Volvo XC90 Twin Engine null

Volvo XC90 Twin Engine null
XC90
EXCELLENCE
PAPILDYMA S
VÄLKOMMEN!
Čia rasite informacijos apie savojo „Volvo XC90 Excellence“ galinės sėdynės funkcijas. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos rasite automobilyje, programėlėje ir internete.
AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS
Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame
ekrane, kur jį galima pasiekti per viršutinį rodinį.
MOBILIOJO PROGRAMĖLĖ
Automobilio savininko vadovas pateikiamas kaip programėlė („Volvo“ vadovas), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Be
to, programėlėje yra kai kurių funkcijų vaizdo mokomosios medžiagos.
„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com) rasite
vadovų ir vaizdo mokomosios medžiagos, papildomos informacijos ir
pagalbos, susijusios su jūsų „Volvo“ automobiliu ir jo eksploatacija.
SPAUSDINTA INFORMACIJA
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys,
kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.
TURINYS
01. TUNELINIS VALDYMO PULTAS GALINĖJE SĖDYNĖJE
Šiame skyriuje aprašoma, ką rasite galinėje sėdynėje esančiame tuneliniame valdymo pulte, pvz., valdymo ekraną, ir
ką iš jo galima valdyti, o taip pat pateikta informacija apie šaldytuvą ir apie tai, kaip pašildyti arba atvėsinti gėrimus.
02. SĖDYNIŲ NUOSTATOS
Čia galima rasti informacijos apie tai, kaip reguliuoti ir nustatyti sėdynes, o taip pat ir kitą sėdynių funkcionalumą.
03. SALONO APŽVALGA
Čia galite rasti paskaityti apie automobilio saloną ir, pvz., apžvelgti įvairias daiktų laikymo vietas.
04. SPECIALI INFORMACIJA
Įspėjimai, svarbios informacijos ir pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti.
Išleidimo metu visi žinomi pasirinkčių ir (arba) priedų tipai yra pažymėti žvaigždute: *.
01
GALINĖS SĖDYNĖS VALDYMO EKRANAS
Valdymo ekranas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, tarp galinių
sėdynių, per jį galite valdyti sėdynių funkcijas ir gėrimų šildymą bei vėsinimą.
Kaip pakelti ekraną
– Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Ekranas pakyla ir įsijungia automatiškai.
Po tam tikro laikotarpio šviesa pritemdoma. Palieskite ekraną, kad jį vėl
aktyvintumėte.
Kaip nuleisti ekraną
Ekranas nuleidžiamas ranka:
– Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Spauskite ekraną iš viršaus, kol jis
visiškai įsitrauks į tunelinį valdymo pultą. Nuleistas ekranas išsijungia.
01
VALDYMO EKRANO NARŠYMAS
Valdymo ekranas yra su lietimui jautriu paviršiumi ir susideda iš įvairių
rodinių. Bakstelėkite ekrane esantį mygtuką, norėdami įjungti funkciją
arba pakeisti jos nuostatas.
Mygtukai pradžios rodinyje
Kairės ir dešinės sėdynių (atitinkamai) šildymas.
Puodelio laikiklio vėsinimas / pašildymas.
Kairės ir dešinės sėdynių (atitinkamai) vėdinimas.
Priekinės keleivio sėdynės reguliavimas sėdint ant galinės
sėdynės.
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio
Po tam tikro laiko valdymo ekrane grąžinamas pradžios rodinys. Kai
reguliuojate priekinę keleivio sėdynę, palieskite kryžiuką, kad grįžtumėte
į pradžios rodinį.
01
ŠALDYTUVAS
Galinėje sėdynėje už porankio įrengtas šaldytuvas, kuriame telpa su
buteliai gėrimo ir komplekte esančios krištolo taurės.
Paspauskite virš dangčio įrengtą mygtuką, kad atidarytumėte šaldytuvą.
Šaldytuve įrengtas temperatūros valdymo elementas.
Atvėsinimo funkcija veikia kai automobilio variklis įjungtas arba nustatytas į uždegimo padėtį II.
KARŠTIEJI IR ŠALTIEJI GĖRIMAI
Porankio priekinėje dalyje yra du puodelių ir (arba) stiklinių laikikliai, o
taip pat pašildymo arba atvėsinimo laikiklis, skirtas, pvz., buteliui arba
arbatos ar kavos puodeliui.
– Paspauskite dangtelį, kad atidarytumėte laikiklį. Pašildymo arba atvėsinimo funkcijos valdomos per valdymo ekraną. Mėlyni šviesos diodai
informuoja, kad aktyvi vėsinimo funkcija, raudoni – kad šildymo.
Pašildymą arba atvėsinimą galima įjungti kai automobilio variklis veikia
arba yra nustatytas į uždegimo padėtį II.
Keletą kartų bakstelėkite valdymo ekrano mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš dviejų – vėsinimo arba šildymo – funkciją.
Mygtuke pavaizduojama pasirinkta padėtis.
01
KAIP ATLENKTI STALIUKUS
Po galinių sėdynių porankiu įrengti du staliukai, kuriuos galima atlenkti
virš galinių sėdynių.
1. Visiškai atidarykite porankio dangtį.
2. Paėmę už odinės ąselės, iškelkite staliuką aukštyn iš porankio, po to
pasukite jį į visiškai vertikalią padėtį.
3. Nulenkite staliuko viršų žemyn kad jis būtų skersai sėdynės ir tada
patraukite į šoną.
Pakartokite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka, kad sulankstytumėte
staliukus atgal į vietą.
01
USB PRIEVADAI IR ELEKTROS LIZDAI
USB prievadai: po galinės sėdynės porankiu yra du USB prievadai.
Šiuos prievadus galima naudoti, pvz., mobiliesiems telefonams arba
planšetiniams kompiuteriams įkrauti. Ekrano tvirtinimo elementuose*
priekinės sėdynės galvos atramos užpakalinėje pusėje taip pat yra du
USB prievadai. Šiuos prievadus galima naudoti, pvz., mobiliesiems telefonams arba planšetiniams kompiuteriams įkrauti.
Naudojantis USB prievadais, negalima atkurti medijos per automobilio
garso sistemą.
Elektros lizdai: Po galinės sėdynės porankiu yra vienas 12 V lizdas ir
vienas 230 V elektros maitinimo lizdas.
230 V: šį lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems reikalinga
230 V maitinimo įtampa, pvz., įkrovikliams arba nešiojamiesiems kompiuteriams (maksimali išėjimo galia 150 W).
– Prijunkite priedo jungtį. Priedą atjungsite ištraukdami jungtį.
12 V: šį lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems reikalinga 12
V maitinimo įtampa, pvz., muzikos grotuvams arba mobiliesiems telefonams (maksimali išėjimo galia 120 W).
– Ištraukite iš lizdo cigarečių uždegiklį ir prijunkite priedo jungtį. Kai
lizdo nebereikės, atjunkite priedo jungtį ir įkiškite atgal cigarečių
uždegiklį.
Kad USB prievadas ir maitinimo lizdai tiektų el. maitinimą, automobilio
elektros sistema turi būti bent jau uždegimo padėtyje I.
GALINĖS SĖDYNĖS REGULIAVIMAS
Automobilio galines sėdynes galima reguliuoti sėdynių šonuose įrengtais valdymo elementais.
Nustatykite atlošo nuolydį, reguliuodami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę reguliuodami valdiklio galinę dalį
aukštyn / žemyn. Stumdykite sėdynę pirmyn / atgal reguliuodami
valdymo elementą pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, reguliuodami valdymo elemento priekinę dalį aukštyn / žemyn.
Masažo, šoninių atramų, juosmens atramos ir sėdynės pasostės
ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkciu valdymo elementu.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn /
žemyn). Sėdynę galima reguliuoti automobiliui važiuojant ir tam tikrą
laiką po to, kai durelės buvo atrakintos automobiliui nevažiuojant. Reguliuoti galima ir kurį laiką po to, kai išjungiamas automobilio variklis.
Sėdynės turi apsaugą nuo perkrovos, kuri suveikia, jeigu sėdynės judėjimui trukdo koks nors objektas. Taip nutikus, pašalinkite objektą ir
pamėginkite vėl valdyti sėdynę.
Norint sureguliuoti miego / komforto padėtį, gali reikėti pirmiausia šiek
tiek pastumti sėdynę pirmyn.
02
SĖDYNĖS NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS
02
Norėdami pareguliuoti juosmens atramą, šonines atramas atloše, sėdynės pasostės ilgį ir masažo nuostatas, naudokitės daugiafunkciu valdymo elementu sėdynės šone. Daugiafunkciu valdikliu pakeistos nuostatos rodomos valdymo ekrane. Ekrane vienu metu rodomos tik vienos
sėdynės nuostatos.
1. Pakelkite valdymo ekraną.
2. Aktyvinkite sėdynės reguliavimo funkciją, pasukdami arba paspausdami daugiafunkcį valdymo elementą bet kuria kryptimi. Valdymo
ekrane atveriamas sėdynės nuostatų rodinys.
3. Valdymo ekrane pasirinkite pageidaujamą funkciją, paliesdami ekraną
arba pasukdami daugiafunkcį valdymo elementą aukštyn / žemyn.
4. Pakeiskite nuostatą paspausdami ant valdymo elemento norima kryptimi.
Masažas
Norėdami įjungti masažo funkciją, bakstelėkite ant ekrane
rodomo mygtuko arba pasirinkite funkciją naudodamiesi daugiafunkciu valdymo elementu. Kai automobilis išjungiamas,
masažo funkcija naudotis neįmanoma.
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
Įjungta / Išjungta:
Pasirinkite padėtį jungta arba Išjungta, kad aktyvuotumėte
arba išjungtumėte masažo funkciją.
1-5 programos:
yra penkios iš anksto nustatytos masažo programos. Pasirinkite 1 (nuo patinimo), 2 (pėdų), 3 (išplėstinis), 4 (juosmens)
arba 5 (pečių).
Intensyvumas:
pasirinkite mažą, normalų arba didelį.
Greitis:
pasirinkite lėto, normalaus arba greito tempo.
Šoninė atrama
Kad aktyvintumėte atlošo šoninių atramų reguliavimo funkciją,
palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
•
Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuko dalį, kad padidintumėte šoninę atramą.
•
Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte šoninę
atramą.
Juosmens atrama
Kad aktyvintumėte juosmens atramos reguliavimo funkciją,
palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
•
Paspauskite sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuką
aukštyn / žemyn, kad perstumtumėte juosmens atramą aukštyn /
žemyn.
•
Paspauskite priekinę sėdynės mygtuko dalį, kad padidintumėte juosmens atramą.
•
Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte juosmens atramą.
Sėdynės pasostės pailginimas
Kad aktyvintumėte sėdinės pasostės ilgio reguliavimo funkciją,
palieskite ekrano mygtuką arba pasirinkite funkciją daugiafunkciu valdymo elementu.
•
Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuko dalį, kad pailgintumėte sėdynės pasostę.
•
Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad įtrauktumėte sėdynės
pasostę.
02
02
PRIEKINĖS KELEIVIO SĖDYNĖS REGULIAVIMAS NUO GALINĖS SĖDYNĖS
Sėdint ant galinės sėdynės galima reguliuoti išilginę priekinės keleivio
sėdynės padėtį ir keisti jos atlošo palenkimo kampą. Norėdami pakeisti
priekinės keleivio sėdynės nuostatas, pasinaudokite valdymo ekranu.
1. Bakstelėkite ant mygtuko ekrane.
2. Atveriamas naujas rodinys ir tada galima sureguliuoti
sėdynės išilginę padėtį bei atlošo nuolydį.
3. Palieskite kryžiuką, kad grįžtumėte į pradžios rodinį.
Atlošo nuolydžio reguliavimas
•
Bakstelėkite viršutinę kairiąją rodyklę, kad atlošas lenktųsi pirmyn.
•
Bakstelėkite viršutinę dešiniąją rodyklę, kad atlošas lenktųsi atgal.
Reguliavimas išilgai
•
Bakstelėkite apatinę kairiąją rodyklę, kad sėdynė pajudėtų pirmyn.
•
Bakstelėkite apatinę dešiniąją rodyklę, kad sėdynė pajudėtų atgal.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų komfortas. Sėdynės
šildytuvas valdomas iš valdymo ekrano.
Kelis kartus bakstelėkite kairiosios arba dešiniosios sėdynės
mygtuką, kad perjungtumėte vėdinimo lygį į vieną iš trijų lygių:
stiprus, vidutinis ir silpnas. Mygtuke rodomas nustatytasis lygis.
Šias sėdynes galima ir vėdinti, pvz., norint pašalinti drėgmę iš drabužių.
Sėdynės vėdinimas valdomas iš valdymo ekrano.
Kelis kartus bakstelėkite kairiosios arba dešiniosios sėdynės
mygtuką, kad perjungtumėte vėdinimo lygį į vieną iš trijų
padėčių: išjungta, aukštas, vidutinis ir žemas. Mygtuke parodoma nustatyta padėtis.
VAIKIŠKŲ AUTOMOBILINIŲ KĖDUČIŲ TVIRTINIMO
TAŠKAI
Automobilio galinių sėdynių eilėje įrengti tvirtinimo taškai vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms, .Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra
skirti į priekį nukreiptoms vaikiškoms kėdutėms.
– Paslinkite sėdynę pirmyn ir palenkite atlošą pirmyn, kad galėtumėte
pasiekti tvirtinimo tašką.
> Visada laikykitės gamintojo montavimo instrukcijų, kad surinktumėte tinkamai.
02
VIETOS DAIKTAMS LAIKYTI
Priekinių sėdynių galvos atramų galinėse dalyse įrengti laikikliai
planšetiniams kompiuteriams*.
Durelėse įrengtos peleninės.
Po porankiu, tarp sėdynių įrengta vieta daiktams laikyti.
Durelėse rasite daiktų dėklus.
03
Priekinių sėdynių atlošų užpakalinėje pusėje yra kišenės daiktams
laikyti.
Tunelinio valdymo pulto šonuose įrengtos kišenės daiktams laikyti.
Priekinėje sėdynės pasostės pusėje yra maža kišenė.
RANKENA BAGAŽINĖJE
Automobilio bagažinės durų vidinėje dalyje įrengta savaime šviečianti
rankena. Patraukus už jos, avarinėje situacijoje galima atidaryti bagažinės dangtį iš vidaus.
– Patraukite rankeną, kad atidarytumėte bagažinės dangtį.
Pasinaudojus rankeną reikia rankomis įspausti atgal į pradinę padėtį.
03
LAIKIKLIS PLANŠETINIAM KOMPIUTERIUI*
Priklausomai nuo pasirinkto įrangos lygio, abiejų priekinių sėdynių galvos atramų galinėse dalyse yra laikiklis planšetiniam kompiuteriui. Dėl
informacijos, kokiems planšetiniams kompiuteriams jie tinka, kreipkitės į
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Planšetinio kompiuterio įtvirtinimas laikiklyje
1. Įstatykite planšetinį kompiuterį spausdami spyruoklinį elementą kairėje laikiklio pusėje.
03
2. Lenkite planšetinį kompiuterį linko laikiklio ir leiskite jam atšokti po
rėmu.
3. Spauskite laikiklį žemyn į gembę, kol jis užsifiksuos su spragtelėjimu.
Laikiklio išėmimas iš jo gembės
Planšetinio kompiuterio laikiklį būtina nuimti visada, kai sėdynė arba
atlošas nustatomi už normalios sėdynės padėties ribų.
1. Spauskite laikiklį žemyn į jo gembę
mygtuką galvos atramoje .
2. Ištraukite laikiklį iš jo gembės.
ir tuo pačiu metu paspauskite
SPECIALI INFORMACIJA
Savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos
saugos instrukcijos bei visi įspėjimai, svarbūs ir
pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti. Tam tikros funkcijos kai kuriose šalyse nepasiekiamos.
ĮSPĖJIMAS
KARŠTIEJI IR ŠALTIEJI GĖRIMAI
Važiuodami laikikliuose arba šaldytuve galite laikyti
butelius, termopuodelius, stiklines arba puodelius.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Sėdynės šildymo valdymu negali naudotis asmenys,
kuriems sunku pajusti temperatūros padidėjimą dėl
sumažėjusio jautrumo arba tie, kuriems sudėtinga
naudotis valdymo elementais. Kad būtų išvengta
nudegimų.
VAIKIŠKŲ AUTOMOBILINIŲ KĖDUČIŲ TVIRTINIMO TAŠKAI
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš juos įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkišti per angą
galvos atramos kojelėje. Jei to padaryti neįmanoma,
vykdykite kėdutės gamintojo rekomendacijas.
VIETOS DAIKTAMS LAIKYTI
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir
pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip
staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti
keleivius.
RANKENA BAGAŽINĖJE
Pasirūpinkite, kad durelės ir bagažinės dangtis būtų
užrakinti. Raktelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Be priežiūros palikti vaikai gali užsirakinti ir susižaloti. Karštą dieną automobilio salone
gali greitai pakilti aukšta temperatūra, o tokioje
aplinkoje galima rimtai sunegaluoti arba netgi mirti.
Mažiems vaikams gresia ypač didelis pavojus.
SVARBU
VALDYMO EKRANO NARŠYMAS
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes galite jį
subraižyti.
KAIP ATLENKTI STALIUKUS
Maksimali leistina staliuko apkrova 10 kg. Jeigu
staliukas perkraunamas, staliuko atraminis strypelis
atsipalaiduos, kad apsaugotų staliuko koją. Kad vėl
nustatytumėte staliuką į savo vietą, žr. toliau pateiktas instrukcijas:
1. Palenkite stalviršį truputį truputį žemiau horizontalaus lygio ir laikykite jį toje padėtyje.
2. Įstatykite metalinį kaištį atraminio strypelio gale į
išpjovas bėgelyje po stalviršiu. Tuo pat metu
atlenkite į šoną juodą plastikinį kaištį šiek tiek
toliau ant atraminio strypelio.
3. Kai metalinis kaištis atsidurs savo išpjovoje,
palenkite stalviršį į viršų tiek, kad atraminio strypelio tvirtinimo įtaisas įeitų į takelį. Po to stalviršį
vėl nulenkite žemyn.
Stalviršio tvirtinimo įtaisą dabar galima įstumti į
bėgelį po stalu ir tokiu būdu atraminis strypelis vėl
tvirtai laikosi.
USB PRIEVADAI IR ELEKTROS LIZDAI
Saugikliai
Perdegusį saugiklį būtina pakeisti tos pačios spalvos ir srovės stiprio saugikliu. Niekada nemontuokite didesnio srovės stiprio saugiklio nei nurodyta
automobilio savininko vadove pateiktoje lentelėje.
Jeigu kuris nors elektros sistemos komponentas
neveikia, gali būti, kad dėl laikinos perkrovos perdegė saugiklis. Informacijos apie saugiklius rasite
įprastame automobilio savininko vadove.
Maitinimas
12 V maitinimo lizdo maksimali apkrova siekia
120 W, o 230 V maitinimo lizdo – 150 W.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Jei salone per žema temperatūra, sėdynių vėdinimo
funkcija neįjungiama. Tuo siekiama neperšaldyti
sėdynėje sėdinčio keleivio.
LAIKIKLIS PLANŠETINIAM KOMPIUTERIUI
Dedamas į laikiklį planšetinis kompiuteris turėtų būti
su plastikine apsaugine ekrano danga. Tai skirta
apsaugoti nuo stiklo skeveldrų susidūrimo atveju.
PASTABA
ŠALDYTUVAS
Kad šaldytuvas veiktų optimaliai, turi būti užtikrinta
netrukdoma oro cirkuliacija. Dėl šios priežasties reikia palikti bent 5 cm tarpą prie šaldytuvo oro tiekimo angos bagažinėje.
Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, gali reikėti
pakeisti temperatūros nuostatą. Siekiant greitai
sumažinti temperatūrą, rekomenduojama nustatyti
maksimalią padėtį.
Kai vėsinama sparčiau, dėl neigiamos temperatūros
šaldytuvo dugne gali susidaryti kondensato, kurį retkarčiais reikia išvalyti. Kad greičiau išdžiūtų ir būtų
lengviau valyti, išimkite permatomą butelių laikiklį.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Skersvėjams jautrūs žmonės turi atsargiai naudoti
sėdynių ventiliacijos funkciją. Norint naudoti ilgai,
rekomenduojama nustatyti žemą lygį.
04
TP 28581 (Lithuanian), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement