Volvo S60 2015 Early Quick Guide

Volvo S60 2015 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky
obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se varování, důležitých upozornění a poznámek.
Následující symboly znamenají:
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Texty varování, důležitých upozornění a poznámek, které si musíte přečíst, jsou uvedeny na
poslední stránce.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Uživatelská příručka je k dispozici v tištěné verzi a digitálně na obrazovce ve vozidle, na webu a jako
mobilní aplikace. Mobilní aplikace obsahuje celou uživatelskou příručku a instruktážní filmy. Umožňuje
vyhledávat různými způsoby pomocí textů a obrázků. Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do mobilních
zařízení z App Store nebo z Google play.
Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com.
01 Startování a jízda
04 Funkce ve vaše voze
Dálkový ovladač s klíčem
Ovládání klimatizace
Systém zamykání Keyless*
Ovládání světlometů
Startování a vypnutí motoru
Sdružená přístrojová deska
Parkovací brzda
Systém Infotainment
Stěrače
Telefon*
Internet*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
02 Podpora řidiče ve voze
Nastavení v systému menu
Park Assist Pilot*
Servis/rezervace*
Lane Keeping Aid*
ECO*
Funkce Start/Stop*
Ochrana chodců*
05 Tipy
Čerpání paliva
03 Prostředí ve voze
Péče o vozidlo
Nastavení sedadla
Úložné prostory
Seřízení volantu
Sklopení zadního sedadla
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
01
Odemyká dveře, víko zavazadlového prostoru a
vypíná alarm. Tuto funkci lze nastavit v nabídce
MY CAR.
Zamyká boční dveře, víko zavazadlového prostoru
a zapíná alarm.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Jedním stisknutím odemknete víko zavazadlového
prostoru. Dvě stisknutí víko pootevřou.
Informace*.
Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá nastavení, a to včetně nastavení vnějších zrcátek
a elektricky ovládaného sedadla řidiče* - viz
uživatelská příručka.
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
01
Dálkový ovladač s klíčem může například zůstat po
celou dobu v kapse.
Zamyká a zapojuje alarm
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik, nebo
lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných
tlačítek na víku zavazadlového prostoru.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete
dveře, nebo lehce stiskněte větší ze dvou pogumovaných tlačítek na víku zavazadlového prostoru.
Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?
01
Zapnutí
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače
zapalování (neplatí pro systém Keyless drive*).
Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
Vypnutí
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače
zapalování.
Jak se používá parkovací brzda?
01
Zapnutí
–– Stiskněte ovladač PUSH LOCK/PULL RELEASE výstražná kontrolka na sdružené přístrojové desce
začne blikat. Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně,
parkovací brzda je aktivována.
Vypnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Potáhněte ovládač PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automatické vypnutí
–– Rozjeďte se (U vozidel s automatickou převodovkou
musí být zapnutý bezpečnostní pás).
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
01
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte
páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou,
posuňte páčku nahoru.
Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
Abyste mohli lišty stěračů nadzvednout, musí
být v servisní poloze - viz uživatelská příručka.
Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?
02
Systém PAP zkontroluje prostor, který je k dispozici, a
řídí vozidlo do tohoto prostoru. Vaším úkolem je řadit,
ovládat rychlost a brzdit/zastavit.
Systém PAP aktivujte stisknutím tlačítka. Nejezděte
větší rychlostí než 30 km/h.
Postupujte podle pokynů, které se zobrazují na
sdružené přístrojové desce.
Buďte připraveni zastavit, jakmile to graf a text
požaduje.
Jak funguje systém Lane Keeping Aid LKA*?
02
Pokud chcete přejet přes boční čáru, systém LKA
vyvine jistý moment na volant a bude aktivně řídit zpět
do pruhu. Pokud vozidlo přejede boční čáru, systém
LKA vás upozorní pulzujícími vibracemi ve volantu.
–– Systém LKA aktivujte jedním stisknutím tlačítka.
Jak mám používat funkci Start/Stop*?
02
Manuální převodovka
Vypnutí motoru: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku
do neutrálu a uvolněte spojkový pedál.
Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka
Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového
pedálu a udržujte brzdový tlak.
Nastartování motoru: Uvolněte tlak nohy na brzdový
pedál.
Svítící kontrolka v tlačítku označuje, že je funkce aktivní.
Jak funguje ochrana chodců*?
02
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s
automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento
systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců
varovat, přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje
ve všech situacích - například nevidí ze strany cyklisty
a částečně zakryté chodce a chodce, kteří jsou menší
než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci pochopit - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit sedadlo?
03
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/spuštění sedadla.
Posunutí sedadla dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
Seřízení bederní opěrky*.
Uložení nastavení elektricky ovládaného sedadla*.
Tlačítka paměti pro elektricky ovládané sedadlo*.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte
stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení. Držte tlačítka stisknuté, dokud se neozve signál a na sdružené
přístrojové desce se neobjeví text. Uloží se poloha
sedadla i vnějších zrcátek. Poloha bederní opěrky se
neuloží.
Polohu vnějších zrcátek a nastavení paměti
(nikoliv bederní opěrka) pro elektricky ovládané
sedadlo lze rovněž uložit do dálkového ovladače
s klíčem* -viz uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit volant?
Uvolněte aretaci.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Aktivujte pojistku.
03
Jak mohu sklopit opěradla zadních sedadel?
03
Dvoudílné opěradlo lze složit dopředu - oba díly
najednou nebo každý díl samostatně.
Potáhněte za příslušné madlo. Nacházejí se přesně
uvnitř otvoru víka.
Sklopte opěradlo dopředu. Pokud budete sklápět
dolů širokou část opěradla, zcela sklopte opěrku
hlavy uprostřed.
Spuštění opěrek hlavy – viz uživatelská příručka.
Jak mohu regulovat teplotu?
04
Otočte na požadovanou teplotu v levé/pravé části
prostoru pro cestující. Na obrazovce se zobrazí
zvolená teplota.
Stisknutím tlačítka AUTO zapněte automatickou
regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na
obrazovce se objeví AUTO KLIMA.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
04
Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání čelního
skla* - na obrazovce se rozsvítí symbol (1).
Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální
proudění vzduchu na čelní sklo a boční skla rozsvítí se symboly (1) a (2).
Dalším stisknutím obě funkce vypnete - nesvítí
žádný symbol.
Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/deaktivujete proudění vzduchu.
Jak funguje automatické ovládání světlometů? 04
V režimu AUTO jsou k dispozici následující možnosti:
• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními světly a potkávacími světly.
• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací
světla.
• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí
a aktivují automaticky dálková světla resp. upraví
nastavení dálkových světel podle dopravní situace.
• Aktivuje se detekce tunelů*.
Jak se ovládá palubní počítač?
04
Stisknutím tlačítka OK otevřete menu palubního
počítače a aktivujete položku. Zpráva zhasne.
Kolečkem procházíte mezi jednotlivými položkami palubního počítače.
Stisknutím tlačítka RESET vynulujete hodnoty ve
zvoleném nastavení palubního počítače a vrátíte
se ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítače?
04
Otočením kolečka na spínači páčky vlevo zobrazte
palubní počítač T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET počítadlo
resetujete.
Jak mohu zapnout a vypnout systém
infotainment?
04
Krátkým stisknutím systém aktivujete.
Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka nevypne)
systém vypnete.
Vypnutí zvuku: Krátce stiskněte - dalším stisknutím
aktivujete znovu.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (včetně funkcí
telefonu a navigace*) se zapíná a vypíná současně.
Jak mohu navigovat v systému Infotainment?
04
Stisknutím položky RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*, TEL* nebo * zvolte hlavní zdroj. Zde se
objeví normální zobrazení posledního aktivního
zdroje.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu v hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka navigujete
v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka
provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému
menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete
zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpátky
na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte
v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení
hlavního zdroje.
Tipy:
Chcete-li v normálním zobrazení přejít do nabídky
zkratek, stiskněte jednou tlačítko hlavního zdroje.
Dalším stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.
Další informace o použití systému - viz uživatelská
příručka.
Jak mám připojit telefon* se systémem
Bluetooth®?
04
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU.
Zvolte Nastavit vozidlo jako viditelné a potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Aktivujte Bluetooth® v mobilním telefonu. Vyhledejte
a připojte vozidlo k telefonu.
Postupujte podle pokynů na mobilním telefonu a
na obrazovce.
Telefon je nyní připojen a může být ovládán z vozidla.
Pokud registrace telefonu neproběhne úspěšně
- viz uživatelská příručka.
Jak se mohu připojit k internetu*?
04
Připojte telefon k vozidlu (viz "Jak mohu připojit telefon Bluetooth®?") a aktivujte tethering v telefonu.
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte OK/MENU, zvolte Nastavení > Nastavení
internetu > Připojit přes. Zvolte jednu z možností Modem ve vozidle, Wi-Fi nebo Bluetooth.
V budoucnu se vozidlo automaticky připojí přes
vybrané připojení k internetu.
Další informace o připojení - viz uživatelská
příručka.
Jaké služby dostanu s číslem Volvo ID*?
04
Volvo ID je osobní identifikační číslo zaregistrované k
vozidlu. Pomocí tohoto čísla získáte přístup k různým
službám, např. k síti My Volvo. Dále budete moci
odesílat přímo do vozidla adresu z mapové služby na
internetu.
Registrace a správa čísla Volvo ID:
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps > Nastavení a postupujte
podle pokyn na obrazovce.
Další informace o čísle Volvo ID - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu používat aplikace, když je vozidlo
připojeno k internetu*?
04
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze používat aplikace
pro hudební služby, internetové rádio, navigační služby
a jednoduché internetové prohlížeče.
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps a stiskněte OK/MENU zobrazí se dostupné aplikace.
Zvolte aplikaci a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Některé aplikace vyžadují přihlášení přes samostatný
účet od poskytovatele aplikace/služby. Použijte
stávající účet nebo se znovu zaregistrujte. Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Jak mohu telefonovat*?
04
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu zadejte
požadované číslo nebo otočte kolečkem na
volantu dolů (otevře se telefonní seznam) nebo
nahoru (otevře se seznam hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon - viz
uživatelská příručka.
04
Jak mohu připojit externí audio zařízení?
04
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo port
USB* v úložné schránce na středové konzole.
V normálním zobrazení pro zdroj média stiskněte
MEDIA na středové konzole.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audia a stiskněte tlačítko OK/MENU.
Další připojení externího zařízení - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
04
Stisknutím tlačítka NAV spusťte navigaci - zobrazí se mapa.
Ještě jednou stiskněte NAV a zvolte Zadejte
adresu pomocí OK/MENU.
Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na
středové konzole zadejte kritérium resp. kritéria
hledání.
Potom zvolte Nastavit jediný cíl nebo Přidat
jako trasový bod a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu pro navigaci - viz
samostatný doplněk.
Jaká nastavení lze upravit v systému menu?
Systém menu MY CAR se používá pro celou řadu
funkcí vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na
dveřích a zámků.
Použití tlačítek - viz předchozí kapitola "Jak se
naviguje v menu systému infotainment".
04
Jak mohu nastavit hodiny?
04
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU.
Zvolte Nastavení > Možnosti systému > Nastavení času.
Otočte TUNE na Automatický čas a stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujte automatické nastavení
času.
Abyste nastavili čas správně, musíte správně zvolit
aktuální polohu.
Jak mohu zavolat do servisu nebo objednat
prohlídku*?
04
–– V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU a zvolte Servis a oprava.
V části Servis a oprava se nacházejí informace o
příslušném servisu, které jste zaregistrovali na webovém portálu My Volvo. V části Informace o autoriz.
zástupci je k dispozici položka umožňující zavolat a
poslat do servisu žádost o rezervaci (toto lze provést
rovněž přes web My Volvo). Dále zde lze aktualizovat
informace o servisu a nastavit servis jako cíl.
Platí pouze pro některé trhy.
Co dělá ECO*?
04
Stisknutím tlačítka ECO aktivujete program optimálně
úsporné spotřeby paliva. Mimo jiné se změní následující:
• Start/Stop - motor se může automaticky zastavit
dříve, než vozidlo stojí.
• Eco Coast - vozidlo přestane brzdit motorem a
dojíždí setrvačností.
• Vypnutí nebo omezení některých funkcí klimatizace.
Jak mám čerpat palivo?
05
–– Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete dvířka
hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se
dvířka otevřou.
Šipka na symbolu sdružené přístrojové desky ukazuje, na
které straně se dvířka hrdla palivové nádrže nacházejí.
Jak mám mýt svůj vůz?
05
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k
poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u
nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte,
že nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme
kožené čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather
Care 1krát až 4krát ročně. Sadu Volvo Leather Care
můžete koupit u svého prodejce Volvo.
05
Kde se nacházejí úložné schránky?
05
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve
vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných schránek
najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12V?
Aby 12V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly,
musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze I. 12V
zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy aktivní.
05
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat. Elektromagnetická pole a
odstínění mohou mít vliv na funkci Keyless. Nedávejte dálkový ovladač do blízkosti mobilního telefonu a kovových předmětů.
Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního
řízení emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.
Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?
Systém PAP nefunguje v každé situace. Jedná se pouze o doplněk a pomůcku. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a přehled o okolí
a ostatních účastnících silničního provozu, kteří se přibližují nebo projíždějí při parkování, nese odpovědnost vždy řidič.
Jak funguje systém Lane Keeping Aid LKA*?
Systém LKA představuje pomůcku. Může se stát, že při jistém počasí, situaci na vozovce, jízdních a dopravních podmínkách
tento systém nefunguje. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných zákonů a dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech,
jež skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný
způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit sedadlo?
Sedadlo řidiče si upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. V
případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Jak mohu sklopit opěradla zadních sedadel?
Opěradla musíte po zvednutí zajistit. V případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob. Pokud se sklápí dolů
opěradlo zadního sedadla, nesmí být na tomto opěradle žádné předměty. Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech nesmí být
připoutány. Jinak hrozí nebezpečí poškození čalounění zadního sedadla. Pokud se opěradla sklopí dolů, opěrky hlavy se musí
mírně posunout dopředu, aby se nezachytily o sedák.
Jak se mohu připojit k internetu*?
Při použití internetu dochází k přenosu dat (datový provoz), což zatěžuje vašeho síťového operátora. Zeptejte se, kolik stojí
datový přenos. Chcete-li se připojit přes modem vozidla, vložte svou osobní SIM kartu do držáku ve schránce v přístrojové
desce a potom zvolte v nabídce MY CAR připojení přes Modem ve vozidle. Chcete-li se připojit k internetu, zadejte PIN kód
své SIM karty. Abyste nemuseli zadávat PIN kód před každým startováním vozidla, můžete zámek PIN kódu deaktivovat - v
položce Modem ve vozidle zrušte zaškrtnutí položky Uzamknout SIM kartu.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte
silná rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).
Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com
TP 17673 (Czech) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement