radijas (p. 547)
Radijo įjungimas (p. 547)
* Parinktis / priedas. 549
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Įrašykite radijo kanalus Radijo
parankinių programėlėje
stočių paieškos rankiniu būdu, radijas automatiškai nepersijungia į stipresnį dažnį.
Galima įtraukti radijo kanalą į programėlę
Radijo parankiniai ir radijo diapazono (pvz.,
FM) parankinių sąrašą. Instrukcijas, kaip
įtraukti ir pašalinti radijo stotis, rasite toliau.
Jeigu radijo kanalas pašalinamas iš Radijo
parankinių programėlės, šis kanalas bus pašalintas ir iš parankinių sąrašo atitinkamam dažnių diapazonui.
Radijo parankiniai
Susijusi informacija
Radijo parankinių programėle
rodo įrašytus radijo kanalus iš
visų dažnių juostų.
1.
Atverkite programėlę Radijo parankiniai
iš programėlių rodinio.
2. Kad pradėtumėte klausytis, sąraše bakstelėkite pageidaujamą kanalą.
Radijo parankinių įtraukimas ir
šalinimas
1.
Bakstelėkite
, kad įtrauktumėte kanalą
į dažnio diapazono parankinius ir radijo
parankinių programėlę.
2. Bakstelėkite Biblioteka, pasirinkite
Redaguoti ir bakstelėkite , kad pašalintumėte radijo kanalą iš parankinių.
Kai radijo kanalas įrašomas iš radijo stočių
sąrašo, radijas automatiškai ieškos geriausio
dažnio. Tačiau jeigu radijo kanalas įrašoma iš
550
•
•
•
•
•
•
•
Radijas (p. 547)
Radijo įjungimas (p. 547)
Radijo stočių paieška (p. 549)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 548)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 550)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 117)
Radijo imtuvo nuostatos
Galima aktyvinti ir išaktyvinti įvairias radijo
funkcijas.
Kelių eismo pranešimų atšaukimas
Eismo pranešimų ir pan. transliaciją galima laivairo dešiniokinai pertraukti, paliečiant
joje klaviatūroje arba Atšaukti centriniame
ekrane.
Radijo funkcijų aktyvinimas ir
išaktyvinimas
Nuvilkite žemyn viršutinį rodinį ir pasirinkite
Nuostatos Medija bei pageidaujamą radijo
dažnio diapazoną, kad pamatytumėte pasiekiamas funkcijas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
FM radijas
• Rodyti transliacijos informaciją: rodoma
informacija apie programos turinį, atlikėjus
ir kt.
• Sulaikyti programos pavadinimą: pažymėkite, kad programos pavadinimas nuolat neslinktų. Vietoj to jis po 20 sekundžių
sustabdomas.
• Pasirinkite pranešimus:3
- Vietiniai trukdžiai: pertraukiamas medijos leidimas ir imama transliuoti informacija apie netoliese esančius kelių eismo
įvykius. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į
ankstesnį medijos šaltinį. Funkcija
Vietiniai trukdžiai yra geografiniu požiūriu apribota funkcijos Kelių eismo
pranešimai versija. Tuo pat metu reikia
aktyvinti funkciją Kelių eismo
pranešimai.
- Žinios : pertraukiamas medijos leidimas
ir transliuojamos žinios. Pasibaigus žinių
transliacijai, grįžtama į ankstesnį medijos
šaltinį.
- Signalizacija: pertraukiamas medijos
leidimas ir siunčiami perspėjimai apie
dideles avarijas bei nelaimes. Pasibaigus
pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos
šaltinį.
3 Ne
gus pranešimui, grįžtama į ankstesnį
medijos šaltinį.
- Kelių eismo pranešimai: pertraukiamas
medijos leidimas ir transliuojama informacija apie kelių eismo įvykius. Pasibaigus
pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos
šaltinį.
- Signalizacija: pertraukiamas medijos
leidimas ir siunčiami perspėjimai apie
dideles avarijas bei nelaimes. Pasibaigus
pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos
šaltinį.
DAB* (skaitmeninis radijas)
• Rikiuoti paslaugas: kanalų rikiavimo
parinktis. Pagal abėcėlę arba paslaugos
numerį.
- Kelių eismo naujienos: priima informaciją apie kelių eismo įvykius.
• DAB-DAB perdavimas: įjungiama susie-
- Naujausios žinios: priima žinias.
jimo su DAB funkcija. Jei radijo stoties priėmimas nutrūksta, automatiškai randama
kita stotis, esanti kitoje stočių grupėje
(ansamblyje).
- Transporto naujienos: priima informaciją apie viešąjį transportą, pvz., keltų ir
traukinių tvarkaraščius.
- Įspėjimas / paslaugos: priima informaciją apie mažesnės svarbos (nei pavojaus
signalo funkcija) incidentus, pvz., energijos
tiekimo trūkius.
• DAB-FM perdavimas: įjungiama susiejimo su DAB ir FM funkcija. Jeigu radijo
stoties priėmimas nutrūksta, automatiškai
ieškoma alternatyvaus FM dažnio.
• Rodyti transliacijos informaciją: pažymėkite, kad parodytumėte radijo tekstą
arba pasirinktus jo tipus, pvz., atlikėją.
• Rodyti su programa susijusius vaizdus:
pasirinkite, ar rodyti programų vaizdus
ekrane.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 547)
Skaitmeninis radijas* (p. 552)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 138)
• Pasirinkite pranešimus: pasirinkite tipus
pranešimų, kurie bus priimami grojant
DAB. Pasirinktieji pranešimai pertrauks
medijos atkūrimą ir bus pagroti. Pasibai-
visos stotys palaiko visus pranešimų tipus.
* Parinktis / priedas. 551
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
RDS radijas
Susijusi informacija
RDS („Radio Data System“), radijas gali automatiškai persijungti į stipriausią signalą. RDS
leidžia, pvz., priimti eismo informaciją ir ieškoti tam tikrų tipų programų.
RDS sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM
diapazono siųstuvas, veikiantis tokiame tinkle,
siunčia informaciją, kuri suteikia RDS radijo
imtuvui tokias funkcijas:
•
•
•
Suprastėjus girdimumui, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų tipų arba eismo informacijos.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo
metu transliuojamą radijo programą.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS
arba naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo dalis.
Transliuojant žinias ar kelių eismo pranešimą,
radijuje gali būti perjungtos stotys, pertraukiant dabar naudojamą garso šaltinį. Pvz., jei
tuo metu veikė CD grotuvas*, jis bus pristabdytas. Radijas grąžina ankstesnį garso šaltinį ir
garsumą, kai nustatytas programos tipas nieko
nebetransliuoja. Kad grįžtumėte atgal anksvairo dešiniojoje klaviačiau, paspauskite
tūroje arba palieskite Atšaukti centriniame
ekrane.
552
Radijas (p. 547)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 550)
Skaitmeninis radijas*
Skaitmeninis radijas (DAB4) – tai radijo skaitmeninė transliavimo sistema. Radijas dera su
DAB, DAB+ ir DMB5 standartais.
Radiją galima valdyti naudojant balso atpažinimo funkciją, vairo klaviatūrą arba
centrinį ekraną.
Skaitmeninio radijo programėlė centriniame ekrane
paleidžiama iš programėlių
rodinio.
Skaitmeninis radijas grojamas taip pat kaip ir
kitų dažnio diapazonų radijas, pvz., FM. Be
galimybės pasirinkti grojimą per Stotys,
Parankiniai ir Žanrai, papildomai yra galimybė pasirinkti grojimą iš antrinių kanalų ir
Grupės. Ansamblis – tai tuo pačiu dažniu
transliuojančių radijo stočių rinkinys (kanalų
grupė).
Jei radijo kanalas perduoda logotipą, jis atsisiunčiamas ir parodomas šalia stoties pavadinimo (atsisiuntimo trukmė būna įvairi).
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
DAB antrinis kanalas
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz.,
gali būti pagrindinės programos transliacijos
kitomis kalbomis. Antrinės radijo stotys stočių
sąraše rodomos su rodyklės ženklu.
Susijusi informacija
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio
radijo*
Ši funkcija leidžia skaitmeniniam radijo imtuvui (DAB) persijungti nuo silpno arba nutrūkusio kanalo signalo prie to paties kanalo stipresnio signalo kitoje kanalų grupėje (ansamblyje), naudojantis DAB ir (arba) DAB ir FM
diapazonais.
•
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio radijo*
(p. 553)
•
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties
keitimas (p. 548)
•
•
Radijo stočių paieška (p. 549)
2. Paspauskite Medija
Įrašykite radijo kanalus Radijo parankinių
programėlėje (p. 550)
•
•
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
3. Norėdami aktyvinti / deaktyvinti atitinkamas funkcijas, pažymėkite arba nuimkite
žymą nuo DAB-DAB perdavimas ir (arba)
DAB-FM perdavimas.
Radijo imtuvo nuostatos (p. 550)
DAB-DAB ir DAB-FM susiejimas
1.
Medijos leistuvas
Medijos leistuvas gali groti muziką iš CD grotuvo* arba prie USB prievado ar „Bluetooth“
ryšiu prijungtų išorinių garso šaltinių. Jis gali
leisti vaizdo įrašus per USB prievadą.
Prijungus automobilį prie interneto, atvėrus
programėles taip pat galima klausytis internetinio radijo, garso knygų ir naudotis muzikos
paslaugomis.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
DAB.
Susijusi informacija
•
•
•
Skaitmeninis radijas* (p. 552)
Radijas (p. 547)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 550)
Medijos leistuvas valdomas iš
centrinio ekrano, tačiau keletą
funkcijų galima reguliuoti klaviatūra dešinėje vairo pusėje
arba balsu.
Radijas veikia medijos leistuve ir aprašytas
atskiriame skirsnyje.
4 Digital
5 Digital
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
}}
* Parinktis / priedas. 553
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 554)
Medijos valdymas ir keitimas (p. 556)
Medijos paieška (p. 557)
Taikomosios programos (p. 544)
Radijas (p. 547)
CD grotuvas* (p. 558)
Medijos transliacijos
Medijos grotuvas valdomas iš centrinio
ekrano. Keletą funkcijų taip pat galima valdyti
klaviatūra dešinėje vairo pusėje arba balsu.
CD*
1. Įdėkite kompaktinį diską.
2. Atverkite programėlę CD iš programėlių
rodinio.
Medijos leistuvas taip pat valdo radijo imtuvą,
kuris aprašytas atskirame skirsnyje.
3. Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
Medijos šaltinio įjungimas
USB atmintis
1. Prijunkite USB atmintuką.
Vaizdo įrašas (p. 558)
2. Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
Medija „Bluetooth®“ ryšiu (p. 560)
Medija per USB jungtį (p. 560)
3. Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Programėlių rodinys. (Bendrinis vaizdas: bazinės programėlės priklauso nuo rinkos ir modelio.)
554
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Mp3 grotuvas ir iPod®
PASTABA
Atkūrimui pradėti iš iPod naudokite „iPod“
programėlę (ne USB).
Kai garso šaltiniu naudojamas iPod, automobilio garso ir medijos sistema rodo
meniu struktūrą, panašią į iPod leistuvo
meniu struktūrą.
1.
Prijunkite medijos šaltinį.
2. Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
3. Atverkite programėlę (iPod, USB) iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
Medija su interneto ryšiu
Medijos grojimas iš interneto ryšį turinčių programėlių:
1.
Prijunkite automobilį prie interneto.
2. Programėlių rodinyje atverkite dabartinę
programėlę.
> Pradedamas atkūrimas.
Perskaitykite atskirą skirsnį apie tai, kaip atsisiunčiamos programėlės.
Vaizdo įrašas
1. Prijunkite medijos šaltinį.
•
•
•
•
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 545)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Vaizdo įrašas (p. 558)
Apple® CarPlay®* (p. 563)
Android Auto* (p. 567)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Derantys medijos formatai (p. 562)
3. Jei pageidaujate transliacijos, palieskite
norimo punkto antraštę.
> Pradedamas atkūrimas.
Apple CarPlay
„CarPlay“ aprašyta atskirame skirsnyje.
2. Prijunkite medijos šaltinį.
Android Auto
„Android Auto“ aprašyta atskirame skirsnyje.
4. Atverkite programėlę Bluetooth iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
•
•
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“ ryšiu
(p. 560)
2. Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
Per „Bluetooth“ prijungtas įrenginys
1. Aktyvinkite „Bluetooth“ medijos šaltinyje.
3. Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 118)
Radijas (p. 547)
Medijos valdymas ir keitimas (p. 556)
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 561)
* Parinktis / priedas. 555
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Medijos valdymas ir keitimas
Medijos leidimą galima valdyti balsu, vairo
klaviatūra arba per centrinį ekraną.
Medijos leistuvą galima valdyti naudojant balso atpažinimo funkciją, vairo klaviatūrą
arba centrinį ekraną.
Kūrinio / dainos keitimas – palieskite pageidaujamą kūrinį centriniame ekrane, paspausarba
po centriniu ekranu arba
kite
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Greitas persukimas pirmyn / judėjimas laiku –
palieskite laiko ašį centriniame ekrane ir nuvilkite į šoną arba paspauskite ir palaikykite
arba
po centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Medijos keitimas – pasirinkite iš ankstesnių
šaltinių programėlėje, programėlių rodinyje,
paspauskite pageidaujamą programėlę arba
pasirinkite vairo dešiniąja klaviatūra, iš progra.
mėlių meniu
Biblioteka – šis mygtukas
spaudžiamas norint, kad būtų
transliuojama iš bibliotekos.
Garsumas – norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, sukite valdymo rankenėlę, esančią po centriniu ekranu, arba paspauskite
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Paleidimas / pristabdymas – palieskite grojamos dainos atvaizdą, fizinį mygtuką po centrivairo dešiniojoje klaviatūniu ekranu arba
roje.
556
Panašus – spauskite šį mygtuką, jei norite kad
„Gracenote“ ieškotų panašios
muzikas USB įrenginyje ir iš
jo sudarytų grojaraštį. Grojaraštyje gali būti daugiausia
50 dainų.
Maišyti – šis mygtukas
spaudžiamas norint, kad būtų
sukeista grojimo tvarka.
Keisti įtaisą – paspauskite šį
mygtuką, kad perjungtumėte
USB įrenginius, jei jų prijungti
keli.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 553)
Medijos paieška (p. 557)
Garso nuostatos (p. 542)
Taikomosios programos (p. 544)
Gracenote® (p. 557)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Medijos paieška
Susijusi informacija
Galima ieškoti pagal atlikėją, kompozitorių,
dainos pavadinimą, albumą, vaizdo klipą,
garso knygą, grojaraštį ir (jei automobilis prijungtas prie interneto) tinklalaides (skaitmeninė medija internetu).
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 553)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Medijos transliacijos (p. 554)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 143)
Gracenote®
„Gracenote“ identifikuoja atlikėjus, albumus,
dainų pavadinimus ir susijusius vaizdus, kurie
rodomi atkūrimo metu.
„Gracenote MusicID®“ – tai muzikos atpažinimo standartas. Informacija apie muziką gali
būti pateikta identifikuojant ir analizuojant
metaduomenis muzikos failuose. Iš įvairių šaltinių gaunami metaduomenys kartais gali būti
nenuoseklūs arba neišsamūs.
„Gracenote“ gali fonetiškai apdoroti atlikėjų,
albumų pavadinimus ir žanrus, kad galėtumėte
lengvai balsu duoti komandas muzikai groti.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Medija
1.
Spauskite
.
> Atveriama paieška su klaviatūra.
2. Įveskite paieškos terminus.
3. Spauskite Ieškoti.
> Vykdoma prijungtų įrenginių paieška ir
jos rezultatai pateikiami pagal kategorijas.
Perbraukite per ekraną į šoną, kad parodytumėte kiekvieną kategoriją atskirai.
Gracenote®.
3. Pasirinkite „Gracenote“ duomenų nuostatas:
• Gracenote® internetinė paieška – „Gracenote“ internetinėje duomenų bazėje ieškoma atkuriamos medijos.
• „Gracenote®“ rezultatai – nustatoma,
kaip Gracenote duomenys turi būti rodomi
kelių paieškų rezultatuose.
1 – naudojami pradiniai failo duomenys.
2 – naudojami Gracenote duomenys.
3 – galima rinktis „Gracenote“ arba originalius duomenis.
}}
* Parinktis / priedas. 557
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
• Nėra – nerodomi jokie rezultatai.
CD grotuvas*
Vaizdo įrašas
Gracenote naujinimas
Medijos leistuvas gali groti kompaktinius diskus su derančiais garso failais.
Vaizdo įrašus, esančius per USB jungtį prijungtuose įrenginiuose, galima peržiūrėti naudojant medijos leistuvą.
Automobiliui pradėjus važiuoti, nerodomas
joks vaizdas, o tik atkuriamas garsas. Vaizdas
vėl rodomas kai automobilis stovi.
Gracenote duomenų bazės turinys yra nuolat
naujinamas. Atsisiųskite paskutinį naujinį, kad
galėtumėte naudotis patobulinimais.
Dėl informacijos ir atsisiuntimo žr.
support.volvocars.com.
Informacijos apie derančius medijos formatus
rasite atskirame skirsnyje.
Susijusi informacija
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 554)
Susijusi informacija
Garso ir medijos licencijos sutartis
(p. 589)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
•
•
•
•
Vaizdo įrašo leidimas (p. 559)
Transliavimas su DivX® (p. 559)
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos (p. 559)
Derantys medijos formatai (p. 562)
Disko išstūmimo mygtukas.
Susijusi informacija
•
•
•
558
Medijos transliacijos (p. 554)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 162)
Derantys medijos formatai (p. 562)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Vaizdo įrašo leidimas
Transliavimas su DivX®
Vaizdo įrašai leidžiami naudojant programėlę
USB iš programėlių rodinio.
1. Medijos šaltinio (USB įrenginio) prijungimas.
Šis DivX
įrenginys turi būti įregistruotas, kad galėtų rodyti įsigytus DivX vaizdo
filmus pagal užsakymą (angl. Video-onDemand, VOD).
2. Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
1.
3. Paspauskite norimą leisti pavadinimą.
> Pradedamas atkūrimas.
2. Palieskite Vaizdo įrašas DivX® VOD ir
gaukite registracijos kodą.
Rasti vaizdo įrašų failus gali būti problemiška,
jeigu USB įrenginyje yra ir muzikos įrašai, ir
garso takeliai. Šiuo atveju vaizdo įrašų failus
galima surasti nuėjus į Biblioteka ir pasirinkus
vaizdo įrašų skirtuką.
3. Eikite į vod.divx.com kad gautumėte daugiau informacijos ir užbaigtumėte registraciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaizdo įrašas (p. 558)
Transliavimas su DivX® (p. 559)
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos (p. 559)
Certified®
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos
Vaizdo įrašų leidimui galima pakeisti tam tikras kalbos nuostatas.
Kai vaizdo leistuvas veikia viso ekrano režimu
arba atvėrus viršutinį rodinį ir paspaudus
Nuostatos Medija Vaizdo įrašas,
galima reguliuoti šias nuostatas: Garso kalba
ir Subtitrų kalba.
Susijusi informacija
•
Vaizdo įrašas (p. 558)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaizdo įrašas (p. 558)
Vaizdo įrašo leidimas (p. 559)
Vaizdo įrašų leidimo nuostatos (p. 559)
Derantys medijos formatai (p. 562)
Derantys medijos formatai (p. 562)
559
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Medija „Bluetooth®“ ryšiu
Automobilio medijos leistuvas turi
„Bluetooth“ technologiją, jis gali be laidų
groti garso failus iš išorinių „Bluetooth“ įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų ir planšetinių
kompiuterių.
Norint, kad medijos leistuvu būtų galima belaidžiu būdu groti garso failus iš išorinio įrenginio, šis turi būti pirmiausia prijungtas prie
automobilio „Bluetooth“ ryšiu.
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“ ryšiu
(p. 560)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
•
•
Medijos transliacijos (p. 554)
Derantys medijos formatai (p. 562)
Kaip prijungti įrenginį
„Bluetooth®“ ryšiu
Prijunkite „Bluetooth®“ įrenginį prie automobilio, kad galėtumėte belaidžiu būdu groti
mediją ir suteikti automobiliui interneto ryšį
(kur įmanoma).
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi
belaidį „Bluetooth®“ ryšį, tačiau ne visi jie
visiškai dera su automobiliu.
Daugiau informacijos apie suderinamumą
rasite support.volvocars.com.
Medija per USB jungtį
Prie garso sistemos per automobilio USB
prievadą galima prijungti išorinį garso šaltinį,
pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą.
Įrenginiai su pakartotinai įkraunamais maitinimo elementais įkraunami, jei jie prijungti per
USB ir nustatyta I, II uždegimo padėtis arba
veikia variklis.
Išorinio šaltinio turinį galima įkelti greičiau, jei
jis sudarytas iš suderinamų formatų. Per USB
prievadą taip pat galima leisti vaizdo failus.
Medijos įrenginio prijungimo procedūra yra
tokia pati, kaip ir telefono prijungimo prie automobilio naudojantis „Bluetooth®“ ryšiu.
Tam tikri MP3 grotuvai turi savo failų sistemą,
su kuria automobilis nedera.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Susijusi informacija
Medija „Bluetooth®“ ryšiu (p. 560)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
Medijos transliacijos (p. 554)
•
•
•
•
•
•
560
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 561)
Medijos transliacijos (p. 554)
Vaizdo įrašas (p. 558)
Uždegimo padėtys (p. 474)
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 561)
Apple® CarPlay®* (p. 563)
Android Auto* (p. 567)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip prijungti įrenginį per USB
prievadą
•
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 561)
Techninės USB įrenginių
specifikacijos
Prie garso sistemos per automobilio vieną iš
USB prievadų galima prijungti išorinį garso
šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą.
Naudojant „Apple CarPlay“* ir
„Android Auto*“, telefoną reikia jungti prie
USB prievado baltu rėmeliu (kai yra du USB
prievadai).
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 563)
Norint perskaityti USB įrenginio turinį, jis turi
atitikti toliau nurodytas specifikacijas.
Centriniame ekrane atkūrimo metu aplankų
struktūra nerodoma.
Android Auto* (p. 567)
Maksimalus skaičius
Failai
15 000
Aplankai
1 000
Aplankų lygiai
8
Grojaraščiai
100
Grojaraščio punktai
1 000
Poaplankiai
Neribojama
Techninė USB A jungties specifikacija
USB įvadai (A tipo) tuneliniame valdymo pulte.
Nutieskite kabelį pirmyn, kad jis nebūtų prispaustas
uždarant dangtelį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 554)
Medija per USB jungtį (p. 560)
Medijos leistuvas (p. 553)
•
•
•
•
A tipo jungtis
2.0 versija
Įtampa: 5 V
Srovės stipris: maks. 2,1 A
Susijusi informacija
•
Medija per USB jungtį (p. 560)
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 561)
* Parinktis / priedas. 561
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Derantys medijos formatai
Medijai atkurti reikia naudoti toliau nurodytus
failų formatus.
Garso failai
Formatas
MP3
Failo plėtinys
.mp3
Kodekas
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (suderintas su mp3),
MP3 HD (suderintas su mp3)
Failo plėtinys
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
Paantraštės
Formatas
Failo plėtinys
Antrinė žiūryklė
.sub
„SubRip“
.srt
SSA
.ssa
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC
(MPEG-4 part III
Audio), HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
Profilis
DivX Home Theater
FLAC
.flac
FLAC
Vaizdo kodekas
DivX, MPEG-4
Vaizdo failai
562
Formatas
DivX®
„DivX“ sertifikuotieji įrenginiai buvo išbandyti
atkuriant aukštos kokybės „DivX“ (.divx, .avi)
vaizdo turinį. Jei yra „DivX“ logotipas, vadinasi,
galite leisti „DivX“ filmus.
Failo plėtinys
Skiriamoji
geba
720x576
Formatas
MP4
.mp4, m4v
Sparta bitais
4.8Mbps
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Kadrų dažnis
30 fps
Failo plėtinys
.divx, .avi
Maksimalus
failo dydis
4 GB
Garso kodekas
MP3, AC3
Paantraštės
XSUB
Specialios
funkcijos
Daugybinės paantraštės,
daugeriopas garsas, atlikimo tęsimas
Nuoroda
Atitinka visus DivX Home
Theater profilio reikalavimus. Apsilankykite
divx.com ir sužinokite daugiau apie programinės
įrangos priemones, padėsiančias paversti jūsų failus į DivX Home Theater
vaizdo failus.
Susijusi informacija
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 553)
Vaizdo įrašas (p. 558)
Transliavimas su DivX® (p. 559)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Apple® CarPlay®*
„ CarPlay“ siūlo galimybę klausytis muzikos,
skambinti telefonu, gauti nurodymus, siųsti ir
priimti žinutes bei naudotis „Siri“. Visa tai
galėsite daryti nenukreipdami dėmesio nuo
kelio.
„CarPlay“ veikia su tam tikrais „iOS“ įrenginiais. Jei
automobilis dar neturi
„CarPlay“, sistemą galima
įrengti papildomai. Dėl
„CarPlay“ įrengimo susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Informacijos apie tai, kokios programėlės
palaikomos ir kokie „iOS“ įrenginiai suderinami, rasite „Apple“ interneto svetainėje
www.apple.com/ios/carplay/. Naudojant su
„CarPlay“ nesuderinamas programėles, kartais
gali nutrūkti ryšys tarp įrenginio ir automobilio.
Atminkite: „Volvo“ neatsako už „CarPlay“
turinį.
Naudojantis žemėlapio navigacijos paslauga
per „CarPlay“, orientavimas nevyksta vairuotojo ekrane ir projekciniame rodinyje: tik centriniame ekrane.
Kai navigacija paleidžiama per „Apple“
„CarPlay“, vykstantis pačio automobilio siste-
6 „Apple“
mos nuoseklių važiavimo nuorodų rodymas
baigsis.
„CarPlay“ programėles galima valdyti naudojantis centriniu ekranu, „iOS“ įrenginiu arba
vairo dešiniąja klaviatūra (taikoma tam tikroms
funkcijoms). Programėlės taip pat valdomos
balsu, per Siri. Paspaudus ir ilgai palaikius
, įjungiama Siri valdymo
vairo mygtuką
balsu funkcija, o paspaudus trumpai aktyvinama automobilio vidinė valdymo balsu funkcija. Jei „Siri“ nutrūksta per anksti, paspaus6.
kite ir palaikykite vairo mygtuką
•
•
Balso atpažinimas (p. 159)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 148)
Naudodami Apple CarPlay, patvirtinate
žiną tokią informaciją: Apple CarPlay – tai
Apple Inc. paslauga, teikiama pagal jos
sąlygas ir nuostatas. Taigi, Volvo Cars
neatsako už Apple CarPlay arba jos
funkcijas ir programas. Naudojantis Apple
CarPlay, tam tikra informacija iš jūsų
automobilio (įskaitant jo buvimo vietą) yra
persiunčiama į jūsų iPhone. Volvo Cars
teigimu jūs patys visiškai atsakote už tai,
kaip jūs ir bet kokie kiti asmenys naudojasi
Apple CarPlay.
Susijusi informacija
•
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“*
(p. 564)
•
„Apple® CarPlay®“* nuostatos (p. 565)
ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
* Parinktis / priedas. 563
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“*
Norint naudotis „CarPlay“, „Siri“ valdymo
balsu funkcija turi būti aktyvinta jūsų „iOS“
įrenginyje. Įrenginį taip pat reikia prijungti
prie interneto per „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio
tinklą, kad veiktų visos funkcijos.
Prijunkite „iOS“ įrenginį ir paleiskite
„CarPlay“
PASTABA
„CarPlay“ galima naudoti, jei „Bluetooth“
deaktyvintas. Taigi, aktyvinus „CarPlay“,
tampa nepasiekiamas prie automobilio
„Bluetooth“ ryšiu prijungtas telefonas arba
medijos leistuvas. Todėl, norint prijungti
automobilio programėles prie interneto, reikia naudoti alternatyvų interneto šaltinį.
Naudokite „Wi-Fi“ ryšį arba automobilio
įtaisytąjį modemą*.
Norėdami įjungti „CarPlay“ iš „iOS“ įrenginio,
kuris anksčiau nebuvo prijungtas:
1.
564
Prijunkite „iOS“ įrenginį prie USB prievado, pasitelkdami „CarPlay“. Ten, kur yra
du USB prievadai, reikia naudoti prievadą
su baltu rėmeliu.
2. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„CarPlay“ ir pateikiamos derančios programėlės.
3. Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Paleidimas CarPlay
Norėdami įjungti „CarPlay“ iš „iOS“ įrenginio,
kuris anksčiau buvo prijungtas:
1.
Prijunkite „iOS“ įrenginį į USB prievadą.
Ten kur yra du USB prievadai, reikia naudoti prievadą baltu rėmeliu aplink jį.
> Jeigu pasirinkta automatinio paleidimo nuostata, bus rodomas įrenginio
pavadinimas. „CarPlay“ plytelė atidaroma automatiškai, kai prijungiant
„iOS“ įrenginį rodomas namų vaizdas.
2. Jei plytelė su „CarPlay“ automatiškai neatsidaro, palieskite įrenginio pavadinimą.
Atveriamas antrinis rodinys su „CarPlay“ ir
pateikiamos derančios programėlės.
4. Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
„CarPlay“ veikia foniniu režimu, jei paleidžiama
kita programėlė, arba jau yra aktyvi toje
pačioje plytelėje prijungimo metu. Jei norite
vėl parodyti „CarPlay“ antriniame rodinyje,
palieskite „CarPlay“ piktogramą programėlių
rodinyje.
Ryšio perjungimas tarp „CarPlay“ ir
„iPod“
Iš „CarPlay“ į „iPod“
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Eikite į Ryšys
Apple CarPlay.
3. Nuimkite varnelę nuo „iOS“ įrenginio, kurį
prijungus USB kabeliu neturi būti automatiškai paleidžiama „CarPlay“.
4. Atjunkite ir prijunkite „iOS“ įrenginį prie
USB įvado.
5. Atverkite programėlę iPod iš programėlių
rodinio.
3. Jei programėlė aktyvi toje pačioje plytelėje, palieskite Apple CarPlay programėlės rodinyje.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„CarPlay“ ir pateikiamos derančios programėlės.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Apple® CarPlay®“* nuostatos
Iš „iPod“ į „CarPlay“
1. Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
„iOS“ įrenginio, prijungto per „CarPlay“8,
nuostatos.
2. Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
Automatinis paleidimas
3. Atjunkite ir prijunkite „iOS“ įrenginį prie
USB įvado.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios programėlės7.
2. Eikite į Ryšys
kite nuostatą:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
•
Pažymėkite langelį – „CarPlay“ bus
paleidžiama automatiškai, prijungus
USB kabelį.
•
Nuimkite varnelę nuo langelio –
„CarPlay“ nebus paleidžiama automatiškai, prijungus USB kabelį.
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 561)
•
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 563)
„Apple® CarPlay®“* nuostatos (p. 565)
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 581)
•
Automobilio prijungimas prie interneto
naudojantis automobiliniu modemu (SIM
kortele) (p. 582)
•
Balso atpažinimas (p. 159)
Apple CarPlay ir pasirin-
2. Palieskite Garsas Sistemos garsas ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
Susijusi informacija
•
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 563)
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“* (p. 564)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 148)
Jeigu automobiliu bendrai naudojasi daug
žmonių, pvz., jeigu jis tarnybinis, verta paminėti, kad vienu metu sąraše galima laikyti iki
20 „iOS“ įrenginių. Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį, seniausias panaikinamas.
Norint panaikinti sąrašą, centriniame ekrane
nuostatos turi būti nustatomos iš naujo (gamyklinis nustatymas iš naujo).
Sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
7 „Apple“, „CarPlay“, „iPhone“ ir „iPod“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys
8 „Apple“ ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
„Apple Inc.“
* Parinktis / priedas. 565
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Apple® CarPlay®*“ naudojimo
patarimai
Toliau pateikiami keli naudingi patarimai, kaip
naudotis „CarPlay®“.
• Atnaujinkite savo „iOS“ įrenginį, įdiegdami
naujausią operacinės sistemos „iOS“ versiją, ir užtikrinkite, kad būtų atnaujintos
programėlės.
•
Kilus problemų su „CarPlay“, atjunkite
„iOS“ įrenginį nuo USB prievado ir prijunkite iš naujo. Kitu atveju pamėginkite
uždaryti neveikiančią programėlę įrenginyje ir po to iš naujo ją paleisti, arba
pabandykite uždaryti visas programėles ir
iš naujo paleisti savo įrenginį.
•
Jei programėlės nepasirodo paleidžiant
„CarPlay“ (juodas ekranas), pamėginkite
sumažinti ir išskleisti „CarPlay“ plytelę.
•
Naudojant su „CarPlay“ nesuderinamas
programėles, kartais gali nutrūkti ryšys
tarp „iOS“ įrenginio ir automobilio. Informacijos apie palaikomas programėles ir
suderinamus įrenginius galima rasti
„Apple“ interneto svetainėje. Taip pat
galite atlikti „CarPlay“ paiešką parduotuvėje „App Store“, kur rasite informacijos
apie programėles, derančias su „CarPlay“.
•
•
Jeigu įrenginys su automobiliu sujungtas
per „Bluetooth“, naudojant „CarPlay“ šis
ryšys bus pertrauktas. Atkurkite interneto
ryšį automobilyje įjungdami interneto
bendrinimą per įrenginio „Wi-Fi“ interneto
prieigos tašką.
•
Kai kurios „CarPlay“ funkcijos (pvz., balso
skambučiai ir pranešimai) reiškia, kad
paties automobilio funkcijos nenaudojamos, todėl „CarPlay“ rodoma automatiškai. Jei nepageidaujate šio veikimo, panaikinkite lygiavertės funkcijos pasirinkimą
„CarPlay“ prie telefono pranešimų nuostatų.
•
„CarPlay“ veikia tik su „iPhone“9.
Susijusi informacija
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 563)
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 581)
PASTABA
Pasiekiamumas ir funkcijos priklauso nuo
rinkos.
Naudojantis „Siri“ galima rašyti ar diktuoti
ir garsiai perskaityti pranešimus. Pranešimai skaitomi ir diktuojami ta kalba, kuri
9 „Apple“,
566
pasirinkta „Siri“ nuostatose. Rašant arba
diktuojant pranešimą, centriniame ekrane
nebus rodoma jokio teksto, vietoje to tekstas bus rodomas „iOS“ įrenginyje. Kai naudojama „Siri“ atminkite, kad tam naudojami telefono mikrofonai ir kad todėl
kokybė priklauso nuo telefono padėties.
„CarPlay“ ir „iPhone“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Android Auto*
„Android Auto“ leidžia klausytis muzikos,
skambinti telefonu, gauti nuorodas ir naudotis
prijungtame „Android“ įrenginyje esančiomis
automobiliui pritaikytomis programėlėmis.
„Android Auto“ veikia su tam tikrais
„Android“ įrenginiais.
galima išaktyvinti automatinio paleidimo galimybę.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
Kaip naudotis „Android Auto“* (p. 568)
„Android Auto“ nuostatos* (p. 568)
Kai įrenginys prijungtas prie „Android
Auto“, galima transliuoti turinį per
„Bluetooth“ į kitą medijos leistuvą. Kol naudojama „Android Auto“, būna aktyvus ir
„Bluetooth“ ryšys.
Naudojantis žemėlapio navigacijos paslauga
per „Android Auto“, orientavimas nevyksta vairuotojo ekrane ir projekciniame rodinyje: tik
centriniame ekrane.
Informacijos apie tai, kokios programėlės
palaikomos ir kokie „Android“ įrenginiai suderinami, rasite interneto svetainėje
www.android.com/auto/. Informacijos apie
trečiųjų šalių programėles pateikiama „Google
Play“. Atminkite: „Volvo“ neatsako už
„Android Auto“ turinį.
„Android Auto“ paleidžiama iš programėlių
rodinio. Vieną kartą paleidus „Android Auto“,
programėlė kitą kartą paleidžiama automatiškai, kai tik prijungiamas įrenginys. Nuostatose
„Android Auto“ galima valdyti centriniame
ekrane, naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
arba valdymo balsu funkcija. Laikant nuspaudus vairo mygtuką
, paleidžiamas „Google
Assistant“, o trumpas paspaudimas jį išjungia.
Naudodami Android Auto, jūs patvirtinate
žiną, kad: Android Auto yra Google Inc.
paslauga, teikiama pagal jos sąlygas ir
nuostatas. Volvo Cars neatsako už Android
Auto, jos funkcijas ar programas. Kai
naudojate Android Auto, jūsų automobilis
siunčia tam tikrą informaciją (įskaitant jo
buvimo vietą) į jūsų prijungtą Android
telefoną. Jūs visiškai atsakote už tai, kaip
jūs ir bet kuris kitas asmuo naudoja
Android Auto.
* Parinktis / priedas. 567
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip naudotis „Android Auto“*
Norint naudoti Android Auto programėlę, ją
reikia įdiegti savo „Android“ įrenginyje, kurį
reikia prijungti prie automobilio USB prievado.
PASTABA
Kad būtų galima įdiegti „Android Auto“,
automobilyje turi būti du USB prievadai
(USB šakotuvas)*. Jei automobilyje – tik
vienas USB prievadas, „Android Auto“ naudoti negalėsite.
Jei „Android“ buvo prijungtas anksčiau
1. Prijunkite savo įrenginį prie USB lizdo
baltu rėmeliu.
> Jeigu pasirinkta automatinio paleidimo nuostata, rodomas įrenginio
pavadinimas.
2. Bakstelėkite įrenginio pavadinimą: atveriama plytelė su „Android Auto“ ir rodomos suderinamos programėlės.
Jei „Android“ prijungiamas pirmą kartą
1. Prijunkite savo „Android“ įrenginį prie USB
prievado baltu rėmeliu.
3. Jei neparinkta automatinio paleidimo
nuostata – programėlių rodinyje atverkite
programėlę Android Auto.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Android Auto“ ir pateikiamos derančios programėlės.
2. Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
4. Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
3. Programėlių rodinyje palieskite Android
Auto.
Jei tame pačiame antriniame rodinyje paleidžiama kita programėlė, „Android Auto“ vykdoma fone. Jei norite vėl parodyti
„Android Auto“ antriniame rodinyje, palieskite
„Android Auto“ piktogramą programėlių rodinyje.
4. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Android Auto“ ir pateikiamos derančios programėlės.
5. Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Susijusi informacija
•
•
•
•
568
Android Auto* (p. 567)
„Android Auto“ nuostatos* (p. 568)
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 561)
Balso atpažinimas (p. 159)
„Android Auto“ nuostatos*
„Android“ įrenginio, pirmą kartą prijungto
naudojant „Android Auto“, nuostatos.
Automatinis paleidimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Ryšys Android Auto ir
pasirinkite nuostatą:
•
Pažymėkite langelį – „Android Auto“
bus paleidžiama automatiškai, prijungus USB kabelį.
•
Nuimkite varnelę nuo langelio –
„Android Auto“ nebus paleidžiama
automatiškai, prijungus USB kabelį.
Sąraše gali būti laikoma iki 20 „Android“ įrenginių. Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują
įrenginį, seniausias panaikinamas.
Norint išvalyti sąrašą, reikia atkurti gamyklines
nuostatas.
Sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Palieskite Garsas Sistemos garsas ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Susijusi informacija
•
•
•
Android Auto* (p. 567)
Kaip naudotis „Android Auto“* (p. 568)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 148)
„Android Auto“* naudojimo
patarimai
Toliau pateikiami keli naudingi patarimai, kaip
naudotis „Android Auto“.
• Pasirūpinkite, kad programėlės būtų
atnaujintos.
•
Užvesdami automobilį palaukite, kol pasileis centrinis ekranas, prijunkite įrenginį ir
tada programėlių rodinyje atidarykite
„Android Auto“.
•
Kilus problemų su „Android Auto“, atjunkite savo „Android“ įrenginį nuo USB prievado ir po to vėl prijunkite per USB. Arba
pamėginkite uždaryti programėlę įrenginyje ir po to paleisti ją iš naujo.
•
Prijungus įrenginį prie „Android Auto“
galima ir toliau atkurti mediją per
„Bluetooth“ į kitą medijos leistuvą.
„Bluetooth“ funkcija yra įjungta kai naudojama „Android Auto“.
•
Jeigu „Android Auto“ piktograma papilkinta, reiškia kad neprijungtas joks įrenginys. Kai prijungsite savo įrenginį, ši piktograma ims šviesti. Jeigu piktogramos
nematyti visai, reiškia šis automobilis
nepalaiko įrenginio prijungimo šiam tikslui.
•
Jeigu įrenginys su automobiliu sujungtas
per „Bluetooth“, naudojant „Android Auto“
šis ryšys bus pertrauktas. Atkurkite interneto ryšį automobilyje įjungdami interneto
bendrinimą per įrenginio „Wi-Fi“ interneto
prieigos tašką.
•
Jeigu automobiliu bendrai naudojasi daug
žmonių, pvz., jeigu jis tarnybinis, verta
paminėti, kad vienu metu jame galima
įrašyti iki 20 „Android“ įrenginių. Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį,
seniausias panaikinamas. Norint išvalyti šį
sąrašą, reikia atkurti gamyklines nuostatas.
Susijusi informacija
•
•
Android Auto* (p. 567)
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 581)
* Parinktis / priedas. 569
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Telefonas
Apžvalga
„Bluetooth“ telefonas gali belaidžiu būdu prisijungti prie automobilyje įtaisytosios laisvųjų
rankų sistemos.
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvųjų
rankų įranga, kuria galima nuotoliniu būdu
pasirinkti telefono funkcijas. Telefoną galima
valdyti naudojantis jo klaviatūra, net jei jis prijungtas prie automobilio.
Prijungus telefoną prie interneto ir automobilio, jį galima naudoti norint skambinti žmonėms, siųsti ir gauti žinutes, be laidų groti
mediją ir bendrinti interneto ryšį.
Mikrofonas.
Telefonas valdomas iš centrinio ekrano, bet yra
ir balso atpažinimo sistema bei programėlių
meniu, kurie pasiekiami per vairo dešiniąją klaviatūrą.
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 572)
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 573)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 574)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 574)
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 574)
•
•
•
Telefono nuostatos (p. 578)
Telefonas.
Telefono valdymas centriniu ekranu.
Vairuotojo ekrane rodomų telefono funkcijų valdymo klaviatūra ir balso atpažinimo
funkcija.
Vairuotojo ekranas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
570
•
Telefoninių skambučių tvarkymas
(p. 575)
Telefonų knygelės valdymas (p. 577)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 576)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
•
•
Balso atpažinimas (p. 159)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 118)
Garso nuostatos (p. 542)
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 580)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
Prijunkite telefoną su įjungtu „Bluetooth“
ryšiu, kad galėtumėte automobilyje skambinti, siųsti ir gauti žinutes, belaidžiu būdu
groti mediją ir prijungti automobilį prie interneto.
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth“
įrenginiai. Tokiu atveju vienas iš jų gali tik groti
belaidžiu būdu. Paskutinis prijungtas telefonas
bus prijungtas automatiškai ir siųs bei priims
skambučius / žinutes, atkurs mediją ir teiks
interneto ryšį. Galima keisti telefono naudojimo paskirtį Bluetooth įrenginiai nuostatų
meniu centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Jūsų telefone turi būti „Bluetooth“ ir belaidžio
modemo funkcija.
Pirmą kartą prijungus įrenginį „Bluetooth“
ryšiu ir užregistravus, kitus kartus nereikia jo
paversti matomu / aptinkamu: pakanka tik
aktyvinti „Bluetooth“ ryšį. Automobilyje galima
įrašyti daugiausiai 20 prijungtų „Bluetooth“
įrenginių.
Yra dvi galimybės prijungti. Galite ieškoti telefono iš automobilio arba automobilio iš telefono.
1 variantas – telefono paieška iš
automobilio
1.
Užtikrinkite, kad telefonas būtų surandamas (matomas) per „Bluetooth“.
2. Atverkite telefono plytelę centriniame
ekrane.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio
telefono, palieskite Įtraukti telefoną.
Jei prie automobilio prijungtas telefo. Iškylančianas, palieskite Keisti
jame lange palieskite Įtraukti telefoną.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“
įrenginių sąrašas. Aptikus naujų įrenginių, sąrašas atnaujinamas.
•
3. Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
4. Užtikrinkite, kad automobilyje nurodytas
skaičių kodas atitiktų telefone esantį kodą.
Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
5. Telefone pasirinkite priimti arba atmesti
bet kokias telefono adresatų ir žinučių
parinktis.
PASTABA
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Kai kurie telefonai nedera ir automobilyje adresatų bei žinučių rodyti negalės.
2 variantas – automobilio paieška iš
telefono
1.
Atverkite telefono plytelę centriniame
ekrane.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio
telefono, palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
•
Jei prie automobilio prijungtas telefo. Iškylančianas, palieskite Keisti
jame lange palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
2. Telefone aktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
3. Telefone atlikite „Bluetooth“ įrenginių
paiešką.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“
įrenginių sąrašas.
4. Telefone pasirinkite automobilio pavadinimą.
5. Automobilyje pateikiamas iškylantysis
ryšio langas. Patvirtinkite ryšį.
6. Patikrinkite, ar automobilyje nurodytas
kodas atitinka išoriniame įrenginyje nurodytą kodą. Šiuo atveju priimkite abiejose
vietose.
7. Telefone pasirinkite priimti arba atmesti
bet kokias telefono adresatų ir žinučių
parinktis.
}}
571
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
PASTABA
•
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
Kai kurie telefonai nedera ir automobilyje adresatų bei žinučių rodyti negalės.
PASTABA
Atnaujinus telefono operacinę sistemą, gali
sutrikti jungimo funkcija. Tokiu atveju
panaikinkite telefoną iš automobilio ir prisijunkite vėl.
Derantys telefonai
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi
belaidį „Bluetooth“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su automobiliu.
Informacijos apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 574)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 578)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 580)
Kaip automatiškai „Bluetooth“
ryšiu prijungti telefoną prie
automobilio
Galima automatiškai prijungti prie automobilio telefoną, naudojantis „Bluetooth“ ryšiu.
Telefonas turėjo būti prijungtas prie automobilio pirmą kartą.
Automatiškai prijungiami tik du paskutiniai
buvę prijungti telefonai.
1.
Prieš nustatydami automobilio uždegimo
padėtį I, aktyvinkite telefone „Bluetooth“
ryšį.
2. Nustatykite automobilį veikti į uždegimo
padėtį I arba aukštesnę.
> Telefonas prisijungs.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 570)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 573)
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 572)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 574)
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 573)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 574)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 574)
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 574)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 574)
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 578)
•
•
572
•
Telefonas (p. 570)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 580)
•
Uždegimo padėtys (p. 474)
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“
ryšiu prijungti telefoną prie
automobilio
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 580)
Galima rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio. Telefonas
turėjo būti prijungtas prie automobilio pirmą
kartą.
1. Telefone aktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
2. Atverkite telefono antrinį rodinį.
> Pateikiamas prijungtų telefonų sąrašas.
3. Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
> Telefonas prisijungs.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 570)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
•
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 572)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 574)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 574)
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 574)
•
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 578)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
* Parinktis / priedas. 573
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Bluetooth“ ryšiu prijungto
telefono atjungimas
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu
prijungtus telefonus
Prie „Bluetooth“ prijungtų
įrenginių šalinimas
Galima atjungti per „Bluetooth“ prijungtą
telefoną ir tada jis daugiau nebebus sujungtas
su automobiliu.
• Išnešus telefoną iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Jei atjungiama vykstant pokalbiui, šis
bus tęsiamas telefonu.
Galima persijungti prie kito „Bluetooth“ ryšiu
prijungto telefono.
1. Atverkite telefono antrinį rodinį.
Pavyzdžiui, yra galimybė pašalinti telefonus iš
registruotųjų „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
•
Telefoną galima atjungti ir rankiniu būdu
išjungus „Bluetooth“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 570)
Telefono nuostatos (p. 578)
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 574)
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 574)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 578)
arba nuvilkite žemyn
2. Palieskite Keisti
viršutinį rodinį ir palieskite Nuostatos
Ryšys Bluetooth įrenginiai Įtraukti
įtaisą.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“
įrenginių sąrašas.
3. Paspauskite telefoną, kurį ketinate prijungti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
574
Telefonas (p. 570)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
2. Paspauskite Ryšys Bluetooth
įrenginiai.
> Pateikiamas registruotų „Bluetooth“
įrenginių sąrašas.
3. Palieskite įrenginį, kurį ketinate pašalinti.
4. Palieskite Pašalinti įtaisą ir patvirtinkite
savo pasirinkimą.
> Įrenginio registracija pašalinama iš
automobilio.
Susijusi informacija
Telefonas (p. 570)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 578)
•
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 574)
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas (p. 574)
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 574)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 574)
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 578)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Telefoninių skambučių tvarkymas
Skambinimas keliems pašnekovams
Skambučio metu:
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono skambučių tvarkymas automobilyje.
1.
Įeinantis skambutis aktyvaus pokalbio
metu
1. Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
Spauskite Įtraukti skambutį.
2. Nuspręskite, ar norite paskambinti iš
skambučių žurnalo, parankinių ar adresatų
sąrašo.
3. Palieskite įrašą / eilutę skambučių žurnale
arba
šalia adresatų sąraše pateikiamo
adresato.
2. Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
Privatus skambutis
–
laisvų rankų funkcija atjungta, o skambutis tęsiamas naudojant jūsų mobilųjį
telefoną.
1.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
, norėdami paskambinti.
4. Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
stoglangyje išjungtas, o skambutis
tęsiamas, naudojant automobilio laisvų
rankų funkciją.
Konferenciniai pokalbiai
Aktyvaus pokalbio su keliais pašnekovais
metu:
2. Pasirinkite skambutį iš skambučių istorijos, įveskite numerį klaviatūra arba suraskite jį adresatų sąraše. Adresatų sąrašą
galima naršyti arba jame ieškoti. Adresatų
, kad įtrauktumėte
sąraše paspauskite
adresatą į Parankiniai.
3. Paspauskite
• Tik vairuotojas – mikrofonas salono
5. Norėdami užbaigti vykstantį pokalbį,
.
palieskite
Skambinimas telefonu
.
Taip pat galite paskambinti iš skambučių žurnalo per programėlių meniu, kuris pasiekiamas
.
naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
1.
Susijusi informacija
•
•
Norėdami sujungti vykstančius kelių
pašnekovų pokalbius, palieskite Sujungti
pokalbius.
2. Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
.
Įeinantys telefoniniai skambučiai
Įeinantys telefoniniai skambučiai yra rodomi
vairuotojo ekrane ir centriniame ekrane. Valdykite pokalbį naudodamiesi dešiniąja vairo klaviatūra arba centriniu ekranu.
1.
Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
2. Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
Dabartinio skambučio metu paspauskite
Privatumas ir pasirinkite nuostatą:
• Perjungti į mobiliojo ryšio telefoną –
4. Norėdami prisijungti prie kitų pašnekovų,
palieskite Sukeisti pokalbį.
Bendrinė iliustracija.
.
.
•
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 570)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
Telefono valdymas balsu (p. 162)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo
ekrane (p. 118)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 143)
Telefonų knygelės valdymas (p. 577)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 576)
Garso nuostatos (p. 542)
575
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Teksto žinučių tvarkymas10
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono pranešimų tvarkymas automobilyje.
Kai kuriuose telefonuose reikia aktyvinti žinučių funkciją. Dera ne visi telefonai. Tokiais
atvejais jie negali automobilyje rodyti adresatų
ir žinučių.
Informacijos apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
Tekstinių žinučių valdymas
centriniame ekrane
Tekstinės žinutės centriniame ekrane rodomos
tik jei parinkta atitinkama nuostata.
Programėlių rodinyje
paspauskite Žinutės, kad
galėtumėte centriniame
ekrane valdyti teksto žinutes.
Tekstinių žinučių skaitymas centriniame
ekrane
Paspauskite piktogramą, kad žinutė
būtų perskaityta balsu.
10
11
576
Tekstinių žinučių siuntimas iš centrinio
ekrano11
1. Galima atsakyti į žinutę arba sukurti naują.
•
Kad atsakytumėte į žinutę, palieskite
adresatą, į kurio žinutę norite atsakyti,
tada palieskite Atsiliepti.
•
Norėdami parašyti naują žinutę, palieskite Sukurti naują. Pasirinkite adresatą
arba įveskite numerį.
2. Parašykite žinutę.
3. Spauskite Siųsti.
Tekstinių žinučių valdymas vairuotojo
ekrane
Tekstinės žinutės vairuotojo ekrane rodomos
tik jei parinkta atitinkama nuostata.
Naujos tekstinės žinutės skaitymas
vairuotojo ekrane
– Norėdami perskaityti žinutę garsiai, vairo
klaviatūra pasirinkite Nuskaityti.
Atsakymo diktavimas naudojantis
vairuotojo ekranu
Perskaičius tekstinę žinutę, galima padiktuoti
trumpą atsakymą, jei automobilis prijungtas
prie interneto.
–
Naudodamiesi vairo klaviatūra, paspauskite Atsiliepti. Pradedamas diktavimo dialogas.
Pranešimas apie žinutę
Tekstinių žinučių nuostatose galima aktyvinti ir
išaktyvinti pranešimus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefonas (p. 570)
Teksto žinučių nuostatos (p. 577)
Telefono nuostatos (p. 578)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
•
•
Telefono valdymas balsu (p. 162)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 586)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 143)
Taikoma tik kai kuriose šalyse. Daugiau informacijos suteiks „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Pranešimus per automobilio sistemą gali siųsti tik tam tikri telefonai.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Teksto žinučių nuostatos
Telefonų knygelės valdymas
Teksto žinučių nuostatos prijungtame telefone.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Kai telefonas yra prijungtas prie automobilio
per „Bluetooth“, kontaktus galima valdyti tiesiogiai centriniame ekrane.
Centriniame ekrane gali būti rodoma iki 3000
pasirinktų kontaktų.
2. Paspauskite Ryšys Teksto žinutės ir
pasirinkite nuostatas:
•
Rikiavimas
Adresatų sąrašas rikiuojamas pagal abėcėlę:
specialieji ženklai ir skaičiai pateikiami skiltyje
. Galima rikiuoti pagal vardą arba pavardę,
ši nuostata keičiama telefono sąrankos metu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pranešimas Centro ekrane – rodomi
pranešimai centrinio ekrano būsenos
juostoje.
• Pranešimas vairuotojo ekrane – vairuotojo ekrane pateikiami pranešimai.
Naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
galima valdyti gaunamus pranešimus.
•
Telefonas (p. 570)
Telefono nuostatos (p. 578)
Telefono valdymas balsu (p. 162)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 143)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
• Teksto žinutės tonas – pasirenkamas
gaunamų pranešimų skambėjimo
tonas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefonas (p. 570)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 576)
Telefono nuostatos (p. 578)
Peržvelkite raides ir
, kad rastumėte
atitinkamą adresatą. Atsižvelgiant į telefonų knygelėje esamus adresatus, pateikiamos tik atitinkamos raidės.
Iešk. adresatų – palieskite
, kad
surastumėte konkretaus adresatų sąrašo
adresato telefono numerį.
Parankiniai – palieskite
, kad įtrauktumėte / pašalintumėte adresatą į / iš parankinių sąrašo.
577
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Telefono nuostatos
Prijungus prie automobilio telefoną, galima
keisti šias nuostatas:
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Ryšys
kite nuostatas:
Telefonas ir pasirin-
• Skambučio melodijos – skambėjimo
signalo pasirinkimas. Galima naudoti
telefono arba automobilio skambėjimo
signalą. Kai kurie telefonai nėra visiškai
suderinami ir dėl to jų skambėjimo signalų gali būti neįmanoma naudoti automobilyje. 12
• Rikiavimo tvarka – pasirenkama adre-
•
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 578)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 156)
Per „Bluetooth“ prijungtų įrenginių nuostatos.
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Garso nuostatos (p. 542)
2. Paspauskite Ryšys Bluetooth
įrenginiai ir pasirinkite nuostatas:
• Įtraukti įtaisą – pradedamas naujo įrenginio susiejimas.
• Anksčiau susieti įrenginiai – vardija
registruotus / suporuotus įrenginius.
• Pašalinti įtaisą – pašalinamas prijungtas
įrenginys.
• Leistinos šiam įtaisui paslaugos – nustatomos įrenginio naudojimo parinktys:
skambinimas, žinučių siuntimas / priėmimas, medijos transliavimas ir interneto
ryšys.
satų sąrašo rūšiavimo tvarka.
Skambučių pranešimai projekciniame
rodinyje*
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano parinktys.
3. Pasirinkite Rodyti telefoną.
Susijusi informacija
•
•
12
578
• Interneto ryšys – automobilis prijungiamas prie interneto per įrenginio
„Bluetooth“ jungtį.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 570)
Telefono nuostatos (p. 578)
Telefonas (p. 570)
Teksto žinučių nuostatos (p. 577)
Informacijos apie suderinamumą rasite support.volvocars.com.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
Prie interneto prijungtas
automobilis*
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
Prijungus automobilį prie interneto, galima,
pvz., naudojantis programėlėmis klausytis
internetinio radijo ir muzikos, atsisiųsti programinę įrangą ir iš automobilio susisiekti su
įgaliotuoju atstovu.
Automobilis jungiamas „Bluetooth“, „Wi-Fi“
ryšiu arba per automobilio įtaisytąjį modemą*
(SIM kortelę).
Kai automobilis prijungtas prie interneto,
galima bendrinti automobilio interneto ryšį
(bevielio ryšio zoną), kad kiti įrenginiai, pvz.,
planšetės, turėtų prieigą prie interneto13.
Apie interneto ryšio būseną informuoja ženklas
centrinio ekrano būsenos juostoje.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį
prie interneto galima prijungti per „Wi-Fi“
arba per automobilinį modemą*.
PASTABA
Naudojantis „ Android Auto“, automobilį
prie interneto galima prijungti per „Wi-Fi“,
„Bluetooth“ arba per automobilinį
modemą*.
Prieš jungdami automobilį prie interneto,
paieškokite pagalbos informacijos dėl
paslaugų teikimo klientams sąlygų ir nuostatų
bei taikomos privatumo politikoswww.volvocars.com.
13
Tai netaikoma prisijungus per „Wi-Fi“.
}}
* Parinktis / priedas. 579
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Susijusi informacija
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 138)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
„Bluetooth“ (p. 580)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 581)
•
Automobilio prijungimas prie interneto
naudojantis automobiliniu modemu (SIM
kortele) (p. 582)
•
•
Taikomosios programos (p. 544)
•
•
•
•
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 584)
Interneto prieigos bendrinimas iš automobilio, naudojantis „Wi-Fi“ interneto prieigos tašku (p. 583)
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 585)
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
(p. 585)
Volvo ID (p. 28)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų bendrinimas (p. 586)
Prijunkite automobilį prie Interneto
per „Bluetooth“
Per „Bluetooth“ sukurkite interneto ryšį,
pabendrindami savo telefono interneto prieigą: taip galėsite automobiliu pasiekti kelias
internetines paslaugas.
1. Norint prijungti automobilį prie interneto
per „Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną,
šis jau turi būti vieną kartą prijungtas
„Bluetooth“ ryšiu prie automobilio.
2. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas palaiko
belaidžio modemo funkciją ir kad ši funkcija aktyvinta. „iPhone“ telefonuose ši
funkcija vadinama „modemo funkcija“.
„Android“ telefonuose ši funkcija gali turėti
skirtingus pavadinimus, tačiau dažnai ji
žinoma kaip „asmeninis interneto prieigos
taškas“. „iPhone“ atveju turi būti atidarytas ir „modemo funkcijos“ meniu puslapis,
kol bus užmegztas interneto ryšys.
3. Jei telefonas buvo anksčiau prijungtas prie
„Bluetooth“, centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje paspauskite Nuostatos.
4. Paspauskite Ryšys
įrenginiai.
Bluetooth
5. Pažymėkite langelį Interneto ryšis,
naudojant „Bluetooth“ ties antrašte
Interneto ryšys.
580
6. Jei buvo naudotas kitas prijungimo šaltinis, patvirtinkite parinktį ryšiui pakeisti.
> Dabar jūsų automobilis prijungtas prie
interneto per „Bluetooth“ telefoną.
PASTABA
Telefonas ir tinklo tiekėjas turi palaikyti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrą
naudojimą), o abonemente turi būti įtraukti
duomenys.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį
prie interneto galima prijungti per „Wi-Fi“
arba per automobilinį modemą*.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
•
Automobilio prijungimas prie interneto
naudojantis automobiliniu modemu (SIM
kortele) (p. 582)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti telefoną prie automobilio (p. 571)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per
telefoną (Wi-Fi) (p. 581)
•
Apple® CarPlay®* (p. 563)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 584)
Prijunkite automobilį prie Interneto
per telefoną (Wi-Fi)
(pvz., išlipus iš jo). Taigi, norint naudotis kitą
kartą, reikia telefone įjungti modemo funkciją.
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 578)
Sukurkite interneto ryšį per bevielį ryšį pririšdami savo telefoną ir gaudami prieigą prie
internetinių paslaugų automobilyje.
1. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas palaiko
belaidžio modemo funkciją ir kad ši funkcija aktyvinta. „iPhone“ telefonuose ši
funkcija vadinama „modemo funkcija“.
„Android“ telefonuose ši funkcija gali turėti
skirtingus pavadinimus, tačiau dažnai ji
žinoma kaip „asmeninis interneto prieigos
taškas“. „iPhone“ atveju turi būti atidarytas ir „modemo funkcijos“ meniu puslapis,
kol bus užmegztas interneto ryšys.
Kai telefonas yra sujungtas su automobiliu, tai
įrašoma, kad galima būtų naudoti ateityje.
Norėdami pamatyti įrašytų tinklų sąrašą ar
rankiniu būdu panaikinti rašytuosius, eikite į
Nuostatos Ryšys Wi-Fi Įrašyti
tinklai.
PASTABA
Telefonas ir tinklo tiekėjas turi palaikyti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrą
naudojimą), o abonemente turi būti įtraukti
duomenys.
2. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3. Eikite į Ryšys
Wi-Fi.
4. Aktyvinkite / deaktyvinkite pažymėdami
Wi-Fi langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
5. Jei buvo naudotas kitas prijungimo šaltinis, patvirtinkite parinktį ryšiui pakeisti.
6. Palieskite pavadinimą tinklo, prie kurio
norite prisijungti.
7. Įveskite tinklo slaptažodį.
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
Atminkite, kad kai kurie telefonai išjungia
modemo funkciją praradus ryšį su automobiliu
Wi-Fi ryšio techniniai ir saugos reikalavimai
aprašyti atskirame skirsnyje.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 579)
•
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 585)
}}
* Parinktis / priedas