Volvo C70 2013 Early Uživatelská příručka

Volvo C70 2013 Early Uživatelská příručka
C70
Uživatelská Příručka
>CI:GC:IDKÌK:GO:
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům
poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější
automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na
všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám,
abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě,
které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 8
Volvo a životní prostředí............................ 12
Bezpečnostní pásy....................................
Systém airbagů.........................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS).................................
Hlavový airbag (DMIC)..............................
WHIPS.......................................................
Systém ochrany proti převrácení vozidla
(ROPS)......................................................
Kdy se systémy aktivují.............................
Havarijní režim...........................................
Bezpečnost dětí........................................
02 Přístroje a ovládací prvky
16
19
20
22
24
26
27
29
30
32
33
Přehled, vozidla s levostranným řízením...
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
Ovládací panel ve dveřích řidiče...............
Sdružený přístrojový panel.......................
Indikační a varovné kontrolky...................
Informační displej......................................
Elektrická zásuvka....................................
Panel osvětlení..........................................
Levý pákový přepínač...............................
Pravý pákový přepínač.............................
Tempomat*...............................................
Klávesnice na volantu*..............................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru..............................................
Parkovací brzda........................................
Elektrické ovládání oken...........................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka........
Osobní preference....................................
44
46
48
49
50
54
56
57
62
65
67
69
70
71
72
74
78
HomeLinkŸ *.............................................. 81
2
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
03 04 05
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci..........
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*......
Distribuce vzduchu...................................
Nezávislé palivové topení*........................
Přídavné topení* (diesel)...........................
04 Interiér
86
88
92
93
96
Přední sedadla........................................
Elektricky ovládaná střecha ...................
Spojler*....................................................
Osvětlení interiéru...................................
Úložné prostory v prostoru pro cestující.
Zavazadlový prostor...............................
05 Zámky a alarm
100
105
109
110
112
116
Dálkový ovladač s čepelí klíče................
Aktivní zámky..........................................
Utajené uzamčení*..................................
Keyless drive*..........................................
Baterie v dálkovém ovladači...................
Zamykání a odemykání...........................
Alarm*.....................................................
122
125
126
128
131
132
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 07 08
06 Startování a jízda
Všeobecné informace.............................
Doplňování paliva....................................
Alcolock*.................................................
Startování motoru...................................
Pasivní (bezklíčový) režim*......................
Manuální převodovka..............................
Automatická převodovka........................
Brzdový systém......................................
DSTC - Systém regulace stability
a trakce*..................................................
Parkovací asistent*.................................
BLIS*.......................................................
Tažení a odtah........................................
Asistent při rozjezdu...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažné zařízení*........................................
Demontovatelné tažné zařízení* .............
Zatížení vozidla.......................................
Nastavení projekce světlometů...............
4
07 Kola a pneumatiky
142
144
148
152
154
155
156
159
161
163
166
169
172
173
175
177
181
182
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všeobecné informace.............................
Tlak vzduchu v pneumatikách................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* ...
Výměna kol.............................................
Nouzová oprava defektu*........................
08 Péče o vozidlo
186
190
191
194
196
Čistění..................................................... 202
Drobné opravy laku................................. 207
Ochrana proti korozi............................... 209
Obsah
09 10 11
09 Údržba a servis
Servis Volvo............................................
Údržba vozu svépomocí.........................
Kapota a motorový prostor.....................
Oleje a provozní kapaliny........................
Lišty stěračů............................................
Akumulátor..............................................
Výměna žárovek......................................
Pojistky....................................................
10 Informační systém
212
213
215
217
223
224
226
232
Všeobecné informace.............................
Audio funkce...........................................
Funkce rádia...........................................
Funkce CD..............................................
Struktura menu - audiosystém...............
Funkce telefonu*.....................................
Struktura menu – telefon*.......................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*..........
11 Technické údaje
242
244
248
253
256
257
264
268
Typové označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
276
278
281
282
284
286
288
289
291
292
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
12
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 296
6
Obsah
7
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Kromě standardní výbavy popisuje tato uživatelská příručka také volitelnou výbavu (výbava
montovaná při výrobě vozidla) a příslušenství
(dodatečně montovaná zvláštní výbava).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
NASTAVENÍ AUDIO).
Speciální texty
Štítky
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování před zraněním osob
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
8
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Úvod
Důležité informace
Nebezpečí poškození majetku
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
každý krok je očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Informace
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
G031593
G031592
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy umístění
Čísla v červených kroužcích se používají na
obrázcích k označení různých součástí.
Toto číslo odpovídá číslu pozice uvedené
v seznamu vztahujícímu se k danému
obrázku, která popisuje danou položku.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musejí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro
uživatele očíslovány.
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
9
Úvod
Důležité informace
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole, pokud
část pokračuje na následující straně.
Zaznamenávání údajů
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů, pokud
zjistí závadu, mohou zaznamenat informace
během běžné jízdy. Dále se informace zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu porozumění faktorů, které způsobují
nehody a zranění, využívá Volvo tyto informace
také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo jiné zde patří
podrobné informace o stavu a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým pedálem, řízením
a brzdovými systémy. Tyto informace mohou
zahrnovat podrobnosti o způsobu, jakým řidič
s vozem jezdí, např. rychlost vozidla, použití
brzdového a plynového pedálu, pohyby
volantu, a informace o tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni. Z uvedených důvodů
mohou být tyto informace po jistou dobu ulo-
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ženy v počítačích. Dále se informace do počítačů ukládají v případě kolize nebo incidentu.
Tyto informace může společnost Volvo ukládat
tak dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace,
které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou, budou uloženy
a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž
nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat platným právním předpisům. Pokud
potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se
připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má
na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Změny ve vlastnictví vozů se
systémem Volvo On Call *
Volvo On Call představuje doplňující služby
zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo On
Call a dojde ke změně majitele, je naprosto
nezbytné přerušit poskytování těchto služeb,
aby původní majitel neměl přístup ke službám
ve voze. Stisknutím tlačítka ON CALL ve voze
kontaktujte call centrum nebo navštivte autorizovaný servis Volvo. Viz také "Změna bezpečnostního kódu" v uživatelské příručce pro
Volvo On Call.
Úvod
Důležité informace
Informace na internetu
Na adrese www.volvocars.com naleznete
další informace týkající se Vašeho vozidla.
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program pro některé mobilní telefony. Čtečku
kódů QR lze stáhnout z App Store nebo Android Market.
Kód QR
11
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
12
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v části nazvané Omezení dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou
emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku,
který je znečištěn provozem.
Úvod
Volvo a životní prostředí
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení koncentrace určitých škodlivých plynů, například
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro osoby,
které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.
Zvýšená pozornost byla věnována výběru
materiálů vhodných pro dané prostředí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Máme jasné požadavky na
naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se
předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do
životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění
dobré péče o životní prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
• Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
• Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
• Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly v servisní
a záruční knížce.
• Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost motoru
nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí a motor se rychleji zahřeje na
běžnou provozní teplotu. Tím se sníží
spotřeba a obsah emisí.
vozu. Další informace a rady najdete na stránkách 142 a 286.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje zvýšenou pozornost
životnímu prostředí a proto je nezbytná ekologická recyklace vozidla. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol Forest Stewardship CouncilŸ znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSCŸ nebo z jiných regulovaných zdrojů.
• Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor vzduchu zvýší 4krát.
• Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
Bezpečnostní pásy..................................................................................
Systém airbagů.......................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS)...............................................................................
Hlavový airbag (DMIC)............................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)...................................
Kdy se systémy aktivují...........................................................................
Havarijní režim.........................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
16
19
20
22
24
26
27
29
30
32
33
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Všeobecné informace
Rozepnutí bezpečnostního pásu
–
Stiskněte červené tlačítko na zámku bezpečnostního pásu a nechte pás, aby se
navinul. Pokud se pás zcela nezatáhne,
zastrčte jej rukou, aby volně nevisel.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
vytáhnout:
G020104
• pokud jej vytahujete příliš rychle
• během brzdění nebo zrychlování
• pokud se vozidlo slině nakloní.
Napnutí spodního popruhu bezpečnostního pásu.
Popruh musí být umístěn co nejníže.
Prudké zabrzděni může mít vážné následky,
pokud byste nebyli připoutáni bezpečnostními
pásy. Zajistěte, aby všichni cestující byli
připoutáni bezpečnostními pásy. Je důležité,
aby bezpečnostní pás přiléhal k tělu, aby byla
zajištěna maximální ochrana. Nepokládejte
opěradlo příliš dozadu. Bezpečnostní pás je
navržen tak, aby poskytoval ochranu při normální poloze sezení.
Nasazení bezpečnostního pásu
–
16
Pomalu vytáhněte pás a zapněte jej zatlačením spony do zámku. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Mějte na paměti následující pravidla:
• nepoužívejte spony nebo cokoli jiného, co
by mohlo bránit správnému dosednutí bezpečnostního pásu
• ujistěte se, že pás není překroucen nebo
zachycen za žádný předmět
• spodní popruh bezpečnostního pásu musí
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy neupravujte nebo neopravujte bezpečnostní pás sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo. Pokud byl bezpečnostní pás silně zatížen, např. při
nehodě, musí být celý bezpečnostní pás
vyměněn. Může dojít ke ztrátě některých
ochranných vlastností bezpečnostního
pásu, i když bezpečnostní pás nevykazuje
viditelné známky poškození. Bezpečnostní
pás musí být také vyměněn, pokud nese
známky opotřebení nebo poškození. Nový
bezpečnostní pás musí být typově schválen
a musí být konstruován pro montáž do stejného místa, jako vyměňovaný pás.
být veden co nejníže (ne přes břicho)
• spodní popruh napněte za šikmo vedený
ramenní popruh podle vyobrazení na
obrázku.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
VAROVÁNÍ
Zadní sedadlo je určeno maximálně pro dva
cestující.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
Zadní sedadlo
Systém připomenutí zapnutí bezpečnostních
pásů pro zadní sedadla má další dvě pomocné
funkce.
na kterých jsou použity bezpečnostní
pásy. Na informačním displeji se zobrazí
zpráva při použití bezpečnostních pásů.
Zpráva se automaticky vymaže, jakmile
ujedete přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka READ na pákovém přepínači
ukazatelů směrů.
G020105
• Vydává upozornění, pokud je některý
G029652
Spodní popruh bezpečnostního pásu musí být
veden přes stehna co nejníže pod břichem.
Nikdy nepřipusťte, aby vybočoval nahoru.
Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby
v celé délce přiléhal k tělu. Dále se přesvědčte,
že není nikde překroucen.
Dětské sedačky nejsou zahrnuty do systému
připomenutí bezpečnostních pásů.
• Poskytuje informace o zadních sedadlech,
Připomenutí k připoutání
bezpečnostními pásy
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Šikmý ramenní popruh
musí být veden přes rameno mezi prsy a pak
na stranu břicha.
01
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky, aby
se připoutali bezpečnostními pásy. Zvukový
signál je závislý na rychlosti a někdy i na čase.
Kontrolky jsou umístěny na střešní konzole a na
přístrojové desce.
z bezpečnostních pásů na zadních sedadlech rozepnut během jízdy. Toto upozornění je vydáváno formou zprávy na informačním displeji spolu zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky. Upozornění zmizí
při opětovném zapnutí pásu nebo při
potvrzení stlačením tlačítka READ.
Na informačním displeji je vždy k dispozici
zpráva udávající informaci o obsazení sedadel.
Pro vyvolání uložených informací stiskněte tlačítko READ.
Platí pro některé trhy
Řidič bude upozorněn zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky, aby se připoutal bez``
17
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
pečnostními pásem. Při nízké rychlosti bude
varovný signál znít po dobu prvních 6 sekund.
Vedení bezpečnostního pásu
Předpínače bezpečnostních pásů
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní
pás tak poskytne cestujícím účinnější ochranu.
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
18
G020106
VAROVÁNÍ
Vedení bezpečnostního pásu je umístěno jak na
sedadle řidiče tak i na sedadle spolujezdce.
Vedení bezpečnostního pásu napomáhá
lepšímu přístupu k bezpečnostnímu pásu. Při
nastupování na zadní sedadla sejměte bezpečnostní pás z vedení a umístěte jej více dozadu
na lištu bezpečnostního pásu. Po nastoupení/
vystoupení vraťte pás zpět do vedení.
01 Bezpečnost
Systém airbagů
Výstražný symbol na sdruženém
přístrojovém panelu
01
Spolu s varovným symbolem se
může na displeji objevit v příslušných případech také zpráva.
Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva
SRS AIRBAG DOPORUČEN
SERVIS nebo SRS AIRBAG
NUTNÝ SERVIS. Doporučujeme,
abyste okamžitě kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při otočení dálkového ovladače s klíčem do
polohy I, II nebo III se na sdruženém přístroji
rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zhasne tato kontrolka přibližně po 6 sekundách.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Kontrolka informuje o závadě
v systému předpínačů bezpečnostních
pásů a systému bočních airbagu SIPS, airbagu SRS nebo hlavových IC. Neprodleně
kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
19
01 Bezpečnost
01
Airbagy
SRS systém, pravostranné řízení
Systém SRS, levostranné řízení
Systém se skládá z airbagů a čidel. Dostatečně
závažná nehoda aktivuje čidla a airbagy se
nafouknou horkým plynem. Vzápětí po
naplnění je plyn z airbagu odveden. Přitom do
vozidla unikne dým. Nejde o závadu. Mezi
naplněním a následným vypuštěním airbagu
uplyne pouze několik desetin sekundy.
VAROVÁNÍ
Opravu svěřte autorizovanému servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů by mohla zapříčinit jeho
nesprávnou funkci a zapříčinit vážné zranění
osob.
20
G020113
G020110
G020111
Systém airbagů
POZNÁMKA
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý či
nikoli.
Je tedy možné, že se během kolize nafoukne pouze jeden airbag (nebo žádný airbag).
Systém airbagů podle síly nárazu určí, zda
je nutné naplnění jednoho nebo více airbagů.
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Umístění airbagu spolujezdce, vůz s levostranným
a pravostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
01 Bezpečnost
Airbagy
Airbag na straně řidiče
Kromě bezpečnostního pásu zajišťujícího
ochranu na straně řidiče je vůz vybaven airbagem. Tento airbag je složen ve středu volantu.
Volant je označen nápisem SRS AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
01
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.1
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl. Děti menší než 140 cm nesmí nikdy
sedět na předním sedadle spolujezdce,
pokud je airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Airbag spolujezdce
Vozidlo je na straně spolujezdce vybaveno airbagem, který doplňuje ochranu poskytovanou
bezpečnostními pásy. Tento airbag je složen
v prostoru nad příruční schránkou. Krycí panel
je označen nápisem SRS AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Za účelem minimalizace rizika poranění
v případě nafukování airbagu, musí sedět
cestující co nejvíce rovně, s nohama na podlaze a zády opřenými o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být zajištěny.
1
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
21
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypínač airbagu - PACOS*
Všeobecné informace
Airbag spolujezdce na předním sedadle lze
deaktivovat, pokud je vůz vybaven vypínačem
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).
Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.
Vypnutí/zapnutí pomocí klíče
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda je vypínač v požadované
poloze. K přepínání poloh vypínače doporučujeme použít čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 123.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
(PACOS), airbag bude vždy aktivován.
22
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na
stropní konzole svítí symbol
. Nedodržením tohoto doporučení můžete ohrozit
život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu informuje, že byl
deaktivován airbag, a pokud na sdružené
přístrojové desce svítí výstražná kontrolka
systému airbagů. To znamená, že došlo
k vážné závadě. Společnost Volvo doporučuje, abyste neprodleně navštívili autorizovaný servis Volvo.
Umístění vypínače.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, mohou na předním sedadle spolujezdce sedět osoby vyšší než 140 cm,
nikdy zde však nesmí sedět děti v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, mohou na předním sedadle
spolujezdce sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku, nikdy zde
však nesmí sedět osoby vyšší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
01
Zprávy
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
G018346
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
G018344
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, pokud
je airbag deaktivován.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo
spolujezdce je deaktivován (viz předcházející
obrázek).
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je aktivován.
Varovná kontrolka na displeji stropní konzoly
informuje, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II nebo
III, zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na
dobu přibližně 6 sekund, viz strana 19.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem ve spínací skříňce,
viz strana 152.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
Boční airbag
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy byly prováděny pouze v autorizovaném servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů SIPS by mohla
zapříčinit jeho nesprávnou funkci
a následně vážné zranění osob.
•
Do prostoru mezi sedadly a dveřmi neumisťujte žádné předměty, protože tento
prostor musí zůstat volný pro potřeby
airbagů.
•
Používejte pouze potahy sedadel
schválené společností Volvo. Ostatní
potahy mohou bránit v nafouknutí bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G020118
•
Umístění bočních airbagů.
Při bočním nárazu je značná část sil přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Systém
ochrany proti bočnímu nárazu) do nosníků,
sloupků, podlahy, střechy a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy
v předních sedadlech řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a jsou důležitou součástí
systému SIPS. Boční airbagy jsou umístěny
v opěradlech předních sedadel.
1
24
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbagy nesnižují ochranu dětí ve vozidle,
které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle smí být umístěna dětská
sedačka nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován airbag spolujezdce1.
Umístění
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
Sedadlo spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se nafoukne do prostoru mezi cestujícím
a dveřmi a ztlumí počáteční náraz. Airbag se
vypustí stlačením v důsledku srážky. Za normálních okolností se nafoukne pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
25
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (DMIC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
G025424
G025425
Pokud se hlavový airbag nafukuje a řidič
nebo spolujezdec se přitom opírá o panel
dveří, hrozí nebezpečí poranění. Tím by
mohla být rovněž omezena ochranná
funkce airbagu.
Hlavové airbagy DMIC (Hlavové airbagy umístěné ve dveřích) doplňují systém ochrany proti
bočnímu nárazu SIPS. Jsou umístěny podél
vnitřní strany dveří řidiče a spolujezdce a chrání
oba cestující na předních sedadlech. Hlavový
airbag je aktivován čidly při nárazu určité intenzity nebo pokud hrozí riziko převrácení vozidla.
Při aktivaci se airbag nafoukne. V případě
nehody pomáhají hlavové airbagy předcházet
zranění hlavy řidiče a spolujezdce na předním
sedadle nárazem o části interiéru. Hlavový airbag se aktivuje bez ohledu na to, zda je střecha
otevřená nebo zavřená.
26
VAROVÁNÍ
Na obložení střechy ani boční obložení
nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné
předměty. Tím by mohla být omezena
ochranná funkce airbagu. Doporučujeme
používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití v těchto částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
01 Bezpečnost
WHIPS
01
G020347
Ochrana proti úrazu krční páteře - WHIPS
Systém ochrany proti úrazu krční páteře
(WHIPS) zahrnuje energii absorbující opěradla
a speciálně konstruované opěrky hlavy na
obou předních sedadlech. Systém je aktivován
při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu,
rychlosti a vlastnostech vozidla, které náraz
způsobilo.
Vlastnosti sedadla
Při aktivaci systému ochrany proti úrazu páteře
(WHIPS) se opěradla předních sedadel sklopí
směrem dozadu, čímž změní polohu těla řidiče
a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží
riziko poranění krční páteře.
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
Systém WHIPS nesnižuje ochranu dětí ve
vozidle, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Správná poloha při sezení
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Nikdy sami neupravujte nebo neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Správný posed napomáhá lepší ochraně, řidič
a spolujezdec na předním sedadle by měli
sedět uprostřed sedadla, přičemž vzdálenost
hlavy od opěrky by měla být co nejmenší.
27
01 Bezpečnost
01
WHIPS
Neomezujte funkci systému WHIPS
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno vlivu extrémních sil, například při nárazu zezadu, musí
být provedena kontrola systému WHIPS.
Kontrolu svěřte autorizovanému servisu
Volvo.
Ochranná funkce systému WHIPS může být
omezena, i když sedadla nevykazují viditelné známky poškození.
G020125
Kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte provést kontrolu systému, i v
případě mírného nárazu zezadu.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nic nebrání správné funkci systému
WHIPS.
28
01 Bezpečnost
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)
Funkce systému ROPS
01
VAROVÁNÍ
Na systému ROPS neprovádějte žádné
práce.
G020797
Nepokládejte žádné předměty na systém
ROPS a za opěrky hlav pro cestující.
Ochranné oblouky ve zvednuté poloze.
Systém ROPS se zahrnuje pevné ochranné
oblouky, které jsou umístěny za opěrkami hlav,
a také čidla. Pokud nastane situace, ve které
hrozí riziko převrácení vozidla nebo při nárazu
určité intenzity zezadu, je tato skutečnost
registrována čidly a ochranné oblouky za opěrkami hlavy se zvednou. Ochranné oblouky se
zvednou bez ohledu na to, zda je střecha
otevřená nebo zavřená.
V případě, že dojde k aktivaci systému ROPS,
vždy kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
29
01 Bezpečnost
Kdy se systémy aktivují
01
Aktivace systémů
A
Systém
Aktivace
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo
Při čelním a/nebo bočním nárazu, a/nebo nárazu zezadu a/nebo převrácení vozidla.
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo
V případě čelního a/nebo bočního nárazu, a/nebo převrácení vozidla.
Airbagy
Při čelním nárazu.A
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazuA
Hlavový airbag DMIC
Při bočním nárazu a/nebo převrácení vozidlaA
Ochrana proti úrazu krční páteře WHIPS
Při nárazu zezadu.
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)
Při převrácení vozidla a/nebo nárazu zezadu.
Během nehody může být karosérie vozidla značně zdeformována, bez toho, aby došlo k nafouknutí airbagů. Aktivaci jednotlivých bezpečnostních systémů vozidla ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou
tuhost a hmotnost předmětu, do kterého vozidlo narazilo, rychlost vozidla, úhel nárazu atd.
Pokud došlo k nafouknutí airbagů, doporučujeme následující postup:
• Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo
nechte dopravit do autorizovanému
servisu Volvo. Nejezděte s vyfouknutými
airbagy.
• V autorizovaném servisu Volvo nechte
vyměnit součásti bezpečnostního systému
vozidla.
• Vždy kontaktujte lékaře.
30
POZNÁMKA
Systémy ROPS, předpínačů bezpečnostních pásů, DMIC, SIPS a airbagů mohou být
při srážce aktivovány pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by
dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla
do provozu. Vozidlo nechte dopravit do
autorizovanému servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Kdy se systémy aktivují
01
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach uvolněný při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou pokožku v důsledku tření
popálit.
31
01 Bezpečnost
01
Havarijní režim
Jízda po nehodě
Pokud se zdá vše v pořádku a zkontrolovali
jste, že z vozidla neuniká palivo, můžete se
pokusit nastartovat motor vozidla.
G029042
Dálkový ovladač s klíčem nejdříve vytáhněte ze
zapalovaní a znovu jej zasuňte. Elektronika
vozidla se nyní pokusí resetovat do normálního
režimu. Pokuste se nastartovat motor. Pokud
je na displeji stále zobrazena zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA, nesmí
být vozidlo použito k jízdě ani taženo. I když se
vozidlo zdá být pojízdné, mohla by skrytá vada
při jízdě způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA.
To znamená, že vozidlo má omezenou funkčnost. Havarijní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, pokud by při nárazu mohlo
dojít k poškození některé z důležitých funkcí
vozidla, např. funkce palivového potrubí, čidel
bezpečnostních systémů nebo brzdové soustavy.
Pokus o nastartování vozidla
Nejdříve zkontrolujte, zda z vozidla neuniká
palivo. Nesmí být cítit ani zápach paliva.
32
Jízda po nehodě
Pokud se po resetováni zprávy HAVARIJNÍ
REŽIM VIZ PŘÍRUČKA zobrazí zpráva
NORMAL MODE , je možné opatrně odjet
s vozidlem z nebezpečné situace. Nejezděte
s vozidlem dále, než je nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku, když se vůz
nacházel v režimu nárazu. Mohlo by dojít ke
zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Společnost Volvo doporučuje,
abyste poté, co byla zobrazena zpráva
NORMAL MODE po HAVARIJNÍ REŽIM
VIZ PŘÍRUČKA, nechali vůz zkontrolovat
v autorizovaném servisu Volvo, kde obnoví
normální stav.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva HAVARIJNÍ REŽIM
VIZ PŘÍRUČKA. Okamžitě vůz opusťte.
VAROVÁNÍ
Vozidlo nesmí být taženo pokud je v havarijním režimu. V tomto případě musí být
vozidlo převezeno. Vozidlo nechte dopravit
do autorizovanému servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do
10 let věku.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
Dětské sedačky
Umístění dětské sedačky
Můžete umístit:
POZNÁMKA
• dětskou sedačku/podkládací sedák na
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován1.
• jedna nebo několik dětských sedaček/
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
1
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 34.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítě optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská
bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje
a snadno používá.
01
G020128
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
POZNÁMKA
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Na předním sedadle spolujezdce může dítě při vystřelení airbagu utrpět
vážný úraz.
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy k produktu.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
33
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován2.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek je vidět, když jsou otevřeny dveře spolujezdce. Viz obrázek na straně 22.
Doporučené dětské sedačky3
Hmotnost
Přední sedadloA
Skupina 0
Zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Typové schválení: E1 04301146
Skupina 0+
(L)
max. 13 kg
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
max. 10 kg
2
3
34
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by vozidlo mělo být uvedeno na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 0
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
Skupina 0+
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi
dětskou sedačku a palubní desku.
max. 13 kg
Typové schválení: E5 03135
max. 10 kg
01
Typové schválení: E5 03135
(L)
(L)
Skupina 0
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
max. 10 kg
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.B
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi
dětskou sedačku a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.B
Skupina 0+
max. 13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
(L)
(L)
``
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Přední sedadloA
Skupina 1
Zadní sedadlo
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
se systémem upevnění ISOFIX a popruhy.B
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 03171
(L)
Skupina 1
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
9 – 18 kg
(U)
(U)
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhyB
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(L)
(L)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
15-25 kg
Skupina 2
15-25 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
36
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster
Cushion with and without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster
Cushion with and without backrest).
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
(UF)
(UF)
15-36 kg
01
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
U: Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
A
B
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
Pro montáž dětské sedačky používané zády ke směru jízdy na zadním sedadle kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo a nechte si namontovat úchyty.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován4.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
4
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.
37
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
Velikostní třídy
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky
jsou vhodné pro všechna sedadla ve všech
modelech vozů.
Proto existuje klasifikace dětských sedaček
využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel
může vybrat správnou dětskou sedačku (viz
následující tabulka).
G020798
Velikostní
třída
38
Popis
Velikostní
třída
Popis
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě do dětské sedačky,
je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
A
Plná velikost, dětská sedačka
po směru jízdy
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz obrázek
nahoře).
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
POZNÁMKA
Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být
model vozidla zahrnut na seznamu vozidel,
v nichž je možné dětskou sedačku použít.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace o dětských sedačkách doporučených
společností Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Hmotnost
max. 10 kg
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 10 kg
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 13 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
E
X
OK
(IL)
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
Dětská sedačka, proti směru
jízdy
9 – 18 kg
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
``
39
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru
jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
B
40
Abyste mohli nainstalovat dětskou sedačku/sedačku pro kojence na zadní sedadlo, sedadlo předního spolujezdce se před středovou polohou musí upravit.
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
01 Bezpečnost
01
41
Přehled, vozidla s levostranným řízením.................................................
Přehled, vozidla s pravostranným řízením..............................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče.............................................................
Sdružený přístrojový panel.....................................................................
Indikační a varovné kontrolky.................................................................
Informační displej....................................................................................
Elektrická zásuvka..................................................................................
Panel osvětlení........................................................................................
Levý pákový přepínač.............................................................................
Pravý pákový přepínač...........................................................................
Tempomat*..............................................................................................
Klávesnice na volantu*............................................................................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru...........................
Parkovací brzda......................................................................................
Elektrické ovládání oken.........................................................................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka......................................................
Osobní preference..................................................................................
44
46
48
49
50
54
56
57
62
65
67
69
70
71
72
74
78
HomeLinkŸ *............................................................................................ 81
42
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
20
18
02
22
17
21
16
10
9
8
7
6
5
11
12
13 14 15
19
8
26
8
23 24
25
8
9
7
27
28
29
4
3
2
1
3
31
30
32
34
44
G028206
33
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
Nastavení volantu
Spínač, osvětlení interiéru, levá strana
Otevírací páka, kapota
Spínač, výbava na přání
Ovládací panel, okna a vnější zpětná
zrcátka
Spínač, automatické rozsvícení prostoru
pro cestující
Ukazatele směru, dálková světla, palubní
počítač
Spínač, výbava na přání
Panel osvětlení a otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Klika dveří a tlačítko zamykání.
Kontrolka, zamykání
Ventilační otvory, palubní deska
Ventilační otvor pro boční okno
02
Spínač, osvětlení prostoru pro cestující,
pravá strana
Displej, audiosystém/nastavení vozidla
apod.
Ovládací prvky, audiosystém/nastavení
vozidla apod.
Ovládání klimatizace
Tempomat
Kontrolka, výstražná funkce ukazatelů
směru
Houkačka a airbagy
Klika dveří a tlačítko zamykání
Sdružený přístrojový panel
Schránka v palubní desce
Klávesnice pro systém infotainment
Řadicí páka (manuální převodovka)/páka
voliče (automatická převodovka)
Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů
Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret
Spínací skříňka
Spínač, ovládání střechy
Zpětné zrcátko, vnitřní
Parkovací brzda
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Spínač, výbava na přání
45
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
02
46
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret
Spínač, ovládání střechy
Parkovací brzda
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
Zpětné zrcátko, vnitřní
Spínací skříňka
Ovládací panel, okna a vnější zpětná
zrcátka
Pákový přepínač, levý
Schránka v palubní desce
Klávesnice, volant, vlevo
Klika dveří a tlačítko zamykání
Sdružený přístrojový panel
Kontrolka, zamykání
Houkačka a airbagy
Ventilační otvor pro boční okno
Klávesnice, volant, vpravo
Ventilační otvory v palubní desce
Kontrolka, výstražná funkce ukazatelů
směru
Ovládání klimatizace
Ovládací prvky, audiosystém/nastavení
vozidla apod.
Displej, audiosystém/nastavení vozidla
apod.
02
Klika dveří a tlačítko zamykání
Panel osvětlení a otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Pákový přepínač, pravý
Spínač, osvětlení interiéru, levá strana
Otevírací páka, kapota
Spínač, výbava na přání
Páčka, nastavení volantu
Spínač, automatické rozsvícení prostoru
pro cestující
Řadicí páka (manuální převodovka)/páka
voliče (automatická převodovka)
Spínač, výbava na přání
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Spínač, osvětlení prostoru pro cestující,
pravá strana
Spínač, výbava na přání
47
02 Přístroje a ovládací prvky
Ovládací panel ve dveřích řidiče
Ovládací panel ve dveřích řidiče
02
Elektrické ovládání oken, vytáhnutí/spuštění všech oken
Elektrické ovládání oken
Vnější zpětná zrcátka, levá strana
Vnější zpětná zrcátka, nastavení
Vnější zpětná zrcátka, pravá strana
48
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
02
Rychloměr.
Ukazatel směru, pravý.
Kontrolka levých ukazatelů směru.
Otáčkoměr – ukazuje otáčky motoru v tisících otáček za minutu (ot./min).
Výstražný symbol.
Informační displej – displej zobrazuje informace nebo varovné zprávy, venkovní
teplotu a čas. Pokud se venkovní teplota
pohybuje mezi +2 °C a -5 °C, zobrazí se na
displeji symbol sněhové vločky. Symbol
slouží jako varování před možnou námrazou na vozovce. Jestliže vozidlo stálo na
místě, může displej ukazovat mírně vyšší
teplotu než skutečnou.
Informační kontrolka.
Kontrolky a výstražné symboly.
Palivoměr, viz také palubní počítač, strana
63.
Kontrolka dálkových světel.
Displej – zobrazuje polohu páky voliče
automatické převodovky, čidlo deště, stav
denního počítadla kilometrů, stav celkového počítadla kilometrů a tempomat.
Tlačítko denního počítadla kilometrů –
používá se pro měření krátkých vzdáleností. Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi
dvěma denními počítadly T1 a T2. Dlouhé
stisknutí (delší jak 2 sekundy) vynuluje
aktivní denní počítač.
Teploměr - udává teplotu chladicí soustavy
motoru. Pokud teplota příliš vzroste a ukazatel teploměru přejde do červeného pole,
objeví se na displeji varovné hlášení. Nezapomeňte, že přídavné světlomety na
přední části mřížky chladiče snižují chladicí
účinek při vysoké venkovní teplotě a velkém zatížení motoru.
Kontrolky a výstražné symboly.
49
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
02
Všechny kontrolky a varovné symboly1 se rozsvítí, když před startováním otočíte dálkový
ovladač s klíčem do polohy II. Přitom se zkontroluje funkčnost kontrolek. Po nastartování
motoru by měly zhasnout všechny kontrolky
kromě kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Pokud motor do pěti sekund nenastartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu
systému řízení emisí a symbolu
tlaku motorového oleje. Určité
kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení
vozu.
1
50
Symboly uprostřed přístrojového
panelu
Když se rozsvítí kontrolka:
1. Bezpečně zastavte. S vozidlem nesmíte
pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Smažte zprávu prostřednictvím tlačítka READ.
G030755
Kontrola funkce, symboly
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována
závada, která by mohla mít vliv na
bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se
zároveň objeví vysvětlující text. Symbol svítí,
dokud není závada opravena, ale textová
zpráva může být vymazána tlačítkem READ,
viz strana 54. Varovný symbol se může také
rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Rozsvítí se žlutá informační kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí text. Textovou zprávu
vymažete pomocí tlačítka READ,
viz strana 54, nebo zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci).
Žlutá informační kontrolka se může rozsvítit
také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Když se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
zhasne a zpráva zmizí po stisknutí tlačítka
READ nebo automaticky po určité době.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 54.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek – levá strana
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
G029048
Jestliže tato kontrolka svítí, systém
je nefunkční. Normální funkce
brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
Porucha v systému řízení emisí
Systém stability DSTC
3. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená, jeďte
opatrně do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Bez funkce
Zadní světlo do mlhy
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy
Žhavení (vznětové motory)
Systém stability DSTC*
Více informací o funkcích systému
a kontrolkách, viz strana 161.
02
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru. Žhavení se zapne,
pokud teplota klesne pod –2 °C.
Po zhasnutí kontrolky můžete
nastartovat motor.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina
paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív
doplňte palivo.
Tato kontrolka svítí, když svítí
zadní světlo do mlhy.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek– pravá strana
Ukazatele směru přívěsu
Tato kontrolka bliká, když blikají
ukazatele směru vozu a je připojen
přívěs. Pokud tato kontrolka
nebliká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přívěsu nebo vozu.
02
Zabrzděná parkovací brzda
G029049
Kontrolka se rozsvítí, když je
parkovací brzda zatažená. Vždy
zatáhněte páku parkovací brzdy
do koncové polohy.
Ukazatele směru přívěsu
Zabrzděná parkovací brzda
Airbagy - SRS
Nízký tlak oleje
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
2
52
Nízký tlak oleje2
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej
doplňte. Pokud kontrolka svítí a přitom je hladina oleje normální, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená,
pokud není řidič nebo spolujezdec
na předním sedadle připoután
bezpečnostním pásem nebo
někdo na zadním sedadle si pás
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak
silně je parkovací brzda zatažená.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo svítí během jízdy,
znamená to, že byla zjištěna porucha zámku bezpečnostního pásu,
SRS, SIPS nebo IC systému.
Doporučujeme, abyste neprodleně navštívili
autorizovaný servis Volvo a nechali si vozidlo
zkontrolovat.
rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Pokud se kontrolka rozsvítí, když
běží motor, došlo k závadě v elektrickém systému. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný
servis Volvo.
Závada v brzdovém systému
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 54.
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
–
Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 221. Pokud je hladina
brzdové kapaliny v nádržce pod značkou
MIN, neměli byste pokračovat v jízdě.
Doporučujeme, abyste nechali vozidlo
přepravit odtahovou službou do autorizovaného servisu Volvo a nechali systém
zkontrolovat.
Svítí-li varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém
v systému rozdělení brzdné síly.
5. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni
a přesto varovné kontrolky svítí, můžete jet
velmi opatrně do nejbližšího servisu Volvo
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
6. Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, neměli byste
s vozidlem pokračovat v jízdě. Nechte
vozidlo dopravit do servisu ke kontrole
brzdového systému. Doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc autorizovaného
servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte
v jízdě.
4. Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
vyrovnávací nádržce, viz strana 221.
3
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
Připomenutí – nezavřené dveře
Jestliže některé ze dveří, kapota3 nebo víko
dveře zavazadlového prostoru nejsou správně
zavřené, řidič bude varován.
02
Nízká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí nižší než 5 km/h, rozsvítí
se informační kontrolka a na displeji se zobrazí zpráva
OTEVŘENÉ DVEŘE ŘIDIČE,
OTEVŘENÉ DVEŘE SPOLUJEZDCE nebo
OTEVŘENÁ KAPOTA MOTORU. Co nejdřív
bezpečně zastavte a zavřete dveře nebo
kapotu.
Vysoká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje rychleji
než přibližně 10 km/h, informační
kontrolka svítí a na displeji se
zobrazí jeden z textů uvedených
v předcházejícím odstavci.
Kontrolka otevření víka zavazadlového
prostoru
Pokud je víko zavazadlového prostoru otevřené, rozsvítí se tato kontrolka a na displeji se zobrazí text
OTEVŘENÉ VÍKO ZAV.
PROSTORU.
Pouze vozy s alarmem.
53
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zprávy
POZNÁMKA
Jestliže se objeví varovná zpráva, když používáte palubní počítač, zpráva musí být
přečtena (stiskněte tlačítko READ); až
potom můžete pokračovat v předchozí činnosti.
Zpráva
Popis
BEZPEČNĚ
ZASTAVTEA
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
NUTNÝ SERVISA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo neprodleně překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
VIZ PŘÍRUČKAA
Čtěte uživatelskou
příručku.
DOPORUČEN
SERVISA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
G029050
02
Pokud se rozsvítí varovná nebo informační
kontrolka, zobrazí se na displeji doplňující
zpráva.
–
Stiskněte tlačítko READ (1).
Zprávami lze listovat tlačítkem READ. Chybové zprávy budou uloženy v paměti, dokud
nebude závada odstraněna.
54
Zpráva
Popis
PŘEHŘÁTÍ
MOTORU
VYPNĚTE MOTOR
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
REZERVUJTE ČAS
PRO ÚDRŽBU
Čas pro objednaní
k pravidelnému
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo.
ČAS NA SERVISNÍ
PROHLÍDKU
Nastal čas pro provedení pravidelného
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo. Načasování je určeno
počtem ujetých kilometrů, počtem
měsíců od poslední
servisní prohlídky,
dobou chodu
motoru a třídou
oleje.
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
LHŮTA ÚDRŽBY
PŘEKROČENA
Pokud nejsou
dodrženy intervaly
servisních prohlídek,
nejsou poškozené
díly kryty zárukou.
Doporučujeme, aby
servis prováděl
autorizovaný servis
Volvo.
FILTR SAZÍ PLNÝ
VIZ PŘÍRUČKA
Je nutné provést
regeneraci filtru
kouřových částic
vznětového motoru,
viz strana 147.
VYSOKÁ
TEPLOTA OLEJE
PŘEVODOVKY
DSTC - REGULACE PROKLUZU
VYPNUTA
Funkce kontroly stability vozidla a trakce
je omezena, další
provedení viz
strana 162.
Jeďte plynuleji nebo
bezpečně zastavte
vozidlo. Zařaďte
neutrál a nechte
motor běžet ve volnoběžných otáčkách, dokud zpráva
nezmizí.
TEPL.PŘEV.OLEJ
E BEZPEČNĚ
ZASTAV.
Vážná závada. Bezpečným způsobem
zastavte vozidlo.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
PŘEVODOVÝ
OLEJ NUTNÁ
VÝMĚNA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
PŘIPOMÍNKA:
ZKONT. MOT.
OLEJ
Zkontrolujte hladinu
oleje. Zpráva je
zobrazována každých 10 000 km
(některá provedení
motoru). Informace
ke kontrole hladiny
oleje, viz
strana 217.
OMEZENÁ
FUNKCE PŘEVODOVKY
Převodovka není
schopna přenášet
plný výkon. Jeďte
opatrně, dokud
zpráva nezmizí, .
A
Pokud se tato
zpráva zobrazuje
pravidelně, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
02
Součást zprávy zobrazovaná společně se zprávou o vzniklém problému.
55
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrická zásuvka
Elektrická zásuvka 12 V
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
TV obrazovky, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12
elektrických zásuvek v prostoru pro cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
G019621
02
Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV
obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Aby byla zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač s klíčem ve spínací skříňce minimálně v poloze I, viz strana 152.
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného
příslušenství a doplňkových zařízení v tomto případě by totiž mohlo dojít k vybití
baterie!
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz strana 196.
Zapalovač cigaret*
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapa-
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
lovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Ovládání sklonu světlometů
Všeobecné informace
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů.
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
G020139
2. Otočte ovladač světlometů (2) do jedné
z koncových poloh.
Panel osvětlení pro halogenové světlomety1.
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
3. Otáčejte kolečkem (1) nahoru nebo dolů
pro zvednutí nebo snížení kužele světla
světlometu.
Vozy s aktivními xenonovými světlomety ABL* jsou vybaveny automatickým nastavením
sklonu světlometů, takže ovládací kolečko (1)
chybí.
Spínače světel
Obrysová světla
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Přední světla do mlhy*
Obrysová světla je možné zapnout bez ohledu
na polohu dálkového ovladače s klíčem v zapalování.
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
–
Zadní světlo do mlhy
1
Otočte ovladač světlometů (2) do střední
polohy.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem v zapalování
v poloze II, osvětlení SPZ a obrysová světla
jsou vždy zapnutá.
Světlomety
Automatická potkávací světla*
02
Potkávací světla se automaticky rozsvítí při
otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy II, pokud není přepínač světlometů (2) v prostřední poloze. V případě
potřeby je možné funkci automatického
zapnutí tlumených světel deaktivovat. Doporučujeme, aby deaktivaci prováděl autorizovaný
servis Volvo.
Automatická potkávací světla, dálková
světla
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
2. Potkávací světla se aktivují otočením ovladače světlometů (2) doprava do koncové
polohy.
3. Dálková světla se aktivují posunutím
levého pákového přepínače směrem
k volantu do koncové polohy a jeho uvolněním, viz strana 62.
Světla se vypnou automaticky při otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do
polohy I nebo 0.
Popis Halogenové světlomety - viz strana 58.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Osvětlení přístrojů
02
Osvětlení přístrojů je zapnuté, pokud je dálkový
ovladač s klíčem zapalování v poloze II a přepínač světlometů (2) je v jedné z koncových
poloh. Jas osvětlení se automaticky sníží
během dne a v noci je možné jej manuálně
nastavit.
–
Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů (3)
pro zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.
Kontrolka v tlačítku (4) svítí, když jsou přední
světla do mlhy zapnutá.
Halogenové
světlomety
Halogenové
světlomety
s funkcí
DRL*A
Denní světla
Kontrolka zadního světla do mlhy na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka v tlačítku
(6) se rozsvítí, když svítí zadní světlo do mlhy.
Automatická/
vypnutá potkávací světla.
Pouze světelná
houkačka.
Dvířka hrdla palivové nádrže
Obrysová
světla
Denní světla,
když se
s vozem jede.
Automatické
přepnutí na
parkovací
světla, když
vozidlo zaparkuje.
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo předními světly do mlhy.
–
Stiskněte tlačítko (6).
Zdokonalené osvětlení displeje
Za účelem zlepšení čitelnosti celkového počítadla kilometrů, denního počítadla kilometrů,
hodin a teploměru venkovní teploty se tyto displeje rozsvítí při odemknutí vozidla a vyjmutí
dálkového ovladače s klíčem ze zapalování.
Displeje zhasnou po zamknutí vozidla.
Světla do mlhy
POZNÁMKA
Předpisy pro používání světel do mlhy se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Přední světla do mlhy*
Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo obrysovými světly.
–
58
Stiskněte tlačítko (4).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Polo
ha
Pokud je vůz odemknutý, otevřete dvířka hrdla
palivové nádrže stisknutím tlačítka (5), viz
strana 132.
Halogenové světlomety
Panel osvětlení pro halogenové světlomety, viz
strana 57.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
A
Halogenové
světlomety
Halogenové
světlomety
s funkcí
DRL*A
Tlumená světla.
Dálková světla
a světelná houkačka fungují
v této poloze.
–
Denní světla - DRL, viz strana 60.
Aktivní xenonové světlomety*
Polo
ha
Aktivní xenonové světlomety
Aktivní xenonové světlomety s funkcí
DRL*A
Tlumená světla.
Dálková světla
a světelná houkačka fungují
v této poloze.
Automatická/
vypnutá potkávací světla.
Pouze světelná
houkačka.
Denní světla
Denní světla
během jízdy
přes den. Automatické
přepnutí na tlumená světla při
zhoršené viditelnosti a při
aktivaci stěračů
čelního skla
a zadních světel
do mlhy.
Obrysová
světla
Denní světla,
když se
s vozem jede.
Automatické
přepnutí na
parkovací
světla, když
vozidlo zaparkuje.
Tlumená světla.
Dálková světla
a světelná houkačka fungují
v této poloze.
Tlumená světla.
Dálková světla
a světelná houkačka fungují
v této poloze.
G026507
Polo
ha
Panel osvětlení pro aktivní xenonové světlomety.
02
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Polo
ha
02
Aktivní xenonové světlomety
Aktivní xenonové světlomety s funkcí
DRL*A
Světlo z aktivních xenonových světlometů sleduje
pohyby volantu.
–
–
Denní světla
během jízdy
přes den. Automatické
přepnutí na tlumená světla při
zhoršené viditelnosti a při
aktivaci stěračů
čelního skla
a zadních světel
do mlhy.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights, ABL), světlo světlometů sleduje pohyb volantu za účelem maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
se rozsvítí, pokud je
LED kontrolka
funkce aktivována. V případě poruchy bliká
LED dioda a na informačním displeji se zobrazí
chybová zpráva. Funkce je aktivní pouze za
soumraku nebo tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkci můžete deaktivovat/aktivovat ovladačem světlometů.
Panel osvětlení pro halogenové světlomety
s funkcí DRL.
60
Denní světla - DRL, viz strana 60.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020789
Funkci aktivních xenonových světlometů lze aktivovat také v této
poloze.
A
Denní světla - DRL*
Spotřebu paliva lze snížit tak, že během dne
přepnete místo energeticky náročnějších tlumených světel na denní světla (Daytime
Running Light). Denní světla jsou nainstalována
v oblasti spojleru a využívají jasné, nízkoenergetické diody.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
POZNÁMKA
Aby se spotřeba energie snížila na minimum, zadní světla se rovněž vypnou, pokud
se tlumená světla automaticky přepnou na
světla DRL.
02
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné,
např. v mlze a dešti.
Panel osvětlení pro aktivní xenonové světlomety
s funkcí DRL.
Je-li ovládač světlometů v poloze A, denní
světla se během dne aktivují automaticky.
K ovládání se používá snímač světla, který
v šeru a při zhoršené viditelnosti během dne
přepne z denních světel na tlumená světla.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 160.
Význam jednotlivých poloh ovladače světlometů pro konkrétní druhy světlometů - viz
tabulky na stránkách 58 a 59.
61
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Polohy pákového přepínače
Ukazatele směru
Krátké zablikání
02
–
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do polohy (A) a uvolněte.
> Ukazatelé směru 3x zablikají a pákový
přepínač se vrátí do původní polohy.
Trvalé blikání
–
Ukazatelé směru - krátké blikání
Světelná houkačka
Ukazatelé směru - průběžné blikání
–
Blikání hlavními světlomety a osvětlení při
odchodu a příchodu
Přepínání mezi hlavními a tlumenými světlomety.
1
62
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do koncové polohy (B).
> Pákový přepínač zůstane ve své koncové poloze a je možné jej z ní posunout
ručně nebo automaticky pohybem
volantu.
Tovární nastavení
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přitáhněte jemně pákový přepínač
k volantu do polohy (C).
> Dálková světla budou svítit, dokud
pákový přepínač neuvolníte.
Světelná houkačka funguje pouze, pokud je
dálkový ovladač s klíčem v zapalování.
Přepínání mezi hlavními a tlumenými
světlomety
–
Přitáhněte pákový přepínač do koncové
polohy (D) a uvolněte jej.
Aby bylo možné zapnout dálková světla, musí
být dálkový ovladač s klíčem v poloze II
a přepínač světel v koncové poloze, viz
strana 57.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu. Standardní
zpoždění je 301 sekund, ale je možné je změnit
na 60 nebo 90 sekund, viz strana 79.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
polohy (C) a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Palubní počítač*
nerace4 se může zvýšit spotřeba paliva, viz
strana 147.
POZNÁMKA
Jestliže se během ovládání palubního počítače objeví varovné hlášení, musíte si hlášení nejprve přečíst. Stiskněte tlačítko
READ a vraťte se k funkci palubního počítače.
PRŮMĚR
02
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování pomocí tlačítka RESET.
POZNÁMKA
Funkce
Používáte-li nezávislé topení, mohou se
zobrazit nepřesné hodnoty.
G029052
Palubní počítač zobrazuje následující informace:
READ - potvrzuje
Ovládací kolečko2 – procházení mezi menu
a nabídkami v seznamu palubního počítače.
RESET2
- vynuluje
Ovládání
Chcete-li mít přístup k informacím palubního
počítače, ovládací kolečko musíte otáčet
nahoru nebo dolů. Menu jsou uspořádána do
nekonečné smyčky.
2
3
4
•
•
•
•
•
•
--- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
--.- KM/L OKAMŽITÁ
Dojezd na aktuální množství paliva v nádrži se
vypočítává na základě průměrné spotřeby
paliva za posledních 30 km. Pokud displej
zobrazí "--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE",
není garantován žádný dojezd. Dotankujte co
nejdříve.
--.- L/100 KM PRŮMĚRNÁ SPOTŘ.
--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
DSTC ZAPNUTO *, viz strana 161
--- MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.3
PRŮMĚR. RYCHLOST
POZNÁMKA
Průměrná rychlost se počítá od posledního
vynulování pomocí tlačítka RESET.
Hodnota se může mírně lišit, pokud se
například spotřeba změní v důsledku změny
jízdního stylu nebo se používá nezávislé
topení.
OKAMŽITÁ
Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktualizuje vždy po několika sekundách. Když vůz
stojí, na displeji se objeví "--.-". Během rege-
MIL/H AKTUALNI RYCHL.3
Aktuální rychlost se zobrazuje v mph.
Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.
Některé trhy.
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory s filtrem kouřových částic.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
02
Resetování
1. Zvolte --- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
nebo --.- L/100 KM PRŮMĚRNÁ
SPOTŘ..
2. Vynulujte jedním stisknutím tlačítka
RESET.
3. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka
RESET (tlačítko držte stisknuté alespoň
5 sekund) vynulujete současně průměrnou
rychlost i průměrnou spotřebu paliva.
64
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
Stěrače čelního okna
Jedno setření
Chcete-li provést jedno setření,
pohněte pákovým přepínačem
nahoru.
Cyklovač stěračů
Můžete nastavit rychlost cyklu.
Otáčejte ovládacím kolečkem (2)
nahoru, chcete-li zkrátit interval
mezi setřeními. Otáčením dolů
interval prodloužíte.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Ostřikovače čelního okna a světlometů
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
Ovládací kolečko
Vypnutí stěračů čelního okna
Stěrače čelního okna jsou vypnuty,
pokud je pákový přepínač v poloze
0.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů v zimním období –
se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé,
a že je z čelního okna seškrábán sníh a led.
DŮLEŽITÉ
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
Ostřikovač čelního okna/světlometů
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu. Stěrače provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření.
02
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Za účelem
šetření kapaliny jsou světlomety ostřikovány
následovně:
Potkávací světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
Světlomety budou ostříknuty při příštím
ostříknutí čelního okna. Během následujících
deseti minut budou ostříknuty při každém
pátém ostříknutí čelního okna. V případě delšího intervalu budou světlomety ostříknuty
pokaždé.
Obrysová světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
• Aktivní xenonové světlomety jsou
ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
• Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.
Spínač na panelu osvětlení je v poloze 0:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
• Aktivní xenonové světlomety jsou
02
ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
• Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.
Omezené mytí
Pokud v nádobce zbývá přibližně 1 litr kapaliny
a na displeji sdruženého přístrojového panelu
se objeví zpráva, že máte doplnit kapalinu do
ostřikovačů, dodávka kapaliny do ostřikovačů
k světlometům se přeruší. Důvodem je preference viditelnosti přes čelní okno.
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním skle. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem (2), viz
strana 65.
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze zapalování nebo pět minut po vypnutí zapalování.
Otáčením kolečka směrem nahoru se zvyšuje
citlivost a směrem dolů se citlivost snižuje
(ještě k jednomu setření dojde při otočení
kolečka směrem nahoru).
Automatická automyčka: Deaktivujte
dešťový senzor stisknutím tlačítka (1), když
je dálkový ovladač s klíčem v poloze I nebo
II. Jinak by se stěrače čelního skla mohly
uvést do pohybu a poškodit.
Zapnutí/Vypnutí
Při aktivaci dešťového senzoru musí být dálkový ovladač s klíčem v zapalování v poloze I
nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna
musí být v poloze 0 (neaktivní).
Aktivace dešťového senzoru:
–
Stiskněte tlačítko (1), viz strana 65. Kontrolka na displeji indikuje, že dešťový
senzor je aktivní.
Dešťový senzor vypnete buď:
G029053
1. Stiskněte tlačítko (1)
66
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
2. Změnou programu stírání přesunutím
pákového přepínače do jiné polohy. Při
zvednutí pákového přepínače, zůstane
dešťový senzor aktivní, stěrače provedou
jedno setření navíc a potom se vrátí do
režimu dešťového senzoru, když pákový
přepínač je uvolněn do polohy 0 (neaktivní),
viz strana 65.
Ovládací kolečko
Ovládací kolečko se používá k nastavení počtu
setření během intervalu, když je zvolen cyklovač stěračů, nebo citlivosti na množství srážek,
když je zapnutý dešťový senzor.
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Aktivace
Zvýšení nebo snížení rychlosti
POZNÁMKA
Přechodné zrychlení (kratší než jedna
minuta) pomocí pedálu plynu, např. při
předjíždění, nemá vliv na nastavení tempomatu. Vůz se po uvolnění pedálu plynu vrátí
k dříve uložené rychlosti.
02
Dočasné vypnutí
G020141
G029054
–
Stisknutím tlačítka 0 dočasně tempomat
vypnete. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis TEMPOMAT.
Poslední nastavená rychlost se uloží do
paměti.
Tempomat se také dočasně vypne, když:
Ovládací prvky tempomatu jsou umístěny na
levé straně volantu.
Nastavení požadované rychlosti:
1. Stiskněte tlačítko CRUISE. Na displeji
sdruženého přístrojového panelu se objeví
nápis TEMPOMAT.
2. Rychlost můžete nastavit stisknutím tlačítka + nebo –. Na displeji sdruženého
přístrojového panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
–
Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítka + nebo –. Po uvolnění tlačítka
je rychlost vozidla nastavena jako nová
rychlost.
Krátkým stisknutím (méně než půl sekundy)
tlačítka + nebo – se změní rychlost o 1 km/h
nebo 1 mph1.
• sešlápnete pedál brzdy nebo pedál spojky
• rychlost při jízdě do kopce poklesne pod
25–30 km/h1
• přesunete páku voliče převodovky do
polohy N
• kola začnou prokluzovat nebo se zablokují
• přechodné zrychlení je delší než jedna
minuta.
Tempomat není možné použít při rychlosti pod
30 km/h nebo nad 200 km/h.
1
V závislosti na typu motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Návrat k rychlosti uložené v paměti
-Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte dříve nastavenou rychlost. Na
displeji sdruženého přístrojového
panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
02
Vypnutí
–
68
Stisknutím tlačítka CRUISE tempomat
vypnete. Z displeje sdruženého přístrojového panelu zmizí nápis TEMPOMAT
ZAP.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Klávesnice na volantu*
Funkce tlačítek
telefonu tlačítkem PHONE na středové konzole.
02
Pro návrat pouze do nabídky Audio stiskněte
EXIT.. Chcete-li se vrátit do nabídky telefonu,
znovu stiskněte EXIT.
Pomocí tlačítka ENTER můžete zvolit, aktivovat a deaktivovat možnosti v nabídce. Pomocí
těchto tlačítek lze zpřístupnit také strukturu
složek a spustit přehrávání zvukových souborů, pokud je do CD měniče/CD přehrávače*
vložen disk se zvukovými soubory. Více informací, viz strana 253.
V závislosti na výbavě vozidla je klávesnice k dispozici ve dvou provedeních.
Čtyři spodní tlačítka klávesnice na volantu jsou
určena k ovládání telefonu a rádia. Funkce
příslušného tlačítka závisí na tom, který systém
je právě aktivní. Klávesnici na volantu můžete
použít k procházení mezi jednotlivými předvolbami stanic, změně skladeb na CD a k nastavení hlasitosti.
–
Pro rychlé posunutí dopředu/zpátky nebo
pro naladění další stanice stiskněte
a podržte jedno z tlačítek s šipkou.
Pokud chcete upravovat nastavení telefonu,
telefon musí být aktivní. Chcete-li ovládat telefon pomocí tlačítek s šipkami, aktivujte funkci
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
02 Přístroje a ovládací prvky
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru
Nastavení volantu
Výstražná funkce ukazatelů směru
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
v horizontálním směru.
2. Volant nastavte do optimální polohy.
Výstražná světla (všechny ukazatele směru)
použijte, když je vůz zastaven na nebezpečném místě nebo na místě, kde tvoří překážku
silničního provozu. Stisknutím tlačítka aktivujete tuto funkci.
3. Volant zajistíte potlačením páčky zpět.
Pokud se páčka pohybuje ztuha, mírně na
volant zatlačte, když vracíte ovládací prvek
zpět.
Při velmi prudké kolizi nebo silném brzdění se
výstražná funkce ukazatelů směru aktivuje
automaticky, viz strana 160. Tuto funkci lze
deaktivovat pomocí tlačítka.
1. Volant uvolněte potáhnutím páčky k sobě.
VAROVÁNÍ
Volant nastavujte pouze, když vozidlo stojí,
nikdy volant nenastavujte během jízdy. Před
jízdou zkontrolujte, zda je volant zajištěn.
70
G020144
G020143
02
POZNÁMKA
Předpisy pro používání výstražné funkce
ukazatelů směru se mohou v jednotlivých
zemích lišit.
02 Přístroje a ovládací prvky
Parkovací brzda
Všeobecné informace
> Na přístrojové desce se rozsvítí varovná
kontrolka.
POZNÁMKA
Kontrolka na sdruženém přístrojovém
panelu se rozsvítí bez ohledu na to, jak silně
je parkovací brzda aktivována.
Vypnutí parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
02
2. Mírně nadzvedněte páku parkovací brzdy,
stiskněte tlačítko, spusťte páku dolu
a uvolněte tlačítko.
> Na přístrojové desce zhasne varovná
kontrolka.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, zatáhněte
parkovací brzdu ještě trochu nahoru.
• Při parkování vozidla vždy zařaďte 1.
Varovná kontrolka na přístrojové desce a varovný
text upozorňující na riziko rozdrcení.
Páka ruční brzdy je umístěna mezi předními
sedadly.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že při zatahování nebo uvolňování parkovací brzdy nehrozí dětem, ostatním cestujícím nebo předmětům zachycení
pákou parkovací brzdy.
Aktivace parkovací brzdy
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zatáhněte silně za páku ruční brzdy.
převodový stupeň (manuální převodovka)
nebo přesuňte volič do polohy P (automatická převodovka).
Parkování ve svahu
Pokud vůz parkuje směrem do svahu:
• Otočte kola pryč od obrubníku.
Pokud vůz parkuje směrem ze svahu:
• Otočte kola k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - zařazení převodového stupně
nebo poloha P u automatické převodovky
nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.
71
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
Obsluha
02
Elektricky ovládaná okna jsou řízena přepínači
umístěnými na dveřích. Elektrické ovládání
oken funguje pouze v případě, že je klíč
v poloze I nebo II.
Okna je možné ovládat po omezenou dobu po
zastavení vozidla a vyjmutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování, pokud nejsou
žádné dveře otevřeny. Ovládejte okna opatrně.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken. Věnujte
zvláštní pozornost ovládání zadních oken ze
dveří řidiče nebo jejich zavírání pomocí dálkového ovladače.
Dveře řidiče
Otevření okna:
–
Stiskněte přední část spínače.
Zavření okna:
–
Zatáhněte za přední část spínače.
Automaticky
Plně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (3), a pak jej uvolněte. Boční okna se
potom automaticky otevřou nebo zavřou.
Pohyb okna se přeruší, pokud bude okno jakkoliv blokováno. Automaticky lze zavřít pouze
přední okna.
Všechny okna současně
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
Všechny okna mohou být otevřena a zavřena
současně pomocí spínače (1). Krátkým stisknutím pravé strany spínače se automaticky
zavřou všechna okna. Okna zavřete stisknutím
a přidržením levé strany spínače.
Dálkový ovladač
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Ovládací prvky, všechna okna
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
Řidič může ze svého sedadla ovládat všechna
elektricky ovládaná okna.
72
Manuálně
Jemně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze
spínačů (2) nebo (3). Okna se budou otvírat
nebo zavírat, dokud spínač neuvolníte.
Spínač na dveřích spolujezdce se ovládá stejným způsobem jako spínače na dveřích řidiče.
POZNÁMKA
Ovládání elektrických oken dálkovým ovladačem, viz strana 122.
Okna je možné otevírat a zavírat dvěma způsoby:
VAROVÁNÍ
Funkce přerušení pohybu oken v případě
blokování funguje při automatickém
i manuálním zavírání, i když není aktivní
ochrana proti přivření.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
02
Nezapomeňte vypnout napájení elektrického ovládání oken vytažením dálkového
ovladače s klíčem ze spínací skříňky, pokud
řidič opouští vůz.
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken.
Sedadlo spolujezdce
Sedadlo spolujezdce.
Spínačem na loketní opěrce dveří předního
spolujezdce lze ovládat pouze toto okno.
73
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem*
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Pokud Vás světlo
zezadu ruší, můžete změnit odrazivost zrcátka
manuálně.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na jakou světovou stranu
směřuje přední část vozu. Anglické zkratky
označují osm různých směrů: S (sever), SV
(severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J
(jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
Kalibrace kompasu
Změna odrazivosti
Nastavení odrazivosti
Normální poloha
Poloha se sníženou odrazivostí.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
(1) není k dispozici u zrcátek s automatickou
změnou odrazivosti.
74
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020992
G020991
02
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.
1. Zastavte s vozem na širokém otevřeném
prostranství s běžícím motorem ve volnoběžných otáčkách.
2. Stiskněte a podržte nejméně 6 sekund tlačítko (1). Následně se zobrazí znak C (tlačítko je zapuštěné, pro stisknutí použijte
například kancelářskou sponku).
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
3. Stiskněte a podržte nejméně 3 sekundy
tlačítko (1). Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
02
4. Stiskněte opakovaně tlačítko (1), dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15), viz mapa magnetických zón
pro kompas.
Magnetické zóny, Jižní Amerika.
Magnetické zóny, Asie.
G020153
Magnetické zóny, Evropa.
G020151
7. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena.
G020150
6. Následně stiskněte a podržte tlačítko
9 sekund a zvolte L pro vozy s levostranným řízením a R s pravostranným řízením.
G020152
5. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak C.
Magnetické zóny, Austrálie.
``
75
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka
02
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkým prostorem
mohou být zrcátka sklopena. Zrcátka je možné
sklopit, když je klíč v poloze I a II.
Sklopení zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném přiklopení.
G020154
VAROVÁNÍ
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.
Magnetické zóny, Afrika.
Spínače ovládající nastavení obou vnějších
zpětných zrcátek jsou umístěny na loketní
opěrce dveří řidiče. Zpětná zrcátka je možné
ovládat, když je klíč v poloze I a II.
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka ve spínači svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
zhasne.
76
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyklopení vnějších zpětných zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném odklopení.
Automatické sklopení/vyklopení
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním nebo systémem Pasivního vstupu, viz
strana 128, se vnější zpětná zrcátka automaticky sklopí/vyklopí.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
POZNÁMKA
Vnější zpětná zrcátka se automaticky nevyklopí během odemykání, pokud byla sklopena pomocí ovládacích prvků na dveřích.
Pokud je vozidlo uzamknuto dálkovým ovladačem a poté nastartováno, vnější zpětná
zrcátka se vyklopí.
Tato funkce může být aktivována/deaktivována pomocí Nastavení vozidla… Sklop.
zrcátek/zamčení, popis systému menu - viz
strana 79.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být resetována do neutrální polohy, aby fungovalo elektrické sklápění.
1. Pro sklopení zrcátek použijte současně tlačítka L a R.
2. Pro vyklopení zrcátek použijte opět současně tlačítka L a R. Zrcátka jsou nyní
nastavena do neutrální polohy.
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS*
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může řidiče upozornit na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“, viz strana 166.
02
Uložení nastavení zpětných zrcátek
Nastavení zpětných zrcátek je uloženo při
zamknutí vozidla pomocí dálkového ovladače.
Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem se zrcátka a sedadlo řidiče nastaví do uložených poloh.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Přední boční okna jsou ošetřena
vrstvou, která zlepšuje viditelnost za
špatných povětrnostních podmínek. Informace
o údržbě, viz strana 204.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Mohlo by dojít k poškození
vodu a špínu odpuzující vrstvy.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla* na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
02
Možná nastavení
Displej
Hodiny, nastavení
Osobní preference můžete nastavit u některých funkcí vozu. Platí pro zamykání, klimatizaci a funkce audio. Pro funkce audia, viz
strana 244.
MENU
Hodiny a minuty se nastavují samostatně.
EXIT
ENTER
Ovládací panel
Navigace
Použití
Nastavení se zobrazuje na displeji (1).
Otevřete menu, abyste mohli provést nastavení:
1. Použijte čísla na klávesnici nebo navigační
tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo „šipkou
dolů“ (5).
2. Zvolte číslo pro nastavení pomocí navigační tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo
„šipkou dolů“.
3. Stisknutím tlačítka ENTER spustíte
hodiny.
POZNÁMKA
1. Stiskněte MENU (2).
Pokud vozidlo má 12hodinový systém, AM/
PM se volí pomocí „šipky nahoru“ nebo
„šipky dolů“ po dokončení nastavení minut.
2. Navigačním tlačítkem (5) přejděte
například na Nastavení vozidla….
3. Stiskněte ENTER (4).
4. Navigačním tlačítkem (5) vyberte možnost.
5. Stisknutím ENTER aktivujete výběr.
Aktivovaná funkce je displeji je zobrazena
. Deaktivovaná funkce na
následovně:
displeji je zobrazena následovně:
.
Ovládací panel.
78
Nastavení klimatizace
Nastavení automatického ventilátoru
Ventilátor můžete nastavit do režimu AUTO ve
vozech vybavených ECC:
–
Vyberte Nízký, Normální nebo Vysoký.
Zavřete menu:
Časový spínač recirkulace
–
Pokud je časový spínač aktivní, vzduch ve
vozidle se recirkuluje 3 - 12 minut, v závislosti
na venkovní teplotě.
Stiskněte a podržte přibližně jednu
sekundu tlačítko EXIT (3).
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
–
Zvolte On/Off, podle toho, zda chcete, aby
časový spínač recirkulace byl nebo nebyl
aktivní.
Vynulovat vše
Resetování voleb funkce klimatizace na tovární
nastavení.
Nastavení vozu
Sklopení zrcátek při zamykání*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním se vnější zpětná zrcátka mohou automaticky sklopit/vyklopit. K dispozici je
možnost On/Off.
Omezená ochrana*
Funkci deadlock je možné dočasně deaktivovat a omezit funkci alarmu, pokud někdo chce
zůstat ve vozidle a dveře jsou zamknuty
zvenku. K dispozici jsou možnosti Aktivovat
jedenkrát a Dotaz při opuštění voz. . viz
stránky 134 a 137.
Vizuální potvrzení odemknutí
Můžete zvolit potvrzení odemknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici je možnost On/Off.
Potvrzení zamknutí světly
Můžete zvolit potvrzení zamknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici je možnost On/Off.
Dveře – automatické zamykání
Když rychlost vozidla překročí 7 km/h, je
možné automaticky uzamknout dveře a víko
zavazadlového prostoru. K dispozici je
možnost On/Off. Zatažením za kliku dveří dvakrát odemknete a otevřete dveře zevnitř.
• Jakékoliv dveře - jakékoli dveře nebo víko
zavazadlového prostoru mohou být
odemknuty zvlášť.
02
Současné otevření všech oken
Tato funkce může být zvolena pro tlačítko odemykání na dálkovém ovladači:
• Aut. otevření vš. oken – jedním dlouhým
stisknutím tlačítka odemykání se současně
otevřou všechna okna a střešní okno.
Doprovodné osvětlení při příchodu
Odemknutí dveří
Existují dvě možnosti pro odemykání:
• Všechny dveře – jedním stisknutím dálkového ovladače se odemknou oboje
dveře a víko zavazadlového prostoru.
• První u řid., pak vš. - jedním stisknutím
dálkového ovladače se odemknou dveře
řidiče. Druhým stiskem se odemknou
dveře spolujezdce a víko zavazadlového
prostoru.
Pasivní vstup*
• Všechny dveře - oboje dveře a víko zavazadlového prostoru se odemykají současně1.
• Oboje přední dveře - oboje přední dveře
Zvolte čas, po který mají světla vozu zůstat po
stisknutí tlačítka pro doprovodné osvětlení při
příchodu rozsvícena - viz strana 122.
K dispozici jsou následující možnosti:
• 30 vteřin
• 60 vteřin
• 90 vteřin
Doprovodné osvětlení při odchodu
Zvolte čas, po který mají světla vozu zůstat
rozsvícená, když po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky přitáhnete levý
pákový přepínač k volantu - viz strana 62.
K dispozici jsou následující možnosti:
se odemknou současně.
1
Oboje dveře a víko zavazadlového prostoru mohou být také současně zamknuty.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
02
• 30 vteřin
• 60 vteřin
• 90 vteřin
Informace
• Číslo VIN… – (Identifikační číslo vozidla) je
unikátní identifikační číslo vozidla.
• Počet klíčů… – Zobrazí se počet klíčů
registrovaných pro vůz.
80
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ
G030070
•
HomeLinkŸ1 je programovatelný dálkový ovladač, který může dálkově ovládat až tři různá
zařízení (např. otevírání garážových vrat, alarm,
venkovní a vnitřní osvětlení atd.) a nahrazuje
tak jejich vlastní dálkové ovladače. Další informace o systému HomeLinkŸ najdete na
www.homelink.com. Dále můžete zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo +49 6838 907 277).
Pokud se pomocí systému HomeLinkŸ
ovládají garážová nebo příjezdová
vrata, zajistěte, aby se během pohybu
vrat nikdo nenacházel v jejich blízkosti.
•
Během programování zařízení k otevírání garážových vrat vozidlo nesmí být
v garáži.
•
Nepoužívejte HomeLinkŸ u garážových
vrat bez bezpečnostního dorazu a bezpečnostní reverzace.
Uložte si originální dálkové ovladače, abyste je
mohli naprogramovat v budoucnu (např. při
výměně vozidla nebo při použití v jiném
vozidle). Když budete vůz prodávat, doporučujeme naprogramované nastavení pro tlačítka
vymazat. Viz kapitola "Resetování tlačítek na
ovladači HomeLink®" na straně 82.
Programování ovladače HomeLinkŸ
POZNÁMKA
02
V některých vozidlech musí být před programováním resp. použitím systému
HomeLinkŸ zapalování zapnuto nebo musí
být v poloze "příslušenství". Pokud možno,
vložte do dálkového ovladače, který bude
nahrazen systémem HomeLinkŸ, nové
baterie. Urychlí se tím programování a zlepší
přenos rádiového systému. Před programováním se tlačítka HomeLinkŸ musí resetovat. Potom se HomeLinkŸ musí nastavit do
režimu "učení" a musí se připravit na programování.
1. Nasměřujte originální dálkový ovladač
k tlačítku HomeLinkŸ, které budete programovat, a podržte je 5-14 cm od tlačítka.
Nezakrývejte kontrolku na ovladači
HomeLinkŸ.
2. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači HomeLinkŸ,
které chcete naprogramovat. Neuvolňujte
tlačítka, dokud kontrolka nezmění pomalé
blikání na rychlé. Jakmile kontrolka začne
rychle blikat, musíte obě tlačítka uvolnit.
3. Stiskněte na ovladači HomeLinkŸ tlačítko, které programujete, podržte je
1
HomeLink a symbol domu HomeLink jsou registrované obchodní značky společnosti Johnson Controls, Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
stisknuté po dobu 5 sekund a potom je
uvolněte. V případě potřeby opakujte,
dokud se garážová vrata neaktivují. Pokud
se vrata neaktivují, stiskněte tlačítko na
ovladači HomeLinkŸ, který programujete,
podržte je stisknuté a zkontrolujte kontrolku.
> Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
02
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca.
2 sekund a potom svítí nepřerušovaně.
V tomto případě pokračujte v programování kroky 4-6 a dokončete programování pomocí plovoucího kódu (který
se zpravidla používá u otevírání garážových vrat).
4. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači.
5. Na přijímači stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
2
82
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
cca. 30 sekund a následující krok musí být
proveden během této doby.
6. Dokud "programovací tlačítko" na přijímači
stále bliká, stiskněte tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, který programujete, podržte je
stisknuté cca. 2 sekundy a potom jej uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko a podržte
je stisknuté, dokud se neaktivují garážová
vrata, systém alarmu atd. (což může trvat
několik sekund). Samozřejmě, v případě
potřeby lze souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ používat také původní dálkové
ovladače.
POZNÁMKA
Je-li zapalování vypnuté, systém,
HomeLinkŸ bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
Pokud přetrvávají problémy při programování,
kontaktujte společnost HomeLinkŸ na adrese
www.homelink.com nebo zavolejte na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo
+49 6838 907 277).
Resetování tlačítek na ovladači
HomeLinkŸ
Resetovat lze pouze všechna tlačítka na ovladači HomeLinkŸ najednou. Tlačítka nelze resetovat samostatně. Jednotlivá tlačítka však lze
přeprogramovat, viz následující kapitola "Programování jednotlivých tlačítek".
1. Na ovladači HomeLinkŸ stiskněte dvě
krajní tlačítka a uvolněte je, až když kontrolka začne blikat.
2. Tlačítka uvolněte.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní nastaven do
tzv. "režimu učení" a je připraven na
programování, viz kapitola "Programování ovladače HomeLink®" na straně
81.
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek
na ovladači HomeLinkŸ, postupujte následovně:
02
1. Stiskněte příslušné tlačítko a neuvolňujte
je.
2. Jakmile na ovladači HomeLinkŸ začne po
cca. 20 sekundách blikat kontrolka, pokračujte krokem 1 v kapitole "Programování
ovladače HomeLink®" na straně 81.
Další informace o ovladači HomeLinkŸ najdete
na stránce www.homelink.com, kde můžete
zanechat rovněž své připomínky. Dále můžete
zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65
(nebo na bezplatné telefonní číslo
+49 6838 907 277).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
Všeobecné informace o klimatizaci........................................................
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*....................................................
Distribuce vzduchu.................................................................................
Nezávislé palivové topení*......................................................................
Přídavné topení* (diesel).........................................................................
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
86
88
92
93
96
KLIMA
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Klimatizace
Filtr klimatizace
Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně
jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru
pro cestující. Vozidlo je vybaveno buď
manuální (AC) nebo elektronicky řízenou klimatizací (Electronic Climate Control).
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čistěn pouze jedním filtrem. Ten
musí být měněn v pravidelných intervalech.
Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr
častěji.
POZNÁMKA
Systém klimatizace je možné vypnout, ale
pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamlžení oken
by měl být stále zapnutý.
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
G019942
03
Ventilační otvory v palubní desce
Zamlžení oken
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Displej
Abyste omezili nebezpečí zamlžení, čistěte
okna normálním čisticím prostředkem na okna.
Displej se nachází nad ovládacím panelem klimatizace. Zde se zobrazuje nastavení klimatizace.
Led a sníh
Osobní preference
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
Můžete nastavit dvě funkce klimatizace:
• Rychlost ventilátoru v režimu AUTO (platí
pouze pro vozy vybavené elektronicky řízenou klimatizací ECC).
• Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem.
Informace o tomto nastavení, viz strana 78.
86
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Chcete-li odstranit zamlžení předních bočních
oken, nastavte vnější větrací otvory na boční
okna.
Během chladného počasí – zavřete prostřední
větrací otvory pro optimální komfort a nejdokonalejší odmlžení.
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
ECC
Boční okna a střešní okno
Skutečná teplota
Pro zajištění uspokojivé funkce klimatizace
zavřete všechna boční okna a střešní okno.
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje snímač slunečního svitu,
který detekuje stranu, ze které slunce svítí do
prostoru pro cestující. To znamená, že se může
lišit teplota mezi pravými a levými větracími
otvory bez ohledu na nastavení stejné teploty
pro obě strany.
Zrychlení
Při plné akceleraci se dočasně vypne kompresor klimatizace. Můžete krátce pocítit dočasné
zvýšení teploty.
03
Kondenzace
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Umístění čidel
• Sluneční čidlo se nachází na horní straně
palubní desky.
• Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází za ovládacím panelem klimatizace.
• Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
• Čidlo vlhkosti je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem nebo jinými
předměty.
87
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
Ovládací panel
03
AUTO
Ventilátor
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Ovladač teploty
Recirkulace/systém kvality vzduchu
Odstranění námrazy
Distribuce vzduchu
AC ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí klimatizace
Vyhřívání levého předního sedadla
Vyhřívání pravého předního sedadla
88
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
1. AUTO
Funkce AUTO zajistí automatické dosažení a udržení
nastavené teploty ve voze.
Funkce AUTO řídí topení, klimatizaci, rychlost ventilátoru,
recirkulaci a distribuci vzduchu.
Pokud je otevřené střešní okno, je směrováno
více teplého/studeného vzduchu do spodní
části prostoru pro cestující a výkon klimatizace
je omezen, pokud není možné vyrovnat
venkovní teplotu
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení jsou po
zapnutí funkce AUTO vypnuta. Na displeji se
zobrazí AUTO TEPLOTA.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
2. Ventilátor
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
Časový spínač
–
Funkce časového spínače snižuje riziko
namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality
vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Aktivace/deaktivace funkce viz
strana 78.
• Čidlo kvality vzduchu je aktivní – kontrolka
POZNÁMKA
Pokud vyberete odstranění námrazy (4), je
recirkulace vždy vypnuta.
POZNÁMKA
Pokud ovladač otočíte proti směru hodinových ručiček a indikace ventilátoru na displeji zhasne, vypne se ventilátor i klimatizace. Na displeji se zobrazí symbol ventilátoru a VYP..
3. Recirkulace
Tato funkce může být použita,
když chcete zabránit nasávání znečistěného vzduchu
zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce,
vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není nasáván žádný
vzduch zvenku. Jestliže je zapnuta recirkulace
příliš dlouho, hrozí nebezpečí zamlžení
vnitřních stran oken.
Mezi těmito třemi funkcemi můžete přepínat opakovaným stisknutím tlačítka recirkulace.
(A) svítí.
• Recirkulace není aktivována, pokud to
nevyžaduje chlazení v horkém počasí –
kontrolka nesvítí.
03
• Recirkulace vzduchu je zapnuta – kontrolka (M) svítí.
Zapamatujte si následující:
3. Systém kvality vzduchu*
Stejné tlačítko jako recirkulace.
Systém měření kvality vzduchu se skládá zkombinovaného filtru a čidla. Filtr odděluje plyny a částice, redukuje
pachy a znečišťující částice v prostoru pro
cestující. Pokud čidlo detekuje znečištěný
venkovní vzduch, zavře přístupy vzduchu
zvenku a vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje. Pokud je čidlo kvality vzduchu aktivní,
svítí zelená kontrolka (A) v tlačítku.
Aktivace čidla kvality vzduchu:
–
Stisknutím tlačítka AUTO (1) aktivujete
čidlo kvality vzduchu (normální nastavení).
• Nechte čidlo kvality vzduchu zapnuté.
• Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
• Pro odstranění zamlžení čelního, zadního
a bočních oken použijte funkci odstranění
námrazy.
4. Odstranění námrazy
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch je směrován na okna,
přičemž ventilátor pracuje
vysokou rychlostí. Kontrolka
v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.
Nebo:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za
účelem maximálního odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující také k následujícímu:
Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky
zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem AC).
• klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu
POZNÁMKA
je možné vypnout tlačítkem AC (6))
03
• recirkulace se automaticky vypne.
Funkce odmlžování s čidlem vlhkosti vzduchu je výrazně omezena při deaktivaci klimatizace (OFF), stejně jako při manuálním
nastavení distribuce vzduchu a rychlosti
ventilátoru.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
5. Distribuce vzduchu
Vzduch může být směrován
na okna, do otvorů v palubní
desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce
vzduchu.
Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka
v příslušném tlačítku signalizují, která funkce
byla vybrána.
Viz tabulka na straně 92.
6. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí (ON/
OFF)
ON: Klimatizace je zapnutá.
Je řízena funkcí systému
AUTO. Takto je nasávaný
vzduch ochlazován
a odvlhčován.
OFF: vypnuto
90
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7 a 8. Vyhřívaná přední sedadla*
Aktivace vyhřívání předních
sedadel:
Intenzivnější vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.
Méně intenzivní vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.
Vypnutí vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.
9. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému
odstranění námrazy
a zamlžení ze zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Stiskněte tlačítko jednou pro
současné spuštění vyhřívání
zadního okna a zpětných
zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky.
Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím
tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12
– 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.
Při chladném počasí zůstane vyhřívání*
zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno
a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se
nezamlžovala. Intenzitu vyhřívání je možné
přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je
nutné vypnout manuálně.
10. Ovladač teploty
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
Pouze jedna strana se aktivuje, stisknete-li tlačítko jednou. Při opětovném stisknutí tlačítka
se aktivuje pouze druhá strana. Obě strany se
aktivují, když stisknete tlačítko potřetí.
Aktivní strana je signalizována svícením kontrolky v tlačítku a na displeji nad ovládacím
panelem klimatizace.
03
Při nastartování se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 Klima
Distribuce vzduchu
03
92
Distribuce vzduchu
Použití:
Distribuce vzduchu
Použití:
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory.
Vzduch není recirkulován.
Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu
a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení
za chladného nebo
vlhkého počasí.
Vzduch proudí na čelní sklo
a boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném a vlhkém klimatu
(nelze v případě příliš
nízké rychlosti ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu
a ventilačními otvory
v palubní desce.
za slunečného počasí
při nižších venkovních
teplotách.
Vzduch proudí na okna
a ventilačními otvory
v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory
v palubní desce a na okna.
ohřátí nohou.
Vzduch proudí ventilačními
otvory v palubní desce do
oblasti hlavy a hrudi.
zajištění účinného
ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu,
ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo v horkém
a suchém počasí.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Všeobecné informace o topení
Doplňování paliva
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
–
Při používání naftového nebo benzínového
topení musí být vůz na venkovním prostranství.
POZNÁMKA
Když je nezávislé topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka
READ na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
03
DŮLEŽITÉ
Při teplotě –10 °C nebo nižší je maximální doba
chodu nezávislého topení omezena na 50
minut.
VAROVÁNÍ
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva.
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jakou bylo používáno nezávislé topení, aby
se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu NEZÁV.TOPENÍ ZAP.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Zapnutí topení
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud dojde k aktivaci spuštění
prostřednictvím časového spínače
nebo funkce Přímý start, rozsvítí
se informační kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu a na
informačním displeji se objeví vysvětlující text.
G029052
03
Tlačítko READ
Ovládací kolečko1
Tlačítko RESET 1
Displej
Popis
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ZAPNUTO
Topení je zapnuté
a běží.
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ČASOVAČ
NASTAVEN
Upozornění na
zapnutí topení
v nastaveném čase
po opuštění vozidla,
pokud je dálkový
ovladač s klíčem
vyjmut ze spínače
zapalování.
Displej
Popis
TOPENÍ VYPNUTO
VYBITÁ BATERIE
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat.
TOPENÍ VYPNUTO
MÁLO PALIVA
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat
a ujet přibližně
50 km.
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ VYP
nebo PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ
ZAP.
2. Dlouhým tisknutím tlačítka RESET přepínáte mezi dvěma možnostmi.
PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ ZAP: nezávislé topení je zapnuté manuálně nebo
prostřednictvím naprogramovaného časového
spínače.
PŘÍMÝ START NEZÁV.TOPENÍ VYP: nezávislé topení je vypnuté.
1
94
Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
Nastavení časového spínače
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
ČASOVAČ TOPENÍ --:-- ZAP.
Po nastavení časovače ČASOVAČ 1 je možné
otáčením ovládacího kolečka naprogramovat
druhý čas spuštění prostřednictvím časovače
ČASOVAČ 2.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
03
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko READ.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
ČASOVAČ TOPENÍ 1 nebo ČASOVAČ
TOPENÍ 2.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
3. Stiskněte tlačítko RESET.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
ČASOVAČ 1.
2. Nastavení doby blikání zpřístupníte dlouhým stisknutím (cca. 2 sekundy) tlačítka
RESET.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
Hodiny/časový spínač
Na displeji bliká text ZAPNUTO.
Zobrazí se text VYPNUTO a nezávislé
topení se vypne.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění
a okamžité vypnutí“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Klima
Přídavné topení* (diesel)
Přídavné topení (diesel)
U vozidel se vznětovými motory může být za
chladného počasí nutné použít přídavné topení
pro dosažení správné teploty v motorovém
prostoru a prostoru pro cestující.
03
Pokud je to nutné začne za chodu motoru
přídavné topení pracovat automaticky.
Přídavné topení se automaticky vypne, pokud
je dosažena potřebná teplota nebo při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Přídavné topení nelze vypnout a zapnout
manuálně - je řízeno pouze elektronickými
systémy ve vozidle.
Když je přídavné topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
96
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
03
97
Přední sedadla......................................................................................
Elektricky ovládaná střecha .................................................................
Spojler*..................................................................................................
Osvětlení interiéru.................................................................................
Úložné prostory v prostoru pro cestující...............................................
Zavazadlový prostor.............................................................................
98
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
100
105
109
110
112
116
INTERIÉR
04 Interiér
Přední sedadla
Poloha pro sezení, manuálně ovládané
sedadlo
Bederní opěrka1, otáčejte kolečkem.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Poloha pro sezení, elektricky ovládané
sedadlo*
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
Páka (2) není k dispozici u všech modelů sedadel.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče a bezpečnostního
pásu upravte vždy před jízdou, viz
strana 16, nikdy během jízdy.
04
Sedadlo řidiče a spolujezdce můžete nastavit
do optimální polohy.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po změně nastavení polohy
zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/spuštění přední části sedáku
sedadla(sedadlo řidiče a spolujezdce*),
pumpujte nahoru/dolů.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
1
100
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Zapínání bezpečnostního pásu je snazší,
když jej uchopíte zespodu u vedení pásu
než přes rameno.
G020199
Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.
Sedadla mohou být nastavována po určitou
dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem
bez klíče ve skříňce. Sedadlo je možné vždy
nastavovat, když je klíč v poloze I nebo II.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Sedadlo, dopředu/dozadu
Sedadlo, nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
04 Interiér
Přední sedadla
Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud
dojde k zablokování jednoho ze sedadel.
Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování
a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním
sedadla. Současně je možné nastavovat pouze
jedno sedadlo.
Použití uloženého nastavení
Paměťová funkce
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek nastavení paměti
nebo sedadla a pohyb sedadla se zastaví.
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Nouzové zastavení
VAROVÁNÍ
používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti dálkového
ovladače3.
• Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče
a vnější zpětná zrcátka se automaticky
nastaví do polohy, která jsou uložena
v paměti dálkového ovladače (pokud bylo
sedadlo posunuto od okamžiku, kdy jste
vozidlo uzamkli).
04
Nebezpečí rozmačkání. Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky.
Při nastavování sedadla zkontrolujte, že
před, za nebo pod sedadlem se nenacházejí
žádné předměty.
G020200
Zajistěte, aby nemohlo dojít k zachycení
cestujících na zadních sedadlech.
Tlačítka paměťové funkce.
Uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
Paměť v dálkovém ovladači
Všechny dálkové ovladače s klíčem mohou
používat různí řidiči k uložení nastavení pro
sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka2.. Postupujte následovně:
• Podle potřeby nastavte sedadlo.
• Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který běžně
2
3
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení, která byla uložena do paměti elektricky ovládaného sedadla.
101
04 Interiér
Přední sedadla
Přístup k zadnímu sedadlu
Manuálně ovládané sedadlo
Posuňte sedadlo dopředu:
04
Nadzvedněte madlo.
Madlo pro sklopení opěradla
Tlačítko pro podélné posunutí sedadla
POZNÁMKA
Při posunutí sedadla dopředu pro nastoupení na zadní sedadla na něm nesmí nikdo
sedět.
POZNÁMKA
Před posunutím sedala dopředu jej spusťte
dolu - jinak hrozí riziko, že opěrka hlavy
narazí do sluneční clony.
102
Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz
také strana 18.
Sklopte opěradlo dopředu a posuňte
sedadlo dopředu.
04 Interiér
Přední sedadla
Posuňte sedadlo dozadu:
3. Stále držte madlo, posuňte sedadlo
dopředu do požadované polohy a madlo
uvolněte.
Elektricky ovládané sedadlo*
Posuňte sedadlo dopředu:
04
Nadzvedněte madlo.
Posuňte sedadlo dozadu.
Sklopte opěradlo dopředu do zajištěné
polohy.
2. Seřiďte sedadlo v podélném směru.
3. Sklopte opěradlo zpět nahoru.
4. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení.
Pokud se sedadlo po posunutí nevrátí zpět do
stejné polohy, ve které bylo před sklopením pro
nástup na zadní sedadla, pokračujte následovně:
Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz
také strana 18.
1. Posaďte se do sedadla.
2. Nadzvedněte madlo (1), viz strana 100,
a posuňte sedadlo do zadní polohy.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
04 Interiér
Přední sedadla
Posuňte sedadlo dozadu:
VAROVÁNÍ
Zatlačením a zataháním za opěrku hlavy
zkontrolujte zajištění opěradla po jeho
překlopení zpět.
Bezpečnostní pás předního sedadla spolujezdce musí být za jízdy ve vedení, i když na
něm nikdo nesedí.
Vykládané koberce*
04
Společnost Volvo dodává vykládané koberce,
které jsou speciálně vyrobeny pro váš vůz.
VAROVÁNÍ
Držte stlačenu přední část tlačítka.
Pokud je sedadlo ve vyšší poloze - posune
se automaticky do dolní polohy, aby se
opěrka hlavy nedostala do kontaktu se sluneční clonou.
Nadzvedněte madlo a sklopte opěradlo
dozadu.
Držte stlačenu zadní část tlačítka.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení.
POZNÁMKA
Sedadlo může být po sklopení opěradla
posunuto zcela dopředu (+6 cm) pouze pro
nastoupení nebo vystoupení ze zadního
sedadla. Pokud sedadlo zůstane po překlopení opěradla zpět dozadu v krajní přední
poloze, posune se po několika sekundách
automaticky zpět přibližné o 6 cm.
104
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
Podmínky pro ovládání střechy
VAROVÁNÍ
• Na odkládací poličce za zadními sedadly
Pohyblivé součásti střechy nebo víka zavazadlového prostoru mohou zachytit osoby,
děti nebo předměty.
nesmějí být žádné předměty.
• Na střeše nebo na víku zavazadlového
prostoru nesmí být led, sníh ani volně ležící
předměty.
• Střecha musí být suchá.
• Nad vozidlem musí být volný prostor 2,0 m
vyšší.
G020800
B
• Venkovní teplota musí být -10°C nebo
zavřené.
• Vozidlo musí být v klidu, sešlápnutý
•
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Střechu nenechávejte v klidové poloze
déle, než je nutné.
Viz štítek na přepážce zavazadlového
prostoru.
04
VAROVÁNÍ
• Přepážka zavazadlového prostoru musí
• Víko zavazadlového prostoru musí být
Při ovládání střechy postupujte opatrně.
A
(A), a zrovna tak vzadu mezi nárazníkem
a předměty musí být volný prostor 0,2 m
(B).
být zavřená, viz strana 116.
•
•
DŮLEŽITÉ
Voda nahromaděná na střeše může při otevírání střechy stéct do zavazadlového prostoru a do prostoru pro cestující.
Nikdy nenechávejte dálkový ovladač s klíčem v zapalování, pokud ve vozidle zůstávají děti samy.
brzdový pedál.
Nedodržení pokynů uvedených na následujících stránkách může mít za následek poškození mechanizmu otevírání a zavírání střechy.
Společnost Volvo také doporučuje dodržení
následujících podmínek:
• Vozidlo by mělo stát na rovném podkladu.
• Otevření nebo zavření střechy by se mělo
provádět bez přerušení.
• Motor by měl běžet na volnoběh.
105
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
Poklop
Otevření a zavření střechy
Po zaznění zvukového signálu a zobrazení
zprávy STŘECHA ZAVŘENA A ZAJIŠTĚNA
nebo STŘECHA OTEVŘENA A ZAJIŠTĚNA
na informačním displeji uvolněte tlačítko.
VAROVÁNÍ
Nikdy netahejte za uvolňovací drát hydraulického systému, který je umístěn pod
čalouněním zadního sedadla. Funkci nouzového uvolnění hydraulického systému
mohou používat pouze servisní technici.
04
G020801
G018351
Následky neuposlechnutí:
Při stažené (otevřené) střeše je mezi opěrkami
zadních sedadel a víkem zavazadlového prostoru poklop, viz předchozí obrázek.
DŮLEŽITÉ
Na tento poklop nesedejte ani ho nepoužívejte jako oporu, mohlo by dojít k jeho
poškození.
Zavřete střechu
Otevřete střechu
1. Dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce otočte do polohy II. Pokud je to
možné, nastartujte motor.
značné riziko poranění rozdrcením,
nekontrolovaný pohyb/otevření elektricky ovládané střechy nebo víka zavazadlového prostoru,
•
může dojít k poškození součástí
střechy.
Před manipulací se střechou se důkladně
přesvědčte, že jsou splněny všechny uvedené podmínky.
2. Sešlápněte pedál brzdy.
3. Stiskněte a držte levé tlačítko (1) pro
zavření střechy, nebo pravé tlačítko (2) pro
otevření střechy.
V průběhu pohybu střechy věnujte pozornost
zprávám na informačním displeji. Zavřená okna
se pootevřou asi o 10 centimetrů. Po dokončení pohybu střechy se všechna okna zavřou.
106
•
•
Text na informačním displeji
Řada těchto zpráv platí pro funkci asistence při
nakládání zavazadel, viz strana 116.
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
• SEŠL. BRZDU PRO OVLÁDÁNÍ
STŘECHY - Před ovládáním střechy
sešlápněte brzdový pedál.
• ZAVŘETE KUFR PRO FUNKCI
STŘECHY - Víko kufru není zavřené.
Zavřete víko kufru.
• ZCELA OTEVŘETE VÍKO KUFRU - Zcela
otevřete víko kufru.
• NEJPRVE ZAVŘÍT PŘEPÁŽKU
V KUFRU - Přepážka zavazadlového prostoru není zavřená. Zavřete přepážku
v zavazadlovém prostoru viz strana 116.
• STŘECHA NEFUNK- ČNÍ, VYBITÝ AKU
- Napětí akumulátoru je příliš nízké.
Střechu je možné pouze zavřít. Dobijte
akumulátor, např. nastartováním motoru,
a proceduru zopakujte.
• STŘECHA NEZAJIŠTĚNA - Střecha
nebyla správně otevřena nebo zavřena.
Pokuste se znovu otevřít nebo zavřít
střechu.
• STŘECHA V POLOZE PRO NÁKLAD Střecha byla zvednuta pomocí funkce asistence při nakládání zavazadel. Spusťte
střechu, viz strana 116.
Zprávy při poruše střechy
V případě poruchy střechy mohou být na informačním displeji zobrazeny dvě zprávy:
• PORUCHA STŘECHY DOPORUČEN
SERVIS - Střechu nelze ovládat. V tomto
případě je nutné vyhledat pomoc autorizovaného servisu Volvo.
• PORUCHA STŘECHY VIZ PŘÍRUČKA Ovládání střechy nebo funkce asistence při
nakládání zavazadel musí prováděny
v souladu se zvláštními pokyny. Oprava
musí být provedena v autorizovaném
servisu Volvo.
Zvláštní pokyny pro případ poruchy
střechy
Pokud se na informačním displeji zobrazí
zpráva PORUCHA STŘECHY VIZ
PŘÍRUČKA, není možné ovládat střechu běžným způsobem.
DŮLEŽITÉ
Zavření střechy v případě poruchy vyžaduje
velmi pečlivé zkontrolování podmínek pro
ovládání střechy, viz strana 105. I když jsou
všechny splněny, stále hrozí značné nebezpečí materiální škody.
1. Držte stlačené tlačítko, dokud se na displeji
nezobrazí zpráva PORUCHA STŘECHY
VIZ PŘÍRUČKA. Po jejím zobrazení uvolněte tlačítko.
04
2. Stiskněte opětovně tlačítko pro zavření.
Stiskněte opětovně tlačítko pro zavření.
Držte tlačítko stlačené alespoň 30 sekund,
dokud se střecha a víko zavazadlového
prostoru nezavřou. Věnujte pozornost
všem poruchám, které by mohly poškodit
vozidlo.
V průběhu celé operace zavírání střechy bude
znít zvukový signál.
POZNÁMKA
Po zavření střechy ji není možné otevřít.
• STŘECHA NEFUNK- ČNÍ, TEPL. LIMIT
- Systém sklápění střechy je buď přehřátý
nebo je venkovní teplota nižší než -10 °C.
Pokud je systém přehřátý, počkejte
asi 5 minut, dokud zpráva nemizí a proveďte nový pokus.
107
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
VAROVÁNÍ
Nikdy netahejte za uvolňovací drát hydraulického systému, který je umístěn pod
čalouněním zadního sedadla. Funkci nouzového uvolnění hydraulického systému
mohou používat pouze servisní technici.
Následky neuposlechnutí:
•
•
04
•
značné riziko poranění rozdrcením,
nekontrolovaný pohyb/otevření elektricky ovládané střechy nebo víka zavazadlového prostoru,
může dojít k poškození součástí
střechy.
Opravy se musejí provádět pouze v autorizovaných servisech Volvo. Jakýkoli zásah
do systému ovládání střechy může mít za
následek nesprávnou funkci a vážné poranění.
108
04 Interiér
Spojler*
Obecné informace
POZNÁMKA
Dávejte pozor na čalounění ve vozidle.
Zipy na spojleru se používají k ukládání/vytahování zavazadel na zadních sedadlech.
VAROVÁNÍ
G020804
Zkontrolujte, zda je spojler spolehlivě
připevněn. Jinak by se mohl například při
prudkém pohybu odpojit a mohlo by dojít
k poranění osob a poškození předmětů.
Spojler lze použít při jízdě se spuštěnou
střechou ke snížení vzduchových turbulencí
a průvanu v prostoru pro cestující.
Montáž spojleru
04
VAROVÁNÍ
Pokud je namontován spojler, na zadním
sedadle nesmí nikdo sedět.
Kryt vložte do pytle na podlahu zavazadlového
prostoru.
1. Spojler, který se skládá ze tří částí, roztáhněte na celý rozměr a přitlačte k sobě
pojistku.
2. Vložte uchycení spojleru pod opěrky hlavy
tak, aby se opírala o horní hranu opěradla.
3. Zatlačte pojistné páčky do držáků na bočních panelech tak, aby páčky zaklesly.
4. Rozevřete spojler.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
Toaletní zrcátko*
Stropní osvětlení
Lampičky na čtení se zapínají a vypínají stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení zadních sedadel
G020210
G020805
04
G020806
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Levá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Osvětlení interiéru
Pravá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující je
možné zapnout, když je klíč v poloze I a II,
stejně jako při běžícím motoru. Osvětlení je
také možné aktivovat do 30 minut po:
• vypnutí motoru a přepnutí dálkového ovladač s klíčem do polohy 0,
• odemknutí vozidla, ale v případě, že motor
nebyl nastartován.
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Světlo se automaticky zapíná nebo vypíná při
otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení schránky v přístrojové desce
Osvětlení schránky v přístrojové desce se
zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření
dvířek.
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Automatické osvětlení
Pomocí spínače (2), viz strana 110, je možné
zvolit tři polohy pro osvětlení prostoru pro
cestující:
• Vypnuto – pravá strana (označená jako 0)
je stisknutá, automatické osvětlení je
vypnuto.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu 5 minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
uzamknutý, automaticky se vypne po 5 minutách.
• Neutrální poloha – automatické osvětlení
zapnuto. Je aktivní funkce stmívače.
• Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující svítí.
04
Neutrální poloha
Pokud je tlačítko (2) v neutrální poloze, osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky v souladu s následujícím:
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
• je vůz odemčen dálkovým ovladačem
nebo čepelí klíče.
• vypnete motor a otočíte dálkový ovladač
s klíčem ve spínací skříňce do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne, když:
• je startován motor
• vozidlo je zamknuto klíčem nebo dálkovým
ovladačem.
111
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
112
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří.
Schránka v přístrojové desce
Věšák na šaty
Věšák na šaty, pouze pro lehké oděvy.
Úložná kapsa na přední hraně sedáků
předních sedadel.
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Úložný prostor za středovou konzolou
Držák nápojů (s krytem*)
Držák nápojů (s krytem*)
Odkládací schránka v zadním bočním
panelu.
Úložná kapsa na zadní straně předních
sedadel.
VAROVÁNÍ
04
G024208
Odkládací schránka v tunelu (např. pro CD
disky)
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Jsou zde také držáky na mince,
propisky a platební karty.
Věšák na šaty je umístěn na opěrce hlavy
sedadla spolujezdce. Na věšák zavěšujte
pouze lehké oděvy.
Schránka v palubní desce může být zamknuta
vyjímatelnou čepelí dálkového ovladače. Více
informací najdete na straně 123.
Zajistěte, aby nikde neležely ani nevyčnívaly
žádné tvrdé, ostré nebo těžké předměty,
které by mohly při prudkém brzdění způsobit zranění.
Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo upevňovacím
popruhem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří
Odkládací schránka v zadním bočním
panelu
Úložný prostor pod přední loketní
opěrkou
Odkládací schránka se otevírá zvednutím
předního okraje víka a zavírá stlačením jeho
horní části.
114
Odkládací schránka se otevírá a zavírá zatlačením na střed v horní části.
G018371
G020807
G030407
04
Pod přední loketní opěrkou je úložný prostor.
V odnímatelné loketní opěrce je také menší
úložný prostor. Stiskněte malé tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel mělký
úložný prostor. Stiskněte velké tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel hlubší
úložný prostor.
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Držák nápojů ve středové konzole
Zavřete roletku uchopením za přední hranu
zespodu a zatažením dopředu.
Odkládací schránka za ruční brzdou
Prostor pro dva držáky nápojů je pod roletkou.
Tento prostor je možné použít pro uložení po
zvednutí držáku nápojů. Zvedněte zadní hranu
držáku nápojů v místě, kde je výřez.
Pokud je držák nápojů instalován – nejprve
nasaďte dvě vodicí patky do dvou otvorů
v přední hraně prostoru a potom zatlačte zadní
hranu držáku nápojů.
U vozidel, které jsou vybaveny detektorem
pohybu*, nelze držák nápojů vyzvednout.
Neukládejte mince, klíče nebo podobné
kovové předměty do držáku nápojů, protože
takové předměty mohou způsobit nechtěné
spuštění poplachu*, viz strana 136.
G019624
V hlubší schránce je místo pro 10 normálních
CD kazet. Aby se vešlo všech 10 kazet, musí
být kazety uloženy svisle na horním okraji.
G018372
G026704
04
Pokud nejsou instalována žádná tlačítka pro
parkovacího asistenta a BLIS, viz strana 164
a 167, prostor je možné využít jako úložný
prostor.
VAROVÁNÍ
Předměty v této odkládací schránce nesmí
kolidovat se zataženou pákou parkovací
brzdy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Přepážka zavazadlového prostoru
Funkce asistence při nakládání
zavazadel
Účelem přepážky zavazadlového prostoru je
oddělení nákladu v zavazadlovém prostoru tak,
aby nebránil pohybu skládací střechy.
Přesvědčte se, že je přepážka zcela zavřená
a zajištěna na levé i pravé straně.
DŮLEŽITÉ
Nepokládejte předměty nad nebo podél
zavřené přepážky zavazadlového prostoru.
Neumisťujte zavazadla tak, aby vyčnívala
nad přepážku zavazadlového prostoru.
116
G020848
G020847
G020845
04
Štítek na přepážce zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Příliš mnoho zavazadel v zavazadlovém
prostoru brání zavření přepážky. Následně
není možné otevřít střechu.
Tlačítko pro nadzvednutí a spuštění střechy.
V otevřené poloze je střecha složena v zavazadlovém prostoru. Pomocí tlačítka (viz
předchozí obrázek) může být střecha nadzvednuta nebo spuštěna, aby se umožnilo naložení
vyložení zavazadel. Pohyby při funkci asistence při nakládání zavazadel představují část
normálních pohybů střechy. Proto zprávy na
informačním displeji pro ovládání střechy platí
i pro funkci asistence při nakládání zavazadel,
viz strana 106.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Osoby nebo předměty bránící nadzvednutí
nebo spuštění střechy jsou vystaveny riziku
zachycení pohyblivými součástmi.
Použití funkce asistence při nakládání
zavazadel
Jednotlivá stisknutí tlačítka spouští a zastavují
zvedání/spouštění střechy. Může trvat i několik
sekund, než se střecha začne pohybovat.
Pokud při stlačení tlačítka zazní zvukový signál
a střecha se nehýbe, přečtěte si zprávu ne
informační displeji.
1. Stiskněte tlačítko pro nadzvednutí střechy.
2. Nadzvedněte přepážku a posuňte ji do
zavazadlového prostoru.
3. Po dokončení nakládání přepážku složte.
4. Stiskněte tlačítko pro spuštění střechy.
POZNÁMKA
Pokud je akumulátor vybitý, pak je možné
střechu pouze spustit.
PŘÍRUČKA, pak je možné střechu pouze spustit.
Upevňovací oka
1. Zkontrolujte, zda je na informačním displeji
zobrazena zpráva PORUCHA STŘECHY
VIZ PŘÍRUČKA.
2. Držte tlačítko stisknuté po dobu asi
5 sekund. Při spouštění střechy držte tlačítko stisknuté.
V průběhu celé operace spouštění střechy
bude znít zvukový signál.
DŮLEŽITÉ
Před otevřením střechy by měla být
přepážka zavazadlového prostoru zcela
otevřena.
Pokud je střecha nadzvednuta při funkci
asistence při nakládání zavazadel nebo
dojde k přerušení pohybu střechy dvojím
stisknutím tlačítka, nesmí se zavřít víko
zavazadlového prostoru. To by mělo za
následek poškození nebo nesprávnou
funkci systému.
04
G020850
VAROVÁNÍ
V zavazadlovém prostoru jsou čtyři nebo i více
upevňovacích ok pro zajišťovací popruhy nebo
šňůry. Popruhy vhodné pro upevňovací oka
jsou dodávány prodejci Volvo.
Spusťte střechu do nejnižší polohy
a počkejte několik sekund, pak teprve
zavřete víko zavazadlového prostoru.
Použití funkce asistence při nakládání
zavazadel při poruše střechy
Pokud je na informačním displeji zobrazena
zpráva PORUCHA STŘECHY VIZ
117
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru
Za středovým panelem1 v opěradle zadního
sedadla je otvor pro přepravu dlouhých, lehkých předmětů.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
Max. délka: 2 m a max. váha: 25 kg. Otvor pro
přepravu dlouhých předmětů se otevírá ze
dvou směrů, ze středového panelu a ze zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz strana 196.
04
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
Otevřete střední část v opěradle zadního
sedadla
–
Pro přístup k otvoru zatáhněte za popruh
v horním okraji střední části opěradla.
Zavřete střední část v opěradle zadního
sedadla
1. Nejdříve nasaďte spodní okraj střední části
opěradla.
Přístup k zásuvce budete mít po sklopení krytu
dolů. Tato zásuvka je napájena stále, bez
ohledu na zapnuté nebo vypnuté zapalování.
2. Přiklopte prostřední část a zatlačte, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
v zavazadlovém prostoru
DŮLEŽITÉ
Pokud je vozidlo vybaveno vakem na lyže*,
musí být zip vaku rozepnut z prostoru pro
cestující.
G021037
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
1
118
–
Stlačte k sobě dvě tlačítka ve dvou otvorech ve dvířkách otvoru a otevřete dvířka.
Ve středovém panelu v opěradle zadního sedadla je uložena sada pro nouzovou opravu pneu, lékárnička a tažné oko. Vozidla vybavená náhradním kolem*, viz strana 192.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Dlouhé předměty zajistěte
bezpečnostním pásem
Dlouhé předměty, například lyže, musí být zajištěny pomocí bezpečnostního pásu zadního
sedadla.
–
Bezpečnostní pás obtočte okolo lyží a běžným způsobem jej zapněte do úchytu.
Pokud je vozidlo vybaveno vakem na lyže*, pak
musí být bezpečnostní pás protažen jeho držadlem.
04
VAROVÁNÍ
Při nakládání a vykládání dlouhých
předmětů vypněte motor a zabrzděte
parkovací brzdu. Při čelní srážce v rychlosti
50 km/h jsou silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky
předmětu o hmotnosti 1000 kg. Náklad vždy
zajistěte. Náklad vždy zajistěte. Při prudkém
brzdění se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
Dálkový ovladač s čepelí klíče..............................................................
Aktivní zámky........................................................................................
Utajené uzamčení*................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Baterie v dálkovém ovladači.................................................................
Zamykání a odemykání.........................................................................
Alarm*....................................................................................................
120
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
122
125
126
128
131
132
136
ZÁMKY A ALARM
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
S vozem jsou dodávány 2 dálkové ovladače.
Dálkové ovladače obsahují vyjímatelnou kovovou čepel klíče pro mechanické zamykání/odemykání dveří řidiče a schránky v přístrojové
desce.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Pro jeden vůz může být naprogramováno
a používáno maximálně 6 dálkových ovladačů/
čepelí klíče.
05
Signalizace zamknutí/odemknutí
prostřednictvím ukazatelů směru
Pokud je vůz odemknutý pomocí systému dálkového ovladače nebo bezklíčového systému
Keyless, ukazatele směru dvakrát krátce zablikají jako potvrzení správného provedení odemknutí.
Zamykání je indikováno jedním dlouhým bliknutím a pouze v případě, že se všechny zámky
zamkly po zavření dveří a víka zavazadlového
prostoru.
V menu osobních preferencí je možné deaktivovat signalizaci prostřednictvím ukazatelů
směru. Poté nebude k dispozici žádná vizuální
122
kontrola stavu správného uzamknutí, viz
strana 79.
Funkce dálkového ovladače
Ztráta dálkového ovladače
Pokud ztratíte dálkový ovladač, vezměte
vozidlo a zbylé dálkové ovladače do servisu
Volvo - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače
z paměti systému.
Imobilizér
Dálkové ovladače obsahují zakódované čipy.
Kód musí odpovídat snímači (přijímači) ve spínací skříňce. Motor je možné nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
G019402
Dálkový ovladač s klíčem
Zamknutí - zamkne dveře a víko zavazadlového prostoru. Dálkový ovladač nezamyká schránku v přístrojové desce - tu lze
zamknout pouze pomocí čepele klíče.
Odemknutí – odemkne dveře a víko zavazadlového prostoru. Dálkový ovladač
neodemyká schránku v přístrojové desce tu lze odemknout pouze pomocí čepele
klíče. Dlouhým stisknutím (nejméně
4 sekundy) otevřete také boční okna.
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Doprovodné osvětlení při odchodu –
zapne osvětlení na dálku – osvětlí se prostor okolo vozidla zaparkovaného na tmavém místě. Jedním stisknutím spínače
zapnete osvětlení interiéru, obrysová
světla, osvětlení SPZ a světla ve zpětných
zrcátkách. Osvětlení se automaticky vypne
po 30, 60 nebo 90 sekundách. Informace
o nastavení zpoždění, viz strana 79.
• Vypínač PACOS* aktivován/deaktivován,
Odnímatelná čepel klíče
viz strana 22.
Vytáhnutí čepele klíče
Vytáhnutí čepele klíče z dálkového ovladače:
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytahujte čepel klíče.
Víko zavazadlového prostoru - Pro odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru
stiskněte tlačítko pouze jednou1.
Vložení čepele klíče
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li
červené tlačítko stisknuté po dobu nejméně 3 sekund nebo je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele
směru a houkačka. Je-li alarm zapojen
minimálně 5 sekund, lze jej stejným tlačítkem deaktivovat. Jinak se funkce automaticky vypne po uplynutí 30 sekund.
1. Držte dálkový ovladač úzkým koncem
směrem dolů a čepel klíče zasuňte do
otvoru.
DŮLEŽITÉ
Úzká část dálkového ovladače obsahuje čip
a je tedy mimořádné citlivá. Pokud se čip
poškodí, motor nepůjde nastartovat.
G019403
Při zasouvání čepele klíče zpět do dálkového
ovladače postupujte opatrně.
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače:
2. Jemně zatlačte čepel klíče dovnitř, aby se
zajistila. Uslyšíte cvaknutí.
• mohou být manuálně otevřeny dveře
Odemknutí dveří čepelí klíče
řidiče, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 129.
• může být zablokován přístup do schránky
v přístrojové desce a do zavazadlového
prostoru (utajené uzamčení), viz strana
124 a 126.
• je možné manuálně otevřít víko zavazadlového prostoru, pokud je vozidlo bez proudu, viz strana 132.
1
05
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné odemknout a otevřít následovně:
1. Vložte čepel klíče do otvoru pro klíč ve
dveřích řidiče.
2. Otočte čepel o 45 stupňů doprava
a otevřete dveře.
Funkce odemyká víko zavazadlového prostoru – neotevírá je.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Viz také obrázek a další informace na straně
129.
Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 137.
Vytáhněte čepel klíče.
–
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 126.
Zamknutí schránky v palubní desce
POZNÁMKA
Dálkový ovladač není možné použít k odemknutí schránky v přístrojové desce bez
čepele klíče.
05
G020034
Tato funkce je zvlášť užitečná, když vůz
necháte v servisu, na hotelovém parkovišti
apod.
Schránka v přístrojové desce je zamknutá.
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. (Informace vyjmutí čepele
klíče, viz strana 123.)
124
05 Zámky a alarm
Aktivní zámky
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
05
Aktivní zámky pro dálkový ovladač bez
klíče.
Popis prostorů k ukládání předmětů, viz
strana 112.
125
05 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
Všeobecné informace o utajeném
uzamčení
Aktivace utajeného zamykání
POZNÁMKA
Na informačním displeji se zobrazí
NEJPRVE ZAVŘÍT PŘEPÁŽKU
V KUFRU.
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
předání vozidla do servisu, obsluze hotelového
parkoviště, apod. Schránka v přístrojové desce
se zamkne a zámek víka zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - zavazadlový prostor nelze otevřít pomocí tlačítek
centrálního zamykání na dveřích ani pomocí
dálkového ovladače s klíčem.
4. Vyjměte čepel klíče z dálkového ovládání,
viz strana 123.
05
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů
doprava. Klíčová dírka je ve svislé poloze,
tj. v poloze pro utajené uzamčení..
7.
POZNÁMKA
Při otevírání a zavírání sklápěcí střechy je
k dispozici dočasný přístup k obsahu zavazadlového prostoru.
2. Otevřete víko zavazadlového prostoru
a odklopte přepážku zavazadlového prostoru; tím se zablokuje sklápění střechy, viz
strana 116.
3. Zavřete víko zavazadlového prostoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
6.
Vytáhněte čepel klíče.
Aktivováno utajené zamykání.
1. Sklápěcí střecha musí být zavřená.
126
Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce.
G020032
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze
použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu,
otevření dveří a jízdě.
5.
POZNÁMKA
Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače - uložte jej na bezpečném místě.
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a víko zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
Deaktivace utajeného zamykání
Pokud chcete připojit víko zavazadlového
prostoru zpět k automatické funkci centrálního
zamykání, postupujte následovně:
05 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
1. Vložte čepel vyjímatelného klíče do klíčové
dírky přihrádky v přístrojové desce a otočte
o 180 stupňů doleva.
2. Nasaďte čepel klíče zpět do dálkového
ovladače, viz strana 123.
3. Otevřete víko zavazadlového prostoru
a sklopte dolů přepážku, která znemožňuje
používání stahovací střechy - na informačním displeji zmizí text o přepážce v zavazadlovém prostoru.
4. Zavřete víko zavazadlového prostoru.
Nyní je schránka v přístrojové desce odemknuta a všechny funkce centrálního zamykání lze opět ovládat pomocí dálkového ovladače a tlačítek centrálního zamykání na
dveřích.
05
Informace o uzamčení pouze přihrádky
v přístrojové desce, viz strana 124.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
05
G019418
Systém zamykání a startování bez
použití klíče
Tento systém umožňuje jízdu, odemykání
a zamykání bez použití klíče. Stačí, když
budete mít dálkový ovladač u sebe v kapse
nebo tašce.
Systém usnadňuje a dělá pohodlnějším otevírání vozu, například když máte v jedné ruce
nákupní tašky a v druhé dítě. Nemusíte vytahovat a hledat dálkový ovladač.
Dva dálkové ovladače jsou vybaveny funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu. Můžete si
objednat další ovladače. Pasivní (bezklíčový)
režim umožňuje použití až šesti dálkových
ovladačů.
128
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Maximální dosah ovladače je 1,5 m od
vozu
Nikdy nenechávejte žádný dálkový
ovladač ve vozidle
Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být dálkový ovladač
dále než přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu
nebo víko zavazadlového prostoru.
Pokud ponecháte dálkový ovladač s funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu ve vozidla,
bude ovladač po zamknutí vozidla pasivní. Je
tak zabráněno zneužití.
To znamená, že osoba, která chce otevřít
dveře, musí mít dálkový ovladač u sebe. Není
možné otevřít dveře, pokud se dálkový ovladač
nachází na opačné straně vozu.
Pokud se však někdo do vozu vloupá a najde
zde dálkový ovladač, může jej aktivovat
a znovu použít. Proto je důležité mít přehled
o všech dálkových ovladačích.
Šedá oblast na obrázku vyznačuje pokrytí
antén systému.
Rušení funkce dálkového ovladače
Pokud někdo vystoupí z vozidla a vezme
s sebou dálkový ovladač systému pasivního
(bezklíčového) režimu, zobrazí se na informačním displeji varovná zpráva a zároveň bude
rozezní varovný signál. Varovná zpráva zmizí,
pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět k vozidlu
nebo po otočení voliče zapalování do polohy
0. Varování je vydáno pouze, pokud je po
otevření dveří volič zapalování v poloze I nebo
II.
Varovná zpráva zmizí a varovný signál přestane
znít, pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět
k vozidlu a nastane jedna z následujících
možností:
• dveře byly otevřeny a zavřeny
• volič zapalování byl otočen do polohy 0,
• bylo stisknuté tlačítko READ.
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
systém „keyless drive“.
POZNÁMKA
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do
blízkosti mobilního telefonu nebo kovového
předmětu - ne blíže než 10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač a čepel klíče normálním způsobem, viz strana 122.
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Zamykání
Rozsvítí se kontrolka LED příslušných dveří, viz
strana 133.
Odemknutí dveří čepelí klíče
POZNÁMKA
U vozidel se systémem pasivního režimu
a automatickou převodovkou musí být páka
voliče v poloze P a zapalování v poloze 0.
Jinak nemůže být vozidlo uzamknuto nebo
nelze zapnout alarm.
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na
vnějších klikách dveří.
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému, dveře a víko zavazadlového prostoru
se zamknou následovně:
–
zatlačte zamykací tlačítko na jedné z klik
dveří.
Všechny dveře musejí být zavřené před stisknutím tlačítka zamykání. Jinak nedojde
k uzamknutí.
Jakmile se vůz zamkne, zamykací tlačítka na
vnitřní straně dveří se zapustí.
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému:
1. Otevřete dveře zatažením za příslušnou
kliku.
G020225
G020033
Odemykání
05
2. Pomocí tlačítka pod víkem zavazadlového
prostoru odemkněte otevřete víko zavazadlového prostoru.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné otevřít
následovně:
Pokud z nějakých důvodů nefunguje funkce
pasivního (bezklíčového) režimu v dálkovém
ovladači, je možné odemknout vozidlo pomocí
funkcí dálkového ovladače, viz strana 122.
1. Přístup do otvoru pro klíč: Opatrně vypačte
plastový kryt v klice zasunutím čepele klíče
do otvoru ve spodní části krytu.
Elektricky ovládané sedadlo – dálkový
ovladač s paměťovou funkcí
Pokud do vozidla nastoupí několik osob s dálkovými ovládači s funkcí bezklíčového režimu,
nastaví se sedadlo pro řidiče osobu, která první
otevře dveře.
2. Odemkněte dveře čepelí klíče.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 137.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Umístění antény
VAROVÁNÍ
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
Osobní preference
G020077
Pasivní (bezklíčový) režim může používat
osobní nastavení, viz strana 79.
05
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed, uvnitř
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
Klika dveří, levá
Středová konzola, pod zadní částí
Klika dveří, pravá
Středová konzola, pod přední částí
130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Zámky a alarm
Baterie v dálkovém ovladači
Vybitá baterie v dálkovém ovladači
Pokud nemůže být z důvodu vybití baterie
v dálkovém ovladači zajištěna jeho plná funkča zpráva
nost, zobrazí se na displeji symbol
BATERIE V KLÍČI JE VYBITA nebo BATERIE
DÁLKOV. OVLÁDÁNÍ VYBITA.
Výměna baterie dálkového ovladače
3. Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) baterie (pod krytem je
obrázek).
4. Vyjměte baterii a vyměňte ji. Baterie
a povrchu kontaktů se nedotýkejte prsty.
5. Nasaďte zpět kryt a zatlačte jej dovnitř.
> Staré baterie zlikvidujte ekologicky
šetrným způsobem.
G019406
05
Pokud pokus o odemknutí vozidla pomocí dálkového ovladače z normální vzdálenosti opakovaně selže, je nutné vyměnit baterii
(typ CR 2450, 3 V).
1. Položte ovladač tlačítky směrem dolu
a pomocí malého šroubováku vypačte kryt.
2. Sejměte kryt.
131
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Zamykání/odemykání vozu zvenku
VAROVÁNÍ
Vozy se systémem pasivního (bezklíčového)
režimu, viz strana 128.
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě
nelze pomocí ovládacích prvků na dveří
žádné dveře otevřít zevnitř vozidla. Další
informace najdete dále v kapitole "Funkce
Deadlock".
Odemykání
Pomocí tlačítka dálkového ovladače pro odemykání může být vozidlo odemknuto dvojím
způsobem (výběr se provádí v osobním nastavení, viz strana 79):
zavazadlového prostoru
• Jedním stisknutím odemknete dveře řidiče
a druhým stisknutím odemknete ostatní
dveře a víko zavazadlového prostoru.
05
Zamykání
Tlačítko zamykání na dálkovém ovladači
zamkne současně všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Vůz lze zamknout, i když je otevřeno víko
zavazadlového prostoru - když se víko
zavře, hrozí nebezpečí uzamknutí klíčů
uvnitř zavazadlového prostoru.
Víko zavazadlového prostoru
Odemykání
Odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru:
–
Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém
ovladači pro odemknutí víka zavazadlového prostoru.
Zamykání
Pokud jsou při zavření víka zavazadlového
prostoru dveře vozu zamknuté, víko zavazadlového prostoru zůstane obemknuté. Tlačítkem zamykání na dálkovém ovladači nebo
zevnitř zamkněte oboje dveře i víko zavazadlového prostoru.
G016334
• Jedním stisknutím odemknete dveře a víko
Manuální otevření víka zavazadlového
prostoru
Pokud jsou elektrické systémy vozidla
dočasně mimo provoz, může být víko zavazadlového prostoru otevřeno manuálně
pomocí vyjímatelného klíče dálkového ovladače. Informace k vysunutí klíče, viz
strana 123.
1. Pro přístup ke klíčové dírce v podlaze
sklopte opěradlo levého zadního sedadla.
2. Odklopte jazýček, který zakrývá klíčovou
dírku.
3. Vložte klíč a otočte jím o 110 stupňů
doprava.
132
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
DŮLEŽITÉ
Zamykání/odemykání vozu zevnitř
Kontrolka uzamknutí
Sklápěcí střecha musí být zcela zavřená
nebo zcela otevřená, aby mohlo být provedeno manuální otevření víka zavazadlového
prostoru.
G020865
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky
zamkne (neplatí pro zamknutí zevnitř vozidla).
Tato funkce snižuje riziko nechtěného zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla s alarmem, viz strana 137.)
G020867
Automatické znovuzamknutí
05
Pomocí tlačítek centrálního zamykání na
dveřích lze současně zamknout nebo odemknout dveře a víko zavazadlového prostoru.
Odemykání
–
Stiskněte prostřední část tlačítka centrálního zamykání
.
Zamykání
–
Stiskněte dolní část tlačítka centrálního
zamykání
.
Po vypnutí motoru se po zamknutí vozidla
zamykacím tlačítkem dálkového ovladače
nebo systémem bezklíčového režimu Keyless
se přibližně na pět minut rozsvítí kontrolka na
vnitřní straně dveří, viz strana 128.
Pokud je vozidlo zamknuto zevnitř potvrdí kontrolky LED zamknutí jedním dlouhým bliknutím.
Odemknutí ze vnitřku vozidla je potvrzeno
2 krátkými bliknutími.
Otevření dveří
Když jsou dveře zamknuty zevnitř:
–
Pro odemčení a otevření dveří, zatáhněte
dvakrát za kliku.
133
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Automatické uzamykání
Při překročení rychlosti vozidla 7 km/h, se
dveře a víko zavazadlového prostoru automaticky uzamknou.
Pokud je funkce aktivována a dveře byly uzamknuty, je možné je otevřít dvěma způsoby:
• Zatáhněte za jednu z klik dveří dvakrát
• Stiskněte horní část tlačítka centrálního
zamykání
a zatáhněte za kliku.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby ve
voze.
Dočasná deaktivace
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout.
Funkci je možné aktivovat/deaktivovat
prostřednictvím osobních nastavení, viz
strana 79.
05
Funkce „deadlock“*
U funkce "deadlock" se tlačítka zamykání
a kliky na dveřích mechanicky vypojí, takže
dveře nelze otevřít zevnitř.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním 10-25 sekund po
zamknutí dveří.
Funkci „deadlock“ je možné deaktivovat pouze
dálkovým ovladačem. Dveře řidiče je možné
zvenku odemknout pomocí odnímatelné
čepele klíče.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Displej
MENU
EXIT
ENTER
Navigace
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Deaktivace se provede následovně:
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
NASTAVENÍ VOZIDLA (podrobný popis
menu, viz strana 79).
2. Zvolte OMEZENÁ FUNKCE ALARMU.
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát: Na displeji
přístrojové desky se zobrazí zpráva
FC.OMEZENÝ ALARM VIZ PŘÍRUČKA
a funkce „deadlock“ se vypne při zamknutí
vozidla.
nebo
Zvolte Dotaz při opuštění voz. : Pokaždé,
když otočíte klíček v zapalovaní do polohy
0, zobrazí displej audio systému zprávu
Dotaz na omezený alarm Pro aktivaci
omez. fc. alarmu do násl. startu, stisk.
ENTER. Stiskněte EXIT pro zrušení. vyberte jednu z možností:
Pokud je vůz vybaven alarmem s detektory
pohybu a náklonu*, vypnou se zároveň tyto
detektory, viz strana 137.
Při dalším otočení klíče do polohy II se systém
vynuluje a na displeji na přístrojové desce se
zobrazí zpráva PLNÁ FUNKCE ALARMU, při
které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu* alarmu opět aktivují.
nebo
• Pokud nemá být systém zamykání změněn: Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo. Nebo stiskněte EXIT a zamkněte
vozidlo.
05
POZNÁMKA
Pokud je vozidlo vybaveno alarmem:
•
Nezapomeňte, že alarm vozidla je
aktivní, když je vozidlo zamknuté.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
• Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta:
Stiskněte ENTER a zamkněte vozidlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
05 Zámky a alarm
Alarm*
Alarm
Pokud je alarm zapnutý, systém stále monitoruje všechny vstupy.
Poplach je spuštěn, pokud:
• jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru,
• je ve spínací skříňce použit nesprávný klíč
nebo došlo k pokusu otevřít zámek násilím
• LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivo-
POZNÁMKA
ván.
Jeden detektor alarmu je umístěn pod držákem nápojů ve středové konzole. Tento
detektor je citlivý na kovy.
Neukládejte mince, klíče nebo podobné
kovové předměty do středové konzoly do
držáku nápojů, protože takové předměty
mohou způsobit nechtěné spuštění poplachu.
• je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze – zvláštní výbava)
Kontrolka alarmu
• LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní.
• LED kontrolka rychle bliká po deaktivaci
alarmu až do zapnutí zapalování do polohy
II – byl spuštěn poplach.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
displeji se zobrazí zpráva. Pokud se tak stane,
kontaktujte servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
• vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
POZNÁMKA
systém vybaven čidlem náklonu vozu)
05
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
• je odpojen kabel akumulátoru,
• někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu.
POZNÁMKA
Zapnutí alarmu
Pokud je střecha zavřená, jsou funkce
alarmu stejné jako při otevřené střeše, tj.
pohyb v prostoru pro cestující spouští
alarm.
G020227
–
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro zamknutí. Zapnutí alarmu je potvrzeno
krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře
se zamknou.
DŮLEŽITÉ
Červená LED dioda nahoře na přístrojové
desce indikuje stav systému alarmu:
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alarm je plně aktivní, když ukazatele směru
jednou dlouze bliknou a LED dioda na
přístrojové desce bliká jednou za sekundu.
05 Zámky a alarm
Alarm*
Vypnutí alarmu
–
Dálkový ovladač nefunguje
Zvukový signál
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro odemknutí. Vypnutí alarmu je
potvrzeno dvojím krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře se odemknou.
Při spuštění poplachu nastane následující:
• Siréna zní 25 sekund nebo do doby, než se
alarm deaktivuje. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
Automatické opětovné zapnutí alarmu
• Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači nebo zasuňte klíč do zapalování.
Rozpoznání signálu je potvrzeno dvěma krátkými bliknutími ukazatelů směru.
Pokud se v dálkovém ovladači vybijí baterie,
lze alarm deaktivovat tak, že se manuálně odemknou dveře řidiče, dálkový ovladač se zasune
do spínací skříňky a otočí se do polohy II.
Omezený režim alarmu
G019420
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani víko zavazadlového prostoru nejsou
během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky
opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne
vůz.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu
dočasně deaktivovat.
Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je baterie v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit
od alarmu a motor nastartovat. Postupujte
následovně:
Testování alarmu
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče. Spustí se poplach a zní siréna.
Testování detektoru pohybu* v prostoru
pro cestující
2. Vozy se systémem Keyless drive: nejprve
vytáhněte knoflík zatlačením na pojistku (1)
a vytáhněte jej (2).
1. Otevřete všechna okna.
3. Zasuňte klíč dálkového ovládání do spínací
skříňky (3). Alarm je deaktivován. Kontrolka
bliká rychleji až do otočení klíče do polohy
II.
05
Postup je stejný jako u dočasného vypojení
funkce "deadlock" - viz strana 134
2. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka
zamykání na dálkovém ovladači. Aktivní
funkci alarmu poznáte podle pomalého blikání kontrolky alarmu.
3. Počkejte 30 sekund.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
137
05 Zámky a alarm
Alarm*
4. Vyzkoušejte funkci detektoru pohybu tak,
že zvednete například kabelku ze sedadla.
> Měla by se rozeznít siréna a rozblikat
všechny ukazatele směru.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod
přístrojovou deskou.
> Měla by se rozeznít siréna a rozblikat
všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro dveře
1. Zapojte funkci alarmu pomocí tlačítka
zamykání na dálkovém ovladači.
2. Počkejte 30 sekund.
3. Odemkněte dveře řidiče pomocí odnímatelné čepele klíče.
05
4. Otevřete jedny dveře.
> Měla by se rozeznít siréna a rozblikat
všechny ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro kapotu
1. Nastupte do vozu a deaktivujte detektor
pohybu - viz předchozí kapitola "Omezený
režim alarmu".
2. Zůstaňte sedět ve voze a zapojte funkci
alarmu pomocí tlačítka zamykání na dálkovém ovládači.
3. Počkejte 30 sekund.
138
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Zámky a alarm
05
139
Všeobecné informace...........................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Alcolock*...............................................................................................
Startování motoru.................................................................................
Pasivní (bezklíčový) režim*....................................................................
Manuální převodovka............................................................................
Automatická převodovka......................................................................
Brzdový systém....................................................................................
DSTC - Systém regulace stability a trakce*..........................................
Parkovací asistent*................................................................................
BLIS*.....................................................................................................
Tažení a odtah.......................................................................................
Asistent při rozjezdu..............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažné zařízení*......................................................................................
Demontovatelné tažné zařízení* ...........................................................
Zatížení vozidla.....................................................................................
Nastavení projekce světlometů.............................................................
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
142
144
148
152
154
155
156
159
161
163
166
169
172
173
175
177
181
182
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
06 Startování a jízda
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
• Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
•
• Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
Nejezděte s otevřenými okny.
a silného brzdění.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
Jízda ve vodě
S vozidlem je možné projíždět vodou hlubokou
maximálně 25 cm rychlostí nejvýše 10 km/h.
Zvýšené opatrnosti je nutné dbát při projíždění
tekoucí vodou.
• Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
• Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
06
• Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
• Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený motor
spotřebovává více paliva než teplý motor.
Další informace a rady, viz stránky 13 a 286.
DŮLEŽITÉ
Pokud Vám ve vodě zhasne motor, nepokoušejte se jej znovu nastartovat. Vytáhněte
vůz z vody.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Další informace o přehřátí v případě jízdy
s přívěsem, viz strana 173.
Při větší hloubce může voda vniknout do
převodovky. Tím se snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje se životnost těchto
komponentů.
• Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
Při průjezdu vodou jeďte pomalu a nezastavujte. Po projetí vodou lehce sešlápněte
brzdový pedál a zkontrolujte, zda jsou brzdy
plně funkční. Voda a bláto mohou způsobit
zvlhnutí brzdového obložení, což má za následek opožděnou reakci brzd.
• Po projetí vodou nebo bahnem vyčistěte
kontakty elektrického vyhřívání bloku
motoru a tažné zařízení.
142
DŮLEŽITÉ
Nenechte vůz stát ve vodě, která sahá nad
prahy, po delší dobu. Mohlo by dojít
k poškození elektroinstalace.
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
• Pokud hrozí přehřátí, aktivuje se integrovaná ochrana převodovky: mimo jiné se na
přístrojové desce rozsvítí žlutá informační
kontrolka a zobrazí se textová zpráva
s konkrétními pokyny - postupujte v souladu s tímto doporučením.
• Pokud se teplota na teploměru chladicí
kapaliny motoru dostane do červeného
pole, zastavte a nechte motor několik
minut běžet na volnoběh.
06 Startování a jízda
Všeobecné informace
• Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
Jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru
• Po náročné jízdě nevypínejte po zastavení
ihned motor.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat do
vozu.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
Provozní teplota převodovky se kontroluje,
aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému. Pokud hrozí přehřátí, na
přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol a objeví se textová zpráva. V tomto
případě postupujte podle dále doporučení.
Dieselový motor
Pokud je vozidlo provozováno s maximálním
zatížením za horkého počasí, může být ventilátor chladiče motoru vyměněn za ventilátor
s vyšším výkonem než je u standardního
modelu1. U svého nejbližšího prodejce Volvo si
ověřte možnosti zvláštní výbavy pro vaše
vozidlo.
1
Nepřetěžujte akumulátor
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Po vypnutí motoru nenechávejte klíč
dálkového ovladače ve spínací skříňce
v poloze II. Místo toho použijte režim I, který je
energeticky méně náročný.
Mějte na paměti, že zásuvka 12 V umístěná
v zavazadlovém prostoru je napájena i po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací
skříňky zapalování.
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí VYBITÝ AKUMUL.
ÚSPORNÝ REŽIM. Funkce šetření energií
vypne určité funkce nebo omezí určité funkce,
jako jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
–
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
Jízda na kluzkých površích
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
06
Mějte na paměti, že elektrický systém je také
zatěžován různým příslušenstvím. Při vypnutém motoru nepoužívejte funkce, které jsou
náročné na spotřebu energie. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor ventilace
stěrače čelního skla
audiosystém (vysoká hlasitost)
světlomety.
U některých motorů.
143
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Otevírání ze zavazadlového prostoru
Uzávěr hrdla palivové nádrže
1. Otáčejte uzávěrem hrdla palivové nádrže,
dokud neucítíte zřetelný odpor.
2. Otáčejte za bod odporu, dokud se víčko
nezastaví.
3. Víčko vytáhněte.
4. Víčko zavěste na vnitřní stranu dvířek hrdla
palivové nádrže.
G020951
POZNÁMKA
Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení!
06
Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže pomocí
tlačítka na panelu osvětlení, viz strana 58. Aby
bylo možné dvířka otevřít, motor se musí
vypnout. Dvířka hrdla palivové nádrže se
nacházejí na pravém zadním blatníku.
Zavírání
Tlačte na dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Dvířka hrdla palivové nádrže se manuálně otevírají snáz, když je střecha zavřená. Dvířka se
musí otevřít manuálně, pokud je nelze otevřít
z prostoru pro cestující.
1. Odmontujte kryt nad tělesem světlometu
na pravé straně zavazadlového prostoru.
2. Potáhněte lanko zavěšené na háčku.
3. Jakmile se dvířka hrdla palivové nádrže
otevřou, dejte lanko i kryt na své původní
místo.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
144
Po doplnění paliva vraťte víčko na původní
místo. Otáčejte, dokud neuslyšíte aspoň
jedno cvaknutí.
Doplňování paliva
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
Neměli byste používat palivo s nižší než specifikovanou kvalitou. Mohlo by to mít nepříznivý
dopad na výkon motoru a spotřebu paliva.
Další informace najdete v následující kapitole
Palivo.
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Všeobecné informace k palivu
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by se mohlo vznítit od výfukových plynů.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
který nepřetržitě řídí vstřikovače. Poměr směsi
paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru,
je neustále upravován. Společně s třícestným
katalyzátorem tato nastavení vytvářejí optimální podmínky pro efektivní spalování škodlivin (uhlovodíků, oxidu uhelnatého a oxidů
dusíku).
Benzínový motor
Informace o spotřebě paliva, emisích CO2
a objemu nádrže - viz viz strana 286.
Katalyzátor
Katalyzátor má za úkol čistit výfukové plyny.
Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových
plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo
provozní teploty. Katalyzátor se skládá
z monolitu (keramického nebo kovového)
s kanálky. Stěny kanálků jsou obloženy tenkou
vrstvou platiny, rhodia resp. palladia. Tyto kovy
fungují jako katalyzátory, tj. účastní se a urychlují chemickou reakci, aniž by se samy
spotřebovávaly.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je součástí systému řízení
motoru, který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 91, 95
a 98 RON.
• Benzín s oktanovým číslem 91 RON se
u 4válcových motorů nesmí používat.
U jiných motorů jej lze použít pouze ve výjimečných případech.
• K běžné jízdě lze použít benzín s oktanovým číslem 95 RON.
06
• Benzín s oktanovým číslem 98 RON umožní minimální spotřebu paliva a optimální
chod motoru.
Během jízdy při teplotách nad +38 °C doporučujeme kvůli spotřebě paliva a optimálnímu
chodu motoru používat palivo s nejvyšším
dostupným oktanovým číslem.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílá do elektronického systému,
145
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Dieselový motor
Motorová nafta musí splňovat standardy
EN 590 nebo JIS K2204.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
DŮLEŽITÉ
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat: palivo se speciálními aditivy,
motorová nafta pro motorové čluny, lehký
topný olej, RME1 (řepková nafta) a rostlinný
olej. Tato paliva nesplňují požadavky firmy
Volvo a způsobují vyšší opotřebení a poškození motoru, které není kryto zárukou Volvo.
06
od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte
motorovou naftu pochybné kvality.
Za nízkých teplot (-40 °C až -6 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
DŮLEŽITÉ
V zimním období používejte speciální zimní
naftu.
1
146
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač do zapalování
a otočte jej do polohy II (viz strana 152).
2. Počkejte asi 1 minutu.
3. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a otočte dálkový
ovladač do polohy pro startování III.
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva zkontrolujte, zda je okolí
tankovací pistole čisté. Vyvarujte se potřísnění
lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Obsah síry smí být maximálně 50 ppm.
Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečistění paliva, například na zvlášť vysoký obsah
částic síry. Používejte pouze motorovou naftu
může být nutné palivovou nádrž v servisu
odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.
Prázdná nádrž
Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo,
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory mohou být vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových
plynů se během normální jízdy shromažďují ve
filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení běžné provozní teploty.
Filtr se regeneruje automaticky a regenerace
obvykle trvá 10-20 minut. Při nízké průměrné
rychlosti může trvat o něco déle. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Bez upozornění se v průběhu regenerace může
za účelem zvýšení zatížení motoru spustit
vyhřívání zadního okna.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často jezdíte s vozem za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne běžnou provozní teplotu. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
nebo dálnici. S vozem byste měli jet ještě minimálně přibližně 20 minut.
POZNÁMKA
Během regenerace může dojít k menšímu
poklesu výkonu.
Po dokončení regenerace text automaticky
zmizí.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní, nemusí být funkční.
Může být obtížné nastartovat motor a hrozí
nebezpečí, že filtr budete muset vyměnit.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
06
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí žlutý symbol a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva FILTR
SAZÍ PLNÝ VIZ PŘÍRUČKA.
Regeneraci filtru spustíte tak, že s vozem pojedete, dokud se motor nezahřeje na běžnou
provozní teplotu, a to nejlépe po hlavní silnici
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
06 Startování a jízda
Alcolock*
Všeobecné informace o systému
alcolock
Funkce
Činnost
Baterie
Systém Alcolock1 má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy
řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Kontrolka (4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Částečně vybitá
Červená
Vybito - vložte nabíječku do držáku
nebo připojte napájecí kabel ze
schránky v palubní
desce.
1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
2. Spínač.
3. Tlačítko pro přenos.
06
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
1
148
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor
ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se
aktivuje, jakmile vůz otevřete.
06 Startování a jízda
Alcolock*
Schránka
se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
Výsledek dechové zkoušky
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Schránka a dobíjecí stanice.
• Chcete-li odpojit sadu Alcolock, lehce ji
zatlačte do držáku a uvolněte - vyskočí ven
a můžete ji vytáhnout z držáku.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Upřesnění
Zelená kontrolka
+ ALCOGUARD
TEST SCHVÁLEN
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ ALCOGUARD
TEST SCHVÁLEN
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnotaA.
Červená kontrolka
+ TEST NESCHVÁLEN POČKAT
1 MINUTU
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do
držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
• Sadu vložte do držáku a zasuňte ji tak, aby
"zaklesla".
• Vložte sadu do držáku - tím bude zajištěna
optimální ochrana a baterie budou zcela
nabité.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je
připraven k použití.
A
06
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola
"Všeobecné informace o systému alcolock" na straně148.
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock
mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
06 Startování a jízda
Alcolock*
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
• Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
• Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla nová
dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send
(3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování
zablokováno, a před nastartováním motoru
musí být úspěšně provedena nová dechová
zkouška.
06
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu2 každých 12 měsíců.
30 dní před termínem provedení kalibrace se
na displeji zobrazí ALCOGUARD NUTNÁ
KALIBRACE. Pokud kalibrace nebude provedena do těchto 30 dní, běžné startování motoru
se zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
startovat pouze pomocí funkce Bypass, viz
strana 150 kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno
tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibrací
v servisu2.
Chladné nebo horké počasí
Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití.
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví
ALCOGUARD PŘIP. KABEL NAPÁJENÍ.
V tomto případě připojte napájecí kabel od
schránky v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.
2
150
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
POZNÁMKA
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány
do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 10 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na displeji
zobrazí ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ tato indikace bude svítit po celou dobu jízdy.
Lze ji vymazat pouze v servisu2.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do
protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto
případě proveďte všechny uvedené kroky, ale
nestartujte vůz. Chybová zpráva se vymaže,
jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu2.
Aktivace funkce Bypass
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
06 Startování a jízda
Alcolock*
dobu cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve
objeví VYNECHÁNÍ AKTIV. POČKAT
1 MINUTU a potom ALCOGUARD
AKTIV. VYNECHÁNÍ. Nyní lze motor
nastartovat.
Text na displeji
Význam/činnost
Text na displeji
Význam/činnost
ALCOGUARD
MOŽNÝ NOVÝ
START
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat, aniž by se
musela provádět
nová dechová
zkouška.
ALCOGUARD
FOUKAT SLABĚJI
Výdech byl příliš
intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
ALCOGUARD
FOUKAT SILNĚJI
Výdech byl příliš
slabý - vydechujte
intenzivněji.
ALCOGUARD
PŘEDEHŘEV 5 S
Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než
se zobrazí ALCOGUARD FOUKAT
5 SEKUND.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu2.
Aktivace funkce Emergency
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se objeví
ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ
a motor lze nastartovat.
ALCOGUARD
NUTNÝ SERVIS
Kontaktujte servis2.
ALCOGUARD
NENÍ SIGNÁL
Přenos není funkční
- odešlete data
ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou
zkoušku znovu.
ALCOGUARD
NEPLATNÝ TEST
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
ALCOGUARD
FOUKAT DÉLE
Výdech byl příliš
krátký - vydechujte
delší dobu.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu
musí provést resetace2.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit
rovněž:
2
06
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
06 Startování a jízda
Startování motoru
Před nastartováním motoru
–
Startování motoru
Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním motoru
provedena dechová zkouška s vyhovujícími
výsledky, viz strana 148.
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud
počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se
startovací schopnost baterie.
Polohy klíče
Automatická převodovka
–
Přesuňte volič do polohy P nebo N.
Manuální převodovka
POZNÁMKA
Pokud se dieselový motor startuje
v extrémně chladném počasí bez žhavení
motoru, může se automatické startování
o několik sekund zpozdit.
Benzínový motor
–
Přesuňte řadicí páku do polohy neutrálu. To je
obzvláště důležité za velmi chladného počasí.
0 - Zamčeno
Otočte klíček do polohy III. Pokud motor
během 5-10 sekund nenaskočí, uvolněte
klíček a pokus opakujte.
Zámek řízení se aktivuje po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínače zapalování.
Dieselový motor
VAROVÁNÍ
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak se zámek řízení aktivuje, čímž
je znemožněno řízení vozidla.
06
Při tažení vozidla musí být klíč dálkového
ovladače ve spínací skříňce v poloze II.
1. Otočte klíček do polohy II.
> Kontrolka na sdruženém přístrojovém
panelu indikuje, že probíhá žhavení
motoru, viz strana 51.
I - Rádio
Zámek řízení je deaktivován.
Lze použít některé funkce.
Elektrický systém motoru není
aktivován.
2. Po zhasnutí kontrolky otočte klíček zapalování do polohy III.
Autostart *
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
152
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Při použití funkce autostartu není potřeba držet
klíč dálkového ovladače (nebo spínač zapalování u vozidel se systémem pasivního (bezklíčového) režimu, viz strana 128) v poloze III, než
motor naskočí.
–
Otočte klíčem do polohy pro start III
a pusťte jej - startér pak pracuje automaticky, dokud motor nenaskočí.
II - Jízda
Poloha klíče dálkového ovladače za jízdy. Je zapnutý celý
elektrický systém.
06 Startování a jízda
Startování motoru
III - Start
VAROVÁNÍ
Startér je aktivován. Dálkový
ovladač se automatický
uvolní, jakmile se nastartuje
motor. Pružina se přitom vrátí
do polohy pro jízdu.
V okamžiku, kdy je klíč mezi
těmito polohami, může se ozvat tikot. V tomto
případě otočte klíč do polohy II a zpátky - tikot
zmizí.
Zámek řízení je aktivován
Pokud vystupujte z auta, vždycky vyjměte
klíč dálkového ovladače ze spínače zapalování, zvláště pokud jsou ve vozidlo děti.
Dálkové ovladače a elektronický
imobilizér
Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom
kroužku s ostatními klíči nebo kovovými
předměty. Elektronický imobilizér může být
aktivován náhodně.
Pokud jsou přední kola v takové poloze, že
zámek řízení je napnutý, může se na informačním displeji zobrazit varovná zpráva a vozidlo
nelze nastartovat. Postupujte následovně:
1. Vyjměte klíč ze spínače zapalování
a otočte volant tak, aby se uvolnil tlak na
zámek řízení.
06
2. Držte volant v této poloze. Zasuňte zpět
klíč a opakujte start motoru.
VAROVÁNÍ
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak by se zámek řízení aktivoval
a znemožnil řízení vozidla.
153
06 Startování a jízda
Pasivní (bezklíčový) režim*
Všeobecně
Nastartovaní vozidla
–
Startování pomocí dálkového ovladače
Sešlápněte pedál spojky (platí pro vozy
s manuální převodovkou) nebo brzdový
pedál (platí pro vozy s automatickou převodovkou).
Benzínový motor
–
Stiskněte a otočte spínač zapalování do
polohy III.
Systém pasivního (bezklíčového) režimu umožňuje odemknutí, jízdu a zamknutí vozidla bez
nutnosti použít klíč, viz strana 128.
06
Použití spínače zapalování je stejné jako při
použití dálkového ovladače s klíčem. Jedinou
podmínkou pro nastartování vozidla je, aby byl
dálkový ovladač umístěn uvnitř prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru.
1. Spínač zapalování nejprve otočte do
polohy II a počkejte dokud nezhasne kontrolka žhavení na přístrojové desce, viz
strana 51.
2. Následně otočte spínač zapalování do
polohy III.
G019420
G019410
Dieselový motor
Pokud dojde vybití baterie dálkového ovladače, funkce pasivního (bezklíčového) režimu
nefunguje. V tomto případě nastartujte vozidlo
vložením klíče dálkového ovladače do spínače
zapalování.
1. Stiskněte západku na knoflíku spínače
zapalování.
2. Vytáhněte knoflík ze spínače zapalování.
3. Do spínače zapalování zasuňte klíč dálkového ovladače a nastartujte stejným způsobem jako s knoflíkem.
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Manuální převodovka
Polohy páky voliče
Blokování zpátečky
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
• Startujte v poloze neutrálu N. Zpětný chod
R zařaďte, až vozidlo stojí.
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) - nejdříve
zatlačte řadicí páku dolů do polohy N
a zařaďte tak zpětný chod.
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Schéma řazení u pětistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
• Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
06
spojky.
• Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - zařazení převodového stupně
nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.
155
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Geartronic – automatické řazení
převodových stupňů
POZNÁMKA
Pokud chcete řadicí páku přesunout
z polohy P, musíte sešlápnout brzdový
pedál.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Při parkování je vždy
nutné zabrzdit parkovací brzdu.
G018264
VAROVÁNÍ
06
D: Automatické řazení převodových stupňů. M
(+/–): Manuální řazení převodových stupňů.
R – Zpátečka
Informační displej informuje o poloze voliče
převodových stupňů následovně: P, R, N, D, 1,
2, 3, 4, 5 nebo 6, viz strana 49.
N – Neutrál
P – Parkovací poloha
Polohu P zvolte, pokud chcete nastartovat
motor nebo zaparkovat vůz.
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
156
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdu - poloha P u automatické převodovky nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče
v poloze N.
D – Jízda
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
Geartronic – manuální řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do boční koncové polohy +/–. Informace na displeji se změní z D na jednu z číslic
1 – 6, a to v závislosti na právě zařazeném
převodovém stupni, viz strana 49.
• Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus) a páku uvolněte, ta se vrátí
do klidové polohy + a –.
nebo
• Pro zařazení nižšího převodového stupně
POZNÁMKA
Pokud vozidlo stojí déle než 3 sekundy,
brzdový pedál musí být sešlápnutý, aby
bylo možné přesunout řadicí páku z polohy
N.
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a páku uvolněte.
Režim manuálního řazení (+/–) můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá kles-
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
nout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
• Přesuňte páku do koncové polohy D.
Kick-down
Automatické blokování řazení
Vozy s automatickou převodovkou mají speciální bezpečnostní systémy:
Blokování klíče
Aby bylo možné vyjmout klíč dálkového ovladače ze zapalování, musí být páka voliče
převodových stupňů v poloze P. V ostatních
polohách je vyjmutí klíče ze zapalování blokováno.
Mechanické blokování řazení
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
–
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být dálkový
ovladač v poloze II a musí být sešlápnutý pedál
brzdy.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
G020237
Bezpečnostní funkce
Elektrické blokování převodovky –
Blokování páky v parkovací poloze
(poloha P)
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
06
Blokování řazení – Neutrál (poloha N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než tři sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče je zablokována v poloze N.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být dálkový
ovladač v poloze II a musí být sešlápnutý pedál
brzdy.
``
157
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Vypnutí blokování páky voliče
Studený start
Při startování za chladného počasí může jít
řazení rychlostních stupňů ztěžka. Důvodem je
viskozita kapaliny převodovky za nízkých
teplot. Aby byly omezeny emise motoru po
nastartování za chladného počasí, převodovka
řadí nahoru později než obvykle.
POZNÁMKA
G018263
V závislosti na teplotě motoru při startování
mohou být otáčky u některých typů motoru
po studeném startu vyšší než normálně.
06
V některých případech může být nutné přepravovat nepojízdný vůz, například je-li vybitý akumulátor. Postupujte následovně, abyste mohli
vozem pohnout:
1. Na panelu voliče převodových stupňů je za
P-R-N-D umístěna krytka. Otevřete ji
u zadní hrany.
2. Zcela zasuňte čepel klíče dálkového ovladače.
3. Přidržte klíč a zároveň přesuňte páku
voliče z polohy P.
158
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Posilovač brzd
Vlhkost může ovlivnit průběh brzdění
Intenzivní použití brzd
Pokud se vozidlo pohybuje nebo je vlečeno
s vypnutým motorem, musí být brzdový pedál
sešlápnut asi 5krát větší silou než při běžícím
motoru. Pokud sešlápnete brzdový pedál
během startu motoru, ucítíte, že se pedál propadl. To je normální jev, který je způsoben aktivací činnosti posilovače brzd. Tento jev může
být zřetelnější, pokud je vozidlo vybaveno asistencí pro nouzové brzdění (EBA).
Při jízdě v hustém dešti, projíždění louží nebo
při mytí vozidla se součásti brzd namočí. Tím
se změní třecí vlastnosti brzdových destiček,
což se projeví časovou prodlevou, než se projeví brzdný účinek.
Při jízdě po horských sinicích nebo silnicích
podobného charakteru dochází ke značnému
zatížení brzd, i když není brzdový pedál sešlapován příliš prudce.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzdného účinku funguje pouze
při běžícím motoru.
Při dlouhých cestách za deště, v rozbředlém
sněhu nebo pokud se vydáte na cestu za velmi
vlhkého nebo chladného počasí, čas od času
lehce sešlápněte brzdový pedál. Tím se
brzdové destičky zahřejí a odpaří se veškerá
voda. Tento postup se doporučuje také před
odstavením vozidla na delší dobu za takovéhoto počasí.
Údržba
POZNÁMKA
Při brzdění s vypnutým motorem sešlápněte
pedál brzdy jednou silně, ne opakovaně.
Brzdové okruhy
Tato kontrolka se rozsvítí pokud
brzdový okruh nepracuje.
Pokud nastane závada na jednom
z okruhů, je stále ještě možné
zabrzdit vozidlo. Brzdový pedál bude mít delší
dráhu a může se zdát měkčí než normálně. Pro
dosažení normálního brzdného účinku je nutné
vyvinout větší tlak na pedál.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo uvedený v Záruční
a servisní knížce, viz strana 212
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Protože je rychlost jízdy často nízká, není chlazení brzd tak účinné jako při jízdě vyšší
rychlostí po rovných sinicích.
Abyste předešli přetížení brzd, přeřaďte při
jízdě z kopce na nižší převodový stupeň namísto toho, abyste brzdili nožní brzdou. Při jízdě
z kopce zařaďte stejný převodový stupeň,
který byste použili pro jízdu do kopce. Tím se
efektivněji využije brzdná síla motoru, takže
nožní brzdu bude nutné používat pouze v krátkých intervalech.
Mějte na paměti, že jízda s připojeným přívěsem zvyšuje zatížení brzd automobilu.
06
Protiblokovací brzdový systém - ABS
Protiblokovací brzdový systém
(ABS) zabraňuje zablokování kol
při brzdění.
To znamená, že je zachována
možnost řídit vozidlo a je například snazší změnit směr jízdy odvrátit tak nebezpečnou situaci.
Po nastartování motoru provede systém ABS
krátkou samokontrolu při rychlosti
159
06 Startování a jízda
Brzdový systém
asi 20 km/h. To se může projevit znatelnými
a slyšitelnými pulzy v brzdovém pedálu.
2. Udržujte vozidlo ve směru jízdy. Neuvolňujte tlak na brzdový pedál.
Pokud se kontrolky se symboly BRAKE
a ABS rozsvítí najednou, může to znamenat
závadu v brzdovém soustavě. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce normální,
dojeďte opatrně do nejbližšího servisu doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Na místě bez silničního provozu si vyzkoušejte
si brzdění se systémem ABS na různých
površích.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod značkou MIN, nepokračujte
v jízdě, než je brzdová kapalina doplněna na
horní úroveň.
Asistence při nouzovém brzdění - EBA
Musí být zjištěn důvod úniku brzdové kapaliny.
Maximální využití vlastností systému ABS:
1. Sešlápněte plnou silou brzdový pedál. Ucítíte pulzy.
Při prudkém brzdění je plná brzdná síla okamžitě k dispozici díky systému EBA (Emergency
Brake Assist). Funkce EBA registruje rychlost
sešlápnutí brzdového pedálu a tím rozená, kdy
nastane prudké brzdění.
06
VAROVÁNÍ
Pokračujte v brzdění, aniž byste uvolnili
brzdový pedál. Jakmile se uvolní tlak na
brzdový pedál, funkce se vypojí.
Tato funkce je aktivní nepřetržitě. Není možné
ji vypnout.
POZNÁMKA
Když při aktivaci systému EBA pedál brzdy
poklesne více než obvykle, sešlápněte
(přidržte) v případě potřeby pedál brzdy co
nejdál. Po uvolnění pedálu brzdy brzdění
ustane.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směru
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
160
brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale
budou normálně svítit. Současně se aktivuje
výstražná funkce ukazatelů směrů - tato světla
blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu
nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 70.
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
Všeobecně
Omezená funkce
Činnost
1. Otáčejte ovládacím kolečkem, dokud se
nezobrazí menu DSTC.
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control),
pomáhá zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
DSTC ZAPNUTO znamená, že se funkce
systému nezměnila.
Při zásahu systému během brzdění nebo akcelerace můžete zaznamenat přerušovaný zvuk.
Vozidlo může akcelerovat pomaleji, než byste
při sešlápnutí pedálu plynu očekávali.
DSTC - REGULACE PROKLUZU
VYPNUTA znamená, že funkce systému
byla omezena.
2. Stiskněte a držte tlačítko RESET, dokud se
menu DSTC nezmění.
Aktivní regulace stáčení vozidla
Řízení prokluzu
Funkce zabraňuje protáčení poháněných kol
na vozovce při akceleraci vozidla.
Systém regulace trakce
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a přenáší
hnací sílu z prokluzujícího poháněného kola na
kolo, které neprokluzuje.
1
Režim je omezen, dokud jej řidič neaktivuje
znovu nebo nevypne motor - po opětovném nastartování motoru přejde systém
DSTC zase do běžného režimu.
G029057
Funkce za účelem stabilizace vozidla individuálně omezuje hnací a brzdnou sílu působící
na kola.
Ovládací prvky a informační displej.
Ovládací kolečko1
Tlačítko
RESET1
Systém regulace stability se aktivuje při každém startu motoru vozidla.
Funkce systému během smyku nebo akcelerace může být částečně omezena. Činnost je
pak během smyku zpožděna a umožňuje tak
větší smyk, což poskytuje větší prostor pro
dynamičtější jízdu. Současně se zlepší trakce
v hlubokém sněhu nebo v písku, protože není
omezována akcelerace.
VAROVÁNÍ
Potlačení funkce systému může změnit
jízdní vlastnosti vozu.
06
POZNÁMKA
Při každém startování motoru se na displeji
na několik sekund objeví DSTC
ZAPNUTO .
Tato funkce není k dispozici u vozidel, která nejsou vybavena počítačem, přídavným topením a také systémem regulace stability a trakce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
Zprávy na informačním displeji
REGUL. TRAKCE DOČASNĚ VYPNUTA
znamená že systém byl dočasně omezen
z důvodu příliš vysoké teploty brzd.
–
Po zchladnutí brzd je funkce automaticky
znovu aktivována.
DSTC - PROTISMYK DOPORUČEN
SERVIS systém byl vyřazen z provozu
z důvodu závady.
–
06
Zatavte s vozidlem na bezpečném místě
a vypněte motor.
> Pokud se zpráva při nastartování
motoru objeví znovu, zajeďte do
servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Symboly kontrolek na přístrojové
desce
Systém DSTC
Informace
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se současně zobrazí kontrolky
a
:
• Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Pokud se symbol
zobrazí samostatně,
může se projevovat následovně:
• Blikající symbol znamená, že se právě aktivuje systém DSTC.
• Trvalé svícení po dobu 2 sekund znamená
kontrolu systému při nastartování motoru.
• Symbol svítící nepřerušovaně po nastartování motoru nebo v během jízdy signalizuje
závadu v systému DSTC.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Všeobecné informace k asistentu
parkování
Varianty
Parkovací asistent je dodáván ve dvou provedeních:
• Pouze vzadu.
• Vepředu i vzadu.
Funkce
Frekvence signálu se zvyšuje se zkracující se
vzdáleností k překážce před nebo za vozidlem.
Pokud je nastavena vysoká hlasitost jiného
zvuku z audiosystému, je v tomto případě automaticky ztišena.
Přední a zadní parkovací asistent.
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Signál udává vzdálenost od zjištěné
překážky.
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají slepé
úhly, ve kterých nemohou být překážky
detekovány. Dávejte pozor na děti a zvířata
v blízkosti vozu.
Signál se změní ve stálý tón přibližně 30 cm od
překážky. Pokud jsou překážky v této vzdálenosti za i před vozidlem, bude se signál
střídavě ozývat z levého a pravého reproduktoru.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5 metru. Signál vychází ze zadních reproduktorů.
Omezení
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. V opačné případě přívěs nebo
nosič kol aktivují čidla.
POZNÁMKA
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
používán originální kabel přívěsu Volvo.
Zadní parkovací asistent
06
Systém se automaticky zapne po nastartování
vozidla.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky. Přitom se na displeji audio
systému zobrazí zprávy Parkovací asist.
aktivní EXIT pro deaktiv..
Pokud je systém vypnutý, zobrazí se při
zařazení zpátečky na displeji zpráva
Parkovací asist. deaktivováno ENTER pro
aktivaci. Změna nastavení, viz strana 79.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Přední a zadní parkovací asistent
Omezení
Přední parkovací asistent nemůže být kombinován s přídavnými světlomety, protože ovlivňují činnost senzorů.
Zadní
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně
1,5 metru. Signál pro překážky za vozidlem
vychází ze zadních reproduktorů.
G018389
Omezení
Tlačítko vypnuto/zapnuto (zadní).
06
Pokud na tlačítku svítí kontrolka, aktivuje se
systém automaticky při nastartování motoru.
Pokud je asistent parkování vypnutý, kontrolka
nesvítí.
Přední parkovací asistent
Přední asistent parkování je aktivní při rychlostech nižších než 15 km/h Při vyšších rychlostech se systém deaktivuje. Systém se znovu
aktivuje, pokud rychlost vozidla klesne pod
10 km/h.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky před vozidlem
vychází z předních reproduktorů.
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály. Příčinou jsou vnější zdroje
zvuku o stejných ultrazvukových frekvencích, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
Čištění čidel
Viz předcházející kapitola Zadní parkovací asistent.
Kontrolka poruchy
Pokud kontrolka svítí nepřerušovaným světlem a na displeji se
zobrazí zpráva PARKOVACÍ
ASIST. DOPORUČEN SERVIS,
parkovací asistent je vyřazen
z provozu. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
Čidla parkovacího asistenta.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
06 Startování a jízda
BLIS*
Všeobecné informace
Informační systém BLIS (Blind Spot
Information System) může za určitých podmínek upozornit řidiče na vozidla, která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém
úhlu“.
Mrtvé úhly
Systém je navržen tak, aby jeho účinnost byla
nejvyšší při jízdě v hustém provozu na víceproudových dálnicích.
G020295
Systém BLIS využívá kamerovou technologii.
Kamery (1) jsou umístěny pod vnějšími zpětnými zrcátky.
Zpětné zrcátko se systémem BLIS.
Kamera BLIS
Kontrolka
06
Kontrolka BLIS
VAROVÁNÍ
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
166
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud kamera zjistí přítomnost vozidla
v oblasti mrtvého úhlu, rozsvítí se stálým světlem kontrolka (2).
POZNÁMKA
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
A = přibližně 3,0 m, B = přibližně 9,5 m.
Kdy systém BLIS pracuje
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Předjíždění
Pokud dojde v systému BLIS k závadě, je na to
řidič upozorněn zprávou. Pokud jsou například
kamery zakryté, začne blikat kontrolka BLIS
a na informačním displeji se zobrazí zpráva.
V takovém případě zkontrolujte a vyčistěte
čočky kamer. V případě potřeby je možné
systém dočasně vypnout stisknutím tlačítka
BLIS, viz strana 167.
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až o 10 km/h
vyšší než je rychlost druhého vozidla.
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho vozidla.
06 Startování a jízda
BLIS*
VAROVÁNÍ
Aktivovat/deaktivovat
Zprávy systému BLIS
BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Text na displeji
Upřesnění
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
BLIS ZAPNUTO
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Systém BLIS je
aktivní.
BLIS, OMEZENÍ
FUNKCE
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Za denního světla a za tmy
Za tmy reaguje systém na světlomety okolních
vozidel. Vozidla s vypnutými světlomety nejsou
systémem zjištěna. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěs bez světlometů,
který je tažen za osobním nebo nákladním
automobilem.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, při prudkém oslnění z protisměru
nebo při husté mlze.
Kamera se opět
sama nastaví, jakmile se přenos dat
mezi kamerou
systému BLIS
a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
G018389
Za denního světla reaguje systém na obrysy
okolních vozidel. Systém je konstruován tak,
aby reagoval na vozidla, jako jsou osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly.
Tlačítko vypnuto/zapnuto (zde vepředu).
Systém BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. Při aktivaci systému BLIS třikrát zablikají kontrolky na dveřích.
Systém může být deaktivován/aktivován stlačením tlačítka BLIS.
Po deaktivaci BLIS kontrolka v tlačítku zhasne
a na displeji na přístrojové desce se zobrazí
textová zpráva.
Pokud je systém BLIS aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí, na displeji přístrojové desky je
zobrazena nová zpráva a kontrolky na dveřích
třikrát zablikají. Pro vymazání zprávy stiskněte
tlačítko READ. Více informací o zprávách, viz
strana 54.
BLIS, KAMERA JE
ZAKRYTÁ
Jedna nebo obě
kamery jsou zablokovány - vyčistěte
čočky.
BLIS NUTNÝ
SERVIS
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
BLIS VYPNUTO
Systém BLIS je
deaktivován.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06
167
06 Startování a jízda
BLIS*
DŮLEŽITÉ
Opravy systému BLIS smí provádět pouze
odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Čištění
Pro zajištění co nejlepší činnosti je nutné provádět čištění čoček kamer systému BLIS.
Čočky je možné čistit měkkým hadrem nebo
vlhkou houbou. Čočky čistěte opatrně, aby
nedošlo k jejich poškrábání.
POZNÁMKA
Pokud se kontrolka BLIS příležitostně rozsvítí, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádný vůz, neznamená to, že v systému
došlo k poruše.
Pokud v systému BLIS dojde k poruše, na
displeji se zobrazí text BLIS NUTNÝ
SERVIS.
Zde uvádíme několik příkladů situací, kdy se
může kontrolka BLIS rozsvítit, i když se v slepém úhlu nenachází žádné vozidlo.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
06
Omezení
Odraz vlhké lesknoucí se vozovky.
G018177
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádné vozidlo.
Vlastní stín na velké, světlé a hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Asistent při rozjezdu
VAROVÁNÍ
Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte
k nastartování motoru pomocný akumulátor.
Nestartujte motor roztažením vozu, viz
strana 172.
•
Před odtahováním vozu se musí odjistit
zámek řízení - zámek zůstává v poloze
v jaké byl, když se odpojilo napětí.
•
Dálkový ovladač s klíčem musí být
v poloze II - v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
•
Tažení vozu
POZNÁMKA
Před odtahováním vozu si zjistěte, jaká maximální rychlost je při odtahování podle právních
předpisů povolena.
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
•
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
VAROVÁNÍ
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
2. Klíč musí zůstat ve spínací skříňce po celou
dobu tažení.
4. Buďte připraveni brzdit.
Před tažením vozu:
Pokud je vozidlo bez energie, je nutné
zámek řízení před odtažením odemknout
prostřednictvím pomocného akumulátoru.
1. Otočte klíček zapalování do polohy II
a odemkněte zámek řízení, abyste mohli
vůz řídit, viz strana 153.
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Nikdy nevytahujte klíč ze spínací
skříňky, když je vůz odtahován.
Automatická převodovka Geartronic
06
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
169
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Tažné oko
06
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Instalace tažného oka
Vyjměte tažné oko (1), které je uloženo
v sadě pro rychlou opravu pneumatik* za
krytem otvoru pro přepravu dlouhých
předmětů nebo u náhradního kola.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
• U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např. pomocí klíče na kola.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
POZNÁMKA
U některých vozidel s tažným zařízením není
možné instalovat na zadní držák tažné oko.
V tomto případě upevněte lano na kouli
tažného zařízení.
Z tohoto důvodu doporučujeme mít uloženou kouli tažného zařízení ve vozidle, viz
strana 175.
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
Vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola
otáčela dopředu.
DŮLEŽITÉ
Vozidla s automatickou převodovkou musí
být odtahována pouze s hnacími koly zvednutými nad vozovku.
06
171
06 Startování a jízda
Asistent při rozjezdu
Startování pomocí pomocného
akumulátoru
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na
kladný pól pomocného akumulátoru (1).
DŮLEŽITÉ
Startovací kabel připojujte opatrně, abyste
zabránili zkratům s jinými komponenty
v motorovém prostoru.
11. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu.
VAROVÁNÍ
5. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
7. Namontujte druhou svorku k ukostření,
např. vedle pružinové vzpěry vlevo (4).
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
8. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
6. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
06
Při startování pomocí startovacích kabelů se
doporučuje následující postup, aby se zamezilo zkratu nebo jiné škodě:
9. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
cca. 1500 ot./min.
1. Otočte klíček do polohy 0.
10. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte,
zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.
172
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek.
Hrozí nebezpečí jiskření.
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strana 224.
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 279.
Pokud bylo tažné zařízení namontováno
v autorizovaném servisu Volvo, pak je vozidlo
dodáno s nezbytným vybavením pro jízdu
s přívěsem.
• Tažné zařízení musí být schváleného typu.
• Pokud se tažné zařízení montuje dodatečné, ověřte si u svého prodejce Volvo, že
je vozidlo plně vybaveno pro jízdu s přívěsem.
• S novým vozidlem netahejte těžké přívěsy.
Vyčkejte, dokud s vozem nenajedete alespoň 1000 km.
• Při jízdě s kopce s dlouhým a prudkým klesáním jsou brzdy namáhány mnohem více
než za normálních okolností. Přeřaďte na
nižší převodový stupeň a přizpůsobte
rychlost.
• Vyhněte se jízdě s přívěsem do stoupání se
sklonem vyšším než 12 %.
•
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
• Zvyšte tlak v pneumatikách na hodnotu
doporučenou pro plné zatížení vozidla.
Informace o umístění štítku s tlakem
v pneumatikách, viz strana 190.
• Tažné zařízení pravidelně čistěte a mažte
kouli tažného zařízení1.
• Při jízdě s přívěsem je motor zatěžován
více než obvykle.
1
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
• Při jízdě s přívěsem do táhlého stoupání
udržujte nízkou rychlost.
• Náklad na přívěsu rozložte tak, aby zatížení
tažného zařízení odpovídalo jeho maximálnímu povolenému zatížení.
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
Hmotnosti přívěsů
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 279.
Manuální převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
06
• Nenechávejte motor běžet při otáčkách
vyšších než 4500 ot/min (vznětové motory:
3500 ot/min) - jinak by se olej by se mohl
příliš zahřát.
Vznětový motor, 5 válců
• Pokud teplota motoru začne příliš stoupat,
na přístrojové desce se objeví textová
zpráva doporučující přeřazení na nižší
To neplatí, pokud používáte stabilizační závěs.
173
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
převodový stupeň - postupujte podle
tohoto doporučení.
• S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
• Pokud parkujete vozidlo s připojeným
přívěsem ve svahu, založte kola zakládacími klíny.
Rozjezd ve svahu
Přehřátí
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
• Automatická převodovka zvolí optimální
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
Prudké stoupání
• Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při
nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
3. Volič převodovky přesuňte do parkovací
polohy P.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
174
matickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy použijte parkovací brzdu.
Automatická převodovka
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
06
• Při zaparkování vozidla vybaveného auto-
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
Tažná koule
Kabel přívěsu
Uložení tažného zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži volné
části přesně podle instrukcí, viz strana 177.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Důležité kontroly
• Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte
pomocí popruhu.
G014589
G031113
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06
175
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
G010393
G010391
G010392
Technické údaje
Rozměry pro montážní body (mm)
06
176
A
B
Pevná nebo demontovatelná standardní koule tažného
zařízení
1172
78
1
Podélný nosník
2
Střed kulové hlavy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
C
D
964
482
E
F
G
H
I
J
K
40
141
550
150
113
100
140
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
1. Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačea vytažením směrem
ním do úchytu
dozadu
.
2. Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
G020302
G020301
G017317
Montáž tažného zařízení
3. Zkontrolujte, že okénko indikátoru (3) je
červené. Pokud okénko není červené,
stiskněte
a otočte uzamykacím koleč, až uslyšíte cvaknutí.
kem doleva
06
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
G020309
G020307
G020304
5. Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
4. Vložte tažné zařízení, až uslyšíte cvaknutí.
6. Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
06
7. Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G020306
DŮLEŽITÉ
178
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí
zůstat suché a čisté.
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
8. Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
1. Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
G020312
G020301
G020310
Demontáž tažného zařízení
2. Zatlačte uzamykací kolečko
a otočte
jím doleva
, až uslyšíte cvaknutí.
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
06 Startování a jízda
3. Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom táhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
06
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
strana 175.
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G017318
G020314
Demontovatelné tažné zařízení*
4. Zatlačte ochranný kryt.
06 Startování a jízda
Zatížení vozidla
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Více informací
o hmotnostech, viz strana 279.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění v závislosti na míře zatížení a rozložení nákladu.
Uložení nákladu do zavazadlového
prostoru
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít při nakládání dlouhých
předmětů k náhodnému k posunutí řadicí páky
nebo voliče a uvedení vozidla do pohybu.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenakládejte zavazadla tak, aby
přesáhla horní hranu opěradla.
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag.
Náklad vždy zajistěte. Při prudkém brzdění
se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
06
Náklad umístěte pevně za opěradla vepředu.
• Široké předměty umístěte doprostřed.
• Těžké předměty by měly být umístěny co
nejníže.
• Ostré hrany zakryjte měkkým materiálem,
předejdete tak poškození čalounění.
• Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
181
06 Startování a jízda
Nastavení projekce světlometů
Světlomety s funkcí Active Bending
Lights
G021422
G021421
Halogenové světlomety
G020317
Přizpůsobení světlometů pro
pravostranný nebo levostranný provoz
Levostranný provoz.
Projekce světlometů pro levostranný provoz.
06
Projekce světlometů pro pravostranný provoz.
Projekci světlometů je možné nastavit pomocí
ovládacího prvku v každém těle světlometu,
aby se předešlo oslňování motoristů v protisměru.
Správně nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
182
Pravostranný provoz.
Levostranný provoz.
Pravostranný provoz.
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují
vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi
pracovat s extrémní opatrností.
06 Startování a jízda
06
183
Všeobecné informace...........................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách..............................................................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* .................................................
Výměna kol............................................................................................
Nouzová oprava defektu*......................................................................
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
186
190
191
194
196
KOLA A PNEUMATIKY
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní vlastnosti a pneumatiky
Rychlostní kategorie
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Vůz je schválen jako celek, což znamená, že
rozměry a rychlostní kategorie se nesmí lišit od
technických údajů, uvedených v technickém
průkazu vozu. Jedinou výjimkou z těchto podmínek jsou zimní pneumatiky (s kovovými hroty
nebo bez nich). Pokud zvolíte tyto pneumatiky,
nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje
rychlostní kategorie těchto pneumatik
(například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí
160 km/h).
Při výměně pneumatik dbejte na to, aby byly
shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku, viz strana 190.
Rozměry
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad: 205/55R16 91 W.
07
205
Šířka pneumatik (mm)
55
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
16
Průměr ráfku v palcích (")
91
Zátěžový index pneumatiky (v tomto
případě 615 kg)
W
186
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost (v tomto případě
270 km/h)
Nové pneumatiky
Nezapomeňte, že povolenou rychlost vozu
určuje vyhláška nikoli rychlostní třída pneumatiky.
Poznámka! Uvedeny jsou maximální povolené
rychlosti.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se
o označení DOT (Department of Transport),
které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například
1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena
v 15. týdnu v roce 2010.
W
270 km/h
Stáří pneumatik
Y
300 km/h
Všechny pneumatiky, starší 6 let, by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Důvod je stárnutí a rozklad,
i když pneumatiky jsou málo používané nebo
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
nepoužité. Rozpad složek materiálu pneumatik
může ovlivnit jejich funkčnost. V takovém
případě by potom neměla být pneumatika používána. To platí také pro rezervní kola, zimní
pneumatiky a uskladněné pneumatiky pro
pozdější použití. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela
do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly
nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola
nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.
matiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
Společnost Volvo doporučuje zimní pneumatiky se speciálními rozměry. Rozměr pneumatik
závisí na typu motoru. Zimní pneumatiky musí
být použity na všech čtyřech kolech.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Stáří pneumatiky je možné určit podle označení
DOT, viz předcházející obrázek.
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
Rovnoměrnější opotřebení a údržba
Pneumatiky s hroty
G020323
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu
opotřebení pneumatik, viz strana 190.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí
přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
Zimní pneumatiky
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneu-
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
07
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Doporučujeme Vám proto nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku
menší než 4 mm.
187
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Sněhové řetězy
Ocelové ráfky – standardní matice kol (1)
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
Ocelové ráfky jsou obvykle zajištěny standardními maticemi, ačkoliv ocelové ráfky mohou
používat také uzavřené matice.
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte standardní matice pro
slitinové ráfky. Kola se mohou uvolnit.
Hliníkové ráfky – uzavřené matice kol (2)
VAROVÁNÍ
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo
a způsobit nehodu.
Ráfky a matice kol
07
Používejte pouze ráfky, které jsou testovány
a schváleny společností Volvo, a které jsou
zahrnuty do nabídky originálního příslušenství
Volvo.
Pro hliníkové ráfky smíte používat pouze
uzavřené matice.
Standardní kolové matice - utahovací
moment: 110 Nm
Uzavřené kolové matice s kloboučkem utahovací moment: 130 Nm
Pojistné kolové matice - utahovací
moment: 110 Nm
Existují tři různé druhy kolových matic.
1. Utáhněte kolové matice.
2. Utahovací moment překontrolujte pomocí
momentového klíče.
DŮLEŽITÉ
Při použití většího momentu může dojít
k poškození matic a šroubů.
188
POZNÁMKA
Tyto matice můžete použít také na ocelové
ráfky.
Uzamykatelné matice kol (3)
Bezpečnostní matice kol je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pokud použijete ocelové ráfky s bezpečnostními maticemi kol ve
spojení s kryty kol, bezpečnostní matice kola
by měla být namontována na šroub, který je
nejblíž ventilku. Jinak na kolo nemůžete instalovat ozdobný kryt.
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co
nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu
může být při použití rezervního kola odlišné.
Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy
vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na
vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do
automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno
na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 288.
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Letní a zimní kola
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat.
G020325
Nouzové rezervní kolo*
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pokud měníte letní a zimní kola, viz
strana 194, označte si jejich umístění na voze,
například L pro levé a P pro pravé. Pneumatiky
s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení
vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy
mezi levou a pravou stranou a naopak.
07
Nesprávně nasazené pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran
vodu, sníh a sněhovou břečku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Doporučený tlak vzduchu
v pneumatikách
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.
Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách pro maximální zatížení za účelem dosažení nízké
spotřeby paliva.
POZNÁMKA
G020955
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení
a rychlosti.
• Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
07
• Tlak ECO1
• Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).
1
190
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
Pneumatiky se zahřejí i po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste. Proto tlak
vzduchu nesmíte snižovat, když kontrolujete
tlak v teplých pneumatikách. Tlak však musí
být zvýšen, pokud je příliš nízký.
Nesprávně nahuštěné pneumatiky zvyšují
spotřebu paliva, zkracují životnost pneumatik
a zhoršují jízdní vlastnosti vozu. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a rozpad.
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách. Hodnoty tlaku vzduchu se vztahují
ke studeným pneumatikám. („Studené pneumatiky“ znamená, že teplota pneumatik se
rovná venkovní teplotě.)
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a charakteristiky řízení.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Rezervní kolo* a zvedák*
Výstražný trojúhelník
Originální zvedák k vozu*
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu kola. Závity zvedáku
musejí být vždy dobře promazány. Zvedák*
a klíč na kola* jsou umístěny pěnovém bloku
v zavazadlovém prostoru.
G020956
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
Při používání výstražného trojúhelníku*
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
1. Vyjměte pouzdro výstražného trojúhelníku,
které je zajištěno suchým zipem. Výstražný
trojúhelník vyjměte z pouzdra.
2. Vyklopte podpěry výstražného trojúhelníku.
07
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití umístěny v rezervním
kole.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Rezervní kolo a nářadí
Rezervní kolo a nářadí. (Umístění, nářadí - také sada pro rychlou opravu pneu.)
Rezervní kolo* je dodáváno ve vaku, který je
umístěn v prohlubní zavazadlového prostoru.
Ve středu rezervního kola je umístěn pěnový
blok obsahující zvedák* a klíč na kola. Popruh
vaku je zajištěn ve dvou okách pro zajištění
nakladu na podlaze.
07
1. Uvolněte připevňovací popruhy, které
přidržují vak rezervního kola k podlaze.
2. Rozepněte zip vaku a vyjměte nářadí.
3. Vyzvedněte rezervní kolo z vaku.
Poškozené kolo vložte do vaku rezervního kola
a zajistěte popruhy. Zajistěte, aby při zpětném
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
uložení byly dodrženy pokyny uvedené na vaku
rezervního kola.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Nářadí – vrácení na místo
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
správným způsobem na své místo.
• U vozidel vybavených rezervním kolem
musí být zvedák zašroubován tak, aby se
vešel do rezervního kola.
• U vozidel vybavených sadou pro nouzovou
opravu pneumatik se zvedák musí složit
a vrátit do pěnového bloku.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.
VAROVÁNÍ
Náhradní kolo obsahuje ochranu proti
nárazu. Při uložení ve vozidle musí být
náhradní kolo ve vaku. Dbejte na to, aby
náhradní kolo bylo vždy ve vozidle správně
uloženo nálepkou směrem nahoru a šipka
musí směřovat dopředu.
První pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Demontáž kola
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
G020331
1. Vyjměte rezervní kolo*, zvedák* a klíč na
kola*, které jsou uloženy pod koberečkem
zavazadlového prostoru. Pokud je použit
jiný zvedák, viz strana 213.
Použijte výstražný trojúhelník, pokud musíte
měnit kolo v hustém provozu. Ujistěte se, že
vozidlo i zvedák jsou na vodorovném pevném
povrchu.
VAROVÁNÍ
07
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
závity jsou důkladně namazány a není znečistěn.
2. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte masivní dřevěné klíny nebo
velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Ozdobný kryt odstraňte páčením koncem klíče na kola. Můžete jej také sejmout
rukou.
5. Klíčem na kola povolte matice kola o 1/2-1
otáčku doleva.
194
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Teleskopický klíč na kola.
6. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
7. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte matice kola
a sejměte kolo.
Montáž kola
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Utáhněte matice kola.
Místa pro zvedák
U každého bodu je výřez v plastovém krytu.
Rozevřete zvedák tak, aby se jeho patka
dotýkala rovně země. Zkontrolujte, zda
zvedák správně sedí v příslušném zvedacím bodě, viz obrázek, a podstavec je
přímo pod ním.
3. Vůz spusťte tak nízko, aby se kolo nemohlo
otáčet.
4. Utáhněte matice kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby matice kola byly správně
utaženy. Utahovací momenty - viz strana
188. Utahovací moment překontrolujte
pomocí momentového klíče.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
Mezi cestujícími a vozovkou musí stát
vozidlo nebo raději bariéra.
POZNÁMKA
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např. při
výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za zimní
a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní
model. Pokud se vozidlo bude zvedat
častěji nebo musí být zvednuté déle než je
nutné jen k výměně kola, doporučujeme
použít garážový zvedák. V tomto případě
dodržujte pokyny dodávané s příslušným
zařízením.
5. Nasaďte ozdobný kryt (ocelový ráfek).
VAROVÁNÍ
07
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
195
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Nouzová oprava defektu, obecné
informace
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Přehled
12V zásuvky k připojení kompresoru se nacházejí v přední části tunelové konzoly a v zavazadlovém prostoru*, viz strany 56 a 118.
Vyberte si zásuvku, která je nejblíž pneumatice
s defektem.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
G020400
07
Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena
pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu
a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím
prostředkem. Sada je určena pro provedení
dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí
kapalinou musí být vyměněna před uplynutím
data použitelnosti a po použití.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
VAROVÁNÍ
Redukční ventil
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel a vzduchovou hadici.
Utěsnění propíchlé pneumatiky
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
G019723
5. Našroubujte nádobku do držáku.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
8. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
07
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 baru a maximální 3,5 baru.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
07
3. Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte
se na pneuservis.
4. Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru,
musíte pneumatiku nahustit na tlak uve-
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
dený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
5. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel. Nainstalujte zpět
čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
6. Uložte zpět sadu pro nouzovou opravu
pneumatik.
7. Zajeďte do nejbližšího autorizovaného
servisu Volvo, kde Vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že
pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze
zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku před vypršením doby použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu v pneumatikách uvedený na
štítku. (Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.)
POZNÁMKA
Odevzdejte nádobku na sběrném místě pro
nebezpečný odpad.
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
Čistění................................................................................................... 202
Drobné opravy laku............................................................................... 207
Ochrana proti korozi............................................................................. 209
200
PÉČE O VOZIDLO
08 Péče o vozidlo
Čistění
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.
DŮLEŽITÉ
Nemyjte vozidlo se staženou střechou, voda
by mohla vniknout do prostoru pro cestující.
• Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
• Hadicí umyjte podvozek.
• Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte poškrábání vozidla během mytí. Nestříkejte přímo
do zámků.
• V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. Upozorňujeme, že se potom
povrchy nesmí zahřát od slunce!
• Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
08
• Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
• Na velmi znečištěné plochy použijte studený odmašťovací prostředek.
202
• Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby kapky
vody schly na prudkém slunečním svitu,
sníží se riziko vzniku skvrn od vody, které
budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně
vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo
autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou světlomety znečištěné, fungují
hůř. Pravidelně je čistěte, např. při dočerpávání paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čisticí
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která nepoškrábe.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený
jev, všechna vnější světla jsou navržena tak,
aby tomuto odolala. Kondenzát se po
zapnutí světla po určité době normálně
odpaří.
Odstranění ptačího trusu
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo
by velmi rychle dojít k poškození povrchové
úpravy vozu. Takové poškození barvy může
odstranit pouze odborník.
Chromovaná kola
DŮLEŽITÉ
Prostředky na čistění ráfků mohou zanechat
skvrny na chromovaných kolech. Vůz myjte
houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchým
a rychlým způsobem mytí vozu, ale automatická mycí linka nemůže nahradit správné ruční
08 Péče o vozidlo
Čistění
mytí. Kartáče automatické myčky se nemohou
účinně dostat všude.
DŮLEŽITÉ
Před mytím v automatické myčce se střecha
musí zavřít.
Než vjedete do automatické myčky, musí se
odšroubovat anténa v zavazadlovém prostoru. Anténa nesmí být ohnutá - jinak hrozí
riziko poškození. Při opětovné instalaci
antény dávejte pozor, abyste anténu
zašroubovali správně. Jinak hrozí riziko
zhoršeného příjmu přes anténu.
DŮLEŽITÉ
Postříkejte vodou celý vůz, aby volné nečistoty byly odstraněny. Použití vysokotlakého
čističe: Zajistěte, aby tryska zařízení byla
stále ve vzdálenosti nejméně 30 cm od karosérie. Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
DŮLEŽITÉ
Ruční mytí je ohleduplnější k laku než mytí
v automatické myčce. Lak je také mnohem
citlivější, když je nový. Z tohoto důvodu
doporučujeme ruční mytí u nového vozu
během několika prvních měsíců.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Destičky se zahřejí
a oschnou. Totéž udělejte po rozjezdu za velmi
vlhkého nebo studeného počasí.
Vysokotlaké mytí
Vnější plasty, guma a ozdobné prvky
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
K čištění a péči o barvené plastové díly, gumu
a ozdobné prvky (například lesklé lišty) doporučujeme použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Při používání takových čisticích prostředků
pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklého
povrchu.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Elektricky ovládaná střecha
Pokud je střecha při otevření mokrá, nateče
voda do prostoru pro cestující. Z tohoto
důvodu před otevřením střechy počkejte, až
voda steče.
Povrch podlahy zavazadlového prostoru
Povrch podlahy zavazadlového prostoru viz
strana 105 je citlivý na vodu a pokud dojde
k jeho namočení, měl by být vysušen suchým
hadrem. Vyčistěte pomocí lehce navlhčeného
hadru.
08
203
08 Péče o vozidlo
Čistění
Leštění a voskování
Vodu odpuzující povlak*
Čištění interiéru
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
08
204
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
POZNÁMKA
Doporučuje se použití speciálního přípravku
na udržení vodu odpuzujících vlastností,
který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé
by měl být použit po třech letech a potom
každý rok.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
–
Přidržte vykládaný koberec na všech kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění
textilu. Podlahové koberce se musí čistit
pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce
Volvo!
08 Péče o vozidlo
Čistění
Postup v případě skvrn na textilním
čalounění a obložení stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v
případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření
koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
Čištění skvrn na koženém čalounění
a kůži na horní části přístrojové desky*
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom a je
ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován původní
vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění
je potřebné za účelem zachování charakteru
i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní
produkt pro čistění a ošetřování koženého
čalounění, který při dodržení návodu zachová
ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže
v závislosti víceméně na struktuře povrchu
kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
Pokyny k umývání koženého čalounění
a kůže na horní části přístrojové desky*
Ochranné ošetření koženého čalounění
a kůže na horní části přístrojové desky*
Před použitím prostředků k ošetřování kůže
vůz vysajte.
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty (např. prstýnky) mohou kůži
poškodit.
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
Pokyny pro umývání koženého volantu
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
• Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
• Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
• Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
kožený volant ochranným potahem z plastu.
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
205
08 Péče o vozidlo
Čistění
Skupina 1 (inkoust, víno, káva, mléko, pot
a krev)
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5% roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli).
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Díly a povrchy můžete vyčistit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u dealera vozů
Volvo. Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silné agresivní
odstraňovače skvrn.
Čistění bezpečnostních pásů
08
206
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
08 Péče o vozidlo
Drobné opravy laku
Lak
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
• jemný brusný papír1.
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
G020345
Barva kódu (kód laku)
Povrch musí být před zahájením práce čistý
a suchý a teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
Štítek s údaji.
Kód odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 276.
Materiály
• základní nátěr1 - pro nárazníky s vrstvou
plastu jsou k dispozici speciální lepicí
základní nátěry v plechovkách ve spreji
• podkladový nátěr a průhledný nátěr k dispozici v plechovkách ve spreji nebo
jako opravné/korekční tužky2
• zakrývací páska
1
2
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu
jsou výsledky lepší, pokud se použije lepicí
základní nátěr - nastříkejte základní nátěr
z plechovky na víčko a rozetřete jej do
tenké vrstvy.
2. V případě potřeby (např. u ostrých hran) lze
lokálně provést lehké přebroušení velmi
jemným abrazivním materiálem. Povrch
důkladně vyčistěte a nechejte zaschnout.
3. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou nebo podobným předmětem. Po vyschnutí základního
nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
08
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
``
207
08 Péče o vozidlo
Drobné opravy laku
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
08
208
08 Péče o vozidlo
Ochrana proti korozi
Kontrola a údržba
Vozidlo bylo důkladně a kompletně ošetřeno
proti korozi již ve výrobním závodě. Součásti
karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je chráněn otěruvzdorným
protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny
a uzavřené profily byly vystříkány penetračním
antikorozním přípravkem.
Udržujte antikorozní ochranu vozidla.
• Udržujte vozidlo čisté. Podvozek
vystříkejte hadicí. Při mytí tlakovou vodou
udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně
30 cm od lakovaných povrchů.
• Pravidelně kontrolujte a podle potřeby provádějte drobné opravy protikorozní
ochrany.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní péči po dobu 12 let.
Po uplynutí této doby by měla být prováděna
každé tři roky. Pokud vozidlo potřebuje další
ošetření, obraťte se o pomoc na autorizovaný
servis Volvo.
08
209
Servis Volvo..........................................................................................
Údržba vozu svépomocí.......................................................................
Kapota a motorový prostor...................................................................
Oleje a provozní kapaliny......................................................................
Lišty stěračů..........................................................................................
Akumulátor............................................................................................
Výměna žárovek....................................................................................
Pojistky..................................................................................................
210
212
213
215
217
223
224
226
232
ÚDRŽBA A SERVIS
09 Údržba a servis
09
Servis Volvo
Servisní program Volvo
Váš vůz byl před opuštěním výrobního závodu
pečlivě testován. Před předáním byl opět zkontrolován podle interních norem Volvo.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu Volvo, musíte
dodržovat servisní program Volvo, uvedený
v Servisní a záruční knížce. Doporučujeme,
abyste provedením servisu a údržby pověřili
autorizovaný servis Volvo. Váš autorizovaný
servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu,
což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Speciální pracovní postupy
Určité servisní úkony, které se týkají elektrického systému mohou být prováděny pouze
s použitím elektronických zařízení vyvinutých
speciálně pro typ vašeho vozu. Z tohoto
důvodu doporučujeme před prováděním
servisních prací, které se týkají elektrického
systému, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
212
09 Údržba a servis
Údržba vozu svépomocí
Před zahájením práce na voze
Zvedání vozu
Baterie
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body. Viz předcházející obrázek.
Zkontrolujte, že kabely akumulátoru jsou
správně připojeny a pevně utaženy.
Nikdy akumulátor neodpojujte, když běží
motor (např. při výměně akumulátoru).
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku. Při dobíjení akumulátoru
musejí být odpojeny kabely.
Pravidelně kontrolujte
Akumulátor obsahuje kyselinu, která je korozivní a jedovatá. Je proto důležité, aby bylo
s akumulátorem nakládáno ekologicky.
Obraťte se na dealera vozů Volvo.
• Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
Pravidelně, například při každém doplňování
paliva, kontrolujte následující:
značkami MIN a MAX na expanzní
nádržce.
• Motorový olej – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX.
VAROVÁNÍ
V zapalovacím systému se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Proto při práci v motorovém prostoru musí
být zapalování vždy vypnuté.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček a zapalovacích cívek, když je zapalování zapnuté
nebo motor horký.
09
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem.
• Olej v posilovači řízení – hladina musí být
mezi značkami MIN a MAX.
• Kapalina pro ostřikovače – nádržka musí
být dostatečně plná. Při teplotách pod
bodem mrazu doplňte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí.
• Brzdová kapalina a kapalina spojky – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX.
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
213
09 Údržba a servis
09
Údržba vozu svépomocí
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že se po vypnutí motoru
může automaticky spustit ventilátor chladiče (který se nachází v přední části motorového prostoru za chladičem).
Motor se smí čistit pouze v servisu. Je-li
motor horký, hrozí riziko požáru.
214
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
09
Otevření kapoty
Obrázek zobrazuje vozidlo s levostranným řízením.
1. Zatáhněte za madlo pod přístrojovou
deskou vlevo. (U vozidel s pravostranným
řízením je madlo umístěno vpravo.) Uslyšíte zvuk uvolnění západky.
2. Rukou nahmatejte bezpečnostní pojistku
uprostřed přední hrany kapoty a zatlačte ji
směrem doprava.
3. Otevřete kapotu.
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je správně zajištěna.
Motorový prostor
Nádržka kapaliny ostřikovače (4vál.)
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Měrka1 motorového oleje2
Chladič
Ventilátor chladiče
Nádržka kapaliny ostřikovače (5vál.)
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (pravostranné řízení)
Doplňování motorového oleje2
Nádržka kapaliny posilovače řízení (ukrytá
za světlometem)
1
2
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.
215
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
09
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (levostranné řízení)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Vzduchový filtr2
Systém řízení klimatu
Diagnostika a opravy
Klimatizace obsahuje fluorescenční trasovací
přípravek. K detekování netěsností používejte
ultrafialové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
2
216
Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola motorového oleje
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Doporučené servisní intervaly platí pouze
v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na
životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte olej předepsané kvality.
Hladinu oleje často kontrolujte a pravidelně
měňte olej. Pokud byste používali olej horší
kvality nebo byste jeli s vozem s nízkou hladinou oleje, motor se poškodí.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 282.
1
09
notky a prostřednictvím textů na displeji.
Některé modely mají obě verze. Více informací
získáte u Vašeho dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
s vozem jezdíte v nepříznivých podmínkách,
společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz strana 282.
Objemy, viz strana 283 a dále.
Motor s olejovou měrkou1
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé
verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita
kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím
varovné kontrolky uprostřed přístrojové jed-
Zážehový motor.
Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.
217
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
Měrka, zážehové motory.
Plnicí trubka, motorový olej.
můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej
nestačil stéci na dno klikové skříně.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom zopakujte kroky 1-4.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
G020336
VAROVÁNÍ
Vznětový motor.
Měrka, 4válcové dieselové motory.
Plnicí trubka, motorový olej.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje
kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru
218
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
Měření a v případě potřeby doplnění
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Vozidla s elektronickým snímačem
hladiny oleje2
09
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje, doplňte olej, doplňte pouze 0,5
l oleje.
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze během
jízdy. Systém nedokáže přímo detekovat
změny, pokud se olej doplňuje nebo
vypouští. Aby se zobrazil správný údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet na vzdálenost cca. 30 km/.
Zpráva a graf na displeji.
Zpráva
Plnicí trubka.3
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte
v souvislosti s hladinou oleje motoru nic dělat
- viz vyobrazení dole.
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina olej kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 63.
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Nutný servis
oleje, navštivte dílnu. Může být příliš vysoká
hladina oleje.
2
3
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad MAX
nebo klesnout pod MIN - mohlo by dojít
k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Platí pouze pro 5válcový vznětový motor.
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
219
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
Měření hladiny oleje
Kapalina ostřikovače, doplňování
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
POZNÁMKA
Před doplňováním smíchejte koncentrovanou kapalinu do ostřikovačů s vodou.
1. Aktivujte klíč v poloze II, viz strana 152.
TIP! Při doplňování kapaliny očistěte lišty stěračů.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina
motorového oleje, čekejte prosím....
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Kontrola a doplňování chladicí
kapaliny
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
Objemy, viz tabulka Kapaliny na straně 284.
Doplňování do vozů se vznětovým motorem.
Doplňování do vozů se zážehovým motorem.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej.
Doporučena hladina naplnění je 4.
220
V zimě používejte kapalinu do ostřikovačů
s nemrznoucí směsí, aby nedošlo k zamrznutí
kapaliny v čerpadle, nádržce a hadicích.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
4
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 284.
09
Kontrola a doplňování brzdové
kapaliny a kapaliny spojky
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud systém není
dostatečně naplněn, může za vysoké teploty
motoru dojít k poškození hlavy válců. Doplňte
chladicí kapalinu v okamžiku, kdy její hladina
klesne ke značce MIN.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
POZNÁMKA
Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systém. Jinak může
v důsledku příliš vysokých teplot dojít
k poškození (prasknutí) hlavy válců.
Brzdová kapalina a kapalina do spojky jsou ve
stejné nádržce4. Hladina kapaliny musí být
mezi značkami MIN a MAX. Hladinu kapaliny
kontrolujte pravidelně. Měňte kapalinu každé
dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Doporučená třída kapaliny a objemy, viz
tabulka Kapaliny na straně 284.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu
Umístění závisí na tom, zda vůz má levostranné nebo pravostranné řízení.
221
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
nebo tropických oblastech s vysokou vlhkostí
vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
Kontrola a doplňování kapaliny
posilovače řízení
POZNÁMKA
Kontrolujte hladinu pravidelně.
Kapalinu není nutné měnit. Doporučená kvalita
kapaliny a objemy, viz strana 284.
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vůz odtahován bez nastartování
motoru, je možné vůz stále řídit. K řízení je však
nutné vyvinout větší sílu než obvykle.
222
09 Údržba a servis
Lišty stěračů
Lišty stěračů
Výměna lišt stěračů, čelní okno
09
Odklopte rameno stěrače.
Stiskněte tlačítko na držáku lišty a zatáhněte (1) souběžně s ramenem stěrače.
G020330
Nasuňte (2) novou lištu, až uslyšíte „cvaknutí“.
> Zkontrolujte (3), zda je lišta stěrače
pevně nainstalována, a sklopte ramínko
stěrače.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na druhé
straně.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 202.
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
223
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Provoz
Životnost a funkce akumulátoru je ovlivněna
různými faktory, jako je počet startů, vybití, styl
jízdy, jízdní a klimatické podmínky.
• Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
VAROVÁNÍ
•
224
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do
očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Další informace naleznete
v uživatelské příručce.
Akumulátor skladujte
mimo dosah dětí.
Akumulátor obsahuje
kyselinu, která způsobuje
korozi.
09 Údržba a servis
Akumulátor
Chraňte před jiskrami
a otevřeným ohněm.
Výměna akumulátoru
2. Připevněte držák akumulátoru.
Demontáž
3. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
1. Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací
skříňky.
Nebezpečí výbuchu.
2. Před tím, než se dotknete jakékoliv elektrické svorky, počkejte nejméně 5 minut.
> Elektrický systém ve voze musí uložit
potřebné informace do řídicích jednotek.
3. Sejměte kryt.
4. Odpojte černý záporný kabel.
Musí být odevzdáno
k recyklaci.
09
4. Namontujte přední stěnu vany akumulátoru.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Připevněte kryt k akumulátoru.
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strany 172 a 289.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
5. Odpojte červený kladný kabel.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
6. Pomocí šroubováku demontujte přední
stěnu vany akumulátoru.
7. Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
8. Uvolněte zajišťovací držák akumulátoru.
9. Vyjměte akumulátor.
Montáž
1. Usaďte akumulátor do příslušné polohy.
225
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Všeobecné informace
Technické údaje žárovek jsou uvedeny na
straně 289.
V následujícím seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů, které jsou
specifické nebo nevhodné pro výměnu jinde
než v servisu:
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z Vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
2. Vytáhněte zajišťovací čep tělesa světlometu.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
Výměna předních žárovek
• Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
3. Táhněte těleso světlometu k jedné straně
a potom dopředu.
4. Odpojte konektor zatlačením spony
palcem, přičemž konektor vytahujete druhou rukou.
• Denní světla (DRL) ve spojleru
• Ukazatele směru, vnější zpětné zrcátko
a doprovodné osvětlení při příchodu
• Lampičky na čtení, osvětlení nástupního
prostoru a osvětlení interiéru
• Celkové stropní osvětlení interiéru
• Brzdové světlo
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují
vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi
pracovat s extrémní opatrností.
Všechny přední žárovky (s výjimkou předních
světel do mlhy) se vyměňují odpojením
a vyjmutím tělesa světlometu z motorového
prostoru.
Vyjmutí tělesa světlometu
1. Vytáhněte klíč dálkového ovládání ze spínací skříňky a otočte spínač světel do
polohy 0.
226
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Instalace tělesa světlometu
1. Připojte konektor a instalujte zpět těleso
světlometu a zajišťovací čep. Ujistěte se,
že čep je správně nainstalován.
3. Uvolněte pružinu přidržující žárovku.
Nejdříve ji zatlačte doleva a uvolněte,
potom ven a dolu.
09
Dálková světla
4. Žárovku vytáhněte.
2. Zkontrolujte světla.
Těleso světlometu musí být připojeno a bezpečně připevněno dříve, než rozsvítíte světla
nebo zasunete klíč do spínací skříňky.
Potkávací světla
1. Vyjměte celé těleso světla.
2. Levý světlomet:
otočte držák žárovky doleva.
Instalace nové žárovky
1. Namontujte novou žárovku. Může být nainstalována jen v jedné poloze.
2. Stiskněte přídržnou pružinu dovnitř/nahoru
a potom doprava, aby se zajistila na svém
místě.
Vyjmutí krytu a žárovky
1. Vyjměte celé těleso světla.
2. Odsuňte zajišťovací svorky ke straně
a sejměte kryt.
Pravý světlomet:
otočte držák žárovky doprava.
3. Vytáhněte držák žárovky a žárovku
vyměňte.
3. Zatlačte zpět konektor.
4. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
instalován jen v jedné poloze.
4. Instalujte zpět plastový kryt.
5. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
5. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz
strana 226.
``
227
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Obrysová světla
Ukazatele směru
Boční obrysová světla
1. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte
jej. Vyměňte žárovku.
1. Otočte držák doleva a vytáhněte jej.
1. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte
jej. Vyměňte žárovku.
2. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
instalován jen v jedné poloze.
228
2. Vyjměte žárovku z držáku tak, že ji stisknete směrem dovnitř a otočíte doleva.
3. Instalujte novou žárovku a držák žárovky
vraťte do tělesa světla.
2. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
nainstalována jen v jedné poloze.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Světla do mlhy
7. Nainstalujte zpět držák žárovky. Značka
TOP na držáku žárovky musí být vždy
nahoře.
8. Těleso světla zajistěte pomocí šroubu
a nasaďte zpět krycí panel.
Demontáž držáku žárovky
09
3. Odpojte oba konektory od držáku žárovek.
4. Současně stiskněte pojistky k sobě
a vytáhněte držák.
5. Vyměňte žárovku a připojte oba konektory.
6. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Pomocí nářadí potáhněte kryt přímo ven
směrem do středu vozu, viz nákres.
> Uvolněte příchytky (1) a vytáhněte ven
(2).
3. Vyšroubujte šroub, který drží těleso světla,
a těleso světla vytáhněte ven.
Všechny žárovky zadní sdružené svítilny je
možné vyměnit ze zavazadlového prostoru.
4. Odpojte konektor od žárovky.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
5. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
6. Nasaďte novou žárovku a otočte ji
doprava.
2. Odmontujte kryt panelu, abyste získali
přístup k žárovkám. Ty jsou namontovány
v samostatném držáku.
229
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Umístění žárovek v zadním držáku
žárovek
Držák žárovky (je zobrazen držák žárovky vpravo).
Světla do mlhy
Zavazadlový prostor
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
2. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
Ukazatele směru
3. Opatrně odmontujte prosvětlovací kryty.
3. Namontujte novou žárovku.
Světlo zpátečky
4. Vyměňte žárovku.
POZNÁMKA
Zadní světlo do mlhy svítí pouze v levé sdružené svítilně u vozů s levostranným řízením
a v pravé sdružené svítilně u vozů s pravostranným řízením.
230
Osvětlení registrační značky
5. Instalujte zpět a prosvětlovací kryty
přišroubujte.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Osvětlení toaletního zrcátka*
09
Instalace skla zrcátka
1. Nejprve zatlačte tři příchytky na horní
hraně zrcátka zpět na místo.
2. Poté zatlačte na místo tři dolní příchytky.
G020253
Osvětlení interiéru, vzadu
Demontáž skla zrcátka
G020969
1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního
okraje. Opatrně vypačte výstupek na
okraji.
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé
straně (v místě, kde je černá guma)
a opatrně pačte, aby se uvolnila dolní
hrana.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo
zrcátka a kryt.
3. Namontujte novou žárovku.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
4. Vyjměte vadnou žárovku a nahraďte ji
novou žárovkou.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
09 Údržba a servis
09
Pojistky
Všeobecné informace
Pojistky chrání elektrický rozvod Vašeho vozu
před poškozením zkratem nebo před přetížením všech elektrických spotřebičů a prvků.
Pojistky jsou umístěny na dvou odlišných
místech ve voze:
• Reléová/pojistková skříňka v motorovém
prostoru.
• Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro
cestující.
Výměna
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu.
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
Každá pojistková skříňka má prostor pro
náhradní pojistky. Pokud dojde k opětovnému
přepálení pojistky, většinou to signalizuje
232
závadu příslušné součásti. V takovém případě
se obraťte na autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G007446
Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru
Tato pojistková skříňka obsahuje 36 pojistek.
Přepálenou pojistku nahraďte pojistkou
shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
• Pojistky 1–6 jsou pojistky typu „Midi Fuse“
• Pojistky 19-36 jsou pojistky typu "Mini
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která
usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Fuse".
a musí být měněny pouze v odborném
servisu.1
• Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“ a měly
by být měněny pouze v servisu.1
1
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
``
233
09 Údržba a servis
Pojistky
G020250
09
1.
Ventilátor chlazení
50A
8.
Ventily ABS
20A
16.
Audio systém
40A
2.
Posilovač řízení
80A
9.
Funkce motoru
30A
17.
Stěrače čelního okna
30A
3.
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
10.
Ventilátor větrání
40A
18.
60A
11.
40A
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
60A
Ostřikovač světlometů, elektricky ovládaná střecha, zamykací úložná schránka
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
20A
12.
Vyhřívání zadního okna
30A
13.
Solenoid akčního členu, startér
30A
14.
Kabeláž pro přívěs*
40A
15.
Elektricky ovládaná střecha
30A
4.
5.
6.
7.
234
PTC článek, předehřívač vzduchu*
80A
Žhavicí svíčky (5válcový vznětový motor)
70A
Čerpadlo ABS
40A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
19.
Rezerva
20.
Houkačka
15A
21.
Palivové přídavné topení,
vyhřívání prostoru pro cestující*
20A
Přídavný basový reproduktor
25A
22.
–
09 Údržba a servis
Pojistky
23.
24.
Řídicí modul motoru (5válcový
benzín), řídicí modul převodovky (5válcový)
Vyhřívaný palivový filtr (5válcový, diesel), PTC vložka,
odlučovač oleje (5válcový diesel)
33.
10 A
34.
20A
25.
Rezerva
26.
Spínač zapalování
15A
27.
Kompresor klimatizace
10 A
28.
Rezerva
29.
Světla do mlhy
Denní světla (DRL)*
-
35.
–
15A
30.
Rezerva
-
31.
Rezerva
-
32.
Vstřikovače (5válcový benzín),
ventil řízení turba (5válcový
diesel), snímač hladiny oleje
(5válcový diesel)
36.
10 A
Podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), cívka relé, relé,
podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), řídicí modul
motoru (5válcový diesel)
20A
Zapalovací cívky (benzín), tlakový spínač, systém řízení klimatu (5válcový), řídicí modul,
žhavicí svíčky (5válcový, diesel), řízení emisí EGR (5válcový
diesel)
10 A
Cívka relé, relé, systém řízení
klimatu, článek PTC, odlučovač oleje (5válcový benzín),
čidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový benzín),
ventil řízení turba (5válcový
benzín), solenoidy, variabilní
časování ventilů (5válcový
benzín), řídicí ventil, tlak paliva
(5válcový diesel), řídicí modul
motoru (5válcový diesel)
15A
Řídicí modul motoru (benzín,
D4162T), snímač polohy plynového pedálu, lambda-sonda
(5válcový diesel)
10 A
09
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
09 Údržba a servis
09
Pojistky
G020601
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Tato pojistková skříňka obsahuje 50 pojistek.
Pojistky jsou umístěny pod schránkou
v palubní desce. Pojistková skříňka má prostor
pro náhradní pojistky. Nástroje pro výměnu
pojistek jsou umístěny v reléové/pojistkové
skříňce v motorovém prostoru, viz strana 233.
Výměna pojistek
Nejprve vtlačte čepy uprostřed příchytek
(1) přibližně jeden cm dovnitř, příchytky
vytáhněte a sejměte obložení překrývající
pojistkovou skříňku.
Vyšroubujte oba šrouby s křídlovou hlavou
(přidržující pojistkovou skříňku na místě) (2)
doleva.
Sklopte pojistkovou skříňku (3) napůl dolů.
Táhněte ji směrem dovnitř vozu, až nado-
236
raz. Úplně ji vyklopte. Pojistkou skříňku
nyní můžete zcela vyvěsit.
4. Zavřete pojistkovou skříňku v opačném
pořadí.
5. Vyjměte čepy z příchytek. Nasaďte obložení a příchytky. Vložte čepy zpět do
příchytek. Tím se svorky rozšíří a zajistí se
čalounění.
09 Údržba a servis
Pojistky
43.
44.
45.
46.
Telematika*, audio systém,
RTI*, Bluetooth*
47.
Systém SRS, řídicí modul
motoru (5válcový)
10 A
Elektrická zásuvka, prostor pro
cestující
15A
Osvětlení v prostoru pro cestující, osvětlení schránky
v přístrojové desce a osvětlení
nástupního prostoru
Osvětlení interiéru, dálkově
ovládané otevírání garážových
dveří*
53.
Posilovač řízení
10 A
5A
54.
Asistent parkování*, xenon*
10 A
48.
Ostřikovač
15A
55.
Řídicí modul Keyless*
20A
49.
Systém SRS
10 A
56.
Přijímač dálkového ovladače,
siréna*
10 A
50.
Rezerva
51.
Článek PTC, předehřívání
vzduchu*, cívka relé, relé,
vyhřívaný palivový filtr (5válcový diesel)
Konektor pro datové připojení
(DLC), spínač brzdových světel
15A
10 A
Dálková světla, vpravo, cívka
relé, relé, pomocná světla*
7,5A
Řídicí modul převodovky,
systém ABS
Dálkové světlo, levé
7,5A
5A
15A
5A
52.
–
57.
58.
59.
09
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
09 Údržba a servis
09
Pojistky
60.
61.
Vyhřívání sedadla (strana
řidiče)
15A
73.
Vyhřívání sedadla (strana
spolujezdce)
15A
5A
74.
Palivové čerpadlo
15A
75.
Rezerva
–
–
62.
Rezerva
63.
Napájení pravého zadního
elektricky ovládaného okna
20A
76.
Rezerva
64.
Kontrolky zámku dveří
5A
77.
65.
Audio, zábavní a informační
systém
5A
Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru, řídicí modul,
příslušenství*
66.
Audio, zábavní a informační
systém, systém řízení klimatu
67.
Rezerva
68.
Tempomat
69.
Systém řízení klimatu, zadní
čidlo, tlačítka pro BLIS*,
parkovací asistent*
–
Stropní konzola osvětlení interiéru, připomenutí bezpečnostního pásu, vzadu, tlumení,
vnitřní zpětné zrcátko*
10 A
78.
Rezerva
79.
Světlo zpátečky, tlumení,
vnitřní zpětné zrcátko (signál)
–
5A
5A
70.
Rezerva
–
71.
Rezerva
–
72.
Rezerva
–
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
15A
–
5A
80.
Rezerva
81.
Napájení levého zadního elektricky ovládaného okna
20A
Napájení pravého předního
elektricky ovládaného okna
a dveří
25A
Napájení levého předního elektricky ovládaného okna a dveří
25A
Elektricky ovládané sedadlo,
spolujezdec
25A
82.
83.
84.
238
85.
-
86.
Elektricky ovládané sedadlo,
řidič
25A
Osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru, elektricky
ovládaná sedadla
5A
09 Údržba a servis
09
239
Všeobecné informace...........................................................................
Audio funkce.........................................................................................
Funkce rádia.........................................................................................
Funkce CD............................................................................................
Struktura menu - audiosystém..............................................................
Funkce telefonu*...................................................................................
Struktura menu – telefon*.....................................................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*........................................................
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
242
244
248
253
256
257
264
268
INFORMAČNÍ SYSTÉM
10 Informační systém
Všeobecné informace
Audio systém
snadno ovládán pomocí ovládacího panelu
nebo klávesnice na volantu*, viz strana 69. Displej (2) zobrazuje zprávy nebo informace
o aktuální funkci.
10
Audiosystém
G020245
Zapnutí/vypnutí
POWER - tlačítko, zapnutí/vypnutí audio
systému
Menu
MENU - posunutí na systém menu
Některé funkce audio systému se ovládají
prostřednictvím systému menu. Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní pravé části displeje. Položky menu se zobrazují uprostřed displeje.
Navigační tlačítka
• Menu systému je přístupné prostřednic-
Displej
Klávesnice
EXIT – opuštění systému menu
ENTER – Výběr/aktivace/deaktivace
Informační systém integruje audio systém
a telefon, *. Informační systém může být
242
POWER (1) zapíná nebo vypíná audio systém.
Pokud je audio systém aktivní, když je dálkový
ovladač s klíčem v poloze 0, zůstane aktivní,
dokud není dálkový ovladač s klíčem ze zapalování vyjmut. Audio systém se spustí automaticky při příštím otočení dálkového ovladače
s klíčem v zapalování do polohy I.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
tvím MENU (4).
• Pro pohyb mezi položkami menu se používá navigační tlačítko (5) směrem
nahoru/dolů.
• ENTER (7) vybírá/aktivuje/deaktivuje jednu
z položek menu.
• EXIT (6) vrací zpět jeden krok ve struktuře
menu. Dlouhým stisknutím EXIT opustíte
menu.
Zkrácené volby
Položky menu jsou očíslovány a je možné je
volit také prostřednictvím klávesnice (3).
Nejdříve stiskněte tedy MENU a potom číslo/
čísla příslušné možnosti v menu.
Výbava
Audiosystém je možné také vybavit volitelnou
výbavou a různými verzemi. Existují tři verze
audiosystému:
• Performance,
• High Performance* nebo
• Premuim Sound*
Všechny audio systémy jsou však vybaveny
AM rádiem se systémem RDS, AM rádiem a CD
přehrávačem.
10 Informační systém
Všeobecné informace
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ distribuuje dva
stereo kanály do levých, středových, pravých
a zadních reproduktorů. Tím je zajištěna
věrnější kvalita zvuku, než je tomu u standardního dvoukanálového sterea.
10
Dolby Surround Pro Logic IIŸ a ikona Dolby
jsou registrované známky společnosti
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ je vyráběn na základě licence od Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
1
Premium Sound.
243
10 Informační systém
Audio funkce
Ovládací prvky zvuku
sitost se automaticky upravuje v závislosti na
rychlosti vozidla, viz strana 247.
Externí zdroje audia
AUX, USB*
10
Výběr zdroje audiosignálu
Opakované stlačování AM/FM přepíná mezi
pásmy FM1, FM2 a AM.
Všeobecné informace
Opakované tisknutí MODE přepíná mezi CD,
USB, AUX a BT.
VOLUME - Knoflík
AM/FM - Výběr pásma
MODE - výběr zdroje audio, CD, AUX, USB
(např. iPodŸ)1 a BT*
TUNING - Knoflík
SOUND - Tlačítko
Navigační tlačítka - menu
Hlasitost
K nastavení hlasitosti použijte VOLUME (1)
nebo klávesnici na volantu, viz strana 69. Hla1
244
USB platí pouze pro ozvučení "High Performance" a "Premium Sound". iPod je registrovaná značka společnosti Apple Computer Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vstup AUX
Vstup USB*
Vstupy AUX a USB umožňují připojení externího zdroje audia, např. iPodŸ1 nebo MP3
přehrávače.
Pokud si zvolíte připojení iPodŸ, přehrávače
MP3 nebo paměti USB do konektoru USB,
můžete tato zařízení ovládat prostřednictvím
ovládacích prvků audio systému.
10 Informační systém
Audio funkce
Pro výběr externího zdroje audia použijte tlačítko MODE.
1. Pokud je zvoleno USB, potom se na displeji zobrazí Připojit zařízení.
2. Připojte svůj iPodŸ, MP3 přehrávač nebo
paměť USB do konektoru USB v odkládací
schránce středové konzoly (viz předcházející obrázek).
> Při načítání souborů na paměťovém
médiu systémem se na displeji se objeví
text Načítání. To chvíli trvá.
Po dokončení načítání se na displeji objeví
informace o skladbě a je možné si zvolit požadovanou skladbu.
Výběr skladby je možný třemi způsoby:
• Otáčejte knoflíkem TUNING (4) doleva
nebo doprava.
• Použijte levou nebo pravou stranu (6) navigačního tlačítka pro vyhledání požadované
stopy.
• Pomocí klávesnice na volantu.
V režimu USB nebo iPodŸ pracuje informační
systém obdobně jako v režimu přehrávání
hudebních souborů na CD přehrávači. Více
informací, viz strana 253.
POZNÁMKA
Systém podporuje přehrávání hudebních
souborů ve formátech MP3, WMA a WAV.
Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Dále
systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později. Funkce iPodŸ Shuffle není podporována.
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně déle
načítání pamětí obsahující soubory, které nelze
přehrát jako hudební soubory.
POZNÁMKA
Systém podporuje vyjímatelná média, která
jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem
souborů FAT32, a zvládne maximálně 500
adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít
kapacitu alespoň 256 Mb.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní systém
souborů, který není podporován audio systémem. Pro použití v systému musí být
MP3 přehrávač nastaven v režimu
Vyjímatelné USB zařízení/velkokapacitní
paměťové zařízení.
iPodŸ
iPodŸ je dobíjen a napájen z konektoru USB
přes připojovací kabel přehrávače. Nicméně
pokud je baterie přehrávače zcela vybitá, musí
být před připojením přehrávače nabita.
10
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPodŸ, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
AUX
Hlasitost externího zdroje AUX se může občas
lišit od hlasitosti inertních zdrojů, např.
CD přehrávače. Pokud je hlasitost externího
zdroje příliš velká, může to být na škodu kvality
poslechu. Předejděte tomu nastavením
vstupní hlasitosti na vstupu AUX.
POZNÁMKA
Kvalita zvuku může být horší, pokud je
přehrávač nabíjen, když audiosystém je
v režimu AUX. V tomto případě přehrávač
nenabíjejte.
Streaming audio přes BluetoothŸ*
Všeobecné informace
Je-li vůz vybaven sadou handsfree
BluetoothŸ* a je-li připojen mobilní telefon,
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
10 Informační systém
Audio funkce
Chcete-li přehrávat audio, zařízení se nejdříve
musí připojit k vozu a spárovat. Informace
o párování a připojení, viz strana 268. Dále
musí být jako zdroj audio zvolen BT, viz
strana 244.
POZNÁMKA
Mobilní telefon BluetoothŸ musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Telefon by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se
může stát, že některé možnosti nebudou
funkční.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony, které jsou na trhu
k dispozici, nepodporují v plném rozsahu
funkci BluetoothŸ v audio systému ve voze.
Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech a externích přehrávačích,
společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívit stránku www.volvocars.com.
2
246
Premium Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehrávání
Opakovaným tisknutím tlačítka MODE zvolte
jako audio zdroj BT.
Audio soubor lze zvolit jedním ze tří způsobů:
• Otáčejte knoflíkem TUNING (4) doleva
nebo doprava.
• Pomocí tlačítka
nebo
(6) navigačního tlačítka pro vyhledání požadovaného
audio souboru.
• Pomocí tlačítek
nebo
na klávesnici
volantu.
Nastavení zvuku
Jednotlivé možnosti nastavení zvuku
text pod nadpisem Aktivace/deaktivace
subwooferu níže.
• STŘEDOVÝ2 - Úroveň pro středový reproduktor. Před nastavením musí být aktivováno trojkanálové stereo nebo Pro Logic
IIŸ, viz dále nadpis Aktivace/deaktivace
zvuku surround.
• SURROUND2 - úroveň prostorového
zvuku. Před nastavením musí být aktivován Pro Logic IIŸ, viz dále nadpis Nastavení
zvuku.
Aktivace/deaktivace subwooferu
• Stiskněte MENU a potom ENTER.
• Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
Pro procházení následujících možností stiskněte opakovaně SOUND (5). Nastavení se provádí prostřednictvím TUNING.
• Rolujte na Subwoofer a stiskněte
• BASY - Úroveň basů.
• VÝŠKY - Úroveň výšek.
• FADER - Vyvážení mezi předními
Prostorový zvuk2
a zadními reproduktory.
• BALANCE - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• SUBWOOFER* – úroveň pro basový
reproduktor. Před nastavením musí být
aktivován přídavný basový reproduktor, viz
ENTER.
G021216
10
audio systém může bezdrátově přehrávat
z mobilního telefonu soubory audio streaming.
K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*. Některé mobilní telefony
můžete použít také k přepínání stop.
Nastavení Surround ovládá prostorový zvuk. Nastavení a aktivace/
deaktivace jsou pro jednotlivé zdroje
audiosignálu oddělené.
Ikona DolbyŸ na displeji označuje, že je aktivní
Dolby Pro Logic IIŸ. Existují tři různé možnosti
nastavení prostorového zvuku:
10 Informační systém
Audio funkce
• Dolby Pro Logic II
• 3 kanálový
• Vypnuto - 2 kanálové stereo.
Aktivace/deaktivace zvuku surround
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Surround ef. FM…, Surround
ef. AM…, Surround ef. CD…nebo
Surround ef. AUX… a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Dolby Pro Logic II3, 3
kanálový nebo Vypnuto a stiskněte
ENTER.
Ekvalizér přední/zadní4
Ekvalizér je možné použít pro samostatné
nastavení různých frekvenčních pásem.
4. Grafika na displeji indikuje úroveň signálu
pro příslušné frekvence.
5. Úroveň nastavte pomocí TUNING (4) nebo
pomocí navigačního tlačítka směrem
nahoru/dolů. Další frekvence je možné
zvolit pomocí navigačního tlačítka směrem
vlevo/vpravo.
Akustické vlastnosti prostoru pro cestující se
upravují v závislosti na zvyšující se rychlostí
nebo při otevření střechy. Z tohoto důvodu se
v těchto situacích automaticky mění charakter
zvuku, aby byla zajištěna co možná nejlepší
kvalita poslechu. Úprava zvuku po otevření
střechy probíhá zcela automaticky.
6. Pro uložení stiskněte ENTER. Pokud
chcete funkci opustit, aniž by se nastavení
uložilo, stiskněte EXIT.
Optimální reprodukce zvuku
Automatické nastavení hlasitosti5
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
Nastavení automatického řízení
hlasitosti
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Přední ekvalizér… nebo Zadní
ekvalizér… a stiskněte ENTER.
3
4
5
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Autonast. hlas. dle rychl…
a stiskněte ENTER.
10
Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.
Funkce automatického nastavení hlasitosti
umožňuje hlasitost zvuku zvyšovat se zvyšující
se rychlostí vozu. Na výběr jsou tři úrovně:
Nízký, Střední a Vysoký.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
Nastavení ekvalizéru
Automatické nastavení audia
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např.basy, výšky a ekvalizér*, může uživatel
použít k tomu, aby přizpůsobil reprodukci
zvuku svému osobnímu vkusu.
4. Rolujte na Nízký, Střední nebo Vysoký
a stiskněte ENTER.
Není k dispozici pro režim AM a FM.
Některé audiosystémy.
Kromě výbavy Performance
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
10 Informační systém
Funkce rádia
Ovládací prvky rádia
Ladění
Ukládání stanic
Automatické ladění
10
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Krátce stiskněte
nebo
.
Rádio potom automaticky vyhledá další silnou
stanici.
Manuální ladění
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
G019806
2. Pomocí knoflíku TUNING (3) natavte frekvenci.
FM/AM - Výběr vlnového rozsahu
Předvolby stanic
TUNING - Vyhledávání stanic
SCAN - Prohledávání
Navigační tlačítko – Ladění a menu
EXIT - Zrušení aktuální funkce
AUTO - Automatické uložení stanice
248
nebo
nalaďte stanici.
Dlouhým stiskem
Nebo použijte klávesy na volantu:
–
Podržte
nebo
na navigačním tlačítku, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná frekvence.
Dokud je na displeji zobrazen symbol frekvence, může být prohledávání obnoveno krátkým stiskem
nebo
.
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo až
deset předvolených stanic. FM má dvě paměti
pro předvolby: FM1 a FM2. Předvolená stanice může být vybrána tlačítkem předvoleb (2)
nebo tlačítky na volantu.
Manuální uložení stanice
1. Nalaďte stanici.
2. Podržte tlačítko předvolby stanice, dokud
se na displeji nezobrazí zpráva Stanice
uložena.
Automatické uložení stanice
Funkce tlačítka AUTO (7) vyhledá deset nejsilnějších stanic a automaticky je uloží do samostatné paměti. Tato funkce je vhodná především v oblasti, kde neznáte stanice a jejich frekvence.
Zahájení automatického ukládání stanic
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Podržte tlačítko AUTO (7), dokud se na
displeji nezobrazí zpráva Autom.
ukládání.
Zpráva Autom. ukládání se po uložení stanic
z displeje vymaže. Autorádio pokračuje v automatickém režimu a na displeji se zobrazí
zpráva Auto. Nyní mohou být uložené
předvolby voleny pomocí tlačítek (2).
10 Informační systém
Funkce rádia
> Autorádio ukončí režim automatického
ukládání stanic a uložená stanice může
být vybrána pomocí předvolby.
Zrušení automatického ukládání
rozhlasových stanic
–
Stiskněte EXIT (6).
Výběr automaticky uložené předvolby
Ponechání autorádia v automatickém režimu
umožňuje přístup k automaticky uloženým stanicím.
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
2. Stiskněte tlačítko předvolby (2).
> Autorádio zůstane v automatickém
režimu, dokud tento režim není zrušen
krátkým stisknutím tlačítka AUTO (7),
EXIT (6) nebo AM/FM (1).
Uložení automaticky uložených
předvoleb do druhé paměti
Automaticky uložená předvolba může být
přenesena do paměti FM nebo AM.
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
2. Stiskněte tlačítko předvolby stanice, kterou chcete přesunout.
3. Stiskněte tlačítko pod stanicí, která má být
uložena a držte jej, dokud se na displeji
nezobrazí zpráva Stanice uložena.
1
Prohledávání
Funkce RDS1
Radio Data System - funkce RDS spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá
informace, které autorádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
SCAN (4) automaticky vyhledává nejsilnější
stanice ve vlnovém rozsahu. Po nalezení stanice ji přehraje po dobu přibližně 8 sekund
a pak se prohledávání obnoví.
• Automatické přepnutí na silnější vysílač,
Aktivace/deaktivace funkce
prohledávání
• Přijímá textové informace o programu
1. Pomocí AM/FM vyberte vlnový rozsah.
Některé rozhlasové stanice nepoužívají systém
RDS nebo využívají pouze některé jeho funkce.
2. Funkci aktivujte tlačítkem SCAN.
> Na displeji se zobrazí zpráva SCAN.
Funkci ukončete pomocí tlačítka
SCAN nebo EXIT.
Uložení stanice
Pokud je funkce SCAN aktivní, může být
vybraná stanice uložena jako předvolba.
–
Stiskněte tlačítko předvolby stanic a držte
jej, dokud se na displeji nezobrazí zpráva
Stanice uložena.
> Prohledávání se ukončí a uložená stanice může být vybrána pomocí
předvolby.
10
pokud se příjem v oblasti zhorší.
• Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
aktuální rozhlasové stanice.
Programové funkce
V režimu FM může autorádio vyhledávat stanice vysílající určité typy programů. Pokud je
požadovaný typ programu nalezen, autorádio
přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální
zdroj audiosignálu. Například, pokud je používán CD přehrávač, přepne se do režimu pauzy.
Vysílání je přehráváno v přednastavené hlasitosti audia, viz strana 252. Po ukončení vysílání nastaveného typu programu se autorádio
vrátí k předchozímu zdroji audia a nastavení
hlasitosti.
Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.
``
249
10 Informační systém
Funkce rádia
Pokud se chcete vrátit k přerušenému
audiozdroji ještě před tím, než je dokončeno
zobrazení zprávy nebo typu programu, stiskněte EXIT.
Další nastavení přerušení programů, EON
a REG na straně 251. Programové funkce se
upravují pomocí systému menu, viz
strana 242.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
TP z aktuální stanice/ze všech stanic
4. Rolujte na Hledání TP a stiskněte
ENTER.
Aktivace/deaktivace funkce TP
Autorádio může vkládat dopravní informace
vysílané pouze aktuálně naladěnou stanicí
nebo všemi stanicemi.
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
Alarm
Tato funkce se používá jako varování při
vážných dopravních nehodách a katastrofách.
Alarm není možné dočasně přerušit nebo
deaktivovat. Pokud je vysílána varovná informace, zobrazí se na displeji zpráva
VÝSTRAHA!.
Dopravní informace – TP
G021220
Tato funkce umožňuje vkládání
dopravních informací vysílaných
v rámci sítě RDS stanic. Symbol TP
informuje o aktivaci této funkce.
Pokud zvolená stanice vysílá dopravní zpravodajství, na displeji se objeví
.
250
Zprávy
5. Rolujte na Stanice TP… a stiskněte
ENTER.
> Na displeji se zobrazí buď TP z aktuální
stanice nebo TP ze všech stanic.
6. Stiskněte ENTER.
Aktivace/deaktivace funkce vyhledávání
TP
Vyhledávání dopravních informací je užitečná
při dlouhých cestách při přehrávání audia
z jiného zdroje, než je rozhlasové vysílání.
Funkce automaticky vyhledává dopravní informace v různých RDS sítích.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
G021221
10
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy
(Zpravodajství) a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má
nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší.
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Zpráva Zpravodajství informuje
o aktivaci této funkce.
Aktivace/deaktivace funkce vysílání
zpráv
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Zpravodajství a stiskněte
ENTER.
Zprávy z aktuální stanice/ze všech stanic
Autorádio může vkládat zprávy vysílané pouze
aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zpravodajská stanice…
a stiskněte ENTER.
10 Informační systém
Funkce rádia
1. Aktivujte funkci PTY.
Rádiotext
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
Některé RDS stanice vysílají informace
o obsahu programu, umělci, atd. Tyto informace mohou být zobrazeny na displeji.
Typy programů - PTY
4. Rolujte na Vyhledat PTY a stiskněte
ENTER.
Aktivace/deaktivace radiotextu
Funkce PTY může být využita
k výběru typů programů, jak jsou Pop
music nebo Klasická hudba.
Symbol PTY informuje o aktivaci této
funkce. Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Pokud autorádio nalezne kterýkoli z vybraných
typů programů, zobrazí se na displeji >|
Hledat. Pro pokračování ve vyhledávání vybraného typu programů stiskněte tlačítko
.
> Na displeji se zobrazí buď
Zpravodajství - aktuál.st. nebo
Zpravodajství - vš. st..
G021222
5. Stiskněte ENTER.
Aktivace/deaktivace funkce PTY
1. Pomocí FM1 vyberte FM2 nebo FM/AM.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zvolit PTY… a stiskněte
ENTER.
> Zobrazí se seznam typů programů"
Aktuality, Informace, atd. Funkce PTY
se aktivuje výběrem typů programů
a deaktivuje vymazáním všech typů programů (PTY).
5. Vyberte požadovaný typ programu nebo
Vymazat všechny PTY…
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.
POZNÁMKA
Ne všechny rozhlasové stanice podporují
tuto funkci.
10
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Radiotext a stiskněte ENTER.
Automatická změna frekvence – AF
Funkce AF vybírá nejsilnější vysílače pro nastavenou stanici. K vyhledání nejsilnějšího vysílače může být někdy zapotřebí prohledání
celého vlnového rozsahu FM. Pokud nastane
tato situace, zobrazí se na displeji Hledání
PIZrušit tlač. EXIT.
Aktivace/deaktivace funkce AF
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
Aktivace/deaktivace zobrazení
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na AF a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Zobrazit PTY a stiskněte
ENTER.
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
251
10 Informační systém
Funkce rádia
Aktivace/deaktivace funkce EON
Tato funkce umožňuje pokračovat
v příjmu regionálního vysílače, i když
je jeho signál slabý. Symbol
Regionální informuje, že je funkce
aktivní. Funkce regionálního vysílání je normálně deaktivována.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
G021223
10
Regionální rozhlasové vysílání – REG
Aktivace/deaktivace funkce REG
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na EON… a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Místní, Vzdálené nebo
Vypnuto a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Regionální a stiskněte ENTER.
Posílení ostatních sítí – EON
Funkce EON je zvláště užitečné ve velkoměstském prostředí s mnoha regionálními stanicemi. Umožňuje určení vzdálenosti mezi vozidlem a rozhlasovou stanicí, při které mají programové funkce přerušit aktuální zdroj audia.
• Místní - K přerušení dojde v případě,
pokud je rozhlasová stanice blízko.
• Vzdálené – k přerušení dojde i v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi zarušený.
• Vypnuto - Nedochází k přerušení programy z ostatních stanic.
252
Resetování funkcí RDS
Tato funkce vrátí všechny funkce autorádia na
výchozí výrobní nastavení.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Resetovat vše… a stiskněte
ENTER.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů jsou přehrávány hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost změněna během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
10 Informační systém
Funkce CD
Ovládání funkcí CD
přehrávač do režimu CD stisknutím tlačítka
MODE.
Spuštění přehrávání (CD měnič*)
Pokud je při aktivaci audio systému již zvolena
pozice s hudebním CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak přepněte do
režimu měniče CD prostřednictvím MODE
a zvolte disk pomocí tlačítek 1–6 nebo horní/
dolní části navigačního tlačítka.
G019807
Vložte disk CD
Navigační tlačítko – Rychle vpřed/vzad,
výběr skladby a menu
Výběr pozice měniče CD*
Vložení/vysunutí CD
Otvor pro vložení/vysunutí CD
MODE - výběr audiozdroje (CD, AUX,
USB*)
TUNING – Knoflík pro výběr skladby
Spuštění přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je hudební CD v přehrávači, když je
audiosystém v režimu CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak vložte disk a přepněte
1. Tlačítky 1–6 nebo navigačním tlačítkem
směrem nahoru/dolů zvolte volnou pozici.
> Volná pozice je na displeji označena.
Text Vložit disk signalizuje, že nový
disk je možné vložit. Měnič CD pojme až
6 CD disků.
2. Vložení disku CD do měniče CD.
Pauza
Pokud je hlasitost zcela ztlumena,
CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti
se CD přehrávač znovu spustí.
Zvukové soubory*
CD přehrávač/CD měnič* také podporuje
audio soubory ve formátech MP3 a WMA.
POZNÁMKA
Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač
načíst.
Pokud je do přehrávače vložen disk CD obsahující zvukové soubory, načte se struktura složek. V závislosti na kvalitě disku může trvat
nějakou dobu, než se spustí přehrávání.
Vysunutí CD
Navigace a přehrávání
CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu
přibližně 12 sekund. Poté je opět vtažen do
přehrávače a přehrávání pokračuje.
Pokud se do CD přehrávače vloží disk se zvukovými soubory, po stisknutí tlačítka ENTER
se zobrazí struktura složek na disku. Strukturu
složek můžete procházet stejným způsobem,
jako když procházíte strukturu menu audiosystému. Zvukové soubory jsou označeny syma složky symbolem
. Pomocí tlabolem
čítka ENTER spusťte přehrávání zvukového
souboru.
Vysuňte jednotlivé disky stisknutím tlačítka pro
vysunutí (3).
Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím
tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku. Na displeji se zobrazí
zpráva VYSUN. VŠE.
10
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
10 Informační systém
Funkce CD
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
10
Stiskněte levou/pravou část navigačního tlačítka, pokud displej není dost široký pro zobrazení celého názvu zvukového souboru.
Rychlý posun/změna skladeb
a zvukových souborů na CD
Krátkým stlačením levé/pravé šipky na navigačním tlačítku můžete listovat v seznamu
skladeb/souborů na CD. Dlouhé stisknutí se
používá k rychlému posunu v seznamu
skladeb/souborů na CD. Ke stejnému účelu
může být využit ovladač TUNING (nebo klávesnice na volantu).
Prohledávání CD
Tato funkce přehraje prvních 10 sekund
z každé skladby/audio souboru na CD. Pro
aktivaci stisknete tlačítko SCAN. Funkci přerušíte tlačítkem EXIT nebo SCAN a přehrávat se
začne aktuální skladba/soubor na CD.
Náhodný výběr
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na
CD je možné normálně procházet.
1
2
254
Platí pro CD měnič.
Platí pro CD měnič.
POZNÁMKA
Na aktuálním disku je možné rolovat pouze
mezi náhodnýmiCD stopami 1.
Na displeji se objevují různé zprávy v závislosti
na zvolené funkci náhodného výběru.
• NÁHODNÝ VÝBĚR znamená, že jsou
přehrávány pouze skladby z jednoho
hudebního CD
• NHV VŠ. znamená, že jsou přehrávány
všechny CD disky v CD měniči.
• NÁH. FLD znamená, že přehrávány jsou
zvukové soubory ve složce na aktuálním
CD.
Aktivace/deaktivace, náhodné
přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
3. Rolujte na Složka nebo Disk a stiskněte
ENTER.
Aktivace/deaktivace, náhodné
přehrávání (CD měnič)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Všechny
disky a stiskněte ENTER.
Položka Všechny disky platí pouze pro
hudební CD v měniči.
Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Složka
a stiskněte ENTER.
Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory:
Pokud si vyberete jiný disk CD, funkce se deaktivuje.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
Text na disku
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
Pokud je informace o titulu uložena na
hudebním CD, je možné ji zobrazit na displeji2.
10 Informační systém
Funkce CD
Aktivace/deaktivace
1. Spusťte přehrávání CD.
10
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Text. info o disku a stiskněte
ENTER.
CD
Při používání CD disků nízké kvality může být
reprodukce nekvalitní nebo úplně znemožněna.
DŮLEŽITÉ
Pouze standardní disky (průměr 12 cm).
Nepožívejte CD disky s přilnavými nálepkami. Teplo z CD přehrávače může způsobit
uvolnění štítku a následně může dojít
k poškození CD přehrávače.
255
10 Informační systém
Struktura menu - audiosystém
Přehled
10
NABÍDKA FM1
4.
TP
1.
AUX vstupní hlasitost…
5.
Text. info o disku
2.
Zpravodajství
6.*
Nastavení audio…
3.
TP
4.*
Nastavení audio…
Zpravodajství
2.
TP
3.
PTY…
4.
Radiotext
5.
Rozšíř. nastavení rádia…
Pro CD měnič* se zvoleným CD
diskem.
6.*
Nastavení audio…
1.
Náhodný výběr…
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.
Text. info o disku
5.*
Nastavení audio…
1.*
Nastavení audio…
NABÍDKA CD
Pro CD přehrávač s CD diskem.
1.
Náhodný výběr
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.
Text. info o disku
5.*
Nastavení audio…
NABÍDKA CD
Pro CD přehrávač s diskem MP3.
256
Zpravodajství
1.
NABÍDKA AM
1
3.
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NABÍDKA CD
NABÍDKA CD
Pro CD měnič* se zvoleným diskem
MP3.
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
4.
TP
5.
Text. info o disku
6.*
Nastavení audio…
NABÍDKA AUX
NABÍDKA USB*
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
4.
TP
5.
Informace o skladbě
6.
Nastavení audio…
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Součásti telefonního systému.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Anténa1
10
Klávesnice na volantu. Většina funkcí
telefonního systému může být ovládána
pomocí klávesnice, viz strana 259.
Mikrofon. Mikrofon pro handsfree je integrován do stropní konzoly vedle zpětného
zrcátka.
Nouzová volání
Uskutečnění nouzového volání
1. Zapněte telefon.
2. Zadejte číslo pro nouzové volání platné ve
vaší oblasti (v rámci EU: 112).
Ovládací panel na středové konzole.
Všechny funkce (kromě hlasitosti) mohou
být ovládány z řídicího panelu.
3. Stiskněte ENTER.
Čtečka SIM karty.
U systému IDIS (Intelligent Driver Information
System) lze příchozí telefonní hovory a SMS
zprávy zpozdit tak, aby se řidič mohl soustředit
na jízdu, pokud systém IDIS vyhodnotí, že
dopravní situace vyžaduje zvýšenou míru
pozornosti.
Všeobecné informace
• Bezpečnost silničního provozu je vždy na
prvním místě.
• Při tankovaní telefonní systém vypněte.
• Zrovna tak jej vypínejte v blízkosti provádění trhacích prací.
• Doporučujeme, aby údržbu telefonního
systému prováděl autorizovaný servis
Volvo.
IDIS
Příchozí hovory a SMS zprávy mohou být zpožděny o 5 sekund a následně budou přesměrovány. Pokud dopravní situace stále vyžaduje
zvýšenou pozornost řidiče, příchozí hovor
bude přesměrován na hlasovou schránku.
Zmeškané hovory se zobrazí na displeji.
Systém IDIS lze odpojit pomocí funkce menu
6.5, viz strana 264.
1
258
K dispozici pouze u vestavěného telefonu nebo RTI.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
SIM karta
Nouzová volání mohou být uskutečněna bez
SIM karty v místech pokrytých signálem
příslušné sítě.
G020244
Součásti telefonního systému
Telefon je možno používat pouze s platnou SIM
kartou, Subscriber Identity Module. Karty jsou
k dostání u různých mobilních operátorů.
Pokud zaznamenáte potíže se SIM kartou,
obraťte se na vašeho mobilního operátora.
POZNÁMKA
Zabudovaný telefon nemůže číst SIM karty
typu 3G (pouze 3G). Kombinované karty 3G/
GSM fungují. Pokud potřebujete náhradní
SIM kartu, kontaktujte operátora své sítě.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Další SIM karta
Ovládací prvky telefonu
Klávesnice na volantu
Mnoho mobilních operátorů nabízí dvě SIM
karty pro jedno telefonní číslo. Náhradní karta
může být použita ve vozidle.
10
Vložení SIM karty
1. Vypněte telefon a otevřete odkládací
schránku v palubní desce.
4. Opatrně zasuňte držák SIM karty do
čtečky.
Menu
Popis ovládání, funkcí a menu telefonu je uveden na straně 264.
G019809
3. Vložte SIM kartu do držáku tak, aby byla
vidět kovová strana. Šikmý kraj SIM karty
se musí krýt se šikmým okrajem držáku.
Ovládací panel na středové konzole.
VOLUME - Ovládá hlasitost zvuku na
pozadí z autorádia, například během
hovoru
Tlačítka s čísly a písmeny
G020243
2. Vytáhněte držák SIM karty ze čtečky SIM
karet, viz obrázek na straně 258.
Pokud je telefon aktivní, jsou klávesy na
volantu vyhrazeny pro funkce telefonu. Aby
bylo možné ovládat audio, musí být telefon
v pohotovostním režimu (standby).
ENTER - Příjem hovorů. Po stisknutí tlačítka se zobrazí naposledy volaná čísla.
Bezpečnost silničního provozu
MENU - Otevírá hlavní menu
Z bezpečnostních důvodů není část menu telefonu přístupná, jakmile vozidlo překročí
rychlost 8 km.
EXIT - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání
vložených znaků
EXIT - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání
vložených znaků. Změny mezi nabídkou
audio a nabídkou telefonu.
Navigační tlačítko - Procházení menu
a řádků znaků
Hlasitost hovoru - zvýšit/snížit
ENTER - Příjem hovorů. Stisknutím tlačítka
vyvoláte naposledy volaná čísla
Navigační tlačítko - Procházení menu
PHONE - Zapínání/vypínání a pohotovostní režim
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Zapnutí/vypnutí
–
Pokud je telefonní systém aktivní nebo v pohotovostním režimu (standby), objeví se na displeji sluchátko. Pokud je telefon při otočení
klíče dálkového ovladače do polohy 0 v jednom
z těchto režimů, obnoví se po přepnutí zapalování zpět do polohy I nebo II činnost telefonu
v tomto režimu.
Aktivace z pohotovostního režimu
Přepnutí hovoru do režimu čekání/
obnovení hovoru
–
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
Aktivace funkcí telefonního systému
Stiskněte PHONE.
Příjem hovoru a volání
2. Rolujte na Podržet nebo Obnovit a stiskněte ENTER.
Volání
Volání třetímu účastníkovi
1. Aktivujte telefonní systém (pokud je to
nutné).
1. Přepněte hovor do režimu čekání.
Funkce telefonního systému mohu být použity
pouze, pokud je telefon v aktivním režimu.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 263.
1. Stiskněte PHONE.
3. Stiskněte ENTER.
2. Vložte PIN (pokud je požadován) a stiskněte ENTER.
Příjem hovoru
Deaktivace telefonního systému
Automatický příjem hovoru, viz volby menu 4.3,
viz strana 264.
Pokud je telefonní systém deaktivován, nelze
přijímat žádné hovory.
–
–
–
Stiskněte tlačítko PHONE, dokud se telefon nedeaktivuje.
Pohotovostní režim (standby)
V pohotovostním režimu je možné při příjmu
hovorů používat audio systém. V pohotovostním režimu však není možné uskutečnit volání.
Přepnutí telefonu do pohotovostního
režimu
Telefon musí být v aktivním režimu, aby jej bylo
možné přepnout do pohotovostního režimu.
260
Stiskněte PHONE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte ENTER.
Ukončení hovoru
Stiskněte EXIT.
Přepínání mezi hovory
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
2. Rolujte na Zaměnit a stiskněte ENTER.
Zahájení konferenčního hovoru
Konferenční hovor zahrnuje tři účastníky, kteří
mohou mezi sebou hovořit. Po zahájení konferenčního hovoru není možné připojit další
účastníky. Při ukončení konferenčního hovoru
jsou ukončeny všechny hovory.
1. Zahajte hovor mezi dvěma telefony.
Odmítnutí hovoru
–
2. Vytočte číslo třetího účastníka.
Stiskněte EXIT.
Čekající hovor
Dva vyzváněcí tóny v průběhu hovoru označují
další příchozí hovor. Na displeji se zobrazí
Přijmout?. Hovor je možné odmítnout nebo
přijmout normálním způsobem. Pokud je hovor
přijat, bude předchozí hovor přepnut do režimu
čekání.
2. Stiskněte MENU nebo ENTER.
3. Rolujte na Připojit a stiskněte ENTER.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Hlasitost
Telefon využívá reproduktor ve dveřích řidiče.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Klávesa
Funkce
[email protected]*#&$£/%
10
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru se reguluje
klávesami na volantu.
Klávesa
Funkce
mezera 1 - ? ! , . : " ' ( )
Hlasitost audio systému
Hlasitost audio systému je v průběhu telefonního hovoru dočasně ztlumena. Po ukončení
hovoru je hlasitost obnovena v předchozí
úrovni. Pokud je regulována hlasitost v průběhu hovoru, bude zachována nově nastavená
úroveň hlasitosti. Zvuk může být během
hovoru také automaticky vypnut, viz menu
6.4.3. na straně 264. Tato funkce je k dispozici
pouze pro integrovaný telefonní systém Volvo.
Vkládání textu
abc2äåàæç
Používání číslic
def3èé
Telefon automaticky ukládá poslední volané
číslo.
ghi4ì
1. Stiskněte ENTER.
jkl5
2. Pro vložení mezery stiskněte 1. Pokud mají
být vloženy dva stejné znaky za sebou,
stiskněte * nebo několik sekund počkejte.
Volání naposledy volaného čísla
2. Rolujte na číslo a stiskněte ENTER.
Telefonní seznam
mno6ñöòØ
pqrs7ß
tuv8üù
Text se vkládá pomocí klávesnice telefonu.
1. Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem
- jeden stisk první znak, druhý stisk druhý
znak, atd. Viz tabulka.
Přepíná mezi velkými
a malými písmeny.
wxyz9
Stisknout krátce, pokud
mají být vloženy stejnou
klávesou dva stejné za
sebou jdoucí znaky.
Pokud telefonní seznam obsahuje aktuální
kontaktní informace o volajícím, potom se tyto
zobrazí na displeji. Kontaktní informace mohou
být uloženy na SIM kartu nebo do telefonu.
Uložení kontaktů do telefonního
seznamu
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Nový kontakt a stiskněte
ENTER.
4. Vložte jméno a stiskněte ENTER.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
10 Informační systém
Funkce telefonu*
5. Vložte číslo a stiskněte ENTER.
10
6. Rolujte na SIM karta nebo Paměť
telefonu a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
3. Rolujte na Vytáčení zrychlené volby
a stiskněte ENTER.
Vyhledání kontaktů v telefonním
seznamu
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
Pro přímý přístup do menu MENU použijte
navigační tlačítko namísto Hledat.
3. Rolujte na Hledat a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Hledat a stiskněte ENTER.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
Kopírování položek mezi SIM kartou
a telefonem
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
6. Rolujte na Vymazat a stiskněte ENTER.
7. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
Vymazání všech kontaktů
8. Pro opuštění systému menu podržte klávesu EXIT.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
Pokud je to požadováno, vložte kód telefonu.
Výchozí výrobní nastavení je 1234.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5. Rolujte na číslo klávesy pro rychlou volbu
a stiskněte ENTER.
6. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Vymazat SIM nebo Vymazat
telefon a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na SIM do telefonu nebo Telefon
do SIM a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zvolte čísla a stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na položku, která má být vymazána
a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
3. Rolujte na Zkopírovat vše… a stiskněte
ENTER.
262
Vymazání kontaktů z telefonního
seznamu
Volání pomocí rychlé volby.
–
Krátce stiskněte požadovanou klávesu
a následně pak ENTER.
POZNÁMKA
Po zapnutí telefonu trvá určitý čas, než je
funkce rychlé volby k dispozici.
Vytáčení zrychlené volby
Klávesy (1-9) mohou být použity pro rychlou
volbu volaného čísla z telefonního seznamu.
1. Stiskněte MENU.
Použití funkce rychlé volby, Vytáčení
zrychlené volby, musí být aktivováno v menu
Telefonní seznam…, viz strana 266.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Volání z telefonního seznamu
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
> Zobrazí se všechny kontakty uložené
v paměti telefonu. Počet zobrazených
kontaktů může být zredukován zadáním
části jména kontaktu.
2. Podržet/Obnovit - Podržení nebo obnovení hovoru.
Pro vytočení čísla stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Pro přechod na požadované písmeno
v telefonním seznamu podržte příslušnou
klávesu po dobu asi 2 sekund.
Funkce během hovoru
Během hovoru je k dispozici několik funkcí.
Některé funkce mohou být použity pouze,
pokud je hovor podržen.
Pro přístup k menu v průběhu hovoru stiskněte
MENU nebo ENTER a rolujte na jednu z následujících položek.
1. Vypnout mikrofon/Zapnout mikrofon Tichý režim.
6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte ENTER.
3. Telefonní seznam - Zobrazit seznam.
4. Připojit – Konferenční hovor (k dispozici,
pokud je připojeno dva a více účastníků).
5. Zaměnit – Přepínání mezi hovory (k dispozici, pokud jsou spojeni maximálně tři
účastníci).
3. Rolujte na kontakt a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
5. Rolujte na Odeslat a stiskněte ENTER.
SMS - Krátká textová zpráva
Přečtení SMS
10
Číslo IMEI
Aby mohl operátor sítě zablokovat telefon,
musíte mu sdělit číslo IMEI telefonu. Toto je
patnáctimístné výrobní číslo, které je naprogramováno do telefonu. Pro zobrazení čísla na
displeji vytočte *#06#. Toto číslo si poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
Technické parametry
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Zprávy… a stiskněte ENTER.
Výkon
2W
SIM karta
Malá
Položek v paměti
250A
SMS (krátká textová
zpráva)
Ano
Data/Fax
Ne
Duální (900/1800 MHz)
Ano
3. Rolujte na Přečíst a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na zprávu a stiskněte ENTER.
> Zpráva se zobrazí na displeji. Další
výběr může být proveden stiskem
ENTER. Pro opuštění systému menu
podržte klávesu EXIT.
Psaní a odeslání
1. Stiskněte MENU.
A
V telefonu plus místa v paměti na SIM kartě.
2. Rolujte na Zprávy… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Napsat novou a stiskněte
ENTER.
4. Vložte text a stiskněte ENTER.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
Menu telefonu
10
1.
Přesměřování…
Vytáčení zrychlené volby
4.6.1.
Všechny hovory
2.4.1.
Aktivní
4.6.2.
Pokud je obsazeno
2.4.2.
Zvolte čísla
4.6.3.
Nepřijato
4.6.4.
Mimo dosah sítě
Vymazat telefon
4.6.5.
Faxová volání
Stav paměti
4.6.6.
Datová volání
4.6.7.
Zrušit vše
1.2.
Posledních 10 přijatých
1.3.
Posledních 10 volaných
2.5.
Vymazat SIM
1.4.
Vymazat výpis…
2.6.
1.4.1.
Všechny hovory
2.7.
1.4.2.
Nepřijaté hovory
1.4.3.
Přijaté hovory
3.1.
Přečíst
1.4.4.
Volaná čísla
3.2.
Napsat novou
5.1.
Autotelefon
3.3.
3.
Délka hovorů…
Zprávy…
5.
Vyměnit telefon
Nastavení zpráv…
5.2.
Přidat telefon
1.5.1.
Poslední hovor
3.3.1.
Číslo střediska zpráv
5.3.
Přidané telefony1
1.5.2.
Čítače hovorů
3.3.2.
Doba platnosti…
1.5.3.
Celková doba
3.3.3.
Typ zprávy…
1.5.4.
Vymazat čítače
hovorů
Telefonní seznam…
2.1.
Hledat
2.2.
Nový kontakt
Zkopírovat vše…
2.3.1.
264
4.6.
Posledních 10 zmešk.
2.3.
1
2.4.
Telefon do SIM
1.1.
1.5.
2.
2.3.2.
Výpis volání…
SIM do telefonu
Maximálně 3 telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
4
Možnosti volání…
4.1.
Odeslat moje číslo
4.2.
Čekající hovor
4.3.
Automatická odpověď
4.4.
Opakované aut.vytáčení
4.5.
Číslo hlasové schránky
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
6.
Nastavení telefonu…
6.1.
Výběr sítě…
6.1.1.
Automaticky
6.1.2.
Ruční výběr
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
6.2.
Požadavek na PIN kód…
1.3. Posledních 10 volaných
2.3. Kopírovat vše
6.2.1.
Zapnuto
Kopírování telefonních čísel a jmen ze SIM
karty do paměti telefonu.
6.2.2.
Vypnuto
Seznam volaných čísel. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
6.2.3.
Automaticky
1.4. Vymazat výpis
6.3.
Editovat PIN kód
6.4.
Zvuky a hlasitost…
6.4.1.
Hlasitost vyzvánění
6.4.2.
Signály vyzvánění…
6.4.3.
Ztlumit rádio
6.4.4.
Ohlášení příchozí
zprávy
6.5.
IDIS
6.6.
Obnovit stan. nastav. tel.
Vymazání seznamů nacházejících se
v menu 1.1, 1.2 a 1.3 následovně.
1.4.1.
Všechny hovory
1.4.2.
Nepřijaté hovory
1.4.3.
Přijaté hovory
1.4.4.
Volaná čísla
1.5. Doba trvání hovoru
2.3.1.
SIM do telefonu
2.3.2.
Telefon do SIM
2.4. Vytáčení zrychlené volby
K telefonnímu číslu uloženému v telefonním
seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby.
2.4.1
Aktivní
2.4.2
Zvolte čísla
2.5. Vymazat SIM
Vymazání celé paměti SIM karty.
Doba trvání všech hovorů nebo posledního
hovoru. Vynulování všech počítadel, viz menu
1.5.4.
2.6. Vymazat telefon
2.7. Stav paměti
Vymazání celé paměti telefonu.
1.5.1.
Poslední hovor
Popis položek menu
1.5.2.
Čítače hovorů
1. Výpis volání
1.5.3.
Celková doba
1.1 Posledních 10 zmeškaných
1.5.4.
Vymazat čítače hovorů
Seznam zmeškaných hovorů. Můžete si zvolit,
zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit
do telefonního seznamu.
2. Telefonní seznam
3.1. Čtení
2.1. Hledat
Přijaté textové zprávy. Zvolte, zda chcete celou
zprávu nebo její část vymazat, poslat dál, změnit nebo uložit.
1.2 Posledních 10 přijatých
Seznam přijatých hovorů. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
10
Ukazuje, kolik pozic je obsazeno na SIM kartě
a v paměti telefonu. V tabulce je vidět, kolik
pozic je z celkového počtu obsazeno, např.
100 (250).
3. Zprávy
Hledání jména v telefonním seznamu.
2.2. Nový kontakt
Ukládá do telefonního seznamu jména a telefonní čísla, viz strana 261.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
10
3.2. Napsat novou
4.5. Číslo hlasové schránky
Psaní zprávy na klávesnici. Zvolte, zda chcete
zprávu uložit nebo odeslat.
Uložení číslo hlasové schránky.
3.3. Nastavení zpráv
Zadejte číslo střediska zpráv, přes které chcete
zprávy posílat. Také určete typ zprávy a dobu,
po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku
zpráv. Informace o nastavení zpráv Vám
poskytne Váš operátor sítě. Tato nastavení by
měla zůstat za normálních okolností nezměněna.
3.3.1.
Číslo střediska zpráv
3.3.2.
Doba platnosti…
3.3.3.
Typ zprávy…
4. Možnosti volání
4.6 Přesměrovat volání
Zde můžete zvolit, kdy a jaký typ hovorů má být
přesměrován na zadané telefonní číslo.
4.6.1.
Všechny hovory
Toto nastavení je možné použít pouze během
hovoru.
4.2. Přidržení hovoru
Upozornění na příchozí hovor během aktuálního hovoru.
4.3. Automatická odpověď
Automatické přijetí příchozího hovoru.
266
6. Nastavení telefonu
6.1. Výběr sítě
4.6.2
Pokud je obsazeno
Automatický nebo manuální výběr sítě. Zvolená síť se zobrazí na displeji v základním
režimu telefonu.
4.6.3.
Nepřijato
6.1.1.
Automaticky
4.6.4.
Mimo dosah sítě
6.1.2.
Ruční výběr
4.6.5.
Faxová volání
6.2. Zabezpečení SIM karty
4.6.6.
Datová volání
4.6.7.
Zrušit vše
Zvolte, zda je zadání PIN kódu zapnuto,
vypnuto, nebo zda telefon má automaticky
zadat PIN kód.
4.1. Odeslat moje číslo
Zobrazení nebo ukrytí Vašeho telefonního čísla
před osobou, kterou voláte/která Vám volá.
Operátor sítě může zajistit trvalé neodesílání
čísla.
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
6.2.1.
Zapnuto
6.2.2.
Vypnuto
Volba integrovaného telefonu.
6.2.3.
Automaticky
5.2. Přidat telefon
6.3. Editovat PIN kód
5. Změnit telefon
5.1 Telefon ve vozidle
Přidání mobilních telefonů do seznamu Přidané
telefony.
5.3. Přidané telefony
Volba pro připojení k jednomu z přidaných telefonů (až 3 telefonů).
Změna PIN kódu. Kód si napište a uložte na
bezpečné místo.
6.4. Tóny a hlasitost
6.4.1.
Hlasitost vyzvánění
4.4. Autom. opakování
Nastavte hlasitost tónů.
Automatické volání předtím obsazeného čísla.
6.4.2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Signály vyzvánění…
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
Máte k dispozici sedm různých tónů.
6.4.3.
Ztlumit rádio
10
Rádio lze vypnout/zapnout.
6.4.4.
Ohlášení příchozí zprávy
6.5. IDIS
Pokud je funkce IDIS deaktivována, příchozí
hovory nejsou opožďovány, bez ohledu na
dopravní situaci.
6.6. Vynulování nastavení telefonu
Návrat k nastavení z výrobního závodu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Všeobecné informace
vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo
není připojen.
10
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
G029503
Menu a ovládací prvky
Přehled systému.
Mobilní telefon
Mikrofon
Pro pohyb v menu se používá ovládací panel
ve středové konzole (3), viz strana 259.
Nezapomeňte
Menu se ovládají prostřednictvím středové
konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné
informace o menu, viz strana 264.
Středová konzola
POZNÁMKA
BluetoothTM
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothTM může být bezdrátově připojen
k audio systému. Audiosystém potom funguje
jako handsfree s možností ovládat dálkově
celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon
je zabudován do střešní konzoly (2). Mobilní
telefon je možné ovládat prostřednictvím
268
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V případě vozidel vybavených integrovaným
telefonem a handsfree rozhraním
BluetoothTM handsfree se připojení provádí
pomocí dalšího menu, viz strana 264.
Aktivace/deaktivace
Krátké stisknutí tlačítka PHONE aktivuje funkci
handsfree. Text TELEFON zobrazený v horní
části displeje informuje o přepnutí do režimu
telefonu. Symbol
handsfree je aktivní.
indikuje, že funkce
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE
deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Alternativa 1 – prostřednictvím menu
vozidla
1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem BluetoothTM, viz
příručka k mobilnímu telefonu nebo
www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon. Pokud již byl jeden nebo
více telefonů registrováno, potom se
tyto objeví také.
3. Vyberte Přidat telefon.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným jmé-
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
nem BluetoothTM se zobrazí na displeji.
Jméno BluetoothTM funkce handsfree
se zobrazí na telefonu jako My Volvo
Car.
4. Na displeji audiosystému si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
5. Zadejte čísla na displeji audiosystému
prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.
Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu
1. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE. Pokud je připojený telefon,
odpojte jej.
2. K vyhledávání použijte telefon
s BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu
telefonu.
3. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Volvo Car.
4. Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
5. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Volvo Car.
Mobilní telefon se zaregistruje a připojí automaticky k audio systému, zatímco na displeji
1
se objeví text Synchronizace. Více informací
o registraci mobilních telefonů, viz strana 270.
Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí symbol
a jméno BluetoothTM mobilního telefonu. Nyní je možné mobilní telefon ovládat
prostřednictvím audiosystému.
Volání
1. Ujistěte se, že v horní části displeje je
zobrazen text TELEFON a je viditelný symbol
.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 271.
3. Stiskněte ENTER.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz
strana 270.
Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE. Funkce handsfree se
také deaktivuje při vypnutí motoru nebo
otevření dveří1.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
10
POZNÁMKA
U některých mobilů se převedení ze sady
handsfree musí potvrdit na klávesnici mobilního telefonu.
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
Hovory se přijímají tlačítkem ENTER, i když je
audio systém například v režimu CD nebo FM.
Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem
EXIT.
Automatická odpověď (Automatic
answer)
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky. Aktivujte/
deaktivujte v Nabídka telefonu…
Možnosti volání… Automatická
odpověď.
Platí pro Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Menu při hovoru
10
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
MENU nebo ENTER, zpřístupníte následující
funkce:
• Vypnout mikrofon - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Přepojit do mob. tel. - Hovor je přesměrován na mobilní telefon.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se spojení
ukončí při použití privátní funkce. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze během hovorů regulovat.
Použijte klávesnici na volantu.
Hlasitost audiosystému
V režimu telefonu (TELEFON) se hlasitost
audiosystému nastavuje jako obvykle pomocí
tlačítka VOLUME.
Zdroj audia může být při příchozím hovoru
automaticky ztlumen v Nabídka telefonu…
Nastavení telefonu… Zvuky a hlasitost…
Ztlumit rádio.
Hlasitost vyzvánění
• Telefonní seznam - Hledání v telefonním
seznamu.
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru není možné
vytvořit nové spojení.
Jděte do menu Nabídka telefonu…
Nastavení telefonu… Zvuky a hlasitost…
Hlasitost vyzvánění a pomocí
/
na
navigačním tlačítku proveďte nastavení.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v menu Nabídka
telefonu… Nastavení telefonu… Zvuky
a hlasitost… Signály vyzvánění…
Signál vyzvánění 1, atd.
2
270
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Vyzvánění připojeného mobilního telefonu
není deaktivováno, když je použito jedno
z integrovaných vyzvánění systému handsfree.
Pro výběr vyzváněcího tónu2 jděte do menu
Nabídka telefonu… Nastavení telefonu…
Zvuky a hlasitost… Signály
vyzvánění… Použít signál mobil. tel..
Více o registraci a připojení
Registrovat je možné maximálně tři mobilní
telefony. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po zaregistrování je mobilní
telefon přidán do seznamu telefonů. V daný
okamžik nemůže být připojen více než jeden
telefon. Telefony mohou být odregistrovány
v menu Nabídka telefonu… Bluetooth…
Odebrat telefon.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud audiosystém
hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno
se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte
tlačítko EXIT.
Manuální připojení
Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než
naposledy připojený nebo zaměnit připojený
mobilní telefon, postupujte následovně:
Nastavte audiosystém do režimu telefonu
(TELEFON) a postupujte podle pokynů na displeji nebo pomocí systému menu (viz dále)
změňte připojený mobilní telefon.
Struktura menu je k dispozici ve dvou různých
provedeních, které se liší podle toho, zda je
vozidlo vybaveno rozhraním BluetoothTM nebo
zda je do vozidla telefon integrován.
• V případě vozidel vybavených pouze rozhraním BluetoothTM se připojení provádí
pomocí menu Nabídka telefonu…
Bluetooth… Vyměnit telefon
Přidat telefon. Další možností je zvolit
jeden z dříve připojených telefonů.
Telefonní seznam
Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního
seznamu je zobrazení textu TELEFON v horní
části displeje a symbolu
.
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého registrovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení. Funkci deaktivujte v menu Nastavení
telefonu… Synchr. tel. seznam. Vyhledávání kontaktů je možné pouze v telefonním
seznamu připojeného mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Pokud mobilní telefon neumožňuje kopírování adresáře, po dokončení kopírování se
zobrazí Seznam je prázdný.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na
displeji.
• V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a rozhraním BluetoothTM se
připojení provádí pomocí menu Nabídka
telefonu… Vyměnit telefon Přidat
telefon. Další možností je zvolit jeden
z dříve připojených telefonů.
Vyhledávání kontaktů
Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves 2–
9. Vyhledávaní v telefonním seznamu bude
prováděno podle prvního písmena.
Do telefonního seznamu lze také vstoupit
/
na navigačním tlačítku
prostřednictvím
nebo
/
na klávesnici na volantu. Vyhledávání je také možné prostřednictvím menu
vyhledávání v menu Telefonní seznam…
Hledat:
10
1. Vložte několik prvních písmen kontaktu
a stiskněte ENTER. Nebo jednoduše stiskněte ENTER.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko
ENTER pro volání.
Rozpoznávání hlasu
Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu
pro volbu volaného čísla je možné použít po
stisknutí a podržení tlačítka ENTER.
POZNÁMKA
Rozpoznávání hlasu funguje v plném rozsahu pouze u některých mobilních telefonů.
Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce
Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
Číslo hlasové schránky
Číslo hlasové schránky se mění v menu
Možnosti volání… Číslo hlasové
schránky. Pokud číslo není uloženo, do tohoto
menu se dostanete po dlouhém stisknutí tla-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
čítka 1. Dlouze stiskněte tlačítko 1 a použijte
uložené číslo.
10
Struktura menu - BluetoothTM
handsfree
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka
ENTER zobrazíte seznam naposledy volaných
čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné
v menu Výpis volání….
POZNÁMKA
Menu pro handsfree BluetoothTM je k dispozici ve dvou variantách. Pro vozy vybavené
pouze rozhraním handsfree BluetoothTM
a pro vozy s integrovaným telefonem a rozhraním handsfree BluetoothTM.
1.
3
272
Maximálně 3 telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2.
3.
5.
Možnosti volání…
Automatická odpověď
4.2.
Číslo hlasové schránky
Nastavení telefonu…
5.1.
Posledních 10 zmešk.
1.2.
Posledních 10 přijatých
1.3.
Posledních 10 volaných
Info o Bluetooth ve voze
4.1.
Výpis volání…
1.1.
Zadávání textu
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
/
na navigačním tlačítku
Prostřednictvím
se pohybujete mezi znaky.
4.
POZNÁMKA
U některých mobilů je seznam naposledy
vytáčených čísel v opačném pořadí.
Pomocí klávesnice na středové konzole
zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládaní písmen, viz tabulka na
stránce 261.
3.4.
5.2.
Zvuky a hlasitost…
5.1.1.
Hlasitost vyzvánění
5.1.2.
Signály vyzvánění…
5.1.3.
Ztlumit rádio
Synchr. tel. seznam
Telefonní seznam…
Struktura menu - BluetoothTM
handsfree s integrovaným telefonem
2.1.
Hledat
1.
2.2.
Kopírovat z mobilního tel.
Výpis volání…
1.1.
Posledních 10 zmešk.
Bluetooth…
1.2.
Posledních 10 přijatých
3.1.
1.3.
Posledních 10 volaných
Vyměnit telefon
3.1.1.
Přidat telefon
3.1.2.
Přidané telefony3
3.2.
Odebrat telefon
3.3.
Připojit mobilní telefon
2.
Telefonní seznam…
2.1.
Hledat
2.2.
Kopírovat z mobilního tel.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
3.
4.
5.
6.
Bluetooth…
3.1.
Odebrat telefon
3.2.
Připojit mobilní telefon
3.3.
Info o Bluetooth ve voze
Možnosti volání…
4.1.
Automatická odpověď
4.2.
Číslo hlasové schránky
Vyměnit telefon
5.1.
Autotelefon
5.2.
Přidat telefon
5.3.
Přidané telefony3
Nastavení telefonu…
6.1.
6.2.
3
10
Zvuky a hlasitost…
6.1.1.
Hlasitost vyzvánění
6.1.2.
Signály vyzvánění…
6.1.3.
Ztlumit rádio
Synchr. tel. seznam
Maximálně 3 telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
Typové označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
274
276
278
281
282
284
286
288
289
291
292
TECHNICKÉ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typové označení
11
276
11 Technické údaje
Typové označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo. Štítek je vidět,
když se otevřou pravé dveře.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
11
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky:
mechanická převodovka
,
automatická převodovka
Identifikační číslo vozidla (VIN – Vehicle
Identification Number).
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
277
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
11
A
278
Rozměry
mm
Rozvor
2640
B
Délka
C
Ložná délka, podlaha
D
Víko zavazadlového
prostoru, zvednuté
Rozměry
F
4615
850
přibližně 200
E1
Výška
1400
E2
Výška
přibližně 2000
G
mm
Ložná výška se zvednutou střechou
525
Ložná výška se spuštěnou střechou
265
Rozchod, vpředu
K
L
1550
A
H
Rozchod, vzadu
I
Ložná šířka, podlaha
J
Šířka
1560
960
1836 (1851A)
Rozměry
mm
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2025
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek
1847
pomocí systému Keyless drive*
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížení
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka) a není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Přípustná celková hmotnost
přípojného vozidla a zatížení koule
tažného zařízení
11
Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Umístění štítku, viz strana 276.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
279
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
11
280
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)
Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
1500
75
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)
Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
750
50
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Přehled
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
11
A
Motor
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litrů)
Kompresní
poměr
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500–5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
D3
D5204T5
110/3500
150/3500
350/1500--2750
5
81
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 276.
281
11 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
11
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Doporučené servisní intervaly platí pouze
v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na
životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
282
11 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Motor
Kód motoru
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
T5
B5254T7
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,8
D3
D5204T5
Viskozita: SAE 0W–30
přibližně 5,9
D4
D5204T
11
přibližně 5,9
Doplňování motorového oleje, viz strana 217.
283
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Přehled
DŮLEŽITÉ
11
Aby nedošlo k poškození převodovky, musí
se používat doporučená převodová kapalina. Nemíchejte ji s jinou převodovou kapalinou. Pokud se do převodovky doplní jiná
kapalina, kontaktujte servis. Opravu svěřte
autorizovanému servisu Volvo.
Olej v převodovce
Mechanická převodovka
Objem (litry)
M66
1,9
Automatická převodovka
Objem (litry)
Předepsaná převodový olej
BOT 350 M3
Předepsaná převodový olej
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
Kapaliny
Kapalina
Systém
Chladicí kapalina
T5, automatická
převodovka
7,5
D3 a D4
8,5
Chladivo
Klimatizace
Objem (litry)
B
Doporučená specifikace kapaliny
Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50% vodyA, viz obal.
Termostat se začíná otvírat při 90 ºC
R134a (HFC134a)
Olej: PAG
284
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
A
B
Kapalina
Systém
Objem (litry)
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
Kapalina posilovače řízení
Posilovač řízení
1,0-1,2
Kapalina ostřikovače
vše
Palivo
Zážehový motor
přibližně 62
Benzín: viz strana 145
Vznětový motor
přibližně 60
Motorová nafta: viz strana 146
6,5
Doporučená specifikace kapaliny
DOT 4+
WSS M2C204-A nebo výrobky se shodnou specifikací.
Kapalina do ostřikovačů doporučená společností Volvo s ochranou před zamrznutím
během chladného počasí a při teplotách pod bodem mrazu.
11
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Správné informace získáte v autorizovaném servisu Volvo.
285
11 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
11
T5
328
14,0
156
6,7
219
9,4
D3
210
7,9
122
4,6
154
5,9
D3
230
8,7
134
5,1
169
6,4
D4
201
7,7
126
4,8
154
5,9
D4
230
8,7
134
5,1
169
6,4
Vysvětlení
Jízda po městě
g/km.
Jízda mimo město
litry/100 km
Kombinovaná
spotřeba
1
286
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě.
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a po hlavních cestách. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování
studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy po hlavních cestách vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je
uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy ve městě a jízdy po hlavních cestách. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu
uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
11 Technické údaje
Palivo
Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu
paliva a emise oxidu uhličitého.
• Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné pru-
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
• Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
• Jízdní styl řidiče.
• Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
• Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
dké akcelerace a silného brzdění.
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka
s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně
288.
11
• Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
13 a 142.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 145.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
1
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a po hlavních cestách. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování
studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy po hlavních cestách vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je
uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy ve městě a jízdy po hlavních cestách. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu
uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
287
11 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost (km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Vpředu (kPa)A
Vzadu (kPa)
Vpředu (kPa)
Vzadu (kPa)
Tlak ECOB
0–160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
0–160
220
220
250
250
250
160+
270
220
290
270
-
0–160
230
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
0–160
240
220
250
250
250
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
215/55 R16 91W
11
T5
215/50 R17 91W
235/45 R17 94W
235/40 R18 91Y
215/55 R16 91 W
D3
D4
215/50 R17 91W
235/45 R17 94W
235/40 R18 91Y
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
Ekonomická jízda, viz strana 190
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na všech
trzích.
288
11 Technické údaje
Elektrický systém
Všeobecné informace
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový
a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla. Pokud se mění akumulátor spouštěče,
musíte připojit akumulátor se stejnou kapaci-
tou, jakou měl původní akumulátor (viz štítek
na akumulátoru).
11
Akumulátor
Napětí (V)
Kapacita při studeném startu,
Záložní kapacita
CCA - proud při studeném startu (A)
(minuty)
Kapacita (Ah)
590
100
60
760 A
120
70
700 B
135
80
12
12
A
B
Vozy vybavené audiosystémem High Performance.
Vozy vybavené vznětovým motorem, systémem keyless drive, audiosystémem Premium Sound, palivovým topením nebo RTI.
Žárovky
Osvětlení
Příkon (W)
Typ
Potkávací světla, halogenová
55
H7 LL
Dálková světla, halogenová
65
H9
Přídavná dálková světla, ABL
55
H7 LL
Přední ukazatelé směru
24
PY24W SV
Obrysová/parkovací světla, přední
5
W5W LL BV
``
289
11 Technické údaje
Elektrický systém
Osvětlení
Příkon (W)
Typ
Boční obrysová světla, přední
5
WY5W LL
Světla do mlhy
35
H8
Boční ukazatele směru, zrcátka na dveřích
5
WY5W LL
Osvětlení nástupního prostoru vpředu
3
T10 zásuvka W2,1x9,5d
Osvětlení schránky v přístrojové desce
3
T10 zásuvka W2,1x9,5d
1,2
Zásuvka SV5.5, délka 35 mm
Osvětlení zavazadlového prostoru
5
Zásuvka SV8.5, délka 38 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Zadní ukazatelé směru
21
PY21WSV
Obrysová světla, zadní
-
-
Brzdové světlo
-
-
Světlo zpátečky
6
H6W
Zadní světlo do mlhy
21
P21W LL
11
Osvětlení toaletního zrcátka*
290
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11 Technické údaje
Typové schválení
Systém dálkového ovladače s klíčem
Standardní systém zamykání
Země
EU
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země
EU
11
Korea
Singapur, Čína
Korea
Hong Kong
Singapur, Čína
291
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Všeobecné informace
11
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 50 a 54.
- Červený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text.
- Žlutý informační symbol se rozsvítí společně s textem na informačním displeji, pokud
nastane problém v systémech vozidla. Informace k žlutému symbolu se mohou rozsvítit
rovněž společně s jinými symboly.
292
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symboly na displeji
Symbol
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Symbol
Význam
Strana
Varování
19, 32, 50, 53
Informace
50, 53, 162,
164
Emisní
systém
50, 51
Závada
v systému
ABS
51, 52
Zadní světlo
do mlhy
51
Význam
Strana
Stabilizační
systém,
DSTC*
51, 161, 162
Žhavení
motoru (vznětové motory)
51
Nízká hladina
paliva v palivové nádrži
51
Indikační
symbol pro
přívěs
52
Aktivovaná
parkovací
brzda
52
Airbagy - SRS
19, 52
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Strana
Nízký tlak
oleje
50, 52
16, 52
Alternátor
nedobíjí
52
Význam
Strana
Ukazatelé
směru - vlevo
49
Ukazatelé
směru vpravo
Informační symboly na displeji středové
konzoly
Symbol
49
Význam
Strana
Prostorový zvuk
(pouze Premium
Sound)
246
Zpravodajství
250
Typy programů
250
Regionální rozhlasové programy
252
Audio soubory
253
Adresář na CD disku
253
Dopravní informace
250
Telefon*
268
BluetoothTM handsfree*
268
11
G021221
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního
pásu
Symbol
G021216
Význam
Symbol
52, 159
Kontrolka dálkových světel
49
Strana
Čidlo deště*
66
Tempomat*
67
G021223
Závada
v brzdovém
systému
Význam
G021222
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Indikátor řazení*
G021220
Symbol
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
293
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
11
294
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
17
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
22, 23
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
23
11 Technické údaje
11
295
12 Abecední seznam
A
A/C
elektronicky řízená klimatizace............. 90
12
Alcolock................................................... 148
AF - automatická aktualizace frekvence.. 251
Asistent při rozjezdu................................ 172
Airbag........................................................
aktivace/deaktivace, PACOS................
strana řidiče a spolujezdce...................
vypnutí pomocí klíče.............................
Audio, viz také Ozvučení......................... 244
20
22
21
22
AIRBAG ..................................................... 20
Airbagy SIPS.............................................. 24
Aktivní světlomety...................................... 59
Aktivní světlomety (ABL)............................ 59
Aktualizace frekvence, automatická........ 251
Akumulátor...................................... 224, 289
symboly na akumulátoru.................... 224
technické údaje.................................. 289
údržba......................................... 213, 224
varovné symboly................................. 224
Alarm........................................................
automatická aktivace alarmu..............
dopravní varování RDS.......................
kontrolka alarmu.................................
omezený režim alarmu........................
testování alarmu.................................
vypnutí................................................
296
vypnutí spuštěného alarmu................ 137
zapnutí................................................ 136
zvukový signál.................................... 137
136
137
250
136
137
137
137
Audio systém
menu................................................... 242
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 172
přetížení.............................................. 143
výměna baterie v dálkovém ovladači. 131
Bezpečnost
bezpečnostní systémy, tabulka............ 30
AUTO
nastavení regulace klimatizace............. 88
ukládání stanic.................................... 248
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 18
těhotenství............................................ 17
Vedení bezpečnostního pásu............... 18
Automatická převodovka
polohy manuálního řazení (Geartronic) 156
přívěs.......................................... 173, 174
tažení a odtah..................................... 169
BLIS................................................... 77, 166
Automatické mycí linky............................ 202
Blokování zpátečky.................................. 155
Automatické nastavení hlasitosti............. 247
Bluetooth
handsfree............................................ 268
přesměrování hovoru na mobil........... 270
ztlumit mikrofon.................................. 270
Automatické uzamykání........................... 134
Automatické znovuzamknutí.................... 133
Autostart.................................................. 152
AUTO TEPLOTA........................................ 88
Bezpečnostní pásy.................................... 16
Blokování páky voliče.............................. 157
BluetoothŸ
média.................................................. 245
streaming audio.................................. 245
Boční airbag SIPS...................................... 24
Boční airbagy............................................. 24
12 Abecední seznam
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 221
Brzdové světlo........................................... 61
Brzdový systém....................................... 159
Brzdy
brzdové světlo...................................... 61
nouzová brzdová světla...................... 160
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 160
parkovací brzda.................................... 71
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 159
C
CD disky
odkládací schránka............................. 114
Č
Čalounění vozu........................................ 204
Časový spínač
ECC...................................................... 89
Čepel klíče....................................... 123, 129
aktivní zámky...................................... 125
Číslo IMEI................................................. 263
Číslo odstínu, lak..................................... 207
Čistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
202
206
204
202
202
Celková hmotnost vozu........................... 279
Dálkový ovladač s klíčem........................
funkce.................................................
odnímatelná čepel klíče......................
výměna baterie...................................
153
122
123
131
Defekt, viz Pneumatiky.................... 191, 194
Dešťový senzor.......................................... 66
Děti............................................................
bezpečnost...........................................
dětské sedačky a boční airbagy...........
umístění ve voze...................................
umístění ve voze, tabulka.....................
33
33
24
33
34
Dětská sedačka......................................... 33
Dětské sedačky......................................... 33
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX................................................... 38
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX................. 38
D
Displej, zprávy........................................... 54
Chladicí kapalina..................................... 220
kontrola a doplnění............................. 220
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 57
Distribuce vzduchu.................................... 92
ECC...................................................... 90
Chladicí soustava.................................... 142
Dálková světla
blikání................................................... 62
Dolby Surround Pro Logic II............ 243, 246
Cyklovač stěračů....................................... 65
Chladivo................................................... 216
Chybová hlášení u systému BLIS............ 167
Chybové zprávy....................................... 107
Dálkové ovládání, HomeLinkŸ
programovatelné .................................. 81
Dálkový ovladač...................................... 122
výměna baterie................................... 131
12
doplňkové koberce.................................. 104
Doplňování paliva
doplňování paliva................................ 144
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 144
297
12 Abecední seznam
12
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 144
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 144
Elektrické ovládání oken............................ 72
sedadlo spolujezdce............................. 73
G
Elektricky ovládané sedadlo.................... 100
Geartronic................................................ 156
Doporučené dětské sedačky .................... 33
Elektrický systém..................................... 289
Dopravní informace................................. 250
Elektronická měrka.................................. 219
Doprovodné osvětlení při odchodu..... 62, 77
nastavení.............................................. 79
EON - posílení ostatních sítí.................... 252
Doprovodné osvětlení při příchodu. . . 77, 122
nastavení.............................................. 79
Druh benzínu............................................ 145
Držák žárovky
demontáž............................................ 229
F
Filtr klimatizace.......................................... 86
Filtr kouřových částic vznětových motorů 147
DSTC, viz také Systém regulace stability 161
Filtr sazí.............................................. 54, 147
DSTC, viz také Systém stability
kontrolka............................................... 51
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 13
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 147
Funkce během hovoru............................. 263
E
Ekonomická jízda..................................... 142
Ekvalizér................................................... 247
Elektrická zásuvka
středová konzola.................................. 56
zavazadlový prostor............................ 118
Funkce CD............................................... 253
H
Hlasitost
audio systém...................................... 244
automatické nastavení hlasitosti........ 247
multimediální přehrávač..................... 244
telefon......................................... 261, 270
telefon/multimediální přehrávač......... 270
typy programů.................................... 252
vyzváněcí tón, telefon......................... 270
Hlasitost (Volume)
hlasitost.............................................. 244
nastavení audia........................... 244, 246
zdroj audia.......................................... 244
Funkce Deadlock
deaktivace.......................................... 134
dočasné vypnutí................................. 134
Hlášení u systému BLIS........................... 167
Funkce RDS............................................. 249
resetování........................................... 252
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 279
Funkce „deadlock“.................................. 134
Hodiny, nastavení...................................... 78
Hlavový airbag........................................... 26
Hlubokotónový reproduktor..................... 246
HomeLinkŸ ................................................ 81
298
12 Abecední seznam
Hovory
funkce během hovoru................. 260, 263
hlasitost telefonu................................ 261
obsluha....................................... 260, 269
příchozí............................................... 269
I
IDIS - Systém inteligentních informací pro
řidiče........................................................ 258
Imobilizér......................................... 122, 153
s přívěsem.......................................... 173
ve vodě............................................... 142
Klimatizace
ECC...................................................... 88
oprava................................................. 216
všeobecné informace........................... 86
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 279
zatížení koule tažného zařízení........... 279
Koberce................................................... 104
Jízda ve vodě........................................... 142
Kód barvy, lak.......................................... 207
K
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 220
Kola
demontáž............................................
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
194
195
188
191
188
194
Informace k palivu................................... 145
Kapalina posilovače řízení, kontrola
a doplnění................................................ 222
Informační displej...................................... 54
Kapota, otevření...................................... 215
iPodŸ, připojení....................................... 244
Katalyzátor............................................... 145
odtah................................................... 169
Kompas..................................................... 74
kalibrace............................................... 74
nastavení zóny...................................... 74
J
Keyless drive.................................... 128, 154
Kondenzace vody ve světlometech......... 202
Jízda
ekonomická........................................ 142
chladicí soustava................................ 142
jízda na kluzkých površích.................. 143
Kick-down
automatická převodovka.................... 157
Klávesnice na volantu.................. 67, 69, 259
Klíč
dálkový ovladač s klíčem.................... 122
systém zamykání a startování bez použití klíče............................................... 128
Klíče zapalování....................................... 153
12
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 217
Kontrola provozních kapalin a olejů, motorový prostor............................................. 217
Kontrolky
symboly kontrolek.......................... 51, 52
výstražné symboly................................ 50
Kontrolky a zprávy na displeji
nezávislé topení.................................... 94
299
12 Abecední seznam
Kontroly
provozní kapaliny a oleje.................... 217
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 205
Kyslíkovodíkový plyn............................... 172
L
Ladění rádia............................................. 248
12
Lak
kód barvy............................................ 207
poškození a drobné opravy................ 207
Lambda sonda......................................... 145
Lampičky na čtení, viz Osvětlení............. 110
Lékárnička............................................... 193
Leštění..................................................... 204
Lišty stěračů............................................ 223
čistění................................................. 223
výměna, čelní sklo.............................. 223
M
Manuální převodovka.............................. 155
tažení a odtah..................................... 169
Max. zatížení střechy .............................. 279
300
Mazadla................................................... 284
Mytí vozidla.............................................. 202
Mazadla, objemy..................................... 284
Menu
audio systém...................................... 242
N
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
denní počítadlo kilometrů.....................
otáčkoměr.............................................
palivoměr..............................................
rychloměr..............................................
teploměr venkovní teploty....................
Náhodný výběr, CD a zvukové soubory. . 254
49
49
49
49
49
Mobilní telefon
handsfree............................................ 268
připojit................................................. 270
zaregistrujte telefon............................ 268
Motorová nafta........................................ 146
Motorový olej................................... 217, 282
filtr....................................................... 217
objemy................................................ 282
tlak oleje................................................ 52
třída oleje............................................ 282
ztížené jízdní podmínky...................... 282
Motorový prostor.....................................
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
215
220
222
217
Nakládání
otvor pro přepravu dlouhých
předmětů............................................ 118
upevňovací oka................................... 117
Náraz, viz Nehoda...................................... 32
Nářadí...................................................... 191
Nastavení projekce světlometů............... 182
halogenový světlomet......................... 182
Nastavení regulace klimatizace
AUTO.................................................... 88
Nastavení vozu.......................................... 79
Nastupování
zadní sedadlo..................................... 102
Nehoda
havarijní režim....................................... 32
NEWS...................................................... 250
Nezávislé topení
akumulátor a palivo.............................. 93
kontrolky a zprávy na displeji............... 94
nastavení času...................................... 95
12 Abecední seznam
parkování ve svahu............................... 93
všeobecné informace........................... 93
Nízká hladina oleje................................... 217
Nouzová oprava defektu.......................... 196
Nouzová volání........................................ 258
O
Obecné informace o palivu...................... 145
Obsah nádrže.......................................... 284
Odemykání....................................... 129, 132
nastavení.............................................. 79
Odkládací schránka................................. 112
CD disky............................................. 114
Odmítnutí hovoru..................................... 260
Ochrana proti korozi................................ 209
Ochrana proti převrácení vozidla............... 29
Olej, viz také motorový olej.............. 217, 282
Omezená ochrana (Reduced guard)
nastavení.............................................. 79
Osobní preference..................................... 78
automatické uzamykání........................ 79
časový spínač recirkulace.................... 78
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................
doprovodné osvětlení při odchodu.......
nastavení automatického ventilátoru....
pasivní vstup.........................................
vizuální potvrzení odemknutí................
vizuální potvrzení uzamknutí.................
způsob odemknutí dveří.......................
79
79
78
79
79
79
79
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 220
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 65
světlomety............................................ 65
Osvětlení
aktivní xenonové světlomety................ 59
automatické osvětlení......................... 111
automatické osvětlení/tlumená světla. . 57
dálková/potkávací světla................ 57, 62
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu........................................ 77, 122
doprovodné osvětlení při odchodu. 62, 77
lampičky na čtení................................ 110
obrysová/parkovací světla.................... 57
osvětlení displeje.................................. 58
ovládání sklonu světlometů.................. 57
panel osvětlení, prostor pro cestující.... 57
přední světla do mlhy........................... 58
tlumená světla....................................... 57
v prostoru pro cestující....................... 110
zadní světlo do mlhy............................. 58
žárovky, technické údaje.................... 289
Osvětlení, výměna žárovky......................
boční obrysová světla.........................
dálková světla.....................................
držák žárovky, zadní...........................
obrysová světla...................................
osvětlení interiéru, strop.....................
osvětlení registrační značky...............
světla do mlhy.....................................
tlumená světla.....................................
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
vepředu...............................................
zavazadlový prostor............................
226
228
227
230
228
231
230
229
227
231
228
226
230
12
Osvětlení displeje....................................... 58
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení.............. 110
Osvětlení přístrojů...................................... 58
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů. . 118
Ovládací panel ve dveřích řidiče.......... 48, 72
Ovládání klimatizace
osobní preference................................. 78
všeobecné informace........................... 86
301
12 Abecední seznam
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, vypínač........................................ 22
Palivo
doplňování paliva................................ 144
Emise CO2.......................................... 286
12
kontrolka hladiny paliva v nádrži.......... 51
nezávislé topení.................................... 93
palivový filtr......................................... 146
spotřeba............................................. 286
spotřeba paliva, displej......................... 63
úspora paliva...................................... 190
Palubní počítač.......................................... 63
Paměťová funkce v sedadlech................ 101
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 187
jízdní charakteristiky........................... 186
oprava defektu pneumatiky................ 196
rychlostní kategorie............................ 186
směr otáčení....................................... 189
technické údaje.................................. 186
tlak.............................................. 190, 288
údržba................................................. 186
všeobecné informace......................... 186
zimní pneumatiky................................ 189
podlahové koberce.................................. 104
Pohotovostní hmotnost........................... 279
Pohotovostní režim, telefon..................... 260
Provozní kapaliny, objemy....................... 284
Provozní kapaliny a oleje................. 217, 284
Průměrná spotřeba paliva.......................... 63
Přepněte hovor do režimu čekání............ 260
Převodovka
manuálně............................................ 155
Přídavné topení.......................................... 96
Přídavné topení (vznětové motory)............ 96
Přídavný basový reproduktor.................. 246
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 17
Pasivní start (pasivní režim)..................... 128
Pasivní vstup.............................................. 79
Polohy klíče............................................. 152
Přívěs....................................................... 173
kabel................................................... 175
Péče o vozidlo......................................... 202
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 156
PTY - typ programu................................. 251
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 205
Poranění krční páteře................................. 27
Parkovací brzda................................... 52, 71
Pasivní (bezklíčový) režim
nastartovaní vozidla............................ 154
233
236
232
232
Porucha ABS..................................... 51, 159
302
Prostorový zvuk............................... 243, 246
Pojistky....................................................
pojistková skříňka v motorovém prostoru.....................................................
reléová/pojistková skříňka v prostoru
pro cestující........................................
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
Parkovací asistent................................... 163
čidla parkovacího asistenta................ 164
232
PROHLEDÁVÁNÍ
CD a zvukové soubory....................... 254
rozhlasové stanice.............................. 249
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 279
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 44
pravostranné řízení............................... 46
12 Abecední seznam
R
Rádio
aktualizace frekvence.........................
EON....................................................
nastavení rádia...................................
NEWS.................................................
REG....................................................
rozhlasové stanice..............................
typy programů....................................
251
252
248
250
252
248
249
Rádiotext................................................. 251
Ráfky
čistění................................................. 202
Ř
Startování motoru.................................... 152
pasivní režim............................... 128, 154
Řízení emisí
kontrolka poruchy................................. 51
Stěrače čelního okna................................. 65
dešťový senzor..................................... 66
streaming audio....................................... 245
S
Sdružený přístrojový panel........................ 49
Sedadla
elektricky ovládané sedadlo............... 100
manuální nastavení............................. 100
Servisní program...................................... 212
Struktura menu.......................................... 78
multimediální přehrávač..................... 256
telefon, přehled................................... 264
telefon, volby menu............................ 265
Střecha
chybové zprávy...................................
otevření a zavření................................
poklop.................................................
spuštění..............................................
107
106
106
105
Recirkulace
ECC...................................................... 89
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety (ABL) .................... 182
REG - regionální rozhlasové programy.... 252
Regulace trakce....................................... 161
Schránka v přístrojové desce.................. 113
zamykání............................................. 124
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 232
SIM karta................................................. 258
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 77
Skvrny...................................................... 204
Rezervní kolo........................................... 191
Nouzové rezervní kolo................ 189, 191
Slepý úhel (BLIS)...................................... 166
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.............. 58
Světlomety................................................. 57
ROPS (Systém ochrany proti převrácení
vozidla) (Ochrana proti převrácení vozidla) 29
SMS......................................................... 263
čtení.................................................... 263
psaní................................................... 263
Rychlý posun........................................... 254
Spojková kapalina, kontrola a doplnění... 221
Spojler...................................................... 109
12
Studený start........................................... 158
automatická převodovka.................... 158
Světelná "houkačka"................................. 62
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 58
Symboly................................................... 162
Systém airbagů.......................................... 20
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 291
303
12 Abecední seznam
Systém měření vzduchu, ECC................... 89
12
Testování alarmu..................................... 137
Systém regulace stability a trakce........... 161
Technické údaje, motor........................... 281
Text na disku........................................... 254
Systém SRS
obecné informace................................. 20
Technické údaje motoru.......................... 281
Tlak ECO.................................................. 190
tabulka........................................ 190, 288
Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX.............................................................. 38
259
268
259
260
269
269
270
271
271
261
269
263
262
260
268
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 207
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 13
T
Tažení vozu.............................................. 169
tažné oko............................................ 170
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 175
Tažné oko................................................ 170
Tažné zařízení..........................................
demontáž............................................
instalace..............................................
technické údaje..................................
304
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 17
175
179
177
176
Telefon
bezpečnost silničního provozu...........
handsfree............................................
ovládací prvky.....................................
pohotovostní režim.............................
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
vkládání textu.....................................
volání..................................................
volání z telefonního seznamu.............
vytáčení zrychlené volby.....................
zapnutí/vypnutí...................................
zaregistrujte telefon............................
Telefonní seznam
používání číslic................................... 261
Telefonní systém...................................... 258
Tempomat................................................. 67
Teplota
prostor pro cestující, elektronicky
řízená klimatizace a topení................... 90
Tlumič vibrací........................................... 175
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................... 93
TP - dopravní informace.......................... 250
Typové označení...................................... 276
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 291
Typ programu.......................................... 251
Ú
Údržba..................................................... 213
ochrana proti korozi............................ 209
údržba vozu svépomocí..................... 213
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 112
12 Abecední seznam
U
Víko zavazadlového prostoru
jízda s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru.............................................. 143
zamykání/odemykání.................. 122, 132
Všeobecně o provozních kapalinách a olejích........................................................... 217
Umístění antény, pasivní (bezklíčový)
režim........................................................ 130
Vnější rozměry......................................... 278
Upevňovací oka....................................... 117
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
automatické sklopení/vyklopení..... 76, 79
Vyhřívání
přední sedadla...................................... 90
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka.................................................. 90
zadní okno............................................ 90
Ukazatele směru........................................ 62
Ukládání stanic, manuální a automatické 248
USB, připojení.......................................... 244
Utajené uzamčení.................................... 126
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 13
V
Varovná kontrolka
systém regulace stability a trakce...... 161
Vnější zpětná zrcátka................................. 76
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 74
automatická změna odrazivosti............ 74
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 76
elektricky sklopná zrcátka.................... 76
interiér................................................... 74
kompas................................................. 74
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 77
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 204
Varovný symbol, systém airbagů............... 19
Volání............................................... 260, 269
Ventilace.................................................... 86
Ventilátor
ECC...................................................... 89
Volant
klávesnice............................... 67, 69, 259
nastavení volantu.................................. 70
tempomat............................................. 67
Věšák na šaty........................................... 113
Voskování................................................ 204
Ventilační otvory........................................ 86
Vstup, pasivní............................................ 79
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 191
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................... 93
12
Vypnutí blokování páky voliče................. 158
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 65
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 70
Výstražný trojúhelník................................ 191
Vytáčení zrychlené volby......................... 262
Vznětové motory: žhavení.......................... 51
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 27
poranění krční páteře............................ 27
305
12 Abecední seznam
Z
Zadní sedadlo
nastupování........................................ 102
Zámek řízení............................................ 152
Zámky
zamykání............................................. 132
12
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 202
Zamlžení oken
funkce časového spínače..................... 89
odstranění pomocí funkce odstranění
námrazy................................................ 89
ošetření oken........................................ 86
Zamykání................................................. 129
odemykání.......................................... 132
Zamykání/odemykání.............................. 132
zevnitř vozidla..................................... 133
z vnějšku vozidla................................. 132
Zásuvka pro zapalovač cigaret
přední sedadlo...................................... 56
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 279
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 181
zatížení................................................ 181
306
Zavazadlový prostor................................ 116
elektrická zásuvka.............................. 118
funkce asistence při nakládání zavazadel....................................................... 116
otvor pro přepravu dlouhých
předmětů............................................ 118
přepážka zavazadlového prostoru..... 116
upevňovací oka................................... 117
Zimní pneumatiky.................................... 189
Zprávy na informačním displeji.................. 54
Zvedák..................................................... 191
Ž
Žárovky
výměna............................................... 226
Žárovky, viz osvětlení...................... 226, 289
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 $[FDI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement