Volvo | C70 | Quick Guide | Volvo C70 2011 Early Quick Guide

Volvo C70 2011 Early Quick Guide
VOLVO C70
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO!
1P[OgWgOrOPWnIPWP[VKFW[SVÖVKrDr[gØJUFL
1SPIMnEOāUFTJUPIPUPSZDIMnIPQSŎWPEDF BCZTUFTJSZDIMFBTOBEOPTF[OgNJMJ
TWāUÖJOPVCāØOŴDIGVOLDr
7ÖFDIOZWBSPWOnUFYUZ EBMÖrEŎMFØJUnBQPESPCOnJOGPSNBDFKTPVVWFEFOZW
VØJWBUFMTLnQĺrSVóDFUFOUPMFUgLPCTBIVKFQPV[FTUSVóOŴWŴCāS
6ØJWBUFMTLgQĺrSVóLBOBWrDPCTBIVKFOFKOPWāKÖrBOFKBLUVgMOāKÖrJOGPSNBDF
.PØOPTUJKTPVP[OBóFOZIWā[EJóLPV %BMÖrJOGPSNBDFUŴLBKrDrTF7BÖFIPWP[VOBMF[OFUFOBXXXWPMWPDBSTDPN
DÁLKOVÝ OVLADAČ S KLÍČEM
Zamyká dveře, víko zavazadlového prostoru, a zapíná alarm*. Po 30 sekundách
se uzamčené dveře zajistí a již nemohou
být otevřeny zevnitř.
Odemyká boční dveře Aa víko zavazadlového prostoru, vypíná alarm.
Odemyká víko zavazadlového prostoru
– neotevírá.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
ČEPEL KLÍČE
Používá se k zamykání/odemykání odkládací
schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče/
zavazadlového prostoru, např. pokud je vozidlo
bez elektrické energie.
Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí
alarmu v případě nouze stiskněte a držte
asi 3 sekundy.
A
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do
2 minut po odemčení nebudou otevřeny boční
dveře/dveře zavazadlového prostoru.
Odemknutí víka zavazadlového prostoru
pomocí čepele klíče.
STUDENÝ START
POZNÁMKA
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou
dobu je součástí účinného systému kontroly
emisí Volvo.
UKAZATELE SMĚRU JÍZDY
A
B
Krátké zablikání - 3 bliknutí.
Souvislé blikání.
AUTOSTART *
– Sešlápněte spojku a/nebo brzdu a otočte
klíč dálkového ovladače/spínač zapalování
do koncové polohy III a ihned jej uvolněte
- motor se nastartuje automaticky.
Vznětové motory musí být před nastartováním
vždy nažhaveny v poloze klíče v zapalování II.
SEŘÍZENÍ POLOHY VOLANTU
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - niky ne
během jízdy.
SPÍNAČE SVĚTEL
Ruční nastavení sklonu světlometů
(automatické xenonové světlomety*).
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí dálkových světel.
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta.
Aktivní světlomety BI-Xenon*, kužel
světlometů se natáčí v souladu natočením volantu.
Osvětlení displeje a přístrojů.
Přední světlomety do mlhy.
Otevření dvířek plnicího hrdla nádrže.
Světlomety do mlhy (zadní, pouze na
straně řidiče).
A
Světelná houkačka
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod
napětím, pokud je zapalování v poloze I nebo II.
Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je pod
napětím stále.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio
systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3
přehrávače, atd.
DŮLEŽITÉ
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
AUDIO SYSTÉM
AUTORÁDIO
6 Otáčením nalaďte stanici.
8 Vyhledá další stanici se silným signálem.
10 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé
šipky.
Můžete uložit až 20 stanic, na požadované
stanici podržte tlačítko 0–9 v pásmu FM1
nebo FM2, dokud se na displeji nezobrazí
potvrzení výběru.
Uloží 10 stanic s nejsilnějším signálem, stiskněte toto tlačítko přibližně na
2 sekundy. Na displeji se v průběhu
vyhledávaní zobrazí UKLÁDANÍ. Výběr z
uložených stanic proveďte pomocí tlačítek
0–9.
CD PŘEHRÁVAČ
1 Stisknutím zapněte/vypněte. Otočením
3 Jedním krátkým stisknutím vysunete aktuální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete
všechny diskyB.
nastavte hlasitost.
2
4
5
6
Vlnové pásmo FM1, FM2 nebo AM.
Displej
MODE – CD, AUX A nebo USB.
Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma, např. BASY,Dolby Pro Logic II* nebo
BASOVÝ REPRODUKTOR* - otočením
upravte nastavení.
6 Otočením změníte skladbu.
7 Měnič CD* - pomocí tlačítek 1–6 vyberte
disk.
10 Výběr skladeb na CD pomocí levé/pravé
šipky.
Výběr CDB pomocí šipky nahoru/dolů.
9 MENU – AUX, hlasitost a pokročilé nastavení audia. Zapnutí/vypnutí BASOVÉHO
REPRODUKTORU*.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač
(pro optimální reprodukci jej nastavte střední
hlasitost)
B
Pouze s měničem CD*.
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*.
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru,
páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru
nebo intervalu cyklovače stěračů.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
Svítí, pokud je aktivní dešťový senzor.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE - ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
MANUÁLNÍ REGULACE
1 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
3 M - Zapínání/vypínání recirkulace vzdu-
nastavené teploty a ostatních funkcí.
7 Stiskněte pro individuální nastavení teploty
na levé (L) nebo pravé (R) straně.
Otáčením nastavte požadovanou teplotu.
Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
2 Max. odmlžení. Nasměruje maximální průtok veškerého vzduchu na čelní a boční
okna.
chu.
A - Zapínání/vypínání systému kvality
vzduchu*.
4 Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
5 Distribuce vzduchu
6 AC - Zapínání/vypínání klimatizace.
Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje
okna.
DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*
VÝSTRAHA
Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud
máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.
PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)
Pomocí čepele klíče airbag ON/OFF.
OFF - Airbag je deaktivován. Na výstražné
kontrolce nad vnitřním zpětným zrcátkem se
zobrazí PASSENGER AIRBAG OFF.
Na předním sedadle na podkládacím sedáku
nebo v dětské sedačce smí sedět dítě, ale v
žádném případě zde nesmí sedět cestující vyšší
než 140 cm.
ON - Airbag je aktivován.
Na předním sedadle smí sedět cestující vyšší
než 140 cm, ale v žádném případě zde nesmí
sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v
dětské sedačce.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
2 Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na
stranu vozidla, na které je umístěno víčko
palivové nádrže.
3 Displej pro palubní počítač, zobrazování
zpráv, hodin a venkovní teploty.
4 T1 & T2- jsou nezávislá denní počítadla,
která jsou vždy zapnutá.
5 Krátké stisknutí tohoto tlačítka přepíná
mezi denními počítadly T1 & T2. Dlouhým
stisknutím vynulujete aktuální počítadlo.
6 Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
7 Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
HODINY, NASTAVENÍ
1. Na středové konzole stiskněte MENU.
2. Vyberte Nastavení hodin.
3. Stiskněte ENTER.
4. "Pravou" nebo "levou" šipkou vyberte číslo.
5. Pomocí číslic na klávesnici nebo šipkami
"nahoru" nebo "dolů" na navigačním tlačítku
nastavte hodiny.
6. Pro ukončení stiskněte ENTER.
8 Jedním krátkým stisknutím vynulujete
aktuální funkci palubního počítače.
Dlouhým stisknutím vynulujete všechny
funkce palubního počítače.
BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM MRTVÉHO ÚHLU*
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem na
světlém povrchu vozovky nebo nízko položeným
sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji
zobrazí text BLIS DOPORUČEN SERVIS.
POZNÁMKA
Text KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE zobrazovaný na displeji udává odhadovanou vzdálenost
na základě předchozích jízdních podmínek.
OVLÁDÁNÍ, STŘECHA
OVLÁDÁNÍ
PŘÍPRAVA
oĺ Na odkládací poličce za zadními sedadly,
na střeše nebo víku zavazadlového prostoru nesmí být žádné předměty.
oĺ Potřebná volná výška 2 m a volný prostor
za vozidlem 0,2 m.
oĺ Vozidlo musí stát na vodorovném podkladu.
oĺ Venkovní teplota musí být vyšší než -10 °C.
oĺ Přepážka a víko zavazadlového prostoru
musí být zavřené.
oĺ Dejte pozor, aby se v blízkosti pohybujících
se součástí střechy nenacházely žádné
osoby.
Při pohybu střechy se o několik centimetrů stáhnou boční okna. Okna se následně automaticky
vrátí do původní polohy.
1.
2.
3.
4.
5.
Vozidlo musí být v klidu.
Motor musí běžet ve volnoběžných otáčkách.
Sešlápněte brzdový pedál.
Stiskněte a držte tlačítko (A) nebo (B),
dokud se na displeji nezobrazí zpráva
STŘECHA ZAVŘENA A ZAJIŠTĚNA/
STŘECHA OTEVŘENA A ZAJIŠTĚNA.
Uvolněte tlačítko.
PŘEPÁŽKA ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
FUNKCE ASISTENCE PŘI NAKLÁDÁNÍ
Přepážka zavazadlového prostoru odděluje
prostor pro složenou střechu a tím omezuje
zavazadlový prostor.
1. Během nakládání přepážku zavazadlového
prostoru nadzvedněte.
2. Před spuštěním střechy zcela sklopte
přepážku zavazadlového prostoru, dokud
nezaklapne a nezajistí se (3) (viz štítek na
přepážce).
Pro usnadnění nakládání nadzvedněte/
spusťte složenou střechu.
1. Podržte tlačítko, dokud se střecha
nenadzvedne.
2. Zvedněte přepážku zavazadlového prostoru, naložte náklad a pak ji zcela sklopte
dolů.
3. Podržte tlačítko, dokud se střecha
nespustí dolů.
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
NÁSTUP NA ZADNÍ SEDADLA
MANUÁLNĚ OVLÁDANÉ SEDADLO
Posunutí sedadla dopředu
1. Uvolněte bezpečnostní pás z vedení (A).
2. Nadzvedněte madlo (B) a sklopte opěradlo dopředu do zajištěné polohy.
3. Posuňte sedadlo dopředu (C).
Posunutí sedadla dozadu
1. Posuňte sedadlo dozadu do požadované
polohy (D).
2. Nadzvedněte madlo (E) a sklopte opěradlo dozadu.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení
(F).
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Nástup na zadní sedadla.
PÉČE O VOZIDLO
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
POZNÁMKA
Před mytím vozu v automatické myčce
demontujte anténu. Při demontáži otáčejte
anténou proti směru hodinových ručiček.
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ SEDADLO*
Posunutí sedadla dopředu
1. Uvolněte bezpečnostní pás z vedení (A).
2. Nadzvedněte madlo (B) a sklopte opěradlo dopředu do zajištěné polohy.
3. Stiskněte a podržte přední část tlačítka
(G).
Posunutí sedadla dozadu
1. Stiskněte a podržte zadní část tlačítka (G).
2. Nadzvedněte madlo (E) a sklopte opěradlo dozadu.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení
(F).
POZNÁMKA
Nasazování bezpečnostního pásu je snazší
pokud jej uchopíte dole u vedení pásu než
přes rameno.
TP 11884 (Czech). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 1020, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising