Volvo S60 2017 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2017 Late Sensus Connect Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších
let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na
světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si tento
doplněk a pokyny a informace k údržbě v této uživatelské příručce. Uživatelská příručka je k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo)
a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
OBSAH
ÚVOD
AUDIO A MÉDIA
6
MY CAR
14
Audio a média
26
Volvo Sensus
6
MY CAR - vyhledávací cesty
15
Audio a média - přehled
27
28
Digitální uživatelská příručka ve vozidle
2
MY CAR
Úvod
7
MY CAR - položky nabídky
15
Audio a média - použití systému
Změna majitele
10
MY CAR - nastavení vozidla
17
Symboly na obrazovce
32
Stránka podpory Volvo Cars
10
MY CAR - podpůrné systémy řízení
19
Oblíbené
33
Volvo ID
11
MY CAR - Možnosti systému
21
Audio a média - nastavení audio
33
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
22
34
MY CAR - Nastavení klimatizace
22
Audio a média - všeobecné nastavení audio
MY CAR - Nastavení Internetu
23
Audio a média - rozšířená nastavení
audio*
35
Informace MY CAR
24
Nastavení ekvalizéru
36
Nastavení hlasitosti audio a automatické regulace hlasitosti
36
Rádio
36
Ladění rádia
37
Automatické ladění rádia
37
Seznam rozhlasových stanic
38
Manuální ladění rádia
38
Rozhlasové stanice jako předvolby
38
Funkce systému Radio Data
System(RDS)
39
Alarmy v případě nehod a krizových
situací
40
Dopravní informace (TP)
40
Typy rozhlasových programů (PTY)
41
Ovládání hlasitosti u přerušení funkcí
RDS
41
Rádiotext
41
Automatická aktualizace rádiové
frekvence (AF)
42
Digitální rádio (DAB)*
42
Media Bluetooth®
Připojení a odpojení zařízení
Registrování zařízení
Bluetooth®
Bluetooth®
Automatické připojení zařízení
Připojení jiného zařízení
Bluetooth®
Bluetooth®
53
Hlasové ovládání - multimédia
67
53
Vozidlo připojené k Internetu
67
54
Modem vozidla*
70
55
Apps
72
Webový prohlížeč
73
TV*
76
Kanály TV* Seznam předvoleb
77
56
Digitální rádio (DAB)* - subkanál
42
Odpojení zařízení Bluetooth®
56
DAB to DAB* link
43
Odebrání zařízení Bluetooth®
57
Telefon handsfree Bluetooth®
57
Handsfree telefon Bluetooth® - přehled
58
Příjem hovoru a volání
59
Telefon handsfree Bluetooth® nastavení audiosystému
59
Multimediální přehrávač
43
CD/DVD
44
Rychle dopředu/dozadu
45
Přehrávání stop na disku nebo
audiosouborů v náhodném pořadí
45
Prohledávání médií
45
Přehrávání a navigace na DVD video
disku
47
Úhel kamery pro přehrávání video
disků DVD
48
Nastavení obrazu
TV* - možnosti přehrávání
78
Informace o aktuálním programu TV*
78
Teletext*
78
Ztráta signálu TV kanálu*.
79
Dálkový ovladač*
79
Telefonní seznam
60
Dálkový ovladač* - funkce
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání kontaktů
61
Dálkový ovladač* - výměna baterie
81
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů
Audio a média - přehled menu
61
82
62
82
48
Rozpoznávání hlasu
Přehled menu - AM
48
63
83
Jednotka pevného disku (HDD)
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání
Přehled menu - FM
49
64
83
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů
Funkce nápovědy pro hlasové ovládání
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*
Hlasové ovládání - nastavení
Přehled nabídek - CD/DVD audio
64
84
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB
50
Hlasové ovládání - hlasové povely
Přehled menu - DVD video
65
84
Připojení externího audiozdroje přes
vstup AUX/USB
52
Hlasové ovládání - rychlé povely
65
Přehled nabídek - jednotka pevného
disku (HDD)
85
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj
52
Hlasové ovládání - mobilní telefon
65
Přehled menu - iPod®
86
Hlasové ovládání - rádio
66
Přehled menu - USB
86
80
3
INTERNETOVÁ MAPA
Přehled menu - Media Bluetooth®
4
ABECEDNÍ SEZNAM
86
Internetová mapa
96
Přehled menu - AUX
87
Internetová mapa - ovládání
96
Přehled menu - Bluetooth® handsfree
87
Internetová mapa - kolečko a klávesnice
97
Přehled nabídky - webový prohlížeč
88
98
Přehled menu - TV*
90
Internetová mapa - texty a symboly
na obrazovce
Licence - audio a média
90
Typové schválení - audio a média
94
Internetová mapa - rolovací nabídka
99
Internetová mapa - zadání cíle
100
Internetová mapa - symboly bodů
zájmů (POI)
102
Internetová mapa - podrobné informace k trase
103
Internetová mapa - přehled trasy
104
Internetová mapa - možnosti trasy
104
Internetová mapa - možnosti mapy
105
Abecední seznam
107
ÚVOD
ÚVOD
Úvod
Tento doplněk je doplněk k normální příručce
pro vozidlo.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve
nahlédněte do příručky pro uživatele. Ohledně
odpovědi na další otázky doporučujeme kontaktovat prodejce nebo zástupce společnosti Volvo Car
Corporation.
Volvo Sensus
Volvo Sensus spojuje vozidlo s okolním světem
a je srdcem osobního zážitku s vozem Volvo.
Sensus nabízí informace, zábavu a v případě
potřeby pomoc. Sensus obsahuje intuitivní
funkce, které zkvalitňují jízdu s vozidlem a zjednodušují vlastnictví vozu.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této doplňkové příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou
označeny hvězdičkou: *.
Navíc ke standardní výbavě je v doplňku popsaná
i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním závodě)
a některá příslušenství (montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v tomto doplňku, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce
Volvo.
6
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení
jako mobilní aplikace (platí pro určité modely
vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Intuitivní struktura navigace umožní přijímat v případě potřeby pomoc, informace a zábavu, aniž by
se tím řidič rozptyloval.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi
různými sekcemi.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení pro
vozidlo, která umožňují propojení* s vnějším světem, a nabízí intuitivní ovládání všech funkcí ve
vozidle.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou řadu
funkcí z různých systémů na obrazovce displeje.
Vůz se systémem Volvo Sensus můžete personalizovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.
Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení
vozidla, Audio a média, Ovládání klimatu atd.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové
konzole a pomocí pravé klávesnice* na volantu
můžete aktivovat a deaktivovat funkce a upravovat
celou řadu nastavení.
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Přehled
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle3. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna
nastavení související s řízením a ovládáním vozu,
např. City Safety, zámky a alarm, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
*,
NAV* a CAM1 lze aktivovat další zdroje, systémy
a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*, TV* ,
Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce pro
uživatele nebo jejím doplňku.
Otevřete digitální uživatelskou příručku - stiskněte
tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte
OK/MENU a vyberte možnost Uživatelská
příručka.
Základní navigace - viz Ovládání systému. Podrobný popis najdete dále.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle
vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*, viz
příslušnou část v tomto doplňku.
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 14).
Vozidlo připojené k internetu *, viz samostatná kapitola v tomto doplňku2.
Systém ovládání klimatizace, viz příručku pro
uživatele.
Kamera parkovacího asistenta příručku uživatele.
1
2
3
CAM1,
viz
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací v elektronické příručce pro uživatele:
Platí pro některé modely vozidla.
Informace jsou k dispozici pouze, když je vozidlo vybaveno touto funkcí.
Platí pro některé modely vozidla.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
7
ÚVOD
||
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
Hledat
kategorií.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným článkům se záložkou.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
funkce.
V pravém dolním rohu vyberte symbol informací.
Zobrazí se informace o digitální verzi uživatelské
příručky.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky není
k dispozici během jízdy.
Vyhledávání pomocí kolečka.
Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla
nebo speciální znaky nebo pokud chcete hledat, otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro
změnu režimu zadávání a stiskněte OK/
MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek ve
výsledcích vyhledávání a stisknutím
tlačítka OK/MENU přejděte na
tento článek.
a|A
Mění se mezi malými a velkými písmeny pomocí OK/MENU.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání,
např. „bezpečnostní pás“.
8
3.
1.
Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na
ovládacím panelu na středové konzole.
2.
Pokračujte dalším písmenem atd.
||}
Kolečko se změní na pole hledání.
Kurzor posuňte pomocí TUNE.
Vymaže překlep pomocí EXIT. Vrátí
se na kolečko - stiskněte OK/
MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím
panelu lze použít k upravování pole
hledání.
ÚVOD
Zadání pomocí číselné klávesnice
Kategorie
Procházení článku
Články v příručce pro uživatele jsou strukturované
do hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek může být v několika příslušných kategoriích,
aby bylo snadnější jej najít.
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
- nebo článek - výběr
.
kategorii - výběr
Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Oblíbené
Číselná klávesnice.
Dalším způsobem zadávání znaků je použití tlačítek středové konzole 0-9, * a #.
Např. po stisknutí tlačítka 9 se pod tlačítkem
zobrazí panel se všemi znaky4, např. Z, x, y, z a 9.
Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor posouvá po
znacích.
•
Chcete-li vybrat určitý znak, zastavte kurzorem na tomto znaku - znak se zobrazí na
zadávacím řádku.
•
Mazání/vrácení akce se provádí pomocí
prvku EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu
s číslem.
4
Znak pro každé tlačítko se může lišit podle trhu/země/jazyka.
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte
podle popisu "Navigace v článku" dále v textu.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
zpět na předchozí zobrazení.
Quick Guide
Zde se nachází výběr článků, které vás seznámí
s nejčastějšími funkcemi ve vozidle. Články jsou
rovněž přístupné na základě kategorií. Zde jsou
však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na rychlého
průvodce a stisknutím tlačítka OK/MENU článek
otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět
na předchozí zobrazení.
Domů - dostanete se na výchozí stránku uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní. Další
možností, jak přidat/odebrat článek z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na středové
konzole.
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo poznámky,
zobrazí se příslušný symbol a počet těchto
textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete
na začátek/konec článku, možnosti "domů"
a "oblíbené" budou přístupné, jestliže budete na
}}
9
ÚVOD
||
stránce rolovat dále nahoru resp. dolů. Stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujete výběr/zvýrazněný
odkaz. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět na
předchozí zobrazení.
Související informace
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 10)
Změna majitele
Stránka podpory Volvo Cars
Při změně majitele se musí vynulovat všechna
uživatelská data a nastavení systému se musí
resetovat na původní tovární nastavení.
Na webové stránce Volvo Cars a na stránkách
podpory najdete další informace o svém vozidle.
Z webové stránky můžete navigovat rovněž přes
My Volvo, což je osobní stránka pro vás a vaše
vozidlo.
Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte na
středové konzole MY CAR a zvolte OK/MENU
Nastavení Obnovení továrního nastavení.
Resetují se uživatelská data (např. pro apps, internetový prohlížeč) a osobní nastavení v nabídkách
(např. nastavení klimatu, nastavení vozidla) se
nastaví na původní tovární nastavení.
Podpora na internetu
Pokud chcete tuto stránku navštívit, přejděte na
support.volvocars.com nebo použijte QR kód.
Stránka podpory je k dispozici pro většinu trhů.
Ve vozidlech se systémem Volvo On Call* se
vymažou osobní nastavení, která jsou uložena ve
vozidle. Odhlášení od služby Volvo On Call - viz
Změna majitele vozidla u služby Volvo On Call.
Související informace
•
•
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
Volvo ID (str. 11)
Přes QR kód se dostanete ke stránce podpory.
Informace na stránce podpory lze prohledávat.
Tyto informace mohou být dále rozděleny do
různých kategorií. Zde je podpora pro možnosti
související např. s funkcemi a službami připojenými k internetu, Volvo On Call*, navigačním
systémem* a aplikacemi. Video a podrobné
pokyny vysvětlují jednotlivé postupy, například, jak
připojit vozidlo k internetu přes mobilní telefon.
Informace, které lze stáhnout ze
stránky podpory
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation* si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
10
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Aplikace
Pro vybrané modely Volvo od modelového roku
2014 a 2015 je uživatelská příručka k dispozici
ve formě aplikace. Aplikace Volvo On Call* je rovněž přístupná odsud.
Uživatelské příručky pro předchozí modelové
roky
Uživatelské příručky pro předchozí modelové roky
jsou zde k dispozici ve formátu PDF. Dále je na
stránkách podpory k dispozici průvodce Quick
Quide a doplněk. Pokud chcete stáhnout požadovanou publikaci, zvolte model vozidla a modelový
rok.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontakt na zákaznickou podporu a na nejbližšího prodejce Volvo.
Volvo ID
Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte přístup k různým službám6.
Příklady služeb:
•
My Volvo - vaše osobní webová stránka pro
vás a vaše vozidlo.
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID, např. pokud
chcete poslat novou adresu z mapové služby
na internetu přímo do vozidla.
•
Volvo On Call* - Volvo ID se používá při přihlašování k aplikaci Volvo On Call.
Vytvořte si osobní účet Volvo ID, přihlaste se
k webu My Volvo a objeví se přehledné informace, mimo jiné, o servisních prohlídkách, smlouvách a zárukách. Na webové stránce My Volvo se
nacházejí informace o příslušenství a softwaru
upravené pro váš model vozidla.
5 Platí pro některé trhy.
6 Tyto služby se mohou
•
My Volvo web - zadejte svou emailovou
adresu a postupujte podle pokynů.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte podle
pokynů. Další možností je stisknout dvakrát
.
na středové konzole tlačítko Připojit
Potom zvolte Aplikace Apps Nastavení
a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call* -stáhne se poslední verze
aplikace Volvo On Call. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID, zadejte e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů.
Výhody čísla Volvo ID
•
My Volvo na internetu5
Ze stránky www.volvocars.com se můžete dostat
na web My Volvo, který představuje osobní webovou stránku vás a vašeho vozu.
nou adresu a dokončete tak registraci. Volvo ID
lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo, které
potřebujete k přístupu k online službám stačí si tedy zapamatovat jedno uživatelské
jméno a jedno heslo.
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. Volvo On Call) se uživatelské
jméno/heslo automaticky změní i pro ostatní
služby (např. My Volvo)
Související informace
•
•
•
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 10)
Apps (str. 72)
Vozidlo připojené k Internetu (str. 67)
Změna majitele (str. 10)
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit číslo Volvo ID, je třeba zadat
osobní e-mailovou adresu. Pak postupujte podle
pokynů v e-mailu automaticky zaslaném na zada-
postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
11
MY CAR
MY CAR
MY CAR
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve středové
konzole na volantu vyberete/zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky nebo uložíte
vybranou funkci v paměti.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje s mnoha
funkcemi vozidla, např. City Safety™, se zámky
a poplašným zařízením, ovládá automatickou
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové konzole nebo kolečka na volantu procházíte
nahoru/dolů možnosti nabídek.
Některé funkce jsou k dispozici standardně, jiné
se týkají výbavy na přání.
EXIT
Provoz
Funkce EXIT
Menu se prochází pomocí tlačítek na středové
konzole nebo pomocí pravé klávesnice na
volantu*.
V závislosti na funkci, u které se kurzor nachází,
když se krátce stiskne EXIT, a v závislosti na
úrovni menu, nastane některá z následujících
situací:
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem
nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně
nabídky (nabídka hlavního zdroje).
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice na
volantu. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané výbavy a trhu.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
14
* Volitelná výbava/příslušenství.
MY CAR
MY CAR - vyhledávací cesty
6.
Přejděte na Dveře – odemknutí a stiskněte
ovládací kolečko - otevře se rozbalovací
nabídka s funkcemi, které lze zvolit.
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
7.
Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní části
obrazovky displeje středové konzoly. Cesty vyhledávání k funkcím systému nabídky jsou uváděny
v následujícím formátu:
Procházejte pomocí kolečka možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny a stisknutím kolečka možnost
vyberte.
8.
Ukončete programování - jedním dlouhým
stisknutím nebo krátkým tisknutím tlačítka
EXIT projděte přes menu postupně zpět.
Nastavení Nastavení vozidla Nastavení
zámku Dveře – odemknutí Dveře řidiče,
pak všechny.
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí klávesnice na volantu:
1.
Stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole.
2.
Stiskněte kolečko.
3.
Pomocí ovládacího kolečka přejděte na požadovanou nabídku, např.Nastavení a potom
stiskněte ovládací kolečko - otevře se podnabídka.
4.
Přejděte na požadované menu,
např.Nastavení vozidla a stiskněte ovládací
kolečko - otevře se submenu.
5.
Přejděte na Nastavení zámku a stiskněte
ovládací kolečko - otevře se nové submenu.
1
MY CAR - položky nabídky
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Postup je stejný jako u ovládání na středové konzole (str. 14): OK/MENU, EXIT a TUNE.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
Příklad normálního zobrazení pro menu MY CAR.
Stisknutím tlačítka MY CAR na středové konzole
otevřete normální zobrazení pro menu MY CAR.
V normálním zobrazení uvidíte stav některých
systémů podpory řidiče (v horní části obrazovky)
a stav funkce Start/Stop* ve spodní části obrazovky.
Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete zdroj
menu My Car , kde jsou k dispozici následující
položky:
• My S601
• Statistika trasy
}}
Závisí na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
15
MY CAR
||
•
•
•
•
•
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
Drive-E2/Hybrid3
Tlak v pneumatikách
Hybrid3
Servis a oprava
My Car
Uživatelská příručka
Zde se nacházejí informace o hnacím systému
vozidla. Zvolte z následujících položek:
My Car
My Car
Statistika trasy
Na obrazovce se zobrazuje historie se sloupcovým grafem průměrné spotřeby elektřiny3 a paliva.
Drive-E2
My Car
Podle obrazovky zjistíte, jaký motor vozidlo
pohání a jak teče hnací síla.
• Jízdní režimy
Zde jsou vysvětleny různé jízdní režimy
vozidla.
Statistika jízdy
• Průvodce ECO řízením
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Drive-E
My Car
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
Drive-E vozů Volvo. Zvolte z následujících položek:
• Start/Stop
Zde jsou uvedeny informace o funkci Start/
Stop.
• Průvodce ECO řízením
2 Platí pro V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60,
3 Platí pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
1 Závisí na modelu vozidla.
Tlak v pneumatikách
Na obrazovce se zobrazí informace o monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách - zde lze aktivovat a deaktivovat systém.
Nastavení
My Car
Nastavení
Menu jsou strukturována následovně:
V60 Cross Country, XC60.
Menu úrovně 3
Hybrid
• Tok energie
My S601
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat nebo
deaktivovat.
16
Menu úrovně 2
Nastavení
My S601
Menu úrovně 1
Menu úrovně 4
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci Nastavení. Některé funkce jsou k dispozici standardně, jiné se týkají výbavy na přání.
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat /
Zapnuto, nebo deaktivovat /Vypnuto, se zobrazí
čtvereček:
Zapnuto: Vybraný čtvereček.
Vypnuto: Prázdný čtvereček.
•
Vyberte ZapnutoVypnuto pomocí OK a pak
menu zavřete příkazem EXIT.
MY CAR
Nabídky pod nastavením
• Nastavení vozidla - viz MY CAR - nastavení
vozidla (str. 17)
Uživatelská příručka
MY CAR - nastavení vozidla
My Car
Položka menu pro nastavení vozidla ve zdroji
nabídky MY CAR obsahuje celou řadu funkcí,
např. Paměť klíče nebo Nastavení dveří.
Uživatelská příručka
• Systém podpory jízdy - viz MY CAR - pod-
Na obrazovce se zobrazí digitální uživatelská příručka (str. 7).
• Možnosti systému - viz MY CAR - Možnosti
Související informace
půrné systémy řízení (str. 19)
systému (str. 21)
• Nastavení hlasového ovládání - viz MY
CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 22)
• Nastavení klimatu - viz MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 22)
• Nastavení internetu - viz MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
• Volvo On Call, viz digitální verze Uživatelské
příručky.
• Možnosti klávesy oblíbených FAV - připojí
běžně používanou funkci v systému MY CAR
k tlačítku FAV, viz Oblíbené (str. 33)
•
Informace - viz Informace MY CAR
(str. 24)
• Obnovení továrního nastavení - všechna
uživatelská data se resetují a ve všech menu
se nastavení resetují na tovární nastavení.
Servis a opravy
My Car
Servis a oprava
Zde se nacházejí servisní a dílenské informace
o vozidle a informace o sjednaných schůzkách
v servisu.
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 15)
Nastavení vozidla
Paměť klíče vozidla
Zapnuto
Vypnuto
Nastavení zámku
Automatické zamykání dveří
Zapnuto
Vypnuto
Dveře – odemknutí
Všechny dveře
Dveře řidiče, pak všechny
Odemkn. vstupu bez klíče
Odemkn. všechny dveře
Jakékoliv dveře
Dveře na stejné straně
Obojí přední dveře
}}
17
MY CAR
||
Zvukové potvrzení
Sklopit zrcátka při zamykání
Doprovodné osvětlení
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
30 s
60 s
Světelné potvrzení zamknutí dveří
Naklonit levé zrc. při zařaz. zpáteč.
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
90 s
Trojité směrové světlo
Zapnuto
Světelné potvrzení při odemknutí
Naklonit pravé zrc. při zařaz.zpát.
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Snížená ochrana
Nastavení světel
Aktivovat omezenou ochranu
Vnitřní osvětlení
Zapnuto
Podlahové osvětlení
Vypnuto
Osvětlení okolí
Barvy osvětlení okolí
Požádat při výstupu
Zapnuto
Vypnuto
Nastavení bočního zrcátka
Doba aktivace přístup.sv.
Denní provozní světla
Zapnuto
Vypnuto
Dočasný levostranný provoz
Zapnuto
Vypnuto
nebo
Dočasný pravostranný provoz
Vypnuto
Zapnuto
30 s
Vypnuto
60 s
90 s
18
Vypnuto
MY CAR
Aktivní světla pro zatáčení
Úroveň posilování řízení
Nízký
Zapnuto
Střední
Vypnuto
Vysoký
Přídavné osvětlení
Zapnuto
Rychlost na displeji infotainment
Zapnuto
Vypnuto
Aktivní dálkové světlomety
Zapnuto
Vypnuto
Natáčecí světla
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
MY CAR - podpůrné systémy řízení
Položka v nabídce Systémy podpory řidiče ve
zdroji nabídek MY CAR obsahuje např. Systém
varování před kolizí a Lane Keeping Aid.
Systém podpory jízdy
Varování před kolizí
Varování před kolizí
Resetovat nastavení vozidla
Zapnuto
Všechna menu v Nastavení vozidla jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Vypnuto
Související informace
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
Upozornění na vzdálenost
Krátká
Normální
Dlouhá
Tlak v pneumatikách
Zvukové varování
Monitor. pneumatik
Zapnuto
Nakalibrujte tlak pneu
Vypnuto
Lane Departure Warning
Monitorování pneu
Zapnuto
Vypnuto
}}
19
MY CAR
||
Lane Departure Warning
Systém detekce dopravních znač.
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Při spuštění
Upozornění na rychlost
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vyšší citlivost
Zapnuto
Vypnuto
Asistent jízdních pruhů
ESC OFF
Zapnuto
Vypnuto
City Safety
Zapnuto
Asistent jízdních pruhů
Zapnuto
Vypnuto
Režim asistence
Kompletní funkce
Pouze posilování volantu
Pouze vibrace
Systém detekce dopravních znač.
20
Vypnuto
BLIS
Zapnuto
Vypnuto
Upozornění na odstup
Zapnuto
Vypnuto
Driver Alert
Zapnuto
Vypnuto
Související informace
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
MY CAR
MY CAR - Možnosti systému
Položka v nabídce nastavení systému ve zdroji
nabídek MY CAR obsahuje např. funkci Čas
a Jazyky.
Možnosti systému
Nastavení času
Zde se nastavují hodiny na sdružené přístrojové desce.
24 hodin
Zapnuto
Vypnuto
Letní čas
Automaticky
Zapnuto
Vypnuto
Automatický čas
Zapnuto
Jazyk
Spořič obrazovky
Vyberte jazyk textů na obrazovce a na sdružené přístrojové desce.
Jazyk: displej řidiče
Vyberte jazyk textů na sdružené přístrojové
desce.
Zapnuto
Vypnuto
Pokud zvolíte tuto možnost, po jisté době
nečinnosti zmizí z obrazovky displeje aktuální
obsah a objeví se prázdná obrazovka.
MPG(US)
Pokud stisknete některé z tlačítek na obrazovce displeje nebo některé z ovládacích tlačítek, opět se zobrazí původní obsah.
MPG(UK)
Zobrazit text nápovědy
Jednotky vzdál. a paliva
km/l
Zapnuto
l/100km
Vypnuto
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Výběr jednotky pro zobrazení venkovní
teploty a nastavení ovládání klimatizace.
Vysvětlující text pro aktuální obsah displeje
se zobrazí, je-li tato možnost zvolena.
Resetovat možnosti systému
Všechna menu v Možnosti systému jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
Vypnuto
Místo
21
MY CAR
MY CAR - Nastavení hlasového
ovládání
Položka Nastavení hlasového ovládání ve zdroji
nabídky MY CAR obsahuje např. funkci Voice
Tutorial nebo seznam povelů pro hlasové ovládání.
Nastavení hlasového ovládání
Viz
Výukový program
(str. 64)
Seznam pokynů
(str. 65)
Globální pokyny
(str. 64)
Načíst rychlost
(str. 64)
Rychlá
Střední
Pomalá
Související informace
•
•
MY CAR - Nastavení klimatizace
Položka v menu Nastavení klimatizace ve zdroji
menu MY CAR obsahuje např. funkci nastavení
ventilátoru a recirkulaci.
Nastavení klimatu
Automatický ventilátor
Normální
MY CAR (str. 14)
Vysoký
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
Nízký
Doba vypnutí recirkulace
Navigační pokyny
Zapnuto
Pokyny pro rádio
Vypnuto
Pokyny pro média
Telefonní pokyny
Aut. odmrazování vzadu
Navigační pokyny platí pouze,
když je nainstalována navigace
Volvo*.
Nastavení uživatele
Adaptace mluvčího
Zapnuto
Vypnuto
(str. 64)
Aut. vyhřívání sedadla řidiče
Výchozí
Zapnuto
Školený uživatel
Vypnuto
Aut. vyhřívání volantu
Zapnuto
Vypnuto
22
* Volitelná výbava/příslušenství.
MY CAR
Systém kvality vzduchu v interiéru
Zapnuto
Vypnuto
MY CAR - Nastavení Internetu
Resetovat nastavení klimatu
Nastavení internetu
Viz
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Připojit přes
(str. 67),
(str. 70),
(str. 54)
a (str. 67)
Související informace
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
Položka v menu Nastavení Internetu ve zdroji
nabídky MY CAR obsahuje např. funkci
Bluetooth® a Wi-Fi.
Modem ve vozidle
Bluetooth
Wi-Fi
Vypnuto
Jméno
Heslo
Související informace
Žádné
Modem vozidle
Zapnuto
(str. 70)
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
Využitá data
Síťový operátor
Datový roaming
Uzamknout SIM kartu
PIN kód u SIM karty ve
vozidle
Název přístupového bodu
Bluetooth
(str. 54)
Wi-Fi
(str. 67)
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
(str. 70)
23
MY CAR
Informace MY CAR
Položka menu Informace ve zdroji menu MY
CAR obsahuje funkce jako Počet klíčů a číslo
VIN.
Informace
Počet klíčů
Číslo VIN
Související informace
•
•
24
MY CAR (str. 14)
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
AUDIO A MÉDIA
AUDIO A MÉDIA
Audio a média
Audiosystém a systém médií se skládá z rádia
(str. 36), přehrávače médií (str. 43), TV*
(str. 76) a možnosti komunikovat s mobilním
telefonem (str. 57), který lze v některých případech hlasovým ovládáním (str. 62). Je možné
připojit vozidlo k Internetu (str. 67) např. za
účelem streamování audia přes aplikace
(str. 72).
Informace se objevují na 7palcové obrazovce
v horní části středové konzoly. Funkce lze ovládat
pomocí tlačítek na volantu, pomocí tlačítek na
středové konzole pod obrazovkou nebo pomocí
dálkového ovladače* (str. 79). Počet reproduktorů a zesilovačů závisí na tom, jaký audiosystém
vozidlo používá.
pokračuje v přehrávání stejného zdroje (např.
rádia) jako předtím, než se motor vypnul (u vozidel
s funkcí Keyless* musí být dveře řidiče zavřené).
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový ovladač
musel být zasunutý ve spínači zapalování.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment se
na chvíli vypne a spustí se až po nastartování
motoru.
POZNÁMKA
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový ovladač
ze spínací skříňky. Zabráníte tím zbytečnému
vybíjení akumulátoru.
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless
a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.
Dirac Live
Gracenote®
Je-li audiosystém a systém médií aktivní, když se
motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile se
klíč zasune do polohy I nebo vyšší polohy. Systém
26
Gracenote, logo a logotyp Gracenote, "Powered
by Gracenote" a Gracenote MusicID jsou registrované známky a obchodní známky společnosti
Gracenote, Inc. v USA a ostatních zemích.
Ke generování a úpravám zvuku se používá technologie Dirac Live, která zajistí naprosto výjimečný zážitek z poslechu. Dirac Live a symbol
D jsou registrované obchodní značky společnosti
Dirac Research AB.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Související informace
•
Audio a média - nastavení audio (str. 33)
Audio a média - přehled
Přehled různých komponentů systému audia
a médií.
Vstupy AUX a USB pro externí audiozdroje
(str. 50) (např. iPod®).
Klávesnice na volantu.
7palcová obrazovka. Vzhled na obrazovce lze
změnit a přizpůsobit nastavení sdružené přístrojové desky; viz příručku pro uživatele.
Ovládací panel na středové konzole.
27
AUDIO A MÉDIA
Audio a média - použití systému
disku, předvolby rozhlasových stanic1 nebo
kapitoly2. Dlouhé stisknutí slouží k rychlému
procházení skladeb na disku nebo k vyhledání další rozhlasové stanice.
Systém audia a médií je ovládán ze středové
konzoly pomocí tlačítek na volantu, rozpoznávání
hlasu (str. 62) nebo dálkového ovladače*
(str. 79). Informace se zobrazí na obrazovce
v horní části středové konzoly.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení
audio (basy, výšky atd.). Další informace, viz
obecné nastavení audio (str. 34).
VOL – zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to
včetně navigace* a funkcí telefonu) se
spouští a vypíná současně. Krátkým stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo obnoví na
původní hlasitost (pokud byl vypnutý).
Otvor pro vložení a vysunutí disku.
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní zdroj
(např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se naposledy
aktivní zdroj (např. pro rádio FM). Pokud je
zobrazen zdroj a stisknete tlačítko hlavního
zdroje, zobrazí se menu zkratek.
Vysunutí disku. Disk zůstává vysunutý cca.
12 sekund. Potom se z bezpečnostních
důvodů zasune.
Procházet/rychloposuv vpřed/hledat –
krátkým stisknutím procházejte stopy na
1
2
28
OK/MENU – stisknutím kolečka na volantu
nebo tlačítka na středové konzole přijmete
Neplatí pro DAB (Digital Audio Broadcasting).
Platí pouze pro DVD disky.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
výběr v nabídkách. Pokud se nacházíte v normálním zobrazení a stisknete OK/MENU,
zobrazí se menu pro vybraný zdroj (např.
RADIO nebo MEDIA). Pokud jsou k dispozici
vnořené nabídky, vpravo od obrazovky se
zobrazí šipka.
TUNE – otáčením kolečka na volantu nebo
knoflíku na středové konzole procházejte
stopy/složky na disku, rozhlasové a televizní*
stanice, telefonní kontakty nebo procházejte
možnosti na obrazovce displeje.
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte aktuální
funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor
nebo vymažete zadané znaky. Dlouhým
stisknutím zobrazíte normální zobrazení
nebo, pokud jste v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně nabídky (zobrazení
hlavního zdroje), odkud lze použít stejná tlačítka hlavního zdroje jako na středové konzole (6).
INFO - pokud jsou kromě informací, které se
zobrazily na obrazovce, k dispozici další informace, stisknutím tlačítka INFO zobrazíte další
informace.
Tlačítka předvolby - zadávání čísel a písmen.
FAV - v některých případech lze přiřadit
některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená
funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 33).
Hlasové ovládání - stisknutím aktivujte hlasové ovládání.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
29
AUDIO A MÉDIA
||
Menu
Příklad ukazuje navigování na různé funkce, když se přehrává z hard disku ve vozidle.
30
AUDIO A MÉDIA
Tlačítko hlavního zdroje – stisknutím změníte hlavní zdroj nebo se zobrazí nabídka
zkratek/zdrojů v aktivním zdroji.
Normální zobrazení – běžný režim pro zdroj.
zdroj aktivní nebo připojený, nebo že nic neobsahuje.
Dostupné funkce, viz Audio a média - přehled
menu (str. 82).
Menu zkratek - zobrazí často používané
položky z menu.
Rychlá nabídka – rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně stop
na disku, naladění jiné rozhlasové stanice
apod.
Menu zdroje - funkce a nastavení aktivního
zdroje.
Menu výběru zdroje3 - zobrazuje zdroje,
které lze zvolit.
menu hlavního zdroje - zobrazí se hlavní
zdroje, které si lze rovněž zvolit pomocí klávesnice hlavního zdroje (1).
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení
atd.
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (např. RADIO, MEDIA). K navigování
přes menu zdroje použijte ovládací prvky TUNE,
OK/MENU, EXIT nebo tlačítko hlavního zdroje
(1).
Pokud je text v panelu nabídek světle šedý,
možnost nelze vybrat. Může to být způsobeno tím,
že funkce není ve vozidle k dispozici, že není daný
3
Je k dispozici pouze u hlavních zdrojů s různými menu.
31
AUDIO A MÉDIA
Symboly na obrazovce
Přehled symbolů, které lze zobrazovat na obrazovce na poli činnosti/stavu.
Pole činnosti/stavu.
Pole činnosti/stavu uvádí právě probíhající činnosti a v některých případech jejich stav. Ne
všechny symboly činnosti/stavu se zobrazují stále
z důvodu omezeného místa v poli.
Symbol
Popis
Připojí se k internetu přes
Bluetooth®.
32
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Připojí se k internetu přes Wi-Fi.
Probíhá hovor.
Připojeno k internetu přes Wi-Fi.
Nepřečtená textová zpráva.
Není připojeno k internetu přes WiFi.
Mikrofon vypnut.
Připojí se k internetu přes modem
ve vozidle*A.
Audio vypnuto (MUTE).
Pruhy zobrazují sílu signálu v síti
mobilního telefonu. Pod pruhy je
typ připojení.
Služba SOS*A aktivní.
Připojí se k internetu přes modem
ve vozidle*A.
Není připojeno k internetu přes
modem vozidla*A.
vozidle*A
Modem ve
připojený
k internetu přes roaming (používá
se u zahraničních sítí).
Služba ON CALL*A aktivní.
A
Pouze vozidla se službou Volvo On Call.
Související informace
•
•
Vozidlo připojené k Internetu (str. 67)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57)
Tento symbol se objeví, pokud se
vysílá poloha vozidla.
Připojeno k internetu přes
Bluetooth®.
Telefon připojený k vozidlu.
Není připojeno k internetu přes
Bluetooth®.
Zmeškaný hovor.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Oblíbené
Přiřaďte si často používanou funkci k tlačítku
FAV. Je možné připojit jednu funkci v každém
jednotlivém zdroji v rámci hlavních zdrojů - rádio,
médií, MY CAR a webového prohlížeče (ve
vozidle připojeném k Internetu). Připojené funkce
se poté aktivují pouhým stisknutím tlačítka FAV.
Připojit oblíbené
4.
V položkách nabídky vyberte funkci, kterou
chcete připojit k tlačítku FAV.
> Když bude zdroj (např. AM, Bluetooth®)
příště aktivní, uložená funkce je přístupná
po krátkém stisknutí tlačítka FAV.
Související informace
•
•
•
•
•
Audio a média (str. 26)
MY CAR (str. 14)
Rádio (str. 36)
Multimediální přehrávač (str. 43)
Vozidlo připojené k Internetu (str. 67)
Audio a média - nastavení audio
Audiosystém je již nakalibrován pro optimální
reprodukci zvuku. Tuto kalibraci lze však změnit.
Nastavení optimální kalibrace zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování
signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu
posluchače atd. pro každou kombinaci modelu
vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti, příjem
rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této uživatelské příručce, např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou
určeny uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
1.
Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO, MEDIA).
2.
Vyberte zdroj (např. AM, Bluetooth).
3.
V normálním zobrazení zdroje stiskněte OK/
MENU a vyberte nabídku FAV.
Další možností je dlouze stisknout tlačítko
FAV, dokud se nezobrazí nabídka.
Kvalita zvuku během streamingu audia
z internetu
Množství přenesených dat závisí na službách resp.
programech apps, které ve vozidle používáte.
Například, audio streaming může vyžadovat velké
množství dat, takže potřebujete dobré připojení
a silný signál.
U některých aplikací lze nastavit kvalitu zvuku.
Výběrem vysoké kvality zvuku se zvýší doba stahování a může docházet k výpadkům zvuku. Pro
}}
33
AUDIO A MÉDIA
||
zajištění stabilního zvukového zážitku doporučujeme zvolit nižší kvalitu zvuku.
Audio a média - všeobecné
nastavení audio
• Hlasitost navigace - Hlasitost systémového
Související informace
Všeobecné nastavení audio pro systém audia
a médií
• Hlasitost hlas.ovl. - Hlasitost systémového
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete menu pro
nastavení audiosystému (Basy, Výšky apod.).
Otáčením knoflíku TUNE přejděte k výběru (např.
Výšky) a stisknutím OK/MENU proveďte výběr.
• Hlasit. vyzván. tónu - Hlasitost vyzvánění ve
•
Vozidlo připojené k Internetu (str. 67)
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení. Toto
nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pozor - hlasitost zvuku lze nastavit pouze v rámci
mírného rozsahu. Je-li aktivní nějaká funkce
(např. navigační systém), hlasitost zvuku lze
nastavit otáčením ovladače VOL do minimální/
maximální polohy.
Dalším otáčením knoflíku TUNE otevřete další
možnosti:
• Premium sound* - Pokročilé nastavení
audia (str. 35).
hlasu navigačního systému*.
hlasu hlasového ovládání (str. 62).
vozidle pro připojený mobilní telefon
(str. 57).
• Hlas. park. asistenta - Hlasitost parkovací
asistence*.
• Hlas. Cross Traffic Alert - Hlasitost
systému CTA*.
• Kompenzace hlasitosti - Kompenzace
audia pro nadměrný hluk v prostoru pro
cestující (str. 36).
• Resetovat nast. audia - Obnoví výrobní
nastavení audia.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Vyvážení vpředu-vzadu - Vyvážení mezi
předními a zadními reproduktory.
•
Vyvážení vpravo-vlevo - Vyvážení mezi pravými a levými reproduktory.
• Ekvalizér - Úroveň hlasitosti pro různé
vlnové délky (str. 36).
34
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Audio a média - rozšířená nastavení
audio*
1.
Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Surround a stiskněte OK/MENU.
Upravte nastavení audia pro rádio a média podle
svých přání.
2.
Pro veškerá pokročilá nastavení audia je třeba
stisknutím tlačítka SOUND přejít do nabídky
nastavení audia. Otočením knoflíku TUNE přejděte na možnost Premium sound* a stiskněte
OK/MENU.
Prostorový zvuk lze nastavit do režimu
Zapnuto/Vypnuto stisknutím tlačítka OK/
MENU
Pokud je vybraná možnost Zapnuto, lze úroveň
prostorového zvuku nastavit samostatně.
1.
Otáčením knoflíku TUNE přejděte na nastavení úrovně a potvrďte tlačítkem OK/MENU.
Zvukové jeviště
2.
Úroveň prostorového zvuku zvolte otáčením
knoflíku TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
Zvuk lze optimalizovat pro různé části vozidla.
Profil zvuku lze nastavit pro Sedadlo řidiče,
Zadní sedadla nebo Celé vozidlo.
1.
2.
Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Sound stage a stiskněte OK/
MENU.
Profil zvuku zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Prostorový zvuk
Systém prostorového zvuku lze nastavit na
Zapnuto/Vypnuto. Pokud nastavíte Zapnuto,
systém zvolí nastavení pro optimální přehrávání
zvuku. Zpravidla se na obrazovce displeje objeví
. Pokud se k provedení záznamu
DPL II a
použila technologie Dolby Digital, záznam se
bude přehrávat s tímto nastavením a na obrazovce displeje se objeví
. Pokud zvolíte
"vypnuto", k dispozici bude stereo se 3 kanály.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Nastavení ekvalizéru (str. 36)
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti (str. 36)
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 52)
Hlubokotónový reproduktor
Hlasitost subwooferu lze nastavit samostatně.
1.
Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Subwoofer a stiskněte OK/MENU.
2.
Hlasitost zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Středový reproduktor
Hlasitost středového reproduktoru lze nastavit
samostatně. Pokud je prostorový zvuk v režimu
Zapnuto, nastaví se možnost Úroveň DPL II
uprostřed, v opačném případě možnost Úroveň
3 kanály uprostřed.
1.
Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Uprostřed a stiskněte OK/MENU.
2.
Hlasitost zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
* Volitelná výbava/příslušenství.
35
AUDIO A MÉDIA
Nastavení ekvalizéru
Nastavte ekvalizér a upravte hlasitost samostatně
pro různé frekvence rádia a TV.
1.
2.
3.
4.
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete nabídku
pro nastavení audia. Otočením knoflíku
TUNE přejděte na možnost Ekvalizér
a stiskněte OK/MENU.
Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Nastavte audio otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte tlačítkem OK/MENU nebo povel
zrušte tlačítkem EXIT. Analogicky pokračujte
u ostatních vlnových délek, které chcete změnit.
Po dokončení nastavení audia je potvrďte
stisknutím tlačítka EXIT a vraťte se na normální zobrazení.
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio*
(str. 35)
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
4
36
Nastavení hlasitosti audio
a automatické regulace hlasitosti
Nastavte kompenzaci audio pro případ nadměrné hlučnosti v prostoru pro cestující.
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky zvyšováním
hlasitosti se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň
kompenzace lze nastavit na možnosti Nízký,
Střední, Vysoký nebo Vypnuto.
1.
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete nabídku
pro nastavení audia. Otočením knoflíku
TUNE zvolte Kompenzace hlasitosti
a stiskněte OK/MENU.
2.
Úroveň zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Rádio
Lze poslouchat na frekvenci rádia AM4 a FM.
V některých případech lze poslouchat digitální
rádio (DAB)* (str. 42).
Ve vozidle připojeném k Internetu (str. 67) lze
poslouchat internetové rádio, viz Apps
(str. 72).
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio*
(str. 35)
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Ovládací prvky funkcí rádia.
Základní informace o navigaci pro rádio najdete
v kapitole o ovládání systému a navigace v menu
(str. 28).
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 33).
Neplatí pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Rádio AM4/FM
•
•
•
Ladění rádia (str. 37)
Rozhlasové stanice jako předvolby (str. 38)
Funkce systému Radio Data System(RDS)
(str. 39)
Digitální rádio (DAB)*
•
•
•
•
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 42)
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 42)
DAB to DAB* link (str. 43)
Rozhlasové stanice jako předvolby (str. 38)
Funkce systému Radio Data System(RDS)
(str. 39)
Internetové rádio
•
Apps (str. 72)
Související informace
•
•
•
Přehled menu - AM (str. 82)
Přehled menu - FM (str. 83)
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*
(str. 83)
Ladění rádia
Automatické ladění rádia
Rádio lze nastavit na automatické nebo manuální
ladění.
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových
stanic (str. 38), které využívají automatické
ladění rádia.
V případě automatického ladění rádia (str. 37)
se automaticky z frekvenčních signálů, které
v daný okamžik rádio přijímá, vytvoří seznam rozhlasových stanic (str. 38).
Je-li nastaveno (str. 37) automatické ladění rádia,
rádio lze naladit v běžném zobrazení a v seznamu
stanic.
Rádio se ladí automaticky nebo manuálně:
Ladění rádia v běžném zobrazení
1.
V běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte
OK/MENU a zvolte Naladit stanici podle.
1.
2.
Otočte TUNE na Seznam stanic nebo
Manuální ladění a vyberte pomocí OK/
MENU.
Krátké stisknutí - v běžném zobrazení pro
/
na středové konzole
zdroj FM na
(nebo na klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další uloženou
stanici.
2.
Dlouhé stisknutí - v běžném zobrazení pro
zdroj FM na
/
na středové konzole
(nebo na klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další dostupnou stanici.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na přenos může mít vliv celá řada okolností, např.
vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra
pokrytí často závisí na území, ve kterém se
zrovna v daném státě nacházíte.
Ladění rádia v seznamu stanic
1.
V běžném zobrazení pro zdroj FM otočte
TUNE - zobrazí se Seznam FM stanic.
2.
Otočte TUNE na stanici a zvolte ji pomocí
OK/MENU.
V seznamu stanic přepínejte mezi automatickým
a manuálním laděním rádia (str. 38) stisknutím
tlačítka INFO na středové konzole.
4 Neplatí
pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
* Volitelná výbava/příslušenství.
37
AUDIO A MÉDIA
Seznam rozhlasových stanic
Manuální ladění rádia
Rozhlasové stanice jako předvolby
Rádio automaticky sestaví pro danou oblast
seznam rozhlasových stanic, které vysílají s nejsilnějším signálem. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které
neznáte rozhlasové stanice a jejich frekvence.
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových
stanic (str. 38). Rozhlasové stanice lze však
naladit také manuálně.
Často používané rozhlasové stanice je vhodné
pro usnadnění aktivace uložit do předvoleb.
Automatické ladění rádia (str. 37) využívá sestavený seznam stanic.
POZNÁMKA
Je-li nastaveno (str. 37) manuální ladění rádia,
rádio lze naladit v běžném zobrazení a v seznamu
frekvencí.
Ladění rádia v běžném zobrazení
1.
Krátké stisknutí - v běžném zobrazení pro
/
na středové konzole
zdroj FM na
(nebo na klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další uloženou
stanici.
2.
Dlouhé stisknutí - v běžném zobrazení pro
zdroj FM na
/
na středové konzole
(nebo na klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další dostupnou stanici.
V seznamu se zobrazí pouze frekvence rozhlasových stanic, které jsou momentálně přijímány. Nezobrazí se úplný seznam všech
rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.
Ladění radia v seznamu frekvencí
1.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj FM otočte
TUNE - zobrazí se Ladění FM.
Otočte TUNE na frekvenci a zvolte ji pomocí
OK/MENU.
V seznamu frekvencí přepínejte mezi manuálním
a automatickým laděním rádia (str. 37) tisknutím
tlačítka INFO na středové konzole.
5 Neplatí
38
pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
Předvolby stanic.
Rádio AM5/FM
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb
(např. AM).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1.
Nalaďte si stanici, viz Ladění rádia (str. 37).
2.
Podržte několik sekund stisknuté jedno z tlačítek předvolby. Nyní můžete použít tlačítko
předvolby.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam kanálů
předvolby.
AUDIO A MÉDIA
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj AM/FM
stiskněte OK/MENU a zvolte Zobrazit
Předvolby.
Digitální rádio (DAB)*
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb.
Předvolby se ukládají dlouhým stisknutím požadovaného tlačítka předvolby. Podrobnější informace
- viz rádio AM/FM nahoře. Uložené předvolby se
vybírají pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je uložena předvolba, pak je registrován pouze hlavní
kanál. Důvodem je to, že subkanály jsou dočasné.
Při dalším pokusu o naladění předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na seznamu kanálů.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam kanálů
předvolby.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj DAB
stiskněte OK/MENU a zvolte Zobrazit
Předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB v audiosystému nepodporuje
veškeré funkce standardu DAB.
6
7
Funkce systému Radio Data
System(RDS)
•
V případě systému RDS rádio automaticky přeladí na nejsilnější vysílač. RDS umožňuje např.
příjem dopravních informací TP a vyhledání určitých druhů programů PTY
RDS - funkce spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač
FM v takové síti odesílá informace, které rádiu
s funkcí RDS umožňují následující funkce:
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší6.
•
Vyhledání typu programu, například dopravní
informace7 nebo zprávy.
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice8.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice nepoužívají RDS
nebo používají pouze část funkcionalit RDS.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen, rádio
přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální
zdroj audiosignálu. Například je-li používán CD
přehrávač, přepne se do režimu pauzy. Přerušené
vysílání se přehrává nastavenou hlasitostí
(str. 41). Jakmile nastavený typ programu již
nevysílá, nastaví se původní hlasitost a audiozdroj.
Programové funkce alarm, dopravní informace
(TP) a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Stisknutím tlačítka
OK/MENU se vrátíte k přerušenému zdroji zvuku
a můžete přesto poslechnout zprávu. Stisknutím
tlačítka EXIT zrušíte zprávu a vrátíte se k přerušenému zdroji zvuku.
Související informace
•
Alarmy v případě nehod a krizových situací
(str. 40)
•
Dopravní informace (TP) (str. 40)
Platí pro FM rádio.
Platí pro rádio DAB*.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
39
AUDIO A MÉDIA
•
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 41)
Rádiotext (str. 41)
Alarmy v případě nehod a krizových
situací
Tato funkce rádia se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Zpráva
ALARM! se zobrazí na obrazovce displeje,
pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace (TP)
Tato funkce umožní přerušit vysílání dopravních
informací v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.
Alarm lze dočasně přerušit, nikoliv však deaktivovat.
Je-li funkce aktivována, zobrazí se symbol TP.
Pokud některá stanice ze seznamu vysílá
dopravní zpravodajství, na obrazovce displeje se
objeví výrazně TP. Jinak se TP zobrazuje v šedé
barvě.
Související informace
–
•
Funkce systému Radio Data System(RDS)
(str. 39)
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte TP.
Související informace
•
8
40
Platí pro FM a rádio DAB*.
Funkce systému Radio Data System(RDS)
(str. 39)
AUDIO A MÉDIA
Typy rozhlasových programů (PTY)
Pro rádio DAB* lze vybrat jeden nebo více typů
rozhlasových programů - jako např. pop a klasická hudba. Po výběru typu programu jsou procházeny pouze kanály, které tento typ programu
vysílají.
1.
2.
Pokud chcete vybrat typ programu, v běžném
zobrazení pro zdroj DAB stiskněte
OK/MENU a zvolte Filtrování typu
programu (PTY).
Otočte TUNE na typ programu, který chcete
zaškrtnout resp. u kterého chcete zrušit
zaškrtnutí.
3.
Typ programu zaškrtněte resp. zaškrtnutí zrušte stisknutím tlačítka OK/MENU.
4.
Po výběru požadovaných typů programu
opusťte systém nabídky stisknutím tlačítka
EXIT.
Ovládání hlasitosti u přerušení
funkcí RDS
Funkce RDS, které přehrávání přerušily, jako
např. alarm nebo dopravní informace (TP) slyšíte
hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu.
Pokud je hlasitost nastavena během přerušení
programem, nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.
Související informace
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace o obsahu
programů, o interpretech atd. Tyto informace lze
zobrazit na obrazovce displeje. Pro rádio FM
a DAB* lze zobrazit rádiotext.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj FM/DAB
stiskněte OK/MENU a zvolte Zobrazit.
Související informace
•
Funkce systému Radio Data System(RDS)
(str. 39)
•
Funkce systému Radio Data System(RDS)
(str. 39)
•
Alarmy v případě nehod a krizových situací
(str. 40)
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 42)
•
Dopravní informace (TP) (str. 40)
Symbol PTY se objeví na obrazovce, když je tato
funkce aktivní.
V některých případech rádio DAB opustí režim
PTY, viz DAB to DAB* link (str. 43).
Související informace
•
Funkce systému Radio Data System(RDS)
(str. 39)
* Volitelná výbava/příslušenství.
41
AUDIO A MÉDIA
Automatická aktualizace rádiové
frekvence (AF)
Tato funkce automaticky vybere pro nastavenou
rozhlasovou stanici nejvhodnější frekvenci. Může
být aktivována pro FM rádio.
Digitální rádio (DAB)*
Digitální rádio (DAB)* - subkanál
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém digitálního vysílání rádia (str. 36). Vozidlo podporuje
DAB, DAB+ a DMB.
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány
subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat
například vysílání hlavního programu v jiných jazycích.
POZNÁMKA
Ve výjimečných případech se může stát, že
funkce k vyhledání nejvhodnější frekvence musí
prohledat celý vlnový rozsah FM.
Pokud je nastavená rozhlasová stanice uložena
do předvolby (str. 38), funkce nezmění frekvenci,
ani když se aktivuje automatická aktualizace rozhlasové frekvence.
Aktivace/deaktivace automatické aktualizace
frekvence rádia:
42
1.
V běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte
OK/MENU.
2.
Vyberte Alternativní frekvence (AF).
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici
ve všech místech. Pokud není pokrytí, na
obrazovce displeje se objeví zpráva Žádný
příjem.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Rozhlasové stanice jako předvolby (str. 38)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 41)
Rádiotext (str. 41)
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů, je
na obrazovce displeje vlevo od názvu kanálu
zobrazen symbol
. Subkanál je na obrazovce
displeje označen symbolem - nalevo od jména
kanálu.
Otočením tlačítka TUNE otevřete menu pro
nastavení subkanálů.
Dílčí kanály mohou být přístupné jen přes hlavní
kanál. Pokud chcete zpřístupnit ostatní dílčí
kanály, zvolte jiný hlavní kanál.
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 42)
DAB to DAB* link (str. 43)
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*
(str. 83)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
DAB to DAB* link
Multimediální přehrávač
DAB resp. DAB linking znamená, že se rádio
DAB může přeladit z jednoho kanálu se zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na jiný kanál
v rámci stejné skupiny kanálu, kde je příjem lepší.
Přehrávač médií dokáže přehrávat audio a video
z disků CD/DVD* a externě připojených audio
zdrojů přes vstup AUX/USB*. Dále umožňuje
bezdrátový streaming audio souborů (str. 53)
z externích zařízení přes Bluetooth®. Některé
přehrávače dokáží zobrazit TV* a mohou komunikovat s mobilním telefonem (str. 57) přes
Bluetooth®.
Při změně skupiny kanálů můžete zaznamenat
určité zpoždění. Může dojít ke krátkému ztišení,
pokud již není k dispozici aktuální kanál a ještě
není k dispozici nový kanál.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení pro zdroj DAB
stiskněte OK/MENU a zvolte Propojování
DAB-DAB.
Lze kopírovat hudbu z disku/USB9 na hard
(HDD) (str. 48).
Ve vozidle připojeném k Internetu (str. 67) lze
poslouchat internetové rádio, audio knihy a využívat hudebních služeb, viz Apps (str. 72).
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace
v menu (str. 28).
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 33).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® je průmyslový standard rozpoznávání hudby. Tato technologie se používá
k identifikování a předávání informace z obalů
a informací o hudbě u CD disků, digitálních souborů s hudbou na paměťových médií a z hudebních služeb na internetu.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média (str. 26)
Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 65)
Dálkový ovladač* (str. 79)
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 49)
Ovládání multimediálního přehrávače.
9
Závisí na trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
43
AUDIO A MÉDIA
CD/DVD
Multimediální přehrávač (str. 43) dokáže přehrávat originální i vypálené disky CD/DVD.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace
v menu (str. 28). Podrobný popis najdete dále.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující
základní typy disků a souborů:
Přehrávání a navigace na CD/DVD
audio disku
•
•
•
Originální disky CD/DVD (audio disky CD/
DVD).
Nahrané DVD video disky (DVD video).
Vypálené CD/DVD disky s audio soubory.
Další informace o podporovaných formátech, viz
kompatibilní formáty souborů, (str. 49).
Aby bylo možné disk přehrát, nesmí obsahovat
více než 5000 souborů (včetně seznamů skladeb).
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se může
stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Lze kopírovat hudbu z disku10 na jednotku pevného disku (HDD) (str. 48) vozidla a pak ji přehrávat z tohoto zdroje.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 33).
10
44
Určité trhy.
V běžném zobrazení pro zdroj disku stiskněte
OK/MENU a otočením ovladače TUNE otevřete
strukturu stop na disku. Otáčením ovladače
TUNE můžete strukturu procházet.
Chcete-li spustit přehrávaní stopy, stiskněte OK/
MENU.
Přehrávání a navigace na vypálených
CD/DVD discích
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/video
soubory, musí se nahrát struktura složek na disku.
V závislosti na kvalitě disku a objemu informací
může v některých případech začít přehrávání se
zpožděním.
V běžném zobrazení pro zdroj disku stiskněte
OK/MENU a otočením ovladače TUNE otevřete
strukturu složek na disku nebo procházejte jednotlivé kategorie. Strukturu procházejte otáčením
ovladače TUNE. Pomocí OK/MENU zvolte složku
a zpět ve struktuře se posuňte pomocí ovladače
EXIT.
Chcete-li spustit přehrávaní souboru, stiskněte
OK/MENU.
Když skončí přehrávání souboru, budou přehrávány ostatní soubory ve stejné složce. Složka se
automaticky změní po přehrání všech souborů
v aktuální složce.
Přehrávání a navigace na DVD video
disku
Ovládání DVD video disku, viz Přehrávání a navigace na DVD video disku (str. 47).
Prohledávání médií
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání
hledá na USB, disku a jednotce pevného disku.
Další informace o funkci vyhledávání (str. 45).
Související informace
•
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Rychle dopředu/dozadu (str. 45)
Přehrávání stop na disku nebo audiosouborů
v náhodném pořadí (str. 45)
Přehled nabídek - CD/DVD audio (str. 84)
Přehled menu - DVD video (str. 84)
AUDIO A MÉDIA
Rychle dopředu/dozadu
Soubory audio a video lze posunovat rychle
dopředu a dozadu.11.
Chcete-li audio nebo video soubory rychle přetáčet dopředu nebo dozadu, stiskněte tlačítko
/
.
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu
jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu různými rychlostmi. Opa/
zvyšte
kovaným tisknutím tlačítek
rychlost rychlého převíjení dopředu/dozadu pro
video soubory. Po uvolnění tlačítka se opět
nastaví běžná rychlost převíjení.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Přehrávání stop na disku nebo
audiosouborů v náhodném pořadí
Prohledávání médií
Tato funkce přehrává stopy a audiosoubory
v náhodném pořadí12.
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Během hledání se prochází USB (str. 50), disk (str. 44)
a hard disk (str. 48).
Chcete-li přehrávat stopy a audiosoubory pro zvolený zdroj v náhodném pořadí:
Prohledávání médií je k dispozici z běžného
zobrazení pro zdroje Disk, USB a HDD.
1.
Pro zvolený zdroj stiskněte v běžném zobrazení OK/MENU
2.
Otočte TUNE na Náhodně
Pokud chcete spustit hledání, v běžném zobrazení
pro zdroj stiskněte OK/MENU a vyberte
Prohledávání médií.
3.
Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí
tlačítka OK/MENU.
Vyhledávání
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Media Bluetooth® (str. 53)
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání.
11
12
Platí pouze pro disky CD/DVD*, USB a iPod®.
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
45
AUDIO A MÉDIA
||
1.
Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na
ovládacím panelu na středové konzole.
Hledat
||}
Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla
nebo speciální znaky nebo pokud chcete přejít do výpisu výsledků, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v tabulce dole)
v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání
a stiskněte OK/MENU.
2.
Pokračujte dalším písmenem atd.
3.
Po dokončení zadání řetězce pro vyhledávání
vyberte možnost Hledat.
> Provádí se prohledávání. Výsledek se
zobrazí seřazen do následujících kategorií:
interpret, album, stopa, žánr, rok a skladatel.
4.
Otočte TUNE na kategorii a zvolte OK/
MENU.
5.
Otáčením knoflíku TUNE vyberte média
a stisknutím tlačítka OK/MENU spusťte přehrávání.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků nastavíte tlačítkem OK/MENU.
13
46
Prohledejte médium.
Změní kolečko na pole
Klíč.slovo:. Kurzor posuňte
pomocí TUNE. Vymaže překlep
pomocí EXIT. Vrátí se na kolečko stiskněte OK/MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím
panelu lze použít k upravování
pole Klíč.slovo:.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT
vymažete všechny zadané znaky.
Zadání pomocí numerické klávesnice
Numerická klávesnice.
Znak pro každé tlačítko se může měnit v závislosti na trhu/zemi/jazyku.
Další možností, jak zadat znaky, je použít tlačítka
0-9, * a # na středové konzole.
Pokud stisknete např. 9, zobrazí se pruh se všemi
znaky13 pod tlačítky, např. Z, x, y, z a 9. Rychlým
tisknutím tlačítka se kurzor posunuje přes tyto
znaky.
•
Pokud znak chcete zvolit, zastavte kurzor na
požadovaném znaku - znak se zobrazí na
zadávacím řádku.
•
Mazání/změna pomocí položky EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu
s číslem.
AUDIO A MÉDIA
Přehrávání a navigace na DVD video
disku
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
čítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se zpět na
výchozí místo (aniž byste provedli výběr).
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce
může objevit menu. Z menu jsou přístupné další
funkce a nastavení, např. výběr titulků, jazyka
nebo výběr scén.
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
/ na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace
v menu (str. 28). Podrobný popis najdete dále.
•
•
Související informace
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje, obraz chybí
a na obrazovce se zobrazí Video není při
této rychl. k disp., ale audio bude nadále
přehráváno. Pokud vozidlo téměř stojí, obraz
se opět zobrazí.
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na středové konzole, viz obrázek nahoře.
Audio a média - použití systému (str. 28)
Úhel kamery pro přehrávání video disků DVD
(str. 48)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 45)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 49)
Přehrávání stop na disku nebo audiosouborů
v náhodném pořadí (str. 45)
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet (pokud
je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte kapitolu. Tím se
dostanete zpět na výchozí místo (pokud byl přehráván film, přehrávání se spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT zpřístupníte seznam skladeb.
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete
výběr a vrátíte se na výchozí místo. Pomocí tla-
47
AUDIO A MÉDIA
Úhel kamery pro přehrávání video
disků DVD
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci.
–
V běžném zobrazení pro zdroj disku stiskněte
OK/MENU a zvolte Rozšířené nastavení
Úhly.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Nastavení obrazu
Jednotka pevného disku (HDD)
Nastavení displeje lze upravovat, když vozidlo
stojí.
Lze kopírovat hudbu z disku/USB14 na jednotku
pevného disku (HDD) vozidla a pak ji přehrávat
z tohoto zdroje.
Nastavení jasu a kontrastu:
Informace o podporovaných formátech, viz kompatibilní formáty souborů (str. 49).
1.
V režimu přehrávání stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení obrazu. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
2.
Otočte TUNE na požadovanou položku a pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace
v menu (str. 28). Podrobný popis najdete dále.
3.
Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Kopírování hudby na jednotku pevného
disku
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Složky mají symbol
V běžném zobrazení pro zdroj hard disku
stiskněte OK/MENU a vyberte kopírování z Z
diskuZ USB.
2.
Vyberte, co chcete kopírovat, a pak vyberte
možnost Pokračovat.
3.
Vybrat cíl pro umístění kopírované hudby,
a potom zvolte Spustit import do vybrané
složky.
> Importování hudby z disku/
Importování hudby z USB
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Audio a média (str. 26)
.
1.
Nevyjímejte disk/paměť USB, dokud není
přenos potvrzen - Hudební soubory byly
importovány.
14
48
Závisí na trhu.
AUDIO A MÉDIA
POZNÁMKA
Pokud z USB kopírujete hudební soubory,
které se nenacházejí ve složkách, tedy soubory v kořenovém adresáři, tyto soubory se
nezobrazí. Tyto stopy lze importovat tak, že
zvolíte Všechny stopy, nebo je stáhnete do
složek.
Systém dokáže kopírovat hudbu do vnořených
složek až do hloubky 8 úrovní.
Formáty souborů, které lze kopírovat na hard
disk
CD-/DVD disky: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Přejmenování/vymazání složky nebo
souboru
1.
V běžném zobrazení pro zdroj hard disku
stiskněte OK/MENU a vyberte
Přejmenovat/vymazat soubory.
2.
Vyberte složku nebo soubor, stiskněte tlačítko OK/MENU a vyberte možnost
Přejmenovat nebo Vymazat.
3.
Pomocí kolečka zadejte nový název a pak
vyberte Uložit.
Pro přejmenování nelze použít název, který již
používá jiný soubor. V tom případě systém
zachová původní název.
Přehrávání a navigace
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 33).
Pořadí přehrávání
Přehrávání probíhá podle pořadí seznamu.
Chcete-li změnit pořadí přehrávání, v běžném
zobrazení pro zdroj hard disku stiskněte OK/
MENU a zvolte Náhodně.
Prohledávání médií
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání
hledá na USB, disku a jednotce pevného disku.
Další informace o funkci vyhledávání (str. 45).
Informace o paměti
Multimediální přehrávač kompatibilní formáty souborů
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů.
Je kompatibilní s formáty uvedenými v následující
tabulce.
Kompatibilní formáty souborů pro disky
CD/DVD
POZNÁMKA
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví
funkční poruchy.
Chcete-li zobrazit kapacitu a využití hard disku,
v běžném zobrazení pro zdroj hard disku stiskněte
OK/MENU a zvolte Informace o úložišti.
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop MP3
a CDDA, budou všechny stopy MP3 ignorovány.
Související informace
Formáty zvuku
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formát
DVD video
•
•
Multimediální přehrávač (str. 43)
Přehled nabídek - jednotka pevného disku
(HDD) (str. 85)
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio a video
soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.
}}
49
AUDIO A MÉDIA
||
Formáty zvuku
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Video formát
–
Specifikace audio pro formát MP3
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
Formát audia
MPEG-2 a MPEG-4
Rychlost vzorkování
audia
8-96 kHz
Audiokanály (ch)
1ch a 2ch
Formát
kHz
kbps
MPEG-1/Audio
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
Rychlost vzorkování audia
Až 44.1 kHz
24
8–160
Audiokanály (ch)
1ch a 2ch
8
8-64
Rychlost v bitech pro audio
16 kbps pro 1ch
11.025
8-64
12
8-64
MPEG-2/Audio
MPEG-2.5/Audio
Specifikace audio pro formát .wma
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
Verze WMA
15
Určité trhy.
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač
MP3, lze připojit (str. 52) k audiosystému.
Specifikace audio pro formát .wav
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
Formát souborů .wav podporuje rovněž formát
PCM.
Související informace
Neplatí pro 144 kbps.
A
50
Specifikace audio pro formát .aac
•
•
•
CD/DVD (str. 44)
•
Jednotka pevného disku (HDD) (str. 48)
Audio a média - použití systému (str. 28)
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB
(str. 50)
iPod® nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí k USB
portu.
Lze kopírovat hudbu z USB15 na jednotku pevného disku (HDD) (str. 48) vozidla a pak ji přehrávat z tohoto zdroje.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace
v menu (str. 28). Podrobný popis najdete dále.
AUDIO A MÉDIA
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 33).
Přehrávání a navigace
Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat
pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve voze.
Zařízení, které je připojeno přes vstup AUX, nelze
pomocí ovládacích prvků ve voze ovládat.
V běžném zobrazení pro zdroj audia vstoupíte
otočením ovladače TUNE do struktury složky
nebo můžete vyhledávat v kategoriích. Ve struktuře navigujte otáčením ovladače TUNE. Pomocí
OK/MENU zvolte složku a zpět ve struktuře se
posuňte pomocí ovladače EXIT.
Chcete-li spustit přehrávaní souboru, stiskněte
OK/MENU.
Když skončí přehrávání souboru, budou přehrávány ostatní soubory ve stejné složce. Složka se
automaticky změní po přehrání všech souborů
v aktuální složce.
Prohledávání médií
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání
hledá na USB, disku a jednotce pevného disku.
Další informace o funkci vyhledávání (str. 45).
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou hudebními soubory. Systému trvá výrazně delší dobu
načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou
kompatibilními hudebními soubory.
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média v souladu se
standardem USB 2.0 a systémem souborů
FAT32.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový
systém, který není podporován audiosystémem.
Pro použití v systému musí být MP3 přehrávač
nastaven v režimu USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPod®
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPod®.
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme
použít kabel s USB adaptérem. Tím se zabrání
mechanickému opotřebení USB vstupu a připojené paměti USB.
POZNÁMKA
Pro spuštění přehrávání musí být použit zdroj
iPod® (nikoli USB).
Technická specifikace
Maximální počet souborů
15000
Maximální počet složek
1000
Maximální počet úrovní ve složkách
8
Maximální počet seznamů skladeb
100
Maximální počet položek
v seznamu skladeb
1000
Vnořené složky
Bez omezení
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač
iPod®, audiosystém systém a systém přehrávání médií má strukturu nabídek podobnou
jako přehrávač iPod®.
Související informace
•
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 52)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 49)
•
Audio a média - přehled menu (str. 82)
51
AUDIO A MÉDIA
Připojení externího audiozdroje přes
vstup AUX/USB
borů může jistou dobu trvat, než bude zavádění
souborů ukončeno.
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač
MP3, lze připojit k audiosystému přes libovolné
přípojky na středové konzole.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo později.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí se,
pokud je zkratováno nebo pokud připojené
USB zařízení odebírá příliš velký výkon (to se
může stát v případě, kdy připojené USB zařízení nesplňuje normy platné pro USB zařízení). Pokud závada byla odstraněna, USB
spojení se automaticky obnoví okamžitě po
zapnutí zapalování.
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Připojení audiozdroje:
1.
Připojte audiozdroj k jedné z přípojek v úložné schránce na středové konzole (viz obrázek).
2.
V běžném zobrazení pro zdroj média stiskněte MEDIA, otočte TUNE na požadovaný
zdroj audia USB, iPod nebo AUX a stiskněte
OK/MENU.
Při načítání souborů na paměťovém médiu systémem se na obrazovce displeje objeví text Načítá
se USB. V závislosti na struktuře a počtu sou-
52
Nastavení hlasitosti audio pro
externí audiozdroj
Nastavení hlasitosti pro externí audiozdroj
(str. 50). Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku se
může zhoršit.
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj
(např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený
audiozdroj může mít jinou hlasitost než je interní
hlasitost audio systému (např. rádio). Upravte ji
nastavením hlasitosti na vstupu: V běžném zobrazení pro zdroj AUX stiskněte OK/MENU, zvolte
Vstup AUX a potom nastavení hlasitosti
Standard nebo Boost.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku se
může zhoršit. Kvalita zvuku se může rovněž
zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí a audiosystém systém a systém přehrávání médií je
v režimu AUX. V tomto případě nenabíjejte
přehrávač přes 12 V zásuvku.
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB
(str. 50)
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio*
(str. 35)
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Media Bluetooth®
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
Bluetooth® a může přehrávat bezdrátově streaming audio soubory z externích zdrojů s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních telefonů
a PDA.
Přehrávač Bluetooth® musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat funkci
AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se může
stát, že některé možnosti nebudou funkční.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat a připojit
k vozidlu (str. 54).
Některé mobilní telefony a externí přehrávače,
které jsou na trhu k dispozici, nepodporují
v plném rozsahu funkci Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud potřebujete informace
o kompatibilních telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného dealera Volvo.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace
v menu (str. 28). Podrobný popis najdete dále.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 33).
Přehrávání a navigace
POZNÁMKA
K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici
na volantu. Některá externí zařízení můžete použít
také k přepínání stop.
Když se mobilní telefon připojí k vozidlu, rovněž
lze dálkově řídit výběr funkcí mobilního telefonu;
viz Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57).
Chcete-li měnit jednotlivé funkce, změňte hlavní
zdroje TEL a MEDIA.
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.
Související informace
•
Přehrávání stop na disku nebo audiosouborů
v náhodném pořadí (str. 45)
•
Přehled menu - Media Bluetooth® (str. 86)
Připojení a odpojení zařízení
Bluetooth®
Vozidlo je vybaveno rozhraním Bluetooth®
a dokáže bezdrátově komunikovat s ostatními
zařízeními Bluetooth® po zaregistrování a připojení (str. 54).
Lze zaregistrovat až 15 zařízení Bluetooth®.
Registrace se pro každé zařízení provádí pouze
jednou. Po zaregistrování nemusí být zařízení již
viditelné/vyhledatelné. Musí být však aktivována
funkce Bluetooth®.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v dosahu
je naposledy připojené externí zařízení, připojí se
automaticky k nastartovanému vozidlu. V běžném
zobrazení zdroje se ukáže název připojeného zařízení. Chcete-li připojit jiné zařízení, stiskněte OK/
MENU a zvolte změnu zařízení (str. 56).
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Chcete-li zařízení
manuálně odpojit, deaktivujte v zařízení Bluetooth.
Chcete-li odregistrovat zařízení Bluetooth®
z vozidla, viz Odebrání zařízení Bluetooth®
(str. 57). Vozidlo poté nebude automaticky
vyhledávat zařízení.
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
a jedno zařízení na média
,
Jeden telefon
mezi kterými lze přepínat, (str. 56).
}}
53
AUDIO A MÉDIA
||
Registrování zařízení Bluetooth®
Bluetooth®.
Lze současně připojit dvě zařízení
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat. Lze rovněž současně volat
telefonem a provádět streaming audiosouborů.
Vozidlo je možné připojit k Internetu (str. 67)
přes připojení mobilního telefonu.
Telefon připojený jako telefon i jako zařízení k přehrávání
médií.
Audio a média - použití systému (str. 28)
Media Bluetooth® (str. 53)
Telefon handsfree
Bluetooth®
Lze zaregistrovat až 15 zařízení Bluetooth®.
Registrace se pro každé zařízení provádí pouze
jednou. Po zaregistrování nemusí být zařízení již
viditelné/vyhledatelné. Musí být však aktivována
funkce Bluetooth®.
(str. 57)
Pokud bude aktualizován operační systém
telefonu, může dojít k přerušení registrace
telefonu. V tomto případě odpojte telefon, viz
Odebrání zařízení Bluetooth® (str. 57)
a potom jej znovu připojte.
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se
předpokládá, že se zařízení připojuje (registruje)
poprvé a že nejsou připojena žádná další zařízení.
V možnostech připojení je zobrazeno připojení
telefonu. Zařízení pro média (str. 53) se připojuje
analogicky, ale začíná u hlavního zdroje MEDIA.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení: externí
zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze vyhledat vůz
54
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení, stiskněte TEL na středové konzole.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
z externího zařízení. Pokud jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.
Příklad normálního zobrazení telefonu.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá
pomocí systému menu ve voze
1.
Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné
a aby se dalo vyhledat přes technologii
Bluetooth®. Viz příručka k externímu zařízení
nebo www.volvocars.com.
AUDIO A MÉDIA
2.
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a zvolte Hledat nový
telefon (pro zařízení médií Hledat nové
zařízení).
> Vozidlo bude vyhledávat dostupná zařízení
Bluetooth®, což může trvat přibližně
minutu.
3.
Zvolte v seznamu zařízení Bluetooth®, které
chcete připojit. Stiskněte tlačítko OK/MENU.
4.
Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve
vozidle odpovídá kódu v externím zařízení.
Pokud ano, přijměte je v obou místech.
5.
Přijměte nebo odmítněte jakékoli možnosti
telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.
> Externí zařízení je nyní připojeno.
Pokud se připojení nezdařilo, stiskněte tlačítko
EXIT a proveďte připojení podle možnosti 2.
3.
Vyberte název vozidla na obrazovce externího
zařízení.
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®
4.
Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve
vozidle odpovídá kódu v externím zařízení.
Pokud ano, přijměte je v obou místech.
5.
Přijměte nebo odmítněte jakékoli možnosti
telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.
> Externí zařízení je nyní připojeno.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v dosahu
je naposledy připojené externí zařízení, připojí se
automaticky. Pokud naposledy připojené zařízení
není v dosahu, systém se pokusí připojit zařízení,
které bylo do vozidla zaregistrováno (str. 54)
naposledy.
Když je externí zařízení připojeno, název funkce
Bluetooth® externího zařízení se zobrazí na obrazovce displeje vozidla a zařízení lze ovládat
z vozidla.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 53)
Chcete-li připojit jiné zařízení, stisknutím tlačítka
EXIT zvolte připojení nového zařízení (str. 54)
nebo přejděte na jiné již zaregistrované zařízení
(str. 56).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 53)
Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí
Bluetooth® externího zařízení.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU, zvolte Nastavit vozidlo
jako viditelné a potvrďte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
2.
V externím zařízení vyhledejte zařízení
Bluetooth®.
> Zařízení bude vyhledávat dostupná zařízení Bluetooth®, což může trvat přibližně
minutu.
55
AUDIO A MÉDIA
Připojení jiného zařízení Bluetooth®
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se musí nejdříve zaregistrovat
(str. 54) k vozidlu.
Změna zdroje médií
1.
Zkontrolujte, zda je na externím zařízení aktivován Bluetooth®. Viz příručka k externímu
zařízení.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj Bluetooth®
stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit
zařízení.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení.
Detekovaná externí zařízení s příslušným
názvem Bluetooth® se zobrazí na obrazovce displeje.
3.
Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Změna telefonu
1.
Zkontrolujte, zda je na externím zařízení aktivován Bluetooth®. Viz příručka k externímu
zařízení.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení.
Detekovaná externí zařízení s příslušným
názvem Bluetooth® se zobrazí na obrazovce displeje.
16
56
Pouze Keyless Drive.
3.
Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 53)
Odpojení zařízení Bluetooth®
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří16.
Pokud chcete odregistrovat zařízení Bluetooth®
z vozidla, viz Odebrání zařízení Bluetooth®
(str. 57). Vozidlo poté nebude automaticky
vyhledávat zařízení.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 53)
Media Bluetooth® (str. 53)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57)
AUDIO A MÉDIA
Odebrání zařízení Bluetooth®
Bluetooth®
Zařízení
můžete z vozidla odebrat
(zrušit registraci). Vozidlo potom zařízení nevyhledá automaticky.
Telefon handsfree Bluetooth®
Bluetooth®
Mobilní telefon vybavený technologií
může být bezdrátově připojen k vozidlu.
Odebrání zařízení pro média
Odstranění telefonu
Aktivace
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte
OK/MENU a zvolte Změnit telefon Vymazat
zařízení.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Připojení a odpojení zařízení
(str. 53)
Bluetooth®
Media Bluetooth® (str. 53)
Telefon handsfree
Bluetooth®
(str. 57)
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
dealera Volvo.
V běžném zobrazení pro zdroj Bluetooth® stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit zařízení
Vymazat zařízení.
•
•
zdrojů, přepněte mezi hlavními zdroji TEL
a MEDIA.
Funkce telefonu, přehled ovládacích prvků.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat a připojit
k vozidlu (str. 54).
Systém audia a médií funguje jako handsfree.
Umožní dálkově ovládat výběr funkcí mobilního
telefonu. Mobilní telefon je možné ovládat také
pomocí vlastní klávesnice, pokud je připojena.
Když je mobilní telefon připojen k vozidlu, lze současně streamovat audiosoubory z telefonu nebo
jiného mediálního zařízení připojeného pomocí
technologie Bluetooth®, viz Media Bluetooth®
(str. 53). Chcete-li spravovat funkce jednotlivých
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje naposledy připojený telefon. Je-li telefon již připojen
a stiskne se tlačítko TEL, zobrazí se menu zkratek
s obvykle používanými položkami menu pro teleupozorňuje, že telefon je přifon. Symbol
pojen.
Volání
1.
Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce disa zda se funkce
pleje objeví symbol
handsfree nachází v režimu telefonu.
2.
Vytočte požadované číslo nebo v běžném
zobrazení můžete otočit TUNE doprava, čímž
se otevře telefonní seznam (str. 60), nebo
doleva, čímž se otevře výpis (str. 59) všech
hovorů.
3.
Stisknutím tlačítka OK/MENU zavoláte na
vybraný kontakt nebo na číslo z výpisu volání.
}}
57
AUDIO A MÉDIA
||
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Čtení textové zprávy17
Vozidlo zrcadlí textové zprávy z připojeného mobilního telefonu.
Vyskakovací menu a upozorňovací zvuk lze
vypnout v nabídce Menu telefonu Notifikace
pomocí zpráv.
POZNÁMKA
Pokud na připojený telefon dorazí textová zpráva,
nahoře na obrazovce se zobrazí
.
1.
Stisknutím tlačítka TEL a poté OK/MENU
otevřete Menu telefonu.
2.
Otočením knoflíku TUNE zvolte Zprávy
a stiskněte OK/MENU.
3.
Otočte knoflík TUNE na zprávu, kterou
chcete přečíst, a stiskněte tlačítko OK/
MENU.
> Zpráva se zobrazí na obrazovce.
4.
Stisknutím OK/MENU se otevře nabídka
zpráv s možnostmi, např. povolit čtení zprávy
systémovým hlasem18, volání odesílateli
zprávy nebo vymazání zprávy.
Pokud je již aktivní hlavní zdroj TEL, na obrazovce
se zobrazí vyskakovací nabídka s novými zprávami.
Stisknutím OK/MENU se zobrazí vybraná zpráva
a současně ji přečte systémový hlas19. Čtení lze
přerušit tlačítkem EXIT.
17
18
19
58
Není podporováno všemi mobilními telefony.
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
Handsfree telefon Bluetooth® přehled
Přehled systému pro handsfree telefon
Bluetooth®.
Aby se ve vozidle zobrazily zprávy z připojeného mobilního telefonu, při připojování musí
být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení.
V závislosti na mobilním telefonu lze toto aktivovat následovně:
•
zobrazí se vyskakovací okno nebo oznámení, které je v telefonu akceptováno.
•
akceptuje se sdílení informací v nastavení
telefonu pro připojení Bluetooth® k vozidlu.
V některých případech může být pro aktivaci
zrcadlení požadováno odpojení a opětovné
připojení telefonu.
Přehled systému
Mobilní telefon
Mikrofon
Související informace
•
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 59)
•
Přehled menu - Bluetooth® handsfree
(str. 87)
Klávesnice na volantu
Ovládací panel na středové konzole
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 53)
AUDIO A MÉDIA
Příjem hovoru a volání
Funkce pro telefonické hovory.
Příchozí hovor
–
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu zobrazíte
výpis hovorů pro připojený telefon stisknutím tlačítka OK/MENU a výběrem položky Seznam
hovorů.
Stisknutím tlačítka OK/MENU přijměte příchozí hovor. Tato funkce je aktivní, dokonce
když se audiosystém nachází např. v režimu
RADIO nebo MEDIA.
POZNÁMKA
Aby se ve vozidle zobrazil protokol volání připojeného mobilního telefonu, při připojování
musí být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení. V závislosti na mobilním telefonu lze
toto aktivovat následovně:
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko
EXIT.
Menu při hovoru
V běžném zobrazení zdroje telefonu se jedním
stisknutím tlačítka OK/MENU během probíhajícího hovoru dostanete k následujícím funkcím:
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze sady
handsfree na mobilní telefon. U některých
mobilních telefonů se spojení přeruší. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
• Ztišit mikrofon - Mikrofon audio systému je
ztlumen.
• Vytočit číslo - možnost zavolat třetí straně
pomocí kláves s čísly (aktuální hovor je převeden do režimu standby).
Výpis volání
Výpisy hovorů se přenášejí do funkce handsfree
při každém novém připojení a jsou aktualizovány
během spojení. V běžném zobrazení pro zdroj
telefonu otočte TUNE doleva. Zobrazí se výpis
volání.
•
zobrazí se vyskakovací okno nebo oznámení, které je v telefonu akceptováno.
•
akceptuje se sdílení informací v nastavení
telefonu pro připojení Bluetooth® k vozidlu.
V některých případech může být pro aktivaci
zrcadlení požadováno odpojení a opětovné
připojení telefonu.
Související informace
•
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 65)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57)
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 59)
Telefon handsfree Bluetooth® nastavení audiosystému
Lze upravit hlasitost hovoru, hlasitost audiosystému, hlasitost vyzvánění a vyzváněcí tón.
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu nebo otočte knoflíkem VOL.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá se
audio systém obvyklým způsobem otáčením knoflíku VOL.
Je-li při příchozím hovoru aktivní audio zdroj,
automaticky se ztlumí.
Hlasitost vyzvánění
Hlasitost vyzvánění lze změnit stisknutím tlačítka
SOUND, otočením knoflíku TUNE na Hlasit.
vyzván. tónu a stisknutím tlačítka OK/MENU.
Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost vyzvánění. Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
Vyzvánění
Pro příchozí hovory se použije vyzvánění vestavěné pro funkci handsfree.
Telefonní seznam (str. 60)
}}
59
AUDIO A MÉDIA
||
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se nevypne
signál vyzvánění připojeného mobilního telefonu a vyzvání tedy současně s vestavěným
signálem systému handsfree.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57)
Telefonní seznam
Vozidlo převezme telefonní seznam připojeného
telefonu a když je telefon připojen, zobrazuje
pouze tento telefonní seznam.
Aby bylo možné používat telefonní seznam, musí
se v horní části obrazovky displeje nacházet syma funkce handsfree musí být v režimu
bol
telefonu.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace
zobrazí na obrazovce displeje.
POZNÁMKA
Aby se ve vozidle zobrazil telefonní seznam
připojeného mobilního telefonu, při připojování
musí být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení. V závislosti na mobilním telefonu lze
toto aktivovat následovně:
•
zobrazí se vyskakovací okno nebo oznámení, které je v telefonu akceptováno.
•
akceptuje se sdílení informací v nastavení
telefonu pro připojení Bluetooth® k vozidlu.
V některých případech může být pro aktivaci
zrcadlení požadováno odpojení a opětovné
připojení telefonu.
60
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57)
AUDIO A MÉDIA
Telefonní seznam - rychlé
vyhledávání kontaktů
Telefonní seznam - vyhledávání
kontaktů
2.
Pokračujte dalším písmenem. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním seznamu (3).
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu otočte
knoflíkem TUNE doprava. Zobrazí se seznam
kontaktů.
Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu
(str. 60).
3.
Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla
nebo speciální znaky nebo pokud chcete přejít do telefonního seznamu, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce
dole) v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání a stiskněte OK/MENU.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE. Pokud
chcete danému kontaktu zavolat, stiskněte OK/
MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní číslo,
které se standardně nastavuje. Pokud se vpravo
od kontaktu zobrazí symbol ▼, je pro daný kontakt
uloženo více telefonních čísel. Stisknutím tlačítka
OK/MENU se zobrazí čísla. Otáčením ovladače
TUNE lze změnit a vytočit číslo, které je nastaveno jako výchozí. Pro vytočení čísla stiskněte
OK/MENU.
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které zadáte
jméno kontaktu. Funkce tlačítek, viz Telefonní
seznam - vyhledávání kontaktů (str. 61).
Audio a média - použití systému (str. 28)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57)
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
=>
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí tlačítka OK/MENU se zobrazí uložení čísla a ostatní informace.
Jméno/
Příjmení
Změní se pořadí uspořádání
v telefonním seznamu.
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka)
Telefonní seznam
Související informace
•
•
123/ABC
Chcete-li vyhledat kontakt, v běžném zobrazení
pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a vyberte
Kontakty.
1.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT
vymažete všechny zadané znaky.
Otočte TUNE na požadované písmeno
a stiskněte OK/MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu
na středové konzole.
}}
61
AUDIO A MÉDIA
||
Zadání pomocí numerické klávesnice
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57)
Rozpoznávání hlasu
Funkce hlasového ovládání umožňuje řidiči hlasem aktivovat některé funkce v systému multimédií, rádiu, mobilním telefonu připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo v navigačním systému
Volvo*.
Hlasové povely umožní řidiči soustředit se na
jízdu a věnovat pozornost vozovce a dopravní
situaci.
VAROVÁNÍ
Numerická klávesnice.
Další možností, jak zadat znaky, je použít tlačítka
0-9, * a # na středové konzole.
Pokud stisknete např. 9, zobrazí se pruh se všemi
znaky20 pod tlačítky, např. Z, x, y, z a 9. Rychlým
tisknutím tlačítka se kurzor posunuje přes tyto
znaky.
•
•
Pokud znak chcete zvolit, zastavte kurzor na
požadovaném znaku - znak se zobrazí na
zadávacím řádku.
Mazání/změna pomocí položky EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu
s číslem.
20
62
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
Funkce hlasového ovládání umožní řidiči hlasem
aktivovat některé funkce v systému multimédií,
rádiu, mobilním telefonu připojeném k rozhraní
Bluetooth® nebo v navigačním systému Volvo*.
Přitom řidič může mít po celou dobu ruce na
volantu.
Ovládání s rozpoznáváním hlasu probíhá ve formě
dialogu - uživatel vyslovuje pokyny a systém
slovně reaguje.
Systém rozpoznávání hlasu používá stejný mikrofon jako systém handsfree Bluetooth®, viz Handsfree telefon Bluetooth® - přehled (str. 58).
Reakce systému rozpoznávání hlasu se ozývá
z reproduktorů vozidla.
Znak pro každé tlačítko se může měnit v závislosti na trhu/zemi/jazyku.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Začínáme pracovat se systémem
rozpoznávání hlasu
POZNÁMKA
Pokud řidič neví, jaký povel má použít, může
říct „Nápověda“ - a systém nabídne několik
různých povelů, jaké lze v dané situaci použít.
Jazykové možnosti pro hlasové
ovládání
Možnosti jazyka pro hlasové ovládání (str. 62) se
volí v systému nabídek MY CAR.
Hlasové ovládání lze zablokovat:
•
•
Klávesnice na volantu.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
•
Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu (1)
aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými
povely. Na obrazovce displeje na středové
konzole bude systém zobrazovat nejčastěji
používané povely.
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte
na následující:
•
Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až se
ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou
rychlostí.
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během této
doby systém pokynům nerozumí).
•
Zavřete dveře, okna a střešní okno*, aby
prostor pro cestující byl bez rušivých zvuků.
vyslovením „Zrušit“
Stiskněte EXIT nebo jiné tlačítko hlavního
zdroje (např. MEDIA).
Hlasitost
Hlasitost systému rozpoznávání hlasu se reguluje,
když systém mluví, pomocí ovladače VOL na středové konzole.
Připojení mobilního telefonu
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit
přes handsfree sadu Bluetooth® a musí se zaregistrovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní telefon
není připojen, systém vás na tuto skutečnost upozorní. Informace o registraci a připojování mobilního telefonu, viz Registrování zařízení Bluetooth®
(str. 54).
Seznam jazyků.
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro všechny
jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu
k dispozici, jsou v seznamu jazyků označeny iko. Změna jazyka se provádí v menu MY
nou CAR (str. 14).
POZNÁMKA
Změna jazyka pro hlasové ovládání není
možná bez současné změny jazyka celého
systému nabídek.
* Volitelná výbava/příslušenství.
63
AUDIO A MÉDIA
Funkce nápovědy pro hlasové
ovládání
Funkce nápovědy pomáhá poznat systém hlasového ovládání (str. 62) a umožňuje systému hlasového ovládání naučit se váš hlas a přízvuk.
•
Hlasové pokyny: Funkce, která vám usnadní
seznámení se systémem a postupem pro
vydávání povelů.
•
Učení hlasu: Funkce, která umožní systému
rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš
hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy
jednoho uživatelského profilu.
•
Stručné pokyny: Funkce, která přečte
stručné pokyny o funkci systému.
POZNÁMKA
Hlasové povely a učení hlasu lze spustit
pouze, pokud je vůz zaparkován.
Hlasové pokyny
Pokyny lze spustit v běžném zobrazení pro
nabídku MY CAR (str. 14) stisknutím tlačítka
OK/MENU a následným výběrem položky
Nastavení Nastavení hlasového ovládání
Výukový program.
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá lekce
trvá přibližně 5 minut. Systém začne první lekcí.
Chcete-li přeskočit lekci a přejít na další, stisk-
64
. Chcete-li přejít na předchozí
něte možnost
.
lekci, stiskněte možnost
Chcete-li ukončit pokyny, stiskněte možnost
EXIT.
Hlasové ovládání - nastavení
Lze provést řadu nastavení systému hlasového
ovládání (str. 62).
•
Uživatelská nastavení - Hlasový profil lze
nastavit v běžném zobrazení pro nabídku MY
CAR (str. 14) stisknutím tlačítka OK/MENU
a výběrem položky Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Nastavení
uživatele. Vyberte možnost Výchozí nebo
Školený uživatel. Školený uživatel lze
vybrat pouze, pokud bylo provedeno učení
hlasu (str. 64).
•
Rychlost syntetického hlasu - Rychlost
čtení dynamického hlasu (bez předchozího
záznamu) pro konverzi textu na řeč lze změnit
v běžném zobrazení pro nabídku MY CAR
stisknutím tlačítka OK/MENU a potom výběrem položky Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Načíst rychlost.
Vyberte Rychlá, Střední nebo Pomalá.
•
Hlasitost hlasového ovládání - Hlasitost
systémového hlasu lze změnit stisknutím tlačítka SOUND, otočením knoflíku TUNE na
Hlasitost hlas.ovl. a stisknutím tlačítka OK/
MENU. Otáčením knoflíku TUNE lze změnit
nastavení hlasitosti a tlačítkem OK/MENU
se nastavení uloží.
Úprava hlasu
Systém zobrazí řadu frází, které máte vyslovit.
Úpravu hlasu lze spustit v běžném zobrazení pro
nabídku MY CAR stisknutím tlačítka OK/MENU
a následným výběrem položky Nastavení
Nastavení hlasového ovládání Adaptace
mluvčího.
Po dokončení úpravy hlasu nezapomeňte vybrat
profil (str. 64) Školený uživatel pod položkou
Nastavení uživatele.
Upozorňujeme, že pokud zvolíte jinou možnost
jazyka pro rozpoznávání hlasu (str. 63), je zapotřebí nové naučení jazyka.
Stručné pokyny
Systém přečte stručné pokyny pro hlasové ovládání. Pokyny se spustí stisknutím tlačítka pro hlasové ovládání (str. 62) a vyslovením „Stručné
pokyny“.
AUDIO A MÉDIA
Hlasové ovládání - hlasové povely
Hlasové ovládání - rychlé povely
Hlasové ovládání - mobilní telefon
Je možné hlasovým ovládáním (str. 62) ovládat
některé funkce v systému multimédií a v mobilním telefonu připojeném přes rozhraní
Bluetooth® pomocí předem definovaných hlasových povelů.
Hlasové ovládání (str. 62) se provádí pomocí
celé řady předem nadefinovaných rychlých
povelů.
Hlasové ovládání (str. 62) slouží např. pro volání
kontaktu nebo vytočení čísla mobilního telefonu
připojeného přes rozhraní Bluetooth®.
Rychlé povely pro multimediální systém a telefon
najdete v běžném zobrazení v nabídce MY CAR
(str. 14) po stisknutí OK/MENU a následném
výběru položky Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Seznam pokynů
Globální pokyny, Telefonní pokyny, Pokyny
pro média, Pokyny pro rádio a Navigační
pokyny*.
Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva
systému se může lišit podle situace.
Text nápovědy pro každý povel informuje, zda lze
povel použít ve všech zdrojích nebo pouze v jednom.
Následující dialog s hlasovými povely vytočí číslo.
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (str. 62).
Po zahájení dialogu se na obrazovce displeje
zobrazují běžně používané povely.
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor
urychlit a vynechat nápovědu systému. K tomu
stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
Povely lze vydávat několika způsoby
Povel k vyhledání audiostopy v přehrávači médií
lze vydat v několika krocích nebo jako stručný
povel:
•
Vyslovte „Prohledávaní médií“, počkejte na
odpověď systému a pokračujte vyslovením
např. "Stopa".
Vytočení čísla
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět). Tato
čísla můžete vyslovovat samostatně, po skupinách
několik číslic nebo jako celá čísla najednou.
Systém nezvládne čísla větší než 9 (devět): například, nelze použít 10 (deset) nebo 11 (jedenáct).
1.
Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Vytočte
číslo“.
> Systém odpoví „Vyslovte číslo“.
2.
Začněte vyslovovat číslice z čísla telefonu
(vyslovujte číslice v jednotlivých skupinách, tj.
Šest-osm-sedm atd.).
> V pauze bude systém opakovat poslední
vyslovenou skupinu číslic.
3.
Pokračujte ve vyslovování čísel. Po vyslovení
celého čísla skončete vyslovením „OK“.
> Systém vytočí číslo.
nebo
•
Vyslovte postupně "Hledání stopy".
Související informace
•
•
•
•
Hlasové ovládání - rychlé povely (str. 65)
Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 65)
Hlasové ovládání - rádio (str. 66)
Hlasové ovládání - multimédia (str. 67)
Číslo, které jste vyslovili, můžete změnit, a to tak,
že vyslovíte „Správně“ (vymaže se poslední vyslovená skupina čísel) nebo „Vymazat“ (vymaže se
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
65
AUDIO A MÉDIA
||
celé vyslovené číslo telefonu). Po vyslovení
„Opakovat“ systém přečte celé vyslovené číslo.
Zavolat kontakt
Následující dialog s hlasovými povely vytočí kontakt v telefonním seznamu.
1.
2.
Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Zavolat
kontakt“.
> Systém odpoví „Vyslovte jméno“.
Vyslovte jméno kontaktu.
> Pokud je nalezen pouze jeden kontakt,
systém zavolá tento kontakt; v opačném
případě pokračuje systém v zadávání
pokynů k nalezení správného kontaktu.
Pokud je u kontaktu v telefonním seznamu
zadáno více čísel, můžete za jménem např. vyslovit „Mobil“ nebo „Práce“, abyste pomohli
systému s výběrem.
Další povely
Další povely k ovládání mobilního telefonu pomocí
rozpoznávání hlasu najdete v běžném zobrazení
pro MY CAR (str. 14) po stisknutí tlačítka
OK/MENU a výběru položky Nastavení
Nastavení hlasového ovládání Seznam
pokynů Telefonní pokyny.
Související informace
•
66
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57)
Hlasové ovládání - rádio
Hlasové ovládání (str. 62) lze použít např. ke
změně stanice rádia.
Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva
systému se může lišit podle situace.
Změna stanice
Následující dialog s hlasovými povely změní rozhlasovou stanici.
1.
Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Vyberte
stanici“.
> Systém odpoví „Vyslovte název stanice“.
2.
Vyslovte název rozhlasové stanice.
> Systém přejde na vysílání dané rozhlasové
stanice.
Změna frekvence
Systém rozumí číslům od 87,5 (osmdesát sedm
celých pět) do 108,0 (sto osm celých nula).
Následující dialog s hlasovými povely změní rozhlasovou frekvenci.
1.
Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Frekvence“.
> Systém odpoví „Vyslovte frekvenci“.
2.
Vyslovte frekvenci mezi 87,5 a 108,0 MHz.
> Systém přeladí na tuto frekvenci.
Další povely
Další povely k ovládání rádia pomocí rozpoznávání
hlasu najdete v běžném zobrazení pro MY CAR
(str. 14) po stisknutí tlačítka OK/MENU a výběru
položky Nastavení Nastavení hlasového
ovládání Seznam pokynů Pokyny pro
rádio.
Související informace
•
Rádio (str. 36)
AUDIO A MÉDIA
Hlasové ovládání - multimédia
2.
Hlasové ovládání (str. 62) slouží v multimediálním systému např. pro změnu zdroje nebo stopy.
Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva
systému se může lišit podle situace.
Změna zdroje
Následující dialog s hlasovými povely změní zdroj
médií.
–
Změna stopy
Systém pracuje s čísly od 0 (nula) do 99 (devadesát devět). Čísla vyšší než 99 (devadesát
devět) systém nezpracuje, např. 100 (sto) nebo
101 (sto jedna) nelze použít.
Následující dialog s hlasovými povely změní
stopu.
1.
Vyhledávání na médiu
Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Vyberte
stopu“.
> Systém odpoví „Vyslovte číslo stopy“.
Vozidlo připojené k Internetu
Pokud je vozidlo připojeno k internetu, lze používat, například, web webový prohlížeč (str. 73)
integrovaný do vozidla, navigační služby, rádio
po internetu a hudební služby přes aplikace
(apps)(str. 72).
Následující dialog hlasového ovládání slouží
k vyhledávání na médiu.
1.
Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Prohledávaní
médií“.
> Systém zobrazí číslovaný seznam možných
vyhledávacích kategorií a odpoví „Vyberte
číslo řádku nebo vyslovte kategorii
pro vyhledávání v médiích“.
2.
Vyslovte číslo řádku nebo kategorii vyhledávání.
> Systém poskytne další pokyny pro vyhledání správného média.
Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Disk“.
> Systém se přepne na přehrávač CD/DVD.
Na jiné zdroje lze přepnout pomocí vyslovení např.
„Bluetooth“, „TV“ nebo „USB“. Zdroje, na které
lze přepnout, závisí na momentálně připojených
zařízeních a na tom, zda jsou ve zdroji vložená
přehrávatelná média. Pokud není některý zdroj
médií k dispozici, systém vysvětlí důvod.
Vyslovte číslo stopy (jako jedno číslo, tj.
„Dvacet-tři“, nikoli „Dva-tři“).
> Systém změní číslo stopy na aktivním
zdroji médií.
Další povely
Další povely k ovládání multimediálního systému
pomocí rozpoznávání hlasu najdete v běžném
zobrazení pro MY CAR (str. 14) po stisknutí tlačítka OK/MENU a výběru položky Nastavení
Nastavení hlasového ovládání Seznam
pokynů Pokyny pro média.
Související informace
•
Multimediální přehrávač (str. 43)
Pokud je vozidlo připojeno k internetu, můžete
používat aplikace (apps). Dostupné aplikace se
mohou lišit, ale typově jsou to např. navigační
služby, sociální sítě, internetové rádio a hudební
služby. Vozidlo je vybaveno jednoduchým webovým prohlížečem pro vyhledávání a zobrazování
informací z internetu.
Pokud se připojujete přes mobilní telefon, můžete
využívat další funkce mobilního telefonu, např.
můžete číst textové zprávy nebo můžete volat, viz
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 57).
}}
67
AUDIO A MÉDIA
||
Mobilní telefon a síťový operátor musí podporovat
šíření internetového připojení (šíření internetového připojení). a předplatné musí zahrnovat
datové služby.
Připojte vozidlo k Internetu
Chcete-li se připojit pomocí modemu vozidla, viz
Modem vozidla* (str. 70).
Bluetooth®
1. Mobilní telefon se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 54).
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos dat),
což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být ještě
navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.
Základní informace o navigaci najdete v kapitole
o ovládání systému a navigace v menu (str. 28).
Nastavení připojení k internetu.
Ve výchozím nastavení není systém připojen
k internetu. Po výběru možnosti připojení zůstane
aktivována vybraná možnost a vozidlo se automaticky připojí, pokud je síť k dispozici. Chcete-li
změnit způsob připojení k internetu, vyberte jinou
možnost připojení. Pokud se nechcete automaticky připojovat k internetu, zvolte zrušení připojení k internetu.
Zvolte možnost připojení
model vozidla*:
Bluetooth®,
Wi-Fi nebo
Modem vozidla*21
Pokud se připojujete k internetu přes modem
vozidla, služby Volvo On Call musí využívat připojení.
21
68
2.
Aktivujte v mobilním telefonu tethering (sdílené připojení k telefonu (přenosné/osobní
hotspot)):
3.
Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete běžné
zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko
OK/MENU a zvolte možnost Nastavení
Nastavení internetu Připojit přes
Bluetooth.
> Vozidlo je nyní připojeno.
V budoucnu se vozidlo automaticky připojí
k dostupné síti přes Bluetooth®.
Symbol na obrazovce (str. 32) ukazuje aktuální
stav připojení.
Chcete-li zrušit připojení k síti - viz Zrušení připojení k síti.
Vozidlo si dokáže zapamatovat maximálně 10 sítí
Bluetooth®. Pokud se přidá další síť, nejstarší síť
s heslem se ze seznamu zapamatovaných sítí
odstraní.
Pouze vozidla se službou Volvo On Call
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Wi-Fi
1.
Aktivujte v mobilním telefonu tethering (sdílené připojení k telefonu (přenosné/osobní
hotspot)):
2.
Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete běžné
zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko
OK/MENU a zvolte možnost Nastavení
Nastavení internetu Připojit přes WiFi.
> Spustí se hledání dostupných sítí Wi-Fi.
3.
Zvolte si svou síť.
4.
Vyberte Pripojiť.
5.
Zadejte heslo sítě.
> Vozidlo se nyní pokusí připojit k síti.
V budoucnu se vozidlo automaticky připojí
k dostupné síti přes Wi-Fi. Upozorňujeme, že
některé telefony vypnou tethering, když se vozidlo
odpojí, např. když vozidlo opustíte, a to do doby,
než se znovu použije. Tethering v telefonu se
musí tedy při dalším použití aktivovat znovu.
Symbol na obrazovce (str. 32) ukazuje aktuální
stav připojení.
Chcete-li zrušit připojení k síti - viz Zrušení připojení k síti.
Technologie a zabezpečení hotspotu
Wi-Fi
Vozidlo si dokáže zapamatovat maximálně 10 sítí
Wi-Fi. Pokud se přidá další síť, nejstarší síť
s heslem se ze seznamu zapamatovaných sítí
odstraní.
Připojit se lze jen k následujících druhům sítí:
Odstraňte uloženou síť Wi-Fi
•
•
•
Frekvence - 2,4 GHz.
Normy - 802.11 b/g/n..
Typ zabezpečení - WPA2-AES-CCMP.
1.
Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete běžné
zobrazení pro zdroj.
Pokud jsou současně na téže frekvenci provozována další zařízení, může dojít k výpadkům funkčnosti.
2.
Potom stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte
možnost Nastavení Nastavení internetu.
Zrušení síťového připojení
3.
Vyberte Wi-Fi.
> Zobrazí se seznam dostupných sítí.
4.
Zvolte síť, kterou chcete odstranit.
5.
Vyberte Opustit.
> Vozidlo se již nebude připojovat k síti
automaticky.
Odstraňte všechny sítě
Všechny sítě lze odstranit současně. Upozorňujeme, že se všechna nastavení systému a všechna uživatelská data resetují na výchozí tovární
nastavení.
Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte na
středové konzole MY CAR a zvolte
OK/MENUNastavení Obnovení továrního
nastavení.
Stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte možnost
Nastavení Nastavení internetu Připojit
přes Žádné. Vozidlo se nepřipojí k internetu.
Žádné nebo slabé připojení k Internetu
Množství přenesených dat závisí na službách resp.
programech apps, které ve vozidle používáte.
}}
69
AUDIO A MÉDIA
||
Například, audio streaming může vyžadovat velké
množství dat, takže potřebujete dobré připojení
a silný signál.
Mobilní telefon k vozidlu
Rychlost připojení se může lišit podle umístění
mobilního telefonu ve vozidle. Chcete-li zvýšit sílu
signálu, přemístěte mobilní telefon blíže k audiosystému a systému médií vozidla. Zkontrolujte, že
není v dosahu žádné rušení.
Mobilní telefon k síti
Rychlost mobilní sítě se mění v závislosti na
pokrytí v daném místě. V tunelech, v horách, v hlubokých údolích nebo v budovách se připojení
k síti může zhoršit. Rychlost závisí také na
smlouvě s vašim síťovým operátorem.
POZNÁMKA
Modem vozidla*22
Vozidlo je vybaveno modemem, který lze použít
k připojení vozidla k internetu. Lze rovněž šířit
internetové připojení pomocí Wi-Fi.
Připojení k internetu
Držák SIM karty ve schránce v přístrojové desce.
1.
Zasuňte svou osobní kartu SIM do držáku
umístěného ve schránce v přístrojové desce.
2.
Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete běžné
zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko
OK/MENU a zvolte možnost Nastavení
Nastavení internetu Modem vozidle.
3.
Zadejte PIN kód dané SIM karty.
> Vozidlo je připojeno k internetu a lze využívat funkce internetu; viz Vozidlo připojené
k Internetu (str. 67).
V případě problémů s datovým přenosem kontaktujte vašeho operátora.
Související informace
•
•
22
70
Symboly na obrazovce (str. 32)
Změna majitele (str. 10)
Pouze vozidla se službou Volvo On Call.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
POZNÁMKA
Sdílený hotspot Wi-Fi
Abyste nemuseli zadávat PIN kód při každém
nastartování vozidla, doporučujeme vypnout
zámek PIN kódu. Stisknutím tlačítka MY CAR
otevřete běžné zobrazení zdroje. Potom stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte možnost
Nastavení Nastavení internetu
Modem vozidle. Zrušte zaškrtnutí v políčku
Uzamknout SIM kartu.
Aktivace datového roamingu může být ještě
navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.
Chcete-li deaktivovat připojení k internetu, stiskněte MY CAR - otevře se běžné zobrazení pro
zdroj. Potom stiskněte tlačítko OK/MENU
a zvolte možnost Nastavení Nastavení
internetu Žádné.
Hotspot Wi-Fi vozidla aktivujte zaškrtnutím
políčka.
> Nyní se mohou externí zařízení připojit
k hotspotu Wi-Fi vozidla.
Chcete-li deaktivovat šíření internetového připojení, zrušte zaškrtnutí u políčka.
POZNÁMKA
Pokud aktivujete hotspot Wi-Fi, váš síťový
operátor si za to může účtovat další poplatky.
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos dat),
což může být účtováno.
3.
Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.
Když je vozidlo připojeno k internetu přes modem
vozidla, je možné šířit připojení k internetu (hotspot Wi-Fi), takže modem vozidla může být využíván dalšími zařízeními.
K Wi-Fi hotspotu ve vozidle lze připojit až 8 zařízení.
Operátor (karta SIM) musí podporovat šíření
internetového připojení (šíření internetového připojení).
1.
Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete běžné
zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko
OK/MENU a zvolte možnost Nastavení
Nastavení internetu Wi-Fi hotspot pro
vozidlo
2.
Zadejte název sítě Wi-Fi (SSID) a zadejte
heslo. Název by měl mít 6-32 znaků, heslo
10-63 znaků. Název i heslo lze později změnit.
Počet zařízení připojených k hotspotu Wi-Fi vozidla.
}}
71
AUDIO A MÉDIA
||
Zobrazení počtu zařízení připojených k Wi-Fi hotspotu:
–
Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete běžné
zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko
OK/MENU a zvolte možnost Nastavení
Nastavení internetu.
Zvolte Wi-Fi hotspot pro vozidlo a zobrazí se
zařízení připojené k Wi-Fi hotspotu vozidla.
Technologie a zabezpečení hotspotu
Wi-Fi
Pro alokování hotspotu Wi-Fi se používá frekvence 2,4 GHz. Pokud jsou současně na téže
frekvenci provozována další zařízení, může dojít
k výpadkům výkonu.
•
•
•
•
Frekvence - 2,4 GHz.
Normy - 802.11 b/g/n.
Typ zabezpečení - WPA2-AES-CCMP.
Anténa modemu vozidla je namontovaná na
střeše vozidla.
Žádné nebo slabé připojení k Internetu
Viz Vozidlo připojené k Internetu (str. 67).
Související informace
•
•
23
72
Apps
Aplikace (apps) jsou aplikace, které se používají,
když je vozidlo připojeno k internetu. Typy aplikací mohou zahrnovat např. navigační služby,
sociální média, rádio po internetu a hudební
služby.
Základní informace o použití systému a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace
v menu (str. 28).
Chcete-li používat aplikace, vozidlo musí být nejprve připojeno připojeno k Internetu (str. 67).
Pokud je vozidlo připojeno k bezdrátové síti,
v horním pravém rohu obrazovky se zobrazí symbol (str. 32). Pokud není k dispozici žádné připojení, bude to oznámeno na obrazovce.
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos dat),
což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být ještě
navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.
Vozidlo připojené k Internetu (str. 67)
Symboly na obrazovce (str. 32)
Tyto aplikace se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
Stiskněte
na středové konzole a zvolte
Aplikace Apps. Zobrazí se dostupné aplikace
apps23. Vyberte v seznamu aplikaci a stiskněte
tlačítko OK/MENU.
Aplikace se stahují z Internetu do vozidla
a spouští se ve vozidle. Aplikace apps se stahují
(aktualizují) při každém spuštění. To znamená, že
k použití těchto aplikací vždy potřebujete připojení
k síti.
Aplikace sdílení informací o poloze
vozidla
Některé aplikace vyžadují informace o poloze.
Aplikace používá k vyhledání vozidla GNSS (Global Navigation Satellite System).
Polohu vozidla lze odeslat také poskytovatelům
služeb Volvo. Tito poskytovatelé pracují jménem
AUDIO A MÉDIA
společnosti Volvo a smí zpracovávat informace
o poloze vozidla pouze v rozsahu nezbytném pro
zajištění této služby.
každé doporučené navádění je vždy spolehlivé,
protože může nastat situace, kterou navigační
systém nezvládne (např. náhlá změna počasí).
Všichni subdodavatelé jsou vázáni smlouvami,
podle kterých nesmí tyto informace o poloze
vozidla zveřejňovat a musí s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou.
VAROVÁNÍ
Dodržujte následující požadavky.
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
Některé aplikace a služby vyžadují přihlášení. Existují dva druhy:
•
Dodržujte platná pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
•
•
S ohledem na počasí nebo roční období,
které mají vliv na kvalitu vozovky, mohou
být některá doporučení méně spolehlivá.
Přihlášení
•
Některé aplikace mohou vyžadovat registraci
u poskytovatele aplikace nebo služby. Aplikace vás po spuštění informuje o tom, že se
musíte přihlásit. Chcete-li se zaregistrovat,
postupujte podle pokynů na obrazovce. Další
možností je přihlásit se podle existujícího
účtu.
Některé aplikace a služby vyžadují přihlášení
s osobním Volvo ID. Zaregistrujte se nebo
využijte existující účet a získejte přístup
k řadě výhodných služeb, např. posílání
adresy z mapové služby na internetu přímo
do navigační aplikace nebo navigačního
systému Volvo*24. Další informace a pokyny
k vytvoření účtu - viz Volvo ID (str. 11).
Navigační služby
Navigační služby informují o cestách, které vedou
do nastaveného cíle. Nicméně nelze zaručit, že
24
POZNÁMKA
Lze provést upgrade na Sensus Navigation,
který obsahuje další funkce a aktualizaci
mapových dat. Kontaktujte svého dealera.
Související informace
•
•
Symboly na obrazovce (str. 32)
Změna majitele (str. 10)
Webový prohlížeč25
Vozidlo je vybaveno vestavěným webovým prohlížečem, který umožní vyhledávání a zobrazování
informací z Internetu.
Základní informace o navigaci najdete v kapitole
o ovládání systému a navigace v menu (str. 28).
Jedná se o jednoduchý webový prohlížeč, který
podporuje u textu i obrázku standard HTML 4.
Webový prohlížeč nepodporuje video, audio ani
pohyblivé obrázky. Soubory nelze stahovat ani
ukládat.
Chcete-li používat webový prohlížeč, vozidlo musí
být nejprve připojeno připojeno k Internetu
(str. 67).
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos dat),
což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být ještě
navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.
POZNÁMKA
Webový prohlížeč není k dispozici během jízdy.
}}
Sensus Navigation.
* Volitelná výbava/příslušenství.
73
AUDIO A MÉDIA
||
Stiskněte tlačítko Connect ve středové konzole
a vyberte Webový prohlížeč.
Pomocí kolečka zadejte webovou adresu URL,
např. www.volvocars.com.
Je-li systém připojen k internetu přes Bluetooth®,
vpravo nahoře na obrazovce se zobrazí symbol
(str. 32) Bluetooth®.
1.
Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na
ovládacím panelu na středové konzole.
2.
Pokračujte dalším písmenem.
3.
Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla
nebo speciální znaky, zavést zadanou adresu
nebo pokud chcete přejít do historie, otočte
TUNE na jednu z možností (viz vysvětlení
v tabulce) v seznamu (2) pro změnu režimu
zadávání a stiskněte OK/MENU.
Pokud není k dispozici žádné připojení, bude to
oznámeno na obrazovce.
Vyhledávání
123/A
BC
Mezi písmeny a čísly přepínejte tlačítkem OK/MENU.
=>
Dostanete se do historie (3). Otočením knoflíku TUNE vyberte webovou adresu URL, a stisknutím tlačítka OK/MENU přejděte na tuto
adresu.
Jdi
Zavede se zadaná webová adresa
URL pomocí OK/MENU.
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Naposledy navštívené webové stránky (historie).
25
74
Platí pro některé trhy
a|A
||}
Mění se mezi malými a velkými písmeny pomocí OK/MENU.
Změní kolečko na pole Adresa:.
Kurzor posuňte pomocí TUNE.
Vymaže překlep pomocí EXIT. Vrátí
se na kolečko - stiskněte OK/
MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny
a číslicemi na ovládacím panelu lze
použít k upravování pole Adresa:.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT
vymažete všechny zadané znaky.
AUDIO A MÉDIA
Zadání pomocí numerické klávesnice
Navigace ve webovém prohlížeči
Otáčením knoflíku TUNE navigujte mezi odkazy
nebo procházejte webovou stránkou. Stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujte výběr/zvýrazněný
odkaz.
padně lze kurzor přesunout na neklikatelnou
oblast a stisknout tlačítko OK/MENU.
• Zpět - Vrátí se na předchozí stránku.
• Dopředu - Pokud jste se vrátili, lze znovu
přejít dopředu na stránku.
• Obnovit - Aktualizuje stránku.
• Stop - Ukončí načítání stránky a vrátí se
zpět.
• Nová karta - Vytvoří se nová karta/stránka.
Současně můžete mít otevřené až čtyři karty.
•
• Přiblížit/Oddálit - Přiblíží/oddálí stránku.
• Přidat záložkuVymazat záložku - Namísto
Zavřít kartu - Zavře kartu/stránku.
Numerická klávesnice.
Další možností, jak zadat znaky, je použít tlačítka
0-9, * a # na středové konzole.
Pokud stisknete např. 9, zobrazí se pruh se všemi
znaky26 pod tlačítky, např. Z, x, y, z a 9. Rychlým
tisknutím tlačítka se kurzor posunuje přes tyto
znaky.
•
•
Pokud znak chcete zvolit, zastavte kurzor na
požadovaném znaku - znak se zobrazí na
zadávacím řádku.
Mazání/změna pomocí položky EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu
s číslem.
Pohyb kurzoru na webové stránce.
Kurzorem lze volně pohybovat po stránce pomocí
klávesnice na středové konzole. Stisknutím tlačítka INFO přepnete na lištu nabídky nahoře na
stránce.
Vyskakovací nabídku lze otevřít tlačítkem s číslem
5 ve středové konzole. Případně lze kurzor přesunout na neklikatelnou oblast a stisknout tlačítko
OK/MENU.
Funkce
Dostupné funkce lze otevřít tlačítkem 5 pro
vyskakovací nabídku na středové konzole. Pří26
Znak pro každé tlačítko se může měnit v závislosti na trhu/zemi/jazyku.
zadávání adresy webové stránky při každém
navštívení lze uložit rychlý odkaz (záložku) na
danou stránku. Lze uložit maximálně 20 záložek.
• Nastavení - Úprava zobrazení internetového
prohlížeče a práce s informacemi, další informace - viz dále.
Nastavení
• Záložky - Přejmenovat, Znovu uspořádat
nebo Vymazat.
• Filtrování obsahu - Zobrazení webových
stránek lze upravit, aby vám lépe vyhovovalo.
Aktivovat/deaktivovat lze následující funkce:
}}
75
AUDIO A MÉDIA
||
Zobrazit obrázky, Blokovat vyskakovací
okna a Povolit JavaScript.
• Akceptovat cookies - Cookies jsou malé
textové soubory, které se ukládají. Umožní na
webových stránkách využívat jisté funkce.
Dále má majitel webové stránky k dispozici
statistické údaje např. o stránkách, které si
návštěvníci prohlížejí.
TV*
Obraz televize se zobrazí pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje, obraz chybí, ale
audio bude nadále přehráváno. Obraz se objeví,
jakmile se vozidlo zastaví.
POZNÁMKA
• Velikost textu - Zvolte požadovanou velikost
Obraz televize se zobrazí pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje, obraz chybí,
ale audio bude nadále přehráváno. Obraz se
objeví, jakmile se vozidlo zastaví.
znaků: Velký, Střední nebo Malý.
• Vymazat data prohlížeče – Vymažou se
cookies, historie prohlížeče a cache.
• Možnosti klávesy oblíbených FAV - Lze
přiřadit některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 33).
Související informace
•
•
•
76
Symboly na obrazovce (str. 32)
Změna majitele (str. 10)
Přehled nabídky - webový prohlížeč
(str. 88)
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze vysílání TV
v zemích, kde se vysílá ve formátu MPEG-2
nebo MPEG-4 podle standardu DVB-T. Tento
systém nepodporuje analogové vysílání.
POZNÁMKA
Funkce TV, přehled ovládání.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace
v menu (str. 28). Podrobný popis najdete dále.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 33).
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na přenos může mít vliv celá řada okolností, např.
vysoké budovy nebo vzdálený TV vysílač. Míra
pokrytí často závisí na území, ve kterém se
zrovna v daném státě nacházíte.
DŮLEŽITÉ
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Sledování TV
–
V běžném zobrazení pro zdroj médií stiskněte
MEDIA, otočte TUNE na TV a potom stiskněte OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se zobrazí
naposledy používaný kanál.
Změna kanálů
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
•
•
•
Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se seznam
všech kanálů, které jsou v této oblasti
k dispozici. Pokud je některý z těchto kanálů
již uložen do předvolby (str. 77), vpravo od
názvu kanálu se objeví číslo předvolby.
Otočte ovladač TUNE na požadovaný kanál
a stiskněte OK/MENU.
Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
Související informace
•
•
•
•
Teletext* (str. 78)
Nastavení obrazu (str. 48)
Ztráta signálu TV kanálu*. (str. 79)
Přehled menu - TV* (str. 90)
Kanály TV* Seznam předvoleb
Hledání kanálů TV se provádí automaticky
a nepřetržitě z vozidla. Dostupné kanály se uloží
do seznamu kanálů. Lze změnit kritéria hledání
seznamu kanálů, nikoli však pořadí. Rovněž je
k dispozici seznam předvoleb, v němž lze měnit
pořadí předvoleb.
Změna v seznamu předvoleb
Můžete změnit pořadí kanálů, které se zobrazují
v seznamu předvoleb. V kanálu předvoleb může
TV kanál zabírat více než jedno místo. Pozice TV
kanálu se v seznamu předvoleb může také měnit.
1.
Chcete-li změnit pořadí v seznamu předvolby,
v běžném zobrazení pro zdroj TV stiskněte
OK/MENU a zvolte Předvolby.
2.
Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
3.
Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
/
se
Krátkým stisknutím tlačítek
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
Pokud není při výběru kanálu tlačítky předvoleb k dispozici žádný příjem, možná je vozidlo
v jiné lokalitě než v níž bylo provedeno
poslední hledání kanálu uložení seznamu
kanálů.
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této oblasti
k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout nahoru.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
* Volitelná výbava/příslušenství.
77
AUDIO A MÉDIA
TV* - možnosti přehrávání
Funkce v TV lze editovat.
Změna titulků
1.
Pokud chcete změnit titulky, v běžném zobrazení pro zdroj TV stiskněte OK/MENU
a zvolte Titulky.
2.
Otočte TUNE na titulky, které chcete nastavit, a stiskněte tlačítko OK/MENU.
> Nyní se použijí zvolené titulky.
Změna jazyka audia
1.
2.
Pokud chcete změnit jazyk audia, v běžném
zobrazení pro zdroj TV stiskněte OK/MENU
a zvolte Audio stopy.
Otočte TUNE na audiostopu, kterou chcete
nastavit, a stiskněte tlačítko OK/MENU.
> Nyní se použije zvolená audiostopa.
Související informace
•
•
78
Informace o aktuálním programu
TV*
Po stisknutí tlačítka (str. 28) INFO se zobrazí
informace o aktuálním programu, dalším programu a času, kdy daný program začne.
Dalším stisknutím tlačítka INFO zobrazíte další
informace o aktuálním programu. V některých případech mohou být k dispozici další informace,
např. datum spuštění a ukončení nebo stručný
popis aktuálního programu.
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV, počkejte
několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Teletext*
Je možné podívat se na Teletext.
Postupujte následovně:
1.
Chcete-li sledovat teletext, v režimu TV přejděte na Menu TV Teletext.
2.
Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Zadejte nové číslo stránky nebo otočením ovladače TUNE přejděte na další stránku.
Na obrazovku TV se vrátíte stisknutím tlačítka
EXIT.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
TV* (str. 76)
Dálkový ovladač* (str. 79)
Audio a média - použití systému (str. 28)
Oblíbené (str. 33)
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Ztráta signálu TV kanálu*.
Dálkový ovladač*
Jestliže zařízení přestane přijímat daný TV kanál,
obraz zamrzne. Po obnovení signálu se zobrazení obnoví.
Dálkový ovladač lze použít pro všechny funkce
systému audia a médií. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka na středové
konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu.
Jestliže zařízení přestane přijímat daný TV kanál,
obraz zamrzne. Krátké poté se na objeví zpráva
informující o výpadku příjmu pro daný kanál TV
a o tom, že pokračuje nové hledání kanálu. Po
obnovení příjmu se okamžitě zobrazí kanál TV. Jeli zobrazena tato zpráva, lze kanál kdykoliv změnit.
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem, znamená
to, že systém zjistil, že není zajištěn úplný příjem
pro všechny TV kanály.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
TV* (str. 76)
Kanály TV* Seznam předvoleb (str. 77)
Odpovídá položce TUNE na středové konzole.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
79
AUDIO A MÉDIA
||
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve stiskdo
něte na dálkovém ovladači tlačítko
polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR,
který se nachází na středové konzole vpravo od
tlačítka (str. 28) INFO.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak
by v případě kolize nebo prudkého brzdění
mohlo dojít k poranění osob ve voze.
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření (např. na přístrojové desce) u baterií by mohlo dojít k problémům.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Dálkový ovladač* - funkce
Tlačítko
Funkce, které lze ovládat pomocí dálkového ovladače.
Tlačítko
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného znaku
Funkce
Navigace nahoru/dolů
F = obrazovka displeje vpředu
Procházení doprava/doleva
L a R = tyto možnosti nejsou
k dispozici.
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný zdroj
Přepnutí na navigaci*
Hlasitost, snížení
Změna zdroje rádia (např. AM)
Přepnutí na zdroj médií (např. Disk,
TV*)
Přepnutí na Bluetooth® handsfree
Přetočení/rychlé převíjení dozadu,
přepnutí stopy/písně
Přehrávání/pauza
Stop
Funkce
Hlasitost, zvýšení
0-9
Kanály předvolby, zadávání čísel
a písmen
Zkratky pro oblíbená nastavení
Informace o aktuálním programu,
skladbě apod. Používá se také v případě, kdy jsou k dispozici další
informace, které lze zobrazit na
obrazovce displeje
Přetočení/rychlé převíjení dopředu,
přepnutí stopy/písně
Výběr jazyka pro soundtrack
Menu
Titulky, výběr jazyka textu
Teletext*, zapnuto/vypnuto
80
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Dálkový ovladač* - výměna baterie
Výměna baterií v dálkovém ovladači pro systém
audia a médií.
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky a závisí
na intenzitě používání dálkového ovladače.
Dálkový ovládač je napájen čtyřmi bateriemi typu
AA/LR6. Na dlouhou cestu si vezměte sebou
záložní baterie.
1.
Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným
světlem.
2.
Vyjměte použité baterie, natočte nové baterie
podle symbolů v prostoru pro baterie a baterie vložte.
3.
Nasaďte zpátky kryt.
* Volitelná výbava/příslušenství.
81
AUDIO A MÉDIA
Audio a média - přehled menu
Přehled možných položek menu a nastavení
systému audia a médií.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Přehled menu - AM
Přehled možností a nastavení pro AM rádio.
Pokud je text v panelu nabídek světle šedý,
možnost nelze vybrat. Může to být způsobeno tím,
že funkce není ve vozidle k dispozici, že není daný
zdroj aktivní nebo připojený, nebo že nic neobsahuje.
Menu AMA
Viz
Zobrazit předvolby
(str. 38)
Možnosti klávesy oblíbených FAV
(str. 33)
Žádná funkce
RÁDIO
•
•
•
AM (str. 82)27
DAB *(str. 83)
MÉDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
Zobrazit předvolby
FM (str. 83)
CD/DVD audio (str. 84)
DVD video (str. 84)
A
(str. 38)
Neplatí pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Jednotka pevného disku (HDD) (str. 85)
iPod (str. 86)
USB (str. 86)
Média Bluetooth® (str. 86)
AUX (str. 87)
TV* (str. 90)
TEL
•
Handsfree Bluetooth® (str. 87)
•
Webový prohlížeč (str. 88)
27
82
Neplatí pro V60 Twin Engine a S60L Twin Engine.
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
Přehled menu - FM
Menu FM
Viz
TP
(str. 40)
Přehled nabídky - digitální rádio
(DAB)*
Žádná funkce
Přehled možností a nastavení pro FM rádio.
Přepnout rádiotext nebo
předvolby
(str. 41)
a (str. 38)
Související informace
Alternativní frekvence (AF)
•
Zobrazit
Rádiotext
(str. 41)
Předvolby
(str. 38)
Audio a média - použití systému (str. 28)
Přehled možností a nastavení rádio DAB.
Menu DAB*
Viz
Filtrování typu programu (PTY)
(str. 41)
Zobrazit
Interpret/název
Žádné
Naladit stanici podle
Seznam stanic
Manuální ladění
Možnosti klávesy oblíbených
FAV
(str. 41)
Předvolby
(str. 38)
Žádné
(str. 37)
(str. 38)
Rádiotext
Propojování DAB-DAB
(str. 43)
Možnosti klávesy oblíbených FAV
(str. 33)
(str. 38)
Žádná funkce
(str. 33)
Přepnout zobrazení informací
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
* Volitelná výbava/příslušenství.
83
AUDIO A MÉDIA
Přehled nabídek - CD/DVD audio
Přehled možností a nastavení pro CD/DVD
audio.
Menu disku
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 44)
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Přehled menu - DVD video
Přehled možností a nastavení pro DVD video.
Menu DVD video
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 47)
Menu disku DVD
(str. 47)
Stop
(str. 47)
Stop
A
Prohledávání médií
(str. 45)
Titulky
(str. 47)
Náhodně
(str. 45)
Audio stopy
(str. 47)
Rozšířené nastavení
Možnosti Gracenote®
Databáze Gracenote®
Úhly
Výsledky Gracenote®
Poměry obrazovky
Možnosti klávesy oblíbených FAV
(str. 33)
84
Přehrávat/pauza
(str. 44)
Náhodně
(str. 45)
Platí pouze pro DVD disky.
(str. 33)
Žádná funkce
Žádná funkce
A
Možnosti klávesy oblíbených FAV
(str. 48)
Přehrávat/pauza
(str. 47)
AUDIO A MÉDIA
Další titulek
(str. 47)
Přehled nabídek - jednotka pevného
disku (HDD)
Další audio stopa
(str. 47)
Přehled možností a nastavení pro jednotku pevného disku (HDD).
Vymazat vše
Informace o úložišti
Menu HDD
Viz
strana
Použité místo:
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací nabídku,
stiskněte OK/MENU, když se přehrává video.
Přehrávat/pauza
(str. 48)
Volné místo:
Nastavení obrazu
(str. 48)
Prohledávání médií
(str. 45)
Kapacita:
Menu DVD video
(str. 28)
Náhodně
(str. 45)
Import hudby
(str. 48)
Vyskakovací nabídka, DVD Video
Menu disku DVD
(str. 47)
Stopy:
Složky:
Z disku
Související informace
•
(str. 48)
Audio a média - použití systému (str. 28)
Možnosti klávesy oblíbených FAV
Z USB
(str. 48)
Žádná funkce
A
Přejmenovat/vymazat soubory
(str. 48)
Otevřeno
Přejmenovat
Vymazat
A
Přehrávat/pauza
(str. 48)
Náhodně
(str. 45)
Závisí na trhu.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
85
AUDIO A MÉDIA
Přehled menu - iPod®
Přehled možností a nastavení pro
iPod®.
Menu iPod
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 50)
Náhodně
(str. 45)
Možnosti klávesy oblíbených FAV
(str. 33)
Přehled menu - USB
Přehled menu - Media Bluetooth®
Přehled možností a nastavení pro USB.
Přehled možností a nastavení pro Média
Bluetooth®.
Menu USB
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 50)
Prohledávání médií
(str. 45)
Náhodně
(str. 45)
Vybrat oddíl na USB
Žádná funkce
Možnosti klávesy oblíbených FAV
Přehrávat/pauza
(str. 50)
Náhodně
(str. 45)
(str. 33)
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Přehrávat/pauza
(str. 50)
Náhodně
(str. 45)
Související informace
•
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 53)
Náhodně
(str. 45)
Změnit zařízení
(str. 56)
Hledat nové zařízení
Nastavit vozidlo jako viditelné
Žádná funkce
Související informace
Menu Bluetooth
Audio a média - použití systému (str. 28)
Možnosti klávesy oblíbených FAV
Žádná funkce
Přehrávat/pauza
(str. 53)
Náhodně
(str. 45)
Zařízení 1
Zařízení 2
atd.
86
(str. 33)
AUDIO A MÉDIA
Připojit pro média
Vymazat zařízení
(str. 53)
(str. 57)
Menu AUX
Viz
Vstup AUX
(str. 52)
Související informace
•
Přehled menu - Bluetooth®
handsfree
Přehled menu - AUX
Přehled možností a nastavení pro AUX.
Standard
Audio a média - použití systému (str. 28)
Boost
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Přehled možností a nastavení pro handsfree
Bluetooth®.
Menu telefonu
Viz
Seznam hovorů
(str. 59)
Kontakty
(str. 60)
Zprávy
(str. 57)
Notifikace pomocí zpráv
(str. 57)
Změnit telefon
(str. 56)
Hledat nový telefon
Nastavit vozidlo jako viditelné
Zařízení 1
Zařízení 2
atd.
Připojit pro telefon
(str. 57)
Vymazat zařízení
(str. 57)
}}
87
AUDIO A MÉDIA
||
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Přehled nabídky - webový
prohlížeč28
Vyskakovací nabídka, webový
prohlížeč
Přehled možností a nastavení pro webový prohlížeč.
Webový prohlížeč
Viz
Pokud není otevřena žádná karta,
nabídka se otevře v běžném zobrazení pro webový prohlížeč.
Zadejte adresu
(str. 73)
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací
nabídku, stiskněte tlačítko 5 na středové konzole, když je daná stránka
zobrazena ve webovém prohlížeči.
Zpět
(str. 73)
Dopředu
(str. 73)
Obnovit
(str. 73)
Stop
(str. 73)
Nová karta
(str. 73)
Zavřít kartu
(str. 73)
Nastavení
Zobrazí se "Nabídka nastavení,
webový prohlížeč", viz dole.
Záložka 1
Záložka 2
atd.
(str. 73)
Přiblížit
nebo
Oddálit
28
88
Platí pro některé trhy
Viz
(str. 73)
AUDIO A MÉDIA
Přidat záložku
nebo
(str. 73)
Vymazat záložku
Filtrování obsahu
(str. 73)
Akceptovat cookies
(str. 73)
Nastavení
Zobrazit obrázky
Zobrazí se "Nabídka nastavení,
webový prohlížeč", viz dole.
Blokovat vyskakovací okna
Menu Nastavení, webový prohlížeč
Viz
Záložky
Záložka 2
atd.
Zavřít kartu
(str. 73)
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Audio a média - přehled menu (str. 82)
(str. 73)
Velký
(str. 73)
Záložka 1
(str. 73)
Povolit JavaScript
Velikost textu
Stisknutím tlačítka Nastavení
v jedné ze dvou výše uvedených tlačítek otevřete nabídku nastavení.
Nová karta
Střední
Malý
Vymazat data prohlížeče
(str. 73)
Možnosti klávesy oblíbených FAV
(str. 33)
Přejmenovat
Žádná funkce
Znovu uspořádat
Přidat/vymazat záložku
(str. 73)
Vymazat
89
AUDIO A MÉDIA
Přehled menu - TV*
Jas:
Přehled možností a nastavení pro TV.
Kontrast:
Menu TV
Viz
Předvolby
(str. 78)
Audio stopy
(str. 78)
Titulky
(str. 78)
Teletext
(str. 78)
Možnosti klávesy oblíbených FAV
(str. 78)
Žádná funkce
Teletext
Vyskakovací nabídka TV
90
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací
nabídku, stiskněte OK/MENU, když
je zobrazeno TV.
Viz
Nastavení obrazu
(str. 48)
Barva:
Menu TV
Zobrazí se "Menu TV", viz výše.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 28)
Licence - audio a média
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme
texty dohod společnosti Volvo s výrobci/vývojáři.
Většina textů je v angličtině.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
* Volitelná výbava/příslušenství.
AUDIO A MÉDIA
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
}}
91
AUDIO A MÉDIA
||
Licenční smlouva s koncovým
uživatelem Gracenote®
Tento program nebo zařízení obsahuje software
od společnosti Gracenote, Inc. of Emeryville, California, USA ("Gracenote"). Software od společnosti Gracenote (dále jen "software Gracenote")
aktivuje tento program a identifikuje disk a/nebo
soubor a získává informace související s hudbou,
jako např. jméno, interpreta, stopu a název
skladby (dále jen "data Gracenote") z online
serverů nebo vnořených databází (společně dále
jen "servery Gracenote") a provádí další činnosti.
Data Gracenote smíte používat výhradně v souladu s funkcemi, které tento program nebo toto
zařízení předpokládá pro koncového uživatele.
Souhlasíte, že data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote budete používat pouze
ke svému vlastnímu nekomerčnímu využití. Souhlasíte, že nebudete postupovat, kopírovat, převádět či přenášet tento software Gracenote a žádná
data Gracenote na žádné třetí strany. SOUHLASÍTE, ŽE DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE A SERVERY GRACENOTE BUDETE
VYUŽÍVAT VÝHRADNĚ TAK, JAK POVOLUJE
TOTO UJEDNÁNÍ.
Souhlasíte, že vaše nevýhradní licence pro používání dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů
Gracenote bude ukončena, pokud porušíte tato
omezení. Pokud vaše licenční oprávnění skončí,
souhlasíte, že zcela přestanete užívat data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote.
Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva
92
s ohledem na data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Za žádných okolností nebude společnost Gracenote mít jakoukoliv povinnost provést
jakékoliv platby za vámi poskytnuté informace.
Souhlasíte, že společnost Gracenote, Inc. může
vymáhat svá práva podle tohoto ujednání přímo
proti vám svým vlastním jménem.
Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor
pro účely sledování dotazů pro statistické účely.
Účelem náhodně přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat
dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o tom,
kdo jste. Další informace o službě Gracenote
najdete na webových stránkách Zásady zachování
soukromí společnosti Gracenote.
Na software Gracenote a každou položku dat
Gracenote je vám udělena licence tak, „jak je“.
Společnost Gracenote neposkytuje žádný výklad
nebo záruky, ať již vyjádřené nebo odvozené,
pokud jde o přesnost jakýchkoliv dat Gracenote
ze serverů Gracenote. Společnost Gracenote si
vyhrazuje právo odstranit data ze serverů Gracenote nebo změnit datové kategorie z jakéhokoliv
důvodu, který společnost Gracenote považuje za
dostačující. Není poskytována žádná záruka, že
software Gracenote nebo servery Gracenote jsou
bez chyb nebo že fungování softwaru Gracenote
nebo serverů Gracenote bude bez přerušení.
Společnost Gracenote není povinna poskytovat
vám nové nebo dodatečné typy nebo kategorie
dat, které může společnost Gracenote poskytovat
v budoucnu a přerušení služeb v kterémkoliv
okamžiku je zcela na jejím volném uvážení.
SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ
VŠECHNY ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO
ODVOZENÉ, PŘEDEVŠÍM POKUD JDE
O ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL,
PRÁVNÍ NÁROK A NEPORUŠENÍ ZÁKONA.
SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE
ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ
V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU
GRACENOTE NEBO LIBOVOLNÉHO SERVERU
GRACENOTE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE
SPOLEČNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ ZA
NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO
ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO VÝNOSŮ.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
AUDIO A MÉDIA
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
a copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Související informace
•
Volvo Sensus (str. 6)
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
93
AUDIO A MÉDIA
Typové schválení - audio a média
Schválení typu pro rádio, telekomunikační zařízení a počítačové zařízení.
Wi-Fi
94
Prohlášení o shodě pro audio
a navigační zařízení
Související informace
•
•
Audio a média (str. 26)
Vozidlo připojené k Internetu (str. 67)
INTERNETOVÁ MAPA
INTERNETOVÁ MAPA
Internetová mapa1
Internetová mapa je funkce, která umožňuje
zobrazit mapu pomocí internetu.
žňuje hledat na internetu a využívat různé waypointy. Pokud chcete provést upgrade na Sensus
Navigation, kontaktujte svého prodejce. Během
upgradu dojde k nahrazení internetové mapy.
Systém dokáže vypočítat vhodnou trasu a označí
polohu vozidla vzhledem k trase na mapě. V případě odchylky od naplánované trasy systém automaticky upraví trasu a stále navádí k cíli. Kromě
běžných údajů mapy se na mapě zobrazují rovněž
dopravní informace (str. 105) a symboly vybraných bodů zájmů (POI) (str. 102).
Internetová mapa obsahuje informace o cestách,
které vedou do nastaveného cíle. Nicméně nelze
zaručit, že všechny doporučené směry budou
spolehlivé, protože může nastat situace, kterou
navigační systém nezvládne (např. náhlá změna
počasí).
Výpočet trasy přestane fungovat v případě slabého pokrytí nebo slabého signálu při připojení
internetu. Podle toho, jak hodně mapových dat
bylo staženo, se může stát, že některá měřítka
mapy budou chybět.
VAROVÁNÍ
Data se přenášejí přes internet (přenos dat),
což může být účtováno.
Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.
Volvo nabízí navigační systém v reálném měřítku
(Sensus Navigation). Tento systém využívá mapy
z hard disku, navádění hlasem a progresivní výpočet trasy. Zohledňuje dopravní informace a umo1
96
Platí pro některé trhy.
Podle následujícího popisu aktivujte internetovou
mapu, abyste si mohli naplánovat trasu a aby vás
systém navedl do stanoveného cíle.
Základní informace o navigaci najdete v kapitole
o ovládání systému a navigace v menu (str. 28).
Podrobný popis najdete v příslušné kapitole.
K zadávání údajů a hledání na internetové mapě
použijte kolečko a numerickou klávesnici
(str. 97).
1.
Chcete-li používat internetovou mapu, vozidlo
musí být nejprve připojeno k internetu
(str. 67).
Dodržujte následující požadavky.
POZNÁMKA
Aktivace datového roamingu může být ještě
navíc zpoplatněna.
Internetová mapa - ovládání2
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
2.
•
Dodržujte platná pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
Spusťte internetovou mapu stisknutím tlačítka NAV na středové konzole.
3.
Potvrďte sdílení polohy vozidla.
•
S ohledem na počasí nebo roční období,
které mají vliv na kvalitu vozovky, mohou
být některá doporučení méně spolehlivá.
Související informace
•
Internetová mapa - texty a symboly na obrazovce (str. 98)
POZNÁMKA
Internetová mapa nefunguje bez potvrzení.
Chcete-li deaktivovat sdílení, v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU, zvolte
Nastavení a zrušte zaškrtnutí u možnosti
Sdílení polohy.
4.
Zadání cíle (str. 100).
INTERNETOVÁ MAPA
5.
Zvolte možnosti trasy (str. 104) (např. typ
cesty, tunely, trajekty).
Internetová mapa3 - kolečko
a klávesnice
6.
Zvolte možnosti mapy (str. 105) (např. celá
mapa, informace o poloze).
> Poloha vozidla se zobrazuje na internetové
mapě s informacemi o dopravě a vybraných bodech zájmů (POI).
K zadání údajů a výběru možností použijte
kolečko nebo klávesnici na středové konzole.
Například, zadejte informace o adrese nebo zařízení.
Zobrazení trasy
Zobrazí se přehledná mapa trasy, v běžném
zobrazení zdroje stiskněte OK/MENU a zvolte
Trasa Mapa zbývající trasy.
kolečko.
1.
Zobrazí se podrobné informace k trase (str. 103).
Změna cíle
Změna cíle: viz zadání cíle (str. 100).
Zrušení/pokračování v navádění
V běžném zobrazení pro zdroj stiskněte
OK/MENU a zvolte Zrušit/pokračovat
v navádění.
Změna vlastnictví vozidla
Při změně majitele se musí vynulovat všechna uživatelská data a nastavení systému se musí resetovat na původní tovární nastavení, viz Změna
majitele (str. 10).
2
3
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
Zadávání textu kolečkem
Zobrazení obrazovky s textovým polem.
Zvýraznění textového pole.
2.
Stisknutím tlačítka OK vyvoláte kolečko.
3.
Zvolte znaky pomocí kolečka ovladače
TUNE a zadejte údaje další stisknutím
kolečka OK.
U tohoto systému se k zadání konkrétních informací, např. typu POI, města/vesnice, oblasti/
země, adresy, ulice nebo PSČ používá kolečko.
Aktivace položky
Po zvýraznění požadované funkce/lišty nabídky
pomocí kolečka nebo ovladače TUNE stiskněte
kolečko OK. Zobrazí se další úroveň funkcí/
možností.
}}
97
INTERNETOVÁ MAPA
||
Zadání pomocí numerické klávesnice
Další možnosti
Ve vnořené nabídce kolečka jsou k dispozici další
možností, které, mimo jiné, obsahují další znaky
a číslice.
Internetová mapa5 - texty a symboly
na obrazovce
Vysvětlení k textu a symbolům lze zobrazit na
mapě.
• 123/ABC + OK - kolečko přepíná mezi písmeny a znaky.
• DALŠÍ + OK - na kolečku se zobrazí další
znaky.
•
Numerická klávesnice.
=> + OK - kurzor se přesune na seznam na
pravé straně obrazovky, kde lze k provedení
výběru použít tlačítko OK.
Seznam s položkami
Další možností, jak zadat znaky, je použít tlačítka
0-9, * a # na středové konzole.
Pokud stisknete např. 9, zobrazí se pruh se všemi
znaky4 pod tlačítky, např. Z, x, y, z a 9. Rychlým
tisknutím tlačítka se kurzor posunuje přes tyto
znaky.
•
Pokud znak chcete zvolit, zastavte kurzor na
požadovaném znaku - znak se zobrazí na
zadávacím řádku.
•
Mazání/změna pomocí položky EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu
s číslem.
4
5
98
Znak pro každé tlačítko se může měnit v závislosti na trhu/zemi/jazyku.
Platí pro některé trhy.
Typy cest - velikost a barva závisejí na velikosti cesty a na vybraném měřítku a barvě
mapy
Dopravní informace (str. 105) - zvýrazněné
čárou na okraji cesty
Seznam, který odpovídá zadaným znakům.
Při hledání zemí se dostupné možnosti zobrazí na
základě zadaných znaků. Pro ostatní kritéria hledání se seznam nezobrazí. Místo toho se hledání
provede při aktivaci hledání.
Body zájmu (str. 102)
Symbol cíle/konečného cíle
Plánovaná trasa - modrá
Aktuální poloha vozidla
INTERNETOVÁ MAPA
Železnice
K rolování/posunování mapy ve směru šipky
použijte příslušné číslo na numerické klávesnic (str. 97)
Měřítko mapy
Internetová mapa6 - rolovací
nabídka
V režimu rolování se k posunování obrázku
s mapou používají numerické klávesy na středové
konzole (str. 96).
Numerická klávesa "5"
Stisknutím čísla 5 v režimu rolování
vycentrujete mapu kolem polohy
vozidla.
Opuštění režimu rolování
•
Zaostřovací rámeček s nitkovým křížem uprostřed
Stiskněte EXIT nebo NAV.
Nitkový kříž
Název cesty/ulice nebo souřadnice nebo
informace k bodu zájmu (POI)
Kompas (str. 105)
Režim rolování s nitkovým křížem7.
Režim rolování se aktivuje v běžném
režimu mapy.
•
Stiskněte jednu z numerických kláves 0-9.
Rolování
•
Stiskněte jednu z numerických kláves
1-2-3-4-6-7-8-9- na okrajích se zobrazí
směrová šipka společně s číslem, které se
použije k posunutí mapy v požadovaném
směru.
Přiblížení
•
6
7
Pokud jednou stisknete OK, zobrazí se nabídka
pro bod na mapě označený středem nitkového
kříže:
• Zadat jediný cíl - v itineráři se vymažou
původní cíle a spustí se navádění na mapě.
• Informace o bodu zájmu - na obrazovce
se zobrazí název a adresa bodu zájmu, který
je nejblíže nitkovému kříži. Další informace
o bodu zájmu - viz (str. 102).
Otočte ovladačem TUNE.
Platí pro některé trhy.
Zvolte, zda poloha nitkového kříže/kurzoru by se měla objevit s názvem nebo GPS souřadnicemi, viz možnosti mapy (str. 105).
}}
99
INTERNETOVÁ MAPA
• Informace - zobrazí se informace dostupné
o zvolené lokalitě.
• Uložit - povolí se uložení vybraného místa do
paměti.
Internetová mapa8 - zadání cíle
POZNÁMKA
Plánování jízdy zadáním cílem.
Definice města nebo oblasti se pro jednotlivé
země nebo dokonce v jedné zemi může lišit.
V některých případech se jedná o obec, jinde
o okres.
Pokud chcete otevřít následující možnosti, v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavit cíl.
K hledání cíle podle adresy můžete použít následující kritéria hledání:
•
•
•
•
Země: - zadání země.
Město: - zadání města/vesnice.
Ulice: - zadání ulice.
Číslo: - výběr jednoho z čísel domů na ulici.
Body zájmu (POI)
Domů
Systém dokáže uložit libovolnou polohu
v možnosti nabídky Domů. Funkce se zobrazí při
každém uložení polohy:
• Uložit polohu jako domovskou + OK.
Aktivace navádění s cílem Domů:
•
Zvýrazněte Domů + OK.
Adresa
Stačí zadat pouze město/vesnici a aktivuje se itinerář s naváděním - systém vás dovede do středu
města/vesnice.
8
100
Platí pro některé trhy.
Možnosti u bodů zájmů lze hledat pomocí některé
z následujících položek v nabídce:
•
•
•
•
•
Pomocí názvu
Podle kategorií
V okolí vozidla
V blízkosti cíle
V okolí bodu na mapě
Aby zobrazení mapy bylo přehledné, je omezen
počet možností POI, které lze na obrazovce současně zobrazovat - přiblížením můžete zobrazit
několik možností POI.
INTERNETOVÁ MAPA
Informace o možnostech zobrazení položek POI viz možnosti mapy (str. 105).
Zeměpisná šířka a délka
Příklady symbolů pro různé možnosti POI - viz
(str. 102).
Nejdříve se rozhodněte, jakou možnost zvolíte
pomocí zadání souřadnic GPS tím, že zvýrazníte
Formát: a stisknete OK. Potom zvýrazněte jednu
z nich a stiskněte OK:
Uložená poloha
Zde se shromažďují cíle a polohy, které byly uloženy pomocí položky nabídky "Uložit".
Uložený cíl a polohu lze upravit:
•
•
•
•
Zadat jediný cíl
Upravit
Vymazat
Vymazat vše.
Původní cíle
Zde jsou uloženy dříve uložené cíle. Zvýrazněte
jednu z nich + OK a potom zvolte mezi:
•
•
•
•
•
Zadat jediný cíl
Informace
Uložit
Vymazat
Vymazat vše.
Zadání cíle pomocí souřadnic GPS.
• DD°MM'SS'' - poloha pomocí stupňů, minut
a sekund.
• Desítková - poloha s desetinnými čísly.
Poté zadejte souřadnice GPS a zvolte jednu
z následujících možností:
• Zadat jediný cíl
• Uložit
Bod na mapě
Zobrazí se mapa s aktuální polohou označenou
kurzorem.
Poloha kurzoru je označena názvem.
Potom zvolte z následujících možností a aktivujte
pomocí tlačítka OK:
• Zadat jediný cíl
• Uložit
Související informace
•
Internetová mapa - ovládání (str. 96)
Otočením ovladače TUNE změňte měřítko mapy.
1.
Posunujte (rolujte) mapu pomocí numerických kláves, viz (str. 99).
2.
Po nalezení požadované polohy - stiskněte
OK.
PSČ
Hledání cíle pomocí PSČ.
POZNÁMKA
Vyjádření poštovního směrovacího čísla se pro
jednotlivé trhy resp. oblasti může lišit.
101
INTERNETOVÁ MAPA
Internetová mapa9 - symboly bodů
zájmů (POI)
Zde se zobrazí příklady symbolů jednotlivých
zařízení.
Restaurace
Divadlo
Tanec
Noční klub
Ubytování
Nákupní centrum
Obchodní aktivity
Služby
Bankomat
Banka
Čerpací stanice
Vzdělání
Univerzita
Hospoda
Vládní budova
Hora
Občanské/komunitní centrum
Vrchol hory
Výstaviště
Lékárna
Shromáždiště
Nemocnice
Zdravotnické zařízení
102
Volnočasové aktivity
Bar
Půjčovna aut
Platí pro některé trhy.
Hřiště
Pláž
Turistická zajímavost
9
Sportovní zařízení
Koupaliště
Muzeum
Stanoviště taxi
Záchody
Pošta
Turistické informace
Terminál trajektu
Veřejné WC
Relaxace
Kasino
Železniční nádraží
Parkování
Policie
Kino
Letiště
Knihovna
Hotel
Tábořiště
INTERNETOVÁ MAPA
Související informace
•
Internetová mapa - zadání cíle (str. 100)
Internetová mapa10 - podrobné
informace k trase
Zde se zobrazí naváděcí bod v daném úseku
trasy, např. sjezdy a křižovatky.
Související informace
•
•
Internetová mapa - možnosti trasy (str. 104)
Internetová mapa - symboly bodů zájmů
(POI) (str. 102)
Pokud chcete zobrazit podrobné informace
k trase, v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte
OK/MENU a zvolte Trasa Přehled trasy.
Podrobné informace k trase.
Trasa do cíle se skládá k několika dílčích úseků,
které obsahují naváděcí body, např. rovné úseky,
sjezdy, křižovatky, přivaděče apod. K procházení
dílčích úseků použijte Další/Předchozí.
Zobrazí se poloha na mapě, označení, vzdálenost
a body zájmu. Vzdálenost je vzdálenost mezi
dvěma naváděcími body a proto se nesnižuje,
když se vozidlo přibližuje k naváděcímu bodu.
10
Platí pro některé trhy.
103
INTERNETOVÁ MAPA
Internetová mapa11 - přehled trasy
Internetová mapa12 - možnosti trasy
Na zbývající trasu se můžete podívat v mapě přehledu.
Možnosti trasy obsahují nastavení typu trasy
a možnosti úpravy trasy.
Chcete-li zobrazit přehlednou mapu trasy, v běžném zobrazení zdroje, stiskněte OK/MENU
a zvolte Trasa Mapa zbývající trasy.
Typ trasy
Úprava trasy
Pokud chcete upravit trasu, v běžném zobrazení
pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte
Nastavení Možnosti trasy.
Chcete-li se vyhnout na trase některé z položek,
které jsou uvedeny na obrazovce, zvýrazněte
položku a stiskněte OK.
•
•
•
•
•
Jinak jsou k dispozici stejné funkce jako v rolovací nabídce (str. 99).
Pokud chcete otevřít typ trasy, v běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení Možnosti trasy Typ
trasy.
Související informace
Zde lze vybrat jednotlivé typy trasy. Požadovanou
položku aktivujte pomocí OK.
•
Internetová mapa - zadání cíle (str. 100)
krátká doba jízdy s minimálními dopravními
zácpami.
• Rychlá - důraz na krátkou dobu jízdy.
• Krátká - důraz na krátkou vzdálenost trasy.
11
12
104
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
Mimo zpoplatněné silnice
Mimo tunely
Mimo trajekty
Vyhnout se autovlakům
POZNÁMKA
• Rychlá s ohledem na intenzitu dopravy -
Trasu lze vést rovněž přes méně významné
cesty.
Vyhnout se dálnicím
•
Pokud jste vstoupili do itineráře, když jsou
provedeny tyto volby, musí se přepočítat
celý itinerář, takže může chvíli trvat, než
položka bude zaškrtnuta resp. než
zaškrtnutí zmizí.
•
Pokud nezvolíte tunely nebo cesty a dálnice s mýtným, trasa tyto položky, je-li to
možné, vynechá. Přes tunely resp. cesty
a dálnice s mýtným se pojede pouze v případě, že neexistuje jiná rozumná možnost.
Související informace
•
Internetová mapa - zadání cíle (str. 100)
INTERNETOVÁ MAPA
Internetová mapa13 - možnosti
mapy
Nastavení různých možností mapy.
Zde se nastavuje, jak se má mapa zobrazit na
obrazovce. Požadovanou položku aktivujte pomocí
OK.
• Žádné - na obrazovce se nezobrazí žádné
• Sever nahoře - mapa se vždy zobrazí tak, že
Bod zájmu (POI) na mapě
• Map heading up - symbol vozidla je upro-
Chcete-li nastavit, jaké možnosti POI se zobrazí
na mapě, v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte
OK/MENU a vyberte Nastavení Možnosti
mapy Symboly POI.
je nahoře na obrazovce sever. Symbol vozidla
se posunuje v aktuálním směru kompasu na
obrazovce.
střed a vždy ukazuje nahoru na obrazovku.
Zobrazení mapy se otáčí pod vozidlem podle
toho, jak zatáčí cesta.
• 3D směr nahoru - stejně jako Map
Mapa na celou obrazovku
Chcete-li zobrazit mapu na celé obrazovce, v běžném zobrazení zdroje stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení Možnosti mapy
Zobrazit mapu na celou obrazovku. Pokud je
položka zvýrazněna a stisknete OK, zobrazí se
mapa na celou obrazovku bez ostatních informací,
které souvisejí s vozidlem, jako např. teplota
v prostoru pro cestující a nebo aktivní rádiový
vysílač na spodním a horním okraji obrazovky.
Směr kompasu v režimu mapy
Pokud chcete nastavit směr kompasu, v běžném
zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU a zvolte
Nastavení Možnosti mapy Map type.
13
Platí pro některé trhy.
heading up, ale na 3D mapě. Zobrazení se
mění v závislosti na přiblížení.
Informace o aktuální poloze
Chcete-li nastavit informace o aktuální poloze,
v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte
OK/MENU a zvolte Nastavení Možnosti
mapy Informace o poloze.
Požadovanou položku aktivujte pomocí OK.
informace o místě, kde se nachází vozidlo/
kurzor.
Zde se nastavuje, jaké možnosti POI by se měly
zobrazit na mapě. Požadovanou položku aktivujte
pomocí OK.
• Výchozí - zobrazí se možnosti POI, které byly
nastaveny pomocí funkce Vybraný.
•
Vybraný - zvolte pomocí ovladače TUNE
+ OK pro každou možnost POI vyžadovanou
na obrazovce.
• Žádné - nezobrazí se žádné možnosti POI.
Příklady POI - viz Internetová mapa - symboly
bodů zájmů (POI) (str. 102).
Barvy mapy
• Aktuální cesta - na obrazovce se objeví
Pokud chcete nastavit barvy mapy, v běžném
zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU a zvolte
Nastavení Možnosti mapy Barvy mapy.
• Zem. šířka/délka - na obrazovce se zobrazí
Požadovanou položku aktivujte pomocí OK.
název cesty/ulice, kde se nachází vozidlo/
kurzor.
souřadnice místa, kde se nachází vozidlo/
kurzor.
}}
105
INTERNETOVÁ MAPA
||
• Automaticky - světelný senzor detekuje, zda
je den nebo noc, a automaticky upraví nastavení obrazovky.
• Den - barvy a kontrast se upraví tak, že obraz
bude jasnější a ostřejší.
• Noc - barvy a kontrast se upraví tak, že řidič
bude v noci optimálně vidět.
Dopravní informace na mapě
Zelenou, žlutou nebo červenou barvu se zobrazí
po straně na mapě cesty s dopravními informacemi. Zelená barva znamená, že zde nejsou žádné
problémy. Žlutá znamená pomalejší dopravu
a červená znamená dopravní zácpu, fronty nebo
nehodu.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti přenosu dopravních informací jsou
průběžně rozšiřovány.
Pokud chcete zobrazit dopravní informace, v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení Možnosti mapy
Doprava na mapě.
Související informace
•
106
Internetová mapa - texty a symboly na obrazovce (str. 98)
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
A
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti
telefon
telefon/multimediální přehrávač
vyzváněcí tón, telefon
C
Alarmy v případě nehod a krizových situací
40
CD
44
aplikace (apps)
72
Cíl
100
Audio
Nastavení
surround
33
35
Audio a média
menu
přehled
přehled menu
správa systému
úvod
28
27
82
28
26
audio systém
26
D
DAB Rádio
36, 42
Dálkové ovládání
výměna baterie
79
81
Digitální rádio (DAB)
42
Dopravní informace (internetová mapa)
105
Dopravní informace – (TP)
40
DVD
44
36
59
59
59
Hlasové ovládání
62
Hovory
obsluha
příchozí
57
57
I
Internetová mapa
96
Internetové rádio
72
iPod®, připojení
52
B
E
Baterie
dálkové ovládání
81
Bluetooth®
handsfree
média
mikrofon - vypnuto
převedení hovoru do mobilu
streaming audio
57
53
59
59
53
Body zájmů (POI)
102
Ekvalizér
Externí vstup signálu
J
36
27, 50
48
K
H
Hlasitost audio
externí zdroje audia
Jednotka pevného disku (HDD)
28
52
Klávesnice
97
Klávesnice na volantu
28
107
ABECEDNÍ SEZNAM
M
Mapa (internetová mapa)
96
Bluetooth®
53
Média,
Mikrofon
58
Mobilní telefon, viz Telefon
54
Možnosti mapy
105
Možnosti navádění
104
MY CAR
Informace
Nastavení hlas. ovládání
Nastavení Internetu
Nastavení klimatizace
Nastavení systému
Nastavení vozidla
položky nabídky
Systém podpory řidiče
vyhledávací cesty
14
24
22
23
22
21
17
15
19
15
N
ovládání
středová konzola, volant
28
P
Podpora
10
Prostorový zvuk
35
Přehrávač
kompatibilní formáty souborů
43
49
Rádio
DAB
RDS
36
36, 42
99
Rolování (posunování mapy)
99
48
Navigace v menu pro audio a média
28
S
normální zobrazení
28
Sensus
Telefon
handsfree
příchozí hovory
přijetí hovoru
připojit
telefonní seznam
telefonní seznam, zkratka
volání
57
57
59
54
60
60
57
103
TV
76
Typy rozhlasových programů (PTY)
41
39
Rolovací nabídka (nabídka mapy)
Nastavení obrazu
26
T
Trasa
podrobné informace k trase
R
Symboly
na obrazovce
108
Systém Infotainment (Audio a média)
O
U
USB, připojení
52
V
6
32
Volání
57
Volant
klávesnice
28
ABECEDNÍ SEZNAM
Volvo ID
Volvo Sensus
Vozidlo připojené k Internetu
aplikace (apps)
Internetová mapa
modem vozidla
Nastavení Internetu
přehled menu
webový prohlížeč
11
6
67
72
96
70
23
88
73
Vstup AUX
27, 50
Vstup USB
50
Vyhledávání médií
45
W
Webový prohlížeč
73
WiFi
70
Z
Změna majitele
10
Zvukové jeviště
35
109
ABECEDNÍ SEZNAM
110
TP 22696 (Czech), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement