Volvo | C30 | Quick Guide | Volvo C30 2013 Quick Guide

Volvo C30 2013 Quick Guide
C30
Quick GUIDE
Web edition
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Prohlédněte si tohoto Quick Guide, abyste si rychle a snadno seznámili
s většinou běžných funkcí.
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou
uvedeny v uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze
stručný výběr.
Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější
informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na
www.volvocars.com
Dálkový ovladač s klíčem
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA a dveře zavazadlového prostoru, vypíná alarm.
Odemyká dveře zavazadlového prostoru
– neotevírá.
Čepel klíče
Používá se k zamykání/odemykání odkládací
schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např.
pokud je vozidlo bez elektrické energie.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí
alarmu v případě nouze stiskněte a držte
asi 3 sekundy. Vypněte dalším stisknutím
po více než 5 sekundách.
A
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do
2 minut po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/
dveře zavazadlového prostoru.
Studený start
POZNÁMKA
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou
dobu je součástí účinného systému kontroly
emisí Volvo.
UKAZATELE SMĚRU JÍZDY
A
Krátké zablikání - 3 bliknutí.
B
Souvislé blikání.
AUTOSTART*
Sešlápněte spojku a/nebo brzdu a otočte klíč
dálkového ovladače/spínač zapalování do
koncové polohy III a ihned jej uvolněte - motor
se nastartuje automaticky.
Vznětové motory musí být před nastartováním
vždy nažhaveny v poloze klíče v zapalování II
SEŘÍZENÍ POLOHY VOLANTU
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
SPÍNAČE SVĚTEL
Ruční nastavení sklonu světlometů (automatické xenonové světlomety*)
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí
dálkových světel
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí motoru. Lze aktivovat dálkové
světlomety a světelnou houkačku.
A
Denní světla při jízdě během dne*. Aktivní
bixenonové světlomety, světlomety
následují pohyby volantu.
Osvětlení displeje a přístrojů
Přední světlomety do mlhy.
Otevření dvířek plnicího hrdla nádrže
Světlomety do mlhy (zadní, pouze na
straně řidiče)
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V jsou pod napětím, pokud je zapalování v poloze I nebo II.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio
systémem vozidla například k přehrávání hudby
z MP3 přehrávače.
A
Blikání hlavními světlomety a doprovodné osvětlení při odchodu
B
Přepínání hlavních/tlumených světel
AUDIO SYSTÉM
AUTORÁDIO
6 Otáčením nalaďte stanici.
8 Vyhledá další stanici se silným signálem.
10 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé
šipky.
Můžete uložit až 20 stanic - na požadované
stanici podržte tlačítko 0–9 na FM1 na
FM2, dokud se na displeji nezobrazí potvrzení výběru.
Uloží 10 stanic s nejsilnějším signálem,
stiskněte toto tlačítko cca. na 2 sekundy.
Během vyhledávání se na displeji zobrazí
AUTOSTORING.
Výběr z uložených stanic proveďte pomocí
tlačítek 0-9.
1 Stisknutím zapněte/vypněte.
CD PŘEHRÁVAČ
3 Jedním krátkým stisknutím vysunete
Otočením nastavte hlasitost.
2
4
5
6
aktuální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete
všechny diskyB.
Rádio FM1, FM2 nebo AM.
Displej
MODE - CD, AUX nebo USBA .
Stisknutím tlačítka vyberte zvukové
schéma, např. BASS, Dolby Pro Logic
II* nebo SUBWOOFER* - otočením
upravte nastavení.
6 Otočením změníte skladbu.
7 Měnič CD* - vyberte disk pomocí tlačítek
1–6.
10 Výběr stop na CD pomocí levé/pravé šipky.
Výběr CDB pomocí šipky nahoru/dolů.
9 MENU - AUX, hlasitost a pokročilé nastavení audia.
Zapíná/vypíná SUBWOOFER*.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač (pro
optimální reprodukci jej nastavte střední hlasitost).
B
Pouze s měničem CD*.
Stěrače čelního skla a dešťový senzor*
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru,
páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru
nebo intervalu cyklovače stěračů.
3 Stěrače, zadní okno - cyklovač/normální
stírání.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
F
Ostřikovač, zadní okno.
Svítí, pokud je aktivní dešťový senzor.
Elektronicky řízená klimatizace - ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
MANUÁLNÍ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
1 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
2 Max. odmlžení. Nasměruje maximální
7 Stiskněte pro individuální nastavení teploty
na levé (L) nebo pravé straně (R).
Otočením nastavte požadovanou teplotu.
Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
průtok veškerého vzduchu na čelní a
boční okna.
3 M - Zapínání/vypínání recirkulace vzduchu.
A - Zapínání/vypínání systému kvality
vzduchu*.
4 Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
5 Distribuce vzduchu.
6 AC - Zapínání/vypínání klimatizace.
Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje
okna.
DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*
VÝSTRAHA
Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud
máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.
PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)
Pomocí čepele klíče airbag ON/OFF.
OFF - Airbag je deaktivován.
Na výstražné kontrolce nad vnitřním zpětným
zrcátkem se zobrazí PASSENGER AIRBAG
OFF.
Na předním sedadle na podkládacím sedáku
nebo v dětské sedačce smí sedět dítě, ale v
žádném případě zde nesmí sedět cestující vyšší
než140 cm.
ON (zapnuto) - Airbag je aktivován.
Na předním sedadle smí sedět cestující vyšší
než 140 cm, ale v žádném případě zde nesmí
sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v
dětské sedačce.
Palubní počítač* A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Nízká hladina paliva. Pokud se rozsvítí tato
kontrolka, dotankujte palivo co nejdříve.
2 Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na
3
4
5
6
7
8
stranu vozidla, na které je umístěno víčko
palivové nádrže.
Displej pro palubní počítač, zobrazování
zpráv, hodin a venkovní teploty.
T1 & T2 - nezávislá denní počítadla, která
jsou vždy aktivní.
Jedním krátkým stisknutím přepínáte mezi
T1 & T2.
Jedním dlouhým stisknutím vynulujete
počítadlo.
Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete
zprávu.
Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
Jedním krátkým stisknutím vynulujete
aktuální funkci počítadla.
Jedním dlouhým stisknutím vynulujete
všechny funkce počítadla.
3. Stiskněte ENTER.
4. "Pravou" nebo "levou" šipkou vyberte číslo.
5. Pomocí číslic na klávesnici nebo šipkami
"nahoru" nebo "dolů" na navigačním tlačítku
nastavte hodiny.
6. Pro ukončení stiskněte ENTER.
poznámka
Text --- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
Hodiny, nastavení
1. Na středové konzole stiskněte MENU.
2. Vyberte Nastavení hodin.
BLIS – informační systém mrtvého úhlu*
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem
na světlém povrchu vozovky nebo nízko
položeným sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text BLIS NUTNÝ SERVIS
FILTR SAZÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU
Za určitých okolností se na displeji přístrojové
desky zobrazí zpráva filtr sazí plný. V
tomto okamžiku je nutné provést vyčištění
filtru sazí. Čištění filtru proběhne automaticky
při jízdě stálou rychlostí po dobu 20 minut po
rovné hlavní silnici. Takzvaná regenerace je
dokončena, když zpráva zmizí.
KRYT ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU*
DRŽÁK PRO VÍKO PODLAHY
1. Zajistěte oka v podlaze (A).
2. Stlačte k sobě pružinovou lištu a upevněte ji
na obou stranách do držáků (B).
3. Stejným způsobem připevněte držáky (C).
4. Zahákněte háčky do ok (D).
Při nakládání uvolněte uchycení v bodech D a
v případě potřeby i v bodech (C).
Pokud kryt zavazadlového prostoru
nepoužíváte, uvolněte jej v bobech (D), (C), (B)
a (A) a srolujte jej.
Zvednuté víko podlahy bez a s krytem zavazadlového prostoru.
SKLOPENÍ OPĚRADLA
Nadzvedněte pojistku a sklopte opěradlo
dopředu.
KRYT ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU - PEVNÝ*
Připevnění
1. Posuňte všechny čtyři pojistky dozadu do
krajní polohy.
2. Opatrně zvedněte kryt zavazadlového
prostoru a přední část umístěte na obou
stranách na dva držáky za (A).
3. Nasaďte úchyt krytu do zadního zámku (B) a
posuňte pojistku dopředu.
4. Ve zbývajících třech bodech postupujte stejným způsobem.
Demontáž
Posuňte všechny čtyři pojistky dozadu do krajní
polohy - nejdříve zvedněte kryt v bodech (A) a
potom v bobech (B) a vyzvedněte jej ven.
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
NÁSTUP NA ZADNÍ SEDADLA
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Nástup na zadní sedadla.
dálkový ovladač s klíčem a elektricky ovládané sedadlo* řidiče
Všechny dálkové ovladače s klíčem mohou
používat různí řidiči k uložení nastavení
sedadla řidiče. Postupujte následovně:
• Nastavte sedadlo podle potřeby.
• Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem,
který běžně používáte. Tím se poloha sedadla uloží do paměti dálkového ovladače
s klíčem A.
• Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém
ovladači s klíčem) a otevřete dveře řidiče.
Sedadlo řidiče se automaticky nastaví do
polohy, která se uloží do paměti dálkového
ovladače (pokud bylo sedadlo posunuto
od okamžiku, kdy jste vozidlo uzamkli).
A.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení, která byla uložena
do funkce* paměti elektricky ovládaného sedadla*. Další
informace - viz uživatelská příručka.
Posunutí sedadla dopředu
1. Uvolněte bezpečnostní pás z vedení (A).
2. Nadzvedněte madlo (B) a sklopte opěradlo
dopředu do zajištěné polohy.
3. Posuňte sedadlo dopředu (C).
Posunutí sedadla dozadu
1. Posuňte sedadlo dozadu do požadované
polohy (D).
2. Nadzvedněte madlo (E) a sklopte opěradlo
dozadu.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení
(F).
Elektricky ovládané sedadlo*
Posunutí sedadla dopředu
1. Uvolněte bezpečnostní pás z vedení (A).
2. Nadzvedněte madlo (B) a sklopte opěradlo
dopředu do zajištěné polohy.
3. Stiskněte a podržte přední část tlačítka (G).
Posunutí sedadla dozadu
1. Stiskněte a podržte zadní část tlačítka (G).
2. Nadzvedněte madlo (E) a sklopte opěradlo
dozadu.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení
(F).
POZNÁMKA
Nasazování bezpečnostního pásu je snazší
pokud jej uchopíte dole u vedení pásu než
přes rameno.
PÉČE O VOZIDLO
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí. Používejte čistou vodu a mycí
houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky
mohou poškrábat lak.
TP 14924 (Czech). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright© 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Manuálně ovládané sedadlo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising