Volvo | C30 | Uživatelská přiručka | Volvo C30 2012 Late Uživatelská příručka

Volvo C30 2012 Late Uživatelská příručka
VOLVO C30
Uživatelská Příručka
Internetová verze
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům
poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější
automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na
všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám,
abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě,
které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 8
Volvo a životní prostředí............................ 12
Bezpečnostní pásy....................................
Systém airbagů.........................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS).................................
Hlavový airbag (IC)....................................
WHIPS.......................................................
Kdy se systémy aktivují.............................
Havarijní režim...........................................
Bezpečnost dětí........................................
02 Přístroje a ovládací prvky
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
Přehled, vozidla s levostranným řízením...
Přehled, vozidla s pravostranným řízením............................................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče...............
Sdružený přístrojový panel.......................
Indikační a varovné kontrolky...................
Informační displej......................................
Elektrická zásuvka....................................
Panel osvětlení..........................................
Levý pákový přepínač...............................
Pravý pákový přepínač.............................
Tempomat*...............................................
Klávesnice na volantu*..............................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru..............................................
Parkovací brzda........................................
Elektrické ovládání oken...........................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka........
Elektricky ovládané střešní okno* ............
Osobní preference....................................
44
46
48
49
51
55
57
59
63
66
69
71
72
73
74
76
80
82
HomeLinkŸ *.............................................. 85
2
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
03 04 05
03 Klima
04 Interiér
Všeobecné informace o klimatizaci.......... 90
Manuálně ovládaná klimatizace a topení,
AC............................................................. 92
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*...... 95
Distribuce vzduchu................................... 98
Nezávislé palivové topení*........................ 99
Přídavné topení* (diesel)......................... 102
Přední sedadla........................................
Osvětlení interiéru...................................
Úložné prostory v prostoru pro cestující.
Zadní sedadlo.........................................
Zavazadlový prostor...............................
05 Zámky a alarm
106
111
114
118
120
Dálkový ovladač s čepelí klíče................
Aktivní zámky..........................................
Keyless drive*..........................................
Baterie v dálkovém ovladači...................
Zamykání a odemykání...........................
Alarm*.....................................................
126
129
130
133
134
137
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 07 08
06 Startování a jízda
Všeobecně..............................................
Doplňování paliva....................................
Alcolock*.................................................
Startování motoru...................................
Startování motoru - Flexifuel...................
Pasivní (bezklíčový) režim*......................
Manuální převodovka..............................
Automatická převodovka........................
DRIVe Start-Stop*...................................
Brzdový systém......................................
DSTC - Systém regulace stability
a trakce*..................................................
Parkovací asistent*.................................
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu
Tažení a odtah........................................
Asistent při rozjezdu...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažné zařízení*........................................
Demontovatelné tažné zařízení* .............
Zatížení vozidla.......................................
Nastavení projekce světlometů...............
4
07 Kola a pneumatiky
142
144
148
152
154
156
157
158
163
167
169
171
174
177
181
182
184
186
190
191
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všeobecné informace.............................
Tlak vzduchu v pneumatikách................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* ...
Výměna kol.............................................
Nouzová oprava defektu*........................
08 Péče o vozidlo
194
198
200
202
204
Čistění..................................................... 210
Drobné opravy laku................................. 214
Ochrana proti korozi............................... 215
Obsah
09 10 11
09 Údržba a servis
Servis Volvo............................................
Údržba vozu svépomocí.........................
Kapota a motorový prostor.....................
Oleje a provozní kapaliny........................
Lišty stěračů............................................
Akumulátor..............................................
Výměna žárovek......................................
Pojistky....................................................
10 Informační systém
218
219
221
223
229
231
235
241
Všeobecné informace.............................
Audio funkce...........................................
Funkce rádia...........................................
Funkce CD..............................................
Struktura menu - audiosystém...............
Funkce telefonu*.....................................
Struktura menu – telefon*.......................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*..........
11 Technické údaje
252
254
258
263
266
267
274
278
Typové označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
286
288
291
292
294
297
300
302
304
305
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
12
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 308
6
Obsah
7
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Kromě standardní výbavy popisuje tato uživatelská příručka také volitelnou výbavu (výbava
montovaná při výrobě vozidla) a příslušenství
(dodatečně montovaná zvláštní výbava).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
NASTAVENÍ AUDIO).
Speciální texty
Štítky
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování před zraněním osob
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
8
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Úvod
Důležité informace
Nebezpečí poškození majetku
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
každý krok je očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Informace
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
G031593
G031592
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musejí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro
uživatele očíslovány.
Seznamy umístění
Čísla v červených kroužcích se používají na
obrázcích k označení různých součástí.
Toto číslo odpovídá číslu pozice uvedené
v seznamu vztahujícímu se k danému
obrázku, která popisuje danou položku.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole, pokud
část pokračuje na následující straně.
9
Úvod
Důležité informace
Zaznamenávání údajů
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů, pokud
zjistí závadu, mohou zaznamenat informace
během běžné jízdy. Dále se informace zaznamenávají v případě nárazu nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu porozumění faktorů, které způsobují
nehody a zranění, využívá Volvo tyto informace
také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo jiné zde patří
podrobné informace o stavu a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým pedálem, řízením
a brzdovými systémy. Tyto informace mohou
zahrnovat podrobnosti o způsobu, jakým řidič
s vozem jezdí, např. rychlost vozidla, použití
brzdového a plynového pedálu, pohyby
volantu, a informace o tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni. Z uvedených důvodů
mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích. Dále se informace do počítačů ukládají v případě kolize nebo incidentu.
Tyto informace může společnost Volvo ukládat
tak dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace,
které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou, budou uloženy
a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž
nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat platným právním předpisům. Pokud
potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se
připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má
na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Změny ve vlastnictví vozů se
systémem Volvo On Call *
Volvo On Call představuje doplňující služby
zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo On
Call a dojde ke změně majitele, je naprosto
nezbytné přerušit poskytování těchto služeb,
aby původní majitel neměl přístup ke službám
ve voze. Stisknutím tlačítka ON CALL ve voze
kontaktujte call centrum nebo navštivte autorizovaný servis Volvo. Viz také "Změna bezpečnostního kódu" v uživatelské příručce pro
Volvo On Call.
Úvod
Důležité informace
Informace na internetu
Na adrese www.volvocars.com naleznete
další informace týkající se Vašeho vozidla.
11
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
12
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Spotřeba paliva
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v části nazvané Omezení dopadů na životní prostředí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou
emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku,
který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení kon-
Úvod
Volvo a životní prostředí
centrace určitých škodlivých plynů, například
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro osoby,
které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.
Zvýšená pozornost byla věnována výběru
materiálů vhodných pro dané prostředí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Máme jasné požadavky na
naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se
předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do
životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění
dobré péče o životní prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
• Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
• Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
• Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly v servisní
a záruční knížce.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje zvýšenou pozornost
životnímu prostředí a proto je nezbytná ekologická recyklace vozidla. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
• Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost motoru
nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí a motor se rychleji zahřeje na
běžnou provozní teplotu. Tím se sníží
spotřeba a obsah emisí.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol Forest Stewardship CouncilŸ znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSCŸ nebo z jiných regulovaných zdrojů.
• Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor vzduchu zvýší 4krát.
• Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost
vozu. Další informace a rady najdete na stránkách 142 a 297.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
Bezpečnostní pásy..................................................................................
Systém airbagů.......................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS)...............................................................................
Hlavový airbag (IC)..................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Kdy se systémy aktivují...........................................................................
Havarijní režim.........................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Všeobecné informace
Rozepnutí bezpečnostního pásu
–
Stiskněte červené tlačítko na zámku bezpečnostního pásu a nechte pás, aby se
navinul. Pokud se pás zcela nezatáhne,
zastrčte jej rukou, aby volně nevisel.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
vytáhnout:
G020104
• pokud jej vytahujete příliš rychle
• během brzdění nebo zrychlování
• pokud se vozidlo slině nakloní.
Napnutí spodního popruhu bezpečnostního pásu.
Popruh musí být umístěn co nejníže.
Prudké zabrzděni může mít vážné následky,
pokud byste nebyli připoutáni bezpečnostními
pásy. Zajistěte, aby všichni cestující byli
připoutáni bezpečnostními pásy. Je důležité,
aby bezpečnostní pás přiléhal k tělu, aby byla
zajištěna maximální ochrana. Nepokládejte
opěradlo příliš dozadu. Bezpečnostní pás je
navržen tak, aby poskytoval ochranu při normální poloze sezení.
Nasazení bezpečnostního pásu
–
16
Pomalu vytáhněte pás a zapněte jej zatlačením spony do zámku. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Mějte na paměti následující pravidla:
• nepoužívejte spony nebo cokoli jiného, co
by mohlo bránit správnému dosednutí bezpečnostního pásu
• ujistěte se, že pás není překroucen nebo
zachycen za žádný předmět
• spodní popruh bezpečnostního pásu musí
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy neupravujte nebo neopravujte bezpečnostní pás sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo. Pokud byl bezpečnostní pás silně zatížen, např. při
nehodě, musí být celý bezpečnostní pás
vyměněn. Může dojít ke ztrátě některých
ochranných vlastností bezpečnostního
pásu, i když bezpečnostní pás nevykazuje
viditelné známky poškození. Bezpečnostní
pás musí být také vyměněn, pokud nese
známky opotřebení nebo poškození. Nový
bezpečnostní pás musí být typově schválen
a musí být konstruován pro montáž do stejného místa, jako vyměňovaný pás.
být veden co nejníže (ne přes břicho)
• spodní popruh napněte za šikmo vedený
ramenní popruh podle vyobrazení na
obrázku.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
VAROVÁNÍ
Zadní sedadlo je určeno maximálně pro dva
cestující.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
Zadní sedadlo
Systém připomenutí zapnutí bezpečnostních
pásů pro zadní sedadla má další dvě pomocné
funkce.
na kterých jsou použity bezpečnostní
pásy. Na informačním displeji se zobrazí
zpráva při použití bezpečnostních pásů.
Zpráva se automaticky vymaže, jakmile
ujedete přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka READ na pákovém přepínači
ukazatelů směrů.
G020105
• Vydává upozornění, pokud je některý
G018084
Spodní popruh bezpečnostního pásu musí být
veden přes stehna co nejníže pod břichem.
Nikdy nepřipusťte, aby vybočoval nahoru.
Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby
v celé délce přiléhal k tělu. Dále se přesvědčte,
že není nikde překroucen.
Dětské sedačky nejsou zahrnuty do systému
připomenutí bezpečnostních pásů.
• Poskytuje informace o zadních sedadlech,
Připomenutí k připoutání
bezpečnostními pásy
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Šikmý ramenní popruh
musí být veden přes rameno mezi prsy a pak
na stranu břicha.
01
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky, aby
se připoutali bezpečnostními pásy. Zvukový
signál je závislý na rychlosti a někdy i na čase.
Kontrolky jsou umístěny na střešní konzole a na
přístrojové desce.
z bezpečnostních pásů na zadních sedadlech rozepnut během jízdy. Toto upozornění je vydáváno formou zprávy na informačním displeji spolu zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky. Upozornění zmizí
při opětovném zapnutí pásu nebo při
potvrzení stlačením tlačítka READ.
Na informačním displeji je vždy k dispozici
zpráva udávající informaci o obsazení sedadel.
Pro vyvolání uložených informací stiskněte tlačítko READ.
Platí pro některé trhy
Řidič bude upozorněn zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky, aby se připoutal bez``
17
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
pečnostními pásem. Při nízké rychlosti bude
varovný signál znít po dobu prvních 6 sekund.
Vedení bezpečnostního pásu
Předpínače bezpečnostních pásů
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní
pás tak poskytne cestujícím účinnější ochranu.
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
18
G020106
VAROVÁNÍ
Vedení bezpečnostního pásu je umístěno jak na
sedadle řidiče tak i na sedadle spolujezdce.
Vedení bezpečnostního pásu napomáhá
lepšímu přístupu k bezpečnostnímu pásu. Při
nastupování na zadní sedadla sejměte bezpečnostní pás z vedení a umístěte jej více dozadu
na lištu bezpečnostního pásu. Po nastoupení/
vystoupení vraťte pás zpět do vedení.
01 Bezpečnost
Systém airbagů
Varovná kontrolka na přístrojové
desce
01
Spolu s kontrolkou se může určených případech na displeji objevit
informační zpráva. Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji
se zobrazí zpráva SRS AIRBAG
DOPORUČEN SERVIS nebo
SRS AIRBAG NUTNÝ SERVIS.
Neprodleně kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při otočení dálkového ovladače s klíčem do
polohy I, II nebo III se na sdruženém přístroji
rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zhasne tato kontrolka přibližně po 6 sekundách.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Kontrolka informuje o závadě
v systému předpínačů bezpečnostních
pásů a systému bočních airbagu SIPS, airbagu SRS nebo hlavových IC. Neprodleně
kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
19
01 Bezpečnost
01
Airbagy
SRS systém, pravostranné řízení
Systém SRS, levostranné řízení
Systém se skládá z airbagů a čidel. Dostatečně
závažná nehoda aktivuje čidla a airbagy se
nafouknou horkým plynem. Vzápětí po
naplnění je plyn z airbagu odveden. Přitom do
vozidla unikne dým. Nejde o závadu. Mezi
naplněním a následným vypuštěním airbagu
uplyne pouze několik desetin sekundy.
VAROVÁNÍ
Opravu svěřte autorizovanému servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů by mohla zapříčinit jeho
nesprávnou funkci a zapříčinit vážné zranění
osob.
20
G020113
G020110
G020111
Systém airbagů
POZNÁMKA
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý či
nikoli.
Je tedy možné, že se během kolize nafoukne pouze jeden airbag (nebo žádný airbag).
Systém airbagů podle síly nárazu určí, zda
je nutné naplnění jednoho nebo více airbagů.
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Umístění airbagu spolujezdce, vůz s levostranným
a pravostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
01 Bezpečnost
Airbagy
Airbag na straně řidiče
Kromě bezpečnostního pásu zajišťujícího
ochranu na straně řidiče je vůz vybaven airbagem. Tento airbag je složen ve středu volantu.
Volant je označen nápisem SRS AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
01
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.1
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl. Děti menší než 140 cm nesmí nikdy
sedět na předním sedadle spolujezdce,
pokud je airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Airbag spolujezdce
Vozidlo je na straně spolujezdce vybaveno airbagem, který doplňuje ochranu poskytovanou
bezpečnostními pásy. Tento airbag je složen
v prostoru nad příruční schránkou. Krycí panel
je označen nápisem SRS AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Za účelem minimalizace rizika poranění
v případě nafukování airbagu, musí sedět
cestující co nejvíce rovně, s nohama na podlaze a zády opřenými o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být zajištěny.
1
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
21
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypínač airbagu - PACOS*
Všeobecné informace
Airbag spolujezdce na předním sedadle lze
deaktivovat, pokud je vůz vybaven vypínačem
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).
Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.
Vypnutí/zapnutí pomocí klíče
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda je vypínač v požadované
poloze. K přepínání poloh vypínače doporučujeme použít čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 127.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
(PACOS), airbag bude vždy aktivován.
22
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na
stropní konzole svítí symbol
. Nedodržením tohoto doporučení můžete ohrozit
život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu informuje, že byl
deaktivován airbag, a pokud na sdružené
přístrojové desce svítí výstražná kontrolka
systému airbagů. To znamená, že došlo
k vážné závadě. Společnost Volvo doporučuje, abyste neprodleně navštívili autorizovaný servis Volvo.
Umístění spínače
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, mohou na předním sedadle spolujezdce sedět osoby vyšší než 140 cm,
nikdy zde však nesmí sedět děti v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, mohou na předním sedadle
spolujezdce sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku, nikdy zde
však nesmí sedět osoby vyšší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
01
Zprávy
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
2
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
G018082
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
G018083
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, pokud
je airbag deaktivován.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo
spolujezdce je deaktivován (viz předcházející
obrázek).
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je aktivován.
Varovná kontrolka na displeji stropní konzoly
informuje, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II nebo
III, zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na
dobu přibližně 6 sekund, viz strana 19.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem ve spínací skříňce,
viz strana 152.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
Boční airbag
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy byly prováděny pouze v autorizovaném servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů SIPS by mohla
zapříčinit jeho nesprávnou funkci
a následně vážné zranění osob.
•
Do prostoru mezi sedadly a dveřmi neumisťujte žádné předměty, protože tento
prostor musí zůstat volný pro potřeby
airbagů.
•
Používejte pouze potahy sedadel
schválené společností Volvo. Ostatní
potahy mohou bránit v nafouknutí bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G020118
•
Umístění bočních airbagů.
Při bočním nárazu je značná část sil přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Systém
ochrany proti bočnímu nárazu) do nosníků,
sloupků, podlahy, střechy a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy
v předních sedadlech řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a jsou důležitou součástí
systému SIPS. Boční airbagy jsou umístěny
v opěradlech předních sedadel.
1
24
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbagy nesnižují ochranu dětí ve vozidle,
které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle smí být umístěna dětská
sedačka nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován airbag spolujezdce1.
Umístění
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
Sedadlo spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se nafoukne do prostoru mezi cestujícím
a dveřmi a ztlumí počáteční náraz. Airbag se
vypustí stlačením v důsledku srážky. Za normálních okolností se nafoukne pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
25
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
Hlavový airbag (IC) je součástí systémů SIPS
a systému ostatních airbagů. Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující
sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou. V případě nehody pomáhají hlavové airbagy předcházet zranění hlavy
řidiče a spolucestujících nárazem o části interiéru.
26
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou
např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo
schválené pro použití v těchto částech
vozidla.
VAROVÁNÍ
Nedávejte do vozidla náklad více než 50 mm
pod horní hranu bočních oken. Jinak by
mohlo dojít ke snížení ochrany ze strany hlavových airbagů, které se nacházejí v obložení stropu.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
01 Bezpečnost
WHIPS
01
G020347
Ochrana proti úrazu krční páteře - WHIPS
Systém ochrany proti úrazu krční páteře
(WHIPS) zahrnuje energii absorbující opěradla
a speciálně konstruované opěrky hlavy na
obou předních sedadlech. Systém je aktivován
při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu,
rychlosti a vlastnostech vozidla, které náraz
způsobilo.
Vlastnosti sedadla
Při aktivaci systému ochrany proti úrazu páteře
(WHIPS) se opěradla předních sedadel sklopí
směrem dozadu, čímž změní polohu těla řidiče
a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží
riziko poranění krční páteře.
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
Systém WHIPS nesnižuje ochranu dětí ve
vozidle, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Správná poloha při sezení
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Nikdy sami neupravujte nebo neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Správný posed napomáhá lepší ochraně, řidič
a spolujezdec na předním sedadle by měli
sedět uprostřed sedadla, přičemž vzdálenost
hlavy od opěrky by měla být co nejmenší.
27
01 Bezpečnost
01
WHIPS
Neomezujte funkci systému WHIPS
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno vlivu extrémních sil, například při nárazu zezadu, musí
být provedena kontrola systému WHIPS.
Kontrolu svěřte autorizovanému servisu
Volvo.
G020125
G020126
Ochranná funkce systému WHIPS může být
omezena, i když sedadla nevykazují viditelné známky poškození.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nic nebrání správné funkci systému
WHIPS.
28
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené dolů,
odpovídající přední sedadlo musí být posunuto dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného opěradla.
Kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte provést kontrolu systému, i v
případě mírného nárazu zezadu.
01 Bezpečnost
Kdy se systémy aktivují
01
Aktivace systémů
A
Systém
Aktivace
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo
Při čelním a/nebo bočním nárazu, a/nebo nárazu zezadu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní sedadlo
Při čelním nárazu
Airbagy
Při čelním nárazu.A
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazuA
Hlavový airbag IC
Při bočním nárazuA
Ochrana proti úrazu krční páteře WHIPS
Při nárazu zezadu
Během nehody může být karosérie vozidla značně zdeformována, bez toho, aby došlo k nafouknutí airbagů. Aktivaci jednotlivých bezpečnostních systémů vozidla ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou
tuhost a hmotnost předmětu, do kterého vozidlo narazilo, rychlost vozidla, úhel nárazu atd.
Pokud došlo k nafouknutí airbagů, doporučujeme následující postup:
• Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo
nechte dopravit do autorizovanému
servisu Volvo. Nejezděte s vyfouknutými
airbagy.
• V autorizovaném servisu Volvo nechte
vyměnit součásti bezpečnostního systému
vozidla.
• Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů,
IC, SIPS a airbagů mohou být při srážce
aktivovány pouze jednou
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by
dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla
do provozu. Vozidlo nechte dopravit do
autorizovanému servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach uvolněný při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou pokožku v důsledku tření
popálit.
29
01 Bezpečnost
01
Havarijní režim
Jízda po nehodě
Pokud se zdá vše v pořádku a zkontrolovali
jste, že z vozidla neuniká palivo, můžete se
pokusit nastartovat motor vozidla.
G029042
Dálkový ovladač s klíčem nejdříve vytáhněte ze
zapalovaní a znovu jej zasuňte. Elektronika
vozidla se nyní pokusí resetovat do normálního
režimu. Pokuste se nastartovat motor. Pokud
je na displeji stále zobrazena zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA, nesmí
být vozidlo použito k jízdě ani taženo. I když se
vozidlo zdá být pojízdné, mohla by skrytá vada
při jízdě způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA.
To znamená, že vozidlo má omezenou funkčnost. Havarijní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, pokud by při nárazu mohlo
dojít k poškození některé z důležitých funkcí
vozidla, např. funkce palivového potrubí, čidel
bezpečnostních systémů nebo brzdové soustavy.
Pokus o nastartování vozidla
Nejdříve zkontrolujte, zda z vozidla neuniká
palivo. Nesmí být cítit ani zápach paliva.
30
Jízda po nehodě
Pokud se po resetováni zprávy HAVARIJNÍ
REŽIM VIZ PŘÍRUČKA zobrazí zpráva
NORMAL MODE , je možné opatrně odjet
s vozidlem z nebezpečné situace. Nejezděte
s vozidlem dále, než je nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku, když se vůz
nacházel v režimu nárazu. Mohlo by dojít ke
zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Společnost Volvo doporučuje,
abyste poté, co byla zobrazena zpráva
NORMAL MODE po HAVARIJNÍ REŽIM
VIZ PŘÍRUČKA, nechali vůz zkontrolovat
v autorizovaném servisu Volvo, kde obnoví
normální stav.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva HAVARIJNÍ REŽIM
VIZ PŘÍRUČKA. Okamžitě vůz opusťte.
VAROVÁNÍ
Vozidlo nesmí být taženo pokud je v havarijním režimu. V tomto případě musí být
vozidlo převezeno. Vozidlo nechte dopravit
do autorizovanému servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do
10 let věku.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 33.
bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje
a snadno používá.
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
Dětské sedačky
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy k produktu.
Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držákům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany
mohou poškodit upevňovací popruhy.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
POZNÁMKA
Umístění dětské sedačky
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
Můžete umístit:
• dětskou sedačku/podkládací sedák na
přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován1.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
• jedna nebo několik dětských sedaček/
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítě optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Na předním sedadle spolujezdce může dítě při vystřelení airbagu utrpět
vážný úraz.
1
01
G020128
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
31
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován2.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
2
32
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek připevněný na koncovou plochou přístrojové desky na straně spolujezdce, viz obrázek na
straně 22.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky3
Hmotnost
Přední sedadloA
Skupina 0
Zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Typové schválení: E1 04301146
Skupina 0+
(L)
max. 13 kg
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi
dětskou sedačku a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
(L)
(L)
3
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by vozidlo mělo být uvedeno na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
``
33
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.B
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi
dětskou sedačku a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.B
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
(L)
(L)
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
se systémem upevnění ISOFIX a popruhy.B
Typové schválení: E5 03171
(L)
34
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhyB
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(L)
(L)
15-25 kg
01
``
35
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Hmotnost
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster
Cushion with and without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster
Cushion with and without backrest).
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
(UF)
(UF)
15 – 36 kg
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
U: Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
A
B
36
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
Pro montáž dětské sedačky používané zády ke směru jízdy na zadním sedadle kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo a nechte si namontovat úchyty.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován4.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz obrázek
nahoře).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
Velikostní
třída
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky
jsou vhodné pro všechna sedadla ve všech
modelech vozů.
Plná velikost, dětská sedačka
po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
G009182
Proto existuje klasifikace dětských sedaček
využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel
může vybrat správnou dětskou sedačku (viz
následující tabulka).
Popis
A
Velikostní třídy
01
4
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.
37
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě do dětské sedačky,
je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace o dětských sedačkách doporučených
společností Volvo.
POZNÁMKA
Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být
model vozidla zahrnut na seznamu vozidel,
v nichž je možné dětskou sedačku použít.
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
38
Hmotnost
max. 10 kg
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Typ dětské sedačky
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
Hmotnost
max. 13 kg
Velikostní třída
E
01
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OK
(IL)
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
Dětská sedačka, proti směru
jízdy
9 – 18 kg
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
``
39
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru
jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
B
40
Abyste mohli nainstalovat dětskou sedačku/sedačku pro kojence na zadní sedadlo, sedadlo předního spolujezdce se před středovou polohou musí upravit.
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
01
POZNÁMKA
Pro vozy vybavené sklápěcími opěrkami
hlavy na vnějších sedadlech musejí být
opěrky hlavy sklopené, aby byla instalace
tohoto typu dětské sedačky snadnější.
POZNÁMKA
G026316
Pro vozy vybavené krytem zavazadlového
prostoru přes zavazadlový prostor musí být
tento demontován dříve, než je dětská
sedačka upevněna do upevňovacích bodů.
Umístění, místa k uchycení nahoře.
Vozidlo je vybaveno horními úchyty pro dětské
sedačky. Tyto upevňovací body jsou umístěny
na zadní straně zadního sedadla.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
Podrobné informace o způsobu zajištění dětské sedačky v horních upevňovacích bodech,
viz návod k obsluze od výrobce dětské
sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové opěrky
a až potom se smí v uchycovacím bodě
napnout.
Popruhy dětské sedačky musí být vedeny mezi
opěrkou hlavy a opěradlem.
41
Přehled, vozidla s levostranným řízením.................................................
Přehled, vozidla s pravostranným řízením..............................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče.............................................................
Sdružený přístrojový panel.....................................................................
Indikační a varovné kontrolky.................................................................
Informační displej....................................................................................
Elektrická zásuvka..................................................................................
Panel osvětlení........................................................................................
Levý pákový přepínač.............................................................................
Pravý pákový přepínač...........................................................................
Tempomat*..............................................................................................
Klávesnice na volantu*............................................................................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru...........................
Parkovací brzda......................................................................................
Elektrické ovládání oken.........................................................................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka......................................................
Elektricky ovládané střešní okno* ..........................................................
Osobní preference..................................................................................
44
46
48
49
51
55
57
59
63
66
69
71
72
73
74
76
80
82
HomeLinkŸ *............................................................................................ 85
42
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
02
44
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
Nastavení volantu
Lampička na čtení, levá strana
Uvolnění kapoty motoru
Lampička na čtení, pravá strana
Ovládací panel
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
Ukazatele směru, dálková světla, palubní
počítač
Vnitřní zpětné zrcátko
Osvětlení, otevírání dvířek hrdla palivové
nádrže
Displej systému infotainment a ovládání
klimatizace
Klika dveří, tlačítko zamykání.
Systém infotainment
Ventilační otvory v palubní desce
Ovládání systému klimatizace, systému
infotainment a osobních preferencí
Ventilační otvor pro boční okno
Tempomat
Houkačka, airbag
Sdružený přístrojový panel
Klávesnice pro systém infotainment
02
Ovládání klimatizace
Řadicí páka
Výstražná funkce ukazatelů směru
Klika dveří
Schránka v palubní desce
Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů
Parkovací brzda
Spínací skříňka
Elektrická zásuvka/zapalovač cigaret
Ovládání střešního okna
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Bez funkce
Spínač, výbava na přání
Bez funkce
Spínač osvětlení interiéru
45
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
02
46
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
Elektrická zásuvka, zapalovač cigaret
Lampička na čtení, pravá strana
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Bez funkce
Spínač, výbava na přání
Bez funkce
Parkovací brzda
Ovládání střešního okna
Ovládací panel
Spínací skříňka
Schránka v palubní desce
Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů
Klika dveří
Ventilační otvor pro boční okno
Ventilační otvory v palubní desce
Řadicí páka
Ovládání klimatizace
Ovládání systému klimatizace, systému
infotainment a osobních preferencí
Systém infotainment
Displej systému infotainment a ovládání
klimatizace
Vnitřní zpětné zrcátko
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
02
Tempomat
Sdružený přístrojový panel
Houkačka, airbag
Klávesnice pro systém infotainment
Výstražná funkce ukazatelů směru
Klika dveří, tlačítko zamykání
Osvětlení, otevírání dvířek hrdla palivové
nádrže
Ukazatele směru, dálková světla, palubní
počítač
Uvolnění kapoty motoru
Nastavení volantu
Spínač osvětlení interiéru
Lampička na čtení, levá strana
47
02 Přístroje a ovládací prvky
Ovládací panel ve dveřích řidiče
Ovládací panel ve dveřích řidiče
02
Elektrické ovládání oken
Vnější zpětná zrcátka, levá strana
Vnější zpětná zrcátka, nastavení
Vnější zpětná zrcátka, pravá strana
48
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
G029046
02
Rychloměr.
Ukazatel směru, pravý.
Kontrolka levých ukazatelů směru.
Otáčkoměr – ukazuje otáčky motoru v tisících otáček za minutu (ot./min).
Výstražný symbol.
Informační displej – displej zobrazuje informace nebo varovné zprávy, venkovní
teplotu a čas. Pokud se venkovní teplota
pohybuje mezi +2 °C a -5 °C, zobrazí se na
displeji symbol sněhové vločky. Symbol
slouží jako varování před možnou námrazou na vozovce. Jestliže vozidlo stálo na
místě, může displej ukazovat mírně vyšší
teplotu než skutečnou.
Kontrolky a výstražné symboly.
Palivoměr, viz také palubní počítač, strana
64.
Kontrolka dálkových světel.
Zobrazuje také indikátor řazení (GSI)
a polohy řadicí páky u modelu D2 a DRIVe,
viz strana 157.
Tlačítko denního počítadla kilometrů –
používá se pro měření krátkých vzdáleností. Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi
dvěma denními počítadly T1 a T2. Dlouhé
stisknutí (delší jak 2 sekundy) vynuluje
aktivní denní počítač.
Displej – zobrazuje polohu páky voliče
automatické převodovky, čidlo deště, stav
denního počítadla kilometrů, stav celkového počítadla kilometrů a tempomat.
Informační kontrolka.
``
49
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
02
Teploměr - udává teplotu chladicí soustavy
motoru. Pokud teplota příliš vzroste a ukazatel teploměru přejde do červeného pole,
objeví se na displeji varovné hlášení. Nezapomeňte, že přídavné světlomety na
přední části mřížky chladiče snižují chladicí
účinek při vysoké venkovní teplotě a velkém zatížení motoru.
Kontrolky a výstražné symboly.
50
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Pokud motor do pěti sekund nenastartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu
systému řízení emisí a symbolu
tlaku motorového oleje. Určité
kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení
vozu.
1
Symboly uprostřed přístrojového
panelu
Když se rozsvítí kontrolka:
1. Bezpečně zastavte. S vozidlem nesmíte
pokračovat v jízdě.
02
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Smažte zprávu prostřednictvím tlačítka READ.
G030755
Kontrola funkce, symboly
Všechny kontrolky a varovné symboly1 se rozsvítí, když před startováním otočíte dálkový
ovladač s klíčem do polohy II. Přitom se zkontroluje funkčnost kontrolek. Po nastartování
motoru by měly zhasnout všechny kontrolky
kromě kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována
závada, která by mohla mít vliv na
bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se
zároveň objeví vysvětlující text. Symbol svítí,
dokud není závada opravena, ale textová
zpráva může být vymazána tlačítkem READ,
viz strana 55. Varovný symbol se může také
rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Rozsvítí se žlutá informační kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí text. Textovou zprávu
vymažete pomocí tlačítka READ,
viz strana 55, nebo zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci).
Žlutá informační kontrolka se může rozsvítit
také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Když se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
zhasne a zpráva zmizí po stisknutí tlačítka
READ nebo automaticky po určité době.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 55.
51
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek – levá strana
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
02
Porucha ABS
G029048
Jestliže tato kontrolka svítí, systém
je nefunkční. Normální funkce
brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
Porucha v systému řízení emisí
Systém stability DSTC
3. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená, jeďte
opatrně do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Bez funkce
Zadní světlo do mlhy
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
52
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tato kontrolka svítí, když svítí
zadní světlo do mlhy.
Systém stability DSTC*
Více informací o funkcích systému
a kontrolkách, viz strana 169.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru. Žhavení se zapne,
pokud teplota klesne pod –2 °C.
Po zhasnutí kontrolky můžete
nastartovat motor.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina
paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív
doplňte palivo.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek– pravá strana
Ukazatele směru přívěsu
Tato kontrolka bliká, když blikají
ukazatele směru vozu a je připojen
přívěs. Pokud tato kontrolka
nebliká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přívěsu nebo vozu.
Zabrzděná parkovací brzda
G029049
Kontrolka se rozsvítí, když je
parkovací brzda zatažená. Vždy
zatáhněte páku parkovací brzdy
do koncové polohy.
Ukazatele směru přívěsu
Zabrzděná parkovací brzda
Airbagy - SRS
Nízký tlak oleje
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
2
Nízký tlak oleje2
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej
doplňte. Pokud kontrolka svítí a přitom je hladina oleje normální, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená,
pokud není řidič nebo spolujezdec
na předním sedadle připoután
bezpečnostním pásem nebo
někdo na zadním sedadle si pás
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak
silně je parkovací brzda zatažená.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo svítí během jízdy,
znamená to, že byla zjištěna porucha zámku bezpečnostního pásu,
SRS, SIPS nebo IC systému.
Doporučujeme, abyste neprodleně navštívili
autorizovaný servis Volvo a nechali si vozidlo
zkontrolovat.
02
rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Pokud se kontrolka rozsvítí, když
běží motor, došlo k závadě v elektrickém systému. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný
servis Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 55.
53
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
–
02
Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 227. Pokud je hladina
brzdové kapaliny v nádržce pod značkou
MIN, neměli byste pokračovat v jízdě.
Doporučujeme, abyste nechali vozidlo
přepravit odtahovou službou do autorizovaného servisu Volvo a nechali systém
zkontrolovat.
Svítí-li varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém
v systému rozdělení brzdné síly.
5. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni
a přesto varovné kontrolky svítí, můžete jet
velmi opatrně do nejbližšího servisu Volvo
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
6. Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, neměli byste
s vozidlem pokračovat v jízdě. Nechte
vozidlo dopravit do servisu ke kontrole
brzdového systému. Doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc autorizovaného
servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte
v jízdě.
4. Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
vyrovnávací nádržce, viz strana 227.
3
54
Pouze vozy s alarmem.
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
Připomenutí – nezavřené dveře
Jestliže některé ze dveří, kapota3 nebo zadní
výklopné dveře zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené, řidič bude varován.
Nízká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí nižší než 5 km/h, rozsvítí
se informační kontrolka a na displeji se zobrazí zpráva
OTEVŘENÉ DVEŘE ŘIDIČE,
OTEVŘENÉ DVEŘE SPOLUJEZDCE nebo
OTEVŘENÁ KAPOTA MOTORU. Co nejdřív
bezpečně zastavte a zavřete dveře nebo
kapotu.
Vysoká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje rychleji
než přibližně 10 km/h, informační
kontrolka svítí a na displeji se
zobrazí jeden z textů uvedených
v předcházejícím odstavci.
Kontrolka otevření dveří zavazadlového
prostoru
Pokud jsou výklopné dveře zavazadlového prostoru otevřené, rozsvítí se tato kontrolka a na displeji
se zobrazí text OTEVŘENÉ
DVEŘE ZAV. PROSTORU.
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zprávy
POZNÁMKA
Jestliže se objeví varovná zpráva, když používáte palubní počítač, zpráva musí být
přečtena (stiskněte tlačítko READ); až
potom můžete pokračovat v předchozí činnosti.
Popis
BEZPEČNĚ
ZASTAVTEA
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
NUTNÝ SERVISA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo neprodleně překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
VIZ PŘÍRUČKAA
Čtěte uživatelskou
příručku.
DOPORUČEN
SERVISA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
G029050
Zpráva
Pokud se rozsvítí varovná nebo informační
kontrolka, zobrazí se na displeji doplňující
zpráva.
–
Stiskněte tlačítko READ (1).
Zprávami lze listovat tlačítkem READ. Chybové zprávy budou uloženy v paměti, dokud
nebude závada odstraněna.
Zpráva
Popis
PŘEHŘÁTÍ
MOTORU
VYPNĚTE MOTOR
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
REZERVUJTE ČAS
PRO ÚDRŽBU
Čas pro objednaní
k pravidelnému
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo.
ČAS NA SERVISNÍ
PROHLÍDKU
Nastal čas pro provedení pravidelného
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo. Načasování je určeno
počtem ujetých kilometrů, počtem
měsíců od poslední
servisní prohlídky,
dobou chodu
motoru a třídou
oleje.
02
55
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
02
56
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
LHŮTA ÚDRŽBY
PŘEKROČENA
Pokud nejsou
dodrženy intervaly
servisních prohlídek,
nejsou poškozené
díly kryty zárukou.
Doporučujeme, aby
servis prováděl
autorizovaný servis
Volvo.
FILTR SAZÍ PLNÝ
VIZ PŘÍRUČKA
Je nutné provést
regeneraci filtru
kouřových částic
vznětového motoru,
viz strana 147.
VYSOKÁ
TEPLOTA OLEJE
PŘEVODOVKY
DSTC - REGULACE PROKLUZU
VYPNUTA
Funkce kontroly stability vozidla a trakce
je omezena, další
provedení viz
strana 170.
Jeďte plynuleji nebo
bezpečně zastavte
vozidlo. Zařaďte
neutrál a nechte
motor běžet ve volnoběžných otáčkách, dokud zpráva
nezmizí. Více informací, viz
strana 161.
OMEZENÁ
FUNKCE PŘEVODOVKY
Převodovka není
schopna přenášet
plný výkon. Jeďte
opatrně, dokud
zpráva nezmizí, viz
strana 161.
TEPL.PŘEV.OLEJ
E BEZPEČNĚ
ZASTAV.
Vážná závada.
Okamžitě bezpečně
zastavte vůz. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis
Volvo.B
PŘEVODOVÝ
OLEJ NUTNÁ
VÝMĚNA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
PŘIPOMÍNKA:
ZKONT. MOT.
OLEJ
Zkontrolujte hladinu
oleje. Zpráva je
zobrazována každých 10 000 km
(některá provedení
motoru). Informace
ke kontrole hladiny
oleje, viz
strana 223.
Pokud se tato
zpráva zobrazuje
pravidelně, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
A
B
Součást zprávy zobrazovaná společně se zprávou o vzniklém problému.
Další zprávy týkající se automatické převodovky, viz
strana 161.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrická zásuvka
Elektrická zásuvka 12 V
VAROVÁNÍ
Elektrická zásuvka pro zadní sedadla
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
02
Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV
obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Aby byla zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač s klíčem ve spínací skříňce minimálně v poloze I, viz strana 152.
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky, přípustný
proud v zásuvce je 7,5 A (90 W).
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného
příslušenství a doplňkových zařízení v tomto případě by totiž mohlo dojít k vybití
baterie!
Zapalovač cigaret*
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
G029082
G019621
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
TV obrazovky, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12
elektrických zásuvek v prostoru pro cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
Elektrická zásuvka pro zadní sedadla.
Elektrickou zásuvku u zadního sedadla lze
použít pro různá příslušenství, viz výše "Elektrická zásuvka 12 V".
POZNÁMKA
Zapalovač cigaret v této zásuvce nefunguje.
Elektrická zásuvka je určena pro napětí 12 V.
Aby byla zásuvka napájena, musí být dálkový
ovladač s klíčem ve spínací skříňce minimálně
v poloze I, viz strana 152.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrická zásuvka
VAROVÁNÍ
02
58
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Všeobecné informace
Poloha
Popis
Automatická/vypnutá potkávací
světla. Pouze světelná houkačka.
Obrysová světla
Automatická potkávací světla.
Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.
Obrysová světla
Obrysová světla je možné zapnout bez ohledu
na polohu dálkového ovladače s klíčem v zapalování.
–
02
Otočte ovladač světlometů (2) do střední
polohy.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem v zapalování
v poloze II, osvětlení SPZ a obrysová světla
jsou vždy zapnutá.
G020139
Světlomety
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
Spínače světel
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Přední světla do mlhy*
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Zadní světlo do mlhy
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů.
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
2. Otočte ovladač světlometů (2) do jedné
z koncových poloh.
3. Otáčejte kolečkem (1) nahoru nebo dolů
pro zvednutí nebo snížení kužele světla
světlometu.
Vozy s aktivními xenonovými světlomety ABL* jsou vybaveny automatickým nastavením
sklonu světlometů, takže ovládací kolečko (1)
chybí.
Automatická potkávací světla*
Potkávací světla se automaticky rozsvítí při
otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy II, pokud není přepínač světlometů (2) v prostřední poloze. V případě
potřeby je možné funkci automatického
zapnutí tlumených světel deaktivovat. Doporučujeme, aby deaktivaci prováděl autorizovaný
servis Volvo.
Automatická potkávací světla, dálková
světla
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
2. Potkávací světla se aktivují otočením ovladače světlometů (2) doprava do koncové
polohy.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Světla se vypnou automaticky při otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do
polohy I nebo 0.
Osvětlení přístrojů
Osvětlení přístrojů je zapnuté, pokud je dálkový
ovladač s klíčem zapalování v poloze II a přepínač světlometů (2) je v jedné z koncových
poloh. Jas osvětlení se automaticky sníží
během dne a v noci je možné jej manuálně
nastavit.
–
Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů (3)
pro zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.
Zdokonalené osvětlení displeje
Za účelem zlepšení čitelnosti celkového počítadla kilometrů, denního počítadla kilometrů,
hodin a teploměru venkovní teploty se tyto displeje rozsvítí při odemknutí vozidla a vyjmutí
dálkového ovladače s klíčem ze zapalování.
Displeje zhasnou po zamknutí vozidla.
Světla do mlhy
POZNÁMKA
Předpisy pro používání světel do mlhy se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Dvířka hrdla palivové nádrže
Pokud je vůz odemknutý, otevřete dvířka hrdla
palivové nádrže stisknutím tlačítka (5), viz
strana 134.
Aktivní xenonové světlomety*
Přední světla do mlhy*
Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo obrysovými světly.
–
Stiskněte tlačítko (4).
Kontrolka v tlačítku (4) svítí, když jsou přední
světla do mlhy zapnutá.
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo předními světly do mlhy.
–
Stiskněte tlačítko (6).
Kontrolka zadního světla do mlhy na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka v tlačítku
(6) se rozsvítí, když svítí zadní světlo do mlhy.
G026507
02
3. Dálková světla se aktivují posunutím
levého pákového přepínače směrem
k volantu do koncové polohy a jeho uvolněním, viz strana 63.
Panel osvětlení, pro aktivní xenonové světlomety
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights, ABL), světlo světlometů sleduje pohyb volantu za účelem maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
se rozsvítí, pokud je
LED kontrolka
funkce aktivována. V případě poruchy bliká
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
LED dioda a na informačním displeji se zobrazí
chybová zpráva. Funkce je aktivní pouze za
soumraku nebo tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkci můžete deaktivovat/aktivovat ovladačem světlometů.
Denní světla - DRL*
Spotřebu paliva lze snížit tak, že během dne
přepnete místo energeticky náročnějších tlumených světel na denní světla (Daytime
Running Light). Denní světla jsou nainstalována
v oblasti spojleru a využívají jasné, nízkoenergetické diody.
Poloha
Popis
Denní světla
02
Denní světla, když se s vozem
jede. Automatické přepnutí na
parkovací světla, když vozidlo
zaparkuje.
Světlomety a obrysová světla
Denní světla během jízdy přes
den. Automatické přepnutí na
světlomety a obrysová světla při
zhoršené viditelnosti a při aktivaci stěračů čelního skla
a zadních světel do mlhy.
G020789
Je-li vozidlo vybaveno xenonovými světlomety (aktivní natáčení světlometů ABL), aktivuje
se rovněž tato funkce.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
V poloze A se denní světla DRL během dne automaticky rozsvítí.
Je-li přepínač světel v poloze A, denní světla se
během dne aktivují automaticky. K ovládání se
používá snímač světla, který v šeru a při zhoršené viditelnosti během dne přepne z denních
světel na tlumená světla.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
POZNÁMKA
02
Aby se spotřeba energie snížila na minimum, zadní světla se rovněž vypnou, pokud
se tlumená světla automaticky přepnou na
světla DRL.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné,
např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 168.
62
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Ukazatele směru
Polohy pákového přepínače
Krátké zablikání
–
2
1
Trvalé blikání
3
4
–
2
G026380
1
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do koncové polohy (2).
> Pákový přepínač zůstane ve své koncové poloze a je možné jej z ní posunout
ručně nebo automaticky pohybem
volantu.
Ukazatelé směru - krátké blikání
Světelná houkačka
Ukazatelé směru - průběžné blikání
–
Světelná houkačka
Doprovodné osvětlení a přepínání mezi
hlavními a tlumenými světlomety.
1
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do polohy (1) a uvolněte.
> Ukazatelé směru 3x zablikají a pákový
přepínač se vrátí do původní polohy.
Přitáhněte jemně pákový přepínač
k volantu do polohy (3).
> Dálková světla budou svítit, dokud
pákový přepínač neuvolníte.
Světelná houkačka funguje pouze, pokud je
dálkový ovladač s klíčem v zapalování.
Přepínání mezi hlavními a tlumenými
světlomety
–
Přitáhněte pákový přepínač do koncové
polohy (4) a uvolněte jej.
02
Aby bylo možné zapnout dálková světla, musí
být dálkový ovladač s klíčem v poloze II
a přepínač světel v koncové poloze, viz
strana 59.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu. Standardní
zpoždění je 301 sekund, ale je možné je změnit
na 60 nebo 90 sekund, viz strana 83.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
polohy (3) a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Tovární nastavení
``
63
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Palubní počítač*
POZNÁMKA
Jestliže se během ovládání palubního počítače objeví varovné hlášení, musíte si hlášení nejprve přečíst. Stiskněte tlačítko
READ a vraťte se k funkci palubního počítače.
02
nerace4 se může zvýšit spotřeba paliva, viz
strana 147.
PRŮMĚR
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování pomocí tlačítka RESET.
POZNÁMKA
Funkce
G029052
Palubní počítač zobrazuje následující informace:
READ - potvrzuje
Ovládací kolečko2 – procházení mezi menu
a nabídkami v seznamu palubního počítače.
RESET2
- vynuluje
Ovládání
Chcete-li mít přístup k informacím palubního
počítače, ovládací kolečko musíte otáčet
nahoru nebo dolů. Menu jsou uspořádána do
nekonečné smyčky.
2
3
4
64
•
•
•
•
•
•
--- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
--.- KM/L OKAMŽITÁ
Dojezd na aktuální množství paliva v nádrži se
vypočítává na základě průměrné spotřeby
paliva za posledních 30 km. Pokud displej
zobrazí "--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE",
není garantován žádný dojezd. Dotankujte co
nejdříve.
--.- L/100 KM PRŮMĚRNÁ SPOTŘ.
--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
DSTC ZAPNUTO *, viz strana 169
--- MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.3
PRŮMĚR. RYCHLOST
Průměrná rychlost se počítá od posledního
vynulování pomocí tlačítka RESET.
OKAMŽITÁ
Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktualizuje vždy po několika sekundách. Když vůz
stojí, na displeji se objeví "--.-". Během rege-
Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.
Některé trhy.
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory s filtrem kouřových částic.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Používáte-li nezávislé topení, mohou se
zobrazit nepřesné hodnoty.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit, pokud se
například spotřeba změní v důsledku změny
jízdního stylu nebo se používá nezávislé
topení.
MIL/H AKTUALNI RYCHL.3
Aktuální rychlost se zobrazuje v mph.
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Resetování
1. Zvolte --- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
nebo --.- L/100 KM PRŮMĚRNÁ
SPOTŘ.
02
2. Vynulujte jedním stisknutím tlačítka
RESET.
3. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka
RESET (tlačítko držte stisknuté alespoň
5 sekund) vynulujete současně průměrnou
rychlost i průměrnou spotřebu paliva.
65
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
Stěrače čelního okna
Jedno setření
Chcete-li provést jedno setření,
pohněte pákovým přepínačem
nahoru.
02
Cyklovač stěračů
Můžete nastavit rychlost cyklu.
Otáčejte ovládacím kolečkem (C)
nahoru, chcete-li zkrátit interval
mezi setřeními. Otáčením dolů
interval prodloužíte.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Ostřikovače čelního okna a světlometů
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
Ovládací kolečko
Stěrač a ostřikovač zadního okna
Vypnutí stěračů čelního okna
Stěrače čelního okna jsou vypnuty,
pokud je pákový přepínač v poloze
0.
DŮLEŽITÉ
Před aktivací stěračů v zimě – ujistěte se, že
lišty stěračů nejsou přimrzlé a sníh a led
z čelního okna (a zadního okna) je seškrábán.
DŮLEŽITÉ
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
66
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ostřikovač čelního okna/světlometů
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu. Stěrače provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Za účelem
šetření kapaliny jsou světlomety ostřikovány
následovně:
Potkávací světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
Světlomety budou ostříknuty při příštím
ostříknutí čelního okna. Během následujících
deseti minut budou ostříknuty při každém
pátém ostříknutí čelního okna. V případě delšího intervalu budou světlomety ostříknuty
pokaždé.
Obrysová světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
• Aktivní xenonové světlomety jsou
ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
• Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.
Spínač na panelu osvětlení je v poloze 0:
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
• Aktivní xenonové světlomety jsou
ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
• Halogenové světlomety nejsou ostřiko-
Stálá rychlost: Stiskněte spodní část tlačítka.
Dešťový senzor*
02
POZNÁMKA
vány.
Ostřikovač zadního okna je vybaven ochranou proti přehřátí. To znamená, že pokud by
mělo dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po
jisté době (30 sekund nebo později v závislosti na venkovní teplotě a teplotě motorku)
se motorek ochladí a stěrač zadního okna
se opět spustí.
Stěrač a ostřikovač zadního okna
G021418
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače. Pokud je stěrač
zadního okna již zapnutý na normální rychlost,
nedojde k žádné změně.
Posuňte pákový přepínač směrem dopředu
pro zapnutí stěrače a ostřikovače zadního
okna. Po ostříknutí provede stěrač několik stíracích cyklů. Tlačítko na konci páčky má tři
polohy:
Cyklovač stěračů: Stiskněte horní část tlačítka.
Neutrální poloha: Funkce je deaktivována.
Funkci cyklovače stěračů při couvání je možné
deaktivovat. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
G029053
Stěrač – couvání
0
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním skle. Citlivost dešťového senzoru je
možné nastavit pomocí kolečka (C), viz
strana 66.
Otáčením kolečka směrem nahoru se zvyšuje
citlivost a směrem dolů se citlivost snižuje
(ještě k jednomu setření dojde při otočení
kolečka směrem nahoru).
Zapnutí/Vypnutí
Při aktivaci dešťového senzoru musí být dálkový ovladač s klíčem v zapalování v poloze I
nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna
musí být v poloze 0 (neaktivní).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
Aktivace dešťového senzoru:
02
–
Stiskněte tlačítko (B), viz strana 66. Kontrolka na displeji indikuje, že dešťový
senzor je aktivní.
Dešťový senzor vypnete buď:
1. Stiskněte tlačítko (B)
2. Změnou programu stírání přesunutím
pákového přepínače do jiné polohy. Při
zvednutí pákového přepínače, zůstane
dešťový senzor aktivní, stěrače provedou
jedno setření navíc a potom se vrátí do
režimu dešťového senzoru, když pákový
přepínač je uvolněn do polohy 0 (neaktivní),
viz strana 66.
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze zapalování nebo pět minut po vypnutí zapalování.
DŮLEŽITÉ
Automatická myčka: V automatické myčce
dešťový senzor vypněte stisknutím tlačítka
(B), dálkový ovladač s klíčem v zapalování
je přitom v poloze I nebo II. Jinak by se stěrače čelního skla mohly zapnout a poškodit.
Ovládací kolečko
Ovládací kolečko se používá k nastavení počtu
setření během intervalu, když je zvolen cyklo-
68
vač stěračů, nebo citlivosti na množství srážek,
když je zapnutý dešťový senzor.
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Aktivace
Zvýšení nebo snížení rychlosti
POZNÁMKA
Přechodné zrychlení (kratší než jedna
minuta) pomocí pedálu plynu, např. při
předjíždění, nemá vliv na nastavení tempomatu. Vůz se po uvolnění pedálu plynu vrátí
k dříve uložené rychlosti.
02
Dočasné vypnutí
G020141
G029054
–
Stisknutím tlačítka 0 dočasně tempomat
vypnete. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis TEMPOMAT.
Poslední nastavená rychlost se uloží do
paměti.
Tempomat se také dočasně vypne, když:
Ovládací prvky tempomatu jsou umístěny na
levé straně volantu.
Nastavení požadované rychlosti:
1. Stiskněte tlačítko CRUISE. Na displeji
sdruženého přístrojového panelu se objeví
nápis TEMPOMAT.
2. Rychlost můžete nastavit stisknutím tlačítka + nebo –. Na displeji sdruženého
přístrojového panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
–
Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítka + nebo –. Po uvolnění tlačítka
je rychlost vozidla nastavena jako nová
rychlost.
Krátkým stisknutím (méně než půl sekundy)
tlačítka + nebo – se změní rychlost o 1 km/h
nebo 1 mph1.
• sešlápnete pedál brzdy nebo pedál spojky
• rychlost při jízdě do kopce poklesne pod
25–30 km/h1
• přesunete páku voliče převodovky do
polohy N
• kola začnou prokluzovat nebo se zablokují
• přechodné zrychlení je delší než jedna
minuta.
Tempomat není možné použít při rychlosti pod
30 km/h nebo nad 200 km/h.
1
V závislosti na typu motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Návrat k rychlosti uložené v paměti
-Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte dříve nastavenou rychlost. Na
displeji sdruženého přístrojového
panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
02
Vypnutí
–
70
Stisknutím tlačítka CRUISE tempomat
vypnete. Z displeje sdruženého přístrojového panelu zmizí nápis TEMPOMAT
ZAP.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Klávesnice na volantu*
Funkce tlačítek
telefonu tlačítkem PHONE na středové konzole.
02
Pro návrat pouze do nabídky Audio stiskněte
EXIT.. Chcete-li se vrátit do nabídky telefonu,
znovu stiskněte EXIT.
Pomocí tlačítka ENTER můžete zvolit, aktivovat a deaktivovat možnosti v nabídce. Pomocí
těchto tlačítek lze zpřístupnit také strukturu
složek a spustit přehrávání zvukových souborů, pokud je do CD měniče/CD přehrávače*
vložen disk se zvukovými soubory. Více informací, viz strana 263.
V závislosti na výbavě vozidla je klávesnice k dispozici ve dvou provedeních.
Čtyři spodní tlačítka klávesnice na volantu jsou
určena k ovládání telefonu a rádia. Funkce
příslušného tlačítka závisí na tom, který systém
je právě aktivní. Klávesnici na volantu můžete
použít k procházení mezi jednotlivými předvolbami stanic, změně skladeb na CD a k nastavení hlasitosti.
–
Pro rychlé posunutí dopředu/zpátky nebo
pro naladění další stanice stiskněte
a podržte jedno z tlačítek s šipkou.
Pokud chcete upravovat nastavení telefonu,
telefon musí být aktivní. Chcete-li ovládat telefon pomocí tlačítek s šipkami, aktivujte funkci
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
02 Přístroje a ovládací prvky
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru
Nastavení volantu
Výstražná funkce ukazatelů směru
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
v horizontálním směru.
2. Volant nastavte do optimální polohy.
Výstražná světla (všechny ukazatele směru)
použijte, když je vůz zastaven na nebezpečném místě nebo na místě, kde tvoří překážku
silničního provozu. Stisknutím tlačítka aktivujete tuto funkci.
3. Volant zajistíte potlačením páčky zpět.
Pokud se páčka pohybuje ztuha, mírně na
volant zatlačte, když vracíte ovládací prvek
zpět.
Při velmi prudké kolizi nebo silném brzdění se
výstražná funkce ukazatelů směru aktivuje
automaticky, viz strana 168. Tuto funkci lze
deaktivovat pomocí tlačítka.
1. Volant uvolněte potáhnutím páčky k sobě.
VAROVÁNÍ
Volant nastavujte pouze, když vozidlo stojí,
nikdy volant nenastavujte během jízdy. Před
jízdou zkontrolujte, zda je volant zajištěn.
72
G020144
G020143
02
POZNÁMKA
Předpisy pro používání výstražné funkce
ukazatelů směru se mohou v jednotlivých
zemích lišit.
02 Přístroje a ovládací prvky
Parkovací brzda
Všeobecné informace
> Na přístrojové desce se rozsvítí varovná
kontrolka.
POZNÁMKA
Kontrolka na sdruženém přístrojovém
panelu se rozsvítí bez ohledu na to, jak silně
je parkovací brzda aktivována.
Vypnutí parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
02
2. Mírně nadzvedněte páku parkovací brzdy,
stiskněte tlačítko, spusťte páku dolu
a uvolněte tlačítko.
> Na přístrojové desce zhasne varovná
kontrolka.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, zatáhněte
parkovací brzdu ještě trochu nahoru.
• Při parkování vozidla vždy zařaďte 1.
Varovná kontrolka na přístrojové desce a varovný
text upozorňující na riziko rozdrcení.
Páka ruční brzdy je umístěna mezi předními
sedadly.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že při zatahování nebo uvolňování parkovací brzdy nehrozí dětem, ostatním cestujícím nebo předmětům zachycení
pákou parkovací brzdy.
Aktivace parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zatáhněte silně za páku ruční brzdy.
převodový stupeň (manuální převodovka)
nebo přesuňte volič do polohy P (automatická převodovka).
Parkování ve svahu
Pokud vůz parkuje směrem do svahu:
• Otočte kola pryč od obrubníku.
Pokud vůz parkuje směrem ze svahu:
• Otočte kola k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Zvykněte si po zaparkování ve svahu vždy
aktivovat parkovací brzdu - ne vždy stačí
zařadit převodový stupeň nebo P, pokud je
vůz vybaven automatickou převodovkou.
73
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
Obsluha
02
Dveře řidiče
Elektricky ovládaná okna jsou řízena přepínači
umístěnými na dveřích. Elektrické ovládání
oken funguje pouze v případě, že je klíč
v poloze I nebo II.
VAROVÁNÍ
Funkce přerušení pohybu oken v případě
blokování funguje při automatickém
i manuálním zavírání, i když není aktivní
ochrana proti přivření.
Okna je možné ovládat po omezenou dobu po
zastavení vozidla a vyjmutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování, pokud nejsou
žádné dveře otevřeny. Ovládejte okna opatrně.
Otevření okna:
–
VAROVÁNÍ
Stiskněte přední část spínače.
Pokud jsou ve voze děti:
Zavření okna:
–
Zatáhněte za přední část spínače.
Dálkové ovládání a tlačítka zamykání
Ovládání elektrických oken tlačítky zamykání
a dálkovým ovladačem, viz strany 126 a 134.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken. Věnujte
zvláštní pozornost zavírání oken pomocí
dálkového ovládání.
Ovládací prvky, elektrické ovládání
předních oken
Řidič může ze svého sedadla ovládat obě elektricky ovládaná okna.
Okna je možné otevírat a zavírat dvěma způsoby:
Manuálně
Jemně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze
spínačů (1). Okna se budou otvírat nebo zavírat, dokud spínač neuvolníte.
Automaticky
Plně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (1), a pak jej uvolněte. Boční okna se
74
potom automaticky otevřou nebo zavřou.
Pohyb okna se přeruší, pokud bude okno jakkoliv blokováno.
Nezapomeňte vypnout napájení elektrického ovládání oken vytažením dálkového
ovladače s klíčem ze spínací skříňky, pokud
řidič opouští vůz.
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
Sedadlo spolujezdce
02
Sedadlo spolujezdce.
Spínačem na loketní opěrce dveří předního
spolujezdce lze ovládat pouze toto okno.
75
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem*
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Pokud Vás světlo
zezadu ruší, můžete změnit odrazivost zrcátka
manuálně.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na jakou světovou stranu
směřuje přední část vozu. Anglické zkratky
označují osm různých směrů: S (sever), SV
(severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J
(jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
Kalibrace kompasu
Změna odrazivosti
Nastavení odrazivosti
Normální poloha
Poloha se sníženou odrazivostí.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
(1) není k dispozici u zrcátek s automatickou
změnou odrazivosti.
76
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G031045
G031043
02
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.
1. Zastavte s vozem na širokém otevřeném
prostranství s běžícím motorem ve volnoběžných otáčkách.
2. Stiskněte a podržte nejméně 6 sekund tlačítko (1). Následně se zobrazí znak C (tlačítko je zapuštěné, pro stisknutí použijte
například kancelářskou sponku).
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
3. Stiskněte a podržte nejméně 3 sekundy
tlačítko (1). Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
02
4. Stiskněte opakovaně tlačítko (1), dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15), viz mapa magnetických zón
pro kompas.
Magnetické zóny, Jižní Amerika.
Magnetické zóny, Asie.
G020153
Magnetické zóny, Evropa.
G020151
7. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena.
G020150
6. Následně stiskněte a podržte tlačítko
9 sekund a zvolte L pro vozy s levostranným řízením a R s pravostranným řízením.
G020152
5. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak C.
Magnetické zóny, Austrálie.
``
77
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka
02
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkým prostorem
mohou být zrcátka sklopena. Zrcátka je možné
sklopit, když je klíč v poloze I a II.
Sklopení zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném přiklopení.
G020154
VAROVÁNÍ
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.
Magnetické zóny, Afrika.
Spínače ovládající nastavení obou vnějších
zpětných zrcátek jsou umístěny na loketní
opěrce dveří řidiče. Zpětná zrcátka je možné
ovládat, když je klíč v poloze I a II.
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka ve spínači svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
zhasne.
78
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyklopení vnějších zpětných zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném odklopení.
Automatické sklopení/vyklopení
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním nebo systémem Pasivního vstupu, viz
strana 130, se vnější zpětná zrcátka automaticky sklopí/vyklopí.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
POZNÁMKA
Vnější zpětná zrcátka se automaticky nevyklopí během odemykání, pokud byla sklopena pomocí ovládacích prvků na dveřích.
Pokud je vozidlo uzamknuto dálkovým ovladačem a poté nastartováno, vnější zpětná
zrcátka se vyklopí.
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS*
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může řidiče upozornit na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“, viz strana 174.
02
Tato funkce může být aktivována/deaktivována pomocí Nastavení vozidla… Sklop.
zrcátek/zamčení, popis systému menu - viz
strana 83.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být resetována do neutrální polohy, aby fungovalo elektrické sklápění.
1. Pro sklopení zrcátek použijte současně tlačítka L a R.
2. Pro vyklopení zrcátek použijte opět současně tlačítka L a R. Zrcátka jsou nyní
nastavena do neutrální polohy.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla* na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektricky ovládané střešní okno*
Polohy otevření
Poloha pro větrání
VAROVÁNÍ
Otevírání:
Pokud jsou ve voze děti:
02
Pokud opouštíte vozidlo, vypněte napájení
elektricky ovládaného střešního okna
vyjmutím klíče dálkového ovladače ze zapalování.
–
Zatlačte zadní hranu ovladače (5) nahoru.
Zavírání:
–
Zatáhněte za zadní hranu ovladače (6)
dolu.
Z polohy pro větrání do plného otevření:
–
Posuňte ovladač do zadní krajní polohy (1)
a uvolněte jej.
G007503
Posouvání
Automaticky
–
G029222
Ovládací prvky střešního okna jsou umístěny
na stropním panelu. Střešní okno je možné otevírat ve dvou polohách:
Větrání, je nadzvednuta zadní strana okna
Posouvání dozadu/dopředu
Klíč dálkového ovladače v zapalování musí být
v poloze I nebo II.
Otevírání, automatické
Otevírání:
–
Posuňte ovladač k bodu odporu (2).
Střecha se otevírá tak dlouho, dokud držíte
tlačítko stisknuté.
Zavírání, manuální
Zavírání:
Zavírání, automatické
–
Zavírání, větrání
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Manuálně
Otevírání, manuální
Otevírání, větrání
80
Posuňte ovladač přes bod odporu (2) do
krajní koncové polohy (1) nebo přes bod
odporu (3) do krajní přední polohy (4)
a uvolněte jej. Střešní okno se zcela otevře/
zavře.
Posuňte ovladač k bodu odporu (3).
Střecha se zavírá tak dlouho, dokud držíte
tlačítko stisknuté.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektricky ovládané střešní okno*
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoliv během manuálního.
Zavření pomocí dálkového ovladače
nebo zamykacího tlačítka
Spojler
Ujistěte se, že dětem ani ostatním cestujícím nehrozí nebezpečí zachycení sklem
okna při zavírání střešního okna, a to
zejména, když se používá dálkový ovladač.
Při ovládání střešního okna buďte vždy
opatrní.
02
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná
posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna.
Sluneční clona se při otvírání střešního okna
automaticky zasune. Pokud chcete sluneční
clonu zavřít, uchopte ji za madlo a posuňte
dopředu.
G020157
Ochrana proti přivření
–
Dlouhým stiskem tlačítka zavřete střešní
okno a všechna ostatní okna. Boční dveře
a dveře zavazadlového prostoru se
zamknou.
V případě potřeby přerušení zavírání:
–
Stiskněte znovu zamykací tlačítko.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se při
otevření střešního okna vyklopí nahoru.
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno překážkou.
Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního
okna se zastaví a automaticky se otevře do
předchozí polohy.
VAROVÁNÍ
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního.
Ujistěte se, že při zavírání střešního okna
nikomu v žádném případě nehrozí přivření.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
02
Možná nastavení
Displej
Hodiny, nastavení
Osobní preference můžete nastavit u některých funkcí vozu. Platí pro zamykání, klimatizaci a funkce audio. Pro funkce audia, viz
strana 254.
MENU
Hodiny a minuty se nastavují samostatně.
EXIT
ENTER
Ovládací panel
Navigace
Použití
Nastavení se zobrazuje na displeji (A).
Otevřete menu, abyste mohli provést nastavení:
1. Použijte čísla na klávesnici nebo navigační
tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo „šipkou
dolů“ (E).
2. Zvolte číslo pro nastavení pomocí navigační tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo
„šipkou dolů“.
3. Stisknutím tlačítka ENTER spustíte
hodiny.
POZNÁMKA
1. Stiskněte MENU (B).
Pokud vozidlo má 12hodinový systém, AM/
PM se volí pomocí „šipky nahoru“ nebo
„šipky dolů“ po dokončení nastavení minut.
2. Navigačním tlačítkem (E) přejděte,
například na Nastavení vozidla….
3. Stiskněte ENTER (D).
4. Navigačním tlačítkem (E) vyberte možnost.
Nastavení klimatizace
5. Stisknutím ENTER aktivujete výběr.
Nastavení automatického ventilátoru
Aktivovaná funkce je displeji je zobrazena
. Deaktivovaná funkce na
následovně:
.
displeji je zobrazena následovně:
Ovládací panel.
82
Ventilátor můžete nastavit do režimu AUTO ve
vozech vybavených ECC:
–
Vyberte Nízký, Normální nebo Vysoký.
Zavřete menu:
Časový spínač recirkulace
–
Pokud je časový spínač aktivní, vzduch ve
vozidle se recirkuluje 3 - 12 minut, v závislosti
na venkovní teplotě.
Stiskněte a podržte přibližně jednu
sekundu tlačítko EXIT (C).
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
–
Zvolte On/Off, podle toho, zda chcete, aby
časový spínač recirkulace byl nebo nebyl
aktivní.
Vynulovat vše
Resetování voleb funkce klimatizace na tovární
nastavení.
Potvrzení zamknutí světly
Současné otevření/zavření všech oken
Můžete zvolit potvrzení zamknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici je možnost On/Off.
Tuto funkci je možné zvolit pro tlačítko zamykání na dálkovém ovladači a tlačítko centrálního zamykání na předních dveřích, stejně jako
tlačítko na vnější klice dveří u vozidel se systémem přístupu bez klíčů:
Dveře – automatické zamykání
Nastavení vozu
Když rychlost vozidla překročí 7 km/h, je
možné automaticky uzamknout dveře a zadní
výklopné dveře. K dispozici je možnost On/Off.
Sklopení zrcátek při zamykání*
Odemknutí dveří
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním se vnější zpětná zrcátka mohou automaticky sklopit/vyklopit. K dispozici je
možnost On/Off.
• Všechny dveře – jedním stisknutím dál-
Omezená ochrana*
Funkci deadlock je možné dočasně deaktivovat a omezit funkci alarmu, pokud někdo chce
zůstat ve vozidle a dveře jsou zamknuty
zvenku. K dispozici jsou možnosti Aktivovat
jedenkrát a Dotaz při opuštění voz. . viz
stránky 135 a 138.
Vizuální potvrzení odemknutí
Můžete zvolit potvrzení odemknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici je možnost On/Off.
1
Existují dvě možnosti pro odemykání:
kového ovladače se odemknou oboje
dveře a zadní výklopné dveře zavazadlového prostoru.
• První u řid., pak vš. - jedním stisknutím
dálkového ovladače se odemknou dveře
řidiče. Druhým stiskem se odemknou
dveře spolujezdce a zadní výklopné dveře
zavazadlového prostoru.
Pasivní vstup
• Všechny dveře - oboje dveře a zadní
výklopné dveře se odemykají
současně1.
• Jakékoliv dveře - jakékoli dveře nebo
zadní výklopné dveře mohou být odemknuty zvlášť.
02
• Aut. zavření všech oken – jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání se současně uzavřou všechna okna a střešní
okno.
Tuto funkci je možné zvolit pro tlačítko zamykání na dálkovém ovladači a tlačítko centrálního zamykání na předních dveřích:
• Aut. otevření vš. oken – jedním dlouhým
stisknutím tlačítka odemykání se současně
otevřou všechna okna a střešní okno.
Doprovodné osvětlení při příchodu
Zvolte čas, po který mají světla vozu zůstat po
stisknutí tlačítka pro doprovodné osvětlení při
příchodu rozsvícena - viz strana 126.
K dispozici jsou následující možnosti:
• 30 vteřin
• 60 vteřin
• 90 vteřin
Oboje dveře a zadní výklopné dveře mohou být také současně zamknuty.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
Doprovodné osvětlení při odchodu
02
Zvolte čas, po který mají světla vozu zůstat
rozsvícená, když po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky přitáhnete levý
pákový přepínač k volantu - viz strana 63.
K dispozici jsou následující možnosti:
• 30 vteřin
• 60 vteřin
• 90 vteřin
Informace
• Číslo VIN… – (Identifikační číslo vozidla) je
unikátní identifikační číslo vozidla.
• Počet klíčů… – Zobrazí se počet klíčů
registrovaných pro vůz.
84
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
POZNÁMKA
HomeLinkŸ
nebude fungovat, pokud se vůz
zamkne zvenku.
Původní nastavení dálkového ovládání si
uložte pro případ programování v budoucnu
(např. pokud budete používat jiný vůz).
Bude-li se vůz prodávat, vymažte naprogramovaná nastavení tlačítek.
G030070
Kovové sluneční clony není možné použít ve
vozidlech vybavených ovladačem
HomeLinkŸ. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit
jejich funkčnost.
HomeLinkŸ je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLinkŸ je při dodání zabudován do sluneční clony vlevo.
Panel HomeLinkŸ zahrnuje tři programovatelná
tlačítka a jednu kontrolku.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka
svítí po dobu stisknutí tlačítka.
POZNÁMKA
Není-li zapalování aktivováno, systém
HomeLinkŸ bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
Originální dálkové ovladače je samozřejmě
možné používat souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ.
VAROVÁNÍ
Pokud je HomeLinkŸ použitý pro ovládání
garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že
nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat,
když jsou v pohybu.
02
Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLinkŸ
pro garážová vrata, která nejsou vybavena
bezpečnostním dorazem a ochranou před
zpětným pohybem. Garážová vrata musí na
překážku reagovat okamžitě, okamžitě se
zastavit a vrátit. Garážová vrata, která
nesplňují výše uvedené podmínky, mohou
způsobit poranění osob. Další informace –
obraťte se prostřednictvím internetu na
dodavatele: www.homelink.com.
První programování
V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači
HomeLinkŸ. Tento krok nesmí být proveden,
pokud přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.
1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách. Blikání indikuje, že
HomeLinkŸ je v „režimu načítání“ a je
připraven na programování.
2. Umístěte originální dálkový ovladač
5-30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem
HomeLinkŸ závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba
více pokusů v různých vzdálenostech.
Před vyzkoušením nové polohy zachovejte
každou polohu po dobu cca 15 sekund.
02
3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé
blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ a sledováním kontrolky:
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
1
86
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko1“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
přibližně 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek,
postupujte následovně:
1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ a podržte jej stisknuté, dokud
nedokončíte krok 3.
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači
HomeLinkŸ blikat, asi po 20 sekundách,
umístěte původní dálkový ovladač 5–
30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink
závisí na příslušném programovacím
zařízení. Možná bude potřeba více pokusů
v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou
polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém
ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile
se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje
úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLink a sledováním kontrolky:
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
02
Vymazání naprogramování
Vymazat je možné pouze naprogramování
všech tlačítek na ovladači HomeLinkŸ, ne jednotlivých tlačítek.
–
Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 85.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30
sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
2
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
Všeobecné informace o klimatizaci........................................................ 90
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC......................................... 92
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*.................................................... 95
Distribuce vzduchu................................................................................. 98
Nezávislé palivové topení*...................................................................... 99
Přídavné topení* (diesel)....................................................................... 102
88
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KLIMA
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Klimatizace
Zjišťování a odstraňování závad
Displej
Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně
jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru
pro cestující. Vozidlo je vybaveno buď
manuální (AC) nebo elektronicky řízenou klimatizací (Electronic Climate Control).
Doporučujeme, abyste zjištění závady a její
opravu svěřili autorizovanému servisu Volvo.
Displej se nachází nad ovládacím panelem klimatizace. Zde se zobrazuje nastavení klimatizace.
03
POZNÁMKA
Systém klimatizace je možné vypnout, ale
pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamlžení oken
by měl být stále zapnutý.
V systému klimatizace se používá chladivo
R134a. Chladivo neobsahuje chlór, a není tedy
absolutně škodlivé pro ozónovou vrstvu.
Systém smí být plněn pouze chladivem
R134a, viz také strana 294. Doporučujeme,
aby tuto práci prováděl autorizovaný servis
Volvo.
Zamlžení oken
Filtr klimatizace
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čistěn pouze jedním filtrem. Ten
musí být měněn v pravidelných intervalech.
Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr
častěji.
Abyste omezili nebezpečí zamlžení, čistěte
okna normálním čisticím prostředkem na okna.
Led a sníh
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
90
Chladivo
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
Osobní preference
Můžete nastavit dvě funkce klimatizace:
• Rychlost ventilátoru v režimu AUTO (platí
pouze pro vozy vybavené elektronicky řízenou klimatizací ECC).
• Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem.
Informace o tomto nastavení, viz strana 82.
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Ventilační otvory v palubní desce
ECC*
Boční okna a střešní okno
Skutečná teplota
Pro zajištění uspokojivé funkce klimatizace by
měla být boční okna a střešní okno (pokud je
instalováno) zavřena.
G019942
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje snímač slunečního svitu,
který detekuje stranu, ze které slunce svítí do
prostoru pro cestující. To znamená, že se může
lišit teplota mezi pravými a levými větracími
otvory bez ohledu na nastavení stejné teploty
pro obě strany.
Zrychlení
Při plné akceleraci se dočasně vypne kompresor klimatizace. Můžete krátce pocítit dočasné
zvýšení teploty.
03
Kondenzace
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Umístění čidel
• Sluneční čidlo se nachází na horní straně
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Chcete-li odstranit zamlžení předních bočních
oken, nastavte vnější větrací otvory na boční
okna.
Během chladného počasí – zavřete prostřední
větrací otvory pro optimální komfort a nejdokonalejší odmlžení.
palubní desky.
• Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází za ovládacím panelem klimatizace.
• Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
• Čidlo vlhkosti je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem nebo jinými
předměty.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 Klima
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC
Ovládací panel
03
Ventilátor
Funkce
2. Recirkulace
Recirkulace
1. Ventilátor
Recirkulace může být použita, když chcete zabránit
sání znečistěného vzduchu,
výfukových plynů atd. do
prostoru pro cestující. Vzduch
v prostoru pro cestující je
recirkulován. Žádný venkovní
vzduch není přiváděn do vozidla. Recirkulace
vzduchu (spolu s klimatizací) ochladí za horkého počasí prostor pro cestující mnohem
rychleji. Pokud vzduch v automobilu cirkuluje
příliš dlouho, vzniká riziko zamlžení oken.
Odstranění námrazy
Distribuce vzduchu
AC ON/OFF – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Vyhřívání levého předního sedadla
Vyhřívání pravého předního sedadla
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Teplota
92
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
Otočíte-li knoflík doleva
a zhasne indikátor ventilátoru
na displeji, ventilátor a klimatizace jsou vypnuté. Na displeji se objeví symbol ventilátoru a VYP..
03 Klima
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC
Časový spínač
Funkce časového spínače snižuje riziko
namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality
vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Aktivace/deaktivace funkce viz strana 82. Pokud vyberete program pro
odstranění námrazy (3), je recirkulace vždy
vypnuta.
3. Odstranění námrazy
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch je směrován na okna,
přičemž ventilátor pracuje
vysokou rychlostí. Kontrolka
v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.
Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za
účelem maximálního odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující také k následujícímu:
•
klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu
je možné vypnout tlačítkem AC (5))
• recirkulace se automaticky vypne.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
4. Distribuce vzduchu
6. a 7. Vyhřívaná přední sedadla*
Vzduch může být směrován
na okna, do otvorů v palubní
desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce
vzduchu.
Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka
v příslušném tlačítku signalizují, která funkce
byla vybrána.
Viz tabulka na straně 98.
5. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí (ON/
OFF)
ON: Klimatizace je zapnutá.
Je řízena funkcí systému
AUTO. Takto je nasávaný
vzduch ochlazován
a odvlhčován.
OFF: Klimatizace je vypnutá.
Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky
zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem AC). Kontrolka ON a OFF svítící nad
případně na tlačítku signalizuje vybranou
funkci.
03
Intenzivnější vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.
Méně intenzivní vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.
Vypnutí vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.
8. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému
odstranění námrazy
a zamlžení ze zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Stiskněte tlačítko jednou pro
současné spuštění vyhřívání
zadního okna a zpětných
zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky.
Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Klima
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC
tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12
– 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.
03
Při chladném počasí zůstane vyhřívání*
zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno
a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se
nezamlžovala. Intenzitu vyhřívání je možné
přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je
nutné vypnout manuálně.
9. Teplota
Zvolte chlazení nebo topení
pro stranu řidiče i spolujezdce.
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
Ovládací panel
03
AUTO
Ventilátor
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Ovladač teploty
Recirkulace/systém kvality vzduchu
Odstranění námrazy
Distribuce vzduchu
AC ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí klimatizace
Vyhřívání levého předního sedadla
Vyhřívání pravého předního sedadla
Funkce
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení jsou po
zapnutí funkce AUTO vypnuta. Na displeji se
zobrazí AUTO TEPLOTA.
2. Ventilátor
1. AUTO
Funkce AUTO zajistí automatické dosažení a udržení
nastavené teploty ve voze.
Funkce AUTO řídí topení, klimatizaci, rychlost ventilátoru,
recirkulaci a distribuci vzduchu.
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
POZNÁMKA
Pokud ovladač otočíte proti směru hodinových ručiček a indikace ventilátoru na displeji zhasne, vypne se ventilátor i klimatizace. Na displeji se zobrazí symbol ventilátoru a VYP..
03
3. Recirkulace
Tato funkce může být použita,
když chcete zabránit nasávání znečistěného vzduchu
zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce,
vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není nasáván žádný
vzduch zvenku. Jestliže je zapnuta recirkulace
příliš dlouho, hrozí nebezpečí zamlžení
vnitřních stran oken.
Časový spínač
Funkce časového spínače snižuje riziko
namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality
vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Aktivace/deaktivace funkce viz
strana 82.
POZNÁMKA
Pokud vyberete odstranění námrazy (4), je
recirkulace vždy vypnuta.
96
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Systém kvality vzduchu*
Stejné tlačítko jako recirkulace.
Systém měření kvality vzduchu se skládá zkombinovaného filtru a čidla. Filtr odděluje plyny a částice, redukuje
pachy a znečišťující částice v prostoru pro
cestující. Pokud čidlo detekuje znečištěný
venkovní vzduch, zavře přístupy vzduchu
zvenku a vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje. Pokud je čidlo kvality vzduchu aktivní,
svítí zelená kontrolka (A) v tlačítku.
Aktivace čidla kvality vzduchu:
–
Stisknutím tlačítka AUTO (1) aktivujete
čidlo kvality vzduchu (normální nastavení).
Nebo:
–
Mezi těmito třemi funkcemi můžete přepínat opakovaným stisknutím tlačítka recirkulace.
• Čidlo kvality vzduchu je aktivní – kontrolka
(A) svítí.
• Recirkulace není aktivována, pokud to
nevyžaduje chlazení v horkém počasí –
kontrolka nesvítí.
• Recirkulace vzduchu je zapnuta – kontrolka (M) svítí.
Zapamatujte si následující:
• Nechte čidlo kvality vzduchu zapnuté.
• Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
• Pro odstranění zamlžení čelního, zadního
a bočních oken použijte funkci odstranění
námrazy.
4. Odstranění námrazy
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch je směrován na okna,
přičemž ventilátor pracuje
vysokou rychlostí. Kontrolka
v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.
Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za
účelem maximálního odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující také k následujícímu:
• klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu
je možné vypnout tlačítkem AC (6))
• recirkulace se automaticky vypne.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
5. Distribuce vzduchu
7 a 8. Vyhřívaná přední sedadla*
Vzduch může být směrován
na okna, do otvorů v palubní
desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce
vzduchu.
Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka
v příslušném tlačítku signalizují, která funkce
byla vybrána.
Viz tabulka na straně 98.
6. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí (ON/
OFF)
ON: Klimatizace je zapnutá.
Je řízena funkcí systému
AUTO. Takto je nasávaný
vzduch ochlazován
a odvlhčován.
OFF: vypnuto
Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky
zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem AC).
POZNÁMKA
Funkce odmlžování s čidlem vlhkosti vzduchu je výrazně omezena při deaktivaci klimatizace (OFF), stejně jako při manuálním
nastavení distribuce vzduchu a rychlosti
ventilátoru.
Aktivace vyhřívání předních
sedadel:
Intenzivnější vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.
Méně intenzivní vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.
Vypnutí vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.
9. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému
odstranění námrazy
a zamlžení ze zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Stiskněte tlačítko jednou pro
současné spuštění vyhřívání
zadního okna a zpětných
zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky.
Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím
tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12
– 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.
Při chladném počasí zůstane vyhřívání*
zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno
a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se
nezamlžovala. Intenzitu vyhřívání je možné
přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je
nutné vypnout manuálně.
03
10. Ovladač teploty
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
Pouze jedna strana se aktivuje, stisknete-li tlačítko jednou. Při opětovném stisknutí
tlačítka se aktivuje pouze druhá strana. Obě
strany se aktivují, když stisknete tlačítko
potřetí.
Aktivní strana je signalizována svícením kontrolky v tlačítku a na displeji nad ovládacím
panelem klimatizace.
Při nastartování se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Klima
Distribuce vzduchu
03
98
Distribuce vzduchu
Použití:
Distribuce vzduchu
Použití:
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory.
Vzduch není recirkulován.
Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu
a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení
za chladného nebo
vlhkého počasí.
Vzduch proudí na čelní sklo
a boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném a vlhkém klimatu
(nelze v případě příliš
nízké rychlosti ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu
a ventilačními otvory
v palubní desce.
za slunečného počasí
při nižších venkovních
teplotách.
Vzduch proudí na okna
a ventilačními otvory
v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory
v palubní desce a na okna.
ohřátí nohou.
Vzduch proudí ventilačními
otvory v palubní desce do
oblasti hlavy a hrudi.
zajištění účinného
ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu,
ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo v horkém
a suchém počasí.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Všeobecné informace o topení
Doplňování paliva
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
–
Při používání naftového nebo benzínového
topení musí být vůz na venkovním prostranství.
POZNÁMKA
Když je nezávislé topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka
READ na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
03
DŮLEŽITÉ
Při teplotě –10 °C nebo nižší je maximální doba
chodu nezávislého topení omezena na 50
minut.
VAROVÁNÍ
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva.
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jakou bylo používáno nezávislé topení, aby
se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu NEZÁV.TOPENÍ ZAP.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Zapnutí topení
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud dojde k aktivaci spuštění
prostřednictvím časového spínače
nebo funkce Přímý start, rozsvítí
se informační kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu a na
informačním displeji se objeví vysvětlující text.
G029052
03
Tlačítko READ
Ovládací kolečko1
Tlačítko RESET 1
Displej
Popis
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ZAPNUTO
Topení je zapnuté
a běží.
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ČASOVAČ
NASTAVEN
Upozornění na
zapnutí topení
v nastaveném čase
po opuštění vozidla,
pokud je dálkový
ovladač s klíčem
vyjmut ze spínače
zapalování.
Displej
Popis
TOPENÍ VYPNUTO
VYBITÁ BATERIE
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat.
TOPENÍ VYPNUTO
MÁLO PALIVA
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat
a ujet přibližně
50 km.
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ VYP
nebo PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ
ZAP.
2. Dlouhým tisknutím tlačítka RESET přepínáte mezi dvěma možnostmi.
PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ ZAP: nezávislé topení je zapnuté manuálně nebo
prostřednictvím naprogramovaného časového
spínače.
PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ VYP: nezávislé topení je vypnuté.
1
100
Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
Nastavení časového spínače
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
ČASOVAČ TOPENÍ --:-- ZAP.
Po nastavení časovače ČASOVAČ 1 je možné
otáčením ovládacího kolečka naprogramovat
druhý čas spuštění prostřednictvím časovače
ČASOVAČ 2.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
03
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko READ.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
ČASOVAČ TOPENÍ 1 nebo ČASOVAČ
TOPENÍ 2.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
3. Stiskněte tlačítko RESET.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
ČASOVAČ 1.
2. Nastavení doby blikání zpřístupníte dlouhým stisknutím (cca. 2 sekundy) tlačítka
RESET.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
Hodiny/časový spínač
Na displeji bliká text ZAPNUTO.
Zobrazí se text VYPNUTO a nezávislé
topení se vypne.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění
a okamžité vypnutí“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Klima
Přídavné topení* (diesel)
Přídavné topení (diesel)
U vozidel se vznětovými motory může být za
chladného počasí nutné použít přídavné topení
pro dosažení správné teploty v motorovém
prostoru a prostoru pro cestující.
03
Pokud je to nutné začne za chodu motoru
přídavné topení pracovat automaticky.
Přídavné topení se automaticky vypne, pokud
je dosažena potřebná teplota nebo při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Přídavné topení nelze vypnout a zapnout
manuálně - je řízeno pouze elektronickými
systémy ve vozidle.
Když je přídavné topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
102
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
03
103
Přední sedadla......................................................................................
Osvětlení interiéru.................................................................................
Úložné prostory v prostoru pro cestující...............................................
Zadní sedadlo.......................................................................................
Zavazadlový prostor.............................................................................
104
106
111
114
118
120
INTERIÉR
04 Interiér
Přední sedadla
Poloha pro sezení, manuálně ovládané
sedadlo
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
Poloha pro sezení, elektricky ovládané
sedadlo*
Páka (2) není k dispozici u všech modelů sedadel.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče a bezpečnostního
pásu upravte vždy před jízdou, viz
strana 16, nikdy během jízdy.
04
G020199
Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.
POZNÁMKA
Sedadlo řidiče a spolujezdce můžete nastavit
do optimální polohy.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po změně nastavení polohy
zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Bederní opěrka1, otáčejte kolečkem.
1
106
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zapínání bezpečnostního pásu je snazší,
když jej uchopíte zespodu u vedení pásu
než přes rameno.
Sedadla mohou být nastavována po určitou
dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem
bez klíče ve skříňce. Sedadlo je možné vždy
nastavovat, když je klíč v poloze I nebo II.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Sedadlo, dopředu/dozadu
Sedadlo, nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
04 Interiér
Přední sedadla
Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud
dojde k zablokování jednoho ze sedadel.
Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování
a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním
sedadla. Současně je možné nastavovat pouze
jedno sedadlo.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte a podržte jedno z paměťových tlačítek 1–3, dokud se sedadlo nezastaví. Pokud
tlačítko uvolníte, pohyb sedadla se zastaví.
Vstup na zadní sedadlo, manuálně
ovládané sedadlo
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek nastavení paměti
nebo sedadla a pohyb sedadla se zastaví.
Paměťová funkce
VAROVÁNÍ
04
Nebezpečí rozmačkání. Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky.
Při nastavování sedadla zkontrolujte, že
před, za nebo pod sedadlem se nenacházejí
žádné předměty.
Zajistěte, aby nemohlo dojít k zachycení
cestujících na zadních sedadlech.
Madlo pro sklopení opěradla
G020200
Tlačítko pro podélné posunutí sedadla
Tlačítka paměťové funkce.
Uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo.
2. Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
Paměť v dálkovém ovladači
Nastavení sedadla řidiče je uloženo do paměti
dálkového ovladače použitého pro zamknutí
vozu. Při odemknutí vozu stejným dálkovým
ovladačem se sedadlo řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile otevřete dveře řidiče.
POZNÁMKA
Při posunutí sedadla dopředu pro nastoupení na zadní sedadla na něm nesmí nikdo
sedět.
POZNÁMKA
Paměť dálkového ovladače je nezávislá na
paměti sedadla.
107
04 Interiér
Přední sedadla
Posuňte sedadlo dozadu
POZNÁMKA
Před posunutím sedala dopředu jej spusťte
dolu - jinak hrozí riziko, že opěrka hlavy
narazí do sluneční clony.
Posuňte sedadlo dopředu
04
Nadzvedněte madlo
Sklopte opěradlo dopředu do zajištěné
polohy.
4. Posuňte sedadlo dopředu.
Nadzvedněte madlo a sklopte opěradlo
dozadu.
2. Posuňte sedadlo dozadu.
3. Seřiďte sedadlo v podélném směru.
Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz
také strana 18.
4. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení.
Pokud se sedadlo po posunutí nevrátí zpět do
stejné polohy, ve které bylo před sklopením pro
nástup na zadní sedadla - potom pokračujte
následujícím způsobem:
1. Posaďte se do sedadla.
2. Nadzvedněte madlo (1), viz strana 106,
a posuňte sedadlo do zadní polohy.
108
04 Interiér
Přední sedadla
3. Stále držte madlo, posuňte sedadlo
dopředu do požadované polohy a madlo
uvolněte.
Vstup na zadní sedadlo, elektricky
ovládané sedadlo
Posuňte sedadlo dopředu
04
Nadzvedněte madlo.
Držte stlačenu přední část tlačítka.
Sklopte opěradlo dopředu do zajištěné
polohy.
Pokud je sedadlo ve vyšší poloze - posune
se automaticky do dolní polohy, aby se
opěrka hlavy nedostala do kontaktu se sluneční clonou.
Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz
také strana 18.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
04 Interiér
Přední sedadla
Posuňte sedadlo dozadu
VAROVÁNÍ
Zatlačením a zataháním za opěrku hlavy
zkontrolujte zajištění opěradla po jeho
překlopení zpět.
Bezpečnostní pás předního sedadla spolujezdce musí být za jízdy ve vedení, i když na
něm nikdo nesedí.
Vykládané koberce*
04
Společnost Volvo dodává vykládané koberce,
které jsou speciálně vyrobeny pro váš vůz.
VAROVÁNÍ
Nadzvedněte madlo a sklopte opěradlo
dozadu.
Držte stlačenu zadní část tlačítka.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení.
POZNÁMKA
Sedadlo může být po sklopení opěradla
posunuto zcela dopředu (+6 cm) pouze pro
nastoupení nebo vystoupení ze zadního
sedadla. Pokud sedadlo zůstane po překlopení opěradla zpět dozadu v krajní přední
poloze, posune se po několika sekundách
automaticky zpět přibližné o 6 cm.
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
Stropní osvětlení
Osvětlení schránky v přístrojové desce
Lampičky na čtení se zapínají a vypínají stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení schránky v přístrojové desce se
zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření
dvířek.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Toaletní zrcátko*
G020201
04
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
G007604
Levá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Osvětlení interiéru
• vypnutí motoru a přepnutí dálkového ovladač s klíčem do polohy 0,
• odemknutí vozidla, ale v případě, že motor
nebyl nastartován.
G020210
Pravá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující je
možné zapnout, když je klíč v poloze I a II,
stejně jako při běžícím motoru. Osvětlení je
také možné aktivovat do 30 minut po:
Světlo se automaticky zapíná nebo vypíná při
otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení prostoru pro cestující a zavazadlového
prostoru.
Krom osvětlení prostoru pro cestující, jsou na
levé straně zavazadlového prostoru umístěna
další světla.
Osvětlení prostoru pro cestující a zavazadlového prostoru se zapíná nebo vypíná při
otevření nebo zavření zadních výklopných
dveří zavazadlového prostoru.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Automatické osvětlení
Pomocí spínače (2), viz strana 111, je možné
zvolit tři polohy pro osvětlení prostoru pro
cestující:
• Vypnuto – pravá strana (označená jako 0)
je stisknutá, automatické osvětlení je
vypnuto.
• Neutrální poloha – automatické osvětlení
zapnuto. Je aktivní funkce stmívače.
04
• Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující svítí.
Neutrální poloha
Pokud je tlačítko (2) v neutrální poloze, osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky v souladu s následujícím:
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
• je vůz odemčen dálkovým ovladačem
nebo čepelí klíče.
• vypnete motor a otočíte dálkový ovladač
s klíčem ve spínací skříňce do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne, když:
• je startován motor
• vozidlo je zamknuto klíčem nebo dálkovým
ovladačem.
112
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu 5 minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
uzamknutý, automaticky se vypne po 5 minutách.
04 Interiér
Osvětlení interiéru
04
113
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
114
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří.
Schránka v přístrojové desce
Věšák na šaty
Úložná kapsa na přední hraně sedáků
předních sedadel (závisí na provedení).
Spona na lístky
Věšák na šaty, pouze pro lehké oděvy.
Schránka v přístrojové desce
Odkládací schránka (např. pro CD disky
a držák nápojů, *) a úložný prostor za
středovou konzolou.
04
Odkládací schránky v zadních bočních
panelech s prostorem pro tři nápoje v plechovkách.
Schránka na lékárničku.
Úložné kapsy na mapy a časopisy.
VAROVÁNÍ
G024208
Držák lahví*
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Jsou zde také držáky na mince,
propisky a platební karty.
Věšák na šaty je umístěn na opěrce hlavy
sedadla spolujezdce. Na věšák zavěšujte
pouze lehké oděvy.
Schránka v palubní desce může být zamknuta
vyjímatelnou čepelí dálkového ovladače. Více
informací najdete na straně 127.
Zajistěte, aby nikde neležely ani nevyčnívaly
žádné tvrdé, ostré nebo těžké předměty,
které by mohly při prudkém brzdění způsobit zranění.
Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo upevňovacím
popruhem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor pod přední loketní
opěrkou
Držák nápojů ve středové konzole
Pod přední loketní opěrkou je úložný prostor.
V odnímatelné loketní opěrce je také menší
úložný prostor. Stiskněte malé tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel mělký
úložný prostor. Stiskněte velké tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel hlubší
úložný prostor.
V hlubší schránce je místo pro 10 normálních
CD kazet. Aby se vešlo všech 10 kazet, musí
být kazety uloženy svisle na horním okraji.
G018372
G018371
G026704
04
Prostor pro dva držáky nápojů je pod roletkou.
Tento prostor je možné použít pro uložení po
zvednutí držáku nápojů. Zvedněte zadní hranu
držáku nápojů v místě, kde je výřez.
Pokud je držák nápojů instalován – nejprve
nasaďte dvě vodicí patky do dvou otvorů
v přední hraně prostoru a potom zatlačte zadní
hranu držáku nápojů.
Zavřete roletku uchopením za přední hranu
zespodu a zatažením dopředu.
116
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor za řadicí pákou
Držák lahví*
Popelník*
Pokud nejsou instalována žádná tlačítka pro
parkovacího asistenta a BLIS, viz strana 172
a 174, prostor je možné využít jako úložný
prostor.
VAROVÁNÍ
Předměty v odkládací schránce nesmí kolidovat se zataženou pákou parkovací brzdy.
Držák lahví pro větší lahve je umístěn na zadní
straně středové konzoly.
G019622
G017441
04
Popelník je umístěn v blízkosti zadní středové
konzoly.
Popelník otevřete zatažením za horní hranu
krytu.
Vyprázdnění popelníku:
1. Stiskněte pojistku, viz předcházející obrázek, a vyklopte kryt.
2. Potom vyjměte popelník.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
04 Interiér
Zadní sedadlo
Opěrka hlavy, vzadu
Sklopení opěradla zadního sedadla
indikátor (A) naznačuje, že opěradlo není
zajištěno.
DŮLEŽITÉ
2. Sklopte opěradlo dopředu.
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
Zvednutí opěradla
1. Sklopte opěradlo nahoru.
2. Položte bezpečnostní pás přes opěradlo.
3. Zatlačte opěradlo dozadu do zajištěné
polohy.
4. Zkontrolujte, zda je opěradlo zajištěné.
04
Opěradla zadních sedadel lze sklopit dopředu
společně nebo samostatně. Tím se usnadní
převoz dlouhých předmětů.
Sklopení opěradla
1. Potáhněte pojistku nahoru a dopředu
a současně uvolněte opěradlo. Červený
118
G007608
Pokud chcete opěrku hlavy spustit, stiskněte
tlačítko u pravého sloupku a současně zatlačte
opěrku hlavy dolů. Pokud chcete opěrku hlavy
demontovat, stiskněte tlačítko u pravého
sloupku a současně vysuňte opěrku hlavy ven.
G009109
Všechny opěrky hlavy lze nastavit ve svislém
směru tak, aby odpovídaly výšce cestujícího.
Horní hrana opěrky hlavy by se měla vyrovnat
se středem zadní části hlavy. V případě potřeby
opěrku hlavy nadzvedněte.
04 Interiér
Zadní sedadlo
VAROVÁNÍ
Před sklopením opěradel zpět do zajištěné
polohy umístěte popruhy pásů přes opěradla.
jící resp. umožnit převoz delšího nákladu. Při
sklopení některého z opěradel se loketní
opěrka sklopí dolů.
Zajištění nákladu, viz strana 190.
POZNÁMKA
Červená značka (A) nesmí být vidět, když
opěradlo zvednete zpět do vzpřímené
polohy. Pokud je stále vidět, opěradlo není
správně zajištěné na svém místě.
04
G009152
Loketní opěrka zadního sedadla
Loketní opěrku zadního sedadla lze sklopit
dolů a zajistit tak vyšší míru pohodlí pro cestu-
119
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Skládací kryt zavazadlového prostoru*
4. Zahákněte háčky do zadních upevňovacích ok (D).
Pevný kryt zavazadlového prostoru*
Zavěšení krytu zavazadlového prostoru,
pokud není používán
1. Vyhákněte háčky ze zadních upevňovacích
ok (D).
2. Stlačte k sobě pružinovou rozpěru
a vyjměte ji z držáků (C). Rozpěru položte
do přední části zavazadlového prostoru.
04
Demontáž krytu zavazadlového prostoru
Kryt zavazadlového prostoru se natahuje přes
zavazadla a zajišťuje pomocí zadních ok pro
upevnění nákladu. Při nakládání nákladu uvolněte kryt v bodě (D) a pokud je to nutné i v
bodech (C).
1. Vyhákněte háčky a postupně stlačte
vzpěry a vyjměte je z upevňovacích bodů.
1. Zahákněte háčky do předních upevňovacích ok u podlahy (A).
2. Stlačte k sobě přední pružinovou rozpěru
a na obou koncích ji nasaďte do držáků (B).
3. Stejným způsobem nasaďte zadní pružinovou rozpěru do držáků (C).
120
Kryt je nyní zavěšen za opěradly zadních sedadel a připraven k dalšímu použití.
Skládací kryt zavazadlového prostoru.
Připevnění krytu zavazadlového
prostoru
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G009475
G007614
3. Zavěste háčky vedle upevňovacích bodů
(B).
2. Po vyjmutí ze všech upevňovacích bodů je
možné kryt svinout a uložit v zadní části
podlahy zavazadlového prostoru, čímž se
vytvoří prostor pro rozměrné náklady.
POZNÁMKA
Kryt zavazadlového prostoru není určen
k zajištění nákladu. Nikdy nepokládejte nic
na kryt zavazadlového prostoru. Zajištění
nákladu, viz strana 190.
Připevnění krytu zavazadlového
prostoru
1. Před nasazení krytu do zavazadlového
prostoru uvolněte posunutím tlačítek do
koncové polohy západky všech čtyřech
zámků. Západky zůstanou v otevřené
poloze.
2. Opatrně bokem vložte kryt do zavazadlového prostoru, otočte jej zpět a mírně nadzvedněte přední okraj.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
POZNÁMKA
Kryt zavazadlového prostoru není určen
k zajištění nákladu. Nikdy nepokládejte nic
na kryt zavazadlového prostoru. Zajištění
nákladu, viz strana 190.
Zvednutí víka podlahy zavazadlového
prostoru
Demontáž krytu zavazadlového prostoru
Zámky a podpěrné čepy.
3. Přední část s podpěrnými čepy umístěte
na obou stranách za otevřené zámky (A).
4. Nasaďte jeden zadní čep do zámku (B)
a posunutím tlačítka zámku dopředu
zaklapněte západku.
5. Nasaďte druhý zadní čep stejným způsobem a posunutím tlačítka zámku dopředu
zaklapněte západku.
6. Jeden po druhém zaklapněte západky
předních zámků (A).
04
2. Posunutím tlačítek na obou stranách do
koncové polohy uvolněte západky zadních
zámků (B).
G014316
G007611
1. Posunutím tlačítek na obou stranách do
koncové polohy uvolněte západky
předních zámků (A).
3. Před vyjmutím krytu ze zavazadlového
prostoru jej nadzvedněte a otočte.
Bez krytu zavazadlového prostoru
Zvedněte víko a na obou stranách jej zajistěte
zarážkami.
S krytem zavazadlového prostoru
Zvedněte víko krytu zavazadlového prostoru
a horní stranu krytu. Zvedněte víko podlahy
zavazadlového prostoru a zavěste jej do háčku
na krytu zavazadlového prostoru.
Při nakládání zavazadel se nadzvedne víko
krytu.
121
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Bezpečnostní síť*
Demontáž bezpečnostní sítě
1. Uvolněte popruhy.
2. Uvolněte háčky z ok v podlaze v zavazadlovém prostoru vedle uchycení bezpečnostních pásů.
3. Sejměte síť z úchytů v obložení stropu.
4. Síť složte a uložte ji do vaku.
G007603
Bezpečnostní síť je umístěna za opěradly
předních sedadel. Bezpečnostní síť je určena
k použití pouze při sklopených opěradlech
zadních sedadel. Zajištění nákladu, viz
strana 190.
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být
spolehlivě zajištěn, a to i v případě, kdy je
správně namontována bezpečnostní síť.
Upevňovací oka*
Připevnění bezpečnostní sítě
1. Sklopte obě opěradla, viz strana 118.
4. V případě potřeby napněte popruhy.
5. Zkontrolujte uchycení.
122
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G007602
2. Zavěste síť do úchytů v obložení stropu.
3. Na obou stranách zahákněte háčky do ok
v podlaze v zavazadlovém prostoru vedle
uchycení bezpečnostních pásů.
Na obou stranách jsou vedle uchycení bezpečnostních pásů další dvě oka, která lze použít
k zajištění nákladu, pokud se nepoužívá bezpečnostní síť.
Zajištění nákladu, viz strana 190.
VAROVÁNÍ
04
Upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů nebo sítě přidržující
předměty v zavazadlovém prostoru.
04 Interiér
04
123
Dálkový ovladač s čepelí klíče..............................................................
Aktivní zámky........................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Baterie v dálkovém ovladači.................................................................
Zamykání a odemykání.........................................................................
Alarm*....................................................................................................
124
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
126
129
130
133
134
137
ZÁMKY A ALARM
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Dálkový ovladač s klíčem
Ztráta dálkového ovladače
S vozem jsou dodávány 2 dálkové ovladače.
Pokud ztratíte dálkový ovladač, vezměte
vozidlo a zbylé dálkové ovladače do servisu
Volvo - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače
z paměti systému.
Dálkové ovladače obsahují vyjímatelnou kovovou čepel klíče pro mechanické zamykání/odemykání dveří řidiče a schránky v přístrojové
desce.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Pro jeden vůz může být naprogramováno
a používáno maximálně 6 dálkových ovladačů/
čepelí klíče.
05
Signalizace zamknutí/odemknutí
prostřednictvím ukazatelů směru
Imobilizér
Dálkové ovladače obsahují zakódované čipy.
Kód musí odpovídat snímači (přijímači) ve spínací skříňce. Motor je možné nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
G019402
Zamykání je indikováno jedním dlouhým bliknutím a pouze v případě, že se všechny zámky
zamknuly po zavření dveří a dveří zavazadlového prostoru.
126
VAROVÁNÍ
Pokud jsou střešní okno a okna zavírána
pomocí dálkového ovladače s klíčem, zkontrolujte, že nikomu nehrozí přivření rukou.
Odemknutí – odemkne dveře a zadní
výklopné dveře zavazadlového prostoru.
Dlouhým stisknutím (nejméně 4 sekundy)
otevřete také boční okna.
Doprovodné osvětlení při odchodu –
zapne osvětlení na dálku – osvětlí se prostor okolo vozidla zaparkovaného na tmavém místě. Jedním stisknutím spínače
zapnete osvětlení interiéru, obrysová
světla, osvětlení SPZ a světla ve zpětných
zrcátkách. Osvětlení se automaticky vypne
po 30, 60 nebo 90 sekundách. Informace
o nastavení zpoždění, viz strana 83.
Funkce dálkového ovladače
Pokud je vůz odemknutý pomocí systému dálkového ovladače nebo bezklíčového systému
Keyless, ukazatele směru dvakrát krátce zablikají jako potvrzení správného provedení odemknutí.
V menu osobních preferencí je možné deaktivovat signalizaci prostřednictvím ukazatelů
směru. Poté nebude k dispozici žádná vizuální
kontrola stavu správného uzamknutí, viz
strana 83.
Zamknutí – zamkne všechny dveře a zadní
výklopné dveře. Dlouhé stisknutí (nejméně
2 sekundy) současně zavře také všechna
boční okna a střešní okno.
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Dveře zavazadlového prostoru – Pokud
chcete odemknout pouze dveře zavazadlového prostoru, stiskněte tlačítko jednou.
1.
Odnímatelná čepel klíče
Zároveň vytahujte čepel klíče.
Vložení čepele klíče
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li
červené tlačítko stisknuté po dobu nejméně 3 sekund nebo je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele
směru a houkačka. Je-li alarm zapojen
minimálně 5 sekund, lze jej stejným tlačítkem deaktivovat. Jinak se funkce automaticky vypne po uplynutí 30 sekund.
Při zasouvání čepele klíče zpět do dálkového
ovladače postupujte opatrně.
1. Držte dálkový ovladač úzkým koncem
směrem dolů a čepel klíče zasuňte do
otvoru.
G019403
2. Jemně zatlačte čepel klíče dovnitř, aby se
zajistila. Uslyšíte cvaknutí.
DŮLEŽITÉ
Úzká část dálkového ovladače obsahuje čip
a je tedy mimořádné citlivá. Pokud se čip
poškodí, motor nepůjde nastartovat.
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače:
• mohou být manuálně otevřeny dveře
řidiče, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 131.
• je možné zablokovat přístup do schránky
v přístrojové desce, viz strana 128.
•
Vypínač PACOS* aktivován/deaktivován,
viz strana 22.
Odemknutí dveří čepelí klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné odemknout a otevřít následovně:
05
1. Vložte čepel klíče do otvoru pro klíč ve
dveřích řidiče.
2. Otočte čepel o 45 stupňů doprava
a otevřete dveře.
Viz také obrázek a další informace na straně
131.
Vytáhnutí čepele klíče
Vytáhnutí čepele klíče z dálkového ovladače:
1
Funkce odemyká víko zavazadlového prostoru – neotevírá je.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 138.
Zamknutí schránky v palubní desce
Vytáhněte čepel klíče.
–
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač není možné použít k odemknutí schránky v přístrojové desce bez
čepele klíče.
Tato funkce je zvlášť užitečná, když vůz
necháte v servisu, na hotelovém parkovišti
apod.
G020034
05
Schránka v přístrojové desce je zamknutá.
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. (Informace vyjmutí čepele
klíče, viz strana 127.)
Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce.
128
05 Zámky a alarm
G019405
Aktivní zámky
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
05
Aktivní zámky pro dálkový ovladač bez
klíče.
129
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Systém zamykání a startování bez
použití klíče
Maximální dosah ovladače je 1,5 m od
vozu
Aby bylo možné otevřít dveře nebo výklopné
dveře zavazadlového prostoru, nesmí být dálkový ovladač dále než přibližně 1,5 m od kliky
dveří vozu nebo výklopných dveří zavazadlového prostoru.
To znamená, že osoba, která chce otevřít
dveře, musí mít dálkový ovladač u sebe. Není
možné otevřít dveře, pokud se dálkový ovladač
nachází na opačné straně vozu.
05
G007577
Šedá oblast na obrázku vyznačuje pokrytí
antén systému.
Tento systém umožňuje jízdu, odemykání
a zamykání bez použití klíče. Stačí, když
budete mít dálkový ovladač u sebe v kapse
nebo tašce.
Systém usnadňuje a dělá pohodlnějším otevírání vozu, například když máte v jedné ruce
nákupní tašky a v druhé dítě. Nemusíte vytahovat a hledat dálkový ovladač.
Dva dálkové ovladače jsou vybaveny funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu. Můžete si
objednat další ovladače. Pasivní (bezklíčový)
režim umožňuje použití až šesti dálkových
ovladačů.
130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud někdo vystoupí z vozidla a vezme
s sebou dálkový ovladač systému pasivního
(bezklíčového) režimu, zobrazí se na informačním displeji varovná zpráva a zároveň bude
rozezní varovný signál. Varovná zpráva zmizí,
pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět k vozidlu
nebo po otočení voliče zapalování do polohy
0. Varování je vydáno pouze, pokud je po
otevření dveří volič zapalování v poloze I nebo
II.
Varovná zpráva zmizí a varovný signál přestane
znít, pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět
k vozidlu a nastane jedna z následujících
možností:
• dveře byly otevřeny a zavřeny
• volič zapalování byl otočen do polohy 0,
• bylo stisknuté tlačítko READ.
Nikdy nenechávejte žádný dálkový
ovladač ve vozidle
Pokud ponecháte dálkový ovladač s funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu ve vozidla,
bude ovladač po zamknutí vozidla pasivní. Je
tak zabráněno zneužití.
Pokud se však někdo do vozu vloupá a najde
zde dálkový ovladač, může jej aktivovat
a znovu použít. Proto je důležité mít přehled
o všech dálkových ovladačích.
Rušení funkce dálkového ovladače
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
systém „keyless drive“.
POZNÁMKA
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do
blízkosti mobilního telefonu nebo kovového
předmětu - ne blíže než 10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač a čepel klíče normálním způsobem, viz strana 126.
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Zamykání
POZNÁMKA
Odemknutí dveří čepelí klíče
U vozidel se systémem pasivního režimu
a automatickou převodovkou musí být páka
voliče v poloze P a zapalování v poloze 0.
Jinak nemůže být vozidlo uzamknuto nebo
nelze zapnout alarm.
Odemykání
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na
vnějších klikách dveří.
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému, dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru se zamknou následovně:
–
zatlačte zamykací tlačítko na jedné z klik
dveří.
Všechny dveře musejí být zavřené před stisknutím tlačítka zamykání. Jinak nedojde
k uzamknutí.
Jakmile se vůz zamkne, zamykací tlačítka na
vnitřní straně dveří se zapustí.
1. Otevřete dveře zatažením za příslušnou
kliku.
2. Otevřete dveře zavazadlového prostoru
stisknutím tlačítka ve vybrání dveří a zvedněte dveře zavazadlového prostoru.
Pokud z nějakých důvodů nefunguje funkce
pasivního (bezklíčového) režimu v dálkovém
ovladači, je možné odemknout vozidlo pomocí
funkcí dálkového ovladače, viz strana 126.
Elektricky ovládané sedadlo – dálkový
ovladač s paměťovou funkcí
Pokud do vozidla nastoupí několik osob s dálkovými ovládači s funkcí bezklíčového režimu,
nastaví se sedadlo pro řidiče osobu, která první
otevře dveře.
G020225
G020033
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému:
05
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné otevřít
následovně:
1. Přístup do otvoru pro klíč: Opatrně vypačte
plastový kryt v klice zasunutím čepele klíče
do otvoru ve spodní části krytu.
2. Odemkněte dveře čepelí klíče.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 138.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Umístění antény
VAROVÁNÍ
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
Osobní preference
G020075
Pasivní (bezklíčový) režim může používat
osobní nastavení, viz strana 83.
05
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed, uvnitř
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
Klika dveří, levá
Středová konzola, pod zadní částí
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod přední částí
132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Zámky a alarm
Baterie v dálkovém ovladači
Vybitá baterie v dálkovém ovladači
Pokud nemůže být z důvodu vybití baterie
v dálkovém ovladači zajištěna jeho plná funkča zpráva
nost, zobrazí se na displeji symbol
BATERIE V KLÍČI JE VYBITA nebo BATERIE
DÁLKOV. OVLÁDÁNÍ VYBITA.
Výměna baterie dálkového ovladače
3. Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) baterie (pod krytem je
obrázek).
4. Vyjměte baterii a vyměňte ji. Baterie
a povrchu kontaktů se nedotýkejte prsty.
5. Nasaďte zpět kryt a zatlačte jej dovnitř.
> Staré baterie zlikvidujte ekologicky
šetrným způsobem.
G019406
05
Pokud pokus o odemknutí vozidla pomocí dálkového ovladače z normální vzdálenosti opakovaně selže, je nutné vyměnit baterii
(typ CR 2450, 3 V).
1. Položte ovladač tlačítky směrem dolu
a pomocí malého šroubováku vypačte kryt.
2. Sejměte kryt.
133
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Zamykání/odemykání vozu zvenku
VAROVÁNÍ
Vozy se systémem pasivního (bezklíčového)
režimu, viz strana 130.
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě
nelze pomocí ovládacích prvků na dveří
žádné dveře otevřít zevnitř vozidla. Další
informace najdete dále v kapitole "Funkce
Deadlock".
Odemykání
Pomocí tlačítka dálkového ovladače pro odemykání může být vozidlo odemknuto dvojím
způsobem (výběr se provádí v osobním nastavení,viz strana 83):
a dveře zavazadlového prostoru
• Jedním stisknutím odemknete dveře řidiče
a druhým stisknutím odemknete ostatní
dveře a dveře zavazadlového prostoru.
05
Zamykání
Tlačítko zamykání na dálkovém ovladači
zamkne současně všechny dveře a zadní
výklopné dveře.
POZNÁMKA
Vozidlo může být zamknuto, i když jsou
otevřené zadní výklopné dveře - při zavření
zadních výklopných dveří hrozí riziko uzamčení klíčů ve vozidle*.
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rychlé zavření
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani výklopné dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne (neplatí pro zamknutí zevnitř
vozidla). Tato funkce snižuje riziko nechtěného
zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla
s alarmem, viz strana 138.)
Zamykání/odemykání vozu zevnitř
Na dálkovém ovladači stiskněte a držte (nejméně 2 sekundy) tlačítko zamykání, současně
se zavřou všechna okna a střešní okno*.
Zadní dveře
Odemykání
Odemknutí pouze dveří zavazadlového prostoru:
–
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
pro odemknutí dveří zavazadlového prostoru.
Zamykání
Pokud jsou při zavření víka zavazadlového
prostoru dveře vozu zamknuté, víko zavazadlového prostoru zůstane odemknuté. Tlačítkem zamykání na dálkovém ovladači nebo
zevnitř pomocí tlačítka centrálního zamykání
zamkněte oboje dveře i výklopné dveře zavazadlového prostoru.
G007451
• Jedním stisknutím odemknete dveře
Automatické znovuzamknutí
Pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče lze současně zamknout nebo
odemknout dveře a zadní výklopné dveře zavazadlového prostoru.
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Odemykání
Automatické uzamykání
–
Při překročení rychlosti vozidla 7 km/h, se
dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru automaticky uzamknou.
Stiskněte prostřední část tlačítka centrál.
ního zamykání
Globální otevření
–
Stiskněte prostřední část tlačítka centrál.
ního zamykání
Dlouhé stisknutí tlačítka (minimálně
4 sekundy) také otevře všechna boční okna
- to lze například využít za horkého počasí
k rychlému vyvětrání prostoru pro cestující.
Zamykání
–
Stiskněte dolní část tlačítka centrálního
.
zamykání
Dlouhé stisknutí (nejméně 2 sekundy) současně zavře také všechna okna a střešní
okno*.
Otevření dveří
Když jsou dveře zamknuty zevnitř:
–
1
Pro odemčení a otevření dveří, zatáhněte
dvakrát za kliku.
Pokud je funkce aktivována a dveře byly uzamknuty, je možné je otevřít dvěma způsoby:
• Zatáhněte za jednu z klik dveří dvakrát
• Stiskněte horní část tlačítka centrálního
zamykání
a zatáhněte za kliku.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby ve
voze.
Dočasná deaktivace
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout.
Funkci je možné aktivovat/deaktivovat
prostřednictvím osobních nastavení, viz
strana 83.
05
Funkce „deadlock“*1
Pokud je funkce „deadlock“ aktivní, nemohou
být dveře otevřeny zevnitř, pokud byly
zamknuty dálkovým ovladačem.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním 10-25 sekund po
zamknutí dveří.
Funkci „deadlock“ je možné deaktivovat pouze
dálkovým ovladačem. Dveře řidiče je možné
zvenku odemknout manuálně pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače - viz
strana 127.
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Deaktivace se provede následovně:
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
NASTAVENÍ VOZIDLA (podrobný popis
menu, viz strana 83).
2. Zvolte OMEZENÁ FUNKCE ALARMU.
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát: Na displeji
přístrojové desky se zobrazí zpráva
FC.OMEZENÝ ALARM VIZ PŘÍRUČKA
a funkce „deadlock“ se vypne při zamknutí
vozidla.
nebo
Zvolte Dotaz při opuštění voz. : Pokaždé,
když otočíte klíček v zapalovaní do polohy
0, zobrazí displej audio systému zprávu
Dotaz na omezený alarm Pro aktivaci
omez. fc. alarmu do násl. startu, stisk.
ENTER. Stiskněte EXIT pro zrušení. vyberte jednu z možností:
05
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
POZNÁMKA
Displej
MENU
EXIT
•
Nezapomeňte, že se alarm aktivuje, jakmile se vozidlo zamkne.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
ENTER
Navigace
• Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta:
Stiskněte ENTER a zamkněte vozidlo.
Upozorňujeme, že se současně vypnou
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
čidla náklonu a čidla pohybu pro alarm*,
viz strana 138.
Při dalším otočení klíče do polohy II se systém
vynuluje a na displeji na přístrojové desce se
zobrazí zpráva PLNÁ FUNKCE ALARMU, při
které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu* alarmu opět aktivují.
nebo
• Pokud nemá být systém zamykání změněn: Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo. Nebo stiskněte EXIT a zamkněte
vozidlo.
05 Zámky a alarm
Alarm*
Alarm
Kontrolka alarmu
POZNÁMKA
Pokud je alarm zapnutý, systém stále monitoruje všechny vstupy.
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
Poplach je spuštěn, pokud:
• jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
Zapnutí alarmu
• je ve spínací skříňce použit nesprávný klíč
–
nebo došlo k pokusu otevřít zámek násilím
• je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze – zvláštní výbava)
G020227
• vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu)
• je odpojen kabel akumulátoru,
• někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu
• je rozbito zadní okno.
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro zamknutí. Zapnutí alarmu je potvrzeno
krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře
se zamknou.
DŮLEŽITÉ
Alarm je plně aktivní, když ukazatele směru
jednou dlouze bliknou a LED dioda na
přístrojové desce bliká jednou za sekundu.
Červená LED dioda nahoře na přístrojové
desce indikuje stav systému alarmu:
05
• LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivo•
ván.
Vypnutí alarmu
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní.
–
• LED kontrolka rychle bliká po deaktivaci
alarmu až do zapnutí zapalování do polohy
II – byl spuštěn poplach.
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro odemknutí. Vypnutí alarmu je
potvrzeno dvojím krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře se odemknou.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
displeji se zobrazí zpráva. Pokud se tak stane,
kontaktujte servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
137
05 Zámky a alarm
Alarm*
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Dálkový ovladač nefunguje
Zvukový signál
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
Při spuštění poplachu nastane následující:
• Siréna zní 25 sekund nebo do doby, než se
alarm deaktivuje. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně
zamkne vůz.
• Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Omezený režim alarmu
–
05
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači nebo zasuňte klíč do zapalování.
Rozpoznání signálu je potvrzeno dvěma krátkými bliknutími ukazatelů směru.
Pokud se v dálkovém ovladači vybijí baterie,
lze alarm deaktivovat tak, že se manuálně odemknou dveře řidiče, dálkový ovladač se zasune
do spínací skříňky a otočí se do polohy II.
G019420
Vypnutí spuštěného alarmu
Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je baterie v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit
od alarmu a motor nastartovat. Postupujte
následovně:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Postup je stejný jako u dočasného vypojení
funkce "deadlock" - viz strana 135
Testování alarmu
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče. Spustí se poplach a zní siréna.
Testování detektoru pohybu* v prostoru
pro cestující
2. Vozy se systémem Keyless drive: nejprve
vytáhněte knoflík zatlačením na pojistku (1)
a vytáhněte jej (2).
1. Otevřete všechna okna.
3. Zasuňte klíč dálkového ovládání do spínací
skříňky (3). Alarm je deaktivován. Kontrolka
bliká rychleji až do otočení klíče do polohy
II.
138
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu
dočasně deaktivovat.
2. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka
zamykání na dálkovém ovladači. Aktivní
funkci alarmu poznáte podle pomalého blikání kontrolky alarmu.
3. Počkejte 30 sekund.
05 Zámky a alarm
Alarm*
4. Vyzkoušejte funkci detektoru pohybu tak,
že zvednete například kabelku ze sedadla.
> Měla by se rozeznít siréna a rozblikat
všechny ukazatele směru.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod
přístrojovou deskou.
> Měla by se rozeznít siréna a rozblikat
všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro dveře
1. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka
zamykání na dálkovém ovladači.
2. Počkejte 30 sekund.
3. Odemkněte dveře řidiče pomocí odnímatelné čepele klíče.
4. Otevřete jedny dveře.
> Měla by se rozeznít siréna a rozblikat
všechny ukazatele směru.
05
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro kapotu
1. Nastupte do vozu a deaktivujte detektor
pohybu - viz předchozí kapitola "Omezený
režim alarmu".
2. Zůstaňte sedět ve voze a zapojte funkci
alarmu pomocí tlačítka zamykání na dálkovém ovládači.
3. Počkejte 30 sekund.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
Všeobecně............................................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Alcolock*...............................................................................................
Startování motoru.................................................................................
Startování motoru - Flexifuel.................................................................
Pasivní (bezklíčový) režim*....................................................................
Manuální převodovka............................................................................
Automatická převodovka......................................................................
DRIVe Start-Stop*.................................................................................
Brzdový systém....................................................................................
DSTC - Systém regulace stability a trakce*..........................................
Parkovací asistent*................................................................................
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu..............................................
Tažení a odtah.......................................................................................
Asistent při rozjezdu..............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažné zařízení*......................................................................................
Demontovatelné tažné zařízení* ...........................................................
Zatížení vozidla.....................................................................................
Nastavení projekce světlometů.............................................................
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
142
144
148
152
154
156
157
158
163
167
169
171
174
177
181
182
184
186
190
191
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
06 Startování a jízda
Všeobecně
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
• Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
• Nejezděte s otevřenými okny.
• Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
• Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
• Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
06
• Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
• Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený motor
spotřebovává více paliva než teplý motor.
• Vozidla s motorem D2 a 6stupňovou
manuální převodovkou s funkcí Start/
Stop* se za normálních podmínek na rovném povrchu startují se zařazeným 2.
rychlostním stupněm.
142
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Další informace a rady, viz stránky 13 a 298.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
Jízda ve vodě
S vozidlem je možné projíždět vodou hlubokou
maximálně 25 cm rychlostí nejvýše 10 km/h.
Zvýšené opatrnosti je nutné dbát při projíždění
tekoucí vodou.
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Při větší hloubce může voda vniknout do
převodovky. Tím se snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje se životnost těchto
komponentů.
Při průjezdu vodou jeďte pomalu a nezastavujte. Po projetí vodou lehce sešlápněte
brzdový pedál a zkontrolujte, zda jsou brzdy
plně funkční. Voda a bláto mohou způsobit
zvlhnutí brzdového obložení, což má za následek opožděnou reakci brzd.
• Po projetí vodou nebo bahnem vyčistěte
kontakty elektrického vyhřívání bloku
motoru a tažné zařízení.
DŮLEŽITÉ
Nenechte vůz stát ve vodě, která sahá nad
prahy, po delší dobu. Mohlo by dojít
k poškození elektroinstalace.
Pokud Vám ve vodě zhasne motor, nepokoušejte se jej znovu nastartovat. Vytáhněte
vůz z vody.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
Další informace o přehřátí v případě jízdy
s přívěsem, viz strana 182.
• Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
• Pokud hrozí přehřátí, aktivuje se integrovaná ochrana převodovky: mimo jiné se na
přístrojové desce rozsvítí žlutá informační
kontrolka a zobrazí se textová zpráva
s konkrétními pokyny - postupujte v souladu s tímto doporučením.
• Pokud se teplota na teploměru chladicí
kapaliny motoru dostane do červeného
06 Startování a jízda
Všeobecně
pole, zastavte a nechte motor několik
minut běžet na volnoběh.
Jízda s otevřenými výklopnými dveřmi
zavazadlového prostoru
• Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
VAROVÁNÍ
• Po náročné jízdě nevypínejte po zastavení
Nejezděte s otevřenými výklopnými dveřmi
zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by mohly zavazadlovým prostorem pronikat do vozu.
ihned motor.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
Dieselový motor
Pokud je vozidlo provozováno s maximálním
zatížením za horkého počasí, může být ventilátor chladiče motoru vyměněn za ventilátor
s vyšším výkonem než je u standardního
modelu1. U svého nejbližšího prodejce Volvo si
ověřte možnosti zvláštní výbavy pro vaše
vozidlo.
Nepřetěžujte akumulátor
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Po vypnutí motoru nenechávejte klíč
dálkového ovladače ve spínací skříňce
v poloze II. Místo toho použijte režim I, který je
energeticky méně náročný.
Mějte na paměti, že zásuvka 12 V umístěná
v zavazadlovém prostoru je napájena i po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací
skříňky zapalování.
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí VYBITÝ AKUMUL.
ÚSPORNÝ REŽIM. Funkce šetření energií
vypne určité funkce nebo omezí určité funkce,
jako jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
–
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
Jízda na kluzkých površích
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
06
Mějte na paměti, že elektrický systém je také
zatěžován různým příslušenstvím. Při vypnutém motoru nepoužívejte funkce, které jsou
náročné na spotřebu energie. Příklady funkcí:
•
•
•
•
1
ventilátor ventilace
stěrače čelního skla
audiosystém (vysoká hlasitost)
světlomety.
U některých motorů.
143
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
2. Otáčejte za bod odporu, dokud se víčko
nezastaví.
3. Víčko vytáhněte.
4. Víčko zavěste na vnitřní stranu dvířek hrdla
palivové nádrže.
POZNÁMKA
Po doplnění paliva vraťte víčko na původní
místo. Otáčejte, dokud neuslyšíte aspoň
jedno cvaknutí.
Doplňování paliva
Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení!
06
Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže pomocí
tlačítka na panelu osvětlení, viz strana 60. Aby
bylo možné dvířka otevřít, motor se musí
vypnout. Dvířka hrdla palivové nádrže se
nacházejí na pravém zadním blatníku.
Zavírání
Tlačte na dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Uzávěr hrdla palivové nádrže
1. Otáčejte uzávěrem hrdla palivové nádrže,
dokud neucítíte zřetelný odpor.
144
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
Neměli byste používat palivo s nižší než specifikovanou kvalitou. Mohlo by to mít nepříznivý
dopad na výkon motoru a spotřebu paliva.
Další informace najdete v následující kapitole
Palivo.
Všeobecné informace k palivu
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by se mohlo vznítit od výfukových plynů.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
který nepřetržitě řídí vstřikovače. Poměr směsi
paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru,
je neustále upravován. Společně s třícestným
katalyzátorem tato nastavení vytvářejí optimální podmínky pro efektivní spalování škodlivin (uhlovodíků, oxidu uhelnatého a oxidů
dusíku).
Benzínový motor
Informace o spotřebě paliva, emisích CO2
a objemu nádrže - viz viz strana 298.
Katalyzátor
Katalyzátor má za úkol čistit výfukové plyny.
Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových
plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo
provozní teploty. Katalyzátor se skládá
z monolitu (keramického nebo kovového)
s kanálky. Stěny kanálků jsou obloženy tenkou
vrstvou platiny, rhodia resp. palladia. Tyto kovy
fungují jako katalyzátory, tj. účastní se a urychlují chemickou reakci, aniž by se samy
spotřebovávaly.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je součástí systému řízení
motoru, který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 91, 95
a 98 RON.
• Benzín s oktanovým číslem 91 RON se
u 4válcových motorů nesmí používat.
U jiných motorů jej lze použít pouze ve výjimečných případech.
• K běžné jízdě lze použít benzín s oktanovým číslem 95 RON.
• Benzín s oktanovým číslem 98 RON umožní minimální spotřebu paliva a optimální
chod motoru.
Během jízdy při teplotách nad +38 °C doporučujeme kvůli spotřebě paliva a optimálnímu
chodu motoru používat palivo s nejvyšším
dostupným oktanovým číslem.
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Bioethanol E85
Neupravujte palivový systém a komponenty
palivového systému. Nevyměňujte komponenty za díly, které nejsou vysloveně určeny
pro bioethanol.
VAROVÁNÍ
Metanol se nesmí používat. Správná alternativní paliva jsou uvedena na štítku na
vnitřní straně dvířek palivové nádrže.
Používání součástí, které nejsou určeny pro
použití v motorech na bioetanol, by mohlo
mít za následek požár, zranění nebo poškození motoru.
06
Rezervní kanystr na palivo
Do rezervního kanystru na palivo byste měli
doplnit benzín, viz POZNÁMKA, strana 154.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílá do elektronického systému,
145
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
DŮLEŽITÉ
Rezervní kanystr na palivo musí být spolehlivě upevněn a uzávěr musí být zavřený.
VAROVÁNÍ
Etanol je citlivý na jiskry v rezervním kanystru na palivo by se mohly tvořit výbušné
plyny, pokud by byl naplněn etanolem.
Dieselový motor
Motorová nafta musí splňovat standardy
EN 590 nebo JIS K2204.
Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečistění paliva, například na zvlášť vysoký obsah
částic síry. Používejte pouze motorovou naftu
od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte
motorovou naftu pochybné kvality.
Za nízkých teplot (-40 °C až -6 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
06
DŮLEŽITÉ
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat: palivo se speciálními aditivy,
motorová nafta pro motorové čluny, lehký
topný olej, RME1 (řepková nafta) a rostlinný
olej. Tato paliva nesplňují požadavky firmy
Volvo a způsobují vyšší opotřebení a poškození motoru, které není kryto zárukou Volvo.
1
146
Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo,
může být nutné palivovou nádrž v servisu
odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač do zapalování
a otočte jej do polohy II (viz strana 152).
2. Počkejte asi 1 minutu.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Prázdná nádrž
V zimním období používejte speciální zimní
naftu.
3. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a otočte dálkový
ovladač do polohy pro startování III.
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva zkontrolujte, zda je okolí
tankovací pistole čisté. Vyvarujte se potřísnění
lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Obsah síry smí být maximálně 50 ppm.
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
Regeneraci filtru spustíte tak, že s vozem pojedete, dokud se motor nezahřeje na běžnou
provozní teplotu, a to nejlépe po hlavní silnici
nebo dálnici. S vozem byste měli jet ještě minimálně přibližně 20 minut.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory mohou být vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových
plynů se během normální jízdy shromažďují ve
filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení běžné provozní teploty.
Filtr se regeneruje automaticky a regenerace
obvykle trvá 10-20 minut. Při nízké průměrné
rychlosti může trvat o něco déle. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Bez upozornění se v průběhu regenerace může
za účelem zvýšení zatížení motoru spustit
vyhřívání zadního okna.
Regenerace za chladného počasí
POZNÁMKA
Během regenerace může dojít k menšímu
poklesu výkonu.
Po dokončení regenerace text automaticky
zmizí.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní, nemusí být funkční.
Může být obtížné nastartovat motor a hrozí
nebezpečí, že filtr budete muset vyměnit.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
06
Pokud často jezdíte s vozem za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne běžnou provozní teplotu. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí žlutý symbol a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva FILTR
SAZÍ PLNÝ VIZ PŘÍRUČKA.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
06 Startování a jízda
Alcolock*
Všeobecné informace o systému
alcolock
Funkce
Činnost
Baterie
Systém Alcolock1 má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy
řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Kontrolka (4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Částečně vybitá
Červená
Vybito - vložte nabíječku do držáku
nebo připojte napájecí kabel ze
schránky v palubní
desce.
1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
2. Spínač.
3. Tlačítko pro přenos.
06
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor
ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se
aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
1
148
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Alcolock*
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je
připraven k použití.
Výsledek dechové zkoušky
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock
mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí
se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
Upřesnění
Zelená kontrolka
+ ALCOGUARD
TEST SCHVÁLEN
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ ALCOGUARD
TEST SCHVÁLEN
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Červená kontrolka
+ TEST NESCHVÁLEN POČKAT
1 MINUTU
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do
držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
A
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnotaA.
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola
"Všeobecné informace o systému alcolock" na straně148.
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
2
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
• Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
• Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla nová
dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send
(3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování
zablokováno, a před nastartováním motoru
musí být úspěšně provedena nová dechová
zkouška.
Kalibrace a servis
06
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu2 každých 12 měsíců.
30 dní před termínem provedení kalibrace se
na displeji zobrazí ALCOGUARD NUTNÁ
KALIBRACE. Pokud kalibrace nebude provedena do těchto 30 dní, běžné startování motoru
se zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
06 Startování a jízda
Alcolock*
startovat pouze pomocí funkce Bypass, viz
strana 150 kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno
tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibrací
v servisu2.
Chladné nebo horké počasí
Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití.
06
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
POZNÁMKA
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány
do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 10 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na displeji
zobrazí ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ tato indikace bude svítit po celou dobu jízdy.
Lze ji vymazat pouze v servisu2.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do
protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto
případě proveďte všechny uvedené kroky, ale
nestartujte vůz. Chybová zpráva se vymaže,
jakmile vozidlo uzamknete.
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví
ALCOGUARD PŘIP. KABEL NAPÁJENÍ.
V tomto případě připojte napájecí kabel od
schránky v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit zeleně.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu2.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
2
150
Teplota (ºC)
Nouzová situace
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivace funkce Bypass
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
dobu cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve
objeví VYNECHÁNÍ AKTIV. POČKAT
1 MINUTU a potom ALCOGUARD
AKTIV. VYNECHÁNÍ. Nyní lze motor
nastartovat.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu2.
Aktivace funkce Emergency
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se objeví
ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ
a motor lze nastartovat.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu
musí provést resetace2.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit
rovněž:
06 Startování a jízda
Alcolock*
2
Text na displeji
Význam/činnost
Text na displeji
Význam/činnost
ALCOGUARD
MOŽNÝ NOVÝ
START
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat, aniž by se
musela provádět
nová dechová
zkouška.
ALCOGUARD
FOUKAT SLABĚJI
Výdech byl příliš
intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
ALCOGUARD
FOUKAT SILNĚJI
Výdech byl příliš
slabý - vydechujte
intenzivněji.
ALCOGUARD
PŘEDEHŘEV 5 S
Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než
se zobrazí ALCOGUARD FOUKAT
5 SEKUND.
ALCOGUARD
NUTNÝ SERVIS
Kontaktujte servis2.
ALCOGUARD
NENÍ SIGNÁL
Přenos není funkční
- odešlete data
ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou
zkoušku znovu.
ALCOGUARD
NEPLATNÝ TEST
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
ALCOGUARD
FOUKAT DÉLE
Výdech byl příliš
krátký - vydechujte
delší dobu.
06
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
06 Startování a jízda
Startování motoru
Před nastartováním motoru
–
Startování motoru
Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním motoru
provedena dechová zkouška s vyhovujícími
výsledky, viz strana 148.
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud
počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se
startovací schopnost baterie.
Automatická převodovka
–
Přesuňte volič do polohy P nebo N.
Manuální převodovka
Přesuňte řadicí páku do polohy neutrálu. To je
obzvláště důležité za velmi chladného počasí.
VAROVÁNÍ
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak se zámek řízení aktivuje, čímž
je znemožněno řízení vozidla.
06
Při tažení vozidla musí být klíč dálkového
ovladače ve spínací skříňce v poloze II.
Benzínový motor
–
Otočte klíček do polohy III. Pokud motor
během 5-10 sekund nenaskočí, uvolněte
klíček a pokus opakujte.
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
152
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Otočte klíčem do polohy pro start III
a pusťte jej - startér pak pracuje automaticky, dokud motor nenaskočí.
POZNÁMKA
Pokud se dieselový motor startuje
v extrémně chladném počasí bez žhavení
motoru, může se automatické startování
o několik sekund zpozdit.
Polohy klíče
0 - Zamčeno
Dieselový motor
Zámek řízení se aktivuje po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínače zapalování.
1. Otočte klíček do polohy II.
> Kontrolka na sdruženém přístrojovém
panelu indikuje, že probíhá žhavení
motoru, viz strana 52.
2. Po zhasnutí kontrolky otočte klíček zapalování do polohy III.
Autostart *
POZNÁMKA
–
Při použití funkce autostartu není potřeba držet
klíč dálkového ovladače (nebo spínač zapalování u vozidel se systémem pasivního (bezklíčového) režimu, viz strana 130) v poloze III, než
motor naskočí.
I - Rádio
Zámek řízení je deaktivován.
Lze použít některé funkce.
Elektrický systém motoru není
aktivován.
06 Startování a jízda
Startování motoru
II - Jízda
VAROVÁNÍ
Poloha klíče dálkového ovladače za jízdy. Je zapnutý celý
elektrický systém.
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak by se zámek řízení aktivoval
a znemožnil řízení vozidla.
VAROVÁNÍ
III - Start
Startér je aktivován. Dálkový
ovladač se automatický
uvolní, jakmile se nastartuje
motor. Pružina se přitom vrátí
do polohy pro jízdu.
V okamžiku, kdy je klíč mezi
těmito polohami, může se ozvat tikot. V tomto
případě otočte klíč do polohy II a zpátky - tikot
zmizí.
Zámek řízení je aktivován
Pokud vystupujte z auta, vždycky vyjměte
klíč dálkového ovladače ze spínače zapalování, zvláště pokud jsou ve vozidlo děti.
Dálkové ovladače a elektronický
imobilizér
Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom
kroužku s ostatními klíči nebo kovovými
předměty. Elektronický imobilizér může být
aktivován náhodně.
06
Pokud jsou přední kola v takové poloze, že
zámek řízení je napnutý, může se na informačním displeji zobrazit varovná zpráva a vozidlo
nelze nastartovat. Postupujte následovně:
1. Vyjměte klíč ze spínače zapalování
a otočte volant tak, aby se uvolnil tlak na
zámek řízení.
2. Držte volant v této poloze. Zasuňte zpět
klíč a opakujte start motoru.
153
06 Startování a jízda
Startování motoru - Flexifuel
Všeobecné informace ke startování
motoru v provedení Flexifuel
Motor se startuje stejně jako u vozidel s benzínovými motory, viz strana 152.
POZNÁMKA
V případě opakovaných pokusů o nastartování se aktivuje imobilizér. Před dalším
pokusem o nastartování musíte klíč/spínač
nejdříve otočit zpět do polohy I nebo 0.
Potíže při startování
Motor stále nenaskočil
–
Počkejte jednu minutu, plně sešlápněte
plynový pedál a opakujte předcházející
postup.
DŮLEŽITÉ
Pokud se vám nepodaří nastartovat motor
ani opakovanými pokusy, kontaktujte
odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Elektrické vyhřívání bloku motoru*
Pokud motor nenaskočí na první pokus, postupujte následovně:
3. Po nastartování postupně, jak se zvyšují
otáčky motoru, uvolněte plynový pedál.
Motor nenaskočil do 10 sekund, druhý
pokus
Otočte klíč dálkového ovladače/spínač
zapalování do polohy III, dokud motor
nenastartuje, ne však déle než 60 sekund.
Elektrická zásuvka vyhřívání bloku motoru.
Pokud teplota klesne pod -10 °C a u vozidla
jste změnili palivo na bioetanol E85, zapněte
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vozidla určená pro spalování E85 jsou vybavena elektrickým vyhříváním bloku motoru*.
Startování a jízda s předehřátým motorem
značným způsobem snižuje emise a spotřebu
paliva. Z tohoto důvodu, byste měli v průběhu
zimních měsíců používat vyhřívání bloku
motoru.
VAROVÁNÍ
2. Otočte klíč dálkového ovladače/spínač
zapalování do polohy III.
–
Čím je teplota nižší, tím delší je nutná doba
provozu vyhřívání bloku motoru. Při -20 °C by
se mělo vyhřívání bloku zapnout na 3 hodiny.
Elektrické vyhřívání bloku motoru je napájeno vysokým napětím. Zjišťování závad
a opravy elektrického vyhřívání bloku
motoru a jeho elektrických součástí musí
provádět odborná dílna - doporučujeme
využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
1. Sešlápněte plynový pedál do 1/3 až 1/2.
06
pro zajištění rychlého nastartování motoru asi
na 2 hodiny, elektrické vyhřívání bloku motoru.
06 Startování a jízda
Startování motoru - Flexifuel
POZNÁMKA
Důležité informace k manipulaci s rezervním
palivem:
•
Pokud byl před tím odpojen akumulátor nebo
pokud se akumulátor vybil, pak se doba jízdy
nutná pro adaptaci mírně prodlouží, protože
došlo vymazání k paměti elektroniky.
Pokud je palivová nádrž prázdná, motor
zhasne a je extrémně chladno, může se
stát, že pomocí bioetanolu E85 z kanystru bude problém motor nastartovat.
Aby k tomu nedošlo, musí se do kanystru na rezervní palivo načerpat 95oktanový benzín.
Více informací k palivu pro provedení Flexifuel,
bioetanol E85, viz strana 145.
Změna paliva
Pokud do nádrže natankujete benzín, potom
co vozidlo jezdilo na bioetanol E85 (a opačně),
může motor po určitou dobu pracovat nepravidelně. Z tohoto důvodu je důležité, aby se
motor přizpůsobil (adaptoval) na novou směs.
06
Adaptace probíhá automaticky při krátkodobé
jízdě ustálenou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Po změně palivové směsi v nádrži se musí
jet rovnoměrnou rychlostí cca. 15 minut.
Během této doby dojde k přizpůsobení
systému.
155
06 Startování a jízda
Pasivní (bezklíčový) režim*
Všeobecně
Nastartovaní vozidla
–
Startování pomocí dálkového ovladače
Sešlápněte pedál spojky (platí pro vozy
s manuální převodovkou) nebo brzdový
pedál (platí pro vozy s automatickou převodovkou).
Benzínový motor
–
Stiskněte a otočte spínač zapalování do
polohy III.
Systém pasivního (bezklíčového) režimu umožňuje odemknutí, jízdu a zamknutí vozidla bez
nutnosti použít klíč, viz strana 130.
06
Použití spínače zapalování je stejné jako při
použití dálkového ovladače s klíčem. Jedinou
podmínkou pro nastartování vozidla je, aby byl
dálkový ovladač umístěn uvnitř prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru.
1. Spínač zapalování nejprve otočte do
polohy II a počkejte dokud nezhasne kontrolka žhavení na přístrojové desce, viz
strana 52.
2. Následně otočte spínač zapalování do
polohy III.
G019420
G019410
Dieselový motor
Pokud dojde vybití baterie dálkového ovladače, funkce pasivního (bezklíčového) režimu
nefunguje. V tomto případě nastartujte vozidlo
vložením klíče dálkového ovladače do spínače
zapalování.
1. Stiskněte západku na knoflíku spínače
zapalování.
2. Vytáhněte knoflík ze spínače zapalování.
3. Do spínače zapalování zasuňte klíč dálkového ovladače a nastartujte stejným způsobem jako s knoflíkem.
156
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Manuální převodovka
Polohy páky voliče
Indikátor řazení převodových stupňů GSI*
GSI - Indikátor řazení převodových stupňů - informuje
řidiče o optimálním okamžiku
pro přeřazení převodového
stupně. Informace je předávána pomocí šipky pro
zařazení vyššího nebo nižšího
převodového stupně, případně v dolní části
displeje sdruženého panelu přístrojové desky,
viz strana 49.
Blokování zpátečky
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Schéma řazení u pětistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
• Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
• Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
• Startujte v poloze neutrálu N. Zpětný chod
R zařaďte, až vozidlo stojí.
06
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) - nejdříve
zatlačte řadicí páku dolů do polohy N
a zařaďte tak zpětný chod.
VAROVÁNÍ
Naučte se při parkování ve svahu vždy
zatáhnout parkovací brzdu - v některých
případech zařazený převodový stupeň
nedokáže vůz udržet.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Geartronic – automatické řazení
převodových stupňů
POZNÁMKA
Pokud chcete řadicí páku přesunout
z polohy P, musíte sešlápnout brzdový
pedál.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Při parkování je vždy
nutné zabrzdit parkovací brzdu.
G018264
VAROVÁNÍ
06
D: Automatické řazení převodových stupňů. M
(+/–): Manuální řazení převodových stupňů.
R – Zpátečka
Informační displej informuje o poloze voliče
převodových stupňů následovně: P, R, N, D,
1, 2, 3, 4, 5 nebo 6, viz strana 49.
N – Neutrál
P – Parkovací poloha
Polohu P zvolte, pokud chcete nastartovat
motor nebo zaparkovat vůz.
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
158
Naučte se při parkování ve svahu vždy
zatáhnout parkovací brzdu - v některých
situacích automatická převodovka v poloze
P nedokáže vůz udržet.
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče
v poloze N.
D – Jízda
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
Geartronic – manuální řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do boční koncové polohy +/–. Informace na displeji se změní z D na jednu z číslic
1 – 6, a to v závislosti na právě zařazeném
převodovém stupni, viz strana 49.
• Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus) a páku uvolněte, ta se vrátí
do klidové polohy + a –.
nebo
• Pro zařazení nižšího převodového stupně
POZNÁMKA
Pokud vozidlo stojí déle než 3 sekundy,
brzdový pedál musí být sešlápnutý, aby
bylo možné přesunout řadicí páku z polohy
N.
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a páku uvolněte.
Režim manuálního řazení (+/–) můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá kles-
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
nout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
• Přesuňte páku do koncové polohy D.
Kick-down
Automatické blokování řazení
Vozy s automatickou převodovkou mají speciální bezpečnostní systémy:
Blokování klíče
Aby bylo možné vyjmout klíč dálkového ovladače ze zapalování, musí být páka voliče
převodových stupňů v poloze P. V ostatních
polohách je vyjmutí klíče ze zapalování blokováno.
Mechanické blokování řazení
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
–
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být dálkový
ovladač v poloze II a musí být sešlápnutý pedál
brzdy.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
G020237
Bezpečnostní funkce
Elektrické blokování převodovky –
Blokování páky v parkovací poloze
(poloha P)
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
06
Blokování řazení – Neutrál (poloha N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než tři sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče je zablokována
v poloze N.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být dálkový
``
159
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
ovladač v poloze II a musí být sešlápnutý pedál
brzdy.
Vypnutí blokování páky voliče
Studený start
Při startování za chladného počasí může jít
řazení rychlostních stupňů ztěžka. Důvodem je
viskozita kapaliny převodovky za nízkých
teplot. Aby byly omezeny emise motoru po
nastartování za chladného počasí, převodovka
řadí nahoru později než obvykle.
POZNÁMKA
V závislosti na teplotě motoru při startování
mohou být otáčky u některých typů motoru
po studeném startu vyšší než normálně.
G018263
Automatická převodovka Powershift*
06
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle čísla
na nálepce (5) pod kapotou motoru - viz
strana 286. Označení ”MPS6” znamená, že se
jedná o převodovku Powershift - v ostatních
případech je vůz vybaven automatickou převodovkou Geartronic.
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud vůz
stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým plynovým pedálem.
G018264
1. Na panelu voliče převodových stupňů je za
P-R-N-D umístěna krytka. Otevřete ji
u zadní hrany.
3. Přidržte klíč a zároveň přesuňte páku
voliče z polohy P.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí kapitole.
Nezapomeňte
V některých případech může být nutné přepravovat nepojízdný vůz, například je-li vybitý akumulátor. Postupujte následovně, abyste mohli
vozem pohnout:
2. Zcela zasuňte čepel klíče dálkového ovladače.
Powershift je šestistupňová automatická
převodovka, ve které se narozdíl od běžné
automatické převodovky používají dvě paralelní mechanické spojky. Běžná automatická
převodovka je místo toho vybavena hydraulickým měničem točivého momentu, který
přenáší výkon z motoru na převodovku.
D: Automatické řazení převodových stupňů. M
(+/–): Manuální řazení převodových stupňů.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví příslušná zpráva.
K přehřátí převodovky může dojít rovněž při
pomalém popojíždění v zácpách (rychlostí
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
max. 10 km/h) ve svahu nebo s připojeným
přívěsem. Jakmile se vozidlo zastaví, nožní
brzda je sešlápnuta a motor běží na volnoběh,
převodovka se ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém pedálu
počkejte, dokud se přiměřeně nezvětší vzdálenost k vozu před vámi, popojeďte na tuto
vzdálenost a zase chvíli počkejte s nohou na
brzdovém pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
Důležité informace o převodovce Powershift
a odtahování - viz strana 177.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
06
161
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Kontrolka
A
06
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
PŘEHŘ.PŘEVODOVKY PŘIBRZDĚTE
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte stojící
vozidlo sešlápnutím pedálu brzdyA.
PŘEHŘ.PŘEVODOVKY BEZP. ZAPARKUJTE
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.
CHLAZENÍ PŘEVOD. NECHAT
MOT.BĚŽ.
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí
vozidla.
162
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text PŘEHŘ.PŘEVODOVKY BEZP.
ZAPARKUJTE, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Další možné zprávy na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 55.
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka READ
na pákovém ovladači ukazatelů směru.
06 Startování a jízda
DRIVe Start-Stop*
Všeobecně
Start/Stop
převodový stupeň a provede se automatické
zastavení motoru.
Tišší a čistší
Chytré nabíjení
Pohybová energie vozidla je během brzdění
motorem přeměňována na elektřinu, která je
ukládána do baterie vozidla.
Upravený posilovač řízení
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškeré naše činnosti. Výsledkem této orientace na výsledek je série vozidel
s koncepcí DRIVe zahrnující interakci několika
funkcí snižujících spotřebu energie. Všechny
tyto funkce mají společně za úkol snížit
spotřebu paliva a následně také emise výfukových plynů.
Mezi další funkce dostupné v rámci koncepce
DRIVe patří úprava odběru energie pro posilovač řízení v závislosti na požadavcích. Díky
optimalizaci a použití funkce umožňující
úsporu energie lze odběr energie v situacích,
kdy posilovač není zapotřebí (při otáčení
volantu), minimalizovat.
Toto vozidlo je vybaveno spolehlivým a úsporným vznětovým motorem s funkcí Start/Stop,
která se používá například při stání v dopravních zácpách nebo při čekání na semaforech podrobný popis najdete na následující stránce.
Aerodynamika
Koncepce DRIVe zahrnuje snížený podvozek,
přední a zadní spojlery s malým aerodynamickým odporem a speciálně vyvinuté ráfky kol1.
06
Sekvence automatického nastartování motoru
probíhá tak nenápadně, že si téměř nevšimnete, že motor je ve skutečnosti vypnutý.
Vypadá to, že motor po celou dobu běží, ale
extrémně tiše a v nízkých volnoběžných otáčkách.
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit
více ekologicky - v případě potřeby se vyřadí
1
Nabídka se liší v závislosti na trhu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Startování a jízda
DRIVe Start-Stop*
Funkce a provoz
Všechny běžné systémy ve voze jako např.
osvětlení, rádio apod. fungují u zastaveného
motoru zcela normálně. Dočasně však může
dojít k omezení některých funkcí, např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke
stažení extrémní hlasitosti audio systému.
Automatické zastavení motoru
Aby se motor vypnul automaticky, vůz musí
stát. Nicméně funkce Start/Stop připouští
pomalý pohyb odpovídající běžné chůzi:
• Zařaďte neutrál a uvolněte spojkový pedál
- motor se automaticky vypne.
Text MOTOR V REŽIMU
AUTOM. SPUŠTĚNÍ na displeji a rozsvícená zelená kontrolka na tlačítku připomínají
a upozorňují, že motor byl
zastaven automaticky.
Tlačítko Zap/Vyp a text AUTOM.START-STOP
ZAPNUTO na displeji.
06
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po
nastartování motoru pomocí klíče. Řidiče na
tuto funkci upozorní rozsvícení zelené kontrolky na tlačítko Zap/Vyp.
POZNÁMKA
Po nastartování pomocí klíče a po každém
automatickém vypnutí musí vůz nejdříve
dosáhnout rychlost 5 km/h a až potom lze
znovu aktivovat automatickou funkci
Start/Stop - v této souvislosti musí být rovněž splněny jisté podmínky. Viz kapitola
"Motor se automaticky nevypíná".
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatické nastartování motoru
S řadicí pákou v neutrálu:
• Sešlápněte spojkový pedál - motor automaticky nastartuje.
nebo
• Sešlápněte plynový pedál - motor automaticky nastartuje.
Pokud vůz směřuje ze svahu dolů, motor se
může automaticky spustit také následovně:
• Uvolněte brzdový pedál a počkejte, než se
vůz rozjede - jakmile vůz pojede rychlostí
větší než je běžná rychlost chůze, motor
nastartuje.
Po nastartování motoru:
• Zařaďte vhodný převodový stupeň
a pokračujte v jízdě.
Indikátor převodových stupňů
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň a přeřazovat ve správný čas.
Řidiče upozorní kontrolka,
kdy je nejvhodnější doba
k zařazení dalšího vyššího
nebo nižšího převodového
stupně - GSI (Gear Shift
Indicator).
K indikaci se používá šipka nahoru nebo dolů
na spodním displeji kombinované přístrojové
desky.
06 Startování a jízda
DRIVe Start-Stop*
Deaktivace funkce Start/Stop
Omezení
• Je odepnuta přezka bezpečnostního pásu
Motor se automaticky nevypne
• Okna se zamlžují.
• Venkovní teplota je pod bodem mrazu
řidiče.
Přestože je funkce Start/Stop aktivována,
motor se automaticky nevypne, pokud:
• řidič rozepne přezku bezpečnostního
pásu.
Informační displej upozorní, že funkce Start/Stop
byla vypnuta.
V některých situacích může
být vhodné dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop jedním stisknutím
tlačítka. V tomto případě kontrolka na tlačítku zhasne.
•
•
•
•
nebo vyšší než cca. 30 °C.
• Došlo k dočasnému vysokému odběru
proudu nebo kapacita baterie klesla pod
nejnižší přípustnou úroveň.
vozidlo zcela nezastavilo.
vozidlo couvalo a je zařazen zpětný chod.
• Vozidlo se začíná rozjíždět - jede rychleji
než je běžná rychlost chůze.
motor nemá běžnou provozní teplotu.
venkovní teplota je pod bodem mrazu
nebo vyšší než cca. 30 °C.
• prostředí v prostoru pro cestující se liší od
nastavených hodnot - to poznáte podle
toho, že ventilátor běží ve vysokých otáčkách.
• kapacita baterie je pod minimální přípustnou úroveň.
Vypnutí funkce Start/Stop poznáte podle toho,
že se na informačním displeji na
cca. 5 sekund zobrazí zpráva.
• teplota baterie je pod bodem mrazu nebo
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
Motor automaticky nastartuje bez
zásahu řidiče
• Opakovaně je sešlapován brzdový pedál.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu, pokud se motor sám
zastavil - může dojít náhle k automatickému
nastartování motoru. Aby nedošlo k automatickému nastartování motoru, když je
kapota zvednutá:
•
Zařaďte převodový stupeň a aktivujte
parkovací brzdu.
06
nad cca. 55 °C.
V některých případech může motor znovu
nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě pokračovat. V následujících případech motor automaticky nastartuje, i když řidič nesešlápl spojkový
pedál, aby zařadil převodový stupeň:
Motor automaticky nenastartuje
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému
nastartování:
• Byla otevřena přezka bezpečnostního
pásu řidiče - text na displeji řidiče upozorní,
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
06 Startování a jízda
DRIVe Start-Stop*
aby motor nastartoval obvyklým způsobem.
• Byl zařazen převod bez sešlápnutí spojky text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil
neutrál - potom bude možné motor automaticky nastartovat.
Nežádoucí vypnutí motoru
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor
se zastaví, pokračujte následovně:
1. Znovu sešlápněte spojkový pedál - po
zařazení neutrálu se motor automaticky
nastartuje. Předtím se na informačním displeji zobrazí text ZAŘADIT NEUTRÁL
PRO SPUŠTĚNÍ .
Textová zpráva
06
166
Funkce Start/Stop může v některých situacích kromě indikační
kontrolky rozsvítit na informačním
displeji také textové zprávy.
V některých případech se musí
provést doporučená opatření. Některé příklady
jsou uvedeny v následující tabulce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zpráva
Zpráva
AUTOM.STARTSTOP ZAPNUTO
Svítí cca. 5 sekund
po aktivování funkce
Start/Stop.
AUTOM.STARTSTOP VYPNUTO
Svítí cca. 5 sekund
po vypnutí funkce
Start/Stop.
OTOČIT KLÍČ PRO
SPUŠTĚNÍ
ZAŘADIT NEUTRÁL PRO SPUŠTĚNÍ
Motor automaticky
nenastartujeA nastartujte motor
běžným způsobem
pomocí klíče.
Zařaďte neutrálB.
A
B
SEŠLÁPN.
SPOJKU PRO
SPUŠTĚNÍ
Motor je připraven
k automatickému
startování - čeká se
na vyšlápnutí
spojky.
AUTOM.STARTSTOP NUTNÝ
SERVIS
Funkce Start/Stop je
vypnuta. Je třeba
kontaktovat servis.
Tato situace nastane například, když se bezpečnostní pás
po automatickém vypnutí motoru rozepne.
Tato situace nastane například, když se po automatickém
vypnutí motoru zařadí převodový stupeň a není přitom
vyšlápnuta spojka.
Pokud zpráva po provedení daného opatření
nezhasne, musí se kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. To platí
rovněž v případě, kdy je zapotřebí jiná forma
technické pomoci.
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Posilovač brzd
Vlhkost může ovlivnit průběh brzdění
Pokud se vozidlo pohybuje nebo je vlečeno
s vypnutým motorem, musí být brzdový pedál
sešlápnut asi 5krát větší silou než při běžícím
motoru. Pokud sešlápnete brzdový pedál
během startu motoru, ucítíte, že se pedál propadl. To je normální jev, který je způsoben aktivací činnosti posilovače brzd. Tento jev může
být zřetelnější, pokud je vozidlo vybaveno asistencí pro nouzové brzdění (EBA).
Při jízdě v hustém dešti, projíždění louží nebo
při mytí vozidla se součásti brzd namočí. Tím
se změní třecí vlastnosti brzdových destiček,
což se projeví časovou prodlevou, než se projeví brzdný účinek.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzdného účinku funguje pouze
při běžícím motoru.
POZNÁMKA
Při brzdění s vypnutým motorem sešlápněte
pedál brzdy jednou silně, ne opakovaně.
Brzdové okruhy
Tato kontrolka se rozsvítí pokud
brzdový okruh nepracuje.
Pokud nastane závada na jednom
z okruhů, je stále ještě možné
zabrzdit vozidlo. Brzdový pedál bude mít delší
dráhu a může se zdát měkčí než normálně. Pro
dosažení normálního brzdného účinku je nutné
vyvinout větší tlak na pedál.
Při dlouhých cestách za deště, v rozbředlém
sněhu nebo pokud se vydáte na cestu za velmi
vlhkého nebo chladného počasí, čas od času
lehce sešlápněte brzdový pedál. Tím se
brzdové destičky zahřejí a odpaří se veškerá
voda. Tento postup se doporučuje také před
odstavením vozidla na delší dobu za takovéhoto počasí.
Intenzivní použití brzd
Při jízdě po horských sinicích nebo silnicích
podobného charakteru dochází ke značnému
zatížení brzd, i když není brzdový pedál sešlapován příliš prudce.
Protože je rychlost jízdy často nízká, není chlazení brzd tak účinné jako při jízdě vyšší
rychlostí po rovných sinicích.
Abyste předešli přetížení brzd, přeřaďte při
jízdě z kopce na nižší převodový stupeň namísto toho, abyste brzdili nožní brzdou. Při jízdě
z kopce zařaďte stejný převodový stupeň,
který byste použili pro jízdu do kopce. Tím se
efektivněji využije brzdná síla motoru, takže
nožní brzdu bude nutné používat pouze v krátkých intervalech.
Mějte na paměti, že jízda s připojeným přívěsem zvyšuje zatížení brzd automobilu.
Protiblokovací brzdový systém - ABS
Protiblokovací brzdový systém
(ABS) zabraňuje zablokování kol
při brzdění.
To znamená, že je zachována
možnost řídit vozidlo a je například snazší změnit směr jízdy odvrátit tak nebezpečnou situaci.
Po nastartování motoru provede systém ABS
krátkou samokontrolu při rychlosti
asi 20 km/h. To se může projevit znatelnými
a slyšitelnými pulzy v brzdovém pedálu.
Maximální využití vlastností systému ABS:
1. Sešlápněte plnou silou brzdový pedál. Ucítíte pulzy.
06
2. Udržujte vozidlo ve směru jízdy. Neuvolňujte tlak na brzdový pedál.
Na místě bez silničního provozu si vyzkoušejte
si brzdění se systémem ABS na různých
površích.
167
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Asistence při nouzovém brzdění - EBA
Při prudkém brzdění je plná brzdná síla okamžitě k dispozici díky systému EBA (Emergency
Brake Assist). Funkce EBA registruje rychlost
sešlápnutí brzdového pedálu a tím rozená, kdy
nastane prudké brzdění.
Pokračujte v brzdění, aniž byste uvolnili
brzdový pedál. Jakmile se uvolní tlak na
brzdový pedál, funkce se vypojí.
Tato funkce je aktivní nepřetržitě. Není možné
ji vypnout.
VAROVÁNÍ
06
Pokud se kontrolky se symboly BRAKE
a ABS rozsvítí najednou, může to znamenat
závadu v brzdovém soustavě. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce normální,
dojeďte opatrně do nejbližšího servisu doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod značkou MIN, nepokračujte
v jízdě, než je brzdová kapalina doplněna na
horní úroveň.
Musí být zjištěn důvod úniku brzdové kapaliny.
168
POZNÁMKA
Když při aktivaci systému EBA pedál brzdy
poklesne více než obvykle, sešlápněte
(přidržte) v případě potřeby pedál brzdy co
nejdál. Po uvolnění pedálu brzdy brzdění
ustane.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směru
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale
budou normálně svítit. Současně se aktivuje
výstražná funkce ukazatelů směrů - tato světla
blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu
nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 72.
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
Všeobecně
Omezená funkce
Činnost
1. Otáčejte ovládacím kolečkem, dokud se
nezobrazí menu DSTC.
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control),
pomáhá zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
DSTC ZAPNUTO znamená, že se funkce
systému nezměnila.
Při zásahu systému během brzdění nebo akcelerace můžete zaznamenat přerušovaný zvuk.
Vozidlo může akcelerovat pomaleji, než byste
při sešlápnutí pedálu plynu očekávali.
DSTC - REGULACE PROKLUZU
VYPNUTA znamená, že funkce systému
byla omezena.
2. Stiskněte a držte tlačítko RESET, dokud se
menu DSTC nezmění.
Aktivní regulace stáčení vozidla
Řízení prokluzu
Funkce zabraňuje protáčení poháněných kol
na vozovce při akceleraci vozidla.
Systém regulace trakce
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a přenáší
hnací sílu z prokluzujícího poháněného kola na
kolo, které neprokluzuje.
1
Režim je omezen, dokud jej řidič neaktivuje
znovu nebo nevypne motor - po opětovném nastartování motoru přejde systém
DSTC zase do běžného režimu.
G029057
Funkce za účelem stabilizace vozidla individuálně omezuje hnací a brzdnou sílu působící
na kola.
Ovládací prvky a informační displej.
Ovládací kolečko1
Tlačítko
RESET1
Systém regulace stability se aktivuje při každém startu motoru vozidla.
Funkce systému během smyku nebo akcelerace může být částečně omezena. Činnost je
pak během smyku zpožděna a umožňuje tak
větší smyk, což poskytuje větší prostor pro
dynamičtější jízdu. Současně se zlepší trakce
v hlubokém sněhu nebo v písku, protože není
omezována akcelerace.
VAROVÁNÍ
Potlačení funkce systému může změnit
jízdní vlastnosti vozu.
06
POZNÁMKA
Při každém startování motoru se na displeji
na několik sekund objeví DSTC
ZAPNUTO .
Tato funkce není k dispozici u vozidel, která nejsou vybavena počítačem, přídavným topením a také systémem regulace stability a trakce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
Zprávy na informačním displeji
REGUL. TRAKCE DOČASNĚ VYPNUTA
znamená že systém byl dočasně omezen
z důvodu příliš vysoké teploty brzd.
–
Po zchladnutí brzd je funkce automaticky
znovu aktivována.
DSTC - PROTISMYK DOPORUČEN
SERVIS systém byl vyřazen z provozu
z důvodu závady.
–
06
Zatavte s vozidlem na bezpečném místě
a vypněte motor.
> Pokud se zpráva při nastartování
motoru objeví znovu, zajeďte do
servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Symboly kontrolek na přístrojové
desce
Systém DSTC
Informace
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se současně zobrazí kontrolky
a
:
• Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Pokud se symbol
zobrazí samostatně,
může se projevovat následovně:
• Blikající symbol znamená, že se právě aktivuje systém DSTC.
• Trvalé svícení po dobu 2 sekund znamená
kontrolu systému při nastartování motoru.
• Symbol svítící nepřerušovaně po nastartování motoru nebo v během jízdy signalizuje
závadu v systému DSTC.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Všeobecné informace k asistentu
parkování
Varianty
Parkovací asistent je dodáván ve dvou provedeních:
• Pouze vzadu.
• Vepředu i vzadu.
Funkce
Frekvence signálu se zvyšuje se zkracující se
vzdáleností k překážce před nebo za vozidlem.
Pokud je nastavena vysoká hlasitost jiného
zvuku z audiosystému, je v tomto případě automaticky ztišena.
Přední a zadní parkovací asistent.
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Signál udává vzdálenost od zjištěné
překážky.
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají slepé
úhly, ve kterých nemohou být překážky
detekovány. Dávejte pozor na děti a zvířata
v blízkosti vozu.
Signál se změní ve stálý tón přibližně 30 cm od
překážky. Pokud jsou překážky v této vzdálenosti za i před vozidlem, bude se signál
střídavě ozývat z levého a pravého reproduktoru.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5 metru. Signál vychází ze zadních reproduktorů.
Omezení
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. V opačné případě přívěs nebo
nosič kol aktivují čidla.
POZNÁMKA
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
používán originální kabel přívěsu Volvo.
Zadní parkovací asistent
06
Systém se automaticky zapne po nastartování
vozidla.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky. Přitom se na displeji audio
systému zobrazí zprávy Parkovací asist.
aktivní EXIT pro deaktiv..
Pokud je systém vypnutý, zobrazí se při
zařazení zpátečky na displeji zpráva
Parkovací asist. deaktivováno ENTER pro
aktivaci. Změna nastavení, viz strana 83.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Přední a zadní parkovací asistent
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky před vozidlem
vychází z předních reproduktorů.
Omezení
Přední parkovací asistent nemůže být kombinován s přídavnými světlomety, protože ovlivňují činnost senzorů.
Zadní
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály. Příčinou jsou vnější zdroje
zvuku o stejných ultrazvukových frekvencích, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně
1,5 metru. Signál pro překážky za vozidlem
vychází ze zadních reproduktorů.
Tlačítko pro vypnutí/zapnutí (umístění tlačítka
závisí na další zvolené výbavě).
06
Pokud na tlačítku svítí kontrolka, aktivuje se
systém automaticky při nastartování motoru.
Pokud je asistent parkování vypnutý, kontrolka
nesvítí.
Přední parkovací asistent
Přední asistent parkování je aktivní při rychlostech nižších než 15 km/h Při vyšších rychlostech se systém deaktivuje. Systém se znovu
aktivuje, pokud rychlost vozidla klesne pod
10 km/h.
172
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Čištění čidel
Omezení
Viz předcházející kapitola Zadní parkovací asistent.
Kontrolka poruchy
Pokud kontrolka svítí nepřerušovaným světlem a na displeji se
zobrazí zpráva PARKOVACÍ
ASIST. DOPORUČEN SERVIS,
parkovací asistent je vyřazen
z provozu. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
Čidla parkovacího asistenta.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Startování a jízda
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu
Všeobecně
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může upozornit řidiče na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“.
Mrtvé úhly
Systém je navržen tak, aby jeho účinnost byla
nejvyšší při jízdě v hustém provozu na víceproudových dálnicích.
G020295
Systém BLIS využívá kamerovou technologii.
Kamery (1) jsou umístěny pod vnějšími zpětnými zrcátky.
Zpětné zrcátko se systémem BLIS.
Kamera BLIS
Kontrolka
06
Kontrolka BLIS
VAROVÁNÍ
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud kamera zjistí přítomnost vozidla
v oblasti mrtvého úhlu, rozsvítí se stálým světlem kontrolka (2).
POZNÁMKA
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde v systému BLIS k závadě, je na to
řidič upozorněn zprávou. Pokud jsou například
kamery zakryté, začne blikat kontrolka BLIS
a na informačním displeji se zobrazí zpráva.
V takovém případě zkontrolujte a vyčistěte
čočky kamer. V případě potřeby je možné
systém dočasně vypnout stisknutím tlačítka
BLIS, viz strana 175.
A = přibližně 3,0 m, B = přibližně 9,5 m.
Kdy systém BLIS pracuje
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Předjíždění
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až o 10 km/h
vyšší než je rychlost druhého vozidla.
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho vozidla.
06 Startování a jízda
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu
VAROVÁNÍ
Aktivovat/deaktivovat
BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
tlačítko READ. Více informací o zprávách, viz
strana 55.
Zprávy systému BLIS
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Za denního světla a za tmy
Text na displeji
Upřesnění
BLIS ZAPNUTO
Systém BLIS je
aktivní.
BLIS, OMEZENÍ
FUNKCE
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Za denního světla reaguje systém na obrysy
okolních vozidel. Systém je konstruován tak,
aby reagoval na vozidla, jako jsou osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly.
Za tmy reaguje systém na světlomety okolních
vozidel. Vozidla s vypnutými světlomety nejsou
systémem zjištěna. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěs bez světlometů,
který je tažen za osobním nebo nákladním
automobilem.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, při prudkém oslnění z protisměru
nebo při husté mlze.
Kamera se opět
sama nastaví, jakmile se přenos dat
mezi kamerou
systému BLIS
a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
Tlačítko pro vypnutí/zapnutí (umístění tlačítka
závisí na další zvolené výbavě).
Systém BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. Při aktivaci systému BLIS třikrát zablikají kontrolky na dveřích.
Systém může být deaktivován/aktivován stlačením tlačítka BLIS.
Po deaktivaci BLIS kontrolka v tlačítku zhasne
a na displeji na přístrojové desce se zobrazí
textová zpráva.
BLIS, KAMERA JE
ZAKRYTÁ
06
Jedna nebo obě
kamery jsou zablokovány - vyčistěte
čočky.
Pokud je systém BLIS aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí, na displeji přístrojové desky je
zobrazena nová zpráva a kontrolky na dveřích
třikrát zablikají. Pro vymazání zprávy stiskněte
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
06 Startování a jízda
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu
Upřesnění
BLIS NUTNÝ
SERVIS
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
BLIS VYPNUTO
Systém BLIS je
deaktivován.
DŮLEŽITÉ
Opravy systému BLIS smí provádět pouze
odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Čištění
06
Pro zajištění co nejlepší činnosti je nutné provádět čištění čoček kamer systému BLIS.
Čočky je možné čistit měkkým hadrem nebo
vlhkou houbou. Čočky čistěte opatrně, aby
nedošlo k jejich poškrábání.
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádné vozidlo.
POZNÁMKA
Pokud se kontrolka BLIS příležitostně rozsvítí, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádný vůz, neznamená to, že v systému
došlo k poruše.
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vlastní stín na velké, světlé a hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
Pokud v systému BLIS dojde k poruše, na
displeji se zobrazí text BLIS NUTNÝ
SERVIS.
Zde uvádíme několik příkladů situací, kdy se
může kontrolka BLIS rozsvítit, i když se v slepém úhlu nenachází žádné vozidlo.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
G018177
Text na displeji
Odraz vlhké lesknoucí se vozovky.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Asistent při rozjezdu
VAROVÁNÍ
Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte
k nastartování motoru pomocný akumulátor.
Nestartujte motor roztažením vozu, viz
strana 181.
•
Před odtahováním vozu se musí odjistit
zámek řízení - zámek zůstává v poloze
v jaké byl, když se odpojilo napětí.
•
Dálkový ovladač s klíčem musí být
v poloze II - v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
•
Tažení vozu
POZNÁMKA
Před odtahováním vozu si zjistěte, jaká maximální rychlost je při odtahování podle právních
předpisů povolena.
Pokud je vozidlo bez energie, je nutné
zámek řízení před odtažením odemknout
prostřednictvím pomocného akumulátoru.
1. Otočte klíček zapalování do polohy II
a odemkněte zámek řízení, abyste mohli
vůz řídit, viz strana 153.
VAROVÁNÍ
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
2. Klíč musí zůstat ve spínací skříňce po celou
dobu tažení.
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
4. Buďte připraveni brzdit.
Nikdy nevytahujte klíč ze spínací
skříňky, když je vůz odtahován.
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Geartronic
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
•
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
Automatická převodovka Powershift
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na co
nejkratší trasu.
06
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven převodovkou Powershift, můžete to zjistit podle čísla
na nálepce (5) pod kapotou motoru - viz
strana 286. Označení "MP6S" znamená, že se
jedná o převodovku Powershift. V ostatních
případech je vůz vybaven převodovkou
Geartronic.
177
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
DŮLEŽITÉ
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout
mimo nebezpečné místo – ne na vzdálenost delší než 10 km a ne rychleji než
10 km/h. Upozorňujeme, že kola se při
odtahování vozidla musí točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování
hnací kola zvednuta mimo vozovku doporučujeme kontaktovat profesionální odtahovou službu.
Před tažením vozu:
–
06
178
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Instalace tažného oka
Vyjměte tažné oko (1), které je uloženo pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
• Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
žíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
• U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např. pomocí klíče na kola.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
06
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
nebo podobného předmětu, který vlo-
179
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
POZNÁMKA
U některých vozidel s tažným zařízením není
možné instalovat na zadní držák tažné oko.
V tomto případě upevněte lano na kouli
tažného zařízení.
Z tohoto důvodu doporučujeme mít uloženou kouli tažného zařízení ve vozidle, viz
strana 184.
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
Vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola
otáčela dopředu.
DŮLEŽITÉ
06
180
Vozidla s automatickou převodovkou musí
být odtahována pouze s hnacími koly zvednutými nad vozovku.
06 Startování a jízda
Asistent při rozjezdu
Startování pomocí pomocného
akumulátoru
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na
kladný pól pomocného akumulátoru (1).
DŮLEŽITÉ
Startovací kabel připojujte opatrně, abyste
zabránili zkratům s jinými komponenty
v motorovém prostoru.
11. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu.
VAROVÁNÍ
5. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
7. Namontujte druhou svorku k ukostření,
např. vedle pružinové vzpěry vlevo (4).
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
8. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
6. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
Při startování pomocí startovacích kabelů se
doporučuje následující postup, aby se zamezilo zkratu nebo jiné škodě:
9. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
cca. 1500 ot./min.
1. Otočte klíček do polohy 0.
10. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte,
zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.
DŮLEŽITÉ
06
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strana 231.
V průběhu startování se nedotýkejte svorek.
Hrozí nebezpečí jiskření.
181
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 289.
Pokud bylo tažné zařízení namontováno
v autorizovaném servisu Volvo, pak je vozidlo
dodáno s nezbytným vybavením pro jízdu
s přívěsem.
• Tažné zařízení musí být schváleného typu.
• Pokud se tažné zařízení montuje dodatečné, ověřte si u svého prodejce Volvo, že
je vozidlo plně vybaveno pro jízdu s přívěsem.
• S novým vozidlem netahejte těžké přívěsy.
Vyčkejte, dokud s vozem nenajedete alespoň 1000 km.
• Při jízdě s kopce s dlouhým a prudkým klesáním jsou brzdy namáhány mnohem více
než za normálních okolností. Přeřaďte na
nižší převodový stupeň a přizpůsobte
rychlost.
• Vyhněte se jízdě s přívěsem do stoupání se
sklonem vyšším než 12 %.
• Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
tažného zařízení odpovídalo jeho maximálnímu povolenému zatížení.
• Zvyšte tlak v pneumatikách na hodnotu
doporučenou pro plné zatížení vozidla.
Informace o umístění štítku s tlakem
v pneumatikách, viz strana 198.
• Tažné zařízení pravidelně čistěte a mažte
kouli tažného zařízení1.
• Při jízdě s přívěsem je motor zatěžován
více než obvykle.
1
182
To neplatí, pokud používáte stabilizační závěs.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
• Při jízdě s přívěsem do táhlého stoupání
udržujte nízkou rychlost.
• Náklad na přívěsu rozložte tak, aby zatížení
06
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
Hmotnosti přívěsů
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 289.
Manuální převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Nenechávejte motor běžet při otáčkách
vyšších než 4500 ot/min (vznětové motory:
3500 ot/min) - jinak by se olej by se mohl
příliš zahřát.
Vznětový motor, 5 válců
• Pokud teplota motoru začne příliš stoupat,
na přístrojové desce se objeví textová
zpráva doporučující přeřazení na nižší
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
převodový stupeň - postupujte podle
tohoto doporučení.
• S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
3. Volič převodovky přesuňte do parkovací
polohy P.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
Automatická převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
Prudké stoupání
• Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při
nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
• Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy použijte parkovací brzdu.
• Pokud parkujete vozidlo s připojeným
přívěsem ve svahu, založte kola zakládacími klíny.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
06
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou
převodkou Powershift najdete na stránce
160.
183
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
Tažná koule
Kabel přívěsu
Uložení tažného zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži volné
části přesně podle instrukcí, viz strana 186.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Důležité kontroly
• Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
06
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte
pomocí popruhu.
G014589
G031115
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
G009522
G009519
G009518
Technické údaje
Rozměry pro montážní body (mm)
A
B
C
D
E
F
G
854
98
100
140
130
113
150
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06
185
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
06
186
1. Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačea vytažením směrem
ním do úchytu
dozadu
.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
G020302
G020301
G017317
Montáž tažného zařízení
3. Zkontrolujte, že okénko indikátoru (3) je
červené. Pokud okénko není červené,
stiskněte
a otočte uzamykacím koleč, až uslyšíte cvaknutí.
kem doleva
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
G020309
G020307
G020304
5. Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
4. Vložte tažné zařízení, až uslyšíte cvaknutí.
6. Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
7. Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
06
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G020306
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí
zůstat suché a čisté.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
8. Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
06
188
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
G020312
G020301
G020310
Demontáž tažného zařízení
2. Zatlačte uzamykací kolečko
a otočte
jím doleva
, až uslyšíte cvaknutí.
06 Startování a jízda
3. Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom táhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
G017318
G020314
Demontovatelné tažné zařízení*
4. Zatlačte ochranný kryt.
VAROVÁNÍ
06
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
strana 184.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
06 Startování a jízda
Zatížení vozidla
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Více informací
o hmotnostech, viz strana 289.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění v závislosti na míře zatížení a rozložení nákladu.
Uložení nákladu do zavazadlového
prostoru
06
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít při nakládání dlouhých
předmětů k náhodnému k posunutí řadicí páky
nebo voliče a uvedení vozidla do pohybu.
Zavazadlový prostor může být zvětšen vyjmutím opěrek hlav a sklopením sedadel, viz
strana 118.
Náklad umístěte pevně za opěradla vepředu.
• Opěrky hlav lze vyjmout, aby se předešlo
jejich poškození.
• Široké předměty umístěte doprostřed.
• Těžké předměty by měly být umístěny co
nejníže. Těžké předměty neumísťujte na
sklopené opěradlo.
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Ostré hrany zakryjte měkkým materiálem,
předejdete tak poškození čalounění.
• Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenakládejte zavazadla tak, aby
přesáhla horní hranu opěradla.
Nosiče zavazadel*
Doporučujeme používat nosiče zavazadel
Volvo, které jsou konstruovány pro vaše
vozidlo, tím se vyvarujete poškození vozu
a dosáhnete maximální možné bezpečnosti za
jízdy,
Pečlivě dodržujte montážní návod, který jste
obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
• Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Náklad bezpečně připevněte připevňovacími popruhy.
• Hmotnost nákladu rozložte rovnoměrně po
celé ploše nosiče. Těžké předměty uložte
dospodu.
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
• S velikostí nákladu se zhoršují aerodyna-
Náklad vždy zajistěte. Při prudkém brzdění
se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
• Jezděte plynule. Vyhněte se prudkému
mické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
zrychlování, prudkému brzdění a náhlým
změnám směru jízdy.
VAROVÁNÍ
Při jízdě se zavazadly na střešním nosiči se
změní těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
06 Startování a jízda
Nastavení projekce světlometů
Světlomety s funkcí Active Bending
Lights
G021422
G021421
Halogenové světlomety
G020317
Přizpůsobení světlometů pro
pravostranný nebo levostranný provoz
Levostranný provoz.
Projekce světlometů pro levostranný provoz.
Projekce světlometů pro pravostranný provoz.
Projekci světlometů je možné nastavit pomocí
ovládacího prvku v každém těle světlometu,
aby se předešlo oslňování motoristů v protisměru.
Správně nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
Pravostranný provoz.
Levostranný provoz.
Pravostranný provoz.
06
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují
vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi
pracovat s extrémní opatrností.
191
Všeobecné informace...........................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách..............................................................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* .................................................
Výměna kol............................................................................................
Nouzová oprava defektu*......................................................................
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
194
198
200
202
204
KOLA A PNEUMATIKY
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní vlastnosti a pneumatiky
Rychlostní kategorie
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Vůz je schválen jako celek, což znamená, že
rozměry a rychlostní kategorie se nesmí lišit od
technických údajů, uvedených v technickém
průkazu vozu. Jedinou výjimkou z těchto podmínek jsou zimní pneumatiky (s kovovými hroty
nebo bez nich). Pokud zvolíte tyto pneumatiky,
nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje
rychlostní kategorie těchto pneumatik
(například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí
160 km/h).
Při výměně pneumatik dbejte na to, aby byly
shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku, viz strana 198.
Rozměry
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad: 205/55R16 91 W.
07
205
Šířka pneumatik (mm)
55
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
16
Průměr ráfku v palcích (")
91
Zátěžový index pneumatiky (v tomto
případě 615 kg)
W
194
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost (v tomto případě
270 km/h).
Nové pneumatiky
Nezapomeňte, že povolenou rychlost vozu
určuje vyhláška nikoli rychlostní třída pneumatiky.
Poznámka! Uvedeny jsou maximální povolené
rychlosti.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se
o označení DOT (Department of Transport),
které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například
1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena
v 15. týdnu v roce 2010.
W
270 km/h
Stáří pneumatik
Y
300 km/h
Všechny pneumatiky, starší 6 let, by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Důvod je stárnutí a rozklad,
i když pneumatiky jsou málo používané nebo
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
nepoužité. Rozpad složek materiálu pneumatik
může ovlivnit jejich funkčnost. V takovém
případě by potom neměla být pneumatika používána. To platí také pro rezervní kola, zimní
pneumatiky a uskladněné pneumatiky pro
pozdější použití. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela
do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly
nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola
nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Stáří pneumatiky je možné určit podle označení
DOT, viz předcházející obrázek.
Zimní pneumatiky
Společnost Volvo doporučuje zimní pneumatiky se speciálními rozměry. Rozměr pneumatik
závisí na typu motoru. Zimní pneumatiky musí
být použity na všech čtyřech kolech.
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
Rovnoměrnější opotřebení a údržba
Pneumatiky s hroty
G020323
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu
opotřebení pneumatik, viz strana 198.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí
přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
matiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneu-
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
07
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Doporučujeme Vám proto nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku
menší než 4 mm.
195
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Sněhové řetězy
DŮLEŽITÉ
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
Matice kol (1) by měly být utaženy utahovacím momentem 110 Nm a matice (2)
momentem 130 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik.
Ocelové ráfky – standardní matice kol (1)
Ocelové ráfky jsou obvykle zajištěny standardními maticemi, ačkoliv ocelové ráfky mohou
používat také uzavřené matice.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo
a způsobit nehodu.
Ráfky a matice kol
07
Používejte pouze ráfky, které jsou testovány
a schváleny společností Volvo, a které jsou
zahrnuty do nabídky originálního příslušenství
Volvo.
VAROVÁNÍ
Standardní matice kol.
Nikdy nepoužívejte standardní matice pro
slitinové ráfky. Kola se mohou uvolnit.
Uzavřené matice kol.
V závislosti na použitých ráfcích, ocelových
nebo z hliníkové slitiny, se používají dva typy
matic kol.
1. Utáhněte kolové matice modelu (1) na 110
Nm. Utáhněte kolové matice modelu (2) na
130 Nm.
2. Utahovací moment překontrolujte pomocí
momentového klíče.
Hliníkové ráfky – uzavřené matice kol (2)
Pro hliníkové ráfky smíte používat pouze
uzavřené matice.
POZNÁMKA
Tyto matice můžete použít také na ocelové
ráfky.
Uzamykatelné matice kol
Bezpečnostní matice kol je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pokud použijete ocelové ráfky s bezpečnostními maticemi kol ve
spojení s kryty kol, bezpečnostní matice kola
196
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
by měla být namontována na šroub, který je
nejblíž ventilku. Jinak na kolo nemůžete instalovat ozdobný kryt.
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
POZNÁMKA
Utáhněte pojistné matice kol na 110 Nm.
Letní a zimní kola
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat.
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
G020325
Nouzové rezervní kolo*
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co
nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu
může být při použití rezervního kola odlišné.
Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy
vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na
vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do
automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno
na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 300.
Nesprávně nasazené pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran
vodu, sníh a sněhovou břečku.
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pokud měníte letní a zimní kola, viz
strana 202, označte si jejich umístění na voze,
například L pro levé a P pro pravé. Pneumatiky
s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení
vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
07
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy
mezi levou a pravou stranou a naopak.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Doporučený tlak vzduchu
v pneumatikách
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.
Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách pro maximální zatížení za účelem dosažení nízké
spotřeby paliva.
POZNÁMKA
G007505
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení
a rychlosti.
•
07
• Tlak ECO1
• Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).
1
198
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pneumatiky se zahřejí i po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste. Proto tlak
vzduchu nesmíte snižovat, když kontrolujete
tlak v teplých pneumatikách. Tlak však musí
být zvýšen, pokud je příliš nízký.
Nesprávně nahuštěné pneumatiky zvyšují
spotřebu paliva, zkracují životnost pneumatik
a zhoršují jízdní vlastnosti vozu. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a rozpad.
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách. Hodnoty tlaku vzduchu se vztahují
ke studeným pneumatikám. („Studené pneumatiky“ znamená, že teplota pneumatik se
rovná venkovní teplotě.)
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a charakteristiky řízení.
DRIVe*
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
věnovat pozornost výběru správného typu
pneumatik. Dále musí být tyto pneumatiky
během jízdy nahuštěny na správný tlak.
Rozměry
Při montáži nových pneumatik doporučujeme
použít pneumatiky stejného typu a značky, jaké
byly namontovány od výrobce - tyto pneumatiky umožní nízkou spotřebu paliva.
Pneumatiky s rozměry 195/65 R15 a 205/55
R16 umožní zpravidla nepatrně nižší spotřebu
než širší pneumatiky.
tlak
Při nedostatečně nahuštěných pneumatikách
se zvyšuje spotřeba paliva. Z tohoto důvodu
pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
V případě tzv. tlaku ECO2 je spotřeba paliva
minimalizována. Může dojít k jisté změně jízdního komfortu, hlučnosti od vozovky a jízdních
charakteristik. Bezpečnost se tím však
nezmění.
Viz nálepka s doporučeným tlakem vzduchu
v pneumatikách vedle sloupku dveří řidiče.
07
2
Tlak, který je doporučován při maximálním zatížení.
199
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Výstražný trojúhelník
Při používání výstražného trojúhelníku*
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
1. Vyjměte pouzdro výstražného trojúhelníku,
které je zajištěno suchým zipem. Výstražný
trojúhelník vyjměte z pouzdra.
07
2. Vyklopte podpěry výstražného trojúhelníku.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
200
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rezervní kolo* a zvedák*
Originální zvedák k vozu*
Originální zvedák* dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu kola. Závity zvedáku
musejí být vždy dobře promazány. Rezervní
kolo*, zvedák *a klíč na kola* jsou uloženy pod
podlahou zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
Vyjmutí rezervního kola
Rezervní kolo je zajištěno pomocí průchozího
šroubu.
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
2. Vyšroubujte zajišťovací šroub a vyjměte
rezervní kolo.
Uložení rezervního kola* a zvedáku* do
zavazadlového prostoru
Klíč na kola*.
Zvedák* a rukojeť zajištěné popruhem.
Rezervní kolo uloženo stranou ráfku dolů
a zajištěno pomocí průchozího šroubu.
Nářadí – vrácení na místo
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
správným způsobem na své místo.
• U vozidel vybavených rezervním kolem
musí být zvedák zašroubován tak, aby se
vešel do rezervního kola.
• U vozidel vybavených sadou pro nouzovou
opravu pneumatik se zvedák musí složit
a vrátit do pěnového bloku.
DŮLEŽITÉ
07
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.
První pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Demontáž kola
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
Použijte výstražný trojúhelník, pokud musíte
měnit kolo v hustém provozu. Ujistěte se, že
vozidlo i zvedák jsou na vodorovném pevném
povrchu.
VAROVÁNÍ
07
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
závity jsou důkladně namazány a není znečistěn.
2. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte masivní dřevěné klíny nebo
velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Ozdobný kryt odstraňte páčením koncem klíče na kola. Můžete jej také sejmout
rukou.
5. Klíčem na kola povolte matice kola o 1/2-1
otáčku doleva.
202
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020332
G020331
1. Vyjměte rezervní kolo*, zvedák* a klíč na
kola*, které jsou uloženy pod koberečkem
zavazadlového prostoru. Pokud je použit
jiný zvedák, viz strana 219.
Teleskopický klíč na kola.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
6. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je výřez
v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak,
aby se jeho patka dotýkala rovně země.
Zkontrolujte, zda zvedák správně sedí
v příslušném zvedacím bodě, viz obrázek,
a podstavec je přímo pod ním.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Montáž kola
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Utáhněte matice kola.
3. Vůz spusťte tak nízko, aby se kolo nemohlo
otáčet.
4. Utáhněte matice kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby matice kola byly správně
utaženy.
• Standardní kolové matice - utahovací
moment: 110 Nm
• Vypouklé kolové matice - utahovací
moment: 130 Nm
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
7. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte matice kola
a sejměte kolo.
Utahovací moment překontrolujte pomocí
momentového klíče.
5. Nasaďte ozdobný kryt (ocelový ráfek).
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
07
Mezi cestujícími a vozovkou musí stát
vozidlo nebo raději bariéra.
203
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Nouzová oprava defektu, obecné
informace
07
Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena
pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu
a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím
prostředkem. Sada je určena pro provedení
dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí
kapalinou musí být vyměněna před uplynutím
data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
204
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
Vyjmutí sady pro nouzovou opravu
pneumatik
Sada pro nouzovou opravu pneumatik s kompresorem a nářadím se nachází pod podlahou
zavazadlového prostoru.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru.
Zásuvky 12 V pro kompresor se nacházejí
vedle středové konzoly vpředu a vedle zadního
sedadla. Vyberte si zásuvku, která je nejblíž
pneumatice s defektem.
Uložení sady pro nouzovou opravu
pneumatik
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
2. Vyšroubujte šroub a vyjměte držák.
3. Vyjměte sadu pro rychlou opravu pneumatik.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
1. Vložte sadu pro nouzovou opravu pneumatik.
2. Držák nasaďte do vnitřních a spodních
drážek v prohlubni pro rezervní kolo
Kabel
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
Držák nádobky (oranžové víčko)
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
Ochranné víčko
3. Zašroubujte šroub.
Redukční ventil
VAROVÁNÍ
Vzduchová hadice
POZNÁMKA
Nesprávná montáž držáku může být příčinnou chrastění sady pro nouzovou opravu
pneumatik.
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel a vzduchovou hadici.
Utěsnění propíchlé pneumatiky
Přehled
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
G019723
G020400
VAROVÁNÍ
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
07
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
5. Našroubujte nádobku do držáku.
Spínač
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
07
8. Spínač přepněte do polohy I.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 baru a maximální 3,5 baru.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte
se na pneuservis.
4. Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru,
musíte pneumatiku nahustit na tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
5. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel. Nainstalujte zpět
čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
6. Vraťte sadu pro rychlou opravu pneumatik
zpět do zavazadlového prostoru.
7. Zajeďte do nejbližšího autorizovaného
servisu Volvo, kde Vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že
pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze
zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku před vypršením doby použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
Odevzdejte nádobku na sběrném místě pro
nebezpečný odpad.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu v pneumatikách uvedený na
štítku. (Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.)
07
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
Čistění................................................................................................... 210
Drobné opravy laku............................................................................... 214
Ochrana proti korozi............................................................................. 215
208
PÉČE O VOZIDLO
08 Péče o vozidlo
Čistění
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Používejte
autošampon. Posypová sůl a nečistoty mohou
způsobit korozi.
• Vozidlo nemyjte na přímém slunci. Mytí
vozidla s horkým lakem, může způsobit
trvalé poškození laku. Vůz myjte v myčce
s čističkou.
• Hadicí důkladně umyjte podvozek.
• Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
• Je-li vůz silně znečistěn, použijte čistič za
studena.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený
jev, všechna vnější světla jsou navržena tak,
aby tomuto odolala. Kondenzát se po
zapnutí světla po určité době normálně
odpaří.
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
• Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečistěné světlomety mají zhoršenou
funkčnost. Čistěte je pravidelně, například
při doplňování paliva.
08
210
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně
vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo
autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Chromovaná kola
DŮLEŽITÉ
Prostředky na čistění ráfků mohou zanechat
skvrny na chromovaných kolech. Vůz myjte
houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchým
a rychlým způsobem mytí vozu, ale automatická mycí linka nemůže nahradit správné ruční
mytí. Kartáče automatické myčky se nemohou
účinně dostat všude.
DŮLEŽITÉ
Ruční mytí je ohleduplnější k laku než mytí
v automatické myčce. Lak je také mnohem
citlivější, když je nový. Z tohoto důvodu
doporučujeme ruční mytí u nového vozu
během několika prvních měsíců.
Odstranění ptačího trusu
Vysokotlaké mytí
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo
by velmi rychle dojít k poškození povrchové
úpravy vozu. Takové poškození barvy může
odstranit pouze odborník.
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
08 Péče o vozidlo
Čistění
DŮLEŽITÉ
Postříkejte vodou celý vůz, aby volné nečistoty byly odstraněny. Použití vysokotlakého
čističe: Zajistěte, aby tryska zařízení byla
stále ve vzdálenosti nejméně 30 cm od karosérie. Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Destičky se zahřejí
a oschnou. Totéž udělejte po rozjezdu za velmi
vlhkého nebo studeného počasí.
Vnější plasty, guma a ozdobné prvky
K čištění a péči o barvené plastové díly, gumu
a ozdobné prvky (například lesklé lišty) doporučujeme použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Při používání takových čisticích prostředků
pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklého
povrchu.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Čištění interiéru
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
–
Přidržte vykládaný koberec na všech kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
08
211
08 Péče o vozidlo
Čistění
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění
textilu. Podlahové koberce se musí čistit
pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce
Volvo!
Postup v případě skvrn na textilním
čalounění a obložení stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
vána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění
je potřebné za účelem zachování charakteru
i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní
produkt pro čistění a ošetřování koženého
čalounění, který při dodržení návodu zachová
ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže
v závislosti víceméně na struktuře povrchu
kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v
případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření
koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
08
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom a je
ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován původní
vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracová-
212
Pokyny pro umývání koženého čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
Ochranné ošetření koženého čalounění
Před použitím prostředků k ošetřování kůže
vůz vysajte.
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty (např. prstýnky) mohou kůži
poškodit.
08 Péče o vozidlo
Čistění
Pokyny pro umývání koženého volantu
• Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
• Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
• Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1 (inkoust, víno, káva, mléko, pot
a krev)
–
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Díly a povrchy můžete vyčistit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u dealera vozů
Volvo. Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silné agresivní
odstraňovače skvrn.
Čistění bezpečnostních pásů
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5% roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli).
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Stejný postup jako u skupiny I.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny I.
08
213
08 Péče o vozidlo
Drobné opravy laku
Lak
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících a dveřích.
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Pokud kamínek prorazil až na plech
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou. Po
zaschnutí základového nátěru aplikujte
štětcem vrchní lak.
Číslo odstínu laku
G020345
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
Povrch musí být před opravou čistý a suchý,
teplota okolí musí dosahovat alespoň 15 °C.
Materiály
Štítek s údaji.
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 286.
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Pokud kamínek neprorazil až na plech a zbývá
nepoškozená vrstva laku, můžete aplikovat lak
ihned po očistění poškozené plochy.
08
1
214
• Základový nátěr v plechovce
• Sprej v plechovce nebo opravná tužka1
• Zakrývací páska.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné tužky.
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou
pastu a rozleštěte.
08 Péče o vozidlo
Ochrana proti korozi
Kontrola a údržba
Vozidlo bylo důkladně a kompletně ošetřeno
proti korozi již ve výrobním závodě. Součásti
karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je chráněn otěruvzdorným
protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny
a uzavřené profily byly vystříkány penetračním
antikorozním přípravkem.
Udržujte antikorozní ochranu vozidla.
• Udržujte vozidlo čisté. Podvozek
vystříkejte hadicí. Při mytí tlakovou vodou
udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně
30 cm od lakovaných povrchů.
• Pravidelně kontrolujte a podle potřeby provádějte drobné opravy protikorozní
ochrany.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní péči po dobu 12 let.
Po uplynutí této doby by měla být prováděna
každé tři roky. Pokud vozidlo potřebuje další
ošetření, obraťte se o pomoc na autorizovaný
servis Volvo.
08
215
Servis Volvo..........................................................................................
Údržba vozu svépomocí.......................................................................
Kapota a motorový prostor...................................................................
Oleje a provozní kapaliny......................................................................
Lišty stěračů..........................................................................................
Akumulátor............................................................................................
Výměna žárovek....................................................................................
Pojistky..................................................................................................
216
218
219
221
223
229
231
235
241
ÚDRŽBA A SERVIS
09 Údržba a servis
09
Servis Volvo
Servisní program Volvo
Váš vůz byl před opuštěním výrobního závodu
pečlivě testován. Před předáním byl opět zkontrolován podle interních norem Volvo.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu Volvo, musíte
dodržovat servisní program Volvo, uvedený
v Servisní a záruční knížce. Doporučujeme,
abyste provedením servisu a údržby pověřili
autorizovaný servis Volvo. Váš autorizovaný
servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu,
což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Speciální pracovní postupy
Určité servisní úkony, které se týkají elektrického systému mohou být prováděny pouze
s použitím elektronických zařízení vyvinutých
speciálně pro typ vašeho vozu. Z tohoto
důvodu doporučujeme před prováděním
servisních prací, které se týkají elektrického
systému, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
218
09 Údržba a servis
Údržba vozu svépomocí
Před zahájením práce na voze
Zvedání vozu
Baterie
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body. Viz předcházející obrázek.
Zkontrolujte, že kabely akumulátoru jsou
správně připojeny a pevně utaženy.
Nikdy akumulátor neodpojujte, když běží
motor (např. při výměně akumulátoru).
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku. Při dobíjení akumulátoru
musejí být odpojeny kabely.
Pravidelně kontrolujte
Akumulátor obsahuje kyselinu, která je korozivní a jedovatá. Je proto důležité, aby bylo
s akumulátorem nakládáno ekologicky.
Obraťte se na dealera vozů Volvo.
• Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
Pravidelně, například při každém doplňování
paliva, kontrolujte následující:
značkami MIN a MAX na expanzní
nádržce.
• Motorový olej – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX.
VAROVÁNÍ
V zapalovacím systému se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Proto při práci v motorovém prostoru musí
být zapalování vždy vypnuté.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček a zapalovacích cívek, když je zapalování zapnuté
nebo motor horký.
09
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem.
• Olej v posilovači řízení – hladina musí být
mezi značkami MIN a MAX.
• Kapalina pro ostřikovače – nádržka musí
být dostatečně plná. Při teplotách pod
bodem mrazu doplňte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí.
• Brzdová kapalina a kapalina spojky – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX.
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
219
09 Údržba a servis
09
Údržba vozu svépomocí
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že se po vypnutí motoru
může automaticky spustit ventilátor chladiče (který se nachází v přední části motorového prostoru za chladičem).
Motor se smí čistit pouze v servisu. Je-li
motor horký, hrozí riziko požáru.
220
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
09
Otevření kapoty
Obrázek zobrazuje vozidlo s levostranným řízením.
1. Zatáhněte za madlo pod přístrojovou
deskou vlevo. (U vozidel s pravostranným
řízením je madlo umístěno vpravo.) Uslyšíte zvuk uvolnění západky.
2. Rukou nahmatejte bezpečnostní pojistku
uprostřed přední hrany kapoty a zatlačte ji
směrem doprava.
3. Otevřete kapotu.
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je správně zajištěna.
Motorový prostor
Nádržka kapaliny ostřikovače (4vál.)
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Měrka1 motorového oleje2
Chladič
Ventilátor chladiče
Nádržka kapaliny ostřikovače (5vál.)
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (pravostranné řízení)
Doplňování motorového oleje2
Nádržka kapaliny posilovače řízení (ukrytá
za světlometem)
1
2
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.
221
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
09
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (levostranné řízení)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Vzduchový filtr2
2
222
Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola motorového oleje
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Doporučené servisní intervaly platí pouze
v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na
životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte olej předepsané kvality.
Hladinu oleje často kontrolujte a pravidelně
měňte olej. Pokud byste používali olej horší
kvality nebo byste jeli s vozem s nízkou hladinou oleje, motor se poškodí.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 292.
1
09
notky a prostřednictvím textů na displeji.
Některé modely mají obě verze. Více informací
získáte u Vašeho dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
s vozem jezdíte v nepříznivých podmínkách,
společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz strana 292.
Objemy, viz strana 293 a dále.
Motor s olejovou měrkou1
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé
verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita
kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím
varovné kontrolky uprostřed přístrojové jed-
Zážehový motor.
Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.
223
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
Měrka, zážehové motory.
Plnicí trubka, motorový olej.
můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej
nestačil stéci na dno klikové skříně.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom zopakujte kroky 1-4.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
G020336
VAROVÁNÍ
Vznětový motor.
Měrka, 4válcové dieselové motory.
Plnicí trubka, motorový olej.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje
kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru
224
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
Měření a v případě potřeby doplnění
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Vozidla s elektronickým snímačem
hladiny oleje2
09
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje, doplňte olej, doplňte pouze 0,5
l oleje.
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze během
jízdy. Systém nedokáže přímo detekovat
změny, pokud se olej doplňuje nebo
vypouští. Aby se zobrazil správný údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet na vzdálenost cca. 30 km/.
Zpráva a graf na displeji.
Zpráva
Plnicí trubka.3
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte
v souvislosti s hladinou oleje motoru nic dělat
- viz vyobrazení dole.
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina olej kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 64.
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Nutný servis
oleje, navštivte dílnu. Může být příliš vysoká
hladina oleje.
2
3
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad MAX
nebo klesnout pod MIN - mohlo by dojít
k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
225
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
Měření hladiny oleje
Kapalina ostřikovače, doplňování
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
POZNÁMKA
Před doplňováním smíchejte koncentrovanou kapalinu do ostřikovačů s vodou.
1. Aktivujte klíč v poloze II, viz strana 152.
TIP! Při doplňování kapaliny očistěte lišty stěračů.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina
motorového oleje, čekejte prosím....
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Kontrola a doplňování chladicí
kapaliny
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
Objemy, viz tabulka Kapaliny na straně 295.
Víčko plnicího hrdla u čtyřválcových
motorů a vznětových motorů.
Víčko plnicího hrdla u pětiválcových
motorů.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej.
Doporučena hladina naplnění je 4.
226
V zimě používejte kapalinu do ostřikovačů
s nemrznoucí směsí, aby nedošlo k zamrznutí
kapaliny v čerpadle, nádržce a hadicích.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
4
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 295.
09
Kontrola a doplňování brzdové
kapaliny a kapaliny spojky
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud systém není
dostatečně naplněn, může za vysoké teploty
motoru dojít k poškození hlavy válců. Doplňte
chladicí kapalinu v okamžiku, kdy její hladina
klesne ke značce MIN.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
POZNÁMKA
Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systém. Jinak může
v důsledku příliš vysokých teplot dojít
k poškození (prasknutí) hlavy válců.
Brzdová kapalina a kapalina do spojky jsou ve
stejné nádržce4. Hladina kapaliny musí být
mezi značkami MIN a MAX. Hladinu kapaliny
kontrolujte pravidelně. Měňte kapalinu každé
dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Doporučená třída kapaliny a objemy, viz
tabulka Kapaliny na straně 295.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu
Umístění závisí na tom, zda vůz má levostranné nebo pravostranné řízení.
227
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
nebo tropických oblastech s vysokou vlhkostí
vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
Kontrola a doplňování kapaliny
posilovače řízení
POZNÁMKA
Kontrolujte hladinu pravidelně.
Kapalinu není nutné měnit. Doporučená kvalita
kapaliny a objemy, viz strana 295.
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vůz odtahován bez nastartování
motoru, je možné vůz stále řídit. K řízení je však
nutné vyvinout větší sílu než obvykle.
228
09 Údržba a servis
Lišty stěračů
Lišty stěračů
Výměna lišt stěračů, čelní okno
09
1. Odklopte rameno stěrače.
2. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a zatáhněte (1) souběžně s ramenem stěrače.
3. Nasuňte (2) novou lištu, až uslyšíte „cvaknutí“.
> Zkontrolujte (3), zda je lišta stěrače
pevně nainstalována, a sklopte ramínko
stěrače.
G020330
Výměna lišty zadního stěrače
POZNÁMKA
G007444
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na druhé
straně.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 210.
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
2. Demontujte lištu stěrače tahem směrem
k zadnímu oknu.
3. Zatlačte novou lištu na místo.
229
09 Údržba a servis
09
Lišty stěračů
> Zkontrolujte, zda je lišta stěrače pevně
nainstalována, a sklopte ramínko stěrače.
230
09 Údržba a servis
Akumulátor
Provoz
Životnost a funkce akumulátoru je ovlivněna
různými faktory, jako je počet startů, vybití, styl
jízdy, jízdní a klimatické podmínky.
• Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
09
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Další informace naleznete
v uživatelské příručce.
Akumulátor skladujte
mimo dosah dětí.
Akumulátor obsahuje
kyselinu, která způsobuje
korozi.
231
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Chraňte před jiskrami
a otevřeným ohněm.
Výměna akumulátoru
Demontáž
1. Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací
skříňky.
Nebezpečí výbuchu.
2. Před tím, než se dotknete jakékoliv elektrické svorky, počkejte nejméně 5 minut.
> Elektrický systém ve voze musí uložit
potřebné informace do řídicích jednotek.
3. Sejměte kryt.
3. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
4. Namontujte přední stěnu vany akumulátoru.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Připevněte kryt k akumulátoru.
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strany 181 a 302.
4. Odpojte černý záporný kabel.
Musí být odevzdáno
k recyklaci.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
5. Odpojte červený kladný kabel.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
6. Pomocí šroubováku demontujte přední
stěnu vany akumulátoru.
7. Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
8. Uvolněte zajišťovací držák akumulátoru.
9. Vyjměte akumulátor.
Montáž
1. Usaďte akumulátor do příslušné polohy.
2. Připevněte držák akumulátoru.
232
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DRIVe Start/Stop*
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny dvěma
12 V akumulátory - jeden extra silný akumulátor
se používá ke startování, druhý záložní akumulátor pomáhá při startování funkci Start/Stop.
Další informace o funkci Start/Stop - viz
strana 163.
09 Údržba a servis
Akumulátor
Akumulátor
Startování
Kapacita při
startování
studeného
motoruA,
CCA (A)
760
RozměryB,
dxšx
v (mm)
120
V případě dočasného omezení funkce
Start/Stop kvůli velkému odběru proudu se
stane následující:
• Motor automaticky nastartuje1, aniž by
řidič sešlapoval spojkový pedál.
Umístění akumulátorů
278×175×19
0
150×90×106
70
8
Kapacita
(Ah)
A
B
Záloha
09
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se smí
použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete
v části "Pomoc při startování".
V souladu se standardem SAE.
Největší možný rozměr.
POZNÁMKA
•
•
1
2
Čím je vyšší odběr proudu ve voze (zvýšené chlazení/topení apod.), tím více se
baterie musejí nabíjet = vyšší spotřeba
paliva.
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
1. Akumulátor2 2. Záložní akumulátor
Záložní akumulátor zpravidla nevyžaduje větší
údržbu než běžný akumulátor, který se používá
ke startování. V případě dotazů nebo problémů
kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
K automatickému nastartování dojde pouze, pokud je zařazen neutrál.
Akumulátor je podrobně popsán na stránce 231.
233
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
POZNÁMKA
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou
baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu min.
1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje
nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se
baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se funkci
Start/Stop dočasně deaktivovat do doby,
než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie - viz část
"Baterie" v kapitole "Údržba a servis".
234
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Všeobecné informace
Technické údaje žárovek jsou uvedeny na
straně 302.
V následujícím seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů, které jsou
specifické nebo nevhodné pro výměnu jinde
než v servisu:
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z Vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
09
2. Vytáhněte zajišťovací čep tělesa světlometu.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
Výměna předních žárovek
• Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
3. Táhněte těleso světlometu k jedné straně
a potom dopředu.
4. Odpojte konektor zatlačením spony
palcem, přičemž konektor vytahujete druhou rukou.
• Denní světla (DRL) ve spojleru
• Ukazatele směru, vnější zpětné zrcátko
a doprovodné osvětlení při příchodu
• Lampičky na čtení, osvětlení nástupního
prostoru a osvětlení interiéru
• Celkové stropní osvětlení interiéru
• Brzdové světlo
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují
vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi
pracovat s extrémní opatrností.
Všechny přední žárovky (s výjimkou předních
světel do mlhy) se vyměňují odpojením
a vyjmutím tělesa světlometu z motorového
prostoru.
Vyjmutí tělesa světlometu
1. Vytáhněte klíč dálkového ovládání ze spínací skříňky a otočte spínač světel do
polohy 0.
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
235
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Instalace tělesa světlometu
1. Připojte konektor a instalujte zpět těleso
světlometu a zajišťovací čep. Ujistěte se,
že čep je správně nainstalován.
3. Uvolněte pružinu přidržující žárovku.
Nejdříve ji zatlačte doleva a uvolněte,
potom ven a dolu.
Dálková světla
4. Žárovku vytáhněte.
2. Zkontrolujte světla.
Těleso světlometu musí být připojeno a bezpečně připevněno dříve, než rozsvítíte světla
nebo zasunete klíč do spínací skříňky.
Potkávací světla
1. Vyjměte celé těleso světla.
2. Levý světlomet:
otočte držák žárovky doleva.
Instalace nové žárovky
1. Namontujte novou žárovku. Může být nainstalována jen v jedné poloze.
2. Stiskněte přídržnou pružinu dovnitř/nahoru
a potom doprava, aby se zajistila na svém
místě.
Vyjmutí krytu a žárovky
1. Vyjměte celé těleso světla.
2. Odsuňte zajišťovací svorky ke straně
a sejměte kryt.
236
Pravý světlomet:
otočte držák žárovky doprava.
3. Vytáhněte držák žárovky a žárovku
vyměňte.
3. Zatlačte zpět konektor.
4. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
instalován jen v jedné poloze.
4. Instalujte zpět plastový kryt.
5. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
5. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz
strana 235.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Obrysová světla
Ukazatele směru
Boční obrysová světla
1. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte
jej. Vyměňte žárovku.
1. Otočte držák doleva a vytáhněte jej.
1. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte
jej. Vyměňte žárovku.
2. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
instalován jen v jedné poloze.
2. Vyjměte žárovku z držáku tak, že ji stisknete směrem dovnitř a otočíte doleva.
3. Instalujte novou žárovku a držák žárovky
vraťte do tělesa světla.
09
2. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
nainstalována jen v jedné poloze.
``
237
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Světla do mlhy
7. Nainstalujte zpět držák žárovky. Značka
TOP na držáku žárovky musí být vždy
nahoře.
8. Těleso světla zajistěte pomocí šroubu
a nasaďte zpět krycí panel.
Demontáž držáku žárovky
3. Tyto žárovky jsou umístěny v samostatných držácích.
4. Odpojte konektor od držáku žárovky.
5. Stiskněte pojistky k sobě a vytáhněte
držák.
6. Vyměňte žárovku.
7. Připojte konektor.
8. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt(A nebo B).
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Pomocí nářadí potáhněte kryt přímo ven
směrem do středu vozu, viz nákres.
> (Uvolněte příchytky (1) a vytáhněte ven
(2).)
3. Vyšroubujte šroub, který drží těleso světla,
a těleso světla vytáhněte ven.
Všechny žárovky zadní sdružené svítilny je
možné vyměnit ze zavazadlového prostoru.
4. Odpojte konektor od žárovky.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
5. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
6. Nasaďte novou žárovku a otočte ji
doprava.
238
2. Demontujte kryt (A nebo B) v levém/pravém panelu, abyste získali přístup k žárovkám.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Umístění žárovek v zadním držáku
žárovek
POZNÁMKA
09
Zavazadlový prostor
Zadní světlo do mlhy svítí pouze v levé sdružené svítilně u vozů s levostranným řízením
a v pravé sdružené svítilně u vozů s pravostranným řízením.
G007613
Osvětlení registrační značky
Brzdové světlo
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
Obrysová a zadní mlhová světla
2. Vyjměte vadnou žárovku.
Obrysová světla
3. Namontujte novou žárovku.
Světlo zpátečky
Ukazatele směru
Obrysová světla
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
3. Opatrně odmontujte prosvětlovací kryty.
4. Vyměňte žárovku.
5. Instalujte zpět a prosvětlovací kryty
přišroubujte.
239
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Osvětlení toaletního zrcátka*
Osvětlení prostoru pro cestující
v zavazadlovém prostoru
Instalace skla zrcátka
1. Nejprve zatlačte tři příchytky na horní
hraně zrcátka zpět na místo.
G010326
G020253
2. Poté zatlačte na místo tři dolní příchytky.
Osvětlení zavazadlového prostoru zahrnuje
také další světlo umístěné na levé straně zavazadlového prostoru.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste oddělili prosvětlovací kryt.
2. Odpojte konektor od držáku žárovky.
Demontáž skla zrcátka
1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního
okraje. Opatrně vypačte výstupek na
okraji.
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé
straně (v místě, kde je černá guma)
a opatrně pačte, aby se uvolnila dolní
hrana.
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo
zrcátka a kryt.
4. Vyjměte vadnou žárovku a nahraďte ji
novou žárovkou.
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Pojistky
Všeobecné informace
Pojistky chrání elektrický rozvod Vašeho vozu
před poškozením zkratem nebo před přetížením všech elektrických spotřebičů a prvků.
Pojistky jsou umístěny na dvou odlišných
místech ve voze:
• Reléová/pojistková skříňka v motorovém
prostoru.
09
závadu příslušné součásti. V takovém případě
se obraťte na autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
• Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro
cestující.
Výměna
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu.
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
Každá pojistková skříňka má prostor pro
náhradní pojistky. Pokud dojde k opětovnému
přepálení pojistky, většinou to signalizuje
241
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G007446
Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru
Tato pojistková skříňka obsahuje 36 pojistek.
Přepálenou pojistku nahraďte pojistkou
shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
• Pojistky 1–6 jsou pojistky typu „Midi Fuse“
• Pojistky 19-36 jsou pojistky typu "Mini
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která
usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Fuse".
• Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“ a měly
by být měněny pouze v servisu.1
1
242
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
a musí být měněny pouze v odborném
servisu.1
09 Údržba a servis
09
G020250
Pojistky
1.
Ventilátor chlazení
50A
7.
Čerpadlo ABS
40A
16.
Audio systém
30A
2.
Posilovač řízení
80A
8.
Ventily ABS
20A
17.
Stěrače čelního okna
30A
3.
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
9.
Funkce motoru
30A
18.
60A
10.
Ventilátor větrání
40A
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
40A
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
60A
11.
Ostřikovače světlometů
20A
12.
Vyhřívání zadního okna
30A
4.
5.
6.
PTC článek, předehřívač vzduchu*
80A
13.
Solenoid akčního členu, startér
30A
Žhavicí svíčky (DRIVe)
60A
14.
Kabeláž pro přívěs*
40A
Žhavicí svíčky (5válcový vznětový motor)
70A
15.
Rezerva
–
19.
Rezerva
20.
Houkačka
15A
21.
Palivové přídavné topení,
vyhřívání prostoru pro cestující*
20A
22.
Rezerva
–
–
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
09 Údržba a servis
09
Pojistky
23.
24.
32.
10 A
Řídicí modul převodovky (4válcový)
15A
Vyhřívaný palivový filtr (5válcový, diesel), PTC vložka,
odlučovač oleje (5válcový diesel)
20A
Centrální elektronický modul
(CEM) (Start/Stop)
10 A
26.
Spínač zapalování
15A
27.
Kompresor klimatizace
10 A
28.
Rezerva
29.
Světla do mlhy
25.
30.
31.
244
Řídicí modul motoru (5válcový
benzín), řídicí modul převodovky (5válcový)
–
Denní světla (DRL)*
15A
Čerpadlo chladicí kapaliny
(Start/Stop)
10 A
Napěťový regulátor, alternátor
(4válcový benzín)
10 A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33.
34.
Vstřikovače (5válcový benzín),
ventil řízení turba (5válcový
diesel), snímač hladiny oleje
(5válcový diesel)
35.
Řídicí ventil, průtok paliva
(DRIVe), čidlo množství nasávaného vzduchu (DRIVe), řídicí
ventil turba (DRIVe)
10 A
Podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), cívka relé, relé,
podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), řídicí modul
motoru (5válcový diesel),
vyhřívaný palivový filtr (DRIVe)
20A
Zapalovací cívky (benzín), tlakový spínač, systém řízení klimatu (5válcový), řídicí modul,
žhavicí svíčky (5válcový, diesel), řízení emisí EGR (5válcový
diesel), palivové čerpadlo
(DRIVe), lambda-sonda
(DRIVe), řídicí modul motoru
(Start/Stop), cívky relé, relé
Start/Stop
36.
10 A
Cívka relé, relé, systém řízení
klimatu, článek PTC, odlučovač oleje (5válcový benzín),
čidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový benzín),
ventil řízení turba (5válcový
benzín), solenoidy, variabilní
časování ventilů (5válcový
benzín), vstřikovače (2.0 l benzín), ventil EVAP (2.0 l benzín),
ventil, směs vzduch/palivo (2.0
l benzín), řídicí ventil, tlak paliva
(5válcový diesel), řídicí modul
motoru (5válcový diesel),
motor EGR (DRIVe)
15A
Řídicí modul motoru (benzín,
DRIVe), snímač polohy plynového pedálu (5válcový diesel),
lambda-sonda (5válcový diesel)
10 A
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Další informace o funkci DRIVe Start/Stop - viz
strana 163.
DRIVe Start/Stop*
Umístění pojistek pro funkci Start/Stop.
Č.
Díl
A
11M/1
Motorový prostor, elektrický rozvaděč
125
11M/2
Snímač, sledování akumulátoru
15
25
Centrální elektronický
modul (CEM) (záložní
akumulátor s referenčním napětím), vznětový
motor
10
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
09 Údržba a servis
09
Pojistky
G020601
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Tato pojistková skříňka obsahuje 50 pojistek.
Pojistky jsou umístěny pod schránkou
v palubní desce. Pojistková skříňka má prostor
pro náhradní pojistky. Nástroje pro výměnu
pojistek jsou umístěny v reléové/pojistkové
skříňce v motorovém prostoru, viz strana 242.
Výměna pojistek
1. Nejprve vtlačte čepy uprostřed příchytek
(1) přibližně jeden cm dovnitř, příchytky
vytáhněte a sejměte obložení překrývající
pojistkovou skříňku.
2. Vyšroubujte oba šrouby s křídlovou hlavou
(přidržující pojistkovou skříňku na místě) (2)
doleva.
3. Sklopte pojistkovou skříňku (3) napůl dolů.
Táhněte ji směrem dovnitř vozu, až nado-
246
raz. Úplně ji vyklopte. Pojistkou skříňku
nyní můžete zcela vyvěsit.
4. Zavřete pojistkovou skříňku v opačném
pořadí.
5. Vyjměte čepy z příchytek. Nasaďte obložení a příchytky. Vložte čepy zpět do
příchytek. Tím se svorky rozšíří a zajistí se
čalounění.
09 Údržba a servis
Pojistky
43.
44.
45.
46.
Telematika*, audio systém,
RTI*, Bluetooth*
47.
Systém SRS, řídicí modul
motoru (5válcový, DRIVe)
10 A
Elektrická zásuvka, prostor pro
cestující
15A
Osvětlení v prostoru pro cestující, osvětlení schránky
v přístrojové desce a osvětlení
nástupního prostoru
Osvětlení interiéru, dálkově
ovládané otevírání garážových
dveří*
53.
Posilovač řízení
10 A
5A
54.
Asistent parkování*, xenon*
10 A
48.
Ostřikovač, zadní okno
15A
55.
Řídicí modul Keyless*
20A
49.
Systém SRS
10 A
56.
Přijímač dálkového ovladače,
siréna*
10 A
50.
Rezerva
51.
Článek PTC, předehřívání
vzduchu*, cívka relé, relé,
vyhřívaný palivový filtr (5válcový diesel)
Konektor pro datové připojení
(DLC), spínač brzdových světel
15A
10 A
Dálková světla, vpravo, cívka
relé, relé, pomocná světla*
7,5A
Řídicí modul převodovky,
systém ABS
Dálkové světlo, levé
7,5A
5A
15A
5A
52.
–
57.
58.
59.
09
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
09 Údržba a servis
09
Pojistky
60.
Vyhřívání sedadla (strana
řidiče)
15A
Vyhřívání sedadla (strana
spolujezdce)
15A
62.
Střešní okno*
20A
63.
Rezerva
–
64.
Rezerva
–
65.
Audio, zábavní a informační
systém
61.
66.
248
Audio, zábavní a informační
systém, systém řízení klimatu
67.
Rezerva
68.
Tempomat
69.
Systém řízení klimatu, zadní
čidlo, tlačítka pro BLIS*,
parkovací asistent*, DRIVe
73.
5A
10 A
Střešní okno*, stropní konzola
osvětlení interiéru, připomenutí bezpečnostního pásu,
vzadu, tlumení, vnitřní zpětné
zrcátko*
5A
74.
Palivové čerpadlo
15A
75.
Rezerva
–
76.
Rezerva
–
77.
Rezerva
–
78.
Rezerva
–
79.
Světlo zpátečky, tlumení,
vnitřní zpětné zrcátko (signál)
–
5A
85.
86.
5A
80.
Rezerva
-
81.
Rezerva
–
82.
Napájení předních dveří
vpravo
25A
5A
70.
Rezerva
–
83.
Napájení předních dveří vlevo
25A
71.
Rezerva
–
84.
72.
Rezerva
–
Elektricky ovládané sedadlo,
spolujezdec
25A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Elektricky ovládané sedadlo,
řidič
25A
Osvětlení interiéru, osvětlení
zavazadlového prostoru, elektricky ovládaná sedadla,
zobrazení hladiny paliva (2.0F)
5A
09 Údržba a servis
09
249
Všeobecné informace...........................................................................
Audio funkce.........................................................................................
Funkce rádia.........................................................................................
Funkce CD............................................................................................
Struktura menu - audiosystém..............................................................
Funkce telefonu*...................................................................................
Struktura menu – telefon*.....................................................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*........................................................
250
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
252
254
258
263
266
267
274
278
INFORMAČNÍ SYSTÉM
10 Informační systém
Všeobecné informace
Audio systém
snadno ovládán pomocí ovládacího panelu
nebo klávesnice na volantu*, viz strana 71. Displej (2) zobrazuje zprávy nebo informace
o aktuální funkci.
10
Audiosystém
G020245
Zapnutí/vypnutí
POWER - tlačítko, zapnutí/vypnutí audio
systému
Menu
MENU - posunutí na systém menu
Některé funkce audio systému se ovládají
prostřednictvím systému menu. Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní pravé části displeje. Položky menu se zobrazují uprostřed displeje.
Navigační tlačítka
• Menu systému je přístupné prostřednic-
Displej
Klávesnice
EXIT – opuštění systému menu
ENTER – Výběr/aktivace/deaktivace
Informační systém integruje audio systém
a telefon, *. Informační systém může být
252
POWER (1) zapíná nebo vypíná audio systém.
Pokud je audio systém aktivní, když je dálkový
ovladač s klíčem v poloze 0, zůstane aktivní,
dokud není dálkový ovladač s klíčem ze zapalování vyjmut. Audio systém se spustí automaticky při příštím otočení dálkového ovladače
s klíčem v zapalování do polohy I.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
tvím MENU (4).
• Pro pohyb mezi položkami menu se používá navigační tlačítko (5) směrem
nahoru/dolů.
• ENTER (7) vybírá/aktivuje/deaktivuje jednu
z položek menu.
• EXIT (6) vrací zpět jeden krok ve struktuře
menu. Dlouhým stisknutím EXIT opustíte
menu.
Zkrácené volby
Položky menu jsou očíslovány a je možné je
volit také prostřednictvím klávesnice (3).
Nejdříve stiskněte tedy MENU a potom číslo/
čísla příslušné možnosti v menu.
Výbava
Audiosystém je možné také vybavit volitelnou
výbavou a různými verzemi. Existují tři verze
audiosystému:
• Performance,
• High Performance* nebo
• Premuim Sound*
Všechny audio systémy jsou však vybaveny
AM rádiem se systémem RDS, AM rádiem a CD
přehrávačem.
10 Informační systém
Všeobecné informace
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ distribuuje dva
stereo kanály do levých, středových, pravých
a zadních reproduktorů. Tím je zajištěna
věrnější kvalita zvuku, než je tomu u standardního dvoukanálového sterea.
10
Dolby Surround Pro Logic IIŸ a ikona Dolby
jsou registrované známky společnosti
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ je vyráběn na základě licence od Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
1
Premium Sound.
253
10 Informační systém
Audio funkce
Ovládací prvky zvuku
sitost se automaticky upravuje v závislosti na
rychlosti vozidla, viz strana 257.
Externí zdroje audia
AUX, USB*
10
Výběr zdroje audiosignálu
Opakované stlačování AM/FM přepíná mezi
pásmy FM1, FM2 a AM.
Všeobecné informace
Opakované tisknutí MODE přepíná mezi CD,
USB, AUX a BT.
VOLUME - Knoflík
AM/FM - Výběr pásma
MODE - výběr zdroje audio, CD, AUX, USB
(např. iPodŸ)1 a BT*
TUNING - Knoflík
SOUND - Tlačítko
Navigační tlačítka - menu
Hlasitost
K nastavení hlasitosti použijte VOLUME (1)
nebo klávesnici na volantu, viz strana 71. Hla1
254
USB platí pouze pro ozvučení "High Performance" a "Premium Sound". iPod je registrovaná značka společnosti Apple Computer Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vstup AUX
Vstup USB*
Vstupy AUX a USB umožňují připojení externího zdroje audia, např. iPodŸ1 nebo MP3
přehrávače.
Pokud si zvolíte připojení iPodŸ, přehrávače
MP3 nebo paměti USB do konektoru USB,
potom jej můžete ovládat prostřednictvím ovládacích prvků audio systému.
10 Informační systém
Audio funkce
Pro výběr externího zdroje audia použijte tlačítko MODE.
1. Pokud je zvoleno USB, potom se na displeji zobrazí Připojit zařízení.
2. Připojte svůj iPodŸ, MP3 přehrávač nebo
paměť USB do konektoru USB v odkládací
schránce středové konzoly (viz předcházející obrázek).
> Při načítání souborů na paměťovém
médiu systémem se na displeji se objeví
text Načítání. To chvíli trvá.
Po dokončení načítání se na displeji objeví
informace o skladbě a je možné si zvolit požadovanou skladbu.
Výběr skladby je možný třemi způsoby:
• Otáčejte knoflíkem TUNING (4) doleva
nebo doprava.
• Použijte levou nebo pravou stranu (6) navigačního tlačítka pro vyhledání požadované
stopy.
• Pomocí klávesnice na volantu.
V režimu USB nebo iPodŸ pracuje informační
systém obdobně jako v režimu přehrávání
hudebních souborů na CD přehrávači. Více
informací, viz strana 263.
POZNÁMKA
Systém podporuje přehrávání hudebních
souborů ve formátech MP3, WMA a WAV.
Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Dále
systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později. Funkce iPodŸ Shuffle není podporována.
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně déle
načítání pamětí obsahující soubory, které nelze
přehrát jako hudební soubory.
POZNÁMKA
Systém podporuje vyjímatelná média, která
jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem
souborů FAT32, a zvládne maximálně 500
adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít
kapacitu alespoň 256 Mb.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní systém
souborů, který není podporován audio systémem. Pro použití v systému musí být
MP3 přehrávač nastaven v režimu
Vyjímatelné USB zařízení/velkokapacitní
paměťové zařízení.
iPodŸ
iPodŸ je dobíjen a napájen z konektoru USB
přes připojovací kabel přehrávače. Nicméně
pokud je baterie přehrávače zcela vybitá, musí
být před připojením přehrávače nabita.
10
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPodŸ, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
AUX
Hlasitost externího zdroje AUX se může občas
lišit od hlasitosti inertních zdrojů, např.
CD přehrávače. Pokud je hlasitost externího
zdroje příliš velká, může to být na škodu kvality
poslechu. Předejděte tomu nastavením
vstupní hlasitosti na vstupu AUX.
POZNÁMKA
Kvalita zvuku může být horší, pokud je
přehrávač nabíjen, když audiosystém je
v režimu AUX. V tomto případě přehrávač
nenabíjejte.
Streaming audio přes BluetoothŸ*
Všeobecné informace
Je-li vůz vybaven sadou handsfree
BluetoothŸ* a je-li připojen mobilní telefon,
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
10 Informační systém
Audio funkce
Chcete-li přehrávat audio, zařízení se nejdříve
musí připojit k vozu a spárovat. Informace
o párování a připojení, viz strana 278. Dále
musí být jako zdroj audio zvolen BT, viz
strana 254.
POZNÁMKA
Mobilní telefon BluetoothŸ musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Telefon by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se
může stát, že některé možnosti nebudou
funkční.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony, které jsou na trhu
k dispozici, nepodporují v plném rozsahu
funkci BluetoothŸ v audio systému ve voze.
Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech a externích přehrávačích,
společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívit stránku www.volvocars.com.
2
256
Premium Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehrávání
Opakovaným tisknutím tlačítka MODE zvolte
jako audio zdroj BT.
Audio soubor lze zvolit jedním ze tří způsobů:
• Otáčejte knoflíkem TUNING (4) doleva
nebo doprava.
• Pomocí tlačítka
nebo
(6) navigačního tlačítka pro vyhledání požadovaného
audio souboru.
• Pomocí tlačítek
nebo
na klávesnici
volantu.
Nastavení zvuku
Jednotlivé možnosti nastavení zvuku
Pro procházení následujících možností stiskněte opakovaně SOUND (5). Nastavení se provádí prostřednictvím TUNING.
• BASY - Úroveň basů.
• VÝŠKY - Úroveň výšek.
• FADER - Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
• BALANCE - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• STŘEDOVÝ2 - Úroveň pro středový reproduktor. Před nastavením musí být aktivováno trojkanálové stereo nebo Pro Logic
IIŸ, viz dále nadpis Aktivace/deaktivace
zvuku surround.
• SURROUND2 - úroveň prostorového
zvuku. Před nastavením musí být aktivován Pro Logic IIŸ, viz dále nadpis Nastavení
zvuku.
Prostorový zvuk2
G021216
10
audio systém může bezdrátově přehrávat
z mobilního telefonu soubory audio streaming.
K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*. Některé mobilní telefony
můžete použít také k přepínání stop.
Nastavení Surround ovládá prostorový zvuk. Nastavení a aktivace/
deaktivace jsou pro jednotlivé zdroje
audiosignálu oddělené.
Ikona DolbyŸ na displeji označuje, že je aktivní
Dolby Pro Logic IIŸ. Existují tři různé možnosti
nastavení prostorového zvuku:
• Dolby Pro Logic II
• 3 kanálový
• Vypnuto - 2 kanálové stereo.
Aktivace/deaktivace zvuku surround
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Surround ef. FM…, Surround
ef. AM…, Surround ef. CD…nebo
Surround ef. AUX… a stiskněte ENTER.
10 Informační systém
Audio funkce
4. Rolujte na Dolby Pro Logic II3, 3
kanálový nebo Vypnuto a stiskněte
ENTER.
Ekvalizér přední/zadní4
Automatické nastavení hlasitosti5
Funkce automatického nastavení hlasitosti
umožňuje hlasitost zvuku zvyšovat se zvyšující
se rychlostí vozu. Na výběr jsou tři úrovně:
Nízký, Střední a Vysoký.
Ekvalizér je možné použít pro samostatné
nastavení různých frekvenčních pásem.
Nastavení automatického řízení
hlasitosti
Nastavení ekvalizéru
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Přední ekvalizér… nebo Zadní
ekvalizér… a stiskněte ENTER.
4. Grafika na displeji indikuje úroveň signálu
pro příslušné frekvence.
5. Úroveň nastavte pomocí TUNING (4) nebo
pomocí navigačního tlačítka směrem
nahoru/dolů. Další frekvence je možné
zvolit pomocí navigačního tlačítka směrem
vlevo/vpravo.
6. Pro uložení stiskněte ENTER. Pokud
chcete funkci opustit, aniž by se nastavení
uložilo, stiskněte EXIT.
3
4
5
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
10
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. basy, výšky a ekvalizér*, může uživatel
použít k tomu, aby přizpůsobil reprodukci
zvuku svému osobnímu vkusu.
3. Rolujte na Autonast. hlas. dle rychl…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Nízký, Střední nebo Vysoký
a stiskněte ENTER.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
Není k dispozici pro režim AM a FM.
Některé audiosystémy.
Kromě výbavy Performance
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
10 Informační systém
Funkce rádia
Ovládací prvky rádia
Ladění
Ukládání stanic
Automatické ladění
10
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Krátce stiskněte
nebo
.
Rádio potom automaticky vyhledá další silnou
stanici.
Manuální ladění
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
G019806
2. Pomocí knoflíku TUNING (3) natavte frekvenci.
FM/AM - Výběr vlnového rozsahu
Předvolby stanic
TUNING - Vyhledávání stanic
SCAN - Prohledávání
Navigační tlačítko – Ladění a menu
EXIT - Zrušení aktuální funkce
AUTO - Automatické uložení stanice
258
nebo
nalaďte stanici.
Dlouhým stiskem
Nebo použijte klávesy na volantu:
–
Podržte
nebo
na navigačním tlačítku, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná frekvence.
Dokud je na displeji zobrazen symbol frekvence, může být prohledávání obnoveno krátkým stiskem
nebo
.
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo až
deset předvolených stanic. FM má dvě paměti
pro předvolby: FM1 a FM2. Předvolená stanice může být vybrána tlačítkem předvoleb (2)
nebo tlačítky na volantu.
Manuální uložení stanice
1. Nalaďte stanici.
2. Podržte tlačítko předvolby stanice, dokud
se na displeji nezobrazí zpráva Stanice
uložena.
Automatické uložení stanice
Funkce tlačítka AUTO (7) vyhledá deset nejsilnějších stanic a automaticky je uloží do samostatné paměti. Tato funkce je vhodná především v oblasti, kde neznáte stanice a jejich frekvence.
Zahájení automatického ukládání stanic
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Podržte tlačítko AUTO (7), dokud se na
displeji nezobrazí zpráva Autom.
ukládání.
Zpráva Autom. ukládání se po uložení stanic
z displeje vymaže. Autorádio pokračuje v automatickém režimu a na displeji se zobrazí
zpráva Auto. Nyní mohou být uložené
předvolby voleny pomocí tlačítek (2).
10 Informační systém
Funkce rádia
> Autorádio ukončí režim automatického
ukládání stanic a uložená stanice může
být vybrána pomocí předvolby.
Zrušení automatického ukládání
rozhlasových stanic
–
Stiskněte EXIT (6).
Výběr automaticky uložené předvolby
Ponechání autorádia v automatickém režimu
umožňuje přístup k automaticky uloženým stanicím.
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
2. Stiskněte tlačítko předvolby (2).
> Autorádio zůstane v automatickém
režimu, dokud tento režim není zrušen
krátkým stisknutím tlačítka AUTO (7),
EXIT (6) nebo AM/FM (1).
Uložení automaticky uložených
předvoleb do druhé paměti
Automaticky uložená předvolba může být
přenesena do paměti FM nebo AM.
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
2. Stiskněte tlačítko předvolby stanice, kterou chcete přesunout.
3. Stiskněte tlačítko pod stanicí, která má být
uložena a držte jej, dokud se na displeji
nezobrazí zpráva Stanice uložena.
1
Prohledávání
Funkce RDS1
Radio Data System - funkce RDS spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá
informace, které autorádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
SCAN (4) automaticky vyhledává nejsilnější
stanice ve vlnovém rozsahu. Po nalezení stanice ji přehraje po dobu přibližně 8 sekund
a pak se prohledávání obnoví.
• Automatické přepnutí na silnější vysílač,
Aktivace/deaktivace funkce
prohledávání
• Přijímá textové informace o programu
1. Pomocí AM/FM vyberte vlnový rozsah.
Některé rozhlasové stanice nepoužívají systém
RDS nebo využívají pouze některé jeho funkce.
2. Funkci aktivujte tlačítkem SCAN.
> Na displeji se zobrazí zpráva SCAN.
Funkci ukončete pomocí tlačítka
SCAN nebo EXIT.
Uložení stanice
Pokud je funkce SCAN aktivní, může být
vybraná stanice uložena jako předvolba.
–
Stiskněte tlačítko předvolby stanic a držte
jej, dokud se na displeji nezobrazí zpráva
Stanice uložena.
> Prohledávání se ukončí a uložená stanice může být vybrána pomocí
předvolby.
10
pokud se příjem v oblasti zhorší.
• Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
aktuální rozhlasové stanice.
Programové funkce
V režimu FM může autorádio vyhledávat stanice vysílající určité typy programů. Pokud je
požadovaný typ programu nalezen, autorádio
přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální
zdroj audiosignálu. Například, pokud je používán CD přehrávač, přepne se do režimu pauzy.
Vysílání je přehráváno v přednastavené hlasitosti audia, viz strana 262. Po ukončení vysílání nastaveného typu programu se autorádio
vrátí k předchozímu zdroji audia a nastavení
hlasitosti.
Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.
``
259
10 Informační systém
Funkce rádia
Pokud se chcete vrátit k přerušenému
audiozdroji ještě před tím, než je dokončeno
zobrazení zprávy nebo typu programu, stiskněte EXIT.
Další nastavení přerušení programů, EON
a REG viz strana 261. Programové funkce se
upravují pomocí systému menu, viz
strana 252.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
TP z aktuální stanice/ze všech stanic
4. Rolujte na Hledání TP a stiskněte
ENTER.
Aktivace/deaktivace funkce TP
Autorádio může vkládat dopravní informace
vysílané pouze aktuálně naladěnou stanicí
nebo všemi stanicemi.
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
Alarm
Tato funkce se používá jako varování při
vážných dopravních nehodách a katastrofách.
Alarm není možné dočasně přerušit nebo
deaktivovat. Pokud je vysílána varovná informace, zobrazí se na displeji zpráva
VÝSTRAHA!.
Dopravní informace – TP
G021220
Tato funkce umožňuje vkládání
dopravních informací vysílaných
v rámci sítě RDS stanic. Symbol TP
informuje o aktivaci této funkce.
Pokud zvolená stanice vysílá dopravní zpravodajství, na displeji se objeví
.
260
Zprávy
5. Rolujte na Stanice TP… a stiskněte
ENTER.
> Na displeji se zobrazí buď TP z aktuální
stanice nebo TP ze všech stanic.
6. Stiskněte ENTER.
Aktivace/deaktivace funkce vyhledávání
TP
Vyhledávání dopravních informací je užitečná
při dlouhých cestách při přehrávání audia
z jiného zdroje, než je rozhlasové vysílání.
Funkce automaticky vyhledává dopravní informace v různých RDS sítích.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
G021221
10
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy
(Zpravodajství) a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má
nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší.
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Zpráva Zpravodajství informuje
o aktivaci této funkce.
Aktivace/deaktivace funkce vysílání
zpráv
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Zpravodajství a stiskněte
ENTER.
Zprávy z aktuální stanice/ze všech stanic
Autorádio může vkládat zprávy vysílané pouze
aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zpravodajská stanice…
a stiskněte ENTER.
10 Informační systém
Funkce rádia
1. Aktivujte funkci PTY.
Rádiotext
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
Některé RDS stanice vysílají informace
o obsahu programu, umělci, atd. Tyto informace mohou být zobrazeny na displeji.
Typy programů - PTY
4. Rolujte na Vyhledat PTY a stiskněte
ENTER.
Aktivace/deaktivace radiotextu
Funkce PTY může být využita
k výběru typů programů, jak jsou Pop
music nebo Klasická hudba.
Symbol PTY informuje o aktivaci této
funkce. Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Pokud autorádio nalezne kterýkoli z vybraných
typů programů, zobrazí se na displeji >|
Hledat. Pro pokračování ve vyhledávání vybraného typu programů stiskněte tlačítko
.
> Na displeji se zobrazí buď
Zpravodajství - aktuál.st. nebo
Zpravodajství - vš. st..
G021222
5. Stiskněte ENTER.
Aktivace/deaktivace funkce PTY
1. Pomocí FM/AM vyberte FM1 nebo FM2.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zvolit PTY… a stiskněte
ENTER.
> Zobrazí se seznam typů programů"
Aktuality, Informace, atd. Funkce PTY
se aktivuje výběrem typů programů
a deaktivuje vymazáním všech typů programů (PTY).
5. Vyberte požadovaný typ programu nebo
Vymazat všechny PTY…
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.
POZNÁMKA
Ne všechny rozhlasové stanice podporují
tuto funkci.
10
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Radiotext a stiskněte ENTER.
Automatická změna frekvence – AF
Funkce AF vybírá nejsilnější vysílače pro nastavenou stanici. K vyhledání nejsilnějšího vysílače může být někdy zapotřebí prohledání
celého vlnového rozsahu FM. Pokud nastane
tato situace, zobrazí se na displeji Hledání
PIZrušit tlač. EXIT.
Aktivace/deaktivace funkce AF
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
Aktivace/deaktivace zobrazení
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na AF a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Zobrazit PTY a stiskněte
ENTER.
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
261
10 Informační systém
Funkce rádia
Aktivace/deaktivace funkce EON
Tato funkce umožňuje pokračovat
v příjmu regionálního vysílače, i když
je jeho signál slabý. Symbol
Regionální informuje, že je funkce
aktivní. Funkce regionálního vysílání je normálně deaktivována.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
G021223
10
Regionální rozhlasové vysílání – REG
Aktivace/deaktivace funkce REG
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na EON… a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Místní, Vzdálené nebo
Vypnuto a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
Tato funkce vrátí všechny funkce autorádia na
výchozí výrobní nastavení.
3. Rolujte na Regionální a stiskněte
ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
Posílení ostatních sítí – EON
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
Funkce EON je zvláště užitečné ve velkoměstském prostředí s mnoha regionálními stanicemi. Umožňuje určení vzdálenosti mezi vozidlem a rozhlasovou stanicí, při které mají programové funkce přerušit aktuální zdroj audia.
• Místní - K přerušení dojde v případě,
pokud je rozhlasová stanice blízko.
• Vzdálené – k přerušení dojde i v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi zarušený.
• Vypnuto - Nedochází k přerušení programy z ostatních stanic.
262
Resetování funkcí RDS
3. Rolujte na Resetovat vše… a stiskněte
ENTER.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů jsou přehrávány hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost změněna během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
10 Informační systém
Funkce CD
Ovládání funkcí CD
přehrávač do režimu CD stisknutím tlačítka
MODE.
Spuštění přehrávání (CD měnič*)
Pokud je při aktivaci audio systému již zvolena
pozice s hudebním CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak přepněte do
režimu měniče CD prostřednictvím MODE
a zvolte disk pomocí tlačítek 1–6 nebo horní/
dolní části navigačního tlačítka.
G019807
Vložte disk CD
Navigační tlačítko – Rychle vpřed/vzad,
výběr skladby a menu
Výběr pozice měniče CD*
Vložení/vysunutí CD
Otvor pro vložení/vysunutí CD
MODE - výběr audiozdroje (CD, AUX,
USB*)
TUNING – Knoflík pro výběr skladby
Spuštění přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je hudební CD v přehrávači, když je
audiosystém v režimu CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak vložte disk a přepněte
1. Tlačítky 1–6 nebo navigačním tlačítkem
směrem nahoru/dolů zvolte volnou pozici.
> Volná pozice je na displeji označena.
Text Vložit disk signalizuje, že nový
disk je možné vložit. Měnič CD pojme až
6 CD disků.
2. Vložení disku CD do měniče CD.
Pauza
Pokud je hlasitost zcela ztlumena,
CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti
se CD přehrávač znovu spustí.
Zvukové soubory*
CD přehrávač/CD měnič* také podporuje
audio soubory ve formátech MP3 a WMA.
POZNÁMKA
Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač
načíst.
Pokud je do přehrávače vložen disk CD obsahující zvukové soubory, načte se struktura složek. V závislosti na kvalitě disku může trvat
nějakou dobu, než se spustí přehrávání.
Vysunutí CD
Navigace a přehrávání
CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu
přibližně 12 sekund. Poté je opět vtažen do
přehrávače a přehrávání pokračuje.
Pokud se do CD přehrávače vloží disk se zvukovými soubory, po stisknutí tlačítka ENTER
se zobrazí struktura složek na disku. Strukturu
složek můžete procházet stejným způsobem,
jako když procházíte strukturu menu audiosystému. Zvukové soubory jsou označeny syma složky symbolem
. Pomocí tlabolem
čítka ENTER spusťte přehrávání zvukového
souboru.
Vysuňte jednotlivé disky stisknutím tlačítka pro
vysunutí (3).
Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím
tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku. Na displeji se zobrazí
zpráva VYSUN. VŠE.
10
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
10 Informační systém
Funkce CD
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
10
Stiskněte levou/pravou část navigačního tlačítka, pokud displej není dost široký pro zobrazení celého názvu zvukového souboru.
Rychlý posun/změna skladeb
a zvukových souborů na CD
Krátkým stlačením levé/pravé šipky na navigačním tlačítku můžete listovat v seznamu
skladeb/souborů na CD. Dlouhé stisknutí se
používá k rychlému posunu v seznamu
skladeb/souborů na CD. Ke stejnému účelu
může být využit ovladač TUNING (nebo klávesnice na volantu).
Prohledávání CD
Tato funkce přehraje prvních 10 sekund
z každé skladby/audio souboru na CD. Pro
aktivaci stisknete tlačítko SCAN. Funkci přerušíte tlačítkem EXIT nebo SCAN a přehrávat se
začne aktuální skladba/soubor na CD.
Náhodný výběr
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na
CD je možné normálně procházet.
POZNÁMKA
Na aktuálním disku je možné rolovat pouze
mezi náhodnýmiCD stopami 1.
Na displeji se objevují různé zprávy v závislosti
na zvolené funkci náhodného výběru.
• NÁHODNÝ VÝBĚR znamená, že jsou
přehrávány pouze skladby z jednoho
hudebního CD
• NHV VŠ. znamená, že jsou přehrávány
všechny CD disky v CD měniči.
• NÁH. FLD znamená, že přehrávány jsou
zvukové soubory ve složce na aktuálním
CD.
Aktivace/deaktivace, náhodné
přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
264
Platí pro CD měnič.
Aktivace/deaktivace, náhodné
přehrávání (CD měnič)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Všechny
disky a stiskněte ENTER.
Položka Všechny disky platí pouze pro
hudební CD v měniči.
Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Složka
a stiskněte ENTER.
Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory:
Pokud si vyberete jiný disk CD, funkce se deaktivuje.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
1
3. Rolujte na Složka nebo Disk a stiskněte
ENTER.
10 Informační systém
Funkce CD
Text na disku
Pokud je informace o titulu uložena na
hudebním CD, je možné ji zobrazit na displeji2.
10
Aktivace/deaktivace
1. Spusťte přehrávání CD.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Text. info o disku a stiskněte
ENTER.
CD
Při používání CD disků nízké kvality může být
reprodukce nekvalitní nebo úplně znemožněna.
DŮLEŽITÉ
Pouze standardní disky (průměr 12 cm).
Nepožívejte CD disky s přilnavými nálepkami. Teplo z CD přehrávače může způsobit
uvolnění štítku a následně může dojít
k poškození CD přehrávače.
2
Platí pro CD měnič.
265
10 Informační systém
Struktura menu - audiosystém
Přehled
10
NABÍDKA FM1
4.
TP
1.
AUX vstupní hlasitost…
5.
Text. info o disku
2.
Zpravodajství
6.*
Nastavení audio…
3.
TP
4.*
Nastavení audio…
Zpravodajství
2.
TP
3.
PTY…
4.
Radiotext
5.
Rozšíř. nastavení rádia…
Pro CD měnič* se zvoleným CD
diskem.
6.*
Nastavení audio…
1.
Náhodný výběr…
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.
Text. info o disku
5.*
Nastavení audio…
1.*
Nastavení audio…
NABÍDKA CD
Pro CD přehrávač s CD diskem.
1.
Náhodný výběr
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.
Text. info o disku
5.*
Nastavení audio…
NABÍDKA CD
Pro CD přehrávač s diskem MP3.
266
Zpravodajství
1.
NABÍDKA AM
1
3.
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NABÍDKA CD
NABÍDKA CD
Pro CD měnič* se zvoleným diskem
MP3.
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
4.
TP
5.
Text. info o disku
6.*
Nastavení audio…
NABÍDKA AUX
NABÍDKA USB*
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
4.
TP
5.
Informace o skladbě
6.
Nastavení audio…
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Součásti telefonního systému.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Anténa1
10
Klávesnice na volantu. Většina funkcí
telefonního systému může být ovládána
pomocí klávesnice, viz strana 269.
Mikrofon. Mikrofon sady handsfree je
nainstalován ve stropu vedle sluneční
clony.
Nouzová volání
Uskutečnění nouzového volání
1. Zapněte telefon.
2. Zadejte číslo pro nouzové volání platné ve
vaší oblasti (v rámci EU: 112).
Ovládací panel na středové konzole.
Všechny funkce (kromě hlasitosti) mohou
být ovládány z řídicího panelu.
3. Stiskněte ENTER.
Čtečka SIM karty.
U systému IDIS (Intelligent Driver Information
System) lze příchozí telefonní hovory a SMS
zprávy zpozdit tak, aby se řidič mohl soustředit
na jízdu, pokud systém IDIS vyhodnotí, že
dopravní situace vyžaduje zvýšenou míru
pozornosti.
Všeobecné informace
• Bezpečnost silničního provozu je vždy na
prvním místě.
• Při tankovaní telefonní systém vypněte.
• Zrovna tak jej vypínejte v blízkosti provádění trhacích prací.
• Doporučujeme, aby údržbu telefonního
systému prováděl autorizovaný servis
Volvo.
IDIS
Příchozí hovory a SMS zprávy mohou být zpožděny o 5 sekund a následně budou přesměrovány. Pokud dopravní situace stále vyžaduje
zvýšenou pozornost řidiče, příchozí hovor
bude přesměrován na hlasovou schránku.
Zmeškané hovory se zobrazí na displeji.
Systém IDIS lze odpojit pomocí funkce menu
6.5, viz strana 274.
1
268
K dispozici pouze u vestavěného telefonu nebo RTI.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
SIM karta
Nouzová volání mohou být uskutečněna bez
SIM karty v místech pokrytých signálem
příslušné sítě.
G020244
Součásti telefonního systému
Telefon je možno používat pouze s platnou SIM
kartou, Subscriber Identity Module. Karty jsou
k dostání u různých mobilních operátorů.
Pokud zaznamenáte potíže se SIM kartou,
obraťte se na vašeho mobilního operátora.
POZNÁMKA
Zabudovaný telefon nemůže číst SIM karty
typu 3G (pouze 3G). Kombinované karty 3G/
GSM fungují. Pokud potřebujete náhradní
SIM kartu, kontaktujte operátora své sítě.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Další SIM karta
Ovládací prvky telefonu
Klávesnice na volantu
Mnoho mobilních operátorů nabízí dvě SIM
karty pro jedno telefonní číslo. Náhradní karta
může být použita ve vozidle.
10
Vložení SIM karty
1. Vypněte telefon a otevřete odkládací
schránku v palubní desce.
4. Opatrně zasuňte držák SIM karty do
čtečky.
Menu
Popis ovládání, funkcí a menu telefonu je uveden na straně 274.
G019809
3. Vložte SIM kartu do držáku tak, aby byla
vidět kovová strana. Šikmý kraj SIM karty
se musí krýt se šikmým okrajem držáku.
Ovládací panel na středové konzole.
VOLUME - Ovládá hlasitost zvuku na
pozadí z autorádia, například během
hovoru
Tlačítka s čísly a písmeny
G020243
2. Vytáhněte držák SIM karty ze čtečky SIM
karet, viz obrázek na straně 268.
Pokud je telefon aktivní, jsou klávesy na
volantu vyhrazeny pro funkce telefonu. Aby
bylo možné ovládat audio, musí být telefon
v pohotovostním režimu (standby).
ENTER - Příjem hovorů. Po stisknutí tlačítka se zobrazí naposledy volaná čísla.
Bezpečnost silničního provozu
MENU - Otevírá hlavní menu
Z bezpečnostních důvodů není část menu telefonu přístupná, jakmile vozidlo překročí
rychlost 8 km.
EXIT - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání
vložených znaků
EXIT - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání
vložených znaků. Změny mezi nabídkou
audio a nabídkou telefonu.
Navigační tlačítko - Procházení menu
a řádků znaků
Hlasitost hovoru - zvýšit/snížit
ENTER - Příjem hovorů. Stisknutím tlačítka
vyvoláte naposledy volaná čísla
Navigační tlačítko - Procházení menu
PHONE - Zapínání/vypínání a pohotovostní režim
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Zapnutí/vypnutí
–
Pokud je telefonní systém aktivní nebo v pohotovostním režimu (standby), objeví se na displeji sluchátko. Pokud je telefon při otočení
klíče dálkového ovladače do polohy 0 v jednom
z těchto režimů, obnoví se po přepnutí zapalování zpět do polohy I nebo II činnost telefonu
v tomto režimu.
Aktivace z pohotovostního režimu
Přepnutí hovoru do režimu čekání/
obnovení hovoru
–
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
Aktivace funkcí telefonního systému
Stiskněte PHONE.
Příjem hovoru a volání
2. Rolujte na Podržet nebo Obnovit a stiskněte ENTER.
Volání
Volání třetímu účastníkovi
1. Aktivujte telefonní systém (pokud je to
nutné).
1. Přepněte hovor do režimu čekání.
Funkce telefonního systému mohu být použity
pouze, pokud je telefon v aktivním režimu.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 273.
1. Stiskněte PHONE.
3. Stiskněte ENTER.
2. Vložte PIN (pokud je požadován) a stiskněte ENTER.
Příjem hovoru
Deaktivace telefonního systému
Automatický příjem hovoru, viz volby menu 4.3,
viz strana 274.
Pokud je telefonní systém deaktivován, nelze
přijímat žádné hovory.
–
–
–
Stiskněte tlačítko PHONE, dokud se telefon nedeaktivuje.
Pohotovostní režim (standby)
V pohotovostním režimu je možné při příjmu
hovorů používat audio systém. V pohotovostním režimu však není možné uskutečnit volání.
Přepnutí telefonu do pohotovostního
režimu
Telefon musí být v aktivním režimu, aby jej bylo
možné přepnout do pohotovostního režimu.
270
Stiskněte PHONE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte ENTER.
Ukončení hovoru
Stiskněte EXIT.
Přepínání mezi hovory
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
2. Rolujte na Zaměnit a stiskněte ENTER.
Zahájení konferenčního hovoru
Konferenční hovor zahrnuje tři účastníky, kteří
mohou mezi sebou hovořit. Po zahájení konferenčního hovoru není možné připojit další
účastníky. Při ukončení konferenčního hovoru
jsou ukončeny všechny hovory.
1. Zahajte hovor mezi dvěma telefony.
Odmítnutí hovoru
–
2. Vytočte číslo třetího účastníka.
Stiskněte EXIT.
Čekající hovor
Dva vyzváněcí tóny v průběhu hovoru označují
další příchozí hovor. Na displeji se zobrazí
Přijmout?. Hovor je možné odmítnout nebo
přijmout normálním způsobem. Pokud je hovor
přijat, bude předchozí hovor přepnut do režimu
čekání.
2. Stiskněte MENU nebo ENTER.
3. Rolujte na Připojit a stiskněte ENTER.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Hlasitost
Telefon využívá reproduktor ve dveřích řidiče.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Klávesa
Funkce
+0@*#&$£/%
10
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru se reguluje
klávesami na volantu.
Klávesa
Funkce
mezera 1 - ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàæç
Hlasitost audio systému
Hlasitost audio systému je v průběhu telefonního hovoru dočasně ztlumena. Po ukončení
hovoru je hlasitost obnovena v předchozí
úrovni. Pokud je regulována hlasitost v průběhu hovoru, bude zachována nově nastavená
úroveň hlasitosti. Zvuk může být během
hovoru také automaticky vypnut, viz menu
6.4.3. na straně 274. Tato funkce je k dispozici
pouze pro integrovaný telefonní systém Volvo.
Vkládání textu
def3èé
ghi4ì
jkl5
2. Pro vložení mezery stiskněte 1. Pokud mají
být vloženy dva stejné znaky za sebou,
stiskněte * nebo několik sekund počkejte.
Používání číslic
Volání naposledy volaného čísla
Telefon automaticky ukládá poslední volané
číslo.
1. Stiskněte ENTER.
2. Rolujte na číslo a stiskněte ENTER.
Telefonní seznam
mno6ñöòØ
pqrs7ß
tuv8üù
Text se vkládá pomocí klávesnice telefonu.
1. Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem
- jeden stisk první znak, druhý stisk druhý
znak, atd. Viz tabulka.
Přepíná mezi velkými
a malými písmeny.
wxyz9
Stisknout krátce, pokud
mají být vloženy stejnou
klávesou dva stejné za
sebou jdoucí znaky.
Pokud telefonní seznam obsahuje aktuální
kontaktní informace o volajícím, potom se tyto
zobrazí na displeji. Kontaktní informace mohou
být uloženy na SIM kartu nebo do telefonu.
Uložení kontaktů do telefonního
seznamu
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Nový kontakt a stiskněte
ENTER.
4. Vložte jméno a stiskněte ENTER.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
10 Informační systém
Funkce telefonu*
5. Vložte číslo a stiskněte ENTER.
10
6. Rolujte na SIM karta nebo Paměť
telefonu a stiskněte ENTER.
Vyhledání kontaktů v telefonním
seznamu
Pro přímý přístup do menu Hledat použijte
navigační tlačítko namísto MENU.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
3. Rolujte na Vytáčení zrychlené volby
a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Hledat a stiskněte ENTER.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
4. Rolujte na Zvolte čísla a stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na číslo klávesy pro rychlou volbu
a stiskněte ENTER.
5. Rolujte na položku, která má být vymazána
a stiskněte ENTER.
6. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
6. Rolujte na Vymazat a stiskněte ENTER.
7. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
Vymazání všech kontaktů
8. Pro opuštění systému menu podržte klávesu EXIT.
5. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Hledat a stiskněte ENTER.
Kopírování položek mezi SIM kartou
a telefonem
1. Stiskněte MENU.
1. Stiskněte MENU.
3. Rolujte na Vymazat SIM nebo Vymazat
telefon a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
Pokud je to požadováno, vložte kód telefonu.
Výchozí výrobní nastavení je 1234.
3. Rolujte na Zkopírovat vše… a stiskněte
ENTER.
Vytáčení zrychlené volby
4. Rolujte na SIM do telefonu nebo Telefon
do SIM a stiskněte ENTER.
272
Vymazání kontaktů z telefonního
seznamu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Klávesy (1-9) mohou být použity pro rychlou
volbu volaného čísla z telefonního seznamu.
1. Stiskněte MENU.
Volání pomocí rychlé volby.
–
Krátce stiskněte požadovanou klávesu
a následně pak ENTER.
POZNÁMKA
Po zapnutí telefonu trvá určitý čas, než je
funkce rychlé volby k dispozici.
Použití funkce rychlé volby, Vytáčení
zrychlené volby, musí být aktivováno v menu
Telefonní seznam…, viz strana 276.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Volání z telefonního seznamu
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
> Zobrazí se všechny kontakty uložené
v paměti telefonu. Počet zobrazených
kontaktů může být zredukován zadáním
části jména kontaktu.
2. Podržet/Obnovit - Podržení nebo obnovení hovoru.
Pro vytočení čísla stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Pro přechod na požadované písmeno
v telefonním seznamu podržte příslušnou
klávesu po dobu asi 2 sekund.
Funkce během hovoru
Během hovoru je k dispozici několik funkcí.
Některé funkce mohou být použity pouze,
pokud je hovor podržen.
Pro přístup k menu v průběhu hovoru stiskněte
MENU nebo ENTER a rolujte na jednu z následujících položek.
1. Vypnout mikrofon/Zapnout mikrofon Tichý režim.
6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte ENTER.
3. Telefonní seznam - Zobrazit seznam.
4. Připojit - Konferenční hovor (k dispozici,
pokud je připojeno dva a více účastníků)
5. Zaměnit - Přepínání mezi hovory (k dispozici, pokud jsou spojeni maximálně tři
účastníci).
3. Rolujte na kontakt a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
5. Rolujte na Odeslat a stiskněte ENTER.
SMS - Krátká textová zpráva
Přečtení SMS
10
Číslo IMEI
Aby mohl operátor sítě zablokovat telefon,
musíte mu sdělit číslo IMEI telefonu. Toto je
patnáctimístné výrobní číslo, které je naprogramováno do telefonu. Pro zobrazení čísla na
displeji vytočte *#06#. Toto číslo si poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
Technické parametry
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Zprávy… a stiskněte ENTER.
Výkon
2W
SIM karta
Malá
Položek v paměti
250A
SMS (krátká textová
zpráva)
Ano
Data/Fax
Ne
Duální (900/1800 MHz)
Ano
3. Rolujte na Přečíst a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na zprávu a stiskněte ENTER.
> Zpráva se zobrazí na displeji. Další
výběr může být proveden stiskem
ENTER. Pro opuštění systému menu
podržte klávesu EXIT.
Psaní a odeslání
1. Stiskněte MENU.
A
V telefonu plus místa v paměti na SIM kartě.
2. Rolujte na Zprávy… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Napsat novou a stiskněte
ENTER.
4. Vložte text a stiskněte ENTER.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
Menu telefonu
10
1.
Přesměřování…
Vytáčení zrychlené volby
4.6.1.
Všechny hovory
2.4.1.
Aktivní
4.6.2.
Pokud je obsazeno
2.4.2.
Zvolte čísla
4.6.3.
Nepřijato
4.6.4.
Mimo dosah sítě
Vymazat telefon
4.6.5.
Faxová volání
Stav paměti
4.6.6.
Datová volání
4.6.7.
Zrušit vše
1.2.
Posledních 10 přijatých
1.3.
Posledních 10 volaných
2.5.
Vymazat SIM
1.4.
Vymazat výpis…
2.6.
1.4.1.
Všechny hovory
2.7.
1.4.2.
Nepřijaté hovory
1.4.3.
Přijaté hovory
3.1.
Přečíst
1.4.4.
Volaná čísla
3.2.
Napsat novou
5.1.
Autotelefon
3.3.
Přidat telefon
3.
Délka hovorů…
Zprávy…
5.
Vyměnit telefon
Nastavení zpráv…
5.2.
1.5.1.
Poslední hovor
3.3.1.
Číslo střediska zpráv
5.3–7. Přidané telefony1
1.5.2.
Čítače hovorů
3.3.2.
Doba platnosti…
1.5.3.
Celková doba
3.3.3.
Typ zprávy…
1.5.4.
Vymazat čítače
hovorů
Telefonní seznam…
2.1.
Hledat
2.2.
Nový kontakt
Zkopírovat vše…
2.3.1.
274
4.6.
Posledních 10 zmešk.
2.3.
1
2.4.
Telefon do SIM
1.1.
1.5.
2.
2.3.2.
Výpis volání…
SIM do telefonu
Maximálně 5 telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
4
Možnosti volání…
4.1.
Odeslat moje číslo
4.2.
Čekající hovor
4.3.
Automatická odpověď
4.4.
Opakované aut.vytáčení
4.5.
Číslo hlasové schránky
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
6.
Nastavení telefonu…
6.1.
Výběr sítě…
6.1.1.
Automaticky
6.1.2.
Ruční výběr
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
6.2.
Požadavek na PIN kód…
1.3. Posledních 10 volaných
2.3. Kopírovat vše
6.2.1.
Zapnuto
Kopírování telefonních čísel a jmen ze SIM
karty do paměti telefonu.
6.2.2.
Vypnuto
Seznam volaných čísel. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
6.2.3.
Automaticky
1.4. Vymazat výpis
6.3.
Editovat PIN kód
6.4.
Zvuky a hlasitost…
6.4.1.
Hlasitost vyzvánění
6.4.2.
Signály vyzvánění…
6.4.3.
Ztlumit rádio
6.4.4.
Ohlášení příchozí
zprávy
6.5.
IDIS
6.6.
Obnovit stan. nastav. tel.
Vymazání seznamů nacházejících se
v menu 1.1, 1.2 a 1.3 následovně.
1.4.1.
Všechny hovory
1.4.2.
Nepřijaté hovory
1.4.3.
Přijaté hovory
1.4.4.
Volaná čísla
1.5. Doba trvání hovoru
Doba trvání všech hovorů nebo posledního
hovoru. Vynulování všech počítadel, viz menu
1.5.4.
2.3.1.
SIM do telefonu
2.3.2.
Telefon do SIM
2.4. Vytáčení zrychlené volby
K telefonnímu číslu uloženému v telefonním
seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby.
2.4.1
Aktivní
2.4.2
Zvolte čísla
2.5. Vymazat SIM
Vymazání celé paměti SIM karty.
2.6. Vymazat telefon
Vymazání celé paměti telefonu.
2.7. Stav paměti
1.5.1.
Poslední hovor
Popis položek menu
1.5.2.
Čítače hovorů
1. Výpis volání
1.5.3.
Celková doba
1.1 Posledních 10 zmeškaných
1.5.4.
Vymazat čítače hovorů
Seznam zmeškaných hovorů. Můžete si zvolit,
zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit
do telefonního seznamu.
2. Telefonní seznam
3.1. Čtení
2.1. Hledat
1.2 Posledních 10 přijatých
Hledání jména v telefonním seznamu.
Přijaté textové zprávy. Zvolte, zda chcete celou
zprávu nebo její část vymazat, poslat dál, změnit nebo uložit.
Seznam přijatých hovorů. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
10
Ukazuje, kolik pozic je obsazeno na SIM kartě
a v paměti telefonu. V tabulce je vidět, kolik
pozic je z celkového počtu obsazeno, např.
100 (250).
3. Zprávy
2.2. Nový kontakt
Ukládá do telefonního seznamu jména a telefonní čísla, viz strana 271.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
10
3.2. Napsat novou
4.5. Číslo hlasové schránky
Psaní zprávy na klávesnici. Zvolte, zda chcete
zprávu uložit nebo odeslat.
Uložení číslo hlasové schránky.
3.3. Nastavení zpráv
Zde můžete zvolit, kdy a jaký typ hovorů má být
přesměrován na zadané telefonní číslo.
Zadejte číslo střediska zpráv, přes které chcete
zprávy posílat. Také určete typ zprávy a dobu,
po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku
zpráv. Informace o nastavení zpráv Vám
poskytne Váš operátor sítě. Tato nastavení by
měla zůstat za normálních okolností nezměněna.
3.3.1.
Číslo střediska zpráv
3.3.2.
Doba platnosti…
3.3.3.
Typ zprávy…
4. Možnosti volání
4.6 Přesměrovat volání
4.6.1.
Všechny hovory
Toto nastavení je možné použít pouze během
hovoru.
Pokud je obsazeno
4.6.3.
Nepřijato
6.1.1.
Automaticky
4.6.4.
Mimo dosah sítě
6.1.2.
Ruční výběr
4.6.5.
Faxová volání
6.2. Zabezpečení SIM karty
4.6.6.
Datová volání
4.6.7.
Zrušit vše
Zvolte, zda je zadání PIN kódu zapnuto,
vypnuto, nebo zda telefon má automaticky
zadat PIN kód.
276
6.2.1.
Zapnuto
6.2.2.
Vypnuto
Volba integrovaného telefonu.
6.2.3.
Automaticky
5.2. Přidat telefon
6.3. Editovat PIN kód
5. Změnit telefon
4.2. Přidržení hovoru
Přidání mobilních telefonů do seznamu Přidané
telefony.
Automatické přijetí příchozího hovoru.
6.1. Výběr sítě
4.6.2
Zobrazení nebo ukrytí Vašeho telefonního čísla
před osobou, kterou voláte/která Vám volá.
Operátor sítě může zajistit trvalé neodesílání
čísla.
4.3. Automatická odpověď
6. Nastavení telefonu
Automatický nebo manuální výběr sítě. Zvolená síť se zobrazí na displeji v základním
režimu telefonu.
4.1. Odeslat moje číslo
Upozornění na příchozí hovor během aktuálního hovoru.
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
5.1 Telefon ve vozidle
5.3-7. Přidané telefony
Volba pro připojení k jednomu z přidaných telefonů (až 5 telefonů).
Změna PIN kódu. Kód si napište a uložte na
bezpečné místo.
6.4. Tóny a hlasitost
6.4.1.
Hlasitost vyzvánění
4.4. Autom. opakování
Nastavte hlasitost tónů.
Automatické volání předtím obsazeného čísla.
6.4.2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Signály vyzvánění…
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
Máte k dispozici sedm různých tónů.
6.4.3.
Ztlumit rádio
10
Rádio lze vypnout/zapnout.
6.4.4.
Ohlášení příchozí zprávy
6.5. IDIS
Pokud je funkce IDIS deaktivována, příchozí
hovory nejsou opožďovány, bez ohledu na
dopravní situaci.
6.6. Vynulování nastavení telefonu
Návrat k nastavení z výrobního závodu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Všeobecné informace
vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo
není připojen.
10
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
Menu a ovládací prvky
Pro pohyb v menu se používá ovládací panel
ve středové konzole (3), viz strana 269.
Přehled systému.
Mobilní telefon
Mikrofon
Nezapomeňte
Menu se ovládají prostřednictvím středové
konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné
informace o menu, viz strana 274.
Středová konzola
POZNÁMKA
BluetoothTM
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothTM může být bezdrátově připojen
k audio systému. Audiosystém potom funguje
jako handsfree s možností ovládat dálkově
celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon
je zabudován do střešní konzoly (2). Mobilní
telefon je možné ovládat prostřednictvím
278
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V případě vozidel vybavených integrovaným
telefonem a handsfree rozhraním
BluetoothTM handsfree se připojení provádí
pomocí dalšího menu, viz strana 274.
Aktivace/deaktivace
Krátké stisknutí tlačítka PHONE aktivuje funkci
handsfree. Text TELEFON zobrazený v horní
části displeje informuje o přepnutí do režimu
telefonu. Symbol
handsfree je aktivní.
indikuje, že funkce
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE
deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Alternativa 1 – prostřednictvím menu
vozidla
1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem BluetoothTM, viz
příručka k mobilnímu telefonu nebo
www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon. Pokud již byl jeden nebo
více telefonů registrováno, potom se
tyto objeví také.
3. Vyberte Přidat telefon.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným jmé-
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
nem BluetoothTM se zobrazí na displeji.
Jméno BluetoothTM funkce handsfree
se zobrazí na telefonu jako My Volvo
Car.
4. Na displeji audiosystému si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
5. Zadejte čísla na displeji audiosystému
prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.
Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu
1. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE. Pokud je připojený telefon,
odpojte jej.
2. K vyhledávání použijte telefon
s BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu
telefonu.
3. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Volvo Car.
4. Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
5. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Volvo Car.
Mobilní telefon se zaregistruje a připojí automaticky k audio systému, zatímco na displeji
se objeví text Synchronizace. Více informací
1
o registraci mobilních telefonů, viz
strana 280.
Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí symbol
a jméno BluetoothTM mobilního telefonu. Nyní je možné mobilní telefon ovládat
prostřednictvím audiosystému.
Volání
1. Ujistěte se, že v horní části displeje je
zobrazen text TELEFON a je viditelný symbol
.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 281.
3. Stiskněte ENTER.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz
strana 280.
Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE. Funkce handsfree se
také deaktivuje při vypnutí motoru nebo
otevření dveří1.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
10
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony vyžadují potvrzení
přechodu z handsfree prostřednictvím klávesnice telefonu.
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
Hovory se přijímají tlačítkem ENTER, i když je
audio systém například v režimu CD nebo FM.
Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem
EXIT.
Automatická odpověď (Automatic
answer)
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky. Aktivujte/
deaktivujte v Nabídka telefonu…
Možnosti volání… Automatická
odpověď.
Platí pro Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Menu při hovoru
10
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
MENU nebo ENTER, zpřístupníte následující
funkce:
• Vypnout mikrofon - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Přepojit do mob. tel. - Hovor je přesměrován na mobilní telefon.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se spojení
ukončí při použití privátní funkce. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze během hovorů regulovat.
Použijte klávesnici na volantu.
Hlasitost audiosystému
V režimu telefonu (TELEFON) se hlasitost
audiosystému nastavuje jako obvykle pomocí
tlačítka VOLUME.
Zdroj audia může být při příchozím hovoru
automaticky ztlumen v Nabídka telefonu…
Nastavení telefonu… Zvuky
a hlasitost… Ztlumit rádio.
Hlasitost vyzvánění
• Telefonní seznam - Hledání v telefonním
seznamu.
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru není možné
vytvořit nové spojení.
Jděte do menu Nabídka telefonu…
Nastavení telefonu… Zvuky a hlasitost…
Hlasitost vyzvánění a pomocí
/
na
navigačním tlačítku proveďte nastavení.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v menu Nabídka
telefonu… Nastavení telefonu… Zvuky
a hlasitost… Signály vyzvánění…
Signál vyzvánění 1, atd.
2
280
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Vyzvánění připojeného mobilního telefonu
není deaktivováno, když je použito jedno
z integrovaných vyzvánění systému handsfree.
Pro výběr vyzváněcího tónu2 jděte do menu
Nabídka telefonu… Nastavení telefonu…
Zvuky a hlasitost… Signály
vyzvánění… Použít signál mobil. tel..
Více o registraci a připojení
Registrovat je možné maximálně tři mobilní
telefony. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po zaregistrování je mobilní
telefon přidán do seznamu telefonů. V daný
okamžik nemůže být připojen více než jeden
telefon. Telefony mohou být odregistrovány
v menu Nabídka telefonu… Bluetooth…
Odebrat telefon.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud audiosystém
hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno
se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte
tlačítko EXIT.
Manuální připojení
Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než
naposledy připojený nebo zaměnit připojený
mobilní telefon, postupujte následovně:
Nastavte audiosystém do režimu telefonu
(TELEFON) a postupujte podle pokynů na displeji nebo pomocí systému menu (viz dále)
změňte připojený mobilní telefon.
Struktura menu je k dispozici ve dvou různých
provedeních, které se liší podle toho, zda je
vozidlo vybaveno rozhraním BluetoothTM nebo
zda je do vozidla telefon integrován.
• V případě vozidel vybavených pouze rozhraním BluetoothTM se připojení provádí
pomocí menu Nabídka telefonu…
Bluetooth… Vyměnit telefon
Přidat telefon. Další možností je zvolit
jeden z dříve připojených telefonů.
Telefonní seznam
Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního
seznamu je zobrazení textu TELEFON v horní
části displeje a symbolu
.
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého registrovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení. Funkci deaktivujte v menu Nastavení
telefonu… Synchr. tel. seznam. Vyhledávání kontaktů je možné pouze v telefonním
seznamu připojeného mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Pokud mobilní telefon neumožňuje kopírování adresáře, po dokončení kopírování se
zobrazí Seznam je prázdný.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na
displeji.
• V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a rozhraním BluetoothTM se
připojení provádí pomocí menu Nabídka
telefonu… Vyměnit telefon Přidat
telefon. Další možností je zvolit jeden
z dříve připojených telefonů.
Vyhledávání kontaktů
Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves 2–
9. Vyhledávaní v telefonním seznamu bude
prováděno podle prvního písmena.
Do telefonního seznamu lze také vstoupit
/
na navigačním tlačítku
prostřednictvím
nebo
/
na klávesnici na volantu. Vyhledávání je také možné prostřednictvím menu
vyhledávání v menu Telefonní seznam…
Hledat:
10
1. Vložte několik prvních písmen kontaktu
a stiskněte ENTER. Nebo jednoduše stiskněte ENTER.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko
ENTER pro volání.
Rozpoznávání hlasu
Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu
pro volbu volaného čísla je možné použít po
stisknutí a podržení tlačítka ENTER.
POZNÁMKA
Rozpoznávání hlasu funguje v plném rozsahu pouze u některých mobilních telefonů.
Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce
Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
Číslo hlasové schránky
Číslo hlasové schránky se mění v menu
Možnosti volání… Číslo hlasové
schránky. Pokud číslo není uloženo, do tohoto
menu se dostanete po dlouhém stisknutí tla-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
čítka 1. Dlouze stiskněte tlačítko 1 a použijte
uložené číslo.
10
Struktura menu - BluetoothTM
handsfree
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka
ENTER zobrazíte seznam naposledy volaných
čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné
v menu Výpis volání….
POZNÁMKA
Menu pro handsfree BluetoothTM je k dispozici ve dvou variantách. Pro vozy vybavené
pouze rozhraním handsfree BluetoothTM
a pro vozy s integrovaným telefonem a rozhraním handsfree BluetoothTM.
1.
3
282
Maximálně 5 telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2.
3.
5.
4.1.
Automatická odpověď
4.2.
Číslo hlasové schránky
Nastavení telefonu…
5.1.
Posledních 10 zmešk.
1.2.
Posledních 10 přijatých
1.3.
Posledních 10 volaných
Info o Bluetooth ve voze
Možnosti volání…
Výpis volání…
1.1.
Zadávání textu
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
/
na navigačním tlačítku
Prostřednictvím
se pohybujete mezi znaky.
4.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony zobrazují seznam
volaných čísel v opačném pořadí.
Pomocí klávesnice na středové konzole
zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládaní písmen, viz tabulka na
stránce 271.
3.4.
5.2.
Zvuky a hlasitost…
5.1.1.
Hlasitost vyzvánění
5.1.2.
Signály vyzvánění…
5.1.3.
Ztlumit rádio
Synchr. tel. seznam
Telefonní seznam…
Struktura menu - BluetoothTM
handsfree s integrovaným telefonem
2.1.
Hledat
1.
2.2.
Kopírovat z mobilního tel.
Výpis volání…
1.1.
Posledních 10 zmešk.
Bluetooth…
1.2.
Posledních 10 přijatých
3.1.
1.3.
Posledních 10 volaných
Vyměnit telefon
3.1.1.
Přidat telefon
2.
Telefonní seznam…
3.1.2–6.Přidané telefony3
2.1.
Hledat
3.2.
Odebrat telefon
2.2.
Kopírovat z mobilního tel.
3.3.
Připojit mobilní telefon
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
3.
4.
5.
Bluetooth…
3.1.
Odebrat telefon
3.2.
Připojit mobilní telefon
3.3.
Info o Bluetooth ve voze
10
Možnosti volání…
4.1.
Automatická odpověď
4.2.
Číslo hlasové schránky
Vyměnit telefon
5.1.
Autotelefon
5.2.
Přidat telefon
5.3–7. Přidané telefony3
6.
Nastavení telefonu…
6.1.
6.2.
3
Zvuky a hlasitost…
6.1.1.
Hlasitost vyzvánění
6.1.2.
Signály vyzvánění…
6.1.3.
Ztlumit rádio
Synchr. tel. seznam
Maximálně 5 telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
283
Typové označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
284
286
288
291
292
294
297
300
302
304
305
TECHNICKÉ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typové označení
11
286
11 Technické údaje
Typové označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo.
S40 a V50: Štítek je vidět, když se otevřou
pravé zadní dveře. C30 a C70: Štítek je
vidět, když se otevřou pravé dveře.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
11
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru, čísla komponentů a sériová
čísla.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky:
mechanická převodovka
,
automatická převodovka
Identifikační číslo vozidla (VIN – Vehicle
Identification Number).
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
287
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
11
Rozměry
A
288
Rozvor
mm
2640
B
Délka
4266
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené sedadlo
1486
D
Ložná délka, podlaha
663
E
Ložná výška
642
F
Výška
Rozměry
G
Rozchod, vpředu
mm
1548A
mm
K
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2039
L
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných
zrcátek
1871
1535B
H
Rozchod, vzadu
1544A
1531B
1447
Rozměry
I
Ložná šířka, podlaha
J
Šířka
713
1782 (1797C)
A
B
C
s 15" koly
s 16" a 17" koly
pomocí systému Keyless drive*
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížení
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka) a není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
11
Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Umístění štítku, viz strana 286.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
289
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Přípustná celková hmotnost přípojného vozidla a zatížení koule tažného zařízení
11
290
Motor
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)
Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
1.6
1200
50
DRIVe
1300
75
D2
1300
75
2.0F
1350
75
2.0
1350
75
ostatní
1500
75
Motor
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)
Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
1.6
600
50
2.0, D2 a DRIVe
650
50
ostatní
700
50
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Přehled
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
11
A
Motor
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litrů)
Kompresní
poměr
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1,596
11,0:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1,999
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1,999
10,8:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 – 5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
DRIVe
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T5
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 286.
291
11 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
11
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Doporučené servisní intervaly platí pouze
v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na
životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
292
11 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Motor
Kód motoru
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
1.6
B4164S3
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
přibližně 4,0
2.0F
B4204S4
Viskozita: SAE 5W–30
přibližně 4,3
2.0
B4204S3
přibližně 4,3
DRIVe
D4162T
přibližně 3,8
D2
D4162T
přibližně 3,8
D4
D5204T
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,9
D3
D5204T5
Viskozita: SAE 0W–30
přibližně 5,9
T5
B5254T7
11
přibližně 5,8
Doplňování motorového oleje, viz strana 223.
293
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Přehled
DŮLEŽITÉ
11
druhem převodového oleje, obraťte se na
servis a nechte provést servis vozidla.
Doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Aby se zabránilo poškození převodovky,
musí být používán doporučený převodový
olej. Nemíchejte s jiným převodovým olejem. Pokud je převodovka doplněna jiným
Olej v převodovce
Mechanická převodovka
IB5
2,1
B6
1,6
MTX75
1,8
M66
1,9
Automatická převodovka
294
Objem (litry)
Objem (litry)
Předepsaná převodový olej
BOT 130 M
BOT 350 M3
Předepsaná převodový olej
MPS6
7,3
BOT 341
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Kapaliny
Kapalina
Systém
Objem
(litry)
Chladicí
kapalina
1.6
5,8
2.0 a 2.0F
6,5
Doporučená specifikace kapaliny
Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50% vodyA, viz obal. Termostat
se začíná otvírat při:
benzínový motor (1.6) 82 °C
Chladivo
T5, manuální
převodovka
7,0
T5, automatická
převodovka
7,5
D2 a DRIVe
6,2
D3 a D4
8,5
Klimatizace
11
benzínové motory 90 °C
vznětové motory 82 °C
vznětový motor (D2) 83 °C
B
R134a (HFC134a)
Olej: PAG
Brzdová
kapalina
Brzdový systém
0,6
Kapalina
posilovače
řízení
Posilovač řízení
0,8 – 0,9
Kapalina
ostřikovače
4válcové motory
benzín/nafta
4,0
5válcové motory
benzín/nafta
6,5
DOT 4+
WSS M2C204-A2 nebo výrobky se shodnou specifikací.
Kapalina do ostřikovačů doporučená společností Volvo s ochranou před zamrznutím během
chladného počasí a při teplotách pod bodem mrazu.
``
295
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
11
A
B
296
Kapalina
Systém
Objem
(litry)
Palivo
Benzín: 1.6, 2.0,
2.0F
přibližně 55
Benzín: T5
přibližně 62
Motorová nafta:
D2 a DRIVe
přibližně 52
Motorová nafta:
D3 a D4
přibližně 60
Doporučená specifikace kapaliny
Benzín: viz strana 145
Motorová nafta: viz strana 146
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Přesnou informaci Vám sdělí v autorizovaném servisu Volvo.
11 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
A
B
C
2.0F
254 (242A)
10,9 (14,8A)
137 (135A)
5,9 (8,2A)
180 (174A)
7,7 (10,6A)
2.0
252
10,8
134
5,8
177
7,6
T5
294
12,6
150
6,4
203
8,7
T5
315
13,5
151
6,5
211
9,0
DRIVe
112
4,3
92
3,5
99
3,8
D2
137
5,2
101
3,8
114
4,3
D3
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D3
210
7,9
122
4,6
154
5,8
11
``
297
11 Technické údaje
Palivo
A
B
C
D4
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D4
210
7,9
122
4,6
154
5,8
11
A
E85
: g/km.
: litr/100 km.
A = jízda ve městě
B = jízda mimo město
C = kombinovaná jízda
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě.
1
298
Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu
paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
• Jízdní styl řidiče.
• Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
• Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
• Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly může výrazně lišit. Z těchto cyklů
se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí
z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
• Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
• Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly") realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. Jízda ve městě - začíná měřit při startování studeného motoru.
Jízda je simulována. - Jízda mimo město - vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Vozy s motorem D2 a 6stupňovou mechanickou převodovkou a systémem Start/Stop se startují na
2. převodový stupeň. Jízda je simulována. - Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, odpovídá v souladu s legislativou kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo město. Emise
CO2 se počítají jako emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů, když jsou zachytávány výfukové plyny. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
11 Technické údaje
Palivo
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka
s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně
300.
• Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
13 a 142.
11
Všeobecné informace o palivu, viz strana 144.
299
11 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost (km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Vpředu (kPa)A
Vzadu (kPa)
Vpředu (kPa)
Vzadu (kPa)
Tlak ECOB
0–160
230
210
270
270
270
160+
250
210
280
260
-
0–160
230
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
0–160
240
220
250
250
250
160+
260
220
280
260
-
195/65 R15
0–160
230
210
250
250
250
205/55 R16
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
240
220
250
250
250
R18C
160+
260
220
280
260
-
195/65 R15
11
D2
DRIVe
205/55 R16
205/50 R17
1.6
2.0
2.0F
215/45
300
11 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Motor
T5
Rozměr pneumatiky
Rychlost (km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Vpředu (kPa)A
Vzadu (kPa)
Vpředu (kPa)
Vzadu (kPa)
Tlak ECOB
0–160
230
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
240
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
205/55 R16
D3
D4
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
C
11
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
Ekonomická jízda, viz strana 198
Model 1.6 nelze vybavit touto pneumatikou.
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na všech
trzích.
301
11 Technické údaje
Elektrický systém
Všeobecné informace
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový
a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
11
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla. Pokud se mění akumulátor spouštěče,
musíte připojit akumulátor se stejnou kapaci-
tou, jakou měl původní akumulátor (viz štítek
na akumulátoru).
Akumulátor
Napětí (V)
Kapacita při studeném startu,
Záložní kapacita
CCA - proud při studeném startu (A)
(minuty)
Kapacita (Ah)
590
100
60
760 A
120
70
700 B
135
80
12
12
A
B
Vozy vybavené audiosystémem High Performance.
Vozy vybavené vznětovým motorem, systémem keyless drive, audiosystémem Premium Sound, palivovým topením nebo RTI.
Žárovky
Osvětlení
302
Příkon (W)
Typ
Potkávací světla, halogenová
55
H7 LL
Dálková světla, halogenová
65
H9
Přídavná dálková světla, ABL
55
H7 LL
Přední ukazatelé směru
24
PY24W SV
Obrysová/parkovací světla, přední
5
W5W LL BV
11 Technické údaje
Elektrický systém
Osvětlení
Příkon (W)
Typ
Boční obrysová světla, přední
5
WY5W LL
Světla do mlhy
35
H8
Boční ukazatele směru, zrcátka na dveřích
5
WY5W LL
Osvětlení nástupního prostoru vpředu
3
T10 zásuvka W2,1x9,5d
Osvětlení schránky v přístrojové desce
3
T10 zásuvka W2,1x9,5d
1,2
Zásuvka SV5.5, délka 35 mm
Osvětlení zavazadlového prostoru
5
Zásuvka SV8.5, délka 38 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Zadní ukazatelé směru
21
PY21W LL
Obrysová světla, zadní
4
P21/4W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do mlhy
21
P21/4W LL
11
Osvětlení toaletního zrcátka*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
303
11 Technické údaje
Typové schválení
Systém dálkového ovladače s klíčem
Země a region
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Společnost
Delphi zde
potvrzuje, že systém
dálkového ovladače
s klíčem splňuje
nezbytné charakteristické požadavky
a ostatní příslušné
předpisy směrnice
1999/5/EC.
Delphi 2003-07-15,
Německo RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
304
Certifikát systému Keyless drive
Siemens VDO Automotive A.G. tímto potvrzuje,
že toto zařízení typ 5WK4 8952, 5WK48956,
5WK48812 vyhovuje nezbytným charakteristickým požadavkům a ostatním předpisům
směrnice 1999/5/EC.
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Všeobecné informace
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 51 a 55.
- Červený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text.
- Žlutý informační symbol se rozsvítí společně s textem na informačním displeji, pokud
nastane problém v systémech vozidla. Informace k žlutému symbolu se mohou rozsvítit
rovněž společně s jinými symboly.
Symboly na displeji
Symbol
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Symbol
Význam
Strana
Varování
19, 30, 51, 54,
161
Informace
51, 54, 161,
170, 172
Emisní
systém
51, 52
Závada
v systému
ABS
52, 53
Zadní světlo
do mlhy
52
Význam
Strana
Stabilizační
systém,
DSTC*
52, 169, 170
Žhavení
motoru (vznětové motory)
52
Nízká hladina
paliva v palivové nádrži
52
Indikační
symbol pro
přívěs
53
Aktivovaná
parkovací
brzda
53
Airbagy - SRS
19, 53
11
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
305
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Nízký tlak
oleje
51, 53
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního
pásu
16, 53
Alternátor
nedobíjí
53
Symbol
Význam
Strana
Ukazatelé
směru - vlevo
49
Ukazatelé
směru vpravo
Informační symboly na displeji středové
konzoly
Symbol
G021216
Strana
49
Význam
Strana
Prostorový zvuk
(pouze Premium
Sound)
256
Zpravodajství
260
Typy programů
260
Regionální rozhlasové programy
262
Audio soubory
263
Adresář na CD disku
263
Dopravní informace
260
Telefon*
278
BluetoothTM handsfree*
278
G021221
11
Význam
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Symbol
53, 167
Kontrolka dálkových světel
49
Strana
Čidlo deště*
67
Tempomat*
69
G021223
Závada
v brzdovém
systému
Význam
G021222
Symbol
157
G021220
Indikátor řazení*
306
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
17
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
22, 23
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
23
11
307
12 Abecední seznam
A
12
138
137
138
137
138
A/C
elektronicky řízená klimatizace............. 97
manuálně ovládaná klimatizace
a topení, AC.................................... 92, 93
Alcolock................................................... 148
AF - automatická aktualizace frekvence.. 261
Asistent při rozjezdu................................ 181
Airbag........................................................
aktivace/deaktivace, PACOS................
strana řidiče a spolujezdce...................
vypnutí pomocí klíče.............................
Audio, viz také Ozvučení......................... 254
20
22
21
22
AIRBAG ..................................................... 20
Airbagy SIPS.............................................. 24
Aktivní světlomety...................................... 60
Aktivní světlomety (ABL)............................ 60
Aktualizace frekvence, automatická........ 261
Akumulátor...................................... 231, 302
symboly na akumulátoru.................... 231
technické údaje.................................. 302
údržba......................................... 219, 231
varovné symboly................................. 231
Alarm........................................................
automatická aktivace alarmu..............
dopravní varování RDS.......................
kontrolka alarmu.................................
omezený režim alarmu........................
308
testování alarmu.................................
vypnutí................................................
vypnutí spuštěného alarmu................
zapnutí................................................
zvukový signál....................................
137
138
260
137
138
Audio systém
menu................................................... 252
AUTO
nastavení regulace klimatizace............. 95
ukládání stanic.................................... 258
Automatická převodovka
polohy manuálního řazení (Geartronic)...................................................... 158
přívěs.......................................... 182, 183
tažení a odtah..................................... 177
Automatické mycí linky............................ 210
Automatické nastavení hlasitosti............. 257
Automatické uzamykání........................... 135
Automatické znovuzamknutí.................... 134
Autostart.................................................. 152
AUTO TEPLOTA........................................ 95
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 181
přetížení.............................................. 143
výměna baterie v dálkovém ovladači. 133
Bezpečnost
bezpečnostní systémy, tabulka............ 29
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 18
těhotenství............................................ 17
Vedení bezpečnostního pásu............... 18
Bezpečnostní pásy.................................... 16
Bezpečnostní síť...................................... 122
Bioetanol E85.......................................... 145
Blokování páky voliče.............................. 159
Blokování zpátečky.................................. 157
Bluetooth
handsfree............................................ 278
přesměrování hovoru na mobil........... 280
ztlumit mikrofon.................................. 280
BluetoothŸ
média.................................................. 255
streaming audio.................................. 255
Boční airbag SIPS...................................... 24
12 Abecední seznam
Boční airbagy............................................. 24
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 227
Brzdové světlo........................................... 62
Brzdový systém....................................... 167
Brzdy
brzdové světlo...................................... 62
nouzová brzdová světla...................... 168
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 168
parkovací brzda.................................... 73
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 167
C
CD disky
odkládací schránka............................. 116
Celková hmotnost vozu........................... 289
Cyklovač stěračů....................................... 66
Chladicí kapalina..................................... 226
Chladicí soustava.................................... 142
Chladivo..................................................... 90
Chybová hlášení u systému BLIS............ 175
Č
Dálkový ovladač...................................... 126
výměna baterie................................... 133
Čalounění vozu........................................ 211
Časový spínač
A/C........................................................ 93
ECC...................................................... 96
Dálkový ovladač s klíčem........................
funkce.................................................
odnímatelná čepel klíče......................
výměna baterie...................................
153
126
127
133
Čepel klíče....................................... 127, 131
aktivní zámky...................................... 129
Defekt, viz Pneumatiky.................... 200, 202
Číslo IMEI................................................. 273
Děti............................................................
bezpečnost...........................................
dětské sedačky a boční airbagy...........
umístění ve voze...................................
umístění ve voze, tabulka.....................
Číslo odstínu, lak..................................... 214
Čistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
210
213
211
210
210
D
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 59
Dálková světla
blikání................................................... 63
Dálkové ovládání, HomeLinkŸ
programovatelné .................................. 85
Dešťový senzor.......................................... 67
31
31
24
31
32
12
Dětská sedačka......................................... 31
Dětské sedačky.........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
31
41
37
37
Displej, zprávy........................................... 55
Distribuce vzduchu.................................... 98
ECC...................................................... 97
Distribuce vzduchu, A/C............................ 93
Dolby Surround Pro Logic II............ 253, 256
309
12 Abecední seznam
12
doplňkové koberce.................................. 110
Ekvalizér................................................... 257
Funkce CD............................................... 263
Doplňování paliva
doplňování paliva................................ 144
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 144
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 144
Elektrická zásuvka
středová konzola.................................. 57
zadní sedadlo....................................... 57
Funkce Deadlock
deaktivace.......................................... 135
dočasné vypnutí................................. 135
Elektrické ovládání oken............................ 74
sedadlo spolujezdce............................. 75
Funkce RDS............................................. 259
resetování........................................... 262
Doporučené dětské sedačky .................... 31
Elektrické vyhřívání bloku motoru............ 154
Funkce „deadlock“.................................. 135
Dopravní informace................................. 260
Elektricky ovládané sedadlo.................... 106
Doprovodné osvětlení při odchodu..... 63, 79
nastavení.............................................. 84
Elektricky ovládané střešní okno............... 80
Elektrický systém..................................... 302
G
Doprovodné osvětlení při příchodu. . . 79, 126
nastavení.............................................. 83
Elektronická měrka.................................. 225
Geartronic................................................ 158
EON - posílení ostatních sítí.................... 262
GSI - pomoc při řazení..................... 157, 164
F
H
DSTC, viz také Systém stability
kontrolka............................................... 52
Filtr klimatizace.......................................... 90
E
Filtr sazí.............................................. 55, 147
Hlasitost
audio systém...................................... 254
automatické nastavení hlasitosti........ 257
multimediální přehrávač..................... 254
telefon......................................... 271, 280
telefon/multimediální přehrávač......... 280
ECC, elektronicky řízená klimatizace......... 91
Flexifuel.................................................... 154
přizpůsobení....................................... 155
Druh benzínu............................................ 145
Držák žárovky
demontáž............................................ 238
DSTC, viz také Systém regulace stability 169
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 163
Ekonomická jízda..................................... 142
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 147
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 147
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 13
Funkce během hovoru............................. 273
310
12 Abecední seznam
typy programů.................................... 262
vyzváněcí tón, telefon......................... 280
Informace k palivu................................... 144
Kapota, otevření...................................... 221
Informační displej...................................... 55
Hlasitost (Volume)
hlasitost.............................................. 254
nastavení audia........................... 254, 256
zdroj audia.......................................... 254
Informační systém mrtvého úhlu,
BLIS................................................... 79, 174
Katalyzátor............................................... 145
odtah................................................... 177
iPodŸ, připojení....................................... 254
Hlášení u systému BLIS........................... 175
Hlavový airbag........................................... 26
Hlubokotónový reproduktor..................... 256
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 289
Hodiny, nastavení...................................... 82
HomeLinkŸ
................................................ 85
horní montážní body, dětská sedačka....... 41
Hovory
funkce během hovoru................. 270, 273
hlasitost telefonu................................ 271
obsluha....................................... 270, 279
příchozí............................................... 279
I
IDIS - Systém inteligentních informací pro
řidiče........................................................ 268
Imobilizér......................................... 126, 153
Kick-down
automatická převodovka.................... 159
Klávesnice na volantu.................. 69, 71, 269
J
Jízda
ekonomická........................................
chladicí soustava................................
jízda na kluzkých površích..................
s přívěsem..........................................
ve vodě...............................................
Keyless drive............................ 130, 156, 304
142
142
143
182
142
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 289
zatížení koule tažného zařízení........... 289
Jízda ve vodě........................................... 142
K
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 226
Kapalina posilovače řízení, kontrola
a doplnění................................................ 228
Klíč
dálkový ovladač s klíčem.................... 126
systém zamykání a startování bez použití klíče............................................... 130
12
Klíče zapalování....................................... 153
Klimatizace................................................ 92
ECC...................................................... 95
všeobecné informace........................... 90
Koberce................................................... 110
Kola
demontáž............................................
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
202
203
196
200
196
202
Kompas..................................................... 76
kalibrace............................................... 76
nastavení zóny...................................... 76
311
12 Abecední seznam
Kondenzace vody ve světlometech......... 210
Lékárnička............................................... 201
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 226
Leštění..................................................... 211
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 223
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
výměna, čelní sklo..............................
výměna, zadní okno............................
Kontrola provozních kapalin a olejů, motorový prostor............................................. 223
Kontrolky
symboly kontrolek.......................... 52, 53
výstražné symboly................................ 51
12
Loketní opěrka u zadního sedadla .......... 119
montážní body (dětská sedačka)............... 41
Motorová nafta........................................ 146
Motorový olej................................... 223, 292
filtr....................................................... 223
objemy................................................ 292
tlak oleje................................................ 53
třída oleje............................................ 292
ztížené jízdní podmínky...................... 292
Kontrolky a zprávy na displeji
nezávislé topení.................................. 100
M
Kontroly
provozní kapaliny a oleje.................... 223
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 212
Manuální převodovka.............................. 157
GSI - pomoc při řazení............... 157, 164
tažení a odtah..................................... 177
Kryt zavazadlového prostoru................... 120
Max. zatížení střechy .............................. 289
Kyslíkovodíkový plyn............................... 181
Mazadla................................................... 294
Motorový prostor.....................................
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
Mazadla, objemy..................................... 294
Mytí vozidla.............................................. 210
L
Menu
audio systém...................................... 252
Ladění rádia............................................. 258
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
denní počítadlo kilometrů.....................
otáčkoměr.............................................
palivoměr..............................................
rychloměr..............................................
teploměr venkovní teploty....................
Lak
číslo odstínu laku................................ 214
poškození a drobné opravy................ 214
Lambda sonda......................................... 145
Lampičky na čtení, viz Osvětlení............. 111
312
229
229
229
229
Mobilní telefon
handsfree............................................ 278
připojit................................................. 280
zaregistrujte telefon............................ 278
221
226
228
223
N
Náhodný výběr, CD a zvukové soubory. . 264
49
49
49
49
49
Nakládání
upevňovací oka................................... 122
Náraz, viz Nehoda...................................... 30
Nářadí...................................................... 200
12 Abecední seznam
Nastavení projekce světlometů............... 191
halogenový světlomet......................... 191
Odemykání....................................... 131, 134
nastavení.............................................. 83
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 226
Nastavení regulace klimatizace
AUTO.................................................... 95
Odkládací schránka................................. 114
CD disky............................................. 116
Nastavení vozu.......................................... 83
Odmítnutí hovoru..................................... 270
Nastupování
zadní sedadlo..................................... 107
Odstranění námrazy................................... 93
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 66
světlomety............................................ 66
zadní okno............................................ 67
Nehoda
havarijní režim....................................... 30
hlavový airbag (IC)................................ 26
Ochrana proti přivření, střešní okno.......... 81
NEWS...................................................... 260
Nezávislé topení
akumulátor a palivo.............................. 99
kontrolky a zprávy na displeji............. 100
nastavení času.................................... 101
parkování ve svahu............................... 99
všeobecné informace........................... 99
Nízká hladina oleje................................... 223
Nouzová oprava defektu.......................... 204
Nouzová volání........................................ 268
O
Obecné informace o palivu...................... 144
Ochrana proti korozi................................ 215
Olej, viz také motorový olej.............. 223, 292
Omezená ochrana (Reduced guard)
nastavení.............................................. 83
Opěradlo zadního sedadla, sklopení....... 118
Opěrka hlavy............................................ 118
Osobní preference.....................................
automatické uzamykání........................
časový spínač recirkulace....................
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................
doprovodné osvětlení při odchodu.......
nastavení automatického ventilátoru....
pasivní vstup.........................................
vizuální potvrzení odemknutí................
vizuální potvrzení uzamknutí.................
způsob odemknutí dveří.......................
82
83
82
83
84
82
83
83
83
83
Osvětlení
aktivní xenonové světlomety................ 60
automatické osvětlení......................... 112
automatické osvětlení/tlumená světla. . 59
dálková/potkávací světla................ 59, 63
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu........................................ 79, 126
doprovodné osvětlení při odchodu. 63, 79
lampičky na čtení................................ 111
obrysová/parkovací světla.................... 59
osvětlení displeje.................................. 60
ovládání sklonu světlometů.................. 59
panel osvětlení, prostor pro cestující.... 59
přední světla do mlhy........................... 60
tlumená světla....................................... 59
v prostoru pro cestující....................... 111
zadní světlo do mlhy............................. 60
zavazadlový prostor............................ 111
žárovky, technické údaje.................... 302
12
Osvětlení, výměna žárovky...................... 235
boční obrysová světla......................... 237
Obsah nádrže.......................................... 294
313
12 Abecední seznam
dálková světla..................................... 236
držák žárovky, zadní........................... 239
obrysová světla................................... 237
osvětlení prostoru pro cestující v zavazadlovém prostoru.............................. 240
osvětlení registrační značky............... 239
světla do mlhy..................................... 238
tlumená světla..................................... 236
toaletní zrcátko................................... 240
ukazatele směru.................................. 237
vepředu............................................... 235
zavazadlový prostor............................ 239
12
Osvětlení displeje....................................... 60
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení.............. 111
Osvětlení přístrojů...................................... 60
Otevření všech oken................................ 135
Ovládací panel ve dveřích řidiče.......... 48, 74
Ovládání klimatizace
osobní preference................................. 82
všeobecné informace........................... 90
Palivo
doplňování paliva................................ 144
Emise CO2.......................................... 297
kontrolka hladiny paliva v nádrži.......... 52
nezávislé topení.................................... 99
palivový filtr......................................... 146
spotřeba............................................. 297
spotřeba paliva, displej......................... 64
úspora paliva...................................... 198
Palubní počítač.......................................... 64
Paměťová funkce v sedadlech................ 107
Parkovací asistent................................... 171
čidla parkovacího asistenta................ 172
Parkovací brzda................................... 53, 73
Pasivní (bezklíčový) režim
nastartovaní vozidla............................ 156
Pasivní start (pasivní režim)..................... 130
Pasivní vstup.............................................. 83
Péče o vozidlo......................................... 210
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 212
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, vypínač........................................ 22
314
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................
jízdní charakteristiky...........................
oprava defektu pneumatiky................
rychlostní kategorie............................
195
194
204
194
směr otáčení....................................... 197
technické údaje.................................. 194
tlak.............................................. 198, 300
údržba................................................. 194
všeobecné informace......................... 194
zimní pneumatiky................................ 197
podlahové koberce.................................. 110
Pohotovostní hmotnost........................... 289
Pohotovostní režim, telefon..................... 270
Pojistky....................................................
pojistková skříňka v motorovém prostoru.....................................................
reléová/pojistková skříňka v prostoru
pro cestující........................................
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
241
242
246
241
241
Polohy klíče............................................. 152
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 158
Poranění krční páteře................................. 27
Porucha ABS..................................... 52, 167
PROHLEDÁVÁNÍ
CD a zvukové soubory....................... 264
rozhlasové stanice.............................. 259
Prostorový zvuk............................... 253, 256
Provozní kapaliny, objemy....................... 294
12 Abecední seznam
Provozní kapaliny a oleje................. 223, 294
Průměrná spotřeba paliva.......................... 64
Přední sedadla, vyhřívaná.......................... 93
Přepněte hovor do režimu čekání............ 270
Převodovka
manuálně............................................ 157
Převodovka Powershift.................... 160, 177
Přídavné topení........................................ 102
Přídavné topení (vznětové motory).......... 102
Přídavný basový reproduktor.................. 256
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 17
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 289
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 44
pravostranné řízení............................... 46
Přívěs....................................................... 182
kabel................................................... 184
Přizpůsobení............................................ 155
PTY - typ programu................................. 261
R
Rádio
aktualizace frekvence.........................
EON....................................................
nastavení rádia...................................
NEWS.................................................
REG....................................................
rozhlasové stanice..............................
typy programů....................................
Ř
261
262
258
260
262
258
259
Rádiotext................................................. 261
Ráfky
čistění................................................. 210
Recirkulace
A/C........................................................ 92
ECC...................................................... 96
REG - regionální rozhlasové programy.... 262
Regulace trakce....................................... 169
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 241
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 79
Rezervní kolo........................................... 200
Nouzové rezervní kolo................ 197, 200
Rychlý posun........................................... 264
Řízení emisí
kontrolka poruchy................................. 52
S
Sdružený přístrojový panel........................ 49
Sedadla
elektricky ovládané sedadlo...............
manuální nastavení.............................
opěrka hlavy, vzadu............................
sklopení opěradla zadního sedadla....
12
106
106
118
118
Servisní program...................................... 218
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety (ABL) .................... 191
Schránka v přístrojové desce.................. 115
zamykání............................................. 128
SIM karta................................................. 268
Sklápění opěradla zadního sedadla ........ 118
Skvrny...................................................... 211
Slepý úhel (BLIS)...................................... 174
Sluneční clona, střešní okno...................... 81
315
12 Abecední seznam
SMS......................................................... 273
čtení.................................................... 273
psaní................................................... 273
Spojková kapalina, kontrola a doplnění... 227
Startování motoru.................................... 152
pasivní režim............................... 130, 156
Stěrač
zadní okno............................................ 67
12
Stěrače čelního okna................................. 66
dešťový senzor..................................... 67
streaming audio....................................... 255
Struktura menu.......................................... 82
multimediální přehrávač..................... 266
telefon, přehled................................... 274
telefon, volby menu............................ 275
Střešní okno............................................... 80
ochrana proti přivření............................ 81
otevírání a zavírání.......................... 80, 81
poloha pro větrání................................. 80
sluneční clona....................................... 81
Studený start........................................... 160
automatická převodovka.................... 160
Světelná "houkačka"................................. 63
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 60
316
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.............. 60
Světlomety................................................. 59
Symboly................................................... 170
Systém airbagů.......................................... 20
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 304
Systém měření vzduchu, ECC................... 96
Systém regulace stability a trakce........... 169
Systém SRS
obecné informace................................. 20
Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX.............................................................. 37
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 214
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 13
T
Tažení vozu.............................................. 177
tažné oko............................................ 179
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 184
Tažné oko................................................ 179
Tažné zařízení..........................................
demontáž............................................
instalace..............................................
technické údaje..................................
184
188
186
185
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 17
Technické údaje, motor........................... 291
Technické údaje motoru.......................... 291
Telefon
bezpečnost silničního provozu...........
handsfree............................................
ovládací prvky.....................................
pohotovostní režim.............................
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
vkládání textu.....................................
volání..................................................
volání z telefonního seznamu.............
269
278
269
270
279
279
280
281
281
271
279
273
12 Abecední seznam
vytáčení zrychlené volby..................... 272
zapnutí/vypnutí................................... 270
zaregistrujte telefon............................ 278
Ú
Telefonní seznam
používání číslic................................... 271
Údržba..................................................... 219
ochrana proti korozi............................ 215
údržba vozu svépomocí..................... 219
Telefonní systém...................................... 268
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 114
Tempomat................................................. 69
Teplota
prostor pro cestující, elektronicky
řízená klimatizace a topení................... 97
prostor pro cestující, manuálně ovládaná klimatizace a topení..................... 94
skutečná teplota................................... 91
Testování alarmu..................................... 138
Text na disku........................................... 265
Tlak ECO.................................................. 198
tabulka........................................ 198, 300
Tlumič vibrací........................................... 184
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................... 99
TP - dopravní informace.......................... 260
Ventilace.................................................... 91
Ventilační otvory........................................ 91
Ventilátor
A/C........................................................ 92
ECC...................................................... 95
Věšák na šaty........................................... 115
Víko podlahy zavazadlového prostoru..... 121
U
Ukazatele směru........................................ 63
Vnější rozměry......................................... 288
Vnější zpětná zrcátka................................. 78
Ukládání stanic, manuální a automatické 258
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
automatické sklopení/vyklopení..... 78, 83
Umístění antény, pasivní (bezklíčový)
režim........................................................ 132
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 76
automatická změna odrazivosti............ 76
Upevňovací oka....................................... 122
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 78
elektricky sklopná zrcátka.................... 78
interiér................................................... 76
kompas................................................. 76
Upevňování nákladů ............................... 122
USB, připojení.......................................... 254
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 13
12
Volání............................................... 270, 279
Typové označení...................................... 286
V
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 304
Varovná kontrolka
systém regulace stability a trakce...... 169
Typ programu.......................................... 261
Varovný symbol, systém airbagů............... 19
Volant
klávesnice............................... 69, 71, 269
nastavení volantu.................................. 72
tempomat............................................. 69
Voskování................................................ 211
Vstup, pasivní............................................ 83
317
12 Abecední seznam
Všeobecně o provozních kapalinách a olejích........................................................... 223
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 200
Vyhřívání
přední sedadla................................ 93, 97
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka............................................ 93, 97
zadní okno...................................... 93, 97
12
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................... 99
Výklopné dveře zavazadlového prostoru
jízda s otevřenými výklopnými dveřmi
zavazadlového prostoru..................... 143
Vypnutí blokování páky voliče................. 160
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 66
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 72
Výstražný trojúhelník................................ 200
Vytáčení zrychlené volby......................... 272
Vznětové motory: žhavení.......................... 52
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 27
poranění krční páteře............................ 27
Zásuvka pro zapalovač cigaret
přední sedadlo...................................... 57
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 289
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání.................. 126, 134
Zadní sedadlo.......................................... 118
nastupování........................................ 107
Zámek řízení............................................ 152
Zámky
zamykání............................................. 134
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 210
Zamlžení oken
funkce časového spínače............... 93, 96
odstranění pomocí funkce odstranění
námrazy.......................................... 93, 96
ošetření oken........................................ 90
zadní okno............................................ 93
Zamykání................................................. 131
odemykání.......................................... 134
318
Zamykání/odemykání.............................. 134
zevnitř vozidla..................................... 134
z vnějšku vozidla................................. 134
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 190
zatížení................................................ 190
Zavazadlový prostor................................
bezpečnostní síť.................................
kryt zavazadlového prostoru..............
osvětlení..............................................
zatížení vozidla...................................
120
122
120
111
190
Zimní pneumatiky.................................... 197
Zprávy na informačním displeji.................. 55
Zvedák..................................................... 200
Ž
Žárovky
výměna............................................... 235
Žárovky, viz osvětlení...................... 235, 302
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 $[FDI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising