Volvo S60 2017 Late Sensus Navigation

Volvo S60 2017 Late Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Texty a symboly na obrazovce
Událost v příštím bodu navádění
Vzdálenost do příštího bodu navádění
Název další cesty/ulice
Zařízení/bod zájmů (POI)
Konečný cíl naplánované trasy
Mezicíl naplánované trasy
Symbol cíle/konečného cíle
Vypočítaná doba příjezdu do konečného cíle
Vypočítaná vzdálenost zbývající k cíli
Kompas
Dopravní informace
Úsek pokrytý dopravními informacemi
Typ cesty
Barva/lak
Název aktuální cesty/ulice - v aktuální poloze vozidla (15)
Naplánovaná trasa
Dálnice
Oranžová
Hlavní cesta
Tmavě šedá
Uložená poloha
Menší hlavní cesta
Šedá
Měřítko mapy
Běžná cesta
Světle šedá
Místní cesta
Bílá
Aktuální poloha vozidla
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation je satelitní systém zahrnující dopravní informace a navádění po trase.
Neustále pracujeme na vylepšování našeho produktu. V důsledku úprav
se informace, popisy a vyobrazení v tomto doplňku mohou lišit od výbavy
vozidla. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
OBSAH
ÚVOD
2
Úvod
6
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE
A TRASY
DOPRAVNÍ INFORMACE
Sensus Navigation
7
Navigace - nastavení cíle
16
Navigace - použití
10
Navigace - symboly bodů zájmů (POI)
20
Navigace - kolečko pro nastavení
znaků a klávesnice
12
Navigace - itinerář
21
Navigace - trasa
Navigace - rozpoznávání hlasu
22
13
Navigace - možnosti trasy
24
Navigace - možnosti mapy
27
Navigace - možnosti navádění
29
Navigace - import/export uložených míst
31
Navigace - dopravní informace
34
Navigace - dopravní informace v reálném čase (RTTI),
36
INFORMACE O SYSTÉMU
A MAPÁCH
ABECEDNÍ SEZNAM
Abecední seznam
Navigace - informace o systému
a mapách
40
Navigace - přehled nabídek
41
Navigace - diagnostika.
44
Navigace - licenční smlouva a autorské právo
46
49
3
ÚVOD
ÚVOD
Úvod
Tento doplněk je doplněk k normální příručce
pro vozidlo.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve
nahlédněte do příručky pro uživatele. Ohledně
odpovědi na další otázky doporučujeme kontaktovat prodejce nebo zástupce společnosti Volvo Car
Corporation.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této doplňkové příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou
označeny hvězdičkou: *.
Navíc ke standardní výbavě je v doplňku popsaná
i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním závodě)
a některá příslušenství (montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v tomto doplňku, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení
jako mobilní aplikace (platí pro určité modely
vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi
různými sekcemi.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce
Volvo.
6
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Sensus Navigation
Základní popis a přehled systému Sensus
Navigation.
Navigační systém vypočítá trasu, dobu jízdy
a vzdálenost do vybraného cíle. Systém navádí
a vydává pokyny ke křižovatkám apod. Pokud
během cesty dojde k odchýlení od přehledu
naplánované trasy, systém automaticky vypočítá
nový přehled trasy.
Navigační systém lze používat bez zvoleného cíle.
Systém obsahuje standardní nastavení, nicméně
při spuštění použije naposledy použité nastavení.
Volvo Sensus Navigation využívá referenční
systém WGS84, který uvádím polohu pomocí
zeměpisné šířky a délky.
Nezapomeňte
Navigační systém informuje o cestách, které
vedou do nastaveného cíle. Nelze zaručit, že
všechny doporučené rady budou spolehlivé, protože může nastat situace, kterou navigační
systém nezvládne (např. náhlá změna počasí).
VAROVÁNÍ
Přehled systému
Dodržujte následující požadavky.
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční období,
které mají vliv na kvalitu vozovky, mohou
být některá doporučení méně spolehlivá.
Klávesnice na volantu pro nabídky, hlasitost
a rozpoznávání hlasu.
Na obrazovce se zobrazují mapy a podrobné
informace o typu trasy, vzdálenosti, nabídkách apod.
Ovládací panel na středové konzole pro aktivaci navigačního systému, nabídek a hlasitosti.
Připojení USB.
Mikrofon pro rozpoznávání hlasu.
Audiosystém navigace využívá přední reproduktory.
Dálkový ovladač* lze používat pro všechny funkce
v navigačním systému. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka na středové
konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
7
ÚVOD
||
Přehled mapy
Příklady vyobrazení mapy s aktuální polohou. Na obrazovce lze zobrazit, například, itinerář, mapu křižovatek nebo režim rolování. UPOZORNĚNÍ: nákresy jsou schématické - detaily se
mohou lišit podle trhu a verze softwaru.
8
ÚVOD
Vzhled obrazovky závisí na zeměpisné poloze a na
nastaveních, např. na měřítku mapy a na tom, jaké
body zájmů se mají zobrazit.
Na přední straně obalu najdete vysvětlení textu,
znaků a symbolů, které se mohou na obrazovce
objevit.
Je-li nastaven itinerář, lze vypočítat přehledy
tři alternativních tras, viz (str. 24).
Podrobná mapa křižovatky - na levé straně
obrazovky je v detailu zobrazena následující
křižovatka. Situaci vždy doplňuje hlasová
zpráva, viz (str. 24).
Pokud se chcete vyhnout konkrétní oblasti,
viz (str. 24).
Režim rolování, viz (str. 10).
Související informace
•
•
Navigace - použití (str. 10)
Navigace - rozpoznávání hlasu (str. 13)
9
ÚVOD
Navigace - použití
Základní operace se systémem Sensus
Navigation a příklady použití.
Navigační systém lze ovládat ze středové konzoly,
pomocí tlačítek na volantu, dálkovým ovladačem*
a částečně rozpoznáváním hlasu. Základní ovládání systému - viz kapitola "Audio a média - použití systému" v uživatelské příručce.
Aktivace Sensus Navigation
–
Stiskněte tlačítko NAV na středové konzole.
> Po krátké době se zobrazí mapa aktuálních geografických oblastí, kde je vozidlo
označeno modrým trojúhelníkem.
VAROVÁNÍ
Dodržujte následující požadavky.
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční období,
které mají vliv na kvalitu vozovky, mohou
být některá doporučení méně spolehlivá.
Navigační systém nelze deaktivovat. Může však
běžet na pozadí - deaktivuje se až po vytáhnutí
1
10
dálkového ovládání s klíčem ze spínače zapalování.
POZNÁMKA
Navigační systém je také k dispozici, když je
motor vypnutý. Pokud se baterie příliš vybije,
systém se vypne.
Menu
Kromě běžné nabídky zdroje systému a nabídky
zkratek (viz uživatelská příručka, kapitola Nabídky
v části Audio a média - použití systému) je k pro
navigační systém k dispozici také rolovací
nabídka.
V režimu rolování se nitkový kříž posunuje přes
vyobrazení mapy pomocí numerických kláves na
středové konzole.
Aktivace/deaktivace režimu rolování
– Aktivace - stiskněte jednu z numerických kláves 0-9.
–
Deaktivace - stiskněte EXIT nebo NAV.
Rolování
– Stiskněte jednu z numerických kláves
1-2-3-4-6-7-8-9 - na krajích se zobrazí
směrová šipka s číslem. Pomocí šipky můžete
posunovat mapu v požadovaném směru.
Přiblížení
– Otočte ovladač TUNE.
Vystředění mapy
Stisknutím klávesy 5 v rolovacím režimu
vystředíte mapu kolem polohy vozidla.
Pokud se aktivuje itinerář s mezicíli, mapa se každým dalším stisknutím vystředí kolem mezicíle.
Režim rolování s nitkovým křížem1.
Zvolte, zda poloha nitkového kříže/kurzoru by měla být označena pomocí názvu nebo GPS souřadnic - viz (str. 27).
* Volitelná výbava/příslušenství.
ÚVOD
Rolovací nabídka
2.
Výběr funkce:
• Zadat jediný cíl - vymažou se všechny
cíle v itineráři a spustí se navádění na
mapě.
3.
Zvýrazněte Nastavit bod zájmu a potvrďte
stisknutím OK/MENU.
4.
Zvýrazněte např. V blízkosti vozidla
a potvrďte stisknutím OK/MENU.
> Zobrazí se seznam s výsledky.
5.
Zvýrazněte např. Nearest tourist attraction
a potvrďte stisknutím OK/MENU.
> Zobrazí se seznam s výsledky.
6.
Zvýrazněte požadovanou možnost v seznamu
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
> Zobrazí se rozbalovací nabídka.
7.
Zvýrazněte Zadat jediný cíl a potvrďte stisknutím OK/MENU.
> Spustí se navádění - postupujte podle
pokynů.
• Přidat jako trasový bod - vybraný bod
se přidá do itineráře.
•
1.
V režimu rolování stiskněte OK/MENU.
> Pro bod na mapě, na který ukazuje nitkový
kříž, se otevře nabídka.
Informace o bodu zájmu - na obrazovce se zobrazí název a adresa bodu POI,
který se nachází nejblíže nitkovému kříži.
Další informace o možnostech POI - viz
(str. 16).
• Dopr. informace na mapě - kolem zvoleného místa můžete zobrazit dopravní
hlášení2.
• Informace - zobrazí se dostupné informace o zvoleném místě.
• Uložit - umožní uložit zvýrazněnou polohu
do paměti a poté nastavit cíl (str. 16).
Příklad
Navádění do požadovaného bodu zájmu (POI):
2
1.
Pokud se zobrazení mapy nezobrazí - stiskněte NAV.
> Zobrazí se zobrazení mapy.
2.
Stiskněte NAV.
> Otevře se nabídka zkratek.
Viz také příklady ovládání navigačního systému
pomocí ovládání s rozpoznáváním
hlasu(str. 13) .
Související informace
•
•
•
•
•
Sensus Navigation (str. 7)
Navigace - kolečko pro nastavení znaků
a klávesnice (str. 12)
Navigace - přehled nabídek (str. 41)
Navigace - diagnostika. (str. 44)
Navigace - informace o systému a mapách
(str. 40)
Tato služba není k dispozici pro všechny oblasti/trhy.
11
ÚVOD
Navigace - kolečko pro nastavení
znaků a klávesnice
Zadávání pomocí kolečka k zadávání
znaků
Zadání pomocí numerických kláves
K zadávání a výběru textu a možností používejte
kolečko k zadávání znaků nebo klávesnici na
středové konzole. Zadejte, například, informace
o adrese nebo zařízení.
Kolečko k zadávání znaků.
Obrazovka s textovým polem nebo volitelným textem.
Aktivace položky
1.
Označte textové pole.
Numerická klávesnice3.
2.
Stisknutím tlačítka OK/MENU vyvoláte
kolečko k zadávání znaků.
Další možností, jak zadávat znaky, je použití tlačítek 0-9, * a # na středové konzole.
3.
Pomocí ovladače TUNE vyberte znaky.
Zadejte je stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pokud stisknete 9, objeví se lišta se
všemi znaky4 pod tlačítky, např. w, x, y,
z a 9. Krátkým stisknutím tlačítka se
kurzor posouvá po znacích.
Po označení požadované funkce/lišty nabídky
pomocí ovladače TUNE stiskněte OK/MENU
a zobrazí se další úroveň funkcí a možností.
3
4
12
POZNÁMKA: Obrázek je schématický - detaily se mohou lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
Znak pod každým tlačítkem se může lišit v závislosti na trhu.
•
Požadovaný znak vyberete tak, že na něm
kurzor zastavíte - znak se objeví na zadávacím řádku.
•
Mazání/změna pomocí tlačítka EXIT.
ÚVOD
Další možnosti
Seznam možností
Navigace - rozpoznávání hlasu
Příklad ovládání navigačního systému s rozpoznáváním hlasu.
POZNÁMKA
Šedé znaky nelze kombinovat s momentálně
zadávanými znaky.
Základní popis rozpoznávání hlasu - viz kapitola
"Audio a média - rozpoznávání hlasu" v uživatelské příručce.
Ve vnořené nabídce kolečka pro zadávání znaků
se nacházejí další znaky a čísla:
Následující dialogy jsou pouze příklady. odezva
systému se může lišit podle situace.
• 123/ABC + OK/MENU - kolečko pro zadávání znaků přepíná mezi čísly a znaky.
• DALŠÍ + OK/MENU - na kolečku se objeví
další znaky.
• => + OK/MENU - kurzor se posune
k seznamu na pravé straně obrazovky, kde lze
k provedení výběru použít OK/MENU.
• PSČ + OK/MENU - kurzor se přesune
v seznamu na pravou stranu obrazovky, kde
lze výběr provádět pomocí tlačítka OK/
MENU, viz Nastavení cíle pomocí PSČ
(str. 16).
Spusťte navigaci
Seznam odpovídající zadaných znakům.
Výsledkem hledání je seznam možností na
základě vstupních informací.
Číslice "149" v pravém horním rohu obrazovky
znamená, že seznam obsahuje 149 možností,
které odpovídají zadaným písmenům "LON".
Žádný seznam
Prázdný seznam a znaky "***" v pravém horním
rohu obrazovky znamenají, že počet dostupných
položek s aktuálně uloženými znaky je větší než
1000 - je-li toto číslo menší, položky se zobrazí
automaticky.
Do textového pole zadejte více znaků, abyste snížili počet možností v seznamu.
Související informace
•
Navigace - použití (str. 10)
Následující dialog s hlasovými povely spustí navádění v souladu se stanoveným itinerářem.
–
Řekněte: "Start route guidance".
> Systém odpoví: "Spustí se navádění".
Ukončení navádění
Následující dialog s hlasovými povely ukončí
navádění.
1.
Řekněte: "Cancel route guidance".
> Systém odpoví: "Určitě chcete ukončit
navádění?".
2.
Řekněte: "Ano".
> Systém odpoví: "Ukončí se navádění".
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
(POI)
Následující dialog s hlasovými povely spustí navádění k nejbližší čerpací stanici. Tento scénář platí
}}
13
ÚVOD
||
také pro ostatní body zájmů jako např. pro hotely
a restaurace.
1.
Řekněte: "Nejbližší čerpací stanice.".
> Systém odpoví: "Zvolte číslo řádku
nebo vyslovte další stránku.".
2.
Řekněte číslo řádku, ve kterém je uvedena
požadovaná čerpací stanice (např. řádek 5):
"5".
> Systém odpoví: "Číslo 5 je potvrzeno.
Chcete zobrazený cíl nastavit jako
mezicíl?".
3.
Řekněte: "Ano".
> Systém odpoví: "Byl nastaven mezicíl 5.
Chcete spustit navádění?".
4.
Řekněte: "Ano".
> Počítá se trasa a spouští se navádění.
Další povely
Další povely k ovládání navigačního systému
pomocí rozpoznávání hlasu najdete v běžném
zobrazení pro MY CAR po stisknutí tlačítka
OK/MENU a výběru položky Nastavení
Nastavení hlasového ovládání Seznam
pokynů Navigační pokyny.
Související informace
•
14
Navigace - použití (str. 10)
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
Navigace - nastavení cíle
Nastavení cíle pomocí volby domů
Nastavte cíl v navigačním systému.
Upozorňujeme, že cíl musí být před nastavením
uložen.
Při každém nastavování cíle může uložit cíl jako
"uložené místo" nebo "domů" tak, aby tato místa
byla při zadávání cíle snadno přístupna. Navigační
systém navádí k cíli. Do itineráře lze přidat čtyři
mezicíle. U řady cílů navigační systém může
nabídnout v možnosti nabídky Informace také
další informace.
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze použít aplikaci "Send to Car" a odeslat cíle na mapě z prohlížeče a přes aplikaci Volvo On Call* do navigačního systému, viz support.volvocars.com.
Pokud chcete zpřístupnit následující alternativní
možnosti nastavení cílů v běžném zobrazení pro
zdroj navigace, stiskněte OK/MENU a zvolte
Nastavit cíl.
–
2.
•
•
•
•
•
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Domů.
> Spustí se navádění.
Nastavení cíle pomocí adresy.
Stačí zadat pouze obec nebo město a zpracuje se
itinerář s naváděním, které vás navede do středu
obce nebo města.
Vyplňte alespoň jednu z následujících
možností hledání:
3.
Země:
Město:
Ulice:
Číslo:
Křižovatka:
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující informace:
• Mapa - zobrazí se, kde se na mapě dané
místo nachází - někdy s dalšími informacemi.
POZNÁMKA
Definice města nebo oblasti se pro jednotlivé
země nebo dokonce v jedné zemi může lišit.
V některých případech se jedná o obec, jinde
o okres.
• Volat číslo1 - zavolá se do zařízení, pokud
je uvedeno telefonní číslo.
• Online info.1 - z internetu se stáhnou
doplňkové informace.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Adresa.
4.
Chcete-li uložit adresu do paměti, zvolte
Uložit a potom jako Uložená poloha nebo
Domů.
5.
Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
• Přidat jako trasový bod - do itineráře se
přidá adresa.
• Zadat jediný cíl - vymažou se všechny
předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního cíle.
1
16
Musí být připojen mobilní telefon - viz uživatelská příručka.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
(POI)
2.
4.
kolečku pro zadávání znaků a hledání
možností POI na základě názvu, např.
"Restaurace Jízdárna". Hledá se v celé
oblasti na mapě - např. EVROPA - viz
Mapy - obsah (str. 40).
Databáze map obsahuje velký počet možností
POI2, které lze prohledávat a nastavit jako cíl.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl Bod
zájmu (POI).
přidá adresa.
• Zadat jediný cíl - vymažou se všechny
předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního cíle.
• Podle kategorií - umožní omezené hle-
Nastavení cíle pomocí předchozího cíle
• V blízkosti vozidla - umožňuje hledat
2.
dání POI - zvolíte zadání kategorie (např.
banka, hotel nebo muzeum), název zařízení, zemi a/nebo město/obec.
POI v okolí aktuální polohy vozidla.
1.
nastavené v itineráři.
• V blízkosti cíle - umožní hledat POI
dat POI pomocí nitkového kříže a rolování
- viz (str. 10).
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující informace.
Chcete-li uložit adresu do paměti, zvolte
Uložit a potom jako Uložená poloha nebo
Domů.
Zvolte cíl ze seznamu.
Zde také můžete mazat cíl. Zvolte Vymazat
nebo Vymazat vše.
v blízkosti cíle.
• V blízkosti bodu na mapě - umožní hle-
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Předchozí cíl.
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující informace.
• Na trase - umožní hledat POI podél trasy
3.
Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
• Přidat jako trasový bod - do itineráře se
• Podle názvu dostanete se přímo ke
POI (Point of Interest) se označuje rovněž jako
"bod zájmu" nebo "zařízení.
1.
Hledejte bod zájmů následujícím způsobem:
3.
Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
• Přidat jako trasový bod - do itineráře se
přidá adresa.
• Zadat jediný cíl - vymažou se všechny
předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního cíle.
Nastavení cíle podle dříve uloženého
místa
Zde se nacházejí cíle, které byly uloženy pomocí
možnosti nabídky Uložit Uložená poloha.
2
Výběr možností POI, které se mají zobrazovat na mapě - viz kapitola Body zájmů (POI) na mapě (str. 27).
}}
17
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
||
Upozorňujeme, že cíl musí být před nastavením
uložen.
Nastavení cíle pomocí hledání na
internetu
1.
Vyžaduje připojení k internetu - viz uživatelská příručka.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Uložená poloha.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Hledat na Internetu.
2.
Dodržujte pokyny na obrazovce.
Otevření uloženého cíle:
• Trasy - například, zaznamenaný úsek
cesty.
3.
1.
• Ostatní - např. uložená místa.
Nastavení cíle pomocí PSČ
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující informace.
1.
Zde také můžete upravovat nebo mazat uložený cíl. Zvolte Upravit, Vymazat nebo
Vymazat vše.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
PSČ.
• Přidat jako trasový bod - do itineráře se
3.
Chcete-li uložit cíl do paměti, zvolte Uložit
a potom jako Uložená poloha nebo Domů.
• Zadat jediný cíl - vymažou se všechny
4.
Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
přidá adresa.
předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního cíle.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Zeměpisná šířka a délka.
2.
Nejdříve se rozhodnete, jakým způsobem
nastavíte souřadnice GPS. Zvolte Formát::
Napište PSČ a, v případě potřeby, zemi.
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující informace.
Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
Nastavení cíle pomocí zeměpisné šířky
a délky
• Přidat jako trasový bod - do itineráře se
• DD°MM'SS'' - poloha pomocí stupňů,
minut a sekund.
• Desítková - poloha s desetinnými čísly.
3.
přidá adresa.
• Zadat jediný cíl - vymažou se všechny
předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního cíle.
18
Napište polohu.
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující informace.
4.
Chcete-li uložit adresu do paměti, zvolte
Uložit a potom jako Uložená poloha nebo
Domů.
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
5.
Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
3.
• Přidat jako trasový bod - do itineráře se
přidá adresa.
•
Zadat jediný cíl - vymažou se všechny
předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního cíle.
Nastavení cíle pomocí bodu na mapě
4.
Chcete-li uložit adresu do paměti, stiskněte
OK/MENU a zvolte Uložit a potom jako
Uložená poloha nebo Domů.
> Cíl se uloží na mapu jako symbol/ikona,
pokud je zvolena funkce Uložená poloha
na mapě, viz kapitola Možnosti mapy
(str. 27).
2.
•
•
•
•
•
Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
•
Přidat jako trasový bod - do itineráře se
přidá adresa.
3.
• Zadat jediný cíl - vymažou se všechny
Poloha kurzoru daná souřadnicemi GPS. Pokud chcete
přejít na zobrazení názvu, zvolte Nastavení
mapy
Možnosti
Informace o poloze.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl Bod
na mapě.
2.
Vyhledejte a nastavte požadovaný bod na
mapě pomocí nitkového kříže, viz kapitola
Menu (str. 10).
Hledání pomocí cestovního průvodce (Travel
guide) znamená, že si lze vybrat z různých hotových návrhů, např. restaurace, cesty s vyhlídkami
nebo památky a pamětihodnosti.
Cestovní průvodce je uložen v USB paměti, která
se nejdříve musí zasunout do USB portu v zadní
odkládací schránce v tunelové konzole.
1.
Restaurace
Turistické zajímavosti
Hotely
Turistické trasy
Ostatní
Pokud cestovní průvodce tyto informace
obsahuje, umožní prohlížet detaily a obrázky
a přehrávat audio. Zvolte:
• Detaily
• Fotky
• Přehrát audio
předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního cíle.
Nastavení cíle pomocí cestovního
průvodce
Zvolte cestovního průvodce přes jednu
z následujících kategorií:
4.
Zvolte Spustit navádění.
Související informace
•
Navigace - kolečko pro nastavení znaků
a klávesnice (str. 12)
•
•
Navigace - použití (str. 10)
Navigace - itinerář (str. 21)
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Travel guide.
Pokud položka nabídky není na obrazovce
vidět, v oblasti, ve které se vozidlo momentálně nachází, nejsou žádné návrhy nebo
USB zařízení není připojeno.
19
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
Navigace - symboly bodů zájmů
(POI)
Tourist attraction
Police/emergency
Zde se zobrazí příklady symbolů jednotlivých
bodů zájmů (POI).
Golf
Library
Cinema
Hospital or health care facility
Amusement park
Pharmacy
Nastavení symbolů POI, které se mají zobrazovat
na mapě - viz kapitola Body zájmů (POI) na mapě
(str. 27).
POZNÁMKA
Recreation
Symbol používaný pro body zájmu a počet
bodů zájmů se pro jednotlivé trhy liší.
Restaurant
ATM/Bank exchange
•
V souvislosti s aktualizací údajů se mohou
objevit nové symboly a jiné symboly
z mapy zmizí - všechny symboly v příslušném systému mapy lze procházet
v systému menu v Nastavení
Možnosti mapy Symboly POI
Vybraný.
Bar or cafe
Post office
Shopping centre
Education facility
Hotel
Railway transport
Railway station
Příklady symbolů POI seskupených podle
funkcí:
Car dealer/repair
Petrol station
Car repair
Railway access
Airport
Bus station
Ferry terminal
Government or comunity facility
Parking
20
Cash dispenser
•
Government office
Související informace
•
•
•
•
•
Navigace - nastavení cíle (str. 16)
Navigace - možnosti mapy (str. 27)
Navigace - možnosti navádění (str. 29)
Navigace - informace o systému a mapách
(str. 40)
Navigace - import/export uložených míst
(str. 31)
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
Navigace - itinerář
4.
Uspořádejte itinerář a spusťte navádění do požadovaného cíle.
Itinerář se vytvoří při uložení cíle. Systém dokáže
pracovat vždy jen s jedním itinerářem s maximálně 4 mezicíli.
5.
Zvolte Spustit navádění.
> Aktivuje se aktuální itinerář a, pokud není
aktivována funkce Návrh trasy(str. 22) ,
spustí se navádění.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Plán cesty.
2.
Pokud je v itineráři vyžadován mezicíl, zvolte
Přidat další bod.
Do itineráře lze přidat maximálně 4 mezicíle.
Pořadí lze upravit, viz dále kapitola "Úprava
itineráře".
3.
Pokud jsou zapotřebí informace o mezicíli,
zvýrazněte mezicíl, stiskněte OK/MENU
a zvolte Informace.
Zvýrazněte mezicíl a potvrďte stisknutím OK/
MENU.
2.
Zvolte, co se má upravit, a proveďte změny:
• Vymazat - vymaže se mezicíl.
• Přesunout do seznamu - změní se
Je-li aktivována funkce Návrh trasy, zvolte
trasu.
> Aktivuje se aktuální trasa a spustí se
navádění.
Ukončení navádění
– V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte NAV a zvolte Zrušit navádění.
> Navádění se přeruší.
Aby cíl byl aktivován, musí být nastaven v itineráři.
1.
Pokračování v navádění
– V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte NAV a zvolte Pokračovat v navádění.
> Navádění pokračuje od místa, ve kterém
bylo přerušeno.
Úprava itineráře
pořadí v itineráři (viz následující nadpis).
•
Uložit - uloží se mezicíl.
Změna pořadí mezicílů
1. Zvolte mezicíl, který chcete přesunout,
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
2.
Zvýrazněte Přesunout do seznamu
a potvrďte stisknutím OK/MENU.
3.
Otáčením ovladače TUNE posunuje mezicíl
v seznamu nahoru/dolů. Jakmile je požadovaná poloha dosažena, potvrďte stisknutím
tlačítka OK/MENU.
Mazání itineráře
– V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte NAV a zvolte Plán cesty Vymazat
plán cesty.
> Aktuální itinerář se všemi mezicíli se
vymaže.
Související informace
•
•
•
Navigace - nastavení cíle (str. 16)
Navigace - trasa (str. 22)
Navigace - import/export uložených míst
(str. 31)
21
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
Navigace - trasa
2.
Zvolte požadovanou akci:
2.
Zvolte navrhovanou trasu nebo Typ trasy:
Trasu lze zobrazit v detailu nebo lze zvolit přehled a alternativní trasy. Je možné trasu zaznamenat a uložit do systému paměti.
Zvýrazněný dílčí úsek.
• Upravit trasu - systém vypočítá jinou
trasu, přičemž zohlední úsek, který má
vynechat.
Trasa - vynechání
• Delší - dílčí úsek, který se má vynechat, se
Pomocí této funkce může řidič nastavit, že chce
vynechat následující úsek trasy, ke kterému se
přibližuje. Funkce funguje pouze v případě, že
jsou k dispozici alternativní ulice/cesty - jinak je
zvýrazněný úsek nebo jeho část ignorován.
1.
3
22
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa Vyhnout
se.
Přitom se zohledňují informace z dopravního rádia.
prodlouží.
• Kratší - dílčí úsek, který se má vynechat,
se zkrátí.
• Vymazat - zvýrazněné dílčí úseky se
vymažou a obnoví se původní verze trasy.
Alternativní trasy
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa
Alternativní trasy do cíle.
• ECO s úpravou dopravy - prioritní je
malá spotřeba paliva3.
• Rychlá - prioritní je krátká doba jízdy.
• Rychlá s ohledem na intenzitu
dopravy - krátká doba jízdy s minimem
čekání v dopravních frontách3.
• Krátká - prioritní je krátká trasa. Trasu lze
rovněž nastavit pomocí menších cest.
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
Přehled trasy
–
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa Podrobné
informace o trase.
> Zobrazí se informace o mezicílích a konečném cíli trasy.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa Přehled
trasy.
> Zobrazí se informace o mezicílích a konečném cíli trasy.
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa Mapa
zbývající trasy.
> Zobrazí se obrázek mapy se vzdáleností,
která podle itineráře zbývá od aktuální
polohy vozidla.
Podrobný dílčí úsek na trase.
Podrobné informace o trase
Zde se zobrazí prvky obsažené na každém úseku
mezi dvěma mezicíli, např. sjezdy a křižovatky.
2.
Přiblížení/oddálení mapy a rolování trasy:
•
• Předchozí - systém přejde na předchozí
Další - systém přejde na další dílčí úsek.
dílčí úsek.
• Přiblížit/Oddálit - vyobrazení aktuálního
dílčího úseku na mapě se přiblíží/oddálí.
Mapa zbývající trasy
Tato funkce zobrazí zbývající vzdálenost na trase.
Fungování a dostupné funkce - viz kapitola
Menu(str. 10) .
Záznam trasy
Trasu můžete zaznamenat a uložit do paměti
navigačního systému.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa
Zaznamenat trasu.
> Spustí se zaznamenávání. Během zaznamenávání trasy je na obrazovce symbol
REC.
}}
23
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
||
2.
Chcete-li vypnout zaznamenávání, stiskněte
tlačítko OK/MENU a vyberte možnost Trasa
Zastavit záznam.
> Zaznamenaná trasa se uloží.
Navigace - možnosti trasy
Změna trasy na požádání
Nastavení možností trasy zahrnuje, mimo jiné, typ
trasy a počet návrhů trasy.
Možnost přepočtu trasy kvůli dopravním informacím.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Upravit trasu na
požádání.
2.
Zvolte funkcionalitu:
Zaznamenávané trasy lze uložit v nabídce
Nastavit cíl Uložená poloha Trasy.
Typ trasy
1.
Zaznamenané soubory lze exportovat/přenést na
USB paměť4 a např. je zkopírovat do jiné GPS
navigace pro vozidlo. Další informace - viz
(str. 31).
Související informace
•
•
•
•
Navigace - itinerář (str. 21)
Navigace - použití (str. 10)
Navigace - dopravní informace (str. 34)
Navigace - diagnostika. (str. 44)
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy.
Zvolte typ trasy:
• Rychlá s intenzita dopravy - krátká
doba jízdy s minimem čekání v dopravních
frontách5.
• Rychlá - prioritní je krátká doba jízdy.
• Krátká - prioritní je krátká trasa. Trasu lze
rovněž nastavit pomocí menších cest.
• ECO s úpravou dopravy - prioritní je
malá spotřeba paliva5.
4
5
24
Připojeno v zadní odkládací schránce ve středové konzole.
Přitom se zohledňují informace z dopravního rádia.
•
Zaškrtnuté políčko - opětovný výpočet
trasy musíte potvrdit tlačítkem OK/MENU
nebo ignorovat tlačítkem EXIT.
•
Nezaškrtnuté políčko - automatický opětovný výpočet trasy.
Návrhy trasy
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Návrhy tras.
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
2.
vována, tyto jízdní pruhy jsou zahrnuty do výpočtu
vhodné trasy.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Použít pruh HOV.
2.
Zvolte nastavení pro použití jízdního pruhu
pro obsazená vozidla:
• Nikdy
• Pro 2 osoby
• Více než 2 osoby
Návrhy trasy.
Zvolte nastavení návrhu trasy:
Použití rychlého jízdního pruhu6
• 1 - okamžitě se v souladu s nastaveným
Někdy smí soukromá osobní auta používat jízdní
pruhy, které jsou běžně určeny jen pro místní
autobusy, komerční vozidla a vozidla taxislužby,
a to v případě, že je osobní auto zařazeno mezi
"zelená" či podobná vozidla. Je-li tato funkce
aktivována, tyto jízdní pruhy jsou zahrnuty do
výpočtu vhodné trasy.
itinerářem spustí navádění.
• 3 - systém navrhne 3 alternativní trasy, přičemž jedna z těchto tras musí být zvolena
před tím, než se spustí navádění. Upozorňuje, že se navádění spustí s mírně delším
zpožděním, a to proto, že systém musí
vypočítat 3 vhodné trasy.
Použití jízdního pruhu pro obsazená
vozidla6
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Použít rychlý pruh.
Někdy smí soukromá osobní auta používat jízdní
pruhy, které jsou běžně určeny jen pro místní
autobusy, komerční vozidla a vozidla taxislužby,
a to za předpokladu, že osobní auto veze minimálně jednoho cestujícího. Je-li tato funkce akti-
6 Tato
funkce je k dispozici pouze, pokud jsou tyto informace součástí mapových dat.
2.
Zvolte nastavení pro použití rychlého jízdního
pruhu:
•
Zaškrtnuté políčko - při výpočtu trasy se
použije rychlý jízdní pruh.
•
Nezaškrtnuté políčko - rychlý jízdní pruh
se nepoužívá.
Vyhnutí se oblasti6
Výběr dálnic nelze zrušit. Během výpočtu alternativní trasy se dálnice vždy berou v úvahu.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Vyhnout se oblasti.
2.
Zvolte oblast, které se chcete po trase
vyhnout (pokud je tato oblast již v seznamu
jako dříve nastavená oblast, pokračujte dalším krokem):
• Zvolit oblast na mapě - zvolte požadovanou oblast na mapě. Další informace viz dále "Vytvoření omezené oblasti".
• Z uložené polohy - vyberte z uložených
míst.
> Výběr se přidává do seznamu oblastí, kterým se má vozidlo vyhnout.
}}
25
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
||
Vyhnutí se jistým dopravním
problémům 6
3.
–
1.
Zvýrazněte v seznamu oblast, které se chcete
vyhnout, stiskněte OK/MENU a zvolte
Aktivovat.
Zde je to možné pro oblasti Upravit,
Deaktivovat a Vymazat.
> Při výpočtu trasy se systém této oblasti
vyhne.
Vytvoření omezené oblasti
Oblast, kterou chcete vynechat, vyberte zvýrazněním přímo na mapě. Oblast je zvýrazněna hranatým rámečkem.
26
•
•
•
•
•
•
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Vyhnout se oblasti
Zvolit oblast na mapě.
2.
Posunujte mapu, dokud se kurzor nedostane
do požadované oblasti.
3.
Stiskněte OK/MENU.
> Vytvoří se červený rámeček.
4.
Otočením ovladače TUNE upravte velikost
rámečku.
5.
Když rámeček pokrývá požadovanou oblast,
stiskněte OK/MENU.
> Oblast se uloží do seznamu oblastí, kterým
se má vozidlo vyhnout.
Aby tato oblast nebyla zahrnuta do výpočtu trasy,
musí být aktivována. Viz výše kapitola "Vyhnutí se
oblasti".
6 Tato
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy:
funkce je k dispozici pouze, pokud jsou tyto informace součástí mapových dat.
Vyhnout se dálnicím
Mimo zpoplatněné silnice
Mimo tunely
Mimo trajekty
Vyhnout se autovlakům
Vyhn. úsekům s povinnou dáln.nál.
POZNÁMKA
•
Pokud jste vstoupili do itineráře, když jsou
provedeny tyto volby, musí se přepočítat
celý itinerář, takže může chvíli trvat, než
položka bude zaškrtnuta resp. než
zaškrtnutí zmizí.
•
Pokud nezvolíte tunely nebo cesty a dálnice s mýtným, trasa tyto položky, je-li to
možné, vynechá. Přes tunely resp. cesty
a dálnice s mýtným se pojede pouze v případě, že neexistuje jiná rozumná možnost.
Související informace
•
•
Navigace - dopravní informace (str. 34)
Navigace - itinerář (str. 21)
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
•
•
Navigace - nastavení cíle (str. 16)
Navigace - možnosti mapy
Poloha na mapě
Navigace - použití (str. 10)
Zde lze nastavit, jak se má mapa zobrazit a co
má zobrazovat.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Map type.
2.
Zvolte, jak bude mapa na obrazovce zobrazena:
• Sever nahoře - mapa má vždy nahoře
sever. Symbol vozidla se pohybuje po
obrazovce v příslušném směru.
• Map heading up - symbol vozidla se
nachází uprostřed a směřuje vždy k horní
části obrazovky. Zobrazení mapy se otáčí
pod symbolem vozidla podle toho, jak se
cesta točí.
Mapa na celé obrazovce
1.
2.
• 3D mapa základní - mapa je zobrazena
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Zobrazit mapu na
celou obrazovku.
diagonálně se shora - symbol vozidla je
uprostřed a směr jízdy je k horní části
obrazovky.
• 3D mapa rozšířená - stejné jako u před-
Výběr velikosti mapy:
•
Políčko je zaškrtnuté - mapa se zobrazí na
celou obrazovku.
•
Políčko není zaškrtnuté - na obrazovce
dole a nahoře se zobrazí informace
o vozidle, např. teplota prostoru pro cestující a momentálně přehrávaná média.
chozí položky, ale do vyobrazení mapy jsou
doplněny různé objekty, budovy atd.
Informace podél dálnice
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Informace o dálnici.
}}
27
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
||
2.
Červený konec jehly kompasu
ukazuje na sever, kdežto bílý
konec - na jih. Místo grafického
kompasu lze zvolit kompas
s textem.
Výběr funkce:
•
Políčko je zaškrtnuté - pokud se vozidlo
nachází na dálnici, zobrazují se tři (3)
následující výjezdy, např. výjezdy k odpočívadlu nebo čerpací stanici. Seznam je
uspořádán tak, že dole v seznamu je nejbližší sjezd.
•
Políčko není zaškrtnuté - funkce je
vypnutá.
Body zájmů (POI) na mapě
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Symboly POI.
Informace o aktuální poloze
1.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Informace o poloze.
Výběr informací o poloze:
• Aktuální cesta - na obrazovce se zobrazí
název cesty/ulice, kde se nachází vozidlo/
kurzor.
• Zem. šířka/délka - na obrazovce se
objeví souřadnice místa, kde se nachází
vozidlo/kurzor.
• Žádné - na obrazovce se neobjeví žádné
informace o místě, kde se nachází vozidlo/
kurzor.
Kompas
Na vyobrazení mapy na obrazovce je kompas,
který zobrazuje směr, ve kterém ukazuje přední
část vozidla.
28
1.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Kompas.
Zvolte, zda směr kompasu má být označen
šipkou kompasu nebo písmeny:
Na mapě se zobrazí označené možnosti POI .
2.
Zvolte, jaké symboly POI mají být zobrazovány
na mapě.
• Grafika - směr kompasu označuje šipka
• Výchozí - zobrazí se POI určený pomocí
• Text - směr kompasu označují písmena N
• Vybraný - zvolte pomocí ovladače TUNE
kompasu.
pro sever, W pro západ, S pro jih a E pro
východ.
Směr kompasu na vyobrazení mapy - sever nebo
směr jízdy k horní části obrazovky - lze upravit.
Viz výše kapitola "Směr kompasu v režimu mapy".
funkce Vybraný.
+ OK pro každý POI požadovaný na obrazovce.
• Žádné - nezobrazí se žádné POI.
Aby mapa byla přehledná, je počet možností POI,
které lze na mapě současně zobrazit, omezen pokud oblast na mapě přiblížíte, zobrazí se několik dalších možností POI.
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
Barvy mapy
Navigace - možnosti navádění
Názvy ulic v hlasovém navádění
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Barvy mapy.
Zde lze nastavit, jak bude fungovat navádění.
1.
2.
Zvolte nastavení barev na mapě:
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Jména ulic
v hlasovém navádění.
2.
Zvolte, co by hlasové navádění mělo zahrnovat:
• Automaticky - snímač světla detekuje,
zda je den nebo noc a automaticky upraví
obrazovku.
• Den - barvy a kontrast obrazovky se stanou jasnějšími a ostřejšími.
• Noc - barvy a kontrast obrazovky se upraví
tak, aby řidič v noci viděl optimálně.
Uložená poloha na mapě
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Uložená poloha na
mapě.
> Zobrazí se všechny uložené polohy.
Související informace
•
•
•
•
•
Navigace - možnosti trasy (str. 24)
Navigace - možnosti navádění (str. 29)
Navigace - možnosti mapy (str. 27)
Navigace - symboly bodů zájmů (POI)
(str. 20)
Navigace - import/export uložených míst
(str. 31)
7 Platí
pouze pro některé varianty modelu.
•
Zaškrtnuté políčko - vzdálenost, směr
a názvy ulic a cest.
•
Nezaškrtnuté políčko - vzdálenost a směr.
Navigace "zatáčka po zatáčce"7
Doba příjezdu nebo zbývající doba jízdy
1.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Formát doby
příjezdu.
Výběr možného zobrazení času:
• ETA - zobrazí se odhadovaná doba příjezdu
• RTA - zobrazí se zbývající doba až do příjezdu.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Navigace podle
zatáček.
}}
29
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
||
2.
Výběr nastavení zobrazení na sdružené přístrojové desce:
•
Zaškrtnuté políčko - zobrazí se příští
manévr v itineráři a vzdálenost k tomuto
manévru.
•
Nezaškrtnuté políčko - nic se nezobrazí.
Automatické načítání dopravních zpráv
1.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Automatický
odečet dopravy.
Zvolte nastavení pro čtení dopravních informací:
•
Zaškrtnuté políčko - přečtou se významné
dopravní problémy na trase.
•
Nezaškrtnuté políčko - nic se nečte.
Hlasové navádění
Když se během navádění vozidlo přiblíží ke křižovatce nebo sjezdu, hlasová zpráva informuje
o vzdálenosti a typu následujícího manévru. Současně se zobrazí podrobná mapa křižovatky.
Zpráva hlasového navádění se zopakuje v blízkosti křižovatky. Opakování zprávy - stiskněte
dvakrát tlačítko OK/MENU.
Hlasitost lze upravovat pomocí tlačítka hlasitosti
audiozařízení (během příchozí hlasové zprávy).
2.
30
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Automatické
ztlumení.
Zvolte nastavení adaptace audia pro mapu:
•
Zaškrtnuté políčko - systém audia a médií,
např. rádio, se ztiší, jakmile hlasové navádění začne číst informace.
•
Nezaškrtnuté políčko - adaptace audia je
vypnuta.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Použít jednoduché
hlas. navádění.
2.
Zvolte nastavení hlasového navádění:
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru s mobilním telefonem připojeným přes technologii Bluetooth
není hlasové navádění k dispozici.
1.
Automatická adaptace audiosystému
1.
v okamžiku, kdy má být manévr prováděn. Je-li
jednoduché hlasové navádění aktivováno, vydává
se před každým místem jen jeden (1) pokyn.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Hlasové pokyny
navádění.
Zvolte nastavení hlasového navádění:
•
Zaškrtnuté políčko - přečte se vzdálenost
a typ dalšího manévru.
•
Nezaškrtnuté políčko - hlasové navádění
je vypnuté.
Jednoduché hlasové navádění
Před každým místem se v případě hlasového
navádění vydají tři (3) pokyny - jeden předběžný,
jeden bezprostředně před manévrem a poslední
•
Zaškrtnuté políčko - jeden (1) pokyn hlasového navádění pro každý naváděcí bod.
•
Nezaškrtnuté políčko - hlasové navádění
je vypnuté.
Bezpečnostní kamera
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Varování rychlostní kamera.
2.
Výběr funkce:
•
Zaškrtnuté políčko - výstraha se zvukovým
upozorněním a symbolem, když se vozidlo
blíží k bezpečnostní kameře.
•
Nezaškrtnuté políčko - varování není vydáváno.
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
POZNÁMKA
2.
Informace, které mohou být zahrnuty do mapy,
stanoví národní legislativa. Aktuální informace
- viz www.volvocars.com/navi.
POZNÁMKA
Řidič je vždy zodpovědný za dodržování platných dopravních předpisů a předpisů týkajících se rychlosti.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Oznámení
o uložené poloze.
•
•
Nezaškrtnuté políčko - zvukové upozornění není vydáváno.
Zaškrtnuté políčko - zvukový signál, když
se vozidlo přiblíží k bodu zájmu, který je
uveden v cestovním průvodci (str. 16).
•
Nezaškrtnuté políčko - zvukové upozornění není vydáváno.
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Upozornění na
naváděnou trasu.
2.
Výběr funkce:
Výběr uložených míst:
Zaškrtnuté políčko - pokud se vozidlo blíží
k místu, které uživatel uložil do systému,
ozve se zvukový signál.
•
Navigace - import/export uložených
míst
Import a/nebo export uložených tras a míst.
Pokud chcete importovat body zájmů, soubory
musí mít formát .gpx.
1.
Připojte USB paměť do odkládací schránky
v tunelové konzole.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Import/export uložených poloh.
3.
Zvolte, co chcete importovat nebo exportovat.
Signál navádění projížďky
Signál pro uložené místo
1.
Výběr funkce:
•
Zaškrtnuté políčko - zvukový signál, když
se vozidlo přiblíží k cestovnímu průvodci
(str. 16).
•
Nezaškrtnuté políčko - zvukové upozornění není vydáváno.
Související informace
•
Navigace - dopravní informace (str. 34)
Signál pro POI u navádění projížďky
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Upozornění na POI
na cestě.
}}
31
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
||
POZNÁMKA
•
Přidávání souborů POI do mapové databáze vyžaduje jisté znalosti práce s počítačem!
•
Formát souborů POI a způsob stahování
těchto souborů z internetu určuje příslušný výrobce/distributor. Neexistuje
tedy standardizovaný postup stahování
souborů POI z internetu - proto v této
Uživatelské příručce nenajdete přesný
popis s konkrétními kroky.
•
Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte
prodejce Volvo.
Související informace
•
•
•
•
32
Navigace - nastavení cíle (str. 16)
Navigace - itinerář (str. 21)
Navigace - trasa (str. 22)
Navigace - symboly bodů zájmů (POI)
(str. 20)
DOPRAVNÍ INFORMACE
DOPRAVNÍ INFORMACE
Navigace - dopravní informace
Navigační systém průběžně přijímá dopravní
informace, které vysílá kanál Traffic Message
Channel (TMC), který se používá k dynamickému
navádění po cestách. Pokud nastane situace,
která může mít vliv na cestu (např. nehody, práce
na cestách), zobrazí se to na obrazovce, a pokud
je nastaven cíl, přepočítá se trasa. Přepočet
může být proveden automaticky nebo vyžaduje
potvrzení. Viz Přepočet na vyžádání (str. 24).
TMC je standardizovaný systém kódování, který
se používá u dopravních informací. Přijímač automaticky hledá správnou frekvenci.
POZNÁMKA
TMC není k dispozici ve všech oblastech
a zemích. Pokrytí se neustále zvyšuje a možná
bude zapotřebí provést aktualizaci.
Dopravní informace jsou prezentovány různým
způsobem, a to podle toho, zda je či není nastaven cíl.
Tento symbol na obrazovce
znamená, že v aktuální oblasti
příjmu jsou k dispozici dopravní
informace. Barva symbolu označuje závažnost informací:
•
ČERVENÁ - čtou se informace a na mapě se
zobrazuje poloha.
•
ŽLUTÁ - informace se nečtou, na mapě se
zobrazuje poloha.
Tento symbol označuje pozici
dopravního problému - další
informace najdete v kapitole
"Dopravní informace - se stanoveným cílem > Dopravní
informace na mapě.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti přenosu dopravních informací jsou
průběžně rozšiřovány.
2.
Aktivace/deaktivace
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace.
2.
Zaškrtněte políčko, pokud chcete dopravní
informace aktivovat. Chcete-li dopravní informace deaktivovat, zaškrtnutí v políčku zrušte.
Dopravní informace - bez konkrétního
cíle
Tato funkce umožní zobrazení dopravních problémů bez výběru cíle.
34
Otevře se funkce rolování mapy.
Dopravní informace na mapě
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Doprava na mapě.
Hledání dopravních problémů pomocí funkce
rolování - viz popis dole v kapitole Dopravní
informace - se stanoveným cílem > Dopravní
informace na mapě.
Veškerá doprava
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Doprava na mapě.
> Zobrazí se seznam všech dopravních zpráv
v rámci oblasti pokryté příjmem.
2.
Zvolte, co se má zobrazit. Viz popis dole
v kapitole Dopravní informace - se stanoveným cílem > Veškerá doprava.
DOPRAVNÍ INFORMACE
Dopravní informace - s konkrétním
cílem
2.
Funkce zobrazí dopravní informace při zadání cíle.
3.
Zvolte dopravní problém (cesta/ulice)
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
> Zobrazí se dopravní problémy. Nahoře
budou nejzávažnější problémy, např. úplná
uzávěrka jízdního pruhu.
Zvolte dopravní problém a potvrďte stisknutím
tlačítka OK/MENU.
> Zobrazí se doplňující dopravní informace
o dopravním problému a poloha na mapě.
Obrázek na mapě je vycentrován kolem
místa, kde došlo k dopravnímu problému.
Poslech dopravních informací po trase
– V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Poslouchat dopravu po
trase.
> Přečtou se aktuální dopravní zprávy podél
trasy z itineráře.
Veškerá doprava
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Veškerá doprava.
> Zobrazí se seznam všech dopravních zpráv
v rámci oblasti pokryté příjmem. Dopravní
informace jsou uspořádány nejdříve podle
země (v hraničních oblastech), potom
podle čísla cesty a nakonec podle názvu
ulice.
3.
Výběr potvrďte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
> Zobrazí se dostupné informace, např.
•
•
•
•
•
název ulice/číslo cesty
země
charakter problému
rozsah problému
doba trvání problému.
Pokud v oblasti vymezené nitkovým křížem
došlo k několika dopravním problémů, jako
první se zobrazí problém, který se nachází
co nejblíže nitkovému kříži.
Obrázky jako např. "2/5" v horní části
obrazovky znamenají, že se jedná o informace č. 2 z celkem 5 zpráv, které jsou
vymezeny v oblasti nitkového kříže - k procházení dalších zpráv tiskněte opakovaně
krátce tlačítko OK/MENU.
Přímo uváděné informace
Dopravní problém na mapě.
Dopravní informace na mapě
1.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Doprava na mapě.
2.
Rolujte mapou, dokud se v nitkovém kříži
nenachází dopravní událost/symbol, pro kterou potřebujete podrobné informace.
> Kolem symbolu se rozsvítí žlutý rámeček.
}}
35
DOPRAVNÍ INFORMACE
||
1.
2.
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Doprava na mapě.
> Přímo uváděné dopravní problémy (dva na
předchozím vyobrazení) znamenají, že tato
informace má vliv na aktuální itinerář.
•
Délka zvýraznění odpovídá rozsahu (vzdálenosti) dopravního problému.
•
Navigace - dopravní informace
v reálném čase (RTTI)1, 2
Směr jízdy poznáte podle zvýrazněného kraje
vozovky.
Pokud je vozidlo připojeno k internetu, dopravní
informace v reálném čase lze přijímat přes internet s RTTI.
Zvolte dopravní problém a potvrďte stisknutím
tlačítka OK/MENU.
> Zobrazí se doplňující dopravní informace
o dopravním problému a poloha na mapě.
Obrázek na mapě je vycentrován kolem
místa, kde došlo k dopravnímu problému.
Dopravní problém s rozsahem.
Velikost oblasti pro dopravní informace
Měřítko mapy určuje, jak hodně dopravních informací se zobrazí. Čím větší oblast mapy se na
obrazovce zobrazí, tím víc dopravních problémů
lze zobrazit.
Související informace
Dopravní problém na mapě.
Rozsah dopravního problému
Některé dopravní problémy se netýkají pouze jednoho místa, ale mají vliv na delší úsek.
Kromě symbolu místa, kde dopravní problém
nastal, se zvýrazní rovněž aktuální vzdálenost k tomu se použije řada červených křížků "xxxxx".
36
•
Navigace - dopravní informace v reálném
čase (RTTI), (str. 36)
•
•
•
Navigace - možnosti navádění (str. 29)
Navigace - nastavení cíle (str. 16)
Navigace - itinerář (str. 21)
Dopravní informace o událostech a tocích jsou
průběžně načítány z mobilních aplikací, od státních úřadů a z GPS dat ve vozidle. Jakmile vozidlo
požaduje informace o dopravním toku, současně
se načtou anonymní data o dopravním toku
v místě, kde se vozidlo nachází, což využívá tato
služba. Anonymní data jsou odesílána pouze, když
je aktivována funkce RTTI.
Aktuální dopravní informace se zobrazují pro dálnice, hlavní cesty a cesty mimo město a také pro
některé trasy spojující města.
Množství dopravních informací zobrazovaných na
mapě závisí na vzdálenosti od vozidla. Tyto infor-
DOPRAVNÍ INFORMACE
mace zobrazují pouze do cca. 120 km od polohy
vozidla.
Na mapě se jako obvykle zobrazuje text a symboly. Dopravní tok ukazuje, jak rychle se doprava
pohybuje po cestě v závislosti na maximální
rychlosti. Dopravní tok se zobrazuje na mapě na
každé straně cesty jednou barevnou čárou pro
daný směr jízdy.
•
•
•
Související informace
•
•
•
•
Navigace - dopravní informace (str. 34)
Navigace - možnosti trasy (str. 24)
Navigace - možnosti mapy (str. 27)
Navigace - možnosti navádění (str. 29)
Zelená - plynulý provoz.
Oranžová - pomalá doprava.
Červená - dopravní zácpa/hustý provoz/
nehoda.
Aktivace/deaktivace
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Použít Dopr.infor. v reálném čase.
2.
Zaškrtněte políčko, pokud chcete dopravní
informace v reálném čase aktivovat. Chcete-li
dopravní informace deaktivovat, zaškrtnutí
v políčku zrušte.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti pokrytí dopravních informací jsou průběžně rozšiřovány.
1
2
Platí pro některé trhy.
Real Time Traffic Information
37
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Navigace - informace o systému
a mapách
Společnost Volvo nabízí řadu map pro různá
místa na světě. Mapa obsahuje mapová data
a data o cestách s příslušnými informacemi.
Během aktualizace se do navigačního systému
přenesou nové informace a stará neaktuální data
se vymažou.
Mapy - obsah
Mapy jsou neustále doplňovány a aktualizovány.
POZNÁMKA
Mapové údaje nemají 100% ve všech oblastech a zemích.
Pokrytí se neustále zvyšuje a možná bude
zapotřebí provést aktualizaci.
Informace o systému
Viz support.volvocars.com, kde najdete informace
o mapách a ostatních informacích k systému
Sensus Navigation.
Oblasti na mapě
Navigační systém vozidla se mění v závislosti na
trhu. Pokud potřebujete upravit oblast mapy,
požádejte dealera Volvo o informace, jak máte
pokračovat.
Aktualizace map
–
1
2
40
V běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Informace o systému.
> Zobrazí se výpis aktuálního stavu navigačního systému, např. aktuální vysílač
dopravních informací a operativní mapová
data s verzí mapy.
Viz informace na support.volvocars.com.
Na USB paměti musí být k dispozici alespoň 20 GB paměti.
Aktualizovaná mapová data se stahují z internetu1
na paměť USB2. Aktualizace se potom přenáší do
navigačního systému ve vozidle přes USB ve
vozidle. USB port se nachází v zadní úložné
schránce v tunelové konzole.
POZNÁMKA
Než začnete aktualizovat data mapy ve
vozidle:
•
Nejdříve si přečtěte informace a pokyny
z internetu, které souvisejí se stahováním
a aktualizací mapových dat.
Pokud máte dotazy k aktualizacím, kontaktujte
prodejce Volvo nebo hledejte na
www.volvocars.com/navi.
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Aktualizace
Pokud chcete aktualizovat navigační systém,
postupujte podle pokynů na obrazovce - zobrazí
se postup aktualizace i přibližný čas, který zbývá.
POZNÁMKA
Během aktualizace je zablokována resp. omezena funkčnost celé řady funkcí informačního
a zábavného systému.
1.
Nastartujte motor.
2.
Připojte USB paměť obsahující aktualizaci
k USB portu ve vozidle a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
> Na obrazovce displeje se objeví
Aktualizace map byla dokončena..
Všechny funkce navigačního systému lze
používat znovu.
POZNÁMKA
V některých případech se v rámci aktualizace
přidají do systému nové funkce, které nejsou
v této příručce popsány.
jena. Pokud paměť USB není připojena, nastartujte motor a potom připojte paměť USB.
Po dokončení aktualizace se na obrazovce objeví
Aktualizace map byla dokončena..
Související informace
•
Navigace - licenční smlouva a autorské právo
(str. 46)
•
•
Navigace - diagnostika. (str. 44)
Sensus Navigation (str. 7)
Navigace - přehled nabídek
Přehled možností a nastavení v nabídkách navigačního systému.
Zobrazí se tři úrovně nabídky. Existuje celá řada
vnořených nabídek - ty jsou popsány v příslušné
kapitole.
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace otevřete systém nabídky stisknutím tlačítka
OK/MENU.
Opakovat hlasové navádění
(str. 29)
Nastavit cíl
(str. 16)
Domů
(str. 16)
Adresa
(str. 16)
Země:
Město:
Ulice:
Číslo:
Křižovatka:
Zadat jediný cíl
Pokračování v přerušené aktualizaci
Pokud aktualizace není dokončena a vypne se
motor, při dalším nastartování motoru proces
pokračuje od místa, ve kterém naposledy zůstal,
a to za předpokladu, že paměť USB je stále připo-
Přidat jako trasový bod
Informace
Uložit
}}
41
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
||
Bod zájmu (POI)
(str. 16)
(str. 16)
Travel guide
Podle názvu
Země:
Spustit navádění
Podle kategorií
PSČ
Detaily
V blízkosti vozidla
Ulice:
Fotky
Na trase
Číslo:
Přehrát audio
V blízkosti cíle
Křižovatka:
Pozastavit audio
V blízkosti bodu na mapě
Zadat jediný cíl
Uložená poloha
(str. 16)
Zadat jediný cíl
Vymazat
Vymazat vše
Předchozí cíl
(str. 16)
Přidat jako trasový bod
Informace
Uložit
Přidat další bod
(str. 16)
Vymazat plán cesty
Zadat jediný cíl
Trasa
Přidat jako trasový bod
Vyhnout se
Informace
Upravit trasu
Uložit
Delší
Bod na mapě
Vymazat
Zadat jediný cíl
Vymazat vše
Přidat jako trasový bod
(str. 16)
(str. 21)
Spustit navádění
Formát:
Zadat jediný cíl
Hledat na Internetu
Plán cesty
Informace
Zeměpisná šířka a délka
(str. 16)
Plán cesty
Přidat jako trasový bod
Uložit
Upravit
42
PSČ
(str. 16)
(str. 22)
Kratší
Vymazat
Alternativní trasy do cíle
(str. 22)
Podrobné informace o trase
(str. 22)
Uložit
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Přehled trasy
(str. 22)
Možnosti trasy
Další
Typ trasy
Předchozí
Upravit trasu na požádání
Přiblížit
Návrhy tras
Oddálit
Použít pruh HOV
Mapa zbývající trasy
(str. 22)
Zaznamenat trasu
(str. 22)
Použít rychlý pruh
Vyhnout se oblasti
Vyhnout se dálnicím
nebo
Mimo zpoplatněné silnice
Zastavit záznam
Mimo tunely
Dopravní informace
(str. 34)
Veškerá doprava
(str. 34)
Možnosti mapy
(str. 27)
Zobrazit mapu na celou
obrazovku
Map type
Informace o dálnici
Informace o poloze
Kompas
Symboly POI
Barvy mapy
Uložená poloha na mapě
Mimo trajekty
Vyhnout se autovlakům
Doprava na mapě
Zrušit navádění
(str. 24)
Vyhn. úsekům s povinnou
dáln.nál.
(str. 21)
nebo
Pokračovat v navádění
Nastavení
}}
43
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
||
Možnosti navádění
(str. 29)
Formát doby příjezdu
Jména ulic v hlasovém
navádění
Hlasové pokyny navádění
Nepříznivý vliv na příjem signálů GPS mají rovněž
vysoké hory, budovy, tunely, viadukty, nadchody,
podchody atd. To znamená, že přesnost výpočtu
polohy vozidla může klesnout.
Použít jednoduché hlas.
navádění
Varování - rychlostní
kamera
Systém někdy nevypočítá nejrychlejší
nebo nejkratší trasu
Oznámení o uložené
poloze
Při výpočtu přehledu trasy se v úvahu bere vzdálenost, šířka cesty, typ cesty, počet zatáček vpravo
nebo vlevo, kruhové objezdy atd. tak, aby vznikla
teoreticky optimální trasa. Na základě zkušeností
a znalostí konkrétní oblasti můžete zvolit trasu
efektivněji.
Upozornění na POI na
cestě
Upozornění na naváděnou
trasu
A
44
Viz kapitola Oblíbené v Uživatelské příručce.
Sensus Navigation (str. 7)
Navigace - diagnostika.
Dále uvádíme situace, které lze interpretovat jako
nesprávné fungování navigačního systému.
Pravděpodobnost chyby je vyšší, pokud cesty
vedou rovnoběžně s jinou komunikací, pokud se
točí nebo vedou v několika úrovních, a při jízdě na
dlouhé vzdálenosti bez výrazného zatáčení.
Automatické ztlumení
Import/export uložených poloh
Navigace - použití (str. 10)
Navigační systém zobrazuje polohu vozidla
s přesností cca. 20 metrů.
Automatický odečet
dopravy
Možnosti klávesy oblíbených FAV
•
•
Poloha vozidla na mapě není v pořádku
Navigace podle zatáček
Informace o systému
Související informace
(str. 40)
OblíbenéA
(str. 31)
Systém zahrnuje do trasy dálnice
a cesty s mýtným i trajekty, přestože je
chci vynechat
Z technických důvodů systém může při výpočtu
přehledu trasy na velké vzdálenosti pracovat jen
s nejdůležitějšími cestami.
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Pokud nechcete jet přes dálnice a cesty s mýtným, systém je v maximální možné míře vynechá
a použije je pouze, pokud neexistuje žádná jiná
přiměřeně vhodná alternativa.
Poloha vozidla po převozu není na
mapě v pořádku
Pokud se vozidlo převáží např. na trajektu nebo
vlaku nebo se přemísťuje tak, že je narušen příjem signálů GPS, může trvat až 5 minut, než se
poloha vozidla správně vypočte.
Poloha vozidla na mapě není správná,
pokud byla odpojena baterie ve vozidle.
Jestliže anténa GPS byla bez napájení, může trvat
více než 5 minut, než se obnoví správný příjem
signálů GPS a vypočítá se poloha vozidla.
Symbol vozidla se po výměně
pneumatiky chová na obrazovce
chaoticky
Vyobrazení mapy neodpovídá
skutečnosti.
dat - viz Aktualizace map(str. 40). Další informace
o mapách apod. - viz také support.volvocars.com.
Jelikož neustále dochází k rozšiřování a úpravám
silniční sítě a zavádějí se nová dopravní nařízení,
není databáze mapy vždy kompletní.
Jak mohu jednoduše zjistit, jakou verzi
mapy používám?
Informace uložené na mapách se průběžně upravují a aktualizují. Stáhnutí nejnovějších mapových
dat - viz Aktualizace map(str. 40). Další informace
o mapách apod. - viz také support.volvocars.com.
V systému menu zvolte Nastavení Informace
o systému. Objeví se informace o verzi a příslušné pokryté geografické oblasti - viz (str. 40).
Související informace
Měřítko mapy se někdy mění
•
V některých oblastech nejsou pro mapu k dispozici podrobné údaje. V tomto případě systém
automaticky přejde na mapu s menším měřítkem.
Navigace - informace o systému a mapách
(str. 40)
•
•
Navigace - trasa (str. 22)
Navigace - možnosti trasy (str. 24)
Symbol vozidla na obrazovce skáče
dopředu nebo se točí
Systém může potřebovat několik sekund, aby zjistil polohu a pohyb rozjíždějícího se vozidla.
Vypněte systém i motor. Nastartujte motor, ale
chvíli počkejte, než se rozjedete.
Kromě přijímače GPS se k výpočtu aktuální
polohy a směru jízdy vozidla využívá snímač
rychlosti vozidla a gyro. Po namontování rezervního kola nebo výměně letních pneumatik za
zimní či naopak se systém potřebuje "naučit" velikost nových kol.
Pojedu na dlouhou cestu, ale nechci
nastavovat konkrétní přehled trasy do
měst, přes které budu projíždět - jak si
mohu vytvořit itinerář jednoduše?
Aby systém fungoval optimálně, doporučujeme
několikrát během jízdy otočit na vhodném místě
volant do krajních poloh, ve kterých se zamyká.
Pomocí nitkového kříže nastavte cíl přímo na
mapě. Systém vás automaticky navede do konečného cíle, i když jedete přes mezicíle.
Nemám aktuální informace na mapě
Informace uložené na mapách se průběžně upravují a aktualizují. Stáhnutí nejnovějších mapových
45
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Navigace - licenční smlouva
a autorské právo
Cyprus
© EuroGeographics.
Dále uvádíme text dohody společnosti Volvo
s výrobcem/vývojářem.
Estonia
© EuroGeographics.
Copyright
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012. (Terms
of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Evropa
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at http://
www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/
telechargement .
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content made available by AGIV.
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
.
Croatia
© EuroGeographics.
46
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of
-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space Availability
as of 2013-11-02, licensed in accordance with
http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSILicence.pdf .
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Contains data from Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna- S.p.A.
Includes content of the “Comunità Montana della
Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,
2013.
Includes content of Comune di Bolgona licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Includes content of Comune di Cesena licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune
di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione
Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,
2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), available at
http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by
© Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Slovenia
© EuroGeographics.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/
legalcode .
Contains content of Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
}}
47
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
||
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed under
the Open Government License v.1.0 (see the
license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/).
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
Související informace
48
•
Navigace - informace o systému a mapách
(str. 40)
•
Sensus Navigation (str. 7)
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
Dopravní informace v reálném čase (RTTI)
A
Aktualizace map
36
29
40
H
B
Bezpečnostní kamera
29
Body zájmů, viz také POI
20
O
Hlasové navádění
29
Hlasové ovládání
13
Itinerář
C
Cíl
16
Copyright
46
č
29
Oblasti na mapě
40
P
I
čas příjezdu
Možnosti navádění
21
K
Klávesnice
12
Kolečko pro zadávání znaků
12
Kompas
27
POI
nastavení cíle
Symboly
16
20
Pokračování v navádění
21
Přeprava vozu
44
Připojení USB
7
R
Rychlostní kamera
29
M
D
Mazání itineráře
21
S
41
10
Spustit navádění
21
44
Menu
přehled nabídky, navigace
Přetáčecí nabídka
Spuštění navigace
21
doba jízdy
29
Možnosti mapy
27
Dopravní informace
34
Stupnice
změna
34
data mapy
40
Diagnostika závad
navigace sensus
49
ABECEDNÍ SEZNAM
T
Trasa
alternativní trasy a přehled tras
22
22
U
Ukončení navádění
50
21
TP 22723 (Czech), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement