Volvo | XC90 Twin Engine | Automobilio savininko vadovas | Volvo XC90 Twin Engine 2017 Automobilio savininko vadovas

Volvo XC90 Twin Engine 2017 Automobilio savininko vadovas
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus
metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei
patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų
„Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir
aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šiame automobilio savininko vadove pateikiamas instruk-
cijas ir techninės priežiūros informaciją. Automobilio savininko vadovas
papildomai pateikiamas ir kaip programėlė („Volvo Manual“), be to, jį
rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje
(support.volvocars.com).
TURINYS
ĮVADAS
14
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
15
Skaitmeninio savininko vadovo naršymas
16
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
18
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
Automobilio savininko vadovo skaitymas
Duomenų įrašymas
19
20
22
Klaviatūros naudojimas centriniame
ekrane
50
Ženklų rašymas ranka ekrane
54
Bendroji informacija apie Twin Engine
56
Sauga
62
Sauga nėštumo metu
62
Whiplash Protection System
63
Saugos diržas
64
Saugos diržo įtempiklis
65
Kaip prisisegti / atsisegti saugos diržą
66
Durelių ir saugos diržo priminimas
67
Saugos oro pagalvės
68
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės
69
71
Svarbi informacija apie priedus, papildomą įrangą ir diagnostinį lizdą
23
Volvo ID
24
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
26
Šoninė saugos oro pagalvė
73
IntelliSafe-vairuotojo pagalba
29
Užuolaidinė saugos oro pagalvė
74
30
Safety mode
74
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
33
75
Langai, stiklai ir veidrodėliai
33
Automobilio variklio užvedimas /
važiavimas po saugos režimo
Centrinio ekrano apžvalga
34
Vaikų sauga
76
Centrinio ekrano valdymas
37
Vaikiškos automobilinės kėdutės
77
Centrinio ekrano rodinių naršymas
41
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
79
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
46
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
80
Centrinio ekrano nuostatų keitimas
46
48
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus,
įrengimo vietų lentelė
81
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais automobilio funkcijoms atlikti
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai
85
„Sensus“ – jungimas ir techninė priežiūra
2
SAUGA
Kaip rasti savininkui skirtos informacijos
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
86
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje
98
Telefono valdymas naudojantis balso
atpažinimo funkcija
129
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „iSize“ įrengimo vietų lentelė
92
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje
99
Radijo ir medijos balso atpažinimo
kontrolė
129
Integruotoji paaukštinta pasostė*
94
Vairuotojo ekranas
102
130
Kaip pakelti integruotąją paaukštintą
pasostę*
94
Vairuotojo ekrano nuostatos
104
Klimato kontrolės sistemos valdymas
balsu
95
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane
104
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
131
Kaip nuleisti integruotąją paaukštintą
pasostę*
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
106
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
109
Lauko temperatūros matuoklis
110
Laikrodis
111
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
112
Programų meniu vairuotojo ekrane
Mechaninė priekinė sėdynė
132
Elektra valdoma priekinė sėdynė*
132
Priekinės elektra valdomos sėdynės
reguliavimas*
133
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcijos naudojimas*
133
117
Daugiafunkcė priekinė sėdynė*
134
Vairuotojo ekrano programų meniu
naudojimas
118
Daugiafunkcės priekinės sėdynės
funkcijų reguliavimas*
135
Pranešimai vairuotojo ir centriniame
ekranuose
119
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo sėdynės*
138
Pranešimų vairuotojo ir centriniame
ekranuose valdymas
120
Galinė sėdynė
139
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio
ekranų įrašytus pranešimus
122
Antrosios sėdynių eilės galvos
atramų reguliavimas
139
Projekcinis rodinys*
123
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas
išilgai*
141
Balso atpažinimas
126
127
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio reguliavimas
141
Balso atpažinimo naudojimas
Balso atpažinimo nuostatos
128
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
142
3
4
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir išlipimas iš jos*
144
Trečiosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas
145
Vairas
145
Vairo reguliavimas
146
Žibintų jungikliai
147
Gabaritiniai žibintai
149
Važiavimo dieną šviesos
149
Artimųjų šviesų žibintai
150
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
151
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai*
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių
žibintų purkštukai
162
Galinio lango valytuvas ir plautuvas
163
Elektra valdomi langai
164
Elektra valdomų langų naudojimas
164
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
165
Šoninių veidrodėlių reguliavimas
166
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
168
Kompasas*
169
Kompaso kalibravimas*
169
Panoraminis stoglangis*
170
154
Panoraminio stoglangio valdymas*
171
Priekinių žibintų schemos pritaikymas
155
HomeLink®*
175
Galinis rūko žibintas
155
„HomeLink®*“ programavimas
176
Stabdžių žibintas
156
Kelionės kompiuteris
178
Avarinių šviesų signalas
156
180
Kaip naudotis posūkio signalais
156
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo ekrane
Salono apšvietimas
157
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
181
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
160
Nuostatų rodinys
182
Priėjimo apšvietimo trukmė
160
Nuostatų rodinio kategorijos
183
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
161
Sistemos nuostatų keitimas nuostatų
rodinyje
185
Lietaus jutiklio suaktyvinimas / išaktyvinimas
161
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
186
Vairuotojo profiliai
187
Vairuotojo profilio pasirinkimas
187
Kaip redaguoti vairuotojo profilį
188
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas
su vairuotojo profiliu
189
Vairuotojo profilio importavimas į
USB arba eksportavimas iš jo.
190
Programėlių nuostatų keitimas
191
Naudotojo duomenų atstatymas
pasikeitus savininkui
192
KLIMATAS
Klimato reguliavimas
194
Klimato kontrolė - jutikliai
194
Suvokiamoji temperatūra
Oro kokybė
195
195
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas / išaktyvinimas*
216
Sėdynių vėdinimo funkcijos suaktyvinimas / išaktyvinimas*
217
218
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ
LAIKYMO SKYRIAI
Salono vidus
232
Tunelinis valdymo pultas
233
Elektros maitinimo lizdai
234
Kaip naudotis cigarečių žiebtuvėliu*.
238
Automobilio salono filtras
196
Vairo šildymo funkcijos suaktyvinimas/išaktyvinimas*
Clean Zone Interior Package*
197
Stovėjimo klimatas
219
Kaip ištuštinti pelenines*
238
197
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
220
Kaip naudotis daiktadėže
239
198
Paruošimo laikmatis
222
Saulės skydeliai
240
240
Interior Air Quality System*
Klimato valdymo elementai
Klimato valdymo elementai centriniame ekrane
198
Paruošimo laikmačio nustatymas
222
Bagažinės skyrius
224
Krovimas
Klimato valdymo elementai tunelinio
valdymo pulto galinėje dalyje
241
201
Paruošimo laikmačio suaktyvinimas /
išaktyvinimas
225
242
Automatinis klimato reguliavimas
201
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos įjungimas / išjungimas
Krovinių laikiklių kilpos
Krepšių kabliukai
243
Oro kondicionieriaus suaktyvinimas /
išaktyvinimas
202
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir
pranešimai
226
Bagažinės uždanga*
243
Apsauginis tinklas*
246
Temperatūros reguliavimas
203
Šildytuvas
228
Apsauginės grotelės*
248
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
205
Stovėjimo šildytuvas
229
Langų ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas
207
Papildomas šildytuvas
230
Oro recirkuliacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas
210
Oro paskirstymas
210
Oro paskirstymo keitimas
211
Ventiliacinių angų atidarymas / uždarymas ir nukreipimas
212
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
214
5
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
6
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nuotolinio valdymo raktelis
252
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
nuotolis
254
„Red Key“ – riboto naudojimo nuotolinio valdymo raktelis*
255
Užvedimo ir užrakinimo sistemos
antenų vietos
256
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus
257
Automobilio užrakinimo / atrakinimo
indikacija
259
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko
261
Visiško užrakinimo sistema*
262
Bagažinės dangčio užrakinimas /
atrakinimas
Kaip naudotis privačiuoju užraktu
Automatinis signalizacijos įjungimas / pakartotinis įjungimas*
280
Signalizacijos išjungimas* nenaudojant nuotolinio valdymo raktelio
281
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos
tipo patvirtinimas
282
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
290
Roll Stability Control
290
elektroninė stabilumo kontrolė
291
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinis režimas
292
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
293
Greičio ribotuvas*
295
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir
paleidimas
296
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
296
263
Greičio ribotuvo išaktyvinimas /
pakartotinis suaktyvinimas
297
265
Greičio ribotuvo išjungimas
298
Išimama raktelio geležtė
266
Automatinis greičio ribotuvas*
299
Užrakinimas / atrakinimas išimama
raktelio geležte
267
Automatinio greičio ribotuvo suaktyvinimas / išaktyvinimas
300
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
269
272
Automatinio greičio ribotuvo leistino
nuokrypio keitimas
301
Bagažinės dangčio atidarymas /
uždarymas kojos judesiu*
Pastovaus greičio palaikymo sistema
302
303
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas
273
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas
Imobilizatorius
277
277
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio valdymas
303
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Signalizacija*
279
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas
305
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas
306
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos ženklai ir pranešimai*
323
Atstumo įspėjimas*
Rear Collision Warning
361
Blind Spot Information*
306
Pilot Assist*
325
362
328
„Blind Spot Information“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko
intervalo suaktyvinimas ir nustatymas*
308
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
363
Įspėjimas apie atstumą*
309
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
„Pilot Assist“* greičio valdymas
330
„Blind Spot Information“* apribojimai
364
309
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo
nustatymas*
331
Cross Traffic Alert*
365
313
„Pilot Assist“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
332
366
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos suaktyvinimas ir
paleidimas*
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
334
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos greičio valdymas*
314
Tikslinio objekto pasikeitimas ir automatinis stabdymas su Pilot Assist*
„Pilot Assist“* apribojimai
335
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos laiko intervalo
nustatymas*
315
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai*
337
Radaras
338
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos išaktyvinimas /
suaktyvinimas*
316
Radaro veikimo apribojimai
Radaro blokų tipo patvirtinimas
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos lenkimo
pagalba* arba Pilot Assist*
Kamera
318
347
Kameros veikimo apribojimai
Tikslinio objekto ir automatinio stabdymo pakeitimas su prisitaikančia
pastovaus greičio palaikymo sistema
319
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos veikimo apribojimai*
Persijungimas tarp standartinės
pastovaus greičio palaikymo sistemos ir prisitaikančios sistemos*
„Cross Traffic Alert“ apribojimai
366
Pranešimai esant Blind Spot
Information* ir Cross Traffic Alert*
368
Kelio ženklų informacija*
369
Kelio ženklų informacinės sistemos
ženklų rodinys
369
340
Greičio kameros informacija*
371
344
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas / išaktyvinimas
372
348
Kelio ženklų informacinės sistemos
apribojimai*
373
City Safety
351
Driver Alert Control
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
373
353
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
374
„City Safety™“ kliūčių aptikimas
354
„Driver Alert Control“ apribojimai
375
320
City Safety skersiniame eisme
356
Eismo juostos laikymo pagalba
375
357
321
„City Safety“, kai nėra galimybės imtis
išvengiamųjų manevrų
Įjungti / išjungti Lane Keeping Aid
377
„City Safety“ apribojimai
358
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir pranešimai
379
Pranešimai esant City Safety
360
7
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Nukrypimo slopinimas „Run-off
Mitigation“
381
Alkospyna*
406
Stovėjimo stabdžiai
428
Alkospynos* apėjimas
406
Stovėjimo stabdžio naudojimas
Nukrypimo slopinimo funkcijos ženklai ir pranešimai
383
429
Prieš užvedant variklį su alkospyna
406
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai 430
384
Uždegimo padėtys
407
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
431
Statymo pagalbos funkcijos suaktyvinimas / išaktyvinimas*
386
Automobilio užvedimas
408
automatinis stabdymas stovint;
431
Automobilio išjungimas.
410
Kontrolė mažu greičiu
432
Statymo pagalbos apribojimai*
386
Vairaračio užraktas
410
Nusileidimo nuo kalno kontrolė
433
Pranešimai esant statymo pagalbai*
388
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
410
Brastos įveikimas
434
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
389
Pavarų dėžė
412
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
435
Statymo pagalbos linijos ir statymo
pagalbos kameros laukai*
391
Automatinės pavarų dėžės padėtys
413
Starterio akumuliatoriaus perkrovimas
436
Statymo pagalbos kameros* jungimas
393
415
Pasiruošimas ilgai kelionei
437
Statymo pagalbos kameros veikimo
apribojimai*
394
Pavarų svirties blokatorius
416
Važiavimas žiemą
437
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
416
438
417
Degalų bako atlanko atidarymas /
uždarymas ir degalų įpylimas
Degalų tvarkymas
440
Benzinas
440
Taupus važiavimas
441
Valdymo elektra intervalas miesto
aplinkoje
443
Parkavimo pagalbos sistema*
Aktyvioji statymo pagalba*
396
Variklių sistemos
Statymas su statymo pagalbos sistema*
397
Važiavimo režimai
418
Palaikykite arba padidinkite hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo važiuojant lygį.
422
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
423
Visų ratų pavara
424
Vilkimo rėmas*
444
Stabdymo funkcijos
424
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
445
Stabdymas koja
425
Vilkimo rėmo techniniai duomenys*
447
Avarinio stabdymo signalas
427
Važiavimas su priekaba
447
Stabdymo jėgos didinimas
427
Priekabos vilkimas ypatingomis sąlygomis 450
Automatinis stabdymas po susidūrimo
427
Priekabos stabilumo pagalba*
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai* 400
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
8
Pavaros perjungimo indikatorius*
403
450
GARSAS IR MEDIJA
Vilkimo ąsa
452
Garsas ir medija
472
Kaip naudotis „Apple CarPlay“*
489
Vilkimas
452
Taikomosios programos
472
„Apple CarPlay“ nuostatos*
490
Automobilio techninė pagalba
453
Garso nustatymai
473
Android Auto*
491
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimas
454
Radijas
474
„Android Auto“ nuostatos*
492
Įkrovimo srovė
455
Radijo stočių keitimas ir paieška
474
Medijos techninės specifikacijos
493
Įkrovimo laidas
457
RDS radijas
477
Telefonas
495
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio
valdymo bloke
459
Skaitmeninis radijas
478
Telefono prijungimas
496
Sąsaja tarp skirtingų FM ir DAB
radijo bangų ilgių
478
Telefono prijungimas / atjungimas
497
Radijo imtuvo nuostatos
479
Telefoninių skambučių tvarkymas
498
Medijos leistuvas
480
Teksto žinučių tvarkymas
499
Įkrovimo kabelio temperatūros stebėjimas 461
Medijos transliacijos
481
Telefonų knygelės valdymas
500
Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių
462
Gracenote®
483
Telefono nuostatos
501
463
484
501
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo pradžia
Medijos paieška
Teksto žinučių nuostatos
CD grotuvas*
484
„Bluetooth“ nuostatos
502
Įkrovimo būsena
465
Medija per „Bluetooth“
485
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo nutraukimas
466
Medijos prijungimas per „Bluetooth“
485
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
467
Medija per AUX/USB įvadą
Su hibridine sistema susiję ženklai ir
pranešimai
469
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
461
Prie interneto prijungtas automobilis*
502
Automobilio prijungimas
503
485
Interneto bendrinimas, naudojant
Wi-Fi viešosios prieigos tašką
504
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
486
Ryšio nėra arba jis prastas
505
vaizdas
486
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
506
Medijos garso sistemos nuostatos
486
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
506
TV*
487
Automobilio modemo nuostatos*
507
Kaip žiūrėti TV*
487
507
Apple CarPlay*
488
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir šalinimas
Garso ir medijos licencijos sutartis
509
9
RATAI IR PADANGOS
Paslaugų ir Klientų privatumo politikos terminai ir sąlygos
10
519
Padangos
522
Trikampis avarinis ženklas
540
Padangų sukimosi kryptis
523
Domkratas*
541
Padangų protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai
524
Pirmosios pagalbos rinkinys
542
Patikrinkite slėgį padangose
524
Ratlankio dydžio žymuo
542
Padangų stebėjimas*
525
Padangos dydžio žymuo
542
Slėgio padangose patikra naudojant
padangų stebėjimo sistemą*
527
Kaip spręsti žemo slėgio padangoje
problemą naudojantis padangų stebėjimo funkcija*
528
Padangų stebėjimo proceso kalibravimas*
529
Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys
530
Pradurtos padangos remonto rinkinio
naudojimas
531
Padangų pripūtimas pradurtos
padangos remonto rinkinio kompresoriumi
534
Ratų keitimas
535
Rato nuėmimas
535
Ratų montavimas
537
Ratų varžtai
538
Atsarginis ratas*
538
Žieminės padangos
539
Įrankinė
540
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
SPECIFIKACIJOS
Saugiklio keitimas
571
Techninės informacijos žymenys
592
572
Gabaritai
595
597
„Volvo“ aptarnavimo programa
546
Saugikliai – variklio skyriuje
Automobilio būsena
546
Saugikliai – po daiktadėže
576
Masės
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
547
Saugikliai – bagažinėje
580
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
598
Nuotoliniai naujiniai
550
Automobilio išorės valymas
584
Variklio techniniai duomenys
600
Sistemos naujiniai
550
Vaškavimas ir poliravimas
586
Variklio alyva – specifikacijos
601
Duomenų perdavimas tarp automobilio ir autoserviso
551
Antikorozinė danga
587
602
Automobilio kėlimas
553
Automobilio vidaus valymas
587
Variklio alyvai nepalankios vairavimo
sąlygos
588
603
555
Centrinio ekrano valymas
Aušinimo skystis – specifikacijos
Variklio gaubto atidarymas ir uždarymas
556
589
603
Variklio skyriaus apžvalga
Dažų sluoksnio pažeidimai
Transmisijos skystis – specifikacijos
557
590
603
Variklio alyva
Dažų sluoksnio pažeidimų taisymas
Stabdžių skystis – specifikacijos
Degalų bakas – tūris
604
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
558
Oro kondicionierius – specifikacijos
604
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
560
606
Klimato kontrolės sistemos techninė
priežiūra
561
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
608
Lempučių keitimas
562
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
609
Lempučių specifikacijos
562
Aprobuotas slėgis padangose
610
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
563
611
Valytuvo šluotelės keitimas
564
Hibridinės sistemos akumuliatorius –
specifikacijos
Ploviklio įpylimas
565
Akumuliatorius
566
Ženklai ant akumuliatorių
569
Hibridinės sistemos akumuliatorius
569
Saugikliai
570
11
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Abėcėlinė rodyklė
12
613
ĮVADAS
ĮVADAS
Kaip rasti savininkui skirtos
informacijos
Savininkui skirta informacija pateikiama keliais
skirtingais formatais, įskaitant skaitmeninį ir
spausdintą. Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame ekrane, kaip programėlė ir „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje. Daiktadėžėje rasite „Quick Guide“ ir
automobilio savininko vadovo papildinį kartu su
specifikacijomis ir informacija apie saugiklius
(be kita ko). Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą.
Automobilio centrinis ekranas1
Centriniame ekrane nuvilkite
žemyn viršutinį rodinį ir palieskite Vartotojo vadovas. Čia
pateikiamos vaizdinio naršymo
parinktys su automobilio išorės
ir vidaus vaizdais. Informacijoje
galima vykdyti paiešką, be to, ji
suskirstyta į kategorijas.
Programėlė
Parduotuvėje „App Store“ arba
„Google Play“ atlikite paiešką
„Volvo Manual“, atsisiųskite programėlę į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį
ir pasirinkite automobilį. Programėlėje pateikiama vaizdinės
medžiagos ir vaizdinio naršymo parinkčių su automobilio išorės ir vidaus vaizdais. Atskirus savininko vadovo skirsnius yra lengva naršyti, be to,
turinyje galima vykdyti paiešką.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Eikite į support.volvocars.com ir
pasirinkite savo šalį. Čia rasite
automobilio savininko vadovų
(internetinių ir PDF formatu).
Be to, „Volvo Cars“ techninės
pagalbos svetainėje pateikiama
vaizdo mokomosios medžiagos
ir papildomos informacijos, taip pat – įvairių
pagalbinių priemonių, susijusių su jūsų „Volvo“ ir
automobilio eksploatacija. Puslapis pasiekiamas
daugelyje rinkų.
Spausdinta informacija
Daiktadėžėje pateiktas automobilio savininko1 vadovo papildinys, kuriame rasite informacijos
apie saugiklius ir specifikacijas,
taip pat – svarbios ir praktinės
informacijos suvestinę.
Papildomai galima įsigyti spausdintą leidinį „Quick
Guide“. Jis padės susipažinti su dažniausiai naudojamomis automobilio funkcijomis.
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir pan.,
automobilyje gali būti pateikta papildomos spausdintos informacijos.
Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį. Jei norite užsisakyti, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
1 Visas
14
spausdintas vadovas su automobiliu pateikiamas tose rinkose, kur centriniame ekrane automobilio savininko vadovo nėra.
ĮVADAS
Kalbos keitimas centriniame
automobilio ekrane
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, gali būti taip,
kad tam tikra savininko informacija neatitiks
nacionalinių ar vietos įstatymų ir reglamentų.
Neįjunkite sunkiai suprantamos kalbos, nes gali
būti sunku grįžti į norimą vietą ekrano meniu
struktūroje.
Automobilio centriniame ekrane galima peržvelgti
skaitmeninę2 automobilio savininko vadovo versiją.
Ženklai ir jų reikšmės automobilio savininko
vadove
Perkelia į automobilio savininko vadovo pradžios puslapį.
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip
pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir
tvarkomas pagal savininkui pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“ rekomendacijas.
Jei informacija centriniame ekrane ir spausdintame leidinyje skiriasi, visada galioja spausdinta informacija.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
automobilyje (p. 15)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 18)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 19)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 20)
2
Taikoma daugeliui rinkų.
Yra daug įvairių būdų, leidžiančių skaitmeniniame
savininko vadove rasti pageidaujamos informacijos. Parinktis galima pasiekti automobilio savininko vadovo pradžios puslapyje. Kitas būdas –
viršutiniame meniu, paliečiant
.
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą galima iškviesti iš viršutinio rodinio.
Norėdami atverti skaitmeninį savininko vadovą,
nuvilkite žemyn viršutinį centrinio ekrano rodinį ir
palieskite Vartotojo vadovas.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Straipsniai sugrupuoti pagal
kategoriją. Tas pats straipsnis gali pasirodyti keliose
kategorijose.
Nukelia į „Quick Guide“
puslapį su saitais į
straipsnių rinkinį, kuris gali
būti jums ypač naudingas.
Pateikiami atsakymai į
bendrinius klausimus apie
automobilį.
}}
15
ĮVADAS
||
Ženklai ir jų reikšmės automobilio savininko
vadove
Ženklai ir jų reikšmės automobilio savininko
vadove
Automobilio išorės ir salono
apžvalgos vaizdai. Skirtingos dalys yra susietos su
interaktyviosiomis sritimis,
kurios perkelia į straipsnius
apie šias automobilio dalis.
Nuorodos į trumpus mokomuosius filmukus apie įvairias automobilio funkcijas.
Skaitmeninio savininko vadovo
naršymas
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą galima
pasiekti per automobilio centrinį ekraną. Turinį
galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų
skyrių.
Nurodoma, kuri automobilio
savininko vadovo versija prieinama automobilyje, ir
suteikiama naudinga informacija.
Čia surinkti visi straipsniai,
pažymėti kaip „parankiniai“.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninio savininko vadovo naršymas
(p. 16)
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą galima iškviesti iš viršutinio rodinio.
Kaip atverti skaitmeninį automobilio
savininko vadovą
–
Norėdami atverti skaitmeninį savininko
vadovą, nuvilkite žemyn viršutinį centrinio
ekrano rodinį ir palieskite Vartotojo
vadovas.
Yra daug įvairių būdų, leidžiančių skaitmeniniame
savininko vadove rasti pageidaujamos informacijos. Kad pasiektumėte savininko vadovo meniu,
paspauskite
savininko vadovo viršutinėje
juostoje.
16
ĮVADAS
Paieška naudojant kategorijas
Savininko vadove esantys
straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti
pateikiamas keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų
lengviau rasti.
1.
Paspauskite
ir pasirinkite Categories.
> Sąraše pateikiamos pagrindinės kategorijos.
2.
Palieskite pagrindinę kategoriją ( ).
> Pateikiamas antrinių kategorijų ( ) ir
straipsnių ( ) sąrašas.
3.
Automobilio išorės ir vidaus
interaktyviosios sritys
Automobilio išorės ir salono
apžvalgos vaizdai. Skirtingos
dalys yra susietos su interaktyviosiomis sritimis, kurios perkelia į straipsnius apie šias automobilio dalis.
Sužinokite apie dažniausiai
naudojamas automobilio funkcijas:
perskaitykite „Quick Guide“
Atveriamas puslapis su saitais į
straipsnių rinkinius, kurie jums
gali būti ypač naudingi, nes
juose aprašomos dažniausiai
naudojamos automobilio funkcijos. Taip pat straipsnius
galima pasiekti per kategorijas,
bet čia jie surinkti, kad būtų galima greitai
pasiekti. Paspauskite straipsnį, kad perskaitytumėte visą jo turinį.
Parankiniai
1.
Palieskite straipsnį, kad jį atvertumėte. Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo rodyklę.
ir pasirinkite Išorė/
Paspauskite
Salonas.
> Išorės / vidaus vaizdai rodomi su atitinkamomis interaktyviosiomis sritimis. Interaktyviosios sritys – tai saitai į straipsnius
apie atitinkamas automobilio dalis. Perbraukite horizontaliai per ekraną, kad galėtumėte naršyti vaizdus.
2.
Palieskite interaktyviąją sritį.
> Pateikiamas straipsnis apie tą sritį.
3.
Straipsniui atverti palieskite pavadinimą.
Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo
rodyklę.
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip
parankiniai. Paspauskite
straipsnį, kad perskaitytumėte
visą jo turinį.
Straipsnių įrašymas į parankinius ir
naikinimas iš jų
Įrašykite straipsnį į parankinius, paspausdami viršutiniame dešiniajame kampe esančią
(kai
straipsnis atvertas). Įrašius straipsnį į parankinius,
.
žvaigždutė užpildoma:
Norėdami pašalinti straipsnį iš parankinių, vėl
paspauskite žvaigždutę esamame straipsnyje.
}}
17
ĮVADAS
||
Vaizdo įrašas
3.
Parodo trumpus mokomuosius
filmukus apie įvairias automobilio funkcijas.
Information
Palieskite straipsnį / kategoriją, kad atvertumėte.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
automobilyje (p. 15)
•
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 50)
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Savininko vadovą galima kaip mobiliąją programėlę atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google Play“.
Programėlė pritaikyta išmaniesiems telefonams ir
planšetiniams kompiuteriams.
Palieskite ženklą, kad gautumėte informacijos apie tai, kuri
automobilio savininko versija
yra automobilyje ir kitos naudotojui naudingos informacijos.
Pradžios puslapis
Palieskite ženklą, kad grįžtumėte atgal į automobilio savininko vadovo pradžios puslapį.
Paieškos funkcijos naudojimas
18
1.
Paspauskite
automobilio savininko
vadovo viršutiniame meniu. Ekrano apatinėje
dalyje pasirodo klaviatūra.
2.
Įveskite raktinį žodį, pvz., „seatbelt“ (saugos
diržas).
> Įvedant raides, pateikiami straipsnių ir
kategorijų pasiūlymai.
Savininko vadovą galima kaip
mobiliąją programėlę atsisiųsti
iš „App Store“ ir „Google Play“.
Pasinaudoję čia pateiktu QR
kodu, galėsite atsisiųsti programėlę tiesiogiai. Kitas būdas –
„App Store“ arba „Google Play“
atlikite paiešką „Volvo manual“ („Volvo“ vadovas).
Programėlėje yra vaizdo įrašas su išorės ir vidaus
vaizdais: juose pažymėtos įvairios automobilio
dalys ir įdiegtos interaktyviosios sritys, kurias
paspaudus atveriami straipsniai, susiję su konkrečia sritimi. Atskirus savininko vadovo skirsnius yra
ĮVADAS
lengva naršyti, be to, turinyje galima vykdyti
paiešką.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Daugiau informacijos apie jūsų automobilį pateikiama „Volvo“ automobilių ir techninės pagalbos
svetainėse. Ten rasite „My Volvo“3 – asmeninį
tinklalapį, skirtą jums ir jūsų automobiliui.
Techninė pagalba internete
Apsilankykite adresu support.volvocars.com.
Techninės pagalbos svetainė pasiekiama daugelyje rinkų.
Joje rasite įvairių funkcijų techninės pagalbos,
pvz., internetinių paslaugų ir funkcijų, Volvo On
Call*, navigacijos sistemos* ir programėlių. Vaizdo
įrašuose ir laipsniškai pateiktose instrukcijose
aiškinamos įvairios procedūros, pvz., kaip prijungti
automobilį prie interneto per mobilųjį telefoną.
Kaip susisiekti
Techninės pagalbos svetainėje pateikiama išsami
klientų techninės pagalbos skyriaus ir jūsų artimiausio „Volvo“ atstovo kontaktinė informacija.
„My Volvo“ internete3
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir jūsų
automobilio tinklalapį.
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite prie
tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus
priedus ir programinę įrangą.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 24)
Atsisiunčiama informacija
Mobiliąją programėlę galima atsisiųsti iš „App Store“ ir
„Google Play“.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 20)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 19)
3
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“ yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos
puslapio.
Automobilio savininko vadovai PDF formatu
Automobilio savininko vadovai siūlomi atsisiųsti
PDF formatu. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad atsisiųstumėte pageidaujamą
vadovą.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
19
ĮVADAS
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite
galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis,
gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai išnaudoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite automobilio savininko vadove esančias saugos
instrukcijas.
Siekdami tobulinti gaminius, nuolat vykdome su
tuo susijusius darbus. Dėl modifikavimo informacija, aprašai ir iliustracijos, pateikiamos automobilio savininko vadove, gali skirtis nuo automobilio
įrangos. Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus
be išankstinio perspėjimo.
Neišneškite šio vadovo iš automobilio: jei kiltų
problemų, neturėsite reikiamos informacijos apie
tai, kur ir kaip kreiptis profesionalų pagalbos.
© „Volvo Car Corporation“
Automobilio savininko vadove aprašoma įranga
nėra montuojama į visus automobilius. Modelių
komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji
pranešimai.
Pranešimai
Automobilyje yra ekranų, kuriuose gali būti pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko
vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto
teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:
Telefonas, Nauja žinutė.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų
sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki mažiau
svarbių – informacinių.
Įspėjimas apie galimas traumas
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai
„Svarbu“.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Parinktys / priedai
Be standartinės įrangos savininko vadove aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir
tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute: *.
20
Išnaša
Kai kur savininko vadove informacija pateikiama
išnašų pavidalu puslapio apačioje arba lentelės
pabaigoje. Tokia skaičiumi pažymėta informacija
papildo patį tekstą. Jei išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima raidėmis, o ne skaičiai.
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo
lauke. Naudojamas įspėti apie esantį pavojų, kurio
nepaisant galima susižaloti arba žūti.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Žalos turtui pavojus
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis
juodame pranešimo lauke.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami
skirtingų komponentų vaizdų apžvalgai. Tas
pats numeris, atitinkantis elementą apibūdinantį vaizdą, pateikiamas ir pozicijų sąraše.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui aktuali informacija
yra pateikiama atitinkamose jo vietose priklijuotuose lipdukuose.
Procesų sąrašas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis
juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima padaryti žalą turtui.
Information
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka, yra
sunumeruoti:
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti
atliekamų veiksmų eilės tvarka.
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie paveikslėlių grupių pateikti numeruoti sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti veiksmą.
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui
nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių veiksmų
paveiksliukų, skirtingi veiksmai numeruojami normaliais skaičiais.
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio savininko vadove sunumeruotam veiksmų eiliškumui
apibrėžti.
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas
į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia informacija.
Vaizdai
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti scheminio pobūdžio ir skirtis nuo faktinės automobilio
išvaizdos. Tai priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas
į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš ankstesnio puslapio.
}}
21
ĮVADAS
||
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
automobilyje (p. 15)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 18)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 19)
Duomenų įrašymas
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius įrašoma
automobilyje.
Šioje transporto priemonėje yra „Event Data
Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir
įrašyti duomenis, susijusius su eismo įvykiais ar
galimo susidūrimo situacijomis, kai, pvz., išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba transporto priemonė kliudo kelyje esančią kliūtį. Duomenys
įrašomi siekiant, kad būtų geriau suprantama,
kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema
skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir keleivio
saugos diržai
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių
pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ši informacija gali mums padėti geriau suprasti
aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik tuos duomenis,
22
kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR
neįrašinėja jokių duomenų esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja transporto priemonę ar
eismo įvykio arba galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais duomenimis kartu su asmeniniais
duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus
eismo įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų patikrai ir
stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis esant
įprastinėms vairavimo sąlygoms, bet visų pirma jie
registruoja gedimus, kurie daro poveikį transporto
priemonės funkcionalumui ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės vairuotojo pagalbos
funkciją (pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų
nustatyti ir pašalinti bet kuriuos transporto priemonės gedimus. Registruotos informacijos reikia
ir tam, kad „Volvo“ galėtų įvykdyti įstatymuose ir
valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus.
Transporto priemonėje registruota informacija
saugoma jos kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Be to, registruotą informaciją galima naudoti kaip
visumą tyrimams atlikti ar gaminiams kurti sie-
ĮVADAS
kiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
Svarbi informacija apie priedus,
papildomą įrangą ir diagnostinį lizdą
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos
trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti atskleisti šio pobūdžio
informaciją policijai arba kitoms institucijoms,
kurios gali pareikšti teisę į tokią prieigą. Siekiant
perskaityti ir išaiškinti įrašytą informaciją, reikia
specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir
su bendrove sutartis pasirašę autoservisai. „Volvo“
atsako už saugų informacijos, kuri yra perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros
metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad
tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius
teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Netinkamai prijungus ir įrengus priedus, papildomą įrangą ar įdiegus programinę įrangą /
diagnostines priemones, gali būti neigiamai
paveikta automobilio elektroninė sistema.
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia tik
tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje
yra įdiegta atitinkama programinė įranga. Todėl,
prieš įrengiant priedus ar papildomą įrangą, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio elektroninę sistemą, rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Diagnostinis lizdas įrengtas po prietaisų skydeliu, toje
pačioje pusėje kaip ir vairas.
Įrangos prijungimas prie automobilio
diagnostinio lizdo
ĮSPĖJIMAS
„Volvo Cars“ neprisiima jokios atsakomybės už
pasekmes prijungus nepatvirtintą įrangą prie
automobilio duomenų ryšio jungties (OnBoard-Diagnostics (OBD-II)).
23
ĮVADAS
Volvo ID
Kaip sukurti „Volvo ID“
Volvo ID Volvo ID suteikia prieigą prie gausybės
tiesioginių personalizuotų Volvo paslaugų4.
Volvo ID galima sukurti skirtingais būdais. Jei
„Volvo ID“ sukuriamas naudojant „My Volvo“ arba
„Volvo On Call“ programėlę, „Volvo ID“ reikia užregistruoti automobilyje, kad būtų galima naudotis
įvairiomis „Volvo ID“ paslaugomis.
Galima sukurti „Volvo ID“ automobilyje, per portalą „My Volvo“5 arba naudojantis „Volvo On Call“
programėle6. Tam tikroms funkcijoms ir paslaugoms reikia, kad automobilis būtų priskirtas
asmeniniam „Volvo ID“. Užregistravus „Volvo ID“
automobilyje, tiesiogiai iš jo tampa pasiekiama
gausybė „Volvo“ paslaugų.
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„My Volvo“ – asmeninis jūsų ir jūsų automobilio tinklalapis.
•
„Volvo On Call“* – „Volvo ID“ naudojamas siekiant prisijungti prie „Volvo On Call“ programėlės.
•
Siųsti į automobilį – leidžia tiesiogiai į automobilį nusiųsti adresą iš internetinės žemėlapių tarnybos.
•
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą –
užregistruokite savo pageidaujamą autoservisą / atstovą sistemoje „My Volvo“, kad galėtumėte rezervuoti techninės priežiūros darbus tiesiogiai iš automobilio.
4
5
6
24
Sistemoje „My Volvo“5
1. Prisijunkite prie www.volvocars.com ir suraskite „My Volvo“.
2.
Įveskite asmeninio el. pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti
ID automobilyje.
Naudojantis „Volvo On Call“ mobiliąja
programėle6
1. Atsisiųskite naujausią Volvo On Call programėlės variantą išmaniajam telefonui, pvz., iš
„App Store“, „Windows Phone“ arba „Google
Play“.
2.
Programėlės pradžios puslapyje pasirinkti
Volvo ID kūrimą ir įveskite asmeninio el.
pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti
ID automobilyje.
Kaip užregistruoti „Volvo ID“
automobilyje
Jei sukūrėte savo „Volvo ID“ internetu arba per
Volvo On Call programėlę, užregistruokite jį savo
automobilyje:
1.
Atsisiųskite „Volvo ID“ programėlę naudodamiesi Atsisiuntimo centras (centrinio
ekrano programėlių rodinyje).
PASTABA
Kad galėtumėte atsisiųsti programėlių, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
2.
Paleiskite programėlę ir įveskite savo
„Volvo ID“ / savo el. pašto adresą.
3.
Vykdykite instrukcijas, automatiškai atsiųstas
su jūsų „Volvo ID“ susietu el. pašto adresu.
> Jūsų „Volvo ID“ yra užregistruotas automobilyje. Dabar galima naudotis „Volvo ID“
paslaugomis.
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
Yra kai kuriose rinkose.
Jei naudojatės „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Kaip sukurti ir užregistruoti „Volvo ID“
automobilyje
1.
Atsisiųskite „Volvo ID“ programėlę iš
Atsisiuntimo centras (jei to dar nepadarėte).
2.
Paleiskite programėlę ir užregistruokite
asmeninį el. pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> „Volvo ID“ sukuriamas ir automatiškai
užregistruojamas jūsų automobilyje. Dabar
galima naudotis „Volvo ID“ paslaugomis.
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia
vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y.
reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir
vieną slaptažodį.
•
Jei paslaugos (pvz., Volvo On Call) naudotojo
vardas ir slaptažodis pakeičiamas, jis taip pat
automatiškai pakeičiamas kitose paslaugose
(pvz., „My Volvo“)
Susijusi informacija
•
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 507)
•
Automobilio prijungimas (p. 503)
25
ĮVADAS
Drive-E – didesnis važiavimo
malonumas
sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai.
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama
kurti saugesnius ir efektyvesnius produktus bei
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo Car“
veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame galvodami
apie visus automobilio gyvavimo ciklo etapus,
įvertindami, kokį poveikį aplinkai jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir perdirbimo. Bazinis
„Volvo Cars“ principas - kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo
poveikio nei tas, kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkosauginės veiklos pagrindas yra
efektyvesnių ir mažiau teršiančių transmisijų
Drive-E vystymas. „Volvo“ taip pat yra svarbi
26
asmens aplinka – pavyzdžiui, oras „Volvo“ viduje
yra švaresnis nei lauke dėl klimato kontrolės sistemos.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO 14001, nes
taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį
tobulinimą kai daromas mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas taip pat reiškia, kad laikomasi
galiojančių aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų.
„Volvo“ taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio aplinkai
jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas,
„Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas –
pastangos mažinti degalų sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su
kitais tokios pačios klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
ĮVADAS
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies
dvideginio.
šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis
mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir
savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite
lengvai sumažinti degalų sąnaudas bei sutaupyti
pinigų ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo.
Pateikiame keletą patarimų:
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio
salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė.
Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų kiekis yra daug
mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.
•
Švarus oras automobilio salone
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį. Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (maždaug
50 myl./val.) arba nukritus žemiau 50 km/h
(maždaug 30 myl./val.), padidėja energijos
sąnaudos.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje rekomenduojamų automobilio
techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja eiga:
jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės
vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų sustojimų ir netolygus greitis didina degalų sąnaudas.
•
Naudokite paruošimo sistemą: ji padidina
hibridinės sistemos akumuliatoriaus energija
įveikiamą atstumą ir sumažina energijos
poreikį važiuojant.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia utilizuoti
saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti
Veiksminga emisijos kontrolė
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir taršos, patenkančios per ortakį.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis oras
būtų valomas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras lauke
yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta uždara
salono oro apytaka. Taip gali nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams
ir važiuojant tuneliu.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta ir
išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai kurios
detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra rankų darbo.
Salonas stebimas, ar esant, pvz., dideliam karščiui
ir skaisčiai šviesai nesklinda nemaloniai stiprūs
kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos būtų
nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie
švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams
patikėsite savo automobilio techninį aptarnavimą
ir priežiūrą, tai taps „Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia
aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad
būtų užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir turi
reikiamų priemonių, kad būtų garantuota tinkama
aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos
ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą
automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 418)
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 33)
* Parinktis / priedas.
}}
27
ĮVADAS
||
28
•
•
Taupus važiavimas (p. 441)
•
Oro kokybė (p. 195)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 606)
ĮVADAS
IntelliSafe-vairuotojo pagalba
IntelliSafe – tai „Volvo Cars“ automobilio saugos
koncepcija. Ją sudaro keletas sistemų, kuris prisideda prie to, kad kelionė automobiliu būtų
saugi, nebūtų sužalojimų ir keleiviai būtų apsaugoti nuo kitų eismo dalyvių.
Techninė pagalba
IntelliSafe yra įdiegta keletas sistemų, kurios
padeda vairuotojui saugiai vairuoti automobilį.
Automobilyje įdiegta vairuotojo pagalbinių funkcijų, pvz., prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema („Adaptive Cruise Control“)*, išlaikanti
pastovų atstumą tarp automobilio ir priekyje
važiuojančios transporto priemonės.
„Pilot Assist*“ padeda vairuotojui palaikyti automobilį tarp eismo juostos linijų bei palaiko nustatytą laiko tarpą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
„Park Assist Pilot“* padeda vairuotojui pastatyti
automobilį, registruodama aplink jį esančią zoną.
Kiti vairuotojui padedančių sistemų pavyzdžiai:
aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų, „Cross Traffic
Alert“ (CTA)* ir „Blind Spot Information“ (BLIS)*
sistemos.
Prevencija
Nuo avarijų saugo funkcija „City Safety“. Ši funkcija įspėja vairuotoją, jei kyla pavojus atsitrenkti į
kitą transporto priemonę, pėstįjį, dviratininką ar
stambų gyvūną. Jei vairuotojas nereaguoja į įspė-
jimą ir pavojus tampa neišvengiamas, „City
Safety“ gali automatiškai sustabdyti automobilį.
„Lane Keeping Aid“ (LKA)* – tai dar vienas avarijų
padedančios išvengti funkcijos pavyzdys. Ši sistema įspėja vairuotoją ir pasuka vairą, jei automobilis ima pavojingai artėti prie eismo juostas skiriančias linijos.
Taip pat siūloma nuvažiavimo nuo kelio prevencijos funkcija („Run off mitigation“), kurios paskirtis – mažinti pavojų, kad automobilis netyčia nuvažiuos nuo kelio. Ši funkcija aktyviai atvairuoja
automobilį atgal į kelią.
•
•
•
•
•
•
•
•
City Safety (p. 351)
•
Whiplash Protection System (p. 63)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Roll Stability Control (p. 290)
Saugos diržas (p. 64)
Sauga (p. 62)
Saugos oro pagalvės (p. 68)
Pilot Assist* (p. 325)
Nukrypimo slopinimas „Run-off Mitigation“
(p. 381)
Apsauga
Siekiant apsaugoti vairuotoją ir keleivius, automobilyje įrengti išankstiniai saugos diržų įtempikliai,
kurie gali įtempti saugos diržus kritinėse situacijose ir susidūrimų metu. Be to, jame įrengtos saugos oro pagalvės, saugos oro užsklandos ir
„Whiplash Protection System“ (WHIPS) sauganti
nuo kaklo traumų.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
•
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 396)
•
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 366)
•
Blind Spot Information* (p. 362)
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 151)
* Parinktis / priedas.
29
ĮVADAS
„Sensus“ – jungimas ir techninė
priežiūra
Informacija rodoma skirtingose vietose pagal tai,
kokie yra vairuotojo prioritetai.
Sensus leidžia galima naršyti internete, naudoti
įvairių tipų programėles ir paversti automobilį
„Wi-Fi“ interneto prieigos tašku.
Tai – „Sensus“
„Sensus“ siūlo išmanią sąsają ir ryšį su skaitmeniniu pasauliu. Patogi navigacijos struktūra leidžia,
kai reikia, gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir
pramogauti netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visas automobilio sistemas, susijusias su pramogomis, interneto ryšiu, navigacija*
ir naudotojo sąsaja tarp vairuotojo bei automobilio. Būtent „Sensus“ leidžia jums užmegzti ryšį su
automobiliu ir išoriniu pasauliu.
Informacija reikiamu laiku ir reikiamoje
vietoje
Įvairiuose automobilyje įrengtuose ekranuose reikiamu momentu suteikiama aktuali informacija.
30
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Skirtingų tipų informacija rodoma skirtinguose ekranuose, priklausomai nuo jos prioritetiškumo.
Projekcinis rodinys*
Projekciniame rodinyje pateikiama rinktinė informacija, į kurią vairuotojas turi nedelsdamas atsižvelgti. Tai yra eismo įspėjimai, greičio informacija
ir navigacijos* informacija. Projekciniame rodinyje
taip pat rodoma informacija apie kelio ženklus ir
įeinančius telefoninius skambučius.
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacijos apie
greitį ir, pvz., priimamus skambučius arba groja-
* Parinktis / priedas.
}}
31
ĮVADAS
||
mus kūrinius. Ekranas valdomas dviem vairo klaviatūromis.
Centrinis ekranas
Balso atpažinimo sistema
Vairuotojas gali naudotis valdymo balsu sistema neatitraukdamas rankų nuo vairo. Sistema
supranta natūralią kalbą. Naudokite balso atpažinimo funkciją norėdami pagroti dainą,
kam nors paskambinti, padidinti
temperatūrą arba perskaityti teksto pranešimą.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Susijusi informacija
Iš jutiklinio centrinio ekrano galima valdyti daugelį
pagrindinių automobilio funkcijų. Todėl fizinių
mygtukų ir valdymo elementų skaičius automobilyje yra minimalus. Ekraną galima valdyti net ir
mūvint pirštines.
Iš čia yra valdomos, pavyzdžiui, klimato kontrolės,
pramogų sistemos ir sėdynių padėtis. Atsiradus
galimybei, į centriniame ekrane rodomą informaciją gali reaguoti vairuotojas arba kitas automobilyje esantis asmuo.
32
•
•
•
•
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 37)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 41)
Projekcinis rodinys* (p. 123)
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Balso atpažinimas (p. 126)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
Garsas ir medija (p. 472)
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Automobilio savininko vadovas yra atspausdintas
ant popieriaus iš valdomų miškų.
„Forest Stewardship Council“ (FSC)® ženklas
reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų miškų arba
kitų kontroliuojamų šaltinių.
Langai, stiklai ir veidrodėliai
Automobilyje yra langų, stiklų ir veidrodėlių valdymo elementai. Kai kurie automobilio langai yra
armuotieji laminatu, tai be kitų dalykų daro saloną
mažiau pralaidų garsui.
•
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 161)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
purkštukai (p. 162)
Laminuotas stiklas
Priekinis stiklas ir panoraminis* stoglangis yra
pagaminti iš laminuoto stiklo. Stiklas yra armuotasis, todėl jį sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja
garsą salone. Laminuotą stiklą galima užsakyti
kaip pasirinktinę įrangą vietoj tam tikrų stiklų.
Jei langai pagaminti iš laminuoto stiklo, apie tai informuoja ženklas7.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
7
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 26)
•
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 170)
Elektra valdomi langai (p. 164)
Langų ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 207)
•
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 165)
•
•
•
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis (p. 168)
Šoninių veidrodėlių reguliavimas (p. 166)
Projekcinis rodinys* (p. 123)
Tai netaikoma priekiniam stiklui ir panoraminiam stoglangiui*, kurie visada yra laminuoti, todėl ant jų šio ženklo nebūna.
* Parinktis / priedas.
33
ĮVADAS
Centrinio ekrano apžvalga
Daugelis automobilio funkcijų valdomos iš centrinio ekrano. Čia pateikiamas centrinis ekranas ir
jo parinktys.
34
ĮVADAS
Trys centrinio ekrano baziniai rodiniai. Perbraukite dešinėn arba kairėn, kad pasiektumėte – atitinkamai – funkcijų arba programėlių rodinį8.
Funkcijų rodinyje pateikiamos automobilio
funkcijos, kurias galima suaktyvinti / išakty8
Automobiliuose su vairu dešinėje pusėje rodiniai būna reversuoti.
vinti paspaudžiant mygtuką. Tam tikros funkcijos gali sužadinti papildomas funkcijas: tai
}}
35
ĮVADAS
||
reiškia, kad jos atveria langą su nustatymo
parinktimis. Pavyzdžiai: Kamera ir statymo
funkcijos.
lio funkcijos, nepriklausančios nė vienam iš
kitų antrinių rodinių. Paspauskite antrinį
rodinį, kad jį išplėstumėte.
Pradžios rodinys – tai pirmasis rodinys, pateikiamas paleidus ekraną.
Klimato eilutė – informacija ir tiesioginis nustatytos temperatūros, sėdynių ir ventiliatoriaus šildymo lygių valdymas. Norėdami
atverti klimato kontrolės rodinį su daugiau
nuostatų, paspauskite klimato eilutės centre
esantį ženklą.
Programų rodinys (programėlių rodinys) –
atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinės funkcijos, pvz., FM
radijas. Palieskite programėlės piktogramą,
kad ją atvertumėte.
Būsenos juosta – automobilyje vykdoma
veikla rodoma pačiame ekrano viršuje. Tinklo/ryšio informacija pateikiama kairėje būsenos juostos pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos indikacija –
dešinėje.
Viršutinis rodinys – kad jį pasiektumėte, nuvilkite kortelę žemyn. Iš čia galima pasiekti
Nuostatos, Vartotojo vadovas, Profilis ir
automobilio įrašytas žinutes.
Navigacija – įjungia žemėlapio navigacijos
funkciją, pvz., su „Sensus Navigation“*.
Palieskite antrinį rodinį, kad jį išskleistumėte.
Medija – pastaruoju metu naudotos su
medija susijusios programėlės. Paspauskite
antrinį rodinį, kad jį išplėstumėte.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 37)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 41)
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais automobilio funkcijoms atlikti (p. 48)
•
•
Programėlių nuostatų keitimas (p. 191)
•
•
•
•
Nuostatų rodinys (p. 182)
•
Centrinio ekrano valymas (p. 588)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 46)
Medijos leistuvas (p. 480)
Telefonas (p. 495)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Telefonas – iš čia galima pasiekti telefono
funkciją. Paspauskite antrinį rodinį, kad jį
išplėstumėte.
Papildomos antrinis rodinys – pastaruoju
metu naudotos programėlės arba automobi-
36
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Centrinio ekrano valdymas
Daugelį automobilio funkcijų galima valdyti ir
reguliuoti iš centrinio ekrano. Centrinis ekranas tai jutiklinis ekranas, reaguojantis į prisilietimą.
mai, pvz., skirtingų rodinių naršymas, objektų
žymėjimas, sąrašo slinkimas ir programėlių perkėlimas, gali būti atliekami įvairiais būdais liečiant
ekraną.
Jutiklinio ekrano funkcijų naudojimas
centriniame ekrane
Infraraudonųjų spindulių plėvelė leidžia ekranui
aptikti virš jo arti esantį pirštą. Šia technologija
įgalinama naudotis ekranu net su pirštinėmis.
Ekranas reaguoja skirtingai, priklausomai nuo to,
ar jį spaudžiate, velkate ar per jį braukiate. Veiks-
Veiksmas
Vienu metu ekraną gali valdyti du asmenys, pvz.,
reguliuoti klimato kontrolės nuostatas vairuotojo ir
keleivio pusėse.
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
Toliau lentelėje pateikiami įvairūs ekrano valdymo
veiksmai:
Įvykdymas
Rezultatas
Paspauskite vieną kartą.
Pažymi objektą, patvirtina išranką arba suaktyvina funkciją.
Paspauskite greitai du kartus iš
eilės.
Priartina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį*.
Paspauskite ir laikykite.
Paima objektą. Galima naudoti programėlėms arba žemėlapio taškams žemėlapyje perkelti*.
Paspauskite pirštu ekraną, laikykite prispaudę ir tuo pat metu vilkite objektą į pageidaujamą vietą.
Palieskite vieną kartą dviem pirštais.
Atitolina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį*.
}}
* Parinktis / priedas.
37
ĮVADAS
||
38
Veiksmas
Įvykdymas
Rezultatas
Vilkimas
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Laikykite nuspaudę ir nuvilkite, kad perkeltumėte programėles ar žemėlapio taškus žemėlapyje*. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per
ekraną.
Greitai perbraukite
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per
ekraną.
Pirštų išskėtimas
Priartina.
Pirštų suglaudimas
Atitolina.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Išjunkite ekraną ir iš naujo jį
suaktyvinkite
2.
Norėdami vėl suaktyvinti ekraną, trumpai
spustelėkite pradžios mygtuką.
> Rodytas prieš išjungiant ekraną rodinys
bus vėl parodytas.
PASTABA
Ekrane pasirodžius raginimui atlikti veiksmą,
ekrano negalima išjungti.
Automobilio funkcijų programėlių ir
mygtukų perkėlimas
Automobilio funkcijų programėlės ir mygtukai (atitinkamai – programėlių ir funkcijų rodiniuose) gali
būti perkeliami į kitą vietą ir pagal pageidavimą
sutvarkomi.
1.
Paspauskite programėlę / mygtuką ir laikykite.
> Pasikeičia programėlės / mygtuko dydis ir
jis tampa nežymiai permatomas. Tada
galima jį perkelti.
2.
Nuvilkite programėlę / mygtuką į tuščią vietą
rodinyje.
PASTABA
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Išjungtus centrinį ekraną, jis pritemdomas, kad
netrukdytų vairuoti. Klimato eilutė bus vis dar
matoma, o programos ir kitos funkcijos, prijungtos
prie ekrano, toliau veiks.
1.
Paspauskite ir ilgai palaikykite fizinį pradžios
mygtuką (po ekranu).
> Ekranas patamsėja (išskyrus klimato kontrolės eilutę, kuri rodoma ir toliau). Visos
funkcijos veikia ir toliau, pvz., klimato kontrolės, garso, orientavimo* ir programėlių.
Šiuo režimu ekraną galima nuvalyti su
pateikta šluoste: žr. skirsnį „Centrinio
ekrano valymas“.
Centrinis ekranas išsijungia automatiškai, kai
variklis išjungtas ir atidarytos vairuotojo durelės.
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio
1.
Trumpai paspauskite pradžios mygtuką.
> Rodoma paskutinė pradžios rodinio padėtis.
2.
Trumpai paspauskite dar kartą.
> Visi pradžios rodinio antriniai rodiniai
atstatomi į jų numatytąsias būsenas.
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai
paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą prie įvairių
rodinių.
Programėlėms / mygtukams išdėstyti galima
naudoti iki 48 eilučių. Kad perkeltumėte programėlę / mygtuką už matomos srities ribų, nuvilkite
jį į rodinio apačią. Tada bus pridėta naujų eilučių,
kur ir galėsite patalpinti programėlę / mygtuką.
Todėl kai kurios programėlės / mygtukai gali būti
išdėstyti toliau sąraše ir normaliu rodinio režimu
jų gali nesimatyti.
Perbraukite ekraną, kad perslinktumėte rodinį
aukštyn arba žemyn.
PASTABA
Paslėpkite retai naudojamas arba visai nenaudojamas programėles, perkeldami jas į apačią,
iš ekrano matomos dalies. Taip lengviau rasite
dažniau naudojamas programėles.
* Parinktis / priedas.
}}
39
ĮVADAS
||
Sąrašo, straipsnio ar rodinio slinkimas
Ekrane pasirodžius slinkties indikatoriui, galima
perslinkti rodinį žemyn arba aukštyn. Perbraukite
žemyn / aukštyn bet kurioje rodinio dalyje.
Kaip naudotis centrinio ekrano valdymo
elementais
Temperatūros valdymo elementas.
Centriniame ekrane atsiradus slinkties indikatoriui,
galima perslinkti rodiniu.
Šis elementas naudojamas daugeliui automobilio
funkcijų valdyti. Pavyzdžiui, temperatūrą galima
reguliuoti taip:
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą
temperatūrą,
•
paspauskite +/− , kad temperatūra kiltų arba
žemėtų pamažu, arba
•
paspauskite pageidaujamą ant valdymo elemento esančią temperatūrą.
Susijusi informacija
•
•
•
40
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 41)
Nuostatų rodinys (p. 182)
„Sensus“ – jungimas ir techninė priežiūra
(p. 30)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 254)
•
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 507)
•
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 50)
•
Centrinio ekrano nuostatų keitimas (p. 46)
ĮVADAS
Centrinio ekrano rodinių naršymas
Centriniame ekrane yra penki skirtingi pagrindiniai rodiniai: pradžios rodinys, viršutinis rodinys,
klimato kontrolės rodinys, programos rodinys
(programėlės rodinys) ir funkcijos rodinys. Ekranas įsijungia automatiškai, atidarius vairuotojo
dureles.
Pradžios rodinys
Pradžios rodinys pateikiamas paleidus ekraną.
Jame rasite keturis antrinius rodinius:
Navigacija, Medija, Telefonas ir papildomą antrinį rodinį.
Programėlės / automobilio funkcija, pasirinkta iš
programėlių / funkcijų rodinio, pasileidžia atitinkamame pradžios rodinio antriniame rodinyje. Pavyzdžiui, FM radijas pasileidžia antriniame rodinyje
Medija.
Papildomame antriniame rodinyje rasite paskutinę naudotą programėlę arba automobilio funkciją, kuri nėra siejama su jokiu iš kitų trijų sričių.
Antriniuose rodiniuose pateikta trumpa informacija apie kiekvieną skirtingą programėlę.
PASTABA
Pirmą kartą naudojant automobilį, kai kuriuose
pradžios rodinio antriniuose rodiniuose gali
nebūti turinio.
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai
paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą prie įvairių
rodinių.
}}
41
ĮVADAS
||
Antrinio rodinio išskleidimas iš numatytojo režimo
Standartinis ir išskleistasis antrinio rodinio režimai centriniame ekrane.
42
ĮVADAS
Antrinio rodinio išskleidimas:
–
Paspauskite bet kurią antrinio rodinio vietą.
Išskleidus antrinį rodinį, ketvirtasis antrinis
rodinys laikinai išstumiamas iš pradžios rodinio. Kiti du yra sumažinti ir rodoma tik tam
tikra informacija.
Išskleistajame rodinyje suteikiama prieiga
prie bazinių programėlės funkcijų.
Išskleisto antrinio rodinio užvėrimas:
–
Išskleistuoju režimu atverkite
programėlę per visą ekraną:
paspauskite ženklą.
Būsenos juosta
Paspauskite ženklą, kad grįžtumėte į išskleistąjį režimą arba
paspauskite pradžios mygtuką,
esantį ekrano apačioje.
Viršutinis rodinys
Automobilyje vykdoma veikla rodoma ekrano viršuje. Tinklo/ryšio informacija pateikiama kairėje
būsenos lauko pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos indikacija –
dešinėje.
Antrinį rodinį galima užverti trimis skirtingais
būdais.
•
Palieskite viršutinę išskleistojo antrinio
rodinio dalį.
•
Palieskite kitą antrinį rodinį (tas antrinis
rodinys atsivers išskleistuoju režimu).
•
Trumpai paspauskite fizinį pradžios mygtuką, esantį po centriniu ekranu.
Žemyn nuvilktas viršutinis rodinys.
Kaip atverti / užverti antrinį rodinį viso
ekrano režimu
Papildomą antrinį rodinį ir Navigacija antrinį
rodinį galima atverti viso ekrano režimu ir rasti dar
daugiau informacijos bei nuostatų parinkčių.
Viso ekrano režimu atvėrus naują antrinį rodinį,
nerodoma jokios informacijos iš kitų antrinių
rodinių.
Būsenos juostos centre, ekrano viršutinėje dalyje
yra ąselė. Atverkite viršutinį rodinį, paspausdami
kortelę arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus
per ekraną žemyn.
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Paspaudžiant pradžios mygtuką, galima visada
grįžti į pradžios rodinį. Kad iš viso ekrano režimo
grįžtumėte atgal į standartinį pradžios rodinio
vaizdą, paspauskite pradžios mygtuką du kartus.
Viršutiniame rodinyje suteikiama prieiga prie šių
elementų:
• Nuostatos
• Vartotojo vadovas
• Profilis
• Automobilyje įrašytos žinutės.
}}
43
ĮVADAS
||
Norėdami užverti viršutinį rodinį, paspauskite už jo
ribų, nuspauskite pradžios mygtuką arba
paspauskite viršutinio rodinio apačią ir nuvilkite
aukštyn. Tada parodomas apačioje buvęs rodinys
ir jį vėl galima naudoti.
PASTABA
Paspauskite klimato eilutės centre
esantį ženklą, kad atsivertų klimato
kontrolės rodinys ir pasiektumėte daugiau klimato nuostatų.
Programų rodinys
Norėdami užverti klimato kontrolės
rodinį ir grįžti į ankstesnį rodinį,
paspauskite šį ženklą.
Viršutinis rodinys nepateikiamas paleidimo /
išjungimo metu arba kai ekrane rodomas pranešimas. Be to, jis nepasiekiamas, kai rodomas klimato rodinys.
Perėjimas į viršutinį rodinį iš programėlės
Veikiant programėlei, pvz., FM radijui, nuvilkite viršutinį rodiny žemyn.
•
Paspaudus FM radijo nuostatos, rodomos
su FM radiju susijusios nuostatos.
•
Paspaudus FM radijas Rankinis, atsiveria
su FM radiju susijęs straipsnis.
Taikoma tik kai kurioms automobilyje esančioms
programėlėms. Trečiųjų šalių programėlėms,
kurios yra atsisiunčiamos, su programėle susijusių straipsnių ar nuostatų nepateikiama.
Klimato kontrolės rodinys
Klimato kontrolės eilutė yra nuolat matoma
ekrano apačioje. Čia galima keisti populiariausias
klimato nuostatas, pvz., nustatyti temperatūrą,
sėdynės šildymo ir ventiliatoriaus funkcijas.
9
44
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
Automobilyje esančių programėlių rodinys.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programų
(programėlių) rodinį, perbraukite per ekraną iš
dešinės kairėn9. Čia pateikiamos atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinių
funkcijų programėlės, pvz., FM radijas. Kai kurių
programėlių rodinyje tiesiogiai pateikiama trumpa
ĮVADAS
informacija, pvz., Žinutės neperskaitytų teksto
žinučių skaičius.
Funkcijų rodinys
Paspauskite programėlę, kad ją atvertumėte. Ji
atsiveria susijusiame antriniame rodinyje, pvz.,
Medija.
Priešingai nei programėlių rodinyje, kuriame programėlę atversite ją paspausdami, funkcija suaktyvinama / išaktyvinama paspaudžiant atitinkamą
funkcinį mygtuką. Kai kurios (sužadinimo) funkcijos paspaustos atsiveria naujame lange.
Atsižvelgiant į programėlių kiekį, galima perslinkti
programėlės rodinį žemyn. Tai padarysite perbraukdami arba vilkdami iš apačios aukštyn.
Kaip ir programėlių rodinyje, čia taip pat galima
perkelti funkcijų mygtukus į kitą vietą ir išdėstyti
juos pageidaujama tvarka.
Kaip perkelti programėlę:
1.
2.
Palieskite ir palaikykite programėlę.
> Kai programėlės ženklas tampa truputį
permatomas ir didesnis, jį galima perkelti.
Susijusi informacija
Nuvilkite programėlę į norimą vietą.
PASTABA
Programėlių ir automobilio funkcijų mygtukų
negalima įkelti į jau užimtas vietas.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš kairės dešinėn9 arba paspausdami pradžios mygtuką.
9
Atsižvelgiant į funkcijų kiekį, čia taip pat galima
perslinkti rodinį žemyn. Tai padarysite perbraukdami arba vilkdami iš apačios aukštyn.
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais įvairioms automobilio funkcijoms atlikti.
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 37)
•
•
Programėlių nuostatų keitimas (p. 191)
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 34)
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais automobilio funkcijoms atlikti (p. 48)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 46)
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte funkcijų
rodinį, perbraukite per ekraną iš kairės dešinėn9.
Čia galite aktyvinti arba deaktyvinti įvairias automobilio funkcijas, pvz., Lane Departure
Warning, Lane Keeping Aid* ir Statymo
pagalba*.
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
* Parinktis / priedas.
45
ĮVADAS
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
Ženklas
Vyksta paruošimo procesas.
Ženklų, kurie gali būti rodomi centrinio ekrano
būsenos juostoje, apžvalga.
Atkuriamas garso šaltinis.
Būsenos juostoje rodoma veiksmų eiga ir – atskirais atvejais – jų būsena. Ne visi ženklai rodomi
visą laiką dėl ribotos vietos lauke.
Ženklas
Paaiškinimas
Centrinio ekrano nuostatų keitimas
Centrinis ekranas įsijungia automatiškai, atidarius vairuotojo dureles. Centrinio ekrano nuostatas galima keisti pagal asmeninį garsą ir temas.
Vairuojant galima išjungti ekraną, kad netrukdytų.
Garso šaltinis sustabdytas.
Sistemos garsumo nutildymas /
keitimas centriniame ekrane.
Vyksta telefoninis pokalbis.
Centriniame ekrane galima pakeisti arba visiškai
nutildyti sistemos garsumą.
Suaktyvintas tarptinklinis ryšys.
Garso šaltinis nutildytas
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas.
Naujienos gautos iš radijo stoties.
2.
Paspauskite Garsas
garsumai.
3.
Skiltyje Ekrano palietimas, tempkite valdymo elementą pakeisti garsumą / išjungti
ekrano lietimo garsus ir Klaviatūros paliet.
siekdami reguliuoti garsumą / išjungti ekraninės klaviatūros lietimo garsus. Tempkite valdymo elementą iki norimo garsumo.
Paaiškinimas
Gaunama eismo informacija.
Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys.
„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas, bet
neprijungta jokio įrenginio.
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Suaktyvinta belaidžio modemo funkcija („Wi-Fi“ interneto prieigos taškas). Automobilis gali bendrinti
turimą ryšį.
Laikrodis.
Susijusi informacija
•
Pranešimai vairuotojo ir centriniame ekranuose (p. 119)
•
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 41)
Ekrano išvaizdos keitimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
Rodyti temas.
3.
Tada pasirinkite temą, t. y. Minimalistic arba
Chrome rings.
Suaktyvintas automobilio modemas.
Vykdoma nuotolinė diagnostika.
Vyksta procesas.
46
Sistemos
Vairuotojo ekranas
ĮVADAS
Kaip šių išvaizdų priedą, galima pasirinkti iš
Normalus ir Šviesus. Pasirinkus Normalus,
ekrano fonas yra tamsus, o tekstas – šviesus. Ši
alternatyva yra numatytoji visoms temoms. Taip
pat galima pasirinkti ir šviesų variantą, kuriame
fonas yra šviesus, o tekstas – tamsus. Ši alternatyva gali būti naudinga, esant ryškiai dienos šviesai.
Ši alternatyva visada prieinama naudotojui ir nėra
veikiama aplinkinio apšvietimo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nuostatų rodinys (p. 182)
„Sensus“ – jungimas ir techninė priežiūra
(p. 30)
Centrinio ekrano valymas (p. 588)
Centrinio ekrano valdymas (p. 37)
47
ĮVADAS
Funkcijų rodinys su mygtukais,
skirtais automobilio funkcijoms
atlikti
bazinių rodinių. Nueikite į funkcijų rodinį iš pradžios rodinio, perbraukdami ekraną iš kairės
dešinėn10.
Skirtingi mygtukų tipai
Yra iš viso trys skirtingi automobilio funkcijų mygtukų tipai, žr. toliau:
Visi automobilio funkcijų mygtukai išdėstyti funkcijų rodinyje – viename iš centrinio ekrano
Mygtuko tipas
Savybė
Keičia automobilio funkciją
Funkcijų mygtukai
Turi įjungimo / išjungimo padėtis.
Daugelis funkcijų rodinyje esančių mygtukų
valdo tam tikras funkcijas.
Sužadinimo mygtukai
Neturi įjungimo / išjungimo padėčių.
Statymo mygtukai
Kai funkcija veikia, mygtuko piktogramos kairėje įsijungia šviesos diodų indikatorius.
Paspauskite mygtuką funkcijai suaktyvinti / išaktyvinti.
Paspaudus sužadinimo mygtuką, atveriamas konkrečios funkcijos langas. Pavyzdžiui,
tai gali būti sėdynės padėties keitimo langas.
Turi įjungimo, išjungimo ir nuskaitymo režimus.
Panašūs į funkcijų mygtukus, tačiau turi papildomą statymo nuskaitymo padėtį.
10
48
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
• Kamera
• Galvos atramos nulenkimas
• Sėdynių nulenkimo funkcijos
• Projekc. rodinio reguliavimas
• Įparkuoti
• Išparkuoti
ĮVADAS
Skirtingi mygtukų režimai
Jei funkcijos arba statymo mygtuko šviesos diodų
indikatorius šviečia žalia spalva, vadinasi funkcija
suaktyvinta. Suaktyvinus funkciją, atsiveria papildomas tekstas su paaiškinimu (tam tikroms funkcijoms). Tekstas rodomas kelias sekundes, tada
parodomas mygtukas su įjungtu šviesos diodų
indikatoriumi.
Funkcija išaktyvinama užgesus šviesos diodų
indikatoriui.
Lane Keeping Aid atveju, paspaudus mygtuką,
pvz., pasirodo tekstas Veikia tik tam tikru
greičiu.
Norėdami suaktyvinti / išaktyvinti šią funkciją,
palieskite mygtuką vieną kartą.
Jei mygtuko dešinėje pusėje pasirodo įspėjamasis trikampis, vadinasi, kažkas neveikia kaip
turėtų.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 34)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 41)
Nuostatų rodinio kategorijos (p. 183)
49
ĮVADAS
Klaviatūros naudojimas centriniame
ekrane
Centrinio ekrano klaviatūra leidžia įvesti duomenis spaudžiant klavišus. Taip pat galima ranka
„piešti“ per ekrane pateikiamas raides ir ženklus.
Kaip įvesti naudojantis klaviatūra
Naudojantis klaviatūra, galima įvesti ženklus, raides ir skaičius, pvz., rašyti iš automobilio tekstines
žinutes, įvesti slaptažodžius arba ieškoti straipsnių
skaitmeniniame savininko vadove.
Klaviatūra rodoma tik tada, kai ekrane galima
įvesti informaciją.
50
ĮVADAS
Vaizde pateikiama kai kurių mygtukų, kuriuos galima rodyti klaviatūroje, apžvalga. Išvaizda priklauso nuo kalbos nuostatų ir konteksto, kuriame naudojama klaviatūra.
Siūlomų žodžių arba ženklų eilutė11. Įvedant
naujas raides, siūlomi žodžiai koreguojami.
11
Taikoma Azijos kalboms.
Pasiūlymus galima naršyti spaudžiant rodykles „dešinėn“ arba „kairėn“. Kad pasirinktu-
mėte pasiūlymą, palieskite jį. Atminkite, kad ši
funkcija su tam tikromis kalbomis nedera. Jei
}}
51
ĮVADAS
||
funkcija nepasiekiama, eilutė klaviatūroje
nerodoma.
, kad atvertumėte specialiųjų
arba
ženklų klaviatūrą.
pritaikyti rankiniu būdu, nepaveikiant sistemos
kalbos.
Klaviatūroje siūlomi ženklai priklauso nuo to,
kuri kalba pasirinkta (žr. 7 punktą). Palieskite
ženklą, kad jį įvestumėte.
Pakeičia teksto įvedimo kalbą, pvz., UK. Siūlomi ženklai ir žodžiai (1) priklauso nuo pasirinktos kalbos. Paspauskite, kad atvertumėte
kalbų sąrašą ir tada palieskite ketinamą naudoti kalbą. Informacijos apie tai, kaip įtraukti į
klaviatūrą papildomų kalbų, rasite toliau
pateiktame skirsnyje „Klaviatūros kalbos keitimas“.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
išdėstymai.
3.
Sąraše pasirinkite vieną ar kelias kalbas.
> Dabar pasirinktas kalbas įvedant tekstą
bus galima keisti tiesiogiai per klaviatūrą.
Tarpas.
Jei srityje Nuostatos nepasirenkama jokia aktyvi
kalba, klaviatūroje naudojama ta pati kalba kaip ir
sistemoje: žr. skirsnį „Sistemos nuostatų keitimas
nuostatų rodinyje“.
Mygtukas veikia skirtingai, atsižvelgiant į kontekstą, kuriuo naudojama klaviatūra: siekiant
įvesti @ (kai įvedamas el. pašto adresas) arba
prireikus sukurti naują eilutę (įvedant
įprastą tekstą).
Paslepia klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Naudojamas prireikus rašyti didžiosiomis raidėmis. Paspauskite dar kartą, kad parašytumėte vieną didžiąją ir kitas mažąsias raides.
Paspaudus dar kartą, rašomos visos didžiosios raidės. Paspaudus vėl, klaviatūra rašomos mažosios raidės. Šiuo režimu pirmoji
raidė po taško, šauktuko arba klaustuko būna
didžioji. Pirmoji raidė teksto lauke taip pat
būna didžioji. Teksto laukuose, skirtuose
pavadinimams arba adresams, kiekvienas
žodis automatiškai pradedamas didžiąja raide.
Teksto laukuose, skirtuose slaptažodžiams,
saityno adresams ar el. pašto adresams
įvesti, visos raidės automatiškai būna mažosios, nebent mygtuku nustatoma kitaip.
Skaičių įvedimas. Tada klaviatūra (2) rodoma
su skaičiais. Skaičių režimu paspauskite simbolį
, kuris skaičių režimu rodomas vietoj
, kad grąžintumėte raidžių klaviatūrą,
52
Panaikina įvestą testą. Paspauskite trumpai,
kad panaikintumėte po vieną ženklą. Laikykite
mygtuką nuspaustą, kad greičiau panaikintumėte ženklus.
Klaviatūros
Įvairių kalbų perjungimas klaviatūra
Nuostatos pasirinkus daug
kalbų, klaviatūros mygtukas
(anksčiau pateiktame paveikslėlyje pažymėtas numeriu „7“)
naudojamas keisti skirtingas
kalbas.
Pakeičia klaviatūros režimą, kad būtų galima
raides ir ženklus rašyti ranka. Išsamiau skaitykite skirsnyje „Ženklų / raidžių rašymas ranka
ekrane“.
Įvestam tekstui patvirtinti klaviatūroje paspauskite
patvirtinimo mygtuką (vaizde nepateikiamas).
Mygtuko išvaizda skiriasi atsižvelgiant į kontekstą.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą:
Klaviatūros kalbos keitimas
1.
Paspauskite mygtuką ir palaikykite jį (žr.
vaizdą pirmiau).
> Atsiveria sąrašas.
2.
Pasirinkite reikiamą kalbą. Jei srityje
Nuostatos pasirinktos daugiau nei keturios
kalbos, klaviatūra galima perslinkti sąrašą.
> Klaviatūra pritaikoma pasirinktai kalbai ir
pateikiami kiti siūlomi žodžiai.
Norint, kad būtų galima klaviatūra persijungti tarp
įvairių kalbų, jas reikia nustatyti srityje
Nuostatos.
Kalbų įtraukimas / naikinimas nuostatose
Klaviatūrai automatiškai nustatoma tokia pati
kalba kaip ir sistemos. Klaviatūros kalbą galima
ĮVADAS
Raidės arba ženklo variantai
Kaip įvesti raidės / ženklo variantą pvz., é arba è:
1.
Paspauskite ir palaikykite raidę / ženklą.
> Pasirodo laukelis su galimais raidės / ženklo variantais.
2.
Paspauskite reikiamą variantą. Jei nepasirenkamas joks variantas, įvedama pradinė
raidė / ženklas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nuostatų rodinys (p. 182)
Centrinio ekrano valdymas (p. 37)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 499)
Sistemos nuostatų keitimas nuostatų rodinyje (p. 185)
53
ĮVADAS
Ženklų rašymas ranka ekrane
Paslėpkite klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Pakeiskite teksto įvesties kalbą.
Ženklų / raidžių rašymas ranka
1. Ranka rašomų raidžių srityje (1) parašykite
ženklą / raidę.
> Pateikiamas siūlomų ženklų arba raidžių
skaičius (3). Labiausiai tikėtinas pasirinkimas rodomas sąrašo viršuje.
2.
Raidžių / ženklų rašymo sritis.
Teksto laukas, kuriame galima ekrane ranka
užrašyti raides / skaičius.
Siūlomos raidės / ženklai. Sąrašą galima
slinkti.
Šiek tiek palaukę įveskite ženklą / raidę.
> Įvedamas sąrašo viršuje esantis ženklas /
raidė. Taip pat galima pasirinkti kitą
ženklą, paspaudžiant sąraše reikiamą
ženklą / raidę.
Ranka parašytų ženklų / raidžių naikinimas /
keitimas
–
Yra keli būdai, kuriais naudojantis galima
panaikinti / pakeisti ženklus / raides.
•
Paspauskite pageidaujamą raidę sąraše
(3).
•
Paspauskite teksto naikinimo mygtuką (5),
kad panaikintumėte raidę, ir pradėkite iš
naujo.
•
Perbraukite horizontaliai iš dešinės į
kairę12 virš ranka rašomų raidžių srities
(1). Kelis kartus perbraukdami virš srities,
šalinkite pasikartojančias raides.
•
Teksto lauke (2) paspaudus X, panaikinamas visas įvestas tekstas.
Kaip laisvojo teksto lauke su rankraščiu
pakeisti eilutę
Tarpas.
Panaikinkite įvestą testą. Paspauskite trumpai, kad panaikintumėte po vieną raidę /
ženklą. Prieš paspausdami vėl, šiek tiek
palaukite, kad panaikintumėte kitą raidę /
ženklą ir t. t.
Grįžkite į įprasto ženklų įvedimo klaviatūrą.
12
13
54
Visus teksto lauke (2) esančius simbolius panaikinsite
perbraukdami per rašymo ranka lauką (1).
Arabiškoje klaviatūroje braukite priešinga kryptimi. Braukiant iš dešinės į kairę, parašomas tarpas.
Arabų klaviatūrai – nubraižykite tą patį simbolį, bet atvirkščiai.
Eilutę pakeisite rankraščio lauke13 ranka nubraižydami
pirmiau iliustracijoje pavaizduotą ženklą.
ĮVADAS
Susijusi informacija
•
•
Teksto žinučių tvarkymas (p. 499)
Sistemos nuostatų keitimas nuostatų rodinyje (p. 185)
55
ĮVADAS
Bendroji informacija apie Twin
Engine
Twin Engine dirba kaip įprastas automobilis, bet
tam tikros funkcijos skiriasi nuo automobilio, vei-
56
kiančio naudojant tik benziną arba dyzelinį kurą.
Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai
važiuojant nedideliu greičiu, o benzininis – pasiekus didesnį greitį, taip pat – važiuojant aktyviau.
ĮVADAS
Apžvalga
}}
57
ĮVADAS
||
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas, žr. skirsnį „Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių“.
Elektrinis variklis su galinių ratų pavara, žr.
skirsnį „Variklio užvedimas“.
Hibridinės sistemos akumuliatorius, žr. skirsnį
„Hibridinės sistemos akumuliatorius“.
Važiavimo režimai keičiami tuneliniame valdymo pulte esančiu važiavimo režimo valdymo
elementu ir centriniame ekrane. Žr. skirsnį
„Važiavimo režimai“.
Vairuotojo ekranas su informacija, unikalia
„Twin Engine“: žr. skirsnį „Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai“ ir „Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo
ekrane“.
Svarbu žinoti
Automobilis be maitinimo
Prisiminkite, kad automobiliui esant be maitinimo
neveikia tokios svarbios funkcijos, kaip stabdžiai ir
vairo stiprintuvas.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis išjungtas (išjungti elektrinis ir
degalais varomas varikliai), automobilio stabdyti neįmanoma.
Neleidžiama vilkti
„Twin Engine“ vilkti neleidžiama, nes bus apgadintas elektrinis variklis. Ši automobilį reikia gabenti
58
pakeltą, kad visi jo ratai stovėtų ant techninės
pagalbos automobilio platformos.
Išorinis variklio triukšmas
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
Aukštos įtampos srovė
Kai kurie automobilio komponentai veikia esant aukštai
įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų. Nelieskite
nieko, kas aiškiai neaprašyta
savininko vadove: žr. skirsnį
„Variklio skyriaus apžvalga“, kur
rasite variklio skyriaus komponentų apžvalgą.
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama
tik kvalifikuotiems specialistams.
Unikalios funkcijos
Važiavimo režimai
Važiuojant galima rinktis įvairius automobilio
važiavimo režimus, pvz., vien elektrinį arba, prireikus daugiau galios, naudoti elektrinį ir benzininį
variklius iškart. Priklausomai nuo parinkto važiavimo režimo, automobilis apskaičiuoja optimalų
važiavimo charakteristikų, važiavimo kokybės,
aplinkos poveikio ir degalų ekonomijos derinį.
Išsamiau skaitykite skirsnyje „Važiavimo režimai“.
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija, unikali
„Twin Engine“ – tai įkrovimo informacija, pasirinktas važiavimo režimas, akumuliatorių energijos
likutis (atstumas) ir hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygis. Daugiau informacijos rasite
skirsniuose „Su hibridine informacija susiję ženklai ir pranešimai“ ir „Važiavimo režimai“.
Paruošimas
Siekiant, kad automobilis veiktų optimaliai, svarbu,
kad hibridinės sistemos akumuliatorius ir atitinkamos elektrinės pavaros sistemos bei benzininis
variklis ir jo pavaros sistemos būtų tinkamos darbinės temperatūros. Jei akumuliatorius bus per
šaltas ar per karštas, jo talpa gerokai sumažės.
Paruošimo metu automobilio pavaros sistemos ir
salonas parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau
dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos.
Padidėja naudojant hibridinės sistemos akumuliatorių įveikiamas atstumas. Išsamiau skaitykite
skirsnyje „Paruošimo paleidimas / stabdymas“.
ĮVADAS
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimas
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei yra
žaibo pavojus.
Šiame automobilyje naudojamas ličio jonų hibridinės sistemos akumuliatorius, jį galima įkrauti įvairiais būdais. Automobilį įkrovimo kabeliu su valdymo bloku galima prijungti prie 230 VAC kintamosios srovės lizdo14. Įkrovimo trukmė priklauso
nuo įkrovimo srovės stiprio. Išsamiau skaitykite
skirsnyje „Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimas“.
Hibridinės sistemos akumuliatorių taip pat galima
įkrauti ir automobilio varikliu. Hibridinės sistemos
akumuliatorius iš naujo įkraunamas švelniai stabdant stabdžių pedalu. Hibridinės sistemos akumuliatorius iš naujo įkraunamas ir stabdant varikliu pavarų režimu B, kai, pvz., važiuojama nuokalne. Daugiau informacijos rasite skirsniuose
„Automatinės pavarų dėžės režimai“ ir „Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo
ekrane“.
14
Susijusi informacija
•
Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių (p. 462)
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 408)
•
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 104)
•
•
Hibridinės sistemos akumuliatorius (p. 569)
Važiavimo režimai (p. 418)
Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai (p. 469)
Variklio skyriaus apžvalga (p. 556)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 220)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 454)
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 413)
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
59
SAUGA
SAUGA
Sauga
ĮSPĖJIMAS
Transporto priemonėje sumontuotos kelios saugos sistemos, kurios veikia kartu apsaugoti
transporto priemonės vairuotoją ir keleivius avarijos atveju.
Jei įspėjamasis ženklas lieka šviesti arba
įsijungia važiuojant ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas SRS oro pagalvė Reikia
skubiai vykti į autoservisą, tai reiškia, kad
neveikia tam tikra vienos iš saugos sistemų
dalis. „Volvo“ rekomenduoja kaip įmanoma
greičiau susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Automobilyje yra keletas jutiklių, kurie reaguoja
avarijos metu ir, atsižvelgiant į konkrečią avarinę
situaciją, suaktyvina įvairias saugos sistemas, pvz.,
įvairių rūšių saugos oro pagalves ir saugos diržų
įtempiklius. Atsižvelgdamos į konkrečią eismo
įvykio situaciją, pvz., susidūrimą skirtingais kampais, apsivertimą ar nuvažiavimą nuo kelio, sistemos reaguoja įvairiai, kad suteiktų geriausią
apsaugą.
Yra ir mechaninių saugos sistemų, pvz., „Whiplash
Protection System“. Be to, automobilis sukonstruotas taip, kad didelė dalis susidūrimo metu
generuojamos jėgos būtų paskirstyta sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir kitoms kėbulo
dalims.
Pažeidus svarbią automobilio funkciją, po susidūrimo gali būti suaktyvintas automobilio saugos
režimas.
Įspėjamasis ženklas vairuotojo ekrane
Įspėjamasis ženklas vairuotojo ekrane
pasirodo, kai automobilio elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II.
Jei automobilio saugos sistema veikia
sklandžiai, ženklas dingsta po maždaug 6 sekundžių.
62
Sauga nėštumo metu
Svarbu, kad nėštumo laikotarpiu saugos diržas
būtų naudojamas tinkamai ir nėščiosios vairuotojos nustatytų tinkamą sėdėjimo padėtį.
Saugos diržas
Sugedus specifiniam įspėjamajam ženklui, vietoj jo įsijungia bendrasis įspėjamasis ženklas ir vairuotojo ekrane
parodomas tas pats pranešimas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Sauga nėštumo metu (p. 62)
Saugos diržas (p. 64)
Saugos oro pagalvės (p. 68)
Whiplash Protection System (p. 63)
Safety mode (p. 74)
Vaikų sauga (p. 76)
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per pilvo
šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir eiti
kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai pakilti.
Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite, kad jis būtų
gerai prigludęs prie kūno. Be to, patikrinkite, ar
diržas nėra susisukęs.
Sėdėjimo padėtis
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę ir vairą
taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y.,
kad lengvai pasiektų pedalus ir vairą). Pasisten-
SAUGA
kite sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 62)
Saugos diržas (p. 64)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 132)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 132)
Whiplash Protection System
„Whiplash Protection System“ (WHIPS) – tai
apsauga nuo kaklo traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai, sėdynės pasostės ir ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių
galvos atramos.
WHIPS sistema suveikia smūgio į automobilio
galinę dalį atveju. Jos veikimas priklauso nuo
susidūrimo kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio tipo ir kitų veiksnių.
Suveikus sistemai WHIPS, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal, o sėdynės pasostės –
žemyn, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio sėdėjimo padėtis. Tai sumažina kaklo
sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS yra saugos diržų papildinys. Visada
naudokite saugos diržą.
Nepalikite daiktų ant grindų, po priekinėmis sėdynėmis
ar ant galinės sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti sistemai WHIPS.
ĮSPĖJIMAS
Nespauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės
pasostės ir priekinės sėdynės atlošo.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
sėdynės ar WHIPS. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu priekines sėdynes veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui, susidūrimo metu, sėdynes reikia
pakeisti. Kai kurios sėdynių apsauginės savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad jos nepažeistos.
Jei ketinama nulenkti galinės sėdynės atlošą,
atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti į
priekį, kad ji nesusiliestų su nulenkiamu
atlošu.
Sėdėjimo padėtis
Siekiant, kad sistema WHIPS užtikrintų optimalią
apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą
sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų kliūčių.
* Parinktis / priedas.
}}
63
SAUGA
||
Prieš pradėdami važiuoti, tinkamai atsisėskite
priekinėje sėdynėje.
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir jai
skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis
atstumas.
WHIPS ir vaikiškos kėdutės
WHIPS nesumažina automobilio apsaugos, kuri
užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
64
Sauga (p. 62)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 132)
Saugos diržas
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip užtikrindamas maksimalią apsaugą. Nenulenkite
atlošo pernelyg daug atgal. Saugos diržas suprojektuotas saugoti keleivį, sėdintį normalioje padėtyje.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar tvirtinimo
detalių, kadangi kitaip diržai nebus tinkamai
įtempiami.
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 132)
Rear Collision Warning (p. 361)
ĮSPĖJIMAS
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos diržų,
gali sukelti rimtų pasekmių.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali
sumažėti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 62)
Saugos diržo įtempiklis (p. 65)
Kaip prisisegti / atsisegti saugos diržą
(p. 66)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 67)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Saugos diržo įtempiklis
Automobilyje įrengti pirotechniniai ir elektra valdomi saugos diržo įtempikliai, kurie gali įtempti
saugos diržus avarinėse situacijose ir susidūrimų
atveju.
Saugos diržo įtempiklis susidūrimo
atveju
Visi saugos diržai turi pirotechninius saugos diržų
įtempiklius.
Pirotechniniai saugos diržų įtempikliai susidūrimo
atveju įtempia saugos diržą su pakankama jėga,
kad efektyviai nustatytų keleivį tinkamoje padėtyje.
Saugos diržo įtempiklis kritinėje
situacijoje
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržuose įrengti elektriniai saugos diržų įtempikliai.
Saugos diržų įtempikliai veikia kartu ir gali būti
suaktyvinami su vairuotojo pagalbos sistemomis
„City Safety“ bei „Rear Collision Warning“. Kritiniais atvejais, pvz., staigiai stabdant, vykdant staigius išvengiamuosius manevrus, nuvažiuojant nuo
kelio (pvz., jei automobilis nusiverčia į griovį,
pakyla nuo žemės arba atsitrenkia į kokį nors
bekelėje esantį objektą), slystant ar kilus susidūrimo pavojui, saugos diržo įtempiklio elektrinis
variklis gali įtempti saugos diržą.
tis į automobilio salono detales ir padidindamas
saugos sistemų, pvz., automobilio oro pagalvių,
efektyvumą.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
SVARBU
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio pusėje
tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis saugos
diržo įtempiklis.
Elektrinio saugos diržo įtempiklio atstatymas
Praėjus kritinei situacijai, saugos diržas ir elektrinis saugos diržo įtempiklis automatiškai atstatomi.
Jei diržas lieka įtemptas:
1.
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje.
2.
Atsisekite saugos diržą ir vėl jį prisisekite.
> Saugos diržas ir elektrinis saugos diržo
įtempiklis atstatomi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Saugos diržas (p. 64)
Kaip prisisegti / atsisegti saugos diržą
(p. 66)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 67)
City Safety (p. 351)
Rear Collision Warning (p. 361)
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 71)
Elektrinis saugos diržo įtempiklis nustato keleivį į
geresnę padėtį, sumažindamas pavojų jam trenk-
* Parinktis / priedas.
65
SAUGA
Kaip prisisegti / atsisegti saugos
diržą
Prieš pradėdami važiuoti užtikrinkite, kad visi
keleiviai būtų prisisegę saugos diržus.
3.
Priekinių sėdynių ir antrosios eilės išorinių
sėdynių saugos diržų aukštis gali būti reguliuojamas.
Saugos diržo prisisegimas
1.
Lėtai patraukite saugos diržą ir įsitikinkite,
kad jis nėra susuktas ar pažeistas.
Užtikrinkite, kad saugos diržas būtų tinkamai
nustatytas savo kreiptuve, esančiame antrosios sėdynių eilės centrinėje sėdynėje.
Saugos diržas turi gulėti ant peties (o ne žemiau ant rankos).
PASTABA
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
•
•
•
2.
4.
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
jei automobilis pasviręs į priekį.
Prisisekite saugos diržą, įkišdami užsegimo
ąselę į tam skirtą sagtį.
> Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties.
Suspauskite sėdynės įtvirtinimą ir pakelkite
saugos diržą aukštyn arba nuleiskite žemyn.
Nustatykite diržą kaip įmanoma aukščiau,
tačiau jis neturi trintis į jūsų gerklę.
ĮSPĖJIMAS
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam skirtos pusės sagtį. Kitaip susidūrimo atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
66
Ties klubais esanti diržo atkarpa turi būti kuo žemiau (ne
ant pilvo).
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik
vienam asmeniui.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar tvirtinimo
detalių, kadangi kitaip diržai nebus tinkamai
įtempiami.
Durelių ir saugos diržo priminimas
Priminimas užsisegti saugos diržą
Sistema primena diržo neprisisegusiems keleiviams jį prisisegti, be to, įspėja apie atidarytas
dureles, variklio dangtį, bagažinės dangtį ar
degalų bako atlanką.
Vairuotojo grafinis ekranas
ĮSPĖJIMAS
Negadinkite saugos diržų ir nekiškite į sagtį
jokių pašalinių daiktų. Antraip susidūrimo
atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti
kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Vaizdinis priminimas viršutiniame valdymo pulte.
Viršutiniame valdymo pulte ir vairuotojo ekrane
(įspėjamuoju ženklu) pateikiamas vaizdinis priminimas.
Kaip atsisegti saugos diržą
1.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
2.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Užtikrinkite, kad saugos diržas būtų tinkamai
nustatytas savo kreiptuve, esančiame antrosios sėdynių eilės centrinėje sėdynėje.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas (p. 64)
Saugos diržo įtempiklis (p. 65)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 67)
Grafinis vaizdas vairuotojo ekrane rodomas su skirtingų
tipų įspėjimais. Įspėjimo spalva ant durų ir bagažinės priklauso nuo transporto priemonės greičio.
Vairuotojo ekrano grafiniame vaizde parodoma,
ant kurių sėdynių sėdi saugos diržus prisisegę ir
neprisisegę keleiviai.
Tame pačiame grafiniame vaizde parodoma, jei
variklio dangtis, bagažinė, kuro pildymo angos
apsauginis skydas ar bet kurios durys yra atidarytos.
Grafika išnyksta automatiškai, maždaug po 30
sekundžių važiavimo arba paspaudus dešinėje
esantį vairo klaviatūros mygtuką O.
Garsinis priminimas priklauso nuo greičio, važiavimo laiko ir atstumo.
Vairuotojo ir keleivių būsena parodoma vairuotojo
ekrane, kai diržai užsegti ar atsegti.
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos
diržų priminimo sistema.
Priekinė sėdynė
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui neprisisegus saugos diržo, apie tai įspėja vaizdinis ir garsinis priminimai.
}}
67
SAUGA
||
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos
diržai yra prisegti. Kai prisisegami visi reikiami
saugos diržai, apie tai pranešama vairuotojo
ekrano grafikoje.
•
•
•
Saugos diržas (p. 64)
Saugos diržo įtempiklis (p. 65)
Saugos oro pagalvės
Automobilyje įrengtos įprastos ir užuolaidinės
oro pagalvės, skirtos vairuotojui ir keleiviams.
Kaip prisisegti / atsisegti saugos diržą
(p. 66)
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinė konsolė apipilama vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite laidus nuo starterio akumuliatoriaus. Nebandykite užvesti automobilio, nes gali išsiskleisti
oro pagalvės. Automobilio nutempimas.
„Volvo“ rekomenduoja gabenti automobilį į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei kelionės metu kas nors galinėje sėdynėje
atsisega saugos diržą, apie tai įspėja vaizdinis
ir garsinis signalai. Priminimas išjungiamas
vėl užsisegus saugos diržą. Be to, jį galima
patvirtinti rankiniu būdu, vairo dešiniojoje klaviatūroje paspaudžiant mygtuką O.
Priminimas apie dureles, variklio dangtį,
bagažinės dangtį ir degalų bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės tinkamai neuždarytos,
vairuotojo ekrane grafinis vaizdas informuoja, kas
atidaryta. Kaip galima greičiau sustokite saugioje
vietoje ir pašalinkite problemos priežastį (uždarykite).
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu,
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu,
vairuotojo ekrane užsidega įspėjamasis
ženklas.
68
Susijusi informacija
Išsiskleidusios oro pagalvės
Jei bet kuri iš oro pagalvių išsiskleidžia, rekomenduojama elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Niekada nevažiuokite su
išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis.
•
„Volvo“ rekomenduoja patikėti automobilio
saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam
„Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio sveikatai.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos
oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą.
Taip pat gali būti pažeisto kitos saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir
akis/jas pažeisti esant intensyviam poveikiui.
Dirginimo atveju, plaukite šaltu vandeniu.
Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro
pagalvių audinys gali sukelti trintį ir nudeginti
odą.
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės
Kaip priedas prie sėdynių diržų, transporto priemonėje sumontuotos oro pagalvės vairuotojo ir
keleivių priekinių sėdynių šonuose.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro
pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena arba daugiau saugos oro pagalvių, arba neišsiskleistų
nė viena.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 62)
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės (p. 69)
ĮSPĖJIMAS
Šoninė saugos oro pagalvė (p. 73)
Užuolaidinė saugos oro pagalvė (p. 74)
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso
nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar buvo
prisisegti saugos diržai. Taikoma visoms saugos diržo padėtims.
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvės padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivį
nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų, o vairuotoją – papildomai – nuo kelių ir kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir saugos oro pagalvė / saugos oro pagalvės
išsiskleidžia. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai
smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Jei
taip įvyko, automobilio salone pasirodo dūmų. Tai
yra visiškai normalu. Visas procesas, įskaitant
saugos oro pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą,
trunka ne ilgiau nei keli dešimtadaliai sekundės.
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir
nugaras atremti į atlošą.
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai
veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali
atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai susižeisti.
}}
69
SAUGA
||
Vairuotojo oro pagalvės
Keleivio oro pagalvės lipdukas
ĮSPĖJIMAS
Oro pagalvė vaire
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji yra
pažymėta užrašu AIRBAG.
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna suaktyvinta visada.
Kelių oro pagalvė
Oro pagalvė įtaisyta apatinėje prietaisų skydelio
dalyje vairuotojo pusėje. Jos dangtelis pažymėtas
užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite ir netvirtinkite jokių objektų ant skydelio ar priešais jį, kur laikoma kelių oro
pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Keleivio oro pagalvė
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės. Jos
dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
•
•
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų
skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro
pagalvė.
Saugos oro pagalvės (p. 68)
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 71)
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
70
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Keleivio oro pagalvės
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Keleivio saugos oro pagalvę galima išaktyvinti, jei
automobilyje yra jungiklis „Passenger Airbag Cut
Off Switch“ (PACOS).
ĮSPĖJIMAS
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna suaktyvinta visada.
Jungiklis
Keleivio saugos oro pagalvės jungiklis yra prietaisų skydelyje keleivio pusės gale ir jį galima
pasiekti, kai atidarytos keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje.
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties OFF (B) į ON (A).
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas
Keleivio oro pagalvė įj. Patvirtinkite.
PASTABA
ON – oro pagalvė aktyvinta, visi pirmyn atsisukę keleiviai (vaikai ir suaugusieji) gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio uždegimo sistemos padėtis I arba žemesnė, nustačius automobilio elektros sistemą į uždegimo
padėtį II vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug
6 sekundes mirksi toliau nurodytas indikatorius.
OFF – saugos oro pagalvė deaktyvinta, vaikai
atgal atsuktose vaikiškose automobilinėse
kėdutėse gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
}}
* Parinktis / priedas.
71
SAUGA
||
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
Keleivio oro pagalvės išaktyvinimas
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties ON (A) į OFF (B).
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas
Keleivio oro pagalv. išj. Patvirtinkite.
> Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas
viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
suaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė.
Kai priekinėje keleivio sėdynėje (įprastai) sėdi
pirmyn atsisukęs keleivis (vaikas ar suaugusysis), turi būti įjungta jos saugos pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
72
PASTABA
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio uždegimo sistemos padėtis I arba žemesnė, nustačius automobilio elektros sistemą į uždegimo
padėtį II vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug
6 sekundes mirksi toliau nurodytas indikatorius.
> Teksto pranešimas ir ženklas viršutiniame
valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio
sėdynės saugos oro pagalvė yra išaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti keleivio
sėdynėje, kai deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
SAUGA
SVARBU
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio pusėje
tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis saugos
diržo įtempiklis.
Šoninė saugos oro pagalvė
ĮSPĖJIMAS
Šoninės oro pagalvės, įrengtos vairuotojo ir
keleivio sėdynėse, susidūrimo atveju apsaugo
krūtinę ir klubus.
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai vykdant darbus prie šoninių saugos oro pagalvių
sistemos, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali
rimtai susižaloti.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės (p. 69)
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržo įtempiklis (p. 65)
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir durų
skydo, nes šios erdvės reikia šoninei saugos
oro pagalvei.
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“
patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus.
Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti šoninių
saugos oro pagalvių darbą.
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės sumontuotos išoriniuose priekinių sėdynių atlošų rėmuose, jos
padeda apsaugoti vairuotoją ir priekyje sėdintį
keleivį.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia.
Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp žmogaus ir
durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį
smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai
šoninė saugos oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų
priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Šoninė oro pagalvė ir vaikiškos kėdutės
Šoninė saugos oro pagalvė nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
•
•
Saugos oro pagalvės (p. 68)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
73
SAUGA
Užuolaidinė saugos oro pagalvė
ĮSPĖJIMAS
Užuolaidinė saugos oro pagalvė „Inflatable
Curtain“ (IC) susidūrimo atveju padeda apsaugoti vairuotojo ir priekinės sėdynės keleivio galvas nuo smūgio į automobilio salono detales.
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kabliukai yra pritaikyti lengviems paltams ir švarkams kabinti (o
ne kietiems daiktams, pvz., skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti apsaugą.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik originalias
„Volvo“ dalis, patvirtintas įrengimui šiose vietose.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis pakrautas virš durų langų apatinio krašto, palikite 10 cm tarpą tarp krovinio
ir šoninių langų. Kitaip, numatoma pripučiamos užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
Užuolaidinės saugos oro pagalvės įrengtos išilgai
automobilio salono, virš langų. Jos padeda apsaugoti automobilio vairuotoją ir išorinių sėdynių
keleivius. Skydai pažymėti užrašu IC AIRBAG.
Užuolaidinė saugos oro pagalvė išsiskleidžia, kai
pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvės (p. 68)
Safety mode
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui, degalų
linijos, bet kurios saugos sistemos jutikliai arba
stabdžių sistema.
Jei automobilis susidūrė su kita transporto priemone, kartu su įspėjamuoju ženklu ekrane rodomas tekstas „Safety mode“ režimas Žr.
savininko vadovą. Tai reiškia, kad automobilio
veikla yra sutrikusi.
Jei automobilis perjungiamas į saugos režimą,
galima pamėginti atstatyti sistemą ir užvesti jo
variklį bei išvažiuoti iš pavojingos vietos.
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas,
niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės sistemos.
Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali
neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą,
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą būseną.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
74
SAUGA
Susijusi informacija
•
•
Sauga (p. 62)
Automobilio variklio užvedimas / važiavimas
po saugos režimo (p. 75)
Automobilio variklio užvedimas /
važiavimas po saugos režimo
3.
Po to bandykite paleisti automobilį.
> Kol automobilio elektroninė sistema
atlieka sistemų patikrą ir pamėgina grąžinti įprastą būseną, vairuotojo ekrane
rodomas pranešimas Variklio
užvedimas Sistemos patikra,
prašome palaukti. Tai gali užtrukti iki
minutės.
4.
Kai pranešimo Variklio užvedimas
Sistemos patikra, prašome palaukti vairuotojo ekrane nebebus, pabandykite užvesti
automobilio variklį dar kartą.
Jei automobilis pervedamas į saugos režimą,
galima pamėginti užvesti jo variklį ir išvažiuoti iš
pavojingos vietos.
Automobilio variklio užvedimas po
saugos režimo
1.
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra
kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote,
kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti
užvesti automobilį.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei
juntamas degalų kvapas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas „Safety mode“
režimas Žr. savininko vadovą. Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
2.
Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį STOP
ir atleiskite ją.
SVARBU
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
„Safety mode“ režimas Žr. savininko
vadovą, automobiliu negalima važiuoti ar jo
vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos
sunkvežimio paslaugomis. Net jeigu atrodo,
kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų gedimų važiavimo metu jis gali tapti
nevaldomas.
Važiavimas automobiliu po saugos
režimo
1.
Jei po bandymo užvesti vairuotojo ekrane
pasirodo Normal mode The car is now in
normal mode pranešimas, automobilį
galima saugiai patraukti iš pavojingos vietos.
}}
75
SAUGA
||
2.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Safety mode (p. 74)
Vaikų sauga
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai), kuri
yra skirta specialiai jūsų automobiliui.
Susijusi informacija
•
•
•
Sauga (p. 62)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
Integruotoji paaukštinta pasostė* (p. 94)
Naudojant „Volvo“ vaikų apsaugos įrangą, sudaromos optimalios sąlygos vaikui keliauti automobiliu
saugiai. Be to, vaikų apsaugos įrangą lengva
įrengti ir paprasta naudoti.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti. Niekada
neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant kelių.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek
įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3–4 metų), o
vyresnius – pirmyn nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse (kol vaiko ūgis
pasieks 140 cm).
PASTABA
Teisiniai reikalavimai dėl vaikiškų automobilinių kėdučių tipų, kuriuos turi naudoti atitinkamo amžiaus ir ūgio vaikai, atskirose šalyse
nesutampa. Patikrinkite, kokie reglamentai
galioje Jūsų šalyje.
PASTABA
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl
aiškesnių nurodymų.
76
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo vaiko
svorio ir ūgio.
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite,
kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų naudojama tinkamai.
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos įrengimo instrukcijoje.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
Vaikiškų automobilinių kėdučių vietos
Jei aktyvinta keleivio oro pagalvė, atgal atsuktą
vaikišką automobilinę kėdutę būtinai montuokite
antrojoje arba trečiojoje* sėdynių eilėje. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant priekinės sėdynės
sėdintis vaikas gali būti sunkiai sužalotas.
Jei keleivio oro pagalvė deaktyvinta, priekinėje
keleivio sėdynėje galima montuoti atgal atsuktas
vaikiškas automobilines kėdutes.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai
dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite,
kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimas
Montuojant vaikišką automobilinę kėdutę automobilyje, svarbu atkreipti dėmesį į šiuos dalykus.
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su
plieniniais laikikliais arba kitais elementais,
kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties,
naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo
sagtis gali netyčia atsisegti.
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės
diržo prie sėdynės horizontalaus reguliavimo
strypo, spyruoklių arba skersinių ir atramų po
sėdyne. Aštrios briaunos gali pažeisti diržo
juostas.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės
kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Atgal atsukta vaikiška automobilinė kėdutė ir oro pagalvė
nedera tarpusavyje.
}}
* Parinktis / priedas.
77
SAUGA
||
Montavimas priekinėje sėdynėje
• Tvirtinant atgal nukreiptas vaikiškas automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar deaktyvinta keleivio oro pagalvė.
•
•
•
Tvirtinant pirmyn nukreiptas vaikiškas automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar aktyvinta keleivio oro pagalvė.
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias
vaikiškas automobilines kėdutes ir jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su apatinėmis diržo juostomis, „Volvo“ rekomenduoja
jas naudoti su šiomis1.
•
Norint įrengti vaikišką automobilinę kėdutę
lengviau, galima naudotis ISOFIX vadovu.
Montavimas antroje sėdynių eilėje
• Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas2 arba pusiau universalias vaikiškas automobilines kėdutes ir jei
78
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su atraminėmis kojelėmis negalima montuoti vidurinėje
sėdynėje.
•
Išorinės sėdynės yra su ISOFIX tvirtinimo sistema ir yra patvirtintos pritaikant i-Size3.
•
Išorinėse sėdynėse įrengti viršutiniai tvirtinimo laikikliai. „Volvo“ rekomenduoja, kad,
prieš įtempiant vaikiškos automobilinės kėdutės viršutines diržo juostas prie tvirtinimo
taško, šias juostas reikėtų perkišti per galvos
atloše esančią angą. Jei tai neįmanoma,
vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo pateiktomis rekomendacijomis.
ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutes
galima įrengti tik jei automobilyje yra ISOFIX
valdymo pulto1 priedas.
•
1
2
3
automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių sąrašą.
•
Automobiliuose su trečia sėdynių eile* antra
sėdynių eilė turi būti nustatyta į tolimiausią
padėtį. Jei vaikiška automobilinė kėdutė naudojama ir trečioje sėdynių eilėje, galima daryti
išimtį. Šiuo atveju visada patikrinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų pritvirtinta
pagal gamintojo instrukcijas.
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su apatinėmis diržo juostomis, niekada nereguliuokite
priekyje esančios sėdynės padėties po to, kai
juostos jau pritvirtintos apatiniuose tvirtinimo
taškuose. Jei vaikiška automobilinė kėdutė
nėra įrengta, niekada nepamirškite ištraukti
apatinių diržo juostų.
•
Tvirtinant vaikiškas automobilines kėdutes,
negalima naudotis ISOFIX vadovu.
Montavimas trečioje sėdynių eilėje*
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias
vaikiškas automobilines kėdutes ir jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
•
•
Trečiosios eilės sėdynėse neturi būti įrengiamos vaikiškos automobilinės kėdutės su
atraminėmis kojelėmis.
•
Jei reikia, patraukite antrą sėdynių eilę į
priekį, kad būtų pakankamai vietos. Jei vaikiška automobilinė kėdutė tvirtinama antroje
eilėje, patikrinkite, kad ši kėdutė būtų sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.
Priedų asortimentas skiriasi priklausomai nuo rinkos.
Netaikoma vidurinei sėdynei.
Skiriasi priklausomai nuo rinkos.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Susijusi informacija
•
•
Vaikų sauga (p. 76)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 79)
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 80)
•
•
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 85)
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 71)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
Automobilyje yra viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai ant antrosios eilės kraštinių sėdynių.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į
priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie viršutinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Tvirtinimo taškų vieta
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais ant atlošo
nugarėlės.
Tvirtinimo taškai yra įrengti antrosios eilės kraštinių sėdynių atlošų nugarėlėse.
}}
* Parinktis / priedas.
79
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš juos
įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkišti
per angą galvos atramos kojelėje. Jei to padaryti neįmanoma, vykdykite vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo rekomendacijas.
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų kėdučių
montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais, šiuos nulenkite.
PASTABA
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
Transporto priemonėje sumontuoti apatiniai tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilinėms kėdutėms ant priekinėje sėdynėje* ir antroje sėdynių
eilėje.
Apatiniai tvirtinimo taškai suprojektuoti, kad būtų
naudojami kartu su tam tikromis į galą atsuktomis
vaikiškomis automobilinėmis kėdutėmis.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie apatinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Tvirtinimo taškų vieta
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių uždanga
virš krovinių skyriaus, tokią uždangą reikia
nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines
kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Tvirtinimo taškų vietos antroje sėdynių eilėje.
Tvirtinimo taškai antroje sėdynių eilėje išdėstyti
ant priekinės sėdynės grindų bėgelių galinės
padėties.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
•
•
80
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 80)
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 85)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 81)
Tvirtinimo taškai priekinėje sėdynėje montuojami
tik, jei transporto priemonėje sumontuotas jungiklis suaktyvinti / išaktyvinti keleivio oro pagalvę*.
Tvirtinimo taškų vietos priekinėje sėdynėje.
Tvirtinimo taškai priekinėje sėdynėje išdėstyti
keleivių sėdynių erdvės kojoms šonuose.
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 79)
•
•
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 85)
•
Keleivio oro pagalvės suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 71)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 81)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių,
naudojančių automobilio saugos
diržus, įrengimo vietų lentelė
montuoti kuriose vietose ir kokio ūgio vaikams
jos tinka.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias vaikiškas automobilines kėdutes tinka
PASTABA
Prieš montuodami automobilyje vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite skirsnį
„Vaikiškos automobilinės kėdutės“.
„XC90 Twin Engine“ lentelė
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)
UA, B
X
UA, B
Antroji sėdynių eilė, išorinė sėdynė
Antroji sėdynių eilė, vidurinė sėdynė
Trečioji sėdynių eilė*
UB
LB
U
X
UB
LB
U
LC
UFA, D
U, LC
L
U
LC
UFA, E
UE, LC
B*, F, LE
UE
}}
* Parinktis / priedas.
81
SAUGA
||
Svoris
3 grupė
22-36 kg
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)
X
UFA, G
Antroji sėdynių eilė, išorinė sėdynė
UG
Antroji sėdynių eilė, vidurinė sėdynė
Trečioji sėdynių eilė*
B*, F, LG
UG
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka pirmyn nukreiptoms, visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
B: įtaisytoji tvirtinimo sistema, patvirtina šiai masės grupei.
X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams.
A
B
C
D
E
F
G
82
Nustatykite atlošą stačiau.
„Volvo“ rekomendacijos: „Volvo“ kėdutė kūdikiui (tipo aprobacija E1 04301146).
„Volvo“ rekomendacijos: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė atgal nukreiptoje padėtyje (tipo aprobacija E5 04192); „Volvo“ atgal nukreipta automobilinė kėdutė (tipo aprobacija E5 04212).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomendacijos: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė pirmyn nukreiptoje padėtyje (tipo aprobacija E5 04192); paaukštintoji pasostė su atlošu ar be jo (tipo aprobacija E5 04216); „Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo aprobacija E1 04301169); „Volvo“ paaukštintoji pasostė (tipo aprobacija E1 04301312).
„Volvo“ rekomenduoja įtaisytąją paaukštintąją pasostę (tipo patvirtinimas E5 04218).
„Volvo“ rekomendacijos: Paaukštintoji pasostė su atlošu ir be jo (tipo aprobacija E5 04216); „Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo aprobacija E1 04301169); „Volvo“ paaukštintoji pasostė (tipo aprobacija
E1 04301312).
* Parinktis / priedas.
SAUGA
„XC90 Excellence“ lentelė
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę; tinka tik atgal
nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka tik pirmyn
nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Galinė sėdynė
UA, B, L
X
UA, B, L
UA, B, L
X
UA, B, L
LC
UFA, D
UA, LC
LC
UFA, E
UA, E, LC
}}
83
SAUGA
||
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę; tinka tik atgal
nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
3 grupė
22-36 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka tik pirmyn
nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
UFA, F
X
Galinė sėdynė
UA, F, L
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka pirmyn nukreiptoms, visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams.
A
B
C
D
E
F
Nustatykite atlošą stačiau.
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui (tipo patvirtinimas E1 04301146).
„Volvo“ rekomendacijos: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė atgal nukreiptoje padėtyje (tipo aprobacija E5 04192).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomendacijos: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė pirmyn nukreiptoje padėtyje (tipo aprobacija E5 04191); paaukštintoji pasostė su atlošu ar be jo (tipo aprobacija E5 04216); „Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo aprobacija E1 04301169).
„Volvo“ rekomendacijos: Paaukštintoji pasostė su atlošu ir be jo (tipo aprobacija E5 04216); „Volvo“ paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo aprobacija E1 04301169).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Susijusi informacija
•
•
•
84
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 79)
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 86)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 92)
SAUGA
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai
Transporto priemonėje sumontuoti i-SizeISOFIX4
tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms antroje sėdynių eilėje.
i-Size/ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie i-Size/ISOFIX
montavimo taškų, visada vadovaukitės gamintojo
pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Tvirtinimo taškų vieta
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad pasiektumėte užraktus.
Susijusi informacija
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 79)
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 80)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 92)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 86)
Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais4 ant atlošo
apmušalų.
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai yra paslėpti antrosios sėdynių eilės išorinių sėdynių atlošų apatinėje dalyje.
4
Pavadinimai ir ženklai priklauso nuo rinkos.
85
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias ISOFIX vaikiškas automobilines
kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio
ūgio vaikams jos tinka.
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta
pagal UN Reg R44, o automobilio modelis turi
būti įtrauktas į gamintojo automobilių sąrašą.
PASTABA
Prieš montuodami automobilyje vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite skirsnį
„Vaikiškos automobilinės kėdutės“.
„XC90 Twin Engine“ lentelė
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
86
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių
kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių
kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
Priekinė sėdynė
(deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms
kėdutėms)B
Antroji sėdynių
eilė, išorinė
sėdynė
Antroji sėdynių
eilė, vidurinė
sėdynė
Trečioji sėdynių
eilė*
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Svoris
1 grupė
9-18 kg
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
A
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
Priekinė sėdynė
(deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms
kėdutėms)B
Antroji sėdynių
eilė, išorinė
sėdynė
Antroji sėdynių
eilė, vidurinė
sėdynė
Trečioji sėdynių
eilė*
X
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
X
ILF
X
X
}}
* Parinktis / priedas.
87
SAUGA
||
Svoris
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Priekinė sėdynė
(deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B
Priekinė sėdynė
(aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik
pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms
kėdutėms)B
Antroji sėdynių
eilė, išorinė
sėdynė
Antroji sėdynių
eilė, vidurinė
sėdynė
Trečioji sėdynių
eilė*
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio modeliui,
priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
X: netinka ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
C
D
E
F
88
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės
etiketėje.
Tinka montuojant ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutės, kurios yra pusiau universalios (IL), jei automobilyje įrengtas ISOFIX valdymo pulto priedas (priedų asortimentas skiriasi priklausomai nuo rinkos).
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui, fiksuojamą naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo patvirtinimas E1 04301146).
Taikoma, jei automobilyje nėra ISOFIX laikiklių.
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomenduoja „BeSafe iZi Kid X3 ISOfix“ (tipo patvirtinimas E5 04200).
* Parinktis / priedas.
SAUGA
„XC90 Excellence“ lentelė
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių
kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių
kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
Priekinė sėdynė (deaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal
nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Galinė sėdynė
X
X
ILB
X
X
ILB
}}
89
SAUGA
||
Svoris
1 grupė
9-18 kg
90
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
A
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
Priekinė sėdynė (deaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal
nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Galinė sėdynė
X
X
ILC, IUFC
X
X
IL
SAUGA
Svoris
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Priekinė sėdynė (deaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal
nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Galinė sėdynė
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio modeliui,
priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
X: netinka ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
C
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės
etiketėje.
„Volvo“ rekomendacijos: „Volvo“ kėdutė kūdikiui, fiksuojama naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo aprobacija E1 04301146).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
PASTABA
Jei „i-Size“ / ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį, į jų
transporto priemonių sąrašą turi būti įtrauktas
automobilio modelis.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su „Volvo“
įgaliotuoju atstovu ir gauti informacijos dėl
„Volvo“ rekomenduojamų „i-Size“ / ISOFIX
vaikiškų automobilinių kėdučių.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 85)
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 92)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 81)
91
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
„i-Size“ įrengimo vietų lentelė
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta
pagal UN Reg R129.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias i-Size vaikiškas automobilines kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio ūgio
vaikams jos tinka.
PASTABA
Prieš montuodami automobilyje vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite skirsnį
„Vaikiškos automobilinės kėdutės“.
„XC90 Twin Engine“ lentelė
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę; tinka tik
atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Antroji sėdynių eilė,
išorinė sėdynė
Antroji sėdynių eilė,
vidurinė sėdynė
Trečioji sėdynių eilė*
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
X
X
i-UA
X
X
i-U: tinka i-Size pirmyn ir atgal nukreiptoms „universalioms“ vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
„XC90 Excellence“ lentelė
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę;
tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka
tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Galinė sėdynė
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
X
X
X
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
92
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 77)
i-Size/ISOFIX tvirtinimo taškai (p. 85)
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 86)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 81)
93
SAUGA
Integruotoji paaukštinta pasostė*
•
Įtaisytoji paaukštinta pasostė antrosios eilės
vidurinėje sėdynėje leidžia vaikui sėdėti patogiai
ir saugiai.
saugos diržas nesiekia vaiko gerklės ir nėra
žemiau peties;
Kaip pakelti integruotąją
paaukštintą pasostę*
•
apatinė saugos diržo juosta yra žemiau
dubens, kad sauga būtų optimali.
Prireikus naudoti, integruotojo paaukštinta
pasostė, įrengta vidurinėje antrosios eilės sėdynėje, yra pakeliama.
Paaukštinta pasostė sukonstruota taip, kad užtikrintų optimalią apsaugą. Kartu su saugos diržu ji
yra patvirtinta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 36
kg ir kurių ūgis siekia bent 97 cm.
ĮSPĖJIMAS
„Volvo" rekomenduoja, kad remontą arba
pakeitimą atliktų tik įgaliotasis „Volvo“ autoservisas. Paaukštintos pasostės nekeiskite ir
nepapildykite jokiais priedais. Jei integruotą
pasostę veikė didelė jėga, pavyzdžiui, smūgio
atveju, reikia pakeisti visą pasostę. Net jei
pasostė ir atrodo nepažeista, jos apsauginės
savybės gali būti pablogėjusios. Pasostę reikia
pakeisti ir tada, kai ji labai nusidėvėjusi.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios paaukštintosios
pasostės naudojimo instrukcijų, avarijos metu
vaikas gali rimtai susižaloti.
Teisinga padėtis: saugos diržas turi būti nustatytas ant
peties.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite:
94
•
ar įtaisytoji paaukštinta pasostė veikia užrakintuoju režimu;
•
galvos atrama sureguliuota tokiame pačiame
aukštyje, kaip ir vaiko galva, jei įmanoma, taip,
kad užstotų visą galvos galinę pusę
•
ar saugos diržas prigludęs prie vaiko kūno,
temptas ir nesusisukęs;
Patraukite rankenėlę į priekį ir aukštyn, norėdami atlaisvinti paaukštintą pasostę.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikų sauga (p. 76)
Kaip pakelti integruotąją paaukštintą
pasostę* (p. 94)
Kaip nuleisti integruotąją paaukštintą
pasostę* (p. 95)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Kaip nuleisti integruotąją
paaukštintą pasostę*
Kai antrosios eilės vidurinėje sėdynėje įtaisytosios paaukštintos pasostės nereikia, ją galima
nuleisti.
Užfiksuokite paaukštintą pasostę paspausdami ją atgal.
Pasostę užfiksuosite ranka paspaudę žemyn
pasostės vidurį.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios paaukštintosios
pasostės naudojimo instrukcijų, avarijos metu
vaikas gali rimtai susižaloti.
SVARBU
Prieš nuleisdami pasostę, patikrinkite, kad už
jos apačioje nebūtų jokių laisvų daiktų (pvz.,
žaislų).
Pasostę atlaisvinsite patraukę rankenėlę į
priekį.
Susijusi informacija
•
•
PASTABA
Integruotoji paaukštinta pasostė* (p. 94)
Prieš nuleidžiant galinį atlošą, pirmiausia reikia nuleisti paaukštintą pasostę.
Kaip nuleisti integruotąją paaukštintą
pasostę* (p. 95)
Susijusi informacija
•
•
Integruotoji paaukštinta pasostė* (p. 94)
Kaip pakelti integruotąją paaukštintą
pasostę* (p. 94)
* Parinktis / priedas.
95
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Vairo dešinioji klaviatūra
Vairo reguliavimas
Garso signalas
Vairo kairioji klaviatūra
Panoraminis stoglangis*
Ekranas viršutiniame valdymo pulte
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio
tamsinimas
Variklio dangčio atidarymas
Ekrano apšvietimas, bagažinės atrakinimas, atidarymas / uždarymas*, halogeninių priekinių žibintų suvedimas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai,
artimųjų šviesų žibintai, tolimųjų šviesų
žibintai, posūkių žibintai, galiniai rūko
žibintai, kelionės ridos skaitiklio atstatymas
Vairo mentelės automatinės pavarų
dėžės pavaroms perjungti rankiniu būdu*
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekranas
98
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Centrinis ekranas
Avarinis signalas, maks. atitirpinimo / šildomo priekinio stiklo funkcija*, medija,
daiktadėžės dangčio atidarymas
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Pavarų perjungimo svirtis
Toliau išvardintų elementų sąrankos
atmintis:
Užvedimo rankenėlė
Važiavimo režimo valdymo elementas*
Stovėjimo stabdžiai
automatinis stabdymas stovint;
•
•
•
elektra valdoma priekinė sėdynė*
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje
pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Šoniniai veidrodėliai
Projekcinis rodinys*
Durelių atidarymas, durelių ir bagažinės
dangčio užrakinimas / atrakinimas
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai
Priekinės sėdynės reguliavimas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai,
artimųjų šviesų žibintai, tolimųjų šviesų
žibintai, posūkių žibintai, galiniai rūko
žibintai, kelionės ridos skaitiklio atstatymas
Vairo mentelės automatinės pavarų
dėžės pavaroms perjungti rankiniu būdu*
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekranas
}}
* Parinktis / priedas.
99
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Pavarų perjungimo svirtis
Vairo dešinioji klaviatūra
Apšvietimo, bagažinės dangčio atrakinimo bei atidarymo / uždarymo indikacija*
Variklio dangčio atidarymas
Panoraminis stoglangis*
Ekranas viršutiniame valdymo pulte
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio
tamsinimas
Užvedimo rankenėlė
Važiavimo režimo valdymo elementas*
Stovėjimo stabdžiai
automatinis stabdymas stovint;
Garso signalas
Vairo reguliavimas
Vairo kairioji klaviatūra
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Centrinis ekranas
Avarinis signalas, maks. atitirpinimo / šildomo priekinio stiklo funkcija*, medija,
daiktadėžės dangčio atidarymas
100
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Rodinys / funkcija / valdymo elementas
Toliau išvardintų elementų sąrankos
atmintis:
•
•
•
elektra valdoma priekinė sėdynė*
Šoniniai veidrodėliai
Projekcinis rodinys*
Durelių atidarymas, durelių ir bagažinės
dangčio užrakinimas / atrakinimas
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai
Priekinės sėdynės reguliavimas
* Parinktis / priedas. 101
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija apie
automobilį ir vairavimą.
Vairuotojo ekrane rodomi matuokliai, indikatoriai ir
indikaciniai bei įspėjamieji ženklai. Vairuotojo
ekrano turinys priklauso nuo automobilio įrangos,
nuostatų ir tuo metu aktyvių funkcijų.
ĮSPĖJIMAS
Jei vairuotojo ekranas išsijungtų, neįsijungtų
aktyvinant / paleidžiant arba būtų iš dalies ar
visiškai neįskaitomas, automobilio eksploatuoti
negalima. Turite nedelsdami vykti į autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Įvykus trikčiai, vairuotojo ekrane gali nebūti
pateikiama informacija, pvz., apie stabdžius,
oro pagalves ir kitas saugos sistemas. Tokiu
atveju vairuotojas negalės pasitikrinti automobilio sistemų būsenos ar gauti aktualių įspėjimų bei informacijos.
Vieta vairuotojo ekrane:
102
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
Spidometras
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
TachometrasA
kelionės ridos skaitiklis;
Lauko temperatūros matuoklis
Hibridinės sistemos matuoklisA
hodometras;
Laikrodis
Pavaros keitimo indikatorius
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvo informacija
Pranešimai, atskirais atvejais – su grafika
Važiavimo režimas
Kelio ženklų informacija*
Durelių ir saugos diržų informacija
Kuro matuoklis
–
Įkrovimo būsena
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
(Hybrid, Off Road, Pure, Power arba AWD)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
A
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
–
Medijos leistuvas
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
–
Navigacijos žemėlapis*
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
–
Telefonas
momentinių degalų sąnaudų;
–
Balso atpažinimas
Programėlių meniu (suaktyvinamas per vairo klaviatūrą)
–
KompasasA
–
Atsižvelgiant į pasirinktą važiavimo režimą.
Pritaikomo ženklo vieta
Vairuotojo ekrano suaktyvinimas
Vairuotojo ekranas suaktyvinamas vos atidarius
dureles, t. y. uždegimo padėtyje 0. Vairuotojo
ekranas po kiek laiko išsijungia, jei yra nenaudojamas. Kad jį vėl suaktyvintumėte, atlikite vieną iš
šių veiksmų:
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
•
atidarykite vienas iš durelių.
pasukite uždegimo rankenėlę į uždegimo
padėtį I;
Susijusi informacija
Indikatoriaus ženklo pavyzdys 12 colių vairuotojo ekrane.
Vairuotojo ekrano centre gali būti rodomi įvairūs
ženklai, skirti atitinkamiems pranešimų tipams. Jie
gali būti pateikiami kaip indikatorius ar įspėjamasis ženklas arba susidėti iš vaizdų sekos, kuri prasideda iš šios vietos ir yra konvertuojama į didesnį
vaizdą.
•
•
•
•
•
Vairuotojo ekrano nuostatos (p. 104)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 106)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 109)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 117)
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis (p. 112)
* Parinktis / priedas. 103
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vairuotojo ekrano nuostatos
Nuostatas vairuotojo ekrane galima keisti naudojantis vairuotojo ekrano programų meniu ir centrinio ekrano meniu Nuostatos.
Temos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Palieskite My Car
temas
3.
Pasirinkite vairuotojo ekrano temą (išvaizdą):
Nuostatos programėlių meniu
Programėlių meniu galima pasirinkti, kokia informacija bus rodoma vairuotojo ekrane:
•
•
•
•
•
•
•
•
kelionės kompiuteris;
medijos leistuvas;
telefonas;
navigacijos sistema*.
Vairuotojo ekrano programų meniu atveriamas ir
naršomas vairo dešiniąja klaviatūra, žr. skirsnį
„Kaip naudotis programų meniu vairuotojo
ekrane“.
2.
3.
Paspauskite My Car Ekranai
Vairuotojo ekrano centro parinktys.
Pasirinkite, kad turi būti rodoma fone:
• Fone nerodyti jokios informacijos
• Rodyti šiuo metu leidžiamos medijos
Rodyti
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome rings.
Kalbos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Nuostatos centriniame ekrane
Informacijos tipo pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
Ekranai
Su hibridine sistema susijusi
informacija vairuotojo ekrane
Atsižvelgiant į pasirinktą režimą, vairuotojo
ekrane pateikiami įvairūs prietaisai ir funkcijos.
Prietaisai padeda vairuotojui vairuoti automobilį,
užtikrinant didžiausią įmanomą važiavimo ekonomiją.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų kelionių
statistika, kurią galima peržiūrėti kaip blokinę diagramą. Žr. skirsnį „Kelionės statistinės informacijos rodymas centriniame ekrane“.
Hibridinės sistemos matuoklis
Palieskite Sistema Sistemos kalba kalbai pasirinkti.
> Pakeitimas turės įtakos visų ekranų kalbai.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 117)
Nuostatų rodinys (p. 182)
Hibridinės sistemos matuoklis skirtingais būdais
parodo ryšį tarp elektrinio variklio naudojamos
galios ir jos likučio.
informaciją
• Rodyti navigaciją net kai nenustatytas
maršrutas.
104
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Hibridinės sistemos unikalūs ženklai
Parodo esamąjį elektrinio variklio galios
likutį. Jei įrašytas ženklas, vadinasi,
elektrinis variklis naudojamas.
Pasiekiama elektrinio variklio galia
Jei ženklas neįrašytas, vadinasi, elektrinis variklis nenaudojamas.
Parodo galios lygį užvedus degimo
variklį. Jei įrašytas ženklas, vadinasi,
vidaus degimo variklis naudojamas.
Parodo galios lygį, kurį pasiekus užvedamas vidaus degimo variklis. Jei ženklas neįrašytas, vadinasi, vidaus degimo
variklis nenaudojamas.
Indikatorius, nurodantis, kad įkraunamas hibridinės sistemos akumuliatorius, pvz., kai švelniai paspaudžiamas
stabdžių pedalas.
Informacija iš kelionės kompiuterio:
akumuliatoriaus įkrovos likutis (km),
eDTE (kiek galima nuvažiuoti su elektros likučiu) indikatorius. Parodomas
apytikslis hibridinės sistemos akumuliatoriaus
energijos likutis (km).
Ženklas pateikiamas hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklyje, prietaiso apatinėje dešiniojoje skiltyje.
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis.
Automobilio variklis paleistas, automobilis stovi ir jo
galios nereikalaujama.
Viršutinėje dešiniojoje prietaiso skiltyje rodomas
hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklis.
Matuoklis rodo, kiek akumuliatoriuje liko energijos. Ši energija naudojama ne tik elektros varikliui
varyti, bet ir automobiliui vėsinti arba šildyti.
Vairuotojo pageidaujama galia
Hibridinės sistemos matuoklio rodyklė nurodo
vairuotojo (greičio pedalu) pageidaujamą variklio
galią. Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo daugiau
esamoje pavaroje vairuotojas pageidauja galios.
Žymė tarp žaibo ir kryčio parodo perėjimo tašką,
kuriame elektrinis variklis nustoja veikti ir įsijungia
vidaus degimo variklis.
Pavyzdžiui:
Elektrinis variklis negali patiekti pageidaujamos galios,
todėl užvedamas vidaus degimo variklis.
}}
105
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
palaikyti arba padidinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovą važiuojant“.
Susijusi informacija
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių, akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai spaudžiant stabdžių pedalą
arba stabdant varikliu nuokalnėje.
Funkcijos „Laikymas“ ir „Įkrovimas“
•
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 180)
•
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 181)
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 102)
•
Palaikykite arba padidinkite hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo važiuojant lygį.
(p. 422)
Važiavimo režimai (p. 418)
Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai (p. 469)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba įvykusią
klaidą ar triktį.
Ženklas
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena
iš automobilio sistemų veikia ne
taip, kaip turėtų. Vairuotojo ekrane
taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Informacijos ženklas taip pat
gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Stabdžių sistemos gedimas
Ženklas užsidega, kai sugenda stovėjimo stabdžiai.
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema
neveikia. Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia, tačiau be ABS
funkcijos.
Įjungtas automatinis stabdys
Ženklas
, pateikiamas hibridinės sistemos
akumuliatoriaus matuoklyje, nurodo, kad aktyvinta
funkcija Hold arba Charge. Papildomos informacijos apie šias funkcijas rasite skirsnyje „Kaip
106
Ženklas įsijungia, kai suaktyvinama
funkcija ir veikia kojinis arba stovėjimo stabdys. Stabdys laiko sustojusį automobilį vietoje.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Ženklas
Paaiškinimas
Slėgio padangose stebėjimo
sistema
Jei slėgis padangose žemas, įsijungia ženklas. Kilus trikčiai slėgio
padangose sistemoje, ženklas pirmiausia mirksi maždaug 1 minutę ir
tada ima šviesti nepertraukiamai.
Taip gali būti todėl, kad sistema
negali aptikti žemo slėgio padangose arba įspėti apie jį, kaip numatyta.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip gali būti dėl to, jog sugedo
automobilio išmetimo sistema.
Nuvykite į autoservisą, kad šis sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo" autoservisu.
Posūkio kairėn ir dešinėn indikatorius
Ženklai mirksi, kai naudojami
posūkių žibintai.
Ženklas
Paaiškinimas
Gabaritiniai žibintai
Ženklas įsijungia kartu su gabaritiniais žibintais.
Priekinių žibintų sistemos triktis
Ženklas įsijungia, jei užregistruojama funkcijos ABL (aktyviųjų
posūkio apšvietimo žibintų) triktis
arba kita priekinių žibintų sistemos
triktis.
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas
Paaiškinimas
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų šviesų
žibintai. Gabaritiniai žibintai įjungti.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Ženklas užsidega baltai, kai išjungti
automatiniai tolimųjų šviesų žibintai.
Gabaritiniai žibintai įjungti.
Įjungtos tolimosios šviesos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų šviesų
žibintai.
Ženklas įsijungia kartu su tolimosiomis šviesomis ir gabaritiniais
žibintais.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Įjungtas galinis rūko žibintas
Ženklas užsidega baltai, kai išjungti
automatiniai tolimųjų šviesų žibintai.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis šviesomis.
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko žibintas.
Įjungtas lietaus jutiklis
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas lietaus jutiklis.
Įjungta paruošimo funkcija
Šis ženklas įsijungia, kai variklio
bloko ir salono šildytuvas / oro
kondicionierius vykdo automobilio
paruošimo procedūrą.
}}
107
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Stabilumo sistema
Eismo juostos laikymo pagalba
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas
dega pastoviai, tai reiškia, kad sistema sugedus.
Baltas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, eismo juostų
linijos aptinkamos.
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
Ženklas ima šviesti suaktyvinus
sportinį režimą. Sportinis režimas
leidžia važiuoti aktyviau. Tada sistema nustato, ar greičio pedalas
spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau, posūkiai įveikiami
aktyviau nei važiuojant įprastai ir iki
tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies kontroliuojamo slydimo manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau eismo
juostų linijos neaptinkamos.
Geltonas ženklas: Eismo juostos
laikymo pagalba įspėja / įsikiša.
Eismo juostos laikymo pagalba
ir lietaus jutiklis
Baltas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, eismo juostų
linijos aptinkamos. Lietaus jutiklis
įjungtas.
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau eismo
juostų linijos neaptinkamos. Lietaus
jutiklis įjungtas.
Priminimas apie dureles, variklio dangtį,
bagažinės dangtį ir degalų bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės neuždarytos tinkamai,
vairuotojo ekrane įsijungia informacinis arba įspėjamasis ženklas ir grafikas.
108
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 109)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 67)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Įspėjamieji ženklai vairuotojo
ekrane
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta klaida
(gedimas).
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite,
kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Stabdžių skysčio praradimo priežastį turi ištirti
autoservisas. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega tuo
pačiu metu, yra rizika, kad staigiai stabdant
slys automobilio galas.
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Įspėjimas
Stabdžių sistemos gedimas
Raudonas įspėjamasis ženklas
užsidega, kai nustatomas gedimas,
galintis daryti įtaką automobilio
saugumui ir/arba vairavimui. Tuo
pačiu metu vairuotojo ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas.
Įspėjamasis ženklas taip pat gali
užsidegti kartu su kitais ženklais.
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti
kad stabdžių sistemoje per mažai
skysčio. Vykite į artimiausią įgaliotąjį autoservisą, kad specialistai
patikrintų stabdžių skysčio lygį ir
pašalintų problemą.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Šis ženklas ima mirksėti, jei priekinėje automobilio sėdynėje esantis
žmogus neprisisegė saugos diržo
arba jei kuris nors galinėje sėdynėje sėdintis žmogus diržą atsisegė.
Įjungtas stovėjimo stabdys
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti.
Nuolat mirksintis ženklas reiškia
gedimą. Perskaitykite pranešimą
vairuotojo ekrane.
Saugos oro pagalvės
Jei ženklas toliau šviečia arba
įsijungia vairuojant, vadinasi, aptikta
vienos iš automobilio saugos sistemų triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane. „Volvo"
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo" autoservisu.
}}
109
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ženklas
Paaiškinimas
Žemas variklio alyvos slėgis
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo
metu, reiškia variklio alyvos slėgis
yra per žemas. Nedelsiant išjunkite
variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas užsidega, tačiau alyvos lygis yra normalus, kreipkitės į autoservisą. „Volvo"
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo" autoservisu.
•
Sauga (p. 62)
Lauko temperatūros matuoklis
Lauko temperatūros matuoklis rodomas vairuotojo ekrane.
Temperatūrą matuojantis jutiklis yra automobilio
išorėje.
Starterio akumuliatorius
neįkraunamas
Šis ženklas užsidega važiavimo
metu, jei sutrinka elektros sistema.
Nuvykite į autoservisą. „Volvo"
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo" autoservisu.
Priminimas apie dureles, variklio dangtį,
bagažinės dangtį ir degalų bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės neuždarytos tinkamai,
vairuotojo ekrane įsijungia informacinis arba įspėjamasis ženklas ir grafikas.
Susijusi informacija
•
•
•
110
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 106)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 67)
Lauko termometro vieta 12 ir 8 colių vairuotojo ekranuose.
Jei automobilis ilgai nejudėjo, matuoklis gali
rodyti per aukštą temperatūrą.
Kai lauko temperatūra patenka į intervalą nuo
+2 °C iki –5 °C, vairuotojo ekrane pasirodo snaigės ženklas, įspėjantis apie galimai slidžią kelio
dangą. Šis snaigės ženklas papildomai pasirodo
projekciniame rodinyje (jei automobilyje toks yra).
Lauko temperatūros matuoklio
nuostata
Temperatūros matuoklio vienetus galima pakeisti
per centrinio ekrano viršutinį rodinį.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
–
Pasirinkite Nuostatos Sistema
Matavimo vienetai ir pažymėkite reikiamą
vienetų tipą: Metrinė, Britų arba JAV.
Susijusi informacija
•
•
Laikrodis
Laikrodis rodomas vairuotojo ir centriniame ekranuose.
Vieta
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 194)
Automatinis laikas (automobiliuose su GPS)
Jei automobilyje yra navigacijos sistema, tuomet
galima pasirinkti punktą Automatinis laikas.
Tada automatiškai suderinama laiko juosta (atsižvelgiant į automobilio buvimo vietą). Tam tikrų
tipų navigacijos sistemose, norint tinkamai nustatyti laiko juostą, reikia nurodyti ir buvimo vietos
šalį. Jei Automatinis laikas nepasirenkama, laikas ir data nustatomi jutiklinio ekrano rodyklėmis
„aukštyn“ arba „žemyn“.
Vasaros laikas
Tam tikrose šalyse galima pasirinkti automatinio
vasaros laiko nustatymo funkciją. Tai atliekama
nurodant Automatinis. Kitose šalyse vasaros
laiką galima nustatyti pasirenkant Įj. arba Išj..
Susijusi informacija
Laikrodžio vieta 12 ir 8 colių vairuotojo ekranuose.
Centriniame ekrane laikrodis pateikiamas viršutiniame dešiniajame būsenos lauko kampe.
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Nuostatų rodinys (p. 182)
Tam tikrose situacijose pranešimai ir informacija
vairuotojo ekrane gali uždengti laikrodį.
Laiko ir datos nuostatos
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pasirinkite
Nuostatos Sistema Data ir laikas, kad
pakeistumėte laiko ir datos formato nuostatas.
Nustatykite laiką ir datą, jutikliniame ekrane
paspausdami rodyklę „aukštyn“ arba „žemyn“.
111
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis
tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba
kūrėju anglų kalba.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
112
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
}}
113
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
114
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Tom Lane
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Kevin Bracey
Eric S. Raymond
Sam Bushell
Gilles Vollant
Magnus Holmgren
and with the following additions to the disclaimer:
Greg Roelofs
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
John Bowler
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
Tom Tanner
2.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
}}
115
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
116
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Programų meniu vairuotojo ekrane
Taikomoji
programa
Funkcijos
Kelionės
kompiuteris
Pasirenkamas kelionės ridos
skaitiklis arba tai, ką rodyti vairuotojo ekrane ir pan.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Medijos leistuvas
Pasirenkamas aktyvus medijos
leistuvo šaltinis.
Telefonas
Skambinama adresatui iš
skambučių sąrašo.
Susijusi informacija
Navigacija
Sustabdomas arba paleidžiamas gidas, nukreipiantis į
paskutinį naudotą kelionės
tikslą, ir pan.
•
Programų (programėlių) meniu vairuotojo ekrane
leidžia greitai pasiekti dažnai naudojamas tam
tikrų programų funkcijas.
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Vietoj centrinio ekrano galima naudoti vairuotojo ekrane
esantį programų meniu.
Programėlių meniu rodomas vairuotojo ekrane ir
valdomas vairo dešiniąja klaviatūra. Naudojant
programų meniu, yra paprasta persijungti į skirtingas programas ar jų funkcijas nepaleidžiant vairo
ir neatitraukiant akių nuo kelio.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 34)
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 118)
Programų meniu funkcijos
Per skirtingas programas galima pasiekti įvairias
funkcijas. Iš programų meniu galima valdyti šias
programas ir su jomis susijusias funkcijas:
117
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vairuotojo ekrano programų meniu
naudojimas
Programų meniu atvėrimas ir užvėrimas
–
Programų (programėlių) meniu vairuotojo ekrane
valdomas vairo dešiniąja klaviatūra.
Paspauskite atvėrimo / užvėrimo mygtuką
(1).
(Neįmanoma atverti programų meniu, kai vairuotojo ekrane rodomas neatsakytas pranešimas. Prieš atveriant programų meniu, reikia
patvirtinti pranešimą.)
> Programų meniu atsiveria arba užsiveria.
Programų meniu užsiveria automatiškai po to, kai
tam tikrą laiką nieko nebuvo daroma arba buvo
išrinktos tam tikros parinktys.
Naršymas ir išranka programų meniu
1.
Naršykite tarp įvairių galimų programų spausdami kairę arba dešinę pusę (2).
> Ankstesnės ir kitos programų funkcijos
rodomos programų meniu.
2.
Naršykite pasirinktos programos funkcijas
spausdami aukštyn arba žemyn (3).
3.
Patvirtinkite arba paryškinkite funkcijos nuostatą spausdami patvirtinimą (4).
> Funkcija suaktyvinama, o kai kuriose
parinktyse programų meniu po to užsiveria.
Programų meniu ir vairo dešinioji klaviatūra.
Atvėrimas / užvėrimas
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
Jei programėlių meniu atveriamas vėl, parodomos
paskutinės pasirinktos programėlės funkcijos.
118
Susijusi informacija
•
•
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 117)
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 120)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Pranešimai vairuotojo ir centriniame
ekranuose
Vairuotojo ir centriniame ekranuose galima rodyti
pranešimus, informuojančius vairuotoją arba jam
padedančius įvairių įvykių atvejais.
Vairuotojo ekranas
Pranešimas vairuotojo ekrane.
Vairuotojo ekrane rodomi vairuotojui labai svarbūs
pranešimai.
Pranešimai gali būti pateikiami skirtingose vairuotojo ekrano vietose, priklausomai nuo to, kokia
kita informacija rodoma tuo pačiu metu. Praėjus
kuriam laikui arba patvirtinus pranešimą ar atlikus
reikiamą veiksmą, pranešimas dingsta iš vairuotojo ekrano. Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į programėlę Automobilio būsena, kuri
atveriama programėlių rodinyje (centriniame
ekrane).
Pranešimų sudėtis gali skirtis ir jie gali būti
rodomi kartu su grafika, ženklais ar mygtukais,
kurie skirti, pavyzdžiui, patvirtinti pranešimą arba
priimti prašymą.
Pranešimas
Paaiškinimas
Reguliari
techn. priež.
Techninės priežiūros pranešimai
Toliau pateikti svarbūs techninės priežiūros pranešimai ir jų reikšmė.
Laikas techninei priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas
suėjus kitos techninės
priežiūros datai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai sustokiteA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Reikia skubiai
vykti į autoservisąA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Reikalinga
tech. patikraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB,
kad būtų patikrintas automobilis.
Reguliari
techn. priež.
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas
iki kitos techninės priežiūros datos.
Registruotis
techninei
patikrai
Reguliari
techn. priež.
Tech. patikra
neatlikta laiku
Laikinai
išjungtaA
A
B
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas
praėjus techninės priežiūros datai.
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai
perkrauta iš naujo, pradėjus
važiuoti arba kitą kartą
užvedus variklį.
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur kilo
problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
}}
119
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Centrinis ekranas
arba imtis veiksmų. Pranešimai, kuriuos reikia
įrašyti, perkeliami į centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 34)
Pranešimų vairuotojo ir centriniame
ekranuose valdymas
Pranešimai vairuotojo ir centriniame ekranuose
valdomi vairo dešiniąja klaviatūra ir centrinio
ekrano rodiniuose.
Vairuotojo ekranas
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 120)
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio ekranų
įrašytus pranešimus (p. 122)
Pranešimas centriniame ekrane.
Centriniame ekrane rodomi vairuotojui mažiau
svarbūs pranešimai.
Daugelis pranešimų pateikiami virš centrinio
ekrano būsenos juostos. Praėjus kuriam laikui
arba atlikus su pranešimu susijusį veiksmą, pranešimas dingsta iš būsenos juostos. Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio
ekrano viršutinį rodinį.
Pranešimas vairuotojo ekrane ir vairo dešinioji klaviatūra.
Pranešimų sudėtis gali skirtis, jie gali būti rodomi
kartu su grafiniais elementais, ženklais ar mygtuku, skirtu su pranešimu susietai funkcijai suaktyvinti / išaktyvinti.
Kai kuriuose vairuotojo ekrano pranešimuose yra
vienas ar keli mygtukai, kuriais, pavyzdžiui, patvirtinamas pranešimas arba priimamas prašymas.
Iškylantieji pranešimai
Kai kuriais atvejais pranešimas rodomas iškylančiajame lange. Iškylantieji pranešimai yra svarbesni už pranešimus, kurie rodomi būsenos juostoje, ir tam, kad jie išnyktų, reikia juos patvirtinti
120
Kairėn / dešinėn
Patvirtinti
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
1.
Naršykite tarp įvairių galimų mygtukų spausdami kairę arba dešinę pusę (1).
2.
Patvirtinkite pasirinkimą spausdami patvirtinimą (2).
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo rodinio.
Centrinis ekranas
–
Užverkite pranešimą spausdami patvirtinimą
(2) arba leiskite, kad pranešimas po kurio
laiko užsivertų automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo rodinio.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į programėlę Automobilio būsena, kuri atveriama
programėlių rodinyje (centriniame ekrane). Centriniame ekrane pateikiamas su tuo susijęs pranešimas Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
Užverkite pranešimą jį paspausdami arba
leiskite jam po kurio laiko užsiverti automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio ekrano viršutinį rodinį.
Pranešimai be mygtukų:
–
Pranešimai be mygtukų:
Susijusi informacija
Pranešimas centriniame ekrane.
Kai kurie pranešimai centriniame ekrane turi
mygtuką (arba kelis mygtukus, pateikiamus iškylančiuosiuose pranešimuose), kuriuo galima, pvz.,
aktyvinti / deaktyvinti su pranešimu susijusią
funkciją.
•
Pranešimai vairuotojo ir centriniame ekranuose (p. 119)
•
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio ekranų
įrašytus pranešimus (p. 122)
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
–
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti arba
leiskite pranešimui po kiek laiko užsiverti
pačiam.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
121
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio
ekranų įrašytus pranešimus
Įrašyto pranešimo skaitymas
Kaip iškart perskaityti įrašytą pranešimą:
Kaip rezervuoti techninę priežiūrą iš įrašyto pranešimo:
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo
ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
–
–
Iš vairuotojo ekrano įrašyti pranešimai
Paspauskite mygtuką, esantį dešiniau nuo
centriniame ekrane pateikiamo pranešimo
Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
> Įrašytas pranešimas pateikiamas programėlėje Automobilio būsena.
Kaip perskaityti įrašytą pranešimą vėliau:
1.
Įrašyti pranešimai ir pasiekiamos parinktys programėlėje
Automobilio būsena.
Vairuotojo ekrane rodomi pranešimai, kuriuos reikia įrašyti,
perkeliami į programėlę
Automobilio būsena centriniame ekrane. Centriniame
ekrane pateikiamas su tuo
susijęs pranešimas Autom.
žinutė laikoma autom. būsenos prgr..
1
122
Priklauso nuo rinkos.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
> Programėlė atveriama apatiniame pradžios rodinio antriniame rodinyje.
2.
Programėlėje pasirinkite kortelę Žinutės.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
3.
Paspauskite dešiniau pateiktą rodyklę, kad
išskleistumėte / sumažintumėte pranešimą.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės kairėje
dalyje pateikiamame vaizde rodoma pranešimo informacija grafine forma.
Įrašyto pranešimo valdymas
Išskleistuoju režimu kai kurie pranešimai turi du
mygtukus, kuriais galima rezervuoti techninę priežiūrą arba perskaityti savininko vadovą.
Įjungę pranešimo išskleistąjį režimą,
paspauskite Užklausti dėl
paskyrimoPask. ir susit. dėl paskyrimo1,
kad būtų pateikta techninės pagalbos rezervavimo pagalba.
> Pasirinkus Užklausti dėl paskyrimo:
programėlėje atveriama kortelė
Paskyrimai ir sukuriama užklausa techninės pagalbos ir remonto darbams rezervuoti.
Pasirinkus Pask. ir susit. dėl
paskyrimo: inicijuojama telefono programėlė ir paskambinama autoservisui, kad
būtų galima rezervuoti techninės pagalbos
ir remonto darbus.
Kaip pasiskaityti apie pranešimą savininko
vadove:
–
Išskleistuoju pranešimo režimu paspauskite
Vartotojo vadovas, kad pasiskaitytumėte
apie pranešimą savininko vadove.
> Savininko vadovas atsiveria centriniame
ekrane ir parodo su pranešimu susijusios
informacijos.
Kaskart užvedus variklį, įrašyti pranešimai automatiškai panaikinami iš programėlės.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Iš centrinio ekrano įrašyti pranešimai
Įrašyti pranešimai iš viršutinio rodinio automatiškai panaikinami išjungus variklį.
Susijusi informacija
•
Pranešimai vairuotojo ir centriniame ekranuose (p. 119)
•
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 120)
Projekcinis rodinys*
Projekcinis rodinys papildo automobilio vairuotojo ekraną ir šio informaciją rodo ant priekinio
stiklo. Projekcinį vaizdą galima matyti tik iš vairuotojo padėties.
Įrašyti pranešimai ir pasiekiamos parinktys viršutiniame
rodinyje.
Centriniame ekrane rodomi pranešimai, kuriuos
reikia įrašyti, perkeliami į centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
Įrašyto pranešimo skaitymas
1. Centriniame ekrane atverkite viršutinį rodinį.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
Pranešimus su dešiniau pateikiama
rodykle galima išskleisti.
2.
Paspauskite rodyklę, kad išskleistumėte /
sumažintumėte pranešimą.
Įeinantys telefoniniai skambučiai.
Projekciniame rodinyje pateikiami įspėjimai ir
informacija apie greitį, pastovaus greičio palaikymo funkcijas, navigaciją ir kt. vairuotojo matymo
lauke. Projekciniame rodinyje taip pat rodoma
informacija apie kelio ženklus ir įeinančius telefoninius skambučius.
Įrašyto pranešimo valdymas
Kai kurie pranešimai turi mygtuką, skirtą, pvz., su
pranešimu susietai funkcijai suaktyvinti / išaktyvinti.
–
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti.
}}
* Parinktis / priedas. 123
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Jei ima šviesti įspėjamasis ženklas, perskaitykite įspėjamąjį pranešimą vairuotojo ekrane.
SVARBU
Informacijos projektavimo blokas įrengtas
prietaisų skydelyje. Kad neapgadintumėte
projektavimo bloko dengiamojo stiklo, ant jo
nelaikykite jokių daiktų ir užtikrinkite, kad ant
jo nieko neužkristų.
Jei ima šviesti informacijos ženklas,
perskaitykite pranešimą vairuotojo
ekrane.
„City Safety“ projekciniame rodinyje
PASTABA
Suaktyvinus parinktį „City Safety“*, informaciją
projekciniame rodinyje pakeičia „City Safety“
grafikas. Šis grafikas rodomas net ir tada, kai
projekcinis rodinys išjungtas.
PASTABA
Vairuotojo galimybę matyti informaciją projekciniame rodinyje trikdo:
Rodinyje pateikiamos informacijos pavyzdžiai
Greitis
Pastovaus greičio palaikymo sistema
dėvimi poliarizuojantys akiniai;
•
nepalankus apšvietimas.
vairavimo padėtis ne sėdynės centre;
ant projektavimo bloko dengiamojo stiklo
padėti daiktai;
PASTABA
Naudojantis projekciniu rodiniu, dėl kai kurių
regos sutrikimų gali kilti galvos skausmas ir
būti juntama įtampa.
City Safety grafinis ženklas mirksi, kad atkreiptų vairuotojo dėmesį
Navigacija
Projekcinio rodinio aktyvinimas /
deaktyvinimas
Kelio ženklai
Šią funkciją galima suaktyvinti / išaktyvinti dviem
būdais centriniame displėjuje:
Projekciniame rodinyje gali būti pateikiami įvairūs
ženklai, pvz.:
124
•
•
•
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką
Projekcinis ekranas.
Per nuostatas
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite / panaikinkite žymėjimą
Projekcinis ekranas.
Ekranai.
2.
3.
Paspauskite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano parinktys.
Pasirinkite, kurios funkcijos turi būti rodomos:
•
•
•
•
Rodyti navigaciją
Rodyti Road Sign Information
Rodyti pagalbą vairuotojui
Rodyti telefoną.
Šią nuostatą galima įrašyti kaip asmeninę vairuotojo profilyje.
Šviesumo ir vertikalios padėties
reguliavimas
Šviesumo didinimas
Šią parinktį galima įrašyti kaip asmeninę nuostatą
vairuotojo profilyje.
Padėties pakėlimas
Padėties nuleidimas
PASTABA
Projekcinį rodinį galima įjungti / išjungti ir
reguliuoti tik tada, kada jis rodo projekcinį
vaizdą. Automobilio variklis turi būti užvestas.
Projekcinio rodinio nuostatos
Nurodykite parinktį ir sureguliuokite priekinio
stiklo projekcinio ekrano nuostatas.
Šviesumo mažinimas
Patvirtinti
1.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką Projekc. rodinio
reguliavimas.
2.
Vairo dešiniąja klaviatūra sureguliuokite vairuotojo matymo lauke esančio projekcinio
rodinio šviesumą ir vertikalią padėtį.
Grafinio vaizdo šviesumas automatiškai pritaikomas prie foninės šviesos. Šį šviesumą taip pat
veikia automobilių kitų ekranų šviesumo reguliavimas.
Į priekinės elektra valdomos sėdynės atminties
funkciją galima įrašyti vertikaliąją padėtį*.
Ekrano parinkčių išranka
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
}}
* Parinktis / priedas. 125
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Horizontalios padėties kalibravimas
Jei pakeistas priekinis stiklas ar ekrano blokelis,
gali prireikti kalibruoti projekcinio displėjaus horizontalią padėtį. Kalibravimas reiškia, kad projekcinis rodinys sukamas pagal ar prieš laikrodžio
rodyklę.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Pasirinkite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano kalibravimas.
3.
Vaizdo horizontalią padėtį kalibruokite vairo
dešiniąja klaviatūra.
Valymas
Švelniai nuvalykite ekrano dangtelio stiklą švaria ir
sausa mikropluošto šluoste. Jei reikia, šiek tiek
sudrėkinkite mikropluošto šluostę.
Niekada nenaudokite stipraus poveikio dėmių
valiklių. Jei reikia išvalyti labiau įsisenėjusias
dėmes, naudokite specialų valiklį, kurį galite įsigyti
iš „Volvo” prekybos atstovų.
Priekinio stiklo keitimas
Automobiliuose su projekciniu rodiniu yra specialaus tipo priekinis stiklas, atitinkantis projektuojamo rodinio reikalavimus.
Norėdami keisti priekinį stiklą, kreipkitės į įgaliotąjį autoservisą2. Turi būti sumontuotas reikiamo
tipo priekinis stiklas, kad projekcinio rodinio grafinis vaizdas matytųsi teisingai.
Balso atpažinimas3
Balso atpažinimo sistema leidžia vairuotojui naudoti balso atpažinimą tam tikroms medijos leistuvo, per „Bluetooth“ prijungto telefono, klimato
kontrolės sistemos ir „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijoms valdyti.
Komandas balsu duoti patogu, vairuotojui nereikia
blaškytis ir galima susikoncentruoti į vairavimą bei
kelio ir eismo sąlygas.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą
ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Susijusi informacija
Sukite prieš laikrodžio rodyklę
2
126
•
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais automobilio funkcijoms atlikti (p. 48)
•
•
•
Nuostatų rodinys (p. 182)
•
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Vairas (p. 145)
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas* (p. 133)
Sukite pagal laikrodžio rodyklę
Valdymo balsu sistemos mikrofonas
Patvirtinti
Balso atpažinimo sistema veikia dialogo forma:
naudotojas balsu duoda komandas, o sistema
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
reaguoja atsakydama. Balso atpažinimo sistema
naudoja tą patį mikrofoną kaip ir „Bluetooth“
laisvų rankų sistema. Balso atpažinimo sistemos
atsakymai transliuojami per automobilio garsiakalbius. Kai kuriais atvejais tekstinis pranešimas
taip pat rodomas vairuotojo ekrane. Funkcijos valdomos naudojantis dešiniąja vairo klaviatūra.
Nuostatos keičiamos per centrinį ekraną.
Kaip atnaujinti sistemą
Balso atpažinimo sistema nuolat tobulinama. Kad
sistema veiktų optimaliai, atsisiųskite naujinius. Žr.
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
Balso atpažinimo naudojimas (p. 127)
Balso atpažinimo naudojimas4
Balso atpažinimo kontrolės pavyzdys
Pagrindinės balso atpažinimo kontrolės naudojimo instrukcijos.
Paspauskite
, ištarkite „Call [Forename]
[Surname] [number category]“ – paskambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui, jei
jis turi daugiau nei vieną telefono numerį (pvz.,
namų, mobilųjį, darbo), pvz.:
Sistemai suaktyvinti ir dialogui
naudojant balso komandas inicijuoti paspauskite ant vairo
įrengtą balso atpažinimo mygtuką
.
Komandos / frazės
Visada galima naudoti šias komandas:
•
Komandą reikia tarti po garsinio signalo, normaliu garsumu ir greičiu.
•
•
Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema tuo
metu nesupras jūsų balsu duodamų
komandų).
•
•
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 129)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
•
•
Klimato kontrolės sistemos valdymas balsu
(p. 130)
Balso atpažinimo funkciją galima išaktyvinti taip:
•
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 131)
•
Balso atpažinimo nuostatos (p. 128)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
, ištarkite „Call Robin Smith
Ryšio metu atminkite:
•
3
4
Spustelėkite
Mobilusis“.
•
•
Foninio triukšmo salone išvengsite uždarę
dureles, langus ir stoglangį.
ištarus „Cancel“.
„Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo
dialogo balso instrukcija.
„Cancel“ – baikite dialogą.
„Help“ – pradedamas pagalbos dialogas. Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis
komandomis, pvz., pateikdama užklausą.
Konkrečių funkcijų komandos aprašomos atitinkamuose skirsniuose, pvz., „Telefono valdymas
naudojantis balso atpažinimo funkcija“.
ilgai spaudžiant balso atpažinimo mygtuką
.
ant vairo
Norėdami paspartinti ryšį ir praleisti sistemos
užuominas, sistemai kalbant paspauskite balso
atpažinimo mygtuką ant vairo
ir ištarkite kitą
komandą.
}}
127
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Skaičiai
Skaičių komandos sakomos skirtingai. Tai priklauso nuo valdomos funkcijos:
•
•
•
Telefono numerius ir pašto kodus reikia
tarti po vieną skaitmenį, pvz., „zero three one
two two four four three“ (03122443).
Namo numerius galima nurodyti individualiai arba grupėmis, pvz., „two two“ arba
„twenty two“ (22). Anglų ir olandų kalba
galima nurodyti kelias grupes iš eilės, pvz.,
„twenty-two twenty-two“ (22 22). Anglų kalba
galima naudoti dvigubus arba trigubus skaitmenis, pvz., „double zero“ (00). Skaitmenis
galima nurodyti intervale nuo 0 iki 2 300.
Dažnius galima ištarti taip: „ninety eight
point eight“ (98,8), „hundred and four point
two“ arba „hundred four point two“ (104,2).
Balso atpažinimo nuostatos5
Gali būti kelios balso atpažinimo sistemos nuostatos.
1.
2.
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
•
Klimato kontrolės sistemos valdymas balsu
(p. 130)
•
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 131)
•
Balso atpažinimo nuostatos (p. 128)
5
128
Balso atpažinimas (p. 126)
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 129)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Paspauskite Sistema
pasirinkite nuostatas.
Valdymas balsu ir
Paspauskite Sistema
pasirinkite kalbą.
Sistemos kalba ir
Susijusi informacija
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 126)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 127)
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 129)
• Kartoti balso komandą
• Lytis
• Kalbėjimo greitis
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
•
Klimato kontrolės sistemos valdymas balsu
(p. 130)
Garso nustatymai
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
•
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 131)
2.
Susijusi informacija
•
•
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Garsas Sistemos
garsumai Valdymas balsu ir pasirinkite
nuostatas.
Kalbos keitimas
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos sąraše
pažymėtos piktograma
.
Kalbos keitimas taip pat turi įtakos meniu, pranešimams ir žinyno tekstams.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Telefono valdymas naudojantis
balso atpažinimo funkcija6
Radijo ir medijos balso atpažinimo
kontrolė7
Balso atpažinimo kontrolės komanda, skirta per
„Bluetooth“ prijungtam mobiliajam telefonui, pvz.,
paskambinti adresatui, surinkti numerį ar klausytis pranešimo.
Radijo ir medijos leistuvo balso atpažinimo kontrolės komanda.
Jei norite nurodyti telefonų knygelės adresatą,
balso atpažinimo komandoje turi būti adresato
informacija, įvesta į telefonų knygelę. Jei adresatas (pvz., Robyn Smith) turi kelis telefono numerius, galima nurodyti ir numerio kategoriją, pvz.,
Namų arba Mobilusis: „Call Robin Smith
Mobilusis“.
Palieskite
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Call [adresatas]“ – skambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui.
•
„Call [telefono numeris]“ – renkamas telefono numeris.
•
„Recent calls“ – rodomas skambučių sąrašas.
•
„Read message“ – pranešimas perskaitomas. Jei yra kelios žinutės, pasirinkite, kuri
turi būti perskaityta.
Susijusi informacija
•
•
•
6
Balso atpažinimas (p. 126)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 127)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 128)
Palieskite
•
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
„Media“ – pradedamas medijos ir garso sistemos dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
•
•
•
•
•
•
•
„Radio FM“ – įjungiamas FM radijas.
„DAB “ – įjungiamas DAB radijas.
„TV“ – pradedama rodyti TV*.
„CD“ – pradedamas groti CD*.
„USB“ – pradedama groti iš USB įtaiso.
„iPod“ – pradedama groti iš „iPod“ įtaiso.
„Bluetooth“ – pradedama groti iš medijos
šaltinio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.
•
„Play [atlikėjas]“ – grojama muzika pagal
pasirinktą atlikėją.
•
•
„Play [dainos pavadinimas]“ – atkuriama
pagal pasirinktą dainą.
Susijusi informacija
•
„Play [dainos pavadinimas] iš [albumo]“
– grojama pasirinkta daina iš pasirinkto
albumo.
•
„Play [TV kanalo pavadinimas]“ – įjungiamas pasirinktas TV kanalas.
•
„Play [radijo stotis]“ – pradedamas groti
pasirinkta radijo stotis.
•
„Tune to [Dažnis]“ – įjungiamas pasirinktas
radijo dažnis dabartiniame dažnio diapazone.
Jei nėra aktyvaus radijo šaltinio, pagal numatytąsias nuostatas įjungiamas FM bangų ilgis.
•
„Tune to [Dažnis] [bangos ilgis]“ – įjungiamas pasirinktas radijo dažnis pasirinktame
dažnio diapazone.
•
„Radio“ – įjungiamas FM radijas.
•
•
•
„Similar music“ – iš USB įrenginių grojama
muzika, panaši į grojamą šiuo metu.
Balso atpažinimas (p. 126)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 127)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 128)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas. 129
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Klimato kontrolės sistemos
valdymas balsu8
Klimato kontrolės sistemos valdymo balsu
komandomis galima, pvz., pakeisti temperatūrą,
suaktyvinti sėdynės šildymo funkciją arba
pakeisti ventiliatoriaus lygį.
Paspauskite
„Turn on auto“ – aktyvinama automatinė klimato kontrolė.
•
„Turn on seat heat“/„Turn off seat heat“
– suaktyvinamas/išaktyvinamas sėdynės šildymas*.
•
„Air condition on“/„Air condition off“ –
suaktyvinamas/išaktyvinamas oro kondicionierius.
•
„Recirculation on“/„Recirculation off“ –
suaktyvinama/išaktyvinama oro apytaka.
„Raise seat heat“/„Lower seat heat“ –
sėdynės šildymo* nuostata padidinama/
sumažinama vienu žingsniu.
•
•
•
„Turn on defroster “/„Turn off defroster“
– aktyvinama / deaktyvinama langų ir šoninių
veidrodėlių atitirpinimo funkcija.
„Turn on seat ventilation“/„Turn off seat
ventilation“ – suaktyvinamas/išaktyvinamas
sėdynės vėdinimas*.
•
„Raise seat ventilation“/„Lower seat
ventilation“ – sėdynės vėdinimo* nuostata
padidinama/sumažinama vienu žingsniu.
•
„Climate“ – pradedamas klimato kontrolės
dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
•
„Set temperature to X degrees“ – nustatoma pageidaujama temperatūra.
•
•
„Raise temperature“/„Lower
temperature“ – padidinama/sumažinama
temperatūros nuostata viena pakopa.
„Turn on max defroster“/„Turn max
defroster off“ – suaktyvinamas/išaktyvinamas maksimalus atitirpinimas.
•
„Sync temperature“ – sinchronizuoja visų
automobilio klimato zonų temperatūrą su vairuotojo pusėje nustatyta temperatūra.
„Turn on electric defroster“/„Turn off
electric defroster“ – suaktyvinamas/išaktyvinamas priekinio stiklo šildymas*.
•
„Turn on rear defroster“/„Turn off rear
defroster“ – suaktyvinamas/išaktyvinamas
galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymas
•
„Turn steering wheel heat on“/„Turn
steering wheel heat off“ – suaktyvinamas/
išaktyvinamas vairo šildymas*.
•
„Raise steering wheel heat“/„Lower
steering wheel heat“ – vairo šildymo* nuostata padidinama/sumažinama vienu žingsniu.
•
•
„Air on feet“/„Air on body“ – atidaromas
pageidaujamas oro srautas.
•
„Air on feet off“/„Air on body off“ – uždaromas pageidaujamas oro srautas.
•
„Set fan to max“/„Turn off fan“ – oro srautas pakeičiamas į Max/Off.
•
„Raise fan speed“/„Lower fan speed“ –
padidinamas/sumažinamas ventiliatoriaus
lygis viena pakopa.
7
8
130
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 126)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 127)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 128)
Klimato reguliavimas (p. 194)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Balso atpažinimas ir navigacija
žemėlapyje9
Ištarkite komandą navigacijos sistemos valdymo
balsu funkcijai, pvz., nustatykite kelionės tikslą
arba pristabdykite orientavimą.
Palieskite
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Search [POI category]“ – ieškoma gretimų lankytinų vietų (POI) tam tikroje kategorijoje (pvz., restorane).10 Norėdami surikiuoti
sąrašą maršrute, pasirodžius rezultatų sąrašui
ištarkite „Along the route“.
•
„Search [POI category] iš [City]“ – mieste
ieškoma tam tikros kategorijos lankytinų vietų
(POI). Rezultatai rikiuojami pagal miesto
centro tašką. Pavyzdys: „Ieškoti restorano Vilniuje“.
•
„Navigacija“ – pradedamas navigacijos dialogas ir pateikiami komandų pavyzdžiai.
•
„Take me home“ – orientuojama į vietą
Pradžia.
•
•
„Go to [City]“ – kelionės tikslu nurodomas
miestas. Pvz., „Vykti į Vilnių“.
„Search [LV pavadinimas]“. Pavyzdys: „Ieškoti Vingio parko“.
•
•
„Go to [Address]“ – kelionės tikslu nurodomas adresas. Adrese turi būti miestas, gatvės
pavadinimas ir namo numeris. Pvz., „Vykti į
Sausio 13-osios 10“.
„Change country/Change state11, 12“ –
pakeičiama navigacijos paieškos teritorija.
•
„Show favourites“ – vairuotojo ekrane parodomos parankinės vietos.
•
•
„Add intersection“ – pradedamas dialogas,
kuriame reikia nurodyti dvi gatves. Tada
dviejų gatvių sankryža tampa kelionės tikslu.
„Clear itinerary“ – iš planinio maršruto ištrinami visi įrašyti tarpiniai punktai ir galutinis
kelionės tikslas.
•
•
„Go to [Post code]“ – kelionės tikslu nurodomas pašto kodas. Pvz., „Vykti į 1 2 3 4 5“.
„Repeat voice guidance“ – pakartoja
paskutinį ištartą nurodymą balsu.
•
•
„Go to [adresatas]“ – kelionės tikslu nurodomas telefonų knygelės adresas. Pavyzdys:
„Važiuoti pas Vardenę Pavardenę“.
„Turn off voice guidance“ – išjungia orientavimo balsu funkciją.
•
„Turn on voice guidance“ – įjungia išjungtą
orientavimo balsu funkciją.
Susijusi informacija
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 126)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 127)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 128)
9 Taikoma kai kurioms rinkoms.
10 Naudotojas gali paskambinti į lankytiną vietą (LV) arba nurodyti ją kelionės tikslu.
11 Europos šalyse vietoj termino „State“ (valstija) naudojamas terminas „Country“ (šalis).
12 Brazilijoje ir Indijoje paieškos zona keičiama centriniame ekrane.
131
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Mechaninė priekinė sėdynė
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu.
Pakeiskite atlošo nuolydį, sukdami valdymo
rankenėlę.
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota,
nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos
atveju galite susižaloti.
Susijusi informacija
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, papumpuodami * aukštyn /
žemyn.
Pakeiskite sėdynės pasostės ilgį, patraukdami svirtį aukštyn ir perstumdami sėdynės
pasostę pirmyn / atgal ranka.
Sėdynės reguliavimas pirmyn / atgal: pakelkite rankenėlę ir sureguliuokite atstumą iki
vairo ir pedalų. Užtikrinkite, kad nustačius
padėtį sėdynė būtų užfiksuota.
Pakeiskite juosmens atramą*, paspausdami
mygtuką aukštyn / žemyn, pirmyn / atgal.
132
•
•
•
Daugiafunkcė priekinė sėdynė* (p. 134)
•
Saugos diržas (p. 64)
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 132)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 216)
Elektra valdoma priekinė sėdynė*
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu. Elektra valdomą sėdynę galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn. Sėdynės
pasostės priekinį kraštą galima pakelti / nuleisti.
Taip pat galima keisti atlošo kampą. Juosmens
atramą galima reguliuoti aukštyn / žemyn, pirmyn / atgal.
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų apsaugą,
kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą blokuoja koks
nors objektas. Taip nutikus, pašalinkite objektą ir
pamėginkite vėl valdyti sėdynę.
Atrakinus dureles, kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neužvedus variklio. Kai variklis veikia, sėdynę
galima reguliuoti bet kada. Reguliuoti kurį laiką
galima ir išjungus variklį.
Susijusi informacija
•
•
Daugiafunkcė priekinė sėdynė* (p. 134)
•
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas* (p. 133)
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 132)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 133)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 216)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priekinės elektra valdomos sėdynės
reguliavimas*
Priekinių sėdynių atlošų iki galo pirmyn nuleisti
negalima.
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcijos naudojimas*
Ant sėdynės sėdimos dalies esančiu valdikliu
nustatykite norimą sėdėjimo padėtį.
Susijusi informacija
Atmintyje saugomos sėdynės, išorinių galino
vaizdo ir durų veidrodėlių, projekcinio rodinio*
nuostatos.
•
•
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 132)
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas* (p. 133)
Daugiafunkcė priekinė sėdynė* (p. 134)
Saugos diržas (p. 64)
Atminties funkcija įmanoma saugoti tris skirtingas
nuostatas. Atminties funkcijos klaviatūra būna ant
vienerių arba abejų durelių*.
Pakeiskite juosmens atramą, paspausdami
mygtuką aukštyn / žemyn, pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, sureguliuodami valdymo elementą
aukštyn / žemyn.
Atminties mygtukas
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Atminties mygtukas
Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal, pastumdami valdymo elementus pirmyn / atgal.
Pakeiskite atlošo nuolydį, pastumdami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn).
Atminties mygtukas
Nuostatų įrašymo mygtukas M.
Išsaugojimo pasirinktis
1.
Nustatykite pageidaujamas sėdynės, šoninių
veidrodėlių ir projekcinio rodinio padėtis.
}}
* Parinktis / priedas. 133
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
2.
3.
Paspauskite M mygtuką ir atleiskite. Įsijungia
mygtuko lemputės indikatorius.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Pasirūpinkite, kad vaikai
nežaistų su klaviatūra. Prieš reguliuodami
patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam
iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų
įsipainiojimo pavojaus.
Per tris sekundes paspauskite mygtuką 1, 2
arba 3.
> Priskyrus padėtis pasirinktam atminties
mygtukui, pasigirsta garsinis signalas ir
indikatorius mygtuke M užgęsta.
Jei per tris sekundes nepaspaudžiamas joks
atminties mygtukas, tuomet mygtukas M užgęsta
ir nieko neįrašoma.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Daugiafunkcė priekinė sėdynė*
Daugiafunkciu valdymo elementu padidinkite
sėdėjimo komfortą.
Susijusi informacija
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 132)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 133)
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Įrašytas nuostatas galima iškviesti, kai priekinės
durelės yra atidarytos arba uždarytos:
Atidarytos priekinės durelės
– Trumpai vieną kartą paspauskite kurį nors iš
atminties mygtukų 1–3. Sėdynė, durelių veidrodėliai ir projekcinis rodinys ima judėti ir
sustoja tose padėtyse, kurios buvo įrašytos į
pasirinktą atminties mygtuką.
Uždarytos priekinės durelės
– Laikykite nuspaustą vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol sėdynė, šoniniai veidrodėliai ir
projekcinis rodinys sustos tose padėtyse,
kurios yra įrašytos į pasirinktą atminties mygtuką.
Atleidus atminties mygtuką, sėdynės, šoniniai
veidrodėliai ir projekcinis rodinys sustos.
134
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
Daugiafunkcį valdymo elementą kai kuriuose
variantuose galima naudoti juosmens atramai*,
šoninei atramai*, pasostės ilgiui ir masažo nuostatoms reguliuoti* reguliuoti. Daugiafunkciu valdymo elementu pakeistos nuostatos rodomos
centriniame ekrane*. Tam funkcijų parinktis
galima keisti ir tiesiogiai, centriniame ekrane.
Centrinis ekranas
Vairuotojo ir keleivio sėdynių nuostatos, parinktos
su daugiafunkciu valdymo elementu, yra rodomos
centriniame ekrane. Jei centriniame ekrane
pateiktos tik vienos iš priekinių sėdynių nuostatos, jos rodomos ekrano centre. Kai galima paro-
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
dyti abiejų priekinių sėdynių nuostatas, vairuotojo
nuostatos rodomos viršutinėje pusėje, o keleivio –
apatinėje pusėje.
Kad centriniame ekrane nebepateiktumėte
sėdynių nuostatų rodinio, paspauskite pradžios
mygtuką, kuris yra po centriniu ekranu.
Daugiafunkcės priekinės sėdynės
funkcijų reguliavimas*
Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu ir centriniu
ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane*.
Susijusi informacija
•
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 132)
Daugiafunkcės priekinės sėdynės funkcijų
reguliavimas* (p. 135)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 216)
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
Norėdami suaktyvinti daugiafunkcinį valdiklį,
pasukite jį aukštyn / žemyn.
Priekinės sėdynės masažo nuostatų*
reguliavimas
Priekinių sėdynių atloše yra masažo funkcija.
Masažą vykdo oro pagalvėlės, kurios gali veikti su
įvairiomis nuostatomis.
Masažo rodinys centriniame ekrane.
1.
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį suaktyvinkite. Centriniame ekrane
bus rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Masažas.
}}
* Parinktis / priedas. 135
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
3.
Atskiras masažo funkcijas galite pasirinkti
tiesiogiai jutikliniame ekrane arba judindami
žymiklį aukštyn-žemyn daugiafunkcio valdymo
elemento viršutiniu / apatiniu mygtuku. Pasirinktos funkcijos nuostatą galima pakeisti
pasirenkant tiesiogiai jutikliniame ekrane,
paspaudžiant rodykles arba naudojantis daugiafunkcio valdymo elemento priekiniu / galiniu mygtuku.
Masažo paleidimas iš naujo
Masažo nuostatos
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
• Įj./Išj.: pasirinkite Įj./Išj., kad įjungtumėte /
išjungtumėte masažo funkciją.
• Programs 1-5: yra 5 iš anksto nustatytos
masažo programos. Pasirinkite Bang.,
Žingsnis, Pažangus, Juosmens arba
Pečių.
• Intensyvumas: pasirinkite Žemas,
Normalus arba Aukštas.
• Greitis: pasirinkite Lėtas, Normalus arba
Greitas.
Masažo paleidimo iš naujo mygtukas centriniame ekrane.
Masažo funkcija po 20 minučių deaktyvinama
automatiškai. Funkcija vėl aktyvinama rankiniu
būdu.
–
Palieskite Paleist vėl centriniame ekrane,
kad paleistumėte pasirinktą masažo programą.
> Masažo programa paleidžiama iš naujo.
Jei nesiimama jokių veiksmų, pranešimas
ir toliau rodomas viršutiniame rodinyje.
Kai variklis išjungtas, masažo funkcija neveikia.
Priekinių sėdynių atlošų šoninės
atramos* reguliavimas
Reguliuojamos šoninės atramos rodinys centriniame
ekrane.
Norėdami reguliuoti šoninę atramą:
1.
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį suaktyvinkite. Centriniame ekrane
bus rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
Norint šoninės atramos, galima reguliuoti atlošo
šonus.
136
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
2.
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite Šon.
atramos.
•
Paspauskite priekinės sėdynės mygtuką,
kad padidintumėte šonines atramas.
•
Paspauskite galinės sėdynės mygtuką,
kad sumažintumėte šonines atramas.
Priekinės sėdynės juosmens atramos*
reguliavimas
Juosmens atramą galima reguliuoti aukštyn /
žemyn, pirmyn / atgal.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Juosmens.
•
Paspauskite sėdynės mygtuką aukštyn /
žemyn, kad perstumtumėte juosmens
atramą aukštyn / žemyn.
•
Paspauskite priekinį sėdynės mygtuką,
kad padidintumėte juosmens atramą.
•
Paspauskite galinį sėdynės mygtuką, kad
sumažintumėte juosmens atramą.
Priekinės sėdynės pasostės
pailginimas
Sėdynės pasostės ilgį galima reguliuoti ant sėdynės esančiu daugiafunkciu valdymo elementu.
Juosmens atramos rodinys centriniame ekrane.
Norėdami reguliuoti juosmens atramą:
1.
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį suaktyvinkite. Centriniame ekrane
bus rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
* Parinktis / priedas. 137
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Daugiafunkcė priekinė sėdynė* (p. 134)
Keleivio sėdynės reguliavimas iš
vairuotojo sėdynės*
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio ekranų
įrašytus pranešimus (p. 122)
Priekinę keleivio sėdynę galima reguliuoti iš vairuotojo sėdynės.
Susijusi informacija
•
•
Funkcijų suaktyvinimas
Šią funkciją galima suaktyvinti per centrinį ekraną
dviem būdais:
Per funkcijų rodinį
Norėdami suaktyvinti, paspauskite mygtuką Nustatyti
keleivio sėd..
Per nuostatas
1. Paspauskite Nuostatos viršutiniame rodinyje.
Pasostės pailginimo rodinys centriniame ekrane.
1.
2.
138
Sukdami daugiafunkcinį valdiklį aukštyn /
žemyn, jį suaktyvinkite. Centriniame ekrane
bus rodomas sėdynės nuostatų rodinys.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Pasostės ilg..
•
Paspauskite priekinį sėdynės mygtuką,
kad pailgintumėte sėdynės pasostę.
•
Paspauskite galinį sėdynės mygtuką, kad
sutrumpintumėte sėdynės pasostę.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Nustatyti keleivio sėdynę iš
vairuotojo vietos , kad suaktyvintumėte.
Sėdynės.
Keleivio sėdynės reguliavimas
Suaktyvinęs šią funkciją, vairuotojas turi sureguliuoti keleivio sėdynę per 10 sekundžių. Jei jis to
nepadaro per šį laiką, funkcija išaktyvinama.
Vairuotojas gali reguliuoti keleivio sėdynę ant
savo sėdynės esančiais valdymo elementais:
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinė sėdynė
Atsižvelgiant į tai, ar automobilyje yra 5 ar 7 vietos*, gale įrengta viena arba dvi* sėdynių eilės.
Antrojoje sėdynių eilėje yra trys atskiros sėdynės,
o trečiojoje – dvi.
Susijusi informacija
Pastumkite keleivio sėdynę pirmyn / atgal,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Pakeiskite keleivio sėdynės atlošo nuolydį,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Susijusi informacija
•
•
•
Elektra valdoma priekinė sėdynė* (p. 132)
Priekinės elektra valdomos sėdynės reguliavimas* (p. 133)
Saugos diržas (p. 64)
•
Antrosios sėdynių eilės galvos atramų reguliavimas (p. 139)
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai*
(p. 141)
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 141)
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 142)
•
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir išlipimas iš
jos* (p. 144)
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 145)
•
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 216)
Antrosios sėdynių eilės galvos
atramų reguliavimas
Sureguliuokite centrinės sėdynės galvos atlošą
pagal keleivio aukštį. Nulenkite žemyn išorinių
sėdynių galvos atramas*, kad pagerintumėte
matomumą atgal.
Centrinės sėdynės galvos atramos
reguliavimas
Centrinės sėdynės galvos atramą reikia nustatyti
pagal keleivio ūgį, kad esant galimybei būtų
uždengta visa galvos galinė dalis. Pagal poreikį
pakelkite jį aukštyn rankomis.
}}
* Parinktis / priedas. 139
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Galinių išorinių sėdynių galvos atramų
nuleidimas elektra*
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Nulenkti antr. eilės sėdynių
galvos atramas, kad nuleistumėte galines
išorines galvos atramas.
Sėdynės.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atlošų, jeigu
kitose sėdynėse yra keleivių.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Kad nuleistumėte galvos atramą, nuspauskite
mygtuką (esantį centre tarp atlošo ir galvos atramos – žr. iliustraciją) ir jį laikydami atsargiai nuspauskite galvos atramą žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos
atrama turi būti žemiausioje padėtyje. Kai
vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos atramą
reikia tinkamai sureguliuoti pagal keleivio ūgį,
kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei
įmanoma).
ĮSPĖJIMAS
Išorinius galvos atlošus galima nuleisti dviem
būdais iš centrinio ekrano:
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti užfiksuotos.
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką Galvos
atramos nulenkimas nuleidimo funkcijai suaktyvinti /
išaktyvinti.
Jei trečiojoje sėdynių eilėje* sėdi keleiviai, antrosios eilės išorinių sėdynių galvos atramos
turi būti pakeltos.
Susijusi informacija
Per nuostatas
Automobilio elektros sistema turi būti uždegimo
padėtyje II.
1.
140
ĮSPĖJIMAS
•
•
Galinė sėdynė (p. 139)
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 142)
Paspauskite Nuostatos viršutiniame rodinyje.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Antrosios eilės sėdynės
reguliavimas išilgai*
Jei automobilyje yra 7 vietos*, antrosios eilės
sėdynes galima individualiai reguliuoti pirmynatgal, taip suformuojant optimalią erdvę kojoms
antrosios ir trečiosios eilių keleiviams. 5 vietų
automobilyje antrosios eilės sėdynių išilgai reguliuoti negalima.
Pakelkite rankeną po sėdyne.
Paslinkite sėdynę pirmyn arba atgal į pageidaujamą vietą.
3.
Atleiskite rankenėlę ir paslinkite sėdynę, kol
užsifiksuos fiksatorius.
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir ją
užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę būkite
atsargūs. Dėl nekontroliuojamo ar nerūpestingo reguliavimo galite būti prispausti.
Antrosios eilės sėdynių atlošo
nuolydžio reguliavimas
Galima individualiai sureguliuoti kiekvienos antrosios eilės sėdynės atlošo nuolydį.
Centrinė sėdynė
Susijusi informacija
•
•
Galinė sėdynė (p. 139)
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 141)
1.
Patraukite dirželį, esantį centrinės sėdynės
dešinėje pusėje.
2.
Nustatykite atlošo nuolydį pirmyn / atgal,
sumažindami arba padidindami atlošo
apkrovą.
3.
Atleiskite dirželį užfiksuoti atlošo padėtį ir
slinkite jį, kol užsifiksuos fiksatorius.
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
}}
* Parinktis / priedas. 141
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Išorinės sėdynės
Galinė sėdynė (p. 139)
Antrosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai*
(p. 141)
Antrojoje eilėje yra trys atskiros sėdynės. Atlošus
galima nulenkti atskirai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 142)
Saugos diržas (p. 64)
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir ją
užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę būkite
atsargūs. Dėl nekontroliuojamo ar nerūpestingo reguliavimo galite būti prispausti.
SVARBU
1.
Patraukite sėdynės šone esančią rankeną
aukštyn.
2.
Nustatykite atlošo nuolydį pirmyn / atgal,
sumažindami arba padidindami atlošo
apkrovą.
3.
Atleiskite rankenėlę užfiksuoti atlošo padėtį ir
slinkite jį, kol užsifiksuos fiksatorius.
Užtikrinkite, kad nustačius padėtį sėdynė būtų
užfiksuota.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir ją
užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę būkite
atsargūs. Dėl nekontroliuojamo ar nerūpestingo reguliavimo galite būti prispausti.
142
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate pažeisti
galinės sėdynės apmušalus.
SVARBU
Prieš nulenkiant sėdynės atlošą, reikia nuleisti
įtaisytąją centrinės sėdynės paaukštintąją
pasostę*.
Prieš nulenkiant sėdynės atlošą, reikia pakelti
vidurinės sėdynės porankį*.
Jei automobilyje yra privatusis užraktas*, prieš
nuleidžiant sėdynę reikia uždaryti bagažinės
dangtį.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
1.
Patraukite dirželį.
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų,
gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes
ir (arba) stačiai nustatyti jų atlošus.
2.
Pakelkite atlošą ir atleiskite dirželį. Slinkite
atlošą, kol užsifiksuos fiksatorius.
3.
Jei reikia, galvos atlošą pakelkite.
Galines sėdynes taip pat gali reikėti pastumti
atgal.
Išorinės sėdynės
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Užtikrinkite, kad nuleisti atlošai būtų tinkamai
užfiksuoti.
Kaip pakelti sėdynės atlošą į stačią padėtį:
1.
Pakeldami atlošą, patraukite sėdynės šone
esančią rankeną į viršų ir ją palaikykite šioje
padėtyje.
2.
Įsitikinkite, kad pakelti galvos atlošai nesiliečia su priekine sėdyne. Pakelkite atlošą ir
atleiskite rankenėlę.
3.
Slinkite atlošą, kol užsifiksuos fiksatorius.
4.
Galvos atrama pakeliama rankomis.
Centrinė sėdynė
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai užfiksuoti.
Kaip nulenkti atlošą:
1.
Kaip nulenkti atlošą:
1.
Nuleiskite galvos atramą ranka.
2.
Patraukite dirželį, esantį centrinės sėdynės
dešinėje pusėje.
3.
Nulenkite atlošą pirmyn, kad jis užsifiksuotų
savo padėtyje. Nulenkiant sėdynės atlošą, jos
pasostė nusilenkia žemyn ir pirmyn, kad būtų
suformuotos plokščios grindys.
Kaip pakelti sėdynės atlošą į stačią padėtį:
2.
Nulenkdami atlošą, patraukite sėdynės šone
esančią rankeną į viršų ir ją palaikykite šioje
padėtyje.
Įsitikinkite, kad nuleisti galvos atlošai nesiliečia su priekine sėdyne. Nulenkite atlošą pirmyn, kad jis užsifiksuotų savo padėtyje.
> Nulenkiant sėdynės atlošą, jos pasostė
nusilenkia žemyn ir pirmyn, kad būtų
suformuotos plokščios grindys. Nulenkiant
galinę sėdynę, galvos atrama nusileidžia
automatiškai.
ĮSPĖJIMAS
Jei trečiojoje sėdynių eilėje* sėdi keleiviai, antrosios eilės išorinių sėdynių galvos atramos
turi būti pakeltos.
Susijusi informacija
•
•
Galinė sėdynė (p. 139)
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 141)
}}
* Parinktis / priedas. 143
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
•
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 145)
Įlipimas į trečiąją sėdynių eilę ir
išlipimas iš jos*
Antrosios sėdynių eilės galvos atramų reguliavimas (p. 139)
Kad sklandžiai ir lengvai patektumėte ant trečiosios eilės sėdynių ir iš jų išliptumėte, galima atitinkamai sureguliuoti antrąją sėdynių eilę.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai užfiksuoti.
Susijusi informacija
1.
Patraukite aukštyn ir pirmyn rankeną, kuri yra
antrosios sėdynių eilės kraštinių sėdynių viršuje.
2.
Nulenkite atlošą pirmyn ir tada nustumkite
visą sėdynę pirmyn.
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai*
(p. 141)
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 141)
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 142)
Kaip pakelti sėdynę į stačią padėtį:
–
144
Nustumkite sėdynę atgal ir pakelkite atlošą,
kad jis užsifiksuotų.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Trečiosios sėdynių eilės atlošų
nulenkimas
2.
Trečiojoje eilėje yra dvi atskiros sėdynės. Juos
galima nulenkti atskirai.
SVARBU
Kad galėtumėte nuleisti trečiosios sėdynių
eilės atlošus, gali reikėti pakeisti antrosios
eilės sėdynių padėtį ir kampą.
Įsitikinkite, kad nuleisti galvos atlošai nesiliečia su sėdyne priekyje. Nulenkite atlošą į
priekį.
> Nulenkiant sėdynės atlošą, jos pasostė
nusilenkia žemyn ir pirmyn, kad būtų
suformuotos plokščios grindys. Nulenkiant
galinę sėdynę, galvos atrama nusileidžia
automatiškai.
Vairas
Ant vairo be kita ko yra garso signalo, vairuotojo
pagalbos sistemų ir valdymo balsu sistemos valdymo elementai.
Norėdami pakelti sėdynę, kelkite atlošą, kol jis
užsifiksuos. Galvos atrama pakeliama rankomis.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai užfiksuoti.
Susijusi informacija
•
•
1.
13
Patraukite aukštyn ir pirmyn rankeną, kuri yra
atlošo viršuje.
Galinė sėdynė (p. 139)
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 142)
•
Antrosios eilės sėdynių atlošo nuolydžio
reguliavimas (p. 141)
•
Antrosios eilės sėdynės reguliavimas išilgai*
(p. 141)
Greičio ribotuvas*, pastovaus greičio palaikymo sistema, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, atstumo įspėjimas* ir Pilot Assist*.
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės*.
Vairuotojo pagalbos sistemų valdymo elementai13.
Automatinės pavarų dėžės rankinio pavarų
perjungimo mentelė*.
Balso atpažinimo, projekcinio rodinio nuostatų ir meniu, pranešimų ir ragelio funkcijų
valdymo elementai.
}}
* Parinktis / priedas. 145
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Garso signalas
Garso signalo valdymo elementas įrengtas vairo
viduryje.
Susijusi informacija
•
•
146
Vairo reguliavimas (p. 146)
Vairo šildymo funkcijos suaktyvinimas/išaktyvinimas* (p. 218)
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 295)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
•
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
•
Balso atpažinimas (p. 126)
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 302)
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 123)
Vairo reguliavimas
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 118)
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį.
•
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 120)
•
Telefonas (p. 495)
Vairą galima reguliuoti aukštyn-žemyn bei pirmyn-atgal.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
Jei vairo stiprintuvas susietas su greičiu, galima
reguliuoti vairavimo jėgos lygį. Vairavimo jėga
reguliuojama pagal automobilio greitį, kad pagerėtų valdomumas.
Pilot Assist* (p. 325)
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 416)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Žibintų jungikliai
Norėdami suaktyvinti išorinį apšvietimą, naudokitės žibintų valdymo elementais, kurie yra vairo
kairiajame perjungiklyje. Norėdami sureguliuoti
priekinių žibintų spindulio aukštį14 ir salono
apšvietimo intensyvumą, pasinaudokite prietaisų
skydelyje esančiais reguliavimo ratukais.
Rankenėlė ant vairo perjungiklio
Vairo reguliavimas.
1.
Vairui atleisti pastumkite svirtį pirmyn.
2.
Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
3.
Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte
vairo padėtį. Jei svirtelė standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
14
Vairas (p. 145)
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 290)
Taikoma transporto priemonėms su halogeniniais priekiniais žibintais.
Padėtis
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai, kai automobilio
elektros sistema yra uždegimo
padėtyje II arba kai įjungtas automobilis.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Dieniniai ir gabaritiniai žibintai, kai
automobilio elektros sistema yra
uždegimo padėtyje II arba kai įjungtas automobilis.
Gabaritiniai žibintai, kai automobilis
stoviA.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai.
Gali būti suaktyvinti tolimųjų šviesų
žibintai.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
}}
147
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Padėtis
ĮSPĖJIMAS
Paaiškinimas
Dieniniai ir gabaritiniai žibintai
(dieną), kai automobilio elektros
sistema yra uždegimo padėtyje II
arba kai įjungtas automobilis.
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai esant prieblandai ar tamsiu
paros metu arba įjungus priekinius
rūko žibintus* ir (arba) galinį rūko
žibintą.
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per silpna
ar pakankamai stipri, pvz., esant rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Reguliavimo ratukas prietaisų skydelyje
reguliavimo funkcija, todėl nėra reguliavimo
ratuko reguliuoti priekinių žibintų spindulio aukštį.
Salono apšvietimo ryškumo reguliavimas
Automobilio viduje esančios lemputės užsidega
skirtingai atsižvelgiant į naudojamą uždegimo
padėtį.
Reguliavimo ratuku reguliuojamas ekrano apšvietimo intensyvumas, valdymo elementų apšvietimas, aplinkos ir dekoratyvinis apšvietimas*.
Susijusi informacija
•
•
Galima įjungti aktyviųjų tolimųjų
šviesų funkciją.
Tolimąsias šviesas galima suaktyvinti įjungus artimąsias.
•
•
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Salono apšvietimas (p. 157)
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 151)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Gabaritiniai žibintai (p. 149)
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos / išjungtos.
A
Taip pat stovint, kai įjungtas automobilis, jei rotacinis žiedas
pasuktas į šią padėtį iš kitos padėties.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti
transporto priemonė važiuoja.
režimą, kai
Salono apšvietimo ryškumo reguliavimo ratukas
Priekinių žibintų spindulio aukščio reguliavimo ratukas
Automobiliuose su šviesos diodų15 priekiniais
žibintais* yra automatinė priekinių žibintų aukščio
15
148
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai įjungiami ant vairo esančio
perjungiklio rotaciniu žiedu.
tyje yra rotacinis žiedas arba kokia parinkta automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis.
Važiuojant ilgiau nei 30 sekundžių maksimaliu
10 km/h (apie 6 myl./val.) greičiu arba jei greitis
viršija 10 km/h (apie 6 myl./val.), įjungiami dieniniai žibintai. Vairuotojas turi pasukti į kitą padėtį
.
nei
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungikliai (p. 147)
Važiavimo dieną šviesos
Dieniniai žibintai įsijungia, kai vairo perjungiklio
,
rotacinis žiedas nustatomas į padėtį
arba
ir automobilio elektros sistema
veikia uždegimo padėtyje II arba veikia automobilis. Nustačius padėtį
, tai galioja tik dienos
metu. Jei lauke silpnas apšvietimas arba tamsu,
vietoj to įsijungia artimųjų šviesų žibintai.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
Uždegimo padėtys (p. 407)
Perjungiklio rotacinis žiedas gabaritinių žibintų padėtyje.
Pasukite rotacinį žiedą į padėtį
: įjungiami
gabaritiniai žibintai (tuo pat metu įjungiamas valstybinio numerio lentelių apšvietimas).
Jei nustatyta automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis II arba automobilis įjungtas, vietoj
gabaritinių žibintų įjungiami dieniniai. Vis dėlto tai
netaikoma stovint, kai įjungtas automobilis, jei
rotacinis žiedas pasuktas į padėtį
iš kitos
padėties. Šiuo atveju įjungiami gabaritiniai žibintai.
Jei bagažinė atidaroma, kai lauke tamsu, įsijungia
galiniai stovėjimo žibintai (jei jie dar nešviečia),
įspėdami iš paskos atvažiuojančius eismo dalyvius. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, kokioje padė-
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Jei perjungiklio rotacinis žiedas yra padėtyje
, tuomet automobiliu važiuojant dieną įsijungia specialieji žibintai („Daytime Running Lights“ DRL). Kai lauke užregistruojamas silpnas apšvietimas (arba tamsa), automobilis automatiškai perjungia dieninius žibintus į artimųjų šviesų žibintus.
Artimųjų šviesų žibintai papildomai įjungiami, jei
}}
149
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
aktyvinamas priekinis ir (arba) galinis rūko žibintas.
Kai automobilis veikia ir stovi, pasukus rotacinį
žiedą iš kitos padėties į gabaritinių žibintų
vietoj kitų įjungiami gabaritiniai
padėtį
žibintai.
Artimųjų šviesų žibintai
Važiuojant su perjungiklio rotaciniu žiedu padė, artimosios šviesos įjungiamos autotyje
matiškai, kai užregistruojamas silpnas apšvietimas arba tamsa.
•
•
•
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji
negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai
stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 147)
Artimųjų šviesų žibintai (p. 150)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Važiuojant su perjungiklio rotaciniu žiedu padėtyje
, artimosios šviesos įjungiamos automatiškai, kai užregistruojamas silpnas apšvietimas arba
tamsa, jei automobilio elektros sistema yra uždegimo padėtyje II arba automobilis įjungtas.
Perjungiklio rotaciniam žiedui esant padėtyje
, artimųjų šviesų žibintai automatiškai aktyvinami ir jei aktyvinamas galinis rūko žibintas.
Artimųjų šviesų žibintai veikia nuolat, jei vairo perjungiklio rotacinis žiedas nustatytas į padėtį
ir automobilio elektros sistema perjungta į
uždegimo padėtį II arba veikia automobilis.
150
Atminkite, kad rotacinis žiedas ant kairiojo perjunrežime nustatyti tunelį.
giklio turi būti
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
Tunelio aptikimas
Nustačius, kad automobilis įvažiavo į tunelį, dieniniai žibintai perjungiami į artimųjų šviesų.
Važiavimo dieną šviesos (p. 149)
Žibintų jungikliai (p. 147)
Uždegimo padėtys (p. 407)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas /
išaktyvinimas
Tolimosios šviesos suaktyvinamos perjungikliu
ant vairo.
Aktyviosios tolimosios šviesos suaktyvinamos
rotaciniu žiedu, esančiu ant perjungiklio.
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada, kai
16 arba
žibintų rankenėlė yra padėtyje
. Stumdami perjungiklį į priekį, suaktyvinkite
tolimųjų šviesų žibintus. Deaktyvinkite stumdami
perjungiklį atgal.
kyje važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamos šviesos.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, vairuotojo ekrane
.
pasirodo ženklas
Aktyviosios tolimosios šviesos
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą
kameros jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių
priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje
važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias. Funkcija gali įvertinti
ir gatvės apšvietimo lempas.
Žibintų perjungimo rankenėlė ant vairo.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį atgal į žybsnio tolimosiomis šviesomis padėtį. Tolimosios šviesos
dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
16
Kai įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Tolimosios šviesos vėl įjungiamos, kai kameros
jutiklis neberegistruoja atvažiuojančių arba priekyje ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių.
Automobiliai su halogeniniais priekiniais
žibintais
Apšvietimas perjungiamas į tolimųjų šviesų žibintus po maždaug sekundės, kai kameros jutiklis
ilgiau neaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi prie-
}}
151
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
tolimųjų šviesų funkcija išaktyvinama, kai įjungti
tolimųjų šviesų žibintai, automatiškai įjungiamos
artimosios šviesos.
Automobiliai su šviesos diodų17 priekiniais
žibintais*
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi įjungimo / išjungimo funkciją18, tuomet tolimosios
šviesos grąžinamos praėjus maždaug sekundei
nuo to momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka
atvažiuojančių transporto priemonių priekinių
žibintų arba priekyje važiuojančių transporto priemonių galinių žibintų.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi prisitaikymo funkciją18, tuomet, priešingai nei tradicinio
pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir toliau
lieka įjungtos abiejose atvažiuojančių automobilių
arba priešais esančių automobilių pusėse ir pritemdoma tik ta dalis spindulio, kuri šviečia tiesiai į
transporto priemonę.
Prisitaikymo funkcija: Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau
nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.
Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių
automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia
kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų
šviesos.
Įjungti / išjungti
Funkcija gali pradėti veikti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h
(12 myl./val.) arba yra didesnis.
Įjungus aktyviuosius tolimųjų šviesų žibintus,
ženklas vairuotojo ekrane ima šviesti balta
šviesa.
Įjungus tolimąsias šviesas, ženklas ima šviesti
mėlyna spalva. Tai taikoma ir šviesos diodų priekiniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš
dalies pritemdytos, t. y. jei žibintų spindulys yra
šiek tiek ryškesnis nei artimųjų šviesų.
Aktyvinkite arba deaktyvinkite aktyviųjų tolimųjų
šviesų funkciją, pasukdami perjungiklio rotacinį
žiedą į padėtį
ir atleisdami. Jei aktyviųjų
17
18
152
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Atsižvelgiant į automobilio įrangos lygį.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio
stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali
sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai pagalbinė
sistema, palankiomis sąlygomis padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą.
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
•
•
•
•
•
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti
artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to reikalauja eismo arba oro sąlygos.
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas šis
ženklas kartu su pranešimu Auto.
ilgosios šviesos Laikinai
nepasiekiama, tuomet tolimąsias ir
artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu.
Ant vairo esančio perjungiklio rotacinis žiedas gali
likti padėtyje
. Pasirodžius minėtam pranedingsta.
šimui, ženklas
•
•
Tas pat galioja ir jei šis ženklas rodomas kartu su pranešimu Priekinio
stiklo jutiklis Jutiklis užblokuotas,
žr. savininko vadovą.
Aktyviosios tolimosios šviesos gali laikinai
neveikti, pvz., kai tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai aktyviosios tolimosios šviesos vėl
ima veikti arba priekinio stiklo jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir įsijungia
ženklas.
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam rūkui
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi važiuojančių automobilių žibintų šviesa (pvz.,
įrengti apsauginiai barjerai)
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
Kalno viršūnėje arba dauboje
Staigiuose posūkiuose.
Apie kameros jutiklio apribojimus plačiau skaitykite skirsnyje „City Safety“ apribojimai“.
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungikliai (p. 147)
„City Safety“ apribojimai (p. 358)
153
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Aktyvieji posūkio apšvietimo
žibintai*
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai suprojektuoti
užtikrinti maksimalų posūkių ir sankryžų apšvietimą.
Automobiliuose su šviesos diodų19 priekiniais
žibintais* gali būti įrengti aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai. Tai priklauso nuo automobilio įrangos lygio.
Funkcija aktyvuojama automatiškai kai užvedamas automobilis. Sutrikus funkcijos veikimui, vai, aiškiruotojo ekrane parodomas ženklas
namasis tekstas.
Susijusi informacija
•
Nuostatų rodinys (p. 182)
Funkcija būna aktyvi esant silpnam apšvietimui
arba tamsoje ir tik kai automobilis juda ir įjungti
artimųjų šviesų žibintai.
Funkcijos išaktyvinimas arba
suaktyvinimas
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija
veikia suaktyvintuoju režimu. Ją galima išaktyvinti
arba suaktyvinti centriniame ekrane dviem būdais:
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką Aktyvieji
posūkio žibintai.
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai išjungta
(kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Šviesos diodų priekiniai žibintai gali turėti aktyviąją posūkio apšvietimo funkciją: tai priklauso
nuo automobilio įrangos lygio. Aktyvieji posūkio
apšvietimo žibintai seka vairo judesius ir užtikrina
maksimalų apšvietimą posūkiuose bei sankryžose,
taip padidindami saugą.
19
154
Per nuostatas
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Žibintai.
3.
Pažymėkite / atšaukite žymėjimą Aktyvieji
posūkio žibintai.
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priekinių žibintų schemos
pritaikymas
Jei automobilyje sumontuoti šviesos diodų priekiniai žibintai su prisitaikymo funkcija, pasikeitus
eismui iš eismo dešiniąja kelio puse į eismą kairiąja ir atvirkščiai priekinių žibintų šviesos spindulį
reikia nustatyti iš naujo.
Galinis rūko žibintas
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima įjungti
galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti
pamatytų priešais važiuojantį automobilį.
arba perjungiklio rotacinis žiedas pasukamas į
ar
.
padėtį
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai
dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Halogeniniai priekiniai žibintai
Susijusi informacija
Šviesos schemos derinti nebūtina. Priekinių
žibintų spindulys krenta taip, kad neakintų priešais atvažiuojančių vairuotojų.
•
•
Žibintų jungikliai (p. 147)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Šviesos diodų priekiniai žibintai*
Priekinių žibintų spindulį reikia reguliuoti, jei
aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija turi prisitaikymo
galimybę: žr. skirsnį „Tolimųjų šviesų aktyvinimas / deaktyvinimas“. Keičiant priekinių žibintų
spindulį iš eismo dešiniąja į kairiąja puse ar
atvirkščiai, automobilis turi stovėti ir būti įjungtas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Žibintai.
3.
Pasirinkite Laikinas eismas dešiniąja
puseLaikinas eismas kairiąja kelio puse.
Susijusi informacija
•
•
Nuostatų rodinys (p. 182)
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 151)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinis rūko žibintas būna automobilio kairėje, jei
vairas įrengtas automobilio kairėje arba dešinėje,
jei vairas įrengtas automobilio dešinėje.
Galinis rūko žibintas gali būti įjungiamas tik uždegimo padėtyje II arba esant įjungtam automobiliui
ir ant vairo esančio perjungiklio rotaciniam žiedui
arba
.
esant padėtyje
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungus galinį rūko žibintą, vairuotojo ekrane pasirodo
ženklas
.
Galinis rūko žibintas išjungiamas automatiškai, kai
uždegimo rankenėlė pasukama į padėtį STOP
* Parinktis / priedas. 155
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Stabdžių žibintas
Avarinių šviesų signalas
Kaip naudotis posūkio signalais
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių žibintai.
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus
arba mirksi nepertraukiamai (atsižvelgiant į tai,
kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių
pedalą. Be to, jie įsijungia vienai iš vairuotojo
pagalbos sistemų (prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai*, „City Safety“ arba įspėjimo apie smūgį į galą sistemai) stabdant automobilį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Avarinio stabdymo signalas (p. 427)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
City Safety (p. 351)
Rear Collision Warning (p. 361)
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite
mygtuką.
Avariniai žibintai automatiškai suaktyvinami, kai
automobilio stabdžiai taip stipriai nuspaudžiami,
kad suaktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir
mažinamas greitis. Avarinis signalas ima veikti
nustojus mirksėti avarinio stabdžio signalui ir
automatiškai išsijungia automobiliui pradėjus
važiuoti arba yra išjungiamas paspaudžiant mygtuką.
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą
padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi
tris kartus. Funkciją galima aktyvinti / deaktyvinti per centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
•
156
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 156)
Avarinio stabdymo signalas (p. 427)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PASTABA
•
Šią automatinę mirksėjimo seką galima
sustabdyti, iškart perstumiant perjungiklį
kita kryptimi.
•
Jei vairuotojo ekrane ima sparčiau nei
įprastai mirksėti posūkio indikatorių simbolis, žr. pranešimą vairuotojo ekrane.
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite
perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai,
atgal pasukdami vairaratį.
Salono apšvietimas
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais viršutiniuose valdymo
elementuose virš priekinių sėdynių ir galinės
sėdynės.
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti
ranka per 30 minučių nuo to, kai:
•
buvo išjungtas automobilis ir jos elektros sistema perjungta į uždegimo padėtį 0;
•
automobilis atrakintas, bet neįjungtas.
Priekinis apšvietimas
Lemputė skaitymui, dešinėje pusėje
Priekinės skaitymo lemputės
Skaitymo lemputes dešinėje ir kairėje pusėse
galima įjungti ir išjungti trumpai paspaudus mygtukus viršutiniame valdymo pulte. Šviesumas
reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Salono apšvietimas
Trumpai paspaudus viršutiniame valdymo pulte
esantį mygtuką, įjungiamas arba išjungiamas
salono grindų ir lubų apšvietimas.
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Automatinė funkcija suaktyvinama spustelėjus
AUTO mygtuką viršutiniame valdymo pulte. Suaktyvinus automatinę funkciją, užsidega ant mygtuko esanti lemputė. Paspauskite mygtuką
AUTO, kad pagal toliau nurodytą informaciją
įjungtumėte arba išjungtumėte salono apšvietimą.
Susijusi informacija
•
•
•
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Žibintų jungikliai (p. 147)
Avarinių šviesų signalas (p. 156)
Nuostatų rodinys (p. 182)
Salono apšvietimas:
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo reguliavimo jungikliai viršutiniame valdymo pulte.
Lemputė skaitymui, kairėje pusėje
Salono apšvietimas
•
įjungiamas atrakinus arba išjungus automobilį;
•
išjungiamas įjungus arba užrakinus automobilį;
•
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba
uždarant kurias nors šonines dureles.
•
atidarius vienas iš šoninių durelių, jis lieka
šviesti dvi minutes.
}}
157
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Galinis apšvietimas
Slenksčio apšvietimas
Galinėje automobilio dalyje yra skaitymo lemputė,
kuri taip pat naudojama kaip automobilio salono
apšvietimas.
Slenksčio apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas atidarius arba uždarius atitinkamas dureles.
Bagažinės apšvietimas
Skaitymo lemputės įrengtos salono lubose.
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas
atidarant arba uždarant bagažinės dangtį.
Aplinkos apšvietimas
Skaitymo lemputė virš antrosios sėdynių eilės automobiliuose su panoraminiu stogu*.
Skaitymo lemputės virš antrosios20 ir trečiosios sėdynių
eilių*.
Skaitymo lemputės įjungiamos arba išjungiamos
trumpai paspaudžiant ant jų esančius mygtukus.
Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia kai
dangtelis atidaromas arba uždaromas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas.
3.
Pasirinkite kurią nors iš šių nuostatų:
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo
intensyvumas, pasirinkite iš Išj., Žemas
ir Aukštas.
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo lygis, pasirinkite iš Sumažinta ir Pilnas.
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas*
Saulės skydelio kosmetinio veidrodėlio apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba
uždarant jo dangtelį.
Žemės apšvietimas
Žemės apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas
atidarius arba uždarius atitinkamas dureles.
20
158
Automobiliuose su panoraminiu stogu* yra du lempučių blokai, po vieną kiekvienoje lubų pusėje.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
2.
Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
3.
Skiltyje Salono nuotaikos apšvietimo
intens., pasirinkite iš Išj., Žemas ir Aukštas.
Apšvietimo spalvos keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Valdymo elementai išdėstyti šalia vairo.
Aplinkos apšvietimo intensyvumą galima reguliuoti valdymo elementu, esančiu prietaisų skydelyje:
–
Norėdami reguliuoti intensyvumą, pasukite
reguliavimo ratelį.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Automobilyje įrengta daug įvairių šviesos diodų,
kurie keičia šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai šviečia veikiant automobiliui.
Nuotaikos gerinimo apšvietimą galima pakeisti
centriniame ekrane:
Apšvietimo intensyvumo keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
3.
Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
Valdymo elementai išdėstyti šalia vairo.
Norėdami pakeisti apšvietimo spalvą, pasirinkite iš Pagal temperatūrą, Pagal spalvą ir
Temos spalvos.
Dekoratyvinio apšvietimo intensyvumą galima
reguliuoti valdymo elementu, esančiu prietaisų
skydelyje:
Nurodžius spalvos parinktį Pagal
temperatūrą, šviesos spalvos kinta pagal
nustatytą salono temperatūrą.
–
Norėdami reguliuoti intensyvumą, pasukite
reguliavimo ratelį.
Apšvietimas durelių daiktų dėkluose
Apšvietimas durelių daiktų dėkluose įsijungia
kartu su automobiliu. Šviesumą galima tiksliai
reguliuoti, naudojantis prietaisų skydelyje esančiu
valdymo elementu.
Tunelinio valdymo pulto priekinių
puodelių laikiklių apšvietimas
Priekinių puodelių laikiklių apšvietimas įjungiamas, kai automobilis atrakinamas ir išjungiamas,
jis užrakinamas. Šviesumą galima tiksliai reguliuoti, naudojantis prietaisų skydelyje esančiu valdymo elementu.
}}
* Parinktis / priedas. 159
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 147)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Nuostatų rodinys (p. 182)
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai
gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai apšviestų
priėjimą prie namų.
Kaip aktyvinti funkciją:
1.
Išjunkite automobilį.
2.
Pastumkite kairįjį perjungiklį į priekį link prietaisų skydelio ir atleiskite.
3.
Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Aktyvinus funkciją, įjungiami artimųjų šviesų žibintai, gabaritiniai žibintai, išorinių rankenų apšvietimas* ir valstybinio numerio lentelės apšvietimas.
Trukmę, kurią turi likti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti centriniame
ekrane.
Susijusi informacija
•
•
160
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priėjimo apšvietimas įjungiamas atrakinus automobilį ir naudojamas, norint iš atstumo įjungti
automobilio apšvietimą.
Aktyvinus funkciją nuotolinio valdymo rakteliu
(atrakinant), bus įjungti gabaritiniai žibintai,
šoninių rankenų*, valstybinio Nr., salono lubų ir
grindų apšvietimas. Jei aktyvinimo laikotarpiu atidaromos durelės, išorinių rankenų* ir salono
apšvietimo trukmė pratęsiama.
Funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti per centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo trukmė
(p. 160)
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Nuostatų rodinys (p. 182)
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 160)
Nuostatų rodinys (p. 182)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
Nuolatinis valymas
Pakelkite perjungiklį, kad valytuvai valytų
normaliu greičiu.
Priekinio stiklo valytuvai valo priekinį stiklą. Skirtingas priekinio stiklo valytuvų nuostatas galima
parinkti vairo dešiniuoju perjungikliu.
Pakelkite perjungiklį labiau, kad valytuvai
valytų dideliu greičiu.
SVARBU
Lietaus jutiklio suaktyvinimas /
išaktyvinimas
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio. Lietaus
jutiklio jautrumą galima reguliuoti reguliavimo
ratuku ant dešiniojo perjungiklio.
Prieš įjungdami valytuvus, užtikrinkite, kad
valytuvų šluotelės būtų neprišalusios ir nuo
priekinio stiklo (ir galinio lango) būtų nuvalytas
sniegas (arba ledas).
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti
daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio
stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi būt šlapias.
Dešinės pusės svirtelė-jungiklis.
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Vienas valymo judesys
Nuleiskite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.
Valymas su pertrūkiais
Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo rateliu nustatykite laiko ir valymo
judesių santykį.
Susijusi informacija
•
Lietaus jutiklio suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 161)
•
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
purkštukai (p. 162)
•
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 563)
Dešinės pusės svirtelė-jungiklis.
Lietaus jutiklio mygtukas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Kai lietaus jutiklis suaktyvintas, vairuotojo ekrane
rodomas lietaus jutiklio ženklas
.
Lietaus jutiklio suaktyvinimas
Aktyvinant lietaus jutiklį, turi būti užvestas automobilio variklis arba nustatyta elektros sistemos
uždegimo padėtis I / II, o priekinio stiklo valytuvų
}}
161
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
perjungiklis turi būti padėtyje 0 arba vieno valymo
judesio padėtyje.
Atminties funkcijos suaktyvinimas ir
išaktyvinimas
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių
žibintų purkštukai
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio
.
mygtuką
Lietaus jutiklio atminties funkciją galima suaktyvinti taip, kad jo mygtuko nereikėtų spausti kiekvieną kartą užvedus automobilį:
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvai nuvalo
priekinį stiklą ir priekinius žibintus. Plovimo /
valymo funkcija paleidžiama dešiniuoju perjungikliu.
Papildomam valytuvų mostui padaryti paspauskite
perjungiklį žemyn.
Jautrumui padidinti pasukite reguliavimo ratuką
aukštyn, o sumažinti – žemyn. Kai reguliavimo
ratukas pasuktas aukštyn, valytuvai padaro papildomą mostą.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
3.
Pasirinkite Lietaus jutiklio atmintis, kad
suaktyvintumėte / išaktyvintumėte atminties
funkciją.
Lietaus jutiklio išaktyvinimas
Išaktyvinkite lietaus jutiklį, paspausdami lietaus
arba pakeldami perjungiklį
jutiklio mygtuką
aukštyn kitai valytuvų programai įjungti.
Lietaus jutiklis išaktyvinamas automatiškai, uždegimo padėtyje 0 arba kai variklis išjungtas.
Lietaus jutiklis išaktyvinamas automatiškai, kai
valytuvų šluotelės nustatomos į techninės priežiūros padėtį. Lietaus jutiklis vėl suaktyvinamas, kai
išaktyvinama techninės priežiūros padėtis.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Kai automobilis veikia arba jo elektros sistema nustatyta į
uždegimo padėtį I arba II, išaktyvinkite lietaus
jutiklį. Ženklas vairuotojo ekrane išsijungia.
162
Priekinio stiklo
Priekinio stiklo valytuvų ir priekinių
žibintų plautuvų įjungimas
Susijusi informacija
•
•
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 161)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 563)
Galinio lango valytuvas ir plautuvas (p. 163)
Plovimo funkcija, dešinysis perjungiklis.
–
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų plautuvus, pastumkite dešinįjį perjungiklį link vairo.
> Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai atlieka dar keletą mostų.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
SVARBU
Venkite įjungti plautuvo sistemą, kai ji sušalusi
arba tuščias ploviklio bakelis, nes kitaip galite
apgadinti siurblį.
Šildomi valytuvų purkštukai*
Kad šaltu oru ploviklis neužšaltų, plautuvo purkštukai yra šildomi automatiškai.
Priekinių žibintų plovimas*
Taupant skystį, priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą ploviklio ir vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas Ploviklis
, ploŽemas lygis, papildykite ir ženklas
viklio tiekimas į priekinių žibintų plautuvą išjungiamas. Tuo siekiama suteikti prioritetą priekiniam
langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Galinio lango valytuvas ir plautuvas
Galinio lango valytuvas ir plautuvas valo galinį
langą. Lango plovimas ir valymas įjungiami bei
nuostatos keičiamos ant vairo esančia dešiniąja
rankenėle.
PASTABA
Galinis lango valytuvas yra aprūpintas
apsauga nuo perkaitimo: perkaitus varikliukui,
jis išjungiamas. Galinio lango valytuvas atvėsęs ima veikti vėl.
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
Perstumkite vairo dešinįjį perjungiklį pirmyn,
kad įjungtumėte galinio lango plovimo ir
valymo funkciją.
Valymo suaktyvinimas ir išaktyvinimas
važiuojant atbuline eiga
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
3.
Pasirinkite Automat. galinio stiklo
valymas, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte valymo važiuojant atbuline eiga funkciją.
Priekinio stiklo
Įjungus atbulinės eigos pavarą, kai įjungti priekinio stiklo valytuvai, įsijungia galinio stiklo valymas
su pertrūkiais. Išjungus atbulinės eigos pavarą,
funkcija išsijungia.
Jei galinio lango valytuvo režimas nustatytas į
valymo pastoviu greičiu režimą, nėra jokių pokyčių.
Susijusi informacija
•
•
•
–
Susijusi informacija
•
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 161)
Galinio lango valytuvas ir plautuvas (p. 163)
Ploviklio įpylimas (p. 565)
•
Pasirinkite
, kad būtų įjungtas galinio
lango valytuvo valymo su pertrūkiais režimas.
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 161)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
purkštukai (p. 162)
Lietaus jutiklio suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 161)
Pasirinkite
, kad įjungtumėte galinio
lango valytuvo nuolatinio valymo režimą.
* Parinktis / priedas. 163
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Elektra valdomi langai
Elektra valdomų langų naudojimas
Vairuotojo durelių valdymo skydelyje galima valdyti visus elektra valdomus langus. Naudojantis
valdymo skydeliais, įrengtais kitose durelėse, valdomas tik tų durelių langas.
Vairuotojo durelių valdymo skydelyje galima valdyti visus elektra valdomus langus. Naudojantis
valdymo skydeliais, įrengtais kitose durelėse, valdomas tik tų durelių langas.
Valdymas
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai langai uždaromi iš vairuotojo
durelių.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai / jeigu langai uždaromi nuotolinio
valdymo pulteliu.
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektra valdomi vaikų saugos užraktai*, neleidžiantys vaikams atidaryti galinių durelių iš
vidaus, ir atidaryti ar uždaryti galinių langų.
Galinių langų valdymo elementai.
Priekinių langų valdymo elementai.
Susijusi informacija
•
•
164
Elektra valdomų langų naudojimas (p. 164)
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų (p. 277)
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami
automobilio elektros sistemos uždegimo
padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio,
pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
Vairuotojo durelių valdymo skydelyje galima valdyti visus elektra valdomus langus. Naudojantis
valdymo skydeliais, įrengtais kitose durelėse,
galima valdyti tik tų durelių langą. Vienu metu veikia tik vienas valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent uždegimo padėtis I. Elektra
valdomus langus galima stumdyti kelias minutes
po automobilio ir uždegimo sistemos išjungimo,
tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis
neleidžianti langui judėti. Galima apeiti apsaugą
nuo sužnybimo, jei lango uždarymas buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus ledui: tai atliekama
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
laikant pakėlus lango uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima
uždaryti langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra šiek
tiek praverti priekinius langus.
PASTABA
Viršijus maždaug 180 km/h (112 myl./val.)
greitį, nebeleidžiama atidaryti langų, tačiau
juos galima uždaryti.
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo aukštyn
arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai
pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo rakteliu, durų
rankena arba centrinio užrakto mygtuku
Norėdami iš lauko nuotolinio valdymo rakteliu,
durelių rankena ar iš salono centrinio užrakto
mygtuku valdyti elektra valdomus langus, žr. skirsnius „Nuotolinio valdymo raktelis“, „Užrakinimas /
atrakinimas iš lauko“ arba „Užrakinimas / atrakinimas iš salono“.
Kaip naudotis užuolaidėle nuo
saulės*
Sistemos perkrovimas
Saulės užuolaidėlės yra įtaisytos abiejose galinėse durelėse.
Jei buvo atjungtas automobilio starterio akumuliatorius, automatinio atidarymo funkcija turi būti
nustatyta iš naujo, kad veiktų tinkamai.
1.
Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį tam,
kad uždarytumėte langą iki galo, po to dar
palaikykite mygtuką nuspaudę vieną
sekundę.
2.
Trumpam atleiskite mygtuką.
3.
Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite
nuspaudę vieną sekundę.
Galinėse durelėse – valdoma rankomis
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją
nustatyti iš naujo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Elektra valdomi langai (p. 164)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Kabliukas su fiksatoriumi
–
Pakelkite užuolaidėlę ir užkabinkite ją ant
kabliuko viršutiniame durų rėme.
Langą gali atidaryti bei uždaryti ir su pakelta
užuolaidėle.
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 257)
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko (p. 261)
* Parinktis / priedas. 165
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Šoninių veidrodėlių reguliavimas
ĮSPĖJIMAS
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos svirtele, įrengta vairuotojo durelių valdymo skydelyje.
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą, abu
veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai atrodo
toliau nei jie iš tikrųjų yra.
Elektra valdomos priekinės sėdynės
atminties funkcija*
Elektra valdomos priekinės sėdynės atmintyje
galima įrašyti šoninių veidrodėlių padėtis.
Šios funkcijos nuostatos parenkamos centriniame
ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Veidrodėliai ir
paprastasis įlipimas.
3.
Skiltyje Šoninio veidrodėlio pakreipimas
važiuojant atgal, pasirinkite Išj., Vairuot.,
Keleivis arba Abu suaktyvinti / išaktyvinti ir
pasirinkti, kuris galinio vaizdo veidrodėlis
turėtų būti pakreiptas.
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį21
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų
matyti kelkraštį.
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai.
Reguliavimas
1.
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite
mygtuką L arba R.
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant
automobilį, šoniniai veidrodėliai bus nulenkti/
atlenkti automatiškai.
Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką R.
Įsijungia mygtuko lemputė.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai
nuspaudus L arba R mygtuką.
Funkciją galima aktyvinti / deaktyvinti per centrinį
ekraną:
1.
2.
Centre esančia rankenėle nustatykite norimą
padėtį.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
3.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį21
Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas
matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant automobilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidrodėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Paspauskite My Car Veidrodėliai ir
paprastasis įlipimas.
3.
Pasirinkite Užlenkti veidrodėlius
užrakinus, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte.
21
166
–
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu*
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai buvo
pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu būdu
nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai
veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
1.
Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R mygtukus.
2.
Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite
L ir R mygtukus.
3.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią padėtį.
Automatinis tamsinimas*
Salono ir šoniniai veidrodėliai automatiškai pritemdo ryškią šviesą iš galo.
Norint, kad šoniniai veidrodėliai turėtų šią funkciją, reikia, kad salono galinio vaizdo veidrodėlis
taip pat būtų automatiškai pritemdomas, žr.
skirsnį „Salono galinio vaizdo veidrodėlis“.
Vairuojant visada veikia automatinio pritemdymo
funkcija, išskyrus atvejį, kai parenkamas pavarų
dėžės atbulinės eigos režimas. Pritemdymo jautrumą galima nustatyti parenkant vieną iš trijų
lygių, taikomų salono galinio vaizdo ir šoniniams
veidrodėliams.
PASTABA
Pakitus jautrumui, pritemdymo intensyvumo
pokytis iškart nebūna akivaizdus, tačiau po
kiek laiko jis būna pastebimas.
Susijusi informacija
•
•
•
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis (p. 168)
Nuostatų rodinys (p. 182)
Elektra valdomos priekinės sėdynės atminties
funkcijos naudojimas* (p. 133)
Šios funkcijos nuostatos parenkamos centriniame
ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Veidrodėliai ir
paprastasis įlipimas.
3.
Po Galinio vaizdo veidrod. autom.
pritemdymas, pasirinkite Normalus,
Tamsus arba Šviesus.
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
1.
Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R (turi
būti nustatyta bent uždegimo padėtis I).
2.
Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite.
Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu
nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus
atlenkti iki galo automatiškai.
* Parinktis / priedas. 167
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
Automatinis tamsinimas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo
veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai užtamsina
ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija nėra rankinio pritemdymo mygtuko.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami
kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia
šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas jutiklis
aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių
automobilių žibintų skleidžiamą šviesą.
PASTABA
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių šviesa
gali atsispindėti vidiniame galinio vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei trikdo šviesos iš
galo, tamsinimą reguliuokite tamsinimo rankenėle:
168
1.
Tamsinkite patraukdami rankenėlę į salono
vidų.
2.
Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami rankenėlę link priekinio stiklo.
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo
leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės skydeliai ar
objektai, esantys ant sėdynių arba bagažinėje
ir šviesa nepasieks jutiklių, salono ir šoninių
galinio vaizdo veidrodėlių pritemdymo funkcija
veiks ribotai.
PASTABA
Pakitus jautrumui, pritemdymo intensyvumo
pokytis iškart nebūna akivaizdus, tačiau po
kiek laiko jis būna pastebimas.
Šios funkcijos nuostatos parenkamos centriniame
ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Veidrodėliai ir
paprastasis įlipimas.
3.
Po Galinio vaizdo veidrod. autom.
pritemdymas, pasirinkite Normalus,
Tamsus arba Šviesus.
Susijusi informacija
•
•
Šoninių veidrodėlių reguliavimas (p. 166)
Nuostatų rodinys (p. 182)
Vairuojant visada veikia automatinio pritemdymo
funkcija, išskyrus atvejį, kai parenkamas pavarų
dėžės atbulinės eigos režimas. Pritemdymo jautrumą galima nustatyti parenkant vieną iš trijų
lygių, taikomų salono galinio vaizdo ir šoniniams
veidrodėliams.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kompasas*
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas kompasas, kuris rodo, į
kurią pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.
Susijusi informacija
•
•
•
Kompaso kalibravimas* (p. 169)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Langų ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 207)
Kompaso kalibravimas*
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu judama per kelias magnetines zonas, kompasą reikia kalibruoti.
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
1.
Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų ar
aukštos įtampos linijų.
2.
Užveskite automobilio variklį ir išjunkite visą
elektros įrangą (oro kondicionierių, valytuvus
ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų uždarytos visos
durelės.
PASTABA
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas angliškomis santrumpomis: N (šiaurė), NE
(šiaurės rytai), E (rytai), SE (pietryčiai), S (pietūs),
SW (pietvakariai), W (vakarai) ir NW (šiaurės
vakarai).
Kompaso suaktyvinimas / išaktyvinimas
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas
arba išvis neprasidėti, jei nebus išjungta elektros įranga.
3.
Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami
sąvaržėlę arba ką nors panašaus)
apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.
Kompasas aktyvinamas automatiškai, įjungus
automobilį.
Norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti kompasą:
–
paspauskite galinio vaizdo veidrodžio nugarėlėje esantį mygtuką naudodami, pvz., sąvaržėlę.
}}
* Parinktis / priedas. 169
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
7.
8.
Automobiliuose su šildomu priekiniu
stiklu*: jei, suaktyvinus priekinio stiklo šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas C,
atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi pirmiau pateiktu 6 punktu (esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai).
Panoraminis stoglangis*
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Panoraminis stoglangis turi vėjo kreiptuvą.
Susijusi informacija
•
Kompasas* (p. 169)
Panoraminis stoglangis padalintas į dvi stiklines
sekcijas. Priekinę sekciją galima atidaryti vertikaliai, galiniame krašte (ventiliacijos padėtis) arba
horizontaliai (atidaryta padėtis). Galinė stiklinė
sekcija yra fiksuota.
Stoglangyje po stiklu yra perforuoto audinio
uždanga nuo saulės, kuri papildomai apsaugo
nuo tokių veiksnių, kaip stipri saulės šviesa.
Magnetinės zonos.
170
4.
Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys
reikiamos magnetinė zona (1–15). Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5.
Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas
C.
6.
Važiuokite lėtai ratu, ne didesniu nei
10 km/h (6 myl./val.) greičiu, kol ekrane
pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad
kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2
ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės
valdomi lubose įrengtu valdymo elementu.
Valdymo elementas suaktyvinamas, kai automobilio elektros sistema yra uždegimo padėtyje I arba
II.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
ĮSPĖJIMAS
Vėjo kreiptuvas
•
Panoraminį stoglangį visada stumdykite
itin atsargiai.
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Nepamirškite išjungti panoraminio stoglangio maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
SVARBU
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai, neatidarykite panoraminio stoglangio.
Panoraminio stoglangio valdymas*
Valdant lubose įrengtu valdymo elementu, panoraminis stoglangis pirmiausia atidaromas horizontaliai į komforto padėtį.
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti panoraminio stoglangio judančiose dalyse.
Vėdinimo padėtyje priekinis stogo stiklinis dangtis pakeliamas ties galine dalimi.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti panoraminio stoglangio judančiose dalyse.
Panoraminiame stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris iškyla jį atidarius.
Susijusi informacija
•
•
Panoraminio stoglangio valdymas* (p. 171)
Uždegimo padėtys (p. 407)
•
Panoraminį stoglangį visada stumdykite
itin atsargiai.
•
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Nepamirškite išjungti panoraminio stoglangio maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
SVARBU
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai, neatidarykite panoraminio stoglangio.
Norint pasinaudoti panoraminiu stoglangiu ir
užuolaidėle nuo saulės, automobilio elektros sistema turi būti bent uždegimo padėtyje I.
}}
* Parinktis / priedas. 171
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Valdymas naudojant lubose esantį
valdymo elementą
2.
Panoraminio stoglangio atidarymas –
paspauskite valdymo elementą atgal antrą
kartą iki rankinio atidarymo padėties. Panoraminis stoglangis pirmiausia pasiekia komforto
padėtį22. Norint atidaryti į maksimalaus atidarymo padėtį, reikia paspausti valdymo elementą atgal trečią kartą.
Stoglangį / užuolaidėlę uždarykite, pakartodami
veiksmus atvirkštine tvarka – paspauskite valdymo elementą pirmyn / žemyn į uždarymo rankiniu būdu padėtį.
Atidarymas, rankinis
Atidarymas, automatinis
Uždarymas, rankinis
Uždarymas, automatinis
Valdymas rankiniu būdu
1. Norėdami atidaryti užuolaidėlę nuo saulės,
paspauskite valdymo elementą atgal į rankinio atidarymo padėtį. Užuolaidėlė nuo saulės
juda į maksimalaus atidarymo padėtį, kol valdymo elementas laikomas nuspaustas atgal.
22
172
Stoglangis nustoja judėti, jei atleidžiamas valdymo
elementas arba jei stiklas pasiekia komforto
padėtį ar maksimalaus atsidarymo arba užsidarymo padėtį.
PASTABA
Atidarant rankiniu būdu, užuolaidėlė nuo saulės turi būti visiškai atidaryta: tik tada galima
judinti panoraminį stoglangį. Apgręžus procedūrą, panoraminis stoglangis turi būti visiškai
uždarytas: tik tada galima uždaryti užuolaidėlę
nuo saulės.
Automatinis valdymas
1. Saulės užuolaidėlės atidarymas iki maksimalios padėties – paspauskite valdymo elementą atgal iki automatinio valdymo padėties
ir jį atleiskite.
Komforto padėtis – tai atidaryta stiklinio dangčio padėtis, kai vairuojant palaikomas komfortiškai mažas vėjo triukšmas ir rezonansas.
2.
Panoraminio stoglangio atidarymas –
paspauskite valdymo elementą atgal antrą
kartą į automatinio atidarymo padėtį ir atleiskite. Panoraminis stoglangis pirmiausia
pasiekia komforto padėtį22. Kaip atidaryti į
maksimalią padėtį – paspauskite valdymo
elementą atgal trečią kartą į automatinio valdymo padėtį ir jį atleiskite.
Stoglangį / užuolaidėlę uždarykite, pakartodami
pirmiau nurodytą procedūrą atvirkštine tvarka –
vietoj to paspauskite valdymo elementą pirmyn /
žemyn į uždarymo automatiniu būdu padėtį.
Stoglangis nustoja judėti kai jo stiklas pasiekia
komforto padėtį ar maksimalaus atsidarymo arba
užsidarymo padėtį. Judesys sustabdomas ir jei
valdymo elementas perjungiamas dar kartą priešinga kryptimi nei vyksta judesys.
Stiklui pasiekus komforto padėtį (kai užsidaro iš
maksimaliai atidarytos padėties), stoglangio judėjimas nesustoja.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Automatinis valdymas – spartus atidarymas /
uždarymas
Stoglangį ir saulės užuolaidėlę galima atidaryti /
uždaryti vienu metu:
–
–
Vėdinimo padėtis
Atidarymas – paspauskite valdymo elementą
atgal du kartus į automatinio valdymo padėtį
ir jį atleiskite.
Stiklui pasiekus komforto padėtį (kai užsidaro iš
maksimaliai atidarytos padėties), stoglangio judėjimas nesustoja. Stoglangiui pasiekus komforto
padėtį, užuolaidėlės judėjimas nesustoja.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
Užrakinimas.
Pasirinkite Automatiškai uždaryti stogl.
užuol. nuo saulės, kad suaktyvintumėte /
išaktyvintumėte.
Uždarymas – paspauskite valdymo elementą
pirmyn / žemyn du kartus į automatinio valdymo padėtį ir jį atleiskite.
Stoglangis nustoja judėti, kai jo stiklas pasiekia
komforto padėtį ar užsidarymo padėtį. Judesys
sustabdomas ir jei valdymo elementas perjungiamas dar kartą priešinga kryptimi nei vyksta judesys.
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija
būna išaktyvinta. Ją galima suaktyvinti arba išaktyvinti:
Vėdinimo padėtis, vertikalus galinis kraštas.
Atidarykite spausdami valdymo elementą
aukštyn.
Uždarykite spausdami valdymo elementą pirmyn / žemyn.
Pasirinkus vėdinimo padėtį, pakeliamas priekinio
stiklinio dangčio galinis kraštas. Jei, pasirinkus
vėdinimo padėtį, užuolaidėlė nuo saulės būna
visiškai uždaryta, ji automatiškai prasiveria
apie 50 mm.
Uždarymas nuotolinio valdymo rakteliu,
centrinio užrakto mygtuku arba durelių
rankenėlėmis
nuotolinio valdymo pultą
– Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio val, kol
dymo raktelio užrakinimo mygtuką
panoraminis stoglangis ir užuolaida nuo saulės pradės judėti link uždarytos padėties.
Tada atleiskite užrakinimo mygtuką.
Judesys sustos, jei dar kartą paspausite nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo mygtuką arba
stoglangis / užuolaida pasieks uždarytą padėtį.
Automatinis užuolaidėlės nuo saulės
uždarymas
Pastačius automobilį, kai lauke saulėta / karšta,
po 15 minučių nuo automobilio užrakinimo užuolaidėlė nuo saulės automatiškai uždaroma. Tuo
siekiama sumažinti temperatūrą salone ir apsaugoti automobilio apmušalus nuo išblukinimo šviečiant saulei.
}}
173
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Centrinio užrakto mygtukas
–
Pirštu lieskite jutiklinę įdubą išorinėje bet
kurių durelių rankenėlės išorėje, kol panoraminis stoglangis ir saulės užuolaidėlės pradės judėti link uždarytos padėties. Tada
paleiskite durelių rankenos įdubą.
Jei dar kartą uždėsite pirštą ant durelių rankenėlės įdubos ar stoglangiui / užuolaidėlėms pasiekus uždarytą padėtį, judesys sustos.
ĮSPĖJIMAS
Centrinio užrakto mygtukas.
Kai automobilio elektros sistema yra bent uždegimo padėtyje I, vairuotojo ar keleivio durelių*
centrinio užrakto mygtuką galima naudoti stoglangiui uždaryti.
–
Paspauskite ir ilgai palaikykite centrinio
užrakto mygtuką
, kol panoraminis stoglangis ir užuolaida nuo saulės pradės judėti
link uždarytos padėties. Tada atleiskite mygtuką.
Vėl paspaudus centrinio užrakto mygtuką arba
pasiekus stoglangio / užuolaidėlės uždarytą
padėtį, judesys sustos.
Durelių rankena
Automobiliai, kuriuose yra beraktė užrakinimo /
atrakinimo* funkcija, yra jutiklinė įduba išorinės
durelių rankenėlės išorinėje dalyje.
174
Jei panoraminis stoglangis uždaromas nuotolinio valdymo rakteliu, centrinio užrakto mygtuku ar durelių rankenėle, įsitikinkite, kad niekas nebus prispaustas.
saulės ta pačia kryptimi be minėtos apsaugos, jei
tai atliekama per 10 sekundžių nuo apsaugos
nuo prispaudimo suveikimo momento. Taigi,
uždarymo metu galima apeiti apsaugą nuo prispaudimo (pvz., jei aplink stiklinį dangtį susidaro
ledo), nuolat spaudžiant valdymo elementą pirmyn / žemyn, kol stiklinis dangtis ir (arba) saulės
užuolaidėlė galiausiai uždaromi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 170)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko (p. 261)
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 257)
SVARBU
Uždarydami panoraminį langą, patikrinkite, ar
jis tinkamai uždarytas.
Apsauga nuo prispaudimo
Panoraminis stoglangis turi apsaugos nuo prispaudimo funkciją, kuri suveikia, uždarymo metu
stikliniam dangčiui arba saulės uždangai sutikus
kliūtį. Blokavimo atveju stiklinis dangtis arba
užuolaidėlė nuo saulės sustoja ir automatiškai
atsidaro iki maždaug 50 mm nuo užblokuotos
padėties (arba į visiško vėdinimo padėtį).
Apsauga nuo prispaudimo aktyvi ir stiklinio dangčio arba saulės uždangos atidarymo metu.
Suveikus apsaugai nuo prispaudimo, galima dar
kartą pastumti stiklinį dangtį / užuolaidėlę nuo
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
HomeLink®*23
„HomeLink®“
– tai programuojamasis nuotolinio
valdymo pultelis, integruotas į automobilio elektros sistemą.
Bendroji dalis
nuotolinio valdymo pultelius. „HomeLink®“ būna
įmontuota salono galinio vaizdo veidrodėlyje.
„HomeLink®“ skydelį sudaro trys programuojami
mygtukai ir viena indikatoriaus lemputė (veidrodėlio stikle).
Jei pageidaujate gauti papildomos informacijos
apie „HomeLink®“, apsilankykite adresu
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex arba skambinkite nemokamu
numeriu 00 8000 466 354 65 (taip pat galite
skambinti mokamu telefono numeriu
+49 6838 907 277).
1 mygtukas
2 mygtukas
3 mygtukas
Indikatoriaus lemputė
„HomeLink®“24 yra programuojama nuotolinio valdymo funkcija, kuri gali nuotoliniu būdu valdyti iki
trijų skirtingų įrenginių (pvz., garažo vartų atidarymo įtaisus, signalizacijos sistemas, išorės ir
vidaus apšvietimą ir kt.) ir taip pakeisti jų atskirus
23
24
ĮSPĖJIMAS
•
Jei garažo durims ar vartams valdyti naudojamas HomeLink®, įsitikinkite, kad arti
judančių durų ar vartų nieko nėra.
•
Programuojant sistemą „HomeLink“, gali
būti suaktyvinti programuojami garažo
arba sklypo vartai. Todėl pasirūpinkite, kad
programavimo metu niekas nestovėtų
šalia vartų.
•
Kol programuojamas garažo vartų atidarymo prietaisas, automobilis turi stovėti
lauke (ne garaže).
•
Nenaudokite HomeLink® su garažo vartais, kurie neturi apsauginio sustabdymo
arba apsauginės grįžties funkcijų.
Pasilikite originalius nuotolinio valdymo pultelius,
kad galėtumėte programuoti ateityje (pvz., pakeitę
automobilį arba pageidaudami prijungti dar vieną
automobilį). Prieš parduodant automobilį rekomenduojama išvalyti mygtukų programavimo
atmintį: žr. skirsnį „HomeLink® programavimas“".
Susijusi informacija
•
„HomeLink®*“ programavimas (p. 176)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
„HomeLink“ ir „HomeLink“ namo ženklas yra registruotieji „Gentex Corporation“ prekių ženklai.
* Parinktis / priedas. 175
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
„HomeLink®*25“ programavimas
HomeLink®
2.
programavimo instrukcijos
„HomeLink®“ programavimas
PASTABA
Tam tikruose automobiliuose, pageidaujant
programuoti arba naudotis funkcija
HomeLink®, reikia įjungti uždegimą arba
pasukti uždegimo jungiklį į priedų padėtį. Į
nuotolinio valdymo pultelį, kurį ketinate
pakeisti į „HomeLink®“, rekomenduojama įdėti
naujus galvaninius elementus, kad galėtumėte
programuoti sparčiau ir pagerėtų radijo ryšio
signalas. Prieš programuojant reikia nustatyti
„HomeLink®“ mygtukus iš naujo: žr. temą
„Kaip nustatyti „HomeLink®“ mygtukus iš
naujo“. Nustačius iš naujo, „HomeLink®“ perjungiama į mokymo režimą ir parengiama programuoti.
1.
25
26
176
Paspauskite 26 mygtuką ant HomeLink®,
kurią norite programuoti. Indikatoriaus lemputė26 ant HomeLink® turėtų geltonai mirksėti kartą per sekundę. Mygtuko laikyti nuspausto nebūtina.
Nutaikykite nuotolinio valdymo pultelį į
„HomeLink®“ mygtuką, kurį ketinate suprogramuoti, ir laikykite jį 2–8 cm atstumu nuo
mygtuko. Neužblokuokite HomeLink® indikatoriaus lemputės.
Pastaba: kai kurie nuotolinio valdymo pulteliai „HomeLink®“ geriau suprogramuos laikomi 15–20 cm atstumu. Turėkite tai omenyje, jei kartais programuodami susidurtumėte su problemomis.
3.
Ties „HomeLink®“ mygtuku, kurį norite suprogramuoti, paspauskite ir palaikykite originaliojo nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ir
stebėkite indikatoriaus lemputę. Neatleiskite
mygtuko, kol indikatoriaus lemputė nuo mirksėjimo geltona spalva vieną kartą per
sekundę nepereis prie mirksėjimo žalia
spalva 10 kartų per sekundę arba švietimo
žalia spalva nepertraukiamai. Indikatoriaus
lemputei pradėjus mirksėti arba nuolat šviesti
žalia spalva, nuotolinio valdymo pultelio mygtuką galima atleisti.
Pastaba: Kai kuriuose imtuvuose programavimo 3 žingsnį gali tekti pakeisti instrukcijomis iš 4 žingsnio.
4.
Paspauskite ir atleiskite originalaus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką kas antrą
sekundę, kol indikatoriaus lemputė persijungs iš geltonos, mirksinčios vieną kartą per
sekundę, prie žalios, mirksinčios 10 kartų per
sekundę arba nuolat šviečiančios žalios.
5.
Paspauskite suprogramuotą „HomeLink®“
mygtuką, kad patikrintumėte indikatoriaus
lemputę.
> Nuolat šviečianti žalia lemputė: jei indikatoriaus lemputė nuolat šviečia žalia
spalva, programavimas baigtas. Garažo
ar sklypo vartai ir panašūs įrenginiai dabar
turėtų būti suaktyvinti paspaudus suprogramuotąjį mygtuką.
Mirksi žalia spalva, 10 kartų per
sekundę sparta: nuspauskite programuojamą mygtuką, palaikykite jį
nuspaudę 2 sekundes ir atleiskite.
Pakartokite paspaudimo / laikymo / atleidimo seką antrą kartą ir, atsižvelgiant į
imtuvo modelį, galbūt net ir trečią kartą.
Programavimas dabar turėtų būti baigtas:
garažo ar sklypo vartai ir panašūs įrenginiai dabar turėtų būti suaktyvinti paspaudus suprogramuotąjį mygtuką.
Jei imtuvas vis dar nesuaktyvintas: tęskite 6–8 programavimo žingsnius, kad
užbaigtumėte procesą.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Dėl mygtukų ir indikatorių lemputės vietos žr. skirsnį „HomeLink®*“.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Paspauskite suprogramuotą mygtuką. Garažo,
sklypo vartai, signalizacijos sistema ar pan. suaktyvinami (gali užtrukti kelias sekundes). Indikatoriaus lemputė šviečia arba mirksi, kai mygtukas
nuspaustas. Prireikus kartu su HomeLink® galima
toliau naudotis originaliais sistemos nuotolinio
valdymo pulteliais.
PASTABA
6.
Suraskite garažo vartų ar pan. imtuvo programavimo mygtuką27. Jis paprastai būna šalia
imtuvo antenos laikytuvo.
7.
Paspauskite ir atleiskite imtuvo konfigūravimo mygtuką. 8 žingsnio veiksmus reikia
atlikti per 30 sekundžių nuo mygtuko
paspaudimo.
8.
nuspauskite programuojamą mygtuką, palaikykite jį nuspaudę 2 sekundes ir atleiskite.
Pakartokite paspaudimo / laikymo / atleidimo seką antrą kartą ir, atsižvelgiant į imtuvo
modelį, galbūt net ir trečią kartą. Programavimas baigtas: garažo ar sklypo vartai ir
panašūs įrenginiai dabar turėtų būti suaktyvinti paspaudus suprogramuotąjį mygtuką.
Eksploatacija
Visiškai suprogramavus HomeLink® sistemą, ją
galima naudoti vietoj atskirų originalių nuotolinių
valdymo elementų.
27
Mygtuko žymėjimas ir spalva priklauso nuo gamintojo.
Išjungus uždegimą, HomeLink® veikia
30 minučių nuo vairuotojo durelių atidarymo.
Kilus programavimo problemų, susisiekite su
„HomeLink®“ adresu www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex arba
paskambinkite nemokamu numeriu
00 8000 466 354 65 (arba mokamu numeriu
+49 6838 907 277).
Sistemos HomeLink® mygtukų
atstatymas
Galima atstatyti tik visus HomeLink® mygtukus
iškart (po vieną atstatinėti neleidžiama). Vis dėlto
atskirus mygtukus galima perprogramuoti: žr.
tolesnį skirsnį „Atskirų mygtukų programavimas“.
1.
Paspauskite „HomeLink®“ 1 ir 3 mygtukus,
palaikykite juos paspaustus, kol pradės žalia
spalva mirksėti indikatoriaus lemputė (apie
10 sekundžių).
2.
Atleiskite mygtukus.
> Dabar sistema „HomeLink®“ yra nustatyta
veikti konfigūravimo režimu ir yra paruošta
perprogramuoti. Žr. ankstesnį skirsnį
„HomeLink®“ programavimas“.
Individualių mygtukų programavimas
Atskirą HomeLink® mygtuką galima perprogramuoti taip:
1.
Nuspauskite reikiamą mygtuką ir jo neatleiskite.
2.
Maždaug po 20 sekundžių, kai „HomeLink®“
indikatoriaus lemputė ima mirksėti geltona
spalva, pradėkite nuo pirmiau pateiktame
skirsnyje „HomeLink®“ programavimas“ aprašyto 1 žingsnio.
Pastaba: Jei perprogramuojamasis mygtukas su nauju įrenginiu nesuprogramuojamas,
jis toliau naudoja pirmiau nustatytus programavimo duomenis.
Jei pageidaujate gauti papildomos informacijos
arba norite palikti atsiliepimą apie „HomeLink®“,
apsilankykite adresu www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex arba skambinkite nemokamu numeriu
00 8000 466 354 65 (taip pat galite skambinti
mokamu telefono numeriu +49 6838 907 277).
}}
177
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
HomeLink®* (p. 175)
Kelionės kompiuteris
kelionės ridos skaitiklis;
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
Yra du kelionės ridos skaitikliai: TM ir TA.
Siekiant padėti vairuoti ekonomiškai, įrašoma
informacija apie momentines ir vidutines degalų
sąnaudas. Informacija iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma vairuotojo ekrane.
TM galima atstatyti rankiniu būdu, TA atstatomas
automatiškai, jei automobilis nenaudojamas bent
keturias valandas.
Vairuojant registruojama tokia informacija:
•
•
•
•
rida;
važiavimo trukmė;
vidutinis greitis;
vidutinės degalų sąnaudos.
Rodomos vertės nuo ridos skaitiklio paskutinio
atstatymo.
hodometras;
Hodometras registruoja automobilio bendrąją
ridą. Šios vertės į nulį atstatyti negalima.
momentinių degalų sąnaudų;
Kelionės kompiuteryje yra šie matuokliai:
178
•
•
•
•
•
kelionės ridos skaitiklis;
•
turisto – alternatyvusis spidometras.
hodometras;
momentinių degalų sąnaudų;
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
Šis matuoklis rodo automobilio momentines
degalų sąnaudas. Vertė atnaujinama maždaug
kas sekundę.
su degalų likučiu nuvažiuojamo
atstumo;
Kelionės kompiuteris apskaičiuoja, kiek liko nuvažiuoti su bake likusiais degalais.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Jei matuoklis rodo „---“, vadinasi, garantuojamo
nuvažiuoti atstumo nebeliko. Tokiu atveju reikia
kaip įmanoma greičiau įpilti degalų.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą.
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu
nuvažiuojamo atstumo;
Matuoklis rodo apytikslį atstumą, kurį
galite nuvažiuoti su hibridinės sistemos
akumuliatoriaus energijos likučiu.
Jei matuoklis rodo „---“, vadinasi, garantuojamo
nuvažiuoti atstumo nebeliko.
Skaičiavimai yra grindžiami vidutinėmis normaliai
pakrautos transporto priemonės sąnaudomis
(važiuojant įprastai), atsižvelgiant į tai, ar įjungtas
oro kondicionierius (AC). Keičiant važiavimo režimus iš Hybrid į Pure, apskaičiuotas atstumas
padidėja, kadangi režimu Pure sumažinamos klimato nuostatos.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą.
Rida naudojant elektros energiją
Siekdamas maksimalios ridos iš elektros energijos, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie
energijos taupymą. Kuo daugiau veikia elektros
vartotojų (garso sistema, langų / veidrodėlių /
sėdynių šildymo elektra funkcija, intensyviai veikianti klimato kontrolės sistema ir pan.), tuo
mažesnis galimas nuvažiuoti atstumas.
Susijusi informacija
•
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 180)
•
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 181)
•
Valdymo elektra intervalas miesto aplinkoje
(p. 443)
PASTABA
Galimą važiavimo atstumą sumažina ne tik oro
srovių pakilimas automobilio salone, bet ir
staigus pagreitėjimas ir stabdymas, didelis
greitis, didelės apkrovos, žema aplinkos temperatūra ir stačios įkalnės.
turisto – alternatyvusis spidometras.
Alternatyvusis skaitmeninis spidometras leidžia
lengviau važiuoti tose šalyse, kur greičio apribojimo ženklai pateikiami kitais vienetais nei rodo
automobilio prietaisai.
Tokiu atveju skaitmeninis greitis rodomas kitais
vienetais nei analoginio spidometro. Jei analoginis spidometras sugraduotas mph, skaitmeninis
spidometras atitinkamą greitį rodo km/h ir
atvirkščiai.
179
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės duomenų rodymas
vairuotojo ekrane
1.
Kelionės kompiuteryje įrašytos ir apskaičiuotos
vertės gali būti rodomos vairuotojo ekrane.
Vertės įrašomos į kelionės kompiuterio programėlę. Programėlės meniu galima pasirinkti, kokia
informacija bus rodoma vairuotojo ekrane.
Programų meniu
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
2.
Kelionės kompiuterio programėlę galima naršyti kairėn arba dešinėn spaudžiant (2).
> Keturiose viršutinėse meniu eilutėse rodomos išmatuotos kelionės ridos skaitiklio
TM vertės. Kitose keturiose meniu eilutėse rodomos išmatuotos kelionės ridos
skaitiklio TA vertės. Sąrašą galima perslinkti aukštyn arba žemyn su (3).
Perslinkite žemyn iki parinkčių mygtukų, kad
pasirinktumėte, kuri informacija bus rodoma
vairuotojo ekrane:
•
•
•
•
•
•
momentinių degalų sąnaudų;
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
hodometras;
Kelionės ridos skaitiklio TM, TA rida arba
be ridos
turistinis (alternatyvusis spidometras).
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
Mygtuku O (4) pažymėkite arba nuimkite
žymą nuo parinkties. Pakeičiama iškart.
180
Ridos skaitiklio atstatymas
(Neįmanoma atverti programų meniu, kai vairuotojo ekrane rodomas neatsakytas pranešimas. Prieš atveriant programų meniu, reikia
patvirtinti pranešimą.)
3.
Programėlės meniu atveriamas ir naršomas vairo dešiniąja klaviatūra.
Atverkite programėlės meniu, vairuotojo
ekrane paspausdami (1).
Paspausdami kairiojo perjungiklio mygtuką
RESET ir ilgai jį palaikydami, atstatykite kelionės
ridos skaitiklį TM.
Kelionės ridos skaitiklis TA atstatomas tik automatiškai. Matuoklis atstatomas, jei automobiliu
nesinaudojama keturias valandas arba ilgiau.
Vienetų keitimas
Centriniame ekrane galima pakeisti ridos, greičio
ir kt. vienetus:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
3.
Matavimo vienetai pasirinkite reikiamus
numatytuosius vienetus: Metrinė, Britų arba
JAV.
Vienetai.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PASTABA
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Susijusi informacija
•
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 178)
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 181)
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 118)
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
Kelionės kompiuteryje įrašyta kelionės statistika
rodoma grafiškai centriniame ekrane ir pateikiama ekonomiškesnio važiavimo, kai sunaudojama mažiau degalų, apžvalga.
Programėlių rodinyje atverkite
programėlę Vairavimo
rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
Kiekvienas stulpelis diagramoje
atitinka 1, 10 arba 100 km
arba atitinkamų mylių ridą. Vairuojant stulpeliai
pildomi iš dešinės. Toliausiai dešinėje esantis
stulpelis rodo esamosios atkarpos vertę.
Vidutinės degalų sąnaudos ir bendroji vairavimo
trukmė skaičiuojamos nuo kelionės statistikos
paskutinio nustatymo iš naujo.
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio28.
PASTABA
Važiuojant elektra, kelionės statistikoje gali
būti nurodomos ir degalų sąnaudos, jei veiks
papildomas šildytuvas29.
Degalų ir elektros sąnaudos pateikiamos skirtinguose grafikuose. Elektros sąnaudos – tai „grynosios“ sąnaudos, t. y. suvartota energija minus
stabdant sukaupta energija.
28
29
Iliustracija yra scheminė. Išdėstymas gali būti kitoks, tai priklauso nuo pasirinktų vienetų standarto arba atnaujintos programinės įrangos.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
}}
* Parinktis / priedas. 181
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Kelionės statistikos nuostatos
Nuostatų rodinys
Paspauskite Pageidav., kad
Daugelio automobilio funkcijų Nuostatos ir
informaciją galima valdyti centrinio ekrano nuostatų rodinyje.
•
pakeistumėte grafiko mastelį. Parinkite stulpelių skyrą: 1, 10 arba 100 km/myl.
•
po kiekvienos kelionės iš naujo nustatytumėte duomenis. Atliekama, kai automobilis
paliekamas stovėti ilgiau nei 4 valandas.
•
atstatytumėte esamos kelionės duomenis.
4.
Paspauskite Atgal, kad grįžtumėte atgal į
nuostatų rodinį.
Paspauskite Užverti, kad užvertumėte nuostatų rodinį.
Kaip atverti / užverti ir naršyti nuostatų
rodinį
Nuostatos keitimas
Viršutinis rodinys su mygtuku Nuostatos.
Antrinė nuostatų rodinio kategorija su įvairių tipų nuostatomis (čia pateikiamas daugialypės parinkties mygtukas
ir akutės).
Kelionės statistika, apskaičiuotos vidutinės
sąnaudos ir bendroji važiavimo trukmė visada
atstatomos vienu metu.
Vienetų keitimas
Centriniame ekrane galima pakeisti ridos, degalų
sąnaudų ir kt. vienetus:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
3.
Matavimo vienetai pasirinkite reikiamus
numatytuosius vienetus: Metrinė, Britų arba
JAV.
Vienetai.
Susijusi informacija
•
•
182
Kelionės kompiuteris (p. 178)
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 180)
1.
Norėdami atverti viršutinį rodinį, nuvilkite
centrinio ekrano viršuje esančią kortelę
žemyn.
2.
Paspauskite Nuostatos, kad atvertumėte
nuostatų rodinį.
3.
Paspauskite vieną iš rodomų kategorijų ir vėl
paspausdami peržvelkite antrines kategorijas
bei Nuostatos.
1.
Paspauskite kategorijas ir antrines kategorijas, kad rastumėte reikiamą nuostatą.
2.
Pakeiskite vieną ar kelias nuostatas. Skirtingų tipų nuostatos yra keičiamos įvairiais
būdais (žr. lentelę toliau, kur pateikiamas
kiekvieno tipo aprašymas).
> Pakeitimai įrašomi nedelsiant.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Nuostatų tipai
Yra keli skirtingi nuostatų tipai:
Nuostatos
tipas
Aprašymas
Funkcijos
sužadinimas
Paspaudus tekstą, paleidžia programėlę arba atskirą rodinį, kur
pateikiamos išplėstinės nuostatos (pvz., prisijungimas prie įrenginio su „Bluetooth“).
Akutė
Leidžia pasirinkti nuostatą iš
kelių variantų, paspaudžiant atitinkamą akutę, pvz., pasirinkti sistemos kalbą.
Daugialypės
parinkties
mygtukas
Leidžia parinkti tam tikro reiškinio
lygį, paspaudžiant reikiamą mygtuko dalį, pvz., nurodyti „City
Safety“ jautrumo lygį.
Žymimasis
langelis
Leidžia suaktyvinti / išaktyvinti
funkciją paspaudžiant langelį jai
pažymėti / atžymėti, pvz., nurodyti
automatinio sėdynės šildymo
funkcijos paleidimą.
Nuostatos
tipas
Aprašymas
Slankiklis
Leidžia pasirinkti parametro lygį
intervale, paspaudžiant ir nuvelkant slankiklį, pvz., nurodyti garsumą.
Informacijos rodymas
Tai – ne faktinė nuostata. Pateikia tam tikros informacijos, pvz.,
automobilio identifikavimo
numerį.
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 34)
Nuostatų rodinio kategorijos (p. 183)
Nuostatų rodinio kategorijos
Nuostatų rodinyje yra pagrindinių ir antrinių kategorijų, kuriose surinktos daugelio automobilio
funkcijų nuostatos ir informacija.
Nuostatos suskirstytos į 7 pagrindines kategorijas: My Car, Garsas, Navigacija, Medija, Ryšys,
Klimatas ir Sistema.
Kiekvienoje kategorijoje savo ruožtu yra tam tikras skaičius antrinių kategorijų ir nuostatų
parinkčių. Toliau pateiktose lentelėse pateiktas
pirmasis antrinių kategorijų lygis. Funkcijos arba
srities nuostatų parinktys išsamiau paaiškintos
susijusiame savininko vadovo skirsnyje. Jei tam
tikrų sistemos nuostatų neradote susijusiame
skirsnyje, žr. skirsnį „Sistemos nuostatų keitimas
nuostatų rodinyje“.
Kai kurios nuostatos yra asmeninės: tai reiškia,
kad jas galima įrašyti į Vairuotojo profiliai. Kitos
nuostatos yra visuotinės: tai reiškia, kad su vairuotojo profiliu jos nesiejamos. Toliau pateiktose
lentelėse rasite apžvalgą, informuojančią, ar kategorijos nuostatos yra asmeninės, visuotinės, ar
mišrios.
My Car
Pakategorės
Nustatymai
Ekranai
Asmeninė
IntelliSafe
Mišri
Automob. statymo pagalba
Visuotinė
}}
183
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Pakategorės
Nustatymai
Pakategorės
Nustatymai
Žemėlapis
Asmeninė
Važiavimo režimas/Individualus važiavimo režimas*
Mišri
Žibintai ir apšvietimas
Mišri
Maršrutas ir orientavimas
Asmeninė
Veidrodėliai ir paprastasis
įlipimas
Asmeninė
Eismas
Asmeninė
Mišri
Orientavimas
Asmeninė
Stovėjimo stabdys ir pakaba
Mišri
Sistema
Asmeninė
Sėdynės
Mišri
Priekinio stiklo valytuvas
Mišri
Pakategorės
Nustatymai
Pakaba
Visuotinė
AM/FM radijas
Asmeninė
DAB
Asmeninė
Gracenote®
Asmeninė
Vaizdo įrašas
Asmeninė
Užrakinimas
Garso sistema
184
Navigacija
Pakategorės
Nustatymai
Garso potyris *
Asmeninė
Tonas
Asmeninė
Balansas
Asmeninė
Sistemos garsas
Mišri
Medija
Ryšiai
Pakategorės
Nustatymai
Transporto priemonės „Wi-Fi“
interneto prieigos taškas
Visuotinė
Internetas per autom.
modemą
Visuotinė
Volvo On Call
–
„Volvo“ autoservisų tinklai
Visuotinė
Klimato reguliavimas
Pagrindinėje kategorijoje Klimatas antrinių kategorijų nėra.
Sistema
Pakategorės
Nustatymai
Vairuotojo profilis
Asmeninė
Data ir laikas
–
Sistemos kalba
Asmeninė
Klaviatūros išdėstymai
Visuotinė
Valdymas balsu
Asmeninė
Vienetai
Asmeninė
Pakategorės
Nustatymai
Telefonas
–
Teksto žinutės
–
Bluetooth įrenginiai
–
Laikmena
–
Wi-Fi
Visuotinė
Programinės įrangos atnaujinimai
–
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Pakategorės
Nustatymai
Gamyklinių nuostatų grąžinimas
–
Paslaugos
–
Susijusi informacija
•
•
Nuostatų rodinys (p. 182)
Sistemos nuostatų keitimas nuostatų rodinyje (p. 185)
Sistemos nuostatų keitimas
nuostatų rodinyje
2.
Paspauskite Sistema
Matavimo vienetai.
Nuostatų rodinio kategorijoje Sistema surinktos
bendrosios nuostatos ir informacija apie automobilio sistemas, pvz., kalba ir vienetai.
3.
Pasirinkite vieną iš šių vienetų standartų:
30
Vehicle Identification Number.
• Metrinė – kilometrai, litrai ir laipsniai Celsijaus skalėje.
Sistemos nuostatos, pateikiamos srityse
Vairuotojo profilis, Data ir laikas, Klaviatūros
išdėstymai, Valdymas balsu, Programinės
įrangos atnaujinimai, Gamyklinių nuostatų
grąžinimas, Gamyklinių nust.atkūrimas ir
Paslaugos, aprašomos atitinkamuose automobilio savininko vadovo skirsniuose.
Sistemos kalbos keitimas
Vienetai
• Britų – mylios, galonai ir laipsniai Celsijaus skalėje.
• JAV – mylios, galonai ir laipsniai Faren-
heito skalėje.
> Pakeičiami vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio vienetai.
Atminties informacija
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
2.
3.
Pasirinkite sistemos kalbą. Kalbos, derančios
su valdymo balsu funkcija, turi valdymo balsu
ženklą.
> Pakeičiama vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio kalba.
Paspauskite Sistema Laikmena.
> Parodoma automobilio standžiojo disko
informacija, įskaitant bendrąją talpą, likusią
talpą ir įdiegtų programų naudojamą talpą.
Sistemos kalba.
Transporto priemonės identifikavimo
numerio peržiūra
Sistemos vienetų keitimas
1.
Ilgio ir tūrio vienetų keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema Automobilio
identifikacijos Nr..
> Pateikiamas transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN30).
}}
185
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nuostatų rodinio kategorijos (p. 183)
Vairuotojo profiliai (p. 187)
Laikrodis (p. 111)
Nuostatų atstatymas nuostatų
rodinyje
Nuostatų rodinyje galima iškart atstatyti visas
modifikuotas nuostatas į numatytąsias vertes.
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 50)
Atstatymo tipai
•
•
•
Balso atpažinimo nuostatos (p. 128)
• Gamyklinių nust.atkūrimas – išvalomi visi
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 186)
• Atkurti automobilio nustatymus – atstato-
•
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 547)
• Atkurti asmeninius nustatymus – išvalomi
duomenys ir medija, atstatomos numatytosios nuostatų vertės.
Sistemos naujiniai (p. 550)
mos numatytosios visuotinių nuostatų vertės.
asmeniniai duomenys ir atstatomos numatytosios asmeninių nuostatų vertės.
PASTABA
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
nuostatų grąžinimas.
3.
Pasirinkite reikiamą atstatymo tipą.
> Rodomas iškylantysis langas.
Gamyklinių
Paspauskite OK , kad patvirtintumėte atstatymą.
Atkurti asmeninius nustatymus atveju
atstatymą reikia patvirtinti spaudžiant
Atstatyti aktyviajam profiliui arba Atstatyti
visiems profiliams.
> Pasirinktos nuostatos atstatomos.
Nuostatų rodinyje galimi trijų tipų atstatymai:
Nuostatų atstatymas
186
4.
Susijusi informacija
•
•
•
Sistemos nuostatų keitimas nuostatų rodinyje (p. 185)
Vairuotojo profiliai (p. 187)
Naudotojo duomenų atstatymas pasikeitus
savininkui (p. 192)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vairuotojo profiliai
Daugelį automobilyje parenkamų nuostatų
galima pritaikyti asmeniniams vairuotojo pomėgiams ir įrašyti į vieną arba kelis vairuotojo profilius.
Asmeninės nuostatos automatiškai įrašomos į
aktyvų vairuotojo profilį. Kiekvieną raktelį galima
susieti su vairuotojo profiliu. Naudojant susietą
raktelį, automobilis pritaikomas prie konkretaus
vairuotojo profilio nuostatų.
Kokios nuostatos įrašomos į vairuotojo
profilius?
Jei profilis neužrakintas, daugelis automobilyje
keičiamų nuostatų automatiškai įrašomos į aktyvų
vairuotojo profilį: žr. skirsnį „Vairuotojo profilio
redagavimas“. Automobilyje padarytos nuostatos
gali būti asmeninės arba visuotinės. Į vairuotojo
profilius įrašomos tik asmeninės nuostatos.
Į vairuotojo profilį be kita ko galima įrašyti tokias
nuostatas: ekranų, veidrodėlių, priekinių sėdynių,
navigacijos, garso ir medijos sistemos, kalbos ir
valdymo balsu.
Kai kurios nuostatos, vadinamos visuotinėmis, gali
būti keičiamos, tačiau jos neįrašomos į konkretų
vairuotojo profilį. Visuotinių nuostatų pakeitimai
turi įtakos visiems profiliams.
Visuotinės nuostatos
Perjungiant vairuotojų profilius, visuotinės nuostatos ir parametrai nekeičiami. Jie išlieka tokie
patys, neatsižvelgiant į tai, kuris vairuotojo profilis
buvo aktyvus.
Visuotinių nuostatų pavyzdys – klaviatūros išdėstymo nuostatos. Jei papildomoms kalboms įdiegti
buvo naudojamas vairuotojo profilis X, jos liks
pasiekiamos ir naudojant vairuotojo profilį Y. Klaviatūros išdėstymo nuostatos neįrašomos į konkretų vairuotojo profilį: šios nuostatos yra visuotinės.
Individualūs nustatymai
Jei vairuotojo profilis X buvo naudojamas, pvz.,
centrinio ekrano šviesumui pakeisti, šie pakeitimai
vairuotojo profiliui Y įtakos neturės. Jie įrašomi į
vairuotojo profilį X, nes šviesumo nuostata yra
asmeninė.
Įjungus centrinį ekraną, jo viršuje parodomas
pasirinktas vairuotojo profilis. Kitą kartą atrakinus
automobilį, aktyvinamas paskutinis naudotas vairuotojo profilis. Vis dėlto, jei nuotolinio valdymo
raktelis susietas su vairuotojo profiliu, paleidus
automobilį jis yra pasirenkamas. Žr. „Nuotolinio
valdymo raktelio susiejimas su vairuotojo profiliu“.
Kitą vairuotojo profilį galima pasirinkti dviem
būdais.
Variantai 1:
1.
Įjungę ekraną, palieskite vairuotojo profilio
pavadinimą, rodomą centrinio ekrano viršuje.
> Pateikiamas pasirenkamų vairuotojo profilių sąrašas.
Kaip redaguoti vairuotojo profilį (p. 188)
2.
Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
Nuostatų rodinio kategorijos (p. 183)
3.
Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema
įkelia naujo vairuotojo profilio nuostatas.
Žr. skirsnį „Nuostatų rodinio kategorijos“, kur
rasite papildomos informacijos apie tai, kurios
nuostatos yra asmeninės, o kurios – visuotinės.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo profilio pasirinkimas
Atrakinus automobilį, parenkamas paskutinis
naudotas vairuotojo profilis. Atrakinus automobilį,
galima įjungti kitą vairuotojo profilį.
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 187)
Variantai 2:
1.
Nuvilkite centriniame ekrane esantį viršutinį
rodinį.
2.
Spauskite Profilis.
> Pateikiamas toks pat sąrašas kaip ir
1 parinktyje.
}}
187
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
3.
4.
Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
Kaip redaguoti vairuotojo profilį
Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema
įkelia naujo vairuotojo profilio nuostatas.
Galima pakeisti įvairių automobilyje naudojamų
vairuotojo profilių pavadinimus.
Susijusi informacija
•
•
•
2.
Paspauskite Profilio pavadinimas langelį.
> Atsiranda klaviatūra ir galima pakeisti
pavadinimą. Palieskite
, kad užvertumėte klaviatūrą.
3.
Įrašykite pavadinimo pakeitimą paliesdami
Atgal/Užverti.
> Pavadinimas pakeistas.
Vairuotojo profiliai (p. 187)
Kaip redaguoti vairuotojo profilį (p. 188)
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su vairuotojo profiliu (p. 189)
PASTABA
Profilio pavadinimas negali prasidėti tarpu:
tokiu atveju jis neįrašomas.
Kaip atstatyti nuostatas vairuotojo
profiliuose
Visų tipų vairuotojo profilių pakeitimai atliekami
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje, Nuostatos
Sistema Vairuotojo profiliai.
Kaip pakeisti vairuotojo profilio
pavadinimą
Vairuotojo profilio pavadinimą galima pakeisti pradedant nuo Vairuotojo profilis lango:
1.
188
Spauskite Redaguoti profilį.
> Meniu atsiveria, kai galima redaguoti profilį.
Kai automobilis stovi, galima iš naujo nustatyti
viename ar keliuose vairuotojo profiliuose įrašytas
nuostatas.
PASTABA
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema Gamyklinių
nust.atkūrimas Atkurti asmeninius
nustatymus.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
3.
Pasirinkite Atstatyti aktyviajam profiliui,
Atstatyti visiems profiliams arba Atšaukti
variantą.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 187)
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 186)
•
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 50)
•
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 187)
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas
su vairuotojo profiliu
Įmanoma susieti jūsų raktelį su vairuotojo profiliu.
Vairuotojo profilis kartu visomis nuostatomis bus
automatiškai pasirenkamas kiekvieną kartą, naudojant automobilį su specifiniu nuotolinio valdymo rakteliu.
4.
Nuvilkite žemyn viršutinį rodinį ir palieskite
Nuostatos Sistema Vairuotojo
profiliai Redaguoti profilį.
5.
Pasirinkite Prijungti raktelį, kad susietumėte
profilį su rakteliu. Neįmanoma susieti vairuotojo profilio su kitu, nei dabar automobilį naudojamu rakteliu. Jei automobilyje yra daug
raktelių, bus rodomas pranešimas Aptiktas
daugiau nei vienas raktelis. Norimą
prijungti raktelį padėkite ant atsarginio
skaitytuvo.
Pirmą karą naudojant nuotolinio valdymo raktelį,
jis nėra susietas su jokiu specifiniu vairuotojo
profiliu. Užvedus automobilį, Svečias profilis
automatiškai suaktyvinamas.
Vairuotojo profilį galima pasirinkti rankiniu būdu,
jo nesiejant su rakteliu. Atrakinus automobilį,
aktyvinamas paskutinis buvęs aktyvus vairuotojo
profilis. Kai raktelis susiejamas su vairuotojo profiliu, naudojant tą konkretų raktelį profilio pasirinkti nebereikia.
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su
vairuotojo profiliu
Pirmiausia pasirinkite profilį, kurį norėsite susieti
su rakteliu (jei susietinas profilis dar neaktyvus).
Tada aktyvų profilį galima susieti su rakteliu.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
profiliai.
3.
Pasirinkite pageidaujamą profilį. Svečias
profilio negalima susieti su rakteliu.
Vairuotojo
Atsarginės skaityklės vieta tunelio valdymo pulte.
> Kai rodomas pranešimas Profilis
prijungtas prie raktelio, raktelis ir vairuotojo profilis yra susieti.
6.
Spauskite OK.
> Dabar šis raktelis susietas su vairuotojo
profiliu ir toks bus, kol Prijungti raktelį
langelyje bus uždėta varnelė.
}}
189
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 187)
Kaip redaguoti vairuotojo profilį (p. 188)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Vairuotojo profilio importavimas į
USB arba eksportavimas iš jo.
Asmenines nuostatas, įrašytas į vairuotojų profilius, galima per USB eksportuoti / importuoti į
kitus automobilius.
Norėdami vairuotojo profilį importuoti iš atmintuko arba eksportuoti į jį, atlikite šiuos veiksmus:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
profiliai.
4.
Pasirinkite Importuoti profilį iš
USBEksportuoti profilį į USB.
PASTABA
Kai importuojami arba eksportuojami profiliai,
prie prievado gali būti prijungtas tik vienas
USB atmintukas. Jei bus daugiau nei vienas,
kils pavojus įrašyti profilį į ne tą USB atmintuką arba automobiliui gali nepavykti rasti
importuotino profilio.
Vairuotojo
PASTABA
Į USB atmintinę galima eksportuoti kelis profilius, tačiau vienu metu galima importuoti tik
vieną. Importuotas profilis pakeis automobilio
esamąjį profilį. Profilio pavadinimas pakeičiamas naujuoju.
Svečio profilio negalima nei eksportuoti, nei
importuoti.
5.
Pasirinkite importuotiną / eksportuotiną profilį (-ius).
> Importavus naują profilį, jis pakeičia dabartinį vairuotojo profilį.
6.
Pasirinkite OK.
USB lizdas tuneliniame valdymo pulte.
3.
190
Įkiškite atmintuką į tunelinį valdymo pultą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Jei eksportuoti nepavyksta, tai gali būti dėl šių
priežasčių:
•
•
Atmintukas perpildytas.
Atmintukas neteisingai įkištas arba buvo
ištrauktas eksportavimo metu.
Jei importuoti nepavyksta, tai gali būti dėl šių
priežasčių:
•
Atmintukas neteisingai įkištas arba buvo
ištrauktas importavimo metu.
•
•
Atmintuke nėra įrašyto vairuotojo profilio.
Vairuotojo profilio failas atmintuke sugadintas.
Susijusi informacija
•
Vairuotojo profiliai (p. 187)
Programėlių nuostatų keitimas
Trečiųjų šalių programėlės
Visos automobilio programos yra išvardintos programų rodinyje. Programų nuostatos, kurios
susietos su automobilio įterptinėmis funkcijomis,
gali būti keičiamos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje.
Trečiųjų šalių programėlės nebūna įtrauktos į
automobilio sistemą iš pradžių, tačiau jas galima
parsisiųsti iš Volvo ID. Čia nuostatos visada valdomos programėlės viduje, o ne iš viršutinio rodinio.
Įterptinių funkcijų programėlės –
bazinės programėlės
Susijusi informacija
Programėlės, kurios būna įdiegtos automobilyje iš
pradžių, pvz., FM radijas ir USB, priklauso
„Sensus“ ir yra automobilio įterptinių funkcijų
dalis. Šių programėlių nuostatas galima keisti tiesiogiai centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
•
•
•
Nuostatų rodinys (p. 182)
•
Nuostatų rodinio kategorijos (p. 183)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 41)
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 507)
Kaip pakeisti bazinės programėlės
nuostatas
1. Palieskite programėlę, pvz., FM radijas.
2.
Nuvilkite žemyn viršutinį rodinį.
3.
Spauskite FM radijo nuostatos.
4.
Pagal poreikį pakeiskite nuostatas ir patvirtinkite išrankas.
5.
Paspauskite fizinį pradžios mygtuką arba virtualųjį užvėrimo mygtuką.
Daugelis automobilio pagrindinių programėlių turi
šią kontekstinių nuostatų parinktį, tačiau ne visos.
Žr. skirsnį „Nuostatų rodinio kategorijos“, kur
pateikiama papildomos informacijos apie tai, kaip
keičiamos nuostatos.
191
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Naudotojo duomenų atstatymas
pasikeitus savininkui
Pasikeitus savininkui, naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas reikia atkurti į gamyklines nuostatas.
Automobilio nuostatas galima atstatyti įvairiais
lygiais. Pasikeitus savininkui, atkurkite visus naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas į pradines
gamyklines nuostatas. Keičiant nuosavybės teisę,
svarbu pakeisti Volvo On Call* paslaugos savininką.
Susijusi informacija
192
•
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 186)
•
Volvo ID (p. 24)
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
KLIMATAS
Klimato reguliavimas
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė.
Klimato reguliavimo sistema vėsina arba šildo,
bei sausina orą automobilio salone.
4 zonų klimato kontrolė
Oro kokybė (p. 195)
Klimato kontrolė - jutikliai
Klimato valdymo elementai (p. 198)
Oro paskirstymas (p. 210)
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti klimatą automobilyje.
Stovėjimo klimatas (p. 219)
Jutiklio vieta
Klimato kontrolės sistemos valdymas balsu
(p. 130)
Klimato zonos 4 zonų klimato kontrolės sistemoje.
Drėgmės jutiklis – korpuse, šalia salono galinio vaizdo veidrodėlio.
4 zonų klimato kontrolės sistemoje galima atskirai reguliuoti temperatūrą salono dešinėje ir kairėje pusėje, priekinėse ir galinėse sėdynėse.
Lauko temperatūros jutiklis įrengtas dešiniajame šoniniame veidrodėlyje.
Visos klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos iš centrinio ekrano ir fiziniais mygtukais,
esančiais centriniame valdymo pulte. Funkcijas
galinėse sėdynėse papildomai galima valdyti naudojantis klimato kontrolės skydeliu, įrengtu galinėje tunelinio valdymo pulto dalyje.
Susijusi informacija
•
•
194
•
•
•
•
•
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 194)
Suvokiamoji temperatūra (p. 195)
Salono temperatūros jutiklis – prie fizinių
mygtukų centriniame valdymo pulte.
Saulės jutiklis-viršutinėje prietaisų skydelio
pusėje.
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
KLIMATAS
Interior Air Quality System* taip pat yra oro kokybės jutiklis, kuris įmontuotas klimato kontrolės
sistemos oro tiekimo angoje.
Susijusi informacija
•
•
•
Klimato reguliavimas (p. 194)
Suvokiamoji temperatūra (p. 195)
Interior Air Quality System* (p. 197)
Suvokiamoji temperatūra
Oro kokybė
Klimato kontrolės sistema salone klimatą reguliuoja pagal suvokiamąją, o ne faktinę temperatūrą.
Parinktos salono medžiagos ir oro valymo sistema užtikrina, kad salone būtų palaikoma aukšta
oro kokybė.
Jūsų pasirinktoji temperatūra salone atitinka jūsų
fiziškai suvokiamą temperatūrą, kuriai įtaką daro
tokie veiksniai, kaip lauko temperatūra, oro srauto
greitis, drėgnumas, saulės spinduliai ir kt. automobilio viduje ir išorėje.
Medžiagos salone
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis, nustatantis,
iš kurios pusės saulė šviečia į saloną. Tai reiškia ,
kad temperatūra gali skirtis dešinės ir kairės
pusių oro angose nepaisant to, kad rankenėlėmis
yra nustatyta vienoda abiejų pusių temperatūra.
Susijusi informacija
•
•
•
Klimato reguliavimas (p. 194)
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 194)
Temperatūros reguliavimas (p. 203)
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei astma
sergantiems žmonėms.
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to, dėl jų
saloną lengviau valyti.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės galima
lengvai išimti ir išvalyti.
Salonui valyti naudokite „Volvo“ rekomenduojamas valymo ir automobilio priežiūros priemones.
Oro valymo sistema
Be salono filtro aukštą oro kokybę automobilio
salone papildomai padeda palaikyti modifikacija
„Clean Zone Interior Package“* ir oro kokybės
sistema „Interior Air Quality System“*.
Clean Zone*
Funkcija „Clean Zone“ tikrina, ar patenkintos visos
geros oro kokybės automobilio salone sąlygos.
}}
* Parinktis / priedas. 195
KLIMATAS
||
PASTABA
„Clean Zone“ nereiškia, kad oro kokybė yra
gera: ji tik nurodo, kad patenkintos geros oro
kokybės sąlygos.
Susijusi informacija
Indikatorius matomas klimato rodinyje, centriniame ekrane.
Indikatorius klimato eilutėje matomas, kai klimato rodinys nebūna atvertas.
Jei sąlygos nepatenkintos, tekstas „Clean Zone“
būna baltas. Jei patenkintos visos sąlygos, tekstas pakinta į mėlyną.
Tikrinamos sąlygos:
196
•
Ar uždarytos visos durelės ir bagažinės dangtis.
•
Ar uždaryti visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis*.
•
Ar aktyvinta oro kokybės sistema „Interior Air
Quality System“*.
•
•
Ar aktyvintas ventiliatorius.
•
•
•
•
•
•
Klimato reguliavimas (p. 194)
Automobilio salono filtras (p. 196)
Clean Zone Interior Package* (p. 197)
Automobilio salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną, yra
išvalomas filtro.
Salono filtro keitimas
Norint palaikyti didelį klimato kontrolės sistemos
našumą, būtina reguliariai keisti filtrą. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo“ aptarnavimo programoje. Jei automobilis eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia keisti
dažniau.
Interior Air Quality System* (p. 197)
PASTABA
Automobilio vidaus valymas (p. 587)
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Oro kokybė (p. 195)
Clean Zone Interior Package* (p. 197)
Interior Air Quality System* (p. 197)
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 546)
Ar deaktyvinta oro recirkuliacija.
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
2.
Spauskite Klimatas.
„Clean Zone Interior Package“ (CZIP) susideda
iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį
saloną be alergijas ir astmą sukeliančių
medžiagų.
„Interior Air Quality System“ (IAQS) – tai visiškai
automatinė oro kokybės sistema, atskirianti dujas
ir kietąsias daleles tam, kad į automobilio saloną
patektų kuo mažiau išorinių kvapų ir teršalų.
3.
Pasirinkite Oro kokybės jutiklis, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro kokybės
jutiklį.
Šis paketas apima:
IAQS yra paketo „Clean Zone Interior Package“
(CZIP) dalis. Ji išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono.
•
•
•
•
•
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia, kad
ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį
nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius
iškart pripildo automobilio saloną švaraus oro.
Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia
savaime po kurio laiko arba atidarius vieną iš
automobilio salono durelių. Ventiliatoriaus
veikimo laikas pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri
metai.
Visiškai automatinė oro kokybės sistema
„Interior Air Quality System“ (IAQS).
Susijusi informacija
•
•
•
Oro kokybė (p. 195)
Automobilio salono filtras (p. 196)
Jei oro kokybės jutiklis nustato, kad lauko oras
užterštas, oro tiekimo anga uždaroma ir suaktyvinama oro apytaka.
Susijusi informacija
Oro kokybė (p. 195)
Automobilio salono filtras (p. 196)
Clean Zone Interior Package* (p. 197)
Oro recirkuliacijos suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 210)
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas,
kad automobilio salone būtų geras oras.
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų
stiklai.
Aprasojus langams, reikia įjungti priekinio
stiklo, šoninių ir galinio langų atitirpinimo
funkciją.
Interior Air Quality System* (p. 197)
Oro kokybės jutiklio suaktyvinimas /
išaktyvinimas
Galima nustatyti, ar oro kokybės jutiklis turi būti
suaktyvintas, ar išaktyvintas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
* Parinktis / priedas. 197
KLIMATAS
Klimato valdymo elementai
Klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos iš
centrinio ekrano, fiziniais mygtukais centriniame
valdymo pulte ir per klimato kontrolės skydelį,
įrengtą tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
Klimato valdymo elementų apžvalga
•
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 201)
Klimato valdymo elementai
centriniame ekrane
•
Langų ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 207)
Visas klimato kontrolės funkcijas galima reguliuoti iš klimato kontrolės eilutės ir klimato kontrolės rodinio centriniame ekrane.
Klimato kontrolės eilutė
Dažniausiai naudojamas klimato kontrolės funkcijas galima reguliuoti iš klimato kontrolės eilutės.
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane.
Atitirpinimo mygtukai centriniame valdymo
pulte.
Vairuotojo ir keleivio pusės temperatūros valdymo elementai.
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje.
Šildomos* bei vėdinamos* vairuotojo ir priekinės keleivio sėdynės bei šildomo vairo* valdymo elementai.
Susijusi informacija
•
•
198
Klimato reguliavimas (p. 194)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Mygtukas klimato kontrolės rodiniui pasiekti.
Ant mygtuko esantis grafinis piešinys rodo
suaktyvintas klimato kontrolės nuostatas.
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Klimato kontrolės rodinys
Priekinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo elementai.
Vieną kartą paspaudus vidurinį mygtuką klimato
kontrolės eilutėje, suteikiama prieiga prie klimato
kontrolės rodinio. Klimato kontrolės rodinys padalintas į Pagrindinis klimatas, Klimatas
galinėje dalyje ir Stovėjimo klimatas korteles.
Kortelės keičiamos perbraukiant kairėn / dešinėn
arba paspaudžiant atitinkamą antraštę.
AUTO – automatinis klimato reguliavimas.
Pagrindinės klimato kontrolės funkcijos
Be klimato kontrolės eilutėje esančių funkcijų,
Pagrindinis klimatas kortelėje taip pat galima
reguliuoti kitas pagrindines klimato funkcijas.
Max, Elektrinis, Galinis – langų ir šoninių
veidrodėlių atitirpinimo funkcijos valdymo elementai.
Kondic. – oro kondicionieriaus valdymo elementai.
Recirk. – oro recirkuliacijos valdymo elementai.
Oro paskirstymo funkcijos valdymo elementai.
}}
199
KLIMATAS
||
Galinių sėdynių klimato kontrolė
Visos galinių sėdynių klimato kontrolės funkcijos
gali būti reguliuojamos Klimatas galinėje dalyje
kortelėje.
ventiliatoriaus valdymo elementai, antroji
sėdynių eilė.
•
Vairo šildymo funkcijos suaktyvinimas/išaktyvinimas* (p. 218)
Oro tiekimas tik 3-ios eilės sėdynėms –
galinės sėdynės, trečiosios sėdynių eilės* klimato funkcijos valdymo elementai.
•
Stovėjimo klimatas (p. 219)
Temperatūros galinėse sėdynėse valdymo
elementai.
Šildomos galinės sėdynės valdymo elementai*.
Stovėjimo klimatas
Automobilio stovėjimo klimatas gali būti reguliuojamas Stovėjimo klimatas kortelėje.
Susijusi informacija
•
•
Klimatas antrosios eilės sėdynėse – galinės sėdynės, antrosios sėdynių eilės klimato
funkcijos valdymo elementai. Galinių sėdynių
•
Oro kondicionieriaus suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 202)
•
Oro recirkuliacijos suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 210)
•
•
•
•
•
Oro paskirstymo keitimas (p. 211)
•
200
Klimato valdymo elementai (p. 198)
Langų ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 207)
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas (p. 205)
Automatinis klimato reguliavimas (p. 201)
Temperatūros reguliavimas (p. 203)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 216)
Sėdynių vėdinimo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 217)
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Klimato valdymo elementai tunelinio
valdymo pulto galinėje dalyje
Galinių sėdynių klimato kontrolės funkcijos reguliuojamos iš klimato kontrolės valdymo skydelio,
esančio tunelinio valdymo pulto gale.
Automatinis klimato reguliavimas
2.
Trumpai arba ilgai spauskite AUTO.
Jei klimato kontrolės sistema yra su automatinio
reguliavimo funkcija, ši sistema reguliuoja keletą
klimato funkcijų automatiškai.
Temperatūra ir ventiliatoriaus lygis keičiami
atsižvelgiant į tai, ar spaudžiama trumpai, ar
ilgai:
Automatinio reguliavimo funkcija automatiškai
reguliuoja oro recirkuliaciją, oro kondicionierių ir
oro paskirstymą.
•
Trumpu paspaudimu grąžinamos ankstesnės automatiškai reguliuojamos klimato
kontrolės sistemos nuostatos.
•
Ilgas paspaudimas – įjungiamos numatytosios nuostatos: 22 °C / 72 °F ir 3 lygis
(2 lygis galinėse sėdynėse).
> Klimato automatinio reguliavimo funkcija
suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas
įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Šildomos galinės sėdynės valdymo elementai*.
Galinių sėdynių ventiliatoriaus valdymo elementai.
Temperatūros galinėse sėdynėse valdymo
elementai.
Automatinio reguliavimo mygtukas klimato kontrolės
rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 198)
Sėdynių šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 216)
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas (p. 205)
Temperatūros reguliavimas (p. 203)
* Parinktis / priedas. 201
KLIMATAS
Oro kondicionieriaus
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir sausina įtraukiamą orą.
PASTABA
2.
Kad oro kondicionierius veiktų optimaliai,
uždarykite visus šoninius langus ir panoraminį
stoglangį*.
Pagrindinio oro kondicionieriaus
suaktyvinimas / išaktyvinimas
PASTABA
PASTABA
Jei deaktyvinta pagrindinė oro kondicionieriaus funkcija arba antrosios eilės sėdynių oro
kondicionieriaus funkcija, trečiosios eilės
sėdynėse oro kondicionieriaus įjungti neleidžiama.
Kai ventiliatoriaus valdymo elementas yra
padėtyje Off, oro kondicionieriaus suaktyvinti
neįmanoma.
Trečiosios sėdynių eilės oro
kondicionavimo aktyvinimas /
deaktyvinimas*
Spauskite Oro tiekimas tik 3-ios eilės
sėdynėms.
> Oro kondicionierius suaktyvinamas / išaktyvinamas ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Oro kondicionieriaus mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Spauskite Kondic..
> Oro kondicionierius suaktyvinamas / išaktyvinamas ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Aktyvinus oro kondicionierių, klimato kontrolės sistema pagal poreikį automatiškai
ima valdyti įjungimo ir išjungimo funkcijas.
202
Oro kondicionieriaus mygtukas kortelėje Klimatas
galinėje dalyje klimato kontrolės rodinyje.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane ir
pasirinkite kortelę Klimatas galinėje dalyje.
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Temperatūros reguliavimas
Temperatūros sinchronizavimas
Temperatūrą galima nustatyti atskirai kairiajai bei
dešiniajai pusėms ir atskirai priekinėms bei galinėms sėdynėms.
Temperatūros reguliavimas priekinėse
sėdynėse
Temperatūros valdymo elementas.
2.
Temperatūra reguliuojama taip:
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą arba
Sinchronizavimo mygtukas tarp vairuotojo pusės temperatūros valdymo elementų.
1.
Paspauskite centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje esantį vairuotojo pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
2.
Spauskite Sinchronizuoti temperatūrą .
> Visų automobilio zonų temperatūra sinchronizuojama su vairuotojo pusės temperatūra ir šalia temperatūros reguliavimo
mygtuko parodomas sinchronizavimo
ženklas.
•
Temperatūros mygtukai klimato kontrolės eilutėje.
1.
Centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje
paspauskite kairiosios arba dešiniosios
pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
paspauskite +/− , kad padidintumėte arba
sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra.
Sinchronizavimą galimą sustabdyti paspaudus
Sinchronizuoti temperatūrą arba pakeitus
keleivio pusės arba galinių sėdynių temperatūros
nuostatas.
}}
203
KLIMATAS
||
Temperatūros reguliavimas galinėse
sėdynėse
Iš galinės sėdynės
Iš priekinės sėdynės
Temperatūros valdymo elementas.
3.
Oro temperatūros mygtukai klimato kontrolės rodinio
kortelėje Klimatas galinėje dalyje.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane ir
pasirinkite kortelę Klimatas galinėje dalyje.
2.
Paspauskite kairiosios arba dešiniosios
pusės temperatūros reguliavimo mygtuką,
kad atidarytumėte valdymo elementą.
Temperatūra reguliuojama taip:
•
•
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą
paspauskite +/− , kad padidintumėte arba
sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra.
Temperatūros valdymo elementas klimato kontrolės valdymo skydelyje, tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
–
Paspauskite tunelinio valdymo pulto klimato
kontrolės skydelio kairiuosius arba dešiniuosius mygtukus < /> , kad laipsniškai sumažintumėte / padidintumėte temperatūrą.
> Temperatūra pakinta ir klimato kontrolės
valdymo skydelio ekrane parodoma nustatyta temperatūra.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą
už faktinę norimą temperatūrą.
204
KLIMATAS
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 198)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
•
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 201)
•
Suvokiamoji temperatūra (p. 195)
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
Galima nustatyti vieną iš penkių skirtingų automatinių ventiliatoriaus intensyvumo lygių, taip
pat – Off ir Max. Ventiliatoriaus lygį galima
nustatyti atskirai priekinėms ir galinėms sėdynėms.
SVARBU
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, gali imti rasoti
langai.
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį
– Off,1-5 arba Max.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
}}
205
KLIMATAS
||
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
galinėse sėdynėse
Iš galinės sėdynės
PASTABA
Klimato kontrolės sistema automatiškai pritaiko pasirinkto ventiliatoriaus lygio oro srautą
pagal poreikius: tai reiškia, kad ventiliatoriaus
sukimosi greitis gali kisti, nors ventiliatoriaus
lygis išliks toks pat.
Iš priekinės sėdynės
Susijusi informacija
Ventiliatoriaus valdymo elementai klimato kontrolės valdymo skydelyje, tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai kortelėje Klimatas
galinėje dalyje klimato kontrolės rodinyje.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane ir
pasirinkite kortelę Klimatas galinėje dalyje.
2.
Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį
– 1-5.
Antrosios ir trečiosios sėdynių eilių* ventiliatoriaus lygį galima išjungti paspaudus
Klimatas antrosios eilės sėdynėse.
–
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
•
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 201)
Tunelinio valdymo pulto klimato kontrolės
skydelyje pasirinkite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį: Off arba 1-5.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
PASTABA
Ventiliatoriaus lygio galinėje sėdynėje negalima nustatyti, jei ventiliatoriaus lygis priekinėse sėdynėse nustatytas į padėtį Off.
Trečiosios sėdynių eilės ventiliatoriaus lygis
toks pats, kaip ir antrosios sėdynių eilės,
tačiau jį galima išaktyvinti atskirai, paspaudus
Oro tiekimas tik 3-ios eilės sėdynėms.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
206
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Langų ir šoninių veidrodėlių
atitirpinimo funkcijos aktyvinimas /
deaktyvinimas
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo funkcija:
–
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo langų
bei šoninių veidrodėlių, naudojama triguba maksimalaus atitirpinimo funkcija, šildanti priekinį
stiklą* ir galinį langą bei šoninius veidrodėlius.
•
•
Suaktyvintas šildomas priekinis stiklas
Suaktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
•
Išaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus
atitirpinimo funkcija suaktyvinami / išaktyvinami, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
Iš fizinių mygtukų centriniame valdymo
pulte
Centriniame valdymo pulte yra fiziniai mygtukai,
kuriais greitai pasiekiama atitirpinimo funkcija.
Jei priekinis stiklas* šildomas, maksimalaus atitirpinimo funkciją galima suaktyvinti atskirai iš klimato kontrolės rodinio centriniame ekrane.
Paspauskite mygtuką (1) kelis kartus, kad
įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
Fiziniai mygtukai centriniame valdymo pulte.
PASTABA
Šildomo priekinio stiklo* ir maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtukas.
Maksimali atitirpinimo funkcija paleidžiama su
tam tikra delsa, kad staigiai nepadidėtų ventiliatoriaus lygis, jei šildomo priekinio stiklo
funkcija išaktyvinama dviem greitais mygtuko
paspaudimais.
Šildomo galinio lango ir šoninių veidrodėlių
mygtukas.
Automobiliai be šildomo priekinio stiklo funkcijos:
–
Spauskite mygtuką (1).
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Galinio lango ir ant durų esančių veidrodėlių šildikliai:
–
Spauskite mygtuką (2).
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir
mygtukas įsijungia / išsijungia.
}}
* Parinktis / priedas. 207
KLIMATAS
||
Iš klimato kontrolės rodinio centriniame
ekrane
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas
2.
Spauskite Max.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Šildomo priekinio stiklo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Maksimalaus atitirpinimo funkcija išaktyvina automatinį klimato ir oro cirkuliacijos
reguliavimą, suaktyvina oro kondicionierių
ir pakeičia ventiliatoriaus lygį į 5, o temperatūrą – į HI.
Išaktyvinus maksimalaus atitirpinimo funkciją, klimato kontrolės sistema grąžina
ankstesnes nuostatas.
PASTABA
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtukas klimato
kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Pakeitus ventiliatoriaus lygį į 5, padidėja
triukšmas.
Šildomo priekinio stiklo mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Spauskite Elektrinis.
> Šildomo priekinio stiklo funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio stiklo
šone nėra šildomos elektra, todėl jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
208
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
PASTABA
2.
Priekinio stiklo šildymo funkcija gali turėti
įtakos siųstuvų-imtuvų ir kitos ryšių įrangos
veikimui.
PASTABA
Jei, funkcijai „Start/Stop“ automatiškai išjungus variklį, įjungiama priekinio stiklo šildymo
funkcija, variklis automatiškai vėl užvedamas.
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Šildomo galinio lango ir šoninių veidrodėlių mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Spauskite Galinis.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
funkcija suaktyvinama / išaktyvinama ir
mygtukas įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 198)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Langų šildymo automatinio paleidimo
aktyvinimas / deaktyvinimas
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti suaktyvinta / išaktyvinta priekinio stiklo* ir galinio
lango bei šoninių veidrodėlių automatinio šildymo
paleidimo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, kilus priekinio stiklo / lango apledėjimo ar aprasojimo pavojui šildyti pradedama
automatiškai. Šildymas automatiškai išjungiamas,
kai priekinis stiklas / langas pakankamai pašildomas ir ledas nutirpsta arba aprasojimas dingsta.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Automatinis priekinio stiklo
šildytuvas, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte priekinio stiklo šildymo automatinio
paleidimo funkciją.
Pasirinkite Automatinis galinio lango
šildytuvas, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
automatinio paleidimo funkciją.
* Parinktis / priedas. 209
KLIMATAS
Oro recirkuliacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas
PASTABA
Kai suaktyvintas maksimalus atitirpinimo funkcijos lygis, oro recirkuliacijos įjungti
neįmanoma.
Oro recirkuliacija neleidžia į saloną patekti blogam kvapui, išmetamosioms dujoms ir pan., nes
neimama oro iš lauko.
Oro paskirstymas
Klimato kontrolės sistema paskirsto įtraukiamą
orą pro kelias salono ventiliacines angas.
Oro paskirstymo apžvalga
Oro recirkuliacijos laikmačio
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Galima nustatyti, ar turi būti suaktyvintas / išaktyvintas oro recirkuliacijos laikmatis. Suaktyvinus
laikmatį, oro recirkuliacija automatiškai išjungiama
praėjus 20 minučių.
1.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Recirkuliacijos laikmatis, kad
suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro recirkuliacijos laikmatį.
Oro recirkuliacijos mygtukas klimato kontrolės rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Spauskite Recirk..
> Oro recirkuliacija suaktyvinama / išaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
210
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Oro paskirstymas salone su 4 zonų klimato kontrolės
sistema.
Automatinis ir rankinis oro
paskirstymas
Kai klimatas reguliuojamas automatiškai, oras taip
pat paskirstomas automatiškai. Jei reikia, oro
paskirstymą galima kontroliuoti rankiniu būdu.
Reguliuojamos ventiliacinės angos
Salone yra 8 arba 10* reguliuojamų oro ventiliacinių angų (atsižvelgiant į sėdynių skaičių).
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
•
•
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 214)
Oro paskirstymo keitimas
Automatinis klimato reguliavimas (p. 201)
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu
būdu.
Reguliuojamų oro ventiliacinių angų vietos salone.
Penkiaviečiame automobilyje: keturios prietaisų skydelyje, dvi tunelinio valdymo pulto
gale ir po vieną abiejuose durelių statramsčiuose, tarp priekinių ir galinių durelių.
Oro paskirstymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
Oro paskirstymas – priekinio stiklo atitirpinimo funkcijos ventiliacijos angos
Septynviečiame automobilyje – po vieną
papildomą angą kiekviename statramstyje už
galinių durelių.
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos prietaisų skydelyje ir centriniame valdymo pulte
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti jautrūs
oro srautams ir skersvėjams.
Susijusi informacija
•
•
•
Klimato reguliavimas (p. 194)
Oro paskirstymo keitimas (p. 211)
Ventiliacinių angų atidarymas / uždarymas ir
nukreipimas (p. 212)
1.
2.
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos grindyse
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
Paspauskite vieną ar kelis oro paskirstymo
mygtukus, kad paleistumėte / nutrauktumėte
atitinkamą oro srautą.
> Oro paskirstymas pakinta ir mygtukai
įsijungia / išsijungia.
}}
211
KLIMATAS
||
Oro paskirstymas (p. 210)
Ventiliacinių angų atidarymas /
uždarymas ir nukreipimas
Ventiliacinių angų atidarymas / uždarymas ir
nukreipimas (p. 212)
Kai kurias salono ventiliacines angas galima atskirai atidaryti, uždaryti ir nukreipti.
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 214)
Nukreipus durelių statramsčių ir prietaisų skydelio
išorines ventiliacines angas į šoninius langus,
galima pašalinti nuo jų miglą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Ventiliacinių angų atidarymas /
uždarymas
Nukreipus durelių statramsčių ventiliacines angas
vidun, kai lauke karšta salone galima suformuoti
komfortišką aplinką.
Ortakio reguliavimo ratukas1.
–
Norėdami atidaryti arba uždaryti oro srautą iš
angos, sukite šį reguliavimo ratuką.
Kuo ilgesnės baltos linijos matomos ant
reguliavimo ratuko, tuo didesnis oro srautas.
1
212
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio – angų dizainas skiriasi priklausomai nuo vietos.
KLIMATAS
Ventiliacinių angų nukreipimas
Ortakio svirtelė1.
–
Pastumkite svirtelę į šoną / vertikaliai, kad
nukreiptumėte oro srautą iš angos.
Susijusi informacija
•
•
•
1
Oro paskirstymas (p. 210)
Oro paskirstymo keitimas (p. 211)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 214)
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio – angų dizainas skiriasi priklausomai nuo vietos.
213
KLIMATAS
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu
būdu. Galima nustatyti toliau nurodytas parinktis.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Jei esant rankiniam režimui visi oro paskirstymo mygtukai nėra pasirinkti, klimato kontrolės sistema grąžinama į automatiškai reguliuojamos klimato funkciją.
214
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Neleidžia aprasoti ir apledėti langams, kai lauke šalta ir
drėgna (norint tai pasiekti, ventiliatoriaus lygis neturi būti
žemas).
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje. Iš kitų ortakių nuolat
teka šiek tiek oro.
Užtikrina veiksmingą vėsinimą esant karštam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prie grindų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Šildo arba vėsina grindis.
KLIMATAS
Oro paskirstymas
Paskirtis
Pagrindinis oro srautas nukreipiamas iš atitirpinimo funkcijos ventiliacijos
angų ir prietaisų skydelio ventiliacijos angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą esant karštam ir sausam
orui.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių ir ortakių prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą ir apsaugo nuo rasojimo
esant šaltam arba drėgnam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje ir prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą šviečiant saulei, kai lauke
žema temperatūra.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių, ortakių prietaisų skydelyje ir prie
grindų.
Automobilio salone užtikrina subalansuotą komfortą.
Susijusi informacija
•
•
Oro paskirstymas (p. 210)
•
Ventiliacinių angų atidarymas / uždarymas ir
nukreipimas (p. 212)
•
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Oro paskirstymo keitimas (p. 211)
215
KLIMATAS
Sėdynių šildymo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
2.
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo ir keleivių komfortas.
Priekinės sėdynės šildymo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių: Išj.,
Aukštas, Vidutiniškai arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Iš galinės sėdynės
Galinės sėdynės šildymo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Iš priekinės sėdynės
Sėdynės šildymo indikacija ir valdymo elementai klimato
kontrolės skydelyje, įrengtame tunelinio valdymo pulto
galinėje dalyje.
–
Vairo ir sėdynių mygtukai klimato kontrolės eilutėje.
1.
216
Centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje
paspauskite vairo ir sėdynės kairiosios arba
dešiniosios pusės mygtuką, kad atvertumėte
sėdynės ir vairo valdymo elementus.
Šildomų sėdynių mygtukai Klimatas galinėje dalyje
grupėje klimato kontrolės rodinyje.
1.
Jei automobilyje nėra vėdinamų sėdynių ar
šildomo vairo, šildomų sėdynių mygtukas
pasiekiamas tiesiogiai klimato kontrolės eilutėje.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane ir
pasirinkite kortelę Klimatas galinėje dalyje.
2.
Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių: Išj.,
Aukštas, Vidutiniškai arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Kelis kartus paspauskite šildomų sėdynių
mygtukų, esančių tunelinio valdymo pulto klimato kontrolės skyde, kairę arba dešinę
puses, kad pasirinktumėte vieną iš keturių
lygių: Išj., Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir klimato kontrolės valdymo
skydelio ekrane parodomas nustatytas
lygis.
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Sėdynių šildymo automatinio įjungimo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Sėdynių vėdinimo funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti suaktyvinta sėdynių šildymo automatinio paleidimo
funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją,
šildymas prasidės, kai lauke nukris temperatūra.
Sėdynes galima vėdinti, pvz., norint pašalinti
drėgmę iš drabužių.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Prie Vairuot. sėdynės automatinio šild.
lygis ir Keleivio sėdynės automatinio
šild. lygis pasirinkite Išj., Žemas,
Vidutiniškai arba Aukštas, kad suaktyvintumėte/išaktyvintumėte automatinę vairuotojo
ir keleivio sėdynių šildymo įjungimo funkciją ir
pasirinktumėte šildymo stiprumą.
Priekinės sėdynės vėdinimo funkcijos
aktyvinimas / deaktyvinimas*
Vėdinimo sistemą sudaro priekinių sėdynių ir
atramų ventiliatoriai, traukiantys orą per sėdynių
apmušalus. Vėdinimo poveikis padidėja, kai kuo
vėsesnis oras patenka į keleivių saloną. Sistemą
galima suaktyvinti veikiant varikliui, ji įvertina
sėdynių temperatūrą, saulės apšvietimą ir lauko
temperatūrą.
Vairo ir sėdynių mygtukai klimato kontrolės eilutėje.
1.
Susijusi informacija
•
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 198)
Jei automobilyje nėra šildomų sėdynių ar šildomo vairo, vėdinamų sėdynių mygtukas
pasiekiamas tiesiogiai klimato kontrolės eilutėje.
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 201)
Centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje
paspauskite vairo ir sėdynės kairiosios arba
dešiniosios pusės mygtuką, kad atvertumėte
sėdynės ir vairo valdymo elementus.
2.
Paspaudinėkite vėdinamų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių: Išj.,
Aukštas, Vidutiniškai arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
}}
* Parinktis / priedas. 217
KLIMATAS
||
PASTABA
Skersvėjams jautrūs žmonės turi atsargiai
naudoti sėdynių ventiliacijos funkciją. Lygis
Žemas rekomenduojamas ilgalaikiam naudojimui.
Vairo šildymo funkcijos
suaktyvinimas/išaktyvinimas*
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo komfortas.
Vairo šildymo funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas
SVARBU
Susijusi informacija
Vairo šildymo automatinio įjungimo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Klimato valdymo elementai (p. 198)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Prie Vairo automatinio šildymo lygis pasirinkite Išj.,Žemas,Vidutiniškai arba
Aukštas, kad suaktyvintumėte/išaktyvintumėte automatinę vairo šildymo įjungimo funkciją ir pasirinktumėte šildymo stiprumą.
Vairo ir sėdynių mygtukai klimato kontrolės eilutėje.
1.
Centrinio ekrano klimato kontrolės eilutėje
paspauskite vairuotojo pusės vairo ir sėdynės
mygtuką, kad atvertumėte sėdynės ir vairo
valdymo elementus.
Jei automobilyje nėra šildomų arba vėdinamų
sėdynių, šildomo vairo mygtukas pasiekiamas
tiesiogiai klimato kontrolės eilutėje.
218
Paspaudinėkite šildomo vairo mygtuką, kad
pasirinktumėte vieną iš keturių lygių: Išj.,
Aukštas, Vidutiniškai arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti suaktyvinta vairo šildymo automatinio paleidimo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, šildymas prasidės, kai lauke nukris temperatūra.
Jei salone per žema temperatūra, sėdynių
vėdinimo funkcija neįjungiama. Tuo siekiama
neperšaldyti sėdynėje sėdinčio keleivio.
•
•
2.
Susijusi informacija
•
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 198)
Klimato valdymo elementai centriniame
ekrane (p. 198)
Vairas (p. 145)
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Stovėjimo klimatas
Paruošimas
Automobilio salono klimatą galima paruošti arba
palaikyti kol automobilis stovi.
Atlikus automobilio paruošimo procedūrą prieš
važiavimą, lėtėja dėvėjimasis ir sumažinamas
energijos poreikis kelionės metu.
Paruošimą galima įjungti tiesiogiai arba nustatyti
laikmačio pagalba.
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos kelios
sistemos:
Paruošimo ir klimato komforto palaikymo funkcijos valdomos iš klimato kontrolės rodinio kortelės Stovėjimo
klimatas.
2
Taikoma elektriniam šildytuvui.
•
Esant šaltam orui, variklio šildiklis pašildo
automobilio saloną, kol pasiekiama komforto
temperatūra.
•
Esant karštam orui, ventiliatorius atvėsina
automobilio saloną iki esamos lauko temperatūros.
•
Kai lauke karšta, oro kondicionierius atvėsina
automobilio saloną iki komfortiškos temperatūros.
•
Galima pasirinkti šildomojo vairo ir šildomųjų
vairuotojo bei keleivių sėdynių aktyvinimo
funkciją.
•
Šildomojo priekinio stiklo, galinio lango ir
šoninių veidrodėlių funkcijos aktyvinamos
automatiškai, pagal poreikį.
Paruošimo metu, kai lauke karšta, po mašina gali
prilašėti oro kondicionavimo sistemos kondensato. Tai yra normalu.
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie maitinimo lizdo2. Jei įkrovimo
stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus
reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo
funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie maitinimo lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
PASTABA
Ruošiant automobilio saloną, automobilis siekia komfortiškos temperatūros, o ne klimato
kontrolės sistemoje nustatytos temperatūros.
Komfortiško klimato palaikymas
Klimatą automobilio salone galima palaikyti, kai
automobilis stovi, pvz., jei reikia išjungti variklį, bet
vairuotojas arba keleivis (-iai) nori pasilikti automobilyje ir pageidauja, kad būtų palaikomas komfortiškas klimatas.
Komfortiško klimato palaikymo funkciją galima
įjungti tik tiesiogiai.
}}
219
KLIMATAS
||
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos kelios
sistemos:
Paruošimo paleidimas /
sustabdymas
•
Esant šaltam orui, variklio likutinė šiluma
sušildo automobilio saloną iki komfortiškos
temperatūros.
•
Esant karštam orui, ventiliatorius atvėsina
automobilio saloną iki esamos lauko temperatūros.
Naudojant paruošimo funkciją, salonas pašildomas arba atvėsinamas prieš važiuojant. Šią funkciją galima įjungti tiesiogiai iš centrinio ekrano
arba mobiliojo telefono.
Paleidimas / sustabdymas iš centrinio
ekrano
PASTABA
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas,
kad be reikalo nebūtų naudojama perteklinė
šiluma. Šia funkcija siekiama palaikyti klimato
komfortą, kai vairuotojas ar keleiviai lieka
automobilyje.
Sėdynių ir vairo šildymo langeliai klimato kontrolės rodinio kortelėje Stovėjimo klimatas.
Susijusi informacija
•
•
220
Klimato reguliavimas (p. 194)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 220)
•
•
Paruošimo laikmatis (p. 222)
•
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir pranešimai (p. 226)
•
•
Šildytuvas (p. 228)
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos įjungimas / išjungimas (p. 225)
Stovėjimo šildytuvas (p. 229)
Paruošimo mygtukas klimato kontrolės rodinio kortelėje
Stovėjimo klimatas.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Pasirinkite, ar sėdynių ir vairo šildymas turi
būti suaktyvintas paruošimo metu, pažymėdami langelius arba nuimdami nuo jų žymą.
4.
Spauskite Paruošimas.
> Paruošimo funkcija įjungiama / išjungiama, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
KLIMATAS
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie maitinimo lizdo3. Jei įkrovimo
stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus
reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo
funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie maitinimo lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
PASTABA
Kai vyksta išankstinis salono parengimas,
automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos4:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Susijusi informacija
•
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 219)
Paruošimo laikmatis (p. 222)
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos įjungimas / išjungimas (p. 225)
•
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir pranešimai (p. 226)
•
Šildytuvas (p. 228)
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Paleidimas iš programėlės*
Paruošimo funkciją galima įjungti ir informaciją
apie pasirinktąsias nuostatas galima valdyti iš
įrenginio, kuriame yra „Volvo On Call“* programėlė. Paruošimo funkcija pašildo arba atvėsina
automobilio saloną (naudodama oro kondicionierių) iki komfortiškos temperatūros.
Automobilio saloną galima paruošti ir naudojant
variklio nuotolinio užvedimo funkciją („Engine
Remote Start“ – ERS)5, per „Volvo On Call“* programėlę.
3
4
5
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Kai kurie automobilio modeliai ir rinkos.
* Parinktis / priedas. 221
KLIMATAS
Paruošimo laikmatis
Laikmatį galima nustatyti taip, kad paruošimo
procedūra baigtųsi iš anksto apibrėžtu laiku.
Laikmatyje gali būti iki 8 skirtingų nuostatų, kuriomis įrašomi šie dalykai:
•
•
•
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir pranešimai (p. 226)
Paruošimo laikmačio nustatymas
Paruošimo laikmačiu galima pasirinkti iki 8 laiko
nuostatų.
Kaip pridėti laiko nuostatą
Laikas vieną dieną
Pasikartojantis arba nepasikartojantis laikas
vieną ar kelias dienas per savaitę.
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie maitinimo lizdo6. Jei įkrovimo
stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus
reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo
funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie maitinimo lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
6
222
Stovėjimo klimatas (p. 219)
Paruošimo laikmačio nustatymas (p. 222)
Paruošimo laikmačio suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 224)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 220)
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Mygtukas, kuriuo pridedama laiko nuostata Stovėjimo
klimatas kortelėje klimato rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
KLIMATAS
3.
Spauskite Įtraukti laikmatį.
> Rodomas iškylantysis langas.
7.
PASTABA
Jei jau yra įvesta 8 laikmačio nuostatų, papildomos laikmačio nuostatos įtraukti neleidžiama. Jei norite įtraukti naują, panaikinkite
esamą laiko nuostatą.
4.
Norėdami laikmačiu nustatyti vieną datą,
paspauskite Data.
Norėdami laikmačiu nustatyti vieną ar kelias
savaitės dienas, paspauskite Dienos.
Naudodami Data: Pasirinkite paruošimo
datą, slinkdami rodyklėmis datų sąrašu.
Naudodami Dienos: Pasirinkite paruošimo
savaitės dienas, paspausdami savaitės dienų
mygtukus.
6.
7
Slinkdami rodyklėmis, nustatykite laiką, kada
paruošimas turi baigtis.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
4.
Redaguokite laiko nuostatą taip pat, kaip
aprašyta ankstesniame skyrelyje „Kaip pridėti
laiko nuostatą“.
Kaip pašalinti laiko nuostatą
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos7:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Naudodami Dienos: Suaktyvinkite / išaktyvinkite pakartojimą, pažymėdami Kartoti kas
sav. langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
5.
Norėdami pridėti laiko nuostatą, spauskite
Patvirtinti.
> Laiko nuostata pridedama prie sąrašo ir
suaktyvinama.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Laiko nuostatos redagavimas
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Paspauskite laiko nuostatą, kuri bus keičiama.
> Rodomas iškylantysis langas.
Mygtukas, kuriuo redaguojamas sąrašas/pašalinama
laiko nuostata kortelėje Stovėjimo klimatas klimato
rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Spauskite Redaguoti sąrašą.
4.
Paspauskite šalinimo piktogramą sąrašo
dešinėje.
> Vietoj piktogramos atsiranda Naikinti
tekstas.
}}
223
KLIMATAS
||
5.
Patvirtinkite paspausdami Naikinti.
> Laiko nuostata pašalinta iš sąrašo.
Susijusi informacija
•
•
Paruošimo laikmatis (p. 222)
•
Šildytuvas (p. 228)
Paruošimo laikmačio
suaktyvinimas / išaktyvinimas
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos8:
Paruošimo laikmačio laiko nuostatą galima suaktyvinti arba išaktyvinti pagal poreikį.
Paruošimo laikmačio suaktyvinimas / išaktyvinimas (p. 224)
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Laikmačio mygtukai klimato kontrolės rodinio kortelėje
Stovėjimo klimatas.
1.
8
224
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Laiko nuostata suaktyvinama / išaktyvinama
paspaudus laikmačio mygtuką dešinėje nuostatos pusėje.
> Laiko nuostata suaktyvinama / išaktyvinama, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
Susijusi informacija
•
•
•
Paruošimo laikmatis (p. 222)
Paruošimo laikmačio nustatymas (p. 222)
Šildytuvas (p. 228)
KLIMATAS
Komfortiško klimato palaikymo
funkcijos įjungimas / išjungimas
PASTABA
Jei nepakanka variklio šilumos automobilio
salono temperatūrai palaikyti arba jei lauko
temperatūra siekia maždaug 20 °C, klimato
komforto išlaikymo funkcijos įjungti nepavyks.
Komfortiško klimato palaikymo funkcija palaiko
klimatą salone po važiavimo. Šią funkciją galima
įjungti tiesiogiai iš centrinio ekrano.
PASTABA
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas,
kad be reikalo nebūtų naudojama perteklinė
šiluma. Šia funkcija siekiama palaikyti klimato
komfortą, kai vairuotojas ar keleiviai lieka
automobilyje.
Susijusi informacija
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos mygtukas klimato kontrolės rodinio kortelėje Stovėjimo klimatas.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Spauskite Palaikyti komfortišką klimatą.
> Komfortiško klimato palaikymo funkcija
įjungiama / išjungiama, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 219)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 220)
225
KLIMATAS
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai
ir pranešimai
Šis ženklas vairuotojo ekrane9 įsijungia,
kai aktyvinamas stovėjimo šildytuvas.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su stovėjimo klimato kontrole susiję ženklai ir pranešimai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Stovėjimo klimatas
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija išjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis patikrintų šią funkciją.
Reikalinga tech. patikra
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija laikinai išjungta. Jei problema kurį laiką nedingsta, susisiekite su
autoservisuA, kad būtų patikrintas veikimas.
Stovėjimo klimatas
Laikinai nepasiekiama
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per mažai
degalųB
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per žemas įkrovos
lygis
9
226
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima suaktyvinti, jei degalų lygis yra per žemas, kad būtų
galima įjungti stovėjimo šildytuvą. Pildomas įprastinis automobilio degalų bakas.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima suaktyvinti, jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo lygis yra per žemas, kad būtų galima įjungti stovėjimo šildytuvą. Įkraunamas akumuliatorius.
KLIMATAS
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Stovėjimo klimatas
Jei neprijungtas įkrovimo kabelis, stovėjimo klimato kontrolės funkcijos aktyvinti neleidžiama. Prijunkite
įkrovimo kabelį.
Nepasiekiama, neprij. prie maitinimo šaltinioC
Stovėjimo klimatas
Apribota, per žemas įkrovos lygis
A
B
C
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija veikia ribotai, kai hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
lygis yra per žemas, kad būtų galima įjungti stovėjimo šildytuvą. Įkraunamas akumuliatorius.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Susijusi informacija
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 219)
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 220)
•
Komfortiško klimato palaikymo funkcijos įjungimas / išjungimas (p. 225)
•
•
•
Paruošimo laikmatis (p. 222)
Šildytuvas (p. 228)
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 120)
227
KLIMATAS
Šildytuvas
Akumuliatorius ir įkrovimas
Šildytuvas padeda pasiekti reikiamą temperatūrą
variklyje ir salone prieš važiuojant ir važiavimo
metu.
Šildytuvą maitina automobilio hibridinės sistemos
akumuliatorius. Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygis pernelyg žemas, šildytuvas
automatiškai išjungiamas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas.
Yra dvi papildomos šildytuvo funkcijos:
•
•
Variklio šildiklis – jei reikia, pašildo saloną, kai
stovėjimo klimato kontrolės paruošimo funkcija suaktyvinta.
Papildomas šildytuvas – jei reikia, važiuojant
pašildo saloną ir variklį.
Naudojamas degalais maitinamas šildytuvas arba
elektrinis šildytuvas atsižvelgiant į šalį10.
Jei automobilį statysite ant statesnio kalno, automobilio priekis turi būti įkalnės pusėn tam, kad
būtų užtikrintas kuro tiekimas į šildytuvą.
Jei degalų lygis bake pernelyg žemas, šildytuvas
automatiškai išjungiamas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas.
PASTABA
PASTABA
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
akumuliatoriaus įkrovos lygis būtų pakankamas.
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
automobilio įprastame degalų bake būtų
pakankamai degalų.
Degalai ir jų bako pildymas12
ĮSPĖJIMAS
Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato
arkoje.
Išsipylęs kuras gali užsidegti. Prieš pildydami
degalų baką, išjunkite degalais maitinamą
pagalbinį šildytuvą.
Šis ženklas vairuotojo ekrane įsijungia,
kai aktyvinamas šildytuvas.
Pažiūrėkite vairuotojo ekrane, ar šildytuvas
išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
PASTABA
Veikiant šildytuvui11, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio
dalyje gali būti girdimas degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
10
11
12
228
Susijusi informacija
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos durelių.
Šildytuvas naudoja degalus iš automobilio įprasto
degalų bako.
Įgaliotasis „Volvo“ atstovas turi informacijos apie skirtingose šalyse naudojamus šildytuvus.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
•
•
•
Stovėjimo šildytuvas (p. 229)
Papildomas šildytuvas (p. 230)
Stovėjimo klimatas (p. 219)
KLIMATAS
Stovėjimo šildytuvas
Variklio šildiklis padeda prieš važiuojant salone
pasiekti tinkamą temperatūrą.
Variklio šildiklis yra viena iš dviejų papildomų
automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas
įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
PASTABA
Veikiant šildytuvui13, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio
dalyje gali būti girdimas degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Variklio šildiklis įsijungia automatiškai, kai reikia
papildomos šilumos, jei suaktyvinta stovėjimo klimato kontrolės paruošimo funkcija.
Jis išjungiamas automatiškai pasiekus tinkamą
temperatūrą, laikmatyje nustatytą laiką arba šildytuvo didžiausią veikimo laiką.
Maksimalus šildiklio veikimo laikas – 40 minučių.
13
14
15
16
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Pajutę degalų kvapą, pastebėję neįprastą iš
stovėjimo šildytuvo16 išmetamų dūmų kiekį,
juodus dūmus ar išgirdę neįprastų garsų,
išjunkite šildytuvą ir, jei įmanoma, ištraukite jo
saugiklį. „Volvo“ rekomenduoja dėl remonto
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
automobilio įprastame degalų bake būtų
pakankamai degalų14.
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos
lygis būtų pakankamas.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos15:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
•
•
•
•
Šildytuvas (p. 228)
Papildomas šildytuvas (p. 230)
Stovėjimo klimatas (p. 219)
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 572)
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
229
KLIMATAS
Papildomas šildytuvas
Esant papildomam šildytuvui, variklyje ir salone
galima pasiekti reikiamą temperatūrą važiuojant.
Papildomas šildytuvas yra viena iš dviejų papildomų automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
PASTABA
Veikiant šildytuvui17, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio
dalyje gali būti girdimas degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Papildomas šildytuvas įsijungia ir yra valdomas
automatiškai, kai automobiliui važiuojant reikia šildymo.
Sustojus automobiliui, jis išsijungia automatiškai.
PASTABA
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
automobilio įprastame degalų bake būtų
pakankamai degalų18.
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos
lygis būtų pakankamas.
17
18
19
230
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Papildomo šildytuvo automatinio
įjungimo suaktyvinimas / išaktyvinimas
Galima nustatyti, kad papildomo šildytuvo automatinis įsijungimas būtų suaktyvintas / išaktyvintas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Papildomas šildymas, kad
suaktyvintumėte / išaktyvintumėte papildomo
šildytuvo automatinio paleidimo funkciją.
PASTABA
Važinėjant trumpais atstumais, „Volvo“ rekomenduoja papildomo šildytuvo automatinio
paleidimo funkciją laikyti išjungtą19.
PASTABA
Deaktyvinus pagalbinio šildytuvo automatinio
paleidimo funkciją, gali sumažėti komfortas
automobilio salone, kadangi naudojant elektrą
klimato kontrolės sistema neturės šilumos
šaltinio.
Susijusi informacija
•
•
Šildytuvas (p. 228)
Stovėjimo šildytuvas (p. 229)
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Salono vidus
Antroji sėdynių eilė
ĮSPĖJIMAS
Salono vidaus ir daiktų dėklų apžvalga.
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
Priekinė sėdynė
Susijusi informacija
Daiktų dėklas durelėse ir ties vairu, daiktadėžė ir saulės
skydeliai.
Vietos daiktams laikyti su laikikliu puodeliui, pelenine*,
elektros maitinimo lizdu ir cigarečių žiebtuvėliu*, taip pat
AUX/USB lizdas tuneliniame valdymo pulte.
232
Daiktų dėklas ir peleninė* durelėse, laikiklis puodeliui*
viduriniosios sėdynės atloše, kišenė* priekinės sėdynės
atloše ir elektros maitinimo lizdai bei cigarečių žiebtuvėlis* tuneliniame valdymo pulte.
•
•
•
•
•
Tunelinis valdymo pultas (p. 233)
Kaip naudotis daiktadėže (p. 239)
Saulės skydeliai (p. 240)
Elektros maitinimo lizdai (p. 234)
Kaip ištuštinti pelenines* (p. 238)
Trečioji sėdynių eilė
Daiktų dėklas ir puodelio laikiklis šoniniame skyde ir
vieta daiktams laikyti tarp sėdynių.
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Tunelinis valdymo pultas
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių
sėdynių.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Salono vidus (p. 232)
Elektros maitinimo lizdai (p. 234)
Kaip naudotis cigarečių žiebtuvėliu*. (p. 238)
Kaip ištuštinti pelenines* (p. 238)
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
(p. 486)
Klimato valdymo elementai tunelinio valdymo
pulto galinėje dalyje (p. 201)
Daiktų dėklas su dangteliu*. Dangtelis atidaromas / uždaromas rankenos paspaudimu.
Daiktų dėklas su puodelių laikikliais vairuotojui ir keleiviui bei 12 V maitinimo lizdas. Jei
nurodyta peleninė ir cigarečių uždegiklis, tuomet cigarečių uždegiklis įrengiamas 12 V
maitinimo lizde, o išimama peleninė – puodelių laikiklyje.
Daiktų dėklas ir AUX/USB įvadas po porankiu.
Klimato valdymo elementai, skirti galinių
sėdynių klimato funkcijoms* arba daiktų
dėklui.
* Parinktis / priedas. 233
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Elektros maitinimo lizdai
230 V elektros lizdas*
3.
Tuneliniame valdymo pulte įtaisyti du 12 V elektros lizdai ir vienas 230 V elektros lizdas*, o
bagažinėje yra dar vienas 12 V elektros lizdas*.
Uždarykite dangtelį kai lizdo nenaudojate
arba kai jį paliekate be priežiūros.
Kad maitinimo lizdai tiektų srovę, turi būti nustatyta žemiausia automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtis I. Lizdai būna aktyvūs tol, kol
starterio akumuliatorius per daug neišsenka.
Jei variklis išjungiamas ir automobilis užrakinamas, lizdai išaktyvinami. Jei variklis išjungiamas,
bet automobilis neužrakinamas arba užrakinamas
kai blokuoto užrakto padėtis laikinai išaktyvinta,
lizdai būna aktyvūs dar dešimt minučių.
PASTABA
Prisiminkite, kad naudojant elektros maitinimo
lizdą, kai variklis išjungtas, kyla starterio akumuliatoriaus išsikrovimo pavojus. Dėl to gali
būti ribojamas funkcionalumas.
Atjunkite priedą ištraukdami kištuką – netraukite už laido.
SVARBU
230 V elektros lizdas tuneliniame valdymo pulte, antrosios eilės sėdynėse.
Maitinimo lizdas gali būti naudojamas įvairiems
priedams, kuriems reikia 230 V srovės, pavyzdžiui,
įkrovikliams ir nešiojamiesiems kompiuteriams,
maitinti.
•
Nenaudokite automobilio priedų su didelėmis ar sunkiomis jungtimis. Jos gali
pažeisti maitinimo lizdą ar važiuojant atsilaisvinti.
•
Nenaudokite automobilio priedų, kurie
gali trikdyti automobilio radijo imtuvą arba,
pavyzdžiui, elektros sistemą.
•
Padėkite automobilio priedą į tokią padėtį,
kad nekiltų vairuotojo ar keleivių susižalojimo pavojus, esant staigiam stabdymui ar
susidūrimui.
•
Atkreipkite dėmesį į prijungus automobilio priedus, nes jie gali įkaisti ir apdeginti
keleivius arba saloną.
SVARBU
Didžiausia maitinimo lizdo galia – 150 W.
Kaip naudotis lizdu
1. Nuleiskite lizdo dangtelį ir įkiškite priedo kištuką.
> Lizdo šviesos diodas rodo jo būseną.
2.
234
Įsitikinkite, kad diodas dega nuolatine žalia
šviesa – tik tada lizde teka srovė.
ĮSPĖJIMAS
•
Naudokite tik nesugadintus ir defektų
neturinčius automobilio priedus. Automobilio priedų vardiniai parametrai turi būti
230 V ir 50 Hz su maitinimo lizdui pritaikytomis jungtimis. Automobilio priedai turi
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
būti paženklinti CE, UL arba lygiaverčiu
saugos ženklinimu.
•
Niekada neturi būti sąlyčio tarp maitinimo
lizdų, jungčių ar automobilio priedų su
vandeniu ar kitais skysčiais. Nelieskite ir
nenaudokite maitinimo lizdo, jei jums
atrodo, kad jis pažeistas ar buvo sąlytis su
vandeniu ar kitu skysčiu.
•
Nejunkite sujungimo lizdų, adapterių ar
prailgintuvų į maitinimo lizdą, nes jie gali
pažeisti maitinimo lizdo apsaugines funkcijas.
•
Maitinimo lizdas turi apsauginį dangtelį.
Užtikrinkite, kad į maitinimo lizdą niekas
neišsikiša ir jo nepažeidžia, taip neleisdamas dangteliui atlikti jo apsauginių funkcijų. Nepalikite automobilyje vaikų be priežiūros, kai maitinimo lizdas yra aktyvus.
Rodoma būsena
Lizdo šviesos diodas rodo jo būseną:
Jei nesilaikysite šitų nurodymų, gali įvykti stiprių ar mirtinų elektros šokų.
Rodoma būsena
Priežastis
Veiksmai
Nuolatinė žalia šviesa
Lizdas tiekia srovę prijungtam įrenginiui.
Nieko nėra.
Mirksinti oranžinė šviesa
Lizdo įtampos keitiklio temperatūra per aukšta (nes, pavyzdžiui, priedas naudoja per daug srovės arba automobilio salonas per šiltas).
Prieš vėl įkišdami kištuką, jį ištraukite ir leiskite įtampos
keitikliui atvėsti.
Prijungtas priedas naudoja per daug srovės (su pertrūkiais arba nuolat) arba yra sugedęs.
Nieko nėra. Priedo negalima prijungti prie lizdo.
}}
235
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
Rodoma būsena
Priežastis
Veiksmai
Šviesos diodas nešviečia
Lizdas nereaguoja į įkištą kištuką.
Patikrinkite, ar kištukas teisingai įkištas į lizdą.
Lizdas neaktyvus.
Įjunkite žemiausią automobilio elektros sistemos uždegimo padėtį I.
Lizdas buvo aktyvus, bet dabar yra išaktyvintas.
Užveskite variklį ir (arba) įkraukite akumuliatorių.
Jei problema nepašalinta, kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
12 V elektros lizdas
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
230 V elektros maitinimo lizdo. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu.
12 V elektros lizdas tuneliniame valdymo pulte, priekinėse sėdynėse.
236
12 V elektros lizdas tuneliniame valdymo pulte, antrosios
eilės sėdynėse.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
2.
Atjunkite priedą ir uždenkite izoliuojančiu
kamščiu (tuneliniame valdymo pulte) arba
užlenkite dangtelį (bagažinėje), jei lizdu nesinaudojate arba paliekate jį be priežiūros.
Susijusi informacija
•
Salono vidus (p. 232)
12 V maitinimo lizdas bagažinėje*.
Maitinimo lizdus galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., muzikos
grotuvams, šaldytuvams ir mobiliesiems telefonams.
Tunelinio valdymo pulto lizde gali būti įrengtas
cigarečių žiebtuvėlis*.
SVARBU
Didžiausia maitinimo lizdo galia – 120 W vienam lizdui.
Kaip naudotis lizdais
1. Ištraukite izoliuojantį kamštį (tuneliniame valdymo pulte) arba nuleiskite dangtelį (bagažinėje) ir prijunkite priedą.
* Parinktis / priedas. 237
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Kaip naudotis cigarečių žiebtuvėliu*.
1.
Cigarečių žiebtuvėlis gali būti įmontuotas 12 V
lizduose tunelinio valdymo pulto priekyje ir gale.
Paspauskite ant žiebtuvėlio esantį mygtuką.
> Žiebtuvėliui pradėjus šviesti, mygtukas
iššoka.
2.
Ištraukite žiebtuvėlį iš lizdo ir uždekite cigaretę nuo šviečiančios spiralės.
3.
Įkiškite žiebtuvėlį atgal į lizdą.
SVARBU
Būkite atsargūs, kai aktyvuojamas degiklis,
kad įkaitusi dalis, pavyzdžiui, nepažeistų
salono.
Kaip ištuštinti pelenines*
Kartu su cigarečių uždegikliu automobilyje yra išimamosios peleninės (tunelinio valdymo pulto
puodelių laikikliuose ir antrosios eilės sėdynių
durelių skyduose).
Kaip ištuštinti tunelinio valdymo pulto
peleninę
1.
Atjunkite peleninę, ištraukdami ją tiesiai
aukštyn iš puodelio laikiklio, ir išpilkite jos
turinį.
2.
Sumontuokite peleninę atgal puodelio laikiklyje.
Susijusi informacija
Cigarečių žiebtuvėlis tuneliniame valdymo pulte, priekinėse sėdynėse
•
•
•
Tunelinis valdymo pultas (p. 233)
Elektros maitinimo lizdai (p. 234)
Kaip ištuštinti pelenines* (p. 238)
Cigarečių žiebtuvėlis tuneliniame valdymo pulte, antrojoje
sėdynių eilėje
238
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Kaip naudotis daiktadėže
Kaip ištuštinti antrosios sėdynių eilės
durelių skyduose esančias pelenines
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
4.
1.
Atidarykite peleninės dangtį ir paspauskite jį
aukštyn į visiškai vertikalią padėtį.
> Atleidžiamas peleninę vietoje laikantis
skląstis.
2.
Iškelkite peleninę ir išpilkite turinį.
3.
Sumontuokite peleninę atgal, įspausdami į
šoninius griovelius.
Atsargiai paspauskite dvi trumpas peleninės
puses.
> Peleninę vietoje laikantis skląstis vėl susijungia.
Susijusi informacija
•
•
•
Salono vidus (p. 232)
Tunelinis valdymo pultas (p. 233)
Kaip naudotis cigarečių žiebtuvėliu*. (p. 238)
Daiktadėžė ir atidarymo mygtukas centriniame valdymo
pulte.
Daiktadėžėje galima laikyti, pvz., spausdintą automobilio savininko vadovą ir žemėlapius. Vidinėje
dangtelio pusėje taip pat yra įmontuotas laikiklis
rašikliui.
Daiktadėžės atidarymas
–
Paspauskite atidarymo mygtuką centriniame
valdymo pulte.
> Daiktadėžė atsidaro.
Daiktadėžės užrakinimas / atrakinimas
Daiktadėžę galima užrakinti vadinamuoju asmeniniu užraktu, pvz., kai automobilis atiduodamas į
autoservisą, paliekamas viešbutyje ar pan. Asmeniniu užraktu taip pat užrakinamas automobilio
galas.
}}
* Parinktis / priedas. 239
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
Kaip naudotis daiktadėže kaip vėsinimo
skyriumi
Daiktadėžę galima naudoti atvėsinti, pvz., gėrimus
ar maistą. Vėsinimo funkcija veikia, kai aktyvi klimato kontrolės sistema (t. y. kai nustatyta automobilio uždegimo padėtis II arba kai veikia variklis).
Saulės skydeliai
Bagažinės skyrius
Kiekvieno saulės skydelio vidinėje dalyje yra kosmetinis veidrodėlis su kortelių laikikliu.
Automobilyje galima nustatytą lanksčią bagažinės sritį ir pervežti bei pritvirtinti didelius daiktus.
Nulenkus žemyn antrosios ir trečiosios* sėdynių
eilės atlošus, bagažinės sritis tampa gana talpi.
Norint lengviau pakrauti ir iškrauti krovinius,
galinę automobilio dalį galima nuleisti, pasinaudojus lygio valdymo funkcija*. Krovinių laikiklių kilpomis arba krepšių laikikliais pritvirtinkite krovinį ir,
jei pageidaujate, uždenkite ištraukiama bagažinės
uždanga*. Bagažinėje laikomas ir įspėjamasis trikampis ženklas bei pirmosios pagalbos priemonių
rinkinys.
Apšviečiamas kosmetinis veidrodėlis ir kortelių laikiklis.
Kosmetinio veidrodėlio apšvietimas* įjungiamas
automatiškai, pakėlus dangtelį.
Vėsinimas suaktyvintas
Vėsinimas išaktyvintas
–
Suaktyvinkite / išaktyvinkite vėsinimo funkciją, pastumdami valdymo elementą į galinę
padėtį, link salono / daiktadėžės.
Susijusi informacija
•
•
240
Salono vidus (p. 232)
Kosmetinio veidrodėlio rėme įrengtas laikiklis,
pvz., kortelėms ar kvitams.
Susijusi informacija
•
Jei automobilyje yra atsarginis ratas*, jis būna pritvirtintas prie bagažinės grindų. Po bagažinės
grindimis rasite automobilio vilkimo kilpą ir pradurtos padangos remonto rinkinį.
Susijusi informacija
•
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 142)
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 145)
•
•
•
Lygio kontrolė* ir amortizavimas (p. 423)
Salono vidus (p. 232)
Krovimas (p. 241)
Įrankinė (p. 540)
Kaip naudotis privačiuoju užraktu (p. 265)
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Krovimas
Dedant krovinius į automobilį, reikia atsižvelgti į
kelis dalykus.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir visų priedų svoris tokiu
pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
Bagažinės skyriaus krovos
rekomendacijos
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
•
•
Sucentruokite krovinį.
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors minkštu,
kad nebūtų apgadinti salono apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių kilpų.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo žemiau.
Venkite dėti sunkius krovinius ant nuleistų
sėdynės atlošų.
ĮSPĖJIMAS
Nepritvirtinto 20 kg sveriančio daikto smūgio
jėga susidūrimo priekiu metu, esant 50 km/h
(30 myl./val.) greičiui, gali prilygti 1 000 kg
sveriančio daikto smūgiui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina
stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
Lygio valdymo funkcija įgyvendinama naudojantis
valdymo elementu, įrengtu bagažinės gale, dešinėje pusėje esančiame skyde.
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad jie
išsikištų virš atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant
krovinys gali pasislinkti ir sužeisti keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo nors
minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus,
išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
Antraip kroviniu galite atsitiktinai stuktelėti
pavarų perjungimo svirtį ir įjungti pavarą bei
automobilis gali nuvažiuoti.
Bagažinės skyriaus erdvės didinimas
Siekiant padidinti bagažinės tūrį ir supaprastinti
krovą, galima nulenkti galinės sėdynės atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti priekinių sėdynių WHIPS sistemai.
Automobilio galinės dalies lygio
valdymas*
Automobilio galą galima nuleisti arba pakelti, kad
bagažinė būtų patogesniame aukštyje arba kad
būtų lengviau prijungti priekabą prie kablio arba
atjungti nuo jo*.
Automobilio galinės dalies pakėlimo / nuleidimo valdymo
elementai
Valdymo elemente yra du mygtukai – vienu nuleidžiamas automobilio galas, o kitu jis pakeliamas.
Norint pakelti arba nuleisti automobilio galą, reikia
paspausti atitinkamą mygtuką ir jį laikyti, kol galas
atsidurs pageidaujamame lygyje.
Automobilio galinės dalies neįmanoma pakelti
aukščiau nei iki jos įprasto lygio.
Važiuojant grąžinamas įprastas galinės dalies
aukštis.
}}
* Parinktis / priedas. 241
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
PASTABA
•
Kai atidarytos vienerios ar kelios durelės arba
bagažinės dangtis, galinės dalies aukščio
nustatyti neįmanoma. Tai netaikoma bagažinės dangčiui.
ĮSPĖJIMAS
Stogo apkrovų rekomendacijos
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 242)
Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas
(p. 263)
Antrosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 142)
•
Trečiosios sėdynių eilės atlošų nulenkimas
(p. 145)
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas
kartu su laikikliais.
•
•
•
•
Apsauginės grotelės* (p. 248)
•
•
1
242
Susijusi informacija
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį tvirtai
apjuoskite stogo bagažo diržais.
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus dėkite
apačioje.
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo
didesnis vėjui besipriešinantis plotas ir tuo
daugiau degalų sunaudoja automobilis.
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos, naudojamos krovinius laikantiems diržams arba tinklui
pritvirtinti.
Informacijos apie maksimalią leistiną stogo
apkrovą rasite skirsnyje apie svorį.
Norint dėti krovinius ant stogo, rekomenduojama
naudoti „Volvo“ sukurtus1 krovinių laikiklius. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
•
Krovinių laikiklių kilpos
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo savybes keičia kroviniai ant stogo.
ĮSPĖJIMAS
Užtikrinkite, kad nuleidimo metu po automobiliu nebūtų žmonių, gyvūnų ar daiktų. Kitaip kils
mirtinas pavojus prispausti arba gali būti
apgadintas automobilis ar daiktas.
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių posūkių.
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai gali
sužaloti asmenis staigaus stabdymo metu.
Apsauginis tinklas* (p. 246)
Bagažinės uždanga* (p. 243)
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius daiktus
saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
Masės (p. 597)
Susijusi informacija
•
•
•
Krovimas (p. 241)
Krepšių kabliukai (p. 243)
Apsauginės grotelės* (p. 248)
„Volvo“ krovinių laikiklių galima įsigyti iš „Volvo“ įgaliotųjų atstovų.
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
•
•
Apsauginis tinklas* (p. 246)
Krepšių kabliukai
Bagažinės uždanga*
Bagažinės uždanga* (p. 243)
Krepšių kabliukai ir elastinis diržas laiko krepšius
ir neleidžia jiems iškristi bei jų turiniui išsimėtyti
po bagažinę.
Ištrauktoje padėtyje bagažinės uždanga neleidžia
pamatyti bagažinės.
Šonuose
Taip pat yra du ištraukiami krepšių kabliukai šoniniuose skyduose – po vieną kiekvienoje bagažinės pusėje.
SVARBU
Kablius krepšiams galima apkrauti iki 5 kg
svoriu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovimas (p. 241)
Apsauginės grotelės* (p. 248)
Apsauginis tinklas* (p. 246)
Bagažinės uždanga* (p. 243)
}}
* Parinktis / priedas. 243
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
Įmontavimas2
Visiško uždengimo padėtis
Septynviečiui automobiliui
1.
Suimkite rankeną ir ištraukite bagažinės
uždangą, kad ji užslinktų ant bagažinės
šoninių skydų. Patraukite iki galinės padėties.
Įstatykite vieną bagažinės uždangos galą į
įdubą bagažinės šoniniame skyde.
Po to įstatykite kitą galą į įdubą kitos pusės
šoniniame skyde.
Paeiliui paspauskite abu galus žemyn.
> Pasigirdus spragtelėjimui ir dingus raudonai žymai ant uždangos galų, uždanga yra
pritvirtinta. Patikrinkite, kad ji būtų gerai
užfiksuota.
Užkabinkite trečiosios sėdynių eilės saugos
diržų fiksavimo ąseles ant tam skirtų kablių
šoniniuose skyduose.
Naudojimas
Yra dvi bagažinės uždangos ištraukimo padėtys –
visiško uždengimo padėtis ir krovos padėtis, kai
uždanga yra iš dalies ištraukta, kad būtų lengviau
pasiekti toliau bagažinėje esančius daiktus.
2 Automobilio
244
modelyje „XC90 Excellence“ bagažinės uždanga būna fiksuota ir jos išimti ar atgal sumontuoti neleidžiama.
Ištraukę bagažinės uždangą tiek, kad ji
uždengtų bagažinę, įstumkite uždangos nukreipimo kaiščius į grioveliuos šoniniuose skyduose ir juos atleiskite, tuo pat metu švelniai
kreipdami rankeną žemyn.
> Bagažinės uždanga nustatyta į visiško
uždegimo padėtį.
Penkiaviečiui automobiliui
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Pakrovimo režimas
Suimkite rankeną ir ištraukite bagažinės
uždangą, kad ji užslinktų ant bagažinės
šoninių skydų. Patraukite iki galinės padėties.
Ištraukę bagažinės uždangą tiek, kad ji
uždengtų bagažinę, įstumkite uždangos nukreipimo kaiščius į grioveliuos šoniniuose skyduose ir juos atleiskite, tuo pat metu švelniai
kreipdami rankeną žemyn.
> Bagažinės uždanga nustatyta į visiško
uždegimo padėtį.
Įtrauktoje padėtyje paimkite už rankenos ir
patraukite uždangą, kad ji imtų slysti šoniniais
bagažinės skydais: patraukite uždangą iki
galinės padėties ir nuveskite bagažinės
uždangos kaiščius šoniniuose skyduose
įrengtais grioveliais (jei uždanga jau yra
visiško uždegimo padėtyje, žr. kitą punktą).
Visiško uždengimo padėtyje paimkite rankeną ir nuveskite bagažinės uždangos kaiščius šoniniuose skyduose įrengtais grioveliais, tada atleiskite.
> Įtraukite uždangą, kad ji sustotų krovos
padėtyje.
Jei jūsų rankos užimtos:
Kai uždanga yra visiškai ištrauktoje padėtyje,
alkūne šiek tiek pastumkite bagažinės uždangos rankenos dalį aukštyn.
>
Uždanga įsitraukia ir sustoja krovos
padėtyje.
Kaip gražinti į visiško uždengimo padėtį iš krovos
padėties:
1.
Suimkite rankeną ir ištraukite bagažinės
uždangą iki galinės padėties.
2.
Uždangą šiek tiek atleiskite ir rankeną švelniai paspauskite žemyn.
> Uždanga užsifiksuoja galinėje padėtyje.
}}
245
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
SVARBU
Nedėkite daiktų ant bagažinės uždangos.
Išėmimas
Apsauginis tinklas*
Įtrauktoje padėtyje:
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant
kroviniai nepatektų į saloną.
1.
ĮSPĖJIMAS
Septynviečiame automobilyje negalima palikti
bagažinės uždangos sumontuotos, jei galinėse sėdynėse sėdi keleiviai. Kitaip avarijos
atveju galima rimtai susižaloti.
Iš krovos padėties:
Paimkite rankeną ir užtraukite bagažinės
uždangą į griovelius: patraukite į visiško
uždengimo padėtį. Pakelkite rankeną ir
patraukite ją atjungti kaiščius, tada atleiskite.
2.
Patraukite uždangą su nukreipimo kaiščiais iš
šoninių skydų, kad ji sustotų įtrauktoje padėtyje.
Apsauginis tinklelis tvirtinamas keturiuose tvirtinimo taškuose.
Septynviečiame automobilyje atleiskite trečiosios eilės sėdynių saugos diržo fiksavimo
ąseles iš kablių, esančių virš šoninių skydų.
2.
Įtraukimas
1. Kai uždanga visiškai uždengtoje padėtyje:
Pakelkite rankeną ir patraukite ją atjungti
bagažinės uždangos kaiščius, tada atleiskite.
Nuspauskite mygtuką, esantį viename įtrauktos bagažinės uždangos gale, ir tą galą iškelkite.
Atsargiai traukite uždangą į viršų ir lauką.
> Kitas galas atsilaisvina automatiškai ir
uždangą galima išimti iš bagažinės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovimas (p. 241)
Apsauginės grotelės* (p. 248)
Apsauginis tinklas* (p. 246)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 242)
Saugos sumetimais būtina visada pritvirtinti ir
užkabinti apsauginį tinklelį, kaip aprašyta toliau.
Tinklelis pagamintas iš stipraus nailoninio audinio
ir automobilyje jį galima pritvirtinti dviejose skirtingose vietose:
•
•
Tvirtinimas gale – už antrosios sėdynių eilės.
Tvirtinimas priekyje – už priekinių sėdynių.
ĮSPĖJIMAS
Bagažo skyriuje esančius krovinius reikia gerai
pritvirtinti naudojant tinkamai pritvirtintą saugos tinklelį.
246
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Įmontavimas
ĮSPĖJIMAS
Būtina užtikrinti, kad viršutiniai saugos tinklelio
tvirtinimo taškai tinkamai pritvirtinti, o nuėmiklio dirželiai yra tinkamai užkabinti.
4.
Tvirtinimas gale: Įstatę tinklelį į tvirtinimo taškus stogo gale, užkabinkite apsauginio tinklelio tvirtinimo diržus už priekinių kilpų bagažinės grindyse.
Negalima naudoti pažeistų saugos tinklelių.
PASTABA
Saugos tinklelį lengviausia pritvirtinti per vienerias iš galinių durelių.
1.
Išskleiskite apsauginį tinklelį ir įsitikinkite, kad
viršutinis jo strypas su tarpeliu užsifiksavo
ištiestoje padėtyje.
2.
Užkabinkite vieną tinklo fiksavimo gaubtą
priekiniame ar galiniame tvirtinimo taške
lubose taip, kad tvirtinimo diržų stabdikliai
būtų atsukti į jus.
3.
Užkabinkite kitą tinklą laikantį kabliuką stogo
tvirtinimo taške priešingoje pusėje – teleskopiniai spyruokliniai fiksuojantys kabliukai leidžia lengviau sulygiuoti.
Tvirtinimas priekyje.
Sėdynę ar atlošą grąžindami į ankstesnę
padėtį, stenkitės jų per stipriai nespausti prie
tinklelio - reguliuokite sėdynę ar atlošą tik tol,
kol jie susilies su tinkleliu.
Tvirtinimas gale.
Tvirtinimas priekyje: Įstatę tinklelį į tvirtinimo
taškus lubų priekinės montažo vietose, užkabinkite tvirtinimo diržus už išorinių kilpų,
esančių priekinių sėdynių bėgelių gale. Bus
lengviau, jei atlošus pastatysite stačiai ir
sėdynes truputį pastumsite pirmyn.
5.
Įtempkite apsauginį tinklelį tvirtinimo diržais.
SVARBU
Jei sėdynė ar atlošas spaudžiami atgal prie
apsauginio tinklelio per stipriai, galima sugadinti tinklelį ir (arba) jo tvirtinimo taškus stoge.
Stenkitės tinklą fiksuojančius kabliukus
paspausti į priekį kiekviename atskirame
stogo tvirtinimo taške iki galinės padėties.
}}
247
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
Išėmimas ir laikymas
Apsauginės grotelės*
Apsauginį tinklą galima lengvai nuimti ir sulankstyti.
Apsauginės grotelės saugo, kad krovinių skyriuje
esantys kroviniai ar gyvūnai nebūtų išmesti į
saloną.
1.
Sumažinkite apsauginio tinklelio įtempimą,
paspausdami mygtuką fiksavimo diržo
užrakte ir kiekvienoje pusėje šiek tiek prakišdami mažąjį fiksavimo diržą.
2.
Įspauskite laikiklius ir atsekite abu tvirtinimo
diržo kabliukus.
3.
Atkabinkite viršutinius tvirtinimo taškus ir
atleiskite tinklą nuo lubų montažo taškų.
4.
Paspauskite ant strypo esantį raudoną mygtuką, kad galėtumėte sulankstyti ir susukti
tinklelį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
3
248
Krovimas (p. 241)
Apsauginės grotelės* (p. 248)
Bagažinės uždanga* (p. 243)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 242)
Apsauginės grotelės išbandytos avarijų bandymuose pagal ECE R17 teisinį reikalavimą ir atitinka „Volvo“ stiprumo reikalavimus.
Saugos sumetimais apsauginės grotelės turi būti
prijungtos ir įtvirtintos tinkamai.
ĮSPĖJIMAS
Automobiliui judant, keleiviai jokiu būdu negali
būti bagažinėje. Taip siekiama išvengti sužalojimų staigiai stabdant ar avarijos atveju.
Apsaugines groteles sudaro grotelės ir du laisvi
fiksatoriai. Fiksatoriai turi po dangtelį, be to,
apsauginės grotelės turi dvi plastikines įvores.
ĮSPĖJIMAS
Saugos sumetimais, automobilyje įrengiant
apsaugines groteles, trečiosios eilės sėdynes3
reikia nulenkti.
SVARBU
Kartu negali būti sumontuotos apsauginės
grotelės ir krovinių dangtis.
Įmontavimas
1.
Nuleiskite galinę sėdynę ir tada iškelkite
apsaugines groteles pro galines dureles arba
pro bagažinės dangtį. Išlenkta / išgaubta
grotelių pusė turi būti nukreipta į bagažinę, o
kabliai abiejuose šonuose – aukštyn. Šiame
etape fiksatoriai ir plastikinės įvorės nenaudojami.
ĮSPĖJIMAS
Apsaugines groteles galima naudoti tik čia
aprašytoje galinėje padėtyje. Lubose už priekinių sėdynių įrengti montavimo taškai nėra
skirti apsauginėms grotelėms montuoti.
Taikoma septynviečiams automobiliams.
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Susijusi informacija
•
•
•
•
2.
Nuveskite vieną iš apsauginių grotelių kablių į
didesniąją angą lubų montažo taške (1).
4.
Suimkite groteles šalia kablio ir patraukite /
paslinkite jas link mažesniosios angos (2).
> Dabar kablys užfiksuotas stogo montažo
taškų galinėje padėtyje.
3.
Užtikrinkite, kad apsauginių grotelių kabliai
būtų saugiai sumontuoti lubose įrengtuose
montavimo taškuose ir nekiltų grotelių atsilaisvinimo pavojaus.
Apsauginis tinklas* (p. 246)
Bagažinės uždanga* (p. 243)
Iš apačios užkabinkite fiksatoriaus kablį pro
bagažinės grindyse esančią fiksavimo kilpą ir
nukreipkite prakištą dalį pro bagažinės grotelių apatinę tvirtinimo angą (1).
Prakiškite plastikinę įvorę pro prakištąją fiksatoriaus dalį. Įvorės jungė turi būti nukreipta
aukštyn. Prakiškite ją žemyn pro angą. Tada
užsukite dangtelį, kol jo apatinis kraštas bus
nutolęs maždaug 5 mm atstumu nuo grotelių
(2).
Pakartokite veiksmus 2 punkte (žr. pirmiau),
kad užfiksuotumėte kitą kablį montažo taške
kitoje pusėje.
ĮSPĖJIMAS
Krovimas (p. 241)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 242)
5.
Kitoje pusėje pakartokite veiksmus iš
4 punkto.
6.
Sucentruokite apsaugines groteles ir pakaitomis priveržkite du fiksatorius, kad tinkamai
užfiksuotumėte groteles.
Išėmimas
Nuimkite apsaugines groteles, atlikdami pirmiau
nurodytus veiksmus atvirkštine tvarka.
Atminkite, kad fiksatorius galima nuimti prieš išimant plastikines įvores iš angų grotelėse.
* Parinktis / priedas. 249
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelis
Nuotolinio valdymo rakteliu užrakinamos / atrakinamos durelės ir bagažinės dangtis. Norint
užvesti variklį, nuotolinio valdymo raktelis turi būti
automobilyje.
ir maždaug 1 metro zonoje nuo bagažinės dangčio. Žr. skirsnį „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo zona“.
Jei automobilyje yra berakčio paleidimo ir užrakinimo / atrakinimo funkcijos, nuotolinio valdymo
raktelį galima laikyti bet kurioje salono vietoje
arba bagažinėje, išlaikant automobilio paleidimo
galimybę.
muoti ir naudoti iki dvylikos raktelių. Užsakius
papildomų raktelių, įtraukiami papildomi vairuotojo
profiliai – po vieną nuotolinio valdymo rakteliui. Tai
taip pat taikoma raktelio pakabukui.
Jei pametėte raktelį, žr. skirsnį „Jei pametėte
nuotolinio valdymo raktelį“ toliau.
Nuotolinio valdymo raktelio mygtukai
Kiekvieną su automobiliu gaunamą nuotolinio valdymo raktelį galima susieti su vairuotojo profiliu,
kuriame yra unikalios automobilio nuostatos.
Naudojant raktelį su konkrečiu profiliu, automobilio nuostatos priderinamos prie šio profilio nuostatų. Žr. skirsnį „Vairuotojo profiliai“.
Raktelis be mygtukų (Key Tag)
Nuotolinio valdymo raktelis (kairėje) ir raktelio pakabukas
(Key Tag dešinėje).
Nuotolinio valdymo raktelis fiziškai užvedimo
metu nenaudojamas, nes automobilyje standartiškai yra berakčio užvedimo funkcija („Passive
Start“). Raktelis turi būti automobilio salono priekyje, pvz., vairuotojo kišenėje arba centrinio valdymo pulto laikiklyje puodeliui, kad galėtumėte
užvesti automobilio variklį. Žr. skirsnį „Variklio
užvedimas“.
Papildomai galima užsisakyti berakčio durelių ir
bagažinės užrakinimo / atrakinimo funkciją
(„Passive Entry“*). Raktelis veikia maždaug
1,5 metro pusapskritimyje nuo vairuotojo durelių
252
Automobilių su berakčio užrakinimo / atrakinimo
funkcija* raktelis („Key Tag“) yra šiek tiek mažesnis, lengvesnis ir be mygtukų. Jis veikia taip pat
kaip ir įprastas nuotolinio valdymo raktelis, atlikdamas berakčio užvedimo ir užrakinimo / atrakinimo funkcijas. Raktelyje be mygtukų nėra išimamos geležtės, be to, maitinimo elementas nekeičiamas. Naują raktelio pakabuką galima užsisakyti
iš įgaliotojo „Volvo“ autoserviso.
Papildomų raktelių užsakymas
Automobilis pristatomas su dviem nuotolinio valdymo rakteliais – vienas raktelio pakabukas pateikiamas, jei automobilyje yra berakčio užrakinimo /
atrakinimo* funkcija. Galima užsakyti papildomų
raktelių. Vienam automobiliui galima suprogra-
Nuotolinio valdymo raktelis turi keturis mygtukus – vieną
kairėje pusėje ir tris dešinėje.
Užrakinimas – paspaudus šį mygtuką,
užrakinamos durelės ir automobilio bagažinė
bei įjungiama signalizacija*. Nuspauskite ir
laikykite, norėdami uždaryti visus langus ir
panoraminį stoglangį* vienu metu. Žr. skirsnį
„Užrakinimas / atrakinimas iš lauko“ ir „Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus“.
Atrakinimas – paspaudus šį mygtuką, vienu
metu atrakinamos durelės ir automobilio
bagažinė bei išjungiama signalizacija. Ilgu
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
paspaudimu vienu metu atidaromi visi langai
– ši funkcija taip pat vadinama „visuotiniu atidarymu“1. Žr. skirsnį „Užrakinimas / atrakinimas iš lauko“.
Bagažinės dangtis – atrakina tik bagažinės dangtį ir išjungia signalizaciją. Automobiliuose su elektra valdomu bagažinės dangčiu* jos atsidaro automatiškai, paspaudus ir
palaikius mygtuką. Ilgu paspaudimu papildomai uždaromas bagažinės dangtis, pasigirsta
įspėjamieji signalai. Žr. skirsnį „Elektra valdomas bagažinės dangtis“.
Aliarmo funkcija – reikalinga, norint
atkreipti dėmesį pavojaus atveju. Nuspauskite
mygtuką ir bent tris sekundes laikykite
nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per
tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai ir
garso signalas. Funkciją galima išjungti tuo
pačiu mygtuku, jei ji veikė mažiausiai
5 sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po 3 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate palikti automobilį, kuriame yra
keleivių, užtikrinkite, kad būtų išjungtas elektra
valdomų langų ir stoglangio maitinimas,
pasiimdami su savimi nuotolinio valdymo raktelį.
PASTABA
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo raktelio / „Key Tag“ užrakinimo automobilyje rizika.
Prieš įdedant nuotolinio valdymo raktelį į puodelio laikiklį, reikia užtikrinti, kad jame nebūtų
kitų automobilio raktelių, metalinių daiktų ar
elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų telefonų,
planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių ar
įkroviklių). Jei laikiklyje puodeliui bus keli vienas šalia kito sudėti automobilio rakteliai, jie
gali trikdyti vienas kito veikimą.
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo raktelis / „Key Tag“ deaktyvinamas, jei automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama kitu
galiojančiu rakteliu. Deaktyvintas raktelis vėl
aktyvinamas, kai automobilis atrakinamas.
Trukdžiai
Nuotolinio valdymo raktelio berakčio užvedimo ir
užrakinimo / atrakinimo* funkcijų veikimą gali trikdyti elektromagnetiniai laukai ir skydai.
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio arti
metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių, pvz.,
mobiliųjų telefonų, planšetinių ar nešiojamųjų
kompiuterių bei įkroviklių. Pageidaujama palaikyti bent 10–15 cm atstumą.
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Likusius
nuotolinio valdymo raktelius taip pat reikia nunešti
į „Volvo“ autoservisą. Pamesto nuotolinio valdymo
raktelio kodą reikia ištrinti iš sistemos, norint
apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų raktelių skaičių galima
patikrinti centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Susijusi informacija
Jei vis dar yra trukdžių, naudokite nuotolinio valdymo raktelio geležtę, tada padėkite raktelį į
atsarginį skaitytuvą, kad išjungtumėte automobilio
signalizaciją. Žr. skirsnį „Užrakinimas / atrakinimas išimama raktelio geležte“.
•
•
•
•
1
Naudojama, pavyzdžiui, norint greitai išvėdinti saloną esant karštam orui.
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 254)
Išimama raktelio geležtė (p. 266)
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 273)
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko (p. 261)
}}
* Parinktis / priedas. 253
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
•
•
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 187)
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
nuotolis
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
(p. 269)
Kad nuotolinio valdymo raktelis tinkamai veiktų,
jis turi būti tam tikru atstumu nuo automobilio.
Automobilio užvedimas (p. 408)
Naudojant rankiniu būdu
„Red Key“ – riboto naudojimo nuotolinio valdymo raktelis* (p. 255)
Nuotolinio valdymo raktelio funkcijos, pvz., užrakinimo / atrakinimo, suaktyvinamos paspaudžiant
arba
, veikia apie 20 metrų atstumu nuo
automobilio.
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 257)
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Naudojant beraktę
sistemą2
(„Key Tag“) turi būti maždaug 1,5 metro pusmėnulio zonoje abiejuose automobilio šonuose arba
maždaug 1 metro atstumu nuo bagažinės dangčio.
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima visada užrakinti
(atrakinti) raktelio geležte.
Jei nuotolinio valdymo raktelis
išnešamas iš automobilio
Išnešus nuotolinio valdymo raktelį iš
automobilio veikiant varikliui, vairuotojo
ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas Nėra automobilio rakt. Išimta
iš autom., o uždarius paskutines dureles
suskamba priminimas.
Grąžinus raktelį į automobilį ir paspaudus dešiniosios klaviatūros mygtuką O arba uždarius paskutines dureles, pranešimas dingsta.
Susijusi informacija
Paveikslėlyje pažymėtos vietos yra sistemos antenų veikimo zonos.
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Užvedimo ir užrakinimo sistemos antenų vietos (p. 256)
Norint naudoti berakčio valdymo funkciją, nuotolinio valdymo raktelis arba raktelis be mygtukų
2 Naudojama
254
tik automobiliuose, kuriuose įdiegta berakčio užrakinimo / atrakinimo parinktis („Passive Entry“*).
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
„Red Key“ – riboto naudojimo
nuotolinio valdymo raktelis*
nas raktelis turi būti įprastas nuotolinio valdymo
raktelis).
„Red Key“ leidžia automobilio savininkui nustatyti
tam tikrų automobilio funkcijų ribas. Ribos skirtos
saugiam automobilio vairavimui skatinti, pvz., kai
jis yra paskolinamas.
„Red Key“ nuostatas įprasto nuotolinio valdymo
raktelio naudotojas parenka centrinio ekrano viršutiniame rodinyje: eikite į Nuostatos
Sistema Vairuotojo profiliai Raudonieji
rakteliai
Kai kurių vairuotojo pagalbos funkcijų „Red Key“
naudotojas išjungti negali.
Apribojimai yra priemonės, mažinančios avarijos
pavojų, todėl yra saugiau perduoti automobilį, pvz.,
jauniems vairuotojams, viešbučio automobilių stovėjimo aikštelės darbuotojams ar autoservisui.
„Red Key“ turintis asmuo negali keisti nuostatų.
Galimos nuostatos
Pasiekiamos šios „Red Key“ nuostatos:
„Red Key“ galima priskirti automobilio maksimalų
greitį, greičio priminimus ir maksimalų garsiakalbių sistemos garsumą. Be to, kai kurios automobilio vairuotojo pagalbos sistemos visada išliks
aktyvios. Kitos raktelio funkcijos sutampa su
įprasto nuotolinio valdymo raktelio funkcijomis.
Iš „Volvo“ atstovo galima įsigyti vieną arba kelis
riboto naudojimo raktelius („Red Keys“). Su vienu
automobiliu galima suprogramuoti ir naudoti iš
viso vienuolika raktelių su apribojimais (bent vie-
3 Parinktis,
pasiekiama tik su „Red Key“.
Greičio priminimo3 (įjungimas / išjungimas):
• Nustatymo intervalas: 0–250 km/h
(0–160 myl./val.)
•
Pirmojo naudojimo metu nustatoma 50, 70 ir
90 km/h (30, 45 ir 55 myl./val.)
•
•
Žingsneliai: po 1 km/h (1 myl./val.)
Maks. vienalaikių priminimų skaičius: 6.
Maksimalaus garsumo sumažinimo3
(įjungimas / išjungimas):
• Nuostata pirmojo naudojimo metu: Įjungta
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*:
• Nuostata pirmojo naudojimo metu: Ilgiausi
intervalai
•
Žr. skirsnį „Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema“, kur rasite papildomos
informacijos.
Greičio ribotuvo („Speed Limiter“)3
(įjungimas / išjungimas):
• Nustatymo intervalas: 50–250 km/h
(30–160 myl./val.)
Naudojant „Red Key“, visada aktyvios šios vairuotojo pagalbos funkcijos:
•
Pirmojo naudojimo metu nustatoma
120 km/h (75 myl./val.)
•
•
„Blind Spot Information“ (BLIS)* – žr. skirsnį
„Blind Spot Information“.
Žingsneliai: po 1 km/h (1 myl./val.)
•
Eismo juostos pagalba (LDW ir LKA)* – žr.
skirsnį „Eismo juostos pagalba“.
•
Atstumo įspėjimas* – žr. skirsnį „Atstumo
įspėjimas“.
Vairuotojo ekrane pateikiamas ženklas
ir pranešimas
Raudonasis raktelis Greičio
apribojimo viršyti negalima.
Vairuotojo pagalbos funkcijos
}}
* Parinktis / priedas. 255
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
•
•
„City Safety“ – žr. skirsnį „City Safety“.
•
Kelio ženklų informacija* – žr. skirsnį „Kelio
ženklų informacija“.
„Driver Alert Control“ (DAC)* – žr. skirsnį „Vairuotojo perspėjimo valdymas“.
Užvedimo ir užrakinimo sistemos
antenų vietos
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų arčiau
kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti
širdies stimuliatoriaus ir beraktės sistemos
trikdžių.
Automobilyje įrengta berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema4, todėl yra keletas antenų, sumontuotų įvairiose automobilio vietose.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Susijusi informacija
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 254)
Blind Spot Information* (p. 362)
City Safety (p. 351)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Driver Alert Control (p. 373)
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
Vairuotojo profiliai (p. 187)
Antenų vietos.
Po laikikliu puodeliui priekinėje tunelinio valdymo pulto dalyje
Viršutinėje priekinėje kairiųjų galinių durelių
dalyje5
Viršutinėje priekinėje dešiniųjų galinių durelių
dalyje5
Galinės sėdynės atlošo viduryje5
4
5
256
Berakčio užrakinimo sistema naudojama tik automobiliuose, kuriuose sumontuotas, beraktis užrakinimas / atrakinimas (Passive Entry*).
Tik automobiliuose su berakčiu užrakinimu / atrakinimu (Passive Entry*).
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus
Automobilis iš lauko užrakinamas / atrakinamas
nuotolinio valdymo raktelio mygtukais arba
durelių ar bagažinės dangčio rankenomis, jei
automobilyje yra berakčio užrakinimo / atrakinimo
funkcija („Passive Entry“)*. Bagažinės dangtį
galima valdyti elektra* ir (arba) kojos judesiu*.
Užrakinimas/atrakinimas
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo raktelio / „Key Tag“ užrakinimo automobilyje rizika.
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo raktelis / „Key Tag“ deaktyvinamas, jei automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama kitu
galiojančiu rakteliu. Deaktyvintas raktelis vėl
aktyvinamas, kai automobilis atrakinamas.
1.
Palieskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
2.
Spauskite My Car Užrakinimas
Nuotolinis ir salono atrakinimas/>
3.
Nurodykite parinktį:
• Atrakinti visas dureles
- Vienu kartu atrakinamos visos durelės.
• Vienerios durelės
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje, kad
nekiltų pavojus užsirakinti.
Nuotolinio valdymo raktelio mygtukais galima
vienu kartu užrakinti / atrakinti visas dureles ir
bagažinės dangtį.
Užrakinimas
Kad būtų aktyvinta užrakinimo seka, turi būti
uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidaromos bet
kurios iš kitų durelių arba bagažinės dangtis, jie
neužrakinami ir jų signalizacija neįjungiama*, kol
neuždaromi. Signalizacijos judesio detektoriai*
aktyvinami, kai uždaromos ir užrakinamos visos
durelės bei bagažinės dangtis.
Atrakinimas
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo rakteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo
elementas – užrakinkite arba atrakinkite dureles
išimama raktelio geležte. Žr. skirsnį „Išimama raktelio geležtė“, kur rasite papildomos informacijos.
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
Nuotolinio atrakinimo nuostatos
Galima pasirinkti skirtingas atrakinimo sekas.
- Atrakinamos vairuotojo durelės. Norint atrakinti visas dureles, reikia du kartus paspausti
nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką.
Nuostatos, pakeistos per funkciją Nuotolinis ir
salono atrakinimas, papildomai turi įtakos ir
centrinio atrakinimo naudojantis salono rankenėlėmis funkcijai. Papildomos informacijos apie tai,
kaip keičiama atrakinimo iš vidaus funkcija, rasite
skirsnyje „Atrakinimas / užrakinimas iš vidaus“.
Beraktis užrakinimas / atrakinimas*
Jei automobilyje yra beraktis užrakinimas / atrakinimas*, pakanka netoliese turėti nuotolinio valdymo raktelį, pvz., kišenėje arba rankinėje: taip į
automobilį patekti lengviau, kai rankos užimtos.
Informacijos apie sistemos veikimo nuotolį rasite
skirsnyje „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
zona“.
}}
* Parinktis / priedas. 257
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Jutikliniai paviršiai
Durelių rankenų išorėje yra užrakinimui skirta
įduba, o vidinėje pusėje – atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius. Bagažinės dangčio rankenoje
įrengta guma padengta paspaudimo plokštelė,
kuri naudojama tik užrakinimo tikslais.
Beraktis įlipimas
– Automobiliui atrakinti paimkite už durelių rankenos arba paspauskite guma dengtą plokštelę, esančią po bagažinės dangčio rankena.
> Priekiniame stikle įrengtas užrakinimo
indikatorius išsijungia, patvirtindamas, kad
automobilis atrakintas. Dabar galite kaip
įprasta atidaryti dureles arba bagažinės
dangtį.
Guma padengta paspaudimo plokštelė bagažinės dangčio rankenoje skirta tik atrakinti.
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
PASTABA
Svarbu vienu metu aktyvinti tik vieną jutiklinį
paviršių. Jei vienu metu suimsite rankeną ir
paliesite užrakinimo paviršių, gali būti duota
dviguba komanda. Tai reiškia, kad reikiama
veikla (užrakinimas / atrakinimas) nebus vykdoma arba bus vykdoma su delsa.
258
Beraktis užrakinimas
Kad būtų galima užrakinti automobilį, turi būti
uždarytos visos durelės. Užrakinimo metu naudojantis durelių rankena, kita vertus, bagažinė gali
būti atidaryta.
–
Uždarę dureles, palieskite pažymėtą paviršių
link durelių rankenos išorės arba paspauskite
užrakinimo mygtuką, esantį apatiniame bagažinės dangčio krašte, prieš jį uždarydami.
> Priekiniame stikle esantis užrakinimo indikatorius pradeda mirksėti: tai reiškia, kad
automobilis užrakintas.
Norėdami uždaryti visus šoninius langus ir panoraminį stoglangį* vienu metu, laikykite pirštą ant
jutiklinės įdubos durelių rankenos išorėje, kol
užsidarys visi šoniniai langai ir panoraminis stoglangis*.
Berakčio įlipimo nuostatos
Galima pasirinkti skirtingas berakčio įlipimo
sekas.
1.
Palieskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
2.
Palieskite My Car Užrakinimas
Beraktis atrakinimas
3.
Nurodykite parinktį:
• Visos durelės
- Vienu kartu atrakinamos visos durelės.
• Vienerios durelės
- Atrakinamos pasirinktos durelės.
Automatinis užsirakinimas
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nė vienos
durelės arba bagažinės dangtis, po dviejų minučių
automobilis užsirakina savaime. Ši funkcija saugo
automobilį, jei netyčia neužrakinote jo.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atrakinimas naudojantis „Volvo On Call“
Automobilį galima atrakinti nuotoliniu būdu, naudojant Volvo On Call* programėlę.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
(p. 269)
Automobilio užrakinimo /
atrakinimo indikacija
Užrakinimo ir signalizacijos indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo pultą,
sumirksi posūkių žibintai.
Galima atskirai pritaikyti užrakinimo / atrakinimo
indikaciją, žr. skirsnį „Pasirinkite, kaip automobilis
patvirtina užrakinimą ir atrakinimą“.
•
Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas
(p. 263)
•
Bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas
kojos judesiu* (p. 272)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 254)
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 266)
Atrakinimas
Signalizacija* (p. 279)
•
Išorinė indikacija
Užrakinimas
•
Automobilio avarinis signalas (vienas mirktelėjimas) informuoja apie užrakinimo ir šoninių
veidrodėlių6 užlenkimo operaciją.
Automobilio avarinis signalas (du mirktelėjimai) informuoja apie atrakinimo ir šoninių veidrodėlių6 atlenkimo operaciją.
Užrakinimo ir signalizacijos indikatoriumi ant prietaisų
skydelio parodoma signalizacijos sistemos būsena.
Ilgas mirktelėjimas informuoja apie automobilio
užrakinimą. Kad automobilis užrakintas, parodoma
trumpais pulsuojančiais mirktelėjimais.
Norint parodyti, kad automobilis užrakintas, visos
durelės, bagažinė ir variklio dangtis turi būti uždaryti.
Jei užrakinama7 tik esant uždarytoms vairuotojo
durelėms, automobilis bus užrakintas, bet indikacija rodoma tik uždarius visas dureles, bagažinę ir
variklio dangtį.
6
7
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
Netaikoma automobiliams, kuriuose įdiegta berakčio užrakinimo / atrakinimo parinktis („Passive Entry“*).
}}
* Parinktis / priedas. 259
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Užrakinimo mygtukų indikacija
Visose durelėse*
Priekinės durelės
Daugiau apie užrakinimo / atrakinimo indikaciją
skaitykite skirsnyje „Priėjimo apšvietimas iš
atstumo“ ir „Durelių veidrodėlių reguliavimas“
Susijusi informacija
•
•
•
Užrakinimo mygtukai su indikatoriaus lempute priekinėse
durelėse.
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių priekinių durelių užrakinimo mygtuke reiškia, kad
visos durelės užrakintos. Jei atidarytos bet kurios
durys, lemputė užgęsta abejose durelėse.
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 257)
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 160)
Šoninių veidrodėlių reguliavimas (p. 166)
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse
durelėse.
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių durelių
užrakinimo mygtuke reiškia, kad durelės užrakintos. Jei užrakintos bet kurios durelės, jo lemputė
užgesinama, o kitos toliau šviečia.
Pasirinkite, kaip automobilis patvirtina
užrakinimą ir atrakinimą
Centriniame ekrane galima nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo indikacijos parinktis.
260
1.
Palieskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
2.
Spauskite My Car Užrakinimas
Vaizdinis užrakinimo grįžtamasis ryšys/>
3.
Pasirinkite garsinio ir vaizdinio atsako nuostatą.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko
Dureles ir bagažinės dangtį galima užrakinti bei
atrakinti iš vidaus, naudojantis centrinio užrakto
valdymo elementais priekinėse durelėse. Kiekvienas užrakto valdymo elementas* galinėse durelėse užrakina savąsias galines dureles.
paspaudimu vienu kartu atidaIlgu mygtuko
romi visi šoniniai langai – taip pat vadinama
„visuotiniu atidarymu“8.
Papildomos informacijos apie Nuotolinis ir
salono atrakinimas rasite skirsnyje „Užrakinimas / atrakinimas iš išorės“.
Alternatyvus atrakinimo metodas
Užrakinimas
–
Centrinis užrakinimas
Paspauskite mygtuką
: abejos priekinės
durelės duri būti uždarytos.
> Visos durelės ir bagažinės dangtis užrakinami.
Paspaudus ir ilgai palaikius mygtuką
, vienu
metu uždaromi visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis*.
Galinių durelių užrakinimo mygtukas*
Atidarymo rankena alternatyviam priekinių durelių atrakinimui.
–
Užrakinimo / atrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute priekinėse durelėse.
–
Paspauskite mygtuką
, norėdami užrakinti,
, norėdami atrakinti.
ir mygtuką
Atrakinimas
–
Paspauskite mygtuką
, kad atrakintumėte
visas dureles ir bagažinės dangtį.
Patraukite vienų iš priekinių durelių atidarymo
rankeną ir atleiskite ją.
> Jei parinkta nuotolinio valdymo raktelio
funkcijos Nuotolinis ir salono
atrakinimas vertė Atrakinti visas
dureles, bus atrakintos visos durelės. Jei
parinkta vertė Vienerios durelės, bus
atrakintos ir atidarytos tik atskiros priekinės durelės.
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse
durelėse.
Galinių durelių užrakinimo mygtukai užrakina tik
konkrečias galines dureles.
8
Naudojama, pavyzdžiui, norint greitai išvėdinti saloną esant karštam orui.
}}
* Parinktis / priedas. 261
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Kaip atrakinti galines dureles:
Visiško užrakinimo sistema*
–
Visiškas užrakinimas reiškia, kad visų durelių rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl durelių
negalima atidaryti iš vidaus.
Patraukite durelių rankeną: galinės durelės
atrakinamos ir atidaromos.
Automatinio užrakinimo nuostatos
Galima nustatyti taip, kad, automobiliui pajudėjus,
visos durelės bei bagažinės durelės užsirakintų
savaime.
1.
Palieskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Pajudėjus automatiškai
užrakinti dureles.
Užrakinimas.
Susijusi informacija
•
•
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 257)
Automobilio užrakinimo / atrakinimo indikacija (p. 259)
Visiško užrakinimo sistema aktyvinama nuotolinio
valdymo rakteliu ir esant berakčiam užrakinimui
(„Passive Entry“)*. Visiškas užrakinimas suaktyvinamas po maždaug 10 sekundžių delsos, kai
užrakinamos durelės.
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje, tačiau
dureles reikia užrakinti iš išorės, tuomet galima
laikinai išjungti visiško užrakinimo sistemą, naudojantis funkcija Žemesnis aps. lygis.
Palieskite mygtuką Žemesnis
aps. lygis centrinio ekrano
funkcijų rodinyje.
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Aktyvinus visiško užrakinimo sistemą, automobilį
galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu,
naudojantis berakčio atrakinimo funkcija arba per
„Volvo On Call“* programėlę .
Priekines kairiąsias dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte. Jei automobilis
atrakinamas išimamąja raktelio geležte, suveikia
signalizacija*. Žr. skirsnį „Signalizacija“, kur
rašoma, kaip ją išjungti.
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje, kad
nekiltų pavojus užsirakinti.
262
Kaip laikinai išjungti visiško užrakinimo
sistemą
Signalizacijos lygį galima sumažinti ir centrinio
ekrano viršutiniame rodinyje.
–
Palieskite Nuostatos My Car
Užrakinimas ir pasirinkite Žemesnis
apsaugos lygis.
Po to centriniame ekrane pasirodo Žemesnis
apsaugos lygis ir kitą kartą užrakinant automobilį visiško užrakinimo sistema laikinai deaktyvinama.
Įprastai užrakinant, elektros lizdai nedelsiant išaktyvinami, o laikinai išaktyvinus visiško užrakinimo
sistemą, lizdai bus suaktyvinti užrakinus vėliausiai
po 10 minučių.
Jei automobilis yra atrakinamas ir vėl užrakinamas, vėl reikia laikinai išaktyvinti visiško užrakinimo sistemą. Atkreipkite dėmesį, kad tuo pat
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
metu išsijungia signalizacijos judesio ir posvyrio
detektoriai*.
Bagažinės dangčio užrakinimas /
atrakinimas
Sistema atstatoma kitą kartą užvedus variklį.
Bagažinės dangtį galima užrakinti / atrakinti ir atidaryti įvairiais būdais, atsižvelgiant į automobilio
įrangos lygį.
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
1.
Bagažinės atrakinimas nuotolinio
valdymo rakteliu
Išsijungia bagažinės dangčio signalizacijos
pasvirimo ir judesio jutikliai bei atidarymo
jutikliai.
Bagažinės dangtis atrakinamas, bet neatsidaro, nes šoninės durelės yra užrakintos
ir jų signalizacija yra įjungta.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
mygtuką.
> Užrakinimo ir signalizacijos lemputė prietaisų skydelyje užgęsta ir tai reiškia, kad
signalizacija įjungta ne visame automobilyje.
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Bagažinei atidaryti sugriebkite po bagažinės dangčio rankena esančią guminę
plokštelę ir atidarykite bagažinę.
Užrakinimas / atrakinimas iš vidaus (p. 257)
Užrakinimas / atrakinimas iš lauko (p. 261)
Užrakinimas / atrakinimas išimama raktelio
geležte (p. 267)
Jei bagažinės dangtis neatidaromas per
2 minutes, jis vėl užsirakina ir įsijungia jo
signalizacija.
Signalizacija* (p. 279)
Bagažinės dangčio signalizaciją galima išjungti ir bagažinę galima atrakinti nuotolinio valdymo raktelio mygtuku
.
Bagažinę galima atrakinti dviem būdais
2.
Esant elektra valdomam bagažinės dangčiui*
Paspauskite ir ilgai palaikykite (maždaug 1,5
sek.) nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
> Bagažinė atrakinama ir atsidaro, o durelės
lieka užrakintos ir jų signalizacija yra
įjungta.
}}
* Parinktis / priedas. 263
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Beraktis bagažinės atrakinimas*
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė spyna.
Pakanka netoli, pvz., kišenėje ar rankinėje, turėti
nuotolinio valdymo raktelį.
1.
Kad atidarytumėte bagažinę, švelniai
paspauskite guma padengtą plokštelę, esančią po bagažinės rankena.
> Užraktas atleidžiamas.
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio dūmai.
Bagažinės dangčio atrakinimas iš
automobilio vidaus
PASTABA
Guma aptraukta plokštelė su spaudimui jautriu paviršiumi.
Jei pakankamai mažu atstumu nuo bagažinės
dangčio neaptinkamas nuotolinio valdymo
raktelis, užrakinimo / atrakinimo funkcija
nesuveikia. Žr. skirsnį „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis“, kur rasite papildomos
informacijos.
2.
Norėdami iki galo atidaryti bagažinės dangtį,
pakelkite išorinę rankeną.
SVARBU
264
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite
guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite guma
padengtos plokštelės: naudokitės rankena.
Jei naudosite pernelyg daug jėgos, galite
pažeisti elektrinius guminės plokštelės
kontaktus.
Kaip atrakinti bagažinę:
1.
Trumpai paspauskite
mygtuką prietaisų
skydelyje.
> Bagažinę galima atrakinti iš išorės
suimant guma padengtą plokštelę.
2.
Esant ir elektra valdomo bagažinės dangčio
alternatyvai
mygtuką prietaisų skydeIlgai spauskite
lyje.
> Bagažinė atsidaro.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Kaip naudotis privačiuoju užraktu
–
Daiktadėžę ir bagažinę galima užrakinti vadinamuoju asmeniniu užraktu, pvz., kai automobilis
atiduodamas techninei priežiūrai atlikti, paliekamas viešbutyje ar pan.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
mygtuką.
> Prietaisų skydelyje esantis užrakinimo ir
signalizacijos indikatorius pradeda mirksėti – automobilis užrakinamas ir įjungiama signalizacija*.
Susijusi informacija
•
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Elektra valdomas bagažinės dangtis*
(p. 269)
Bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas
kojos judesiu* (p. 272)
1.
Apsaugos kodą galima aktyvinti iš centrinio
ekrano funkcijų rodinio arba viršutinio rodinio.
•
Palieskite mygtuką Privatusis užraktas
funkcijų rodinyje.
Arba:
PASTABA
•
Palieskite Nuostatos viršutiniame rodinyje. Palieskite My Car Užrakinimas ir
pasirinkite Privatusis užraktas.
> Rodomas iškylantysis langas.
Kad būtų suaktyvinta privačiojo užrakto funkcija, turi būti nustatytas bent automobilio
uždegimo režimas I.
Privačiojo užrakto funkcijos
mygtukas. Atsižvelgiant į dabartinę užrakto mygtuką, rodoma
Priv. užr. atrakintas arba Priv.
užr. užrakintas.
2.
Įveskite pageidaujamą apsaugos kodą.
> Apsaugos kodas įrašomas. Dabar galima
aktyvinti asmeninio užrakto funkciją.
Jei grąžinama sistemos nulinė vertė, pirmiau
nurodytą procedūrą reikia pakartoti iš naujo.
Suaktyvinti asmeninį užraktą
Prieš naudodami pirmą kartą, įveskite
apsaugos kodą
Pirmą kartą naudojantis funkcija, reikia pasirinkti
apsaugos kodą. Jį galima naudoti prireikus deaktyvinti asmeninį užraktą, jei pasirinktas PIN kodas
pametamas arba užmirštamas. Apsaugos kodas
atlieka visų tolesnių PIN kodų, kurie nustatomi
asmeninio užrakto funkcijai naudoti, PUK kodo
funkciją.
Pasidėkite apsaugos kodą į saugią vietą.
1.
Funkciją galima aktyvinti iš centrinio ekrano
funkcijų rodinio arba viršutinio rodinio.
•
Palieskite mygtuką Privatusis užraktas
funkcijų rodinyje.
Arba:
•
Palieskite Nuostatos viršutiniame rodinyje. Palieskite My Car Užrakinimas ir
pasirinkite Privatusis užraktas.
> Rodomas iškylantysis langas.
}}
* Parinktis / priedas. 265
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2.
Įveskite naudojamą kodą, kad galėtumėte
atrakinti daiktadėžę ir bagažinės dangtį po
užrakinimo, ir paspauskite Patvirtinti.
> Daiktadėžė ir bagažinė užrakintos. Užrakinimą patvirtina žalia funkcinio rodinio mygtuko lemputė, o asmeninio užrakto langelis pažymimas nuostatų rodinyje.
PASTABA
Jei pamesite ar pamiršite PIN kodą arba daugiau nei tris kartus įvesite netinkamą PIN
kodą, privačiajam užraktui deaktyvinti reikės
įvesti saugumo kodą.
PASTABA
Išaktyvinti asmeninį užraktą
1.
Jei privatusis užraktas bus aktyvintas ir automobilis atrakintas naudojantis funkcija „Volvo
On Call“* arba „Volvo On Call“* programėle,
privačiojo užrakto funkcija bus automatiškai
deaktyvinta.
Funkciją galima deaktyvinti iš centrinio
ekrano funkcijų rodinio arba viršutinio rodinio.
•
Palieskite mygtuką Privatusis užraktas
funkcijų rodinyje.
Arba:
•
Palieskite Nuostatos viršutiniame rodinyje. Palieskite My Car Užrakinimas ir
pasirinkite Privatusis užraktas.
> Rodomas iškylantysis langas.
2.
Unikalų išimamos raktelio geležtės kodą suteikia
įgaliotieji „Volvo“ autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujas raktelio geležtes.
Išimamos raktelio geležtės naudojimo
sritys
Naudojant nuotolinio valdymo raktelio išimamą
geležtę:
•
galima rankomis atidaryti kairiąsias9 priekines
dureles, jei centrinio užrakto nepavyksta aktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu.
•
galima avariniu būdu užrakinti visas dureles –
žr. skirsnį „Užrakinimas / atrakinimas išimama
raktelio geležte“;
•
galima aktyvinti arba deaktyvinti galinių
durelių mechaninius vaikų saugos užraktus,
žr. skirsnį „Vaikų saugos užraktai“.
Susijusi informacija
•
•
Kaip naudotis daiktadėže (p. 239)
Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas
(p. 263)
Įveskite kodą, kurį naudojote užrakindami, ir
paspauskite Patvirtinti.
> Daiktadėžė ir bagažinė atrakintos. Atrakinimą patvirtina dingusi žalia funkcinio rodinio mygtuko lemputė ir dingusi asmeninio
užrakto langelio varnelė nuostatų rodinyje.
9 Taikoma neatsižvelgiant į tai, ar vairas kairėje, ar dešinėje automobilio pusėje;
10 Pateikiamas su automobiliais, kuriuose įdiegta berakčio užrakinimo / atrakinimo
266
Išimama raktelio geležtė
Nuotolinio valdymo raktelyje yra išimama geležtė,
kuria galima įjungti tam tikras funkcijas ir atlikti
kai kurias operacijas.
Raktelis be mygtukų10 („Key Tag“) išimamos raktelio geležtės neturi. Jei reikia, pasinaudokite
įprasto nuotolinio valdymo raktelio išimama
geležte.
parinktis („Passive Entry*“).
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas / atrakinimas išimama
raktelio geležte
Raktelio geležtės išėmimas
Be viso kito išimamą raktelio geležtę galima naudoti automobiliui iš lauko atrakinti, pvz., jei išseko
nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas.
Pasinaudoję grąžinkite raktelio geležtę į jos
laikymo vietą nuotolinio valdymo raktelyje.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip,
kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu. Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką (šalia raktelio
geležtės) į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso
dalį kelis milimetrus aukštyn.
Sumontuokite atgal korpusą, paspausdami žemyn, kad spragtelėtų.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas saugiai pritvirtintas.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas išimama raktelio
geležte (p. 267)
•
•
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų (p. 277)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Išimkite raktelio geležtę, pakreipdami ją
aukštyn.
}}
267
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Atrakinimas
Signalizacijos išjungimas*
PASTABA
Kai durelės atrakinamos naudojant raktelio
geležtę ir atidaromos, įsijungia signalizacija.
268
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į spynelę įkišant išimamą raktelio geležtę.
Iki galo ištraukite priekinių kairiųjų durelių
rankeną11, kad atidengtumėte spynelę.
Įkiškite raktelį į spynelę.
Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Atsarginio skaitytuvo vieta laikiklyje puodeliui.
Pasukite raktelį atgal 45 laipsniais į pradinę
padėtį. Ištraukite raktelį iš užrakto spynelės ir
paleiskite rankeną, kad jos galas vėl atsiremtų į automobilio korpusą.
Išaktyvinkite signalizaciją taip:
1.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į atsarginį
skaitytuvą, esantį tunelinio valdymo pulto
puodelio laikiklio dugne.
Ištraukite rankeną.
> Durelės atsidarys.
2.
Po to pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį
START ir atleiskite.
> Valdymo elementas automatiškai grįžta į
pradinę padėtį, sirena nutyla ir signalizacija išsijungia.
Užrakinama bus taip pat, bet tik sukant prieš laikrodžio rodyklę 45 laipsnių kampu (vietoj sukimo
pagal laikrodžio rodyklę, kaip (3) žingsnyje).
11
Automobilį taip pat galima užrakinti nuotolinio valdymo raktelio išimama geležte tuo atveju, kai, pvz.,
dingsta maitinimas arba maitinimo elementas
išsenka.
Kitose durelėse nėra spynelių: vietoj jų ten įrengti
užrakinimo jungikliai (kiekvienų durelių gale),
kuriuos reikia nuspausti raktelio geležte: tada jie
bus mechaniškai užrakinti (užblokuoti) ir jų nebus
įmanoma atidaryti iš lauko.
Pasukite pagal laikrodžio rodyklę 45 laipsnių
kampu, kad raktelio geležtė būtų statmena.
5.
Užrakinimas
Rankinis durelių užrakinimas. Nesupainioti su vaikų saugos užraktais.
Tai taikoma ir automobiliams su vairu kairėje, ir dešinėje pusėje.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
–
Išimkite raktelio geležtę iš nuotolinio valdymo
raktelio. Įkiškite raktelio geležtę į spynelės
atstatos lizdą ir įspauskite geležtę iki galo,
apie 12 mm.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš išorės. Norint grąžinti į padėtį A, reikia atidaryti
dureles naudojantis vidine rankena.
Dureles galima atrakinti ir nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuku arba vairuotojo durelių
centrinio užrakto mygtuku.
PASTABA
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o
ne visos durelės iškart.
•
Rankomis užrakintų galinių durelių su
aktyvintais rankiniais arba elektriniais
vaikų saugos užraktais neįmanoma atidaryti nė iš vidaus, nei iš lauko. Taip užrakintas galines dureles galima atrakinti tik
nuotolinio valdymo rakteliu arba centrinio
užrakto mygtuku.
Elektra valdomas bagažinės
dangtis*
Bagažinės dangčiui atidaryti naudokite vieną iš
šių parinkčių:
Automobilio bagažinę galima atidaryti / uždaryti
elektra.
•
Švelniai paspauskite bagažinės dangčio rankeną.
Kaip papildoma parinktis siūloma galimybė atidaryti / uždaryti kojos judesiu: žr. skirsnį „Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas
kojos judesiu“, kur rasite papildomos informacijos.
•
Paspauskite ir ilgai palaikykite prietaisų skydelio mygtuką
. Laikykite jį nuspaustą, kol
pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
•
Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio val. Laikykite jį nusdymo raktelio mygtuką
paustą, kol pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
Atidarymas
Bagažinės dangtį galima atidaryti paėmus už jo
rankenos, pajudinus koją*, prietaisų skydelyje
paspaudus mygtuką arba naudojantis nuotolinio
valdymo rakteliu.
Uždarymas
Bagažinės dangtį galima uždaryti prietaisų skydelio mygtuku, pamojus koja*, nuotolinio valdymo
rakteliu arba mygtukais12, įrengtais bagažinės
dangčio apatiniame krašte.
Bagažinės dangčiui uždaryti naudokite vieną iš
šių parinkčių.
–
Susijusi informacija
•
12
Išimama raktelio geležtė (p. 266)
Prietaisų skydelio atidarymo / uždarymo mygtukas.
Automobilyje su berakčio užrakinimo / įlipimo funkcija (pasyviojo įlipimo*) įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
Ilgai spauskite prietaisų skydelio mygtuką
arba nuotolinio valdymo raktelio myg.
tuką
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai
ir pasigirsta signalas: bagažinės dangtis
lieka atrakintas.
}}
* Parinktis / priedas. 269
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
–
12, esantį apatiPaspauskite mygtuką
niame bagažinės dangčio krašte, kad uždarytumėte jį ir tuo pat metu užrakintumėte bagažinę bei dureles (kad būtų galima užrakinti,
turi būti uždarytos visos durelės).
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai;
jis bei durelės užrakinamos ir įjungiama
signalizacija*.
PASTABA
Uždarymo ir užrakinimo mygtukas bagažinės dangčio
vidinėje pusėje.
–
Norėdami uždaryti bagažinę, paspauskite
mygtuką12 apatiniame jos krašte.
> Bagažinės dangtis uždaromas automatiškai ir lieka atrakintas.
PASTABA
Mygtukas veikia 24 valandas palikus atidarytą
skląstį. Po to jį reikia uždaryti rankiniu būdu.
SVARBU
Bagažinės dangtį rankomis reikia atidaryti
arba uždaryti lėtai. Jei jaučiate pasipriešinimą,
neatidarykite (neuždarykite) per jėgą. Kitaip
galite jį apgadinti ir jis gali nustoti tinkamai
veikti.
Atidarymo / uždarymo atšaukimas
–
Jei pakankamai mažu atstumu nuo bagažinės
dangčio neaptinkamas nuotolinio valdymo
raktelis, užrakinimo / atrakinimo funkcija
nesuveikia. Žr. skirsnį „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis“, kur rasite papildomos
informacijos.
PASTABA
Naudojant berakčio* blokavimo / uždarymo
funkciją, jei raktelis neaptinkamas pakankamai
mažu atstumu nuo bagažinės dangčio,
suskamba trys signalai. Žr. skirsnius „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis“ ir
„Užraktai ir nuotolinio valdymo rakteliai“, kur
rasite papildomos informacijos.
Yra keturi būdai, kuriais galima atšaukti atidarymą / uždarymą:
•
•
Paspauskite mygtuką prietaisų skydelyje.
•
Paspauskite uždarymo mygtuką12 apatiniame bagažinės dangčio krašte.
•
Paspauskite po išorine rankena esančią
guma aptrauktą plokštelę.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
mygtuką.
•
Kojos judinimas (daugiau informacijos žr.
skirsnyje „Elektra valdomos bagažinės atidarymas / uždarymas kojos judesiu“).
> Bagažinės judesys bus pertrauktas ir ji
bus sustabdyta; tada bagažinę galima bus
valdyti rankiniu būdu.
Maksimali programuojama anga
Maksimalią bagažinės dangčio padėtį galima
reguliuoti, pvz., pritaikyti žemoms garažo luboms.
12
270
Automobilyje su berakčio užrakinimo / įlipimo funkcija (pasyviojo įlipimo*) įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Kaip nustatyti maksimalią atidarymo padėtį:
1.
Atverkite bagažinę – sustabdykite ją atidarytoje padėtyje.
2.
, esantį apatiniame
Paspauskite mygtuką
bagažinės dangčio krašte, ir palaikykite bent
3 sekundes.
> Pasigirsta du trumpi signalai, informuodami apie įrašytą nustatytąją padėtį.
Kaip atstatyti maksimalaus atidarymo padėtį:
–
Ranka pakelkite bagažinės dangtį į aukščiausią padėtį, paspauskite ant bagažinės dangmygtuką ir palaikykite jį bent
čio įrengtą
3 sekundes.
> Pasigirsta du signalai, informuodami apie
išvalytą nustatytąją padėtį. Kitą kartą atidarytas, bagažinės dangtis vėl kils į maksimalią padėtį.
PASTABA
•
Jei sistema ilgą laiką dirbo nepertraukiamai, siekiant išvengti perkrovos ji išjungiama. Ją bus vėl galima naudoti po
maždaug 2 minučių.
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys,
bagažinės dangtis nustoja judėti ir pasigirsta
ilgas signalas.
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys,
bagažinės dangtis nustoja judėti, pasigirsta
ilgas signalas ir bagažinės dangtis grįžta į
suprogramuotą maksimalią padėtį.
Išankstinio įtempio spyruoklės
ĮSPĖJIMAS
Atidarydami ar uždarydami atsižvelkite į kylančią įstrigimo riziką. Prieš pradėdami atidaryti ar
uždaryti, patikrinkite, ar nieko nėra šalia bagažinės dangčio, kadangi įstrigus galima rimtai
susižaloti.
Bagažinės dangtį visada valdykite itin atsargiai.
Elektra valdomo bagažinės dangčio išankstinio įtempio
spyruoklės
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite elektra valdomo bagažinės
dangčio įtemptųjų spyruoklių. Jas veikia aukštas slėgis, atidarytos jos gali sužaloti.
Susijusi informacija
•
Bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas
kojos judesiu* (p. 272)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 254)
Apsauga nuo prispaudimo
Jei dėl kokio nors stipraus pasipriešinimo bagažinės dangčio negalima atidaryti ar uždaryti, įsijungia apsauga nuo prispaudimo.
* Parinktis / priedas. 271
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Bagažinės dangčio atidarymas /
uždarymas kojos judesiu*
Eksploatacija
Kad būtų lengviau valdyti bagažinės dangtį, kai
rankos užimtos, jį galima atidaryti / uždaryti spiriamuoju kojos judesiu pirmyn, po galiniu buferiu.
–
Po kairiuoju galinio buferio šonu padarykite
vieną lėtą spiriamąjį judesį į priekį. Tada ženkite žingsnį atgal. Buferio reikėtų nepaliesti.
> Aktyvinus atidarymo / uždarymo funkciją,
pasigirsta trumpas signalas – bagažinės
dangtis atsidaro / užsidaro.
Jei bagažinės dangtis atidarytas, kojos
judesiu jis visada uždaromas.
Spiriamasis judesys ieškiklio suaktyvinimo zonoje.
Atidarymas / uždarymas
PASTABA
Jutiklis įrengtas kairiau buferio centro13
Kad būtų galima atidaryti / uždaryti tokiu būdu,
vienas iš automobilio nuotolinio valdymo raktelių
turi būti reikiamu atstumu14 už automobilio. Tai
taikoma ir jau atrakintam automobiliui, kad atsitiktinai neatsidarytų, pvz., autoplovykloje.
13
14
15
272
Koja valdomo bagažinės dangčio funkcija siūloma dviejų versijų:
•
•
Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
Tik atrakinimas kojos judesiu (bagažinės
dangtį reikės pakelti rankomis)
Atminkite: atidarymo ir uždarymo kojos judesiu funkcijai reikia parinkties „Elektra valdomas bagažinės dangtis“*.
Bagažinę taip pat galima uždaryti prietaisų skydelio mygtuku, nuotolinio valdymo rakteliu arba mygtuku (-ais)15, įrengtais bagažinės dangčio apatiniame krašte. Papildomos informacijos rasite
skirsnyje „Elektra valdomas bagažinės dangtis“.
Jei bandoma kelis kartus paspirti koja po buferiu,
po automobiliu nesant patvirtinto nuotolinio valdymo raktelio, atidaryti galima tik po tam tikros
delsos.
Nepalikite kojos po automobiliu darydami spiriamąjį judesį. Suaktyvinimas gali nesuveikti.
Atidarymo / uždarymo atšaukimas
– Jei norite sustabdyti bagažinės dangčio judėjimą, lėtai atlikite vieną spiriamąjį judesį pirmyn, kai bagažinės dangtis atsidaro arba
užsidaro.
Norint atšaukti atidarymą / uždarymą, nuotolinio
valdymo raktelis nebūtinai turi būti automobilio
prieigose.
Jei automobilyje yra slystanti plokštelė / difuzorius*, jutiklis būna įrengtas netoli buferio kairiojo kampo.
Žr. skirsnį „Nuotolinio valdymo raktelio veikimo zona“, kur rasite papildomos informacijos.
Taikoma tik automobiliui su berakte užrakinimo / įlipimo („pasyviojo įlipimo“)* funkcija.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Jei galinis bamperis bus padengtas ledu,
sniegu, purvu ar pan., funkcija gali veikti ribotai
arba neveikti išvis. Dėl šios priežasties reikia
pasirūpinti, kad jis būtų švarus.
Norėdami aktyvinti atidarymo / uždarymo kojos
judesiu funkciją, kai automobilyje yra apsauginės
plokštės / difuzoriaus priedas, spiriamąjį judesį
darykite automobilio šone.
Nuotolinio valdymo raktelio
galvaninio elemento keitimas
Jei nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas išseko, jį reikia pakeisti.
PASTABA
Visų akumuliatorių eksploatacijos trukmė
ribota ir galiausiai juos reikia pakeisti naujais
(netaikoma „Key Tag“). Akumuliatoriaus (ar
maitinimo elemento) eksploatacijos trukmė
(veikimo trukmė) priklauso nuo to, kaip dažnai
naudojamas automobilis (raktelis).
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti suaktyvinta
autoplovykloje ar pan., jei nuotolinio valdymo
raktelis yra veikimo zonoje.
Esant slystančiai plokštelei / difuzoriui*
Jei automobilyje yra slystanti plokštelė / difuzorius*, jutiklis būna įrengtas netoli buferio kairiojo
kampo.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą
reikia pakeisti, jeigu:
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
ženklas ir atsiranda pranešimas Senka
aut. rakt. bater. Žr. savininko
vadovą
Spiriamasis judesys ieškiklio suaktyvinimo zonoje.
Susijusi informacija
•
Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas
(p. 263)
•
•
Elektra valdomas bagažinės dangtis* (p. 269)
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 254)
ir (arba)
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio
valdymo raktelio signalus mažesniu nei
20 metrų atstumu iki automobilio.
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
Jei automobilyje yra slystanti plokštelė/difuzorius*, jutiklis būna įrengtas netoli buferio kairiojo kampo.
}}
* Parinktis / priedas. 273
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Raktelio be mygtukų16 („Key Tag“) maitinimo elementas nekeičiamas: iš įgaliotojo „Volvo“ autoserviso galima užsisakyti naują raktelį.
Atidarymas ir keitimas
SVARBU
Išsikrovusį įtaisą „Key Tag“ reikia atgabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Raktelį reikia
panaikinti iš automobilio, kadangi juo naudojantis vis tiek galima užvesti automobilio variklį
per atsarginę užvedimo funkciją.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip,
kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu. Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso dalį kelis milimetrus
aukštyn.
Pastumkite mygtuką į šoną, o galinę korpuso dalį – kelis milimetrus aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
16
274
Šis raktelis skirtas automobiliui, turinčiam berakčio užrakinimo / įlipimo funkciją („Passive Entry“*).
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atsuktuvu ar panašiu įrankiu pasukite maitinimo elemento dangtelį prieš laikrodžio
rodyklę, kad žymos susilygiuotų ties užrašu
OPEN.
Spausdami įdubą, pvz., nagu, atsargiai nukelkite galvaninio elemento dangtelį.
Tada iškelkite galvaninio elemento dangtelį
aukštyn.
Maitinimo elemento (+)šonas nukreiptas į
viršų. Tada atsargiai atlaisvinkite maitinimo
elementą, kaip parodyta iliustracijoje.
SVARBU
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Įdėkite naują maitinimo elementą taip, kad
(+) šonas būtų nukreiptas į aukštyn. Stenkitės pirštais nepaliesti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento kontaktų.
Įdėkite maitinimo elementą į laikiklį kraštu
žemyn. Tada paslinkite maitinimo elementą į
priekį, kad jis užsifiksuotų tarp dviejų plastikinių laikiklių.
Spauskite maitinimo elementą žemyn,
kad jis užsifiksuotų po viršutiniu juodu plastikiniu laikikliu.
PASTABA
Naudokite maitinimo elementus su žymeniu
CR2032, 3 V.
}}
275
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo
raktelyje naudojami maitinimo elementai atitiktų „UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3“ reikalavimus. Gamykloje
įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso
pakeisti maitinimo elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Nustatykite atgal galinę korpuso dalį ir
nuspauskite ją žemyn, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Apverskite nuotolinio valdymo raktelį ir
sumontuokite atgal priekinę korpuso dalį,
nuspausdami ją žemyn, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas tinkamai sulygiuotas ir saugiai pritvirtintas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas saugiai pritvirtintas.
Sumontuokite galvaninio elemento dangtelį
atgal ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kad žyma susilygiuotų su užrašu CLOSE.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
•
276
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam asmeniui užvesti automobilio variklio.
Variklį galima užvesti tik tinkamu nuotolinio valdymo rakteliu.
Toliau pateiktas pranešimas, rodomas vairuotojo
ekrane, yra susijęs su elektroniniu imobilizatoriumi:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nėra
automobilio rakt.
Klaida atpažįstant
nuotolinio valdymo
pultelį užvedimo
metu – įdėkite pultelį
į laikiklį puodeliui
šalia pultelio ženklo
ir bandykite dar
kartą.
Žr. savininko
vadovą
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su aptikimo sistema17
Automobilyje įrengta sistema, leidžianti sekti ir
surasti automobilį bei nuotoliniu būdu suaktyvinti
jo imobilizatorių, kuris neleidžia užvesti variklio.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
17
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant
šią sistemą.
Toliau pateiktas klaidos pranešimas, rodomas vairuotojo ekrane, yra susijęs su nuotoliniu būdu valdomu imobilizatoriumi, turinčiu sekimo sistemą:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ribotų f-jų
raktelis
Suaktyvintas
nuotoliniu būdu
valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema.
Automobilio
variklio užvesti
neleidžiama.
Susisiekite su
Volvo On Call
aptarnavimo
centru.
Variklio
užvesti
neįmanoma
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių. Yra
elektrinis* ir rankinis užraktai.
Elektrinis suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
Elektrinius vaikų saugos užraktus galima suaktyvinti / išaktyvinti visose uždegimo padėtyse, aukštesnėse nei 0. Suaktyvinti / išaktyvinti galima
praėjus iki 2 minučių nuo variklio išjungimo, jei tik
neatidarytos jokios durelės. Daugiau informacijos
žr. skirsnyje „Degimo vieta“.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 254)
Suaktyvinimo / išaktyvinimo elektra mygtukas.
1.
Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio
nei 0 lygio uždegimo padėtį.
}}
* Parinktis / priedas. 277
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2.
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Suaktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Suaktyvinta ir įsijungia
mygtuko lemputė.
Ženklas
Jei elektrinis vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo durelių
valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Kaip išaktyvinti užraktus:
–
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Išaktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Išaktyvinta ir išsijungia
mygtuko lemputė.
Pranešimas
Paaiškinimas
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Galinis
vaik.saug.užr.
Suaktyvinta
Durelių užraktai su
apsauga nuo
vaikų suaktyvinti.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Galinis
vaik.saug.užr.
Išaktyvinta
Durelių užraktai su
apsauga nuo
vaikų deaktyvinti.
Rankinis suaktyvinimas / išaktyvinimas
Su durelių užraktais su apsauga nuo vaikų. Nemaišykite
jų su rankiniais durelių užraktais.
–
Pasinaudokite nuotolinio raktelio išimama
raktelio geležte ir ja pasukite rankenėlę.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Išimama raktelio geležtė“.
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o
ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio vaikų
saugos užrakto.
Susijusi informacija
•
•
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo metu:
jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu
būna suaktyvinti, funkcija bus suaktyvinta ir kitą
kartą užvedant variklį.
278
PASTABA
Išimama raktelio geležtė (p. 266)
Uždegimo padėtys (p. 407)
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacija*
PASTABA
Signalizacija perspėja, pvz., jei buvo įsilaužta į
automobilį.
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus
judesį, ima kaukti automobilio signalizacija
(registruojamos ir oro srovės). Dėl šios priežasties signalizacija gali suveikti, jei automobilis paliekamas su atidarytu langu, panoraminiu
langu* arba jei naudojamas salono šildytuvas.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidarytos durys, variklio dangtis arba bagažinės dangtis18
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra įrengtas judesio detektorius*)
•
automobilis pakeliamas arba velkamas (jei
yra įrengtas pasvirimo detektorius*)
•
•
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio
uždarykite langus ir panoraminį langą. Jei
ketinate naudoti stovėjimo šildytuvą (arba
nešiojamą elektrinį šildytuvą), nenukreipkite
oro srauto iš ventiliacijos angų salone aukštyn. Kitaip gali būti įjungtas žemesnis signalizacijos lygis: žr. toliau šiame straipsnyje pateikiamą skirsnį.
atjungiamas akumuliatoriaus kabelis arba
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje užregistruojama triktis, vairuotojo ekrane pateikiamas ženklas ir pranešimas
Signalizacijos gedimas Reikalinga
tech. patikra. Šiuo atveju susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo sąlygoms.
jai įjungti galima naudoti ir mygtuką, esantį apatiniame bagažinės dangčio krašte.
Išjunkite signalizaciją
Automobilis atrakinamas ir signalizacija išjungiama taip:
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį atrakinimo mygtuką;
•
•
suimkite vieną iš durelių rankenų19 arba
paspauskite bagažinės dangčio guma
padengtą plokštelę19;
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką arba nustatykite automobilio
uždegimo padėtį I, pasukdami užvedimo rankenėlę į padėtį START ir atleisdami.
Signalizacijos įjungimas
Automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama
taip:
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį užrakinimo mygtuką;
•
palieskite pažymėtą sritį durelių rankenos19
išorėje arba
•
paspauskite bagažinės dangčio guma
padengtą plokštelę19;
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Jei automobilyje įrengtas elektra valdomas bagažinės dangtis, automobiliui užrakinti ir signalizaci-
18
19
Taikoma kai kuriose šalyse.
Taikoma tik automobiliui su berakte užrakinimo / įlipimo sistema (Passive Entry*)
}}
* Parinktis / priedas. 279
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Veikianti signalizacija
Kai įsijungia signalizacija:
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija.
•
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol, kol
išjungiama signalizacija.
Jei signalizacijos suveikimo priežastis nepašalinama, signalizacijos ciklas kartojamas maks.
10 kartų20.
Užrakinimo ir signalizacijos indikatorius
•
Išjungus signalizaciją, šviesos diodas greitai
mirksi iki 30 sekundžių arba kol parenkama
uždegimo padėtis I pasukant uždegimo spynelę į padėtį START ir ją atleidžiant – signalizacija suveikė.
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio ir
pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Išjunkite judesio ir pokrypio detektorius, kad atsitiktinai nesužadintumėte signalizacijos, pvz., jei
užrakintame automobilyje paliekate šunį arba
automobilis transportuojamas automobilių keltu.
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas visiško
užrakinimo funkcijos išjungimas.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Žemesnis aps. lygis, kad laikinai išjungtumėte judesio ir
pokrypio detektorius.
Automatinis signalizacijos
įjungimas / pakartotinis įjungimas*
Signalizacijos automatinio pakartotinio įjungimo
funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus
automobilio signalizaciją ji įsijungs automatiškai.
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo
rakteliu (signalizacija išjungiama), tačiau per dvi
minutes neatidaromos jokios durelės ar bagažinė,
signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
Kai kuriose šalyse signalizacija vėl įsijungia automatiškai, praėjus tam tikram laikui po to, kai vairuotojo durelės buvo atidarytos ir uždarytos, bet
neužrakintos.
Susijusi informacija
•
•
Signalizacija* (p. 279)
Signalizacijos išjungimas* nenaudojant nuotolinio valdymo raktelio (p. 281)
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Saugieji
užraktai“.
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo
signalizacijos sistemos būseną:
•
šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta;
•
šviesos diodas mirksi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta.
20
280
Susijusi informacija
•
Automatinis signalizacijos įjungimas / pakartotinis įjungimas* (p. 280)
•
Signalizacijos išjungimas* nenaudojant nuotolinio valdymo raktelio (p. 281)
•
Visiško užrakinimo sistema* (p. 262)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacijos išjungimas*
nenaudojant nuotolinio valdymo
raktelio
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 266)
Automobilio užvedimas (p. 408)
Automobilį galima atrakinti ir be rankų, net jei
neveikia nuotolinio valdymo raktelis, t. y. jei nusekusi jo baterija.
1.
Atidarykite vairuotojo dureles išimama raktelio geležte.
> Signalizacija suveikia.
Atsarginio skaitytuvo vieta laikiklyje puodeliui.
2.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į atsarginį
skaitytuvą, esantį tunelinio valdymo pulto
puodelio laikiklyje.
3.
Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį START
ir atleiskite ją.
> Signalizacija išjungta.
Susijusi informacija
•
•
Signalizacija* (p. 279)
Automatinis signalizacijos įjungimas / pakartotinis įjungimas* (p. 280)
* Parinktis / priedas. 281
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
sistemos tipo patvirtinimas
Nuotolinio valdymo raktelio sertifikatą rasite lentelėje.
Užrakinimo sistemos beraktis
užvedimas (pasyvusis užvedimas) ir
beraktis užrakinimas / atrakinimas
(pasyvusis įėjimas*)
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos CEM žyma. Papildomą sertifikato numerį rasite toliau pateiktoje lentelėje.
282
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Jordanija
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Brazilija
MT-3245/2015
Indonezija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusija
Jungtiniai Arabų Emyratai
ER37847/15
DA0062437/11
Papildomos informacijos apie nuotolinio valdymo
raktelio sistemos sertifikatą rasite
support.volvocars.com.
}}
283
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Nuotolinio valdymo pultas
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Jordanija
TRC/LPD/2015/104
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo
la que pueda causar su operación no deseada.
Omech.
284
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Serbija
Jungtiniai Arabų Emyratai
Raktelio pakabukas
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Jordanija
TRC/LPD/2015/107
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
}}
285
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Meksika
Tipo patvirtinimas
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo
la que pueda causar su operación no deseada.
Omech.
286
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Serbija
Jungtiniai Arabų Emyratai
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
287
VAIRUOTOJO PAGALBA
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nuo greičio priklausanti vairavimo
jėga
Nuostatos My Car
Vairo sunkumas
Didėjant automobilio greičiui, vairo jėga didėja,
kad vairuotojui būtų užtikrintas didesnis vairavimo
jautrumas.
Posūkyje vairo sunkumo pasirinkimo galimybė
nepasiekiama.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau. Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu, vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
•
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį laikinai
atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia
sumažinta galia ir sukti vairą tampa šiek tiek
sunkiau.
Važiavimo režimai
Susijusi informacija
Važiavimo režimai (p. 418)
Roll Stability Control
„Roll Stability Control (RSC) – tai stabilizavimo
sistema, kuri sumažina apsivertimo pavojų, pvz.,
atliekant staigius vengiamuosius manevrus arba
automobiliui pradėjus slysti.
RSC sistema registruoja, ar ir kaip keičiasi automobilio šoninis pasvirimas. Ši informacija naudojama apsivertimo pavojui apskaičiuoti. Jeigu automobiliui gresia pavojus, įsijungia jo elektroninė
stabilumo kontrolės sistema, sumažinamas variklio sukimo momentas ir stabdomi vienas ar du
ratai, kol automobilio stabilumas atstatomas.
ĮSPĖJIMAS
Normaliomis vairavimo sąlygomis sistema
RSC padidina važiavimo automobiliu saugą,
tačiau tai neturėtų tapti greičio didinimo priežastimi. Visada laikykitės normalių saugaus
vairavimo atsargumo priemonių.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo
pagalbine jėga vairuotojo ekrane pasirodo
pranešimas.
Vairavimo jėgos lygio keitimas*
Norėdami pasirinkti vairavimo jėgos lygį, eikite į
skirsnį „Važiavimo režimai“ ir skaitykite alternatyvaus režimo INDIVIDUAL aprašymą antrašte
„Pasirinktini važiavimo režimai“.
Susijusi informacija
•
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 291)
Sauga (p. 62)
Automobilių modeliuose be važiavimo režimų valdymo elemento su parinktimi INDIVIDUAL vairo
sunkumas pasirenkamas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje ir šiame paieškos kelyje:
290
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
elektroninė stabilumo kontrolė
•
Elektroninė stabilumo sistema („Electronic
Stability Control“ – ESC) padeda vairuotojui
išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
aktyviosios vingiavimo kontrolės;
Kai sistema ESC įsijungia stabdant, automobilio viduje gali
būti girdimas pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant sistemai,
automobilis gali greitėti lėčiau
nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Stabilumo sistema ESC – tik papildoma funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio
visais atvejais ir esant bet kokiai kelio dangos
būklei.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių eismo
taisyklių bei reikalavimų.
priekabos stabilumo pagalbos.
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo savybes.
•
Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
Elektroninės stabilumo kontrolės sportinis
režimas (p. 292)
•
Elektroninės stabilumo kontrolės ženklai ir
pranešimai (p. 293)
•
•
Roll Stability Control (p. 290)
traukos kontrolės sistemos;
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato į
nepraslystantį.
Variklio traukos kontrolė (Engine Drag Control –
EDC) neleidžia netyčia užsiblokuoti ratams, pvz.,
įjungus žemesnę pavarą arba stabdant varikliu ir
važiuojant žema pavara slidžia kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu gali
(be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes suvaldyti
automobilį.
Priekabos stabilumo pagalba*1
•
•
•
•
traukos kontrolės sistemos;
variklio traukos kontrolės;
1 Priekabos
Važiavimas su priekaba (p. 447)
variklio traukos kontrolės;
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija („Trailer
Stability Assist“ – TSA) skirta stabilizuoti automobilio ir priekabos autotraukinį, jei priekaba pradeda švytuoti į šonus. Papildomos informacijos
rasite skirsnyje „Važiavimas su priekaba“.
slydimo kontrolės;
Susijusi informacija
slydimo kontrolės;
ESC susideda iš šių funkcijų:
aktyviosios vingiavimo kontrolės;
PASTABA
TSA funkcija išjungiama, jei aktyvuojamas
sporto režimas.
stabilumo pagalba būna įdiegta, jei įrengiamas „Volvo“ originalusis vilkimo kablys.
* Parinktis / priedas. 291
VAIRUOTOJO PAGALBA
Elektroninės stabilumo kontrolės
sportinis režimas
Sportinio režimo pasirinkimas /
atšaukimas
Sportiniu režimu sistema ESC nustato, ar greičio
pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas yra
aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia posūkį
įveikti kontroliuojamu galinės automobilio dalies
slydimu (iki tam tikro lygio) prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Pavyzdžiui, jei vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą, ESC
sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
Be to, važiuojant sportiniu režimu taip pat užtikrinamas maksimalus sukibimas, jei automobilis
užkabina arba pervažiuoja ant laisvo paviršiaus,
pvz., smėlio ar gilaus sniego.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Sportinis režimas suaktyvinamas / išaktyvinamas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje.
Elektroninė stabilumo sistema („Electronic
Stability Control“ – ESC) padeda vairuotojui
išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali parinkti sportinį režimą,
kuris leidžia važiuoti aktyviau.
•
–
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką ESC
sportinis režimas.
> Sportinis režimas suaktyvinamas / išaktyvinamas, mygtuke įsijungia žalias / pilkas
indikatorius.
Sportinis režimas rodomas vairuotojo
ekrane šiuo ženklu, kuris nuolat šviečia
tol, kol ši funkciją išaktyvinama arba kol
išjungiamas variklis. Kitąkart užvedus
variklį, ESC sistema vėl veiks normaliu režimu.
Sportinio režimo apribojimai
Funkcijos ESC sportinis režimas negalima
pasirinkti, jei veikia greičio ribotuvas, pastovaus
greičio palaikymo sistema arba prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema.
Susijusi informacija
•
•
•
292
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 291)
Greičio ribotuvas* (p. 295)
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 302)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
Stability Control – ESC) susiję ženklai ir pranešimai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su elektronine stabilumo kontrolės sistema (Electronic
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuolat šviečia maždaug 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Pasirinktas sportinis režimas.
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
ESC
Laikinai išjungta
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių temperatūros. Stabdžiams atvėsus,
funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC
Sistema ESC išjungta.
Reikalinga tech. patikra
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
293
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
•
•
294
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 291)
Elektroninės stabilumo kontrolės sportinis
režimas (p. 292)
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 120)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvas*
Greičio ribotuvą (Speed Limiter – SL) galima laikyti atvirkštine pastovaus greičio palaikymo sistema: vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu,
tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti iš anksto
nustatytos arba nustatytos maksimalios greičio
ribotuvo vertės.
Išdėstymas
Automobilio dabartinis greitis
Įrašytas maksimalus greitis
ĮSPĖJIMAS
Greičio ribotuvas – tai pagalba, kuri, susidarius
tam tikroms eismo, oro ar kelio sąlygoms, gali
nesuveikti.
Vairuotojas turi visada atkreipti dėmesį į eismo
sąlygas ir imtis veiksmų, jei greičio ribotuvas
nepalaiko tinkamo greičio.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir paleidimas
(p. 296)
•
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 296)
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas (p. 297)
•
•
Greičio ribotuvo išjungimas (p. 298)
Automatinis greičio ribotuvas* (p. 299)
Vairuotojui visada tenka galutinė atsakomybė
už saugų automobilio vairavimą, laikantis
galiojančių kelių eismo taisyklių, net jei naudojama greičio ribotuvo funkcija.
Apribojimai
Funkcijų mygtukai ir ženklai2.
Padidina įrašytą didžiausią greitį arba pakartotinai suaktyvina greičio ribotuvą ir grąžina
įrašytą didžiausią greitį
Suaktyvina greičio ribotuvą ir įrašo esamą
greitį arba išaktyvina greičio ribotuvą
Sumažina įrašytą didžiausią greitį
Važiuojant stačia nuokalne, greičio ribotuvo stabdymo jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas
įrašytas didžiausias greitis. Tokiu atveju vairuotojas perspėjamas pranešimu Viršyta greičio riba
vairuotojo ekrane.
PASTABA
Jei greitis bus viršytas bent 3 km/h
(apie 2 myl./val.), pasirodys pranešimas apie
viršytą maksimalų greitį.
Įrašyto maksimalaus greičio žyma
2
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 295
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir
paleidimas
–
Siekiant reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti ir aktyvinti greičio ribotuvo funkciją („Speed
Limiter“ – SL).
Greičio ribotuvo suaktyvinimas
Kai rodomas ženklas / funkcija
paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Greičio ribotuvas paleidžiamas ir dabartinis greitis įrašomas kaip maksimalus.
Greičio ribotuvo funkcijos greičio
valdymas
Greičio ribotuvo (Speed Limiter – SL) funkcijoje
galima nustatyti skirtingus greičius.
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 295)
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas (p. 297)
•
Greičio ribotuvo išjungimas (p. 298)
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 296)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
–
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3) ženklams /
funkcijai naršyti
(4).
> Pateikiamas ženklas ir galima aktyvinti
greičio ribotuvą.
Paleiskite greičio ribotuvą.
Mažiausias greitis, kurį galima įrašyti, yra 30 km/h
(20 myl./val.).
296
–
Įrašytą maksimalų greitį keiskite trumpais
(1) arba – (3)
arba ilgais vairo mygtuko
paspaudimais:
•
Trumpais paspaudimais pakoreguokite
+/– 5 km/h (+/– 5 myl./val.) (kiekvienu
paspaudimu).
•
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad
pakoreguotumėte po +/– 1 km/h
(+/– 1 myl./val.) ir atleiskite, kai vairuotojo ekrano žyma (4)/(6) pasieks pageidaujamą greitį.
> Paskutinis paspaudimas įrašomas į
atmintį.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 295)
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas (p. 297)
•
Greičio ribotuvo išjungimas (p. 298)
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir paleidimas
(p. 296)
Greičio ribotuvo išaktyvinimas /
pakartotinis suaktyvinimas
Greičio ribotuvą (Speed Limiter – SL) galima laikinai išaktyvinti, kad jis būtų perjungta į budėjimo
režimą ir jį būtų galima pakartotinai suaktyvinti
vėliau.
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Vairuotojo ekrane greičio ribotuvo žymų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilio greitis vėl ribojamas pagal
paskutinį įrašytą maksimalų greitį.
arba
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Vairuotojo ekrane greičio ribotuvo indikatorių ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS
į BALTĄ – automobilis pritaiko dabartinį
greitį kaip maksimalų.
Laikinas greičio padidinimas
akceleratoriaus pedalu
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Greičio ribotuvo išaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Greičio apribojimo žymų ir ženklų spalva
vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į
PILKĄ – greičio ribotuvas dabar deaktyvintas ir vairuotojas gali viršyti didžiausią nustatytą greitį.
Pakartotinis greičio ribotuvo
suaktyvinimas iš budėjimo režimo
Greičio ribotuvo galima laikinai nepaisyti, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą ir nenustatant greičio ribotuvo veikti budėjimo režimu – pvz., norint
staigiai pagreitėti susidarius nepalankiai situacijai.
Tokiu atveju reikia atlikti šiuos veiksmus:
1.
Iki galo nuspauskite akceleratoriaus pedalą ir
jį atleiskite, pasiekę norimą greitį, kad greitėjimas būtų pertrauktas.
> Tokiu atveju greičio ribotuvas lieka aktyvintas ir vairuotojo ekrane rodomas BALTAS ženklas.
2.
Baigę laikinojo greitinimo procedūrą, visiškai
atleiskite akceleratoriaus pedalą.
> Tada automobilis stabdomas automatiškai,
kad greitis neviršytų įrašyto maksimalaus
greičio.
}}
* Parinktis / priedas. 297
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 295)
•
•
Greičio ribotuvo išjungimas
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 295)
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 296)
•
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 296)
Greičio ribotuvo išjungimas (p. 298)
•
Greičio ribotuvo išaktyvinimas / pakartotinis
suaktyvinimas (p. 297)
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir paleidimas
(p. 296)
Greičio ribotuvą „Speed Limiter“ – SL galima
išaktyvinti.
Greičio ribotuvo suaktyvinimas ir paleidimas
(p. 296)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
298
1.
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Greičio ribotuvas perjungiamas į budėjimo
režimą.
2.
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir greičio ribotuvo indikatorius (4) išjungiami ir nustatytas (įrašytas) maksimalus greitis panaikinamas.
3.
Paspauskite vairo mygtuką
> Aktyvinama kita funkcija.
(2) dar kartą.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis greičio ribotuvas*
Ar SL arba ASL aktyvus?
Automatinis greičio ribotuvas („Automatic Speed
Limiter“ – ASL) padeda vairuotojui prilyginti automobilio maksimalų greitį kelio ženkluose pateikiamiems apribojimams.
Ženklai vairuotojo ekrane rodo, kuri greičio ribotuvo funkcija aktyvi:
Ženklas
Greičio ribotuvo funkcija („Speed Limiter“ – SL)
gali būti perjungta į automatinio greičio ribotuvo
režimą.
Automatinė greičio ribotuvo funkcija yra
pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai
priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro
bei kelio sąlygų. Vairuotojas visada atsako už
tinkamo atstumo ir greičio palaikymą, net jei
naudojamas automatinis greičio ribotuvas.
Net jei vairuotojas aiškiai mato greičio apribojimo kelio ženklą, Kelio ženklų informacijos
funkcijos rodomas greičio apribojimas gali būti
neteisingas. Tokiu atveju vairuotojas privalo
imtis veiksmų ir padidinti arba sumažinti greitį
iki tinkamo.
ASL
✓
✓
A
✓
Automatinis greičio ribotuvas, parinkdamas automobilio maksimalų greitį, naudoja kelio ženklų
informacinės sistemos3 informaciją apie greičio
apribojimus.
ĮSPĖJIMAS
SL
A
Ženklo spalva
Reikšmė
Žalsvai gelsva
ASL aktyvi
Pilka
ASL perjungta į budėjimo
režimą
Gintaro / oranžinė
ASL laikinai veikia budėjimo režimuA
Pavyzdžiui, nepavyko nuskaityti ženklo.
„ASL“ apribojimai
ŽenklasB po „70“: suaktyvinta ASL.
A
B
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo
režimas.
Žr. šią antraštę „ASL symbol“ dėl ženklo spalvos reikšmės.
ASL ženklas
Ženklas (pateikiamas šalia įrašyto greičio, „70“, spidometro centre) gali būti
rodomas trijų spalvų, kurių reikšmė apibūdinta toliau:
Greitis automatiškai ribojamas pagal informaciją
apie greičio apribojimus, pateikiamą funkcijos
RSI3, o ne pagal greičio ribojimo kelio ženklus,
kuriuos automobilis pravažiuoja.
Jei RSI3 nepavyksta interpretuoti ir pateikti greičio informacijos ASL, tuomet ASL perjungiama į
budėjimo režimą ir ima veikti SL. Tokiais atvejais
vairuotojas turi įsikišti ir sustabdyti iki tinkamo
greičio.
Kai RSI3 vėl gali interpretuoti ir teikti informaciją
apie greičio apribojimus ASL, sistema ASL vėl
aktyvinama.
Taip pat žr. „Kelio ženklų informacinės sistemos
apribojimai“.
Taip pat žr. temą „Kelio ženklų informacijos
sistemos apribojimai“.
3
Road Sign Information – RSI
}}
* Parinktis / priedas. 299
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 295)
•
Automatinio greičio ribotuvo leistino nuokrypio keitimas (p. 301)
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
Automatinio greičio ribotuvo suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 300)
Automatinio greičio ribotuvo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Automatinio greičio ribotuvo
išaktyvinimas
Automatinį greičio ribotuvą (Automatic Speed
Limiter – ASL) galima suaktyvinti ir išaktyvinti kaip
papildomą greičio ribotuvo (Speed Limiter – SL)
funkciją.
–
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 373)
Automatinio greičio ribotuvo
suaktyvinimas
300
1.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Greičio
ženklų pagalba.
> ASL perjungiama į budėjimo režimą, mygtuke įsijungia žalias indikatorius ir vairuotojo ekrane, spidometro centre pasirodo
ženklas.
2.
Nuspauskite vairo mygtuką
.
> ASL suaktyvinta su esamuoju automobilio
greičiu.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Greičio
ženklų pagalba.
> ASL deaktyvinama ir mygtuko indikacija
tampa PILKA: vietoj to aktyvinama SL.
ĮSPĖJIMAS
Persijungus iš ASL į SL, automobilis nebeseka pažymėto greičio apribojimo – tik maksimalų atmintyje įrašytą greitį.
Susijusi informacija
•
•
Automatinis greičio ribotuvas* (p. 299)
Automatinio greičio ribotuvo leistino nuokrypio keitimas (p. 301)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinio greičio ribotuvo leistino
nuokrypio keitimas
Tolerancija reguliuojama tokiu pačiu būdu kaip ir
greičio nuostata greičio ribotuve.
Galima nustatyti įvairius greičio ribojimo funkcijos (Automatic Speed Limiter – ASL) leistino
nuokrypio lygius.
PASTABA
Maksimali pasirenkama tolerancija yra
+/- 10 km/h (5 myl./val.).
Galima padidinti arba sumažinti ženkle nurodytą
greičio apribojimą. Jei, pvz., automobilis užregistruoja 70 km/h (43 myl./val.) greičio apribojimą,
vairuotojas gali nuspręsti leisti automobiliui palaikyti 75 km/h (47 myl./val.) greitį.
Susijusi informacija
•
•
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
–
Paspauskite ant vairo įrengtą mygtuką
(1) ir palaikykite, kol spidometro centre (4)
70 km/h (43 myl./val.) pasikeis į 75 km/h
(47 myl./val.).
> Po to automobilis ima naudoti pasirinktą
5 km/h (4 myl./val.) toleranciją, kol visi
pravažiuojami greičio apribojimo ženklai
bus 70 km/h (43 myl./val.).
•
•
Automatinis greičio ribotuvas* (p. 299)
Automatinio greičio ribotuvo suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 300)
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
Greičio ribotuvo funkcijos greičio valdymas
(p. 296)
Tolerancijos laikomasi, kol galiausiai pravažiuojamas kelio ženklas su mažesniu
arba didesniu greičio apribojimu. Tada
automobilis ima sekti jame nurodytą greitį
ir tolerancija panaikinama iš atminties.
Kai aktyvinta kelio ženklų informacijos*
funkcija, nuskaitytas kelio ženklo greičio
apribojimas rodomas RAUDONU indikatoriumi spidometre.
* Parinktis / priedas. 301
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistema
Pastovaus greičio palaikymo sistema (Cruise
Control – CC) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir ilgais,
tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai,
galima labiau atsipalaiduoti.
Automobilio dabartinis greitis
Įrašytas greitis
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Jei automobilyje yra prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, vairuotojas gali perjungti
CC ir ACC: žr. skirsnį „Įprastos ir prisitaikančios
pastovaus greičio sistemų perjungimas“.
Išdėstymas
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo greičio ir
(arba) atstumo.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Susijusi informacija
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
Padidina įrašytą greitį arba pakartotinai suaktyvina pastovaus greičio palaikymo sistemą ir
grąžina įrašytą greitį
Suaktyvina pastovaus greičio palaikymo sistemą ir įrašo esamą greitį arba šią sistemą
išaktyvina
Sumažina įrašytą greitį
Įrašyto greičio žyma
302
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas (p. 303)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio
valdymas (p. 303)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis suaktyvinimas (p. 305)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas (p. 306)
•
Persijungimas tarp standartinės pastovaus
greičio palaikymo sistemos ir prisitaikančios
sistemos* (p. 321)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos suaktyvinimas ir
paleidimas
Norint reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti
ir aktyvinti pastovaus greičio palaikymo funkciją
(„Cruise Control“ – CC).
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
paleidimas
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos greičio valdymas
Norint paleisti pastovaus greičio palaikymo sistemą iš budėjimo režimo, automobilio esamas
greitis turi būti 30 km/h (20 myl./val.) arba didesnis. Mažiausias greitis, kurį galima įrašyti, yra
30 km/h (20 myl./val.).
Pastovaus greičio palaikymo (Cruise Control –
CC) sistemoje galima nustatyti skirtingus greičius.
–
Kai rodomas ženklas / funkcija
paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Pastovaus greičio palaikymo sistema pasileidžia ir esamas greitis tampa įrašytuoju
greičiu.
PASTABA
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Aktyvi pastovaus greičio palaikymo
sistema
–
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3) ženklams /
funkcijai naršyti
(4).
> Pateikiamas ženklas ir galima aktyvinti
pastovaus greičio palaikymo funkciją.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
Susijusi informacija
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 302)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio
valdymas (p. 303)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis suaktyvinimas (p. 305)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas (p. 306)
}}
303
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
greičiu, kai bus paspaustas mygtukas, jei tik vairuotojo koja mygtuko paspaudimo momentu bus
ant greičio pedalo.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Stabdymas varikliu vietoj kojinio
stabdžio
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
–
Įrašytą greitį galima keisti trumpais arba ilgais
(1) arba – (3) paspaudivairo mygtuko
mais:
•
Trumpais paspaudimais pakoreguokite
+/– 5 km/h (+/– 5 myl./val.) (kiekvienu
paspaudimu).
Naudojantis pastovaus greičio palaikymo sistema,
greitis reguliuojamas rečiau spaudžiant stabdžių
pedalą. Važiuojant nuokalnėje, kartais gali būti
pageidaujama pradėti judėti šiek tiek greičiau ir
apriboti pagreitį stabdant varikliu. Tokiu atveju vairuotojas gali laikinai išjungti pastovaus greičio
palaikymo sistemos kojinio stabdžio naudojimą.
–
•
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad
pakoreguotumėte po +/– 1 km/h
(+/– 1 myl./val.) ir atleiskite, kai vairuotojo ekrano žyma (4)/(6) pasieks pageidaujamą greitį.
> Paskutinis paspaudimas įrašomas į
atmintį.
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį naudodamas greičio pedalą prieš paspausdamas vairo
, įrašytas greitis taps automobilio
mygtuką
304
Paspauskite greičio pedalą iki maždaug
pusės ir atleiskite.
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungs automatinio stabdymo stabdžiu
pedalu funkciją ir naudos tik stabdymo
varikliu funkciją.
Susijusi informacija
•
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 302)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas (p. 303)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis suaktyvinimas (p. 305)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas (p. 306)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos išaktyvinimas /
pakartotinis suaktyvinimas
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išaktyvinama ir perjungiama į budėjimo režimą, jei:
Pastovaus greičio palaikymo sistemą (Cruise
Control – CC) galima laikinai išaktyvinti, kad ji
būtų perjungta į budėjimo režimą ir ją būtų
galima pakartotinai suaktyvinti vėliau.
•
•
•
–
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomi į padėtį N;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
arba
–
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir perjungiama į budėjimo režimą, jei:
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
išaktyvinimas ir perjungimas į budėjimo
režimą
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Greičio apribojimo žymų ir ženklų spalva
vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į
PILKĄ – pastovaus greičio palaikymo sistema dabar laikinai išaktyvinta ir vairuotojas gali viršyti nustatytą greitį.
•
•
•
•
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio palaikymo sistemos žymų ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ – automobilis
tokiu atveju vėl ima sekti paskutinį įrašytą
greitį.
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio palaikymo sistemos žymų ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ – automobilis
tokiu atveju ima sekti esamą greitį.
PASTABA
Vėl iškvietus pirmiau pasirinktą greitį vairo
mygtuku
, važiavimo greitis gali žymiai
padidėti.
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
pernelyg įkaista stabdžiai;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Pakartotinis pastovaus greičio
palaikymo sistemos suaktyvinimas iš
budėjimo režimo
Susijusi informacija
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 302)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas (p. 303)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio
valdymas (p. 303)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas (p. 306)
305
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos išaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemą „Cruise
Control“ (CC) galima išaktyvinti.
Jei automobilyje yra prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, galima persijungti tarp
abiejų pastovaus greičio palaikymo sistemos
funkcijų – žr. „Persijungimas tarp CC ir ACC“.
Susijusi informacija
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 302)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinimas ir paleidimas (p. 303)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio
valdymas (p. 303)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos išaktyvinimas / pakartotinis suaktyvinimas (p. 305)
•
Persijungimas tarp standartinės pastovaus
greičio palaikymo sistemos ir prisitaikančios
sistemos* (p. 321)
Atstumo įspėjimas*
Įspėjimo apie atstumą funkcija (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa pernelyg mažas.
Įspėjimo apie atstumą funkcija veikia, kai greitis
viršija 30 km/h (20 myl./val.). Ji reaguoja tik į
transporto priemones, esančias priešais automobilį ir važiuojančias ta pačia kryptimi. Atstumo
informacija apie priešinga kryptimi, lėtai judančias
ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
Funkcijų mygtukai ir ženklai.
1.
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą.
2.
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir pastovaus
greičio palaikymo sistemos indikatorius
(4) išjungiami ir nustatytas (įrašytas) greitis panaikinamas.
3.
4
306
Paspauskite vairo mygtuką
> Aktyvinama kita funkcija.
(2) dar kartą.
Atstumo įspėjimo lemputė priekiniame stikle4.
Įspėjimo lemputė įsijungia priekiniame stikle ir
nuolat šviečia tuo atveju, jei laiko intervalas iki
priekyje esančios transporto priemonės tampa
mažesnis už iš anksto nustatytą vertę.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Projekcinis rodinys*
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei ir dėvint akinius
nuo saulės, gali būti sunku pastebėti priekiniame stikle pateikiamą informaciją.
PASTABA
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko intervalo suaktyvinimas ir nustatymas* (p. 308)
•
•
•
Įspėjimas apie atstumą* (p. 309)
Projekcinis rodinys* (p. 123)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, atstumo perspėjimas būna
išjungtas.
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas iki
priekyje esančio automobilio tampa mažesnis
nei iš anksto nustatyta vertė: automobilio greitis nepakinta.
Atstumo įspėjimo ženklas ant priekinio stiklo4.
Jei automobilyje įrengtas projekcinis rodinys,
ženklas ant priekinio stiklo rodomas, kol laiko
intervalas iki priekyje esančios transporto priemonės būna mažesnis nei iš anksto nustatyta vertė.
Vis dėlto čia daroma prielaida, kad automobilio
meniu sistemos nuostatose aktyvinta funkcija
Rodyti pagalbą vairuotojui: žr. temą „Projekcinis rodinys“, kur aprašoma, kaip tai veikia.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei ir dėvint akinius
nuo saulės, gali būti sunku pastebėti priekiniame stikle pateikiamą informaciją.
4
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 307
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimo apie atstumą funkcijos
laiko intervalo suaktyvinimas ir
nustatymas*
Tas pats ženklas rodomas, jei aktyvi prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo funkcija.
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Įspėjimo apie atstumą (Distance Alert) funkciją
galima suaktyvinti / išaktyvinti ir galima nustatyti
laiko intervalą.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja
„Adaptyviojo važiavimo reguliavimo“ funkcija.
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Įspėjimo apie atstumą funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Susijusi informacija
Laiko intervalo valdymas
–
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Distance Alert.
> Įspėjimo apie atstumą funkcija suaktyvinama / išaktyvinama, mygtuke įsijungia
žalias / pilkas indikatorius.
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko
intervalo nustatymas
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
308
•
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
Įspėjimas apie atstumą* (p. 309)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
Atstumo perspėjimas
–
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimas apie atstumą*
Įspėjimo apie atstumą (Distance Alert) funkcijos
veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos
intensyvumui, taip pat – dėvint akinius nuo
saulės galima nepastebėti ant priekinio lango
projektuojamos įspėjamosios lemputės.
Susijusi informacija
•
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
Įspėjimo apie atstumą funkcijos laiko intervalo suaktyvinimas ir nustatymas* (p. 308)
Radaro veikimo apribojimai (p. 340)
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas aptikti
priekyje važiuojančias transporto priemones.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(Adaptive Cruise Control – ACC) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto pasirinktą
laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
leidžia patogiau įveikti ilgas keliones plentais ir
ilgais tiesiais pagrindiniais keliais, kuriais eismas
juda vienodai.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes.
Dėl to įspėjamoji lemputė gali įsijungti likus
mažesniam atstumui nei nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip pat gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei nustatytas.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radaro bloką,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Radaro apribojimai“.
5
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kamera ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės5.
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir laiko
intervalą iki priekyje esančios transporto priemonės. Jei kamera ir radaras priešais automobilį
aptinka lėtesnę transporto priemonę, greitis auto}}
* Parinktis / priedas. 309
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
matiškai pagal nustatytą laiko intervalą pritaikomas tai transporto priemonei. Kai priekyje vėl
nėra automobilių, grąžinamas nustatytas greitis.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai pagalba, kuri susidarius tam tikroms eismo, oro ar kelio sąlygoms gali nesuveikti.
Vairuotojas turi nuolat stebėti eismo sąlygas
kelyje ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko reikiamo greičio arba laiko intervalo.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis
funkcija vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo laiko
intervalo ir greičio palaikymą, net jei tuo metu
naudojama prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Stabdžiai gali skleisti žemą garsą, kai yra
naudojami greičiui koreguoti.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį.
Tose situacijose, kai būtinas staigus stabdymas,
vairuotojas turi stabdyti pats. Tai taikoma, jei
smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojanti
310
transporto priemonė ima staigiai stabdyti.
Kadangi radaro veikimas ribotas, stabdžiai gali
įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
siekia palaikyti vairuotojo nustatytą atstumą (laiko
vienetais) iki toje pačioje eismo juostoje priekyje
važiuojančio automobilio. Jei radaras priekyje
neužfiksuoja jokios transporto priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir įrašytą
greitį. Taip nutinka ir tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis didėja ir viršija įrašytą greitį.
Toliau pateikiama informacija taikoma automobiliams su automatine pavarų dėže:
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą transporto priemonę nuo
stovėjimo iki 200 km/h (125 myl./val.) greičio.
Toliau pateikiama informacija taikoma automobiliams su mechanine pavarų dėže:
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h (20 myl./val.) iki 200 km/h
(125 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei
sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar
gyvūnus ir mažas transporto priemones (pvz.,
dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo
aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias žemas priekabas, transporto
priemones ar objektus.
Nenaudokite prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje,
sankryžose, esant slidžiai kelio dangai, kai
kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas,
smarkiai lyjant (sningant), esant prastam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos techninės priežiūros darbus gali
atlikti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Išdėstymas
Valdymo elementai
Tikslinės transporto priemonės indikatorius:
ACC aptiko ir seka tikslinę transporto priemonę iš anksto nustatytu laiko intervalu
Laiko intervalo iki priekyje esančių transporto
priemonių ženklas
Jei automobilyje yra prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, vairuotojas gali perjungti
CC ir ACC: žr. skirsnį „Įprastos ir prisitaikančios
pastovaus greičio sistemų perjungimas“.
Jei norite sužinoti apie skirtingus ženklų derinius
(atsižvelgiant į eismo sąlygas), žr. temą „Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
ženklai ir pranešimai“.
Įspėjimas apie galimą susidūrimą
Vairuotojo ekranas
Funkcijų mygtukai ir ženklai5.
Padidina įrašytą greitį arba vėl aktyvina prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, įrašytą greitį bei laiko intervalą
Įspėjimo apie susidūrimą lemputė priekiniame stikle5.
Suaktyvina prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo funkciją ir įrašo esamą greitį arba
šią funkciją išaktyvina
Sumažina įrašytą greitį
Padidina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
Sumažina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
5
Greičio rodmenys5.
Įrašytas greitis
Priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išnaudoja apie 40 % kojinio stabdžio pajėgumo.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojas
nestabdo, tuomet aktyvinama įspėjamoji lemputė
ir įspėjamasis garsinis signalas, atkreipiantys vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia imtis neatidėliotinų
veiksmų.
Dabartinis jūsų automobilio greitis.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
311
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei ir dėvint akinius
nuo saulės, gali būti sunku pastebėti priekiniame stikle pateikiamą informaciją.
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys, įspėjimas
rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame stikle.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei ir dėvint akinius
nuo saulės, gali būti sunku pastebėti priekiniame stikle pateikiamą informaciją.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema įspėja tik apie tas transporto priemones,
kurias aptiko jos radaras, todėl įspėjimas gali
būti nepateiktas išvis arba pateiktas su tam
tikra delsa. Nelaukite įspėjimo nestabdydami,
jei stabdyti reikia.
Susijusi informacija
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 313)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos greičio valdymas* (p. 314)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 315)
•
Tikslinio objekto ir automatinio stabdymo
pakeitimas su prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 319)
•
Persijungimas tarp standartinės pastovaus
greičio palaikymo sistemos ir prisitaikančios
sistemos* (p. 321)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* arba Pilot Assist*
(p. 318)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos išaktyvinimas / suaktyvinimas*
(p. 316)
Projekcinis rodinys*
Įspėjimo apie susidūrimą ženklas priekiniame stikle5.
5
312
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos veikimo apribojimai* (p. 320)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos ženklai ir pranešimai* (p. 323)
•
•
•
•
Pilot Assist* (p. 325)
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
Projekcinis rodinys* (p. 123)
Radaro veikimo apribojimai (p. 340)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos suaktyvinimas
ir paleidimas*
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą („Adaptive Cruise Control“ – ACC) pirma
reikia aktyvinti ir po to paleisti, kad ji galėtų kontroliuoti greitį ir atstumą.
–
Paspauskite ◀ (2) arba ▶ (3) ženklams /
(4).
funkcijai naršyti
> Ženklas pasirodo ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo režimą.
ACC pritaiko laiko intervalą
priekyje judančiai transporto
priemonei tik tada, jei atstumo
ženklas rodo du automobilius.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos paleidimas
Tuo pat metu pažymimas greičio intervalas.
Norint paleisti ACC, turi būti patenkintos šios
sąlygos:
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos suaktyvinimas
Iškart po variklio užvedimo prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema būna nustatyta į budėjimo režimą.
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos diržą,
turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi būti
transporto priemonė („tikslinė transporto
priemonė“) arba dabartinis greitis turi siekti
bent 15 km/h (9 myl./val.).
•
Automobiliams su mechanine pavarų dėže.
Greitis turi būti ne mažesnis nei 30 km/h
(20 myl./val.).
–
Kai rodomas ženklas / funkcija
,
paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema paleidžiama ir dabartinis greitis
įrašomas į atmintį kaip pageidaujamas
greitis bei parodomas skaičiais spidometro centre.
Didesnis greitis yra įrašytasis /
pasirinktas greitis, o mažesnis
greitis – priekyje važiuojančios
(tikslinės) transporto priemonės
greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
* Parinktis / priedas. 313
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos greičio
valdymas*
greičiu, kai bus paspaustas mygtukas, jei tik vairuotojo koja mygtuko paspaudimo momentu bus
ant greičio pedalo.
Prisitaikančioje pastovaus greičio palaikymo
(Adaptive Cruise Control – ACC) funkcija galima
nustatyti skirtingus greičius.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinė pavarų dėžė
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali sekti kitą transporto priemonę nuo stovėjimo
iki 200 km/h (125 myl./val.) greičio.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
–
Įrašytą greitį galima keisti trumpais arba ilgais
(1) arba – (3) paspaudivairo mygtuko
mais:
•
Trumpais paspaudimais pakoreguokite
+/– 5 km/h (+/– 5 myl./val.) (kiekvienu
paspaudimu).
•
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad
pakoreguotumėte po +/– 1 km/h
(+/– 1 myl./val.) ir atleiskite, kai vairuotojo ekrano žyma (4) pasieks pageidaujamą greitį.
> Paskutinis paspaudimas įrašomas į
atmintį.
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį naudodamas greičio pedalą prieš paspausdamas vairo
, įrašytas greitis taps automobilio
mygtuką
314
Atminkite: mažiausias programuojamas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
greitis yra 30 km/h (20 myl./val.), nors ji gali sekti
kitą transporto priemonę iki 0 km/h, negalima
pasirinkti / įrašyti mažesnio nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičio.
Maksimalus pasirenkamas greitis yra 200 km/h
(125 myl./val.).
Mechaninė pavarų dėžė
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali sekti kitą transporto priemonę greičiu nuo
30 km/h (20 myl./val.) iki 200 km/h
(125 myl./val.).
Mažiausias prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos programuojamas greitis yra
30 km/h (20 myl./val.), o maksimalus –
200 km/h (125 myl./val.).
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos laiko intervalo
nustatymas*
Prisitaikančioje pastovaus greičio palaikymo
(Adaptive Cruise Control – ACC) funkcijoje
galima nustatyti skirtingus laiko intervalus.
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Laiko intervalo valdymas
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
Tas pats ženklas rodomas ir tada, kai suaktyvinama įspėjimo apie atstumą funkcija.
Atstumo perspėjimas
–
PASTABA
Jei ženklas vairuotojo ekrane rodo du automobilius, vadinasi, ACC seka priekyje esančią
transporto priemonę iš anksto nustatytu laiko
intervalu.
Jei rodomas tik vienas automobilis, vadinasi,
pagrįstu atstumu priešais automobilį nėra
kitos transporto priemonės.
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad laiko
intervalas tam tikrose situacijose gali žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų važiuoti paskui priekyje esančią transporto priemonę lygiai ir patogiai. Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
}}
* Parinktis / priedas. 315
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Atminkite, kad nustačius trumpą laiko intervalą,
vairuotojas turės labai mažai laiko sureaguoti ir
imtis veiksmų, jei kelyje nutiktų nenumatytų įvykių.
PASTABA
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nereaguoja ją suaktyvinus, gali būti,
kad laiko atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės neleidžia padidinti greičio.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos išaktyvinimas /
suaktyvinimas*
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir nustatyti ją veikti budėjimo režimu:
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą (Adaptive Cruise Control – ACC) galima
laikinai išaktyvinti, kad ji būtų perjungta į budėjimo režimą ir ją būtų galima pakartotinai suaktyvinti vėliau.
–
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos išaktyvinimas ir
nustatymas veikti budėjimo režimu
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
funkcijos greičio valdymas* (p. 314)
•
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
>
ženklo spalva vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ ir įrašytas greitis spidometro centre pasikeičia iš SMĖLIO SPALVOS į PILKĄ.
Budėjimo režimu vairuotojas turi valdyti greitį ir
atstumą.
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema veikia budėjimo režimu ir automobilis privažiuoja pernelyg arti priekyje esančios transporto
priemonės, vairuotoją apie tai įspėja atstumo
įspėjimo funkcija (žr. nuorodą į temą „Atstumo
įspėjimas“, kurią rasite šio skirsnio pabaigoje).
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
316
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
laikinai išaktyvinama ir perjungiama į budėjimo
režimą, jei:
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams su
mechanine pavarų dėže.
pavarų perjungiklis nustatomas į N padėtį;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę;
Šiuo atveju vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti
greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo kontrolės / priešslydžio ESC. Jei bet kuri iš šių sistemų
nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai išsijungia.
Automatinio išjungimo atveju pasigirsta signalas
ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas. Tada
vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti greitį ir
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių priežasčių:
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir „ACC“
neapsisprendžia, ar priekyje yra stovinti transporto priemonė, ar kitas objektas, pvz., greičio
mažinimo kalnelis;
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuko į
šoną, tad „ACC“ nebeturi ką sekti;
•
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams su
mechanine pavarų dėže;
•
•
•
•
•
•
•
Pakartotinis prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos aktyvinimas
iš budėjimo režimo
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
ratai praranda sukibimą su kelio danga
pernelyg įkaista stabdžiai
įjungiamas stovėjimo stabdys;
kamera ir radaras padengiami, pvz., smarkiai
sningant ar lyjant (užblokuojamas kameros
objektyvas / radijo bangos).
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kaip vėl aktyvinti ACC iš budėjimo režimo:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Po to nustatomas paskutinis įrašytas greitis.
PASTABA
Vėl iškvietus pirmiau pasirinktą greitį vairo
, važiavimo greitis gali žymiai
mygtuku
padidėti.
}}
317
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
•
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos lenkimo
pagalba* arba Pilot Assist*
Lenkimo pagalbos įjungimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(„Adaptive Cruise Control“ – ACC) arba Pilot
Assist gali padėti vairuotojui lenkti kitas transporto priemones.
•
Kai ACC arba Pilot Assist seka kitą transporto
priemonę ir vairuotojas nurodo ketinimą lenkti,
įjungdamas posūkio signalą6, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema arba Pilot Assist
padeda pagreitindama automobilį link priekyje
važiuojančios transporto priemonės prieš vairuotojui išsukant į lenkimo eismo juostą.
Funkcija tokiu atveju uždelsia greičio mažinimo
operaciją, kad nereikėtų per anksti stabdyti, vairuotojui artėjant prie lėtesnės transporto priemonės.
Funkcija išlieka aktyvi, kol vairuotojas galiausiai
nutolsta nuo aplenktos transporto priemonės.
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad šią funkciją galima įjungti
ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., naudojamas posūkio žibintas, rodant eismo juostos
keitimą arba sukimą į kitą kelią - automobilis,
tokiu atveju, trumpam pagreitės.
6
318
Norint aktyvinti lenkimo pagalbą, turi būti patenkintos šios sąlygos:
•
•
–
priešais turi būti transporto priemonė („tikslinė transporto priemonė“);
greitis turi siekti bent 70 km/h (43 myl./val.);
įrašytas ACC arba Pilot Assist greitis turi būti
pakankamai didelis, kad aplenkti būtų saugu.
Įjunkite posūkio signalą.
Įjunkite posūkio signalą kairėn, jei automobilio vairas kairėje ir dešinėn, jei dešinėje.
> Paleidžiama lenkimo pagalbos funkcija.
Apribojimai
Naudodamasis lenkimo pagalba, vairuotojas turi
būti pasiruošęs galimam staigiam sąlygų pasikeitimui. Atskirais atvejais lenkimo pagalba gali pradėti greitėti nepageidaujamai.
Dėl šios priežasties reikia stengtis išvengti atitinkamų situacijų. Tokių situacijų pavyzdžiai:
•
automobilis artėja prie išvažiavimo, kad
nusuktų ta pačia kryptimi, kuri paprastai naudojama lenkimo manevrui;
•
priekyje važiuojanti transporto priemonė sulėtėja prieš jūsų automobiliui išsukant į lenkimo
eismo juostą;
Tai galioja tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu kairėje pusėje ir dešinįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu dešinėje pusėje.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
sulėtėja eismas lenkimo eismo juostoje;
automobiliu, skirtu eismui dešiniąja kelio
puse, važiuojama šalyje, kurioje eismas vyksta
kairiąja kelio puse (arba atvirkščiai).
Tokių situacijų galima išvengti, laikinai perjungiant
ACC arba Pilot Assist į budėjimo režimą.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 325)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Tikslinio objekto ir automatinio
stabdymo pakeitimas su
prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį didesniu nei
maždaug 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir
tiksliniam objektui pasikeitus iš judančio į stovintį, sistema ignoruoja stovintį automobilį ir
parenka įrašytą važiavimo greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(Adaptive Cruise Control – ACC ) kartu su automatine pavarų dėže gali pakeisti tikslinį objektą ir
stabdyti (važiuojant tam tikru greičiu).
•
tikslinio objekto keitimo;
Tokiu atveju, prireikus vairuotojas stabdyti
turi pats.
automatinio budėjimo režimo su tikslinio
objekto pakeitimu;
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama ir nustatoma į budėjimo režimą:
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į
šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai sekant kitą automobilį iki 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir tikslinei transporto priemonei pasikeitus iš judančios į stovinčią, sistema ima
stabdyti priešais stovinčią transporto priemonę.
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema neapsisprendžia, ar tikslinis objektas
yra stovinti transporto priemonė, ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
priekyje važiavusi transporto priemonė
pasuka į šoną, prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Automatinis stabdymas
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei sustojimo trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei
priekyje esantis automobilis nepradeda judėti per
šį intervalą, prisitaikanti pastovaus greičio palai}}
* Parinktis / priedas. 319
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
kymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su
automatinio stabdymo funkcija.
–
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pakartotinai suaktyvinama vienu iš šių
būdų:
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
.
Nuspauskite greičio pedalą.
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema tęsia priešais esančios transporto
priemonės sekimą, jei ši priemonė per
6 sekundes pradeda judėti pirmyn.
PASTABA
ACC gali laikyti stovintį automobilį ilgiausiai
5 minutes: po to įsijungia stovėjimo stabdys ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Automatinio stabdymo nutraukimas
Atskirais atvejais sustojus išjungiamas automatinis stabdys ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo režimą. Tai
reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali
pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats
sustabdyti automobilį, kad šis išliktų vietoje.
320
Taip gali nutikti tokiais atvejais:
•
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį P,
N arba R;
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą veikti budėjimo
režimu.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais įjungiamas stovėjimo stabdys,
kad automobilis liktų stovėti.
Taip nutinka, jei prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema laiko automobilį vietoje (naudodama pagrindinius stabdžius) ir:
•
vairuotojas atidaro dureles arba atsisega saugos diržą;
•
ACC būna laikiusi automobilį vietoje ilgiau nei
maždaug 5 minutes;
•
•
perkaista stabdžiai;
išjungiamas variklis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos veikimo
apribojimai*
Sistemos (Adaptive Cruise Control – ACC) veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti lygiu
keliu. Funkcijai gali būti sunku palaikyti tinkamą
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, kai
važiuojama stačia nuokalne. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti.
Nesinaudokite prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema veždami sunkų krovinį arba
prie automobilio prijungę priekabą.
Kita informacija
•
Suaktyvinus prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, važiavimo režimo Off
Road pasirinkti negalima.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radaro bloką,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Radaro apribojimai“.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
•
Radaro veikimo apribojimai (p. 340)
Persijungimas tarp standartinės
pastovaus greičio palaikymo
sistemos ir prisitaikančios
sistemos*
2.
Automobilyje su prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema (ACC) vairuotojas gali persijungti tarp pastovaus greičio palaikymo sistemos
(CC) ir ACC.
Ženklas vairuotojo ekrane rodo, kuri pastovaus
greičio palaikymo sistema aktyvi:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
A
Pastovaus greičio
palaikymo sistema
A
A
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo
režimas
Kaip perjungti iš ACC į CC
Kaip persijungti iš prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos (ACC) į pastovaus greičio
palaikymo sistemą (CC):
1.
nustatykite prisitaikančią
Vairo mygtuku
pastovaus greičio palaikymo sistemą veikti
budėjimo režimu.
Palieskite funkcijų rodinyje esantį mygtuką
Pastov. greičio palaik. sistema: mygtuko
indikatorius pakinta iš PILKO į ŽALIĄ.
> Ženklas vairuotojo ekrane persijungia iš
ACC į
CC. Dabar prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) išjungta, o pastovaus greičio
palaikymo sistema (CC) perjungta į budėjimo režimą.
3.
.
Nuspauskite vairo mygtuką
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
įsijungia ir įrašo dabartinį greitį.
ĮSPĖJIMAS
Perjungus iš ACC į CC, automobilis automatiškai nebepalaiko iš anksto nustatyto laiko
intervalo: jis tik palaiko nustatytą greitį.
Jei CC būna aktyvi išjungiant variklį, kitą kartą
užvedus variklį bus suaktyvinta ACC.
Kaip perjungti iš CC į ACC
Kaip persijungti iš pastovaus greičio palaikymo
sistemos (CC) į prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą (ACC):
1.
nustatykite pastovaus
Vairo mygtuku
greičio palaikymo sistemą veikti budėjimo
režimu.
}}
* Parinktis / priedas. 321
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
2.
Palieskite funkcijų rodinyje esantį mygtuką
Pastov. greičio palaik. sistema: mygtuko
indikatorius pakinta iš ŽALIO į PILKĄ.
> Ženklas vairuotojo ekrane persijungia iš
CC į
ACC. Prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo režimą.
3.
.
Nuspauskite vairo mygtuką
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įsijungia ir įrašo dabartinį greitį
kartu su iš anksto nustatytu laiko intervalu
iki priekyje esančios transporto priemonės.
Susijusi informacija
•
•
322
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 302)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo funkcijos ženklai ir
pranešimai*
Vairuotojo ekrane ir (arba) projekciniame rodinyje* gali būti rodoma daug įvairių ženklų ir pranešimų apie prisitaikančią pastovais greičio
palaikymo sistemą („Adaptive Cruise Control“ –
ACC).
Ankstesnėje iliustracijoje8 parodyta, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nustatyta palaikyti 110 km/h greitį ir priekyje nėra
transporto priemonės, kurią būtų galima sekti.
Čia pateikiami keli pavyzdžiai7.
Ankstesnėje iliustracijoje8 parodyta, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nustatyta palaikyti 110 km/h greitį ir tuo pat metu sekti
priekyje esančią transporto priemonę, kuri
važiuoja tokiu pačiu greičiu.
Ženklas
7
8
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas yra BALTAS
Automobilis palaiko įrašytą (pasirinktą) greitį.
Nepasiekiama ir PILKAS ženklas
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Tolesnėje iliustracijoje RSI („Road Sign Information“) funkcija informuoja, kad maksimalus leistinas greitis yra 130 km/h.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 323
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Prisit.past.greič.pal.sist.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Reikalinga tech. patikra
Priekinio stiklo jutiklis
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros ir radaro jutiklius.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Susijusi informacija
324
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
•
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist*
Pilot Assist padeda vairuotojui palaikyti automobilį tarp eismo juostos skiriamųjų linijų (atlikdama
judesius vairu) ir palaikyti vienodą greitį bei iš
anksto pasirinktą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Funkcija Pilot Assist užtikrina didesnį vairavimo
komfortą ir leidžia vairuoti labiau atsipalaidavus,
pvz., ilgos kelionės plentu metu, kai srautas juda
tolygiai.
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir laiko
intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Pilot Assist, naudodamasi kamera ir
radaru, nuskaito atstumą iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės ir kelyje pažymėtas eismo
juostos linijas. Nustatytąjį laiko intervalą palaiko
automatinio greičio reguliavimo funkcija, o vairavimo pagalbos funkcija padeda išlaikyti automobilį
eismo juostoje.
Pilot Assist vairavimo pagalbos funkcija atsižvelgia į priekyje esančios transporto priemonės greitį
ir eismo juostos žymas. Vairuotojas gali nekreipti
dėmesio į Pilot Assist vairavimo rekomendacijas ir
važiuoti kita kryptimi, pvz., norėdamas persirikiuoti
į kitą eismo juostą arba išvengti kliūties kelyje.
Jei Pilot Assist negali vienareikšmiškai įvertinti
eismo juostos, pvz., jei kamera ir radaras nemato
eismo juostos linijų, Pilot Assist laikinai deaktyvina vairavimo pagalbą, tačiau vėliau vėl įsijungia,
jei linijos tampa matomos (greičio ir atstumo kontrolės funkcijos išlieka aktyvios).
Kameros ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės ir aptinka eismo juostos
skiriamąsias linijas9.
PASTABA
„Pilot Assist“ vairavimo pagalba deaktyvinama
ir vėl ima veikti be išankstinio įspėjimo.
Kameros ir radaro blokas
Atstumo skaitytuvai
Apie dabartinę vairavimo pagalbos būseną informuoja vairo
ženklo spalva:
• Jei vairas ŽALIAS, vadinasi,
vairavimo pagalba aktyvi.
• Jei vairas PILKAS (kaip nurodyta iliustracijoje,
vadinasi, vairavimo pagalba deaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Pilot Assist – tai pagalba, kuri susidarius tam
tikroms eismo, oro ar kelio sąlygoms gali
nesuveikti.
Vairuotojas turi nuolat stebėti eismo sąlygas
kelyje ir imtis veiksmų, jei „Pilot Assist“ tinkamai nevairuoja, nepalaiko reikiamo greičio
arba laiko intervalo.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie šią funkciją, kad sužinotumėte apie jos
apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis
funkcija vairuotojas turi žinoti.
„Pilot Assist“ galima naudoti tik jei ant kelio
paviršiaus pažymėtos aiškios eismo juostų linijos (abiejose pusėse). Visais kitais atvejais
padidėja pavojus susidurti su aplinkiniais
objektais, kurių funkcija neaptiks.
Vairuotojas visada atsako už automobilio valdymą ir tinkamo atstumo ir greičio palaikymą,
net jei tuo metu naudojama Pilot Assist.
Šoninių žymų skaitytuvai
9
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 325
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Pilot Assist funkcija reguliuoja greitį, automobilį
greitindama ir jį stabdydama. Stabdžiai gali
skleisti žemą garsą, kai yra naudojami greičiui
koreguoti.
Pilot Assist bando reguliuoti greitį tolygiai. Tose
situacijose, kai būtinas staigus stabdymas, vairuotojas turi stabdyti pats. Būtina, jei smarkiai skiriasi
greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima stabdyti. Kadangi kameros ir radaro veikimas ribotas, stabdžiai gali įsijungti netikėtai arba
neįsijungti visai.
„Pilot Assist“ siekia palaikyti vairuotojo nustatytą
atstumą (laiko vienetais) iki toje pačioje eismo
juostoje priekyje važiuojančios transporto priemonės. Jei radaras priekyje neužfiksuoja jokios
transporto priemonės, automobilis ima palaikyti
vairuotojo nustatytą ir įrašytą greitį. Taip nutinka ir
tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis padidėja ir viršija įrašytą greitį.
Toliau pateikiama informacija taikoma automobiliams su automatine pavarų dėže:
326
•
„Pilot Assist“ gali sekti kitą transporto priemonę greičiu nuo 0 km/h iki 200 km/h
(125 myl./val.).
•
Pilot Assist gali teikti vairavimo pagalbą nuo
beveik nulinio greičio iki 140 km/h
(87 myl./val.).
Toliau pateikiama informacija taikoma automobiliams su mechanine pavarų dėže:
•
„Pilot Assist“ gali sekti kitą transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h (20 myl./val.) iki
200 km/h (125 myl./val.).
•
„Pilot Assist“ gali teikti vairavimo pagalbą nuo
30 km/h (20 myl./val.) iki 140 km/h
(87 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Pilot Assist nėra susidūrimo išvengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio
automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
„Pilot Assist“ nestabdo priešais žmones, gyvūnus, objektus, nedideles transporto priemones
(pvz., dviračius ar motociklus), žemas priekabas, taip pat – atvažiuojančias, lėtai judančias
ar stovinčias transporto priemones.
Nenaudokite „Pilot Assist“, pvz., miesto spūstyje, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai, kai
kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas,
smarkiai lyjant (sningant), esant prastam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais, taip pat – vilkdami automobiliu priekabą.
SVARBU
Pilot Assist techninės priežiūros darbus gali
atlikti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Išdėstymas
Funkcijos ženklas
Valdymo elementai
Tikslinės transporto priemonės ir laiko intervalo iki priekyje važiuojančių transporto priemonių ženklai
Įspėjimas apie galimą susidūrimą
Aktyvintos / deaktyvintos vairavimo pagalbos
ženklas
Vairuotojo ekranas
Įspėjimo apie susidūrimą lemputė priekiniame stikle9.
Funkcijų mygtukai ir
ženklai9.
Padidina įrašytą greitį arba vėl aktyvina Pilot
Assist ir įrašytą greitį bei laiko intervalą
Suaktyvinama / išaktyvinama Pilot Assist
Pilot Assist perjungiama prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo funkciją
Sumažina įrašytą greitį
Įrašytas greitis
Padidina atstumą iki transporto priemonių
priekyje.
Priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis.
Persijungiama iš prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo funkcijos į Pilot Assist
Sumažina atstumą iki transporto priemonių
priekyje
9
Greičio rodmenys9.
Dabartinis jūsų automobilio greitis.
Funkcija „Pilot Assist“ naudoja apie 40 % darbinių stabdžių pajėgumo. Jei automobilį reikia
stabdyti smarkiau nei gali funkcija „Pilot Assist“ ir
vairuotojas nestabdo, tuomet aktyvinama įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis garsinis signalas,
atkreipiantys vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia
imtis neatidėliotinų veiksmų.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei ir dėvint akinius
nuo saulės, gali būti sunku pastebėti priekiniame stikle pateikiamą informaciją.
Jei norite sužinoti apie skirtingus ženklų derinius
(atsižvelgiant į eismo sąlygas), žr. temą „Pilot
Assist“ ženklai ir pranešimai“.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
327
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Pilot Assist įspėja tik apie tas transporto priemones, kurių kamera ir radaro prietaisas yra
aptinkami. Todėl įspėjimo gali nebūti arba jis
gali vėluoti. Nelaukite įspėjimo nestabdydami,
jei stabdyti reikia.
Projekcinis rodinys*
Įspėjimo apie susidūrimą ženklas priekiniame stikle9.
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys, įspėjimas
rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame stikle.
Susijusi informacija
•
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 328)
•
•
„Pilot Assist“* greičio valdymas (p. 330)
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 331)
•
Tikslinio objekto pasikeitimas ir automatinis
stabdymas su Pilot Assist* (p. 334)
•
„Pilot Assist“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 332)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* arba Pilot Assist*
(p. 318)
•
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 335)
•
•
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Projekcinis rodinys* (p. 123)
Norint paleisti Pilot Assist, turi būti patenkintos
šios sąlygos:
Radaro veikimo apribojimai (p. 340)
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos diržą,
turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi būti
transporto priemonė („tikslinė transporto
Kameros veikimo apribojimai (p. 348)
Intensyviai šviečiant saulei ir dėvint akinius
nuo saulės, gali būti sunku pastebėti priekiniame stikle pateikiamą informaciją.
328
Kad būtų galima valdyti greitį ir atstumą bei naudotis vairavimo pagalba, pirmiausia reikia aktyvinti ir paleisti „Pilot Assist“.
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai* (p. 337)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
PASTABA
9
Pilot Assist suaktyvinimas ir
paleidimas*
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
priemonė“) arba dabartinis greitis turi siekti
bent 15 km/h (9 myl./val.).
Tuo pat metu pažymimas greičio intervalas.
•
Tikslinio objekto pasikeitimas ir automatinis
stabdymas su Pilot Assist* (p. 334)
Automobiliams su mechanine pavarų dėže.
Greitis turi būti ne mažesnis nei 30 km/h
(20 myl./val.).
Didesnis greitis yra įrašytasis /
pasirinktas greitis, o mažesnis
greitis – priekyje važiuojančios
(tikslinės) transporto priemonės
•
„Pilot Assist“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 332)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* arba Pilot Assist*
(p. 318)
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 335)
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai veikiant budėjimo režimu:
1.
2.
Spauskite ▶ (6).
> Budėjimo režimu ženklas
„Pilot Assist“ (8).
Rankos ant vairo
pakinta į
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> „Pilot Assist“ paleidžiama ir įrašomas
dabartinis greitis, kuris taip pat parodomas
spidometro ekrane skaičiais.
...arba...
Paleidę prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą:
–
greitis.
Kad Pilot Assist funkcija veiktų, vairuotojas turi
laikyti rankas ant vairo. Sistema nuolat tai stebi.
Jei rankų ant vairo nėra, pateikiamas tekstinis
pranešimas, primenantis vairuotojui aktyviai vairuoti automobilį. Be to, jei taip nenutinka, duodamas garsinis signalas.
Jei ir tai nepaskatina vairuotojo uždėti rankų ant
vairo, „Pilot Assist“ persijungia į budėjimo režimą.
Po to „Pilot Assist“ reikia paleisti iš naujo,
paspaudžiant vairo mygtuką
.
Spauskite ▶ (6).
> Paleidžiama Pilot Assist.
Vairavimo pagalba „Pilot Assist“
būna aktyvi tik kai vairo ženklas
(2) būna pakitęs iš PILKOS į
ŽALIĄ.
Kai atstumo ženklą sudaro virš
vairo ženklo rodoma transporto
priemonė (1), Pilot Assist tik reguliuoja laiko
intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai* (p. 337)
PASTABA
Atminkite, kad Pilot Assist veikia tik tada, kai
vairuotojas laiko vairą rankomis.
Susijusi informacija
•
•
•
Pilot Assist* (p. 325)
„Pilot Assist“* greičio valdymas (p. 330)
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 331)
* Parinktis / priedas. 329
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“* greičio valdymas
Galima nustatyti skirtingus „Pilot Assist“ greičius.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
–
Įrašytą greitį galima keisti trumpais arba ilgais
vairo mygtuko
(1) arba – (3) paspaudimais:
•
•
Trumpais paspaudimais pakoreguokite
+/– 5 km/h (+/– 5 myl./val.) (kiekvienu
paspaudimu).
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad
pakoreguotumėte po +/– 1 km/h
(+/– 1 myl./val.) ir atleiskite, kai vairuotojo ekrano žyma (4) pasieks pageidaujamą greitį.
> Paskutinis paspaudimas įrašomas į
atmintį.
330
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį naudodamas greičio pedalą prieš paspausdamas vairo
mygtuką
, įrašytas greitis taps automobilio
greičiu, kai bus paspaustas mygtukas, jei tik vairuotojo koja mygtuko paspaudimo momentu bus
ant greičio pedalo.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 325)
•
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 331)
•
Tikslinio objekto pasikeitimas ir automatinis
stabdymas su Pilot Assist* (p. 334)
•
„Pilot Assist“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 332)
Automatinė pavarų dėžė
„Pilot Assist“ gali sekti kitą transporto priemonę
greičiu nuo 0 km/h iki 200 km/h (125 myl./val.).
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* arba Pilot Assist*
(p. 318)
Atminkite: mažiausias programuojamas „Pilot
Assist“ greitis yra 30 km/h (20 myl./val.), nors ji
gali sekti kitą transporto priemonę iki 0 km/h,
negalima pasirinkti / įrašyti mažesnio nei
30 km/h (20 myl./val.) greičio.
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 335)
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 328)
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai* (p. 337)
Maksimalus pasirenkamas greitis yra 200 km/h
(125 myl./val.).
Mechaninė pavarų dėžė
„Pilot Assist“ gali sekti kitą transporto priemonę
greičiu nuo 30 km/h (20 myl./val.) iki 200 km/h
(125 myl./val.).
Mažiausias „Pilot Assist“ programuojamas greitis
yra 30 km/h (20 myl./val.), o maksimalus –
200 km/h (125 myl./val.).
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo
nustatymas*
PASTABA
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Pilot Assist funkciją galima nustatyti su skirtingais laiko intervalais.
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Jei Pilot Assist nereaguoja ją suaktyvinus, gali
būti, kad laiko atstumas iki priekyje esančios
transporto priemonės neleidžia padidinti greičio.
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Laiko intervalo valdymas
Laiko intervalo mažinimas
Laiko intervalo didinimas
PASTABA
Kai vairuotojo ekrane pasirodo ženklas su
automobiliu ir vairu, „Pilot Assist“ ima nustatytu laiko intervalu sekti priešais esančią
transporto priemonę.
Jei rodomas tik vairas, vadinasi, pagrįstu
atstumu priešais automobilį nėra kitos transporto priemonės.
Atstumo perspėjimas
–
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
Norint sklandžiai ir patogiai sekti priekyje važiuojantį automobilį, „Pilot Assist“ tam tikrais atvejais
laiko intervalui leidžia smarkiai svyruoti. Pavyzdžiui,
važiuojant nedideliu greičiu, kai atstumai maži,
„Pilot Assist“ šiek tiek padidina laiko intervalą.
Atminkite, kad nustačius trumpą laiko intervalą,
vairuotojas turės labai mažai laiko sureaguoti ir
imtis veiksmų, jei kelyje nutiktų nenumatytų įvykių.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pilot Assist* (p. 325)
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 328)
„Pilot Assist“* greičio valdymas (p. 330)
Tikslinio objekto pasikeitimas ir automatinis
stabdymas su Pilot Assist* (p. 334)
•
„Pilot Assist“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 332)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* arba Pilot Assist*
(p. 318)
•
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 335)
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai* (p. 337)
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
* Parinktis / priedas. 331
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
„Pilot Assist“ galima laikinai deaktyvinti, kad ji
būtų perjungta į budėjimo režimą ir ją būtų
galima pakartotinai aktyvinti vėliau.
Pilot Assist išaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
–
Spauskite ◀ (3).
> Pilot Assist išjungiama ir perjungiama į
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvų režimą.
Budėjimo režimu vairuotojui neteikiamos vairavimo rekomendacijos, jis turi pats kontroliuoti
greitį ir atstumą.
Įjungus posūkio signalą, Pilot Assist vairavimo
pagalba laikinai išjungiama. Baigus naudotis
minėtais valdymo elementais, vairavimo pagalba
automatiškai vėl aktyvinama (jei vis dar galima
aptikti eismo juostas).
Kai „Pilot Assist“ veikia budėjimo režimu ir automobilis privažiuoja pernelyg arti priekyje esančios
transporto priemonės, vairuotoją apie tai įspėja
atstumo įspėjimo funkcija (žr. nuorodą į temą
„Atstumo įspėjimas“, kurią rasite šio skirsnio
pabaigoje).
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Pilot Assist laikinai išaktyvinama ir perjungiama į
budėjimo režimą, jei:
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomas į N padėtį.
posūkio signalas paliekamas įjungtas ilgiau
nei 1 minutę ;
Kaip laikinai išjungti „Pilot Assist“ ir nustatyti ją
veikti budėjimo režimu:
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
–
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams su
mechanine pavarų dėže.
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> „Pilot Assist“ veikia budėjimo režimu –
ženklo (8) spalva vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ ir įrašytas greitis spidometro centre pasikeičia iš SMĖLIO SPALVOS į PILKĄ.
...arba...
332
•
•
•
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis budėjimo režimas
Pilot Assist priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo kontrolės / priešslydžio ESC. Jei bet kuri iš
šių kitų sistemų nustoja veikti, Pilot Assist automatiškai išsijungia.
Automatinio išjungimo atveju pasigirsta signalas
ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas. Tada
vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti greitį ir
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
•
kamera ir radaras padengiami, pvz., smarkiai
sningant ar lyjant (užblokuojamas kameros
objektyvas / radijo bangos).
Pakartotinis Pilot Assist sistemos
suaktyvinimas iš budėjimo režimo
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių priežasčių:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir „Pilot
Assist“ neapsisprendžia, ar priekyje yra stovinti transporto priemonė, ar kitas objektas,
pvz., greičio mažinimo kalnelis;
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuko į
šoną, tad „Pilot Assist“ nebeturi ką sekti;
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams su
mechanine pavarų dėže;
vairuotojas nelaiko rankų ant vairo;
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
ratai praranda sukibimą su kelio danga
pernelyg įkaista stabdžiai
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pilot Assist* (p. 325)
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 328)
„Pilot Assist“* greičio valdymas (p. 330)
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 331)
•
Tikslinio objekto pasikeitimas ir automatinis
stabdymas su Pilot Assist* (p. 334)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* arba Pilot Assist*
(p. 318)
•
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 335)
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai* (p. 337)
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Po to nustatomas paskutinis įrašytas greitis.
PASTABA
Vėl iškvietus pirmiau pasirinktą greitį vairo
mygtuku
, važiavimo greitis gali žymiai
padidėti.
įjungiamas stovėjimo stabdys;
* Parinktis / priedas. 333
VAIRUOTOJO PAGALBA
Tikslinio objekto pasikeitimas ir
automatinis stabdymas su
Pilot Assist*
ĮSPĖJIMAS
–
•
•
„Pilot Assist“ sekant kitą automobilį didesniu
nei maždaug 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir
tiksliniam objektui pasikeitus iš judančios į
stovinčią transporto priemonę, sistema „Pilot
Assist“ ignoruoja stovinčią transporto priemonę ir parenka įrašytą važiavimo greitį.
Pilot Assist kartu su automatine pavarų dėže gali
pakeisti tikslinį objektą ir stabdyti (važiuojant tam
tikru greičiu).
tikslinio objekto keitimo;
•
Tokiu atveju, prireikus vairuotojas stabdyti
turi pats.
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į
šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.
Kai Pilot Assist seka kitą transporto priemonę
mažesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir
pakeičia tikslinį objektą iš judančio į stovintį, Pilot
Assist sumažina greitį pagal stovinčią transporto
priemonę.
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir Pilot
Assist neapsisprendžia, ar tikslinis objektas
yra stovinti transporto priemonė, ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
jei greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
priekyje važiavusi transporto priemonė
pasuka į šoną, Pilot Assist nebeturi, ką sekti.
Automatinis stabdymas
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai tęsiamas, jei sustojimo
trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei priekyje esantis automobilis nepradeda judėti per šį
intervalą, Pilot Assist sistema nustatoma į budėjimo režimą su automatinio stabdymo funkcija.
.
PASTABA
Pilot Assist gali laikyti stovintį automobilį
ilgiausiai 5 minutes. Po to įsijungia stovėjimo
stabdys ir funkcija išjungiama.
Prieš iš naujo įjungiant Pilot Assist, reikia
atleisti stovėjimo stabdį.
Automatinio stabdymo nutraukimas
Atskirais atvejais sustojus išjungiamas automatinis stabdys ir Pilot Assist sistema perjungiama į
budėjimo režimą. Tai reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats sustabdyti automobilį,
kad šis išliktų vietoje.
Taip gali nutikti tokiais atvejais:
•
•
•
•
334
Nuspauskite vairo mygtuką
Nuspauskite greičio pedalą.
> Pilot Assist sistema tęsia priešais esančios transporto priemonės sekimą, jei ši
priemonė per 6 sekundes pradeda judėti
pirmyn.
automatinio budėjimo režimo su tikslinio
objekto pakeitimu;
Pilot Assist išjungiama ir nustatoma veikti budėjimo režimu:
•
Pilot Assist pakartotinai suaktyvinama taip:
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį P,
N arba R;
vairuotojas nustato Pilot Assist sistemą veikti
budėjimo režimu.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais įjungiamas stovėjimo stabdys,
kad automobilis liktų stovėti.
Taip nutinka, jei Pilot Assist laiko automobilį vietoje (naudodama pagrindinius stabdžius) ir:
•
vairuotojas atidaro dureles arba atsisega saugos diržą;
•
Pilot Assist būna laikiusi automobilį vietoje
ilgiau nei maždaug 5 minutes;
•
•
perkaista stabdžiai;
išjungiamas variklis.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 325)
•
•
„Pilot Assist“* greičio valdymas (p. 330)
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 328)
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 331)
•
„Pilot Assist“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 332)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* arba Pilot Assist*
(p. 318)
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 335)
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai* (p. 337)
„Pilot Assist“* apribojimai
Pilot Assist funkcijos veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
Pilot Assist funkcija – tai pagalbinė funkcija, kuri
gali padėti vairuotojui daugeliu atvejų. Tačiau vairuotojas visada yra atsakingas už saugaus
atstumo iki aplink esančių objektų palaikymą ir
teisingą padėtį eismo juostoje.
SVARBU
Tam tikrais atvejais „Pilot Assist“ vairavimo
pagalbai gali kilti problemų tinkamai padėti
vairuotojui arba ji gali būti automatiškai deaktyvinta. Tokiais atvejais „Pilot Assist“ naudoti
nerekomenduojama. Tokių atvejų pavyzdžiai:
•
eismo juostų žymės yra nusidėvėjusios, jų
nėra arba jos persipina.
•
neaiškiai atskirtos eismo juostos, pavyzdžiui, kai eismo juostos išsiskiria ar susijungia išvažiavimuose ar esant kelioms
ženklinimo grupėms.
•
ant ar šalia kelio yra kraštų ar kitų linijų,
kurie nepriskiriami eismo juostų ženklinimui, pvz., bordiūrų, sandūrų ar kelio paviršiaus remonto, barjerų kraštų, kelkraščių
kraštų ar ryškių šešėlių.
•
•
•
eismo juosta yra siaura ar platėjanti.
eismo juostoje yra keterų ar duobių;
prastos oro sąlygos, pvz., lyja, sninga, tvyro
rūkas, yra patižusio sniego, prastas matomumas dėl silpno ar foninio apšvietimo,
šlapia kelio danga ir t. t.
Vairuotojas taip pat turėtų atkreipti dėmesį,
kad Pilot Assist turi šiuos apribojimus:
•
Aukšti bordiūrai, kelkraščių barjerai, laikinosios kliūtys (nukreipiamieji kūgiai,
apsauginiai barjerai ir pan.) neaptinkami.
Tačiau jie gali būti neteisingai aptikti kaip
}}
* Parinktis / priedas. 335
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
eismo juostų žymos ir gali kilti pavojus,
kad automobilis juos užkabins. Vairuotojas privalo pasirūpinti, kad automobilis
važiuotų tinkamu atstumu nuo tokių
kliūčių.
•
Kamera ir radaro jutiklis negali aptikti visų
artėjančių objektų ir kliūčių eismo aplinkoje, pvz., kelio duobių, pastatytų kliūčių ar
objektų, kurie iš dalies ar visiškai blokuoja
maršruto kelią.
•
„Pilot Assist“ neregistruoja pėsčiųjų,
gyvūnų ir pan.
•
Rekomenduojamų vairo sūkių jėga yra
ribota. Tai reiškia, kad ši sistema ne
visada padės vairuotojui vairuoti ir išlaikyti
automobilį eismo juostoje.
Vairuotojas visada gali koreguoti arba reguliuoti
įsikišimą į vairavimą, nustatytą Pilot Assist, ir gali
sukti vairą pageidaujama kryptimi.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad Pilot Assist funkcija skirta pirmiausia važiuoti lygiu keliu. Funkcijai gali būti sunku
palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje važiuojančio
automobilio, kai važiuojama stačia nuokalne.
Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti. Nesinaudokite „Pilot Assist
veždami sunkų krovinį arba prie automobilio prijungę priekabą.
336
Kita informacija
•
Važiavimo režimo Off Road pasirinkti negalima, kai aktyvinta funkcija Pilot Assist.
•
•
•
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai* (p. 337)
Kameros veikimo apribojimai (p. 348)
Radaro veikimo apribojimai (p. 340)
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radaro bloką,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Radaro apribojimai“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pilot Assist* (p. 325)
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 328)
„Pilot Assist“* greičio valdymas (p. 330)
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 331)
•
Tikslinio objekto pasikeitimas ir automatinis
stabdymas su Pilot Assist* (p. 334)
•
„Pilot Assist“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 332)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* arba Pilot Assist*
(p. 318)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai*
Vairuotojo ekrane ir (arba) projekciniame rodinyje* gali būti rodoma daug įvairių ženklų ir pranešimų apie „Pilot Assist“.
Čia pateikiami keli pavyzdžiai10.
Ankstesnėje iliustracijoje11 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h greitį ir tuo
pat metu sekti priekyje esančią transporto priemonę, kuri važiuoja tokiu pačiu greičiu.
Ankstesnėje iliustracijoje11 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h greitį ir tuo
pat metu sekti priekyje esančią transporto priemonę, kuri važiuoja tokiu pačiu greičiu.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
Čia „Pilot Assist“ papildomai teikia vairavimo
pagalbą, kadangi aptiktos eismo juostas skiriančios linijos.
Ankstesnėje iliustracijoje11 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h greitį ir priekyje nėra transporto priemonės, kurią būtų galima
sekti.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
10
11
Tolesnėje iliustracijoje RSI („Road Sign Information“) funkcija informuoja, kad maksimalus leistinas greitis yra 130 km/h.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 337
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
•
„Pilot Assist“ suaktyvinimas / išaktyvinimas*
(p. 332)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos lenkimo pagalba* arba Pilot Assist*
(p. 318)
•
•
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 335)
Radaras
Radarą naudoja keletas vairuotojo pagalbos sistemų ir jo paskirtis yra aptikti kitas transporto
priemones.
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
Ankstesnėje iliustracijoje11 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h greitį ir priekyje nėra transporto priemonės, kurią būtų galima
sekti.
Čia „Pilot Assist“ taip pat teikia vairavimo pagalbą,
kadangi aptiktos eismo juostas skiriančios linijos.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist* (p. 325)
•
•
„Pilot Assist“* greičio valdymas (p. 330)
•
11
338
Pilot Assist suaktyvinimas ir paleidimas*
(p. 328)
Pilot Assist funkcijos laiko intervalo nustatymas* (p. 331)
Tikslinio objekto pasikeitimas ir automatinis
stabdymas su Pilot Assist* (p. 334)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Radarą naudoja šios funkcijos:
•
•
Atstumo įspėjimas*
•
•
Pilot Assist*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
City Safety
Bet koks radaro modifikavimas neleistinas - dėl
to jo naudojimas gali tapti neteisėtu pagal įstatymą.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Radaro veikimo apribojimai (p. 340)
Radaro blokų tipo patvirtinimas (p. 344)
Atstumo įspėjimas* (p. 306)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Pilot Assist* (p. 325)
City Safety (p. 351)
* Parinktis / priedas. 339
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro veikimo apribojimai
Radaro veikimas tam tikrais atvejais ribojamas,
todėl taip pat ribojamos radarą naudojančios
funkcijos.
Užblokuota kamera
Radaras įrengtas priekinio stiklo viršutinėje dalyje
iš vidinės pusės kartu su automobilio kamera.
SVARBU
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite nieko
priekinio stiklo išorėje ar viduje, priešais
kamerą ir radaro prietaisą ar aplink juos, nes
kitaip gali sutrikti su kamera ir radaru susijusios funkcijos.
Jei vairuotojo ekrane pasirodo šis ženklas su pranešimu Priekinio stiklo
jutiklis Jutiklis užblokuotas, žr.
savininko vadovą, tai reiškia, kad
kamera ir radaras negali aptikti kitų priešais automobilį važiuojančių transporto priemonių.
Šioje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl
rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami
veiksmai:
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
Pažymėtoje srityje negali būti lipdukų, objektų, tamsinimo
plėvelės ir pan.12
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą ir radarą yra užterštas arba
apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo srities priešais kamerą ir radarą esančius nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas ir smarkus lietus arba sniegas užstoja radaro signalus
arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei stipriai lyja ar sninga.
12
340
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Priežastis
Veiksmai
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus
arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros bei radaro yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros ar radaro dangtelio
viduje. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
monę tarp jūsų automobilio ir priekyje važiuojančių transporto priemonių) aptinka per vėlai.
PASTABA
Pasirūpinkite, kad priekinis stiklas priešais
kamerą ir radaro prietaisą būtų švarus.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės, kurios
juda ne eismo juostos viduriu, gali būti neaptiktos.
Transporto priemonės greitis
Radaro galimybės aptikti priekyje judančias transporto priemones žymiai sumažėja, jei:
•
Posūkiuose radaras gali aptikti ne tą transporto priemonę arba pamesti iš regos lauko
nustatytą transporto priemonę.
priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis labai skiriasi juo jūsų automobilio.
Ribotas veikimo laukas
Radaro veikimo laukas ribotas. Kai kuriais atvejais
kita transporto priemonė neaptinkama visai arba
aptinkama vėliau nei tikėtina.
Ribotas veikimo laukas
Kartais radaras nedideliu atstumu nutolusias
transporto priemones (pvz., transporto prie}}
341
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Žemos priekabos
•
SVARBU
Jei priekiniame stikle priešais kurią nors
kameros ar radaro prietaiso „langelius“ yra
įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų duobučių, kurios dengia maždaug 0,5 x 3,0 mm ar
didesnį plotą, reikia susisiekti su autoservisu,
kad priekinis stiklas būtų pakeistas. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Žema priekaba radaro šešėlyje
Radarui gali būti keblu aptikti žemą priekabą arba
ji gali būti neaptikta išvis, tad vairuotojas turėtų
būti ypač atsargus važiuodamas paskui žemą
priekabą, kai suaktyvinta prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema arba „Pilot Assist“.
Aukšta temperatūra
Esant labai aukštai temperatūrai, kamera ir radaras gali būti laikinai išjungiami
maždaug 15 minučių po variklio užvedimo, siekiant apsaugoti jų elektroniką. Kamera ir radaras
įjungiami automatiškai kai temperatūra pakankamai nukrenta.
Sugadintas priekinis stiklas
342
Nepašalinus šios problemos, gali sumažėti
vairuotojo pagalbos sistemų, naudojančių
kamerą ir radarą, efektyvumas.
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
Siekiant išvengti pagalbos vairuotojui sistemų,
kurios naudoja radaro prietaisą, gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:
•
•
SVARBU
Pakeitus priekinį stiklą, reikia autoservise perkalibruoti kamerą ir radaro prietaisą, kad būtų
užtikrintas tinkamas visų automobilio kamerų
ir radaro sistemų veikimas. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Techninė priežiūra
Kad radaras ir kamera veiktų tinkamai, ant priekinio stiklo srities priešais juos neturi būti nešvarumų, ledo ar sniego. Šią sritį reikia reguliariai
plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Kamerą ir radaro prietaisą dengiantis purvas,
ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir
neleis atlikti matavimų.
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais kamerą ir radaro prietaisą:
vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad
įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami
to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
Susijusi informacija
•
•
•
Radaras (p. 338)
Kameros veikimo apribojimai (p. 348)
Įspėjimas apie atstumą* (p. 309)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos veikimo apribojimai* (p. 320)
„City Safety“ apribojimai (p. 358)
Pilot Assist* (p. 325)
* Parinktis / priedas. 343
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro blokų tipo patvirtinimas
Automobilio radaro blokų tipo atitikties patvirtinimą rasite šioje lentelėje.
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
Brazilija
EAN: 07897843840978
Modelo: L2C0054TR
✓
4122-14-8645
EAN: (01)07897843840855
Europos
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Jungtiniai Arabų Emyratai
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
344
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonezija
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Pietų Korėja
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokas
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavija
✓
✓
1024
}}
345
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
Singapūras
ACCA
BLISB
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Pietų Afrika
✓
✓
A
B
Tipo patvirtinimas
TA-2014/1824
✓
Taivanas
Ženklas
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Susijusi informacija
346
•
•
•
Radaro veikimo apribojimai (p. 340)
•
Blind Spot Information* (p. 362)
Radaras (p. 338)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kamera
Kamerą naudoja keletas vairuotojo pagalbos sistemų ir jos paskirtis yra, pavyzdžiui, aptikti eismo
juostų linijas arba kelio ženklus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kameros veikimo apribojimai (p. 348)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 309)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Driver Alert Control (p. 373)
Pilot Assist* (p. 325)
City Safety (p. 351)
Nukrypimo slopinimas „Run-off Mitigation“
(p. 381)
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
Tolimųjų šviesų suaktyvinimas / išaktyvinimas
(p. 151)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kamerą naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
•
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
Eismo juostos laikymo pagalba*
Driver Alert Control*
Pilot Assist*
City Safety
Nukrypimo slopinimas „Run-off Mitigation“
Kelio ženklų informacija*
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai *
* Parinktis / priedas. 347
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kameros veikimo apribojimai
Užblokuota kamera
Kameros veikimas tam tikrais atvejais ribojamas,
todėl taip pat ribojamos kamerą naudojančios
funkcijos.
Pablogėjęs matomumas
Kameros veikimas turi apribojimų, panašių į žmogaus akies; pavyzdžiui, ji blogiau „mato“, kai smarkiai sninga ar lyja, tvyro tirštas rūkas, kyla stipri
smėlio audra ar šlapdriba. Tokiomis sąlygomis
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali
būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios priešinga kryptimi artėjančio automobilio šviesos, stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies, sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus,
purvas ar neryškios kelio ženklinimo priemonės
gali žymiai pabloginti kameros veikimą, kai ji naudojama stebėti važiuojamąją dalį, siekiant aptikti
pėsčiuosius, dviratininkus, stambius gyvūnus arba
kitas transporto priemones.
Šioje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl
rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami
veiksmai:
Pažymėtoje srityje negali būti lipdukų, objektų, tamsinimo
plėvelės ir pan.13
Kamera įrengta priekinio stiklo viršutinėje dalyje
iš vidinės pusės kartu su automobilio radaru.
SVARBU
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite nieko
priekinio stiklo išorėje ar viduje, priešais
kamerą ir radaro prietaisą ar aplink juos, nes
kitaip gali sutrikti su kamera ir radaru susijusios funkcijos.
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
13
348
Jei vairuotojo ekrane pasirodo šis ženklas su pranešimu Priekinio stiklo
jutiklis Jutiklis užblokuotas, žr.
savininko vadovą, tai reiškia, kad
kamera ir radaras negali aptikti kitų priešais automobilį važiuojančių transporto priemonių.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą ir radarą yra užterštas
arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo srities priešais kamerą ir radarą esančius nešvarumus,
ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas ir smarkus lietus arba sniegas užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros bei radaro yra
nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros ar radaro dangtelio
viduje. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Intensyvi priešpriešinė šviesa
Nieko nedaryti. Palankesnėmis apšvietimo sąlygomis kamera automatiškai nustatoma iš
naujo.
PASTABA
Pasirūpinkite, kad priekinis stiklas priešais
kamerą ir radaro prietaisą būtų švarus.
Aukšta temperatūra
Esant labai aukštai temperatūrai, kamera ir radaras gali būti laikinai išjungiami
maždaug 15 minučių po variklio užvedimo, siekiant apsaugoti jų elektroniką. Kamera ir radaras
įjungiami automatiškai kai temperatūra pakankamai nukrenta.
Sugadintas priekinis stiklas
SVARBU
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
Jei priekiniame stikle priešais kurią nors
kameros ar radaro prietaiso „langelius“ yra
įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų duobučių, kurios dengia maždaug 0,5 x 3,0 mm ar
didesnį plotą, reikia susisiekti su autoservisu,
kad priekinis stiklas būtų pakeistas. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Siekiant išvengti pagalbos vairuotojui sistemų,
kurios naudoja radaro prietaisą, gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:
•
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais kamerą ir radaro prietaisą:
vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
Nepašalinus šios problemos, gali sumažėti
vairuotojo pagalbos sistemų, naudojančių
kamerą ir radarą, efektyvumas.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad
}}
349
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami
to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
SVARBU
Pakeitus priekinį stiklą, reikia autoservise perkalibruoti kamerą ir radaro prietaisą, kad būtų
užtikrintas tinkamas visų automobilio kamerų
ir radaro sistemų veikimas. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Kamera (p. 347)
Radaro veikimo apribojimai (p. 340)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 375)
„Pilot Assist“* apribojimai (p. 335)
„City Safety“ apribojimai (p. 358)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 373)
Techninė priežiūra
Kad radaras ir kamera veiktų tinkamai, ant priekinio stiklo srities priešais juos neturi būti nešvarumų, ledo ar sniego. Šią sritį reikia reguliariai
plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Kamerą ir radaro prietaisą dengiantis purvas,
ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir
neleis atlikti matavimų.
Tai reiškia, kad funkcijų veikimas gali būti apribotas, jos gali būti visiškai deaktyvintos arba
reaguoti netinkamai.
350
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
City Safety
„City Safety“ naudoja vaizdinius jutiminius ir garsinius signalus, kuriais perspėja vairuotoją apie
pasirodančius pėsčiuosius, dviratininkus, stambius gyvūnus ir transporto priemones. Jei vairuotojas per pagrįstą laiką nesiima veiksmų, automobilis stabdo automatiškai.
Funkcija vairuotojui padeda automatiškai sustabdydama automobilį, jei artėja pavojus susidurti ir
vairuotojas laiku nereaguoja (nestabdo ir (arba)
nesuka vairo).
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki priekyje esančios transporto priemonės lieka minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši funkcija yra
neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali atrodyti nepatogi.
Kilus pavojui atsitrenkti į stambų gyvūną, „City
Safety“ gali sumažinti automobilio greitį iki
15 km/h (9 myl./val.). Stabdymo pastebėjus
stambų gyvūną funkcija pirmiausia skirta sumažinti susidūrimo jėgą važiuojant dideliu greičiu.
Stabdymo funkcija būna efektyviausia, kai greitis
viršija 70 km/h (43 myl./val.). Važiuojant mažu
greičiu ji būna ne tokia efektyvi.
City Safety įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl ji gali
padėti ne visais atvejais.
City Safety reikia įjungti kuo vėliau, kad būtų
išvengta nereikalingo trukdymo.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi „City
Safety“ tik tada, kai automobilis atsiduria beveik
avarinėje situacijoje.
Radaro vieta14.
„City Safety“ gali padėti išvengti susidūrimo arba
sumažinti greitį jo metu.
„City Safety“ – tai pagalba, padedanti vairuotojui
išvengti susidūrimo su pėsčiuoju, stambiu gyvūnu,
dviratininku ar transporto priemone.
„City Safety“ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui
išvengti susidūrimo važiuojant vilkstine, kai, pvz.,
dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos
galima padaryti avariją.
14
„City Safety“ gali išvengti susidūrimo su priekyje
esančia transporto priemone arba dviračiu, sumažindama automobilio greitį iki 50 km/h
(30 myl./val.). Pėsčiojo atveju „City Safety“ gali
sumažinti greitį iki 45 km/h (28 myl./val.).
Jei greičio skirtumas didesnis nei (atitinkamai)
50 km/h (30 myl./val.) arba 45 km/h
(28 myl./val.), „City Safety“ automatinio stabdymo
funkcija nesugebės išvengti susidūrimo, tačiau ji
gali sušvelninti jo pasekmes.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
351
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo
konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio
sąlygų.
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei rizikai susidurti. Šiame skirsnyje ir skirsnyje „City
Safety“ apribojimai“ pateikiama informacijos
apie apribojimus, kuriuos vairuotojas turi žinoti
prieš pradėdamas naudotis „City Safety“.
Nuostatos, vadinasi, automobilyje šios funkcijos
nėra.
Paieškos kelias viršutiniame meniu: Nuostatos
My Car IntelliSafe
Išdėstymas
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami transporto priemonės greičiui viršijus 70 km/h
(43 myl./val.).
„City Safety“ automatinio stabdžio funkcija gali
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo
greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymą, vairuotojas turi nuspausti stabdžių
pedalą net kai automobilis stabdo automatiškai.
Funkcijų apžvalga14.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas kilus
susidūrimo pavojui
„City Safety“ neįjungia jokių automatinio stabdymo funkcijų esant staigiam pagreitėjimui.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą. Niekada nelaukite, kol
pasirodys įspėjimas apie susidūrimą arba įsikiš
sistema „City Safety“.
Rinkų apribojimai
„City Safety“ kai kuriose šalyse nesiūloma. Jei
„City Safety“ nepasirodo centrinio ekrano meniu
14
352
Kameros ir radaro atliekamas atstumo matavimas
„City Safety“ veikia trimis pakopomis tokia tvarka:
1.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2.
Stabdžių pagalba
3.
Automatinis stabdys
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį
susidūrimą.
„City Safety“ gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus
arba stovinčias ir ta pačia kryptimi priekyje judančias transporto priemones. Be to, „City Safety“
gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stambius gyvūnus, skersai kertančius kelią priešais
automobilį.
Kilus pavojui susidurti su pėsčiuoju, stambiu
gyvūnu, dviratininku ar transporto priemone (įskaitant skyrelyje „City Safety“ skersiniame eisme“
aprašytas transporto priemones), vairuotojo
dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu įspėjamuoju signalu, garsiniu signalu ir jutiminiu įspėjimu – stabdžių impulsu. Esant mažesniam greičiui ar staigiai stabdant arba greitinant, įspėjimo
stabdžių impulsu nebūna. Stabdžių impulso dažnis skiriasi pagal automobilio greitį.
Stabdžių pagalba
Jei susidūrimo pavojus vis dar didėja po įspėjimo
apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Stabdymo pagalba sustiprina vairuotojo stabdymą, kai sistema nutaria, kad stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis stabdys
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas,
suaktyvinama automatinio stabdymo funkcija
(nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas stabdo, ar
ne). Tada stabdoma ribota stabdymo jėga, tuo
siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba jei tokio
stabdymo pakanka susidūrimui išvengti.
Automatiškai stabdant, saugos diržo įtempiklis
taip pat gali būti suaktyvinamas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Saugos diržo įtempiklis“.
Atskirais atvejais automatinio stabdžio veikimas
gali prasidėti švelniu stabdymu ir po to laipsniškai
sustiprėti iki maksimalaus stabdymo.
„City Safety“ išvengus susidūrimo su stacionariu
objektu, automobilis lieka stovėti laukdamas vairuotojo veiksmo. Jei automobilis stabdomas dėl
priekyje esančios lėtesnės transporto priemonės,
greitis sumažėja iki jos greičio.
Vairuotojas gali bet kada pertraukti stabdymą,
paspausdamas iki galo akceleratoriaus pedalą.
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Suaktyvinus City Safety funkciją ir šiai įjungus
stabdžius, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas,
informuojantis, kad funkcija aktyvi (buvo suaktyvinta).
City Safety įspėjimo atstumo
nustatymas
„City Safety“ visada aktyvi, tačiau galima pasirinkti šios funkcijos įspėjimo atstumą.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ negali būti pretekstu vairuotojui
pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliaus viena „City Safety“ stabdymu, anksčiau ar vėliau kils avarija.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 353)
„City Safety™“ kliūčių aptikimas (p. 354)
„City Safety“, kai nėra galimybės imtis išvengiamųjų manevrų (p. 357)
City Safety skersiniame eisme (p. 356)
„City Safety“ apribojimai (p. 358)
Pranešimai esant City Safety (p. 360)
Saugos diržo įtempiklis (p. 65)
PASTABA
Funkcijos „City Safety“ deaktyvinti negalima. Ji
aktyvinama automatiškai, užvedus variklį ar
įjungus elektros režimą, ir lieka veikti iki jo
(jos) išjungimo.
Įspėjimas apie atstumą apsprendžia sistemos jautrumą ir reguliuoja atstumą, kuriam esant suveiks
vizualinis, garsinis ir jutiminis įspėjimai.
1.
Palieskite Nuostatos viršutiniame centrinio
ekrano rodinyje.
2.
Spauskite My Car
3.
Prie City Safety įspėjimas pasirinkite Vėlai,
Normalus arba Anksti, jei norite nustatyti
pageidaujamą įspėjimą apie atstumą.
IntelliSafe.
Jei nuostata Anksti įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pereikite prie įspėjimo
atstumo Normalus arba Vėlai.
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys, tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą. Dėl to
sistema įspės vėliau ir sumažės bendras įspėjimų
skaičius.
}}
353
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Vėlai įspėjimo atstumas turi būti naudojamas tik
išskirtiniais atvejais, vairuojant dinamiškai.
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada nebandykite „City
Safety“ važiuodami į žmones, gyvūnus arba
transporto priemones: taip galite padaryti
didelės žalos, ką nors rimtai sužeisti ir sukelti
pavojų gyvybei.
PASTABA
„City Safety“ įspėja vairuotoją kilus susidūrimo
pavojui, tačiau ji negali pagreitinti vairuotojo
reakcijos.
Nustačius įspėjimo atstumą Anksti, įspėjimai
teikiami anksčiau. Tai gali reikšti, kad įspėjimai
bus teikiami dažniau nei nustačius įspėjimo
atstumą Normalus.
PASTABA
Net jei įspėjimo atstumas nustatomas į
Anksti, tam tikrais atvejais įspėjimai gali būti
pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio
skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis
ima staigiai stabdyti.
Susijusi informacija
•
City Safety (p. 351)
„City Safety™“ kliūčių aptikimas
Kliūtys, kurias gali aptikti „City Safety“: transporto priemonės, dviratininkai, stambūs gyvūnai
ir pėstieji.
Transporto priemonės
„City Safety“ aptinka daugumą transporto priemonių, kurios stovi arba juda ta pačia kryptimi
kaip ir jūsų automobilis, taip pat – transporto priemones, apibūdintas skyrelyje „City Safety“ skersiniame eisme“.
Kad „City Safety“ galėtų aptikti transporto priemonę tamsoje, jos priekiniai ir galiniai žibintai turi
veikti ir ji turi būti aiškiai apšviesta.
Dviratininkai
PASTABA
„Rear Collision Warning“ įspėjimas su avariniu
signalu deaktyvinamas, jei nustatomas
žemiausias funkcijos „City Safety“ įspėjimo
apie susidūrimą atstumo lygis „Vėlai“.
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
Optimalūs pavyzdžiai to, ką „City Safety “ interpretuoja
kaip dviratininką – su aiškiais kūno ir dviračio kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
354
VAIRUOTOJO PAGALBA
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno ir dviračio kontūrus, leidžiančią identifikuoti
dviratį, dviratininko galvą, rankas, pečius, kojas,
viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
Pėstieji
Jei nesimato tam tikrų didelių dviratininko kūno
arba dviračio dalių, funkcijos kamera dviratininko
neaptiks.
Kad sistema galėtų aptikti dviratininką, jis turi būti
suaugęs ir važiuoti suaugusiesiems skirtu dviračiu.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra pagalbinė priemonė ir atskirais atvejais ji gali neaptikti visų dviratininkų.
Pavyzdžiui, ji nepastebi:
•
•
•
iš dalies uždengtų dviratininkų;
kūno kontūrus slepiančius drabužius
dėvinčių dviratininkų;
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (pagal
greitį) palaikymą.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra pagalbinė priemonė ir atskirais atvejais ji gali neaptikti pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi:
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais
arba žemesnių nei 80 cm ūgio pėsčiųjų;
•
pėsčiųjų, jei prastas pėsčiųjų foninis kontrastas. Tokiu atveju, įspėjimai ir stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali nebūti;
•
stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (pagal
greitį) palaikymą.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis
bei normalų žmogaus judėjimą.
Kad būtų galima aptikti pėsčiąjį, jis turi išsiskirti iš
fono, pavyzdžiui, drabužiais, arba jį turi išryškinti
pats fonas ir oro sąlygos. Jei kontrastas prastas,
pėsčiasis gali būti aptiktas vėlai arba iš viso
nepastebėtas, o tai reiškia, kad įspėjama ir stabdoma bus per vėlai arba tai iš viso nebus daroma.
„City Safety“ gali papildomai aptikti pėsčiuosius
tamsoje, jei juos apšviečia automobilio priekiniai
žibintai.
}}
355
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Stambūs gyvūnai
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra pagalbinė priemonė ir atskirais atvejais ji gali neaptikti visų stambių
gyvūnų. Pavyzdžiui, ji nepastebi:
•
•
Optimalūs pavyzdžiai, ką „City Safety“ interpretuoja kaip
stambius gyvūnus: stovinčius arba lėtai einančius, su aiškiais kūno kontūrais.
Norint, kad sistema veiktų optimaliai, stambų
gyvūną (pvz., briedį ar arklį) aptikusi funkcija turi
gauti maksimaliai aiškią informaciją apie kūno
kontūrus, kad būtų galima identifikuoti gyvūną tiesiogiai iš šono kartu su įprasta jo judėjimo
schema.
Jei funkcijos kamera „nematys“ tam tikrų gyvūno
kūno dalių, sistema gyvūno neaptiks.
„City Safety“ gali papildomai aptikti stambius
gyvūnus tamsoje, jei juos apšviečia automobilio
priekiniai žibintai.
356
City Safety gali padėti vairuotojui sukant ir kertant kito iš priekio artėjančio automobilio judėjimo trajektoriją sankryžoje.
iš dalies uždengtų stambių gyvūnų;
stambesnių gyvūnų iš priekio arba iš
užpakalio;
•
greitai bėgančių arba judančių stambių
gyvūnų;
•
stambių gyvūnų, jei prastas jų foninis kontrastas. Tokiu atveju įspėjimai ir stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali nebūti;
•
smulkių gyvūnų, pvz., šunų arba kačių.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (pagal
greitį) palaikymą.
Susijusi informacija
•
City Safety skersiniame eisme
City Safety (p. 351)
Sektorius, kuriame „City Safety“ gali aptikti atvažiuojančias skersinio eismo transporto priemones.
Kad „City Safety“ aptiktų susidūrimo trajektorija
atvažiuojančią transporto priemonę, pastaroji turi
pirmiausia patekti į sektorių (1), kuriame „City
Safety“ gali išanalizuoti situaciją.
Taip pat turi būti patenkinti šie kriterijai:
•
jūsų automobilis turi važiuoti ne mažesniu nei
4 km/h (3 myl./val.) greičiu;
•
jūsų automobilis turi sukti kairėn, kai eismas
juda dešiniąja kelio puse, arba dešinėn, kai
eismas juda kairiąja kelio puse;
•
turi būti įjungti atvažiuojančios transporto
priemonės priekiniai žibintai.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo
konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio
sąlygų.
Kilus susidūrimo su priekyje esančia transporto priemone pavojui, dažnai įspėjimai teikiami ir automatinis stabdymas vykdomas
labai vėlai.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą. Niekada nelaukite, kol
pasirodys įspėjimas apie susidūrimą arba įsikiš
sistema „City Safety“.
Susijusi informacija
•
City Safety (p. 351)
„City Safety“, kai nėra galimybės
imtis išvengiamųjų manevrų
„City Safety“ turi galimybę padėti vairuotojui
automatiškai stabdydama automobilį anksčiau,
jei neįmanoma išvengti susidūrimo tik pasukant į
šoną.
„City Safety“ padeda vairuotojui nuolat stebėdama
galimus „išsigelbėjimo maršrutus“ automobilio
šonuose, kuriais būtų galima pasinaudoti, jei priekyje būtų per vėlai aptikta lėtai judanti arba stovinti transporto priemonė.
Skersinio eismo apribojimai
Atskirais atvejais „City Safety“ gali kilti problemų
padėti vairuotojui spręsti susidūrimo pavojaus
problemas, susijusias su atvažiuojančiu skersiniu
eismu. Pavyzdžiai:
•
stabilumo kontrolės sistema ESC įsikiša, jei
kelias slidus;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė aptinkama per vėlai;
•
jei atvažiuojančią transporto priemonę kas
nors užstoja;
•
jei išjungti atvažiuojančios transporto priemonės priekiniai žibintai;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė važiuoja
neprognozuojamai, pvz., vėliau staigiai persirikiuoja.
Jūsų automobilis (1) „nemato“ galimybių išvengti priekyje
esančios transporto priemonės (2), todėl gali automatiškai stabdyti anksčiau.
Jūsų automobilis
Lėtai važiuojanti / stovinti transporto priemonė
}}
357
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
„City Safety“ neįjungia automatinio stabdymo
funkcijos, kol vairuotojas dar turi galimybę
išvengti susidūrimo sukdamas vairą.
Vis dėlto, jei „City Safety“ nustato, kad išvengiamieji manevrai neįmanomi dėl intensyvaus eismo
gretimose eismo juostose, funkcija gali padėti
vairuotojui anksčiau pradėdama automatiškai
stabdyti.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ gebėjimas veikti atskirose situacijose yra pagalbinis: atskirais atvejais, susidarius tam tikroms eismo, oro ar kelio sąlygoms,
sistema gali nesuveikti kaip tikimasi.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Susijusi informacija
•
•
City Safety (p. 351)
„City Safety“ apribojimai (p. 358)
„City Safety“ apribojimai
City Safety funkcijos veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
Aplinka
Žemi objektai
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai, pvz.,
vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba
tokie už variklio gaubtą aukštesni priedai, kaip
papildomi žibintai ir priekinės apsauginės grotelės.
Slydimas
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl „City Safety“ funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Šiais atvejais
stabdžių antiblokavimo sistema ir stabilumo kontrolės sistema ESC užtikrins didžiausią įmanomą
stabdymo jėgą ir palaikys stabilumą.
Priešpriešinės šviesos
Priekiniame stikle pateikiamas vaizdinis įspėjimas
gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia
saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi akiniai nuo
saulės arba jei vairuotojas nežiūri tiesiai į priekį.
Šiluma
Jei, pvz., dėl intensyvios saulės šviesos automobilio salone pakyla aukšta temperatūra, vaizdinis
įspėjamasis signalas priekiniame stikle gali būti
laikinai išjungiamas.
Kameros ir radaro veikimo laukas
Kameros veikimo laukas ribotas, todėl atskirais
atvejais ji gali neaptikti pėsčiųjų, stambių gyvūnų,
358
dviratininkų ar transporto priemonių arba jie gali
būti aptinkami vėliau nei tikimasi.
Nešvarios transporto priemonės gali būti aptinkamos vėliau už kitas, o jei tamsu, motociklai gali
būti aptinkami pavėluotai arba iš viso likti nepastebėti.
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas teksto pranešimas informuoja, kad kamera ir radaras užblokuoti,
„City Safety“ gali nepavykti priešais automobilį
aptikti pėsčiųjų, stambių gyvūnų, dviratininkų,
transporto priemonių ar kelio ženklinimo. Tai reiškia, kad „City Safety“ veikimas gali būti apribotas.
Vis dėlto klaidos pranešimas nerodomas visais
atvejais, kai blokuojami priekinio stiklo jutikliai.
Vairuotojas turi pasirūpinti, kad priekinio stiklo sritis priešais kamerą ir radarą būtų švari.
SVARBU
City Safety sistemos komponentų priežiūrą ir
keitimą galima atlikti tik autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą
Vairuotojo įsikišimas
Atbulinė eiga
Važiuojant atbuline eiga, City Safety™ laikinai
išjungiama.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Mažas greitis
Funkcija „City Safety“ neaktyvinama važiuojant
labai lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.) greičiu). Dėl
šios priežasties sistema nesuveikia situacijose,
kai link priekyje esančio automobilio artėjate labai
lėtai, pvz., statydami automobilį.
Aktyvus vairuotojas
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl „City Safety“ nesuveikia arba atideda
įspėjimą / įsikišimą, jei vairuotojas aiškiai pats vairuoja ir greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Taigi, aktyvus ir sąmoningas vairavimo elgesys
gali atidėti įspėjimą apie susidūrimą ir įsikišimą.
Tuo siekiama sumažinti nereikalingų įspėjimų
skaičių.
Kita informacija
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite nieko
priekinio stiklo išorėje ar viduje, priešais
kamerą ir radaro prietaisą ar aplink juos, nes
kitaip gali sutrikti su kamera susijusios funkcijos.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali vėlinti
arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų eismo
sąlygų arba išorinių veiksnių kamera ir radaro
prietaisas negali tinkamai aptikti priekyje
esančių pėsčiųjų, stambių gyvūnų, dviratininkų
ar transporto priemonių.
Aplink kameros jutiklį esantys objektai, sniegas, ledas ar nešvarumai gali apriboti jo veikimą, visiškai jį deaktyvinti arba dėl to jis gali
netinkamai reaguoti.
Kad būtų galima aptikti transporto priemones
naktį, turi aiškiai šviesti jų priekiniai žibintai ir
galinių žibintų blokiniai.
Kameros ir radaro veikimo diapazonas aptinkant pėsčiuosius ir dviratininkus yra ribotas.
Sistema gali efektyviai teikti įspėjimus ir stabdyti automobilį, jei santykinis greitis nesiekia
50 km/h (30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai
judančių transporto priemonių aptikimo, įspėjimų teikimo ir stabdymo funkcijos veikia, kai
transporto priemonės greitis nesiekia
70 km/h (43 myl./val.). Greičio sumažinimas
pastebėjus stambius gyvūnus nesiekia 15
km/h (9 myl./val.), jį galima pasiekti transporto
priemonei viršijant 70 km/h (43 myl./val.)
greitį. Įspėjimai ir stabdymo intervencija dėl
stambių gyvūnų būna mažiau efektyvi, kai
mažesnis greitis.
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai
apie stovinčias ar lėtai judančias transporto
priemones ir stambius gyvūnus gali būti išjungiami.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio radaro bloką,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Radaro apribojimai“.
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety (p. 351)
Kameros veikimo apribojimai (p. 348)
Radaro veikimo apribojimai (p. 340)
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus 70 km/h (43 myl./val.).
359
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant City Safety
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su City
Safety susiję pranešimai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Automatinis įsikišimas
Kai City Safety stabdo arba stabdė automatiškai, vairuotojo ekrane gali imti šviesti keletas su rodomu tekstiniu pranešimu susijusių ženklų.
City Safety
City Safety
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn.
Patikra
Susijusi informacija
•
360
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
City Safety (p. 351)
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rear Collision Warning
Apribojimai
Funkcija „Rear Collision Warning“ (RCW) gali
padėti vairuotojui išvengti iš paskos artėjančios
transporto priemonės smūgio.
Kai kuriais atvejais RCW gali būti sunku padėti
vairuotojui kai atsiranda susidūrimo pavojus. Taip
gali būti, pavyzdžiui, šiais atvejais:
•
•
•
jei iš galo artėjanti transporto priemonė
aptinkama per vėlai;
•
jei iš galo artėjanti transporto priemonė persirikiuoja į kitą eismo juostą paskutiniu
momentu;
•
•
•
jei iš galo artėjanti transporto priemonė
važiuoja didesniu nei 80 km/h (50 myl./val.)
greičiu.
RCW automatiškai aktyvinama kaskart užvedant
variklį.
RCW gali įspėti iš paskos atvažiuojantį vairuotoją
apie gresiantį susidūrimą, dideliu dažniu mirksėdama posūkio žibintais.
Jei automobilio greičiui nesiekiant 30 km/h
(20 myl./val.), funkcija RCW aptinka, kad kokia
nors transporto priemonė gali atsitrenkti į automobilio galą, saugos diržų įtempikliai gali įtempti
priekinius saugos diržus ir gali būti aktyvinama
saugos sistema „Whiplash Protection System“.
Prieš pat susidūrimą RCW taip pat gali aktyvinti
pagrindinius stabdžius, kad būtų sumažintas
automobilio greitėjimas smūgio metu. Vis dėlto
pagrindiniai stabdžiai aktyvinami tik kai automobilis stovi. Stabdžiai nedelsiant išjungiami, jei
paspaudžiamas greičio pedalas.
Susijusi informacija
City Safety (p. 351)
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 353)
Saugos diržo įtempiklis (p. 65)
Whiplash Protection System (p. 63)
PASTABA
Tam tikrose šalys RCW neįspėja posūkių
žibintais dėl vietos eismo reglamentų. Tokiais
atvejais, ši funkcijos dalis išjungiama.
PASTABA
„Rear Collision Warning“ įspėjimas su avariniu
signalu deaktyvinamas, jei nustatomas
žemiausias funkcijos „City Safety“ įspėjimo
apie susidūrimą atstumo lygis „Vėlai“.
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
361
VAIRUOTOJO PAGALBA
Blind Spot Information*
Funkcija Blind Spot Information (BLIS) yra
suprojektuota įspėti apie transporto priemones,
esančias įstrižai atgal nuo jūsų automobilio (jo
šone), kad padėtų geriau orientuotis intensyviame eisme arba keliuose su keliomis eismo
juostomis ta pačia kryptimi.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus
apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto
priemones.
BLIS lemputės vieta15.
Blind Spot Information veikimo principas
Indikatoriaus lemputė
Sritis riboto matomumo zonoje
BLIS mygtukas centrinio ekrano funkcijų
rodinyje aktyvina / deaktyvina funkciją.
Greitai artėjančių transporto priemonių sritis.
Funkcija BLIS būna aktyvi virš 10 km/h
(6 myl./val.).
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
•
jūsų automobilį lenkia kitos transporto priemonės;
•
prie jūsų automobilio greitai artėja kita transporto priemonė.
BLIS sistemai 1 zonoje arba greito priartėjimo
2 zonoje aptikus transporto priemonę, ima nuolat
šviesti indikatoriaus lemputė atitinkamos pusės
šoniniame veidrodėlyje. Jei vairuotojas įjungia
posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje
15
362
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
pateiktas įspėjimas, indikatorius ima mirksėti
intensyvesne šviesa.
ĮSPĖJIMAS
Sistema papildo, bet nekeičia, saugų vairavimą
ir galinio vaizdo veidrodžių naudojimą. Ji niekada nepakeičia vairuotojo dėmesio ir atsakomybės. Vairuotojas atsako už saugų eismo
juostų pasirinkimą.
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę.
Jeigu automobilį apsupa transporto priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose
pusėse.
ĮSPĖJIMAS
„Blind Spot Information“ neveikia staigiuose
posūkiuose.
„Blind Spot Information“ neveikia automobiliu
važiuojant atbuline eiga.
„Blind Spot Information“
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Blind Spot Information (BLIS) funkciją galima
suaktyvinti ir išaktyvinti.
Susijusi informacija
•
„Blind Spot Information“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 363)
•
•
„Blind Spot Information“* apribojimai (p. 364)
•
Cross Traffic Alert* (p. 365)
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 368)
Blind Spot Information lemputės vieta16.
ĮSPĖJIMAS
Indikatoriaus lemputė
„Blind Spot Information“ – tai papildoma
pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali
neveikti.
„Blind Spot Information“ nepakeičia būtinybės
vairuoti saugiai ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
„Blind Spot Information“ niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas
visada išlieka atsakingas už saugą persirikiuojant.
16
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
–
Funkcija aktyvinama / deaktyvinama mygtuku
BLIS, esančiu centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką BLIS.
> BLIS aktyvinama / deaktyvinama: mygtuke
įsijungia žalias / pilkas indikatorius.
Jei BLIS suaktyvinama užvedant variklį, šią funkciją patvirtina vienas šoninių veidrodėlių indikatoriaus lempučių mirksnis.
}}
* Parinktis / priedas. 363
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jei BLIS buvo išaktyvinta išjungiant variklį, ji išliks
neaktyvi kitą kartą užvedus variklį ir nešvies indikatoriaus lemputės.
ĮSPĖJIMAS
„Blind Spot Information“ – tai papildoma
pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali
neveikti.
„Blind Spot Information“ nepakeičia būtinybės
vairuoti saugiai ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
„Blind Spot Information“ niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas
visada išlieka atsakingas už saugą persirikiuojant.
„Blind Spot Information“*
apribojimai
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys prieš
jutiklius turi būti palaikomos švarios.
Blind Spot Information (BLIS) funkcijos veikimas
kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų, neklijuokite juostelių ar lipdukų.
Apribojimų pavyzdžiai:
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali apriboti jų veikimą ir išaktyvinti perspėjimus.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos
priekabą, BLIS išaktyvinama.
Jutikliai
BLIS funkcijos jutikliai įrengti kiekviename galinio
sparno arba buferio kampe iš vidinės pusės. Šie
jutikliai taip pat naudojami Cross Traffic Alert
(CTA) funkcijai.
Susijusi informacija
•
•
•
Blind Spot Information* (p. 362)
„Blind Spot Information“* apribojimai (p. 364)
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 368)
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Susijusi informacija
•
•
Blind Spot Information* (p. 362)
„Blind Spot Information“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 363)
•
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 368)
•
„Cross Traffic Alert“ apribojimai (p. 366)
Pasirūpinkite, kad paviršius būtų švarus (automobilio kairėje ir dešinėje pusėse).
364
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Cross Traffic Alert*
Cross Traffic Alert (CTA) – tai vairuotojo
pagalba, kurios paskirtis – įspėti apie skersinį
eismą automobiliui važiuojant atbuline eiga. CTA
yra Blind Spot Information (BLIS) funkcijos
papildinys.
Jei CTA aptinka, kad kažkas artėja iš šono, tai
rodo:
•
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
garso signalas – jis girdimas kairiajame arba
dešiniajame garsiakalbyje pagal kryptį, kuria
artėja objektas;
•
šviečianti piktograma PAS grafiniame vaizde
ekrane;
•
piktograma statymo pagalbos funkcijos
kameros viršutiniame rodinyje.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą važiuojant atbuline eiga.
Susijusi informacija
CTA veikimo principas.
CTA papildo BLIS, aptikdama skersai, iš šono
artėjantį transportą, pvz., kai automobiliu atbuline
eiga išvažiuojama iš stovėjimo vietos.
CTA pagrindinė paskirtis – aptikti transporto priemones. Palankiomis sąlygomis ji gali aptikti ir
mažesnius eismo dalyvius, pvz., dviratininkus ir
pėsčiuosius.
•
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 366)
•
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 368)
•
•
„Cross Traffic Alert“ apribojimai (p. 366)
Blind Spot Information* (p. 362)
Šviečianti CTA piktograma ekrano PAS grafiniame
vaizde.
CTA būna aktyvi tik automobiliui riedant atgal
arba įjungus atbulinės eigos pavarą.
* Parinktis / priedas. 365
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas*
Cross Traffic Alert (CTA) funkciją galima suaktyvinti ir išaktyvinti.
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
–
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Cross
Traffic Alert.
> • ŽALIA mygtuko indikacija – CTA suaktyvinta.
•
Susijusi informacija
•
•
•
Cross Traffic Alert* (p. 365)
„Cross Traffic Alert“ apribojimai (p. 366)
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 368)
„Cross Traffic Alert“ apribojimai
Cross Traffic Alert (CTA) funkcijos veikimas kai
kuriais atvejais gali būti apribotas.
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji turi
tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai negali
„matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus automobilius
ar kliūtis.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA aptikimo laukas gali būti ribojamas ir artėjančios
transporto priemonės gali būti aptiktos tik kai
būna itin arti:
PILKA mygtuko indikacija – CTA deaktyvinta.
CTA visada suaktyvinama užvedus variklį.
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą važiuojant atbuline eiga.
366
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
jutikliai taip pat naudojami Blind Spot Information
(BLIS) funkcijai.
Susijusi informacija
•
•
Cross Traffic Alert* (p. 365)
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 366)
•
Pranešimai esant Blind Spot Information* ir
Cross Traffic Alert* (p. 368)
•
„Blind Spot Information“* apribojimai (p. 364)
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti („matyti“).
Vis dėlto, automobiliui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančia transporto priemone /
objektu kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai mažėja.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali apriboti jų veikimą ir išaktyvinti perspėjimus.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos
priekabą, CTA išaktyvinama.
Pasirūpinkite, kad paviršius būtų švarus (automobilio kairėje ir dešinėje pusėse).
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys prieš
jutiklius turi būti palaikomos švarios.
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų, neklijuokite juostelių, lipdukų ar pan.
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Jutikliai
CTA funkcijos jutikliai įrengti kiekviename galinio
sparno arba buferio kampe iš vidinės pusės. Šie
* Parinktis / priedas. 367
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant Blind Spot
Information* ir Cross Traffic Alert*
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
Blind Spot Information (BLIS) ir Cross Traffic
Alert (CTA) susiję pranešimai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Reikalinga tech. patikra
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLIS ir CTA sistemos išaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
Susijusi informacija
•
•
368
Blind Spot Information* (p. 362)
„Blind Spot Information“ suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 363)
•
•
•
„Blind Spot Information“* apribojimai (p. 364)
•
Pranešimų vairuotojo ir centriniame ekranuose valdymas (p. 120)
Cross Traffic Alert* (p. 365)
„Cross Traffic Alert“ suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 366)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija*
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (Road Sign
Information – RSI) padeda vairuotojui stebėti
pravažiuojamus greičio apribojimo ženklus ir tam
tikrus draudžiamuosius ženklus.
RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Kelio ženklų informacinės sistemos
ženklų rodinys
Kelio ženklų informacijos funkcija (Road Sign
Information – RSI) registruoja ir rodo kelio ženklus įvairiais būdais, priklausomai nuo ženklo ir
situacijos.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kelio ženklų informacinės sistemos ženklų
rodinys (p. 369)
Greičio kameros informacija* (p. 371)
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 372)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 373)
Perskaitomų ženklų pavyzdžiai17
RSI funkcija suteikia informacijos, pvz., apie
esamą greitį, apie tai, kad prasideda arba baigiasi
automagistralė, kada draudžiama lenkti arba apie
vienpusį eismą.
Jei pravažiuojamas ir automagistralės, ir greičio
apribojimo ženklas, RSI pasirenka rodyti automagistralės ženklą. Naujasis greičio apribojimas
rodomas tiesiogiai su linija vairuotojo ekrano greičio skalėje.
17
18
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
Įrašytos greičio informacijos pavyzdys18
RSI aptikus kelio ženklą su galiojančiu greičio
apribojimu, vairuotojo ekrane pateikiamas ženklas
su raudona indikacija spidometre.
Be greičio apribojimo ženklų
gali būti rodomi ir papildomi
ženklai, pvz., „lenkti draudžiama“.
}}
* Parinktis / priedas. 369
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jei vairuotojas įvažiuoja ten, kur
stovi įvažiavimo draudimo
(įvažiuoti draudžiama) ženklas,
vairuotojo ekrane kaip įspėjimas pradeda mirksėti atitinkamas ženklas.
Jei automobilyje yra „Sensus Navigation“*, tuomet
žemėlapio informacija papildomai naudojama siekiant nustatyti, ar automobilis vairuojamas tinkama kryptimi.
Autostrados pabaiga.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas
tik veikiant valytuvams.
Jei prie automobilio prijungta priekaba ir pravažiuojate greičio apribojimą su papildomu ženklu
„priekaba“, vairuotojo ekrane pateikiamas nurodytas greičio apribojimas.
Po jo ženklo informacija paslepiama, kol galiausiai
aptinkamas kitas su greičiu susijęs ženklas.
Papildomi ženklai
Vairuotojui gali būti papildomai duodamas garsinis įspėjimas artėjant prie ženklo „įvažiuoti draudžiama“, jei aktyvinta funkcija Garsinis
įspėjimas: žr. temą „Garsinio įspėjimo aktyvinimas / deaktyvinimas“ iš skirsnio „Kelio ženklų
informacijos aktyvinimas / deaktyvinimas“.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik tam tikroje kelio
atkarpoje arba tam tikru paros
laiku. Į tokią situaciją vairuotojo
dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomas ženklas vairuotojo ekrane rodo
„DIST“ arba „TIME“.
Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po
vairuotojo ekrano leistino greičio ženklu, reiškia, kad RSI
aptiko papildomą ženklą su
papildoma informacija, susijusia
su galiojančiu greičio apribo-
Apribojimų ar autostrados pabaiga
Jei RSI aptinka ženklą, kuris gali reikšti greičio
apribojimo pabaigą, pvz., automagistralės pabaiga,
vairuotojo ekrane atitinkamas kelio ženklas rodomas 10–30 sekundžių.
Šių ženklų pavyzdžiai:
Visų apribojimų pabaiga.
18
370
Papildomų ženklų pavyzdžiai18.
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku galioja
nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie
papildomas sąlygas, kuriomis galioja atitinkamas
ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė.
Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin
pavojinga lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
jimu.
„Sensus Navigation“
Jei automobilyje yra sistema „Sensus Navigation“,
greičio informacija iš navigacijos sistemos nuskaitoma tokiais atvejais:
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
siekiant aptikti greičio apribojimą nurodančius ženklus, pvz., greitkelio, automagistralės
ir greičio apribojimo miestuose;
jei pirmiau aptiktas ženklas nebegalioja,
tačiau naujo neaptikta.
Greičio kameros informacija*
Automobilis, kuriame įdiegta Sensus Navigation
sistema, gali suteikti informacijos apie artėjančią
greičio matavimo kamerą vairuotojo ekrane.
mas“ ir skirsnyje „Kelio ženklų informacijos apribojimai“.
PASTABA
Informacija apie greičio kameras navigacijos
žemėlapiuose kai kuriose rinkose nepateikiama.
PASTABA
Jei navigacijai naudojate atsisiųstą trečiosios
šalies programą, su greičiu susijusios pagalbinės informacijos nepateikiama.
Ženklas „Mokykla“ ir „Žaidžiantys vaikai“
Jei palydovinės navigacijos
žemėlapio duomenyse pateikiamas įspėjamasis ženklas
„Mokykla“ arba „Žaidžiantys vaikai“, vairuotojo ekrane parodomas šio tipo ženklas18.
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 372)
Susijusi informacija
•
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 372)
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 373)
Greičio kameros įspėjimas vairuotojo ekrane.
Jeigu automobilis viršija nustatytą ribojamą greitį, vairuotojas
gali būti įspėtas automobiliui
priartėjus prie greičio matavimo
kameros, jeigu tos šalies navigacijos žemėlapiuose yra informacijos apie greičio kameras.
Daugiau informacijos apie greičio įspėjimus esant
greičio kameroms rasite skirsnyje „Kelio ženklų
informacijos suaktyvinimas / išaktyvinimas“ antrašte „Greičio įspėjimų suaktyvinimas / išaktyvini-
18
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas. 371
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Greičio įspėjimas rodomas vairuotojo ekrane pasirodančiu
žybsinčiu galiojančio didžiausio
leistino greičio ženklu kai šis
greitis yra viršijamas.
Kelio ženklų informacijos (Road Sign Information
– RSI) funkciją galima suaktyvinti ir išaktyvinti.
Kelio ženklų informacijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
–
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Road
Sign Information.
> RSI aktyvuojamas ir mygtuke pasirodo
žalia lemputė – pilka lemputė reiškia, kad
RSI išaktyvintas.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
Sign Information.
3.
Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte greičio įspėjimus.
> Jei funkcija suaktyvinta, rodomas greičio
parinkiklis.
4.
Greičio įspėjimų suaktyvinimas /
išaktyvinimas
Greičio įspėjimo funkcija įspėja vairuotoją, kai viršijamas ribojamas greitis. Greičio įspėjimas visada
duodamas, jei viršijamas greičio kameros informacijos greičio apribojimas. Vairuotojas gali pasirinkti, ar funkciją aktyvuoti, ar ne.
3.
Pasirinkite Garsinis įspėjimas, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte garsinį įspėjamąjį signalą.
IntelliSafe
Road
Road
Susijusi informacija
•
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
Greičio kameros informacija* (p. 371)
Kelio ženklų informacinės sistemos ženklų
rodinys (p. 369)
Spausdami rodykles „aukštyn“ arba „žemyn“,
nustatykite ribą, kada turi būti įspėjama apie
greitį.
Atkreipkite dėmesį, kad neatsižvelgiama į ribų
koregavimą, kai vairuotojo ekrane rodomas
greičio kameros ženklas.
Garsinio įspėjamojo signalo
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Galima pasirinkti ir garsinį greičio įspėjimą:
1.
372
Paspauskite My Car
Sign Information.
Kai aktyvinta funkcija Garsinis įspėjimas, vairuotojas papildomai įspėjamas važiuojant link vietos, kur įvažiavimas draudžiamas.
1.
IntelliSafe
2.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacinės sistemos
apribojimai*
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
Kelio ženklų informacijos Road Sign Information
– RSI funkcijos veikimas kai kuriais atvejais gali
būti apribotas.
Atvejų, kai RSI funkcijos veikimas gali būti apribotas, pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
išblukę ženklai;
•
ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu;
•
pasenę (netikslūs) skaitmeniniai kelių žemėlapiai19 arba juose nėra greičio informacijos20.
Susijusi informacija
•
•
posūkiuose pastatyti ženklai;
pasukti arba apgadinti ženklai;
ženklai, įrengti aukštai virš kelio;
visiškai ar iš dalies užstoti arba prastai pastatyti ženklai;
Kelio ženklų informacija* (p. 369)
Kelio ženklų informacijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas (p. 372)
•
Kelio ženklų informacinės sistemos ženklų
rodinys (p. 369)
•
Kameros veikimo apribojimai (p. 348)
Driver Alert Control
Funkcijos Driver Alert Control paskirtis – atkreipti
vairuotojo dėmesį, jei jis pradeda vairuoti ne taip
nuosekliai, pvz., jei išsiblaško arba pradeda
migti.
DAC tikslas – pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą. Ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams
keliams. Ši funkcija nėra skirta eismui mieste.
Ši funkcija aktyvinama viršijus 65 km/val.
(40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol greitis yra
didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
PASTABA
RSI funkcija gali interpretuoti kai kuriuos dviračių rėmų tipus (prijungtus prie priekabų
elektros maitinimo lizdų) kaip prijungtas priekabas. Tokiais atvejais vairuotojui gali būti
rodoma netiksli greičio informacija.
19
20
Automobiliuose su „Sensus Navigation“.
Žemėlapio duomenys su greičio informacija kai kuriose rinkose nepasiekiami.
Kamera aptinka važiuojamosios dalies šonines
skiriamąsias juostas ir palygina kelio sulygiavimą
su vairuotojo judesiais vairu.
}}
* Parinktis / priedas. 373
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi
mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia apie
tokią savo būklę.
Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę
nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir
pailsėkite.
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra tiek
pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam nuo alkoholio.
Driver Alert Control gali neveikti tam tikrose
situacijose; ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Įspėjimas po kurio laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Driver Alert Control (DAC) funkciją galima suaktyvinti ir išaktyvinti.
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
1.
Palieskite Nuostatos viršutiniame centrinio
ekrano rodinyje.
2.
Paspauskite My Car
Alert Control.
3.
Pasirinkite Alertness warning, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte DAC.
Driver
ĮSPĖJIMAS
Driver Alert Control gali neveikti tam tikrose
situacijose; ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Susijusi informacija
•
•
Įjungti / išjungti Driver Alert Control (p. 374)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 375)
Poilsio vietos nuorodos suaktyvinimas /
išaktyvinimas įspėjimo atveju
Galima pasirinkti, ar poilsio vietos nuoroda turi
būti suaktyvinta ar išaktyvinta. Jei ši nuoroda
suaktyvinta, tinkama poilsio vieta pasiūloma kartu
su DAC įspėjimu.
1.
374
IntelliSafe
ĮSPĖJIMAS
Jei imama vairuoti itin padrikai,
vairuotojas perspėjamas garsiniu signalu, ženklu vairuotojo
ekrane ir pranešimu Gal laikas
pailsėti?.
PASTABA
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
Palieskite Nuostatos viršutiniame centrinio
ekrano rodinyje.
VAIRUOTOJO PAGALBA
2.
3.
Paspauskite My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
Pasirinkite Siūlymas sustoti poilsiui, kad
suaktyvintumėte arba išaktyvintumėte poilsio
vietos nuorodą.
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 373)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 375)
„Driver Alert Control“ apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalba
Driver Alert Control (DAC) funkcijos veikimas kai
kuriais atvejais gali būti apribotas.
Eismo juostos pagalbos funkcija – plente ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti
pavojų automobiliui netyčia iškrypti iš eismo juostos.
Atskirais atvejais vairavimo elgsena gali nepakisti,
nors vairuotojas bus pavargęs, pvz., naudojant
funkciją „Pilot Assist “ – tokiu atveju DAC vairuotojui neduos įspėjimo. Dėl šios priežasties labai
svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi bent kiek pavargęs, neatsižvelgiant į tai, ar
DAC davė įspėjimą.
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant
to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
PASTABA
Eismo juostos pagalbos sistema nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) įspėja vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracija.
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi greičio
intervale 65–200 km/h (40–125 myl./val.)
keliuose, kurių eismo juostas skiriančios linijos
aiškiai matomos.
Siauruose keliuose funkcija gali būti nepasiekiama. Tokiu atveju ji perjungiama į budėjimo
režimą. Funkcija vėl tampa pasiekiama, kai kelias
pakankamai paplatėja.
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Driver Alert Control (p. 373)
Įjungti / išjungti Driver Alert Control (p. 374)
Kameros veikimo apribojimai (p. 348)
Pilot Assist* (p. 325)
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos linijas
}}
* Parinktis / priedas. 375
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Eismo juostos pagalbos sistemos veikimas priklauso nuo tam tikrų sąlygų:
1.
Aktyvinta vairavimo pagalba: automobiliui
artėjant prie eismo juostos linijos, LKA aktyviai nuvairuoja jį atgal į jo eismo juostą, lengvai pasukdama vairą.
2.
Aktyvintas įspėjimas: jei automobilis ruošiasi
kirsti eismo juostos liniją, vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu arba vairo vibracija.
PASTABA
Eismo juostos pagalba nuvairuoja automobilį atgal į jo
eismo juostą.
Kol veikia posūkio signalas, eismo juostos
pagalba nevykdo jokių korekcijų vairu ir neteikia jokių perspėjimų.
ĮSPĖJIMAS
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti:
tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Eismo juostos laikymo pagalba įspėja vairo vibracijomis21
Vairavimo pagalba
Būtina LKA vairavimo pagalbos veikimo sąlyga
yra ta, kad vairuotojo rankos turi būti ant vairo.
Sistema tai nuolat stebi.
21
376
Vairo vibracija skiriasi: kuo ilgiau automobilis išbūna už eismo juostos ribų, tuo ilgesnė vibracija.
Jei vairuotojas nelaiko rankų
ant vairo, vairuotojo ekrane
parodomas šis ženklas ir toliau
pateikiamas pranešimas, prašantis vairuotojo aktyviai vairuoti automobilį.
• Lane Keeping Aid Vairuokite
Jei vairuotojas dar nepradeda vairuoti, ženklas
parodomas pakartotinai, kartu pateikiant įspėjamąjį garsą ir šį pranešimą:
• Lane Keeping Aid Budėjimas iki
vairavimo pradžios
Jei vairuotojas vis tiek nesilaiko raginimo pradėti
vairuoti, LKA perjungiama į budėjimo režimą:
funkcija būna nepasiekiama, kol vairuotojas
nepradeda vairuoti automobilio.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalba
neįsijungia
•
•
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas
Įjungti / išjungti Lane Keeping Aid
aštrūs kraštai arba linijos, kurios nėra eismo
juostos linijos;
•
keliai, kuriuose linijų nėra arba jos neaiškiai
matomos.
Eismo juostos pagalbą Lane Keeping Aid (LKA)
galima aktyvinti / deaktyvinti ir pasirinkti tam tikras antrines funkcijas.
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
–
Susijusi informacija
Eismo juostos pagalba neįsijungia staigiame posūkyje.
Atskirais atvejais eismo juostos pagelbiklis leidžia
kirsti eismo juostas skiriančias linijas neįsikišdamas vairo judesiais ar įspėjimais, pvz., jei įjungiamas posūkio signalas arba įveikiamas posūkis.
Apribojimai
Tam tikromis sudėtingomis sąlygomis eismo juostos pagalbai gali kilti keblumų tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais atvejais rekomenduojama šią
funkciją išjungti.
Tokių sąlygų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
•
Įjungti / išjungti Lane Keeping Aid (p. 377)
Nukrypimo slopinimas „Run-off Mitigation“
(p. 381)
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Lane
Keeping Aid.
> LKA suaktyvinta (rodomas ŽALIAS mygtukas) arba išaktyvinta (rodomas PILKAS
mygtukas).
•
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir
pranešimai (p. 379)
•
Pasirinkite Lane Keeping Aid įspėjimo
rūšį
Kameros veikimo apribojimai (p. 348)
Galima pasirinkti, kaip LKA įspės vairuotoją apie
išvažiavimą iš eismo juostos.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car IntelliSafe
Eismo juostos laikymo pagalba.
kelio darbai;
žiemiškas kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
}}
377
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
3.
Prie „Lane Keeping Aid“ įspėjimo
grįžtamasis ryšys pasirinkite įspėjimo rūšį:
• Garsas – vairuotojas įspėjamas garso
signalu.
• Vibracija – vairuotojas įspėjamas vairo
vibracijomis.
„Lane Keeping Aid“ pagalbos parinktys
Galima pasirinkti, kaip LKA reaguos, jei vairuotojas išvažiuos iš savo eismo juostos.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car IntelliSafe
Eismo juostos laikymo pagalba.
3.
Prie Režimas Lane Keeping Aid pasirinkite, kaip LKA turi reaguoti
• Pagelbiklis – vairavimo pagalba nepateikiant vairuotojui įspėjimo.
• Abu – vairuotojas ir įspėjamas, ir teikiama
vairavimo pagalba.
• Įspėjimas – tik įspėjimas vairuotojui.
Susijusi informacija
•
•
378
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir
pranešimai (p. 379)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai ir pranešimai
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija nuskaito
vieną arba abi eismo juostos linijas.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
eismo juostos pagalba susiję ženklai ir pranešimai.
Nepasiekiama
Vairavimo pagalbos / įspėjimo rodymas
Ženklas vairuotojo ekrane
Eismo juostos pagalba vaizduojama ženklais vairuotojo ekrane
(atsižvelgiant į situaciją).
Čia pateikiami keli ženklų ir
situacijų, kada jie pateikiami,
pavyzdžiai:
Pasiekiama
Vairavimo pagalba / įspėjimas – eismo juostos linijos
ženkle vaizduojamos spalvotai.
Nepasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos
pilka spalva.
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija negali
aptikti juostos linijų, greitis yra per mažas arba
kelias per siauras.
Eismo juostos pagalbos sistema parodo, kad sistema įspėja ir (arba) pamėgina nuvairuoti automobilį atgal į eismo juostą.
Ženklai ir pranešimai
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos balta
spalva.
}}
379
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Vairuot.pagalb.sist.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn. patikra
Priekinio stiklo jutiklis
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Lane Keeping Aid
Vairuokite
Lane Keeping Aid
Budėjimas iki vairavimo pradžios
Susijusi informacija
•
•
380
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Įjungti / išjungti Lane Keeping Aid (p. 377)
LKA vairavimo pagalbos funkcija neveikia, jei vairuotojas nelaiko vairo rankomis.
Vadovaukitės instrukcija ir vairuokite automobilį.
LKA nustatoma veikti budėjimo režimu, kol vairuotojas galiausiai pats pradeda vairuoti automobilį.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nukrypimo slopinimas „Run-off
Mitigation“
Nukrypimo slopinimo funkcija su vairavimo
pagalba
Nukrypimo slopinimo funkcija skirta padėti vairuotojui sumažinti pavojų, kad automobilis netyčia nuvažiuos nuo kelio: tokiu atveju ji suka vairą
ir grąžina automobilį atgal į kelią.
Nukrypimo slopinimo Run-off Mitigation
funkcijos nuostatos
Nukrypimo sopinimo funkciją galima pasirinkti –
vairuotojas gali nurodyti ją įjungti arba išjungti,
nuvilkdamas žemyn centrinio ekrano viršutinį
rodinį ir jame surasdamas:
Funkcija yra aktyvi greičio intervale 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) keliuose, kur šoninės linijos aiškiai matomos.
Kamera nuskaito kelio kraštus ir šonines linijas.
Jei automobilis ima pavojingai artėti prie kelio
krašto, nukrypimo slopinimo funkcija ima sukti
vairą ir grąžina automobilį atgal į kelią. Be to, jei
nustatoma, kad vairavimo įsikišimo nepakanka
siekiant išvengti nukrypimo, papildomai gali būti
įjungiami stabdžiai.
Nuostatos My Car IntelliSafe
juostos laikymo pagalba
Run-off Mitigation įsikiša ir pasuka vairą.
Nukrypimo slopinimo funkcija su vairavimo
pagalba ir stabdymo įsikišimu
Nukrypimo slopinimo funkcija netrikdo vairavimo
pagalbos ir stabdymo intervencijos funkcijų (jei
naudojami posūkio signalai). Jei funkcija aptinka,
kad vairuotojas aktyviai vairuoja automobilį, nukrypimo slopinimo funkcijos aktyvinimas trumpam
atidedamas.
Eismo
Kaip aktyvinti nukrypimo slopinimo funkciją:
•
Pažymėkite langelį ties Susidūrimo
vengimo pagalba, Vairavimo pagalba
padidėjus susidūrimo pavojui – funkcija
aktyvinama.
Išjungus variklį, buvusi nukrypimo slopinimo nuostata išlaikoma ir naudojama, kai variklis užvedamas kitą kartą.
Nukrypimo slopinimo Run-off Mitigation
funkcijos apribojimai
Funkcija turi du aktyvinimo lygius:
•
•
Stabdymo įsikišimo galimybė padeda tais atvejais,
kai vien vairo sukti nepakanka. Stabdymo jėga
parenkama atitinkamai, atsižvelgiant į nukrypimo
situaciją.
Tam tikromis sudėtingomis sąlygomis nukrypimo
slopinimo funkcijai gali kilti keblumų tinkamai
padėti vairuotojui. Tokiais atvejais rekomenduojama šią funkciją išjungti.
tik vairavimo pagalba;
vairavimo pagalba su stabdymo įsikišimu.
Run-off Mitigation įsikiša sukdama vairą ir stabdydama.
}}
381
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Tokių sąlygų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
•
•
•
kelio darbai;
žiemiškas kelias;
siauras kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas;
keliai, kuriuose šoninių linijų nėra arba jos
neaiškios;
aštrūs kraštai arba linijos, kurios nėra eismo
juostos linijos.
ĮSPĖJIMAS
Nuvažiavimo nuo kelio apsaugos funkcija yra
tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali
nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Funkcija gali neaptikti barjerų, apsauginių atitvarų ar panašių šalikelėje esančių objektų.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
PASTABA
Funkcija naudoja automobilio kameros bloku,
kuris turi bendrųjų apribojimų, žr. skyrių
„Kameros apribojimai“.
382
Susijusi informacija
•
Nukrypimo slopinimo funkcijos ženklai ir pranešimai (p. 383)
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Kameros veikimo apribojimai (p. 348)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nukrypimo slopinimo funkcijos
ženklai ir pranešimai
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
nukrypimo slopinimo funkcija „Run-off
Mitigation“ susiję ženklai ir pranešimai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Automatinis įsikišimas
Kartu su aktyvinta nukrypimo slopinimo funkcija vairuotojui rodomas pranešimas, kad
sistema aktyvinta.
City Safety
Vairuot.pagalb.sist.
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn. patikra
Priekinio stiklo jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Susijusi informacija
•
Nukrypimo slopinimas „Run-off Mitigation“
(p. 381)
383
VAIRUOTOJO PAGALBA
Parkavimo pagalbos sistema*
Statymo pagalba padeda vairuotojui manevruoti
ankštoje erdvėje, garsiniais signalais bei grafiniais elementais centriniame ekrane nurodydama
atstumus iki kliūčių.
maždaug po 2 sekundžių nutyla. Garsinis informavimo apie gale esančias kliūtis signalas girdimas ir automobiliui stovint.
Galinė kamera
30 cm atstumu nuo kliūties už automobilio arba
priešais jį tonas tampa nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai automobilio simbolio esantis
aktyvaus jutiklio laukas.
Statymo pagalbos garsumą galima suderinti (kol
girdimas signalas) sukant centrinio valdymo pulto
rankenėlę [>II]. Reguliuoti galima ir viršutinio rodinio Nuostatos meniu parinktimi.
PASTABA
•
Garsiniai įspėjimai duodami tik jei objektai
būna tiesiogiai transporto priemonės
kelyje.
Ekrano rodinys su kliūčių zonomis ir jutiklių sektoriais.
Centriniame ekrane rodoma ryšio tarp automobilio ir aptiktų kliūčių apžvalga.
Pažymėtas sektorius nurodo kliūties vietą. Kuo
pažymėtas sektoriaus laukelis yra arčiau automobilio ženklo, tuo mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.
Kuo mažesnis atstumas iki kliūties, tuo dažnesnis
signalas. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
Garsinis informavimo apie priekyje ir šonuose
esančias kliūtis signalas girdimas, kai automobilis
juda, tačiau automobiliui sustojus jis
384
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Galiniai jutikliai suaktyvinami, jei automobilis ima
riedėti atgal be įjungtos pavaros arba pavarų svirtis perjungiama į atbulinės eigos padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Matavimo diapazonas prasideda
maždaug 1,5 metro atstumu už automobilio.
•
Automobilio statymo pagalba neatleidžia
paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.
•
Važiuojant atbuline eiga su prijungta priekaba,
statymo atbuline eiga pagalba automatiškai išaktyvinama.
Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio
esančius žmones ir gyvūnėlius.
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“
priekabos elektros instaliacijos, automobilio
statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu
išjungti, kad jutikliai į juos nereaguotų.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Šonuose
Į priekį nukreipta kamera
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite,
kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu atveju,
papildomi žibintai gali būti palaikyti kliūtimis.
Susijusi informacija
Užvedus variklį, statymo pagalbos šoniniai jutikliai
suaktyvinami automatiškai. Jie aktyvūs, kai greitis
nesiekia 10 km/h (6 myl./val.).
Matavimo diapazonas prasideda maždaug 30 cm
atstumu nuo šonų. Garsinis signalas apie kliūtis
šonuose duodamas iš šoninių garsiakalbių.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Užvedus variklį, priekinės statymo pagalbos šoniniai jutikliai suaktyvinami automatiškai. Priekiniai
jutikliai aktyvūs, kai greitis nesiekia 10 km/h
(6 myl./val.).
•
Statymo pagalbos funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 386)
•
•
•
Statymo pagalbos apribojimai* (p. 386)
•
Pranešimai esant statymo pagalbai* (p. 388)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 389)
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 396)
Matavimo diapazonas prasideda
maždaug 0,8 metro atstumu priešais automobilį.
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama įjungus stovėjimo stabdį arba automobilyje su
automatine pavarų dėže parinkus režimą P.
* Parinktis / priedas. 385
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos funkcijos
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Statymo pagalbos funkciją galima suaktyvinti ir
išaktyvinti.
Priekiniai ir šoniniai statymo pagalbos jutikliai
suaktyvinami automatiškai, užvedus variklį. Galiniai
jutikliai suaktyvinami, jei automobilis pradeda riedėti atgal arba įjungiama atbulinės eigos pavara.
Funkcija suaktyvinama / išaktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Statymo pagalbą galima papildomai aktyvinti / deaktyvinti iš
kameros rodinių.
–
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Statymo pagalba.
> Statymo pagalbos funkcija suaktyvinama /
išaktyvinama, mygtuke įsijungia žalias /
pilkas indikatorius.
Susijusi informacija
•
•
22
386
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 384)
Cross Traffic Alert* (p. 365)
Statymo pagalbos apribojimai*
Statymo pagalbos funkcijos veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
PASTABA
Kadangi vilkimo kablys yra sukonfigūruotas
automobilio elektros sistemoje, funkcijai
matuojant atstumą iki kliūties už automobilio,
jo iškyša būna įtraukiama į skaičiavimus.
SVARBU
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio statymo sistema gali parodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai garso
šaltiniai, išskiriantys tuos pačius ultragarso
dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius,
motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
Techninė priežiūra
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į „signalo
šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti jutiklių. Tokiu
atveju vietoj perėjimo prie laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai
nutrūkti.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz., krovos rampų.
•
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač lėtai
arba nutraukti vykdomą statymo manevrą,
kadangi jutiklių teikiama informacija
tokiais atvejais ne visada būna patikima ir
kyla didelė automobilio ar kitų objektų
pažeidimo rizika.
Statymo jutiklių22 vietos.
Kad statymo pagalba veiktų optimaliai, statymo
pagalbos jutikliai turi būti reguliariai plaunami
vandeniu ir automobiliniu šampūnu.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego gali
pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, sistema gali veikti ribotai arba neveikti išvis.
Susijusi informacija
•
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 384)
Statymo pagalbos funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 386)
Pranešimai esant statymo pagalbai* (p. 388)
* Parinktis / priedas. 387
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant statymo pagalbai*
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su statymo pagalba susiję pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Parkavimo pagalba
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Nepasiekiama, Reikalinga tech. patikra
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Susijusi informacija
•
•
•
388
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 384)
Statymo pagalbos funkcijos suaktyvinimas /
išaktyvinimas* (p. 386)
Statymo pagalbos apribojimai* (p. 386)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbinės statymo sistemos
kamera*
PAS* – aktyvinama / deaktyvinama statymo
pagalbos funkcija
Statymo pagalbos kamera padeda vairuotojui
manevruoti ankštoje erdvėje, informuodama apie
kliūtis centriniame ekrane pateiktu kameros
rodomu vaizdu ir grafiniu piešiniu.
CTA* – aktyvinama / deaktyvinama „Cross
Traffic Alert“
Mastelis24 – vaizdas priartinamas arba atitolinamas
Išdėstymas
Statymo pagalbos kamera suaktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara, arba
rankiniu būdu centriniame ekrane, atsižvelgiant į
pasirinktą nuostatą.
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera yra
pagalbinė priemonė. Ji neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės važiuojant atbuline
eiga.
•
Yra aklųjų zonų, kuriose kamera negali
aptikti objektų.
•
Saugokitės netoli automobilio esančių
žmonių ir gyvūnų.
Kamerų vaizdai
Ši funkcija gali pateikti sudėtinį 360° rodinį ir atskirus keturių kamerų rodinius: galinės, priekinės,
kairiosios arba dešiniosios. Pačiame pasirinkto
vaizdo viršuje rodoma, kuri kamera aktyvi.
Eilutės – suaktyvinamos / išaktyvinamos orientacinės linijos
360° vaizdo kamera*
Apytikslė statymo pagalbos kamerų dengimo zona.
Centriniame ekrane vienu metu rodomos visos
keturios automobilio pusės, o tai padeda vairuotojui manevruojant mažu greičiu stebėti, kas vyksta
aplink automobilį.
Kiekvienos kameros vaizdą galima aktyvinti atskirai, pageidaujamos kameros „regos lauke“ paliečiant ekraną, pvz., priešais priekinę kamerą arba
virš jos.
Jei automobilyje papildomai įdiegta statymo
pagalbos* sistema, atstumas iki aptiktų objektų
iliustruojamas įvairių spalvų laukais.
Kablys* – aktyvinama / deaktyvinama kablio
orientacinė linija*23
23
24
Yra ne visose šalyse.
Priartinant statymo pagalbos linijos išjungiamos.
}}
* Parinktis / priedas. 389
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Galinė kamera
Į priekį nukreipta kamera
PASTABA
Kad sumažinus greitį būtų vėl aktyvinta priekinė kamera, reikia pasirinkti meniu
Nuostatos My Car Automob. statymo
pagalba punktą Autom. kameros įj. su
atbulinės eigos pavara.
Šoninės kameros
Atgal nukreipta kamera25 sumontuota virš valstybinio
numerio lentelės.
Atgal nukreipta kamera parodo plačią zoną už
automobilio. Tam tikruose modeliuose gali matytis
buferio arba vilkimo kablio dalis.
Centriniame ekrane rodomi objektai gali atrodyti
šiek tiek pakrypę. Tai yra normalu.
PASTABA
Centriniame ekrane matomi objektai gali būti
arčiau automobilio nei atrodo žiūrint į ekraną.
25
390
Pirmyn nukreipta statymo kamera25 įrengta grotelėse.
Priekinė kamera gali būti naudinga išvažiavime,
kuriame matomumas į šonus ribotas, pvz., kai yra
aukštos gyvatvorės. Ji būna aktyvi važiuojant iki
25 km/h (16 myl./val.) greičiu. Po to kamera
išjungiama.
Jei automobilis nepasiekia 50 km/h (30 myl./val.)
greičio ir greitis nukrenta žemiau 22 km/h
(14 myl./val.) per 60 sekundžių nuo pirmyn nukreiptos kameros išjungimo, kamera vėl aktyvinama.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Šoninės kameros25 įrengtos kiekviename šoniniame veidrodėlyje.
Šoninės kameros rodo, kas yra šalia automobilio
iš kiekvienos pusės.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kameros* jungimas
(p. 393)
•
Statymo pagalbos linijos ir statymo pagalbos
kameros laukai* (p. 391)
•
Statymo pagalbos kameros veikimo apribojimai* (p. 394)
•
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 384)
Statymo pagalbos linijos ir statymo
pagalbos kameros laukai*
Statymo pagalbos kamera nurodo automobilio
padėtį jo aplinkos atžvilgiu, kameros vaizde rodydama linijas.
Orientacinės linijos
Šios statymo pagalbos linijos brėžiamos atsižvelgiant į automobilio labiausiai išsikišusias dalis,
pvz., vilkimo kablį, durelių veidrodėlius ir kampus.
PASTABA
Artinant statymo pagalbos linijos nerodomos.
PASTABA
Cross Traffic Alert* (p. 365)
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 396)
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio, o ne
priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos orientacinės linijos.
Statymo pagalbos linijos nurodo planinę automobilio išorinių gabaritų trajektoriją esant dabartiniam vairo pasukimo kampui: taip lengviau statyti
automobilį lygiagrečiai, įvažiuoti į ankštą stovėjimo
vietą ar prijungti priekabą.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos būtų
ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria
automobilis važiuos posūkyje.
}}
* Parinktis / priedas. 391
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
SVARBU
Atminkite: pasirinkus galinės kameros vaizdą,
centriniame ekrane rodoma tik sritis už automobilio. Sukdami vairą ir važiuodami atbuline
eiga, stebėkite zonas šonuose ir priešais
automobilį.
Tai taikoma ir priešingais atvejais. Prisiminkite,
kas atsitinka su galinėmis automobilio dalimis,
kai pasirenkamas priekinis kameros vaizdas.
Atminkite, kad vadove parodytas trumpiausias maršrutas. Todėl, papildomo dėmesio
skirkite automobilio šonams, kad jie į nieką
nesiremtų sukant vairą, kai važiuojama pirmyn,
ir kad automobilio priekis prie nieko nesiliestų
sukant vairą, kai važiuojama atbuline eiga.
Esant 360° rodiniui, orientacinės linijos rodomos
už automobilio, prieš jį ir automobilio šone (atsižvelgiant į kelionės kryptį):
Kamera gali padėti prisijungiant priekabą, rodydama orientacinę liniją, vaizduojančią numatomą
kablio „kelią“ iki priekabos.
•
•
1.
Spauskite Kablys (1).
> Rodoma kablio numatomo „kelio“ orientacinė linija. Kartu išnyksta automobilio statymo pagalbos linijos.
2.
Jei reikia tikslesnio manevro, paspauskite
Mastelis (2).
> Kameros vaizdas priartinamas.
Jei važiuojama pirmyn: linijos priekyje.
Jei važiuojama atgal: šoninės linijos ir atbulinės eigos linijos.
Jei pasirinkta priekinė kamera arba atbulinės
eigos kamera, statymo pagalbos linijos rodomos
neatsižvelgiant į automobilio važiavimo kryptį.
Pasirinkta šoninė kamera statymo pagalbos linijoms parodyti naudojama tik važiuojant atbuline
eiga.
Kablio orientacinė linija
Automobilio ir vilkimo kablio statymo pagalbos
linijos negali būti rodomos vienu metu.
Statymo pagalbos funkcijos jutiklio
laukas*
Jei automobilyje taip pat įrengta statymo
pagalba*, ties kiekvienu kliūtį aptikusiu jutikliu
spalvotomis sritimis rodomas atstumas (360°
rodinyje).
Statymo pagalbos linijų 360° vaizdas*
Kablys su orientacine linija.
Kablys – aktyvinama kablio orientacinė linija*
360° rodinys su statymo pagalbos linijomis.
392
Mastelis – vaizdas priartinamas arba atitolinamas.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Jutiklių atbulinės ir priekinės eigos laukai
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 389)
•
Statymo pagalbos kameros* jungimas
(p. 393)
•
Statymo pagalbos kameros veikimo apribojimai* (p. 394)
Statymo pagalbos kameros*
jungimas
Galima nurodyti, kad statymo pagalbos kamera
būtų paleidžiama automatiškai, kai rankiniu būdu
arba centriniame ekrane pasirenkama atbulinės
eigos pavara.
Statymo pagalbos kameros jungimas
Kaip rankiniu būdu įjungti statymo pagalbos kamerą:
Ekrane taip pat gali būti pateikiami spalvoti jutiklio laukai
(ant automobilio simbolio, dešinėje).
Priekinių ir atbulinės eigos jutiklių laukai, mažėjant atstumui iki kliūties, keičia spalvą – nuo geltonos per oranžinę iki raudonos.
Priekinio ir atbulinės
eigos laukų spalvos
Atstumas (metrais)
Geltona
0,6–1,5
Oranžinis
0,4–0,6
Raudona
–
Paspauskite mygtuką Kamera centrinio
ekrano funkcijų rodinyje.
> Statymo pagalbos kamera įjungta.
Kameros įjungimas atskirose situacijose
Paspaudus mygtuką, nustatomas automobilio
greitis ir važiavimo kryptis, jei kamera įjungiama
kartu su viršutiniu arba priekiniu rodiniu:
•
Viršutinis rodinys: Stovint ir judant pirmyn –
0–15 km/h (0–9 myl./val.).
0–0,4
•
Viršutinis rodinys: Stovint ir judant atgal –
nepriklauso nuo greičio.
Jutiklio laukas šonuose
Šoniniai laukai rodomi tik oranžine spalva.
•
Priekinis rodinys: Judant pirmyn 15–22 km/h
greičiu (9–14 myl./val.).
Šoninių laukų spalvos
Atstumas (metrais)
Oranžinis
0–0,3
}}
* Parinktis / priedas. 393
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Automatinio statymo pagalbos kameros
įjungimo suaktyvinimas / išaktyvinimas
aktyvinta atbulinei eigai: atgal nukreiptos kameros
ar 360° rodinio*.
Statymo pagalbos kameros veikimo
apribojimai*
Įmanoma suaktyvinti / išaktyvinti statymo pagalbos kameros automatinį įjungimą, kai įjungiama
atbulinė pavara.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Statymo pagalbos kameros veikimas kai kuriais
atvejais gali būti apribotas.
2.
Spauskite My Car
pagalba.
3.
Norėdami suaktyvinti / išaktyvinti galinės
kameros vaizdą kaip pagrindinį, pasirinkite
Galinis vaizdas vietoj 360° rodinio.
Statymo pagalbos kamera ne visais atvejais gali
matyti visus objektus – vairuotojas turi atkreipti
dėmesį į šiuos apribojimus:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite My Car
pagalba.
3.
Automob. statymo
Norėdami suaktyvinti / išaktyvinti automatinį
paleidimą, pasirinkite Autom. kameros įj.
su atbulinės eigos pavara.
Automatinis kameros deaktyvinimas
Priekinis rodinys išjungiamas pasiekus 25 km/h
(16 myl./val.), kad nebūtų blaškomas vairuotojas.
Pasirinkus nuostatą Autom. kameros įj. su
atbulinės eigos pavara, kamera vėl automatiškai aktyvinama pasiekus 22 km/h (14 myl./val.)
greitį per 60 sekundžių. Jei greitis viršija 50 km/h
(31 myl./val.), priekinis rodinys pakartotinai neaktyvinamas.
Automob. statymo
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos linijos ir statymo pagalbos
kameros laukai* (p. 391)
•
Statymo pagalbos kameros veikimo apribojimai* (p. 394)
•
Uždegimo padėtys (p. 407)
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Riboto matomumo sektoriai
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors atrodo,
kad užstota palyginus nedidelė vaizdo dalis, iš
tikrųjų gali būti užstotas gana didelis plotas. Todėl
kliūtys gali būti pastebėtos tik kai automobilis priartės labai arti jų.
Kiti kameros rodiniai išjungiami pasiekus
15 km/h (9 myl./val.) ir pakartotinai neaktyvinami.
Pasirinkite bazinį statymo pagalbos
kameros atbulinės eigos rodinį
Pasirinkęs funkciją Autom. kameros įj. su
atbulinės eigos pavara, vairuotojas gali papildomai nurodyti, kuri kameros funkcija turi būti
394
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros
objektyvas turi būti švarus: ant jo negali būti
purvo, sniego ar ledo. Tai ypač aktualu esant
prastam apšvietimui.
Susijusi informacija
Kameros apžvalgos laukuose yra riboto matomumo sektorių.
360° vaizde kliūtys / objektai gali „pradingti“ tarpuose tarp atskirų kamerų.
Sugedusi kamera
Jei kameros sektorius juodas ir
pateikiamas šis ženklas, vadinasi, kamera neveikia. Toliau
pateikiama pavyzdinė iliustracija.
Automobilio kairioji kamera sugedo.
Juodas kameros sektorius
Juodas kameros sektorius rodomas ir toliau nurodytais atvejais, tačiau tokiu atveju nepateikiamas
sugedusios kameros ženklas:
•
•
•
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 389)
•
Statymo pagalbos kameros* jungimas
(p. 393)
•
Statymo pagalbos linijos ir statymo pagalbos
kameros laukai* (p. 391)
atidarytos durelės;
atidarytas bagažinės dangtis;
užlenktas šoninis veidrodėlis.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis. Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti prastesnė.
Techninė priežiūra
Kameros lęšius reguliariai plaukite drungnu vandeniu su automobilių šampūnu – stenkitės jų
nesubraižyti.
* Parinktis / priedas. 395
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyvioji statymo pagalba*
Aktyvioji statymo pagalbos sistema („Park Assist
Pilot“ – PAP) padeda vairuotojui pastatyti automobilį į stovėjimo vietą arba iš jos išvažiuoti.
PAP pirmiausia patikrina, ar vieta pakankamai
erdvi, ir po to padeda vairuotojui sukti vairą bei
manevrais nukreipti automobilį į stovėjimo vietą.
Centriniame ekrane rodomi ženklai, grafika ir
tekstas apie įvairius veiksmus, kuriuos reikia atlikti
ir kada atlikti.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
PAP gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojui visada tenka galutinė atsakomybė
už saugų automobilio vairavimą ir tinkamą
dėmesį aplinkai bei kitiems eismo dalyviams,
artėjantiems ar pravažiuojantiems automobilio
statymo metu.
Statymo atvejų rūšys
PAP galima naudoti toliau nurodytais statymo
atvejais.
Lygiagretus statymas
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
3.
Automobilis į vietą pastatomas važiuojant pirmyn-atgal.
Naudojantis funkcija Išparkuoti, galima iškviesti
sistemą PAP, kad ji padėtų išvažiuoti iš lygiagrečiosios stovėjimo vietos: žr. temą „Išvažiavimas iš
stovėjimo vietos“, kurią rasite skirsnyje „Statymas
naudojant aktyviąją statymo pagalbą“.
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir vairuoja
automobilį. Vairuotojas turi:
•
•
•
•
•
stebėti zoną aplink automobilį;
vykdyti centriniame ekrane pateikiamas
instrukcijas;
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
Lygiagretaus statymo principas
396
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statmenas statymas
Susijusi informacija
•
Statymas su statymo pagalbos sistema*
(p. 397)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 400)
•
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
(p. 403)
Statymas su statymo pagalbos
sistema*
Statymo pagalbos sistema (Park Assist Pilot –
PAP) padeda vairuotojui pastatyti automobilį trimis veiksmais. Ši funkcija taip pat gali padėti vairuotojui išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
PASTABA
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir vairuoja
automobilį. Vairuotojas turi:
•
•
Statmeno statymo principas.
stebėti zoną aplink automobilį;
vykdyti centriniame ekrane pateikiamas
instrukcijas;
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
•
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
Automobilis nukreipiamas į vietą važiuojant
atbuline eiga ir įvairuojamas į ją važiuojant
pirmyn-atgal.
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
2.
PASTABA
Pastačius automobilį statmenai, funkcija PAP
Išparkuoti nepadės jo išvairuoti, nes ją
galima naudoti tik pastačius automobilį lygiagrečiai.
stabdyti ir sustoti.
PAP funkciją galima suaktyvinti, kai užvedus
variklį tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
•
Automobilis turi būti be priekabos.
Greitis turi nesiekti 30 km/h (20 myl./val.).
PASTABA
Kai PAP ieško stovėjimo vietos, atstumas tarp
automobilio ir stovėjimo vietų turi
būti 0,5–1,5 metro.
}}
* Parinktis / priedas. 397
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Statymas
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
3.
Automobilis pastatytas vietoje – sistema gali
paprašyti vairuotojo perjungti pavarą.
Statymo vietų paieška ir matavimas
Funkciją galima suaktyvinti
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Ją taip pat galima pasiekti iš
kameros rodinių.
Lygiagretaus statymo principas.
398
PASTABA
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
PAP ieško aplinkoje laisvos vietos automobiliui pastatyti, rodo instrukcijas ir orientuoja
automobilį (keleivio pusėje). Jei reikia, kad
automobilį būtų galima statyti ir vairuotojo
gatvės pusėje:
•
Statmeno statymo principas.
1.
Važiuokite ne didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu, jei statote lygiagrečiai
arba 20 km/h (12 myl./val.), jei statote statmenai.
2.
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Įparkuoti.
> Funkcija PAP ieško stovėjimo vietos ir
patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai
erdvi.
3.
Stebėkite centrinį ekraną ir būkite pasiruošę
sustabdyti automobilį, kai tai nurodys padaryti
grafikas ir pranešimas, informuojantis apie
surastą tinkamą stovėjimo vietą.
> Rodomas iškylantysis langas.
4.
Pasirinkite Statymas lygiagrečiai arba
Parkavimas statmenai ir įjunkite atbulinės
eigos pavarą.
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą:
tada sistema pradeda ieškoti stovėjimo
vietos toje automobilio pusėje.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įvažiavimas atbuline eiga į stovėjimo vietą
2.
Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei 7 km/h
(4 mph) greičiu.
> PAP įvairuos automobilį į stovėjimo vietą.
3.
Stebėkite centrinį vairuotojo ekraną ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
Automobilio statymas stovėjimo vietoje
PASTABA
Lygiagrečiai.
•
Nelieskite vairo, kai PAP funkcija yra
įjungta.
•
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
•
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite,
kol vairas visiškai nustos suktis: tik tada
pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
Lygiagrečiai.
Statmenai.
Statmenai.
1.
1.
Patikrinkite, kad už automobilio nieko nebūtų.
Nustatykite pavarų perjungiklį į D padėtį ir
palaukite, kol vairas pasisuks, tada lėtai
važiuokite pirmyn
}}
399
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
2.
Stebėkite centrinį vairuotojo ekraną ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
3.
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir lėtai važiuokite atgal.
4.
Stebėkite centrinį vairuotojo ekraną ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
1.
2.
Įjunkite tos pusės posūkio signalą, į kurią
automobilis turi išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Funkcija automatiškai išaktyvinama ir grafiniais
elementais bei pranešimu informuojama, kad
automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali
prireikti pakoreguoti pastatymo padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
3.
Stebėkite centrinį ekraną. Vadovaukitės
instrukcijomis taip pat, kaip ir automobilio
statymo metu.
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai jutiklius
naudoja PAP, o ne parkavimo pagalbos sistema.
Išvažiavimas iš stovėjimo vietos
PASTABA
Išvažiuojant iš stovėjimo vietos, funkciją
Išparkuoti galima naudoti tik lygiagrečiai
pastatytam automobiliui išvairuoti: ji neveikia,
jei automobilis pastatytas statmenai.
400
Funkcija Išparkuoti suaktyvinama centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
Aktyviosios statymo pagalbos
apribojimai*
Aktyvioji statymo pagalba (Park Assist Pilot –
PAP) kai kuriais atvejais gali būti apribota.
Statymo nutraukimas
Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Išparkuoti.
Atkreipkite dėmesį, kad vairas gali „atšokti“ funkcijai nustojus veikti – vairuotojui gali reikėti
pasukti vairą atgal iki didžiausio vairavimo kampo,
norint išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Jei PAP nustato, kad vairuotojas gali išvažiuoti iš
stovėjimo vietos be papildomo manevravimo, ji
išjungiama net jei vairuotojas gali manyti, kad
automobilis tebėra stovėjimo vietoje.
Susijusi informacija
•
•
•
Statymo seka išjungiama tokiais atvejais:
•
•
jei vairuotojas paliečia vairą;
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant
7 km/h (4 myl./val.);
•
jei vairuotojas paspaudžia Atšaukti centriniame ekrane;
•
jei įsijungia antiblokavimo ar elektroninė stabilumo kontrolės sistema, pvz., kai ratas ima
slysti slidžiame kelyje.
Jei taikoma, pranešimas centriniame ekrane
nurodo priežastį, kodėl statymo seka nutraukta.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 396)
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 400)
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
(p. 403)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
SVARBU
Tam tikrais atvejais PAP negali rasti stovėjimo
vietų - viena iš priežasčių gali būti tai, kad
jutiklius trikdo išoriniai garso šaltiniai, kurie
skleidžia tokius pačius ultragarso dažnius,
kokiais veikia pati sistema.
•
Siaurose gatvelėse esančios stovėjimo vietos
ne visada tinka, kadangi gali nepakakti vietos
manevruoti.
•
Atminkite, kad statant automobilį jo priekis
gali atsidurti priešpriešinio eismo pusėje.
•
Atliekant automobilio statymo skaičiavimus,
neįtraukiami objektai, esantys aukščiau
jutiklių aptikimo zonų. Dėl šios priežasties
PAP gali įsukti į stovėjimo vietą per anksti,
todėl tokių stovėjimo vietų reikia vengti.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius,
motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
•
Vairuotojas turi nepamiršti, kad PAP yra tik
pagalba, o ne neklystanti visiškai automatinė
funkcija. Taigi, vairuotojas turi būti visada pasiruošęs sustabdyti statymo veiksmus.
Vairuotojas privalo pats įvertinti, ar PAP
aptikta stovėjimo vieta tinka statyti automobilį.
•
Be to, statant automobilį reikia atminti keletą
momentų:
Naudokite patvirtintas padangas26 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi įtakos
PAP gebėjimui statyti automobilį.
•
•
PAP pradeda nuo pastatytų automobilių esamos vietos: jei jie pastatyti netinkamai, automobilio padangos ir ratlankiai gali būti
pažeisti į bordiūrus.
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
Nenaudokite PAP, jei sumontuotos sniego
grandinės arba atsarginis ratas.
•
•
PAP suprojektuota statyti automobilį tiesiose
gatvėse, o ne staigiuose vingiuose ar posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti,
kad PAP matuojant stovėjimo vietą automobilis būtų jai lygiagretus.
Nenaudokite PAP, jei iš automobilio yra
išlindę kroviniai.
•
Jei vienas pastatytas automobilis bus išlindęs
daugiau nei kiti, statymo statmenai vietos gali
būti praleidžiamos arba pasiūlomos be reikalo.
Vairuotojo atsakomybė
26
27
„Patvirtintos padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
SVARBU
Sumontavus kitokių aprobuotų matmenų ratlankį ir (arba) padangą, gali pakisti padangos
apskritimo ilgis, o tai reiškia, kad gali tekti
atnaujinti PAP sistemos parametrus. Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Techninė priežiūra
PAP jutiklių vietos27.
Kad funkcija PAP veiktų tinkamai, jos jutikliai turi
būti reguliariai plaunami vandeniu ir automobiliniu
šampūnu.
}}
401
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
402
Susijusi informacija
•
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 396)
Statymas su statymo pagalbos sistema*
(p. 397)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyviosios statymo pagalbos
pranešimai*
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su Park
Assist Pilot – PAP susiję pranešimai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šių sistemų jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Nepasiekiama, Reikalinga tech. patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 396)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 400)
Statymas su statymo pagalbos sistema*
(p. 397)
* Parinktis / priedas. 403
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Alkospyna*
Alkospynos* apėjimas
Prieš užvedant variklį su alkospyna
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio. Prieš
užvesdamas variklį, vairuotojas turi papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato, ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna kalibruojama pagal
kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai
esant galima teisėtai vairuoti.
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį įtaisą
aplenkti.
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima naudoti atidarius automobilį.
Informacijos apie tai, kaip deaktyvinti atitinkamą
alkospyną, rasite jos atskirose instrukcijose.
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
Apėjimo funkcijos aktyvinimas („Bypass“)
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo
rezultatas gali būti neteisingas.
Automobilyje įrengta elektros jungties sąsaja,
skirta įvairių „Volvo“ rekomenduojamų gamintojų ir
modelių alkospynoms prijungti. Sąsaja palengvina
alkospynos prijungimo procedūrą ir suteikia galimybę naudotis integruota funkcija, įskaitant automobilio pagrindiniame ekrane pateikiamus su
alkospyna susijusius pranešimus. Informacijos
apie konkrečią alkospyną rasite jos savininko
vadove.
PASTABA
Visi apėjimo aktyvinimo veiksmai registruojami
ir įrašomi į alkospynos valdymo bloko atmintį.
Apėjimo veiksmo anuliuoti neįmanoma.
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje be papildomo pūtimo į alkotesterį.
Ekrane pateikiamas pranešimas Pūsti į
alkospyną Praleisti?:
–
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės. Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir automobilį vairuoti saugiai.
Būtina atminti
Pasirinkite apėjimą, vieną kartą paspausdami
vairo dešiniojoje klaviatūroje įrengtą mygtuką
O.
> Dabar alkospyna apeita ir galima paleisti
automobilį.
Susijusi informacija
•
•
Alkospynos* apėjimas (p. 406)
Automobilio užvedimas (p. 408)
Galimų apėjimų skaičių prieš būtinąją priežiūrą
galima pasirinkti įrengiant alkospyną.
Susijusi informacija
•
•
406
Prieš užvedant variklį su alkospyna (p. 406)
Automobilio užvedimas (p. 408)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Uždegimo padėtys
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros
sistemos uždegimo padėtis (lygius), kuriose
pasiekiamos įvairios funkcijos.
Lygis
0
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas
sėdynes.
Kad būtų lengviau naudoti tam tikrą ribotą skaičių
funkcijų, kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą galima nustatyti į vieną iš 3 skirtingų
lygių: 0, I ir II. Šie lygiai automobilio savininko
vadove vadinami „uždegimo padėtimis“.
•
Galima naudotis elektra valdomais
langais.
•
Tolesnėje lentelėje pateikiamos konkrečioje
uždegimo padėtyje (lygyje) pasiekiamos funkcijos:
Įsijungia centrinis ekranas ir jį
galima naudoti.
•
Taip pat galima įjungti garso sistemą.
Šioje uždegimo padėtyje funkcijas
valdo laikmatis: jos išjungiamos automatiškai, po tam tikro laiko tarpo.
I
•
Galima naudoti panoraminį stoglangį, elektra valdomus langus,
12 V lizdą salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio stiklo
valytuvus.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas
sėdynes.
•
Galima naudoti 12 V maitinimo lizdus bagažinėje.
•
Jei garso sistema veikė išlipant iš
automobilio, ji įsijungs automatiškai.
Šioje uždegimo padėtyje elektros
vartotojai apkrauna akumuliatorių.
Lygis
II
Funkcijos
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
•
Suaktyvinamos kelios kitos sistemos. Vis dėlto sėdynių pasosčių ir
galinio lango šildymo funkciją
galima aktyvinti tik paleidus automobilį.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Šioje uždegimo padėtyje vartojama
daug akumuliatoriaus energijos,
todėl jos reikėtų vengti!
Uždegimo padėties pasirinkimas
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
•
Uždegimo padėtis 0 – atrakinkite automobilį ir pasidėkite nuotolinio valdymo raktelį
salone.
}}
407
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PASTABA
Norint pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio, negalima spausti stabdžių arba sankabos pedalo (automobiliuose su mechanine
pavarų dėže), kai ketinama pasirinkti šias
uždegimo sistemos padėtis.
•
Uždegimo padėtis I – pasukite užvedimo
rankenėlę į padėtį START ir atleiskite rankenėlę. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę
padėtį.
•
Uždegimo padėtis II – pasukite užvedimo
rankenėlę į padėtį START ir laikykite rankenėlę padėtyje START maždaug 4 sekundes.
Po to atleiskite rankenėlę, kuri automatiškai
grįžta į pradinę padėtį.
•
Atgal į uždegimo padėtį 0 – kad grįžtumėte
į uždegimo padėtį 0 iš padėties I ir II, pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį STOP ir
atleiskite rankenėlę. Rankenėlė automatiškai
grįžta į pradinę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
•
1
408
Automobilio užvedimas (p. 408)
Automobilio išjungimas. (p. 410)
Vairuotojo ekranas (p. 102)
Automobilio užvedimas
2.
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
reikia nustatyti pavarų dėžės padėtį P arba N.
Jei automobilyje sumontuota mechaninė
pavarų dėžė, pavarų svirtis turi būti neutralioje
padėtyje ir turi būti nuspaustas sankabos
arba stabdžių pedalas.
3.
Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą1.
4.
Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį START
ir atleiskite rankenėlę. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
Automobilis paleidžiamas nuotolinio valdymo rakteliu ir uždegimo rankenėle, esančia tuneliniame
valdymo pulte.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas
variklis arba suveikia starterio apsauga nuo perkaitimo.
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
Nuotolinio valdymo raktelis fiziškai automobilio
paleidimo metu nenaudojamas, nes automobilis
turi berakčio paleidimo funkciją („Passive Start“).
Kaip paleisti automobilį:
1.
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilyje. Jei automobilyje yra funkcija „Passive
Start“, raktelis turi būti priekinėje salono
dalyje. Jei automobilyje yra berakčio užrakinimo / atrakinimo parinktis („Passive Entry“*),
raktelis gali būti bet kurioje automobilio vietoje.
Paleidžiant normaliomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam varikliui, o benzininis variklis lieka išjungtas. Tai reiškia, kad, pasukus užvedimo rankenėlę į padėtį START, elektrinis variklis paleidžiamas ir automobilis būna
paruoštas važiuoti. Apie paleistą automobilį vairuotojo ekrane praneša išsijungusios indikatorių
lemputės ir įsijungusi iš anksto nustatyta tema.
Tačiau būna situacijų, kai vietoj to užsiveda benzininis variklis, pvz., jei temperatūra per žema arba
reikia įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.
Automobilio nederėtų įjungti, kai prijungtas įkrovimo kabelis, tačiau tais atvejais, kai jo
neįmanoma atjungti arba automobilis netinkamai
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka pasukti užvedimo rankenėlę į padėtį START.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
aptiko įkrovimo kabelį, galima automobilį įjungti
priverstinai:
1.
Nuspauskite stabdžių pedalą ir pasukite
užvedimo rankenėlę į padėtį START.
2.
Vairuotojo ekrane pasirodo tekstas Norint
užvesti, reikia atj. užvedimo kabelį.
3.
Pasukite rankenėlę START dar kartą.
4.
Pasirodo tekstas Atj. įkr. kabelis? Sp.
užved. mygt. 7 s. Tada rankenėlę reikia
pasukti į padėtį START ir palaikyti 7 sekundes, kad paleistumėte automobilį.
PASTABA
SVARBU
Jei paleidžiant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Nėra automobilio rakt., įdėkite nuotolinio
valdymo raktelį į atsarginį skaitytuvą, įrengtą laikiklyje puodeliui. Tada vėl pabandykite užvesti
variklį.
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti.
Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.
Jei paleidžiant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Variklio užvedimas Sistemos patikra,
prašome palaukti, palaukite, kol pranešimas
dings ir vėl pabandykite paleisti automobilį.
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais,
palaukite 3 minutes ir bandykite vėl. Šiek tiek
palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo
srovė.
Atsarginio skaitytuvo vieta tuneliniame valdymo pulte.
ĮSPĖJIMAS
Išlipdami iš automobilio, būtinai pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį ir užtikrinkite,
automobilio elektros sistema būtų nustatyta į
uždegimo padėtį 0, ypač – jei automobilyje
liko vaikas.
Prieš įdedant nuotolinio valdymo raktelį į puodelio laikiklį, reikia užtikrinti, kad jame nebūtų
kitų automobilio raktelių, metalinių daiktų ar
elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų telefonų,
planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių ar
įkroviklių). Jei laikiklyje puodeliui bus keli vienas šalia kito sudėti automobilio rakteliai, jie
gali trikdyti vienas kito veikimą.
PASTABA
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Uždegimo padėtys (p. 407)
Automobilio išjungimas. (p. 410)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 252)
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 273)
•
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 104)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 454)
ĮSPĖJIMAS
Niekada neišmeskite nuotolinio valdymo raktelio iš automobilio vairuodami.
409
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio išjungimas.
Vairaračio užraktas
Automobilis išjungiamas naudojantis tuneliniame
valdymo pulte esančiu uždegimo ratuku.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo. Vairo
užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu gali būti
girdimas mechaninis triukšmas.
Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus akumuliatoriui, automobilį galima
užvesti, naudojant srovę iš kito akumuliatoriaus.
Vairo užrakto suaktyvinimas
Vairo užraktas suaktyvinamas, kai automobilis
užrakinamas iš lauko ir variklis būna išjungtas. Jei
automobilis paliekamas atrakintas, o kurio laiko
vairas užrakinamas automatiškai.
Vairo užrakto išaktyvinimas
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
Kaip išjungti automobilį:
–
Pasukite uždegimo ratuką į padėtį STOP ir
atleiskite jį: automobilis išjungiamas. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
Jei pavarų svirtis yra ne padėtyje P arba automobilis juda:
–
Laikykite ratuką padėtyje STOP, kol automobilis išsijungs.
Susijusi informacija
•
410
Automobilio užvedimas (p. 408)
Vairo užraktas deaktyvinamas atrakinus automobilį iš lauko. Jei automobilis neužrakintas, vairo
užraktui atrakinti pakanka, kad nuotolinio valdymo
raktelis būtų salone ir variklis būtų užvedamas
pasukant užvedimo rankenėlę į padėtį START.
Susijusi informacija
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 408)
Automobilio išjungimas. (p. 410)
Vairas (p. 145)
Variklio užvedimo nuo išorinio šaltinio įkrovimo taškas.
SVARBU
Automobilio įkrovimo taškas skirtas tik šio
automobilio varikliui iš nuotolinio maitinimo
šaltinio užvesti. Įkrovimo taškas neskirtas kito
automobilio varikliui užvesti. Jei mėginsite
naudoti įkrovimo tašką kito automobilio varikliui užvesti, gali perdegti saugiklis ir įkrovimo
taškas nebeveiks.
Perdegus saugikliui, vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas 12 V akumuliatorius
Saugiklio gedimas: vykti į servisą. „Volvo"
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo"
autoservisu.
Užvedant variklį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina
atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas,
kad būtų išvengta trumpojo jungimo ar kitų pažeidimų:
1.
Nustatykite automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtį 0.
2.
Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa
yra 12 V.
3.
Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
4.
Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (1).
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais variklio
skyriaus komponentais.
5.
Atidarykite teigiamo gnybto dangtelį (2).
6.
Prijunkite raudonojo jungiamojo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto (2).
7.
Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo
gnybto (3).
8.
Prijunkite juodojo jungiamojo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio neigiamo gnybto (4).
9.
Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir leiskite varikliui keletą minučių veikti didesniais
nei tuščiosios eigos sūkiais apytiksliai
1500 aps./min.
11. Užveskite savo automobilio variklį. Jei nepavyksta užvesti variklio, pailginkite įkrovimo
trukmę iki 10 minučių ir pabandykite užvesti
vėl.
PASTABA
Užvedant variklį normaliomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam
varikliui, o benzininis variklis lieka išjungtas.
Tai reiškia: pasukus užvedimo valdymo elementą į padėtį START, elektrinis variklis buvo
paleistas ir automobilis paruoštas važiuoti.
Starterio variklis vairuotojo ekrane indikuojamas išsijungiančiomis indikatorių lemputėmis
ir įsijungiančia iš anksto nustatyta tema.
SVARBU
Užvedimo bandymo metu nelieskite jungčių
tarp kabelio ir automobilio. Tai gali sukelti
kibirkščiavimą.
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine tvarka pirma juodąjį, po to raudonąjį.
Užtikrinkite, kad nė vienas iš juodojo laido
gnybtų nesiliestų su automobilio teigiamu
gnybtu arba kito akumuliatoriaus teigiamu
gnybtu arba su gnybtu, kuris prijungtas prie
raudonojo laido.
}}
411
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
PASTABA
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
412
Akumuliatorius (p. 566)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Pavarų dėžė
Ženklas
Pavarų dėžė yra automobilio transmisijos mazgo
tarp variklio ir varomųjų ratų dalis. Pavarų dėžės
funkcija – keisti pavarų santykį atsižvelgiant į
greičio ir galios poreikius.
Automobilyje sumontuota aštuonių laipsnių automatinė pavarų dėžė ir elektrinis variklis, sukantis
galinius ratus. Didelis pavarų perjungimo skaičius
reiškia, kad galima efektyviai naudoti variklio
sukimo momentą ir galios diapazoną. Dvi aukščiausios pavaros taupo degalus važiuojant pastoviomis variklio apsukomis. Naudojant vairo menteles*, pavaras aukštyn / žemyn galima perjungti
rakiniu būdu. Vairuotojo ekrane rodoma, kuri
pavara šiuo metu įjungta.
Paaiškinimas
Informacija arba klaidos pavarų
dėžėje pranešimas. Įvykdykite
pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta arba perkaito.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 413)
Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 415)
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 416)
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės
darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo pavojui,
vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite
pateikiamas rekomendacijas.
Automobilio užvedimas (p. 408)
Variklio gaubto atidarymas ir uždarymas
(p. 555)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 454)
Ženklai vairuotojo ekrane
Jei pavarų dėžėje įvyksta triktis, vairuotojo ekrane
pateikiamas ženklas ir pranešimas.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinės pavarų dėžės padėtys
nustatant į stovėjimo padėtį, automobilis turi nejudėti.
Jei automobilyje sumontuota automatinė pavarų
dėžė, sistema įjungia tokią pavarą, kad vairavimas būtų optimalus. Pavarų dėžė turi ir rankinio
perjungimo režimą.
Norint iš stovėjimo padėties pasirinkti kitą pavarų
režimą, turi būti nuspaustas stabdžių pedalas ir
parinkta uždegimo padėtis II.
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Kai automobilis pastatytas, taip pat įjunkite stovėjimo
stabdį.
Pavarų dėžės režimas vairuotojo ekrane
ĮSPĖJIMAS
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo
stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės
transmisijos padėtį P neužtenka, kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
Pavarų padėtys
Stovėjimo padėtis – P
PASTABA
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje, kad
būtų galima automobilį užrakinti ir įjungti signalizaciją.
Vairuotojo ekrane rodoma pavarų perjungiklio
padėtis:
P, R, N, D arba B.
Žinyno funkcijos:
Rankiniu pavarų perjungimo režimu papildomai
rodoma įjungta pavara (1–8).
Sistema automatiškai įjungs pavarų dėžės režimą
P:
Pavaros perjungimas
Pavarų perjungiklis yra elektroninis, kai pavaros
perjungiamos elektroniniu, o ne mechaniniu būdu.
Taip pavaros perjungiamos greičiau ir tiksliau.
Stovėjimo padėtis suaktyvinama P mygtuku,
esančiu šalia pavarų perjungiklio.
Pavara perjungiama paspaudžiant spyruoklinį
pavarų perjungiklį pirmyn arba atgal.
Kai automobilis pastatytas arna užvedant variklį
turi būti parinkta padėtis P. Pavarų perjungiklį
•
jei automobilis bus išjungtas nustačius
pavarų režimą D arba R;
•
jei veikiant varikliui ir pavarų perjungikliui
esant kitoje padėtyje nei P vairuotojas atsisegs saugos diržą ir atidarys savo dureles.
}}
413
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Atbulinės eigos padėtis – R
Kad galėtumėte važiuoti atbuline eiga, pasirinkite
padėtį R. Jungiant atbulinės eigos padėtį, automobilis turi nejudėti.
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat grindų
(žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš karto
įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė funkcija
vadinama automatiniu žemesnės pavaros įsijungimu.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti stovėjimo stabdį.
Norint pakeisti pavarų perjungiklio padėtį iš neutralios į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II).
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai nuo
pagreičio ir greičio, greitėjama arba lėtėjama
automatiškai. Perjungiant pavarų dėžės režimą iš
R į D, automobilis turi stovėti.
Stabdymo padėtis – B
Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti režimą
B. Padėtyje B atleidus greičio pedalą, automobilis
ima stabdyti elektriniu varikliu ir tuo pat metu
įkrauna hibridinės sistemos akumuliatorių. Taip
atsiranda daugiau galimybių hibridinės sistemos
akumuliatoriui įkrauti, kadangi įkraunama ir vairuotojui nespaudžiant stabdžių pedalo.
Atleidus iki pat galo nuspaustą greičio pedalą,
pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią
padėtį.
Padėtis B vairuotojo ekrane.
Padėtyje B galima rankiniu būdu įjungti žemesnę
pavarą. Vairuotojo ekrane rodoma, kuri pavara (1–
8) naudojama.
•
Vieną kartą patraukite pavarų perjungiklį
atgal, kad įjungtumėte kitą žemesnę pavarą.
•
Patraukite pavarų perjungiklį atgal dar kartą,
kad įjungtumėte dar žemesnę pavarą.
Kad būtų galima rankiniu būdu įjungti aukštesnę
pavarą, automobilyje ant vairo turi būti sumontuotos mentelės*.
•
Paspauskite pavarų perjungiklį pirmyn, kad
grąžintumėte padėtį D.
Pavarų dėžė automatiškai perjungs žemesnę
pavarą, jei greitis sumažėja iki lygio, kuris yra per
žemas pasirinktajai pavarai, kad būtų išvengta
trūkčiojimo važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
414
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas naudojamas tada, kai reikia maksimalaus pagreitėjimo,
pavyzdžiui, lenkiant.
Saugos funkcija
Norint išvengti pernelyg didelių variklio apsukų,
greičių dėžėje yra apsauga nuo per žemos pavaros įjungimo.
Pavarų dėžė neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio apsukų
skaičius gali apgadinti variklį. Nieko neįvyksta, jei
vairuotojas vis tiek bando įjungti žemesnę pavarą
tokiu būdu, esant didelės variklio apsukoms –
pradinė pavara lieka įjungta.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo
variklio apsukų. Pavara persijungia, kai variklio
apsukos pasiekia tokią maksimalią ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Pavarų dėžė (p. 412)
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 416)
Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 415)
Pavarų svirties blokatorius (p. 416)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Pavaros perjungimo indikatorius*
Vairuotojo ekrane pateikiamas pavarų perjungimo indikatorius vairuotojui suteikia informacijos
apie dabartinę pavarą (esant rankiniam pavarų
perjungimo režimui) ir nurodo, kada tinka perjungti kitą pavarą, siekiant optimizuoti degalų
ekonomiją.
Susijusi informacija
•
•
Pavarų dėžė (p. 412)
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 413)
Norint rankiniu pavarų perjungimo režimu važiuoti
ekonomiškai, svarbu važiuoti reikiama pavara ir
laiku jas perjungti.
Pavaros keitimo indikatorius rodo dabartinę
pavarą vairuotojo ekrane ir viršutine rodykle
nurodo, kada reikėtų perjungti aukštesnę pavarą.
Pavaros perjungimo indikatorius rodomas pavaros
padėtyje B.
Pavarų perjungimo indikatorius vairuotojo ekrane2.
2
Iliustracija yra scheminė. Išdėstymas gali būti kitoks, tai priklauso nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Parinktis / priedas. 415
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio blokavimo funkcija neleidžia
atsitiktinai perjungti automatinės pavarų dėžės
pavarų perjungiklio padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio automatinio blokavimo funkcija turi kelias specialias saugos sistemas.
Iš stovėjimo padėties P
Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį iš
padėties P, reikia nuspausti stabdžių pedalą ir
nustatyti uždegimo padėtį II.
Pavarų perjungimas vairo
mentelėmis*
Mentelės ant vairo papildo pavarų perjungiklį,
jomis galima perjungti pavaras rankiniu būdu,
nepaleidžiant vairo.
Vairo mentelių suaktyvinimas
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis
prie vairo, šias pirmiausia reikia suaktyvinti:
–
Patraukite vieną iš mentelių link vairo.
> Vairuotojo ekrane pateiktas skaičius
nurodo parinktą pavarą.
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties N į
kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi būti
įjungta uždegimo padėtis II).
Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame
prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis
esamą pavarą.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Pranešimai vairuotojo ekrane
Jeigu blokuojamas pavarų perjungiklis, vairuotojo
ekrane rodomas pranešimas, pvz., Pavarų svirtis
Pasp. stabdžių pedalą, kad suakt. pavarų
svirtį.
Pavarų perjungiklis mechaniškai neblokuojamas.
Susijusi informacija
•
•
416
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
Iš neutralios padėties N
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepaisant, ar variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis šioje padėtyje užfiksuojamas.
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 413)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Funkcijos išaktyvinimas
Vairuotojo ekrano vaizdas keičiant pavarą mentelėmis
ant vairo.
Pavarų perjungimas
Kaip vienu laipsniu padidinti pavarą:
–
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link vairo, ir
atleiskite.
Rankinis deaktyvinimas pavarų režimu D ir B
– Vairo mentelės deaktyvinamos patraukiant
dešiniąją mentelę (+) link vairo ir palaikant
toje padėtyje, kol vairuotojo ekrane išnyks
parinktos pavaros skaičius.
> Pavarų dėžė grąžina pavarų režimą D ir B
(atsižvelgiant į režimą, kuris buvo parinktas
prieš aktyvinant menteles).
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinis deaktyvinimas
Pavarų dėžės režimu D mentelės ant vairo išjungiamos automatiškai, jei kurį laiką būna nenaudojamos. Apie tai informuoja išsijungęs dabartinės
pavaros skaičius.
Pavarų dėžės režimu B jos automatiškai nedeaktyvinamos.
Susijusi informacija
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 413)
Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 415)
Variklių sistemos
„Volvo Twin Engine“ susideda iš vidaus degimo
variklio, kuris suka priekinius ratus, ir elektrinio
variklio, varančio galinius ratus.
Dvi pavaros sistemos
Priklausomai nuo vairuotojo pasirinkto važiavimo
režimo ir esamos elektros energijos, šios dvi
pavaros sistemos gali būti naudojamos atskirai
arba lygiagrečiai.
Elektrinis variklis energiją gauna iš hibridinės sistemos akumuliatoriaus, sumontuoto tuneliniame
valdymo pulte. Hibridinės sistemos akumuliatorių
galima įkrauti iš sieninio lizdo arba specialioje
įkrovimo stotelėje. Vidaus degimo variklis taip pat
gali įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių,
naudodamas specialųjį aukštos įtampos generatorių.
Vidaus degimo variklis ir elektrinis variklis gali tiesiogiai perduoti varomąją jėgą ratams. Pažangioje
valdymo sistemoje sujungtos abiejų variklių sistemų savybės, kad būtų važiuojama optimaliai
taupiai.
Hibridinės sistemos akumuliatorius – jo funkcija – laikyti energiją. Jis gauna energiją
įkraunant iš elektros tinklo, regeneracinio
stabdymo metu arba naudojant aukštos įtampos generatorių. Jis tiekia energiją elektriniam režimui ir laikinai maitina elektrinį oro
kondicionierių, kai vykdoma automobilio
salono paruošimo procedūra.
Vidaus degimo variklis – jis užsiveda, kai
energijos lygio hibridinės sistemos akumuliatoriuje nebepakanka vairuotojo galios poreikiui patenkinti.
Aukštos įtampos generatorius3 – įkrauna
hibridinės sistemos akumuliatorių. Vidaus
degimo variklio starteris. Gali patiekti vidaus
3
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – jungtinis aukštos įtampos generatorius ir starteris.
}}
* Parinktis / priedas. 417
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
degimo varikliui papildomos elektros energijos.
Elektrinis variklis – varo automobilį elektros
režimu. Jei reikia, greitėjimo metu užtikrina
papildomą sukimo momentą ir energiją.
Užtikrina elektrinę visų ratų pavaros funkciją.
Rekuperuoja stabdžių energiją ir paverčia ją
elektros energija.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 418)
Bendroji informacija apie Twin Engine (p. 56)
Važiavimo režimai
Vairavimo režimo pasirinkimas
Važiavimo režimo pasirinkimas turi įtakos automobilio vairavimo charakteristikoms. Šiais režimais siekiama pagerinti vairavimo patirtį ir
palengvinti vairavimą ypatingomis aplinkybėmis.
Naudojantis važiavimo režimais, galima greitai
pasiekti įvairias automobilio funkcijas ir nuostatas,
tenkinančias įvairius vairavimo poreikius. Siekiant
geriausių vairavimo charakteristikų kiekvienu atitinkamu vairavimo režimu, naudojamos tokios sistemos:
•
•
•
•
•
•
Vairavimas
variklio / pavarų dėžės/ visų ratų pavaros;
1.
Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą DRIVE MODE.
> Centriniame ekrane pasirodo iškylantysis
meniu.
2.
Pasukite ratuką aukštyn arba žemyn, kol bus
pažymėtas pageidaujamas važiavimo režimas.
3.
Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą arba tiesiogiai jutikliniame ekrane
patvirtinkite išranką.
> Pasirinktas vairavimo režimas nurodytas
vairuotojo ekrane.
stabdžių;
pneumatinės pakabos ir amortizavimo;
vairuotojo ekrano;
klimato kontrolės nuostatų.
Pasirinkite vairavimo režimą, kuris geriausiai atitinka esamas vairavimo sąlygas. Atminkite, kad
atskirose situacijose tam tikrų vairavimo režimų
pasirinkti negalima.
Kai važiavimo režimo pasirinkti negalima, pateikiamas pranešimas, pvz.:
418
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
• Neįman.pasir., nes pav.dėžė veikia
rank.rež.
• Neįmanoma pasirinkti, nes senka
akumuliatorius
• Neįmanoma pasirinkti, nes žema
temperatūra
• Neįmanoma pasirinkti dėl apribojimų
• Neįmanoma pasirinkti dėl per didelio
greičio.
Pasirinktini važiavimo režimai
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
ĮSPĖJIMAS
Nepalikite automobilio nevėdinamoje vietoje
su suaktyvintu važiavimo režimu ir išjungtu
vidaus degimo varikliu: nukritus hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygiui, bus
automatiškai užvestas variklis ir besikaupiančios išmetamosios dujos gali rimtai sužaloti
žmones ir gyvūnus.
HYBRID
• Tai – įprastas automobilio režimas, kai elektrinis ir vidaus degimo varikliai veikia kartu.
Užvedus variklį, įjungiamas režimas Hybrid. Valdymo sistema atskirai arba lygiagrečiai naudoja
elektrinį bei vidaus degimo variklius ir apskaičiuoja optimalų naudojimą pagal našumą, degalų
sąnaudas ir komfortą. Pasiekus didesnį greitį,
prošvaisa iki žemės automatiškai sumažinama
(taip sumažėja vėjo pasipriešinimas). Galimybė
važiavimo režimu naudotis vien elektriniu varikliu
priklauso nuo hibridinės sistemos akumuliatoriaus
energijos lygio ir, pvz., poreikio šildyti ar vėsinti
automobilio saloną.
Informacija vairuotojo ekrane
Važiuojant režimu Hybrid, vairuotojo ekrane rodomas hibridinės sistemos matuoklis. Hibridinės sistemos matuoklio rodyklė rodo, kiek energijos vairuotojas pageidauja gauti, spausdamas greičio
pedalą. Žyma tarp žaibo ir lašo parodo, kiek
pasiekiama energijos. Išsamiau apie hibridinės
sistemos ženklus skaitykite skirsnyje „Su hibridine
sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane“.
Jei energijos daug, galima važiuoti vien tik elektra.
Nuspaudus greičio pedalą, veikia tik elektros
variklis, kol galiausiai pasiekiama tam tikras taškas. Vidaus degimo variklis užsiveda, kai šis taškas viršijamas ir energijos lygio akumuliatoriuje
nebepakanka vairuotojo galios poreikiui (spaudžiant greičio pedalą) patenkinti.
Kai energijos lygis žemas (hibridinės sistemos
akumuliatorius beveik išsekęs), reikia palaikyti
akumuliatoriaus energijos lygį, todėl dažniau užsiveda vidaus degimo variklis. Įkraukite hibridinės
sistemos akumuliatorių iš 230 V (KS) elektros
tinklo, naudodami įkrovimo kabelį, arba funkcijų
rodinyje aktyvinkite Charge, kad atkurtumėte
talpą važiuoti tik elektros režimu. Žr. skirsnį „Kaip
palaikyti arba padidinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovą važiuojant“.
Vairuotojo ekranas su varymo elektriniu ir vidaus degimo
varikliais grafikais.
Vairuotojo ekrane papildomai informuojama, kada švelniai stabdant energija
grąžinama į akumuliatorių (regeneruojama). Papildomos informacijos apie
regeneraciją teikiama skirsnyje „Kojinis stabdys“.
}}
419
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PURE
• Važiuokite su įjungtu elektriniu varikliu, maksimaliai sumažintomis energijos sąnaudomis
ir anglies dioksido emisija.
Važiavimo režimas maksimaliai išnaudoja hibridinės sistemos energiją. Tai reiškia, pvz., kad prošvaisa yra sumažinta, siekiant sumažinti vėjo pasipriešinimą, be to, sumažinta tam tikrų klimato
nuostatų galia, kad būtų užtikrinta ilgiausia
įmanoma rida naudojant vien tik elektros energiją.
Režimą Pure galima pasirinkti tik jei yra pakankamai aukštas hibridinės sistemos akumuliatoriaus
energijos lygis. Jei akumuliatoriaus energijos lygis
pernelyg sumažėja, režimu Pure užvedamas
vidaus degimo variklis. Kartu užvedamas vidaus
degimo variklis:
PASTABA
Aktyvinus važiavimo režimą Pure, pakeičiami
keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų
funkcijos. Tam tikras nuostatas galima rankiniu būdu nustatyti iš naujo, tačiau visos funkcijos grąžinamos tik išjungus važiavimo režimą
Pure arba pritaikius važiavimo režimą
Individual su visomis veikiančiomis klimato
kontrolės funkcijomis.
Jei kyla problemų, pvz., dėl miglos, paspauskite
įprastai veikiantį maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtuką.
OFF ROAD
• Maksimaliai padidinkite automobilio trauką
važiuojant nelygiu pagrindu arba prastu keliu.
•
•
jei greitis viršija 125 km/h (78 myl./val.);
•
jei sistema / komponentas veikia ribotai, pvz.,
kai žema aplinkos temperatūra.
Važiavimo režimas užtikrina didelę prošvaisą iki
žemės, vairas sukasi lengvai, veikia visų ratų
pavara ir suaktyvinta žemo greičio kontrolės funkcija kartu su nusileidimo nuo kalno funkcija („Hill
Descent Control“).
ECO klimato kontrolė
Sistemos važiavimo režimu Pure automobilio
salone automatiškai aktyvinama klimato kontrolės
funkcija ECO, kad būtų sumažintos energijos
sąnaudos.
Važiavimo režimą galima suaktyvinti tik važiuojant
nedideliu greičiu. Spidometre rodoma greičio
ribotuvo sritis. Viršijus šį greitį, Off Road režimas
atšaukiamas ir suaktyvinamas AWD važiavimo
režimas.
jei vairuotojas pageidauja naudoti daugiau
judėjimo jėgos nei pajėgia patiekti elektrinė
pavara;
Norint naudotis visų keturių ratų pavara, vidaus
degimo ir elektrinis varikliai turi veikti nepertraukiamai, todėl didėja degalų sąnaudos.
420
Režimu Off Road vairuotojo ekrane rodomas
kompasas (tarp spidometro ir tachometro).
PASTABA
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
PASTABA
Jei automobilio variklis bus išjungtas palikus
režimą OFF ROAD, liks nustatyta didesnė
prošvaisa. Kitą kartą užvedus variklį, automobilis bus nuleistas.
SVARBU
Važiavimo režimas OFF ROAD neturi būti
naudojamas važiuojant su priekaba ir be priekabos jungties. Kitaip gali būti apgadintos oro
kameros.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
AWD
• Padidinkite automobilio stabilumą kelyje ir
trauką, naudodami patobulintą visų ratų
pavarą.
Važiavimo režimas skirtas optimaliai visų ratų
pavaros funkcijai užtikrinti važiuojant slidžia kelio
danga ir kai reikia didesnės traukos. Be to, jis
pasižymi stabilizavimo poveikiu važiuojant dideliu
greičiu, pvz., su prijungta sunkia priekaba arba
velkant.
Vidaus degimo ir elektrinis varikliai veikia, kad
būtų varomi visi keturi ratai, o tai didina degalų
sąnaudas.
Kitais automobilio važiavimo režimais jis automatiškai pritaiko visų ratų pavaros poreikį pagal kelio
dangą, ir prireikus gali įjungti elektros variklį arba
užvesti vidaus degimo variklį.
POWER
• Režimu Power automobilis važiuoja sportiškiau ir greičiau greitėja.
Važiavimo režimas maksimaliai padidina jungtinę
vidaus degimo variklio ir elektrinio variklio galią:
automobilį varo visi ratai. Pavaros perjungiamos
sparčiau ir tiksliau, o pavarų dėžė suteikia prioritetą geresnį sukibimą užtikrinančiai pavarai. Vairas reaguoja greičiau, amortizatoriai standesni,
prošvaisa mažesnė, todėl kėbulas mažiau svyruoja
ir automobilis posūkiuose valdomas tiksliau.
INDIVIDUAL
• Vairuotojo režimo pritaikymas pagal individualius pageidavimus.
Pasirinkite pradinį vairavimo režimą ir suderinkite
nuostatas pagal pageidaujamas vairavimo charakteristikas. Šios nuostatos bus įrašytos į individualų vairuotojo profilį.
Individualus važiavimo režimas pasiekiamas tik
tuo atveju, jei jis pirmiausia suaktyvinamas centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Spustelėkite My Car Individualus
važiavimo režimas ir pasirinkite
Individualus vairavimo režimas.
3.
Srityje Išankstinės nuostatos pasirinkite
vairavimo režimą, kuriuo norite pradėti: Pure,
Hybrid arba Power.
Galimas reguliavimas taikomas nuostatoms:
•
•
•
•
•
•
Vairuotojo ekranas
Vidaus degimo variklio užvedimas ir
išjungimas
Pažangioji valdymo sistema nustato, kiek laiko
automobilį varys vidaus degimo variklis, kiek elektrinis variklis ir kiek abu varikliai lygiagrečiai.
Pirminė funkcija – naudoti vidaus degimo arba
elektrinį variklį ir pasiekiamą hibridinės sistemos
akumuliatoriaus energiją maksimaliai efektyviai,
atsižvelgiant į įvairių važiavimo režimų charakteristikas ir vairuotojo galios poreikį, kuris reguliuojamas greičio pedalu.
Be to, atskirais atvejais, dėl laikinų sistemos apribojimų arba teisinių reikalavimų, kuriais siekiama
palaikyti automobilio žemą bendrosios emisijos
lygį, reglamentuojamų funkcijų vidaus degimo
variklis gali būti naudojamas intensyviau.
Susijusi informacija
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 290)
•
•
Lygio kontrolė* ir amortizavimas (p. 423)
•
•
•
Stabdymas koja (p. 425)
Vairo sunkumas
Galios agregatų duomenys
Stabdymo charakteristikos
Pakabos valdymas
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 104)
Visų ratų pavara (p. 424)
Nusileidimo nuo kalno kontrolė (p. 433)
ECO klimatas.
Vidaus degimo ir elektrinis varikliai veikia, kad
būtų varomi visi keturi ratai, o tai didina degalų
sąnaudas.
* Parinktis / priedas. 421
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Palaikykite arba padidinkite
hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo važiuojant lygį.
Įkrovimas
Atskirais atvejais važiuojant gali būti naudinga
valdyti hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Funkcijos Hold ir Charge pasiekiamos
visais važiavimo režimais.
Funkcija įkrauna hibridinės sistemos akumuliatorių padedant
vidaus degimo varikliui, kad
vėliau būtų galima ilgiau pasinaudoti elektros režimu. Kai hibridinės sistemos
akumuliatorius pakankamai įkraunamas, funkcija
tampa nepasiekiama.
Funkcijų „Palaikymas“ ir „Įkrovimas“
mygtukai
Šios funkcijos aktyvinamos centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Palaikymas
Akum.įkrov.lygis
palaik.ateičiai.
Susijusi informacija
Variklis įkrauna
hibr.akumuliatorių.
Hold aktyvinama automatiškai, įkrovus iki tam
tikro lygio.
Ženklas vairuotojo ekrane
Funkcija palaiko hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos
lygį, kad būtų galima važiuoti
elektra, ir leidžia sutaupyti tam
tikrą elektros energijos kiekį naudojimui ateityje,
pvz., važiuojant mieste ar gyvenamojoje zonoje.
Hold pasiekiamas neatsižvelgiant į hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Automobilis veikia kaip ir įprastu hibridiniu režimu
su iškrautu akumuliatoriumi, kai naudojama ne tik
stabdžių sugeneruota energija, bet ir dažniau
užvedamas vidaus degimo variklis, kad būtų palaikytas tam tikras akumuliatoriaus įkrovos lygis.
422
Kai aktyvinta viena iš funkcijų, hibridinės sistemos
akumuliatoriaus matuoklyje rodomas ženklas
: žr. skirsnį „Su hibridine sistema susijusi
informacija vairuotojo ekrane“.
•
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 104)
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 441)
Važiavimo režimai (p. 418)
Valdymo elektra intervalas miesto aplinkoje
(p. 443)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
Lygio kontrolės nuostatos
2.
Paspauskite My Car
Lygio kontrolės funkcija automatiškai reguliuoja
automobilio pakabą ir amortizatorių savybes, kad
važiuojant būtų užtikrintas geriausias komfortas ir
veikimas. Taip pat yra galimybė nustatyti lygį rankiniu būdu, siekiant palengvinti pakrovimą ar išlipimą.
Įlipimo pagalba
Kad būtų lengviau įlipti ar išlipti, automobilį galima
nuleisti žemyn.
3.
Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
pneumatinės pakabos ir amortizavimo;
Ši sistema priderinama prie pasirinktojo važiavimo
režimo ir automobilio greičio. Naudojant pneumatinės pakabos funkciją, automobilio prošvaisa priderinama prie žemesnio lygio, esant didesniam
greičiui, todėl sumažėja vėjo pasipriešinimas ir
padidėja stabilumas. Amortizacija paprastai nustatoma taip, kad užtikrintų didžiausią galimą komfortą, ir yra nuolat reguliuojama, priklausomai nuo
kelio paviršiaus, automobilio greitėjimo, stabdymo
ir važiavimo posūkiuose.
Vairuotojo ekrane nurodoma,
kada įjungiama lygio valdymo
funkcija.
Lygio reguliuoti negalima, kai atidarytas variklio
dangtis arba bet kurios durelės.
Pakaba .
Pakrovimo režimas
Įlipimo palengvinimo funkcijos suaktyvinamas
centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Paprastojo įlipimo ir išlipimo
pakabos kontr..
> Kai automobilis pastatomas su išjungtu
varikliu, jis nuleidžiamas (lygio kontrolės
funkcija sustoja, jei atidaromos durelės.
Uždarius dureles, galima tam tikra delsa,
kol lygio kontrolė pratęsia judesį). Įjungus
automobilį ir pradėjus judėti, jis pakyla iki
pasirinkto važiavimo režimo aukščio nuostatos.
Pakaba .
Pneumatinės pakabos ir lygio kontrolės
išaktyvinimas
Atskirais atvejais funkciją reikia deaktyvinti, pvz.,
prieš pakeliant automobilį domkratu*. Priešingu
atveju lygio skirtumas, susidaręs pakėlus automobilį domkratu, gali sukelti problemų su pneumatine pakaba.
Funkcijos išaktyvinimas centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Pasinaudokite bagažinės skyriuje esančiais mygtukais, kad nustatytumėte automobilio galinės
dalies aukštį ir palengvintumėte pakrovimą /
iškrovimą arba kai prijungiate / atjungiate priekabą. Žr. skirsnį „Pakrovimas“.
Stovint
Stovėjimo metu įsitikinkite, kad būtų pakankamai
vietos virš automobilio ir po juo, nes prošvaisa gali
skirtis, pvz., priklausomai nuo lauko temperatūros,
automobilio krovinio, įkrovimo arba važiavimo
režimo, pasirenkamo užvedus automobilį, naudojimo.
Lygis gali būti sureguliuotas ir praėjus tam tikram
laikui nuo automobilio pastatymo. Tuo siekiama
kompensuoti natūralius aukščio pokyčius dėl
}}
* Parinktis / priedas. 423
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
pneumatinių spyruoklių temperatūros svyravimų
automobiliui vėstant.
Transportavimo metu
Gabenant automobilį keltu, traukiniu ar sunkvežimiu, jis turi būti pritvirtintas per ratus, o ne kitas
važiuoklės dalis. Gabenimo metu vykstantys
pneumatinės pakabos pokyčiai gali neigiamai
paveikti įtvirtinimo efektyvumą.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 418)
Krovimas (p. 241)
Visų ratų pavara
Stabdymo funkcijos
Visų ratų pavaros režimas AWD („All Wheel
Drive“) reiškia, kad vienu metu automobilį varo
visi keturi ratai.
Automobilio stabdžiai naudojami greičiui sumažinti arba neleisti automobiliui nuriedėti.
Elektrinis variklis, varantis galinius ratus, leidžia
įjungti elektrinės visų ratų pavaros funkciją.
Siekiant maksimalios įmanomos traukos ir norint
išvengti ratų prasisukimo, judėjimo jėga automatiškai perskirstoma geriausią sukibimą turintiems
ratams. Sistema nuolat skaičiuoja galinių ratų
sukimo momento poreikį ir gali iškart perskirstyti
iki pusės variklio sukimo momento galiniams
ratams.
Visų ratų pavara taip pat veikia stabilizuojančiai,
esant didesniam greičiui. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios
jėgos perduodama į priekinius ratus. Stovint būna
nuolat įjungta visų ratų pavara, ruošiantis maksimaliai traukai greitėjimo metu.
Visų ratų pavaros savybės priklauso nuo pasirinkto važiavimo režimo.
Susijusi informacija
•
•
424
Važiavimo režimai (p. 418)
Kontrolė mažu greičiu (p. 432)
Be kojinio stabdžio ir stovėjimo stabdžio automobilyje įdiegtos kelios automatinės stabdymo
pagalbos funkcijos. Jos gali padėti vairuotojui:
tokiu atveju jam nereikia laikyti nuspausto stabdžių pedalo, stovint prie šviesoforo, pajudant įkalnėje arba važiuojant nuokalne.
Atsižvelgiant į automobilio įrangą, gali būti pasiekiamos šios automatinio stabdymo funkcijos:
•
•
•
•
•
automatinis stabdymas stovint („Auto Hold“);
pajudėjimo įkalnėje pagalba („Hill Start
Assist“);
Automatinis stabdymas po susidūrimo
City Safety
nusileidimo nuo kalno kontrolė („Hill Descent
Control“).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 425)
Stovėjimo stabdžiai (p. 428)
Nusileidimo nuo kalno kontrolė (p. 433)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (p. 431)
automatinis stabdymas stovint; (p. 431)
Automatinis stabdymas po susidūrimo
(p. 427)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymas koja
Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio automobiliui greičiui sumažinti.
Kojinio stabdžio sistema
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės. Kai
stabdžių kontūras apgadintas, stabdžių pedalą
reikia spausti daugiau. Todėl normaliam stabdymo poveikiui pasiekti reikia stipriau stabdžių
pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis išjungtas (išjungti elektrinis ir
degalais varomas varikliai), automobilio stabdyti neįmanoma.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant sunkius
krovinius, patartina stabdžių sistemą tausoti, naudojant stabdymo varikliu funkciją ir nustačius
pavarų režimą B.
Važiuodami stačia nuokalne mažu greičiu, naudokite važiavimo režimą Off Road, kad būtų stipriau
stabdoma varikliu.
Stabdymo neblokuojant ratų sistema
(ABS)
Automobilyje įrengta stabdžių antiblokavimo sistema Anti-lock Braking System (ABS), kuri neleidžia stabdymo metu užsiblokuoti ratams ir
padeda išlaikyti automobilio kontrolę. Suveikus
šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomą sistemos automatinį
bandymą galima vykdyti nedideliu greičiu. Bandymo metu stabdžių pedalas gali pulsuoti.
Lengvai stabdant, įkraunamas
hibridinės sistemos akumuliatorius
Stabdant lengvai, stabdoma elektriniu varikliu.
Automobilio kinetinė energija verčiama elektros
energija, kuri naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti. Akumuliatoriaus įkrovimo procesas stabdant elektriniu varikliu pateikiamas vairuotojo ekrane: žr. skirsnį „Su hibridine sistema
susijusi informacija vairuotojo ekrane“.
Ši funkcija aktyvi, kai greitis siekia 5–150 km/h
(3–93 myl./val.). Stabdant staigiau, taip pat – už
greičio intervalo ribų stabdyti padeda hidraulinė
stabdžių sistema.
Stabdant elektriniu varikliu, vairuotojo ekrane indikuojamas įkrovimo procesas.
Stabdymas šlapiame kelyje
Ilgą laiką važiuojant šlapiu keliu nestabdžius, pirmojo stabdymo metu stabdžiai gali šiek tiek
uždelsti. Taip gali nutikti ir nuplovus automobilį
autoplovykloje. Tokiu atveju pedalą reikia spausti
smarkiau. Todėl iki priekyje važiuojančių transporto priemonių palaikykite didesnį atstumą.
Pavažiavę šlapiu keliu ar nuplovę automobilį autoplovykloje, smarkiai pastabdykite. Taip pašildysite
stabdžių diskus, jie greičiau išdžius ir apsaugosite
juos nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į
esamą eismo situaciją.
Stabdymas druska pabarstytame kelyje
Važiuojant druska pabarstytu keliu, ant stabdžių
diskų ir įdėklų gali susidaryti druskos sluoksnis.
Taip pailgėja stabdymo kelias. Tokiu atveju iki
priekyje važiuojančių transporto priemonių reikia
}}
425
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
palaikyti itin didelį saugų atstumą. Be to, atlikite
šiuos veiksmus:
•
•
Retkarčiais pastabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Užtikrinkite, kad stabdydami nekelsite pavojaus kitiems eismo dalyviams.
Baigę kelionę ir prieš pradėdami kitą atsargiai nuspauskite stabdžių pedalą.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
ĮSPĖJIMAS
Paaiškinimas
Jei vienu metu įsijungia abi – stabdžių trikties
ir ABS trikties – įspėjamosios lemputės, vadinasi, stabdžių sistemoje įvyko triktis.
Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.
Jei kiekis per mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir patikrinkite, kodėl
mažėja stabdžių skysčio kiekis.
•
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir paprašykite, kad jame patikrintų stabdžių sistemą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
•
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės. Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio
praradimo priežastį.
Pedalo jutiklio triktis.
Techninė priežiūra
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
Nauji, ką tik pakeisti stabdžių įdėklai bei stabdžių
diskai neužtikrina optimalaus stabdymo efekto,
kol „neįsidirba“ (kelis šimtus kilometrų). Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite smarkiau
spausdami stabdžių pedalą. „Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“ patvirtintus stabdžių
įdėklus.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite informacijos apie procedūrą arba paprašykite
autoserviso specialistų atlikti patikrą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
426
Užvedus variklį, šviečia 2 sekundes:
Automatinė funkcinė patikra.
Šviečia ilgiau nei 2 sekundes: ABS
sistemos triktis. Automobilio įprasta
stabdžių sistema veikia ir toliau,
tačiau be ABS funkcijos.
Jei parodomas pranešimas Stabdžių pedalas Charakteristikos
pasikeitė Reikalinga techn.
patikra, vadinasi, sistema „Brakeby-Wire“ neveikia. Siekiant pageidaujamo stabdymo efekto, stabdžių
pedalas susijungia giliau ir reikia jį
spausti smarkiau.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 424)
Stabdymo jėgos didinimas (p. 427)
Stabdžių žibintas (p. 156)
Avarinio stabdymo signalas (p. 427)
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 104)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Avarinio stabdymo signalas
Stabdymo jėgos didinimas
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas siekiant
įspėti iš paskos važiuojančius vairuotojus apie
staigų stabdymą. Ši funkcija reiškia, kad stabdžių
žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip
būna stabdant įprastu būdu.
Stabdžių jėgos didinimo sistema BAS („Brake
Assist System“) padeda padidinti stabdymo jėgą
stabdymo metu, taip sutrumpinant stabdymo
kelią.
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas staigiai
stabdant arba dideliu greičiu suveikus ABS sistemai. Avariniu būdu sustabdžius automobilį, stabdžių žibintai nustoja mirksėti ir pradeda šviesti
nepertraukiamai. Tuo pat metu įjungiamas automobilio avarinis signalas. Jis veikia, kol automobilio greitis vėl padidėja arba avarinis signalas išjungiamas rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
•
Stabdymas koja (p. 425)
Avarinių šviesų signalas (p. 156)
Stabdžių žibintas (p. 156)
Sistema nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo jėgą
galima padidinti iki lygio, pasiekiamo įsijungiant
sistemai ABS. Atleidus stabdžio pedalą, ši funkcija laikinai išsijungia.
Susijusi informacija
•
Stabdymas koja (p. 425)
Automatinis stabdymas po
susidūrimo
Susidūrus, kai suaktyvinami pirotechniniai saugos diržo įtempikliai ar saugos oro pagalvės, ar
automobiliu partrenkus stambų gyvūną, automatiškai įjungiami automobilio stabdžiai. Šia funkcija apsaugoma nuo papildomo susidūrimo arba
sumažinami jo padariniai.
Po rimtos avarijos kyla pavojus, kad automobilio
nebebus galima valdyti. Siekiant išvengti galimo
papildomo susidūrimo su kita transporto priemone ar kita kliūtimi arba sušvelninti jo padarinius, savaime suaktyvinama automatinio stabdymo sistema, kuri saugiai sustabdo automobilį.
Stabdymo metu įjungiami stabdžių žibintai ir avarinis signalas. Automobiliui sustojus, avarinis signalas lieka veikti toliau ir įjungiamas stovėjimo
stabdys.
Jei stabdymo jėgos nepakanka, pvz., kyla pavojus,
kad į sustojusį automobilį trenksis iš paskos
važiuojančios transporto priemonės, vairuotojas
gali perimti sistemos valdymą, nuspausdamas
akceleratoriaus pedalą.
Funkcija daro prielaidą, kad stabdžių sistema po
susidūrimo išliko sveika.
Taip pat žr. skirsnius „Rear Collision Warning“ ir
„Blind Spot Information“.
}}
427
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 424)
Saugos diržo įtempiklis (p. 65)
Saugos oro pagalvės (p. 68)
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdys neleidžia automobiliui nuriedėti iš stovimos padėties, mechaniškai užrakindamas / užblokuodamas du ratus.
Rear Collision Warning (p. 361)
Susijusi informacija
•
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 424)
Stovėjimo stabdžio naudojimas (p. 429)
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 430)
Blind Spot Information* (p. 362)
Stovėjimo stabdžio valdymo elementas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, tarp sėdynių.
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį, gali
pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys. Ūžesys
gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo metu.
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui
nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei stovėjimo
stabdžiai įjungiami automobiliui judant, tuomet jie
veikia kaip įprastiniai stabdžiai, t.y. stabdomi visi
keturi ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
428
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stovėjimo stabdžio naudojimas
Įjunkite stovėjimo stabdį, kad stovintis automobilis nenuriedėtų.
Automatinis įjungimas
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai:
•
jei funkcija „Auto Hold“ (automatinio stabdymo stovėjimo metu) būna suaktyvinta ir
automobilis stovi apie 5 minutes;
•
kai važiuojant stačiu nuolydžiu parenkama
pavarų dėžės padėtis P;
•
jei išjungiamas automobilis;
Stovėjimo stabdžio įjungimas
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima įjungti patraukiant ir palaikant valdymo elementą. Atleidus valdymo elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.
PASTABA
1.
2.
Patraukite valdymo elementą aukštyn.
> Įjungus stovėjimo stabdį, pradeda šviesti
ženklas vairuotojo ekrane.
Patikrinkite, ar automobilis stovi.
Ženklas vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Šis ženklas šviečia įjungus stovėjimo stabdį.
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Stovėjimo stabdžio atleidimas
Rankinis atleidimas
1. Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.
2.
Paspauskite valdymo elementą žemyn.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
Automatinis atleidimas
1. Saugos diržo prisisegimas.
2.
Užveskite variklį.
3.
Nustatykite pavarų dėžės padėtį D arba R ir
nuspauskite greičio pedalą.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane.
}}
429
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Automobilio statymas nuolydyje
2.
ĮSPĖJIMAS
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo
stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės
transmisijos padėtį P neužtenka, kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai,
įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite šios situacijos, nuvažiuodami patraukę valdymo elementą
aukštyn. Kai variklis pasieks traukos jėgą, atleiskite svirtį.
Stovėjimo stabdžio nuostatos
Automatinio stovėjimo stabdžio aktyvinimo funkcija pasirenkama centriniame ekrane.
Automatinis aktyvinimas, kai automobilis išjungtas:
1.
430
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Paspauskite My Car Stovėjimo stabdys
ir pakaba ir nuimkite žymą / pažymėkite
funkciją Automatiškai įjungti stovėjimo
stabdį.
Susijusi informacija
•
•
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 428)
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 430)
automatinis stabdymas stovint; (p. 431)
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio
trikčiai
Jei po kelių bandymų nepavyksta atleisti ar įjungti
stovėjimo stabdžio, susisiekite su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Jei mėginama važiuoti su įjungtu stovėjimo stabdžiu, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Jei automobilį reikia pastatyti prieš pašalinant
triktį, ratus būtina pasukti taip, lyg statant įkalnėje,
o pavarų perjungiklis turi būti padėtyje P.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo
stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima. Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį
akumuliatorių.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos
galinius stabdžių įdėklus reikia pakeisti autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Žr. pranešimą vairuotojo
ekrane.
Stabdžių sistemos gedimas. Žr.
pranešimą vairuotojo ekrane.
Informacinis pranešimas vairuotojo
ekrane.
Pranešimų pavyzdžiai:
• Stovėjimo stabdys Reikalinga tech.
patikra
• Stovėjimo stabdys Sistema perkaito
• Stovėjimo stabdys Laikinai
nepasiekiama
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 424)
Stovėjimo stabdžio naudojimas (p. 429)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
automatinis stabdymas stovint;
Pajudėjimo įkalnėje pagalba „Hill Start Assist“
(HSA) neleidžia automobiliui riedėti atgal, kai
pajudama įkalnėje. Važiuojant atbuline eiga įkalnėje, ji neleidžia automobiliui riedėti pirmyn.
Automatinis stabdymas stovint (Auto Hold) – tai
funkcija, leidžianti vairuotojui nukelti koją nuo
stabdžių pedalo neprarandant stabdymo efekto,
kai automobilis sustoja prie šviesoforo ar sankryžoje.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių
sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui nuspaudus greičio pedalą.
Pajudėjimo įkalnėje pagalba būna suaktyvinta net
ir tada, kai išaktyvinama automatinio stabdymo
stovint funkcija („Auto hold“).
Susijusi informacija
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 424)
automatinis stabdymas stovint; (p. 431)
Veikimas
Sustojus automobiliui, stabdžiai įjungiami automatiškai. Automobiliui vietoje laikyti funkcija gali naudoti kojinį stabdį arba stovėjimo stabdį. Ji veikia
bet kokiame nuolydyje. Vėl nuspaudus akceleratoriaus pedalą, stabdžiai atleidžiami.
Stabdydami iki visiško sustojimo nuokalnėje ar
stačioje įkalnėje, prieš atleisdami stabdžių pedalą,
jį truputį stipriau paspauskite įsitikinti, kad automobilis visiškai nerieda.
Jei automobiliui stovint vairuotojas užgesina
variklį, įjungiamas stovėjimo stabdis.
Automatinis deaktyvinimas
Funkcija deaktyvinama automatiškai:
•
kai atidaromos vairuotojo durelės ir atsisegamas vairuotojo saugos diržas;
•
nustačius pavarų dėžės padėtį N.
Stovėjimo stabdžiai (p. 428)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 410)
}}
431
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Automatinio stabdžio jungiklis
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja
pagrindinius stabdžius.
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja
stovėjimo stabdį.
Susijusi informacija
Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti indikatorius.
Auto Hold galima suaktyvinti arba išaktyvinti, naudojant tuneliniame valdymo pulte esantį jungiklį.
Funkcija lieka išaktyvinta, kol galiausiai vėl suaktyvinama.
Funkcija būna aktyvi ir laiko automobilį
pagrindiniais stabdžiais (šviečia ženklas
A). Norint deaktyvinti, reikia vienu metu
nuspausti stabdžių pedalą ir mygtuką.
Išaktyvinus šią funkciją, pajudėjimo įkalnėje
pagalba (HSA) išlieka aktyvi, kad, pradedant
važiuoti į įkalnę, automobilis neimtų riedėti atgal.
432
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 424)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (p. 431)
Kontrolė mažu greičiu
Naudojant kontrolės mažu greičiu funkciją „Low
Speed Control“ (LSC), lengviau važiuoti (padidėja sukibimas) bekele ar slidžiu pagrindu, pvz.,
su priekaba-nameliu ant žolės arba su valties
priekaba ant paleidimo rampos.
Funkcija įtraukta į važiavimo režimą Off Road.
Funkcija pritaikyta važiuoti bekele ir vilkti priekabą
nedideliu greičiu, iki maždaug 40 km/h (25 myl./
val.).
Šioje funkcijoje pirmenybė teikiama žemoms
pavaroms ir visų ratų pavarai, nes jas naudojant,
padedama ratams neprasisukti ir užtikrinama, kad
visi ratai bus stabilesni. Akceleratoriaus pedalas
reaguoja ne taip greitai, kad padidėtų sukibimas ir
greičio kontrolė važiuojant nedideliu greičiu.
Funkcija aktyvinama kartu su „Hill Descent
Control“ (HDC), kuri leidžia kontroliuoti nusileidimo stačiu nuolydžiu greitį moduliuojant greičio
pedalą (taip mažiau naudojamas stabdžių pedalas). Sistema leidžia lengviau palaikyti mažą tolygų
greitį leidžiantis nuo stačių nuokalnių.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kontrolės mažu greičiu LSC
suaktyvinimas
PASTABA
Stabdymo funkcijos (p. 424)
Nusileidimo nuo kalno kontrolės sistema „Hill
Descent Control“ (HDC) – tai nedideliu greičiu
veikianti funkcija, padidinanti stabdymo varikliu
jėgą. Funkcija padeda padidinti arba sumažinti
transporto priemonės greitį važiuojant stačia
nuokalne, naudojantis tik greičio pedalu, be
stabdžių pedalo.
Nusileidimo nuo kalno kontrolė (p. 433)
Funkcija įtraukta į važiavimo režimą Off Road.
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją reikia
vėl suaktyvinti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kad suaktyvintumėte funkciją, pasirinkite
važiavimo režimą „Off Road“.
•
Kad išaktyvintumėte, pasirinkite kitą važiavimo režimą.
PASTABA
Suaktyvinus LSC su HDC OFF ROAD važiavimo režimu, pakinta akceleratoriaus pedalo
elgsena ir variklio reakcija.
PASTABA
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
Nusileidimo nuo kalno kontrolė
Važiavimo režimai (p. 418)
Nusileidimo nuo kalno kontrolė yra pritaikyta
važiuoti bekele nedideliu greičiu, ji ypač naudinga
važiuojant stačia nuokalne netolygiu pagrindu.
Vairuotojui nereikia spausti stabdžių pedalo: jam
telieka sutelkti dėmesį į vairavimą.
ĮSPĖJIMAS
HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Veikimas
Nusileidimo stačiu nuolydžiu kontrolės funkcija
leidžia automobiliui riedėti mažu greičiu pirmyn ir
atgal, padedant stabdžių sistemai. Vis dėlto, greitį
galima padidinti ir greičio pedalu. Atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilio greitis vėl visiškai
sulėtėja, nepaisant nuokalnės statumo, ir neberei}}
433
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
kia spausti kojinio stabdžio. Kai funkcija suveikia,
įsijungia stabdžių žibintai.
mas važiuojant stačia nuokalne, stabdymo
poveikis laipsniškai sumažėja.
Vairuotojas bet kuriuo metu gali paspausti stabdžių pedalą ir visiškai sulėtinti greitį arba sustabdyti automobilį.
Ką reikia atsiminti važiuojant su įjungta
funkcija HDC
• HDC galima naudoti nustačius pavarų režimą
D, R arba įjungus 1–2 pavaras, kai šios perjungiamos rankiniu būdu.
Funkcija aktyvinama kartu su „Low Speed
Control“ (LSC), kuri palengvina vairavimą ir padidina sukibimą važiuojant bekele ir slidžiu
pagrindu. Sistemos suprojektuotos veikti mažu
greičiu, iki maždaug 40 km/h (25 myl./val.).
•
Perjungiant pavaras rankiniu būdu, 3 arba
aukštesnės pavaros įjungti negalima.
Suaktyvinus LSC su HDC OFF ROAD važiavimo režimu, pakinta akceleratoriaus pedalo
elgsena ir variklio reakcija.
Nusileidimo nuo kalno kontrolės funkcija veikia tik
važiuojant mažu greičiu.
PASTABA
Važiavimo režimas neskirtas naudoti viešuosiuose keliuose.
PASTABA
Funkcija išaktyvinama važiuojant didesniu
greičiu. Kai greitis sumažėja, prireikus ją reikia
vėl suaktyvinti.
Susijusi informacija
434
Kad suaktyvintumėte funkciją, pasirinkite
važiavimo režimą „Off Road“.
•
Kad išaktyvintumėte, pasirinkite kitą važiavimo režimą. Jei važiavimo režimas pakeičia-
Kad neapgadintumėte automobilio, kai važiuosite
per brastą (pvz., įveikdami apsemtą kelio ruožą),
atsižvelkite į toliau pateiktą informaciją:
•
Vandens lygis neturi pakilti aukščiau automobilio grindų. Jei įmanoma, prieš pradėdami
važiuoti per brastą patikrinkite jos gylį giliausiame taške. Ypač atsargiai reikia važiuoti per
tekantį vandenį.
•
Prieš važiuodami per brastą būtinai įjunkite
važiavimo režimą Off Road kad tikrai veiktų
vidaus degimo variklis.
PASTABA
Nusileidimo nuo kalno kontrolės
suaktyvinimas, HDC
•
Brastos įveikimas
Brastos įveikimu laikomas važiavimas automobiliu per gilią ant kelio susidariusią balą. Per brastą
reikia važiuoti itin atsargiai.
•
•
•
Stabdymo funkcijos (p. 424)
Kontrolė mažu greičiu (p. 432)
Važiavimo režimai (p. 418)
•
•
Nevažiuokite didesniu nei ėjimo tempu.
Nesustokite brastoje. Pirmyn arba atbuline
eiga automobiliu važiuokite atsargiai.
•
Atminkite, kad atvažiuojančio transporto
keliamos bangos gali pakilti virš automobilio
grindų.
•
Venkite važiuoti per druskingą vandenį (korozijos pavojus).
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
SVARBU
Jei važiuojant per brastą vanduo sems automobilio grindis, gali būti apgadintos jo dalys
(pvz., variklis, pavarų dėžė, transmisijos mazgas arba elektros sistemos komponentai).
Garantija netaikoma, jei komponentas apgadinamas dėl panardinimo į alyvą, hidraulinio
smūgio arba alyvos stygiaus.
Sustoję vandenyje, nebandykite užvesti variklio iš naujo. Vietoj to išvilkite automobilį iš vandens ir nugabenkite ant platformos į autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo
funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo
funkcija.
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus reikia
nuvalyti priekabos jungiamosios movos kontaktą.
Variklio ir pavaros sistemos
perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam orui, kyla
variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus,
ypač – velkant sunkų krovinį.
•
Perkaitimo atveju variklio galia gali laikinai
sumažėti.
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo automobilio priekinių grotelių nuimkite visas papildomas lempas.
•
Jei temperatūra variklio aušinimo sistemoje
tampa per aukšta, ima šviesti įspėjimo ženklas ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Variklio temperatūra Aukšta
temperatūra. Saugiai sustokite. Sustokite
saugioje vietoje ir leiskite varikliui kelias
minutes veikti laisvąja eiga, kol jis atvės.
•
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 452)
Automobilio techninė pagalba (p. 453)
•
Jei pasirodo pranešimas Variklio
temperatūra Aukšta temperatūra.
Išjunkite variklį arba Variklio auš. skystis
Žemas lygis. Išjunkite variklį, sustabdykite
automobilį ir išjunkite variklį.
Pavarų dėžės perkaitimo atveju bus pasirinkta kita pavarų perjungimo programa. Be
to, suaktyvinama įdiegta apsauginė funkcija,
kuri be viso kito uždega įspėjamąjį signalą ir
vairuotojo ekrane parodo pranešimą
Transmisija šiltaSumažinkite greitį, kad
sumažėtų temperatūra arba Transmisija
karštaSaugiai sustokite ir palaukite, kol
atvės. Vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis ir sumažinkite greitį arba saugiai
sustabdykite automobilį bei kelias minutes
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kad pavarų
dėžė atvėstų.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite variklio.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Aukšta variklio temperatūra. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Žemas lygis, aušinimo skystis. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta / perkaitusi /
atvėsinta. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
}}
435
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
Priekabos vilkimas ypatingomis sąlygomis
(p. 450)
Pasiruošimas ilgai kelionei (p. 437)
Starterio akumuliatoriaus
perkrovimas
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija
tam tikru lygiu apkrauna akumuliatorių. Jei automobilis išjungtas, patartina nelaikyti įjungtos
uždegimo padėties II. Vietoj to naudokite I uždegimo padėtį, nes taip sueikvojama mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami
priedai taip pat apkrauna automobilio elektros
sistemą. Kai automobilis išjungtas, nenaudokite
daug elektros energijos vartojančių funkcijų.
Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Jei starterio akumuliatoriaus įtampa žema, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas 12 V
akumuliatorius Žem. įkr. lygis, bus greitai įj.
energijos taup. režim.. Tokiu atveju energijos
taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas,
taip pat – sumažina maitinimą tokioms funkcijoms
kaip salono ventiliatorius ir (arba) garso sistema.
–
436
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių, paleidžiant automobilį ir leidžiant jam paveikti bent
15 minučių. Starterio akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui
veikiant laisvosiomis apsukomis, kai automobilis stovi.
Susijusi informacija
•
•
Uždegimo padėtys (p. 407)
Akumuliatorius (p. 566)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pasiruošimas ilgai kelionei
Prieš leidžiantis į atostogas ar kitą tolimą kelionę,
svarbu itin atidžiai patikrinti automobilio funkcijas
ir įrangą.
Patikrinkite, ar:
•
variklis veikia gerai ir nenaudoja daugiau
degalų nei įprasta;
•
•
•
nėra nuotėkių (degalų, alyvos ir kitų skysčių);
•
•
šviečia visos lemputės;
padangų protektorius pakankamo gylio, jos
gerai pripūstos;
automobilyje yra trikampis įspėjamasis ženklas ir gero matomumo liemenė (kai kuriose
šalyse juos turėti reikalauja įstatymai);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Greičio kameros informacija* (p. 371)
Važiavimas žiemą
Važiavimas su priekaba (p. 447)
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras automobilio patikras, siekiant užtikrinti, kad juo būtų
galima saugiai važiuoti.
Brastos įveikimas (p. 434)
Įkrovimo laidas (p. 457)
Signalizacija* (p. 279)
Lygio kontrolė* ir amortizavimas (p. 423)
Trikampis avarinis ženklas (p. 540)
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje turi būti 50% glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo šalčio
erozijos iki maždaug –35 °C. Kad aušinimo
skystis nekenktų varikliui, negalima maišyti
skirtingų tipų glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės)
alyvos padeda lengviau užvesti variklį, esant
šaltam orui, taip pat mažina kuro sąnaudas,
kol variklis yra neįkaitęs. Išsamiau apie tinkamą alyvą skaitykite skirsnyje „Variklio alyvai
nepalankios vairavimo sąlygos“.
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 530)
Atsarginis ratas* (p. 538)
valytuvų šluotelės yra geros būklės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 606)
Patikrinkite slėgį padangose (p. 524)
SVARBU
Ploviklio įpylimas (p. 565)
Važiavimas žiemą (p. 437)
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai oro
temperatūrai žemos klampos alyva netinka.
Taupus važiavimas (p. 441)
Automobilio modemo nuostatos* (p. 507)
Krovimas (p. 241)
Pilot Assist* (p. 325)
Greičio ribotuvas* (p. 295)
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovos lygį. Esant žemai temperatū-
}}
* Parinktis / priedas. 437
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
rai, akumuliatoriaus apkraunamas labiau ir
sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų langų ploviklį su antifrizu, kad ploviklio bakelyje nesusidarytų
ledas.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus sniego
arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“ rekomenduoja
sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose šalyse
dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia kelio
danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam,
kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 560)
•
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 602)
•
•
•
•
438
Akumuliatorius (p. 566)
Žieminės padangos (p. 539)
Ploviklio įpylimas (p. 565)
Valytuvo šluotelės keitimas (p. 564)
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 219)
•
•
•
•
Važiavimo režimai (p. 418)
Langų ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 207)
Stabdymas koja (p. 425)
Visų ratų pavara (p. 424)
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 291)
Degalų bako atlanko atidarymas /
uždarymas ir degalų įpylimas
Degalų bakas aprūpintas degalų pildytuvu be
dangtelio.
Degalų bako atlanko atidarymas/
uždarymas
Vairuotojo ekrane rodyklė šalia
bako ženklo nurodo, kurioje
automobilio pusėje yra degalų
bako atlankas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų bako pildymas degalinėje
4.
Neperpildykite bako: pilkite, kol pirmą kartą
išsijungs degalų pistoletas.
> Bakas pilnas.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
Lipdukas
1.
2.
Paspauskite prietaisų skydelyje esantį mygtuką.
> Dėl siekio išlyginti slėgį degalų bake
galima tam tikra atlanko atsidarymo delsa.
Vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Degalų bakas Atidaromas degalų
bako atlankas, tada Degalų bakas
Parengta pilti degalus.
Baigę pilti degalus, švelniai paspausdami
uždarykite atlanką.
Degalai pilami pagal tokią procedūrą:
1.
Atidarykite degalų bako atlanką.
2.
Pasirinkite degalus, tinkamus naudoti automobilyje pagal identifikatorių4 degalų bako
atlanko vidinėje dalyje. Informacijos apie
aprobuotus degalus ir identifikatorių rasite
skirsnyje „Benzinas“.
3.
Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo
angą. Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo
dangteliai. Degalų pistoletą reikia prastumti
pro abu dangtelius: tik tada galima pilti degalus.
Automobiliui esant degalinėje, niekada nenaudokite automobilio degalus naudojančio šildytuvo
funkcijų.
Etiketė ant degalų bako atlanko vidinės pusės
Susijusi informacija
•
•
4
Degalų tvarkymas (p. 440)
Benzinas (p. 440)
Identifikatorius (pagal CEN standartą prEN16942) įrengtas degalų bako atlanko vidinėje dalyje ir greitai (dviejų metų laikotarpyje) bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos degalinėse.
439
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų tvarkymas
SVARBU
Nenaudokite prastesnės kokybės kuro nei rekomenduojama „Volvo“, nes tai neigiamai veikia
variklio galią ir kuro sąnaudas.
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“ nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į „Volvo“
garantiją ir jokias papildančias paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
PASTABA
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius
lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia kreiptis į
gydytoją.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas,
bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu) yra itin
nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti.
Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei kuro kokybė – tai veiksniai,
turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
•
Benzinas (p. 440)
Degalų bako atlanko atidarymas / uždarymas
ir degalų įpylimas (p. 438)
Taupus važiavimas (p. 441)
Benzinas
Benzinas – tai tam tikro tipo degalai, skirti automobiliams su benzininiu varikliu.
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe.
Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
Benzino identifikatorius
Identifikatorius5 pateikiamas degalų bako atlanko
vidinėje dalyje; greitai (per dvejus metus) jis bus
ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose
Europos degalinėse.
Šie identifikatoriai taikomi dabartiniams standartiniams degalams Europos teritorijoje. Automobiliuose su benzininiais varikliais galima naudoti
tokiais identifikatoriais pažymėtą benziną:
E5 – tai benzinas, kuriame gali
būti iki 2,7 % deguonies ir iki
5 % tūrio etanolio.
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
5
440
Pagal CEN standartą prEN16942.
E10 – tai benzinas, kuriame
gali būti iki 3,7 % deguonies ir
iki 10 % tūrio etanolio.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
SVARBU
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių sudėtyje
yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio).
•
Negalima naudoti etanolio mišinio,
kuriame yra daugiau nei E10 (maks.
10 proc. tūrio) etanolio, pvz., negalima
naudoti E85.
Oktaninis skaičius
•
95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
98 RON oktaninio skaičiaus benzinas rekomenduojamas siekiant maksimalaus variklio
našumo ir minimalių degalų sąnaudų.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje nei
+38 °C temperatūroje, patariama naudoti kuo
aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad variklis
dirbtų kuo veiksmingiau ir taupiau.
Susijusi informacija
•
•
Degalų tvarkymas (p. 440)
Degalų bako atlanko atidarymas / uždarymas
ir degalų įpylimas (p. 438)
Taupus važiavimas
Važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai reiškia
važiuoti sklandžiai, numatant būsimą situaciją
kelyje, važiavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikant prie esamos situacijos.
Valdymo elektra planas
Siekiant maksimalios ridos, svarbu atidžiai planuoti, kada važiuoti elektros režimu:
Įkrovimas
• Reguliariai įkraukite automobilį iš maitinimo
tinklo. Įpraskite visada pradėti kelionę visiškai
įkrautu hibridinės sistemos akumuliatoriumi.
•
•
Išsiaiškinkite, kur yra įkrovimo stočių.
Jei įmanoma, pasirinkite stovėjimo vietą,
kurioje yra įkrovimo stotelė.
PASTABA
Kaip įmanoma dažniau įkraukite automobilį iš
maitinimo tinklo!
SVARBU
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Negalima naudoti degalų su metalo priedais.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
}}
441
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Išankstinis paruošimas
• Paruoškite automobilį prieš kelionę. Jei
įmanoma, naudokite įkrovimo kabelį, prijungtą
prie maitinimo lizdo.
•
Venkite statyti automobilį tokioje vietoje, kur
stovėjimo metu salonas atšals arba perkais.
Pavyzdžiui, statykite automobilį reguliuojamo
klimato garaže.
•
Esant trumpai kelionei paruoškite automobilio saloną ir, jei galima, išjunkite ventiliatorių.
•
Jei paruošimo procedūros vykdyti
neįmanoma, kai lauke šalta, pirmiausia
panaudokite sėdynių ir vairo šildymo funkcijas. Venkite šildyti visą saloną, nes taip išeikvojama daugiau hibridinės sistemos energijos.
Važiavimas
Siekdami mažiausių energijos sąnaudų, suaktyvinkite važiavimo režimą Pure.
•
•
•
442
Norėdami sumažinti išvengti stabdymo,
važiuokite pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir
objektų. Taip vairuojant suvartojama mažiausiai energijos.
Balansuokite galios poreikį greičio pedalu.
Naudokitės vairuotojo ekrane pateiktu pasiekiamos elektrinio variklio energijos indikatoriumi, kad be reikalo neužvestumėte vidaus
degimo variklio. Elektrinis variklis yra efektyvesnis nei vidaus degimo, ypač – važiuojant
nedideliu greičiu. Žr. skirsnį „Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane“.
•
Prireikus stabdyti, stabdžių pedalu stabdykite
švelniai: taip įkrausite hibridinės sistemos
akumuliatorių. Regeneracinė stabdymo funkcija įtaisyta stabdžių pedale, ją gali sustiprinti
elektrinis variklis, stabdantis nustačius pavarų
režimą B.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės energijos
sąnaudos, nes kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
•
Funkcijų rodinyje pasirinkite Hold, jei važiuojate didesniu greičiu ir kelionės trunka ilgiau
nei galima nuvažiuoti vien elektra.
•
Jei galima, nenaudokite funkcijos Charge
hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti.
Įkraunant vidaus degimo varikliu, didėja
degalų sąnaudos ir anglies dioksido emisija.
•
Padangose palaikykite tinkamą oro slėgį ir
reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
slėgį padangose.
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios padangos
tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių, nuimkite juos.
•
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Nelaikykite stovinčio automobilio įkalnėje su
nuspaustu akceleratoriaus pedalu. Vietoj jo
nuspauskite stabdžių pedalą.
Susijusi informacija
•
Valdymo elektra intervalas miesto aplinkoje
(p. 443)
•
Palaikykite arba padidinkite hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo važiuojant lygį.
(p. 422)
•
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 610)
•
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 26)
•
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 104)
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 413)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 606)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Valdymo elektra intervalas miesto
aplinkoje
Automobilio vien elektra nuvažiuojamas atstumas
priklauso nuo kelių veiksnių. Galimybė nuvažiuoti
toli priklauso nuo atitinkamų aplinkybių ir sąlygų,
kuriomis vairuojama.
Sertifikuotoji automobilio ridos elektros režimu
vertė neturi būti traktuojama kaip garantuotai
nuvažiuojamas atstumas. Sertifikuotoji vertė
suteikia galimybę palyginti. Ji gaunama vykdant
specialius „ES važiavimo ciklus“ – žr. skirsnį
„Degalų sąnaudos ir CO2 emisija“. Faktinis nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo kelių veiksnių.
Toliau lentelėje pateiktas apytikslis ryšys tarp
lauko temperatūros ir nuvažiuojamo atstumo
automobilyje su deaktyvinta automobilio salono
klimato kontrolės sistema ir su įprastomis automobilio salono klimato kontrolės nuostatomis.
Aukštesnė lauko temperatūra tam tikru aspektu
padidina nuvažiuojamą atstumą.
Lauko temperatūra
Deaktyvinta
automobilio
salono klimato
kontrolės sistema
Įprasta klimato kontrolė
automobilio
salone
Intervalui įtaką darantys veiksniai
30 °C
95 %
80 %
Vairuotojas gali daryti įtaką kai kuriems veiksniams, tačiau kitiems veiksniams jis poveikio
nedaro.
20 °C
100 %
90%
10 °C
90 %
80 %
Ilgiausias intervalas pasiekiamas esant ypač
palankioms sąlygoms, kai visi veiksniai daro teigiamą poveikį.
0 °C
80 %
60 %
-10 °C
70 %
40 %
Veiksniai, kuriems vairuotojas įtakos nedaro
Yra keli išoriniai veiksniai, kurie daro įvairų poveikį
intervalui:
•
•
•
•
•
eismo situacija
trumpi važiavimo atstumai
topografija
išorės temperatūra ir priešinis vėjas
kelio būklė ir paviršius.
Veiksniai, kuriems vairuotojas gali daryti
poveikį
Vairuotojas turėtų atsižvelgti į tai, kad šie veiksniai
daro poveikį intervalui, kad galėtų automobilį vairuoti taupydamas energiją:
•
•
•
•
reguliarus įkrovimas
paruošimas;
•
•
•
greitis ir greitėjimas;
Funkcija Hold
padangos ir slėgis padangose.
Toliau lentelėje parodytas apytikslis ryšys tarp
pastovaus greičio ir nuvažiuojamo atstumo, kai
mažesnis pastovus greitis leidžia padidinti nuvažiuojamą atstumą.
Pastovus greitis
100 km/h (62 myl./val.)
50 %
80 km/h (50 myl./val.)
70 %
60 km/h (37 myl./val.)
90 %
50 km/h (31 myl./val.)
100 %
PASTABA
•
Lentelėje pateiktos vertės taikomos naujam automobiliui.
•
Jos nėra absoliučiosios ir priklauso nuo
vairavimo elgsenos, aplinkos ir kitų aplinkybių.
Važiavimas valdant elektra
Pasirinkite važiavimo režimą Pure norėdami tausoti energiją ir nuvažiuoti kiek įmanoma toliau
naudodami vien tik elektros energiją.
važiavimo režimas Pure;
klimato kontrolės nuostatos;
}}
443
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Centriniame ekrane funkcijų mygtuku pasirinkite
Hold, jei važiuojate didesniu greičiu ir kelionės
trunka ilgiau nei galima nuvažiuoti vien elektra.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 441)
Palaikykite arba padidinkite hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo važiuojant lygį.
(p. 422)
Važiavimo režimai (p. 418)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 606)
Vilkimo rėmas*
PASTABA
Automobilyje papildomai gali būti įrengtas vilkimo rėmas, kuriuo naudojantis galima iš paskos
vilkti, pvz., priekabą.
Automobilyje gali būti įrengta įvairių vilkimo rėmų.
Dėl papildomos informacijos susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Informacijos apie vilkimo pajėgumą ir vilkimo rutulio apkrovą rasite skirsnyje „Vilkimo pajėgumas ir
vilkimo rutulio apkrova“.
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad neišsektų akumuliatorius.
Jei automobilyje įrengtas vilkimo rėmas, vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 447)
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 598)
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 450)
Vilkimo rėmo techniniai duomenys* (p. 447)
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
(p. 445)
SVARBU
Siekiant išvengti susidėvėjimo, vilkimo kablį
reikia reguliariai valyti ir tepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijos slopintuvu, vilkimo kablio tepti negalima.
Tai taikoma ir tuo atveju, jei tvirtinamas dviračių laikiklis yra užspaudžiamas ant vilkimo
kablio.
444
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo
rėmai*
Ištraukiamas / įtraukiamas vilkimo užkabinimas
visada lengvai pasiekiamas; kai reikia, jį paprasta
ištraukti arba įtraukti. Įtrauktoje padėtyje vilkimo
užkabinimas yra visiškai paslėptas.
ĮSPĖJIMAS
Atidžiai laikykitės vilkimo rėmo ištraukimo ir
ištęsimo instrukcijų.
Vilkimo užkabinimo ištraukimas
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo rėmo ištęsimo metu venkite stovėti
šalia bamperio vidurio, automobilio gale.
1.
Atidarykite bagažinės dangtį. Vilkimo kablio
išstūmimo / įtraukimo mygtukas yra bagažinės galinėje dalyje, dešinėje pusėje. Jei mygtuke nuolat šviečia oranžinė indikatoriaus
lemputė, vadinasi, išstūmimo funkcija yra
aktyvi.
2.
Paspauskite ir atleiskite mygtuką: jei mygtukas bus laikomas paspaustas per ilgai, kablys
gali neišlįsti.
> Vilkimo kablys ištraukiamas laukan ir
žemyn, į atrakintąją padėtį, o indikatoriaus
lemputė ima mirksėti oranžine spalva.
ĮSPĖJIMAS
Jei priekaba prijungta prie vilkimo rėmo,
nespauskite ištęsimo / sutraukimo mygtuko.
PASTABA
Prieš perstumiant į užrakintą padėtį vilkimo
kablys turi užbaigti ištraukimo procedūrą. Ši
procedūra gali trukti kelias sekundes. Jei vilkimo kablys nebus fiksuotas užrakintoje padėtyje, palaukite kelias sekundes ir bandykite
vėl.
}}
* Parinktis / priedas. 445
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Vilkimo užkabinimo įtraukimas
SVARBU
Ištraukdami vilkimo rėmą, užtikrinkite, kad maitinimo lizde nebūtų sumontuotas kištukas
arba adapteris.
1.
3.
Perstumkite vilkimo kablį į galinę padėtį,
kurioje jis užfiksuojamas vietoje ir indikatoriaus lemputė ima nuolat šviesti oranžine
spalva.
> Dabar vilkimo kablys paruoštas naudoti.
ĮSPĖJIMAS
Atidarykite bagažinės dangtį. Paspauskite ir
atleiskite mygtuką, esantį bagažinės galinėje
dalyje, dešiniajame skyde. Jei mygtukas bus
laikomas paspaustas per ilgai, kablys gali
neisitraukti.
> Vilkimo rėmas automatiškai nuleidžiamas į
atrakintą padėtį, o indikatoriaus lemputė
mygtuke ima mirksėti oranžine spalva.
2.
Norėdami užfiksuoti vilkimo rėmą, pastumkite
jį atgal į įtrauktą padėtį, kurioje jis užfiksuojamas.
> Tinkamai įtraukus vilkimo rėmą, indikatoriaus lemputė ima nepertraukiamai šviesti.
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
PASTABA
Po kiek laiko suaktyvinamas energijos taupymo režimas ir indikatoriaus lemputė išsijungia. Sistema pakartotinai suaktyvinama uždarant ir atidarant bagažinės dangtį. Tai taikoma
įtraukiant arba ištęsiant vilkimo rėmą.
Jei automobilio sistema aptinka, kad prie priekabos lizdo prijungta jungtis, posūkio indikatoriaus lemputė nustoja nuolat šviesti.
446
Susijusi informacija
•
•
Vilkimo rėmas* (p. 444)
Vilkimo rėmo techniniai duomenys* (p. 447)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo rėmo techniniai duomenys*
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
Vilkimo rėmo matmenys ir tvirtinimo taškai.
C
875
D
437,5
E
Žr. pirmiau pateiktą iliustraciją
F
273
G
Jungiamojo rutulio centras
Susijusi informacija
•
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
A
1476
B
86
Vilkimo rėmas* (p. 444)
Važiavimas su priekaba
Prieš važiuojant su priekaba, reikia apmąstyti
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą
ir krovinių paskirstymą priekaboje.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz., vilkimo
kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Automobilis turi reikiamą įrangą priekabai vilkti.
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas
turi būti patvirtintas.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų
nurodytos maksimalios kablio apkrovos. Vilkimo kablio apkrova skaičiuojama kaip automobilio krovumo dalis.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai
pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Papildomos informacijos apie slėgį
padangose rasite skirsnyje „Patvirtintas slėgis padangose“.
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas
daugiau nei įprastai.
•
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis yra
visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus
nuvažiuota bent 1 000 km.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Važiuodami tokiomis sąly-
}}
* Parinktis / priedas. 447
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
gomis, perjunkite pavarą į vienu laipsniu
žemesnę ir sulėtinkite greitį.
•
Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią įkalnę,
važiuokite lėtai.
•
Didžiausias priekabos svoris pateiktas tik
esant aukščiui virš jūros lygio iki 1000 metrų.
Esant aukščiau virš jūros lygio variklio galia ir
tuo pačiu automobilio galimybė lipti mažėja
dėl sumažėjusio oro tankio; taigi, reikia sumažinti didžiausią priekabos svorį. Kiekvieniem
papildomiems 1000 m (arba jų dalimi) privaloma sumažinti automobilio ir priekabos svorį
10%.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei
12 % šlaitais.
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei degalų kokybė – tai veiksniai, galintys gerokai padidinti automobilio
degalų sąnaudas.
Priekabos jungtis
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų jungtį,
tuomet reikalingas adapteris. Naudokite „Volvo”
patvirtintus adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis
nesivelka kelio paviršiumi.
448
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad neišsektų akumuliatorius.
Priekabų masės
Informacijos apie „Volvo“ leidžiamas priekabų
mases rasite straipsnyje „Vilkimo galia ir kablio
apkrova“.
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti automobilį ir priekabą darant staigų manevrą ir
stabdant.
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos
svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris. Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali
riboti priekabų svorį ir greitį. Kabliai gali būti
sertifikuoti didesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
Priekabos posūkių ir stabdžių žibintai
Jei perdega nors viena priekabos posūkio žibinto
arba stabdžių žibinto lemputė, vairuotojo ekrane
pasirodo ženklas ir pranešimas. Kitus priekabos
žibintus vairuotojas prieš kelionę turi patikrinti
rankiniu būdu, žr. skirsnį „Priekabos žibintų
patikra“.
Ženklas
Pranešimas
• Priekabos posūkio žib.
Dešiniojo posūkio signalo
sutrikimas
• Priekabos posūkio žib. Kairiojo posūkio signalo sutrikimas
• Priekab. stabdžių žib. Gedimas
Perdegus vienai ar kelioms priekabos žibintų lemputėms, vairuotojo ekrane posūkių simbolis taip
pat mirksės daug greičiau nei įprastai.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos žibintų lempučių patikra*
Automatinė patikra
Prijungus priekabos elektros sistemą, galima
patikrinti, ar tinkamai veikia jos žibintų lemputės:
atlikite automatinę lempučių aktyvinimo patikrą.
Šia funkcija vairuotojui prieš pajudant padedama
patikrinti, ar priekabos žibintai veikia tinkamai.
Patikrai atlikti variklis turi būti išjungtas.
1.
Prijungus priekabą prie vilkimo rėmo, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Automatinė priekab. žib. patikra.
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra.
3.
Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar veikia
visi žibintai.
> Visi priekabos žibintai pradeda mirksėti, po
to jie ima mirksėti po vieną.
4.
Apžiūrėkite priekabos žibintus, ar veikia visos
jų lemputės.
5.
Po kiek laiko vėl pradeda mirksėti visos priekabos žibintų lemputės.
> Patikra baigta.
Automatinės patikros išjungimas
Automatinės patikros funkciją galima išjungti
centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
apšvietimas.
3.
Nuimkite žymą Automatinė priekab. žib.
patikra.
Žibintai ir
•
•
•
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 450)
Aprobuotas slėgis padangose (p. 610)
Vilkimo rėmas* (p. 444)
Rankinė patikra
Išjungus automatinės patikros funkciją, patikrą
galima atlikti rankiniu būdu.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
apšvietimas.
3.
Pasirinkite Rankinė priekab. žibintų
patikra.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra. Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar veikia
visi žibintai.
Žibintai ir
Lygio kontrolė*
Automobilio lygio kontrolės sistema palaiko
pastovų aukštį neatsižvelgiant į apkrovą (iki maksimalaus leistino svorio). Automobiliui stovint, jo
galas šiek tiek nusileidžia – tai normalu.
Susijusi informacija
•
Priekabos vilkimas ypatingomis sąlygomis
(p. 450)
•
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 598)
* Parinktis / priedas. 449
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos vilkimas ypatingomis
sąlygomis
4.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Susijusi informacija
Perkaitimo atveju vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis ženklas kartu su pranešimu: žr. skirsnį
„Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas“.
Automatinė pavarų dėžė, atsižvelgiant į apkrovą ir
variklio apsukas, parenka optimalią pavarą.
•
•
•
•
Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
Važiavimas su priekaba (p. 447)
Priekabos stabilumo pagalba*
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija „Trailer
Stability Assist“ (TSA) skirta stabilizuoti automobilių ir priekabų autotraukinį, jei priekabos pra-
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
(p. 435)
Kontrolė mažu greičiu (p. 432)
Stovėjimo stabdžio naudojimas (p. 429)
Stačios įkalnės
Nelaikykite automatinės pavarų dėžės aukštesnės
pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“: ne visada
gerai važiuoti aukšta pavara esant žemesnėms
variklio apsukoms.
Automobilio statymas nuolydyje
1.
Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Įjunkite stovėjimo stabdį.
3.
Nustatykite pavarų dėžės padėtį P.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą.
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus kaladėlėmis.
Važiavimo įkalnėn pradžia
450
1.
Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Nustatykite pavarų dėžės padėtį D.
3.
Stovėjimo stabdžio atleidimas.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
deda švytuoti į šonus. Funkcija įtraukta į stabilumo sistemą ESC6.
priekabos junginys. Dažnai to pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti automobilį.
Svyravimo į šonus priežastys
Jei pirmą kartą įsijungusi priekabos stabilumo
pagalba nepašalina švytavimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir
sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius svyravimą į šonus ir vėl stabilizavus automobilio bei
priekabos junginį, sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti automobilį.
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir priekabos junginys. Priekaba vingiuoti paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu. Tačiau svyravimai
galimi ir esant mažesniam greičiui, jei priekaba
perkrauta ar krovinys paskirstytas netinkamai, t. y.
yra per toli gale.
Kad junginys pradėtų svyruoti į šonus, turi būti
juos sukeliantys veiksniai, pvz.:
•
Automobilį su priekaba veikia staigus ir stiprus šoninis vėjas.
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir
kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne toje eismo
juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio
dalies.
Priekabos stabilumo pagalbos sistema
Susijusi informacija
•
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 447)
Priekabos vilkimas ypatingomis sąlygomis
(p. 450)
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 291)
PASTABA
Stabilumo funkcija išaktyvinama vairuotojui
pasirinkus sportinį režimą, centrinio ekrano
meniu sistemoje išaktyvinant „ESC“.
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti švytavimą
į šonus, atlieka staigius judesius vairu, priekabos
stabilumo pagalba gali neįsijungti, nes tokioje
situacijoje sistema negali nustatyti, ar švytavimą
sukėlė priekaba, ar vairuotojas.
Pradėjus veikti priekabos stabilumo pagalbai, vairuotojo
ekrane ima mirksėti ženklas
ESC.
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio ir
6
„Electronic Stability Control“ (elektroninė stabilumo kontrolė)
451
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo ąsa
Vilkimas
Prireikus vilkti kitą transporto priemonę, panaudokite vilkimo ąsą. Vilkimo ąsa įsukama į srieginį
lizdą, esantį po dangteliu dešiniajame galinio
buferio šone.
Vilkimo metu vieną transporto priemonę vilkimo
lynu velka kita.
Automobilio su „Twin Engine“ vilkti neleidžiama,
nes bus apgadintas elektrinis variklis. Ši automobilį reikia gabenti pakeltą, kad visi jo ratai stovėtų
ant techninės pagalbos automobilio platformos.
PASTABA
Jei automobilyje įrengtas vilkimo rėmas, vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
Kito automobilio vilkimas
Nuimkite dangtelį – paspauskite žymą pirštu
ir tuo pat metu ištraukite priešingą šoną arba
kampą moneta arba panašiu daiktu.
> Dangtelis sukasi apie savo centrinę ašį ir
po to jį galima išimti.
Kaip įsukti vilkimo ąsą
3.
Įsukite vilkimo ąsą, kol ji sustos. Įsukite vilkimo kilpą tvirtai, pvz., ratų veržliarakčiu*.
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir įdėkite atgal į
vietą.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Išimkite vilkimo kilpą iš putplasčio bloko,
esančio po grindų uždanga bagažinės srityje.
Velkant automobilį, sunaudojama daug energijos:
naudokite važiavimo režimą AWD. Taip įkrausite
hibridinės sistemos akumuliatorių, pagerės automobilio važiavimo ir valdymo savybės.
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra didžiausias leistinas greitis.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį.
Naudokite kitą akumuliatorių, jei jūsų automobilio
akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda.
SVARBU
SVARBU
Mėginant užvesti automobilio variklį vilkimo
būdu, gali būti sugadintas elektrinės pavaros
variklis ir katalizatorius.
Svarbu, kad vilkimo ąsa būtų gerai įsukta į
vietą, iki stabdiklio.
Susijusi informacija
•
•
452
Vilkimas (p. 452)
Automobilio techninė pagalba (p. 453)
Susijusi informacija
•
•
•
Trikampis avarinis ženklas (p. 540)
Vilkimo ąsa (p. 452)
Automobilio techninė pagalba (p. 453)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 410)
Automobilio techninė pagalba
Uždegimo padėtys (p. 407)
Prireikus ištraukti, automobilį gali išvilkti kita
transporto priemonė.
gali būti apgadintas. Tokiu atveju automobilį reikia
užkelti techninės pagalbos sunkvežimio keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės
pagalbos kelyje tarnybą.
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi
būti palikti jokie daiktai.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti
ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma.
SVARBU
PASTABA
Atkreipkite dėmesį, kad automobilius su „Twin
Engine“ būtina transportuoti pakeltus, kad visi
ratai būtų ant techninės pagalbos transporto
priemonės platformos.
Jei automobilyje įrengtas vilkimo rėmas, vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
Susijusi informacija
Taikoma automobiliams su lygio kontrolės
funkcija*: Jei automobilyje įrengta pneumatinė
pakaba , prieš keliant automobilį domkratu ją reikia išaktyvinti. Funkcijos išaktyvinimas centriniame
ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
•
•
Vilkimas (p. 452)
Vilkimo ąsa (p. 452)
Pakaba .
Automobilio padėtis ir prošvaisa iki žemės lemia,
ar galima jį užtraukti ant sunkvežimio platformos.
Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu
nepakankama, mėginant užvilkti automobilį šis
* Parinktis / priedas. 453
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimas
Be tradiciniams automobiliams būdingo degalų
bako šiame įrengtas įkraunamasis ličio jonų akumuliatorius (taip vadinamas hibridinės sistemos
akumuliatorius).
Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas
naudojant įkrovimo kabelį su valdymo bloku. Jis
laikomas po bagažinės grindimis (žr. skirsnį „Įkrovimo kabelis“).
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
trukmė priklauso nuo naudojamo įkrovimo srovės
stiprio.
Įkraunant automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įvairūs įkrovimo kabelio valdymo bloko
indikatoriai rodo dabartinę būseną (įkrovimo metu
ir jam pasibaigus).
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
metu taip pat įkraunamas automobilio užvedimo
akumuliatorius.
Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra nesiekia –10 ºC arba viršija 40 ºC, kai kurios
7 Europos
454
standartas – EN 61851-1.
automobilio funkcijos gali būti pakeičiamos arba
tapti nepasiekiamos, kadangi hibridinės sistemos
akumuliatoriaus talpa už minėto temperatūros
intervalo ribų sumažėja.
Įkrovimas benzininiu varikliu
Valdymas elektra negalimas, jeigu akumuliatoriaus temperatūra yra per žema arba per aukšta.
Pasirinkus važiavimo režimą PURE, įsijungia
vidaus degimo variklis. Išsamiau skaitykite skirsnyje „Važiavimo režimai“.
Įkrovimas su fiksuotu valdymo bloku
pagal režimą 37
Kai kuriose šalyse valdymo blokas yra sumontuotas įkrovimo stotelėje, prijungtoje prie maitinimo
tinklo grandinės. Šiuo atveju ant įkrovimo kabelio
nėra atskiro valdymo bloko. Vietoj to jame yra
speciali jungtis, naudojama prijungti įkrovimo
kabelį prie įkrovimo stotelės. Laikykitės ant įkrovimo stotelės esančių instrukcijų.
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių ir akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai nuspaudus stabdžių
pedalą arba stabdant varikliu važiuojant nuokalne.
Hibridinės sistemos akumuliatorių taip pat galima
įkrauti ir automobilio varikliu. Hibridinės sistemos
akumuliatorius pakartotinai įkraunamas švelniai
stabdant stabdžių pedalu.
Hibridinės sistemos akumuliatorius pakartotinai
įkraunamas ir stabdant varikliu pavarai esant B
padėtyje, kai, pvz., važiuojama nuokalne.
Daugiau informacijos rasite skirsniuose „Automatinės pavarų dėžės padėtys“ ir „Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane“.
Susijusi informacija
•
•
Įkrovimo srovė (p. 455)
Įkrovimo laidas (p. 457)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 413)
Įkrovimo srovė
Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių (p. 462)
•
Transporto priemonių su hibridinės sistemos
akumuliatoriais ilgalaikis sandėliavimas
(p. 467)
•
Važiavimo režimai (p. 418)
Įkrovimo srovė yra naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti, taip pat – automobiliui
paruošti. Įkrovimo kabelį, jungiantį automobilio
įkrovimo įvesties lizdą su 230 V (KS) lizdu8, valdymo bloke parinkus atitinkamą nuostatą galima
naudoti įvairaus stiprio srovei (6–16 A) perduoti.
Suaktyvinus įkrovimo kabelį, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas ir automobilio įkrovimo
įvesties lizde įsijungia lemputė (žr. skirsnį „Įkrovimo būsena“). Įkrovimo srovė dažniausiai naudojama akumuliatoriui įkrauti, taip pat iš anksto
parengti automobilį.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus apgadinti
230 V (KS) lizdą.
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V (KS) įvesties
lizdo, būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
funkcija ar kita apkrova. Jei atrodo, kad įkrovimas
trunka ilgai, tai reikėtų ištirti.
Srovės stiprumas
(A)A
A
Įkrovimo laikas (valandos)
6
6
10
3,5
16
2,5
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
PASTABA
•
Jei lauke itin karšta ar šalta, tam tikra
įkrovimo srovės dalis naudojama hibridiniam akumuliatoriui ir automobilio salonui
šildyti / vėsinti, todėl padidėja įkrovimo
trukmė.
•
Parinkus paruošimo funkciją, įkrovimo
trukmė padidėja. Reikalingas laikas daugiausia priklauso nuo lauko temperatūros.
Įkrovimo laikas skiriasi priklausomai nuo valdymo
bloke nustatyto srovės stiprumo amperais. Šis
įkrovimo laikas taikomas optimaliam įkrovimui, t.
y., kai įkrovimui poveikio nedaro klimato kontrolės
8
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
}}
455
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Pavyzdžiui 2
Jei automobilį prijungsite prie 230 V / 10 A (KS)
maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 10 A , automobilis iš 230 V KS
maitinimo tinklo ims 10 A. Jei prie to paties lizdo
(arba kito lizdo toje pačioje saugiklio grandinėje)
bus prijungti papildomi elektros vartotojai, lizdo
saugiklis arba saugiklio lizdas gali būti perkrautas
ir saugiklis gali suveikti. Tokiu atveju įkrovimo procedūra bus sustabdyta.
Įkrovimo kabelio kištukas ir įkrovimo įvesties lizdas.
Paprastai saugiklio grandinei priskiriami keli
230 V (KS) prijunginiai, tad to paties saugiklio
grandinėje gali veikti papildomi elektros vartotojai
(pvz., apšvietimo elementai, dulkių siurblys, elektrinis grąžtas ir pan.).
Pavyzdžiui 1
Jei automobilis prijungiamas prie
230 V / 10 A KS lizdo, o valdymo blokas nustatomas imti 16 A srovės stiprį, automobilis iš
230 V KS maitinimo tinklo bandys paimti 16 A
srovės stiprį. Po kurio laiko 10 A lizdas bus perkrautas ir suveiks jo saugiklis, tad akumuliatoriaus
įkrovimas bus nutrauktas.
Tokiu atveju nustatykite lizdo saugiklį iš naujo ir
valdymo bloke pasirinkite mažesnį įkrovimo srovės stiprį žr. skirsnį „Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių“.
456
Tokiais atvejais atstatykite saugiklio lizdą / saugiklio kontūrą į pradinę padėtį ir valdymo bloke
pasirinkite mažesnę įkrovimo srovę arba nuo
lizdo / saugiklio kontūro atjunkite kitus prijunginius.
Pavyzdžiui 3
Jei automobilį prijungsite prie 230 V / 10 A (KS)
maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 6 A , automobilis iš 230 V KS
maitinimo tinklo ims tik 6 A. Žinoma, akumuliatoriaus įkrovimo procedūra truks ilgiau, tačiau tuo
pat metu prie to paties lizdo / saugiklio kontūro
bus galima prijungti kitus prijunginius, tik bendroji
apkrova neturi viršyti lizdo / saugiklio kontūro
didžiausios apkrovos rodiklio.
Susijusi informacija
•
Paruošimo paleidimas / sustabdymas
(p. 220)
•
Pasiruošimas įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių (p. 462)
•
Įkrovimo būsena (p. 465)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Įkrovimo laidas
Įkrovimo kabelis su valdymo bloku naudojamas
automobilio hibridinės sistemos akumuliatoriui
įkrauti. Naudokite „Volvo“ rekomenduojamą įkrovimo kabelį.
ĮSPĖJIMAS
Valdymo blokas
Jei bet kuri įkrovimo kabelio dalis pažeista, jo
naudoti negalima, nes kitaip kils elektros smūgio ir rimto susižalojimo pavojus.
Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo kabelį gali
remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus apgadinti
230 V (KS) lizdą.
Įkrovimo kabelis laikomas skyriuje po bagažinės grindų
dangčiu.
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V (KS) įvesties
lizdo, būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
Įkrovimo laido specifikacijos
Dangos apsaugos
klasė
Aplinkos temperatūra
IP67
nuo –32 ºC iki
+50 ºC
Valdymo bloko indikatoriai ir valdymo elementai.
}}
457
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Indikatorius rodo pasirinktą įkrovimo srovės
stiprį9.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo kabelis prijungiamas prie 230 V (KS) lizdo10.
Mygtukai, kuriais didinama / mažinama įkrovimo srovė.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo kabelis prijungiamas prie automobilio įkrovimo įvesties
lizdo.
PASTABA
Įkrovimo laidas įsimins paskutinę įkrovimo srovės nuostatą. Todėl svarbu sureguliuoti nuostatą, jei kito įkrovimo metu naudojamas kitas
230 V (KS) lizdas.
SVARBU
Su įkrovimo kabeliu negalima naudoti daugializdžių ilgintuvų, viršįtampio apsaugų ir panašių
įtaisų, kadangi taip gali padidėti gaisro, elektros šoko ir pan. rizika.
Adapterį tarp 230 V (KS) lizdo ir įkrovimo
kabelio galima naudoti tik tokiu atveju, jei jis
patvirtintas pagal IEC 61851 ir IEC 62196.
9 Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai
10 Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
458
nuo šalies.
Susijusi informacija
•
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 459)
•
Automobilis apsaugomas žemės trumpojo
sujungimo pertraukikliu įkrovimo kabelyje
(p. 461)
•
Įkrovimo kabelio temperatūros stebėjimas
(p. 461)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 454)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio
valdymo bloke
Įkraunant automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įvairūs įkrovimo kabelio valdymo bloko
indikatoriai rodo dabartinę būseną (įkrovimo
metu ir jam pasibaigus).
Valdymo bloko indikatoriai ir valdymo elementai.
}}
459
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Valdymo bloko indikatoriai
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) išsijungia. Automobilio ženklas (4) ima nepertraukiamai šviesti žalia spalva.
Budėjimas
•
Įkrovimo kabelis yra prijungtas prie
automobilio.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
•
Įkrauti galima, bet automobilio elektronika dar nesuaktyvino šios funkcijos.
Esamos energijos sąnaudos rodomos žaliu
indikatoriumi (1). Automobilio ženklas (4)
ima nepertraukiamai šviesti žalia spalva.
Įkraunamas.
•
Automobilio elektroninė sistema pradėjo įkrovimo procesą.
•
Įkraunamas.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) išsijungia. Automobilio ženklas (4) mirksi raudona spalva.
Įkrauti
negalima.
•
Įvyko ryšio klaida tarp valdymo bloko ir
automobilio.
1.
Patikrinkite visas jungtis arba prijunkite prie
kito 230 V KS lizdo.
•
Automobilio elektroninės sistemos vėdinimas yra netinkamas, nesuaktyvintas
arba sugedęs.
2.
Paleiskite akumuliatoriaus įkrovimo procesą
iš naujo.
Automobilio ženklas (4) ima nuolat šviesti
raudona spalva.
Įkrauti
negalima.
•
Suveikė įkrovimo kabelio įžeminimo trikties jungtuvas.
1.
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V (KS)
lizdo.
2.
Įžeminimo trikties jungtuvas atstatomas į
pradinę padėtį ir blokas ima veikti iš naujo.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) ir
namelio ženklas (2) ima mirksėti raudona
spalva.
Įkrauti
negalima.
Susijusi informacija
460
•
Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai (p. 469)
•
Įkrovimo būsena (p. 465)
Suaktyvinta 230 V (KS) lizdo temperatūros
stebėjimo funkcija.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
Įkrovimo kabelio valdymo bloke yra įmontuotas
žemės trumpojo sujungimo pertraukiklis, apsaugantis automobilį ir naudotoją nuo sistemos
trikčių sukelto elektros smūgio.
Jei valdymo modulyje įmontuotas įžeminimo trikties jungtuvas suveikia, automobilio ženklas visą
laiką šviečia raudonai - patikrinkite
230 V kintamosios srovės lizdą.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik naudojantis įžemintais ir patvirtintais
230 V (KS) maitinimo lizdais. Jei abejojate dėl
lizdo ar saugiklio grandinės srovės stiprio,
paprašykite jį patikrinti licencijuoto elektriko.
Jei mėginsite įkrauti didesniu srovės stipriu
nei leidžia saugiklio grandinė, galite sukelti
gaisrą arba apgadinti saugiklio grandinę.
SVARBU
Įžeminimo trikties jungtuvas nesaugo
230 V (KS) maitinimo lizdo / elektros instaliacijos.
Susijusi informacija
•
Įkrovimo laidas (p. 457)
Įkrovimo kabelio temperatūros
stebėjimas
Susijusi informacija
•
Įkrovimo laidas (p. 457)
Siekiant kaskart saugiai įkrauti automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įkrovimo kabelio ir
kištuko valdymo bloke įmontuoti temperatūros
stebėjimo įtaisai.
Temperatūra stebima valdymo bloke ir kištuke.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Stebėjimas valdymo bloke
Jei valdymo bloko temperatūra būna pernelyg
aukšta, įkrovimo procesas nutraukiamas. Taip siekiama apsaugoti elektroniką. Tai gali nutikti, pvz.,
kai lauke karšta ir (arba) kai į valdymo bloką šviečia tiesioginiai ryškios saulės spinduliai.
Kištuko stebėjimas
Jei maitinimo šaltinio, prie kurio jungiamas įkrovimo kabelis, temperatūra per aukšta, įkrovimo
srovės stipris sumažinamas. Jei temperatūra viršija kritinį lygį, įkrovimas visiškai sustabdomas.
SVARBU
Jei temperatūros stebėjimo sistema automatiškai kelis kartus sumažina įkrovimo srovės
stiprumą ir nutraukia įkrovimą, reikia ištirti ir
pašalinti perkaitimo priežastis.
461
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pasiruošimas įkrauti hibridinės
sistemos akumuliatorių
Prieš pradedant įkrauti automobilio hibridinės
sistemos akumuliatorių, reikia tam pasiruošti.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik iš patvirtinto ir įžeminto
230 V (KS) maitinimo lizdo11 arba „Volvo“
pateiktos įkrovimo stotelės su laisvu įkrovimo kabeliu (3 režimo).
•
Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis tiek kyla
rizika perkrauti 230 V (KS) maitinimo
grandinę.
•
•
•
11
12
462
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti maksimaliu leistinu įkrovimo srovės
stipriu (ar mažesniu), laikantis hibridinių
sistemų įkrovimo iš 230 V (KS) maitinimo
lizdų galiojančių vietinių ir nacionalinių
rekomendacijų.
Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar
pažeistų maitinimo lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali sukelti gaisrą ir (arba)
sužalojimus.
Niekada nenaudokite ilgiklio.
Niekada nenaudokite adapterio.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinės sistemos akumuliatorių gali keisti
tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
gamyklos pristatytame bloke būna nustatytas
mažiausias įmanomas įkrovimo srovės stipris.
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko
atidarymas / uždarymas
Prieš įkrovimą
SVARBU
•
Įkrovimo kabelis ir jo susijusios dalys turi
būti saugomos nuo drėgmės ir vandens.
•
Venkite laikyti valdymo bloką ir jo kištuką
tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu
atveju kištuko apsauga nuo perkaitimo
gali sumažinti hibridinio akumuliatoriaus
įkrovimo srovės stiprį arba apskritai
nutraukti įkrovimo procesą.
SVARBU
•
•
Patikrinkite, ar 230 V (KS) maitinimo lizdo
rodikliai pakankami elektriniams automobiliams įkrauti. Jei abejojate, lizdą turi
patikrinti kvalifikuotas specialistas.
Jei lizdo srovės stipris nežinomas, valdymo bloke nustatykite žemiausią lygį.
Įkrovimo kabelio valdymo bloke nustatykite reikiamą įkrovimo srovės stiprį 6–16 A12 intervale. Iš
Taip pat tinka analogiški kitokios įtampos maitinimo lizdai (atsižvelgiant į rinką).
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
Pirmiausia atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Nuspauskite galinę dangtelio dalį ir atleiskite
ją.
Atidarykite dangtelį.
Atitraukite įkrovimo lizdo dangtelį ir užfiksuokite jį laikiklyje dangčio viduje. Nenorėdami,
kad dangtelis išslinktų iš laikiklio, Įsitikinkite,
jog dangtelio guminės juostelės yra nulenktos žemyn.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Įkrovimo įvesties lizdo dangtelis uždaromas
atvirkštine tvarka.
PASTABA
Kadangi vairuojant bagažinė būna užrakinta,
norint ją atidaryti automobilį reikia pakartotinai
atrakinti.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 463)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 454)
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo pradžia
Automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius
įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį, kuris
sujungia automobilį su 230 V (KS) maitinimo
lizdu13.
Ištraukite įkrovimo kabelį iš daiktų dėklo po bagažinės grindų dangčiu. Atminkite: prieš įkraunant
reikia išjungti automobilį.
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei yra
žaibo pavojus.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V KS lizdo.
Niekada nenaudokite ilginimo kabelio.
2.
Valdymo bloke nustatykite tinkamą įkrovimo
srovės stiprį (esamam 230 V KS lizdui) ().
Nuimkite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir įspauskite rankeną iki galo į automobilio
lizdą.
13
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
}}
463
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
5.
SVARBU
Norint, kad nebūtų pažeisti dažai, pvz., pučiant
stipriam vėjui, sureguliuokite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis nesiliestų
prie automobilio.
•
ir atidaromos durelės. Įkrovimo procedūra
pratęsiama po kelių minučių;
•
tačiau durelės neatidaromos. Tokiu atveju
automobilis automatiškai pakartotinai
užrakinamas. Įkrovimo procedūra pratęsiama po 1 minutės.
PASTABA
Vairuotojo ekrane be kita ko rodoma įkrovimo
būsena. Jis pritemsta, jei kurį laiką būna
nenaudojamas. Ekraną galima vėl suaktyvinti
vienu iš tokių būdų:
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
atidarykite kurias nors dureles;
nustatykite automobilio uždegimo padėtį I,
pasukdami užvedimo rankenėlę į padėtį
START ir atleisdami.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus apgadinti
230 V (KS) lizdą.
Akumuliatoriaus įkrovimo procesą galima
trumpam pertraukti, jei automobilis atrakinamas:
Užfiksuokite įkrovimo rankenos dangtelį, kaip
parodyta paveikslėlyje.
464
•
Įkrovimo kabelio įkrovimo rankena pritvirtinama / užsifiksuoja ir po 5 sekundžių prasideda įkrovimo procesas. Prasidėjus įkrovimo
procesui, pradeda žalia spalva mirksėti LED
lemputė, esanti įkrovimo įvesties lizde. Vairuotojo ekrane parodoma likusi įkrovimo
trukmė arba įkrovimo triktis (jei įkrovimo procesas nevyksta kaip tikimasi). Išsamiau skaitykite skirsnyje „Įkrovimo būsena“.
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V (KS) įvesties
lizdo, būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
Įkrovimo metu po automobiliu gali susidaryti oro
kondicionavimo sistemos kondensato balutė. Tai
normalu ir vyksta dėl hibridinio akumuliatoriaus
aušinimo.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 466)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 454)
•
•
Įkrovimo būsena (p. 465)
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 459)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Įkrovimo būsena
Apie įkrovimo būseną informuoja LED lemputė
automobilio įkrovimo įvesties lizde ir vairuotojo
ekrane (be kita ko).
Indikacija įkrovimo įvesties lizdo LED
lempute
A
B
C
LED lemputės
švietimas
Paaiškinimas
Balta
Šviesos diodas.
Geltona
Laukimo režimasA: laukiama,
kol prasidės įkrovimas.
Mirksinti žalia
Vyksta įkrovimo procesasB.
Žalia
ĮkrautaC.
Raudona
Įvyko gedimas.
PASTABA
Vairuotojo ekrane be kita ko rodoma įkrovimo
būsena. Jis pritemsta, jei kurį laiką būna
nenaudojamas. Ekraną galima vėl suaktyvinti
vienu iš tokių būdų:
•
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
atidarykite kurias nors dureles;
nustatykite automobilio uždegimo padėtį
I, pasukdami užvedimo rankenėlę į padėtį
START ir atleisdami.
Pavyzdžiui, atidarius dureles arba neužfiksavus įkrovimo kabelio
kištuko.
Kuo lėčiau mirksi, tuo arčiau maksimali įkrova.
Po kurio laiko išsijungia.
Įkrovimo būsena vairuotojo ekrane
LED lemputės vieta automobilio įkrovimo įvesties lizde.
Vairuotojo ekrane pateikiama įkrovimo būsena:
vaizdas ir tekstas. Informacija rodoma tol, kol veikia vairuotojo ekranas.
LED lemputė nurodo esamą vykdomo įkrovimo
būseną. Jei lemputė LED neįsijungia, patikrinkite,
ar kabelis gerai prijungtas prie sieninio lizdo ir
automobilio lizdo. Balta, raudona arba geltona
lemputės įjungiamos kartu su automobilio salono
apšvietimu. Išjungus automobilio salono apšvietimą, minėtos lemputės kurį laiką lieka šviesti.
}}
465
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Vaizdas
14
466
Pranešimas
Paaiškinimas
Visiškai
įkrautas:
[Laikas]
pasirodo
kartu su
mėlynos
pulsuojančios lemputės animacija
įkrovimo
kabelyje.
Įkrovimo procesas tęsiamas ir pateikiama apytikslė trukmė,
kada planuojama visiškai
įkrauti akumuliatorių.
Parodomas tekstas Įkrautas. Automobilio
iliustracijoje pateikiamas
žalias įkrovimo įvesties lizdo
LED indikatorius.
Akumuliatorius visiškai
įkrautas.
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
Vaizdas
A
Pranešimas
Paaiškinimas
Pasirodo
tekstas
Įkrovimo
klaida.
LED indikatorius,
esantis
įkrovimo
įvesties
lizde, ima
šviesti raudona
spalva.
Įvyko triktis:
patikrinkite
įkrovimo
kabelio jungtį
su automobilio įkrovimo
įvesties lizdu
ir 230 V (KS)
maitinimo
lizduA.
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
Susijusi informacija
•
Su hibridine sistema susiję ženklai ir pranešimai (p. 469)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 454)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 466)
•
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 459)
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas
Užbaikite įkrovimo procesą atrakindami automobilį, atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio
įkrovimo įvesties lizdo ir tada atjunkite nuo
230 V (KS) lizdo14.
PASTABA
Prieš atjungdami nuo 230 V (KS) lizdo, būtinai atrakinkite automobilį, kad būtų sustabdytas įkrovimo procesas. Atminkite: įkrovimo
kabelis turi būti atjungtas nuo automobilio
įkrovimo įvesties lizdo prieš atjungiant jį nuo
230 V (KS) lizdo. Viena vertus, taip siekiama
išvengti sistemos apgadinimo, kita vertus –
netyčinio įkrovimo sustabdymo.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
Norint sumažinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus būklės pablogėjimo esant pailgintam transporto priemonės laikymui (ilgiau nei 1 mėnuo),
rekomenduojamas įkrovimo lygis yra maždaug
25 proc., kaip nurodyta vairuotojo ekrane.
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu: įkrovimo procesas užbaigiamas ir užrakintas įkrovimo kabelio kištukas atleidžiamas
(atrakinamas).
Atjunkite kabelį nuo 230 V KS lizdo.
Atlikite šiuos veiksmus:
Grąžinkite įkrovimo kabelį atgal į skyrių po
bagažinės grindų dangčiu.
Susijusi informacija
Atjunkite kabelį nuo automobilio įkrovimo
įvesties lizdo, uždarykite įkrovimo įvesties
lizdo dangtelį ir atlanką.
•
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 104)
•
Įkrovimo laidas (p. 457)
1.
Jei įkrovimo lygis didesnis, važiuokite automobiliu tol, kol liks 25 %. Jeigu įkrovimo
būsena per žema, įkraukite akumuliatorių, kol
bus pasiektas maždaug 25 proc. lygis.
}}
467
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
2.
Jeigu transporto priemonė laikoma ilgiau nei
6 mėnesius arba hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygis yra gerokai žemiau
25 proc., įkraukite akumuliatorių iki maždaug
25 proc., kad kompensuotumėte prailginto
laikymo metu atsiradusį natūralų savaiminį
išsikrovimą. Nuolat tikrinkite įkrovos lygį vairuotojo ekrane.
Informacijos apie tai, kaip elgtis su starterio akumuliatoriumi ilgalaikio sandėliavimo metu, rasite
skirsnyje „Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus“.
PASTABA
Pasirinkite įmanomai vėsiausią vietą automobiliui, kad ilgai jo nenaudojant akumuliatorius
mažiausiai pasentų. Vasarą automobilį geriausia laikyti patalpoje arba lauke pavėsyje, priklausomai nuo to, kur temperatūra žemiausia.
Susijusi informacija
•
•
•
•
468
Važiavimo režimai (p. 418)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 463)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 410)
Variklių sistemos (p. 417)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Su hibridine sistema susiję ženklai
ir pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
XC90 Twin Engine susiję ženklai ir pranešimai.
Ženklas
Jie gali būti pateikiami ir kartu su bendruoju indikatoriumi bei įspėjamaisiais ženklais. Išsprendus
problemas, jie išsijungia.
Pranešimas
Paaiškinimas
12 V akumuliatorius
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuA, kad būtų patikrintas akumuliatorius.
Įkrovimo triktis, reikia skubiai vykti į autoservisą.
12 V akumuliatorius
Įkrovimo triktis saugiai sustokite
12 V akumuliatorius
Žemas įkrovos lygis, funkcijos laikinai apribotos
12 V akumuliatorius
Įkrovimo triktis, senka akum., saugiai sustokite
12 V akumuliatorius
Saugiklio gedimas: vykti į servisą
Hibrid. sistemos akum.
Perkaito: saugiai sustokite
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Saugiai sustabdykite automobilį ir susisiekite
su autoservisuA, kad jo specialistai kaip įmanoma greičiau patikrintų akumuliatorių.
Hibridinės sistemos akumuliatorius nepakankamai įkrautas optimaliam važiavimui pasiekti.
Kaip įmanoma greičiau įkraukite akumuliatorių.
Hibridinės sistemos akumuliatorius nepakankamai įkrautas. Kaip įmanoma greičiau sustabdykite automobilį ir įkraukite akumuliatorių.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad
jis patikrintų šią funkciją.
Panašu, kad hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra pernelyg greitai didėja. Sustabdykite automobilį ir išjunkite variklį. Prieš pradėdami važiuoti palaukite bent 5 minutes.
Paskambinkite į autoservisąA arba atlikite išorinę apžiūrą ir patikrinkite, ar viskas gerai, prieš
tęsdami kelionę.
}}
469
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Sumažinta galia
Hibridinės sistemos akumuliatorius nepakankamai įkrautas norint važiuoti didžiausiu greičiu.
Kaip įmanoma greičiau įkraukite akumuliatorių.
Apribotas maks. automobilio greitis
Hibridinė sistema
Hibridinė sistema neveikia taip, kaip turėtų. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis
patikrintų šią funkciją.
Netolygus darb. mažomis aps.,
autom.galima naudoti
Hibr. sist. gedimas
Hibridinė sistema atjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis patikrintų šią
funkciją.
Reikalinga tech. patikra
Parodoma vairuotojui mėginant užvesti automobilio variklį, kai prie automobilio prijungtas įkrovimo kabelis. Atjunkite įkrovimo kabelį ir uždarykite įkrovimo dangtelį.
Įkrovimo kabelis
Prieš užvesdami pašalinkite
Įkrovimo kabelis
Pašalinta? 7 s palaikykite pasukę užved.
rankenėlę
A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
470
Parodoma vairuotojui užvedant automobilio variklį, kai prie automobilio prijungtas įkrovimo
kabelis (po ankstesniojo bandymo). Atjunkite įkrovimo kabelį arba patikrinkite, ar jis faktiškai
atjungtas ir ar uždarytas įkrovimo atlankas.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 463)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 466)
•
Įkrovimo laidas (p. 457)
•
Būsenos indikacija įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 459)
•
•
•
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 109)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 106)
Su hibridine sistema susijusi informacija vairuotojo ekrane (p. 104)
GARSAS IR MEDIJA
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija
Garso ir medijos sistemą sudaro medijos leistuvas, radijas ir „Bluetooth“ jungtis su telefonu. Jei
automobilis prijungtas prie interneto, taip pat
galima klausytis transliacijų per programėles.
Funkcijos gali būti valdomos balso komandomis
arba ant vairo ir centriniame ekrane įrengtomis
klaviatūromis. Garsiakalbių ir stiprintuvų skaičius
priklauso nuo to, kuri garso sistema sumontuota
automobilyje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 480)
Radijas (p. 474)
Taikomosios programos
Programos (programėlės) palengvina naudojimąsi kai kuriomis automobilio paslaugomis.
Telefonas (p. 495)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
Taikomosios programos (p. 472)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 46)
Balso atpažinimas (p. 126)
Sistemos naujiniai (p. 550)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 509)
Garso ir medijos apžvalga.
Kaip atnaujinti sistemą
Garso ir medijos sistema yra nuolatos gerinama.
Kai automobilis prijungtas prie interneto, yra galimybė atsisiųsti naujinius, kad optimaliai veiktų
funkcijos: žr. skirsnį „Sistemos naujiniai“ ir apsilankykite support.volvocars.com.
472
Programų rodinys
Kai kurios bazinės programėlės yra pasiekiamos
visada. Kai automobilis prijungtas prie interneto,
yra galimybė atsisiųsti daugiau. Galimos atsisiųsti
programos skiriasi, bet galite įtraukti internetinį
radiją ir muzikos paslaugas.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Tam tikras programėles galima naudoti tik kai
automobilis yra prijungtas prie interneto.
–
Programėlių rodinyje palieskite programėlę,
kad ją paleistumėte.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 507)
•
Programėlių nuostatų keitimas (p. 191)
Garso nustatymai
Garso sistema yra iš nustatyta, kad būtų optimaliai atkurtas garsas, tačiau ją galima pritaikyti jūsų
poreikiams.
Garsumas paprastai nustatomas garsumo valdymo elementu, įrengtu po centriniu ekranu arba
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Optimalaus garso atkūrimo nustatymas
Garso sistema yra sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, kad garso
atkūrimas būtų optimalus. Garso sistema kalibruojama pagal automobilio modelį bei jame
įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t. Taip pat atliekamas
dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį ir automobilio greitį.
Garso nuostatos aprašomos atitinkamame savininko vadovo skirsnyje. Norėdami pasiekti nuostatas, atverkite viršutinį rodinį ir palieskite
Nuostatos Garsas.
Aktyvus triukšmo mažinimas*
Tam tikruose automobiliuose įrengta aktyvi
triukšmo mažinimo funkcija, kuri slopina variklio
triukšmą salone per garso sistemą. Automobilio
stoge esantys mikrofonai aptinka trukdantį
triukšmą ir garso sistema ima skleisti priešingą
garsą, kad nuslopintų triukšmą.
Mikrofonai automobilio stoge.
PASTABA
Neuždenkite automobilio mikrofonų, nes priešingu atveju iš garso sistemos gali sklisti gaudžiantis garsas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Medijos garso sistemos nuostatos (p. 486)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 128)
Telefono nuostatos (p. 501)
Garsas ir medija (p. 472)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
* Parinktis / priedas. 473
GARSAS IR MEDIJA
Radijas
Radiją galima valdyti naudojant
balso atpažinimo funkciją, vairo
klaviatūrą arba centrinį ekraną.
Galima klausytis transliacijų FM radijo dažniais
bei skaitmeninio radijo (DAB)*. Kai automobilis
prijungtas prie interneto, galima papildomai klausytis internetinio radijo.
Radijo stočių keitimas ir paieška
Radijas automatiškai sudaro vietovės radijo
stočių sąrašą, kurių transliacijos signalas yra stipriausias.
Radijo paleidimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
474
Radijo stočių keitimas ir paieška (p. 474)
Skaitmeninis radijas (p. 478)
RDS radijas (p. 477)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
•
Medijos leistuvas (p. 480)
1.
Atverkite programėlę (pvz., FM) iš programėlių rodinio.
2.
Pasirinkite stotį.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Sąrašų keitimas dažnio diapazone
Žanrai – atkuriami tik tie kanalai, kurie transliuoja
pasirinktą žanrą / turinio tipą, pvz., pop arba klasikinę muziką.
Stočių keitimas pasirinktajame sąraše
–
Paspauskite < > po centriniu ekranu arba
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
> Žymeklis pasirinktajame leidimo sąraše
pajuda aukštyn arba žemyn per vieną poziciją.
Taip pat centriniame ekrane galima pakeisti stotis.
Parankiniai
Sąraše įrašius parankinį, radijas automatiškai
ieško geriausio dažnio. Tačiau jei parankinis įrašytas iš stočių paieškos rankiniu būdu, radijas automatiškai nepersijungia į stipresnį dažnį.
Radijo parankiniai
Radijo parankiniai rodo iš visų
dažnio juostų įrašytus parankinius.
1.
Atverkite programėlę Radijo parankiniai iš
programėlių rodinio.
2.
Sąraše palieskite pageidaujamą stotį, kad
pradėtumėte klausytis.
Pašalinus parankinį, jis pašalinamas ir iš dažnio
diapazono parankinių.
Kad pasirinktumėte iš parankinių dažnio diapazone, žr. pirmiau pateiktą temą „Sąrašų keitimas
dažnio diapazone“. Kad pasirinkite iš visų parankinių, žr. temą „Radijo parankiniai“ toliau.
1.
Spauskite Biblioteka.
2.
Pasirinkite atkurti iš Stotys, Parankiniai,
Žanrai arba Grupės1.
3.
Sąraše palieskite pageidaujamą stotį.
–
Palieskite
, kad įtrauktumėte (pašalintumėte) kanalą į (iš) dažnio diapazono parankinius ir radijo parankinius.
Parankiniai – atkuriami tik pasirinkti parankiniai
kanalai, žr. toliau pateiktą temą „Parankiniai“.
1
Tik skaitmeninis radijas (DAB).
}}
475
GARSAS IR MEDIJA
||
Radijo bangų ilgio keitimas
Radijo stočių paieška
3.
Įveskite paieškos terminus.
> Paieška vyksta kiekvieną kartą įvedus
ženklą ir jos rezultatai rodomi pagal kategorijas.
Rankinis bangų nustatymas
–
476
Programėlių rodinyje palieskite programėlę
(pvz., FM) arba naudodamiesi dešiniąja vairo
klaviatūra atverkite programėlių meniu ir pasirinkite ją iš ten.
Parametrai, kurių galite ieškoti, priklauso nuo
pasirinkto dažnio diapazono:
•
•
DAB – stočių grupės ir stotys.
1.
Spauskite Biblioteka.
2.
Spauskite
.
> Atveriama paieška su klaviatūra.
FM – stotis, žanras ir dažnis.
Persijungus į rankinės paieškos funkciją, radijas
automatiškai nebekeičia dažnio, kai susilpnėja
signalas.
GARSAS IR MEDIJA
–
Palieskite Rankinis derinimas, nuvilkite valdymo elementą arba palieskite < > ties
pageidaujamu dažniu.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 474)
Skaitmeninis radijas (p. 478)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
RDS radijas
Įjungus RDS („Radio Data System“), radijas gali
automatiškai persijungti į stipriausią signalą.
RDS leidžia, pvz., priimti eismo informaciją ir ieškoti tam tikrų tipų programų.
Susijusi informacija
•
•
Radijas (p. 474)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 479)
RDS sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvas, veikiantis tokiame tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia RDS radijo imtuvui
tokias funkcijas:
•
Suprastėjus girdimumui, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų
tipų arba eismo informacijos.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo metu
transliuojamą radijo programą.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS arba
naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo
dalis.
Transliuojant žinias ar kelių eismo pranešimą,
radijuje gali būti perjungtos stotys, pertraukiant
dabar naudojamą garso šaltinį. Pvz., jei tuo metu
veikė kompaktinių plokštelių grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Radijas grąžina ankstesnį garso
šaltinį ir garsumą, kai nustatytas programos tipas
nieko nebetransliuoja. Kad grįžtumėte atgal anksvairo dešiniojoje klaviatūčiau, paspauskite
roje arba palieskite Atšaukti centriniame ekrane.
477
GARSAS IR MEDIJA
Skaitmeninis radijas
Skaitmeninis radijas (Digital Audio Broadcasting,
DAB) – tai radijo skaitmeninė transliavimo sistema. Radijas dera su DAB, DAB+ ir DMB
„(Digital Multimedia Broadcasting)“ standartais.
Radiją galima valdyti naudojant
balso atpažinimo funkciją, vairo
klaviatūrą arba centrinį ekraną.
Skaitmeninio radijo programėlė
centriniame ekrane paleidžiama
iš programėlių rodinio.
Skaitmeninio radijo transliacijų klausomasi taip
pat, kaip ir FM bei AM, žr. skirsnį „Radijo stočių
keitimas ir paieška“. Be galimybių pasirinkti atkūrimą iš Stotys, Parankiniai ir Žanrai, galima
atkurti iš antrinių kanalų bei Grupės. Ansamblis –
tai tuo pačiu dažniu transliuojančių radijo stočių
rinkinys (kanalų grupė).
Jei radijo kanalas perduoda logotipą, jis atsisiunčiamas ir parodomas šalia stoties pavadinimo
(atsisiuntimo trukmė būna įvairi).
DAB antrinis kanalas
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz., gali būti
478
pagrindinės programos transliacijos kitomis kalbomis. Antrinės radijo stotys stočių sąraše rodomos su rodyklės simboliu.
Sąsaja tarp skirtingų FM ir DAB
radijo bangų ilgių
Sąsaja tarp skirtingų FM ir DAB radijo bangų
ilgių (p. 478)
Ši funkcija leidžia skaitmeniniam radijo imtuvui
persijungti nuo silpno arba nutrūkusio radijo stoties signalo prie tos pačios radijo stoties stipresnio signalo kitoje radijo stočių grupėje (ansamblyje), naudojantis DAB ir (arba) DAB ir FM diapazonais.
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
DAB-DAB ir DAB-FM susiejimas
•
•
•
Radijas (p. 474)
Susijusi informacija
•
•
Radijo stočių keitimas ir paieška (p. 474)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 479)
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 186)
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Medija
3.
Norėdami suaktyvinti / išaktyvinti atitinkamas
funkcijas, pažymėkite arba nuimkite žymą nuo
DAB-DAB perdavimas ir (arba) DAB-FM
perdavimas.
DAB.
Susijusi informacija
•
•
•
Skaitmeninis radijas (p. 478)
Radijas (p. 474)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 479)
GARSAS IR MEDIJA
Radijo imtuvo nuostatos
Eismo pranešimų ir pan. transliaciją galima laikivairo dešiniojoje klanai pertraukti, paliečiant
viatūroje arba Atšaukti centriniame ekrane.
Nuvilkite viršutinį rodinį žemyn ir pasirinkite
Nuostatos Medija bei pageidaujamą radijo
bangų ilgį. Funkcijų suaktyvinimas / išaktyvinimas.
informacija apie programos turinį, atlikėjus ir
kt.
liacija ir siunčiami įspėjimai apie dideles avarijas bei nelaimes. Pasibaigus pranešimui,
grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
•
Žinios – pertraukiama medijos transliacija ir
transliuojamos žinios. Pasibaigus žinių transliacijai, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
• Kelių eismo pranešimai – pertraukiama
medijos transliacija ir transliuojama informacija apie eismo sutrikimus. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
• Vietiniai trukdžiai – pertraukiama dabartinė
medijos transliacija ir transliuojama informacija apie netoliese esančius eismo sutrikimus.
Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį
medijos šaltinį. Funkcija Vietiniai trukdžiai
yra geografiniu požiūriu apribota funkcijos
Naujausios žinios – priima žinias.
Transporto naujienos – priima informaciją
apie viešąjį transportą, pvz., keltų ir traukinių
tvarkaraščius.
DAB
• Rikiuoti paslaugas – pasirenkama, kaip bus
Įspėjimas / paslaugos – priima informaciją
apie mažesnės svarbos (nei pavojaus signalo
funkcija) incidentus, pvz., energijos tiekimo
trūkius.
rūšiuojamos stotys. Arba abėcėlės tvarka,
arba pagal paslaugos numerį.
• DAB-DAB perdavimas – įjungiama susie-
jimo su DAB funkcija. Jei radijo stoties priėmimas nutrūksta, automatiškai randama kita
stotis, esanti kitoje stočių grupėje (ansamblyje).
• Sulaikyti programos pavadinimą – pažymėkite, kad programos pavadinimas nuolat
neslinktų. Vietoj to jis po 20 sekundžių
sustabdomas.
Kelių eismo naujienos – priima informaciją
apie eismo sutrikimus.
• Signalizacija – pertraukiama medijos trans-
FM
• Rodyti transliacijos informaciją – rodoma
rijas bei nelaimes. Pasibaigus pranešimui,
grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
Kelių eismo pranešimai versija. Tuo pat
metu reikia suaktyvinti funkciją Kelių eismo
pranešimai.
Skirtingų radijo bangų ilgių nuostatos.
• DAB-FM perdavimas – įjungiama susiejimo
su DAB ir FM funkcija. Jei radijo stoties priėmimas nutrūksta, automatiškai randamas
alternatyvusis dažnis.
•
Pasirinkti pranešimus – pasirinkite tipus
pranešimų, kurie bus priimami grojant DAB.
Pasirinktieji pranešimai pertrauks medijos
atkūrimą ir bus pagroti. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
• Rodyti transliacijos informaciją – pažymėkite, kad parodytumėte radijo tekstą arba
pasirinktus jo tipus, pvz., atlikėją.
• Rodyti su programa susijusius vaizdus –
pasirinkite, ar rodyti programų vaizdus ekrane.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 474)
Skaitmeninis radijas (p. 478)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 46)
Signalizacija – pertraukiama medijos transliacija ir siunčiami įspėjimai apie dideles ava-
479
GARSAS IR MEDIJA
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas
Medijos leistuvas gali atkurti garso įrašus iš CD*
ir per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių
arba belaidžiu būdu transliuoti garso failus iš išorinių įrenginių per „Bluetooth“. Vaizdo įrašus
galima žiūrėti iš įrenginių, prijungtų per USB.
Prie interneto prijungtame automobilyje įmanoma
klausytis interneto radijo, garso knygų ir muzikos
per programėles.
Taikomosios programos (p. 472)
Radijas (p. 474)
CD grotuvas* (p. 484)
Medija per „Bluetooth“ (p. 485)
Medija per AUX/USB įvadą (p. 485)
vaizdas (p. 486)
Medijos leistuvas taip pat valdo radijo imtuvą,
kuris aprašytas atskirame skirsnyje.
Medijos leistuvas valdomas iš
centrinio ekrano, bet keletą
funkcijų galima valdyti vairo
dešiniąja klaviatūra arba balso
atpažinimo sistema.
Susijusi informacija
•
•
480
Medijos transliacijos (p. 481)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Medijos transliacijos
2.
Medijos grotuvas valdomas iš centrinio ekrano.
Keletą funkcijų taip pat galima valdyti dešiniąja
vairo arba balso atpažinimo klaviatūra.
Atverkite programėlę CD iš programėlių rodinio.
3.
Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
Medijos leistuvas taip pat valdo radijo imtuvą,
kuris aprašytas atskirame skirsnyje.
USB atmintis
1. Įdėkite USB atmintuką.
Medijos šaltinio įjungimas
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3.
Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
Mp3 grotuvas ir iPod®
2.
Prijunkite medijos šaltinį.
3.
Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
4.
Atverkite programėlę Bluetooth iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
Interneto medija
1. Automobilio prijungimas.
2.
Atverkite programėlę iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
vaizdas
1. Prijunkite medijos šaltinį.
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
Atkūrimui pradėti iš iPod naudokite „iPod“
programėlę (ne USB).
3.
Kai garso šaltiniu naudojamas iPod, automobilio garso ir medijos sistema rodo meniu
struktūrą, panašią į iPod leistuvo meniu struktūrą.
Jei pageidaujate transliacijos, palieskite
norimo punkto antraštę.
> Pradedamas atkūrimas.
Apple CarPlay
„Apple CarPlay“ aprašyta atskirame skirsnyje.
PASTABA
Medijos valdymas ir keitimas
1.
CD*
1. Įdėkite kompaktinį diską.
Prijunkite medijos šaltinį.
2.
Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
3.
Atverkite programėlę (iPod, USB, AUX) iš
programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
Per „Bluetooth“ prijungtas įrenginys
1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ medijos šaltinyje.
Medijos leistuvą galima valdyti
naudojant balso atpažinimo
funkciją, vairo klaviatūrą arba
centrinį ekraną.
}}
* Parinktis / priedas. 481
GARSAS IR MEDIJA
||
po centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Greitas persukimas pirmyn / judėjimas laiku –
palieskite laiko ašį centriniame ekrane ir nuvilkite
po
į šoną arba paspauskite ir palaikykite
centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Medijos keitimas – pasirinkite per Paskutiniai
šaltiniai programėlėje, programėlių rodinyje
palieskite pageidaujamą programėlę arba pasirinkite naudodamiesi vairo dešiniąja klaviatūra, per
.
programėlių meniu
Biblioteka – šis mygtukas spaudžiamas norint,
kad būtų transliuojama iš bibliotekos.
Maišyti – šis mygtukas spaudžiamas norint, kad
būtų sukeista grojimo tvarka.
Garsumas – norėdami padidinti arba sumažinti
garsumą, sukite valdymo rankenėlę, esančią po
centriniu ekranu, arba paspauskite
vairo
dešiniojoje klaviatūroje.
Paleidimas / pristabdymas – palieskite grojamos
dainos atvaizdą, mygtuką po centriniu ekranu
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
arba
Takelio / dainos keitimas – palieskite pageidaujamą takelį centriniame ekrane, paspauskite
482
Panašus – spauskite šį mygtuką, jei norite kad
„Gracenote“ ieškotų panašios muzikas USB įrenginyje ir iš jo sudarytų grojaraštį. Grojaraštyje gali
būti daugiausia 50 dainų.
Keisti įtaisą – paspauskite šį mygtuką, kad perjungtumėte USB įrenginius, jei jų prijungti keli.
Vaizdo nuostatos
Kai vaizdo grotuvas veikia viso ekrano režimu arba
atvėrus viršutinį rodinį ir paspaudus Nuostatos
Vaizdo įrašas, galima reguliuoti Garso
kalba, Išjungta ir Subtitrų kalba.
Transliavimas su DivX®
Šis DivX Certified® įrenginys turi būti įregistruotas, kad galėtų rodyti įsigytus DivX vaizdo filmus
pagal užsakymą (angl. Video-on-Demand, VOD).
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Vaizdo įrašas
gaukite registracijos kodą.
3.
Plačiau žr. vod.divx.com ir užbaikite registraciją.
DivX® VOD ir
Susijusi informacija
•
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 118)
•
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
•
•
•
•
•
Automobilio prijungimas (p. 503)
•
•
•
•
•
CD grotuvas* (p. 484)
Taikomosios programos (p. 472)
Medijos paieška (p. 484)
Medijos prijungimas per „Bluetooth“ (p. 485)
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
(p. 486)
Radijas (p. 474)
Gracenote® (p. 483)
vaizdas (p. 486)
Medijos garso sistemos nuostatos (p. 486)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
•
•
•
TV* (p. 487)
Gracenote®
Apple CarPlay* (p. 488)
„Gracenote“ identifikuoja atlikėjus, albumus,
dainų pavadinimus ir susijusius vaizdus, kurie
rodomi atkūrimo metu.
Medijos techninės specifikacijos (p. 493)
• Nėra – nerodomi jokie rezultatai.
„Gracenote MusicID®“ – tai muzikos atpažinimo
standartas.
Įjungti / išjungti Gracenote
Suaktyvinus, Gracenote duomenys pakeičia pradinius duomenis.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Medija
3.
Suaktyvinkite / išaktyvinkite Gracenote pažymėdami Gracenote® langelį arba nuimdami
nuo jo žymą.
4.
Pasirinkite suaktyvintų „Gracenote“ duomenų
nuostatas:
Gracenote naujinimas
Gracenote duomenų bazės turinys yra nuolat
naujinamas. Atsisiųskite paskutinį naujinį, kad
užtikrintumėte optimalų veikimą. Dėl informacijos
ir galimybės atsisiųsti apsilankykite
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
Medijos transliacijos (p. 481)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 509)
Gracenote®.
• Gracenote® internetinė paieška – „Gracenote“ internetinėje duomenų bazėje ieškoma atkuriamos medijos.
• „Gracenote®“ rezultatai – nustatoma, kaip
Gracenote duomenys turi būti rodomi kelių
paieškų rezultatuose.
1 – naudojami pradiniai failo duomenys.
2 – naudojami Gracenote duomenys.
3 – galima rinktis „Gracenote“ arba originalius duomenis.
* Parinktis / priedas. 483
GARSAS IR MEDIJA
Medijos paieška
Galima ieškoti pagal atlikėją, kompozitorių, dainą
(pavadinimus), albumą, vaizdo įrašą, garso
knygą, grojaraštį ir – kai automobilis prijungtas
prie interneto – tinklalaides (skaitmeninė medija
internetu).
3.
Spauskite Ieškoti.
> Vykdoma prijungtų įrenginių paieška ir jos
rezultatai pateikiami pagal kategorijas.
Perbraukite per ekraną į šoną, kad parodytumėte
kiekvieną kategoriją atskirai.
CD grotuvas*
Medijos leistuvas gali groti kompaktinius diskus
su garso failais. Žr. palaikomų formatų techninius
duomenis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 480)
Medijos transliacijos (p. 481)
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 50)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
Disko išstūmimo mygtukas.
Susijusi informacija
484
1.
.
Spauskite
> Atveriama paieška su klaviatūra.
2.
Įveskite paieškos terminus.
•
•
Medijos transliacijos (p. 481)
•
•
Medijos leistuvas (p. 480)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
Medijos techninės specifikacijos (p. 493)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Medija per „Bluetooth“
Medijos prijungimas per „Bluetooth“
Medija per AUX/USB įvadą
Automobilio medijos leistuvas yra aprūpintas
Bluetooth technologija, jis gali be laidų groti
srautinius garso failus iš išorinių įrenginių su
Bluetooth, pvz., mobiliųjų telefonų arba delninių
kompiuterių.
Prijunkite „Bluetooth“ įrenginį prie automobilio,
kad būtų paskirstoma medija ir naudojamasi
interneto ryšiu, jei šis yra.
Prie garso sistemos galima prijungti išorinį medijos šaltinį, pvz., „iPod“ arba MP3 grotuvą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Medijos prijungimas per „Bluetooth“ (p. 485)
Medijos transliacijos (p. 481)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
Medijos leistuvas (p. 480)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Medijos techninės specifikacijos (p. 493)
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi belaidį
„Bluetooth“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su
automobiliu. Informacijos apie suderinamumą
rasite support.volvocars.com.
Medijos įrenginio prijungimo procedūra yra tokia
pati, kaip ir telefono.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefono prijungimas (p. 496)
Medija per „Bluetooth“ (p. 485)
Medijos transliacijos (p. 481)
Medijos leistuvas (p. 480)
Medijos šaltinis su pakartotinai įkraunamais maitinimo elementais įkraunamas, jei jis prijungtas per
USB ir nustatyta I, II uždegimo padėtis arba veikia
variklis.
Kad būtų lengviau naudoti USB atmintuką, jame
saugokite tik suderinamo formato failus. Sistemai
reikia daug daugiau laiko įkelti laikmeną, kurioje
yra kitokie, o ne suderinamo formato failai. Be
garso medijos leistuvas taip pat palaiko vaizdo
transliacijas, jei įrenginys prijungtas per USB.
Kai kuriuose MP3 grotuvuose yra savos failų sistemos, kurios netinka šiai garso sistemai.
Susijusi informacija
•
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
(p. 486)
•
•
Medijos transliacijos (p. 481)
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 480)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
Uždegimo padėtys (p. 407)
vaizdas (p. 486)
Apple CarPlay* (p. 488)
Medijos techninės specifikacijos (p. 493)
* Parinktis / priedas. 485
GARSAS IR MEDIJA
Medijos prijungimas per AUX/USB
įvadą
Prie garso sistemos galima prijungti išorinį garso
šaltinį, pvz., „iPod“ arba MP3 grotuvą. Tam naudojamos tuneliniame valdymo pulte esančios
jungtys. Kabelį reikia nutiesti laukan pro priekį,
kad jis nebūtų prispaustas uždarant liuką.
Tais atvejais, kai yra du USB prievadai, vieną jų
(su baltu rėmeliu aplink) reikia naudoti telefonui
prijungti, kai jis naudojamas su „Apple CarPlay“
arba „Android Auto“.
vaizdas
Medijos garso sistemos nuostatos
Vaizdo įrašus galima atkurti iš įrenginių, prijungtų
per USB, ir rodyti medijos leistuvu.
Medijos transliacijų garso nuostatų asmeninis
pritaikymas.
Automobiliui judant, vaizdo nebus, bet bus toliau
transliuojamas garsas. Vaizdas pradedamas rodyti
automobiliui sustojus.
Dėl palaikomų vaizdo formatų žr. skirsnį „Techninės medijos specifikacijos“.
Susijusi informacija
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 481)
Medijos leistuvas (p. 480)
Medijos techninės specifikacijos (p. 493)
Garso režimas, atkuriantis Gioteburgo koncertų salės
akustiką.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Garsas ir pasirinkite nuostatas:
• Garso potyris * – daugiau garso atkūSusijusi informacija
•
•
•
•
486
Medijos transliacijos (p. 481)
Medija per AUX/USB įvadą (p. 485)
Medijos leistuvas (p. 480)
Medijos techninės specifikacijos (p. 493)
rimo parinkčių, pvz., kad būtų atkuriama
tarsi iš koncertų salės. Nuostatos pakeičia
visus pasirinkimus pagal toliau pateiktus
garso nuostatų punktus.
• Tonas – asmeninės žemųjų, aukštųjų
dažnių, glodintuvo ir kt. nuostatos.
• Balansas – nustatomas balansas tarp
dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir
galinio garsiakalbių.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Medijos sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Garsas
garsumai:
Sistemos
• AUX – jei prie AUX įvado prijungiamas
išorinis garso šaltinis (pvz., MP3 grotuvas
arba iPod), jis gali turėti nustatytą kitokį
garsumo lygį nei garso sistemos vidinis
garsumas (pvz., radijo). Tai koreguojama
reguliuojant įvado garsumą. Jei garsumas
bus didelis arba per mažas, garso kokybė
gali suprastėti.
TV*2
TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint. Riedant automobiliui, vaizdas nerodomas, tačiau
garsas ir toliau girdimas. Kai automobilis beveik
sustoja, vaizdas grąžinamas.
TV valdoma iš centrinio ekrano. Keletą funkcijų
taip pat galima valdyti dešiniąja vairo arba balso
atpažinimo klaviatūra.
Kaip žiūrėti TV*3
TV paleidimas
1.
Atverkite programėlę TV iš programėlių rodinio.
2.
Pasirinkite kanalą.
TV kanalų keitimas arba paieška
TV automatiškai ieško geriausią signalą transliuojančių kanalų.
Matomų kanalų sąrašo keitimas
1. Spauskite Biblioteka
2.
Pasirinkite atkurti iš TV kanalai, Parankiniai
arba Žanrai.
3.
Pasirinkite pageidaujamą kanalą.
• Greičio ir garsumo kompensavimas –
automobiliui važiuojant greičiau, garso sistema automatiškai kompensuoja padidėjusį triukšmo lygį salone, padidindama garsumą. Galima nustatyti kompensavimo
lygį.
Susijusi informacija
•
•
Garso nustatymai (p. 473)
Medijos leistuvas (p. 480)
Susijusi informacija
•
Kaip žiūrėti TV* (p. 487)
Kanalo iš pasirinkto sąrašo keitimas
– Paspauskite <> po centriniu ekranu arba
vairo klaviatūroje.
> Žymeklis pasirinktajame leidimo sąraše
pajuda aukštyn arba žemyn per vieną poziciją
Taip pat centriniame ekrane galima pakeisti stotis.
Parankiniai
TV kanalą galima įrašyti kaip Parnk.:
–
2
3
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Palieskite
, kad įtrauktumėte (pašalintumėte) kanalą į (iš) parankinių sąrašą (-o).
}}
* Parinktis / priedas. 487
GARSAS IR MEDIJA
||
TV gidas
Siūlomas programų gidas, kuriame pateikiama
informacijos apie TV laidas iki 48 valandų pirmyn.
–
• Subtitrų kalba
• Garso kalba
PASTABA
Palieskite Vadovas, kad parodytumėte informacijos apie TV laidas.
Sistema dera tik su tomis TV programomis,
kurios transliuojamos MPEG-2 arba MPEG-4
formatu ir atitinka DVB-T/T2 standartą. Sistema nerodo analoginių transliacijų.
PASTABA
Jei automobiliu pervažiuojama iš vieno tos
pačios šalies miesto į kitą, Parankiniai gali
būti nepasiekiama, nes gali būti pakitęs dažnis.
TV vaizdo formato keitimas
Palietus Nuotraukų formatas galima pakeisti,
kuriuo formatu turi būti rodomas TV vaizdas.
1.
Automatinis – TV vaizdas rodomas perduodamu vaizdo formatu.
2.
Automatiškai užpildyti – TV vaizdas padidinamas neapkerpant.
TV nuostatos
Nuostatų keitimo parinktis pateikiama viršutiniame rodinyje arba kai TV žiūrima per visą
ekraną.
Kai vaizdo leistuvas veikia viso ekrano režimu
arba atvėrus viršutinį rodinį ir paspaudus
Nuostatos Medija TV, reguliuojami šie
punktai:
488
Apple CarPlay*
„ Apple CarPlay“ siūlo galimybę klausytis muzikos, skambinti telefonu, gauti nurodymus, siųsti ir
priimti žinutes bei naudotis „Siri“. Visa tai galėsite daryti nenukreipdami dėmesio nuo kelio.
„Apple CarPlay“ veikia su tam tikrais „Apple“
įrenginiais.
Susijusi informacija
•
•
TV* (p. 487)
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 481)
Radijo ir medijos balso atpažinimo kontrolė
(p. 129)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 41)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 509)
Jei automobilyje dar nėra „Apple CarPlay“, šią sistemą galima įrengti vėliau. Dėl „Apple CarPlay“
įrengimo susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Informacijos apie derančias programėles ir telefonus rasite „Apple“ interneto svetainėje:
www.apple.com/ios/carplay/. Naudojant su
„Apple CarPlay“ nederančias programėles, kartais
gali nutrūkti ryšys tarp „iPhone“ ir automobilio.
Atminkite: „Volvo“ neatsako už „Apple CarPlay“
turinį.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Naudojantis žemėlapio navigacijos paslauga per
„Apple CarPlay“, orientavimas nevyksta vairuotojo
ekrane ir projekciniame rodinyje: tik centriniame
ekrane.
„Apple CarPlay“ programėles galima valdyti naudojantis centriniu ekranu, mobiliuoju telefonu
arba vairo dešiniąja klaviatūra (taikoma tam tikroms funkcijoms). Programėlės taip pat valdomos
balsu, per Siri. Paspaudus ir ilgai palaikius vairo
, įjungiama Siri valdymo balsu funkmygtuką
cija, o paspaudus trumpai aktyvinama automobilio
vidinė valdymo balsu funkcija. Jei „Siri“ nutrūksta
per anksti, paspauskite ir palaikykite vairo mygtuką
.
Naudodami Apple CarPlay, patvirtinate žiną
tokią informaciją: Apple CarPlay – tai Apple
Inc. paslauga, teikiama pagal jos sąlygas ir
nuostatas. Taigi, Volvo Cars neatsako už
Apple CarPlay arba jos funkcijas ir
programas. Naudojantis Apple CarPlay, tam
tikra informacija iš jūsų automobilio
(įskaitant jo buvimo vietą) yra persiunčiama
į jūsų iPhone. Volvo Cars teigimu jūs patys
visiškai atsakote už tai, kaip jūs ir bet kokie
kiti asmenys naudojasi Apple CarPlay.
Susijusi informacija
•
•
•
Kaip naudotis „Apple CarPlay“*
4.
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
5.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Norint naudotis „Apple CarPlay“, telefone turi
būti aktyvinta „Siri“ valdymo balsu funkcija.
Kaip prijungti „iPhone“ prie
„Apple CarPlay“
PASTABA
„Apple CarPlay“ galima naudoti, jei
„Bluetooth“ deaktyvintas. Taigi, aktyvinus
„CarPlay“, tampa nepasiekiamas prie automobilio „Bluetooth“ ryšiu prijungtas telefonas
arba medijos leistuvas. Todėl, norint prijungti
automobilio programėles prie interneto, reikia
naudoti alternatyvų interneto šaltinį. Naudokite „Wi-Fi“ ryšį arba automobilio įtaisytąjį
modemą*.
1.
Prijunkite „iPhone“ prie USB prievado. Jei yra
du USB prievadai, reikia naudoti prievadą su
baltu rėmeliu.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame pranešime ir tada palieskite OK.
3.
Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
Medijos leistuvas (p. 480)
Automobilio prijungimas (p. 503)
Kaip naudotis „Apple CarPlay“* (p. 489)
}}
* Parinktis / priedas. 489
GARSAS IR MEDIJA
||
Paleidimas Apple CarPlay
„Apple CarPlay“ paleidžiama pagal toliau nurodytą
procedūrą tik po to, kai prijungiamas „iPhone“.
1.
2.
3.
Prijunkite „iPhone“ prie USB prievado. Jei yra
du USB prievadai, reikia naudoti prievadą su
baltu rėmeliu.
> Jei parinkta automatinio paleidimo
nuostata – atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
Antriniame rodinyje, kai „Apple CarPlay“ neatverta, programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
Ryšio perjungimas tarp „Apple CarPlay“
ir „iPod“
Iš „Apple CarPlay“ į „iPod“
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
490
Paspauskite Ryšys
3.
Nuimkite varnelę nuo „Apple“ įrenginio, kurį
prijungus USB kabeliu neturi būti automatiškai paleidžiama „Apple CarPlay“.
Telefono, prijungto naudojantis „Apple CarPlay“,
nuostatos.
4.
Atjunkite ir prijunkite „Apple“ įrenginį prie
USB įvado.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
5.
Atverkite programėlę iPod iš programėlių
rodinio.
2.
Paspauskite Ryšys
pasirinkite nuostatą:
Apple CarPlay.
Automatinis paleidimas
Apple CarPlay ir
Iš „iPod“ į „Apple CarPlay“
1. Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
•
Pažymėkite langelį – „Apple CarPlay“ bus
paleidžiama automatiškai, prijungus USB
kabelį.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame pranešime ir tada palieskite OK.
•
3.
Atjunkite ir prijunkite „Apple“ įrenginį prie
USB įvado.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
Nuimkite varnelę nuo langelio –
„Apple CarPlay“ nebus paleidžiama automatiškai, prijungus USB kabelį.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Jei tame pačiame antriniame rodinyje paleidžiama
kita programėlė, „Apple CarPlay“ vykdoma fone.
Jei norite vėl parodyti „Apple CarPlay“ antriniame
rodinyje, palieskite „Apple CarPlay“ piktogramą
programėlių rodinyje.
„Apple CarPlay“ nuostatos*
2.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 480)
Medijos transliacijos (p. 481)
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
(p. 486)
Sąraše gali būti laikoma iki 20 „Apple“ įrenginių.
Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį,
seniausias panaikinamas.
Norint panaikinti visą sąrašą, reikia grąžinti gamyklines nuostatas: žr. skirsnį „Nuostatų nustatymas
iš naujo nuostatų sąraše“.
Sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
„Apple CarPlay“ nuostatos* (p. 490)
Automobilio prijungimas (p. 503)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
2.
Palieskite Garsas Sistemos garsumai ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
Android Auto*
„Android Auto“ leidžia klausytis muzikos, skambinti telefonu, gauti navigacijos nuorodas ir naudotis prijungto „Android“ įrenginio programomis.
„Android Auto“ veikia su tam tikrais „Android“
įrenginiais.
Susijusi informacija
•
•
PASTABA
Kai telefonas prijungtas prie „Android Auto“,
galima transliuoti turinį „Bluetooth“ ryšiu į kitą
medijos leistuvą. Naudojantis „Android Auto“,
„Bluetooth“ ryšys būna aktyvus.
Naudojantis žemėlapio navigacijos paslauga per
„Android Auto“, orientavimas nevyksta vairuotojo
ekrane ir projekciniame rodinyje: tik centriniame
ekrane.
Apple CarPlay* (p. 488)
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 186)
Informacijos apie derančias programėles ir telefonus rasite interneto svetainėje www.android.com/
auto/. Atminkite: „Volvo“ neatsako už
„Android Auto“ turinį.
„Android Auto“ paleidžiama iš programėlių rodinio.
Vieną kartą paleidus „Android Auto“, programa
kitą kartą paleidžiama automatiškai, kai tik prijungiamas įrenginys. Nuostatose galima deaktyvinti
automatinio paleidimo galimybę.
„Android Auto“ programėles galima valdyti naudojantis centriniu ekranu, mobiliuoju telefonu arba
vairo dešiniąja klaviatūra (taikoma tam tikroms
funkcijoms). Taip pat galima valdyti
„Android Auto“ balsu, kad jūsų dėmesys išliktų
sutelktas į kelią. Paspaudus ir ilgai palaikius vairo
mygtuką
, paleidžiama balso atpažinimo sistema. Paspaudus trumpai, ji deaktyvinama.
Naudodami Android Auto, jūs patvirtinate
žiną, kad: Android Auto yra Google Inc.
paslauga, teikiama pagal jos sąlygas ir
nuostatas. Volvo Cars neatsako už Android
Auto, jos funkcijas ar programas. Kai
naudojate Android Auto, jūsų automobilis
siunčia tam tikrą informaciją (įskaitant jo
buvimo vietą) į jūsų prijungtą Android
telefoną. Jūs visiškai atsakote už tai, kaip
jūs ir bet kuris kitas asmuo naudoja Android
Auto.
}}
* Parinktis / priedas. 491
GARSAS IR MEDIJA
||
Paleidimas Android Auto
Jei „Android“ prijungiamas pirmą kartą
1. Prijunkite „Android“ prie USB prievado. Jei
yra du USB prievadai, reikia naudoti prievadą
su baltu rėmeliu.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame pranešime ir tada palieskite OK.
3.
Programėlių rodinyje palieskite Android
Auto.
4.
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Android Auto“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
5.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Jei „Android“ buvo prijungtas anksčiau
1. Prijunkite telefoną prie USB įvado.
> Jei parinkta automatinio paleidimo
nuostata – atveriamas antrinis rodinys su
„Android Auto“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
2.
492
Jei neparinkta automatinio paleidimo
nuostata – programėlių rodinyje atverkite
programėlę Android Auto.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Android Auto“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
3.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Jei tame pačiame antriniame rodinyje paleidžiama
kita programėlė, „Android Auto“ vykdoma fone.
Jei norite vėl parodyti „Android Auto“ antriniame
rodinyje, palieskite „Android Auto“ piktogramą
programėlių rodinyje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
„Android Auto“ nuostatos*
Telefono, pirmą kartą prijungto naudojant
„Android Auto“, nuostatos.
Automatinis paleidimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys
rinkite nuostatą:
Medijos leistuvas (p. 480)
Medijos transliacijos (p. 481)
Medijos prijungimas per AUX/USB įvadą
(p. 486)
„Android Auto“ nuostatos* (p. 492)
Automobilio prijungimas (p. 503)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 34)
Android Auto ir pasi-
•
Pažymėkite langelį – „Android Auto“ bus
paleidžiama automatiškai, prijungus USB
kabelį.
•
Nuimkite varnelę nuo langelio –
„Android Auto“ nebus paleidžiama automatiškai, prijungus USB kabelį.
Sąraše gali būti laikoma iki 20 „Android“ įrenginių.
Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį,
seniausias panaikinamas.
Norint panaikinti visą sąrašą, reikia grąžinti gamyklines nuostatas: žr. skirsnį „Nuostatų nustatymas
iš naujo nuostatų sąraše“.
Sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
2.
Palieskite Garsas Sistemos garsumai ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
Susijusi informacija
•
•
•
Android Auto* (p. 491)
Medijos techninės specifikacijos
Derantys failų formatai, garso specifikacijos ir
USB.
Garso failai
Formatas
Failo plėtinys
Kodekas
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (suderintas su mp3),
MP3 HD (suderintas su mp3)
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 186)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 34)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Formatas
Failo plėtinys
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Paantraštės
Formatas
Failo plėtinys
Antrinė žiūryklė
.sub
„SubRip“
.srt
SSA
.ssa
Vaizdo failai
Formatas
Failo plėtinys
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
}}
* Parinktis / priedas. 493
GARSAS IR MEDIJA
||
494
DivX®
„DivX“ sertifikuotieji įrenginiai buvo išbandyti
atkuriant aukštos kokybės „DivX“ (.divx, .avi)
vaizdo turinį. Jei yra „DivX“ logotipas, vadinasi,
galite leisti „DivX“ filmus.
Profilis
DivX Home Theater
Vaizdo kodekas
DivX, MPEG-4
Skiriamoji geba
720x576
Sparta bitais
4.8Mbps
Kadrų dažnis
30 fps
Failo plėtinys
.divx, .avi
Maksimalus
failo dydis
4 GB
Garso kodekas
MP3, AC3
Paantraštės
XSUB
Specialios
funkcijos
Nuoroda
Daugybinės paantraštės,
daugeriopas garsas, atlikimo
tęsimas
Atitinka visus DivX Home
Theater profilio reikalavimus.
Apsilankykite divx.com ir
sužinokite daugiau apie programinės įrangos priemones, padėsiančias paversti
jūsų failus į DivX Home
Theater vaizdo failus.
Įrašymas į USB įrenginį
Kad sistema galėtų teisingai skaityti USB įrenginį,
reikia atitikti šias specifikacijas. Centriniame
ekrane atkūrimo metu aplankų struktūra nerodoma.
Maksimalus skaičius
Failai
15000
Aplankai
1000
Aplankų lygiai
8
Grojaraščiai
100
Grojaraščio punktai
1000
Poaplankiai
Neribojama
Techninė USB jungties specifikacija
•
•
•
•
A tipo jungtis
2.0 versija
Įtampa: 5 V
Srovės stipris: maks. 2,1 A
Susijusi informacija
•
•
Medijos leistuvas (p. 480)
Medijos transliacijos (p. 481)
GARSAS IR MEDIJA
Telefonas
Išdėstymas
Mobilusis telefonas su „Bluetooth“ gali belaidžiu
būdu prisijungti prie automobilyje įtaisytosios
laisvų rankų sistemos.
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvų rankų
įranga, kuria galima nuotoliniu būdu valdyti mobiliojo telefono funkcijų pasirinkimą. Mobilųjį telefoną, jei jis prijungtas automobilyje, taip pat
galima valdyti iš jo paties klaviatūros.
Prijungus mobilųjį telefoną automobilyje, jį galima
naudoti žmonėms skambinti, žinutėms siųsti ir
gauti, medijai transliuoti ir interneto ryšiui bendrinti.
•
•
•
„Bluetooth“ nuostatos (p. 502)
•
Medijos leistuvas (p. 480)
Balso atpažinimas (p. 126)
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 118)
Mikrofonas.
Telefonas valdomas iš centrinio
ekrano, tačiau kai kurios operacijos pasiekiamos ir naudojantis
balso atpažinimo sistema bei
programėlių meniu, kurie pasiekiami per vairo dešiniąją klaviatūrą.
Mobilusis telefonas.
Telefono valdymas centriniu ekranu.
Vairuotojo ekrane rodomų telefono funkcijų
valdymo klaviatūra ir balso atpažinimo funkcija.
Vairuotojo ekranas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Telefono prijungimas (p. 496)
Telefono prijungimas / atjungimas (p. 497)
Telefoninių skambučių tvarkymas (p. 498)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 499)
Telefono nuostatos (p. 501)
Teksto žinučių nuostatos (p. 501)
495
GARSAS IR MEDIJA
Telefono prijungimas
2.
Bluetooth prijungimas – suaktyvintas telefonas
automobilyje skambinti, gauti / siųsti pranešimus,
transliuoti srauto mediją ir jungti automobilį prie
interneto.
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth“ įrenginiai. Tokiu atveju vienas iš jų gali tik transliuoti
mediją. Paskutinis prijungtas telefonas bus prijungtas automatiškai ir siųs bei priims skambučius / teksto žinutes, transliuos mediją ir teiks
interneto ryšį. Norėdami pakeisti telefono naudojimo paskirtį, žr. skirsnį „Bluetooth nuostatos“.
Prijungti įrenginį tereikia vieną kartą. Prijungus
„Bluetooth“ įrenginį, jo nebereikia nustatyti
matomu ar aptinkamu: tereikia suaktyvinti
„Bluetooth“ ryšį. Norint per telefoną prijungti
automobilį prie interneto, reikia telefone suaktyvinti belaidžio modemo funkciją. Automobilyje
galima įrašyti daugiausiai 20 prijungtų
„Bluetooth“ įrenginių.
Yra dvi galimybės prijungti. Galite ieškoti telefono
iš automobilio arba automobilio iš telefono.
1 variantas – telefono paieška iš
automobilio
1.
496
Užtikrinkite, kad telefonas būtų surandamas
(matomas) per „Bluetooth“.
3.
Norint prijungti automobilį prie interneto naudojantis telefono „Bluetooth“ ryšiu, reikia
suaktyvinti telefone „Bluetooth“ ryšiu veikiančią belaidžio modemo funkciją (nešiojamąjį /
asmeninį interneto prieigos tašką).
2 variantas – automobilio paieška iš
telefono
1.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio telefono, palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
•
Jei prie automobilio yra prijungtas telefonas, palieskite Keisti
. Iškylančiajame
lange palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio telefono, palieskite Įtraukti telefoną.
•
Jei prie automobilio yra prijungtas telefo. Iškylančiajame
nas, palieskite Keisti
lange palieskite Įtraukti telefoną.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas. Aptikus naujų įrenginių,
sąrašas atnaujinamas.
4.
Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
5.
Užtikrinkite, kad automobilyje nurodytas
skaičių kodas atitiktų telefone esantį kodą.
Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
6.
Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet
kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
PASTABA
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Ne visi telefonai yra suderinami i gali
rodyti kontaktus ir pranešimus automobilyje.
2.
Telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
3.
Norint prijungti automobilį prie interneto naudojantis telefono „Bluetooth“ ryšiu, reikia
suaktyvinti telefone „Bluetooth“ ryšiu veikiančią belaidžio modemo funkciją (nešiojamąjį /
asmeninį interneto prieigos tašką).
4.
Telefone atlikite „Bluetooth“ įrenginių
paiešką.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
5.
Telefone pasirinkite automobilio pavadinimą.
6.
Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas
kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį
kodą. Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
7.
Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet
kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
GARSAS IR MEDIJA
PASTABA
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Ne visi telefonai yra suderinami i gali
rodyti kontaktus ir pranešimus automobilyje.
Telefono prijungimas / atjungimas
Telefono atjungimas
Prijungto telefono prijungimas, pakeitimas arba
atsijungimas nuo jo.
–
Automatinis telefono prijungimas
Automatiškai prijungiami tik du paskutiniai buvę
prijungti telefonai.
1.
PASTABA
Norint tuo pat metu prijungti automobilį prie
interneto, reikia telefone aktyvinti modemo
funkciją (nešiojamąjį / asmeninį interneto prieigos tašką).
Atnaujinus telefono operacinę sistemą, gali
sutrikti jungimo funkcija. Tokiu atveju panaikinkite telefoną iš automobilio ir prisijunkite
vėl.
2.
Derantys telefonai
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi belaidį
„Bluetooth“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su
automobiliu. Informacijos apie suderinamumą
rasite support.volvocars.com.
1.
Telefono prijungimas / atjungimas (p. 497)
2.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
> Pateikiamas prijungtų telefonų sąrašas.
3.
Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
> Telefonas prisijungs.
Telefoninių skambučių tvarkymas (p. 498)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 499)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
Atverkite telefono antrinį rodinį.
2.
Paspauskite Keisti
.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
3.
Paspauskite telefoną, kurį ketinate prijungti.
Telefono šalinimas
1.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
2.
Paspauskite Nuostatos Ryšys
Bluetooth įrenginiai.
> Parodomas prijungtų „Bluetooth“ įrenginių
sąrašas.
3.
Palieskite telefoną, kurį ketinate pašalinti.
4.
Palieskite Pašalinti įtaisą ir patvirtinkite
savo pasirinkimą.
> Telefonas nebeprijungtas prie automobilio.
Telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
Norint tuo pat metu prijungti automobilį prie
interneto, reikia telefone aktyvinti modemo
funkciją (nešiojamąjį / asmeninį interneto prieigos tašką).
Telefonas (p. 495)
„Bluetooth“ nuostatos (p. 502)
Nustatykite automobilį veikti į uždegimo
padėtį I arba aukštesnę.
> Telefonas prisijungs.
Telefono keitimas
1.
Prijunkite telefoną rankiniu būdu
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Prieš nustatydami automobilio uždegimo
padėtį I, aktyvinkite telefone „Bluetooth“ ryšį.
Telefone išaktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
Išnešus telefoną iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Jei atjungiama vykstant pokalbiui, šį galima tęsti telefonu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefonas (p. 495)
Telefono prijungimas (p. 496)
Telefono nuostatos (p. 501)
„Bluetooth“ nuostatos (p. 502)
}}
* Parinktis / priedas. 497
GARSAS IR MEDIJA
•
•
Uždegimo padėtys (p. 407)
Telefoninių skambučių tvarkymas
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono skambučių
tvarkymas automobilyje.
2.
Pasirinkite skambutį iš skambučių retrospektyvos, įveskite numerį klaviatūra arba suraskite jį adresatų sąraše. Adresatų sąrašą
galima naršyti arba jame ieškoti. Adresatų
, kad įtrauktumėte
sąraše paspauskite
adresatą į Parankiniai.
3.
Palieskite Skamb. arba
4.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite Baigti
pokalbį.
.
Taip pat galite paskambinti iš skambučių žurnalo,
per programėlių meniu, kuris pasiekiamas naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
.
Skambinimas keliems pašnekovams
Skambučio metu:
1.
Spauskite Įtraukti skambutį.
2.
Nuspręskite, ar norite paskambinti iš skambučių žurnalo, parankinių ar adresatų sąrašo.
3.
Palieskite įrašą / eilutę skambučių žurnale
arba
šalia adresatų sąraše pateikiamo
adresato.
4.
Norėdami prisijungti prie kitų pašnekovų,
palieskite Sukeisti pokalbį.
5.
Norėdami užbaigti vykstantį pokalbį, palieskite Baigti pokalbį.
Skambinimas telefonu
1.
498
Atverkite telefono antrinį rodinį.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Konferenciniai pokalbiai
Aktyvaus pokalbio su keliais pašnekovais metu:
1.
2.
Privatus pokalbis
Teksto žinučių tvarkymas
–
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono pranešimų
tvarkymas automobilyje.
Dabartinio skambučio metu paspauskite
Privatumas ir pasirinkite nuostatą:
Norėdami sujungti vykstančius kelių pašnekovų pokalbius, palieskite Sujungti
pokalbius.
• Perjungti į mobiliojo ryšio telefoną –
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite Baigti
pokalbį.
• Tik vairuotojas – mikrofonas salono sto-
laisvų rankų funkcija atjungta, o skambutis
tęsiamas naudojant jūsų mobilųjį telefoną.
glangyje išjungtas, o skambutis tęsiamas,
naudojant automobilio laisvų rankų funkciją.
Įeinantys telefoniniai skambučiai
Įeinantys telefoniniai skambučiai yra rodomi vairuotojo ekrane ir centriniame ekrane. Valdykite
pokalbį naudodamiesi dešiniąja vairo klaviatūra
arba centriniu ekranu.
Susijusi informacija
1.
Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
•
•
2.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite Baigti
pokalbį.
•
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 118)
Įeinantis skambutis aktyvaus pokalbio metu
1. Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
•
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 50)
2.
•
Telefono nuostatos (p. 501)
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite Baigti
pokalbį.
Telefonas (p. 495)
Tam tikruose telefonuose reikia suaktyvinti
žinučių funkciją. Ne visi mobilieji telefonai užtikrina visišką suderinamumą ir gali automobilyje
rodyti adresatus bei žinutes. Informacijos apie
suderinamumą rasite support.volvocars.com.
Teksto žinutės perskaitymas
centriniame ekrane
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 129)
}}
499
GARSAS IR MEDIJA
||
2.
1.
Programėlių rodinyje palieskite Žinutės, kad
ją atvertumėte.
2.
Norėdami, kad pranešimas būtų perskaitytas,
paspauskite Nuskaityti, arba norėdami pranešimą skaityti patys, paspauskite ant jo.
Naujos teksto žinutės perskaitymas
vairuotojo ekrane
Teksto žinutė vairuotojo ekrane rodoma tik, jei
taip nustatyta, žr. skirsnį „Teksto žinučių nuostatos“.
–
Kad žinutė būtų perskaityta, naudodamiesi
vairo klaviatūra pasirinkite Nuskaityti.
Teksto žinutės siuntimas
•
Kad atsakytumėte į žinutę, palieskite adresatą, į kurio žinutę norite atsakyti, tada
palieskite Atsiliepti.
•
Kaip sukurti naują žinutę – palieskite
Kurt.nauj. +. Pasirinkite adresatą arba
įveskite numerį.
3.
Parašykite žinutę.
4.
Spauskite Siųsti.
Telefonų knygelės valdymas
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono adresatų tvarkymas automobilyje.
Pranešimas apie žinutę
Informacijos apie pranešimo nuostatas žr. skirsnyje „Teksto žinučių nuostatos“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 495)
Teksto žinučių nuostatos (p. 501)
Telefono nuostatos (p. 501)
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 129)
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 50)
Peržvelkite raides ir
, kad rastumėte atitinkamą adresatą. Atsižvelgiant į telefonų
1.
500
Programėlių rodinyje palieskite Žinutės, kad
ją atvertumėte.
GARSAS IR MEDIJA
Telefono nuostatos
Teksto žinučių nuostatos
Prijungto telefono nuostatos.
Teksto žinučių nuostatos prijungtame telefone.
Iešk. adresatų – palieskite
, kad surastumėte konkretaus adresatų sąrašo adresato
telefono numerį.
Telefonas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Parankiniai – palieskite
, kad įtrauktumėte / pašalintumėte adresatą į / iš parankinių sąrašo.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
1.
2.
Paspauskite Ryšys
kite nuostatas:
2.
Paspauskite Ryšys Teksto žinutės ir
pasirinkite nuostatas:
knygelėje esamus adresatus, pateikiamos tik
atitinkamos raidės.
Rikiavimas
Adresatų sąrašas rikiuojamas pagal abėcėlę: specialieji ženklai ir skaičiai pateikiami skiltyje
.
Rikiuoti galima pagal vardą arba pavardę: žr.
skirsnį „Telefono nuostatos“, kur rasite papildomos informacijos.
Telefonas (p. 495)
•
Vairuotojo ekrano programų meniu naudojimas (p. 118)
•
Klaviatūros naudojimas centriniame ekrane
(p. 50)
•
Telefono nuostatos (p. 501)
Telefono valdymas naudojantis balso atpažinimo funkcija (p. 129)
• Pranešimas Centro ekrane – rodomi
pranešimai centrinio ekrano būsenos
juostoje.
skambėjimo tonas. Skambėjimo tonas gali
būti iš telefono arba automobilio. Kai kurie
telefonai neužtikrina visiško suderinamumo, todėl jų skambėjimo tonai automobilyje gali būti nenaudojami. Informacijos
apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
Centriniame ekrane rodomi tik adresatai iš
aktyvaus „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono.
Gali būti rodoma iki 3 000 adresatų.
•
•
Telefonas ir pasirin-
• Skambučio melodijos – pasirenkamas
PASTABA
Susijusi informacija
Pranešimas
• Pranešimas vairuotojo ekrane –
rodomi pranešimai vairuotojo ekrane. Jei
pranešimai vairuotojo ekrane suaktyvinti,
galima įeinančius pranešimus valdyti vairo
dešiniąja klaviatūra.
• Teksto žinutės tonas – pasirenkamas
• Adresatų rikiavimo tvarka – pasiren-
įeinančio tekstinio pranešimo garsinis signalas.
kama adresatų sąrašo rūšiavimo tvarka.
Apie skambučių pranešimus projekciniame
rodinyje* žr. skirsnyje „Projekcinis rodinys“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Teksto žinučių nuostatos (p. 501)
„Bluetooth“ nuostatos (p. 502)
Telefonas (p. 495)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefonas (p. 495)
Telefono prijungimas (p. 496)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 499)
Telefono nuostatos (p. 501)
Telefono prijungimas (p. 496)
Projekcinis rodinys* (p. 123)
* Parinktis / priedas. 501
GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth“ nuostatos
Per „Bluetooth“ prijungto telefono nuostatos.
Bluetooth
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Bluetooth įrenginiai
ir pasirinkite nuostatas:
Prie interneto prijungtas
automobilis*
Prijungus automobilį prie interneto, atsiranda
galimybė, pvz., per programėles naudotis muzikos tarnybų paslaugomis, klausytis internetinio
radijo, taip pat – susisiekti su atstovais automobilyje ir atsisiųsti programinę įrangą.
• Anksčiau susieti įrenginiai – išvardijami
Automobilis jungiamas „Bluetooth“, „Wi-Fi“ ryšiu
arba per automobilio įtaisytąjį modemą*.
Pašalinti įtaisą – pašalinamas prijungtas
įrenginys.
Prijungus automobilį prie interneto, jo interneto
ryšį („Wi-Fi“ interneto prieigos tašką) galima
bendrinti, kad juo galėtų naudotis kiti įrenginiai4.
prijungti įrenginiai.
Leistinos šiam įtaisui paslaugos – telefono naudojimo parinktys: skambinimas,
žinučių siuntimas / priėmimas, medijos transliavimas ir interneto ryšys.
Susijusi informacija
•
•
•
Taikomosios programos (p. 472)
•
•
•
Volvo ID (p. 24)
•
Automobilio prijungimas (p. 503)
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 547)
Sistemos naujiniai (p. 550)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 46)
Interneto bendrinimas, naudojant Wi-Fi viešosios prieigos tašką (p. 504)
Apie prijungimo būseną informuoja ženklas centrinio ekrano būsenos juostoje.
• Interneto ryšys – galimybė prijungti automobilį prie interneto įrenginio „Bluetooth“
ryšiu.
• Įtraukti įtaisą – pradedamas naujo įrenginio
susiejimas.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
•
•
Telefonas (p. 495)
4
502
Telefono prijungimas (p. 496)
Medijos leistuvas (p. 480)
Tai netaikoma prisijungus per „Wi-Fi“.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Automobilio prijungimas
Prijunkite automobilį prie telefono „Bluetooth“,
„Wi-Fi“ ryšiu arba per automobilio įtaisytąjį
modemą*.
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklo operatorius privalo palaikyti interneto ryšio skirstymą (interneto
ryšio dalinimas), o į abonentinį mokestį turi būti
įtrauktas ir duomenų perdavimas.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą
(duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.
PASTABA
Naudojantis „ Android Auto“, automobilį prie
interneto galima prijungti per „Wi-Fi“,
„Bluetooth“ arba automobilinį modemą*.
Prieš jungdamiesi, perskaitykite skirsnius
Paslaugų terminai ir sąlygos ir Klientų privatumo politika, esančius support.volvocars.com.
Prijungimas per „Bluetooth“
Žr. „Telefono prijungimas“.
Prijungimas per „Wi-Fi“
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
1.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį prie
interneto galima prijungti tik per „Wi-Fi“ arba
per automobilinį modemą*.
5 Tik
automobiliuose su Volvo On Call sistema.
Suaktyvinkite mobiliojo telefono belaidžio
modemo funkciją (nešiojamąją / asmeninę
interaktyviąją sritį).
2.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3.
Paspauskite Ryšys
4.
Suaktyvinkite / išaktyvinkite pažymėdami
Wi-Fi langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
5.
Palieskite pavadinimą tinklo, prie kurio norite
prisijungti.
6.
Įveskite tinklo slaptažodį.
7.
Jei praeityje buvo naudotas kitas prijungimo
šaltinis, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
Atminkite, kad kai kurie telefonai išjungia
modemo funkciją praradus ryšį su automobiliu
(pvz., išlipus iš jo). Taigi, norint naudotis kitą kartą,
reikia telefone įjungti modemo funkciją.
Kai automobilyje prijungtas telefonas, tai įrašoma,
kad galima būtų naudoti ateityje. Pasiekus
didžiausią įrašytų telefonų numerių skaičių (50),
šalinami pirmieji iš jų. Norėdami pamatyti įrašytų
tinklų sąrašą ar rankiniu būdu šalinti įrašytuosius,
spauskite Nuostatos Wi-Fi Įrašyti tinklai.
Informacijos apie tinklo ryšio reikalavimus rasite
skirsnyje „Wi-Fi“ technologija ir saugumas“.
Prijungimas per automobilio modemą*5
Jei jungiatės prie interneto per automobilio
modemą, Volvo On Call funkcijos naudos šią
jungtį.
Wi-Fi.
}}
* Parinktis / priedas. 503
GARSAS IR MEDIJA
||
Susijusi informacija
1.
Įdėkite į laikiklį savo asmeninę SIM kortelę.
2.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3.
Paspauskite Ryšys
autom. modemą.
4.
Suaktyvinkite / išaktyvinkite pažymėdami
Internetas per autom. modemą langelį
arba nuimdami nuo jo žymą.
5.
Jei praeityje buvo naudotas kitas prijungimo
šaltinis, patvirtinkite parinktį pakeisti ryšį.
6.
Įveskite SIM kortelės PIN kodą
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
6
504
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
•
Telefono prijungimas (p. 496)
•
•
•
•
•
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 46)
Interneto bendrinimas, naudojant
Wi-Fi viešosios prieigos tašką
Prijungus automobilį prie interneto, jo interneto
ryšį galima bendrinti, kad juo galėtų naudotis kiti
įrenginiai.6.
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 506)
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 506)
Ryšio nėra arba jis prastas (p. 505)
Automobilio modemo nuostatos* (p. 507)
„Bluetooth“ nuostatos (p. 502)
Apple CarPlay* (p. 488)
Internetas per
Tai netaikoma prisijungus per „Wi-Fi“.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi turėti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrinimas).
PASTABA
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos
tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo operatoriui.
2.
Paspauskite Ryšys Transp. priem. „WiFi“ interneto prieigos tšk..
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
3.
Palieskite Tinklo pavad. ir suteikite pavadinimą belaidžio modemo funkcijai.
4.
Palieskite Slaptažodis ir pasirinkite slaptažodį, kurį reikia įvesti prisijungiant su įrenginiais.
5.
Palieskite Dažnių ruožas ir pasirinkite,
kuriuo dažniu belaidžio modemo funkcija siųs
duomenis. Atminkite, kad dažnio diapazono
kai kuriose rinkose pasirinkti negalima.
6.
Suaktyvinkite / išaktyvinkite pažymėdami
Transp. priem. „Wi-Fi“ interneto prieigos
tšk. langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
7.
Jei „Wi-Fi“ anksčiau naudotas kaip prijungimo šaltinis, patvirtinkite parinktį priimti jungimą.
> Dabar galima išorinius įrenginius prijungti
prie automobilio belaidžio modemo („WiFi“ interneto prieigos taško).
Apie prijungimo būseną informuoja ženklas centrinio ekrano būsenos juostoje.
Norėdami pamatyti dabar prijungtų įrenginių
sąrašą, paspauskite Prijungti įtaisai.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
•
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 506)
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 46)
Ryšio nėra arba jis prastas (p. 505)
Ryšio nėra arba jis prastas
Tinklo ryšiui įtakos turintys veiksniai.
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų
automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų.
Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio
duomenų kiekio, kuriam reiks gero ryšio ir gero
signalo stiprumo.
Mobiliojo ryšio telefonas ir automobilis
Ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į mobiliojo
telefono vietą automobilyje. Prineškite mobilųjį
telefoną arčiau centrinio ekrano, kad padidintumėte signalo stiprumą. Užtikrinkite, kad tarp jų
nebūtų jokių trukdžių.
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklas
Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo
esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo
padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose, už
kalnų, giliuose slėniuose ar uždarose patalpose.
Greitis taip pat priklauso nuo su tinklu sudarytos
sutarties.
PASTABA
Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto,
kreipkitės į savo tinklo operatorių.
Telefono paleidimas iš naujo
Jei kilo ryšio problemų, gali būti naudinga paleisti
telefoną iš naujo.
}}
* Parinktis / priedas. 505
GARSAS IR MEDIJA
||
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
Automobilio prijungimas (p. 503)
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
Šalinamas tinklas, kuris nebus naudojamas.
Galimi tinklų, prie kurių galima prisijungti, tipai.
1.
Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Wi-Fi
3.
Palieskite Užmršt. šalia šalintino tinklo.
4.
Patvirtinkite pasirinkimą.
> Automobilis ateityje prie šio tinklo daugiau
neprisijungs.
Įrašyti tinklai.
Visų tinklų šalinimas
Galima per vieną kartą pašalinti visus tinklus ir
atkurti gamyklines nuostatas. Atkreipkite dėmesį,
kad visi naudotojo duomenys ir sistemos nuostatos grąžinami į originalias gamyklines.
Susijusi informacija
7
506
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
•
Automobilio prijungimas (p. 503)
•
•
•
Dažnis – 2,4 arba 5 GHz7.
Standartai – 802.11 a/b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Automobilio „Wi-Fi“ sistema suprojektuota veikti
su „Wi-Fi“ įrenginiais automobilio viduje.
Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų
veikimas gali susilpnėti.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
•
Automobilio prijungimas (p. 503)
•
Ryšio nėra arba jis prastas (p. 505)
Interneto bendrinimas, naudojant Wi-Fi viešosios prieigos tašką (p. 504)
Nuostatų atstatymas nuostatų rodinyje
(p. 186)
Kai kuriose rinkose dažnio pasirinkti negalima.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Automobilio modemo nuostatos*8
Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima
naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip pat
galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.
1.
2.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Paspauskite Ryšys Internetas per
autom. modemą ir pasirinkite nuostatas:
• Internetas per autom. modemą – nustatoma, ar naudoti automobilio modemą kaip
interneto ryšį.
• Duomenų naudojimas – palietus Atstatyti,
atstatomas gautų ir išsiųstų duomenų kiekio
skaitiklis.
Keisti PIN kodą – galia įvesti daugiausia 4
skaitmenis.
Programėlių atsisiuntimas,
atnaujinimas ir šalinimas
Išjungti PIN kodą – nustatoma, ar reikės
PIN kodo prieigai prie SIM kortelės.
Kai automobilis prijungiamas prie interneto, atsiranda galimybė atsisiųsti naujų programėlių,
atnaujinti esamas arba išdiegti programėles.
• Siųsti užklausos kodą – naudojama, pvz.,
išankstinio apmokėjimo kortelei apmokestinti
arba jos balansui patikrinti. Funkcijos priklauso nuo teikėjo.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
Interneto bendrinimas, naudojant Wi-Fi viešosios prieigos tašką (p. 504)
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių paslaugų veikimą, pvz.,
internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti
arba pertraukti kitas paslaugas.
Programėlės valdomos per
Atsisiuntimo centras programų rodinyje.
• Tinklas
Pasirinkti ryšio teikėją – nustatomas automatinis arba rankinis tinklo operatoriaus
parinkimas.
Duom.perd.tarptinkl.ryšiu – pažymėjus langelį, automobilio modemu bus mėginama prisijungti prie interneto, kai automobilis bus
užsienyje ir ne namų tinkle. Atminkite, kad
taip gali atsirasti didelių mokesčių. Savo
šalyje susipažinkite su savo tinklo operatoriaus tarptinklinio ryšio sutartimi dėl duomenų
srauto užsienyje.
Kad galėtumėte atsisiųsti,
atnaujinti ar pašalinti programėles, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
Programėlės atsisiuntimas
1.
Atverkite Atsisiuntimo centras programėlę.
2.
Pasirinkite Naujos progr., kad atvertumėte
turimų, bet automobilyje neįdiegtų programėlių sąrašą.
• SIM kortelės PIN kodas
8
Tik automobiliuose su Volvo On Call sistema.
}}
* Parinktis / priedas. 507
GARSAS IR MEDIJA
||
3.
Paspauskite bet kurioje programėlės eilutės
vietoje, kad sąrašas išsiskleistų ir rastumėte
daugiau informacijos apie šią programėlę.
4.
Norėdami atsisiųsti ir įdiegti pageidaujamą
programėlę, pasirinkite Diegti.
> Vykstant procesui, rodoma atsisiuntimo ir
įdiegimo būsena.
Jei šiuo metu atsisiųsti negalima, rodomas
atitinkamas pranešimas. Programėlė išliks
sąraše ir bus galima mėginti atsisiųsti ją
vėl.
Atsisiuntimo nutraukimas
– Norėdami nutraukti atsisiuntimą, paspauskite
Nutraukti.
Atkreipkite dėmesį, kad galima nutraukti tik atsisiuntimą. Jei prasideda įdiegimas, jo nutraukti
negalima.
Programėlių naujinimas
Jei programėlę naudojate kai vyksta jos naujinimas, ji bus paleista pakartotinai, kad būtų iki galo
įdiegta.
Visų programų naujinimas
1. Atverkite Atsisiuntimo centras programėlę.
2.
2.
Norėdami atverti visų turimų naujinių sąrašą,
pasirinkite Programų naujiniai.
3.
Suraskite pageidaujamą programėlę ir pasirinkite Diegti.
> Pradedamas naujinimas.
Programėlės šalinimas
Kad naudojamą programėlę būtų galima visiškai
pašalinti, ją reikia užverti.
1.
Atverkite Atsisiuntimo centras programėlę.
2.
Norėdami atverti visų įdiegtų programėlių
sąrašą, pasirinkite Programų naujiniai.
3.
Suraskite pageidaujamą programėlę ir, norėdami ją pašalinti, pasirinkite Išdiegti.
> Pašalinta programėlė dingsta iš sąrašo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
Radijas (p. 474)
Medijos leistuvas (p. 480)
Sistemos naujiniai (p. 550)
Pasirinkite Diegti viską.
> Pradedamas naujinimas.
Kai kurių programų naujinimas
1. Atverkite Atsisiuntimo centras programėlę.
508
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Garso ir medijos licencijos sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie
tekstai yra „Volvo“ sutartys su gamintojais arba
kūrėjais. Dauguma jų yra anglų kalba.
Bowers & Wilkins
Dirac Unison optimizuojami garsiakalbių dažnis,
laikas ir tarpas, kad būtų integruoti žemiausi
įmanomi dažniai ir užtikrintas švarumas. Tai
įgalina patikimai atgaminti specifinių kūrinių vietų
garso charakteristikas. Naudojant pažangius
algoritmus, „Dirac Unison“ valdo visus skaitmeninius garsiakalbius, kurių veikimas grindžiamas
labai tiksliais garso matavimais. Kaip orkestro dirigentas, jis garantuoja, kad garsiakalbiai veiks
nuostabiu unisonu.
DivX®
APIE DIVX VAIZDO FILMUS PAGAL UŽSAKYMĄ: šį DivX Certified® įrenginį privaloma
registruoti, siekiant atkurti įsigytus DivX vaizdo filmus pagal užsakymą (VOD). Gaukite registracijos
kodą, nustatę DivX VOD skirsnį įrenginio nuostatų meniu. Daugiau informacijos, kaip užbaigti
registraciją, žr. vod.divx.com.
Patentų numeriai
Saugoma vieno ar kelių iš šių JAV patentų.
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052
Gracenote®
Bowers & Wilkins ir B&W yra B&W Group Ltd
prekės ženklai. Nautilus yra B&W Group Ltd prekės ženklas. Kevlar yra registruotas DuPont prekės ženklas.
Dirac Unison®
DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra
prekių ženklai, priklausantys „DivX, LLC“, ir naudojami pagal licenciją.
Šis „DivX Certified®“ įrenginys gali atkurti iki
576p skyros „DivX® Home Theater“ vaizdo įrašų
failus (įskaitant „.avi“, „.divx“). Atsisiųskite nemokamą programinę įrangą iš www.divx.com, kad
galėtumėte kurti, atkurti ir transliuoti skaitmeninius vaizdo įrašus.
Turinio dalių autorinės teisės priklauso Gracenote
© arba jos tiekėjams.
Gracenote, Gracenote logotipas ir Powered by
Gracenote bei Gracenote MusicID yra registruoti
prekių ženklai arba Gracenote, Inc. JAV ir (arba)
kitose šalyse prekių ženklai.
}}
509
GARSAS IR MEDIJA
||
Gracenote® Galutinio vartotojo licencijos
sutartis
Šioje programoje arba patarime yra programinė
įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville, Kalifornijos,
JAV („Gracenote“). Programine įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiama
ši programa identifikuoti diską ir / arba failą bei
pasiekti su muzika susijusią informaciją, įskaitant
pavadinimą, atlikėją, kūrinį ir antraštę („Gracenote“ duomenys) iš tiesioginių serverių arba įtaisytų duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“
serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus.
Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis pagal
numatytas šiai programai arba šiam įrenginiui
galutinio vartotojo funkcijas.
Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius tik asmeniniais nekomerciniais tikslais.
Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti, nepersiųsti
ar neperduoti šios „Gracenote“ programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“ duomenų bet kuriai
trečiajai šaliai. JŪS SUTINKATE NENAUDOTI
ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.
Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis naudoti visus
510
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtines teises į visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“ programinę įrangą ir visus
„Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės
teises. „Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja
sumokėti Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją.
Jūs sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią sutartį prieš Jus
tiesiogiai savo vardu.
„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja
unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms. Atskirai
priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas
leidžia „Gracenote“ tarnybai apskaityti užklausas,
nieko nežinant, kas esate. Papildoma informacija
prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“ privatumo politikos skyrelyje.
„Gracenote“ programinė įranga ir viskas, įskaitant
„Gracenote“ duomenis, yra Jums licencijuojama
„kaip yra“.„Gracenote“ neprisiima jokių tiesioginių
ar numanomų įsipareigojimų ir nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų, esančių „Gracenote“ serveriuose. „Gracenote“ pasilieka teisę
šalinti duomenis iš „Gracenote“ serverių arba
keisti duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kuri pasirodytų „Gracenote“ pakankama.
Nesuteikiamos jokios garantijos, jog „Gracenote“
programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai
veiks be trikčių ar be įsiterpimo. „Gracenote“
neįsipareigoja tiekti naujų, pagerintų arba papildomų tipų ar kategorijų duomenų, kuriuos „Gracenote“ gali tiekti ateityje, kompanija pasilieka
teisę bet kuriuo metu nutraukti savo paslaugų teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ
ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS KOMERCINĖS NAUDOS
GARANTIJOMIS, PRITAIKYMO KONKREČIAM
TIKSLUI IR INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS
NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“
NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS,
GAUTIEMS NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE SERVERĮ. „GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR PAJAMŲ
NETEKTĮ.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
GARSAS IR MEDIJA
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
}}
511
GARSAS IR MEDIJA
||
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
512
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
GARSAS IR MEDIJA
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
„Bluetooth“® modulio atitikties
deklaracija
}}
513
GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
ES:
Eksportuojanti šalis: Japonija
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation
Įrangos tipas: Audio Navigation Unit
Šiuo Mitsubishi Electric Corporation pareiškia, kad šis Audio Navigation Unit atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EG
direktyvos nuostatas.
514
GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Kinija:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5.不得在飞机和机场附近使用
}}
515
GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
Korėja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Taivanis:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
之干擾
516
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Brazilija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
Kazachstanas:
Modelio pavadinimas: NR 0V
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportuojanti šalis: Japonija
}}
517
GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
Meksika:
Jungtiniai
Arabų
Emyratai:
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
518
Garsas ir medija (p. 472)
Medijos leistuvas (p. 480)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
Gracenote® (p. 483)
„Sensus“ – jungimas ir techninė priežiūra
(p. 30)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Paslaugų ir Klientų privatumo
politikos terminai ir sąlygos
Perskaitykite paslaugų ir Klientų privatumo politikos terminus ir sąlygas, esančias
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 509)
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis (p. 112)
Radaro blokų tipo patvirtinimas (p. 344)
Paslaugų terminai ir paslaugos
„Volvo“ įsipareigojusi jums pasiūlyti absoliučiai
geriausias paslaugas, užtikrinant, kad bus
įmanoma vairuoti „Volvo“ saugu, komfortiška ir
malonu. „Volvo“ siūlo daugybę paslaugų nuo
pagalbos avarinėse situacijose iki navigacijos
informacijos ir pramogų sistemoje.
Prieš pradėdami naudotis paslaugomis, atidžiai
perskaitykite šiuos terminus ir sąlygas („Paslaugų
terminai ir sąlygos), žr. support.volvocars.com.
Klientų privatumo politika
Politika taikoma apdorojant klientų ir personalo
duomenis. Politikos tikslas – teikti mūsų esamiems, ankstesniems ir būsimiems klientams
bendrąjį supratimą apie:
•
Aplinkybės, kurioms esant, renkame ir apdorojome jūsų asmeninius duomenis.
•
•
Mūsų renkamų asmeninių duomenų tipai.
•
Kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis.
Priežastys, dėl kurių renkame asmeninius
duomenis.
Visą šios politikos turinį galima perskaityti
support.volvocars.com.
519
RATAI IR PADANGOS
RATAI IR PADANGOS
Padangos
Naujos padangos
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį,
užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti
vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Amortizacija ir priežiūra
Automobilio vairavimo charakteristikos labai priklauso nuo padangų. Automobilio važiavimui įtaką
daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir greičio
indeksas.
Tinkamai parinkus padangos slėgį, ji tolygiau
dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir dilimo spartą
apsprendžia važiavimo stilius, slėgis padangose,
klimatas ir kelio būklė.
Rekomenduojamos padangos
Ant pristatyto automobilio būna sumontuotos
„Volvo“ originalios padangos, kurių šonuose
pateiktas ženklas VOL1. Šios padangos kruopščiai parinktos konkrečiam automobiliui. Keičiant
padangas svarbu, kad naujos padangos taip pat
turėtų šią žymą: taip bus palaikomos tinkamos
automobilio valdymo savybės, važiavimo komfortas ir degalų sąnaudos.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto metų
eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo
pačiu palaipsniui suprastėja ir jų atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl visada pirkite kuo
naujesnes padangas, kai jas keičiate. Tai ypač
svarbu žieminėms padangoms. Paskutiniai keturi
skaitmenys reiškia pagaminimo savaitę ir metus.
Tai – padangos DOT žymuo („Department of
Transportation“), kuris nurodomas keturiais skaitmenimis, pvz., 0715. Iliustracijoje pavaizduota
padanga buvo pagaminta 2015 m. 7 savaitę.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų būti
patikrintos specialistų, net jei jos atrodo nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei jos niekada
nenaudojamos arba labai retai naudojamos. Tai
gali daryti neigiamą įtaką padangų savybėms. Tai
1
522
Galimi tam tikri padangų matmenų nuokrypiai.
taikoma visoms padangoms, kurios yra padedamos saugoti. Jei padangos yra praradę spalvą ar
sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų padangų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai. Tinka
keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug 5 000 km
ir po to kas 10 000 km.
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą, kad jame gylis būtų patikrintas. Jei
padangos susidėvėjo labai netolygiai (> 1 mm
protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies
reikia visada montuoti mažiausiai susidėvėjusias
padangas. Priekio slydimą paprastai koreguoti
lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju
toliau važiuoja tiesia linija: antruoju atveju, galinei
daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai
prarasti automobilio kontrolę. Todėl yra labai
svarbu, kad galiniai ratai neprarastų sukibimo
anksčiau nei priekiniai.
RATAI IR PADANGOS
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
Padangų sukimosi kryptis
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus raštas
pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra rodyklė,
rodanti į kurią pusę padanga turi suktis.
Susijusi informacija
•
Padangos (p. 522)
Laikymo skyrius
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne pastatytus.
Susijusi informacija
•
•
•
Patikrinkite slėgį padangose (p. 524)
Padangų sukimosi kryptis (p. 523)
Padangų protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 524)
•
•
Padangų stebėjimas* (p. 525)
•
Padangos dydžio žymuo (p. 542)
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 530)
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę visą jų
eksploatavimo laiką. Padangas galima keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine toje pačioje
pusėje, tačiau niekada negalima sukeisti padangų
iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai suprastėja automobilio
stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas
išstumti lietaus vandenį bei purvą. Palangos, kurių
protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
PASTABA
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
* Parinktis / priedas. 523
RATAI IR PADANGOS
Padangų protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus gylį.
Patikrinkite slėgį padangose
Tinkamo slėgio padangos didina vairavimo
saugą, taupo degalus ir ilgina padangų eksploatacijos trukmę.
Slėgis padangose laikui bėgant mažėja. Tai –
natūralus reiškinys. Be to, slėgis padangose priklauso nuo aplinkos temperatūros. Jei slėgis
padangose netinkamas, padidėja degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo laikas ir
pablogėja automobilio važiavimo savybės. Jei
važiuojama kai slėgis padangose yra per mažas,
padangos gali perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis
padangose turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir važiavimo savybėms.
dytas slėgis padangose, kuris turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir greitį.
Geresnė degalų ekonomija su ECO slėgiu
Kai apkrova nedidelė (iki 3 žmonių) ir greitis
nesiekia 160 km/h (100 myl./val.), siekiant optimalios degalų ekonomijos galima pasirinkti slėgį
ECO. Vis dėlto, pageidaujant optimalaus triukšmingumo ir kelionės komforto, rekomenduojamas
žemesnis komfortiškas slėgis.
Oro slėgio tikrinimas
1.
Slėgį padangose tikrinkite kiekvieną mėnesį.
Tikrinti reikia, kai padangos šaltos: tai reiškia,
kad padangos turi būti tokios pat temperatūros kaip ir aplinkos oras. Nuvažiavus vos
keletą kilometrų, padangos įšyla ir jų slėgis
padidėja.
2.
Jei reikia, pripūskite tiek, kad oro slėgis atitiktų patvirtintą slėgį padangose pagal slėgio
padangose etiketę.
Rekomenduojamas padangų slėgis
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra siaura
pakilusi žyma, esanti skersai padangos protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant padangos šono
įspaustos raidės TWI („Tread Wear Indicator“). Jei
protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos
aukštis sutampa. Pakeiskite padangas kaip
įmanoma greičiau. Atminkite, kad padangos su
sekliu protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
PASTABA
Susijusi informacija
•
524
Padangos (p. 522)
Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp kėbulo
rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nuro-
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
RATAI IR PADANGOS
Susijusi informacija
•
•
Padangos (p. 522)
Slėgio padangose patikra naudojant padangų
stebėjimo sistemą* (p. 527)
•
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
remonto rinkinio kompresoriumi (p. 534)
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 610)
Padangų stebėjimas*
Padangų stebėjimo sistema „Indirect Tyre
Pressure Monitoring System“ (ITPMS) vairuotojo
ekrane duoda įspėjimą su indikatoriaus ženklu,
jei slėgis vienoje ar keliose automobilio padangose tampa pernelyg žemas.
pasirodo pranešimas. Taip pat žr. toliau pateiktą
temą „Pranešimas vairuotojo ekrane“.
Jei ženklas iš pradžių mirksėti ir mirksi apie
minutę, o po to ima nuolat šviesti, taip gali būti
todėl, kad sistema negali aptikti žemo slėgio
padangose arba įspėti apie jį, kaip numatyta.
Ženklas
Paaiškinimas
•
Jei slėgis padangose žemas,
įsijungia ženklas.
•
Jei sistemoje ITPMS aptinkama triktis, ženklas mirksi
maždaug vieną minutę ir po to
ima šviesti nuolat.
Sistemos aprašas
ITPMS per sistemą ABS matuoja atskirų ratų
sukimosi greičio skirtumus ir nustato, ar tinkamas
slėgis padangose. Jei slėgis padangoje per
žemas, padangos skersmuo pasikeičia. Kartu
pakinta ir jos sukimosi greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema gali nustatyti, ar kurioje
nors padangoje (-se) slėgis per žemas.
Kai slėgis padangose per žemas, ekrane įsijungia
žemo slėgio padangose indikatoriaus ženklas ir
}}
* Parinktis / priedas. 525
RATAI IR PADANGOS
||
Bendroji informacija apie padangų stebėjimo
sistemą
Toliau pateikiamoje informacijoje padangų stebėjimo sistema bendrai vadinama TPMS.
Kiekvieną padangą, įskaitant atsarginę*, reikėtų
patikrinti kartą per mėnesį. Tikrinant padanga
turėtų būti šalta, o joje esantis slėgis – kaip rekomenduota automobilio gamintojo slėgio padangoje etiketėje arba slėgio padangose lentelėje.
Jei automobilio padangose slėgis kitoks nei rekomenduotas gamintojo, nustatykite, koks slėgis iš
tikro turi būti.
Kaip papildoma saugos savybė automobilyje
sumontuota slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS), kuri parodo, kada slėgis vienoje ar daugiau padangų yra per žemas. Kai uždegamas
žemo slėgio indikatoriaus simbolis, kaip galima
greičiau sustokite ir patikrinkite padangas bei pripūskite iki reikiamo.
Važiuojant, kai padangose per žemas slėgis, jos
gali perkaisti ir prakiurti. Dėl žemo slėgio padangose papildomai didėja degalų sąnaudos, trumpėja padangų eksploatacija, be to, gali suprastėti
automobilio valdymo ir stabdymo savybės. Atminkite, kad TPMS nepakeičia įprastinės padangų
techninės priežiūros. Vairuotojas atsako, kad
padangose būtų palaikomas tinkamas slėgis, net
jei nepasiekta per žemo slėgio padangose riba ir
uždegamas indikatoriaus simbolis.
Automobilyje papildomai sumontuotas sistemos
TPMS trikties indikatorius, kuriuo parodoma, kad
526
sistema neveikia tinkamai. Sistemos TPMS trikties indikatorius sujungtas su žemo slėgio padangose ženklu. Sistemai nustačius gedimą, simbolis
vairuotojo ekrane mirksti apie vieną minutę, tada
pradeda nuolatos degti. Ši procedūra kartojama
užvedus automobilį, kol gedimas pašalinamas.
Degant simboliui, gali būti paveikta sistemos galimybė nustatyti arba įspėti, kad padangose žemas
slėgis.
Sistemos TPMS triktis gali įvykti dėl kelių priežasčių, pvz., sumontavus atsarginę padangą,
pakeitus padangas arba ratus: dėl to TPMS gali
imti veikti netinkamai.
Pakeitę vieną ar daugiau padangų, visada patikrinkite TPMS ženklą, kad įsitikintumėte, jog nauja
padanga arba ratas veikia tinkamai su TPMS.
Pranešimai vairuotojo ekrane
Šviečiant indikatoriaus ženklui, gali būti pateikiami
tokie pranešimai:
Būtina atminti
•
•
•
Pakeitę ratą ar slėgį padangoje, būtinai sukalibruokite sistemą. Žr. slėgio padangose etiketę, priklijuotą ant vairuotojo pusės durelių
statramsčio, kur rasite „Volvo“ rekomenduojamus slėgio padangose rodiklius.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
ITPMS deaktyvinti nėra galimybės.
Susijusi informacija
•
•
Padangos (p. 522)
Slėgio padangose patikra naudojant padangų
stebėjimo sistemą* (p. 527)
•
Padangų stebėjimo proceso kalibravimas*
(p. 529)
•
Kaip spręsti žemo slėgio padangoje problemą naudojantis padangų stebėjimo funkcija* (p. 528)
• Žemas slėgis padang. Patikrinkite
padangas, pripūtę sukalibruokite
• Slėgio padangose sist. Laikinai
nepasiekiama
• Slėgio padangose sist. Reikalinga tech.
patikra.
Jei sistemai nepavyksta nustatyti, kurioje padangoje žemas slėgis, centriniame ekrane parodomos visos keturios padangos.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose patikra naudojant
padangų stebėjimo sistemą*
Visos padangos pilkos:
•
•
Naudojantis padangų stebėjimo sistema
„Indirect Tyre Pressure Monitoring System“
(ITPMS), slėgio padangose būseną galima stebėti centriniame ekrane.
Kad sistema būtų aktyvinta, gali reikėti kelias
minutes pavažiuoti didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
Būsenos patikra
1.
Visos padangos pilkos ir rodomas pranešimas:
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
• Slėgio padangose sist. Laikinai
nepasiekiama. Indikatoriaus ženklas mirksi
ir po maždaug 1 minutės ima nuolat šviesti.
Sistema šiuo metu nepasiekiama, bus greitai
aktyvinta.
Būsenos rodinys2.
Žalia padanga:
•
2.
Palieskite Būsena, kad parodytumėte
padangų būseną.
Rodoma būsena
Grafiniame paveikslėlyje rodoma kiekvienos
padangos būsena.
Slėgis padangoje viršija įspėjimo ribinę vertę.
Geltona padanga:
•
Slėgis padangoje pernelyg žemas. Kuo greičiau sustokite ir patikrinkite / pataisykite
slėgį padangoje. Nustatę tinkamą slėgį
padangoje, sukalibruokite ITPMS.
Visos padangos geltonos:
•
2
Kalibruojama.
Būsena nežinoma.
Slėgis per žemas dviejose ar daugiau
padangų. Kuo greičiau sustokite ir patikrinkite / pakoreguokite slėgį padangose. Nustatę tinkamą slėgį padangose, sukalibruokite
ITPMS.
• Slėgio padangose sist. Reikalinga tech.
patikra. Indikatoriaus ženklas mirksi ir po
maždaug 1 minutės ima nuolat šviesti. Sistema veikia netinkamai. Susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ servisu (rekomenduojama).
Susijusi informacija
•
•
Padangų stebėjimas* (p. 525)
Padangų stebėjimo proceso kalibravimas*
(p. 529)
•
Kaip spręsti žemo slėgio padangoje problemą naudojantis padangų stebėjimo funkcija* (p. 528)
•
Automobilio būsena (p. 546)
Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Parinktis / priedas. 527
RATAI IR PADANGOS
Kaip spręsti žemo slėgio padangoje
problemą naudojantis padangų
stebėjimo funkcija*
2.
Slėgio padangose stebėjimo sistema „Indirect
Tyre Pressure Monitoring System“ (ITPMS)
įspėja apie pernelyg žemą slėgį vienoje ar
keliose automobilio padangose.
Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio, kaip
nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio.
Patikrinkite slėgį padangoje ir pašalinkite problemą, kai rodomas ITPMS indikatoriaus ženklas ir pranešimas
Žemas slėgis padang.. Nustatę tinkamą slėgį padangoje, sukalibruokite ITPMS.
1.
PASTABA
Manometru patikrinkite slėgį visose keturiose
padangose.
3.
Perkalibruokite sistemą ITPMS: žr. skirsnį
„Padangų stebėjimo sistemos kalibravimas“.
4.
Atskirais atvejais ITPMS ženklui užgesinti ir
pranešimui išvalyti gali tekti kelias minutes
pavažiuoti automobiliu ne mažesniu nei
30 km/h (20 myl./val.) greičiu.
Atminkite: ITPMS ženklas neišsijungia, kol
nepašalinama žemo slėgio padangoje problema ir neatliekama nauja kalibravimo procedūra.
528
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite,
kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis
laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka
aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3
valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų
slėgis padidėja.
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Susijusi informacija
•
•
Padangų stebėjimas* (p. 525)
Slėgio padangose patikra naudojant padangų
stebėjimo sistemą* (p. 527)
•
Padangų stebėjimo proceso kalibravimas*
(p. 529)
•
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 610)
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
remonto rinkinio kompresoriumi (p. 534)
Padangų stebėjimo proceso
kalibravimas*
Kad „Indirect Tyre Pressure Monitoring System“
(ITPMS) veiktų tinkamai, turi būti nustatyta slėgio
padangoje atskaitos vertė. Tai reikia atlikti kaskart keičiant padangas arba pakitus slėgiui
padangoje.
Pavyzdžiui, važiuojant su didele apkrova arba
dideliu greičiu, viršijančiu 160 km/h (100 myl./
val.), slėgis padangoje turi būti nustatytas laikantis „Volvo“ rekomenduojamųjų slėgio padangose
verčių. Po to sistemą reikia perkalibruoti.
1.
Išjunkite variklį.
2.
Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio, kaip
nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio.
3.
Užveskite variklį.
4.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
5.
Norėdami pasiekti padangų stebėjimo funkciją, palieskite Būsena.
PASTABA
Pradėjus kalibravimą, automobilis turi stovėti.
6.
Paspauskite Kalibruoti.
7.
Palieskite OK: patvirtinsite, buvo patikrintas ir
tinkamai nustatytas slėgis visose keturiose
padangose.
}}
* Parinktis / priedas. 529
RATAI IR PADANGOS
||
8.
Nuvažiuokite automobiliu.
Kalibruojama važiuojant automobiliu. Kalibravimo procesas laikinai pertraukiamas, jei
išjungiamas variklis, tačiau automatiškai pratęsiamas, kai automobiliu vėl imama važiuoti.
> Surinkus pakankamai duomenų, kad sistema galėtų aptikti žemą slėgį padangoje,
centriniame ekrane padangų spalva
pakinta iš pilkos į žalią. Sistema papildomai nepatvirtina, kad kalibravimas baigtas.
Kalibravimo trikties atveju pateikiamas
pranešimas: Sukalibruoti nepavyko.
Bandykite dar kartą.
PASTABA
Atminkite: TPMS sistema turi būt perkalibruota kaskart pakeitus padangas arba suderinus slėgį padangose. Norint, kad sistema
veiktų tinkamai, turi būti įrašytos naujos atskaitos vertės.
Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys
„Temporary Mobility Kit“ (TMK) naudojamas pradurtai padangai užsandarinti, taip pat – oro slėgiui patikrinti ir sureguliuoti.
Vieta
Pradurtos padangos remonto rinkinys yra putplasčio bloke po bagažinės grindimis.
Pradurtos padangos remonto rinkinyje yra kompresorius ir balionėlis su sandarinimo skysčiu.
Sandarinimo procedūra leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystis efektyviai
užtaiso skyles padangos protektoriuje.
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik iš
dalies užsandarinti šone pradurtas padangas.
Nenaudokite pradurtos padangos remonto rinkinio padangoms su dideliais įplyšimais, įtrūkimais
ar panašiais pažeidimais.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto įrankių
komplektas skirtas tik pradurtam protektoriui
užsandarinti.
Sandarinimo skysčio balionėlis
Balionėlį su sandarinimo skysčiu reikia pakeisti
dar nesuėjus galiojimo terminui ir panaudojus.
Panaudotą balionėlį atiduokite sutvarkyti kaip
aplinkai pavojingas atliekas.
Susijusi informacija
•
•
•
530
Padangų stebėjimas* (p. 525)
Slėgio padangose patikra naudojant padangų
stebėjimo sistemą* (p. 527)
Kaip spręsti žemo slėgio padangoje problemą naudojantis padangų stebėjimo funkcija* (p. 528)
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos
remontui.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
ĮSPĖJIMAS
Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios
gumos latekso.
Pradurtos padangos remonto
rinkinio naudojimas
•
•
Pavojinga prarijus.
Užsandarinkite pradurtą padangą avarinio pradurtos padangos remonto rinkiniu („Temporary
Mobility Kit“, TMK).
Gali sukelti alerginių reakcijų, esant kontaktui su oda.
Išdėstymas
•
•
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Sandarinimo skysčio balionėlis
Jungiklis
Prijungimas
Saugokite atokiai nuo vaikų.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei sandarinimo skysčio pateko ant odos,
jį būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su
muilu.
•
Jei sandarinimo skysčio pateko į akis, jį
būtina nedelsiant išplauti akių plovimo
skysčiu arba gausiai išskalauti vandeniu.
Jei akyje ir toliau juntamas diskomfortas,
būtina kreiptis į gydytoją.
1.
Maitinimo kabelis
Oro žarna
Susijusi informacija
Slėgį mažinimo ventilis
•
Pradurtos padangos remonto rinkinio naudojimas (p. 531)
•
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
remonto rinkinio kompresoriumi (p. 534)
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
•
Padangos (p. 522)
Laikiklis buteliukui (oranžinis dangtelis)
Jei padangą sandarinate intensyvaus eismo
vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą ir
įjunkite avarinį signalą.
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus daiktas,
palikite jį padangoje. Taip bus lengviau
užsandarinti angą.
Apsauginis dangtelis
Slėgio matuoklis
}}
531
RATAI IR PADANGOS
||
2.
3.
4.
Nuklijuokite maksimalaus leistino greičio lipduką, priklijuotą prie vienos kompresoriaus
pusės. Priklijuokite jį matomoje vietoje ant
priekinio stiklo, kad nepamirštumėte laikytis
greičio apribojimo. Jei padangos remontui
buvo panaudotas avarinis remonto rinkinys,
nerekomenduojama važiuoti didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu.
Įsitikinkite, ar jungiklis yra padėtyje 0 ir suraskite maitinimo kabelį bei oro žarną.
Atsukite oranžinį dangtelį nuo kompresoriaus
ir tada atsukite nuo balionėlio kamštį.
PASTABA
5.
Įsukite balionėlį į balionėlio laikiklio apačią.
> Balionėlis ir jo laikiklis turi atvirkštinę gaudyklę, kad nenutekėtų hermetiko. Įsukus
balionėlį, jo nuo laikiklio atsukti jau nebegalima. Balionėlį reikia nuimti autoservise.
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Jei sandarinimo skysčio pateko ant odos, jį
būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su
muilu.
•
Jei sandarinimo skysčio pateko į akis, jį
būtina nedelsiant išplauti akių plovimo
skysčiu arba gausiai išskalauti vandeniu.
Jei akyje ir toliau juntamas diskomfortas,
būtina kreiptis į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
6.
Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Patikrinkite, ar slėgio redukcinis vožtuvas,
sumontuotas ant oro žarnos, yra užsuktas iki
galo. Tada prisukite oro žarnos vožtuvo jungtį
prie padangos vožtuvo sriegio.
Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V maitinimo lizdo ir užveskite automobilio
variklį.
PASTABA
Kai veikia kompresorius, neturi būti naudojami
jokie kiti 12 V maitinimo lizdai.
ĮSPĖJIMAS
•
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai,
užsukant butelį.
532
7.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
8.
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant išjungti.
Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame
susisiekti su įgaliotų padangų centru.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
RATAI IR PADANGOS
9.
Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Kompresoriaus negalima leisti ilgiau nei
10 minučių, kad neperkaistų.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu
galėtumėt patikrinti slėgį padangoje. Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus slėgis:
3,5 baro (jei slėgis padangoje per aukštas,
išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu.)
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų
padangų centru.
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo
kabelį.
12. Atsukite oro žarną nuo padangos vožtuvo ir
sumontuokite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
14. Kuo greičiau pavažiuokite bent 3 km maksimaliu 80 km/h (50 myl./val.) greičiu, kad hermetikas užsandarintų padangą.
16. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio matuokliu.
•
Jei slėgis mažesnis kaip 1,3 bar, padanga
nepakankamai užsandarinta. Toliau tęsti
kelionės negalima. Susisiekite su padangų
centru.
•
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
baro, padangą reikia pripūsti iki padangų
slėgio etiketėje, esančioje ant vairuotojo
pusės durelių statramsčio, nurodyto slėgio
(1 baras = 100 kPa). Jei slėgis padangoje
per didelis, išleiskite orą naudodami
padangos ventilį.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos
vietos ištrykš dalis klijų.
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip ant jų gali
užtikšti hermetiko. Atstumas turi siekti bent du
metrus.
15. Kontrolinė patikra
Prijunkite oro žarną prie padangos vožtuvo ir
prisukite vožtuvo jungtį prie padangos vožtuvo sriegio apačios. Kompresorius turi būti
išjungtas.
17. Jei reikia pripūsti padangą:
1. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V maitinimo lizdo ir užveskite automobilio variklį.
2. Paleiskite kompresorių ir pripūskite
padangą iki slėgio, nurodyto slėgio padangoje lipduke.
3. Išjunkite kompresorių.
13. Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos, kad išvengtumėte hermetiko skysčio
likučio nuotėkio.
}}
533
RATAI IR PADANGOS
||
18. Nuimkite padangos sandarinimo įrangą,
sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos ir įlenkite žarną į dėžutę.
Įdėkite TMK į bagažinę.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums pakeistų arba
pataisytų sugadintą padangą. Padangų remonto
įmonės darbuotojams pasakykite, kad padangoje
yra sandarinimo skysčio.
ĮSPĖJIMAS
19. Sumontuokite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
Panaudoję avarinio padangos remonto komplektą, neturėtumėte važiuoti didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu. „Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“
autoservise ir patikrinti užsandarintą padangą
(maksimalus važiavimo atstumas yra 200 km).
Personalas gali nustatyti, ar galima suremontuoti padangą ir, ar reikia ją keisti.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 530)
Padangų pripūtimas pradurtos
padangos remonto rinkinio
kompresoriumi
Automobilio originalią padangą galima pripūsti
naudojant kompresorių, kurį rasite pradurtos
padangos remonto rinkinyje.
1.
Kompresorius turi būti išjungtas. Įsitikinkite,
ar jungiklis yra 0 padėtyje ir suraskite maitinimo laidą bei žarną.
2.
Atsukite padangos ventilio gaubtelį ir ant
ventilio iki galo užsukite oro žarnos jungtį.
3.
Prijunkite maitinimo kabelį prie vieno iš automobilyje esančių 12 V maitinimo lizdų bei
užveskite variklį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas gali
kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė po
panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais.
„Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo darbus
atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
534
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
4.
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
padėtį.
RATAI IR PADANGOS
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi veikti
ilgiau kaip 10 minučių.
5.
Pripūskite padangą iki slėgio, nurodyto slėgio
padangoje lipduke (priklijuotame ant vairuotojo pusės durelių statramsčio). Jei slėgis per
aukštas, išleiskite orą naudodami slėgio mažinimo vožtuvą.
Ratų keitimas
Rato nuėmimas
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., sumontuoti žiemines padangas ar atsarginį ratą.
Rato nuėmimo instrukcijos (keičiant ratus).
Padangų dydžio keitimas
Patikrinkite, ar padangos matmenys aprobuoti
montuoti ant automobilio.
Kiekvieną kartą keisdami padangų dydį, kreipkitės
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad jis atnaujintų
programinę įrangą. Gali reikėti atsisiųsti programinę įrangą kai keičiate didesnių ir mažesnių
matmenų bei vasarines ir žiemines padangas.
Susijusi informacija
6.
Išjunkite kompresorių. Atjunkite žarną ir maitinimo kabelį.
7.
Užsukite ventilio gaubtelį.
1.
Jei ratą keičiate intensyvaus eismo vietoje,
pastatykite trikampį avarinį ženklą ir įjunkite
avarinį signalą.
2.
Įjunkite stovėjimo stabdžius ir pavarą į padėtį
P.
Laikykitės atitinkamų ratų nuėmimo ir montavimo
instrukcijų.
•
•
•
•
•
•
Rato nuėmimas (p. 535)
Taikoma automobiliams su Lygiavimo
valdymas*: Jei automobilyje įrengta pneumatinė pakaba, prieš keliant automobilį domkratu* ją reikia išjungti.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje išaktyvinkite funkciją, paspausdami Nuostatos
My Car Pakaba ir pasirinkdami Išjungti
išlyginimo kontrolę.
Ratų montavimas (p. 537)
Įrankinė (p. 540)
Žieminės padangos (p. 539)
Atsarginis ratas* (p. 538)
Ratų varžtai (p. 538)
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 530)
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 610)
}}
* Parinktis / priedas. 535
RATAI IR PADANGOS
||
ĮSPĖJIMAS
4.
Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai
kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra nešvarumų.
3.
Iš putplasčio bloko išimkite keltuvą*, ratų
raktą* ir ratų varžtų plastikinių dangtelių nuėmimo įrankius.
5.
Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų, kurie
liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius.
Tam naudokite, pvz., sunkias medines kalades arba didelius akmenis.
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato
ir automobilio kėlimo taško negalima kišti
jokių daiktų.
Susukite vilkimo asą ir ratų raktą* iki pat stabdiklio padėties.
SVARBU
Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir lygus.
8.
SVARBU
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų įrankis.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas
vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio
automobiliui skirtu domkratu. Jei automobilį
reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau
nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
536
Keliant automobilį svarbu, kad domkratas*
arba kėlimo alkūnės būtų nustatytos atitinkamuose taškuose po automobiliu. Trikampėmis
žymomis plastikiniame gaubte nurodomos
kėlimo taškų vietos. Kiekvienoje automobilio
pusėje yra po du kėlimo taškus. Kiekviename
taške plastmasiniame gaubte yra įduba.
Vilkimo ąsą į ratų varžtų raktą reikia įsukti iki
galo.
6.
Specialios paskirties įrankiu nuimkite plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
7.
Ratų veržliarakčiu* prieš laikrodžio rodyklę
atlaisvinkite ratų varžtus ½–1 apsisukimą.
Pakelkite domkratą* aukštyn, kad jis susiliestų su automobilio kėlimo tašku. Patikrin-
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
kite, ar domkrato galvutė tinkamai nustatyta
kėlimo taške: kalnelis galvutės centre turi
pataikyti į kėlimo taško angą, o pagrindas turi
būti nustatytas vertikaliai po kėlimo tašku.
Būtinai pasukite domkratą, kad rankena būtų
maksimaliai nusukta nuo automobilio, o domkrato alkūnės būtų nustatytos statmenai
automobilio krypčiai.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
Ratų montavimas
Pakelkite automobilį taip, kad ratas pakiltų
nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o po to
pakelkite ir nuimkite ratą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas (p. 535)
Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka. Svarbu,
kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Priveržkite iki 140 Nm. Patikrinkite sąsūkos
momentą specialiu veržliarakčiu.
5.
Sumontuokite plastikinius dangtelius atgal
ant ratų varžtų.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
1.
Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio paviršius.
2.
Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų varžtus.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
9.
4.
Rato montavimo instrukcijos (keičiant ratus).
3.
Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų
suktis.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
Automobilio kėlimas (p. 553)
Ratų montavimas (p. 537)
Įrankinė (p. 540)
}}
537
RATAI IR PADANGOS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Rato nuėmimas (p. 535)
Ratų keitimas (p. 535)
Ratų varžtai
Atsarginis ratas*
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių tvirtinti.
Įprasto dydžio pradurtą ratą galima pakeisti
atsarginiu ratu.
Atsarginis ratas* (p. 538)
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm.
Perveržus arba priveržus per silpnai galima
sugadinti veržles ir varžtus.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.
Patikrinkite ratų varžtų sukimo momentą dinamometriniu veržliarakčiu.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
Saugieji ratų varžtai*
Po krovinių skyriaus grindimis esančiame putplasčio bloke yra vieta saugiųjų ratų varžtų movai.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas (p. 535)
Atsarginis ratas laikomas krepšyje, važiuojant jis
turi būti pritvirtintas dviem diržais ant bagažinės
grindų. Trečios sėdynių eilės atlošai turi būti
nulenkti.
Diržus reikia kryžmai nuvesti virš rato ir prijungti
prie automobilio keturių krovinių fiksavimo kilpų.
Reguliariai tikrinkite ir slėgį atsarginiame rate.
Rato keitimo įrankiai laikomi po bagažinės grindimis, žr. skirsnį „Įrankių rinkinys“.
Susijusi informacija
•
•
538
Rato nuėmimas (p. 535)
Ratų montavimas (p. 537)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
•
•
Įrankinė (p. 540)
Žieminės padangos
Protektoriaus rašto gylis
Domkratas* (p. 541)
Žieminės padangos yra pritaikytos važiuoti keliais
žiemą.
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai, padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis sąlygomis
nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių protektoriaus rašto gylis
yra mažesnis negu 4 mm.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys
priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų keturių ratų turi
būti sumontuotos tinkamo tipo padangos.
PASTABA
Jei reikia patarimų dėl to, kurio tipo ratlankis ir
padanga labiausiai tinka, susisiekite su „Volvo“
atstovu.
Keitimo į žiemines padangas patarimai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos turi
būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio
pusėje buvo sumontuotos, pvz., K (kairėje) arba D
(dešinėje).
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas, jomis
pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti švelniai,
kad dygliai tinkamai įsispaustų į padangas. Tokiu
būdu užtikrinsite, kad padangos, ir ypač jų dygliai,
ilgiau tarnautų.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos
dėl dygliuotųjų padangų.
Sniego grandinės
„Volvo“ rekomenduoja nenaudoti sniego grandinių
ant didesnių nei 19 colių ratų.
Montavimo instrukcijos pristatomos su „Volvo“
originaliomis sniego grandinėmis.
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių
ratų (tai taikoma ir automobiliams su visais varančiais ratais). Su ratų grandinėmis negalima
važiuoti didesniu nei 50 km/h (30 myl./val.) greičiu. Venkite važiuoti švariu keliu, kadangi tuomet
gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios padangos.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite originalias „Volvo“ ratų grandines
arba analogiškos kokybės grandines, suprojektuotas konkretaus modelio automobiliui,
padangų ir ratlankio dydžiui. Leidžiama naudoti tik vienpuses ratų grandines.
Jei nesate tikri dėl tinkamų ratų grandinių,
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu. Netinkamai parinkus ratų
grandines, galima rimtai apgadinti savo automobilį ir gali įvykti avarija.
}}
* Parinktis / priedas. 539
RATAI IR PADANGOS
||
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas (p. 535)
Įrankinė
Trikampis avarinis ženklas
Prireikus automobilį vilkti, pakeisti ratą ar pan.,
pravers bagažinėje laikomi įrankiai.
Pastatę automobilį eismo vietoje, įspėkite kitus
eismo dalyvius pastatydami trikampį avarinį
ženklą.
Taip pat suaktyvinkite avarinius žibintus.
Vietos daiktams laikyti
Trikampis avarinis ženklas laikomas bagažinėje
esančiame skyriuje.
Trikampio avarinio ženklo pastatymas
Putplasčio bloke, esančiame po bagažinės grindimis, yra automobilio vilkimo kilpa, pradurtos
padangos remonto rinkinys, įrankis plastikiniams
ratų varžtų dangteliams nuimti ir mova ratų varžtams-slapukams atsukti.
Jei automobilyje yra atsarginis ratas*, tuomet
kartu pateikiamas domkratas*, ratų raktas* ir
paketas*, kuriame rasite vienkartines pirštines ir
maišą pradurtam ratui įdėti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
540
Ratų keitimas (p. 535)
Domkratas* (p. 541)
Trikampis avarinis ženklas (p. 540)
Pirmosios pagalbos rinkinys (p. 542)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Domkratas*
Domkratas naudojamas automobiliui pakelti prireikus pakeisti ratą.
Montuodami atsarginį ratą arba keisdami vasarinius ratus į žieminius (ar atvirkščiai), naudokite tik
originalų domkratą. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat
gerai sutepti.
Įrankiai ir domkratas*, kai nenaudojami, turi
būti laikomi jiems skirtose vietose bagažinėje.
Paspauskite užraktą, kuriuo trikampis įspėjamasis ženklas šiek tiek prilaikomas ir nuimkite dėklą.
Kad domkratas tilptų į vietą, jį reikia sulenkti į tinkamą padėtį.
Išimkite trikampį įspėjamąjį ženklą iš dėklo,
išlankstykite jį ir sudėkite kartu galus.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje
eismo atžvilgiu vietoje.
Įsitikinkite, kad trikampis įspėjamasis ženklas ir
dėklas tinkamai pritvirtinti jų saugojimo vietoje, o
pasinaudojus uždanga visiškai uždaryta.
Susijusi informacija
•
•
SVARBU
Ketvirtį apsisukimo pasukę rankenėlę atidarykite liuką, tada jį ištraukite iš gembių viršutiniame ir apatiniame kraštuose.
Taikoma automobiliams su lygio kontrolės
funkcija*
Jei automobilyje įrengta pneumatinė pakaba,
prieš keliant automobilį domkratu ją reikia išaktyvinti.
Išjunkite funkciją centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos:
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
Pakaba .
Susijusi informacija
•
•
Įrankinė (p. 540)
Automobilio kėlimas (p. 553)
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas
vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio
automobiliui skirtu domkratu. Jei automobilį
reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau
nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Įrankinė (p. 540)
Avarinių šviesų signalas (p. 156)
* Parinktis / priedas. 541
RATAI IR PADANGOS
Pirmosios pagalbos rinkinys
Ratlankio dydžio žymuo
Padangos dydžio žymuo
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos
pirmosios pagalbos priemonės.
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal toliau
esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Padangų matmenų, apkrovos indekso ir greičio
klasės žymenys.
Laikykite pirmosios pagalbos rinkinį erdvėje,
esančioje bagažinės dešinėje pusėje.
Visų ratlankių matmenys yra pažymėti, pvz.,
8Jx18x42.5.
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti
tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
8
Ratlankio plotis coliais
Padangų matmenys
J
Ratlankio krašto profilis
Visos padangos turi matmenų žymenis, pvz.,
235/60 R18 103 H.
18
Ratlankio skersmuo coliais
42,5
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo
rato centro iki rato kontakto su stebule
paviršiaus)
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti
tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Susijusi informacija
•
Įrankinė (p. 540)
Susijusi informacija
•
•
•
235
Padangos plotis (mm)
60
Santykis tarp padangos sienelės aukščio ir padangos pločio (%)
R
Radialinė padanga
18
Ratlankio skersmuo coliais
103
Maksimalios leistinos padangų apkrovos
kodai ir padangų apkrovos indeksas (LI)
Padangos (p. 522)
Padangos dydžio žymuo (p. 542)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai (p. 608)
H
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(SS) (šiuo atveju tai yra 210 km/h
(130 myl./val.).)
Apkrovos indeksas
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis apkrovos charakteristikomis, kurios vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą padangų apkrovos
pajėgumą apibrėžia automobilio svoris. Mažiausias leistinas apkrovos indeksas nurodytas apkrovos indeksų lentelėje.
542
RATAI IR PADANGOS
Greičio rodiklis
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį. Padangų greičio rodiklis SS („Speed
Symbol“) turi būti bent jau ne mažesnis nei automobilio maksimalus greitis. Toliau pateiktoje lentelėje rasite kiekvieno greičio rodiklio maksimalų
leistiną greitį (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis
yra žieminės padangos3, kai gali būti naudojamas
mažesnis greičio indeksas. Jei pasirenkamos
tokios padangos, automobiliu negalima važiuoti
greičiau negu leidžia padangos greičio indeksas
(pavyzdžiui, su Q galima važiuoti daugiausia
160 km/h (100 myl./val.)). Eismo taisyklės, bet
ne padangų greičio indeksas nustato, kaip greitai
galima važiuoti.
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas lentelėje.
3
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojama tik
su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
V
240 km/h (149 myl./val.)
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
ĮSPĖJIMAS
Mažiausias leistinas padangų apkrovos indeksas (LI) ir greičio rodiklis (SS), numatytas
kiekvienam atitinkamam variklio variantui,
pateiktas spausdinto automobilio savininko
vadovo lentelėje „Apkrovos indeksai ir greičio
rodikliai“. Jei bus naudojama per mažo apkrovos indekso arba greičio rodiklio padanga, ji
gali perkaisti ir būti apgadinta.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Padangos (p. 522)
Ratlankio dydžio žymuo (p. 542)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai (p. 608)
Aprobuotas slėgis padangose (p. 610)
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
(p. 609)
Su metaliniais dygliais ir be jų.
543
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
„Volvo“ aptarnavimo programa
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo“ aptarnavimo
programa, kaip nurodyta aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros „Volvo“
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. „Volvo“ autoservisai turi kvalifikuotų darbuotojų, specialios įrangos ir aptarnavimo literatūros,
todėl jie garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Techninė priežiūra ir remontas
Reguliariai atlikite automobilio techninę priežiūrą.
Laikykitės „Volvo" rekomenduojamų techninės
priežiūros intervalų.
Jei reikia apžiūros ir remonto, darbus gali atlikti
tik „Volvo" įgaliotasis autoservisas.
ĮSPĖJIMAS
Patys neremontuokite šios transporto priemonės. Atsijungusius elektros kabelius ir (arba)
komponentus gali suremontuoti tik įgaliotojo
serviso specialistas. Rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
546
SVARBU
Jokiu būdu nemodifikuokite valdymo bloko.
Automobilio būsena
Be registracijos techninei apžiūrai centriniame
displėjuje gali būti rodoma automobilio bendroji
būsena.
Automobilio būsena programa paleidžiama iš programų
rodinio centriniame displėjuje;
joje yra trys skirtukai:
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistemos techninė priežiūra
(p. 561)
•
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 547)
• Žinutės – įrašyti būsenos pranešimai
• Būsena – slėgio padangose ir variklio alyvos
lygio patikra
• Paskyrimai – aptarnavimo ir remonto darbų
rezervavimas
Susijusi informacija
•
Kaip tvarkyti iš vairuotojo ir centrinio ekranų
įrašytus pranešimus (p. 122)
•
Slėgio padangose patikra naudojant padangų
stebėjimo sistemą* (p. 527)
•
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
(p. 558)
•
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 547)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Užsakykite techninę priežiūrą ir
remontą1
pasinaudokite tuo pačiu el. pašto adresu, kurį
norite naudojote kurdami Volvo ID.
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje,
turinčiame prieigą prie interneto.
Kontaktinio adreso keitimas
Jei norėtumėte keisti el. pašto adresą kitu, galite
susisiekti su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Informacija tvarkoma Automobilio būsena programoje, atidaromoje centriniame ekrane programų rodinyje.
„Volvo“ įgaliotojo atstovo pasirinkimas
Pasirinkite „Volvo“ įgaliotąjį atstovą, norėdami
susisiekti dėl techninės priežiūros ir remonto,
eidami į www.volvocars.com ir naršydami „My
„Volvo“.
Šia paslauga kai kuriose šalyse teikiamas patogus būdas rezervuoti laiką techninei priežiūrai ir
apsilankymui dirbtuvėse tiesiogiai iš savo automobilio. Transporto priemonės duomenys siunčiami jūsų įgaliotajam atstovui, kuris gali suderinti
apsilankymo dirbtuvėse laiką. Įgaliotasis atstovas
susisieks su jumis dėl rezervacijos pasiūlymo. Kai
kuriose šalyse sistema jums primins planinį
paskyrimo laiką, kadangi tai prieinama, o kai ateis
laikas, navigacijos sistema2 jums taip pat nurodys
dirbtuves. Taip pat automobilyje galite gauti informaciją iš savo įgaliotojo atstovo ir bet kuriuo metu
susisiekti su dirbtuvėmis.
Prieš naudojantis paslauga
„Volvo ID“
• Norėdami kurti Volvo ID, žr. skirsnį „Volvo ID“.
•
1
2
Norėdami registruoti savo automobilio Volvo
ID, žr. skirsnį „Volvo ID“. Jei Volvo ID jau yra,
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“*.
transporto priemonės duomenis, žr. tolesnį skirsnį
„Transporto priemonės duomenų siuntimas“.
Remonto arba techninės priežiūros
rezervavimas
Pageidaudami užsiregistruoti techninei priežiūrai
arba kai vairuotojo ekrane ir centrinio ekrano viršuje pateikiamas pranešimas, kad reikia atlikti
techninę priežiūrą ar remontą, užpildykite paskyrimo užklausą.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
Kad automobilis galėtų siųsti ir priimti rezervavimo informaciją, jį reikia prijungti prie interneto,
žr. skirsnį „Prijungtas prie interneto automobilis“.
Naudojimasis paslauga
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus
arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį
remontuoti, vairuotojo ekrane ir centrinio ekrano
viršuje parodomas pranešimas. Techninės priežiūros laikas nustatomas pagal tai, kiek laiko (valandomis) veikė variklis, arba pagal nuvažiuotą
atstumą nuo paskutinės techninės priežiūros.
Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir
vėliau, per „My Volvo“ savininko portalą. Siekdami
užtikrinti, kad jūsų atstovas turėtų naujausios
informacijos apie jūsų automobilį, galite išsiųsti
}}
* Parinktis / priedas. 547
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Paskyrimo užklausos pildymas ir siuntimas.
1.
6.
Laukelyje Info. dirbtuvėms užpildykite informaciją dirbtuvėms, t. y. jei yra kas nors, ką
norėtumėte, kad būtų atlikta apsilankius dirbtuvėse, ar bet kokią svarbią informaciją jūsų
dirbtuvėms.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
2.
Paspauskite mygtuką Paskyrimai.
3.
Paspauskite mygtuką Prašyti paskyrimo.
4.
Įsitikinkite, kad teisingai užpildėte Volvo ID.
5.
Įsitikinkite, kad užpildėte norimą
Autoservisas.
Arba paspauskite mygtuką ir ištarkite informaciją. Tada informacija įvedama į jūsų
paskyrimo užklausos informacijos lauką.
7.
Paspauskite mygtuką Siųsti paskyrimo
užklausą.
> Per kelias dienas gausite jūsų automobilio
paskyrimo pasiūlymą.3. Be to, tą pačią
informaciją gausite el. paštu ir pamatysite
apsilankę „My Volvo“.
Kai kuriose rinkose išsiuntus užklausą dėl
apsilankymo autoservise, vairuotojo
ekrane reikia išjungti pranešimą, kad atėjo
laikas techninei priežiūrai vykdyti.
8.
Norėdami atšaukti savo užklausą, paspauskite Atšaukti užklausą mygtuką.
Kai paskyrimo užklausa siunčiama į dirbtuves iš
jūsų automobilio interneto ryšiu, joje yra trans3
548
Šios laiko ribos gali skirtis priklausomai nuo šalies.
porto priemonės informacija. Ši informacija
padeda dirbtuvėms planuotis veiklą.
Priimti paskyrimo pasiūlymą
Paskyrimo pasiūlymą gausite automobilyje internetu ryšiu, kai jis bus prieinamas. Automobilyje
gavus paskyrimo pasiūlymą, centrinio ekrano viršuje parodomas pranešimas.
1.
Priimkite pranešimą.
2.
Jei siūloma rezervacija priimtina, palieskite
mygtuką Priimti. Priešingu atveju paspauskite Siųsti naują pasiūlymą arba
Atsisakyti.
Priėmus paskyrimo pasiūlymą, atsakymas jūsų
interneto ryšiu siunčiamas į autoservisą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Transporto priemonės duomenų siuntimas
Iš savo automobilio galite bet kada išsiųsti transporto priemonės duomenis, t. y. jei norite rezervuoti laiką pasilankyti dirbtuvėse, tiesiogiai per
„My „Volvo“ savininko portalą, ir padėti savo dirbtuvėms, pateikdami tikslesnę pagrindinę informaciją.
Siunčiami paskutiniai įrašyti transporto priemonės
duomenys (kai veikė automobilis).
1.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
2.
Paspauskite mygtuką Paskyrimai.
3.
Paspauskite mygtuką Siųsti autom.
duomenis.
> Centrinio ekrano viršuje rodomas pranešimas, kad siunčiami transporto priemonės
duomenys. Paliesdami „X“ veiklos indikatoriuje, galite atšaukti duomenų perdavimą.
Transporto priemonės duomenys siunčiami jūsų interneto ryšiu.
2
4
Žr. dirbtuvių informaciją.
cialistams lengviau suplanuoti kitą jūsų apsilankymą.
Jūsų transporto priemones duomenis sudaro
informacija iš tokių zonų:
1.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
2.
Paspauskite mygtuką Paskyrimai.
3.
Paspauskite mygtuką Autoserviso
informacija.
> Bus atvertas iškylantis langas su jūsų
įgaliotojo atstovo informacija.
4.
Jei norite, paskambinkite savo atstovui arba
palieskite adresą ar GPS koordinates, kad
sistema pradėtų orientuoti į jūsų autoservisą2.
Rezervavimo ir transporto priemonės
duomenys
•
•
•
•
•
•
•
•
Techninės priežiūros poreikis
laikas nuo paskutinės techninės priežiūros
funkcinė būsena
skysčių lygiai
Skaitiklio rodmuo
transporto priemonės identifikavimo numeris
(VIN4)
Automobilio programinės įrangos versija
automobilio diagnostikos data
Susijusi informacija
•
•
Volvo ID (p. 24)
•
Automobilio būsena (p. 546)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
Jums nusprendus rezervuoti laiką techninei priežiūrai atlikti arba siųsti duomenis iš savo automobilio, jūsų interneto ryšiu išsiunčiami rezervavimo
ir transporto priemonės duomenys. Gavus transporto priemonės duomenis, jūsų autoserviso spe-
Taikoma „Sensus Navigation“*.
Transporto priemonės identifikavimo numeris.
* Parinktis / priedas. 549
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Nuotoliniai naujiniai
Sistemos naujiniai
Keletą automobilio sistemų galima naujinti naudojant centrinį ekraną, kai automobilis prijungtas
prie interneto.
Sistemos naujiniai skirti automobilio informacijos
ir pramogų sistemos komponentams, turintiems
ryšį su internetu. Jei yra sistemos programinės
įrangos naujinių, juos galima įdiegti visus iškart
arba po vieną.
Atsisiuntimo centras programa paleidžiama iš programų
rodinio centriniame ekrane; ja
įgalinama:
•
paieška ir sistemos programinės įrangos
naujinimas;
•
„Sensus Navigation“* žemėlapio duomenų
naujinimas;
•
programėlių atsiuntimas, naujinimas ir šalinimas.
Susijusi informacija
•
•
550
Sistemos naujiniai (p. 550)
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 507)
Sistemos naujiniai tvarkomi per
Atsisiuntimo centras programėlę centrinio ekrano programų rodinyje. Paspaudus
mygtuką, įsijungia atsisiuntimo
programa pradžios rodinio apatiniame antriniame rodinyje. Jei
nuo paskutinio informacijos ir pramogų sistemos
paleidimo nebuvo ieškoma galimų naujinių, vykdoma paieška. Jei įdiegiama programinė įranga,
paieška nevykdoma. Atsisiuntimo programos
mygtuke Sistemos naujiniai esanti piktograma
rodo, kiek yra naujinių. Paspaudus mygtuką, rodomas naujinių, kuriuos galima įdiegti automobilyje,
sąrašas. Daugiau informacijos ir atsakymų į bendrus klausimus dėl funkcionalumo ir tam tikrų sistemos naujinių atsiuntimo eikite į
support.volvocars.com.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių paslaugų veikimą, pvz.,
internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti
arba pertraukti kitas paslaugas.
PASTABA
Naujinys gali būti pertrauktas, kai išjungiamas
variklis ir išlipama iš automobilio.
Tačiau prieš išlipant iš automobilio nebūtina
užbaigti naujinio, nes jis atsinaujina kitą kartą
užvedus automobilį.
Visos sistemos programinės įrangos
naujinimas
–
Pasirinkite Diegti viską sąrašo apačioje.
Jei sąrašo nepageidaujate, Diegti viską galima
pasirinkti Sistemos naujiniai mygtuku.
Atskirų sistemos programų naujinimas
Kad būtų galima atnaujinti sistemą, automobilį
reikia prijungti prie interneto: žr. skirsnį „Prijungtas prie interneto automobilis“.
–
Kai automobilis pristatomas iš gamyklos, jame
būna aktyvinta programinės įrangos naujinių
paieška.
–
Pageidaujamą programinę įrangą pasirinkite
su Diegti.
Atsisiuntimo nutraukimas
Paspauskite „X“ veiksmo indikatoriuje, kuriuo
atsisiuntimo pradžioje pakeistas Diegti mygtukas.
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Atkreipkite dėmesį, kad galima nutraukti tik atsisiuntimą. Jei prasidėjo įdiegimas, jo negalima
nutraukti.
Foninė programinės įrangos naujinių
paieška
Funkciją galima išaktyvinti centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
centras.
3.
Atsisiuntimo
Nuimkite žymą nuo Leisti foniniu režimu
tikrinti, ar yra naujinių.
Jei yra naujinys, centrinio ekrano būsenos juostoje rodomas Yra naujų progr. įrangos
naujinių pranešimas. Paspaudus šį pranešimą,
įsijungia atsisiuntimo programa pradžios rodinio
apatiniame antriniame rodinyje. Kai tik įsijungia
atsisiuntimo programa, jos mygtuko Sistemos
naujiniai piktograma rodo, kiek yra naujinių.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
Programėlių atsisiuntimas, atnaujinimas ir
šalinimas (p. 507)
•
Nuotoliniai naujiniai (p. 550)
5
Duomenų perdavimas tarp
automobilio ir autoserviso5
Apsilankymo „Volvo“ autoservise trukmę galima
sumažinti, persiuntus trikčių šalinimo duomenis,
kai tik automobilis sustoja prie autoserviso.
Duomenis patogiausia persiųsti centrinio ekrano
nuostatų rodinyje pasirenkant punktą
Automatiškai jungtis man atvykus.
Kaskart automobiliui sulėtėjus iki pakankamai
mažo greičio, jis pradeda ieškoti „Wi-Fi“ tinklo.
Aptikus įgaliotąjį „Volvo“ tinklą (autoservise), centriniame ekrane parodomas pranešimas arba iškylantysis langas. (Tai netaikoma prisijungiant rankiniu būdu: žr. toliau pateiktą skirsnį „Prisijungimas
prie autoserviso rankiniu būdu“.)
Prisijungimas prie autoserviso
automatiškai
PASTABA
Kad vairuotojo netrikdytų nepageidaujamos
prisijungimo užklausos (pvz., jei automobilis
dažnai statomas netoli autoserviso, kuriame
veikia įgaliotasis „Volvo“ tinklas), vairuotojui
atmetus prisijungimo užklausą du kartus 5
dienų laikotarpyje, prisijungimo režimas pakeičiamas į rankinį.
Ši funkcija bus palaipsniui diegiama, autoservisams plečiant teikiamų paslaugų asortimentą.
Be vairuotojo patvirtinimo
Ši parinktis – tai patogiausias būdas trikčių šalinimo duomenims perduoti. Automobilis prisijungia
be būtinybės vairuotojui patvirtinti.
Jei automobilis sustoja autoservise ir yra išjungiamas užvedimo rankenėle, centrinio ekrano viršuje
pasirodo pranešimas. Automobilis prisijungia
automatiškai, vairuotojui atidarius dureles, nebent
vairuotojas pranešime paspaudžia mygtuką
Atšaukti.
Su vairuotojo patvirtinimu
Kad automobilis galėtų prisijungti, šiai parinkčiai
reikalingas vairuotojo patvirtinimas.
Jei automobilis sustoja autoservise ir yra išjungiamas užvedimo rankenėle, centriniame ekrane
pasirodo iškylantysis pranešimas. Jei vairuotojas
paliečia mygtuką Jungtis, esantį iškylančiajame
lange, atidarius vairuotojo dureles automobilis prijungiamas automatiškai. Vairuotojui nieko nedarant arba iškylančiajame lange paspaudus mygtuką Nutraukti, prisijungimas nevykdomas.
Prisijungimas prie autoserviso rankiniu
būdu
Rankiniu būdu prisijungia autoserviso technikas.
Prisijungimo režimo keitimas
Centrinio ekrano nuostatų rodinyje galima
pakeisti būdą, kuriuo prisijungia automobilis.
}}
* Parinktis / priedas. 551
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys
tinklai.
3.
Pasirinkite Automatiškai jungtis man
atvykus, Prieš prisijungiant klausti arba
Niekada nesijungti ir niekada neklausti
(prisijungimas rankiniu būdu).
„Volvo“ autoservisų
Susijusi informacija
552
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 502)
•
Nuostatų rodinys (p. 182)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilio kėlimas
Keliant automobilį svarbu, kad domkratas arba
autoserviso keltuvas būtų nustatytas atitinkamuose taškuose po juo.
Jei automobilyje įrengta lygio kontrolės* pneumatinė pakaba, prieš keliant automobilį reikia ją
išjungti. Funkcija išjungiama centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
Pakaba .
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą,
kuris buvo specialiai pagamintas konkrečiam
automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne
„Volvo“ rekomenduojamas kėliklis, vykdykite
prie įrenginio pridėtas instrukcijas
}}
* Parinktis / priedas. 553
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Trikampiai plastiko dangoje nurodo kėlimo taškų vietas (pažymėti raudona spalva).
Jei automobilis keliamas autoserviso domkratu, jį
būtina nustatyti po vienu iš kėlimo taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso kėliklis būtų atremtas taip,
kad automobilis negalėtų nuo jo nuslysti. Užtikrinkite, kad ant domkrato plokštelės būtų guminis
padas, kad automobilis būtų stabilus ir neapgadintas. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Susijusi informacija
•
•
554
Ratų keitimas (p. 535)
Domkratas* (p. 541)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Variklio gaubto atidarymas ir
uždarymas
PASTABA
Jei, nepaisant tinkamai uždaryto gaubto, šviečia įspėjamasis ženklas arba pasigirsta įspėjamasis signalas, susisiekite su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Naudojant salone ir po variklio dangčiu esančias
rankenėles, galima jį atidaryti.
Atidarykite variklio gaubtą
Variklio dangčio uždarymas
Prieš laikrodžio rodyklę pasukite rankenėlę
po variklio dangčiu jį atlaisvinti iš fiksatorių ir
pakelkite dangtį.
Norėdami atlaisvinti variklio dangtį iš visiškai
uždarytos padėties, patraukite rankenėlę šalia
kojinių pedalų.
Įspėjimas: variklio dangtis neuždarytas
Kai variklio dangtis atleistas, uždegamas įspėjimo simbolis, rodomas grafinis vaizdas vairuotojo ekrane bei pasigirsta garsinis priminimas. Automobiliui
pradėjus riedėti, bus pakartotas garsinis įspėjimo
signalas.
Daugiau informacijos apie grafinį vaizdą žr. skirsnyje „Durelės ir priminimas užsisegti saugos
diržą“.
1.
Stumtelkite variklio dangtį žemyn, kol jis pradės kristi nuo savo svorio.
2.
Variklio dangčiui sustojus prieš fiksatorių,
pastumkite variklio dangtį jį visiškai uždaryti.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad po gaubtu
esančiam uždarymo kontūrui nėra kliūčių,
kitaip kyla sužalojimo rizika.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina. Gaubtui užsifiksavus abiejose
pusėse pasigirsta garsas.
}}
555
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
Variklio skyriaus apžvalga (p. 556)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 67)
Variklio skyriaus apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra
susiję komponentai.
Kai kurie automobilio elektrinės pavaros sistemos
komponentai įrengti po variklio dangčiu. Šioje vietoje elkitės atsargiai ir lieskite tik tai, kas susiję su
įprasta priežiūra.
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama
tik kvalifikuotiems specialistams.
ĮSPĖJIMAS
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų.
Variklio dangtis visiškai uždarytas.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite, kai gaubtas atidarytas!
Jei važiuojant yra požymių, kad gaubtas nėra
tinkamai uždarytas, nedelsdami sustokite ir jį
uždarykite.
556
•
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai
aprašytos savininko vadove.
•
Būkite atsargūs, tikrindami / pildami skysčius į variklio skyrių.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius
(jis yra variklio skyriaus priekinėje dalyje, už
radiatoriaus) praėjus šiek tiek laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.
Variklio alyva
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių alyvą.
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise.
Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.
ĮSPĖJIMAS
Uždegimo sistema veikia esant itin aukštai ir
pavojingai įtampai. Prieš pradedant darbus
variklio skyriuje, automobilio elektros sistema
visada turi būti perjungta į uždegimo padėtį 0.
Variklio skyriaus išvaizda skiriasi atsižvelgiant į modelį ir
variklio variantą.
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Kai automobilio elektros sistema yra pervesta
į uždegimo padėtį II arba kai variklis karštas,
nelieskite uždegimo žvakių bei uždegimo ritės.
Stabdžių skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)
Ploviklio pildytuvas6
Centrinis elektros blokas
Oro filtras
Variklio alyvos pildytuvas
6
Reguliariai papildykite ploviklio atsargas, pvz., pildami degalus.
„Volvo“ rekomenduoja:
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio gaubto atidarymas ir uždarymas
(p. 555)
Ploviklio įpylimas (p. 565)
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 560)
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 572)
•
Uždegimo padėtys (p. 407)
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
(p. 558)
}}
557
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
SVARBU
Siekiant patenkinti variklio aptarnavimo intervalų reikalavimus, visi varikliai gamykloje yra
užpildomi specialiai pritaikyta sintetine variklių
alyva. Alyva atrenkama itin kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos rūšies alyvą, nes priešingu atveju
rizikuojate sutrumpinti automobilio eksploataciją, pakenkti užvedimo charakteristikoms,
padidinti degalų sąnaudas ir neigiamą poveikį
aplinkai.
Jei nėra naudojama rekomenduojamos klasės
ir klampumo variklio alyva, su varikliu susiję
komponentai gali būti pažeisti. „Volvo Car Corporation“ neprisiima jokios atsakomybės tokių
pažeidimų atveju.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį arba slėgį.
Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį,
tada yra naudojamas vairuotojo ekrano žemo alyvos slėgio įspėjamasis ženklas
. Kituose
variantuose numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai
vairuotojas informuojamas per vairuotojo ekrano
558
įspėjamąjį ženklą
ir ekrane pateikiamus
tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi
sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo” atstovu.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal aptarnavimo ir garantijos knygelėje nurodytus intervalus.
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus.
Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis
sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą nei nurodytoji.
Susijusi informacija
•
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
(p. 558)
•
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 602)
•
Variklio alyva – specifikacijos (p. 601)
Variklio alyvos lygio patikra ir
pildymas
Alyvos lygis nustatomas elektroniniu alyvos lygio
jutikliu.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
Jei šis ženklas pateikiamas kartu su
pranešimu apie žemą alyvos lygį,
pvz., Žemas variklio alyv.lyg.
Įpilkite 1 litrą, įpilkite tik nurodytą
tūrį, pvz., 1 litrą.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Degalų pylimo antgalis7.
Kai kuriais atvejais, tarp techninės priežiūros
intervalų gali tekti pripildyti alyvos.
Alyvos lygio patikra
Kol vairuotojo ekrane nepasirodė pranešimas,
nereikia imtis jokių veiksmų dėl variklio alyvos
lygio.
ĮSPĖJIMAS
Jei šis ženklas pateikiamas kartu su
pranešimu Variklio alyvos lygis
Reikalinga tech. patikra, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą. Alyvos
lygis gali būti per aukštas.
7
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
Centriniame ekrane rodoma alyvos lygio grafinis vaizdas.
Alyvos lygis tikrinamas centriniame ekrane, naudojant elektroninį alyvos lygio matuoklį. Variklis
turi būti išjungtas.
PASTABA
1.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
2.
Paspauskite mygtuką Būsena, kad parodytumėte alyvos lygį.
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Kad alyvos lygio rodmenys būtų teisingi, reikia, kad automobiliu
būtų nuvažiuota maždaug 30 km ir jis būtų
pastovėjęs 5 minutes su išjungtu varikliu ant
lygaus pagrindo.
}}
559
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
PASTABA
Jei nesilaikoma tinkamų alyvos lygio matavimo
sąlygų (laiko tarpas išjungus variklį, automobilio pasvirimas, lauko temperatūra ir kt.), centriniame ekrane rodomas Vertės nėra pranešimas. Tai nereiškia, kad automobilio sistemose yra kažkokių gedimų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
560
Variklio alyva (p. 557)
Variklio alyva – specifikacijos (p. 601)
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 602)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Automobilio būsena (p. 546)
Kaip papildyti aušinimo skysčio
atsargas
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo variklį
iki reikiamos darbinės temperatūros. Variklio
šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima
naudoti automobilio salonui šildyti.
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant pakuotės
nurodytų instrukcijų. Niekada nepildykite skysčio
atsargų vien tik vandeniu. Nesvarbu, ar aušinimo
skysčio koncentrato būtų per mažai, ar per daug abiem atvejais didėja skysčio užšalimo pavojus.
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis.
ĮSPĖJIMAS
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant darbine
temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu išleistumėte viršslėgį.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
Nukelkite guminę juostą įspausdami ją vidun,
į variklio skyrių.
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos
koroziją.
•
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis
savybėmis.
•
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš 50 %
vandens ir 50 % antifrizo.
•
Antifrizą maišykite su aprobuotos kokybės
vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės paruoštą naudoti
(sumaišytą) „Volvo“ rekomenduojamą
aušalą.
Atjunkite plastikiniame dangtelyje esantį
atlanką, atlenkdami atleidimo skląstį ir pasukdami atlanką aukštyn.
Nusukite dangtelį ir įpilkite aušinimo skysčio.
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX žymų.
•
Keičiant aušalą / aušinimo sistemos
komponentus, sistemą reikia išplauti
aprobuotos kokybės vandeniu iš čiaupo
arba paruoštu naudoti (sumaišytu) aušalu.
•
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai
užpildyta aušinimo sistema. Priešingu
atveju gali susidaryti per aukšta temperatūra ir iškilti cilindro galvutės pažeidimų
(įtrūkimų) rizika.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Jei po automobiliu radote aušinimo skysčio balą,
jei pastebėjote aušinimo skysčio dūmų arba jei
įpylėte daugiau nei 2 litrus, būtinai kreipkitės į
techninę pagalbą, kad užvedimo metu neapgadintumėte variklio dėl defektinės aušinimo sistemos.
Klimato kontrolės sistemos
techninė priežiūra
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių
susekti skirtų medžiagų. Ieškant nuotėkių, reikia
naudoti ultravioletinių spindulių lempą.
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Automobiliai, kuriuose naudojamas R134a
šaldymo skystis
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos
techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik
įgaliotasis autoservisas.
Susijusi informacija
•
Aušinimo skystis – specifikacijos (p. 603)
}}
561
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Automobiliai, kuriuose naudojamas R1234yf
šaldymo skystis
ĮSPĖJIMAS
Lempučių keitimas
Lempučių specifikacijos
Šviesos diodų8 lemputes reikia keisti autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Specifikacijos taikomos halogeninių priekinių
žibintų lemputėms. Jei sugenda kitos lemputės,
kreipkitės į autoservisą9.
Oro kondicionavimo sistemoje cirkuliuoja
suslėgtasis šaltnešis R1234yf. Pagal SAE
J2845 (Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose
naudojamų šaltnešių saugios techninės priežiūros ir plitimo prevencijos techniniai mokymai), siekiant užtikrinti šaltnešio sistemos eksploatacijos saugą, jos techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama vykdyti tik parengtiems ir sertifikuotiems technikams.
Susijusi informacija
•
8
9
562
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 546)
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip,
kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas
paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai
lempa kuriam laikui įjungiama.
Susijusi informacija
•
•
Lempučių specifikacijos (p. 562)
Uždegimo padėtys (p. 407)
Veikimas
WA
Tipas
Artimosios šviesos
55
H7
Tolimųjų šviesų žibintas
65
H9
Priekiniai posūkių žibintai
24
PY24W
dieniniai žibintai / gabaritiniai žibintai, priekiniai
21/5
W21/5W
A
W
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas (p. 562)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Valytuvo šluotelės aptarnavimo
padėtyje
išjungti. Šį režimą galima suaktyvinti per centrinį
ekraną dviem būdais:
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles,
jas reikia nustatyti į techninės priežiūros padėtį.
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką Valytuvų
techn. priež. padėtis. Suaktyvinus techninės priežiūros
padėtį, įsijungia mygtuko lemputės indikatorius. Suaktyvinus
valytuvai nustatomi tiesiai aukštyn.
Per nuostatas
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio stiklo), jos
turi būti techninės priežiūros padėtyje.
SVARBU
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę
padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
Techninės priežiūros padėties
suaktyvinimas
Techninės priežiūros režimo negalima suaktyvinti,
kai automobilis stovi, o priekinio stiklo valytuvai
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
3.
Pasirinkite Valytuvų techninės priežiūros
padėtis.
> Valytuvai tada pajuda ir pakyla aukštyn.
Priekinio stiklo
Per nuostatas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
3.
Nuimkite žymą Valytuvų techninės
priežiūros padėtis, kad išaktyvintumėte
techninės priežiūros padėtį.
Valytuvai iš priežiūros padėties atšaukiami ir
tokiais atvejais:
•
•
•
•
aktyvinama priekinio stiklo valymo funkcija;
aktyvinama priekinio stiklo plovimo funkcija;
aktyvinamas lietaus jutiklis;
automobiliu nuvažiuojama.
SVARBU
Jei atlenkėte valytuvų svirtis nuo priekinio
stiklo į priežiūros padėtį, prieš aktyvinant
valymo, plovimo funkcijas ar lietaus jutiklį arba
prieš pradedant važiuoti jas reikia nulenkti
atgal. Taip galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.
Priežiūros padėties deaktyvinimas
Priežiūros režimą galima deaktyvinti centriniame
ekrane dviem būdais:
Per funkcijų rodinį
Paspauskite mygtuką Valytuvų
techn. priež. padėtis centriniame ekrane. Išaktyvinus techninės priežiūros padėtį, mygtuko lemputės indikatorius
užgęsta.
Priekinio stiklo
Susijusi informacija
•
•
•
•
Valytuvo šluotelės keitimas (p. 564)
Ploviklio įpylimas (p. 565)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 34)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
purkštukai