Volvo | S60 | Quick Guide | Volvo S60 2014 Early Quick Guide

Volvo S60 2014 Early Quick Guide
S60
Quick GUIDE
Web Edition
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky
obsahují důležité informace se všemi bezpečnostními pokyny a výstrahami.
Následující symboly znamenají:
1
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Na poslední stránce jsou uvedeny důležité informace, varování a bezpečnostní pokyny,
které si musíte přečíst.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com
01 Startování a jízda
04 Funkce ve vaše voze
Dálkový ovladač s klíčem
Ovládání klimatizace
Startování a vypnutí motoru
Ovládání světlometů
Parkovací brzda
Sdružená přístrojové deska
Bezklíčový systém Keyless*
Systém infotainment
Stěrače
Telefon*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
Nastavení v systému menu
02 Podpora řidiče ve voze
BLIS*
Funkce Start/Stop*
Ochrana chodců*
05 Tipy
Péče o vozidlo
Otevření všech oken
Úložné prostory
03 Prostředí ve voze
Nastavení sedadla
Seřízení volantu
Sklopení zadního sedadla
Střešní okno*
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
01
1 Odemyká dveře, víko zavazadlového prostoru a vypíná alarm.*
2 Zamyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru a zapíná alarm.
3 Doprovodné osvětlení při příchodu.
4 Odemkne pouze víko zavazadlového
prostoru.
5 Informace* o vozidle.
6 Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit
různá nastavení, a to včetně nastavení
vnějších zrcátek a sedadla řidiče*.
Co označují kontrolky* dálkového
ovladače s klíčem?
01
1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
3 Červené světlo: je spuštěn alarm.
Blikající červené světlo: alarm byl spuštěn
před méně než 5 minutami.
Jak nastartuji motor?
01
Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Krátce stiskněte tlačítko START STOP
ENGINE - motor se vypne.
Jak mohu vypnout motor?
01
Krátce stiskněte tlačítko START STOP
ENGINE - motor se vypne.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače zapalování.
Jak se používá parkovací brzda?
01
Zapnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Stiskněte ovládací prvek PUSH LOCK/
PULL RELEASE - výstražná kontrolka na
sdružené přístrojové desce začne blikat.
Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, parkovací brzda je aktivována.
Uvolněte brzdový pedál.
Vypnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Uvolněte ovládací prvek PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Jak funguje systém Keyless*?
Klíč může po celou dobu zůstat třeba ve vaší
kapse.
Zamknutí a zapojení alarmu (viz nákres)
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik,
nebo lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných tlačítek na víku zavazadlového
prostoru.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem
otevřete dveře, nebo lehce stiskněte větší ze
dvou pogumovaných tlačítek na víku
zavazadlového prostoru.
01
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
01
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla,
posuňte páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo
setřít jednou, posuňte páčku nahoru.
1 Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
Jak funguje systém BLIS*?
02
Systém BLIS (systém informování o mrtvém
úhlu) upozorňuje na vozidla v mrtvém úhlu a na
rychle se přibližující vozidla.
–– Systém BLIS se aktivuje při nastartování
motoru a deaktivuje se/znovu aktivuje stisknutím tlačítka.
Jak mám používat funkci Start/Stop*?
Manuální převodovka
Vypněte motor: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku do neutrálu a uvolněte spojkový pedál.
Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka
Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového pedálu a udržujte brzdový tlak.
Nastartujte motor: Uvolněte tlak nohy na brzdovém pedálu.
Rozsvícená kontrolka na tlačítku znamená, že je
funkce aktivní.
02
Jak funguje ochrana chodců*?
02
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s automatickou aktivací brzd a detekcí chodců.
Tento systém dokáže v případě vozidel a chodců
varovat, přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a
nefunguje ve všech situacích - například nevidí
částečně zakryté chodce a chodce, kteří jsou
menší než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci důkladně pochopit.
Jak mohu nastavit sedadlo?
1
2
3
4
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/snížení sedadla.
Posuňte sedadlo dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
5 Uložení nastavení elektricky ovládaného
sedadla*.
6 Tlačítka paměti elektricky ovládaného
sedadla*.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek
držte stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení.
Nastavení sedadla lze rovněž uložit do
dálkového ovládání s klíčem*.
03
Jak mohu nastavit volant?
03
Uvolněte aretaci.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/
dolů.
Volant zajistěte.
Jak mohu sklopit zadní sedadlo?
03
Dvoudílné opěradlo lze složit dopředu - oba díly
najednou nebo každý díl samostatně.
Potáhněte rukojetí. Nachází se uvnitř otvoru
víka zavazadlového prostoru.
Sklopte opěradlo dopředu. Pokud budete
sklápět dolů širokou část opěradla, zcela
sklopte opěrku hlavy uprostřed.
Spouštění opěrek hlavy.
Jak funguje střešní okno*?
Automatické maximální otevření.
Ruční otevření.
Ruční zavření.
Automatické maximální zavření.
Otevření větrací polohy.
Zavření větrací polohy.
03
Jak mohu regulovat teplotu pomocí
systému ECC*?
04
1 Otočte na požadovanou teplotu v levé/pravé
2
části prostoru pro cestující. Na obrazovce se
zobrazí zvolená teplota.
Stisknutím tlačítka AUTO spustíte
automatickou regulaci rozvodu vzduchu
a dalších funkcí. Na obrazovce se objeví
AUTO CLIMATE.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
04
Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání čelního
skla* - na obrazovce se rozsvítí symbol (1).
Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální proudění vzduchu na čelní sklo a boční
skla - rozsvítí se symboly (1) a (2).
Dalším stisknutím obě funkce vypnete nesvítí žádný symbol.
Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/
deaktivujete proudění vzduchu.
Jak funguje automatické ovládání
světlometů?
04
Systém automaticky přepíná mezi denními provozními světly a potkávacími světly. Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací světla.
Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí
a aktivují automaticky dálková světla resp. upraví
nastavení dálkových světel podle dopravní situace. Aktivuje se detekce tunelů*.
Jak se ovládá palubní počítač?
04
1 Stisknutím tlačítka OK otevřete menu palub-
ního počítače a aktivujete položku. Zpráva
zhasne.
2 Kolečkem procházíte mezi jednotlivými
položkami palubního počítače.
3 Stisknutím tlačítka RESET vynulujete hodnoty ve zvoleném nastavení palubního počítače
a vrátíte se ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítače?
04
Dvakrát stiskněte tlačítko RESET na pákovém přepínači.
Pomocí kolečka zvolte počítadlo T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET hodnotu
resetujete.
Jak funguje indikace převodových
stupňů*?
5
04
Šipky indikace převodových stupňů vás upozorní,
kdy máte zařadit vyšší nebo nižší převodovky
stupeň, aby spotřeba paliva byla optimální. Na
obrázku je znázorněna digitální* sdružená přístrojová deska.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Jak mohu změnit vzhled sdružené přístrojové desky?
04
Na digitální* sdružené přístrojové desce lze zvolit
jednotlivé motivy, např. Performance nebo Eco.
Změna motivu:
Když motor běží, stiskněte tlačítko OK na
levé páčce.
Otočte kolečkem na páčce a zvolte v menu
položku Motivy.
Otočením kolečka zvolte motiv a stisknutím
tlačítka OK výběr potvrďte.
Motiv se ukládá do dálkového ovladače s
klíčem*.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv.
04
nádrže"?
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí odhad
možné jízdní vzdálenosti na základě předchozích
jízdních podmínek a množství paliva, které zbývá
v nádrži.
Pokud se zobrazí "...km", dojezd vozidla není
zaručen. Co nejdříve dočerpejte palivo. Na
obrázku je znázorněna digitální* sdružená přístrojová deska.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Jak mohu zapnout a vypnout
Systém infotainment?
Krátkým stisknutím systém aktivujete.
Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka
nevypne) systém vypnete.
Vypnutí zvuku (MUTE - ztlumení): Krátce
stiskněte - dalším stisknutím aktivujete znovu.
04
Jak mohu navigovat v systému
infotainment?
04
Stiskněte RADIO, Media, My CAR, NAV*
nebo TEL* a vyberte tak hlavní zdroj.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na
volantu -v hlavním menu systému se otevře
zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka
navigujete v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka
provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo
vymažete zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete
zpátky na normální zobrazení nebo, pokud
se nacházíte v normálním zobrazení, přejdete
na zobrazení hlavního zdroje.
Tipy:
Chcete-li přejít do menu zkratek v režimu NAV
nebo TEL, stiskněte jednou NAV nebo TEL.
Dalším stisknutím se vrátíte zpátky do režimu
normálního zobrazení.
Jak mám připojit telefon se systémem
Bluetooth®?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a
mohlo být vyhledáno přes Bluetooth®.
Stiskněte OK/MENU a postupujte podle pokynů na obrazovce. Zařízení je nyní připojeno
a může být ovládáno z vozidla.
V budoucnu se telefon připojí k vozidlu
automaticky.
Neúspěšné připojení.
Jak mohu telefonovat?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Zadejte požadované číslo nebo otočte
kolečko na volantu dolů (otevře se telefonní
seznam) nebo nahoru (otevře se seznam
hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem.
Jak mohu převzít hovor*?
04
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí
hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka
EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon.
Jak mohu připojit externí audio zařízení? 04
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo
port USB* na středové konzole.
Stiskněte MEDIA.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audio.
Stiskněte OK/MENU.
Další připojení externího zařízení.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
04
Stisknutím tlačítka NAV spustíte navigační
systém.
Jednou stiskněte NAV a pomocí OK/MENU
zvolte Zadejte adresu.
Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice
na středové konzole zadejte kritérium resp.
kritéria hledání.
Potom zvolte Nastavit jediný cíl nebo Přidat jako waypoint a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu - viz
příručka RTI*.
Jaká nastavení lze upravit v systému
menu?
04
Systém menu MY CAR se používá pro celou
řadu funkcí vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích a zámků.
Použití tlačítek - viz předchozí kapitola "Jak se
naviguje v menu systému infotainment".
Jak mohu nastavit hodiny?
04
Navigujte na Nastavení > Nastavení systému > Čas in MY CAR.
Stiskněte OK/MENU - aktivuje se rámeček
pro hodiny. Otočením ovladače TUNE nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka OK/MENU
funkce deaktivujete.
Otočením ovladače TUNE zvolíte rámeček
pro minuty. Potom stiskněte OK/MENU.
Otočením ovladače TUNE aktivujete nastavení minut. Stisknutím tlačítka OK/MENU
funkci deaktivujete.
Otočením ovladače TUNE zvolíte OK. Potom stiskněte OK/MENU.
Jak mám mýt svůj vůz?
05
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k
poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u
nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou poškrábat
lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
05
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme kožené čalounění čistit pomocí sady Volvo
Leather Care 1krát až 4krát ročně. Sadu Volvo
Leather Care můžete koupit u svého prodejce
Volvo.
Jak mohu současně otevřít všechna
okna?
–– Stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém
ovládání s klíčem minimálně na 4 sekundy
otevřete současně všechna okna.
05
Kde se nacházejí úložné schránky?
05
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek
ve vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných
schránek najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a
12 V?
05
Aby 12 V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly,
musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze I. 12 V
zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy aktivní.
Jak nastartuji motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního
řízení emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.
Jak funguje systém Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat.
Jak funguje systém BLIS*?
Systém BLIS je doplněk - nenahrazuje bezpečný styl jízdy ani použití zpětných zrcátek. Systém BLIS nefunguje v ostrých
zatáčkách a když vozidlo couvá.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech,
jež skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Za správný způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy
vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před jízdou - nikoliv během jízdy.
Jak mohu sklopit zadní sedadlo?
Opěradla musíte po zvednutí zajistit. V případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob. Pokud se sklápí dolů
opěradlo zadního sedadla, nesmí být na tomto opěradle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být připoutané. Jinak hrozí
nebezpečí poškození čalounění zadního sedadla. Při sklápění opěradel se opěrky hlavy musí posunout mírně dopředu, aby se
nezachytily o sedáky.
Jak funguje střešní okno*?
Pohyblivé díly střešního okna mohou zachytit děti, ostatní cestující a předměty. Střešní okno nastavujte vždy opatrně. Když
opouštíte vozidlo, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv. nádrže"?
Při změně stylu jízdy se může stát, že některé indikace nebudou správné.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte silná
rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).
Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com
TP 16106 (Czech). AT 1320. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak mohu nastavit sedadlo?
Sedadlo řidiče si upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je vozidlo zajištěno. V
případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising