Volvo S40 User manual

Volvo S40 User manual
VOLVO S40
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Internetová verze
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům
poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější
automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na
všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám,
abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě,
které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace.................................... 10
Volvo a životní prostředí............................ 13
Bezpečnostní pásy....................................
Systém airbagů.........................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS).................................
Hlavový airbag (IC)....................................
WHIPS.......................................................
Kdy se systémy aktivují.............................
Havarijní režim...........................................
Bezpečnost dětí........................................
02 Přístroje a ovládací prvky
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
Přehled, vozidla s levostranným řízením...
Přehled, vozidla s pravostranným řízením............................................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče...............
Sdružený přístrojový panel.......................
Indikační a varovné kontrolky...................
Informační displej......................................
Elektrická zásuvka....................................
Panel osvětlení..........................................
Levý pákový přepínač...............................
Pravý pákový přepínač ............................
Tempomat*...............................................
Klávesnice na volantu* .............................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru..............................................
Parkovací brzda........................................
Elektrické ovládání oken...........................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka........
Elektricky ovládané střešní okno* ............
Osobní preference....................................
48
50
52
53
55
60
62
64
67
70
72
74
75
76
77
79
83
85
HomeLinkŸ *.............................................. 88
4
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
03 04 05
03 Klima
04 Interiér
Všeobecné informace o klimatizaci.......... 94
Manuálně ovládaná klimatizace a topení,
AC............................................................. 96
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*...... 99
Distribuce vzduchu................................. 102
Nezávislé palivové topení*...................... 103
Přídavné topení* (diesel)......................... 106
Přední sedadla........................................
Osvětlení interiéru...................................
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Zadní sedadlo.........................................
Zavazadlový prostor...............................
05 Zámky a alarm
110
112
114
118
120
Dálkový ovladač s čepelí klíče................
Aktivní zámky..........................................
Utajené uzamčení* .................................
Keyless drive*..........................................
Baterie v dálkovém ovladači...................
Zamykání a odemykání ..........................
Dětské pojistky........................................
Alarm* ....................................................
124
127
128
130
133
134
137
138
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
06 07 08
06 Startování a jízda
Všeobecně..............................................
Doplňování paliva....................................
Alcoguard*..............................................
Startování motoru ..................................
Startování motoru - Flexifuel...................
Pasivní (bezklíčový) režim*......................
Manuální převodovka..............................
Automatická převodovka........................
Brzdový systém......................................
DSTC - Systém regulace stability
a trakce* .................................................
Parkovací asistent*.................................
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu
Tažení a odtah........................................
Asistent při rozjezdu...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažné zařízení*........................................
Demontovatelné tažné zařízení* .............
Zatížení vozidla.......................................
Nastavení projekce světlometů ..............
6
07 Kola a pneumatiky
144
146
150
154
156
158
159
160
165
167
169
172
175
177
178
180
182
186
187
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všeobecné informace.............................
Tlak vzduchu v pneumatikách................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* ...
Výměna kol.............................................
Nouzová oprava defektu* .......................
08 Péče o vozidlo
190
194
195
198
200
Čistění..................................................... 206
Drobné opravy laku................................. 210
Ochrana proti korozi............................... 211
Obsah
09 10 11
09 Údržba a servis
Servis Volvo............................................
Údržba vozu svépomocí.........................
Kapota a motorový prostor.....................
Oleje a provozní kapaliny........................
Lišty stěračů............................................
Akumulátor..............................................
Výměna žárovek......................................
Pojistky....................................................
10 Informační systém
214
215
216
218
224
225
227
233
Všeobecné informace.............................
Audio funkce...........................................
Funkce rádia...........................................
Funkce CD .............................................
Struktura menu - audiosystém...............
Funkce telefonu*.....................................
Struktura menu – telefon*.......................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*..........
11 Technické údaje
242
244
248
253
256
257
265
269
Typové označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
278
280
283
284
286
289
291
294
296
297
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
12
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 300
8
Obsah
9
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Kromě standardní výbavy popisuje tato uživatelská příručka také volitelnou výbavu (výbava
montovaná při výrobě vozidla) a příslušenství
(dodatečně montovaná zvláštní výbava).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
NASTAVENÍ AUDIO).
Speciální texty
Štítky
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování před zraněním osob
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
10
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Úvod
Důležité informace
Nebezpečí poškození majetku
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
každý krok je očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Informace
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
G031593
G031592
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musejí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro
uživatele očíslovány.
Seznamy umístění
Čísla v červených kroužcích se používají na
obrázcích k označení různých součástí.
Toto číslo odpovídá číslu pozice uvedené
v seznamu vztahujícímu se k danému
obrázku, která popisuje danou položku.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole, pokud
část pokračuje na následující straně.
11
Úvod
Důležité informace
Zaznamenávání údajů
Informace na internetu
Jízdní a bezpečnostní systémy ve vozidle
využívají počítače, které kontrolují a navzájem
sdílejí informace o funkcích vozidla. Jeden
nebo více těchto počítačů může uložit informace o systémech, které kontrolují během normální jízdy, během srážky nebo před srážkou.
Uložené informace mohou být využity:
Na adrese www.volvocars.com naleznete další
informace týkající se Vašeho vozidla.
•
•
•
•
Společností Volvo Car Corporation
Servisem nebo dílnou
Policií nebo jiným úřadem
Dalšími stranami, které mají právní nárok
na přístup k informacím, nebo tím, kdo má
povolení od majitele pro přístup k informacím.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se
připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má
na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
12
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Spotřeba paliva
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v části nazvané Omezení dopadů na životní prostředí.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou
emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku,
který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení kon-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
Úvod
Volvo a životní prostředí
centrace určitých škodlivých plynů, například
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do
životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění
dobré péče o životní prostředí.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Omezení dopadů na životní prostředí
Standard tkanin
Interiér vozu Volvo je konstruován s ohledem
na příjemné prostředí a pohodlí, a to dokonce
i cestujících trpících kontaktními alergiemi
nebo astmatem. Mimořádná pozornost byla
věnována výběru ekologických materiálů. To
znamená, že také splňují požadavky normy
Oeko-Tex 100 1, což představuje významný
krok ke zdravějšímu prostředí v prostoru pro
cestující.
Certifikát Oeko-Tex se týká například bezpečnostních pásů, koberců a tkanin. Kůže čalounění je vydělávána bez použití chromu a splňuje požadavky certifikátu.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Máme jasné požadavky na
naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se
1
14
Více informací na www.oekotex.com
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
• Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
• Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
• Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly v servisní
a záruční knížce.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost
vozu. Další informace a rady najdete na stránkách 144 a 289.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje zvýšenou pozornost
životnímu prostředí a proto je nezbytná ekologická recyklace vozidla. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
• Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost motoru
nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí a motor se rychleji zahřeje na
běžnou provozní teplotu. Tím se sníží
spotřeba a obsah emisí.
• Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor vzduchu zvýší 4krát.
• Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol FSC znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC nebo jiných regulovaných zdrojů.
Úvod
15
Bezpečnostní pásy..................................................................................
Systém airbagů.......................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS)...............................................................................
Hlavový airbag (IC)..................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Kdy se systémy aktivují...........................................................................
Havarijní režim.........................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
16
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Všeobecné informace
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na zámku bezpečnostního pásu a nechte pás, aby se
navinul. Pokud se pás zcela nezatáhne,
zastrčte jej rukou, aby volně nevisel.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
vytáhnout:
G020104
• pokud jej vytahujete příliš rychle
• během brzdění nebo zrychlování
• pokud se vozidlo slině nakloní.
Napnutí spodního popruhu bezpečnostního pásu.
Popruh musí být umístěn co nejníže.
Prudké zabrzděni může mít vážné následky,
pokud byste nebyli připoutáni bezpečnostními
pásy. Zajistěte, aby všichni cestující byli
připoutáni bezpečnostními pásy. Je důležité,
aby bezpečnostní pás přiléhal k tělu, aby byla
zajištěna maximální ochrana. Nepokládejte
opěradlo příliš dozadu. Bezpečnostní pás je
navržen tak, aby poskytoval ochranu při normální poloze sezení.
Nasazení bezpečnostního pásu
18
Pomalu vytáhněte pás a zapněte jej zatlačením spony do zámku. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Mějte na paměti následující pravidla:
• nepoužívejte spony nebo cokoli jiného, co
by mohlo bránit správnému dosednutí bezpečnostního pásu
• ujistěte se, že pás není překroucen nebo
zachycen za žádný předmět
• spodní popruh bezpečnostního pásu musí
být veden co nejníže (ne přes břicho)
• spodní popruh napněte za šikmo vedený
ramenní popruh podle vyobrazení na
obrázku.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy neupravujte nebo neopravujte bezpečnostní pás sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo. Pokud byl bezpečnostní pás silně zatížen, např. při
nehodě, musí být celý bezpečnostní pás
vyměněn. Může dojít ke ztrátě některých
ochranných vlastností bezpečnostního
pásu, i když bezpečnostní pás nevykazuje
viditelné známky poškození. Bezpečnostní
pás musí být také vyměněn, pokud nese
známky opotřebení nebo poškození. Nový
bezpečnostní pás musí být typově schválen
a musí být konstruován pro montáž do stejného místa, jako vyměňovaný pás.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
Zadní sedadlo
Systém připomenutí zapnutí bezpečnostních
pásů pro zadní sedadla má další dvě pomocné
funkce.
na kterých jsou použity bezpečnostní
pásy. Pokud se používají bezpečnostní
pásy nebo jsou otevřeny některé ze
zadních dveří, na informačním displeji se
zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky
vymaže, jakmile ujedete přibližně
30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka
READ na pákovém přepínači ukazatelů
směrů.
G020105
• Vydává upozornění, pokud je některý
G018084
Spodní popruh bezpečnostního pásu musí být
veden přes stehna co nejníže pod břichem.
Nikdy nepřipusťte, aby vybočoval nahoru.
Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby
v celé délce přiléhal k tělu. Dále se přesvědčte,
že není nikde překroucen.
Dětské sedačky nejsou zahrnuty do systému
připomenutí bezpečnostních pásů.
• Poskytuje informace o zadních sedadlech,
Připomenutí k připoutání
bezpečnostními pásy
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Šikmý ramenní popruh
musí být veden přes rameno mezi prsy a pak
na stranu břicha.
01
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky, aby
se připoutali bezpečnostními pásy. Zvukový
signál je závislý na rychlosti a někdy i na čase.
Kontrolky jsou umístěny na střešní konzole a na
přístrojové desce.
z bezpečnostních pásů na zadních sedadlech rozepnut během jízdy. Toto upozornění je vydáváno formou zprávy na informačním displeji spolu zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky. Upozornění zmizí
při opětovném zapnutí pásu nebo při
potvrzení stlačením tlačítka READ.
Na informačním displeji je vždy k dispozici
zpráva udávající informaci o obsazení sedadel.
Pro vyvolání uložených informací stiskněte tlačítko READ.
``
19
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Platí pro některé trhy
Řidič bude upozorněn zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky, aby se připoutal bezpečnostními pásem. Při nízké rychlosti bude
varovný signál znít po dobu prvních 6 sekund.
Předpínače bezpečnostních pásů
Bezpečnostní pásy předních a dvou krajních
zadních sedadel jsou vybaveny předpínači.
Mechanizmus předpínače v případě nárazu
určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás tak poskytne cestujícím účinnější ochranu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
20
01 Bezpečnost
Systém airbagů
Varovná kontrolka na přístrojové
desce
01
Spolu s kontrolkou se může určených případech na displeji objevit
informační zpráva. Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji
se zobrazí zpráva SRS AIRBAG
DOPORUČEN SERVIS nebo
SRS AIRBAG NUTNÝ SERVIS.
Neprodleně kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při otočení dálkového ovladače s klíčem do
polohy I, II nebo III se na sdruženém přístroji
rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zhasne tato kontrolka přibližně po 6 sekundách.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Kontrolka informuje o závadě
v systému předpínačů bezpečnostních
pásů a systému bočních airbagu SIPS, airbagu SRS nebo hlavových IC. Neprodleně
kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
21
01 Bezpečnost
01
Airbagy
Systém SRS, pravostranné řízení
Systém SRS, levostranné řízení
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Celý proces, včetně nafouknutí a vypuštění airbagu, proběhne v několika desetinách
sekundy.
VAROVÁNÍ
Opravu svěřte autorizovanému servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů by mohla zapříčinit jeho
nesprávnou funkci a zapříčinit vážné zranění
osob.
22
G020113
G020110
G020111
Systém airbagů
POZNÁMKA
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý či
nikoli.
Je tedy možné, že se během kolize nafoukne pouze jeden airbag (nebo žádný airbag).
Systém airbagů podle síly nárazu určí, zda
je nutné naplnění jednoho nebo více airbagů.
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Umístění airbagu spolujezdce ve vozidlech s levostranným a pravostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
01 Bezpečnost
Airbagy
Airbag na straně řidiče
Vozidlo je na straně řidiče vybaveno airbagem,
který doplňuje ochranu poskytovanou bezpečnostními pásy. Tento airbag je složen
uprostřed volantu. Volant je označen nápisem
SRS AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
Airbag na straně spolujezdce
Vozidlo je na straně spolujezdce vybaveno airbagem, který doplňuje ochranu poskytovanou
bezpečnostními pásy. Tento airbag je složen
v prostoru nad schránkou v přístrojové desce.
Kryt tohoto airbagu je označen nápisem SRS
AIRBAG.
1
01
VAROVÁNÍ
Za účelem minimalizace rizika poranění
v případě nafukování airbagu, musí sedět
cestující co nejvíce rovně, s nohama na podlaze a zády opřenými o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být zajištěny.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.1
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl. Děti menší než 140 cm nesmí nikdy
sedět na předním sedadle spolujezdce,
pokud je airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 24.
23
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypínač airbagu - PACOS*
Všeobecné informace
Airbag spolujezdce na předním sedadle lze
vypnout, pokud je vůz vybaven vypínačem
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).
Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.
Vypnutí/zapnutí pomocí klíče
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda je vypínač v požadované
poloze. K přepínání poloh vypínače doporučujeme použít čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 125.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
(PACOS), airbag bude vždy aktivován.
24
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na
stropní konzole svítí symbol
. Nedodržením tohoto doporučení můžete ohrozit
život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu informuje, že byl
deaktivován airbag, a pokud na sdruženém
přístroji na přístrojové desce svítí výstražná
kontrolka systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Neprodleně navštivte
autorizovaný servis Volvo.
Umístění spínače
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, mohou na předním sedadle spolujezdce sedět osoby vyšší než 140 cm,
nikdy zde však nesmí sedět děti v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, mohou na předním sedadle
spolujezdce sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku, nikdy zde
však nesmí sedět osoby vyšší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
01
Zprávy
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
2
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
G018082
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
G018083
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, pokud
je airbag deaktivován.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropního
panelu informují, že airbag pro přední sedadlo
spolujezdce je deaktivován (viz předcházející
obrázek).
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je aktivován.
Varovná kontrolka na displeji stropního panelu
informuje, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II nebo
III, zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na
dobu přibližně 6 sekund, viz strana 21.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem ve spínací skříňce,
viz strana 154.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
25
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
Boční airbag
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy byly prováděny pouze v autorizovaném servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů SIPS by mohla
zapříčinit jeho nesprávnou funkci
a následně vážné zranění osob.
•
Do prostoru mezi sedadly a dveřmi neumisťujte žádné předměty, protože tento
prostor musí zůstat volný pro potřeby
airbagů.
•
Používejte pouze potahy sedadel
schválené společností Volvo. Ostatní
potahy mohou bránit v nafouknutí bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G020118
•
Umístění bočních airbagů.
Při bočním nárazu je značná část sil přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Systém
ochrany proti bočnímu nárazu) do nosníků,
sloupků, podlahy, střechy a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy
v předních sedadlech řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a jsou důležitou součástí
systému SIPS. Boční airbagy jsou umístěny
v opěradlech předních sedadel.
1
26
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 24.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbagy nesnižují ochranu dětí ve vozidle,
které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle smí být umístěna dětská
sedačka nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován airbag spolujezdce1.
Umístění
G025315
01
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
01 Bezpečnost
01
G025316
Boční airbagy (SIPS)
Sedadlo spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se nafoukne do prostoru mezi cestujícím
a dveřmi a ztlumí počáteční náraz. Airbag se
vypustí stlačením v důsledku srážky. Za normálních okolností se nafoukne pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
27
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
G015265
Vlastnosti
Hlavový airbag (IC) je součástí systémů SIPS
a systému ostatních airbagů. Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující
sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou. V případě nehody pomáhají hlavové airbagy předcházet zranění hlavy
řidiče a spolucestujících nárazem o části interiéru.
28
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou
např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo
schválené pro použití v těchto částech
vozidla.
VAROVÁNÍ
Nedávejte do vozidla náklad více než 50 mm
pod horní hranu bočních oken. Jinak by
mohlo dojít ke snížení ochrany ze strany hlavových airbagů, které se nacházejí v obložení stropu.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
01 Bezpečnost
WHIPS
01
G020347
Ochrana proti úrazu krční páteře - WHIPS
Systém ochrany proti úrazu krční páteře
(WHIPS) zahrnuje energii absorbující opěradla
a speciálně konstruované opěrky hlavy na
obou předních sedadlech. Systém je aktivován
při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu,
rychlosti a vlastnostech vozidla, které náraz
způsobilo.
Vlastnosti sedadla
Při aktivaci systému ochrany proti úrazu páteře
(WHIPS) se opěradla předních sedadel sklopí
směrem dozadu, čímž změní polohu těla řidiče
a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží
riziko poranění krční páteře.
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
Systém WHIPS nesnižuje ochranu dětí ve
vozidle, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Správná poloha při sezení
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Nikdy sami neupravujte nebo neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Správný posed napomáhá lepší ochraně, řidič
a spolujezdec na předním sedadle by měli
sedět uprostřed sedadla, přičemž vzdálenost
hlavy od opěrky by měla být co nejmenší.
``
29
01 Bezpečnost
01
WHIPS
Neomezujte funkci systému WHIPS
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno vlivu extrémních sil, například při nárazu zezadu, musí
být provedena kontrola systému WHIPS.
Kontrolu svěřte autorizovanému servisu
Volvo.
G020125
G020126
Ochranná funkce systému WHIPS může být
omezena, i když sedadla nevykazují viditelné známky poškození.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nic nebrání správné funkci systému
WHIPS.
30
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené dolů,
odpovídající přední sedadlo musí být posunuto dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného opěradla.
Kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte provést kontrolu systému, i v
případě mírného nárazu zezadu.
01 Bezpečnost
Kdy se systémy aktivují
01
Aktivace systémů
A
Systém
Aktivace
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo
Při čelním a/nebo bočním nárazu, a/nebo nárazu zezadu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní sedadlo
Při čelním nárazu
Airbagy
Při čelním nárazu.A
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazuA
Hlavový airbag IC
Při bočním nárazuA
Ochrana proti úrazu krční páteře WHIPS
Při nárazu zezadu
Během nehody může být karosérie vozidla značně zdeformována, bez toho, aby došlo k nafouknutí airbagů. Aktivaci jednotlivých bezpečnostních systémů vozidla ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou
tuhost a hmotnost předmětu, do kterého vozidlo narazilo, rychlost vozidla, úhel nárazu atd.
Pokud došlo k nafouknutí airbagů, doporučujeme následující postup:
• Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo
nechte dopravit do autorizovanému
servisu Volvo. Nejezděte s vyfouknutými
airbagy.
• V autorizovaném servisu Volvo nechte
vyměnit součásti bezpečnostního systému
vozidla.
• Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů,
IC, SIPS a airbagů mohou být při srážce
aktivovány pouze jednou
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by
dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla
do provozu. Vozidlo nechte dopravit do
autorizovanému servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach uvolněný při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou pokožku v důsledku tření
popálit.
31
01 Bezpečnost
01
Havarijní režim
Jízda po nehodě
Pokud se zdá vše v pořádku a zkontrolovali
jste, že z vozidla neuniká palivo, můžete se
pokusit nastartovat motor vozidla.
G029042
Dálkový ovladač s klíčem nejdříve vytáhněte ze
zapalovaní a znovu jej zasuňte. Elektronika
vozidla se nyní pokusí resetovat do normálního
režimu. Pokuste se nastartovat motor. Pokud
je na displeji stále zobrazena zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA, nesmí
být vozidlo použito k jízdě ani taženo. I když se
vozidlo zdá být pojízdné, mohla by skrytá vada
při jízdě způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA.
To znamená, že vozidlo má omezenou funkčnost. Havarijní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, pokud by při nárazu mohlo
dojít k poškození některé z důležitých funkcí
vozidla, např. funkce palivového potrubí, čidel
bezpečnostních systémů nebo brzdové soustavy.
Pokus o nastartování vozidla
Nejdříve zkontrolujte, zda z vozidla neuniká
palivo. Nesmí být cítit ani zápach paliva.
32
Jízda po nehodě
Pokud se po resetováni zprávy HAVARIJNÍ
REŽIM VIZ PŘÍRUČKA zobrazí zpráva
NORMAL MODE, je možné opatrně odjet
s vozidlem z nebezpečné situace. Nejezděte
s vozidlem dále, než je nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Pokud je vozidlo v havarijním režimu, nikdy
se sami nepokoušejte jej opravit nebo resetovat elektroniku. To by mohlo mít za následek poranění osob nebo neobvyklé chování
vozidla. Pokud byla zobrazena zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA, vždy
nechte vozidlo překontrolovat a uvézt do
režimu NORMAL MODE v autorizovaném
servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat motor vozidla, pokud cítíte
zápach paliva, když je na displeji zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA.
Ihned opusťte vůz.
VAROVÁNÍ
Vozidlo nesmí být taženo pokud je v havarijním režimu. V tomto případě musí být
vozidlo převezeno. Vozidlo nechte dopravit
do autorizovanému servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do
10 let věku.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 35.
bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje
a snadno používá.
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
Dětské sedačky
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy k produktu.
Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držákům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany
mohou poškodit upevňovací popruhy.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
POZNÁMKA
Umístění dětské sedačky
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
Můžete umístit:
• dětskou sedačku/podkládací sedák na
přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován1.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
• jedna nebo několik dětských sedaček/
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítě optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Na předním sedadle spolujezdce může dítě při vystřelení airbagu utrpět
vážný úraz.
1
01
G020128
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 24.
``
33
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován2.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
2
34
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz strana 24.
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek připevněný na koncovou plochou přístrojové desky na straně spolujezdce, viz obrázek na
straně 24.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky3
Hmotnost
Přední sedadloA
Vnější zadní sedadlo
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX. Ke správné instalaci potřebujete
úchyt ISOFIX*.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Prostřední zadní sedadlo
L: Typové schválení: E1 04301146
L: Typové schválení: E1 04301146
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
U: Typové schválení: E1 04301146
U: Typové schválení: E1 04301146
U: Typové schválení: E1 03301146
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou
sedačku a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
L: Typové schválení: E5 03135
L: Typové schválení: E5 03135
U: Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
U: Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
L: Typové schválení: E5 03135
U: Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
3
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by vozidlo mělo být uvedeno na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Přední sedadloA
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy.
L: Typové schválení: E5 04192
L: Typové schválení: E5 04192
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou
sedačku a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
L: Typové schválení: E5 03135
L: Typové schválení: E5 03135
9 – 18 kg
Prostřední zadní sedadlo
L: Typové schválení: E5 03135
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem
upevnění ISOFIX a popruhy. Ke správné
instalaci potřebujete úchyt ISOFIX*.
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem
upevnění ISOFIX a popruhy.
L: Typové schválení: E5 03171
L: Typové schválení: E5 03171
U: Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
36
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
U: Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
U: Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Přední sedadloA
Vnější zadní sedadlo
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy
L: Typové schválení: E5 04192
L: Typové schválení: E5 04192
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
L: Typové schválení: E5 04191
L: Typové schválení: E5 04191
L: Typové schválení: E5 04191
15-25 kg
01
Prostřední zadní sedadlo
``
37
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Hmotnost
Přední sedadloA
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
UF: Typové schválení: E1 04301169
UF: Typové schválení: E1 04301169
UF: Typové schválení: E1 04301169
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
UF: Typové schválení: E5 03139
UF: Typové schválení: E5 03139
UF: Typové schválení: E5 03139
15 – 36 kg
Integrovaný podkládací sedák
(Integrated Booster Cushion) - k dispozici
jako volitelná výbava instalovaná ve
výrobním závodě.
B: Typové schválení: E5 03168
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
U: Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
A
38
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 24.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
ván pro zajištění optimální bezpečnosti dětí.
V kombinaci s normálními bezpečnostními
pásy je integrovaný podkládací sedák schválen
pro děti o hmotnosti mezi 15 až 36 kg.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován4.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Zvednutí podkládacího sedáku
01
VAROVÁNÍ
Podkládací sedák musí být před posazením
dítěte v zajištěné poloze.
Ujistěte se, že:
• podkládací sedák je zajištěn na svém místě
• bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
dítěte a není volný nebo nad ramenem
překroucený, a že pás je správně veden
přes ramena
Integrované podkládací sedáky*
• dolní část pásu je vedena nízko přes boky,
aby poskytovala optimální ochranu
• bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte
nebo nevede pod paží
G020808
• Pečlivě nastavte polohu opěrky hlavy
podle dítěte.
G015013
Zatáhněte za rukojeť, aby se podkládací
sedák zvedl.
Uchopte sedák oběma rukama a zatlačte
jej dozadu.
Tlačte, dokud se nezajistí na svém místě.
Dětský integrovaný podkládací sedák Volvo
pro vnější zadní sedadla je speciálně konstruo4
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz strana 24.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
39
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Dětské pojistky, zadní dveře
Sklopení podkládacího sedáku
Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních
dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může
být zablokováno, aby je nebylo možné otevřít
zevnitř. Více informací, viz strana 137.
Opravu nebo výměnu je nutné provádět
pouze v autorizovaném servisu Volvo.
Opravu svěřte autorizovanému servisu
Volvo. Na podkládacím sedáku neprovádějte sami žádné úpravy.
Pokud byl integrovaný podkládací sedák
silně přetížen, např. při nehodě, musí být
celý podkládací sedák vyměněn. Dokonce
i když nejeví dětský sedák známky poškození, nemusí již poskytovat stejnou úroveň
ochrany. Je-li podkládací sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.
G014507
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
Zatáhněte za rukojeť.
POZNÁMKA
Nezapomeňte uložit sedák, když chcete
sklopit opěradlo zadního sedadla.
G015268
Posuňte sedák dolů a zatlačte na něj, až se
zajistí.
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz obrázek
nahoře).
40
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
POZNÁMKA
Systém upevnění ISOFIX patří mezi příslušenství pro sedadlo spolujezdce.
Velikostní
třída
A
Plná velikost, dětská sedačka
po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
Velikostní třídy
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky
jsou vhodné pro všechna sedadla ve všech
modelech vozů.
Proto existuje klasifikace dětských sedaček
využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel
může vybrat správnou dětskou sedačku (viz
následující tabulka).
Popis
Velikostní
třída
01
Popis
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě do dětské sedačky,
je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
POZNÁMKA
Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být
model vozidla zahrnut na seznamu vozidel,
v nichž je možné dětskou sedačku použít.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace o dětských sedačkách doporučených
společností Volvo.
``
41
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Hmotnost
max. 10 kg
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 10 kg
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 13 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru
jízdy
9 – 18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
42
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru
jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
01
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
``
43
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
POZNÁMKA
Pro vozy vybavené sklápěcími opěrkami
hlavy na vnějších sedadlech musejí být
opěrky hlavy sklopené, aby byla instalace
tohoto typu dětské sedačky snadnější.
POZNÁMKA
G029703
Pro vozy vybavené krytem zavazadlového
prostoru přes zavazadlový prostor musí být
tento demontován dříve, než je dětská
sedačka upevněna do upevňovacích bodů.
Umístění, místa k uchycení nahoře.
Vozidlo je vybaveno horními úchyty pro dětské
sedačky. Tyto upevňovací body jsou umístěny
na zadní straně zadního sedadla.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
Popruhy dětské sedačky musí být vedeny mezi
opěrkou hlavy a opěradlem.
44
Podrobné informace o způsobu zajištění dětské sedačky v horních upevňovacích bodech,
viz návod k obsluze od výrobce dětské
sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové opěrky
a až potom se smí v uchycovacím bodě
napnout.
01 Bezpečnost
01
45
Přehled, vozidla s levostranným řízením.................................................
Přehled, vozidla s pravostranným řízením..............................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče.............................................................
Sdružený přístrojový panel.....................................................................
Indikační a varovné kontrolky.................................................................
Informační displej....................................................................................
Elektrická zásuvka..................................................................................
Panel osvětlení........................................................................................
Levý pákový přepínač.............................................................................
Pravý pákový přepínač ..........................................................................
Tempomat*..............................................................................................
Klávesnice na volantu* ...........................................................................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru...........................
Parkovací brzda......................................................................................
Elektrické ovládání oken.........................................................................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka......................................................
Elektricky ovládané střešní okno* ..........................................................
Osobní preference..................................................................................
48
50
52
53
55
60
62
64
67
70
72
74
75
76
77
79
83
85
HomeLinkŸ *............................................................................................ 88
46
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
G019488
02
48
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
Nastavení volantu
Lampička na čtení, levá strana
Uvolnění kapoty motoru
Lampička na čtení, pravá strana
Ovládací panel
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
Ukazatele směru, dálková světla, palubní
počítač
Vnitřní zpětné zrcátko
Osvětlení, otevírání dvířek hrdla palivové
nádrže
Displej systému infotainment a ovládání
klimatizace
Klika dveří, tlačítko zamykání.
Systém infotainment
Ventilační otvory v palubní desce
Ovládání systému klimatizace, systému
infotainment a osobních preferencí
Ventilační otvor pro boční okno
Tempomat
Houkačka, airbag
Sdružený přístrojový panel
Klávesnice pro systém infotainment
02
Ovládání klimatizace
Řadicí páka
Výstražná funkce ukazatelů směru
Klika dveří
Schránka v palubní desce
Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů
Parkovací brzda
Spínací skříňka
Elektrická zásuvka/zapalovač cigaret
Ovládání střešního okna
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Bez funkce
Spínač, výbava na přání
Bez funkce
Spínač osvětlení interiéru
49
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
G028204
02
50
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
Elektrická zásuvka, zapalovač cigaret
Lampička na čtení, pravá strana
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Bez funkce
Spínač, výbava na přání
Bez funkce
Parkovací brzda
Ovládání střešního okna
Ovládací panel
Spínací skříňka
Schránka v palubní desce
Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů
Klika dveří
Ventilační otvor pro boční okno
Ventilační otvory v palubní desce
Řadicí páka
Ovládání klimatizace
Ovládání systému klimatizace, systému
infotainment a osobních preferencí
Systém infotainment
Displej systému infotainment a ovládání
klimatizace
Vnitřní zpětné zrcátko
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
02
Tempomat
Sdružený přístrojový panel
Houkačka, airbag
Klávesnice pro systém infotainment
Výstražná funkce ukazatelů směru
Klika dveří, tlačítko zamykání
Osvětlení, otevírání dvířek hrdla palivové
nádrže
Ukazatele směru, dálková světla, palubní
počítač
Uvolnění kapoty motoru
Nastavení volantu
Spínač osvětlení interiéru
Lampička na čtení, levá strana
51
02 Přístroje a ovládací prvky
Ovládací panel ve dveřích řidiče
Ovládací panel ve dveřích řidiče
02
Odpojení elektrického ovládání zadních
oken. Elektrická dětská bezpečnostní
pojistka*
Elektrické ovládání oken
Vnější zpětná zrcátka, levá strana
Vnější zpětná zrcátka, nastavení
Vnější zpětná zrcátka, pravá strana
52
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
G029046
02
Rychloměr.
Ukazatel směru, pravý.
Kontrolka levých ukazatelů směru.
Otáčkoměr – ukazuje otáčky motoru v tisících otáček za minutu (ot./min).
Výstražný symbol.
Informační displej – displej zobrazuje informace nebo varovné zprávy, venkovní
teplotu a čas. Pokud se venkovní teplota
pohybuje mezi +2 °C a -5 °C, zobrazí se
na displeji symbol sněhové vločky. Symbol
slouží jako varování před možnou námrazou na vozovce. Jestliže vozidlo stálo na
místě, může displej ukazovat mírně vyšší
teplotu než skutečnou.
Kontrolky a výstražné symboly.
Palivoměr, viz také palubní počítač, strana
68.
Kontrolka dálkových světel.
Zobrazuje také indikátor řazení (GSI)
a polohy řadicí páky u modelu 1.6D DRIVe,
viz strana 159.
Tlačítko denního počítadla kilometrů –
používá se pro měření krátkých vzdáleností. Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi
dvěma denními počítadly T1 a T2. Dlouhé
stisknutí (delší jak 2 sekundy) vynuluje
aktivní denní počítač.
Displej – zobrazuje polohu páky voliče
automatické převodovky, čidlo deště, stav
denního počítadla kilometrů, stav celkového počítadla kilometrů a tempomat.
Informační kontrolka.
``
53
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
02
Teploměr - udává teplotu chladicí soustavy
motoru. Pokud teplota příliš vzroste a ukazatel teploměru přejde do červeného pole,
objeví se na displeji varovné hlášení. Nezapomeňte, že přídavné světlomety na
přední části mřížky chladiče snižují chladicí
účinek při vysoké venkovní teplotě a velkém zatížení motoru.
Kontrolky a výstražné symboly.
54
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Pokud motor do pěti sekund nenastartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu
systému řízení emisí a symbolu
tlaku motorového oleje. Určité
kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení
vozu.
1
Symboly uprostřed přístrojového
panelu
Když se rozsvítí kontrolka:
1. Bezpečně zastavte. S vozidlem nesmíte
pokračovat v jízdě.
02
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Smažte zprávu prostřednictvím tlačítka READ.
G030755
Kontrola funkce, symboly
Všechny kontrolky a varovné symboly1 se rozsvítí, když před startováním otočíte dálkový
ovladač s klíčem do polohy II. Přitom se zkontroluje funkčnost kontrolek. Po nastartování
motoru by měly všechny kontrolky zhasnout
kromě kontrolky ruční brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována
závada, která by mohla mít vliv na
bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se
zároveň objeví vysvětlující text. Symbol svítí,
dokud není závada opravena, ale textová
zpráva může být vymazána tlačítkem READ,
viz strana 60. Varovný symbol se může také
rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Rozsvítí se žlutá informační kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí text. Textovou zprávu
vymažete pomocí tlačítka READ,
viz strana 60, nebo zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci).
Žlutá informační kontrolka se může rozsvítit
také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Když se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
zhasne a zpráva zmizí po stisknutí tlačítka
READ nebo automaticky po určité době.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 60.
``
55
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek – levá strana
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
02
Porucha ABS
G029048
Jestliže tato kontrolka svítí, systém
je nefunkční. Normální funkce
brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
Porucha v systému řízení emisí
Stabilizační systém STC nebo DSTC
3. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená, jeďte
opatrně do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Bez funkce
Zadní světlo do mlhy
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tato kontrolka svítí, když svítí
zadní světlo do mlhy.
Stabilizační systém STC nebo DSTC*
Více informací o funkcích systému
a kontrolkách, viz strana 167.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru. Žhavení se zapne,
pokud teplota klesne pod –2 °C.
Po zhasnutí kontrolky můžete
nastartovat motor.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina
paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív
doplňte palivo.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek– pravá strana
Ukazatele směru přívěsu
Tato kontrolka bliká, když blikají
ukazatele směru vozu a je připojen
přívěs. Pokud tato kontrolka
nebliká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přívěsu nebo vozu.
Zabrzděná parkovací brzda
G029049
Kontrolka se rozsvítí, když je
parkovací brzda zatažená. Vždy
zatáhněte páku parkovací brzdy
do koncové polohy.
Ukazatele směru přívěsu
Zabrzděná parkovací brzda
Airbagy - SRS
Nízký tlak oleje
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
2
Nízký tlak oleje2
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej
doplňte. Pokud kontrolka svítí a přitom je hladina oleje normální, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená,
pokud není řidič nebo spolujezdec
na předním sedadle připoután
bezpečnostním pásem nebo
někdo na zadním sedadle si pás
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak
silně je parkovací brzda zatažená.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo svítí během jízdy,
znamená to, že byla zjištěna porucha zámku bezpečnostního pásu,
SRS, SIPS nebo IC systému.
Doporučujeme, abyste neprodleně navštívili
autorizovaný servis Volvo a nechali si vozidlo
zkontrolovat.
02
rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Pokud se kontrolka rozsvítí, když
běží motor, došlo k závadě v elektrickém systému. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný
servis Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 60.
``
57
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
02
Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 223. Pokud je hladina
brzdové kapaliny v nádržce pod značkou
MIN, neměli byste pokračovat v jízdě.
Doporučujeme, abyste nechali vozidlo
přepravit odtahovou službou do autorizovaného servisu Volvo a nechali systém
zkontrolovat.
Svítí-li varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém
v systému rozdělení brzdné síly.
5. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni
a přesto varovné kontrolky svítí, můžete jet
velmi opatrně do nejbližšího servisu Volvo
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
6. Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, neměli byste
s vozidlem pokračovat v jízdě. Nechte
vozidlo dopravit do servisu ke kontrole
brzdového systému. Doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc autorizovaného
servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte
v jízdě.
4. Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
vyrovnávací nádržce, viz strana 223.
3
58
Pouze vozy s alarmem.
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
Připomenutí – nezavřené dveře
Jestliže některé ze dveří, kapota3 nebo víko
dveře zavazadlového prostoru nejsou správně
zavřené, řidič bude varován.
Nízká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí nižší než 5 km/h, rozsvítí
se informační kontrolka a na displeji se zobrazí zpráva
OTEVŘENÉ DVEŘE ŘIDIČE,
OTEVŘENÉ DVEŘE SPOLUJEZDCE,
OTEVŘENÉ LEVÉ ZADNÍ DVEŘE,
OTEVŘENÁ KAPOTA MOTORU nebo
OTEVŘENÉ PRAVÉ ZADNÍ DVEŘE. Co
nejdřív bezpečně zastavte a zavřete dveře
nebo kapotu.
Vysoká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje rychleji
než přibližně 10 km/h, informační
kontrolka svítí a na displeji se
zobrazí jeden z textů uvedených
v předcházejícím odstavci.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Kontrolka otevření víka zavazadlového
prostoru
Pokud je víko zavazadlového prostoru otevřené, rozsvítí se tato kontrolka a na displeji se zobrazí text
OTEVŘENÉ VÍKO ZAV.
PROSTORU.
02
59
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zprávy
POZNÁMKA
Jestliže se objeví varovná zpráva, když používáte palubní počítač, zpráva musí být
přečtena (stiskněte tlačítko READ); až
potom můžete pokračovat v předchozí činnosti.
Zpráva
Popis
BEZPEČNĚ
ZASTAVTEA
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
NUTNÝ SERVISA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo neprodleně překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
VIZ PŘÍRUČKAA
Čtěte uživatelskou
příručku.
DOPORUČEN
SERVISA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
G029050
02
Pokud se rozsvítí varovná nebo informační
kontrolka, zobrazí se na displeji doplňující
zpráva.
Stiskněte tlačítko READ (1).
Zprávami lze listovat tlačítkem READ. Chybové zprávy budou uloženy v paměti, dokud
nebude závada odstraněna.
60
Zpráva
Popis
PŘEHŘÁTÍ
MOTORU
VYPNĚTE MOTOR
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
REZERVUJTE ČAS
PRO ÚDRŽBU
Čas pro objednaní
k pravidelnému
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo.
ČAS NA SERVISNÍ
PROHLÍDKU
Nastal čas pro provedení pravidelného
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo. Načasování je určeno
počtem ujetých kilometrů, počtem
měsíců od poslední
servisní prohlídky,
dobou chodu
motoru a třídou
oleje.
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
LHŮTA ÚDRŽBY
PŘEKROČENA
Pokud nejsou
dodrženy intervaly
servisních prohlídek,
nejsou poškozené
díly kryty zárukou.
Doporučujeme, aby
servis prováděl
autorizovaný servis
Volvo.
FILTR SAZÍ PLNÝ
VIZ PŘÍRUČKA
Je nutné provést
regeneraci filtru
kouřových částic
vznětového motoru,
viz strana 149.
VYSOKÁ
TEPLOTA OLEJE
PŘEVODOVKY
STC - REGULACE
PROKLUZU
VYPNUTA/DSTC REGULACE PROKLUZU VYPNUTA
Funkce kontroly stability vozidla a trakce
je omezena, další
provedení viz
strana 168.
Jeďte plynuleji nebo
bezpečně zastavte
vozidlo. Zařaďte
neutrál a nechte
motor běžet ve volnoběžných otáčkách, dokud zpráva
nezmizí. Více informací, viz
strana 163.
OMEZENÁ
FUNKCE PŘEVODOVKY
Převodovka není
schopna přenášet
plný výkon. Jeďte
opatrně, dokud
zpráva nezmizí, viz
strana 163.
TEPL.PŘEV.OLEJ
E BEZPEČNĚ
ZASTAV.
Vážná závada. Bezpečným způsobem
zastavte vozidlo.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.B
PŘEVODOVÝ
OLEJ NUTNÁ
VÝMĚNA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
PŘIPOMÍNKA:
ZKONT. MOT.
OLEJ
Zkontrolujte hladinu
oleje. Zpráva je
zobrazována každých 10 000 km
(některá provedení
motoru). Informace
ke kontrole hladiny
oleje, viz
strana 219.
Pokud se tato
zpráva zobrazuje
pravidelně, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
A
B
02
Součást zprávy zobrazovaná společně se zprávou o vzniklém problému.
Další zprávy týkající se automatické převodovky, viz
strana 163.
61
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrická zásuvka
Elektrická zásuvka 12 V
VAROVÁNÍ
Elektrická zásuvka pro zadní sedadla
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
02
Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro TV
obrazovky, přehrávače hudby a mobilní telefony. Aby byla zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač s klíčem ve spínací skříňce minimálně v poloze I, viz strana 154.
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky, přípustný
proud v zásuvce je 7,5 A (90 W).
62
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného
příslušenství a doplňkových zařízení v tomto případě by totiž mohlo dojít k vybití
baterie!
Zapalovač cigaret*
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
G029082
G019621
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
TV obrazovky, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12
elektrických zásuvek v prostoru pro cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
Elektrická zásuvka pro zadní sedadla.
Elektrickou zásuvku u zadního sedadla lze
použít pro různá příslušenství, viz výše "Elektrická zásuvka 12 V".
POZNÁMKA
Zapalovač cigaret v této zásuvce nefunguje.
Elektrická zásuvka je určena pro napětí 12 V.
Aby byla zásuvka napájena, musí být dálkový
ovladač s klíčem ve spínací skříňce minimálně
v poloze I, viz strana 154.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrická zásuvka
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
02
63
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Všeobecné informace
Poloha
02
Popis
Automatická/vypnutá potkávací
světla. Pouze světelná houkačka.
Obrysová světla
Automatická potkávací světla.
Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.
Obrysová světla
Obrysová světla je možné zapnout bez ohledu
na polohu dálkového ovladače s klíčem v zapalování.
Otočte ovladač světlometů (2) do střední
polohy.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem v zapalování
v poloze II, osvětlení SPZ a obrysová světla
jsou vždy zapnutá.
G020139
Světlomety
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
Spínače světel
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Přední světla do mlhy*
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Zadní světlo do mlhy
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů.
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
2. Otočte ovladač světlometů (2) do jedné
z koncových poloh.
3. Otáčejte kolečkem (1) nahoru nebo dolů
pro zvednutí nebo snížení kužele světla
světlometu.
Vozy s aktivními xenonovými světlomety ABL* jsou vybaveny automatickým nastavením
sklonu světlometů, takže ovládací kolečko (1)
chybí.
64
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatická potkávací světla*
Potkávací světla se automaticky rozsvítí při
otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy II, pokud není přepínač světlometů (2) v prostřední poloze. V případě
potřeby je možné funkci automatického
zapnutí tlumených světel deaktivovat. Doporučujeme, aby deaktivaci prováděl autorizovaný
servis Volvo.
Automatická potkávací světla, dálková
světla
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
2. Potkávací světla se aktivují otočením ovladače světlometů (2) doprava do koncové
polohy.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Světla se vypnou automaticky při otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do
polohy I nebo 0.
Osvětlení přístrojů
Osvětlení přístrojů je zapnuté, pokud je dálkový
ovladač s klíčem zapalování v poloze II a přepínač světlometů (2) je v jedné z koncových
poloh. Jas osvětlení se automaticky sníží
během dne a v noci je možné jej manuálně
nastavit.
Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů (3)
pro zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.
Zdokonalené osvětlení displeje
Za účelem zlepšení čitelnosti celkového počítadla kilometrů, denního počítadla kilometrů,
hodin a teploměru venkovní teploty se tyto displeje rozsvítí při odemknutí vozidla a vyjmutí
dálkového ovladače s klíčem ze zapalování.
Displeje zhasnou po zamknutí vozidla.
Světla do mlhy
POZNÁMKA
Předpisy pro používání světel do mlhy se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Dvířka hrdla palivové nádrže
Pokud je vůz odemknutý, otevřete dvířka hrdla
palivové nádrže stisknutím tlačítka (5), viz
strana 134.
02
Aktivní xenonové světlomety*
Přední světla do mlhy*
Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo obrysovými světly.
Stiskněte tlačítko (4).
Kontrolka v tlačítku (4) svítí, když jsou přední
světla do mlhy zapnutá.
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo předními světly do mlhy.
Stiskněte tlačítko (6).
Kontrolka zadního světla do mlhy na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka v tlačítku
(6) se rozsvítí, když svítí zadní světlo do mlhy.
G026507
3. Dálková světla se aktivují posunutím
levého pákového přepínače směrem
k volantu do koncové polohy a jeho uvolněním, viz strana 67.
Panel osvětlení, pro aktivní xenonové světlomety
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights, ABL), světlo světlometů sleduje pohyb volantu za účelem maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
se rozsvítí, pokud je
LED kontrolka
funkce aktivována. V případě poruchy bliká
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
02
LED dioda a na informačním displeji se zobrazí
chybová zpráva. Funkce je aktivní pouze za
soumraku nebo tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkci můžete deaktivovat/aktivovat ovladačem světlometů.
Denní světla - DRL*
Spotřebu paliva lze snížit tak, že během dne
přepnete místo energeticky náročnějších tlumených světel na denní světla (Daytime
Running Light). Denní světla jsou nainstalována
v oblasti spojleru a využívají jasné, nízkoenergetické diody.
POZNÁMKA
Aby se spotřeba energie snížila na minimum, zadní světla se rovněž vypnou, pokud
se tlumená světla automaticky přepnou na
světla DRL.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné,
např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Brzdové světlo
G020789
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 166.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
V poloze A se denní světla během dne automaticky
zapnou.
Je-li přepínač světel v poloze A, denní světla se
během dne aktivují automaticky. K ovládání se
používá snímač světla, který v šeru a při zhoršené viditelnosti během dne přepne z denních
světel na tlumená světla.
66
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Ukazatele směru
Polohy pákového přepínače
Trvalé blikání
2
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do koncové polohy (2).
Pákový přepínač zůstane ve své koncové
poloze a je možné jej z ní posunout ručně nebo
automaticky pohybem volantu.
1
3
4
Krátké zablikání
2
G026380
1
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do polohy (1) a uvolněte.
Ukazatele směru třikrát zablikají a pákový
přepínač se vrátí do své výchozí polohy.
Přepínání dálkových a potkávacích
světel
Aby bylo možné zapnout dálková světla, musí
být dálkový ovladač s klíčem v poloze II
a přepínač světel v koncové poloze, viz
strana 64.
Aktivace dálkových světel:
Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (4) a uvolněte jej.
Deaktivace dálkových světel:
Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
polohy (3) a uvolněte jej.
Krátké zablikání ukazatelů směru
Světelná houkačka
Doprovodné osvětlení při odchodu
Trvalé blikání ukazatelů směru
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu. Standardní
opoždění je 301 sekund, ale je možné je změnit
na 60 nebo 90 sekund, viz strana 86.
Světelná houkačka a přepnutí z dálkových
na potkávací světla
Doprovodné osvětlení při odchodu a přepnutí z potkávacích na dálková světla
Přitáhněte jemně pákový přepínač
k volantu do polohy (3).
Dálková světla budou svítit, dokud pákový
přepínač neuvolníte. Světelná houkačka funguje pouze, pokud je dálkový ovladač s klíčem
v zapalování.
02
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (4) a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
1
Tovární nastavení
``
67
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Palubní počítač*
POZNÁMKA
Jestliže se během ovládání palubního počítače objeví varovné hlášení, musíte si hlášení nejprve přečíst. Stiskněte tlačítko
READ a vraťte se k funkci palubního počítače.
02
Funkce
Palubní počítač zobrazuje následující informace:
Ovládací kolečko2 – procházení menu
a nabídek v seznamu palubního počítače
• --- MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.3
RESET2 - vynuluje
PRŮMĚR. RYCHLOST
G029052
READ - potvrzuje
•
•
•
•
•
Ovládání
Chcete-li mít přístup k informacím palubního
počítače, ovládací kolečko musíte otáčet
nahoru nebo dolů. Dalším otáčením se dostanete do výchozího bodu.
2
3
4
68
--- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
--.- KM/L OKAMŽITÁ
--.- L/100 KM PRŮMĚRNÁ SPOTŘ.
--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
STC ZAPNUTO /DSTC ZAPNUTO *, viz
strana 167
Po vypnutí zapalování se do paměti uloží průměrná rychlost a po nastartování motoru je
využita jako základ pro nový výpočet. Vynulujte
tlačítkem RESET.
OKAMŽITÁ
Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktuali-
Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.
Některé trhy.
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory s filtrem kouřových částic.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
zuje vždy po několika sekundách. Když vůz
stojí, na displeji se objeví "--.-". Během regenerace4 se může zvýšit spotřeba paliva, viz
strana 149.
PRŮMĚR
Po vypnutí zapalování se do paměti uloží průměrná spotřeba paliva a zůstane uložena až do
resetování funkce. Vynulujte tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Používáte-li nezávislé topení, mohou se
zobrazit nepřesné hodnoty.
KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
Dojezd na aktuální množství paliva v nádrži se
vypočítává na základě průměrné spotřeby
paliva za posledních 30 km. Pokud displej
zobrazí "--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE",
není garantován žádný dojezd. Dotankujte co
nejdříve.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit, pokud se
například spotřeba změní v důsledku změny
jízdního stylu nebo se používá nezávislé
topení.
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.3
Aktuální rychlost se zobrazuje v mph.
02
Resetování
1. Zvolte --- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
nebo --.- L/100 KM PRŮMĚRNÁ
SPOTŘ.
2. Vynulujte jedním stisknutím tlačítka
RESET. Pro současné vynulování průměrné rychlosti a průměrné spotřeby stiskněte tlačítko RESET a držte je stlačené nejméně pět sekund.
3
Některé trhy.
69
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
Stěrače čelního okna
Jedno setření
Chcete-li provést jedno setření,
pohněte pákovým přepínačem
nahoru.
02
Cyklovač stěračů
Můžete nastavit rychlost cyklu.
Otáčejte ovládacím kolečkem (C)
nahoru, chcete-li zkrátit interval
mezi setřeními. Otáčením dolů
interval prodloužíte.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Ostřikovače čelního okna a světlometů
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
Ovládací kolečko
Vypnutí stěračů čelního okna
Stěrače čelního okna jsou vypnuty,
pokud je pákový přepínač v poloze
0.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů v zimním období –
se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé,
a že je z čelního okna seškrábán sníh a led.
DŮLEŽITÉ
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
70
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ostřikovač čelního okna/světlometů
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu. Stěrače provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Za účelem
šetření kapaliny jsou světlomety ostřikovány
následovně:
Potkávací světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
Světlomety budou ostříknuty při příštím
ostříknutí čelního okna. Během následujících
deseti minut budou ostříknuty při každém
pátém ostříknutí čelního okna. V případě delšího intervalu budou světlomety ostříknuty
pokaždé.
Obrysová světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
• Aktivní xenonové světlomety jsou
ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
• Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.
Spínač na panelu osvětlení je v poloze 0:
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
• Aktivní xenonové světlomety jsou
Zapnutí/Vypnutí
ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
• Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.
Při aktivaci dešťového senzoru musí být dálkový ovladač s klíčem v zapalování v poloze I
nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna
musí být v poloze 0 (neaktivní).
Aktivace dešťového senzoru:
Dešťový senzor*
Stiskněte tlačítko (B), viz strana 70. Kontrolka na displeji indikuje, že dešťový
senzor je aktivní.
Dešťový senzor vypnete buď:
G029053
1. Stiskněte tlačítko (B)
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním skle. Citlivost dešťového senzoru je
možné nastavit pomocí kolečka (C), viz
strana 70.
DŮLEŽITÉ
Automatická myčka: V automatické myčce
dešťový senzor vypněte stisknutím tlačítka
(B), dálkový ovladač s klíčem v zapalování
je přitom v poloze I nebo II. Jinak by se stěrače čelního skla mohly zapnout a poškodit.
02
Ovládací kolečko
Ovládací kolečko se používá k nastavení počtu
setření během intervalu, když je zvolen cyklovač stěračů, nebo citlivosti na množství srážek,
když je zapnutý dešťový senzor.
2. Změnou programu stírání přesunutím
pákového přepínače do jiné polohy. Při
zvednutí pákového přepínače, zůstane
dešťový senzor aktivní, stěrače provedou
jedno setření navíc a potom se vrátí do
režimu dešťového senzoru, když pákový
přepínač je uvolněn do polohy 0 (neaktivní),
viz strana 70.
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze zapalování nebo po pěti minutách po vypnutí zapalování.
Otáčením kolečka směrem nahoru se zvyšuje
citlivost a směrem dolů se citlivost snižuje
(ještě k jednomu setření dojde při otočení
kolečka směrem nahoru).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Aktivace
Zvýšení nebo snížení rychlosti
POZNÁMKA
Přechodné zrychlení (kratší než jedna
minuta) pomocí pedálu plynu, např. při
předjíždění, nemá vliv na nastavení tempomatu. Vůz se po uvolnění pedálu plynu vrátí
k dříve uložené rychlosti.
02
Dočasné vypnutí
G020141
G029054
Stisknutím tlačítka 0 dočasně tempomat
vypnete. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis TEMPOMAT.
Poslední nastavená rychlost se uloží do
paměti.
Tempomat se také dočasně vypne, když:
Ovládací prvky tempomatu jsou umístěny na
levé straně volantu.
Nastavení požadované rychlosti:
1. Stiskněte tlačítko CRUISE. Na displeji
sdruženého přístrojového panelu se objeví
nápis TEMPOMAT.
2. Rychlost můžete nastavit stisknutím tlačítka + nebo –. Na displeji sdruženého
přístrojového panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
Tempomat není možné použít při rychlosti pod
30 km/h nebo nad 200 km/h.
1
72
V závislosti na typu motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítka + nebo –. Po uvolnění tlačítka
je rychlost vozidla nastavena jako nová
rychlost.
Krátkým stisknutím (méně než půl sekundy)
tlačítka + nebo – se změní rychlost o 1 km/h
nebo 1 mph1.
• sešlápnete pedál brzdy nebo pedál spojky
• rychlost při jízdě do kopce poklesne pod
25–30 km/h1
• přesunete páku voliče převodovky do
polohy N
• kola začnou prokluzovat nebo se zablokují
• přechodné zrychlení je delší než jedna
minuta.
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Návrat k rychlosti uložené v paměti
-Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte dříve nastavenou rychlost. Na
displeji sdruženého přístrojového
panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
02
Vypnutí
Stisknutím tlačítka CRUISE tempomat
vypnete. Z displeje sdruženého přístrojového panelu zmizí nápis TEMPOMAT
ZAP.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
02 Přístroje a ovládací prvky
Klávesnice na volantu*
Funkce tlačítek
02
telefonu tlačítkem PHONE na středové konzole.
Pro návrat pouze do režimu Audio stiskněte
EXIT.
Pomocí tlačítka ENTER můžete zvolit, aktivovat a deaktivovat možnosti v nabídce. Pomocí
těchto tlačítek lze zpřístupnit také strukturu
složek a spustit přehrávání zvukových souborů, pokud je do CD měniče/CD přehrávače*
vložen disk se zvukovými soubory. Více informací, viz strana 253.
V závislosti na výbavě vozidla je klávesnice k dispozici ve dvou provedeních.
Čtyři spodní tlačítka klávesnice na volantu jsou
určena k ovládání telefonu a rádia. Funkce
příslušného tlačítka závisí na tom, který systém
je právě aktivní. Klávesnici na volantu můžete
použít k procházení mezi jednotlivými předvolbami stanic, změně skladeb na CD a k nastavení hlasitosti.
Pro rychlé posunutí dopředu/zpátky nebo
pro naladění další stanice stiskněte
a podržte jedno z tlačítek s šipkou.
Pokud chcete upravovat nastavení telefonu,
telefon musí být aktivní. Chcete-li ovládat telefon pomocí tlačítek s šipkami, aktivujte funkci
74
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru
Výstražná funkce ukazatelů směru
Nastavení volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
v horizontálním směru.
G020144
G020143
02
2. Volant nastavte do optimální polohy.
Výstražná světla (všechny ukazatele směru)
použijte, když je vůz zastaven na nebezpečném místě nebo na místě, kde tvoří překážku
silničního provozu. Stisknutím tlačítka aktivujete tuto funkci.
3. Volant zajistíte potlačením páčky zpět.
Pokud se páčka pohybuje ztuha, mírně na
volant zatlačte, když vracíte ovládací prvek
zpět.
Při velmi prudké kolizi nebo silném brzdění se
výstražná funkce ukazatelů směru aktivuje
automaticky, viz strana 166. Tuto funkci lze
deaktivovat pomocí tlačítka.
1. Volant uvolněte potáhnutím páčky k sobě.
VAROVÁNÍ
Volant nastavujte pouze, když vozidlo stojí,
nikdy volant nenastavujte během jízdy. Před
jízdou zkontrolujte, zda je volant zajištěn.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání výstražné funkce
ukazatelů směru se mohou v jednotlivých
zemích lišit.
75
02 Přístroje a ovládací prvky
Parkovací brzda
Parkovací brzda (ruční brzda)
Jak zabrzdit parkovací brzdu
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
02
2. Potáhněte pevně páku.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, zatáhněte
parkovací brzdu pevněji.
Při parkování musí být řadicí páka v poloze 1 (u
manuální převodovky) nebo P (u automatické
převodovky)
Parkování ve svahu
Pokud je vůz zaparkován směrem do kopce;
otočte kola od obrubníku.
Páka ruční brzdy je umístěna mezi předními
sedadly.
POZNÁMKA
Kontrolka na sdruženém přístrojovém
panelu se rozsvítí bez ohledu na to, jak silně
je parkovací brzda aktivována.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že při zatahování nebo uvolňování ruční brzdy nehrozí dětem, ostatním
cestujícím nebo předmětům zachycení
pákou ruční brzdy.
76
Pokud je vůz zaparkován směrem z kopce,
natočte kola k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Zvykněte si po zaparkování ve svahu vždy
aktivovat parkovací brzdu - ne vždy stačí
zařadit převodový stupeň nebo P, pokud je
vůz vybaven automatickou převodovkou.
Jak odbrzdit parkovací brzdu
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Mírně nadzvedněte páku ruční brzdy,
stiskněte tlačítko, spusťte páku dolu
a uvolněte tlačítko.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
Obsluha
Elektricky ovládaná okna jsou řízena přepínači
umístěnými na dveřích. Elektrické ovládání
oken funguje pouze v případě, že je klíč ve spínací skříňce v poloze I nebo II.
Okna je možné ovládat po omezenou dobu po
zastavení vozidla a vyjmutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování, pokud nejsou
žádné dveře otevřeny. Ovládejte okna opatrně.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken. Věnujte
zvláštní pozornost ovládání oken v zadních
dveřích ze dveří řidiče nebo zavírání oken
dálkovým ovladačem.
Dveře řidiče
Otevření okna:
Stiskněte přední část spínače.
Zavření okna:
Zatáhněte za přední část spínače.
Okna je možné otevírat a zavírat dvěma způsoby:
02
Manuálně
Jemně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze
spínačů (1) nebo (2). Okna se budou otvírat
nebo zavírat, dokud spínač neuvolníte.
Automaticky
Plně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (2), a pak jej uvolněte. Boční okna se
potom automaticky otevřou nebo zavřou.
Pohyb okna se přeruší, pokud bude okno jakkoliv blokováno.
VAROVÁNÍ
Funkce přerušení pohybu oken v případě
blokování funguje při automatickém
i manuálním zavírání, i když není aktivní
ochrana proti přivření.
POZNÁMKA
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
VAROVÁNÍ
Dálkové ovládání a tlačítka zamykání
Ovládání elektrických oken tlačítky zamykání
a dálkovým ovladačem, viz strany 124 a 134.
Pokud jsou ve voze děti:
Ovládací prvky, elektrické ovládání oken.
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
Řidič může ze svého sedadla ovládat všechna
elektricky ovládaná okna.
Nezapomeňte vypnout napájení elektrického ovládání oken vytažením dálkového
ovladače s klíčem ze spínací skříňky, pokud
řidič opouští vůz.
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken.
``
77
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
02
Blokování elektrického ovládání oken
v zadních dveřích
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven elektricky ovládanou dětskou pojistkou zadních dveří, kontrolka signalizuje její aktivaci. Dveře pak nemohou být
otevřeny zevnitř. Pokud jsou aktivovány
dětské pojistky dveří, zobrazí se na displeji
textová zpráva.
Elektrické ovládání oken v zadních
dveřích
Sedadlo předního spolujezdce
Spínač blokování elektrického ovládání zadních
oken a elektricky ovládané dětské pojistky*.
Kontrolka ve spínači svítí
Okna v zadních dveřích mohou být otvírána
nebo zavírána pouze ovládacími spínači umístěnými na loketní opěrce dveří řidiče.
Kontrolka ve spínači nesvítí
Okna v zadních dveřích mohou být otvírána
nebo zavírána jak ovládacími spínači v příslušných dveřích, tak spínači umístěnými na loketní
opěrce dveří řidiče.
78
Přední sedadlo spolujezdce.
Spínačem na loketní opěrce dveří předního
spolujezdce lze ovládat pouze toto okno.
Okna v zadních dveřích mohou být otvírána
nebo zavírána jak ovládacími spínači v příslušných dveřích, tak spínači umístěnými na loketní
opěrce dveří řidiče. Pokud svítí kontrolka ve
spínači blokování oken v zadních dveřích, tato
okna mohou být otvírána nebo zavírána pouze
ovládacími spínači umístěnými na loketní
opěrce dveří řidiče. Okna v zadních dveřích se
otvírají a zavírají stejně jako okna v předních
dveřích.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem*
Kalibrace kompasu
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Pokud Vás světlo
zezadu ruší, můžete změnit odrazivost zrcátka
manuálně.
Změna odrazivosti
Nastavení odrazivosti
Normální poloha
Poloha se sníženou odrazivostí.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
(1) není k dispozici u zrcátek s automatickou
změnou odrazivosti.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na jakou světovou stranu
směřuje přední část vozu. Anglické zkratky
označují osm různých směrů: S (sever), SV
(severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J
(jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
G031045
G031043
02
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.
1. Zastavte s vozem na širokém otevřeném
prostranství s běžícím motorem ve volnoběžných otáčkách.
2. Stiskněte a podržte nejméně 6 sekund tlačítko (1). Následně se zobrazí znak C (tlačítko je zapuštěné, pro stisknutí použijte
například kancelářskou sponku).
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
02
3. Stiskněte a podržte nejméně 3 sekundy
tlačítko (1). Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko (1), dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15), viz mapa magnetických zón
pro kompas.
Magnetické zóny, Jižní Amerika.
Magnetické zóny, Asie.
80
G020153
Magnetické zóny, Evropa.
G020151
7. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena.
G020150
6. Následně stiskněte a podržte tlačítko
9 sekund a zvolte L pro vozy s levostranným řízením a R s pravostranným řízením.
G020152
5. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak C.
Magnetické zóny, Austrálie.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Sluneční clona*
Vnější zpětná zrcátka
G020154
02
Magnetické zóny, Afrika.
Na odkládací poličce zadního okna je umístěna
sluneční clona.
Vytáhněte sluneční clonu a pomocí dvou
háčků ji zahákněte do příchytky na stropu.
> Síla pružiny ve cloně přidržuje háčky na
místě.
Pokud se clona nepoužívá, vyklesněte ji, zavěste do madla a nechejte ji pomalu vyrolovat
nahoru.
Spínače ovládající nastavení obou vnějších
zpětných zrcátek jsou umístěny na loketní
opěrce dveří řidiče. Zpětná zrcátka je možné
ovládat při zapalování v poloze I a II.
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka ve spínači svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
zhasne.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
02
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkým prostorem
mohou být zrcátka sklopena. Zrcátka je možné
sklopit při zapalování v poloze I a II.
Sklopení zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném přiklopení.
VAROVÁNÍ
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.
Vyklopení vnějších zpětných zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném odklopení.
Automatické sklopení/vyklopení
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním nebo systémem Pasivního vstupu, viz
strana 130, se vnější zpětná zrcátka automaticky sklopí/vyklopí.
POZNÁMKA
Vnější zpětná zrcátka se automaticky nevyklopí během odemykání, pokud byla sklopena pomocí ovládacích prvků na dveřích.
Pokud je vozidlo uzamknuto dálkovým ovladačem a poté nastartováno, vnější zpětná
zrcátka se vyklopí.
Tato funkce může být aktivována/deaktivována pomocí Nastavení vozidla… Sklop.
zrcátek/zamčení, viz strana 86 popis
systému menu.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být resetována do neutrální polohy, aby fungovalo elektrické sklápění.
1. Pro sklopení zrcátek použijte současně tlačítka L a R.
2. Pro vyklopení zrcátek použijte opět současně tlačítka L a R. Zrcátka jsou nyní
nastavena do neutrální polohy.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla* na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení.
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS*
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může řidiče upozornit na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“, viz strana 172.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Přední boční okna jsou ošetřena
vrstvou, která zlepšuje viditelnost za
špatných povětrnostních podmínek. Informace
o údržbě, viz strana 207.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Mohlo by dojít k poškození
vodu a špínu odpuzující vrstvy.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektricky ovládané střešní okno*
Polohy otevření
Poloha pro větrání
VAROVÁNÍ
Otevírání:
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud opouštíte vozidlo, vypněte napájení
elektricky ovládaného střešního okna
vyjmutím klíče dálkového ovladače ze zapalování.
02
Zatlačte zadní hranu ovladače (5) nahoru.
Zavírání:
Zatáhněte za zadní hranu ovladače (6)
dolu.
Z polohy pro větrání do plného otevření:
Posuňte ovladač do zadní krajní polohy (1)
a uvolněte jej.
G007503
Posouvání
Automaticky
G029222
Ovládací prvky střešního okna jsou umístěny
na stropním panelu. Střešní okno je možné otevírat ve dvou polohách:
Větrání, je nadzvednuta zadní strana okna
Posouvání dozadu/dopředu
Klíč dálkového ovladače v zapalování musí být
v poloze I nebo II.
Otevírání, automatické
Posuňte ovladač přes bod odporu (2) do
krajní koncové polohy (1) nebo přes bod
odporu (3) do krajní přední polohy (4)
a uvolněte jej. Střešní okno se zcela otevře/
zavře.
Manuálně
Otevírání:
Otevírání, manuální
Posuňte ovladač k bodu odporu (2).
Střecha se otevírá tak dlouho, dokud držíte
tlačítko stisknuté.
Zavírání, manuální
Zavírání:
Zavírání, automatické
Otevírání, větrání
Posuňte ovladač k bodu odporu (3).
Střecha se zavírá tak dlouho, dokud držíte
tlačítko stisknuté.
Zavírání, větrání
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektricky ovládané střešní okno*
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoliv během manuálního.
02
Zavření pomocí dálkového ovladače
nebo zamykacího tlačítka
Spojler
Ujistěte se, že dětem ani ostatním cestujícím nehrozí nebezpečí zachycení sklem
okna při zavírání střešního okna, a to
zejména, když se používá dálkový ovladač.
Při ovládání střešního okna buďte vždy
opatrní.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná
posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna.
Sluneční clona se při otvírání střešního okna
automaticky zasune. Pokud chcete sluneční
clonu zavřít, uchopte ji za madlo a posuňte
dopředu.
G020157
Ochrana proti přivření
Dlouhým stiskem tlačítka zavřete střešní
okno a všechna ostatní okna. Boční dveře
a víko zavazadlového prostoru se zamkne.
V případě potřeby přerušení zavírání:
Stiskněte znovu zamykací tlačítko.
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno překážkou.
Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního
okna se zastaví a automaticky se otevře do
předchozí polohy.
VAROVÁNÍ
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního.
Ujistěte se, že při zavírání střešního okna
nikomu v žádném případě nehrozí přivření.
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se při
otevření střešního okna vyklopí nahoru.
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
Možná nastavení
Displej
Hodiny, nastavení
Osobní preference můžete nastavit u některých funkcí vozu. Platí pro zamykání, klimatizaci a funkce audio. Pro funkce audia, viz
strana 244.
MENU
Hodiny a minuty se nastavují samostatně.
EXIT
ENTER
Ovládací panel
Navigace
Použití
Nastavení se zobrazuje na displeji (A).
Otevřete menu, abyste mohli provést nastavení:
A
02
1. Použijte čísla na klávesnici nebo navigační
tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo „šipkou
dolů“ (E).
2. Zvolte číslo pro nastavení pomocí navigační tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo
„šipkou dolů“.
3. Stisknutím tlačítka ENTER spustíte
hodiny.
POZNÁMKA
1. Stiskněte MENU (B).
Pokud vozidlo má 12hodinový systém, AM/
PM se volí pomocí „šipky nahoru“ nebo
„šipky dolů“ po dokončení nastavení minut.
2. Navigačním tlačítkem (E) přejděte,
například na Nastavení vozidla….
3. Stiskněte ENTER (D).
E
B
4. Navigačním tlačítkem (E) vyberte možnost.
Nastavení klimatizace
D
C
5. Stisknutím ENTER aktivujete výběr.
Nastavení automatického ventilátoru
G026307
Aktivovaná funkce je displeji je zobrazena
následovně: . Deaktivovaná funkce je na
.
displeji zobrazena následovně:
Ovládací panel.
Ventilátor můžete nastavit do režimu AUTO ve
vozech vybavených ECC:
Vyberte Nízký, Normální nebo Vysoký.
Zavřete menu:
Časový spínač recirkulace
Pokud je časový spínač aktivní, vzduch ve
vozidle se recirkuluje 3 - 12 minut, v závislosti
na venkovní teplotě.
Stiskněte a podržte přibližně jednu
sekundu tlačítko EXIT (C).
``
85
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
02
Zvolte On/Off, podle toho, zda chcete, aby
časový spínač recirkulace byl nebo nebyl
aktivní.
Vynulovat vše
Resetování voleb funkce klimatizace na tovární
nastavení.
Nastavení vozu
Sklopení zrcátek při zamykání*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním se vnější zpětná zrcátka mohou automaticky sklopit/vyklopit. K dispozici je
možnost On/Off.
Omezená ochrana*
Funkci deadlock je možné dočasně deaktivovat a omezit funkci alarmu, pokud někdo chce
zůstat ve vozidle a dveře jsou zamknuty
zvenku. K dispozici jsou možnosti Aktivovat
jedenkrát a Dotaz při opuštění voz. . viz
stránky 135 a 139.
Vizuální potvrzení odemknutí
Můžete zvolit potvrzení odemknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici je možnost On/Off.
Potvrzení zamknutí světly
Můžete zvolit potvrzení zamknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici je možnost On/Off.
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dveře – automatické zamykání
Současné otevření/zavření všech oken
Když rychlost vozidla překročí 7 km/h, je
možné automaticky uzamknout dveře a víko
zavazadlového prostoru. K dispozici je
možnost On/Off. Zatažením za kliku dveří dvakrát odemknete a otevřete dveře zevnitř.
Tuto funkci je možné zvolit pro tlačítko zamykání na dálkovém ovladači a tlačítko centrálního zamykání na předních dveřích, stejně jako
tlačítko na vnější klice dveří u vozidel se systémem přístupu bez klíčů:
Odemknutí dveří
• Aut. zavření všech oken – jedním dlou-
Existují dvě možnosti pro odemykání:
• Všechny dveře – jedním stisknutím dálkového ovladače se odemknou všechny
dveře a víko zavazadlového prostoru.
• První u řid., pak vš. - jedním stisknutím
dálkového ovladače se odemknou dveře
řidiče. Druhým stiskem se odemknou
dveře spolujezdce a víko zavazadlového
prostoru.
Pasivní vstup*
• Všechny dveře - všechny dveře se odemknou současně.
• Dveře na stejné straně - přední a zadní
dveře na jedné straně se otevřou současně.
• Oboje přední dveře - oboje přední dveře
se odemknou současně.
• Jedny přední dveře - jakékoli dveře nebo
víko zavazadlového prostoru mohou být
odemknuty zvlášť.
hým stisknutím tlačítka zamykání se současně uzavřou všechna okna a střešní
okno.
Tuto funkci je možné zvolit pro tlačítko zamykání na dálkovém ovladači a tlačítko centrálního zamykání na předních dveřích:
• Aut. otevření vš. oken – jedním dlouhým
stisknutím tlačítka odemykání se současně
otevřou všechna okna a střešní okno.
Doprovodné osvětlení při příchodu
Zvolte čas, po který mají obrysová světla vozu
zůstat rozsvícená, po stisknutí tlačítka pro
osvětlení cesty na dálkovém ovladači. K dispozici jsou následující možnosti:
• 30 vteřin
• 60 vteřin
• 90 vteřin
Doprovodné osvětlení při odchodu
Zvolte čas, po který mají světla vozu zůstat
rozsvícená, když po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky přitáhněte levý
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
pákový přepínač k volantu. K dispozici jsou
následující možnosti:
• 30 vteřin
• 60 vteřin
• 90 vteřin
02
Informace
• Číslo VIN… – (Identifikační číslo vozidla) je
unikátní identifikační číslo vozidla.
• Počet klíčů… – Zobrazí se počet klíčů
registrovaných pro vůz.
87
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
POZNÁMKA
HomeLinkŸ
02
nebude fungovat, pokud se vůz
zamkne zvenku.
Původní nastavení dálkového ovládání si
uložte pro případ programování v budoucnu
(např. pokud budete používat jiný vůz).
Bude-li se vůz prodávat, vymažte naprogramovaná nastavení tlačítek.
G030070
Kovové sluneční clony není možné použít ve
vozidlech vybavených ovladačem
HomeLinkŸ. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit
jejich funkčnost.
HomeLinkŸ je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLinkŸ je při dodání zabudován do sluneční clony vlevo.
Panel HomeLinkŸ zahrnuje tři programovatelná
tlačítka a jednu kontrolku.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka
svítí po dobu stisknutí tlačítka.
POZNÁMKA
Není-li zapalování aktivováno, systém
HomeLinkŸ bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
Originální dálkové ovladače je samozřejmě
možné používat souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ.
88
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Pokud je HomeLinkŸ použitý pro ovládání
garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že
nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat,
když jsou v pohybu.
Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLinkŸ
pro garážová vrata, která nejsou vybavena
bezpečnostním dorazem a ochranou před
zpětným pohybem. Garážová vrata musí na
překážku reagovat okamžitě, okamžitě se
zastavit a vrátit. Garážová vrata, která
nesplňují výše uvedené podmínky, mohou
způsobit poranění osob. Další informace –
obraťte se prostřednictvím internetu na
dodavatele: www.homelink.com.
První programování
V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači
HomeLinkŸ. Tento krok nesmí být proveden,
pokud přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.
1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách. Blikání indikuje, že
HomeLinkŸ je v „režimu načítání“ a je
připraven na programování.
2. Umístěte originální dálkový ovladač
5-30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem
HomeLinkŸ závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba
více pokusů v různých vzdálenostech.
Před vyzkoušením nové polohy zachovejte
každou polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé
blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ a sledováním kontrolky:
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
1
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko1“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
přibližně 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek,
postupujte následovně:
02
1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ a podržte jej stisknuté, dokud
nedokončíte krok 3.
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači
HomeLinkŸ blikat, asi po 20 sekundách,
umístěte původní dálkový ovladač 5–
30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink
závisí na příslušném programovacím
zařízení. Možná bude potřeba více pokusů
v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou
polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém
ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile
se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje
úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLink a sledováním kontrolky:
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
02
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30
sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
2
90
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Vymazání naprogramování
Vymazat je možné pouze naprogramování
všech tlačítek na ovladači HomeLinkŸ, ne jednotlivých tlačítek.
Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 88.
02 Přístroje a ovládací prvky
02
91
Všeobecné informace o klimatizaci........................................................ 94
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC......................................... 96
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*.................................................... 99
Distribuce vzduchu............................................................................... 102
Nezávislé palivové topení*.................................................................... 103
Přídavné topení* (diesel)....................................................................... 106
92
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KLIMA
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Klimatizace
Zjišťování a odstraňování závad
Displej
Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně
jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru
pro cestující. Vozidlo je vybaveno buď
manuální (AC) nebo elektronicky řízenou klimatizací (Electronic Climate Control).
Doporučujeme, abyste zjištění závady a její
opravu svěřili autorizovanému servisu Volvo.
Displej se nachází nad ovládacím panelem klimatizace. Zde se zobrazuje nastavení klimatizace.
03
POZNÁMKA
Systém klimatizace je možné vypnout, ale
pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamlžení oken
by měl být stále zapnutý.
V systému klimatizace se používá chladivo
R134a. Chladivo neobsahuje chlór, a není tedy
absolutně škodlivé pro ozónovou vrstvu.
Systém smí být plněn pouze chladivem
R134a, viz také strana 286. Doporučujeme,
aby tuto práci prováděl autorizovaný servis
Volvo.
Zamlžení oken
Filtr klimatizace
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čistěn pouze jedním filtrem. Ten
musí být měněn v pravidelných intervalech.
Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr
častěji.
Abyste omezili nebezpečí zamlžení, čistěte
okna normálním čisticím prostředkem na okna.
Led a sníh
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
94
Chladivo
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
Osobní preference
Můžete nastavit dvě funkce klimatizace:
• Rychlost ventilátoru v režimu AUTO (platí
pouze pro vozy vybavené elektronicky řízenou klimatizací ECC).
• Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem.
Informace o tomto nastavení, viz strana 85.
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Ventilační otvory v palubní desce
ECC*
Boční okna a střešní okno
Skutečná teplota
Pro zajištění uspokojivé funkce klimatizace by
měla být boční okna a střešní okno (pokud je
instalováno) zavřena.
G019942
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje snímač slunečního svitu,
který detekuje stranu, ze které slunce svítí do
prostoru pro cestující. To znamená, že se může
lišit teplota mezi pravými a levými větracími
otvory bez ohledu na nastavení stejné teploty
pro obě strany.
Umístění čidel
• Sluneční čidlo se nachází na horní straně
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Chcete-li odstranit zamlžení předních bočních
oken, nastavte vnější větrací otvory na boční
okna.
Během chladného počasí – zavřete prostřední
větrací otvory pro optimální komfort a nejdokonalejší odmlžení.
palubní desky.
Zrychlení
Při plné akceleraci se dočasně vypne kompresor klimatizace. Můžete krátce pocítit dočasné
zvýšení teploty.
03
Ventilační otvory v odkládací poličce za
zadními sedadly
POZNÁMKA
Nezakrývejte oděvy nebo jinými předměty
ventilační otvory zavazadlového prostoru
v odkládací poličce za zadními sedadly.
• Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází za ovládacím panelem klimatizace.
• Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
Kondenzace
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
• Čidlo vlhkosti je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem nebo jinými
předměty.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Klima
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC
Ovládací panel
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
Ventilátor
Funkce
2. Recirkulace
Recirkulace
1. Ventilátor
Recirkulace může být použita, když chcete zabránit
sání znečistěného vzduchu,
výfukových plynů atd. do
prostoru pro cestující. Vzduch
v prostoru pro cestující je
recirkulován. Žádný venkovní
vzduch není přiváděn do vozidla. Recirkulace
vzduchu (spolu s klimatizací) ochladí za horkého počasí prostor pro cestující mnohem
rychleji. Pokud vzduch v automobilu cirkuluje
příliš dlouho, vzniká riziko zamlžení oken.
Odstranění námrazy
Distribuce vzduchu
AC ON/OFF – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Vyhřívání levého předního sedadla
Vyhřívání pravého předního sedadla
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Teplota
96
G026308
5
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
Otočíte-li knoflík doleva
a zhasne indikátor ventilátoru
na displeji, ventilátor a klimatizace jsou vypnuté. Na displeji se objeví symbol ventilátoru a VYP..
03 Klima
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC
Časový spínač
Funkce časového spínače snižuje riziko
namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality
vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Viz strana 85, aktivace/deaktivace funkce. Pokud vyberete program pro
odstranění námrazy (3), je recirkulace vždy
vypnuta.
3. Odstranění námrazy
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch je směrován na okna,
přičemž ventilátor pracuje
vysokou rychlostí. Kontrolka
v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.
Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za
účelem maximálního odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující také k následujícímu:
•
klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu
je možné vypnout tlačítkem AC (5))
• recirkulace se automaticky vypne.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
4. Distribuce vzduchu
6. a 7. Vyhřívaná přední sedadla*
Vzduch může být směrován
na okna, do otvorů v palubní
desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce
vzduchu.
Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka
v příslušném tlačítku signalizují, která funkce
byla vybrána.
Viz tabulka na straně 102.
5. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí (ON/
OFF)
ON: Klimatizace je zapnutá.
Je řízena funkcí systému
AUTO. Takto je nasávaný
vzduch ochlazován
a odvlhčován.
OFF: Klimatizace je vypnutá.
Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky
zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem AC). Kontrolka ON a OFF svítící nad
případně na tlačítku signalizuje vybranou
funkci.
03
Intenzivnější vyhřívání:
Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.
Méně intenzivní vyhřívání:
Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.
Vypnutí vyhřívání:
Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.
8. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému
odstranění námrazy
a zamlžení ze zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Stiskněte tlačítko jednou pro
současné spuštění vyhřívání
zadního okna a zpětných
zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky.
Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Klima
Manuálně ovládaná klimatizace a topení, AC
tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12
– 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.
03
Při chladném počasí zůstane vyhřívání*
zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno
a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se
nezamlžovala. Intenzitu vyhřívání je možné
přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je
nutné vypnout manuálně.
9. Teplota
Zvolte chlazení nebo topení
pro stranu řidiče i spolujezdce.
98
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
Ovládací panel
03
AUTO
Ventilátor
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Ovladač teploty
Recirkulace/systém kvality vzduchu
Odstranění námrazy
Distribuce vzduchu
AC ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí klimatizace
Vyhřívání levého předního sedadla
Vyhřívání pravého předního sedadla
Funkce
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení jsou po
zapnutí funkce AUTO vypnuta. Na displeji se
zobrazí AUTO TEPLOTA.
2. Ventilátor
1. AUTO
Funkce AUTO zajistí automatické dosažení a udržení
nastavené teploty ve voze.
Funkce AUTO řídí topení, klimatizaci, rychlost ventilátoru,
recirkulaci a distribuci vzduchu.
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
POZNÁMKA
Otočíte-li knoflík doleva a zhasne indikátor
ventilátoru na displeji, ventilátor a klimatizace jsou vypnuté. Na displeji se objeví
symbol ventilátoru a VYPNUTO.
03
3. Recirkulace
Tato funkce může být použita,
když chcete zabránit nasávání znečistěného vzduchu
zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce,
vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není nasáván žádný
vzduch zvenku. Jestliže je zapnuta recirkulace
příliš dlouho, hrozí nebezpečí zamlžení
vnitřních stran oken.
Časový spínač
Funkce časového spínače snižuje riziko
namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality
vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Aktivace/deaktivace funkce viz
strana 85.
POZNÁMKA
Pokud vyberete odstranění námrazy (4), je
recirkulace vždy vypnuta.
100
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Systém kvality vzduchu*
Stejné tlačítko jako recirkulace.
Systém měření kvality vzduchu se skládá zkombinovaného filtru a čidla. Filtr odděluje plyny a částice, redukuje
pachy a znečišťující částice v prostoru pro
cestující. Pokud čidlo detekuje znečištěný
venkovní vzduch, zavře přístupy vzduchu
zvenku a vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje. Pokud je čidlo kvality vzduchu aktivní,
svítí zelená kontrolka (A) v tlačítku.
Aktivace čidla kvality vzduchu:
Stisknutím tlačítka AUTO (1) aktivujete
čidlo kvality vzduchu (normální nastavení).
Nebo:
Mezi těmito třemi funkcemi můžete přepínat opakovaným stisknutím tlačítka recirkulace.
• Čidlo kvality vzduchu je aktivní – kontrolka
(A) svítí.
• Recirkulace není aktivována, pokud to
nevyžaduje chlazení v horkém počasí –
kontrolka nesvítí.
• Recirkulace vzduchu je zapnuta – kontrolka (M) svítí.
Zapamatujte si následující:
• Nechte čidlo kvality vzduchu zapnuté.
• Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
• Pro odstranění zamlžení čelního, zadního
a bočních oken použijte funkci odstranění
námrazy.
4. Odstranění námrazy
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch je směrován na okna,
přičemž ventilátor pracuje
vysokou rychlostí. Kontrolka
v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.
Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za
účelem maximálního odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující také k následujícímu:
• klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu
je možné vypnout tlačítkem AC (6))
• recirkulace se automaticky vypne.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
5. Distribuce vzduchu
7 a 8. Vyhřívaná přední sedadla*
Vzduch může být směrován
na okna, do otvorů v palubní
desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce
vzduchu.
Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka
v příslušném tlačítku signalizují, která funkce
byla vybrána.
Viz tabulka na straně 102.
6. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí (ON/
OFF)
ON: Klimatizace je zapnutá.
Je řízena funkcí systému
AUTO. Takto je nasávaný
vzduch ochlazován
a odvlhčován.
OFF: vypnuto
Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky
zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem AC).
POZNÁMKA
Funkce odmlžování s čidlem vlhkosti vzduchu je výrazně omezena při deaktivaci klimatizace (OFF), stejně jako při manuálním
nastavení distribuce vzduchu a rychlosti
ventilátoru.
Aktivace vyhřívání předních
sedadel:
Intenzivnější vyhřívání:
Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.
Méně intenzivní vyhřívání:
Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.
Vypnutí vyhřívání:
Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.
9. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému
odstranění námrazy
a zamlžení ze zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Stiskněte tlačítko jednou pro
současné spuštění vyhřívání
zadního okna a zpětných
zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky.
Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím
tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12
– 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.
Při chladném počasí zůstane vyhřívání*
zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno
a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se
nezamlžovala. Intenzitu vyhřívání je možné
přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je
nutné vypnout manuálně.
03
10. Ovladač teploty
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
Pouze jedna strana se aktivuje, stisknete-li tlačítko jednou. Při opětovném stisknutí
tlačítka se aktivuje pouze druhá strana. Obě
strany se aktivují, když stisknete tlačítko
potřetí.
Aktivní strana je signalizována svícením kontrolky v tlačítku a na displeji nad ovládacím
panelem klimatizace.
Při nastartování se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Klima
Distribuce vzduchu
03
102
Distribuce vzduchu
Použití:
Distribuce vzduchu
Použití:
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory.
Vzduch není recirkulován.
Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu
a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení
za chladného nebo
vlhkého počasí.
Vzduch proudí na čelní sklo
a boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném a vlhkém klimatu
(nelze v případě příliš
nízké rychlosti ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu
a ventilačními otvory
v palubní desce.
za slunečného počasí
při nižších venkovních
teplotách.
Vzduch proudí na okna
a ventilačními otvory
v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory
v palubní desce a na okna.
ohřátí nohou.
Vzduch proudí ventilačními
otvory v palubní desce do
oblasti hlavy a hrudi.
zajištění účinného
ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu,
ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo v horkém
a suchém počasí.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Všeobecné informace o topení
Doplňování paliva
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
Při používání naftového nebo benzínového
topení musí být vůz na venkovním prostranství.
POZNÁMKA
Když je nezávislé topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka
READ na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
03
DŮLEŽITÉ
Při teplotě –10 °C nebo nižší je maximální doba
chodu nezávislého topení omezena na 50
minut.
VAROVÁNÍ
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva.
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jakou bylo používáno nezávislé topení, aby
se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu NEZÁV.TOPENÍ ZAP.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Zapnutí topení
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud dojde k aktivaci spuštění
prostřednictvím časového spínače
nebo funkce Přímé spuštění, rozsvítí se informační kontrolka na
sdruženém přístrojovém panelu
a na informačním displeji se objeví vysvětlující
text.
G029052
03
Tlačítko READ
Ovládací kolečko1
Tlačítko RESET 1
Displej
Upřesnění
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ZAPNUTO
Topení je zapnuté
a běží.
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ČASOVAČ
NASTAVEN
Upozornění na
zapnutí topení
v nastaveném čase
po opuštění vozidla,
pokud je dálkový
ovladač s klíčem
vyjmut ze spínače
zapalování.
Displej
Upřesnění
TOPENÍ VYPNUTO
VYBITÁ BATERIE
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat.
TOPENÍ VYPNUTO
MÁLO PALIVA
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat
a jet 50 km.
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
PŘÍMÉ SPUŠTĚNÍ.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ON a VYPNUTO.
ON: nezávislé topení je zapnuté manuálně
nebo prostřednictvím naprogramovaného
časového spínače.
VYPNUTO: nezávislé topení je vypnuté.
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
1
104
Tato funkce není k dispozici u vozidel, která nejsou vybavena počítačem, přídavným topením a také systémem regulace stability a trakce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
Po nastavení časovače ČASOVAČ 1 je možné
otáčením ovládacího kolečka naprogramovat
druhý čas spuštění prostřednictvím časovače
ČASOVAČ 2.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
ČASOVAČ 1.
03
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
Nastavení časového spínače
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
1. Stiskněte tlačítko READ.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
ČASOVAČ TOPENÍ 1.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
ČASOVAČ TOPENÍ 1 nebo ČASOVAČ
TOPENÍ 2.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET, nastavované hodiny začnou blikat.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadované minuty.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
Na displeji bliká text ON.
3. Stiskněte RESET.
Zobrazí se text VYPNUTO a nezávislé
topení se vypne.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění
a okamžité vypnutí“.
Hodiny/časový spínač
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Klima
Přídavné topení* (diesel)
Přídavné topení (diesel)
U vozidel se vznětovými motory může být za
chladného počasí nutné použít přídavné topení
pro dosažení správné teploty v motorovém
prostoru a prostoru pro cestující.
03
Pokud je to nutné začne za chodu motoru
přídavné topení pracovat automaticky.
Přídavné topení se automaticky vypne, pokud
je dosažena potřebná teplota nebo při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Přídavné topení nelze vypnout a zapnout
manuálně - je řízeno pouze elektronickými
systémy ve vozidle.
Když je přídavné topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
03
107
Přední sedadla......................................................................................
Osvětlení interiéru.................................................................................
Úložné prostory v prostoru pro cestující ..............................................
Zadní sedadlo.......................................................................................
Zavazadlový prostor.............................................................................
108
110
112
114
118
120
INTERIÉR
04 Interiér
Přední sedadla
Poloha pro sezení, manuálně ovládané
sedadlo
Nastavení bederní opěrky1 (sedadlo řidiče
a spolujezdce*), otáčejte kolečkem.
Poloha pro sezení, elektricky ovládané
sedadlo*
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče a bezpečnostního
pásu upravte vždy před jízdou, viz
strana 18, nikdy během jízdy.
04
G020199
Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.
Sedadlo řidiče a spolujezdce můžete nastavit
do optimální polohy.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po změně nastavení polohy
zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/spuštění přední části sedáku
sedadla(sedadlo řidiče a spolujezdce*),
pumpujte nahoru/dolů.
Zvednutí/spuštění sedadla (sedadlo řidiče
a spolujezdce*), pumpujte nahoru/dolů.
1
110
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Sedadla mohou být nastavována po určitou
dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem
bez klíče ve skříňce. Sedadlo je možné vždy
nastavovat v poloze zapalování I nebo II.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Sedadlo, dopředu/dozadu
Sedadlo, nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
04 Interiér
Přední sedadla
Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud
dojde k zablokování jednoho ze sedadel.
Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování
a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním
sedadla. Současně je možné nastavovat pouze
jedno sedadlo.
Použití uloženého nastavení
Vykládané koberce*
Stiskněte a podržte jedno z paměťových tlačítek 1–3, dokud se sedadlo nezastaví. Pokud
tlačítko uvolníte, pohyb sedadla se zastaví.
Společnost Volvo dodává vykládané koberce,
které jsou speciálně vyrobeny pro váš vůz.
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte některé z tlačítek a funkce se ukončí.
Paměťová funkce
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Nebezpečí rozmačkání. Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky.
04
Při nastavování sedadla zkontrolujte, že
před, za nebo pod sedadlem se nenacházejí
žádné předměty.
G020200
Zajistěte, aby nemohlo dojít k zachycení
cestujících na zadních sedadlech.
Tlačítka paměťové funkce.
Uložení nastavení
Paměť v dálkovém ovladači
Nastavení sedadla řidiče je uloženo do paměti
dálkového ovladače použitého pro zamknutí
vozu. Při odemknutí vozu stejným dálkovým
ovladačem se sedadlo řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile otevřete dveře řidiče.
1. Nastavte sedadlo.
2. Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
POZNÁMKA
Paměť dálkového ovladače je nezávislá na
paměti sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
Přední stropní osvětlení
Osvětlení nástupního prostoru
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Zadní stropní osvětlení
Toaletní zrcátko*
G020201
04
Levá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Osvětlení interiéru
Pravá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující je
možné zapnout v poloze zapalování I a II,
stejně jako při běžícím motoru. Osvětlení je
také možné aktivovat do 30 minut po:
• vypnutí motoru a zapalování do polohy 0,
• odemknutí vozidla, ale v případě, že motor
nebyl nastartován.
112
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020210
G030855
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampičky na čtení, zadní.
Zadní levá lampička na čtení, zapnutí/
vypnutí
Zadní pravá lampička na čtení, zapnutí/
vypnutí
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího spínače.
Světlo se automaticky zapíná nebo vypíná při
otevření nebo zavření krytu.
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Osvětlení schránky v přístrojové desce
Osvětlení schránky v přístrojové desce se
zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření
dvířek.
• je startován motor
• vozidlo je zamknuto klíčem nebo dálkovým
ovladačem.
Automatické osvětlení
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu 5 minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pomocí spínače (2), viz strana 112, je možné
zvolit tři polohy pro osvětlení prostoru pro
cestující:
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
uzamknutý, automaticky se vypne po 5 minutách.
• Vypnuto – pravá strana (označená jako 0)
je stisknutá, automatické osvětlení je
vypnuto.
04
• Neutrální poloha – automatické osvětlení
zapnuto. Je aktivní funkce stmívače.
• Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující svítí.
Neutrální poloha
Pokud je tlačítko (2) v neutrální poloze, osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky v souladu s následujícím:
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
• je vůz odemčen dálkovým ovladačem
nebo čepelí klíče.
• vypnete motor a otočíte dálkový ovladač
s klíčem ve spínací skříňce do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne, když:
113
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
114
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložná kapsa na zadní straně předních
sedadel.
Schránka v přístrojové desce
Věšák na šaty
Úložný prostor v obložení dveří s držákem
nápojů.
Spona na lístky
Úložná kapsa na přední hraně sedáků
předních sedadel.
Schránka v přístrojové desce
Držák lahví*
04
G024208
Odkládací schránka (např. pro CD disky
a držák nápojů, *) a úložný prostor za
středovou konzolou.
Věšák na šaty, pouze pro lehké oděvy.
Úložný prostor a držák nápojů.
Úložná kapsa* na přední hraně sedáku
prostředního sedadla vzadu.
VAROVÁNÍ
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Jsou zde také držáky na mince,
propisky a platební karty.
Věšák na šaty je umístěn na opěrce hlavy
sedadla spolujezdce. Na věšák zavěšujte
pouze lehké oděvy.
Schránka v palubní desce může být zamknuta
vyjímatelnou čepelí dálkového ovladače. Více
informací najdete na straně 125.
Zajistěte, aby nikde neležely ani nevyčnívaly
žádné tvrdé, ostré nebo těžké předměty,
které by mohly při prudkém brzdění způsobit zranění.
Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo upevňovacím
popruhem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor pod přední loketní
opěrkou
Držák nápojů ve středové konzole
Pod přední loketní opěrkou je úložný prostor.
V odnímatelné loketní opěrce je také menší
úložný prostor. Stiskněte malé tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel mělký
úložný prostor. Stiskněte velké tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel hlubší
úložný prostor.
V hlubší schránce je místo pro 10 normálních
CD kazet. Aby se vešlo všech 10 kazet, musí
být kazety uloženy svisle na horním okraji.
G018372
G018371
G026704
04
Prostor pro dva držáky nápojů je pod roletkou.
Tento prostor je možné použít pro uložení po
zvednutí držáku nápojů. Zvedněte zadní hranu
držáku nápojů v místě, kde je výřez.
Pokud je držák nápojů instalován – nejprve
nasaďte dvě vodicí patky do dvou otvorů
v přední hraně prostoru a potom zatlačte zadní
hranu držáku nápojů.
Zavřete roletku uchopením za přední hranu
zespodu a zatažením dopředu.
116
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor za řadicí pákou
Držák lahví*
Popelník*
Pokud nejsou instalována žádná tlačítka pro
parkovacího asistenta a BLIS, viz strana 170
a 172, prostor je možné využít jako úložný
prostor.
VAROVÁNÍ
Předměty v odkládací schránce nesmí kolidovat se zataženou pákou parkovací brzdy.
Držák lahví pro větší lahve je umístěn na zadní
straně středové konzoly.
G019622
G017441
04
Popelník je umístěn v blízkosti zadní středové
konzoly.
Popelník otevřete zatažením za horní hranu
krytu.
Vyprázdnění popelníku:
1. Stiskněte pojistku, viz předcházející obrázek, a vyklopte kryt.
2. Potom vyjměte popelník.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
04 Interiér
Zadní sedadlo
Opěrka hlavy, vzadu
Spuštění opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
DŮLEŽITÉ
Pokud se opěrky hlavy před manipulací se
zavazadly nedemontují, mohou se poškodit.
V případě těžkého nákladu se rovněž musí
demontovat opěrka hlavy uprostřed.
04
Pokud chcete opěrku hlavy spustit, stiskněte
tlačítko u pravého sloupku a současně zatlačte
opěrku hlavy dolů. Pokud chcete opěrku hlavy
demontovat, stiskněte tlačítko u pravého
sloupku a současně vysuňte opěrku hlavy ven.
G020790
Všechny opěrky hlavy lze nastavit ve svislém
směru tak, aby odpovídaly výšce cestujícího.
Horní hrana opěrky hlavy by se měla vyrovnat
se středem zadní části hlavy. V případě potřeby
opěrku hlavy nadzvedněte.
Sklopení opěradla.
Zadní hrana sedáku sedadla
Pojistka
Sklopení opěradla
Umístění opěrky hlavy pod sedákem
sedadla
118
Opěradla zadních sedadel lze sklopit dopředu
společně nebo samostatně. Tím se usnadní
převoz dlouhých předmětů. Aby se bezpečnostní pásy při sklápění a narovnávaní opěradel nepoškodily, měly by se zavěsit na madla.
1. Před spuštěním resp. narovnáním opěradel zavěste bezpečnostní pásy na háčky.
04 Interiér
Zadní sedadlo
2. Nadzvedněte zadní hranu sedáku sedadla
(1) a sedáky sklopte dopředu.
3. Potáhněte pojistku (2) nahoru a dopředu
a současně uvolněte opěradlo. Červený
indikátor na pojistce naznačuje, že opěradlo není zajištěno.
4. Sklopte opěradla (3) dopředu do poloviny
a vytáhněte opěrky hlavy krajních sedadel.
Aby podlaha byla zcela v rovině, musí se
demontovat také opěrka hlavy na
prostředním sedadle.
04
5. Vložte opěrky hlavy do plastových pouzder
na spodní straně (4) nadzvednutých
sedáků.
POZNÁMKA
Červená značka nesmí být vidět, když opěradlo zvednete zpět do vzpřímené polohy.
Pokud je stále vidět, opěradlo není správně
zajištěné na svém místě.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí opěradla nezapomeňte spustit
bezpečnostní pásy dolů.
119
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Upevňovací oka
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru*
Držák na tašky*
Upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů nebo sítě přidržující
předměty v zavazadlovém prostoru.
Přístup k zásuvce budete mít po sklopení krytu
dolů. Tato zásuvka je napájena stále, bez
ohledu na zapnuté nebo vypnuté zapalování.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
120
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020902
G014944
G018099
04
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu.
1. Otevřete panel v zavazadlovém prostoru.
2. Zajistěte nákupní tašky popruhem.
04 Interiér
04
121
Dálkový ovladač s čepelí klíče..............................................................
Aktivní zámky........................................................................................
Utajené uzamčení* ...............................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Baterie v dálkovém ovladači.................................................................
Zamykání a odemykání ........................................................................
Dětské pojistky......................................................................................
Alarm* ...................................................................................................
122
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
124
127
128
130
133
134
137
138
ZÁMKY A ALARM
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
Dálkové ovladače obsahují vyjímatelnou kovovou čepel klíče pro mechanické zamykání/odemykání dveří řidiče a schránky v přístrojové
desce.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Pro jeden vůz může být naprogramováno
a používáno maximálně šest dálkových ovladačů/čepelí klíče.
05
Signalizace zamknutí/odemknutí
prostřednictvím ukazatelů směru
Pokud je vůz odemknutý pomocí systému dálkového ovladače nebo bezklíčového systému
Keyless, ukazatele směru dvakrát krátce zablikají jako potvrzení správného provedení odemknutí.
Zamykání je indikováno jedním dlouhým bliknutím a pouze v případě, že se všechny zámky
zamkly po zavření dveří a víka zavazadlového
prostoru.
V menu osobních preferencí je možné deaktivovat signalizaci prostřednictvím ukazatelů
směru. Poté nebude k dispozici žádná vizuální
124
kontrola stavu správného uzamknutí, viz
strana 86.
Funkce dálkového ovladače
Ztráta dálkového ovladače
Pokud ztratíte dálkový ovladač, vezměte
vozidlo a zbylé dálkové ovladače do servisu
Volvo - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače
z paměti systému.
Imobilizér
Dálkové ovladače obsahují zakódované čipy.
Kód musí odpovídat snímači (přijímači) ve spínací skříňce. Motor vozu je možné nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
G019402
Dálkový ovladač s klíčem
Zamknutí – zamkne všechny dveře a víko
zavazadlového prostoru. Dlouhé stisknutí
(nejméně 2 sekundy) současně zavře také
všechna boční okna a střešní okno.
Odemknutí – odemkne dveře a víko zavazadlového prostoru. Dlouhým stisknutím
(nejméně 4 sekundy) otevřete také boční
okna.
Doprovodné osvětlení při odchodu –
zapne osvětlení na dálku – osvětlí se prostor okolo vozidla zaparkovaného na tmavém místě. Jedním stisknutím spínače
zapnete osvětlení interiéru, obrysová
světla, osvětlení SPZ a světla ve zpětných
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
zrcátkách. Osvětlení se automaticky vypne
po 30, 60 nebo 90 sekundách. Informace
o nastavení zpoždění, viz strana 86.
• Vypínač PACOS* aktivován/deaktivován,
Odnímatelná čepel klíče
viz strana 24.
Vytáhnutí čepele klíče
Víko zavazadlového prostoru - Pro odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru
stiskněte tlačítko pouze jednou1
VAROVÁNÍ
Pokud jsou střešní okno a okna zavírána
pomocí dálkového ovladače s klíčem, zkontrolujte, že nikomu nehrozí přivření rukou.
DŮLEŽITÉ
Zvlášť citlivá je úzká část dálkového ovladače – v této části je uložen čip. Je-li čip
poškozen, není možné nastartovat motor
vozu.
1
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytahujte čepel klíče.
Vložení čepele klíče
Při zasouvání čepele klíče zpět do dálkového
ovladače postupujte opatrně.
G019403
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li
červené tlačítko stisknuté po dobu nejméně tří sekund nebo je stisknete dvakrát
během tří sekund, zapnou se ukazatele
směru a houkačka. Tuto funkci můžete
vypnout stejným tlačítkem, pokud byla
zapnuta po dobu nejméně 5 sekund. Jinak
se funkce automaticky vypne po uplynutí
30 sekund.
Vytáhnutí čepele klíče z dálkového ovladače:
1. Držte dálkový ovladač úzkým koncem
směrem dolů a čepel klíče zasuňte do
otvoru.
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače:
2. Jemně zatlačte čepel klíče dovnitř, aby se
zajistila. Uslyšíte cvaknutí.
• mohou být manuálně otevřeny dveře
Odemknutí dveří čepelí klíče
řidiče, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 131.
• může být zablokován přístup do schránky
v přístrojové desce a do zavazadlového
prostoru (utajené uzamčení), viz strana
126 a 128.
• mohou být aktivovány/deaktivovány
mechanické dětské pojistky v zadních
dveřích, viz strana 137.
05
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné odemknout a otevřít následovně:
1. Vložte čepel klíče do otvoru pro klíč ve
dveřích řidiče.
2. Otočte čepel o 45 stupňů doprava
a otevřete dveře.
Funkce odemyká víko zavazadlového prostoru – neotevírá je.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 139.
Vytáhněte čepel klíče.
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 128.
Zamknutí schránky v palubní desce
POZNÁMKA
Dálkový ovladač není možné použít k odemknutí schránky v přístrojové desce bez
čepele klíče.
Tato funkce je zvlášť užitečná, když vůz
necháte v servisu, na hotelovém parkovišti
apod.
G020034
05
Schránka v přístrojové desce je zamknutá.
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. (Informace vyjmutí čepele
klíče, viz strana 125.)
Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce.
126
05 Zámky a alarm
G019422
Aktivní zámky
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
05
Aktivní zámky při vyjmuté čepeli klíčku
z dálkového ovládání a při aktivovaném
utajeném uzamčení.
127
05 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
Všeobecné informace o utajeném
uzamčení
Aktivace utajeného zamykání
Opěradla zadních sedadel
POZNÁMKA
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
předání vozidla do servisu, obsluze hotelového
parkoviště, apod. Schránka v přístrojové desce
se zamkne a zámek víka zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - zavazadlový prostor nelze otevřít pomocí tlačítka
centrálního zamykání na dveřích řidiče ani
pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Nezapomeňte zamknout opěradla zadních
sedadel. Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače - uložte jej na bezpečném
místě.
Aby se v režimu utajeného uzamčení zabránilo
přístupu do zavazadlového prostoru z prostoru
pro cestující, musí být mechanizmus obou
opěradel zadních sedal zamknut pomocí klíče.
05
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
G020032
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče
může být použit pouze k aktivaci/deaktivaci
alarmu, otevření dveří a jízdě.
Aktivováno utajené zamykání.
1. Vyjměte čepel klíče z dálkového ovládání,
viz strana 125.
2.
Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce.
3.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů
doprava. Klíčová dírka je ve svislé poloze,
tj. v poloze pro utajené uzamčení..
4.
Vytáhněte čepel klíče.
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a víko zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
128
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Levé opěradlo se uzamkne otočením klíče
doprava a pravé opěradlo otočením klíče
doleva.
Deaktivace utajeného zamykání
Pokud chcete připojit víko zavazadlového
prostoru zpět k automatické funkci centrálního
zamykání, postupujte následovně:
1. Vložte čepel vyjímatelného klíče do klíčové
dírky přihrádky v přístrojové desce a otočte
o 180 stupňů doleva.
2. Odemkněte opěradla zadních sedadel.
3. Nasaďte čepel klíče zpět do dálkového
ovladače, viz strana 125.
Nyní je schránka v přístrojové desce odemknuta a všechny funkce centrálního zamykání lze opět ovládat pomocí dálkového ovla-
05 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
dače a tlačítka centrálního zamykání na dveřích
řidiče.
Informace o uzamčení pouze přihrádky
v přístrojové desce, viz strana 126.
05
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
G019423
Systém zamykání a startování bez
použití klíče
05
Tento systém umožňuje jízdu, odemykání
a zamykání bez použití klíče. Stačí, když
budete mít dálkový ovladač u sebe v kapse
nebo tašce.
Systém usnadňuje a dělá pohodlnějším otevírání vozu, například když máte v jedné ruce
nákupní tašky a v druhé dítě. Nemusíte vytahovat a hledat dálkový ovladač.
Dva dálkové ovladače jsou vybaveny funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu. Můžete si
objednat další ovladače. Pasivní (bezklíčový)
režim umožňuje použití až šesti dálkových
ovladačů.
130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Maximální dosah ovladače je 1,5 m od
vozu
Nikdy nenechávejte žádný dálkový
ovladač ve vozidle
Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být dálkový ovladač
dále než přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu
nebo víko zavazadlového prostoru.
Pokud ponecháte dálkový ovladač s funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu ve vozidla,
bude ovladač po zamknutí vozidla pasivní. Je
tak zabráněno zneužití.
To znamená, že osoba, která chce otevřít
dveře, musí mít dálkový ovladač u sebe. Není
možné otevřít dveře, pokud se dálkový ovladač
nachází na opačné straně vozu.
Pokud se však někdo do vozu vloupá a najde
zde dálkový ovladač, může jej aktivovat
a znovu použít. Proto je důležité mít přehled
o všech dálkových ovladačích.
Šedá oblast na obrázku vyznačuje pokrytí
antén systému.
Rušení funkce dálkového ovladače
Pokud někdo vystoupí z vozidla a vezme
s sebou dálkový ovladač systému pasivního
(bezklíčového) režimu, zobrazí se na informačním displeji varovná zpráva a zároveň bude
rozezní varovný signál. Varovná zpráva zmizí,
pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět k vozidlu
nebo po otočení voliče zapalování do
polohy0. Varování je vydáno pouze, pokud je
po otevření dveří volič zapalování v poloze I
nebo II.
Varovná zpráva zmizí a varovný signál přestane
znít, pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět
k vozidlu a nastane jedna z následujících
možností:
• dveře byly otevřeny a zavřeny
• volič zapalování byl otočen do polohy 0,
• bylo stisknuté tlačítko READ.
Elektromagnetické vlnění a pole mohou rušit
systém Keyless drive. Abyste tomuto předešli:
neumisťujte ovladač v blízkosti mobilních telefonů, kovových předmětů nebo například
v kovovém kufříku.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač a čepel klíče normálním způsobem, viz strana 124.
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Zamykání
POZNÁMKA
Odemknutí dveří čepelí klíče
U vozidel se systémem pasivního režimu
a automatickou převodovkou musí být páka
voliče v poloze P a zapalování v poloze 0.
Jinak nemůže být vozidlo uzamknuto nebo
nelze zapnout alarm.
Odemykání
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na
vnějších klikách dveří.
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému, dveře a víko zavazadlového prostoru
se zamknou následovně:
zatlačte zamykací tlačítko na jedné z klik
dveří.
Všechny dveře musejí být zavřené před stisknutím tlačítka zamykání. Jinak nedojde
k uzamknutí.
Jakmile se vůz zamkne, zamykací tlačítka na
vnitřní straně dveří se zapustí.
1. Otevřete dveře zatažením za příslušnou
kliku.
2. Pomocí tlačítka pod víkem zavazadlového
prostoru odemkněte otevřete víko zavazadlového prostoru.
Pokud z nějakých důvodů nefunguje funkce
pasivního (bezklíčového) režimu v dálkovém
ovladači, je možné odemknout vozidlo pomocí
funkcí dálkového ovladače, viz strana 124.
Elektricky ovládané sedadlo – dálkový
ovladač s paměťovou funkcí
Pokud do vozidla nastoupí několik osob s dálkovými ovládači s funkcí bezklíčového režimu,
nastaví se sedadlo pro řidiče osobu, která první
otevře dveře.
G020225
G020033
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému:
05
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné otevřít
následovně:
1. Přístup do otvoru pro klíč: Opatrně vypačte
plastový kryt v klice zasunutím čepele klíče
do otvoru ve spodní části krytu.
2. Odemkněte dveře čepelí klíče.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 139.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Umístění antény
VAROVÁNÍ
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
Osobní preference
G020076
Pasivní (bezklíčový) režim může používat
osobní nastavení, viz strana 86.
05
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed, uvnitř
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí
132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Zámky a alarm
Baterie v dálkovém ovladači
Vybitá baterie v dálkovém ovladači
2. Sejměte kryt.
Pokud nemůže být z důvodu vybití baterie
v dálkovém ovladači zajištěna jeho plná funkča zpráva
nost, zobrazí se na displeji symbol
BATERIE V KLÍČI JE VYBITA nebo BATERIE
DÁLKOV. OVLÁDÁNÍ VYBITA.
3. Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii (pod krytem
je obrázek).
Výměna baterie dálkového ovladače
4. Vyjměte baterii a vyměňte ji. Nedotýkejte
se prsty kontaktů baterie.
5. Nasaďte zpět kryt a zatlačte jej dovnitř.
Staré baterie zlikvidujte ekologicky šetrným
způsobem.
G019406
05
Pokud pokus o odemknutí vozidla pomocí dálkového ovladače z normální vzdálenosti opakovaně selže, je nutné vyměnit baterii
(typ CR 2450, 3 V).
1. Položte ovladač tlačítky směrem dolů
a pomocí malého šroubováku vypačte kryt.
133
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Zamykání/odemykání vozu zvenku
VAROVÁNÍ
Vozy se systémem pasivního (bezklíčového)
režimu, viz strana 130.
Mějte na paměti, že můžete být uzamknuti
ve voze, pokud dojde k jeho zamknutí
zvenku dálkovým ovladačem. Nemůžete
opustit vůz při použití některého ovladače
ve voze.
Odemykání
Pomocí tlačítka dálkového ovladače pro odemykání může být vozidlo odemknuto dvojím
způsobem (výběr se provádí v osobním nastavení,viz strana 86):
• Jedním stisknutím odemknete dveře a víko
zavazadlového prostoru
Rychlé zavření
Na dálkovém ovladači stiskněte a držte (nejméně 2 sekundy) tlačítko zamykání, současně
se zavřou všechna okna a střešní okno*.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky
zamkne (neplatí pro zamknutí zevnitř vozidla).
Tato funkce snižuje riziko nechtěného zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla s alarmem, viz strana 139.)
Zamykání/odemykání vozu zevnitř
• Jedním stisknutím odemknete dveře řidiče
05
Zamykání
Tlačítko zamykání na dálkovém ovladači
zamkne současně všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Vozidlo může být zamknuto, i když je
otevřené víko zavazadlového prostoru* - při
zavření víka zavazadlového prostoru hrozí
riziko uzamčení klíčů ve vozidle*.
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Víko zavazadlového prostoru
Odemykání
Odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru:
Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém
ovladači pro odemknutí víka zavazadlového prostoru.
Zamykání
Pokud jsou při zavření víka zavazadlového
prostoru dveře vozu zamknuté, víko zavazadlového prostoru zůstane obemknuté. Tlačítkem zamykání na dálkovém ovladači nebo
zevnitř zamkněte oboje dveře i víko zavazadlového prostoru.
G007451
a druhým stisknutím odemknete ostatní
dveře a víko zavazadlového prostoru.
Pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče lze současně zamknout nebo
odemknout dveře a víko zavazadlového prostoru.
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Odemykání
Automatické uzamykání
Dveře nemohou být odemknuty vytažením
jejich zamykacího tlačítka.
Při překročení rychlosti vozidla 7 km/h, se
dveře a víko zavazadlového prostoru automaticky uzamknou.
Stiskněte prostřední část tlačítka centrál.
ního zamykání
Globální otevření
Stiskněte prostřední část tlačítka centrálního zamykání
.
•
• Stiskněte horní část tlačítka centrálního
Dlouhé stisknutí tlačítka (minimálně
4 sekundy) také otevře všechna boční okna
- to lze například využít za horkého počasí
k rychlému vyvětrání prostoru pro cestující.
Funkci je možné aktivovat/deaktivovat
prostřednictvím osobních nastavení, viz
strana 86.
Zamykání
Stiskněte dolní část tlačítka centrálního
.
zamykání
Dlouhé stisknutí (nejméně 2 sekundy) současně zavře také všechna okna a střešní
okno*.
Všechny dveře je možné zamknout tlačítkem
zamykání na příslušných dveřích.
Otevření dveří
Když jsou dveře zamknuty zevnitř:
1
Pokud je funkce aktivována a dveře byly uzamknuty, je možné je otevřít dvěma způsoby:
Pro odemčení a otevření dveří, zatáhněte
dvakrát za kliku.
A
Zatáhněte za jednu z klik dveří dvakrát
zamykání
a zatáhněte za kliku.
E
B
D
C
05
Funkce „deadlock“*1
Pokud je funkce „deadlock“ aktivní, nemohou
být dveře otevřeny zevnitř, pokud byly
zamknuty dálkovým ovladačem.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním 10-25 sekund po
zamknutí dveří.
Funkci „deadlock“ je možné deaktivovat pouze
dálkovým ovladačem. Dveře řidiče je možné
zvenku odemknout pomocí odnímatelné
čepele klíče.
G026307
Dočasná deaktivace
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Displej
MENU
EXIT
Pouze v kombinaci s alarmem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
ENTER
Navigace
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout.
To se provede následovně:
Při dalším otočení klíče do polohy II se systém
vynuluje a na displeji na přístrojové desce se
zobrazí zpráva Plná funkce alarmu, při které
se funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu* alarmu opět aktivují.
nebo
• Pokud nemá být systém zamykání změněn: Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo. Nebo stiskněte EXIT a zamkněte
vozidlo.
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
Nastavení vozidla (podrobný popis
menu, viz strana 86).
2. Zvolte Omezený alarm.
05
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát: Na displeji
přístrojové desky se zobrazí zpráva
Fc.omezený alarm viz příručka a funkce
„deadlock“ se vypne při zamknutí vozidla.
POZNÁMKA
•
Nezapomeňte, že alarm vozidla je
aktivní, když je vozidlo zamknuté.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
nebo
Zvolte Dotaz při opuštění voz.: Pokaždé,
když otočíte klíček v zapalovaní do polohy
0, zobrazí displej audio systému zprávu
Stiskněte ENTER pro omezení alarmu
do nastartování motoru. Stiskněte EXIT
pro zrušení - vyberte jednu z možností:
• Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta:
Stiskněte ENTER a zamkněte vozidlo.
Upozorňujeme, že se současně vypnou
čidla náklonu a čidla pohybu pro alarm*,
viz strana 139.
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu, aby zůstal ve voze bez
předcházející deaktivace funkce „deadlock“, aby se předešlo nebezpečí uzamknutí
osob uvnitř.
05 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Elektrické zamykání a ovládání okem
zadních dveří*
POZNÁMKA
Ve vozech s elektrickými dětskými pojistkami nejsou mechanické dětské pojistky
k dispozici.
G014697
Manuální ovládání, dětská pojistka,
zadní dveře
Manuální dětská pojistka v levých zadních dveřích.
Dveře nelze otevřít zevnitř.
Dveře lze otevřít zevnitř.
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
zadních dveří a jsou přístupné pouze tehdy,
pokud jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
1. Vyjměte čepel klíče dálkového ovladače.
2. Otočte zámkem dětské pojistky.
05
Ovládací panel na dveřích řidiče.
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky:
• mohou být zadní okna ovládána pouze
z ovládacího panelu na dveřích řidiče,
• zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
1. Dětské pojistky se aktivují při přepnutí
zapalování do polohy I nebo II.
2. Stiskněte spínač na dveřích řidiče.
Na informačním displeji se zobrazí zpráva.
Pokud je pojistka aktivní, svítí kontrolka
v tlačítku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
137
05 Zámky a alarm
Alarm*
Alarm
Kontrolka alarmu
POZNÁMKA
Pokud je alarm zapnutý, systém stále monitoruje všechny vstupy.
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
Poplach je spuštěn, pokud:
• jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru,
Zapnutí alarmu
• je ve spínací skříňce použit nesprávný klíč
nebo došlo k pokusu otevřít zámek násilím
• je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze – zvláštní výbava)
G020227
• vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu)
05
• je odpojen kabel akumulátoru,
• někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu.
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro zamknutí. Zapnutí alarmu je potvrzeno
krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře
se zamknou.
DŮLEŽITÉ
Alarm je plně aktivní, když ukazatele směru
jednou dlouze bliknou a LED dioda na
přístrojové desce bliká jednou za sekundu.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
• LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivo•
ván.
Vypnutí alarmu
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní.
• LED kontrolka rychle bliká po deaktivaci
alarmu až do zapnutí zapalování do polohy
II – byl spuštěn poplach.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
displeji se zobrazí zpráva. Pokud se tak stane,
kontaktujte servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
138
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro odemknutí. Vypnutí alarmu je
potvrzeno dvojím krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře se odemknou.
05 Zámky a alarm
Alarm*
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Dálkový ovladač nefunguje
Omezený režim alarmu
Abyste předešli nechtěnému spuštění poplachu – například pokud necháte psa ve vozidle
během cesty na trajektu – snímače pohybu
a náklonu je možné dočasně vypnout.
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani víko zavazadlového prostoru nejsou
během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky
opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne
vůz.
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači nebo zasuňte klíč do zapalování.
Testování alarmu
Testování čidel prostorové ochrany
prostoru pro cestující
G019420
Vypnutí spuštěného alarmu
Postup je stejný jako u dočasného vypojení
funkce "deadlock", viz strana 135
Rozpoznání signálu je potvrzeno dvěma krátkými bliknutími ukazatelů směru.
Pokud dálkový ovladač z nějakého důvodu
nefunguje, můžete vypnout alarm a nastartovat
motor následovně:
Zvukový signál
1. Otevřete dveře řidiče čepelí klíče. Spustí se
poplach a zní siréna.
Při spuštění poplachu nastane následující:
• Siréna zní minimálně 25 sekund. Siréna je
vybavena vlastní baterií, která se zapne
v případě, že akumulátor vozu není dostatečně nabitý nebo je odpojen.
• Všechny ukazatele směru blikají 5 minut
nebo do vypnutí poplachu.
2. Vozy se systémem Keyless drive: nejprve
vytáhněte knoflík zatlačením na pojistku (1)
a vytáhněte jej (2).
3. Zasuňte klíč dálkového ovládání do spínací
skříňky (3). Alarm je deaktivován. Kontrolka
bliká rychleji až do otočení klíče do polohy
II.
1. Otevřete všechna okna.
2. Zapněte alarm. Zapnutí alarmu je
potvrzeno pomalým blikáním kontrolky.
05
3. Počkejte 30 sekund.
4. Vyzkoušejte funkci detektoru pohybu
v prostoru pro cestující, zvedněte například
kabelku ze sedadla. Měla by se rozeznít
siréna a rozblikat všechny ukazatele
směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro dveře
1. Zapněte alarm.
2. Počkejte 30 sekund.
3. Odemkněte dveře řidiče čepelí klíče.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
05 Zámky a alarm
Alarm*
4. Otevřete jedny dveře. Měla by se rozeznít
siréna a rozblikat všechny ukazatele
směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro kapotu
1. Nastupte do vozu a vypněte čidlo prostorové ochrany.
2. Zapněte alarm. Zůstaňte ve voze
a zamkněte dveře tlačítkem na dálkovém
ovladači.
3. Počkejte 30 sekund.
05
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod
přístrojovou deskou. Měla by se rozeznít
siréna a rozblikat všechny ukazatele
směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Zámky a alarm
05
141
Všeobecně............................................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Alcoguard*............................................................................................
Startování motoru ................................................................................
Startování motoru - Flexifuel.................................................................
Pasivní (bezklíčový) režim*....................................................................
Manuální převodovka............................................................................
Automatická převodovka......................................................................
Brzdový systém....................................................................................
DSTC - Systém regulace stability a trakce* .........................................
Parkovací asistent*................................................................................
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu .............................................
Tažení a odtah.......................................................................................
Asistent při rozjezdu..............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažné zařízení*......................................................................................
Demontovatelné tažné zařízení* ...........................................................
Zatížení vozidla.....................................................................................
Nastavení projekce světlometů ............................................................
142
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
144
146
150
154
156
158
159
160
165
167
169
172
175
177
178
180
182
186
187
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
06 Startování a jízda
Všeobecně
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
• Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
• Nejezděte s otevřenými okny.
• Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
• Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
• Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
06
• Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
• Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený motor
spotřebovává více paliva než teplý motor.
• Vozidla s motem D2 a 6stupňovou
manuální převodovkou s funkcí Start/Stop
se za normálních podmínek na rovném
povrchu startují se zařazeným 2. rychlostním stupněm.
144
Další informace a rady, viz stránky 14 a 289.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
Jízda ve vodě
S vozidlem je možné projíždět vodou hlubokou
maximálně 25 cm rychlostí nejvýše 10 km/h.
Zvýšené opatrnosti je nutné dbát při projíždění
tekoucí vodou.
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Při větší hloubce může voda vniknout do
převodovky. Tím se snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje se životnost těchto
komponentů.
• Po projetí vodou nebo bahnem vyčistěte
kontakty elektrického vyhřívání bloku
motoru a tažné zařízení.
DŮLEŽITÉ
Nenechte vůz stát ve vodě, která sahá nad
prahy, po delší dobu. Mohlo by dojít
k poškození elektroinstalace.
Pokud Vám ve vodě zhasne motor, nepokoušejte se jej znovu nastartovat. Vytáhněte
vůz z vody.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
Další informace o přehřátí v případě jízdy
s přívěsem, viz strana 178.
• Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
Při průjezdu vodou jeďte pomalu a nezastavujte. Po projetí vodou lehce sešlápněte
brzdový pedál a zkontrolujte, zda jsou brzdy
plně funkční. Voda a bláto mohou způsobit
zvlhnutí brzdového obložení, což má za následek opožděnou reakci brzd.
• Pokud hrozí přehřátí, aktivuje se integrovaná ochrana převodovky: mimo jiné se na
přístrojové desce rozsvítí žlutá informační
kontrolka a zobrazí se textová zpráva
s konkrétními pokyny - postupujte v souladu s tímto doporučením.
• Pokud se teplota na teploměru chladicí
kapaliny motoru dostane do červeného
06 Startování a jízda
Všeobecně
pole, zastavte a nechte motor několik
minut běžet na volnoběh.
• Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
• Po náročné jízdě nevypínejte po zastavení
ihned motor.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
Vznětový motor 1.6D
Pokud je vozidlo provozováno s maximálním
zatížením za horkého počasí, může být ventilátor chladiče motoru vyměněn za ventilátor
s vyšším výkonem než je u standardního
modelu. U svého nejbližšího prodejce Volvo si
ověřte možnosti zvláštní výbavy pro vaše
vozidlo.
Jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat do
vozu.
Nepřetěžujte akumulátor
Jízda na kluzkých površích
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Po vypnutí motoru nenechávejte klíč
dálkového ovladače ve spínací skříňce
v poloze II. Místo toho použijte režim I, který je
energeticky méně náročný.
Natrénujte si řízení na kluzkém povrchu v simulovaných podmínkách, abyste poznali, jak
bude vůz reagovat.
Mějte na paměti, že zásuvka 12 V umístěná
v zavazadlovém prostoru je napájena i po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací
skříňky zapalování.
Mějte na paměti, že elektrický systém je také
zatěžován různým příslušenstvím. Při vypnutém motoru nepoužívejte funkce, které jsou
náročné na spotřebu energie. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor ventilace
stěrače čelního skla
audiosystém (vysoká hlasitost)
světlomety.
06
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí VYBITÝ AKUMUL.
ÚSPORNÝ REŽIM. Funkce šetření energií
vypne určité funkce nebo omezí určité funkce,
jako jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
145
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
2. Otáčejte za bod odporu, dokud se víčko
nezastaví.
3. Víčko vytáhněte.
4. Víčko zavěste na vnitřní stranu dvířek hrdla
palivové nádrže.
POZNÁMKA
Po doplnění paliva vraťte víčko na původní
místo. Otáčejte, dokud neuslyšíte aspoň
jedno cvaknutí.
Doplňování paliva
Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení!
06
Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže pomocí
tlačítka na panelu osvětlení, viz strana 65. Aby
bylo možné dvířka otevřít, motor se musí
vypnout. Dvířka hrdla palivové nádrže se
nacházejí na pravém zadním blatníku.
Zavírání
Tlačte na dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Uzávěr hrdla palivové nádrže
1. Otáčejte uzávěrem hrdla palivové nádrže,
dokud neucítíte zřetelný odpor.
146
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
Neměli byste používat palivo s nižší než specifikovanou kvalitou. Mohlo by to mít nepříznivý
dopad na výkon motoru a spotřebu paliva.
Další informace najdete v následující kapitole
Palivo.
Všeobecné informace k palivu
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by se mohlo vznítit od výfukových plynů.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
který nepřetržitě řídí vstřikovače. Poměr směsi
paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru,
je neustále upravován. Společně s třícestným
katalyzátorem tato nastavení vytvářejí optimální podmínky pro efektivní spalování škodlivin (uhlovodíků, oxidu uhelnatého a oxidů
dusíku).
Benzínový motor
Emise CO2, spotřeba paliva a objem nádrže,
viz strana 289
Katalyzátor
Katalyzátor má za úkol čistit výfukové plyny.
Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových
plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo
provozní teploty. Katalyzátor se skládá
z monolitu (keramického nebo kovového)
s kanálky. Stěny kanálků jsou obloženy tenkou
vrstvou platiny, rhodia resp. palladia. Tyto kovy
fungují jako katalyzátory, tj. účastní se a urychlují chemickou reakci, aniž by se samy
spotřebovávaly.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je součástí systému řízení
motoru, který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Benzín musí splňovat požadavky normy EN
228. Většina motorů je schopna spalovat benzín s oktanovým číslem RON 91, 95 a 98.
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Bioethanol E85
Neupravujte palivový systém a komponenty
palivového systému. Nevyměňujte komponenty za díly, které nejsou vysloveně určeny
pro bioethanol.
• Benzín s oktanovým číslem RON 91 se
u 4válcových motorů nesmí používat.
U jiných motorů jej lze použít pouze ve výjimečných případech.
•
K běžné jízdě lze použít benzín s oktanovým číslem RON 95.
• Benzín s oktanovým číslem RON 98 umožní minimální spotřebu paliva a optimální
chod motoru.
Během jízdy při teplotách nad +38 °C doporučujeme kvůli spotřebě paliva a optimálnímu
chodu motoru používat palivo s nejvyšším
dostupným oktanovým číslem.
VAROVÁNÍ
Metanol se nesmí používat. Správná alternativní paliva jsou uvedena na štítku na
vnitřní straně dvířek palivové nádrže.
Používání součástí, které nejsou určeny pro
použití v motorech na bioetanol, by mohlo
mít za následek požár, zranění nebo poškození motoru.
06
Rezervní kanystr na palivo
Do rezervního kanystru na palivo byste měli
doplnit benzín, viz POZNÁMKA, strana 156.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílá do elektronického systému,
``
147
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
DŮLEŽITÉ
Rezervní kanystr na palivo musí být spolehlivě upevněn a uzávěr musí být zavřený.
VAROVÁNÍ
Etanol je citlivý na jiskry v rezervním kanystru na palivo by se mohly tvořit výbušné
plyny, pokud by byl naplněn etanolem.
Dieselový motor
Motorová nafta musí splňovat standardy EN
590 nebo JIS K2204.
Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečistění paliva, například na zvlášť vysoký obsah
částic síry. Používejte pouze motorovou naftu
od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte
motorovou naftu pochybné kvality.
Za nízkých teplot (-40 °C až -6 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
06
DŮLEŽITÉ
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat: palivo se speciálními aditivy,
motorová nafta pro motorové čluny, lehký
topný olej, RME1 (řepková nafta) a rostlinný
olej. Tato paliva nesplňují požadavky firmy
Volvo a způsobují vyšší opotřebení a poškození motoru, které není kryto zárukou Volvo.
1
148
Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo,
může být nutné palivovou nádrž v servisu
odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač do zapalování
a otočte jej do polohy II (viz strana 154).
2. Počkejte asi 1 minutu.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Prázdná nádrž
V zimním období používejte speciální zimní
naftu.
3. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a otočte dálkový
ovladač do polohy pro startování III.
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva zkontrolujte, zda je okolí
tankovací pistole čisté. Vyvarujte se potřísnění
lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Obsah síry smí být maximálně 50 ppm.
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory mohou být vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových
plynů se během normální jízdy shromažďují ve
filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení běžné provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky
v intervalu přibližně 300 - 900 km v závislosti
na jízdních podmínkách. Regenerace obvykle
trvá 10 - 20 minut. Při nízké průměrné rychlosti
může trvat o něco déle. Spotřeba paliva se
během regenerace může mírně zvýšit.
Bez upozornění se v průběhu regenerace může
za účelem zvýšení zatížení motoru spustit
vyhřívání zadního okna.
Regenerace za chladného počasí
pleji přístrojové desky se objeví zpráva FILTR
SAZÍ PLNÝ VIZ PŘÍRUČKA.
Regeneraci filtru spustíte tak, že s vozem pojedete, dokud se motor nezahřeje na běžnou
provozní teplotu, a to nejlépe po hlavní silnici
nebo dálnici. S vozem byste měli jet ještě minimálně přibližně 20 minut.
POZNÁMKA
Během regenerace může dojít k menšímu
poklesu výkonu.
Po dokončení regenerace text automaticky
zmizí.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní, nemusí být funkční.
Může být obtížné nastartovat motor a hrozí
nebezpečí, že filtr budete muset vyměnit.
06
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
Pokud často jezdíte s vozem za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne běžnou provozní teplotu. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí žlutý symbol a na dis-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
06 Startování a jízda
Alcoguard*
Všeobecné informace o systému
alcolock
Funkce
Činnost
Baterie
Systém Alcolock má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy
řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Kontrolka (4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Částečně vybitá
Červená
Vybito - vložte nabíječku do držáku
nebo připojte napájecí kabel ze
schránky v palubní
desce.
1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
2. Spínač.
3. Tlačítko pro přenos.
06
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor
ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se
aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
150
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Alcoguard*
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je
připraven k použití.
Výsledek dechové zkoušky
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock
mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí
se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
Upřesnění
Zelená kontrolka
+ ALCOGUARD
TEST SCHVÁLEN
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ ALCOGUARD
TEST SCHVÁLEN
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Červená kontrolka
+ TEST NESCHVÁLEN POČKAT
1 MINUTU
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do
držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
A
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnota A.
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola
"Všeobecné informace o systému alcolock" na straně 150
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
1
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
• Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
• Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla nová
dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send
(3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování
zablokováno, a před nastartováním motoru
musí být úspěšně provedena nová dechová
zkouška.
Kalibrace a servis
06
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu 1každých 12 měsíců.
30 dní před termínem provedení kalibrace se
na displeji zobrazí ALCOGUARD NUTNÁ
KALIBRACE. Pokud kalibrace nebude provedena do těchto 30 dní, běžné startování motoru
se zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
06 Startování a jízda
Alcoguard*
startovat pouze pomocí funkce Bypass, viz
strana 152 kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno
tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibrací
v servisu1.
Chladné nebo horké počasí
Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití:
06
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví
ALCOGUARD PŘIP. KABEL NAPÁJENÍ.
V tomto případě připojte napájecí kabel od
schránky v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.
1
152
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje nebo je demontován, lze
Alcolock pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
POZNÁMKA
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány
do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 12 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na displeji
zobrazí ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ tato indikace bude svítit po celou dobu jízdy.
Lze ji vymazat pouze v servisu1.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do
protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto
případě proveďte všechny uvedené kroky, ale
nestartujte vůz. Chybová zpráva se vymaže,
jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu1.
Aktivace funkce Bypass
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve
objeví VYNECHÁNÍ AKTIV. POČKAT
1 MINUTU a potom ALCOGUARD
AKTIV. VYNECHÁNÍ. Nyní lze motor
nastartovat.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu1.
Aktivace funkce Emergency
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se objeví
ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ
a motor lze nastartovat.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu
musí provést resetace1.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit
rovněž:
06 Startování a jízda
Alcoguard*
1
Text na displeji
Význam/činnost
Text na displeji
Význam/činnost
ALCOGUARD
MOŽNÝ NOVÝ
START
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat, aniž by se
musela provádět
nová dechová
zkouška.
ALCOGUARD
FOUKAT SLABĚJI
Výdech byl příliš
intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
ALCOGUARD
FOUKAT SILNĚJI
Výdech byl příliš
slabý - vydechujte
intenzivněji.
ALCOGUARD
PŘEDEHŘEV 5 S
Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než
se zobrazí ALCOGUARD FOUKAT
5 SEKUND.
ALCOGUARD
NUTNÝ SERVIS
Kontaktujte servis1.
ALCOGUARD
NENÍ SIGNÁL
Přenos není funkční
- odešlete data
ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou
zkoušku znovu.
ALCOGUARD
NEPLATNÝ TEST
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
ALCOGUARD
FOUKAT DÉLE
Výdech byl příliš
krátký - vydechujte
delší dobu.
06
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
06 Startování a jízda
Startování motoru
Před nastartováním motoru
Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním motoru
provedena dechová zkouška s vyhovujícími
výsledky, viz strana 150.
Startování motoru
Polohy klíče
Benzínový motor
0 - Zamčeno
Zámek řízení se aktivuje po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínače zapalování.
Otočte klíček do polohy III. Pokud motor
během 5-10 sekundnenaskočí, uvolněte
klíček a pokus opakujte.
Dieselový motor
Automatická převodovka
Přesuňte volič do polohy P nebo N.
Manuální převodovka
Přesuňte řadicí páku do polohy neutrálu. To je
obzvláště důležité za velmi chladného počasí.
VAROVÁNÍ
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak se zámek řízení aktivuje, čímž
je znemožněno řízení vozidla.
06
Při tažení vozidla musí být klíč dálkového
ovladače ve spínací skříňce v poloze II.
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Otočte klíček do polohy II.
> Kontrolka na sdruženém přístrojovém
panelu indikuje, že probíhá žhavení
motoru, viz strana 56.
I - Rádio
Deaktivovaný zámek zapalování. Lze použít některé
funkce. Elektrický systém
motoru není aktivován.
2. Po zhasnutí kontrolky otočte klíček zapalování do polohy III.
Autostart *
Při použití funkce autostartu není potřeba držet
klíč dálkového ovladače (nebo spínač zapalování, u vozidel se systémem pasivního (bezklíčového) režimu, viz strana 130) v poloze III, než
motor naskočí.
Otočte klíček do polohy pro start III
a pusťte jej - startér pak pracuje automaticky, dokud motor nenaskočí.
POZNÁMKA
Pokud se dieselový motor startuje
v extrémně chladném počasí bez žhavení
motoru, může se automatické startování
o několik sekund zpozdit.
II - Jízda
Poloha klíče dálkového ovladače za jízdy. Je zapnutý celý
elektrický systém.
06 Startování a jízda
Startování motoru
III - Start
VAROVÁNÍ
Startér je aktivován. Dálkový
ovladač se automatický
uvolní, jakmile se nastartuje
motor. Pružina se přitom vrátí
do polohy pro jízdu.
V okamžiku, kdy je klíč mezi
těmito polohami, může se ozvat tikot. V tomto
případě otočte klíč do polohy II a zpátky - tikot
zmizí.
Zámek řízení je aktivován
Pokud vystupujte z auta, vždycky vyjměte
klíč dálkového ovladače ze spínače zapalování, zvláště pokud jsou ve vozidlo děti.
Dálkové ovladače a elektronický
imobilizér
Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom
kroužku s ostatními klíči nebo kovovými
předměty. Elektronický imobilizér může být
aktivován náhodně.
Pokud jsou přední kola v takové poloze, že
zámek řízení je napnutý, může se na informačním displeji zobrazit varovná zpráva a vozidlo
nelze nastartovat. Postupujte následovně:
1. Vyjměte klíč ze spínače zapalování
a otočte volant tak, aby se uvolnil tlak na
zámek řízení.
06
2. Držte volant v této poloze. Zasuňte zpět
klíč a opakujte start motoru.
VAROVÁNÍ
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak by se zámek řízení aktivoval
a znemožnil řízení vozidla.
155
06 Startování a jízda
Startování motoru - Flexifuel
Všeobecné informace ke startování
motoru v provedení Flexifuel
Motor se startuje stejně jako u vozidel s benzínovými motory, viz strana 154.
POZNÁMKA
V případě opakovaných pokusů o nastartování se aktivuje imobilizér. Před dalším
pokusem o nastartování musíte klíč/spínač
nejdříve otočit zpět do polohy I nebo 0.
Potíže při startování
Motor stále nenaskočil
Počkejte jednu minutu, plně sešlápněte
plynový pedál a opakujte předcházející
postup.
DŮLEŽITÉ
Pokud se vám nepodaří nastartovat motor
ani opakovanými pokusy, kontaktujte
odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
2. Otočte klíč dálkového ovladače/spínač
zapalování do polohy III.
3. Po nastartování postupně, jak se zvyšují
otáčky motoru, uvolněte plynový pedál.
POZNÁMKA
Důležité informace k manipulaci s rezervním
palivem:
Motor nenaskočil do 10 sekund, druhý
pokus
156
Otočte klíč dálkového ovladače/spínač
zapalování do polohy III, dokud motor
nenastartuje, ne však déle než 60 sekund.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Elektrické vyhřívání bloku motoru je napájeno vysokým napětím. Zjišťování závad
a opravy elektrického vyhřívání bloku
motoru a jeho elektrických součástí musí
provádět odborná dílna - doporučujeme
využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
1. Sešlápněte plynový pedál do 1/3 až 1/2.
Vozidla určená pro spalování E85 jsou vybavena elektrickým vyhříváním bloku motoru*.
Startování a jízda s předehřátým motorem
značným způsobem snižuje emise a spotřebu
paliva. Z tohoto důvodu, byste měli v průběhu
zimních měsíců používat vyhřívání bloku
motoru.
Elektrické vyhřívání bloku motoru*
Pokud motor nenaskočí na první pokus, postupujte následovně:
06
Čím je teplota nižší, tím delší je nutná doba
provozu vyhřívání bloku motoru. Při -20 °C by
se mělo vyhřívání bloku zapnout na 3 hodiny.
•
Elektrická zásuvka vyhřívání bloku motoru.
Pokud teplota klesne pod -10 °C a u vozidla
jste změnili palivo na bioetanol E85, zapněte
pro zajištění rychlého nastartování motoru asi
na 2 hodiny, elektrické vyhřívání bloku motoru.
Pokud je palivová nádrž prázdná, motor
zhasne a je extrémně chladno, může se
stát, že pomocí bioetanolu E85 z kanystru bude problém motor nastartovat.
Aby k tomu nedošlo, musí se do kanystru na rezervní palivo načerpat 95oktanový benzín.
06 Startování a jízda
Startování motoru - Flexifuel
Více informací k palivu pro provedení Flexifuel,
bioetanol E85, viz strana 147.
Změna paliva
Pokud do nádrže natankujete benzín, potom
co vozidlo jezdilo na bioetanol E85 (a opačně),
může motor po určitou dobu pracovat nepravidelně. Z tohoto důvodu je důležité, aby se
motor přizpůsobil (adaptoval) na novou směs.
Adaptace probíhá automaticky při krátkodobé
jízdě ustálenou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Po změně palivové směsi v nádrži se musí
jet rovnoměrnou rychlostí cca. 15 minut.
Během této doby dojde k přizpůsobení
systému.
Pokud byl před tím odpojen akumulátor nebo
pokud se akumulátor vybil, pak se doba jízdy
nutná pro adaptaci mírně prodlouží, protože
došlo vymazání k paměti elektroniky.
06
157
06 Startování a jízda
Pasivní (bezklíčový) režim*
Všeobecně
Nastartovaní vozidla
Startování pomocí dálkového ovladače
Sešlápněte pedál spojky (platí pro vozy
s manuální převodovkou) nebo brzdový
pedál (platí pro vozy s automatickou převodovkou).
Benzínový motor
Stiskněte a otočte spínač zapalování do
polohy III.
Systém pasivního (bezklíčového) režimu umožňuje odemknutí, jízdu a zamknutí vozidla bez
nutnosti použít klíč, viz strana 130.
06
Použití spínače zapalování je stejné jako při
použití dálkového ovladače s klíčem. Jedinou
podmínkou pro nastartování vozidla je, aby byl
dálkový ovladač umístěn uvnitř prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru.
1. Spínač zapalování nejprve otočte do
polohy II a počkejte dokud nezhasne kontrolka žhavení na přístrojové desce, viz
strana 56.
2. Následně otočte spínač zapalování do
polohy III.
G019420
G019410
Dieselový motor
Pokud dojde vybití baterie dálkového ovladače, funkce pasivního (bezklíčového) režimu
nefunguje. V tomto případě nastartujte vozidlo
vložením klíče dálkového ovladače do spínače
zapalování.
1. Stiskněte západku na knoflíku spínače
zapalování.
2. Vytáhněte knoflík ze spínače zapalování.
3. Do spínače zapalování zasuňte klíč dálkového ovladače a nastartujte stejným způsobem jako s knoflíkem.
158
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Manuální převodovka
Polohy páky voliče
Indikátor řazení převodových stupňů GSI*
GSI - Indikátor řazení převodových stupňů - informuje
řidiče o optimálním okamžiku
pro přeřazení převodového
stupně. Informace je předávána pomocí šipky pro
zařazení vyššího nebo nižšího
převodového stupně, případně v dolní části
displeje sdruženého panelu přístrojové desky,
viz strana 53.
Blokování zpátečky
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Schéma řazení u pětistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
• Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
• Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
• Startujte v poloze neutrálu N. Zpětný chod
R zařaďte, až vozidlo stojí.
06
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) - nejdříve
zatlačte řadicí páku dolů do polohy N
a zařaďte tak zpětný chod.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Geartronic – automatické řazení
převodových stupňů
POZNÁMKA
Pokud chcete řadicí páku přesunout
z polohy P, musíte sešlápnout brzdový
pedál.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Při parkování je vždy
nutné zabrzdit parkovací brzdu.
R – Zpátečka
Při volbě polohy R musí vůz stát.
G018264
N – Neutrál
D: Automatické řazení převodových stupňů. M
(+/–): Manuální řazení převodových stupňů.
06
Informační displej informuje o poloze voliče
převodových stupňů následovně: P, R, N, D,
1, 2, 3, 4, 5 nebo 6, viz strana 53.
P – Parkovací poloha
Polohu P zvolte, pokud chcete nastartovat
motor nebo zaparkovat vůz.
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
160
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče
v poloze N.
POZNÁMKA
Pokud vozidlo stojí déle než 3 sekundy,
brzdový pedál musí být sešlápnutý, aby
bylo možné přesunout řadicí páku z polohy
N.
D – Jízda
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
Geartronic – manuální řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do boční koncové polohy +/–. Informace na displeji se změní z D na jednu z číslic
1 – 6, a to v závislosti na právě zařazeném
převodovém stupni, viz strana 53.
• Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus) a páku uvolněte, ta se vrátí
do klidové polohy + a –.
nebo
• Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a páku uvolněte.
Režim manuálního řazení (+/–) můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
• Přesuňte páku do koncové polohy D.
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Kick-down
Mechanické blokování řazení
Automatické blokování řazení
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Vozy s automatickou převodovkou mají speciální bezpečnostní systémy:
Blokování klíče
Aby bylo možné vyjmout klíč dálkového ovladače ze zapalování, musí být páka voliče
převodových stupňů v poloze P. V ostatních
polohách je vyjmutí klíče ze zapalování blokováno.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Parkovací poloha (P)
Bezpečnostní funkce
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
Stojící vůz s běžícím motorem:
G020237
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Elektrické blokování převodovky –
Blokování páky v parkovací poloze
(poloha P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být dálkový
ovladač v poloze II a musí být sešlápnutý pedál
brzdy.
06
Blokování řazení – Neutrál (poloha N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než tři sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče je zablokována
v poloze N.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být dálkový
``
161
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
ovladač v poloze II a musí být sešlápnutý pedál
brzdy.
3. Přidržte klíč a zároveň přesuňte páku
voliče z polohy P.
Vypnutí blokování páky voliče
Studený start
Automatická převodovka, Powershift*1
Při startování za chladného počasí může jít
řazení rychlostních stupňů ztěžka. Důvodem je
viskozita kapaliny převodovky za nízkých
teplot. Aby byly omezeny emise motoru po
nastartování za chladného počasí, převodovka
řadí nahoru později než obvykle.
G018263
06
V některých případech může být nutné přepravovat nepojízdný vůz, například je-li vybitý akumulátor. Postupujte následovně, abyste mohli
vozem pohnout:
1. Na panelu voliče převodových stupňů je za
P-R-N-D umístěna krytka. Otevřete ji
u zadní hrany.
2. Zcela zasuňte čepel klíče dálkového ovladače.
1
162
Pouze u modelů se 4válcovými motory 2.0 a 2.0D.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G018264
POZNÁMKA
V závislosti na teplotě motoru při startování
mohou být otáčky u některých typů motoru
po studeném startu vyšší než normálně.
D: Automatické řazení převodových stupňů. M
(+/–): Manuální řazení převodových stupňů.
Powershift je šestistupňová automatická
převodovka, ve které se narozdíl od běžné
automatické převodovky používají dvě paralelní mechanické spojky. Běžná automatická
převodovka je vybavena hydraulickým měničem točivého momentu, který přenáší výkon
z motoru na převodovku.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka Gearshift, která je popsána v předchozí kapitole.
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud vůz
stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví příslušná zpráva.
K přehřátí převodovky může dojít rovněž při
pomalém popojíždění v zácpách (rychlostí
max. 10 km/h) ve svahu nebo s připojeným
přívěsem. Jakmile se vozidlo zastaví, nožní
brzda je sešlápnuta a motor běží na volnoběh,
převodovka se ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém pedálu
počkejte, dokud se přiměřeně nezvětší vzdálenost k vozu před vámi, popojeďte na tuto
vzdálenost a zase chvíli počkejte s nohou na
brzdovém pedálu.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
06
``
163
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Kontrolka
A
06
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
PŘEHŘ.PŘEVODOVKY PŘIBRZDĚTE
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte stojící
vozidlo sešlápnutím pedálu brzdyA.
PŘEHŘ.PŘEVODOVKY BEZP. ZAPARKUJTE
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.
CHLAZENÍ PŘEVOD. NECHAT
MOT.BĚŽ.
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí
vozidla.
164
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text PŘEHŘ.PŘEVODOVKY BEZP.
ZAPARKUJTE, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Více možných zpráv na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 60.
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka READ
na pákovém ovladači ukazatelů směru.
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Posilovač brzd
Vlhkost může ovlivnit průběh brzdění
Pokud se vozidlo pohybuje nebo je vlečeno
s vypnutým motorem, musí být brzdový pedál
sešlápnut asi 5krát větší silou než při běžícím
motoru. Pokud sešlápnete brzdový pedál
během startu motoru, ucítíte, že se pedál propadl. To je normální jev, který je způsoben aktivací činnosti posilovače brzd. Tento jev může
být zřetelnější, pokud je vozidlo vybaveno asistencí pro nouzové brzdění (EBA).
Při jízdě v hustém dešti, projíždění louží nebo
při mytí vozidla se součásti brzd namočí. Tím
se změní třecí vlastnosti brzdových destiček,
což se projeví časovou prodlevou, než se projeví brzdný účinek.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzdného účinku funguje pouze
při běžícím motoru.
POZNÁMKA
Při brzdění s vypnutým motorem sešlápněte
pedál brzdy jednou silně, ne opakovaně.
Brzdové okruhy
Tato kontrolka se rozsvítí pokud
brzdový okruh nepracuje.
Pokud nastane závada na jednom
z okruhů, je stále ještě možné
zabrzdit vozidlo. Brzdový pedál bude mít delší
dráhu a může se zdát měkčí než normálně. Pro
dosažení normálního brzdného účinku je nutné
vyvinout větší tlak na pedál.
Při dlouhých cestách za deště, v rozbředlém
sněhu nebo pokud se vydáte na cestu za velmi
vlhkého nebo chladného počasí, čas od času
lehce sešlápněte brzdový pedál. Tím se
brzdové destičky zahřejí a odpaří se veškerá
voda. Tento postup se doporučuje také před
odstavením vozidla na delší dobu za takovéhoto počasí.
Intenzivní použití brzd
Při jízdě po horských sinicích nebo silnicích
podobného charakteru dochází ke značnému
zatížení brzd, i když není brzdový pedál sešlapován příliš prudce.
Protože je rychlost jízdy často nízká, není chlazení brzd tak účinné jako při jízdě vyšší
rychlostí po rovných sinicích.
Abyste předešli přetížení brzd, přeřaďte při
jízdě z kopce na nižší převodový stupeň namísto toho, abyste brzdili nožní brzdou. Při jízdě
z kopce zařaďte stejný převodový stupeň,
který byste použili pro jízdu do kopce. Tím se
efektivněji využije brzdná síla motoru, takže
nožní brzdu bude nutné používat pouze v krátkých intervalech.
Mějte na paměti, že jízda s připojeným přívěsem zvyšuje zatížení brzd automobilu.
Protiblokovací brzdový systém - ABS
Protiblokovací brzdový systém
(ABS) zabraňuje zablokování kol
při brzdění.
To znamená, že je zachována
možnost řídit vozidlo a je například snazší změnit směr jízdy odvrátit tak nebezpečnou situaci.
Po nastartování motoru provede systém ABS
krátkou samokontrolu při rychlosti
asi 20 km/h. To se může projevit znatelnými
a slyšitelnými pulzy v brzdovém pedálu.
Maximální využití vlastností systému ABS:
1. Sešlápněte plnou silou brzdový pedál. Ucítíte pulzy.
06
2. Udržujte vozidlo ve směru jízdy. Neuvolňujte tlak na brzdový pedál.
Na místě bez silničního provozu si vyzkoušejte
si brzdění se systémem ABS na různých
površích.
Pokud se při posledním spuštění motoru
vyskytla v systému ABS závada, rozsvítí se na
2 sekundy kontrolka se symbolem ABS.
``
165
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Asistence při nouzovém brzdění - EBA
Při prudkém brzdění je plná brzdná síla okamžitě k dispozici díky systému EBA (Emergency
Brake Assist). Funkce EBA registruje rychlost
sešlápnutí brzdového pedálu a tím rozená, kdy
nastane prudké brzdění.
Pokračujte v brzdění, aniž byste uvolnili
brzdový pedál. Jakmile se uvolní tlak na
brzdový pedál, funkce se vypojí.
Tato funkce je aktivní nepřetržitě. Není možné
ji vypnout.
VAROVÁNÍ
06
Pokud se kontrolky se symboly BRAKE
a ABS rozsvítí najednou, může to znamenat
závadu v brzdovém soustavě. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce normální,
dojeďte opatrně do nejbližšího servisu doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod značkou MIN, nepokračujte
v jízdě, než je brzdová kapalina doplněna na
horní úroveň.
Musí být zjištěn důvod úniku brzdové kapaliny.
166
POZNÁMKA
Když při aktivaci systému EBA pedál brzdy
poklesne více než obvykle, sešlápněte
(přidržte) v případě potřeby pedál brzdy co
nejdál. Po uvolnění pedálu brzdy brzdění
ustane.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směru
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale
budou normálně svítit. Současně se aktivuje
výstražná funkce ukazatelů směrů - tato světla
blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu
nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 75.
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
Všeobecně
Řízení prokluzu
Systém kontroly stability vozidla a trakce (STC/
DSTC) pomáhá řidiči vyhnout se smyku a zlepšuje trakci vozu.
Funkce zabraňuje protáčení poháněných kol
na vozovce při akceleraci vozidla.
Při zásahu systému během brzdění nebo akcelerace můžete zaznamenat přerušovaný zvuk.
Vozidlo může akcelerovat pomaleji, než byste
při sešlápnutí pedálu plynu očekávali.
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a přenáší
hnací sílu z prokluzujícího poháněného kola na
kolo, které neprokluzuje.
Vozidlo může být vybaveno buďto systémem
STC nebo DSTC v závislosti na trhu určení.
V tabulce jsou uvedeny funkce integrované do
příslušných systémů.
Omezená funkce
STC
Aktivní regulace stáčení vozidla
Činnost
1. Otáčejte ovládacím kolečkem, dokud se
neobjeví menu STC/DSTC.
DSTC ZAPNUTO znamená, že se funkce
systému nezměnila.
DSTC - REGULACE PROKLUZU
VYPNUTA znamená, že funkce systému
byla omezena.
DSTC
X
2. Stiskněte a držte tlačítko RESET, dokud se
menu STC/DSTC nezmění.
Řízení prokluzu
X
X
Systém regulace
trakce
X
X
Aktivní regulace stáčení vozidla
Funkce za účelem stabilizace vozidla individuálně omezuje hnací a brzdnou sílu působící
na kola.
Režim je omezen, dokud jej řidič neaktivuje
znovu nebo nevypne motor - po opětovném nastartování motoru přejde systém
DSTC zase do běžného režimu.
G029057
Funkce/systém
Systém regulace trakce
Činnost systému může být částečné potlačena
pro průběh smyku a akcelerace vozidla. Činnost je pak během smyku zpožděna a umožňuje tak větší smyk, což poskytuje větší prostor pro dynamičtější jízdu. Současně se zlepší
trakce v hlubokém sněhu nebo v písku, protože
není omezována akcelerace.
VAROVÁNÍ
Ovládací kolečko1
Tlačítko RESET 1
06
Potlačení funkce systému může změnit
jízdní vlastnosti vozu.
Systém regulace stability se aktivuje při každém startu motoru vozidla.
1
Tato funkce není k dispozici u vozidel, která nejsou vybavena počítačem, přídavným topením a také systémem regulace stability a trakce.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
POZNÁMKA
Při každém startování motoru se na displeji
na několik sekund objeví DSTC
ZAPNUTO .
Zprávy na informačním displeji
REGUL. TRAKCE DOČASNĚ VYPNUTA
znamená že systém byl dočasně omezen
z důvodu příliš vysoké teploty brzd.
Po zchladnutí brzd je funkce automaticky
znovu aktivována.
DSTC - PROTISMYK DOPORUČEN
SERVIS systém byl vyřazen z provozu
z důvodu závady.
06
Zatavte s vozidlem na bezpečném místě
a vypněte motor.
> Pokud se zpráva při nastartování
motoru objeví znovu, zajeďte do
servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Symboly kontrolek na přístrojové
desce
Systém STC/DSTC
Informace
Pokud se současně zobrazí kontrolky
a
: Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Pokud se symbol
zobrazí samostatně,
může se projevovat následovně:
• Blikající symbol znamená, že se právě aktivuje systém STC/DSTC.
• Symbol svítící nepřerušovaně po dobu
dvou sekund, signalizuje kontrolu systému
při startu motoru.
• Symbol svítící nepřerušovaně po nastartování motoru nebo v během jízdy signalizuje
závadu v systému STC/DSTC.
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Všeobecné informace k asistentu
parkování
Varianty
Parkovací asistent je dodáván ve dvou provedeních:
• Pouze vzadu.
• Vepředu i vzadu.
Funkce
Frekvence signálu se zvyšuje se zkracující se
vzdáleností k překážce před nebo za vozidlem.
Pokud je nastavena vysoká hlasitost jiného
zvuku z audiosystému, je v tomto případě automaticky ztišena.
Přední a zadní parkovací asistent.
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Signál udává vzdálenost od zjištěné
překážky.
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají slepé
úhly, ve kterých nemohou být překážky
detekovány. Dávejte pozor na děti a zvířata
v blízkosti vozu.
Signál se změní ve stálý tón přibližně 30 cm od
překážky. Pokud jsou překážky v této vzdálenosti za i před vozidlem, bude se signál
střídavě ozývat z levého a pravého reproduktoru.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5 metru. Signál vychází ze zadních reproduktorů.
Omezení
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. V opačné případě přívěs nebo
nosič kol aktivují čidla.
POZNÁMKA
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
používán originální kabel přívěsu Volvo.
Zadní parkovací asistent
06
Systém se automaticky zapne po nastartování
vozidla.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky a na displeji audiosystému
se zobrazí zpráva Parkovací asistent aktivní,
deaktivace Exit.
Pokud je systém vypnutý, zobrazí se při
zařazení zpátečky na displeji zpráva
Parkovací asistent neaktivní, aktivace
Enter. Změna nastavení, viz strana 86.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Přední a zadní parkovací asistent
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky před vozidlem
vychází z předních reproduktorů.
Omezení
Přední parkovací asistent nemůže být kombinován s přídavnými světlomety, protože ovlivňují činnost senzorů.
Zadní
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály. Příčinou jsou vnější zdroje
zvuku o stejných ultrazvukových frekvencích, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně
1,5 metru. Signál pro překážky za vozidlem
vychází ze zadních reproduktorů.
Tlačítko pro vypnutí/zapnutí (umístění tlačítka
závisí na další zvolené výbavě).
06
Pokud na tlačítku svítí kontrolka, aktivuje se
systém automaticky při nastartování motoru.
Pokud je asistent parkování vypnutý, kontrolka
nesvítí.
Přední parkovací asistent
Přední asistent parkování je aktivní při rychlostech nižších než 15 km/h. Při vyšších rychlostech se systém deaktivuje. Systém se znovu
aktivuje, pokud rychlost vozidla klesne pod
10 km/h.
170
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Čištění čidel
Omezení
Viz předcházející kapitola Zadní parkovací asistent.
Kontrolka poruchy
Pokud kontrolka svítí nepřerušovaným světlem a na displeji se
zobrazí zpráva PARKOVACÍ
ASIST. DOPORUČEN SERVIS,
parkovací asistent je vyřazen
z provozu. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
Čidla parkovacího asistenta.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
06 Startování a jízda
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu
Všeobecně
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může upozornit řidiče na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“.
Mrtvé úhly
Systém je navržen tak, aby jeho účinnost byla
nejvyšší při jízdě v hustém provozu na víceproudových dálnicích.
G020295
Systém BLIS využívá kamerovou technologii.
Kamery (1) jsou umístěny pod vnějšími zpětnými zrcátky.
Zpětné zrcátko se systémem BLIS.
Kamera BLIS
Kontrolka
06
Kontrolka BLIS
VAROVÁNÍ
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
172
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud kamera zjistí přítomnost vozidla
v oblasti mrtvého úhlu, rozsvítí se stálým světlem kontrolka (2).
POZNÁMKA
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde v systému BLIS k závadě, je na to
řidič upozorněn zprávou. Pokud jsou například
kamery zakryté, začne blikat kontrolka BLIS
a na informačním displeji se zobrazí zpráva.
V takovém případě zkontrolujte a vyčistěte
čočky kamer. V případě potřeby je možné
systém dočasně vypnout stisknutím tlačítka
BLIS, viz strana 173.
A = přibližně 3,0 m, B = přibližně 9,5 m.
Kdy systém BLIS pracuje?
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Předjíždění
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až o 10 km/h
vyšší než je rychlost druhého vozidla.
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho vozidla.
06 Startování a jízda
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
tlačítko READ. Více informací o zprávách, viz
strana 60.
Zprávy systému BLIS
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Za denního světla a za tmy
Text na displeji
Upřesnění
BLIS ZAPNUTO
Systém BLIS je
aktivní.
BLIS, OMEZENÍ
FUNKCE
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Za denního světla reaguje systém na obrysy
okolních vozidel. Systém je konstruován tak,
aby reagoval na vozidla, jako jsou osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly.
Za tmy reaguje systém na světlomety okolních
vozidel. Vozidla s vypnutými světlomety nejsou
systémem zjištěna. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěs bez světlometů,
který je tažen za osobním nebo nákladním
automobilem.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, při prudkém oslnění z protisměru
nebo při husté mlze.
Kamera se opět
sama nastaví, jakmile se přenos dat
mezi kamerou
systému BLIS
a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
Tlačítko pro vypnutí/zapnutí (umístění tlačítka
závisí na další zvolené výbavě).
Systém BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. Při aktivaci systému BLIS třikrát zablikají kontrolky na dveřích.
Systém může být deaktivován/aktivován stlačením tlačítka BLIS.
Pokud je systém BLIS deaktivován, kontrolka
v tlačítku zhasne a na displeji přístrojové desky
je zobrazena zpráva.
BLIS, KAMERA JE
ZAKRYTÁ
06
Jedna nebo obě
kamery jsou zablokovány - vyčistěte
čočky.
Pokud je systém BLIS aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí, na displeji přístrojové desky je
zobrazena nová zpráva a kontrolky na dveřích
třikrát zablikají. Pro vymazání zprávy stiskněte
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Startování a jízda
BLIS* – informační systém mrtvého úhlu
Upřesnění
BLIS NUTNÝ
SERVIS
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
BLIS VYPNUTO
Systém BLIS je
deaktivován.
DŮLEŽITÉ
Opravy systému BLIS smí provádět pouze
odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Čištění
06
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádné vozidlo.
POZNÁMKA
Pokud kontrolka BLIS svítí ojediněle, i když
žádné jiné vozidlo není ve slepém úhlu,
neznamená to závadu v systému.
Zde uvádíme několik příkladů situací, kdy se
může kontrolka BLIS rozsvítit, i když se v slepém úhlu nenachází žádné vozidlo.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
DŮLEŽITÉ
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vlastní stín na velké, světlé a hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
V případě závady v systému BLIS se na displeji zobrazí text BLIS NUTNÝ SERVIS.
Pro zajištění co nejlepší činnosti je nutné provádět čištění čoček kamer systému BLIS.
Čočky je možné čistit měkkým hadrem nebo
vlhkou houbou. Čočky čistěte opatrně, aby
nedošlo k jejich poškrábání.
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
G018177
Text na displeji
Odraz vlhké lesknoucí se vozovky.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Asistent při rozjezdu
VAROVÁNÍ
Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte
k nastartování motoru pomocný akumulátor.
Nestartujte motor roztažením vozu, viz
strana 177.
Zámek řízení zůstane v poloze v jaké byl,
když bylo odpojeno napájení. Před začátkem tažení musí být zámek řízení odemknut.
•
Klíček v zapalování musí být v poloze II.
Nikdy nevytahujte klíč ze spínací skříňky za
jízdy nebo při tažení vozu.
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
POZNÁMKA
Pokud je vozidlo bez energie, je nutné
zámek řízení před odtažením odemknout
prostřednictvím pomocného akumulátoru.
Tažení vozu
Před tažením vozu si zjistěte nejvyšší povolenou rychlost pro tažení vozu.
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
2. Klíček ve spínací skříňce musí být při tažení
vozidla v poloze II.
Modely 2.0 a 2.0D s automatickou převodovkou Powershift se nesmí odtahovat, protože
převodovka musí být dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící motor.
DŮLEŽITÉ
Vozidlo odtahujte.
•
Manuální převodovka
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka, Geartronic
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
Automatická převodovka, Powershift
VAROVÁNÍ
1. Otočte klíček zapalování do polohy II
a odemkněte zámek řízení, abyste mohli
vůz řídit, viz strana 155.
3. Zajistěte mírným sešlápnutím brzdového
pedálu, aby lano bylo stále napnuté
a předešlo se škubání.
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout
mimo nebezpečné místo – ne na vzdálenost delší než 10 km a ne rychleji než
10 km/h. Upozorňujeme, že kola se při
odtahování vozidla musí točit dopředu.
06
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování
hnací kola zvednuta mimo vozovku doporučujeme kontaktovat profesionální odtahovou službu.
``
175
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Tažné oko
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
• Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
POZNÁMKA
U některých vozidel s tažným zařízením není
možné instalovat na zadní držák tažné oko.
V tomto případě upevněte lano na kouli
tažného zařízení.
Z tohoto důvodu doporučujeme mít uloženou kouli tažného zařízení ve vozidle, viz
strana 180.
• U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např. pomocí klíče na kola.
06
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Instalace tažného oka
Vyjměte tažné oko (1), které je uloženo pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
176
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
Vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola
otáčela dopředu.
DŮLEŽITÉ
Vozidla s automatickou převodovkou musí
být odtahována pouze s hnacími koly zvednutými nad vozovku.
06 Startování a jízda
Asistent při rozjezdu
Startování pomocí pomocného
akumulátoru
3. Pokud je pomocný akumulátor umístěn
v jiném automobilu, vypněte motor druhého automobilu a zajistěte, aby se vozidla
nedotýkala.
4. Připojte červený kabel ke kladnému pólu
pomocného akumulátoru (1+) a ke kladnému pólu akumulátoru vašeho vozu (2+).
5. Jeden konec černého propojovacího
kabelu připojte k zápornému pólu (3-)
pomocného akumulátoru.
6. Druhý konec černého propojovacího
kabelu připojte ke kostřícímu bodu (4-)
vedle uchycení levé vzpěry kola.
Pokud dojde k vybití akumulátoru vozidla,
můžete nastartovat pomocí samostatného
akumulátoru nebo akumulátoru jiného vozidla.
Vždy se ujistěte, že jsou svorky propojovacích
kabelů bezpečně připojeny, aby během startování nedocházelo k jiskření.
Při startování s použitím propojovacích kabelů
dodržujte následující doporučený postup,
abyste předešli nebezpečí výbuchu:
1. Otočte klíček do polohy 0.
7. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
1500 ot./min.
8. Nastartujte motor vozidla s vybitým akumulátorem.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek.
Hrozí nebezpečí jiskření.
VAROVÁNÍ
V akumulátoru se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Jedna
jiskra, která může vzniknout při špatném
připojení startovacích kabelů, může způsobit výbuch akumulátoru.
Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody.
Pokud kyselina zasáhne Vaše oči, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
06
9. Odpojte propojovací kabely, nejdříve černý
a potom červený.
Dejte pozor, aby se svorky černého propojovacího kabelu nedotkly kladného pólu
akumulátoru nebo svorky připojené k červenému propojovacímu kabelu.
2. Přesvědčte se, že druhý akumulátor má
napětí 12 voltů.
177
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 281.
Pokud bylo tažné zařízení namontováno
v autorizovaném servisu Volvo, pak je vozidlo
dodáno s nezbytným vybavením pro jízdu
s přívěsem.
• Tažné zařízení musí být schváleného typu.
• Pokud se tažné zařízení montuje dodatečné, ověřte si u svého prodejce Volvo, že
je vozidlo plně vybaveno pro jízdu s přívěsem.
• S novým vozidlem netahejte těžké přívěsy.
Vyčkejte, dokud s vozem nenajedete alespoň 1000 km.
• Při jízdě s kopce s dlouhým a prudkým klesáním jsou brzdy namáhány mnohem více
než za normálních okolností. Přeřaďte na
nižší převodový stupeň a přizpůsobte
rychlost.
• Vyhněte se jízdě s přívěsem do stoupání se
sklonem vyšším než 12 %.
• Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
tažného zařízení odpovídalo jeho maximálnímu povolenému zatížení.
• Zvyšte tlak v pneumatikách na hodnotu
doporučenou pro plné zatížení vozidla.
Informace o umístění štítku s tlakem
v pneumatikách, viz strana 194.
• Tažné zařízení pravidelně čistěte a mažte
kouli tažného zařízení1.
• Při jízdě s přívěsem je motor zatěžován
více než obvykle.
1
178
To neplatí, pokud používáte stabilizační závěs.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
• Při jízdě s přívěsem do táhlého stoupání
udržujte nízkou rychlost.
• Náklad na přívěsu rozložte tak, aby zatížení
06
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
Hmotnosti přívěsů
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 281.
Manuální převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Nenechávejte motor běžet při otáčkách
vyšších než 4500 ot/min (vznětové motory:
3500 ot/min) - jinak by se olej by se mohl
příliš zahřát.
Vznětový motor, 5 válců
• Pokud teplota motoru začne příliš stoupat,
na přístrojové desce se objeví textová
zpráva doporučující přeřazení na nižší
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
převodový stupeň - postupujte podle
tohoto doporučení.
• S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
3. Volič převodovky přesuňte do parkovací
polohy P.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
Automatická převodovka
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
Prudké stoupání
• Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při
nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
• Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy použijte parkovací brzdu.
• Pokud parkujete vozidlo s připojeným
přívěsem ve svahu, založte kola zakládacími klíny.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
06
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou
převodkou Powershift najdete na stránce
163.
179
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
Tažná koule
Kabel přívěsu
Uložení tažného zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži volné
části přesně podle instrukcí, viz strana 182.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Důležité kontroly
• Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
06
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte
pomocí popruhu.
G014589
G031116
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
G010385
G010393
G010384
Technické údaje
Rozměry pro montážní body (mm)
A
B
C
D
Pevná nebo demontovatelná standardní koule tažného
zařízení
1070
82
964
482
1
Podélný nosník
2
Střed kulové hlavy
E
F
G
H
I
J
K
40
141
497
150
113
100
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06
181
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
06
182
1. Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačea vytažením směrem
ním do úchytu
dozadu
.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
G020302
G020301
G017317
Montáž tažného zařízení
3. Zkontrolujte, že okénko indikátoru (3) je
červené. Pokud okénko není červené,
stiskněte
a otočte uzamykacím koleč, až uslyšíte cvaknutí.
kem doleva
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
G020309
G020307
G020304
5. Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
4. Vložte tažné zařízení, až uslyšíte cvaknutí.
6. Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
7. Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
06
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G020306
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí
zůstat suché a čisté.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
8. Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
06
184
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
G020312
G020301
G020310
Demontáž tažného zařízení
2. Zatlačte uzamykací kolečko
a otočte
jím doleva
, až uslyšíte cvaknutí.
06 Startování a jízda
3. Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom táhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
G017318
G020314
Demontovatelné tažné zařízení*
4. Zatlačte ochranný kryt.
VAROVÁNÍ
06
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
strana 180.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
06 Startování a jízda
Zatížení vozidla
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Více informací
o hmotnostech, viz strana 281.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění v závislosti na míře zatížení a rozložení nákladu.
Uložení nákladu do zavazadlového
prostoru
06
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít při nakládání dlouhých
předmětů k náhodnému k posunutí řadicí páky
nebo voliče a uvedení vozidla do pohybu.
Zavazadlový prostor může být zvětšen vyjmutím opěrek hlav a sklopením sedadel, viz
strana 118.
Náklad umístěte pevně za opěradla vepředu.
• Opěrky hlav lze vyjmout, aby se předešlo
jejich poškození.
• Široké předměty umístěte doprostřed.
• Těžké předměty by měly být umístěny co
nejníže. Těžké předměty neumísťujte na
sklopené opěradlo.
186
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Ostré hrany zakryjte měkkým materiálem,
předejdete tak poškození čalounění.
• Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenakládejte zavazadla tak, aby
přesáhla horní hranu opěradla.
Nosiče zavazadel*
Doporučujeme používat nosiče zavazadel
Volvo, které jsou konstruovány pro vaše
vozidlo, tím se vyvarujete poškození vozu
a dosáhnete maximální možné bezpečnosti za
jízdy,
Pečlivě dodržujte montážní návod, který jste
obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
• Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Náklad bezpečně připevněte připevňovacími popruhy.
• Hmotnost nákladu rozložte rovnoměrně po
celé ploše nosiče. Těžké předměty uložte
dospodu.
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
• S velikostí nákladu se zhoršují aerodyna-
Náklad vždy zajistěte. Při prudkém brzdění
se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
• Jezděte plynule. Vyhněte se prudkému
mické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
zrychlování, prudkému brzdění a náhlým
změnám směru jízdy.
VAROVÁNÍ
Při jízdě se zavazadly na střešním nosiči se
změní těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
06 Startování a jízda
Nastavení projekce světlometů
Halogenové světlomety
Světlomety s funkcí Active Bending
Lights
Projekce světlometů pro levostranný provoz.
Projekce světlometů pro pravostranný provoz.
Projekci světlometů je možné nastavit pomocí
ovládacího prvku v každém těle světlometu,
aby se předešlo oslňování motoristů v protisměru.
Správně nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
G021422
G020317
G021421
Přizpůsobení světlometů pro
pravostranný nebo levostranný provoz
Levostranný provoz.
Pravostranný provoz.
Levostranný provoz.
Pravostranný provoz.
06
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
světlometů musí být prováděna v odborném
servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli vysokonapěťové jednotce se musí se světlomety
manipulovat s nejvyšší opatrností.
187
Všeobecné informace...........................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách..............................................................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* .................................................
Výměna kol............................................................................................
Nouzová oprava defektu* .....................................................................
188
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
190
194
195
198
200
KOLA A PNEUMATIKY
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní vlastnosti a pneumatiky
Rychlostní kategorie
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Vůz je schválen jako celek, což znamená, že
rozměry a rychlostní kategorie se nesmí lišit od
technických údajů, uvedených v technickém
průkazu vozu. Jedinou výjimkou z těchto podmínek jsou zimní pneumatiky (s kovovými hroty
nebo bez nich). Pokud zvolíte tyto pneumatiky,
nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje
rychlostní kategorie těchto pneumatik
(například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí
160 km/h).
Při výměně pneumatik dbejte na to, aby byly
shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku, viz strana 194.
Rozměry
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad: 205/55R16 91 W.
07
205
Šířka pneumatik (mm)
55
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
16
Průměr ráfku v palcích (")
91
Zátěžový index pneumatiky (v tomto
případě 615 kg)
W
190
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost (v tomto případě
270 km/h).
Nové pneumatiky
Nezapomeňte, že povolenou rychlost vozu
určuje vyhláška nikoli rychlostní třída pneumatiky.
Poznámka! Uvedeny jsou maximální povolené
rychlosti.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se
o označení DOT (Department of Transport),
které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například
1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena
v 15. týdnu v roce 2010.
W
270 km/h
Stáří pneumatik
Y
300 km/h
Všechny pneumatiky, starší 6 let, by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Důvod je stárnutí a rozklad,
i když pneumatiky jsou málo používané nebo
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
nepoužité. Rozpad složek materiálu pneumatik
může ovlivnit jejich funkčnost. V takovém
případě by potom neměla být pneumatika používána. To platí také pro rezervní kola, zimní
pneumatiky a uskladněné pneumatiky pro
pozdější použití. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela
do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly
nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola
nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Stáří pneumatiky je možné určit podle označení
DOT, viz předcházející obrázek.
Zimní pneumatiky
Společnost Volvo doporučuje zimní pneumatiky se speciálními rozměry. Rozměr pneumatik
závisí na typu motoru. Zimní pneumatiky musí
být použity na všech čtyřech kolech.
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
Rovnoměrnější opotřebení a údržba
Pneumatiky s hroty
G020323
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu
opotřebení pneumatik, viz strana 194.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí
přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
matiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneu-
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
07
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Doporučujeme Vám proto nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku
menší než 4 mm.
``
191
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Sněhové řetězy
DŮLEŽITÉ
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
Matice kol (1) by měly být utaženy utahovacím momentem 110 Nm a matice (2)
momentem 130 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik.
Ocelové ráfky – standardní matice kol (1)
Ocelové ráfky jsou obvykle zajištěny standardními maticemi, ačkoliv ocelové ráfky mohou
používat také uzavřené matice.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo
a způsobit nehodu.
Ráfky a matice kol
07
Používejte pouze ráfky, které jsou testovány
a schváleny společností Volvo, a které jsou
zahrnuty do nabídky originálního příslušenství
Volvo.
VAROVÁNÍ
Standardní matice kol.
Nikdy nepoužívejte standardní matice pro
slitinové ráfky. Kola se mohou uvolnit.
Uzavřená matice kol s pevnou podložkou.
V závislosti na použitých ráfcích, ocelových
nebo z hliníkové slitiny, se používají dva typy
matic kol.
1. Utáhněte kolové matice modelu (1) na 110
Nm. Utáhněte kolové matice modelu (2) na
130 Nm.
2. Utahovací moment překontrolujte pomocí
momentového klíče.
Hliníkové ráfky – uzavřené matice kol (2)
Pro hliníkové ráfky smíte používat pouze
uzavřené matice. Ty jsou velmi odlišné od
ostatních typů matic, protože mají otočnou
kuželovou podložku.
POZNÁMKA
Tyto matice můžete použít také na ocelové
ráfky.
Uzamykatelné matice kol
Bezpečnostní matice kol je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pokud použijete oce-
192
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
lové ráfky s bezpečnostními maticemi kol ve
spojení s kryty kol, bezpečnostní matice kola
by měla být namontována na šroub, který je
nejblíž ventilku. Jinak na kolo nemůžete instalovat ozdobný kryt.
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Nesprávně nasazené pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran
vodu, sníh a sněhovou břečku.
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Letní a zimní kola
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat.
Utáhněte pojistné matice kol na 110 Nm.
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co
nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu
může být při použití rezervního kola odlišné.
Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy
vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na
vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do
automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno
na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 292.
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
G020325
Nouzové rezervní kolo*
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pokud měníte letní a zimní kola, viz
strana 198, označte si jejich umístění na voze,
například L pro levé a P pro pravé. Pneumatiky
s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení
vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
07
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy
mezi levou a pravou stranou a naopak.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Doporučený tlak vzduchu
v pneumatikách
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.
Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách pro maximální zatížení za účelem dosažení nízké
spotřeby paliva.
POZNÁMKA
G020791
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení
a rychlosti.
• Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
07
• Tlak ECO1
• Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).
1
194
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
Pneumatiky se zahřejí i po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste. Proto tlak
vzduchu nesmíte snižovat, když kontrolujete
tlak v teplých pneumatikách. Tlak však musí
být zvýšen, pokud je příliš nízký.
Nesprávně nahuštěné pneumatiky zvyšují
spotřebu paliva, zkracují životnost pneumatik
a zhoršují jízdní vlastnosti vozu. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a rozpad.
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách. Hodnoty tlaku vzduchu se vztahují
ke studeným pneumatikám. („Studené pneumatiky“ znamená, že teplota pneumatik se
rovná venkovní teplotě.)
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a charakteristiky řízení.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Při používání výstražného trojúhelníku*
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
G020914
G020904
Výstražný trojúhelník
Výstražný trojúhelník je připevněn pomocí dvou
příchytek na spodní straně víka zavazadlového
prostoru.
1. Vyjměte pouzdro výstražného trojúhelníku,
které je zajištěno suchým zipem. Výstražný
trojúhelník vyjměte z pouzdra.
2. Vyklopte podpěry výstražného trojúhelníku.
07
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
G000000
Rezervní kolo* a zvedák*
07
Originální zvedák k vozu*
Vyjmutí rezervního kola
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu kola. Závity zvedáku
musejí být vždy dobře promazány. Rezervní
kolo*, zvedák* a klíč na kola* jsou uloženy pod
podlahou zavazadlového prostoru.
1. Vyklopte zadní hranu podlahy dopředu.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Uvolněte rezervní kolo a vyjměte je.
3. Zvedák (3) vložte do otvoru na pravé straně
(4). Rezervní kolo (1) upevněte v otvoru na
levé straně (5).
3. Vyjměte zvedák a klíč na kola.
Nářadí – vrácení na místo
Uložení rezervního kola* a zvedáku* do
zavazadlového prostoru
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
správným způsobem na své místo.
1. Zašroubujte zvedák (3) do poloviny výšky,
aby se ve vodorovné poloze vešel do
držáku.
• U vozidel vybavených rezervním kolem
2. Sklopte kliku (6) a klíč na kola (2) umístěte
na zvedák.
• U vozidel vybavených sadou pro nouzovou
musí být zvedák zašroubován tak, aby se
vešel do rezervního kola.
opravu pneumatik se zvedák musí složit
a vrátit do pěnového bloku.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.
První pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Demontáž kola
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
Použijte výstražný trojúhelník, pokud musíte
měnit kolo v hustém provozu. Ujistěte se, že
vozidlo i zvedák jsou na vodorovném pevném
povrchu.
VAROVÁNÍ
07
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
závity jsou důkladně namazány a není znečistěn.
2. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte masivní dřevěné klíny nebo
velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Ozdobný kryt odstraňte páčením koncem klíče na kola. Můžete jej také sejmout
rukou.
5. Klíčem na kola povolte matice kola o 1/2-1
otáčku doleva.
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020332
G020331
1. Vyjměte rezervní kolo*, zvedák* a klíč na
kola*, které jsou uloženy pod koberečkem
zavazadlového prostoru. Pokud je použit
jiný zvedák, viz strana 215.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
6. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je výřez
v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak,
aby se jeho patka dotýkala rovně země.
Zkontrolujte, zda zvedák správně sedí
v příslušném zvedacím bodě, viz obrázek,
a podstavec je přímo pod ním.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Montáž kola
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Utáhněte matice kola.
3. Vůz spusťte tak nízko, aby se kolo nemohlo
otáčet.
4. Utáhněte matice kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby matice kola byly správně
utaženy.
• Standardní kolové matice - utahovací
moment: 110 Nm
• Vypouklé kolové matice - utahovací
moment: 130 Nm
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
7. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte matice kola
a sejměte kolo.
Utahovací moment překontrolujte pomocí
momentového klíče.
5. Nasaďte ozdobný kryt (ocelový ráfek).
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
07
Mezi cestujícími a vozovkou musí stát
vozidlo nebo raději bariéra.
199
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
Zásuvky 12 V pro kompresor se nacházejí
vedle středové konzoly vpředu, vedle zadního
sedadla a v zavazadlovém prostoru*. Vyberte
si zásuvku, která je nejblíž pneumatice s defektem.
07
Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena
pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu
a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím
prostředkem. Sada je určena pro provedení
dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí
kapalinou musí být vyměněna před uplynutím
data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
Vyjmutí sady pro nouzovou opravu
pneumatik
Sada pro nouzovou opravu pneumatik s kompresorem a nářadím se nachází pod podlahou
zavazadlového prostoru.
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru.
2. Vyjměte sadu pro rychlou opravu pneumatik.
Přehled
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
G020400
Nouzová oprava defektu, obecné
informace
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
200
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
VAROVÁNÍ
Redukční ventil
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel a vzduchovou hadici.
Utěsnění propíchlé pneumatiky
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
G019723
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
5. Našroubujte nádobku do držáku.
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V
a vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
8. Spínač přepněte do polohy I.
DŮLEŽITÉ
07
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 baru a maximální 3,5 baru.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
dený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
5. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel. Nainstalujte zpět
čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
07
3. Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte
se na pneuservis.
4. Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru,
musíte pneumatiku nahustit na tlak uve-
202
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
6. Vraťte sadu pro rychlou opravu pneumatik
zpět do zavazadlového prostoru.
7. Zajeďte do nejbližšího autorizovaného
servisu Volvo, kde Vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že
pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze
zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku před vypršením doby použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu v pneumatikách uvedený na
štítku. (Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.)
POZNÁMKA
Odevzdejte nádobku na sběrném místě pro
nebezpečný odpad.
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
Čistění................................................................................................... 206
Drobné opravy laku............................................................................... 210
Ochrana proti korozi............................................................................. 211
204
PÉČE O VOZIDLO
08 Péče o vozidlo
Čistění
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Používejte
autošampon. Posypová sůl a nečistoty mohou
způsobit korozi.
• Vozidlo nemyjte na přímém slunci. Mytí
vozidla s horkým lakem, může způsobit
trvalé poškození laku. Vůz myjte v myčce
s čističkou.
• Hadicí důkladně umyjte podvozek.
• Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
• Je-li vůz silně znečistěn, použijte čistič za
studena.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený
jev, všechna vnější světla jsou navržena tak,
aby tomuto odolala. Kondenzát se po
zapnutí světla po určité době normálně
odpaří.
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
• Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečistěné světlomety mají zhoršenou
funkčnost. Čistěte je pravidelně, například
při doplňování paliva.
08
206
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně
vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo
autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Chromovaná kola
DŮLEŽITÉ
Prostředky na čistění ráfků mohou zanechat
skvrny na chromovaných kolech. Vůz myjte
houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchým
a rychlým způsobem mytí vozu, ale automatická mycí linka nemůže nahradit správné ruční
mytí. Kartáče automatické myčky se nemohou
účinně dostat všude.
DŮLEŽITÉ
Ruční mytí je ohleduplnější k laku než mytí
v automatické myčce. Lak je také mnohem
citlivější, když je nový. Z tohoto důvodu
doporučujeme ruční mytí u nového vozu
během několika prvních měsíců.
Odstranění ptačího trusu
Vysokotlaké mytí
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo
by velmi rychle dojít k poškození povrchové
úpravy vozu. Takové poškození barvy může
odstranit pouze odborník.
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
08 Péče o vozidlo
Čistění
DŮLEŽITÉ
Postříkejte vodou celý vůz, aby volné nečistoty byly odstraněny. Použití vysokotlakého
čističe: Zajistěte, aby tryska zařízení byla
stále ve vzdálenosti nejméně 30 cm od karosérie. Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Destičky se zahřejí
a oschnou. Totéž udělejte po rozjezdu za velmi
vlhkého nebo studeného počasí.
Vnější plasty, guma a ozdobné prvky
K čištění a péči o barvené plastové díly, gumu
a ozdobné prvky (například lesklé lišty) doporučujeme použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Při používání takových čisticích prostředků
pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklého
povrchu.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Vodu odpuzující povlak*
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
08
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
08 Péče o vozidlo
Čistění
POZNÁMKA
Doporučuje se použití speciálního přípravku
na udržení vodu odpuzujících vlastností,
který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé
by měl být použit po třech letech a potom
každý rok.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
Přidržte vykládaný koberec na všech kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
08
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění
textilu. Podlahové koberce se musí čistit
pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce
Volvo!
Postup v případě skvrn na textilním
čalounění a obložení stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v
případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření
koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chróm a je
schváleno v souladu s normou Oeko-Tex 100
tak, aby si zachovalo původní vzhled.
Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracová-
208
vána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění
je potřebné za účelem zachování charakteru
i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní
produkt pro čistění a ošetřování koženého
čalounění, který při dodržení návodu zachová
ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže
v závislosti víceméně na struktuře povrchu
kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
Pokyny pro umývání koženého čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
08 Péče o vozidlo
Čistění
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
• Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
Pokud jsou na volantu skvrny:
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
Skupina 1 (inkoust, víno, káva, mléko, pot
a krev)
Ochranné ošetření koženého čalounění
Před použitím prostředků k ošetřování kůže
vůz vysajte.
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
Ostré předměty (např. prstýnky) mohou kůži
poškodit.
Pokyny pro umývání koženého volantu
• Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
• Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5% roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli).
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
DŮLEŽITÉ
Čistění bezpečnostních pásů
1. Stejný postup jako u skupiny I.
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny I.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Díly a povrchy můžete vyčistit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u dealera vozů
Volvo. Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silné agresivní
odstraňovače skvrn.
08
209
08 Péče o vozidlo
Drobné opravy laku
Lak
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících a dveřích.
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Pokud kamínek prorazil až na plech
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou. Po
zaschnutí základového nátěru aplikujte
štětcem vrchní lak.
Číslo odstínu laku
G020345
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
Povrch musí být před opravou čistý a suchý,
teplota okolí musí dosahovat alespoň 15 °C.
Materiály
Štítek s údaji.
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 278.
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Pokud kamínek neprorazil až na plech a zbývá
nepoškozená vrstva laku, můžete aplikovat lak
ihned po očistění poškozené plochy.
08
1
210
• Základový nátěr v plechovce
• Sprej v plechovce nebo opravná tužka1
• Zakrývací páska.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné tužky.
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou
pastu a rozleštěte.
08 Péče o vozidlo
Ochrana proti korozi
Kontrola a údržba
Vozidlo bylo důkladně a kompletně ošetřeno
proti korozi již ve výrobním závodě. Součásti
karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je chráněn otěruvzdorným
protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny
a uzavřené profily byly vystříkány penetračním
antikorozním přípravkem.
Udržujte antikorozní ochranu vozidla.
• Udržujte vozidlo čisté. Podvozek
vystříkejte hadicí. Při mytí tlakovou vodou
udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně
30 cm od lakovaných povrchů.
• Pravidelně kontrolujte a podle potřeby provádějte drobné opravy protikorozní
ochrany.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní péči po dobu 12 let.
Po uplynutí této doby by měla být prováděna
každé tři roky. Pokud vozidlo potřebuje další
ošetření, obraťte se o pomoc na autorizovaný
servis Volvo.
08
211
Servis Volvo..........................................................................................
Údržba vozu svépomocí.......................................................................
Kapota a motorový prostor...................................................................
Oleje a provozní kapaliny......................................................................
Lišty stěračů..........................................................................................
Akumulátor............................................................................................
Výměna žárovek....................................................................................
Pojistky..................................................................................................
212
214
215
216
218
224
225
227
233
ÚDRŽBA A SERVIS
09 Údržba a servis
09
Servis Volvo
Servisní program Volvo
Váš vůz byl před opuštěním výrobního závodu
pečlivě testován. Před předáním byl opět zkontrolován podle interních norem Volvo.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu Volvo, musíte
dodržovat servisní program Volvo, uvedený
v Servisní a záruční knížce. Doporučujeme,
abyste provedením servisu a údržby pověřili
autorizovaný servis Volvo. Váš autorizovaný
servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu,
což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Speciální pracovní postupy
Určité servisní úkony, které se týkají elektrického systému mohou být prováděny pouze
s použitím elektronických zařízení vyvinutých
speciálně pro typ vašeho vozu. Z tohoto
důvodu doporučujeme před prováděním
servisních prací, které se týkají elektrického
systému, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
214
09 Údržba a servis
Údržba vozu svépomocí
Před zahájením práce na voze
Zvedání vozu
Akumulátor
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body. Viz předcházející obrázek.
Zkontrolujte, že kabely akumulátoru jsou
správně připojeny a pevně utaženy.
Nikdy akumulátor neodpojujte, když běží
motor (např. při výměně akumulátoru).
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku. Při dobíjení akumulátoru
musejí být odpojeny kabely.
Pravidelně kontrolujte
Akumulátor obsahuje kyselinu, která je korozivní a jedovatá. Je proto důležité, aby bylo
s akumulátorem nakládáno ekologicky.
Obraťte se na dealera vozů Volvo.
• Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
VAROVÁNÍ
Systém zapalování pracuje s vysokým
napětím. Napětí systému zapalování je
velmi nebezpečné. Při práci v motorovém
prostoru musí být proto vždy vypnuté zapalování.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček, kabeláže zapalování nebo zapalovacích cívek,
když je zapnuté zapalování nebo když je
motor zahřátý.
09
Pravidelně, například při každém doplňování
paliva, kontrolujte následující:
značkami MIN a MAX na expanzní
nádržce.
• Motorový olej – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
• Olej v posilovači řízení – hladina musí být
mezi značkami MIN a MAX.
• Kapalina pro ostřikovače – nádržka musí
být dostatečně plná. Při teplotách pod
bodem mrazu naplňte nemrznoucí směs.
• Brzdová kapalina a kapalina spojky – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX.
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že ventilátor chladiče může
začít automaticky pracovat, i když neběží
motor.
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
215
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
09
G020793
Otevření kapoty
Obrázek zobrazuje vozidlo s levostranným řízením.
1. Zatáhněte za madlo pod přístrojovou
deskou vlevo. (U vozidel s pravostranným
řízením je madlo umístěno vpravo.) Uslyšíte zvuk uvolnění západky.
2. Rukou nahmatejte bezpečnostní pojistku
uprostřed přední hrany kapoty a zatlačte ji
směrem doprava.
3. Otevřete kapotu.
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je správně zajištěna.
Motorový prostor
Nádržka kapaliny ostřikovače (4vál.)
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení (ukrytá
za světlometem)
1
216
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
Měrka motorového oleje1
Chladič
Ventilátor chladiče
Nádržka kapaliny ostřikovače (5vál.)
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (pravostranné řízení)
Plnicí otvor motorového oleje1
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (levostranné řízení)
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
09
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Vzduchový filtr1
1
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
217
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola motorového oleje a olejového
filtru
G020338
Štítek s údaji o motorovém oleji
v motorovém prostoru
Vznětový motor.
Měrka, 4válcové dieselové motory.
Měrka, zážehové motory.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte olej předepsané kvality, viz
štítek v motorovém prostoru. Hladinu oleje
musíte často kontrolovat a olej musíte
nechat pravidelně měnit. Pokud budete
používat olej nižší kvality nebo budete
s vozem jezdit s příliš nízkou hladinou oleje,
dojde k poškození motoru.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
je vozidlo provozováno za ztížených jízdních
podmínek, doporučuje Volvo používat olej
vyšší třídy, než je uvedeno na štítku, viz
strana 285.
218
Plnicí trubka, motorový olej.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Aby byly splněny servisní intervaly motorů,
všechny motory jsou ve výrobním závodě
plněny speciálně upravenými syntetickými
motorovými oleji. Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Schválený motorový olej musí být používán,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. Používejte pouze olej
předepsané klasifikace (viz štítek v motorovém prostoru) pro plnění i výměnu, jinak
riskujete ovlivnění životnosti, charakteristik
startování, spotřeby paliva a dopadu na
životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje jakoukoliv záruční odpovědnost, pokud
není použitý olej předepsané kvality a viskozity.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé
verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita
kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím
varovné kontrolky uprostřed přístrojové jednotky a prostřednictvím textů na displeji.
1
Některé modely mají obě verze. Více informací
získáte u Vašeho dealera Volvo.
Kontrola oleje
Motorový olej měňte v intervalech specifikovaných v Záruční a servisní knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
je vozidlo provozováno za ztížených jízdních
podmínek, doporučuje Volvo používat olej
vyšší třídy, než je uvedeno na štítku, viz
strana 218.
Objemy, viz strana 285 a dále.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje
kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru
můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej
nestačil stéci na dno klikové skříně.
G020336
DŮLEŽITÉ
09
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
Motor s olejovou měrkou1
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
Platí pouze pro zážehové a 4válcové vznětové motory.
``
219
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
09
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
Vozidla s elektronickým snímačem
hladiny oleje
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom zopakujte kroky 1-4.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Zpráva a graf na displeji.
Zpráva
Plnicí trubka.2
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte
v souvislosti s hladinou oleje motoru nic dělat
- viz vyobrazení dole.
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina olej kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 68.
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Nutný servis
oleje, navštivte dílnu. Může být příliš vysoká
hladina oleje.
2
220
Motory s elektronickým snímačem motorového oleje nemají měrku (5válcové vznětové motory).
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Hladina
motorového oleje - doplňte 0,5 l oleje,
doplňte pouze 0,5 l oleje.
Měření hladiny oleje
09
Kapalina ostřikovače, doplňování
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
1. Aktivujte klíč v poloze II, viz strana 154.
Hladinu oleje systém detekuje pouze během
jízdy. Systém nedokáže přímo detekovat
změny, pokud se olej doplňuje nebo
vypouští. Aby se zobrazil správný údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet na vzdálenost cca. 30 km/.
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hlad.mot.oleje
Čekejte....
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
G020335
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Umístění nádržky kapaliny ostřikovače3.
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad MAX
nebo klesnout pod MIN - mohlo by dojít
k poškození motoru.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
Objemy, viz tabulka Kapaliny na straně 287.
Víčko plnicího hrdla u čtyřválcových
motorů a vznětových motorů.
VAROVÁNÍ
Víčko plnicího hrdla u pětiválcových
motorů.
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej.
Doporučena hladina naplnění je 4.
3
V zimě používejte nemrznoucí kapalinu, aby
nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle,
nádržce a hadicích.
V závislosti na typu motoru.
``
221
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
POZNÁMKA
Nemrznoucí kapalinu a vodu promíchejte
před naléváním do nádržky.
TIP! Při doplňování kapaliny očistěte lišty stěračů.
DŮLEŽITÉ
•
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud systém není
dostatečně naplněn, může za vysoké teploty
motoru dojít k poškození hlavy válců. Doplňte
chladicí kapalinu v okamžiku, kdy její hladina
klesne ke značce MIN.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
G020334
Kontrola a doplňování chladicí
kapaliny
•
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
222
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 287.
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Mohou
se objevit vysoké teploty, při kterých
hrozí nebezpečí poškození (prasknutí)
hlavy válců.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
POZNÁMKA
Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systém. Pokud není takto
naplněn, může za vysoké teploty motoru
dojít k poškození hlavy válců.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola a doplňování brzdové
kapaliny a kapaliny spojky
09
nebo tropických oblastech s vysokou vlhkostí
vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
G020333
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
Brzdová kapalina a kapalina do spojky jsou ve
stejné nádržce4. Hladina kapaliny musí být
mezi značkami MIN a MAX. Hladinu kapaliny
kontrolujte pravidelně. Měňte kapalinu každé
dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Doporučená třída kapaliny a objemy, viz
tabulka Kapaliny na straně 287.
Kontrola a doplňování kapaliny
posilovače řízení
POZNÁMKA
Kontrolujte hladinu pravidelně.
Kapalinu není nutné měnit. Doporučená kvalita
kapaliny a objemy, viz strana 285.
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vůz odtahován bez nastartování
motoru, je možné vůz stále řídit. K řízení je však
nutné vyvinout větší sílu než obvykle.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu
4
Umístění závisí na tom, zda vůz má levostranné nebo pravostranné řízení.
223
09 Údržba a servis
09
Lišty stěračů
Lišty stěračů
1. Odklopte rameno stěrače.
Výměna lišt stěračů, čelní okno
2. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a zatáhněte (1) souběžně s ramenem stěrače.
G020330
3. Nasuňte (2) novou lištu, až uslyšíte „cvaknutí“.
> Zkontrolujte (3), zda je lišta stěrače
pevně nainstalována, a sklopte ramínko
stěrače.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na druhé
straně.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 206.
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
224
G020329
DŮLEŽITÉ
09 Údržba a servis
Akumulátor
Péče o akumulátor
Životnost a funkce akumulátoru je ovlivněna
různými faktory, jako je počet startů, vybití, styl
jízdy, jízdní a klimatické podmínky.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
VAROVÁNÍ
V akumulátorech se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Jedna
jiskra, která může vzniknout při špatném
připojení startovacích kabelů, může způsobit výbuch akumulátoru. Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání. Pokud dojde
k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo
zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je
omyjte velkým množstvím vody. Pokud
kyselina zasáhne oči, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
09
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Další informace naleznete
v uživatelské příručce.
Akumulátor skladujte
mimo dosah dětí.
Akumulátor obsahuje
kyselinu, která způsobuje
korozi.
``
225
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Chraňte před jiskrami
a otevřeným ohněm.
4. Odpojte záporný kabel akumulátoru.
5. Odpojte kladný kabel akumulátoru.
6. Pomocí šroubováku demontujte přední
stěnu vany akumulátoru.
7. Uvolněte zajišťovací držák akumulátoru.
Nebezpečí výbuchu.
8. Vyjměte akumulátor.
Montáž akumulátoru
1. Usaďte akumulátor do příslušné polohy.
2. Namontujte zajišťovací držák akumulátoru.
Musí být odevzdáno
k recyklaci.
3. Namontujte přední stěnu vany akumulátoru.
4. Připojte kladný kabel akumulátoru.
5. Připojte záporný kabel akumulátoru.
6. Nasaďte kryt na akumulátor.
Výměna akumulátoru
Demontáž akumulátoru
1. Vypněte zapalování a vytáhněte klíč dálkového ovladače ze zapalování.
2. Před tím, než se dotknete jakékoliv elektrické svorky, počkejte nejméně 5 minut.
Elektrický systém vozidla musí uložit informace v řídicích modulech.
3. Sejměte kryt.
226
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Všeobecné informace
Výměna předních žárovek
09
3. Táhněte těleso světlometu k jedné straně
a potom dopředu.
Technické údaje žárovek jsou uvedeny na
straně 294.
4. Odpojte konektor zatlačením spony
palcem, přičemž konektor vytahujete druhou rukou.
Následující seznam obsahuje žárovky
a bodové zdroje, které jsou specifické nebo
nevhodné pro výměnu, s výjimkou servisu:
• Celkové stropní osvětlení interiéru
• Lampičky na čtení, osvětlení nástupního
prostoru a osvětlení interiéru
• Ukazatele směru, vnější zpětné zrcátko
a doprovodné osvětlení při příchodu
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
světlometů musí být prováděna v odborném
servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli vysokonapěťové jednotce se musí se světlomety
manipulovat s nejvyšší opatrností.
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z Vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
Všechny přední žárovky (s výjimkou předních
světel do mlhy) se vyměňují odpojením
a vyjmutím tělesa světlometu z motorového
prostoru.
Vyjmutí tělesa světlometu
1. Vytáhněte klíč dálkového ovládání ze spínací skříňky a otočte spínač světel do
polohy 0.
2. Vytáhněte zajišťovací čep tělesa světlometu.
DŮLEŽITÉ
G019600
VAROVÁNÍ
G019599
• Brzdové světlo
• Aktivní světla pro zatáčení (ABL)
• Denní světla (DRL) ve spojleru
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Instalace tělesa světlometu
1. Připojte konektor a instalujte zpět těleso
světlometu a zajišťovací čep. Ujistěte se,
že čep je správně nainstalován.
2. Zkontrolujte světla.
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
``
227
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Dálková světla, halogenová
Těleso světlometu musí být připojeno a bezpečně připevněno dříve, než rozsvítíte světla
nebo zasunete klíč do spínací skříňky.
G019131
Instalace nové žárovky
Vyjmutí krytu a žárovky
1. Demontujte celé těleso světla, viz
strana 227.
2. Odsuňte zajišťovací svorky ke straně
a sejměte kryt.
3. Odpojte konektor od žárovky.
4. Uvolněte pružinu přidržující žárovku.
Zatlačte ji dovnitř/dolů.
5. Žárovku vytáhněte.
228
1. Namontujte novou žárovku. Může být nainstalována jen v jedné poloze.
2. Stiskněte přídržnou pružinu dovnitř/nahoru
a potom doprava, aby se zajistila na svém
místě.
3. Zatlačte zpět konektor.
G019136
G019133
Potkávací světla
Na obrázku je halogenová žárovka.
1. Demontujte celé těleso světla, viz
strana 227.
2. Demontujte kryt nad tělesem svítidla
otočením doleva.
3. Levý světlomet:
4. Instalujte zpět plastový kryt.
Otočte držák žárovky doleva.
5. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz
strana 227.
Pravý světlomet:
Otočte držák žárovky doprava.
4. Vytáhněte držák žárovky a žárovku
vyměňte.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
5. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
instalován jen v jedné poloze.
3. Vytáhněte držák žárovky a žárovku
vyměňte.
6. Otočením doprava nanstalujte zpět kryt
nad těleso svítidla.
4. Zatlačte držák žárovky dozadu. Pokud je
držák žárovky nasazen správně, uslyšíte
"cvaknutí".
7. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz
strana 227.
09
Ukazatele směru
5. Otočením doprava nanstalujte zpět kryt
nad těleso svítidla.
Obrysová světla
6. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz
strana 227.
G019150
POZNÁMKA
Aktivním světlomet "Active Bending Light"*
je osazen obrysovým světlem (LED), které
není možné vyměnit.
1. Demontujte těleso světlometu, viz
strana 227.
G019145
2. Otočte držák doleva a vytáhněte jej.
1. Demontujte těleso světlometu, viz
strana 227.
3. Vyjměte žárovku z držáku tak, že ji stisknete směrem dovnitř a otočíte doleva.
4. Instalujte novou žárovku a držák žárovky
vraťte do tělesa světla.
5. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz
strana 227.
2. Demontujte kryt nad tělesem svítidla
otočením doleva.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Boční obrysová světla
Světla do mlhy
7. Nainstalujte zpět držák žárovky. Značka
TOP na držáku žárovky musí být vždy
nahoře.
1. Demontujte těleso světlometu, viz
strana 227.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte
jej. Vyměňte žárovku.
2. Odmontujte kryt vložením šroubováku
podle obrázku (vertikálně) a stále tlačte
vertikálně, aby se uvolnila spona v krytu.
3. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
nainstalována jen v jedné poloze.
4. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryt, viz
strana 227.
3. Uchopte hranu krytu a táhněte přímo ven.
4. Vyšroubujte šrouby tělesa svítidla a vytáhněte je.
5. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
6. Novou žárovku instalujte otočením
doprava. (Profil držáku žárovky odpovídá
profilu dolní části žárovky.)
230
G020916
G017609
G018050
Demontáž držáku žárovky
Všechny žárovky zadní sdružené svítilny je
možné vyměnit ze zavazadlového prostoru.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Odmontujte kryt panelu, abyste získali
přístup k žárovkám. Ty jsou namontovány
v samostatném držáku.
3. Odpojte oba konektory od držáku žárovek.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
4. Současně stiskněte pojistky k sobě
a vytáhněte držák.
Brzdové světlo (LED)
09
Osvětlení registrační značky
Obrysová světla
5. Vyměňte žárovku a připojte oba konektory.
6. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt.
Obrysová světla
Zadní světlo do mlhy (na jedné straně)
Ukazatele směru
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
Světlo zpátečky
POZNÁMKA
Umístění žárovek v zadní sdružené
svítilně
G014843
Zadní světlo do mlhy svítí pouze v levé sdružené svítilně u vozů s levostranným řízením
a v pravé sdružené svítilně u vozů s pravostranným řízením.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
3. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte
ji. Otočte konektor doleva a vytáhněte
žárovku.
4. Vyměňte žárovku.
G018055
5. Nasaďte konektor a otočte doprava.
6. Instalujte celou svítilnu a zašroubujte ji na
místo.
Držák žárovek.
``
231
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Zavazadlový prostor
Osvětlení toaletního zrcátka*
Instalace skla zrcátka
1. Nejprve zatlačte tři příchytky na horní
hraně zrcátka zpět na místo.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku.
G020253
G020915
2. Poté zatlačte na místo tři dolní příchytky.
Demontáž skla zrcátka
1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního
okraje. Opatrně vypačte výstupek na
okraji.
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé
straně (v místě, kde je černá guma)
a opatrně pačte, aby se uvolnila dolní
hrana.
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo
zrcátka a kryt.
4. Vyjměte vadnou žárovku a nahraďte ji
novou žárovkou.
232
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Pojistky
Všeobecné informace
Pojistky chrání elektrický rozvod Vašeho vozu
před poškozením zkratem nebo před přetížením všech elektrických spotřebičů a prvků.
Pojistky jsou umístěny na dvou odlišných
místech ve voze:
• Reléová/pojistková skříňka v motorovém
prostoru.
09
závadu příslušné součásti. V takovém případě
se obraťte na autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
• Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro
cestující.
Výměna
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu.
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
Každá pojistková skříňka má prostor pro
náhradní pojistky. Pokud dojde k opětovnému
přepálení pojistky, většinou to signalizuje
``
233
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G007446
Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru
Tato pojistková skříňka obsahuje 36 pojistek.
Přepálenou pojistku nahraďte pojistkou
shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
• Pojistky 19-36 jsou pojistky typu "Mini
Fuse".
• Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“ a měly
by být měněny pouze v servisu.1
• Pojistky 1–6 jsou pojistky typu „Midi Fuse“
a musí být měněny pouze v odborném
servisu.1
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která
usnadní vytahování a zasunování pojistek.
1
234
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
09 Údržba a servis
09
G020250
Pojistky
1.
Ventilátor chlazení
50A
7.
Čerpadlo ABS
40A
16.
Audio systém
30A
2.
Posilovač řízení
80A
8.
Ventily ABS
20A
17.
Stěrače čelního okna
30A
3.
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
9.
Funkce motoru
30A
18.
60A
10.
Ventilátor větrání
40A
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
40A
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
60A
11.
Ostřikovače světlometů
20A
12.
Vyhřívání zadního okna
30A
13.
Solenoid akčního členu, startér
30A
14.
Kabeláž pro přívěs*
40A
15.
Rezerva
4.
5.
6.
PTC článek, předehřívač
vzduchu*
80A
Žhavicí svíčky (DRIVe)
60A
Žhavicí svíčky (5válcový vznětový motor)
70A
19.
Rezerva
20.
Houkačka
15A
21.
Palivové přídavné topení,
vyhřívání prostoru pro cestující*
20A
22.
Rezerva
–
–
–
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
09 Údržba a servis
09
Pojistky
23.
24.
32.
10 A
Řídicí modul převodovky
(4válcový)
15A
Vyhřívaný palivový filtr (5válcový, diesel), PTC vložka,
odlučovač oleje (5válcový
diesel)
20A
Centrální elektronický modul
(CEM) (Start/Stop)
10 A
26.
Spínač zapalování
15A
27.
Kompresor klimatizace
10 A
28.
Rezerva
29.
Světlo do mlhy, přední
25.
30.
31.
236
Řídicí modul motoru (5válcový benzín), řídicí modul
převodovky (5válcový)
–
Denní světla (DRL)*
15A
Čerpadlo chladicí kapaliny
(Start/Stop)
10 A
Napěťový regulátor, alternátor (4válcový benzín)
10 A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33.
34.
Vstřikovače (5válcový benzín), ventil řízení turba (5válcový diesel), snímač hladiny
oleje (5válcový diesel)
35.
Řídicí ventil, průtok paliva
(DRIVe), čidlo množství nasávaného vzduchu (DRIVe),
řídicí ventil turba (DRIVe)
10 A
Podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), cívka relé, relé,
podtlakové čerpadlo (5válcový, benzín), řídicí modul
motoru (5válcový diesel),
vyhřívaný palivový filtr
(DRIVe)
20A
Zapalovací cívky (benzín), tlakový spínač, systém řízení klimatu (5válcový), řídicí modul,
žhavicí svíčky (5válcový, diesel), řízení emisí EGR (5válcový diesel), palivové čerpadlo (DRIVe), lambda-sonda
(DRIVe), řídicí modul motoru
(Start/Stop), cívky relé, relé
Start/Stop
36.
10 A
Cívka relé, relé, systém řízení
klimatu, článek PTC, odlučovač oleje (5válcový benzín),
čidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový benzín),
ventil řízení turba (5válcový
benzín), solenoidy, variabilní
časování ventilů (5válcový
benzín), vstřikovače (2.0
l benzín), ventil EVAP (2.0
l benzín), ventil, směs vzduch/
palivo (2.0 l benzín), řídicí
ventil, tlak paliva (5válcový
diesel), řídicí modul motoru
(5válcový diesel), motor EGR
(DRIVe)
15A
Řídicí modul motoru (benzín,
DRIVe), snímač polohy plynového pedálu (5válcový diesel),
lambda-sonda (5válcový diesel)
10 A
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G020601
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Tato pojistková skříňka obsahuje 50 pojistek.
Pojistky jsou umístěny pod schránkou
v palubní desce. Pojistková skříňka má prostor
pro náhradní pojistky. Nástroje pro výměnu
pojistek jsou umístěny v reléové/pojistkové
skříňce v motorovém prostoru, viz strana 234.
Výměna pojistek
1. Nejprve vtlačte čepy uprostřed příchytek
(1) přibližně jeden cm dovnitř, příchytky
vytáhněte a sejměte obložení překrývající
pojistkovou skříňku.
raz. Úplně ji vyklopte. Pojistkou skříňku
nyní můžete zcela vyvěsit.
4. Zavřete pojistkovou skříňku v opačném
pořadí.
5. Vyjměte čepy z příchytek. Nasaďte obložení a příchytky. Vložte čepy zpět do
příchytek. Tím se svorky rozšíří a zajistí se
čalounění.
2. Vyšroubujte oba šrouby s křídlovou hlavou
(přidržující pojistkovou skříňku na místě) (2)
doleva.
3. Sklopte pojistkovou skříňku (3) napůl dolů.
Táhněte ji směrem dovnitř vozu, až nado-
``
237
09 Údržba a servis
09
Pojistky
43.
44.
45.
46.
Telefon*, audio systém,
RTI*, Bluetooth*
Systém SRS, řídicí modul
motoru (5válcový, DRIVe)
Elektrická zásuvka, prostor pro cestující
Osvětlení v prostoru pro
cestující, osvětlení
schránky v přístrojové
desce a osvětlení nástupního prostoru
47.
Osvětlení interiéru, dálkově ovládané otevírání
garážových dveří*
5A
48.
Ostřikovač
15A
49.
Systém SRS
10 A
50.
Rezerva
51.
Článek PTC, předehřívání
vzduchu*, cívka relé, relé,
vyhřívaný palivový filtr
(5válcový diesel), AWD
10 A
Řídicí modul převodovky,
systém ABS
5A
15A
10 A
15A
5A
52.
238
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53.
Posilovač řízení
10 A
54.
Asistent parkování*,
xenon*
10 A
55.
Řídicí modul Keyless*
20A
56.
Přijímač dálkového ovladače, siréna*
10 A
Konektor pro datové
připojení (DLC), spínač
brzdových světel
15A
Dálková světla, vpravo,
cívka relé, relé, pomocná
světla*
7,5A
–
57.
58.
09 Údržba a servis
Pojistky
59.
Dálkové světlo, levé
60.
Vyhřívání sedadla (strana
řidiče)
61.
Vyhřívání sedadla (strana
spolujezdce)
7,5A
72.
Rezerva
73.
Střešní okno*, stropní
konzola osvětlení interiéru, připomenutí bezpečnostního pásu, vzadu,
tlumení, vnitřní zpětné
zrcátko*
5A
74.
Palivové čerpadlo
15A
15A
15A
85.
Střešní okno*
63.
Napájení zadních dveří
vpravo
20A
75.
Rezerva
–
64.
Satelitní rádio*
5A
76.
Rezerva
–
65.
Audio, zábavní a informační systém
5A
77.
Audio, zábavní a informační systém, systém
řízení klimatu
Elektrická zásuvka
v zavazadlovém prostoru,
řídicí modul, příslušenství*
10 A
78.
Rezerva
–
79.
Světlo zpátečky, tlumení,
vnitřní zpětné zrcátko
(signál)
67.
Rezerva
68.
Tempomat
69.
Systém řízení klimatu,
zadní čidlo, tlačítka pro
BLIS*, parkovací asistent*, DRIVe
5A
5A
70.
Rezerva
–
71.
Rezerva
–
86.
Napájení předních dveří
vlevo
25A
Elektricky ovládané
sedadlo, spolujezdec
25A
Elektricky ovládané
sedadlo, řidič
25A
Osvětlení interiéru, osvětlení zavazadlového prostoru, elektricky ovládaná
sedadla, zobrazení hladiny paliva (2.0F)
5A
15A
–
5A
80.
Rezerva
81.
Napájení zadních dveří
vlevo
20A
Napájení předních dveří
vpravo
25A
82.
83.
84.
62.
66.
20A
–
09
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
Všeobecné informace...........................................................................
Audio funkce.........................................................................................
Funkce rádia.........................................................................................
Funkce CD ...........................................................................................
Struktura menu - audiosystém..............................................................
Funkce telefonu*...................................................................................
Struktura menu – telefon*.....................................................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*........................................................
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
242
244
248
253
256
257
265
269
INFORMAČNÍ SYSTÉM
10 Informační systém
Všeobecné informace
Audio systém
snadno ovládán pomocí ovládacího panelu
nebo klávesnice na volantu*, viz strana 74. Displej (2) zobrazuje zprávy nebo informace
o aktuální funkci.
10
Audiosystém
G020245
Zapnutí/vypnutí
POWER - tlačítko, zapnutí/vypnutí audio
systému
Menu
MENU - posunutí na systém menu
Některé funkce audio systému se ovládají
prostřednictvím systému menu. Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní pravé části displeje. Položky menu se zobrazují uprostřed displeje.
Navigační tlačítka
• Menu systému je přístupné prostřednic-
Displej
Klávesnice
EXIT – opuštění systému menu
ENTER – Výběr/aktivace/deaktivace
Informační systém integruje audio systém
a telefon, *. Informační systém může být
242
POWER (1) zapíná nebo vypíná audio systém.
Pokud je audio systém aktivní, když je dálkový
ovladač s klíčem v poloze 0, zůstane aktivní,
dokud není dálkový ovladač s klíčem ze zapalování vyjmut. Audio systém se spustí automaticky při příštím otočení dálkového ovladače
s klíčem v zapalování do polohy I.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
tvím MENU (4).
• Pro pohyb mezi položkami menu se používá navigační tlačítko (5) směrem
nahoru/dolů.
• ENTER (7) vybírá/aktivuje/deaktivuje jednu
z položek menu.
• EXIT (6) vrací zpět jeden krok ve struktuře
menu. Dlouhým stisknutím EXIT opustíte
menu.
Zkrácené volby
Položky menu jsou očíslovány a je možné je
volit také prostřednictvím klávesnice (3).
Nejdříve stiskněte tedy MENU a potom číslo/
čísla příslušné možnosti v menu.
Výbava
Audiosystém je možné také vybavit volitelnou
výbavou a různými verzemi. Existují tři verze
audiosystému:
• Performance,
• High Performance* nebo
• Premuim Sound*
Všechny audio systémy jsou však vybaveny
AM rádiem se systémem RDS, AM rádiem a CD
přehrávačem.
10 Informační systém
Všeobecné informace
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ distribuuje dva
stereo kanály do levých, středových, pravých
a zadních reproduktorů. Tím je zajištěna
věrnější kvalita zvuku, než je tomu u standardního dvoukanálového sterea.
10
Dolby Surround Pro Logic IIŸ a ikona Dolby
jsou registrované známky společnosti
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ je vyráběn na základě licence od Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
1
Premium Sound.
243
10 Informační systém
Audio funkce
Ovládací prvky zvuku
sitost se automaticky upravuje v závislosti na
rychlosti vozidla, viz strana 247.
10
Výběr zdroje audiosignálu
Opakované stlačování AM/FM přepíná mezi
pásmy FM1, FM2 a AM.
Opakované stlačování MODE přepíná mezi
pásmy CD, USB a AUX.
Externí zdroje audia
Všeobecné informace
AM/FM - Výběr pásma
MODE – Výběr zdroje audia, CD, AUX
a USB (např. iPodŸ)1
SOUND - Tlačítko
1. Pokud je zvoleno USB, potom se na displeji zobrazí Připojit zařízení.
Výběr skladby je možný třemi způsoby:
Navigační tlačítka - menu
Hlasitost
Vstup AUX
K nastavení hlasitosti použijte VOLUME (1)
nebo klávesnici na volantu, viz strana 74. Hla-
Vstup USB*
USB platí pouze pro ozvučení "High Performance" a "Premium Sound". iPod je registrovaná značka společnosti Apple Computer Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pro výběr externího zdroje audia použijte tlačítko MODE.
Po dokončení načítání se na displeji objeví
informace o skladbě a je možné si zvolit požadovanou skladbu.
TUNING - Knoflík
244
Pokud si zvolíte připojení iPodŸ, přehrávače
MP3 nebo paměti USB do konektoru USB,
potom jej můžete ovládat prostřednictvím ovládacích prvků audio systému.
2. Připojte svůj iPodŸ, MP3 přehrávač nebo
paměť USB do konektoru USB v odkládací
schránce středové konzoly (viz předcházející obrázek).
> Při načítání souborů na paměťovém
médiu systémem se na displeji se objeví
text Načítání. To chvíli trvá.
VOLUME - Knoflík
1
Vstupy AUX a USB umožňují připojení externího zdroje audia, např. iPodŸ1 nebo MP3
přehrávače.
10 Informační systém
Audio funkce
• Otáčejte knoflíkem TUNING (4) doleva
nebo doprava.
• Použijte levou nebo pravou stranu (6) navigačního tlačítka pro vyhledání požadované
stopy.
• Pomocí klávesnice na volantu.
V režimu USB nebo iPodŸ pracuje informační
systém obdobně jako v režimu přehrávání
hudebních souborů na CD přehrávači. Více
informací, viz strana 253.
POZNÁMKA
Systém podporuje přehrávání hudebních
souborů ve formátech MP3, WMA a WAV.
Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Dále
systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později. Funkce iPodŸ Shuffle není podporována.
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně déle
načítání pamětí obsahující soubory, které nelze
přehrát jako hudební soubory.
POZNÁMKA
Systém podporuje vyjímatelná média, která
jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem
souborů FAT32, a zvládne maximálně 500
adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít
kapacitu alespoň 256 Mb.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní systém
souborů, který není podporován audio systémem. Pro použití v systému musí být
MP3 přehrávač nastaven v režimu
Vyjímatelné USB zařízení/velkokapacitní
paměťové zařízení.
iPodŸ
iPodŸ je dobíjen a napájen z konektoru USB
přes připojovací kabel přehrávače. Nicméně
pokud je baterie přehrávače zcela vybitá, musí
být před připojením přehrávače nabita.
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPodŸ, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
AUX
Hlasitost externího zdroje AUX se může občas
lišit od hlasitosti inertních zdrojů, např.
CD přehrávače. Pokud je hlasitost externího
zdroje příliš velká, může to být na škodu kvality
poslechu. Předejděte tomu nastavením
vstupní hlasitosti na vstupu AUX.
10
POZNÁMKA
Kvalita zvuku může být horší, pokud je
přehrávač nabíjen, když audiosystém je
v režimu AUX. V tomto případě přehrávač
nenabíjejte.
Nastavení zvuku
Jednotlivé možnosti nastavení zvuku
Pro procházení následujících možností stiskněte opakovaně SOUND (5). Nastavení se provádí prostřednictvím TUNING.
• BASY - Úroveň basů.
• VÝŠKY - Úroveň výšek.
• FADER - Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
• BALANCE - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• SUBWOOFER* – úroveň pro basový
reproduktor. Před nastavením musí být
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
10 Informační systém
Audio funkce
10
• STŘEDOVÝ2 - Úroveň pro středový reproduktor. Před nastavením musí být aktivováno trojkanálové stereo nebo Pro Logic
IIŸ, viz dále nadpis Aktivace/deaktivace
prostorového zvuku.
• SURROUND2 - úroveň prostorového
zvuku. Před nastavením musí být aktivován Pro Logic IIŸ, viz dále nadpis Nastavení
zvuku.
Aktivace/deaktivace subwooferu
• Stiskněte MENU a potom ENTER.
• Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
• Rolujte na Subwoofer a stiskněte
ENTER.
Prostorový zvuk2
G021216
aktivován přídavný basový reproduktor, viz
text pod nadpisem Aktivace/deaktivace
subwooferu níže.
Nastavení Surround ovládá prostorový zvuk. Nastavení a aktivace/
deaktivace jsou pro jednotlivé zdroje
audiosignálu oddělené.
Ikona DolbyŸ na displeji označuje, že je aktivní
Dolby Pro Logic IIŸ. Existují tři různé možnosti
nastavení prostorového zvuku:
246
Premium Sound.
Není k dispozici pro režim AM a FM.
Některé audiosystémy.
Ekvalizér je možné použít pro samostatné
nastavení různých frekvenčních pásem.
Nastavení ekvalizéru
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
• Dolby Pro Logic II
• 3 kanálový
• Vyp. - 2 kanálové stereo.
3. Rolujte na Přední ekvalizér… nebo Zadní
ekvalizér… a stiskněte ENTER.
Aktivace/deaktivace prostorového
zvuku
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
5. Úroveň nastavte pomocí TUNING (4) nebo
pomocí navigačního tlačítka směrem
nahoru/dolů. Další frekvence je možné
zvolit pomocí navigačního tlačítka směrem
vlevo/vpravo.
3. Rolujte na Surround ef. FM…, Surround
ef. AM…, Surround ef. CD…nebo
Surround ef. AUX… a stiskněte ENTER.
6. Pro uložení stiskněte ENTER. Pokud
chcete funkci opustit, aniž by se nastavení
uložilo, stiskněte EXIT.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
4. Rolujte na Dolby Pro Logic II3, 3
kanálový nebo Vyp. a stiskněte ENTER.
2
3
4
Ekvalizér přední/zadní4
4. Grafika na displeji indikuje úroveň signálu
pro příslušné frekvence.
10 Informační systém
Audio funkce
Automatické nastavení hlasitosti5
Funkce automatického nastavení hlasitosti
umožňuje hlasitost zvuku zvyšovat se zvyšující
se rychlostí vozu. Na výběr jsou tři úrovně:
Nízký, Střední a Vysoký.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. basy, výšky a ekvalizér*, může uživatel
použít k tomu, aby přizpůsobil reprodukci
zvuku svému osobnímu vkusu.
10
Nastavení automatického řízení
hlasitosti
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Autonast. hlas. dle rychl…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Nízký, Střední nebo Vysoký
a stiskněte ENTER.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
5
Kromě výbavy Performance
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
10 Informační systém
Funkce rádia
Ovládací prvky rádia
Ladění
Ukládání stanic
Automatické ladění
10
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Krátce stiskněte
nebo
.
Rádio potom automaticky vyhledá další silnou
stanici.
Manuální ladění
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
G019806
2. Pomocí knoflíku TUNING (3) natavte frekvenci.
FM/AM - Výběr vlnového rozsahu
Předvolby stanic
TUNING - Vyhledávání stanic
SCAN - Prohledávání
Navigační tlačítko – Ladění a menu
EXIT - Zrušení aktuální funkce
AUTO - Automatické uložení stanice
248
nebo
nalaďte stanici.
Dlouhým stiskem
Nebo použijte klávesy na volantu:
Podržte
nebo
na navigačním tlačítku, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná frekvence.
Dokud je na displeji zobrazen symbol frekvence, může být prohledávání obnoveno krátkým stiskem
nebo
.
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo až
deset předvolených stanic. FM má dvě paměti
pro předvolby: FM1 a FM2. Předvolená stanice může být vybrána tlačítkem předvoleb (2)
nebo tlačítky na volantu.
Manuální uložení stanice
1. Nalaďte stanici.
2. Podržte tlačítko předvolby stanice, dokud
se na displeji nezobrazí zpráva Stanice
uložena.
Automatické uložení stanice
Funkce tlačítka AUTO (7) vyhledá deset nejsilnějších stanic a automaticky je uloží do samostatné paměti. Tato funkce je vhodná především v oblasti, kde neznáte stanice a jejich frekvence.
Zahájení automatického ukládání stanic
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Podržte tlačítko AUTO (7), dokud se na
displeji nezobrazí zpráva Autom.
ukládání.
Zpráva Autom. ukládání se po uložení stanic
z displeje vymaže. Autorádio pokračuje v automatickém režimu a na displeji se zobrazí
zpráva Auto. Nyní mohou být uložené
předvolby voleny pomocí tlačítek (2).
10 Informační systém
Funkce rádia
Zrušení automatického ukládání
rozhlasových stanic
Stiskněte EXIT (6).
Výběr automaticky uložené předvolby
Ponechání autorádia v automatickém režimu
umožňuje přístup k automaticky uloženým stanicím.
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
2. Stiskněte tlačítko předvolby (2).
> Autorádio zůstane v automatickém
režimu, dokud tento režim není zrušen
krátkým stisknutím tlačítka AUTO (7),
EXIT (6) nebo AM/FM (1).
Uložení automaticky uložených
předvoleb do druhé paměti
Automaticky uložená předvolba může být
přenesena do paměti FM nebo AM.
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
2. Stiskněte tlačítko předvolby stanice, kterou chcete přesunout.
3. Stiskněte tlačítko pod stanicí, která má být
uložena a držte jej, dokud se na displeji
nezobrazí zpráva Stanice uložena.
> Autorádio ukončí režim automatického
ukládání stanic a uložená stanice může
být vybrána pomocí předvolby.
Prohledávání
Funkce RDS
SCAN (4) automaticky vyhledává nejsilnější
stanice ve vlnovém rozsahu. Po nalezení stanice ji přehraje po dobu přibližně 8sekund
a pak se prohledávání obnoví.
Radio Data System - funkce RDS spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá
informace, které autorádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
Aktivace/deaktivace funkce
prohledávání
• Automatické přepnutí na silnější vysílač,
1. Pomocí AM/FM vyberte vlnový rozsah.
2. Funkci aktivujte tlačítkem SCAN.
> Na displeji se zobrazí zpráva SCAN.
Funkci ukončete pomocí tlačítka
SCAN nebo EXIT.
Uložení stanice
Pokud je funkce SCAN aktivní, může být
vybraná stanice uložena jako předvolba.
Stiskněte tlačítko předvolby stanic a držte
jej, dokud se na displeji nezobrazí zpráva
Stanice uložena.
> Prohledávání se ukončí a uložená stanice může být vybrána pomocí
předvolby.
10
pokud se příjem v oblasti zhorší.
• Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
• Přijímá textové informace o programu
aktuální rozhlasové stanice.
Některé rozhlasové stanice nepoužívají systém
RDS nebo využívají pouze některé jeho funkce.
Programové funkce
V režimu FM může autorádio vyhledávat stanice vysílající určité typy programů. Pokud je
požadovaný typ programu nalezen, autorádio
přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální
zdroj audiosignálu. Například, pokud je používán CD přehrávač, přepne se do režimu pauzy.
Vysílání je přehráváno v přednastavené hlasitosti audia, viz strana 252. Po ukončení vysílání nastaveného typu programu se autorádio
vrátí k předchozímu zdroji audia a nastavení
hlasitosti.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy
(Zpravodajství) a typy programů (PTY) přeru``
249
10 Informační systém
Funkce rádia
10
Pokud se chcete vrátit k přerušenému
audiozdroji ještě před tím, než je dokončeno
zobrazení zprávy nebo typu programu, stiskněte EXIT.
Další nastavení přerušení programů, EON
a REG viz strana 251. Programové funkce se
upravují pomocí systému menu, viz
strana 242.
Alarm
Tato funkce se používá jako varování při
vážných dopravních nehodách a katastrofách.
Alarm není možné dočasně přerušit nebo
deaktivovat. Pokud je vysílána varovná informace, zobrazí se na displeji zpráva
VÝSTRAHA!.
Dopravní informace – TP
G021220
Tato funkce umožňuje vkládání
dopravních informací vysílaných
v rámci sítě RDS stanic. Symbol TP
informuje o aktivaci této funkce.
Pokud zvolená stanice vysílá dopravní zpravodajství, na displeji se objeví
.
TP z aktuální stanice/ze všech stanic
Autorádio může vkládat dopravní informace
vysílané pouze aktuálně naladěnou stanicí
nebo všemi stanicemi.
Zprávy
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
5. Rolujte na Stanice TP… a stiskněte
ENTER.
> Na displeji se zobrazí buď TP z aktuální
stanice nebo TP ze všech stanic.
6. Stiskněte ENTER.
Aktivace/deaktivace vyhledávání
dopravních informací (TP)
Vyhledávání dopravních informací je užitečná
při dlouhých cestách při přehrávání audia
z jiného zdroje, než je rozhlasové vysílání.
Funkce automaticky vyhledává dopravní informace v různých RDS sítích.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
Aktivace/deaktivace funkce TP
4. Rolujte na Hledání TP a stiskněte
ENTER.
G021221
šují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má
nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší.
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Zpráva Zpravodajství informuje
o aktivaci této funkce.
Aktivace/deaktivace funkce vysílání
zpráv
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Zpravodajství a stiskněte
ENTER.
Zprávy z aktuální stanice/ze všech stanic
Autorádio může vkládat zprávy vysílané pouze
aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zpravodajská stanice…
a stiskněte ENTER.
> Na displeji se zobrazí buď Pro příjem
zpravodajství jen z této stanice
stiskněte ENTER nebo Zpravodajství
- vš. st..
5. Stiskněte ENTER.
250
10 Informační systém
Funkce rádia
Typy programů - PTY
G021222
Funkce PTY může být využita
k výběru typů programů, jak jsou Pop
music nebo Klasická hudba.
Symbol PTY informuje o aktivaci této
funkce. Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Aktivace/deaktivace funkce PTY
1. Pomocí FM/AM vyberte FM1 nebo FM2.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
4. Rolujte na Vyhledat PTY a stiskněte
ENTER.
Pokud autorádio nalezne kterýkoli z vybraných
typů programů, zobrazí se na displeji >|
Hledat. Pro pokračování ve vyhledávání vybra.
ného typu programů stiskněte tlačítko
Zobrazení typu programu
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zvolit PTY… a stiskněte
ENTER.
> Zobrazí se seznam typů programů"
Aktuality, Informace, atd. Funkce PTY
se aktivuje výběrem typů programů
a deaktivuje vymazáním všech typů programů (PTY).
5. Vyberte požadovaný typ programu nebo
Vymazat všechny PTY…
Vyhledávání PTY
POZNÁMKA
Ne všechny rozhlasové stanice podporují
tuto funkci.
Aktivace/deaktivace zobrazení
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Zobrazit PTY a stiskněte
ENTER.
Rádiotext
Některé RDS stanice vysílají informace
o obsahu programu, umělci, atd. Tyto informace mohou být zobrazeny na displeji.
10
Aktivace/deaktivace radiotextu
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Radiotext a stiskněte ENTER.
Automatická změna frekvence – AF
Funkce AF vybírá nejsilnější vysílače pro nastavenou stanici. K vyhledání nejsilnějšího vysílače může být někdy zapotřebí prohledání
celého vlnového rozsahu FM. Pokud nastane
tato situace, zobrazí se na displeji
Vyhledávání PI Zrušit tlačítkem EXIT..
Aktivace/deaktivace funkce AF
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na AF a stiskněte ENTER.
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
1. Aktivujte funkci PTY.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
``
251
10 Informační systém
Funkce rádia
Aktivace/deaktivace funkce EON
Tato funkce umožňuje pokračovat
v příjmu regionálního vysílače, i když
je jeho signál slabý. Symbol
Regionální informuje, že je funkce
aktivní. Funkce regionálního vysílání je normálně deaktivována.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
G021223
10
Regionální rozhlasové vysílání – REG
Aktivace/deaktivace funkce REG
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na EON… a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Místní, Vzdálené nebo
Vypnuto a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
Tato funkce vrátí všechny funkce autorádia na
výchozí výrobní nastavení.
3. Rolujte na Regionální a stiskněte
ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
Posílení ostatních sítí – EON
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
Funkce EON je zvláště užitečné ve velkoměstském prostředí s mnoha regionálními stanicemi. Umožňuje určení vzdálenosti mezi vozidlem a rozhlasovou stanicí, při které mají programové funkce přerušit aktuální zdroj audia.
• Místní - K přerušení dojde v případě,
pokud je rozhlasová stanice blízko.
• Vzdálené – k přerušení dojde i v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi zarušený.
• Vypnuto - Nedochází k přerušení programy z ostatních stanic.
252
Resetování funkcí RDS
3. Rolujte na Resetovat vše… a stiskněte
ENTER.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů jsou přehrávány hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost změněna během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
10 Informační systém
Funkce CD
Ovládání funkcí CD
přehrávač do režimu CD stisknutím tlačítka
MODE.
Spuštění přehrávání (CD měnič*)
Pokud je při aktivaci audio systému již zvolena
pozice s hudebním CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak přepněte do
režimu měniče CD prostřednictvím MODE
a zvolte disk pomocí tlačítek 1–6 nebo horní/
dolní části navigačního tlačítka.
G019807
Vložte disk CD
Navigační tlačítko – Rychle vpřed/vzad,
výběr skladby a menu
Výběr pozice měniče CD*
Vložení/vysunutí CD
Otvor pro vložení/vysunutí CD
MODE - výběr audiozdroje (CD, AUX,
USB*)
TUNING – Knoflík pro výběr skladby
Spuštění přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je hudební CD v přehrávači, když je
audiosystém v režimu CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak vložte disk a přepněte
1. Tlačítky 1–6 nebo navigačním tlačítkem
směrem nahoru/dolů zvolte volnou pozici.
> Volná pozice je na displeji označena.
Text Vložit disk signalizuje, že nový
disk je možné vložit. Měnič CD pojme až
6 CD disků.
2. Vložení disku CD do měniče CD.
Pauza
Pokud je hlasitost zcela ztlumena,
CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti
se CD přehrávač znovu spustí.
Zvukové soubory*
CD přehrávač/CD měnič* také podporuje
audio soubory ve formátech MP3 a WMA.
POZNÁMKA
Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač
načíst.
Pokud je do přehrávače vložen disk CD obsahující zvukové soubory, načte se struktura složek. V závislosti na kvalitě disku může trvat
nějakou dobu, než se spustí přehrávání.
Vysunutí CD
Navigace a přehrávání
CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu
přibližně 12 sekund. Poté je opět vtažen do
přehrávače a přehrávání pokračuje.
Pokud se do CD přehrávače vloží disk se zvukovými soubory, po stisknutí tlačítka ENTER
se zobrazí struktura složek na disku. Strukturu
složek můžete procházet stejným způsobem,
jako když procházíte strukturu menu audiosystému. Zvukové soubory jsou označeny syma složky symbolem
. Pomocí tlabolem
čítka ENTER spusťte přehrávání zvukového
souboru.
Vysuňte jednotlivé disky stisknutím tlačítka pro
vysunutí (3).
Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím
tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku. Na displeji se zobrazí
zpráva VYSUN. VŠE.
10
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
10 Informační systém
Funkce CD
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
10
Stiskněte levou/pravou část navigačního tlačítka, pokud displej není dost široký pro zobrazení celého názvu zvukového souboru.
Rychlý posun/změna skladeb
a zvukových souborů na CD
Krátkým stlačením levé/pravé šipky na navigačním tlačítku můžete listovat v seznamu
skladeb/souborů na CD. Dlouhé stisknutí se
používá k rychlému posunu v seznamu
skladeb/souborů na CD. Ke stejnému účelu
může být využit ovladač TUNING (nebo klávesnice na volantu).
Prohledávání CD
Tato funkce přehraje prvních 10 sekund
z každé skladby/audio souboru na CD. Pro
aktivaci stisknete tlačítko SCAN. Funkci přerušíte tlačítkem EXIT nebo SCAN a přehrávat se
začne aktuální skladba/soubor na CD.
Náhodný výběr
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na
CD je možné normálně procházet.
POZNÁMKA
Na aktuálním disku je možné rolovat pouze
mezi náhodnýmiCD stopami 1.
Na displeji se objevují různé zprávy v závislosti
na zvolené funkci náhodného výběru.
• NÁHODNÝ VÝBĚR znamená, že jsou
přehrávány pouze skladby z jednoho
hudebního CD
• NHV VŠ. znamená, že jsou přehrávány
všechny CD disky v CD měniči.
• NÁH. FLD znamená, že přehrávány jsou
zvukové soubory ve složce na aktuálním
CD.
Aktivace/deaktivace, náhodné
přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
254
Platí pro CD měnič.
Aktivace/deaktivace, náhodné
přehrávání (CD měnič)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Všechny
disky a stiskněte ENTER.
Položka Všechny disky platí pouze pro
hudební CD v měniči.
Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Složka
a stiskněte ENTER.
Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory:
Pokud si vyberete jiný disk CD, funkce se deaktivuje.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
1
3. Rolujte na Složka nebo Disk a stiskněte
ENTER.
10 Informační systém
Funkce CD
Text na disku
Pokud je informace o titulu uložena na
hudebním CD, je možné ji zobrazit na displeji2.
10
Aktivace/deaktivace
1. Spusťte přehrávání CD.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Text. info o disku a stiskněte
ENTER.
CD
Při používání CD disků nízké kvality může být
reprodukce nekvalitní nebo úplně znemožněna.
DŮLEŽITÉ
Pouze standardní disky (průměr 12 cm).
Nepožívejte CD disky s přilnavými nálepkami. Teplo z CD přehrávače může způsobit
uvolnění štítku a následně může dojít
k poškození CD přehrávače.
2
Platí pro CD měnič.
255
10 Informační systém
Struktura menu - audiosystém
Přehled
10
NABÍDKA FM
TP
5.
Text. info o disku
6.*
Nastavení audio…
1.
Zpravodajství
2.
TP
3.
PTY…
4.
Radiotext
Pro CD měnič* se zvoleným CD
diskem.
5.
Rozšíř. nastavení rádia…
1.
Náhodný výběr…
6.*
Nastavení audio…
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.
Text. info o disku
5.*
Nastavení audio…
NABÍDKA AM
1.*
Nastavení audio…
NABÍDKA CD
Pro CD přehrávač s CD diskem.
1.
Náhodný výběr
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.
Text. info o disku
5.*
Nastavení audio…
NABÍDKA CD
Pro CD přehrávač s diskem MP3.
1.
256
4.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NABÍDKA CD
NABÍDKA CD
Pro CD měnič* se zvoleným diskem
MP3.
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
4.
TP
5.
Text. info o disku
6.*
Nastavení audio…
NABÍDKA AUX
1.
AUX vstupní hlasitost…
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.*
Nastavení audio…
ověřte, je-li na mobilním tel.*
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
4.
TP
5.
Informace o skladbě
6.
Nastavení audio…
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Součásti telefonního systému.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Anténa1
10
Klávesnice na volantu. Většina funkcí
telefonního systému může být ovládána
pomocí klávesnice, viz strana 259.
Mikrofon. Mikrofon sady handsfree je
nainstalován ve stropu vedle sluneční
clony.
1. Zapněte telefon.
2. Zadejte číslo pro nouzové volání platné ve
vaší oblasti (v rámci EU: 112).
Sluchátko*
U systému IDIS (Intelligent Driver Information
System) lze příchozí telefonní hovory a SMS
zprávy zpozdit tak, aby se řidič mohl soustředit
na jízdu, pokud systém IDIS vyhodnotí, že
dopravní situace vyžaduje zvýšenou míru
pozornosti.
• Bezpečnost silničního provozu je vždy na
prvním místě.
• Pokud jako řidič potřebujete z důvodu soukromí použít sluchátko*, nejdříve vozidlo
zaparkujte na bezpečném místě.
• Při tankovaní telefonní systém vypněte.
• Zrovna tak jej vypínejte v blízkosti provádění trhacích prací.
• Doporučujeme, aby údržbu telefonního
systému prováděl autorizovaný servis
Volvo.
258
Uskutečnění nouzového volání
3. Stiskněte ENTER.
Všeobecné informace
K dispozici pouze u vestavěného telefonu nebo RTI.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
SIM karta
Nouzová volání mohou být uskutečněna bez
SIM karty v místech pokrytých signálem
příslušné sítě.
Ovládací panel na středové konzole.
Všechny funkce (kromě hlasitosti) mohou
být ovládány z řídicího panelu.
Čtečka SIM karty.
1
Nouzová volání
IDIS
Příchozí hovory a SMS zprávy mohou být zpožděny o 5 sekund a následně budou přesměrovány. Pokud dopravní situace stále vyžaduje
zvýšenou pozornost řidiče, příchozí hovor
bude přesměrován na hlasovou schránku.
Zmeškané hovory se zobrazí na displeji.
Systém IDIS lze odpojit pomocí funkce menu
6.5, viz strana 265.
G020244
Součásti telefonního systému
Telefon je možno používat pouze s platnou SIM
kartou, Subscriber Identity Module. Karty jsou
k dostání u různých mobilních operátorů.
V případě problémů s kartou kontaktujte provozovatele sítě.
POZNÁMKA
Zabudovaný telefon nemůže číst SIM karty
typu 3G (pouze 3G). Kombinované karty 3G/
GSM fungují. Pokud potřebujete náhradní
SIM kartu, kontaktujte operátora své sítě.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Další SIM karta
Ovládací prvky telefonu
Klávesnice na volantu
Mnoho mobilních operátorů nabízí dvě SIM
karty pro jedno telefonní číslo. Náhradní karta
může být použita ve vozidle.
10
Vložení SIM karty
1. Vypněte telefon a otevřete odkládací
schránku v palubní desce.
4. Opatrně zasuňte držák SIM karty do
čtečky.
Menu
Popis ovládání, funkcí a menu telefonu je uveden na straně 265.
G019809
3. Vložte SIM kartu do držáku tak, aby byla
vidět kovová strana. Šikmý kraj SIM karty
se musí krýt se šikmým okrajem držáku.
Ovládací panel na středové konzole.
VOLUME - Ovládá hlasitost zvuku na
pozadí z autorádia, například během
hovoru
Tlačítka s čísly a písmeny
Bezpečnost silničního provozu
MENU - Otevírá hlavní menu
Z bezpečnostních důvodů není část menu telefonu přístupná, jakmile vozidlo překročí
rychlost 8 km.
EXIT - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání
vložených znaků
Navigační tlačítko - Procházení menu
a řádků znaků
G020243
2. Vytáhněte držák SIM karty ze čtečky SIM
karet, viz obrázek na straně 258.
Pokud je telefon aktivní, jsou klávesy na
volantu vyhrazeny pro funkce telefonu. Aby
bylo možné ovládat audio, musí být telefon
v pohotovostním režimu (standby).
ENTER - Pracuje stejně jako klávesa na
ovládacím panelu
EXIT - Pracuje stejně jako klávesa na ovládacím panelu
Hlasitost hovoru - zvýšit/snížit
Navigační tlačítko - Procházení menu
ENTER - Příjem hovorů. Stisknutím tlačítka
vyvoláte naposledy volaná čísla
PHONE - Zapínání/vypínání a pohotovostní režim
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Zapnutí/vypnutí
Pokud je telefonní systém aktivní nebo v pohotovostním režimu (standby), objeví se na displeji sluchátko. Pokud je telefon při otočení
klíče dálkového ovladače do polohy 0 v jednom
z těchto režimů, obnoví se po přepnutí zapalování zpět do polohy I nebo II činnost telefonu
v tomto režimu.
Aktivace z pohotovostního režimu
Čekající hovor
Aktivace funkcí telefonního systému
Stiskněte PHONE.
Příjem hovoru a volání
Volání
1. Aktivujte telefonní systém (pokud je to
nutné).
Funkce telefonního systému mohu být použity
pouze, pokud je telefon v aktivním režimu.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 263.
1. Stiskněte PHONE.
3. Stiskněte ENTER nebo zvedněte sluchátko. Sluchátko stlačte dolu a uvolněte.
2. Vložte PIN (pokud je požadován) a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Deaktivace funkcí telefonního systému
Pokud je sluchátko* zvednuto po začátku
hovoru, bude zvuk vycházet ze systému
handsfree. Informace o přepínání mezi sluchátkem a handsfree během hovoru, viz
strana 263
Pokud je telefon deaktivován, nelze přijímat
žádné hovory.
Stiskněte držte tlačítko PHONE, dokud se
telefon nedeaktivuje.
Odmítnutí hovoru
Stiskněte EXIT.
Dva vyzváněcí tóny v průběhu hovoru označují
další příchozí hovor. Na displeji se zobrazí
Přijmout?. Hovor je možné odmítnout nebo
přijmout normálním způsobem. Pokud je hovor
přijat, bude předchozí hovor přepnut do režimu
čekání.
Přepnutí hovoru do režimu čekání/
obnovení hovoru
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
2. Rolujte na Podržet nebo Obnovit a stiskněte ENTER.
Volání třetímu účastníkovi
1. Přepněte hovor do režimu čekání.
2. Vytočte číslo třetího účastníka.
Přepínání mezi hovory
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
Pohotovostní režim (standby)
Příjem hovoru
V pohotovostním režimu je možné při příjmu
hovorů používat audio systém. V pohotovostním režimu však není možné uskutečnit volání.
Automatický příjem hovoru, viz volby menu 4.3,
viz strana 265.
2. Rolujte na Zaměnit a stiskněte ENTER.
Konferenční hovor zahrnuje tři účastníky, kteří
mohou mezi sebou hovořit. Po zahájení konferenčního hovoru není možné připojit další
účastníky. Při ukončení konferenčního hovoru
jsou ukončeny všechny hovory.
Přepnutí telefonu do pohotovostního
režimu
Telefon musí být v aktivním režimu, aby jej bylo
možné přepnout do pohotovostního režimu.
260
Stiskněte PHONE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte ENTER nebo zvedněte sluchátko. Sluchátko stlačte dolu a uvolněte.
Ukončení hovoru
Stiskněte EXIT nebo zavěste sluchátko.
Zahájení konferenčního hovoru
10 Informační systém
Funkce telefonu*
1. Zahajte hovor mezi dvěma telefony.
Vkládání textu
2. Stiskněte MENU nebo ENTER.
Text se vkládá pomocí klávesnice telefonu.
3. Rolujte na Připojit a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem
- jeden stisk první znak, druhý stisk druhý
znak, atd. Viz tabulka.
Hlasitost
Telefon využívá reproduktor ve dveřích řidiče.
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru se reguluje
klávesami na volantu.
Při použití sluchátka* se hlasitost reguluje pomocí
kolečka umístěného na straně
sluchátka.
Klávesa
2. Pro vložení mezery stiskněte 1. Pokud mají
být vloženy dva stejné znaky za sebou,
stiskněte * nebo několik sekund počkejte.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Klávesa
Funkce
Funkce
tuv8üù
10
wxyz9
Stisknout krátce, pokud
mají být vloženy stejnou
klávesou dva stejné za
sebou jdoucí znaky.
[email protected]*#&$£/%
Přepíná mezi velkými
a malými písmeny.
mezera 1 - ? ! , . : " ' ( )
Hlasitost audio systému
Hlasitost audio systému je v průběhu telefonního hovoru dočasně ztlumena. Po ukončení
hovoru je hlasitost obnovena v předchozí
úrovni. Pokud je regulována hlasitost v průběhu hovoru, bude zachována nově nastavená
úroveň hlasitosti. Zvuk může být během
hovoru také automaticky vypnut, viz menu
6.4.3. na straně 265. Tato funkce je k dispozici
pouze pro integrovaný telefonní systém Volvo.
abc2äåàæç
Používání číslic
Volání naposledy volaného čísla
def3èé
Telefon automaticky ukládá poslední volané
číslo.
ghi4ì
1. Stiskněte ENTER.
jkl5
2. Rolujte na číslo a stiskněte ENTER.
Telefonní seznam
mno6ñöòØ
pqrs7ß
Pokud telefonní seznam obsahuje aktuální
kontaktní informace o volajícím, potom se tyto
zobrazí na displeji. Kontaktní informace mohou
být uloženy na SIM kartu nebo do telefonu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Uložení kontaktů do telefonního
seznamu
Kopírování položek mezi SIM kartou
a telefonem
3. Rolujte na Vymazat SIM nebo Vymazat
telefon a stiskněte ENTER.
Pokud je to požadováno, vložte kód telefonu.
Výchozí výrobní nastavení je 1234.
1. Stiskněte MENU.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Nový kontakt a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Zkopírovat vše… a stiskněte
ENTER.
Klávesy (1-9) mohou být použity pro rychlou
volbu volaného čísla z telefonního seznamu.
4. Vložte jméno a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na SIM do telefonu nebo Telefon
do SIM a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
5. Vložte číslo a stiskněte ENTER.
6. Rolujte na SIM karta nebo Paměť
telefonu a stiskněte ENTER.
Vyhledání kontaktů v telefonním
seznamu
Pro přímý přístup do menu Telefonní
seznam… použijte navigační tlačítko namísto
MENU.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Hledat a stiskněte ENTER.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
262
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vymazání kontaktů z telefonního
seznamu
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Hledat a stiskněte ENTER.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na položku, která má být vymazána
a stiskněte ENTER.
6. Rolujte na Vymazat a stiskněte ENTER.
Vymazání všech kontaktů
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
Vytáčení zrychlené volby
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Vytáčení zrychlené volby
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zvolte čísla a stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na číslo klávesy pro rychlou volbu
a stiskněte ENTER.
6. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
7. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
8. Pro opuštění systému menu podržte klávesu EXIT.
Volání pomocí rychlé volby.
Krátce stiskněte požadovanou klávesu
a následně pak ENTER.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
POZNÁMKA
Po zapnutí telefonu trvá určitý čas, než je
funkce rychlé volby k dispozici.
Funkce během hovoru
Během hovoru je k dispozici několik funkcí.
Některé funkce mohou být použity pouze,
pokud je hovor podržen.
Použití funkce rychlé volby, Vytáčení
zrychlené volby, musí být aktivováno v menu
Telefonní seznam…, viz strana 267.
Pro přístup k menu v průběhu hovoru stiskněte
MENU nebo ENTER a rolujte na jednu z následujících položek.
Volání z telefonního seznamu
1. Vypnout mikrofon/Zapnout mikrofon Tichý režim.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
> Zobrazí se všechny kontakty uložené
v paměti telefonu. Počet zobrazených
kontaktů může být zredukován zadáním
části jména kontaktu.
3. Rolujte na kontakt a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Pro vytočení čísla stiskněte ENTER.
2. Podržet/Obnovit - Podržení nebo obnovení hovoru.
3. Handsfree/Privátní sluchátko - Použití
handsfree nebo sluchátka*.
SMS - Krátká textová zpráva
Přečtení SMS
10
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Zprávy… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Přečíst a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na zprávu a stiskněte ENTER.
> Zpráva se zobrazí na displeji. Další
výběr může být proveden stiskem
ENTER. Pro opuštění systému menu
podržte klávesu EXIT.
Psaní a odeslání
1. Stiskněte MENU.
4. Telefonní seznam - Zobrazit seznam.
2. Rolujte na Zprávy… a stiskněte ENTER.
5. Připojit - Konferenční hovor (k dispozici,
pokud je připojeno dva a více účastníků)
3. Rolujte na Napsat novou a stiskněte
ENTER.
6. Zaměnit - Přepínání mezi hovory (k dispozici, pokud jsou spojeni maximálně tři
účastníci).
4. Vložte text a stiskněte ENTER.
5. Rolujte na Odeslat a stiskněte ENTER.
6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Pro přechod na požadované písmeno
v telefonním seznamu podržte příslušnou
klávesu po dobu asi 2 sekund.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Číslo IMEI
10
Aby mohl operátor sítě zablokovat telefon,
musíte mu sdělit číslo IMEI telefonu. Toto je
patnáctimístné výrobní číslo, které je naprogramováno do telefonu. Pro zobrazení čísla na
displeji vytočte *#06#. Toto číslo si poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
Technické parametry
A
264
Výkon
2W
SIM karta
Malá
Položek v paměti
250A
SMS (krátká textová
zpráva)
Ano
Data/Fax
Ne
Duální (900/1800 MHz)
Ano
V telefonu plus místa v paměti na SIM kartě.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
Menu telefonu
1.
4.6.
Přesměřování…
Vytáčení zrychlené volby
4.6.1.
Všechny hovory
2.4.1.
Aktivní
4.6.2.
Pokud je obsazeno
2.4.2.
Zvolte čísla
4.6.3.
Nepřijato
4.6.4.
Mimo dosah sítě
Vymazat telefon
4.6.5.
Faxová volání
Stav paměti
4.6.6.
Datová volání
4.6.7.
Zrušit vše
Posledních 10 zmešk.
1.2.
Posledních 10 přijatých
1.3.
Posledních 10 volaných
2.5.
Vymazat SIM
1.4.
Vymazat výpis…
2.6.
1.4.1.
Všechny hovory
2.7.
1.4.2.
Nepřijaté hovory
1.4.3.
Přijaté hovory
3.1.
Přečíst
1.4.4.
Volaná čísla
3.2.
Napsat novou
5.1.
Autotelefon
3.3.
Přidat telefon
3.
Délka hovorů…
Zprávy…
5.
Nastavení zpráv…
5.2.
Poslední hovor
3.3.1.
Číslo střediska zpráv
5.3–7. Přidané telefony1
1.5.2.
Čítače hovorů
3.3.2.
Doba platnosti…
1.5.3.
Celková doba
3.3.3.
Typ zprávy…
1.5.4.
Vymazat čítače
hovorů
2.1.
Hledat
2.2.
Nový kontakt
Zkopírovat vše…
2.3.1.
4
Možnosti volání…
4.1.
Odeslat moje číslo
4.2.
Čekající hovor
4.3.
Automatická odpověď
4.4.
Opakované aut.vytáčení
4.5.
Číslo hlasové schránky
10
Vyměnit telefon
1.5.1.
Telefonní seznam…
2.3.
1
2.4.
Telefon do SIM
1.1.
1.5.
2.
2.3.2.
Výpis volání…
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
6.
Nastavení telefonu…
6.1.
Výběr sítě…
6.1.1.
Automaticky
6.1.2.
Ruční výběr
SIM do telefonu
Maximálně 5 telefonů.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
6.2.
10
Požadavek na PIN kód…
1.3. Posledních 10 volaných
2.3. Kopírovat vše
6.2.1.
Zapnuto
Kopírování telefonních čísel a jmen ze SIM
karty do paměti telefonu.
6.2.2.
Vypnuto
Seznam volaných čísel. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
6.2.3.
Automaticky
1.4. Vymazat výpis
6.3.
Editovat PIN kód
6.4.
Zvuky a hlasitost…
6.4.1.
Hlasitost vyzvánění
6.4.2.
Signály vyzvánění…
6.4.3.
Ztlumit rádio
6.4.4.
Ohlášení příchozí
zprávy
6.5.
IDIS
6.6.
Obnovit stan. nastav. tel.
1.4.1.
Všechny hovory
1.4.2.
Nepřijaté hovory
1.4.3.
Přijaté hovory
1.4.4.
Volaná čísla
1.5. Doba trvání hovoru
Doba trvání všech hovorů nebo posledního
hovoru. Vynulování všech počítadel, viz menu
1.5.4.
SIM do telefonu
2.3.2.
Telefon do SIM
2.4. Vytáčení zrychlené volby
K telefonnímu číslu uloženému v telefonním
seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby.
2.4.1
Aktivní
2.4.2
Zvolte čísla
2.5. Vymazat SIM
Vymazání celé paměti SIM karty.
2.6. Vymazat telefon
Vymazání celé paměti telefonu.
2.7. Stav paměti
1.5.1.
Poslední hovor
Popis položek menu
1.5.2.
Čítače hovorů
1. Výpis volání
1.5.3.
Celková doba
1.1 Posledních 10 zmeškaných
1.5.4.
Vymazat čítače hovorů
Seznam zmeškaných hovorů. Můžete si zvolit,
zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit
do telefonního seznamu.
2. Telefonní seznam
3.1. Čtení
2.1. Hledat
1.2 Posledních 10 přijatých
Hledání jména v telefonním seznamu.
Přijaté textové zprávy. Zvolte, zda chcete celou
zprávu nebo její část vymazat, poslat dál, změnit nebo uložit.
Seznam přijatých hovorů. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
266
Vymazání seznamů nacházejících se
v menu 1.1, 1.2 a 1.3 následovně.
2.3.1.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ukazuje, kolik pozic je obsazeno na SIM kartě
a v paměti telefonu. V tabulce je vidět, kolik
pozic je z celkového počtu obsazeno, např.
100 (250).
3. Zprávy
2.2. Nový kontakt
Ukládá do telefonního seznamu jména a telefonní čísla, viz strana 261.
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
3.2. Napsat novou
4.5. Číslo hlasové schránky
Psaní zprávy na klávesnici. Zvolte, zda chcete
zprávu uložit nebo odeslat.
Uložení číslo hlasové schránky.
3.3. Nastavení zpráv
Zde můžete zvolit, kdy a jaký typ hovorů má být
přesměrován na zadané telefonní číslo.
Zadejte číslo střediska zpráv, přes které chcete
zprávy posílat. Také určete typ zprávy a dobu,
po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku
zpráv. Informace o nastavení zpráv Vám
poskytne Váš operátor sítě. Tato nastavení by
měla zůstat za normálních okolností nezměněna.
3.3.1.
Číslo střediska zpráv
3.3.2.
Doba platnosti…
3.3.3.
Typ zprávy…
4. Možnosti volání
4.6 Přesměrovat volání
4.6.1.
Všechny hovory
Toto nastavení je možné použít pouze během
hovoru.
Pokud je obsazeno
4.6.3.
Nepřijato
6.1.1.
Automaticky
4.6.4.
Mimo dosah sítě
6.1.2.
Ruční výběr
4.6.5.
Faxová volání
6.2. Zabezpečení SIM karty
4.6.6.
Datová volání
4.6.7.
Zrušit vše
Zvolte, zda je zadání PIN kódu zapnuto,
vypnuto, nebo zda telefon má automaticky
zadat PIN kód.
6.2.1.
Zapnuto
6.2.2.
Vypnuto
Volba integrovaného telefonu.
6.2.3.
Automaticky
5.2. Přidat telefon
6.3. Editovat PIN kód
5. Změnit telefon
4.2. Přidržení hovoru
Přidání mobilních telefonů do seznamu Přidané
telefony.
4.3. Automatická odpověď
Automatické přijetí příchozího hovoru.
6.1. Výběr sítě
4.6.2
Zobrazení nebo ukrytí Vašeho telefonního čísla
před osobou, kterou voláte/která Vám volá.
Operátor sítě může zajistit trvalé neodesílání
čísla.
5.1 Telefon ve vozidle
5.3-7. Přidané telefony
Volba pro připojení k jednomu z přidaných telefonů (až 5 telefonů).
10
6. Nastavení telefonu
Automatický nebo manuální výběr sítě. Zvolená síť se zobrazí na displeji v základním
režimu telefonu.
4.1. Odeslat moje číslo
Upozornění na příchozí hovor během aktuálního hovoru.
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
Změna PIN kódu. Kód si napište a uložte na
bezpečné místo.
6.4. Tóny a hlasitost
6.4.1.
Hlasitost vyzvánění
4.4. Autom. opakování
Nastavte hlasitost tónů.
Automatické volání předtím obsazeného čísla.
6.4.2.
Signály vyzvánění…
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
Máte k dispozici sedm různých tónů.
10
6.4.3.
Ztlumit rádio
Rádio lze vypnout/zapnout.
6.4.4.
Ohlášení příchozí zprávy
6.5. IDIS
Pokud je funkce IDIS deaktivována, příchozí
hovory nejsou opožďovány, bez ohledu na
dopravní situaci.
6.6. Vynulování nastavení telefonu
Návrat k nastavení z výrobního závodu.
268
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Všeobecné informace
vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo
není připojen.
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
Menu a ovládací prvky
Pro pohyb v menu se používá ovládací panel
ve středové konzole (3), viz strana 259.
Přehled systému.
Mobilní telefon
Mikrofon
Nezapomeňte
Menu se ovládají prostřednictvím středové
konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné
informace o menu, viz strana 265.
Středová konzola
POZNÁMKA
BluetoothTM
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothTM může být bezdrátově připojen
k audio systému. Audiosystém potom funguje
jako handsfree s možností ovládat dálkově
celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon
je zabudován do střešní konzoly (2). Mobilní
telefon je možné ovládat prostřednictvím
V případě vozidel vybavených integrovaným
telefonem a handsfree rozhraním
BluetoothTM handsfree se připojení provádí
pomocí dalšího menu, viz strana 265.
Aktivace/deaktivace
Krátké stisknutí tlačítka PHONE aktivuje funkci
handsfree. Text TELEFON zobrazený v horní
části displeje informuje o přepnutí do režimu
telefonu. Symbol
handsfree je aktivní.
indikuje, že funkce
10
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE
deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Alternativa 1 – prostřednictvím menu
vozidla
1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem BluetoothTM, viz
příručka k mobilnímu telefonu nebo
www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon. Pokud již byl jeden nebo
více telefonů registrováno, potom se
tyto objeví také.
3. Vyberte Přidat telefon.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným jmé``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
nem BluetoothTM se zobrazí na displeji.
Jméno BluetoothTM funkce handsfree
se zobrazí na telefonu jako My Car.
10
4. Na displeji audiosystému si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
5. Zadejte čísla na displeji audiosystému
prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.
Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu
Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí symbol
a jméno BluetoothTM mobilního telefonu. Nyní je možné mobilní telefon ovládat
prostřednictvím audiosystému.
Volání
1. Ujistěte se, že v horní části displeje je
zobrazen text TELEFON a je viditelný symbol
.
1. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE. Pokud je připojený telefon,
odpojte jej.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 272.
2. K vyhledávání použijte telefon
s BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu
telefonu.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
3. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Car.
4. Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
5. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Car.
Mobilní telefon se zaregistruje a připojí automaticky k audio systému, zatímco na displeji
se objeví text Na displeji se zobrazí zpráva
1
270
Synchronizace. Více informací o registraci
mobilních telefonů, viz strana 271.
Platí pro Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Stiskněte ENTER.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz
strana 271.
Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE. Funkce handsfree se
také deaktivuje při vypnutí motoru nebo
otevření dveří1.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony vyžadují potvrzení
přechodu z handsfree prostřednictvím klávesnice telefonu.
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
Hovory se přijímají tlačítkem ENTER, i když je
audio systém například v režimu CD nebo FM.
Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem
EXIT.
Automatická odpověď (Automatic
answer)
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky. Aktivujte/
deaktivujte v Nabídka telefonu…
Možnosti volání… Automatická
odpověď.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
MENU nebo ENTER, zpřístupníte následující
funkce:
• Vypnout mikrofon - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Přepojit do mob. tel. - Hovor je přesměrován na mobilní telefon.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se spojení
ukončí při použití privátní funkce. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze během hovorů regulovat.
Použijte klávesnici na volantu.
Hlasitost audiosystému
V režimu telefonu (TELEFON) se hlasitost
audiosystému nastavuje jako obvykle pomocí
tlačítka VOLUME.
Zdroj audia může být při příchozím hovoru
automaticky ztlumen v Nabídka telefonu…
Nastavení telefonu… Zvuky
a hlasitost… Ztlumit rádio.
Hlasitost vyzvánění
• Telefonní seznam - Hledání v telefonním
seznamu.
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru není možné
vytvořit nové spojení.
Jděte do menu Nabídka telefonu…
Nastavení telefonu… Zvuky a hlasitost…
Hlasitost vyzvánění a pomocí
/
na
navigačním tlačítku proveďte nastavení.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v menu Nabídka
telefonu… Nastavení telefonu… Zvuky
a hlasitost… Signály vyzvánění…
Signál vyzvánění 1, atd.
2
POZNÁMKA
Vyzvánění připojeného mobilního telefonu
není deaktivováno, když je použito jedno
z integrovaných vyzvánění systému handsfree.
10
Pro výběr vyzváněcího tónu2 jděte do menu
Nabídka telefonu… Nastavení telefonu…
Zvuky a hlasitost… Signály
vyzvánění… Použít signál mobil. tel..
Více o registraci a připojení
Registrovat je možné maximálně pět mobilních
telefonů. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po zaregistrování je mobilní
telefon přidán do seznamu telefonů. V daný
okamžik nemůže být připojen více než jeden
telefon. Telefony mohou být odregistrovány
v menu Nabídka telefonu… Bluetooth…
Odebrat telefon.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud audiosystém
hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno
se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na
Není podporováno všemi mobilními telefony.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte
tlačítko EXIT.
10
Manuální připojení
Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než
naposledy připojený nebo zaměnit připojený
mobilní telefon, postupujte následovně:
Nastavte audiosystém do režimu telefonu
(TELEFON) a postupujte podle pokynů na displeji nebo pomocí systému menu (viz dále)
změňte připojený mobilní telefon.
Struktura menu je k dispozici ve dvou různých
provedeních, které se liší podle toho, zda je
vozidlo vybaveno rozhraním BluetoothTM nebo
zda je do vozidla telefon integrován.
• V případě vozidel vybavených pouze rozhraním BluetoothTM se připojení provádí
pomocí menu Nabídka telefonu…
Bluetooth… Vyměnit telefon
Přidat telefon. Další možností je zvolit
jeden z dříve připojených telefonů.
Telefonní seznam
Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního
seznamu je zobrazení textu TELEFON v horní
části displeje a symbolu .
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého registrovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení. Funkci deaktivujte v menu Nastavení
telefonu… Synchr. tel. seznam. Vyhledávání kontaktů je prováděno pouze v telefonním
seznamu připojeného mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Pokud mobilní telefon neumožňuje kopírování adresáře, po dokončení kopírování se
zobrazí Seznam je prázdný.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na
displeji.
• V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a rozhraním BluetoothTM se
připojení provádí pomocí menu Nabídka
telefonu… Vyměnit telefon Přidat
telefon. Další možností je zvolit jeden
z dříve připojených telefonů.
Vyhledávání kontaktů
Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves 2–
9. Vyhledávaní v telefonním seznamu bude
prováděno podle prvního písmena.
Do telefonního seznamu lze také vstoupit
/
na navigačním tlačítku
prostřednictvím
272
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
nebo
/
na klávesnici na volantu. Vyhledávání je také možné prostřednictvím menu
vyhledávání v menu Telefonní seznam…
Hledat:
1. Vložte několik prvních písmen kontaktu
a stiskněte ENTER. Nebo jednoduše stiskněte ENTER.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko
ENTER pro volání.
Rozpoznávání hlasu
Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu
pro volbu volaného čísla je možné použít po
stisknutí a podržení tlačítka ENTER.
POZNÁMKA
Rozpoznávání hlasu funguje v plném rozsahu pouze u některých mobilních telefonů.
Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce
Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
Číslo hlasové schránky
Číslo hlasové schránky se mění v menu
Možnosti volání… Číslo hlasové
schránky. Pokud číslo není uloženo, do tohoto
menu se dostanete po dlouhém stisknutí tla-
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
čítka 1. Dlouze stiskněte tlačítko 1 a použijte
uložené číslo.
Struktura menu - BluetoothTM
handsfree
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka
ENTER zobrazíte seznam naposledy volaných
čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné
v menu Výpis volání….
POZNÁMKA
Menu pro handsfree BluetoothTM je k dispozici ve dvou variantách. Pro vozy vybavené
pouze rozhraním handsfree BluetoothTM
a pro vozy s integrovaným telefonem a rozhraním handsfree BluetoothTM.
1.
3
2.
3.
5.
4.1.
Automatická odpověď
4.2.
Číslo hlasové schránky
Posledních 10 přijatých
1.3.
Posledních 10 volaných
5.1.
5.2.
Zvuky a hlasitost…
5.1.1.
Hlasitost vyzvánění
5.1.2.
Signály vyzvánění…
5.1.3.
Ztlumit rádio
Synchr. tel. seznam
Telefonní seznam…
Struktura menu - BluetoothTM
handsfree s integrovaným telefonem
2.1.
Hledat
1.
2.2.
Kopírovat z mobilního tel.
Výpis volání…
1.1.
Posledních 10 zmešk.
Bluetooth…
1.2.
Posledních 10 přijatých
3.1.
1.3.
Posledních 10 volaných
Vyměnit telefon
3.1.1.
Přidat telefon
2.
10
Nastavení telefonu…
Posledních 10 zmešk.
1.2.
Info o Bluetooth ve voze
Možnosti volání…
Výpis volání…
1.1.
Zadávání textu
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
/
na navigačním tlačítku
Prostřednictvím
se pohybujete mezi znaky.
4.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony zobrazují seznam
volaných čísel v opačném pořadí.
Pomocí klávesnice na středové konzole
zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládaní písmen, viz tabulka na
stránce 261.
3.4.
Telefonní seznam…
3.1.2–6.Přidané telefony3
2.1.
Hledat
3.2.
Odebrat telefon
2.2.
Kopírovat z mobilního tel.
3.3.
Připojit mobilní telefon
Maximálně 5 telefonů.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
3.
10
4.
5.
Bluetooth…
3.1.
Odebrat telefon
3.2.
Připojit mobilní telefon
3.3.
Info o Bluetooth ve voze
Možnosti volání…
4.1.
Automatická odpověď
4.2.
Číslo hlasové schránky
Vyměnit telefon
5.1.
Autotelefon
5.2.
Přidat telefon
5.3–7. Přidané telefony3
6.
Nastavení telefonu…
6.1.
6.2.
3
274
Zvuky a hlasitost…
6.1.1.
Hlasitost vyzvánění
6.1.2.
Signály vyzvánění…
6.1.3.
Ztlumit rádio
Synchr. tel. seznam
Maximálně 5 telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
10
275
Typové označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
276
278
280
283
284
286
289
291
294
296
297
TECHNICKÉ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typové označení
11
278
11 Technické údaje
Typové označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo.
S40 a V50: Štítek je vidět, když se otevřou
pravé zadní dveře. C30 a C70: Štítek je
vidět, když se otevřou pravé dveře.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
11
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru, čísla komponentů a sériová
čísla.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky:
mechanická převodovka
,
automatická převodovka
Číslo VIN (typ a modelový rok plus číslo
karoserie).
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
279
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
11
Rozměry
A
B
C
280
Rozvor
Délka
Ložná délka, podlaha, sklopené sedadlo
mm
2640
Rozměry
G
Rozchod, vpředu
4476
H
Rozchod, vzadu
1745
D
Ložná délka, podlaha
976
E
Ložná výška
441
F
Výška
1454
mm
1548A
1535B
1544A
1531B
I
Ložná šířka, podlaha
1034
A
B
Rozměry
mm
J
Šířka
1770
K
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2022
s 15" koly
s 16" a 17" koly
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížení
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka) a není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
11
Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Umístění štítku, viz strana 278.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
``
281
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Přípustná celková hmotnost přípojného vozidla a zatížení koule tažného zařízení
11
282
Motor
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)
Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
1.6
1200
50
D2
1300
75
2.0F
1350
75
2.0
1350
75
ostatní
1500
75
Motor
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)
Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
1.6, 2.0, 2.0F, D2
650
50
ostatní
700
50
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Přehled
Motor
Kód
motoru
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litrů)
Kompresní
poměr
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1596
11,0:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1999
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1999
10,8:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 – 5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T5
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
11
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si
můžete přečíst na motoru, viz strana 278.
283
11 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
11
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
284
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Olej byl zvolen
velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva
a vliv na životní prostředí.
Doporučené servisní intervaly platí pouze
v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na
životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Graf viskozity
11 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Typ motoru
Kód motoru
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
1.6
A
B4164S3
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
4,0
2.0F
B4204S4
Viskozita: SAE 5W–30
4,3
2.0
B4204S3
4,3
D2
D4162T
3,8
T5A
B5254T7
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
5,8
D3
D5204T5
Viskozita: SAE 0W-30/5W-30
5,9
D4
D5204T
11
5,9
SAE 0W-30 platí pro Evropu, SAE 5W-30 platí pro ostatní trhy
Doplňování motorového oleje, viz strana 218.
285
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Přehled
DŮLEŽITÉ
11
Aby se zabránilo poškození převodovky,
musí být používán doporučený převodový
olej. Nemíchejte s jiným převodovým olejem. Pokud je převodovka doplněna jiným
druhem převodového oleje, obraťte se na
servis a nechte provést servis vozidla.
Doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Olej v převodovce
Mechanická převodovka
IB5
2,1
B6
1,6
MTX75
1,8
M66
1,9
Automatická převodovka
286
Objem (litry)
Objem (litry)
Předepsaná převodový olej
BOT 130 M
BOT 350 M3
Předepsaná převodový olej
MPS6
7,3
BOT 341
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Kapaliny
Kapalina
Systém
Objem
(litry)
Chladicí
kapalina
1.6
5,8
2.0 a 2.0F
6,5
Doporučená specifikace kapaliny
Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50% vodyA, viz obal. Termostat
se začíná otvírat při:
benzínový motor (1.6) 82 °C,
T5, automatická
převodovka
7,5
D2
6,2
D3 a D4
8,5
11
benzínové motory 90 °C,
vznětové motory 82 °C
vznětový motor (D2) 83 °C
Chladivo
Klimatizace
B
R134a (HFC134a)
Olej: PAG
Brzdová
kapalina
Brzdový systém
0,6
Kapalina
posilovače
řízení
Posilovač řízení
1,0 – 1,2
Kapalina
ostřikovače
4válcové motory
benzín/nafta
4,0
5válcové motory
benzín/nafta
6,5
DOT 4+
WSS M2C204-A nebo výrobky se shodnou specifikací.
Používejte pouze nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů, doporučenou firmou Volvo, smíchanou s vodou pro teploty pod bodem mrazu.
``
287
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
11
A
B
288
Kapalina
Systém
Objem
(litry)
Palivo
Benzín: 1.6, 2.0,
2.0F
přibližně. 55
Benzín: T5
přibližně. 62
Motorová nafta: D2
přibližně. 52
Motorová nafta:
D3 a D4
přibližně. 60
Doporučená specifikace kapaliny
Benzín: viz strana 147
Motorová nafta: viz strana 148
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Správné informace získáte v autorizovaném servisu Volvo.
11 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
A
A
B
C
2.0F
260 (242A)
10,9 (14,8A)
138 (135A)
5,8 (8,2A)
183 (174A)
7,7 (10,6A)
2.0
251
10,8
133
5,7
176
7,6
T5
315
13,5
151
6,5
211
9,0
D2
137
5,2
101
3,8
114
4,3
D3
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D3
201
7,6
119
4,5
149
5,6
D4
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D4
201
7,6
119
4,5
149
5,6
11
E85
: g/km.
: litr/100 km.
A = jízda ve městě
B = jízda mimo město
C = kombinovaná jízda
``
289
11 Technické údaje
Palivo
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
11
Spotřeba paliva a hodnoty emisí ve výše uvedené tabulce se zakládají na stanovených jízdních cyklech EU1, které platí pro vozidla
s pohotovostní hmotností vozidla v základní
verzi a bez přídavného vybavení. Hmotnost
vozidla se může lišit v závislosti na výbavě.
Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu
paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
• Jízdní styl řidiče.
• Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
• Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
• Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
• Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
• Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka
s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně
292.
• Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
14 a 144.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 146.
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
1
290
Oficiální spotřeba paliva se zakládá na dvou standardních jízdních cyklech v laboratorním prostředí ("jízdní cykly EU") v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4)EU Regulation no 692/2008
(Euro 5)UN ECE Regulation no 101 Tato nařízení představují jízdní cykly pro jízdu ve městě a na hlavních silnicích. - Jízda ve městě - měřit se začíná po nastartování studeného motoru. Jízda je
simulována. Jízda mimo město - vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech mezi 0-120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidla s motorem D2 a 6stupňovou manuální převodovkou s funkcí Start/Stop se
startují při zařazeném 2. převodovém stupni. - Hodnota při kombinované jízdě uvedená v tabulkce představuje kombinovanou jízdu ve městě a na hlavních silnicích v souladu se zákonnými požadavky.
Emise CO2 - výfukové plyny se zachycují a vypočítávají se emise oxidu uhličitého během uvedených dvou jízdních cyklů. Tyto hodnoty jsou analyzovány a výsledkem jsou emise CO2.
11 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené rozměry
V některých zemích nejsou v registračních
dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny
všechny schválené rozměry. V tabulce jsou
Motor
man/
LI
uvedeny všechny schválené kombinace ráfků
kol a pneumatik společně s nejnižším přípustným indexem zatížení (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Než začnete hledat informace v tabulce,
SS
aut
A
zjistěte si podrobnosti o motoru, pohonu
předních kol (FWD) resp. pohonu všech kol
(AWD) a o typu převodovky. Podrobné informace, viz strana 278.
195/65R15
205/55R16
205/50R17
215/45R18
195/60R16A
6Jx15x46
6,5Jx16x52,5
7Jx17x52,5
7,5Jx18x52,5
6,5Jx16x52,5
1.6
B4164S3
man
90
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
-
Ⴋ
T5
B5254T7
aut
91
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204S3
man
90
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204S3
aut
90
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0F
B4204S4
man
90
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D2
D4162T
man
90
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
-
Ⴋ
DRIVe
D4162T
man
90
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
-
Ⴋ
D3
D5204T5
man
90
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T5
aut
90
H
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D4
D5204T
man/aut
90
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
11
Zimní pneumatiky.
``
291
11 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
Varianta
Rozměr
pneumatiky
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Max. zatížení
Vpředu
(kPa) A
Vzadu
(kPa)
Vpředu (kPa)
Vzadu (kPa)
Tlak ECOB
0–160
210
210
270
270
270
160+
250
210
280
260
-
0–160
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
0–160
220
220
250
250
250
160+
260
220
280
260
-
195/65 R15
0–160
210
210
250
250
250
205/55 R16
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18C
160+
260
220
280
260
-
0–160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
11
Rychlos
t (km/h)
195/65 R15
D2
DRIVe
205/55 R16
205/50 R17
1.6
2.0
2.0F
205/55 R16
T5
292
11 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Varianta
D3
D4
Rozměr
pneumatiky
Rychlos
t (km/h)
205/55 R16
Max. zatížení
Max. zatížení
Vpředu
(kPa) A
Vzadu
(kPa)
Vpředu (kPa)
Vzadu (kPa)
Tlak ECOB
0–160
230
220
250
250
250
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
11
205/50 R17
215/45 R18
Rezervní pneumatika na
dojezd
A
B
C
Zatížení, 1-3 osoby
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
Ekonomická jízda, viz strana 194.
Model 1.6 nelze vybavit touto pneumatikou.
293
11 Technické údaje
Elektrický systém
Všeobecné informace
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový
a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
11
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla. Pokud se mění akumulátor spouštěče,
musíte připojit akumulátor se stejnou kapaci-
tou, jakou měl původní akumulátor (viz štítek
na akumulátoru).
Akumulátor
Napětí (V)
Kapacita při studeném startu,
Záložní kapacita
CCA - proud při studeném startu (A)
(minuty)
Kapacita (Ah)
590
100
60
760 A
120
70
700 B
135
80
12
12
A
B
Vozy vybavené audiosystémem High Performance.
Vozy vybavené vznětovým motorem, systémem keyless drive, audiosystémem Premium Sound, palivovým topením nebo RTI.
Žárovky
Osvětlení
294
Příkon (W)
Typ
Tlumená světla, vozidla s halogenovými světlomety
55
H7
Dálková světla, vozidla s halogenovými světlomety
55
H9
Dálková světla, vozidla s duálními xenonovými světlomety nebo světly ABL (Active Bending Lights)
55
H7
Brzdová světla, světlo zpátečky, zadní světlo do mlhy
21
P21W
11 Technické údaje
Elektrický systém
Osvětlení
Příkon (W)
Typ
Přední ukazatelé směru, vozidla s duálními xenonovými světlomety nebo halogenovými světlomety, zadní ukazatelé směru
21
PY21W
Přední ukazatelé směru, vozidla se světlomety ABL (Active Bending Lights)
24
PY24WSW
Zadní obrysová světla a boční obrysová světla (horní objímka)
5
P21/5W
Zadní obrysová světla (dolní objímka)
5
R5W
Osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení registrační značky
5
C5W
1,2
Sufitová žárovka
Přední obrysová světla, boční obrysová světla vpředu
5
W5W
Světla do mlhy
35
H8
Osvětlení schránky v přístrojové desce
3
Sufitová žárovka
Toaletní zrcátko*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
295
11 Technické údaje
Typové schválení
Systém dálkového ovladače s klíčem
Země a region
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Společnost
Delphi zde
potvrzuje, že systém
dálkového ovladače
s klíčem splňuje
nezbytné charakteristické požadavky
a ostatní příslušné
předpisy směrnice
1999/5/EC.
Delphi 2003-07-15,
Německo RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
296
Certifikát systému Keyless drive
Siemens VDO Automotive A.G. tímto potvrzuje,
že toto zařízení typ 5WK4 8952, 5WK48956,
5WK48812 vyhovuje nezbytným charakteristickým požadavkům a ostatním předpisům
směrnice 1999/5/EC.
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Všeobecné informace
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 55 a 60.
se rozsvítí,
Červený varovný symbol
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text.
se rozsvítí spoŽlutý informační symbol
lečně s textem na informačním displeji, pokud
nastane problém v systémech vozidla. Informace k žlutému symbolu se mohou rozsvítit
rovněž společně s jinými symboly.
Symboly na displeji
Symbol
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Symbol
Význam
Strana
Varování
21, 32, 55, 58,
163
Informace
55, 58, 163,
168, 170
Emisní
systém
55, 56
Závada
v systému
ABS
56, 57
Zadní světlo
do mlhy
56
Význam
Strana
Systém stability, STC nebo
DSTC*
56, 167, 168
Žhavení
motoru (vznětové motory)
56
Nízká hladina
paliva v palivové nádrži
56
Indikační
symbol pro
přívěs
57
Aktivovaná
parkovací
brzda
57
Airbagy - SRS
21, 57
11
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
297
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Nízký tlak
oleje
55, 57
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního
pásu
18, 57
Alternátor
nedobíjí
57
Symbol
Význam
Strana
Ukazatelé
směru - vlevo
53
Ukazatelé
směru vpravo
Informační symboly na displeji středové
konzoly
Symbol
G021216
Strana
53
Význam
Strana
Prostorový zvuk
(pouze Premium
Sound)
246
Zpravodajství
250
Typy programů
250
Regionální rozhlasové programy
252
Audio soubory
253
Adresář na CD disku
253
Dopravní informace
250
Telefon*
269
BluetoothTM handsfree*
269
G021221
11
Význam
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Symbol
57, 165
Kontrolka dálkových světel
53
Strana
Čidlo deště*
71
Tempomat*
72
G021223
Závada
v brzdovém
systému
Význam
G021222
Symbol
159
G021220
Indikátor řazení*
298
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
19
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
24, 25
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
25
11
299
12 Abecední seznam
A
12
A/C
elektronicky řízená klimatizace........... 101
manuálně ovládaná klimatizace
a topení, AC.................................... 96, 97
Alcolock................................................... 150
AF - automatická aktualizace frekvence.. 251
Asistent řazení převodových stupňů (GSI Indikátor řazení převodových stupňů)..... 159
Airbag........................................................
aktivace/deaktivace, PACOS................
strana řidiče a spolujezdce...................
vypnutí pomocí klíče.............................
22
24
23
24
AIRBAG ..................................................... 22
Airbagy SIPS.............................................. 26
Aktivní světlomety...................................... 65
Aktivní světlomety (ABL)............................ 65
Aktualizace frekvence, automatická........ 251
Akumulátor...................................... 225, 294
symboly na akumulátoru.................... 225
technické údaje.................................. 294
údržba......................................... 215, 225
Alarm........................................................
automatická aktivace alarmu..............
Dopravní varování RDS......................
kontrolka alarmu.................................
omezený režim alarmu........................
testování alarmu.................................
300
vypnutí................................................ 138
vypnutí spuštěného alarmu................ 139
zapnutí................................................ 138
138
139
250
138
139
139
Asistent při rozjezdu................................ 177
Audio, viz také Ozvučení......................... 244
Audio systém
menu................................................... 242
AUTO
nastavení regulace klimatizace............. 99
ukládání stanic.................................... 248
Automatická převodovka
polohy manuálního řazení (Geartronic)...................................................... 160
přívěs.......................................... 178, 179
tažení a odtah..................................... 175
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 177
přetížení.............................................. 145
výměna baterie v dálkovém ovladači. 133
Bezpečnost
bezpečnostní systémy, tabulka............ 31
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 20
těhotenství............................................ 19
Bezpečnostní pásy.................................... 18
Bioetanol E85.......................................... 147
Blokování páky voliče.............................. 161
Blokování zpátečky.................................. 159
Automatické mycí linky............................ 206
Bluetooth
handsfree............................................ 269
přesměrování hovoru na mobil........... 271
ztlumit mikrofon.................................. 271
Automatické nastavení hlasitosti............. 247
Boční airbag SIPS...................................... 26
Automatické uzamykání........................... 135
Boční airbagy............................................. 26
Automatické znovuzamknutí.................... 134
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 223
Autostart.................................................. 154
Brzdové světlo........................................... 66
AUTO TEPLOTA........................................ 99
Brzdový systém....................................... 165
12 Abecední seznam
Brzdy
brzdové světlo...................................... 66
nouzová brzdová světla...................... 166
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 166
parkovací brzda.................................... 76
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 165
Č
Dálkový ovladač...................................... 124
výměna baterie................................... 133
Čalounění vozu........................................ 208
Časový spínač
A/C........................................................ 97
ECC.................................................... 100
Dálkový ovladač s klíčem........................
funkce.................................................
odnímatelná čepel klíče......................
výměna baterie...................................
155
124
125
133
Čepel klíče....................................... 125, 131
aktivní zámky...................................... 127
Defekt, viz Pneumatiky.................... 196, 198
C
Číslo IMEI................................................. 264
CD disky
odkládací schránka............................. 116
Čistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
Děti............................................................ 33
bezpečnost........................................... 33
dětské pojistky.............................. 40, 137
dětské sedačky a boční airbagy........... 26
Umístění ve voze.................................. 33
Umístění ve voze, tabulka..................... 34
Celková hmotnost vozu........................... 281
Cyklovač stěračů....................................... 70
Chladicí kapalina..................................... 222
Číslo odstínu, lak..................................... 210
206
209
208
206
206
Chladicí soustava.................................... 144
Chladivo..................................................... 94
Chybová hlášení u systému BLIS............ 173
D
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 64
Dálková světla
blikání................................................... 67
Dálkové ovládání, HomeLinkŸ
programovatelné .................................. 88
Dešťový senzor.......................................... 71
12
Dětská sedačka......................................... 33
Dětské pojistky........................................ 137
Dětské sedačky.........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
33
44
40
41
Displej, zprávy........................................... 60
Distribuce vzduchu.................................. 102
ECC.................................................... 101
301
12 Abecední seznam
Distribuce vzduchu, A/C............................ 97
Dolby Surround Pro Logic II............ 243, 246
doplňkové koberce.................................. 111
Doplňování paliva
doplňování paliva................................ 146
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 146
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 146
12
Doporučené dětské sedačky .................... 33
Dopravní informace................................. 250
Doprovodné osvětlení při odchodu..... 67, 82
nastavení.............................................. 86
Doprovodné osvětlení při příchodu........... 82
nastavení.............................................. 86
Druh benzínu............................................ 147
Držák na tašky......................................... 120
Držák žárovky
demontáž............................................ 230
DSTC, viz také Systém regulace stability 167
DSTC, viz také Systém stability
kontrolka............................................... 56
E
F
ECC, elektronicky řízená klimatizace......... 95
Filtr klimatizace.......................................... 94
Ekonomická jízda..................................... 144
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 149
Ekvalizér................................................... 246
Elektrická zásuvka
středová konzola.................................. 62
zadní sedadlo....................................... 62
zavazadlový prostor............................ 120
Filtr sazí.............................................. 60, 149
Elektrické ovládání oken............................
blokování..............................................
sedadlo spolujezdce.............................
zadní sedadlo.......................................
77
78
78
78
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 14
Elektrické vyhřívání bloku motoru............ 156
Funkce RDS............................................. 249
resetování........................................... 252
Elektricky ovládané sedadlo.................... 110
Elektricky ovládané střešní okno............... 83
Elektrický systém..................................... 294
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 149
Flexifuel.................................................... 156
přizpůsobení....................................... 157
Funkce během hovoru............................. 263
Funkce CD............................................... 253
Funkce „deadlock“.................................. 135
deaktivace.......................................... 135
dočasná deaktivace............................ 135
Elektronická měrka.................................. 220
EON - posílení ostatních sítí.................... 252
G
Geartronic................................................ 160
GSI - Indikátor řazení převodových
stupňů...................................................... 159
302
12 Abecední seznam
H
Hlasitost
audio systém...................................... 244
automatické nastavení hlasitosti........ 247
multimediální přehrávač..................... 244
telefon......................................... 261, 271
telefon/multimediální přehrávač......... 271
typy programů.................................... 252
vyzváněcí tón, telefon......................... 271
s přívěsem.......................................... 178
ve vodě............................................... 144
obsluha....................................... 260, 270
příchozí............................................... 270
I
IDIS - Systém inteligentních informací pro
řidiče........................................................ 258
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 281
zatížení koule tažného zařízení........... 281
Jízda ve vodě........................................... 144
Informace k palivu................................... 146
K
Informační displej...................................... 60
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 221
Informační systém mrtvého úhlu,
BLIS................................................... 82, 172
Kapalina posilovače řízení, kontrola
a doplnění................................................ 223
Hlášení u systému BLIS........................... 173
Integrovaný podkládací sedák................... 39
Kapota, otevření...................................... 216
Hlavový airbag........................................... 28
iPodŸ, připojení....................................... 244
Katalyzátor............................................... 147
odtah................................................... 175
Hlasitost (Volume)
hlasitost.............................................. 244
nastavení audia........................... 244, 245
zdroj audia.......................................... 244
Imobilizér......................................... 124, 155
Hlubokotónový reproduktor..................... 245
Keyless drive............................ 130, 158, 296
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 281
J
Hodiny, nastavení...................................... 85
Jízda
ekonomická........................................ 144
chladicí soustava................................ 144
jízda na kluzkých površích.................. 145
HomeLinkŸ ................................................ 88
horní montážní body, dětská sedačka....... 44
Hovory
funkce během hovoru................. 260, 263
hlasitost telefonu................................ 261
12
Kick-down
automatická převodovka.................... 161
Klávesnice na volantu.................. 72, 74, 259
Klíč
dálkový ovladač s klíčem.................... 124
systém zamykání a startování bez použití klíče............................................... 130
Klíče zapalování....................................... 155
303
12 Abecední seznam
Klimatizace................................................ 96
ECC...................................................... 99
všeobecné informace........................... 94
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 208
Mazadla................................................... 286
Kyslíkovodíkový plyn............................... 177
Mazadla, objemy..................................... 286
Koberce................................................... 111
12
Kola
demontáž............................................
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
198
199
192
196
192
198
Kompas..................................................... 79
kalibrace............................................... 79
nastavení zóny...................................... 79
Kondenzace vody ve světlometech......... 206
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 222
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 218
L
Ladění rádia............................................. 248
Lak
číslo odstínu laku................................ 210
poškození a drobné opravy................ 210
Lambda sonda......................................... 147
Lampičky na čtení, viz Osvětlení............. 112
Lékárnička............................................... 197
Leštění..................................................... 207
Lišty stěračů............................................ 224
čistění................................................. 224
výměna, čelní sklo.............................. 224
Kontrola provozních kapalin a olejů, motorový prostor............................................. 218
Kontrolky
symboly kontrolek.......................... 56, 57
výstražné symboly................................ 55
Kontrolky a zprávy na displeji
nezávislé topení.................................. 104
Kontroly
provozní kapaliny a oleje.................... 219
304
M
Manuální převodovka.............................. 159
GSI - Indikátor řazení převodových
stupňů................................................. 159
tažení a odtah..................................... 175
Max. zatížení střechy .............................. 281
Menu
audio systém...................................... 242
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
denní počítadlo kilometrů.....................
otáčkoměr.............................................
palivoměr..............................................
rychloměr..............................................
teploměr venkovní teploty....................
53
53
53
53
53
Mobilní telefon
handsfree............................................ 269
připojit................................................. 271
zaregistrujte telefon............................ 269
montážní body (dětská sedačka)............... 44
Motorová nafta........................................ 148
Motorový olej........................... 218, 219, 284
filtr....................................................... 218
objemy................................................ 284
tlak oleje................................................ 57
třída oleje............................................ 284
ztížené jízdní podmínky...................... 284
Motorový prostor..................................... 216
chladicí kapalina................................. 222
12 Abecední seznam
kapalina posilovače řízení................... 223
olej...................................................... 218
parkování ve svahu............................. 103
všeobecné informace......................... 103
Mytí vozidla.............................................. 206
Nízká hladina oleje................................... 218
Nouzová oprava defektu.......................... 200
N
Nouzová volání........................................ 258
Náhodný výběr, CD a zvukové soubory. . 254
O
Nakládání
upevňovací oka................................... 120
Obecné informace o palivu...................... 146
Náraz, viz Nehoda...................................... 32
Obsah nádrže.......................................... 286
Nářadí...................................................... 196
Odemykání....................................... 131, 134
nastavení.............................................. 86
Nastavení projekce světlometů............... 187
Halogenový světlomet........................ 187
Nastavení regulace klimatizace
AUTO.................................................... 99
Odkládací schránka................................. 114
CD disky............................................. 116
Odmítnutí hovoru..................................... 260
Nastavení vozu.......................................... 86
Odstranění námrazy................................... 97
Nehoda
havarijní režim....................................... 32
hlavový airbag (IC)................................ 28
Ochrana proti korozi................................ 211
NEWS...................................................... 250
Nezávislé topení
akumulátor a palivo............................ 103
kontrolky a zprávy na displeji............. 104
nastavení času.................................... 105
Ochrana proti přivření, střešní okno.......... 84
Olej, viz také motorový olej.............. 219, 284
Omezená ochrana (Reduced guard)
nastavení.............................................. 86
Opěradlo zadního sedadla, sklopení....... 118
Opěrka hlavy............................................ 118
Osobní preference.....................................
automatické uzamykání........................
časový spínač recirkulace....................
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................
doprovodné osvětlení při odchodu.......
nastavení automatického ventilátoru....
pasivní vstup.........................................
vizuální potvrzení odemknutí................
vizuální potvrzení uzamknutí.................
způsob odemknutí dveří.......................
85
86
85
86
86
85
86
86
86
86
12
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 221
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 70
světlomety............................................ 70
Osvětlení
Aktivní xenonové světlomety................ 65
automatické osvětlení......................... 113
automatické osvětlení/tlumená světla. . 64
dálková/potkávací světla................ 64, 67
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................ 82
doprovodné osvětlení při odchodu. 67, 82
lampičky na čtení................................ 112
obrysová/parkovací světla.................... 64
osvětlení displeje.................................. 65
305
12 Abecední seznam
ovládání sklonu světlometů.................. 64
panel osvětlení, prostor pro cestující.... 64
přední světla do mlhy........................... 65
tlumená světla....................................... 64
v prostoru pro cestující....................... 112
zadní světlo do mlhy............................. 65
žárovky, technické údaje.................... 294
12
Osvětlení, výměna žárovky......................
boční obrysová světla.........................
dálková světla, halogenová................
koncové světlo....................................
obrysová světla...................................
osvětlení registrační značky...............
světla do mlhy.....................................
tlumená světla.....................................
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
vepředu...............................................
zavazadlový prostor............................
227
230
228
231
229
231
230
228
232
229
227
232
Osvětlení displeje....................................... 65
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení.............. 112
Osvětlení přístrojů...................................... 65
Otevření všech oken................................ 135
Ovládací panel ve dveřích řidiče.......... 52, 77
Ovládání klimatizace
osobní preference................................. 85
všeobecné informace........................... 94
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, vypínač........................................ 24
Palivo
doplňování paliva................................ 146
Emise CO2.......................................... 289
kontrolka hladiny paliva v nádrži.......... 56
nezávislé topení.................................. 103
palivový filtr......................................... 148
spotřeba............................................. 289
spotřeba paliva, displej......................... 68
úspora paliva...................................... 194
Péče o vozidlo......................................... 206
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 208
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 191
jízdní charakteristiky........................... 190
oprava defektu pneumatiky................ 200
rozměry............................................... 291
rychlostní kategorie............................ 190
směr otáčení....................................... 193
technické údaje.......................... 190, 291
tlak.............................................. 194, 292
údržba................................................. 190
všeobecné informace......................... 190
zimní pneumatiky................................ 193
Palubní počítač.......................................... 68
Podkládací sedák
sklopení................................................ 40
vyklopení mříže..................................... 39
Paměťová funkce v sedadlech................ 111
Podkládací sedák, integrovaný.................. 39
Parkovací asistent................................... 169
čidla parkovacího asistenta................ 170
podlahové koberce.................................. 111
Parkovací brzda................................... 57, 76
Pohotovostní režim, telefon..................... 260
Pasivní (bezklíčový) režim
nastartovaní vozidla............................ 158
Pojistky.................................................... 233
pojistková skříňka v motorovém prostoru..................................................... 234
Pasivní start (pasivní režim)..................... 130
306
Pasivní vstup.............................................. 86
Pohotovostní hmotnost........................... 281
12 Abecední seznam
reléová/pojistková skříňka v prostoru
pro cestující........................................ 237
všeobecné informace......................... 233
výměna............................................... 233
Polohy klíče............................................. 154
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 160
Poranění krční páteře................................. 29
Porucha ABS..................................... 56, 165
PROHLEDÁVÁNÍ
CD a zvukové soubory....................... 254
rozhlasové stanice.............................. 249
Prostorový zvuk............................... 243, 246
Provozní kapaliny, objemy....................... 286
Provozní kapaliny a oleje................. 218, 286
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 19
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 281
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 48
pravostranné řízení............................... 50
REG - regionální rozhlasové programy.... 252
Přívěs....................................................... 178
kabel................................................... 180
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 82
PTY - typ programu................................. 251
Rychlý posun........................................... 254
R
Ř
Přídavné topení........................................ 106
Rádiotext................................................. 251
Přídavné topení (vznětové motory).......... 106
Ráfky
čistění................................................. 206
Přepněte hovor do režimu čekání............ 260
Převodovka
manuálně............................................ 159
Přídavný basový reproduktor.................. 245
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 233
Rezervní kolo........................................... 196
Nouzové rezervní kolo................ 193, 196
Převodovka Powershift.................... 162, 175
Přední sedadla, vyhřívaná.......................... 97
Regulace trakce....................................... 167
Přizpůsobení............................................ 157
Rádio
aktualizace frekvence.........................
EON....................................................
nastavení rádia...................................
NEWS.................................................
REG....................................................
rozhlasové stanice..............................
typy programů....................................
Průměrná spotřeba paliva.......................... 68
Recirkulace
A/C........................................................ 96
ECC.................................................... 100
251
252
248
250
252
248
249
12
Řízení emisí
kontrolka poruchy................................. 56
S
Sdružený přístrojový panel........................ 53
Sedadla
elektricky ovládané sedadlo...............
manuální nastavení.............................
opěrka hlavy, vzadu............................
sklopení opěradla zadního sedadla....
110
110
118
118
307
12 Abecední seznam
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety (ABL) .................... 187
otevírání a zavírání.......................... 83, 84
poloha pro větrání................................. 83
sluneční clona....................................... 84
Schránka v přístrojové desce.................. 115
zamykání............................................. 126
Studený start........................................... 162
automatická převodovka.................... 162
SIM karta................................................. 258
Světelná "houkačka"................................. 67
Sklápění opěradla zadního sedadla ........ 118
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 65
Servisní program...................................... 214
Skvrny...................................................... 208
12
Slepý úhel (BLIS)...................................... 172
Sluneční clona........................................... 81
Sluneční clona, střešní okno...................... 84
SMS......................................................... 263
čtení.................................................... 263
psaní................................................... 263
Světlomety................................................. 64
T
Systém airbagů.......................................... 22
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 180
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 296
Tažné oko................................................ 176
Startování motoru.................................... 154
pasivní režim............................... 130, 158
Systém regulace stability a trakce........... 167
Střešní okno............................................... 83
ochrana proti přivření............................ 84
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 14
Symboly................................................... 168
Systém měření vzduchu, ECC................. 100
Struktura menu.......................................... 85
multimediální přehrávač..................... 256
telefon, přehled................................... 265
telefon, volby menu............................ 266
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 210
Tažení vozu.............................................. 175
tažné oko............................................ 176
Spojková kapalina, kontrola a doplnění... 223
Stěrače čelního okna................................. 70
dešťový senzor..................................... 71
308
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.............. 65
Š
Systém SRS
Obecné informace................................ 22
Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX.............................................................. 40
Tažné zařízení..........................................
demontáž............................................
instalace..............................................
technické údaje..................................
180
184
182
181
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 19
Technické údaje, motor........................... 283
Technické údaje motoru.......................... 283
Telefon
bezpečnost silničního provozu...........
handsfree............................................
ovládací prvky.....................................
pohotovostní režim.............................
259
269
259
260
12 Abecední seznam
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
vkládání textu.....................................
volání..................................................
volání z telefonního seznamu.............
vytáčení zrychlené volby.....................
zapnutí/vypnutí...................................
zaregistrujte telefon............................
270
270
271
272
272
261
270
263
262
260
269
Telefonní seznam
používání číslic................................... 261
Telefonní systém...................................... 258
Tempomat................................................. 72
Teplota
prostor pro cestující, elektronicky
řízená klimatizace a topení................. 101
prostor pro cestující, manuálně ovládaná klimatizace a topení..................... 98
skutečná teplota................................... 95
Testování alarmu..................................... 139
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................. 103
TP - dopravní informace.......................... 250
Utajené uzamčení.................................... 128
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 14
Typové označení...................................... 278
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 296
V
Typ programu.......................................... 251
Varovná kontrolka
Systém regulace stability a trakce...... 167
Ú
Varovný symbol, systém airbagů............... 21
Údržba..................................................... 215
ochrana proti korozi............................ 211
údržba vozu svépomocí..................... 215
Ventilační otvory........................................ 95
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 114
Ventilace.................................................... 95
Ventilátor
A/C........................................................ 96
ECC...................................................... 99
Věšák na šaty........................................... 115
U
Ukazatele směru........................................ 67
Ukládání stanic, manuální a automatické 248
Víko zavazadlového prostoru
jízda s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru.............................................. 145
zamykání/odemykání.................. 124, 134
Vnější rozměry......................................... 280
Text na disku........................................... 255
Umístění antény, pasivní (bezklíčový)
režim........................................................ 132
Vnější zpětná zrcátka................................. 81
Tlak ECO.................................................. 194
tabulka........................................ 194, 292
Upevňovací oka....................................... 120
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
automatické sklopení/vyklopení..... 82, 86
Tlumič vibrací........................................... 180
12
USB, připojení.......................................... 244
309
12 Abecední seznam
12
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 79
automatická změna odrazivosti............ 79
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................. 103
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 81
elektricky sklopná zrcátka.................... 82
interiér................................................... 79
kompas................................................. 79
Vypnutí blokování páky voliče................. 162
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 82
Vytáčení zrychlené volby......................... 262
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 207
Vznětové motory: žhavení.......................... 56
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 70
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 75
Výstražný trojúhelník................................ 195
Volání............................................... 260, 270
Volant
klávesnice............................... 72, 74, 259
nastavení volantu.................................. 75
tempomat............................................. 72
Voskování................................................ 207
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 29
poranění krční páteře............................ 29
Vstup, pasivní............................................ 86
Všeobecně o provozních kapalinách a olejích........................................................... 218
Z
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 195
Zadní sedadlo ......................................... 118
Vyhřívání
přední sedadla.............................. 97, 101
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka.......................................... 97, 101
zadní okno.................................... 97, 101
310
Zámek řízení............................................ 154
Zámky
zamykání............................................. 134
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 206
Zamlžení oken
funkce časového spínače............. 97, 100
odstranění pomocí funkce odstranění
námrazy........................................ 97, 100
ošetření oken........................................ 94
zadní okno............................................ 97
Zamykání................................................. 131
odemykání.......................................... 134
Zamykání/odemykání.............................. 134
zevnitř vozidla..................................... 134
z vnějšku vozidla................................. 134
Zásuvka pro zapalovač cigaret
přední sedadlo...................................... 62
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 281
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 186
zatížení................................................ 186
Zavazadlový prostor................................
držák na tašky....................................
elektrická zásuvka..............................
upevňovací oka...................................
zatížení vozidla...................................
120
120
120
120
186
Zimní pneumatiky.................................... 193
Zprávy na informačním displeji.................. 60
Zvedák..................................................... 196
12 Abecední seznam
Ž
Žárovky
výměna............................................... 227
Žárovky, viz osvětlení...................... 227, 294
12
311
12 Abecední seznam
12
312
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&').&8oZX]!6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement