Volvo C70 2010 Early Uživatelská příručka

Volvo C70 2010 Early Uživatelská příručka
VOLVO C70
Příručka pro Uživatele
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po
mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim
spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří
mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální požadavky na
bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme
Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi
o údržbě, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 8
Volvo a životní prostředí............................ 11
Bezpečnostní pásy....................................
Systém airbagů.........................................
Airbagy (SRS)............................................
Aktivace/deaktivace airbagu (SRS)*.........
Boční airbagy (SIPS).................................
Hlavový airbag (DMIC)..............................
WHIPS.......................................................
Systém ochrany proti převrácení vozidla
(ROPS)......................................................
Kdy se systémy aktivují.............................
Havarijní režim...........................................
Bezpečnost dětí........................................
02 Přístroje a ovládací prvky
16
19
20
23
25
27
28
30
31
33
34
Přehled, vozidla s levostranným řízením...
Přehled, vozidla s pravostranným řízením............................................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče...............
Sdružený přístrojový panel.......................
Indikační a varovné kontrolky...................
Informační displej......................................
Elektrická zásuvka....................................
Panel osvětlení..........................................
Levý pákový přepínač...............................
Pravý pákový přepínač.............................
Tempomat*...............................................
Klávesnice na volantu*..............................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru..............................................
Parkovací brzda........................................
Elektrické ovládání oken...........................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka........
Osobní preference....................................
42
44
46
47
48
52
54
55
57
60
62
64
65
66
67
69
73
HomeLinkŸ *.............................................. 76
2
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
03 04 05
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci..........
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*......
Distribuce vzduchu...................................
Nezávislé palivové topení*........................
Přídavné topení* (diesel)...........................
82
84
88
89
92
04 Interiér
05 Zámky a alarm
Přední sedadla.......................................... 96
Elektricky ovládaná střecha ................... 101
Spojler*.................................................... 106
Osvětlení interiéru................................... 107
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 110
Zavazadlový prostor............................... 114
Dálkový ovladač s čepelí klíče................
Utajené uzamčení*..................................
Aktivní zámky..........................................
Keyless drive*..........................................
Baterie v dálkovém ovladači...................
Zamykání a odemykání...........................
Alarm*.....................................................
120
123
125
126
129
130
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 07 08
06 Startování a jízda
Všeobecně..............................................
Doplňování paliva....................................
Startování motoru...................................
Pasivní (bezklíčový) režim*......................
Manuální převodovka..............................
Automatická převodovka........................
Brzdový systém......................................
DSTC - Systém regulace stability
a trakce*..................................................
Parkovací asistent*.................................
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
Tažení a odtah........................................
Asistent při rozjezdu...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažné zařízení*........................................
Demontovatelné tažné zařízení*..............
Zatížení vozidla.......................................
Nastavení projekce světlometů...............
4
07 Kola a pneumatiky
140
142
144
146
147
149
153
155
157
160
164
167
168
170
172
176
177
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všeobecné informace.............................
Tlak vzduchu v pneumatikách................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* ...
Výměna kol.............................................
Nouzová oprava defektu*........................
08 Péče o vozidlo
180
184
187
190
192
Čištění..................................................... 198
Drobné opravy laku................................. 202
Ochrana proti korozi............................... 203
Obsah
09 10 11
09 Údržba a servis
Servis Volvo............................................
Údržba vozu svépomocí.........................
Kapota a motorový prostor.....................
Oleje a provozní kapaliny........................
Lišty stěračů............................................
Akumulátor..............................................
Výměna žárovek......................................
Pojistky....................................................
10 Informační systém
206
207
208
210
215
216
218
224
Všeobecné informace.............................
Audio funkce...........................................
Funkce rádia...........................................
Funkce CD..............................................
Struktura menu - audiosystém...............
Funkce telefonu*.....................................
Struktura menu – telefon*.......................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*..........
11 Technické údaje
234
236
240
245
248
249
257
260
Typové označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Katalyzátor..............................................
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
268
271
274
275
279
282
286
287
289
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
12
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 290
6
Obsah
7
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Volitelná výbava
Poznámka pod čarou
Úvod
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou .
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Tak budete mít příležitost k seznámení
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Výbavou popisovanou v této uživatelské
příručce nemusí být vybavena všechna vozidla. Kromě standardní výbavy popisuje tato
uživatelská příručka také volitelnou výbavu
(výbava montovaná při výrobě vozidla) a příslušenství (dodatečně montovaná zvláštní
výbava). Pokud si nejste jisti, co je standardní
nebo volitelná výbava/příslušenství, doporučujeme kontaktovat Vašeho prodejce Volvo.
Vozidla Volvo jsou přizpůsobena pro odlišné
požadavky různých trhů, stejně jako pro
národní a místní potřeby a předpisy.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
© společností Volvo Car Corporation
8
Nabídka volitelné výbavy/příslušenství pro
různé modely vozidel se liší podle trhu. Většina
volitelné výbavy se instaluje ve výrobním
závodě a není možné ji dodatečně instalovat.
Příslušenství se instaluje dodatečně.
Chcete-li získat další informace, doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce
Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
Nastavení audia).
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Úvod
Důležité informace
Varování před zraněním osob
Nebezpečí poškození majetku
Informace
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musejí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro
uživatele očíslovány.
9
Úvod
Důležité informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
každý krok je očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy umístění
Čísla v červených kroužcích se používají na
obrázcích k označení různých součástí.
Toto číslo odpovídá číslu pozice uvedené
v seznamu vztahujícímu se k danému
obrázku, která popisuje danou položku.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
10
Zaznamenávání údajů
Informace na internetu
Jízdní a bezpečnostní systémy ve vozidle
využívají počítače, které kontrolují a navzájem
sdílejí informace o funkcích vozidla. Jeden
nebo více těchto počítačů může uložit informace o systémech, které kontrolují během normální jízdy, během srážky nebo před srážkou.
Uložené informace mohou být využity:
Na adrese www.volvocars.com naleznete další
informace týkající se Vašeho vozidla.
•
•
•
•
společností Volvo Car Corporation
servisem nebo dílnou
policií nebo jiným úřadem
dalšími stranami, které mají právní nárok na
přístup k informacím, nebo tím, kdo má
povolení od majitele pro přístup k informacím.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se
připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má
na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Spotřeba paliva
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v části nazvané Omezení dopadů na životní prostředí.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Účinné řízení emisí
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku.
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení koncentrace určitých škodlivých plynů, například
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
Úvod
Volvo a životní prostředí
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění
dobré péče o životní prostředí.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Omezení dopadů na životní prostředí
Standard tkanin
Interiér vozu Volvo je konstruován s ohledem
na příjemné prostředí a pohodlí, a to dokonce
i cestujících trpících kontaktními alergiemi
nebo astmatem. Mimořádná pozornost byla
věnována výběru ekologických materiálů. To
znamená, že také splňují požadavky normy
Oeko-Tex 100 1, což představuje významný
krok ke zdravějšímu prostředí v prostoru pro
cestující.
Certifikát Oeko-Tex se týká například bezpečnostních pásů, koberců a tkanin. Kůže čalounění je vydělávána rostlinnými látkami bez použití chromu a splňuje požadavky certifikátu.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Máme jasné požadavky na
naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se
předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do
1
12
Více informací na www.oekotex.com
Snadno můžete pomoci omezit dopad na
životní prostředí například ekonomickou jízdou
a servisem a údržbou vozidla podle instrukcí
v uživatelské příručce.
Dále uvádíme několik rad, jak můžete i vy
přispět k ochraně životního prostředí: (další
rady, jakým způsobem můžete omezit dopad
na životní prostředí a jezdit ekonomicky, viz
strana 140).
•
Snižte spotřebu paliva zvolením tlaku
vzduchu v pneumatikách ECO, viz
strana 184.
•
Jeďte plynule a vyvarujte se prudkého
brzdění.
•
Vždy řaďte co nejvyšší možný rychlostní
stupeň. Nižší otáčky motoru znamenají
nižší spotřebu paliva.
•
•
Pro zpomalení využijte brzdění motorem.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti ohledně likvidace
tohoto typu odpadu, doporučujeme zjistit
potřebné informace v autorizovaném
servisu Volvo.
•
•
Údržbu svého vozu provádějte pravidelně.
Nenechte motor běžet na volnoběh.
Věnujte pozornost místním předpisům.
Vypněte motor, pokud stojíte delší dobu.
Jízda vysokou rychlostí významně zvyšuje
spotřebu z důvodu zvýšeného odporu
vzduchu. Zvýšení rychlosti na dvojnásobek, zvýší odpor vzduchu 4krát.
•
Náklad na střeše a box na lyže zvyšují
odpor vzduchu, což vede k vyšší spotřebě
paliva. Když je již nepotřebujete, ihned je
demontujte.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty.
Čím větší je hmotnost vozu, tím vyšší je
spotřeba paliva.
•
Dodržování těchto rad Vám pomůže ke snížení
spotřeby paliva bez ovlivnění doby jízdy nebo
požitku z řízení. Kromě toho, že šetříte Váš vůz,
šetříte také peníze a přírodní zdroje.
Pokud je vůz vybaven ohřívačem bloku
motoru, vždy jej použijte před jízdou za
chladného počasí. Tím snížíte spotřebu
paliva a emise výfukových plynů.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol FSC znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certi-
Úvod
Volvo a životní prostředí
fikovaných podle FSC nebo jiných regulovaných zdrojů.
13
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
16
19
20
23
25
27
28
30
31
33
34
G020871
Bezpečnostní pásy..................................................................................
Systém airbagů.......................................................................................
Airbagy (SRS)..........................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu (SRS)*........................................................
Boční airbagy (SIPS)...............................................................................
Hlavový airbag (DMIC)............................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)...................................
Kdy se systémy aktivují...........................................................................
Havarijní režim.........................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
BEZPEČNOST
01
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Všeobecné informace
Rozepnutí bezpečnostního pásu
±
Stiskněte červené tlačítko na zámku bezpečnostního pásu a nechte pás, aby se
navinul. Pokud se pás plně nezatáhne,
zastrčte jej rukou, aby volně nevisel.
Bezpečnostní pás se zablokuje nelze jej vytáhnout:
G020104
•
•
•
Napnutí spodního popruhu bezpečnostního pásu.
Popruh musí být umístěn co nejníže.
Prudké zabrzděni může mít vážné následky,
pokud byste nebyli připoutáni bezpečnostními
pásy. Zajistěte, aby všichni cestující byli
připoutáni bezpečnostními pásy. Je důležité,
aby bezpečnostní pás přiléhal k tělu, aby byla
zajištěna maximální ochrana. Nepokládejte
opěradlo příliš dozadu. Bezpečnostní pás je
navržen tak, aby poskytoval ochranu normální
poloze sezení.
Nasazení bezpečnostního pásu
±
16
Pomalu vytáhněte pás a zapněte jej zatlačením spony do zámku. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Pokud jej vytahujete příliš rychle.
Během brzdění nebo zrychlování.
Pokud se vozidlo slině nakloní.
Mějte na paměti následující pravidla:
•
Nepoužívejte spony nebo cokoli jiného, co
by mohlo bránit správnému dosednutí bezpečnostního pásu
•
Ujistěte se, že pás není překroucen nebo
zachycen za žádný předmět
•
Spodní popruh bezpečnostního pásu musí
být veden co nejníže (ne přes břicho)
•
Spodní popruh napněte za šikmo vedený
ramenní popruh podle vyobrazení na
obrázku.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy neupravujte nebo neopravujte bezpečnostní pás sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo. Pokud byl bezpečnostní pás silně zatížen, např. při
nehodě, musí být celý bezpečnostní pás
vyměněn. Může dojít ke ztrátě některých
ochranných vlastností bezpečnostního
pásu, i když bezpečnostní pás nevykazuje
viditelné známky poškození. Bezpečnostní
pás musí být také vyměněn, pokud nese
známky opotřebení nebo poškození. Nový
bezpečnostní pás musí být typově schválen
a musí být konstruován pro montáž do stejného místa, jako vyměňovaný pás.
VAROVÁNÍ
Zadní sedadlo je určeno maximálně pro dva
cestující.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
Zadní sedadlo
Systém připomenutí zapnutí bezpečnostních
pásů pro zadní sedadla má další dvě pomocné
funkce.
•
Poskytuje informace o zadních sedadlech,
na kterých jsou použity bezpečnostní
pásy. Na informačním displeji se zobrazí
zpráva při použití bezpečnostních pásů.
Tato zpráva se automaticky smaže přibližně po 30 sekundách nebo může být
potvrzena manuálně stlačením tlačítka
READ.
•
Vydává upozornění, pokud je některý
z bezpečnostních pásů na zadních sedadlech rozepnut během jízdy. Toto upozornění je vydáváno formou zprávy na informačním displeji spolu zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky. Upozornění zmizí
při opětovném zapnutí pásu nebo při
potvrzení stlačením tlačítka READ.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
G029652
G020105
Připomenutí k připoutání
bezpečnostními pásy
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Šikmý ramenní popruh
musí být veden přes rameno mezi prsy a pak
na stranu břicha. Spodní popruh bezpečnostního pásu musí být veden přes stehna co nejníže pod břichem. -Nikdy nepřipusťte, aby
vybočoval nahoru. Bezpečnostní pás vypněte
a přesvědčte se, že těsně přiléhá k tělu. Dále
se přesvědčte, že není nikde překroucen.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky, aby
se připoutali bezpečnostními pásy. Zvukový
signál je závislý na rychlosti a někdy i na čase.
Kontrolky jsou umístěny na střešní konzole a na
přístrojové desce.
Dětské sedačky nejsou zahrnuty do systému
připomenutí bezpečnostních pásů.
01
Na informačním displeji je vždy k dispozici
zpráva udávající informaci o obsazení sedadel.
Pro vyvolání uložených informací stiskněte tlačítko READ.
Platí pro některé trhy
Řidič bude upozorněn zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky, aby se připoutal bezpečnostními pásem. Při nízké rychlosti bude
varovný signál znít po dobu prvních šesti
sekund.
``
17
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Předpínače bezpečnostních pásů
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pásu. Bezpečnostní
pás tak poskytne cestujícím účinnější ochranu.
G020106
Vedení bezpečnostního pásu
Vedení bezpečnostního pásu je umístěno jak na
sedadle řidiče tak i na sedadle spolujezdce.
Vedení bezpečnostního pásu napomáhá
lepšímu přístupu k bezpečnostnímu pásu. Při
nastupování na zadní sedadla sejměte bezpečnostní pás z vedení a umístěte jej více dozadu
na lištu bezpečnostního pásu. Po nastoupení/
vystoupení vraťte pás zpět do vedení.
18
01 Bezpečnost
Systém airbagů
Varovná kontrolka na přístrojové
desce
01
Spolu s kontrolkou se může určených případech na displeji objevit
informační zpráva. Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji
se zobrazí zpráva SRS AIRBAG
DOPORUČEN SERVIS nebo
SRS AIRBAG NUTNÝ SERVIS.
Neprodleně kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Systém airbagů1 je neustále monitorován řídicím modulem systému. Při otočení dálkového
ovladače s klíčem do polohy I, II nebo III se na
přístrojové desce rozsvítí varovná kontrolka.
Pokud je systém airbagů1 v pořádku, zhasne
tato kontrolka přibližně po 6 sekundách.
1
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systému airbagů není plně
funkční. Kontrolka informuje o závadě
v systému předpínačů bezpečnostních
pásů a systému bočních airbagu SIPS, airbagu SRS nebo hlavových IC. Neprodleně
kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
Zahrnuje airbagy SRS, předpínače bezpečnostních pásů, boční airbagy SIPS a hlavové airbagy DMIC a systém ochrany proti převrácení vozidla ROPS.
19
01 Bezpečnost
01
Airbagy (SRS)
Systém SRS, levostranné řízení
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Celý proces, včetně nafouknutí a vypuštění airbagu, proběhne v několika desetinách
sekundy.
VAROVÁNÍ
Opravu svěřte autorizovanému servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů by mohla zapříčinit jeho
nesprávnou funkci a zapříčinit vážné zranění
osob.
20
G020113
G020110
G020111
Systém airbagů
Systém SRS, pravostranné řízení
POZNÁMKA
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý či
nikoli.
Je tedy možné, že se během kolize nafoukne pouze jeden airbag (nebo žádný airbag).
Systém airbagů podle síly nárazu určí, zda
je nutné naplnění jednoho nebo více airbagů.
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Umístění airbagu spolujezdce ve vozidlech s levostranným a pravostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
01 Bezpečnost
Airbagy (SRS)
Airbag (SRS) na straně spolujezdce
Airbag (SRS) na straně řidiče
01
VAROVÁNÍ
Za účelem minimalizace rizika poranění
v případě nafukování airbagu, musí sedět
cestující co nejvíce rovně, s nohama na podlaze a zády opřenými o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být zajištěny.
VAROVÁNÍ
Vozidlo je na straně řidiče vybaveno airbagem
SRS (Pomocný zadržovací systém), který
doplňuje ochranu poskytovanou bezpečnostními pásy. Tento airbag je umístěn uprostřed
volantu. Volant je označen nápisem SRS
AIRBAG.
G020109
G020108
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).2
Vozidlo je na straně spolujezdce vybaveno airbagem1, který doplňuje ochranu poskytovanou
bezpečnostními pásy. Tento airbag je umístěn
v prostoru nad odkládací schránkou v palubní
desce. Kryt tohoto airbagu je označen nápisem
SRS AIRBAG.
Nikdy nedovolte dětem, aby stály před nebo
seděly na předním sedadle spolujezdce.
Děti menší než 140 cm nesmí nikdy sedět na
předním sedadle spolujezdce, pokud je airbag aktivován.
Nedodržením doporučení výše můžete
ohrozit život dítěte.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
1
2
Ne všechna vozidla jsou vybavena airbagem (SRS) spolujezdce. Tato volitelná výbava může být zrušena při objednání vozidla.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 23.
``
21
01 Bezpečnost
01
Airbagy (SRS)
G032243
Informační štítek Airbag
Umístění štítku pro airbag spolujezdce.
22
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu (SRS)*
Všeobecné informace
Airbag spolujezdce může být deaktivován,
pokud je vozidlo vybaveno vypínačem airbagu
(PACOS). Informace o postupu deaktivace/
aktivace airbagu naleznete v části nazvané
Aktivace/deaktivace.
Vypnutí/zapnutí pomocí klíče
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu –
PACOS). Zkontrolujte, zda je vypínač v požadované poloze. K přepínání poloh vypínače
doporučujeme použít čepel klíče dálkového
ovladače.
Informace ke klíči dálkového ovladače, viz
strana 121.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce (SRS), ale není vybaveno vypínačem (PACOS), airbag bude vždy aktivován.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na
stropní konzole svítí symbol
. Nedodržením tohoto doporučení můžete ohrozit
život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte, aby někdo seděl na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu informuje, že byl
deaktivován airbag (SRS) a pokud na
přístrojové desce svítí výstražná kontrolka
systému airbagů. To znamená, že došlo
k vážné závadě. Neprodleně navštivte autorizovaný servis Volvo.
G019800
Vypínač airbagu - PACOS
01
Umístění vypínače.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, mohou na předním sedadle spolujezdce sedět osoby vyšší než 140 cm,
nikdy zde však nesmí sedět děti v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, mohou na předním sedadle
spolujezdce sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku, nikdy zde
však nesmí sedět osoby vyšší než 140 cm.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu (SRS)*
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě, jehož výška je menší
než 140 cm, v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na přední sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropního
panelu informují, že airbag (SRS) pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem ve spínací skříňce,
viz strana 144.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět děti vyšší než 140 cm, pokud je
airbag deaktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
G018344
Zprávy
Symbol na displeji informuje, že je aktivován airbag
(SRS) spolujezdce.
G018346
Textová zpráva a symbol na displeji stropního
panelu informují, že airbag (SRS) pro přední
sedadlo spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).
Zpráva na displeji informuje, že je deaktivován airbag (SRS) spolujezdce.
24
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovládač v poloze II nebo
III, zobrazí na sdruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na
dobu přibližně 6 sekund, viz strana 19.
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy byly prováděny pouze v autorizovaném servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů SIPS by mohla
zapříčinit jeho nesprávnou funkci
a následně vážné zranění osob.
•
Do prostoru mezi sedadly a dveřmi neumisťujte žádné předměty, protože tento
prostor musí zůstat volný pro potřeby
airbagů.
•
Používejte pouze potahy sedadel
schválené společností Volvo. Ostatní
potahy mohou bránit v nafouknutí bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G020118
•
Umístění bočních airbagů.
Při bočním nárazu je značná část sil je přenesena prostřednictvím systému SIPS (Systém
ochrany proti bočnímu nárazu) do nosníků,
sloupků, podlahy, střechy,a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy
v předních sedadlech řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a jsou důležitou součástí
systému SIPS. Boční airbagy jsou umístěny
opěradlech předních sedadel.
1
Umístění
G025315
Boční airbag
01
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbagy nesnižují ochranu dětí ve vozidle,
které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle smí být umístěna dětská
sedačka nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován airbag spolujezdce1.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 23.
``
25
01 Bezpečnost
01
Boční airbagy (SIPS)
G032246
G025316
Informační štítek bočního airbagu
Sedadlo spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se nafoukne do prostoru mezi cestujícím
a dveřmi a ztlumí počáteční náraz. Airbag se
vypustí stlačením v důsledku srážky. Za normálních okolností se nafoukne pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
26
Umístění informačního štítku bočního airbagu na
straně řidiče, levostranné řízení.
01 Bezpečnost
Hlavový airbag (DMIC)
Vlastnosti
01
VAROVÁNÍ
G025424
G025425
Pokud se hlavový airbag nafukuje a řidič
nebo spolujezdec se přitom opírá o panel
dveří, hrozí nebezpečí poranění. Tím by
mohla být rovněž omezena ochranná
funkce airbagu.
Hlavové airbagy DMIC (Hlavové airbagy umístěné ve dveřích) doplňují systém ochrany proti
bočnímu nárazu SIPS. Jsou umístěny podél
vnitřní strany dveří řidiče a spolujezdce a chrání
oba cestující na předních sedadlech. Hlavový
airbag je aktivován čidly při nárazu určité intenzity nebo pokud hrozí riziko převrácení vozidla.
Při aktivaci se airbag nafoukne. V případě
nehody pomáhají hlavové airbagy předcházet
zranění hlavy řidiče a spolujezdce na předním
sedadle nárazem o části interiéru. Hlavový airbag se aktivuje bez ohledu na to, zda je střecha
otevřená nebo zavřená.
VAROVÁNÍ
Na obložení střechy ani boční obložení
nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné
předměty. Tím by mohla být omezena
ochranná funkce airbagu. Doporučujeme
používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití v těchto částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
27
01 Bezpečnost
01
WHIPS
G020347
Ochrana proti úrazu krční páteře - WHIPS
Systém ochrany proti úrazu krční páteře
(WHIPS) zahrnuje energii absorbující opěradla
a speciálně konstruované opěrky hlavy na
obou předních sedadlech. Systém je aktivován
při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu,
rychlosti a vlastnostech vozidla, které náraz
způsobilo.
Vlastnosti sedadla
Při aktivaci systému ochrany proti úrazu páteře
(WHIPS) se opěradla předních sedadel sklopí
směrem dozadu, čímž změní polohu těla řidiče
a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží
riziko poranění krční páteře.
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
28
Systém WHIPS nesnižuje ochranu dětí ve
vozidle, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Správná poloha při sezení
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Nikdy sami neupravujte nebo neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Správný posed napomáhá lepší ochraně, řidič
a spolujezdec na předním sedadle by měli
sedět uprostřed sedadla, přičemž vzdálenost
hlavy od opěrky by měla být co nejmenší.
01 Bezpečnost
WHIPS
Neomezujte funkci systému WHIPS
01
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno vlivu extrémních sil, například při nárazu zezadu, musí
být provedena kontrola systému WHIPS.
Kontrolu svěřte autorizovanému servisu
Volvo.
Ochranná funkce systému WHIPS může být
omezena, i když sedadla nevykazují viditelné známky poškození.
G020125
Kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte provést kontrolu systému, i v
případě mírného nárazu zezadu.
Neukládejte žádné předměty na podlahu za sedadly řiče nebo spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nic nebrání správné funkci systému
WHIPS.
29
01 Bezpečnost
01
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)
Funkce systému ROPS
VAROVÁNÍ
Na systému ROPS neprovádějte žádné
práce.
G020797
Nepokládejte žádné předměty na systém
ROPS a za opěrky hlav pro cestující.
Ochranné oblouky ve zvednuté poloze.
Systém ROPS se zahrnuje pevné ochranné
oblouky, které jsou umístěny za opěrkami hlav,
a také čidla. Pokud nastane situace, ve které
hrozí riziko převrácení vozidla nebo při nárazu
určité intenzity zezadu, je tato skutečnost
registrována čidly a ochranné oblouky za opěrkami hlavy se zvednou. Ochranné oblouky se
zvednou bez ohledu na to, zda je střecha
otevřená nebo zavřená.
V případě, že dojde k aktivaci systému ROPS,
vždy kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
30
01 Bezpečnost
Kdy se systémy aktivují
01
Aktivace systémů
Systém
Aktivace
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo
Při čelním a/nebo bočním nárazu, a/nebo nárazu zezadu a/nebo převrácení vozidla.
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo
V případě čelního a/nebo bočního nárazu, a/nebo převrácení vozidla.
Airbagy (SRS)
Při čelním nárazu A
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazu A
Hlavový airbag DMIC
Při bočním nárazu a/nebo převrácení vozidlaA
Ochrana proti úrazu krční páteře WHIPS
Při nárazu zezadu.
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)
Při převrácení vozidla a/nebo nárazu zezadu.
A
Během nehody může být karosérie vozidla značně zdeformována, bez toho aby došlo k nafouknutí airbagů. Aktivaci jednotlivých bezpečnostních systémů vozidla ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou
tuhost a hmotnost předmětu, do kterého vozidlo narazilo, rychlost vozidla, úhel nárazu atd.
Pokud došlo k nafouknutí airbagů, doporučujeme následující postup:
•
Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo
nechte dopravit do autorizovanému
servisu Volvo. Nejezděte s vyfouknutými
airbagy.
•
V autorizovaném servisu Volvo nechte
vyměnit součásti bezpečnostního systému
vozidla.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů,
SRS, SIPS, DMIC a ROPS mohou být při
srážce aktivovány pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Řídicí jednotka airbagů je umístěna ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by
dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla
do provozu. Vozidlo nechte dopravit do
autorizovanému servisu Volvo.
``
31
01 Bezpečnost
01
Kdy se systémy aktivují
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach uvolněný při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou pokožku v důsledku tření
popálit.
32
01 Bezpečnost
Havarijní režim
Jízda po nehodě
Pokud se zdá vše v pořádku a zkontrolovali
jste, že z vozidla neuniká palivo, můžete se
pokusit nastartovat motor vozidla.
G029042
Dálkový ovladač s klíčem nejdříve vytáhněte ze
zapalovaní a znovu jej zasuňte. Elektronika
vozidla se nyní pokusí resetovat do normálního
režimu. Pokuste se nastartovat motor. Pokud
je na displeji stále zobrazena zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA, nesmí
být vozidlo použito k jízdě ani taženo. I když se
vozidlo zdá být pojízdné, mohla by skrytá vada
při jízdě způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA.
To znamená, že vozidlo má omezenou funkčnost. Havarijní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, pokud by při nárazu mohlo
dojít k poškození některé z důležitých funkcí
vozidla, např. funkce palivového potrubí, čidel
bezpečnostních systémů nebo brzdové soustavy.
Pokus o nastartování vozidla
Nejdříve zkontrolujte, zda z vozidla neuniká
palivo. Nesmí být cítit ani zápach paliva.
01
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat motor vozidla, pokud cítíte
zápach paliva, když je na displeji zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA.
Ihned opusťte vůz.
VAROVÁNÍ
Vozidlo nesmí být taženo pokud je v havarijním režimu. V tomto případě musí být
vozidlo převezeno. Vozidlo nechte dopravit
do autorizovanému servisu Volvo.
Jízda po nehodě
Pokud se po resetováni zprávy HAVARIJNÍ
REŽIM VIZ PŘÍRUČKA zobrazí zpráva
NORMAL MODE, je možné opatrně odjet
s vozidlem z nebezpečné situace. Nejezděte
s vozidlem dále, než je nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Pokud je vozidlo v havarijním režimu, nikdy
se sami nepokoušejte jej opravit nebo resetovat elektroniku. To by mohlo mít za následek poranění osob nebo neobvyklé chování
vozidla. Pokud byla zobrazena zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA, vždy
nechte vozidlo překontrolovat a uvézt do
režimu NORMAL MODE v autorizovaném
servisu Volvo.
33
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Děti musí ve vozidle sedět pohodlně
a přitom bezpečně
Dětské sedačky
kům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany
mohou poškodit upevňovací popruhy.
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte. Více
informací, viz strana 36.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
Umístění dětské sedačky
POZNÁMKA
Můžete umístit:
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
Dětský zádržný systém Volvo je vhodný pro
použití ve Vašem voze. Doporučujeme používat originální vybavení Volvo, tak nejlépe zajistíte správné umístění a dostatečnou pevnost
upevňovacích bodů a spojů.
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
G020128
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
Firma Volvo vyrábí dětské zádržné systémy,
které jsou vyvinuty a testovány pro použití ve
vozech Volvo.
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy k produktu.
Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držá-
1
34
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 23.
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován.1
•
dětskou sedačku orientovanou zády po
směru jízdy.
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
posaďte dítě na zadní sedačku. Na předním
sedadle spolujezdce může dítě při vystřelení
airbagu utrpět vážný úraz.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS)2.
Děti menší než 140 cm nesmí nikdy sedět na
předním sedadle spolujezdce, pokud je airbag (SRS) aktivován.
Nedodržením doporučení výše můžete
ohrozit život dítěte.
2
VAROVÁNÍ
01
Informační štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Informační štítek umístěný na čelní ploše na konci
přístrojového panelu.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz viz strana 23.
``
35
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky3
Hmotnost/věk
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy
a oporami.B
(0 – 9 měsíců)
Dětská sedačka Volvo - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou
sedačku a palubní desku.
Skupina 0+
Typové schválení: E5 03135
max. 13 kg
Kojenecká sedačka Volvo - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná systémem úchytů ISOFIX.
max. 10 kg
Typové schválení: E5 03135
Kojenecká sedačka Volvo - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná systémem úchytů ISOFIX.
Typové schválení: E1 03301146
Typové schválení: E1 03301146
3
36
Kojenecká sedačka Volvo - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
Kojenecká sedačka Volvo - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
Typové schválení: E1 03301146
Typové schválení: E1 03301146
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by vozidlo mělo být uvedeno na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost/věk
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka Volvo - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou
sedačku a palubní desku.
Dětská sedačka Volvo - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy
a oporami.B
9 – 18 kg
(9 – 36 měsíců)
01
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
Skupina 2, 15-25 kg, 3-6 let
Otočná dětská sedačka Volvo - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Otočná dětská sedačka Volvo - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy se systémem upevnění ISOFIX a popruhy.
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy se systémem upevnění ISOFIX a popruhy.B
Typové schválení: E5 03171
Typové schválení: E5 03171
Otočná dětská sedačka Volvo - používaná čelem ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Otočná dětská sedačka Volvo - používaná čelem ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
Otočná dětská sedačka Volvo - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy
Otočná dětská sedačka Volvo - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
``
37
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
A
B
Hmotnost/věk
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo - s nebo bez opěradla.
Podkládací sedák Volvo - s nebo bez opěradla.
15 – 36 kg
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
(3 – 12let)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem.
Podkládací sedák Volvo s opěradlem.
Typové schválení: E1 04301198
Typové schválení: E1 04301198
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 23.
Pro montáž dětské sedačky používané zády ke směru jízdy na zadním sedadle kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo a nechte si namontovat úchyty.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS)4.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz obrázek
nahoře).
Děti menší než 140 cm nesmí nikdy sedět na
předním sedadle spolujezdce, pokud je airbag (SRS) aktivován.
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Nedodržením doporučení výše můžete
ohrozit život dítěte.
G020798
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
4
38
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz viz strana 23.
01 Bezpečnost
01
39
42
44
46
47
48
52
54
55
57
60
62
64
65
66
67
69
73
HomeLinkŸ *............................................................................................ 76
40
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020901
Přehled, vozidla s levostranným řízením.................................................
Přehled, vozidla s pravostranným řízením..............................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče.............................................................
Sdružený přístrojový panel.....................................................................
Indikační a varovné kontrolky.................................................................
Informační displej....................................................................................
Elektrická zásuvka..................................................................................
Panel osvětlení........................................................................................
Levý pákový přepínač.............................................................................
Pravý pákový přepínač...........................................................................
Tempomat*..............................................................................................
Klávesnice na volantu*............................................................................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru...........................
Parkovací brzda......................................................................................
Elektrické ovládání oken.........................................................................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka......................................................
Osobní preference..................................................................................
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
02
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
20
18
02
22
17
21
16
10
9
8
7
6
5
11
12
13 14 15
19
8
26
8
23 24
25
8
9
7
27
28
29
4
3
2
1
3
31
30
32
34
42
G028206
33
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
Nastavení volantu
Spínač, osvětlení interiéru, levá strana
Otevírací páka, kapota
Spínač, výbava na přání
Ovládací panel, okna a vnější zpětná
zrcátka
Spínač, automatické rozsvícení prostoru
pro cestující
Ukazatele směru, dálková světla, palubní
počítač
Spínač, výbava na přání
Panel osvětlení a otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Klika dveří a tlačítko zamykání.
Kontrolka, zamykání
Ventilační otvory, palubní deska
Ventilační otvor pro boční okno
02
Spínač, osvětlení prostoru pro cestující,
pravá strana
Displej, audiosystém/nastavení vozidla
apod.
Ovládací prvky, audiosystém/nastavení
vozidla apod.
Ovládání klimatizace
Tempomat
Kontrolka, výstražná funkce ukazatelů
směru
Houkačka a airbagy
Klika dveří a tlačítko zamykání
Sdružený přístrojový panel
Schránka v palubní desce
Klávesnice pro systém infotainment
Řadicí páka (manuální převodovka)/páka
voliče (automatická převodovka)
Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů
Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret
Spínací skříňka
Spínač, ovládání střechy
Zpětné zrcátko, vnitřní
Parkovací brzda
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Spínač, výbava na přání
43
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
15
17
02
13
18
14
19
16
10
11
12
9
26
9
20 21 22 23 24 25
9
8
8
7
9
6
7
5
27
32
28
4
29
2
4
3
1
30
31
34
44
G019491
33
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret
Spínač, ovládání střechy
Parkovací brzda
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
Zpětné zrcátko, vnitřní
Spínací skříňka
Ovládací panel, okna a vnější zpětná
zrcátka
Pákový přepínač, levý
Schránka v palubní desce
Klávesnice, volant, vlevo
Klika dveří a tlačítko zamykání
Sdružený přístrojový panel
Kontrolka, zamykání
Houkačka a airbagy
Ventilační otvor pro boční okno
Klávesnice, volant, vpravo
Ventilační otvory v palubní desce
Kontrolka, výstražná funkce ukazatelů
směru
Ovládání klimatizace
Ovládací prvky, audiosystém/nastavení
vozidla apod.
Displej, audiosystém/nastavení vozidla
apod.
02
Klika dveří a tlačítko zamykání
Panel osvětlení a otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Pákový přepínač, pravý
Spínač, osvětlení interiéru, levá strana
Otevírací páka, kapota
Spínač, výbava na přání
Páčka, nastavení volantu
Spínač, automatické rozsvícení prostoru
pro cestující
Řadicí páka (manuální převodovka)/páka
voliče (automatická převodovka)
Spínač, výbava na přání
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Spínač, osvětlení prostoru pro cestující,
pravá strana
Spínač, výbava na přání
45
02 Přístroje a ovládací prvky
Ovládací panel ve dveřích řidiče
Ovládací panel ve dveřích řidiče
G018241
02
Elektrické ovládání oken, vytáhnutí/spuštění všech oken
Elektrické ovládání oken
Vnější zpětná zrcátka, levá strana
Vnější zpětná zrcátka, nastavení
Vnější zpětná zrcátka, pravá strana
46
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
G029046
02
Rychloměr
Ukazatel směru, pravý.
Kontrolka levých ukazatelů směru.
Otáčkoměr – ukazuje otáčky motoru v tisících otáček za minutu (ot./min).
Výstražný symbol.
Informační displej – displej zobrazuje informace nebo varovné zprávy, venkovní
teplotu a čas. Pokud se venkovní teplota
pohybuje mezi +2 °C a -5 °C, zobrazí se
na displeji symbol sněhové vločky. Symbol
slouží jako varování před možnou námrazou na vozovce. Jestliže vozidlo stálo na
místě, může displej ukazovat mírně vyšší
teplotu než skutečnou.
Informační kontrolka.
Kontrolky a výstražné symboly.
Palivoměr, viz také palubní počítač, strana
58.
Kontrolka dálkových světel.
Displej – zobrazuje polohu páky voliče
automatické převodovky, čidlo deště, stav
denního počítadla kilometrů, stav celkového počítadla kilometrů a tempomat.
Tlačítko denního počítadla kilometrů –
používá se pro měření krátkých vzdáleností. Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi
dvěma denními počítadly T1 a T2. Dlouhé
stisknutí (delší jak 2 sekundy) vynuluje
aktivní denní počítač.
Teploměr - udává teplotu chladicí soustavy
motoru. Pokud teplota příliš vzroste a ukazatel teploměru přejde do červeného pole,
objeví se na displeji varovné hlášení. Nezapomeňte, že přídavné světlomety na
přední části mřížky chladiče snižují chladicí
účinek při vysoké venkovní teplotě a velkém zatížení motoru.
Kontrolky a výstražné symboly.
47
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
02
Všechny kontrolky a varovné symboly1 se rozsvítí, když před startováním otočíte dálkový
ovladač s klíčem do polohy II. Přitom se zkontroluje funkčnost kontrolek. Po nastartování
motoru by měly všechny kontrolky zhasnout
kromě kontrolky ruční brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Pokud motor do pěti sekund nenastartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu
systému řízení emisí a symbolu
tlaku motorového oleje. Určité
kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení
vozu.
1
48
Symboly uprostřed přístrojového
panelu
Když se rozsvítí kontrolka:
1. Bezpečně zastavte. S vozidlem nesmíte
pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Smažte zprávu prostřednictvím tlačítka READ.
G030755
Kontrola funkce, symboly
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována
závada, která by mohla mít vliv na
bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se
zároveň objeví vysvětlující text. Symbol svítí,
dokud není závada opravena, ale textová
zpráva může být vymazána tlačítkem READ,
viz strana 52. Varovný symbol se může také
rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Rozsvítí se žlutá informační kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí text. Textovou zprávu
vymažete pomocí tlačítka READ,
viz strana 52, nebo zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci).
Žlutá informační kontrolka se může rozsvítit
také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Když se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
zhasne a zpráva zmizí po stisknutí tlačítka
READ nebo automaticky po určité době.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 52.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek – levá strana
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
G029048
Jestliže tato kontrolka svítí, systém
je nefunkční. Normální funkce
brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
Porucha v systému řízení emisí
Stabilizační systém STC nebo DSTC
3. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená, jeďte
opatrně do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Bez funkce
Zadní světlo do mlhy
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy
Žhavení (vznětové motory)
Stabilizační systém STC nebo DSTC*
Více informací o funkcích systému
a kontrolkách, viz strana 155.
02
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru. Žhavení se zapne,
pokud teplota klesne pod –2 °C.
Po zhasnutí kontrolky můžete
nastartovat motor.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina
paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív
doplňte palivo.
Tato kontrolka svítí, když svítí
zadní světlo do mlhy.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek– pravá strana
Ukazatele směru přívěsu
Tato kontrolka bliká, když blikají
ukazatele směru vozu a je připojen
přívěs. Pokud tato kontrolka
nebliká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přívěsu nebo vozu.
02
Zabrzděná parkovací brzda
G029049
Kontrolka se rozsvítí, když je
parkovací brzda zatažená. Vždy
zatáhněte páku parkovací brzdy
do koncové polohy.
Ukazatele směru přívěsu
Zabrzděná parkovací brzda
Airbagy - SRS
Nízký tlak oleje
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
2
50
Nízký tlak oleje2
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej
doplňte. Pokud kontrolka svítí a přitom je hladina oleje normální, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená,
pokud není řidič nebo spolujezdec
na předním sedadle připoután
bezpečnostním pásem nebo
někdo na zadním sedadle si pás
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak
silně je parkovací brzda zatažená.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo svítí během jízdy,
znamená to, že byla zjištěna porucha zámku bezpečnostního pásu,
SRS, SIPS nebo IC systému.
Doporučujeme, abyste neprodleně navštívili
autorizovaný servis Volvo a nechali si vozidlo
zkontrolovat.
rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Pokud se kontrolka rozsvítí, když
běží motor, došlo k závadě v elektrickém systému. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný
servis Volvo.
Závada v brzdovém systému
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 52.
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
±
Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce, viz strana 214. Pokud je hladina
brzdové kapaliny v nádržce pod značkou
MIN, neměli byste pokračovat v jízdě.
Doporučujeme, abyste nechali vozidlo
přepravit odtahovou službou do autorizovaného servisu Volvo a nechali systém
zkontrolovat.
Svítí-li varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém
v systému rozdělení brzdné síly.
5. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni
a přesto varovné kontrolky svítí, můžete jet
velmi opatrně do nejbližšího servisu Volvo
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
6. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod úrovní MIN, neměli byste s vozidlem pokračovat v jízdě. Nechte vozidlo
dopravit do servisu ke kontrole brzdového
systému. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte
v jízdě.
Připomenutí – nezavřené dveře
Jestliže některé ze dveří, kapota3 nebo víko
dveře zavazadlového prostoru nejsou správně
zavřené, řidič bude varován.
Nízká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí nižší než 5 km/h, rozsvítí
se informační kontrolka a na displeji se zobrazí zpráva
OTEVŘENÉ DVEŘE ŘIDIČE,
OTEVŘENÉ DVEŘE SPOLUJEZDCE nebo
OTEVŘENÁ KAPOTA MOTORU. Co nejdřív
bezpečně zastavte a zavřete dveře nebo
kapotu.
02
Vysoká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje rychleji
než přibližně 10 km/h, informační
kontrolka svítí a na displeji se
zobrazí jeden z textů uvedených
v předcházejícím odstavci.
Kontrolka otevření víka zavazadlového
prostoru
Pokud je víko zavazadlového prostoru otevřené, rozsvítí se tato kontrolka a na displeji se zobrazí text
OTEVŘENÉ VÍKO ZAV.
PROSTORU.
4. Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
vyrovnávací nádržce, viz strana 214.
3
Pouze vozy s alarmem.
51
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zprávy
POZNÁMKA
Jestliže se objeví varovná zpráva, když používáte palubní počítač, zpráva musí být
přečtena (stiskněte tlačítko READ); až
potom můžete pokračovat v předchozí činnosti.
Zpráva
Popis
BEZPEČNĚ
ZASTAVTE A
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
NUTNÝ SERVIS A
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo neprodleně překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
VIZ PŘÍRUČKAA
Čtěte uživatelskou
příručku.
DOPORUČEN
SERVIS A
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
G029050
02
Pokud se rozsvítí varovná nebo informační
kontrolka, zobrazí se na displeji doplňující
zpráva.
±
Stiskněte tlačítko READ (1).
Zprávami lze listovat tlačítkem READ. Chybové zprávy budou uloženy v paměti, dokud
nebude závada odstraněna.
52
Zpráva
Popis
PŘEHŘÁTÍ
MOTORU
VYPNĚTE MOTOR
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
REZERVUJTE ČAS
PRO ÚDRŽBU
Čas pro objednaní
k pravidelnému
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo.
ČAS NA SERVISNÍ
PROHLÍDKU
Nastal čas pro provedení pravidelného
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo. Načasování je určeno
počtem ujetých kilometrů, počtem
měsíců od poslední
servisní prohlídky,
dobou chodu
motoru a třídou
oleje.
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
LHŮTA ÚDRŽBY
PŘEKROČENA
Pokud nejsou
dodrženy intervaly
servisních prohlídek,
nejsou poškozené
díly kryty zárukou.
Doporučujeme, aby
servis prováděl
autorizovaný servis
Volvo.
FILTR SAZÍ PLNÝ
VIZ PŘÍRUČKA
Je nutné provést
regeneraci filtru
kouřových částic
vznětového motoru,
viz strana 284.
VYSOKÁ
TEPLOTA OLEJE
PŘEVODOVKY
STC/DSTC - KONTROLA PROKLUZU VYPNUTA
Funkce kontroly stability vozidla a trakce
je omezena, další
provedení viz
strana 156.
Jeďte plynuleji nebo
bezpečně zastavte
vozidlo. Zařaďte
neutrál a nechte
motor běžet ve volnoběžných otáčkách, dokud zpráva
nezmizí.
TEPL.PŘEV.OLEJ
E BEZPEČNĚ
ZASTAV.
Vážná závada. Bezpečným způsobem
zastavte vozidlo.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
PŘEVODOVÝ
OLEJ NUTNÁ
VÝMĚNA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
PŘIPOMÍNKA:
ZKONT. MOT.
OLEJ
Zkontrolujte hladinu
oleje. Zpráva je
zobrazována každých 10 000 km
(některá provedení
motoru). Informace
ke kontrole hladiny
oleje, viz
strana 211.
OMEZENÁ
FUNKCE PŘEVODOVKY
Převodovka není
schopna přenášet
plný výkon. Jeďte
opatrně, dokud
zpráva nezmizí, viz
strana 151.
A
02
Součást zprávy zobrazovaná společně se zprávou o vzniklém problému.
Pokud se tato
zpráva zobrazuje
pravidelně, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
53
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrická zásuvka
Elektrická zásuvka 12 V
lovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
G019621
02
Elektrická zásuvka může být použita pro různé
příslušenství o napětí 12 V, jako jsou například
nabíječky mobilních telefonů a chladničky.
Maximální odběr proudu je 10 A. Aby byla
zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač
s klíčem ve spínací skříňce minimálně v poloze
I.
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
Zapalovač cigaret*
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapa-
54
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Všeobecné informace
Poloha
Popis
Automatická/vypnutá potkávací
světla. Pouze světelná houkačka.
Obrysová světla
Automatická potkávací světla.
Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.
Obrysová světla
Obrysová světla je možné zapnout bez ohledu
na polohu dálkového ovladače s klíčem v zapalování.
±
02
Otočte ovladač světlometů (2) do střední
polohy.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem v zapalování
v poloze II, osvětlení SPZ a obrysová světla
jsou vždy zapnutá.
G020139
Světlomety
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
Spínače světel
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Přední světla do mlhy*
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Zadní světlo do mlhy
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů.
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
2. Otočte ovladač světlometů (2) do jedné
z koncových poloh.
3. Otáčejte kolečkem (1) nahoru nebo dolů
pro zvednutí nebo snížení kužele světla
světlometu.
Vozy se světlomety Dual Xenon* jsou vybaveny
automatickým nastavením sklonu světlometů,
takže ovládací kolečko (1) chybí.
Automatická potkávací světla*
Potkávací světla se automaticky rozsvítí při
otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy II, pokud není přepínač světlometů (2) v prostřední poloze. V případě
potřeby je možné funkci automatického
zapnutí tlumených světel deaktivovat. Doporučujeme, aby deaktivaci prováděl autorizovaný
servis Volvo.
Automatická potkávací světla, dálková
světla
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
2. Potkávací světla se aktivují otočením ovladače světlometů (2) doprava do koncové
polohy.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
02
3. Dálková světla se aktivují posunutím
levého pákového přepínače směrem
k volantu do koncové polohy a jeho uvolněním, viz strana 57.
Světla se vypnou automaticky při otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do
polohy I nebo 0.
Osvětlení přístrojů
Osvětlení přístrojů je zapnuté, pokud je dálkový
ovladač s klíčem zapalování v poloze II a přepínač světlometů (2) je v jedné z koncových
poloh. Jas osvětlení se automaticky sníží
během dne a v noci je možné jej manuálně
nastavit.
±
Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů (3)
pro zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.
Zdokonalené osvětlení displeje
Za účelem zlepšení čitelnosti celkového počítadla kilometrů, denního počítadla kilometrů,
hodin a teploměru venkovní teploty se tyto displeje rozsvítí při odemknutí vozidla a vyjmutí
dálkového ovladače s klíčem ze zapalování.
Displeje zhasnou po zamknutí vozidla.
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Světla do mlhy
POZNÁMKA
Předpisy pro používání světel do mlhy se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Dvířka hrdla palivové nádrže
Pokud je vůz odemknutý, otevřete dvířka hrdla
palivové nádrže stisknutím tlačítka (5), viz
strana 130.
Brzdové světlo
Přední světla do mlhy*
Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo obrysovými světly.
±
Stiskněte tlačítko (4).
Kontrolka v tlačítku (4) svítí, když jsou přední
světla do mlhy zapnutá.
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo předními světly do mlhy.
±
Stiskněte tlačítko (6).
Kontrolka zadního světla do mlhy na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka v tlačítku
(6) se rozsvítí, když svítí zadní světlo do mlhy.
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Nouzové brzdové světlo a automatická
výstražná funkce ukazatelů směru*
Nouzová brzdová světla (Adaptive Brake
Lights) se aktivují při prudkém brzdění nebo při
aktivaci ABS. Pokud se funkce aktivuje,
brzdová světla začnou blikat, aby okamžitě
upozornila vozidla jedoucí za Vámi.
Systém se aktivuje, pokud ABS pracuje déle
než 0,5 sekundy nebo v případě prudkého
brzdění, ale pouze při brzdění při rychlostech
nad 50 km/h. Pokud rychlost vozidla poklesne
pod 30 km/h, brzdová světla opět svítí normálně a automaticky se zapnou výstražná
světla. Výstražná funkce ukazatelů směru
zůstane zapnutá, dokud vozidlo nezačne
znovu zrychlovat, tuto funkci je možné deaktivovat tlačítkem výstražné funkce ukazatelů
směru, viz strana 65.
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Ukazatele směru
Polohy pákového přepínače
Trvalé blikání
±
2
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do koncové polohy (2).
Pákový přepínač zůstane ve své koncové
poloze a je možné jej z ní posunout ručně nebo
automaticky pohybem volantu.
1
3
4
Krátké zablikání
±
2
G026380
1
Krátké zablikání ukazatelů směru
Trvalé blikání ukazatelů směru
Světelná houkačka a přepnutí z dálkových
na potkávací světla
Doprovodné osvětlení při odchodu a přepnutí z potkávacích na dálková světla
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do polohy (1) a uvolněte.
Ukazatele směru třikrát zablikají a pákový
přepínač se vrátí do své výchozí polohy.
Světelná houkačka
±
Přitáhněte jemně pákový přepínač
k volantu do polohy (3).
Dálková světla budou svítit, dokud pákový
přepínač neuvolníte. Světelná houkačka funguje pouze, pokud je dálkový ovladač s klíčem
v zapalování.
Přepínání dálkových a potkávacích
světel
Aby bylo možné zapnout dálková světla, musí
být dálkový ovladač s klíčem v poloze II
a přepínač světel v koncové poloze, viz
strana 55.
02
Aktivace dálkových světel:
±
Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (4) a uvolněte jej.
Deaktivace dálkových světel:
±
Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
polohy (3) a uvolněte jej.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu. Standardní
opoždění je 301 sekund, ale je možné je změnit
na 60 nebo 90 sekund, viz strana 74.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (4) a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
1
Tovární nastavení.
``
57
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Palubní počítač*
POZNÁMKA
Jestliže se během ovládání palubního počítače objeví varovné hlášení, musíte si hlášení nejprve přečíst. Stiskněte tlačítko
READ a vraťte se k funkci palubního počítače.
02
Funkce
G029052
Palubní počítač zobrazuje následující informace:
READ - potvrzuje
Ovládací kolečko2 – procházení menu
a nabídek v seznamu palubního počítače
RESET2 - vynuluje
Ovládání
Chcete-li mít přístup k informacím palubního
počítače, ovládací kolečko musíte otáčet
nahoru nebo dolů. Dalším otáčením se dostanete do výchozího bodu.
•
•
•
•
•
•
PRŮMĚR. RYCHLOST
AKTUÁLNÍ RYCHLOST V MPH*
OKAMŽITÁ
PRŮMĚR
KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
DSTC, viz strana 155
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST
Po vypnutí zapalování se do paměti uloží průměrná rychlost a po nastartování motoru je
využita jako základ pro nový výpočet. Vynulujte
tlačítkem RESET.
AKTUÁLNÍ RYCHLOST V MPH
Aktuální rychlost se zobrazuje v mph.
OKAMŽITÁ SPOTŘEBA
Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktuali-
2
3
58
Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory s filtrem kouřových částic.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
zuje vždy po několika sekundách. Když vůz
stojí, na displeji se objeví "--.-". Během regenerace3 se může zvýšit spotřeba paliva, viz
strana 284.
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Po vypnutí zapalování se do paměti uloží průměrná spotřeba paliva a zůstane uložena až do
resetování funkce. Vynulujte tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Používáte-li nezávislé topení, mohou se
zobrazit nepřesné hodnoty.
DOJEZD DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
Dojezd na aktuální množství paliva v nádrži se
vypočítává na základě průměrné spotřeby
paliva za posledních 30 km. Pokud displej
zobrazí "--- km do prázd.nádrže", není
garantován žádný dojezd. Dotankujte co
nejdříve.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit, pokud se
například spotřeba změní v důsledku změny
jízdního stylu nebo se používá nezávislé
topení.
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Resetování
1. Zvolte PRŮMĚR. RYCHLOST nebo
PRŮMĚR
02
2. Vynulujte jedním stisknutím tlačítka
RESET. Pro současné vynulování průměrné rychlosti a průměrné spotřeby stiskněte tlačítko RESET a držte je stlačené
nejméně pět sekund.
59
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
Stěrače čelního okna
Jedno setření
Chcete-li provést jedno setření,
pohněte pákovým přepínačem
nahoru.
02
B
C
Ostřikovač čelního okna/světlometů
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu. Stěrače provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření.
0
Cyklovač stěračů
A
Můžete nastavit rychlost cyklu.
Otáčejte ovládacím kolečkem (C)
nahoru, chcete-li zkrátit interval
mezi setřeními. Otáčením dolů
interval prodloužíte.
G025419
0
Ostřikovače čelního okna a světlometů
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
Ovládací kolečko
Vypnutí stěračů čelního okna
Stěrače čelního okna jsou vypnuty,
pokud je pákový přepínač v poloze
0.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů v zimním období –
se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé,
a že je z čelního okna seškrábán sníh a led.
DŮLEŽITÉ
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Za účelem
šetření kapaliny jsou světlomety ostřikovány
následovně:
Potkávací světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
Světlomety budou ostříknuty při příštím
ostříknutí čelního okna. Během následujících
deseti minut budou ostříknuty při každém
pátém ostříknutí čelního okna. V případě delšího intervalu budou světlomety ostříknuty
pokaždé.
Obrysová světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
•
Světlomety Dual Xenon jsou ostříknuty při
každém pátém ostříknutí čelního skla bez
ohledu na uplynulý čas.
•
Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.
Spínač na panelu osvětlení je v poloze 0:
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
•
•
Světlomety Dual Xenon jsou ostříknuty při
každém pátém ostříknutí čelního skla bez
ohledu na uplynulý čas.
Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.
Zapnutí/Vypnutí
Při aktivaci dešťového senzoru musí být dálkový ovladač s klíčem v zapalování v poloze I
nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna
musí být v poloze 0 (neaktivní).
Aktivace dešťového senzoru:
Dešťový senzor*
±
Stiskněte tlačítko (B), viz strana 60. Kontrolka na displeji indikuje, že dešťový
senzor je aktivní.
Dešťový senzor vypnete buď:
G029053
1. Stiskněte tlačítko (B)
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním skle. Citlivost dešťového senzoru je
možné nastavit pomocí kolečka (C), viz
strana 60.
DŮLEŽITÉ
Automatická myčka: V automatické myčce
dešťový senzor vypněte stisknutím tlačítka
(B), dálkový ovladač s klíčem v zapalování
je přitom v poloze I nebo II. Jinak by se stěrače čelního skla mohly zapnout a poškodit.
02
Ovládací kolečko
Ovládací kolečko se používá k nastavení počtu
setření během intervalu, když je zvolen cyklovač stěračů, nebo citlivosti na množství srážek,
když je zapnutý dešťový senzor.
2. Změnou programu stírání přesunutím
pákového přepínače do jiné polohy. Při
zvednutí pákového přepínače, zůstane
dešťový senzor aktivní, stěrače provedou
jedno setření navíc a potom se vrátí do
režimu dešťového senzoru, když pákový
přepínač je uvolněn do polohy 0 (neaktivní),
viz strana 60.
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze zapalování nebo po pěti minutách po vypnutí zapalování.
Otáčením kolečka směrem nahoru se zvyšuje
citlivost a směrem dolů se citlivost snižuje
(ještě k jednomu setření dojde při otočení
kolečka směrem nahoru).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Aktivace
Zvýšení nebo snížení rychlosti
POZNÁMKA
Přechodné zrychlení (kratší než jedna
minuta) pomocí pedálu plynu, např. při
předjíždění, nemá vliv na nastavení tempomatu. Vůz se po uvolnění pedálu plynu vrátí
k dříve uložené rychlosti.
02
Dočasné vypnutí
G020141
G029054
±
Stisknutím tlačítka 0 dočasně tempomat
vypnete. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis TEMPOMAT.
Poslední nastavená rychlost se uloží do
paměti.
Tempomat se také dočasně vypne, když:
Ovládací prvky tempomatu jsou umístěny na
levé straně volantu.
Nastavení požadované rychlosti:
1. Stiskněte tlačítko CRUISE. Na displeji
sdruženého přístrojového panelu se objeví
nápis TEMPOMAT.
2. Rychlost můžete nastavit stisknutím tlačítka + nebo –. Na displeji sdruženého
přístrojového panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
Tempomat není možné použít při rychlosti pod
30 km/h nebo nad 200 km/h.
1
62
V závislosti na typu motoru
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
±
Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítka + nebo –. Po uvolnění tlačítka
je rychlost vozidla nastavena jako nová
rychlost.
Krátkým stisknutím (méně než půl sekundy)
tlačítka + nebo – se změní rychlost o 1 km/h
nebo 1 mph1.
•
•
sešlápnete pedál brzdy nebo pedál spojky
•
přesunete páku voliče převodovky do
polohy N
•
•
kola začnou prokluzovat nebo se zablokují
rychlost při jízdě do kopce poklesne pod
25–30 km/h1
přechodné zrychlení je delší než jedna
minuta.
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Návrat k rychlosti uložené v paměti
-Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte dříve nastavenou rychlost. Na
displeji sdruženého přístrojového
panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
02
Vypnutí
±
Stisknutím tlačítka CRUISE tempomat
vypnete. Z displeje sdruženého přístrojového panelu zmizí nápis TEMPOMAT
ZAP.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
02 Přístroje a ovládací prvky
Klávesnice na volantu*
Funkce tlačítek
Pro návrat pouze do režimu Audio stiskněte
EXIT.
G020142
02
Čtyři spodní tlačítka klávesnice na volantu jsou
určena k ovládání telefonu a rádia. Funkce
příslušného tlačítka závisí na tom, který systém
je právě aktivní. Klávesnici na volantu můžete
použít k procházení mezi jednotlivými předvolbami stanic, změně skladeb na CD a k nastavení hlasitosti.
±
Pro rychlé posunutí dopředu/zpátky nebo
pro naladění další stanice stiskněte a podržte jedno z tlačítek s šipkou.
Aby bylo možné upravit audio nastavení, telefon musí být zapnutý. Aby bylo možné ovládat
systém telefonu pomocí tlačítek s šipkou,
systém se musí aktivovat tlačítkem ENTER.
64
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru
Výstražná funkce ukazatelů směru
Nastavení volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
v horizontálním směru.
G020144
G020143
02
2. Volant nastavte do optimální polohy.
Výstražná světla (všechny ukazatele směru)
použijte, když je vůz zastaven na nebezpečném místě nebo na místě, kde tvoří překážku
silničního provozu. Stisknutím tlačítka aktivujete tuto funkci.
3. Volant zajistíte potlačením páčky zpět.
Pokud se páčka pohybuje ztuha, mírně na
volant zatlačte, když vracíte ovládací prvek
zpět.
Při velmi prudké kolizi nebo silném brzdění se
výstražná funkce ukazatelů směru aktivuje
automaticky, viz strana 56. Tuto funkci lze
deaktivovat pomocí tlačítka.
1. Volant uvolněte potáhnutím páčky k sobě.
VAROVÁNÍ
Volant nastavujte pouze, když vozidlo stojí,
nikdy volant nenastavujte během jízdy. Před
jízdou zkontrolujte, zda je volant zajištěn.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání výstražné funkce
ukazatelů směru se mohou v jednotlivých
zemích lišit.
65
02 Přístroje a ovládací prvky
Parkovací brzda
Parkovací brzda (ruční brzda)
Použití ruční brzdy
1. Plně sešlápněte brzdový pedál.
02
2. Zatáhněte silně za páku ruční brzdy.
3. Uvolněte brzdový pedál a ujistěte se, že se
vozidlo nepohybuje.
4. Pokud se vozidlo pohne, musíte za páku
zatáhnout silněji.
Při parkování musí být řadicí páka v poloze 1 (u
manuální převodovky) nebo P (u automatické
převodovky)
Parkování ve svahu
Pokud vůz je zaparkován směrem do kopce;
otočte kola od obrubníku.
Páka ruční brzdy je umístěna mezi předními
sedadly.
POZNÁMKA
Kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu se rozsvítí bez ohledu na to, jak silně je
parkovací brzda aktivována.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že při zatahování nebo uvolňování ruční brzdy nehrozí dětem, ostatním
cestujícím nebo předmětům zachycení
pákou ruční brzdy.
66
Pokud vůz je zaparkován směrem z kopce;
otočte kola k obrubníku.
Uvolnění ruční brzdy
1. Silně sešlápněte brzdový pedál.
2. Mírně nadzvedněte páku ruční brzdy, stiskněte tlačítko, spusťte páku dolu a uvolněte tlačítko.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
Obsluha
Elektricky ovládaná okna jsou řízena přepínači
umístěnými na dveřích. Elektrické ovládání
oken funguje pouze v případě, že je klíč ve spínací skříňce v poloze I nebo II.
Okna je možné ovládat po omezenou dobu po
zastavení vozidla a vyjmutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování, pokud nejsou
žádné dveře otevřeny. Ovládejte okna opatrně.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken. Věnujte
zvláštní pozornost ovládání zadních oken ze
dveří řidiče nebo jejich zavírání pomocí dálkového ovladače.
Dveře řidiče
Otevření okna:
±
stiskněte přední část spínače.
Zavření okna:
±
zatáhněte za přední část spínače.
02
Manuální obsluha
Jemně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze
spínačů (2) nebo (3). Okna se budou otvírat
nebo zavírat, dokud spínač neuvolníte.
Automatická obsluha
Plně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (3), a pak jej uvolněte. Boční okna se
potom automaticky otevřou nebo zavřou.
Pohyb okna se přeruší, pokud bude okno jakkoliv blokováno. Automaticky lze zavřít pouze
přední okna.
Spínač na dveřích spolujezdce se ovládá stejným způsobem jako spínače na dveřích řidiče.
POZNÁMKA
Všechny okna současně
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
Všechny okna mohou být otevřena a zavřena
současně pomocí spínače (1). Krátkým stisknutím pravé strany spínače se automaticky
zavřou všechna okna. Okna zavřete stisknutím
a přidržením levé strany spínače.
Dálkový ovladač
Ovládání elektrických oken dálkovým ovladačem, viz strana 120.
Okna je možné otevírat a zavírat dvěma způsoby:
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Ovládací prvky, všechna okna
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
Řidič může ze svého sedadla ovládat všechna
elektricky ovládaná okna.
VAROVÁNÍ
Funkce přerušení pohybu oken v případě
blokování funguje při automatickém
i manuálním zavírání, i když není aktivní
ochrana proti přivření.
``
67
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
VAROVÁNÍ
02
Pokud jsou ve voze děti:
Nezapomeňte vypnout napájení elektrického ovládání oken vytažením dálkového
ovladače s klíčem ze spínací skříňky, pokud
řidič opouští vůz.
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken.
G019511
Sedadlo spolujezdce
Sedadlo spolujezdce.
Spínačem na loketní opěrce dveří předního
spolujezdce lze ovládat pouze toto okno.
68
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.*
Vnitřní zpětné zrcátko
Kalibrace kompasu
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Pokud Vás světlo
zezadu ruší, můžete změnit odrazivost zrcátka
manuálně.
Změna odrazivosti
Nastavení odrazivosti
Normální poloha
Poloha se sníženou odrazivostí.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
(1) není k dispozici u zrcátek s automatickou
změnou odrazivosti.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na jakou světovou stranu
směřuje přední část vozu. Anglické zkratky
označují osm různých směrů: S (sever), SV
(severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J
(jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
G020992
G020991
G020988
02
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.
1. Zastavte s vozem na širokém otevřeném
prostranství s běžícím motorem ve volnoběžných otáčkách.
2. Stiskněte a podržte nejméně 6 sekund tlačítko (1). Následně se zobrazí znak C (tlačítko je zapuštěné, pro stisknutí použijte
například kancelářskou sponku).
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
02
3. Stiskněte a podržte nejméně 3 sekundy
tlačítko (1). Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko (1), dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15), viz mapa magnetických zón
pro kompas.
Magnetické zóny, Jižní Amerika.
Magnetické zóny, Asie.
70
G020153
Magnetické zóny, Evropa.
G020151
7. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
kompas, tím je kalibrace dokončena.
G020150
6. Následně stiskněte a podržte tlačítko
9 sekund a zvolte L pro vozy s levostranným řízením a R s pravostranným řízením.
G020152
5. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak C.
Magnetické zóny, Austrálie.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkým prostorem
mohou být zrcátka sklopena. Zrcátka je možné
sklopit při zapalování v poloze I a II.
02
Sklopení zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném přiklopení.
G018254
G020154
VAROVÁNÍ
Magnetické zóny, Afrika.
Spínače ovládající nastavení obou vnějších
zpětných zrcátek jsou umístěny na loketní
opěrce dveří řidiče. Zpětná zrcátka je možné
ovládat při zapalování v poloze I a II.
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka ve spínači svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
zhasne.
Obě vnější zpětná zrcátka jsou širokoúhlá za
účelem zajištění optimálního výhledu.
Předměty se mohou zdát vzdálenější, než
skutečně jsou.
Vyklopení vnějších zpětných zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném odklopení.
Automatické sklopení/vyklopení
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním nebo systémem Pasivního vstupu, viz
strana 126, se vnější zpětná zrcátka automaticky sklopí/vyklopí.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
POZNÁMKA
02
Vnější zpětná zrcátka se automaticky nevyklopí během odemykání, pokud byla sklopena pomocí ovládacích prvků na dveřích.
Pokud je vozidlo uzamknuto dálkovým ovladačem a poté nastartováno, vnější zpětná
zrcátka se vyklopí.
Tato funkce může být aktivována/deaktivována pomocí Nastavení vozidla… Sklop.
zrcátek/zamčení, viz strana 74 popis
systému menu.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být resetována do neutrální polohy, aby fungovalo elektrické sklápění.
1. Pro sklopení zrcátek použijte současně tlačítka L a R.
2. Pro vyklopení zrcátek použijte opět současně tlačítka L a R. Zrcátka jsou nyní
nastavena do neutrální polohy.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla* na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení.
72
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS*
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může řidiče upozornit na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“, viz strana 160.
Uložení nastavení zpětných zrcátek
Nastavení zpětných zrcátek je uloženo při
zamknutí vozidla pomocí dálkového ovladače.
Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem se zrcátka a sedadlo řidiče nastaví do uložených poloh.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Přední boční okna jsou ošetřena
vrstvou, která zlepšuje viditelnost za
špatných povětrnostních podmínek. Informace
o údržbě, viz strana 200.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Mohlo by dojít k poškození
vodu a špínu odpuzující vrstvy.
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
Možná nastavení
Displej
Hodiny, nastavení
Osobní preference můžete nastavit u některých funkcí vozu. Platí pro zamykání, klimatizaci a funkce audio. Pro funkce audia, viz
strana 236.
MENU
Hodiny a minuty se nastavují samostatně.
EXIT
ENTER
Ovládací panel
Navigace
Použití
Nastavení se zobrazuje na displeji (A).
Otevřete menu, abyste mohli provést nastavení:
A
02
1. Použijte čísla na klávesnici nebo navigační
tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo „šipkou
dolů“ (E).
2. Zvolte číslo pro nastavení pomocí navigační tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo
„šipkou dolů“.
3. Stisknutím tlačítka ENTER spustíte
hodiny.
POZNÁMKA
1. Stiskněte MENU (B).
Pokud vozidlo má 12hodinový systém, AM/
PM se volí pomocí „šipky nahoru“ nebo
„šipky dolů“ po dokončení nastavení minut.
2. Navigačním tlačítkem (E) přejděte,
například na Nastavení vozidla.
3. Stiskněte ENTER (D).
E
B
D
C
4. Navigačním tlačítkem (E) vyberte možnost.
Nastavení klimatizace
5. Stisknutím ENTER aktivujete výběr.
Nastavení automatického ventilátoru
Zavřete menu:
Ventilátor můžete nastavit do režimu AUTO ve
vozech vybavených ECC:
Stiskněte a podržte přibližně jednu
sekundu tlačítko EXIT (C).
±
Vyberte Nízký, Normální nebo Vysoký.
G026307
±
Ovládací panel.
``
73
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
02
Časový spínač recirkulace
Vizuální potvrzení odemknutí
Pokud je časový spínač aktivní, vzduch ve
vozidle se recirkuluje 3 - 12 minut, v závislosti
na venkovní teplotě.
Můžete zvolit potvrzení odemknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici jsou volby Zapnuto/Vypnuto.
±
Potvrzení zamknutí světly
Zvolte Zapnuto/Vypnuto, podle toho, zda
chcete, aby byl časový spínač recirkulace
aktivní nebo ne.
Vynulovat vše
Resetování voleb funkce klimatizace na tovární
nastavení.
Nastavení vozu
Sklopení zrcátek při zamykání*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním se vnější zpětná zrcátka mohou automaticky sklopit/vyklopit. K dispozici jsou volby
Zapnuto/Vypnuto.
Omezená ochrana*
Funkci deadlock je možné dočasně deaktivovat a omezit funkci alarmu, pokud někdo chce
zůstat ve vozidle a dveře jsou zamknuty
zvenku. K dispozici jsou možnosti Aktivovat
jedenkrát a Dotaz při opuštění menu. viz
stránky 132 a 136.
1
74
Můžete zvolit potvrzení zamknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici jsou volby Zapnuto/Vypnuto.
Dveře – automatické zamykání
Když rychlost vozidla překročí 7 km/h, je
možné automaticky uzamknout dveře a víko
zavazadlového prostoru. K dispozici jsou volby
Zapnuto/Vypnuto. Zatažením za kliku dveří
dvakrát odemknete a otevřete dveře zevnitř.
Odemknutí dveří
zadlového prostoru se odemykají současně1.
• Oboje přední dveře - oboje přední dveře
se odemknou současně.
• Jedny přední dveře - jakékoli dveře nebo
víko zavazadlového prostoru mohou být
odemknuty zvlášť.
Současné otevření všech oken
Tato funkce může být zvolena pro tlačítko odemykání na dálkovém ovladači:
• Automat. otevírání všech oken – jedním
dlouhým stisknutím tlačítka odemykání se
současně otevřou všechna okna a střešní
okno.
Existují dvě možnosti pro odemykání:
• Všechny dveře – jedním stisknutím dálkového ovladače se odemknou oboje
dveře a víko zavazadlového prostoru.
• Nejdřív dveře řidiče a potom ostatní
dveře - jedním stisknutím dálkového ovladače se odemknou dveře řidiče. Druhým
stiskem se odemknou dveře spolujezdce
a víko zavazadlového prostoru.
Oboje dveře a víko zavazadlového prostoru mohou být také současně zamknuty.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pasivní vstup*
• Všechny dveře - oboje dveře a víko zava-
Doprovodné osvětlení při příchodu
Zvolte čas, po který mají obrysová světla vozu
zůstat rozsvícená, po stisknutí tlačítka pro
osvětlení cesty na dálkovém ovladači. K dispozici jsou následující možnosti: 30/60/90
sekund.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Zvolte čas, po který mají světla vozu zůstat
rozsvícená, když po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky přitáhněte levý
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
pákový přepínač k volantu. K dispozici jsou
následující možnosti: 30/60/90 sekund.
02
Informace
• Číslo VIN – (Identifikační číslo vozidla) je
unikátní identifikační číslo vozidla.
• Počet klíčů – Zobrazí se počet klíčů registrovaných pro vůz.
75
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
POZNÁMKA
HomeLink je navržen tak, aby byl nefunkční,
pokud je vozidlo uzamknuto zvenku.
02
Uschovejte si původní dálkové ovladače pro
budoucí programování (např. při nákupu
nového vozidla).
Vynulujte naprogramování tlačítek, když
vozidlo prodáváte.
G030070
Kovové sluneční clony není možné použít ve
vozidlech vybavených ovladačem HomeLink. To by mohlo mít negativní vliv na funkci
ovladače HomeLink.
HomeLinkŸ je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLink se dodává zabudovaný do levé sluneční clony.
Panel HomeLinkŸ zahrnuje tři programovatelná
tlačítka a jednu kontrolku.
76
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka
svítí po dobu stisknutí tlačítka.
POZNÁMKA
Pokud není zapalování aktivní, HomeLink
funguje po dobu 30 minut po otevření dveří
řidiče.
Originální dálkové ovladače je samozřejmě
možné používat souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ.
VAROVÁNÍ
Pokud je HomeLinkŸ použitý pro ovládání
garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že
nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat,
když jsou v pohybu.
Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLinkŸ
pro garážová vrata, která nejsou vybavena
bezpečnostním dorazem a ochranou před
zpětným pohybem. Garážová vrata musí na
překážku reagovat okamžitě, okamžitě se
zastavit a vrátit. Garážová vrata, která
nesplňují výše uvedené podmínky, mohou
způsobit poranění osob. Další informace –
obraťte se prostřednictvím internetu na
dodavatele: www.homelink.com.
První programování
V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači
HomeLinkŸ, který nesmí být proveden, pokud
přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.
1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách. Blikání indikuje, že
HomeLinkŸ je v „režimu načítání“ a je
připraven na programování.
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
2. Umístěte originální dálkový ovladač
5-30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem
HomeLinkŸ závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba
více pokusů v různých vzdálenostech.
Před vyzkoušením nové polohy zachovejte
každou polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a současně tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé
blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ a sledováním kontrolky:
•
•
1
Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko1“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
přibližně 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek,
postupujte následovně:
02
1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ a podržte jej stisknuté, dokud
nedokončíte krok 3.
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači
HomeLinkŸ blikat, asi po 20 sekundách,
umístěte původní dálkový ovladač 5–
30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink
závisí na příslušném programovacím
zařízení. Možná bude potřeba více pokusů
v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou
polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém
ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile
se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje
úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLink a sledováním kontrolky:
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
•
Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
•
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
02
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30
sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
2
78
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Vymazání naprogramování
Vymazat je možné pouze naprogramování
všech tlačítek na ovladači HomeLink, ne jednotlivých tlačítek.
±
Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 76.
02 Přístroje a ovládací prvky
02
79
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
82
84
88
89
92
G020906
Všeobecné informace o klimatizaci........................................................
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*....................................................
Distribuce vzduchu.................................................................................
Nezávislé palivové topení*......................................................................
Přídavné topení* (diesel).........................................................................
KLIMA
03
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Klimatizace
Zjišťování a odstraňování závad
Displej
Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně
jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru
pro cestující. Vozidlo je vybaveno buď
manuální (AC) nebo elektronicky řízenou klimatizací (Electronic Climate Control).
Doporučujeme, abyste zjištění závady a její
opravu svěřili autorizovanému servisu Volvo.
Displej se nachází nad ovládacím panelem klimatizace. Zde se zobrazuje nastavení klimatizace.
03
POZNÁMKA
Systém klimatizace je možné vypnout, ale
pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamlžení oken
by měl být stále zapnutý.
V systému klimatizace se používá chladivo
R134a. Chladivo neobsahuje chlór, a není tedy
absolutně škodlivé pro ozónovou vrstvu.
Systém smí být plněn pouze chladivem
R134a, viz také strana 279. Doporučujeme,
aby tuto práci prováděl autorizovaný servis
Volvo.
Zamlžení oken
Filtr klimatizace
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čistěn pouze jedním filtrem. Ten
musí být měněn v pravidelných intervalech.
Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr
častěji.
Abyste omezili nebezpečí zamlžení, čistěte
okna normálním čisticím prostředkem na okna.
Led a sníh
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
82
Chladivo
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
Osobní preference
Můžete nastavit dvě funkce klimatizace:
•
Rychlost ventilátoru v režimu AUTO (platí
pouze pro vozy vybavené elektronicky řízenou klimatizací ECC).
•
Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem.
Informace o tomto nastavení, viz strana 73.
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Ventilační otvory v palubní desce
ECC
Boční okna a střešní okno
Skutečná teplota
Pro zajištění uspokojivé funkce klimatizace
zavřete všechna boční okna a střešní okno.
G019942
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje snímač slunečního svitu,
který detekuje stranu, ze které slunce svítí do
prostoru pro cestující. To znamená, že se může
lišit teplota mezi pravými a levými větracími
otvory bez ohledu na nastavení stejné teploty
pro obě strany.
•
Sluneční čidlo se nachází na horní straně
palubní desky.
•
Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází za ovládacím panelem klimatizace.
•
Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
•
Čidlo vlhkosti je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Chcete-li odstranit zamlžení předních bočních
oken, nastavte vnější větrací otvory na boční
okna.
Během chladného počasí – zavřete prostřední
větrací otvory pro optimální komfort a nejdokonalejší odmlžení.
Při plné akceleraci se dočasně vypne kompresor klimatizace. Můžete krátce pocítit dočasné
zvýšení teploty.
03
Kondenzace
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Umístění čidel
Otevřeno
Zavřeno
Zrychlení
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem nebo jinými
předměty.
83
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
Ovládací panel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Ventilátor
G026309
6
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Ovladač teploty
Recirkulace/systém kvality vzduchu
Odstranění námrazy
Distribuce vzduchu
AC ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí klimatizace
Vyhřívání levého předního sedadla
Vyhřívání pravého předního sedadla
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
1. AUTO
Funkce AUTO zajistí automatické dosažení a udržení
nastavené teploty ve voze.
Funkce AUTO řídí topení, klimatizaci, rychlost ventilátoru,
recirkulaci a distribuci vzduchu.
Pokud je otevřené střešní okno, je směrováno
více teplého/studeného vzduchu do spodní
části prostoru pro cestující a výkon klimatizace
je omezen, pokud není možné vyrovnat
venkovní teplotu.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení jsou po
zapnutí funkce AUTO vypnuta. Na displeji se
zobrazí AUTO TEPLOTA.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
2. Ventilátor
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
POZNÁMKA
Otočíte-li knoflík doleva a zhasne indikátor
ventilátoru na displeji, ventilátor a klimatizace jsou vypnuté. Na displeji se objeví
symbol ventilátoru a VYPNUTO.
3. Recirkulace
Tato funkce může být použita,
když chcete zabránit nasávání znečistěného vzduchu
zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce,
vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není nasáván žádný
vzduch zvenku. Jestliže je zapnuta recirkulace
příliš dlouho, hrozí nebezpečí zamlžení
vnitřních stran oken.
Časový spínač
Funkce časového spínače snižuje riziko
namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality
vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Aktivace/deaktivace funkce viz
strana 73.
•
Čidlo kvality vzduchu je aktivní – kontrolka
(A) svítí.
•
Recirkulace není aktivována, pokud to
nevyžaduje chlazení v horkém počasí –
kontrolka nesvítí.
•
Recirkulace vzduchu je zapnuta – kontrolka (M) svítí.
POZNÁMKA
Pokud vyberete odstranění námrazy (4), je
recirkulace vždy vypnuta.
03
Zapamatujte si následující:
3. Systém kvality vzduchu*
Stejné tlačítko jako recirkulace.
Systém měření kvality vzduchu se skládá zkombinovaného filtru a čidla. Filtr odděluje plyny a částice, redukuje
pachy a znečišťující částice v prostoru pro
cestující. Pokud čidlo detekuje znečištěný
venkovní vzduch, zavře přístupy vzduchu
zvenku a vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje. Pokud je čidlo kvality vzduchu aktivní,
svítí zelená kontrolka (A) v tlačítku.
Aktivace čidla kvality vzduchu:
±
Stisknutím tlačítka AUTO (1) aktivujete
čidlo kvality vzduchu (normální nastavení).
Nebo:
±
Mezi těmito třemi funkcemi můžete přepínat opakovaným stisknutím tlačítka recirkulace.
•
•
Nechte čidlo kvality vzduchu zapnuté.
•
Pro odstranění zamlžení čelního, zadního
a bočních oken použijte funkci odstranění
námrazy.
Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
4. Odstranění námrazy
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch je směrován na okna,
přičemž ventilátor pracuje
vysokou rychlostí. Kontrolka
v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.
Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za
účelem maximálního odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující také k následujícímu:
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
03
•
klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu
je možné vypnout tlačítkem AC (6))
•
recirkulace se automaticky vypne.
POZNÁMKA
Funkce odmlžování s čidlem vlhkosti vzduchu je výrazně omezena při deaktivaci klimatizace (OFF), stejně jako při manuálním
nastavení distribuce vzduchu a rychlosti
ventilátoru.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
5. Distribuce vzduchu
Vzduch může být směrován
na okna, do otvorů v palubní
desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce
vzduchu.
Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka
v příslušném tlačítku signalizují, která funkce
byla vybrána.
7 a 8. Vyhřívaná přední sedadla*
Aktivace vyhřívání předních
sedadel:
Intenzivnější vyhřívání:
±
Viz tabulka na straně 88.
6. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí
(ON/OFF)
ON: Klimatizace je zapnutá.
Je řízena funkcí systému
AUTO. Takto je nasávaný
vzduch ochlazován
a odvlhčován.
OFF: Vypnuto
Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky
zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem AC).
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.
Méně intenzivní vyhřívání:
±
Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.
Vypnutí vyhřívání:
±
Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.
9. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému
odstranění námrazy
a zamlžení ze zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Stiskněte tlačítko jednou pro
současné spuštění vyhřívání
zadního okna a zpětných
zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky.
Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím
tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12
– 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.
Při chladném počasí zůstane vyhřívání*
zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno
a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se
nezamlžovala. Intenzitu vyhřívání je možné
přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je
nutné vypnout manuálně.
10. Ovladač teploty
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
Pouze jedna strana se aktivuje, stisknete-li tlačítko jednou. Při opětovném stisknutí tlačítka
se aktivuje pouze druhá strana. Obě strany se
aktivují, když stisknete tlačítko potřetí.
Aktivní strana je signalizována svícením kontrolky v tlačítku a na displeji nad ovládacím
panelem klimatizace.
03
Při nastartování se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Klima
Distribuce vzduchu
03
88
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory.
Vzduch není recirkulován.
Klimatizace je vždy zapnuta.
Rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu
a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory v palubní desce.
Zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení
za chladného nebo
vlhkého počasí.
Vzduch proudí na čelní sklo
a boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
Zabránění zamlžení
a námrazy v chladném a vlhkém klimatu
(nelze v případě příliš
nízké rychlosti ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu
a ventilačními otvory
v palubní desce.
Za slunečného počasí
při nižších venkovních
teplotách.
Vzduch proudí na okna
a ventilačními otvory
v palubní desce.
Zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory
v palubní desce a na okna.
Ohřátí nohou.
Vzduch proudí ventilačními
otvory v palubní desce do
oblasti hlavy a hrudi.
Zajištění účinného
ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu,
ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
Chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo v horkém
a suchém počasí.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Všeobecné informace o topení
Doplňování paliva
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva.
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
±
Při používání naftového nebo benzínového
topení musí být vůz na venkovním prostranství.
POZNÁMKA
Když je nezávislé topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
03
DŮLEŽITÉ
G007632
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15°C. Při teplotě –10 °C nebo
nižší je maximální doba chodu nezávislého
topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka
READ na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jako bylo používáno nezávislé topení, aby se
akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu NEZÁV.TOPENÍ ZAP.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Zapnutí topení
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud dojde k aktivaci spuštění
prostřednictvím časového spínače
nebo funkce PŘÍMÝ START, rozsvítí se informační kontrolka na
sdruženém přístrojovém panelu
a na informačním displeji se objeví vysvětlující
text.
G029052
03
Tlačítko READ
Ovládací kolečko1
Tlačítko RESET1
Displej
Popis
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ZAPNUTO
Topení je zapnuté
a běží.
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ČASOVAČ
NASTAVEN
Upozornění na
zapnutí topení
v nastaveném čase
po opuštění vozidla,
pokud je dálkový
ovladač s klíčem
vyjmut ze spínače
zapalování.
Displej
Popis
TOPENÍ VYPNUTO
VYBITÁ BATERIE
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat.
TOPENÍ VYPNUTO
MÁLO PALIVA
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat
a ujet přibližně
50 km.
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
PŘÍMÝ START.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ZAPNUTO a VYPNUTO.
ZAPNUTO: nezávislé topení je zapnuté
manuálně nebo prostřednictvím naprogramovaného časového spínače.
VYPNUTO: nezávislé topení je vypnuté.
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
1
90
Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
Nastavení časového spínače
Po nastavení časovače ČASOVAČ 1 je možné
otáčením ovládacího kolečka naprogramovat
druhý čas spuštění prostřednictvím časovače
ČASOVAČ 2.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
ČASOVAČ 1.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
1. Stiskněte tlačítko READ.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
ČASOVAČ TOPENÍ 1.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
ČASOVAČ TOPENÍ 1 nebo ČASOVAČ
TOPENÍ 2.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
03
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET, nastavované hodiny začnou blikat.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
Na displeji bliká text ZAPNUTO.
3. Stiskněte tlačítko RESET.
Zobrazí se text VYPNUTO a nezávislé
topení se vypne.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění
a okamžité vypnutí“.
Hodiny/časový spínač
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 Klima
Přídavné topení* (diesel)
Přídavné topení (diesel)
U vozidel se vznětovými motory může být za
chladného počasí nutné použít přídavné topení
pro dosažení správné teploty v motorovém
prostoru a prostoru pro cestující.
03
Pokud je to nutné začne za chodu motoru
přídavné topení pracovat automaticky.
Přídavné topení se automaticky vypne, pokud
je dosažena potřebná teplota nebo při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Přídavné topení nelze vypnout a zapnout
manuálně - je řízeno pouze elektronickými
systémy ve vozidle.
Když je přídavné topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
92
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
03
93
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020908
Přední sedadla........................................................................................ 96
Elektricky ovládaná střecha ................................................................. 101
Spojler*.................................................................................................. 106
Osvětlení interiéru................................................................................. 107
Úložné prostory v prostoru pro cestující............................................... 110
Zavazadlový prostor............................................................................. 114
INTERIÉR
04
04 Interiér
Přední sedadla
Poloha těla na sedadle
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Přístup k zadnímu sedadlu
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
Páka (2) není k dispozici u všech modelů sedadel.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče a bezpečnostního
pásu upravte vždy před jízdou, viz
strana 16, nikdy během jízdy.
04
Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.
POZNÁMKA
Sedadlo řidiče a spolujezdce můžete nastavit
do optimální polohy.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po změně nastavení polohy
zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Bederní opěrka1, otáčejte kolečkem.
1
96
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
Zapínání bezpečnostního pásu je snazší,
když jej uchopíte zespodu u vedení pásu
než přes rameno.
Madlo pro sklopení opěradla
Tlačítko pro podélné posunutí sedadla
POZNÁMKA
Při posunutí sedadla dopředu pro nastoupení na zadní sedadla na něm nesmí nikdo
sedět.
04 Interiér
Přední sedadla
Posuňte sedadlo dozadu:
Manuálně ovládané sedadlo
POZNÁMKA
Před posunutím sedala dopředu jej spusťte
dolu - jinak hrozí riziko, že opěrka hlavy
narazí do sluneční clony.
Posuňte sedadlo dopředu:
04
Nadzvedněte madlo
Sklopte opěradlo dopředu do zajištěné
polohy.
4. Posuňte sedadlo dopředu.
Nadzvedněte madlo a sklopte opěradlo
dozadu.
2. Posuňte sedadlo dozadu.
3. Seřiďte sedadlo v podélném směru.
4. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení.
Paměť polohy
Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz
také strana 18.
Pokud se sedadlo po posunutí zpět nevrátí
zpět do stejné polohy, ve které bylo před sklopením pro nástup na zadní sedadla - resetujte
paměť polohy sedadla následujícím způsobem:
1. Posaďte se do sedadla.
``
97
04 Interiér
Přední sedadla
2. Nadzvedněte madlo (1), viz strana 96,
a posuňte sedadlo do zadní polohy
3. Stále držte madlo, posuňte sedadlo
dopředu do požadované polohy a madlo
uvolněte.
Elektricky ovládané sedadlo*
Posuňte sedadlo dopředu:
04
Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz
také strana 18.
98
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nadzvedněte madlo.
Držte stlačenu přední část tlačítka.
Sklopte opěradlo dopředu do zajištěné
polohy.
Pokud je sedadlo ve vyšší poloze - posune
se automaticky do dolní polohy, aby se
opěrka hlavy nedostala do kontaktu se sluneční clonou.
04 Interiér
Přední sedadla
Posuňte sedadlo dozadu
VAROVÁNÍ
Elektricky ovládané sedadlo*
Zatlačením a zataháním za opěrku hlavy
zkontrolujte zajištění opěradla po jeho
překlopení zpět.
Bezpečnostní pás předního sedadla spolujezdce musí být za jízdy ve vedení, i když na
něm nikdo nesedí.
Koberce*
04
G020199
Společnost Volvo dodává podlahové koberce,
které jsou speciálně vyrobeny pro Váš vůz.
VAROVÁNÍ
Nadzvedněte madlo a sklopte opěradlo
dozadu.
Držte stlačenu zadní část tlačítka.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení.
POZNÁMKA
Sedadlo může být po sklopení opěradla
posunuto zcela dopředu (+6 cm) pouze pro
nastoupení nebo vystoupení ze zadního
sedadla. Pokud sedadlo zůstane po překlopení opěradla zpět dozadu v krajní přední
poloze, posune se po několika sekundách
automaticky zpět přibližné o 6 cm.
Koberec u sedadla řidiče musí být řádně
upevněn a zajištěn pomocí spon, aby se
předešlo zachycení pedály.
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínači zapalování. Sedadlo je možné
vždy nastavovat v poloze zapalování I nebo II.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Sedadlo, dopředu/dozadu
Sedadlo, nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud
dojde k zablokování jednoho ze sedadel.
Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování
a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
04 Interiér
Přední sedadla
sedadla. Současně je možné nastavovat pouze
jedno sedadlo.
Paměťová funkce
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte některé z tlačítek a funkce se ukončí.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí rozmačkání. Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky.
Při nastavování sedadla zkontrolujte, že
před, za nebo pod sedadlem se nenacházejí
žádné předměty.
04
Zajistěte, aby nemohlo dojít k zachycení
cestujících na zadních sedadlech.
G020200
Paměť v dálkovém ovladači
Tlačítka paměťové funkce.
Uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
100
Polohy sedadla řidiče vnějších zrcátek jsou
uloženy do paměti dálkového ovladače použitého k zamknutí vozidla. Při odemknutí vozu
stejným dálkovým ovladačem se po otevření
dveří řidiče sedadlo řidiče a vnější zpětná
zrcátka nastaví do uložených poloh.
POZNÁMKA
Paměť dálkového ovladače je nezávislá na
paměti sedadla.
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
Podmínky pro ovládání střechy
•
Na odkládací poličce za zadními sedadly
nesmějí být žádné předměty.
•
Na střeše nebo na víku zavazadlového
prostoru nesmí být led, sníh ani volně ležící
předměty.
•
•
Střecha musí být suchá.
•
Venkovní teplota musí být -10°C nebo
vyšší.
•
Přepážka zavazadlového prostoru musí
být zavřená, viz strana 114.
•
Víko zavazadlového prostoru musí být
zavřené.
•
Vozidlo musí být v klidu, sešlápnutý
brzdový pedál.
VAROVÁNÍ
Pohyblivé součásti střechy nebo víka zavazadlového prostoru mohou zachytit osoby,
děti nebo předměty.
A
B
G020800
Nad vozidlem musí být volný prostor 2,0 m
(A), a zrovna tak vzadu mezi nárazníkem
a předměty musí být volný prostor 0,2 m
(B).
•
•
Při ovládání střechy postupujte opatrně.
•
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Střechu nenechávejte v klidové poloze
déle, než je nutné.
Viz štítek na přepážce zavazadlového
prostoru.
04
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Voda nahromaděná na střeše může při otevírání střechy stéct do zavazadlového prostoru a do prostoru pro cestující.
Nikdy nenechávejte dálkový ovladač s klíčem v zapalování, pokud ve vozidle zůstávají děti samy.
Nedodržení pokynů uvedených na následujících stránkách může mít za následek poškození mechanizmu otevírání a zavírání střechy.
Společnost Volvo také doporučuje dodržení
následujících podmínek:
•
•
Vozidlo by mělo stát na rovném podkladu.
•
Motor by měl běžet na volnoběh.
Otevření nebo zavření střechy by se mělo
provádět bez přerušení.
``
101
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
Poklop
Otevření a zavření střechy
Po zaznění zvukového signálu a zobrazení
zprávy STŘECHA ZAVŘENA A ZAJIŠTĚNA
nebo STŘECHA OTEVŘENA A ZAJIŠTĚNA
na informačním displeji uvolněte tlačítko.
VAROVÁNÍ
Nikdy netahejte za uvolňovací drát hydraulického systému, který je umístěn pod
čalouněním zadního sedadla. Funkci nouzového uvolnění hydraulického systému
mohou používat pouze servisní technici.
04
G020801
G018351
Následky neuposlechnutí:
Při stažené (otevřené) střeše je mezi opěrkami
zadních sedadel a víkem zavazadlového prostoru poklop, viz předchozí obrázek.
DŮLEŽITÉ
Na tento poklop nesedejte ani ho nepoužívejte jako oporu, mohlo by dojít k jeho
poškození
Zavřete střechu
Otevřete střechu
1. Dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce otočte do polohy II. Pokud je to
možné, nastartujte motor.
značné riziko poranění rozdrcením,
nekontrolovaný pohyb/otevření elektricky ovládané střechy nebo víka zavazadlového prostoru,
•
může dojít k poškození součástí
střechy.
Před manipulací se střechou se důkladně
přesvědčte, že jsou splněny všechny uvedené podmínky.
2. Sešlápněte pedál brzdy.
3. Stiskněte a držte levé tlačítko (1) pro
zavření střechy, nebo pravé tlačítko (2) pro
otevření střechy.
V průběhu pohybu střechy věnujte pozornost
zprávám na informačním displeji. Zavřená okna
se pootevřou asi o 10 centimetrů. Po dokončení pohybu střechy se všechna okna zavřou.
102
•
•
Text na informačním displeji
Řada těchto zpráv platí pro funkci asistence při
nakládání zavazadel, viz strana 114.
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
• SEŠL. BRZDU PRO OVLÁDÁNÍ
STŘECHY - Před ovládáním střechy
sešlápněte brzdový pedál.
• ZAVŘETE KUFR PRO FUNKCI
STŘECHY - Víko kufru není zavřené.
Zavřete víko kufru.
• ZCELA OTEVŘETE VÍKO KUFRU - Zcela
otevřete víko kufru.
• NEJPRVE ZAVŘÍT PŘEPÁŽKU
V KUFRU - Přepážka zavazadlového prostoru není zavřená. Zavřete přepážku
v zavazadlovém prostoru viz strana 114.
• STŘECHA NEFUNKČNÍ, VYBITÝ AKU. Napětí akumulátoru je příliš nízké. Střechu
je možné pouze zavřít. Dobijte akumulátor,
např. nastartováním motoru, a proceduru
zopakujte.
• STŘECHA NEZAJIŠTĚNA - Střecha
nebyla správně otevřena nebo zavřena.
Pokuste se znovu otevřít nebo zavřít
střechu.
• STŘECHA V POLOZE PRO NÁKLAD Střecha byla zvednuta pomocí funkce asistence při nakládání zavazadel. Spusťte
střechu, viz strana 114.
Zprávy při poruše střechy
V případě poruchy střechy mohou být na informačním displeji zobrazeny dvě zprávy:
• PORUCHA STŘECHY DOPORUČEN
SERVIS - Střechu nelze ovládat. V tomto
případě je nutné vyhledat pomoc autorizovaného servisu Volvo. Může být provedeno
zakrytí v souladu s návodem.
• PORUCHA STŘECHY VIZ PŘÍRUČKA Ovládání střechy nebo funkce asistence při
nakládání zavazadel musí prováděny
v souladu se zvláštními pokyny. Oprava
musí být provedena v autorizovaném
servisu Volvo.
Zvláštní pokyny pro případ poruchy
střechy
Pokud je na informačním displeji zobrazena
zpráva PORUCHA STŘECHY VIZ
PŘÍRUČKA, není možné ovládat střechu běžným způsobem.
DŮLEŽITÉ
Zavření střechy v případě poruchy vyžaduje
velmi pečlivé zkontrolování podmínek pro
ovládání střechy, viz strana 101. I když jsou
všechny splněny, stále hrozí značné nebezpečí materiální škody.
1. Držte stlačené tlačítko, dokud se na displeji
nezobrazí zpráva PORUCHA STŘECHY
VIZ PŘÍRUČKA. Po jejím zobrazení uvolněte tlačítko.
04
2. Stiskněte opětovně tlačítko pro zavření.
Stiskněte opětovně tlačítko pro zavření.
Držte tlačítko stlačené alespoň 30 sekund,
dokud se střecha a víko zavazadlového
prostoru nezavřou. Věnujte pozornost
všem poruchám, které by mohly poškodit
vozidlo.
V průběhu celé operace zavírání střechy bude
znít zvukový signál.
POZNÁMKA
Po zavření střechy ji není možné otevřít.
• STŘECHA NEFUNKČNÍ, TEPL. LIMIT Systém sklápění střechy je buď přehřátý
nebo je venkovní teplota nižší než -10 °C.
Pokud je systém přehřátý, počkejte
asi 5 minut, dokud zpráva nemizí a proveďte nový pokus.
``
103
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
VAROVÁNÍ
Plastová plachta pro dočasné zakrytí
Nikdy netahejte za uvolňovací drát hydraulického systému, který je umístěn pod
čalouněním zadního sedadla. Funkci nouzového uvolnění hydraulického systému
mohou používat pouze servisní technici.
Plastová plachta je uložena v brašně označené
"plachta pro dočasné použití".
Následky neuposlechnutí:
04
značné riziko poranění rozdrcením,
nekontrolovaný pohyb/otevření elektricky ovládané střechy nebo víka zavazadlového prostoru,
může dojít k poškození součástí
střechy.
Opravy se musejí provádět pouze v autorizovaných servisech Volvo. Jakýkoli zásah
do systému ovládání střechy může mít za
následek nesprávnou funkci a vážné poranění.
G020802
•
Přichycení plastové plachty mezi stěrače
a čelní sklo
Zaháknutí za podběh předního kola
Otvor v plastové plachtě pro zpětné
zrcátko
Zaháknutí za podběh zadního kola
Otvor v plastové plachtě pro anténu
Zaháknuti za zadní nárazník
V případě, že není možné zavřít střechu
z důvodu vybití akumulátoru nebo poruchy, je
možné nasadit ochrannou plastovou plachtu.
Plastová plachta je uvnitř opatřena provazovými úchyty.
104
G020803
•
•
Plastová plachta je uložena v přihrádce otvoru pro
přepravu dlouhých předmětů ve sklopném opěradle zadních sedadel.
1. Zvedněte okna (pokud je to možné).
2. Vyjměte plastovou plachtu z přihrádky
otvoru pro přepravu dlouhých předmětů ve
střením panelu sklopného opěradla
zadních sedadel.
3. Vyndejte plastovou plachtu z brašny a rozbalte ji.
4. Navlékněte otvor (3) na zpětné zrcátko na
dveřích a zahákněte háčky (2) za oblouky
podběhů předních kol.
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
5. Přichyťte plastovou plachtu mezi ramínka
stěračů a čelní sklo a napněte ji tak, aby
pod každým stěračem byl jeden záhyb (1)
plachty.
6. Provlékněte anténu otvorem (5).
7. Zahákněte háčky (4) za oblouky podběhů
zadních kol a pod zadní nárazník (6).
04
105
04 Interiér
Spojler*
Obecné informace
POZNÁMKA
Spojler
Zipy na spojleru se používají k ukládání/vytahování zavazadel na zadních sedadlech.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda je spojler spolehlivě
připevněn. Jinak by se mohl například při
prudkém pohybu odpojit a mohlo by dojít
k poranění osob a poškození předmětů.
G020804
04
Spojler lze použít při jízdě se spuštěnou
střechou ke snížení vzduchových turbulencí
a průvanu v prostoru pro cestující.
Montáž spojleru
1. Spojler, který se skládá ze tří částí, roztáhněte na celý rozměr a přitlačte k sobě
pojistku.
2. Vložte uchycení spojleru pod opěrky hlavy
tak, aby se opírala o horní hranu opěradla.
3. Zatlačte pojistné páčky do držáků na bočních panelech tak, aby páčky zaklesly.
4. Rozevřete spojler.
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Pokud je namontován spojler, na zadním
sedadle nesmí nikdo sedět.
Spojler je uložen v zavazadlovém prostoru
v obalu, pod přepážkou, zcela vpředu u opěradla.
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
Toaletní zrcátko*
Stropní osvětlení
Lampičky na čtení se zapínají a vypínají stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení zadních sedadel
G020210
G020805
04
G020806
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Levá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Osvětlení interiéru
Pravá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující je
možné zapnout v poloze zapalování I a II,
stejně jako při běžícím motoru. Osvětlení je
také možné aktivovat do 30 minut po:
•
•
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Světlo se automaticky zapíná nebo vypíná při
otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení schránky v přístrojové desce
Osvětlení schránky v přístrojové desce se
zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření
dvířek.
vypnutí motoru a zapalování do polohy 0,
odemknutí vozidla, ale v případě, že motor
nebyl nastartován.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Automatické osvětlení
Pomocí spínače (2), viz strana 107, je možné
zvolit tři polohy pro osvětlení prostoru pro
cestující:
04
•
Vypnuto – pravá strana (označená jako 0)
je stisknutá, automatické osvětlení je
vypnuto.
•
Neutrální poloha – automatické osvětlení
zapnuto. Je aktivní funkce stmívače.
•
Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující svítí.
Neutrální poloha
Pokud je tlačítko (2) v neutrální poloze, osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky v souladu s následujícím:
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
•
je vůz odemčen dálkovým ovladačem
nebo čepelí klíče.
•
vypnete motor a otočíte dálkový ovladač
s klíčem ve spínací skříňce do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne, když:
•
•
108
je startován motor
vozidlo je zamknuto klíčem nebo dálkovým
ovladačem.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu 5 minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
uzamknutý, automaticky se vypne po 5 minutách.
04 Interiér
Osvětlení interiéru
04
109
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
110
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Odkládací schránka v panelu dveří (uzamykatelná*).
Schránka v přístrojové desce
Věšák na šaty
Věšák na šaty, pouze pro lehké oděvy.
Úložná kapsa na přední hraně sedáků
předních sedadel.
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Úložný prostor za středovou konzolou
04
Odkládací schránka v tunelu (např. pro CD
disky)
G024208
Držák nápojů (s krytem*)
Držák nápojů (s krytem*)
Odkládací schránka v zadním bočním panelu.
Úložná kapsa na zadní straně předních
sedadel.
VAROVÁNÍ
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Jsou zde také držáky na mince,
propisky a platební karty.
Věšák na šaty je umístěn na opěrce hlavy
sedadla spolujezdce. Na věšák zavěšujte
pouze lehké oděvy.
Schránka v palubní desce může být zamknuta
vyjímatelnou čepelí dálkového ovladače. Více
informací najdete na straně 121.
Zajistěte, aby nikde neležely ani nevyčnívaly
žádné tvrdé, ostré nebo těžké předměty,
které by mohly při prudkém brzdění způsobit zranění.
Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo upevňovacím
popruhem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří
Odkládací schránka v zadním bočním
panelu
Úložný prostor pod přední loketní
opěrkou
Odkládací schránka se otevírá zvednutím
předního okraje víka a zavírá stlačením jeho
horní části.
Uzamykatelný úložný prostor v panelu
dveří*
Úložný prostor se zamyká dálkovým ovladačem, viz strana 123.
112
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Odkládací schránka se otevírá a zavírá zatlačením na střed v horní části.
G018371
G020807
G030407
04
Pod přední loketní opěrkou je úložný prostor.
V odnímatelné loketní opěrce je také menší
úložný prostor. Stiskněte malé tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel mělký
úložný prostor. Stiskněte velké tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel hlubší
úložný prostor.
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Držák nápojů ve středové konzole
Zavřete roletku uchopením za přední hranu
zespodu a zatažením dopředu.
Odkládací schránka za ruční brzdou
Prostor pro dva držáky nápojů je pod roletkou.
Tento prostor je možné použít pro uložení po
zvednutí držáku nápojů. Zvedněte zadní hranu
držáku nápojů v místě, kde je výřez.
Pokud je držák nápojů instalován – nejprve
nasaďte dvě vodicí patky do dvou otvorů
v přední hraně prostoru a potom zatlačte zadní
hranu držáku nápojů.
G019624
V hlubší schránce je místo pro 10 normálních
CD kazet. Aby se vešlo všech 10 kazet, musí
být kazety uloženy svisle na horním okraji.
G018372
G026704
04
Pokud nejsou instalována žádná tlačítka pro
parkovacího asistenta a BLIS, viz strana 158
a 161, prostor je možné využít jako úložný
prostor.
U vozidel, které jsou vybaveny detektorem
pohybu*, nelze držák nápojů vyzvednout.
Neukládejte mince, klíče nebo podobné
kovové předměty do držáku nápojů, protože
takové předměty mohou způsobit nechtěné
spuštění poplachu*, viz strana 134.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Přepážka zavazadlového prostoru
Funkce asistence při nakládání
zavazadel
Účelem přepážky zavazadlového prostoru je
oddělení nákladu v zavazadlovém prostoru tak,
aby nebránil pohybu skládací střechy.
Přesvědčte se, že je přepážka zcela zavřená
a zajištěna na levé i pravé straně.
DŮLEŽITÉ
Nepokládejte předměty nad nebo podél
zavřené přepážky zavazadlového prostoru.
Neumisťujte zavazadla tak, aby vyčnívala
nad přepážku zavazadlového prostoru
114
G020848
G020847
G020845
04
Štítek na přepážce zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Příliš mnoho zavazadel v zavazadlovém
prostoru brání zavření přepážky. Následně
není možné otevřít střechu.
Tlačítko pro nadzvednutí a spuštění střechy.
V otevřené poloze je střecha složena v zavazadlovém prostoru. Pomocí tlačítka (viz
předchozí obrázek) může být střecha nadzvednuta nebo spuštěna, aby se umožnilo naložení
vyložení zavazadel. Pohyby při funkci asistence při nakládání zavazadel představují část
normálních pohybů střechy. Proto zprávy na
informačním displeji pro ovládání střechy platí
i pro funkci asistence při nakládání zavazadel,
viz strana 102.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Osoby nebo předměty bránící nadzvednutí
nebo spuštění střechy jsou vystaveny riziku
zachycení pohyblivými součástmi.
Použití funkce asistence při nakládání
zavazadel
Jednotlivá stisknutí tlačítka spouští a zastavují
zvedání/spouštění střechy. Může trvat i několik
sekund, než se střecha začne pohybovat.
Pokud při stlačení tlačítka zazní zvukový signál
a střecha se nehýbe, přečtěte si zprávu ne
informační displeji.
1. Stiskněte tlačítko pro nadzvednutí střechy.
2. Nadzvedněte přepážku a posuňte ji do
zavazadlového prostoru.
3. Po dokončení nakládání přepážku složte.
4. Stiskněte tlačítko pro spuštění střechy.
POZNÁMKA
Pokud je akumulátor vybitý, pak je možné
střechu pouze spustit.
PŘÍRUČKA, pak je možné střechu pouze spustit.
Upevňovací oka
1. Zkontrolujte, zda je na informačním displeji
zobrazena zpráva PORUCHA STŘECHY
VIZ PŘÍRUČKA.
2. Držte tlačítko stisknuté po dobu asi
5 sekund. Při spouštění střechy držte tlačítko stisknuté.
V průběhu celé operace spouštění střechy
bude znít zvukový signál.
DŮLEŽITÉ
Před otevřením střechy by měla být
přepážka zavazadlového prostoru zcela
otevřena.
Pokud je střecha nadzvednuta při funkci
asistence při nakládání zavazadel nebo
dojde k přerušení pohybu střechy dvojím
stisknutím tlačítka, nesmí se zavřít víko
zavazadlového prostoru. To by mělo za
následek poškození nebo nesprávnou
funkci systému.
04
G020850
VAROVÁNÍ
V zavazadlovém prostoru jsou čtyři nebo i více
upevňovacích ok pro zajišťovací popruhy nebo
šňůry. Popruhy vhodné pro upevňovací oka
jsou dodávány prodejci Volvo.
Spusťte střechu do nejnižší polohy
a počkejte několik sekund, pak teprve
zavřete víko zavazadlového prostoru.
Použití funkce asistence při nakládání
zavazadel při poruše střechy
Pokud je na informačním displeji zobrazena
zpráva PORUCHA STŘECHY VIZ
``
115
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
Zavřete střední část v opěradle zadního
sedadla
1. Nejdříve nasaďte spodní okraj střední části
opěradla.
2. Přiklopte prostřední část a zatlačte, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
v zavazadlovém prostoru
Pokud je vozidlo vybaveno vakem na lyže*,
musí být zip vaku rozepnut z prostoru pro
cestující.
G020856
G021037
04
Přístup k zásuvce budete mít po sklopení krytu
dolů. Tato zásuvka je napájena stále, bez
ohledu na zapnuté nebo vypnuté zapalování.
POZNÁMKA
Nepoužívejte elektrickou zásuvku, pokud je
motor vypnutý, mohlo by dojít k vybití akumulátoru.
Za středovým panelem1 v opěradle zadního
sedadla je otvor pro přepravu dlouhých, lehkých předmětů.
Max. délka: 2 m a max. váha: 25 kg. Otvor pro
přepravu dlouhých předmětů se otevírá ze
dvou směrů, ze středového panelu a ze zavazadlového prostoru.
Otevřete střední část v opěradle zadního
sedadla
±
1
116
Pro přístup k otvoru zatáhněte za popruh
v horním okraji střední části opěradla.
±
Stlačte k sobě dvě tlačítka ve dvou otvorech ve dvířkách otvoru a otevřete dvířka.
Uzamčení otvoru pro přepravu dlouhých
předmětů
Uzamčen pomocí dálkový ovladače, viz
strana 125.
Dlouhé předměty zajistěte
bezpečnostním pásem
Dlouhé předměty, například lyže, musí být zajištěny pomocí bezpečnostního pásu zadního
sedadla.
±
Bezpečnostní pás obtočte okolo lyží a běžným způsobem jej zapněte do úchytu.
Ve středovém panelu v opěradle zadního sedadla je uložena sada pro nouzovou opravu pneu, lékárnička, plastová plachta a tažné oko. Vozidla vybavená náhradním kolem*, viz strana 188.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Pokud je vozidlo vybaveno vakem na lyže*, pak
musí být bezpečnostní pás protažen jeho držadlem.
VAROVÁNÍ
Při nakládání a vykládání dlouhých
předmětů vypněte motor a zabrzděte
parkovací brzdu. Při čelní srážce v rychlosti
50 km/h jsou silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky
předmětu o hmotnosti 1000 kg. Náklad vždy
zajistěte. Náklad vždy zajistěte. Při prudkém
brzdění se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
04
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
Dálkový ovladač s čepelí klíče..............................................................
Utajené uzamčení*................................................................................
Aktivní zámky........................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Baterie v dálkovém ovladači.................................................................
Zamykání a odemykání.........................................................................
Alarm*....................................................................................................
118
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
120
123
125
126
129
130
134
ZÁMKY A ALARM
05
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
Dálkové ovladače obsahují vyjímatelnou kovovou čepel klíče pro mechanické zamykání/odemykání dveří řidiče a schránky v přístrojové
desce.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Pro jeden vůz může být naprogramováno
a používáno maximálně šest dálkových ovladačů/čepelí klíče.
05
Signalizace zamknutí/odemknutí
prostřednictvím ukazatelů směru
Pokud je vůz odemknutý pomocí systému dálkového ovladače nebo bezklíčového systému
Keyless, ukazatele směru dvakrát krátce zablikají jako potvrzení správného provedení odemknutí.
Zamykání je indikováno jedním dlouhým bliknutím a pouze v případě, že se všechny zámky
zamkly po zavření dveří a víka zavazadlového
prostoru.
V menu osobních preferencí je možné deaktivovat signalizaci prostřednictvím ukazatelů
směru. Poté nebude k dispozici žádná vizuální
120
kontrola stavu správného uzamknutí, viz
strana 74.
Funkce dálkového ovladače
Ztráta dálkového ovladače
Pokud ztratíte dálkový ovladač, vezměte
vozidlo a zbylé dálkové ovladače do servisu
Volvo - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače
z paměti systému.
Imobilizér
Dálkové ovladače obsahují zakódované čipy.
Kód musí odpovídat snímači (přijímači) ve spínací skříňce. Motor vozu je možné nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
G019402
Dálkový ovladač s klíčem
Zamykání - Uzamkne dveře, víko zavazadlového prostoru, odkládací schránky ve
dveřích (volitelná výbava), a také dvířka
otvoru pro přepravu dlouhých předmětů.
Dálkový ovladač nezamyká odkládací
schránku v přístrojové desce.
Odmykání - Odemkne dveře, víko zavazadlového prostoru, odkládací schránky ve
dveřích (volitelná výbava), a také dvířka
otvoru pro přepravu dlouhých předmětů.
Dálkový ovladač neodemyká odkládací
schránku v přístrojové desce.
Doprovodné osvětlení při odchodu –
Zapne osvětlení na dálku a osvětlí se pros-
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
tor okolo vozidla zaparkovaného na tmavém místě. Jedním stisknutím spínače
zapnete osvětlení interiéru, obrysová
světla, osvětlení SPZ a světla ve zpětných
zrcátkách. Osvětlení se automaticky vypne
po 30, 60 nebo 90 sekundách. Informace
o nastavení zpoždění, viz strana 74.
Odnímatelná čepel klíče
Vytáhnutí čepele klíče
Vytáhnutí čepele klíče z dálkového ovladače:
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytahujte čepel klíče.
Zasunutí čepele klíče
Víko zavazadlového prostoru - Pro odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru
stiskněte tlačítko pouze jednou1.
1. Držte dálkový ovladač úzkým koncem
směrem dolů a čepel klíče zasuňte do
otvoru.
G019403
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li
červené tlačítko stisknuté po dobu nejméně tří sekund nebo je stisknete dvakrát
během tří sekund, zapnou se ukazatele
směru a houkačka. Tuto funkci můžete
vypnout stejným tlačítkem, pokud byla
zapnuta po dobu nejméně 5 sekund. Jinak
se funkce automaticky vypne po uplynutí
30 sekund.
Při zasouvání čepele klíče zpět do dálkového
ovladače postupujte opatrně.
05
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače:
•
dveře řidiče je možné otevřít manuálně,
pokud centrální zamykání není aktivováno
dálkovým ovládáním - viz následující kapitola a viz strana 126.
•
víko zavazadlového prostoru je možné
otevřít manuálně, pokud centrální zamykání není aktivováno dálkovým ovládáním,
viz strana 130 a viz strana 123.
DŮLEŽITÉ
Zvlášť citlivá je úzká část dálkového ovladače – v této části je uložen čip. Je-li čip
poškozen, není možné nastartovat motor
vozu.
•
1
2. Jemně zatlačte čepel klíče dovnitř, aby se
zajistila. Uslyšíte cvaknutí.
Odemknutí dveří čepelí klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné odemknout a otevřít následovně:
1. Vložte čepel klíče do otvoru pro klíč ve
dveřích řidiče.
2. Otočte čepel o 45 stupňů doprava
a otevřete dveře.
je zablokován přístup do zavazadlového
prostoru a odkládací schránky v přístrojové desce (utajené uzamčení), viz
strana 123.
Funkce odemyká víko zavazadlového prostoru – neotevírá je.
``
121
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 135.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Vytáhněte čepel klíče.
Zamknutí schránky v palubní desce
±
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač není možné použít k odemknutí schránky v přístrojové desce bez
čepele klíče.
Tato funkce je zvlášť užitečná, když vůz
necháte v servisu, na hotelovém parkovišti
apod.
G020034
05
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. (Informace o čepeli klíče,
viz strana 121.)
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 123
122
05 Zámky a alarm
G019416
Utajené uzamčení*
Aktivní zámky při normálním režimu dálkového ovladače.
Aktivní zámky při vyjmuté čepeli klíčku
z dálkového ovládání a při aktivovaném
utajeném uzamčení.
Funkce utajeného uzamčení je určena pro
situace, jako předání vozidla k servisu, obsluze
hotelového parkoviště, apod. Je uzamčena
přihrádka v přístrojové desce a zámky víka
zavazadlového prostoru a úložné schránky
(volitelná výbava) jsou odpojeny od centrálního
zamykání. Zavazadlový prostor není možně
otevřít tlačítkem centrálního zamykání na
předních dveří ani dálkovým ovladačem.
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče
může být použit pouze k aktivaci/deaktivaci
alarmu, otevření dveří (A) a jízdě (B).
Dálkový ovladač je předán bez vyjímatelné
čepele klíče, který si ponechá majitel.
Aktivace utajeného uzamčení
POZNÁMKA
Při otevírání a zavírání sklápěcí střechy je
k dispozici dočasný přístup k obsahu zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
05
Na informačním displeji se zobrazí
NEJPRVE ZAVŘÍT PŘEPÁŽKU
V KUFRU
1. Otevřete víko zavazadlového prostoru
a odklopte přepážku zavazadlového prostoru; tím se zablokuje sklápění střechy, viz
strana 120.
2. Zavřete víko zavazadlového prostoru.
3. Vyjměte čepel klíče z dálkového ovládání,
viz strana 121.
Sklápěcí střecha musí být zavřená.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
05 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
není možné odemknout pomocí dálkového
ovladače.
Deaktivace utajeného uzamčení
Pro obnovení propojení uzamykatelných úložných prostorů se systémem centrálního
zamykání postupujte následujícím způsobem:
G020032
1. Vložte čepel vyjímatelného klíče do klíčové
dírky přihrádky v přístrojové desce a otočte
o 180 stupňů doleva.
05
4. Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce a otočte čepel klíče
o 180 stupňů doprava. Klíčová dírka je ve
svislé poloze, tj. v poloze pro utajené
uzamčení..
5. Vytáhněte čepel klíče.
POZNÁMKA
Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače - uložte jej na bezpečném místě.
Nyní je uzamčena schránka v přístrojové desce
a uzamykatelné ukládací prostory za obložením dveří (D), otvor pro přepravu dlouhých
předmětů (E) a víko zavazadlového prostoru (F)
124
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Nasaďte čepel klíče zpět do dálkového
ovladače, viz strana 121.
Nyní je schránka v přístrojové desce odemknuta a všechny funkce centrálního zamykání jsou opět ovladatelné pomocí dálkového
ovladače.
05 Zámky a alarm
G019415
Aktivní zámky
Aktivní zámky pro dálkový ovladač.
Dveře
Zámek řízení
Víko zavazadlového prostoru
05
Popis prostorů ukládání předmětů, viz
strana 110.
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
Víko zavazadlového prostoru
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s uzamykatelnými úložnými schránkami.
Dveře
Zámek řízení
Úložná schránka ve dveřích
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
125
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
G019418
Systém zamykání a startování bez
použití klíče
05
Tento systém umožňuje jízdu, odemykání
a zamykání bez použití klíče. Stačí, když
budete mít dálkový ovladač u sebe v kapse
nebo tašce.
Systém usnadňuje a dělá pohodlnějším otevírání vozu, například když máte v jedné ruce
nákupní tašky a v druhé dítě. Nemusíte vytahovat a hledat dálkový ovladač.
Dva dálkové ovladače jsou vybaveny funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu. Můžete si
objednat další ovladače. Pasivní (bezklíčový)
režim umožňuje použití až šesti dálkových
ovladačů.
126
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Maximální dosah ovladače je 1,5 m od
vozu
Nikdy nenechávejte žádný dálkový
ovladač ve vozidle
Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být dálkový ovladač
dále než přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu
nebo víko zavazadlového prostoru.
Pokud ponecháte dálkový ovladač s funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu ve vozidla,
bude ovladač po zamknutí vozidla pasivní. Je
tak zabráněno zneužití.
To znamená, že osoba, která chce otevřít
dveře, musí mít dálkový ovladač u sebe. Není
možné otevřít dveře, pokud se dálkový ovladač
nachází na opačné straně vozu.
Pokud se však někdo do vozu vloupá a najde
zde dálkový ovladač, může jej aktivovat
a znovu použít. Proto je důležité mít přehled
o všech dálkových ovladačích.
Šedá oblast na obrázku vyznačuje pokrytí
antén systému.
Rušení funkce dálkového ovladače
Pokud někdo vystoupí z vozidla a vezme
s sebou dálkový ovladač systému pasivního
(bezklíčového) režimu, zobrazí se na informačním displeji varovná zpráva a zároveň bude
rozezní varovný signál. Varovná zpráva zmizí,
pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět k vozidlu
nebo po otočení voliče zapalování do
polohy0. Varování je vydáno pouze, pokud je
po otevření dveří volič zapalování v poloze I
nebo II.
Varovná zpráva zmizí a varovný signál přestane
znít, pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět
k vozidlu a nastane jedna z následujících
možností:
•
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
volič zapalování byl otočen do polohy 0,
bylo stisknuté tlačítko READ.
Elektromagnetické vlnění a pole mohou rušit
systém Keyless drive. Abyste tomuto předešli:
neumisťujte ovladač v blízkosti mobilních telefonů, kovových předmětů nebo například
v kovovém kufříku.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač a čepel klíče normálním způsobem, viz strana 120.
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Zamykání
Rozsvítí se kontrolka LED příslušných dveří, viz
strana 131.
Odemknutí dveří čepelí klíče
POZNÁMKA
U vozidel se systémem pasivního režimu
a automatickou převodovkou musí být páka
voliče v poloze P a zapalování v poloze 0.
Jinak nemůže být vozidlo uzamknuto nebo
nelze zapnout alarm.
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na
vnějších klikách dveří.
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému, dveře a víko zavazadlového prostoru
se zamknou následovně:
±
zatlačte zamykací tlačítko na jedné z klik
dveří.
Všechny dveře musejí být zavřené před stisknutím tlačítka zamykání. Jinak nedojde
k uzamknutí.
Jakmile se vůz zamkne, zamykací tlačítka na
vnitřní straně dveří se zapustí.
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému:
1. Otevřete dveře zatažením za příslušnou
kliku.
G020225
G020033
Odemykání
05
2. Pomocí tlačítka pod víkem zavazadlového
prostoru odemkněte otevřete víko zavazadlového prostoru.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné otevřít
následovně:
Pokud z nějakých důvodů nefunguje funkce
pasivního (bezklíčového) režimu v dálkovém
ovladači, je možné odemknout vozidlo pomocí
funkcí dálkového ovladače, viz strana 120.
1. Přístup do otvoru pro klíč: Opatrně vypačte
plastový kryt v klice zasunutím čepele klíče
do otvoru ve spodní části krytu.
Elektricky ovládané sedadlo – dálkový
ovladač s paměťovou funkcí
Pokud do vozidla nastoupí několik osob s dálkovými ovládači s funkcí bezklíčového režimu,
nastaví se sedadlo pro řidiče osobu, která první
otevře dveře.
2. Odemkněte dveře čepelí klíče.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 135.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Umístění antény
VAROVÁNÍ
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
Osobní preference
G020077
Pasivní (bezklíčový) režim může používat
osobní nastavení, viz strana 74.
05
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed, uvnitř
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
Klika dveří, levá
Středová konzola, pod zadní částí
Klika dveří, pravá
Středová konzola, pod přední částí
128
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Zámky a alarm
Baterie v dálkovém ovladači
Vybitá baterie v dálkovém ovladači
2. Sejměte kryt.
Pokud nemůže být z důvodu vybití baterie
v dálkovém ovladači zajištěna jeho plná funkčnost, zobrazí se na displeji symbol
a zpráva
BATERIE V KLÍČI JE VYBITA nebo BATERIE
DÁLKOV. OVLÁDÁNÍ VYBITA.
3. Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii (pod krytem
je obrázek).
4. Vyjměte baterii a vyměňte ji. Nedotýkejte
se prsty kontaktů baterie.
5. Nasaďte zpět kryt a zatlačte jej dovnitř.
Výměna baterie dálkového ovladače
Staré baterie zlikvidujte ekologicky šetrným
způsobem.
G019406
05
Pokud pokus o odemknutí vozidla pomocí dálkového ovladače z normální vzdálenosti opakovaně selže, je nutné vyměnit baterii
(typ CR 2450, 3 V).
1. Položte ovladač tlačítky směrem dolů
a pomocí malého šroubováku vypačte kryt.
129
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Zamykání/odemykání vozu zvenku
VAROVÁNÍ
Vozy se systémem pasivního (bezklíčového)
režimu, viz strana 126.
Mějte na paměti, že můžete být uzamknuti
ve voze, pokud dojde k jeho zamknutí
zvenku dálkovým ovladačem. Nemůžete
opustit vůz při použití některého ovladače
ve voze.
Odemykání
05
•
jedním stisknutím odemknete dveře a víko
zavazadlového prostoru
Na dálkovém ovladači stiskněte a držte (nejméně 4 sekundy) tlačítko zamykání, současně
se zavřou všechna okna.
•
jedním stisknutím odemknete dveře řidiče
a druhým stisknutím odemknete ostatní
dveře a víko zavazadlového prostoru.
Možná jsou různá osobní nastavení, viz
strana 74.
Zamykání
Dálkový ovladač zamyká současně zámky
dveří a víka zavazadlového prostoru - tlačítka
zamykání na dveřích a vnitřní kliky jsou
vyřazeny*.
POZNÁMKA
Vozidlo může být zamknuto, i když je
otevřené víko zavazadlového prostoru* - při
zavření víka zavazadlového prostoru hrozí
riziko uzamčení klíčů ve vozidle*.
130
Rychlé zavření
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G016334
Pomocí tlačítka dálkového ovladače pro odemykání může být vozidlo odemknuto dvojím
způsobem (výběr se provádí v osobním nastavení, viz strana 74):
Manuální otevření víka zavazadlového
prostoru
Víko zavazadlového prostoru
Odemykání
Odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru:
±
Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém
ovladači pro odemknutí víka zavazadlového prostoru.
Zamykání
Pokud jsou při zavření víka zavazadlového
prostoru dveře vozu zamknuté, víko zavazadlového prostoru zůstane obemknuté. Tlačítkem zamykání na dálkovém ovladači nebo
zevnitř zamkněte oboje dveře i víko zavazadlového prostoru.
Pokud jsou elektrické systémy vozidla
dočasně mimo provoz, může být víko zavazadlového prostoru otevřeno manuálně
pomocí vyjímatelného klíče dálkového ovladače. Informace k vysunutí klíče, viz
strana 121.
1. Pro přístup ke klíčové dírce v podlaze
sklopte opěradlo levého zadního sedadla.
2. Odklopte jazýček, který zakrývá klíčovou
dírku.
3. Vložte klíč a otočte jím o 110 stupňů
doprava.
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
DŮLEŽITÉ
Zamykání/odemykání vozu zevnitř
Otevření dveří
Když jsou dveře zamknuty zevnitř:
Sklápěcí střecha musí být zcela zavřená
nebo zcela otevřená, aby mohlo být provedeno manuální otevření víka zavazadlového
prostoru.
±
Pro odemčení a otevření dveří, zatáhněte
dvakrát za kliku.
Kontrolka uzamknutí
Automatické znovuzamknutí
G020865
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky
zamkne (neplatí pro zamknutí zevnitř vozidla).
Tato funkce snižuje riziko nechtěného zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla s alarmem, viz strana 135.)
G020867
05
Boční dveře a zadní víko zavazadlového prostoru může být zamknuto současně pomocí tlačítka centrálního zamykání na obou předních
dveřích.
Odemykání
±
Stiskněte prostřední část tlačítka centrálního zamykání
.
Dveře nemohou být odemknuty vytažením
jejich zamykacího tlačítka.
Zamykání
±
Stiskněte dolní část tlačítka centrálního
zamykání
.
Po vypnutí motoru se po zamknutí vozidla
zamykacím tlačítkem dálkového ovladače
nebo systémem bezklíčového režimu Keyless
se přibližně na pět minut rozsvítí kontrolka na
vnitřní straně dveří, viz strana 126.
Pokud je vozidlo zamknuto zevnitř potvrdí kontrolky LED zamknutí jedním dlouhým bliknutím.
Odemknutí ze vnitřku vozidla je potvrzeno
2 krátkými bliknutími.
``
131
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Automatické uzamykání
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout.
Dočasná deaktivace
Při překročení rychlosti vozidla 7 km/h, se
dveře a víko zavazadlového prostoru automaticky uzamknou.
Pokud je funkce aktivována a dveře byly uzamknuty, je možné je otevřít dvěma způsoby:
•
•
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
Nastavení vozidla (podrobný popis
menu, viz strana 74).
A
zatáhněte za jednu z klik dveří dvakrát
2. Zvolte Omezený alarm.
Stiskněte horní část tlačítka centrálního
zamykání
a zatáhněte za kliku.
Funkci je možné aktivovat/deaktivovat
prostřednictvím osobních nastavení, viz viz
strana 74.
05
To se provede následovně:
E
B
D
C
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát: Na displeji
přístrojové desky se zobrazí zpráva
Fc.omezený alarm viz příručka a funkce
„deadlock“ se vypne při zamknutí vozidla.
nebo
Funkce „deadlock“*
Zvolte Dotaz při opuštění menu:
Pokaždé, když otočíte klíček v zapalovaní
do polohy 0, zobrazí displej audio systému
zprávu Stiskněte ENTER pro omezení
alarmu do nastartování motoru.
Stiskněte EXIT pro zrušení - vyberte
jednu z možností:
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovládačem, a to s 25 sekundovým zpožděním po
zamknutí dveří.
Funkci „deadlock“ je možné deaktivovat pouze
dálkovým ovladačem. Dveře řidiče je možné
zvenku odemknout pomocí odnímatelné
čepele klíče.
G026307
Pokud je funkce „deadlock“ aktivní, nemohou
být dveře otevřeny zevnitř, pokud byly
zamknuty dálkovým ovladačem.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Displej
MENU
EXIT
ENTER
Navigace
132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta:
Stiskněte ENTER a zamkněte vozidlo.
Pokud je vůz vybaven alarmem s detektory
pohybu a náklonu*, vypnou se zároveň tyto
detektory, viz strana 136.
Při dalším otočení klíče do polohy II se systém
vynuluje a na displeji na přístrojové desce se
zobrazí zpráva Plná funkce alarmu, při které
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
se funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu* alarmu opět aktivují.
nebo
•
Pokud nemá být systém zamykání změněn: Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo. Nebo stiskněte EXIT a zamkněte
vozidlo.
POZNÁMKA
Pokud je vozidlo vybaveno alarmem:
•
Nezapomeňte, že alarm vozidla je
aktivní, když je vozidlo zamknuté.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
05
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu, aby zůstal ve voze bez
předcházející deaktivace funkce „deadlock“, aby se předešlo nebezpečí uzamknutí
osob uvnitř.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
05 Zámky a alarm
Alarm*
Alarm
Pokud je alarm zapnutý, systém stále monitoruje všechny vstupy.
Poplach je spuštěn, pokud:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru,
•
je ve spínací skříňce použit nesprávný klíč
nebo došlo k pokusu otevřít zámek násilím
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze – zvláštní výbava)
•
05
•
•
POZNÁMKA
Jeden detektor alarmu je umístěn pod držákem nápojů ve středové konzole. Tento
detektor je citlivý na kovy.
Neukládejte mince, klíče nebo podobné
kovové předměty do středové konzoly do
držáku nápojů, protože takové předměty
mohou způsobit nechtěné spuštění poplachu.
Kontrolka alarmu
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován.
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní.
•
LED kontrolka rychle bliká po deaktivaci
alarmu až do zapnutí zapalování do polohy
II – byl spuštěn poplach.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
displeji se zobrazí zpráva. Pokud se tak stane,
kontaktujte servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
POZNÁMKA
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu)
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
je odpojen kabel akumulátoru,
někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu.
POZNÁMKA
Zapnutí alarmu
Pokud je střecha zavřená, jsou funkce
alarmu stejné jako při otevřené střeše, tj.
pohyb v prostoru pro cestující spouští
alarm.
G020227
±
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro zamknutí. Zapnutí alarmu je potvrzeno
krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře
se zamknou.
DŮLEŽITÉ
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alarm je plně aktivní, když ukazatele směru
jednou dlouze bliknou a LED dioda na
přístrojové desce bliká jednou za sekundu.
05 Zámky a alarm
Alarm*
Vypnutí alarmu
Zvukový signál
±
Při spuštění poplachu nastane následující:
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro odemknutí. Vypnutí alarmu je
potvrzeno dvojím krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře se odemknou.
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Tato funkce předchází opuštění vozu bez
zapnutého alarmu.
Pokud nedojde k otevření žádných dveří nebo
výklopných dveří zavazadlového prostoru
během dvou minut po vypnutí alarmu (a vůz byl
odemknut pomocí dálkového ovladače), alarm
se opět automaticky zapne. Zároveň se
zamkne vůz.
•
Siréna zní minimálně 25 sekund. Siréna je
vybavena vlastní baterií, která se zapne
v případě, že akumulátor vozu není dostatečně nabitý nebo je odpojen.
•
Všechny ukazatele směru blikají 5 minut
nebo do vypnutí poplachu.
2. Vozy se systémem Keyless drive: nejprve
vytáhněte knoflík zatlačením na pojistku (1)
a vytáhněte jej (2).
3. Zasuňte klíč dálkového ovládání do spínací
skříňky (3). Alarm je deaktivován. Kontrolka
bliká rychleji až do otočení klíče do polohy
II.
Dálkový ovladač nefunguje
05
Vypnutí spuštěného alarmu
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači nebo zasuňte klíč do zapalování.
Rozpoznání signálu je potvrzeno dvěma krátkými bliknutími ukazatelů směru.
G019420
±
Pokud dálkový ovladač z nějakého důvodu
nefunguje, můžete vypnout alarm a nastartovat
motor následovně:
1. Otevřete dveře řidiče čepelí klíče. Spustí se
poplach a zní siréna.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
05 Zámky a alarm
Alarm*
Omezený režim alarmu
Abyste předešli nechtěnému spuštění poplachu – například pokud necháte psa ve vozidle
během cesty na trajektu – snímače pohybu
a náklonu je možné dočasně vypnout.
To se provede následovně:
A
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
Nastavení vozidla (podrobný popis
menu, viz strana 74).
2. Zvolte Omezený alarm.
E
B
D
C
G026307
05
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát: Na displeji na
přístrojové desce se zobrazí zpráva
Fc.omezený alarm viz příručka a snímače pohybu a náklonu se vypnou při
zamknutí vozidla.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Displej
MENU
EXIT
ENTER
Navigace
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Při dalším otočení klíče do polohy II se systém
vynuluje a na displeji na přístrojové desce se
zobrazí zpráva Plná funkce alarmu, po které
se funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu opět aktivují.
nebo
•
Pokud nemají být vypnuty detektory:
Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo. Nebo stiskněte EXIT a zamkněte
vozidlo.
Testování alarmu
Testování čidel prostorové ochrany
prostoru pro cestující
nebo
1. Otevřete všechna okna.
Zvolte Dotaz při opuštění menu:
Pokaždé, když otočíte klíček v zapalovaní
do polohy 0, zobrazí displej audio systému
zprávu Stiskněte ENTER pro omezení
alarmu do nastartování motoru.
Stiskněte EXIT pro zrušení - vyberte
jednu z možností:
2. Zapněte alarm. Zapnutí alarmu je
potvrzeno pomalým blikáním kontrolky.
Pokud mají být deaktivovány detektory
pohybu a náklonu: Stiskněte ENTER
a zamkněte vozidlo.
Pokud je vůz vybaven alarmem s funkcí „deadlock“, zároveň se vypne i tato funkce, viz
strana 132.
3. Počkejte 30 sekund.
4. Vyzkoušejte funkci detektoru pohybu
v prostoru pro cestující, zvedněte například
kabelku ze sedadla. Měla by se rozeznít
siréna a rozblikat všechny ukazatele
směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro dveře
1. Zapněte alarm.
05 Zámky a alarm
Alarm*
2. Počkejte 30 sekund.
3. Odemkněte dveře řidiče čepelí klíče.
4. Otevřete jedny dveře. Měla by se rozeznít
siréna a rozblikat všechny ukazatele
směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro kapotu
1. Nastupte do vozu a vypněte čidlo prostorové ochrany.
2. Zapněte alarm. Zůstaňte ve voze
a zamkněte dveře tlačítkem na dálkovém
ovladači.
05
3. Počkejte 30 sekund.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod
přístrojovou deskou. Měla by se rozeznít
siréna a rozblikat všechny ukazatele
směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
137
138
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
140
142
144
146
147
149
153
155
157
160
164
167
168
170
172
176
177
G020912
Všeobecně............................................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Startování motoru.................................................................................
Pasivní (bezklíčový) režim*....................................................................
Manuální převodovka............................................................................
Automatická převodovka......................................................................
Brzdový systém....................................................................................
DSTC - Systém regulace stability a trakce*..........................................
Parkovací asistent*................................................................................
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu..............................................
Tažení a odtah.......................................................................................
Asistent při rozjezdu..............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažné zařízení*......................................................................................
Demontovatelné tažné zařízení*............................................................
Zatížení vozidla.....................................................................................
Nastavení projekce světlometů.............................................................
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
06
06 Startování a jízda
Všeobecně
06
Ekonomická jízda
Jízda na kluzkých površích
Ekonomická jízda znamenám jezdit rozmyslem, předvídat a přizpůsobit styl a rychlost
jízdy převažujícím podmínkám silničního provozu. Další rady pro snížení dopadu na životní
prostředí. viz strana 12.
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
•
•
Co nejdříve zahřejte motor.
Za určitých podmínek, například při jízdě kopcovitým terénem, za extrémně horkého počasí
nebo při velkém zatížení vozidla, hrozí nebezpečí přehřátí motoru.
•
Studený motor mí vyšší spotřebu než studený.
•
•
Vyhýbejte se prudkému brzdění.
•
Na suchých silnicích nepoužívejte zimní
pneumatiky.
•
Demontujte nosiče nákladu, pokud je
nepoužíváte.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Nenechávejte běžet motor na volnoběh,
jak jen je to možné pomalu se rozjeďte
a nezatěžujte příliš motor.
Nejezděte s nepotřebným nákladem ve
vozidle.
Motor a chladicí soustava
Předcházejte přehřátí chladicího
systému
•
Při jízdě s přívěsem do táhlého stoupání
udržujte pomalou rychlost.
•
Po náročné jízdě nevypínejte po zatavení
ihned motor.
•
Při jízdě za extrémně vysokých teplot
demontujte přídavné světlomety umístěné
před maskou chladiče.
Předcházejte přehřátí motoru
Při jízdě s nákladní nebo obytným přívěsem
v kopcovitém terénu nepřekračujte otáčky
motoru 4500 ot/min (u dieselových motorů:
3500 ot/min). Mohlo by dojít k přehřátí oleje.
140
Jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru. Pokud je jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru nezbytně nutná, pak
pouze na krátkou vzdálenost.
1. Zavřete všechna okna.
2. Nastavte ventilaci na čelní okno a podlahu,
ventilátor nastavte vysokou rychlost.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat do
vozu.
Jízda ve vodě
S vozidlem je možné projíždět vodou hlubokou
maximálně 25 cm rychlostí nejvýše 10 km/h.
Zvýšené opatrnosti je nutné dbát při projíždění
tekoucí vodou.
06 Startování a jízda
Všeobecně
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Při větší hloubce může voda vniknout do
převodovky. Tím se snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje se životnost těchto
komponentů.
Při průjezdu vodou jeďte pomalu a nezastavujte. Po projetí vodou lehce sešlápněte
brzdový pedál a zkontrolujte, zda jsou brzdy
plně funkční. Voda a bláto mohou způsobit
zvlhnutí brzdového obložení, což má za následek opožděnou reakci brzd.
Po projetí vodou nebo bahnem vyčistěte kontakty elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení.
DŮLEŽITÉ
Nenechte vůz stát ve vodě, která sahá nad
prahy, po delší dobu. Mohlo by dojít
k poškození elektroinstalace.
Pokud Vám ve vodě zhasne motor, nepokoušejte se jej znovu nastartovat. Vytáhněte
vůz z vody.
Nepřetěžujte akumulátor
Elektrická zařízení ve vozidle zatěžují akumulátor rozdílně. Při vypnutém motoru nenechávejte klíč dálkového ovladače v zapalování
v poloze II. Přepněte jej do polohy I, ve které je
spotřeba energie nižší.
Mějte na paměti, že zásuvka 12 V umístěná
v zavazadlovém prostoru je napájena i po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací
skříňky zapalování.
Příklady spotřebičů s vysokou spotřebou energie:
•
•
•
ventilátor ventilace,
•
obrysová světla.
stěrače čelního skla,
zřízení audiosystému (při vysoké hlasitosti),
Mějte na paměti, že elektrický systém je také
zatěžován různým příslušenstvím. Při vypnutém motoru nepoužívejte funkce, které jsou
náročné na spotřebu energie.
06
Pokud má akumulátor nízké napětí, zobrazí se
displeji upozornění. Funkce úsporného režimu
vypne určité funkce nebo sníží zatížení akumulátoru například zpomalením otáček ventilátoru
ventilace a vypnutím audiosystému.
Nastartujte motor a dobijte akumulátor.
141
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
2. Otáčejte za bod odporu, dokud se víčko
nezastaví.
musí otevřít manuálně, pokud je nelze otevřít
z prostoru pro cestující.
3. Víčko vytáhněte.
1. Odmontujte kryt nad tělesem světlometu
na pravé straně zavazadlového prostoru.
4. Víčko zavěste na vnitřní stranu dvířek hrdla
palivové nádrže.
POZNÁMKA
G020799
Po doplnění paliva vraťte víčko na původní
místo. Otáčejte, dokud neuslyšíte aspoň
jedno cvaknutí.
POZNÁMKA
Nemělo by se používat palivo s nižší kvalitou
než je uvedeno ve specifikaci - mohlo by to
nepříznivě ovlivnit výkon motoru a spotřebu
paliva, viz strana 283.
1. Otáčejte uzávěrem hrdla palivové nádrže,
dokud neucítíte zřetelný odpor.
142
G020951
Zavírání
Uzávěr hrdla palivové nádrže
Doplňování paliva
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže pomocí
tlačítka na panelu osvětlení, viz strana 56. Aby
bylo možné dvířka otevřít, motor se musí
vypnout. Dvířka hrdla palivové nádrže se
nacházejí na pravém zadním blatníku.
Tlačte na dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Jakmile se dvířka hrdla palivové nádrže
otevřou, dejte lanko i kryt na své původní
místo.
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
Otevírání ze zavazadlového prostoru
Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení!
06
2. Potáhněte lanko, které visí na háčku.
Dvířka hrdla palivové nádrže se manuálně otevírají snáz, když je střecha zavřená. Dvířka se
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by se mohlo vznítit od výfukových plynů.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
Benzínový motor
DŮLEŽITÉ
Do benzínu nepřidávejte žádná aditiva,
s výjimkou výrobků doporučených společností Volvo.
Další informace o benzínu, viz strana 283.
06
Dieselový motor
Za nízkých teplot (-5 °C až -40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Další informace, viz strana 284.
DŮLEŽITÉ
V zimním období používejte speciální zimní
naftu.
143
06 Startování a jízda
Startování motoru
Před nastartováním motoru
±
Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
Automatická převodovka
±
Přesuňte volič do polohy P nebo N.
Manuální převodovka
Přesuňte řadicí páku do polohy neutrálu. To je
obzvláště důležité za velmi chladného počasí.
VAROVÁNÍ
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak se zámek řízení aktivuje, čímž
je znemožněno řízení vozidla.
Při tažení vozidla musí být klíč dálkového
ovladače ve spínací skříňce v poloze II.
06
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
Startování motoru
Polohy klíče
Benzínový motor
0 - Zamčeno
±
Dieselový motor
1. Otočte klíček do polohy II.
> Kontrolka na přístrojové desce signalizuje probíhající žhavení motoru, viz
strana 49.
I - Rádio
Mohou být zapnuty pouze
určité elektrické komponenty.
Elektrický systém motoru je
vypnutý.
2. Po zhasnutí kontrolky otočte klíček zapalování do polohy III.
Autostart (pětiválcový motor)
Při použití funkce autostartu není potřeba držet
klíč dálkového ovladače (nebo spínač zapalování, u vozidel se systémem pasivního (bezklíčového) režimu, viz strana 126) v poloze III, než
motor naskočí.
Otočte klíček do polohy pro start III a pusťte jej
- startér pak pracuje automaticky, dokud motor
nenaskočí.
POZNÁMKA
Pokud se dieselový motor startuje
v extrémně chladném počasí bez žhavení
motoru, může se automatické startování
o několik sekund zpozdit.
144
Zámek řízení se aktivuje po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínače zapalování.
Otočte klíček do polohy III. Pokud motor
během 5-10 sekund nenaskočí, uvolněte
klíček a pokus opakujte.
II - Jízda
Poloha klíče dálkového ovladače za jízdy. Elektrický
systém motoru je napájen.
06 Startování a jízda
Startování motoru
III - Start
Startér motoru je sepnutý. Po
nastartování motoru a uvolnění se klíč pomocí pružiny
automaticky vrátí do polohy
pro jízdu.
V okamžiku, kdy je klíč mezi
těmito polohami, může se ozvat tikot. Pro
odstranění tohoto zvuku otočte klíč do polohy
II a zpět.
VAROVÁNÍ
Pokud vystupujte z auta, vždycky vyjměte
klíč dálkového ovladače ze spínače zapalování, zvláště pokud jsou ve vozidlo děti.
Při opuštění vozidla se přesvědčte, že se aktivoval zámek řízení, snížíte tak riziko krádeže
vozidla.
Zámek řízení je aktivován
Dálkové ovladače a elektronický
imobilizér
Pokud jsou přední kola v takové poloze, při
které je na zámek řízení přenášen tlak, zobrazí
se na informačním displeji varovná zpráva
a nastartování vozidla je znemožněno.
Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom
kroužku s ostatními klíči nebo kovovými
předměty. Elektronický imobilizér může být
aktivován náhodně.
1. Vyjměte klíč ze spínače zapalování
a otočte volant tak, aby se uvolnil tlak na
zámek řízení.
2. Držte volant v této poloze. Zasuňte zpět
klíč a opakujte start motoru.
06
VAROVÁNÍ
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak by se zámek řízení aktivoval
a znemožnil řízení vozidla.
145
06 Startování a jízda
Pasivní (bezklíčový) režim*
Všeobecně
Nastartovaní vozidla
±
Startování pomocí dálkového ovladače
Sešlápněte pedál spojky (platí pro vozy
s manuální převodovkou) nebo brzdový
pedál (platí pro vozy s automatickou převodovkou).
Benzínový motor
±
Stiskněte a otočte spínač zapalování do
polohy III.
Systém pasivního (bezklíčového) režimu umožňuje odemknutí, jízdu a zamknutí vozidla bez
nutnosti použít klíč, viz strana 126.
06
Použití spínače zapalování je stejné jako při
použití dálkového ovladače s klíčem. Jedinou
podmínkou pro nastartování vozidla je, aby byl
dálkový ovladač umístěn uvnitř prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru.
1. Spínač zapalování nejprve otočte do
polohy II a počkejte dokud nezhasne kontrolka žhavení na přístrojové desce, viz
strana 49.
2. Následně otočte spínač zapalování do
polohy III.
G019420
G019410
Dieselový motor
Pokud dojde vybití baterie dálkového ovladače, funkce pasivního (bezklíčového) režimu
nefunguje. V tomto případě nastartujte vozidlo
vložením klíče dálkového ovladače do spínače
zapalování.
1. Stiskněte západku na knoflíku spínače
zapalování.
2. Vytáhněte knoflík ze spínače zapalování.
3. Do spínače zapalování zasuňte klíč dálkového ovladače a nastartujte stejným způsobem jako s knoflíkem.
146
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Manuální převodovka
Polohy řadicí páky – šestistupňová
převodovka (benzínový motor)
G018256
G018257
Blokování zpátečky – pětistupňová
převodovka
Využívejte co nejvíce nejvyšší rychlostní stupeň, abyste dosáhli nízké spotřeby paliva.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
•
Dodržujte zobrazené schéma řazení.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Před zařazením zpátečky musí vůz zcela stát.
•
Aby bylo možné zařadit zpátečku, musí být
řadicí páka nejprve přesunuta do polohy
neutrálu N. Díky blokování zpátečky
nemůže být zpátečka zařazena přímo
z pátého převodového stupně.
G018258
Polohy řadicí páky – pětistupňová
převodovka
Využívejte co nejvíce nejvyšší rychlostní stupeň, abyste dosáhli nízké spotřeby paliva.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
•
Dodržujte zobrazené schéma řazení.
06
Pokud vůz stojí, může být obtížné najít polohy
řadicí páky pro pátý a šestý rychlostní stupeň,
protože blokování zpátečky (které blokuje
pohyb boční pohyb směrem ke zpátečce)
v takovém případě není aktivní.
``
147
06 Startování a jízda
Manuální převodovka
Polohy řadicí páky – šestistupňová
převodovka (vznětový motor)
06
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Před zařazením zpátečky musí vůz zcela stát.
POZNÁMKA
Zpátečka je elektronicky blokována, pokud
se vůz pohybuje rychlostí vyšší než
přibližně 20 km/h.
148
G018262
Blokování zpátečky – šestistupňová
převodovka (vznětový motor)
G018261
G018259
Blokování zpátečky – šestistupňová
převodovka (benzínový motor)
Využívejte co nejvíce nejvyšší rychlostní stupeň, abyste dosáhli nízké spotřeby paliva.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
•
Dodržujte zobrazené schéma řazení.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Před zařazením zpátečky musí vůz zcela stát.
•
Zařaďte zpátečku zatlačením řadicí páky
a posunutím doleva.
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Geartronic – automatické řazení
převodových stupňů
POZNÁMKA
Pokud chcete řadicí páku uvolnit z polohy
P, musíte sešlápnout pedál brzdy.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Při parkování je vždy
nutné zabrzdit parkovací brzdu.
G018264
- poloha na levé straně: Automatické
řazení.
M - poloha na pravé straně: Manuální řazení.
P – Parkovací poloha
Polohu P zvolte, pokud chcete nastartovat
motor nebo zaparkovat vůz.
Při volbě polohy R musí vůz stát.
N – Neutrál
•
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče
v poloze N.
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus) a páku uvolněte, ta se vrátí
do klidové polohy M.
•
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a páku uvolněte.
POZNÁMKA
Pokud vozidlo stojí déle než 3 sekundy,
brzdový pedál musí být sešlápnutý, aby
bylo možné přesunout páku voliče z polohy
N.
D – Jízda
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do pravé koncové polohy M. Informace na displeji se změní z D jednu z číslic 1–
6, v závislosti na právě zařazeném převodovém
stupni, viz strana 47.
R – Zpátečka
D
Geartronic – manuální řazení
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
Režim manuálního řazení M můžete zvolit kdykoliv během jízdy.
06
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
přesuňte páku do levé koncové polohy D.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
``
149
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Kick-down
Mechanické blokování řazení
Automatické blokování řazení
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Vozy s automatickou převodovkou mají speciální bezpečnostní systémy:
Blokování klíče
Aby bylo možné vyjmout klíč dálkového ovladače ze zapalování, musí být páka voliče
převodových stupňů v poloze P. V ostatních
polohách je vyjmutí klíče ze zapalování blokováno.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Parkovací poloha (P)
Bezpečnostní funkce
06
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
150
Stojící vůz s běžícím motorem:
G020237
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
±
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Elektrické blokování převodovky –
Blokování páky v parkovací poloze
(poloha P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být klíček ve
spínací skříňce zapalování v poloze II a musí
být sešlápnutý pedál brzdy.
Blokování řazení – Neutrál (poloha N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než tři sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče je zablokována
v poloze N.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být klíček ve
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
spínací skříňce zapalování v poloze II a musí
být sešlápnutý pedál brzdy.
Vypnutí blokování páky voliče
V některých případech může být nutné přepravovat nepojízdný vůz, například je-li vybitý akumulátor. Postupujte následovně, abyste mohli
vozem pohnout:
1. Na panelu voliče převodových stupňů je za
P-R-N-D umístěna krytka. Otevřete ji
u zadní hrany.
2. Zcela zasuňte čepel klíče dálkového ovladače.
3. Přidržte klíč a zároveň přesuňte páku
voliče z polohy P.
Studený start
Při startování za chladného počasí může jít
řazení rychlostních stupňů ztěžka. Důvodem je
viskozita kapaliny převodovky za nízkých
teplot. Aby byly omezeny emise motoru po
nastartování za chladného počasí, převodovka
řadí nahoru později než obvykle.
POZNÁMKA
V závislosti na teplotě motoru při startování
mohou být otáčky u některých typů motoru
po studeném startu vyšší než normálně.
G018263
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
06
``
151
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Kontrolka
A
06
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
PŘEHŘ.PŘEVODOVKY PŘIBRZDĚTE
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte stojící
vozidlo sešlápnutím pedálu brzdyA.
PŘEHŘ.PŘEVODOVKY BEZP. ZAPARKUJTE
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.
CHLAZENÍ PŘEVOD. NECHAT
MOT.BĚŽ.
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí vozidla.
Více možných zpráv na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 52.
152
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka READ
na pákovém ovladači ukazatelů směru.
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Posilovač brzd
Vlhkost může ovlivnit průběh brzdění
Pokud se vozidlo pohybuje nebo je vlečeno
s vypnutým motorem, musí být brzdový pedál
sešlápnut asi pětkrát větší silou než při běžícím
motoru. Pokud sešlápnete brzdový pedál
během startu motoru, ucítíte, že se pedál propadl. To je normální jev, který je způsoben aktivací činnosti posilovače brzd. Tento jev může
být zřetelnější, pokud je vozidlo vybaveno asistencí pro nouzové brzdění (EBA).
Při jízdě v hustém dešti, projíždění louží nebo
při mytí vozidla se součásti brzd namočí. Tím
se změní třecí vlastnosti brzdových destiček,
což se projeví časovou prodlevou, než se projeví brzdný účinek.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzdného účinku funguje pouze
při běžícím motoru.
POZNÁMKA
Při brzdění s vypnutým motorem sešlápněte
pedál brzdy jednou silně, ne opakovaně.
Brzdové okruhy
Tato kontrolka se rozsvítí pokud
brzdový okruh nepracuje.
Pokud nastane závada na jednom
z okruhů, je stále ještě možné
zabrzdit vozidlo. Brzdový pedál bude mít delší
dráhu a může se zdát měkčí než normálně. Pro
dosažení normálního brzdného účinku je nutné
vyvinout větší tlak na pedál.
Při dlouhých cestách za deště, v rozbředlém
sněhu nebo pokud se vydáte na cestu za velmi
vlhkého nebo chladného počasí, čas od času
lehce sešlápněte brzdový pedál. Tím se
brzdové destičky zahřejí a odpaří se veškerá
voda. Tento postup se doporučuje také před
odstavením vozidla na delší dobu za takovéhoto počasí.
Intenzivní použití brzd
Při jízdě po horských sinicích nebo silnicích
podobného charakteru dochází ke značnému
zatížení brzd, i když není brzdový pedál sešlapován příliš prudce.
Protože je rychlost jízdy často nízká, není chlazení brzd tak účinné jako při jízdě vyšší
rychlostí po rovných sinicích.
Abyste předešli přetížení brzd, přeřaďte při
jízdě z kopce na nižší převodový stupeň namísto toho, abyste brzdili nožní brzdou. Při jízdě
z kopce zařaďte stejný převodový stupeň,
který byste použili pro jízdu do kopce. Tím se
efektivněji využije brzdná síla motoru, takže
nožní brzdu bude nutné používat pouze v krátkých intervalech.
Mějte na paměti, že jízda s připojeným přívěsem zvyšuje zatížení brzd automobilu.
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Protiblokovací brzdový systém
(ABS) zabraňuje zablokování kol
při brzdění.
To znamená, že je zachována
možnost řídit vozidlo a je například snazší změnit směr jízdy odvrátit tak nebezpečnou situaci.
Po nastartování motoru provede systém ABS
krátkou samokontrolu při rychlosti
asi 20 km/h. To se může projevit znatelnými
a slyšitelnými pulzy v brzdovém pedálu.
Maximální využití vlastností systému ABS:
1. Sešlápněte plnou silou brzdový pedál. Ucítíte pulzy.
06
2. Udržujte vozidlo ve směru jízdy. Neuvolňujte tlak na brzdový pedál.
Na místě bez silničního provozu si vyzkoušejte
si brzdění se systémem ABS na různých
površích.
Pokud se při posledním spuštění motoru
vyskytla v systému ABS závada, rozsvítí se na
dvě sekundy kontrolka se symbolem ABS.
``
153
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Asistence při nouzovém brzdění - EBA
(Asistence při nouzovém brzdění) Při náhlém
zabrzdění poskytuje okamžitě plnou brzdnou
sílu. Funkce EBA registruje rychlost sešlápnutí
brzdového pedálu a tím rozená, kdy nastane
prudké brzdění. Při brzdění neuvolňujte
brzdový pedál. Při uvolnění pedálu se tato
funkce pozastaví. Tato funkce je aktivní
nepřetržitě. Není možné ji vypnout.
VAROVÁNÍ
Pokud se kontrolky se symboly BRAKE
a ABS rozsvítí najednou, může to znamenat
závadu v brzdovém soustavě. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce normální,
dojeďte opatrně do nejbližšího servisu doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
06
Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod značkou MIN, nepokračujte
v jízdě, než je brzdová kapalina doplněna na
horní úroveň.
Musí být zjištěn důvod úniku brzdové kapaliny.
POZNÁMKA
Když při aktivaci systému EBA pedál brzdy
poklesne více než obvykle, sešlápněte
(přidržte) v případě potřeby pedál brzdy co
nejdál. Po uvolnění pedálu brzdy brzdění
ustane.
154
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
Všeobecně
Omezená funkce
Činnost
±
Systém kontroly stability vozidla a trakce (STC/
DSTC) pomáhá řidiči vyhnout se smyku a zlepšuje trakci vozu.
Otáčejte ovládacím kolečkem, dokud se
neobjeví menu STC/DSTC.
DSTC ZAPNUTO znamená, že se funkce
systému nezměnila.
Při zásahu systému během brzdění nebo akcelerace můžete zaznamenat přerušovaný zvuk.
Vozidlo může akcelerovat pomaleji, než byste
při sešlápnutí pedálu plynu očekávali.
DSTC - REGULACE PROKLUZU
VYPNUTA znamená, že funkce systému
byla omezena.
Aktivní regulace stáčení vozidla
±
Řízení prokluzu
Funkce zabraňuje protáčení poháněných kol
na vozovce při akceleraci vozidla.
Ovládací kolečko1
Systém regulace trakce
RESET tlačítko1
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a přenáší
hnací sílu z prokluzujícího poháněného kola na
kolo, které neprokluzuje.
1
Stiskněte a držte tlačítko RESET, dokud se
menu STC/DSTC nezmění.
Současně se rozsvítí kontrolka se symbolem
, která upozorňuje, že systém byl
omezen.
G029057
Funkce za účelem stabilizace vozidla individuálně omezuje hnací a brzdnou sílu působící
na kola.
Systém regulace stability se aktivuje při každém startu motoru vozidla.
Činnost systému může být částečné potlačena
pro průběh smyku a akcelerace vozidla. Činnost je pak během smyku zpožděna a umožňuje tak větší smyk, což poskytuje větší prostor pro dynamičtější jízdu. Současně se zlepší
trakce v hlubokém sněhu nebo v písku, protože
není omezována akcelerace.
Systém zůstane omezen do příštího startu
motoru.
VAROVÁNÍ
Potlačení funkce systému může změnit
jízdní vlastnosti vozu.
06
POZNÁMKA
Na displeji se na několik sekund objeví
DSTC ZAPNUTO a při každém nastartování motoru se rozsvítí symbol
.
Tato funkce není k dispozici u vozidel, která nejsou vybavena počítačem, přídavným topením a také systémem regulace stability a trakce.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
Zprávy na informačním displeji
REGUL. TRAKCE DOČASNĚ VYPNUTA
znamená že systém byl dočasně omezen
z důvodu příliš vysoké teploty brzd. Po zchladnutí brzd je funkce automaticky znovu aktivována.
Blikající symbol znamená, že se právě aktivuje systém STC/DSTC.
•
Symbol svítící nepřerušovaně po dobu
dvou sekund, signalizuje kontrolu systému
při startu motoru.
Zatavte s vozidlem na bezpečném místě
a vypněte motor.
•
Pokud se zpráva zobrazí i po opětovném
nastartování motoru, jeďte servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
Symbol svítící nepřerušovaně po nastartování motoru nebo v během jízdy signalizuje
závadu v systému STC/DSTC.
•
Symbol svítící nepřerušovaně po deaktivaci systému připomíná, že systém STC/
DSTC byl omezen.
±
Symboly kontrolek na přístrojové
desce
Systém DSTC
Informace
156
Pokud se symbol
zobrazí samostatně,
může se projevovat následovně:
•
DSTC - PROTISMYK DOPORUČEN
SERVIS systém byl vyřazen z provozu
z důvodu závady.
06
Symboly
a
jsou zobrazeny současně:
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Všeobecné informace k asistentu
parkování
Varianty
Parkovací asistent je dodáván ve dvou provedeních:
•
•
Pouze vzadu.
Omezení
Vepředu i vzadu.
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. V opačné případě přívěs nebo
nosič kol aktivují čidla.
Funkce
Frekvence signálu se zvyšuje se zkracující se
vzdáleností k překážce před nebo za vozidlem.
Pokud je nastavena vysoká hlasitost jiného
zvuku z audiosystému, je v tomto případě automaticky ztišena.
Přední a zadní parkovací asistent.
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Signál udává vzdálenost od zjištěné
překážky.
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají slepé
úhly, ve kterých nemohou být překážky
detekovány. Dávejte pozor na děti a zvířata
v blízkosti vozu.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5 metru. Signál vychází ze zadních reproduktorů.
Signál se změní ve stálý tón přibližně 30 cm od
překážky. Pokud jsou překážky v této vzdálenosti za i před vozidlem, bude se signál
střídavě ozývat z levého a pravého reproduktoru.
POZNÁMKA
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
používán originální kabel přívěsu Volvo.
Zadní parkovací asistent
06
Systém se automaticky zapne po nastartování
vozidla.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky a na displeji audiosystému
se zobrazí zpráva Parkovací asistent aktivní,
deaktivace Exit.
Pokud je systém vypnutý, zobrazí se při
zařazení zpátečky na displeji zpráva
Parkovací asistent neaktivní, aktivace
Enter. Změna nastavení, viz strana 74.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Omezení
Přední parkovací asistent nemůže být kombinován s přídavnými světlomety, protože ovlivňují činnost senzorů.
Zadní
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně
1,5 metru. Signál pro překážky za vozidlem
vychází ze zadních reproduktorů.
G018389
Omezení
Tlačítko vypnuto/zapnuto (zadní).
06
Pokud na tlačítku svítí kontrolka, aktivuje se
systém automaticky při nastartování motoru.
Pokud je asistent parkování vypnutý, kontrolka
nesvítí.
Přední parkovací asistent
Přední asistent parkování je aktivní při rychlostech nižších než 15 km/h. Při vyšších rychlostech se systém deaktivuje. Systém se znovu
aktivuje, pokud rychlost vozidla klesne pod
10 km/h.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky před vozidlem
vychází z předních reproduktorů.
158
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály. Příčinou jsou vnější zdroje
zvuku o stejných ultrazvukových frekvencích, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
Čištění čidel
Viz předcházející kapitola Zadní parkovací asistent.
Kontrolka poruchy
Pokud kontrolka svítí nepřerušovaným světlem a na displeji se
zobrazí zpráva PARKOVACÍ
ASIST. DOPORUČEN SERVIS,
parkovací asistent je vyřazen
z provozu. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
G020952
Přední a zadní parkovací asistent
Čidla parkovacího asistenta.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
06 Startování a jízda
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
Všeobecně
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může upozornit řidiče na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“.
Mrtvé úhly
B
Systém je navržen tak, aby jeho účinnost byla
nejvyšší při jízdě v hustém provozu na víceproudových dálnicích.
A
Zpětné zrcátko se systémem BLIS.
Kamera BLIS
Kontrolka
06
Kontrolka BLIS
VAROVÁNÍ
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud kamera zjistí přítomnost vozidla
v oblasti mrtvého úhlu, rozsvítí se stálým světlem kontrolka (2).
POZNÁMKA
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde v systému BLIS k závadě, je na to
řidič upozorněn zprávou. Pokud jsou například
kamery zakryté, začne blikat kontrolka BLIS
a na informačním displeji se zobrazí zpráva.
V takovém případě zkontrolujte a vyčistěte
čočky kamer. Pokud je to nutné, může být
systém dočasně vypnut pomocí tlačítka BLIS,
viz strana 161.
G020296
G020295
Systém BLIS využívá kamerovou technologii.
Kamery (1) jsou umístěny pod vnějšími zpětnými zrcátky.
A = přibližně 3,0 m, B = přibližně 9,5 m.
Kdy systém BLIS pracuje?
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Předjíždění
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až o 10 km/h
vyšší než je rychlost druhého vozidla.
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho vozidla.
06 Startování a jízda
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
VAROVÁNÍ
BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Kamery BLIS mohou mít potíže v podmínkách s intenzívním světlem nebo při jízdě ve
tmě bez zdrojů světla (např. pouličního
osvětlení nebo jiných vozidel). Systém může
nedostatek světla považovat za zablokování
kamery resp. kamer.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Za denního světla a za tmy
Za denního světla reaguje systém na obrysy
okolních vozidel. Systém je konstruován tak,
aby reagoval na vozidla, jako jsou osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly.
Za tmy reaguje systém na světlomety okolních
vozidel. Vozidla s vypnutými světlomety nejsou
systémem zjištěna. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěs bez světlometů,
který je tažen za osobním nebo nákladním
automobilem.
Aktivace/deaktivace
V každém případě se na informačním displeji objeví zpráva.
Při jízdě za takových podmínek může být
funkce systému dočasně omezena
a zobrazí se textová zpráva, viz
strana 162.
G018389
VAROVÁNÍ
Pokud zpráva zmizí automaticky, systém
BLIS se vrátil k normální funkci.
Tlačítko vypnuto/zapnuto (zde vepředu).
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení nebo mlze.
Systém BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. Při aktivaci systému BLIS třikrát zablikají kontrolky na dveřích.
06
Systém může být deaktivován/aktivován stlačením tlačítka BLIS.
Pokud je systém BLIS deaktivován, kontrolka
v tlačítku zhasne a na displeji přístrojové desky
je zobrazena zpráva.
Pokud je systém BLIS aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí, na displeji přístrojové desky je
zobrazena nová zpráva a kontrolky na dveřích
třikrát zablikají. Pro vymazání zprávy stiskněte
tlačítko READ. Více informací o zprávách, viz
strana 52.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
06 Startování a jízda
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
Zprávy systému BLIS
Text na displeji
Upřesnění
BLIS ZAPNUTO
Systém BLIS je
zapnutý.
BLIS, OMEZENÍ
FUNKCE
Zorné pole kamery
je omezeno,
například mlhou
nebo silným slunečním zářením svítícím
přímo do kamery.
Kamera se sama
nastaví do normálního režimu, jakmile
se okolní podmínky
vrátí do normálu.
06
BLIS, KAMERA JE
ZAKRYTÁ
Jedna nebo obě
kamery jsou zakryty.
Vyčistěte čočky.
Text na displeji
Upřesnění
BLIS NUTNÝ
SERVIS
Systém sledování
mrtvého úhlu je
vyřazen z provozu.
Doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
BLIS VYPNUTO
Systém BLIS je
vypnutý.
DŮLEŽITÉ
Opravy systému BLIS smí provádět pouze
odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádné vozidlo.
POZNÁMKA
Pokud kontrolka BLIS svítí ojediněle, i když
žádné jiné vozidlo není ve slepém úhlu,
neznamená to závadu v systému.
V případě závady v systému BLIS se na displeji zobrazí text BLIS NUTNÝ SERVIS.
Zde uvádíme několik příkladů situací, kdy se
může kontrolka BLIS rozsvítit, i když se v slepém úhlu nenachází žádné vozidlo.
Čištění
Pro zajištění co nejlepší činnosti je nutné provádět čištění čoček kamer systému BLIS.
Čočky je možné čistit měkkým hadrem nebo
vlhkou houbou. Čočky čistěte opatrně, aby
nedošlo k jejich poškrábání.
Odraz vlhké lesknoucí se vozovky.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
G018177
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
Vlastní stín na velké, světlé a hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Asistent při rozjezdu
VAROVÁNÍ
Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte
k nastartování motoru pomocný akumulátor.
Nestartujte motor roztažením vozu, viz viz
strana 167.
Zámek řízení zůstane v poloze v jaké byl,
když bylo odpojeno napájení. Před začátkem tažení musí být zámek řízení odemknut.
Klíček v zapalování musí být v poloze II.
Nikdy nevytahujte klíč ze spínací skříňky za
jízdy nebo při tažení vozu.
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
POZNÁMKA
Pokud je vozidlo bez energie, je nutné
zámek řízení před odtažením odemknout
prostřednictvím pomocného akumulátoru.
Tažení vozu
Před tažením vozu si zjistěte nejvyšší povolenou rychlost pro tažení vozu.
VAROVÁNÍ
1. Otočte klíček zapalování do polohy II
a odemkněte zámek řízení, abyste mohli
vůz řídit, viz strana 145.
06
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
2. Klíček ve spínací skříňce musí být při tažení
vozidla v poloze II.
3. Zajistěte mírným sešlápnutím brzdového
pedálu, aby lano bylo stále napnuté
a předešlo se škubání.
Manuální převodovka
±
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka
±
164
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
•
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
Model 2.0
Model 2.0 s automatickou převodovkou by
neměl být tažen. Protože není možné udržovat
správnou provozní teplotu oleje v převodovce
pomocí motorem poháněného oběhového čerpadla, nebezpečí poškození převodovky je
vysoké.
Nicméně vozidlo je možné táhnout na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti z důvodu odstranění z nebezpečného místa – ne na vzdálenost
delší než 30 km a ne rychleji než 30 km/h
DŮLEŽITÉ
Tažení při teplotách pod bodem mrazu se
důrazně nedoporučuje.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Tažné oko
Jestliže musí být vůz tažen, použijte tažné oko.
Tažné oko se zajišťuje v otvoru na pravé straně
předního nebo zadního nárazníku.
Instalace tažného oka
Vyjměte tažné oko (1), které které je uloženo za krytem otvoru pro přepravu dlouhých předmětů nebo u náhradního kola.
Stisknutím označeného místa na dolní
hraně krytu uvolněte kryt na nárazníku.
•
•
Po použití vyšroubujte tažné oko a uložte
na své místo.
Instalujte zpět do nárazníku krytku.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici, ne pro vytažení uváznutého vozu
nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy,
zavolejte profesionální pomoc.
POZNÁMKA
U některých vozidel s tažným zařízením není
možné instalovat na zadní držák tažné oko.
V tomto případě upevněte lano na kouli
tažného zařízení.
06
Z tohoto důvodu doporučujeme mít uloženou kouli tažného zařízení ve vozidle, viz
strana 170.
Zašroubujte tažné oko řádně do patky.
K utažení tažného oka použijte klíč na
matice kol.
``
165
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
Vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola
otáčela dopředu.
DŮLEŽITÉ
Vozidla s automatickou převodovkou musí
být odtahována pouze s hnacími koly zvednutými nad vozovku.
06
166
06 Startování a jízda
Asistent při rozjezdu
Startování pomocí pomocného
akumulátoru
3. Pokud je pomocný akumulátor umístěn
v jiném automobilu, vypněte motor druhého automobilu a zajistěte, aby se vozidla
nedotýkala.
4. Připojte červený kabel ke kladnému pólu
pomocného akumulátoru (1+) a ke kladnému pólu akumulátoru vašeho vozu (2+).
G020298
5. Jeden konec černého propojovacího
kabelu připojte k zápornému pólu (3-)
pomocného akumulátoru.
Pokud dojde k vybití akumulátoru vozidla,
můžete nastartovat pomocí samostatného
akumulátoru nebo akumulátoru jiného vozidla.
Vždy se ujistěte, že jsou svorky propojovacích
kabelů bezpečně připojeny, aby během startování nedocházelo k jiskření.
Při startování s použitím propojovacích kabelů
dodržujte následující doporučený postup, abyste předešli nebezpečí výbuchu:
1. Otočte klíček do polohy 0.
6. Druhý konec černého propojovacího
kabelu připojte ke kostřícímu bodu (4-)
vedle uchycení levé vzpěry kola.
7. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
1500 ot./min.
8. Nastartujte motor vozidla s vybitým akumulátorem.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek.
Hrozí nebezpečí jiskření.
VAROVÁNÍ
V akumulátoru se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Jedna
jiskra, která může vzniknout při špatném
připojení startovacích kabelů, může způsobit výbuch akumulátoru.
Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody.
Pokud kyselina zasáhne Vaše oči, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
06
9. Odpojte propojovací kabely, nejdříve černý
a potom červený.
Dejte pozor, aby se svorky černého propojovacího kabelu nedotkly kladného pólu
akumulátoru nebo svorky připojené k červenému propojovacímu kabelu.
2. Přesvědčte se, že druhý akumulátor má
napětí 12 voltů.
167
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Více informací o hmotnostech, viz
strana 272.
Pokud bylo tažné zařízení namontováno
v autorizovaném servisu Volvo, pak je vozidlo
dodáno s nezbytným vybavením pro jízdu
s přívěsem.
Při jízdě s přívěsem je motor zatěžován
více než obvykle.
•
Při jízdě s těžkým nákladem za horkého
počasí může dojít k přehřátí motoru
a převodovky. Pokud se teplota na teploměru chladicí kapaliny motoru dostane do
červeného pole, zastavte a nechte motor
několik minut běžet na volnoběh. Automatická převodovka reaguje pomocí zabudovaného ochranného systému. Sledujte
zprávy na informačním displeji. Pokud
dojde k přehřátí, může dojít k dočasnému
vypnutí klimatizace.
Tažné zařízení musí být schváleného typu.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby zatížení
tažného zařízení odpovídalo jeho maximálnímu povolenému zatížení.
•
•
Zvyšte tlak v pneumatikách na hodnotu
doporučenou pro plné zatížení vozidla.
Umístění štítku s doporučenými tlaky
pneumatik, viz strana 184.
•
Pokud se tažné zařízení montuje dodatečně, ověřte si u svého prodejce Volvo, že
je vozidlo plně vybaveno pro jízdu s přívěsem.
•
Tažné zařízení pravidelně čistěte a mažte
kouli tažného zařízení1.
•
Za nové vozidlo nepřipojujte těžké přívěsy.
Vyčkejte, dokud s vozem nenajedete alespoň 1000 km.
1
To neplatí, pokud používáte stabilizační závěs.
Při jízdě s kopce s dlouhým a prudkým klesáním jsou brzdy namáhány mnohem více
než za normálních okolností. Přeřaďte na
nižší převodový stupeň a přizpůsobte
rychlost.
•
•
•
06
168
•
V zájmu bezpečnosti by rychlost měla být
omezena na 80 km/h, a to i přesto, že je
v některých zemích předpisy povolena
vyšší rychlost.
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy použijte parkovací brzdu.
Pokud parkujete vozidlo s připojeným
přívěsem ve svahu, založte kola zakládacími klíny.
Hmotnosti přívěsů
Povolené hmotnosti přívěsů, viz strana 272.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
Automatická převodovka, jízda
s přívěsem
Parkování ve svahu
1. Zabrzděte vozidlo parkovací (ruční)
brzdou.
2. Volič převodovky přesuňte do parkovací
polohy P.
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Rozjezd ve svahu
1. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
2. Uvolněte parkovací (ruční) brzdu.
Prudké stoupání
•
V prudkém stoupání nebo při jízdě malou
rychlostí zvolte režim manuálního řazení.
Tím předejdete automatickému řazení
vyšších převodových stupňů a udržíte nižší
teplotu převodového oleje.
•
Neřaďte vyšší rychlostní stupeň, než který
může motor zvládnout. Ne vždy je ekonomické jet na vyšší rychlostní stupeň.
•
Vyhněte se jízdě s přívěsem do stoupání se
sklonem vyšším než 12 %.
Dieselový motor s manuální
převodovkou, jízda s přívěsem
Pokud je vozidlo provozováno s maximálním
zatížením převážně za horkého počasí, může
být ventilátor chladiče vyměněn za ventilátor
s vyšším výkonem než je u standardního
modelu. U svého nejbližšího prodejce Volvo si
ověřte možnosti zvláštní výbavy pro vaše
vozidlo.
06
169
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
Tažná koule
Kabel přívěsu
Uložení kulové hlavy tažného zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži
přesně podle instrukcí, viz viz strana 172.
VAROVÁNÍ
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci
části s hlavou tažného zařízení.
•
Koule tažného zařízení musí být před
rozjezdem zajištěna klíčem.
•
Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
Úložný prostor pro odnímatelné tažné zařízení.
Důležité kontroly
•
06
Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Po použití vždy kulovou hlavu tažného
zařízení demontujte, uložte na určené místo
ve vozidle a řádně zajistěte popruhem.
G014589
•
G031113
Pokud je vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
G010393
G010391
G010392
Technické údaje
Rozměry pro montážní body (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Pevná nebo demontovatelná standardní koule tažného
zařízení
1172
89
964
482
40
141
550
150
113
100
140
1
Podélný nosník
2
Střed kulové hlavy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06
171
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
06
172
1. Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
G020302
G017317
G020301
Instalace kulové hlavy
3. Zkontrolujte, že okénko indikátoru (3) je
červené. Pokud okénko není červené, stiskněte
a otáčejte zajišťovacím kolečkem
doleva
, dokud neuslyšíte cvaknutí.
06 Startování a jízda
4. Vložte část s kulovou hlavou, až uslyšíte
cvaknutí.
5. Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
G020307
G020306
G020304
Demontovatelné tažné zařízení*
6. Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
06
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
7. Zkontrolujte, zda část s kulovou hlavou je
správně zajištěná tahem nahoru, dolů
a dozadu.
06
VAROVÁNÍ
Pokud část s kulovou hlavou není správně
instalována, musí být vyjmuta a opět instalována podle předcházejících instrukcí.
DŮLEŽITÉ
Mažte pouze kulovou hlavu tažného
zařízení, zbývající část by měla zůstat čistá
a suchá.
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020301
G020309
G020310
Demontáž kulové hlavy
8. Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
1. Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
06 Startování a jízda
2. Zatlačte zajišťovací kolečko
a otáčejte
jím doleva
, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte kouli tažného zařízení dozadu
a nahoru.
G017318
G020314
G020312
Demontovatelné tažné zařízení*
4. Zatlačte ochranný kryt.
06
VAROVÁNÍ
Pokud ukládáte demontovanou kouli
tažného zařízení do zavazadlového prostoru
vozidla, řádně ji zajistěte, viz strana 170.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
06 Startování a jízda
Zatížení vozidla
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Více informací
o hmotnostech, viz strana 272.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění v závislosti na míře zatížení a rozložení nákladu.
Uložení nákladu do zavazadlového
prostoru
06
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít při nakládání dlouhých
předmětů k náhodnému k posunutí řadicí páky
nebo voliče a uvedení vozidla do pohybu.
Náklad umístěte pevně za opěradla vepředu.
176
•
•
Široké předměty umístěte doprostřed.
•
Ostré hrany zakryjte měkkým materiálem,
předejdete tak poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
Těžké předměty by měly být umístěny co
nejníže.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenakládejte zavazadla tak, aby
přesáhla horní hranu opěradla.
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag.
Náklad vždy zajistěte. Při prudkém brzdění
se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
06 Startování a jízda
Nastavení projekce světlometů
Projekce světlometů pro levostranný provoz.
Projekce světlometů pro pravostranný provoz.
Projekci světlometů je možné nastavit pomocí
ovládacího prvku v každém těle světlometu,
aby se předešlo oslňování motoristů v protisměru.
Správně nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
G021422
Xenonové světlomety
G021421
Halogenové světlomety
G020317
Přizpůsobení světlometů pro
pravostranný nebo levostranný provoz
Levostranný provoz.
Levostranný provoz.
Pravostranný provoz.
Pravostranný provoz.
VAROVÁNÍ
06
Vozidla se světlomety Dual Xenon: výměna
světla Dual Xenon musí být vždy prováděna
v odborném servisu - doporučujeme využít
služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli
vysokonapěťové jednotce se se světlomety
Dual Xenon musí manipulovat s nejvyšší
opatrností.
177
178
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
180
184
187
190
192
G020918
Všeobecné informace...........................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách..............................................................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* .................................................
Výměna kol............................................................................................
Nouzová oprava defektu*......................................................................
KOLA A PNEUMATIKY
07
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní vlastnosti a pneumatiky
Rychlostní kategorie
Nové pneumatiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Vůz je schválen jako celek, což znamená, že
rozměry a rychlostní kategorie se nesmí lišit od
technických údajů, uvedených v technickém
průkazu vozu. Jedinou výjimkou z těchto podmínek jsou zimní pneumatiky (s kovovými hroty
nebo bez nich). Pokud zvolíte tyto pneumatiky,
nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje
rychlostní kategorie těchto pneumatik
(například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí
160 km/h).
Pneumatiky stárnou. Po
několika letech začnou
tvrdnout a zhorší se jejich
tření. Proto při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice v pořadí označují
týden a rok výroby. Tato je označení DOT
pneumatiky, které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například 1502. Pneumatika na obrázku
byla vyrobena v 15. týdnu v roce 2002.
Při výměně pneumatik dbejte na to, aby byly
shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku, viz viz
strana 184.
Rozměry
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad: 205/55R16 91 W.
07
205
Šířka pneumatiky (mm)
55
Poměr výšky k šířce (%)
R
Radiální pneumatika
16
Průměr ráfku v palcích (")
91
Zátěžový index pneumatiky (v tomto
případě 615 kg)
W
180
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost (v tomto případě
270 km/h).
Nezapomeňte, že povolenou rychlost vozu
určuje vyhláška nikoli rychlostní třída pneumatiky.
Poznámka! Uvedeny jsou maximální povolené
rychlosti.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky, starší 6 let, by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Důvod je stárnutí a rozklad,
i když pneumatiky jsou málo používané nebo
nepoužité. Funkce může být proto ovlivněna
z důvodu rozpadu složek materiálu pneumatik.
V takovém případě by potom neměla být pneumatika používána. To platí také pro rezervní
kola, zimní pneumatiky a uskladněné pneumatiky pro pozdější použití. Příklady vnějších
znaků, které indikují, že pneumatika není
vhodná pro používání, jsou praskliny nebo
změna barvy.
Stáří pneumatiky je možné určit podle označení
DOT, viz předcházející obrázek.
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Rovnoměrnější opotřebení a údržba
G020323
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Indikátory opotřebení pneumatik.
Správné nahuštění pneumatik přispívá k jejich
rovnoměrnějšímu opotřebení, viz strana 184.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí
přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku
pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis
Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
POZNÁMKA
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Hloubka vzorku
Zimní pneumatiky
Sněhové řetězy
Společnost Volvo doporučuje zimní pneumatiky se speciálními rozměry. Rozměr pneumatik
závisí na typu motoru. Zimní pneumatiky musí
být použity na všech čtyřech kolech.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Doporučujeme Vám proto nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku
menší než 4 mm.
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik. Nikdy nepoužívejte rychloupínací
sněhové řetězy, protože mezi brzdovými
kotouči a ráfky kola je příliš malý prostor.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
DŮLEŽITÉ
07
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
určeny pro model a rozměry pneumatik
a ráfků kol vašeho vozidla. Pokud máte
pochybnosti, obraťte se na autorizovaný
servis Volvo.
``
181
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Ráfky a matice kol
DŮLEŽITÉ
Matice kol by měly být utaženy utahovacím
momentem 110 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
spojení s kryty kol, bezpečnostní matice kola
by měla být namontována na šroub, který je
nejblíž ventilku. Jinak na kolo nemůžete instalovat ozdobný kryt.
Nouzové rezervní kolo*
Ocelové ráfky – standardní matice kol (1)
Ocelové ráfky jsou obvykle zajištěny standardními maticemi, ačkoliv ocelové ráfky mohou
používat také uzavřené matice.
G020324
VAROVÁNÍ
Standardní matice kol.
Uzavřené matice kol.
Používejte pouze ráfky, které jsou testovány
a schváleny společností Volvo, a které jsou
zahrnuty do nabídky originálního příslušenství
Volvo.
07
V závislosti na použitých ráfcích, ocelových
nebo z hliníkové slitiny, se používají dva typy
matic kol.
1. Matice kol utahujte momentem 110 Nm.
2. Utahovací moment překontrolujte pomocí
momentového klíče.
182
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nikdy nepoužívejte standardní matice pro
slitinové ráfky. Kola se mohou uvolnit.
Nouzové rezervní kolo se smí použít pouze jako
dočasná náhrada normálního kola a musí být
vyměněno co nejdříve. Co nejdříve opět
nasaďte normální kolo. Chování vozu může být
při použití rezervního kola odlišné.
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
DŮLEŽITÉ
Hliníkové ráfky – uzavřené matice kol (2)
Pro hliníkové ráfky smíte používat pouze
uzavřené matice. Ty jsou velmi odlišné od
ostatních typů matic, protože mají otočnou
kuželovou podložku.
POZNÁMKA
Tyto matice můžete použít také na ocelové
ráfky.
Uzamykatelné matice kol
Bezpečnostní matice kol je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pokud použijete ocelové ráfky s bezpečnostními maticemi kol ve
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Letní a zimní kola
Pneumatiky s hlubším vzorkem musí být vždy
vzadu (aby se snížilo nebezpečí smyku).
G020325
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat.
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pokud měníte letní a zimní kola, viz
strana 190, označte si jejich umístění na voze,
například L pro levé a P pro pravé. Pneumatiky
s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení
vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy
mezi levou a pravou stranou a naopak.
07
Nesprávně nasazené pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran
vodu, sníh a sněhovou břečku.
183
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Doporučený tlak vzduchu
v pneumatikách
Uvedeno na štítku:
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
•
•
Tlak ECO
Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.
G020955
POZNÁMKA
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení
a rychlosti.
POZNÁMKA
07
184
Plné zatížení vozidla se rovná počtu sedadel
s bezpečnostními pásy.
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
Pneumatiky se zahřejí i po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste. Proto tlak
vzduchu nesmíte snižovat, když kontrolujete
tlak v teplých pneumatikách. Tlak však musí
být zvýšen, pokud je příliš nízký.
Nesprávně nahuštěné pneumatiky zvyšují
spotřebu paliva, zkracují životnost pneumatik
a zhoršují jízdní vlastnosti vozu. Jízda na pod-
huštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a rozpad.
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách. Hodnoty tlaku vzduchu se vztahují
ke studeným pneumatikám. („Studené pneumatiky“ znamená, že teplota pneumatik se
rovná venkovní teplotě.)
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách pro maximální zatížení za účelem dosažení nízké
spotřeby paliva.
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a charakteristiky řízení.
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách
Verze
2.4
Rozměr pneu- Rychlost
matiky
(km/h)
215/55 R16 91W
Zatížení, 1–3 osoby
Přední (kPa)
A
Max. zatížení
Zadní (kPa)
Přední (kPa)
Zadní (kPa)
Tlak ECOB
0-160
210
210
250
250
250
160 +
250
210
280
260
-
215/50 R17 91W
0-160
220
220
250
250
250
235/45 R17 94W
160 +
260
220
280
260
-
0-160
210
210
250
250
250
160 +
260
210
280
260
-
215/50 R17 91W
0-160
220
220
250
250
250
235/45 R17 94W
160 +
270
220
290
270
-
2.4i
235/40 R18 91Y
T5
215/55 R16 91W
2.0D
235/40 R18 91Y
07
``
185
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Verze
D5
Rozměr pneu- Rychlost
matiky
(km/h)
Zatížení, 1–3 osoby
Max. zatížení
Přední (kPa) A
Zadní (kPa)
Přední (kPa)
Zadní (kPa)
Tlak ECOB
0-160
230
210
250
250
250
160 +
260
210
280
260
-
215/50 R17 91W
0-160
240
220
250
250
250
235/45 R17 94W
160 +
270
220
290
270
-
0-80
420
420
420
420
-
215/55 R16 91 W
235/40 R18 91Y
Rezervní
koloC
A
B
C
07
186
T125/85R16 99M
V některých zemích je používána jednotka „bar“ namísto jednotky SI „Pascal“: 1 bar = 100 kPa.
Úsporná jízda.viz strana 184
Nouzové rezervní kolo.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Rezervní kolo* a zvedák*
Výstražný trojúhelník
Souprava pro nouzovou opravu defektu
pneumatiky
Při používání výstražného trojúhelníku*
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
1. Vyjměte pouzdro výstražného trojúhelníku,
které je zajištěno suchým zipem. Výstražný
trojúhelník vyjměte z pouzdra.
2. Vyklopte podpěry výstražného trojúhelníku.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití umístěny v rezervním
kole.
G020959
G020956
Použití a umístění, viz strana 192.
Uložení sady pro nouzovou opravu defektu pneumatiky.
Originální zvedák k vozu*
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu kola. Závity zvedáku
musejí být vždy dobře promazány. Zvedák*
a klíč na kola* jsou umístěny pěnovém bloku
v zavazadlovém prostoru.
07
POZNÁMKA
Volvo doporučuje použití pouze zvedáku*,
který odpovídá příslušnému modelu vozidla.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
G020960
Rezervní kolo a nářadí
Rezervní kolo a nářadí.
Rezervní kolo* je dodáváno ve vaku, který je
umístěn v prohlubní zavazadlového prostoru.
Ve středu rezervního kola je umístěn pěnový
blok obsahující zvedák* a klíč na kola. Popruh
vaku je zajištěn ve dvou okách pro zajištění
nakladu na podlaze.
07
1. Uvolněte připevňovací popruhy, které
přidržují vak rezervního kola k podlaze.
2. Rozepněte zip vaku a vyjměte nářadí.
3. Vyzvedněte rezervní kolo z vaku.
Poškozené kolo vložte do vaku rezervního kola
a zajistěte popruhy. Zajistěte, aby při zpětném
188
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
uložení byly dodrženy pokyny uvedené na vaku
rezervního kola.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
VAROVÁNÍ
Náhradní kolo obsahuje ochranu proti
nárazu. Při uložení ve vozidle musí být
náhradní kolo ve vaku. Dbejte na to, aby
náhradní kolo bylo vždy ve vozidle správně
uloženo nálepkou směrem nahoru a šipka
musí směřovat dopředu.
Nářadí – vrácení na místo
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
správným způsobem na své místo.
•
U vozidel vybavených rezervním kolem
musí být zvedák zašroubován tak, aby se
vešel do rezervního kola.
•
U vozidel vybavených sadou pro nouzovou
opravu pneumatik se zvedák musí složit
a vrátit do pěnového bloku.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nepoužívají, musí být nářadí a zvedák* uloženy na určené místo v zavazadlovém prostoru vozidla.
07
První pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Demontáž kola
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte masivní dřevěné klíny nebo
velké kameny.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje použití pouze zvedáku*,
který odpovídá příslušnému modelu vozidla.
5. Klíčem na kola povolte matice kola
o ½-1 otáčku doleva.
G020331
1. Vyjměte rezervní kolo*, zvedák* a klíč na
kola*, které jsou uloženy pod koberečkem
zavazadlového prostoru. Pokud je použit
jiný zvedák, viz strana 207.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Ozdobný kryt odstraňte páčením koncem klíče na kola. Můžete jej také sejmout
rukou.
VAROVÁNÍ
07
190
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
závity jsou důkladně namazány a není znečistěn.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020332
Použijte výstražný trojúhelník, pokud musíte
měnit kolo v hustém provozu. Ujistěte se, že
vozidlo i zvedák jsou na vodorovném pevném
povrchu.
2. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte první
rychlostní stupeň nebo přesuňte páku
voliče do polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
VAROVÁNÍ
Nikdy nic neumisťujte mezi zem a zvedák
ani mezi bod pro zvedání a zvedák.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
6. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je výřez
v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak,
aby se jeho patka dotýkala rovně země.
Zkontrolujte, zda zvedák správně sedí
v příslušném zvedacím bodě, viz obrázek,
a podstavec je přímo pod ním.
7. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte matice kola
a sejměte kolo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
Mezi cestujícími a vozovkou musí stát
vozidlo nebo raději bariéra.
Montáž kola
1. Očistěte dosedací plochy ráfku kola
a náboje.
2. Nasaďte kolo. Utáhněte matice kola.
3. Vůz spusťte tak nízko, aby se kolo nemohlo
otáčet.
4. Utáhněte matice kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby matice kola byly správně
utaženy. Utáhněte momentem 110 Nm.
Utahovací moment zkontrolujte momentovým klíčem.
07
5. Nasaďte ozdobný kryt (ocelový ráfek).
191
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Nouzová oprava defektu, obecné
informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena
pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu
a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím
prostředkem. Sada je určena pro provedení
dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí
kapalinou musí být vyměněna před uplynutím
data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
Držák nádobky (oranžové víčko)
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit, nebo zda je
nutné ji vyměnit.
Přehled
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Utěsnění propíchlé pneumatiky
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
Zásuvky 12 V pro kompresor se nacházejí
vedle středové konzoly vpředu, vedle zadního
sedadla a v zavazadlovém prostoru*. Vyberte
si zásuvku, která je nejblíž pneumatice s defektem.
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G019723
G020400
07
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik pro opravu
pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny
nebo podobná poškození.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
Spínač
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
Kabel
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Nelamte pečeť na nádobce. Pečeť se zlomí
při našroubování nádobky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V
a vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 baru a maximální 3,5 baru.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
8. Spínač přepněte do polohy I.
DŮLEŽITÉ
5. Našroubujte nádobku do držáku.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
3. Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte
se na pneuservis.
07
4. Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru,
musíte pneumatiku nahustit na tlak uve-
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
dený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
5. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel. Nainstalujte zpět
čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby tuto výměnu prováděl autorizovaný
servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
07
6. Uložte zpět sadu pro nouzovou opravu
pneumatik.
7. Zajeďte do nejbližšího autorizovaného
servisu Volvo, kde Vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že
pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
194
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit, nebo zda je
nutné ji vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze
zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu v pneumatikách uvedený na
štítku. (Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku před vypršením doby použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
POZNÁMKA
Odevzdejte nádobku na sběrném místě pro
nebezpečný odpad.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
196
G020920
Čištění................................................................................................... 198
Drobné opravy laku............................................................................... 202
Ochrana proti korozi............................................................................. 203
PÉČE O VOZIDLO
08
08 Péče o vozidlo
Čištění
Mytí vozu
Vozidlo umyjte co nejdříve po zašpinění. Používejte autošampon. Špína a sůl mohou způsobovat korozi.
DŮLEŽITÉ
Nemyjte vozidlo se staženou střechou, voda
by mohla vniknout do prostoru pro cestující.
•
•
•
•
•
Nemyjte vozidlo na přímém slunci. Mytí
vozidla, pokud je lak zahřátý na vysokou
teplotu, může způsobit trvalé poškození
laku. Vozidlo myjte v myčce s čističkou
odpadových vod.
Znečistěné světlomety mají zhoršenou
funkčnost. Čistěte je pravidelně, například
při doplňování paliva.
Karosérii umyjte pomocí houby a autošamponu a opláchněte velkým množstvím vlažné vody.
Těžko odstranitelné nečistoty umyjte
s pomocí studeného odmašťovacího
prostředku.
Pomocí jemné jelenice nebo stěrky vozidlo
osušte.
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený
jev, všechna vnější světla jsou navržena tak,
aby tomuto odolala. Kondenzát se po
zapnutí světla po určité době normálně
odpaří.
Čištění stírátek stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na stírátkách stejně
jako hmyz, led, apod. na čelním skle zkracují
životnost stírátek.
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně
vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo
autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Odstraňovaní ptačího trusu
Ptačí trus omyjte z laku co možná nejdříve.
Ptačí trus obsahuje chemikálie, které velmi
rychle působí a způsobují změny barvy laku
198
karosérie. Tyto změny barvy laku mohou být
odstraněny pouze s pomocí odborníka.
Chromovaná kola
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Podvozek důkladně vystříkejte hadicí.
VAROVÁNÍ
08
DŮLEŽITÉ
Prostředky na čistění ráfků mohou zanechat
skvrny na chromovaných kolech. Vůz myjte
houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
Automatické mycí linky
Použití automatické mycí linky je jednoduchým
a rychlým způsobem umytí vozidla, nemůže
však nikdy nahradit důkladné ruční mytí. Kartáče automatické mycí linky nedosáhnou
všude.
DŮLEŽITÉ
Při mytí v automatické mycí lince musí být
střecha zavřená.
Před mytím v automatické mycí lince
odšroubujte anténu u víka zavazadlového
prostoru.
DŮLEŽITÉ
Ruční mytí je ohleduplnější k laku než mytí
v automatické myčce. Lak je také mnohem
citlivější, když je nový. Z tohoto důvodu
doporučujeme ruční mytí u nového vozu
během několika prvních měsíců.
08 Péče o vozidlo
Čištění
Mytí tlakovou vodou
Při mytí tlakovou vodou pohybujte tryskou
kývavými pohyby a nepřibližujte ji na méně než
30 cm k povrchu karosérie vozidla (to platí pro
všechny vnější části vozidla).
DŮLEŽITÉ
Postříkejte vodou celý vůz, aby volné nečistoty byly odstraněny. Použití vysokotlakého čističe: Zajistěte, aby tryska zařízení
byla stále ve vzdálenosti nejméně 30 cm od
karosérie. Nestříkejte přímo do zámků.
Prozkoušení funkce brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vnější součásti z plastu, gumy a ozdobné
prvky
Pro čištění vnějších součástí z barevných plastů, gumy a ozdobných prvků (např. lesklých
ozdobných lišt) doporučujeme použít speciální
čisticí prostředek, který je možné zakoupit
u prodejců Volvo. Při používání tohoto čisticího
přípravku pečlivě dodržujte návod k jeho použití.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklého
povrchu.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Při jízdě na dlouhé vzdálenosti za deště nebo
v rozbředlém sněhu čas od času lehce sešlápněte brzdový pedál. Tím se zahřejí brzdové
destičky. Stejně postupujte po nastartování za
velmi vlhkého nebo studeného počasí.
Elektricky ovládaná střecha
Pokud je střecha při otevření mokrá, nateče
voda do prostoru pro cestující. Z tohoto
důvodu před otevřením střechy počkejte, až
voda steče.
Povrch podlahy zavazadlového prostoru
k jeho namočení, měl by být vysušen suchým
hadrem. Vyčistěte pomocí lehce navlhčeného
hadru.
Leštění a voskování
Leštěni a voskování se provádí k oživení
zašlého laku nebo pro zvýšení jeho ochrany.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Leštění karosérie vozidla neprovádějte na přímém slunci.
Před leštěním a voskováním důkladně vozidlo
umyjte a osušte. Odstraňte asfaltové a dehtové
skvrny pomocí přípravku na odstraňování
asfaltových skvrn Volvo nebo čitého lihu. Odolnější skvrny mohou být odstraněny pomocí
jemné brusné pasty určené pro autolaky.
Nejdříve lak vyleštěte a pak navoskujte tekutým nebo tuhým voskem. Důsledně dodržujte
návod uvedený na obalu. Mnoho přípravků
obsahuje jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Ošetřování laku (např. konzervace, těsnění,
ochrana, leštění apod.) může mít za následek poškození laku. Poškození laku
v důsledku takového ošetření není kryto
zárukou Volvo.
08
Povrch podlahy zavazadlového prostoru viz
strana 101 je citlivý na vodu a pokud dojde
``
199
08 Péče o vozidlo
Čištění
Voduodpuzující povlak*
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosky, odmašťovadla nebo podobné přípravky, na čištění povrchů skel, protože by mohly poškodit jejich vodu odpuzující
vlastnosti.
Při jejich čištění postupujte opatrně, abyste
nepoškodili povrch skla.
Předejděte poškození povrchu skel při odstraňování ledu - používejte pouze plastové
škrabky.
Vodu odpuzující povlak podléhá přirozenému
opotřebení.
POZNÁMKA
Doporučuje se použití speciálního přípravku
na udržení vodu odpuzujících vlastností,
který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé
by měl být použit po třech letech a potom
každý rok.
Odstraňování skvrn z textilního
čalounění
Pro čištění textilního čalounění doporučujeme
používat speciální čisticí přípravek, který je
možné zakoupit u prodejců Volvo. Jiné chemikálie mohou narušit nehořlavou úpravu čalounění.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom a je
schváleno podle normy Oeko-Tex 100.
Kůže je vyčiněna a zpracována tak, aby si
uchovala svoje přirozené vlastnosti. Je
opatřena ochranným povlakem, nicméně pro
udržení vlastností a vzhledu vyžaduje pravidelné čištění. Volvo nabízí komplexní přípravek
na čištění a ostření koženého čalounění, který
při používání podle návodu uchovává
ochranný povlak kůže.
Nicméně po určité době používání se v závislosti na charakteru povrchu objeví přírodní
vzhled kůže. To je normální stárnutí kůže
a dokazuje, že se jedná o přírodní produkt.
08
200
Čištění interiéru
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět čištění a nanesení ochranného
krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě
potřeby i častěji). Více informací o přípravku na
ošetření koženého čalounění si vyžádejte
u prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Takové výrobky mohou
poškodit textil, vinyl a kožené čalounění.
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že barvené materiály, které
zasucha pouští barvu (nové džíny, semišové
oděvy atd.), mohou obarvit materiál čalounění.
Návod na mytí koženého čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na vlhkou houbu
a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Jemnými krouživými pohyby odstraňte
špínu.
3. Houbou se dotýkejte pouze znečištěného
místa. Houbou odsajte skvrnu. Povrch
nedrhněte.
4. Povrch otřete jemným papírem nebo hadrem a nechte kůži důkladně vyschnout.
08 Péče o vozidlo
Čištění
Ošetření na ochranu koženého čalounění
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a jemnými krouživými
pohyby rozetřete tenkou vrstvu krému na
kůži.
2. Před použitím nechte kůži 20 minut
vyschnout.
Kůže má nyní zvýšenou ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných částí interiéru
Pro čištění součástí a povrchů interiéru doporučujeme použít speciální čisticí prostředek,
který je možné zakoupit u prodejců Volvo.
Skvrny neškrábejte ani nedrhněte. Nikdy
nepoužívejte agresivní odstraňovače skvrn.
Čištění bezpečnostních pásů
Použijte vodu se syntetickým saponátem.
U prodejců Volvo můžete zakoupit speciální
čisticí prostředek. Před navinutím pásu se ujistěte, že je bezpečnostní pás suchý.
08
201
08 Péče o vozidlo
Drobné opravy laku
Lak
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících a dveřích.
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Pokud kamínek neprorazil až na plech a zbývá
nepoškozená vrstva laku, můžete aplikovat lak
ihned po očistění poškozené plochy.
Pokud kamínek prorazil až na plech
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
G020345
Číslo odstínu laku
Povrch musí být před opravou čistý a suchý,
teplota okolí musí dosahovat alespoň 15 °C.
Materiály
Štítek s údaji.
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění výrobního štítku, viz strana 268.
08
202
•
•
Základový nátěr v plechovce
•
•
Štětec
Vrchní lak v plechovce nebo tzv. opravná
tužka „touch-up pen“
Zakrývací páska.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou. Po
zaschnutí základového nátěru aplikujte
štětcem vrchní lak.
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou
pastu a rozleštěte.
08 Péče o vozidlo
Ochrana proti korozi
Kontrola a údržba
Vozidlo bylo důkladně a kompletně ošetřeno
proti korozi již ve výrobním závodě. Součásti
karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je chráněn otěruvzdorným
protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny
a uzavřené profily byly vystříkány penetračním
antikorozním přípravkem.
Udržujte antikorozní ochranu vozidla.
•
Udržujte vozidlo čisté. Podvozek
vystříkejte hadicí. Při mytí tlakovou vodou
udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně
30 cm od lakovaných povrchů.
•
Pravidelně kontrolujte a podle potřeby provádějte drobné opravy protikorozní
ochrany.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní péči po dobu 12 let.
Po uplynutí této doby by měla být prováděna
každé tři roky. Pokud vozidlo potřebuje další
ošetření, obraťte se o pomoc na autorizovaný
servis Volvo.
08
203
204
206
207
208
210
215
216
218
224
G020922
Servis Volvo..........................................................................................
Údržba vozu svépomocí.......................................................................
Kapota a motorový prostor...................................................................
Oleje a provozní kapaliny......................................................................
Lišty stěračů..........................................................................................
Akumulátor............................................................................................
Výměna žárovek....................................................................................
Pojistky..................................................................................................
ÚDRŽBA A SERVIS
09
09 Údržba a servis
09
Servis Volvo
Servisní program Volvo
Váš vůz byl před opuštěním výrobního závodu
pečlivě testován. Před předáním byl opět zkontrolován podle interních norem Volvo.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu Volvo, musíte
dodržovat servisní program Volvo, uvedený
v Servisní a záruční knížce. Doporučujeme,
abyste provedením servisu a údržby pověřili
autorizovaný servis Volvo. Váš autorizovaný
servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu,
což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Speciální pracovní postupy
Určité servisní úkony, které se týkají elektrického systému mohou být prováděny pouze
s použitím elektronických zařízení vyvinutých
speciálně pro typ vašeho vozu. Z tohoto
důvodu doporučujeme před prováděním
servisních prací, které se týkají elektrického
systému, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
206
09 Údržba a servis
Údržba vozu svépomocí
Před zahájením práce na voze
Zkontrolujte, že kabely akumulátoru jsou
správně připojeny a pevně utaženy.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvou-sloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body, vyznačenými na prazích. Viz předcházející obrázek.
Nikdy akumulátor neodpojujte, když běží
motor (např. při výměně akumulátoru).
Pravidelně kontrolujte
Zvedání vozu
Akumulátor
Pravidelně, například při každém doplňování
paliva, kontrolujte následující:
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku. Při dobíjení akumulátoru
musejí být odpojeny kabely.
Akumulátor obsahuje kyselinu, která je korozivní a jedovatá. Je proto důležité, aby bylo
s akumulátorem nakládáno ekologicky.
Obraťte se na dealera vozů Volvo.
VAROVÁNÍ
Systém zapalování pracuje s vysokým
napětím. Napětí systému zapalování je
velmi nebezpečné. Při práci v motorovém
prostoru musí být proto vždy vypnuté zapalování.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček, kabeláže zapalování nebo zapalovacích cívek,
když je zapnuté zapalování nebo když je
motor zahřátý.
09
POZNÁMKA
Volvo doporučuje použití pouze zvedáku,
který odpovídá příslušnému modelu vozidla. Pokud použijete jiný zvedák než Volvo,
postupujte podle návodu dodaného s tímto
zařízením.
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného
rámu motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
•
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní nádržce.
•
Motorový olej – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX.
•
Olej v posilovači řízení – hladina musí být
mezi značkami MIN a MAX.
•
Kapalina pro ostřikovače – nádržka musí
být dostatečně plná. Při teplotách pod
bodem mrazu naplňte nemrznoucí směs.
•
Brzdová kapalina a kapalina spojky – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX.
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že ventilátor chladiče může
začít automaticky pracovat, i když neběží
motor.
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
207
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
09
G010599
Otevření kapoty
Obrázek zobrazuje vozidlo s levostranným řízením.
1. Zatáhněte za madlo pod přístrojovou
deskou vlevo. (U vozidel s pravostranným
řízením je madlo umístěno vpravo.) Uslyšíte zvuk uvolnění západky.
2. Rukou nahmatejte bezpečnostní pojistku
uprostřed přední hrany kapoty a zatlačte ji
směrem doprava.
3. Otevřete kapotu.
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je správně zajištěna.
Motorový prostor
Nádržka kapaliny ostřikovače (4vál.)
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení (ukrytá
za světlometem)
1
208
Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.
Měrka motorového oleje1
Chladič
Ventilátor chladiče
Nádržka kapaliny ostřikovače (5vál.)
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (pravostranné řízení)
Plnicí otvor motorového oleje1
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (levostranné řízení)
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
09
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Vzduchový filtr1
1
Umístění se mění v závislosti na verzi motoru.
209
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola motorového oleje a olejového
filtru
G020338
G020341
G020340
Štítek s údaji o motorovém oleji
v motorovém prostoru.
Měrka, benzínové motory.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte olej předepsané kvality, viz
štítek v motorovém prostoru. Hladinu oleje
musíte často kontrolovat a olej musíte
nechat pravidelně měnit. Pokud budete
používat olej nižší kvality nebo budete
s vozem jezdit s příliš nízkou hladinou oleje,
dojde k poškození motoru.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
je vozidlo provozováno za ztížených jízdních
podmínek, doporučuje Volvo používat olej
vyšší třídy, než je uvedeno na štítku, viz viz
strana 276.
210
Měrka oleje, vznětové motory. (Model D5, Euro 5 je
vybaven elektronickou měrkou.)
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Měňte olej a olejový filtr v souladu s intervaly
uvedenými v Servisní a záruční knížce.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny servisní intervaly motorů,
všechny motory jsou ve výrobním závodě
plněny speciálně upravenými syntetickými
motorovými oleji. Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Schválený motorový olej musí být používán,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. Používejte pouze olej
předepsané klasifikace (viz štítek v motorovém prostoru) pro plnění i výměnu, jinak
riskujete ovlivnění životnosti, charakteristik
startování, spotřeby paliva a dopadu na
životní prostředí.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Počet ujetých kilometrů pro výměnu oleje je
specifikován v Servisní a záruční knížce.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje
kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru
můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej
nestačil stéci na dno klikové skříně.
Kontrola oleje
Kontrola oleje ve studeném motoru
1. Měrku před kontrolou hladiny otřete.
2. Hladinu oleje kontrolujte měrkou. Hladina
musí být mezi značkami MIN a MAX.
3. Pokud je hladina příliš blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru. Doplňujte olej,
dokud není hladina na měrce blíž ke
značce MAX než MIN. Objemy, viz viz
strana 276.
Kontrola oleje v zahřátém motoru
1. Zaparkujte vůz na rovině, vypněte motor
a počkejte 10–15 minut, aby olej mohl stéct
zpět do olejové vany.
2. Měrku před kontrolou hladiny otřete.
Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje jakoukoliv záruční odpovědnost, pokud
není použitý olej předepsané kvality a viskozity.
3. Hladinu oleje kontrolujte měrkou. Hladina
musí být mezi značkami MIN a MAX.
Pokud je hladina příliš blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru. Doplňujte olej,
dokud není hladina na měrce blíž ke značce
MAX než MIN. Objemy, viz viz strana 276.
VAROVÁNÍ
G020336
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou hladinou oleje nebo
nízkým tlakem oleje. Některé verze mají čidlo
tlaku oleje, takže je použita kontrolka tlaku
oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič
je informován prostřednictvím varovné kontrolky uprostřed přístrojové jednotky
a prostřednictvím jako textů na displeji.
Některé modely mají obě verze. Další informace získáte u autorizovaného prodejce
Volvo.
09
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
``
211
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
DŮLEŽITÉ
Nikdy nedoplňujte olej na značku MAX. Při
přeplnění se může zvýšit spotřeba oleje.
OK
Vše v pořádku
ČEKEJTE PROSÍM
Systém se aktivuje,
zpráva se zobrazuje
po dobu
asi 2 sekund
MÁLO MOT.
OLEJE DOPLŇTE
MOT.OLEJ,
DOPLŇTE 1 LITR
Doplňte motorový
olej, viz strana 208,
kapitola "Motorový
prostor".
DOPORUČEN
SERVIS
Zpráva se zobrazí,
pokud systém zjistil
problém, který vyžaduje opravu za účelem správného informování o množství
oleje
Vozidla s elektronickou měrkou1
Pomocí elektronické měrky se hladina olej kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 58.
Při kontrole hladiny oleje:
1. Přepněte klíček zapalovaní do polohy II, viz
strana 144.
2. Ovládací kolečko otočte do
poloha "HLADINA MOTOR. OLEJE".
> Zobrazí se hladina oleje v motoru.
POZNÁMKA
Výška hladiny oleje se aktualizuje pouze za
jízdy. Systém není schopen zjišťovat změny
hladiny oleje při doplňování nebo vypouštění oleje.
Po doplnění nebo výměně oleje musí
vozidlo ujet asi 30 km, aby bylo měření hladiny oleje správné.
1
2
212
Platí pouze pro vznětové motory (D5) Euro 5.
V závislosti na typu motoru.
Kapalina ostřikovače, doplňování
Zpráva
G020335
09
Umístění nádržky kapaliny ostřikovače2.
Ostřikovače čelního okna a světlometů po-užívají stejnou nádržku.
Objemy, viz tabulka Kapaliny na straně 280.
Víčko plnicího hrdla u čtyřválcových
motorů a vznětových motorů.
Víčko plnicího hrdla u pětiválcových
motorů.
V zimě používejte nemrznoucí kapalinu, aby
nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle, nádržce a hadicích.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
POZNÁMKA
Nemrznoucí kapalinu a vodu promíchejte
před naléváním do nádržky.
DŮLEŽITÉ
TIP! Při doplňování kapaliny ostřikovačů očistěte stírátka stěračů.
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality, viz strana 280.
V případe pochybností o kvalitě vody
použijte hotovou směs chladicí kapaliny
podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny, viz
strana 280.
G020334
Kontrola a doplňování chladicí
kapaliny
•
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
•
09
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 280.
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud systém není
dostatečně naplněn, může za vysoké teploty
motoru dojít k poškození hlavy válců. Doplňte
chladicí kapalinu v okamžiku, kdy její hladina
klesne ke značce MIN.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
POZNÁMKA
Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systém. Pokud není takto
naplněn, může za vysoké teploty motoru
dojít k poškození hlavy válců.
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Pokud
není takto naplněn, může za vysoké
teploty motoru dojít k poškození hlavy
válců.
``
213
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
09
Kontrola a doplňování brzdové
kapaliny a kapaliny spojky
nebo tropických oblastech s vysokou vlhkostí
vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte v jízdě,
dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
G020333
Kontrola a doplňování kapaliny
posilovače řízení
POZNÁMKA
Kontrolujte hladinu pravidelně.
Brzdová kapalina a kapalina do spojky jsou ve
stejné nádržce3. Hladina kapaliny musí být
mezi značkami MIN a MAX. Hladinu kapaliny
kontrolujte pravidelně. Měňte kapalinu každé
dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Doporučená třída kapaliny a objemy, viz
tabulka Kapaliny na straně 280.
Kapalinu není nutné měnit. Doporučená kvalita
kapaliny a objemy, viz viz strana 276.
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vůz odtahován bez nastartování
motoru, je možné vůz stále řídit. K řízení je však
nutné vyvinout větší sílu než obvykle.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu
3
214
Umístění závisí na tom, zda vůz má levostranné nebo pravostranné řízení.
09 Údržba a servis
Lišty stěračů
Lišty stěračů
09
1. Odklopte rameno stěrače.
Výměna lišt stěračů, čelní okno
2. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a zatáhněte (1) souběžně s ramenem stěrače.
G020330
3. Nasuňte (2) novou lištu, až uslyšíte „cvaknutí“.
> Zkontrolujte (3), zda je lišta stěrače
pevně nainstalována, a sklopte ramínko
stěrače.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na druhé
straně.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 198.
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
G020329
DŮLEŽITÉ
215
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Péče o akumulátor
Životnost a funkce akumulátoru je ovlivněna
různými faktory, jako je počet startů, vybití, styl
jízdy, jízdní a klimatické podmínky.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
VAROVÁNÍ
V akumulátorech se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Jedna
jiskra, která může vzniknout při špatném
připojení startovacích kabelů, může způsobit výbuch akumulátoru. Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání. Pokud dojde
k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo
zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je
omyjte velkým množstvím vody. Pokud
kyselina zasáhne oči, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
216
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Další informace naleznete
v uživatelské příručce.
Akumulátor skladujte
mimo dosah dětí.
Akumulátor obsahuje
kyselinu, která způsobuje
korozi.
09 Údržba a servis
Akumulátor
Chraňte před jiskrami
a otevřeným ohněm.
09
8. Vyjměte akumulátor.
Montáž akumulátoru
1. Usaďte akumulátor do příslušné polohy.
2. Namontujte zajišťovací držák akumulátoru.
Nebezpečí výbuchu.
3. Namontujte přední stěnu vany akumulátoru.
4. Připojte kladný kabel akumulátoru.
5. Připojte záporný kabel akumulátoru.
6. Nasaďte kryt na akumulátor.
Výměna akumulátoru
Demontáž akumulátoru
1. Vypněte zapalování a vytáhněte klíč dálkového ovladače ze zapalování.
2. Před tím, než se dotknete jakékoliv elektrické svorky, počkejte nejméně 5 minut.
Elektrický systém vozidla musí uložit informace v řídicích modulech.
3. Sejměte kryt.
4. Odpojte záporný kabel akumulátoru.
5. Odpojte kladný kabel akumulátoru.
6. Pomocí šroubováku demontujte přední
stěnu vany akumulátoru.
7. Uvolněte zajišťovací držák akumulátoru.
217
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
09
Všeobecné informace
Výměna předních žárovek
3. Táhněte těleso světlometu k jedné straně
a potom dopředu.
Technické údaje žárovek jsou uvedeny na
straně 287.
4. Odpojte konektor zatlačením spony
palcem, přičemž konektor vytahujete druhou rukou.
Následující seznam obsahuje žárovky
a bodové zdroje, které jsou specifické nebo
nevhodné pro výměnu, s výjimkou servisu:
•
•
•
Celkové stropní osvětlení interiéru
•
•
Třetí brzdové světlo
Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
G007334
4
Ukazatele směru, vnější zpětné zrcátko
adoprovodné osvětlení při příchodu
Světlomety Dual Xenon
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z Vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
Všechny přední žárovky (s výjimkou předních
světel do mlhy) se vyměňují odpojením
a vyjmutím tělesa světlometu z motorového
prostoru.
Vyjmutí tělesa světlometu
1. Vytáhněte klíč dálkového ovládání ze spínací skříňky a otočte spínač světel do
polohy 0.
2. Vytáhněte zajišťovací čep tělesa světlometu.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
218
G007612
Vozidla se světlomety Dual Xenon: výměna
světla Dual Xenon musí být vždy prováděna
v odborném servisu - doporučujeme využít
služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli
vysokonapěťové jednotce se se světlomety
Dual Xenon musí manipulovat s nejvyšší
opatrností.
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Instalace tělesa světlometu
1. Připojte konektor a instalujte zpět těleso
světlometu a zajišťovací čep. Ujistěte se,
že čep je správně nainstalován.
2. Zkontrolujte světla.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
09
Dálková světla
Těleso světlometu musí být připojeno a bezpečně připevněno dříve, než rozsvítíte světla
nebo zasunete klíč do spínací skříňky.
G007338
G007339
Potkávací světla
G020255
Instalace nové žárovky
1. Namontujte novou žárovku. Může být
instalována jen v jedné poloze.
Vyjmutí krytu a žárovky
2. Stiskněte přídržnou pružinu dovnitř/nahoru
a potom doprava, aby se zajistila na svém
místě.
1. Vyjměte celé těleso světla.
3. Zatlačte zpět konektor.
2. Odsuňte zajišťovací svorky ke straně
a sejměte kryt.
3. Uvolněte pružinu přidržující žárovku.
Nejdříve ji zatlačte doleva a uvolněte,
potom ven a dolu.
4. Instalujte zpět plastový kryt.
5. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
1. Vyjměte celé těleso světla.
2. Levý světlomet:
otočte držák žárovky doleva.
Pravý světlomet:
otočte držák žárovky doprava.
3. Vytáhněte držák žárovky a žárovku
vyměňte.
4. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
instalována jen v jedné poloze.
5. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
4. Žárovku vytáhněte.
5. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
``
219
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
1. Pomocí kleští vytáhněte držák žárovky.
Nevytahujte držák žárovky za elektrický
kabel.
2. Vyměňte žárovku.
3. Zatlačte držák žárovky dozadu. Může být
instalována jen v jedné poloze.
220
Boční obrysová světla
1. Otočte držák doleva a vytáhněte jej.
2. Vyjměte žárovku z držáku tak, že ji stisknete směrem dovnitř a otočíte doleva.
3. Instalujte novou žárovku a držák žárovky
vraťte do tělesa světla.
G007394
Ukazatele směru
G007392
Obrysová světla
G007393
09
1. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte
jej. Vyměňte žárovku.
2. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
instalována jen v jedné poloze.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Všechny žárovky zadní sdružené svítilny je
možné vyměnit ze zavazadlového prostoru.
2. Demontujte krycí panel tělesa světla.
±
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme obrátit se
na autorizovaný servis Volvo.
G020964
G021046
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
3. Vyšroubujte dva připevňovací šrouby se
šestihrannou hlavou a těleso světla
vyjměte.
Umístění žárovek v zadní sdružené
svítilně
G020963
Vyjmutí držáku žárovky
Světla do mlhy
09
Držák žárovky.
Brzdové světlo
Obrysová světla
Zadní světlo do mlhy (na jedné straně)
Ukazatele směru
Světlo zpátečky
6. Nasaďte novou žárovku a otočte ji
doprava.
7. Připojte konektor k žárovce.
8. Těleso světla zajistěte pomocí šroubů
a nasaďte zpět krycí panel.
``
221
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
POZNÁMKA
Žárovka zadního mlhového světla je použita
pouze v jedné zadní skupinové svítilně.
U vozidel s levostranným řízením v levé skupinové svítilně, u vozidel pravostranným
řízením v pravé skupinové svítilně.
Zavazadlový prostor
5. Instalujte zpět a prosvětlovací kryty
přišroubujte.
Osvětlení nástupního prostoru
G020795
G020968
Osvětlení registrační značky
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
G020965
2. Vyjměte vadnou žárovku.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
3. Opatrně odmontujte prosvětlovací kryty.
4. Vyměňte žárovku.
222
Osvětlení nástupního prostoru se nachází pod
palubní deskou na straně řidiče a spolujezdce.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste oddělili prosvětlovací kryt.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku.
4. Kryt namontujte zpět.
3. Namontujte novou žárovku.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Osvětlení toaletního zrcátka*
09
Instalace skla zrcátka
1. Nejprve zatlačte tři příchytky na horní
hraně zrcátka zpět na místo.
2. Poté zatlačte na místo tři dolní příchytky.
G020253
Osvětlení interiéru, vzadu
Demontáž skla zrcátka
G020969
1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního
okraje. Opatrně vypačte výstupek na
okraji.
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé
straně (v místě, kde je černá guma)
a opatrně páčete, aby se uvolnila dolní
hrana.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo
zrcátka a kryt.
3. Namontujte novou žárovku.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
4. Vyjměte vadnou žárovku a nahraďte ji
novou žárovkou.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Všeobecné informace
Pojistky chrání elektrický rozvod Vašeho vozu
před poškozením zkratem nebo před přetížením všech elektrických spotřebičů a prvků.
Pojistky jsou umístěny na dvou odlišných
místech ve voze:
•
Reléová/pojistková skříňka v motorovém
prostoru.
•
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro
cestující.
Výměna
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu.
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
Každá pojistková skříňka má prostor pro
náhradní pojistky. Pokud dojde k opětovnému
přepálení pojistky, většinou to signalizuje
224
závadu příslušné součásti. V takovém případě
se obraťte na autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G007446
Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru
Tato pojistková skříňka obsahuje 36 pojistek.
Přepálenou pojistku nahraďte pojistkou
shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
•
•
Pojistky 19 – 36 jsou typu „Mini“.
•
Pojistky 1 – 6 jsou typu „Midi“ a musí být
měněny pouze v odborném servisu. Doporučujeme využít služeb autorizovaného
servisu Volvo.
Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“, jejich
výměnu doporučujeme provádět v autorizovaném servisu Volvo.
Na vnitřní straně krytu jsou kleštičky, pomocí
kterých pojistky vyjmete a vyměníte.
``
225
09 Údržba a servis
Pojistky
G020250
09
1.
2.
3.
4.
5.
226
Ventilátor chladiče
Kapalina posilovače řízení
(kromě motoru 1,6 litru)
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
Ovládání klimatizace,
přídavné vyhřívání PTC*
50A
6.
Žhavicí svíčky (4válcový vznětový motor)
60A
Žhavicí svíčky (5válcový vznětový motor)
70A
7.
Čerpadlo ABS
30A
8.
Ventily ABS
20A
9.
Funkce motoru
30A
10.
Ventilátor větrání
40A
80A
60A
60A
80A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11.
Ostřikovače světlometů, elektricky ovládaná střecha, uzamykatelná odkládací
schránka a otvor pro přepravu
dlouhých předmětů
20A
12.
Vyhřívání zadního okna
30A
13.
Relé startéru
30A
14.
Kabeláž pro přívěs*
40A
15.
Elektricky ovládaná střecha
30A
16.
Napájení audio systému
40A
17.
Stěrače čelního okna
30A
09 Údržba a servis
Pojistky
18.
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
30.
40A
19.
Rezerva
20.
Houkačka
21.
Palivové přídavné topení,
vyhřívání prostoru pro cestující*
20A
Přídavný basový reproduktor
25A
22.
23.
24.
–
31.
15A
32.
33.
Řídicí jednotka motoru ECM
(5válcový benzínový motor),
převodovka (TCM) (5 válců
auto)
10 A
Převodovka (TCM) (4vál.
auto.)
15A
Vyhřívaný palivový filtr, PTC
odlučovač oleje (5válcový
vznětový motor)
20A
25.
Rezerva
–
26.
Spínač zapalování
15A
27.
Kompresor klimatizace
10 A
28.
Rezerva
29.
Světlo do mlhy, přední
34.
Řídicí jednotka motoru ECM
(4 válce, vznětový motor)
3A
35.
Napěťový regulátor, 4 válcový
motor.
10 A
Vstřikovací ventily (benzín),
čidlo množství nasávaného
vzduchu a regulace turbodmychadla (5 válcový vznětový
motor)
10 A
Lambda-sonda, vývěva (benzín), řídicí jednotka motoru (5
válcový vznětový motor),
vyhřívání naftového filtru (4
válcový vznětový motor)
20A
Tlakový spínač, systém klimatizace (5 vál.), zapalovací
cívky (benzín), žhavicí svíčky
a řízení emisí EGR (5 vál. diesel), palivové čerpadlo (4 vál.
diesel)
10 A
36.
Čidla motoru pro ventily,
cívka relé, prvek PTC klimatizace, odlučovač oleje (benzín), řídicí jednotka motoru
ECM (5 vál. diesel), skříň katalyzátoru (benzín), čidlo množství nasávaného vzduchu
MAF (5 vál. benzín, 4 vál. diesel), regulace turbodmychadla a řízení emisí EGR (4 vál.
diesel)
15A
Řídicí modul motoru ECM (ne
5válcový vznětový motor),
čidlo polohy pedálu plynu,
lambda-sonda (5válcový
vznětový motor)
10 A
09
–
15A
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
09 Údržba a servis
09
Pojistky
G020601
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Tato pojistková skříňka obsahuje 50 pojistek.
Pojistky jsou umístěny pod schránkou
v palubní desce. Pojistková skříňka má prostor
pro náhradní pojistky. Nástroje pro výměnu
pojistek jsou umístěny v reléové/pojistkové
skříňce v motorovém prostoru, viz viz
strana 225.
Výměna pojistek
1. Nejprve vtlačte čepy uprostřed příchytek
(1) přibližně jeden cm dovnitř, příchytky
vytáhněte a sejměte obložení překrývající
pojistkovou skříňku.
2. Vyšroubujte oba šrouby s křídlovou hlavou
(přidržující pojistkovou skříňku na místě) (2)
doleva.
3. Sklopte pojistkovou skříňku (3) napůl dolů.
Táhněte ji směrem dovnitř vozu, až nado-
228
raz. Úplně ji vyklopte. Pojistkou skříňku
nyní můžete zcela vyvěsit.
4. Zavřete pojistkovou skříňku v opačném
pořadí.
5. Vyjměte čepy z příchytek. Nasaďte obložení a příchytky. Vložte čepy zpět do
příchytek. Tím se svorky rozšíří a zajistí se
čalounění.
09 Údržba a servis
09
G020246
Pojistky
43.
44.
45.
46.
47.
Telefon, audio systém,
RTI*, Bluetooth*
15A
Systém SRS, řídicí modul
motoru ECM (5válec)
10 A
Elektrická zásuvka, prostor pro cestující
48.
Ostřikovač
15A
49.
Systém SRS
10 A
50.
Rezerva
51.
Přídavné topení prostoru
pro cestující, relé palivového filtru, topení
10 A
Řídicí modul převodovky
(TCM), ABS
5A
53.
Posilovač řízení
10 A
54.
Asistent parkování,
Xenon*
10 A
15A
Osvětlení v prostoru pro
cestující, osvětlení
schránky v přístrojové
desce a osvětlení
nástupního prostoru
5A
Osvětlení interiéru
5A
52.
–
55.
56.
57.
58.
59.
Řídicí modul funkce Keyless
20A
Modul dálkového ovládání, řídící modul sirény
10 A
Konektor pro datové
připojení (DLC), spínač
brzdových světel
15A
Pravé dálkové světlo,
cívka relé přídavných
světlometů
7,5A
Dálkové světlo, levé
7,5A
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
09 Údržba a servis
09
Pojistky
60.
61.
230
Vyhřívání sedadla (strana
řidiče)
Vyhřívání sedadla (strana
spolujezdce)
62.
Rezerva
63.
Napájení pravého
zadního elektricky ovládaného okna
73.
Stropní panel pro osvětlení interiéru (OHC), kontrolka zapnutí zadních
bezpečnostních pásů,
zrcátko se změnou odrazivosti
5A
74.
Relé palivového čerpadla
15A
75.
Rezerva
–
76.
Rezerva
–
77.
Elektrická zásuvka
v zavazadlovém prostoru, elektronický modul
příslušenství (AEM)
15A
15A
–
20A
64.
Osvětlení zámku dveří
5A
65.
Audio systém
5A
66.
Řídicí modul audio
systému (ICM), klimatizace
83.
84.
15A
10 A
78.
Rezerva
–
79.
Světlo zpátečky
80.
Rezerva
81.
Napájení levého zadního
elektricky ovládaného
okna
20A
Napájení pravého
předního elektricky ovládaného okna a dveří
25A
67.
Rezerva
68.
Tempomat
5A
69.
Klimatizace, dešťový
senzor, tlačítko BLIS
5A
70.
Rezerva
–
71.
Rezerva
–
72.
Rezerva
–
82.
–
5A
–
85.
86.
Napájení levého
předního elektricky ovládaného okna a dveří
25A
Elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce
25A
Elektricky ovládané
sedadlo řidiče
25A
Osvětlení interiéru
a zavazadlového prostoru, elektricky ovládaná
sedadla
5A
09 Údržba a servis
09
231
232
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
234
236
240
245
248
249
257
260
G020924
Všeobecné informace...........................................................................
Audio funkce.........................................................................................
Funkce rádia.........................................................................................
Funkce CD............................................................................................
Struktura menu - audiosystém..............................................................
Funkce telefonu*...................................................................................
Struktura menu – telefon*.....................................................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*........................................................
INFORMAČNÍ SYSTÉM
10
10 Informační systém
Všeobecné informace
Audio systém
nebo klávesnice na volantu*, viz strana 64. Displej (2) zobrazuje zprávy nebo informace
o aktuální funkci.
10
Audiosystém
G020245
Zapnutí/vypnutí
POWER - tlačítko
POWER (1) zapíná nebo vypíná audio systém.
Pokud je audio systém aktivní, když je dálkový
ovladač s klíčem v poloze 0, zůstane aktivní,
dokud není dálkový ovladač s klíčem ze zapalování vyjmut. Audio systém se spustí automaticky při příštím otočení dálkového ovladače
s klíčem v zapalování do polohy I.
Menu
MENU - systém menu
Některé funkce audio systému se ovládají
prostřednictvím systému menu. Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní pravé části displeje. Položky menu se zobrazují uprostřed displeje.
Navigační tlačítka
•
Menu systému je přístupné prostřednictvím MENU (4).
EXIT – Opuštění systému menu
•
Pro pohyb mezi položkami menu se používá navigační tlačítko (5) směrem
nahoru/dolů.
•
ENTER (7) vybírá/aktivuje/deaktivuje jednu
z položek menu.
Displej
Klávesnice
ENTER – Výběr/aktivace/deaktivace
Informační systém integruje audio systém
a telefon, *. Informační systém může být
snadno ovládán pomocí ovládacího panelu
1
234
Premium Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
EXIT (6) vrací zpět jeden krok ve struktuře
menu. Dlouhým stisknutím EXIT opustíte
menu.
Zkrácené volby
Položky menu jsou očíslovány a je možné je
volit také prostřednictvím klávesnice (3).
Výbava
Audiosystém je možné také vybavit volitelnou
výbavou a různými verzemi. Existují tři verze
audiosystému:
•
•
•
Performance,
High Performance* nebo
Premuim Sound*
Každá verze nicméně obsahuje FM a AM rádio
s RDS a CD přehrávačem.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ distribuuje dva
stereo kanály do levých, středových, pravých
a zadních reproduktorů. Tím je zajištěna
věrnější kvalita zvuku, než je tomu u standardního dvoukanálového sterea.
10 Informační systém
Všeobecné informace
Dolby Surround Pro Logic IIŸ a ikona
Dolby a jsou registrované známky
Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
10
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ je vyráběn na základě licence od Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
235
10 Informační systém
Audio funkce
Ovládací prvky zvuku
sitost se automaticky upravuje v závislosti na
rychlosti vozidla, viz strana 239.
10
Výběr zdroje audiosignálu
Opakované stlačování AM/FM přepíná mezi
pásmy FM1, FM2 a AM.
Opakované stlačování MODE přepíná mezi
pásmy CD, USB a AUX.
Externí zdroje audia
G019805
Všeobecné informace
AM/FM - Výběr pásma
MODE -Výběr zdroje audia, CD, AUX
a USB (např. iPodŸ)1
SOUND - Tlačítko
236
Vstup AUX
Vstup USB*
USB platí pouze pro ozvučení "High Performance" a "Premium Sound". iPod je registrovaná značka společnosti Apple Computer Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Pokud je zvoleno USB, potom se na displeji zobrazí Připojit zařízení.
Výběr skladby je možný dvěma způsoby:
Navigační tlačítko – Ladění a menu
1
Pro výběr externího zdroje audia použijte tlačítko MODE.
Po dokončení načítání se na displeji objeví
informace o skladbě a je možné si zvolit požadovanou skladbu.
TUNING - Knoflík
K nastavení hlasitosti použijte VOLUME (1)
nebo klávesnici na volantu, viz strana 64. Hla-
Pokud si zvolíte připojení iPodŸ, přehrávače
MP3 nebo paměti USB do konektoru USB,
potom jej můžete ovládat prostřednictvím ovládacích prvků audio systému.
2. Připojte svůj iPodŸ, MP3 přehrávač nebo
paměť USB do konektoru USB v odkládací
schránce středové konzoly (viz předcházející obrázek).
> Při načítání souborů na paměťovém
médiu systémem se na displeji se objeví
text Načítání. To chvíli trvá.
VOLUME - Knoflík
Hlasitost
Vstupy AUX a USB umožňují připojení externího zdroje audia, např. iPodŸ1 nebo MP3
přehrávače.
1. Otáčejte knoflíkem TUNING (3) doleva
nebo doprava
10 Informační systém
Audio funkce
2. nebo použijte levou nebo pravou stranu
navigačního (4) tlačítka pro nalezení požadované skladby.
Měnit skladbu je také možné pomocí klávesnice na volantu.
V režimu USB nebo iPodŸ pracuje informační
systém obdobně jako v režimu přehrávání
hudebních souborů na CD přehrávači. Více
informací, viz strana 245.
POZNÁMKA
Systém podporuje přehrávání hudebních
souborů ve formátech MP3, WMA a WAV.
Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Systém
také podporuje většinu modelů iPodŸ vyrobených v roce 2005 nebo novějších. iPodŸ
Shuffle není podporován.
POZNÁMKA
Systém podporuje vyjímatelná média, která
jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem
souborů FAT32, a zvládne maximálně 500
adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít
kapacitu alespoň 256 Mb.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní systém
souborů, který není podporován audio systémem. Pro použití v systému musí být
MP3 přehrávač nastaven v režimu
Vyjímatelné USB zařízení/velkokapacitní
paměťové zařízení.
iPodŸ
iPodŸ je dobíjen a napájen z konektoru USB,
připojovacím kabelem přehrávače. Nicméně
pokud je baterie přehrávače zcela vybitá, musí
být před připojením přehrávače nabita.
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory,
které nejsou kompatibilními hudebními soubory.
POZNÁMKA
Pokud je přehrávač iPodŸ používán jako
zdroj audio, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
Informace o USB a iPodŸ v kombinaci
s audiem Performance, viz návod k obsluze
příslušenství pro USB a hudební rozhraní
iPodŸ.
AUX
Hlasitost externího zdroje AUX se může občas
lišit od hlasitosti inertních zdrojů, např.
CD přehrávače. Pokud je hlasitost externího
zdroje příliš velká, může to být na škodu kvality
poslechu. Předejděte tomu nastavením
vstupní hlasitosti na vstupu AUX.
10
POZNÁMKA
Kvalita zvuku může být horší, pokud je
přehrávač nabíjen, když audiosystém je
v režimu AUX. V tomto případě přehrávač
nenabíjejte.
Nastavení zvuku
Jednotlivé možnosti nastavení zvuku
Pro procházení následujících možností stiskněte opakovaně SOUND. Nastavení se provádí prostřednictvím TUNING.
• BASY - Úroveň basů.
• VÝŠKY - Úroveň výšek.
• FADER - Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
• BALANCE - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• SUBWOOFER* - Úroveň pro basový
reproduktor. Před nastavením musí být
aktivován přídavný basový reproduktor, viz
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
10 Informační systém
Audio funkce
text pod nadpisem Aktivace/deaktivace
subwooferu níže.
• STŘEDOVÝ2 - Úroveň pro středový reproduktor. Před nastavením musí být aktivovány tři stereo kanály nebo Pro Logic IIŸ,
viz text pod nadpisem Aktivace/deaktivace
prostorového zvuku níže.
• SURROUND2 - Úroveň okolí. Před nastavením musí být aktivován Pro Logic IIŸ, viz
text pod nadpisem Nastavení zvuku níže.
•
Nastavení Surround ovládá prostorový zvuk. Nastavení a aktivace/
deaktivace jsou pro jednotlivé zdroje
audiosignálu oddělené.
Ikona DolbyŸ na displeji označuje, že je aktivní
Dolby Pro Logic IIŸ. Existují tři různé možnosti
nastavení prostorového zvuku:
Nastavení ekvalizéru
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
Stiskněte MENU a potom ENTER.
Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
Aktivace/deaktivace prostorového
zvuku
Rolujte na Subwoofer a stiskněte
ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
5. Úroveň nastavte pomocí TUNING (4) nebo
pomocí navigačního tlačítka směrem
nahoru/dolů. Další frekvence je možné
zvolit pomocí navigačního tlačítka směrem
vlevo/vpravo.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
4. Rolujte na Dolby Pro Logic II3, 3
kanálový nebo Vyp. a stiskněte ENTER.
238
Ekvalizér je možné použít pro samostatné
nastavení různých frekvenčních pásem.
3. Rolujte na Přední ekvalizér… nebo Zadní
ekvalizér… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Surround ef. FM…, Surround
ef. AM…, Surround ef. CD… nebo
Surround ef. AUX… a stiskněte ENTER.
2
3
4
Ekvalizér přední/zadní4
• Dolby Pro Logic II
• 3 kanálový
• Vyp. - 2 kanálové stereo.
Aktivace/deaktivace subwooferu
•
•
G021216
10
Prostorový zvuk2
Premium Sound.
Není k dispozici pro režim AM a FM.
Některé audiosystémy.
4. Grafika na displeji indikuje úroveň signálu
pro příslušné frekvence.
6. Pro uložení použijte ENTER nebo pro
zavření EXIT.
10 Informační systém
Audio funkce
Automatické nastavení hlasitosti5
Funkce automatického nastavení hlasitosti
umožňuje hlasitost zvuku zvyšovat se zvyšující
se rychlostí vozu. Na výběr jsou tři úrovně:
Nízký, Střední a Vysoký.
Nastavení automatického řízení
hlasitosti
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
10
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. basy, výšky a ekvalizér*, může uživatel
použít k tomu, aby přizpůsobil reprodukci
zvuku svému osobnímu vkusu.
3. Rolujte na Autonast. hlas. dle rychl…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Nízký, Střední nebo Vysoký
a stiskněte ENTER.
Automatické nastavení audia
Akustické vlastnosti prostoru pro cestující se
upravují v závislosti na zvyšující se rychlostí
nebo při otevření střechy. Z tohoto důvodu se
v těchto situacích automaticky mění charakter
zvuku, aby byla zajištěna co možná nejlepší
kvalita poslechu. Úprava zvuku po otevření
střechy probíhá zcela automaticky.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.
5
Ne Performance Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
10 Informační systém
Funkce rádia
Ovládací prvky rádia
Ladění
Automatické ladění
10
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Krátce stiskněte
nebo
.
Manuální ladění
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
G019806
2. Pomocí knoflíku TUNING (3) natavte frekvenci.
FM/AM - Výběr vlnového rozsahu
Předvolby stanic
TUNING - Vyhledávání stanic
nebo
nalaďte stanici.
Dlouhým stiskem
Nebo použijte klávesy na volantu:
±
Podržte
nebo
na navigačním tlačítku, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná frekvence.
EXIT - Zrušení aktuální funkce
AUTO - Automatické uložení stanice
Funkce tlačítka AUTO (7) vyhledá deset nejsilnějších stanic a automaticky je uloží do samostatné paměti. Tato funkce je vhodná především v oblasti, kde neznáte stanice a jejich frekvence.
Zahájení automatického ukládání stanic
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Podržte tlačítko AUTO (7), dokud se na
displeji nezobrazí zpráva Autom.
ukládání.
Zpráva Autom. ukládání se po uložení stanic
z displeje vymaže. Autorádio pokračuje v automatickém režimu a na displeji se zobrazí
zpráva Vypnuto. Nyní mohou být uložené
předvolby voleny pomocí tlačítek (2).
Ukládání stanic
Zrušení automatického ukládání
rozhlasových stanic
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo až
deset předvolených stanic. FM má dvě paměti
pro předvolby: FM1 a FM2. Předvolená stanice může být vybrána tlačítkem předvoleb (2)
nebo tlačítky na volantu.
Manuální uložení stanice
1. Nalaďte stanici.
240
Automatické uložení stanice
Dokud je na displeji zobrazen symbol frekvence, může být prohledávání obnoveno krátkým stiskem
nebo
.
SCAN - Prohledávání
Navigační tlačítko – Ladění a menu
2. Podržte tlačítko předvolby stanice, dokud
se na displeji nezobrazí zpráva Stanice
uložena.
±
Stiskněte EXIT (6).
Výběr automaticky uložené předvolby
Ponechání autorádia v automatickém režimu
umožňuje přístup k automaticky uloženým stanicím.
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
10 Informační systém
Funkce rádia
2. Stiskněte tlačítko předvolby (2).
> Autorádio zůstane v automatickém
režimu, dokud není zrušen krátkým stisknutím tlačítka AUTO (7), EXIT (6) nebo
AM/FM (1).
Uložení automaticky uložených
předvoleb do druhé paměti
Automaticky uložená předvolba může být
přenesena do paměti FM nebo AM.
2. Funkci aktivujte tlačítkem SCAN.
> Na displeji se zobrazí zpráva SCAN.
Funkci ukončete pomocí tlačítka
SCAN nebo EXIT.
Uložení stanice
Pokud je funkce SCAN aktivní, může být
vybraná stanice uložena jako předvolba.
±
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
2. Stiskněte tlačítko předvolby.
3. Stiskněte tlačítko pod stanicí, která má být
uložena a držte jej, dokud se na displeji
nezobrazí zpráva Stanice uložena.
> Autorádio ukončí režim automatického
ukládání stanic a uložená stanice může
být vybrána pomocí předvolby.
Prohledávání
SCAN (4) automaticky vyhledává nejsilnější
stanice ve vlnovém rozsahu. Po nalezení stanice ji přehraje po dobu přibližně 8sekund
a pak se prohledávání obnoví.
Aktivace/deaktivace funkce
prohledávání
1. Pomocí AM/FM vyberte vlnový rozsah.
Stiskněte tlačítko předvolby stanic a držte
jej, dokud se na displeji nezobrazí zpráva
Stanice uložena.
> Prohledávání se ukončí a uložená stanice může být vybrána pomocí
předvolby.
Funkce RDS
Radio Data System - funkce RDS spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá
informace, které autorádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
Programové funkce
V režimu FM může autorádio vyhledávat stanice vysílající určité typy programů. Pokud je
požadovaný typ programu nalezen, autorádio
přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální
zdroj audiosignálu. Například, pokud je používán CD přehrávač, přepne se do režimu pauzy.
Vysílání je přehráváno v přednastavené hlasitosti audia, viz strana 244. Po ukončení vysílání nastaveného typu programu se autorádio
vrátí k předchozímu zdroji audia a nastavení
hlasitosti.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy
(Zpravodajství) a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má
nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší.
Další nastavení přerušení programů, EON
a REG viz strana 243. Programové funkce se
upravují pomocí systému menu, viz
strana 234.
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
Návrat k přerušenému zdroji audia
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
Pro návrat k přerušenému zdroji audia stiskněte EXIT.
•
Přijímá textové informace o programu
aktuální rozhlasové stanice.
Alarm
Některé rozhlasové stanice nepoužívají systém
RDS nebo využívají pouze některé jeho funkce.
10
Tato funkce se používá jako varování při
vážných dopravních nehodách a katastrofách.
Alarm není možné dočasně přerušit nebo
deaktivovat. Pokud je vysílána varovná infor``
241
10 Informační systém
Funkce rádia
G021220
Tato funkce umožňuje vkládání
dopravních informací vysílaných
v rámci sítě RDS stanic. Symbol TP
informuje o aktivaci této funkce.
Pokud zvolená stanice vysílá dopravní informace, zobrazí se na displeji
.
Aktivace/deaktivace funkce TP
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Hledání TP a stiskněte
ENTER.
TP z aktuální stanice/ze všech stanic
Autorádio může vkládat dopravní informace
vysílané pouze aktuálně naladěnou stanicí
nebo všemi stanicemi.
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
5. Rolujte na Stanice TP… a stiskněte
ENTER.
> Na displeji se zobrazí buď TP z aktuální
stanice nebo TP ze všech stanic.
6. Stiskněte ENTER.
242
Vyhledávání dopravních informací je užitečná
při dlouhých cestách při přehrávání audia
z jiného zdroje, než je rozhlasové vysílání.
Funkce automaticky vyhledává dopravní informace v různých RDS sítích.
Zprávy
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Zpráva Zpravodajství informuje
o aktivaci této funkce.
Aktivace/deaktivace funkce vysílání
zpráv
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zpravodajská stanice…
a stiskněte ENTER.
> Na displeji se zobrazí buď Pro příjem
zpravodajství jen z této stanice
stiskněte ENTER nebo Zpravodajství
- vš. st..
5. Stiskněte ENTER.
Typy programů - PTY
Funkce PTY může být využita
k výběru typů programů, jak jsou Pop
music nebo Klasická hudba.
Symbol PTY informuje o aktivaci této
funkce. Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
G021222
Dopravní informace – TP
Aktivace/deaktivace vyhledávání
dopravních informací (TP)
G021221
10
mace, zobrazí se na displeji zpráva
VÝSTRAHA!.
Aktivace/deaktivace funkce PTY
1. Pomocí FM/AM vyberte FM1 nebo FM2.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Zpravodajství a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
Zprávy z aktuální stanice/ze všech stanic
4. Rolujte na Zvolit PTY… a stiskněte
ENTER.
Autorádio může vkládat zprávy vysílané pouze
aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.
10 Informační systém
Funkce rádia
> Zobrazí se seznam typů programů"
Aktuality, Informace, atd. Funkce PTY
se aktivuje výběrem typů programů
a deaktivuje vymazáním všech typů programů (PTY).
5. Vyberte požadovaný typ programu nebo
Vymazat všechny PTY…
Zobrazení typu programu
Automatická změna frekvence – AF
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.
Funkce AF vybírá nejsilnější vysílače pro nastavenou stanici. K vyhledání nejsilnějšího vysílače může být někdy zapotřebí prohledání
celého vlnového rozsahu FM. Pokud nastane
tato situace, zobrazí se na displeji
Vyhledávání PI Zrušit tlačítkem EXIT..
POZNÁMKA
Ne všechny rozhlasové stanice podporují
tuto funkci.
Vyhledávání PTY
Aktivace/deaktivace funkce AF
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
Aktivace/deaktivace zobrazení
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Aktivujte funkci PTY.
2. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Zobrazit PTY a stiskněte
ENTER.
4. Rolujte na Vyhledat PTY a stiskněte
ENTER.
Rádiotext
3. Rolujte na AF a stiskněte ENTER.
Regionální rozhlasové vysílání – REG
Některé RDS stanice vysílají informace
o obsahu programu, umělci, atd. Tyto informace mohou být zobrazeny na displeji.
Aktivace/deaktivace radiotextu
Tato funkce umožňuje pokračovat
v příjmu regionálního vysílače, i když
je jeho signál slabý. Symbol
Regionální informuje, že je funkce
aktivní. Funkce regionálního vysílání je normálně deaktivována.
G021223
Pokud autorádio nalezne kterýkoli z vybraných
typů programů, zobrazí se na displeji >|
Hledat. Pro pokračování ve vyhledávání vybraného typu programů stiskněte tlačítko
.
10
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Radiotext a stiskněte ENTER.
Aktivace/deaktivace funkce REG
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Regionální a stiskněte
ENTER.
``
243
10 Informační systém
Funkce rádia
10
Posílení ostatních sítí – EON
Resetování funkcí RDS
Funkce EON je zvláště užitečné ve velkoměstském prostředí s mnoha regionálními stanicemi. Umožňuje určení vzdálenosti mezi vozidlem a rozhlasovou stanicí, při které mají programové funkce přerušit aktuální zdroj audia.
Tato funkce vrátí všechny funkce autorádia na
výchozí výrobní nastavení.
• Místní - K přerušení dojde v případě,
pokud je rozhlasová stanice blízko.
•
Vzdálené1
- K přerušení dojde v případě,
pokud je stanice daleko, i když je signál
stabilní.
• Vypnuto - Nedochází k přerušení programy z ostatních stanic.
Aktivace/deaktivace funkce EON
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na EON… a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Místní, Vzdálené nebo
Vypnuto a stiskněte ENTER.
1
244
Výrobní nastavení.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Resetovat vše… a stiskněte
ENTER.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů jsou přehrávány hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost změněna během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
10 Informační systém
Funkce CD
Ovládání funkcí CD
přehrávač do režimu CD stisknutím tlačítka
MODE.
Spuštění přehrávání (měnič CD*)
Pokud je při aktivaci audio systému již zvolena
pozice s hudebním CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak přepněte do
režimu měniče CD prostřednictvím MODE
a zvolte disk pomocí tlačítek 1–6 nebo horní/
dolní části navigačního tlačítka.
G019807
Vložte disk CD
Navigační tlačítko – Rychle vpřed/vzad,
výběr skladby a menu
Výběr pozice měniče CD*
Vložení/vysunutí CD
Otvor pro vložení/vysunutí CD
MODE – Výběr zdroje audio signálu CD
nebo AUX*
TUNING – Knoflík pro výběr skladby
Spuštění přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je hudební CD v přehrávači, když je
audiosystém v režimu CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak vložte disk a přepněte
1. Tlačítky 1–6 nebo navigačním tlačítkem
směrem nahoru/dolů zvolte volnou pozici.
> Volná pozice je na displeji označena.
Text Vložit disk signalizuje, že nový
disk je možné vložit. Měnič CD pojme až
6 CD disků.
2. Vložení disku CD do měniče CD.
Pauza
Pokud je hlasitost zcela ztlumena,
CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti
se CD přehrávač znovu spustí.
Zvukové soubory*
CD přehrávač také podporuje audio soubory
ve formátech MP3 a WMA.
POZNÁMKA
Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač
načíst.
Pokud je do přehrávače vložen disk CD obsahující zvukové soubory, načte se struktura složek. V závislosti na kvalitě disku může trvat
nějakou dobu, než se spustí přehrávání.
Vysunutí CD
Navigace a přehrávání
CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu
přibližně 12 sekund. Poté je opět vtažen do
přehrávače a přehrávání pokračuje.
Pokud je v CD přehrávači vložen disk obsahující zvukové soubory, potom se po stisknutí tlačítka ENTER zobrazí struktura složek na disku.
Strukturu složek můžete procházet stejným
způsobem, jako když procházíte strukturu
menu audiosystému. Zvukové soubory jsou
označeny symbolem
a složky symbolem
. Pomocí tlačítka ENTER spusťte přehrávání zvukového souboru.
Stisknutím tlačítka
vysuňte jednotlivé disky.
Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím
tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku. Na displeji se zobrazí
zpráva Vysunout všechny.
10
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
10 Informační systém
Funkce CD
10
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
Stiskněte levou/pravou část navigačního tlačítka, pokud displej není dost široký pro zobrazení celého názvu zvukového souboru.
Rychlý posun/změna skladeb
a zvukových souborů na CD
Krátkým stlačením levé/pravé šipky na navigačním tlačítku můžete listovat v seznamu
skladeb/souborů na CD. Dlouhé stisknutí se
používá k rychlému posunu v seznamu
skladeb/souborů na CD. Ke stejnému účelu
může být využit ovladač TUNING (nebo klávesnice na volantu).
POZNÁMKA
Náhodné procházení skladeb na CD je
možné pouze na aktuálním disku.
Aktivace/deaktivace (CD měnič)
Pokud je přehráván normální disk CD:
Na displeji se objevují různé zprávy v závislosti
na zvolené funkci náhodného výběru.
• NÁHODNÝ VÝBĚR znamená, že jsou
přehrávány pouze skladby z jednoho
hudebního CD
• NHV VŠ. znamená, že jsou přehrávány
všechny CD disky v CD měniči.
• NÁHODNÝ VÝBĚR SLOŽKA znamená,
že přehrávány jsou zvukové soubory ve
složce na aktuálním CD.
Aktivace/deaktivace (CD přehrávač)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Všechny
disky a stiskněte ENTER.
Položka Všechny disky platí pouze pro
hudební CD v měniči.
Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Složka a stiskněte ENTER.
Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory:
Pokud si vyberete jiný disk CD, funkce se deaktivuje.
Náhodný výběr
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na
CD je možné normálně procházet.
Text na disku
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
Pokud je informace o titulu uložena na
hudebním CD, je možné ji zobrazit na displeji1.
Prohledávání CD
Tato funkce přehraje prvních 10 sekund
z každé skladby/audio souboru na CD. Pro
aktivaci stisknete tlačítko SCAN. Funkci přerušíte tlačítkem EXIT nebo SCAN a přehrávat se
začne aktuální skladba/soubor na CD.
1
246
3. Rolujte na Složka nebo Disk a stiskněte
ENTER.
Platí pro CD měnič.
10 Informační systém
Funkce CD
Aktivace/deaktivace
1. Spusťte přehrávání CD.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
10
3. Rolujte na Text. info o disku a stiskněte
ENTER.
CD
Při používání CD disků nízké kvality může být
reprodukce nekvalitní nebo úplně znemožněna.
DŮLEŽITÉ
Pouze standardní disky (průměr 12 cm).
Nepožívejte CD disky s přilnavými nálepkami. Teplo z CD přehrávače může způsobit
uvolnění štítku a následně může dojít
k poškození CD přehrávače.
247
10 Informační systém
Struktura menu - audiosystém
Přehled
10
Nabídka FM
1. Hlasitost AUX
1. Zpravodajství
2. Zpravodajství
2. TP
3. TP
3. PTY
4. Nastavení audio*
4. Radiotext
5. Rozšířené nastavení rádia
6. Nastavení audio*
NABÍDKA AM
1. Nastavení audio*
Nabídka CD
1. Náhodný výběr
2. Zpravodajství
3. TP
4. Text. info o disku
5. Nastavení audio*
Menu měniče CD
1. Náhodný výběr
2. Zpravodajství
3. TP
4. Text. info o disku
5. Nastavení audio*
248
Nabídka AUX
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Přehled - součásti telefonního systému
2
3
10
4
1
5
G019841
6
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Nouzová volání
1. Anténa
Nouzová volání mohou být uskutečněna bez
SIM karty v místech pokrytých GSM signálem.
2. Klávesnice na volantu
Většina funkcí telefonního systému může být
ovládána pomocí klávesnice, viz strana 251.
1. Zapněte telefon.
2. Zadejte číslo pro nouzové volání platné ve
vaší oblasti (v rámci EU: 112).
Mikrofon pro handsfree je integrován do
stropní konzoly vedle zpětného zrcátka.
3. Stiskněte ENTER.
4. Ovládací panel na středové konzole
IDIS
5. Sluchátko
6. Čtečka SIM karty.
Všeobecné informace
250
Uskutečnění nouzového volání
3. Mikrofon
Všechny funkce (kromě hlasitosti) mohou být
ovládány z řídicího panelu.
•
Bezpečnost silničního provozu je vždy na
prvním místě.
•
Pokud jako řidič potřebujete z důvodu soukromí použít sluchátko, nejdříve vozidlo
zaparkujte na bezpečném místě.
•
•
Při tankovaní telefonní systém vypněte.
•
Doporučujeme, aby údržbu telefonního
systému prováděl autorizovaný servis
Volvo.
Zrovna tak jej vypínejte v blízkosti provádění trhacích prací.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
SIM karta
Systém IDIS (Intelligent Driver Information
System) umožňuje zobrazení příchozích
hovorů s SMS zpráv, takže řidič se může věnovat řízení. Spojení příchozích hovorů a SMS
zpráv může být zpožděno o 5 sekund. Zmeškané hovory jsou zobrazovány na displeji.
Funkce IDS může být deaktivována pomocí
menu 5.5, viz strana 257.
G020244
10
Součásti telefonního systému
Telefon je možno používat pouze s platnou SIM
kartou, Subscriber Identity Module. Karty jsou
k dostání u různých mobilních operátorů.
Pokud zaznamenáte potíže se SIM kartou,
obraťte se na vašeho mobilního operátora.
POZNÁMKA
Zabudovaný telefon nemůže číst SIM karty
typu 3G (pouze 3G). Kombinované karty 3G/
GSM fungují. Ohledně výměny SIM karty
kontaktujte vašeho mobilního operátora.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Dvě SIM karty
Ovládací prvky telefonu
Klávesnice na volantu
Mnoho mobilních operátorů nabízí dvě SIM
karty pro jedno telefonní číslo. Náhradní karta
může být použita ve vozidle.
10
Vložení SIM karty
1. Vypněte telefon a otevřete odkládací
schránku v palubní desce.
4. Opatrně zasuňte držák SIM karty do
čtečky.
Menu
Popis ovládání, funkcí a menu telefonu je uveden na straně 257.
G019809
3. Vložte SIM kartu do držáku tak, aby byla
vidět kovová strana. Šikmý kraj SIM karty
se musí krýt se šikmým okrajem držáku.
Ovládací panel na středové konzole.
VOLUME - Ovládá hlasitost zvuku na
pozadí z autorádia, například během
hovoru
Tlačítka s čísly a písmeny
Bezpečnost silničního provozu
MENU - Otevírá hlavní menu
Z bezpečnostních důvodů není část menu telefonu přístupná, jakmile vozidlo překročí
rychlost 8 km.
EXIT - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání
vložených znaků
Navigační tlačítko - Procházení menu
a řádků znaků
G020243
2. Vytáhněte držák SIM karty ze čtečky SIM
karet, viz obrázek na straně 250.
Pokud je telefon aktivní, jsou klávesy na
volantu vyhrazeny pro funkce telefonu. Aby
bylo možné ovládat audio, musí být telefon
v pohotovostním režimu (standby).
ENTER - Pracuje stejně jako klávesa na
ovládacím panelu
EXIT - Pracuje stejně jako klávesa na ovládacím panelu
Hlasitost hovoru - zvýšit/snížit
Navigační tlačítko - Procházení menu
ENTER - Příjem hovorů. Stisknutím tlačítka
vyvoláte naposledy volaná čísla
PHONE - Zapínání/vypínání a pohotovostní režim
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Zapnutí/vypnutí
±
Pokud je telefonní systém aktivní nebo v pohotovostním režimu (standby), objeví se na displeji sluchátko. Pokud je telefon při otočení
klíče dálkového ovladače do polohy 0 v jednom
z těchto režimů, obnoví se po přepnutí zapalování zpět do polohy I nebo II činnost telefonu
v tomto režimu.
Aktivace z pohotovostního režimu
Aktivace funkcí telefonního systému
Funkce telefonního systému mohu být použity
pouze, pokud je telefon v aktivním režimu.
1. Stiskněte PHONE.
2. Vložte PIN (pokud je požadován) a stiskněte ENTER.
Deaktivace funkcí telefonního systému
Stiskněte PHONE.
Příjem hovoru a volání
Pokud je sluchátko zvednuto po začátku
hovoru, bude zvuk vycházet ze systému
handsfree. Informace o přepínání mezi sluchátkem a handsfree během hovoru, viz
strana 255.
Volání
1. Aktivujte telefonní systém (pokud je to
nutné).
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 255.
Pokud je telefon deaktivován, nelze přijímat
žádné hovory.
3. Stiskněte ENTER nebo zvedněte sluchátko. Sluchátko stlačte dolu a uvolněte.
±
Příjem hovoru
Stiskněte držte tlačítko PHONE, dokud se
telefon nedeaktivuje.
Pohotovostní režim (standby)
Automatický příjem hovoru, viz volby menu 4.3,
viz strana 257.
±
Přepnutí telefonu do pohotovostního
režimu
±
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Čekající hovor
Dva vyzváněcí tóny v průběhu hovoru označují
další příchozí hovor. Na displeji se zobrazí
Odpovědět?. Hovor je možné odmítnout nebo
přijmout normálním způsobem. Pokud je hovor
přijat, bude předchozí hovor přepnut do režimu
čekání.
Přepnutí hovoru do režimu čekání/
obnovení hovoru
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
2. Rolujte na Podržet nebo Obnovení
hovoru a stiskněte ENTER.
Volání třetímu účastníkovi
1. Přepněte hovor do režimu čekání.
2. Vytočte číslo třetího účastníka.
Přepínání mezi hovory
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
V pohotovostním režimu je možné při příjmu
hovorů používat audio systém. V pohotovostním režimu však není možné uskutečnit volání.
Telefon musí být v aktivním režimu, aby jej bylo
možné přepnout do pohotovostního režimu.
252
±
Stiskněte PHONE.
Stiskněte ENTER nebo zvedněte sluchátko. Sluchátko stlačte dolu a uvolněte.
Ukončení hovoru
Stiskněte EXIT nebo zavěste sluchátko.
2. Rolujte na Zaměnit a stiskněte ENTER.
Zahájení konferenčního hovoru
Konferenční hovor zahrnuje alespoň tři účastníky, kteří mohou mezi sebou hovořit. Po zahájení konferenčního hovoru není možné připojit
další účastníky. Při ukončení konferenčního
hovoru jsou ukončeny všechny hovory.
Odmítnutí hovoru
1. Zahajte hovor mezi dvěma telefony.
±
2. Stiskněte MENU nebo ENTER.
Stiskněte EXIT.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
3. Rolujte na Připojit a stiskněte ENTER.
Vkládání textu
Klávesa
Funkce
Text se vkládá pomocí klávesnice telefonu.
Hlasitost
Telefon využívá reproduktor ve dveřích řidiče.
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru se reguluje
klávesami na volantu.
Při použití sluchátka se hlasitost reguluje pomocí kolečka
umístěného na straně sluchátka.
Hlasitost audio systému
Hlasitost audio systému je v průběhu telefonního hovoru dočasně ztlumena. Po ukončení
hovoru je hlasitost obnovena v předchozí
úrovni. Pokud je regulována hlasitost v průběhu hovoru, bude zachována nově nastavená
úroveň hlasitosti. Zvuk může být během
hovoru také automaticky vypnut, viz menu
5.4.3. na straně 259. Tato funkce je k dispozici
pouze pro integrovaný telefonní systém Volvo.
1. Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem
- jeden stisk první znak, druhý stisk druhý
znak, atd. Viz tabulka.
2. Pro vložení mezery stiskněte 1. Pokud mají
být vloženy dva stejné znaky za sebou,
stiskněte * nebo několik sekund počkejte.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Klávesa
Funkce
Mezera 1 - ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàæç
tuv8üù
10
wxyz9
Stisknout krátce, pokud
mají být vloženy stejnou
klávesou dva stejné za
sebou jdoucí znaky.
[email protected]*#&$£/%
Přepíná mezi velkými
a malými písmeny.
Používání číslic
Volání naposledy volaného čísla
def3èé
Telefon automaticky ukládá poslední volané
číslo.
ghi4ì
1. Stiskněte ENTER.
jkl5
2. Rolujte na číslo a stiskněte ENTER.
Telefonní seznam
mno6ñöòØ
pqrs7ß
Pokud telefonní seznam obsahuje aktuální
kontaktní informace o volajícím, potom se tyto
zobrazí na displeji. Kontaktní informace mohou
být uloženy na SIM kartu nebo do telefonu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Uložení kontaktů do telefonního
seznamu
Kopírování položek mezi SIM kartou
a telefonem
3. Rolujte na Vymazat SIM nebo Vymazat
telefon a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Posledních 10 přijatých
hovorů a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Posledních 10 přijatých
hovorů a stiskněte ENTER.
Pokud je to požadováno, vložte kód telefonu.
Výchozí výrobní nastavení je 1234.
3. Rolujte na Nové číslo a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Zkopírovat vše a stiskněte
ENTER.
Klávesy (1-9) mohou být použity pro rychlou
volbu volaného čísla z telefonního seznamu.
4. Rolujte na SIM do telefonu nebo Telefon
na SIM a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
4. Vložte jméno a stiskněte ENTER.
5. Vložte číslo a stiskněte ENTER.
6. Rolujte na SIM karta nebo Telefon a stiskněte ENTER.
Vyhledání kontaktů v telefonním
seznamu
Pro přímý přístup do menu Telefonní
seznam… použijte navigační tlačítko namísto
MENU.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Posledních 10 přijatých
hovorů a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
Vymazání kontaktů z telefonního
seznamu
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Posledních 10 přijatých
hovorů a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Rolujte na Posledních 10 přijatých
hovorů a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Rychlá volba a stiskněte
ENTER.
4. Rolujte na Zvolte čísla a stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na číslo klávesy pro rychlou volbu
a stiskněte ENTER.
6. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na položku, která má být vymazána
a stiskněte ENTER.
7. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
6. Rolujte na Delete a stiskněte ENTER.
8. Pro opuštění systému menu podržte klávesu EXIT.
Vymazání všech kontaktů
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Posledních 10 přijatých
hovorů a stiskněte ENTER.
254
Rychlá volba
Volání pomocí rychlé volby.
±
krátce stiskněte požadovanou klávesu
a následně pak ENTER.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
POZNÁMKA
Po zapnutí telefonu trvá určitý čas, než je
funkce rychlé volby k dispozici.
Použití funkce rychlé volby, Rychlá volba,
musí být aktivováno v menu Posledních 10
přijatých hovorů, viz strana 259.
Funkce během hovoru
Během hovoru je k dispozici několik funkcí.
Některé funkce mohou být použity pouze,
pokud je hovor podržen.
Pro přístup k menu v průběhu hovoru stiskněte
MENU nebo ENTER a rolujte na jednu z následujících položek.
1. Zapnuto/Vypnuto - Tichý režim.
Volání z telefonního seznamu
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Posledních 10 přijatých
hovorů a stiskněte ENTER.
> Zobrazí se všechny kontakty uložené
v paměti telefonu. Počet zobrazených
kontaktů může být zredukován zadáním
části jména kontaktu.
3. Rolujte na kontakt a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Pro vytočení čísla stiskněte ENTER.
2. Podržet/Obnovit - Podržení nebo obnovení hovoru.
3. Handsfree/Sluchátko - Použití handsfree
nebo sluchátka.
SMS - Krátká textová zpráva
Přečtení SMS
10
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Zprávy a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Číst a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na zprávu a stiskněte ENTER
> Zpráva se zobrazí na displeji. Další
výběr může být proveden stiskem
ENTER. Pro opuštění systému menu
podržte klávesu EXIT.
Psaní a odeslání
4. Posledních 10 přijatých hovorů - Zobrazit seznam.
1. Stiskněte MENU.
5. Připojit - Konferenční hovor (k dispozici
pokud je připojeno tři a více účastníků)
3. Rolujte na Napsat novou a stiskněte
ENTER.
6. Zaměnit - Přepínání mezi hovory (k dispozici, pokud jsou spojeni maximálně tři
účastníci).
4. Vložte text a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Zprávy a stiskněte ENTER.
5. Rolujte na Odeslat a stiskněte ENTER.
6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Pro přechod na požadované písmeno
v telefonním seznamu podržte příslušnou
klávesu po dobu asi 2 sekund.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Číslo IMEI
10
Aby mohl operátor sítě zablokovat telefon,
musíte mu sdělit číslo IMEI telefonu. Toto je
patnáctimístné výrobní číslo, které je naprogramováno do telefonu. Pro zobrazení čísla na
displeji vytočte *#06#. Toto číslo si poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
Technické parametry
A
256
Výkon
2W
SIM karta
Malá
Položek v paměti
250A
SMS (krátká textová
zpráva)
Ano
Data/Fax
Ne
Duální (900/1800 MHz)
Ano
Kapacita paměti SIM karty se liší podle typu karty.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
Menu telefonu
1.
Rychlá volba
4.6.3.
Nepřijato
Výpis volání
2.4.1.
Aktivní
4.6.4.
Mimo dosah
1.1.
Nepřijaté hovory
2.4.2.
Zvolte čísla
4.6.5.
Faxová volání
1.2.
Přijaté hovory
2.5.
Vymazat SIM
4.6.6.
Datová volání
1.3.
Volaná čís.
2.6.
Vymazat telefon
4.6.7.
Zrušit vše
1.4.
Vymazat výpis
2.7.
Stav paměti
1.5.
2.
2.4.
1.4.1.
Všechny hovory
1.4.2.
Nepřijaté hovory
3.1.
Přečíst
1.4.3.
Přijaté hovory
3.2.
Napsat
1.4.4.
Volaná čís.
3.3.
Nastavení zpráv
3.
5.
Nastavení telefonu
5.1.
Zprávy
5.2.
Síť
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Ruční výběr
Požadavek na PIN kód
Délka hovoru
3.3.1.
Číslo SMSC
5.2.1.
Zaputno
1.5.1.
Poslední hovor
3.3.2.
Doba platnosti
5.2.2.
Vypnuto
1.5.2.
Počet hovorů
3.3.3.
Typ zprávy
5.2.3.
Auto
1.5.3.
Celková doba
1.5.4.
Vymazat měřiče času
4.
Možnosti volání
10
5.3.
Změnit kód
4.1.
Odeslat moje čís.
5.3.1.
PIN kód
Posledních 10 přijatých hovorů
4.2.
Čekající hovor
5.3.2.
Kód telefonu
2.1.
Nové číslo
4.3.
Nastavení telefonu…
2.2.
Telefonní seznam…
4.4.
Autom. opakování
5.4.1.
Hlasitost vyzvánění
2.3.
Zkopírovat vše
4.5.
Číslo hlas. schránky
5.4.2.
Vyzváněcí tón
2.3.1.
SIM do telefonu
4.6.
Přesměrování hovoru
5.4.3.
Signál vyzvánění 4
2.3.2.
Telefon na SIM
4.6.1.
Všechny hovory
5.4.4.
Tón zprávy
4.6.2.
Při obsazení
5.4.
5.5.
Audio
Ztlumit rádio
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
5.6
Výrobní nastavení
1.5. Doba trvání hovoru
2.6. Vymazání telefonu
Vymazání celé paměti telefonu.
Popis položek menu
Doba trvání všech hovorů nebo posledního
hovoru. Vynulování všech počítadel, viz menu
1.5.4.
1. Výpis volání
1.5.1.
Poslední hovor
1.1. Zmeškané hovory
1.5.2.
Počet hovorů
1.5.3.
Celková doba
1.5.4.
Vymazat měřiče času
10
Seznam zmeškaných hovorů. Můžete si zvolit,
zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit
do telefonního seznamu.
1.2. Přijaté hovory
Seznam přijatých hovorů. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
1.3. Volaná čísla
2. Telefonní seznam
2.1. Nové číslo
Ukládá do telefonního seznamu jména a telefonní čísla, viz viz strana 253.
Seznam volaných čísel. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
2.2. Vyhledávání
1.4. Vymazání seznamu
Kopírování telefonních čísel a jmen ze SIM
karty do paměti telefonu.
Vymazání seznamů nacházejících se
v menu 1.1, 1.2 a 1.3 následovně.
1.4.1.
Všechny hovory
1.4.2.
Nepřijaté hovory vymazány
1.4.3.
Přijaté hovory vymazány
1.4.4.
Volaná čísla byla vymazána
Hledání jména v telefonním seznamu.
2.3. Kopírovat vše
2.3.1.
Ze SIM do paměti telefonu
2.3.2.
Z telefonu do paměti SIM.
2.4. Rychlá volba
K telefonnímu číslu uloženému v telefonním
seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby.
2.5. Vymazání SIM
Vymazání celé paměti SIM karty.
258
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2.7. Stav paměti
Ukazuje, kolik pozic je obsazeno na SIM kartě
a v paměti telefonu. V tabulce je vidět, kolik
pozic je z celkového počtu obsazeno, např.
100 (250).
3. Zprávy
3.1. Čtení
Přijaté textové zprávy. Zvolte, zda chcete celou
zprávu nebo její část vymazat, poslat dál, změnit nebo uložit.
3.2. Psaní
Psaní zprávy na klávesnici. Zvolte, zda chcete
zprávu uložit nebo odeslat.
3.3. Nastavení zpráv
Zadejte číslo střediska zpráv, přes které chcete
zprávy posílat. Také určete typ zprávy a dobu,
po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku
zpráv. Informace o nastavení zpráv Vám
poskytne Váš operátor sítě. Tato nastavení by
měla zůstat za normálních okolností nezměněna.
3.3.1.
Číslo SMSC
3.3.2.
Doba platnosti
3.3.3.
Typ zprávy
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
4. Nastavení volání
4.1. Odeslání mého čísla
Zobrazení nebo ukrytí Vašeho telefonního čísla
před osobou, kterou voláte/která Vám volá.
Operátor sítě může zajistit trvalé neodesílání
čísla.
4.2. Přidržení hovoru
Upozornění na příchozí hovor během aktuálního hovoru.
4.3. Automatická odpověď
4.6.7.
Zrušit vše
5. Nastavení telefonu
5.1. Síť
Automatický nebo manuální výběr sítě. Zvolená síť se zobrazí na displeji v základním
režimu telefonu.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Ruční výběr
Automatické přijetí příchozího hovoru.
5.2. Zabezpečení SIM karty
4.4. Autom. opakování
Zvolte, zda je zadání PIN kódu zapnuto,
vypnuto, nebo zda telefon má automaticky
zadat PIN kód.
Automatické volání předtím obsazeného čísla.
4.5. Číslo hlasové schránky
Uložení číslo hlasové schránky.
5.2.1.
Zaputno
4.6. Přesměrování
5.2.2.
Vypnuto
Zde můžete zvolit, kdy a jaký typ hovorů má být
přesměrován na zadané telefonní číslo.
5.2.3.
Auto
4.6.1.
Všechny hovory
Toto nastavení je možné použít pouze během
hovoru
Nastavte hlasitost tónů.
5.4.2.
Vyzváněcí tón.
10
Máte k dispozici sedm různých tónů.
5.4.3.
Ztlumit rádio. Zapnuto/Vypnuto
5.4.4.
Tón zprávy
5.5. IDIS
Pokud je funkce IDIS deaktivována, příchozí
hovory nejsou opožďovány, bez ohledu na
dopravní situaci.
5.5. Tovární nastavení
Návrat k nastavení z výrobního závodu.
5.3. Úprava kódů
Změna PIN nebo kódu telefonu. Toto číslo si
poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
5.3.1.
PIN kód
5.3.2.
Kód telefonu.
4.6.2.
Při obsazení
4.6.3.
Nepřijato
4.6.4.
Mimo dosah
Továrně nastavený kód telefonu 1234 se používá, dokud není nahrazen Vaším kódem.
4.6.5.
Faxová volání
5.4. Audio
4.6.6.
Datová volání
5.4.1.
Hlasitost.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Všeobecné informace
vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo
není připojen.
10
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
G029503
Menu a ovládací prvky
Přehled systému.
Mobilní telefon
Mikrofon
Středová konzola
BluetoothTM
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothTM může být bezdrátově připojen
k audio systému. Audiosystém potom funguje
jako handsfree s možností ovládat dálkově
celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon
je zabudován do střešní konzoly (2). Mobilní
telefon je možné ovládat prostřednictvím
260
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pro pohyb v menu se používá ovládací panel
ve středové konzole (3), viz strana 251.
Nezapomeňte
Menu se ovládají prostřednictvím středové
konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné
informace o menu, viz strana 257.
Aktivace/deaktivace
Krátké stisknutí tlačítka PHONE aktivuje funkci
handsfree. Text TELEFON zobrazený v horní
části displeje informuje o přepnutí do režimu
telefonu. Symbol
indikuje, že funkce
handsfree je aktivní.
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE
deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Alternativa 1 – prostřednictvím menu vozidla
1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem BluetoothTM, viz
příručka k mobilnímu telefonu nebo
www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon. Pokud již byl jeden nebo
více telefonů registrováno, potom se
tyto objeví také.
3. Vyberte Přidat telefon.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným jménem BluetoothTM se zobrazí na displeji.
Jméno BluetoothTM funkce handsfree
se zobrazí na telefonu jako My Car.
4. Na displeji audiosystému si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
5. Zadejte čísla na displeji audiosystému
prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.
Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu
1. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE. Pokud je připojený telefon,
odpojte jej.
2. K vyhledávání použijte telefon
s BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu
telefonu.
3. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Car.
4. Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
5. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Car.
Mobilní telefon se zaregistruje a připojí automaticky k audio systému, zatímco na displeji
se objeví text Synchronizace. Více informací
o registraci mobilních telefonů, viz
strana 262.
Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí symbol
a jméno BluetoothTM mobilního telefonu. Nyní je možné mobilní telefon ovládat
prostřednictvím audiosystému.
Volání
1. Ujistěte se, že v horní části displeje je
zobrazen text TELEFON a je viditelný symbol
.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 263.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony vyžadují potvrzení
přechodu z handsfree prostřednictvím klávesnice telefonu.
10
Příjem hovoru a volání
3. Stiskněte ENTER.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz
strana 262.
Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE. Funkce handsfree se
také deaktivuje při vypnutí motoru nebo
otevření dveří1.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Příchozí hovor
Hovory se přijímají tlačítkem ENTER, i když je
audio systém například v režimu CD nebo FM.
Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem
EXIT.
Automatická odpověď (Automatic
answer)
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky. Aktivujte/
deaktivujte v Nabídka telefonu Nastavení
telefonu Možnosti volání Automatická
odpověď.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
MENU nebo ENTER, zpřístupníte následující
funkce:
• Mikrofon vypnut - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Hovor na mobilní telefon - Hovor je
přesměrován na mobilní telefon.
1
Platí pro Keyless Drive.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se spojení
ukončí při použití privátní funkce. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
10
• Telefonní seznam - Hledání v telefonním
seznamu.
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru není možné
vytvořit nové spojení.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru je možné regulovat, když
funkce handsfree je v režimu telefonu. Použijte
klávesnici na volantu nebo VOLUME.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá
se audio systém obvyklým způsobem pomocí
VOLUME. Pokud chcete ovládat audio systém
v průběhu odchozího hovoru, musíte přepnout
na jeden ze zdrojů audia.
Zdroj audia může být při příchozím hovoru
automaticky ztlumen v Nabídka telefonu
2
262
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavení telefonu
Ztlumit rádio.
Zvuk a hlasitost
Více o registraci a připojení
Jděte do menu Nabídka telefonu
Nastavení telefonu Zvuk a hlasitost
Hlasitost vyzvánění a pomocí
/
na navigačním tlačítku proveďte nastavení.
Registrovat je možné maximálně pět mobilních
telefonů. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po registraci telefon již
nemusí být viditelný/detekovatelný. Současně
může být připojený pouze jeden telefon. Telefony mohou být odregistrovány v menu Menu
Bluetooth Bluetooth Odebrat telefon.
Vyzvánění
Automatické připojení
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v menu Nabídka
telefonu Nastavení telefonu Zvuk
a hlasitost Vyzváněcí tóny Vyzváněcí
tón 1, 2, 3, atd.
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud audiosystém
hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno
se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na
manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte
tlačítko EXIT.
Hlasitost vyzvánění
POZNÁMKA
Vyzvánění připojeného mobilního telefonu
není deaktivováno, když je použito jedno
z integrovaných vyzvánění systému handsfree.
Manuální připojení
Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než
naposledy připojený nebo zaměnit připojený
mobilní telefon, postupujte následovně:
1. Přepněte audiosystém do režimu telefonu.
Pro výběr vyzváněcího tónu2 jděte do menu
Nabídka telefonu Nastavení telefonu
Zvuk a hlasitost Vyzváněcí tóny
Použití vyzváněcích tónu.
2. Stiskněte tlačítko PHONE a zvolte si jeden
z telefonů v seznamu.
Připojení je také možné prostřednictvím menu
Menu Bluetooth Bluetooth Připojit
telefon nebo Změnit telefon.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Telefonní seznam
Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního
seznamu je zobrazení textu TELEFON v horní
části displeje a symbolu .
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého registrovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení. Funkci deaktivujte v menu Nastavení
telefonu Synchr. tel. seznam. Vyhledávání
kontaktů je prováděno pouze v telefonním
seznamu připojeného mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Pokud mobilní telefon nepodporuje kopírování telefonního seznamu, po skončení
kopírování se zobrazí Odebrat telefon.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na
displeji.
Vyhledávání kontaktů
Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves 2–
9. Vyhledávaní v telefonním seznamu bude
prováděno podle prvního písmena.
Do telefonního seznamu se také vstoupíte
prostřednictvím
/
na navigačním tlačítku
/
na klávesnici na volantu. Vyhlenebo
dávání je také možné prostřednictvím menu
vyhledávání v menu Telefonní seznam
Hledání:
čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné
v menu Výpis volání….
1. Vložte několik prvních písmen kontaktu
a stiskněte ENTER. Nebo jednoduše stiskněte ENTER.
Některé mobilní telefony zobrazují seznam
naposledy volaných čísel v opačném
pořadí.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko
ENTER pro volání.
Rozpoznávání hlasu
Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu
pro volbu volaného čísla je možné použít po
stisknutí a podržení tlačítka ENTER.
Číslo hlasové schránky
Číslo hlasové schránky může být změněno
v menu Nastavení telefonu Možnosti
volání Číslo hlasové schránky. Pokud není
uloženo žádné číslo, může být toto menu vyvoláno jedním dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Dlouze stiskněte tlačítko 1 a použijte uložené
číslo.
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka
ENTER zobrazíte seznam naposledy volaných
10
POZNÁMKA
Zadávání textu
Pomocí klávesnice na středové konzole
zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládaní písmen, viz tabulka na
stránce 253.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Prostřednictvím
/
na navigačním tlačítku
se pohybujete mezi znaky.
Struktura menu Bluetooth
1.
Zmeškané hovory
2.
Přijaté hovory
3
Volané číslo
4.
Telefonní seznam
4.1.
Hledat
4.2.
Kopírovat z telefonu
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
5.
10
6.
Bluetooth...
5.1.
Vyměnit telefon
5.2.
Připojit telefon
5.3.
Odpojit telefon
5.4.
Připojit z mobilního telefonu
Nastavení telefonu
6.1.
264
Možnosti volání
6.1.1.
Autom. odpověď
6.1.2.
Číslo hlas. schránky
6.2.
Zvuk a hlasitost
6.3.
Synchr. tel. seznam
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
10
265
266
268
271
274
275
279
282
286
287
289
G000000
Typové označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Katalyzátor............................................................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
TECHNICKÉ ÚDAJE
11
11 Technické údaje
Typové označení
G032086
11
268
11 Technické údaje
Typové označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo.
11
Štítek pro nezávislé topení.
Typové označení motoru, číslo dílu
a výrobní číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky:
manuální převodovka
,
automatická převodovka
Číslo VIN (typ a modelový rok plus číslo
karoserie).
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
``
269
11 Technické údaje
Typové označení
POZNÁMKA
11
270
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
11
Rozměry
mm
A
Rozvor
2640
B
Délka
4582
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené sedadlo
D
E1
Víko zavazadlového
prostoru, zvednuté
Výška
850
Rozměry
E2
F
přibližně 200
1400
Výška
mm
přibližně
2000
Ložná výška se zvednutou střechou
Ložná výška se spuštěnou střechou
Rozměry
mm
I
Ložná šířka, podlaha
960
J
Šířka
1770
K
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2025
525
265
G
Rozchod, vpředu
1550
H
Rozchod, vzadu
1836
``
271
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
11
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížením
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka) a není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
272
Umístění štítku, viz strana 268.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
Přípustná celková hmotnost
přípojného vozidla a zatížení koule
tažného zařízení
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs, (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
1500
75
Maximální celková hmotnost, nebrzděný přívěs, (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
700
50
11
273
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Přehled
Motor
11
A
Výkon
(kW při
ot./min)
Výkon (ks
při ot./
min)
Točivý
moment
(Nm při
ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litrů)
Kompresní
poměr
2.4
B5244S4
103/5000
140/5000
220/4000
5
83
90,0
2,435
10,3:1
2.4i
B5244S5
125/6000
170/6000
230/4400
5
83
90,0
2,435
10,3:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 –
5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
D5
D5244T8
132/4000
180/4000
350/1750 –
3250
5
81
93,2
2,401
17,3:1
D5
D5244T13
132/4000
180/4000
400/2000–
2750
5
81
93,2
2,401
17,3:1
D5
D5244T9A
120/4000
163/4000
340/1750 –
3000
5
81
93,2
2,401
17,3:1
Belgie
Typové označení motoru, číslo dílu a výrobní
číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz
strana 268.
274
11 Technické údaje
Motorový olej
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
Výsledkem může být abnormálně vysoká
teplota oleje nebo spotřeba oleje.
Hladinu oleje kontrolujte také častěji, pokud
vůz jezdí na krátké vzdálenosti (méně než
10 km), a při nízkých teplotách (pod +5°C).
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Graf viskozity
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny servisní intervaly motorů,
všechny motory jsou ve výrobním závodě
plněny speciálně upravenými syntetickými
motorovými oleji. Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Schválený motorový olej musí být používán,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. Používejte pouze olej
předepsané klasifikace (viz štítek v motorovém prostoru) pro plnění i výměnu, jinak
riskujete ovlivnění životnosti, charakteristik
startování, spotřeby paliva a dopadu na
životní prostředí.
11
G020236
Ztížené provozní podmínky
Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje jakoukoliv záruční odpovědnost, pokud
není použitý olej předepsané kvality a viskozity.
``
275
11 Technické údaje
Motorový olej
Štítek s údaji o oleji
Specifikace motorového oleje
Typ motoru
G032080
11
Umístění štítku s olejem v motorovém prostoru,
viz strana 210.
Specifikace oleje: ACEA A3/B3/B4
Viskozita: SAE 0W–30
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/
B5 SAE 0W-30.
A
B
276
Včetně výměny filtru
Neplatí pro Evropu. Pro Evropu, viz olej ACEA A5/B5
Objem mezi
ObjemA
MIN-MAX (litry)
(litry)
2.4B
B5244S5
1.3
5,8
2.4i
B5244S4
1.3
5,8
T5
B5254T7
1.3
5,8
11 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Typ motoru
2.0D
D4204T
Objem mezi
ObjemA
MIN-MAX (litry)
(litry)
1.8
5,0
G032079
11
Umístění štítku s olejem v motorovém prostoru,
viz strana 210.
Specifikace oleje: WSS-M2C913-B
Viskozita: SAE 5W–30
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/
B5 SAE 0W-30.
A
Včetně výměny filtru
``
277
11 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Typ motoru
2.4
11
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
Viskozita: SAE 0W–30
A
B
278
Včetně výměny filtru
Pouze Evropa. Pro ostatní trhy, viz olej ACEA A3/B3/B4
MIN-MAX (litry)
(litry)
1.3
5,5
B5244S4
1.3
5,5
T5
B5254T7
B
1.3
5,5
D5
D5244T8
1,5
6,0
D5244T9
(Pouze Belgie)
Umístění štítku s olejem v motorovém prostoru,
viz strana 210.
ObjemA
B
2.4i
G032078
B5244S5B
Objem mezi
D5244T13
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Přehled
DŮLEŽITÉ
Aby se zabránilo poškození převodovky,
musí být používán doporučený převodový
olej. Nemíchejte s jiným převodovým olejem. Pokud je převodovka doplněna jiným
druhem převodového oleje, obraťte se na
servis a nechte provést servis vozidla.
Doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
11
Olej v převodovce
Motor
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
2.4 Benzín
Manuální pětistupňová převodovka, M56
2,1
MTF 97309
2.4 Benzín
Automatická převodovka,
AW55-51
7,7
JWS 3309
2.4i Benzín
Manuální pětistupňová převodovka, M56
2,1
BOT 350 M3
2.4i Benzín
Automatická převodovka,
AW55-51
7,7
JWS 3309
T5 Benzín
Manuální šestistupňová převodovka, M66
1,9
BOT 350 M3
T5 Benzín
Automatická převodovka,
AW55-51
7,7
JWS 3309
``
279
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Motor
11
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
2.0D Diesel
Manuální šestistupňová, MMT6
1,7
BOT 350 M3
2.0D Diesel
Automatická převodovka, MPS6
5,5
BOT 341
D5 Diesel
Manuální šestistupňová převodovka, M66
1,9
BOT 350 M3
D5 Diesel
Automatická převodovka,
AW55-51
7,7
JWS 3309
Kapaliny
Kapalina
Systém
Chladicí kapalina
5válcový, manuální převodovka
9,5
5válcový motor, aut. převodovka
10,0
4válcový vznětový motor
9,5
Chladivo
Klimatizace
Objem (litry)
B
Doporučená specifikace kapaliny:
Chladicí kapalina s antikorozní složkou
smíchaná s vodouA, viz obal. Termostat se začíná otvírat při 90 ºC
R134a (HFC134a)
Olej: PAG
Brzdová kapalina
280
Brzdový systém
0,6
DOT 4+
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
A
B
Kapalina
Systém
Kapalina posilovače řízení
Posilovač řízení
Kapalina ostřikovače
5válcové motory benzín/nafta
Objem (litry)
1,0-1,2
6,5
Doporučená specifikace kapaliny:
WSS M2C204-A nebo výrobky se
shodnou specifikací.
Používejte pouze nemrznoucí kapalinu
do ostřikovačů, doporučenou firmou
Volvo, smíchanou s vodou pro teploty
pod bodem mrazu.
11
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Správné informace získáte v autorizovaném servisu Volvo.
281
11 Technické údaje
Palivo
Spotřeba, emise CO2 a obsah nádrže
Motor
11
Převodovka
Emise oxidu uhličitého CO2 (g/km)
Spotřeba
(litry/100 km)
Objem nádrže (litry)
2.4
B5244S5
Manuální pětistupňová
212
8,9
přibližně 62
2.4
B5244S5
Automatická převodovka
229
9,6
přibližně 62
2.4i
B5244S4
Manuální pětistupňová (M56H)
215
9,0
přibližně 62
2.4i
B5244S4
Automatická převodovka
(AW55-51)
229
9,6
přibližně 62
T5
B5254T7
Manuální šestistupňová (M66)
209
8,9
přibližně 62
T5
B5254T7
Automatická převodovka
(AW55-51)
219
9,4
přibližně 62
2.0D
D4204T
Manuální šestistupňová
(MMT6)
158
6,0
přibližně 62
2.0D
D4204T
(EURO3)
Powershift (MPS6)
167
6,3
přibližně 62
(EURO4)
D5
D5244T13
Manuální šestistupňová (M66)
174
6,6
přibližně 62
D5
D5244T8
Automatická převodovka
(AW55-51)
193
7,3
přibližně 62
D5
D5244T9
Automatická převodovka
(AW55-51)
193
7,3
přibližně 62
(Pouze Belgie)
282
11 Technické údaje
Palivo
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
Oficiální hodnoty spotřeby paliva byly získány
při standardních postupech v souladu se směrnicemi EU 80/1268/EEC comb. a 92/21/EEC.
Údaje o spotřebě paliva se mohou lišit, pokud
je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv
na hmotnost vozu. Způsob jízdy a jiné netechnické faktory mohou také ovlivnit spotřebu
paliva.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91, bude spotřeba paliva vyšší a výkon motoru
bude nižší.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, tažení
přívěsu nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou
paliva jsou faktory, které ovlivňují výkonnost
vozidla.
Obecné informace o palivu
VAROVÁNÍ
Vždy se vyvarujte vdechování výparů
z paliva a vstříknutí paliva do očí.
Pokud palivo zasáhne oči, odstraňte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepožívejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
Benzín
Benzín musí splňovat normu EN 228. Většina
motorů může spalovat benzíny oktanových
čísel 91, 95 a 98 RON.
•
Benzín s oktanovým číslem 91 nesmí být
používán pro 4válcové motory a měl by být
používán jen ve výjimečných případech
v ostatních motorech.
•
Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95
se používá pro normální jízdu.
•
Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 98
je doporučován pro dosažení optimálního
výkonu a minimální spotřeby paliva.
11
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým
číslem z důvodu optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
``
283
11 Technické údaje
Palivo
Motorová nafta
Motorová nafta musí splňovat standardy
EN590 nebo JISK2204.
11
Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečistění paliva, například na zvlášť vysoký obsah
částic síry. Používejte pouze motorovou naftu
od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte
motorovou naftu pochybné kvality.
Za nízkých teplot (–40 °C až –6 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte
skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat: palivo se speciálními aditivy,
motorová nafta pro motorové čluny, lehký
topný olej, RME1 (řepková nafta) a rostlinný
olej. Tato paliva nesplňují požadavky firmy
Volvo a způsobují vyšší opotřebení a poškození motoru, které není kryto zárukou Volvo.
DŮLEŽITÉ
Obsah síry smí být maximálně 50 ppm.
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
1
284
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Voda z palivového filtru musí být vypouštěna
v intervalech uvedených v Servisní a záruční
knížce nebo tehdy, když máte podezření, že
jste načerpali kontaminované palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
Když dojde palivo za jízdy
Po zastavení z důvodu nedostatku paliva
potřebuje palivový systém krátký časový úsek
na provedení kontroly. Před nastartováním
motoru postupujte následujícím způsobem:
1. Do nádrže natankuje nejméně 5 litrů nafty.
2. Do zapalování vložte klíč dálkového ovladače a otočte jím do polohy II viz
strana 144.
3. Vyčkejte asi 1 minutu.
DŮLEŽITÉ
Vypuštění zkondenzované vody
z palivového filtru
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál, klíčem dálkového
ovladače otočte do polohy III.
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory mohou být vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových
plynů se během normální jízdy shromažďují ve
filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky
v intervalu přibližně 300–900 km v závislosti na
jízdních podmínkách. Regenerace normálně
trvá 10 - 20 minut. Může trvat o něco déle při
nízké průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se
během regenerace může mírně zvýšit.
11 Technické údaje
Palivo
Vyhřívání zadního okna se může zapnout bez
varování, aby se zvýšila zátěž motoru při regeneraci.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
11
Pokud je filtr přibližně z 80 % plný sazí, na
přístrojové desce se rozsvítí žlutá informační
kontrolka a na displeji na přístrojové desce se
objeví zpráva FILTR SAZÍ PLNÝ VIZ
PŘÍRUČKA.
Spusťte regeneraci filtru tak dlouhou jízdou,
aby motor dosáhl normální provozní teploty,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet minimálně přibližně 20 minut.
Po dokončení regenerace zpráva automaticky
zmizí.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní, nemusí být funkční.
Může být obtížné nastartovat motor a hrozí
nebezpečí, že filtr budete muset vyměnit.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
285
11 Technické údaje
Katalyzátor
Všeobecné informace
11
Katalyzátor má za úkol čistit výfukové plyny.
Nachází se v proudu výfukových plynů blízko
motoru, takže rychle dosáhne provozní teplotu.
Katalyzátor tvoří monolit (keramický nebo
kovový) s kanálky. Stěny kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/paladia.
Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují
chemickou reakci bez toho, aby byly spotřebovávány.
Kyslíkové čidlo - lambda sondaTM
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení společně s třícestným katalyzátorem
vytvářejí optimální podmínky pro efektivní spalování a snižují obsah škodlivých emisí (uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku).
286
11 Technické údaje
Elektrický systém
Všeobecné informace
Soustava 12 V s alternátorem s regulátorem
napětí. Jednopólový systém, který používá
k vedení druhého pólu karosérii a blok motoru.
Pokud musíte akumulátor vyměnit, nahraďte
jej akumulátorem se shodnou rezervní kapacitou a proudem při studeném startu jako má
originální akumulátor (viz štítek na akumulátoru).
11
Akumulátor
Motor
Kapacita při studeném startu
Záložní kapacita,
(CCA, Proud při studeném
startu), A
minuty
590
100
60
600 A
120
70
B
135
80
Příkon (W)
Typ zprávy
Potkávací světla
55
H7
Dálková světla
55
H9
Brzdová světla, světlo zpátečky, zadní světlo do mlhy
21
P21W
Ukazatele směru, zadní/přední
21
PY21W
4 a 5 válcový benzínový
motor
4 a 5 válcový vznětový
motor
A
B
Napětí, V
12
12
700
Kapacita, Ah
Vozy vybavené audiosystémem High Performance.
Vozy vybavené vznětovým motorem, systémem keyless drive, audiosystémem Premium Sound, palivovým topením nebo RTI.
Žárovky
Osvětlení
``
287
11 Technické údaje
Elektrický systém
Osvětlení
11
288
Příkon (W)
Typ zprávy
Zadní obrysová světla a zadní boční obrysová světla
4
P21/5W
Osvětlení nástupního prostoru, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení registrační
značky
5
C5W
1.2
Sufitová žárovka
Přední obrysová světla, boční obrysová světla vpředu
5
W5W
Světla do mlhy
55
H8
Osvětlení schránky v přístrojové desce
3
Sufitová žárovka
Toaletní zrcátko*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11 Technické údaje
Typové schválení
Systém dálkového ovladače s klíčem
Země a region
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Společnost
Delphi zde
potvrzuje, že systém
dálkového ovladače
s klíčem splňuje
nezbytné charakteristické požadavky
a ostatní příslušné
předpisy směrnice
1999/5/EC.
Certifikát systému Keyless drive
Siemens VDO Automotive A.G. tímto potvrzuje,
že toto zařízení typ 5WK4 8952, 5WK48956,
5WK48812 vyhovuje nezbytným charakteristickým požadavkům a ostatním předpisům
směrnice 1999/5/EC.
11
Delphi 2003-07-15,
Německo RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
289
12 Abecední seznam
A
Audio systém
menu................................................... 234
A/C
elektronicky řízená klimatizace............. 86
AF - automatická aktualizace frekvence.. 243
Airbagy SIPS.............................................. 25
Automatická převodovka
polohy manuálního řazení (Geartronic)...................................................... 149
přívěs.................................................. 168
tažení a odtah..................................... 164
Aktualizace frekvence, automatická........ 243
Automatické mycí linky............................ 198
Akumulátor...................................... 216, 287
symboly na akumulátoru.................... 216
technické údaje.................................. 287
údržba......................................... 207, 216
Automatické nastavení hlasitosti............. 239
Airbag........................................................
aktivace/deaktivace, PACOS................
deaktivace/aktivace..............................
strana řidiče a spolujezdce...................
12
Alarm........................................................
automatická aktivace alarmu..............
dopravní varování RDS......................
kontrolka alarmu.................................
omezený režim alarmu........................
testování alarmu.................................
vypnutí................................................
vypnutí spuštěného alarmu................
zapnutí................................................
20
23
23
21
134
135
241
134
136
136
135
135
134
Asistent při rozjezdu................................ 167
Audio, viz také Ozvučení......................... 236
290
AUTO
nastavení regulace klimatizace............. 84
ukládání stanic................................... 240
Automatické uzamykání........................... 132
Automatické znovuzamknutí.................... 131
Autostart.................................................. 144
AUTO TEPLOTA........................................ 84
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 18
těhotenství............................................ 17
vedení bezpečnostního pásu............... 18
Bezpečnostní pásy.................................... 16
Bioetanol E85.......................................... 282
Blokování páky voliče.............................. 150
Blokování zpátečky
pětistupňová převodovka................... 147
šestistupňová převodovka, benzínový
motor.................................................. 147
Bluetooth
handsfree............................................ 260
přesměrování hovoru na mobil........... 261
ztlumit mikrofon.................................. 261
Boční airbag SIPS...................................... 25
Boční airbagy............................................. 25
B
Baterie
asistent při rozjezdu........................... 167
přetížení.............................................. 141
výměna baterie v dálkovém ovladači. 129
bezpečnost
bezpečnostní systémy, tabulka............ 31
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 214
Brzdové světlo........................................... 56
brzdový systém....................................... 153
Brzdy
asistence při nouzovém brzdění, EBA 154
brzdové světlo...................................... 56
nouzová brzdová světla....................... 56
12 Abecední seznam
parkovací brzda.................................... 66
protiblokovací brzdový systém, ABS.. 153
C
CD disky
odkládací schránka............................. 112
Číslo IMEI................................................. 256
Číslo odstínu, lak..................................... 202
Čistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky...................................................
198
201
200
198
198
Celková hmotnost vozu........................... 272
Cyklovač stěračů....................................... 60
Chladicí kapalina..................................... 213
Chladicí soustava.................................... 140
Chladivo..................................................... 82
Chybová hlášení u systému BLIS............ 162
Chybové zprávy....................................... 103
Č
Čalounění vozu........................................ 200
Časový spínač
ECC...................................................... 85
Částicový filtr........................................... 284
Čepel klíče....................................... 121, 127
aktivní zámky...................................... 125
Dětská sedačka......................................... 34
Dětské sedačky......................................... 34
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX................................................... 38
Displej, zprávy........................................... 52
Distribuce vzduchu.................................... 88
ECC...................................................... 86
D
12
Dolby Surround Pro Logic II............ 234, 238
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 55
Dálková světla
blikání................................................... 57
Dálkový ovladač...................................... 120
programovatelný................................... 76
výměna baterie................................... 129
Dálkový ovladač s klíčem........................
funkce.................................................
odnímatelná čepel klíče......................
výměna baterie...................................
dětské sedačky a boční airbagy.......... 25
umístění ve voze.................................. 34
umístění ve voze, tabulka..................... 35
145
120
121
129
Defekt, viz Pneumatiky.................... 187, 190
Dešťový senzor.......................................... 61
Děti............................................................ 34
bezpečnost........................................... 34
Doplňování paliva
doplňování paliva................................ 142
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 142
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 142
uzávěr hrdla palivové nádrže............. 142
Dopravní informace................................. 242
Doprovodné osvětlení při odchodu..... 57, 72
nastavení.............................................. 74
Doprovodné osvětlení při příchodu
(Approach lighting)..................................... 72
nastavení.............................................. 74
Druh benzínu............................................ 283
291
12 Abecední seznam
F
H
DSTC, viz také Systém regulace stability 155
Filtr klimatizace.......................................... 82
DSTC, viz také Systém stability
kontrolka............................................... 49
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 284
Hlasitost
audio systém...................................... 236
automatické nastavení hlasitosti........ 239
multimediální přehrávač..................... 236
telefon......................................... 253, 262
telefon/multimediální přehrávač......... 262
typy programů.................................... 244
vyzváněcí tón, telefon......................... 262
Držák žárovky
demontáž............................................ 221
Filtr sazí.............................................. 52, 285
E
12
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 285
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 12
Ekonomická jízda..................................... 140
Funkce během hovoru............................. 255
Ekvalizér................................................... 238
Funkce CD............................................... 245
Elektrická zásuvka
středová konzola.................................. 54
zavazadlový prostor............................ 116
Funkce RDS............................................. 241
resetování........................................... 244
Elektrické ovládání oken............................ 67
sedadlo spolujezdce............................. 68
Funkce „deadlock“.................................. 132
deaktivace.......................................... 132
dočasná deaktivace............................ 132
Elektronická měrka.................................. 211
EON - posílení ostatních sítí.................... 244
Hlášení u systému BLIS........................... 162
Hlavový airbag........................................... 27
Hlubokotónový reproduktor..................... 237
Elektricky ovládané sedadlo...................... 99
Elektrický systém..................................... 287
Hlasitost (Volume)
hlasitost.............................................. 236
nastavení audia........................... 236, 237
zdroj audia.......................................... 236
G
Geartronic................................................ 149
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 272
Hodiny, nastavení...................................... 73
HomeLinkŸ EU.......................................... 76
Hovory
funkce během hovoru................ 252, 255
hlasitost telefonu................................ 253
obsluha....................................... 252, 261
příchozí............................................... 261
292
12 Abecední seznam
I
K
IDIS - Systém inteligentních informací pro
řidiče........................................................ 250
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 212
rezervní kolo....................................... 187
sněhové řetězy.................................... 181
výměna............................................... 190
Imobilizér......................................... 120, 145
Kapalina posilovače řízení, kontrola
a doplnění................................................ 214
Informační displej...................................... 52
Kapota, otevření...................................... 208
Informační systém mrtvého úhlu,
BLIS................................................... 72, 160
Katalyzátor............................................... 286
odtah................................................... 164
Kondenzace vody ve světlometech......... 198
iPodŸ, připojení....................................... 236
Keyless drive............................ 126, 146, 289
Kontrola provozních kapalin a olejů, motorový prostor............................................. 210
Kick-down
automatická převodovka.................... 150
J
Jízda
ekonomická........................................
chladicí soustava................................
Jízda na kluzkých površích.................
s přívěsem..........................................
ve vodě...............................................
Klávesnice na volantu.................. 62, 64, 251
140
140
140
168
140
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 272
zatížení koule tažného zařízení........... 272
Jízda ve vodě........................................... 140
Klíč
dálkový ovladač s klíčem.................... 120
systém zamykání a startování bez použití klíče............................................... 126
Klíče zapalování....................................... 145
Klimatizace
ECC...................................................... 84
všeobecné informace........................... 82
Kompas..................................................... 69
kalibrace............................................... 69
nastavení zóny...................................... 69
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 213
12
Kontrolky
symboly kontrolek.......................... 49, 50
výstražné symboly................................ 48
Kontrolky a zprávy na displeji
nezávislé topení.................................... 90
Kontroly
provozní kapaliny a oleje.................... 211
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 200
Kyslíkovodíkový plyn............................... 167
Koberce..................................................... 99
Kola
demontáž............................................ 190
montáž................................................ 191
ráfky.................................................... 182
293
12 Abecední seznam
L
Ladění rádia............................................. 240
Lak
číslo odstínu laku................................ 202
poškození a drobné opravy................ 202
Lambda sonda......................................... 286
Lampičky na čtení, viz Osvětlení............. 107
12
Lékárnička............................................... 189
Leštění..................................................... 199
Lišty stěračů............................................ 215
čistění................................................. 215
výměna, čelní sklo.............................. 215
M
Manuální převodovka.............................. 147
tažení a odtah..................................... 164
N
47
47
47
47
47
Náhodný výběr, CD a zvukové soubory. . 246
Mobilní telefon
handsfree............................................ 260
připojit................................................. 262
zaregistrujte telefon............................ 260
Náraz, viz Nehoda...................................... 33
Motorová nafta........................................ 284
Motorový olej................................... 211, 275
filtr....................................................... 210
objemy................................................ 275
tlak oleje................................................ 50
třída oleje............................................ 275
ztížené jízdní podmínky...................... 275
Nakládání
otvor pro přepravu dlouhých
předmětů............................................ 116
upevňovací oka................................... 115
Nářadí...................................................... 187
Nastavení projekce světlometů............... 177
halogenový světlomet........................ 177
světlomety Dual Xenon...................... 177
Nastavení regulace klimatizace
AUTO.................................................... 84
Nastavení vozu.......................................... 74
Nastupování
zadní sedadlo....................................... 96
Nehoda
havarijní režim...................................... 33
Mazadla................................................... 279
Motorový prostor..................................... 208
chladicí kapalina................................. 213
kapalina posilovače řízení................... 214
Mazadla, objemy..................................... 279
Mytí vozidla.............................................. 198
Nezávislé topení
akumulátor a palivo..............................
kontrolky a zprávy na displeji...............
nastavení času......................................
parkování ve svahu...............................
všeobecné informace...........................
Menu
audio systém...................................... 234
294
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
denní počítadlo kilometrů.....................
otáčkoměr.............................................
palivoměr..............................................
rychloměr..............................................
teploměr venkovní teploty....................
NEWS...................................................... 242
89
90
91
89
89
12 Abecední seznam
Nouzová oprava defektu.......................... 192
Nouzová volání........................................ 250
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 212
O
Obecné informace o palivu...................... 282
Obsah nádrže.......................................... 282
Odemykání....................................... 127, 130
nastavení.............................................. 74
Odkládací schránka................................. 110
CD disky............................................. 112
Odmítnutí hovoru..................................... 252
Ochrana proti korozi................................ 203
Ochrana proti převrácení vozidla............... 30
Olej, viz také motorový olej.............. 211, 275
Omezená ochrana (Reduced guard)
nastavení.............................................. 74
Osobní preference.....................................
automatické uzamykání........................
časový spínač recirkulace....................
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................
doprovodné osvětlení při odchodu.......
nastavení automatického ventilátoru....
pasivní vstup.........................................
vizuální potvrzení odemknutí................ 74
vizuální potvrzení uzamknutí................. 74
způsob odemknutí dveří....................... 74
73
74
74
74
74
73
74
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 60
světlomety............................................ 60
Osvětlení
automatické osvětlení......................... 108
automatické osvětlení/tlumená světla.. 55
dálková/potkávací světla................ 55, 57
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................ 72
doprovodné osvětlení při odchodu. 57, 72
lampičky na čtení................................ 107
obrysová/parkovací světla................... 55
osvětlení displeje.................................. 56
ovládání sklonu světlometů.................. 55
panel osvětlení, prostor pro cestující. . . 55
přední světla do mlhy........................... 56
tlumená světla...................................... 55
v prostoru pro cestující....................... 107
zadní světlo do mlhy............................. 56
žárovky, technické údaje.................... 287
dálková světla.....................................
koncové světlo....................................
obrysová světla...................................
osvětlení interiéru, strop.....................
osvětlení nástupního prostoru............
osvětlení registrační značky...............
světla do mlhy.....................................
tlumená světla.....................................
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
vepředu...............................................
zavazadlový prostor............................
219
221
220
223
222
222
221
219
223
220
218
222
12
Osvětlení displeje....................................... 56
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení.............. 107
Osvětlení přístrojů...................................... 56
Otevření všech oken................................ 131
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů. . 116
Ovládací panel ve dveřích řidiče.......... 46, 67
Ovládání klimatizace
osobní preference................................. 73
všeobecné informace........................... 82
Osvětlení, výměna žárovky...................... 218
boční obrysová světla......................... 220
295
12 Abecední seznam
P
PACOS....................................................... 23
PACOS, vypínač........................................ 23
Palivo
doplňování paliva................................ 142
emise CO 2.......................................... 282
12
kontrolka hladiny paliva v nádrži.......... 49
nezávislé topení.................................... 89
spotřeba............................................. 282
spotřeba paliva, displej......................... 58
úspora paliva...................................... 184
Palubní počítač.......................................... 58
Paměťová funkce v sedadlech................ 100
Parkovací asistent................................... 157
čidla parkovacího asistenta................ 158
Parkovací brzda................................... 50, 66
Pasivní (bezklíčový) režim
nastartovaní vozidla........................... 146
Pasivní start (pasivní režim)..................... 126
Pasivní vstup.............................................. 74
Péče o vozidlo......................................... 198
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 200
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 181
jízdní charakteristiky........................... 180
oprava defektu pneumatiky................ 192
rychlostní kategorie............................ 180
směr otáčení....................................... 183
technické údaje.................................. 180
tlak.............................................. 184, 185
údržba................................................. 180
všeobecné informace......................... 180
zimní pneumatiky................................ 183
Pohotovostní hmotnost........................... 272
Pohotovostní režim, telefon..................... 252
Pojistky....................................................
pojistková skříňka v motorovém prostoru.....................................................
reléová/pojistková skříňka v prostoru
pro cestující........................................
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
224
225
Prostorový zvuk............................... 234, 238
Provozní kapaliny, objemy....................... 279
Provozní kapaliny a oleje................. 210, 279
Průměrná spotřeba paliva.......................... 58
Přepněte hovor do režimu čekání............ 252
Převodovka
manuálně............................................ 147
Přídavné topení.......................................... 92
Přídavné topení (vznětové motory)............ 92
Přídavný basový reproduktor.................. 237
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 17
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 272
228
224
224
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 42
pravostranné řízení............................... 44
Polohy klíče............................................. 144
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 149
Přívěs....................................................... 168
kabel................................................... 170
Poranění krční páteře................................. 28
PTY - typ programu................................. 242
Porucha ABS..................................... 49, 153
296
Prohledávání
CD a zvukové soubory....................... 246
rozhlasové stanice.............................. 241
12 Abecední seznam
R
Rádio
aktualizace frekvence.........................
EON....................................................
nastavení rádia...................................
NEWS.................................................
REG....................................................
rozhlasové stanice..............................
typy programů....................................
243
244
240
242
243
240
241
Rádiotext................................................. 243
Ráfky
Čistění................................................. 198
Rychlá volba............................................ 254
Spojler...................................................... 106
Rychlý posun........................................... 246
SRS AIRBAG............................................. 20
Ř
Řízení emisí
kontrolka poruchy................................. 49
S
Sdružený přístrojový panel........................ 47
REG - regionální rozhlasové programy.... 243
Sedadla
elektricky ovládané sedadlo................. 99
manuální nastavení............................... 96
Regulace trakce....................................... 155
Servisní program...................................... 206
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 224
Schránka v přístrojové desce.................. 111
zamykání............................................. 122
Recirkulace
ECC...................................................... 85
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 72
Rezervní kolo........................................... 187
nouzové rezervní kolo................ 182, 187
ROPS (Systém ochrany proti převrácení
vozidla)....................................................... 30
ROPS (Systém ochrany proti převrácení
vozidla) (Ochrana proti převrácení vozidla) 30
SIM karta................................................. 250
Startování motoru.................................... 144
pasivní režim............................... 126, 146
Stěrače čelního okna................................. 60
dešťový senzor..................................... 61
Struktura menu.......................................... 73
multimediální přehrávač..................... 248
telefon, přehled.................................. 257
telefon, volby menu............................ 258
Střecha
dočasné zakrytí...................................
chybové zprávy...................................
otevření a zavření................................
poklop.................................................
spuštění..............................................
12
104
103
102
102
101
Studený start........................................... 151
automatická převodovka.................... 151
Světelná "houkačka"................................. 57
Skvrny...................................................... 200
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 56
Slepý úhel (BLIS)...................................... 160
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.............. 56
SMS......................................................... 255
3.1. Čtení............................................ 255
3.2. Psaní............................................ 255
Světlomety................................................. 55
Symboly................................................... 156
Spojková kapalina, kontrola a doplnění... 214
297
12 Abecední seznam
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 289
instalace.............................................. 172
technické údaje.................................. 171
Systém měření vzduchu, ECC................... 85
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 17
Teplota
prostor pro cestující, elektronicky
řízená klimatizace a topení................... 86
Systém regulace stability a trakce........... 155
Technické údaje, motor........................... 274
Testování alarmu..................................... 136
Systém SRS............................................... 20
obecné informace................................. 20
Technické údaje motoru.......................... 274
Text na disku........................................... 246
Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX.............................................................. 38
Telefon
bezpečnost silničního provozu...........
handsfree............................................
ovládací prvky....................................
pohotovostní režim.............................
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
rychlá volba.......................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
vkládání textu.....................................
volání..................................................
volání z telefonního seznamu.............
zapnutí/vypnutí...................................
zaregistrujte telefon............................
251
260
251
252
261
261
262
254
263
263
253
261
255
252
260
Tlak ECO.................................................. 184
tabulka................................................ 184
12
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 202
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 12
T
Tažení vozu.............................................. 164
tažné oko............................................ 165
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 170
Tažné oko................................................ 165
Tažné zařízení.......................................... 170
demontáž............................................ 174
298
Tlumič vibrací........................................... 170
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................... 89
TP - dopravní informace.......................... 242
Typové označení...................................... 268
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 289
Typ programu.......................................... 243
Ú
Telefonní seznam
používání číslic................................... 253
Údržba..................................................... 207
ochrana proti korozi........................... 203
údržba vozu svépomocí..................... 207
Telefonní systém...................................... 250
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 110
Tempomat................................................. 62
12 Abecední seznam
U
Víko zavazadlového prostoru
jízda s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru.............................................. 140
zamykání/odemykání.......................... 130
Všeobecně o provozních kapalinách a olejích........................................................... 210
Umístění antény, pasivní (bezklíčový)
režim........................................................ 128
Vnější rozměry......................................... 271
Upevňovací oka....................................... 115
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
automatické sklopení/vyklopení..... 71, 74
Vyhřívání
přední sedadla...................................... 86
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka.................................................. 86
zadní okno............................................ 86
Ukazatele směru........................................ 57
Ukládání stanic, manuální a automatické 240
USB, připojení.......................................... 236
Utajené uzamčení.................................... 123
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 12
V
Vnější zpětná zrcátka................................. 71
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 69
automatická změna odrazivosti............ 69
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 71
elektricky sklopná zrcátka.................... 71
interiér................................................... 69
Kompas................................................ 69
Varovná kontrolka
systém regulace stability a trakce...... 155
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 72
Varovná kontrolka, systém AIRBAG.......... 19
Volání............................................... 252, 261
Ventilace.................................................... 83
Ventilátor
ECC...................................................... 85
Volant
klávesnice............................... 62, 64, 251
nastavení volantu................................. 65
tempomat............................................. 62
Věšák na šaty........................................... 111
Voskování................................................ 199
Ventilační otvory........................................ 83
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 187
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................... 89
12
Vypnutí blokování páky voliče................. 151
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 60
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 65
Výstražný trojúhelník................................ 187
Vznětové motory: žhavení.......................... 49
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 200
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 28
poranění krční páteře............................ 28
Vstup, pasivní............................................ 74
299
12 Abecední seznam
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání.......................... 120
Zadní sedadlo
nastupování.......................................... 96
Zámek řízení............................................ 144
12
Zámky
zamykání............................................. 130
Zimní pneumatiky.................................... 183
Zprávy na informačním displeji.................. 52
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 198
Zvedák..................................................... 187
Zamlžení oken
funkce časového spínače..................... 85
odstranění pomocí funkce odstranění
námrazy................................................ 85
ošetření oken........................................ 82
Ž
Zamykání................................................. 127
odemykání.......................................... 130
Žárovky, viz osvětlení...................... 218, 287
Zamykání/odemykání.............................. 130
zevnitř vozidla..................................... 131
z vnějšku vozidla................................. 130
Zásuvka pro zapalovač cigaret
přední sedadlo...................................... 54
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 176
zatížení................................................ 176
300
Zavazadlový prostor................................ 114
elektrická zásuvka.............................. 116
funkce asistence při nakládání zavazadel....................................................... 114
otvor pro přepravu dlouhých
předmětů............................................ 116
přepážka zavazadlového prostoru..... 114
upevňovací oka................................... 115
Žárovky
výměna............................................... 218
Poznámky
301
Poznámky
302
Poznámky
303
Poznámky
304
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%,.&8oZX]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement