Volvo S60 2012 Early Quick Guide

Volvo S60 2012 Early Quick Guide
VOLVO S60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s
některými z nejběžnějších funkcí.
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou uvedeny v
uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný výběr.
Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na www.volvocars.com.
DÁLKOVÝ OVLADAČ NA KLÍČI S PCC* - KOMUNIKACE S VOZIDLEM
PCC *
1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
3 Červené světlo: je spuštěn alarm.
4 Blikající červené světlo: alarm byl spuštěn
před méně než 5 minutami.
Zamyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA , víko zavazadlového prostoru a vypíná alarm.
Odemyká víko zavazadlového prostoru – dvojím stiskem jej o několik cm
pootevře.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí
alarmu v případě nouze stiskněte a držte
asi 3 sekundy.
Informace o vozidle lze získat v dosahu
100 metrů.
– Stiskněte tlačítko a počkejte 7 sekund.
Při stisknutí tlačítka mimo dosah se
zobrazí poslední stav uložený v paměti.
A
Vozidlo se automaticky uzamkne, pokud do 2 minut
po odemknutí nebudou otevřeny boční dveře/víko
zavazadlového prostoru.
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
– Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
- Vložte dálkový ovladač na klíči do spínače
zapalování a zatlačte klíče do koncové polohy.
STUDENÝ START
POZNÁMKA
– Krátkým stisknutím tlačítka
nastartujte motor.
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou dobu
je součástí účinného systému kontroly emisí
Volvo.
Vznětové motory mají při studeném startu
určité zpoždění, protože se musí předehřát
spalovací komůrky.
VYPNUTÍ MOTORU A VYTÁHNUTÍ
DÁLKOVÉHO OVLADAČE NA KLÍČI.
1. Krátce stiskněte tlačítko
– motor se zastaví.
2. Vytáhněte dálkový
ovladač na klíči ze
spínače zapalování.
BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM MRTVÉHO ÚHLU SYSTÉM*
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem
na světlém povrchu vozovky nebo nízko
položeným sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text Syst.mrtv.úhlu Doporucen
servis.
POLOHY KLÍČE
Pokud chcete nastavit následující polohy klíče
bez nastartování motoru, nesešlapujte brzdový
ani spojkový pedál.
Dálkový ovladač na klíči není vložen
– osvětlení audio systému a prostoru pro
cestující.
Dálkový ovladač na klíči vložen – osvětlení
přístrojové desky a hodin, odemknutý
zámek volantu.
Vložený klíč a krátké stisknutí tlačítka
START STOP ENGINE – střešní okno*,
elektricky ovládaná okna, ventilátor, ECC,
stěrače čelního skla, zásuvka 12 V, RTI*.
Opuštění polohy klíče 0/I a vypnutí všech
spotřebičů: Vytáhněte klíč ze spínače zapalování.
BEZKLÍČOVÝ* SYSTÉM
Klíč může například zůstat po celou dobu v
kapse.
ZAMKNUTÍ & ZAPNUTÍ ALARMU VOZIDLA
- Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik
(viz obrázek), nebo lehce stiskněte menší ze
dvou pogumovaných tlačítek na víku zavazadlového prostoru.
ODEMKNUTÍ & VYPNUTÍ ALARMU VOZIDLA
- Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem
otevřete dveře (rukavice mohou bránit v prove-
dení této funkce), nebo lehce stiskněte větší ze
dvou pogumovaných tlačítek na víku zavazadlového prostoru.
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
– Sešlápněte brzdový/spojkový pedál a krátce
stiskněte tlačítko START STOP ENGINE.
VYPNUTÍ MOTORU
- Krátce stiskněte tlačítko START STOP
ENGINE.
Více informací naleznete v uživatelské příručce,
kapitola "Zámky a alarm".
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*.
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru,
páčka přepínače v poloze 0.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2)
C
Normální rychlost stírání
D
Vysoká rychlost stírání
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety
Svítí, pokud je aktivní dešťový senzor
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
AUDIO SYSTÉM
1 Otočením nastavte hlasitost.
2 Dlouze stiskněte tlačítko ZAP/VYP Krátkým
stisknutím vypněte/zapněte audio
3 Stisknutím tlačítka vyberte AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*.
4 Stisknutím tlačítka vyberte Disk, USB*,
iPod®*, AUXA, Bluetooth*, TV*.
AUTORÁDIO
6 Otáčením nalaďte stanici.
8 Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma,
např. Basy, Výšky nebo Surround*
- Otočením ovladače VOL (1) upravte nastavení.
CD/DVD* přehrávač
5 Stisknutím tlačítka vysunete disk.
6 Otočení změníte stopu CD ze seznamu stop
7 Pomocí levé/pravé šipky změníte stopu CD,
dlouhým stiskem rychlé převíjení dopředu/
dozadu.
7 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé
šipky. Dlouhý stisk - prohledávaní silných
stanic, krátký stisk - prohledávání uložených
stanic. Stanici uložte stisknutím číslicové
klávesy 0–9 na dobu, dokud se na displeji
nezobrazí potvrzení o uložení.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač, (pro optimální reprodukci nastavte střední hlasitost). Hlasitost
zdroje audia ze vstupu AUX se nastavuje pomocí
ovladače TUNE (6).
B
Značka iPod® je vlastnictvím společnosti Apple
Computer Inc.
K audio systému lze pomocí připojení AUX nebo
konektoru USB na středové konzole připojit
iPod®B nebo MP3 přehrávač. iPod® připojený k
USB bude také napájen.
SYSTÉM DAB*
Systém digitálního vysílání (Digital Audio Broadcasting, DAB) nabízí vysokou kvalitu rozhlasového vysílání a více kanálů.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE - ECC*
MANUÁLNÍ REGULACE
2 Vytápění levého nebo pravého sedadla.
3 Max. odmlžení. Nasměruje maximální průtok
veškerého vzduchu na čelní a boční okna.
4 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
5 Distribuce vzduchu.
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
6 Zapnutí/vypnutí vyhřívání zadního okna a
bočních zrcátek.
7 Recirkulace.
9 AC - zapínání/vypínání klimatizace. Ochla-
1 Otočením se individuálně nastavuje teplota v
zuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
levé nebo pravé části prostoru pro cestující.
Na displeji se zobrazuje zvolená teplota.
8 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod
napětím, pokud je zapalování v poloze 0 nebo I.
Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je pod
napětím stále.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio
systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3
přehrávače atd.
DŮLEŽITÉ
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
ECO DRIVe*
Funkce Eco DRIVe aktivuje program,
který řidiči pomůže snížit spotřebu
paliva a emise.
S funkcí Eco Cruise DRIVe (automatická
převodovka) může vozidlo při volnoběžných
otáčkách motoru ujet dlouhé vzdálenosti bez
brzdění motorem.
S funkcí Eco Start/Stop DRIVe (manuální
převodovka) může být při jízdě s častými zastávkami motor automaticky přepnut do režimu
stop/start.
Funkci Eco DRIVe lze vypnout. Svítící kontrolka v
tlačítku označuje, že je funkce aktivní.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
2
3
4
5
6
7
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
T1 & T2 – nezávislá denní počítadla, která
jsou vždy zapnutá.
Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na stranu
vozidla, na které je umístěno víčko palivové
nádrže.
Displej, palubní počítač. Vyberte funkci
pomocí ovladače (8).
Hodiny. Nastavení v systému menu MY
CAR nebo pomocí (6).
Krátké stisknutí tohoto tlačítka přepíná
mezi denními počítadly T1 & T2. Dlouhým
stisknutím vynulujete aktuální počítadlo.
Nastavení hodin: Otočte do krajní polohy a
pak za krajní polohu s "kliknutím".
Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
SEŘÍZENÍ VOLANTU
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
1. Uvolněte aretaci.
2. Proveďte seřízení.
7
8
9
8 Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
9 Krátkým stisknutím se vynuluje aktuální
funkce palubního počítače.
Dlouhým stisknutím se vynulují všechny
funkce palubního počítače.
POZNÁMKA
Text displeje _ _ _ km do prázdné nádrže
zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
BLUETOOTH*
1. Umožňuje používání nebo vizuální kontrolu
mobilního telefonu.
2. V audio systému podržte klávesu TEL.
3. Na displeji audio systému vyberte možnost
Přidat telefon.
4. Vyberte telefon, který chcete připojit.
5. Pomocí klávesnice mobilního telefonu
zadejte číslice uvedené na displeji audio
systému.
SYSTÉM PODPORY ŘIDIČE
Systém city safety™ je podpůrný nástroj
řidiče a nikdy nemůže nahradit pozornost
řidiče nebo jeho odpovědnost za bezpečné
řízení vozidla.
City Safety™ a systém varování před kolizí s
automatickou-brzdou & detekce chodců*
Tyto funkce pomáhají řidiči odvrátit kolizi v
situacích, kdy změny v dopravním provozu před
vozidlem kombinované s nepozorností řidiče
mohou vést k dopravní nehodě.
Funkce je aktivní při rychlostech pod 30 km/h
a pomáhá řidiči sledovat provoz před vozidlem
pomocí laserového senzoru umístěného v horní
části čelního skla.
Systém City Safety pomáhá předejít nehodě,
pokud je rozdíl rychlosti vašeho vozidla a vozidla
vpředu nižší než 15 km/h.
Pokud je rozdíl rychlosti vyšší, nelze nehodě
předejít, sníží se však rychlost počátečního
nárazu. Systém City Safety je navržen tak, aby
se aktivoval co nejpozději a nedocházelo tak ke
zbytečným zásahům.
VÝSTRAHA
Detekce chodců (detektor chodců před
vozidlem) neposkytuje výstrahu ani
nezasáhne brzděním při rychlostech nad 80
km/h a nepracuje za soumraku a v tunelech.
Funkce nemůže detekovat chodce, který:
• je částečně zakrytý,
• je menší než 80 cm,
• je oblečen do oblečení, které zakrývá
obrysy jeho těla.
Ostatní systémy podpory řidiče
Vozidlo může být vybaveno různými systémy,
které řidiči pomáhají například včas zabrzdit,
udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních
vozidel a zaznamenat vozidla jedoucí stejným
směrem v tzv. mrtvém úhlu nebo udržovat
správnou polohu při jízdě v jízdním pruhu:
• Adaptivní tempomat (manuální)*
• Adaptivní tempomat s funkcí Queue Assist
(automatický)*
• Distance Warning*
• BLIS – (informační systém mrtvého úhlu)*
• Kontrola bdělosti řidiče*
• Upozornění na vybočení z jízdního pruhu*
Více informací k těmto funkcím a jejich omezeních naleznete v uživatelské příručce, kapitola
"Komfort a radost z jízdy".
Za správný způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost přizpůsobenou rychlosti jízdy vždy
odpovídá řidič.
EBA - ASISTENCE PŘI NOUZOVÉM
BRZDĚNÍ
Funkce asistence při nouzovém brzdění
EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit
brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při
prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA
aktivován, stlačuje se brzdový pedál o trochu
více než je obvyklé.
- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak
dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se
se brzdný účinek zcela přeruší.
PÉČE O VOZIDLO
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
OVLÁDACÍ PRVKY SVĚTEL
A
Světelná houkačka.
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
Zadní mlhové světlo (pouze strana
řidiče)
Automatická některé trhy)/vypnutá
tlumená světla. Světelná houkačka
funguje, ne však trvalé zapnutí
dálkových světel.
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce.
Otevře víčko palivové nádrže
Ruční nastavení sklonu světlometů (u
xenonových světlometů* automatické)
Odemyká víko zavazadlového prostoru
PARKOVACÍ BRZDA
Zapnutí
– Stiskněte tlačítko. Dokud nebude parkovací
brzda zcela zapnutá, výstražná kontrolka
bliká. Po úplném zapnutí zůstane svítit.
Vypnutí
1. Klíč je v poloze 0 nebo I.
2. Sešlápněte brzdový pedál a lehce vytáhněte
tlačítko.
Automatické vypnutí
– Rozjeďte se. (U vozidel s automatickou
převodovkou musí být zapnutý bezpečnostní
pás.)
TP 13571 (Czech). AT 1120. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation.
Osvětlení displeje a přístrojů
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement