Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
PAPILDYMA S
VÄLKOMMEN!
Čia galite paskaityti apie savojo „Volvo XC90 Excellence Lounge“ galinės sėdynės funkcijas. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos rasite
automobilyje, programėlėje ir internete.
AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS
Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame
ekrane, kur jį galima pasiekti per viršutinį rodinį.
MOBILIOJO PROGRAMĖLĖ
Automobilio savininko vadovas pateikiamas kaip programėlė („Volvo“ vadovas), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Be
to, programėlėje yra kai kurių funkcijų vaizdo mokomosios medžiagos.
„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com) rasite
vadovų ir vaizdo mokomosios medžiagos, papildomos informacijos ir
pagalbos, susijusios su jūsų „Volvo“ automobiliu ir jo eksploatacija.
SPAUSDINTA INFORMACIJA
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys,
kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.
TURINYS
01. TUNELINIS VALDYMO PULTAS GALINĖJE SĖDYNĖJE
Šiame skyriuje aprašoma, ką rasite galinėje sėdynėje esančiame tuneliniame valdymo pulte, pvz., valdymo ekraną, ir
ką iš jo galima valdyti, o taip pat pateikta informacija apie šaldytuvą ir apie tai, kaip pašildyti arba atvėsinti gėrimus.
02. „LOUNGE CONSOLE“
Čia galima rasti informacijos apie „Lounge Console“ ir įvairias jos funkcijas bei nuostatas.
03. SĖDYNIŲ NUOSTATOS
Čia galima rasti informacijos apie tai, kaip reguliuoti ir nustatyti sėdynes, o taip pat ir kitą sėdynių funkcionalumą.
04. SALONO APŽVALGA
Čia galite rasti paskaityti apie automobilio saloną ir, pvz., apžvelgti įvairias daiktų laikymo vietas.
05. SPECIALI INFORMACIJA
Įspėjimai, svarbios informacijos ir pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti.
Išleidimo metu visi žinomi pasirinkčių ir (arba) priedų tipai yra pažymėti žvaigždute: *.
01
GALINĖS SĖDYNĖS VALDYMO EKRANAS
Valdymo ekranas įrengtas tuneliniame valdymo pulte tarp galinių
sėdynių, per jį valdomos sėdynių funkcijos, gėrimų pašildymas ir atvėsinimas, o taip pat „Lounge Console“ funkcijos.
Kaip pakelti ekraną
– Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Ekranas pakyla ir įsijungia automatiškai.
Po tam tikro laikotarpio šviesa pritemdoma. Palieskite ekraną, kad jį vėl
aktyvintumėte.
Kaip nuleisti ekraną
Ekranas nuleidžiamas ranka:
– Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Spauskite ekraną iš viršaus, kol jis
visiškai įsitrauks į tunelinį valdymo pultą. Nuleistas ekranas išsijungia.
01
VALDYMO EKRANO NARŠYMAS
Valdymo ekranas yra su lietimui jautriu paviršiumi ir susideda iš įvairių
rodinių. Bakstelėkite ekrane esantį mygtuką, norėdami įjungti funkciją
arba pakeisti jos nuostatas.
Mygtukai pradžios rodinyje
Kairės ir dešinės sėdynių (atitinkamai) šildymas.
Puodelio laikiklio vėsinimas / pašildymas.
Kairės ir dešinės sėdynių (atitinkamai) vėdinimas.
„Lounge Console“ reguliavimas nuo galinės sėdynės.
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio
Po tam tikro laiko valdymo ekrane grąžinamas pradžios rodinys.
01
ŠALDYTUVAS
Galinėje sėdynėje už porankio įrengtas šaldytuvas, kuriame telpa su
buteliai gėrimo ir komplekte esančios krištolo taurės.
Paspauskite virš dangčio įrengtą mygtuką, kad atidarytumėte šaldytuvą.
Šaldytuve įrengtas temperatūros valdymo elementas.
Atvėsinimo funkcija veikia kai automobilio variklis įjungtas arba nustatytas į uždegimo padėtį II.
KARŠTIEJI IR ŠALTIEJI GĖRIMAI
Porankio priekinėje dalyje yra du puodelių ir (arba) stiklinių laikikliai, o
taip pat pašildymo arba atvėsinimo laikiklis, skirtas, pvz., buteliui arba
arbatos ar kavos puodeliui.
– Paspauskite dangtelį, kad atidarytumėte laikiklį. Šildymo arba vėsinimo funkcijos reguliuojamos valdymo ekrane. Mėlyni šviesos diodai
informuoja, kad aktyvi vėsinimo funkcija, raudoni – kad šildymo.
Pašildymą arba atvėsinimą galima įjungti kai automobilio variklis veikia
arba yra nustatytas į uždegimo padėtį II.
Keletą kartų bakstelėkite valdymo ekrano mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš dviejų – vėsinimo arba šildymo – funkciją.
Mygtuke pavaizduojama pasirinkta padėtis.
01
KAIP ATLENKTI STALIUKUS
Po galinių sėdynių porankiu įrengti du staliukai, kuriuos galima atlenkti
virš galinių sėdynių.
1. Visiškai atidarykite porankio dangtį.
2. Paėmę už odinės ąselės, iškelkite staliuką aukštyn iš porankio, po to
pasukite jį į visiškai vertikalią padėtį.
3. Nulenkite staliuko viršų žemyn kad jis būtų skersai sėdynės ir tada
patraukite į šoną.
Pakartokite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka, kad sulankstytumėte
staliukus atgal į vietą.
01
USB PRIEVADAI IR ELEKTROS LIZDAI
USB prievadai: po galinės sėdynės porankiu yra du USB prievadai.
Ekrano laikiklyje* priekinės sėdynės galvos atramos užpakalinėje pusėje
taip pat yra du USB prievadai. Šiuos prievadus galima naudoti, pvz.,
mobiliesiems telefonams arba planšetiniams kompiuteriams įkrauti.
Naudojantis USB prievadais, negalima atkurti medijos per automobilio
garso sistemą.
Elektros lizdai: Po galinės sėdynės porankiu yra vienas 12 V lizdas ir
vienas 230 V elektros maitinimo lizdas.
230 V: šį lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems reikalinga
230 V maitinimo įtampa, pvz., įkrovikliams arba nešiojamiesiems kompiuteriams (maksimali išėjimo galia 150 W).
– Prijunkite priedo jungtį. Priedą atjungsite ištraukdami jungtį.
12 V: šį lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems reikalinga 12
V maitinimo įtampa, pvz., muzikos grotuvams arba mobiliesiems telefonams (maksimali išėjimo galia 120 W).
– Ištraukite iš lizdo cigarečių uždegiklį ir prijunkite priedo jungtį. Kai
lizdo nebereikės, atjunkite priedo jungtį ir įkiškite atgal cigarečių
uždegiklį.
Kad USB prievadas ir maitinimo lizdai tiektų el. maitinimą, automobilio
elektros sistema turi būti bent jau uždegimo padėtyje I.
LOUNGE CONSOLE
„Lounge Console“ sudaro 12,9 colių jutiklinis ekranas, prijungta atrama
kojoms ir vieta daiktams laikyti. „Lounge Console“ galima reguliuoti pirmyn / atgal per valdymo ekraną galinėje sėdynėje.
Valdymo ekrane bakstelėkite mygtuką, kad pereitumėte į
rodinį, kuriame galima reguliuoti „Lounge Console“.
Bakstelėkite mygtuką, kuris pakelia didįjį ekraną į skaitymo
režimą arba jį įtraukia. Skaitymo režime šio ekrano pakreipimo
kampą galima reguliuoti rankomis. Norėdami sustabdyti
ekrano pakėlimą arba įtraukimą, bakstelėkite atitinkamai įtraukimo arba pakėlimo mygtuką. Žiūrėkite, kad tai darydami ko
nors neprispaustumėte.
Didesniam patogumui užtikrinti, šią konsolę galima judinti pirmyn / atgal. Žiūrėkite, kad reguliuodami ko nors neprispaustumėte.
Bakstelėkite šį mygtuką, kad ekranas būtų įtrauktas (jeigu jis
pakeltas) ir konsolė pasislinktų maksimaliai į priekį. Kad
sustabdytumėte, dar kartą bakstelėkite šį mygtuką.
Kojų atramą galima nustatyti į tris skirtingas padėtis, o taip pat ir ją
uždaryti. Kojų atrama atidaroma pėda paspaudus mygtuką apatiniame
„Lounge Console“ krašte, o po to jos padėtis sureguliuojama rankiniu
būdu. Norėdami nuleisti ją į uždaryto padėtį, pirmiausia kilstelėkite į viršutinę padėtį ir tada iki galo nuleiskite.
Bakstelėkite šį mygtuką, jeigu norite įjungti ir pareguliuoti
įmontuoto kojų atramos šildymo funkciją.
02
Laikymo vietos dangčio užrakinimas
02
Uždarytoje padėtyje, konsolėje esančios laikymo vietos dangtį galima
užrakinti su naudojant su juo susietą užrakinimo kortelę. Kad atrakintumėte arba užrakintumėte, nejudindami palaikykite šią kortelę priešais
rakto skaitytuvą dešinėje konsolės pusėje, pažymėtą rakto simboliu.
Užrakinant arba atrakinant girdimas prislopintas spragtelėjimas. Rakinimo kortelės cilindrinė dalis turi būti nukreipta į rakto simbolį. Norėdami pereiti iš užrakintos būsenos į atrakintą ir atvirkščiai, patraukite
kortelę tolyn nuo rakto skaitytuvo kelioms sekundėms, o paskui vėl ją
parodykite.
„Lounge Console“ programėlė
„Excellence Lounge“ programėlę galima rasti „Lounge Console“ esančiame ekrane. Pavyzdžiui, ji padės jums ištirti automobilio siūlomas galimybes, suteiks informacijos apie unikalias „Excellence Lounge“ funkcijas ir padės prisijungti prie „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“.
GALINĖS SĖDYNĖS REGULIAVIMAS
Automobilio galines sėdynes galima reguliuoti sėdynių šonuose įrengtais valdymo elementais.
Nustatykite atlošo nuolydį, reguliuodami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę reguliuodami valdiklio galinę dalį
aukštyn / žemyn. Stumdykite sėdynę pirmyn / atgal reguliuodami
valdymo elementą pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, reguliuodami valdymo elemento priekinę dalį aukštyn / žemyn.
Masažo, šoninių atramų, juosmens atramos ir sėdynės pasostės
ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkciu valdymo elementu.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn /
žemyn). Sėdynę galima reguliuoti automobiliui važiuojant ir tam tikrą
laiką po to, kai durelės buvo atrakintos automobiliui nevažiuojant. Reguliuoti galima ir kurį laiką po to, kai išjungiamas automobilio variklis.
Sėdynės turi apsaugą nuo perkrovos, kuri suveikia, jeigu sėdynės judėjimui trukdo koks nors objektas. Taip nutikus, pašalinkite objektą ir
pamėginkite vėl valdyti sėdynę.
Norint sureguliuoti miego / komforto padėtį, gali reikėti pirmiausia šiek
tiek pastumti sėdynę pirmyn.
03
SĖDYNĖS NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS
Norėdami pareguliuoti juosmens atramą, šonines atramas atloše, sėdynės pasostės ilgį ir masažo nuostatas, naudokitės daugiafunkciu valdymo elementu sėdynės šone. Daugiafunkciu valdikliu pakeistos nuostatos rodomos valdymo ekrane. Ekrane vienu metu rodomos tik vienos
sėdynės nuostatos.
1. Pakelkite valdymo ekraną.
03
2. Aktyvinkite sėdynės reguliavimo funkciją, pasukdami arba paspausdami daugiafunkcį valdymo elementą bet kuria kryptimi. Valdymo
ekrane atveriamas sėdynės nuostatų rodinys.
3. Valdymo ekrane pasirinkite pageidaujamą funkciją, paliesdami ekraną
arba pasukdami daugiafunkcį valdymo elementą aukštyn / žemyn.
4. Pakeiskite nuostatą paspausdami ant valdymo elemento norima kryptimi.
Masažas
Norėdami įjungti masažo funkciją, bakstelėkite ant ekrane
rodomo mygtuko arba pasirinkite funkciją naudodamiesi daugiafunkciu valdymo elementu. Kai automobilis išjungiamas,
masažo funkcija naudotis neįmanoma.
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
Įjungta / Išjungta:
Pasirinkite padėtį jungta arba Išjungta, kad aktyvuotumėte
arba išjungtumėte masažo funkciją.
1-5 programos:
yra penkios iš anksto nustatytos masažo programos. Pasirinkite 1 (nuo patinimo), 2 (pėdų), 3 (išplėstinis), 4 (juosmens)
arba 5 (pečių).
Intensyvumas:
pasirinkite mažą, normalų arba didelį.
Greitis:
pasirinkite lėto, normalaus arba greito tempo.
Šoninė atrama
Kad aktyvintumėte atlošo šoninių atramų reguliavimo funkciją,
palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
•
Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuko dalį, kad padidintumėte šoninę atramą.
•
Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte šoninę
atramą.
Juosmens atrama
Kad aktyvintumėte juosmens atramos reguliavimo funkciją,
palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
•
Paspauskite sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuką
aukštyn / žemyn, kad perstumtumėte juosmens atramą aukštyn /
žemyn.
•
Paspauskite priekinę sėdynės mygtuko dalį, kad padidintumėte juosmens atramą.
•
Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte juosmens atramą.
Sėdynės pasostės pailginimas
Kad aktyvintumėte sėdinės pasostės ilgio reguliavimo funkciją,
palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
•
Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuko dalį, kad pailgintumėte sėdynės pasostę.
•
Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad įtrauktumėte sėdynės
pasostę.
03
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų komfortas. Sėdynės
šildytuvas valdomas iš valdymo ekrano.
Kelis kartus bakstelėkite kairiosios arba dešiniosios sėdynės
mygtuką, kad perjungtumėte vėdinimo lygį į vieną iš trijų
padėčių: išjungta, aukštas, vidutinis ir žemas. Mygtuke parodomas nustatytas lygis.
Šias sėdynes galima ir vėdinti, pvz., norint pašalinti drėgmę iš drabužių.
Sėdynės vėdinimas valdomas iš valdymo ekrano.
03
Kelis kartus bakstelėkite kairiosios arba dešiniosios sėdynės
mygtuką, kad perjungtumėte vėdinimo lygį į vieną iš trijų
padėčių: išjungta, aukštas, vidutinis ir žemas. Mygtuke parodoma nustatyta padėtis.
VAIKIŠKŲ AUTOMOBILINIŲ KĖDUČIŲ TVIRTINIMO
TAŠKAI
Automobilio galinių sėdynių eilėje įrengti tvirtinimo taškai vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms, .Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra
skirti į priekį nukreiptoms vaikiškoms kėdutėms.
– Paslinkite sėdynę pirmyn ir palenkite atlošą pirmyn, kad galėtumėte
pasiekti tvirtinimo tašką.
> Visada laikykitės gamintojo montavimo instrukcijų, kad surinktumėte tinkamai.
VIETOS DAIKTAMS LAIKYTI
Ant vairuotojo sėdynės gali būti įrengta širma* su drabužių pakabu.
Durelėse įrengtos peleninės.
Po porankiu, tarp sėdynių įrengta vieta daiktams laikyti.
Durelėse rasite daiktų dėklus.
Vairuotojo sėdynės atloše yra kišenė daiktams laikyti.
Tunelinio valdymo pulto šonuose įrengtos kišenės daiktams laikyti.
Priekinėje sėdynės pasostės pusėje yra maža kišenė.
04
7
RANKENA BAGAŽINĖJE
Automobilio bagažinės durų vidinėje dalyje įrengta savaime šviečianti
rankena. Patraukus už jos, avarinėje situacijoje galima atidaryti bagažinės dangtį iš vidaus.
– Patraukite rankeną, kad atidarytumėte bagažinės dangtį.
Pasinaudojus rankeną reikia rankomis įspausti atgal į pradinę padėtį.
04
LAIKIKLIS PLANŠETINIAM KOMPIUTERIUI*
Priklausomai nuo pasirinkto įrangos lygio, abiejų priekinių sėdynių galvos atramų galinėse dalyse yra laikiklis planšetiniam kompiuteriui. Dėl
informacijos, kokiems planšetiniams kompiuteriams jie tinka, kreipkitės į
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Planšetinio kompiuterio įtvirtinimas laikiklyje
1. Įstatykite planšetinį kompiuterį spausdami spyruoklinį elementą kairėje laikiklio pusėje.
2. Lenkite planšetinį kompiuterį linko laikiklio ir leiskite jam atšokti po
rėmu.
3. Spauskite laikiklį žemyn į gembę, kol jis užsifiksuos su spragtelėjimu.
Laikiklio išėmimas iš jo gembės
Planšetinio kompiuterio laikiklį būtina nuimti visada, kai sėdynė arba
atlošas nustatomi už normalios sėdynės padėties ribų.
1. Spauskite laikiklį žemyn į jo gembę
mygtuką galvos atramoje .
2. Ištraukite laikiklį iš jo gembės.
ir tuo pačiu metu paspauskite
04
SPECIALI INFORMACIJA
Savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos
saugos instrukcijos bei visi įspėjimai, svarbūs ir
pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti. Tam tikros funkcijos kai kuriose šalyse nepasiekiamos.
ĮSPĖJIMAS
KARŠTIEJI IR ŠALTIEJI GĖRIMAI
Važiuodami laikikliuose arba šaldytuve galite laikyti
butelius, termopuodelius, stiklines arba puodelius.
LOUNGE CONSOLE
Pakeliant arba įtraukiant „Lounge Console“ ekraną
galima netyčia ką nors prispausti. Žr. užkliją ant
keleivio sėdynės saulės skydelio.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Sėdynės šildymo valdymu negali naudotis asmenys,
kuriems sunku pajusti temperatūros padidėjimą dėl
sumažėjusio jautrumo arba tie, kuriems sudėtinga
naudotis valdymo elementais. Kad būtų išvengta
nudegimų.
VAIKIŠKŲ AUTOMOBILINIŲ KĖDUČIŲ TVIRTINIMO TAŠKAI
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš juos įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkišti per angą
galvos atramos kojelėje. Jei to padaryti neįmanoma,
vykdykite kėdutės gamintojo rekomendacijas.
05
VIETOS DAIKTAMS LAIKYTI
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir
pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip
staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti
keleivius.
RANKENA BAGAŽINĖJE
Pasirūpinkite, kad durelės ir bagažinės dangtis būtų
užrakinti. Raktelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Be priežiūros palikti vaikai gali užsirakinti ir susižaloti. Karštą dieną automobilio salone
gali greitai pakilti aukšta temperatūra, o tokioje
aplinkoje galima rimtai sunegaluoti arba netgi mirti.
Mažiems vaikams gresia ypač didelis pavojus.
SVARBU
VALDYMO EKRANO NARŠYMAS
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes galite jį
subraižyti.
KAIP ATLENKTI STALIUKUS
Maksimali leistina staliuko apkrova 10 kg. Jeigu
staliukas perkraunamas, staliuko atraminis strypelis
atsipalaiduos, kad apsaugotų staliuko koją. Kad vėl
nustatytumėte staliuką į savo vietą, žr. toliau pateiktas instrukcijas:
1. Palenkite stalviršį truputį truputį žemiau horizontalaus lygio ir laikykite jį toje padėtyje.
2. Įstatykite metalinį kaištį atraminio strypelio gale į
išpjovas bėgelyje po stalviršiu. Tuo pat metu
atlenkite į šoną juodą plastikinį kaištį šiek tiek
toliau ant atraminio strypelio.
3. Kai metalinis kaištis atsidurs savo išpjovoje,
palenkite stalviršį į viršų tiek, kad atraminio strypelio tvirtinimo įtaisas įeitų į takelį. Po to stalviršį
vėl nulenkite žemyn.
Stalviršio tvirtinimo įtaisą dabar galima įstumti į
bėgelį po stalu ir tokiu būdu atraminis strypelis vėl
tvirtai laikosi.
USB PRIEVADAI IR ELEKTROS LIZDAI
Saugikliai
Perdegusį saugiklį būtina pakeisti tos pačios spalvos ir srovės stiprio saugikliu. Niekada nemontuokite didesnio srovės stiprio saugiklio nei nurodyta
automobilio savininko vadove pateiktoje lentelėje.
Jeigu kuris nors elektros sistemos komponentas
neveikia, gali būti, kad dėl laikinos perkrovos perdegė saugiklis. Informacijos apie saugiklius rasite
įprastame automobilio savininko vadove.
Maitinimas
12 V maitinimo lizdo maksimali apkrova siekia
120 W, o 230 V maitinimo lizdo – 150 W.
LOUNGE CONSOLE
Nedėkite jokių daiktų ant priekinės „Lounge Console“ dalies. Žr. užkliją ant keleivio sėdynės saulės
skydelio.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Jei salone per žema temperatūra, sėdynių vėdinimo
funkcija neįjungiama. Tuo siekiama neperšaldyti
sėdynėje sėdinčio keleivio.
LAIKIKLIS PLANŠETINIAM KOMPIUTERIUI
Dedamas į laikiklį planšetinis kompiuteris turėtų būti
su plastikine apsaugine ekrano danga. Tai skirta
apsaugoti nuo stiklo skeveldrų susidūrimo atveju.
PASTABA
ŠALDYTUVAS
Kad šaldytuvas veiktų optimaliai, turi būti užtikrinta
netrukdoma oro cirkuliacija. Dėl šios priežasties reikia palikti bent 5 cm tarpą prie šaldytuvo oro tiekimo angos bagažinėje.
Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, gali reikėti
pakeisti temperatūros nuostatą. Siekiant greitai
sumažinti temperatūrą, rekomenduojama nustatyti
maksimalią padėtį.
Kai vėsinama sparčiau, dėl neigiamos temperatūros
šaldytuvo dugne gali susidaryti kondensato, kurį retkarčiais reikia išvalyti. Kad greičiau išdžiūtų ir būtų
lengviau valyti, išimkite permatomą butelių laikiklį.
LOUNGE CONSOLE
„Lounge Console“ gali neveikti, jeigu keleivių salone
yra šalta.
„Lounge Console“ ekranas gali neveikti, jeigu
keleivių salone yra karšta. Pakelkite ekraną ir atvėsinkite jį naudodami oro ventiliacijos angas tarp
priekinių ir galinių durelių.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Skersvėjams jautrūs žmonės turi atsargiai naudoti
sėdynių ventiliacijos funkciją. Norint naudoti ilgai,
rekomenduojama nustatyti žemą lygį.
VIETOS DAIKTAMS LAIKYTI
Širma*
Kabiklio ant vairuotojo sėdynės širmos apkrova
neturi viršyti 1,2 kg.
TP 28555 (Lithuanian), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising