Volvo | XC90 Twin Engine | Quick Guide | Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Šiame „Quick Guide“ aprašomos tam tikros jūsų naujojo „Volvo“ funkcijos. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos rasite automobilyje, programėlėje ir saityne.
AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS
Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame
ekrane, kur jį galima pasiekti per viršutinį rodinį.
MOBILIOJO PROGRAMĖLĖ
Automobilio savininko vadovas pateikiamas kaip programėlė („Volvo“ vadovas), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Be
to, programėlėje yra kai kurių funkcijų vaizdo mokomosios medžiagos.
„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com) rasite
vadovų ir vaizdo mokomosios medžiagos, papildomos informacijos ir
pagalbos, susijusios su jūsų „Volvo“ automobiliu ir jo eksploatacija.
SPAUSDINTA INFORMACIJA
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys,
kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.
TURINYS
01. SUSIPAŽINIMAS SU JŪSŲ „VOLVO“
Šiame skyriuje rasite informacijos apie tai, kaip pradėti naudotis savuoju „Volvo“. Be to, pateikiama salono, išorės ir
centrinio ekrano apžvalga.
02. ĮKROVIMAS
Šiame skyriuje aprašoma automobilio įkrovimo būsena, įkrovimo bloko valdymo ypatumai ir įvairūs vairuotojo ekrane
pateikiami ženklai.
03. SALONAS IR RYŠIAI
Čia pateikiama informacijos apie sėdynės nuostatas, vairo mygtukus ir svirtis, automobilio salono klimato kontrolę,
interneto ryšį, „Bluetooth“ ryšius ir pan.
04. CENTRINIO EKRANO RODINIAI
Čia rasite informacijos apie įvairius centrinio ekrano pagrindinius rodinius. Naudodamiesi jais, galėsite valdyti daugelį
automobilio funkcijų.
05. IŠMANUSIS VAIRAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomos įvairios automobilio funkcijos, padedančios jums vairuoti. Kartu pateikiami patarimai, kaip
galima mėgautis grynesniais vairavimo potyriais.
06. SPECIALI INFORMACIJA
Įspėjimai, svarbios informacijos ir pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti.
„Quick Guide“ parinktys pažymėtos žvaigždute*.
EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
Norėdami pradėti optimaliai eksploatuoti savąjį „Volvo“, galite pasinaudoti keliomis funkcijomis, sąlygomis ir patarimais, apie kuriuos prasminga žinoti.
Volvo ID
„Volvo ID“ – tai asmeninis ID, suteikiantis prieigą prie kelių internetinių
paslaugų1. Keli pavyzdžiai: My Volvo – asmeninė interneto svetainė,
skirta jums ir jūsų automobiliui, „Volvo On Call“*, žemėlapių paslaugos ir
galimybė rezervuoti priežiūros bei remonto darbus. „Volvo ID“ galima
sukurti per My Volvo, „Volvo On Call“ programėlę arba tiesiogiai savo
automobilyje.
Sensus
„Sensus“ – tai išmanioji automobilio sąsaja. Joje pasiekiami visi automobilio sprendimai, susiję su pramogomis, interneto ryšiu, navigacija* ir
informacijos paslaugomis. Būtent „Sensus“ užtikrina ryšį tarp jūsų, automobilio ir išorinio pasaulio.
Volvo On Call*
„Volvo On Call“ – tai įtaisytoji pagalbos sistema su programėle, leidžiančia valdyti jūsų „Volvo“ automobilį nuotoliniu būdu. Naudodamiesi
„Volvo On Call“, galėsite (be kita ko) paruošti savo automobilį prieš
kelionę, užrakinti / atrakinti automobilį, pamatyti, kur jis pastatytas,
registruoti keliones ir gauti įspėjimus apie vagystes. Atsisiųskite „Volvo
On Call“ programėlę ir pradėkite naudotis.
Be to, „Volvo On Call“ taip pat turi pagalbos kelyje ir skubios pagalbos
funkcijas, pasiekiamas mygtukais ON CALL ir SOS, esančiais viršutiniame valdymo pulte.
Vairuotojo profiliai
Daugelį automobilio nuostatų galima pritaikyti pagal vairuotojo asmeninius pageidavimus ir įrašyti į vieną ar kelis vairuotojo profilius. Kiekvieną
raktelį galima susieti su vairuotojo profiliu.
1
Paslaugos kinta atsižvelgiant į automobilio konfigūraciją ir rinką.
Aktyvinkite ir nustatykite vairuotojo profilius centrinio ekrano viršutiniame rodinyje: Nuostatos Sistema Vairuotojo profiliai.
Paruošimas prieš kelionę
Įpraskite visada paruošti automobilį prieš kelionę. Taip padidinsite nuvažiuojamą atstumą ir sulėtinsite automobilio dėvėjimosi procesus, be to,
automobilio salone bus suformuota patogi temperatūra. Centrinio
ekrano klimato rodinyje pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas arba
aktyvinkite funkciją per „Volvo On Call“ programėlę.
APŽVALGA, IŠORĖ
Alyvos lygis ir slėgis padangose tikrinamas naudojantis programėle Automobilio būsena, centrinio ekrano programėlių rodinyje.
Be to, čia pateikiami būsenos pranešimai ir galima rezervuoti priežiūros bei remonto* darbus.
Hibridinę sistemą galima įkrauti per priekinį liuką. Švelniu
paspaudimu atidarykite liuką. Kad nuvažiuojamas atstumas būtų
optimalus, pradėkite kelionę visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
Galinio vaizdo veidrodėliai yra automatiškai pakreipiami žemyn*,
kai įjungiama atbulinės eigos pavara, pvz., kad statydamas automobilį vairuotojas matytų kelio kraštą. Kai automobilis užrakinamas /
atrakinamas, galinio vaizdo veidrodėliai užlenkiami / atlenkiami
automatiškai.
Berakčio užrakinimo ir atrakinimo funkcija* reiškia, kad automobiliui užrakinti arba atrakinti jums tereikia turėti nuotolinio valdymo
raktelį (pvz., kišenėje). Nuotolinio valdymo mygtukas turi būti maždaug vieno metro atstumu nuo automobilio.
Paimkite durelių rankeną arba paspauskite bagažinės dangčio
guma padengtą slėginę plokštelę, kad atrakintumėte automobilį.
Norėdami užrakinti automobilį, švelniai paspauskite vienų iš durelių
rankenos įdubą. Stenkitės vienu metu nepaliesti abiejų slėginių
paviršių.
Panoraminis stoglangis* dalinamas į dvi stiklines sekcijas. Priekinė sekcija atsidaro vertikaliai, ties galiniu kraštu. Panoraminis
stoglangis ir užuolaidėlė valdomi naudojantis automobilio lubose
įrengtu valdymo elementu.
Elektra valdomą bagažinės dangtį* galima atidaryti paimant už
jame įrengtos rankenos arba lėtai paspiriant koja pirmyn* po kairiąja
galinio bamperio dalimi. Uždarykite ir užrakinkite bagažinės dangtį,
jos apatiniame krašte. Bagažinės dangtį taip
paspausdami
pat galima uždaryti spiriamuoju judesiu.
Siekiant užtikrinti, kad bagažinės dangtis neatsitrenktų, pvz., į garažo
lubas, galima suprogramuoti maksimalų atsidarymo lygį.
UŽRAKINIMAS / ATRAKINIMAS
Nuotolinio valdymo raktelis
Vienu trumpu paspaudimu užrakinamos durelės ir bagažinės dangtis bei įjungiama signalizacija*. Ilgu paspaudimu kartu uždaromas
panoraminis stoglangis* ir visi šoniniai langai.
Vienu trumpu paspaudimu atrakinamos durelės ir bagažinės dangtis
bei išjungiama signalizacija. Ilgu paspaudimu kartu atidaromi visi
šoniniai langai.
Vienu trumpu paspaudimu atrakinamas bagažinės dangtis ir išjungiama tik jo signalizacija. Paspaudus ir ilgai palaikius, atidaromas
arba uždaromas elektra valdomas* bagažinės dangtis.
Panikos funkcija aktyvina posūkio žibintus ir garso signalą, kad prireikus atkreiptų aplinkinių dėmesį. Norėdami aktyvinti, laikykite mygtuką paspaustą tris sekundes.
Įkrovimo liukas
Prieš prijungdami ar atjungdami įkrovimo kabelį, įsitikinkite, kad automobilis atrakintas.
1. Paspauskite atlanko galinę dalį ir atleiskite.
2. Atidarykite atlanką.
3. Atitraukite įkrovimo lizdo dangtelį ir užfiksuokite jį laikiklyje dangčio
viduje.
Prasidėjus įkrovimo procesui, kabelis užfiksuojamas lizde. Automobiliui
veikiant kabelio prijungti neįmanoma.
Privatusis užraktas
Privačiuoju užraktu užrakinama bagažinė ir daiktadėžė. Tai
naudinga, pvz., pridavus automobilį į autoservisą.
- Centrinio ekrano funkcijų rodinyje palieskite Privatusis
užraktas, kad aktyvintumėte arba deaktyvintumėte funkciją.
Aktyvinimo / deaktyvinimo metu pateikiamas iškylantysis langas. Kaskart naudojant užrakto funkciją, pasirenkamas keturių skaitmenų kodas.
Pirmą kartą naudojantis funkcija, turi būti pasirinktas papildomas apsaugos kodas.
APŽVALGA, SALONAS
Centrinis ekranas naudojamas siekiant valdyti įvairias pagrindines
automobilio funkcijas, pvz., klimato reguliavimo, vairuotojo pagalbines sistemas ir automobilines programėles.
Vairuotojo ekrane pateikiama daugelis funkcijų, susijusių su važiavimu, pvz., greitis, variklio apsukos, navigacija* ir aktyvi vairuotojo
pagalba. Galite patys pasirinkti, kas turi būti rodoma vairuotojo
ekrane: tai atliekama centrinio ekrano viršutiniame rodinyje,
Nuostatos My Car Vairuotojo ekranas.
Projekcinis rodinys* papildo automobilio vairuotojo ekraną, jis projektuoja informaciją ant priekinio stiklo. Jis aktyvinamas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje.
Automobilio variklis užvedamas naudojantis centre, tarp sėdynių
įrengta užvedimo rankenėle. Nustatykite pavarų dėžės režimą P
arba N. Pasukite ir atleiskite, kad būtų nustatyta uždegimo padėtis I;
nuspauskite stabdžių pedalą ir jį laikydami pasukite užvedimo rankenėlę, kad užvestumėte variklį. Išjungiama taip: nustatykite padėtį
P arba N ir pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį STOP.
Važiavimo režimai nustatomi centriniu valdymo elementu, kuris
įrengtas tarp sėdynių. Paspauskite valdymo elementą ir pasukite jį,
kad centriniame ekrane pasirinktumėte Pure, Off Road, AWD,
Hybrid, „Power“ arba Individual. Patvirtinkite paspausdami ratuką.
Parinkus režimą „Individual“, galima pritaikyti važiavimo režimą pagal
savo pageidaujamas vairavimo charakteristikas. Jis aktyvinamas per
Nuostatos My Car centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Stovėjimo stabdys įjungiamas patraukiant valdymo elementą
aukštyn: vairuotojo ekrane pasirodo ženklas. Jis atleidžiamas rankiniu būdu, paspaudžiant valdymo elementą ir tuo pat metu laikant
nuspaustą stabdžių pedalą. Naudodamiesi funkcija „Auto Hold“
( ), galite atleisti stabdžių pedalą neprarasdami stabdymo efekto,
pvz., sustoję automobiliu prie šviesoforo.
Atminkite, kad prieš važiuojant į autoplovyklą reikia deaktyvinti abi
sistemas: Auto hold ir Automatiškai įjungti stovėjimo stabdį. Tai
atliekama centrinio ekrano viršutiniame rodinyje, skiltyje Nuostatos
My Car Stovėjimo stabdys ir pakaba. Tada nustatykite
pavarų svirties padėtį N ir pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį
STOP bei palaikykite joje bent keturias sekundes.
Keleivio oro saugos pagalvės jungiklis* įrengtas prietaisų skydelio gale, keleivio pusėje. Jį galima pasiekti atidarius dureles.
Patraukite jungiklį išorėn ir pasukite į padėtį ON/OFF, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro pagalvės funkciją.
Daiktadėžė atidaroma spaudžiant mygtuką
.
CENTRINIS EKRANAS
Centriniame ekrane galima keisti nuostatas ir valdyti didžiąją dalį funkcijų. Centriniame ekrane yra trys pagrindiniai rodiniai, pasiekiami braukiant dešinėn / kairėn: pradžios, funkcijų ir programėlių rodiniai. Taip pat
yra viršutinis rodinys, pasiekiamas nuvelkant žemyn ekrano viršutinę dalį.
Pakeiskite centrinio ekrano išvaizdą, pasirinkdami temą Nuostatos
My Car Vairuotojo ekranas viršutinio rodinio skiltyje. Čia taip pat
galima pasirinkti tamsų arba šviesų foną.
Grįžkite meniu struktūroje atgal, trumpai paspausdami po ekranu
esantį fizinį pradžios mygtuką. Palaikius ilgiau, grąžinamas pradžios
ekranas.
Prireikus nuvalyti centrinį ekraną, užrakinkite lietimo funkciją, paspausdami ir palaikydami po ekranu įrengtą fizinį pradžios mygtuką. Ekraną
vėl aktyvinsite trumpai paspausdami pradžios mygtuką.
Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje pateikiamos įvairios automobilio būsenos. Tinklo ir ryšio informacija pateikiama kairėje, o su
medija susijusi informacija bei laikrodis – dešinėje.
Apačioje pateiktoje klimato eilutėje galima nustatyti temperatūrą,
sėdynių komforto funkciją ir ventiliatoriaus apsukas, paliečiant atitinkamą piktogramą.
ĮKROVIMAS
Jūsų „Volvo“ automobilyje įrengtas elektros variklis, kuris automobilį
daugiausiai varo esant nedideliam greičiui. Taip pat jame sumontuotas
benzininis variklis, kuris užsiveda pasiekus didesnį greitį ir vairuojant
aktyviau. Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso
nuo įkrovimo srovės stiprio, kurį gali tiekti maitinimo lizdas. Hibridinės
sistemos akumuliatorius įkraunamas ir sklandžiai stabdant bei stabdant
varikliu, pvz., važiuojant nuokalne. Visų tipų įkrovimo procesai yra indikuojami vairuotojo ekrane.
Kur laikyti įkrovimo kabelį
Įkrovimo kabelį rasite bagažinėje, po grindų dangčiu.
Įkrovimo kabelio valdymo blokas
Pridėtame įkrovimo kabelyje įrengtas valdymo blokas, kuriame indikuojama įkrovimo būsena. Jis turi temperatūros stebėjimo funkciją ir įtaisytąjį įžeminimo trikties jungtuvą.
Įkrovimo pradžia
Įkraunant hibridinės sistemos akumuliatorių, kartu įkraunamas ir automobilio starterio akumuliatorius.
1. Prijunkite įkrovimo kabelį prie maitinimo lizdo. Niekada nenaudokite
ilgintuvų.
2. Valdymo bloke, naudodamiesi
arba , nustatykite tinkamą įkrovimo srovės stiprį. Jei abejojate dėl maitinimo lizdo srovės stiprio
rodiklio, valdymo bloke pasirinkite mažiausią įkrovimo srovės stiprį.
3. Nuimkite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir automobilio prijungimo rankeną. Po 5 sekundžių įkrovimo kabelis automatiškai užrakinamas įkrovimo įvesties lizde ir pradedama įkrauti.
Įkrovimo pabaiga
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo raktelio mygtuku : įkrovimo procesas užbaigiamas ir įkrovimo kabelis atleidžiamas / atrakinamas.
2. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio.
3. Vėl sumontuokite įkrovimo įvesties lizdo apsauginį dangtelį ir uždarykite atlanką.
4. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo maitinimo lizdo.
5. Grąžinkite įkrovimo kabelį į jo vietą po grindų dangčiu bagažinės skyriuje.
Per valdymo bloką
•
Ima nepertraukiamai šviesti žalias automobilio ženklas ir išsijungia
įkrovimo indikatorius: Budėjimas.
•
Ima nepertraukiamai šviesti žalias automobilio ženklas ir įkrovimo
indikatorius: Vyksta įkrovimo procesas.
•
Automobilio ženklas mirksi raudona spalva, įkrovimo indikatorius išsijungia: Įkrauti negalima. Patikrinkite visas jungtis arba naudokite kitą
maitinimo lizdą ir tada paleiskite įkrovimo procesą iš naujo.
•
Ima nepertraukiamai šviesti raudonas automobilio ženklas: Įkrauti
negalima. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo maitinimo lizdo ir pradėkite
įkrauti iš naujo.
•
Namo ženklas ir įkrovimo indikatorius mirksi raudona spalva: Įkrauti
negalima. Pradėkite įkrauti iš naujo. Jei problema išlieka, susisiekite
su kvalifikuotais specialistais.
Per vairuotojo ekraną
Apie įkrovimo būseną informuoja skirtingos ženklo spalvos.
ĮKROVIMO BŪSENA
Mėlyna spalva – įkraunama.
Automobilio įkrovimo būseną galima patikrinti ties įkrovimo įvesties
lizdu, valdymo bloke, vairuotojo ekrane arba „Volvo On Call“* programėlėje.
Raudona lemputė – įkrovimo klaida, patikrinkite įkrovimo kabelio jungtį su automobiliu ir 230 V maitinimo lizdu.
Per įkrovimo įvesties lizdo lemputes
•
Balta – šviesos diodų lemputė.
•
Geltona – laukimo režimas, laukiama, ko bus pradėta įkrauti.
•
Mirksinti žalia – įkraunama.
•
Nuolat šviečianti žalia – įkrauta (po kiek laiko užgęsta).
•
Nuolat šviečianti raudona – įvyko triktis.
Žalia spalva – akumuliatorius visiškai įkrautas.
HIBRIDINĖS SISTEMOS INFORMACIJA
VAIRUOTOJO EKRANE
Vairuotojo ekrane rodomi įvairūs ženklai ir animacijos, atsižvelgiant į
pasirinktą važiavimo režimą.
Elektros ir benzino sąnaudos rodomos dešinėje pateiktame matuoklyje.
Sąnaudos svyruoja ir priklauso nuo vairavimo stiliaus. Kai plona balta
rodyklė prajuda baltąją rodyklę viršuje, įjungiamas automobilio benzino
režimas. Kai rodyklė patenka į oranžinę zoną, įkraunamas akumuliatorius
(pvz., stabdant).
Akumuliatoriaus likutis
Kairėje, po elektros ir benzino matuokliu, pateikiamas su akumuliatoriuje likusia energija įveikiamas likęs atstumas.
Matuoklis rodo tik apytikslį atstumą, kurį galima nuvažiuoti su energijos
likučiu. Šiam atstumui įtakos turi keli veiksniai, pvz., lauko temperatūra ir
greitis. Jis kelionės metu gali keistis. Kai vairuotojo ekrane pasirodo
„----“, vadinasi, garantuojamo nuvažiuoti elektra atstumo nebeliko.
Ženklai vairuotojo ekrane
Baltasis ženklas nurodo, ar naudojamas elektrinis, ar vidaus
degimo variklis. Žaibas reiškia elektrinį variklį, o lašelis – benzininį.
Nurodo, kad, pvz., stabdant varikliu įkraunamas akumuliatorius.
Parodo dabartinį energijos kiekį akumuliatoriuje, kurį gali panaudoti elektrinis variklis. Be to, energija naudojama klimatui reguliuoti.
Rodo, kad aktyvintos funkcijos Įkrovimas arba Laikymas. Jos
aktyvinamos centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Įkrovimas reiškia,
kad, iki tam tikro lygio sumažėjus akumuliatoriaus įkrovai, jis imamas įkrauti. Laikymas reiškia, kad akumuliatoriaus įkrovos lygis
yra palaikomas siekiant panaudoti ateityje.
1. Aktyvinkite sėdynės nuostatą centriniame ekrane, sukdami valdymo
elementą.
2. Centriniame ekrane pasirinkite norimą funkciją, sukdami daugiafunkcį
valdymo elementą.
3. Pakeiskite nuostatą paspausdami valdymo elemento viršutinę / apatinę / priekinę / galinę dalį.
Nuostatų įrašymas
1. Nustatykite sėdynę, šoninius veidrodėlius ir projekcinį rodinį* į pageidaujamas padėtis ir paspauskite mygtuką M: jame įsijungs šviesos
indikatorius.
2. Per tris sekundes paspauskite atminties mygtuką 1, 2 arba 3. Pasigirsta signalas ir mygtuko M šviesos indikatorius išsijungia.
Norėdami pasinaudoti įrašyta sėdynės nuostata, paspauskite pasirinktą
atminties mygtuką.
ELEKTRA VALDOMOS* PRIEKINĖS SĖDYNĖS
Pasinaudokite sėdynių išorėje esančiais valdymo elementais, kad nustatytumėte sėdynės padėtį, juosmens atramą* ir pan. Vienas iš valdymo
elementų yra sėdynės formos, kad geriau suprastumėte, kaip keičiate
padėtį. Kitas valdymo elementas skirtas juosmens atramai, masažo*
funkcijai ir kt. valdyti.
Sėdynės formos valdymo elementas
Naudodamiesi apatiniu valdymo elementu, nustatykite sėdynės pasostę
arba perstumkite visą sėdynę. Galiniu valdymo elementu nustatykite
atlošo kampą.
Daugiafunkcis valdiklis
Masažo*, šoninių atramų*, juosmens atramos* ir sėdynės pasostės ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkciu valdymo elementu*.
KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLOŠUS
Kad būtų galima nulenkti atlošus, gali tekti sureguliuoti priekinę ir galinę
sėdynes.
Antroji vidurinių sėdynių eilė
1. Rankomis nulenkite galvos atramą, paspausdami mygtuką tarp atlošo
ir galvos atramos. Tuo pačiu metu stumkite galvos atramą žemyn.
2. Lenkdami traukite vidurinės sėdynės diržą
aukštyn / pirmyn.
Antroji išorinių sėdynių eilė
– Patraukite išorinės sėdynės šone įrengtą rankeną
aukštyn, kad
nuleistumėte sėdynę. Gavos atrama nuleidžiama automatiškai.
Trečioji sėdynių eilė*
– Patraukite atlošo viršuje esančią rankeną aukštyn / pirmyn. Nulenkite
atlošą pirmyn. Gavos atrama nuleidžiama automatiškai.
Keliant antrosios eilės sėdynes, reikia patraukti aukštyn dirželį / rankeną. Pakelkite atlošus, kad užsifiksuotų inhibitorius. Galvos atramos
pakeliamos rankomis.
Norėdami patekti ant trečiosios eilės sėdynių, patraukite aukštyn / pirmyn rankeną, esančią vidurinės eilės sėdynės viršuje . Nulenkite
atlošą ir pastumkite visą sėdynę pirmyn.
VAIRAS
Galite nustatyti vairo aukščio ir gylio padėtį, patraukdami po vairu
įrengtą svirtį link / nuo2 savęs. Nustatykite pageidaujamą padėtį ir vėl
užrakinkite svirtį (grąžinkite atgal).
Kairioji klaviatūra
Vairuotojo pagalba parenkama vairuotojo ekrane, naudojantis vairo kairiosios klaviatūros rodyklėmis. Kai ženklas BALTAS, funkcija aktyvi. PILKAS ženklas reiškia, kad funkcija sustabdyta arba veikia budėjimo
režimu.
Ekrano ženklų reikšmė:
Greičio ribotuvas*
Nuolatinio greičio palaikymo sistema
2
Priklauso nuo rinkos.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
„Pilot Assist“*
Paspauskite
ciją.
, kad paleistumėte arba sustabdytumėte pasirinktą funk-
Trumpai paspaudus
/ , įrašytas greitis didinamas / mažinamas
/
5 km/h, o ilgai paspaudus – didinamas / mažinamas 1 km/h.
didina / mažina atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės,
kai naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema arba
„Pilot Assist“. Vieną kartą paspaudus , grąžinamas pasirinktos funkcijos įrašytas greitis.
Dešinioji klaviatūra
Vairuotojo ekranas naršomas vairo dešiniąja klaviatūra.
Vairuotojo ekrano programėlių meniu atsiveria / užsiveria. Iš čia
galima valdyti kelionės kompiuterį, medijos leistuvą, telefoną ir
navigaciją.
Slinkite tarp skirtingų siūlomų programėlių spausdami rodyklę
„kairėn“ arba „dešinėn“.
Pažymėkite, atšaukite žymėjimą arba patvirtinkite parinktį, pvz.,
pasirinkite kelionės kompiuterio meniu arba panaikinkite žinutę
vairuotojo ekrane.
Peržvelkite pasirinktos programėlės funkcijas paliesdami aukštyn
arba žemyn.
Padidinkite / sumažinkite medijos garsumą spausdami
ir .
Jei neaktyvi jokia kita funkcija, šie mygtukai veikia kaip garsumo valdymo mygtukai.
Valdymo balsu funkcija aktyvinama mygtuku , ji leidžia balsu valdyti,
pvz., mediją, navigaciją ir klimato reguliavimo funkciją. Ištarkite, pvz.,
„Play Avicii“ (groti „Avicii“), „Raise temperature“, „Help“, „Repeat“
(kartoti) arba „Cancel“.
Papildomos informacijos apie valdymo balsu funkciją ir daugiau balso
komandų pavyzdžių rasite savininko vadove.
Kelionės kompiuteris
Kelionės kompiuteris skaičiuoja, pvz., ridą, degalų sąnaudas ir vidutinį
greitį. Galima pasirinkti, kurią informaciją iš kelionės kompiuterio rodyti
vairuotojo ekrane. Kelionės kompiuteris apskaičiuoja, kiek galima nuvažiuoti su degalų arba hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos likučiu. Norėdami pateikti įvairias parinktis, pasinaudokite vairo dešiniąja
klaviatūra. Kai vairuotojo ekrane pasirodo „----“, vadinasi, garantuojamo
nuvažiuoti atstumo nebeliko.
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Rankinį ridos skaitiklį (TM) galima iš naujo nustatyti rankiniu būdu,
paspaudžiant ir ilgai palaikant kairiojo perjungiklio mygtuką RESET.
Automatinis ridos skaitiklis (TA) automatiškai nustatomas iš naujo, kai
automobilis būna nenaudojamas 4 valandas.
KAIRYSIS PERJUNGIKLIS
Priekinių žibintų funkcijos valdomos kairiuoju perjungikliu.
Jei pasirinksite režimą AUTO, automobilis nustatys, kada lauke tamsu
arba šviesu, ir atitinkamai reguliuos apšvietimą, pvz., atėjus vakarui arba
jums įvažiavus į tunelį. Taip pat galima pasukti perjungiklio reguliavimo
ratuką į padėtį , kad įjungtumėte tolimąsias šviesas, kurios bus pritemdomos automatiškai, užregistravus atvažiuojančias transporto priemones. Rankinė tolimųjų šviesų funkcija aktyvinama pastumiant perjungiklį nuo savęs. Deaktyvinama patraukiant perjungiklį link savęs.
Aktyvieji posūkio žibintai* suprojektuoti siekiant maksimalaus apšvietimo posūkiuose ir sankryžose: žibintai seka judesius vairu. Ši funkcija
aktyvinama automatiškai, užvedus automobilio variklį. Ją galima deaktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Priėjimo apšvietimo* funkcija įjungia žibintus, kai atrakinate automobilį
rakteliu: taip saugiai prie jo prieisite tamsoje.
DEŠINYSIS PERJUNGIKLIS
Valytuvai ir lietaus jutiklis valdomi dešiniuoju perjungikliu.
– Pastumkite perjungiklį žemyn, kad nuvalytumėte priekinį stiklą vieną
kartą.
– Pastumkite svirtelę žingsneliais aukštyn, kad įjungtumėte įprastą ir
didelį greitį.
– Intervalą galima nustatyti perjungiklio reguliavimo ratuku.
– Patraukite perjungiklį link vairo, kad įjungtumėte priekinio stiklo ir
priekinių žibintų plautuvus, arba pastumkite link prietaisų skydelio,
kad paleistumėte galinio lango plautuvus.
Paspauskite lietaus jutiklio mygtuką, kad jį suaktyvintumėte / išaktyvintumėte. Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo
valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo aptinkamo
vandens kiekio. Pasukite reguliavimo ratuką ant svirtelės aukštyn /
žemyn, kad nustatytumėte didesnį / mažesnį jautrumą.
Paspauskite, kad pradėtų su pertrūkiais valyti galinio lango valytuvas.
Paspauskite, kad galinio lango valytuvas valytų nepertraukiamai.
Priekinio stiklo valytuvų priežiūros režimas naudojamas, pvz.,
prireikus pakeisti, nuvalyti arba pakelti valytuvų šluoteles. Ji
aktyvinama centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO SALONE
Paruošimas
Per automobilio centrinį ekraną arba „Volvo On Call“* programėlę
galima nustatyti automobilio paruošimo funkciją, kuri prieš kelionę atvėsina arba pašildo automobilio saloną iki patogios temperatūros: taip lėtinami dėvėjimosi procesai ir mažėja energijos poreikis kelionės metu.
Paruošimo funkciją galima paleisti tiesiogiai arba naudojantis laikmačiu.
Tiesioginis paruošimo funkcijos paleidimas
1. Atverkite centrinio ekrano klimato rodinį, paliesdami ekrano apatinę
dalį.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas, pažymėkite atitinkamą
parinktį ir tada palieskite Paruošimas.
Paruošimo laikmačio nustatymas
– Pasirinkite Stovėjimo klimatas
nustatykite datą / dieną.
Įtraukti laikmatį ir pagal poreikį
Kad paruošimo funkcija galėtų veikti, automobilį reikia prijungti prie maitinimo lizdo (taikoma automobiliams su elektriniu šildytuvu). Naudojamas degalais maitinamas arba elektrinis šildytuvas3 (priklauso nuo rinkos).
Oro kokybės sistema IAQS*
IAQS – paketo „Clean Zone Interior Package“* dalis – tai visiškai automatinė sistema, valanti automobilio salono orą nuo teršalų, pvz., dalelių,
angliavandenilių, azoto oksidų ir antžeminio ozono. Funkcija aktyvinama
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje, per Nuostatos Klimatas
Oro kokybės jutiklis.
Klimato nuostatos
Automobilio salono priekinės ir galinės dalies klimato reguliavimo funkcijos valdomos per centrinį ekraną ir mygtukais centriniame valdymo
pulte bei tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje. Kai kurios klimato kontrolės funkcijos gali būti papildomai valdomos balsu.
3
Įgaliotasis „Volvo“ atstovas jums suteiks informacijos apie tai, kuriose rinkose koks šildytuvas naudojamas.
Klimato rodinio iškvietimo piktograma pateikiama ekrano apačioje, viduryje. Kai tekstas „Clean Zone“ MĖLYNAS, tai reiškia,
kad patenkintos geros oro kokybės automobilio salone sąlygos.
– Palieskite AUTO, kad klimatas automobilio salone būtų reguliuojamas
visiškai automatiškai, atsižvelgiant į pageidaujamą temperatūrą.
Režimu AUTO galima nustatyti penkias skirtingas ventiliatoriaus
automatinės funkcijos apsukas, taip pat Off ir Max.
– Palieskite vieną iš klimato eilutėje pateiktų piktogramų (centrinio
ekrano apatiniame krašte), kad nustatytumėte temperatūrą, sėdynių
šildymo funkciją ir ventiliatoriaus apsukas.
Kad sinchronizuotumėte visų zonų temperatūrą su temperatūra vairuotojo pusėje, paspauskite temperatūros piktogramą vairuotojo pusėje ir
tada paspauskite Sinchronizuoti temperatūrą .
RYŠIAI
Galima leisti / valdyti balsu mediją, SMS ir skambučius telefonu, taip
pat – prijungti automobilį prie interneto naudojantis įvairiais išoriniais
įrenginiais, pvz., išmaniaisiais telefonais. Kad veiktų prijungti įrenginiai,
reikia nustatyti bent automobilio uždegimo padėtį I.
Naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu, galėsite prie automobilio prijungti
išorinį įrenginį ir juo tvarkyti skambučius telefonu bei SMS žinutes,
transliuoti mediją ir prijungti automobilį prie interneto. Vienu metu gali
būti prijungti du „Bluetooth“ įrenginiai. Tokiu atveju vienas iš jų transliuos mediją.
1. Aktyvinkite „Bluetooth“ savo telefone. Norėdami prisijungti prie interneto, aktyvinkite ir modemo funkciją.
2. Centrinio ekrano pradžios rodinyje atverkite antrinį rodinį Telefonas.
Palieskite Įtraukti telefoną arba, jei jis jau užregistruotas, palieskite
Keisti.
3. Pasirinkite telefoną, kurį ketinate prijungti, ir vykdykite telefono
ekrane aprašomus žingsnius. Atminkite: kai kuriuose telefonuose reikia aktyvinti žinučių funkciją.
Per „Wi-Fi“ galima prijungti automobilį prie interneto ir, pvz., naudotis
internetinio radijo bei muzikos paslaugomis, paleisti automobilines programėles, susisiekti su įgaliotuoju atstovu ir atsisiųsti programinės įrangos.
1. Suaktyvinkite telefone belaidžio modemo funkciją.
2. Palieskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
3. Palieskite Ryšys
„Wi-Fi“ ryšiu.
Wi-Fi ir suaktyvinkite pažymėdami langelį ties
Prisijungimas per automobilinį modemą4
1. Įdėkite asmeninę SIM kortelę į laikiklį krovinių skyriuje.
2. Paspauskite Nuostatos Ryšys
modemą viršutiniame rodinyje.
Internetas per autom.
3. Suaktyvinkite pažymėdami langelį ties Internetas per autom.
modemą.
Modemo funkcija
Prijungus automobilį prie interneto, galima bendrinti interneto ryšį („WiFi“ interneto prieigos taškas) su kitais įrenginiais. Tai atliekama per viršutinio meniu punktą Nuostatos. Paspauskite Ryšys Transp. priem.
„Wi-Fi“ interneto prieigos tšk..
Per USB/AUX galima prijungti išorinį įrenginį ir atkurti mediją. Jei telefone aktyvinsite modemo funkciją per USB, galėsite papildomai prijungti
automobilį prie interneto. Taip pat galima naudoti USB prievadą su
„Apple Car Play“ / „Android Auto“.
prijungimo metodą). Kad pagrotumėte muziką iš „iPod“, pasirinkite programėlę iPod neatsižvelgdami į prijungimo metodą.
Funkcija „Apple CarPlay“ / „Android Auto“ leidžia automobilyje naudoti tam tikras telefono programėles ir, pvz., atkurti muziką arba klausytis tinklalaidžių. Valdoma naudojantis automobilio centriniu ekranu arba
telefonu.
Jei turite „iPhone“ prieš naudojantis „Apple CarPlay“ reikia aktyvinti valdymo balsu funkciją „Siri“. Prijunkite prie USB prievado. Jei yra daugiau
nei vienas prievadas, naudokite prievadą baltu rėmeliu. Programėlių
meniu palieskite Apple CarPlay / Android Auto, kad aktyvintumėte.
Aktyvinkite „Apple CarPlay“ / „Android Auto“ valdymo balsu funkciją,
vairo dešiniojoje klaviatūpaspausdami ir ilgai palaikydami mygtuką
roje. Paspaudus trumpai, aktyvinama automobilio valdymo balsu sistema.
Naudojantis „Apple CarPlay“, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas. Jei reikia,
naudokitės alternatyviu ryšiu.
USB ir AUX lizdas
12 V maitinimo lizdas. Dar vienas 12 V maitinimo lizdas įrengtas
bagažinėje.
Pokalbių telefonu valdymas5
Galima skambinti „Bluetooth“ ryšiu prijungtu telefonu ir atsiliepti į skambučius, naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra ir centrinio ekrano antriniu
rodiniu Telefonas, kurį rasite pradžios rodinyje. Be to, galima valdyti
ir ištarkite, pvz.,
skambučius balsu. Paspauskite valdymo balsu ženklą
„Call [adresatas]“ (skambinti adresatui).
Medijos atkūrimas
Norėdami atkurti muziką iš išorinio įrenginio, turite prijungti šį prie automobilio savo pasirinktuoju metodu ir tada centrinio ekrano programėlių
rodinyje atverti programėlę Bluetooth, USB arba AUX (atsižvelgiant į
4
5
Tik automobiliai su „Volvo On Call“*. Jungiantis per automobilinį modemą, ryšiu naudojasi ir „Volvo On Call“ tarnybos.
Informaciją apie tai, kurie telefonai suderinami su automobiliu, rasite support.volvocars.com.
PRADŽIOS RODINYS
Kai įjungiamas centrinis ekranas, jame pateikiamas pradžios rodinys,
kuriame galima pasiekti antrinius rodinius: Navigacijos, Medijos ir Telefono, taip pat – paskutinę naudotą automobilio funkciją.
Navigacija – palieskite čia, kad atvertumėte „Sensus Navigation“*
žemėlapių navigacijos funkciją.
Kelionės tikslo nustatymas įvedant adresą – palieskite .
Žemėlapio vaizdas pakinta, kad būtų galima ieškoti naudojant
adresą.
Nustatyti kelionės tikslą su žemėlapiu – maksimaliai padidinkite
žemėlapį, paspausdami , tada palieskite ir palaikykite kelionės
tikslą, į kurį norite vykti.
Kelionės tikslo panaikinimas – palieskite kelionės tikslo piktogramą ir tada palieskite Naikinti.
Medija – čia rodoma, pvz., jūsų muzika iš išorinio įrenginio arba jei
programėlių rodinyje pasirenkamas FM radijas. Palieskite antrinį
rodinį, kad pasiektumėte nuostatas. Čia galima peržvelgti muzikos
biblioteką, internetinio radijo stotis ir pan.
Telefonas – čia pasiekiama telefono funkcija. Palieskite antrinį
rodinį, kad jį išskleistumėte. Čia, pvz., galima surinkti numerį iš
skambučių retrospektyvos arba adresatų sąrašo arba įvesti numerį
rankiniu būdu, naudojantis klaviatūra. Pasirinkę skaičių, palieskite
Skambinti arba .
Paskutinė naudota automobilio funkcija – čia pateikiama paskutinė naudota automobilio funkcija, nepateikiama jokiame iš antrinių
rodinių, pvz., Automobilio būsena, Vairavimo rodikliai arba Lane
Keeping Aid. Norėdami pasiekti paskutinę naudotą funkciją, galite
paliesti antrinį rodinį.
FUNKCIJŲ IR PROGRAMĖLIŲ RODINIAI
Funkcijų rodinys
Pradžios rodinyje perbraukus iš kairės dešinėn6, atveriamas funkcijų
rodinys. Čia galima aktyvinti / deaktyvinti įvairias automobilio funkcijas,
pvz., Projekcinis ekranas* Statymo pagalba ir Lane Keeping Aid. Jos
aktyvinamos / deaktyvinamos paliečiant atitinkamą ženklą. Kai kurios
funkcijos atveriamos atskirame lange.
Piktogramų perkėlimas – galima pagal poreikį perkelti funkcijų ir programėlių rodiniuose pateikiamas automobilio funkcijų programėles ir
mygtukus.
1. Paspauskite ir palaikykite piktogramą.
2. Nuvilkite piktogramą į neužimtą vietą rodinyje ir atleiskite.
Grįžkite meniu struktūroje atgal, paspausdami po ekranu esantį fizinį
pradžios mygtuką.
Programėlių rodinys
Pradžios rodinyje perbraukite iš dešinės kairėn6, kad pasiektumėte programėlių rodinį. Čia pamatysite su automobiliu pateiktas programėles ir
programėles, kurias galėsite patys pasirinkti atsisiųsti ir įdiegti.
Programėles galima atsisiųsti, atnaujinti arba pašalinti
paliečiant Atsisiuntimo centras programėlių rodinyje. Kad tai
būtų įmanoma, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
Atsisiuntimas – palieskite Naujos progr. ir pasirinkite reikiamą programėlę. Pasirinkite Diegti, kad atsisiųstumėte programėlę.
Naujinimas – palieskite Diegti viską visoms programėlėms atnaujinti.
Pasirinkite Programų naujiniai, kad parodytumėte galimų naujinių
sąrašą. Pasirinkite reikalingą programėlę ir palieskite Diegti.
Šalinimas – palieskite Programų naujiniai ir pasirinkite reikiamą programėlę. Palieskite Išdiegti, kad išdiegtumėte programėlę.
Sistemos programinės įrangos paieška ir naujinimas
– Palieskite Sistemos naujiniai, kad parodytumėte pasiekiamus naujinius.
– Palieskite Diegti viską, kad atnaujintumėte visą programinę įrangą
arba Diegti, kad atnaujintumėte atskirą programą.
6
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Automobilyje su vairu dešinėje pusėje perbraukite priešinga kryptimi.
VIRŠUTINIS RODINYS
Viršutinėje ekrano dalyje pateikiama kortelė, kurią galima nuvilkti žemyn
ir pasiekti viršutinį rodinį. Čia galima pasiekti Nuostatos, Vartotojo
vadovas, Profilis ir įrašytus automobilio pranešimus.
Asmeniniai pageidavimai
Įvairius asmeninius pageidavimus galima nustatyti skiltyje Nuostatos
My Car, pvz., galima pakeisti centrinio ekrano išvaizdą ir jame
rodomą informaciją.
Kaip prijungti nuotolinio valdymo raktelį prie vairuotojo profilio
Kiekvieną raktelį galima susieti su vairuotojo profiliu. Tai atliekama
Nuostatos Sistema Vairuotojo profiliai. Pasirinkite vieną iš vairuotojo profilių (raktelio neįmanoma susieti su profiliu Svečias). Vėl
pateikiamas pradžios rodinys. Dar kartą nuvilkite viršutinį rodinį, pakartokite pagal pirmiau pateiktą procedūrą ir nurodykite Redaguoti pasirinktame profilyje, tada Prijungti raktelį. Kai panaudojamas susietas raktelis, automobilis pritaikomas pagal jūsų konkrečius reikalavimus7, pvz.,
atitinkamai nustatomi ekranai, veidrodėliai, priekinė sėdynė, navigacijos
sistema*, garso ir medijos sistema, kalba ir valdymo balsu funkcija.
Individualus važiavimo režimas*
Jei norite pritaikyti vieną iš Hybrid, Pure arba Power važiavimo režimų,
skiltyje Nuostatos Individualus vairavimo režimas aktyvinkite
važiavimo režimą. Pakeitę nuostatas, tuneliniame valdymo pulte pasirinkite važiavimo režimą Individual.
Sistemos garsumas
Jei norite pakoreguoti arba išjungti sistemos garsus, pvz., klaviatūros ir
lietimo tonus, eikite į Nuostatos Garsas Sistemos garsas.
7
Informacijos apie tai, kurios nuostatos yra asmeninės ar visuotinės, rasite automobilio savininko vadove.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Jūsų automobilyje įdiegta įvairių funkcijų, padedančių vairuoti saugiai ir
neleidžiančių įvykti nelaimingam atsitikimui. Šias funkcijas galima aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Nepamirškite, kad vairuotojo
pagalbinės funkcijos yra tik pagalbos: vairuotojas visiškai atsako už
saugų automobilio vairavimą.
City Safety
City Safety8 įspėja vairuotoją apie kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais. Jei vairuotojas laiku nereaguoja į kylantį susidūrimo pavojų, automobilis ima stabdyti automatiškai. „City Safety“ be kita ko gali užkirsti
kelią susidūrimui ir padėti, jei kartais kiltų pavojus susidurti su, pvz.,
transporto priemonėmis, stambesniais gyvūnais, pėsčiaisiais arba dviratininkais. „City Safety“ aktyvinama automatiškai, užvedus variklį.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA įspėja apie skersinį eismą už automobilio ir yra suaktyvinama įjungus atbulinės eigos kamerą arba automobiliui pradėjus riedėti atgal.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS įspėja jus apie transporto priemones, patekusias į automobilio riboto matomumo zoną ir sparčiai į ją iš kairiau ir dešiniau esančių gretimų eismo juostų artėjančias transporto priemones.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Jei automobilis jau beveik kerta eismo juostas skiriančią liniją,
eismo juostos laikymo pagalba „LKA“ aktyviai padeda, nuvairuodama automobilį atgal į eismo juostą. Perspėjimas gali būti
teikiamas garsiniu būdu arba per vairo vibraciją.
Nuostatos, kaip LKA turi perspėti, jei automobilis išvažiuoja iš savo
eismo juostos, pateikiamos skiltyje Nuostatos, centrinio ekrano viršutiniame rodinyje. Pasirinkite My Car IntelliSafe Eismo juostos
laikymo pagalba. Čia taip pat galima aktyvinti / deaktyvinti sistemą
8
Siūloma ne visose rinkose.
„Run-off Mitigation*“, kuri gali papildomai padėti, jei kyla pavojus nuvažiuoti nuo kelio. Tada automobilis vairuoja ir stabdo automatiškai.
Pilot Assist
„Pilot Assist“ – tai komforto funkcija, padedanti išlaikyti automobilį
eismo juostoje ir iš anksto nustatytą atstumą iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės.
„Pilot Assist“ pasirenkama ir aktyvinama naudojantis vairo kairiąja klaviatūra. Norint, kad vairavimo pagalba veiktų, be kita ko vairuotojas turi laikyti rankas ant vairo ir turi matytis eismo juostas žyminčios linijos.
Aktyvinus vairavimo pagalbą, vairuotojo ekrane parodomas ŽALIAS vairo
ženklas.
STATYMO PAGALBA
Park Assist Pilot*
„Park Assist Pilot“ ieško laisvų stovėjimo vietų ir vėliau atitinkamai suka
vairą, kad automobilis įvažiuotų į pasirinktąją. Jūsų užduotys – stebėti
automobilio aplinką, vadovautis centriniame ekrane pateikiamais nurodymais, perjungti pavaras, kontroliuoti greitį ir stabdyti / sustoti.
Statymas su „Park Assist Pilot“
1. Funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką Įvažiavimas.
Važiuokite iki 20 km/h greičiu. Kai funkcija ieško stovėjimo vietos, atstumas nuo automobilio iki stovėjimo vietų
turi būti maždaug 1 metras.
2. Sustabdykite automobilį, kai grafinis ir teksto pranešimas
centriniame ekrane informuos, kad aptikta tinkama stovėjimo vieta. Parodomas iškylantysis langas.
3. Laikykitės nurodymų, kurie pasirodo centriniame ekrane.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai centriniame
ekrane gausite atitinkamą pranešimą.
Kaip išvažiuoti iš stovėjimo vietos
Funkciją galima naudoti tik su lygiagrečiai pastatytu automobiliu.
1. Funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką Išvažiuoti iš
stovėjimo vietos.
2. Vykdykite instrukcijas, pateiktas centriniame ekrane.
Statymo pagalbos kamera*
Statymo pagalbos kamera padeda vairuotojui stebėti kliūtis
aplink automobilį naudojantis centriniame ekrane pateikiamais
kameros vaizdais ir grafiniais elementais. Kameros rodiniai ir
statymo pagalbinės linijos rodomos centriniame ekrane.
Kamera paleidžiama automatiškai, įjungus atbulinės eigos
pavarą. Ši nuostata pateikiama skiltyje Nuostatos, centrinio
ekrano viršutiniame rodinyje.
– Pasirinkite My Car Automob. statymo pagalba
kameros įj. su atbulinės eigos pavara.
Autom.
Statymo pagalbos kamerą galima paleisti ir rankiniu būdu:
– Funkcijų rodinyje paspauskite piktogramą Kamera, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte funkciją.
GRYNESNIS VAIRAVIMO MALONUMAS
Planuodami kelionę ir vairuodami ekonomiškai, padidinsite elektra nuvažiuojamą atstumą ir tuo pat metu sumažinsite neigiamą savo veiklos
poveikį aplinkai. Sąlygos, kuriomis pasiekiamas maksimalus įveikiamas
nuotolis, kinta atsižvelgiant į įvairias aplinkybes ir sąlygas, kuriomis vairuojamas automobilis. Jūs patys galite įtaką kai kuriems veiksniams.
Ilgiausias įveikiamas atstumas pasiekiamas itin palankiomis sąlygomis,
kai visi veiksniai daro teigiamą įtaką.
Planuokite kelionę, nepamiršdami šių užduočių:
•
Prieš kelionę įkraukite automobilį.
•
Atlikite automobilio paruošimo procedūrą.
Važiuokite ekonomiškai:
•
Aktyvinkite važiavimo režimą „Pure“.
•
Važiuokite pastoviu greičiu, palaikykite pakankamą atstumą iki kitų
transporto priemonių ir objektų, kad reikėtų kuo mažiau stabdyti.
•
Jei važiuosite didesniu greičiu ir ilgesnių kelionių metu neužteks akumuliatoriaus įkrovos, funkcijų rodinyje pasirinkite Laikymas.
•
Važiuokite nustatę tinkamą slėgį padangose. Reguliariai jį tikrinkite.
Siekdami geriausių rezultatų, rinkitės slėgį padangose ECO.
•
Venkite važiuoti atidarytais langais.
Veiksniai, kuriems jūs neturite įtakos:
•
kelių eismo sąlygos;
•
kelio būklė ir topografija;
•
lauko temperatūra ir priešpriešinis vėjas.
Peržvelkite automobilio savininko vadovą, kur rasite papildomų patarimų,
kaip padidinti nuvažiuojamą atstumą ir vairuoti efektyviai.
SPECIALI INFORMACIJA
Savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos
saugos instrukcijos bei visi įspėjimai, svarbūs ir
pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti. Tam tikros funkcijos kai kuriose šalyse nepasiekiamos.
ĮSPĖJIMAS
Eksploatavimo pradžia
Automobiliuose su „Volvo On Call“ sistema veikia tik
tose teritorijose, kuriose „Volvo On Call“ partneriai
turi mobilųjį ryšį, ir šalyse, kuriose teikiama
paslauga. Dėl atmosferinių trukdžių arba prasto
ryšio zonų dengimo ryšys gali nutrūkti, pvz., rečiau
apgyvendintose vietose.
Apie Volvo On Call paslaugų įspėjimus, svarbią
informaciją ir pastabas skaitykite Volvo On Call prenumeratos sutartyje ir savininko vadove.
Eksploatavimo pradžia
Sensus Navigation*: visą dėmesį skirkite eismui
kelyje ir vairuodami nepraraskite koncentracijos.
Laikykitės visų eismo taisyklių ir važiuokite apdairiai.
Dėl tam tikrų kelio ir orų sąlygų rekomendacijų patikimumas gali sumažėti.
Apžvalga, išorė
Atidarydami ir uždarydami saugokitės, kad neprispaustų. Patikrinkite, ar šalia bagažinės dangčio
nieko nėra, nes prispaudimas gali turėti rimtų
pasekmių. Bagažinės dangtį visada valdykite atsargiai.
Apžvalga, salonas
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro pagalvei
suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna suaktyvinta visada.
Kai suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvė, jokiu būdu nesodinkite toje sėdynėje
vaiko ant paaukštintos pasostės, vaikiškoje automobilinėje kėdutėje arba atgal nukreiptoje vaikiškoje
automobilinėje kėdutėje. Žemesniems nei 140 cm
asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, kai yra suaktyvinta oro pagalvė. Priekinėje
keleivio sėdynėje draudžiama sėdėti asmenims,
aukštesniems nei 140 cm, jei yra deaktyvinta oro
pagalvė. Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei lubų valdymo pulte esantis tekstinis
jos, eismo, oro bei kelio sąlygų. Funkcija atskirais
atvejais gali neaptikti pėsčiųjų ar dviratininkų. Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei rizikai susidurti.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami transporto prieKlimato reguliavimas automobilio salone
monės greičiui viršijus 70 km/h (43 myl./val.). „City
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros
Apžvalga, salonas
dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems kyla problemų Safety“ automatinio stabdžio funkcija gali išvengti
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai pasiimkite
reguliuoti šildomąsias sėdynes*, neturėtų jomis nau- susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymą, vairuotojas turi
nuotolinio valdymo raktelį ir pasirūpinkite, kad būtų
dotis. Kitaip jie gali nusideginti.
nuspausti stabdžių pedalą net kai automobilis
nustatytas automobilio elektros sistemų uždegimo
Klimato reguliavimas automobilio salone
stabdo automatiškai. Vairuotojas privalo palaikyti
režimas 0.
Nenaudokite paruošimo funkcijos (taikoma degalais tinkamą atstumą ir greitį.
Apžvalga, salonas
maitinamam šildytuvui):
Pagalba vairuotojui
Pastatę automobilį nuolydyje, būtinai įjunkite stovė- • Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui,
Pilot Assist – tai pagalba, kuri susidarius tam tikjimo stabdį: palikus automobilį tik su įjungta pavara
skleidžiamos išmetamosios dujos.
roms eismo, oro ar kelio sąlygoms gali nesuveikti.
arba nustačius automatinės pavarų dėžės svirtį į
• Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių
Vairuotojas visada atsako už vairavimą ir turi imtis
padėtį P, automobilis gali pradėti riedėti.
medžiagų. Degalai, dujos, aukšta žolė, pjuvenos ir
atitinkamų veiksmų, jei „Pilot Assist“ nepalaiko tinĮkrovimas
kt. gali užsiliepsnoti.
kamo greičio, laiko intervalo ar tinkamai nevairuoja
• Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetamųjų dujų
Jei bet kuri įkrovimo kabelio dalis pažeista, jo nauautomobilio. „Pilot Assist“ galima naudoti tik jei aišdoti negalima, nes kitaip kils elektros smūgio ir
vamzdis gali būti užblokuotas. Išleidimo anga
kiai matomos linijos abiejose eismo juostos pusėse.
rimto susižalojimo pavojus. Pažeistą arba neveikiantį
įrengta priekinio dešiniojo rato arkoje ir, pvz., joje
„Pilot Assist“ nestabdo priešais žmones, gyvūnus,
įkrovimo kabelį gali remontuoti tik autoserviso spesusikaupęs sniegas gali trikdyti šildytuvo ventiliaobjektus, mažas ar žemas priekabas, taip pat – prieš
cialistai. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
ciją.
atvažiuojančias, lėtai važiuojančias ar stovinčias
autoservisą.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali paleisti iš
transporto priemones. Nenaudokite „Pilot Assist“,
anksto nustatytas laikmatis.
• Hibridinės sistemos akumuliatorių galima įkrauti
pvz., miesto eisme, sankryžose, vingiuotuose
maksimaliu leistinu įkrovimo srovės stipriu (ar
Pagalba vairuotojui
keliuose arba prastu oru.
mažesniu), laikantis hibridinių sistemų įkrovimo iš BLIS ir CTA – tik pagalbinės sistemos: jos nepakeiStatymo pagalba
230 V maitinimo lizdų galiojančių vietinių ir nacio- čia saugaus vairavimo stiliaus ir būtinybės naudotis
Park Assist Pilot gali neveikti tam tikrose situacinalinių rekomendacijų.
galinio vaizdo veidrodėliais. Be to, jos niekada nepajose; ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė. Vairuoto• Hibridinės sistemos akumuliatorių galima įkrauti
keis vairuotojo dėmesio ir atsakomybės. Atsakojui visada tenka galutinė atsakomybė už saugų
tik iš patvirtinto ir įžeminto 230 V maitinimo lizdo
mybė tinkamai persirikiuoti ir važiuoti atbuline eiga
automobilio vairavimą ir tinkamą dėmesį aplinkai bei
arba „Volvo“ pateiktos įkrovimo stotelės su laisvu
visada tenka vairuotojui. BLIS neveikia staigiuose
kitiems eismo dalyviams, artėjantiems ar pravažiuoįkrovimo kabeliu (3 režimo).
posūkiuose, taip pat – automobiliui važiuojant atbujantiems automobilio statymo metu.
• Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo trikline eiga.
Statymo pagalba
ties jungtuvas, tačiau vis tiek kyla rizika perkrauti
Pagalba vairuotojui
Statymo kamera yra pagalbinė priemonė ir, važiuo230 V maitinimo grandinę.
Eismo juostos laikymo LKA ir apsaugos nuo nuvajant atbuline eiga, nepakeičia vairuotojo atsakomy• Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar pažeistų maižiavimo nuo kelio funkcija „Run-off Mitigation“ yra
bės. Kamera turi „aklųjų zonų“, kuriose esančios
tinimo lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali
tik pagalbos: jos negarantuoja veikimo visomis vaikliūtys neaptinkamos. Būkite atidūs ir stebėkite arti
sukelti gaisrą ir (arba) sužalojimus.
ravimo, eismo, orų ar kelio dangos sąlygomis. Vaiautomobilio esančius žmones ir gyvūnus.
• Niekada nenaudokite ilgiklio.
ruotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindaKaip nulenkti galinės sėdynės atlošus
mas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir
SVARBU
Užtikrinkite, kad nuleisti (pakelti) atlošai būtų tinka- laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
mai užfiksuoti. Užtikrinkite, kad pakeltos galvos atra- Funkcijos negali aptikti kelkraštyje esančių barjerų,
Apžvalga, salonas
mos būtų tinkamai užfiksuotos. Jei trečiojoje
geležinkelio bėgių ar panašių kliūčių.
Važiavimo režimas OFF ROAD neturi būti naudojasėdynių eilėje* sėdi keleiviai, antrosios eilės išorinių Pagalba vairuotojui
mas važiuojant su priekaba ir be priekabos jungties.
sėdynių galvos atramos turi būti pakeltos.
„City Safety“ yra vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri Kitaip gali būti apgadintos oro kameros.
gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacipranešimas įspėja, kad saugos oro pagalvė yra išaktyvinta ir vairuotojo ekrane taip pat rodomas įspėjamasis oro pagalvių sistemos ženklas. Tai rodo, kad
yra įvykęs rimtas gedimas. Kuo greičiau vykite į
autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Vairas
Balso atpažinimas: Vairuotojas visada atsako už
saugų vairavimą ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Apžvalga, salonas
Projekcinio rodinio blokas*, iš kurio projektuojama
informacija, įrengtas prietaisų skydelyje. Kad neapgadintumėte projektavimo bloko dengiamojo stiklo,
ant jo nelaikykite jokių daiktų ir užtikrinkite, kad ant
jo nieko neužkristų.
Centrinis ekranas
Centriniam ekranui valyti naudojama mikropluošto
šluostė turi būti švari, nesmėlėta ir pan. Kitaip galite
subraižyti ekraną. Valydami centrinį ekraną, jo stipriai nespauskite. Stipriai spaudžiant ekraną galima
pažeisti.
Tiesiogiai ant centrinio ekrano nepurkškite jokio
skysčio ar kaustinio chemikalo. Nenaudokite langų
valiklių, kitokių valiklių, aerozolinių purškalų, tirpiklių,
alkoholio, amoniako ar valiklių su braižančiomis
dalelėmis. Niekada nenaudokite šveičiančių
šluosčių, popierinių rankšluosčių ar popierinių servetėlių, nes jomis galite subraižyti centrinį ekraną.
Įkrovimas
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei yra žaibo
pavojus. Norėdami, kad nebūtų pažeisti dažai, pvz.,
pučiant stipriam vėjui, sureguliuokite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis nesiliestų prie
automobilio. Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo
kabelio nuo 230 V lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti 230 V lizdą. Būtinai
pirmiausia sustabdykite įkrovimą ir tada atjunkite
įkrovimo kabelį: pirmiausia nuo automobilio įkrovimo
lizdo, tada – nuo 230 V maitinimo lizdo. Tuo siekiama neleisti apgadinti sistemos ir išvengti atsitiktinio įkrovimo sustabdymo.
Įkrovimas
Kartu su įkrovimo kabeliu negalima naudoti ilgintuvų-šakotuvų, apsaugos nuo viršįtampio įtaisų ar
panašių įrenginių, kadangi taip gali kilti gaisro, elektros smūgio ir kt. pavojus. Adapterį tarp 230 V maitinimo lizdo ir įkrovimo kabelio galima naudoti tik
tuo atveju, jei jis pažymėtas aprobacija pagal IEC
61851 ir IEC 62196. Kinijos rinkoje negalima naudoti adapterio tarp 230 V maitinimo lizdo ir įkrovimo
kabelio.
Įkrovimas
Valdymo bloko negalima užlieti ar panardinti į vandenį. Venkite laikyti valdymo bloką ir jo kištuką tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu atveju kiš-
tuko apsauga nuo perkaitimo gali sumažinti hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo srovės stiprį arba
apskritai nutraukti įkrovimo procesą. Patikrinkite, ar
230 V maitinimo lizdo elektros rodikliai pakankami
elektromobiliams įkrauti. Jei abejojate, lizdą turi
patikrinti kvalifikuotas specialistas. Jei lizdo srovės
stipris nežinomas, valdymo bloke nustatykite
žemiausią lygį.
Apžvalga, išorė
Elektra valdomas bagažinės dangtis: jei sistema ilgą
laiką veikė nepertraukiamai, siekiant išvengti perkrovos ji išjungiama. Ją vėl galima naudoti po maždaug
2 minučių. Jei galinis bamperis bus padengtas ledu,
sniegu, purvu ar pan., funkcija gali veikti ribotai arba
neveikti išvis. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti,
kad jis būtų švarus.
Kaip nulenkti galinės sėdynės atlošus
Užtikrinkite, kad ant galinės sėdynės nebūtų žmonių
ar daiktų. Taip pat negali būti prisegti saugos diržai.
Vidurinės sėdynės integruota pasostė* / porankis*
turi būti įtraukti.
Apžvalga, salonas
Važiavimo režimas „Off road“ neskirtas važiuoti viešaisiais keliais.
Dešinysis perjungiklis
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę padėtį,
įsitikinkite, kad jos neprišalusios. Jei valytuvo svirtys
buvo atlenktos nuo priekinio stiklo joms esant techninės priežiūros padėtyje, prieš įjungiant jas reikia
nulenkti atgal ant priekinio stiklo. Taip galima
išvengti gaubto dažų įbrėžimo.
Klimato reguliavimas automobilio salone
Jei salone per žema temperatūra, sėdynių vėdinimo
funkcija neįjungiama. Tuo siekiama neperšaldyti
sėdynėje sėdinčio keleivio.
Ryšiai
Maksimalus maitinimo lizdo srovės stipris: 10 A
(120 W), jei vienu metu tuneliniame valdymo pulte
naudojamas vienas 12 V maitinimo lizdas. Jei vienu
metu naudojami abu tunelinio valdymo pulto maitinimo lizdai, vieno lizdo maksimalus srovės stipris
siekia 7,5 A (90 W). Maksimalus bagažinėje įrengto
12 V maitinimo lizdo srovės stipris: 10 A (120 W).
Maksimali galia: 150 W (galioja 230 V maitinimo
lizdui).
PASTABA
Apžvalga, išorė
Elektromagnetiniai laukai ir ekranuotės gali sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio veikimą. Nelaikykite
nuotolinio valdymo raktelio arti metalinių daiktų ar
elektroninių įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių bei įkroviklių.
Pageidaujama palaikyti bent 10–15 cm atstumą.
Apžvalga, salonas
Laisvosios užvesto šalto variklio apsukos būna
aukštos neatsižvelgiant į lauko temperatūrą. Tai –
„Volvo“ efektyviosios emisijos sistemos dalis.
Apžvalga, salonas
Suaktyvinus parinktį „Forward Collision Warning“*,
informaciją projekciniame rodinyje pakeičia
„Forward Collision Warning“* grafikas. Šis grafikas
rodomas net ir tada, kai projekcinis rodinys išjungtas. Vairuotojui bus sunkiau pastebėti informaciją
projekciniame rodinyje dėvint poliarizuotus akinius,
nesėdint sėdynės viduryje, jei ant rodymo bloko
dengiančiojo stiklo uždėta daiktų arba esant nepalankiam apšvietimui.
Naudojantis projekciniu rodiniu, dėl kai kurių regos
sutrikimų gali kilti galvos skausmas ir būti juntama
įtampa.
Įkrovimas
Naudokite „Volvo“ rekomenduojamą įkrovimo kabelį,
atitinkantį GB/T 20234.1-2011 ir
GB/T 20234.2- 2011 (Kinija) bei IEC 62196 ir
IEC 61851 (kitos rinkos) reikalavimus. Kabelis turi
derėti su temperatūros stebėjimo funkcija.
Įkrovimas
Prieš atjungdami nuo 230 V lizdo, būtinai atrakinkite automobilį, kad būtų sustabdytas įkrovimo procesas.
Įkrovimas
Įkrovimo laidas įsimins paskutinę įkrovimo srovės
nuostatą. Todėl svarbu sureguliuoti nuostatą, jei kito
įkrovimo metu naudojamas kitas 230 V maitinimo
lizdas.
Vairas
Galimi tam tikri nuvažiuoto atstumo skaičiavimo
nuokrypiai, jei pakeičiamas važiavimo metodas.
Klimato reguliavimas automobilio salone
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis
aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę
norimą temperatūrą.
Klimato reguliavimas automobilio salone
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus automobilį prie maitinimo lizdo (taikoma elektriniam šildytuvui). Jei įkrovimo stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti
paruošimo funkcijos veikimas. Jei automobilis
nebus prijungtas prie maitinimo lizdo, vis tiek bus
galima trumpam atvėsinti automobilio saloną, kai
lauke šilta, tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją.
Kai vyksta išankstinis salono parengimas, automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
Ryšiai
Naudojantis internetu, perduodami duomenys. Tai
gali kainuoti papildomai. Aktyvinus duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu funkciją ir Wi-Fi interneto prieigos tašką, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo
tinklo operatorių. Atsisiųsdami duomenis mobiliuoju
telefonu, atkreipkite dėmesį, kad duomenų atsisiuntimas yra mokamas.
Ryšiai
„Volvo“ netikrina programėlės „Apple CarPlay“ /
„Android Auto“ turinio. „Apple CarPlay“ galima naudoti tik išjungus „Bluetooth“. Taigi, aktyvinus
„CarPlay“ / „Android Auto“, tampa nepasiekiamas
prie automobilio „Bluetooth“ ryšiu prijungtas telefonas arba medijos leistuvas. Norint prijungti automobilį, reikia naudoti „Wi-Fi“ arba automobilio įtaisytąjį
modemą*.
Ryšiai
Atnaujinus telefono operacinę sistemą, gali sutrikti
susiejimo funkcija. Tokiu atveju panaikinkite telefoną iš automobilio ir susiekite juos vėl.
Ryšiai
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis
siunčiančių tarnybų veikimą, pvz., internetinio radijo.
Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais
pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas
būdas – išjungti arba pertraukti kitas paslaugas.
Ryšiai
Atminkite: kai kurie telefonai išjungia modemo funkciją, kai nutrūksta ryšys su automobiliu. Tokiu atveju,
naudojant kitą kartą, modemo funkciją reikia aktyvinti iš naujo.
Statymo pagalba
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros objektyvas turi būti švarus: ant jo negali būti purvo, sniego
ar ledo. Tai ypač aktualu esant prastam apšvietimui.
TP 22659 (Lithuanian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising