Volvo | C70 | Uživatelská přiručka | Volvo C70 2010 Late Uživatelská příručka

Volvo C70 2010 Late Uživatelská příručka
VOLVO C70
Uživatelská příručka
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po
mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim
spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří
mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální požadavky na
bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme
Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi
o údržbě, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 8
Volvo a životní prostředí............................ 11
Bezpečnostní pásy....................................
Systém airbagů.........................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS).................................
Hlavový airbag (DMIC)..............................
WHIPS.......................................................
Systém ochrany proti převrácení vozidla
(ROPS)......................................................
Kdy se systémy aktivují.............................
Havarijní režim...........................................
Bezpečnost dětí........................................
02 Přístroje a ovládací prvky
16
19
20
22
24
26
27
29
30
32
33
Přehled, vozidla s levostranným řízením...
Přehled, vozidla s pravostranným řízením............................................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče...............
Sdružený přístrojový panel.......................
Indikační a varovné kontrolky...................
Informační displej......................................
Elektrická zásuvka....................................
Panel osvětlení..........................................
Levý pákový přepínač...............................
Pravý pákový přepínač.............................
Tempomat*...............................................
Klávesnice na volantu*..............................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru..............................................
Parkovací brzda........................................
Elektrické ovládání oken...........................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka........
Osobní preference....................................
40
42
44
45
46
50
52
53
56
59
61
63
64
65
66
68
72
HomeLinkŸ *.............................................. 75
2
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
03 04 05
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci..........
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*......
Distribuce vzduchu...................................
Nezávislé palivové topení*........................
Přídavné topení* (diesel)...........................
80
82
86
87
90
04 Interiér
05 Zámky a alarm
Přední sedadla.......................................... 94
Elektricky ovládaná střecha ..................... 99
Spojler*.................................................... 103
Osvětlení interiéru................................... 104
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 106
Zavazadlový prostor............................... 110
Dálkový ovladač s čepelí klíče................
Aktivní zámky..........................................
Utajené uzamčení*..................................
Keyless drive*..........................................
Baterie v dálkovém ovladači...................
Zamykání a odemykání...........................
Alarm*.....................................................
116
119
120
121
124
125
129
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 07 08
06 Startování a jízda
Všeobecně..............................................
Doplňování paliva....................................
Alcoguard*..............................................
Startování motoru...................................
Pasivní (bezklíčový) režim*......................
Manuální převodovka..............................
Automatická převodovka........................
Brzdový systém......................................
DSTC - Systém regulace stability
a trakce*..................................................
Parkovací asistent*.................................
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
Tažení a odtah........................................
Asistent při rozjezdu...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažné zařízení*........................................
Demontovatelné tažné zařízení*..............
Zatížení vozidla.......................................
Nastavení projekce světlometů...............
4
07 Kola a pneumatiky
136
138
142
146
148
149
151
156
158
160
163
166
170
171
173
175
179
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všeobecné informace.............................
Tlak vzduchu v pneumatikách................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* ...
Výměna kol.............................................
Nouzová oprava defektu*........................
08 Péče o vozidlo
184
188
191
194
196
Čistění..................................................... 202
Drobné opravy laku................................. 206
Ochrana proti korozi............................... 207
Obsah
09 10 11
09 Údržba a servis
Servis Volvo............................................
Údržba vozu svépomocí.........................
Kapota a motorový prostor.....................
Oleje a provozní kapaliny........................
Lišty stěračů............................................
Akumulátor..............................................
Výměna žárovek......................................
Pojistky....................................................
10 Informační systém
210
211
212
213
218
219
221
227
Všeobecné informace.............................
Audio funkce...........................................
Funkce rádia...........................................
Funkce CD..............................................
Struktura menu - audiosystém...............
Funkce telefonu*.....................................
Struktura menu – telefon*.......................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*..........
11 Technické údaje
236
238
242
247
250
251
259
263
Typové označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
272
274
277
278
280
283
285
287
288
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
12
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 292
6
Obsah
7
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Volitelná výbava
Poznámka pod čarou
Úvod
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou .
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Výbavou popisovanou v této uživatelské
příručce nemusí být vybavena všechna
vozidla. Kromě standardní výbavy popisuje
tato uživatelská příručka také volitelnou
výbavu (výbava montovaná při výrobě vozidla)
a příslušenství (dodatečně montovaná zvláštní
výbava). Pokud si nejste jisti, co je standardní
nebo volitelná výbava/příslušenství, doporučujeme kontaktovat Vašeho prodejce Volvo.
Vozidla Volvo jsou přizpůsobena pro odlišné
požadavky různých trhů, stejně jako pro
národní a místní potřeby a předpisy.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
© společností Volvo Car Corporation
8
Nabídka volitelné výbavy/příslušenství pro
různé modely vozidel se liší podle trhu. Většina
volitelné výbavy se instaluje ve výrobním
závodě a není možné ji dodatečně instalovat.
Příslušenství se instaluje dodatečně.
Chcete-li získat další informace, doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce
Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
Nastavení audia).
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Úvod
Důležité informace
Informace
G031593
Nebezpečí poškození majetku
G031592
Varování před zraněním osob
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musejí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro
uživatele očíslovány.
9
Úvod
Důležité informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
každý krok je očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy umístění
Čísla v červených kroužcích se používají na
obrázcích k označení různých součástí.
Toto číslo odpovídá číslu pozice uvedené
v seznamu vztahujícímu se k danému
obrázku, která popisuje danou položku.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
10
Zaznamenávání údajů
Informace na internetu
Jízdní a bezpečnostní systémy ve vozidle
využívají počítače, které kontrolují a navzájem
sdílejí informace o funkcích vozidla. Jeden
nebo více těchto počítačů může uložit informace o systémech, které kontrolují během normální jízdy, během srážky nebo před srážkou.
Uložené informace mohou být využity:
Na adrese www.volvocars.com naleznete další
informace týkající se Vašeho vozidla.
•
•
•
•
Společností Volvo Car Corporation
Servisem nebo dílnou
Policií nebo jiným úřadem
Dalšími stranami, které mají právní nárok
na přístup k informacím, nebo tím, kdo má
povolení od majitele pro přístup k informacím.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se
připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má
na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Spotřeba paliva
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v části nazvané Omezení dopadů na životní prostředí.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Účinné řízení emisí
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku.
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení koncentrace určitých škodlivých plynů, například
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
Úvod
Volvo a životní prostředí
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění
dobré péče o životní prostředí.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Omezení dopadů na životní prostředí
Standard tkanin
Interiér vozu Volvo je konstruován s ohledem
na příjemné prostředí a pohodlí, a to dokonce
i cestujících trpících kontaktními alergiemi
nebo astmatem. Mimořádná pozornost byla
věnována výběru ekologických materiálů. To
znamená, že také splňují požadavky normy
Oeko-Tex 100 1, což představuje významný
krok ke zdravějšímu prostředí v prostoru pro
cestující.
Certifikát Oeko-Tex se týká například bezpečnostních pásů, koberců a tkanin. Kůže čalounění je vydělávána rostlinnými látkami bez použití chromu a splňuje požadavky certifikátu.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Máme jasné požadavky na
naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se
předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do
1
12
Více informací na www.oekotex.com
Snadno můžete pomoci omezit dopad na
životní prostředí například ekonomickou jízdou
a servisem a údržbou vozidla podle instrukcí
v uživatelské příručce.
Dále uvádíme několik rad, jak můžete i vy
přispět k ochraně životního prostředí: (další
rady, jakým způsobem můžete omezit dopad
na životní prostředí a jezdit ekonomicky, viz
strana 136).
•
Snižte spotřebu paliva zvolením tlaku
vzduchu v pneumatikách ECO, viz
strana 188.
•
Jeďte plynule a vyvarujte se prudkého
brzdění.
•
Vždy řaďte co nejvyšší možný rychlostní
stupeň. Nižší otáčky motoru znamenají
nižší spotřebu paliva.
•
•
Pro zpomalení využijte brzdění motorem.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti ohledně likvidace
tohoto typu odpadu, doporučujeme zjistit
potřebné informace v autorizovaném
servisu Volvo.
•
•
Údržbu svého vozu provádějte pravidelně.
Nenechte motor běžet na volnoběh.
Věnujte pozornost místním předpisům.
Vypněte motor, pokud stojíte delší dobu.
Jízda vysokou rychlostí významně zvyšuje
spotřebu z důvodu zvýšeného odporu
vzduchu. Zvýšení rychlosti na dvojnásobek, zvýší odpor vzduchu 4krát.
•
Náklad na střeše a box na lyže zvyšují
odpor vzduchu, což vede k vyšší spotřebě
paliva. Když je již nepotřebujete, ihned je
demontujte.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty.
Čím větší je hmotnost vozu, tím vyšší je
spotřeba paliva.
•
Dodržování těchto rad Vám pomůže ke snížení
spotřeby paliva bez ovlivnění doby jízdy nebo
požitku z řízení. Kromě toho, že šetříte Váš vůz,
šetříte také peníze a přírodní zdroje.
Pokud je vůz vybaven ohřívačem bloku
motoru, vždy jej použijte před jízdou za
chladného počasí. Tím snížíte spotřebu
paliva a emise výfukových plynů.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol FSC znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certi-
Úvod
Volvo a životní prostředí
fikovaných podle FSC nebo jiných regulovaných zdrojů.
13
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
16
19
20
22
24
26
27
29
30
32
33
G020871
Bezpečnostní pásy..................................................................................
Systém airbagů.......................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS)...............................................................................
Hlavový airbag (DMIC)............................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)...................................
Kdy se systémy aktivují...........................................................................
Havarijní režim.........................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
BEZPEČNOST
01
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Všeobecné informace
Rozepnutí bezpečnostního pásu
±
Stiskněte červené tlačítko na zámku bezpečnostního pásu a nechte pás, aby se
navinul. Pokud se pás zcela nezatáhne,
zastrčte jej rukou, aby volně nevisel.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
vytáhnout:
G020104
•
•
•
Napnutí spodního popruhu bezpečnostního pásu.
Popruh musí být umístěn co nejníže.
Prudké zabrzděni může mít vážné následky,
pokud byste nebyli připoutáni bezpečnostními
pásy. Zajistěte, aby všichni cestující byli
připoutáni bezpečnostními pásy. Je důležité,
aby bezpečnostní pás přiléhal k tělu, aby byla
zajištěna maximální ochrana. Nepokládejte
opěradlo příliš dozadu. Bezpečnostní pás je
navržen tak, aby poskytoval ochranu při normální poloze sezení.
Nasazení bezpečnostního pásu
±
16
Pomalu vytáhněte pás a zapněte jej zatlačením spony do zámku. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
pokud jej vytahujete příliš rychle
během brzdění nebo zrychlování
pokud se vozidlo slině nakloní.
Mějte na paměti následující pravidla:
•
nepoužívejte spony nebo cokoli jiného, co
by mohlo bránit správnému dosednutí bezpečnostního pásu
•
ujistěte se, že pás není překroucen nebo
zachycen za žádný předmět
•
spodní popruh bezpečnostního pásu musí
být veden co nejníže (ne přes břicho)
•
spodní popruh napněte za šikmo vedený
ramenní popruh podle vyobrazení na
obrázku.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy neupravujte nebo neopravujte bezpečnostní pás sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo. Pokud byl bezpečnostní pás silně zatížen, např. při
nehodě, musí být celý bezpečnostní pás
vyměněn. Může dojít ke ztrátě některých
ochranných vlastností bezpečnostního
pásu, i když bezpečnostní pás nevykazuje
viditelné známky poškození. Bezpečnostní
pás musí být také vyměněn, pokud nese
známky opotřebení nebo poškození. Nový
bezpečnostní pás musí být typově schválen
a musí být konstruován pro montáž do stejného místa, jako vyměňovaný pás.
VAROVÁNÍ
Zadní sedadlo je určeno maximálně pro dva
cestující.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
Zadní sedadlo
Systém připomenutí zapnutí bezpečnostních
pásů pro zadní sedadla má další dvě pomocné
funkce.
•
Poskytuje informace o zadních sedadlech,
na kterých jsou použity bezpečnostní
pásy. Na informačním displeji se zobrazí
zpráva při použití bezpečnostních pásů.
Zpráva se automaticky vymaže, jakmile
ujedete přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka READ na pákovém přepínači
ukazatelů směrů.
•
Vydává upozornění, pokud je některý
z bezpečnostních pásů na zadních sedadlech rozepnut během jízdy. Toto upozornění je vydáváno formou zprávy na informačním displeji spolu zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky. Upozornění zmizí
při opětovném zapnutí pásu nebo při
potvrzení stlačením tlačítka READ.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
G029652
G020105
Připomenutí k připoutání
bezpečnostními pásy
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Šikmý ramenní popruh
musí být veden přes rameno mezi prsy a pak
na stranu břicha. Spodní popruh bezpečnostního pásu musí být veden přes stehna co nejníže pod břichem. Nikdy nepřipusťte, aby
vybočoval nahoru. Bezpečnostní pás vypněte
a přesvědčte se, že těsně přiléhá k tělu. Dále
se přesvědčte, že není nikde překroucen.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky, aby
se připoutali bezpečnostními pásy. Zvukový
signál je závislý na rychlosti a někdy i na čase.
Kontrolky jsou umístěny na střešní konzole a na
přístrojové desce.
01
Na informačním displeji je vždy k dispozici
zpráva udávající informaci o obsazení sedadel.
Pro vyvolání uložených informací stiskněte tlačítko READ.
Platí pro některé trhy
Řidič bude upozorněn zvukovým signálem
a rozsvícením kontrolky, aby se připoutal bezpečnostními pásem. Při nízké rychlosti bude
varovný signál znít po dobu prvních 6 sekund.
Dětské sedačky nejsou zahrnuty do systému
připomenutí bezpečnostních pásů.
``
17
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Předpínače bezpečnostních pásů
Vedení bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní
pás tak poskytne cestujícím účinnější ochranu.
G020106
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte kovový jazýček bezpečnostního pásu spolujezdce do zámku pásu
na straně řidiče. Kovový jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na
správné straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty. V případě
kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní
pásy a zámky pásu nefungovaly správně.
Hrozí riziko vážného poranění.
Vedení bezpečnostního pásu je umístěno jak na
sedadle řidiče tak i na sedadle spolujezdce.
Vedení bezpečnostního pásu napomáhá
lepšímu přístupu k bezpečnostnímu pásu. Při
nastupování na zadní sedadla sejměte bezpečnostní pás z vedení a umístěte jej více dozadu
na lištu bezpečnostního pásu. Po nastoupení/
vystoupení vraťte pás zpět do vedení.
18
01 Bezpečnost
Systém airbagů
Varovná kontrolka na přístrojové
desce
01
Spolu s kontrolkou se může určených případech na displeji objevit
informační zpráva. Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji
se zobrazí zpráva SRS AIRBAG
DOPORUČEN SERVIS nebo
SRS AIRBAG NUTNÝ SERVIS.
Neprodleně kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při otočení dálkového ovladače s klíčem do
polohy I, II nebo III se na sdruženém přístroji
rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zhasne tato kontrolka přibližně po 6 sekundách.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Kontrolka informuje o závadě
v systému předpínačů bezpečnostních
pásů a systému bočních airbagu SIPS, airbagu SRS nebo hlavových IC. Neprodleně
kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
19
01 Bezpečnost
01
Airbagy
Systém SRS, levostranné řízení
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Celý proces, včetně nafouknutí a vypuštění airbagu, proběhne v několika desetinách
sekundy.
VAROVÁNÍ
Opravu svěřte autorizovanému servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů by mohla zapříčinit jeho
nesprávnou funkci a zapříčinit vážné zranění
osob.
20
G020113
G020110
G020111
Systém airbagů
Systém SRS, pravostranné řízení
POZNÁMKA
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý či
nikoli.
Je tedy možné, že se během kolize nafoukne pouze jeden airbag (nebo žádný airbag).
Systém airbagů podle síly nárazu určí, zda
je nutné naplnění jednoho nebo více airbagů.
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Umístění airbagu spolujezdce ve vozidlech s levostranným a pravostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
01 Bezpečnost
Airbagy
Airbag na straně řidiče
Vozidlo je na straně řidiče vybaveno airbagem,
který doplňuje ochranu poskytovanou bezpečnostními pásy. Tento airbag je složen
uprostřed volantu. Volant je označen nápisem
SRS AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud bezpečnostní
pás není používán nebo se používá
nesprávně, může to v případě nárazu způsobit omezení ochrany ze strany airbagu.
Airbag na straně spolujezdce
Vozidlo je na straně spolujezdce vybaveno airbagem, který doplňuje ochranu poskytovanou
bezpečnostními pásy. Tento airbag je složen
v prostoru nad schránkou v přístrojové desce.
Kryt tohoto airbagu je označen nápisem SRS
AIRBAG.
1
01
VAROVÁNÍ
Za účelem minimalizace rizika poranění
v případě nafukování airbagu, musí sedět
cestující co nejvíce rovně, s nohama na podlaze a zády opřenými o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být zajištěny.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.1
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl. Děti menší než 140 cm nesmí nikdy
sedět na předním sedadle spolujezdce,
pokud je airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
21
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypínač airbagu - PACOS*
Všeobecné informace
Airbag spolujezdce na předním sedadle lze
vypnout, pokud je vůz vybaven vypínačem
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).
Informace o aktivaci/deaktivaci najdete v kapitole Aktivace/deaktivace.
Vypnutí/zapnutí pomocí klíče
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda je vypínač v požadované
poloze. K přepínání poloh vypínače doporučujeme použít čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 117.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
(PACOS), airbag bude vždy aktivován.
22
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na
. Nedostropní konzole svítí symbol
držením tohoto doporučení můžete ohrozit
život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu informuje, že byl
deaktivován airbag, a pokud na sdruženém
přístroji na přístrojové desce svítí výstražná
kontrolka systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Neprodleně navštivte
autorizovaný servis Volvo.
G019800
01
Umístění vypínače.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, mohou na předním sedadle spolujezdce sedět osoby vyšší než 140 cm,
nikdy zde však nesmí sedět děti v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, mohou na předním sedadle
spolujezdce sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku, nikdy zde
však nesmí sedět osoby vyšší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
01
Zprávy
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
G018346
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
G018344
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, pokud
je airbag deaktivován.
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropního
panelu informují, že airbag pro přední sedadlo
spolujezdce je deaktivován (viz předcházející
obrázek).
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je aktivován.
Varovná kontrolka na displeji stropního panelu
informuje, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II nebo
III, zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na
dobu přibližně 6 sekund, viz strana 19.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem ve spínací skříňce,
viz strana 146.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
Boční airbag
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy byly prováděny pouze v autorizovaném servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů SIPS by mohla
zapříčinit jeho nesprávnou funkci
a následně vážné zranění osob.
•
Do prostoru mezi sedadly a dveřmi neumisťujte žádné předměty, protože tento
prostor musí zůstat volný pro potřeby
airbagů.
•
Používejte pouze potahy sedadel
schválené společností Volvo. Ostatní
potahy mohou bránit v nafouknutí bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G020118
•
Umístění bočních airbagů.
Při bočním nárazu je značná část sil přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Systém
ochrany proti bočnímu nárazu) do nosníků,
sloupků, podlahy, střechy a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy
v předních sedadlech řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a jsou důležitou součástí
systému SIPS. Boční airbagy jsou umístěny
v opěradlech předních sedadel.
1
24
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbagy nesnižují ochranu dětí ve vozidle,
které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle smí být umístěna dětská
sedačka nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován airbag spolujezdce1.
Umístění
G025315
01
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
01 Bezpečnost
01
G025316
Boční airbagy (SIPS)
Sedadlo spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se nafoukne do prostoru mezi cestujícím
a dveřmi a ztlumí počáteční náraz. Airbag se
vypustí stlačením v důsledku srážky. Za normálních okolností se nafoukne pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
25
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (DMIC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
G025424
G025425
Pokud se hlavový airbag nafukuje a řidič
nebo spolujezdec se přitom opírá o panel
dveří, hrozí nebezpečí poranění. Tím by
mohla být rovněž omezena ochranná
funkce airbagu.
Hlavové airbagy DMIC (Hlavové airbagy umístěné ve dveřích) doplňují systém ochrany proti
bočnímu nárazu SIPS. Jsou umístěny podél
vnitřní strany dveří řidiče a spolujezdce a chrání
oba cestující na předních sedadlech. Hlavový
airbag je aktivován čidly při nárazu určité intenzity nebo pokud hrozí riziko převrácení vozidla.
Při aktivaci se airbag nafoukne. V případě
nehody pomáhají hlavové airbagy předcházet
zranění hlavy řidiče a spolujezdce na předním
sedadle nárazem o části interiéru. Hlavový airbag se aktivuje bez ohledu na to, zda je střecha
otevřená nebo zavřená.
26
VAROVÁNÍ
Na obložení střechy ani boční obložení
nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné
předměty. Tím by mohla být omezena
ochranná funkce airbagu. Doporučujeme
používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití v těchto částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
01 Bezpečnost
WHIPS
01
G020347
Ochrana proti úrazu krční páteře - WHIPS
Systém ochrany proti úrazu krční páteře
(WHIPS) zahrnuje energii absorbující opěradla
a speciálně konstruované opěrky hlavy na
obou předních sedadlech. Systém je aktivován
při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu,
rychlosti a vlastnostech vozidla, které náraz
způsobilo.
Vlastnosti sedadla
Při aktivaci systému ochrany proti úrazu páteře
(WHIPS) se opěradla předních sedadel sklopí
směrem dozadu, čímž změní polohu těla řidiče
a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží
riziko poranění krční páteře.
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
Systém WHIPS nesnižuje ochranu dětí ve
vozidle, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Správná poloha při sezení
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Nikdy sami neupravujte nebo neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Správný posed napomáhá lepší ochraně, řidič
a spolujezdec na předním sedadle by měli
sedět uprostřed sedadla, přičemž vzdálenost
hlavy od opěrky by měla být co nejmenší.
``
27
01 Bezpečnost
01
WHIPS
Neomezujte funkci systému WHIPS
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno vlivu extrémních sil, například při nárazu zezadu, musí
být provedena kontrola systému WHIPS.
Kontrolu svěřte autorizovanému servisu
Volvo.
Ochranná funkce systému WHIPS může být
omezena, i když sedadla nevykazují viditelné známky poškození.
G020125
Kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte provést kontrolu systému, i v
případě mírného nárazu zezadu.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nic nebrání správné funkci systému
WHIPS.
28
01 Bezpečnost
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)
Funkce systému ROPS
01
VAROVÁNÍ
Na systému ROPS neprovádějte žádné
práce.
G020797
Nepokládejte žádné předměty na systém
ROPS a za opěrky hlav pro cestující.
Ochranné oblouky ve zvednuté poloze.
Systém ROPS se zahrnuje pevné ochranné
oblouky, které jsou umístěny za opěrkami hlav,
a také čidla. Pokud nastane situace, ve které
hrozí riziko převrácení vozidla nebo při nárazu
určité intenzity zezadu, je tato skutečnost
registrována čidly a ochranné oblouky za opěrkami hlavy se zvednou. Ochranné oblouky se
zvednou bez ohledu na to, zda je střecha
otevřená nebo zavřená.
V případě, že dojde k aktivaci systému ROPS,
vždy kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
29
01 Bezpečnost
Kdy se systémy aktivují
01
Aktivace systémů
Systém
Aktivace
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo
Při čelním a/nebo bočním nárazu, a/nebo nárazu zezadu a/nebo převrácení vozidla.
Předpínač bezpečnostního pásu, přední sedadlo
V případě čelního a/nebo bočního nárazu, a/nebo převrácení vozidla.
Airbagy
Při čelním nárazu.A
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazuA
Hlavový airbag DMIC
Při bočním nárazu a/nebo převrácení vozidlaA
Ochrana proti úrazu krční páteře WHIPS
Při nárazu zezadu.
Systém ochrany proti převrácení vozidla (ROPS)
Při převrácení vozidla a/nebo nárazu zezadu.
A
Během nehody může být karosérie vozidla značně zdeformována, bez toho, aby došlo k nafouknutí airbagů. Aktivaci jednotlivých bezpečnostních systémů vozidla ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou
tuhost a hmotnost předmětu, do kterého vozidlo narazilo, rychlost vozidla, úhel nárazu atd.
Pokud došlo k nafouknutí airbagů, doporučujeme následující postup:
30
•
Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo
nechte dopravit do autorizovanému
servisu Volvo. Nejezděte s vyfouknutými
airbagy.
•
V autorizovaném servisu Volvo nechte
vyměnit součásti bezpečnostního systému
vozidla.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy ROPS, předpínačů bezpečnostních pásů, DMIC, SIPS a airbagů mohou být
při srážce aktivovány pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by
dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla
do provozu. Vozidlo nechte dopravit do
autorizovanému servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Kdy se systémy aktivují
01
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach uvolněný při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou pokožku v důsledku tření
popálit.
31
01 Bezpečnost
01
Havarijní režim
Jízda po nehodě
Pokud se zdá vše v pořádku a zkontrolovali
jste, že z vozidla neuniká palivo, můžete se
pokusit nastartovat motor vozidla.
G029042
Dálkový ovladač s klíčem nejdříve vytáhněte ze
zapalovaní a znovu jej zasuňte. Elektronika
vozidla se nyní pokusí resetovat do normálního
režimu. Pokuste se nastartovat motor. Pokud
je na displeji stále zobrazena zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA, nesmí
být vozidlo použito k jízdě ani taženo. I když se
vozidlo zdá být pojízdné, mohla by skrytá vada
při jízdě způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA.
To znamená, že vozidlo má omezenou funkčnost. Havarijní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, pokud by při nárazu mohlo
dojít k poškození některé z důležitých funkcí
vozidla, např. funkce palivového potrubí, čidel
bezpečnostních systémů nebo brzdové soustavy.
Pokus o nastartování vozidla
Nejdříve zkontrolujte, zda z vozidla neuniká
palivo. Nesmí být cítit ani zápach paliva.
32
Jízda po nehodě
Pokud se po resetováni zprávy HAVARIJNÍ
REŽIM VIZ PŘÍRUČKA zobrazí zpráva
NORMAL MODE, je možné opatrně odjet
s vozidlem z nebezpečné situace. Nejezděte
s vozidlem dále, než je nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Pokud je vozidlo v havarijním režimu, nikdy
se sami nepokoušejte jej opravit nebo resetovat elektroniku. To by mohlo mít za následek poranění osob nebo neobvyklé chování
vozidla. Pokud byla zobrazena zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA, vždy
nechte vozidlo překontrolovat a uvézt do
režimu NORMAL MODE v autorizovaném
servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat motor vozidla, pokud cítíte
zápach paliva, když je na displeji zpráva
HAVARIJNÍ REŽIM VIZ PŘÍRUČKA.
Ihned opusťte vůz.
VAROVÁNÍ
Vozidlo nesmí být taženo pokud je v havarijním režimu. V tomto případě musí být
vozidlo převezeno. Vozidlo nechte dopravit
do autorizovanému servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musí ve vozidle sedět pohodlně
a přitom bezpečně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do 10
let věku.
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte. Další
informace, viz strana 35.
bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje
a snadno používá.
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy k produktu.
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
Dětské sedačky
Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držákům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany
mohou poškodit upevňovací popruhy.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
POZNÁMKA
Umístění dětské sedačky
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
Můžete umístit:
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
dětskou sedačku/podkládací sedák na
přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován1.
•
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítě optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, dětskou sedačku/podkládací sedák vždy instalujte na zadní sedadlo. Na předním sedadle
spolujezdce může dítě při vystřelení airbagu
utrpět vážný úraz.
G020128
•
1
01
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
``
33
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován2.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
2
34
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz strana 22.
VAROVÁNÍ
Informační štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Informační štítek umístěný na přístrojovém panelu.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky3
Hmotnost
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 0
Kojenecká sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná systémem úchytů
ISOFIX.
Kojenecká sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná systémem úchytů
ISOFIX.
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
Kojenecká sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem
Kojenecká sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi
dětskou sedačku a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporamiB.
max. 10 kg
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
3
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by vozidlo mělo být uvedeno na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
``
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi
dětskou sedačku a palubní desku.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.B
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
Skupina 2
15-25 kg
36
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
se systémem upevnění ISOFIX a popruhy.
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
se systémem upevnění ISOFIX a popruhy.B
Typové schválení: E5 03171
Typové schválení: E5 03171
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Přední sedadloA
Zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster
Cushion with and without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster
Cushion with and without backrest).
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
15 – 36 kg
A
B
01
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
Pro montáž dětské sedačky používané zády ke směru jízdy na zadním sedadle kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo a nechte si namontovat úchyty.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován4.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz obrázek
nahoře).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
G020798
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
4
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz strana 22.
37
40
42
44
45
46
50
52
53
56
59
61
63
64
65
66
68
72
HomeLinkŸ *............................................................................................ 75
38
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020901
Přehled, vozidla s levostranným řízením.................................................
Přehled, vozidla s pravostranným řízením..............................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče.............................................................
Sdružený přístrojový panel.....................................................................
Indikační a varovné kontrolky.................................................................
Informační displej....................................................................................
Elektrická zásuvka..................................................................................
Panel osvětlení........................................................................................
Levý pákový přepínač.............................................................................
Pravý pákový přepínač...........................................................................
Tempomat*..............................................................................................
Klávesnice na volantu*............................................................................
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru...........................
Parkovací brzda......................................................................................
Elektrické ovládání oken.........................................................................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka......................................................
Osobní preference..................................................................................
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
02
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
20
18
02
22
17
21
16
10
9
8
7
6
5
11
12
13 14 15
19
8
26
8
23 24
25
8
9
7
27
28
29
4
3
2
1
3
31
30
32
34
40
G028206
33
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
Nastavení volantu
Spínač, osvětlení interiéru, levá strana
Otevírací páka, kapota
Spínač, výbava na přání
Ovládací panel, okna a vnější zpětná
zrcátka
Spínač, automatické rozsvícení prostoru
pro cestující
Ukazatele směru, dálková světla, palubní
počítač
Spínač, výbava na přání
Panel osvětlení a otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Klika dveří a tlačítko zamykání.
Kontrolka, zamykání
Ventilační otvory, palubní deska
Ventilační otvor pro boční okno
02
Spínač, osvětlení prostoru pro cestující,
pravá strana
Displej, audiosystém/nastavení vozidla
apod.
Ovládací prvky, audiosystém/nastavení
vozidla apod.
Ovládání klimatizace
Tempomat
Kontrolka, výstražná funkce ukazatelů
směru
Houkačka a airbagy
Klika dveří a tlačítko zamykání
Sdružený přístrojový panel
Schránka v palubní desce
Klávesnice pro systém infotainment
Řadicí páka (manuální převodovka)/páka
voliče (automatická převodovka)
Stěrače a ostřikovače čelního skla, ostřikovače světlometů
Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret
Spínací skříňka
Spínač, ovládání střechy
Zpětné zrcátko, vnitřní
Parkovací brzda
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Spínač, výbava na přání
41
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
15
17
02
13
18
14
19
16
10
11
12
9
26
9
20 21 22 23 24 25
9
8
8
7
9
6
7
5
27
32
28
4
29
2
4
3
1
30
31
34
42
G019491
33
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
Elektrická zásuvka a zapalovač cigaret
Spínač, ovládání střechy
Parkovací brzda
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
a kontrolka airbagu spolujezdce
Zpětné zrcátko, vnitřní
Spínací skříňka
Ovládací panel, okna a vnější zpětná
zrcátka
Pákový přepínač, levý
Schránka v palubní desce
Klávesnice, volant, vlevo
Klika dveří a tlačítko zamykání
Sdružený přístrojový panel
Kontrolka, zamykání
Houkačka a airbagy
Ventilační otvor pro boční okno
Klávesnice, volant, vpravo
Ventilační otvory v palubní desce
Kontrolka, výstražná funkce ukazatelů
směru
Ovládání klimatizace
Ovládací prvky, audiosystém/nastavení
vozidla apod.
Displej, audiosystém/nastavení vozidla
apod.
02
Klika dveří a tlačítko zamykání
Panel osvětlení a otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Pákový přepínač, pravý
Spínač, osvětlení interiéru, levá strana
Otevírací páka, kapota
Spínač, výbava na přání
Páčka, nastavení volantu
Spínač, automatické rozsvícení prostoru
pro cestující
Řadicí páka (manuální převodovka)/páka
voliče (automatická převodovka)
Spínač, výbava na přání
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS
Spínač, osvětlení prostoru pro cestující,
pravá strana
Spínač, výbava na přání
43
02 Přístroje a ovládací prvky
Ovládací panel ve dveřích řidiče
Ovládací panel ve dveřích řidiče
02
Elektrické ovládání oken, vytáhnutí/spuštění všech oken
Elektrické ovládání oken
Vnější zpětná zrcátka, levá strana
Vnější zpětná zrcátka, nastavení
Vnější zpětná zrcátka, pravá strana
44
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
02
Rychloměr.
Ukazatel směru, pravý.
Kontrolka levých ukazatelů směru.
Otáčkoměr – ukazuje otáčky motoru v tisících otáček za minutu (ot./min).
Výstražný symbol.
Informační displej – displej zobrazuje informace nebo varovné zprávy, venkovní
teplotu a čas. Pokud se venkovní teplota
pohybuje mezi +2 °C a -5 °C, zobrazí se
na displeji symbol sněhové vločky. Symbol
slouží jako varování před možnou námrazou na vozovce. Jestliže vozidlo stálo na
místě, může displej ukazovat mírně vyšší
teplotu než skutečnou.
Informační kontrolka.
Kontrolky a výstražné symboly.
Palivoměr, viz také palubní počítač, strana
57.
Kontrolka dálkových světel.
Displej – zobrazuje polohu páky voliče
automatické převodovky, čidlo deště, stav
denního počítadla kilometrů, stav celkového počítadla kilometrů a tempomat.
Tlačítko denního počítadla kilometrů –
používá se pro měření krátkých vzdáleností. Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi
dvěma denními počítadly T1 a T2. Dlouhé
stisknutí (delší jak 2 sekundy) vynuluje
aktivní denní počítač.
Teploměr - udává teplotu chladicí soustavy
motoru. Pokud teplota příliš vzroste a ukazatel teploměru přejde do červeného pole,
objeví se na displeji varovné hlášení. Nezapomeňte, že přídavné světlomety na
přední části mřížky chladiče snižují chladicí
účinek při vysoké venkovní teplotě a velkém zatížení motoru.
Kontrolky a výstražné symboly.
45
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
02
Všechny kontrolky a varovné symboly1 se rozsvítí, když před startováním otočíte dálkový
ovladač s klíčem do polohy II. Přitom se zkontroluje funkčnost kontrolek. Po nastartování
motoru by měly všechny kontrolky zhasnout
kromě kontrolky ruční brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Pokud motor do pěti sekund nenastartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu
systému řízení emisí a symbolu
tlaku motorového oleje. Určité
kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení
vozu.
1
46
Symboly uprostřed přístrojového
panelu
Když se rozsvítí kontrolka:
1. Bezpečně zastavte. S vozidlem nesmíte
pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Smažte zprávu prostřednictvím tlačítka READ.
G030755
Kontrola funkce, symboly
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována
závada, která by mohla mít vliv na
bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se
zároveň objeví vysvětlující text. Symbol svítí,
dokud není závada opravena, ale textová
zpráva může být vymazána tlačítkem READ,
viz strana 50. Varovný symbol se může také
rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Rozsvítí se žlutá informační kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí text. Textovou zprávu
vymažete pomocí tlačítka READ,
viz strana 50, nebo zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci).
Žlutá informační kontrolka se může rozsvítit
také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Když se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
zhasne a zpráva zmizí po stisknutí tlačítka
READ nebo automaticky po určité době.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 50.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek – levá strana
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
G029048
Jestliže tato kontrolka svítí, systém
je nefunkční. Normální funkce
brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
Porucha v systému řízení emisí
Stabilizační systém STC nebo DSTC
3. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená, jeďte
opatrně do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Bez funkce
Zadní světlo do mlhy
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy
Žhavení (vznětové motory)
Stabilizační systém STC nebo DSTC*
Více informací o funkcích systému
a kontrolkách, viz strana 158.
02
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru. Žhavení se zapne,
pokud teplota klesne pod –2 °C.
Po zhasnutí kontrolky můžete
nastartovat motor.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina
paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív
doplňte palivo.
Tato kontrolka svítí, když svítí
zadní světlo do mlhy.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Symboly kontrolek– pravá strana
Ukazatele směru přívěsu
Tato kontrolka bliká, když blikají
ukazatele směru vozu a je připojen
přívěs. Pokud tato kontrolka
nebliká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přívěsu nebo vozu.
02
Zabrzděná parkovací brzda
G029049
Kontrolka se rozsvítí, když je
parkovací brzda zatažená. Vždy
zatáhněte páku parkovací brzdy
do koncové polohy.
Ukazatele směru přívěsu
Zabrzděná parkovací brzda
Airbagy - SRS
Nízký tlak oleje
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
2
48
Nízký tlak oleje2
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej
doplňte. Pokud kontrolka svítí a přitom je hladina oleje normální, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená,
pokud není řidič nebo spolujezdec
na předním sedadle připoután
bezpečnostním pásem nebo
někdo na zadním sedadle si pás
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak
silně je parkovací brzda zatažená.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo svítí během jízdy,
znamená to, že byla zjištěna porucha zámku bezpečnostního pásu,
SRS, SIPS nebo IC systému.
Doporučujeme, abyste neprodleně navštívili
autorizovaný servis Volvo a nechali si vozidlo
zkontrolovat.
rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Pokud se kontrolka rozsvítí, když
běží motor, došlo k závadě v elektrickém systému. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný
servis Volvo.
Závada v brzdovém systému
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 50.
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
±
Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 216. Pokud je hladina
brzdové kapaliny v nádržce pod značkou
MIN, neměli byste pokračovat v jízdě.
Doporučujeme, abyste nechali vozidlo
přepravit odtahovou službou do autorizovaného servisu Volvo a nechali systém
zkontrolovat.
Svítí-li varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém
v systému rozdělení brzdné síly.
5. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni
a přesto varovné kontrolky svítí, můžete jet
velmi opatrně do nejbližšího servisu Volvo
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
Připomenutí – nezavřené dveře
6. Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, neměli byste
s vozidlem pokračovat v jízdě. Nechte
vozidlo dopravit do servisu ke kontrole
brzdového systému. Doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc autorizovaného
servisu Volvo.
Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí nižší než 5 km/h, rozsvítí
se informační kontrolka a na displeji se zobrazí zpráva
OTEVŘENÉ DVEŘE ŘIDIČE,
OTEVŘENÉ DVEŘE SPOLUJEZDCE nebo
OTEVŘENÁ KAPOTA MOTORU. Co nejdřív
bezpečně zastavte a zavřete dveře nebo
kapotu.
VAROVÁNÍ
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte
v jízdě.
4. Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
vyrovnávací nádržce, viz strana 216.
3
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
Jestliže některé ze dveří, kapota3 nebo víko
dveře zavazadlového prostoru nejsou správně
zavřené, řidič bude varován.
02
Nízká rychlost
Vysoká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje rychleji
než přibližně 10 km/h, informační
kontrolka svítí a na displeji se
zobrazí jeden z textů uvedených
v předcházejícím odstavci.
Kontrolka otevření víka zavazadlového
prostoru
Pokud je víko zavazadlového prostoru otevřené, rozsvítí se tato kontrolka a na displeji se zobrazí text
OTEVŘENÉ VÍKO ZAV.
PROSTORU.
Pouze vozy s alarmem.
49
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zprávy
POZNÁMKA
Jestliže se objeví varovná zpráva, když používáte palubní počítač, zpráva musí být
přečtena (stiskněte tlačítko READ); až
potom můžete pokračovat v předchozí činnosti.
Zpráva
Popis
BEZPEČNĚ
ZASTAVTEA
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
NUTNÝ SERVISA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo neprodleně překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
VIZ PŘÍRUČKAA
Čtěte uživatelskou
příručku.
DOPORUČEN
SERVISA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
G029050
02
Pokud se rozsvítí varovná nebo informační
kontrolka, zobrazí se na displeji doplňující
zpráva.
±
Stiskněte tlačítko READ (1).
Zprávami lze listovat tlačítkem READ. Chybové zprávy budou uloženy v paměti, dokud
nebude závada odstraněna.
50
Zpráva
Popis
PŘEHŘÁTÍ
MOTORU
VYPNĚTE MOTOR
Bezpečným způsobem zastavte
vozidlo a vypněte
motor. Riziko
vážného poškození
vozidla.
REZERVUJTE ČAS
PRO ÚDRŽBU
Čas pro objednaní
k pravidelnému
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo.
ČAS NA SERVISNÍ
PROHLÍDKU
Nastal čas pro provedení pravidelného
servisu. Doporučujeme, aby servis prováděl autorizovaný
servis Volvo. Načasování je určeno
počtem ujetých kilometrů, počtem
měsíců od poslední
servisní prohlídky,
dobou chodu
motoru a třídou
oleje.
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
LHŮTA ÚDRŽBY
PŘEKROČENA
Pokud nejsou
dodrženy intervaly
servisních prohlídek,
nejsou poškozené
díly kryty zárukou.
Doporučujeme, aby
servis prováděl
autorizovaný servis
Volvo.
FILTR SAZÍ PLNÝ
VIZ PŘÍRUČKA
Je nutné provést
regeneraci filtru
kouřových částic
vznětového motoru,
viz strana 140.
VYSOKÁ
TEPLOTA OLEJE
PŘEVODOVKY
STC - REGULACE
PROKLUZU
VYPNUTA/DSTC REGULACE PROKLUZU VYPNUTA
Funkce kontroly stability vozidla a trakce
je omezena, další
provedení viz
strana 159.
Jeďte plynuleji nebo
bezpečně zastavte
vozidlo. Zařaďte
neutrál a nechte
motor běžet ve volnoběžných otáčkách, dokud zpráva
nezmizí.
OMEZENÁ
FUNKCE PŘEVODOVKY
Převodovka není
schopna přenášet
plný výkon. Jeďte
opatrně, dokud
zpráva nezmizí, viz
strana 154.
TEPL.PŘEV.OLEJ
E BEZPEČNĚ
ZASTAV.
Vážná závada. Bezpečným způsobem
zastavte vozidlo.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
PŘEVODOVÝ
OLEJ NUTNÁ
VÝMĚNA
Doporučujeme, aby
bylo vozidlo co
nejdříve překontrolováno v autorizovaném servisu Volvo.
PŘIPOMÍNKA:
ZKONT. MOT.
OLEJ
Zkontrolujte hladinu
oleje. Zpráva je
zobrazována každých 10 000 km
(některá provedení
motoru). Informace
ke kontrole hladiny
oleje, viz
strana 214.
A
02
Součást zprávy zobrazovaná společně se zprávou o vzniklém problému.
Pokud se tato
zpráva zobrazuje
pravidelně, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
51
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrická zásuvka
Elektrická zásuvka 12 V
lovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
G019621
02
Elektrická zásuvka může být použita pro různé
příslušenství o napětí 12 V, jako jsou například
nabíječky mobilních telefonů a chladničky.
Maximální odběr proudu je 10 A. Aby byla
zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač
s klíčem ve spínací skříňce minimálně v poloze
I.
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
Zapalovač cigaret*
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapa-
52
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Všeobecné informace
Poloha
Popis
Automatická/vypnutá potkávací
světla. Pouze světelná houkačka.
Obrysová světla
Automatická potkávací světla.
Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.
Obrysová světla
Obrysová světla je možné zapnout bez ohledu
na polohu dálkového ovladače s klíčem v zapalování.
±
02
Otočte ovladač světlometů (2) do střední
polohy.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem v zapalování
v poloze II, osvětlení SPZ a obrysová světla
jsou vždy zapnutá.
G020139
Světlomety
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
Spínače světel
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Přední světla do mlhy*
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Zadní světlo do mlhy
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů.
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
2. Otočte ovladač světlometů (2) do jedné
z koncových poloh.
3. Otáčejte kolečkem (1) nahoru nebo dolů
pro zvednutí nebo snížení kužele světla
světlometu.
Vozy s aktivními xenonovými světlomety ABL* jsou vybaveny automatickým nastavením
sklonu světlometů, takže ovládací kolečko (1)
chybí.
Automatická potkávací světla*
Potkávací světla se automaticky rozsvítí při
otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do polohy II, pokud není přepínač světlometů (2) v prostřední poloze. V případě
potřeby je možné funkci automatického
zapnutí tlumených světel deaktivovat. Doporučujeme, aby deaktivaci prováděl autorizovaný
servis Volvo.
Automatická potkávací světla, dálková
světla
1. Otočte dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce do polohy II.
2. Potkávací světla se aktivují otočením ovladače světlometů (2) doprava do koncové
polohy.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Světla se vypnou automaticky při otočení dálkového ovladače s klíčem v zapalování do
polohy I nebo 0.
Osvětlení přístrojů
Osvětlení přístrojů je zapnuté, pokud je dálkový
ovladač s klíčem zapalování v poloze II a přepínač světlometů (2) je v jedné z koncových
poloh. Jas osvětlení se automaticky sníží
během dne a v noci je možné jej manuálně
nastavit.
±
Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů (3)
pro zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.
Zdokonalené osvětlení displeje
Za účelem zlepšení čitelnosti celkového počítadla kilometrů, denního počítadla kilometrů,
hodin a teploměru venkovní teploty se tyto displeje rozsvítí při odemknutí vozidla a vyjmutí
dálkového ovladače s klíčem ze zapalování.
Displeje zhasnou po zamknutí vozidla.
Světla do mlhy
POZNÁMKA
Předpisy pro používání světel do mlhy se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Dvířka hrdla palivové nádrže
Pokud je vůz odemknutý, otevřete dvířka hrdla
palivové nádrže stisknutím tlačítka (5), viz
strana 125.
Aktivní xenonové světlomety*
Přední světla do mlhy*
Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo obrysovými světly.
±
Stiskněte tlačítko (4).
Kontrolka v tlačítku (4) svítí, když jsou přední
světla do mlhy zapnutá.
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo předními světly do mlhy.
±
Stiskněte tlačítko (6).
Kontrolka zadního světla do mlhy na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka v tlačítku
(6) se rozsvítí, když svítí zadní světlo do mlhy.
G026507
02
3. Dálková světla se aktivují posunutím
levého pákového přepínače směrem
k volantu do koncové polohy a jeho uvolněním, viz strana 56.
Panel osvětlení, pro aktivní xenonové světlomety
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights, ABL), světlo světlometů sleduje pohyb volantu za účelem maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
se rozsvítí, pokud je
LED kontrolka
funkce aktivována. V případě poruchy bliká
54
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
LED dioda a na informačním displeji se zobrazí
chybová zpráva. Funkce je aktivní pouze za
soumraku nebo tmy a jen když se vůz pohybuje.
02
G020789
Funkci můžete deaktivovat/aktivovat ovladačem světlometů.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 157.
55
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Ukazatele směru
Polohy pákového přepínače
Trvalé blikání
02
±
2
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do koncové polohy (2).
Pákový přepínač zůstane ve své koncové
poloze a je možné jej z ní posunout ručně nebo
automaticky pohybem volantu.
1
3
4
Krátké zablikání
±
2
G026380
1
Krátké zablikání ukazatelů směru
Trvalé blikání ukazatelů směru
Světelná houkačka a přepnutí z dálkových
na potkávací světla
Doprovodné osvětlení při odchodu a přepnutí z potkávacích na dálková světla
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do polohy (1) a uvolněte.
Ukazatele směru třikrát zablikají a pákový
přepínač se vrátí do své výchozí polohy.
Světelná houkačka
±
Přitáhněte jemně pákový přepínač
k volantu do polohy (3).
Dálková světla budou svítit, dokud pákový
přepínač neuvolníte. Světelná houkačka funguje pouze, pokud je dálkový ovladač s klíčem
v zapalování.
Přepínání dálkových a potkávacích
světel
Aby bylo možné zapnout dálková světla, musí
být dálkový ovladač s klíčem v poloze II
a přepínač světel v koncové poloze, viz
strana 53.
Aktivace dálkových světel:
±
Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (4) a uvolněte jej.
Deaktivace dálkových světel:
±
Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
polohy (3) a uvolněte jej.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu. Standardní
opoždění je 301 sekund, ale je možné je změnit
na 60 nebo 90 sekund, viz strana 73.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (4) a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
1
56
Tovární nastavení
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Palubní počítač*
stojí, na displeji se objeví "--.-". Během regenerace4 se může zvýšit spotřeba paliva, viz
strana 140.
POZNÁMKA
Jestliže se během ovládání palubního počítače objeví varovné hlášení, musíte si hlášení nejprve přečíst. Stiskněte tlačítko
READ a vraťte se k funkci palubního počítače.
02
PRŮMĚR
Po vypnutí zapalování se do paměti uloží průměrná spotřeba paliva a zůstane uložena až do
resetování funkce. Vynulujte tlačítkem RESET.
Funkce
POZNÁMKA
G029052
Palubní počítač zobrazuje následující informace:
READ - potvrzuje
kolečko2
Ovládací
– procházení menu
a nabídek v seznamu palubního počítače
RESET2 - vynuluje
Ovládání
Chcete-li mít přístup k informacím palubního
počítače, ovládací kolečko musíte otáčet
nahoru nebo dolů. Dalším otáčením se dostanete do výchozího bodu.
2
3
4
•
•
•
•
•
•
Používáte-li nezávislé topení, mohou se
zobrazit nepřesné hodnoty.
--- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
--.- KM/L OKAMŽITÁ
KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
--.- L/100 KM PRŮMĚRNÁ SPOTŘ.
Dojezd na aktuální množství paliva v nádrži se
vypočítává na základě průměrné spotřeby
paliva za posledních 30 km. Pokud displej
zobrazí "--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE",
není garantován žádný dojezd. Dotankujte co
nejdříve.
--- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
DSTC ZAPNUTO , viz strana 158
--- MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.3
PRŮMĚR. RYCHLOST
Po vypnutí zapalování se do paměti uloží průměrná rychlost a po nastartování motoru je
využita jako základ pro nový výpočet. Vynulujte
tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit, pokud se
například spotřeba změní v důsledku změny
jízdního stylu nebo se používá nezávislé
topení.
OKAMŽITÁ
Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktualizuje vždy po několika sekundách. Když vůz
Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.
Některé trhy.
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory s filtrem kouřových částic.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
MIL/H AKTUÁLNÍ RYCHL.3
02
Aktuální rychlost se zobrazuje v mph.
Resetování
1. Zvolte --- KM/H PRŮMĚRNÁ RYCHL.
nebo --.- L/100 KM PRŮMĚRNÁ
SPOTŘ.
2. Vynulujte jedním stisknutím tlačítka
RESET. Pro současné vynulování průměrné rychlosti a průměrné spotřeby stiskněte tlačítko RESET a držte je stlačené nejméně pět sekund.
3
58
Některé trhy.
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
Stěrače čelního okna
Jedno setření
Chcete-li provést jedno setření,
pohněte pákovým přepínačem
nahoru.
B
C
Ostřikovač čelního okna/světlometů
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu. Stěrače provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření.
02
0
Cyklovač stěračů
A
Můžete nastavit rychlost cyklu.
Otáčejte ovládacím kolečkem (C)
nahoru, chcete-li zkrátit interval
mezi setřeními. Otáčením dolů
interval prodloužíte.
G025419
0
Ostřikovače čelního okna a světlometů
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
Ovládací kolečko
Vypnutí stěračů čelního okna
Stěrače čelního okna jsou vypnuty,
pokud je pákový přepínač v poloze
0.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů v zimním období –
se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé,
a že je z čelního okna seškrábán sníh a led.
DŮLEŽITÉ
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Za účelem
šetření kapaliny jsou světlomety ostřikovány
následovně:
Potkávací světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
Světlomety budou ostříknuty při příštím
ostříknutí čelního okna. Během následujících
deseti minut budou ostříknuty při každém
pátém ostříknutí čelního okna. V případě delšího intervalu budou světlomety ostříknuty
pokaždé.
Obrysová světla zapnutá pomocí spínače na
panelu osvětlení:
•
Aktivní xenonové světlomety jsou
ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
•
Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.
Spínač na panelu osvětlení je v poloze 0:
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
•
02
•
Aktivní xenonové světlomety jsou
ostříknuty při každém pátém ostříknutí čelního skla bez ohledu na uplynulý čas.
Halogenové světlomety nejsou ostřikovány.
Zapnutí/Vypnutí
Při aktivaci dešťového senzoru musí být dálkový ovladač s klíčem v zapalování v poloze I
nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna
musí být v poloze 0 (neaktivní).
Aktivace dešťového senzoru:
Dešťový senzor*
±
Stiskněte tlačítko (B), viz strana 59. Kontrolka na displeji indikuje, že dešťový
senzor je aktivní.
Dešťový senzor vypnete buď:
G029053
1. Stiskněte tlačítko (B)
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním skle. Citlivost dešťového senzoru je
možné nastavit pomocí kolečka (C), viz
strana 59.
Otáčením kolečka směrem nahoru se zvyšuje
citlivost a směrem dolů se citlivost snižuje
(ještě k jednomu setření dojde při otočení
kolečka směrem nahoru).
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Změnou programu stírání přesunutím
pákového přepínače do jiné polohy. Při
zvednutí pákového přepínače, zůstane
dešťový senzor aktivní, stěrače provedou
jedno setření navíc a potom se vrátí do
režimu dešťového senzoru, když pákový
přepínač je uvolněn do polohy 0 (neaktivní),
viz strana 59.
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze zapalování nebo po pěti minutách po vypnutí zapalování.
DŮLEŽITÉ
Automatická myčka: V automatické myčce
dešťový senzor vypněte stisknutím tlačítka
(B), dálkový ovladač s klíčem v zapalování
je přitom v poloze I nebo II. Jinak by se stěrače čelního skla mohly zapnout a poškodit.
Ovládací kolečko
Ovládací kolečko se používá k nastavení počtu
setření během intervalu, když je zvolen cyklovač stěračů, nebo citlivosti na množství srážek,
když je zapnutý dešťový senzor.
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Aktivace
Zvýšení nebo snížení rychlosti
POZNÁMKA
Přechodné zrychlení (kratší než jedna
minuta) pomocí pedálu plynu, např. při
předjíždění, nemá vliv na nastavení tempomatu. Vůz se po uvolnění pedálu plynu vrátí
k dříve uložené rychlosti.
02
Dočasné vypnutí
G020141
G029054
±
Stisknutím tlačítka 0 dočasně tempomat
vypnete. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis TEMPOMAT.
Poslední nastavená rychlost se uloží do
paměti.
Tempomat se také dočasně vypne, když:
Ovládací prvky tempomatu jsou umístěny na
levé straně volantu.
Nastavení požadované rychlosti:
1. Stiskněte tlačítko CRUISE. Na displeji
sdruženého přístrojového panelu se objeví
nápis TEMPOMAT.
2. Rychlost můžete nastavit stisknutím tlačítka + nebo –. Na displeji sdruženého
přístrojového panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
±
Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítka + nebo –. Po uvolnění tlačítka
je rychlost vozidla nastavena jako nová
rychlost.
Krátkým stisknutím (méně než půl sekundy)
tlačítka + nebo – se změní rychlost o 1 km/h
nebo 1 mph1.
•
•
sešlápnete pedál brzdy nebo pedál spojky
•
přesunete páku voliče převodovky do
polohy N
•
•
kola začnou prokluzovat nebo se zablokují
rychlost při jízdě do kopce poklesne pod
25–30 km/h1
přechodné zrychlení je delší než jedna
minuta.
Tempomat není možné použít při rychlosti pod
30 km/h nebo nad 200 km/h.
1
V závislosti na typu motoru.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Návrat k rychlosti uložené v paměti
-Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte dříve nastavenou rychlost. Na
displeji sdruženého přístrojového
panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
02
Vypnutí
±
62
Stisknutím tlačítka CRUISE tempomat
vypnete. Z displeje sdruženého přístrojového panelu zmizí nápis TEMPOMAT
ZAP.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Klávesnice na volantu*
Funkce tlačítek
Pro návrat pouze do režimu Audio stiskněte
EXIT.
G020142
02
Čtyři spodní tlačítka klávesnice na volantu jsou
určena k ovládání telefonu a rádia. Funkce
příslušného tlačítka závisí na tom, který systém
je právě aktivní. Klávesnici na volantu můžete
použít k procházení mezi jednotlivými předvolbami stanic, změně skladeb na CD a k nastavení hlasitosti.
±
Pro rychlé posunutí dopředu/zpátky nebo
pro naladění další stanice stiskněte
a podržte jedno z tlačítek s šipkou.
Pokud chcete upravovat nastavení telefonu,
telefon musí být zapnutý. Chcete-li ovládat
telefon pomocí tlačítek s šipkami, aktivujte
funkci telefonu tlačítkem ENTER.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
02 Přístroje a ovládací prvky
Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru
Nastavení volantu
Výstražná funkce ukazatelů směru
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
v horizontálním směru.
2. Volant nastavte do optimální polohy.
Výstražná světla (všechny ukazatele směru)
použijte, když je vůz zastaven na nebezpečném místě nebo na místě, kde tvoří překážku
silničního provozu. Stisknutím tlačítka aktivujete tuto funkci.
3. Volant zajistíte potlačením páčky zpět.
Pokud se páčka pohybuje ztuha, mírně na
volant zatlačte, když vracíte ovládací prvek
zpět.
Při velmi prudké kolizi nebo silném brzdění se
výstražná funkce ukazatelů směru aktivuje
automaticky, viz strana 157. Tuto funkci lze
deaktivovat pomocí tlačítka.
1. Volant uvolněte potáhnutím páčky k sobě.
VAROVÁNÍ
Volant nastavujte pouze, když vozidlo stojí,
nikdy volant nenastavujte během jízdy. Před
jízdou zkontrolujte, zda je volant zajištěn.
64
G020144
G020143
02
POZNÁMKA
Předpisy pro používání výstražné funkce
ukazatelů směru se mohou v jednotlivých
zemích lišit.
02 Přístroje a ovládací prvky
Parkovací brzda
Parkovací brzda (ruční brzda)
Použití ruční brzdy
1. Plně sešlápněte brzdový pedál.
2. Zatáhněte silně za páku ruční brzdy.
02
3. Uvolněte brzdový pedál a ujistěte se, že se
vozidlo nepohybuje.
4. Pokud se vozidlo pohne, musíte za páku
zatáhnout silněji.
Při parkování musí být řadicí páka v poloze 1 (u
manuální převodovky) nebo P (u automatické
převodovky)
Parkování ve svahu
Pokud je vůz zaparkován směrem do kopce;
otočte kola od obrubníku.
Páka ruční brzdy je umístěna mezi předními
sedadly.
POZNÁMKA
Kontrolka na sdruženém přístrojovém
panelu se rozsvítí bez ohledu na to, jak silně
je parkovací brzda aktivována.
Pokud je vůz zaparkován směrem z kopce;
otočte kola k obrubníku.
Uvolnění ruční brzdy
1. Silně sešlápněte brzdový pedál.
2. Mírně nadzvedněte páku ruční brzdy,
stiskněte tlačítko, spusťte páku dolu
a uvolněte tlačítko.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že při zatahování nebo uvolňování ruční brzdy nehrozí dětem, ostatním
cestujícím nebo předmětům zachycení
pákou ruční brzdy.
65
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
Obsluha
02
Elektricky ovládaná okna jsou řízena přepínači
umístěnými na dveřích. Elektrické ovládání
oken funguje pouze v případě, že je klíč ve spínací skříňce v poloze I nebo II.
Okna je možné ovládat po omezenou dobu po
zastavení vozidla a vyjmutí dálkového ovladače s klíčem ze zapalování, pokud nejsou
žádné dveře otevřeny. Ovládejte okna opatrně.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken. Věnujte
zvláštní pozornost ovládání zadních oken ze
dveří řidiče nebo jejich zavírání pomocí dálkového ovladače.
Dveře řidiče
Otevření okna:
±
Stiskněte přední část spínače.
Zavření okna:
±
Zatáhněte za přední část spínače.
Jemně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze
spínačů (2) nebo (3). Okna se budou otvírat
nebo zavírat, dokud spínač neuvolníte.
Automaticky
Plně stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (3), a pak jej uvolněte. Boční okna se
potom automaticky otevřou nebo zavřou.
Pohyb okna se přeruší, pokud bude okno jakkoliv blokováno. Automaticky lze zavřít pouze
přední okna.
Všechny okna současně
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
Všechny okna mohou být otevřena a zavřena
současně pomocí spínače (1). Krátkým stisknutím pravé strany spínače se automaticky
zavřou všechna okna. Okna zavřete stisknutím
a přidržením levé strany spínače.
Dálkový ovladač
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Ovládací prvky, všechna okna
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
Řidič může ze svého sedadla ovládat všechna
elektricky ovládaná okna.
66
Manuálně
Spínač na dveřích spolujezdce se ovládá stejným způsobem jako spínače na dveřích řidiče.
POZNÁMKA
Ovládání elektrických oken dálkovým ovladačem, viz strana 116.
Okna je možné otevírat a zavírat dvěma způsoby:
VAROVÁNÍ
Funkce přerušení pohybu oken v případě
blokování funguje při automatickém
i manuálním zavírání, i když není aktivní
ochrana proti přivření.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
02
Nezapomeňte vypnout napájení elektrického ovládání oken vytažením dálkového
ovladače s klíčem ze spínací skříňky, pokud
řidič opouští vůz.
Ujistěte se, že děti a ostatní cestující nebudou zachyceni při zavírání oken.
Sedadlo spolujezdce
Sedadlo spolujezdce.
Spínačem na loketní opěrce dveří předního
spolujezdce lze ovládat pouze toto okno.
67
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem*
Kalibrace kompasu
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Pokud Vás světlo
zezadu ruší, můžete změnit odrazivost zrcátka
manuálně.
Změna odrazivosti
Nastavení odrazivosti
Normální poloha
Poloha se sníženou odrazivostí.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
(1) není k dispozici u zrcátek s automatickou
změnou odrazivosti.
68
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na jakou světovou stranu
směřuje přední část vozu. Anglické zkratky
označují osm různých směrů: S (sever), SV
(severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J
(jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
G020992
G020991
G020988
02
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.
1. Zastavte s vozem na širokém otevřeném
prostranství s běžícím motorem ve volnoběžných otáčkách.
2. Stiskněte a podržte nejméně 6 sekund tlačítko (1). Následně se zobrazí znak C (tlačítko je zapuštěné, pro stisknutí použijte
například kancelářskou sponku).
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
3. Stiskněte a podržte nejméně 3 sekundy
tlačítko (1). Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
02
4. Stiskněte opakovaně tlačítko (1), dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15), viz mapa magnetických zón
pro kompas.
Magnetické zóny, Jižní Amerika.
Magnetické zóny, Asie.
G020153
Magnetické zóny, Evropa.
G020151
7. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena.
G020150
6. Následně stiskněte a podržte tlačítko
9 sekund a zvolte L pro vozy s levostranným řízením a R s pravostranným řízením.
G020152
5. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak C.
Magnetické zóny, Austrálie.
``
69
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka
02
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkým prostorem
mohou být zrcátka sklopena. Zrcátka je možné
sklopit při zapalování v poloze I a II.
Sklopení zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném přiklopení.
G020154
VAROVÁNÍ
Obě vnější zpětná zrcátka jsou širokoúhlá za
účelem zajištění optimálního výhledu.
Předměty se mohou zdát vzdálenější, než
skutečně jsou.
Magnetické zóny, Afrika.
Spínače ovládající nastavení obou vnějších
zpětných zrcátek jsou umístěny na loketní
opěrce dveří řidiče. Zpětná zrcátka je možné
ovládat při zapalování v poloze I a II.
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka ve spínači svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
zhasne.
70
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyklopení vnějších zpětných zrcátek
1. Stiskněte současně tlačítka L a R.
2. Tlačítka uvolněte. Zrcátka se automaticky
zastaví po úplném odklopení.
Automatické sklopení/vyklopení
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním nebo systémem Pasivního vstupu, viz
strana 121, se vnější zpětná zrcátka automaticky sklopí/vyklopí.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
POZNÁMKA
Vnější zpětná zrcátka se automaticky nevyklopí během odemykání, pokud byla sklopena pomocí ovládacích prvků na dveřích.
Pokud je vozidlo uzamknuto dálkovým ovladačem a poté nastartováno, vnější zpětná
zrcátka se vyklopí.
Tato funkce může být aktivována/deaktivována pomocí Nastavení vozidla… Sklop.
zrcátek/zamčení, viz strana 73 popis
systému menu.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být resetována do neutrální polohy, aby fungovalo elektrické sklápění.
1. Pro sklopení zrcátek použijte současně tlačítka L a R.
2. Pro vyklopení zrcátek použijte opět současně tlačítka L a R. Zrcátka jsou nyní
nastavena do neutrální polohy.
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS*
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může řidiče upozornit na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“, viz strana 163.
02
Uložení nastavení zpětných zrcátek
Nastavení zpětných zrcátek je uloženo při
zamknutí vozidla pomocí dálkového ovladače.
Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem se zrcátka a sedadlo řidiče nastaví do uložených poloh.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Přední boční okna jsou ošetřena
vrstvou, která zlepšuje viditelnost za
špatných povětrnostních podmínek. Informace
o údržbě, viz strana 204.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Mohlo by dojít k poškození
vodu a špínu odpuzující vrstvy.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla* na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
02
Možná nastavení
Displej
Hodiny, nastavení
Osobní preference můžete nastavit u některých funkcí vozu. Platí pro zamykání, klimatizaci a funkce audio. Pro funkce audia, viz
strana 238.
MENU
Hodiny a minuty se nastavují samostatně.
EXIT
ENTER
Ovládací panel
Navigace
Použití
Nastavení se zobrazuje na displeji (A).
Otevřete menu, abyste mohli provést nastavení:
A
1. Použijte čísla na klávesnici nebo navigační
tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo „šipkou
dolů“ (E).
2. Zvolte číslo pro nastavení pomocí navigační tlačítka se „šipkou nahoru“ nebo
„šipkou dolů“.
3. Stisknutím tlačítka ENTER spustíte
hodiny.
POZNÁMKA
1. Stiskněte MENU (B).
Pokud vozidlo má 12hodinový systém, AM/
PM se volí pomocí „šipky nahoru“ nebo
„šipky dolů“ po dokončení nastavení minut.
2. Navigačním tlačítkem (E) přejděte,
například na Nastavení vozidla….
3. Stiskněte ENTER (D).
E
B
D
C
4. Navigačním tlačítkem (E) vyberte možnost.
Nastavení klimatizace
5. Stisknutím ENTER aktivujete výběr.
Nastavení automatického ventilátoru
G026307
Aktivovaná funkce je displeji je zobrazena
následovně: . Deaktivovaná funkce je na
displeji zobrazena následovně:
.
Ovládací panel.
72
Ventilátor můžete nastavit do režimu AUTO ve
vozech vybavených ECC:
±
Vyberte Nízký, Normální nebo Vysoký.
Zavřete menu:
Časový spínač recirkulace
±
Pokud je časový spínač aktivní, vzduch ve
vozidle se recirkuluje 3 - 12 minut, v závislosti
na venkovní teplotě.
Stiskněte a podržte přibližně jednu
sekundu tlačítko EXIT (C).
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
±
Zvolte On/Off, podle toho, zda chcete, aby
časový spínač recirkulace byl nebo nebyl
aktivní.
Vynulovat vše
Resetování voleb funkce klimatizace na tovární
nastavení.
Nastavení vozu
Sklopení zrcátek při zamykání*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním se vnější zpětná zrcátka mohou automaticky sklopit/vyklopit. K dispozici je
možnost On/Off.
Omezená ochrana*
Funkci deadlock je možné dočasně deaktivovat a omezit funkci alarmu, pokud někdo chce
zůstat ve vozidle a dveře jsou zamknuty
zvenku. K dispozici jsou možnosti Aktivovat
jedenkrát a Dotaz při opuštění voz. . viz
stránky 127 a 131.
Vizuální potvrzení odemknutí
Můžete zvolit potvrzení odemknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici je možnost On/Off.
Potvrzení zamknutí světly
Můžete zvolit potvrzení zamknutí vozu dálkovým ovladačem bliknutím výstražných světel.
K dispozici je možnost On/Off.
Dveře – automatické zamykání
Když rychlost vozidla překročí 7 km/h, je
možné automaticky uzamknout dveře a víko
zavazadlového prostoru. K dispozici je
možnost On/Off. Zatažením za kliku dveří dvakrát odemknete a otevřete dveře zevnitř.
víko zavazadlového prostoru mohou být
odemknuty zvlášť.
02
Současné otevření všech oken
Tato funkce může být zvolena pro tlačítko odemykání na dálkovém ovladači:
• Aut. otevření vš. oken – jedním dlouhým
stisknutím tlačítka odemykání se současně
otevřou všechna okna a střešní okno.
Doprovodné osvětlení při příchodu
Odemknutí dveří
Existují dvě možnosti pro odemykání:
• Všechny dveře – jedním stisknutím dálkového ovladače se odemknou oboje
dveře a víko zavazadlového prostoru.
• První u řid., pak vš. - jedním stisknutím
dálkového ovladače se odemknou dveře
řidiče. Druhým stiskem se odemknou
dveře spolujezdce a víko zavazadlového
prostoru.
Pasivní vstup*
• Všechny dveře - oboje dveře a víko zavazadlového prostoru se odemykají současně1.
• Oboje přední dveře - oboje přední dveře
se odemknou současně.
1
• Jedny přední dveře - jakékoli dveře nebo
Zvolte čas, po který mají obrysová světla vozu
zůstat rozsvícená, po stisknutí tlačítka pro
osvětlení cesty na dálkovém ovladači. K dispozici jsou následující možnosti:
• 30 vteřin
• 60 vteřin
• 90 vteřin
Doprovodné osvětlení při odchodu
Zvolte čas, po který mají světla vozu zůstat
rozsvícená, když po vytažení dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky přitáhněte levý
pákový přepínač k volantu. K dispozici jsou
následující možnosti:
• 30 vteřin
• 60 vteřin
• 90 vteřin
Oboje dveře a víko zavazadlového prostoru mohou být také současně zamknuty.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
02 Přístroje a ovládací prvky
Osobní preference
02
Informace
• Číslo VIN… – (Identifikační číslo vozidla) je
unikátní identifikační číslo vozidla.
• Počet klíčů… – Zobrazí se počet klíčů
registrovaných pro vůz.
74
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
POZNÁMKA
HomeLink je navržen tak, aby byl nefunkční,
pokud je vozidlo uzamknuto zvenku.
Uschovejte si původní dálkové ovladače pro
budoucí programování (např. při nákupu
nového vozidla).
Vynulujte naprogramování tlačítek, když
vozidlo prodáváte.
G030070
Kovové sluneční clony není možné použít ve
vozidlech vybavených ovladačem HomeLink. To by mohlo mít negativní vliv na funkci
ovladače HomeLink.
HomeLinkŸ je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLink se dodává zabudovaný do levé sluneční clony.
Panel HomeLinkŸ zahrnuje tři programovatelná
tlačítka a jednu kontrolku.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka
svítí po dobu stisknutí tlačítka.
POZNÁMKA
Pokud není zapalování aktivní, HomeLink
funguje po dobu 30 minut po otevření dveří
řidiče.
Originální dálkové ovladače je samozřejmě
možné používat souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ.
02
VAROVÁNÍ
Pokud je HomeLinkŸ použitý pro ovládání
garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že
nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat,
když jsou v pohybu.
Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLinkŸ
pro garážová vrata, která nejsou vybavena
bezpečnostním dorazem a ochranou před
zpětným pohybem. Garážová vrata musí na
překážku reagovat okamžitě, okamžitě se
zastavit a vrátit. Garážová vrata, která
nesplňují výše uvedené podmínky, mohou
způsobit poranění osob. Další informace –
obraťte se prostřednictvím internetu na
dodavatele: www.homelink.com.
První programování
V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači
HomeLinkŸ, který nesmí být proveden, pokud
přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.
1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách. Blikání indikuje, že
HomeLinkŸ je v „režimu načítání“ a je
připraven na programování.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
02
2. Umístěte originální dálkový ovladač
5-30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem
HomeLinkŸ závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba
více pokusů v různých vzdálenostech.
Před vyzkoušením nové polohy zachovejte
každou polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a současně tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé
blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ a sledováním kontrolky:
•
•
1
76
Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko1“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
přibližně 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek,
postupujte následovně:
1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ a podržte jej stisknuté, dokud
nedokončíte krok 3.
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači
HomeLinkŸ blikat, asi po 20 sekundách,
umístěte původní dálkový ovladač 5–
30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink
závisí na příslušném programovacím
zařízení. Možná bude potřeba více pokusů
v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou
polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém
ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile
se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje
úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLink a sledováním kontrolky:
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
•
•
Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
02
Vymazání naprogramování
Vymazat je možné pouze naprogramování
všech tlačítek na ovladači HomeLink, ne jednotlivých tlačítek.
±
Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 75.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30
sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
2
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
78
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
80
82
86
87
90
G020906
Všeobecné informace o klimatizaci........................................................
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*....................................................
Distribuce vzduchu.................................................................................
Nezávislé palivové topení*......................................................................
Přídavné topení* (diesel).........................................................................
KLIMA
03
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Klimatizace
Zjišťování a odstraňování závad
Displej
Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně
jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru
pro cestující. Vozidlo je vybaveno buď
manuální (AC) nebo elektronicky řízenou klimatizací (Electronic Climate Control).
Doporučujeme, abyste zjištění závady a její
opravu svěřili autorizovanému servisu Volvo.
Displej se nachází nad ovládacím panelem klimatizace. Zde se zobrazuje nastavení klimatizace.
03
POZNÁMKA
Systém klimatizace je možné vypnout, ale
pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamlžení oken
by měl být stále zapnutý.
V systému klimatizace se používá chladivo
R134a. Chladivo neobsahuje chlór, a není tedy
absolutně škodlivé pro ozónovou vrstvu.
Systém smí být plněn pouze chladivem
R134a, viz také strana 280. Doporučujeme,
aby tuto práci prováděl autorizovaný servis
Volvo.
Zamlžení oken
Filtr klimatizace
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čistěn pouze jedním filtrem. Ten
musí být měněn v pravidelných intervalech.
Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr
častěji.
Abyste omezili nebezpečí zamlžení, čistěte
okna normálním čisticím prostředkem na okna.
Led a sníh
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
80
Chladivo
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
Osobní preference
Můžete nastavit dvě funkce klimatizace:
•
Rychlost ventilátoru v režimu AUTO (platí
pouze pro vozy vybavené elektronicky řízenou klimatizací ECC).
•
Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem.
Informace o tomto nastavení, viz strana 72.
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Ventilační otvory v palubní desce
ECC
Boční okna a střešní okno
Skutečná teplota
Pro zajištění uspokojivé funkce klimatizace
zavřete všechna boční okna a střešní okno.
G019942
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje snímač slunečního svitu,
který detekuje stranu, ze které slunce svítí do
prostoru pro cestující. To znamená, že se může
lišit teplota mezi pravými a levými větracími
otvory bez ohledu na nastavení stejné teploty
pro obě strany.
•
Sluneční čidlo se nachází na horní straně
palubní desky.
•
Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází za ovládacím panelem klimatizace.
•
Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
•
Čidlo vlhkosti je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Chcete-li odstranit zamlžení předních bočních
oken, nastavte vnější větrací otvory na boční
okna.
Během chladného počasí – zavřete prostřední
větrací otvory pro optimální komfort a nejdokonalejší odmlžení.
Při plné akceleraci se dočasně vypne kompresor klimatizace. Můžete krátce pocítit dočasné
zvýšení teploty.
03
Kondenzace
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Umístění čidel
Otevřeno
Zavřeno
Zrychlení
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem nebo jinými
předměty.
81
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
Ovládací panel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Ventilátor
G026309
6
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Ovladač teploty
Recirkulace/systém kvality vzduchu
Odstranění námrazy
Distribuce vzduchu
AC ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí klimatizace
Vyhřívání levého předního sedadla
Vyhřívání pravého předního sedadla
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
1. AUTO
Funkce AUTO zajistí automatické dosažení a udržení
nastavené teploty ve voze.
Funkce AUTO řídí topení, klimatizaci, rychlost ventilátoru,
recirkulaci a distribuci vzduchu.
Pokud je otevřené střešní okno, je směrováno
více teplého/studeného vzduchu do spodní
části prostoru pro cestující a výkon klimatizace
je omezen, pokud není možné vyrovnat
venkovní teplotu
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení jsou po
zapnutí funkce AUTO vypnuta. Na displeji se
zobrazí AUTO TEPLOTA.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
2. Ventilátor
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
POZNÁMKA
Otočíte-li knoflík doleva a zhasne indikátor
ventilátoru na displeji, ventilátor a klimatizace jsou vypnuté. Na displeji se objeví
symbol ventilátoru a VYPNUTO.
3. Recirkulace
Tato funkce může být použita,
když chcete zabránit nasávání znečistěného vzduchu
zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce,
vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není nasáván žádný
vzduch zvenku. Jestliže je zapnuta recirkulace
příliš dlouho, hrozí nebezpečí zamlžení
vnitřních stran oken.
Časový spínač
Funkce časového spínače snižuje riziko
namrzání a zamlžení skel nebo špatné kvality
vzduchu ve vozidle (pokud je zvolena recirkulace vzduchu). Aktivace/deaktivace funkce viz
strana 72.
•
Čidlo kvality vzduchu je aktivní – kontrolka
(A) svítí.
•
Recirkulace není aktivována, pokud to
nevyžaduje chlazení v horkém počasí –
kontrolka nesvítí.
•
Recirkulace vzduchu je zapnuta – kontrolka (M) svítí.
POZNÁMKA
Pokud vyberete odstranění námrazy (4), je
recirkulace vždy vypnuta.
03
Zapamatujte si následující:
3. Systém kvality vzduchu*
Stejné tlačítko jako recirkulace.
Systém měření kvality vzduchu se skládá zkombinovaného filtru a čidla. Filtr odděluje plyny a částice, redukuje
pachy a znečišťující částice v prostoru pro
cestující. Pokud čidlo detekuje znečištěný
venkovní vzduch, zavře přístupy vzduchu
zvenku a vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje. Pokud je čidlo kvality vzduchu aktivní,
svítí zelená kontrolka (A) v tlačítku.
Aktivace čidla kvality vzduchu:
±
Stisknutím tlačítka AUTO (1) aktivujete
čidlo kvality vzduchu (normální nastavení).
Nebo:
±
Mezi těmito třemi funkcemi můžete přepínat opakovaným stisknutím tlačítka recirkulace.
•
•
Nechte čidlo kvality vzduchu zapnuté.
•
Pro odstranění zamlžení čelního, zadního
a bočních oken použijte funkci odstranění
námrazy.
Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
4. Odstranění námrazy
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch je směrován na okna,
přičemž ventilátor pracuje
vysokou rychlostí. Kontrolka
v tlačítku pro odstranění
námrazy svítí, pokud je funkce aktivní.
Pokud je zvolena funkce vyhřívání, dojde za
účelem maximálního odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující také k následujícímu:
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
03
•
klimatizace (AC) se automaticky zapne (tu
je možné vypnout tlačítkem AC (6))
•
recirkulace se automaticky vypne.
POZNÁMKA
Funkce odmlžování s čidlem vlhkosti vzduchu je výrazně omezena při deaktivaci klimatizace (OFF), stejně jako při manuálním
nastavení distribuce vzduchu a rychlosti
ventilátoru.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
5. Distribuce vzduchu
Vzduch může být směrován
na okna, do otvorů v palubní
desce nebo na podlahu stisknutím tlačítek distribuce
vzduchu.
Symbol na displeji nad ovládacím panelem klimatizace a svítící kontrolka
v příslušném tlačítku signalizují, která funkce
byla vybrána.
7 a 8. Vyhřívaná přední sedadla*
Aktivace vyhřívání předních
sedadel:
Intenzivnější vyhřívání:
±
Viz tabulka na straně 86.
6. Klimatizace AC– zapnutí/vypnutí (ON/
OFF)
ON: Klimatizace je zapnutá.
Je řízena funkcí systému
AUTO. Takto je nasávaný
vzduch ochlazován
a odvlhčován.
OFF: vypnuto
Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky
zapne klimatizace (tu je možné vypnout tlačítkem AC).
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko jednou – svítí obě kontrolky.
Méně intenzivní vyhřívání:
±
Stiskněte tlačítko dvakrát – svítí jedna kontrolka.
Vypnutí vyhřívání:
±
Stiskněte tlačítko třikrát – kontrolka nesvítí.
9. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému
odstranění námrazy
a zamlžení ze zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Stiskněte tlačítko jednou pro
současné spuštění vyhřívání
zadního okna a zpětných
zrcátek. Když je funkce aktivní, svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Funkce se vypíná manuálně nebo automaticky.
Funkci vypnete manuálně jedním stisknutím
tlačítka. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek se automaticky vypne po 12
– 20 minutách v závislosti na venkovní teplotě.
Při chladném počasí zůstane vyhřívání*
zapnuté déle než 20 minut, aby zadní okno
a vnější zpětná zrcátka nenamrzala nebo se
nezamlžovala. Intenzitu vyhřívání je možné
přizpůsobit venkovní teplotě. Tuto funkci je
nutné vypnout manuálně.
10. Ovladač teploty
Teploty na straně řidiče
a straně spolujezdce mohou
být nastaveny nezávisle.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
Pouze jedna strana se aktivuje, stisknete-li tlačítko jednou. Při opětovném stisknutí tlačítka
se aktivuje pouze druhá strana. Obě strany se
aktivují, když stisknete tlačítko potřetí.
Aktivní strana je signalizována svícením kontrolky v tlačítku a na displeji nad ovládacím
panelem klimatizace.
03
Při nastartování se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Klima
Distribuce vzduchu
03
86
Distribuce vzduchu
Použití:
Distribuce vzduchu
Použití:
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory.
Vzduch není recirkulován.
Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu
a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení
za chladného nebo
vlhkého počasí.
Vzduch proudí na čelní sklo
a boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném a vlhkém klimatu
(nelze v případě příliš
nízké rychlosti ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu
a ventilačními otvory
v palubní desce.
za slunečného počasí
při nižších venkovních
teplotách.
Vzduch proudí na okna
a ventilačními otvory
v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními otvory
v palubní desce a na okna.
ohřátí nohou.
Vzduch proudí ventilačními
otvory v palubní desce do
oblasti hlavy a hrudi.
zajištění účinného
ochlazování za horkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu,
ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného
počasí nebo v horkém
a suchém počasí.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Všeobecné informace o topení
Doplňování paliva
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva.
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
±
Při používání naftového nebo benzínového
topení musí být vůz na venkovním prostranství.
POZNÁMKA
Když je nezávislé topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
03
DŮLEŽITÉ
G007632
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě –10 °C nebo
nižší je maximální doba chodu nezávislého
topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka
READ na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jakou bylo používáno nezávislé topení, aby
se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu NEZÁV.TOPENÍ ZAP.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Zapnutí topení
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud dojde k aktivaci spuštění
prostřednictvím časového spínače
nebo funkce Přímý start, rozsvítí
se informační kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu a na
informačním displeji se objeví vysvětlující text.
G029052
03
Tlačítko READ
Ovládací kolečko1
Tlačítko RESET1
Displej
Popis
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ZAPNUTO
Topení je zapnuté
a běží.
NEZÁVISLÉ
TOPENÍ ČASOVAČ
NASTAVEN
Upozornění na
zapnutí topení
v nastaveném čase
po opuštění vozidla,
pokud je dálkový
ovladač s klíčem
vyjmut ze spínače
zapalování.
Displej
Popis
TOPENÍ VYPNUTO
VYBITÁ BATERIE
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat.
TOPENÍ VYPNUTO
MÁLO PALIVA
Topení bylo vypnuto
elektronikou vozidla,
aby bylo možné
motor nastartovat
a ujet přibližně
50 km.
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
PŘÍMÝ START.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ON a VYPNUTO.
ON: nezávislé topení je zapnuté manuálně
nebo prostřednictvím naprogramovaného
časového spínače.
VYPNUTO: nezávislé topení je vypnuté.
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
1
88
Nemá žádnou funkci u vozidel bez palubního počítače, palivového nezávislého topení, stejně jako systému řízení stability a trakce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
Nastavení časového spínače
Po nastavení časovače ČASOVAČ 1 je možné
otáčením ovládacího kolečka naprogramovat
druhý čas spuštění prostřednictvím časovače
ČASOVAČ 2.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
ČASOVAČ 1.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
1. Stiskněte tlačítko READ.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
ČASOVAČ TOPENÍ 1.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
ČASOVAČ TOPENÍ 1 nebo ČASOVAČ
TOPENÍ 2.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
03
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET, nastavované hodiny začnou blikat.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
Na displeji bliká text ZAPNUTO.
3. Stiskněte tlačítko RESET.
Zobrazí se text VYPNUTO a nezávislé
topení se vypne.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění
a okamžité vypnutí“.
Hodiny/časový spínač
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Klima
Přídavné topení* (diesel)
Přídavné topení (diesel)
U vozidel se vznětovými motory může být za
chladného počasí nutné použít přídavné topení
pro dosažení správné teploty v motorovém
prostoru a prostoru pro cestující.
03
Pokud je to nutné začne za chodu motoru
přídavné topení pracovat automaticky.
Přídavné topení se automaticky vypne, pokud
je dosažena potřebná teplota nebo při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Přídavné topení nelze vypnout a zapnout
manuálně - je řízeno pouze elektronickými
systémy ve vozidle.
Když je přídavné topení aktivní, může
vycházet kouř ze spodní části vozidla, což
je zcela normální.
90
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
03
91
92
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020908
Přední sedadla........................................................................................ 94
Elektricky ovládaná střecha ................................................................... 99
Spojler*.................................................................................................. 103
Osvětlení interiéru................................................................................. 104
Úložné prostory v prostoru pro cestující............................................... 106
Zavazadlový prostor............................................................................. 110
INTERIÉR
04
04 Interiér
Přední sedadla
Poloha pro sezení, manuálně ovládané
sedadlo
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
Poloha pro sezení, elektricky ovládané
sedadlo*
Páka (2) není k dispozici u všech modelů sedadel.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče a bezpečnostního
pásu upravte vždy před jízdou, viz
strana 16, nikdy během jízdy.
04
G020199
Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.
POZNÁMKA
Sedadlo řidiče a spolujezdce můžete nastavit
do optimální polohy.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po změně nastavení polohy
zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Bederní opěrka1, otáčejte kolečkem.
1
94
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zapínání bezpečnostního pásu je snazší,
když jej uchopíte zespodu u vedení pásu
než přes rameno.
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínači zapalování. Sedadlo je možné
vždy nastavovat v poloze zapalování I nebo II.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Sedadlo, dopředu/dozadu
Sedadlo, nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
04 Interiér
Přední sedadla
Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud
dojde k zablokování jednoho ze sedadel.
Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování
a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním
sedadla. Současně je možné nastavovat pouze
jedno sedadlo.
Paměťová funkce
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
Vstup na zadní sedadlo, manuálně
ovládané sedadlo
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte některé z tlačítek a funkce se ukončí.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí rozmačkání. Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky.
Při nastavování sedadla zkontrolujte, že
před, za nebo pod sedadlem se nenacházejí
žádné předměty.
04
Zajistěte, aby nemohlo dojít k zachycení
cestujících na zadních sedadlech.
G020200
Paměť v dálkovém ovladači
Tlačítka paměťové funkce.
Polohy sedadla řidiče vnějších zrcátek jsou
uloženy do paměti dálkového ovladače použitého k zamknutí vozidla. Při odemknutí vozu
stejným dálkovým ovladačem se po otevření
dveří řidiče sedadlo řidiče a vnější zpětná
zrcátka nastaví do uložených poloh.
Uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
POZNÁMKA
Madlo pro sklopení opěradla
Tlačítko pro podélné posunutí sedadla
POZNÁMKA
Při posunutí sedadla dopředu pro nastoupení na zadní sedadla na něm nesmí nikdo
sedět.
Paměť dálkového ovladače je nezávislá na
paměti sedadla.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
``
95
04 Interiér
Přední sedadla
Posuňte sedadlo dozadu:
POZNÁMKA
Před posunutím sedala dopředu jej spusťte
dolu - jinak hrozí riziko, že opěrka hlavy
narazí do sluneční clony.
Posuňte sedadlo dopředu
04
Nadzvedněte madlo
Sklopte opěradlo dopředu do zajištěné
polohy.
4. Posuňte sedadlo dopředu.
Nadzvedněte madlo a sklopte opěradlo
dozadu.
2. Posuňte sedadlo dozadu.
3. Seřiďte sedadlo v podélném směru.
Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz
také strana 18.
4. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení.
Paměť polohy
Pokud se sedadlo po posunutí zpět nevrátí
zpět do stejné polohy, ve které bylo před sklopením pro nástup na zadní sedadla - resetujte
paměť polohy sedadla následujícím způsobem:
1. Posaďte se do sedadla.
96
04 Interiér
Přední sedadla
2. Nadzvedněte madlo (1), viz strana 94,
a posuňte sedadlo do zadní polohy
3. Stále držte madlo, posuňte sedadlo
dopředu do požadované polohy a madlo
uvolněte.
Vstup na zadní sedadlo, elektricky
ovládané sedadlo
Posuňte sedadlo dopředu
04
Nadzvedněte madlo.
Držte stlačenu přední část tlačítka.
Sklopte opěradlo dopředu do zajištěné
polohy.
Pokud je sedadlo ve vyšší poloze - posune
se automaticky do dolní polohy, aby se
opěrka hlavy nedostala do kontaktu se sluneční clonou.
Uvolněte bezpečnostní pás z vedení, viz
také strana 18.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
04 Interiér
Přední sedadla
Posuňte sedadlo dozadu
VAROVÁNÍ
Zatlačením a zataháním za opěrku hlavy
zkontrolujte zajištění opěradla po jeho
překlopení zpět.
Bezpečnostní pás předního sedadla spolujezdce musí být za jízdy ve vedení, i když na
něm nikdo nesedí.
Koberce*
04
Společnost Volvo dodává podlahové koberce,
které jsou speciálně vyrobeny pro Váš vůz.
VAROVÁNÍ
Nadzvedněte madlo a sklopte opěradlo
dozadu.
Držte stlačenu zadní část tlačítka.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení.
POZNÁMKA
Sedadlo může být po sklopení opěradla
posunuto zcela dopředu (+6 cm) pouze pro
nastoupení nebo vystoupení ze zadního
sedadla. Pokud sedadlo zůstane po překlopení opěradla zpět dozadu v krajní přední
poloze, posune se po několika sekundách
automaticky zpět přibližné o 6 cm.
98
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Koberec u sedadla řidiče musí být řádně
upevněn a zajištěn pomocí spon, aby se
předešlo zachycení pedály.
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
Podmínky pro ovládání střechy
•
Na odkládací poličce za zadními sedadly
nesmějí být žádné předměty.
•
Na střeše nebo na víku zavazadlového
prostoru nesmí být led, sníh ani volně ležící
předměty.
•
•
Střecha musí být suchá.
•
Venkovní teplota musí být -10°C nebo
vyšší.
•
Přepážka zavazadlového prostoru musí
být zavřená, viz strana 110.
•
Víko zavazadlového prostoru musí být
zavřené.
•
Vozidlo musí být v klidu, sešlápnutý
brzdový pedál.
VAROVÁNÍ
Pohyblivé součásti střechy nebo víka zavazadlového prostoru mohou zachytit osoby,
děti nebo předměty.
A
B
G020800
Nad vozidlem musí být volný prostor 2,0 m
(A), a zrovna tak vzadu mezi nárazníkem
a předměty musí být volný prostor 0,2 m
(B).
•
•
Při ovládání střechy postupujte opatrně.
•
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Střechu nenechávejte v klidové poloze
déle, než je nutné.
Viz štítek na přepážce zavazadlového
prostoru.
04
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Voda nahromaděná na střeše může při otevírání střechy stéct do zavazadlového prostoru a do prostoru pro cestující.
Nikdy nenechávejte dálkový ovladač s klíčem v zapalování, pokud ve vozidle zůstávají děti samy.
Nedodržení pokynů uvedených na následujících stránkách může mít za následek poškození mechanizmu otevírání a zavírání střechy.
Společnost Volvo také doporučuje dodržení
následujících podmínek:
•
•
Vozidlo by mělo stát na rovném podkladu.
•
Motor by měl běžet na volnoběh.
Otevření nebo zavření střechy by se mělo
provádět bez přerušení.
``
99
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
Poklop
Otevření a zavření střechy
Po zaznění zvukového signálu a zobrazení
zprávy STŘECHA ZAVŘENA A ZAJIŠTĚNA
nebo STŘECHA OTEVŘENA A ZAJIŠTĚNA
na informačním displeji uvolněte tlačítko.
VAROVÁNÍ
Nikdy netahejte za uvolňovací drát hydraulického systému, který je umístěn pod
čalouněním zadního sedadla. Funkci nouzového uvolnění hydraulického systému
mohou používat pouze servisní technici.
04
G020801
G018351
Následky neuposlechnutí:
Při stažené (otevřené) střeše je mezi opěrkami
zadních sedadel a víkem zavazadlového prostoru poklop, viz předchozí obrázek.
DŮLEŽITÉ
Na tento poklop nesedejte ani ho nepoužívejte jako oporu, mohlo by dojít k jeho
poškození.
Zavřete střechu
Otevřete střechu
1. Dálkový ovladač s klíčem ve spínací
skříňce otočte do polohy II. Pokud je to
možné, nastartujte motor.
značné riziko poranění rozdrcením,
nekontrolovaný pohyb/otevření elektricky ovládané střechy nebo víka zavazadlového prostoru,
•
může dojít k poškození součástí
střechy.
Před manipulací se střechou se důkladně
přesvědčte, že jsou splněny všechny uvedené podmínky.
2. Sešlápněte pedál brzdy.
3. Stiskněte a držte levé tlačítko (1) pro
zavření střechy, nebo pravé tlačítko (2) pro
otevření střechy.
V průběhu pohybu střechy věnujte pozornost
zprávám na informačním displeji. Zavřená okna
se pootevřou asi o 10 centimetrů. Po dokončení pohybu střechy se všechna okna zavřou.
100
•
•
Text na informačním displeji
Řada těchto zpráv platí pro funkci asistence při
nakládání zavazadel, viz strana 110.
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
• SEŠL. BRZDU PRO OVLÁDÁNÍ
STŘECHY - Před ovládáním střechy
sešlápněte brzdový pedál.
• ZAVŘETE KUFR PRO FUNKCI
STŘECHY - Víko kufru není zavřené.
Zavřete víko kufru.
• ZCELA OTEVŘETE VÍKO KUFRU - Zcela
otevřete víko kufru.
• NEJPRVE ZAVŘÍT PŘEPÁŽKU
V KUFRU - Přepážka zavazadlového prostoru není zavřená. Zavřete přepážku
v zavazadlovém prostoru viz strana 110.
• STŘECHA NEFUNKČNÍ, VYBITÝ AKU. Napětí akumulátoru je příliš nízké. Střechu
je možné pouze zavřít. Dobijte akumulátor,
např. nastartováním motoru, a proceduru
zopakujte.
• STŘECHA NEZAJIŠTĚNA - Střecha
nebyla správně otevřena nebo zavřena.
Pokuste se znovu otevřít nebo zavřít
střechu.
• STŘECHA V POLOZE PRO NÁKLAD Střecha byla zvednuta pomocí funkce asistence při nakládání zavazadel. Spusťte
střechu, viz strana 110.
Zprávy při poruše střechy
V případě poruchy střechy mohou být na informačním displeji zobrazeny dvě zprávy:
• PORUCHA STŘECHY DOPORUČEN
SERVIS - Střechu nelze ovládat. V tomto
případě je nutné vyhledat pomoc autorizovaného servisu Volvo.
• PORUCHA STŘECHY VIZ PŘÍRUČKA Ovládání střechy nebo funkce asistence při
nakládání zavazadel musí prováděny
v souladu se zvláštními pokyny. Oprava
musí být provedena v autorizovaném
servisu Volvo.
Zvláštní pokyny pro případ poruchy
střechy
Pokud je na informačním displeji zobrazena
zpráva PORUCHA STŘECHY VIZ
PŘÍRUČKA, není možné ovládat střechu běžným způsobem.
DŮLEŽITÉ
Zavření střechy v případě poruchy vyžaduje
velmi pečlivé zkontrolování podmínek pro
ovládání střechy, viz strana 99. I když jsou
všechny splněny, stále hrozí značné nebezpečí materiální škody.
1. Držte stlačené tlačítko, dokud se na displeji
nezobrazí zpráva PORUCHA STŘECHY
VIZ PŘÍRUČKA. Po jejím zobrazení uvolněte tlačítko.
04
2. Stiskněte opětovně tlačítko pro zavření.
Stiskněte opětovně tlačítko pro zavření.
Držte tlačítko stlačené alespoň 30 sekund,
dokud se střecha a víko zavazadlového
prostoru nezavřou. Věnujte pozornost
všem poruchám, které by mohly poškodit
vozidlo.
V průběhu celé operace zavírání střechy bude
znít zvukový signál.
POZNÁMKA
Po zavření střechy ji není možné otevřít.
• STŘECHA NEFUNKČNÍ, TEPL. LIMIT Systém sklápění střechy je buď přehřátý
nebo je venkovní teplota nižší než -10 °C.
Pokud je systém přehřátý, počkejte
asi 5 minut, dokud zpráva nemizí a proveďte nový pokus.
``
101
04 Interiér
Elektricky ovládaná střecha
VAROVÁNÍ
Nikdy netahejte za uvolňovací drát hydraulického systému, který je umístěn pod
čalouněním zadního sedadla. Funkci nouzového uvolnění hydraulického systému
mohou používat pouze servisní technici.
Následky neuposlechnutí:
•
•
04
•
značné riziko poranění rozdrcením,
nekontrolovaný pohyb/otevření elektricky ovládané střechy nebo víka zavazadlového prostoru,
může dojít k poškození součástí
střechy.
Opravy se musejí provádět pouze v autorizovaných servisech Volvo. Jakýkoli zásah
do systému ovládání střechy může mít za
následek nesprávnou funkci a vážné poranění.
102
04 Interiér
Spojler*
Obecné informace
POZNÁMKA
Dávejte pozor na čalounění ve vozidle.
Zipy na spojleru se používají k ukládání/vytahování zavazadel na zadních sedadlech.
VAROVÁNÍ
G020804
Zkontrolujte, zda je spojler spolehlivě
připevněn. Jinak by se mohl například při
prudkém pohybu odpojit a mohlo by dojít
k poranění osob a poškození předmětů.
Spojler lze použít při jízdě se spuštěnou
střechou ke snížení vzduchových turbulencí
a průvanu v prostoru pro cestující.
Montáž spojleru
04
VAROVÁNÍ
Pokud je namontován spojler, na zadním
sedadle nesmí nikdo sedět.
Kryt vložte do pytle na podlahu zavazadlového
prostoru.
1. Spojler, který se skládá ze tří částí, roztáhněte na celý rozměr a přitlačte k sobě
pojistku.
2. Vložte uchycení spojleru pod opěrky hlavy
tak, aby se opírala o horní hranu opěradla.
3. Zatlačte pojistné páčky do držáků na bočních panelech tak, aby páčky zaklesly.
4. Rozevřete spojler.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
Toaletní zrcátko*
Stropní osvětlení
Lampičky na čtení se zapínají a vypínají stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení zadních sedadel
G020210
G020805
04
G020806
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Levá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Osvětlení interiéru
Pravá lampička na čtení, zapnutí/vypnutí
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující je
možné zapnout v poloze zapalování I a II,
stejně jako při běžícím motoru. Osvětlení je
také možné aktivovat do 30 minut po:
•
•
104
vypnutí motoru a zapalování do polohy 0,
odemknutí vozidla, ale v případě, že motor
nebyl nastartován.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Světlo se automaticky zapíná nebo vypíná při
otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení schránky v přístrojové desce
Osvětlení schránky v přístrojové desce se
zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření
dvířek.
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Automatické osvětlení
Pomocí spínače (2), viz strana 104, je možné
zvolit tři polohy pro osvětlení prostoru pro
cestující:
•
Vypnuto – pravá strana (označená jako 0)
je stisknutá, automatické osvětlení je
vypnuto.
•
Neutrální poloha – automatické osvětlení
zapnuto. Je aktivní funkce stmívače.
•
Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující svítí.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu 5 minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
uzamknutý, automaticky se vypne po 5 minutách.
04
Neutrální poloha
Pokud je tlačítko (2) v neutrální poloze, osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky v souladu s následujícím:
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
•
je vůz odemčen dálkovým ovladačem
nebo čepelí klíče.
•
vypnete motor a otočíte dálkový ovladač
s klíčem ve spínací skříňce do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne, když:
•
•
je startován motor
vozidlo je zamknuto klíčem nebo dálkovým
ovladačem.
105
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
106
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Odkládací schránka v panelu dveří (uzamykatelná*).
Schránka v přístrojové desce
Věšák na šaty
Věšák na šaty, pouze pro lehké oděvy.
Úložná kapsa na přední hraně sedáků
předních sedadel.
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Úložný prostor za středovou konzolou
04
Odkládací schránka v tunelu (např. pro CD
disky)
G024208
Držák nápojů (s krytem*)
Držák nápojů (s krytem*)
Odkládací schránka v zadním bočním
panelu.
Úložná kapsa na zadní straně předních
sedadel.
VAROVÁNÍ
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Jsou zde také držáky na mince,
propisky a platební karty.
Věšák na šaty je umístěn na opěrce hlavy
sedadla spolujezdce. Na věšák zavěšujte
pouze lehké oděvy.
Schránka v palubní desce může být zamknuta
vyjímatelnou čepelí dálkového ovladače. Více
informací najdete na straně 117.
Zajistěte, aby nikde neležely ani nevyčnívaly
žádné tvrdé, ostré nebo těžké předměty,
které by mohly při prudkém brzdění způsobit zranění.
Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo upevňovacím
popruhem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří
Odkládací schránka v zadním bočním
panelu
Úložný prostor pod přední loketní
opěrkou
Odkládací schránka se otevírá zvednutím
předního okraje víka a zavírá stlačením jeho
horní části.
Uzamykatelný úložný prostor v panelu
dveří*
Úložný prostor se zamyká dálkovým ovladačem, viz strana 120.
108
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Odkládací schránka se otevírá a zavírá zatlačením na střed v horní části.
G018371
G020807
G030407
04
Pod přední loketní opěrkou je úložný prostor.
V odnímatelné loketní opěrce je také menší
úložný prostor. Stiskněte malé tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel mělký
úložný prostor. Stiskněte velké tlačítko a zvedněte loketní opěrku, aby se otevřel hlubší
úložný prostor.
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Držák nápojů ve středové konzole
Zavřete roletku uchopením za přední hranu
zespodu a zatažením dopředu.
Odkládací schránka za ruční brzdou
Prostor pro dva držáky nápojů je pod roletkou.
Tento prostor je možné použít pro uložení po
zvednutí držáku nápojů. Zvedněte zadní hranu
držáku nápojů v místě, kde je výřez.
Pokud je držák nápojů instalován – nejprve
nasaďte dvě vodicí patky do dvou otvorů
v přední hraně prostoru a potom zatlačte zadní
hranu držáku nápojů.
U vozidel, které jsou vybaveny detektorem
pohybu*, nelze držák nápojů vyzvednout.
Neukládejte mince, klíče nebo podobné
kovové předměty do držáku nápojů, protože
takové předměty mohou způsobit nechtěné
spuštění poplachu*, viz strana 129.
G019624
V hlubší schránce je místo pro 10 normálních
CD kazet. Aby se vešlo všech 10 kazet, musí
být kazety uloženy svisle na horním okraji.
G018372
G026704
04
Pokud nejsou nainstalována žádná tlačítka pro
parkovacího asistenta a BLIS, viz strana 161
a 164, prostor je možné využít jako úložný
prostor.
VAROVÁNÍ
Předměty v této odkládací schránce nesmí
kolidovat se zataženou pákou parkovací
brzdy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Přepážka zavazadlového prostoru
Funkce asistence při nakládání
zavazadel
Účelem přepážky zavazadlového prostoru je
oddělení nákladu v zavazadlovém prostoru tak,
aby nebránil pohybu skládací střechy.
Přesvědčte se, že je přepážka zcela zavřená
a zajištěna na levé i pravé straně.
DŮLEŽITÉ
Nepokládejte předměty nad nebo podél
zavřené přepážky zavazadlového prostoru.
Neumisťujte zavazadla tak, aby vyčnívala
nad přepážku zavazadlového prostoru.
110
G020848
G020847
G020845
04
Štítek na přepážce zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Příliš mnoho zavazadel v zavazadlovém
prostoru brání zavření přepážky. Následně
není možné otevřít střechu.
Tlačítko pro nadzvednutí a spuštění střechy.
V otevřené poloze je střecha složena v zavazadlovém prostoru. Pomocí tlačítka (viz
předchozí obrázek) může být střecha nadzvednuta nebo spuštěna, aby se umožnilo naložení
vyložení zavazadel. Pohyby při funkci asistence při nakládání zavazadel představují část
normálních pohybů střechy. Proto zprávy na
informačním displeji pro ovládání střechy platí
i pro funkci asistence při nakládání zavazadel,
viz strana 100.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Osoby nebo předměty bránící nadzvednutí
nebo spuštění střechy jsou vystaveny riziku
zachycení pohyblivými součástmi.
Použití funkce asistence při nakládání
zavazadel
Jednotlivá stisknutí tlačítka spouští a zastavují
zvedání/spouštění střechy. Může trvat i několik
sekund, než se střecha začne pohybovat.
Pokud při stlačení tlačítka zazní zvukový signál
a střecha se nehýbe, přečtěte si zprávu ne
informační displeji.
1. Stiskněte tlačítko pro nadzvednutí střechy.
2. Nadzvedněte přepážku a posuňte ji do
zavazadlového prostoru.
3. Po dokončení nakládání přepážku složte.
4. Stiskněte tlačítko pro spuštění střechy.
POZNÁMKA
Pokud je akumulátor vybitý, pak je možné
střechu pouze spustit.
PŘÍRUČKA, pak je možné střechu pouze spustit.
Upevňovací oka
1. Zkontrolujte, zda je na informačním displeji
zobrazena zpráva PORUCHA STŘECHY
VIZ PŘÍRUČKA.
2. Držte tlačítko stisknuté po dobu asi
5 sekund. Při spouštění střechy držte tlačítko stisknuté.
V průběhu celé operace spouštění střechy
bude znít zvukový signál.
DŮLEŽITÉ
Před otevřením střechy by měla být
přepážka zavazadlového prostoru zcela
otevřena.
Pokud je střecha nadzvednuta při funkci
asistence při nakládání zavazadel nebo
dojde k přerušení pohybu střechy dvojím
stisknutím tlačítka, nesmí se zavřít víko
zavazadlového prostoru. To by mělo za
následek poškození nebo nesprávnou
funkci systému.
04
G020850
VAROVÁNÍ
V zavazadlovém prostoru jsou čtyři nebo i více
upevňovacích ok pro zajišťovací popruhy nebo
šňůry. Popruhy vhodné pro upevňovací oka
jsou dodávány prodejci Volvo.
Spusťte střechu do nejnižší polohy
a počkejte několik sekund, pak teprve
zavřete víko zavazadlového prostoru.
Použití funkce asistence při nakládání
zavazadel při poruše střechy
Pokud je na informačním displeji zobrazena
zpráva PORUCHA STŘECHY VIZ
``
111
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
Zavřete střední část v opěradle zadního
sedadla
1. Nejdříve nasaďte spodní okraj střední části
opěradla.
2. Přiklopte prostřední část a zatlačte, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
v zavazadlovém prostoru
Pokud je vozidlo vybaveno vakem na lyže*,
musí být zip vaku rozepnut z prostoru pro
cestující.
G020856
G021037
04
Přístup k zásuvce budete mít po sklopení krytu
dolů. Tato zásuvka je napájena stále, bez
ohledu na zapnuté nebo vypnuté zapalování.
POZNÁMKA
Nepoužívejte elektrickou zásuvku, pokud je
motor vypnutý, mohlo by dojít k vybití akumulátoru.
Za středovým panelem1 v opěradle zadního
sedadla je otvor pro přepravu dlouhých, lehkých předmětů.
Max. délka: 2 m a max. váha: 25 kg. Otvor pro
přepravu dlouhých předmětů se otevírá ze
dvou směrů, ze středového panelu a ze zavazadlového prostoru.
Otevřete střední část v opěradle zadního
sedadla
±
1
112
±
Stiskněte k sobě tlačítka u dvou otvorů
v krytu a kryt se otevře.
Dlouhé předměty zajistěte
bezpečnostním pásem
Dlouhé předměty, například lyže, musí být zajištěny pomocí bezpečnostního pásu zadního
sedadla.
±
Bezpečnostní pás obtočte okolo lyží a běžným způsobem jej zapněte do úchytu.
Pokud je vozidlo vybaveno vakem na lyže*, pak
musí být bezpečnostní pás protažen jeho držadlem.
Pro přístup k otvoru zatáhněte za popruh
v horním okraji střední části opěradla.
Ve středovém panelu v opěradle zadního sedadla je uložena sada pro nouzovou opravu pneu, lékárnička a tažné oko. Vozidla vybavená náhradním kolem*, viz strana 192.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
VAROVÁNÍ
Při nakládání a vykládání dlouhých
předmětů vypněte motor a zabrzděte
parkovací brzdu. Při čelní srážce v rychlosti
50 km/h jsou silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky
předmětu o hmotnosti 1000 kg. Náklad vždy
zajistěte. Náklad vždy zajistěte. Při prudkém
brzdění se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
04
113
Dálkový ovladač s čepelí klíče..............................................................
Aktivní zámky........................................................................................
Utajené uzamčení*................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Baterie v dálkovém ovladači.................................................................
Zamykání a odemykání.........................................................................
Alarm*....................................................................................................
114
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
116
119
120
121
124
125
129
ZÁMKY A ALARM
05
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
Dálkové ovladače obsahují vyjímatelnou kovovou čepel klíče pro mechanické zamykání/odemykání dveří řidiče a schránky v přístrojové
desce.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Pro jeden vůz může být naprogramováno
a používáno maximálně šest dálkových ovladačů/čepelí klíče.
05
Signalizace zamknutí/odemknutí
prostřednictvím ukazatelů směru
Pokud je vůz odemknutý pomocí systému dálkového ovladače nebo bezklíčového systému
Keyless, ukazatele směru dvakrát krátce zablikají jako potvrzení správného provedení odemknutí.
Zamykání je indikováno jedním dlouhým bliknutím a pouze v případě, že se všechny zámky
zamkly po zavření dveří a víka zavazadlového
prostoru.
V menu osobních preferencí je možné deaktivovat signalizaci prostřednictvím ukazatelů
směru. Poté nebude k dispozici žádná vizuální
116
kontrola stavu správného uzamknutí, viz
strana 73.
Funkce dálkového ovladače
Ztráta dálkového ovladače
Pokud ztratíte dálkový ovladač, vezměte
vozidlo a zbylé dálkové ovladače do servisu
Volvo - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače
z paměti systému.
Imobilizér
Dálkové ovladače obsahují zakódované čipy.
Kód musí odpovídat snímači (přijímači) ve spínací skříňce. Motor vozu je možné nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
G019402
Dálkový ovladač s klíčem
Zamykání - zamknou se dveře, víko zavazadlového prostoru a odkládací schránky
v obložení dveří (s možností zamykání).
Dálkový ovladač nezamyká odkládací
schránku v přístrojové desce.
Odemykání - odemknou se dveře, víko
zavazadlového prostoru a odkládací
schránky v obložení dveří (s možností
zamykání). Dálkový ovladač neodemyká
odkládací schránku v přístrojové desce.
Doprovodné osvětlení při odchodu –
Zapne osvětlení na dálku a osvětlí se prostor okolo vozidla zaparkovaného na tmavém místě. Jedním stisknutím spínače
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
zapnete osvětlení interiéru, obrysová
světla, osvětlení SPZ a světla ve zpětných
zrcátkách. Osvětlení se automaticky vypne
po 30, 60 nebo 90 sekundách. Informace
o nastavení zpoždění, viz strana 73.
Odnímatelná čepel klíče
Vytáhnutí čepele klíče
Vytáhnutí čepele klíče z dálkového ovladače:
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytahujte čepel klíče.
Víko zavazadlového prostoru - Pro odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru
stiskněte tlačítko pouze jednou1.
Při zasouvání čepele klíče zpět do dálkového
ovladače postupujte opatrně.
1. Držte dálkový ovladač úzkým koncem
směrem dolů a čepel klíče zasuňte do
otvoru.
G019403
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li
červené tlačítko stisknuté po dobu nejméně tří sekund nebo je stisknete dvakrát
během tří sekund, zapnou se ukazatele
směru a houkačka. Tuto funkci můžete
vypnout stejným tlačítkem, pokud byla
zapnuta po dobu nejméně 5 sekund. Jinak
se funkce automaticky vypne po uplynutí
30 sekund.
Zasunutí čepele klíče
05
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače:
•
dveře řidiče je možné otevřít manuálně,
pokud centrální zamykání není aktivováno
dálkovým ovládáním - viz následující kapitola a viz strana 121.
•
víko zavazadlového prostoru je možné
otevřít manuálně, pokud centrální zamykání není aktivováno dálkovým ovládáním,
viz strana 125 a viz strana 120.
DŮLEŽITÉ
Zvlášť citlivá je úzká část dálkového ovladače – v této části je uložen čip. Je-li čip
poškozen, není možné nastartovat motor
vozu.
•
1
2. Jemně zatlačte čepel klíče dovnitř, aby se
zajistila. Uslyšíte cvaknutí.
Odemknutí dveří čepelí klíče
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné odemknout a otevřít následovně:
1. Vložte čepel klíče do otvoru pro klíč ve
dveřích řidiče.
2. Otočte čepel o 45 stupňů doprava
a otevřete dveře.
je zablokován přístup do zavazadlového
prostoru a odkládací schránky v přístrojové desce (utajené uzamčení), viz
strana 120.
Funkce odemyká víko zavazadlového prostoru – neotevírá je.
``
117
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 130.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Vytáhněte čepel klíče.
Zamknutí schránky v palubní desce
±
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač není možné použít k odemknutí schránky v přístrojové desce bez
čepele klíče.
Tato funkce je zvlášť užitečná, když vůz
necháte v servisu, na hotelovém parkovišti
apod.
G020034
05
Schránka v přístrojové desce je zamknutá.
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. (Informace o čepeli klíče,
viz strana 117.)
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 120
118
05 Zámky a alarm
Aktivní zámky
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
Popis prostorů k ukládání předmětů, viz
strana 106.
05
Dveře
Zámek řízení
Schránka v přístrojové desce
Úložná schránka ve dveřích
Víko zavazadlového prostoru
Aktivní zámky pro dálkový ovladač bez
klíče.
Dveře
Zámek řízení
119
05 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
Aktivace utajeného uzamčení
1. Sklápěcí střecha musí být zavřená.
POZNÁMKA
G020032
Při otevírání a zavírání sklápěcí střechy je
k dispozici dočasný přístup k obsahu zavazadlového prostoru.
05
3. Zavřete víko zavazadlového prostoru.
Aktivováno utajené zamykání.
Funkce utajeného uzamčení je určena pro
situace, jako předání vozidla k servisu, obsluze
hotelového parkoviště, apod. Je uzamčena
přihrádka v přístrojové desce a zámek víka
zavazadlového prostoru a zámky odkládací
schránky* jsou odpojeny od centrálního zamykání. Zavazadlový prostor není možně otevřít
tlačítkem centrálního zamykání na předních
dveřích ani dálkovým ovladačem.
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče
může být použit pouze k aktivaci/deaktivaci
alarmu, otevření dveří (A) a jízdě (B).
Klíč dálkového ovladače je předán bez vyjímatelné čepele klíče, kterou si ponechá majitel.
120
2. Otevřete víko zavazadlového prostoru
a odklopte přepážku zavazadlového prostoru; tím se zablokuje sklápění střechy, viz
strana 116.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Na informačním displeji se zobrazí
NEJPRVE ZAVŘÍT PŘEPÁŽKU
V KUFRU
4. Vyjměte čepel klíče z dálkového ovládání,
viz strana 117.
5. Zasuňte čepel klíče do zámku schránky
v přístrojové desce a otočte čepel klíče
o 180 stupňů doprava. Klíčová dírka je ve
svislé poloze, tj. v poloze pro utajené
uzamčení.
6. Vytáhněte čepel klíče.
POZNÁMKA
Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače - uložte jej na bezpečném místě.
Nyní je uzamčena schránka (C) v přístrojové
desce a uzamykatelné odkládací schránky za
obložením dveří (D) a víko zavazadlového prostoru (E) není možné odemknout pomocí dálkového ovladače.
Deaktivace utajeného uzamčení
Pro obnovení propojení uzamykatelných úložných prostorů se systémem centrálního
zamykání postupujte následujícím způsobem:
1. Vložte čepel vyjímatelného klíče do klíčové
dírky přihrádky v přístrojové desce a otočte
o 180 stupňů doleva.
2. Nasaďte čepel klíče zpět do dálkového
ovladače, viz strana 117.
Nyní je schránka v přístrojové desce odemknuta a všechny funkce centrálního zamykání jsou opět ovladatelné pomocí dálkového
ovladače.
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
G019418
Systém zamykání a startování bez
použití klíče
Tento systém umožňuje jízdu, odemykání
a zamykání bez použití klíče. Stačí, když
budete mít dálkový ovladač u sebe v kapse
nebo tašce.
Systém usnadňuje a dělá pohodlnějším otevírání vozu, například když máte v jedné ruce
nákupní tašky a v druhé dítě. Nemusíte vytahovat a hledat dálkový ovladač.
Dva dálkové ovladače jsou vybaveny funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu. Můžete si
objednat další ovladače. Pasivní (bezklíčový)
režim umožňuje použití až šesti dálkových
ovladačů.
Maximální dosah ovladače je 1,5 m od
vozu
Nikdy nenechávejte žádný dálkový
ovladač ve vozidle
Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být dálkový ovladač
dále než přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu
nebo víko zavazadlového prostoru.
Pokud ponecháte dálkový ovladač s funkcí
pasivního (bezklíčového) režimu ve vozidla,
bude ovladač po zamknutí vozidla pasivní. Je
tak zabráněno zneužití.
To znamená, že osoba, která chce otevřít
dveře, musí mít dálkový ovladač u sebe. Není
možné otevřít dveře, pokud se dálkový ovladač
nachází na opačné straně vozu.
Pokud se však někdo do vozu vloupá a najde
zde dálkový ovladač, může jej aktivovat
a znovu použít. Proto je důležité mít přehled
o všech dálkových ovladačích.
Šedá oblast na obrázku vyznačuje pokrytí
antén systému.
Rušení funkce dálkového ovladače
Pokud někdo vystoupí z vozidla a vezme
s sebou dálkový ovladač systému pasivního
(bezklíčového) režimu, zobrazí se na informačním displeji varovná zpráva a zároveň bude
rozezní varovný signál. Varovná zpráva zmizí,
pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět k vozidlu
nebo po otočení voliče zapalování do
polohy0. Varování je vydáno pouze, pokud je
po otevření dveří volič zapalování v poloze I
nebo II.
Elektromagnetické vlnění a pole mohou rušit
systém Keyless drive. Abyste tomuto předešli:
neumisťujte ovladač v blízkosti mobilních telefonů, kovových předmětů nebo například
v kovovém kufříku.
05
Pokud přesto dochází k rušení, použijte dálkový ovladač a čepel klíče normálním způsobem, viz strana 116.
Varovná zpráva zmizí a varovný signál přestane
znít, pokud se dálkový ovladač přiblíží zpět
k vozidlu a nastane jedna z následujících
možností:
•
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
volič zapalování byl otočen do polohy 0,
bylo stisknuté tlačítko READ.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
121
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Zamykání
Rozsvítí se kontrolka LED příslušných dveří, viz
strana 126.
Odemknutí dveří čepelí klíče
POZNÁMKA
U vozidel se systémem pasivního režimu
a automatickou převodovkou musí být páka
voliče v poloze P a zapalování v poloze 0.
Jinak nemůže být vozidlo uzamknuto nebo
nelze zapnout alarm.
05
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na
vnějších klikách dveří.
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému, dveře a víko zavazadlového prostoru
se zamknou následovně:
±
zatlačte zamykací tlačítko na jedné z klik
dveří.
Všechny dveře musejí být zavřené před stisknutím tlačítka zamykání. Jinak nedojde
k uzamknutí.
Jakmile se vůz zamkne, zamykací tlačítka na
vnitřní straně dveří se zapustí.
122
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud je dálkový ovladač v dosahu antén
systému:
1. Otevřete dveře zatažením za příslušnou
kliku.
G020225
G020033
Odemykání
2. Pomocí tlačítka pod víkem zavazadlového
prostoru odemkněte otevřete víko zavazadlového prostoru.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovládáním, např. pokud se vybijí
baterie, dveře řidiče je potom možné otevřít
následovně:
Pokud z nějakých důvodů nefunguje funkce
pasivního (bezklíčového) režimu v dálkovém
ovladači, je možné odemknout vozidlo pomocí
funkcí dálkového ovladače, viz strana 116.
1. Přístup do otvoru pro klíč: Opatrně vypačte
plastový kryt v klice zasunutím čepele klíče
do otvoru ve spodní části krytu.
Elektricky ovládané sedadlo – dálkový
ovladač s paměťovou funkcí
Pokud do vozidla nastoupí několik osob s dálkovými ovládači s funkcí bezklíčového režimu,
nastaví se sedadlo pro řidiče osobu, která první
otevře dveře.
2. Odemkněte dveře čepelí klíče.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Alarm se
deaktivuje vložením dálkového ovladače do
zapalování, viz strana 130.
05 Zámky a alarm
Keyless drive*
Umístění antény
VAROVÁNÍ
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
Osobní preference
G020077
Pasivní (bezklíčový) režim může používat
osobní nastavení, viz strana 73.
05
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed, uvnitř
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
Klika dveří, levá
Středová konzola, pod zadní částí
Klika dveří, pravá
Středová konzola, pod přední částí
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
05 Zámky a alarm
Baterie v dálkovém ovladači
Vybitá baterie v dálkovém ovladači
2. Sejměte kryt.
Pokud nemůže být z důvodu vybití baterie
v dálkovém ovladači zajištěna jeho plná funkčnost, zobrazí se na displeji symbol
a zpráva
BATERIE V KLÍČI JE VYBITA nebo BATERIE
DÁLKOV. OVLÁDÁNÍ VYBITA.
3. Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii (pod krytem
je obrázek).
4. Vyjměte baterii a vyměňte ji. Nedotýkejte
se prsty kontaktů baterie.
5. Nasaďte zpět kryt a zatlačte jej dovnitř.
Výměna baterie dálkového ovladače
Staré baterie zlikvidujte ekologicky šetrným
způsobem.
G019406
05
Pokud pokus o odemknutí vozidla pomocí dálkového ovladače z normální vzdálenosti opakovaně selže, je nutné vyměnit baterii
(typ CR 2450, 3 V).
1. Položte ovladač tlačítky směrem dolů
a pomocí malého šroubováku vypačte kryt.
124
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Zamykání/odemykání vozu zvenku
VAROVÁNÍ
Vozy se systémem pasivního (bezklíčového)
režimu, viz strana 121.
Mějte na paměti, že můžete být uzamknuti
ve voze, pokud dojde k jeho zamknutí
zvenku dálkovým ovladačem. Nemůžete
opustit vůz při použití některého ovladače
ve voze.
Odemykání
Pomocí tlačítka dálkového ovladače pro odemykání může být vozidlo odemknuto dvojím
způsobem (výběr se provádí v osobním nastavení,viz strana 73):
Víko zavazadlového prostoru
•
Jedním stisknutím odemknete dveře a víko
zavazadlového prostoru
Odemykání
•
Jedním stisknutím odemknete dveře řidiče
a druhým stisknutím odemknete ostatní
dveře a víko zavazadlového prostoru.
Tlačítko zamykání na dálkovém ovladači
zamkne současně všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Vozidlo může být zamknuto, i když je
otevřené víko zavazadlového prostoru* - při
zavření víka zavazadlového prostoru hrozí
riziko uzamčení klíčů ve vozidle*.
Odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru:
±
Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém
ovladači pro odemknutí víka zavazadlového prostoru.
Zamykání
Pokud jsou při zavření víka zavazadlového
prostoru dveře vozu zamknuté, víko zavazadlového prostoru zůstane obemknuté. Tlačítkem zamykání na dálkovém ovladači nebo
zevnitř zamkněte oboje dveře i víko zavazadlového prostoru.
G016334
Zamykání
Manuální otevření víka zavazadlového
prostoru
05
Pokud jsou elektrické systémy vozidla
dočasně mimo provoz, může být víko zavazadlového prostoru otevřeno manuálně
pomocí vyjímatelného klíče dálkového ovladače. Informace k vysunutí klíče, viz
strana 117.
1. Pro přístup ke klíčové dírce v podlaze
sklopte opěradlo levého zadního sedadla.
2. Odklopte jazýček, který zakrývá klíčovou
dírku.
3. Vložte klíč a otočte jím o 110 stupňů
doprava.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
DŮLEŽITÉ
Zamykání/odemykání vozu zevnitř
Kontrolka uzamknutí
Sklápěcí střecha musí být zcela zavřená
nebo zcela otevřená, aby mohlo být provedeno manuální otevření víka zavazadlového
prostoru.
05
G020865
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky
zamkne (neplatí pro zamknutí zevnitř vozidla).
Tato funkce snižuje riziko nechtěného zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla s alarmem, viz strana 130.)
Dveře a víko zavazadlového prostoru lze současně odemknout resp. zamknout pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích.
Odemykání
±
Stiskněte prostřední část tlačítka centrálního zamykání
.
Zamykání
±
Stiskněte dolní část tlačítka centrálního
.
zamykání
Otevření dveří
Když jsou dveře zamknuty zevnitř:
±
126
Pro odemčení a otevření dveří, zatáhněte
dvakrát za kliku.
G020867
Automatické znovuzamknutí
Po vypnutí motoru se po zamknutí vozidla
zamykacím tlačítkem dálkového ovladače
nebo systémem bezklíčového režimu Keyless
se přibližně na pět minut rozsvítí kontrolka na
vnitřní straně dveří, viz strana 121.
Pokud je vozidlo zamknuto zevnitř potvrdí kontrolky LED zamknutí jedním dlouhým bliknutím.
Odemknutí ze vnitřku vozidla je potvrzeno
2 krátkými bliknutími.
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Automatické uzamykání
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout.
Dočasná deaktivace
Při překročení rychlosti vozidla 7 km/h, se
dveře a víko zavazadlového prostoru automaticky uzamknou.
Pokud je funkce aktivována a dveře byly uzamknuty, je možné je otevřít dvěma způsoby:
•
•
To se provede následovně:
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
NASTAVENÍ VOZIDLA (podrobný popis
menu, viz strana 73).
A
Zatáhněte za jednu z klik dveří dvakrát
2. Zvolte Omezený alarm.
Stiskněte horní část tlačítka centrálního
zamykání
a zatáhněte za kliku.
Funkci je možné aktivovat/deaktivovat
prostřednictvím osobních nastavení, viz
strana 73.
E
B
D
C
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát: Na displeji
přístrojové desky se zobrazí zpráva
Fc.omezený alarm viz příručka a funkce
„deadlock“ se vypne při zamknutí vozidla.
nebo
Funkce „deadlock“*
Zvolte Dotaz při opuštění voz.: Pokaždé,
když otočíte klíček v zapalovaní do polohy
0, zobrazí displej audio systému zprávu
Stiskněte ENTER pro omezení alarmu
do nastartování motoru. Stiskněte EXIT
pro zrušení - vyberte jednu z možností:
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním 10-25 sekund po
zamknutí dveří.
Funkci „deadlock“ je možné deaktivovat pouze
dálkovým ovladačem. Dveře řidiče je možné
zvenku odemknout pomocí odnímatelné
čepele klíče.
G026307
U funkce "deadlock" se tlačítka zamykání
a kliky na dveřích mechanicky vypojí, takže
dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Displej
MENU
EXIT
ENTER
Navigace
•
05
Pokud má být funkce „deadlock“ vypnuta:
Stiskněte ENTER a zamkněte vozidlo.
Pokud je vůz vybaven alarmem s detektory
pohybu a náklonu*, vypnou se zároveň tyto
detektory, viz strana 131.
Při dalším otočení klíče do polohy II se systém
vynuluje a na displeji na přístrojové desce se
zobrazí zpráva PLNÁ FUNKCE ALARMU, při
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu* alarmu opět aktivují.
nebo
•
Pokud nemá být systém zamykání změněn: Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo. Nebo stiskněte EXIT a zamkněte
vozidlo.
POZNÁMKA
Pokud je vozidlo vybaveno alarmem:
05
•
Nezapomeňte, že alarm vozidla je
aktivní, když je vozidlo zamknuté.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu, aby zůstal ve voze bez
předcházející deaktivace funkce „deadlock“, aby se předešlo nebezpečí uzamknutí
osob uvnitř.
128
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Zámky a alarm
Alarm*
Alarm
Pokud je alarm zapnutý, systém stále monitoruje všechny vstupy.
Poplach je spuštěn, pokud:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru,
•
je ve spínací skříňce použit nesprávný klíč
nebo došlo k pokusu otevřít zámek násilím
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze – zvláštní výbava)
•
•
Jeden detektor alarmu je umístěn pod držákem nápojů ve středové konzole. Tento
detektor je citlivý na kovy.
Neukládejte mince, klíče nebo podobné
kovové předměty do středové konzoly do
držáku nápojů, protože takové předměty
mohou způsobit nechtěné spuštění poplachu.
Kontrolka alarmu
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován.
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní.
•
LED kontrolka rychle bliká po deaktivaci
alarmu až do zapnutí zapalování do polohy
II – byl spuštěn poplach.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
displeji se zobrazí zpráva. Pokud se tak stane,
kontaktujte servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
POZNÁMKA
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu)
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
je odpojen kabel akumulátoru,
někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu.
05
POZNÁMKA
Zapnutí alarmu
Pokud je střecha zavřená, jsou funkce
alarmu stejné jako při otevřené střeše, tj.
pohyb v prostoru pro cestující spouští
alarm.
±
G020227
•
POZNÁMKA
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro zamknutí. Zapnutí alarmu je potvrzeno
krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře
se zamknou.
DŮLEŽITÉ
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
Alarm je plně aktivní, když ukazatele směru
jednou dlouze bliknou a LED dioda na
přístrojové desce bliká jednou za sekundu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
05 Zámky a alarm
Alarm*
Vypnutí alarmu
Zvukový signál
±
Při spuštění poplachu nastane následující:
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
pro odemknutí. Vypnutí alarmu je
potvrzeno dvojím krátkým bliknutím ukazatelů směru a dveře se odemknou.
Automatické opětovné zapnutí alarmu
Tato funkce předchází opuštění vozu bez
zapnutého alarmu.
05
Pokud nedojde k otevření žádných dveří nebo
výklopných dveří zavazadlového prostoru
během dvou minut po vypnutí alarmu (a vůz byl
odemknut pomocí dálkového ovladače), alarm
se opět automaticky zapne. Zároveň se
zamkne vůz.
•
Siréna zní minimálně 25 sekund. Siréna je
vybavena vlastní baterií, která se zapne
v případě, že akumulátor vozu není dostatečně nabitý nebo je odpojen.
•
Všechny ukazatele směru blikají 5 minut
nebo do vypnutí poplachu.
Dálkový ovladač nefunguje
Vypnutí spuštěného alarmu
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači nebo zasuňte klíč do zapalování.
Rozpoznání signálu je potvrzeno dvěma krátkými bliknutími ukazatelů směru.
G019420
±
Pokud dálkový ovladač z nějakého důvodu
nefunguje, můžete vypnout alarm a nastartovat
motor následovně:
1. Otevřete dveře řidiče čepelí klíče. Spustí se
poplach a zní siréna.
130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Vozy se systémem Keyless drive: nejprve
vytáhněte knoflík zatlačením na pojistku (1)
a vytáhněte jej (2).
3. Zasuňte klíč dálkového ovládání do spínací
skříňky (3). Alarm je deaktivován. Kontrolka
bliká rychleji až do otočení klíče do polohy
II.
05 Zámky a alarm
Alarm*
Omezený režim alarmu
A
Abyste předešli nechtěnému spuštění poplachu – například pokud necháte psa ve vozidle
během cesty na trajektu – snímače pohybu
a náklonu je možné dočasně vypnout.
zobrazí zpráva Plná funkce alarmu, po které
se funkce „deadlock“ a detektory pohybu
a náklonu opět aktivují.
To se provede následovně:
•
1. Vstupte do menu prostřednictvím položky
Nastavení vozidla (podrobný popis
menu, viz strana 73).
2. Zvolte Omezený alarm.
E
B
D
C
3. Zvolte Aktivovat jedenkrát: Na displeji na
přístrojové desce se zobrazí zpráva
Fc.omezený alarm viz příručka a snímače pohybu a náklonu se vypnou při
zamknutí vozidla.
nebo
G026307
Zvolte Dotaz při opuštění voz.: Pokaždé,
když otočíte klíček v zapalovaní do polohy
0, zobrazí displej audio systému zprávu
Stiskněte ENTER pro omezení alarmu
do nastartování motoru. Stiskněte EXIT
pro zrušení - vyberte jednu z možností:
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
Displej
MENU
EXIT
ENTER
Navigace
•
Pokud mají být deaktivovány detektory
pohybu a náklonu: Stiskněte ENTER
a zamkněte vozidlo. Pokud je vůz vybaven
alarmem s funkcí „deadlock“, zároveň se
vypne i tato funkce, viz strana 127.
Při dalším otočení klíče do polohy II se systém
vynuluje a na displeji na přístrojové desce se
nebo
Pokud nemají být vypnuty detektory:
Nevybírejte žádnou volbu a zamkněte
vozidlo. Nebo stiskněte EXIT a zamkněte
vozidlo.
Testování alarmu
Testování čidel prostorové ochrany
prostoru pro cestující
1. Otevřete všechna okna.
2. Zapněte alarm. Zapnutí alarmu je
potvrzeno pomalým blikáním kontrolky.
05
3. Počkejte 30 sekund.
4. Vyzkoušejte funkci detektoru pohybu
v prostoru pro cestující, zvedněte například
kabelku ze sedadla. Měla by se rozeznít
siréna a rozblikat všechny ukazatele
směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro dveře
1. Zapněte alarm.
2. Počkejte 30 sekund.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
05 Zámky a alarm
Alarm*
3. Odemkněte dveře řidiče čepelí klíče.
4. Otevřete jedny dveře. Měla by se rozeznít
siréna a rozblikat všechny ukazatele
směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
Test alarmu pro kapotu
1. Nastupte do vozu a vypněte čidlo prostorové ochrany.
2. Zapněte alarm. Zůstaňte ve voze
a zamkněte dveře tlačítkem na dálkovém
ovladači.
05
3. Počkejte 30 sekund.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod
přístrojovou deskou. Měla by se rozeznít
siréna a rozblikat všechny ukazatele
směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem.
132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Zámky a alarm
05
133
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
136
138
142
146
148
149
151
156
158
160
163
166
170
171
173
175
179
180
G020912
Všeobecně............................................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Alcoguard*............................................................................................
Startování motoru.................................................................................
Pasivní (bezklíčový) režim*....................................................................
Manuální převodovka............................................................................
Automatická převodovka......................................................................
Brzdový systém....................................................................................
DSTC - Systém regulace stability a trakce*..........................................
Parkovací asistent*................................................................................
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu..............................................
Tažení a odtah.......................................................................................
Asistent při rozjezdu..............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažné zařízení*......................................................................................
Demontovatelné tažné zařízení*............................................................
Zatížení vozidla.....................................................................................
Nastavení projekce světlometů.............................................................
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
06
06 Startování a jízda
Všeobecně
06
Ekonomická jízda
Jízda na kluzkých površích
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
Další rady pro snížení dopadu na životní
prostředí, viz strana 12.
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
•
•
Co nejdříve zahřejte motor.
Za určitých podmínek, například při jízdě kopcovitým terénem, za extrémně horkého počasí
nebo při velkém zatížení vozidla, hrozí nebezpečí přehřátí motoru.
•
Studený motor má vyšší spotřebu než studený.
•
•
Vyhýbejte se prudkému brzdění.
•
Na suchých silnicích nepoužívejte zimní
pneumatiky.
•
Demontujte nosiče nákladu, pokud je
nepoužíváte.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Nenechávejte běžet motor na volnoběh,
jakmile je to možné, pomalu se rozjeďte
a nezatěžujte příliš motor.
Nejezděte s nepotřebným nákladem ve
vozidle.
Motor a chladicí soustava
Předcházejte přehřátí chladicího
systému
•
Při jízdě s přívěsem do táhlého stoupání
udržujte nízkou rychlost.
•
Po náročné jízdě nevypínejte po zastavení
ihned motor.
•
Při jízdě za extrémně vysokých teplot
demontujte přídavné světlomety umístěné
před maskou chladiče.
Předcházejte přehřátí motoru
Při jízdě s nákladním nebo obytným přívěsem
v kopcovitém terénu nepřekračujte otáčky
motoru 4500 ot/min (u dieselových motorů:
3500 ot/min). Mohlo by dojít k přehřátí oleje.
136
Jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru. Pokud je jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru nezbytně nutná, pak
pouze na krátkou vzdálenost.
1. Zavřete všechna okna.
2. Nastavte ventilaci na čelní okno a podlahu,
ventilátor nastavte na vysokou rychlost.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat do
vozu.
Jízda ve vodě
S vozidlem je možné projíždět vodou hlubokou
maximálně 25 cm rychlostí nejvýše 10 km/h.
Zvýšené opatrnosti je nutné dbát při projíždění
tekoucí vodou.
06 Startování a jízda
Všeobecně
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Při větší hloubce může voda vniknout do
převodovky. Tím se snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje se životnost těchto
komponentů.
Při průjezdu vodou jeďte pomalu a nezastavujte. Po projetí vodou lehce sešlápněte
brzdový pedál a zkontrolujte, zda jsou brzdy
plně funkční. Voda a bláto mohou způsobit
zvlhnutí brzdového obložení, což má za následek opožděnou reakci brzd.
Po projetí vodou nebo bahnem vyčistěte kontakty elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení.
DŮLEŽITÉ
Nenechte vůz stát ve vodě, která sahá nad
prahy, po delší dobu. Mohlo by dojít
k poškození elektroinstalace.
Pokud Vám ve vodě zhasne motor, nepokoušejte se jej znovu nastartovat. Vytáhněte
vůz z vody.
Nepřetěžujte akumulátor
Elektrická zařízení ve vozidle zatěžují akumulátor rozdílně. Při vypnutém motoru nenechávejte klíč dálkového ovladače v zapalování
v poloze II. Přepněte jej do polohy I, ve které je
spotřeba energie nižší.
Akumulátor nabijte tak, že nastartujete motor
a necháte jej minimálně 15 minut v chodu,
např. v průběhu jízdy.
Mějte na paměti, že zásuvka 12 V umístěná
v zavazadlovém prostoru je napájena i po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací
skříňky zapalování.
Příklady spotřebičů s vysokou spotřebou energie:
•
•
•
ventilátor ventilace
•
obrysová světla.
stěrače čelního skla
zařízení audiosystému (při vysoké hlasitosti)
Mějte na paměti, že elektrický systém je také
zatěžován různým příslušenstvím. Při vypnutém motoru nepoužívejte funkce, které jsou
náročné na spotřebu energie.
06
Pokud má akumulátor nízké napětí, zobrazí se
na displeji upozornění. Funkce úsporného
režimu vypne určité funkce nebo sníží zatížení
akumulátoru například zpomalením otáček
ventilátoru ventilace a vypnutím audiosystému.
137
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Otevírání ze zavazadlového prostoru
Uzávěr hrdla palivové nádrže
1. Otáčejte uzávěrem hrdla palivové nádrže,
dokud neucítíte zřetelný odpor.
2. Otáčejte za bod odporu, dokud se víčko
nezastaví.
3. Víčko vytáhněte.
4. Víčko zavěste na vnitřní stranu dvířek hrdla
palivové nádrže.
G020799
G020951
POZNÁMKA
Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení!
06
Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže pomocí
tlačítka na panelu osvětlení, viz strana 54. Aby
bylo možné dvířka otevřít, motor se musí
vypnout. Dvířka hrdla palivové nádrže se
nacházejí na pravém zadním blatníku.
Zavírání
Tlačte na dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Dvířka hrdla palivové nádrže se manuálně otevírají snáz, když je střecha zavřená. Dvířka se
musí otevřít manuálně, pokud je nelze otevřít
z prostoru pro cestující.
1. Odmontujte kryt nad tělesem světlometu
na pravé straně zavazadlového prostoru.
2. Potáhněte lanko zavěšené na háčku.
3. Jakmile se dvířka hrdla palivové nádrže
otevřou, dejte lanko i kryt na své původní
místo.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
138
Po doplnění paliva vraťte víčko na původní
místo. Otáčejte, dokud neuslyšíte aspoň
jedno cvaknutí.
Doplňování paliva
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
Neměli byste používat palivo s nižší než specifikovanou kvalitou. Mohlo by to mít nepříznivý
dopad na výkon motoru a spotřebu paliva.
Další informace najdete v následující kapitole
Palivo.
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Všeobecné informace k palivu
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
VAROVÁNÍ
Vždy se vyvarujte vdechování výparů
z paliva a vstříknutí paliva do očí.
Pokud palivo zasáhne oči, odstraňte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepožívejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Emise CO2, spotřeba paliva a objem nádrže,
viz strana 283
Benzínový motor
Benzín musí splňovat požadavky normy EN
228. Většina motorů je schopna spalovat benzín s oktanovým číslem RON 91, 95 a 98.
•
Rozlité palivo by se mohlo vznítit od výfukových plynů.
Benzín s oktanovým číslem RON 91 se
u 4válcových motorů nesmí používat.
U jiných motorů jej lze použít pouze ve výjimečných případech.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
•
K běžné jízdě lze použít benzín s oktanovým číslem RON 95.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
•
Benzín s oktanovým číslem RON 98 umožní minimální spotřebu paliva a optimální
chod motoru.
Během jízdy při teplotách nad +38 °C doporučujeme kvůli spotřebě paliva a optimálnímu
chodu motoru používat palivo s nejvyšším
dostupným oktanovým číslem.
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Katalyzátor
Katalyzátor má za úkol čistit výfukové plyny.
Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových
plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo
provozní teploty. Katalyzátor se skládá
z monolitu (keramického nebo kovového)
s kanálky. Stěny kanálků jsou obloženy tenkou
vrstvou platiny, rhodia resp. palladia. Tyto kovy
fungují jako katalyzátory, tj. účastní se a urychlují chemickou reakci, aniž by se samy
spotřebovávaly.
06
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je součástí systému řízení
motoru, který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílá do elektronického systému,
který nepřetržitě řídí vstřikovače. Poměr směsi
paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru,
je neustále upravován. Společně s třícestným
katalyzátorem tato nastavení vytvářejí opti``
139
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
mální podmínky pro efektivní spalování škodlivin (uhlovodíků, oxidu uhelnatého a oxidů
dusíku).
Dieselový motor
Motorová nafta musí splňovat standardy EN
590 nebo JIS K2204.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
DŮLEŽITÉ
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat: palivo se speciálními aditivy,
motorová nafta pro motorové čluny, lehký
topný olej, RME1 (řepková nafta) a rostlinný
olej. Tato paliva nesplňují požadavky firmy
Volvo a způsobují vyšší opotřebení a poškození motoru, které není kryto zárukou Volvo.
06
Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečistění paliva, například na zvlášť vysoký obsah
částic síry. Používejte pouze motorovou naftu
od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte
motorovou naftu pochybné kvality.
1
140
Za nízkých teplot (-40 °C až -6 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
DŮLEŽITÉ
V zimním období používejte speciální zimní
naftu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva zkontrolujte, zda je okolí
tankovací pistole čisté. Vyvarujte se potřísnění
lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
1. Natankujte do palivové nádrže alespoň
5 litrů motorové nafty.
2. Vložte dálkový ovladač do zapalování
a otočte jej do polohy II (viz strana 146).
3. Počkejte asi 1 minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a otočte dálkový
ovladač do polohy pro startování III.
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
Obsah síry smí být maximálně 50 ppm.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Prázdná nádrž
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Před nastartováním motoru
postupujte následovně:
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.
Vozy se vznětovými motory mohou být vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových
plynů se během normální jízdy shromažďují ve
filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za úče-
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
lem spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení běžné provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky
v intervalu přibližně 300 - 900 km v závislosti
na jízdních podmínkách. Regenerace obvykle
trvá 10 - 20 minut. Při nízké průměrné rychlosti
může trvat o něco déle. Spotřeba paliva se
během regenerace může mírně zvýšit.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní, nemusí být funkční.
Může být obtížné nastartovat motor a hrozí
nebezpečí, že filtr budete muset vyměnit.
Pro rychlejší zahřátí motoru na běžnou provozní teplotu za chladného počasí použijte nezávislé topení*.
Bez upozornění se v průběhu regenerace může
za účelem zvýšení zatížení motoru spustit
vyhřívání zadního okna.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často jezdíte s vozem za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne běžnou provozní teplotu. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80% plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí žlutý symbol a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva FILTR
SAZÍ PLNÝ VIZ PŘÍRUČKA.
06
Regeneraci filtru spustíte tak, že s vozem pojedete, dokud se motor nezahřeje na běžnou
provozní teplotu, a to nejlépe po hlavní silnici
nebo dálnici. S vozem byste měli jet ještě minimálně přibližně 20 minut.
Po dokončení regenerace text automaticky
zmizí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
06 Startování a jízda
Alcoguard*
Všeobecné informace o systému
alcolock
Funkce
Provoz
Baterie
Systém Alcolock má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy
řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Kontrolka (4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Částečně vybitá
Červená
Vybito - vložte nabíječku do držáku
nebo připojte napájecí kabel ze
schránky v palubní
desce.
1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
2. Spínač.
3. Tlačítko pro přenos.
06
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor
ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se
aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
142
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Alcoguard*
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je
připraven k použití.
Výsledek dechové zkoušky
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock
mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí
se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Popis
Zelená kontrolka
+ ALCOGUARD
TEST SCHVÁLEN
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ ALCOGUARD
TEST SCHVÁLEN
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnota A.
Červená kontrolka
+ TEST NESCHVÁLEN POČKAT
1 MINUTU
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do
držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
A
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
Viz kapitola Všeobecné informace o systému Alcolock,
strana 142
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
1
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla nová
dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send
(3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování
zablokováno, a před nastartováním motoru
musí být úspěšně provedena nová dechová
zkouška.
Kalibrace a servis
06
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu 1každých 12 měsíců.
30 dní před termínem provedení kalibrace se
na displeji zobrazí ALCOGUARD NUTNÁ
KALIBRACE. Pokud kalibrace nebude provedena do těchto 30 dní, běžné startování motoru
se zablokuje - v tomto bude možné vůz starto-
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
06 Startování a jízda
Alcoguard*
vat pouze pomocí funkce Bypass, viz
strana 144 kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno
tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibrací
v servisu1.
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje nebo je demontován, lze
Alcolock pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
POZNÁMKA
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány
do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 10 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Chladné nebo horké počasí
Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití.
06
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Při teplotách pod -20 ºC nebo nad +60 ºC odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví
ALCOGUARD PŘIP. KABEL NAPÁJENÍ.
V tomto případě připojte napájecí kabel od
schránky v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.
1
144
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
dobu cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve
objeví VYNECHÁNÍ AKTIV. POČKAT
1 MINUTU a potom ALCOGUARD
AKTIV. VYNECHÁNÍ. Nyní lze motor
nastartovat.
Nouzová situace
Po aktivování funkce Bypass se na displeji
zobrazí ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ tato indikace bude svítit po celou dobu jízdy.
Lze ji vymazat pouze v servisu1.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do
protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto
případě proveďte všechny uvedené kroky, ale
nestartujte vůz. Chybová zpráva se vymaže,
jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu1.
Aktivace funkce Bypass
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu1.
Aktivace funkce Emergency
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se objeví
ALCOGUARD AKTIV. VYNECHÁNÍ. Nyní
lze motor nastartovat.
Tuto funkci lze použít pouze jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace1.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit
rovněž:
06 Startování a jízda
Alcoguard*
1
Text na displeji
Význam/činnost
Text na displeji
Význam/činnost
ALCOGUARD
MOŽNÝ NOVÝ
START
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat, aniž by se
musela provádět
nová dechová
zkouška.
ALCOGUARD
FOUKAT SLABĚJI
Výdech byl příliš
intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
ALCOGUARD
FOUKAT SILNĚJI
Výdech byl příliš
slabý - vydechujte
intenzivněji.
ALCOGUARD
PŘEDEHŘEV 5 S
Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než
se zobrazí ALCOGUARD FOUKAT
5 SEKUND.
ALCOGUARD
NUTNÝ SERVIS
Kontaktujte servis1.
ALCOGUARD
NENÍ SIGNÁL
Přenos není funkční
- odešlete data
ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou
zkoušku znovu.
ALCOGUARD
NEPLATNÝ TEST
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
ALCOGUARD
FOUKAT DÉLE
Výdech byl příliš
krátký - vydechujte
delší dobu.
06
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
145
06 Startování a jízda
Startování motoru
Před nastartováním motoru
±
Zabrzděte vozidlo parkovací brzdou.
Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním motoru
provedena dechová zkouška s vyhovujícími
výsledky, viz strana 142.
Startování motoru
Polohy klíče
Benzínový motor
0 - Zamčeno
±
Zámek řízení se aktivuje po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínače zapalování.
Otočte klíček do polohy III. Pokud motor
během 5-10 sekundnenaskočí, uvolněte
klíček a pokus opakujte.
Dieselový motor
Automatická převodovka
±
Přesuňte volič do polohy P nebo N.
Manuální převodovka
Přesuňte řadicí páku do polohy neutrálu. To je
obzvláště důležité za velmi chladného počasí.
VAROVÁNÍ
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak se zámek řízení aktivuje, čímž
je znemožněno řízení vozidla.
06
Při tažení vozidla musí být klíč dálkového
ovladače ve spínací skříňce v poloze II.
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
146
1. Otočte klíček do polohy II.
> Kontrolka na přístrojové desce signalizuje probíhající žhavení motoru, viz
strana 47.
I - Rádio
Mohou být zapnuty pouze
určité elektrické komponenty.
Elektrický systém motoru není
aktivován.
2. Po zhasnutí kontrolky otočte klíček zapalování do polohy III.
Autostart (pětiválcový motor)
Při použití funkce autostartu není potřeba držet
klíč dálkového ovladače (nebo spínač zapalování, u vozidel se systémem pasivního (bezklíčového) režimu, viz strana 121) v poloze III, než
motor naskočí.
±
Otočte klíček do polohy pro start III
a pusťte jej - startér pak pracuje automaticky, dokud motor nenaskočí.
POZNÁMKA
Pokud se dieselový motor startuje
v extrémně chladném počasí bez žhavení
motoru, může se automatické startování
o několik sekund zpozdit.
II - Jízda
Poloha klíče dálkového ovladače za jízdy. Elektrický
systém motoru je napájen.
06 Startování a jízda
Startování motoru
III - Start
Startér motoru je sepnutý. Po
nastartování motoru a uvolnění se klíč pomocí pružina
automaticky vrátí do polohy
pro jízdu.
V okamžiku, kdy je klíč mezi
těmito polohami, může se ozvat tikot. Pro
odstranění tohoto zvuku otočte klíč do
polohyII a zpět.
VAROVÁNÍ
Pokud vystupujte z auta, vždycky vyjměte
klíč dálkového ovladače ze spínače zapalování, zvláště pokud jsou ve vozidlo děti.
Při opuštění vozidla se přesvědčte, že se aktivoval zámek řízení, snížíte tak riziko krádeže
vozidla.
Zámek řízení je aktivován
Dálkové ovladače a elektronický
imobilizér
Pokud jsou přední kola v takové poloze, při
které je na zámek řízení přenášen tlak, zobrazí
se na informačním displeji varovná zpráva
a nastartování vozidla je znemožněno.
Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom
kroužku s ostatními klíči nebo kovovými
předměty. Elektronický imobilizér může být
aktivován náhodně.
1. Vyjměte klíč ze spínače zapalování
a otočte volant tak, aby se uvolnil tlak na
zámek řízení.
2. Držte volant v této poloze. Zasuňte zpět
klíč a opakujte start motoru.
06
VAROVÁNÍ
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací
skříňky. Jinak by se zámek řízení aktivoval
a znemožnil řízení vozidla.
147
06 Startování a jízda
Pasivní (bezklíčový) režim*
Všeobecně
Nastartovaní vozidla
±
Startování pomocí dálkového ovladače
Sešlápněte pedál spojky (platí pro vozy
s manuální převodovkou) nebo brzdový
pedál (platí pro vozy s automatickou převodovkou).
Benzínový motor
±
Stiskněte a otočte spínač zapalování do
polohy III.
Systém pasivního (bezklíčového) režimu umožňuje odemknutí, jízdu a zamknutí vozidla bez
nutnosti použít klíč, viz strana 121.
06
Použití spínače zapalování je stejné jako při
použití dálkového ovladače s klíčem. Jedinou
podmínkou pro nastartování vozidla je, aby byl
dálkový ovladač umístěn uvnitř prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru.
1. Spínač zapalování nejprve otočte do
polohy II a počkejte dokud nezhasne kontrolka žhavení na přístrojové desce, viz
strana 47.
2. Následně otočte spínač zapalování do
polohy III.
G019420
G019410
Dieselový motor
Pokud dojde vybití baterie dálkového ovladače, funkce pasivního (bezklíčového) režimu
nefunguje. V tomto případě nastartujte vozidlo
vložením klíče dálkového ovladače do spínače
zapalování.
1. Stiskněte západku na knoflíku spínače
zapalování.
2. Vytáhněte knoflík ze spínače zapalování.
3. Do spínače zapalování zasuňte klíč dálkového ovladače a nastartujte stejným způsobem jako s knoflíkem.
148
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Manuální převodovka
Polohy řadicí páky – šestistupňová
převodovka (benzínový motor)
G018256
G018257
Blokování zpátečky – pětistupňová
převodovka
Využívejte co nejvíce nejvyšší rychlostní stupeň, abyste dosáhli nízké spotřeby paliva.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
•
Dodržujte zobrazené schéma řazení.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Před zařazením zpátečky musí vůz zcela stát.
•
Aby bylo možné zařadit zpátečku, musí být
řadicí páka nejprve přesunuta do polohy
neutrálu N. Díky blokování zpátečky
nemůže být zpátečka zařazena přímo
z pátého převodového stupně.
G018258
Polohy řadicí páky – pětistupňová
převodovka
Využívejte co nejvíce nejvyšší rychlostní stupeň, abyste dosáhli nízké spotřeby paliva.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
•
Dodržujte zobrazené schéma řazení.
06
Pokud vůz stojí, může být obtížné najít polohy
řadicí páky pro pátý a šestý rychlostní stupeň,
protože blokování zpátečky (které blokuje
pohyb boční pohyb směrem ke zpátečce)
v takovém případě není aktivní.
``
149
06 Startování a jízda
Manuální převodovka
Polohy řadicí páky – šestistupňová
převodovka (vznětový motor)
06
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Před zařazením zpátečky musí vůz zcela stát.
POZNÁMKA
Zpátečka je elektronicky blokována, pokud
se vůz pohybuje rychlostí vyšší než
přibližně 20 km/h.
150
G018262
Blokování zpátečky – šestistupňová
převodovka (vznětový motor)
G018261
G018259
Blokování zpátečky – šestistupňová
převodovka (benzínový motor)
Využívejte co nejvíce nejvyšší rychlostní stupeň, abyste dosáhli nízké spotřeby paliva.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
•
Dodržujte zobrazené schéma řazení.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Před zařazením zpátečky musí vůz zcela stát.
•
Zařaďte zpátečku zatlačením řadicí páky
a posunutím doleva.
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Geartronic – automatické řazení
převodových stupňů
POZNÁMKA
Pokud chcete řadicí páku přesunout
z polohy P, musíte sešlápnout brzdový
pedál.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Při parkování je vždy
nutné zabrzdit parkovací brzdu.
R – Zpátečka
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Geartronic – manuální řazení (+/-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do krajní polohy +/–. Informace na
displeji se změní z D na jednu z číslic 1-6, a to
v závislosti na právě zařazeném převodovém
stupni, viz strana 45.
•
G018264
N – Neutrál
D: Automatické řazení převodových stupňů. M
(+/–): Manuální řazení převodových stupňů.
Informační displej informuje o poloze voliče
převodových stupňů následovně: P, R, N, D,
1, 2, 3, 4, 5 nebo 6, viz strana 45.
P – Parkovací poloha
Polohu P zvolte, pokud chcete nastartovat
motor nebo zaparkovat vůz.
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče
v poloze N.
nebo
•
POZNÁMKA
Pokud vozidlo stojí déle než 3 sekundy,
brzdový pedál musí být sešlápnutý, aby
bylo možné přesunout řadicí páku z polohy
N.
D – Jízda
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus) a páku uvolněte, ta se vrátí
do klidové polohy + a –.
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a páku uvolněte.
Režim manuálního řazení (+/–) můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
06
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
``
151
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Kick-down
Mechanické blokování řazení
Automatické blokování řazení
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Vozy s automatickou převodovkou mají speciální bezpečnostní systémy:
Blokování klíče
Aby bylo možné vyjmout klíč dálkového ovladače ze zapalování, musí být páka voliče
převodových stupňů v poloze P. V ostatních
polohách je vyjmutí klíče ze zapalování blokováno.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Parkovací poloha (P)
Bezpečnostní funkce
06
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
152
Stojící vůz s běžícím motorem:
G020237
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
±
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Elektrické blokování převodovky –
Blokování páky v parkovací poloze
(poloha P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být dálkový
ovladač v poloze II a musí být sešlápnutý pedál
brzdy.
Blokování řazení – Neutrál (poloha N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než tři sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče je zablokována
v poloze N.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být dálkový
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
ovladač v poloze II a musí být sešlápnutý pedál
brzdy.
3. Přidržte klíč a zároveň přesuňte páku
voliče z polohy P.
Vypnutí blokování páky voliče
Studený start
Automatická převodovka, Powershift*1
Při startování za chladného počasí může jít
řazení rychlostních stupňů ztěžka. Důvodem je
viskozita kapaliny převodovky za nízkých
teplot. Aby byly omezeny emise motoru po
nastartování za chladného počasí, převodovka
řadí nahoru později než obvykle.
G018263
V závislosti na teplotě motoru při startování
mohou být otáčky u některých typů motoru
po studeném startu vyšší než normálně.
V některých případech může být nutné přepravovat nepojízdný vůz, například je-li vybitý akumulátor. Postupujte následovně, abyste mohli
vozem pohnout:
1. Na panelu voliče převodových stupňů je za
P-R-N-D umístěna krytka. Otevřete ji
u zadní hrany.
2. Zcela zasuňte čepel klíče dálkového ovladače.
1
G018264
POZNÁMKA
D: Automatické řazení převodových stupňů. M
(+/–): Manuální řazení převodových stupňů.
Powershift je šestistupňová automatická
převodovka, ve které se narozdíl od běžné
automatické převodovky používají dvě paralelní mechanické spojky. Běžná automatická
převodovka je vybavena hydraulickým měničem točivého momentu, který přenáší výkon
z motoru na převodovku.
06
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka Gearshift, která je popsána v předchozí kapitole.
Pouze u modelů se 4válcovými motory 2.0 a 2.0D.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud vůz
stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví příslušná zpráva.
K přehřátí převodovky může dojít rovněž při
pomalém popojíždění v zácpách (rychlostí
max. 10 km/h) ve svahu nebo s připojeným
přívěsem. Jakmile se vozidlo zastaví, nožní
06
154
brzda je sešlápnuta a motor běží na volnoběh,
převodovka se ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém pedálu
počkejte, dokud se přiměřeně nezvětší vzdálenost k vozu před vámi, popojeďte na tuto
vzdálenost a zase chvíli počkejte s nohou na
brzdovém pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Kontrolka
A
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
PŘEHŘ.PŘEVODOVKY PŘIBRZDĚTE
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte stojící
vozidlo sešlápnutím pedálu brzdyA.
PŘEHŘ.PŘEVODOVKY BEZP. ZAPARKUJTE
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.
CHLAZENÍ PŘEVOD. NECHAT
MOT.BĚŽ.
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí
vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text PŘEHŘ.PŘEVODOVKY BEZP.
ZAPARKUJTE, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Více možných zpráv na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 50.
06
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka READ
na pákovém ovladači ukazatelů směru.
155
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Posilovač brzd
Vlhkost může ovlivnit průběh brzdění
Pokud se vozidlo pohybuje nebo je vlečeno
s vypnutým motorem, musí být brzdový pedál
sešlápnut asi 5krát větší silou než při běžícím
motoru. Pokud sešlápnete brzdový pedál
během startu motoru, ucítíte, že se pedál propadl. To je normální jev, který je způsoben aktivací činnosti posilovače brzd. Tento jev může
být zřetelnější, pokud je vozidlo vybaveno asistencí pro nouzové brzdění (EBA).
Při jízdě v hustém dešti, projíždění louží nebo
při mytí vozidla se součásti brzd namočí. Tím
se změní třecí vlastnosti brzdových destiček,
což se projeví časovou prodlevou, než se projeví brzdný účinek.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzdného účinku funguje pouze
při běžícím motoru.
POZNÁMKA
Při brzdění s vypnutým motorem sešlápněte
pedál brzdy jednou silně, ne opakovaně.
06
Brzdové okruhy
Tato kontrolka se rozsvítí pokud
brzdový okruh nepracuje.
Pokud nastane závada na jednom
z okruhů, je stále ještě možné
zabrzdit vozidlo. Brzdový pedál bude mít delší
dráhu a může se zdát měkčí než normálně. Pro
dosažení normálního brzdného účinku je nutné
vyvinout větší tlak na pedál.
156
Při dlouhých cestách za deště, v rozbředlém
sněhu nebo pokud se vydáte na cestu za velmi
vlhkého nebo chladného počasí, čas od času
lehce sešlápněte brzdový pedál. Tím se
brzdové destičky zahřejí a odpaří se veškerá
voda. Tento postup se doporučuje také před
odstavením vozidla na delší dobu za takovéhoto počasí.
Intenzivní použití brzd
Při jízdě po horských sinicích nebo silnicích
podobného charakteru dochází ke značnému
zatížení brzd, i když není brzdový pedál sešlapován příliš prudce.
Protože je rychlost jízdy často nízká, není chlazení brzd tak účinné jako při jízdě vyšší
rychlostí po rovných sinicích.
Abyste předešli přetížení brzd, přeřaďte při
jízdě z kopce na nižší převodový stupeň namísto toho, abyste brzdili nožní brzdou. Při jízdě
z kopce zařaďte stejný převodový stupeň,
který byste použili pro jízdu do kopce. Tím se
efektivněji využije brzdná síla motoru, takže
nožní brzdu bude nutné používat pouze v krátkých intervalech.
Mějte na paměti, že jízda s připojeným přívěsem zvyšuje zatížení brzd automobilu.
Protiblokovací brzdový systém - ABS
Protiblokovací brzdový systém
(ABS) zabraňuje zablokování kol
při brzdění.
To znamená, že je zachována
možnost řídit vozidlo a je například snazší změnit směr jízdy odvrátit tak nebezpečnou situaci.
Po nastartování motoru provede systém ABS
krátkou samokontrolu při rychlosti
asi 20 km/h. To se může projevit znatelnými
a slyšitelnými pulzy v brzdovém pedálu.
Maximální využití vlastností systému ABS:
1. Sešlápněte plnou silou brzdový pedál. Ucítíte pulzy.
2. Udržujte vozidlo ve směru jízdy. Neuvolňujte tlak na brzdový pedál.
Na místě bez silničního provozu si vyzkoušejte
si brzdění se systémem ABS na různých
površích.
Pokud se při posledním spuštění motoru
vyskytla v systému ABS závada, rozsvítí se na
2 sekundy kontrolka se symbolem ABS.
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Asistence při nouzovém brzdění - EBA
Při prudkém brzdění je plná brzdná síla okamžitě k dispozici díky systému EBA (Emergency
Brake Assistance). Funkce EBA registruje
rychlost sešlápnutí brzdového pedálu a tím
rozená, kdy nastane prudké brzdění.
Při brzdění neuvolňujte brzdový pedál. Při uvolnění pedálu se tato funkce pozastaví.
Tato funkce je aktivní nepřetržitě. Není možné
ji vypnout.
VAROVÁNÍ
Pokud se kontrolky se symboly BRAKE
a ABS rozsvítí najednou, může to znamenat
závadu v brzdovém soustavě. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce normální,
dojeďte opatrně do nejbližšího servisu doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod značkou MIN, nepokračujte
v jízdě, než je brzdová kapalina doplněna na
horní úroveň.
Musí být zjištěn důvod úniku brzdové kapaliny.
POZNÁMKA
Když při aktivaci systému EBA pedál brzdy
poklesne více než obvykle, sešlápněte
(přidržte) v případě potřeby pedál brzdy co
nejdál. Po uvolnění pedálu brzdy brzdění
ustane.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směru
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale
budou normálně svítit. Současně se aktivuje
výstražná funkce ukazatelů směrů - tato světla
blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu
nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 64.
06
157
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
Všeobecně
Omezená funkce
Činnost
±
Systém kontroly stability vozidla a trakce (STC/
DSTC) pomáhá řidiči vyhnout se smyku a zlepšuje trakci vozu.
Otáčejte ovládacím kolečkem, dokud se
neobjeví menu STC/DSTC.
DSTC ZAPNUTO znamená, že se funkce
systému nezměnila.
Při zásahu systému během brzdění nebo akcelerace můžete zaznamenat přerušovaný zvuk.
Vozidlo může akcelerovat pomaleji, než byste
při sešlápnutí pedálu plynu očekávali.
DSTC - REGULACE PROKLUZU
VYPNUTA znamená, že funkce systému
byla omezena.
Aktivní regulace stáčení vozidla
±
Řízení prokluzu
06
Funkce zabraňuje protáčení poháněných kol
na vozovce při akceleraci vozidla.
Ovládací kolečko1
Systém regulace trakce
RESET tlačítko1
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a přenáší
hnací sílu z prokluzujícího poháněného kola na
kolo, které neprokluzuje.
1
158
Stiskněte a držte tlačítko RESET, dokud se
menu STC/DSTC nezmění.
Současně se rozsvítí kontrolka se symbolem
, která upozorňuje, že systém byl
omezen.
G029057
Funkce za účelem stabilizace vozidla individuálně omezuje hnací a brzdnou sílu působící
na kola.
Systém regulace stability se aktivuje při každém startu motoru vozidla.
Činnost systému může být částečné potlačena
pro průběh smyku a akcelerace vozidla. Činnost je pak během smyku zpožděna a umožňuje tak větší smyk, což poskytuje větší prostor pro dynamičtější jízdu. Současně se zlepší
trakce v hlubokém sněhu nebo v písku, protože
není omezována akcelerace.
Systém zůstane omezen do příštího startu
motoru.
VAROVÁNÍ
Potlačení funkce systému může změnit
jízdní vlastnosti vozu.
POZNÁMKA
Na displeji se na několik sekund objeví
DSTC ZAPNUTO a při každém nastartování motoru se rozsvítí symbol
.
Tato funkce není k dispozici u vozidel, která nejsou vybavena počítačem, přídavným topením a také systémem regulace stability a trakce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
DSTC - Systém regulace stability a trakce*
Zprávy na informačním displeji
REGUL. TRAKCE DOČASNĚ VYPNUTA
znamená že systém byl dočasně omezen
z důvodu příliš vysoké teploty brzd. Po zchladnutí brzd je funkce automaticky znovu aktivována.
Symboly
a
jsou zobrazeny současně:
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Pokud se symbol
zobrazí samostatně,
může se projevovat následovně:
•
Blikající symbol znamená, že se právě aktivuje systém STC/DSTC.
•
Symbol svítící nepřerušovaně po dobu
dvou sekund, signalizuje kontrolu systému
při startu motoru.
Zatavte s vozidlem na bezpečném místě
a vypněte motor.
•
Pokud se zpráva zobrazí i po opětovném
nastartování motoru, jeďte servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
Symbol svítící nepřerušovaně po nastartování motoru nebo v během jízdy signalizuje
závadu v systému STC/DSTC.
•
Symbol svítící nepřerušovaně po deaktivaci systému připomíná, že systém STC/
DSTC byl omezen.
DSTC - PROTISMYK DOPORUČEN
SERVIS systém byl vyřazen z provozu
z důvodu závady.
±
Symboly kontrolek na přístrojové
desce
06
Systém DSTC
Informace
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Všeobecné informace k asistentu
parkování
Varianty
Parkovací asistent je dodáván ve dvou provedeních:
•
•
Pouze vzadu.
Omezení
Vepředu i vzadu.
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. V opačné případě přívěs nebo
nosič kol aktivují čidla.
Funkce
Frekvence signálu se zvyšuje se zkracující se
vzdáleností k překážce před nebo za vozidlem.
Pokud je nastavena vysoká hlasitost jiného
zvuku z audiosystému, je v tomto případě automaticky ztišena.
Přední a zadní parkovací asistent.
06
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Signál udává vzdálenost od zjištěné
překážky.
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají slepé
úhly, ve kterých nemohou být překážky
detekovány. Dávejte pozor na děti a zvířata
v blízkosti vozu.
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5 metru. Signál vychází ze zadních reproduktorů.
Signál se změní ve stálý tón přibližně 30 cm od
překážky. Pokud jsou překážky v této vzdálenosti za i před vozidlem, bude se signál
střídavě ozývat z levého a pravého reproduktoru.
Zadní parkovací asistent
Systém se automaticky zapne po nastartování
vozidla.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky a na displeji audiosystému
se zobrazí zpráva Parkovací asistent aktivní,
deaktivace Exit.
Pokud je systém vypnutý, zobrazí se při
zařazení zpátečky na displeji zpráva
Parkovací asistent neaktivní, aktivace
Enter. Změna nastavení, viz strana 73.
POZNÁMKA
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
používán originální kabel přívěsu Volvo.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Přední a zadní parkovací asistent
Omezení
Přední parkovací asistent nemůže být kombinován s přídavnými světlomety, protože ovlivňují činnost senzorů.
Zadní
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně
1,5 metru. Signál pro překážky za vozidlem
vychází ze zadních reproduktorů.
G018389
Omezení
Tlačítko vypnuto/zapnuto (zadní).
Pokud na tlačítku svítí kontrolka, aktivuje se
systém automaticky při nastartování motoru.
Pokud je asistent parkování vypnutý, kontrolka
nesvítí.
Přední parkovací asistent
Přední asistent parkování je aktivní při rychlostech nižších než 15 km/h. Při vyšších rychlostech se systém deaktivuje. Systém se znovu
aktivuje, pokud rychlost vozidla klesne pod
10 km/h.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky před vozidlem
vychází z předních reproduktorů.
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály. Příčinou jsou vnější zdroje
zvuku o stejných ultrazvukových frekvencích, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
Čištění čidel
Viz předcházející kapitola Zadní parkovací asistent.
Kontrolka poruchy
Pokud kontrolka svítí nepřerušovaným světlem a na displeji se
zobrazí zpráva PARKOVACÍ
ASIST. DOPORUČEN SERVIS,
parkovací asistent je vyřazen
z provozu. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
06
Čidla parkovacího asistenta.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
06
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
Všeobecně
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může upozornit řidiče na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“.
Mrtvé úhly
B
Systém je navržen tak, aby jeho účinnost byla
nejvyšší při jízdě v hustém provozu na víceproudových dálnicích.
A
Zpětné zrcátko se systémem BLIS.
Kamera BLIS
Kontrolka
Kontrolka BLIS
VAROVÁNÍ
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
Pokud kamera zjistí přítomnost vozidla
v oblasti mrtvého úhlu, rozsvítí se stálým světlem kontrolka (2).
POZNÁMKA
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde v systému BLIS k závadě, je na to
řidič upozorněn zprávou. Pokud jsou například
kamery zakryté, začne blikat kontrolka BLIS
a na informačním displeji se zobrazí zpráva.
V takovém případě zkontrolujte a vyčistěte
čočky kamer. Pokud je to nutné, může být
systém dočasně vypnut pomocí tlačítka BLIS,
viz strana 164.
G020296
G020295
Systém BLIS využívá kamerovou technologii.
Kamery (1) jsou umístěny pod vnějšími zpětnými zrcátky.
A = přibližně 3,0 m, B = přibližně 9,5 m.
Kdy systém BLIS pracuje?
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
06
Předjíždění
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až o 10 km/h
vyšší než je rychlost druhého vozidla.
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho vozidla.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Startování a jízda
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Zprávy systému BLIS
BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Text na displeji
Upřesnění
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
BLIS ZAPNUTO
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Systém BLIS je
aktivní.
BLIS, OMEZENÍ
FUNKCE
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Za denního světla a za tmy
06
Za tmy reaguje systém na světlomety okolních
vozidel. Vozidla s vypnutými světlomety nejsou
systémem zjištěna. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěs bez světlometů,
který je tažen za osobním nebo nákladním
automobilem.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, při prudkém oslnění z protisměru
nebo při husté mlze.
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kamera se opět
sama nastaví, jakmile se přenos dat
mezi kamerou
systému BLIS
a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
G018389
Za denního světla reaguje systém na obrysy
okolních vozidel. Systém je konstruován tak,
aby reagoval na vozidla, jako jsou osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly.
Tlačítko vypnuto/zapnuto (zde vepředu).
Systém BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. Při aktivaci systému BLIS třikrát zablikají kontrolky na dveřích.
Systém může být deaktivován/aktivován stlačením tlačítka BLIS.
Pokud je systém BLIS deaktivován, kontrolka
v tlačítku zhasne a na displeji přístrojové desky
je zobrazena zpráva.
Pokud je systém BLIS aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí, na displeji přístrojové desky je
zobrazena nová zpráva a kontrolky na dveřích
třikrát zablikají. Pro vymazání zprávy stiskněte
tlačítko READ. Více informací o zprávách, viz
strana 50.
BLIS, KAMERA JE
ZAKRYTÁ
Jedna nebo obě
kamery jsou zablokovány - vyčistěte
čočky.
BLIS NUTNÝ
SERVIS
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
BLIS VYPNUTO
Systém BLIS je
deaktivován.
06 Startování a jízda
BLIS* - Informační systém mrtvého úhlu
DŮLEŽITÉ
Opravy systému BLIS smí provádět pouze
odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
POZNÁMKA
Pokud kontrolka BLIS svítí ojediněle, i když
žádné jiné vozidlo není ve slepém úhlu,
neznamená to závadu v systému.
V případě závady v systému BLIS se na displeji zobrazí text BLIS NUTNÝ SERVIS.
Čištění
Pro zajištění co nejlepší činnosti je nutné provádět čištění čoček kamer systému BLIS.
Čočky je možné čistit měkkým hadrem nebo
vlhkou houbou. Čočky čistěte opatrně, aby
nedošlo k jejich poškrábání.
Zde uvádíme několik příkladů situací, kdy se
může kontrolka BLIS rozsvítit, i když se v slepém úhlu nenachází žádné vozidlo.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
Odraz vlhké lesknoucí se vozovky.
06
Omezení
G018177
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádné vozidlo.
Vlastní stín na velké, světlé a hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Asistent při rozjezdu
VAROVÁNÍ
Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte
k nastartování motoru pomocný akumulátor.
Nestartujte motor roztažením vozu, viz
strana 170.
Zámek řízení zůstane v poloze v jaké byl,
když bylo odpojeno napájení. Před začátkem tažení musí být zámek řízení odemknut.
Klíček v zapalování musí být v poloze II.
Nikdy nevytahujte klíč ze spínací skříňky za
jízdy nebo při tažení vozu.
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
POZNÁMKA
Pokud je vozidlo bez energie, je nutné
zámek řízení před odtažením odemknout
prostřednictvím pomocného akumulátoru.
Tažení vozu
Před tažením vozu si zjistěte nejvyšší povolenou rychlost pro tažení vozu.
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
2. Klíček ve spínací skříňce musí být při tažení
vozidla v poloze II.
3. Zajistěte mírným sešlápnutím brzdového
pedálu, aby lano bylo stále napnuté
a předešlo se škubání.
±
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
±
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
Automatická převodovka, Powershift
Model 2.0D s automatickou převodovkou
Powershift se nesmí odtahovat, protože převodovka musí být dostatečně promazávána, což
zajišťuje běžící motor.
DŮLEŽITÉ
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout
mimo nebezpečné místo – ne na vzdálenost delší než 10 km a ne rychleji než
10 km/h. Upozorňujeme, že kola se při
odtahování vozidla musí točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování
hnací kola zvednuta mimo vozovku doporučujeme kontaktovat profesionální odtahovou službu.
Manuální převodovka
Automatická převodovka, Geartronic
166
•
VAROVÁNÍ
1. Otočte klíček zapalování do polohy II
a odemkněte zámek řízení, abyste mohli
vůz řídit, viz strana 147.
06
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
±
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
06
``
167
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Tažné oko
06
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
•
Instalace tažného oka
Vyjměte tažné oko (1), které které je uloženo v sadě pro rychlou opravu pneu* za
krytem otvoru pro přepravu dlouhých
předmětů nebo u náhradního kola.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např. pomocí klíče na kola.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
POZNÁMKA
U některých vozidel s tažným zařízením není
možné instalovat na zadní držák tažné oko.
V tomto případě upevněte lano na kouli
tažného zařízení.
Z tohoto důvodu doporučujeme mít uloženou kouli tažného zařízení ve vozidle, viz
strana 173.
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
Vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola
otáčela dopředu.
DŮLEŽITÉ
Vozidla s automatickou převodovkou musí
být odtahována pouze s hnacími koly zvednutými nad vozovku.
06
169
06 Startování a jízda
Asistent při rozjezdu
Startování pomocí pomocného
akumulátoru
3. Pokud je pomocný akumulátor umístěn
v jiném automobilu, vypněte motor druhého automobilu a zajistěte, aby se vozidla
nedotýkala.
4. Připojte červený kabel ke kladnému pólu
pomocného akumulátoru (1+) a ke kladnému pólu akumulátoru vašeho vozu (2+).
G020298
5. Jeden konec černého propojovacího
kabelu připojte k zápornému pólu (3-)
pomocného akumulátoru.
06
Pokud dojde k vybití akumulátoru vozidla,
můžete nastartovat pomocí samostatného
akumulátoru nebo akumulátoru jiného vozidla.
Vždy se ujistěte, že jsou svorky propojovacích
kabelů bezpečně připojeny, aby během startování nedocházelo k jiskření.
Při startování s použitím propojovacích kabelů
dodržujte následující doporučený postup,
abyste předešli nebezpečí výbuchu:
1. Otočte klíček do polohy 0.
2. Přesvědčte se, že druhý akumulátor má
napětí 12 voltů.
170
6. Druhý konec černého propojovacího
kabelu připojte ke kostřícímu bodu (4-)
vedle uchycení levé vzpěry kola.
7. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
1500 ot./min.
8. Nastartujte motor vozidla s vybitým akumulátorem.
9. Odpojte propojovací kabely, nejdříve černý
a potom červený.
Dejte pozor, aby se svorky černého propojovacího kabelu nedotkly kladného pólu
akumulátoru nebo svorky připojené k červenému propojovacímu kabelu.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek.
Hrozí nebezpečí jiskření.
VAROVÁNÍ
V akumulátoru se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Jedna
jiskra, která může vzniknout při špatném
připojení startovacích kabelů, může způsobit výbuch akumulátoru.
Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody.
Pokud kyselina zasáhne Vaše oči, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Více informací o hmotnostech, viz
strana 275.
Pokud bylo tažné zařízení namontováno
v autorizovaném servisu Volvo, pak je vozidlo
dodáno s nezbytným vybavením pro jízdu
s přívěsem.
•
•
Při jízdě s přívěsem je motor zatěžován
více než obvykle.
•
Při jízdě s těžkým nákladem za horkého
počasí může dojít k přehřátí motoru
a převodovky. Pokud se teplota na teploměru chladicí kapaliny motoru dostane do
červeného pole, zastavte a nechte motor
několik minut běžet na volnoběh. Automatická převodovka reaguje pomocí zabudovaného ochranného systému. Sledujte
zprávy na informačním displeji. Pokud
dojde k přehřátí, může dojít k dočasnému
vypnutí klimatizace.
•
•
Tažné zařízení musí být schváleného typu.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby zatížení
tažného zařízení odpovídalo jeho maximálnímu povolenému zatížení.
•
•
Zvyšte tlak v pneumatikách na hodnotu
doporučenou pro plné zatížení vozidla.
Umístění štítku s doporučenými tlaky
pneumatik, viz strana 188.
•
Pokud se tažné zařízení montuje dodatečné, Ověřte si u svého prodejce Volvo, že
je vozidlo plně vybaveno pro jízdu d přívěsem.
•
Tažné zařízení pravidelně čistěte a mažte
kouli tažného zařízení1.
•
S novým vozidlem netahejte těžké přívěsy.
Vyčkejte, dokud s vozem nenajedete alespoň 1000 km.
1
Při jízdě s kopce s dlouhým a prudkým klesáním jsou brzdy namáhány mnohem více
než za normálních okolností. Přeřaďte na
nižší převodový stupeň a přizpůsobte
rychlost.
V zájmu bezpečnosti by rychlost měla být
omezena na 80 km/h, a to i přesto, že je
v některých zemích předpisy povolena
vyšší rychlost.
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy použijte parkovací brzdu.
Pokud parkujete vozidlo s připojeným
přívěsem ve svahu, založte kola zakládacími klíny.
Hmotnosti přívěsů
Povolené hmotnosti přívěsů, viz strana 275.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
Automatická převodovka, jízda
s přívěsem
06
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte vozidlo parkovací (ruční)
brzdou.
3. Volič převodovky přesuňte do parkovací
polohy P.
To neplatí, pokud používáte stabilizační závěs.
``
171
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
3. Uvolněte parkovací (ruční) brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Prudké stoupání
06
•
V prudkém stoupání nebo při jízdě malou
rychlostí zvolte režim manuálního řazení.
Tím předejde automatickému řazení
vyšších převodových stupňů a udržíte nižší
teplotu převodového oleje.
•
Neřaďte vyšší rychlostní stupeň, než který
může motor zvládnout. Ne vždy je ekonomické jet na vyšší rychlostní stupeň.
•
Vyhněte se jízdě s přívěsem do stoupání se
sklonem vyšším než 12 %.
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou
převodkou Powershift najdete na stránce
154.
172
Dieselový motor s manuální
převodovkou, jízda s přívěsem
Pokud je vozidlo provozováno s maximálním
zatížením převážně za horkého počasí, může
být ventilátor chladiče vyměněn za ventilátor
s vyšším výkonem než je u standardního
modelu. U svého nejbližšího prodejce Volvo si
ověřte možnosti zvláštní výbavy pro vaše
vozidlo.
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
Tažná koule
Kabel přívěsu
Uložení kulové hlavy tažného zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži
přesně podle instrukcí, viz strana 175.
VAROVÁNÍ
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci
části s hlavou tažného zařízení.
•
Koule tažného zařízení musí být před
rozjezdem zajištěna klíčem.
•
Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
Úložný prostor pro odnímatelné tažné zařízení.
Důležité kontroly
•
Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Po použití vždy kulovou hlavu tažného
zařízení demontujte, uložte na určené místo
ve vozidle a řádně zajistěte popruhem.
G014589
•
G031113
Pokud je vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
06
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
G010393
G010391
G010392
Technické údaje
Rozměry pro montážní body (mm)
06
174
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Pevná nebo demontovatelná standardní koule tažného
zařízení
1172
89
964
482
40
141
550
150
113
100
140
1
Podélný nosník
2
Střed kulové hlavy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
1. Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
2. Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
G020302
G017317
G020301
Instalace kulové hlavy
3. Zkontrolujte, že okénko indikátoru (3) je
červené. Pokud okénko není červené,
stiskněte
a otáčejte zajišťovacím kolečkem doleva , dokud neuslyšíte cvaknutí.
06
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
06 Startování a jízda
4. Vložte část s kulovou hlavou, až uslyšíte
cvaknutí.
06
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5. Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
G020307
G020306
G020304
Demontovatelné tažné zařízení*
6. Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
7. Zkontrolujte, zda část s kulovou hlavou je
správně zajištěná tahem nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
G020301
G020309
G020310
Demontáž kulové hlavy
8. Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
1. Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
06
Pokud část s kulovou hlavou není správně
instalována, musí být vyjmuta a opět instalována podle předcházejících instrukcí.
DŮLEŽITÉ
Mažte pouze kulovou hlavu tažného
zařízení, zbývající část by měla zůstat čistá
a suchá.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
06 Startování a jízda
2. Zatlačte zajišťovací kolečko
a otáčejte
jím doleva
, dokud neuslyšíte cvaknutí.
06
3. Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte kouli tažného zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
Pokud ukládáte demontovanou kouli
tažného zařízení do zavazadlového prostoru
vozidla, řádně ji zajistěte, viz strana 173.
178
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G017318
G020314
G020312
Demontovatelné tažné zařízení*
4. Zatlačte ochranný kryt.
06 Startování a jízda
Zatížení vozidla
Všeobecně
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Více informací
o hmotnostech, viz strana 275.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění v závislosti na míře zatížení a rozložení nákladu.
Uložení nákladu do zavazadlového
prostoru
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít při nakládání dlouhých
předmětů k náhodnému k posunutí řadicí páky
nebo voliče a uvedení vozidla do pohybu.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenakládejte zavazadla tak, aby
přesáhla horní hranu opěradla.
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag.
Náklad vždy zajistěte. Při prudkém brzdění
se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
06
Náklad umístěte pevně za opěradla vepředu.
•
•
Široké předměty umístěte doprostřed.
•
Ostré hrany zakryjte měkkým materiálem,
předejdete tak poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
Těžké předměty by měly být umístěny co
nejníže.
179
06 Startování a jízda
Nastavení projekce světlometů
Světlomety s funkcí Active Bending
Lights
G021422
G021421
Halogenové světlomety
G020317
Přizpůsobení světlometů pro
pravostranný nebo levostranný provoz
Levostranný provoz.
Projekce světlometů pro levostranný provoz.
06
Projekce světlometů pro pravostranný provoz.
Projekci světlometů je možné nastavit pomocí
ovládacího prvku v každém těle světlometu,
aby se předešlo oslňování motoristů v protisměru.
Správně nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
180
Pravostranný provoz.
Levostranný provoz.
Pravostranný provoz.
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
světlometů musí být prováděna v odborném
servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli vysokonapěťové jednotce se musí se světlomety
manipulovat s nejvyšší opatrností.
06 Startování a jízda
06
181
182
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
184
188
191
194
196
G020918
Všeobecné informace...........................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách..............................................................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo* .................................................
Výměna kol............................................................................................
Nouzová oprava defektu*......................................................................
KOLA A PNEUMATIKY
07
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní vlastnosti a pneumatiky
Rychlostní kategorie
Nové pneumatiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Vůz je schválen jako celek, což znamená, že
rozměry a rychlostní kategorie se nesmí lišit od
technických údajů, uvedených v technickém
průkazu vozu. Jedinou výjimkou z těchto podmínek jsou zimní pneumatiky (s kovovými hroty
nebo bez nich). Pokud zvolíte tyto pneumatiky,
nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje
rychlostní kategorie těchto pneumatik
(například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí
160 km/h).
Pneumatiky stárnou. Po
několika letech začnou
tvrdnout a zhorší se jejich
tření. Proto při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice v pořadí označují
týden a rok výroby. Tato je označení DOT
pneumatiky, které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například 1502. Pneumatika na obrázku
byla vyrobena v 15. týdnu v roce 2002.
Při výměně pneumatik dbejte na to, aby byly
shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku, viz strana 188.
Rozměry
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad: 205/55R16 91 W.
07
184
205
Šířka pneumatiky (mm)
55
Poměr výšky k šířce (%)
R
Radiální pneumatika
16
Průměr ráfku v palcích (")
91
Zátěžový index pneumatiky (v tomto
případě 615 kg)
W
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost (v tomto případě
270 km/h).
Nezapomeňte, že povolenou rychlost vozu
určuje vyhláška nikoli rychlostní třída pneumatiky.
Poznámka! Uvedeny jsou maximální povolené
rychlosti.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky, starší 6 let, by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Důvod je stárnutí a rozklad,
i když pneumatiky jsou málo používané nebo
nepoužité. Rozpad složek materiálu pneumatik
může ovlivnit jejich funkčnost. V takovém
případě by potom neměla být pneumatika používána. To platí také pro rezervní kola, zimní
pneumatiky a uskladněné pneumatiky pro
pozdější použití. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Stáří pneumatiky je možné určit podle označení
DOT, viz předcházející obrázek.
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Rovnoměrnější opotřebení a údržba
G020323
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Indikátory opotřebení pneumatik.
Správné nahuštění pneumatik přispívá k jejich
rovnoměrnějšímu opotřebení, viz strana 188.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí
přibližně 5000 km, a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
POZNÁMKA
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Hloubka vzorku
Zimní pneumatiky
Sněhové řetězy
Společnost Volvo doporučuje zimní pneumatiky se speciálními rozměry. Rozměr pneumatik
závisí na typu motoru. Zimní pneumatiky musí
být použity na všech čtyřech kolech.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Doporučujeme Vám proto nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku
menší než 4 mm.
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik. Nikdy nepoužívejte rychloupínací
sněhové řetězy, protože mezi brzdovými
kotouči a ráfky kola je příliš malý prostor.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
DŮLEŽITÉ
07
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
určeny pro model a rozměry pneumatik
a ráfků kol vašeho vozidla. Pokud máte
pochybnosti, obraťte se na autorizovaný
servis Volvo.
``
185
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Ráfky a matice kol
V závislosti na použitých ráfcích, ocelových
nebo z hliníkové slitiny, se používají tři typy
matic kol.
1. Utáhněte kolové matice modelu (1) a (2) na
110 Nm. Utáhněte kolové matice modelu
(3) na 130 Nm.
2. Utahovací moment překontrolujte pomocí
momentového klíče.
DŮLEŽITÉ
Matice kol (1) a (2) by měly být utaženy utahovacím momentem 110 Nm a matice (3)
momentem 130 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
ostatních typů matic, protože mají otočnou
kuželovou podložku.
POZNÁMKA
Tyto matice můžete použít také na ocelové
ráfky.
Uzamykatelné matice kol
Bezpečnostní matice kol je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pokud použijete ocelové ráfky s bezpečnostními maticemi kol ve
spojení s kryty kol, bezpečnostní matice kola
by měla být namontována na šroub, který je
nejblíž ventilku. Jinak na kolo nemůžete instalovat ozdobný kryt.
Standardní matice kol.
07
Uzavřená matice kol s otočnou podložkou.
Ocelové ráfky – standardní matice kol (1)
Uzavřená matice kol s pevnou podložkou.
Ocelové ráfky jsou obvykle zajištěny standardními maticemi, ačkoliv ocelové ráfky mohou
používat také uzavřené matice.
Používejte pouze ráfky, které jsou testovány
a schváleny společností Volvo, a které jsou
zahrnuty do nabídky originálního příslušenství
Volvo.
Nikdy nepoužívejte standardní matice pro
slitinové ráfky. Kola se mohou uvolnit.
Pro hliníkové ráfky smíte používat pouze
uzavřené matice. Ty jsou velmi odlišné od
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Utáhněte pojistné matice kol na 110 Nm.
Nouzové rezervní kolo*
VAROVÁNÍ
Hliníkové ráfky – uzavřené matice kol (2
nebo 3)
186
POZNÁMKA
Nouzové rezervní kolo se smí použít pouze jako
dočasná náhrada normálního kola a musí být
vyměněno co nejdříve. Co nejdříve opět
nasaďte normální kolo. Chování vozu může být
při použití rezervního kola odlišné.
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Nesprávně nasazené pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran
vodu, sníh a sněhovou břečku.
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Letní a zimní kola
G020325
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat.
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pokud měníte letní a zimní kola, viz
strana 194, označte si jejich umístění na voze,
například L pro levé a P pro pravé. Pneumatiky
s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení
vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
07
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy
mezi levou a pravou stranou a naopak.
187
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Doporučený tlak vzduchu
v pneumatikách
Uvedeno na štítku:
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
•
•
Tlak ECO
Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.
G020955
POZNÁMKA
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení
a rychlosti.
POZNÁMKA
07
188
Plné zatížení vozidla se rovná počtu sedadel
s bezpečnostními pásy.
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
Pneumatiky se zahřejí i po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste. Proto tlak
vzduchu nesmíte snižovat, když kontrolujete
tlak v teplých pneumatikách. Tlak však musí
být zvýšen, pokud je příliš nízký.
Nesprávně nahuštěné pneumatiky zvyšují
spotřebu paliva, zkracují životnost pneumatik
a zhoršují jízdní vlastnosti vozu. Jízda na pod-
huštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a rozpad.
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách. Hodnoty tlaku vzduchu se vztahují
ke studeným pneumatikám. („Studené pneumatiky“ znamená, že teplota pneumatik se
rovná venkovní teplotě.)
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách pro maximální zatížení za účelem dosažení nízké
spotřeby paliva.
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a charakteristiky řízení.
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách
Verze
2.4
Rozměr pneumatiky
Rychlo
st
(km/h)
215/55 R16 91W
0-160
Zatížení, 1–3 osoby
Max. zatížení
Zadní (kPa)
Přední (kPa)
Zadní (kPa)
Tlak ECOB
210
210
250
250
250
160 +
250
210
280
260
-
215/50 R17 91W
0-160
220
220
250
250
250
235/45 R17 94W
160 +
260
220
280
260
-
0-160
210
210
250
250
250
160 +
260
210
280
260
-
215/50 R17 91W
0-160
220
220
250
250
250
235/45 R17 94W
160 +
270
220
290
270
-
2.4i
Přední (kPa)
A
235/40 R18 91Y
T5
215/55 R16 91W
2.0D
235/40 R18 91Y
07
``
189
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Verze
D5
Rozměr pneumatiky
Rychlo
st
(km/h)
Zatížení, 1–3 osoby
Max. zatížení
Přední (kPa) A
Zadní (kPa)
Přední (kPa)
Zadní (kPa)
Tlak ECOB
215/55 R16 91 W
0-160
230
210
250
250
250
160 +
260
210
280
260
-
215/50 R17 91W
0-160
240
220
250
250
250
235/45 R17 94W
160 +
270
220
290
270
-
0-80
420
420
420
420
-
235/40 R18 91Y
Rezer
vní
koloC
A
B
C
07
190
T125/85R16 99M
V některých zemích je používána jednotka „bar“ namísto jednotky SI „Pascal“: 1 bar = 100 kPa.
Úsporná jízda.viz strana 188
Nouzové rezervní kolo.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Rezervní kolo* a zvedák*
Výstražný trojúhelník
Originální zvedák k vozu*
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu kola. Závity zvedáku
musejí být vždy dobře promazány. Zvedák*
a klíč na kola* jsou umístěny pěnovém bloku
v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
G020956
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model.
Při používání výstražného trojúhelníku*
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
1. Vyjměte pouzdro výstražného trojúhelníku,
které je zajištěno suchým zipem. Výstražný
trojúhelník vyjměte z pouzdra.
2. Vyklopte podpěry výstražného trojúhelníku.
07
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití umístěny v rezervním
kole.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Rezervní kolo a nářadí
Rezervní kolo a nářadí. (Umístění, nářadí - také sada pro rychlou opravu pneu.)
Rezervní kolo* je dodáváno ve vaku, který je
umístěn v prohlubní zavazadlového prostoru.
Ve středu rezervního kola je umístěn pěnový
blok obsahující zvedák* a klíč na kola. Popruh
vaku je zajištěn ve dvou okách pro zajištění
nakladu na podlaze.
07
1. Uvolněte připevňovací popruhy, které
přidržují vak rezervního kola k podlaze.
2. Rozepněte zip vaku a vyjměte nářadí.
3. Vyzvedněte rezervní kolo z vaku.
Poškozené kolo vložte do vaku rezervního kola
a zajistěte popruhy. Zajistěte, aby při zpětném
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
uložení byly dodrženy pokyny uvedené na vaku
rezervního kola.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Nářadí – vrácení na místo
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
správným způsobem na své místo.
•
U vozidel vybavených rezervním kolem
musí být zvedák zašroubován tak, aby se
vešel do rezervního kola.
•
U vozidel vybavených sadou pro nouzovou
opravu pneumatik se zvedák musí složit
a vrátit do pěnového bloku.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nepoužívají, musí být nářadí a zvedák* uloženy na určené místo v zavazadlovém prostoru vozidla.
VAROVÁNÍ
Náhradní kolo obsahuje ochranu proti
nárazu. Při uložení ve vozidle musí být
náhradní kolo ve vaku. Dbejte na to, aby
náhradní kolo bylo vždy ve vozidle správně
uloženo nálepkou směrem nahoru a šipka
musí směřovat dopředu.
První pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Demontáž kola
5. Klíčem na kola povolte matice kola
o ½-1 otáčku doleva.
Použijte výstražný trojúhelník, pokud musíte
měnit kolo v hustém provozu. Ujistěte se, že
vozidlo i zvedák jsou na vodorovném pevném
povrchu.
VAROVÁNÍ
07
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
závity jsou důkladně namazány a není znečistěn.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model.
194
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020332
G020331
1. Vyjměte rezervní kolo*, zvedák* a klíč na
kola*, které jsou uloženy pod koberečkem
zavazadlového prostoru. Pokud je použit
jiný zvedák, viz strana 211.
VAROVÁNÍ
2. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte první
rychlostní stupeň nebo přesuňte páku
voliče do polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte masivní dřevěné klíny nebo
velké kameny.
4. Vozy s ocelovými ráfky mají snímatelný
kryt. Ozdobný kryt odstraňte páčením koncem klíče na kola. Můžete jej také sejmout
rukou.
Nikdy nic neumisťujte mezi zem a zvedák
ani mezi bod pro zvedání a zvedák.
6. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je výřez
v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak,
aby se jeho patka dotýkala rovně země.
Zkontrolujte, zda zvedák správně sedí
v příslušném zvedacím bodě, viz obrázek,
a podstavec je přímo pod ním.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
7. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte matice kola
a sejměte kolo.
Montáž kola
1. Očistěte dosedací plochy ráfku kola
a náboje.
2. Nasaďte kolo. Utáhněte matice kola.
3. Vůz spusťte tak nízko, aby se kolo nemohlo
otáčet.
4. Utáhněte matice kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby matice kola byly správně
utaženy. Utáhněte momentem 110 Nm.
Utahovací moment zkontrolujte momentovým klíčem.
5. Nasaďte ozdobný kryt (ocelový ráfek).
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
07
Mezi cestujícími a vozovkou musí stát
vozidlo nebo raději bariéra.
195
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Nouzová oprava defektu, obecné
informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena
pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu
a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím
prostředkem. Sada je určena pro provedení
dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí
kapalinou musí být vyměněna před uplynutím
data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
Držák nádobky (oranžové víčko)
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Přehled
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Utěsnění propíchlé pneumatiky
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
Zásuvky 12 V pro kompresor se nacházejí
vedle středové konzoly vpředu, vedle zadního
sedadla a v zavazadlovém prostoru*. Vyberte
si zásuvku, která je nejblíž pneumatice s defektem.
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G019723
G020400
07
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
Spínač
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
Kabel
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Nelamte pečeť na nádobce. Pečeť se zlomí
při našroubování nádobky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V
a vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 baru a maximální 3,5 baru.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
8. Spínač přepněte do polohy I.
DŮLEŽITÉ
5. Našroubujte nádobku do držáku.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
3. Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte
se na pneuservis.
07
4. Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru,
musíte pneumatiku nahustit na tlak uve-
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
dený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
5. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel. Nainstalujte zpět
čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
07
6. Uložte zpět sadu pro nouzovou opravu
pneumatik.
7. Zajeďte do nejbližšího autorizovaného
servisu Volvo, kde Vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že
pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze
zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu v pneumatikách uvedený na
štítku. (Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku před vypršením doby použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
POZNÁMKA
Odevzdejte nádobku na sběrném místě pro
nebezpečný odpad.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
200
G020920
Čistění................................................................................................... 202
Drobné opravy laku............................................................................... 206
Ochrana proti korozi............................................................................. 207
PÉČE O VOZIDLO
08
08 Péče o vozidlo
Čistění
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Používejte
autošampon. Posypová sůl a nečistoty mohou
způsobit korozi.
DŮLEŽITÉ
Nemyjte vozidlo se staženou střechou, voda
by mohla vniknout do prostoru pro cestující.
•
Vozidlo nemyjte na přímém slunci. Mytí
vozidla s horkým lakem, může způsobit
trvalé poškození laku. Vůz myjte v myčce
s čističkou.
•
•
Hadicí důkladně umyjte podvozek.
•
Je-li vůz silně znečistěn, použijte čistič za
studena.
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
08
DŮLEŽITÉ
Znečistěné světlomety mají zhoršenou
funkčnost. Čistěte je pravidelně, například
při doplňování paliva.
Chromovaná kola
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený
jev, všechna vnější světla jsou navržena tak,
aby tomuto odolala. Kondenzát se po
zapnutí světla po určité době normálně
odpaří.
Čistění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně
vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo
autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Odstranění ptačího trusu
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo
by velmi rychle dojít k poškození povrchové
202
úpravy vozu. Takové poškození barvy může
odstranit pouze odborník.
Prostředky na čistění ráfků mohou zanechat
skvrny na chromovaných kolech. Vůz myjte
houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchým
a rychlým způsobem mytí vozu, ale automatická mycí linka nemůže nahradit správné ruční
mytí. Kartáče automatické myčky se nemohou
účinně dostat všude.
DŮLEŽITÉ
Při mytí v automatické mycí lince musí být
střecha zavřená.
Před mytím v automatické mycí lince
odšroubujte anténu u víka zavazadlového
prostoru.
DŮLEŽITÉ
Ruční mytí je ohleduplnější k laku než mytí
v automatické myčce. Lak je také mnohem
citlivější, když je nový. Z tohoto důvodu
doporučujeme ruční mytí u nového vozu
během několika prvních měsíců.
08 Péče o vozidlo
Čistění
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále pohybujte a ujistěte se, že tryska není
blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost
platí pro všechny vnější části).
ním čisticím prostředkem, který můžete zakoupit u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě dodržujte
návod.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Postříkejte vodou celý vůz, aby volné nečistoty byly odstraněny. Použití vysokotlakého
čističe: Zajistěte, aby tryska zařízení byla
stále ve vzdálenosti nejméně 30 cm od karosérie. Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Destičky se zahřejí
a oschnou. To samé udělejte po rozjezdu za
velmi vlhké-ho nebo studeného počasí.
Vnější plasty, guma a ozdobné prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky
(například lesklé lišty) můžete vyčistit speciál-
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklého
povrchu.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Elektricky ovládaná střecha
Pokud je střecha při otevření mokrá, nateče
voda do prostoru pro cestující. Z tohoto
důvodu před otevřením střechy počkejte, až
voda steče.
Povrch podlahy zavazadlového prostoru
Povrch podlahy zavazadlového prostoru viz
strana 99 je citlivý na vodu a pokud dojde
k jeho namočení, měl by být vysušen suchým
hadrem. Vyčistěte pomocí lehce navlhčeného
hadru.
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu odstraňte
čistým lihem nebo odstraňovačem asfaltu
Volvo. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
08
``
203
08 Péče o vozidlo
Čistění
Voduodpuzující povlak*
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosky, odmašťovadla nebo
podobné přípravky, na čištění povrchů skel,
protože by mohly poškodit jejich vodu odpuzující vlastnosti.
Při čistění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
Předejděte poškození povrchu skel při odstraňování ledu - používejte pouze plastové
škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
POZNÁMKA
Doporučuje se použití speciálního přípravku
na udržení vodu odpuzujících vlastností,
který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé
by měl být použit po třech letech a potom
každý rok.
Odstraňování skvrn z látkového
čalounění
Textilní čalounění můžete vyčistit speciálními
čisticími prostředky, které obdržíte u dealera
vozů Volvo. Jiné chemikálie mohou poškodit
ohnivzdornou úpravu čalounění.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chlór a je
schváleno v souladu s normou Oeko-Tex 100.
Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si
zachovává svůj přírodní charakter. Má ochranou vrstvu, ale pravidelné čistění je potřebné
za účelem zachování charakteru i vzhledu.
Společnost Volvo nabízí komplexní produkt
pro čistění a ošetřování koženého čalounění,
který při dodržení návodu zachová ochrannou
vrstvu kůže.
Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na
struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené zrání
kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
08
204
Čistění interiéru
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět čištění a nanesení ochranného
krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě
potřeby i častěji). Přípravky pro ošetření kůže
požadujte u prodejce vozů Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Takové výrobky mohou
poškodit textil, vinyl a kožené čalounění.
DŮLEŽITÉ
Mějte na paměti, že barvené materiály, které
zasucha pouští barvu (nové džíny, semišové
oděvy atd.), mohou obarvit materiál čalounění.
Pokyny pro umývání koženého čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečistěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
08 Péče o vozidlo
Čistění
Ochranné ošetření koženého čalounění
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
2. Před použitím nechte kůži 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Díly a povrchy můžete vyčistit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u dealera vozů
Volvo. Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silné agresivní
odstraňovače skvrn.
Čistění bezpečnostních pásů
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
08
205
08 Péče o vozidlo
Drobné opravy laku
Lak
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících a dveřích.
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Pokud kamínek neprorazil až na plech a zbývá
nepoškozená vrstva laku, můžete aplikovat lak
ihned po očistění poškozené plochy.
Pokud kamínek prorazil až na plech
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
G020345
Číslo odstínu laku
Povrch musí být před opravou čistý a suchý,
teplota okolí musí dosahovat alespoň 15 °C.
Materiály
Štítek s údaji.
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění výrobního štítku, viz strana 272.
08
206
•
•
Základový nátěr v plechovce
•
•
Štětec
Vrchní lak v plechovce nebo tzv. opravná
tužka „touch-up pen“
Zakrývací páska.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou. Po
zaschnutí základového nátěru aplikujte
štětcem vrchní lak.
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou
pastu a rozleštěte.
08 Péče o vozidlo
Ochrana proti korozi
Kontrola a údržba
Vozidlo bylo důkladně a kompletně ošetřeno
proti korozi již ve výrobním závodě. Součásti
karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je chráněn otěruvzdorným
protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny
a uzavřené profily byly vystříkány penetračním
antikorozním přípravkem.
Udržujte antikorozní ochranu vozidla.
•
Udržujte vozidlo čisté. Podvozek
vystříkejte hadicí. Při mytí tlakovou vodou
udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně
30 cm od lakovaných povrchů.
•
Pravidelně kontrolujte a podle potřeby provádějte drobné opravy protikorozní
ochrany.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní péči po dobu 12 let.
Po uplynutí této doby by měla být prováděna
každé tři roky. Pokud vozidlo potřebuje další
ošetření, obraťte se o pomoc na autorizovaný
servis Volvo.
08
207
208
210
211
212
213
218
219
221
227
G020922
Servis Volvo..........................................................................................
Údržba vozu svépomocí.......................................................................
Kapota a motorový prostor...................................................................
Oleje a provozní kapaliny......................................................................
Lišty stěračů..........................................................................................
Akumulátor............................................................................................
Výměna žárovek....................................................................................
Pojistky..................................................................................................
ÚDRŽBA A SERVIS
09
09 Údržba a servis
09
Servis Volvo
Servisní program Volvo
Váš vůz byl před opuštěním výrobního závodu
pečlivě testován. Před předáním byl opět zkontrolován podle interních norem Volvo.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu Volvo, musíte
dodržovat servisní program Volvo, uvedený
v Servisní a záruční knížce. Doporučujeme,
abyste provedením servisu a údržby pověřili
autorizovaný servis Volvo. Váš autorizovaný
servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu,
což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Speciální pracovní postupy
Určité servisní úkony, které se týkají elektrického systému mohou být prováděny pouze
s použitím elektronických zařízení vyvinutých
speciálně pro typ vašeho vozu. Z tohoto
důvodu doporučujeme před prováděním
servisních prací, které se týkají elektrického
systému, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
210
09 Údržba a servis
Údržba vozu svépomocí
Před zahájením práce na voze
Zkontrolujte, že kabely akumulátoru jsou
správně připojeny a pevně utaženy.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvou-sloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body, vyznačenými na prazích. Viz předcházející obrázek.
Nikdy akumulátor neodpojujte, když běží
motor (např. při výměně akumulátoru).
Pravidelně kontrolujte
Zvedání vozu
Akumulátor
Pravidelně, například při každém doplňování
paliva, kontrolujte následující:
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku. Při dobíjení akumulátoru
musejí být odpojeny kabely.
Akumulátor obsahuje kyselinu, která je korozivní a jedovatá. Je proto důležité, aby bylo
s akumulátorem nakládáno ekologicky.
Obraťte se na dealera vozů Volvo.
VAROVÁNÍ
Systém zapalování pracuje s vysokým
napětím. Napětí systému zapalování je
velmi nebezpečné. Při práci v motorovém
prostoru musí být proto vždy vypnuté zapalování.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček, kabeláže zapalování nebo zapalovacích cívek,
když je zapnuté zapalování nebo když je
motor zahřátý.
09
POZNÁMKA
Volvo doporučuje použití pouze zvedáku,
který odpovídá příslušnému modelu
vozidla. Pokud použijete jiný zvedák než
Volvo, postupujte podle návodu dodaného
s tímto zařízením.
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
•
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní
nádržce.
•
Motorový olej – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX.
•
Olej v posilovači řízení – hladina musí být
mezi značkami MIN a MAX.
•
Kapalina pro ostřikovače – nádržka musí
být dostatečně plná. Při teplotách pod
bodem mrazu naplňte nemrznoucí směs.
•
Brzdová kapalina a kapalina spojky – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX.
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že ventilátor chladiče může
začít automaticky pracovat, i když neběží
motor.
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
211
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
09
Otevření kapoty
1. Zatáhněte za madlo pod přístrojovou
deskou vlevo. (U vozidel s pravostranným
řízením je madlo umístěno vpravo.) Uslyšíte zvuk uvolnění západky.
2. Rukou nahmatejte bezpečnostní pojistku
uprostřed přední hrany kapoty a zatlačte ji
směrem doprava.
3. Otevřete kapotu.
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je správně zajištěna.
1
212
Umístění se mění v závislosti na verzi motoru
Motorový prostor
Nádržka kapaliny ostřikovače (4vál.)
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení (ukrytá
za světlometem)
Měrka motorového oleje1
Chladič
Ventilátor chladiče
Nádržka kapaliny ostřikovače (5vál.)
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (pravostranné řízení)
Plnicí otvor motorového oleje1
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (levostranné řízení)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Vzduchový filtr1
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola motorového oleje a olejového
filtru
G020338
G020340
Štítek s údaji o motorovém oleji
v motorovém prostoru
09
Měrka, zážehové motory.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte olej předepsané kvality, viz
štítek v motorovém prostoru. Hladinu oleje
musíte často kontrolovat a olej musíte
nechat pravidelně měnit. Pokud budete
používat olej nižší kvality nebo budete
s vozem jezdit s příliš nízkou hladinou oleje,
dojde k poškození motoru.
Měrka oleje, vznětové motory. (Model D5, Euro 5 je
vybaven elektronickou měrkou.)
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Měňte olej a olejový filtr v souladu s intervaly
uvedenými v Servisní a záruční knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
je vozidlo provozováno za ztížených jízdních
podmínek, doporučuje Volvo používat olej
vyšší třídy, než je uvedeno na štítku, viz
strana 279.
``
213
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny servisní intervaly motorů,
všechny motory jsou ve výrobním závodě
plněny speciálně upravenými syntetickými
motorovými oleji. Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Schválený motorový olej musí být používán,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. Používejte pouze olej
předepsané klasifikace (viz štítek v motorovém prostoru) pro plnění i výměnu, jinak
riskujete ovlivnění životnosti, charakteristik
startování, spotřeby paliva a dopadu na
životní prostředí.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Počet ujetých kilometrů pro výměnu oleje je
specifikován v Servisní a záruční knížce.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje
kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru
můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej
nestačil stéci na dno klikové skříně.
Kontrola oleje
214
1. Měrku před kontrolou hladiny otřete.
2. Hladinu oleje kontrolujte měrkou. Hladina
musí být mezi značkami MIN a MAX.
3. Pokud je hladina příliš blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru. Doplňujte olej,
dokud není hladina na měrce blíž ke
značce MAX než MIN. Objemy, viz
strana 279.
Kontrola oleje v zahřátém motoru
1. Zaparkujte vůz na rovině, vypněte motor
a počkejte 10–15 minut, aby olej mohl stéct
zpět do olejové vany.
2. Měrku před kontrolou hladiny otřete.
Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje jakoukoliv záruční odpovědnost, pokud
není použitý olej předepsané kvality a viskozity.
3. Hladinu oleje kontrolujte měrkou. Hladina
musí být mezi značkami MIN a MAX.
Pokud je hladina příliš blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru. Doplňujte olej,
dokud není hladina na měrce blíž ke značce
MAX než MIN. Objemy, viz strana 279.
VAROVÁNÍ
G020336
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou hladinou oleje nebo
nízkým tlakem oleje. Některé verze mají čidlo
tlaku oleje, takže je použita kontrolka tlaku
oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič
je informován prostřednictvím varovné kontrolky uprostřed přístrojové jednotky
a prostřednictvím textů na displeji. Některé
modely mají obě verze. Další informace získáte
u autorizovaného prodejce Volvo.
Kontrola oleje ve studeném motoru
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
DŮLEŽITÉ
Nikdy nedoplňujte olej na značku MAX. Při
přeplnění se může zvýšit spotřeba oleje.
V zimě používejte nemrznoucí kapalinu, aby
nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle,
nádržce a hadicích.
POZNÁMKA
Kapalina ostřikovače, doplňování
09
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
Nemrznoucí kapalinu a vodu promíchejte
před naléváním do nádržky.
TIP! Při doplňování kapaliny očistěte lišty stěračů.
Kontrola a doplňování chladicí
kapaliny
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
Objemy, viz tabulka Kapaliny na straně 281.
Víčko plnicího hrdla u čtyřválcových
motorů a vznětových motorů.
Víčko plnicího hrdla u pětiválcových
motorů.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
``
215
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality, viz strana 281.
V případe pochybností o kvalitě vody
použijte hotovou směs chladicí kapaliny
podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny, viz
strana 281.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Pokud
není takto naplněn, může za vysoké
teploty motoru dojít k poškození hlavy
válců.
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 281.
216
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Kontrola a doplňování brzdové
kapaliny a kapaliny spojky
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud systém není
dostatečně naplněn, může za vysoké teploty
motoru dojít k poškození hlavy válců. Doplňte
chladicí kapalinu v okamžiku, kdy její hladina
klesne ke značce MIN.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
POZNÁMKA
Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systém. Pokud není takto
naplněn, může za vysoké teploty motoru
dojít k poškození hlavy válců.
Brzdová kapalina a kapalina do spojky jsou ve
stejné nádržce1. Hladina kapaliny musí být
mezi značkami MIN a MAX. Hladinu kapaliny
kontrolujte pravidelně. Měňte kapalinu každé
dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Doporučená třída kapaliny a objemy, viz
tabulka Kapaliny na straně 281.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu
nebo tropických oblastech s vysokou vlhkostí
vzduchu.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
09
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
Kontrola a doplňování kapaliny
posilovače řízení
POZNÁMKA
Kontrolujte hladinu pravidelně.
Kapalinu není nutné měnit. Doporučená kvalita
kapaliny a objemy, viz strana 279.
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vůz odtahován bez nastartování
motoru, je možné vůz stále řídit. K řízení je však
nutné vyvinout větší sílu než obvykle.
1
Umístění závisí na tom, zda vůz má levostranné nebo pravostranné řízení.
217
09 Údržba a servis
09
Lišty stěračů
Lišty stěračů
1. Odklopte rameno stěrače.
Výměna lišt stěračů, čelní okno
2. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a zatáhněte (1) souběžně s ramenem stěrače.
G020330
3. Nasuňte (2) novou lištu, až uslyšíte „cvaknutí“.
> Zkontrolujte (3), zda je lišta stěrače
pevně nainstalována, a sklopte ramínko
stěrače.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na druhé
straně.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 202.
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
218
G020329
DŮLEŽITÉ
09 Údržba a servis
Akumulátor
Péče o akumulátor
Životnost a funkce akumulátoru je ovlivněna
různými faktory, jako je počet startů, vybití, styl
jízdy, jízdní a klimatické podmínky.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
VAROVÁNÍ
V akumulátorech se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Jedna
jiskra, která může vzniknout při špatném
připojení startovacích kabelů, může způsobit výbuch akumulátoru. Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání. Pokud dojde
k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo
zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je
omyjte velkým množstvím vody. Pokud
kyselina zasáhne oči, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
09
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Další informace naleznete
v uživatelské příručce.
Akumulátor skladujte
mimo dosah dětí.
Akumulátor obsahuje
kyselinu, která způsobuje
korozi.
``
219
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Chraňte před jiskrami
a otevřeným ohněm.
8. Vyjměte akumulátor.
Montáž akumulátoru
1. Usaďte akumulátor do příslušné polohy.
2. Namontujte zajišťovací držák akumulátoru.
Nebezpečí výbuchu.
3. Namontujte přední stěnu vany akumulátoru.
4. Připojte kladný kabel akumulátoru.
5. Připojte záporný kabel akumulátoru.
6. Nasaďte kryt na akumulátor.
Výměna akumulátoru
Demontáž akumulátoru
1. Vypněte zapalování a vytáhněte klíč dálkového ovladače ze zapalování.
2. Před tím, než se dotknete jakékoliv elektrické svorky, počkejte nejméně 5 minut.
Elektrický systém vozidla musí uložit informace v řídicích modulech.
3. Sejměte kryt.
4. Odpojte záporný kabel akumulátoru.
5. Odpojte kladný kabel akumulátoru.
6. Pomocí šroubováku demontujte přední
stěnu vany akumulátoru.
7. Uvolněte zajišťovací držák akumulátoru.
220
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Všeobecné informace
Výměna předních žárovek
Technické údaje žárovek jsou uvedeny na
straně 285.
Celkové stropní osvětlení interiéru
•
•
Brzdové světlo
3. Táhněte těleso světlometu k jedné straně
a potom dopředu.
4. Odpojte konektor zatlačením spony
palcem, přičemž konektor vytahujete druhou rukou.
Následující seznam obsahuje žárovky
a bodové zdroje, které jsou specifické nebo
nevhodné pro výměnu, s výjimkou servisu:
•
•
•
09
Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
Ukazatele směru, vnější zpětné zrcátko
a doprovodné osvětlení při příchodu
Aktivní světla pro zatáčení (ABL)
VAROVÁNÍ
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
světlometů musí být prováděna v odborném
servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli vysokonapěťové jednotce se musí se světlomety
manipulovat s nejvyšší opatrností.
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z Vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
Všechny přední žárovky (s výjimkou předních
světel do mlhy) se vyměňují odpojením
a vyjmutím tělesa světlometu z motorového
prostoru.
Vyjmutí tělesa světlometu
1. Vytáhněte klíč dálkového ovládání ze spínací skříňky a otočte spínač světel do
polohy 0.
2. Vytáhněte zajišťovací čep tělesa světlometu.
DŮLEŽITÉ
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Instalace tělesa světlometu
1. Připojte konektor a instalujte zpět těleso
světlometu a zajišťovací čep. Ujistěte se,
že čep je správně nainstalován.
2. Zkontrolujte světla.
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
``
221
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Dálková světla
Těleso světlometu musí být připojeno a bezpečně připevněno dříve, než rozsvítíte světla
nebo zasunete klíč do spínací skříňky.
Potkávací světla
Instalace nové žárovky
1. Namontujte novou žárovku. Může být nainstalována jen v jedné poloze.
Vyjmutí krytu a žárovky
2. Stiskněte přídržnou pružinu dovnitř/nahoru
a potom doprava, aby se zajistila na svém
místě.
1. Vyjměte celé těleso světla.
3. Zatlačte zpět konektor.
2. Odsuňte zajišťovací svorky ke straně
a sejměte kryt.
3. Uvolněte pružinu přidržující žárovku.
Nejdříve ji zatlačte doleva a uvolněte,
potom ven a dolu.
4. Žárovku vytáhněte.
5. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
222
4. Instalujte zpět plastový kryt.
5. Instalujte zpět prosvětlovací kryt, viz
strana 221.
6. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
1. Vyjměte celé těleso světla.
2. Levý světlomet:
otočte držák žárovky doleva.
Pravý světlomet:
otočte držák žárovky doprava.
3. Vytáhněte držák žárovky a žárovku
vyměňte.
4. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
instalován jen v jedné poloze.
5. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Obrysová světla
Ukazatele směru
Boční obrysová světla
1. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte
jej. Vyměňte žárovku.
1. Otočte držák doleva a vytáhněte jej.
1. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte
jej. Vyměňte žárovku.
2. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
instalován jen v jedné poloze.
POZNÁMKA
2. Vyjměte žárovku z držáku tak, že ji stisknete směrem dovnitř a otočíte doleva.
3. Instalujte novou žárovku a držák žárovky
vraťte do tělesa světla.
09
2. Nainstalujte zpět držák žárovky. Může být
nainstalována jen v jedné poloze.
Aktivním světlomet "Active Bending Light"*
je osazen obrysovým světlem (LED), které
není možné vyměnit.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Světla do mlhy
7. Nainstalujte zpět držák žárovky. Značka
TOP na držáku žárovky musí být vždy
nahoře.
8. Těleso světla zajistěte pomocí šroubu
a nasaďte zpět krycí panel.
Demontáž držáku žárovky
3. Odpojte oba konektory od držáku žárovek.
4. Současně stiskněte pojistky k sobě
a vytáhněte držák.
5. Vyměňte žárovku a připojte oba konektory.
6. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme obrátit se
na autorizovaný servis Volvo.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Pomocí nářadí potáhněte kryt přímo ven
směrem do středu vozu, viz nákres.
> (Uvolněte příchytky (1) a vytáhněte ven
(2).)
3. Vyšroubujte šroub, který drží těleso světla,
a těleso světla vytáhněte ven.
Všechny žárovky zadní sdružené svítilny je
možné vyměnit ze zavazadlového prostoru.
4. Odpojte konektor od žárovky.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
5. Otočte žárovku doleva a vytáhněte ji.
6. Nasaďte novou žárovku a otočte ji
doprava.
224
2. Odmontujte kryt panelu, abyste získali
přístup k žárovkám. Ty jsou namontovány
v samostatném držáku.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Osvětlení registrační značky
Osvětlení nástupního prostoru
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
Osvětlení nástupního prostoru se nachází pod
palubní deskou na straně řidiče a spolujezdce.
2. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste oddělili prosvětlovací kryt.
G020795
Umístění žárovek v zadní sdružené
svítilně
09
Držák žárovky (je zobrazen držák žárovky vpravo).
Světla do mlhy
Ukazatele směru
3. Opatrně odmontujte prosvětlovací kryty.
Světlo zpátečky
4. Vyměňte žárovku.
POZNÁMKA
5. Instalujte zpět a prosvětlovací kryty
přišroubujte.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku.
4. Kryt namontujte zpět.
Zadní světlo do mlhy svítí pouze v levé sdružené svítilně u vozů s levostranným řízením
a v pravé sdružené svítilně u vozů s pravostranným řízením.
``
225
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Zavazadlový prostor
Osvětlení toaletního zrcátka*
Instalace skla zrcátka
1. Nejprve zatlačte tři příchytky na horní
hraně zrcátka zpět na místo.
2. Poté zatlačte na místo tři dolní příchytky.
G020253
Osvětlení interiéru, vzadu
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku.
Demontáž skla zrcátka
1. Zasuňte šroubovák pod střed spodního
okraje. Opatrně vypačte výstupek na
okraji.
2. Vložte šroubovák pod hranu na levé i pravé
straně (v místě, kde je černá guma)
a opatrně pačte, aby se uvolnila dolní
hrana.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
3. Opatrně oddělte a vyjměte celé sklo
zrcátka a kryt.
3. Namontujte novou žárovku.
4. Vyjměte vadnou žárovku a nahraďte ji
novou žárovkou.
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020969
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
09 Údržba a servis
Pojistky
Všeobecné informace
Pojistky chrání elektrický rozvod Vašeho vozu
před poškozením zkratem nebo před přetížením všech elektrických spotřebičů a prvků.
Pojistky jsou umístěny na dvou odlišných
místech ve voze:
•
Reléová/pojistková skříňka v motorovém
prostoru.
•
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro
cestující.
09
závadu příslušné součásti. V takovém případě
se obraťte na autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
Výměna
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu.
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
Každá pojistková skříňka má prostor pro
náhradní pojistky. Pokud dojde k opětovnému
přepálení pojistky, většinou to signalizuje
``
227
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G007446
Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru
Tato pojistková skříňka obsahuje 36 pojistek.
Přepálenou pojistku nahraďte pojistkou
shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
•
•
Pojistky 19 – 36 jsou typu „Mini“.
•
Pojistky 1 – 6 jsou typu „Midi“ a musí být
měněny pouze v odborném servisu. Doporučujeme využít služeb autorizovaného
servisu Volvo.
Pojistky 7 – 18 jsou typu „JCASE“, jejich
výměnu doporučujeme provádět v autorizovaném servisu Volvo.
Na vnitřní straně krytu jsou kleštičky, pomocí
kterých pojistky vyjmete a vyměníte.
228
09 Údržba a servis
09
G020250
Pojistky
1.
2.
3.
4.
5.
Ventilátor chladiče
Kapalina posilovače řízení
(kromě motoru 1,6 litru)
50A
6.
Žhavicí svíčky (4válcový vznětový motor)
60A
12.
Vyhřívání zadního okna
30A
Žhavicí svíčky (5válcový vznětový motor)
13.
Relé startéru
30A
70A
14.
Kabeláž pro přívěs*
40A
7.
Čerpadlo ABS
30A
15.
Elektricky ovládaná střecha
30A
8.
Ventily ABS
20A
16.
Napájení audio systému
40A
9.
Funkce motoru
30A
17.
Stěrače čelního okna
30A
10.
Ventilátor větrání
40A
18.
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
40A
11.
Ostřikovače světlometů, elektricky ovládaná střecha a uzamykatelný úložný prostor
20A
80A
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
60A
Napájení pojistkové skříňky
v prostoru pro cestující
60A
Ovládání klimatizace,
přídavné vyhřívání PTC*
80A
19.
Rezerva
20.
Houkačka
–
15A
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
09 Údržba a servis
09
Pojistky
21.
Palivové přídavné topení,
vyhřívání prostoru pro cestující*
20A
22.
Přídavný basový reproduktor
25A
23.
Řídicí jednotka motoru ECM
(5válcový benzínový motor),
převodovka (TCM) (5 válců
auto)
24.
33.
10 A
Převodovka (TCM) (4vál.
auto.)
15A
Vyhřívaný palivový filtr, PTC
odlučovač oleje (5válcový
vznětový motor)
20A
25.
Rezerva
26.
Spínač zapalování
15A
27.
Kompresor klimatizace
10 A
28.
Rezerva
29.
Světlo do mlhy, přední
15A
30.
Řídicí jednotka motoru ECM
(4 válce, vznětový motor)
3A
Napěťový regulátor, 4 válcový
motor.
10 A
31.
230
32.
–
–
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
34.
Vstřikovací ventily (benzín),
čidlo množství nasávaného
vzduchu a regulace turbodmychadla (5 válcový vznětový
motor)
10 A
Lambda-sonda, vývěva (benzín), řídicí jednotka motoru (5
válcový vznětový motor),
vyhřívání naftového filtru (4
válcový vznětový motor)
20A
Tlakový spínač, systém klimatizace (5 vál.), zapalovací
cívky (benzín), žhavicí svíčky
a řízení emisí EGR (5 vál. diesel), palivové čerpadlo (4 vál.
diesel)
35.
36.
10 A
Čidla motoru pro ventily,
cívka relé, prvek PTC klimatizace, odlučovač oleje (benzín), řídicí jednotka motoru
ECM (5 vál. diesel), skříň katalyzátoru (benzín), čidlo množství nasávaného vzduchu
MAF (5 vál. benzín, 4 vál. diesel), regulace turbodmychadla a řízení emisí EGR (4 vál.
diesel)
15A
Řídicí modul motoru ECM (ne
5válcový vznětový motor),
čidlo polohy pedálu plynu,
lambda-sonda (5válcový
vznětový motor)
10 A
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G020601
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Tato pojistková skříňka obsahuje 50 pojistek.
Pojistky jsou umístěny pod schránkou
v palubní desce. Pojistková skříňka má prostor
pro náhradní pojistky. Nástroje pro výměnu
pojistek jsou umístěny v reléové/pojistkové
skříňce v motorovém prostoru, viz strana 228.
Výměna pojistek
1. Nejprve vtlačte čepy uprostřed příchytek
(1) přibližně jeden cm dovnitř, příchytky
vytáhněte a sejměte obložení překrývající
pojistkovou skříňku.
raz. Úplně ji vyklopte. Pojistkou skříňku
nyní můžete zcela vyvěsit.
4. Zavřete pojistkovou skříňku v opačném
pořadí.
5. Vyjměte čepy z příchytek. Nasaďte obložení a příchytky. Vložte čepy zpět do
příchytek. Tím se svorky rozšíří a zajistí se
čalounění.
2. Vyšroubujte oba šrouby s křídlovou hlavou
(přidržující pojistkovou skříňku na místě) (2)
doleva.
3. Sklopte pojistkovou skříňku (3) napůl dolů.
Táhněte ji směrem dovnitř vozu, až nado-
``
231
09 Údržba a servis
09
Pojistky
43.
44.
45.
46.
47.
232
Telefon, audio systém,
RTI*, Bluetooth*
15A
Systém SRS, řídicí modul
motoru ECM (5válec)
10 A
Elektrická zásuvka, prostor pro cestující
15A
Osvětlení v prostoru pro
cestující, osvětlení
schránky v přístrojové
desce a osvětlení
nástupního prostoru
5A
Osvětlení interiéru
5A
48.
Ostřikovač
15A
49.
Systém SRS
10 A
50.
Rezerva
51.
Přídavné topení prostoru
pro cestující, relé palivového filtru, topení
10 A
Řídicí modul převodovky
(TCM), ABS
5A
53.
Posilovač řízení
10 A
54.
Asistent parkování,
Xenon*
10 A
52.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
–
55.
56.
57.
58.
59.
Řídicí modul funkce Keyless
20A
Modul dálkového ovládání, řídící modul sirény
10 A
Konektor pro datové
připojení (DLC), spínač
brzdových světel
15A
Pravé dálkové světlo,
cívka relé přídavných
světlometů
7,5A
Dálkové světlo, levé
7,5A
09 Údržba a servis
Pojistky
60.
61.
Vyhřívání sedadla (strana
řidiče)
Vyhřívání sedadla (strana
spolujezdce)
62.
Rezerva
63.
Napájení pravého
zadního elektricky ovládaného okna
73.
Stropní panel pro osvětlení interiéru (OHC), kontrolka zapnutí zadních
bezpečnostních pásů,
zrcátko se změnou odrazivosti
5A
74.
Relé palivového čerpadla
15A
75.
Rezerva
–
76.
Rezerva
–
77.
Elektrická zásuvka
v zavazadlovém prostoru, elektronický modul
příslušenství (AEM)
15A
15A
–
20A
64.
Osvětlení zámku dveří
5A
65.
Audio systém
5A
66.
Řídicí modul audio
systému (ICM), klimatizace
83.
84.
78.
Rezerva
–
79.
Světlo zpátečky
80.
Rezerva
81.
Napájení levého zadního
elektricky ovládaného
okna
20A
Napájení pravého
předního elektricky ovládaného okna a dveří
25A
Rezerva
68.
Tempomat
5A
69.
Klimatizace, dešťový
senzor, tlačítko BLIS
5A
70.
Rezerva
–
71.
Rezerva
–
72.
Rezerva
–
82.
86.
25A
Elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce
25A
Elektricky ovládané
sedadlo řidiče
25A
Osvětlení interiéru
a zavazadlového prostoru, elektricky ovládaná
sedadla
5A
15A
10 A
67.
85.
Napájení levého
předního elektricky ovládaného okna a dveří
09
–
5A
–
233
234
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
236
238
242
247
250
251
259
263
G020924
Všeobecné informace...........................................................................
Audio funkce.........................................................................................
Funkce rádia.........................................................................................
Funkce CD............................................................................................
Struktura menu - audiosystém..............................................................
Funkce telefonu*...................................................................................
Struktura menu – telefon*.....................................................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*........................................................
INFORMAČNÍ SYSTÉM
10
10 Informační systém
Všeobecné informace
Audio systém
nebo klávesnice na volantu*, viz strana 63. Displej (2) zobrazuje zprávy nebo informace
o aktuální funkci.
10
Audiosystém
G020245
Zapnutí/vypnutí
POWER - tlačítko
POWER (1) zapíná nebo vypíná audio systém.
Pokud je audio systém aktivní, když je dálkový
ovladač s klíčem v poloze 0, zůstane aktivní,
dokud není dálkový ovladač s klíčem ze zapalování vyjmut. Audio systém se spustí automaticky při příštím otočení dálkového ovladače
s klíčem v zapalování do polohy I.
Menu
MENU - systém menu
Některé funkce audio systému se ovládají
prostřednictvím systému menu. Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní pravé části displeje. Položky menu se zobrazují uprostřed displeje.
Navigační tlačítka
•
Menu systému je přístupné prostřednictvím MENU (4).
EXIT – Opuštění systému menu
•
Pro pohyb mezi položkami menu se používá navigační tlačítko (5) směrem
nahoru/dolů.
•
ENTER (7) vybírá/aktivuje/deaktivuje jednu
z položek menu.
Displej
Klávesnice
ENTER – Výběr/aktivace/deaktivace
Informační systém integruje audio systém
a telefon, *. Informační systém může být
snadno ovládán pomocí ovládacího panelu
1
236
Premium Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
EXIT (6) vrací zpět jeden krok ve struktuře
menu. Dlouhým stisknutím EXIT opustíte
menu.
Zkrácené volby
Položky menu jsou očíslovány a je možné je
volit také prostřednictvím klávesnice (3).
Výbava
Audiosystém je možné také vybavit volitelnou
výbavou a různými verzemi. Existují tři verze
audiosystému:
•
•
•
Performance,
High Performance* nebo
Premuim Sound*
Každá verze nicméně obsahuje FM a AM rádio
s RDS a CD přehrávačem.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ distribuuje dva
stereo kanály do levých, středových, pravých
a zadních reproduktorů. Tím je zajištěna
věrnější kvalita zvuku, než je tomu u standardního dvoukanálového sterea.
10 Informační systém
Všeobecné informace
Dolby Surround Pro Logic IIŸ a ikona
Dolby a jsou registrované známky
Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
10
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ je vyráběn na základě licence od Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
237
10 Informační systém
Audio funkce
Ovládací prvky zvuku
sitost se automaticky upravuje v závislosti na
rychlosti vozidla, viz strana 241.
10
Výběr zdroje audiosignálu
Opakované stlačování AM/FM přepíná mezi
pásmy FM1, FM2 a AM.
Opakované stlačování MODE přepíná mezi
pásmy CD, USB a AUX.
Externí zdroje audia
G019805
Všeobecné informace
AM/FM - Výběr pásma
MODE – Výběr zdroje audia, CD, AUX
a USB (např. iPodŸ)1
SOUND - Tlačítko
238
Vstup AUX
Vstup USB*
USB platí pouze pro ozvučení "High Performance" a "Premium Sound". iPod je registrovaná značka společnosti Apple Computer Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Pokud je zvoleno USB, potom se na displeji zobrazí Připojit zařízení.
Výběr skladby je možný dvěma způsoby:
Navigační tlačítko – Ladění a menu
1
Pro výběr externího zdroje audia použijte tlačítko MODE.
Po dokončení načítání se na displeji objeví
informace o skladbě a je možné si zvolit požadovanou skladbu.
TUNING - Knoflík
K nastavení hlasitosti použijte VOLUME (1)
nebo klávesnici na volantu, viz strana 63. Hla-
Pokud si zvolíte připojení iPodŸ, přehrávače
MP3 nebo paměti USB do konektoru USB,
potom jej můžete ovládat prostřednictvím ovládacích prvků audio systému.
2. Připojte svůj iPodŸ, MP3 přehrávač nebo
paměť USB do konektoru USB v odkládací
schránce středové konzoly (viz předcházející obrázek).
> Při načítání souborů na paměťovém
médiu systémem se na displeji se objeví
text Načítání. To chvíli trvá.
VOLUME - Knoflík
Hlasitost
Vstupy AUX a USB umožňují připojení externího zdroje audia, např. iPodŸ1 nebo MP3
přehrávače.
1. Otáčejte knoflíkem TUNING (3) doprava
nebo doleva (pokud se knoflík otočí o celou
otáčku, začne se playlist přehrávat od
začátku)
10 Informační systém
Audio funkce
2. nebo použijte levou nebo pravou stranu
navigačního (4) tlačítka pro nalezení požadované skladby.
Měnit skladbu je také možné pomocí klávesnice na volantu.
V režimu USB nebo iPodŸ pracuje informační
systém obdobně jako v režimu přehrávání
hudebních souborů na CD přehrávači. Více
informací, viz strana 247.
POZNÁMKA
Systém podporuje přehrávání hudebních
souborů ve formátech MP3, WMA a WAV.
Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Dále
systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později. Funkce iPodŸ Shuffle není podporována.
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory,
které nejsou kompatibilními hudebními soubory.
POZNÁMKA
Systém podporuje vyjímatelná média, která
jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem
souborů FAT32, a zvládne maximálně 500
adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít
kapacitu alespoň 256 Mb.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní systém
souborů, který není podporován audio systémem. Pro použití v systému musí být
MP3 přehrávač nastaven v režimu
Vyjímatelné USB zařízení/velkokapacitní
paměťové zařízení.
iPodŸ
iPodŸ je dobíjen a napájen z konektoru USB
přes připojovací kabel přehrávače. Nicméně
pokud je baterie přehrávače zcela vybitá, musí
být před připojením přehrávače nabita.
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPodŸ, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
Informace o USB a iPodŸ v kombinaci s audiem
Performance, viz návod k obsluze příslušenství
pro USB a hudební rozhraní iPodŸ.
AUX
Hlasitost externího zdroje AUX se může občas
lišit od hlasitosti inertních zdrojů, např.
CD přehrávače. Pokud je hlasitost externího
zdroje příliš velká, může to být na škodu kvality
poslechu. Předejděte tomu nastavením
vstupní hlasitosti na vstupu AUX.
10
POZNÁMKA
Kvalita zvuku může být horší, pokud je
přehrávač nabíjen, když audiosystém je
v režimu AUX. V tomto případě přehrávač
nenabíjejte.
Nastavení zvuku
Jednotlivé možnosti nastavení zvuku
Pro procházení následujících možností stiskněte opakovaně SOUND. Nastavení se provádí
prostřednictvím TUNING.
• BASY - Úroveň basů.
• VÝŠKY - Úroveň výšek.
• FADER - Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
• BALANCE - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• SUBWOOFER* - Úroveň pro basový
reproduktor. Před nastavením musí být
aktivován přídavný basový reproduktor, viz
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
10 Informační systém
Audio funkce
text pod nadpisem Aktivace/deaktivace
subwooferu níže.
• STŘEDOVÝ2 - Úroveň pro středový reproduktor. Před nastavením musí být aktivovány tři stereo kanály nebo Pro Logic IIŸ,
viz text pod nadpisem Aktivace/deaktivace
prostorového zvuku níže.
• SURROUND2 - Úroveň okolí. Před nastavením musí být aktivován Pro Logic IIŸ, viz
text pod nadpisem Nastavení zvukuníže.
•
Nastavení Surround ovládá prostorový zvuk. Nastavení a aktivace/
deaktivace jsou pro jednotlivé zdroje
audiosignálu oddělené.
DolbyŸ
Ikona
na displeji označuje, že je aktivní
Dolby Pro Logic IIŸ. Existují tři různé možnosti
nastavení prostorového zvuku:
Nastavení ekvalizéru
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
Stiskněte MENU a potom ENTER.
Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
Aktivace/deaktivace prostorového
zvuku
Rolujte na Subwoofer a stiskněte
ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
5. Úroveň nastavte pomocí TUNING (4) nebo
pomocí navigačního tlačítka směrem
nahoru/dolů. Další frekvence je možné
zvolit pomocí navigačního tlačítka směrem
vlevo/vpravo.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
4. Rolujte na Dolby Pro Logic II3, 3
kanálový nebo Vyp. a stiskněte ENTER.
240
Ekvalizér je možné použít pro samostatné
nastavení různých frekvenčních pásem.
3. Rolujte na Přední ekvalizér… nebo Zadní
ekvalizér… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Surround ef. FM…, Surround
ef. AM…, Surround ef. CD… nebo
Surround ef. AUX… a stiskněte ENTER.
2
3
4
Ekvalizér přední/zadní4
• Dolby Pro Logic II
• 3 kanálový
• Vyp. - 2 kanálové stereo.
Aktivace/deaktivace subwooferu
•
•
G021216
10
Prostorový zvuk2
Premium Sound.
Není k dispozici pro režim AM a FM.
Některé audiosystémy.
4. Grafika na displeji indikuje úroveň signálu
pro příslušné frekvence.
6. Pro uložení použijte ENTER nebo pro
zavření EXIT.
10 Informační systém
Audio funkce
Automatické nastavení hlasitosti5
Funkce automatického nastavení hlasitosti
umožňuje hlasitost zvuku zvyšovat se zvyšující
se rychlostí vozu. Na výběr jsou tři úrovně:
Nízký, Střední a Vysoký.
Nastavení automatického řízení
hlasitosti
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Nastavení audio… a stiskněte
ENTER.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
10
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. basy, výšky a ekvalizér*, může uživatel
použít k tomu, aby přizpůsobil reprodukci
zvuku svému osobnímu vkusu.
3. Rolujte na Autonast. hlas. dle rychl…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Nízký, Střední nebo Vysoký
a stiskněte ENTER.
Automatické nastavení audia
Akustické vlastnosti prostoru pro cestující se
upravují v závislosti na zvyšující se rychlostí
nebo při otevření střechy. Z tohoto důvodu se
v těchto situacích automaticky mění charakter
zvuku, aby byla zajištěna co možná nejlepší
kvalita poslechu. Úprava zvuku po otevření
střechy probíhá zcela automaticky.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.
5
Ne Performance Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
10 Informační systém
Funkce rádia
Ovládací prvky rádia
Ladění
Automatické ladění
10
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Krátce stiskněte
nebo
.
Manuální ladění
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
G019806
2. Pomocí knoflíku TUNING (3) natavte frekvenci.
FM/AM - Výběr vlnového rozsahu
Předvolby stanic
TUNING - Vyhledávání stanic
nebo
nalaďte stanici.
Dlouhým stiskem
Nebo použijte klávesy na volantu:
±
Podržte
nebo
na navigačním tlačítku, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná frekvence.
EXIT - Zrušení aktuální funkce
AUTO - Automatické uložení stanice
Funkce tlačítka AUTO (7) vyhledá deset nejsilnějších stanic a automaticky je uloží do samostatné paměti. Tato funkce je vhodná především v oblasti, kde neznáte stanice a jejich frekvence.
Zahájení automatického ukládání stanic
1. Pomocí AM/FM (1) vyberte vlnový rozsah.
2. Podržte tlačítko AUTO (7), dokud se na
displeji nezobrazí zpráva Autom.
ukládání.
Zpráva Autom. ukládání se po uložení stanic
z displeje vymaže. Autorádio pokračuje v automatickém režimu a na displeji se zobrazí
zpráva Vypnuto. Nyní mohou být uložené
předvolby voleny pomocí tlačítek (2).
Ukládání stanic
Zrušení automatického ukládání
rozhlasových stanic
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo až
deset předvolených stanic. FM má dvě paměti
pro předvolby: FM1 a FM2. Předvolená stanice může být vybrána tlačítkem předvoleb (2)
nebo tlačítky na volantu.
Manuální uložení stanice
1. Nalaďte stanici.
242
Automatické uložení stanice
Dokud je na displeji zobrazen symbol frekvence, může být prohledávání obnoveno krátkým stiskem
nebo
.
SCAN - Prohledávání
Navigační tlačítko – Ladění a menu
2. Podržte tlačítko předvolby stanice, dokud
se na displeji nezobrazí zpráva Stanice
uložena.
±
Stiskněte EXIT (6).
Výběr automaticky uložené předvolby
Ponechání autorádia v automatickém režimu
umožňuje přístup k automaticky uloženým stanicím.
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
10 Informační systém
Funkce rádia
2. Stiskněte tlačítko předvolby (2).
> Autorádio zůstane v automatickém
režimu, dokud není zrušen krátkým
stisknutím tlačítka AUTO (7), EXIT (6)
nebo AM/FM (1).
Uložení automaticky uložených
předvoleb do druhé paměti
Automaticky uložená předvolba může být
přenesena do paměti FM nebo AM.
2. Funkci aktivujte tlačítkem SCAN.
> Na displeji se zobrazí zpráva SCAN.
Funkci ukončete pomocí tlačítka
SCAN nebo EXIT.
Uložení stanice
Pokud je funkce SCAN aktivní, může být
vybraná stanice uložena jako předvolba.
±
1. Krátce stiskněte AUTO (7).
> Na displeji se zobrazí zpráva Auto.
2. Stiskněte tlačítko předvolby.
3. Stiskněte tlačítko pod stanicí, která má být
uložena a držte jej, dokud se na displeji
nezobrazí zpráva Stanice uložena.
> Autorádio ukončí režim automatického
ukládání stanic a uložená stanice může
být vybrána pomocí předvolby.
Prohledávání
SCAN (4) automaticky vyhledává nejsilnější
stanice ve vlnovém rozsahu. Po nalezení stanice ji přehraje po dobu přibližně 8sekund
a pak se prohledávání obnoví.
Aktivace/deaktivace funkce
prohledávání
1. Pomocí AM/FM vyberte vlnový rozsah.
Stiskněte tlačítko předvolby stanic a držte
jej, dokud se na displeji nezobrazí zpráva
Stanice uložena.
> Prohledávání se ukončí a uložená stanice může být vybrána pomocí
předvolby.
Funkce RDS
Radio Data System - funkce RDS spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá
informace, které autorádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
Programové funkce
V režimu FM může autorádio vyhledávat stanice vysílající určité typy programů. Pokud je
požadovaný typ programu nalezen, autorádio
přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální
zdroj audiosignálu. Například, pokud je používán CD přehrávač, přepne se do režimu pauzy.
Vysílání je přehráváno v přednastavené hlasitosti audia, viz strana 246. Po ukončení vysílání nastaveného typu programu se autorádio
vrátí k předchozímu zdroji audia a nastavení
hlasitosti.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy
(Zpravodajství) a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má
nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší.
Další nastavení přerušení programů, EON
a REG viz strana 245. Programové funkce se
upravují pomocí systému menu, viz
strana 236.
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
Návrat k přerušenému zdroji audia
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
Pro návrat k přerušenému zdroji audia stiskněte EXIT.
•
Přijímá textové informace o programu
aktuální rozhlasové stanice.
Alarm
Některé rozhlasové stanice nepoužívají systém
RDS nebo využívají pouze některé jeho funkce.
10
Tato funkce se používá jako varování při
vážných dopravních nehodách a katastrofách.
Alarm není možné dočasně přerušit nebo
deaktivovat. Pokud je vysílána varovná infor``
243
10 Informační systém
Funkce rádia
G021220
Tato funkce umožňuje vkládání
dopravních informací vysílaných
v rámci sítě RDS stanic. Symbol TP
informuje o aktivaci této funkce.
Pokud zvolená stanice vysílá dopravní informace, zobrazí se na displeji
.
Aktivace/deaktivace funkce TP
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Hledání TP a stiskněte
ENTER.
TP z aktuální stanice/ze všech stanic
Autorádio může vkládat dopravní informace
vysílané pouze aktuálně naladěnou stanicí
nebo všemi stanicemi.
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na TP a stiskněte ENTER.
5. Rolujte na Stanice TP… a stiskněte
ENTER.
> Na displeji se zobrazí buď TP z aktuální
stanice nebo TP ze všech stanic.
6. Stiskněte ENTER.
244
Vyhledávání dopravních informací je užitečná
při dlouhých cestách při přehrávání audia
z jiného zdroje, než je rozhlasové vysílání.
Funkce automaticky vyhledává dopravní informace v různých RDS sítích.
Zprávy
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Zpráva Zpravodajství informuje
o aktivaci této funkce.
Aktivace/deaktivace funkce vysílání
zpráv
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Vyberte FM stanici.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zpravodajská stanice…
a stiskněte ENTER.
> Na displeji se zobrazí buď Pro příjem
zpravodajství jen z této stanice
stiskněte ENTER nebo Zpravodajství
- vš. st..
5. Stiskněte ENTER.
Typy programů - PTY
Funkce PTY může být využita
k výběru typů programů, jak jsou Pop
music nebo Klasická hudba.
Symbol PTY informuje o aktivaci této
funkce. Tato funkce umožňuje vkládání zpráv
vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
G021222
Dopravní informace – TP
Aktivace/deaktivace vyhledávání
dopravních informací (TP)
G021221
10
mace, zobrazí se na displeji zpráva
VÝSTRAHA!.
Aktivace/deaktivace funkce PTY
1. Pomocí FM/AM vyberte FM1 nebo FM2.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Zpravodajství a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
Zprávy z aktuální stanice/ze všech stanic
4. Rolujte na Zvolit PTY… a stiskněte
ENTER.
Autorádio může vkládat zprávy vysílané pouze
aktuálně naladěnou stanicí nebo všemi stanicemi.
10 Informační systém
Funkce rádia
> Zobrazí se seznam typů programů"
Aktuality, Informace, atd. Funkce PTY
se aktivuje výběrem typů programů
a deaktivuje vymazáním všech typů programů (PTY).
5. Vyberte požadovaný typ programu nebo
Vymazat všechny PTY…
Zobrazení typu programu
Automatická změna frekvence – AF
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.
Funkce AF vybírá nejsilnější vysílače pro nastavenou stanici. K vyhledání nejsilnějšího vysílače může být někdy zapotřebí prohledání
celého vlnového rozsahu FM. Pokud nastane
tato situace, zobrazí se na displeji
Vyhledávání PI Zrušit tlačítkem EXIT..
POZNÁMKA
Ne všechny rozhlasové stanice podporují
tuto funkci.
Vyhledávání PTY
Aktivace/deaktivace funkce AF
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
Aktivace/deaktivace zobrazení
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Aktivujte funkci PTY.
2. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
3. Rolujte na PTY a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Zobrazit PTY a stiskněte
ENTER.
4. Rolujte na Vyhledat PTY a stiskněte
ENTER.
Rádiotext
3. Rolujte na AF a stiskněte ENTER.
Regionální rozhlasové vysílání – REG
Některé RDS stanice vysílají informace
o obsahu programu, umělci, atd. Tyto informace mohou být zobrazeny na displeji.
Aktivace/deaktivace radiotextu
Tato funkce umožňuje pokračovat
v příjmu regionálního vysílače, i když
je jeho signál slabý. Symbol
Regionální informuje, že je funkce
aktivní. Funkce regionálního vysílání je normálně deaktivována.
G021223
Pokud autorádio nalezne kterýkoli z vybraných
typů programů, zobrazí se na displeji >|
Hledat. Pro pokračování ve vyhledávání vybraného typu programů stiskněte tlačítko
.
10
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Radiotext a stiskněte ENTER.
Aktivace/deaktivace funkce REG
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Regionální a stiskněte
ENTER.
``
245
10 Informační systém
Funkce rádia
10
Posílení ostatních sítí – EON
Resetování funkcí RDS
Funkce EON je zvláště užitečné ve velkoměstském prostředí s mnoha regionálními stanicemi. Umožňuje určení vzdálenosti mezi vozidlem a rozhlasovou stanicí, při které mají programové funkce přerušit aktuální zdroj audia.
Tato funkce vrátí všechny funkce autorádia na
výchozí výrobní nastavení.
• Místní - K přerušení dojde v případě,
pokud je rozhlasová stanice blízko.
•
Vzdálené1
- K přerušení dojde v případě,
pokud je stanice daleko, i když je signál
stabilní.
• Vypnuto - Nedochází k přerušení programy z ostatních stanic.
Aktivace/deaktivace funkce EON
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na EON… a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Místní, Vzdálené nebo
Vypnuto a stiskněte ENTER.
1
246
Výrobní nastavení
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Rozšíř. nastavení rádia…
a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Resetovat vše… a stiskněte
ENTER.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů jsou přehrávány hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost změněna během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
10 Informační systém
Funkce CD
Ovládání funkcí CD
přehrávač do režimu CD stisknutím tlačítka
MODE.
Spuštění přehrávání (měnič CD*)
Pokud je při aktivaci audio systému již zvolena
pozice s hudebním CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak přepněte do
režimu měniče CD prostřednictvím MODE
a zvolte disk pomocí tlačítek 1–6 nebo horní/
dolní části navigačního tlačítka.
G019807
Vložte disk CD
Navigační tlačítko – Rychle vpřed/vzad,
výběr skladby a menu
Výběr pozice měniče CD*
Vložení/vysunutí CD
Otvor pro vložení/vysunutí CD
MODE – Výběr zdroje audio signálu CD
nebo AUX*
TUNING – Knoflík pro výběr skladby
Spuštění přehrávání (CD přehrávač)
Pokud je hudební CD v přehrávači, když je
audiosystém v režimu CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak vložte disk a přepněte
1. Tlačítky 1–6 nebo navigačním tlačítkem
směrem nahoru/dolů zvolte volnou pozici.
> Volná pozice je na displeji označena.
Text Vložit disk signalizuje, že nový
disk je možné vložit. Měnič CD pojme až
6 CD disků.
2. Vložení disku CD do měniče CD.
Pauza
Pokud je hlasitost zcela ztlumena,
CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti
se CD přehrávač znovu spustí.
Zvukové soubory*
CD přehrávač také podporuje audio soubory
ve formátech MP3 a WMA.
POZNÁMKA
Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač
načíst.
Pokud je do přehrávače vložen disk CD obsahující zvukové soubory, načte se struktura složek. V závislosti na kvalitě disku může trvat
nějakou dobu, než se spustí přehrávání.
Vysunutí CD
Navigace a přehrávání
CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu
přibližně 12 sekund. Poté je opět vtažen do
přehrávače a přehrávání pokračuje.
Pokud je v CD přehrávači vložen disk obsahující zvukové soubory, potom se po stisknutí tlačítka ENTER zobrazí struktura složek na disku.
Strukturu složek můžete procházet stejným
způsobem, jako když procházíte strukturu
menu audiosystému. Zvukové soubory jsou
označeny symbolem
a složky symbolem
. Pomocí tlačítka ENTER spusťte přehrávání zvukového souboru.
Stisknutím tlačítka
vysuňte jednotlivé disky.
Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím
tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku. Na displeji se zobrazí
zpráva VYSUN. VŠE.
10
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
10 Informační systém
Funkce CD
10
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
Stiskněte levou/pravou část navigačního tlačítka, pokud displej není dost široký pro zobrazení celého názvu zvukového souboru.
Rychlý posun/změna skladeb
a zvukových souborů na CD
Krátkým stlačením levé/pravé šipky na navigačním tlačítku můžete listovat v seznamu
skladeb/souborů na CD. Dlouhé stisknutí se
používá k rychlému posunu v seznamu
skladeb/souborů na CD. Ke stejnému účelu
může být využit ovladač TUNING (nebo klávesnice na volantu).
POZNÁMKA
Náhodné procházení skladeb na CD je
možné pouze na aktuálním disku.
Aktivace/deaktivace (CD měnič)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
Na displeji se objevují různé zprávy v závislosti
na zvolené funkci náhodného výběru.
• NÁHODNÝ VÝBĚR znamená, že jsou
přehrávány pouze skladby z jednoho
hudebního CD
• NHV VŠ. znamená, že jsou přehrávány
všechny CD disky v CD měniči.
• NÁH. FLD znamená, že přehrávány jsou
zvukové soubory ve složce na aktuálním
CD.
Aktivace/deaktivace (CD přehrávač)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Všechny
disky a stiskněte ENTER.
Položka Všechny disky platí pouze pro
hudební CD v měniči.
Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory:
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Jeden disk nebo Složka
a stiskněte ENTER.
Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory:
Pokud si vyberete jiný disk CD, funkce se deaktivuje.
Náhodný výběr
1. Stiskněte MENU a potom ENTER.
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na
CD je možné normálně procházet.
Text na disku
2. Rolujte na Náhodný výběr a stiskněte
ENTER.
Pokud je informace o titulu uložena na
hudebním CD, je možné ji zobrazit na displeji1.
Prohledávání CD
Tato funkce přehraje prvních 10 sekund
z každé skladby/audio souboru na CD. Pro
aktivaci stisknete tlačítko SCAN. Funkci přerušíte tlačítkem EXIT nebo SCAN a přehrávat se
začne aktuální skladba/soubor na CD.
1
248
3. Rolujte na Složka nebo Disk a stiskněte
ENTER.
Platí pro CD měnič.
10 Informační systém
Funkce CD
Aktivace/deaktivace
1. Spusťte přehrávání CD.
2. Stiskněte MENU a potom ENTER.
10
3. Rolujte na Text. info o disku a stiskněte
ENTER.
CD
Při používání CD disků nízké kvality může být
reprodukce nekvalitní nebo úplně znemožněna.
DŮLEŽITÉ
Pouze standardní disky (průměr 12 cm).
Nepožívejte CD disky s přilnavými nálepkami. Teplo z CD přehrávače může způsobit
uvolnění štítku a následně může dojít
k poškození CD přehrávače.
249
10 Informační systém
Struktura menu - audiosystém
Přehled
10
NABÍDKA FM
TP
5.
Text. info o disku
6.*
Nastavení audio…
1.
Zpravodajství
2.
TP
3.
PTY…
4.
Radiotext
Pro CD měnič* se zvoleným CD
diskem.
5.
Rozšíř. nastavení rádia…
1.
Náhodný výběr…
6.*
Nastavení audio…
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.
Text. info o disku
5.*
Nastavení audio…
NABÍDKA AM
1.*
Nastavení audio…
NABÍDKA CD
Pro CD přehrávač s CD diskem.
1.
Náhodný výběr
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.
Text. info o disku
5.*
Nastavení audio…
NABÍDKA CD
Pro CD přehrávač s diskem MP3.
250
4.
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NABÍDKA CD
NABÍDKA CD
Pro CD měnič* se zvoleným diskem
MP3.
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
4.
TP
5.
Text. info o disku
6.*
Nastavení audio…
NABÍDKA AUX
1.
AUX vstupní hlasitost…
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.*
Nastavení audio…
ověřte, je-li na mobilním tel.*
1.
Seznam skladeb
2.
Náhodný výběr…
3.
Zpravodajství
4.
TP
5.
Informace o skladbě
6.
Nastavení audio…
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Součásti telefonního systému.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Anténa1
10
Klávesnice na volantu. Většina funkcí
telefonního systému může být ovládána
pomocí klávesnice, viz strana 253.
Mikrofon. Mikrofon pro handsfree je integrován do stropní konzoly vedle zpětného
zrcátka.
252
Uskutečnění nouzového volání
1. Zapněte telefon.
2. Zadejte číslo pro nouzové volání platné ve
vaší oblasti (v rámci EU: 112).
3. Stiskněte ENTER.
Sluchátko*
U systému IDIS (Intelligent Driver Information
System) lze příchozí telefonní hovory a SMS
zprávy zpozdit tak, aby se řidič mohl soustředit
na jízdu, pokud systém IDIS vyhodnotí, že
dopravní situace vyžaduje zvýšenou míru
pozornosti.
Všeobecné informace
•
Bezpečnost silničního provozu je vždy na
prvním místě.
•
Pokud jako řidič potřebujete z důvodu soukromí použít sluchátko*, nejdříve vozidlo
zaparkujte na bezpečném místě.
•
•
Při tankovaní telefonní systém vypněte.
•
Doporučujeme, aby údržbu telefonního
systému prováděl autorizovaný servis
Volvo.
Zrovna tak jej vypínejte v blízkosti provádění trhacích prací.
K dispozici pouze u vestavěného telefonu nebo RTI.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
SIM karta
Nouzová volání mohou být uskutečněna bez
SIM karty v místech pokrytých signálem
příslušné sítě.
Ovládací panel na středové konzole.
Všechny funkce (kromě hlasitosti) mohou
být ovládány z řídicího panelu.
Čtečka SIM karty.
1
Nouzová volání
IDIS
Příchozí hovory a SMS zprávy mohou být zpožděny o 5 sekund a následně budou přesměrovány. Pokud dopravní situace stále vyžaduje
zvýšenou pozornost řidiče, příchozí hovor
bude přesměrován na hlasovou schránku.
Zmeškané hovory se zobrazí na displeji.
Systém IDIS lze odpojit pomocí funkce menu
6.5, viz strana 259.
G020244
Součásti telefonního systému
Telefon je možno používat pouze s platnou SIM
kartou, Subscriber Identity Module. Karty jsou
k dostání u různých mobilních operátorů.
V případě problémů s kartou kontaktujte provozovatele sítě.
POZNÁMKA
Zabudovaný telefon nemůže číst SIM karty
typu 3G (pouze 3G). Kombinované karty 3G/
GSM fungují. Pokud potřebujete náhradní
SIM kartu, kontaktujte operátora své sítě.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Další SIM karta
Ovládací prvky telefonu
Klávesnice na volantu
Mnoho mobilních operátorů nabízí dvě SIM
karty pro jedno telefonní číslo. Náhradní karta
může být použita ve vozidle.
10
Vložení SIM karty
1. Vypněte telefon a otevřete odkládací
schránku v palubní desce.
4. Opatrně zasuňte držák SIM karty do
čtečky.
Menu
Popis ovládání, funkcí a menu telefonu je uveden na straně 259.
G019809
3. Vložte SIM kartu do držáku tak, aby byla
vidět kovová strana. Šikmý kraj SIM karty
se musí krýt se šikmým okrajem držáku.
Ovládací panel na středové konzole.
VOLUME - Ovládá hlasitost zvuku na
pozadí z autorádia, například během
hovoru
Tlačítka s čísly a písmeny
Bezpečnost silničního provozu
MENU - Otevírá hlavní menu
Z bezpečnostních důvodů není část menu telefonu přístupná, jakmile vozidlo překročí
rychlost 8 km.
EXIT - Ukončení/odmítnutí hovoru, mazání
vložených znaků
Navigační tlačítko - Procházení menu
a řádků znaků
G020243
2. Vytáhněte držák SIM karty ze čtečky SIM
karet, viz obrázek na straně 252.
Pokud je telefon aktivní, jsou klávesy na
volantu vyhrazeny pro funkce telefonu. Aby
bylo možné ovládat audio, musí být telefon
v pohotovostním režimu (standby).
ENTER - Pracuje stejně jako klávesa na
ovládacím panelu
EXIT - Pracuje stejně jako klávesa na ovládacím panelu
Hlasitost hovoru - zvýšit/snížit
Navigační tlačítko - Procházení menu
ENTER - Příjem hovorů. Stisknutím tlačítka
vyvoláte naposledy volaná čísla
PHONE - Zapínání/vypínání a pohotovostní režim
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Zapnutí/vypnutí
±
Pokud je telefonní systém aktivní nebo v pohotovostním režimu (standby), objeví se na displeji sluchátko. Pokud je telefon při otočení
klíče dálkového ovladače do polohy 0 v jednom
z těchto režimů, obnoví se po přepnutí zapalování zpět do polohy I nebo II činnost telefonu
v tomto režimu.
Aktivace z pohotovostního režimu
Aktivace funkcí telefonního systému
±
Stiskněte PHONE.
Příjem hovoru a volání
Volání
1. Aktivujte telefonní systém (pokud je to
nutné).
Funkce telefonního systému mohu být použity
pouze, pokud je telefon v aktivním režimu.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 257.
1. Stiskněte PHONE.
3. Stiskněte ENTER nebo zvedněte sluchátko. Sluchátko stlačte dolu a uvolněte.
2. Vložte PIN (pokud je požadován) a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Deaktivace funkcí telefonního systému
Pokud je sluchátko* zvednuto po začátku
hovoru, bude zvuk vycházet ze systému
handsfree. Informace o přepínání mezi sluchátkem a handsfree během hovoru, viz
strana 257
Pokud je telefon deaktivován, nelze přijímat
žádné hovory.
±
Stiskněte držte tlačítko PHONE, dokud se
telefon nedeaktivuje.
Odmítnutí hovoru
±
Stiskněte EXIT.
Čekající hovor
Dva vyzváněcí tóny v průběhu hovoru označují
další příchozí hovor. Na displeji se zobrazí
Přijmout?. Hovor je možné odmítnout nebo
přijmout normálním způsobem. Pokud je hovor
přijat, bude předchozí hovor přepnut do režimu
čekání.
Přepnutí hovoru do režimu čekání/
obnovení hovoru
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
2. Rolujte na Podržet nebo Obnovit a stiskněte ENTER.
Volání třetímu účastníkovi
1. Přepněte hovor do režimu čekání.
2. Vytočte číslo třetího účastníka.
Přepínání mezi hovory
1. Stiskněte MENU nebo ENTER.
Pohotovostní režim (standby)
Příjem hovoru
V pohotovostním režimu je možné při příjmu
hovorů používat audio systém. V pohotovostním režimu však není možné uskutečnit volání.
Automatický příjem hovoru, viz volby menu 4.3,
viz strana 259.
2. Rolujte na Zaměnit a stiskněte ENTER.
±
Konferenční hovor zahrnuje tři účastníky, kteří
mohou mezi sebou hovořit. Po zahájení konferenčního hovoru není možné připojit další
účastníky. Při ukončení konferenčního hovoru
jsou ukončeny všechny hovory.
Přepnutí telefonu do pohotovostního
režimu
Telefon musí být v aktivním režimu, aby jej bylo
možné přepnout do pohotovostního režimu.
254
Stiskněte PHONE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte ENTER nebo zvedněte sluchátko. Sluchátko stlačte dolu a uvolněte.
Ukončení hovoru
±
Stiskněte EXIT nebo zavěste sluchátko.
Zahájení konferenčního hovoru
10 Informační systém
Funkce telefonu*
1. Zahajte hovor mezi dvěma telefony.
Vkládání textu
2. Stiskněte MENU nebo ENTER.
Text se vkládá pomocí klávesnice telefonu.
3. Rolujte na Připojit a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem
- jeden stisk první znak, druhý stisk druhý
znak, atd. Viz tabulka.
Hlasitost
Telefon využívá reproduktor ve dveřích řidiče.
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru se reguluje
klávesami na volantu.
Při použití sluchátka* se hlasitost reguluje pomocí
kolečka umístěného na straně
sluchátka.
Klávesa
2. Pro vložení mezery stiskněte 1. Pokud mají
být vloženy dva stejné znaky za sebou,
stiskněte * nebo několik sekund počkejte.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Klávesa
Funkce
mezera 1 - ? ! , . : " ' ( )
Funkce
tuv8üù
10
wxyz9
Stisknout krátce, pokud
mají být vloženy stejnou
klávesou dva stejné za
sebou jdoucí znaky.
+0@*#&$£/%
Přepíná mezi velkými
a malými písmeny.
Hlasitost audio systému
Hlasitost audio systému je v průběhu telefonního hovoru dočasně ztlumena. Po ukončení
hovoru je hlasitost obnovena v předchozí
úrovni. Pokud je regulována hlasitost v průběhu hovoru, bude zachována nově nastavená
úroveň hlasitosti. Zvuk může být během
hovoru také automaticky vypnut, viz menu
6.4.3. na straně 259. Tato funkce je k dispozici
pouze pro integrovaný telefonní systém Volvo.
abc2äåàæç
Používání číslic
Volání naposledy volaného čísla
def3èé
Telefon automaticky ukládá poslední volané
číslo.
ghi4ì
1. Stiskněte ENTER.
jkl5
2. Rolujte na číslo a stiskněte ENTER.
Telefonní seznam
mno6ñöòØ
pqrs7ß
Pokud telefonní seznam obsahuje aktuální
kontaktní informace o volajícím, potom se tyto
zobrazí na displeji. Kontaktní informace mohou
být uloženy na SIM kartu nebo do telefonu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Uložení kontaktů do telefonního
seznamu
Kopírování položek mezi SIM kartou
a telefonem
3. Rolujte na Vymazat SIM nebo Vymazat
telefon a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
Pokud je to požadováno, vložte kód telefonu.
Výchozí výrobní nastavení je 1234.
3. Rolujte na Nový kontakt a stiskněte
ENTER.
3. Rolujte na Zkopírovat vše… a stiskněte
ENTER.
Klávesy (1-9) mohou být použity pro rychlou
volbu volaného čísla z telefonního seznamu.
4. Vložte jméno a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na SIM do telefonu nebo Telefon
do SIM a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
5. Vložte číslo a stiskněte ENTER.
6. Rolujte na SIM karta nebo Paměť
telefonu a stiskněte ENTER.
Vyhledání kontaktů v telefonním
seznamu
Pro přímý přístup do menu Telefonní
seznam… použijte navigační tlačítko namísto
MENU.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Hledat a stiskněte ENTER.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
256
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vymazání kontaktů z telefonního
seznamu
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Hledat a stiskněte ENTER.
4. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na položku, která má být vymazána
a stiskněte ENTER.
6. Rolujte na Vymazat a stiskněte ENTER.
Vymazání všech kontaktů
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
Vytáčení zrychlené volby
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Vytáčení zrychlené volby
a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na Zvolte čísla a stiskněte
ENTER.
5. Rolujte na číslo klávesy pro rychlou volbu
a stiskněte ENTER.
6. Vložte několik prvních znaků kontaktu
a stiskněte ENTER nebo jen stiskněte
ENTER.
7. Rolujte na položku a stiskněte ENTER.
8. Pro opuštění systému menu podržte klávesu EXIT.
Volání pomocí rychlé volby.
±
Krátce stiskněte požadovanou klávesu
a následně pak ENTER.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
POZNÁMKA
Po zapnutí telefonu trvá určitý čas, než je
funkce rychlé volby k dispozici.
Funkce během hovoru
Během hovoru je k dispozici několik funkcí.
Některé funkce mohou být použity pouze,
pokud je hovor podržen.
Použití funkce rychlé volby, Vytáčení
zrychlené volby, musí být aktivováno v menu
Telefonní seznam…, viz strana 261.
Pro přístup k menu v průběhu hovoru stiskněte
MENU nebo ENTER a rolujte na jednu z následujících položek.
Volání z telefonního seznamu
1. Vypnout mikrofon/Zapnout mikrofon Tichý režim.
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Telefonní seznam… a stiskněte ENTER.
> Zobrazí se všechny kontakty uložené
v paměti telefonu. Počet zobrazených
kontaktů může být zredukován zadáním
části jména kontaktu.
3. Rolujte na kontakt a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Pro vytočení čísla stiskněte ENTER.
2. Podržet/Obnovit - Podržení nebo obnovení hovoru.
SMS - Krátká textová zpráva
Přečtení SMS
10
1. Stiskněte MENU.
2. Rolujte na Zprávy… a stiskněte ENTER.
3. Rolujte na Přečíst a stiskněte ENTER.
4. Rolujte na zprávu a stiskněte ENTER.
> Zpráva se zobrazí na displeji. Další
výběr může být proveden stiskem
ENTER. Pro opuštění systému menu
podržte klávesu EXIT.
3. Handsfree/Privátní sluchátko - Použití
handsfree nebo sluchátka*.
Psaní a odeslání
4. Telefonní seznam - Zobrazit seznam.
2. Rolujte na Zprávy… a stiskněte ENTER.
5. Připojit - Konferenční hovor (k dispozici,
pokud je připojeno dva a více účastníků)
3. Rolujte na Napsat novou a stiskněte
ENTER.
6. Zaměnit - Přepínání mezi hovory (k dispozici, pokud jsou spojeni maximálně tři
účastníci).
4. Vložte text a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte MENU.
5. Rolujte na Odeslat a stiskněte ENTER.
6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Pro přechod na požadované písmeno
v telefonním seznamu podržte příslušnou
klávesu po dobu asi 2 sekund.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Číslo IMEI
10
Aby mohl operátor sítě zablokovat telefon,
musíte mu sdělit číslo IMEI telefonu. Toto je
patnáctimístné výrobní číslo, které je naprogramováno do telefonu. Pro zobrazení čísla na
displeji vytočte *#06#. Toto číslo si poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
Technické parametry
A
258
Výkon
2W
SIM karta
Malá
Položek v paměti
250A
SMS (krátká textová
zpráva)
Ano
Data/Fax
Ne
Duální (900/1800 MHz)
Ano
V telefonu plus místa v paměti na SIM kartě.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
Menu telefonu
1.
4.6.
Přesměřování…
Vytáčení zrychlené volby
4.6.1.
Všechny hovory
2.4.1.
Aktivní
4.6.2.
Pokud je obsazeno
2.4.2.
Zvolte čísla
4.6.3.
Nepřijato
4.6.4.
Mimo dosah sítě
Vymazat telefon
4.6.5.
Faxová volání
Stav paměti
4.6.6.
Datová volání
4.6.7.
Zrušit vše
Posledních 10 zmešk.
1.2.
Posledních 10 přijatých
1.3.
Posledních 10 volaných
2.5.
Vymazat SIM
1.4.
Vymazat výpis…
2.6.
2.7.
1.4.1.
Všechny hovory
1.4.2.
Nepřijaté hovory
1.4.3.
Přijaté hovory
3.1.
Přečíst
1.4.4.
Volaná čísla
3.2.
Napsat novou
5.1.
Autotelefon
3.3.
Přidat telefon
3.
Délka hovorů…
Zprávy…
5.
Nastavení zpráv…
5.2.
Poslední hovor
3.3.1.
Číslo střediska zpráv
5.3–7. Přidané telefony1
1.5.2.
Čítače hovorů
3.3.2.
Doba platnosti…
1.5.3.
Celková doba
3.3.3.
Typ zprávy…
1.5.4.
Vymazat čítače
hovorů
Telefonní seznam…
2.1.
Hledat
2.2.
Nový kontakt
2.3.
Zkopírovat vše…
4
Možnosti volání…
4.1.
Odeslat moje číslo
4.2.
Čekající hovor
4.3.
Automatická odpověď
4.4.
Opakované aut.vytáčení
4.5.
Číslo hlasové schránky
10
Vyměnit telefon
1.5.1.
2.3.1.
1
2.4.
Telefon do SIM
1.1.
1.5.
2.
2.3.2.
Výpis volání…
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
6.
Nastavení telefonu…
6.1.
Výběr sítě…
6.1.1.
Automaticky
6.1.2.
Ruční výběr
SIM do telefonu
Maximálně 5 telefonů.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
6.2.
10
Požadavek na PIN kód…
1.3. Posledních 10 volaných
2.3. Kopírovat vše
6.2.1.
Zapnuto
6.2.2.
Vypnuto
Seznam volaných čísel. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
Kopírování telefonních čísel a jmen ze SIM
karty do paměti telefonu.
6.2.3.
Automaticky
1.4. Vymazat výpis
6.3.
Editovat PIN kód
6.4.
Zvuky a hlasitost…
6.4.1.
Hlasitost vyzvánění
6.4.2.
Signály vyzvánění…
6.4.3.
Ztlumit rádio
6.4.4.
Ohlášení příchozí
zprávy
6.5.
IDIS
6.6.
Obnovit stan. nastav. tel.
1.4.1.
Všechny hovory
1.4.2.
Nepřijaté hovory
1.4.3.
Přijaté hovory
1.4.4.
Volaná čísla
1.5. Doba trvání hovoru
Doba trvání všech hovorů nebo posledního
hovoru. Vynulování všech počítadel, viz menu
1.5.4.
SIM do telefonu
2.3.2.
Telefon do SIM
2.4. Vytáčení zrychlené volby
K telefonnímu číslu uloženému v telefonním
seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby.
2.4.1
Aktivní
2.4.2
Zvolte čísla
2.5. Vymazat SIM
Vymazání celé paměti SIM karty.
2.6. Vymazat telefon
Vymazání celé paměti telefonu.
2.7. Stav paměti
1.5.1.
Poslední hovor
Popis položek menu
1.5.2.
Čítače hovorů
1. Výpis volání
1.5.3.
Celková doba
1.1 Posledních 10 zmeškaných
1.5.4.
Vymazat čítače hovorů
Seznam zmeškaných hovorů. Můžete si zvolit,
zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit
do telefonního seznamu.
2. Telefonní seznam
3.1. Čtení
1.2 Posledních 10 přijatých
2.1. Hledat
Hledání jména v telefonním seznamu.
Přijaté textové zprávy. Zvolte, zda chcete celou
zprávu nebo její část vymazat, poslat dál, změnit nebo uložit.
Seznam přijatých hovorů. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
260
Vymazání seznamů nacházejících se
v menu 1.1, 1.2 a 1.3 následovně.
2.3.1.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ukazuje, kolik pozic je obsazeno na SIM kartě
a v paměti telefonu. V tabulce je vidět, kolik
pozic je z celkového počtu obsazeno, např.
100 (250).
3. Zprávy
2.2. Nový kontakt
Ukládá do telefonního seznamu jména a telefonní čísla, viz strana 255.
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
3.2. Napsat novou
4.5. Číslo hlasové schránky
Psaní zprávy na klávesnici. Zvolte, zda chcete
zprávu uložit nebo odeslat.
Uložení číslo hlasové schránky.
3.3. Nastavení zpráv
Zde můžete zvolit, kdy a jaký typ hovorů má být
přesměrován na zadané telefonní číslo.
Zadejte číslo střediska zpráv, přes které chcete
zprávy posílat. Také určete typ zprávy a dobu,
po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku
zpráv. Informace o nastavení zpráv Vám
poskytne Váš operátor sítě. Tato nastavení by
měla zůstat za normálních okolností nezměněna.
3.3.1.
Číslo střediska zpráv
3.3.2.
Doba platnosti…
3.3.3.
Typ zprávy…
4. Možnosti volání
4.1. Odeslat moje číslo
4.6 Přesměrovat volání
4.6.1.
Všechny hovory
Toto nastavení je možné použít pouze během
hovoru.
Pokud je obsazeno
4.6.3.
Nepřijato
6.1.1.
Automaticky
4.6.4.
Mimo dosah sítě
6.1.2.
Ruční výběr
4.6.5.
Faxová volání
6.2. Zabezpečení SIM karty
4.6.6.
Datová volání
4.6.7.
Zrušit vše
Zvolte, zda je zadání PIN kódu zapnuto,
vypnuto, nebo zda telefon má automaticky
zadat PIN kód.
6.2.1.
Zapnuto
6.2.2.
Vypnuto
Volba integrovaného telefonu.
6.2.3.
Automaticky
5.2. Přidat telefon
6.3. Editovat PIN kód
4.2. Přidržení hovoru
Přidání mobilních telefonů do seznamu Přidané
telefony.
4.3. Automatická odpověď
Automatické přijetí příchozího hovoru.
6.1. Výběr sítě
4.6.2
5. Změnit telefon
5.1 Telefon ve vozidle
5.3-7. Přidané telefony
Volba pro připojení k jednomu z přidaných telefonů (až 5 telefonů).
10
6. Nastavení telefonu
Automatický nebo manuální výběr sítě. Zvolená síť se zobrazí na displeji v základním
režimu telefonu.
Zobrazení nebo ukrytí Vašeho telefonního čísla
před osobou, kterou voláte/která Vám volá.
Operátor sítě může zajistit trvalé neodesílání
čísla.
Upozornění na příchozí hovor během aktuálního hovoru.
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
Změna PIN kódu. Kód si napište a uložte na
bezpečné místo.
6.4. Tóny a hlasitost
6.4.1.
Hlasitost vyzvánění
4.4. Autom. opakování
Nastavte hlasitost tónů.
Automatické volání předtím obsazeného čísla.
6.4.2.
Signály vyzvánění…
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
10 Informační systém
Struktura menu – telefon*
Máte k dispozici sedm různých tónů.
10
6.4.3.
Ztlumit rádio
Rádio lze vypnout/zapnout.
6.4.4.
Ohlášení příchozí zprávy
6.5. IDIS
Pokud je funkce IDIS deaktivována, příchozí
hovory nejsou opožďovány, bez ohledu na
dopravní situaci.
6.6. Vynulování nastavení telefonu
Návrat k nastavení z výrobního závodu.
262
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Všeobecné informace
vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo
není připojen.
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
G029503
Menu a ovládací prvky
Přehled systému.
Mobilní telefon
Mikrofon
Pro pohyb v menu se používá ovládací panel
ve středové konzole (3), viz strana 253.
Nezapomeňte
Menu se ovládají prostřednictvím středové
konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné
informace o menu, viz strana 259.
Středová konzola
POZNÁMKA
BluetoothTM
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothTM může být bezdrátově připojen
k audio systému. Audiosystém potom funguje
jako handsfree s možností ovládat dálkově
celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon
je zabudován do střešní konzoly (2). Mobilní
telefon je možné ovládat prostřednictvím
V případě vozidel vybavených integrovaným
telefonem a handsfree rozhraním
BluetoothTM handsfree se připojení provádí
pomocí dalšího menu, viz strana 259.
Aktivace/deaktivace
Krátké stisknutí tlačítka PHONE aktivuje funkci
handsfree. Text TELEFON zobrazený v horní
části displeje informuje o přepnutí do režimu
telefonu. Symbol
handsfree je aktivní.
indikuje, že funkce
10
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE
deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Alternativa 1 – prostřednictvím menu
vozidla
1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem BluetoothTM, viz
příručka k mobilnímu telefonu nebo
www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon. Pokud již byl jeden nebo
více telefonů registrováno, potom se
tyto objeví také.
3. Vyberte Přidat telefon.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným jmé-
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
nem BluetoothTM se zobrazí na displeji.
Jméno BluetoothTM funkce handsfree
se zobrazí na telefonu jako My Car.
10
4. Na displeji audiosystému si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
5. Zadejte čísla na displeji audiosystému
prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.
Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu
Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí symbol
a jméno BluetoothTM mobilního telefonu. Nyní je možné mobilní telefon ovládat
prostřednictvím audiosystému.
Volání
1. Ujistěte se, že v horní části displeje je
zobrazen text TELEFON a je viditelný symbol
.
1. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE. Pokud je připojený telefon,
odpojte jej.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 266.
2. K vyhledávání použijte telefon
s BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu
telefonu.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
3. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Car.
4. Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
5. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Car.
Mobilní telefon je zaregistrován a automaticky
se připojí k audio systému. Na displeji se
zobrazí text Synchronizace. Více informací
1
264
o registraci mobilních telefonů, viz
strana 265.
Platí pro Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Stiskněte ENTER.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz
strana 265.
Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE. Funkce handsfree se
také deaktivuje při vypnutí motoru nebo
otevření dveří1.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony vyžadují potvrzení
přechodu z handsfree prostřednictvím klávesnice telefonu.
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
Hovory se přijímají tlačítkem ENTER, i když je
audio systém například v režimu CD nebo FM.
Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem
EXIT.
Automatická odpověď (Automatic
answer)
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky. Aktivujte/
deaktivujte v Nabídka telefonu…
Možnosti volání… Automatická
odpověď.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Menu při hovoru
Nastavení zvuku
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
MENU nebo ENTER, zpřístupníte následující
funkce:
Hlasitost hovoru
• Vypnout mikrofon - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Přepojit do mob. tel. - Hovor je přesměrován na mobilní telefon.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se spojení
ukončí při použití privátní funkce. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
Hlasitost hovoru lze během hovorů regulovat.
Použijte klávesnici na volantu.
Hlasitost audiosystému
V režimu telefonu (TELEFON) se hlasitost
audiosystému nastavuje jako obvykle pomocí
tlačítka VOLUME.
Zdroj audia může být při příchozím hovoru
automaticky ztlumen v Nabídka telefonu…
Nastavení telefonu… Zvuky
a hlasitost… Ztlumit rádio.
Hlasitost vyzvánění
• Telefonní seznam - Hledání v telefonním
seznamu.
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru není možné
vytvořit nové spojení.
Jděte do menu Nabídka telefonu…
Nastavení telefonu… Zvuky a hlasitost…
Hlasitost vyzvánění a pomocí
/
na
navigačním tlačítku proveďte nastavení.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v menu Nabídka
telefonu… Nastavení telefonu… Zvuky
a hlasitost… Signály vyzvánění…
Signál vyzvánění 1, atd.
2
POZNÁMKA
Vyzvánění připojeného mobilního telefonu
není deaktivováno, když je použito jedno
z integrovaných vyzvánění systému handsfree.
10
Pro výběr vyzváněcího tónu2 jděte do menu
Nabídka telefonu… Nastavení telefonu…
Zvuky a hlasitost… Signály
vyzvánění… Použít signál mobil. tel..
Více o registraci a připojení
Registrovat je možné maximálně pět mobilních
telefonů. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po zaregistrování je mobilní
telefon přidán do seznamu telefonů. V daný
okamžik nemůže být připojen více než jeden
telefon. Telefony mohou být odregistrovány
v menu Nabídka telefonu… Bluetooth…
Odebrat telefon.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud audiosystém
hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno
se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na
Není podporováno všemi mobilními telefony.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
10
manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte
tlačítko EXIT.
Manuální připojení
Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než
naposledy připojený nebo zaměnit připojený
mobilní telefon, postupujte následovně:
Nastavte audiosystém do režimu telefonu
(TELEFON) a postupujte podle pokynů na displeji nebo pomocí systému menu (viz dále)
změňte připojený mobilní telefon.
Struktura menu je k dispozici ve dvou různých
provedeních, které se liší podle toho, zda je
vozidlo vybaveno rozhraním BluetoothTM nebo
zda je do vozidla telefon integrován.
•
•
V případě vozidel vybavených pouze rozhraním BluetoothTM se připojení provádí
pomocí menu Nabídka telefonu…
Bluetooth… Vyměnit telefon
Přidat telefon. Další možností je zvolit
jeden z dříve připojených telefonů.
V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a rozhraním BluetoothTM se
připojení provádí pomocí menu Nabídka
telefonu… Vyměnit telefon Přidat
telefon. Další možností je zvolit jeden
z dříve připojených telefonů.
Telefonní seznam
Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního
seznamu je zobrazení textu TELEFON v horní
části displeje a symbolu .
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého registrovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení. Funkci deaktivujte v menu Nastavení
telefonu… Synchr. tel. seznam. Vyhledávání kontaktů je prováděno pouze v telefonním
seznamu připojeného mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Pokud mobilní telefon neumožňuje kopírování adresáře, po dokončení kopírování se
zobrazí Seznam je prázdný.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Vložte několik prvních písmen kontaktu
a stiskněte ENTER. Nebo jednoduše stiskněte ENTER.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko
ENTER pro volání.
Rozpoznávání hlasu
Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu
pro volbu volaného čísla je možné použít po
stisknutí a podržení tlačítka ENTER.
Číslo hlasové schránky
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na
displeji.
Číslo hlasové schránky se mění v menu
Možnosti volání… Číslo hlasové
schránky. Pokud číslo není uloženo, do tohoto
menu se dostanete po dlouhém stisknutí tlačítka 1. Dlouze stiskněte tlačítko 1 a použijte
uložené číslo.
Vyhledávání kontaktů
Seznamy hovorů
Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves 2–
9. Vyhledávaní v telefonním seznamu bude
prováděno podle prvního písmena.
Do telefonního seznamu lze také vstoupit
prostřednictvím
/
na navigačním tlačítku
266
/
na klávesnici na volantu. Vyhlenebo
dávání je také možné prostřednictvím menu
vyhledávání v menu Telefonní seznam…
Hledat:
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka
ENTER zobrazíte seznam naposledy volaných
čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné
v menu Výpis volání….
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony zobrazují seznam
naposledy volaných čísel v opačném
pořadí.
2.
Zadávání textu
Pomocí klávesnice na středové konzole
zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládaní písmen, viz tabulka na
stránce 255.
3.
1.
2.1.
Hledat
2.2.
Kopírovat z mobilního tel.
Posledních 10 zmešk.
1.
Bluetooth…
Vyměnit telefon
2.
Přidat telefon
3.2.
Odebrat telefon
3.3.
Připojit mobilní telefon
3.4.
5.
3.
Info o Bluetooth ve voze
Možnosti volání…
4.1.
Automatická odpověď
4.2.
Číslo hlasové schránky
4.
Nastavení telefonu…
5.1.
Zvuky a hlasitost…
5.1.1.
Výpis volání…
1.1.
3
Posledních 10 volaných
Struktura menu - BluetoothTM
s integrovaným telefonem
3.1.2–6.Přidané telefony3
Struktura menu BluetoothTM
variantách. Pro vozy vybavené pouze rozhraním BluetoothTM a pro vozy s integrovaným telefonem a rozhraním BluetoothTM.
1.3.
Telefonní seznam…
3.1.1.
4.
Menu pro BluetoothTM je k dispozici ve dvou
Posledních 10 přijatých
3.1.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Prostřednictvím
/
na navigačním tlačítku
se pohybujete mezi znaky.
POZNÁMKA
1.2.
5.2.
Hlasitost vyzvánění
5.1.2.
Signály vyzvánění…
5.1.3.
Ztlumit rádio
5.
Výpis volání…
1.1.
Posledních 10 zmešk.
1.2.
Posledních 10 přijatých
1.3.
Posledních 10 volaných
10
Telefonní seznam…
2.1.
Hledat
2.2.
Kopírovat z mobilního tel.
Bluetooth…
3.1.
Odebrat telefon
3.2.
Připojit mobilní telefon
3.3.
Info o Bluetooth ve voze
Možnosti volání…
4.1.
Automatická odpověď
4.2.
Číslo hlasové schránky
Vyměnit telefon
5.1.
Autotelefon
5.2.
Přidat telefon
5.3–7. Přidané telefony3
Synchr. tel. seznam
Maximálně 5 telefonů.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
6.
10
Nastavení telefonu…
6.1.
6.2.
268
Zvuky a hlasitost…
6.1.1.
Hlasitost vyzvánění
6.1.2.
Signály vyzvánění…
6.1.3.
Ztlumit rádio
Synchr. tel. seznam
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
10
269
270
272
274
277
278
280
283
285
287
288
G000000
Typové označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
TECHNICKÉ ÚDAJE
11
11 Technické údaje
Typové označení
11
272
11 Technické údaje
Typové označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
11
Štítek pro nezávislé topení.
Typové označení motoru, číslo dílu
a výrobní číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky:
manuální převodovka
,
automatická převodovka
Číslo VIN (typ a modelový rok plus číslo
karoserie).
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
273
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
11
Rozměry
mm
A
Rozvor
2640
B
Délka
4615
C
Ložná délka, podlaha,
sklopené sedadlo
D
E1
274
Víko zavazadlového
prostoru, zvednuté
Výška
850
Rozměry
E2
F
přibližně 200
1400
Výška
mm
přibližně
2000
Ložná výška se zvednutou střechou
Ložná výška se spuštěnou střechou
525
265
G
Rozchod, vpředu
1550
H
Rozchod, vzadu
1836
Rozměry
mm
I
Ložná šířka, podlaha
960
J
Šířka
1770
K
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2025
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížení
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka) a není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Přípustná celková hmotnost
přípojného vozidla a zatížení koule
tažného zařízení
11
Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Umístění štítku, viz strana 272.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
``
275
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
11
276
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)
Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
1500
75
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs (kg)
Maximální zatížení koule tažného zařízení (kg)
700
50
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Přehled
Motor
A
Výkon
(kW při
ot./min)
Výkon
(ks při
ot./min)
Točivý
moment
(Nm při
ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litrů)
Kompresní
poměr
2.4
B5244S5
103/5000
140/5000
220/4000
5
83
90,0
2,435
10,3:1
2.4i
B5244S4
125/6000
170/6000
230/4400
5
83
90,0
2,435
10,3:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 –
5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
D5
D5244T8
132/4000
180/4000
350/1750 –
3250
5
81
93,2
2,401
17,3:1
D5
D5244T13
132/4000
180/4000
400/2000–
2750
5
81
93,2
2,401
17,3:1
D5
D5244T9A
120/4000
163/4000
340/1750 –
3000
5
81
93,2
2,401
17,3:1
11
Některé trhy
Typové označení motoru, číslo dílu a výrobní
číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz
strana 272.
277
11 Technické údaje
Motorový olej
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
11
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
Výsledkem může být abnormálně vysoká
teplota oleje nebo spotřeba oleje.
Hladinu oleje kontrolujte také častěji, pokud
vůz jezdí na krátké vzdálenosti (méně než
10 km), a při nízkých teplotách (pod +5 °C).
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
278
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Graf viskozity
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny servisní intervaly motorů,
všechny motory jsou ve výrobním závodě
plněny speciálně upravenými syntetickými
motorovými oleji. Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Schválený motorový olej musí být používán,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. Používejte pouze olej
předepsané klasifikace (viz štítek v motorovém prostoru) pro plnění i výměnu, jinak
riskujete ovlivnění životnosti, charakteristik
startování, spotřeby paliva a dopadu na
životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje jakoukoliv záruční odpovědnost, pokud
není použitý olej předepsané kvality a viskozity.
G020236
Ztížené provozní podmínky
11 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Typ motoru
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
2.0D
D4204T
Objem mezi
ObjemA
MIN-MAX (litry)
(litry)
1,8
5,0
11
Viskozita: SAE 5W–30
A
Včetně výměny filtru
Typ motoru
Objem mezi
ObjemA
MIN-MAX (litry)
(litry)
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
2.4B
B5244S5
1,3
5,8
Viskozita: SAE 0W-30/5W-30
2.4iB
B5244S4
1,3
5,8
T5B
B5254T7
1,3
5,8
D5
D5244T8
1,5
6,0
D5244T9C
D5244T13
A
B
C
Včetně výměny filtru
SAE 0W-30 platí pro Evropu, SAE 5W-30 platí pro ostatní trhy
Některé trhy
279
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Přehled
DŮLEŽITÉ
11
Aby se zabránilo poškození převodovky,
musí být používán doporučený převodový
olej. Nemíchejte s jiným převodovým olejem. Pokud je převodovka doplněna jiným
druhem převodového oleje, obraťte se na
servis a nechte provést servis vozidla.
Doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Olej v převodovce
Motor
280
Objem (litry)
Předepsaná převodový olej
2.4 Benzín
Manuální pětistupňová převodovka, M56
2,1
BOT 350 M3
2.4 Benzín
Automatická převodovka,
AW55-51
7,7
JWS 3309
2.4i Benzín
Manuální pětistupňová převodovka, M56
2,1
BOT 350 M3
2.4i Benzín
Automatická převodovka,
AW55-51
7,7
JWS 3309
T5 Benzín
Manuální šestistupňová převodovka, M66
1,9
BOT 350 M3
T5 Benzín
Automatická převodovka,
AW55-51
7,7
JWS 3309
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Motor
Objem (litry)
Předepsaná převodový olej
2.0D Diesel
Manuální šestistupňová, MMT6
1,7
BOT 350 M3
2.0D Diesel
Automatická převodovka, MPS6
5,5
BOT 341
D5 Diesel
Manuální šestistupňová převodovka, M66
1,9
BOT 350 M3
D5 Diesel
Automatická převodovka,
AW55-51
7,7
JWS 3309
11
Kapaliny
Kapalina
Systém
Chladicí kapalina
5válcový, manuální převodovka
9,5
5válcový motor, aut. převodovka
10,0
4válcový vznětový motor
9,5
Chladivo
Klimatizace
Objem (litry)
B
Doporučená specifikace kapaliny:
Chladicí kapalina s antikorozní složkou
smíchaná s vodouA, viz obal. Termostat se začíná otvírat při 90 ºC
R134a (HFC134a)
Olej: PAG
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
DOT 4+
``
281
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
11
A
B
282
Kapalina
Systém
Kapalina posilovače řízení
Posilovač řízení
Kapalina ostřikovače
5válcové motory benzín/nafta
Objem (litry)
1,0-1,2
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Správné informace získáte v autorizovaném servisu Volvo.
6,5
Doporučená specifikace kapaliny:
WSS M2C204-A nebo výrobky se
shodnou specifikací.
Používejte pouze nemrznoucí kapalinu
do ostřikovačů, doporučenou firmou
Volvo, smíchanou s vodou pro teploty
pod bodem mrazu.
11 Technické údaje
Palivo
Spotřeba, emise CO2 a obsah nádrže
Motor
Převodovka
Emise oxidu uhličitého CO2 (g/km)
Spotřeba
(litry/100 km)
Objem nádrže (litry)
2.4
B5244S5
Manuální pětistupňová
(M56)
212
8,9
přibližně 62
2.4
B5244S5
Automatická převodovka
(AW55-51)
229
9,6
přibližně 62
2.4i
B5244S4
Manuální pětistupňová
(M56H)
215
9,0
přibližně 62
2.4i
B5244S4
Automatická převodovka
(AW55-51)
229
9,6
přibližně 62
T5
B5254T7
Manuální šestistupňová
(M66)
209
8,9
přibližně 62
T5
B5254T7
Automatická převodovka
(AW55-51)
219
9,4
přibližně 62
2.0D
D4204T
Manuální šestistupňová
(MMT6)
158
6,0
přibližně 62
2.0D
D4204T
Automatická převodovka
(MPS6)
167
6,3
přibližně 62
D5
D5244T13
Manuální šestistupňová
(M66)
174
6,6
přibližně 62
11
``
283
11 Technické údaje
Palivo
Motor
11
A
Převodovka
Spotřeba
(litry/100 km)
Objem nádrže (litry)
D5
D5244T8
Automatická převodovka
(AW55-51)
193
7,3
přibližně 62
D5
D5244T9A
Automatická převodovka
(AW55-51)
193
7,3
přibližně 62
Některé trhy
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
Oficiální hodnoty spotřeby paliva byly získány
při standardních postupech v souladu se směrnicemi EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 682/2008 (Euro 5) a UN ECE
Regulation no 101. Tyto předpisy obsahují
informace o jízdních cyklech pro jízdu ve městě
a mimo město. Další informace najdete ve výše
uvedených odkazech.
Jízda ve městě - měřit se začíná po nastartování studeného motoru. Jízda je simulována.
Jízda mimo město - vozidlo zrychluje a brzdí při
rychlostech mezi 0-120 km/h. Jízda je simulována.
Hodnota kombinované spotřeby, která je uvedena v tabulce, představuje kombinaci
spotřeby při jízdě ve městě a mimo město
v souladu s platnými předpisy.
284
Emise oxidu uhličitého CO2 (g/km)
Emise CO2 - jímají se výfukové plyny a počítá
se obsah emisí oxidu uhličitého během dvou
jízdních cyklů. Tyto hodnoty jsou analyzovány
a výsledkem jsou emise CO2.
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce platí
pro vozidla s pohotovostní hmotností v základním vybavení bez další výbavy. V závislosti na
vybavení může být pohotovostní hmotnost
vyšší. Zároveň dojde ke zvýšení spotřeby
paliva a emisí CO2.
V závislosti na kvalitě paliva, stylu jízdy, stavu
vozovky, dopravní situaci, počasí a stavu
vozidla se hodnoty spotřeby mohou lišit od
hodnot uvedených v tabulce.
POZNÁMKA
Extrémní podmínky, jako například extrémní
počasí, tažení přívěsu nebo jízda ve vysokých nadmořských výškách, v návaznosti
na kvalitu paliva mohou ovlivnit výkonnost
vozidla.
11 Technické údaje
Elektrický systém
Všeobecné informace
Soustava 12 V s alternátorem s regulátorem
napětí. Jednopólový systém, který používá
k vedení druhého pólu karosérii a blok motoru.
Pokud musíte akumulátor vyměnit, nahraďte
jej akumulátorem se shodnou rezervní kapacitou a proudem při studeném startu jako má
originální akumulátor (viz štítek na akumulátoru).
11
Akumulátor
Motor
Kapacita při studeném startu,
Záložní kapacita
CCA - proud při studeném startu (A)
(minuty)
590
100
60
600 A
120
70
700 B
135
80
Příkon (W)
Typ
Tlumená světla, vozidla s halogenovými světlomety
55
H7
Dálková světla, vozidla s halogenovými světlomety
65
H9
Dálková světla, vozidla se světlomety ABL (Active Bending Lights)
55
H7
Světlo zpátečky
6
H6W
4válcový a 5válcový
benzínový motor
4válcový a 5válcový
vznětový motor
A
B
Napětí (V)
12
12
Kapacita (Ah)
Vozy vybavené audiosystémem High Performance.
Vozy vybavené vznětovým motorem, systémem keyless drive, audiosystémem Premium Sound, palivovým topením nebo RTI.
Žárovky
Osvětlení
``
285
11 Technické údaje
Elektrický systém
Osvětlení
11
Příkon (W)
Typ
Zadní světlo do mlhy
21
P21W
Přední ukazatelé směru
24
PY24W
Zadní ukazatelé směru
21
PY21WSV
Osvětlení nástupního prostoru, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení registrační
značky
5
C5W
1,2
Sufitová žárovka
Přední obrysová světla
5
W5W BV LL
Boční obrysová světla, vpředu
5
WY5W
Světla do mlhy
55
H8
Osvětlení schránky v přístrojové desce
3
Sufitová žárovka
Toaletní zrcátko*
286
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11 Technické údaje
Typové schválení
Systém dálkového ovladače s klíčem
Země a region
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Společnost
Delphi zde
potvrzuje, že systém
dálkového ovladače
s klíčem splňuje
nezbytné charakteristické požadavky
a ostatní příslušné
předpisy směrnice
1999/5/EC.
Certifikát systému Keyless drive
Siemens VDO Automotive A.G. tímto potvrzuje,
že toto zařízení typ 5WK4 8952, 5WK48956,
5WK48812 vyhovuje nezbytným charakteristickým požadavkům a ostatním předpisům
směrnice 1999/5/EC.
11
Delphi 2003-07-15,
Německo RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
287
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Všeobecné informace
11
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 46 a 50.
Červený varovný symbol
se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text.
Žlutý informační symbol
se rozsvítí společně s textem na informačním displeji, pokud
nastane problém v systémech vozidla. Informace k žlutému symbolu se mohou rozsvítit
rovněž společně s jinými symboly.
288
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symboly na displeji
Symbol
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Symbol
Význam
Strana
Systém stability,
STC nebo DSTC*
47, 158,
159
Význam
Strana
Varování
19, 32,
46, 49, viz
strana
154
Žhavení motoru
(vznětové motory)
47
Informace
46, 49, viz
strana
154, 159,
161
Nízká hladina
paliva v palivové
nádrži
47
Emisní systém
46, 47
Indikační symbol
pro přívěs
48
Závada v systému
ABS
47, 48
Aktivovaná
parkovací brzda
48
Zadní světlo do
mlhy
47
Airbagy - SRS
19, 48
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Strana
Nízký tlak oleje
46, 48
16, 48
Alternátor nedobíjí
48
Význam
Strana
Ukazatelé směru vlevo
45
Ukazatelé směru vpravo
45
Informační symboly na displeji středové
konzoly
Symbol
Význam
Strana
Prostorový zvuk
(pouze Premium
Sound)
240
Zpravodajství
244
Typy programů
244
Regionální rozhlasové programy
245
Audio soubory
247
Adresář na CD
disku
247
Dopravní informace
244
Telefon*
263
BluetoothTM
handsfree*
263
11
G021221
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
Symbol
G021216
Význam
Symbol
48, 156
Kontrolka dálkových světel
45
Strana
Čidlo deště*
60
Tempomat*
61
G021223
Závada v brzdovém systému
Význam
G021222
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Indikátor řazení*
G021220
Symbol
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
289
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
11
290
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
17
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
22, 23
Airbag, sedadlo
spolujezdce,
deaktivovaný
23
11 Technické údaje
11
291
12 Abecední seznam
12
A
Alcolock................................................... 142
A/C
elektronicky řízená klimatizace............. 84
Audio, viz také Ozvučení......................... 238
AF - automatická aktualizace frekvence.. 245
Audio systém
menu................................................... 236
Airbag........................................................
aktivace/deaktivace, PACOS................
strana řidiče a spolujezdce...................
vypnutí pomocí klíče.............................
AUTO
nastavení regulace klimatizace............. 82
ukládání stanic.................................... 242
Asistent při rozjezdu................................ 170
20
22
21
22
Airbagy SIPS.............................................. 24
Aktivní světlomety...................................... 54
Aktivní světlomety (ABL)............................ 54
Aktualizace frekvence, automatická........ 245
Akumulátor...................................... 219, 285
symboly na akumulátoru.................... 219
technické údaje.................................. 285
údržba......................................... 211, 219
Alarm........................................................
automatická aktivace alarmu..............
Dopravní varování RDS......................
kontrolka alarmu.................................
omezený režim alarmu........................
testování alarmu.................................
vypnutí................................................
vypnutí spuštěného alarmu................
zapnutí................................................
292
129
130
243
129
131
131
130
130
129
Automatická převodovka
polohy manuálního řazení (Geartronic)...................................................... 151
přívěs.................................................. 171
tažení a odtah..................................... 166
Automatické mycí linky............................ 202
Automatické nastavení hlasitosti............. 241
Automatické uzamykání........................... 127
Automatické znovuzamknutí.................... 126
Autostart.................................................. 146
AUTO TEPLOTA........................................ 82
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 170
přetížení.............................................. 137
výměna baterie v dálkovém ovladači. 124
Bezpečnost
bezpečnostní systémy, tabulka............ 30
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 18
těhotenství............................................ 17
Vedení bezpečnostního pásu............... 18
Bezpečnostní pásy.................................... 16
Blokování páky voliče.............................. 152
Blokování zpátečky
pětistupňová převodovka................... 149
šestistupňová převodovka, benzínový
motor.................................................. 149
Bluetooth
handsfree............................................ 263
přesměrování hovoru na mobil........... 265
ztlumit mikrofon.................................. 265
Boční airbag SIPS...................................... 24
Boční airbagy............................................. 24
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 216
Brzdové světlo........................................... 55
12 Abecední seznam
Brzdový systém....................................... 156
Brzdy
asistence při nouzovém brzdění, EBA 157
brzdové světlo...................................... 55
nouzová brzdová světla...................... 157
parkovací brzda.................................... 65
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 156
Č
Čalounění vozu........................................ 204
Časový spínač
ECC...................................................... 83
Čepel klíče....................................... 117, 122
aktivní zámky...................................... 119
Číslo IMEI................................................. 258
Číslo odstínu, lak..................................... 206
C
CD disky
odkládací schránka............................. 108
Celková hmotnost vozu........................... 275
Cyklovač stěračů....................................... 59
Čistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
202
205
204
202
202
Chladivo..................................................... 80
Chybová hlášení u systému BLIS............ 164
Chybové zprávy....................................... 101
147
116
117
124
Defekt, viz Pneumatiky.................... 191, 194
Dešťový senzor.......................................... 60
Děti............................................................
bezpečnost...........................................
dětské sedačky a boční airbagy...........
Umístění ve voze..................................
Umístění ve voze, tabulka.....................
33
33
24
33
34
12
Dětská sedačka......................................... 33
Dětské sedačky......................................... 33
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX................................................... 37
Displej, zprávy........................................... 50
Chladicí kapalina..................................... 215
Chladicí soustava.................................... 136
Dálkový ovladač s klíčem........................
funkce.................................................
odnímatelná čepel klíče......................
výměna baterie...................................
D
Distribuce vzduchu.................................... 86
ECC...................................................... 84
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 53
Dolby Surround Pro Logic II............ 236, 240
Dálková světla
blikání................................................... 56
Doplňování paliva
doplňování paliva................................ 138
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 138
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 138
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 138
Dálkový ovladač...................................... 116
programovatelný................................... 75
výměna baterie................................... 124
293
12 Abecední seznam
Dopravní informace................................. 244
Doprovodné osvětlení při odchodu..... 56, 71
nastavení.............................................. 73
Doprovodné osvětlení při příchodu........... 71
nastavení.............................................. 73
Druh benzínu............................................ 139
Držák žárovky
demontáž............................................ 224
12
DSTC, viz také Systém regulace stability 158
DSTC, viz také Systém stability
kontrolka............................................... 47
EON - posílení ostatních sítí.................... 246
F
Filtr klimatizace.......................................... 80
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 140
Filtr sazí.............................................. 50, 141
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 141
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 12
Funkce během hovoru............................. 257
E
Ekonomická jízda..................................... 136
Ekvalizér................................................... 240
Elektrická zásuvka
středová konzola.................................. 52
zavazadlový prostor............................ 112
Elektrické ovládání oken............................ 66
sedadlo spolujezdce............................. 67
Elektricky ovládané sedadlo...................... 94
Elektrický systém..................................... 285
Elektronická měrka.................................. 214
294
Funkce CD............................................... 247
Funkce RDS............................................. 243
resetování........................................... 246
Funkce „deadlock“.................................. 127
deaktivace.......................................... 127
dočasná deaktivace............................ 127
H
Hlasitost
audio systém...................................... 238
automatické nastavení hlasitosti........ 241
multimediální přehrávač..................... 238
telefon......................................... 255, 265
telefon/multimediální přehrávač......... 265
typy programů.................................... 246
vyzváněcí tón, telefon......................... 265
Hlasitost (Volume)
hlasitost.............................................. 238
nastavení audia........................... 238, 239
zdroj audia.......................................... 238
Hlášení u systému BLIS........................... 164
Hlavový airbag........................................... 26
Hlubokotónový reproduktor..................... 239
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 275
Hodiny, nastavení...................................... 72
G
Geartronic................................................ 151
HomeLinkŸ EU.......................................... 75
Hovory
funkce během hovoru................. 254, 257
hlasitost telefonu................................ 255
obsluha....................................... 254, 264
příchozí............................................... 264
12 Abecední seznam
I
K
IDIS - Systém inteligentních informací pro
řidiče........................................................ 252
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 215
rezervní kolo....................................... 191
sněhové řetězy.................................... 185
výměna............................................... 194
Kompas..................................................... 68
kalibrace............................................... 68
nastavení zóny...................................... 68
Imobilizér......................................... 116, 147
Kapalina posilovače řízení, kontrola
a doplnění................................................ 217
Informace k palivu................................... 139
Kapota, otevření...................................... 212
Informační displej...................................... 50
Katalyzátor............................................... 139
odtah................................................... 166
Kondenzace vody ve světlometech......... 202
Keyless drive............................ 121, 148, 287
Kontrola provozních kapalin a olejů, motorový prostor............................................. 213
Informační systém mrtvého úhlu,
BLIS................................................... 71, 163
iPodŸ, připojení....................................... 238
Klávesnice na volantu.................. 61, 63, 253
J
Jízda
ekonomická........................................
chladicí soustava................................
jízda na kluzkých površích..................
s přívěsem..........................................
ve vodě...............................................
Kick-down
automatická převodovka.................... 152
136
136
136
171
136
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 275
zatížení koule tažného zařízení........... 275
Jízda ve vodě........................................... 136
Klíč
dálkový ovladač s klíčem.................... 116
systém zamykání a startování bez použití klíče............................................... 121
Klíče zapalování....................................... 147
Klimatizace
ECC...................................................... 82
všeobecné informace........................... 80
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 215
12
Kontrolky
symboly kontrolek.......................... 47, 48
výstražné symboly................................ 46
Kontrolky a zprávy na displeji
nezávislé topení.................................... 88
Kontroly
provozní kapaliny a oleje.................... 214
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 204
Kyslíkovodíkový plyn............................... 170
Koberce..................................................... 98
Kola
demontáž............................................ 194
montáž................................................ 195
ráfky.................................................... 186
295
12 Abecední seznam
L
Ladění rádia............................................. 242
Lak
číslo odstínu laku................................ 206
poškození a drobné opravy................ 206
Lambda sonda......................................... 139
Lampičky na čtení, viz Osvětlení............. 104
12
Lékárnička............................................... 193
Leštění..................................................... 203
Lišty stěračů............................................ 218
čistění................................................. 218
výměna, čelní sklo.............................. 218
M
Manuální převodovka.............................. 149
tažení a odtah..................................... 166
N
45
45
45
45
45
Náhodný výběr, CD a zvukové soubory. . 248
Mobilní telefon
handsfree............................................ 263
připojit................................................. 265
zaregistrujte telefon............................ 263
Náraz, viz Nehoda...................................... 32
Motorová nafta........................................ 140
Motorový olej................................... 214, 278
filtr....................................................... 213
objemy................................................ 278
tlak oleje................................................ 48
třída oleje............................................ 278
ztížené jízdní podmínky...................... 278
Nakládání
otvor pro přepravu dlouhých
předmětů............................................ 112
upevňovací oka................................... 111
Nářadí...................................................... 191
Nastavení projekce světlometů............... 180
Halogenový světlomet........................ 180
Světlomety Dual Xenon...................... 180
Nastavení regulace klimatizace
AUTO.................................................... 82
Nastavení vozu.......................................... 73
Nastupování
zadní sedadlo....................................... 95
Nehoda
havarijní režim....................................... 32
Mazadla................................................... 280
Motorový prostor..................................... 212
chladicí kapalina................................. 215
kapalina posilovače řízení................... 217
Mazadla, objemy..................................... 280
Mytí vozidla.............................................. 202
Nezávislé topení
akumulátor a palivo..............................
kontrolky a zprávy na displeji...............
nastavení času......................................
parkování ve svahu...............................
všeobecné informace...........................
Menu
audio systém...................................... 236
296
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
denní počítadlo kilometrů.....................
otáčkoměr.............................................
palivoměr..............................................
rychloměr..............................................
teploměr venkovní teploty....................
NEWS...................................................... 244
87
88
89
87
87
12 Abecední seznam
Nouzová oprava defektu.......................... 196
Nouzová volání........................................ 252
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 215
O
Obecné informace o palivu...................... 139
Obsah nádrže.......................................... 283
Odemykání....................................... 122, 125
nastavení.............................................. 73
Odkládací schránka................................. 106
CD disky............................................. 108
Odmítnutí hovoru..................................... 254
Ochrana proti korozi................................ 207
Ochrana proti převrácení vozidla............... 29
Olej, viz také motorový olej.............. 214, 278
Omezená ochrana (Reduced guard)
nastavení.............................................. 73
Osobní preference.....................................
automatické uzamykání........................
časový spínač recirkulace....................
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................
doprovodné osvětlení při odchodu.......
nastavení automatického ventilátoru....
pasivní vstup.........................................
vizuální potvrzení odemknutí................ 73
vizuální potvrzení uzamknutí................. 73
způsob odemknutí dveří....................... 73
72
73
72
73
73
72
73
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 59
světlomety............................................ 59
Osvětlení
Aktivní xenonové světlomety................ 54
automatické osvětlení......................... 105
automatické osvětlení/tlumená světla. . 53
dálková/potkávací světla................ 53, 56
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................ 71
doprovodné osvětlení při odchodu. 56, 71
lampičky na čtení................................ 104
obrysová/parkovací světla.................... 53
osvětlení displeje.................................. 54
ovládání sklonu světlometů.................. 53
panel osvětlení, prostor pro cestující.... 53
přední světla do mlhy........................... 54
tlumená světla....................................... 53
v prostoru pro cestující....................... 104
zadní světlo do mlhy............................. 54
žárovky, technické údaje.................... 285
Osvětlení, výměna žárovky......................
boční obrysová světla.........................
dálková světla.....................................
koncové světlo....................................
obrysová světla...................................
osvětlení interiéru, strop.....................
osvětlení nástupního prostoru............
osvětlení registrační značky...............
světla do mlhy.....................................
tlumená světla.....................................
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
vepředu...............................................
zavazadlový prostor............................
221
223
222
225
223
226
225
225
224
222
226
223
221
226
12
Osvětlení displeje....................................... 54
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení.............. 104
Osvětlení přístrojů...................................... 54
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů. . 112
Ovládací panel ve dveřích řidiče.......... 44, 66
Ovládání klimatizace
osobní preference................................. 72
všeobecné informace........................... 80
297
12 Abecední seznam
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, vypínač........................................ 22
Palivo
doplňování paliva................................ 138
Emise CO2.......................................... 283
12
kontrolka hladiny paliva v nádrži.......... 47
nezávislé topení.................................... 87
spotřeba............................................. 283
spotřeba paliva, displej......................... 57
úspora paliva...................................... 188
Palubní počítač.......................................... 57
Paměťová funkce v sedadlech.................. 95
Parkovací asistent................................... 160
čidla parkovacího asistenta................ 161
Parkovací brzda................................... 48, 65
Pasivní (bezklíčový) režim
nastartovaní vozidla............................ 148
Pasivní start (pasivní režim)..................... 121
Pasivní vstup.............................................. 73
Péče o vozidlo......................................... 202
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 204
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 185
jízdní charakteristiky........................... 184
oprava defektu pneumatiky................ 196
rychlostní kategorie............................ 184
směr otáčení....................................... 187
technické údaje.................................. 184
tlak.............................................. 188, 189
údržba................................................. 184
všeobecné informace......................... 184
zimní pneumatiky................................ 187
Pohotovostní hmotnost........................... 275
Pohotovostní režim, telefon..................... 254
Pojistky....................................................
pojistková skříňka v motorovém prostoru.....................................................
reléová/pojistková skříňka v prostoru
pro cestující........................................
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
227
228
Prostorový zvuk............................... 236, 240
Provozní kapaliny, objemy....................... 280
Provozní kapaliny a oleje................. 213, 280
Průměrná spotřeba paliva.......................... 57
Přepněte hovor do režimu čekání............ 254
Převodovka
manuálně............................................ 149
Přídavné topení.......................................... 90
Přídavné topení (vznětové motory)............ 90
Přídavný basový reproduktor.................. 239
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 17
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 275
231
227
227
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 40
pravostranné řízení............................... 42
Polohy klíče............................................. 146
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 151
Přívěs....................................................... 171
kabel................................................... 173
Poranění krční páteře................................. 27
PTY - typ programu................................. 244
Porucha ABS..................................... 47, 156
Powershift......................................... 153, 166
298
PROHLEDÁVÁNÍ
CD a zvukové soubory....................... 248
rozhlasové stanice.............................. 243
12 Abecední seznam
R
Rádio
aktualizace frekvence.........................
EON....................................................
nastavení rádia...................................
NEWS.................................................
REG....................................................
rozhlasové stanice..............................
typy programů....................................
Ř
245
246
242
244
245
242
243
Startování motoru.................................... 146
pasivní režim............................... 121, 148
Řízení emisí
kontrolka poruchy................................. 47
Stěrače čelního okna................................. 59
dešťový senzor..................................... 60
S
Struktura menu.......................................... 72
multimediální přehrávač..................... 250
telefon, přehled................................... 259
telefon, volby menu............................ 260
Sdružený přístrojový panel........................ 45
Servisní program...................................... 210
Střecha
chybové zprávy................................... 101
otevření a zavření................................ 100
poklop................................................. 100
spuštění................................................ 99
Recirkulace
ECC...................................................... 83
Schránka v přístrojové desce.................. 107
zamykání............................................. 118
Studený start........................................... 153
automatická převodovka.................... 153
REG - regionální rozhlasové programy.... 245
SIM karta................................................. 252
Světelná "houkačka"................................. 56
Regulace trakce....................................... 158
Skvrny...................................................... 204
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 227
Slepý úhel (BLIS)...................................... 163
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 54
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 71
SMS......................................................... 257
čtení.................................................... 257
psaní................................................... 257
Rádiotext................................................. 245
Ráfky
čistění................................................. 202
Rezervní kolo........................................... 191
Nouzové rezervní kolo................ 186, 191
Sedadla
elektricky ovládané sedadlo................. 94
manuální nastavení............................... 94
ROPS (Systém ochrany proti převrácení
vozidla) (Ochrana proti převrácení vozidla) 29
Spojková kapalina, kontrola a doplnění... 216
Rychlý posun........................................... 248
SRS AIRBAG............................................. 20
Spojler...................................................... 103
12
Světla do mlhy, zapnuto/vypnuto.............. 54
Světlomety................................................. 53
Symboly................................................... 159
Systém airbagů.......................................... 20
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 287
Systém měření vzduchu, ECC................... 83
299
12 Abecední seznam
Systém regulace stability a trakce........... 158
Technické údaje, motor........................... 277
Text na disku........................................... 248
Systém SRS
Obecné informace................................ 20
Technické údaje motoru.......................... 277
Tlak ECO.................................................. 188
tabulka................................................ 188
Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX.............................................................. 37
253
263
253
254
264
264
265
266
266
255
264
257
256
254
263
Š
12
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 206
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 12
T
Tažení vozu.............................................. 166
tažné oko............................................ 168
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 173
Tažné oko................................................ 168
Tažné zařízení..........................................
demontáž............................................
instalace..............................................
technické údaje..................................
173
177
175
174
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 17
300
Telefon
bezpečnost silničního provozu...........
handsfree............................................
ovládací prvky.....................................
pohotovostní režim.............................
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
vkládání textu.....................................
volání..................................................
volání z telefonního seznamu.............
vytáčení zrychlené volby.....................
zapnutí/vypnutí...................................
zaregistrujte telefon............................
Telefonní seznam
používání číslic................................... 255
Tlumič vibrací........................................... 173
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................... 87
TP - dopravní informace.......................... 244
Typové označení...................................... 272
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 287
Typ programu.......................................... 245
Ú
Údržba..................................................... 211
ochrana proti korozi............................ 207
údržba vozu svépomocí..................... 211
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 106
Telefonní systém...................................... 252
Tempomat................................................. 61
Teplota
prostor pro cestující, elektronicky
řízená klimatizace a topení................... 84
Testování alarmu..................................... 131
U
Ukazatele směru........................................ 56
Ukládání stanic, manuální a automatické 242
12 Abecední seznam
Umístění antény, pasivní (bezklíčový)
režim........................................................ 123
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
automatické sklopení/vyklopení..... 70, 73
Upevňovací oka....................................... 111
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 68
automatická změna odrazivosti............ 68
USB, připojení.......................................... 238
Utajené uzamčení.................................... 120
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 12
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 70
elektricky sklopná zrcátka.................... 70
interiér................................................... 68
kompas................................................. 68
Vyhřívání
přední sedadla...................................... 84
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka.................................................. 84
zadní okno............................................ 84
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................... 87
Vypnutí blokování páky voliče................. 153
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 59
V
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 71
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 64
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 204
Výstražný trojúhelník................................ 191
Varovná kontrolka
Systém regulace stability a trakce...... 158
Volání............................................... 254, 264
Vytáčení zrychlené volby......................... 256
Volant
klávesnice............................... 61, 63, 253
nastavení volantu.................................. 64
tempomat............................................. 61
Vznětové motory: žhavení.......................... 47
Varovný symbol, systém airbagů............... 19
Ventilace.................................................... 81
Ventilační otvory........................................ 81
Ventilátor
ECC...................................................... 83
Voskování................................................ 203
Věšák na šaty........................................... 107
Všeobecně o provozních kapalinách a olejích........................................................... 213
Víko zavazadlového prostoru
jízda s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru.............................................. 136
zamykání/odemykání.......................... 125
Vstup, pasivní............................................ 73
12
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 27
poranění krční páteře............................ 27
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 191
Vnější rozměry......................................... 274
Vnější zpětná zrcátka................................. 70
301
12 Abecední seznam
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání.......................... 116
Zadní sedadlo
nastupování.......................................... 95
Zámek řízení............................................ 146
12
Zámky
zamykání............................................. 125
Zimní pneumatiky.................................... 187
Zprávy na informačním displeji.................. 50
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 202
Zvedák..................................................... 191
Zamlžení oken
funkce časového spínače..................... 83
odstranění pomocí funkce odstranění
námrazy................................................ 83
ošetření oken........................................ 80
Ž
Zamykání................................................. 122
odemykání.......................................... 125
Žárovky, viz osvětlení...................... 221, 285
Zamykání/odemykání.............................. 125
zevnitř vozidla..................................... 126
z vnějšku vozidla................................. 125
Zásuvka pro zapalovač cigaret
přední sedadlo...................................... 52
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 179
zatížení................................................ 179
302
Zavazadlový prostor................................ 110
elektrická zásuvka.............................. 112
funkce asistence při nakládání zavazadel....................................................... 110
otvor pro přepravu dlouhých
předmětů............................................ 112
přepážka zavazadlového prostoru..... 110
upevňovací oka................................... 111
Žárovky
výměna............................................... 221
Poznámky
303
Poznámky
304
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&(*(8oZX]!6I%.)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i©'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising