Volvo | S60 | Uživatelská přiručka | Volvo S60 2011 Early Uživatelská příručka

Volvo S60 2011 Early Uživatelská příručka
VOLVO S60
Příručka pro Uživatele
Internetová verze
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům
poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější
automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na
všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám,
abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě,
které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
4
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 8
Volvo a životní prostředí............................ 12
Bezpečnostní pásy ...................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS) ................................
Hlavový airbag (IC) ...................................
WHIPS ......................................................
Když dojde k aktivaci systému ................
Bezpečnostní režim..................................
Bezpečnost dětí........................................
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
18
21
24
26
28
29
31
32
33
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče....
Utajené uzamčení*....................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*.................................................
Keyless drive*............................................
Zamykání/odemykání................................
Dětské pojistky..........................................
Alarm*.......................................................
44
49
50
52
55
61
62
Obsah
03 04 05
03 Prostředí řidiče
04 Komfort a radost z jízdy
Přístroje a ovládací prvky.......................... 66
Polohy klíče............................................... 74
Sedadla..................................................... 76
Volant........................................................ 80
Osvětlení................................................... 81
Stěrače a ostřikovače............................... 90
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka........................................... 92
Kompas*................................................... 97
Elektricky ovládané střešní okno*............. 98
Alcoguard*.............................................. 100
Startování motoru................................... 104
Startování motoru – externí akumulátor.. 106
Převodovky............................................. 107
Pohon všech kol – AWD*........................ 112
Nožní brzda............................................. 113
Parkovací brzda...................................... 115
Menu a hlášení........................................
Systém menu MY CAR...........................
Ovládání klimatizace...............................
Nezávislé palivové topení*......................
Nezávislé topení*....................................
Palubní počítač.......................................
DSTC – Systém řízení stability a trakce. .
Adaptivní jízdní charakteristiky...............
Tempomat*.............................................
Omezovač rychlosti ...............................
Adaptivní tempomat*..............................
Sledování vzdálenosti*............................
City Safety™...........................................
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.........................................
Sledování bdělosti řidiče – DAC*............
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*.....
Parkovací asistent*.................................
Parkovací kamera*..................................
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Komfort v prostoru pro cestující.............
HomeLinkŸ *............................................ 118
05 Informační systém
124
127
132
142
145
146
148
150
151
153
155
165
168
Všeobecné informace o systému infotainment........................................................ 200
Rychlé spuštění....................................... 202
Všeobecné informace o funkcích systému
infotainment............................................ 207
Rádio....................................................... 210
multimediální přehrávač.......................... 217
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB* 221
Media BluetoothŸ* ................................. 224
TV*........................................................... 227
Dálkový ovladač* ................................... 230
BluetoothŸ handsfree*............................ 232
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon...... 240
Navigace v menu, Infotainment.............. 244
172
179
182
185
188
191
194
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
06 07 08
06 Během jízdy
Doporučení během jízdy.........................
Doplňování paliva....................................
Palivo......................................................
Nakládání................................................
Zavazadlový prostor ..............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažení a odtah........................................
6
07 Kola a pneumatiky
250
253
255
258
260
261
267
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všeobecné informace ............................
Výměna kol ............................................
Tlak vzduchu v pneumatikách ...............
Výstražný trojúhelník a lékárnička*.........
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)*..........................................
Sada pro rychlou opravu pneumatik
(TMK) ......................................................
08 Údržba a servis
272
276
278
279
280
282
Motorový prostor....................................
Žárovky...................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.......
Akumulátor..............................................
Pojistky....................................................
Péče o vozidlo.........................................
288
295
301
303
306
314
Obsah
09 10
09 Technické údaje
Typová označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
10 Abecední seznam
322
324
327
328
330
332
334
337
338
348
Abecední seznam................................... 352
7
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v tomto manuálu
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) některé příslušenství (montované dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
Nastavení audio).
Speciální texty
Štítky
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování před zraněním osob
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
8
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Úvod
Důležité informace
Nebezpečí poškození majetku
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Informace
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
G031593
G031592
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se
vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
9
Úvod
Důležité informace
Zaznamenávání údajů
Laserový senzor
Jízdní a bezpečnostní systémy ve vozidle
využívají počítače, které kontrolují a navzájem
sdílejí informace o funkcích vozidla. Jeden
nebo více těchto počítačů může uložit informace o systémech, které kontrolují během normální jízdy, během srážky nebo před srážkou.
Uložené informace mohou být využity:
Tento vůz je vybaven senzorem, který vysílá
laserové světlo. Při manipulaci s laserovým
senzorem je nezbytně nutné dodržovat předepsané pokyny.
•
•
•
•
Přímo na jednotce s laserovými senzory jsou
připevněny následující dva štítky v angličtině:
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 μJ
společností Volvo Car Corporation
Maximální výstupní výkon
45 mW
Servisem nebo dílnou
Trvání impulsu
33 ns
Divergence (vodorovně x svisle)
28° × 12°
Policií nebo jiným úřadem
Dalšími stranami, které mají právní nárok
na přístup k informacím, nebo tím, kdo má
povolení od majitele pro přístup k informacím.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
• Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku.
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
10
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
Úvod
Důležité informace
VAROVÁNÍ
Při nedodržování jakéhokoli z těchto pokynů
hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
•
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací
skla, mikroskopy, čočky nebo podobné
optické přístroje.
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna laserového senzoru
musí být provedeny pouze kvalifikovaným servisem – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nevyjímejte laserový senzor (zahrnuje
demontáž čoček). Demontovaný laserový senzor nesplňuje třídu laseru 3B
podle normy IEC 60825-1. Třída laseru
3B není bezpečná pro oči, a proto
představuje riziko úrazu.
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
•
Laserový senzor musí být instalován na
čelní okno dříve, než je připojen konektor senzoru.
•
Laserový senzor vydává laserové světlo, pokud je dálkový ovladač s klíčem
v poloze II, a to i při vypnutém motoru
(viz strana 74 polohy klíče).
Více informací o laserovém senzoru viz
strana 168.
Informace na internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
11
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
12
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
spotřeba paliva
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v kapitole Omezení
dopadů na životní prostředí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech
jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku,
který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení kon-
Úvod
Volvo a životní prostředí
centrace určitých škodlivých plynů, například
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Standard tkanin
Interiér vozu Volvo je konstruován s ohledem
na příjemné prostředí a pohodlí, a to dokonce
i cestujících trpících kontaktními alergiemi
nebo astmatem. Mimořádná pozornost byla
věnována výběru ekologických materiálů. To
znamená, že také splňují požadavky normy
Oeko-Tex 100 1, což představuje významný
krok ke zdravějšímu prostředí v prostoru pro
cestující.
Certifikát Oeko-Tex se týká například bezpečnostních pásů, koberců a tkanin. Kůže čalounění je vydělávána bez použití chromu a splňuje požadavky certifikátu.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jednoznačné požadavky na své servisy, které jsou
1
navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Snadno můžete pomoci omezit dopad na
životní prostředí - uvádíme několik tipů:
• Nenechávejte motor běžet na volnoběh vypněte motor, pokud stojíte delší dobu.
Věnujte pozornost místním předpisům.
• Jezděte hospodárně - uvažujte s předstihem.
• Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly uvedené
v servisní a záruční příručce.
• Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak zlikvidovat některý
druh odpadu, doporučujeme kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
Pokud budete dodržovat tyto rady, ušetříte
peníze a přírodní zdroje naší planety a prodloužíte životnost vozu. Další informace a rady, viz
stránky 250 a 332.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje zvýšenou pozornost
problematice ekologie a proto je ekologická
recyklace vozu velmi důležitá. Recyklovat lze
téměř všechny části vozu. Prosíme tedy
posledního majitele vozu, aby kontaktoval prodejce, který jej odkáže na provozovatele certifikovaného resp. schváleného recyklačního
zařízení.
• Pokud je vůz vybaven ohřívačem bloku
motoru*, vždy jej použijte před jízdou za
chladného počasí - zlepší se tím schopnost
startování, sníží se opotřebení v chladném
počasí a motor dříve dosáhne běžnou provozní teplotu. Tím se sníží spotřeba
a emise.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol FSC znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC nebo jiných regulovaných zdrojů.
• Při vysoké rychlosti spotřeba výrazně
stoupá kvůli většímu aerodynamickému
odporu - při dvakrát tak vysoké rychlosti
stoupá aerodynamický odpor 4krát.
Více informací na www.oekotex.com
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
Úvod
Volvo a životní prostředí
14
Úvod
15
Bezpečnostní pásy .................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS) ..............................................................................
Hlavový airbag (IC) .................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Když dojde k aktivaci systému ..............................................................
Bezpečnostní režim.................................................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
16
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
18
21
24
26
28
29
31
32
33
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Obecné informace
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující
připoutáni bezpečnostními pásy.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí, je velmi
důležité, aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen pro používání
v normální poloze těla.
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Zapnutí bezpečnostního pásu
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás a zapněte
jej zatlačením pojistného jazýčku do přezky
pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás
byl zapnut.
1
18
Určité trhy.
Výškové nastavení horního úchytu bezpečnostního pásu. Stiskněte tlačítko a přesuňte horní
úchyt ve svislém směru. Umístěte úchyt co nejvýše
- pás však nesmí vést přes krk.
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás musí
doléhat na rameno.
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
• pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
• během brzdění a akcelerace
• pokud se vozidlo silně nakloní.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Mějte na paměti následující pravidla:
• nepoužívejte spony ani podobné přípravky
zamezující pohybu pásu, protože by mohly
ovlivnit pevné přilnutí pásu k tělu
• ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
• dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
• těsnost dolní části pásu upravte zatažením
za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být celý
bezpečnostní pás vyměněn. I když bezpečnostní pás nevykazuje viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení některých
ochranných funkcí bezpečnostního pásu.
Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás,
když je pás opotřebený nebo poškozený.
Nový bezpečnostní pás musí být homologován a určen pro instalaci ve stejné poloze
jako původní bezpečnostní pás.
Používání bezpečnostních pásů
během těhotenství
VAROVÁNÍ
01
Bezpečnostní pásy by se měly během těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem. Diagonální část musí
vést přes rameno, potom mezi ňadry a na boční
stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu.
Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
G020998
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
``
19
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Zadní sedadlo
Určité trhy
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni zvukovým signálem a kontrolkou, aby se připoutali. Při nízké rychlosti bude zvukový signál znít
po dobu prvních 6 sekund.
G017726
• Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
otevřeny některé ze zadních dveří, na informačním displeji se zobrazí zpráva. Zpráva
se automaticky vymaže, jakmile jedete
přibližně 30 sekund, nebo po stisknutí tlačítka READ na pákovém přepínači ukazatelů směrů.
• Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
Nepřipoutaný cestující bude akusticky
i vizuálně upozorněn na připoutání se bezpečnostním pásem. Zvuková připomínka závisí na
rychlosti a v některých případech na čase.
Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na sdruženém přístrojovém panelu.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
20
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je ve formě
zprávy na informačním displeji spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je
ukončeno v případě opětovného zapnutí
bezpečnostního pásu nebo může být také
ručně potvrzeno stisknutím tlačítka
READ.
Zpráva na informačním displeji o tom, které
pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro
vyvolání uložených zpráv stiskněte tlačítko
READ.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní
pás potom poskytuje cestujícím efektivnější
ochranu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
01 Bezpečnost
Airbagy
Výstražný symbol na sdruženém
přístrojovém panelu
01
Spolu s varovným symbolem se může na informačním displeji objevit v určitých případech
také zpráva. Pokud kontrolka signalizuje
závadu, tj. svítí výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí zpráva SRS Airbag
Doporucen servis nebo SRS Airbag Nutny
servis. Doporučujeme, abyste neprodleně
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
G018666
Systém airbagů
Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
G018665
Při nastavení dálkového ovládání v zapalování
do polohy II nebo III se na přístrojové desce
rozsvítí varovná kontrolka. Pokud je systém airbagů v pořádku, zmizí tento symbol
přibližně po 6 sekundách.
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Systém airbagů, vůz s levostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
``
21
01 Bezpečnost
01
Airbagy
Airbag spolujezdce
POZNÁMKA
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně spolujezdce jako
doplňkem ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Tento airbag je složen v prostoru
nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je
označen nápisem AIRBAG.
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý, či
nikoli.
Při nehodě se tedy může stát, že se naplní
pouze jeden airbag (nebo žádný). Systém
airbagů podle síly nárazu určí, zda je nutné
naplnění jednoho nebo více airbagů.
VAROVÁNÍ
Objemy airbagů jsou také přizpůsobeny síle
nárazu, kterému je vůz vystaven.
Airbag na straně řidiče
Aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění
při naplnění airbagu, musejí sedět cestující
vzpřímeně, s nohama na podlaze a opřeni
o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být
zapnuté.
Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven
airbagem na straně řidiče jako doplňkem
ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy.
Airbag je složen ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana poskytovaná airbagem v případě nehody.
22
VAROVÁNÍ
01 Bezpečnost
Airbagy
01
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
23
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS*
Obecné informace
Airbag (SRS) pro předního sedadlo spolujezdce může být deaktivován, pokud je vozidlo
vybaveno vypínačem airbagu (PACOS). Informace o postupu při deaktivaci/aktivaci airbagu, viz text pod nadpisem Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn na boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz dále, kapitola Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Společnost Volvo doporučuje, abyste
ke změně polohy používali čepel klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz strana 48.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení by
mohlo ohrozit život cestujících ve voze.
24
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag a na displeji ve stropní konzole svítí symbol
.
Nedodržením tohoto doporučení můžete
ohrozit život dítěte.
VAROVÁNÍ
Nedovolte, aby někdo seděl na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na displeji stropního panelu (viz strana 25) informuje, že byl deaktivován airbag (SRS)
a pokud na přístrojové desce svítí výstražná
kontrolka systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Co nejdříve navštivte
odborný servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Umístění spínače.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, osoby s tělesnou výškou větší než
140 cm mohou sedět na předním sedadle
spolujezdce, ale nikdy zde nesmí sedět
děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Textová zpráva a symbol ve stropním panelu
indikují, že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je deaktivován (viz předcházející obrázek).
01
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II nebo
III, zobrazí se na sdruženém přístroji přístrojové desky výstražný symbol airbagu na
dobu přibližně 6 sekund (viz strana 21).
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném stavu.
Více informací o různých polohách dálkového ovladače s klíčem, viz strana 74.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou větší
než 140 cm, pokud je airbag deaktivován.
G017800
Nedodržením výše uvedených doporučení
by mohlo dojít k ohrožení života.
Zprávy
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Varovný symbol ve stropním panelu indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je
aktivován (viz předcházející obrázek).
2
G017724
2
Symbol informuje, že je deaktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
25
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy prováděl
pouze autorizovaný servis Volvo. Neodborná oprava systému airbagů-SIPS by
mohla způsobit jeho poruchu
a následně vážné zranění osob.
•
Nesmíte klást žádné předměty do prostoru mezi sedadly a dveřmi, do kterého
se naplní boční airbag.
•
Doporučujeme používat pouze potahy
sedadel schválené společností Volvo.
Jiné potahy mohou bránit naplnění bočních airbagů.
•
Boční airbag je doplňkem bezpečnostních pásů. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G032949
•
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí
systému SIPS.
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
Umístění
G024377
Boční airbag
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák pouze tehdy,
pokud není aktivován1 airbag spolujezdce.
G024378
01
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení.
Systém airbagů SIPS zahrnuje boční airbagy
a čidla. V případě nárazu určité intenzity se
1
26
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu viz viz strana 24.
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
27
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou
např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo
schválené pro použití v těchto částech
vozidla.
Hlavový airbag (IC) je součástí systému SIPS
a airbagů. Je uložen v obložení po obou stranách stropu a chrání cestující sedící na vnějších sedadlech. V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou. Hlavový airbag napomáhá předcházet
zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části
interiéru při bočním nárazu.
VAROVÁNÍ
Zavazadla ve vozidle ukládejte tak, aby
nebyla výše než 50 mm pod horní hranu
oken dveří. V opačném případě by hlavový
airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
28
01 Bezpečnost
WHIPS
Ochrana proti poranění krční páteře –
WHIPS
Systém ochrany proti poranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy
v obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu
nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech
druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
01
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Správná poloha těla na sedadle
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Neomezujte funkci systému WHIPS
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce
na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
``
29
01 Bezpečnost
01
WHIPS
VAROVÁNÍ
Neumisťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nebrání správné funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu, musí
být systém WHIPS zkontrolován. Doporučujeme, aby kontrolu provedl autorizovaný
servis Volvo.
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém zkontrolovat, a to i po mírném nárazu zezadu.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto
dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného
opěradla.
30
01 Bezpečnost
Když dojde k aktivaci systému
Když dojde k aktivaci systému
A
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásu,
přední sedadlo
V případě převrácení, při čelním a/
nebo bočním nárazu
a/nebo nárazu
zezadu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
V případě převrácení
a při čelním nárazu
Airbagy (SRS)
Při čelním nárazuA
Boční airbagy (SIPS)
Při bočním nárazu
Hlavový airbag IC
Při bočním nárazu,
převrácení a při čelním nárazu, pokud
vozidlo nenarazí
přímo zepředu
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS
Při nárazu zezadu
• Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
• Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
• Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
01
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach vytvořený při vyfouknutí airbagů může při intenzivním zasažení způsobit podráždění/poranění pokožky. V případě
podráždění, omyjte postižené místo studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou způsobit spálení
pokožky třením.
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
SRS, SIPS a IC mohou být při srážce aktivovány pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Řídicí jednotka airbagů je umístěna ve
středové konzole. Při namočení středové
konzoly vodou nebo jinou kapalinou odpojte
kabely akumulátoru vozu. Nepokoušejte se
nastartovat motor, protože by mohlo dojít
k aktivací airbagů. Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste vozidlo nechali dopravit
k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám
postupovat takto:
31
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní režim
Jízda po nehodě
G021062
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem a otevřete
dveře řidiče. Pokud se nyní objeví hlášení, že je
zapalování zapnuté, stiskněte startovací tlačítko. Potom zavřete dveře a znovu zasuňte
dálkový ovladač s klíčem. Elektronika vozu se
nyní pokusí resetovat do normálního režimu.
Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na informačním displeji zobrazit
zpráva Bezpeč. režim Viz manuál. To znamená, že je omezena funkčnost vozu. Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce, která se
aktivuje, když náraz mohl poškodit důležitou
funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Pokus o nastartování motoru vozu
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo.
Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
32
Pokud je stále na displeji zpráva Bezpeč.
režim Viz manuál, nesmíte vůz řídit ani jej
nechat táhnout, avšak místo toho musí být vůz
odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz
se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté
poškození znemožnit ovládání vozu.
Jízda
Pokud se po resetováni zprávy Bezpeč. režim
Viz manuál zobrazí zpráva Normal mode, je
možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné
situace. Nejezděte s vozem dál, než je
nezbytně nutné.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezpeč. režim
Viz manuál.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat motor vozidla, pokud cítíte
zápach paliva, když je na displeji zpráva
Bezpečnostní režim. Ihned opusťte vůz.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného
servisu Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do 10
let věku.
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
• dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován1.
• jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
G020739
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
1
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
Můžete umístit:
POZNÁMKA
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská
bezpečnostní výbava se navíc snadno instaluje
a snadno používá.
kům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany
mohou poškodit upevňovací popruhy.
Umístění dětské sedačky
Dětské sedačky
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 35.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
01
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Pokud na předním sedadle
spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
POZNÁMKA
Pokud používáte dětské bezpečnostní produkty, je důležité si přečíst pokyny pro instalaci, které jsou přiloženy.
Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držá-
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 24.
``
33
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
34
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmějí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek připevněný na koncovou plochou přístrojové desky na straně spolujezdce, viz obrázek na
straně 24.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s vypnutým airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX. Ke správné instalaci
potřebujete úchyt ISOFIX*.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
2
Prostřední zadní sedadlo
Typové schválení: E5 04301146.
Typové schválení: E5 04301146.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146.
Typové schválení: E1 04301146.
Typové schválení: E1 04301146.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s vypnutým airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 04192.
Typové schválení: E5 04192.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy
Typové schválení: E5 04192.
Typové schválení: E5 04192.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná ve směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191.
Typové schválení: E5 04191.
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
36
Prostřední zadní sedadlo
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s vypnutým airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169.
Typové schválení: E1 04301169.
Typové schválení: E1 04301169.
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Typové schválení: E5 03139.
Typové schválení: E5 03139.
Typové schválení: E5 03139.
15-36 kg
Dětské pojistky, zadní dveře
Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních
dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může
být zablokováno, aby je nebylo možné otevřít
zevnitř. Více informací, viz viz strana 61.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
01
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz předcházející
obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
POZNÁMKA
Systém upevnění ISOFIX patří mezi příslušenství pro sedadlo spolujezdce.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Velikostní třídy
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky
``
37
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
jsou vhodné pro všechna sedadla ve všech
modelech vozů.
Proto je k dispozici klasifikace dětských sedaček využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel může vybrat správnou dětskou sedačku
(viz následující tabulka).
Velikostní
třída
A
38
Velikostní
třída
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
Popis
Plná velikost, dětská sedačka
po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
Popis
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě do dětské sedačky,
je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
POZNÁMKA
Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být
model vozidla zahrnut na seznamu vozidel,
v nichž je možné dětskou sedačku použít.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace o dětských sedačkách doporučených
společností Volvo.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček
ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
–
–
G
–
–
max. 10 kg
E
–
OK
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
max. 13 kg
E
–
OK
D
–
OKA
C
–
OKB
D
–
OKA
C
–
OKB
B
OKC D
OKC
B1
OKC D
OKC
A
OKC E
OKC
Dětská sedačka, po směru
jízdy
C
D
E
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
Dětská sedačka, proti směru
jízdy
A
B
Hmotnost
9 – 18 kg
9 – 18 kg
Aby kojenecká/dětská sedačka měla na zadním sedadle dostatek prostoru, musí se sedadlo vpředu upravit v podélném směru a posunout před středovou polohu.
Dětskou/kojeneckou sedačku nelze nainstalovat za sedadlo řidiče. Aby bylo možné nainstalovat dětskou/kojeneckou sedačku, musí se sedadlo spolujezdce posunout v podélném směru před
středovou polohu.
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Aby bylo ve voze místo na dětskou sedačku a aby bylo možné dětskou sedačku nainstalovat, musí se sedadlo nastavit do horní polohy a opěradlo se musí naklonit dozadu.
Aby bylo ve voze místo na dětskou sedačku, nesmí se používat uchycení ISOFIX. Aby bylo možné dětskou sedačku nainstalovat, sedadlo se musí nastavit do horní polohy a opěradlo se musí naklonit
dozadu
``
39
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky musejí být vždy
vedeny pod zadními opěrkami hlavy a až
potom napnuty k upevňovacímu bodu.
Vozidlo je vybaveno horními úchyty pro dětské
sedačky. Tyto úchyty jsou umístěny na odkládací poličce za zadními sedadly a zakryty plastovými kryty. Pro přístup k jednotlivým úchytům obklopte stranou plastové kryty.
U vozidel vybavených sklopnými opěrkami
hlavy na vnějších sedadlech, musí být před
montáží opěrky hlav sklopeny.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby byly malé děti přepravovány
v dětských sedačkách situovaných proti směru
jízdy co možná nejdéle.
40
01 Bezpečnost
01
41
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče..................................................
Utajené uzamčení*..................................................................................
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*................................
Keyless drive*..........................................................................................
Zamykání/odemykání..............................................................................
Dětské pojistky........................................................................................
Alarm*......................................................................................................
42
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
44
49
50
52
55
61
62
ZÁMKY A ALARM
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Všeobecné informace
02
Vozidlo je dodáváno se 2 dálkovými ovladači
nebo PCC (Personal Car Communicator). Používají se pro nastartování, zamykání a odemykání vozidla.
Může být dodáno více dálkových ovladačů
s klíči – pro jeden vůz jich může být naprogramováno a používáno maximálně 6.
PCC má ve srovnání s dálkovým ovladačem
s klíčem více funkcí. Následující část této kapitoly popisuje funkce, které jsou k dispozici na
komunikátoru PCC a zároveň na dálkovém
ovladači s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nikdy nezapomeňte vypnout napájení elektricky ovládaných oken a střešního okna
odstraněním dálkového ovladače s klíčem,
pokud řidič opouští vůz.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
1
2
44
nutno vymazat kód ztraceného dálkového
ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému menu My Car pod
položkou Informace Počet klíčů . Popis
systému menu, viz strana 127.
Paměť klíče1 – vnější zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz stránky 77 a
94.
Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat
v systému menu MY CAR pod položkou
SETUP Nastavení vozidla Paměť.
vazba klíče auta.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky po
zavření dveří.
Výběr funkce
Pomocí systému menu vozidla lze nastavit
různé možnosti pro potvrzení zamknutí/odemknutí pomocí světel, viz strana 127.
V systému menu MY CAR v položce SETUP
Nastavení vozidla
Nastavení
osvětlení zvolte Zablokování světelné
indikace a/nebo Odblokování světelné
indikace.
Kontrolka zamykání
Popis systému menu, viz strana 127.
Vozy s funkcí Keyless drive, viz strana 52.
Indikátor pro zamknutí/odemknutí
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý dálkovým ovladačem, ukazatele směru potvrdí, že
zamknutí/odemknutí bylo provedeno správně.
• Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí2
• Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí2.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu, viz
strana 62.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Zpráva
Popis
Chyby klíče, opakujte
Každý dálkový ovladač má jedinečný kód.
Motor vozu je možno spustit pouze správným
dálkovým ovladačem se správným kódem.
Během startování
byla v dálkovém
ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč
vytáhněte, opět
zasuňte a zkuste to
znovu.
Klíč vozu nenalezen
Ve sdruženém přístrojovém panelu se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující se
k elektronickému imobilizéru:
(Platí pouze pro
systém "Keyless"
s PCC)
Během startování
byla v PCC zjištěna
chyba - zkuste
nastartovat znovu.
POZNÁMKA
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Imobilizér
Pokud chyba
přetrvává: Zasuňte
dálkový ovladač do
spínací skříňky
a znovu zkuste
nastartovat.
Funkce
02
G021078
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí,
že je vozidlo zamknuté.
Dálkový ovladač s klíčem.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
Víko zavazadlového prostoru
Imobilizér Zkuste
znovu
Chyba v systému
imobilizéru během
startování. Pokud
porucha přetrvává,
obraťte se na autorizovaný servis Volvo.
Funkce poplach
Startování vozu, viz strana 104.
``
45
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté (minimálně
4 sekundy).
02
G021079
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
PCC* - Personal Car Communicator.
Informace
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a víko zavazadlového prostoru a poté aktivuje alarm.
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
VAROVÁNÍ
Pokud jsou střešní okno a okna zavírána
pomocí dálkového ovladače s klíčem, zkontrolujte, že nikomu nehrozí přivření rukou.
Odemknutí – Odemkne dveře a víko zavazadlového prostoru a deaktivuje alarm.
46
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tuto funkci lze změnit v systému menu MY
CAR v položce SETUP Nastavení vozidla
Nastavení zamykání dveří
Odemykání , kde jsou k dispozici obě
možnosti Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
ostatní. Popis systému menu, viz strana 127.
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více informací, viz strana 86.
Víko zavazadlového prostoru – Odemkne a vypne alarm pouze pro víko zavazadlového prostoru. Více informací, viz
strana 57.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy
nebo pokud je stisknete dvakrát během
3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po uplynutí 2 minut a 45 sekund.
Dosah
Funkce dálkového ovladače fungují přibližně
do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače s klíčem
mohou být rušeny okolním rádiovým vlněním, stavbami, topografickými podmínkami
atd. Vůz je možné vždy zamknut/odemknut
čepelí klíče, viz strana 48.
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
Jedinečné funkce PCC*
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
G021080
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Červené nepřerušované světlo - od okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
02
Rozsah systému PCC
Systém PCC má pro zamykání, odemykání
a ovládání víka zavazadlového prostoru dosah
cca. 20 m od vozu. Ostatní funkce mají dosah
cca. 100 m.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
PCC* - Personal Car Communicator.
Informační tlačítko
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou být
rušeny okolním rádiovým vlněním, budovami, topografickými podmínkami atd.
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup
k určitým informacím vozu prostřednictvím
indikátorů.
Mimo dosah PCC
Používání informačního tlačítka
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Pokud během této doby stisknete jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
02 Zámky a alarm
Klíč s dálkovým ovladačem/čepel klíče
POZNÁMKA
02
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi systémem PCC a vozidlem.
• mohou být manuálně uzamknuty, např.
Připevnění čepele klíče
v případě výpadku napájení, pravé přední
dveře a zadní dveře, viz strana 55.
• je blokován přístup do odkládací schránky
v přístrojové desce a do zavazadlového
prostoru (utajené uzamčení*), viz
strana 49.
• je možné manuálně otevřít víko zavazadloOdnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
vého prostoru, pokud je vozidlo bez proudu, viz strana 58.
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači.
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
Odemknutí dveří čepelí klíče
• je možné aktivovat/deaktivovat airbag
spolujezdce vpředu (systém PACOS)*, viz
strana 24.
Vytáhnutí čepele klíče
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např. když
jsou baterie vybité, levé přední dveře je potom
možné otevřít následovně:
1. Levé přední dveře odemkněte pomocí
čepele klíče, kterou zasunete do válcové
vložky zámku u kliky na dveřích.
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
• mohou být manuálně otevřeny levé přední
G021082
dveře, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, viz strana 53
• mohou být aktivovány/deaktivovány
mechanické dětské pojistky v zadních
dveřích, viz strana 61.
48
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vozy s funkcí Keyless, viz strana 53.
02 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
G021083
Všeobecné informace o utajeném
uzamčení
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
předání vozidla do servisu, obsluze hotelového
parkoviště, apod. Schránka v přístrojové desce
se zamkne a zámek víka zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - víko
zavazadlového prostoru nelze otevřít pomocí
tlačítka centrálního zamykání ve předních
dveřích ani pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče
může být použit pouze k aktivaci/deaktivaci
alarmu, otevření dveří a jízdě.
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a víko zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
Aktivace/deaktivace
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
02
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Klíčová dírka je ve svislé poloze, tj. v poloze
pro utajené uzamčení..
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním displeji se současně objeví zpráva.
POZNÁMKA
Klíč nevracejte do dálkového ovladače, ale
uložte jej na bezpečném místě.
• Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
G021084
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz strana 57.
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
Aktivace utajeného uzamčení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
Výměna baterie
02
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř krytu.
Baterie musejí být vyměněny, pokud:
• se rozsvítí kontrolka a na displeji se zobrazí
Dálkový ovladač s klíčem (1 baterie)
zpráva Nízký stav baterie v dálkovém
ovladači. Prosím, baterie vyměňte.,
1. Opatrně vypačte baterii.
a/nebo
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
• zámky opakovaně nereagují na signály dál-
PCC* (2 baterie)
kového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
1. Opatrně vypačte baterie.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte kryt
dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem tlačítky
nahoru, aby baterie nevypadly.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se baterie a jejích pólů prsty,
protože by mohlo dojít k narušení funkčnosti.
50
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V –
jednu do dálkového ovladače s klíčem a dvě do
PCC.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
02 Zámky a alarm
Výměna baterie, klíč s dálkovým ovladačem/PCC*
DŮLEŽITÉ
Staré baterie likvidujte ekologicky.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
02
Systém zamykání a startování bez
použití klíče (pouze PCC1)
víka zavazadlového prostoru. To znamená, že
osoba, která chce zamknout nebo odemknout
dveře, musí mít PCC u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
PCC nachází na opačné straně vozu.
Všeobecné informace
Červené kroužky na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
G020577
Pokud jsou všechny PCC vyjmuty z vozu za
chodu motoru nebo když je aktivní poloha klíče
II (viz strana 74) a pokud jsou všechny dveře
zavřené, potom se na displeji zobrazí varovná
zpráva a současně zazní akustický signál.
Funkce keyless drive v PCC umožňuje jízdu,
odemykání a zamykání bez použití klíče. Pouze
musíte mít PCC s sebou. Umožňuje snadnější
a pohodlnější odemknutí vozidla, např. když
máte plné ruce.
K vozu jsou dodávány oba dálkové ovladače
PCC s funkcí Keyless. Další jednotky PCC
mohou být doobjednány, viz strana 44.
Dosah PCC
Aby bylo možné otevřít dveře nebo víko zavazadlového prostoru, nesmí být PCC dále než
přibližně 1,5 metru od kliky dveří vozu nebo
1
52
Personal Car Communicator, viz strana 47.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je PCC navrácen zpět do vozu:
DŮLEŽITÉ
Nikdy nenechávejte PCC ve voze.
Rušení funkce PCC
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
systém „keyless drive“. Proto neumisťujte PCC
blízko mobilních telefonů nebo kovových
předmětů.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte PCC
a čepel klíče jako dálkový ovladač., viz
strana 45.
Zamykání
• dveře byly otevřeny a zavřeny
• PCC je zasunut do spínací skříňky
• bylo stisknuté tlačítko READ.
Bezpečné zacházení s PCC
Pokud ponecháte PCC s funkcí „keyless drive“
ve voze, bude dočasně deaktivován po
zamknutí vozu. Je tak zabráněno zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde PCC, může být opětovně
aktivován. Proto je důležité věnovat zacházení
se všemi PCC velkou pozornost.
U vozidel se systémem Keyless je vnější část kliky
na dveřích opatřena plochou citlivou na tlak. Vedle
pogumované přítlačné plochy na víku zavazadlového prostoru se nachází pogumovaný knoflík.
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
Zavřete dveře a víko zavazadlového prostoru
jedním dlouhým stisknutím některé z tlakově
citlivých ploch madel dveří nebo stisknutím
menšího ze dvou pogumovaných tlačítek na
víku zavazadlového prostoru - kontrolka zamykání na čelním skle začne blikat, čímž potvrdí,
že zamykání bylo dokončeno viz strana 44.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být všechny
dveře a víko zavazadlového prostoru zavřené jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika tento
pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže však
máte silné rukavice nebo uděláte pohyb
velmi rychle, možná bude zapotřebí druhý
pokus nebo si budete muset rukavici sundat.
Odemknutí čepelí klíče
POZNÁMKA
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele rovnou nahoru do
otvoru se plastová krytka sama uvolní.
02
2. Vložte čepel klíče do válcové vložky zámku
a dveře odemkněte.
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
POZNÁMKA
U vozů s automatickou převodovkou musí
být páka voliče v poloze P – jinak není
možné vůz zamknut nebo zapnout alarm.
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřeny, aktivuje se alarm. Vypíná
se vložením PCC do zapalování, viz
strana 63.
Odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou přítlačnou plochu na víku zavazadlového prostoru dveře resp. víko zavazadlového prostoru
otevřete jako obvykle.
Paměť klíče2 – sedadlo řidiče a vnější
zpětná zrcátka
Paměťová funkce PCC
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání pomocí PCC, např. když jsou baterie
vybité, levé přední dveře lze otevřít pomocí
vytahovací čepele klíče PCC (viz strana 48).
Válcová vložka zámku je přístupná po sundání
plastové krytky na klice dveří:
2
Pokud se několik lidí, každý s PCC, přiblíží
k vozu, je provedeno nastavení sedadla a zrcátek pro osobu, která otvírá dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s PCCA, avšak osoba B s PCC-B bude řídit, nastavení mohou být změněna třemi způsoby:
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče a elektricky ovládanými zrcátky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
02 Zámky a alarm
Keyless drive*
• Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
02
Umístění antény
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého PCC, viz strana 45.
• Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
strana 77.
• Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
strana 77 a 94.
Nastavení zamknutí
Funkci Keyless lze upravit v systému nabídky
MY CAR. Přitom se nastaví, které dveře se
nezamykají. Zvolte Nastavení vozidla
Nastavení zámku Bezklíčový vstup a potom vyberte Otevřít všechny dveře,
Libovolné dveře, Dveře na stejné straně
nebo Obě přední dveře.
Popis systému menu, viz strana 127.
Systém přístupu bez klíčů má množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle:
Zadní nárazník, uprostřed, uvnitř
Klika dveří, vlevo vzadu
Odkládací polička za zadními sedadly,
uprostřed, zespodu
Střecha, nad zadními sedadly uprostřed
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
54
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Lidé s kardiostimulátorem by se neměli
přibližovat na vzdálenost menší než 22 cm
k anténám systému přístupu bez klíčů se
svým kardiostimulátorem. Tak se předejde
interferencím mezi kardiostimulátorem
a systémem přístupu bez klíčů.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Zvenku
Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/
odemknout současně všechny dveře a víko
zavazadlového prostoru. Můžete nastavit
různé sekvence odemykání. Viz popis odemykání pomocí dálkového ovladače s klíčem,
strana 46.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte levé
přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče, viz
strana 48.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče
dálkového ovladače, viz strana 53.
Ostatní dveře nemají válcovou vložku zámku.
Na kraji jsou však opatřeny knoflíkem, který se
musí otočit - dveře se mechanicky zamknou
a zajistí, aby se nedaly otevřít zvenku. Přesto je
lze stále otevřít zevnitř.
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální dětskou pojistkou
nelze otevřít zvenku ani zevnitř, viz
strana 61. Zadní dveře, které jsou
takto zamknuté, lze odemknout pouze
pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka centrálního zamykání.
02
Zevnitř
VAROVÁNÍ
Centrální zamykání
Buďte si vědomi, že existuje nebezpečí, že
můžete být uzamknuti ve voze, pokud dojde
k jeho zamknutí zvenku.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani víko zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky
zamkne. Tato funkce snižuje riziko nechtěného
zanechání nezamčeného vozidla. (Vozidla
s alarmem, viz strana 62.)
Manuální zamykání dveří.
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem, viz strana 48.
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Manuální zamykání
V jistých situacích, např. pokud dojde
k výpadku napájení, budete muset zamknout
vůz manuálně.
Centrální zamykání.
Všechny dveře a víko zavazadlového prostoru
mohou být zamknuty nebo odemknuty sou``
55
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
časně pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče a dveřích spolujezdce*.
02
• Stiskněte jednu stranu
zamknutí – druhou stranu
mknutí.
tlačítka pro
pro ode-
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
• Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Pro současné otevření všech bočních oken*
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté (minimálně 4 sekundy).
• Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete -
Je-li tlačítko centrálního zamykání na obou
předních dveřích a na obou zadních dveřích je
tlačítko elektrického zamykání:
• Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou
zamčeny pouze konkrétní dveře. Pokud
svítí všechny kontrolky, jsou zamčeny
všechny dveře.
Zamykání
• Stiskněte tlačítko
na centrálním zamykání - zamknou se všechny zavřené dveře.
Pro současné zavření všech bočních oken
a střešního okna* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté (minimálně 2 sekundy).
Zamykací tlačítko* zadní dveře
dveře se odemknou a otevřou v jediném
kroku.
Centrální zamykání je k dispozici ve dvou provedeních - kontrolka na tlačítku centrálního
zamykání pro dveře řidiče má u těchto provedení různý význam.
Je-li tlačítko centrálního zamykání pouze ve
dveřích řidiče, ostatní dveře toto tlačítko
nemají:
všechny dveře jsou zamčené.
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Odemknutí dveří:
• Potáhněte kliku dveří - dveře se odemknou
a otevřou.
Otevření všech oken
Pro současné otevření všech bočních oken
a střešního okna stiskněte tlačítko
a držte
je stisknuté (minimálně 4 sekundy) - například
pro rychlé vyvětrání prostoru pro cestující za
horkého počasí.
Automatické uzamykání
Dveře a víko zavazadlového prostoru se zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Tato funkce se aktivuje/deaktivuje v systému
menu MY CAR pod podložkou Nastavení
Nastavení vozidla Nastavení zámku
Autom. zamknutí dveří. (Popis systému
nabídky, viz strana 127.)
Kontrolka v tlačítku zamykání
• Rozsvícená kontrolka znamená, že
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají
pouze příslušné zadní dveře.
Když jsou dveře zavřené, kontrolka na tlačítku se
rozsvítí.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Schránka v přístrojové desce
Víko zavazadlového prostoru
Manuální otevření
Schránka v palubní desce může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče
dálkového ovladače. (Informace vyjmutí čepele
klíče, viz strana 48).
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku zavazadlového prostoru stačí malá síla - stačí jemně stisknout pogumovaný panel.
•
Při zvedání zavazadlového prostoru
nezvedejte pryžový panel sílou - nadzvedněte jej pomocí madla. V případě
příliš velké síly by mohlo dojít k poškození elektrického kontaktu pryžového
panelu.
02
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Víko zavazadlového prostoru přidržuje
uzavřené elektricky ovládaný zámek. Otevření:
1. Jemně zatlačte na širokou pogumovanou
přítlačnou plochu pod vnějším madlem čep zámku se uvolní.
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
Vytáhněte čepel klíče.
• Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace k utajenému uzamčení, viz
strana 49.
Alarm pro víko zavazadlového prostoru může
být odpojen* a víko zavazadlového prostoru
může být odemknuto a otevřeno pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači s klíčem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
02
Kontrolka zamknutí na přístrojové desce
přestane blikat a upozorní tak, že není
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání
víka zavazadlového prostoru jsou odpojené.
POZNÁMKA
•
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
Víko zavazadlového prostoru je možné
otevřít dvěma různými způsoby
Jedno stisknutí - Víko zavazadlového prostoru se odemkne, ale zůstává zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na
vnějším madlu a víko zavazadlového prostoru
otevřete.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Pokud se víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru odemknou 2 stisknutím, víko/výklopné dveře se automaticky nezamknou, protože jsou otevřené
- musí se zavřít ručně.
Lehce vypáčte čepelí klíče.
Odemknutí vozu zevnitř
Odemknutí/otevření víka zavazadlového prostoru:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Odemknutí čepelí klíče
Víko/výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou po zavření odemknuté
a alarm není aktivován - znovu
zamkněte a alarm aktivujte pomocí tlačítka zamykání
na dálkovém ovladači.
Dvě stisknutí - Víko zavazadlového prostoru
se odemkne a čep zámku se vysune. Přitom se
víko zavazadlového prostoru otevře o centimetr - nadzvedněte vnější madlo a víko
otevřete. V případě deště, mrazu, sněžení a při
chladném počasí se může stát, že se kolík
zámku dveří zavazadlového prostoru nevysune.
58
zavazadlového prostoru se otevře o několik centimetrů.
Stiskněte tlačítko (1) na panelu spínačů
osvětlení - čep zámku se uvolní a víko
Pokud došlo k vybití baterie vozidla, můžete
víko zavazadlového prostoru otevřít manuálně
pomocí čepele klíče - víko zavazadlového
prostoru nelze otevřít pomocí tlačítka na
panelu spínačů osvětlení.
Vypáčte krytku válcové vložky zámku.
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
Víko zavazadlového prostoru odemkněte
otočením klíče přibližně o čtvrt otáčky
doleva, viz obrázek.
Dočasná deaktivace
3. Nasaďte krytku zpátky.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
, viz strana 45.
Kontrolka zamykání na přístrojové desce začne
blikat. To znamená, že vůz je zajištěn a alarm*
je aktivován.
Funkce „deadlock“*1
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
U funkce "deadlock" se všechny kliky na
dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze
otevřít zevnitř.
MY CAR
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem, a to se zpožděním cca. 10 sekund po
zamknutí dveří.
Ovládání knoflíkem
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby, sekvence se přeruší a alarm se vypne.
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Dveře řidiče je možné zvenku odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíče.
1
02
nebo
• Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem,
2. Zvolte Aktivovat jedenkrát.
> Na displeji přístrojové desky se zobrazí
zpráva Omezená ochrana Viz
manuál a funkce „deadlock“ se vypne
při zamknutí vozidla.
OK MENU
Pokud chcete vypnout funkci "deadlock"
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout. To se provede
následovně:
1. Vstupte do systému menu MY CAR
prostřednictvím položky Nastavení
Nastavení vozidla Snížená ochrana
(podrobný popis menu, viz strana 127).
Zvolte Dotaz při vystupování.
> Při každém vypnutí motoru se na displeji
středové konzoly zobrazí zpráva
Stiskněte OK MENU pro omezení
alarmu do nastartování motoru.
Stiskněte EXIT pro zrušení - vyberte
jednu z následujících možností:
Stiskněte ENTER a zamkněte vůz (Upozorňujeme, že se současně vypnou detektory pohybu a náklonu*, viz strana 62.)
> Při dalším nastartování motoru se
systém vynuluje a na displeji na přístrojové desce zobrazí zpráva Kompl.
ochrana , při které se funkce „deadlock“ a detektory pohybu a náklonu
alarmu opět aktivují.
Pokud nechcete měnit systém zamykání
Stiskněte EXIT a zamkněte vozidlo.
Pouze v kombinaci s alarmem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání
POZNÁMKA
02
•
Nezapomeňte, že alarm vozidla je
aktivní, když je vozidlo zamknuté.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu, aby zůstal ve voze bez
předcházející deaktivace funkce „deadlock“, aby se předešlo nebezpečí uzamknutí
osob uvnitř.
60
02 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Manuální zablokování zadních dveří
Dětské pojistky brání dětem otevřít zadní dveře
zevnitř.
VAROVÁNÍ
Na každých zadních dveřích jsou dva ovládací prvky - nespleťte si bezpečnostní
pojistku s mechanickým zámkem dveří, viz
strana 55.
POZNÁMKA
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Elektrické zamykání zadních dveří*
a elektrické ovládání oken
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky:
• okna mohou být ovládána pouze spínači
02
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
• zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Dětské pojistky se aktivují/deaktivují, když je
klíč v libovolné poloze (viz strana 74), a do
2 minut po vytáhnutí dálkového ovladače s klíčem ze spínací skříňky. Pokud se dveře během
této doby otevřou, funkce se deaktivuje.
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji se objeví Zad.dět.pojistky
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem, viz strana 48.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Ovládací panel na dveřích řidiče.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
02 Zámky a alarm
Alarm*
Všeobecné informace
02
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
• jsou otevřeny dveře, kapota nebo víko
zavazadlového prostoru
• je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze*)
nutý ve spínací skříňce a je zvolena poloha
klíče I) – Byl spuštěn poplach.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
Kontrolka alarmu
• vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
Zapnutí alarmu
Vypnutí alarmu
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji se zobrazí zpráva. V takovém případě kontaktujte odborný servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Další funkce alarmu
Automatické opětovné zapnutí alarmu
POZNÁMKA
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru pro
cestující (nebo přenosné elektrické topení),
nastavte proud vzduchu z ventilačních
otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do prostoru pro cestující.
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Vypnutí spuštěného alarmu
• byl odpojen kabel akumulátoru,
• se odpojí siréna.
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje se
rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm
spustí, pokud ve voze necháte otevřené
okno nebo střešní okno nebo pokud se
zapne topení v prostoru pro cestující.
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání, viz
strana 44.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
• LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
• LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
• LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasu-
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani víko zavazadlového prostoru nejsou
během 2 minut otevřeny, alarm se automaticky
opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne
vůz.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
• Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne. Siréna má svou vlastní baterii,
62
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Zámky a alarm
Alarm*
která pracuje nezávisle na akumulátoru
vozu.
• Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Testování alarmu
Testování čidel alarmu v kapotě
Testování čidel prostorové ochrany
prostoru pro cestující
1. Nastupte do vozu a deaktivujte snímač
pohybu - viz předchozí kapitola Omezená
úroveň alarmu.
1. Zavřete všechna okna. Zůstaňte ve voze.
Dálkový ovladač s klíčem nefunguje
Pokud alarm nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem vypnout, např. pokud je baterie
v klíči vybitá, lze vozidlo odpojit od alarmu
a motor nastartovat. Postupujte následovně:
1. Otevřete dveře řidiče čepelí klíče.
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu rychle
bliká a zní siréna.
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3. Nastartujte motor.
Omezený režim alarmu
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu,
např. pokud necháte ve voze psa nebo během
převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze
čidla pohybu a náklonu dočasně deaktivovat.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
strana 59,
2. Zapněte alarm, viz strana 62.
3. Počkejte 15 sekund.
4. Pohybem rukou ve výši opěradla spusťte
alarm.
> Rozezní se siréna a rozblikají všechny
ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Testování čidel alarmu ve dveřích
02
2. Zapněte alarm, viz strana 62. Zůstaňte ve
voze a zamkněte dveře tlačítkem na dálkovém ovladači.
3. Počkejte 15 sekund.
4. Otevřete kapotu pomocí madla pod
přístrojovou deskou.
> Rozezní se siréna a rozblikají všechny
ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
1. Zapněte alarm, viz strana 62.
2. Počkejte 15 sekund.
3. Odemkněte dveře řidiče pomocí čepele
klíče.
4. Otevřete dveře řidiče.
> Rozezní se siréna a rozblikají všechny
ukazatele směru.
5. Vypněte poplach odemknutím vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
Přístroje a ovládací prvky........................................................................ 66
Polohy klíče............................................................................................. 74
Sedadla................................................................................................... 76
Volant...................................................................................................... 80
Osvětlení................................................................................................. 81
Stěrače a ostřikovače............................................................................. 90
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka.............................. 92
Kompas*.................................................................................................. 97
Elektricky ovládané střešní okno*........................................................... 98
Alcoguard*............................................................................................ 100
Startování motoru................................................................................. 104
Startování motoru – externí akumulátor................................................ 106
Převodovky........................................................................................... 107
Pohon všech kol – AWD*...................................................................... 112
Nožní brzda........................................................................................... 113
Parkovací brzda.................................................................................... 115
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 118
64
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PROSTŘEDÍ ŘIDIČE
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Přehled přístrojů
03
Levostranné řízení.
66
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
81,
84, 124,
146
Ovládání menu
a systému infotainment
127,
203, 244
Panel pro ovládání klimatizace
135
Tempomat
151, 155
Páka voliče
107
Houkačka, airbagy
22, 80
69, 73
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
150
Sdružený přístrojový
panel
Stěrače a ostřikovače
90, 91
Menu, ovládání audio
a telefonu
127,
205, 232,
244
Nastavení volantu
80
Otevření kapoty
288
Tlačítko start/stop
104
Parkovací brzda
115
Spínací skříňka
74
Nastavení sedadla*
77
Zobrazení menu
a systému infotainment
127,
202, 244
57, 81,
253
Klika dveří
–
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a víka zavazadlového prostoru
Ovládací panel
55, 61,
92, 94
Výstražná funkce ukazatelů směru
84
03
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
03
Pravostranné řízení.
68
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Strana
Funkce
Strana
Zobrazení menu
a systému infotainment
127,
202, 244
Parkovací brzda
115
Nastavení volantu
80
Spínací skříňka
74
Tlačítko start/stop
104
Tempomat
151, 155
Menu a zprávy, ukazatele
směru, dálková/potkávací světla, palubní počítač
81,
84, 124,
146
Sdružený přístrojový
panel
69, 73
Páka voliče
107
Houkačka, airbagy
22, 80
Ovládání aktivního podvozku (Four-C)*
150
Menu, ovládání audio
a telefonu
127,
205, 232,
244
Panel pro ovládání klimatizace
135
Stěrače a ostřikovače
90, 91
Ovládání menu
a systému infotainment
127,
203, 244
Klika dveří
–
Výstražná funkce ukazatelů směru
84
Ovládací panel
55, 61,
92, 94
Otevření kapoty
288
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla palivové nádrže a víka zavazadlového prostoru
57, 81,
253
Nastavení sedadla*
77
Informační displeje
03
Informační displeje zobrazují informace
o některých funkcích vozu, např. o tempomatu,
palubním počítači a také zprávy. Informace je
zobrazena s textem a kontrolkami.
Další popis je pod funkcemi, které využívají
informační displeje.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Měřicí přístroje
Kontrolky, informace a varovné
symboly
03
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou po uplynutí
5 sekund, s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku
oleje.
Kontrolky a informační symboly
Kontrolk
a
Popis
Porucha ABL
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém panelu.
Rychloměr
Palivoměr. Viz také Palubní počítač, strana
146, a Doplňování paliva, strana 253.
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Kontrolky a výstražné symboly.
Kontrolka dálkových světel a ukazatelů
směru
Kontrolky a varovné kontrolky1
Všechny kontrolky a varovné symboly svítí,
pokud je klíč v poloze II nebo při startování
motoru. Po nastartování motoru by měly zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky
parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy,
když je parkovací brzda odbrzděna.
70
Porucha ABS
Kontrolky a informační symboly
Kontrola funkčnosti
1
Systém řízení emisí
Zadní světlo do mlhy svítí
Stabilizační systém
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
U některých provedeních motorů není kontrolka nízkého tlaku oleje použita. Upozornění je předáváno pomocí textu na displeji. Kontrola hladiny oleje, viz strana 289.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Kontrolk
a
Popis
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, jeďte
do servisu a nechte systém ABS zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Informace, čtěte text na displeji
Zadní světlo do mlhy svítí
Dálková světla svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy. Na vozidle je jen jedno zadní světlo do
mlhy. Toto světlo je umístěno na straně řidiče.
Levé ukazatele směru
Stabilizační systém
Pravé ukazatele směru
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Žhavení (vznětové motory)
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může
být porucha v systému řízení emisí vozidla.
Jeďte do servisu a nechte vozidlo zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Žhavení se zapne, pokud teplota klesne pod
2 °C. Po zhasnutí kontrolky můžete nastartovat motor.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
zhasne a zpráva se smaže po stisknutí tlačítka READ nebo automaticky po určité
době.
Dálková světla svítí
03
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když
používáte světelnou houkačku
Levé/pravé ukazatele směru
Obě kontrolky ukazatelů směru blikají, když
používáte výstražná světla.
Indikační a varovné kontrolky
Kontrolka
Popis
Nízký tlak olejeA
Zabrzděná parkovací brzda
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle
očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka
a na informačním displeji se objeví text. Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka READ,
viz strana 124, jinak zpráva zmizí automaticky
po určité době (doba závisí na indikované
funkci). Informační kontrolka se může rozsvítit
také ve spojení s jinými kontrolkami.
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
2. Nastartujte znovu motor.
``
71
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Kontrolka
Popis
Závada v brzdovém systému
Varování
03
A
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz stránky 289 a 290.
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí
kontrolka a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Blikající kontrolka znamená, že došlo k poruše.
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo
svítí během jízdy, znamená to, že byla zjištěna
porucha zámku bezpečnostního pásu, SRS,
SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do
servisu a nechte si systém překontrolovat.
72
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není řidič
nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na
zadním sedadle si pás rozepnul.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v zásobní nádobě brzdové kapaliny,
viz strana 293.
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
• Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
• Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz strana 293. Pokud je hla-
dina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí, můžete
jet velmi opatrně do servisu a nechat
brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít vliv
na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla.
Na informačním displeji se zároveň objeví
vysvětlující text. Symbol svítí, dokud není
závada opravena, ale textová zpráva může být
vymazána tlačítkem READ, viz strana 124.
03 Prostředí řidiče
Přístroje a ovládací prvky
Varovný symbol se může také rozsvítit ve spojení s ostatními symboly.
Dílčí počítadlo kilometrů
Hodiny
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem
nesmíte pokračovat v jízdě.
03
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Pomocí tlačítka READ zprávu
smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře, kapota2 nebo víko zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené,
rozsvítí se informační nebo varovná kontrolka
spolu s vysvětlujícím textem na sdruženém
přístroji přístrojové desky. Co nejdříve zastavte
vůz na bezpečném místě a zavřete dveře,
kapotu nebo dveře zavazadlového prostoru,
které nejsou správně zavřené.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kontrolka.
2
Dílčí počítadlo kilometrů a ovládací prvky.
Hodiny a seřizovací knoflík.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů
Ovládací prvky pro seřízení hodin.
Ovládací prvky pro přepínání mezi dílčím
počítadlem kilometrů T1 a T2 a také pro
vynulování dílčího počítadla kilometrů.
Informační displej pro zobrazení hodin.
Počítadla se používají k měření krátkých vzdáleností.
Krátké stlačení tlačítka přepíná mezi dvěma
denními počítadly T1 a T2. Dlouhé stisknutí
(delší jak 2 sekundy) vynuluje aktivní denní
počítadlo. Na displeji je zobrazena vzdálenost.
Otáčením knoflíku doprava/doleva nastavte
čas. Na informačním displeji se objeví nastavený čas.
Hodiny mohou být dočasně nahrazeny kontrolkou ve spojení se zprávou, viz strana 124.
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Zasunutí a vyjmutí dálkového ovladače
s klíčem
03
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty ve spínací skříňce mohou
narušit funkci nebo zničit zámek.
Když je dálkový ovládač s klíčem zcela zasunutý ve spínací skříňce, krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Netlačte na dálkový ovládač v nesprávné
poloze - Držte konec s vyjímatelným klíčem,
viz strana 48.
Poloha klíče II
Vytáhněte klíč.
Uchopte dálkový ovládač s klíčem a vytáhněte
jej ven.
Funkce
Spínací skříňka se zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem.
POZNÁMKA
Pro vozidla s funkcí pasivního (bezklíčového) režimu*, viz strana 52.
Zasuňte klíč
Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč do spínací skříňky. Zasuňte klíč
tak, aby se zajistil v koncové poloze.
Mohou být nastaveny tři různé polohy klíče spínače zapalování s vloženým dálkovým ovládáním bez toho, aby bylo nutné startovat motor.
V tabulce jsou vedeny funkce, které jsou
k dispozici v jednotlivých polohách klíče.
POZNÁMKA
Pro dosažení poloh I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte při provádění následujících operací brzdový/spojkový pedál.
Poloha klíče 0
Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky a zatlačte jej do koncové polohy.
74
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Poloha klíče I
Když je dálkový ovládač s klíčem zcela zasunutý ve spínací skříňce, stiskněte přibližně na
2 sekundy START/STOP ENGINE
Zpět do polohy 0
Pro návrat do polohy 0 z polohy I nebo II krátce stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE.
03 Prostředí řidiče
Polohy klíče
Poloh
a
0
Funkce
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr. Zámek řízení
je deaktivován. Může být používán audiosystém.
I
Mohou být ovládány následující
funkce: střešní okno*, elektricky
ovládaná okna, zásuvka 12 V v
prostoru pro cestující, RTI*, telefon*, ventilátor větrání, klimatizace ECC a stěrače čelního okna.
II
Svítí světlomety. Varovné kontrolky/kontrolky svítí 5 sekund.
Veškeré vybavení pracuje,
s výjimkou vyhřívání sedadel
a vyhřívání zadního okna, které
pracují pouze při běžícím motoru.
03
Více informací o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
strana 201.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startovaní/zastavení motoru, viz
strana 104.
Tažení
Informace o použití klíče dálkového ovládání
při tažení, viz strana 267.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
03
Sklopení opěradla předního sedadla
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou
v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se po
vyklopení nahoru skutečně zajistí. Zabráníte
tím poranění osob v případě nehody nebo
prudkého brzdění.
Seřízeni bederní opěrky, otáčejte kolečkem1.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
1
76
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Elektricky ovládané sedadlo*
Příprava
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může být
prováděno vždy při běžícím motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
2. Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste uložili
nastavení.
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
03
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem2
Nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných
zrcátek3 jsou uložena v paměti klíče, když je
vůz zamknut dálkovým ovladačem s klíčem.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/
dolů).
2
3
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
Paměť klíče pro bezklíčový režim, viz strana 53.
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Když je vůz odemknut stejným dálkovým ovladačem s klíčem, jakým byl zamknut, a dveře
řidiče jsou otevřeny, sedadlo řidiče a také
vnější zpětná zrcátka automaticky zaujmou
polohu uloženou v paměti klíče.
03
POZNÁMKA
Sedadlo a vnější zpětná zrcátka se nepohnou, pokud jsou již nastavena v příslušné
poloze.
Je také možné použít Key memory stisknutím
tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem, když jsou otevřené dveře řidiče.
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému menu MY CAR pod položkou
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče Poloha dveř. zrcátek a sedadla
řidiče v klíči. Popis systému menu, viz
strana 127.
POZNÁMKA
Key memory ve dvou dálkových ovladačích
s klíči a tři paměti sedadla jsou navzájem
zcela nezávislé.
78
Nouzové zastavení
Zadní sedadla
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek a pohyb sedadla se
zastaví.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka
pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Dveře řidiče musejí být otevřené.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí rozmačkání! Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky. Při nastavování sedadla zkontrolujte, že před, za nebo
pod sedadlem se nenacházejí žádné
předměty. Zajistěte, aby nemohlo dojít
k zachycení cestujících na zadních sedadlech.
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz strana 137.
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího
tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud je to
možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Chcete-li opěrku hlavy opětovně snížit, musíte
při zasouvání opěrky hlavy dolů stisknout tlačítko (umístěné uprostřed mezi opěradlem
a opěrkou hlavy - viz obrázek).
03 Prostředí řidiče
Sedadla
Sklopení opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
POZNÁMKA
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby
nebyly v kontaktu se sedákem.
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se po
otevření důkladně zajistí. Zabráníte tím
poranění osob v případě nehody nebo prudkého brzdění.
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte opěrky hlavy vnějších sedadel, pokud na nich sedí cestující.
03
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
Opěradlo se skládá ze dvou částí, které lze složit dopředu samostatně nebo zvlášť.
1. Potáhněte za příslušné madlo. Nachází se
uvnitř otvoru pro kryt.
2. Sklopte sedadlo dopředu.
Pokud budete sklápět dolů širokou část opěradla, spusťte opěrku hlavy uprostřed zcela
dolů.
1. Klíč dálkového ovladače musí být v poloze
I nebo II.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Prostředí řidiče
Volant
Nastavení
VAROVÁNÍ
Houkačka
Volant nastavte a zajistěte před jízdou.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem* lze
účinek posilovače nastavit, viz strana 150.
03
G021138
Klávesnice*
Nastavení volantu.
Houkačka.
Páka – uvolnění volantu
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na
volant.
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Klávesnice na volantu.
Tempomat, viz strana 151
Adaptivní tempomat, viz strana 155
Ovládání audia a telefonu, viz strana 205.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Spínače světel
Ovládání sklonu světlometů
Dálková/potkávací světla
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
03
1. Nechte motor běžet nebo mějte dálkový
ovladač s klíčem v poloze I.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů
Zadní světlo do mlhy
Vozidla se světlomety Xenon* jsou vybavena
automatickým nastavováním sklonu světlometů a proto nejsou vybavena ovládacím
kolečkem.
Ovládací prvek světlometů a pákový přepínač.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Spínače světel
Kolečko1 pro ovládání sklonu světlometů
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se zapíná
v závislosti na poloze klíče, viz strana 74.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za tmy
– citlivost se nastavuje kolečkem.
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje kolečkem.
1
Není k dispozici pro vozy vybavené světlomety Xenon*.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Poloha
Popis
AutomatickáA/vypnutá potkávací světla. Pouze světelná houkačka.
Obrysová světla
03
Tlumená světla. Dálková světla
a světelná houkačka fungují
v této poloze.
A
Platí pro některé trhy.
POZNÁMKA
Dálková světla mohou být aktivována pouze
.
v poloze
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Potkávací světla
Pokud je spínač světel v poloze
, zapnou
se potkávací světla po nastartování motoru
automaticky2. Pokud je to nutné, je možné
automatické zapnutí potkávacích světel
2
82
Platí pro některé trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
v odborném servisu deaktivovat. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Aktivní xenonové světlomety - ABL*
V poloze
jsou potkávací světla vždy aktivována automaticky, pokud běží motor nebo je
dálkový ovladač s klíčem v poloze II.
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné pouze,
. Dálpokud je spínač světel v poloze
ková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním. Dálková světla lze
rovněž vypnout mírným přitažením páčkového
přepínače směrem k volantu.
Po zapnutí dálkových světel se na přístrojové
.
desce rozsvítí kontrolka se symbolem
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights), sleduje
světlo světlometů pohyb volantu za účelem
maximálního osvětlení vozovky v zatáčkách
a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru. V případě poruchy se na přístro, současně
jové desce rozsvítí kontrolka
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Kontrolka
Displej
Popis
Porucha
světlom.
Doporucen
servis
Systém je
vypnutý.
Pokud
zůstane
zpráva
zobrazena,
navštivte
servis.
Doporučujeme, abyste
kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy
a jen když se vůz pohybuje.
Funkce3 může být deaktivována/aktivována
v systému menu MY CAR v položce My S60
Aktivní natáč. reflektory nebo Nastavení
Nastavení vozidla Nastavení světel
Aktivní natáč. reflektory. Popis systému
menu, viz strana 127.
Seřízení projekce světlometů, viz strana 86.
3
Obrysová světla
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění. Informace o výstražných brzdových
světlech a výstražné funkci ukazatelů směrů,
viz strana 113.
Zadní světlo do mlhy
03
Ovládací prvek světlometů v poloze pro obrysová/
parkovací světla.
Otočte ovládací prvek světlometů do středové
polohy (současně se rozsvítí osvětlení registrační značky).
Zadní obrysová světla se rozsvítí také
v případě, že se otevře víko zavazadlového
prostoru, aby upozornila osoby za vozidlem.
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Na vozidle je jedno zadní světlo do mlhy a může
být zapnuto pouze v kombinaci
s dálkovými/potkávacími světly.
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
na
kontrolka zadního světla do mlhy
přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Aktivováno z výroby při dodání.
``
83
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Zadní světlo do mlhy se vypne automaticky při
vypnutí motoru.
POZNÁMKA
Pravidla pro používání předních světel do
mlhy jsou v jednotlivých zemích různá.
03
zapnutá, i když vůz zastaví, a automaticky se
vypnou při opětovném rozjezdu vozidla nebo
pokud stisknete tlačítko. Další informace
o výstražných brzdových světlech a výstražné
funkci ukazatelů směrů, viz strana 113.
Ukazatele směru
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Kontrolky ukazatelů směru
Kontrolky ukazatelů směru, viz strana 70.
Výstražná funkce ukazatelů směru
Osvětlení interiéru
Ukazatele směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Obě kontrolky ukazatelů
směru ve sdruženém přístrojovém panelu blikají, když používáte výstražnou funkci ukazatelů směru.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
klesne pod 30 km/h. Výstražná světla zůstanou
84
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Ukazatele směru třikrát bliknou. Funkce může být
aktivována/deaktivována v systému menu
v položce MY CAR v menu Nastavení
Nastavení vozidla Nastavení
světel Trojí ukazatel směru
jízdy. Popis systému menu, viz
strana 127.
G021149
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení interiéru
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně během
30 minut od:
• vypnutí motoru a uvedeni dálkového ovladače s klíčem do polohy 0,
• odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Přední stropní osvětlení
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Toaletní zrcátko
Osvětlení toaletního zrcátka, viz strana 196, se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Automatické osvětlení
Zadní stropní osvětlení
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
• je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz strany 45
nebo 48,
• je vypnutý motor a dálkový ovladač s klíčem je v poloze 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
• při startu motoru,
• při zamknutí vozidla.
03
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
• Vypnuto – je stisknutá pravá strana, automatické osvětlení vypnuto.
• Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
• Zapnuto – stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující zapnuto.
G021150
Nulová poloha
Zadní stropní osvětlení.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná automaticky následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz strana 81.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
``
85
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Aktivní xenonové světlomety*
Při přenastavování světlometů pro pravostranný nebo levostranný provoz, musí být
vozidlo v klidu a musí běžet motor.
Doba, po kterou má bezpečnostní osvětlení
svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Doba
osvětlení výstup. cesty. Popis systému menu,
viz strana 127.
Doprovodné osvětlení při příchodu
stranný nebo levostranný provoz. Správně
nastavené světlomety také lépe osvětlují krajnici.
G021151
03
Nastavení projekce světlometů
Projekce světlometů, levostranný provoz.
Doprovodné osvětlení při příchodu se zapíná
dálkovým ovladačem, viz strana 45, a používá
se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Zvolte Dočasně pravosměrný provoz
a Dočasně levosměrný provoz.
Popis systému menu, viz strana 127
Halogenové světlomety
Projekce světlometů pro halogenové světlomety je nastavena zakrytím světlometů. Může
se stát, že projekce světlometů nebude zcela
v pořádku.
Když je funkce aktivována dálkovým ovladačem, svítí potkávací světla, parkovací světla,
osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, stropní osvětlení
interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Zakrytí světlometů
G021152
Doba, po kterou má osvětlení při příchodu svítit, může být nastavena v systému menu
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel Doba autom.
osvětlení. Popis systému menu, viz
strana 127.
1. Vstupte do systému menu MY CAR
v položce Nastavení Nastavení
vozidla Nastavení světel.
Projekce světlometů, pravostranný provoz.
Projekce světlometů musí být nastavena,
abyste se vyvarovali oslňování protijedoucích
motoristů, a může být nastavena pro pravo-
1. Okopírujte si šablony A a B pro vozy s levostranným řízením nebo šablony C a D pro
vozy s pravostranným řízením v měřítku
1:1, viz strana 89:
• A = levostranné řízení, pravé sklo
• B = levostranné řízení, levé sklo
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
• C = pravostranné řízení, pravé sklo
• D = pravostranné řízení, levé sklo
2. Přeneste šablonu na samolepicí vodovzdorný materiál a vystřihněte ji.
3. S pomocí obrázku viz strana 88 umístěte
samolepicí šablony do správné vzdálenosti
od jednotlivých hran skla světlometů,
a níže uvedených rozměrů:
03
• Šablona A: horizontální linie cca 80 mm,
vertikální linie cca 20 mm
• Šablona B: horizontální linie cca 80 mm,
vertikální linie cca 4 mm
• Šablona C: horizontální linie cca 120
mm, vertikální linie cca 4 mm
• Šablona D: horizontální linie cca 85 mm,
vertikální linie cca 15 mm
``
87
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Umístění šablon
03
Horní řada: zakrytí u vozů s levostranným řízením, šablony A a B. Dolní řada: zakrytí u vozů s pravostranným řízením, šablony C a D.
88
03 Prostředí řidiče
Osvětlení
Šablony pro halogenové světlomety
03
89
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Stěrače čelního okna1
Cyklovač stěračů
Dešťový senzor*
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
03
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Když je dešťový senzor aktivní, kontrolka v tlačítku svítí a symbol dešťového senzoru
je zobrazen v pravém displeji ve sdruženém
přístrojovém panelu.
Zapnutí a nastavení citlivosti
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Před spuštěním stěračů v zimním období –
se ujistěte, že lišty stěračů nejsou přimrzlé,
a že je z čelního okna seškrábán sníh a led.
Kolečko citlivosti/frekvence
DŮLEŽITÉ
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
1
90
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Čištění čelního skla a stíratek stěračů a výměna
stíratek - viz viz strana 301 a 314.
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze 0
nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Vypnutí
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Výměna stírátek stěračů viz strana 301, servisní poloha, stírátko stěračů viz strana 301 a doplnění kapaliny pro ostřikovače viz strana 302.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Stěrače a ostřikovače
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení dálkového ovladače ze zapalování nebo
pět minut po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
V automatické myčce by se stěrače čelního
okna mohly zapnout a mohly by být poškozeny. Dešťový senzor můžete vypnout
v průběhu jízdy nebo pokud je klíč dálkového ovladače I nebo II. Kontrolka na
přístrojové desce a na tlačítku zhasne.
Ostřikování světlometů a oken
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
03
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu šetření
kapalinou jsou světlomety ostřikovány automaticky při každém pátém ostříknutí čelního
okna.
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Všeobecné informace
Čelní sklo odrážející teplo*
skla, kde není nanesena teplo odpuzující vrstva
(viz zvýrazněná oblast na obrázku nahoře).
Vrstvená skla
03
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Čelní sklo a skla bočních
oken* jsou vrstvená.
Elektrické ovládání oken
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Okna jsou pokryta vrstvou, která
zlepšuje výhled za různých povětrnostních podmínek. Údržba, viz strana 315.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Pro odstranění námrazy
zapněte vyhřívání vnějších zpětných zrcátek, viz strana 95.
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Rozměry
A
40 mm
B
80 mm
Čelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
92
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz strana 61.
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, že nikomu z cestujících na
zadních sedadlech nehrozí nebezpečí
zachycení sklem okna při zavírání oken spínači na dveřích řidiče.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že dětem ani ostatním cestujícím nehrozí nebezpečí zachycení sklem
okna při zavírání oken, zejména když se
používá dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nikdy nezapomeňte vypnout napájení elektricky ovládaných oken odstraněním dálkového ovladače s klíčem, pokud řidič opouští vůz.
Obsluha
Všechna elektricky ovládaná okna mohou být
ovládána spínači na ovládacím panelu ve
dveřích řidiče. Každý ovládací panel v ostatních dveřích může ovládat pouze příslušné
okno. Elektricky ovládaná okna mohou být
ovládána současně pouze jedním ovládacím
panelem.
Klíč dálkového ovládání musí být v poloze I
nebo II, aby bylo elektrické ovládání oken
funkční. Po zastavení vozidla mohou být okna
ovládána ještě několik minut po vyjmutí klíče
dálkového ovladače, avšak pouze do prvního
otevření dveří.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné vypojit, pokud
bylo zavírání přerušeno, např. ledem. Poté, co
je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje
se ochrana proti přivření a automatická funkce
se na chvíli odpojí. Pokud budete nyní držet
stále tlačítko vytažené nahoru, můžete okno
zavřít.
POZNÁMKA
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/dolu
do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se
automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
03
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání - viz
strany 46 a 56
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby se
okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
Obsluha s funkcí „auto“
``
93
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Vnější zpětná zrcátka
Resetování musí být provedeno, aby byla
zajištěna funkčnost ochrany proti přivření.
03
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (dálkový
ovladač musí být alespoň v poloze I).
Sluneční clona*
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
Na odkládací poličce zadního okna je umístěna
sluneční clona.
Vytáhněte sluneční clonu a pomocí dvou
háčků ji zahákněte do příchytky na stropu.
> Síla pružiny ve cloně přidržuje háčky na
místě.
Pokud se clona nepoužívá, vyklesněte ji, zavěste do madla a nechejte ji pomalu vyrolovat
nahoru.
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Zrcátka jsou širokoúhlá pro optimální
přehled. Předměty se mohou zdát vzdálenější, než skutečně jsou.
Uložení polohy*
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla Paměť
klíče Poloha dveř. zrcátek a sedadla
řidiče v klíči. Popis systému menu, viz
strana 127.
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování1
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí
příchodu nebo bezpečnostní osvětlení, viz
strana 85.
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Sklopit
zrcátko. Popis systému menu, viz
strana 127.
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování1
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému menu v položce MY CAR v menu
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení venkovních zrcátek Naklonit
levé zrcátko a Naklonit pravé zrcátko. Popis
systému menu, viz strana 127.
1
03
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně.
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení ze zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Jedním stisknutím tlačítka se spustí vyhřívání.
Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce
aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali baterii,
vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení.
Po jisté době se však vyhřívání vypne automaticky.
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno doprovodné osvětlení při
Zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží,
pokud se vozidlo startuje při venkovní teplotě
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz strana 77.
``
95
03 Prostředí řidiče
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
pod +9 °C. Automatické odmražování můžete
nastavit v systému menu v položce MY CAR
v menu Nastavení Nastavení klimatu
Autom. vyhřívání zadního skla. Vyberte ZAP
nebo VYP. Popis systému menu, viz
strana 127.
03
Vnitřní zpětné zrcátko
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. Ovládací prvek
není k dispozici u zrcátek s automatickou změnou odrazivosti.
Kompas* může být specifikován pouze pro
vnitřní zpětná zrcátka s automatickou změnou
odrazivosti, viz strana 97.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost
ovládacím prvkem, když Vás oslňují světla
vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
96
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Kompas*
Provoz
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
03
G030295
2. Rozjeďte se.
POZNÁMKA
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S (sever),
SV (severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ
(severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla nebo přepnutí zapalování do
polohy IIviz strana 74. Kompas může být deaktivován/aktivován následovně - stiskněte,
např. pomocí kancelářské sponky, tlačítko na
spodní straně zrcátka.
Kalibrace
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
Pro optimální kalibraci – vypněte veškeré
elektrické příslušenství (klimatizace, stěrače
atd.) a ujistěte se, že jsou zavřené všechny
dveře.
3. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté
přibližně 6 sekund (například pomocí kancelářské sponky), dokud se neobjeví písmeno C.
Magnetické zóny.
4. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
5. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
6. Počkejte, dokud se na displeji opět nezobrazí znak C.
7. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné doladění kalibrace.
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
Otevření
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí ve
stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Pro plné otevření střešního okna zatlačte ovládač dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
Vodorovné posunutí
Zavírání
Pro manuální otevření zatlačte ovládač dozadu
k bodu odporu. Střešní okno se otevírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
Pro manuální zavření zatlačte ovládač dopředu
k bodu odporu. Střešní okno se zavírá, dokud
je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
G021343
Při zavírání okna hrozí nebezpečí přivření.
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního.
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření, automatické
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Napájení střešního okna se přeruší po vyjmutí
klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
Otevření, manuální
Zavření, manuální
Zavření, automatické
98
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Otevření ve svislém směru
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vůz, nezapomeňte
vypnout napájení elektrického ovládání
střešního okna vytažením klíče ze spínací
skříňky.
G028899
03
Všeobecné informace
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
03 Prostředí řidiče
Elektricky ovládané střešní okno*
otvírá střešní okno. Chcete-li clonu zavřít,
uchopte ji za rukojeť a posuňte dopředu.
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
a automaticky se otevře do předchozí otevřené
polohy.
03
G021345
Spojler
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání
zavřete všechna okna včetně střešního, viz
stránky 45 a 55. Dveře a víko zavazadlového
prostoru jsou zamknuté. Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud zavíráte střešní okno dálkovým ovladačem s klíčem, ujistěte se, že nebude
nikdo přivřen.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se při
otevření střešního okna vyklopí nahoru.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná
posuvná sluneční clona na vnitřní straně okna.
Sluneční clona se automaticky zasune, když se
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
03
Všeobecné informace o systému
alcolock
1. Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Systém Alcolock má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
3. Tlačítko pro přenos.
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy
řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Funkce
100
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Spínač.
4. Kontrolka stavu akumulátoru.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor
ve voze bude zcela nabitý a Alcolock se
aktivuje, jakmile vůz otevřete.
5. Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
6. Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Před nastartováním motoru
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
Činnost
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock je
připraven k použití.
Baterie
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock
mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí
se Alcolock nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
Kontrolka (4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Částečně vybitá
Červená
Vybito - vložte nabíječku do držáku
nebo připojte napájecí kabel ze
schránky v palubní
desce.
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se nadechněte a rovnoměrně vydechujte po dobu
cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Výsledkem bude jedna z možností
uvedených v tabulce Výsledek dechové
zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky do
držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
Výsledek dechové zkoušky
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Upřesnění
Zelená kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Motor lze nastartovat - nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard Vyhovující test
Červená kontrolka
+ Nevyhovuj. test
Čekejte 1 minutu
A
Motor lze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnota A.
Motor nelze nastartovat - naměřený
obsah alkoholu je
vyšší než platná
mezní hodnotaA.
Limitní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Viz také kapitola
"Všeobecné informace o systému alcolock" na straně 100
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
Nezapomeňte
Před dechovou zkouškou
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
• Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
• Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla nová
dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko Send
(3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je startování
zablokováno, a před nastartováním motoru
musí být úspěšně provedena nová dechová
zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu 1každých 12 měsíců.
30 dní před termínem provedení kalibrace se
na displeji zobrazí Alcoguard Doporuč.
kalibr.. Pokud kalibrace nebude provedena do
těchto 30 dní, běžné startování motoru se
zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
startovat pouze pomocí funkce Bypass, viz
strana 102 kapitola Nouzová situace.
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po každém nastartování motoru - trvale bude možno
tuto zprávu vymazat až při opětovné kalibrací
v servisu1.
03
Chladné nebo horké počasí
Čím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC odebírá Alcolock více proudu. Na displeji se objeví
Alcoguard vložte napájecí kabel. V tomto
případě připojte napájecí kabel od schránky
v palubní desce a počkejte, než kontrolka (6)
začne svítit zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete dovnitř.
1
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje nebo je demontován, lze
Alcolock pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
POZNÁMKA
03
Veškeré aktivace obtoku jsou zaznamenány
do protokolu a uloženy do paměti, viz
strana 10 v kapitole Zaznamenávání údajů.
Po aktivování funkce Bypass se na displeji
zobrazí Alcoguard Vypojení povol. - tato
indikace bude svítit po celou dobu jízdy. Lze ji
vymazat pouze v servisu1.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se do
protokolu zapsala chybová zpráva. V tomto
případě proveďte všechny uvedené kroky, ale
nestartujte vůz. Chybová zpráva se vymaže,
jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu1.
Aktivace funkce Bypass
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se nejdříve
1
102
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
objeví Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu1.
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat, aniž by se
musela provádět
nová dechová
zkouška.
Alcoguard Doporučen servis
Kontaktujte servis1.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční
- odešlete data
ručně pomocí tlačítka (3) nebo proveďte dechovou
zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Alcoguard Delší
výdech
Výdech byl příliš
krátký - vydechujte
delší dobu.
Aktivace funkce Emergency
• Současně stiskněte a podržte tlačítko
READ na levém pákovém přepínači a tlačítko výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na displeji se objeví
Alcoguard Vypojení povol. a motor lze
nastartovat.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se v servisu
musí provést resetace1.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kromě již uvedených zpráv se na displeji sdruženého přístrojového panelu může zobrazit
rovněž:
03 Prostředí řidiče
Alcoguard*
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Jemnější výdech
Výdech byl příliš
intenzivní - vydechujte méně intenzivně.
Alcoguard Silnější
výdech
Výdech byl příliš
slabý - vydechujte
intenzivněji.
Alcoguard čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen - počkejte, než
se zobrazí Alcoguard Výdech
5 sekund.
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zážehové a vznětové motory
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Startér pracuje, dokud motor nenaskočí, avšak
ne déle než 10 sekund (u vznětových motorů
až 60 sekund).
03
Pokud se motor nedaří nastartovat - zkuste to
znovu: držte tlačítko START/STOP ENGINE
stisknuté, dokud motor nenastartuje.
Spínací skříňka s vloženým dálkovým ovladačem
s klíčem a tlačítko START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do skříňky dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz strana 48.
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alcolock, musí být před nastartováním
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky, viz strana 100.
1
104
VAROVÁNÍ
Než opustíte vozidlo, musíte vždy vytáhnout
klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky to platí především v případě, kdy ve voze
zůstávají děti. Informace o vytáhnutí klíče ze
spínací skříňky, viz strana 74.
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive
Při startování zážehových a vznětových motorů
proveďte kroky 2–3. Více informací o funkcí
Keyless drive, viz strana 52.
POZNÁMKA
Jednou z podmínek pro nastartování
vozidla je, že se jeden z dálkových ovladačů
s funkcí bezklíčového přístupu (Keyless
drive)* nachází uvnitř prostoru pro cestující
nebo zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Nikdy neodstraňujte z auta během jízdy
nebo během tažení dálkový ovladač s funkcí
Keyless drive*.
Vypněte motor.
Vypnutí motoru - stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE.
Pokud je vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou a přitom páka voliče není
v poloze P nebo je vozidlo v pohybu - stisknete
tlačítko dvakrát a držte, dokud se motor nezastaví.
03 Prostředí řidiče
Startování motoru
Zámek řízení
Zámek řízení se uvolní, když je dálkový ovladač
zasunutý do spínací skříňky a stisknete tlačítko
START/STOP ENGINE.
Zámek řízení je aktivní, jestliže je motor vypnutý
a dveře řidiče jsou otevřené.
03
Polohy klíče
Informace o polohách klíče dálkového ovladače naleznete, viz strana 74
105
03 Prostředí řidiče
Startování motoru – externí akumulátor
Asistent při rozjezdu
03
4. Připojte červený propojovací kabel ke
kladnému pólu pomocného akumulátoru
.
10. Nastartujte motor vozu s vybitým akumulátorem. V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
strana 304.
11. Odpojte startovací kabely. Nejprve odpojte
černý kabel, potom červený kabel.
6. Připojte červený propojovací kabel ke
.
kladnému pólu akumulátoru
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
.
záporný pól pomocného akumulátoru
DŮLEŽITÉ
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
Při používání pomocného akumulátoru doporučujeme postupovat podle níže uvedených
bodů, abyste předešli nebezpečí výbuchu:
2. Zkontrolujte, že jmenovité napětí pomocného akumulátoru je 12 voltů.
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte ke kostřícímu bodu (pravé
uchycení motoru nahoře, hlava vnějšího
šroubu) . Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby při startování nedocházelo k jiskření.
3. Pokud je pomocný akumulátor umístěn
v jiném automobilu, vypněte motor druhého automobilu a zajistěte, aby se vozidla
nedotýkala.
9. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
na volnoběh v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách (1500 ot./min).
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a přepněte jej do polohy
0, viz strana 74.
106
Startovací kabel připojujte opatrně, abyste
zabránili zkratům s jinými komponenty
v motorovém prostoru.
Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého
kabelu nedostane do kontaktu s kladným
pólem akumulátoru nebo svorkou červeného kabelu.
VAROVÁNÍ
V akumulátoru se může vyvíjet vodík, který
je vysoce výbušný. Jedna jiskra, která může
vzniknout při špatném připojení startovacího kabelu, postačuje k vyvolání výbuchu
akumulátoru. Akumulátor obsahuje také
kyselinu sírovou, která může způsobit vážné
poleptání. Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina zasáhne Vaše oči,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Manuální převodovka
ného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
• Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
• Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
Blokování zpátečky
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
• Startujte v poloze neutrálu N. Zpětný chod
Schéma řazení u pětistupňové převodovky
R zařaďte, až vozidlo stojí.
Automatická převodovka, Geartronic*
Informační displej informuje o poloze voliče
převodových stupňů následovně: P, R, N, D,
S, 1, 2, 3, 4 5 nebo 6, viz strana 69.
Polohy páky voliče
Parkovací poloha (P)
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte P.
Pokud chcete páku voliče přesunout z polohy
P, musíte sešlápnout pedál brzdy.
03
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Stisknutím tlačítka
aktivujte elektrickou parkovací brzdu, viz
strana 115.
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
Zpátečka (R)
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Neutrální poloha (N)
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Jízda (D)
Schéma řazení u šestistupňové převodovky
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpět-
D: polohy automatického řazení. M (+/–): polohy
manuálního řazení.
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
03 Prostředí řidiče
Převodovky
03
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
příslušného rychlostního stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+/-)
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Manuální řazení je umožněno přesunutím páky
z polohy D do boční koncové polohy +/–. Informace na displeji se změní z D na jednu z číslic
1 – 6, a to v závislosti na právě zařazeném
převodovém stupni, viz strana 69.
• Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku + (plus). Páku uvolněte - vrátí se do
klidové polohy + a –.
nebo
• Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku – (minus) a uvolněte ji.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze
(+/–) posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na informačním displeji se
změní z S na zobrazení zařazených převodových stupňů 1-6.
Geartronic – sportovní režim (S)1
Sportovní program poskytuje sportovnější
charakteristiky a připouští vyšší otáčky motoru
pro převodové stupně. Současně reaguje
mnohem rychleji na sešlápnutí pedálu plynu.
Během aktivní jízdy je upřednostňováno používání nižších převodových stupňů, což vede
ke zpožděnému řazení nahoru.
Režim manuálního řazení (+/–) můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Sportovní režim se zařadí přesunutím páky
z polohy D do koncové polohy +/–. Indikátor na
informačním displeji se změní z D na S.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
1
108
• Přesuňte páku do koncové polohy D.
Pouze modely D5 a T6.
Geartronic – zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte páku
voliče z polohy D do koncové polohy +/– –
na displeji ve sdruženém přístroji se změní
indikátor zařazeného převodového stupně
z D na číslici 1.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k + (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Mechanické blokování řazení
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 74.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň při dosažení maximálních otáček, aby
se předešlo poškození motoru.
03
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
G021351
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud
by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které
by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane,
pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší
převodový stupeň při vysokých otáčkách
motoru – zůstane zařazen původní převodový
stupeň.
Blokování řazení - Neutrál (N)
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která
se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce
voliče převodových stupňů.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze II, viz strana 74.
Vypnutí blokování páky voliče
automatické převodovky
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte
páku voliče do jiné polohy.
``
109
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem mohlo
pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a otevřete víko.
03
Zcela zasuňte čepel klíče. Zatlačte čepel
klíče dolů a držte ji (informace o čepeli
klíče, viz strana 48).
Powershift je šestistupňová automatická
převodovka, ve které se narozdíl od běžné
automatické převodovky používají dvě paralelní mechanické spojky. Běžná automatická
převodovka je vybavena hydraulickým měničem točivého momentu, který přenáší výkon
z motoru na převodovku.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka Gearshift, která je popsána v předchozí kapitole.
Přesuňte páku voliče z polohy P.
HSA
Automatická převodovka, Powershift*2
U funkce HSA (Hill Start Assist) zůstane
brzdová soustava před rozjížděním nebo couváním do kopce natlakována ještě několik
sekund po přesunutí nohy z brzdového pedálu
na plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud vůz
stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým plynovým pedálem.
D: polohy automatického řazení. M (+/–): polohy
manuálního řazení.
2
110
Pouze 4válcový model 2.0T
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví příslušná zpráva.
K přehřátí převodovky může dojít rovněž při
pomalém popojíždění v zácpách (rychlostí
max. 10 km/h) ve svahu nebo s připojeným
přívěsem. Jakmile se vozidlo zastaví, nožní
brzda je sešlápnuta a motor běží na volnoběh,
převodovka se ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém pedálu
počkejte, dokud se přiměřeně nezvětší vzdálenost k vozu před vámi, popojeďte na tuto
vzdálenost a zase chvíli počkejte s nohou na
brzdovém pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na displeji spolu
s kontrolkou zobrazí i zpráva.
03 Prostředí řidiče
Převodovky
Kontrolka
A
Displej
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov. Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo
v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp. zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem
bezpečně zastavte.A
Chlazení převod. Nechat motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob
ochlazení: Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N
nebo P, dokud zpráva nezmizí.
03
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textem na displeji je řidič také informován, že elektronika vozidla dočasně mění
jízdní charakteristiky. V případě potřeby
dodržujte instrukce na informačním displeji.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce nenaznačují, že vozidlo
má poruchu, ale sdělují, že byla záměrně
aktivována bezpečnostní funkce, aby se
předešlo poškození jedné ze součástí
vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Text z displeje automaticky zmizí po provedení
akce nebo po jednom stisknutí tlačítka READ
na pákovém ovladači ukazatelů směru.
Více možných zpráv na displeji s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz strana 124.
111
03 Prostředí řidiče
Pohon všech kol – AWD*
Pohon všech kol je trvale zařazen
03
Pohon všech kol znamená, že jsou současně
poháněna všechna čtyři kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky mezi
přední a zadní kola. Elektronicky řízený systém
spojky rozděluje výkon na kola, která mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu vozovky.
Tak je zajištěna nejlepší možná trakce a nedochází k prokluzování kol. Při normální jízdě je
větší část výkonu přenášena na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje
bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu a ledu.
112
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Všeobecné informace
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd funguje pouze při běžícím
motoru.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Více všeobecných informací o velkém zatížení
vozu, viz strana 328.
Protiblokovací systém brzd
Vůz je vybaven systémem ABS (Anti-lock
Braking System), který předchází zablokování
kol během brzdění. Udržuje řiditelnost vozu
a usnadňuje objetí překážky. Při zásahu ABS
můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde
o zcela normální jev.
Toto zpoždění je minimalizováno čištěním
brzdového obložení.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další automatickou kontrolu provede systém ABS při
dosažení rychlosti 10 km/h. To se může projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy v brzdovém
pedálu.
Manuální čištění se doporučuje, když jsou
vozovky mokré, před delším odstavením vozu
a po mytí vozu. Proveďte je mírným brzděním
po kratší dobu při jízdě po vozovce.
Nouzová brzdová světla a automatická
výstražná funkce ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla jsou aktivována při
rychlostech nad 50 km/h v případě prudkého
brzdění a v případě zásahu systému ABS. Jakmile vůz zpomalí na rychlost menší než
10 km/h, brzdová světla přestanou blikat, ale
budou normálně svítit. Současně se aktivuje
výstražná funkce ukazatelů směrů - tato světla
blikají, dokud řidič pomocí plynového pedálu
nezmění otáčky motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka, viz strana 84.
03
Asistence při nouzovém brzdění
Funkce Asistence při nouzovém brzdění EBA
(Emergency Brake Assist) pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a tím zkrátit brzdnou dráhu.
Systém EBA sleduje způsob brzdění řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdná síla
může být zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje
ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se
funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Když při aktivaci EBA pedál brzdy poklesne
více než obvykle, sešlápněte (přidržte)
v případě potřeby pedál brzdy co nejdál. Po
uvolnění pedálu brzdy brzdění ustane.
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích
může mít za následek opožděnou reakci brzd.
``
113
03 Prostředí řidiče
Nožní brzda
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Kontrolka
03
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je
hladina nízká, doplňte brzdovou
kapalinu a zkontrolujte vůz,
abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, při nastartovaném
motoru – v době, kdy byl motor
naposledy v chodu, se
v systému ABS vyskytla porucha.
114
VAROVÁNÍ
Pokud svítí varovné kontrolky
a
současně, může se jednat o závadu
v brzdovém systému.
Pokud je výška hladiny brzdové kapaliny
v nádržce normální, dojeďte opatrně do nejbližšího servisu a nechte zkontrolovat
brzdový systém - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Parkovací brzda, elektrická
Aktivace parkovací brzdy
Když je ovládací prvek uvolněn nebo je sešlápnut pedál plynu, brzdění je přerušeno.
Funkce
Při zabrzdění parkovací brzdy můžete slyšet
slabý zvuk elektrického motoru. Zvuk je možné
slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
POZNÁMKA
V případě nouzového brzdění při rychlostech vyšších než 10 km/h zní během brzdění
zvukový signál.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze na
zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za jízdy,
když se používá normální nožní brzda, působí
na všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí,
brzda opět působí na zadní kola.
Parkování ve svahu
Pokud je vůz zaparkován směrem do kopce;
otočte kola od obrubníku.
Ovládání parkovací brzdy.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké,
připojte pomocný akumulátor, viz strana 106.
03
Pokud je vůz zaparkován směrem z kopce,
natočte kola k obrubníku.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládací prvek.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
• Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převo-
VAROVÁNÍ
Zvykněte si po zaparkování ve svahu vždy
aktivovat parkovací brzdu - ne vždy stačí
zařadit převodový stupeň nebo P, pokud je
vůz vybaven automatickou převodovkou.
dový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
Kontrolka na přístrojové desce bliká,
dokud není parkovací brzda zcela
zabrzděná. Když kontrolka svítí, je parkovací
brzda zabrzděná.
V nouzi může být parkovací brzda zabrzděna,
když vůz jede, stisknutím ovládacího prvku.
``
115
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Uvolnění parkovací brzdy
2. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
prvku, zatímco se rozjíždíte. Když se vůz začne
rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Vozy s automatickou převodovkou
Vozy s funkcí Keyless drive
Manuální odbrzdění
Funkci uvolněte manuálně stisknutím tlačítka
START/STOP ENGINE, potom sešlápněte
pedál brzdy nebo spojky a zatáhněte za ovladač parkovací brzdy.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
03
2. Silně sešlápněte pedál brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
Automatické odbrzdění
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
Ovládání parkovací brzdy.
2. Nastartujte motor.
Vozy s manuální převodovkou
3. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
2. Silně sešlápněte pedál brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
POZNÁMKA
Parkovací brzda může být odbrzděna také
manuálně, sešlápnutím pedálu spojky namísto pedálu brzdy. Společnost Volvo doporučuje používání pedálu brzdy.
Automatické odbrzdění
1. Nastartujte motor.
116
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů je parkovací
brzda automaticky odbrzděna pouze tehdy,
když běží motor a řidič má zapnutý bezpečnostní pás. U vozů s automatickou převodovkou je parkovací brzda odbrzděna
okamžitě při sešlápnutí pedálu plynu, pokud
je páka voliče je v poloze D nebo R.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací
brzda automaticky odbrzděna v prudkém
svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího
Kontrolky
Kontrolka
Popis
Přečtěte si zprávu na informačním displeji
Blikající kontrolka signalizuje, že
parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli
jiné situaci, znamená to, že
došlo k poruše. Přečtěte si
zprávu na informačním displeji.
03 Prostředí řidiče
Parkovací brzda
Zprávy
Ruční brzda Doporucen servis - Byla zjištěna závada. Pokud závada přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím, než
byla odhalena porucha, musí být kola natočena
jako při parkování ve svahu a musí být zařazen
1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo musí být páka voliče v poloze P (automatická převodovka).
03
Výměna brzdového obložení
Ruční brzda není zcela uvolněna - Závada
bránící v uvolnění ruční brzdy. Kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Pokud se s vozidlem rozjedete při
zobrazení této zprávy, rozezní se varovný signál.
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Ruční brzda není zatažena - Závada bránící
v použití ruční brzdy. Pokuste se ji zabrzdit
a odbrzdit. Pokud zobrazení zprávy přetrvává,
kontaktujte servis - doporučujeme servis
Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou
převodovkou, když vůz jede pomalu
s otevřenými dveřmi, aby upozornila řidiče, že
parkovací brzda mohla být neúmyslně
odbrzděna.
117
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
POZNÁMKA
HomeLinkŸ
nebude fungovat, pokud se vůz
zamkne zvenku.
Původní nastavení dálkového ovládání si
uložte pro případ programování v budoucnu
(např. pokud budete používat jiný vůz).
03
Bude-li se vůz prodávat, vymažte naprogramovaná nastavení tlačítek.
Kovové sluneční clony není možné použít ve
vozidlech vybavených ovladačem
HomeLinkŸ. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit
jejich funkčnost.
HomeLinkŸ je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLinkŸ je při dodání zabudován do sluneční clony vlevo.
Panel HomeLinkŸ zahrnuje tři programovatelná
tlačítka a jednu kontrolku.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka
svítí po dobu stisknutí tlačítka.
POZNÁMKA
Není-li zapalování aktivováno, systém
HomeLinkŸ bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
Originální dálkové ovladače je samozřejmě
možné používat souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ.
118
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Pokud je HomeLinkŸ použitý pro ovládání
garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že
nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat,
když jsou v pohybu.
Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLinkŸ
pro garážová vrata, která nejsou vybavena
bezpečnostním dorazem a ochranou před
zpětným pohybem. Garážová vrata musí na
překážku reagovat okamžitě, okamžitě se
zastavit a vrátit. Garážová vrata, která
nesplňují výše uvedené podmínky, mohou
způsobit poranění osob. Další informace –
obraťte se prostřednictvím internetu na
dodavatele: www.homelink.com.
První programování
V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači
HomeLinkŸ. Tento krok nesmí být proveden,
pokud přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.
1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách. Blikání indikuje, že
HomeLinkŸ je v „režimu načítání“ a je
připraven na programování.
2. Umístěte originální dálkový ovladač
5-30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem
HomeLinkŸ závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba
více pokusů v různých vzdálenostech.
Před vyzkoušením nové polohy zachovejte
každou polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé
blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ a sledováním kontrolky:
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
1
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko1“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
přibližně 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek,
postupujte následovně:
1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ a podržte jej stisknuté, dokud
nedokončíte krok 3.
03
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači
HomeLinkŸ blikat, asi po 20 sekundách,
umístěte původní dálkový ovladač 5–
30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink
závisí na příslušném programovacím
zařízení. Možná bude potřeba více pokusů
v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou
polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém
ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile
se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje
úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLink a sledováním kontrolky:
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Prostředí řidiče
HomeLinkŸ *
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
03
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30
sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
2
120
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Vymazání naprogramování
Vymazat je možné pouze naprogramování
všech tlačítek na ovladači HomeLinkŸ, ne jednotlivých tlačítek.
Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 118.
03 Prostředí řidiče
03
121
Menu a hlášení......................................................................................
Systém menu MY CAR.........................................................................
Ovládání klimatizace.............................................................................
Nezávislé palivové topení*....................................................................
Nezávislé topení*...................................................................................
Palubní počítač.....................................................................................
DSTC – Systém řízení stability a trakce................................................
Adaptivní jízdní charakteristiky..............................................................
Tempomat*............................................................................................
Omezovač rychlosti .............................................................................
Adaptivní tempomat*............................................................................
Sledování vzdálenosti*..........................................................................
City Safety™.........................................................................................
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*.....................
Sledování bdělosti řidiče – DAC*..........................................................
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*...................................................
Parkovací asistent*................................................................................
Parkovací kamera*................................................................................
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu..............................................
Komfort v prostoru pro cestující...........................................................
122
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
124
127
132
142
145
146
148
150
151
153
155
165
168
172
179
182
185
188
191
194
KOMFORT A RADOST Z JÍZDY
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Sdružený přístrojový panel
Přehled menu
Zpráva
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Km do prázdné nádrže
Průměr
Okamžitá
Průměr. rychlost
Aktuální rychlost1
04
Hladina motorového oleje*
Informační displej a ovládací prvky pro menu.
READ – přístup k seznamu zpráv
a potvrzení zprávy.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Menu zobrazená na informačních displejích ve
sdruženém přístrojovém panelu jsou řízena
levým pákovým přepínačem. Menu zobrazovaná v závislostí na poloze klíče, viz strana 74.
Pokud se zobrazí zpráva, musí být potvrzena
tlačítkem READ, aby se menu zobrazila.
1
124
Pouze některé trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlak v pneu Kalibrace*
Text zprávy na informačním displeji.
Časov.park.top. 1/2*
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva. Chybové zprávy jsou uloženy
v seznamu v paměti, dokud není porucha
odstraněna.
Časov.park.větr 1/2*
Režim park. čas.*
Přímý start nezáv. topení*
Přímý start elekt.topení*
Stiskněte READ pro potvrzení a listování mezi
zprávami.
Přímý start park.větrání*
Příd. topení auto*
Top. zbyt. tepla*
POZNÁMKA
Jestliže je zobrazena varovná zpráva, když
používáte palubní počítač, musí být zpráva
přečtena (stiskněte tlačítko READ), dříve
než budete moci pokračovat v předchozí
činnosti.
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Rezervujte čas
na údržbu
Čas pro objednání pravidelné údržby. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Převodový olej
Nutná výměna
Doporučujeme, abyste
co nejdříve navštívili
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Vypněte motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Čas pro pravid.
údržbu
Čas pro pravidelnou
údržbu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo. Tato doba je
určována podle počtu
ujetých kilometrů,
počtu měsíců od
poslední prohlídky, provozní doby motoru
a kvality oleje.
Nízký výkon
převodovky
Převodovka není
schopna fungovat
v plném rozsahu. Jeďte
pomalu, dokud
zpráva B nezmizí.
Nutný servisA
Doporučujeme, abyste
neprodleně přivolali
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Doporučen
servisA
Doporučujeme, abyste
co nejdříve navštívili
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Viz manuálA
Přečtěte si příručku pro
uživatele.
Termín údržby
vypršel
Pokud nejsou dodržovány servisní intervaly,
záruka nekryje poškozené díly. Doporučujeme, abyste údržbu
svěřili autorizovanému
servisu Volvo.
04
Pokud se zpráva zobrazuje opakovaně: Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Horká převodov. Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál a nechte motor
běžet ve volnoběžných
otáčkách, dokud
zpráva nezmizíB.
``
125
04 Komfort a radost z jízdy
Menu a hlášení
Zpráva
Popis
Horká převodov. Bezpečně
zastav.
Kritická závada. Okamžitě s vozidlem bezpečně zastavte. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis VolvoB.
Dočasně VYPA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky resetována za
jízdy nebo po opětovném nastartování
motoru.
Vybitá baterie
Úsporný režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie. Dobijte akumulátor.
04
A
B
126
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Další zprávy týkající se automatické převodovky, viz
strana 110.
04 Komfort a radost z jízdy
Systém menu MY CAR
Obecné informace o systému MY CAR
Provoz
MY CAR je systém menu, ve kterém lze nastavovat celou řadu funkcí vozidla.
Ovládací prvky středové konzoly
Klávesnice na volantu*
Někdy je během jízdy nutné upravit nastavení
některých funkcí. Proto jsou na středové konzole k dispozici tlačítka pro přímý vstup k těmto
funkcím - k dispozici může být maximálně 20
tlačítek.
K ovládání navigace se používají některá tlačítka na středové konzole a pravá klávesnice
na volantu.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné patří mezi doplňkovou výbavu. Nabídka se
pro jednotlivé trhy liší.
04
Klávesnice se pro jednotlivé trhy může lišit.
Ovládací prvky na středové konzole pro navigaci
v menu.
Stiskněte MY CAR a otevře se menu
funkce MY CAR.
Stiskněte OK MENU a zvolte/zaškrtněte
označenou položku v menu nebo uložte do
paměti zvolenou funkci.
Otáčením přetáčejte jednotlivé položky
v menu nahoru nebo dolů.
Stiskněte EXIT a vraťte se ve struktuře
menu o krok zpátky. Dlouhým stisknutím
přejdete z aktuálního menu do hlavního
menu.
Otáčením ovládacího kolečka nahoru/
dolů procházíte mezi položkami v menu stisknutím zvolíte/zaškrtnete označenou
položku v menu nebo uložíte zvolenou
funkci do paměti.
Stiskněte EXIT a vraťte se ve struktuře
menu o krok zpátky. Dlouhým stisknutím
přejdete z aktuálního menu k symbolům
pro hlavní menu vozu.
Vyhledávací cesty
Aktuální úroveň menu je zobrazena v pravé
horní části obrazovky displeje středové konzoly. Vyhledávací cesty pro funkce systému
menu jsou v tomto manuálu popsány následovně:
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
04 Komfort a radost z jízdy
Systém menu MY CAR
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Odemknout dveře
Dveře řidiče, pak všechny.
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí
klávesnice na volantu:
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
04
Postup je naprosto stejný jako u tlačítek OK
MENU (2) na středové konzole a EXIT (4) a tlačítka (3).
K dispozici jsou následující symboly skupin:
NAV - navigace GPS*
RADIO - rádio
Menu pro tlačítko MY CAR
MEDIA - média
2. Pomocí ovládacího kolečka (1) přejděte na
požadované menu, např. Nastavení
a potom stiskněte ovládací kolečko otevře se submenu.
TEL - BluetoothŸ handsfree*
3. Přejděte na požadované menu, např.
Nastavení vozidla a stiskněte ovládací
kolečko - otevře se submenu.
MY CAR - nastavení ovlivňující
jízdní vlastnosti vozu
4. Přejděte na Nastavení zámku a stiskněte
ovládací kolečko - otevře se nové submenu.
CAM - kamera parkovacího asistenta *
5. Přejděte na Odemknout dveře a stiskněte
ovládací kolečko - otevře se submenu
s funkcemi, které lze zvolit.
6. Zvolte si požadovanou možnost Všechny
dveře nebo Dveře řidiče, pak všechny
a stiskněte ovládací kolečko - v prázdném
políčku vedle dané možnosti se objeví
křížek.
7. Ukončete programování - jedním dlouhým
stisknutím nebo krátkým tisknutím tlačítka
128
EXIT (2) projděte přes menu postupně
zpět.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Menu symbolů pro hlavní menu vozu.
• Zvolte skupinu a stiskněte OK/MENU.
Menu se zkratkami a hlavní menu.
Menu se zkratkami - zkratky
Hlavní menu
Funkce vozu jsou rozděleny do skupin označených 6 symboly. V těchto skupinách lze
upravovat nastavení jednotlivých funkcí. Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se zobrazí menu
symbolů.
Pod každým symbolem skupiny se nacházejí
další menu. Podrobný popis jednotlivých menu
najdete v příslušných kapitolách.
Všechna nastavení související s řízením vozu
patří do skupiny pod položkou MY CAR.
Zkratky k nejčastěji používaným funkcím
najdete pod položkou MY CARMy S60.
04 Komfort a radost z jízdy
Systém menu MY CAR
Libovolné dveře
Menu zkratek se u jednotlivých vozů může lišit
v závislosti na trhu a na výbavě a příslušenství
vozu - nejjednodušší je přejít rovnou do menu
zkratek, kde zjistíte, jaké zkratky toto menu
obsahuje.
Více informací, viz strana 46 a 54 a 56.
MY CAR – nastavení
Snížené zabezpečení
Většinu menu dále uvádíme i s příslušnými submenu a odkazy na odpovídající
části příručky, kde najdete další infor-
Dveře na stejné straně
Obě přední dveře
Jednou aktivovat
Více informací, viz strana 59 a 63.
Některé ze zde uvedených menu nemají submenu. Místo toho jsou uvedeny kompletně i s
podrobným popisem funkcí v příslušných kapitolách příručky.
Nastavení venkovních zrcátek
Sklopit zrcátko
Naklonit levé zrcátko
Naklonit pravé zrcátko
Více informací, viz strana 95.
Paměť klíče
Nastavení světel
Více informací, viz strana 77 a 94.
Světelný signál při zamknutí dveří
Nastavení zámku
Světelný signál při odemknutí dveří
Autom. zamknutí dveří
Odemknout dveře
Všechny dveře
Dveře řidiče, pak všechny
Bezklíčový vstup
Všechny dveře
Doba osvětlení výstup. cesty
30 vt.
60 vt.
90 vt.
Více informací, viz strana 85.
Dotaz při vystupování
mace.
Nastavení vozu
Více informací, viz strana 46 a 86.
Více informací, viz strana 44.
Světelný signál při zamknutí dveří
Více informací, viz strana 44.
04
Denní potkávací světlo
Více informací, viz strana 81.
Dočasně levosměrný provoz
Dočasně pravosměrný provoz
Více informací, viz strana 86.
Aktivní natáčecí reflektory
Více informací, viz strana 82.
Tlakový systém pneumatik
Doba autom. osvětlení
Vyp
30 vt.
60 vt.
Upozornění při nízkém tlaku v pneumatikách
Kalibrovat tlak v pneumatikách
Více informací, viz strana 280.
90 vt.
``
129
04 Komfort a radost z jízdy
Systém menu MY CAR
Síla k otáčení volantu
04
Více informací, viz strana 182.
Vysoká
DSTC
Střední
Více informací, viz strana 148.
Nízká
City Safety
Více informací, viz strana 150.
Více informací, viz strana 10 a 168.
Resetovat nastavení vozidla
BLIS
Pomocí této možnosti se systém menu v nastavení vozidla resetuje na původní nastavení od
výrobce.
Více informací, viz strana 191.
Systém podpory řidiče
Výstraha v neb. kolize
Upozornění na nebezpečí kolize
Normální
Malý
Výstražný tón
Více informací, viz strana 172.
Lane departure warning
Lane departure warning
Zapnout při startu
Vyšší citlivost
130
Pokud nechcete používat šetřič obrazovky,
zrušte zaškrtnutí.
Jazyk
Výběr jazyka textu menu.
Zobrazit nápovědu
Upozornění na vzdálenost
Pokud vyberete tuto možnost, zobrazí se
vysvětlení k aktuálnímu obsahu obrazovky.
Více informací, viz strana 165.
Jednotka vzdálenosti a paliva
Driver Alert
MPG (UK)
Více informací, viz strana 179.
MPG (US)
System settings
km/l
l/100km
Kriticky malý odstup
Velký
(4), zobrazí se opět původní obsah obrazovky,
viz strana 127.
Zadat/změnit čas
Více informací, viz strana 73.
Časový formát
12h
24h
Spořič obrazovky
Pokud zvolíte tuto možnost, aktuální obsah
obrazovky se nahradí jiným obrázkem. Pokud
se dotknete některého z ovládacích prvků (1) -
Další informace na palubním počítači, viz
strana 146.
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Výběr jednotky pro zobrazení venkovní teploty
a nastavení ovládání klimatizace.
Hlasitost
Hlasitost hlasového výstupu
Hlasitost asistenta parkování vpředu
04 Komfort a radost z jízdy
Systém menu MY CAR
Hlasitost asistenta parkování vzadu
Favorité (FAV)
Hlasitost vyzvánění
Resetovat možnosti systému
Pomocí této možnosti se systém menu v nastavení resetuje na původní nastavení od výrobce.
Nastavení audio
Další informace o všech submenu a možných
nastaveních, viz strana 200.
Nastavení klimatizace
Více informací, viz strana 207.
Volvo On Call*
Viz popis v samostatné příručce.
Informace
04
Počet tlačítek
Více informací, viz strana 44.
Číslo VIN
Autom. nastavení ventilátoru
Silně
Normálně
Slabě
Časovač recirkulace vzduchu
Autom. vyhřívání zadního skla
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu
Resetovat nastavení klimatu
Více informací, viz strana 322.
Kód DivX® VOD
Více informací, viz strana 220.
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
Více informací, viz strana 226.
Verze mapy a softwaru
Viz také samostatná příručka k navigaci GPS
a RTI.
Pomocí této možnosti se systém menu v nastavení vozidla resetuje na původní nastavení
klimy.
Více informací, viz strana 132.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Všeobecné informace
Ovládání klimatizace
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu
v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci (AC) můžete vypnout, ale pro
zajištění optimálního komfortu z hlediska klimatu v prostoru pro cestující a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být
stále zapnutá.
04
Umístění čidel
• Sluneční čidlo1 se nachází na horní straně
palubní desky.
•
Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
• Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším zpětném zrcátku.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu1, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit
teplota mezi pravými a levými větracími otvory
bez ohledu na nastavení stejné teploty pro obě
strany.
POZNÁMKA
Abyste zabránili zamlžení okna, nezakrývejte ventilační otvory vzadu na odkládací
poličce za zadními sedadly oděvy nebo
jinými předměty.
• Čidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem ani jinými
předměty.
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Ventilační otvory v odkládací poličce za
zadními sedadly
Dočasné vypnutí klimatizace
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být dočasně
vypnuta. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
Boční okna a střešní okno*
Kondenzace
Aby klimatizace fungovala optimálně, měla by
být zavřena boční okna i střešní okno*, pokud
je jím vůz vybaven.
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Zamlžení oken
Led a sníh
Odstraňte zamlžení zvnitřní strany oken primárně pomocí funkce vyhřívání.
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
Abyste snížili riziko zamlžení, udržujte okna
čistá a používejte čistič na okna.
Zjišťování a odstraňování závad
Využijte služeb servisu, který vlastní autorizaci
pro vyhledávání a odstraňování závad
1
132
Platí pouze pro ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
v systému klimatizace. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Chladivo
Systém klimatizace obsahuje chladivo. Chladivo neobsahuje chlór, a není tedy absolutně
škodlivé pro ozónovou vrstvu. Využijte služeb
servisu, který vlastní autorizaci pro plnění/
výměnu chladiva systému klimatizace. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Funkce úplného větrání
Funkce současně otevře/zavře všechna boční
okna a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí, viz
strana 56.
Filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem. Ten musí být měněn
v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném
servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé typy filtru pro prostor pro
cestující. Ujistěte se, že je instalován
správný filtr.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tato položka volitelné výbavy udržuje prostor
pro cestující čistý, bez alergenů a substancí
způsobujících astma. Další informace o příslušenství CZIP najdete v brožuře, kterou jste
obdrželi při zakoupení vozu.
Zahrnuje následující:
• Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým
vzduchem. Funkce se zapíná v případě
potřeby a vypíná se automaticky po určité
době, nebo když se otevřou jedny z dveří
prostoru pro cestující. Doba, po kterou
pracuje ventilátor, se postupně zkracuje,
tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří
vozidla 4 roky.
• Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS je
plně automatický systém, který čistí
vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Používání testovaných materiálů ve
vybavení interiéru.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující a přispívají ke snadnému udržování prostoru pro cestující v čistotě. Koberce v prostoru
pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou
vyjímatelné a lze je snadno čistit. Používejte
čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz
doporučené společností Volvo, viz
strana 316.
04
Nastavení menu
U čtyř funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit. Všeobecné informace o navigaci v menu, viz
strana 127.
• Rychlost ventilátoru v automatickém
režimu*, viz strana 138.
• Recirkulace vzduchu v prostoru pro cestující řízená časovým spínačem, viz
strana 139.
• Automatické vyhřívání zadního okna, viz
POZNÁMKA
U vozidel vybavených příslušenstvím CZIP
se filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
měnit každých 15 000 km nebo jednou za
rok. Mění se však do 75 000 km nad 5 let.
Ve vozech bez CZIP se filtr IAQS musí měnit
při normální servisní prohlídce.
strana 95.
• Systém kvality vzduchu IAQS*, viz
strana 139
Funkce systému ovládání klimatizace lze resetovat na výchozí nastavení pomocí systému
menu v položce MY CAR v menu Nastavení
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Nastavení klimatu
nastavení klimatu.
Resetovat
Ventilační otvory v palubní desce
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Distribuce vzduchu
04
Vstupní vzduch je rozdělen mezi 20 různých
větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO* plně
automatická.
V případě potřeby může být řízena manuálně,
viz strana 140.
Otevřeno
Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory na
okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit příjemné
klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na proudění vzduchu a průvan.
134
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronicky řízená klimatizace, ECC*
04
Řízení teploty, levá strana
Vyhřívání předních sedadel, levá strana
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 95
Vyhřívání předních sedadel, pravá strana
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Řízení teploty, pravá strana
Ventilátor
Recirkulace
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
AUTO
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Elektronické řízení teploty, ETC
04
Ventilátor
Vyhřívání předních sedadel, levá strana
AC – – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
136
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, viz strana 95
Recirkulace
Vyhřívání předních sedadel, pravá strana
Řízení teploty
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Ovládání
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná kontrolka.
Stiskněte tlačítko čtyřikrát pro vypnutí
vyhřívání – nesvítí žádná kontrolka.
Vyhřívaná sedadla*
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Vyhřívané sedadlo by nemělo být používáno
lidmi, kteří mají potíže s vnímáním zvýšení
teploty z důvodu ztráty smyslové vnímavosti
nebo z nějakého důvodu mají potíže s ovládáním vyhřívání sedadel. V opačném
případě hrozí poranění v důsledku popálení.
Ventilátor
POZNÁMKA
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
není zapnuta a hrozí nebezpečí zamlžení
oken.
Knoflík ventilátoru pro ECC*
Zadní sedadlo
Na displeji středové konzoly se zobrazí momentálně nastavená úroveň vyhřívání.
Stiskněte tlačítko jednou pro
nejvyšší úroveň vyhřívání - na
displeji středové konzoly (viz
obr. nahoře) se rozsvítí tři
oranžové kontrolky.
Stiskněte tlačítko dvakrát pro
nižší úroveň vyhřívání – na displeji se rozsvítí
dvě oranžové kontrolky.
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – na displeji se rozsvítí jedna kontrolka.
04
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud je zvolena
funkce AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Předtím nastavená rychlost je
změněna.
Knoflík ventilátoru pro ETC
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku.
Stiskněte tlačítko jednou pro nejvyšší úroveň
vyhřívání – svítí tři kontrolky.
Stiskněte tlačítko dvakrát pro nižší úroveň
vyhřívání – svítí dvě kontrolky.
Stiskněte tlačítko třikrát pro nejnižší úroveň
vyhřívání – svítí jedna kontrolka.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
137
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
CAR pod položkami Nastavení Nastavení
klimatu Autom. nastavení ventilátoru.
Vyberte jednu z možností Slabě, Normálně
nebo Silně:
• Slabě – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má malé proudění vzduchu.
•
• Silně – automatické řízení ventilátoru.
Normálně – automatické řízení ventilátoru.
Přednost má silné proudění vzduchu.
04
Popis systému menu, viz strana 127.
Distribuce vzduchu - rychlé odstranění
námrazy
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na displeji rozsvítí obrázek postavy
(viz obrázek dole) a šipka před danou částí
obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu.
Další informace o distribuci vzduchu, viz
strana 140.
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na displeji středové konzoly.
AUTO1
Funkce Auto reguluje automaticky teplotu, klimatizaci,
rychlost ventilátoru, recirkulaci a distribuci vzduchu.
Pokud vyberete jednu nebo více funkcí
manuálně, ostatní funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po
stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na displeji se
zobrazí AUTO TEPLOTA.
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
může být nastavena v systému menu MY
1
138
Platí pouze pro ECC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řízení teploty
Teplotu lze nastavit pomocí
knoflíku. U systému ECC* se
teplota na straně řidiče
a teplota na straně spolujezdce mohou nastavit zvlášť.
Při nastartování se vyvolá
předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
AC – Zapnutí/vypnutí klimatizace
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky. Takto je
nasávaný vzduch ochlazován
a odvlhčován.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci vypnete. Ostatní
funkce jsou stále řízeny automaticky. Pokud
rychlé odstranění námrazy aktivujete na maximum, klimatizace se automaticky zapne
a vzduch se co nejrychleji odvlhčí.
Rychlé odstranění námrazy (Max.
defroster)
Používá se k rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního a bočních oken.
Vzduch proudí na okna. Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
• klimatizace je automaticky zapnuta
• automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
Recirkulace
Recirkulace
Pokud je recirkulace zapnuta,
svítí oranžová kontrolka v tlačítku. Tato funkce může být
použita, když chcete zabránit
nasávání znečistěného vzduchu zvenku, např. výfukových
plynů do prostoru pro cestující. Je-li zapnuta tato funkce, vzduch v prostoru pro cestující je recirkulován, do vozu není
nasáván žádný vzduch zvenku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
námrazy, zamlžení a zhoršení kvality vzduchu.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému menu
MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Časovač recirkulace
vzduchu . Popis systému menu, viz
strana 127.
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
04
Systém kvality vzduchu IAQS*
Systém kvality vzduchu odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující částice
v prostoru pro cestující. Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod vzduchu
a je zapnuta recirkulace.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v systému menu
MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení klimatu Systém kvality
vzduchu uvnitř vozu. Popis systému menu,
viz strana 127.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na dobu
závislou na vnější teplotě. Tím se sníží riziko
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
139
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Snímač kvality vzduchu musí být vždy
zapnutý, aby byl v prostoru pro cestující
vždy co nejlepší vzduch.
Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
04
Pokud se okna začnou zamlžovat zevnitř,
vypněte snímač kvality vzduchu a k odstranění zamlžení oken využijte funkce odstranění námrazy z čelního okna, bočních oken
a zadního okna.
Tabulka distribuce vzduchu
140
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna.
Určité množství vzduchu
proudí ventilačními
otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je
vždy zapnuta.
rychlé odstranění
námrazy a zamlžení.
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce.
zajištění klimatického
komfortu a dobrého
odstraňování zamlžení za
chladného nebo vlhkého
počasí.
Vzduch na čelní sklo, přes
ventilační otvor systému
pro odstranění námrazy,
a na boční skla. Určité
množství vzduchu proudí
ventilačními otvory.
zabránění zamlžení
a námrazy v chladném
a vlhkém klimatu, (toto
neumožňuje příliš nízká
rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory
v palubní desce.
za slunečného počasí při
nižších venkovních teplotách.
04 Komfort a radost z jízdy
Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Použití
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na čelní
okno a ventilačními
otvory v palubní desce.
zajištění klimatického
komfortu za horkého
a suchého počasí.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství
vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní
desce a na okna.
pro přímé topení nebo
ochlazování v oblasti
podlahy
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní
desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého
počasí.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory
v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch
v oblasti podlahy nebo
teplejší vzduch trochu
výše za chladného počasí
nebo horkého a suchého
počasí.
04
141
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé palivové topení*
Nezávislé topení
Doplňování paliva
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním
displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka READ na pákovém
přepínači ukazatelů směru, viz strana 143.
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Nezávislé topení vyhřívá motor a prostor pro
cestující a je možné je spustit přímo nebo
prostřednictvím časového spínače.
04
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě.
Elektronický systém vozu na základě venkovní
teploty spočítá, s jakým předstihem má být
nezávislé topení zapnuto.
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C nebo
nižší je maximální doba chodu nezávislého
topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Při používání nezávislého topení musí být
vůz na venkovním prostranství.
DŮLEŽITÉ
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo se může vznítit. Před začátkem čerpání paliva vypněte nezávislé
topení.
Na informačním displeji zkontrolujte, že je
nezávislé topení vypnuté. Pokud je nezávislé topení v chodu, informační displej zobrazuje zprávu Nezáv. topení ZAP.
POZNÁMKA
Když nezávislé topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
142
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Akumulátor a palivo
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do nezávislého topení.
S vozidlem byste měli jezdit stejnou dobu,
jakou bylo používáno nezávislé topení, aby
se akumulátor ve vozidle adekvátně dobil
a byla tedy doplněna energie spotřebovaná
topením, pokud je používáno pravidelně.
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé palivové topení*
G025102
Popis
Předehř.
paliva
ZAP
Topení je zapnuté
a běží.
Nastav.
čas. pro
Předehř.
paliva
Nastavený čas
topení se aktivuje
po vytáhnutí dálkového ovladače
ze spínací skříňky
a po opuštění vozu
- v nastavený čas
se spustí vytápění
motorového prostoru a prostoru pro
cestují.
Tlačítko READ
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
G025102
Více informací o informačním displeji a tlačítku
READ, viz strana 124.
Kontrolky a zprávy na displeji
Pokud je aktivováno nastavení časového spínače nebo položka Přímé
spuštění, rozsvítí se informační kontrolka ve
sdruženém přístrojovém panelu a na informačním displeji se zobrazí vysvětlující text a rozsvítí
další kontrolka. V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty, které se objeví na displeji.
Topení
vypnuto
Vybitá
baterie
Kontrolka
G025102
Displej
Topení bylo
vypnuto elektronikou vozidla, aby
bylo možné motor
nastartovat.
G025102
Kontrolka
G025102
Provoz
Displej
Popis
Topení
vypnuto
Málo
paliva
Nastavení topení
není možné
z důvodu malého
množství paliva
(přibližně 7 litrů) důvodem je
usnadnění startování motoru a jízdy
na vzdálenost
cca. 50 km.
Nezávislé
topení
Doporučen
servis
04
Topení nepracuje.
Kontaktuje servis
a nechejte jej opravit. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka READ na
pákovém přepínači.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé palivové topení*
Přímé spuštění a okamžité vypnutí
Nastavení časového spínače
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
Přímé spuštění - park. topení.
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě,
udává časový spínač.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ZAP a VYP.
Vyberte ČASOVAČ 1 nebo ČASOVAČ 2.
ZAP: nezávislé topení je zapnuté manuálně
nebo prostřednictvím naprogramovaného
časového spínače.
VYP: nezávislé topení je vypnuté.
04
Po přímém spuštění bude nezávislé topení
aktivní po dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení běží.
POZNÁMKA
Časovač lze naprogramovat pouze, pokud
je dálkový ovladač v poloze I, viz strana 74
- programování se musí tedy provést před
nastartováním motoru.
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte
Čas.park.top.1.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET, nastavované hodiny začnou blikat.
3. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
Po nastavení časovače Čas.park.top.1 je
možné otáčením ovládacího kolečka napro-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tento alternativní čas se nastavuje stejně jako
Čas.park.top.1.
Deaktivace zapnutí topení časovým
spínačem
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stiskněte READ.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadované minuty.
144
gramovat druhý čas spuštění prostřednictvím
časovače Čas.park.top.2.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
Čas.park.top.1 nebo 2.
> Na displeji bliká text ZAP.
3. Stiskněte RESET.
> Zobrazí se text VYP a nezávislé topení
se vypne.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout podle instrukcí v části „Přímé spuštění
a okamžité vypnutí“, viz strana 144.
Hodiny/časový spínač
Časový spínač topení je propojen s hodinami
ve vozidle.
POZNÁMKA
Veškerá nastavení časových spínačů se
vymažou při resetování hodin ve vozidle.
04 Komfort a radost z jízdy
Nezávislé topení*
Všeobecné informace o nezávislém
topení
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem, lze toto topení použít jako nezávislé
topení v prostoru pro cestující, viz strana 142.
V chladném podnebí1 může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
Elektrické nezávislé topení
U vozů s některými typy zážehových motorů2
je do systému ovládání klimatizace ve vozidle
integrováno elektrické nezávislé topení.
Přídavné nezávislé topení
Do vozů se vznětovým motorem se montuje
přídavné nezávislé topení.
Topení se spustí automaticky, když je potřebné
další teplo, pokud motor běží.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
Tlačítko READ
Ovládací kolečko
Tlačítko RESET
POZNÁMKA
Když přídavné topení pracuje, může vycházet kouř z pravého podběhu, což je zcela
normální.
Režim auto nebo vypnutí
Přídavné topení může být v případě jízdy na
krátkou vzdálenost vypnuto.
1
2
1. Otáčením ovládacího kolečka zvolte Příd.
topení auto.
V částečně chladném podnebí1 se ve vozech
se vznětovými motory místo přídavného nezávislého topení používá elektrické nezávislé
topení.
04
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky
po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
2. Stisknutím tlačítka RESET proveďte výběr
mezi ZAP a VYP.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud je
ovladač v poloze I - nastavení se musí tedy
provést před nastartováním motoru.
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
145
04 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Všeobecné informace
Funkce
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit. Varovnou zprávu potvrďte stisknutím tlačítka READ.
Pokud chcete změnit vzdálenost a rychlost použijte funkci MY CAR, viz strana 129.
04
Km do prázd. nádrže
Výpočet vychází z průměrné spotřeby paliva
během posledních 30 km a zbývajícího množství paliva. Na displeji se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím v nádrži.
Větší vzdálenost lze zpravidla ujet, pokud
jedete hospodárně. Podrobnosti o vlivu na
spotřebu paliva, viz strana 12.
Pokud se zobrazí "---- km do prázd.nádrže",
dosah není zaručen. Natankujte co nejdříve.
Průměrná rychlost
Informační displej a ovládání.
READ - potvrzení
Kolečko - procházení mezi nabídkami
a možnostmi v seznamu palubního počítače
RESET - nulování
Menu palubního počítače je nastaveno do
variabilní smyčky. Jednou z položek v menu je
prázdný displej - ten označuje rovněž začátek/
konec smyčky.
Průměrná rychlost se počítá od posledního
vynulování. Vynulujte pomocí RESET.
Okamžitá
Okamžitá spotřeba paliva se počítá každou
sekundu. Informace na displeji jsou aktualizovány po několika sekundách. Pokud vozidlo
stojí, na displeji se objeví ----.
Průměr
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování. Vynulujte pomocí RESET.
POZNÁMKA
Používáte-li palivové přídavné topení a/
nebo nezávislé topení*, mohou se zobrazit
mírně nepřesné hodnoty.
1
146
Pouze na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně stylu
jízdy.
Nulování
1. Zvolte --- km/h prům.rychlost nebo --.l/100km průměr.
2. Stisknutím a podržením tlačítka RESET na
dobu cca. 1 sekundy vynulujete zvolenou
funkci. Pokud RESET držíte stisknuté alespoň 3 sekundy, průměrná rychlost a průměr budou vynulovány současně.
Aktuál. rychlosti*1
Na panelu přístrojů se zobrazí aktuální rychlost
v mph, pokud je rychloměr nastaven na km/h.
04 Komfort a radost z jízdy
Palubní počítač
Je-li rychloměr nastaven na mph, aktuální
rychlost se zobrazí v km/h.
04
147
04 Komfort a radost z jízdy
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Obecné informace o DSTC
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control),
pomáhá zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
04
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Corner Traction Control – CTC
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než obvykle,
aniž by došlo k prokluzování vnitřního kola. Vůz
může např. na vyspádované přístupové cestě
rychle dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Stabilizace přívěsu* – TSA
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
omezuje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.
Tento systém slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy,
viz strana 266.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič zvolí
režim Sport.
Systém kontroly trakce.
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na kolo,
které neprokluzuje.
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
EDC (Engine Drag Control) brání nežádoucímu
zablokování kol, např. při přeřazení na nižší
stupeň nebo při brzdění motorem během jízdy
na kluzkém povrchu nebo při jízdě na nižší
převodový stupeň.
148
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Provoz
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém DSTC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě.
Do jisté úrovně potom umožní řízený prokluz
zadní části vozidla a až potom zasáhne
a vozidlo stabilizuje.
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený prokluz ukončí, systém DSTC zasáhne a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici maximální trakce,
pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém
sněhu.
Pokud chcete nastavit režim Sport, postupujte
následovně:
1. Stiskněte na středové konzole tlačítko MY
CAR a v systému menu na displeji zvolte
My S60 DSTC. (Informace o systému
menu, viz strana 127).
2. Zrušte zaškrtnutí vedle symbolu a v
systému menu se vraťte zpět.
> Systém potom umožní sportovnější styl
jízdy.
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
nastartování motoru přejde systém DSTC zase
do běžného režimu.
Zprávy na informačním displeji
DSTC Dočasně VYP znamená, že systém byl
dočasně omezen z důvodu příliš vysoké
teploty brzdových kotoučů.
04 Komfort a radost z jízdy
DSTC – Systém řízení stability a trakce
Funkce se opět aktivuje automaticky po
ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis systém byl vyřazen
z provozu z důvodu závady.
Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
> Pokud se zpráva při nastartování
motoru objeví znovu, zajeďte do
servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
04
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Jestliže se současně zobrazí
a
přečtěte si zprávu na informačním displeji.
-
zobrazí samostatně,
Pokud se symbol
může se projevovat následovně:
• Blikající kontrolka znamená, že systém se
nyní aktivuje.
• Kontrolka svítící nepřerušovaně po dobu
2 sekund indikuje kontrolu systému, která
se provádí po nastartování motoru.
• Trvalé svícení po nastartování motoru
nebo za jízdy znamená, že je aktivní režim
Sport.
149
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní jízdní charakteristiky
Aktivní podvozek (Four-C)*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, že mohou být nastaveny
jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport a
Advanced.
Popis systému menu, viz strana 128. Toto
menu není přístupné za jízdy.
Comfort
04
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat
jako pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí
a pohyb karosérie je měkký a mírný.
Sport
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán jako
sportovnější a je doporučeno pro aktivnější
řízení. Odezva řízení je rychlejší než v režimu
Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší a karosérie
sleduje povrch, aby bylo omezeno naklánění
vozu při průjezdu zatáčkou.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
150
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
MY CAR přejděte na Nastavení Nastavení
vozidla Síla k otáčení volantu a zvolte
Nízká, Střední nebo Vysoká.
Nastavení podvozku.
Ke změně nastavení použijte tlačítka ve
středové konzole. Použité nastavení se po
vypnutí motoru opět aktivuje při následujícím
nastartování.
Posilovač řízení s proměnlivým
účinkem*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň,
která mu z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce. V systému menu
04 Komfort a radost z jízdy
Tempomat*
Provoz
Tempomat se aktivuje pomocí tlačítka
nebo
. Potom se aktuální rychlost uloží do paměti
- text (---) km/h se změní na zvolenou rychlost,
např. na 100 km/h.
POZNÁMKA
Tempomat nelze používat při rychlosti nižší
než 30 km/h.
Změna rychlosti
Klávesnice na volantu a displej
Tempomat - zapnuto/vypnuto
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
V aktivním režimu se rychlost nastavuje dlouhým nebo krátkým stisknutím tlačítka
nebo
- poslední stisknutí se uloží do paměti.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede nastavenou
rychlostí.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim)
Aktivace a nastavení rychlosti
Tempomat zapněte jedním stisknutím tlačítka
na volantu - na displeji (5) se rozsvítí kontrolka
a závorky kolem (---) km/h indikují,
že se tempomat nachází v pohotovostním
režimu.
POZNÁMKA
Pokud některé z tlačítek tempomatu držíte
stisknuté déle než přibližně 1 minutu, tempomat se vypne. Aby se tempomat resetoval, musí se vypnout motor.
nastavená rychlost se zobrazí v závorkách na
displeji (5), např. (100) km/h.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
•
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
sešlápnete spojkový pedál
se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
04
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Vyvolání nastavené rychlosti
Tempomat v pohotovostním režimu lze aktivona volantu - rychlost
vat stisknutím tlačítka
se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
POZNÁMKA
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
deaktivace
Stisknutím tlačítka dočasně vypojíte tempomat a nastavíte jej do pohotovostního režimu -
Tempomat se vypíná tlačítkem
na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost se
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
04 Komfort a radost z jízdy
Tempomat*
vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat stisk.
nutím tlačítka
04
152
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Omezovač rychlosti
Všeobecné informace o omezovači
rychlosti
Omezovač rychlosti lze považovat za obrácený
tempomat - řidič pomocí plynového pedálu
ovládá rychlost, ale nemůže náhodně překročit
rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti
(každým stisknutím se rychlost změní o +/5 km/h)
Uložená maximální rychlost (v závorkách
= pohotovostní režim)
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti
aktivní, na displeji se objeví
příslušná kontrolka a nastavená maximální rychlost.
Provoz
Nejvyšší rychlost si lze zvolit
a uložit do paměti, když vůz
jede nebo když stojí.
Za jízdy
Klávesnice na volantu a displej
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto
Pohotovostní režim se přeruší a pokračuje
se v nastavené rychlosti - každým stisknutím se rychlost změní o +1 km/h.
Režim standby
1. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Stiskněte na
volantu tlačítko
- zapne se omezovač
rychlosti.
> Na displeji přístrojové desky se rozsvítí
kontrolka omezovače rychlosti.
2. Tiskněte na volantu tlačítko
nebo
,
dokud se na displeji přístrojové desky
nezobrazí požadovaná maximální rychlost.
> Omezovač rychlosti bude aktivní a na
displeji (5) se zobrazí zvolená maximální
rychlost a maximální rychlost, která je
uložena v paměti.
Pokud vůz stojí
1. Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
- zapne se
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na displeji přístrojové desky
nezobrazí požadovaná maximální rychlost.
> Omezovač rychlosti bude aktivní a na
displeji (5) se zobrazí zvolená maximální
rychlost a maximální rychlost, která je
uložena v paměti.
04
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
Stiskněte
.
> Na displeji se v závorkách zobrazí uložená maximální rychlost (5) a řidič může
nastavenou maximální rychlost
dočasně překročit.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
- závorky na disstisknutím tlačítka
pleji zmizí a maximální rychlost vozu
bude opět omezena.
``
153
04 Komfort a radost z jízdy
Omezovač rychlosti
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
04
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Na displeji se v závorkách zobrazí uložená maximální rychlost (5) a řidič může
nastavenou maximální rychlost
dočasně překročit.
Omezovač rychlost se po uvolnění plynového pedálu automaticky znovu aktivuje a vůz zpomalí pod zvolenou/uloženou maximální rychlost - závorky na displeji zmizí a maximální rychlost vozu je
opět omezena.
Alarm pro překročení rychlosti
Na prudkých cestách se může stát, že brzdění
motorem nebude stačit a zvolená maximální
rychlost bude překročena. Řidič je na tuto skutečnost upozorněn akustickým signálem.
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí pod
zvolenou maximální rychlost.
deaktivace
Pokud chcete deaktivovat omezovač rychlosti:
154
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Nastavená rychlost (5) a kontrolka omezovače rychlosti na displeji zmizí. Zvolená a uložená rychlost se vymažou
z paměti a nelze pokračovat stisknutím
tlačítka
.
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Všeobecné informace o systému ACC
Adaptivní tempomat ACC – Adaptive Cruise
Control pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Výsledkem
jsou mnohem klidnější dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém
dopravním provozu.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost a časový
interval odstupu vzhledem k vozu před sebou.
Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem
jede pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede zase
původně zvolenou rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní
řidiče na krátkou vzdálenost systém Distance
Alert (viz strana 165).
VAROVÁNÍ
Funkce
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Část Funkce a následující informuje o omezeních, kterých si musí být vědom řidič před
používáním adaptivního tempomatu.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
04
Přehled funkcí.
Varovná kontrolka, řidič musí brzdit
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů adaptivního tempomatu musí být prováděna pouze v odborné
dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Klávesnice na volantu
Radarový snímač
Adaptivní tempomat kombinuje tempomat
a systém koordinace vzdálenosti.
Automatická převodovka
Adaptivní tempomat doplňuje funkce u vozů
s automatickou převodovkou, viz strana 159.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
04
Vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi je
měřena především radarovým snímačem.
Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Když tempomat brzdí, pohybuje se pedál
brzdy. Nenechávejte nohu pod pedálem
brzdy - mohla by se zachytit o pedál.
1
156
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval
nastavený řidičem. Pokud radarový snímač
nevidí před sebou žádný vůz, pojede vozidlo
rychlostí nastavenou v tempomatu. To platí
rovněž v případě, pokud rychlost vozu před
vozidlem je vyšší než nastavená rychlost tempomatu.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije varovnou kontrolku systému
varování před kolizí a vydává varovný zvuk(viz
strana 173), který upozorňuje řidiče, že musí
okamžitě jednat.
Tempomat napomáhá řídit rychlost plynule.
V situací, kdy je třeba zabrzdit rychle, musí řidič
brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před Vámi prudce
zabrzdí. Kvůli omezení v radarovém snímači
může být brzdění neočekávané nebo nemusí
nastat vůbec, viz strana 161.
Varovné kontrolky si můžete hůře všimnout,
když silně svítí slunce nebo když nosíte sluneční brýle.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h1 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu, ve kterém automaticky nebrzdí v tomto případě musí bezpečnou vzdálenost
od vozu jedoucího vpředu zajistit sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40% brzdného
výkonu vozu.
U vozů s automatickou převodovkou lze nastavit rychlost v rozsahu 0-200 km/h, viz strana 159.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Tempomat varuje pouze před vozidly detekovanými radarem. Tudíž nemusíte být
varováni nebo můžete být varováni se zpožděním. Nečekejte na varování, ale brzděte,
když je to potřeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném
terénu. Pokud pojedete po cestě ze svahu,
s těžkým nákladem nebo přívěsem, může se
stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrni a připraveni
zpomalit.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Provoz
Časový interval - zapnuto, během nastavování.
Časový interval - zapnuto, po nastavování.
kontrolka
. Závorky (6) u (---) znamenají, že
tempomat je nastaven v pohotovostním
režimu.
nebo
Tempomat se aktivuje pomocí tlačítka
. Potom se aktuální rychlost uloží do paměti
- text (---) se změní na zvolenou rychlost, např.
na 100 bez závorek.
zobrazí
Jakmile se místo
, radarový snímač detekuje
vůz.
Když se rozsvítí kontrolka
(s vozem), je vzdálenost
k vozu vpředu regulována
Klávesnice na volantu2 a displej.
Tempomat - zapnuto/vypnuto
Pohotovostní režim se přeruší a pokračuje
se v nastavené rychlosti - každým stisknutím se rychlost změní o +1 km/h.
Režim standby
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti (každým
stisknutím se rychlost změní o +/- 5 km/h)
Zvolená rychlost (v závorkách = pohotovostní režim)
2
3
04
Klávesnice na volantu3.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
tempomatem.
Změna rychlosti
V aktivním režimu se rychlost změní o 5 km/h
při každém stisknutí tlačítka
nebo
.
V aktivním režimu má tlačítko
stejnou funkci
s tím rozdílem, že zvýšení
jako tlačítko
rychlosti je menší. Posledním stisknutím uložíte
nastavení v paměti.
Aktivace a nastavení rychlosti
Tempomat zapněte stisknutím
tlačítka na volantu
- na displeji se rozsvítí
Vozidla s omezovačem rychlosti.
Vozidla bez omezovače rychlosti. Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
POZNÁMKA
Pokud některé z tlačítek tempomatu držíte
stisknuté déle než přibližně 1 minutu, tempomat se vypne. Aby se tempomat resetoval, musí se vypnout motor.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na displeji zobrazí
Tempomat Není k dispoz., viz
strana 163.
04
Nastavení časového intervalu
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1 až
5 vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čár - cca.
2,5 sekundám.
Časový interval se prodlužuje nebo zkracuje
pomocí ovládacího tlačítka na volantu nebo
/
(v případě vozů bez
pomocí tlačítek
omezovače rychlosti).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
dovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně.
Upozorňujeme, že při kratším intervalu bude
mít řidič k dispozici méně času, aby reagoval
a zasáhl v případě náhlé změny situace v provozu
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
systému sledování vzdálenosti, viz
strana 165.
POZNÁMKA
Časové intervaly používejte pouze tehdy,
když to povolují místní dopravní předpisy.
Jestliže tempomat nereaguje, důvodem
může být to, že časový interval od nejbližšího vozidla brání zvýšení rychlosti.
Čím vyšší je rychlost, tím delší je vzdálenost
v metrech pro daný časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sle4
158
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Časový interval se prodlužují pomocí tlačítka
a zkracuje pomocí tlačítka
na volantu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Stisknutím tlačítka
na volantu dočasně
vypojíte tempomat a nastavíte jej do pohotovostního režimu - nastavená rychlost se
zobrazí v závorkách na displeji, např. (100).
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Stisknutím tlačítka
na volantu dočasně
vypojíte tempomat a nastavíte jej do pohotovostního režimu.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
• sešlápnete pedál brzdy
• spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu4
• se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
• řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je nastavená rychlost
Řidič musí regulovat rychlost.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
Vyvolání nastavené rychlosti
ACC a automatická převodovka*
Tempomat v pohotovostním režimu lze aktivona volantu - rychlost
vat stisknutím tlačítka
se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
Ve vozech s automatickou převodovkou používá aktivní tempomat více funkcí než u vozů
s manuální převodovkou.
POZNÁMKA
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat je závislý na dalších
systémech, např. na systému DSTC (systém
řízení stability a trakce). Pokud některý z těchto
systému přestane pracovat, tempomat se
automaticky deaktivuje.
Po opětovném vyvolání rychlosti tlačítkem
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
deaktivace
V případě automatické deaktivace se ozve signál a na displeji se zobrazí zpráva Tempomat
Zrušeno. V tomto případě musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu
před sebou.
Tempomat se vypíná tlačítkem
na volantu.
Nastavená rychlost je vymazána a nemůže být
opětovně vyvolána stisknutím tlačítka
.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
Tempomat se vypne stisknutím tlačítka
na
volantu v pohotovostním režimu nebo dlouhým
stisknutím tohoto tlačítka v aktivním režimu.
Nastavená rychlost je vymazána a nemůže být
.
opětovně vyvolána stisknutím tlačítka
•
•
•
•
•
5
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h5
kola ztratí trakci
Klávesnice bez omezovače rychlosti
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u tempomatu nastavit, je 30 km/h - přestože
tempomat dokáže sledovat jiné vozidlo až do
zastavení, nelze nastavit nižší rychlost.
K dispozici jsou tyto funkce:
Větší rozsah rychlosti
04
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí být
zavřené dveře řidiče a řidič musí být připoutaný.
• U automatické převodovky může tempomat sledovat jiný vůz v rozsahu
0-200 km/h - tedy od stojícího vozu až po
vůz jedoucí rychlostí 200 km/h.
POZNÁMKA
Aby se tempomat aktivoval, když je rychlost
nižší než 30 km/h, musí se vozidlo vpředu
nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Neplatí pro vozidla s automatickou převodovkou - ty rovnou zastaví.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund - pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, tempomat se
vypojí a přejde do pohotovostního režimu.
V tomto případě musí řidič tempomat znovu
aktivovat. K dispozici jsou tyto možnosti:
• Stiskněte na volantu tlačítko
• Sešlápněte plynový pedál a zrychlete alespoň na cca. 4 km/h (rychlost odpovídající
běžné chůzi).
Tempomat potom bude pokračovat ve sledování vozu před sebou.
• rychlost klesne pod 15 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se
objevit stojící vozidlo.
Pokud tempomat sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h, a změní cíl
na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Tempomat udrží vozidlo, aby se nerozjelo,
maximálně 2 minuty - potom se aktivuje
parkovací brzda a tempomat se vypne.
•
Než se tempomat znovu aktivuje, řidič
musí parkovací brzdu uvolnit.
• rychlost klesne pod 15 km/h a systém si
není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo
nebo jiný předmět, např. retardér.
.
nebo
04
Změna cíle
Pokud tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí větší než 30 km/h,
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, tempomat bude stojící vozidlo
ignorovat a nastaví uloženou rychlost.
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
V některých případě tempomat u stojícího vozu
brzdění přeruší. To znamená, že se uvolní
brzdový pedál a řidič musí brzdit sám.
Tempomat uvolní brzdový pedál a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
• řidič má nohu na pedálu brzdy
• je aktivována parkovací brzda
• se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
• řidič nastaví tempomat do pohotovostního
režimu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech tempomat aktivuje
parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále stálo.
K tomu dojde, pokud:
• řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
• systém DSTC se přepne z režimu Normal
do režimu Sport
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
• tempomat brzdí vozidlo, aby se nerozjelo,
déle než 2 minuty
• se vypne motor
• jsou brzdy přehřáté.
Radarový snímač a jeho omezení
Kromě adaptivního tempomatu využívají
funkce varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd, viz strana 172, a sledování vzdálenosti, viz strana 165, také radarový snímač.
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Část Funkce a následující informuje o omezeních, kterých si musí být vědom řidič před
používáním adaptivního tempomatu.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v
případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
04
VAROVÁNÍ
Příslušenství nebo jiné předměty, jako jsou
přídavné světlomety, nesmějí být instalovány před mřížku.
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
• pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce, nebo
pokud se před radarovým snímačem
nahromadilo více různých předmětů.
POZNÁMKA
Udržujte povrch před radarovým snímačem
čistý.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
• pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Příklady situací, kdy tempomat
nefunguje optimálně
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než by
měla.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
04
Zjišťování a odstraňování závad
Jestliže se na displeji zobrazí zpráva Radar
zablokován Viz manuál, znamená to, že signály z radarového snímače jsou zablokovány
a že vozidla vepředu nemohou být detekována.
Jinak řečeno to znamená, že adaptivní tempomat, systém sledování vzdálenosti a varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
jsou nefunkční.
Systém ACC nedokáže detekovat malá vozidla
(tmavý trojúhelník: zorné pole systému ACC).
162
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Příčina
Akce
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá
nebo zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
04
Režim standby nebo aktivní režim bez detekovaného vozidla.
Aktivní režim s detekovaným vozidlem, kterému tempomat přizpůsobí rychlost.
Časový interval - aktivováno, během nastavování.
Časový interval - aktivováno, po nastavování.
Pro akt.tempom. zapněte
DSTC
Tempomat nelze aktivovat, dokud není systém řízení stability a trakce (DSTC) nastaven do normálního
režimu.
Tempomat Zrušeno
Tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Tempomat Není k dispoz.
Tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
• je příliš vysoká teplota brzd
• radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
04 Komfort a radost z jízdy
Adaptivní tempomat*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Radar zablokován Viz
manuál
Tempomat je dočasně odpojen.
• Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 161.
Tempomat Nutný servis
Tempomat nefunguje.
• Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04
Sešl. Brzdu pro přidržení
+ akustický alarm
(pouze vozy s automatickou převodovkou)
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
• Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
nebo plynový pedál.
–
164
Pod 30 km/h Pouze sledování
(pouze vozy s automatickou převodovkou)
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování vzdálenosti*
Všeobecné informace
Funkce Distance Alert informuje řidiče o časovém intervalu odstupu od vozidel jedoucích
vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící
vozidla není poskytována žádná informace
o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Sledování vzdálenosti se deaktivuje po
dobu, kdy je aktivní adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Systém sledování vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu před
vámi je menší než nastavená hodnota rychlost vozidla nemá na to vliv.
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
SETUP Nastavení vozidla Sledování
vzdálenosti Zapnuto/vypnuto. Popis
systému menu, viz strana 127.)
Nastavení časového intervalu
04
Provoz
Ovládání a zobrazení.
Časový interval - prodloužení/zkrácení
Časový interval - zapnuto, během nastavování
Žlutá výstražná kontrolka.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí žlutá výstražná kontrolka.
Časový interval - zapnuto, po nastavování
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
Časový interval se nastavuje tlačítkem (4) stisknutím nahoru se prodlouží, stisknutím dolů
se zkrátí.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování vzdálenosti*
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji se zobrazuje 1 až
5 vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval
delší. Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čár - cca.
POZNÁMKA
Čím vyšší je rychlost, tím delší je vzdálenost
v metrech pro daný časový interval.
Nastavený časový interval je také využíván
adaptivním tempomatem; viz strana 157.
Časové intervaly používejte pouze tehdy,
když to povolují místní dopravní předpisy.
2,5 sekundám.
04
Počet čar pro zvolený časový
interval je zobrazen v průběhu
nastavování a ještě několik
sekund po jeho ukončení.
Následně je tento symbol
zobrazen ve zmenšeném
měřítku v pravé části displeje.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
Omezení
Funkce využívá stejný radarový snímač jako
adaptivní tempomat a systém varování před
kolizí. Více informací o radarovém snímači
a jeho omezeních, viz strana 161.
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky mohou
ovlivnit schopnost radarového snímače
detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž
velikost ostatních vozidel, např. motocyklů.
To může znamenat, že se varovná kontrolka
rozsvítí při kratší vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka
dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Nastavení časového intervalu, během nastavování.
Nastavení časového intervalu, po nastavení.
166
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování vzdálenosti*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Radar zablokován.
Sledování vzdálenosti je dočasně odpojeno.
Viz manuál
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo se před
radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 161.
Kolizní varov. Doporucen
servis
Sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela
vypnuto.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04
167
04 Komfort a radost z jízdy
City Safety™
Všeobecné informace
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
04
Funkce je aktivní při rychlostech do 30 km/h
a pomáhá řidiči automatickým brzděním
vozidla v případě bezprostředního rizika srážky
s vepředu jedoucími vozidly, pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo otočením volantu.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci
řidiči v každé situaci.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo
zbytečným zásahům do řízení.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla
jedoucí v jiném směru, na malá vozidla,
motocykly a jízdní kola, nebo na lidi
a zvířata.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
Systém City Safety™ může zabránit kolizi
při rozdílu rychlostí menším než 15 km/h –
při vyšším rozdílu rychlosti může pouze snížit rychlost při nárazu. Abyste měli k dispozici plný výkon brzd, musí řidič sešlápnout
pedál brzdy.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd*, pak se tyto
dva systémy vzájemně doplňují. Více informací
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
Údržba komponentů systému City
Safety™ musí být prováděna pouze
v odborné dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Systém City Safety™ nezasahuje ve všech
jízdních situacích ani za všech dopravních
a povětrnostních podmínek nebo stavu
vozovky.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
168
o varování před kolizí s automatickou aktivací
brzd, viz strana 172.
Nikdy nečekejte, až zasáhne systém City
Safety™. Řidič nese vždy zodpovědnost za
udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti.
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně.
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City
Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
Pokud je rozdíl rychlostí 4-15 km/h ve vztahu
k vozidlu jedoucímu vepředu, může systém
City Safety™ zcela zabránit kolizi.
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví
vozidlo těsně za vozidlem vepředu. Takovým
stylem většina řidičů nejezdí a může to pro ně
být nepříjemné.
04 Komfort a radost z jízdy
City Safety™
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly
15-30 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout
brzdový pedál. Tímto způsobem je možné
zabránit kolizi při rozdílech rychlostí vyšších
než 15 km/h.
Když je funkce aktivována a brzdí, na displeji
na přístrojovém panelu se objeví zpráva, že
funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud systém City Safety™ brzdí vůz, svítí
brzdová světla.
Pomocí funkce MY CAR na displeji na
středové konzole a příslušného systému menu
vyberte možnost SETUP Nastavení
vozidla Systém podpory řidiče City
Safety. Zvolte možnost Vypnuto. (Informace
o používání systému menu MY CAR, viz
strana 127).
Mlha, nečistota, led nebo sníh na čelním okně
mohou rušit jeho funkci.
Funkce však bude zapnuta při dalším nastartování motoru bez ohledu na to, zda byla při
vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
Infračervený paprsek snímače systému City
Safety™ měří odraz světla. Snímač není schopen zjistit předměty s malou schopností odrážet světlo. Zadní části vozidel všeobecně
dostatečně odrážejí světlo díky poznávací
značce a reflektorům zadních světel.
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
Provoz
Aktivace funkce City Safety™:
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ je vždy zapnuta po
nastartování motoru s klíčem v poloze I a II
(polohy klíče, viz strana 74).
Zapnutí a vypnutí
V určitých situacích může být vhodné vypnout
City Safety™, např. v prostředí, kde mohou
větve s listím zasahovat prostoru nad čelní
okno.
Po nastartování motoru lze funkci City
Safety™ deaktivovat následovně:
• Postupujte stejně jako při vypnutí, ale
zvolte možnost Zapnuto.
Nízko zavěšené předměty, např. vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu, nebo příslušenství
jako jsou přídavné světlomety a ochranné
roury, které jsou vyšší než kapota, omezují jeho
funkci.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému City
Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
Systém City Safety™ není možné aktivovat při
couvání.
Snímač systému City Safety™ je určen k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to, zda je den
nebo noc.
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo
vpředu přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Snímač má omezení a má omezenou funkčnost např. v hustém sněžení nebo dešti, mlze,
prašných bouřích nebo sněhových vánicích.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety™ nezasáhne v situacích, kdy řidič
evidentním způsobem otáčí volantem, brzdí
Omezení
04
``
169
04 Komfort a radost z jízdy
City Safety™
04
nebo přidává plyn, a to i v situaci, kdy je kolize
neodvratná.
jedoucí vozidla. To znamená, že systém City
Safety™ není funkční.
Pokud systémCity Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
Zpráva Čelní sklo Zablok. čidla se nezobrazí
za všech situací, při kterých je činnost laserového senzoru omezena. Proto musí dbát na to,
aby plocha čelního skla pře senzorem byla
vždy čistá.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení vozidla systémem City Safety™ zastaví
motor, pokud řidič nestačí před tím sešlápnout
spojkový pedál.
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(viz obrázek umístění senzoru, strana
168).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty –
sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji přístrojové desky zobrazí
zpráva Čelní sklo Zablok. čidla, je laserový
senzor zakryt a nemůže detekovat vepředu
170
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se za
účelem opravy poškození nebo výměny čelního okna obrátit na servis (obrázek umístění snímače, viz strana 168) – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Abyste se vyvarovali omezení činnosti
systému City Safety™, věnujte pozornost
následujícím pokynům:
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ čelního skla nebo čelní sklo schválené společností Volvo
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
Laserový senzor
Funkce City Safety™ zahrnuje senzor, který
vysílá laserové světlo. V případě závady a v
případě, že je třeba opravit laserový senzor,
kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
04 Komfort a radost z jízdy
City Safety™
VAROVÁNÍ
Nikdy se nedívejte do laserového senzoru
(který vyzařuje laserové záření) ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší zvětšovacími
přístroji, jako je zvětšovací sklo, mikroskop,
čočky nebo podobné optické přístroje –
hrozí nebezpečí poškození zraku (obrázek
na straně 168 ukazuje umístění senzoru).
Kontrolka
Více informací o laserovém senzoru, viz
strana 10.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka READ na pákovém přepínači
ukazatelů směru.
Kontrolky a zprávy na displeji
V souvislosti s automatickým brzděním systémem City Safety™ se může rozsvítit jedna
nebo více kontrolek na přístrojové desce a současně se na displeji se může objevit zpráva.
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Čelní sklo Zablok. čidla
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
04
• Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Omezení laserového snímače, viz strana 169.
City Safety Doporučen
servis
Systém City Safety™ není funkční.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
171
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Všeobecné informace
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd (Collision Warning with Full Auto
Brake and Pedestrian Detection) má pomoci
řidiči, když hrozí nebezpečí kolize s chodcem
nebo vozidlem vpředu, které stojí nebo se
pohybuje stejným směrem.
Varování před kolizí má následující tři funkce.
• Varování před kolizí – varuje řidiče před
04
potenciálně hrozící kolizí.
• Podpora brzd – pomáhá řidiči efektivně
brzdit v kritické situaci.
• Automatická aktivace brzd – brzdí automaticky vůz v případě bezprostředního
rizika kolize s chodcem nebo jiným vozidlem před vozidlem v případě, že řidič včas
nereaguje a vozidlo nepřibrzdí resp. neprovede úhybný manévr. Funkce automatické
aktivace brzd může zabránit kolizi a může
snížit rychlost při nárazu.
Systém varování před kolizí se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve.
Proto tato funkce nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo
zbytečným zásahům do řízení.
172
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém varování před kolizí nemůže být používán jako náhrada činnosti řidiče. Pokud by se
řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
systému varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, došlo by dříve či později
k nehodě.
Systém varování před kolizí a systém City
Safety™ se vzájemně doplňují. Více informací
o systému City Safety™, viz strana 168.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému varování před
kolizí musí být prováděna pouze v odborné
dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy nezkoušejte systém
automatické aktivace brzd během jízdy proti
lidem - mohlo by dojít k vážnému poranění
nebo úmrtí osob.
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při každém počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém varování před kolizí nereaguje na
zvířata a vozidla, která se pohybují v jiném
směru.
Varování se aktivuje pouze v případě vysoké
pravděpodobnosti kolize. Část Funkce
a následující kapitola informuje o omezeních, kterých si musí být vědom řidič před
tím, než použije systém varování před kolizí
s automatickou aktivací brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo vybaveno systémem automatické aktivace brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti je
vždy odpovědný řidič, a to i v případě, že je
vozidlo vybaveno systémem varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Funkce
Podpora brzd
Provoz
Jestliže se nebezpečí kolize stále zvyšuje po
varování před kolizí, aktivuje se podpora brzd.
Podpora brzd připravuje brzdovou soustavu na
rychlé brzdění a brzdy se jemně zabrzdí, což
může být pozorováno jako mírné škubnutí.
Nastavení se upravuje v položce MY CAR na
displeji středové konzoly nebo v systému
menu. Informace o používání systému menu,
viz strana 127.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby
nedošlo ke kolizi.
Přehled funkcí.
Vizuální varovný signál v případě nebezpečí nehody
Radarový snímač
Kamerový snímač
Varování před srážkou
Společně s kamerovým snímačem detekuje
radarový snímač chodce, stojící vozidla a také
vozidla jedoucí stejným směrem před vaším
vozem.
V případě hrozící srážky s chodcem nebo
vozidlem upoutá vaši pozornost červeně blikající varovná kontrolka a výstražný zvuk.
Automatická aktivace brzd
Pokud řidič v této situaci ještě nezahájil vyhýbací manévr a bezprostředně hrozí nebezpečí
kolize, funkce automatické aktivace brzd
zasáhne, aniž by se řidič dotkl pedálu brzdy.
Brzdění potom nastane s omezenou brzdnou
sílou, aby byla snížena rychlost při nárazu,
nebo s omezenou brzdnou sílou, pokud stačí,
aby nedošlo ke kolizi.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
04
Zapnutí a vypnutí
Postup zapnutí nebo vypnutí systému varování
před kolizí: Použijte systém menu MY CAR na
displeji středové konzoly a zvolte SETUP
Nastavení vozidla Systém podpory řidiče
Kolizní varov. Kolizní varov. ZAP. Informace o používání systému menu, viz
strana 127.
Při každém nastartování motoru se provede
test aktivované funkce - přitom se rozsvítí
příslušné výstražné kontrolky.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Aktivace/deaktivace varovných signálů
Varovná kontrolka se aktivuje automaticky,
když nastartujete motor, pokud je systém
zapnutý.
04
Varovný zvukový signál muže být aktivován/
deaktivován samostatně pomocí volby
Zapnuto nebo Vypnuto v systému menu MY
CAR pod položkou SETUP Nastavení
vozidla Systém podpory řidiče Kolizní
varov. Audio.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování. Vyberte jednu z možností Daleko,
Normální nebo Blízko v systému menu MY
CAR pod položkou SETUP Nastavení
vozidla Systém podpory řidiče Kolizní
varov..
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení
vydává příliš mnoho varování, která mohou
v určitých situacích rušit, potom nastavení
vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Když je používán adaptivní tempomat,
varovná kontrolka a varovný zvuk budou
používány tempomatem, i když je systém
varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s nastaveným časovým intervalem sledování vzdálenosti 4 – 5, viz
strana 165.
Omezení
Systém varování před kolizí je aktivní od
rychlosti cca. 4 km/h včetně.
Vizuální varovný signál může být obtížné
zaznamenat v případě silného slunečního svitu,
odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když
se řidič nedívá přímo před sebe. Proto by měl
být vždy aktivován varovný zvuk.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší
brzdný účinek a stabilitu systémy ABS a DSTC.
POZNÁMKA
I když byla nastavena vzdálenost pro varování na volbu Daleko, v určitých situacích
mohou být varování vnímána jako pozdní.
Např. v případě velkých rozdílů rychlostí,
nebo když vozidlo před Vámi prudce
zabrzdí.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Nastavení
najdete v systému menu MY CAR pod položkou SETUP Nastavení vozidla Systém
podpory řidiče Kolizní varov., viz
strana 127.
POZNÁMKA
Vizuální varovný signál může být dočasně
vypnut, když je v prostoru pro cestující
vysoká teplota zapříčiněná např. silným slunečním svitem. Pokud k tomu dojde, aktivuje se varovný zvuk, i když je v systému
menu vypnutý.
•
Varování se nemusejí objevit, pokud je
vzdálenost od vozidla jedoucího před
Vámi malá nebo pokud dojde k velkému
pohybu volantu a pedálů, např. při velmi
aktivním jízdním stylu.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat chodce nebo
vozidlo vpředu správně, může se stát, že
dojde ke zpoždění v indikaci varování
a zásahů brzd nebo se tyto funkce vůbec
neaktivují.
Systém snímačů má pro chodce omezený
dosah. Systém účinně varuje a brzdí při
rychlosti vozidla do 50 km/h. Pokud vozidla
stojí nebo se pohybují pomalu, indikace
varování a zásahy brzd jsou funkční při
rychlostech do 70 km/hod.
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy se
varování upozorňující na stojící a pomalu
jedoucí vozidla může vypnout.
Systém varování před kolizí využívá stejné
radarové snímače jako adaptivní tempomat.
Více informací o radarovém snímači a jeho
omezeních, viz strana 161.
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost pro
varování. To může vést k pozdějšímu varování
a tím snížení celkového počtu varování.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd nelze aktivovat při couvání.
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd nezasáhne v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem, brzdí nebo
přidává plyn, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy. Pokud
je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které
se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení vozidla systémem automatické aktivace
brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí před
tím sešlápnout spojkový pedál.
Omezení kamerového snímače
Kamerový snímač vozu je využíván třemi funkcemi – systémem varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, systémem kontroly
pozornosti řidiče, viz strana 179 a upozorněním na vybočení z jízdního pruhu, viz
strana 182.
POZNÁMKA
Udržujte povrch čelního okna před kamerovým snímačem bez ledu, sněhu, zamlžení
a nečistot.
Na čelní okno před kamerový snímač nic
neupevňujte, protože by mohlo dojít k omezení nebo znemožnění funkce jednoho nebo
více systémů závislých na kameře.
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých na
kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
04
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Chodci
• Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka za
soumraku a při svítání omezena.
• Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd představuje pouhou
pomůcku.
04
Optimální příklady objektů, které systém považuje
za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech
těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu,
paže, ramena, nohy, horní část těla a spodní
část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže
chodce identifikovat.
• Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm.
• Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nedokáže detekovat všechny chodce
v každé situaci. Dále nedokáže detekovat
např. částečně zakryté chodce, osoby
drobnější postavy a děti (pod 80 cm)
a osoby v oblečení, které zakrývá obrysy
těla.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
snímač zablokovaný a nemůže detekovat
chodce, vozidla nebo silniční značení před
vozem.
Jinak řečeno to znamená, že varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd, upozornění na vybočení z jízdního pruhu a sledování bdělosti řidiče nejsou plně funkční.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak zpráva
je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka READ.
Kolizní varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
04
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka READ.
Bylo aktivováno autom.
brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka READ.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 175.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
04 Komfort a radost z jízdy
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Radar zablokován. Viz
manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když
se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Omezení radarového snímače, viz strana 161.
Kolizní varov. Doporučen
servis
04
178
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Všeobecné informace o systému
Driver Alert System
Všeobecné informace o Driver Alert
Control - DAC
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování určené
řidiči. Proto je vždy důležité zastavit a udělat si
přestávku, pokud se objeví jakékoli známky
únavy řidiče, bez ohledu na to, zda DAC vydá
nebo nevydá varování.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), viz
POZNÁMKA
strana 182.
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne pod
60 km/h.
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém sledování bdělosti řidiče nepracuje
ve všech situacích, avšak je určen pouze
k doplňkové podpoře.
Konečnou zodpovědnost za bezpečné
řízení má vždy řidič.
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský
provoz.
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
POZNÁMKA
04
Funkce se nesmí používat k prodloužení
délky jízdy. Vždy si naplánujte přestávky
v pravidelných intervalech a řiďte pouze
zcela odpočati.
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
• pokud řidič testuje funkci LDW.
• ve velmi silném bočním větru.
• na vozovce s vyjetými kolejemi.
Kamerový snímač má určitá omezení, viz
strana 175.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Provoz
Ovládací kolečko. Otáčejte tímto kolečkem, dokud se na displeji neobjeví Driver
Alert. Na druhém řádku se zobrazí
možnosti Vypnuto, Standby
<65 km/h, Není k dispoz. nebo Označení
úrovně.
Některá nastavení se provádějí z displeje na
středové konzole a z jeho menu. Informace
o používání systému menu, viz strana 127.
Aktuální stav může být kontrolován na displeji
palubního počítače levým pákovým přepínačem.
Tlačítko READ potvrzuje nebo vymaže
varování z paměti.
Aktivace Driver Alert Control
Pomocí displeje na středové konzole a jeho
systému menu vyberte možnost MY CAR
a zvolte Nastavení vozidla Driver Alert.
Zvolte možnost Zapnuto. Informace o používání systému menu - viz strana 127.
04
Tato funkce se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává
aktivní, dokud je rychlost větší než
60 km/h.
Na displeji se zobrazí značka s 1-5 sloupci.
Malý počet sloupců znamená, že řidič neřídí
vůz plynule. Vysoký počet sloupců indikuje stabilní jízdu.
Pokud je vůz řízen nerovnoměrně, řidič je upozorněn akustickým signálem a také textovou
zprávou Driver Alert Čas na přestávku.
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
schopnost řídit nezlepší.
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle
není vědom/vědoma svého stavu.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni:
co nejdříve bezpečně zastavte vozidlo
a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem alkoholu.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
180
Zpráva
Popis
Driver Alert Vypnuto
Funkce není zapnuta.
Driver Alert Standby
<65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Sledování bdělosti řidiče – DAC*
Kontrolka
Zpráva
Popis
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení kamerového
snímače, viz strana 175.
Driver Alert
Funkce analyzuje jízdní styl řidiče.
Displej zobrazuje značku úrovně pomocí 1–5 sloupců, přičemž nízký počet sloupců indikuje nerovnoměrný styl jízdy. Vysoký počet sloupců indikuje stabilní jízdu.
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 175.
Driver Alert Sys Doporucen
servis
Systém je vypnutý.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
04 Komfort a radost z jízdy
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Všeobecné informace o Lane
Departure Warning - LDW
Obsluha a funkce
Pokud rychlost klesne pod 60 km/h, funkce
zůstane v pohotovostním režimu a na displeji
se objeví Lane Depart Warn Standby
<65 km/h.
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční značení vozovky bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
V následujících situacích není vydáno žádné
varování:
• Ukazatele směru jsou zapnuté
• Řidič/řidička má nohu na pedálu brzdy1
• V případě rychlého sešlápnutí pedálu
04
Funkce je určena ke snížení nebezpečí nehod
jednoho vozu – nehody, kdy za určitých situací
vozidlo opustí vozovku a hrozí nebezpečí sjetí
do příkopu nebo do protisměru.
LDW se skládá z kamery, která detekuje boční
značení namalované na vozovce. Řidič je upozorněn akustickým signálem, pokud vůz kříží
boční značení.
Funkce se zapíná a vypíná spínačem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
Pokud rychlost klesne pod 65 km/h a funkce
přejde do režimu standby, na displeji palubního
počítače se zobrazí Lane Depart Warn
Standby <65 km/h.
Funkce LDW se aktivuje automaticky z pohotovostního režimu poté, co kamera znamená
boční značení vozovky a rychlost překročí
65 km/h. Displej palubního počítače zobrazuje
zprávu Lane Depart Warn K dispozici.
Pokud kamera nedokáže detekovat boční značení vozovky, na displeji se objeví Lane
Depart Warn Není k dispoz..
1
182
Varování bude přesto vydáno, pokud je vybrána volba Zvýšená citlivost , viz strana 184.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
plynu1
• V případě rychlých pohybů volantem1
• V případě náhlého zatočení, kdy se vůz
naklání.
Kamerový snímač má také určitá omezení.
Další informace, viz strana 175.
POZNÁMKA
Řidič je varován při každém zkřížení bočního značení pouze jednou. Jestliže je značení mezi koly vozu, není vydán akustický
signál.
04 Komfort a radost z jízdy
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Zpráva
Popis
Lane departure warning
Zap./Vyp.
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí po 5 sekundách.
Lane Depart Warn Standby
<65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Lane Depart Warn Není
k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Omezení kamerového
snímače, viz strana 175.
Lane Depart Warn K dispozici
Funkce sleduje boční značení vozovky.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
04
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
• Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Omezení kamerového snímače, viz strana 175.
Driver Alert Sys Doporucen
servis
Systém je vypnutý.
• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
04 Komfort a radost z jízdy
SYSTÉM Driver Alert System - LDW*
Osobní preference
Nastavení se provádějí na obrazovce displeje
středové konzoly přes systém nabídky MY
CAR. Zde zvolte SETUP Nastavení vozidla
Systém podpory řidiče Lane
departure warning. Informace o používání
systému menu - viz strana 127.
Vyberte některou z následujících možností:
04
Zapnout při nastartování - tato položka
nastaví funkci do pohotovostního režimu při
každém nastartování. Při nastartování je nastavena stejná hodnota, jaká byla nastavena při
vypnutí motoru.
Zvýšená citlivost – : tato položka zvyšuje citlivost, poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Všeobecné informace
Funkce
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
• Pouze vzadu
• Vpředu i vzadu.
04
VAROVÁNÍ
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Čidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Systém se automaticky aktivuje při nastartování vozidla a kontrolka ve vypínači se rozsvítí.
Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Čím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Další zvuky
z audio systému se automaticky ztlumí.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Zadní parkovací asistent
Přední parkovací asistent
DŮLEŽITÉ
Montáž přídavných světlometů: Nezapomeňte, že přídavné světlomety nesmějí
zakrývat čidla – přídavné světlomety by
mohly být detekovány jako překážky.
Indikátor poruchy
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na informačním displeji
se zobrazí zpráva Park. asistent Doporucen
servis, je parkovací asistent vypnutý.
04
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu vychází
z jednoho z předních reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Přední parkovací asistent je aktivní při rychlosti
maximálně 15 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile
rychlost poklesne pod 10 km/h, systém se opět
aktivuje.
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován
nosič kol, apod. - jinak by tato zařízení aktivovala čidla.
POZNÁMKA
Zadní parkovací asistent je automaticky
deaktivován při tažení přívěsu, pokud je
použitý originální kabel přívěsu Volvo.
186
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály, příčinou kterých jsou vnější
zdroje zvuku, vydávající stejné ultrazvukové
frekvence, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací asistent*
Čištění čidel
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
04
Umístění čidel, předních.
Umístění čidel, zadních.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací kamera*
Všeobecné informace
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní parkování a zatáčení v úzkých prostorech a během manévrování s přívěsem. Dvě přerušované čáry označují přibližné krajní rozměry vozidla. V menu
nastavení lze čáry parkovacího asistenta
vypnout.
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu, viz strana 127).
Kamera se rovněž aktivuje krátkým stisknutím
tlačítka CAM.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
VAROVÁNÍ
04
•
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozu.
Umístění tlačítka CAM.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco blíží
ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Je-li vůz vybaven snímači* parkovacího asistenta, informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdálenost k detekovaným překážkám, viz
strana 190.
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu, než
se to jeví na obrazovce.
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení a obraz
z kamery se objeví na obrazovce.
188
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací kamera*
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly
na zemi za vozem, a jsou přímo závislé na
pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při
zatáčení.
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry na
displeji odpovídat trase vozu, nikoliv
přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry, pokud
je k vozidlu elektricky připojen systém
přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky deaktivována při tažení přívěsu, pokud je
použitý originální kabel přívěsu Volvo.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí být
čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot
a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že obrazovka zobrazuje
pouze oblast za vozem – věnujte pozornost
prostoru po stranách a před vozem, když
manévrujete při couvání.
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího asistenta.
Hraniční čáry
04
Čáry systému.
Hraniční čáry, prostor 30 cm za vozidlem
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Plná čára (1) ohraničuje prostor, který je od
nárazníku vzdálen asi 30 cm.
Přerušovaná čára (2) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka a rohy
karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (3) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
04 Komfort a radost z jízdy
Parkovací kamera*
Zoom
Kameru lze s úspěchem použít např. při tažení
přívěsu. Tažné zařízení si lze přiblížit stisknutím
tlačítka CAM. To umožní přesné manévrování.
Po opětovném stisknutí se znovu nastaví
běžné zobrazení.
Vozy vybavené snímači parkovacího
asistenta*
• ŽLUTÁ: více než 1,5 m
• ORANŽOVÁ: 0,3-1,5 m
• ČERVENÁ: méně než 0,3 m
Nastavení
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte OK/
MENU. Nastavení upravte podle potřeby.
Různé
• Tažení přívěsu - stisknutím tlačítka CAM se
přiblíží tažné zařízení.
04
• Mezi standardním a přiblíženým zobrazením přepínejte otáčením knoflíku TUNE
nebo tisknutím tlačítka CAM. Pokud je na
voze nainstalováno více kamer, otočte
knoflíkem TUNE.
• Pokud je na voze nainstalováno několik
kamer*, jednotlivé kamery přepínejte
otáčením knoflíku TUNE, opakovaným tisknutím tlačítka CAM nebo pomocí klávesnice na středové konzole.
Barevné plochy (x 4, jednou na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
• Pokud chcete aktivovat zobrazení
Pokud je vozidlo vybaveno také snímači parkovacího asistenta (viz strana 185), bude indikace
vzdálenosti přesnější a barevné plochy budou
ukazovat, které ze 4 čidel registruje překážku.
• Kameru lze vypnout dlouhým stisknutím
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze žluté přes oranžovou až na červenou.
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
s možností nastavení, stiskněte tlačítko
OK/MENU, když je kamera aktivní.
tlačítka CAM. Krátkým stisknutím tlačítka
CAM se kamera znovu aktivuje. Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při
zařazení zpátečky.
Omezení
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
I když se může zdát, že je zakryta malá část
odrazu, může to představovat poměrně velký
prostor, který není vidět. Proto mohou být
překážky zaregistrovány až, když jsou velmi
blízko vozidla.
Nezapomeňte
• Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
• Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou
vodou a autošamponem – dávejte pozor,
abyste objektiv nepoškrábali.
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Všeobecné informace o BLIS
VAROVÁNÍ
Mrtvé úhly
G021426
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji
při jízdě v hustém provozu po víceproudových
dálnicích.
Když kamera (1) detekuje vozidlo v mrtvém
úhlu, rozsvítí se trvale kontrolka (2).
BLIS kamera
Kontrolka
BLIS symbol
BLIS je informační systém založený na kamerové technologii, která za určitých okolností
může pomoci řidiči zaznamenat vozidla pohybující se ve stejném směru v takzvaném
„mrtvém úhlu“.
POZNÁMKA
04
A = přibližně 9,5 m a B = přibližně 3 m
Aktivace/deaktivace
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto sdělí
řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery systému zakryté, kontrolka
BLIS bliká a na informačním displeji se objeví
zpráva. V takových případech zkontrolujte
a očistěte čočky.
V případě potřeby lze systém dočasně
vypnout. viz kapitola Aktivace/deaktivace.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
04
BLIS se aktivuje při nastartování motoru. Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS třikrát
zablikají.
• předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až
Systém lze deaktivovat/aktivovat po nastartování motoru jedním stisknutím tlačítka BLIS.
• jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém menu vozu MY CAR pod menu
SETUP Nastavení vozidla BLIS. (Popis
systému menu, viz strana 127.)
Po deaktivaci funkce BLIS kontrolka v tlačítku
zhasne a na displeji v přístrojové desce se
zobrazí zpráva.
Po aktivaci BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí,
na displeji se zobrazí nová textová zpráva
a kontrolky v panelech dveří třikrát zablikají.
Stisknutím tlačítka READ textovou zprávu
vymažte (Popis zpráv, viz strana 124).
Kdy BLIS funguje
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Předjíždění
Systém reaguje, pokud:
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého
vozidla
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho
vozidla.
VAROVÁNÍ
BLIS nefunguje v prudké zatáčce.
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Denní světlo a tma
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je navržen tak, aby
detekoval motorová vozidla, například osobní
vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly.
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních
vozidel. Pokud okolní vozidla nesvítí, systém
vozidla nedetekuje. To například znamená, že
systém nereaguje na přívěsy bez světlometů,
které jsou taženy za osobním nebo nákladním
vozidlem.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, proti prudkému světlu nebo v mlze.
Čištění
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS musí být čisté. Čočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
Čistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
Zprávy na displeji
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
ZAP
Systém BLIS je aktivován.
Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
04 Komfort a radost z jízdy
BLIS* – Informační systém mrtvého úhlu
Zpráva
Popis
Syst.mrtv.úhlu
Kamera zablok.
Kamera systému
BLIS je zablokována
nečistotou, sněhem
nebo ledem - vyčistěte čočky.
Syst.mrtv.úhlu
Omezená funkce
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Kamera se opět
sama nastaví, jakmile se přenos dat
mezi kamerou
systému BLIS
a elektrickým systémem ve vozidle normalizuje.
Syst.mrtv.úhlu
VYP
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není
v mrtvém úhlu.
POZNÁMKA
Pokud kontrolka BLIS svítí ojediněle, i když
žádné jiné vozidlo není v mrtvém úhlu,
neznamená to závadu v systému.
V případě závady v systému BLIS se na displeji zobrazí text Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis.
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
04
Zde je několik příkladů situací, kdy se může
kontrolka BLIS rozsvítit, i když žádné jiné
vozidlo není v mrtvém úhlu.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
Systém BLIS je
deaktivován.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů systému BLIS musí být
prováděna pouze v odborné dílně - doporučujeme využít služeb autorizovaného
servisu Volvo.
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
194
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Úložný prostor v panelu dveří
Středový tunel
Schránka v přístrojové desce
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Odkládací schránka
Věšák na šaty
Úložný prostor, držák nápojů
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
Úložná kapsa
Věšák na šaty
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké oděvy.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů.
Jinak by v případě kolize nebo prudkého
brzdění mohlo dojít k poranění osob ve
voze.
04
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret, potom je zapalovač
cigaret v zásuvce 12V pro přední sedadla,
viz strana 196, a vyjímatelný popelník
v držáku nápojů.)
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout čepelí klíče, viz strana 48.
Koberce*
Společnost Volvo dodává speciální koberce.
VAROVÁNÍ
Koberec u sedadla řidiče musí být řádně
upevněn a zajištěn pomocí spon, aby se
předešlo zachycení pedály.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
04 Komfort a radost z jízdy
Komfort v prostoru pro cestující
Toaletní zrcátko
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru*
Další informace, viz strana 259.
G021438
04
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Zásuvka 12 V
Elektrická zásuvka je použitelná pro různé
příslušenství o napětí 12 V, jako jsou například
mobilní telefony a chladničky. Zásuvka je
napájena, pokud je dálkový ovladač s klíčem
minimálně v poloze zapalování I, viz strana 74.
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky, přípustný
proud v zásuvce je 7,5 A (90 W).
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Komfort a radost z jízdy
04
197
Všeobecné informace o systému infotainment.....................................
Rychlé spuštění.....................................................................................
Všeobecné informace o funkcích systému infotainment......................
Rádio.....................................................................................................
multimediální přehrávač........................................................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.............................................
200
202
207
210
217
221
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 224
TV*......................................................................................................... 227
Dálkový ovladač* .................................................................................. 230
BluetoothŸ handsfree*.......................................................................... 232
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon.................................................... 240
Navigace v menu, Infotainment............................................................ 244
198
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
INFORMAČNÍ SYSTÉM
05 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Všeobecné informace
High Performance Multimedia
Váš vůz je vybaven systémem infotainment
v některé z následujících úrovní výbavy:
• 7" barevný displej TFT
• Klávesnice na volantu* s ovládacím koleč-
Performance
• 5" barevný displej TFT
• Klávesnice na volantu* bez ovládacího
kolečka
•
•
•
•
•
05
Rádio AM/FM
CD
Vstup AUX
6 reproduktorů
Zesilovač 4x20W
High Performance
•
• Klávesnice na volantu* s ovládacím koleč-
kem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
200
Rádio AM/FM
CD
Vstup AUX a USB (např. pro iPodŸ)
BluetoothŸ handsfree/streaming media
Rádio AM/FM
CD/DVD
Vstup AUX a USB (např. pro iPodŸ)
BluetoothŸ handsfree/streaming media
8 reproduktorů
Zesilovač 4x40W
Premium Sound Multimedia
• 7" barevný displej TFT
• Klávesnice na volantu* s ovládacím koleč-
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti
Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ1
kem
5" barevný displej TFT
kem
Dolby, Pro Logic
•
•
•
•
•
•
Rádio AM/FM
CD/DVD
Vstup AUX a USB (např. pro iPodŸ)
BluetoothŸ handsfree/streaming media
12 reproduktorů
Zesilovač 5x130W
8 reproduktorů
Zesilovač 4x40W
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
05 Informační systém
Všeobecné informace o systému infotainment
Ostatní
Je-li systém infotainment aktivní, když se
motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile
se klíč zasune do polohy I nebo další polohy.
Systém pokračuje v přehrávání stejného zdroje
(např. rádia) jako předtím, než se motor vypnul
(u vozidel s funkcí Keyless* musí být dveře
řidiče zavřené).
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový ovladač musel být zasunutý ve spínací skříňce.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
05
POZNÁMKA
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím zbytečnému vybíjení akumulátoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
05 Informační systém
Rychlé spuštění
Přehled, Infotainment
Ovládání systému
nicemi a telefonními kontakty* a můžete
procházet položky zobrazené na displeji
(např. FM1,Disk).
Tlačítka pro výběr zdrojů
Vstupy AUX a USB1 pro externí audiozdroje (např. iPodŸ)
05
Klávesnice na volantu*
Informační displej. Displej je k dispozici ve
dvou velikostech: 5" (pouze u výbavy Performance a High Performance) a 7" (pouze
u výbavy High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia). V manu
příručce je zobrazen 7" displej.
Ovládací panel na středové konzole
Krátkým stisknutím se systém spustí
a dlouhým stisknutím se vypne. Krátkým
stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo
obnoví na původní hlasitost (pokud byl
vypnutý).
Zdroj zvolte stisknutím příslušného tlačítka
(např. RADIO, MEDIA apod.). Opakovaným tisknutím se přetáčejí na displeji jednotlivé možnosti (např. menu FM1). Uvolněte tlačítko a počkejte sekundu. Zvolená
možnost se automaticky potvrdí. Další
možností je otočit knoflíkem TUNE
a nastavení potvrdit tlačítkem OK/MENU.
Pomocí knoflíku TUNE můžete rychle procházet mezi stopami na disku/složkami,
rozhlasovými stanicemi a televizními* sta-
1
202
USB: platí pouze pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládací panel s tlačítky pro výběr zdrojů.
RADIO - zvolte např. AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*
MEDIA - zvolte např. Disk, USB*, iPod,
AUX, Bluetooth*, TV*.
TEL - BluetoothŸ handsfree*
05 Informační systém
Rychlé spuštění
Základní funkce, Infotainment
nicemi a telefonními kontakty* a můžete
procházet položky zobrazené na displeji.
OK/MENU - potvrzení výběru v menu.
Dostanete se do submenu pro zvolený
zdroj (např. RÁDIO nebo MÉDIA).
EXIT - dostanete se do systému menu,
přeruší se aktivní funkce, odmítne se hovor
a vymažou se zadané znaky. Jedním dlouhým stisknutím se dostanete na nejvyšší
úroveň v menu (nadřazené zobrazení), viz
strana 204.
Středová konzola s prvky pro ovládání základních
funkcí.
SOUND - dostanete se do menu pro
nastavení audio (basy, výšky apod.) Více
informací, viz strana 207.
VOL - zvyšování nebo snižování hlasitosti.
- krátkým stisknutím se systém spustí
a dlouhým stisknutím se vypne. Krátkým
stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo
obnoví na původní hlasitost (pokud byl
vypnutý).
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen
Pomocí knoflíku TUNE můžete rychle procházet mezi stopami na disku/složkami,
rozhlasovými stanicemi a televizními* sta-
• Běžné zobrazení - běžný režim pro zdroj
• Rychlé zobrazení - rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně
stop na disku, naladění jiné rozhlasové stanice apod.
• Zobrazení menu - k navigaci v rámci menu
Jednotlivá zobrazení se svým vzhledem liší
v závislosti na zdroji, výbavě vozidla, nastavení
apod.
INFO - po stisknutí tohoto tlačítka se
zobrazí další informace o funkci, skladbě
apod. Více informací, viz strana 207
05
FAV - zkratka k oblíbeným nastavením.
Toto tlačítko lze naprogramovat na běžně
používané funkce v AM, FM apod. Více
informací, viz strana 207.
Zobrazení na displeji
Všeobecné informace k zobrazením na
displeji
Příklad běžného zobrazení (rádio).
Systém obsahuje čtyři různé typy zobrazení.
Menu v nejvyšší úrovní představuje tzv.
nadřazené zobrazení. Toto zobrazení je společné pro všechny zdroje,viz strana 204. Pro
každý zdroj jsou k dispozici tři různé základní
typy zobrazení:
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
05 Informační systém
Rychlé spuštění
Nadřazené zobrazení
• Otáčecím kolečkem na klávesnici na
volantu* zvolte zdroj (1) a pro potvrzení
otáčecí kolečko stiskněte.
• Otočte otáčecí kolečko na jednu
z možností (2) na displeji (např. FM1) a pro
potvrzení kolečko stiskněte.
Dostanete se k požadovanému zdroji (např.
RÁDIO/FM1).
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT se dostanete
zpátky.
NAV - navigace*
Příklad rychlého zobrazení (rádio).
Příklad nadřazeného zobrazení (rádio).
Zdroje (např. RÁDIO, MÉDIA, apod.), viz
tabulka.
05
RADIO – Rádio
Menu zdroje, např. (FM1, DISK, apod.)
Příklad zobrazení menu (BluetoothŸ handsfree).
204
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT na klávesnici
na volantu* se dostanete do menu na nejvyšší
úrovni - do tzv. nadřazeného zobrazení (viz obr.
nahoře). Tato funkce umožní rychle vybrat
nebo změnit zdroj (např. RÁDIO, MEDIA
apod.) přímo z klávesnice na volantu*, aniž
byste museli zvedat ruce z volantu. K této
funkci se dostanete rovněž pomocí tlačítek na
ovládacím panelu na středové konzole.
MEDIA – Media
TEL – BluetoothŸ handsfree*
MY CAR - My Car
CAM - kamera parkovacího asistenta*
05 Informační systém
Rychlé spuštění
Klávesnice na volantu*
Klávesnice je k dispozici ve třech různých provedeních, které se liší v závislosti na úrovni
výbavy a příslušenství vozu.
Klávesnice na volantu s ovládacím
kolečkem
Klávesnice na volantu bez ovládacího
kolečka
nahoru a dolů. Stisknutím ovládacího
kolečka otevřete menu (podobně jako
u tlačítka MENU) nebo potvrdíte výběr
(OK) provedený v systému menu. Dále
tímto tlačítkem přijímáte hovory.
MUTE - vypne se zvuk
Klávesnice na volantu s ovládacím
kolečkem, pro rozpoznávání hlasu 3
Krátkým stisknutím můžete procházet
stopy na disku nebo předvolby rozhlasových stanic2. Dlouhá stisknutí se používají
k přetáčení stop na disku dopředu
a dozadu.
Krátkým stisknutím procházíte stopy na
disku nebo vyhledáváte další dostupné
rozhlasové stanice2. Dlouhá stisknutí se
používají k přetáčení stop na disku
dopředu a dozadu.
Hlasitost
Hlasitost
EXIT – vstup do systému menu. Přerušení
aktuální funkce, ukončení/odmítnutí telefonního hovoru, vymazání vložených
znaků. Jedním dlouhým stisknutím se
dostanete na nejvyšší úroveň v menu
(nadřazené zobrazení), viz strana 204.
Ovládací kolečko - otáčením kolečka
nahoru/dolů procházíte systémem menu
2
3
05
Krátkým stisknutím můžete procházet
stopy na disku nebo předvolby rozhlasových stanic2. Dlouhá stisknutí se používají
k přetáčení stop na disku dopředu
a dozadu.
Hlasitost
Neplatí pro DAB.
Pouze vozy s navigací.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
05 Informační systém
Rychlé spuštění
EXIT – vstup do systému menu. Přerušení
aktuální funkce, ukončení/odmítnutí telefonního hovoru, vymazání vložených
znaků. Jedním dlouhým stisknutím se
dostanete na nejvyšší úroveň v menu
(nadřazené zobrazení), viz strana 204.
Ovládací kolečko - otáčením kolečka
nahoru/dolů procházíte systémem menu
nahoru a dolů. Stisknutím ovládacího
kolečka otevřete menu (podobně jako
u tlačítka MENU) nebo potvrdíte výběr
(OK) provedený v systému menu. Dále
tímto tlačítkem přijímáte hovory.
05
206
Rozpoznávání hlasu (pro Ÿ - připojený
mobilní telefon a navigace*)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Informační systém
Všeobecné informace o funkcích systému infotainment
FAV - uložení předvolby
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
INFO - zobrazení dalších informací
Pro TEL*, MY CAR, CAM* a NAV* můžete
zvolit a uložit oblíbené položky. Oblíbené
položky lze rovněž zvolit a uložit v menu MY
CAR. Více informací o systému menu MY
CAR, viz strana 127.
Uložení funkce pomocí tlačítka FAV:
1. Zvolte zdroj infotainment (např. RADIO,
MEDIA apod.).
Pomocí tlačítka FAV lze uložit často používané
funkce tak, aby se funkce spustila pouhým
stisknutím tlačítka FAV. Pro každou funkci
(např. Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
V režimu RADIO:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
V režimu MEDIA:
• DISC
• USB*
• iPod*
2. Zvolte vlnovou délku nebo zdroj (AM,
Disk apod.)
3. Stiskněte a podržte tlačítko FAV, dokud se
nezobrazí menu pro oblíbená nastavení.
4. Otáčením knoflíku TUNE zvolte v seznamu
požadovanou položku. Pro uložení stiskněte OK/MENU.
> Když bude zdroj (např. RADIO,
MEDIA) příště aktivní, uložená funkce
bude přístupná po stisknutí tlačítka
FAV.
V některých případech lze na displeji zobrazit
další informace (o rozhlasové stanici, skladbě,
interpretovi apod.) Pokud chcete vidět další
informace, které jsou k dispozici, stiskněte tlačítko INFO.
05
Všeobecné informace o nastavení
audiosystému
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete menu pro
nastavení audiosystému (Basy, Výšky apod.)
Pomocí knoflíků SOUND nebo OK/MENU
přejděte na požadovanou položku (např.
Výšky).
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
05 Informační systém
Všeobecné informace o funkcích systému infotainment
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU.
Zpřístupní se další možnosti:
• Surround1 - lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto",
systém zvolí nastavení pro optimální
přehrávání zvuku. Zpravidla se na displeji
. Pokud se k provedení
objeví DPLII a
záznamu použila technologie Dolby Digital,
záznam se bude přehrávat s tímto nasta.
vením a na displeji se objeví
Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici bude
stereo se 3 kanály.
05
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Fader - Vyvážení mezi předními a zadními
reproduktory.
• Vyvážení - Vyvážení mezi pravými a levými
Rozšířená nastavení audiosystému
Ekvalizér3
Hlasitost lze nastavit samostatně pro různé
vlnové délky.
1. Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
položku Nastavení audio a zvolte
Ekvalizér.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Hlasitost zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Stejným způsobem pokračujte u dalších
vlnových délek.
4. Po dokončení nastavování, otočte knoflíkem TUNE OK a pro potvrzení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 244.
reproduktory.
• Úroveň středu1 - Hlasitost prostředního
reproduktoru.
• Úroveň
Surround1, 2
– úroveň prostoro-
vého zvuku.
1
2
3
208
Pouze Premium Sound Multimedia.
Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
Kromě systému Performance.
Zvukové jeviště1
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo zadní
sedadlo. Pokud sedí cestující na předních
i zadních sedadlech, doporučujeme zvolit
nastavení pro obě přední sedadla. Možnosti lze
zvolit v položce Nastavení audio Místo
poslechu.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 244.
Hlasitost zvuku a automatické řízení
hlasitosti
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace
lze nastavit na nízkou, střední, vysokou nebo ji
lze zcela vypnout. Vyberte úroveň v menu
Nastavení audio Vyrovnání hlasitosti.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 244.
Hlasitost externího zdroje audiosignálu
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj
(např. MP3 přehrávač nebo iPodŸ), připojený
audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu.
1. Stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík
TUNE na AUX a počkejte několik sekund
nebo stiskněte OK/MENU.
05 Informační systém
Všeobecné informace o funkcích systému infotainment
2. Otáčením knoflíku TUNE nastavte hlasitost
pro vstup AUX.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a systém infotainment je v režimu AUX.
V tomto případě nenabíjejte přehrávač přes
12 V zásuvku.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
05
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
209
05 Informační systém
Rádio
Funkce rádia, všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 205.
Popis dálkového ovladače, viz strana 230.
Menu
Menu RADIO se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 244.
Středová konzola, ovládací prvky funkcí rádia.
05
Tlačítko RADIO pro výběr vlnové délky
(AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Rádio AM/FM
Předvolby stanic (0-9)
Ladění
Zvolte požadovanou frekvenci/stanici
nebo otáčením knoflíku TUNE zvolte
nastavení v menu rádia.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
rádia stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pokud chcete vybrat další/předchozí stanici, podržte tlačítko stisknuté. Krátkým
stisknutím zvolíte předvolbu.
1
210
Platí pouze pro FM1/FM2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatické ladění
1. Opakovaně tiskněte RADIO, dokud se
nezobrazí požadovaná vlnová délka (AM,
FM1 apod.). Tlačítko uvolněte a počkejte
sekundu nebo stiskněte OK/MENU.
2. Podržte stisknuté tlačítko
/
na
středové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
Seznam stanic1
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších FM stanic, jejichž signál momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
1. Zvolte požadovanou vlnovou délku (FM1
nebo FM2).
2. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru. Zobrazí se seznam
všech stanic v dané oblasti. Momentálně
naladěná stanice je v seznamu označena
zvětšeným písmem.
3. Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte
knoflíkem TUNE v libovolném směru.
05 Informační systém
Rádio
POZNÁMKA
•
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou momentálně přijímány. Nezobrazí se úplný
seznam všech rádiových frekvencí
o zvolené vlnové délce.
•
Je-li signál momentálně přijímané stanice slabý, může se stát, že rádio neaktualizuje seznam stanic. V tomto
(když je
případě stiskněte tlačítko
na displeji seznam stanic). Zařízení
přejde do režimu ručního ladění
a můžete naladit stanici. Pokud seznam
stanic není zobrazen, otočením knoflíku
TUNE o jeden krok v libovolném směru
se seznam objeví. Pro přepnutí nyní
.
stiskněte
Seznam z displeje po několika sekundách
zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic, otočte
knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném
směru a stiskněte na středové konzole
.
Systém přejde do režimu manuálního ladění
(nebo se z režimu manuálního ladění vrátí na
funkci "Seznam stanic").
Manuální ladění
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE (viz předchozí kapitola
"Seznam stanic". Jakmile se objeví seznam
stanic, stiskněte na středové konzole
a systém přejde do režimu manuálního ladění.
Nyní si můžete vybrat frekvenci ze seznamu
všech dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou. Jinými slovy, pokud při manuálním
ladění otočíte TUNE o jeden krok, frekvence se
změní např. z 93,3 na 93,4 MHz.
POZNÁMKA
V případě předvolby od výrobce rádio automaticky prohledává stanic v oblasti, kterou
projíždíte (viz předchozí kapitola "Seznam
stanic").
Manuální naladění stanice:
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítka
na středové konzole v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam
stanic), rádio se při dalším zapnutí bude
nacházet v režimu manuálního ladění.
Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam
stanic", otočte knoflíkem TUNE o jeden
krok (zobrazí se kompletní seznam stanic)
a stiskněte tlačítko
.
1. Opakovaně tiskněte RADIO, dokud se
nezobrazí požadovaná vlnová délka (AM,
FM1 apod.). Tlačítko uvolněte a počkejte
sekundu nebo stiskněte OK/MENU.
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
a seznam stanic není zobrazen, aktivuje se funkce INFO. Další informace o této
funkci, viz strana 207.
05
2. Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
Předvolba
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb (AM, FM1 apod.).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici (viz kapitola "Ladění").
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se ztlumí
zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se naladí
``
211
05 Informační systém
Rádio
požadovaná stanice. Nyní můžete použít
tlačítko předvolby.
Na displeji lze zobrazit2 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
v režimu FM/AM v položce Menu FM
Zobrazit předvolby nebo Menu AM
Zobrazit předvolby.
mace, které rádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:
šeného audio zdroje stiskněte EXIT. Pro vymazání zprávy stiskněte OK/MENU.
• Automatické přepnutí na silnější vysílač,
Alarm
pokud se příjem v oblasti zhorší.
• Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
• Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
Tato funkce se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Alarm není
možné dočasně přerušit nebo deaktivovat.
Zpráva ALARM! se zobrazí na displeji, pokud
je vysílána varovná zpráva.
Prohledávání vlnového rozsahu
05
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním
vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším signálem. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 8 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěnou stanici si
můžete obvyklým způsobem uložit. Viz kapitola "Předvolba".
Pokud chcete spustit prohledávání,
přejděte v režimu FM/AM do položky
Menu FM Vyhledávání nebo Menu AM
Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Funkce RDS
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá infor-
2
212
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice RDS nepoužívají nebo používají pouze některé funkce.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Vysílání je přehráno v přednastavené
hlasitosti, viz strana 214. Po přehrání nastaveného vysílání se rádio vrátí k předchozímu
zdroji audia a nastavení hlasitosti.
Programové funkce alarm (ALARM!), dopravní
informace (TP), zprávy (NEWS) a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou v pořadí
priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu a typy
programů mají nejnižší. Další nastavení přerušení programu (EON a Vzdálený) a EON
Lokální), viz strana 212.Pro návrat do přeru-
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Dopravní informace – TP
Tato funkce umožňuje vkládání dopravních
informací vysílaných v rámci sítě RDS stanic.
Symbol TP informuje o aktivaci této funkce.
Pokud stanice z předvolby vysílá dopravní
zpravodajství, na displeji se krátce objeví TP.
Jinak se TP zobrazuje v šedé barvě.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
TP.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Tato funkce je užitečná v městských oblastech,
kde je mnoho rozhlasových stanic. Umožňuje
nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové funkce by měly
přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
FM výběrem některé z položek v nabídce
05 Informační systém
Rádio
Menu FM
EON:
Rozšířené nastavení
• Lokální – K přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
• Vzdálený3 – K přerušení dojde v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi statický.
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě RDS.
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavit
oblíbené TP.
Zprávy
Tato funkce umožňuje vkládání zpráv vysílaných v rámci sítě RDS stanic. Symbol NEWS
informuje o aktivaci této funkce.
3
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství
Zpravodajství.
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Je-li aktivní funkce PTY, na displeji se objeví
kontrolka.
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci
sítě RDS.
Funkci PTY lze deaktivovat v režimu FM
v položce Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Příjem dopravních
zpráv z jiných sítí. Zvolené typy programu
(PTY) se neresetují.
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství Nastavit
oblíbené pro zpravodajství.
Typy programů – PTY
Funkce PTY může být použita k výběru jednoho nebo více typů programů např. pop
music nebo vážná klasická hudba. Symbol
PTY informuje o aktivaci této funkce. Tato
funkce umožňuje přerušení prostřednictvím
vysílání typu programu v rámci zvolené sítě
stanic RDS.
1. Tuto funkci aktivujte v režimu FM výběrem
typu programu v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Potom musí být funkce PTY aktivována
v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Příjem dopravních zpráv z jiných sítí.
Resetování a odstranění funkce PTY se provádí
v menu Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Zvolit PTY Vymazat
vše.
Vyhledávání PTY
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
05
1. V režimu FM zvolte jednu nebo více funkcí
PTY v položce Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Zvolit
PTY.
2. Přejděte do menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Zvolit
PTY
Chcete-li dokončit vyhledávání, stiskněte
EXIT.
Tovární nastavení.
``
213
05 Informační systém
Rádio
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
nebo
.
Zobrazení typu programu
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý. Symbol REG informuje, že je funkce
aktivní.
Typ programu aktuální stanice je možné zobrazit na displeji.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zobrazení textu PTY.
Rádiotext
05
Regionální rozhlasové programy – REG
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto informace se zobrazují na displeji.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Zobrazit rádiotext.
Automatická změna frekvence – AF
Funkce zvolí nejsilnější vysílač pro nastavenou
stanici. Ve výjimečných případech se může
stát, že funkce k vyhledání silného vysílače
musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Alternativní
kmitočty (AF).
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení REG.
Resetování funkcí RDS
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
Reset se provádí v režimu FM v menu
Menu FM Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení FM.
Nastavení hlasitosti, typy programů
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou pro
každý příslušný typ programu. Pokud je hlasitost nastavena během přerušení programem,
nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.
Rádio – DAB*
Všeobecné informace
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního rozhlasového vysílání.
POZNÁMKA
Tento systém nepodporuje DAB+.
Služby a skupiny
• Služba – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
• Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání, možná
bude nutné přeprogramovat stávající skupiny
kanálů v oblasti.
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin kanálů.
Seznam není aktualizován automaticky.
Programování se provádí v systému menu
v režimu DAB v položce Menu DAB Vytvořit
skupinu. Programování se provádí také následovně:
1. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů
se zobrazí Vytvořit skupinu.
2. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
214
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Informační systém
Rádio
Pokud jsou vybrány obě volby Band III
a LBand, může naprogramování skupiny
kanálů trvat až minutu. Více informací o vlnové
délce, viz strana 216.
Navigace v seznamu skupin kanálů
Pokud chcete procházet seznam skupin
kanálů, otáčejte knoflíkem TUNE. V horní části
displeje se zobrazí název položky Skupina.
Jakmile přejdete na novou položku Skupina,
název se změní na nový. Dvě skupiny kanálů
od sebe navzájem odděluje tlustá šedá čára.
• Služba – ukazuje kanály bez ohledu na
skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
typu programu (Filtr PTY), viz níže.
Prohledávání
Tato funkce automaticky vyhledá na aktuálním
vlnovém rozsahu stanice s nejsilnějším signálem. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu asi 8 sekund, než se prohledávání opět spustí. Naladěná stanice se ukládá
obvyklým způsobem. Více informací o předvolbách, viz "Předvolba".
4
Pokud chcete spustit prohledávání,
v režimu DAB přejděte na položku Menu
DAB Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Typ programů (PTY)
Pomocí funkce typu programu lze spustit různé
typy rádiového programu. Existuje celá řada
různých typů programu s různými kategoriemi
programů. Po volbě typu programu probíhá
pohyb pouze po kanálech vysílajících tento typ
programu.
Typ programu se volí v režimu DAB v položce
Menu DAB Filtr PTY. K opuštění tohoto
režimu použijte EXIT. Je-li aktivní funkce PTY,
na displeji se objeví kontrolka.
V některých případech rádio DAB ukončí režim
PTY, když je implementován přechod z DAB do
DAB link (viz níže).
Předvolba
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Předvolby se ukládají obvyklým způsobem. Další informace, viz
strana 211. Uložené předvolby se vybírají
pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály jsou
dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Na displeji lze zobrazit4 seznam kanálů
předvolby. Funkce se aktivuje/deaktivuje
v režimu DAB v položce Menu DAB
Zobrazit předvolby.
05
POZNÁMKA
Systém DAB audiosystému nepodporuje
všechny funkce, které jsou ve standardu
DAB k dispozici.
Rádiotext
Některé rozhlasové stanice vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace se zobrazují na displeji.
Funkce se deaktivuje/aktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Zobrazit rádiotext.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
``
215
05 Informační systém
Rádio
POZNÁMKA
Aktivovanou můžete mít vždy jen jednu
z funkcí "Zobrazit rádiotext" a "Zobrazit
předvolby". Pokud je aktivována jedna
z těchto funkcí a aktivuje se druhá, původně
aktivovaná funkce se automaticky vypne.
Obě funkce lze deaktivovat.
05
Rozšířená nastavení
Vlnové délky lze deaktivovat/aktivovat v režimu
DAB pod položkou Menu DAB Rozšířené
nastavení Pásmo DAB.
DAB do DAB link
Subkanál
Lze ukončit poslech kanálu s nekvalitním nebo
žádným signálem a přejít na stejný kanál v jiné
skupině kanálů s lepším signálem. Při změně
skupiny kanálů můžete zaznamenat určité
zpoždění. Může dojít ke krátkému ztišení,
pokud již není k dispozici aktuální kanál a ještě
není k dispozici nový kanál.
Funkci lze aktivovat/deaktivovat v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené nastavení
Spojení DAB.
Vlnový rozsah
Data DAB lze přenášet na dvou vlnových délkách5:
• Band III - pokrývá oblasti mimo velká
města
•
5
216
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud jsou
zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že
budou nalezeny všechny skupiny kanálů.
Volba vlnového rozsahu neovlivňuje uložené
paměti.
LBand – zejména ve větších městech
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na displeji napravo od názvu kanálu zobrazen symbol >. Subkanál je na displeji označen
symbolem > nalevo od jména kanálu.
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného kanálu,
aniž by byl tento vybrán.
Zobrazení subkanálů lze deaktivovat/aktivovat
v režimu DAB pod položkou Menu DAB
Rozšířené nastavení Vedlejší kanály.
Text typu programu
Některé informace o vysílání rozhlasových stanic o typu a kategorii programu. Tyto informace
se zobrazují na displeji.
Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu DAB
v položce Menu DAB Rozšířené nastavení
Zobrazit text PTY.
Resetování nastavení DAB
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být
obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
Reset se provádí v režimu DAB v menu
Menu DAB Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení DAB.
05 Informační systém
multimediální přehrávač
Funkce CD/DVD1
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující
základní typy disků a souborů:
• Originální nahrané CD disky (CD audio)
• Vypálené CD disky se soubory audio a/
nebo video1.
• Originální DVD video disky1.
• Vypálené DVD disky1 se soubory audio a/
nebo video.
Více informací o podporovaných formátech, viz
strana 220.
Ovládací panel na středové konzole.
Otvor pro vložení/vysunutí disku
Tlačítko MEDIA
Vysunutí disku
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 205.
Popis dálkového ovladače, viz strana 230.
Zadávání čísel a písmen
Zvolte stopy na disku/složky nebo procházejte možnosti menu otáčením knoflíku
TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu pro
zvolený zdroj stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 244.
Přesunutí dopředu/dozadu a změna stopy
nebo kapitoly na disku2.
1
2
Spuštění přehrávání disku
Opakovaně tiskněte tlačítko MEDIA, dokud se
nezobrazí Disk. Tlačítko uvolněte a počkejte
sekundu nebo stiskněte OK/MENU. Pokud se
v přehrávači nachází disk, začne se automaticky přehrávat. Jinak se na displeji objeví
Vložte disk. Vložte disk stranou s textem
nahoru. Disk se začne automaticky přehrávat.
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek
na disku. V závislosti na kvalitě disku a objemu
informací může v některých případech začít
přehrávání se zpožděním.
Vysunutí disku
Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom
se z bezpečnostních důvodů zasune.
05
Pauza
Pokud stáhnete úplně hlasitost, přehrávač
přejde do režimu pauzy. Když se hlasitost
zvýší, přehrávání se opět spustí.
Přehrávání a navigace
CD disky s audio soubory
Otočením knoflíku TUNE otevřete a procházejte playlist disku. Pomocí tlačítka OK/
MENU potvrdíte výběr stopy a spustí se
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze pro DVD disky.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
217
05 Informační systém
multimediální přehrávač
přehrávání. Pomocí tlačítka EXIT playlist
zavřete.
Pokud chcete změnit stopu na disku, můžete
/
na středové konzole nebo
stisknout
na klávesnici na volantu*.
Vypálené disky s audio/video soubory1
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
potvrďte zvolenou vnořenou složku nebo
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist
ukončit nebo zastavit nebo se můžete posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky).
05
Pokud chcete změnit audio/video soubor,
/
na středové konmůžete stisknout
zole nebo na klávesnici na volantu*.
Audio soubory mají symbol
, video soubory1 mají symbol
a složky mají symbol
.
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně3 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů v dané
složce. Pokud se do přehrávače vloží disk
1
3
4
218
obsahující pouze audio soubory nebo pouze
video soubory, systém tuto situaci automaticky
zaregistruje a upraví nastavení. V tomto
případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém
však nezmění nastavení, pokud se do přehrávače vloží disk obsahující kombinaci audio
a video souborů. Místo toho bude přehrávač
pokračovat v přehrávání pouze původních typů
souborů.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíBěhem jízdy žádná dostup.
viz.média. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile rychlost
vozidla klesne pod cca. 6 km/h.
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Podržením tlačítek
/
můžete soubory
přetáčet rychle dopředu/dozadu. Audio soubory jsou přetáčeny jednou rychlostí, zatímco
video soubory jsou přetáčeny různou rychlostí.
/
zvyOpakovaným tisknutím tlačítek
šte rychlost rychlého převíjení dopředu/
dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka
se opět nastaví běžná rychlost převíjení.
Rozpoznávání hudby, GracenoteŸ
Jestliže do výbavy vozidla patří navigace*,
najdete ve voze hard disk s databázi k rozpoznávání hudby z CD disků. Tato databáze
obsahuje v současnosti nejoblíbenější skladby.
Pokud přehrávač médií najde informace
v databázi, zobrazí pro dané médium název
skladby a jméno interpreta a u každé stopy se
zobrazí název stopy, interpret a album. Pokud
daný CD disk není v databázi nalezen, použije
se text z disku.
Prohledávání4
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
každé stopy/audio souboru. Prohledávání:
DVD disky s video soubory1
1. Stiskněte OK/MENU
Přehrávání DVD disků s video soubory, viz
strana 219.
2. Otočte TUNE na Vyhledávání
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Neplatí pro DVD disky s video soubory.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rychle dopředu/dozadu
05 Informační systém
multimediální přehrávač
> Přehraje se prvních 10 sekund každé
stopy nebo audio souboru.
3. Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko
EXIT. Bude pokračovat přehrávání stopy
nebo audio souboru.
Náhodný výběr4
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Poslech stop v náhodném pořadí:
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Pokud chcete změnit stopu nebo audio sou/
na středové
bor, můžete stisknout
konzole nebo na klávesnici na volantu*.
Opakování
složky5
Pomocí této funkce můžete opakovaně přehrávat soubory ve složce. Po přehrání posledního
souboru se opět spustí přehrávání prvního
souboru.
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Přehrávání video disků DVD1
Přehrávání
Pokud přehráváte DVD disk s video souborem,
film se automaticky začne přehrávat, jakmile se
aktivuje funkce Automatické spuštění. Více
informací, viz strana 220.
Pokud funkce Automatické spuštění není
aktivována, na displeji se zobrazí menu pro
disk. Z menu jsou přístupné další funkce
a nastavení, např. výběr titulků a jazyka, výběr
scén a spuštění filmu.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíBěhem jízdy žádná dostup.
viz.média. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile rychlost
vozidla klesne pod cca. 6 km/h.
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
4
5
1
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na středové
konzole, viz obrázek nahoře.
05
Změna kapitoly nebo názvu
Po otočení knoflíku TUNE se zobrazí seznam
kapitol, který můžete procházet (pokud se
přehrával film, přehrávání se zastaví). Pokud
chcete zvolit kapitolu a vrátit se na výchozí
místo, stiskněte tlačítko OK/MENU (pokud se
přehrával film, přehrávání se spustí znovu). Po
stisknutí tlačítka EXIT se otevře seznam skladeb.
Neplatí pro DVD disky s video soubory.
Platí pouze pro audio/video soubory na vypálených discích nebo v USB zařízení.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
219
05 Informační systém
multimediální přehrávač
05
V tomto seznamu můžete zvolit požadovanou
skladbu. Otočením knoflíku TUNE zvolte
skladbu a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Vrátíte se do seznamu kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete výběr a vrátíte se na
výchozí místo. Pomocí tlačítka EXIT se postup
přeruší a vrátíte se na výchozí místo (aniž byste
cokoliv zvolili).
DivXŸ Video On Demand
Kompatibilní formáty souborů
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby mohl
přehrávat soubory DivX VOX z vypálených
disků nebo USB. Kód pro registraci disku je
k dispozici v režimu disku v položce
Menu Disk Rozšířené nastavení Kód
DivX® VOD. Další informace najdete na
www.divx.com/vod
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
Rozšířená nastavení6
Nastavení obrazu6
Automatické přehrávání
Pokud vozidlo stojí, můžete upravit následující
nastavení:
Automatické přehrávání znamená, že se hlavní
skladba na disku automaticky začne přehrávat,
jakmile do přehrávače vložíte DVD disk s video
souborem. Aby se film začal přehrávat, nemusíte volit jazyk, titulky apod. ani nemusíte
v menu stisknout tlačítko Přehrát. Pokud
chcete tuto funkci aktivovat/deaktivovat,
přejděte v režimu disku na položku Menu Disk
Rozšířené nastavení Automatické
spuštění.
Úhel
Pokud DVD disk s video souborem podporuje
tuto funkci, můžete si zvolit úhel, pod jakým
kamera snímá konkrétní místo. V režimu disku
přejděte na položku Menu Disk Rozšířené
nastavení Úhel.
•
•
•
•
220
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
jas
kontrast
odstín
Audio formátA
1. Stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
obrazu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
CD audio, mp3,
wma
Audio formátB
CD audio, mp3,
wma, aac, m4a
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Video formátC
CD video,
DVD video, divx, avi,
asf
sytost/barva.
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení od
výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
6
POZNÁMKA
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví
funkční poruchy.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
A
B
C
Platí pro výbavu Performance.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
05 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
AUX, USB1 a externí zdroj audiosignálu
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 205.
Popis dálkového ovladače, viz strana 230.
iPodŸ nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí k USB
portu.
Připojení audiozdroje:
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Externí audiozdroj, např. iPodŸ nebo přehrávač
MP3, lze připojit k audiosystému přes libovolné
přípojky na středové konzole. Audiozdroj
připojený ke vstupu USB lze ovládat2 pomocí
prvků k ovládání audiozdroje ve voze. Zařízení,
které je připojeno přes vstup AUX, nelze
pomocí ovládacích prvků ve voze ovládat.
1. Opakovaně tiskněte MEDIA, dokud se
nenastaví požadovaný audiozdroj USB,
iPod nebo AUX. Tlačítko uvolněte
a počkejte sekundu nebo stiskněte OK/
MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na displeji se
zobrazí Připojit USB.
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek v úložné schránce na středové konzole (viz
předchozí obrázek).
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na displeji se objeví text Načítání
USB. V závislosti na struktuře a počtu souborů
1
2
3
může jistou dobu trvat, než bude zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí se,
pokud je zkratováno nebo pokud připojené
USB zařízení odebírá příliš velký výkon (to
se může stát v případě, kdy připojené USB
zařízení nesplňuje normy platné pro USB
zařízení). Pokud závada byla odstraněna,
USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
05
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 244.
Přehrávání a navigace3
Otáčením knoflíku TUNE zpřístupněte strukturu playlistu/složky a procházejte příslušný
seznam/strukturu. Pomocí tlačítka OK/MENU
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
Platí pouze pro USB a iPodŸ.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
221
05 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
potvrďte zvolenou vnořenou složku nebo
spusťte přehrávání příslušného audio/video
souboru. Pomocí tlačítka EXIT můžete playlist
ukončit nebo zastavit nebo se můžete posunout ve struktuře složky nahoru (zpátky).
Rychle dopředu/dozadu3
Pokud chcete změnit audio/video soubor,
/
na středové konmůžete stisknout
zole nebo na klávesnici na volantu*.
Náhodný výběr3
, video souAudio soubory mají symbol
bory4 mají symbol
a složky mají symbol
.
05
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně5 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů v dané
složce. Pokud se do přehrávače vloží disk
obsahující pouze audio soubory nebo pouze
video soubory, systém tuto situaci automaticky
zaregistruje a upraví nastavení. V tomto
případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém
však nezmění nastavení, pokud se do přehrávače vloží disk obsahující kombinaci audio
a video souborů. Místo toho bude přehrávač
pokračovat v přehrávání pouze původních typů
souborů.
4
5
3
6
222
Viz strana 218.
Prohledávání3
Viz strana 218.
Viz strana 219.
Opakování složky6
Viz strana 219.
Zdroj audia
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory,
které nejsou kompatibilními hudebními soubory.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB a iPodŸ.
Platí pouze pro USB
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít přiložený USB kabel. Tím se
zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
USB hub
K USB portu můžete připojit USB hub a přes
něj zapojit několik USB zařízení. USB zařízení
se vybírá v režimu USB pod položkou Menu
USB Zvolit USB zařízení.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový
systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu Vyjímatelné
05 Informační systém
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
USB zařízení/velkokapacitní paměťové
zařízení.
iPodŸ
iPodŸ je dobíjen a napájen z konektoru USB*
přes připojovací kabel přehrávače.
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPodŸ.
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPodŸ, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPodŸ.
05
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio a video
soubory, které jsou uvedeny v následující
tabulce.
A
Formáty zvuku
mp3, wma, aac,
m4a
Video formátA
divx, avi, asf
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
05 Informační systém
Media BluetoothŸ*
Streaming audio
Všeobecné informace
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
BluetoothŸ1 a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním BluetoothŸ, např. z mobilních telefonů a PDA. K navigaci a ovládání zvuku se
používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*. Některá externí
zařízení můžete použít k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte
nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
05
POZNÁMKA
Přehled
Přehrávač BluetoothŸ musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se
může stát, že některé možnosti nebudou
funkční.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici, nepodporují v plném rozsahu funkci BluetoothŸ
v přehrávači ve voze. Pokud potřebujete
informace o kompatibilních telefonech
a externích přehrávačích, společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce BluetoothŸ.
Ovládací panel na středové konzole.
VOL – hlasitost
Tlačítko MEDIA
K navigaci v menu otáčejte knoflíkem
TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Krátkým stisknutím lze přecházet mezi
audio soubory. Dlouhá stisknutí se používají k přetáčení audio souborů dopředu
a dozadu.
1
224
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Informační systém
Media BluetoothŸ*
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 205.
Popis dálkového ovladače, viz strana 230.
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 244.
Párování a připojování externích zařízení
Postup párování se liší v závislosti na tom, zda
externí zařízení bylo či nebylo již spárováno.
Maximálně lze připárovat 10 externích zařízení.
Párování se provádí pro každé externí zařízení
jednou. Při prvním připojení zařízení postupujte
podle instrukcí dole:
4. Zkontrolujte, zda přes rozhraní BluetoothŸ
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
5. Stiskněte OK/MENU.
> Systém infotainment začne hledat
externí zařízení ve své blízkosti. Toto
hledání může chvíli trvat. Detekovaná
zařízení s příslušným názvem
BluetoothŸ se zobrazí na displeji
středové konzoly.
Připojení jiného externího zařízení
Pokud je voze několik zařízení, můžete připojit
jiné zařízení. Zařízení se však musí nejdříve
spárovat. Viz výše popsané "Párování a připojování externích zařízení". Pro změnu na jiné
zařízení:
6. Zvolte externí zařízení, které chcete párovat, a stiskněte OK/MENU.
1. Opakovaně tiskněte MEDIA, dokud se
nezobrazí Bluetooth. Tlačítko uvolněte
a počkejte sekundu nebo stiskněte OK/
MENU.
7. Na klávesnici externího zařízení zadejte
čísla zobrazená na displeji středové konzoly a pro potvrzení volby stiskněte tlačítko
externího zařízení.
2. Zkontrolujte, zda přes rozhraní BluetoothŸ
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
Externí zařízení bylo připárováno a automaticky se připojilo k systému infotainment.
3. Stiskněte OK/MENU.
1. Opakovaně tiskněte MEDIA, dokud se
nezobrazí Bluetooth. Tlačítko uvolněte
a počkejte sekundu nebo stiskněte OK/
MENU.
Pokud chcete změnit audio soubor, můžete
/
na středové konzole nebo
stisknout
na klávesnici na volantu*.
2. Stiskněte OK/MENU.
Jestliže je funkce BluetoothŸ aktivní, automaticky se připojí naposledy připojené externí
zařízení. Pokud systém infotainment hledá
naposledy připojené zařízení, název tohoto
zařízení se zobrazí na displeji. Pro připojení
3. Jakmile se zobrazí Přidat zařízení, stiskněte OK/MENU.
dalšího zařízení stiskněte EXIT. Připojte nové
externí zařízení, viz "Připojení jiného externího
zařízení".
Automatické připojení
05
4. Otočte TUNE na Změna jednotky a pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Po chvíli se na displeji zobrazí název
externího zařízení. Pokud bylo zpárováno několik externích zařízení, zobrazí
se také.
5. Zařízení, které chcete připojit, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Připojí se externí zařízení.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
05 Informační systém
Media BluetoothŸ*
Pokud chcete změnit audio soubor, můžete
/
na středové konzole nebo
stisknout
na klávesnici na volantu*.
Pokud chcete změnit audio soubor, můžete
stisknout
/
na středové konzole nebo
na klávesnici na volantu*.
Odeberte připojené zařízení
Prohledávání audio souborů v externím
zařízení
1. Zvolte režim Bluetooth v položce OK/
MENU.
2. Otočte TUNE na Odebrat zařízení
Bluetooth a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
05
3. Zařízení, které chcete odebrat, zvolte
otáčením knoflíku TUNE. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Na displeji se objeví dotaz, zda chcete
připojení odebrat.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro zrušení stiskněte EXIT.
Odpojování zařízení
K automatickému odpojení dojde, pokud se
externí zařízení vzdálí mimo dosah systému
infotainment. Více informací o připojení, viz
strana 225.
Náhodný výběr
Tato funkce přehrává audio soubory v externím
zařízení v náhodném pořadí. Funkci náhodného přehrávání aktivujte/deaktivujte v režimu
Bluetooth v položce Menu Bluetooth
Náhodné přehrávání.
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každého audio souboru. Funkci přehrávání
aktivujte/deaktivujte v režimu Bluetooth
v položce Menu Bluetooth Vyhledávání.
Zrušte prohledávání pomocí tlačítka EXIT.
Informace o verzi BluetoothŸ
Aktuální verze systému BluetoothŸ ve voze se
zobrazí v režimu Bluetooth v menu Menu
Bluetooth Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle.
05 Informační systém
TV*
TV*
DŮLEŽITÉ
Všeobecné informace
POZNÁMKA
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 205.
Popis dálkového ovladače, viz strana 230.
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze přenos TV
signálů v zemích, kde jsou signály vysílány
ve formátu mpeg-2 v souladu s normou
DVB-T. Tento systém nepodporuje přenos
TV signálů v analogovém formátu a ve formátu mpeg-4.
Přehled
Menu
Menu MEDIA se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 244.
POZNÁMKA
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí a na
displeji se objevíBěhem jízdy žádná
dostup. viz.média. Přesto po celou dobu
slyšíte zvuk. Obraz se objeví, jakmile se
vozidlo zastaví.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Sledování TV
Tlačítko MEDIA
Pokud se jedná o první použití funkce TV nebo
jste přijeli do jiné země, musí se nejdříve upravit
nastavení TV kanálů. Nastavení TV kanálů - viz
kapitola "Hledání TV kanálů/Seznam
předvolby".
Předvolba stanic, zadávání číslic
Ovládací panel na středové konzole.
Navigujte v seznamu kanálů nebo menu
otáčením knoflíku TUNE.
Potvrďte výběr nebo přejděte do menu
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Opakovaně tiskněte MEDIA, dokud se na
displeji nezobrazí TV. Tlačítko uvolněte
a počkejte sekundu nebo stiskněte OK/
MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
EXIT - posunutí v systému menu nahoru,
zastavení probíhající funkce.
Změna kanálů
Stisknutím tlačítka
dostupný kanál.
• Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
se zobrazí další
05
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
seznam všech kanálů, které jsou v této
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
05 Informační systém
TV*
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby,
vpravo od názvu kanálu se objeví číslo
předvolby. Otáčejte dále knoflíkem TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaný kanál.
Stiskněte tlačítko OK/MENU.
• Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
• Krátkým stisknutím tlačítek
se
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
05
Pokud jste přejeli v rámci jedné země
například do jiného města, je možné, že
došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v
novém městě nebudou k dispozici všechny
předvolby. Můžete spustit další procházení
a uložit nový seznam předvoleb. Viz dále
popsaná funkce "Automatické procházení
TV kanálů".
POZNÁMKA
Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze
stanice přijímat, může to být proto, že se
vozidlo nachází v jiném místě než v místě,
kde se procházely televizní kanály, např.
když přejedete z Německa do Francie.
Možná budete muset zvolit novou zemi
a opět spustit procházení.
228
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb
POZNÁMKA
Pokud použijete funkci TV poprvé, automaticky se přistoupí k bodu 4 dole.
málně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 227.
Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit
pomocí knoflíku EXIT.
POZNÁMKA
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zvolit
zemi a stiskněte OK/MENU.
> Pokud jste dříve vybrali jednu nebo více
zemí, zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem TUNE na položku Jiné
země nebo na jednu z dříve zvolených
zemí. Stiskněte OK/MENU.
> Zobrazí se seznam všech dostupných
zemí.
5. Otočte TUNE na požadovanou zemi (např.
Švédsko) a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maxi-
Pokud jste přejeli do jiné země, musí se spustit nové procházení TV kanálů.
Channel management
Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete změnit pořadí kanálů, které se zobrazují v seznamu
předvoleb. TV kanál se v seznamu může
nacházet na více místech. Dále se v seznamu
předvoleb může umístění TV kanálů lišit.
Pokud chcete změnit pořadí v seznamu
předvoleb, přejděte v režimu TV do menu
Menu TV Seřadit předvolby.
1. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této oblasti
05 Informační systém
TV*
k dispozici. Kanál můžete v seznamu posunout
nahoru.
Uložte dostupné kanály TV do předvoleb
Pokud jste v rámci jedné země přejeli například
do jiného města, může se stát, že v důsledku
změny frekvence nebudou předvolby v novém
místě k dispozici. V tomto případě můžete spustit nové prohledávání a uložit nový seznam
předvoleb.
kanál nalezen, zobrazí se přibližně na 10
sekund a potom se prohledávání opět spustí.
Prohledávání zastavte pomocí tlačítka EXIT.
Zobrazí se kanál, který jste právě sledovali.
Prohledávání nemá vliv na seznam předvoleb.
Prohledávání aktivujte v režimu TV v položce
Menu TV Vyhledávání.
Teletext
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
Pokud si chcete přečíst teletext, postupujte
následovně:
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
1. Na dálkovém ovladači stiskněte
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Autom.
vyhledávání a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu, viz strana 227.
Prohledávání TV kanálů
Tato funkce automaticky prochází frekvenční
pásmo a prohledává všechny kanály, které
jsou v daném místě k dispozici. Jakmile je
.
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Na další stránku můžete přejít tak, že zadáte
nové číslo stránky nebo stisknete na dálkovém
.
ovládání tlačítka
Na obrazovku televize se vraťte stisknutím tlana dálkovém ovládání.
čítka EXIT nebo
Informace o aktuálním programu
Stisknutím tlačítka INFO obdržíte informace
o aktuálním programu, dalším programu
a času, kdy daný program začne. Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou, někdy se
objeví další informace o aktuálním programu,
např. čas začátku a konce programu a stručný
popis aktuálního programu. Více informací
o tlačítku INFO, viz strana 207.
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Nastavení obrazu
Můžete upravit nastavení jasu, kontrastu,
odstínu a sytosti barev. Více informací, viz
strana 220.
Došlo k výpadku příjmu
Pokud dojde k výpadku příjmu u sledovaného
kanálu TV, obrázek zamrzne. Krátké poté se na
objeví zpráva informující o výpadku příjmu pro
daný kanál TV a o tom, že pokračuje nové hledání kanálu. Po obnovení příjmu se okamžitě
zobrazí kanál TV. Je-li zobrazena tato zpráva,
lze kanál kdykoliv změnit.
05
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem,
vyhledává, znamená to, že systém detekoval
výpadek všech kanálů TV. To se mohlo stát při
přejezdu hranice, když je systém nastaven na
nesprávnou zemi. V tomto případě nastavte
správnou zemi podle pokynů v kapitole "Hledání kanálů TV/Seznam předvoleb", viz
strana 228.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
05 Informační systém
Dálkový ovladač*
Dálkový ovladač*
Dálkové ovládání lze použít pro všechny
funkce v systému infotainment. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici
na volantu*.
Pokud chcete použít dálkové ovládání, nasměrujte je na displej (viz strana 202) na středové
konzole.
Tlačítko
Funkce
Přepnutí na BluetoothŸ handsfree*
Rolování/přetáčení
Přehrávání/pauza
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů.
Jinak by v případě kolize nebo prudkého
brzdění mohlo dojít k poranění osob ve
voze.
05
Tlačítko
Rolujte kolečkem na položku TUNE na
středové konzole.
230
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stop
Rolování/rychlé přetáčení
dopředu
Vlastní menu DVD disku
Funkce
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
Žádná funkce
Navigace v menu nahoru/dolů
Přepnutí na navigaci*
Navigace v menu vpravo/vlevo
Přepnutí na rádio (AM, FM1
apod.)
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný zdroj
Přepnutí na médium (Disk, TV*
apod.)
Hlasitost, snížení
05 Informační systém
Dálkový ovladač*
Tlačítko
0-9
Funkce
Dálkové ovládání je napájeno čtyřmi bateriemi
typu AA-LR6.
Hlasitost, zvýšení
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní
baterie.
Kanály předvolby, zadávání čísel
a písmen
Zkratky pro oblíbená nastavení.
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá se
také v případě, kdy jsou pro
zobrazení na displeji k dispozici
další informace.
05
Výběr jazyka pro soundtrack
Titulky, výběr jazyka textu
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Výměna baterie v dálkovém ovládání
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Všeobecné informace
dat prostřednictvím vlastní klávesnice bez
ohledu na to, zda je nebo není připojen.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
Menu
Přehled systému.
Mobilní telefon
05
Menu TEL se ovládají prostřednictvím
středové konzoly a klávesnice na volantu*.
Všeobecné informace o navigaci menu
a struktuře menu, viz strana 244.
Mikrofon
Klávesnice na volantu
Ovládací panel na středové konzole
BluetoothŸ1
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothŸ může být bezdrátově připojen
k systému infotainment. Systém infotainment
potom funguje jako handsfree s možností ovládat dálkově celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon se nachází ve sluneční cloně na
straně řidiče (2). Mobilní telefon je možné ovlá-
1
232
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládací panel na středové konzole.
Tlačítka s čísly a písmeny
TEL - aktivovat/odpojit
TUNE - v normálním zobrazení otočte pro
přístup k telefonnímu seznamu doprava,
pokud chcete otevřít výpis volání pro
všechny hovory, otočte doleva. Používá se
rovněž k procházení mezi jednotlivými
položkami na displeji.
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Přijměte příchozí hovory, potvrďte výběr
nebo stisknutím položky OK/MENU
přejděte do menu Telefon.
EXIT - zruší/odmítne hovor, vymaže
zadané znaky, přejde do systému menu
a zruší aktuální funkci.
POZNÁMKA
Je-li vůz vybaven klávesnici na volantu*
nebo dálkovým ovladačem*, lze často použít místo tlačítek na středové konzole klávesnici na volantu nebo dálkový ovladač.
Popis tlačítek na volantu, viz strana 205.
Popis dálkového ovladače, viz strana 230.
Nezapomeňte
Aktivace/deaktivace
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje
funkce handsfree. Symbol
znamená, že
funkce handsfree je aktivní.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Existují dvě možnosti, jak připojit mobilní telefon - přes systém menu vozidla nebo přes
systém menu mobilního telefonu. Pokud jeden
způsob nefunguje, zkuste druhý.
Alternativa 1 – prostřednictvím menu vozidla
1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem BluetoothŸ, viz
příručka k mobilnímu telefonu nebo
www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree ve vozidle stisknutím tlačítka TEL. Pokračujte stisknutím
tlačítka OK/MENU.
3. Zvolte Změnit telefon a stiskněte OK/
MENU.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon . Pokud již byl jeden
nebo více telefonů spárováno, potom se
tyto objeví také. Stiskněte OK/MENU.
6. Na klávesnici mobilního telefonu zadejte
čísla zobrazená na displeji středové konzoly a pro potvrzení volby stiskněte tlačítko
mobilního telefonu.
Alternativa 2 – prostřednictvím menu mobilního
telefonu
1. Aktivujte funkci handsfree stisknutím tlačítka TEL na středové konzole. Pokud je
připojený telefon, odpojte jej.
2. Pokud chcete nastavit zjistitelnost/viditelnost mobilního telefonu pomocí systému
BluetoothŸ, stiskněte OK/MENU a aktivujte možnost Nastavení telefonu
Viditelný.
05
3. K vyhledávání použijte mobilní telefon
s funkcí BluetoothŸ, viz příručka k mobilnímu telefonu.
4. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce mobilního telefonu BluetoothŸ a stiskněte OK/
MENU.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným jménem BluetoothŸ se zobrazí na displeji.
Jméno BluetoothŸ funkce handsfree se
zobrazí na telefonu jako My Car.
5. Jakmile se zobrazí dotaz na kód PIN,
zadejte pomocí klávesnice na mobilním
telefonu kód PIN. Potom zadejte stejný kód
PIN do klávesnice ve voze.
5. Na displeji středové konzoly si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
Mobilní telefon se spáruje (zaregistruje) a automaticky připojí k audiosystému. Více informací
o párování mobilních telefonů, viz strana 235.
4. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Car.
6. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Car.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí
název BluetoothŸ mobilního telefonu. Nyní je
možné mobilní telefon ovládat prostřednictvím
audiosystému.
Volání
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na displeji
a zda se funkce
objeví symbol
handsfree nachází v režimu telefonu.
05
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru nebo otevření dveří2.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně
odpojen, některé mobilní telefony se mohou
automaticky připojit k poslední připojené
sadě hands free, např. v případě nového
hovoru.
2. Vytočte požadované číslo nebo použijte
zrychlenou volbu, viz strana 239. V normálním zobrazení můžete otočit TUNE
doprava, čímž se otevře telefonní seznam,
nebo doleva, čímž se otevře výpis všech
hovorů. Informace o telefonním seznamu,
viz strana 236.
Příjem hovoru a volání
3. Stiskněte OK/MENU.
Příchozí hovor
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Připojení k mobilnímu telefonu lze
přerušit manuálně dlouhým stisknutím tlačítka
TEL nebo v režimu telefonu v položce Phone
main menu Telefon vyp.. Více informací
o připojení, viz strana 235.
2
234
Pouze Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte na
hovor, a to i v případě, kdy je systém audio
např. v režimu RÁDIO nebo MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko
EXIT.
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Phone main menu
Call options
hovorů.
Automatické přijetí
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
OK/MENU. Tím se zpřístupní následující
funkce:
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému
je ztlumen.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální hovor
je převeden do režimu standby).
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání pro Všechna volání.
V režimu telefonu se seznamy všech hovorů
zobrazí v menu Phone main menu Výpis
hovorů:
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
•
•
•
•
•
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony zobrazují seznam
naposledy volaných čísel v opačném
pořadí.
Hlasová schránka
V běžném zobrazení lze číslo zrychlené volby
pro hlasovou schránku naprogramovat a poté
zpřístupnit dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Číslo hlasové schránky se mění v režimu telefonu v menu Phone main menu Call
options Číslo schránky Změnit číslo.
Pokud není uloženo žádné číslo, může být toto
menu vyvoláno jedním dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá
se audio systém obvyklým způsobem otáčením knoflíku VOL.
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio
zdroj, automaticky se ztlumí. Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu telefonu v menu
Phone main menu Nastavení telefonu
Zvuk a hlasitost Vypnutí zvuku rádia/
média.
Hlasitost vyzvánění
V režimu telefonu přejděte na Phone main
menu Nastavení telefonu Zvuk
a hlasitost Hlasitost vyzváněcích tónů
a nastavení upravte otáčením knoflíku VOL.
Potvrďte stisknutím tlačítka EXIT.
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v režimu telefonu
v menu Phone main menu Nastavení
3
telefonu Zvuk a hlasitost
tóny Vyzváněcí tón 1, atd.
Vyzváněcí
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze vyzváněcí tón připojeného telefonu vypnout,
pokud se používá některý z integrovaných
signálů pro systém handsfree.
Pro výběr vyzváněcího tónu3 přejděte v režimu
telefonu do menu Phone main menu
Nastavení telefonu Zvuk a hlasitost
Vyzváněcí tóny Vyzváněcí tón mobilu.
05
Více o párování a připojení
Párovat (registrovat) je možné maximálně
deset mobilních telefonů. Párování se pro
každý telefon provádí pouze jednou. Po párování telefon již nemusí být viditelný/detekovatelný. Současně může být připojený pouze
jeden telefon.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud naposledy
připojený mobilní telefon není aktivní, systém
se pokusí připojit dříve spárovaný telefon.
Není podporováno všemi mobilními telefony.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Pokud audiosystém hledá naposledy připojený
telefon, jeho jméno se zobrazí na displeji.
Manuální připojení
Chcete-li změnit připojený mobilní telefon,
přejděte v režimu telefonu na položku Phone
main menu Změnit telefon.
žené ve voze, a to bez ohledu na to, jaký
telefon byl připojen při ukládání těchto
kontaktů. Tyto kontakty jsou viditelné pro
všechny uživatele, a to bez ohledu na
mobilní telefon, který se připojuje k vozu.
Pokud se kontakt uloží do vozu, před kontaktem v telefonním seznamu se zobrazí
.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Phone main menu
Nastavení telefonu Stáhnout
telefonní seznam.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na
displeji.
Odebrat zařízení
U připojeného mobilního telefonu lze zrušit
registraci a telefon odebrat. Provádí se to
v režimu telefonu v menu Phone main menu
Odebrat zařízení Bluetooth.
Informace o verzi Bluetooth BluetoothŸ
05
Aktuální verze systému BluetoothŸ ve voze se
zobrazí v režimu telefonu v menu Phone main
menu Nastavení telefonu Verze
Bluetooth softwaru ve vozidle.
POZNÁMKA
Změny položky v telefonním seznamu
v mobilním telefonu, které jsou provedeny
ve voze, budou vždy uloženy jako nová
položka do telefonního seznamu ve voze.
To znamená, že tyto změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu to nyní bude vypadat, že máte dvojité záznamy s odlišnými
ikonami. Dále upozorňujeme, že číslo zkrácené volby nebo změna v kontaktu bude do
telefonního seznamu vozu uložena jako
nová položka.
Telefonní seznam
Existují dva telefonní seznamy. Ve voze jsou
propojeny do jednoho a zobrazují se jako
jediný telefonní seznam.
• Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní telefon, ze kterého se tento telefonní seznam
stahoval.
• Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty ulo-
236
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části displeje nacházet symbol
a funkce handsfree musí být v režimu
telefonu.
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého spárovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam lze do audiosystému zkopírovat automaticky při každém
připojení.
Rychle vyhledávání kontaktů
Pokud v normálním zobrazení otočíte TUNE
doprava, zobrazí se seznam kontaktů. Výběr
proveďte otočením knoflíku TUNE. Pokud
chcete danému kontaktu zavolat, stiskněte
OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud se
, je pro
vpravo od kontaktu zobrazí symbol
daný kontakt uloženo více telefonních čísel.
Chcete-li volat na jiné číslo, než se volá standardně, stiskněte na ovládacím panelu na
. Výběr prostředové konzole tlačítko
veďte otočením knoflíku TUNE. Pokud chcete
danému kontaktu zavolat, stiskněte OK/
MENU.
K hledání v seznamu kontaktů můžete použít
klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu (funkce tlačítek - viz
"Klávesnice se znaky na středové konzola").
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného zobrazení: stiskněte a podržte na kláves-
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
nici středové konzoly tlačítko s písmenem, kterým začíná jméno hledaného kontaktu. Pokud
například dlouze stisknete tlačítko 6, okamžitě
se dostanete do seznamu, kde najdete kontakty, které začínají písmenem M.
Klávesnice se znaky na středové konzole
Tlačítko
Tlačítko
Funkce
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny.
+0pw
Funkce
#*
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
Vyhledávání kontaktů
ABCÅÄÆÀÇ2
GHIÌ4
MNOÖØÑÒ6
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
WXYZ9
4
05
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
JKL5
TUVÜÙ8
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
1. Otočte knoflík 4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Rovněž můžete použít tlačítka
s písmeny a čísly na ovládacím panelu
středové konzoly.
DEFÈÉ3
PQRSß7
Pokud chcete vyhledat nebo upravit kontakt,
přejděte v režimu telefonu na Phone main
menu Telefonní seznam Hledat.
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro
změnu režimu zadávání a stiskněte OK/
MENU.
Telefonní seznam
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Nový kontakt
2. Otočte knoflík 4 TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Rovněž můžete použít tlačítka
s písmeny a čísly na ovládacím panelu
středové konzoly.
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí tlačítka OK/MENU se zobrazí uložení čísla a ostatní informace.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
05
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz obrázek nahoře), na displeji objeví nový
seznam znaků (1). Opakovaně tiskněte klávesu
s číslem, dokud se neobjeví požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte
dalším písmenem atd. Pokud jste stiskli jednu
klávesu, stisknutím jiné klávesy potvrdíte dříve
zadaný znak.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu s číslem.
4
238
3. Pokračujte dalším písmenem atd. Zadané
jméno (2) se objeví na displeji v zadávacím
poli.
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz tabulka dole)
Zadávací pole
Nové kontakty lze přidat v režimu telefonu
v menu Phone main menu Telefonní
seznam Nový kontakt.
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka OK/MENU se dostanete do režimu
zadávání (viz obr. nahoře).
4. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete změnit nastavení z malých písmen
na velká nebo opačně, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce
dole) v seznamu (1) a stiskněte OK/
MENU.
Jakmile dopíšete jméno, zvolte v seznamu na
displeji (1) OK a stiskněte OK/MENU. Nyní
pokračujte s telefonním číslem podle popisu
nahoře.
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobil, Doma,
Práce nebo Všeobecně). Potvrďte stisknutím
tlačítka OK/MENU
05 Informační systém
BluetoothŸ handsfree*
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
stisknutím tlačítka EXIT.
123/
ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Uložte a vraťte se zpět do menu
Přidat kontakt stisknutím tlačítka OK/MENU.
Mezi malými a velkými písmeny
přepínejte tlačítkem OK/MENU.
Stiskněte OK/MENU. Kurzor se
přesune na zadávací pole (2)
v horní části displeje. Pomocí tlačítka TUNE se nyní kurzor může
posunout na příslušné místo.
Zde můžete např. vložit nová písmena nebo stávající písmena
vymazat pomocí tlačítka EXIT.
Abyste mohli vložit nová písmena, nejdříve musíte stisknout
tlačítko OK/MENU a vstoupit do
režimu zadávání znaků.
Čísla rychlé volby
Vymazání telefonního seznamu
Pomocí režimu telefonu můžete v menu Phone
main menu Telefonní seznam Rychlé
vytáčení vytáčet čísla rychlé volby.
Telefonní seznam vozu lze vymazat. Provádí se
to v režimu telefonu v menu Phone main menu
Telefonní seznam Vymazat telefonní
seznam.
Čísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici na
středové konzole: stiskněte klávesu s číslem
a potom stiskněte OK/MENU. Pokud pro vytáčené číslo zrychlené volby není uložen žádný
kontakt, objeví se žádost o uložení kontaktu
pro dané číslo zrychlené volby.
POZNÁMKA
Vymazáním telefonního seznamu vozu se
vymažou pouze kontakty v telefonním
seznamu vozu. Nevymažou se kontakty
v telefonním seznamu mobilního telefonu.
Přijetí vizitky
Do telefonního seznamu ve vozidle můžete
přijmout vizitku z jiných mobilních telefonů
(které nejsou momentálně připojeny k vozidlu).
V tomto případě musíte vozidlo nastavit, aby
bylo pro zařízení BluetoothŸ viditelné. Funkce
se aktivuje v režimu telefonu v menu Phone
main menu Telefonní seznam Přijmout
vCard.
05
Stav paměti
Stav paměti telefonního seznamu vozu a telefonního seznamu připojeného mobilního telefonu uvidíte v režimu telefonu v menu Phone
main menu Telefonní seznam Stav
paměti.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
05 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Úvod
Funkce rozpoznávání hlasu1, která je součástí
systému infotainment, umožní hlasem aktivovat některé funkce v mobilním telefonu připojeném k rozhraní BluetoothŸ nebo v navigačním systému Volvo - RTI (Road and Traffic
Information System).
POZNÁMKA
•
05
•
V této kapitole najdete popis použití hlasových povelů k ovládání mobilního
telefonu připojeného přes rozhraní
BluetoothŸ. Podrobné informace
o použití mobilního telefonu, který je
připojen přes rozhraní BluetoothŸ se
systémem Infotainment ve voze, viz
strana 232.
Navigační systém Volvo RTI (Road and
Traffic Information System) je dodáván
se samostatnou uživatelskou příručkou,
ve které najdete další informace o ovládání hlasem a o hlasových povelech,
které se používají k ovládání tohoto
systému.
pak může soustředit na jízdu a věnovat pozornost dopravní situaci.
Nezapomeňte
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
Systém rozpoznání hlasu umožňuje přístup
k různým funkcím handsfree sady BluetoothŸ
a navigačního systému Volvo - RTI (Road and
Traffic Information System). Přitom může mít
řidič stále ruce na volantu. Vstupní data jsou
zadávána ve formě dialogu - uživatel vyslovuje
pokyny a systém slovně reaguje. Systém rozpoznávání hlasu pracuje se stejným mikrofonem jako systém handsfree BluetoothŸ (viz
vyobrazení na straně 232). Odpovědi systému
rozpoznávání hlasu jsou slyšet z předních
reproduktorů vozidla.
Jelikož se mikrofon nachází přímo před/nad
řidičem, není rozumět hlasových povelům,
které vysloví ostatní cestující ve voze.
Klávesnice na volantu.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
Aktivace systému
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit
přes handsfree sadu BluetoothŸ a musí se spárovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní telefon
není připojen, systém vás na tuto skutečnost
upozorní. Informace o párování a připojování
mobilního telefonu, viz strana 233.
• Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu
Hlasové povely představují pohodlné řešení,
které zabraňuje rozptylování řidiče, který se
1
240
Platí pouze pro vozidla vybavena navigačním systémem Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
(1) aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely. Na displeji na středové
konzole bude systém zobrazovat nejčastěji
používané povely.
05 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:
• Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až se
ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou
rychlostí.
• Nemluvte, když systém odpovídá.
• Dveře, okna a střešní okno* ve voze musí
být zavřeny.
• V prostoru pro cestující by mělo být ticho.
POZNÁMKA
Pokud řidič neví, jaký povel má použít, může
říct "Help" ("Nápověda") - a systém nabídne
různé povely, jaké lze v dané situaci použít.
Hlasové povely lze zablokovat:
•
•
•
vyslovením příkazu "Cancel" ("Zrušit"),
tím, že nepromluví,
stisknutím tlačítka systému ovládání
hlasem na volantu.
Funkce nápovědy pro rozpoznávání
hlasu
• Pokyny: Funkce, která vám usnadní
seznámení se systémem a postupem pro
vydávání povelů.
• Učení hlasu: Funkce, která umožní
systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Pomocí této
funkce je rovněž možné vytvořit uživatel-
ské profily. Lze vytvořit dva uživatelské
profily.
Funkce nápovědy jsou přístupné po stisknutí
tlačítka MY CAR na ovládacím panelu na
středové konzole a po otočení knoflíku TUNE
na požadovanou položku v nabídce.
pokyny
Existují dvě možnosti, jak spustit pokyny:
POZNÁMKA
Tento příkaz lze spustit pouze, pokud je vůz
zaparkován.
• Stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Instructions".
• Aktivují se pokyny v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
hlasu Voice tutorial. Popis systému
menu, viz strana 127.
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá lekce
trvá přibližně 5 minut. Systém začne první lekcí.
Pokud chcete danou lekci vynechat a přejít
k další, stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu
a řekněte "Next". K předchozí lekci se vrátíte,
když řeknete "Previous".
Učení hlasu
Systém zobrazí až patnáct frází, které máte
zopakovat. Učení hlasu lze spustit v systému
menu MY CAR v položce Nastavení
Nastavení hlasu Voice training. Zvolte
Uživatel 1 nebo Uživatel 2. Popis systému
menu, viz strana 127.
Po dokončení učení nezapomeňte nastavit svůj
uživatelský profil v položce Voice user
setting.
Další nastavení funkce MY CAR
• Uživatelské nastavení - Lze nastavit dva
uživatelské profily. Funkce se aktivuje
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlasu Voice
user setting. Zvolte User 1 nebo User 2.
Popis systému menu, viz strana 127.
05
• Hlasitost hlasu - Hlasitost lze změnit
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlasu
Hlasitost hlasového výstupu. Popis
systému menu, viz strana 127.
Práci s pokyny ukončete dlouhým stisknutím
tlačítka rozpoznávání hlasu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
05 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
Použití hlasových povelů
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že
stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (viz
obrázek na straně 240).
Po zahájení dialogu se na displeji zobrazují
běžně používané povely. Text v závorkách
a text označený šedě není vyslovován.
05
Dále uvádíme příklad dialogu s hlasovými
povely. Odpověď systému závisí na konkrétní
situaci.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat nápovědu systému.
K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
Phone > call number
Povely lze vydávat několika způsoby
Systém odpoví
Povel "Phone call contact" můžete vyslovit
např. jako:
Uživatel:
• "Phone > Call contact" - řekněte "Phone",
počkejte, než systém odpoví a potom
pokračujte a řekněte "Call contact."
nebo
• "Phone call contact" - řekněte celý povel
najednou.
Dále uvádíme seznam funkcí, které lze ovládat
pomocí rozpoznávání hlasu s mobilním telefonem připojeným k rozhraní BluetoothŸ.
Vytočení čísla
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět). Tato
čísla můžete vyslovovat samostatně, po skupinách několik číslic nebo jako celé číslo najed-
242
nou. Systém nerozezná čísla větší než 9
(devět). Například nerozezná čísla 10 (deset)
nebo 11 (jedenáct).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
nebo
Vytáčení podle výpisu volání
Pomocí této funkce můžete zatelefonovat na
číslo uvedené v některém z výpisů ve vašem
mobilním telefonu.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call from the call register
nebo
Phone call from the call register
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Phone call number
Number?
Začněte vyslovovat jednotlivá čísla z čísla telefonu. Pokud řeknete několik čísel a uděláte
pauzu, systém tato čísla zopakuje a požádá,
abyste řekli "Continue".
Zavolání na číslo uvedené v kontaktech
Pomocí této funkce můžete zavolat na čísla
uvedená v kontaktech. Tyto kontakty musí být
vytvořeny ve vašem mobilním telefonu.
V případě potřeby nahlédněte do uživatelské
příručky k vašemu mobilnímu telefonu.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call contact
Pokračujte ve vyslovování čísel. Povel ukončete tím, že řeknete "Call".
nebo
• Číslo, které jste řekli, můžete změnit, a to
Phone call contact
tak, že řeknete "Correct" (vymaže se
poslední vyslovená skupina čísel) nebo
"Delete" (vymaže se celé vyslovené číslo
telefonu).
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Při telefonování nezapomeňte:
• Pokud u stejného jména existuje několik
kontaktů, zobrazí se na displeji v očíslova-
05 Informační systém
Rozpoznávání hlasu* mobilní telefon
ných řádcích a systém vás požádá, abyste
zvolili číslo odpovídajícího řádku.
• Je-li v seznamu více řádků než lze současně zobrazit, můžete říct "Down" a kontakty v seznamu se přetočí dolů (nebo
můžete říct "Up" a kontakty se v seznamu
přetočí nahoru).
Volání do hlasové schránky
Pomocí této funkce můžete zavolat na svou
hlasovou schránku a zkontrolovat, zda jste
obdrželi zprávu. Číslo telefonu příslušné hlasové schránky musí být zaregistrováno ve
funkci BluetoothŸ, viz strana 235.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
05
Phone > call voice mailbox
nebo
Phone call voice mailbox
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
05 Informační systém
Navigace v menu, Infotainment
Navigace v menu
Ovládací prvky na středové konzole
Funkce systému infotainment se nastavují
pomocí menu. Každý zdroj v systému infotainment (např. RADIO, MEDIA) má svá vlastní
menu. Pokud chcete menu otevřít a některou
z funkcí aktivovat, nejdříve musíte zvolit zdroj
(např. RÁDIO/FM1). Potom stiskněte OK/
MENU. Otevře se menu pro zvolený zdroj.
Ekvalizér. To zna-
1. Zdroj zvolte stisknutím jednoho z tlačítek
(např. RADIO, MEDIA apod.) Opakovaným tisknutím se přetáčejí na displeji jednotlivé možnosti (např. FM1). Uvolněte tlačítko a počkejte sekundu. Zvolená
možnost se automaticky potvrdí. Další
možností je otočit knoflíkem TUNE
a nastavení potvrdit tlačítkem OK/MENU.
Jednotlivé položky v menu se volí pomocí tlačítek na středové konzole nebo pomocí klávesnice na volantu*. Konkrétní funkce jsou
popsány v příslušných kapitolách.
RADIO
05
mátu: Nastavení audio
mená, že se provede:
MEDIA
TEL
TUNE
2. Stiskněte OK/MENU a otočte TUNE nebo
použijte ovládací kolečko* na klávesnici
volantu a zvolte požadovanou položku
e.g. Nastavení audio. Nyní stiskněte OK/
MENU.
3. Znovu otočte TUNE, abyste se dostali do
požadovaného submenu, např. e.g.
Ekvalizér. Stiskněte OK/MENU.
OK/MENU
Menu RADIO
Vyhledávací cesty
Vyhledávací cesty k funkcím v menu jsou uváděny v příručce uživatele v následujícím for-
Hlavní nabídka AM
Menu AM
Zobrazit předvolby1
Vyhledávání
1
244
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Informační systém
Navigace v menu, Infotainment
Nastavení audio2
Místo
Resetovat všechna nastavení
FM
poslechu3
Ekvalizér4
Nastavení audio5
Hlavní nabídka CD Audio
Menu Disk
Vyrovnání hlasitosti
Hlavní nabídka DAB1*/DAB2*
Náhodné přehrávání
Resetovat všechna audio
nastavení
Menu DAB
Vyhledávání
Hlavní nabídka FM1/FM2
Vytvořit skupinu
Filtr PTY
Vypnout filtr PTY
Menu FM
Nastavení audio5
Hlavní nabídka CD/DVD1 Data
Menu Disk
TP (Dopravní informace)
Zobrazit rádiotext
Zobrazit rádiotext
Zobrazit předvolby1
Opakovat složku
Zobrazit předvolby1
Vyhledávání
Změna titulků
Vyhledávání
Rozšířené nastavení
Změna soundtracku
Náhodné přehrávání
Nastavení pro zpravodajství
Spojení DAB
Vyhledávání
Rozšířené nastavení
Pásmo DAB
Nastavení audio5
REG
Vedlejší kanály
Alternativní kmitočty (AF)
Zobrazit text PTY
EON
Resetovat všechna nastavení
DAB
Nastavit oblíbené TP
Nastavení PTY
2
3
4
1
5
Menu MEDIA
Nastavení
audio5
05
Hlavní nabídka DVD1 Video
Menu Disk
Menu Disk
Přehrát/Pauza/Dále
Možnosti v menu pro nastavení audio jsou pro všechny zdroje audio stejné.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
05 Informační systém
Navigace v menu, Infotainment
Nastavení audio5
Titulky
Volby jazyka audio reprodukce
Rozšířené nastavení
Automatické spuštění
Úhel
Kód DivX® VOD
Nastavení audio5
Hlavní nabídka Media Bluetooth4
Menu Bluetooth
Náhodné přehrávání
Změna jednotky
Odebrat zařízení Bluetooth
Vyhledávat
Hlavní nabídka iPod4
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
Menu iPod
Nastavení audio5
Vyhledávat
Nastavení audio5
Hlavní nabídka USB4
Menu USB
246
Phone main menu
Výpis hovorů
All calls
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
Hlavní nabídka AUX
Menu AUX
Nastavení audio5
Hledat
Nový kontakt
Čísla rychlého vytáčení
Hlavní nabídka TV*
Přijmout vCard
Menu TV
Stav paměti
Náhodné přehrávání
Zvolit zemi
Opakovat složku
Seřadit předvolby
Změnit telefon
Zvolit USB zařízení
Autom. vyhledávání
Odebrat zařízení Bluetooth
Změna titulků
Vyhledávání
Nastavení telefonu
Změna soundtracku
Nastavení audio5
Vyhledávat
5
4
Hlavní nabídka BluetoothŸ handsfree4
Telefonní seznam
Náhodné přehrávání
05
Menu TEL
Submenu, viz "Hlavní nabídka AM".
Neplatí pro výbavu Performance.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vymazat telefonní seznam
Viditelný
05 Informační systém
Navigace v menu, Infotainment
Zvuk a hlasitost
Stáhnout telefonní seznam
Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle
Možnosti hovoru
Automatické přijetí hovorů
Číslo schránky
Telefon vyp.
05
247
Doporučení během jízdy.......................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Palivo....................................................................................................
Nakládání..............................................................................................
Zavazadlový prostor ............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažení a odtah.......................................................................................
248
250
253
255
258
260
261
267
BĚHEM JÍZDY
06 Během jízdy
Doporučení během jízdy
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
• Nejezděte s otevřenými okny.
• Nepoužívejte zimní pneumatiky, když
skončí zima.
• Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
• Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
• Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
• Jezděte na nejvyšší možný převodový stu06
peň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
• Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
• Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený motor
spotřebovává více paliva než teplý motor.
250
• Vozy s motorem D5 a 6stupňovou
manuální převodovkou se startují za běžných podmínek na 2. převodový stupeň.
Další informace a rady, viz stránky 12 a 332.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální hloubce
25 cm maximální rychlostí 10 km/h. Zvláštní
pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí
vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
• Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
• Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit poruchy elektroinstalace.
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Pokud je voda hlubší než 25 cm, voda by
mohla proniknout do převodovky. Tím se
snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje
se životnost těchto systémů.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte
se jej nastartovat - nechte vozidlo odtáhnout do servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Nebezpečí poškození motoru.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem,
viz strana 262.
• Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
• Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
Bezpečně zastav. - bezpečně zastavte
vůz a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
06 Během jízdy
Doporučení během jízdy
• Pokud se zobrazí zpráva Vys.tepl.motoru
•
•
•
Vypněte motor nebo Málo chl.kapal.
Vypněte motor, musíte po zastavení
motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí na přístrojové desce varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu Horká převodov.
Snižte rychlost nebo Horká převodov.
Bezpečně zastav. - postupuje podle dále
uvedených doporučení, snižte rychlost,
vozidlo bezpečně zastavte a nechejte
motor běžet několik minut na volnoběh,
aby převodovka ochladla.
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
Otevřené víko zavazadlového prostoru
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřeným víkem zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by
mohly zavazadlovým prostorem pronikat do
vozu.
Nepřetěžujte akumulátor vozu
Před dlouhou cestou
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vypnutý motor. Místo toho
použijte režim I, který je energeticky méně
náročný.
• Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
• Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
• V některých zemích patří k předepsanému
vybavení vozidla také výstražný trojúhelník.
ventilátor větrání
Zimní jízda
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
světlomety.
• Chladicí kapalina musí obsahovat mini-
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí Vybitá baterie
Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne
určité funkce nebo omezí určité funkce, jako
jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
a zda je normální spotřeba paliva.
• Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
málně 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím.
K dosažení optimální ochrany proti
zamrznutí nesmějí být míchány různé typy
glykolu.
•
06
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
• Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Více informací o vhodných
olejích, viz strana 329.
``
251
06 Během jízdy
Doporučení během jízdy
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
• Musí být zkontrolován stav akumulátoru
a hladina elektrolytu. Chladné počasí
představuje velké zatížení akumulátoru
a jeho kapacita je chladem snížena.
• Používejte kapalinu do ostřikovačů, aby se
v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel
led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik
na všech čtyřech kolech, pokud se má vyskytovat sníh nebo led.
POZNÁMKA
06
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Natrénujte si řízení na kluzkém povrchu v simulovaných podmínkách, abyste poznali, jak
bude vůz reagovat.
252
06 Během jízdy
Doplňování paliva
Doplňování paliva
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Dvířka plnicího hrdla palivové nádrže se nacházejí na pravém zadním blatníku, jak ukazuje
na informačním
šipka vedle symbolu
displeji.
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné zavření.
Manuální otevření dvířek hrdla palivové
nádrže
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
1. Otevřete/sundejte boční dvířka v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako
dvířka hrdla palivové nádrže) a vyhledejte
zelený provázek.
2. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
DŮLEŽITÉ
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Krytku hrdla palivové nádrže lze připevnit
k dvířkům.
Při vysokých venkovních teplotách může vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte uzávěr
pomalu.
Po načerpání paliva nasaďte opětovně uzávěr
a otáčejte jej, až se ozve jedno nebo více cvaknutí.
06
Doplňování paliva
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
``
253
06 Během jízdy
Doplňování paliva
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
06
254
06 Během jízdy
Palivo
Obecné informace o palivu
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Palivo rozlité na zemi se může vznítit.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou
paliva jsou faktory, které ovlivňují výkon
vozu.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku).
Benzín
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků
jsou potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/
paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj.
urychlují chemickou reakci bez toho, aby byly
spotřebovávány.
Benzín musí splňovat normu EN 228. Většina
motorů může používat benzín s oktanovým
číslem 95 a 98. Benzín s oktanovým číslem 91
smí být použit pouze ve výjimečných případech.
06
• Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95
se používá pro normální jízdu.
• Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 98
je doporučován pro dosažení optimálního
výkonu a minimální spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38°C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým
``
255
06 Během jízdy
Palivo
číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte
skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
•
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
Obsah síry musí být maximálně 50 ppm.
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta
Motorová nafta musí splňovat normu EN 590
nebo JIS K2204. Vznětové motory jsou citlivé
na nečistoty, např. vysoký obsah síry. Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou
naftu pochybné kvality.
06
Za nízkých teplot (–6°C až –40°C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
1
256
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta pro lodní motory
Topný olej
RME1 (řepkový metylester) a rostlinný
olej.
Tato paliva nesplňují požadavky firmy Volvo
a způsobují vyšší opotřebení a poškození
motoru, které není kryto zárukou Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo,
může být nutné palivovou nádrž v servisu
odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky a zatlačte jej do koncové polohy(viz
strana 74).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi 1 minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
06 Během jízdy
Palivo
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se
během normální jízdy shromažďují ve filtru.
Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem
spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem
je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky
v intervalu přibližně 300–900 km v závislosti na
jízdních podmínkách. Regenerace obvykle trvá
10-20 minut.. Může trvat o něco déle při nízké
průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se během
regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr přibližně z 80 % plný, na přístrojovém panelu se rozsvítí výstražný trojúhelník
a na displeji přístrojové desky se objeví zpráva
Plný filtr sazí. Viz manuál.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
POZNÁMKA
Během regenerace může dojít k menšímu
poklesu výkonu.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkonnost vozidla.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní sazemi, může být obtížné nastartovat motor a filtr bude nefunkční.
Potom je zde nebezpečí, že filtr bude muset
být vyměněn.
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
06
Údaje o spotřebě paliva se mohou lišit, pokud
je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv
na hmotnost vozu. Viz informace o hmotnostech na stránce 325 a tabulka na stránce
332.
Způsob jízdy a jiné netechnické faktory mohou
také ovlivnit spotřebu paliva.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem
91, bude spotřeba paliva vyšší a výkon motoru
bude nižší.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
06 Během jízdy
Nakládání
Všeobecné informace k zatížení vozu
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné
zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobnější
informace o hmotnostech, viz strana 325.
Víko zavazadlového prostoru lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového
ovládání, viz strana 57.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
hmotnosti a rozložení nákladu.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
06
• Umístěte veškerý náklad bezpečně za opěradla předních sedadel.
• Široké předměty umístěte doprostřed.
• Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké
předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
• Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
• Všechny předměty zajistěte popruhy nebo
sítí do přídržných ok.
258
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
Přední sedadlo
Pro přepravu dlouhých předmětů je možné
sklopit opěradlo sedadla spolujezdce dopředu,
viz strana 76.
Náklad na střeše
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Použití nosičů zavazadel
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
Abyste se vyvarovali poškození vozu a pro
dosažení maximální možné bezpečnosti za
jízdy jsou doporučené nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
VAROVÁNÍ
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout a poranit cestující ve voze.
• Pravidelně kontrolujte správné upevnění
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
• Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovno-
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou zavadíte o řadicí páku nebo
volič převodů zařadíte do polohy pro jízdu vozidlo by se mohlo rozjet.
• S velikostí nákladu se zhoršují aerodyna-
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
měrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
mické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
• Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění zatáček.
06 Během jízdy
Nakládání
VAROVÁNÍ
Při jízdě se zavazadly na střešním nosiči se
změní těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
Informace o maximálním povoleném zatížení střechy, včetně nosičů zavazadel
a boxů, viz strana 325.
VAROVÁNÍ
12 V elektrická zásuvka*
Tvrdé, ostré a/nebo těžké předměty, které
se uvolní nebo posunou, mohou způsobit
během intenzivního brzdění zranění. Vždy
zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo přídržnými
popruhy.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pokud je nutné sklopit opěradla zadních sedadel, viz strana 78.
Držák na tašky*
Upevňovací oka
Zvedněte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná. Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý
do spínací skříňky.
POZNÁMKA
Držák na tašky pod skládacím poklopem v podlaze.
Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění
upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru.
06
Nepoužívejte elektrickou zásuvku, pokud je
motor vypnutý, mohlo by dojít k vybití akumulátoru.
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru.
1. Držák, který je součástí poklopu na podlaze, sklopte nahoru.
2. Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste
ucho tašky na háčky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
06 Během jízdy
Zavazadlový prostor
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů
Připevnění dvířek
Pro přepravu dlouhých a úzkých předmětů se
může otevřít otvor v opěradle.
Nasaďte dvířka do drážek za čalouněním
a zavřete je.
Sklopte pravé opěradlo dopředu.
Uvolněte dvířka otvoru v opěradle zadního
sedadla, posuňte západku nahoru a přitom
zatlačte dvířka dolu/dopředu.
Zvedněte opěradlo s otevřeným otvorem
zpět.
Pro zajištění nákladu proti pohybu použijte
bezpečnostní pás.
06
VAROVÁNÍ
Při nakládání a vykládání vypněte motor
a zabrzděte parkovací brzdu. V opačném
případě muže dojít k náhodnému posunutí
řadicí páky/voliče do polohy pro jízdu.
Vyjmutí dvířek
Po uvolnění dvířek a zvednutí opěradla
otevřete dvířka asi o 30 stupňů a vytáhněte je
rovně nahoru.
260
06 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 325.
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými
prvky pro tažení přívěsu.
• Používejte pouze schválené tažné zařízení.
• Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat u svého
autorizovaného dealera Volvo, jestli je vůz
zcela vybaven pro tažení přívěsu.
• Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
• Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky huštěni
pneumatik, viz strana 278.
• Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
• Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
• Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
• Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
• Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na displeji se zobrazí
text Vadná žárovka Ukaz.sm. přívěs.
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 326.
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
06
V případě poruchy některého brzdového světla
na přívěsu se na displeji se zobrazí text Vadná
žárovka brz.svět.přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
06 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Manuální převodovka
nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Nenechávejte běžet motor na otáčky vyšší
než 4500 ot/min
(dieselmotory: 3500 ot/min)
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě s přívěsem pro vozy vybavené automatickou
převodkou Powershift najdete na stránce
110.
Vznětový motor, 5 válců
• S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
Automatická převodovka
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
Přehřátí
• Při zaparkování vozidla vybaveného auto-
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
06
• Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
• Pokud dojde k přehřátí, na přístrojové
desce se rozsvítí varovná kontrolka
a zobrazí se textová zpráva - postupujte
podle doporučení.
Prudké stoupání
• Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při
262
matickou převodovkou s připojeným přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací brzdu.
• Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Tažné zařízení
Pokud je Váš vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži volné
části přesně podle instrukcí, viz strana 264.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
• Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
06 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Technické údaje
G021485
Uložení demontovatelného tažného
zařízení
Rozměry, montážní body (mm)
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte
pomocí popruhu.
A
998
B
80
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
06
``
263
06 Během jízdy
Jízda s přívěsem
Okénko indikátoru musí být červené.
G021490
G018928
G021488
Připevnění tažného zařízení
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021487
06
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
264
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
G000000
G021489
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
06 Během jízdy
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
Jízda s přívěsem
Bezpečnostní lanko.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
Demontáž tažného zařízení
06
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí
zůstat suché a čisté.
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
bezpečně je připevněte, viz strana 263.
``
265
06 Během jízdy
Jízda s přívěsem
• Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
• Vůz s přívěsem jede po nerovném povrchu
vozovky nebo vjede do výmolu.
G018929
• Prudký pohyb volantem.
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Stabilizace přívěsu – TSA
Systém TSA (Trailer Stability Assist) slouží ke
stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
06
Funkce TSA je součástí systému DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), viz
strana 148.
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci
vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při velmi
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud je
přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
266
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí z vozovky.
Systém TSA trvale monitoruje pohyby vozu,
zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná přední
kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí, aby řidič získal kontrolu
nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno napoprvé,
systém TSA začne zasahovat, jsou brzděna
všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a je
snížen výkon motoru. Jakmile je „vlnění“
postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je
opět stabilní, systém TSA ukončí zasahování
a řidič má opět plnou kontrolu nad vozem.
Různé
Systém TSA může zasáhnout při rychlostech
60 až 160 km/h.
POZNÁMKA
Funkce TSA se deaktivuje, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz strana 148.
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
TSA nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič,
kdo způsobuje rozvlnění soupravy.
Pokud je systém TSA v činnosti, bliká
na přístrojové desce kontrolka DSTC.
06 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažení vozu
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
1. Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky, abyste odemkli zámek řízení
a aby bylo možné vůz řídit, viz strana 74.
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Před tažením vozu si zjistěte nejvyšší povolenou rychlost pro tažení vozu.
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout
mimo nebezpečné místo – ne na vzdálenost delší než 10 km a ne rychleji než
10 km/h. Upozorňujeme, že kola se při
odtahování vozidla musí točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování
hnací kola zvednuta mimo vozovku doporučujeme kontaktovat profesionální odtahovou službu.
Manuální převodovka
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka, Geartronic
DŮLEŽITÉ
4. Buďte připraveni brzdit.
VAROVÁNÍ
Mějte na paměti, že vůz musí být vždy tažen
tak, aby se kola otáčela dopředu.
•
Před začátkem tažení musí být zámek
řízení odemknut.
•
•
Klíč dálkového ovladače musí být
v poloze II.
•
Za jízdy nebo při tažení vozu nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky.
Vozy s automatickou převodovkou
nesmějí být taženy rychlostí vyšší než
80 km/h nebo na vzdálenost delší než
80 km.
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka, Powershift
Model 2.0 s automatickou převodovkou
Powershift se nesmí odtahovat, protože převodovka musí být dostatečně promazávána, což
zajišťuje běžící motor.
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li akumulátor vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor, viz
strana 106.
06
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
``
267
06 Během jízdy
Tažení a odtah
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Připojení tažného oka
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
• Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
• U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např. pomocí klíče na kola.
06
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
Odmontujte přední a zadní kryt.
268
POZNÁMKA
U některých vozů s tažným zařízením nelze
tažné oko připevnit k zadnímu držáku.
Připevněte k tažnému zařízení tažné lano.
Proto doporučujeme uložit demontovatelnou kouli tažného zařízení ve voze.
Odtah
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD) se
zvednutou přední nápravou se nesmí
odtahovat rychlostí vyšší než 70 km/h.
Dále se nesmí odtahovat na vzdálenost
delší než 50 km.
06 Během jízdy
06
269
Všeobecné informace ..........................................................................
Výměna kol ...........................................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách .............................................................
Výstražný trojúhelník a lékárnička*........................................................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)*.........................
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK) .........................................
270
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
272
276
278
279
280
282
KOLA A PNEUMATIKY
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Směr otáčení
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
Nové pneumatiky
POZNÁMKA
Dbejte na to, aby pneumatiky byly shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce, viz strana 335.
Péče o pneumatiky
G021778
Stáří pneumatik
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
07
272
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr
otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky
musejí být zaměněny mezi přední a zadní
nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou
a naopak. Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou břečku.
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To
platí pro všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou se používat v budoucnu. Příklady
vnějších znaků, které indikují, že pneumatika
není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo
změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se
o označení DOT (Department of Transport),
které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například
1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena
v 15. týdnu v roce 2010.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu
opotřebení pneumatik, viz strana 278.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky
vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik
mohou být zaměňována přední a zadní kola.
Vhodná doba pro první záměnu je po ujetí
přibližně 5000 km a pak v intervalech po
10 000 km. Pokud si nejste jisti hloubkou
vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo a nechte si ji překontrolovat.
Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší
(rozdíl v hloubce vzorku je větší než >1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela
do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly
nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola
nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Ráfky a šrouby kol
DŮLEŽITÉ
Šrouby kol musejí být utaženy utahovacím
momentem 140 Nm. Při použití většího
momentu může dojít k poškození matic
a šroubů.
G021829
Opotřebení a údržba
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly
testovány a schváleny společností Volvo a jsou
součástí řady originálního příslušenství Volvo.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým
klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
07
VAROVÁNÍ
Poškozená pneumatika může vést ke ztrátě
kontroly nad vozem.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Nářadí
Zimní pneumatiky
Používání sněhových řetězů
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik získáte autorizovaného prodejce
Volvo.
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik.
VAROVÁNÍ
Pneumatiky s hroty
Pod podlahou zavazadlového prostoru se
nachází tažné oko, zvedák* a klíč * na kola. Dále
je zde místo na pouzdro pro pojistné šrouby
kol.
Zvedák*
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Nářadí – vrácení na místo
07
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být zatočen do
správné polohy, aby měl místo.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.
274
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat
zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než
4 milimetry.
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo
a způsobit nehodu.
Technické údaje
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
a pneumatik. Povolené kombinace, viz
strana 334
Rozměry kola (ráfku)
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku
v palcích
50
Přesazení v mm
(vzdálenost od
středu kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
Rozměry pneumatik
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení: 215/55R16 97W.
97
W
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie (SS) (v tomto případě
270 km/h).
Šířka pneumatik (mm)
55
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
16
Průměr ráfku v palcích (")
Maximální povolenou rychlost vozu určuje
vyhláška, nikoli rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Hodnoty v tabulkách představují maximální
povolenou rychlost.
Index zatížení
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI) Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik. Minimální přípustný index je uveden v tabulce, viz
strana 334.
Rychlostní kategorie
215
kách rychlostní kategorie Q je povoleno jet
maximální rychlostí 160 km/h).
Každá pneumatika vydrží konkrétní maximální
rychlost, rychlostní kategorie (Speed Symbol,
SS).
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. Minimální
přípustný index rychlosti je uveden v tabulce,
viz strana 334.
Jedinou výjimkou jsou zimní pneumatiky (s
kovovými hřeby nebo bez nich), u kterých
může platit menší rychlostní kategorie. Pokud
zvolíte tyto pneumatiky, nesmí vozidlo jet
rychlostí vyšší než povoluje rychlostní kategorie těchto pneumatik (například, na pneumati-
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (LI) a rychlostní kategorií (SS). Pokud se
používá pneumatika s příliš nízkým zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií,
může se přehřát.
07
275
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Vyjmutí
Použijte výstražný trojúhelník, viz strana 279,
pokud musíte měnit kolo v hustém provozu.
Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1. Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
5. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
VAROVÁNÍ
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
2. Vytáhněte zvedák* a klíč na kola*, které
jsou uloženy pod podlahou zavazadlového
prostoru. Pokud je použit jiný zvedák, viz
strana 288.
6. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je výřez
v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak,
aby se jeho patka dotýkala rovně země.
3. Sundejte všechny plné kryty nábojů.
4. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
7. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
Je-li vůz vybaven plnými kryty náboje, musí se
demontovat.
07
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
276
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Instalace
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku.
Nikdy nenechte žádné osoby ve voze, který
budete zvedat.
Zaparkujte vůz tak, aby cestující měli vůz –
nebo raději bariéru – mezi sebou a vozovkou.
Rezervní kolo*
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem.
Je důležité, aby šrouby kola byly správně
utaženy. Utáhněte momentem 140 Nm.
Utahovací moment zkontrolujte momentovým klíčem.
5. Namontujte všechny plné kryty nábojů.
POZNÁMKA
Otvor pro ventilek musí být při instalaci nad
ventilkem.
Rezervní kolo* je dodáváno ve vaku. Během
cesty musí být v zavazadlovém prostoru přivázáno. Kompletní informace byly předány společně s rezervním kolem. Přečtěte si pokyny ve
vaku na pneumatiku.
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co
nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu
může být při použití rezervního kola odlišné.
Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy
vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na
vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do
automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno
na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uve-
den v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 335.
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Vyjmutí rezervního kola:
1. Uvolněte popruhy, nadzvedněte rezervní
kolo ze zavazadlového prostoru a vytáhněte jej z vaku.
2. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru.
3. Z pěnového bloku vytáhněte nářadí a zvedák.
Poškozené kolo vložte do vaku na rezervní kolo
a zajistěte popruhy. Při montáži rezervního kola
dodržujte pokyny uvedené v příručce dodávané společně s vakem na rezervní kolo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
277
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech do 160 km/h se za účelem
dosažení nízké spotřeby paliva doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách (platí pro
plné a malé zatížení).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
G021830
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz strana 335.
• Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
• Tlak ECO1
07
POZNÁMKA
Rozdíly teplot mění
tlak vzduchu v pneumatikách.
1
278
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že mají stejnou teplotu jako je venkovní
teplota. Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika
kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje přilnavost. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu
v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk
vozovky a charakteristiky řízení.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník a lékárnička*
Výstražný trojúhelník
Výstražný trojúhelník je připevněn pomocí
dvou příchytek na spodní straně víka zavazadlového prostoru.
Výbava pro první pomoc*
Po uvolnění obou příchytek sejměte
pouzdro s výstražným trojúhelníkem.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
07 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)*
Všeobecné informace
Nastavení monitorování tlaku vzduchu
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký. Používá snímače umístěné ve ventilku
každého kola. Při rychlosti asi 40 km/h, systém
zjistí tlak vzduchu v pneumatikách. Pokud je
tlak vzduchu příliš nízký, rozsvítí se varovná
na přístrojové desce a na displeji
kontrolka
se zobrazí zpráva.
Monitorování tlaku vzduchu může být nastaveno tak, aby splnilo požadavky společnosti
Volvo na tlak vzduchu, například za jízdy s velkým zatížením.
Po výměně kola vždy systém zkontrolujte, aby
bylo zajištěno, že vyměněná kola spolupracují
se systémem.
Nastavení se provádějí ovladačem ve středové
konzole, viz strana 127.
Informace o správném tlaku vzduchu, viz
strana 335.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
DŮLEŽITÉ
07
280
Pokud dojde k poruše v systému tlaku vzduchu v pneumatikách, rozsvítí se na přístroa bude
jové desce varovná kontrolka
zobrazena zpráva. K tomu může dojít
z různých důvodů, např. nasazené kolo není
vybaveno snímačem přizpůsobeným pro
systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Při kalibraci pneumatik musí být vypnutý
motor.
1. Nahusťte pneumatiky na požadovaný tlak
a zvolte polohu spínací skříňky I nebo II.
2. Zvolte systém menu MY CAR. Otevře se
menu Nastavení Tlak v pneumatikách
3. Vyberte Kalibrace tlaku pneu.
1. Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech čtyřech
pneumatikách.
2. Nahustěte pneumatiku/pneumatiky na
správný tlak.
3. Jeďte s vozem rychlostí minimálně
40 km/h po dobu nejméně 1 minuty a kontrolujte, zda zpráva nezmizí.
Deaktivace/aktivace monitorování tlaku
vzduchu
POZNÁMKA
Při aktivaci/deaktivaci funkce sledování
tlaku v pneumatikách musí být vypnutý
motor.
Nastavení se provádějí ovladačem ve středové
konzole, viz strana 127.
4. Stiskněte OK.
1. Zvolte polohu spínací skříňky I nebo II.
5. Nastartujte a jeďte s vozem rychlostí minimálně 40 km/h po dobu nejméně 1 minuty
a kontrolujte, zda zpráva nezmizí.
> Kalibrace je dokončena.
2. Zvolte systém MY CAR. Otevře se menu
Nastavení vozidla Tlak
v pneumatikách
Činnost při nízkém tlaku vzduchu
v pneumatikách
Pokud se na displeji zobrazí zpráva nízkého
tlaku v pneumatikách:
3. Zvolte Systém huštění pneu a stiskněte
OK.
> Na displeji se objeví X, pokud je systém
aktivní, volba zmizí, pokud je systém
deaktivován.
07 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)*
Doporučení
Pouze kola namontovaná ve výrobním závodě
jsou vybavena snímači TPMS ve ventilcích.
• Pokud se používají kola bez snímačů
•
•
TPMS, potom se zobrazí zpráva Syst.
tlaku pneu Doporucen servis vždy, když
s vozem jedete rychleji než 40 km/h po
dobu delší než 10 minut.
Společnost Volvo doporučuje, aby snímači
TPMS byla vybavena všechna kola na
voze.
Společnost Volvo doporučuje, aby se snímače nepřemisťovaly mezi různými koly.
zeny na speciálním ráfku. (Běžné pneumatiky
mohou být také nasazeny na tomto ráfku).
Pokud v pneumatice SST poklesne tlak vzduchu, rozsvítí se žlutá kontrolka TPMS na
přístrojovém panelu a v textovém panelu se
objeví zpráva. Pokud k tomu dojde, snižte
rychlost na max. 80 km/h. Pneumatika musí být
vyměněna co nejdříve.
Jeďte opatrně, v některých případech je obtížné rozeznat, která pneumatika je píchlá.
Abyste určili, která pneumatika má defekt,
zkontrolujte tlak všechny čtyři pneumatiky.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Při hustění pneumatiky vybavené TPMS
držte trysku hustilky přímo proti ventilku,
abyste ventilek nepoškodili.
Pneumatiky s možností jízdy po
defektu*
Pneumatiky SST by měly být montovány
pouze odborníkem.
Pneumatiky SST musejí být nasazeny pouze
společně se systémem TPMS.
Po zobrazení hlášení o nízkém tlaku vzduchu v pneumatice nejeďte rychleji než
80 km/h.
Jestliže byly zvoleny tzv. Self Supporting run
flat Tyres (SST*; pneumatiky s možností jízdy
po defektu), je vůz vybaven také systémem
TPMS.
Maximální dojezdová vzdálenost do
výměny pneumatiky je 80 km.
Tento typ pneumatiky má speciálně zesílené
boční stěny, což umožňuje pokračovat do
určité vzdálenosti v jízdě, i když z pneumatiky
unikl určitý tlak. Tyto pneumatiky jsou nasa-
Pneumatiky SST musejí být vyměněny,
pokud jsou poškozené nebo propíchlé.
07
Vyhněte se tvrdému stylu jízdy, jako prudké
brzdění nebo náhlé změny směru jízdy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
07 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)
Všeobecné informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
Přehled
Zásuvky 12 V* pro kompresor se nacházejí
vedle středové konzoly vpředu, vedle zadního
sedadla a v zavazadlovém prostoru. Vyberte si
zásuvku, která je nejblíž pneumatice s defektem.
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK,
Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a ke kontrole a úpravě tlaku vzduchu
v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku
s těsnicím prostředkem. Sada je určena pro
provedení dočasné nouzové opravy. Nádobka
s těsnicí kapalinou musí být vyměněna před
uplynutím data použitelnosti a po použití.
07
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
282
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za vůz
výstražný trojúhelník. Sada pro rychlou opravu
pneumatik se nachází pod podlahou zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
07 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)
Utěsnění propíchlé pneumatiky
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8. Spínač přepněte do polohy I.
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
G014338
5. Našroubujte nádobku do držáku.
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
07
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je 3,5
``
283
07 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)
bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte jej
pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry maximální rychlostí 80 km/hs.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
v pneumatikách, viz strana 335 (1
bar=100 kPa). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
07
• Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat.
Obraťte se na pneuservis.
• Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
baru, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
284
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte
servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
07 Kola a pneumatiky
Sada pro rychlou opravu pneumatik (TMK)
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu podle hodnoty v tabulce, viz
strana 335. (Pokud je tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.)
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
07
285
Motorový prostor..................................................................................
Žárovky.................................................................................................
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů.....................................................
Akumulátor............................................................................................
Pojistky..................................................................................................
Péče o vozidlo.......................................................................................
286
288
295
301
303
306
314
ÚDRŽBA A SERVIS
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Všeobecné informace
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce. Doporučujeme, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému
servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo
má vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že ventilátor chladiče může
začít automaticky pracovat, i když neběží
motor.
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
Zvedání vozu
POZNÁMKA
Volvo doporučuje použití pouze zvedáku,
který odpovídá příslušnému modelu
vozidla. Pokud použijete jiný zvedák než
Volvo, postupujte podle návodu dodaného
s tímto zařízením
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body, vyznačenými na prazích. Viz předcházející obrázek.
Otevření a zavření kapoty
Pravidelně kontrolujte
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
08
288
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy
nachází na levé straně.
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Motorový prostor, přehled
VAROVÁNÍ
Systém zapalování pracuje s vysokým
napětím. Napětí systému zapalování je
velmi nebezpečné. Když se pracuje v motorovém prostoru, dálkový ovladač musí být
vždy v poloze 0, viz strana 74.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je dálkový ovladač
v poloze II nebo když je motor horký.
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo.
Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete kapotu.
(Hák pojistky se nachází mezi světlometem
a mřížkou, viz obrázek.)
Kontrola motorového oleje
Vzhled motorového prostoru se může měnit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je
správně zajištěna.
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Měrka motorového oleje
Chladič
Plnicí otvor motorového oleje
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky (levostranné řízení)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 328.
08
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
``
289
08 Údržba a servis
Motorový prostor
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
modely mají obě verze. Více informací získáte
u Vašeho dealera Volvo.
Plnění a měrka
08
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
G021734
Měrka a plnicí trubka, zážehový motor.
G021736
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou hladinou oleje nebo
nízkým tlakem oleje. Některé verze mají čidlo
tlaku oleje, takže je použita kontrolka tlaku
oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič
je informován prostřednictvím varovné kontrolky uprostřed přístrojové jednotky
a prostřednictvím textů na displeji. Některé
Měrka1 a plnicí trubka, vznětový motor.
1
290
Vznětové motory jsou vybaveny elektronickou měrkou.
DŮLEŽITÉ
Olej, který doplňujete, musí mít stejnou kvalitu jako původní olej, viz strana 329.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Motorový olej měňte v intervalech specifikovaných v Záruční a servisní knížce.
Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li
hladinu oleje kontrolovat ve studeném motoru,
před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
08 Údržba a servis
Motorový prostor
DŮLEŽITÉ
Nikdy nedoplňujte olej na značku MAX. Při
přeplnění se může zvýšit spotřeba oleje.
VAROVÁNÍ
G021737
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
Zaparkujte vůz na rovině, vypněte motor
a počkejte 10–15 minut, aby olej mohl stéct
zpět do olejové vany. Objemy, viz strana 329
a dále.
Kontrola při studeném motoru
1. Očistěte měrku.
2. Zkontrolujte hladinu oleje měrkou. Hladina
musí být mezi značkami MIN a MAX.
3. Pokud je hladina blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru oleje.
Doplňujte olej, dokud není hladina na
měrce blíž značce MAX než MIN.
Kontrola při teplém motoru
1. Zaparkujte vůz na rovině, vypněte motor
a počkejte 10–15 minut, aby olej mohl stéct
zpět do olejové vany.
2. Očistěte měrku.
3. Hladinu oleje kontrolujte měrkou.
4. Pokud je hladina blízko značky MIN,
začněte doplněním 0,5 litru oleje.
Doplňujte olej, dokud není hladina na
měrce blíž značce MAX než MIN.
Vozidla s elektronickou měrkou2
Pomocí elektronické měrky se hladina olej kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího kolečka, viz strana 124.
Při kontrole hladiny oleje:
1. Přepněte klíček zapalovaní do polohy II, viz
strana 104.
2. Ovládací kolečko otočte do polohy
Hlad.mot.oleje Čekejte....
> Zobrazí se hladina oleje v motoru.
POZNÁMKA
Výška hladiny oleje se aktualizuje pouze za
jízdy. Systém není schopen zjišťovat změny
hladiny oleje při doplňování nebo vypouštění oleje.
Po doplnění nebo výměně oleje musí
vozidlo ujet asi 30 km, aby bylo měření hladiny oleje správné.
Zpráva
Hlad.mot.oleje
v pořádku
Vše v pořádku.
Hlad.mot.oleje
Čekejte...
Systém se aktivuje,
zpráva se zobrazuje
po dobu
asi 2 sekund.
08
2
Platí pouze pro diesel.
``
291
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Zpráva
Hlad.mot.oleje
Dopl. 1 l oleje
Doplňte motorový
olej
Hlad.mot.oleje
Doporučen servis
Zpráva se zobrazí,
pokud systém zjistil
problém, který vyžaduje opravu za účelem správného informování o množství
oleje.
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu. Objemy, viz
strana 330.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Mohou
se objevit vysoké teploty, při kterých
hrozí nebezpečí poškození (prasknutí)
hlavy válců.
Chladicí kapalina
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny
08
292
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
Objemy a standardy kvality vody, viz
strana 330.
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
natém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
Plnění
1. Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
2. Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi značky
MIN a MAX, které se nacházejí uvnitř
nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
Kapalina posilovače řízení
Brzdová kapalina a kapalina spojky
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Objemy a doporučená třída kapaliny, viz
strana 330. Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hor-
Umístění nádržky brzdové kapaliny.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve
demontován kulatý kryt.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
08
``
293
08 Údržba a servis
Motorový prostor
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX. Objemy a doporučená třída kapaliny, viz strana 330.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vypnutý motor a vůz musí být
odtažen, je možné vůz stále řídit.
08
294
08 Údržba a servis
Žárovky
Všeobecné informace
Čelní světlomety
Specifikace všech žárovek, viz strana 300.
Následující seznam obsahuje žárovky
a bodové zdroje, které jsou speciální nebo
jejichž výměna je možná jen v servisu:
•
•
•
•
•
Celkové stropní osvětlení interiéru
•
Doprovodného osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
VAROVÁNÍ
Před výměnou žárovky vždy vypněte zapalování a vyjměte dálkový ovladač s klíčem.
Demontáž světlometu
Lampičky na čtení
1. Stiskněte rychle tlačítko START/STOP
ENGINE.
Osvětlení schránky v palubní desce
2. (Horní obrázek)
Osvětlení nástupního prostoru
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
Ukazatele směru, osvětlení ve vnějších
zpětných zrcátkách
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
• Xenonová, Aktivní xenonová světla a LED
diody
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
VAROVÁNÍ
3. (Dolní obrázek)
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
světlometů musí být prováděna v odborném
servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli vysokonapěťové jednotce se musí se světlomety
manipulovat s nejvyšší opatrností.
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor - uvolněte a demontujte celý
světlomet.
4. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
5. Vyměňte příslušnou žárovku.
08
``
295
08 Údržba a servis
Žárovky
Instalace světlometu
Demontáž krytu
Potkávací světla, halogenová
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
Před výměnou žárovky,viz strana 295.
1. Demontujte světlomet, viz strana 295.
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Krátký čep se montuje co nejblíže
mřížky. Zkontrolujte, že jsou správně zajištěny.
1. Pomocí přípravku (1) ze sady s nářadím
odšroubujte čtyři šroubky na krytu, viz
strana 272. Tyto šroubky by se neměly
vytahovat (3 - 4 otáčky).
2. Sejměte kryt.
3. Zkontrolujte světla.
Světlomet musí být připojen a konektor musí
být správně nainstalován dříve, než rozsvítíte
světla nebo zasunete dálkový ovladač s klíčem
do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Ke správné demontáži a montáži použijte
nářadí ze sady.
2. Odsuňte kryt do strany.
3. Sejměte kryt.
08
296
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
3. Odpojte konektor od žárovky.
4. Žárovku vytáhněte přímo ven.
5. Vodicí čep světla by měl během montáže
směřovat rovnou nahoru. Když dosedne na
místo, měli byste uslyšet cvaknutí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
08 Údržba a servis
Žárovky
Dálková světla, halogenová
Dálková světla, xenonová*
Ukazatele směru
1. Demontujte světlomet.
1. Demontujte světlomet.
1. Demontujte světlomet.
2. Sejměte kryt.
2. Sejměte kryt, viz strana 296.
2. Kryt vytáhněte přímo ven.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4. Odpojte konektor od žárovky.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna v jedné poloze.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna pouze v jedné poloze.
4. Žárovku zatlačte a současně ji otáčejte,
dokud se oddělí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
08
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
297
08 Údržba a servis
Žárovky
Těleso světla, zadní
POZNÁMKA
Světlo zpátečky
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
Umístění zadních žárovek
1. Otevřete panel ve víku zavazadlového
prostoru.
Žárovky v zadní sdružené svítilně se vyměňují
ze zavazadlového prostoru (neplatí pro LED
diody).
1. Demontujte kryty v levém/pravém panelu,
abyste získali přístup k žárovkám. Tyto
žárovky jsou umístěny v samostatném
držáku.
2. Stiskněte pojistky k sobě a vytáhněte
držák.
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
08
4. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
5. Zatlačte zpět držák žárovky a nainstalujte
zpět kryt.
298
2. Demontujte držák žárovky otočením
doleva.
Brzdové světlo (LED)
Brzdové světlo
Světlo zpátečky
Ukazatele směru
Zadní světlo do mlhy (na jedné straně)
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
4. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
5. Připevněte držák žárovky otočením
doprava.
08 Údržba a servis
Žárovky
Osvětlení registrační značky
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení toaletního zrcátka
G021758
Demontáž skla zrcátka
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte
ji.
3. Vyměňte žárovku.
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte, abyste
svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypáčte výstupek na okraji.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
2. Opatrně oddělte a vyjměte sklo.
3. Vytáhněte žárovku ven a nahraďte ji novou.
Montáž skla
1. Nainstalujte sklo.
2. Zatlačte je na místo.
08
``
299
08 Údržba a servis
Žárovky
Specifikace, žárovky
Osvětlení
W
Typ
Dálková světla,
xenonová, ABL
65
H9
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla,
halogenová
65
H9
Přední ukazatele
směru
21
HY21W
Osvětlení zavazadlového prostoru,
osvětlení registrační značky
5
Sufitová
žárovka
Toaletní zrcátko
Osvětlení schránky
v palubní desce
SV8.5
1.2
w2x4.6d
12v
5
Sufitová
žárovka
SV8.5
08
300
Ukazatele směru,
zadní
21
SVPY21W
zadní světlo do
mlhy
21
H21W
Osvětlení
W
Typ
Světlo zpátečky
21
H21W
Brzdové světlo
21
P21W LL
08 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Lišty stěračů
Servisní poloha
Výměna lišt stěračů
Odklopte rameno stěrače. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
1. Přepněte dálkový ovladač do polohy 0, viz
strana 74, a ponechte jej ve spínači zapalování.
2. Posuňte pravý pákový přepínač nahoru
a asi 1 sekundu jej v této poloze držte. Stěrače se potom přesunou do kolmé polohy.
Stěrače se vrátí do původní polohy po nastartování motoru.
G021763
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí být
stěrače v servisní poloze.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na straně
spolujezdce.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 314 a dále.
08
``
301
08 Údržba a servis
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
DŮLEŽITÉ
V zimě používejte nemrznoucí kapalinu, aby
nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle,
nádržce a hadicích.
08
302
Objemy, viz strana 330.
08 Údržba a servis
Akumulátor
Varovné symboly na akumulátoru
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Používejte ochranné
brýle.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky správným způsobem – obsahuje
olovo.
V akumulátorech se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Jedna
jiskra, která může vzniknout při špatném
připojení startovacích kabelů, může způsobit výbuch akumulátoru. Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání. Pokud dojde
k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo
zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je
omyjte velkým množstvím vody. Pokud
kyselina zasáhne Vaše oči, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Provoz
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
• Zkontrolujte, že jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
• Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.
08
``
303
08 Údržba a servis
Akumulátor
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
Výměna
Demontáž
Vypněte zapalování a počkejte 5 minut.
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
Odpojte a připojte kladný a záporný kabel
ve správném pořadí.
Odpojte černý záporný kabel
Odpojte červený kladný kabel
08
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru
304
08 Údržba a servis
Akumulátor
Povolte svorku akumulátoru.
Posuňte akumulátor ke straně a zvedněte
jej.
Instalace
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně, až
dosáhne zadní hrany schránky.
3. Připevněte akumulátor pomocí svorky.
4. Připojte hadici odvětrávání.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Přitlačte zadní kryt (viz Demontáž).
8. Instalujte zpět pryžové těsnění (viz Demontáž).
08
9. Instalujte zpět přední kryt a zajistěte jej
svorkami (viz Demontáž).
305
08 Údržba a servis
Pojistky
Všeobecné informace
Umístění, pojistkové skříňky
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
08
306
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
Umístění pojistkové skříňky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou prohozené strany pojistkové
skříňky pod schránkou v palubní desce.
Pod schránkou v palubní desce
Motorový prostor
Zavazadlový prostor
08 Údržba a servis
Pojistky
Motorový prostor
08
``
307
08 Údržba a servis
Pojistky
Univerzální pojistky, motorový prostor
Funkce
A
Funkce
A
Primární pojistka CEM
KL30B
50
-
-
50
Nastavování sklonu světlometů* (Xenon, Active
Xenon)
10
Primární pojistka CEM
KL30A
Primární pojistka RJBA
KL30
60
Primární pojistka CEM
20
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v
jsou umístěny pod
.
Primární pojistka CJB
KL30
60
ABS, 15, napájení
5
• Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
60
Posilovač řízení s proměnlivým účinkem*
5
Primární pojistka CJB 15E
KL30
Řídicí jednotka motoru
(ECM), vysílač SRS
10
Na vnitřní straně krytu je pinzeta, která usnadní
vytahování a zasunování pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu. Doporučujeme využít
služeb autorizovaného servisu Volvo.
100
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
„JCASE“ a doporučujeme provádět jejich
výměnu v autorizovaném servisu Volvo.
Ostřikovače světlometů*
20
Vývěva I5T a GTDI
5
Pojistky 16 – 33 a 35 – 41 jsou typu „MiniFuse“.
Stěrače čelního okna
30
Panel osvětlení
5
Nezávislé topení*
25
-
-
Ventilátor větrání
40
-
-
-
-
-
Reléová skříňka, motorový
prostor
5
Umístění pojistkové skříňky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou prohozené strany pojistkové
skříňky pod schránkou v palubní desce.
08
308
-
PTC Předehřev vzduchu*
• Pojistky 8–15 a 34 jsou pojistky typu
•
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Čerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
08 Údržba a servis
Pojistky
Funkce
A
Funkce
A
Přídavné světlomety*
20
10
Houkačka
15
Řídicí jednotka motoru,
škrticí klapka zážehový
motor
Řídicí jednotka motoru
(ECM)
10
Řídicí jednotka motoru,
škrticí klapka vznětový
motor
15
Řídicí jednotka, automatická převodovka*
15
Kompresor klimatizace
15
Cívky relé
5
Ventily motoru
10
Relé startéru
30
15
Zapalovací cívky, 4válcový benzín, řídicí modul
žhavení
10
EVAP, Lambda sonda,
vstřikování (zážehový
motor)
Lambda sonda (4válcový
benzín, 5válcový diesel)
10
Zapalovací cívky, 5válcový a 6válcový, benzín
20
Podtlakové čerpadlo,
ventil klikové skříně (5válcový, turbo, 2.0 GTDI)
20
15
Čidlo množství vzduchu,
ventily (5válcový, diesel)
Funkce
A
Žhavicí svíčky (5válcový
diesel)
70
Ventilátor chlazení (4 5válcový, benzín)
60
Ventilátor chlazení (6válcový, benzín), (5válcový,
diesel)
80
Elektrohydraulický posilovač řízení (1.6D)
80
Elektrohydraulický posilovač řízení (jiný)
100
Ohřev palivového filtru
Ohřev odvětrávání klikové
skříně (5válcový, diesel)
5
08
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
309
08 Údržba a servis
Pojistky
Pod schránkou v palubní desce
Pozice
Skří
ňka
A
Funkce
A
Primární pojistka, řídicí
modul, audio
40
Hlubokotónový reproduktor
-
-
-
-
08
310
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Skří
ňka
A
Funkce
A
-
-
-
-
Bez klíče, klika dveří
5
-
-
Ovládací panel, dveře
řidiče
20
Skří
ňka
A
Funkce
A
Ovládací panel, dveře
spolujezdce
20
Ovládací panel, pravé
zadní dveře
20
Ovládací panel, levé zadní
dveře
20
Bez klíče*
7,5
08 Údržba a servis
Pojistky
Skří
ňka
A
Funkce
A
Elektricky ovládané
sedadlo řidiče*
20
Elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce*
20
Sklopná opěrka hlavy*
15
ICM
5
Rádio, displej, RTI*
10
Audio systém
Skří
ňka
A
Funkce
A
Vyhřívání sedadla (strana
řidiče)
15
Vyhřívání sedadla, pravé
zadní sedadlo*
15
Vyhřívání sedadla, levé
zadní sedadlo*
Parkovací asistent*
Informační displej (DIM)
5
10
15
Adaptivní tempomat,
ACC*, systém varování
před kolizí*
5
Osvětlení interiéru, dešťový
senzor
7,5
Modul volantu
7,5
Centrální zamykání vzadu,
dvířka hrdla palivové
nádrže
10
Ostřikovač
15
Ostřikovače čelního okna
15
Otevírání víka zavazadlového prostoru
10
Parkovací kamera*
RTI*
-
-
Řídicí modul AWD*
10
Střešní okno*,stropní
osvětlení interiéru, čidlo
klimatu
5
Aktivní podvozek Four-C*
10
Zapalovač cigaret
15
Systém zábavy pro zadní
sedadla (RSE)*
Vyhřívání sedadla (strana
spolujezdce)
15
Skří
ňka
B
Funkce
A
7,5
5
Telefon,
Funkce
Osvětlení interiéru, elektricky ovládané sedadlo
řidiče*
15
BluetoothTM*
Skří
ňka
B
A
-
-
-
-
10
Palivové čerpadlo
08
20
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
311
08 Údržba a servis
Pojistky
Skří
ňka
B
Funkce
A
Přijímač dálkového ovladače s klíčem, alarm*,
klima
5
Zámek řízení
15
Alarm/OBDII
5
-
-
Airbag
10
Systém varování před
kolizí, přední radar
5
Plynový pedál, elektrické
vyhřívání bloku motoru
(diesel), elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
*, vyhřívání sedadla,
vzadu*
7,5
Infotainment (ICM), CD
a rádioA
15
Brzdové světlo
5
08
312
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Skří
ňka
B
A
Funkce
A
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
Neplatí pro Premium nebo High Performance.
08 Údržba a servis
Pojistky
Zavazadlový prostor
Pozice
Zadní pojistková
skříňka
A
Elektrická parkovací brzda,
levá
30
Elektrická parkovací brzda,
pravá
30
Vyhřívání zadního okna
30
Zásuvka přívěsu 2*
15
-
Zadní pojistková
skříňka
A
Zadní pojistková
skříňka
A
Zadní zásuvka 12 V
15
Zásuvka přívěsu 1*
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
313
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Mytí vozu
DŮLEŽITÉ
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.
Znečištěné světlomety mají zhoršenou
funkčnost. Čistěte je pravidelně, například
při doplňování paliva.
• Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený
jev, všechna vnější světla jsou navržena tak,
aby tomuto odolala. Kondenzát se po
zapnutí světla po určité době normálně
odpaří.
• Hadicí umyjte podvozek.
• Postříkejte vodou celý vůz, aby byly
odstraněny volné nečistoty. Nestříkejte
přímo do zámků.
• Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
• Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
• Na velmi znečištěné plochy použijte studený odmašťovací prostředek.
• Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru
08
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
Čištění:
Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
strana 301.
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně
vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo
autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
314
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý
způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat
všude. Pro dosažení optimálních výsledků Vám
doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Během prvních několika měsíců musí být
vůz umýván pouze ručně. Nový lak je totiž
mnohem citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části). Nestříkejte
přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plasty, guma a ozdobné prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky,
například lesklé lišty, můžete vyčistit a ošetřit
speciálními čisticími prostředky, které obdržíte
u prodejce vozů Volvo. Při používání takových
čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklé
povrchové vrstvy.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch
a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Leštění a voskování
Vodu odpuzující povlak*
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
Doporučuje se použití speciálního přípravku na
udržení vodu odpuzujících vlastností, který je
k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé by měl být
použit po třech letech a potom každý rok.
Ochrana proti korozi – kontrola
a údržba
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
08
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
315
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu 12
let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje další
ošetření, doporučujeme obrátit se o pomoc na
autorizovaný servis Volvo.
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
K čištění skvrn na rohožce můžete po vysání
použít také čisticí prostředky Volvo.
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
08
316
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo. K čištění
bezpečnostních pásů používejte vodu a syntetický čisticí prostředek. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chróm a je
schváleno v souladu s normou Oeko-Tex 100
tak, aby si zachovalo původní vzhled.
Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění
je potřebné za účelem zachování charakteru
i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní
produkt pro čistění a ošetřování koženého
čalounění, který při dodržení návodu zachová
ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže
v závislosti víceméně na struktuře povrchu
kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v
případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření
koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Pokyny pro umývání koženého čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
Ochranné ošetření koženého čalounění
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
Návod na mytí koženého volantu
• Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
• Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
• Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1(inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5% roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli).
Skupina 2(tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Stejný postup jako u skupiny I.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny I.
1
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Číslo odstínu laku
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání jsou
u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 322.
Drobné opravy poškozeného laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících a dveřích.
Materiály
• základový nátěr v plechovce
• sprej v plechovce nebo opravná tužka1
• zakrývací páska
08
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné tužky.
``
317
08 Údržba a servis
Péče o vozidlo
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou
pastu a rozleštěte.
Oprava škrábanců od kamínků
POZNÁMKA
G021832
Pokud kamínek neprorazil až na plech
a zbývá nepoškozená vrstva laku, můžete
aplikovat lak ihned po očištění poškozené
oblasti.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15°C.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou. Po
zaschnutí základového nátěru aplikujte
štětcem vrchní lak.
08
318
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
08 Údržba a servis
08
319
Typová označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
320
322
324
327
328
330
332
334
337
338
348
TECHNICKÉ ÚDAJE
09 Technické údaje
09
Typová označení
Umístění štítku
322
09 Technické údaje
Typová označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo. Štítek je vidět,
když se otevřou pravé zadní dveře.
09
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru, čísla komponentů a sériová
čísla
Štítek s vyznačením klasifikace a viskozity
použitého motorového oleje.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
323
09 Technické údaje
09
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
Rozměry
A
B
C
324
Rozvor
Délka
Ložná délka, podlaha,
sklopené zadní sedadlo
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
mm
2776
Rozměry
G
Rozchod, vpředu
4628
H
Rozchod, vzadu
1749
965
1484
465
mm
Ložná šířka, podlaha
mm
J
Šířka
1865
1578B
K
Šířka včetně vnějších
zpětných zrcátek
2097
1585A/
1575B
I
Rozměry
1588A/
919
A
B
s 16" koly
s 17" koly
09 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
09
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenství, svislým zatížením
koule tažného zařízení (pokud je připojen
přívěs, viz tabulka na straně 326) a není
zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Informace o umístění štítků, viz strana 322.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
``
325
09 Technické údaje
09
Rozměry a hmotnosti
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
Motor
Převodovka
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
2.0T
Manuální převodovka MMT6
1800
90
2.0T
Automatická převodovka, MPS6
1800
90
T6 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
D3
Manuální převodovka, M66
1600
75
D3
Automatická převodovka TF-80SC
1600
75
D5
Manuální převodovka, M66
1600
75
D5
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
D5 AWD
Automatická převodovka TF-80SC
1800
90
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
326
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
09 Technické údaje
Technické údaje motoru
09
Technické údaje motoru
Model
Kód
motoru
Výkon
(kW při
ot./min)
Výkon (ks
při ot./
min)
Točivý
moment (Nm
při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih (mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
2.0T
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
88
83
1,999
10,0:1
T6
B6304T4
224/93
304/5600
440/2100–4200
6
82
93
2,953
9,3:1
D3
D5204T2
120/50
163/3000
400/1400–2750
5
81
77
1,984
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93
2,400
16,5:1
327
09 Technické údaje
Motorový olej
09
Ztížené provozní podmínky
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
328
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl
prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý
vliv na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Graf viskozity
09 Technické údaje
Motorový olej
09
Specifikace motorového oleje
Typ motoru
Kód motoru
Objem mezi
MIN a MAX (litry)
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
T6
B6304T4
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
1.2
6,8
D3
D5204T2
Viskozita: SAE 0W-30
1,0
5,9
D5
D5244T10
1,0
5,9
2.0T
B4204T6
0,6
4,1
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
Viskozita: SAE 5W-30
Pro ztížené jízdní podmínky použijte
ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
329
09 Technické údaje
Kapaliny a maziva
09
Další kapaliny a maziva
Mechanická převodovka
Objem (litry)
MMT6
1,7
M66
1,9
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
Automatická převodovka
Objem (litry)
MPS6
7,3
TF-80SC
7,0
Předepsaný převodový olej
BOT 341
Kapalina
Systém
Chladicí kapalina
2.0T
10,5
T6, D3 a D5
8,9
Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50% vodyA, viz
obal.
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,4
DOT 4+
Kapalina posilovače řízení
Posilovač řízení
–
Kapalina ostřikovače
Vozy s ostřikovači světlometů
5,4
Vozy bez ostřikovačů světlometů
4,0
Palivo
A
330
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
WSS M2C204-A2 nebo rovnocenná
náhrada.
Používejte nemrznoucí kapalinu do
ostřikovačů doporučenou společností
Volvo, smíchanou s vodou.
Zážehový motor
přibližně. 67
Benzín: viz strana 255
Vznětový motor
přibližně. 67
Motorová nafta: viz strana 256
09 Technické údaje
Kapaliny a maziva
09
POZNÁMKA
Za normálních jízdních podmínek nemusí
být převodový olej po dobu životnosti vozu
měněn. Může to však být nutné za ztížených
jízdních podmínek, viz strana 330.
331
09 Technické údaje
09
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
A
C
2.0T
263
11,3
146
6,3
189
8,1
2.0T
262
11,2
153
6,6
193
8,3
T6 AWD
337
14,5
170
7,3
231
9,9
D3
188
7,2
111
4,2
139
5,3
D3
221
8,4
123
4,7
159
6,0
D5
181
6,9
114
4,3
139
5,3
D5
239
9,1
124
4,7
166
6,3
D5 AWD
245
9,3
142
5,4
179
6,8
A = jízda ve městě (l/100 km)
B = jízda po hlavních cestách (l/100 km)
C = kombinovaná jízda (l/100 km)
332
B
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů 1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě.
Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu
paliva a emise oxidu uhličitého.
09 Technické údaje
Palivo
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
• Jízdní styl řidiče.
• Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
• Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
• Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
09
štění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka
s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně
278.
• Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
13 a 250.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 255.
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete v uvedených předpisech, viz
1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
• Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
• Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahu1
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 682/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a po hlavních cestách. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování
studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy po hlavních cestách vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidla s motorem D5 a 6stupňovou manuální
převodovkou se startují za běžných podmínek na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy
ve městě a jízdy po hlavních cestách. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
333
09 Technické údaje
09
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené rozměry
V některých zemích nejsou v registračních
dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny
všechny schválené rozměry. V tabulce jsou
Motor
2.0T
FWD/
man/
AWD
aut
LI
FWD
man
91
aut
SS
zjistěte si podrobnosti o motoru, pohonu
předních kol (FWD) resp. pohonu všech kol
(AWD) a o typu převodovky. Podrobné informace, viz strana 322.
205/60R16
215/55R16
215/50R17
235/45R17
235/40R18
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6304T4
AWD
aut
95
W
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T2
FWD
man
92
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
93
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
man
92
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
93
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
94
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5
334
B4204T6
uvedeny všechny schválené kombinace ráfků
kol a pneumatik společně s nejnižším přípustným indexem zatížení (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Než začnete hledat informace v tabulce,
D5244T10
D5244T10
FWD
AWD
09 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
09
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
Varianta
Rozměr
pneumatiky
Rychlost
(km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
vpředu
Vzadu
vpředu
Vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
Tlak ECOA
Vpředu/
vzadu
(kPa)
2.0
205/60 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
215/55 R 16
160 +
260
240
280
260
-
235/45 R 17
SST
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
280
240
300
260
-
215/50 R 17
0 - 160
240
240
260
260
260
235/40 R18
160 +
300
240
320
280
-
235/45 R 17
SST
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
280
280
300
300
-
215/50 R 17
235/45 R 17
235/40 R18
T6
``
335
09 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
09
Varianta
Rozměr
pneumatiky
Rychlost
(km/h)
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
vpředu
Vzadu
vpředu
Vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
Tlak ECOA
Vpředu/
vzadu
(kPa)
D5 FWD
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
D3
215/50 R 17
160 +
260
240
280
260
-
235/45 R 17
SST
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
260
-
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
260
240
280
260
-
215/50 R 17
0 - 160
240
240
260
260
260
235/40 R18
160 +
280
240
300
260
-
235/45 R 17
SST
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
max. 80
420
420
420
420
-
235/45 R 17
235/40 R18
D5 AWD
Rezervní pneumatika na
dojezd
A
B
336
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
09 Technické údaje
Elektrický systém
Elektrický systém
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový
a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla.
09
DŮLEŽITÉ
Pokud musíte akumulátor vyměnit,
nahraďte jej akumulátorem se shodnou
rezervní kapacitou a proudem při studeném
startu jako má originální akumulátor (viz štítek na akumulátoru).
Akumulátor
Napětí (V)
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita
CCA -Proud při studeném startu (A)
(minuty)
12
520–700
100–135
12
700–760
120–135
337
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Systém dálkového ovládání
Země
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
338
Země
ROK
Společnost
Delphi zde
potvrzuje, že systém
dálkového ovládání
splňuje nezbytné
charakteristické
požadavky a ostatní
příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/
EC.
Země
Delphi 2003-07-15,
Německo RLPD1-03-0151
BR
RC
CCAB06LP1940T4
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Prohlášení o shodě
Země
Země EU
Exportér: Japonsko
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení BluetoothŸ
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
``
339
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Země
340
Česká republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Země
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma
provvedimenti oĘrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek
és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
``
341
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Země
342
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this BluetoothŸ Module conforms to the essential characteristic requirements
and other relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Země
Čína:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%P ǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆ
ᡄৢᮍৃ㒻㓁Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
343
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Země
Tchajwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ
֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉ
ᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं
ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
344
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Země
Jižní Korea:
Applicant name: VOLVO
Product information: 뇗빃뇐ꚯ
Customer information: 際闘뇐ꚯ
User caution: ꩧ끤녋늷넓ꩧ뼨
Applicant code: 겛뙨녋뤏麗
Product name: 뇗빃ꑀ
Model name: ꑣ鴳ꑀ
Production date: ꪘꩫ驛뎗
Alpine Electronics Inc.
Production country: Japonsko
In case the product has broken, the contact information (company's name, phone No. URL) must be put in the handbook
so that the end user can contact the after service/customer service.
With regard to the product that used the wireless data communication system of 2.5GHz/5Ghz, the following sentence
must be put in the handbook. 鲴뼯ꓯꫛ꫟ꟿ鱏놿볇뿷겛閻鱠ꫬ넯녃냷ꕻꈗ넳ꑀ꼃놿隷隻ꇣ鷗꫗ꟿ걟鱏뼛ꯓ꾁거鲃鲟
Singapur:
``
345
09 Technické údaje
09
Typové schválení
Země
Spojené Arabské Emiráty
Jordánsko:
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
Jižní Afrika
346
Uruguay
IAM2.1 contains URSEC approved IAM2.1 BT PWB EU.
Jamajka
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
09 Technické údaje
Typové schválení
09
Země
Nigérie
Mexiko
Warning
" Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos
de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
Informace k instalaci modulu BluetoothŸ. Tuto desku pro modul smí instalovat pouze kvalifikovaný odborník. Tato deska
se smí používat pouze u automobilových audiosystémů značky ALPINE ELECTRONICS, INC. Je-li tato deska pro modul
BluetoothŸ instalována do audiosystému ve voze, je třeba splnit následující podmínky: 1. Jelikož "IAM2.1 BT PWB US"
má své vlastní číslo FCC ID/IC a toto číslo není vidět, připevníme zvenku na výrobek štítek. Na tomto štítku bude následující
text "Obsahuje desku modulu vysílače FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101" nebo "Obsahuje FCC ID: A269ZUA130 /
IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" vyhovuje požadavkům odstavce 15.19(a)(3) v Předpisech FCC, Část 15,
Kapitola C. Součástí uživatelské příručky k výrobku je prohlášení dle 15.19 (a)(3).
347
09 Technické údaje
09
Symboly na displeji
Obecné informace
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 70, 71 a 124.
se rozsvítí,
Červený varovný symbol
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Současně se na informačním displeji
zobrazí vysvětlující text.
se rozsvítí spoŽlutý informační symbol
lečně s textem na informačním displeji, pokud
nastane problém v systémech vozidla. Žlutá
informační kontrolka se může rozsvítit také
společně s jinými kontrolkami.
348
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symboly na displeji
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Kontrolka
Význam
Strana
Nízká hladina oleje
71
Parkovací brzda
71, 115,
116
Indikační a informační symboly na
sdruženém přístroji
Kontrolka
Význam
Strana
Porucha systému
ABL*
70, 82
Emisní systém
70
Porucha systému
ABS
70, 114
Airbagy - SRS
21, 71
18, 71
Zadní světlo do mlhy
svítí
70, 83
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
70, 149,
266
Alternátor nenabíjí
71
Stabilizační systém,
DSTC, stabilizační
systém přívěsu
71, 114
Žhavení motoru
(vznětové motory)
70
Porucha brzdového
systému
21, 32,
71, 73
Málo paliva v palivové nádrži
70, 143
Varování, bezpečnostní režim
Informace, čtěte text
na displeji
70
Dálková světla
zapnutá
70, 82
09 Technické údaje
Symboly na displeji
Kontrolka
Význam
Strana
Ukazatelé směru
vlevo
70
Ukazatelé směru
vpravo
70
Kontrolka
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Význam
Strana
Adaptivní tempomat*
151, 157,
163
Adaptivní tempomat*
163
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti*
163, 166
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti*
163, 166
Adaptivní tempomat*
163
Strana
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti*
Význam
Strana
158, 165
Systém ABL*
82
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti*
158, 165
Dvířka hrdla palivové
nádrže, pravá strana
253
Vybitá baterie
143
Adaptivní tempomat*
157
Parkovací brzda
116
Dešťový senzor*
90
Systém Driver Alert*
180, 180
Systém Driver Alert*,
Lane departure warning*
180, 183
Systém Driver Alert*,
Lane departure warning*
183
Systém Driver Alert*,
Čas na přestávku
180
Radarový snímač*
Kamerový snímač*,
laserový senzor*
163, 177
Kontrolka
171, 177,
180, 183
Automatická aktivace brzd*, sledování
vzdálenosti*, City
SafetyTM, systém
varování před kolizí*
166, 171,
177
Nezávislé palivové
topení*
143
G025102
Kontrolka
Význam
09
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
349
09 Technické údaje
09
Symboly na displeji
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Kontrolka
350
Význam
Strana
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
20
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
24, 25
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
25
09 Technické údaje
09
351
10 Abecední seznam
A
10
ACC - Adaptivní tempomat..................... 155
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 150
Adaptivní tempomat................................ 155
radarový snímač................................. 161
zjišťování závad.................................. 162
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 24
strana řidiče a spolujezdce................... 22
vypnutí pomocí klíče............................. 24
AIRBAG ..................................................... 22
Airbagy SIPS.............................................. 26
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 148
Aktivní podvozek Four-C......................... 150
Aktivní světlomety (ABL)............................ 82
Aktivní xenonové světlomety..................... 82
Akumulátor...................................... 303, 337
dálkový ovladač PCC........................... 50
symboly na akumulátoru.................... 303
údržba................................................. 303
varovné symboly................................. 303
Akustická signalizace................................. 80
Alarm.......................................................... 62
dočasné vypnutí alarmu....................... 63
352
kontrola alarmu.....................................
kontrolka alarmu...................................
omezený režim alarmu..........................
testování alarmu...................................
vypnutí..................................................
vypnutí spuštěného alarmu..................
zapnutí..................................................
zvukový signál......................................
47
62
63
63
62
62
62
62
Alcolock................................................... 100
Alergeny a látky způsobující astma......... 133
Asistent při rozjezdu................................ 106
Audio
surround ............................................ 208
Audiosystém
funkce................................................. 207
Automatické uzamykání............................. 56
Automatické znovuzamknutí...................... 55
AUX.................................................. 202, 221
AWD, pohon všech kol............................ 112
B
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 106
Dálkové ovládání ............................... 231
Bezpečnostní pás
předpínače bezpečnostních pásů........ 20
zadní sedadlo....................................... 20
Bezpečnostní pásy.................................... 18
audio systém .......................................... 202
Bezpečnostní režim................................... 32
Audio systém........................................... 200
přehled................................................ 202
Blokování páky voliče.............................. 109
AUTO
nastavení regulace klimatizace........... 138
Automatická převodovka.........................
polohy manuálního řazení (Geartronic)......................................................
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
107
108
262
267
Automatické mycí linky............................ 314
Blokování páky voliče, mechanické odblokování...................................................... 109
Blokování zpátečky.................................. 107
BluetoothŸ
handsfree ...........................................
média .................................................
mikrofon - vypnuto ............................
převedení hovoru do mobilu ..............
streaming audio .................................
232
224
234
234
224
10 Abecední seznam
Boční airbagy............................................. 26
Chybová hlášení u systému BLIS............ 192
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 293
Chybové zprávy
Sledování bdělosti řidiče.................... 180
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 183
viz Zprávy a kontrolky......................... 163
Brzdové světlo........................................... 83
Brzdy........................................................ 113
brzdové světlo...................................... 83
brzdový systém.................................. 113
doplnění brzdové kapaliny.................. 293
elektrická parkovací brzda.................. 115
kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu................................................. 114
nouzová brzdová světla........................ 83
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 113
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 113
Chybové zprávy adaptivního tempomatu 163
Chybové zprávy v systému sledování
vzdálenosti............................................... 166
Č
Čalounění vozu........................................ 316
Časový spínač......................................... 139
C
Čelní sklo s teplo odrážející vrstvou.......... 92
CD ........................................................... 217
Číslo odstínu, lak..................................... 317
Celková hmotnost vozu........................... 325
Čistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
ráfky....................................................
City Safety™............................................ 168
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 133
Cyklovač stěračů....................................... 90
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 133
Chladicí soustava.................................... 250
Chladivo................................................... 133
Čepel klíče................................................. 48
314
316
316
314
315
D
DAB Rádio............................................... 214
10
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 81
Dálkové ovládání .................................... 230
výměna baterie .................................. 231
Dálkové ovládání, HomeLinkŸ
programovatelné ................................ 118
Dálkový ovladač s klíčem..........................
dosah....................................................
funkce...................................................
odnímatelná čepel klíče........................
výměna baterie.....................................
44
46
45
48
50
Denní počítadlo kilometrů.......................... 73
Dešťový senzor.......................................... 90
Děti............................................................
bezpečnost...........................................
dětské pojistky......................................
dětské sedačky a boční airbagy...........
Umístění ve voze..................................
33
33
37
26
33
Dětská sedačka......................................... 33
Dětské pojistky.......................................... 61
Dětské sedačky......................................... 33
doporučené.......................................... 35
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................ 40
353
10 Abecední seznam
10
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX................................................... 37
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX................. 37
Distribuce vzduchu.......................... 134, 140
Dolby Surround Pro Logic II.................... 200
Doplňování paliva.................................... 253
doplňování paliva................................ 253
dvířka hrdla palivové nádrže, elektrické
otevírání.............................................. 253
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání.............................................. 253
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 253
Doporučené dětské sedačky, tabulka....... 35
Doporučení během jízdy.......................... 250
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 85
Doprovodné osvětlení při příchodu........... 86
Druh benzínu............................................ 255
Držák tašky ............................................. 259
DSTC, viz také Systém regulace stability 148
DVD ......................................................... 217
354
E
F
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 135
Filtr klimatizace........................................ 133
Ekonomická jízda..................................... 250
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 257
Elektrická parkovací brzda......................
automatické odbrzdění.......................
manuální odbrzdění............................
nízké napětí akumulátoru....................
115
116
116
115
Elektrická zásuvka................................... 196
přední sedadlo.................................... 196
zavazadlový prostor............................ 259
Elektrické ovládání oken............................ 92
Elektricky ovládané sedadlo...................... 77
Filtr sazí.................................................... 257
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 257
FOUR-C – Aktivní podvozek.................... 150
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 13
Funkce poplach......................................... 46
Funkce „deadlock“.................................... 59
deaktivace............................................ 59
dočasná deaktivace.............................. 59
Elektricky ovládané střešní okno............... 98
Elektronická měrka.................................. 291
Emise CO2 .............................................. 332
Emise oxidu uhličitého............................. 257
ETC, elektronická regulace teploty ......... 136
Externí vstup signálu....................... 202, 221
G
Geartronic................................................ 108
10 Abecední seznam
H
I
K
Hlasitost
telefon................................................. 235
telefon/multimediální přehrávač......... 235
vyzváněcí tón, telefon......................... 235
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru.......................................................... 133
Kamerový snímač............................ 169, 175
Imobilizér................................................... 45
Kapota, otevření...................................... 288
Informační a varovné kontrolky................. 70
Informační displeje..................................... 69
Katalyzátor............................................... 255
odtah................................................... 267
Informační systém mrtvého úhlu, BLIS.... 191
Keyless drive...................................... 52, 104
Hlasitost audio ........................................ 203
Informační tlačítko, PCC............................ 47
Klávesnice na volantu........ 80, 127, 151, 205
Hlášení u systému BLIS........................... 192
iPodŸ, připojení....................................... 221
Klíč............................................................. 44
Hlasitost (Volume)
nastavení.................................... 207, 208
prostorový zvuk.................................. 200
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 325
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 302
Klíče zapalování......................................... 74
Hlavový airbag........................................... 28
Hlavový airbag - IC.................................... 28
Klimatizace.............................................. 139
všeobecné informace......................... 132
J
Houkačka................................................... 80
Hovory
obsluha............................................... 234
příchozí............................................... 234
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu. . 325
zatížení koule tažného zařízení........... 325
Kola
montáž................................................
ráfky....................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
Jízda ve vodě........................................... 250
Kola a pneumatiky................................... 272
HomeLinkŸ .............................................. 118
250
250
Klimatizace, AC....................................... 139
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
Hodiny, nastavení...................................... 73
10
251
261
Koberce................................................... 195
276
273
277
274
276
Komfort v prostoru pro cestující.............. 194
Kompas..................................................... 97
kalibrace............................................... 97
355
10 Abecední seznam
Kondenzace vody ve světlometech......... 314
10
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 292
Kontrolky
informační kontrolky............................. 70
symboly kontrolek................................ 70
výstražné symboly................................ 70
301
301
301
301
Kontrolky, PCC.......................................... 47
M
Kontrolky a zprávy adaptivního tempomatu......................................................... 163
Manuální převodovka.............................. 107
tažení a odtah..................................... 267
Kontrolky a zprávy na displeji
Sledování bdělosti řidiče.................... 180
Sledování vzdálenosti......................... 166
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 183
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 171, 177
Max. zatížení střechy .............................. 325
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 316
L
Lak
číslo odstínu laku................................ 317
poškození a drobné opravy................ 317
Lékárnička............................................... 279
Leštění..................................................... 315
356
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
Mazadla................................................... 330
Mazadla, objemy..................................... 330
Média, BluetoothŸ ................................... 224
Menu a hlášení......................................... 124
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
otáčkoměr............................................. 70
palivoměr.............................................. 70
rychloměr.............................................. 70
Mobilní telefon
handsfree............................................
ovládání hlasem..................................
připojit.................................................
zaregistrujte telefon............................
232
240
235
233
Motor
přehřátí............................................... 261
startování............................................ 104
Motorová nafta........................................ 256
Motorový olej................................... 289, 328
filtr....................................................... 290
objemy................................................ 328
třída oleje............................................ 328
ztížené jízdní podmínky...................... 328
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
292
293
290
289
MY CAR................................................... 127
Mytí vozidla.............................................. 314
N
Nakládání
náklad na střeše................................. 258
upevňovací oka................................... 259
zavazadlový prostor............................ 258
Náraz, viz Nehoda...................................... 32
Nastavení časového intervalu.................. 165
10 Abecední seznam
Nastavení podvozku................................ 150
Nastavení projekce světlometů................. 86
Halogenový světlomet.......................... 86
Nastavení volantu...................................... 80
Navigace menu, Infotainment ................. 244
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka........................................... 92
Olej, viz také motorový olej...................... 328
Opěradlo.................................................... 76
přední sedadlo, snížení......................... 76
142
142
144
142
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 79
Nízká hladina oleje................................... 290
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 302
Nezávislé topení.......................................
akumulátor a palivo............................
nastavení času....................................
parkování ve svahu.............................
Nouzová oprava defektu.......................... 282
Nožní brzda.............................................. 113
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 78
spuštění................................................ 79
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 91
Ostřikování čelního okna........................... 91
O
Obrysová světla......................................... 83
Odemykání
zevnitř................................................... 55
zvenku.................................................. 55
Odstranění námrazy................................. 139
Odtah....................................................... 268
Ochrana proti korozi................................ 315
Ochrana proti přivření, střešní okno.......... 99
Osvětlení.................................................. 295
Aktivní xenonové světlomety................ 82
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 85
dálková/potkávací světla...................... 81
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu................................................ 86
doprovodné osvětlení při odchodu....... 85
obrysová/parkovací světla.................... 83
osvětlení displeje.................................. 81
osvětlení přístrojů................................. 81
ovládání................................................ 84
ovládání sklonu světlometů.................. 81
v prostoru pro cestující......................... 84
zadní světlo do mlhy............................. 83
žárovky, technické údaje.................... 300
Osvětlení, výměna žárovky......................
dálková světla, halogenová................
dálková světla, xenonové světlo.........
osvětlení registrační značky...............
potkávací světla, halogenová.............
Svítilna světla, zadní...........................
Těleso světla, zadní, ukazatele směru
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
10
295
297
297
299
296
298
298
299
297
Osvětlení, výměna žárovky.
zavazadlový prostor............................ 299
Osvětlení displeje....................................... 81
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 84
Osvětlení přístrojové desky........................ 81
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 81
Otevření všech oken.......................... 56, 133
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů. . 260
ovládání
středová konzola ....................... 203, 244
Ovládání
středová konzola................................ 127
357
10 Abecední seznam
10
ovládání hlasem, mobilní telefon............. 240
Péče o vozidlo......................................... 314
Ovládání klimatizace................................ 132
čidla.................................................... 132
všeobecné informace......................... 132
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 316
Ovládání sklonu světlometů....................... 81
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, vypínač........................................ 24
Palivo.......................................................
palivový filtr.........................................
spotřeba paliva...................................
úspora paliva......................................
255
256
332
278
Palubní počítač........................................ 146
Paměťová funkce v sedadlech.................. 77
Parkovací asistent................................... 185
čidla parkovacího asistenta................ 187
Parkovací brzda....................................... 115
Parkovací kamera.................................... 188
Pasivní start (pasivní režim)............... 52, 104
PCC - Personal Car Communicator
dosah.............................................. 46, 47
funkce................................................... 45
358
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 273
jízdní charakteristiky........................... 272
oprava defektu pneumatiky................ 282
rozměry............................................... 334
rychlostní kategorie............................ 275
sledování tlaku vzduchu v pneumatikách.................................................... 280
směr otáčení....................................... 272
technické údaje.......................... 274, 334
tlak.............................................. 278, 334
údržba................................................. 272
zimní pneumatiky................................ 274
Pneumatiky s možností jízdy po defektu. 281
Pohon všech kol, AWD............................ 112
Pohon všech kol – AWD.......................... 112
Pohotovostní hmotnost........................... 325
všeobecné informace......................... 306
výměna............................................... 306
Polohy klíče............................................... 74
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 108
Poranění krční páteře, WHIPS................... 29
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 150
Potvrzení uzamknutí ................................. 44
Pouzdro s výbavou pro první pomoc ..... 279
Projekce světlometů, nastavení................. 86
Prostorový zvuk............................... 200, 208
Prostor pro cestující................................. 194
Provozní kapaliny, objemy....................... 330
Provozní kapaliny a oleje......................... 330
přehrávač ................................................ 217
Přehřátí.................................................... 261
Převodovka.............................................. 107
automatická........................................ 107
manuálně............................................ 107
Pojistková skříňka.................................... 306
schránka v palubní desce................... 310
Převodovka Powershift.................... 110, 267
Pojistky.................................................... 306
Box v zavazadlovém prostoru............ 313
reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru...................................... 307
Přídavné topení (vznětové motory).......... 145
Přídavné topení........................................ 145
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 20
10 Abecední seznam
Přípustná celková hmotnost přívěsu....... 325
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 95
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 66
pravostranné řízení............................... 68
Rezervní kolo........................................... 277
Přístroje a ovládací prvky........................... 66
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvlnění.............................................
261
261
261
266
R
Schránka v přístrojové desce.................. 195
zamykání............................................... 57
Ř
Řízení prokluzu........................................ 148
Skla
vrstvená/zesílená.................................. 92
Řízení teploty........................................... 138
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka....................................................... 94
Řízení trakce při zatáčení ........................ 148
Skvrny...................................................... 316
Řízení vlečného momentu motoru .......... 148
Sledování bdělosti řidiče.......................... 179
Sledování vzdálenosti.............................. 165
S
Slepý úhel (BLIS)...................................... 191
Sdružený přístrojový panel...................... 124
Sluneční clona, střešní okno...................... 99
Spínače světel........................................... 81
Ráfky
čistění................................................. 315
Sedadla...................................................... 76
elektricky ovládané sedadlo................. 77
opěrka hlavy, vzadu.............................. 78
sklopení opěradla předního sedadla.... 76
sklopení opěradla zadního sedadla...... 79
vyhřívání.............................................. 137
Recirkulace.............................................. 139
Sedadlo, viz Sedadla................................. 76
Regulace prokluzu .................................. 148
Servisní program...................................... 288
Stěrače čelního okna................................. 90
dešťový senzor..................................... 90
Regulace trakce....................................... 148
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety ................................ 86
Radarový snímač..................................... 155
omezení.............................................. 161
Rádio ......................................................
AM/FM ...............................................
DAB ...................................................
Struktura menu ..................................
10
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 150
210
210
214
244
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 306
Sluneční clona........................................... 94
SST - samonosné pneumatiky................ 281
Stabilizace přívěsu .......................... 148, 266
Stabilizační systém.................................. 148
Stěrače a ostřikovače................................ 90
Struktura menu, Infotainment ................. 244
Středová konzola..................................... 127
Resetování elektricky ovládaných oken..... 93
359
10 Abecední seznam
10
Střešní okno
ochrana proti přivření............................
otevírání a zavírání................................
poloha pro větrání.................................
sluneční clona.......................................
99
98
98
99
Světla, viz Osvětlení................................. 295
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 83
Světlomety............................................... 295
Symboly................................................... 149
Systém airbagů ......................................... 21
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 338
Systém Infotainment ...............................
menu ..................................................
ovládání hlasem..................................
přehled ...............................................
tlačítka volby zdroje ...........................
základní funkce ..................................
200
244
240
202
202
203
Systém kvality vzduchu, IAQS ................ 139
Systém menu MY CAR............................ 127
Systém regulace stability a trakce........... 148
Systém sledování bdělosti řidiče............. 179
Systém varování před srážkou
radarový snímač................. 161, 168, 173
360
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 317
Štítky........................................................ 322
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 13
příchozí hovory...................................
přijetí hovoru.......................................
připojit.................................................
telefonní seznam.................................
telefonní seznam, zkratka...................
volání..................................................
zaregistrujte telefon............................
234
234
235
236
236
234
233
Tempomat............................................... 151
Teplota
skutečná teplota................................. 132
T
Testování alarmu....................................... 63
Tabulka pojistek
pojistky v motorovém prostoru........... 308
Tažení vozu.............................................. 267
tažné oko............................................ 268
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 262
Tažné oko................................................ 268
Tažné zařízení..........................................
demontovatelné, demontáž ...............
demontovatelné, připojení .................
technické údaje..................................
262
265
264
263
Tlak ECO.................................................. 278
Tlumič vibrací........................................... 262
Toaletní zrcátko................................. 85, 196
Topení v prostoru pro cestující
nezávislé topení.................................. 142
TPMS - sledování tlaku vzduchu............. 280
Transpondér.............................................. 92
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................... 91
TSA - stabilizace přívěsu ................ 148, 266
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 19
TV ............................................................ 227
Technické údaje motoru.......................... 327
Typové označení...................................... 322
Telefon
handsfree............................................ 232
ovládání hlasem.................................. 240
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 338
10 Abecední seznam
Ú
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 92
71
71
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 315
U
Varovné kontrolky
Airbagy - SRS.......................................
alternátor nedobíjí.................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nízký tlak oleje......................................
varování................................................
zabrzděná parkovací brzda..................
závada v brzdovém systému................
71
71
71
71
71
Volant......................................................... 80
klávesnice..................... 80, 127, 151, 205
klávesnice, adaptivní tempomat......... 157
nastavení volantu.................................. 80
Ukazatele směru........................................ 84
Varovný symbol, systém airbagů............... 21
V případě nehody...................................... 32
USB, připojení.......................................... 221
Ventilace.................................................. 134
Vrstvená skla............................................. 92
Utajené uzamčení...................................... 49
Ventilační otvory...................................... 134
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 13
Ventilátor.................................................. 137
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 279
V
Vnější rozměry......................................... 324
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd*.......................................... 172
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání................................................ 95
Varování před srážkou..................... 172, 173
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 96
automatická změna odrazivosti............ 96
Údržba
ochrana proti korozi............................ 315
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 194
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 155
Systém regulace stability a trakce...... 148
systém varování před srážkou............ 173
Víko zavazadlového prostoru
zamykání/odemykání............................ 57
Vnější zpětná zrcátka................................. 94
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 94
elektricky sklopná zrcátka.................... 94
interiér................................................... 96
kompas................................................. 97
10
Volání....................................................... 234
Voskování................................................ 315
Vyhřívané trysky ostřikovačů..................... 91
Vyhřívání.................................................. 138
sedadla............................................... 137
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka.................................................. 95
zadní okno............................................ 95
Vyhřívání bloku motoru
nezávislé topení.................................. 142
Vyhřívání zadního okna.............................. 95
Vypnutí blokování páky voliče................. 109
Vysoká teplota motoru............................. 261
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 91
361
10 Abecední seznam
Výstraha při opouštění jízdního pruhu..... 182
10
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 84
Výstražný trojúhelník................................ 279
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 173
Zamlžení oken..........................................
funkce časového spínače...................
odstranění větracími otvory................
ošetření oken......................................
139
139
140
132
Zamykání/odemykání
zevnitř vozidla....................................... 55
Zatížení střechy, max. hmotnost ............ 325
W
Zatížení vozidla
všeobecně.......................................... 258
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 29
poranění krční páteře............................ 29
Zavazadlový prostor
upevňovací oka................................... 259
zatížení vozidla................................... 258
Zimní jízda................................................ 251
Z
Zimní pneumatiky.................................... 274
Zadní žárovky
umístění.............................................. 298
Zjišťování závad kamerového snímače................................................ 170, 176
Zámek řízení............................................ 105
Zprávy a kontrolky
Sledování bdělosti řidiče.................... 180
Sledování vzdálenosti......................... 166
Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu (Lane departure warning)......... 183
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 171, 177
Zámky
automatické uzamykání........................
odemykání............................................
víko zavazadlového prostoru................
zamykání...............................................
Zjišťování závad adaptivního tempomatu 162
55
55
57
55
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 314
362
Zprávy a kontrolky adaptivního tempomatu......................................................... 163
Zprávy na informačním displeji................ 148
Zprávy ve sdruženém přístrojovém
panelu...................................................... 124
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 295
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&-(&8oZX]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising