Volvo XC90 Twin Engine 2017 ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2017 ‏Excellence
VÄLKOMMEN!
Čia rasite informacijos apie savojo „Volvo XC90 Excellence“ galinės sėdynės funkcijas. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos rasite
automobilyje, programėlėje ir internete.
AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS
Automobilio savininko vadovą galima rasti automobilio centriniame
ekrane. Jis pasiekiamas per viršutinį rodinį.
MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ
Savininko vadovas siūlomas kaip programėlė („Volvo Manual“), skirta
išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Programėlėje
taip pat pateikiama tam tikrų funkcijų vaizdinės mokomosios
medžiagos.
„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com)
rasite vadovų, vaizdo mokomosios medžiagos, taip pat – papildomos
informacijos apie „Volvo“ ir savo automobilio eksploataciją bei žinyną.
SPAUSDINTA INFORMACIJA
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijų, taip
pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti
spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.
GALINĖS SĖDYNĖS VALDYMO EKRANAS
Valdymo ekranas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, tarp
galinių sėdynių. Jame valdomos sėdynės funkcijos ir gėrimų
šildymo bei vėsinimo funkcijos.
Kaip pakelti ekraną
–– Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Ekranas pakyla
automatiškai.
Pakeltas ekranas įsijungia automatiškai. Po tam tikro laikotarpio
šviesa pritemdoma. Palieskite ekraną, kad jį vėl aktyvintumėte.
Kaip nuleisti ekraną
Ekranas nuleidžiamas ranka:
–– Paspauskite ekrano viršutinę dalį. Spauskite, kol ekranas
bus visiškai nuleistas į tunelinį valdymo pultą. Nuleistas
ekranas išsijungia.
JONINIS ORO FILTRAS
Siekiant palaikyti aukštą oro kokybę automobilio salone, įrengtas joninis oro filtras. Ore suformuojami jonai kartu su srautu
teka į automobilio saloną. Prie šių jonų prikimba dulkės, virusai
ir alergenai, kurie vėliau nukrenta ant grindų. Ši funkcija veikia
nuolat, kai įjungta bent automobilio uždegimo padėtis I.
VALDYMO EKRANO NARŠYMAS
Valdymo ekranas – tai jutiklinis ekranas, reaguojantis į prisilietimą.
Ekrane pateikiami įvairūs rodiniai. Palieskite ekrane mygtuką, kad
aktyvintumėte pageidaujamą funkciją arba pasiektumėte funkcijos
rodinį.
Mygtukai pradžios rodinyje
Šis mygtukas skirtas kairiajai ir dešiniajai (atitinkamai)
sėdynėms šildyti.
Puodelių laikiklių vėsinimo / šildymo mygtukas.
Šis mygtukas skirtas kairiajai ir dešiniajai (atitinkamai)
sėdynėms vėdinti.
Šiuo mygtuku galima sėdint ant galinės sėdynės reguliuoti priekinę keleivio sėdynę.
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio
Po tam tikro laiko valdymo ekrane grąžinamas pradžios rodinys. Kai
reguliuojate priekinę keleivio sėdynę, palieskite kryžiuką, kad grįžtumėte į pradžios rodinį.
GALINĖS SĖDYNĖS REGULIAVIMAS
Automobilio galinės sėdynės turi skirtingas nustatymo parinktis, kad
sėdėti būtų optimaliai patogu.
Nustatykite atlošo nuolydį, reguliuodami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, reguliuodami valdymo elemento galinę
dalį aukštyn / žemyn. Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal, reguliuodami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, reguliuodami
valdymo elemento priekinę dalį aukštyn / žemyn.
Masažo, šoninių atramų, juosmens atramos ir sėdynės pasostės
ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkciu valdymo elementu.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn /
žemyn). Atrakinus dureles, kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neįjungus automobilio. Kai automobilis veikia, sėdynę galima reguliuoti bet
kada. Reguliuoti kurį laiką galima ir išjungus automobilį.
Sėdynės turi apsaugą nuo perkrovos, kuri įsijungia, jei sėdynės
judesį blokuoja koks nors objektas. Taip nutikus, pašalinkite objektą
ir pamėginkite vėl valdyti sėdynę.
Norint sureguliuoti miego / komforto padėtį, gali reikėti pirmiausia
šiek tiek pastumti sėdynę pirmyn.
DAUGIAFUNKCIO VALDYMO ELEMENTO
NAUDOJIMAS
Daugiafunkciu valdymo elementu galima sureguliuoti juosmens
atramą, šonines atlošo atramas, sėdynės pasostės ilgį ir masažo
nuostatas. Daugiafunkciu valdikliu pakeistos nuostatos rodomos
valdymo ekrane. Ekrane vienu metu rodomos tik vienos sėdynės
nuostatos.
1. Rankomis pakelkite valdymo ekraną.
2. Aktyvinkite sėdynės reguliavimo funkciją, pasukdami arba
paspausdami daugiafunkcį valdymo elementą bet kuria kryptimi.
Valdymo ekrane atveriamas sėdynės nuostatų rodinys.
3. Valdymo ekrane pasirinkite pageidaujamą funkciją, paliesdami
ekraną arba pasukdami daugiafunkcį valdymo elementą aukštyn /
žemyn.
4. Pakeiskite nuostatą paspausdami valdymo elementą pageidaujama kryptimi.
Masažas
Palieskite ekraninį mygtuką arba pasirinkite funkciją
daugiafunkciu valdymo elementu, kad aktyvintumėte
masažo funkciją. Kai automobilis išjungtas, masažo
funkcija nepasiekiama.
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
Įjungta / išjungta: įjunkite arba išjunkite, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte masažo funkciją.
1–5 programos: iš viso yra penkios iš anksto nustatytos
masažo programos. Pasirinkite 1 (bangavimas),
2 (augimas), 3 (išplėstinis), 4 (juosmens) arba 5 (pečių).
Intensyvumas: pasirinkite mažą, įprastą arba didelį.
Greitis: pasirinkite lėtą, įprastą arba greitą.
Šoninė atrama
Palieskite ekraninį mygtuką arba pasirinkite funkciją
daugiafunkciu valdymo elementu, kad aktyvintumėte
atlošo šoninių atramų reguliavimo funkciją.
• Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuko dalį, kad padidintumėte šoninę
atramą.
• Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte šoninę atramą.
Juosmens atrama
Palieskite ekraninį mygtuką arba pasirinkite funkciją
daugiafunkciu valdymo elementu, kad aktyvintumėte
juosmens atramos reguliavimo funkciją.
• Paspauskite sėdynės daugiafunkcio valdymo elemento mygtuką aukštyn / žemyn, kad perstumtumėte
juosmens atramą aukštyn / žemyn.
• Paspauskite priekinę sėdynės mygtuko dalį, kad padidintumėte juosmens atramą.
• Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad sumažintumėte juosmens atramą.
Kaip pailginti sėdynės pasostę
Palieskite ekraninį mygtuką arba pasirinkite funkciją
daugiafunkciu valdymo elementu, kad aktyvintumėte
sėdynės pasostės reguliavimo funkciją.
• Paspauskite priekinę sėdynės daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuko dalį, kad pailgintumėte sėdynės
pasostę.
• Paspauskite galinę sėdynės mygtuko dalį, kad
sutrumpintumėte sėdynės pasostę.
PRIEKINĖS KELEIVIO SĖDYNĖS REGULIAVIMAS SĖDINT ANT GALINĖS SĖDYNĖS
Sėdint ant galinės sėdynės, galima išilgai sureguliuoti priekinę keleivio
sėdynę arba pakeisti jos atlošo nuolydį. Norėdami pakeisti priekinės
keleivio sėdynės nuostatas, pasinaudokite valdymo ekranu, įrengtu
tarp galinių sėdynių.
1. Palieskite ekraninį mygtuką, kad sėdėdami ant galinės
sėdynės galėtumėte sureguliuoti priekinę keleivio
sėdynę.
2. Atveriamas naujas rodinys ir tada galima sureguliuoti
sėdynės išilginę padėtį bei atlošo nuolydį.
3. Palieskite kryžiuką, kad grįžtumėte į pradžios rodinį.
Atlošo nuolydžio reguliavimas
• Palieskite viršutinę kairiąją rodyklę, kad nulenktumėte atlošą ant
priekinės keleivio sėdynės.
• Palieskite viršutinę dešiniąją rodyklę, kad atlenktumėte atlošą nuo
priekinės keleivio sėdynės.
Reguliavimas išilgai
• Palieskite apatinę kairiąją rodyklę, kad perstumtumėte priekinę
keleivio sėdynę pirmyn.
• Palieskite apatinę dešiniąją rodyklę, kad perstumtumėte priekinę
keleivio sėdynę atgal.
ŠILDOMOS/VĖDINAMOS SĖDYNĖS
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų komfortas.
Sėdynės šildytuvas valdomas iš valdymo ekrano.
–– Kelis kartus palieskite kairiosios arba dešiniosios sėdynės
mygtuką, kad pakeistumėte vieną iš keturių lygių:
išjungta, aukštas, vidutinis ir žemas. Mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Sėdynes galima vėdinti, pvz., norint pašalinti drėgmę iš drabužių.
Sėdynės vėdinimo funkcija valdoma iš valdymo ekrano.
–– Kelis kartus palieskite kairiosios arba dešiniosios sėdynės
mygtuką, kad pakeistumėte vieną iš keturių lygių:
išjungta, aukštas, vidutinis ir žemas. Mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
D
T
F
A
R
„IPAD“ LAIKIKLIS
Priekinės sėdynės galvos atramos galinėje dalyje įrengtas laikiklis,
kuriame galima tvirtinti daugelį „iPad“ modelių. „iPad“ tvirtinamas
taip:
1. Paspauskite ąselę ir užlenkite ją pirmyn, link galvos atramos, kad
atidarytumėte dangtį.
2. Įstumkite „iPad“ į laikiklį ir uždarykite dangtį.
Norėdami atjungti laikiklį nuo gembės, atlikite šiuos veiksmus:
1. Nuspauskite mygtuką, esantį fiksuotosios dalies apačioje.
2. Patraukite laikiklį atgal / aukštyn, kad atjungtumėte nuo gembės.
VAIKIŠKŲ AUTOMOBILINIŲ KĖDUČIŲ
TVIRTINIMO TAŠKAI
Automobilio galinėje sėdynių eilėje sumontuoti tvirtinimo taškai, skirti
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į priekį atgręžtoms
vaiko kėdutėms.
1. Nustumkite sėdynę pirmyn ir nulenkite atlošą pirmyn, kad galėtumėte pasiekti montavimo tašką.
2. Visada laikykitės gamintojo montavimo instrukcijų, kad surinktumėte tinkamai.
KAIP ATLENKTI STALIUKUS
Po porankiu įrengti du staliukai, kuriuos galima atlenkti virš galinių
sėdynių.
1. Visiškai atidarykite porankio dangtį.
2. Paimkite už odinės ąselės ir iškelkite staliuką aukštyn, iš porankio.
Nusukite staliuką į visiškai vertikalią padėtį.
3. Nulenkite stalviršį virš sėdynės.
Pakartokite minėtus veiksmus atvirkštine tvarka, kad nulenktumėte
staliukus atgal į vietą.
ŠALDYTUVAS
Už porankio, galinėje sėdynėje įrengtas šaldytuvas, kuriame galima
laikyti du butelius ir krištolo taures.
• Paspauskite virš dangčio įrengtą mygtuką, kad atidarytumėte
šaldytuvą.
• Šaldytuve įrengtas temperatūros valdymo elementas.
Vėsinimo funkcija būna aktyvi, kai automobilis veikia arba kai nustatyta automobilio uždegimo padėtis II.
KARŠTIEJI IR ŠALTIEJI GĖRIMAI
Porankio priekinėje dalyje yra du puodelių / stiklinių laikikliai ir
šildymo / vėsinimo laikiklis, skirtas, pvz., buteliui ar arbatos (kavos)
puodeliui.
–– Paspauskite dangtelį, kad atidarytumėte laikiklį. Šildymo arba
vėsinimo funkcijos reguliuojamos valdymo ekrane. Mėlyni šviesos
diodai informuoja, kad aktyvi vėsinimo funkcija, raudoni – kad
šildymo.
Šildymo arba vėsinimo funkcija būna aktyvi, kai automobilis veikia
arba kai nustatyta automobilio uždegimo padėtis II.
–– Pakartotinai palieskite valdymo ekrano mygtuką, kad
pasirinktumėte vieną iš trijų padėčių: išjungimo, vėsinimo arba šildymo. Mygtuke pavaizduojama pasirinkta
padėtis.
USB PRIEVADO IR MAITINIMO LIZDŲ VIETOS
USB prievadai: galinėje sėdynėje, po porankiu įrengti du USB
prievadai. Dar du USB prievadus rasite ekrano gembėse, priekinių
sėdynių galvos atramų galinėje dalyje. Prievadus galima naudoti,
pvz., mobiliajam telefonui arba planšetiniam kompiuteriui įkrauti.
Naudojantis USB prievadais, negalima atkurti medijos per automobilio garso sistemą.
Maitinimo lizdai: galinėje sėdynėje, po porankiu įrengtas vienas
12 V maitinimo lizdas ir vienas 230 V maitinimo lizdas.
230 V: maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems
reikia 230 V srovės, pvz., įkrovikliams ir nešiojamiesiems kompiuteriams, maitinti.
–– Prijunkite priedo jungtį. Priedą atjungsite ištraukdami jungtį.
12 V: maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems priedams, kuriems
reikia 12 V srovės, pvz., muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams, maitinti.
–– Ištraukite iš lizdo cigarečių uždegiklį ir prijunkite priedo jungtį. Kai
lizdo nebereikės, atjunkite priedo jungtį ir įkiškite atgal cigarečių
uždegiklį.
Kad USB prievadas ir maitinimo lizdai tiektų srovę, automobilio elektros sistema turi būti bent uždegimo padėtyje I.
VIETOS DAIKTAMS LAIKYTI
Priekinių sėdynių galvos atramų galinėse dalyse įrengti laikikliai
planšetiniams kompiuteriams.
Po porankiu, tarp sėdynių įrengta vieta daiktams laikyti.
Durelėse įrengtos peleninės.
Durelėse rasite daiktų dėklus.
Tunelinio valdymo pulto šonuose įrengtos kišenės daiktams
laikyti.
Priekinių sėdynių atlošų galinėje dalyje įrengtos kišenės daiktams laikyti.
RANKENA BAGAŽINĖJE
Automobilio bagažinės dangčio vidinėje dalyje įrengta apšviečiama rankena1. Patraukus už jos, avarinėje situacijoje galima
atidaryti bagažinės dangtį iš vidaus.
–– Patraukite rankeną, kad atidarytumėte bagažinės dangtį.
Pasinaudojus rankeną reikia rankomis įspausti atgal į pradinę
padėtį.
1
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
SPECIALIEJI TEKSTAI
Automobilio savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi
įspėjimai, svarbi informacija bei pastabų tekstai,
kuriuos reikia perskaityti. Kai kurios funkcijos
taikomos tik tam tikroms rinkoms.
ĮSPĖJIMAS
Vietos daiktams laikyti
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie
gali sužeisti keleivius.
Karštieji ir šaltieji gėrimai
Važiuodami laikikliuose arba šaldytuve galite
laikyti butelius, termopuodelius, stiklines arba
puodelius.
Šildomosios galinės sėdynės
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes,
neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip
jie gali nusideginti.
Vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo
taškai
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš juos
įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkišti per
angą galvos atramos kojelėje. Jei tai neįmanoma,
vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės
gamintojo pateiktomis rekomendacijomis.
Rankena bagažinėje
Pasirūpinkite, kad durelės ir bagažinės dangtis
būtų užrakinti. Raktelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Be priežiūros palikti vaikai gali
užsirakinti ir susižaloti.
Karštą dieną automobilio salone gali greitai pakilti
aukšta temperatūra, o tokioje aplinkoje galima
rimtai sunegaluoti arba netgi mirti. Mažiems
vaikams gresia ypač didelis pavojus.
SVARBU
Valdymo ekrano naršymas
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes galite
jį subraižyti.
Vėdinamosios galinės sėdynės
Kai salone temperatūra pernelyg žema, sėdynės
ventiliacijos funkcija neįsijungia. Tuo siekiama
neperšaldyti keleivio.
„iPad“ laikiklis
Prieš montuodami „iPad“ jam skirtame laikiklyje,
pasirūpinkite, kad ant „iPad“ būtų sumontuota
plastikinė apsauga. Taip apsisaugosite nuo ekrano šukių, jei kartais patektumėte į avariją.
Saugikliai
Perdegusį saugiklį būtina pakeisti tos pačios
spalvos ir srovės stiprio saugikliu. Niekada nemontuokite didesnio srovės stiprio saugiklio nei
nurodyta automobilio savininko vadove pateiktoje
lentelėje.
Jei koks nors elektros sistemos komponentas
neveikia, galbūt dėl laikinos perkrovos perdegė
saugiklis. Informacijos apie saugiklius rasite
įprastame automobilio savininko vadove.
Maitinimas
12 V maitinimo lizdo maksimali apkrova siekia
120 W, o 230 V maitinimo lizdo – 150 W.
PASTABA
Šaldytuvas
Kad šaldytuvas veiktų optimaliai, oro apytaka turi
būti netrukdoma. Dėl šios priežasties reikia palikti
bent 5 cm tarpą prie šaldytuvo oro tiekimo angos
bagažinėje.
Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, gali reikėti
pakeisti temperatūros nuostatą. Siekiant greitai
sumažinti temperatūrą, rekomenduojama nustatyti maksimalią padėtį.
Kai vėsinama sparčiau, dėl neigiamos temperatūros šaldytuvo dugne gali susidaryti kondensato,
kurį retkarčiais reikia išvalyti. Siekiant optimaliai
išdžiovinti ir išvalyti, reikia išimti permatomą
butelių laikiklį.
Šildomosios galinės sėdynės
Galinės sėdynės šildymo funkcija automatiškai
deaktyvinama po 15 minučių.
Vėdinamosios galinės sėdynės
Skersvėjams jautrūs žmonės turi atsargiai naudoti sėdynių ventiliacijos funkciją. Norint naudoti
ilgai, rekomenduojama nustatyti žemą lygį.
TP 20567 (Lithuanian) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement