Volvo | C30 | DRIVe | Volvo C30 2010 Late DRIVe

Volvo C30 2010 Late DRIVe
VOLVO C30, S40 & V50
drive
DOPLNĀK K UŽIVATELSKÉ PĹÍRUòCE
DRIVe
Obecné informace
Tišší a čistější
Ekologický přístup vždy patřil mezi základní
hodnoty, kterými se společnost Volvo Car
Corporation řídí. Díky důrazu kladenému na
výsledky vznikla série vozidel se systémem
DRIVe.
Koncepce DRIVe je výsledkem spolupráce
různých funkcí zaměřených na snížení
spotřeby energie: Start/Stop, chytré nabíjení, upravený posilovač řízení a příznivá
aerodynamika – všechny tyto funkce mají
společně za úkol snížit spotřebu paliva a
minimalizovat tak emise výfukových plynů.
Tyto pokyny platí pro modely C30, S40 a
V50.
Start/Stop
Chytré nabíjení
Pohybová energie vozidla je během brzdění
motorem přeměňována na elektřinu, která je
ukládána do baterie vozidla.
Upravený posilovač řízení
Mezi další funkce dostupné v rámci koncepce DRIVe patří úprava odběru energie pro
posilovač řízení v závislosti na požadavcích.
Díky optimalizaci a použití funkce umožňující
úsporu energie lze odběr energie v situacích,
kdy posilovač není zapotřebí (při otáčení
volantu), minimalizovat.
Toto vozidlo je vybaveno spolehlivým a
úsporným vznětovým motorem s funkcí
Start/Stop, která se používá například při
stání v dopravních zácpách nebo při čekání
na semaforech – podrobný popis najdete na
následující stránce.
Aerodynamika
V rámci koncepce DRIVe je rovněž snížen
podvozek a používá se přední a zadní spojler
s malým odporem vzduchu a speciální ráfky
na kola1.
Startování motoru probíhá natolik plynule, že
si téměř nevšimnete, že se motor na chvíli
zastavil a potom opět nastartoval. Máte
pocit, že motor běží po celou dobu velmi tiše
v nízkých volnoběžných otáčkách.
1 Rozsah
se pro různé země liší.
1
DRIVe
Popis a použití
Funkce Start/Stop
Všechny běžné systémy ve vozidle jako např.
osvětlení nebo rádio fungují normálně, a to i
při automatickém vypnutí motoru. Pouze u
některých zařízení může dojít k dočasnému
omezení funkce (např. snížení otáček ventilátoru klimatizace nebo snížení extrémní hlasitosti audiosystému).
Automatické vypnutí motoru
Aby se motor automaticky vypnul, vozidlo
musí stát:
Vypínač a text na displeji AUTO START.
Systém Start/Stop je aktivován automaticky
po nastartování motoru pomocí klíče. Řidič
to pozná podle rozsvícené zelené kontrolky
na vypínači.
POZNÁMKA
OBS
Po nastartování pomocí klíče a po každém
automatickém vypnutí musí jet vozidlo
nejdříve rychlostí 5 km/h. Až potom je aktivována automatická funkce Start/Stop –
potom musí být splněny jisté podmínky. Viz
strana 4.
2
• Zařaďte neutrál a uvolněte spojku – motor
se vypne.
Na displeji se zobrazí AUTO START . To znamená, že motor byl automaticky vypnut.
Automatické nastartování motoru
Řadicí páka se nyní nachází v neutrálu:
• Sešlápněte spojku – motor nastartuje.
• Sešlápněte plynový pedál – motor nastartuje.
• V případě menší svažitosti: nechejte
vozidlo rozjet se rychlostí větší než je
běžná rychlost chůze – motor nastartuje.
Nyní zařaďte převodový stupeň a pokračujte
v cestě.
Styl jízdy
Pomocí funkce Start/Stop může řidič aktivně
řídit ekologicky - po vyřazení motor v případě
potřeby automaticky zastaví.
Kontrolka převodových
stupňů
S ohledem na ekologickou
jízdu je nezbytné jet na
vhodný převodový stupeň a
přeřazovat ve správný
okamžik.
Řidič má k dispozici kontrolku GSI – Gear
Shift Indicator. Tato kontrolka upozorní řidiče
na nejvhodnější okamžik k zařazení vyššího
nebo nižšího převodového stupně.
Na spodním informačním displeji kombinované přístrojové desky se objeví šipka nahoru
nebo šipka dolů.
Tipy pro ekologickou a hospodárnou
jízdu
Poradíme vám, jak snížit spotřebu paliva bez
prodloužení doby jízdy a bez omezení radosti
z jízdy.
• Střešní box a nosiče zavazadel zvyšují
aerodynamický odpor vozidla a tedy
spotřebu paliva – jakmile je nepotřebujete,
odmontujte je.
DRIVe
Popis a použití
• Během jízdy musí být pneumatiky
nahuštěny na správný tlak (viz kapitola
Kola a pneumatiky na straně 6).
• Odstraňte z vozidla zbytečné předměty –
čím je vyšší náklad a hmotnost, tím je
vyšší spotřeba paliva.
• Je-li vozidlo vybaveno blokovým
vyhříváním motoru, zapněte jej vždy před
studeným startováním – tím se sníží
spotřeba a emise.
• Jezděte plynule. Pokud možno, nebrzďte
prudce.
• Jezděte na co nejvyšší převodový stupeň
– při nižších otáčkách motoru klesne
spotřeba paliva.
• Využívejte při zpomalování brzdění motorem – současně se generuje energie k
nastartování baterie.
• Při vyšších rychlostech se zvýší aerodynamický odpor, takže výrazně stoupne
spotřeba – při dvojnásobném zvýšení
rychlosti stoupne aerodynamický odpor
čtyřnásobně.
• Provádějte pravidelnou údržbu vozidla –
dodržujte doporučené servisní intervaly
Volvo.
Vypnutí funkce Start/Stop
Na informačním displeji poznáte, kdy je funkce
Start/Stop vypnutá.
Někdy může být zapotřebí
automatickou funkci Start/
Stop dočasně vypnout – k
tomu stačí stisknout toto
tlačítko.
Vypnutí funkce Start/Stop poznáte podle
toho, že se na informačním displeji na
přibližně 5 sekund objeví text
AUTOM.START-STOP VYPNUTO a kontrolka na tlačítku zhasne.
Funkce Start/Stop je vypnutá do doby, než ji
tlačítkem znovu zapnete nebo než znovu
nastartujete motor klíčem.
3
DRIVe
Omezení
Motor se automaticky nevypne
Přestože je funkce Start/Stop aktivována,
motor se automaticky nevypne, pokud:
• řidič není připoutaný.
• vozidlo nezastavilo – pro funkci Start/Stop
je však přijatelné pomalé popojíždění
odpovídající běžné rychlosti chůze.
• je dočasně odebírán vysoký výkon nebo je
značně vybitá baterie.
• motor nemá běžnou provozní teplotu.
• vnější teplota je nižší než 0 nebo vyšší než
30 °C.
• prostředí v prostoru pro cestující
neodpovídá nastaveným hodnotám – to
poznáte podle vyšších otáček ventilátoru.
• vozidlo couvá a zpětný chod byl vyřazen.
• teplota baterie je vyšší než 55°C.
Motor startuje automaticky bez
zásahu ze strany řidiče
Motor, který byl automaticky vypnut, může v
některých případech nastartovat, přestože řidič nehodlá v jízdě pokračovat.
V následujících případech motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápnul spojkový
pedál, aby zařadil převodový stupeň:
• Na oknech se tvoří mlha.
• Vnější teplota je nižší než 0 nebo vyšší než
30 °C.
• Kapacita baterie je pod minimální přípustnou hodnotou.
• Vozidlo se rozjíždí rychleji než rychlostí
odpovídající běžné chůzi.
• Opakované sešlapování brzdového
pedálu.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu, pokud byl motor automaticky zastaven – motor se může samovolně náhle nastartovat.
• Aby nedošlo k automatického nastartování motoru, když je kapota zvednutá,
zařaďte nejdříve převodový stupeň a
aktivujte ruční brzdu nebo přepněte klíč
dálkového ovládání do polohy 0.
4
Motor automaticky nenastartuje
V následujících případech motor po automatickém vypnutí automaticky nenastartuje:
• Řidič není připoután – na displeji se objeví
upozornění, aby řidič nastartoval motor
pomocí klíče.
• Převodový stupeň byl zařazen bez vyšlápnutí spojky – na displeji se objeví upozornění, aby řidič posunul řadicí páku do
neutrálu tak, aby bylo možné motor automaticky nastartovat.
Nežádoucí vypnutí motoru
V případě, že motor nenastartuje a zůstane
vypnutý, postupujte následovně:
– Znovu sešlápněte spojkový pedál – motor
automaticky nastartuje po zařazení neutrálu. Současně se na informačním displeji
objeví ZAØADIT NEUTRÁL PRO
SPUŠTÌNÍ .
DRIVe
Omezení
Textové hlášení
Na displeji se v různých situacích mohou
objevovat různá textová hlášení související s
funkcí Start/Stop. V případě některých
hlášení doporučujeme provést konkrétní
opatření.
Zpráva
2
Tato situace nastane, pokud se po
automatickém vypnutí motoru zařadí převodový
stupeň bez vyšlápnutí spojky.
Pokud po provedení opatření příslušné
hlášení nezmizí, kontaktujte servis – doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Informace/akce
AUTOM.START-STOP Svítí přibližně 5
ZAPNUTO
sekund po aktivování
funkce.
AUTOM.START-STOP Svítí přibližně 5
VYPNUTO
sekund po vypnutí
funkce.
OTOČIT KLÍČ
PRO START.
Motor nebude
automaticky
startovat1 – k nastartování použijte klíč.
ZAŘADIT NEUTRÁL
PRO SPUŠTĚNÍ
Zařaďte neutrál2.
AUTO START
Motor je připraven
automaticky nastartovat – čeká se na
vyšlápnutí spojky.
AUTOM.START-STOP Funkce Start/Stop
NUTNÝ SERVIS
nefunguje. Kontaktujte servis.
1Tato situace nastane, pokud je pás odepnutý
například po automatickém vypnutí motoru.
5
DRIVe
Specifikace
Motor
Vznětový motor
1.6D
Označení motoru1
D4164T
Výkon (kW/ot/min)
80/4000
Výkon (hp/ot/min)
109/4000
Krouticí moment (Nm/ot/min)
240/1750
Kola a pneumatiky
Symboly v tabulce
: spotřeba (litry/100 km)
: emise oxidu uhličitého (g/km)
Pøívìs se systémem DRIVe Start/Stop
Vrtání (mm)
75
Max.
hmotnost
(kg)
Zdvih (mm)
88,3
C301
–
–
Zdvihový objem (litry)
1,56
S40
1300
650
18,3:1
V50
1300
700
Zatížení
tažného
zařízení
50
50
Počet válců
4
Kompresní poměr
1
Označení typu motoru, číslo dílu a výrobní číslo
najdete na motoru. Umístění - viz běžná
uživatelská příručka.
1Nelze
Převodovka
Manuální 5stupňová (MTX75).
Zabrzděný
přívěs
Odbrzděný
přívěs
vybavit tažnou tyčí.
Vůz je optimalizován pro jízdu bez přívěsu.
Spotřeba a emise.
Model
C30
3,8
99
S40
3,9
104
V50
3,9
104
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné věnovat pozornost výběru správného
typu pneumatik. Dále musí být tyto pneumatiky během jízdy nahuštěny na správný tlak.
Pokud pojedete s přívěsem, vyšší rychlost,
sklon vozovky, nadmořská výška, teplota
okolí, hmotnost přívěsu apod. mohou způsobit dočasné omezení funkčnosti, např. omezení výkonu motoru nebo kapacity chlazení
klimatizačního systému.
Rozměry
Při montáži nových pneumatik doporučujeme
použít pneumatiky stejného typu a značky,
jaké byly namontovány od výrobce – tyto
pneumatiky umožní nízkou spotřebu paliva.
U pneumatik 195/65 R15 a 205/55 R16 je
spotřeba paliva zpravidla nižší než u širších
pneumatik.
Huštění pneumatik
U nesprávně nahuštěných pneumatik je
spotřeba paliva vyšší. Proto pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Při takzvaném ECO tlaku1 je spotřeba paliva
minimální. Může to mít sice jistý vliv na jízdní
komfort, hluk z vozovky a charakteristiku
řízení, ale bezpečnost zůstane zachována.
Doporučený tlak huštění - viz štítek vedle
sloupku dveří řidiče.
1 Doporučený
6
tlak při maximálním zatížení.
DRIVe
Specifikace
Baterie
Umístění baterií
Ve voze se nacházejí dvě 12 V baterie – jedna mimořádně výkonná baterie je určena
k startování a druhá záložní baterie se
používá u startování pomocí funkce Start/
Stop.
Start
Standby
Kapacita pro
studený start,
CCA1 (A)
760
120
Kapacita (Ah)
70
8
Rozměr2,
dך×v (mm)
1
2Největší
POZNÁMKA
OBS
Pokud je baterie určená ke startování
278×175×190 150×88×105
V souladu s normou SAE.
možná velikost.
POZNÁMKA
OBS
Čím je vyšší odběr výkonu ve vozidle (intenzivní chlazení/topení apod.), tím více se
baterie musí dobít = vyšší spotřeba paliva.
• Pokud se baterie musí dobít, funkce Start/
Stop se dočasně vypne.
1. Baterie 2. Pomocná baterie.
Podrobný popis baterie používané ke startování najdete v běžné uživatelské příručce.
Záložní baterie se nachází pod levým světlometem. Zpravidla nevyžaduje žádnou
údržbu.
Pokud dojde k dočasnému vypnutí funkce
Start/Stop při vysokém odběru výkonu:
• motor se automaticky nevypne.
• motor automaticky nastartuje1, aniž by
řidič sešlápl spojku.
DŮLEŽITÉ
V případě dočasného propojení externí baterie určené k nastartování nebo nabíječky
se k tomuto propojení nikdy nesmí použít
záporné svorky baterie ve vozidle – k
ukostření se smí použít pouze podvozek vozidla.
• Viz uživatelská příručka – zde najdete
popis míst a způsobu připevnění svorek
kabelů.
vozidla vybitá natolik, že je vše "černé",
žádné běžné elektrické funkce ve vozidle
nefungují a k nastartování motoru se
používá externí baterie nebo nabíječky,
funkce Start/Stop bude aktivována. V tomto
případě bude možné motor automaticky
vypnout, ale může se stát, že pomocí
funkce Start/Stop nebude možné v případě
vypnutí motor nastartovat.
Aby automatické nastartování po vypnutí
motoru správně fungovalo, musí se baterie
nejdříve dobít. Při vnější teplotě +15 °C se
baterie dobíjí minimálně 1 hodinu. Při nižší
vnější teplotě je doporučováno baterii nabíjet 3–4 hodiny. K nabíjení baterie doporučujeme použít nabíječku pro externí baterie.
Další informace k nabíjení baterie najdete v
uživatelské příručce.
1 Automatické
startování funguje pouze v případě, kdy je řadicí páka v neutrálu.
7
DRIVe
Specifikace a všeobecné informace
Tato publikace
Pojistky, funkce Start/Stop
Tyto provozní pokyny doplňují běžnou uživatelskou příručku.
Pokud si v souvislosti s některou z funkcí ve
vozidle nejste jisti, nahlédněte nejdříve do
uživatelské příručky.
V případě dalších dotazů doporučujeme kontaktovat prodejce nebo zástupce společnosti
Volvo Car Corporation.
Internet
Ekologické technologie jsou neustále rozvíjeny a tištěné informace rychle zastarávají a
přestávají být aktuální.
Umístění, pojistky Start/Stop.
Č.
Komponent
A
11M/1 Motorový prostor, elektrický
rozvaděč
125
11M/2 Snímač, monitorování baterie
15
25
CEM, vznětový motor
10
DŮLEŽITÉ
Propálenou pojistku musíte nahradit pojistkou stejné barvy a stejné proudové hodnoty.
8
Doporučujeme navštívit internetovou stránku
společnosti Volvo – www.volvocars.com, kde
najdete aktuální informace související s
vašim vozem.
Změny
Specifikace, parametry a zobrazení v tomto
doplňku nejsou závazné.
Vyhrazujeme si právo provést změny bez
upozornění.
©Volvo Car Corporation
Volvo Car Corporation IE&&*.-8oZX]!6I %.4+ Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising