Volvo S60 Quick start guide

Volvo S60 Quick start guide
S60
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Stručný průvodce Quick Guide popisuje výběr funkcí ve vašem novém voze Volvo. Podrobnější informace pro vlastníka najdete ve vozidle, v
aplikaci a na webové stránce.
STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde je přístupná přes horní zobrazení.
MOBILNÍ APLIKACE
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (příručka Volvo) pro chytré
telefony a tablety. Aplikace rovněž obsahuje instruktážní video pro vybrané
funkce.
STRÁNKA PODPORY VOLVO
Stránka podpory Volvo Car (support.volvocars.com) obsahuje příručky,
instruktážní videa a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo a vlastnictví
tohoto vozu.
TIŠTĚNÉ INFORMACE
V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje
informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických
informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si lze objednat.
OBSAH
01. SEZNAMTE SE SE SVÝM VOZIDLEM VOLVO
V této kapitole najdete informace o některých systémem Volvo pro služby, přehled exteriéru a interiéru vozidla a
informace o středovém displeji.
02. INTERIÉR A PŘIPOJENÍ
Zde se dočtete o různých funkcích v prostoru pro cestující např. o nastaveních sedadla a připojení k internetu.
03. ZOBRAZENÍ NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
Zde najdete informace o jednotlivých hlavních zobrazeních středového displeje, ze kterého můžete ovládat řadu
funkcí ve vozidle.
04. CHYTRÁ JÍZDA
V této kapitole popisujeme některé ze systémů podpory řidiče ve vozidle a nabízíme tipy k úspornější jízdě s vozidlem.
05. ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU
Zde najdete jednotlivé povely a fráze, které můžete použít u systému rozpoznávání hlasu ve vozidle.
06. SPECIÁLNÍ TEXTY
Musíte si přečíst texty varování, důležitých upozornění a poznámek.
V době publikování jsou všechny známé typy doplňků / příslušenství označeny hvězdičkou: *.
01
01
ZAČÍNÁME
Abyste mohli začít používat své Volvo optimálním způsobem, nabízíme
pár funkcí, rad a tipů, se kterými je vhodné se seznámit.
Volvo ID
Volvo ID je osobní ID, které umožňuje přístup k celé řadě služeb pomocí
jediného uživatelského jména a hesla. Zde patří Volvo On Call*, mapové
služby*, osobní přihlášení na stránce volvocars.com a možnost zarezervovat si servis a opravy. Volvo ID můžete vytvořit na stránce
volvocars.com, nebo můžete použít aplikaci Volvo On Call, nebo můžete
vytvořit Volvo ID přímo ze svého vozidla.
Sensus
Sensus je inteligentní rozhraní vozidla, které se ve vozidle používá pro
vše, co souvisí se zábavou, připojením k internetu, navigací* a informačními službami. Komunikaci mezi vámi, vozidlem a okolním světem umožňuje Sensus.
Volvo On Call*
Volvo On Call umožňuje přímý kontakt s vozidlem a další pomoc a pohodlí 24 hodin denně. Aplikace Volvo On Call, například, informuje, kdy se
musí vyměnit žárovky a kdy se musí doplnit kapalina do ostřikovačů.
Můžete zamknout a odemknout vozidlo, zkontrolovat hladinu paliva a
zobrazit nejbližší čerpací stanice. Teplotní přípravu lze nastavovat a
spouštět pomocí ovládání klimatu při parkování nebo pomocí funkce
dálkového spuštění vozidla1. Začněte tím, že si stáhnete aplikaci Volvo
On Call.
Aplikace Volvo On Call zahrnuje rovněž pomoc na cestách, další bezpečnostní služby a pomoc v případě tísně. K tomu jsou určena tlačítka
ON CALL a SOS ve stropní konzole.
Profily řidiče
Mnohá z nastavení prováděných ve vozidle lze upravit podle osobních
preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče. Každý klíč
lze propojit s profilem řidiče. Další informace o profilech řidiče najdete v
kapitole Horní zobrazení v průvodci Quick Guide.
1
K dispozici u některých modelů a na určitých trzích.
01
01
PŘEHLED, EXTERIÉR
Kontrola a uložení tlaku vzduchu v pneumatikách (ITPMS)* se
provádí pomocí TPMS v aplikaci Stav vozu v zobrazení aplikací na
středovém displeji. V případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách
bude na displeji řidiče nepřetržitě svítit symbol . V případě
nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách zkontrolujte a upravte tlak ve
všech čtyřech pneumatikách a stisknutím tlačítka Kalibrovat uložte
nový tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrola hladiny motorového oleje se provádí z aplikace Stav
vozu. Zde vidíte také stavové zprávy a informace k objednání
servisní prohlídky a opravy*.
Zpětná zrcátka lze automaticky* naklonit dolů při zařazení zpětného chodu. Pokud se vozidlo uzamkne/odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem, zpětná zrcátka se mohou automaticky sklopit/vyklopit. Tyto funkce aktivujte v horním zobrazení středového
displeje: Nastavení My Car Zrcátka a snadné nastupování.
Abyste vozidlo zamkli nebo odemkli pomocí zamykání/odemykání
bez klíče*, stačí, když budete mít u sebe, např. v kapse, dálkový
ovladač s klíčem. Dálkový ovladač s klíčem se musí nacházet přibližně do 1 m (3 stop) od vozidla.
Uchopte kliku na dveřích nebo stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu víka zavazadlového prostoru a vozidlo odemkněte. Abyste
vozidlo zamkli, stiskněte jemně výstupek na jedné z klik na dveřích.
Nedotýkejte se současně obou přítlačných ploch.
Panoramatická střecha* obsahuje skleněné okno a sluneční
clonu. Ovládá se ovládačem nad zpětným zrcátkem, když se vozidlo
nachází minimálně v poloze zapalování I. Do větrací polohy otevřete
tak, že ovladač stisknete směrem nahoru. Zavřete potáhnutím ovladače dolů. Pokud chcete panoramatickou střechu zcela otevřít,
potáhněte ovladač dvakrát dozadu. Zavřete potáhnutím ovladače
dvakrát dolů.
Ovládání víka zavazadlového prostoru nohou* se provádí pomalým vykopnutím nohy pod levou část zadního nárazníku. Aby bylo
možné otevřít víko zavazadlového prostoru pohybem nohy, vozidlo
musí být vybaveno funkcí zamykání/odemykání bez klíče*. Aby bylo
možné otevřít vykopnutím nohy, dálkový ovladač s klíčem se musí
nacházet cca. 1 metr (3 stopy) za vozidlem.
01
01
ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ
Dálkový ovladač s klíčem
Jedno krátké stisknutí zamyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru, krytku hrdla plnění paliva a zapíná alarm*.
Dlouhé stisknutí zavírá současně panoramatickou střechu* a všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru, krytku hrdla plnění paliva a vypíná alarm*.
Dlouhé stisknutí otevírá současně všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká a vypíná alarm pouze pro víko zavazadlového prostoru.
Dlouhým stisknutím se víko zavazadlového prostoru otevře mechanicky.
Panická funkce aktivuje, v případě potřeby, směrová světla a klakson a přivolá tak pozornost. Aktivujte tak, že stisknete a podržíte tlačítko alespoň 3 sekundy nebo stisknete tlačítko dvakrát do 3
sekund. Funkci lze deaktivovat pomocí stejného tlačítka poté, kdy
byla aktivována minimálně 5 sekund. Jinak se funkce automaticky
deaktivuje po 3 minutách.
Osobní zámek
Osobní zámek uzamkne víko zavazadlového prostoru a opěradla zadních
sedadel, což se může hodit, například, když vozidlo dáváte, do servisu
nebo hotelu.
– V zobrazení funkcí na středovém displeji klepněte na
Osobní zámek a aktivujte/deaktivujte tak funkci.
Zobrazí se vyskakovací okno pro aktivaci/deaktivaci. Při
každém použití zamykání musíte zadat čtyřmístný kód. Při
prvním použití funkce musíte zadat doplňkový bezpečnostní kód.
Zamykání* příruční schránky se provádí manuálně pomocí klíče, který se
nachází uvnitř příruční schránky.
01
01
PŘEHLED, INTERIÉR
Středový displej se používá k ovládání mnoha hlavních funkcí
vozidla, např. média, navigace*, regulace klimatu, systémů podpory
řidiče a aplikací ve vozidle.
Na displeji řidiče se zobrazují informace o jízdě, např. rychlost,
otáčky motoru, navigace* a aktivní podpora řidiče. Pomocí nabídky
aplikací, která se otevírá pomocí klávesnice na volantu vpravo, si lze
vybrat, co se bude na displeji řidiče zobrazovat. Nastavení lze upravovat pomocí Nastavení My Car Displej řidiče v horním
zobrazení na středovém displeji.
Head-up displej* doplňuje ve vozidle displej řidiče a promítá na
čelní sklo informace. Aktivuje se v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
K nastartování vozidla se používá knoflík Start. Otočte po směru
hodinových ručiček a v poloze zapalování I uvolněte. Sešlápněte
brzdový pedál a vozidlo nastartujte otočením knoflíku Start po
směru hodinových ručiček. U vozidel s manuálním řazením se musí
sešlápnout také spojkový pedál. U vozidel s automatickým řazením
se musí zvolit poloha P nebo N. Vypněte otočením startovacího
knoflíku po směru hodinových ručiček.
Jízdní režimy* se nastavují pomocí ovladače na tunelové konzole.
Vozidlo vždy startuje v komfortním režim. Stiskněte ovládací prvek a
přesunutím zvolte na středovém displeji Comfort, Eco, Dynamic
nebo Individual. Potvrďte stisknutím ovladače. V případě jízdního
režimu Individual můžete nastavení upravit podle požadované jízdní
charakteristiky. Konkrétní jízdní režim se aktivuje v horním zobrazení
středového displeje: Nastavení My Car Individuální jízdní
režim.
Parkovací brzda se aktivuje potáhnutím ovladače
nahoru následně se rozsvítí symbol na displeji řidiče. K ručním uvolnění
zatlačte na ovladač a současně sešlápněte brzdový pedál. Pomocí
funkce "automatické brzdění stojícího vozidla" ( ) lze uvolnit
brzdový pedál a přitom je vozidlo např. na semaforech stále
zabrzděné.
Před použitím automyčky musíte automatické brzdění stojícího
vozidla a automatickou aktivaci parkovací brzdy deaktivovat. Automatická parkovací brzda se deaktivuje v horním zobrazení středového displeje: Nastavení My Car Parkovací brzda a
zavěšení.
Vypínač airbagu spolujezdce* se nachází na konci přístrojové
desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří. Potáhněte vypínač ven a otočením do polohy ON/OFF airbag aktivujte/
deaktivujte.
01
01
STŘEDOVÝ DISPLEJ
Můžete upravovat nastavení a ovládat většinu funkcí na středovém displeji. Na středovém displeji jsou tři hlavní zobrazení: výchozí zobrazení,
zobrazení funkcí a zobrazení aplikací. Zobrazení funkcí a zobrazení aplikací otevřete ve výchozím zobrazením tak, že přejedete prstem vpravo
nebo vlevo. Horní zobrazení je přístupné poté, co přetáhnete horní část
displeje dolů.
Vzhled na středovém displeji a na displeji řidiče změníte tak, že
zvolíte motiv v Nastavení My Car Displej řidiče v horním zobrazení. Zde můžete rovněž zvolit tmavé nebo světlé pozadí středového displeje.
Na výchozí zobrazení se vrátíte z jiného zobrazení krátkým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Nyní se zobrazení naposledy
zvolený režim výchozího zobrazení. Dalším krátkým stisknutím tlačítka
Domů nastavíte všechny dlaždice zobrazení Domů do standardního
režimu.
Pokud chcete čistit středový displej, zamkněte dotykovou funkci dlouhým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Obrazovku
znovu aktivujte krátkým stisknutím tlačítka Domů.
Stavová lišta nahoře na displeji zobrazuje aktivity ve vozidle. Vlevo se
nachází informace o síti a připojení, informace o médiích, čas a indikace
činností probíhajících na pozadí.
V řádku klimatu dole můžete nastavit klepnutím na příslušnou ikonu
teplotu a komfort sedadla. Zobrazení klimatu otevřete klepnutím na prostřední tlačítko v řádku klimatu.
2. Mezi jednotlivými funkcemi přepínejte na středovém displeji otáčením
ovladače nahoru/dolů.
3. Nastavení zvolené funkce změníte stisknutím horní/spodní/přední/
zadní části ovladače.
02
Uložení poloh
1. Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej* do požadované polohy a na panelu dveří stiskněte tlačítko M. Rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
2. Do 3 sekund stiskněte tlačítko paměti 1 nebo 2. Ozve se zvukový
signál a kontrolka v tlačítku M zhasne.
Použití uložené polohy:
Když jsou dveře otevřené - stiskněte a uvolněte jedno z tlačítek paměti.
Když jsou dveře zavřené - držte stisknuté jedno z tlačítek paměti, dokud
není dosažena požadovaná poloha.
ELEKTRICKY* OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Pomocí ovládacích prvků zvenku na sedadle můžete upravit např.
polohu sedadla a bederní opěrky*. K nastavení polohy sedadla se používají dva ovladače ve tvaru sedadla. Třetí multifunkční ovladač* se používá k nastavování jednotlivých komfortních funkcí, například masáže*.
Ovladače ve tvaru sedadla
Pomocí spodního ovládače nastavte sedák nebo přesuňte celé sedadlo.
Pomocí zadního ovládače nastavte úhel opěradla.
Multifunkční ovladač2
Nastavení masáže*, boční podpěry*, bederní opěrky* a prodloužení
sedáku* se provádí pomocí multifunkčního ovladače.
1. Nastavení sedadla aktivujte otočením ovladače na středovém displeji
nahoru/dolů.
2
Ve vozidlech s bederní opěrkou nastavitelnou ve čtyřech směrech*
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL*
Když sklápíte dolů zadní sedadlo, opěradlo a hlavová opěrka nesmí přijít
do kontaktu s opěradlem sedadla vpředu. Abyste mohli spustit opěradla,
možná budete muset nejdříve upravit nastavení předních sedadel.
Sklápění opěradel
Aby bylo možné sklopit zadní sedadla, vozidlo musí stát a minimálně
jedny zadní dveře musejí být otevřené.
1. Manuálně spusťte dolů opěrku hlavy prostředního sedadla.
2. Podržte stisknuté jedno z tlačítek na zadním platu na levé straně
vozidla.
3. Sedadlo se uvolní z pojistky, ale zůstane ve stejné poloze. Opěrky
hlavy se spouštějí dolů automaticky.
4. Opěradlo sklopte manuálně dolů do vodorovné polohy.
Zvednutí opěradel
1. Opěradlo přesuňte nahoru/dozadu tak, aby se zajistilo na místě.
2. Opěrku hlavy zvedněte manuálně nahoru.
3. V případě potřeby zvedněte nahoru opěrku hlavy prostředního
sedadla.
02
02
VOLANT
Polohu volantu můžete nastavit z hlediska výšky a hloubky.
Omezovač rychlosti pomáhá zabránit překročení zvolené maximální rychlosti.
1. Zatlačte/potáhněte3 páčku pod volantem dopředu/dozadu.
Tempomat pomáhá řidiči udržet konstantní rychlost.
2. Nastavte volant do požadované polohy a přesuňte páčku do zajištěné
polohy.
Adaptivní tempomat* pomáhá udržovat konstantní rychlost, a to v
kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu
vpředu.
Nastavení volantu
Klávesnice vlevo
Podpora řidiče se volí na displeji řidiče pomocí šipek na klávesnici na
volantu vlevo ( a ). Je-li kontrolka podpory řidiče bílá, funkce je
aktivní. Šedá kontrolka znamená, že funkce byla vypnuta nebo se
nachází v pohotovostním režimu.
Kontrolky na displeji řidiče:
Pilot Assist pomáhá řidiči udržet vozidlo pomocí asistence řízení
mezi značením jízdního pruhu a dále pomáhá udržet konstantní
rychlosti, a to v kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.
Stisknutím tlačítka
vybranou funkci spustíte nebo vypnete.
Jedno krátké stisknutím
/
zvyšuje/snižuje uloženou rychlost o
5 km/h (5 mph). Pokud tlačítko stisknete a podržíte, rychlost se mění
spojitě - na požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
volantu klávesnici vpravo. Pokud se na displeji řidiče zobrazí "----", v
nádrži je příliš málo paliva a dojezd nelze spočítat. Dočerpejte palivo co
nejdříve.
/ zvětšuje/zmenšuje vzdálenost k vozidlu vpředu při použití adaptivního tempomatu a systému Pilot Assist.
Jedním stisknutím tlačítka
zvolenou funkci.
02
rovněž pokračujete v uložené rychlosti pro
Klávesnice vpravo
Pomocí klávesnice na volantu vpravo můžete navigovat po displeji řidiče.
Otevření/zavření nabídky aplikací na displeji řidiče. Z tohoto místa
můžete ovládat palubní počítač, přehrávač médií, telefon a navigaci*.
Jednotlivé aplikace procházejte tisknutím šipky vlevo nebo vpravo.
Zvolte položku, zrušte výběr položky nebo potvrďte položku. Např.
zvolte nabídku palubního počítače nebo vymažte zprávu na displeji
řidiče.
Klepáním nahoru nebo dolů procházejte jednotlivé funkce zvolené
aplikace.
Hlasitost médií zvýšíte/snížíte stisknutím tlačítka
a . Pokud
není aktivní žádná další funkce tato tlačítka lze použít k ovládání hlasitosti.
Ovládání hlasem se aktivuje stisknutím tlačítka . Tato funkce umožňuje ovládat hlasem např. média, navigaci a regulaci klimatu. Řekněte
např. "Radio", "Raise temperature" nebo "Cancel".
Další hlasové povely najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole
Hlasové ovládání.
Palubní počítač
Palubní počítač počítá hodnoty, např. ujeté kilometry, spotřebu paliva a
průměrnou rychlost. Můžete zvolit, jaké informace z palubního počítače
budou zobrazovány na displeji řidiče. Palubní počítač počítá dojezd do
prázdné nádrže. Pokud chcete zobrazit jednotlivé možnosti, použijte na
3
V závislosti na trhu.
Osvětlení "home safe osvětlí do jisté míry tmu tím, že rozsvítí část
venkovního osvětlení poté, co jste vozidlo uzamkli. Funkci aktivujete po
vypnutí vozidla tak, že levý páčkový přepínač přesunete k přístrojové
desce a potom jej uvolníte. Dobu, po kterou osvětlení "home safe" bude
svítit, lze nastavit na středovém displeji.
02
Resetování denního počítadla
Všechny informace v manuálně ovládaném denním počítadle kilometrů
(TM) resetujete dlouhým stisknutím tlačítka RESET. Krátkým stisknutím
resetujete pouze ujeté kilometry. Denní počítadlo (TA) se resetuje automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá 4 hodiny.
LEPÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Funkce světlometů se ovládají pomocí levého páčkového přepínače.
V režimu AUTO vozidlo zjistí, zda je tma/světlo a podle toho nastaví
osvětlení, např. když se setmí nebo vjedete do tunelu. Otočením kolečka
na páčkovém přepínači do polohy
aktivujete dálkové světlomety,
které se automaticky ztlumí, aby neoslňovaly účastníky silničního provozu v protisměru. Přesunutím páčkového přepínače k volantu aktivujete
manuální ovládání dálkových světlometů. Přesunutím k přístrojové desce
je deaktivujete.
Aktivní natáčecí světla* umožňují maximální osvětlení zatáček a křižovatek, jelikož světlo následuje pohyby volantu. Tato funkce se aktivuje
automaticky při nastartování vozidla. Lze ji deaktivovat v zobrazení funkcí
na středovém displeji, .
Uvítací osvětlení zapne venkovní osvětlení, když odemknete vozidlo
pomocí klíče, a pomůže vám bezpečně dostat se za tmy k vozidlu.
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Pravým páčkovým přepínačem se ovládají lišty stěračů a dešťový senzor.
– Pokud chcete čelní sklo jednou setřít, posuňte páčkový přepínač
dolů.
– Posunutím páčky postupně nahoru nastavujete cyklické, normální a
rychlé stírání.
– Pomocí kolečka na přepínací páčce upravte rychlost stírání.
– Přesunutím páčky k volantu spustíte ostřikování čelního skla a světlometů.
Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte na tlačítko
dešťového senzoru. Páčkový spínač stěrače čelního skla musí být v
poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření. Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Otočením kolečka nahoru/dolů nastavíte vyšší/
nižší citlivost.
Servisní režim stírání čelního skla se používá, například, při
výměně, čištění nebo zvedání lišt stěračů. Klepnutím na tlačítko Servisní poloha stěračů v zobrazení funkcí na středovém displeji aktivujte nebo deaktivujte servisní režim.
02
02
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Funkce nastavení klimatu pro přední a zadní část prostoru pro cestující
se ovládají ze středového displeje, pomocí tlačítek na středové konzole
nebo ze zadní části tunelové konzoly*. Některé funkce klimatu lze ovládat také hlasovým ovládáním.
Uprostřed na středovém displeji dole se nachází ikona, kterou
se otevírá zobrazení klimatu. Pokud je text Clean Zone modrý,
znamená to, že byly splněny podmínky pro dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
– Pokud chcete automaticky regulovat některé funkce klimatu, klepněte v zobrazení klimatu na AUTO. Krátké stisknutí reguluje automaticky recirkulaci vzduchu, klimatizaci a rozvod vzduchu.
Dlouhé stisknutí spustí automatickou regulaci recirkulace vzduchu,
klimatizace a rozvodu vzduchu. Dále se teplota a otáčky ventilátoru
změní na standardní nastavení: 22 °C (72 °F) a úroveň 3 (úroveň 2
na zadních sedadlech4). Teplotu a otáčky ventilátoru můžete měnit,
aniž byste deaktivovali automatickou regulaci klimatu.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování a potom klepněte na Příprava
spuštění.
Nastavení časovače teplotní přípravy
1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování
požadované datum/den.
Přidat časování a nastavte
Systém kvality vzduchu IAQS*
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior Package*. Jedná se o plně
automatický systém, který čistí vzduch v prostoru pro cestující od škodlivin jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Funkce se aktivuje v horním zobrazení středového displeje v Nastavení
Klima Snímač kvality vzduchu.
– Klepnutím na jednu z ikon v řádku klimatu ve spodní části středového
displeje upravíte teplotu, ohřev sedadla* a rychlost ventilátoru.
Pokud chcete synchronizovat teplotu pro všechny zóny s teplotou na
straně řidiče, stiskněte ikonu teploty na straně řidiče a tlačítko
Synchronizovat teplotu .
Teplotní příprava*
Teplotní přípravu lze nastavit na středovém displeji vozidla nebo pomocí
aplikace Volvo On Call*.
Teplotní příprava vytápí* nebo odvětrává prostor pro cestující před jízdou. Teplotní přípravu lze spustit přímo nebo nastavit spuštění pomocí
časovače.
Přímé spuštění teplotní přípravy
1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.
4
Pro vozidla se 4zónovým klimatem*.
02
02
PŘIPOJENÍ
Pomocí systému rozpoznávání hlasu můžete přehrávat a ovládat média,
SMS a telefonní hovory a rovněž můžete vozidlo připojit k internetu prostřednictvím různých externích zařízení, například přes chytrý telefon.
Abyste mohli používat připojená zařízení, elektrický systém vozidla musí
být minimálně v poloze zapalování I.
Modem vozidla5
Nejjednodušší a nejefektivnější způsob připojení vozidla k internetu je
přes vlastní modem vozidla. Je maximálně funkční, aktivuje se automaticky u každé cesty a nevyžaduje připojení k chytrému telefonu.
1. Zasuňte osobní SIM kartu do držáku u podlahy na straně spolujezdce.
2. Stiskněte v horním zobrazení Nastavení Komunikace
internetu přes modem vozidla vozidla.
Sdílení
3. Aktivujte zaškrtnutím políčka pro Sdílení internetu přes modem
vozidla vozidla.
Tethering
Je-li vozidlo připojeno k internetu přes modem, můžete sdílet připojení k
internetu (Wi-Fi hotspot) v horním zobrazení Nastavení s ostatními zařízeními. Stiskněte Komunikace Wi-Fi hotspot pro vozidlo.
Bluetooth
Používejte Bluetooth především ke správě telefonních hovorů, SMS a
médií ze svého telefonu do systému vozidla. Dále můžete připojit vozidlo
k internetu přes Bluetooth. Najednou lze mít připojena dvě zařízení
Bluetooth. V tomto případě lze pro streaming médií použít pouze jedno
zařízení. Jakmile se vozidlo použije znovu a je aktivní Bluetooth v tele-
fonu, použijí se dva naposledy připojené telefony. Do seznamu lze uložit
až 20 zařízení, což umožní snazší komunikaci se zařízeními v budoucnu.
1. Aktivujte na telefonu Bluetooth. Abyste se mohli připojit k internetu,
aktivujte v telefonu rovněž tethering.
Elektrické zásuvky
Ve vašem vozidle jsou k dispozici následující elektrické zásuvky:
12V elektrická zásuvka.
12V elektrická zásuvka a 230V elektrická zásuvka*. Dále je k dispozici 12V elektrická zásuvka* v zavazadlovém prostoru.
2. Na středovém displeji otevřete dílčí zobrazení telefonu.
3. Klepněte na Přidat telefon. Pokud je již zařízení připojeno, klepněte
na Změnit a potom Přidat telefon.
4. Zvolte telefon, který chcete připojit, a pokračujte podle pokynů na
středovém displeji a telefonu. Upozorňujeme, že u některých telefonů
musí být aktivována funkce zpráv.
Wi-Fi
Pokud připojíte vozidlo k internetu přes Wi-Fi, můžete streamovat online
služby při vyšší rychlosti než pomocí Bluetooth. Například můžete
poslouchat internetové rádio a hudbu přes aplikace ve vozidle, můžete
stahovat/aktualizovat software atd. Připojení Wi-Fi z chytrého telefonu
funguje jako hotspot pro vozidlo a pro ostatní externí zařízení ve vozidle.
1. Aktivujte na telefonu tethering.
2. Na středovém displeji klepněte v horním zobrazení na Nastavení.
3. Klepněte na Komunikace
políčka pro Wi-Fi.
Wi-Fi a připojení aktivujte zaškrtnutím
Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, když se vozidlo
odpojí. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití aktivovat
znovu.
USB
K připojení externího zařízení pro přehrávání médií můžete použít USB.
Port USB se rovněž používá pro Apple CarPlay* a Android Auto*. Pokud
jsou k dispozici dva USB porty, připojte k portu s bílým rámečkem.
Externí zařízení se nabíjí, když je připojeno k vozidlu.
USB porty (typ A) najdete v úložné schránce v loketní opěrce mezi
sedadly.
5
Pouze vozidla s P-SIM*. Vozidla se službou Volvo On Call* využívají pro tyto služby připojení k internetu přes modem vozidla.
02
POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Můžete připojit externí zařízení a, např. telefonovat nebo přehrávat
média v systému pro přehrávání audia a média ve vozidle.
02
Správa telefonních hovorů6
Můžete telefonovat a přijímat hovory přes telefon připojený přes
Bluetooth.
Volání přes středový displej
1. Ve výchozím zobrazení otevřete vnořené zobrazení Telefon. V protokolu hovorů, seznamu kontaktů nebo zadáním přes klávesnici zvolte,
komu budete volat.
2. Stiskněte tlačítko
.
Volání pomocí klávesnice na volantu vpravo
1. Stiskněte
2. Pomocí
a pomocí Telefon nebo
přejděte na
procházejte výpis hovorů. K výběru stiskněte
.
.
Hovory můžete spravovat pomocí hlasového ovládání. Stiskněte tlačítko
hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo. Hlasové povely
najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole Hlasové ovládání.
Přehrávání médií
Pokud chcete přehrávat audio z externího zařízení, musíte se připojit k
vozidlu vybraným způsobem - viz různé možnosti připojení na předchozí
stránce.
Zařízení připojené přes Bluetooth
1. V připojeném zařízení spusťte přehrávání.
2. V zobrazení aplikací na středovém displeji otevřete aplikaci Bluetooth. Spustí se přehrávání.
Zařízení připojené přes USB
1. Spusťte aplikaci USB v zobrazení aplikací.
6
Informace o telefonech, které jsou kompatibilní s vozidlem, najdete na support.volvocars.com.
2. Zvolte, co chcete přehrávat. Spustí se přehrávání.
MP3 přehrávač nebo zařízení připojené přes iPod
1. Spusťte v zařízení přehrávání.
2. Podle způsobu připojení otevřete iPod nebo USB. Pokud
chcete přehrávat audio ze zařízení iPod, zvolte aplikaci
iPod, a to bez ohledu na způsob připojení. Spustí se přehrávání.
Apple® CarPlay®*7 a Android Auto*
Funkce CarPlay a Android Auto vám umožní používat určité aplikace v
zařízení iOS nebo Android prostřednictvím vozidla např. k přehrávání
hudby nebo k poslechu podcastů. Interakce probíhá přes středový displej vozidla nebo přes zařízení.
Pokud chcete používat CarPlay, musí být v zařízení iOS aktivována
služba Siri. Dále zařízení musí mít přístup k internetu přes Wi-Fi nebo
přes mobilní síť.
1. Připojte telefon k USB portu s bílým rámečkem.
2. Aktivujte tak, že v zobrazení aplikací klepnete na Apple
CarPlay nebo Android Auto.
Hlasové ovládání v systému CarPlay a Android Auto aktivujte dlouhým
na pravé klávesnici na volantu. Krátkým stisknustisknutím tlačítka
tím aktivujte vlastní systém hlasového ovládání vozidla.
Když se používá CarPlay, Bluetooth se vypne. Chcete-li připojit vozidlo k
internetu, použijte Wi-Fi nebo modem* vozidla.
7
Apple a CarPlay jsou registrované obchodní značky, které vlastní Apple Inc.
02
03
VÝCHOZÍ ZOBRAZENÍ
řidiče. Klepnutím na toto dílčí zobrazení otevřete naposledy používanou funkci.
Středový displej ukazuje při spuštění výchozí zobrazení, ze kterého
můžete otevřít dlaždice nabídky pro navigaci, média a telefon a nabídky
pro naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla.
Navigace - Pokud klepnete sem, otevře se navigační systém
pomocí systému Sensus Navigation*.
Nastavení cíle pomocí volného textu - Rozbalte panel nástrojů
pomocí šipky dolů na levé straně a klepněte na . Obrázek na
mapě se změní na volné textové hledání. Zadejte hledané pojmy.
03
zvětšete mapu na
Zadání cíle na mapě - Stisknutím tlačítka
maximum. Stiskněte a podržte místo, kam chcete jet, potom zvolte
Jít sem.
otevřete itinerář. Klepnutím na
Vymazání cíle - Klepnutím na
odpadkový koš vymažete mezicíl v itineráři, nebo klepnutím na
Vymazat plán cesty vymažete celý itinerář.
Aktualizace mapy8 - Klepněte v zobrazení aplikací na Centrum
stahování. Počet dostupných aktualizací map se zobrazí na Mapy.
Klepněte na Mapy Nainstalovat a aktualizuje se mapa nebo se
nainstaluje zvolená mapa. Dále si lze stáhnout mapy z
support.volvocars.com do USB paměti a potom je přesunout do
vozidla.
Média - Zde se zobrazí, například, hudba z externích zdrojů, nebo,
pokud jste zvolili, FM rádio v zobrazení aplikací. Klepnutím na dílčí
zobrazení otevřete nastavení. Zde můžete zobrazit svou knihovnu
hudby, rozhlasové stanice apod.
Telefon - Odsud se dostanete k funkci telefonu. Po klepnutí se
dílčí zobrazení rozbalí. Zde můžete vytáčet číslo z historie hovorů
nebo ze seznamu kontaktů, nebo můžete manuálně zadat číslo
pomocí klávesnice. Po výběru čísla klepněte na .
Naposledy používaná aplikace nebo funkce vozidla - zde vidíte
naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla, která se nezobrazila na žádné z dalších dlaždic, např. Stav vozu nebo Výkonnost
8
Dostupnost funkcí se může pro jednotlivé trhy lišit.
03
ZOBRAZENÍ FUNKCÍ A ZOBRAZENÍ APLIKACÍ
Zobrazení funkcí
Přesunování ikon
Na zobrazení funkcí se dostanete, pokud ve výchozím zobrazení přejedete prstem zleva doprava9. Odsud můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce ve vozidle, např. Head-up displej* a Parkovací asistent.
Aktivují/deaktivují se klepnutím na příslušný symbol. Některé funkce se
otevírají v samostatném okně.
Aplikace a tlačítka funkcí vozidla v zobrazení aplikací a v zobrazení
funkcí lze v případě potřeby přesunout.
Zobrazení aplikací
1. Klepněte a podržte stisknutou aplikaci nebo tlačítko.
2. Přetáhněte aplikaci nebo tlačítko na neobsazené místo v zobrazení a
uvolněte.
Pokud chcete zpřístupnit zobrazení aplikací, přejeďte prstem ve výchozím zobrazení zprava doleva9. Zde vidíte aplikace, které jsou dodávány s
vozidlem, a aplikace, které si můžete sami stáhnout a nainstalovat.
03
Správa a aktualizace aplikací a systémů
V části Centrum stahování v zobrazení aplikací můžete aktualizovat některé systémy vozidla. Přitom musí být vozidlo připojeno k internetu. Centrum stahování umožní:
Stahování aplikací - Klepněte na Nové aplikace a zvolte požadovanou
aplikaci. Klepnutím na Nainstalovat stáhněte aplikaci.
Aktualizace aplikací - Klepněte na Nainstalovat vše aktualizujte
všechny aplikace. Nebo klepněte na Aktualizace aplikací a zobrazí se
seznam možných aktualizací. Zvolte požadovanou aplikaci a klepněte na
Nainstalovat.
Odinstalování aplikací - Klepněte na Aktualizace aplikací a zvolte
požadovanou aplikaci. Klepněte na Odinstalovat a odinstalujte aplikaci.
Aktualizace systémového softwaru - Klepnutím na Aktualizace
systému zobrazíte seznam aktualizací, které lze nainstalovat do vozidla.
- Klepnutím na Nainstalovat vše dole v seznamu aktualizujete veškerý
software. Klepnutím na Nainstalovat aktualizujete konkrétní softwarový
program. Pokud seznam není požadován, zvolte Nainstalovat vše u tlačítka Aktualizace systému.
9
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením přetřete v opačném
směru.
03
HORNÍ ZOBRAZENÍ
Na horní části displeje je karta, kterou můžete přetáhnout dolů, aby bylo
přístupné horní zobrazení. Zde jsou přístupné funkce Nastavení,
Uživatelská příručka, Profil a zprávy uložené ve vozidle.
Osobní preference
Hlasitost systému
Pokud chcete upravit nebo vypnout hlasitost zvuků systému, například
zvuk při klepnutí na obrazovku, přejděte na Nastavení Zvuk
Hlasitost systému.
V části Nastavení můžete nastavit řadu osobních preferencí, například,
nastavení displejů, zrcátek, předního sedadla, navigace*, systému přehrávání audia a média, jazyka a hlasového ovládání.
Profily řidiče
Pokud vozidlo používá několik řidičů, každý řidič může mít svůj
osobní profil řidiče. Při každém nasednutí do vozidla si můžete
zvolit svůj profil řidiče, ve kterém jsou uloženy vaše osobní preference. Počet profilů závisí na počtu klíčů, které jsou pro
vozidlo k dispozici. Profil Host není propojen se žádným konkrétním klíčem.
Poslední aktivní profil řidiče je profil, který byl používán při odemykání
vozidla. Profil řidiče změníte klepnutím na Profil zobrazený nahoře na
displeji.
Profily řidiče lze propojit s klíči k vozidlu. Po odemknutí vozidlo automaticky nastaví vaše osobní preference. Připojte klíč: Nastavení
Systém Jízdní profily. Zvolte jeden z profilů řidiče (profil Host nelze
propojit). Opět se objeví výchozí zobrazení. Horní zobrazení znovu stáhněte dolů, zopakujte podle výše uvedeného postupu a ve vybraném profilu zvolte Upravit a potom Připojení klíče.
Jízdní režim Individual
Pokud chcete upravit jeden z jízdních režimů Comfort, Eco nebo
Dynamic, aktivujte jízdní režim v části Nastavení My Car
Individuální jízdní režim.
03
04
PODPORA ŘIDIČE
Vaše vozidlo je vybaveno celou řadou funkcí, které vám pomáhají jezdit
bezpečně a mohou zabránit vzniku nehod. Tyto funkce můžete aktivovat
v zobrazení funkcí na středovém displeji. Nezapomeňte, že funkce podpory řidiče představují pouze pomůcku a odpovědnost za bezpečnou
jízdu s vozem nese vždy pouze řidič. Vybrat si lze z následujících
možností:
Režim Lane Keeping Aid v horním zobrazení středového
displeje.
Asistence řízení v případě rizika kolize
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi může pomoci zmírnit riziko,
že vozidlo opustí náhodou jízdní pruh a/nebo narazí do jiného
vozidla nebo překážky. Funkce aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu a/nebo provede úhybný manévr. Funkce obsahuje
tři dílčí funkce: Asistence řízení v případě rizika vyjetí, asistence
řízení v případě rizika čelní kolize a asistence řízení v případ
rizika kolize do zadní části vozidla.
City Safety™
City Safety10 vám může pomoci v kritických situacích zabránit kolizi s
vozidly, většími zvířaty, chodci nebo cyklisty resp. může zmírnit následky
takové kolize. V případě rizika kolize systém varuje vizuálně, zvukově a
brzdovými pulsy a pomáhá vám tak reagovat včas. Pokud nebudete reagovat včas a kolize je téměř nevyhnutelná, vozidlo může zabrzdit automaticky. Zásah do řízení na začátku úhybného manévru může podpořit
také asistence řízení City Safety v případě, že řídíte vozidlo příliš málo na
to, abyste odvrátili kolizi. Systém City Safety se aktivuje při nastartování
motoru a nemůže být deaktivován.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS vás může informovat o vozidlech v mrtvém úhlu a o rychle
se přibližujících vozidlech v sousedním jízdním pruhu.
Pilot Assist
Pilot Assist11 je komfortní funkce, která může pomoci udržet vozidlo v
jízdním pruhu a udržuje předem nastavenou vzdálenost k vozidlu vpředu.
Funkce Pilot Assist se volí a aktivuje pomocí klávesnice na volantu
vlevo. Posilování řízení funguje, když má řidič obě ruce na volantu a je
vidět, například, značení jízdních pruhů. Je-li aktivní posilovač řízení, na
displeji řidiče se objeví ZELENÝ symbol volantu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA s automatickou aktivací brzd je systém podpory řidiče,
který doplňuje BLIS a může varovat v případě křižující dopravy
za vozidlem. Pokud nebudete respektovat varování ze systému
CTA a kolize je nevyhnutelná, tato funkce může vozidlo zastavit.
Funkce CTA se aktivuje při zařazení zpětného chodu nebo když
vozidlo začne couvat.
Lane Keeping Aid
Lane assistance (Lane Keeping Aid) může pomoci zmírnit
riziko, že vozidlo náhodou opustí svůj jízdní pruh. Požadovaný
způsob asistence se volí v Nastavení My Car IntelliSafe
10
11
Není k dispozici na všech trzích.
Tato funkce může, v závislosti na trhu, patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
04
04
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot*
Park Assist Pilot může řidiči pomoci manévrovat s vozem při parkování.
Úkolem řidiče je věnovat se okolí vozidla, sledovat pokyny na displeji
řidiče, řadit, regulovat rychlost a připravit k brzdění/zastavení.
vacího asistenta se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu
nebo se zvolí manuálně na středovém displeji:
– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat manuálně,
klepněte v zobrazení funkcí na Kamera.
Parkování pomocí funkce Park Assist Pilot
Při parkování jezděte rychlostí nižší než 30 km/h (20 mph).
Když funkce vyhledává místo k zaparkování, vzdálenost mezi
vozidlem a parkovacími místy by měla být přibližně 1 metr
(3 stopy).
1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte tlačítko Zaparkovat.
2. Buďte připraveni vozidlo zastavit, jakmile grafika a text na
středovém displeji upozorní, že systém nalezl vhodné
místo k zaparkování. Objeví se vyskakovací okno.
3. Zvolte Parkování za sebou nebo Kolmé parkování a
potom zařaďte zpětný chod.
Opuštění parkovacího místa pomocí asistence Park Assist
Pilot
Tuto funkci lze použít pouze v případě parkování za sebou.
1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte tlačítko Vyparkujte.
2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by
vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3. Postupujte podle pokynů na středovém displeji.
Kamera parkovacího asistenta*
Kamera parkovacího asistenta může pomoci při manévrování v úzkých
místech tím, že ukazuje překážky na obrazech kamery a graficky na
středovém displeji. Zobrazení kamery a naváděcí čáry pro parkování se
vybírají na středovém displeji. Upozorňujeme, že předměty/překážky
mohou být k vozidlu blíže než jak vypadají na obrazovce. Kamera parko-
04
04
RYZÍ RADOST Z JÍZDY
Naplánováním a úspornou jízdou můžete snížit spotřebu paliva a emise
oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek v ovzduší. Takto snížíte
dopad své činnosti na životní prostředí a zároveň budete méně platit za
spotřebované palivo. Některé faktory, avšak nikoliv všechny, můžete
ovlivnit. Dále uvádíme pár rad.
Naplánujte si jízdu a vždy:
•
Naplánujte si cestu - zbytečné zastavování a jízda proměnlivou
rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
Pokud chcete jet úsporně:
•
•
•
•
•
Aktivujte jízdní režim Eco, který upraví vozidlo pro úspornější jízdu.
Nenechávejte motor běžet na volnoběh - vypněte motor vždy, když
stojíte delší dobu.
Jeďte stálou rychlostí a udržujte vhodnou vzdálenost k ostatním vozidlům a předmětům tak, abyste minimalizovali brzdění.
Nahusťte pneumatiky na správný tlak a pravidelně tlak vzduchu v
pneumatikách kontrolujte. Výsledky budou optimální, pokud nahustíte
pneumatiky na tlak ECO.
Nejezděte s otevřenými okny.
Faktory mimo vaší kontrolu
•
Dopravní situace.
•
Stav vozovky a topografie.
•
Venkovní teplota a čelní vítr.
Další tipy k úsporné jízdě najdete v Uživatelské příručce.
04
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]13
Hlasové povely pro rádio a média
•
HLASOVÉ POVELY
05
Systém hlasového ovládání umožňuje pomocí systému rozpoznávání
hlasu12 ovládat některé funkce v přehrávači médií, v telefonu připojeném k Bluetooth, funkce systému klimatu a funkce navigačního
systému* Volvo. Hlasové ovládání se aktivuje stisknutím tlačítka hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo.
Bez ohledu na situaci lze zpravidla použít následující pokyny:
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Hlasové povely pro telefon
Media
•
Play [interpret]
•
Play [název skladby]
•
Play [název skladby] z [album]
•
Play [název TV kanálu]*14
•
Play [rozhlasová stanice]
•
Tune to [frekvence]
•
Tune to [frekvence] [vlnová délka]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Hlasové povely pro ovládání klimatu
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Call [kontakt]
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Call [číslo telefonu]
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state15, 16
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Hlasové povely pro navigační systémy*
•
05
Navigace
•
Take me home
•
Go to [město]
•
Go to [adresa]
•
Add intersection
•
Go to [PSČ]
•
Go to [kontakt]
•
Search [kategorie POI]
•
Search [kategorie POI] [město]
•
Search [název POI]
12
13
14
15
16
Platí pro některé trhy.
Zprávy přes vozidlo mohou odesílat jen jisté telefony. Kompatibilita - viz support.volvocars.com.
Platí pro některé trhy.
V evropských zemích se místo "státu" používá "země".
V případě Brazílie a Indie se oblast hledání mění na středovém displeji.
SPECIÁLNÍ TEXTY
06
uvnitř podběhu předního pravého kola může
jezdce bude vždy aktivován. Pokud je zapnutý airzabránit odvětrání topení.
bag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě
na dětské sedačce proti směru jízdy. Airbag spoluPŘIPOJENÍ
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
jezdce se musí vždy aktivovat, pokud na sedadle
• Používejte pouze nepoškozená příslušenství bez
informace týkající se bezpečnosti a musíte si přečíst spolujezdce vpředu sedí cestující po směru jízdy
závad. Příslušenství musí mít značení CE, UL
texty všech varování, důležitých upozornění a pozná- (děti a dospělí). Nepokládejte předměty před čelní
nebo ekvivalentní bezpečnostní značení.
mek. Některé funkce mohou platit jen pro některé
sklo a nad čelní sklo do místa, kde se nachází air• Příslušenství musí být nadimenzována na 230 V a
trhy.
bag spolujezdce.
50 Hz s konektory určenými pro danou zásuvku.
Při opuštění vozidla je vždy nutné vzít sebou dál• Zásuvky, konektory a příslušenství se nikdy nesmí
kový
ovladač
s
klíčem.
Zkontrolujte,
zda
je
elekVAROVÁNÍ
dostat do kontaktu s vodou nebo jinými kapalitrický systém vozidla v režimu zapalování 0, a to
nami. Nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte ji,
především, když jsou ve vozidle děti.
ZAČÍNÁME
pokud se zdá, že byla poškozena nebo se dostala
Volvo On Call - Služby systému fungují pouze v
Parkovací brzda by při parkování ve svahu měla
do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
oblastech, kde partneři Volvo On Call mají mobilní
být vždy aktivována. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo • Nepřipojujte propojovací zásuvky, adaptéry nebo
pokrytí, a na trzích, kde je k dispozici Volvo On Call.
na místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo
prodlužovací kabely k zásuvce - mohlo by to mít
polohu P u automatické převodovky.
Podobně jako u mobilních telefonů se při atmosfénepříznivý vliv na bezpečnostní funkce zásuvky.
rickém rušení a malém pokrytí vysílači může stát,
• Zásuvka je vybavena ochranným krytem. Dávejte
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
např. v řídce osídlených oblastech, že spojení
pozor, aby do zásuvky nic nevyčnívalo a zásuvku
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se rozjenebude navázáno.
nepoškodilo, což by bránilo správnému fungování
dete. Nastavení nikdy neupravujte během jízdy.
krytu. Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
Informace o varováních, důležitých informacích a
Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěné. Zabráníte tím
když je zásuvka aktivní.
upozorněních pro služby Volvo On Call najdete ve
poranění osob v případě prudkého brzdění nebo
smlouvě k danému předplatnému Volvo On Call a v nehody.
PODPORA ŘIDIČE
uživatelské příručce.
Systémy podpory řidiče, které jsou ve vozidle k
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Sensus Navigation* – Věnujte veškerou svou
dispozici, představují pro řidiče pouhý doplněk a
Po zvednutí nebo spuštění opěradel zkontrolujte,
pozornost silničnímu provozu a soustřeďte se
nezvládnou každou situaci při jakémkoliv počasí,
výhradně na jízdu. Dodržujte pravidla silničního pro- zda jsou opěradla řádně zajištěna. Po zvednutí opě- stavu vozovky a dopravní situaci. Nikdy nenahrazují
rek hlavy zkontrolujte, zda jsou opěrky řádně zajivozu a jezděte podle zdravého rozumu. S ohledem
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
štěny.
na počasí nebo roční sezónu s vlivem na stav
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
vozovky mohou být některá doporučení méně spole- OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTU- k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravhlivá.
ními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy
JÍCÍ
řidič. Za brzdění a řízení vozidla nese konečnou
Vyhřívaná sedadla* nesmí používat osoby, které
PŘEHLED, EXTERIÉR
odpovědnost vždy řidič.
Víko zavazadlového prostoru - Při zavírání a ote- mají problémy s necitlivostí a těžce snášejí zvýšení
teploty, a osoby, které mají problémy s ovládáním
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst v uživavírání víka zavazadlového prostoru dávejte pozor na
vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly utrpět popáletelské příručce všechny kapitoly, které souvisejí se
nebezpečí přiskřípnutí. Zkontrolujte, zda se v blízsystémy podpory řidiče ve vozidle.
kosti víka zavazadlového prostoru nikdo nenachází - niny.
rozdrcení by mohlo mít vážné následky. Při ovládání Teplotní přípravu lze spustit předem pomocí
PARKOVACÍ ASISTENT
nastaveného časovače. Nepoužívejte teplotní přívíka zavazadlového prostoru buďte vždy opatrní.
Park Assist Pilot je doplňkový systém podpory
pravu, pokud je vozidlo vybaveno topením*.
Zamykání/odemykání bez klíče* - Zkontrolujte,
řidiče, který nezvládá všechny situace. Tato funkce
• V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se
zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípmá za úkol pouze pomoci řidiči při kolmém a rovnotopení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
nutí, pokud se k zavírání oken používá dálkový ovlaběžném parkování. Za bezpečné zaparkování a
• V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem
dač s klíčem nebo otevírání bez klíče* pomocí kliky
brzdění vozidla podle potřeby nese plnou odpovědv blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny nost řidič. Při prohledávání může systém přehlédna dveřích.
atd. se mohou vznítit.
nout předměty umístěné hluboko na parkovišti. Za
PŘEHLED, INTERIÉR
• V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí
posouzení toho, zda místo, které Park Assist Pilot
Pokud vozidlo není vybaveno spínačem pro aktivaci/
výfukových plynů z topení. Například, hluboký sníh nabídne k zaparkování, nese odpovědnost vždy řidič.
deaktivaci airbagu spolujezdce, airbag spolu-
Kamera parkovací asistence je doplňkový systém,
který pomáhá řidiči při parkování vozidla. Tato
funkce nikdy nemůže nahradit pozornost a úsudek
řidiče. Kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží
překážky detekovat. Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla. Nezapomeňte, že přední část
vozidla může při parkování vybočit směrem k vozidlům v protisměru.
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst v uživatelské příručce všechny kapitoly, které souvisejí se
systémy podpory řidiče ve vozidle.
HLASOVÉ POVELY
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
PŘEHLED, INTERIÉR
Head-up displej*, ze kterého se promítají informace, se nachází na přístrojové desce. Aby nedošlo
k poškození krycího skla zobrazovací jednotky,
nepokládejte na krycí sklo žádné předměty a
dávejte pozor, aby na toto sklo nic nespadlo.
STŘEDOVÝ DISPLEJ
K čištění středového displeje používejte hadřík z
mikrovlákna bez písku a podobných materiálů. Při
čištění středového displeje tlačte na displej pouze
zlehka. Silným tlakem byste mohli displej poškodit.
Nestříkejte přímo na středový displej žádné kapaliny
a žíraviny. Nepoužívejte přípravek k čištění oken, jiné
čisticí prostředky, aerosolový sprej, rozpouštědla,
alkohol, čpavek nebo čisticí prostředek obsahující
abraziva. Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny ani
papírové a látkové ručníky, které by mohly středový
displej poškrábat.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Když se opěradlo sedadla sklápí dolů, na zadním
sedadle nesmí být žádné předměty. Dále nesmí být
spojené bezpečnostní pásy.
Loketní opěrka* na prostředním sedadle se musí
zasunout.
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Lišta stěrače v servisní poloze - Než vrátíte lišty
stěračů do servisní polohy, zkontrolujte, zda
nepřimrzly. Pokud raménka stěrače v servisní poloze
byla vyklopena nahoru nad čelní sklo, musí se položit dolů na čelní sklo a až potom se může aktivovat
stírání, ostřik nebo dešťové čidlo. Dále se raménka
na čelní sklo musí sklopit před tím, než se rozjedete.
Tím se zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
fika systému City Safety. Tato grafika je podsvícena,
i když je průhledový displej vypnutý.
Pokud řidič nosí, například, polarizované brýle,
nesedí uprostřed sedadla, na krycím skle displeje
jsou nějaké předměty nebo pokud jsou nepříznivé
světelné podmínky, snižuje se pravděpodobnost, že
řidič informace na head-up displeji uvidí. Osoby s
jistými očními vadami mohou při sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy a únavu.
PŘIPOJENÍ
Elektrická zásuvka - maximální výkon u 12V
zásuvky je 120 W (10 A) na zásuvku.
Maximální výkon u 230V zásuvky je 150 W.
VOLANT
Palubní počítač - Při výpočtu ujeté vzdálenosti se
mohou vyskytnout jisté odchylky, pokud dojde ke
změně stylu jízdy.
POZNÁMKA
PŘEHLED, EXTERIÉR
Nohou ovládané víko zavazadlového prostoru Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí nebezpečí
omezené funkčnosti nebo úplné ztráty funkčnost. Z
tohoto důvodu udržujte čistotu.
Upozorňujeme, že ovládání víka zavazadlového prostoru nohou* je k dispozici pouze v kombinaci se
zamykáním/odemykáním bez klíče*.
Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač v
dosahu, může dojít k aktivaci systému v automyčce
apod.
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkce na dálkovém ovladači s klíčem. Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti kovových
předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů, laptopů nebo nabíječek pokud možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm
4-6 palců.
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší
nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Teplotní příprava - Během předběžné úpravy
teploty prostoru pro cestující musí být okna a dveře
ve vozidle zavřeny.
PŘIPOJENÍ
Internet - data jsou přenášena (přenos dat) pomocí
internetu, za což můžete platit. Aktivace datového
roamingu a hotspotů Wi-Fi může být spojena s dalšími poplatky. Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora. Když stahujete
pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem dat.
Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při
kterých jsou přenášena data - např. na rádio po
internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby
jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další
možností je vypnout nebo přerušit tyto služby. Když
stahujete pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem
PŘEHLED, INTERIÉR
U některých druhů motorů mohou být při startování dat.
Aktualizace - Pokud bude aktualizován operační
studeného motoru volnoběžné otáčky výrazně
systém telefonu, může dojít k přerušení připojení
vyšší než běžné otáčky. Smyslem je, aby systém
emisí dosáhl co nejdříve běžnou provozní teplotu, při Bluetooth. V tomto případě vymažte telefon z vozidla
a potom jej znovu připojte.
které jsou emise výfukových plynů minimální, což
přispívá k ochraně životního prostředí.
POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Head-up displej* - Jakmile se aktivuje systém City Apple CarPlay a Android Auto - společnost Volvo
Safety, informace na head-up displeji nahradí granenese odpovědnost za obsah aplikací CarPlay
nebo Android Auto.
06
TP 27977 (Czech), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement