Volvo | S60 | Uživatelská přiručka | Volvo S60 2014 Late Uživatelská příručka

Volvo S60 2014 Late Uživatelská příručka
WEB EDITION
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Seznámení s uživatelskou příručkou.........
Zaznamenávání údajů...............................
Příslušenství a zvláštní výbava..................
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*...........................................
Informace na Internetu..............................
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí....................................
Uživatelská příručka a prostředí...............
Vrstvená skla.............................................
02 Bezpečnost
13
15
16
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech......................................................
Bezpečnostní pás - nasazení....................
Bezpečnostní pás - uvolnění.....................
Bezpečnostní pás - těhotenství................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu..
Předpínač bezpečnostního pásu..............
Bezpečnost - výstražný symbol................
Systém airbagů.........................................
Airbag řidiče..............................................
Airbag spolujezdce...................................
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*.........................................................
Boční airbag (SIPS)...................................
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák...........................
Hlavový airbag (IC)....................................
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční páteře).....
WHIPS - dětské sedačky..........................
WHIPS - poloha těla na sedadle...............
Pokud systém zareaguje...........................
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu.......................................................
22
23
23
23
24
25
25
26
27
27
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla...............................................
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla.........
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí.
Dětské sedačky.........................................
Dětské sedačky - umístění........................
Dětská sedačka - dvoustupňový podkládací sedák*...............................................
Dvoustupňový podkládací sedák* - zvednutí............................................................
Dvoustupňový podkládací sedák* - spuštění..........................................................
Dětská sedačka - ISOFIX..........................
ISOFIX - velikostní třídy............................
ISOFIX - druhy dětských sedaček............
Dětské sedačky - horní upevňovací body.
01 02 02
2
17
17
18
20
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
28
29
30
30
31
32
32
33
34
35
36
36
37
37
38
39
39
39
40
40
41
Obsah
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled...............................
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled...............................
Sdružená přístrojová deska......................
Analogová sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Digitální sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Eco guide & Power guide*........................
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek...................................................
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů................................
Teploměr venkovní teploty........................
Dílčí počítadlo kilometrů...........................
Hodiny.......................................................
Volvo Sensus............................................
Polohy klíče...............................................
Polohy klíče - funkce na různých úrovních...........................................................
Sedadla, přední.........................................
Sedadla, přední - elektricky ovládaná......
Paměť klíče* v dálkovém ovladači s klíčem...........................................................
Sedadla, zadní..........................................
43
Volant........................................................
Vyhřívání* volantu......................................
Spínače světel...........................................
Obrysová světla........................................
Denní světla..............................................
Detekce tunelů*.........................................
Dálková/potkávací světla..........................
Aktivní dálkové světlomety*......................
Aktivní xenonové světlomety*...................
Zadní světlo do mlhy.................................
Brzdové světlo..........................................
Výstražná funkce ukazatelů směru...........
Ukazatele směru.......................................
Osvětlení interiéru.....................................
Doprovodné osvětlení při odchodu..........
Doprovodné osvětlení při příchodu...........
Světlomety - seřízení projekce světlometů..........................................................
Stěrače a ostřikovače...............................
Elektrické ovládání oken...........................
Vnější zpětná zrcátka................................
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání....................................................
Zpětné zrcátko - vnitřní.............................
59
59
60
62
62
63
63
64
65
66
66
67
67
67
69
69
Kompas*...................................................
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska........................................................
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska........................................................
Zprávy.......................................................
Zprávy - použití.........................................
MY CAR....................................................
Palubní počítač.........................................
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Analog".........................................
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Digital"..........................................
Palubní počítač - doplňkové informace....
Palubní počítač - statistika jízdy*..............
03 03 03
43
43
44
45
47
49
50
52
52
53
53
54
55
56
57
58
58
75
76
76
77
78
78
79
80
84
87
88
69
70
71
72
73
74
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci.......... 90
Skutečná teplota....................................... 90
Snímače - ovládání klimatu....................... 91
Γištění vzduchu........................................ 91
Γištění vzduchu - filtr prostoru pro cestující.............................................................. 91
Γištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*........................................ 92
Γištění vzduchu - IAQS*........................... 92
Γištění vzduchu - materiál........................ 93
Nastavení menu - ovládání klimatu........... 93
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující. 93
Elektronická klimatizace - ECC................. 94
Vyhřívaná přední sedadla*........................ 95
Vyhřívané zadní sedadlo*.......................... 95
Ventilátor................................................... 96
Automatická regulace............................... 96
Regulace teploty v prostoru pro cestující. 97
Klimatizace................................................ 97
Odmlžení a odmrazení čelního skla.......... 98
Rozvod vzduchu - recirkulace.................. 99
Rozvod vzduchu - tabulka...................... 100
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující*.......................... 102
05 Nakládání a ukládání
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění/
okamžité zastavení..................................
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* - časovač..........................................................
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy....................................
Nezávislé topení*....................................
Přídavné nezávislé topení*......................
Elektrické nezávislé topení*....................
103
Úložné prostory.......................................
Věšák na šaty..........................................
Středový tunel.........................................
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*..............................................
Schránka v přístrojové desce.................
Vykládané koberce*................................
Toaletní zrcátko.......................................
Tunelová konzola - 12V zásuvky.............
Nakládání................................................
Nakládání - dlouhý náklad......................
Náklad na střeše.....................................
Nakládání - držák tašky..........................
04 04 05
4
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
105
107
107
108
110
110
110
111
111
111
112
112
113
113
114
114
Obsah
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče................
Dálkový ovladač - ztráta ........................
Paměť v klíči*..........................................
Indikace zamykání/odemykání - nastavení..........................................................
Imobilizér.................................................
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem.........................................
Dálkový ovladač - funkce........................
Dálkový ovladač s klíčem - dosah..........
PCC* - speciální funkce..........................
PCC* - dosah..........................................
Odnímatelná čepel klíče..........................
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí..........................................................
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří........................................................
Utajené uzamčení*..................................
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie.
Keyless drive*..........................................
Keyless drive* - dosah PCC....................
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC......................................................
Keyless drive* - rušení funkce PCC........
Keyless drive* - zamykání.......................
07 Podpora řidiče
116
116
116
Keyless drive* - odemykání.....................
Keyless drive* - odemknutí čepelí klíče .
Keyless drive* - paměť v klíči..................
Keyless drive* - nastavení zámku...........
Keyless drive* - umístění antény.............
Zamykání/odemykání - zvenku...............
Zamykání/odemykání - zevnitř................
Funkce úplného větrání...........................
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce.......................................
Funkce „deadlock“*................................
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace...................................................
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace*..................................................
Alarm.......................................................
Kontrolka alarmu.....................................
Alarm - automatické opětovné zapojení.
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje.........................................................
Zvukový signál........................................
Omezený režim alarmu...........................
125
126
126
127
127
127
128
128
Aktivní podvozek - Four C*.....................
Systém řízení stability a trakce (DSTC)...
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití.....................................................
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy....................................
Informace o dopravních značkách (RSI)*
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- použití...................................................
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- omezení................................................
Tempomat*.............................................
Tempomat* - správa rychlosti.................
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim..............................
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti...................................................
Tempomat* - deaktivace.........................
Adaptivní tempomat - ACC*...................
Adaptivní tempomat* - funkce................
Adaptivní tempomat* - přehled...............
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti..
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu..........................................
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim......................
06 06 07
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122
124
124
124
125
125
129
129
130
130
131
132
132
133
133
133
135
135
136
137
138
138
140
141
141
142
143
143
143
144
146
147
148
148
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla.....................................................
Adaptivní tempomat* - deaktivace..........
Adaptivní tempomat* - Queue Assist......
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu........................................................
Radarový snímač....................................
Radarový snímač - omezení...................
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření................................................
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti*................
Upozornění na odstup* - omezení..........
Distance Alert* - symboly a zprávy.........
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkce.............................
City Safety™ - ovládání..........................
City Safety™ - omezení..........................
City Safety™ - laserový senzor...............
City Safety™ - symboly a zprávy............
Systém varování před kolizí*...................
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce.....................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů......................................
149
150
150
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití............................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení............................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače......................
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy...................................................
Systém sledování bdělosti řidiče*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - použití........
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy...................................................
Lane Departure Warning (LDW)*.............
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání.........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - omezení..........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - symboly a hlášení..........................................
Parkovací asistent*.................................
Parkovací asistent* - funkce...................
Parkovací asistent* - zadní.....................
171
Parkovací asistent* - přední....................
Parkovací asistent* - indikace poruchy...
Parkovací asistent* - čištění čidel...........
Parkovací kamera...................................
Parkovací kamera - nastavení.................
Parkovací kamera - omezení..................
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu).
BLIS* (Blind Spot Information System) použití.....................................................
BLIS - symboly a zprávy.........................
Nastavitelná síla řízení*...........................
07 07 07
6
152
152
152
154
155
157
158
159
160
160
161
162
164
166
167
168
169
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
172
174
175
177
179
179
180
181
183
183
184
185
186
188
188
189
190
190
191
191
192
193
193
194
196
197
Obsah
08 Startování a jízda
Alcolock*................................................. 199
Alcolock* - funkce a použití.................... 199
Alcolock* - uložení.................................. 200
Alcolock* - před nastartováním motoru.. 200
Alcolock* - nezapomeňte........................ 201
Alcolock* - symboly a textové zprávy..... 202
Startování motoru................................... 203
Vypnutí motoru........................................ 204
Zámek řízení............................................ 205
Dálkové startování (ERS)*....................... 205
Dálkové startování (ERS) - ovládání........ 206
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení.......................................................... 207
Startování s pomocnou batérií................ 208
Převodovky............................................. 209
manuální převodovka.............................. 210
Indikátor řazení převodových stupňů*.... 210
Automatická převodovka -- Geartronic*. 211
Automatická převodovka -- Powershift*. 215
Blokování páky voliče............................. 217
Pomoc při startování do kopce (HSA)*... 218
Start/Stop*.............................................. 218
Start/Stop* - funkce a použití................. 219
Start/Stop* - motor nevypne................... 221
Start/Stop* - automatické vypnutí
motoru.....................................................
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje....................................................
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka...........
Start/Stop* - nastavení............................
Start/Stop* - symboly a zprávy...............
ECO*.......................................................
Pohon všech kol – AWD*........................
Nožní brzda.............................................
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém.....................................................
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů...............................................
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace............................................
Parkovací brzda......................................
Jízda ve vodě..........................................
Přehřátí....................................................
Jízda s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru..........................................
Přetížení - baterie spouštěče..................
Před dlouhou cestou...............................
Jízda v zimě............................................
222
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření.......................................
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání..................................................
Doplňování paliva....................................
Palivo - použití........................................
Palivo - benzín........................................
Palivo - nafta...........................................
Katalyzátor..............................................
Filtr sazí vznětových motorů (DPF).........
Ekonomická jízda....................................
Jízda s přívěsem.....................................
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka......................................................
Jízda s přívěsem - automatická převodovka......................................................
Tažná konzola/tažná tyč.........................
Demontovatelná tažná tyč - uložení.......
Demontovatelná tažná tyč - specifikace.
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž................................................
Stabilizace přívěsu - TSA........................
Tažení......................................................
Tažné oko...............................................
Odtah......................................................
239
08 08 08
223
223
224
225
227
229
229
230
230
231
232
236
236
237
237
238
238
239
239
240
240
241
242
242
243
244
245
246
246
247
247
247
250
251
252
253
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - směr otáčení.....................
Pneumatiky - údržba...............................
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky..................................
Šrouby kol...............................................
Nářadí......................................................
Zvedák*...................................................
Zimní pneumatiky....................................
Rozměry ráfků a kol................................
Pneumatiky - rozměry.............................
Pneumatiky - index zatížení....................
Pneumatiky - rychlostní třídy..................
Výměna kol - demontáž kol....................
Výměna kol - montáž..............................
Pneumatiky - tlak vzduchu......................
Výstražný trojúhelník...............................
Výbava pro první pomoc*.......................
Nouzová oprava defektu.........................
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění...................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu použití.....................................................
10 Údržba a servis
255
255
Sada pro nouzovou opravu defektu kontrola................................................... 267
Sada pro nouzovou opravu defektu huštění pneumatik................................... 268
Sada pro nouzovou opravu defektu - těsnicí hmota............................................... 269
Servisní program Volvo...........................
Zvedání vozu...........................................
Kapota - otevření a zavření.....................
Motorový prostor - přehled.....................
Motorový prostor - kontrola....................
Motorový olej - všeobecné informace....
Motorový olej - kontrola a doplňování....
Chladicí kapalina - hladina......................
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina.........................................................
Kapalina posilovače řízení - hladina.......
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy..................................................
Výměna světla.........................................
Výměna světla - světlomety....................
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů..........................
Výměna světla - potkávací světlomet.....
Výměna světla - dálkový světlomet........
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet..........................................................
Výměna světla - směrová světla vpředu.
Výměna světla - zadní světlo..................
Výměna světla - umístění zadních světel
09 09 10
8
257
257
258
258
258
259
259
260
260
261
261
262
263
263
263
264
265
265
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
271
271
272
273
273
274
278
278
279
279
280
280
281
281
281
282
282
282
283
Obsah
11 Technické údaje
Výměna světla - osvětlení registrační
značky.....................................................
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka....................................................
Světla - specifikace ................................
Lišty stěračů............................................
Kapalina ostřikovače - doplňování..........
Akumulátor..............................................
Baterie - symboly....................................
Baterie spouštěče - výměna...................
Baterie - Start/Stop.................................
Pojistky - všeobecné informace..............
Pojistky v motorovém prostoru...............
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce......................................................
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce...........................
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru...................................................
Mytí vozidla.............................................
Leštění a voskování................................
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.........
Ochrana proti korozi...............................
Γištění interiéru.......................................
Poškození laku........................................
283
Typová označení.....................................
Rozměry..................................................
Hmotnosti...............................................
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení....................................................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky.......................................................
Motorový olej - kvalita a objem...............
Chladicí kapalina - kvalita a objem.........
Převodová kapalina - kvalita a objem.....
Brzdová kapalina - kvalita a objem.........
Kapalina posilovače řízení - kvalita.........
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem...
Palivová nádrž - objem...........................
Spotřeba paliva a emise CO2.................
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách.......................................
Elektrická soustava.................................
Baterie spouštěče - specifikace.............
Typové schválení - systém dálkového
ovládání...................................................
Typové schválení - radarový systém......
308
308
308
Licence.................................................... 327
Symboly na displeji................................. 329
10 11 11
283
284
284
285
286
287
287
289
290
291
295
297
299
301
302
303
303
304
305
310
311
311
312
312
313
313
313
314
315
316
316
317
317
317
318
Typové schválení - Bluetooth®............... 319
9
Obsah
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 332
12
10
Obsah
11
ÚVOD
01 Úvod
Seznámení s uživatelskou příručkou
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky, a to
v ideálním případě před Vaší první jízdou.
Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné.
Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Digitální uživatelská příručka ve vozidle1
Pokud tištěná příručka odkazuje na elektronickou příručku pro uživatele, myslí se tím
příručka zobrazovaná na obrazovce ve
vozidle.
Otevřete digitální uživatelskou příručku stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte OK/MENU a vyberte možnost
Uživatelská příručka.
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací
v příručce pro uživatele:
1
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným
článkům se záložkou.
Speciální texty
01
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
funkce.
POZNÁMKA
Příručka pro uživatele není k dispozici
během jízdy.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Texty označené jako UPOZORNĚNÍ obsahují rady a tipy, které usnadňují používání
např. funkcí a funkcionalit.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí poznámky pod čarou. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují
číslem. Pokud anotace odkazuje na text
v tabulce, potom jsou namísto číslic použita
písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v uživatelské
příručce zvýrazněny písmem, které je větší
a jsou vytištěny šedou barvou. Příkladem jsou
texty menu a zpráv na informačním displeji
(např. Nastavení audio).
Platí pro některé modely vozidla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
01 Úvod
01
||
Štítky
Nebezpečí poškození majetku
Informace
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
G031590
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
G031593
G031592
Varování před zraněním osob
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské
příručce očíslovány.
14
01 Úvod
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Související informace
Související informace odkazují na jiné kapitoly
obsahující související informace.
Obrázky
Zaznamenávání údajů
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
Do vozu se zaznamenávají některé informace
o fungování a použití vozidla a o incidentech,
ke kterým došlo.
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující
straně, zcela vpravo dole se nachází tento
symbol.
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto
informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo
jiné zde patří podrobné informace o stavu
a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů
ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým
pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto
informace mohou zahrnovat podrobnosti
o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např.
rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o informace
tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni.
Z uvedených důvodů mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích.
Dále se informace do počítačů ukládají
v případě kolize nebo incidentu. Tyto infor-
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí
strany, zcela vlevo nahoře dole se nachází
tento symbol.
Související informace
•
•
Uživatelská příručka a prostředí (str. 20)
Informace na Internetu (str. 17)
01
15
01 Úvod
01
mace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
Rozměry
A
B
16
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku
nahoře).
01 Úvod
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*
Je-li vozidlo vybaveno funkcí Volvo On Call,
VOC, je nutné změnit uživatele služby.
VOC představuje doplňující služby zaměřené
na bezpečnost, zabezpečení a komfort.
V případě změny majitele se musí změnit uživatel služby.
01
Informace na Internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Je-li k dispozici osobní Volvo ID, můžete se
přihlásit na My Volvo, což je osobní webová
stránka pro vás a vaše vozidlo.
Ukončení služby VOC
Pokud se změní majitel a chcete ukončit
službu VOC, kontaktujte dealera Volvo.
Pokud se změní majitel, musí se vynulovat
osobní nastavení ve vozidle na tovární nastavení2. Viz Změna majitele.
Spuštění služby VOC
Je velmi důležité, aby se změnil uživatel
služby VOC a aby původní uživatel již neměl
možnost využívat služby ve vozidle. V případě
změny vlastnictví kontaktujte prodejce Volvo.
Kód QR
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program (aplikace) pro některé mobilní telefony. Γtečku kódů QR lze stáhnout např.
z App Store, Windows Phone nebo Google
Play.
Související informace
•
2
Informace na Internetu (str. 17)
Platí pouze pro vozidla, která se mohou připojit k internetu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
17
01 Úvod
01
Filosofie společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí
G000000
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na
světě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také
věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost
o životní prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je
také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejúčinněji zdroje využívající závody
na světě. Společnost Volvo Car Corporation
je držitelem globální certifikace ISO, která
zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro
všechny továrny a některé naše další jed-
18
notky. Také od našich partnerů požadujeme,
aby se systematicky zabývali ekologickými
otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více
informací si můžete přečíst v kapitole Omezení dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
01 Úvod
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje,
že nasávaný vzduch je čistší než vzduch
venku, který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
•
•
•
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly
v servisní a záruční knížce.
•
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
•
Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor
vzduchu zvýší 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
nost vozu. Další informace a rady, viz Eco
guide (str. 47), Hospodárná jízda (str. 243)
a Spotřeba paliva (str. 316).
01
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Související informace
•
Uživatelská příručka a prostředí (str. 20)
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte život-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
19
01 Úvod
01
Uživatelská příručka a prostředí
Vrstvená skla
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská
příručka, pochází z lesů certifikovaných podle
FSC® nebo z jiných regulovaných zdrojů.
Vrstvená skla
Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Související informace
•
20
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí (str. 18)
BEZPEΓNOST
02 Bezpečnost
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
02
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po celou cestu připoutáni bezpečnostními
pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné
přípravky, které by zabránily řádnému
upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
•
Dolní část pásu musí vést nízko (nikoliv
přes břicho).
•
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být
celý bezpečnostní pás vyměněn. I když
bezpečnostní pás nevykazuje viditelné
známky poškození, mohlo dojít k omezení
některých ochranných funkcí bezpečnostního pásu. Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás, když je pás opotřebený nebo
poškozený. Nový bezpečnostní pás musí
být homologován a určen pro instalaci ve
stejné poloze jako původní bezpečnostní
pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak,
aby chránilo v běžné poloze sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na
připoutání se (str. 23) bezpečnostním
pásem akusticky i vizuálně (str. 24).
22
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 23)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 23)
Předpínač bezpečnostního pásu (str.
25)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní pás - nasazení
Bezpečnostní pás - uvolnění
Bezpečnostní pás - těhotenství
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 22).
bezpečnostní pás (str. 22) uvolněte, když
vozidlo stojí.
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Bezpečnostní pás (str. 22) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
Nezapomeňte
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
1
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 23)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 24)
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
•
•
•
Související informace
•
•
G020998
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 23)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 23)
Předpínač bezpečnostního pásu (str.
25)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 24)
02
Diagonální část musí vést přes rameno,
potom mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla (str.
56) a polohu volantu (str. 59) tak, aby
mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad
vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se
Určité trhy.
23
02 Bezpečnost
||
snažit nastavit polohu sedadla co nejdále
dozadu, aby vzdálenost mezi volantem
a jejich břichem byla co největší.
•
•
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 23)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 23)
•
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v
některých případech na čase. Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na
sdružené přístrojové desce (str. 43).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
24
pásy nebo jsou otevřeny některé ze
zadních dveří, na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky vymaže, jakmile jedete přibližně
30 sekund nebo po stisknutí tlačítka OK
na pákovém přepínači ukazatelů směrů
(str. 76).
Nepřipoutaní cestující budou akusticky
i vizuálně upozorněni na připoutání se (str. 23)
bezpečnostním pásem.
G017726
02
Související informace
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 22) na zadním
sedadle. Pokud se používají bezpečnostní
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je vydáno ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Zpráva na sdružené přístrojové desce o tom,
které pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro vyvolání uložených zpráv stiskněte
tlačítko OK.
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni
zvukovým signálem a kontrolkou, aby se
připoutali. Při nízké rychlosti bude akustická
připomínka znít po dobu prvních 6 sekund.
02 Bezpečnost
Předpínač bezpečnostního pásu
Bezpečnost - výstražný symbol
Všechny bezpečnostní pásy (str. 22) jsou
vybaveny předpínači bezpečnostních pásů.
Mechanizmus předpínače v případě nárazu
určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás potom poskytuje cestujícím
efektivnější ochranu.
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 43) zobrazí výstražný symbol
společně se zprávou.
02
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu na analogové sdružené přístrojové
desce.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu (str. 26) na analogové sdružené přístrojové desce.
Výstražný symbol ve sdružené přístrojové
desce se rozsvítí, pokud je klíč dálkového
ovladače v poloze II (str. 55). Pokud je
systém airbagů v pořádku, symbol zhasne po
přibližně 6 sekundách.
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí
zpráva Airbag SRS Nutný servis nebo SRS
25
02 Bezpečnost
||
airbag Urgentní servis. Doporučujeme,
abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
02
Související informace
•
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce před poraněním.
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 34)
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
VAROVÁNÍ
G018665
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
POZNÁMKA
Systém airbagů, vůz s levostranným řízením.
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny polohy pásů.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
G018666
Související informace
Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením.
26
•
•
•
Airbag řidiče (str. 27)
Airbag spolujezdce (str. 27)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 25)
02 Bezpečnost
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 22) je vůz
vybaven airbagem (str. 26), který zvyšuje míru
ochrany.
Kromě bezpečnostního pásu (str. 22) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 26),
který zvyšuje míru ochrany.
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Související informace
•
Airbag spolujezdce (str. 27)
VAROVÁNÍ
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
02
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Spínač - PACOS*
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 28), pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
Související informace
•
•
Airbag řidiče (str. 27)
Dětské sedačky (str. 37)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
27
02 Bezpečnost
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
02
Airbag předního spolujezdce (str. 27) může
být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn z boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud je dálkový ovladač v poloze II (str.
55), zobrazí se na sdružené přístrojové
desce na dobu cca. 6 sekund.výstražný
symbol (str. 25) airbagu.
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní
. V opačném
konzole rozsvítí symbol
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu.
2
2
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
28
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G017800
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce
je aktivován (viz předcházející obrázek).
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
G017724
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy byste měli použít
čepel klíče (str. 121) dálkového ovladače.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka(str.
25) systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému
servisu Volvo.
Boční airbag (SIPS)
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
VAROVÁNÍ
02
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
Související informace
Dětské sedačky (str. 37)
G032949
•
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
29
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
•
02
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
Související informace
•
•
•
Airbag spolujezdce (str. 27)
•
Hlavový airbag (IC) (str. 30)
Airbag řidiče (str. 27)
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák (str. 30)
Boční airbag (SIPS) - dětská
autosedačka/dětský autosedák
Boční airbag (str. 29) nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 37)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 28) spolujezdce vpředu.
Související informace
•
•
Airbag spolujezdce (str. 27)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 36)
Hlavový airbag (IC)
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
Nafukovací záclona IC (Inflatable Curtain) je
součástí systému SIPS (str. 29) a systému airbagů (str. 26). Je uložen v obložení po obou
stranách stropu a chrání cestující sedící na
vnějších sedadlech. V případě nárazu určité
intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se
nafouknou.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Zavazadla ve vozidle ukládejte tak, aby
nebyla výše než 50 mm pod horní hranu
oken dveří. V opačném případě by hlavový
airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
30
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 22)
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční
páteře)
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se
skládá z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou
předních sedadlech.
02
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a vlastnostech druhého vozu.
31
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
02
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
WHIPS - dětské sedačky
WHIPS - poloha těla na sedadle
Systém WHIPS (str. 31) nesnižuje ochranu,
kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Aby systém WHIPS (str. 31) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 37)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 28) spolujezdce vpředu.
Poloha těla na sedadle
Související informace
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 36)
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle (str. 56) nastavte dříve, než se
vozidlo rozjede.
Funkce
Související informace
•
•
•
WHIPS - dětské sedačky (str. 32)
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 32)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 22)
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
32
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem
předního sedadla. Dávejte pozor, abyste
neomezili funkčnost systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu, musí
být systém WHIPS zkontrolován. Doporučujeme, aby kontrolu provedl autorizovaný
servis Volvo.
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém
zkontrolovat, a to i po mírném nárazu
zezadu.
Pokud systém zareaguje
V případe kolize se aktivují různé osobní bezpečnostní systémy Volvo, které sníží riziko
poranění na minimum.
Pokud se naplní airbagy (str. 26), doporučujeme Vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
02
POZNÁMKA
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru.
Nepokoušejte se nastartovat vozidlo,
mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte
dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
33
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
02
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob.
Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze
kterého je airbag vyroben, může způsobit
tření a popálení kůže.
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, pokud náraz mohl poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla některého z bezpečnostních
systémů nebo brzdovou soustavu.
Výstražný trojúhelník na digitální sdružené
přístrojové desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na zobrazit zpráva Bezp.
režim Viz příručka na informačním displeji
sdružené přístrojové desky (str. 43). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
Výstražný trojúhelník na analogové sdružené
přístrojové desce.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
34
02 Bezpečnost
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla (str. 35)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla (str.
36)
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 34),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste,
zda neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo
nastartovat.
VAROVÁNÍ
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví
hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte
startovací tlačítko. Potom zavřete dveře
a znovu zasuňte dálkový ovladač s klíčem.
Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do
normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
02
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla (str.
36)
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby (str. 253).
I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo
skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
35
02 Bezpečnost
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
02
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
když se pokusíte nastartovat vozidlo (str. 35),
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 34)
Všeobecné informace o bezpečnosti
dětí
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, viz Dětské sedačky (str. 37).
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
36
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte
o upřesnění výrobce.
Dětské pojistky
Zadní dveře a okna zadních dveří* lze blokovat ručně (str. 130) nebo elektronicky (str.
130)* proti otevření zevnitř.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 37)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 39)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 41)
02 Bezpečnost
Dětské sedačky
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská
sedačka používá správně.
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
Doporučené dětské sedačky2
Související informace
•
•
G020739
•
•
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené
pokyny k instalaci.
Dětské sedačky - umístění
Pokud je aktivován (str. 28) airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky (str. 37) na zadní sedadlo. Pokud
na předním sedadle spolujezdce sedí dítě,
může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
02
Dětské sedačky - umístění (str. 37)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 41)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 39)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 36)
Štítek airbagu je vidět, když se otevřou dveře
spolujezdce, viz vyobrazení (str. 28).
Můžete umístit:
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu že
airbag spolujezdce není aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
VAROVÁNÍ
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
2
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
37
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
02
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
Související informace
38
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 36)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 41)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 39)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dětská sedačka - dvoustupňový
podkládací sedák*
Integrované podkládací sedáky na zadním
sedadle umožní dětem bezpečně a pohodlně
sedět.
Podkládací sedáky byly vyvinuty speciálně
pro zajištění optimální bezpečnosti. V kombinaci s bezpečnostním pásem (str. 22) jsou
určeny pro děti, které váží 15 až 36 kg a jsou
vysoké minimálně 95 cm.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
•
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák je správně nastaven podle tabulky
(str. 39) a je zajištěn
•
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
dítěte a není volný nebo překroucený
•
bezpečnostní pás neleží křížem přes krk
dítěte nebo pod ramenem (viz předcházející obrázek)
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu.
Podkládací sedák se do dvou úrovní nastavuje zvednutím (str. 39) a spuštěním (str.
39).
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl pouze autorizovaný servis Volvo.
Neupravujte ani nedoplňujte podkládací
sedák. Pokud byl integrovaný podkládací
sedák silně přetížen, např. při nehodě,
musí být celý podkládací sedák vyměněn.
Dokonce i když nejeví dětský sedák
známky poškození, nemusí již poskytovat
stejnou úroveň ochrany. Je-li podkládací
sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny pro
dvoustupňový podkládací sedák, v případě
nehody může dojít k vážnému poranění
dítěte.
02 Bezpečnost
Dvoustupňový podkládací sedák* zvednutí
Dvoustupňový podkládací sedák* spuštění
Integrovaný podkládací sedák (str. 38) na
zadním sedadle lze složit do dvou úrovní.
Počet kroků, ve kterých se má sedák vyklopit,
závisí na hmotnosti dítěte.
Integrovaný podkládací sedá (str. 38) na
zadním sedadle lze sklopit dolů z horní nebo
spodní úrovně do zcela spuštěné úrovně
v sedáku sedadla. Není však možné nastavit
podkládací sedák z horního stupně do dolního
stupně.
Hmotnost
Stupeň 1
Stupeň 2
22-36 kg
15-25 kg
Stupeň 13
Zatáhněte za rukojeť dopředu a nahoru,
abyste uvolnili podkládací sedák.
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku,
abyste jej zajistili.
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
DŮLEŽITÉ
Před snižováním sedáku se přesvědčte, že
v prostoru pod sedákem nejsou žádné
předměty (např. hračky).
Začněte od nižšího stupně. Stiskněte tlačítko.
POZNÁMKA
Zvedněte podkládací sedák nahoru
u přední hrany a zatlačte jej zpět proti opěradlu, aby se zajistil.
3
4
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Stupeň 24
Podkládací sedák nelze nastavit z úrovně
2 na úroveň 1. Nejdříve se musí provést
resetování: podkládací sedák zcela sklopte
(str. 39) do sedáku sedadla.
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 37) v souladu
s mezinárodním standardem.
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
Zatlačte podkládací sedák zpět, aby se
zajistil.
POZNÁMKA
Dětská sedačka - ISOFIX
Při sklápění zadního opěradla se nejdříve
musí spustit dolů podkládací sedák.
02
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Související informace
•
•
•
ISOFIX - velikostní třídy (str. 40)
ISOFIX - druhy dětských sedaček (str.
40)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 36)
Související informace
•
Dvoustupňový podkládací sedák* - zvednutí (str. 39)
Spodní úroveň.
Horní úroveň.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
39
02 Bezpečnost
ISOFIX - velikostní třídy
02
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX (str. 39) existují různé velikostní třídy, které
umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 40).
Velikostní
třída
40
Popis
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model
vozidla.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si
informace o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 40)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX (str. 39).
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 36)
02
Dětské sedačky - umístění (str. 37)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 39)
41
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
Přehled, vozy s levostranným řízením
Přehled, vozidla s pravostranným
řízením
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 52)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 52)
Hodiny (str. 53)
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 52)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 52)
Hodiny (str. 53)
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 44)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 45)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 49)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 50)
03
43
03 Přístroje a ovládací prvky
Analogová sdružená přístrojová deska
- přehled
Indikace a ukazatelé
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem.
03
Indikační a varovné kontrolky
Informační displej
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 87) a Doplňování paliva (str.
239).
Informační displej, analogová přístrojová deska.
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
1
2
3
4
44
převodových stupňů* (str. 210), Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 211)
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 215).
Eco meter. Tento měřicí přístroj informuje,
nakolik hospodárně s vozidlem jedete.
Γím je vyšší údaj na stupnici, tím úsporněji jedete.
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky2/Indikátor převodového stupně3 Viz také Indikátor řazení
Indikační a výstražné symboly, analogová přístrojová deska.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly4
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 274).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
Měřáky a indikátory, digitální sdružená
přístrojová deska
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem.
U digitální sdružené přístrojové desky lze zvolit alternativní témata. K dispozici jsou následující motivy: "Elegance", "Eco"
a "Performance". Nastavení motivů lze při
zamykání vozidla uložit do paměti dálkového
ovladače s klíčem, viz strana Dálkový ovladač
s čepelí klíče (str. 116) a MY CAR (str. 78).
Informační displej
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém
pákovém přepínači tlačítko OK a potom
otáčením kolečka na páčce zvolte možnost
nabídky Motivy. Výběr potvrďte stisknutím
tlačítka OK. Další informace o menu, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
(str. 76).
Související informace
•
•
•
03
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Sdružená přístrojová deska (str. 43)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 49)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 50)
Informační displej, digitální přístrojová deska*.
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
45
03 Přístroje a ovládací prvky
||
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 215).
tická převodovka -- Geartronic* (str. 211)
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 215).
03
Indikace a ukazatelé, motiv "Elegance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 87) a Doplňování paliva (str.
239).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7 Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 210), Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 211)
5
6
7
46
Indikace a ukazatelé, motiv "Eco".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 87) a Doplňování paliva (str.
239).
Eco guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 47).
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 87) a Doplňování paliva (str.
239).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 210), Automa-
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Indikace a ukazatelé, motiv "Performance".
03 Přístroje a ovládací prvky
Power guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 47).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 210), Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 211)
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 215).
Indikační a varovné kontrolky
Kontrola funkčnosti
Eco guide & Power guide*
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Eco guide a Power guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 43). Tyto
přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně
hospodárně.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Související informace
•
•
•
Indikační a výstražné symboly, digitální přístrojová deska.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 88).
03
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 45).
Sdružená přístrojová deska (str. 43)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 49)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 50)
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly8
6
7
8
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 274).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance". Viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 45).
Okamžitá hodnota
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
03
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Využitý výkon motoru
Průměrná hodnota
Dostupný výkon motoru
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí
jízdu s vozem. Γím jsou ukazatelé na stupnici
výše, tím hospodárněji řidič jede.
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je pro momentálně zařazený
převodový stupeň k dispozici.
Power guide
Využitý výkon motoru
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem (Power) odebíraným z motoru
a výkonem, který je k dispozici.
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
9
48
Dostupný výkon motoru
Výkon závisí na otáčkách motoru.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
na použití systému a na výskyt chyby nebo
poruchy.
Kontrolky
Symbol
Popis
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Symbol
Popis
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Levé směrové světlo
2. Nastartujte znovu motor.
Pravé směrové světlo
Eco- funkce zapnuta, viz ECO*
(str. 227)
Start/Stop - motor se automaticky zastaví, viz Start/Stop* funkce a použití (str. 219)
Stabilizační systém
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Systém stability, sportovní
režim
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Informace, čtěte text na displeji
Dálková světla svítí
Zadní světlo do mlhy svítí
03
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha
v systému řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Informace, čtěte text na displeji
03
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 76), jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 43)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 50)
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 45)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
Výstražné symboly
Symbol
Nízký tlak olejeA
POZNÁMKA
Aktivovaná parkovací brzda,
digitální přístroj
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
Aktivovaná parkovací brzda,
analogový přístroj
Airbagy - SRS
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Levé/pravé směrové světlo
Alternátor nedobíjí
Obě kontrolky směrových světel na sdružené
přístrojové desce blikají, když používáte
výstražná světla.
Závada v brzdovém systému
Funkce Eco zap
Varování
Symbol se rozsvítí při aktivaci funkce Eco.
Start/Stop
Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde k automatickému zastavení motoru.
50
Popis
A
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého
tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na
displeji, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
274).
03 Přístroje a ovládací prvky
Nízký tlak oleje
Alternátor nedobíjí
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud
svítí kontrolka a hladina oleje je normální,
kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Pokud kontrolka bliká v jiné situaci, znamená
to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na
informačním displeji.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v nádržce brzdové kapaliny, viz
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 278).
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
Více informací, viz Parkovací brzda (str. 232).
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Airbagy - SRS
2. Nastartujte znovu motor.
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem, nebo pokud si někdo na
zadním sedadle pás rozepnul.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, Brzdová kapalina a kapalina
spojky - hladina (str. 278). Pokud je
hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí,
můžete jet velmi opatrně do servisu
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
03
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní
část vozu při prudkém brzdění stočí.
Varování
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol zůstane
zobrazen, dokud nebude odstraněna závada.
Textovou zprávu však lze vymazat stisknutím
tlačítka OK. Viz Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska (str. 76). Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
}}
51
03 Přístroje a ovládací prvky
||
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Na sdružené přístrojové desce se objeví
zobrazení teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej palubního počítače.
Připomenutí – nezavřené dveře
03
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
trolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru10 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Související informace
•
•
•
10
11
52
Sdružená přístrojová deska (str. 43)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 49)
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 45)
Pouze vozy s alarmem*.
Vzhled displeje se pro různé varianty přístrojů může lišit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
digitální přístrojová deska
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
analogová přístrojová deska
Pokud je teplota v rozmezí od +2 °C do -5 °C,
na displeji se rozsvítí symbol sněhové vločky.
Jedná se o varování před námrazou vozovky.
Pokud vozidlo stojí, teploměr může zobrazovat vysokou teplotu.
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 43)
Denní počítadlo kilometrů, digitální přístroj.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů11
Obě počítadla T1 a T2 se používají k měření
krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena
vzdálenost.
Požadované počítadlo zobrazíte otočením
ovládacího kolečka na levém pákovém přepínači.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke
změně) tlačítka RESET na levém pákovém
přepínači vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů. Více informací, viz Palubní
počítač - doplňkové informace (str. 87).
03 Přístroje a ovládací prvky
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 43)
Hodiny
Volvo Sensus
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej hodin.
Volvo Sensus je zdrojem pro vaše osobní
zážitky s vozidlem Volvo. Systém Sensus
poskytuje informace, zábavu a funkce, které
zjednoduší ovládání vašeho vozidla.
03
Hodiny, sdružená přístrojová deska.
Displej pro zobrazení
hodin12
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 78).
Související informace
•
12
Sdružená přístrojová deska (str. 43)
Když sedíte ve vozidle, chcete je mít pod
kontrolou; v dnešním propojeném světě to
zahrnuje informace, komunikaci a zábavu
v momentech, kdy je to pro vás nejvhodnější.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení,
která umožňují propojení* s vnějším světem,
a zároveň vám poskytuje intuitivní kontrolu
nad všemi možnostmi vozidla.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
Hodiny se zobrazí uprostřed analogové přístrojové desky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
03
Přehled
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatná
doplňková příručka.
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz nezávislou doplňkovou příručku
(Sensus Infotainment).
Nastavení vozidla - MY CAR, viz MY CAR
(str. 78).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz
samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Ovládání klimatizace (str. 90).
Parkovací kamera (str. 191) – CAM*.
Související informace
•
54
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Polohy klíče
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze
nastavit elektrický systém vozidla do různých
režimů a úrovní tak, aby byly k dispozici různé
funkce. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 55).
Licence (str. 327)
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* se klíč dálkového
ovládání nemusí zasunovat do spínací
skříňky, ale může zůstat např. v kapse.
Další informace o funkci Keyless, viz
Keyless drive* (str. 124).
03 Přístroje a ovládací prvky
Vložte dálkový ovladač
1. Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč dálkového ovladače do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč dálkového ovladače tak, aby
se zajistil v koncové poloze.
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 121).
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Chcete-li povolit použití omezeného počtu
funkcí při vypnutém motoru, elektrický systém
vozidla lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem do některé ze 3 různých úrovní
(poloh klíče) - 0, I nebo II. V této uživatelské
příručce jsou jednotlivé úrovně označeny jako
"polohy klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce,
které jsou k dispozici v jednotlivých polohách/
úrovních klíče.
Úroveň
Funkce
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměr.
•
Lze nastavit elektricky ovládaná sedadla.
•
Audiosystém lze používat po
omezenou dobu - viz doplněk
Sensus Infotainment.
I
•
Mohou být ovládány následující funkce: střešní okno, elektricky ovládaná okna, zásuvka
12 V v prostoru pro cestující,
navigace, telefon, ventilátor
větrání a stěrače čelního
okna.
II
•
•
0
Vyjměte dálkový ovladač
Uchopte dálkový ovládač s klíčem, počkejte,
než se vysune, a vytáhněte jej ven ze spínací
skříňky.
•
03
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky
svítí 5 sekund.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno
lze aktivovat pouze po nastartování motoru.
V této poloze se odebírá z baterie velké množství energie
a proto by se tato poloha
neměla používat!
55
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Výběr polohy/úrovně klíče
•
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to
znamená, že elektrický systém vozidla je
v poloze 0.
•
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování13, krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
03
Sedadla, přední
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz Tažení (str. 251).
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 54)
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
POZNÁMKA
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování13, dlouze14 stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0
z polohy II nebo I - krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
doplněk Sensus Infotainment.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startování/zastavení motoru, viz
Startování motoru (str. 203).
13
14
56
Tažení
Není zapotřebí u vozidel s funkcí Keyless*.
Přibližně 2 sekundy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
57)
•
Sedadla, zadní (str. 58)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sedadla, přední - elektricky ovládaná
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku sedadla lze zvednout
nebo spustit. Dále lze upravit úhel náklonu
opěradla.
Elektricky ovládané sedadlo*
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů).
Příprava
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může
být prováděno vždy při běžícím motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Během tisknutí jednoho z paměťových
tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste
uložili nastavení.
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
03
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 56)
Sedadla, zadní (str. 58)
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
Paměťová funkce uloží nastavení sedadla
a zpětných zrcátek.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
03 Přístroje a ovládací prvky
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem15
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek16.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
Chcete-li uložit nastavení a použít paměť
klíče, postupujte následovně:
03
•
•
•
VAROVÁNÍ
Nastavte sedadlo podle potřeby.
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který
běžně používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti
dálkového ovladače17.
Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo
řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nastaví do polohy uložené v paměti
dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo
posunuto od okamžiku uzamknutí
vozidla).
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 118)
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 78).
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
15
16
17
58
Paměť klíče pro funkci Keyless, viz Keyless drive* - paměť v klíči (str. 126).
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Sedadla, zadní
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku
prostředního sedadla lze upravit podle výšky
spolujezdce.
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 56)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
57)
03 Přístroje a ovládací prvky
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na
volantu se nachází ovládání houkačky, tempomatu, audiosystému, telefonu a systému
menu.
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
Vyhřívání* volantu
Volant lze vyhřívat pomocí elektrického
vyhřívání.
Funkce
VAROVÁNÍ
Nastavení
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
03
Houkačka
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Související informace
G021138
•
Nastavení volantu.
Páka – uvolnění volantu
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž
odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
Vyhřívání* volantu (str. 59)
Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na zvolené výbavě a trhu.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi následujícími funkcemi:
Funkce
Ukazatel směru
Vypnuto
Kontrolka v tlačítku nesvítí
Vyhřívání
Kontrolka v tlačítku svítí
Automatické vyhřívání volantu
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání volantu, volant se začne vyhřívat,
jakmile se nastartuje motor. Funkce se automaticky spustí, je-li vozidlo chladné a teplota
okolí je přibližně pod 10 °C. Funkce se akti-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
03 Přístroje a ovládací prvky
vuje a deaktivuje v systému nabídky MY CAR
(str. 78).
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje
pomocí regulace světlometů. Používá se rovněž k nastavení osvětlení displeje, přístroje
a prostoru pro cestující.
Přehled, spínače světel
Polohy klíče
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Lze použít světelnou houkačku.
03
Automatické přepnutí na
poziční/parkovací/boční obrysová světla, když vůz stojí.
Lze použít světelnou houkačku.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a osvětlení okolí*
Tlačítko pro zadní mlhové světlo
Knoflík pro denní provozní světla a parkovací světla
Kolečko18 pro ovládání sklonu světlometů
18
60
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Poloha
Popis
Osvětlení přístrojů
Automatické přepnutí na potkávací světla a poziční/parkovací/
boční obrysová světla při špatných světelných podmínkách
nebo když se aktivují stěrače
čelního skla nebo zadní mlhová
světla.
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Funkce Detekce tunelů (str.
63)* je aktivována.
Lze použít funkci Automatické
přepínání dálkových světlometů
(str. 64)*.
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla.
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 55).
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
03
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Poloha kolečka pro různé případy zatížení
vozidla.
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na předním sedadle
Cestující ve všech sedadlech
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
Dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
A
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Společnost Volvo doporučuje používat
, pokud dopravní
během jízdy režim
situace nebo počasí neumožní používat
aktivní dálkové světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
03 Přístroje a ovládací prvky
Obrysová světla
Denní světla
Poziční/parkovací světla se zapínají pomocí
knoflíku regulace světlometů.
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za dobrých světelných podmínek se
automaticky aktivují denní světla.
Denní světla během dne. DRL
03
Knoflík regulace světlometů v poloze obrysových/parkovacích světel.
(současně se
Otočte knoflík do polohy
rozsvítí osvětlení registrační značky).
Související informace
•
62
Spínače světel (str. 60)
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při aktivování stěračů čelního skla nebo při zapnutí zadních
mlhových světel.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
03 Přístroje a ovládací prvky
Detekce tunelů*
Dálková/potkávací světla
Přídavné světlomety*
Na trzích s automatickými potkávacími světly
systém detekce tunelu aktivuje potkávací
světla, jakmile vozidlo vjede do tunelu. Potkávací světlomety se deaktivují cca. 20 sekund
poté, kdy vozidlo vyjede z tunelu.
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za slabých světelných podmínek se
automaticky aktivují potkávací světlomety.
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat,
zda by se měly deaktivovat nebo zapnout/
vypnout současně s dálkovými světly19, viz
MY CAR (str. 78).
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když
vjíždíte do tunelu a přepne denní provozní
světla na potkávací světlomety. Cca. 20
sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí
denní provozní světla. Pokud během této
doby vjede vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuty potkávací světlomety. Tím se
zabrání opakovaným změnám v nastavení
světlometů vozidla.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 63)
Spínače světel (str. 60)
,
Je-li ovládání světlometů v poloze
potkávací světla se zapnou vždy, když motor
běží nebo když je aktivní poloha klíče II.
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo
zadní světla do mlhy.
Související informace
•
•
•
•
•
Aktivní xenonové světlomety* (str. 65)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 64)
03
Spínače světel (str. 60)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 69)
Detekce tunelů* (str. 63)
se potkávací světla zapnou
V poloze
vždy, když motor běží nebo když je aktivní
poloha klíče II.
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Dálková světla
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí kontrolka se symbolem
.
19
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivní dálkové světlomety*
Aktivní dálkové světlomety - AHB
03
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
Aktivace/deaktivace
AHB lze aktivovat, když je knoflík regulace
světlometů v poloze
(pokud nebyla
funkce deaktivována v systému nabídky
MY CAR) - viz MY CAR (str. 78).
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla 20 km/h nebo vyšší.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením
levého páčkového přepínače do koncové
polohy k volantu a jeho uvolněním. Pokud se
deaktivují, když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se rovnou potkávací světlomety.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
.
displeji přístroje se rozsvítí svítí symbol
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí bíle symbol
.
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálková světla Dočasně nedostupné
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů však zůstane
v poloze
. Totéž platí, pokud se zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka a symbol
. Jakmile se objeví
tato zpráva, symbol
zhasne.
Může se stát, např.během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
64
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
.
zhasne a rozsvítí se symbol
VAROVÁNÍ
AHB pomáhá s využitím optimálního složení světla při příznivých podmínkách.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
03 Přístroje a ovládací prvky
DŮLEŽITÉ
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
•
•
•
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Aktivní xenonové světlomety optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zvyšují tak bezpečnost.
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
Symbol
Aktivní xenonové světlomety - ABL
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize*
- omezení kamerového snímače (str. 175).
Související informace
•
•
Aktivní xenonové světlomety*
Dálková/potkávací světla (str. 63)
Displej
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
03
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru (pokud nebyla deaktivována
v systému nabídky MY CAR) - viz MY CAR
(str. 78). V případě poruchy se na přístro, současně
jové desce rozsvítí kontrolka
Funkce20 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 78).
Seřízení projekce světlometů, viz Světlomety
- seřízení projekce světlometů (str. 69).
Související informace
•
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 63)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 64)
Spínače světel (str. 60)
Spínače světel (str. 60)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
03 Přístroje a ovládací prvky
Zadní světlo do mlhy
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci
silničního provozu všimli vozidla včas.
lace světlometů přepne do polohy
.
nebo
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
03
•
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
nebo
.
v poloze
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
sdružené přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní mlhové světlo se vypne automaticky po
vypnutí motoru nebo pokud se knoflík regu-
20
66
Aktivováno z výroby při dodání.
Spínače světel (str. 60)
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí
brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud
vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených
podpůrných systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 143), City Safety (str. 160) nebo
Upozornění na nebezpečí kolize (str. 167).
Informace o výstražných brzdových světlech
a výstražné funkci ukazatelů směrů, viz
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 230).
03 Přístroje a ovládací prvky
Výstražná funkce ukazatelů směru
Ukazatele směru
Osvětlení interiéru
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným blikáním všech směrových světel na
vozidle.
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/
deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad
předními sedadly a zadními sedadly.
Krátké zablikání
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h. Výstražná
světla zůstanou svítit, i když vůz zastaví,
a automaticky se vypnou při opětovném rozjetí vozidla nebo pokud stisknete toto tlačítko
znovu. Další informace o výstražných brzdových světlech a výstražné funkci ukazatelů
směrů, viz Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů (str. 230).
Související informace
•
Ukazatele směru (str. 67)
03
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 78).
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na
sdružené přístrojové desce blikají.
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
G021149
Jakmile se výstražná světla aktivují, na sdružené přístrojové desce blikají obě směrová
světla.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Symboly ukazatelů směrů
Lampička na čtení, pravá strana
Symboly směrových světel, viz Sdružená
přístrojová deska - význam kontrolek (str. 49).
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str.
67)
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
67
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přední stropní osvětlení
Automatické osvětlení
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
Zadní stropní osvětlení
•
Vypnuto – je stisknutá pravá strana,
automatické osvětlení vypnuto.
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
•
Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující zapnuto.
03
Nulová poloha
G021150
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky následovně.
Zadní stropní osvětlení.
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 118) nebo Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří (str.
121)
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
•
•
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 112) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
68
při startu motoru,
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Náladové osvětlení
Pokud se vypne běžné osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se některé LED
diody, a to včetně té ve stropním osvětlení,
což zajistí tlumené světlo a vyšší míru komfortu během jízdy. Toto světlo zhasne chvíli
po běžném osvětlení interiéru, když se vůz
zamkne. Jas se ovládá pomocí přetáčecího
kolečka u regulace světlometů (str. 60).
03 Přístroje a ovládací prvky
Doprovodné osvětlení při odchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení „home safe“ zahrnuje potkávací
světla, parkovací světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační
značky, osvětlení stropu v interiéru a orientační osvětlení interiéru.
Přibližovací osvětlení zahrnuje parkovací
světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, osvětlení stropu
v interiéru a osvětlení podlahy.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz Dálková/potkávací světla
(str. 63).
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým
ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce (str.
118), a používá se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
03
Když se funkce aktivuje pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 78).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při odchodu (str.
69)
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“
svítit, může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 78).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str.
69)
69
03 Přístroje a ovládací prvky
Stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým
ostřikem.
Stěrače čelního okna21
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
03
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Γištění čelního skla a lišt stěračů a výměna
lišt - viz Lišty stěračů (str. 284) a Mytí vozidla
(str. 301).
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
desce se rozsvítí symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
Je-li dešťový senzor aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové
21
70
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 284). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 285).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Omezené mytí
Elektrické ovládání oken
Pokud v nádrži zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené
přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích.
Související informace
•
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
285)
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem
(str. 314)
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se při zavírání oken ze
dveří řidiče nezachytil do oken nikdo
z cestujících na zadních sedadlech.
VAROVÁNÍ
Při zavírání zadních oken dávejte pozor,
aby okna nezachytila děti nebo ostatní
cestující, a to dokonce v případě, že používáte dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 55).
Obsluha
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 55). Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat
po otevření dveří.
03
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je
trochu otevřít přední okna.
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání -
71
03 Přístroje a ovládací prvky
||
viz Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 116)
a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 128).
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
03
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
Vnější zpětná zrcátka
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na konzole na dveřích řidiče.
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování22
Vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
Nastavení
–
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování22
Uložení polohy22
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 78).
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 78).
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí22
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
22
72
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str. 57).
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 78).
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně:
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka
- vyhřívání
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno přibližovací osvětlení (str.
69) nebo osvětlení "home safe" (str. 69).
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního
okna a vnějších zpětných zrcátek.
Související informace
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 74)
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 73)
03
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších zrcátek.
Viz také Odmlžení a odmrazení čelního skla
(str. 98).
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Přístroje a ovládací prvky
v systému nabídky v položce MY CAR
v menu MY CAR (str. 78).
Zpětné zrcátko - vnitřní
Automatická změna odrazivosti*
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální regulace odrazivosti k dispozici.
Vnitřní zpětné zrcátko
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světla
světlometů vozidel vzadu.
03
Kompass (str. 75) může být specifikován
pouze pro zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivosti.
Související informace
•
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
74
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vnější zpětná zrcátka (str. 72)
03 Přístroje a ovládací prvky
Kompas*
Kalibrace
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu.
Aby kompas ukazoval správný směr, bude
možná nutné jej nakalibrovat.
Provoz
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz
pohybuje přes několik magnetických zón.
Kalibrace:
2. Nastartujte vozidlo a vypněte všechny
elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače
apod.) a zkontrolujte, zda jsou zavřeny
všechny dveře.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV
(jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ)
a SZ (severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla a při aktivování polohy II, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 55). Chcete-li kompas deaktivovat nebo
aktivovat, stiskněte např. pomocí kancelářské
sponky tlačítko na spodní straně zrcátka.
POZNÁMKA
Pokud elektrické zařízení není zapnuté,
může se stát, že se kalibrace nespustí
nebo nebude úspěšně dokončena.
3. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
03
G030295
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
Magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund (použijte např. kancelářskou sponku), dokud se nezobrazí C.
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné
doladění kalibrace.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Přístroje a ovládací prvky
7. Vozidla s vyhřívaným čelním sklem*:
Pokud je aktivováno vyhřívání čelního
skla a zobrazí se C, proveďte kalibraci
v souladu s výše uvedeným bodem 6 pro
aktivované vyhřívání čelního skla, viz
Odmlžení a odmrazení čelního skla (str.
98).
03
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska
Menu (str. 76) zobrazené na displeji sdružené přístrojové desky (str. 43) se ovládají
levým páčkovým přepínačem. To, jaké menu
se zobrazí, závisí na poloze klíče (str. 55).
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 55).
Pokud je to zpráva (str. 77), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Související informace
•
76
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zprávy - použití (str. 78)
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Související informace
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 44)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 45)
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 76)
03 Přístroje a ovládací prvky
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou
příručku.
Objednejte
se do
servisu
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný
servis
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato doba
je určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Horká
převod.
Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Termín
servisu
překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu.
Jeďte pomalu, dokud
zprávaC nezmizí.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká
převod.
Snižte
rychlost
A
B
C
03
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o automatické převodovce, viz Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 211).
Související informace
•
•
Zprávy - použití (str. 78)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 76)
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizíC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Zprávy - použití
MY CAR
K potvrzování a procházení zpráv (str. 77),
které se zobrazují na informačním displeji
sdružené přístrojové desky používejte levý
páčkový přepínač.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City Safety,
zámky a poplašné zařízení, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji současně objeví příslušná
zpráva. Do odstranění závady bude v paměti
uložena chybová zpráva.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém
přepínači potvrdíte zprávu. Pomocí přetáčecího kolečka (str. 76) procházejte jednotlivé
zprávy.
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Související informace
•
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska (str. 76)
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
78
03 Přístroje a ovládací prvky
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se stiskne EXIT, a v závislosti
na úrovni menu, nastane některá z následujících situací:
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Různé výsledky přinese krátký a dlouhý stisk.
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje),
ve které jsou přístupné všechny funkce
a zdroje nabídky.
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
Popis možností nabídek a cest vyhledávání
v MY CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
Palubní počítač
Menu skupin
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
Na palubním počítači jsou dvě různá menu:
Obsah a vzhled palubního počítače se liší
podle toho, zda se jedná o sdruženou přístrojovou desku v provedení "Analog" nebo
"Digital":
•
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Analogue" (str. 80)
•
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Digital" (str. 84)
•
•
Funkce
Položka na sdružené přístrojové desce
V nekonečné smyčce je uvedena položka
nebo funkce palubního počítače.
Související informace
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
88)
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 87)
03
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače,
přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli
palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze klíče II (str. 55) nebo se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Analog"
Funkce
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout displej palubního počítače - to označuje
rovněž začátek/konec smyčky.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače.
Informační displej a ovládací prvky.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
80
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla:
•
•
•
•
km/h
mph
Otevřete stisknutím tlačítka OK. Výběr proveďte pomocí přetáčecího kolečka. Pro potvrzení
stiskněte OK. Nakonec stiskněte ENTER.
Žádné zobrazení
Topení*
•
•
OKAMŽ. SPUŠTĚNÍ
•
Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující* - časovač (str. 103).
03
Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Nezáv.top.*
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 107).
• AZap
• Vyp
Možn. TC
•
•
•
•
•
Km do prázd. nádrže
Spotřeba paliva
Průměrná rychlost
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
Zde si můžete zvolit a aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny BÍLE a je u nich
"zaškrtnutí". Ostatní položky jsou ŠEDΔ a bez zaškrtnutí.
1. Otevřete funkci pomocí tlačítka OK. Procházejte jednotlivé symboly položek pomocí přetáčecího kolečka a nakonec zvolte požadovaný symbol resp. ukončete výběr.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK - symbol změní barvu z ŠEDΔ na BÍLOU a objeví se
"zaškrtnutí".
3. Pokračujte ve výběru symbolů funkce pomocí přetáčecího kolečka nebo ukončete výběr
stisknutím tlačítka RESET.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Přístroje a ovládací prvky
||
A
03
Funkce
Informace
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 274).
Zprávy (##)
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 78).
Některé motory.
Položky
Jednu z položek uvedených v následující
tabulce lze zvolit tak, aby byla trvale zobrazena na sdružené přístrojové desce. Nastavení:
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí položky palubního
počítače, které lze zvolit.
3. Zastavte se na požadované položce.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
82
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové
desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace - viz kapitola "Dojezd - km do prázd. nádrže" (str. 87).
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej - rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET resetujete Prům.rych..
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač na sdružené přístrojové
desce lze během cesty kdykoliv změnit.
Postupujte následovně:
–
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Související informace
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 87)
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
88)
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Digital"
Funkce
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout tři displeje palubního počítače - to označuje rovněž začátek/konec smyčky.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače.
Informační displej a ovládání páčkového přepínače ukazatelů směrů.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
84
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje oba palubní počítače T1 a T2 - viz tabulka
v následující kapitole "Položky" nebo v kapitole "Nulování u verze Digital" (str. 87).
•
•
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 78).
Motivy
Zde se volí vzhled sdružené přístrojové desky (str. 43).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
03
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 107).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru a prostoru
pro cestující* - časovač (str. 103).
• Přímý start
• Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
•
A
Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 274).
Některé motory.
Položky
Současně lze zobrazit tři položky palubního
počítače - jednu položku v každém "okně"
(viz předchozí obrázek).
Jednu z kombinací položek uvedených
v následující tabulce lze zvolit tak, aby byla
trvale zobrazena na sdružené přístrojové
desce. Nastavení:
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Přístroje a ovládací prvky
||
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí volitelné kombinace
položek.
Kombinace položek
Informace
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd.
nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T2.
Okamžitá
Údaje
kmh<>mph
03
Žádné informace na palubním
počítači.
Kombinaci položek palubního počítače na
sdružené přístrojové desce lze během cesty
kdykoliv změnit. Postupujte následovně:
–
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Související informace
86
3. Zastavte se na požadované kombinaci
položek.
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 87)
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
88)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
kmh<>mph - viz kapitola "Digitální zobrazení rychlosti" (str. 87).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou - rovněž se tímto označuje
začátek a konec smyčky.
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - doplňkové
informace
Dojezd - Km do prázd. nádrže
Nulování u varianty "Analog"
Na palubním počítači se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím
množstvím paliva v nádrži.
Je-li na sdružené přístrojové desce zobrazen
aktuální palubní počítače - Denní počítadlo
kilometrů 1, Denní počítadlo kilometrů T2
nebo Průměrná rychlost:
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace. Dále uvádíme doplňkové informace
o několika funkcích.
Pokud položka Vzdl.do pr. zobrazí "----",
dojezd není zaručen.
Průměrná
–
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může se načtená hodnota nepatrně lišit.
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud s vozem jedete pomalu,
spotřeba se zobrazuje po jednotkách času.
Je-li rychlost vyšší, zobrazuje se vzhledem ke
kilometrům.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz dále kapitola "Změna jednotek" (str. 87).
23
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně
stylu jízdy.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možném
ovlivnění spotřeby paliva, viz Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
(str. 18).
Digitální zobrazení
rychlosti23
Rychlost se zobrazuje v jiných jednotkách
(km/h nebo mph) než na hlavním přístroji. Jeli nakalibrována v mph, na palubním počítači
se zobrazuje příslušná rychlost v km/h
a naopak.
–
Dlouze stiskněte RESET - zvolená
položka se vynuluje.
Každou položku lze nulovat samostatně.
03
Nulování u varianty "Digital"
Dílčí počítadlo kilometrů:
1. Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat.
2. Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba:
1. Zvolte funkci Nulování počítadla km
a aktivujte ji stisknutím tlačítka OK.
2. Pomocí přetáčecího kolečka zvolte
jednu z následujících možností a aktivujte
ji pomocí tlačítka OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Resetování obou možností
3. Nakonec stiskněte RESET.
Pouze pro sdruženou přístrojovou desku "Digital".
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Změna jednotek
Palubní počítač - statistika jízdy*
Provoz
Jednotky vzdálenosti a rychlosti (km/míle) lze
změnit v systému nabídky My Car - viz MY
CAR (str. 78).
Do vozidla jsou ukládány informace o ukončených jízdách - například průměrná spotřeba
paliva a průměrná rychlost. Tyto informace lze
zobrazit ve formě sloupcového grafu na obrazovce středové konzoly.
Nastavení můžete upravovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 78)
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
• Spustit novou cestu - ENTER se pou-
žívá k vymazání veškeré předchozí statistiky. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
Funkce
• Reset. v každém jízdním cyklu -
03
políčko zaškrtněte stisknutím tlačítka
ENTER. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
Související informace
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
88)
Je-li zaškrtnuta možnost "Reset. v každém
jízdním cyklu", všechny statistické údaje se
automaticky vymažou, jakmile vozidlo ukončí
jízdu a bude stát déle než 4 hodiny. Statistika
jízdy se při dalším nastartování motoru spustí
znovu od nuly.
Statistika jízdy24.
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici. Pruh zcela vpravo představuje hodnotu
u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Pomocí ovladače TUNE lze stupnici s pruhy
nastavit na 1 km nebo 10 km. Kurzor zcela
vpravo mění v závislosti na zvolené stupnici
svou polohu - nahoře nebo dole.
24
88
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se s vozidlem opět rozjedete dříve, než
uplynou 4 hodiny, příslušnou dobu musíte
nejdříve ručně vymazat pomocí položky
"Spustit novou cestu".
Viz také Eco guide na straně (str. 47).
Související informace
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 87)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(str. 94). Systém klimatizace chladí nebo
topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci AC (str. 97) můžete vypnout,
ale pro zajištění optimálního komfortu
z hlediska klimatu v prostoru pro cestující
a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být stále zapnutá.
04
Vozy s funkcí Start/Stop*
Pokud byl motor automaticky vypnut (str.
218), dojde k dočasnému omezení funkčnosti
některých zařízení, např. k omezení otáček
ventilátoru (str. 96) klimatizace.
Vozy s funkcí ECO*
Některé funkce dočasně omezí svou funkčnost nebo se deaktivují, když se aktivuje
funkce ECO (str. 227), takovou funkcí je např.
klimatizace (str. 97).
Nezapomeňte
•
POZNÁMKA
Funkce úplného vyvětrání (str. 128) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání
vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
Za teplého počasí se může pod vozem
objevit kondenzát z klimatizace. Jde
o zcela normální jev.
•
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být
dočasně vypnuta. Pak může v prostoru
pro cestující dojít k dočasnému zvýšení
teploty.
•
90
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 98). Abyste snížili riziko zamlžení,
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Je-li aktivována funkce ECO, některé parametry v nastavení systému ovládání klimatu se změní a některé funkce elektrických spotřebičů se omezí - stisknutím tlačítka AC resetujte systém ovládání klimatu.
Přitom dojde k omezení funkce AC.
Související informace
•
•
Skutečná teplota (str. 90)
•
•
Elektronická klimatizace - ECC (str. 94)
•
Γištění vzduchu (str. 91)
Nastavení menu - ovládání klimatu (str.
93)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 93)
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 91), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená , že se může lišit teplota mezi pravými
a levými větracími otvory, a to přesto, že pro
obě strany je nastavena stejná teplota.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 97)
04 Ovládání klimatizace
Snímače - ovládání klimatu
Čištění vzduchu
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu (str.
90) ve vozidle.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to
dokonce i pro osoby, které trpí astmatem
a kontaktními alergiemi.
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
•
Γidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
•
•
•
Filtr klimatizace (str. 91)
•
Systém kvality vzduchu v interiéru
(IAQS) (str. 92)*
Materiál v prostoru pro cestující (str. 93)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (str.
92)*
Čištění vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je
v každém předepsaném servisním plánu.
Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
04
Související informace
•
Γištění vzduchu (str. 91)
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
04 Ovládání klimatizace
Čištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
POZNÁMKA
Pro udržení standardu CZIP vozidel vybavených příslušenstvím CZIP se filtr
systému kvality vzduchu IAQS musí měnit
každých 15 000 km nebo jednou za rok
podle toho, co nastane dříve. Mění se však
do 75 000 km nad 5 let. U vozidel bez
výbavy CZIP a v případech, kdy si zákazník nepřeje udržení standardu CZIP, se
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
vyměnit při pravidelné údržbě.
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky
způsobující alergie a astma.
Zahrnuje následující:
•
04
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 92) je plně automatický systém,
který čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku
a přízemní ozón.
Čištění vzduchu - IAQS*
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující.
Pokud je kontaminován vnější vzduch, je
uzavřen přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 78).
Další informace o příslušenství CZIP najdete
v brožuře, kterou jste obdrželi při zakoupení
vozu.
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
Γištění vzduchu (str. 91)
V případě zamlžování doporučujeme
vypnout snímač kvality vzduchu a použít
funkce odmražování čelního skla, bočních
oken a zadního okna.
Související informace
92
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
•
Γištění vzduchu (str. 91)
Γištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 92)
04 Ovládání klimatizace
Čištění vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující
v čistotě.
U šesti funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
Související informace
•
Γištění vzduchu (str. 91)
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
•
Rychlost ventilátoru během automatického ovládání klimatizace (str. 96).
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO plně
automatická.
•
•
Γasovač recirkulace vzduchu (str. 99).
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 100).
•
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu (str.
92)*.
•
Automatické spuštění >vyhřívání sedadla
řidiče (str. 95).
•
Automatické spuštění vyhřívání volantu
(str. 59).
Automatické spuštění odmražování
zadního skla (str. 73).
Další informace najdete v popisu systému
menu (str. 78).
Funkce systému ovládání klimatizace lze
obnovit na výrobní nastavení v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 78).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
Ventilační otvory v palubní desce
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
04
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory
na okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit
příjemné klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
04 Ovládání klimatizace
||
Elektronická klimatizace - ECC
Distribuce vzduchu
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť
lze nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu, klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
04
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce rozsvítí obrázek
postavy (viz následující obrázek) a šipka před
danou částí obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu. Další informace, viz tabulka
Rozvod vzduchu (str. 100).
94
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce displeje.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
•
Automatická regulace (str. 96)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 99)
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla*
•
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel1 má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně
nastavená úroveň vyhřívání.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře).
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání sedadla řidiče, při nastartování
motoru se vyhřívání sedadla řidiče spustí na
nejvyšší úrovni.
04
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku.
Pokud je vozidlo studené a okolní teplota je
nižší než přibližně +7 °C, proběhne automatické spuštění.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 78).
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Související informace
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 95)
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
04 Ovládání klimatizace
||
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by
měl stále běžet.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu (str. 97), klimatizaci (str. 97),
rychlost ventilátoru (str. 96), recirkulaci (str.
99) a rozvod vzduchu (str. 93).
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace
se nezapne, což může vést k zamlžování
oken.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 95)
Knoflík ovládání ventilátoru
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky (str.
96) - původně nastavené
otáčky ventilátoru se vypnou.
04
Související informace
1
96
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
Elektronická klimatizace - ECC (str. 94)
Vyhřívané zadní sedadlo není specifikováno s příslušenstvím pro integrovaný dvoustupňový podkládací sedák (str. 38).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
AUTO KLIMA.
Pokud vyberete jednu nebo
více funkcí manuálně, ostatní
funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální
nastavení se po stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na
obrazovce displeje se objeví
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
lze nastavit v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 78).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
04 Ovládání klimatizace
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
•
Skutečná teplota (str. 90)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 94)
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci
vypnete. Ostatní funkce jsou
stále řízeny automaticky. Pokud aktivujete
maximální odstranění námrazy (str. 98), klimatizace se automaticky zapne a vzduch se
co nejrychleji odvlhčí.
04
Na obrazovce na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
Teplotu lze upravit otočením
knoflíku - samostatně pro
stranu řidiče a stranu spolujezdce.
97
04 Ovládání klimatizace
Odmlžení a odmrazení čelního skla
U vozidel bez vyhřívaného čelního skla:
Vyhřívané čelní sklo* a funkce rychlého
odmrazování se používají pro rychlé odstranění zamlžení a námrazy z čelního skla a bočních oken.
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
04
•
Aktivujte vyhřívání čelního
- na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla2 a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
Elektrické topení*
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Kontrolka v tlačítku pro
odstranění námrazy svítí,
pokud je funkce aktivní.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci.
2
Vyhřívané čelní sklo a IR sklo (str. 16) může
mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven
(str. 218), elektrické vyhřívaní čelního skla
nefunguje.
Pokud se po aktivování zpětného zrcátka zobrazí na zrcátku C, musí se znovu nakalibrovat kompas (str. 75)*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
skla2
POZNÁMKA
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce
displeje.
98
U vozidel s vyhřívaným čelním sklem:
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě
se nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 93)
•
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 100)
04
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 78).
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
99
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 93) vzduchu se používají tři tlačítka.
04
100
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení a námrazy v chladném a vlhkém klimatu, (toto neumožňuje příliš nízká rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na okna a větracími otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého
počasí.
Vzduch proudí větracími otvory v palubní desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
04 Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí
ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování
zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
04
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch v oblasti podlahy nebo teplejší
vzduch trochu výše za chladného počasí nebo horkého
a suchého počasí.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
•
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 99)
101
04 Ovládání klimatizace
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující*
V rámci předběžné úpravy teploty se topení
vozidla, motor a prostor pro cestující připraví
před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení
i spotřeba energie během jízdy.
Topení můžete spustit rovnou (str. 103) nebo
pomocí časovače (str. 103).
04
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C
nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, u podběhu pravého kola se může
objevit kouř. To je naprosto v pořádku.
Doplňování paliva
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
palivového nezávislého topení.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu
jedním stisknutím tlačítka OK na pákovém
přepínači ukazatelů směru (str. 76).
DŮLEŽITÉ
Opakované použití topení v kombinaci
s krátkými cestami může vést k vybití
baterie a k problémům při startování.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí
přiměřené dobití baterie ve vozidle a doplní
se energie, kterou spotřebuje pravidelně
používané topení. Topení se nesmí používat najednou déle než 50 minut.
102
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 105)
•
Nezávislé topení* (str. 107)
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
spuštění/okamžité zastavení
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* časovač
Po přímém spuštění poběží vyhřívání bloku
motoru a prostoru pro cestující (str. 102) po
dobu 50 minut.
Časovač vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující (str. 102) je připojen k hodinám ve
vozidle.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven
k jízdě. Elektronický systém vozu na základě
venkovní teploty spočítá, s jakým předstihem
má být nezávislé topení zapnuto.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet,
i když je v chodu nezávislé topení.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat
topení, procházejte další nabídkou
k položce Přímý startStop a vyberte ji
tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
•
3
4
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* - časovač (str.
103)
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 105)
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
Nastavení3
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka (str. 76) vyberte jeden
z časovačů Topení a zvolte OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených hodin.
6. Krátkým stisknutím tlačítka OK se přesunete na nastavení blikajících minut.
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
8. Stisknutím tlačítka OK4 potvrďte nastavení.
9. Přejděte zpět ve struktuře nabídky
pomocí tlačítka RESET.
10. Vyberte druhý časovač (pokračujte od
bodu 2) nebo opusťte nabídku tlačítkem
RESET.
Spuštění
04
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a aktivujte jej tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Vypnutí
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
Γasovač lze nastavovat pouze, když je motor vypnutý.
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
04 Ovládání klimatizace
||
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
> Pokud je časovač nastavený, ale neaktivní, vedle nastaveného času se
zobrazuje ikona hodin.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Γasovač lze vypnout stisknutím:
•
•
04
dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo
krátkým stisknutím tlačítka OK
přejdete vpřed v nabídce. Pak zvolte
zastavení časovače a potvrďte tlačítkem OK.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Topení spuštěné pomocí časovače lze
vypnout přímo (str. 103).
Související informace
•
104
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 105)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy
Symboly a zprávy na displeji týkající se
vyhřívání motoru a prostoru pro cestující (str.
102) se liší podle toho, zda se používá analogová nebo digitální sdružená přístrojová deska
(str. 43).
Pokud je aktivován jeden z časovačů, na displeji se zobrazí kontrolka aktivního časovače
a současně se vedle kontrolky zobrazí nastavený čas.
Symbol aktivovaného časovače na
analogové sdružené přístrojové
desce.
Symbol aktivovaného časovače na
digitální sdružené přístrojové desce.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
Pokud se aktivuje palivové nezávislé
topení, na informačním displeji se
zobrazí kontrolka topení.
Symbol
Displej
04
Popis
Topení je zapnuté a běží.
Nezáv.topení zastaveno Režim
šetření baterie
Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
04 Ovládání klimatizace
||
Symbol
04
106
Displej
Popis
Nezáv.topení vypnuto Málo
paliva
Startování topení není možné z důvodu malého množství paliva – důvodem je usnadnění startování motoru a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Nezáv. topení Nutný servis
Topení nepracuje. Kontaktuje servis a nechejte jej opravit. Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 76).
04 Ovládání klimatizace
Nezávislé topení*
Přídavné nezávislé topení*
V chladném
může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 108)
nebo palivovým nezávislým topením (str. 107).
Do vozů se vznětovým motorem se montuje
přídavné nezávislé topení (str. 107).
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
podnebí5
podnebí5
V částečně chladném
se ve vozech
se vznětovými motory místo palivového nezávislého topení používá elektrické nezávislé
topení (str. 108).
Topení se spustí automaticky, když je
potřebné další teplo, pokud motor běží.
POZNÁMKA
Je-li přídavné topení aktivní, u podběhu
pravého kola se může objevit kouř. To je
naprosto v pořádku.
U vozů s některými typy zážehových motorů6
je do systému ovládání klimatizace ve vozidle
integrováno elektrické nezávislé topení.
Režim auto nebo vypnutí
Související informace
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
•
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* (str. 102)
3. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Nezáv.top.7 nebo Nastavení8 a vyberte ji
tlačítkem OK.
4. Vyberte pomocí kolečka jednu ze dvou
možností, ZAPNUTO nebo VYPNUTO,
a potvrďte tlačítkem OK.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud
je ovladač v poloze I - nastavení se musí
tedy provést před nastartováním motoru.
04
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem lze toto topení použít jako nezávislé
topení v prostoru pro cestující (str. 102).
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje na krátké
vzdálenosti vypínat palivová přídavná
topení.
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I (str. 55).
2. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
5
6
7
8
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
04 Ovládání klimatizace
Elektrické nezávislé topení*
Vozidlo je vybaveno palivovým (str. 107) nebo
elektrickým nezávislým topením (str. 107).
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
Související informace
•
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* (str. 102)
04
108
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
05 Nakládání a ukládání
Úložné prostory
Věšák na šaty
Středový tunel
Přehled úložných prostorů v prostoru pro
cestující.
Věšák se nachází na levé straně hlavové
opěrky spolujezdce.
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
05
110
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké
oděvy.
Související informace
•
Úložné prostory (str. 110)
Související informace
•
Úložné prostory (str. 110)
05 Nakládání a ukládání
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku
nápojů pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je namontován v 12V zásuvce (str. 112)
pro přední sedadlo.
Popelník ve tunelové konzole (str. 110) se
vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
Související informace
•
Schránka v přístrojové desce
Vykládané koberce*
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty
a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává
speciální vykládané koberce.
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout (str. 129)* čepelí klíče (str.
121).
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na výčnělcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Související informace
•
Úložné prostory (str. 110)
Související informace
•
Γištění interiéru (str. 304)
Úložné prostory (str. 110)
05
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
05 Nakládání a ukládání
Toaletní zrcátko
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
Elektrické zásuvky (12 V) se nacházejí vedle
držáku nápojů1 a vzadu na tunelové konzole.
Související informace
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 283)
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové
konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5
A (90 W).
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony. Zásuvka je napájena,
pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně
v poloze I (str. 55).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen kompresor určený k nouzové opravě
defektu, nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
Kompresor a sadu k dočasné opravě
defektu (str. 263) testovala a schválila
společnost Volvo.
POZNÁMKA
05
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
Obrazovky displeje, přehrávače a mobilní
telefony, které jsou připojeny k některých
z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro
cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových
zařízení - v tomto případě by totiž mohlo
dojít k vybití baterie!
1
112
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 111)
05 Nakládání a ukládání
Nakládání
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla.
VAROVÁNÍ
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobné informace o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 308).
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
•
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená, viz WHIPS - poloha těla na
sedadle (str. 32).
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
05
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
VAROVÁNÍ
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
Umístěte náklad doprostřed.
Sklopení opěradla zadního sedadla
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
•
•
Pro usnadnění nakládání (str. 113) do zavazadlového prostoru mohou být opěradla
zadních sedadel vozu sklopena. Pro přepravu
dlouhých předmětů je možné sklopit opěradlo
sedadla spolujezdce dopředu2.
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
•
Nakládání - dlouhý náklad
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte
parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát,
že nákladem náhodou zavadíte o řadicí
páku nebo volič převodů zařadíte do
polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.
Související informace
•
•
Nakládání - dlouhý náklad (str. 113)
Náklad na střeše (str. 114)
113
05 Nakládání a ukládání
Náklad na střeše
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
05
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu. Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace o střešních nosičích a boxech,
Hmotnosti (str. 308).
Související informace
•
2
114
Nakládání (str. 113)
Platí pouze pro komfortní sedadla.
Nakládání - držák tašky
1. Držák, který je součástí poklopu na podlaze, sklopte nahoru.
2. Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste ucho tašky na háčky.
Související informace
•
Nakládání (str. 113)
ZÁMKY A ALARM
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Dálkový ovladač - ztráta
Paměť v klíči*
Dálkový ovladač se používá k nastartování,
zamykání a odemykání vozidla. Obsahuje
čepel klíče (str. 120), kterou lze z ovladače
vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve
dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem (str. 116)
umožní upravit některá nastavení vozidla pro
konkrétní osoby.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému. Aktuální
počet registrovaných klíčů je možné zkontrolovat v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 78).
Funkce paměti v klíči je k dispozici v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem a elektricky ovládanými vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky. Do paměti klíče lze uložit nastavení sedadla řidiče, posilovače řízení a zpětných zrcátek.
Vozidlo je dodáváno se 2 dálkovými ovladači
nebo PCC* (Personal Car Communicator).
Lze objednat další dálkové ovladače - pro
jedno vozidlo lze naprogramovat a používat
až 6 dálkových ovladačů.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken a střešního okna tím, že vytáhnete
dálkový ovladač s klíčem.
06
Dálkový ovladač s PCC (str. 119) má více
funkcí než dálkový ovladač s klíčem, viz PCC*
- speciální funkce (str. 119).
Související informace
•
116
Dálkový ovladač - funkce (str. 118)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 118)
Paměť klíče – vnější zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz Paměť klíče*
v dálkovém ovladači s klíčem (str. 58)
a Nastavitelná síla řízení* (str. 197). Pokud
k zamknutí použijete dálkový ovladač s klíčem, nastavení motivu sdružené přístrojové
desky se uloží do klíče, viz MY CAR (str. 78).
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 78).
Vozidla s funkcí Keyless drive, viz Keyless
drive* (str. 124).
06 Zámky a alarm
Indikace zamykání/odemykání nastavení
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 116), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí1.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí1.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky
po zavření dveří.
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Každý dálkový ovladač (str. 116) má jedinečný kód. Motor vozu je možno nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč vytáhněte
ze spínací skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - zkuste nastartovat znovu.
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač do
spínací skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Výběr funkce
Pomocí systému nabídky MY CAR lze nastavit různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 78).
Imobilizér
Zkuste
znovu
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 124)
Kontrolka alarmu (str. 132)
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud
chyba přetrvává: Kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
06
Startování vozu, viz Startování motoru (str.
203).
Související informace
•
1
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem (str. 118)
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
06 Zámky a alarm
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem, který
umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat
imobilizér, a tím vypnout motor.
Dálkový ovladač - funkce
Dálkový ovladač nabízí funkce jako zamykání
a odemykání dveří.
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Pro další informace a pomoc při aktivaci
systému se obraťte na nejbližšího prodejce
Volvo.
Funkci lze změnit v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
78).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 116)
Imobilizér (str. 117)
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Informace
Funkce tlačítek
Dlouhým stisknutím zavřete všechna okna
a střešní okno* současně (viz také Funkce
úplného větrání (str. 128)).
06
VAROVÁNÍ
Pokud se okna a střední okno zavřou
pomocí dálkového ovladače s klíčem,
dávejte pozor, aby se nikomu do oken
nezachytily ruce.
118
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dlouhým stisknutím otevřete všechna okna
současně (viz také Funkce úplného větrání
(str. 128)).
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více
informací, viz Doprovodné osvětlení při
příchodu (str. 69).
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň
3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po cca. 3 minutách.
Související informace
•
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 116)
PCC* - speciální funkce (str. 119)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 127)
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
PCC* - speciální funkce
Používání informačního tlačítka
Funkce dálkového ovladače (str. 116) fungují
přibližně do 20 m od vozu.
Dálkový ovladač s funkcí PCC má více funkcí
než dálkový ovladač bez funkce PCC (str.
116). K dispozici je tlačítko Informace a indikační kontrolky.
–
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Hlášení zmizí a akustický signál utichne, když
je dálkový ovladač s klíčem navrácen zpět do
vozu a:
•
•
•
Dálkový ovladač byl vložen do spínače
zapalování.
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
Na funkčnost dálkového ovládání s klíčem
mohou mít vliv rádiové vlny z okolí,
budovy, topografie atd. Vozidlo lze vždy
zamknout a odemknout pomocí čepele
klíče, Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří (str. 121).
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče (str. 54) I nebo II a pokud jsou
všechny dveře zavřené, potom se na displeji
zobrazí výstražné hlášení a současně zazní
akustický signál.
Stiskněte informační tlačítko
POZNÁMKA
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Informační tlačítko
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Indikátory
06
Použití informačního tlačítka umožňuje
přístup k určitým informacím vozu
prostřednictvím indikátorů.
Rychlost je větší 30 km/h.
bylo stisknuté tlačítko OK.
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 118)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
06 Zámky a alarm
||
PCC* - dosah
Odnímatelná čepel klíče
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
Součástí dálkového ovladače (str. 116) je
vytahovací kovová čepel klíče. Pomocí tohoto
klíče lze aktivovat některé funkce a provádět
některé operace.
POZNÁMKA
Funkce informačního tlačítka mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Mimo dosah PCC
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
POZNÁMKA
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
06
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi systémem PCC a vozidlem.
Související informace
•
PCC* - dosah (str. 120)
Související informace
•
•
120
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive* - dosah PCC (str. 124)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah (str.
119)
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
•
mohou být aktivovány/deaktivovány (str.
130) mechanické dětské zámky v zadních
dveřích.
•
je možné aktivovat/deaktivovat (str. 28)
airbag spolujezdce vpředu (PACOS*).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 118)
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 116)
06 Zámky a alarm
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Vyjímatelná čepel klíče (str. 120) se vyjímá/
zasunuje následovně:
Vytáhnutí čepele klíče
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 121)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 130)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 28)
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Vyjímatelnou čepel klíče (str. 120) lze použít,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače s klíčem (str. 116)
(další informace o dálkovém ovladači s klíčem
najdete v digitální uživatelské příručce), např.
je-li vybita baterie v klíči.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
–
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači (str. 116).
Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vozidla se systémem Keyless, viz Keyless
drive* - odemknutí čepelí klíče (str. 126).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 116)
06
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 122)
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
121
06 Zámky a alarm
Utajené uzamčení*
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním
displeji na sdružené přístrojové desce se
současně objeví zpráva.
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze
použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu (str.
131), otevření dveří a jízdě.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
Aktivace/deaktivace
06
Aktivace utajeného uzamčení.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Klíčová dírka je ve svislé poloze, tj.
v poloze pro utajené uzamčení..
122
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače, ale odložte ji na bezpečné místo.
•
Dálkový ovladač/PCC - výměna
baterie
Baterie v dálkovém ovladači/PCC lze vyměnit.
Baterie v dálkovém ovladači/PCC by se měly
vyměnit, pokud:
•
Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz Zamykání/
odemykání - schránka v palubní desce (str.
129).
se na sdružené přístrojové desce objeví
informační symbol a na displeji se zobrazí
Nízký stav baterie v dálkovém
ovladači. Prosím, baterie vyměňte.
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
06 Zámky a alarm
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Dálkový ovladač s klíčem (1 baterie)
1. Opatrně vypačte baterii.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
PCC* (2 baterie)
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se nových baterií a povrchů
kontaktů prsty - snížila by se tím jejich
funkčnost.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
1. Opatrně vypačte baterie.
DŮLEŽITÉ
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V –
jednu do dálkového ovladače s klíčem a dvě
do PCC.
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 116)
Dálkový ovladač - funkce (str. 118)
06
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Baterie osazené
ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
06 Zámky a alarm
Keyless drive*
Keyless drive pouze s ovladačem PCC (str.
119)2 umožňuje ovládat zámky vozidla
a systémy startování bez klíče.
Funkce Keyless drive v PCC umožňuje jízdu,
odemykání (str. 125) a zamykání bez použití
klíče. Pouze musíte mít PCC s sebou. Umožňuje snadnější a pohodlnější odemknutí
vozidla, např. když máte plné ruce.
K vozu jsou dodávány oba dálkové ovladače
PCC s funkcí Keyless. Další jednotky PCC
mohou být doobjednány, Dálkový ovladač
s čepelí klíče (str. 116).
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového ovladače nastavit do tří různých úrovní poloh klíče 0, I a II (str. 55).
Související informace
06
•
•
•
2
124
Keyless drive* - dosah PCC (str. 124)
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC (str. 124)
Keyless drive* - rušení funkce PCC (str.
125)
Personal Car Communicator.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive* - dosah PCC
Osoba, která chce zamknout nebo odemknout dveře, musí mít dálkový ovladač s klíčem u sebe. Není možné zamknout nebo
odemknout dveře, pokud se PCC nachází na
opačné straně vozu.
Γervené kruhy na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud se všechny ovladače PCC vytáhnou
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče I nebo II (str. 55) a pokud jsou
všechny dveře zavřené, potom se na displeji
zobrazí výstražné hlášení a současně zazní
akustický signál.
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je PCC navrácen zpět do vozu:
•
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
PCC je zasunut do spínací skříňky
bylo stisknuté tlačítko OK.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 124)
Keyless drive* - umístění antény (str. 127)
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích.
Pokud ponecháte PCC s funkcí keyless ve
voze, bude dočasně deaktivován po zamknutí
vozu. Je tak zabráněno zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde PCC, může být opětovně aktivován. Proto je důležité věnovat
zacházení se všemi PCC velkou pozornost.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nenechávejte komunikátor PCC ve
vozidle.
Související informace
•
Keyless drive* (str. 124)
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - rušení funkce PCC
Keyless drive* - zamykání
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkci Keyless.
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze
uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
POZNÁMKA
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
Keyless drive* - odemykání
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 124)
Keyless drive* - zamykání (str. 125)
Související informace
Pokud přesto dochází k rušení, použijte PCC
a čepel klíče jako dálkový ovladač, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 118).
•
•
Keyless drive* (str. 124)
Kontrolka alarmu (str. 132)
Související informace
•
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 122)
•
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC (str. 124)
•
Keyless drive* - dosah PCC (str. 124)
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - odemknutí čepelí
klíče
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
Pokud není možné odemknout centrální
zamykání pomocí PCC, např. když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze otevřít pomocí
vytahovací čepele klíče PCC (viz Vyjímatelná
čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 121)).
POZNÁMKA
Když jsou dveře řidiče odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm. Vypíná se vložením PCC do zapalování, viz Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje (str. 133).
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 124)
Alarm (str. 131)
Keyless drive* - paměť v klíči
Paměť3 v klíči PCC umožní upravit některá
nastavení vozidla pro konkrétní osoby.
Funkce paměti v klíči je k dispozici v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem a elektricky ovládanými vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky. Do paměti klíče lze uložit nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek.
Paměťová funkce PCC
Pokud se několik lidí, každý s PCC, přiblíží
k vozu, je provedeno nastavení sedadla
a zrcátek pro osobu, která otvírá dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A
s PCC-A, avšak osoba B s PCC-B bude řídit,
nastavení mohou být změněna třemi způsoby:
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
06
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
126
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého PCC, viz Dálkový ovladač funkce (str. 118).
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1-3, viz
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
57).
•
Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
57) a Vnější zpětná zrcátka (str. 72).
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 124)
Dálkový ovladač - funkce (str. 118)
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - nastavení zámku
Keyless drive* - umístění antény
Nastavení zámku u funkce Keyless lze upravit.
Systém Keyless používá množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle.
Funkci nastavení zámku Keyless lze upravit
v systému nabídky MY CAR nastavením
dveří, které se mají odemykat. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 78).
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
Související informace
•
Zamykání/odemykání - zvenku
Keyless drive* (str. 124)
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud
se dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
Související informace
•
Keyless drive* (str. 124)
VAROVÁNÍ
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Více informací, viz Funkce „deadlock“* (str.
129).
06
Automatické znovuzamknutí
Související informace
•
•
3
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 128)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 127)
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče* a elektricky ovládanými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
06 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání - zevnitř
Všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamknou resp. odemknou současně
pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče a na dveřích spolujezdce*.
Související informace
•
•
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 127)
Alarm (str. 131)
Dálkový ovladač - funkce (str. 118)
Funkce úplného větrání
Funkce úplného odvětrání současně otevře/
zavře všechna boční okna a může být používána například k rychlé výměně vzduchu za
horkého počasí.
Centrální zamykání
•
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Dlouhé stisknutí otevře také všechna boční
okna najednou*.
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
06
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také Funkce úplného
větrání (str. 128)).
Zamykání
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční
okna a střešní okno současně (viz také
Funkce úplného větrání (str. 128)).
Automatické uzamykání
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 78).
128
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlačítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku
centrálního zamykání otevřete současně všechna boční okna. Analogicky, stisknutím konzavřete současně všechna okna.
trolky
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 128)
Elektrické ovládání oken (str. 71)
06 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Schránka v palubní desce (str. 111) může být
zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou
čepelí klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 121).
Funkce „deadlock“*
Dočasná deaktivace
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým
ovladačem (str. 116), a to se zpožděním cca.
10 sekund po zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Vytáhněte čepel klíče.
•
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout. To se provádí v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 78).
06
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
06 Zámky a alarm
||
Související informace
•
Keyless drive* - odemknutí čepelí klíče
(str. 126)
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 116)
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
Dětské bezpečnostní pojistky s elektrickou
aktivací brání dětem v otevření zadních dveří
nebo oken zevnitř.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače (str. 120) otočte knoflíkem.
Aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče (str.
54) nad 0. Aktivaci/deaktivaci lze provést do
2 minut po vypnutí motoru v případě, že nejsou otevřeny žádné dveře.
Aktivace dětských bezpečnostních pojistek:
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
POZNÁMKA
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
06
Související informace
•
•
•
130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 130)
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 128)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 127)
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
06 Zámky a alarm
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji sdružené přístrojové desky
se objeví Zad.dět.pojistky
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
Pokud jsou aktivovány dětské bezpečnostní
pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
Alarm
POZNÁMKA
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm může spustit, pokud ve voze
necháte otevřené okno nebo střešní okno
nebo pokud se zapne topení v prostoru
pro cestující.
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru
pro cestující (nebo přenosné elektrické
topení), nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do
prostoru pro cestující. Dále lze použít omezenou úroveň alarmu, viz Omezený režim
alarmu (str. 133).
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Související informace
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 130)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 128)
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
06
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
06 Zámky a alarm
||
Vypnutí spuštěného alarmu
Kontrolka alarmu
–
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 131).
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Související informace
•
•
•
06
132
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
Kontrolka alarmu (str. 132)
•
Alarm - automatické opětovné zapojení
(str. 132)
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 133)
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
Alarm - automatické opětovné
zapojení
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 131).
Související informace
•
Omezený režim alarmu (str. 133)
06 Zámky a alarm
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Pokud alarm (str. 131) nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např.
pokud je baterie (str. 122) v klíči vybitá, lze
vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor
nastartovat. Postupujte následovně:
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 126).
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu (str.
132) rychle bliká a zní siréna.
Zvukový signál
Omezený režim alarmu
Po spuštění alarmu (str. 131) zní siréna a blikají všechna směrová světla.
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu
(str. 131), např. pokud necháte v zamknutém
voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze detektory pohybu
a náklonu dočasně deaktivovat.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí deadlock (str.
129)4.
Související informace
•
Kontrolka alarmu (str. 132)
06
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3. Nastartujte motor.
4
Pouze v kombinaci s alarmem.
133
PODPORA ŘIDIΓE
07 Podpora řidiče
Aktivní podvozek - Four C*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, aby mohly být nastaveny
jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport
a Advanced.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Comfort
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat
jako pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí
a pohyb karosérie je měkký a mírný.
Sport
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán
jako sportovnější a je doporučeno pro aktivnější řízení. Odezva řízení je rychlejší než
v režimu Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší
a karosérie sleduje povrch, aby bylo omezeno
naklánění vozu při průjezdu zatáčkou.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control),
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Systém zahrnuje následující funkce:
Ovládací tlačítka.
Požadované nastavení podvozku se vybírá
pomocí tlačítek na středové konzole. Při dalším nastartování motoru se použije nastavení
z okamžiku, kdy byl motor vypnut. Výjimkou
je nastavení Advanced - při opětovném
nastartování se nastaví jako Sport.
•
•
•
•
•
•
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Kontrola prokluzu
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Asistent stabilizace přívěsu* – TSA
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
07
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
07 Podpora řidiče
||
Stabilizace přívěsu1
Asistent stabilizace přívěsu (str. 250) slouží
ke stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde
k rozvlnění soupravy. Více informací, viz Jízda
s přívěsem (str. 244).
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití (str. 136)
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 137)
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
- použití
nastartování motoru přejde systém řízení stability a trakce zase do běžného režimu.
Systém řízení stability a trakce (str. 135)
(DSTC - Dynamic Stability & Traction Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
•
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém řízení stability a trakce je vždy aktivován a nedá se vypnout.
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné
jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený
prokluz zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený
prokluz přeruší, systém řízení stability
a trakce zasáhne a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici maximální
trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí
na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém sněhu.
SportRežim se volí v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
78).
07
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
1
136
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
Související informace
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 137)
07 Podpora řidiče
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
- symboly a zprávy
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Systém řízení stability a trakce (str. 135)
(DSTC - Dynamic Stability & Traction Control)
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
DSTC Dočasně VYP
Γinnost systému je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se
znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis
Systém je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce (str. 43) se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém.
a
Je aktivován režim Sport.
07
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití (str. 136)
137
07 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách
(RSI)*
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Funkce se ovládá následovně
Související informace
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí2.
Funkce RSI pomáhá řidiči zobrazovat silniční
značky s informacemi o aktuální rychlosti,
např. značky o začátku/konci dálnice nebo
silnice a značky zákazu předjíždění.
07
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice
resp. silnice pro motorová vozidla a značky
zobrazující maximální rychlost, systém RSI
zobrazí symbol značky pro maximální přípustnou rychlost.
2
3
138
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 138)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 140)
Zaznamenávané informace o rychlosti3.
Jakmile systém RSI registruje dopravní
značku s přikázanou rychlostí, tato značka se
zobrazí jako symbol na přístrojové desce.
Společně se symbolem
aktuálního omezení rychlosti
se dle situace může zobrazit
také značka zákazu předjíždění.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Konec omezení nebo dálnice
Dodatečné značky
Odpovídající dopravní značka se zobrazuje na
přístrojové desce po dobu
přibližně 10 sekund v situacích, kdy systém
RSI zjistí značku, která obsahuje konec omezení rychlosti, nebo jiné informace související
s rychlostí, např. konec dálnice.
Značky rychlosti spojené s tímto druhem
doplňkové značky se zobrazí pouze
v případě, že řidič používá směrové světlo.
Příklady těchto značek:
Příklady dodatečných značek3.
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
3
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náchylná na nehody
v případě deště a/nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Rychlost platná na sjezdech
je na některých trzích označena dodatečnou značkou
s šipkou.
Některé rychlosti platí např. pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne.
Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi pod symbolem
označujícím rychlost.
Zobrazení dalších informací
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky,
pod symbolem rychlosti na sdružené přístrojové desce znamená, že systém RSI detekoval další značku s doplňujícími informacemi
o aktuálním omezení rychlosti.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
07
}}
139
07 Podpora řidiče
||
Nastavení v menu MY CAR
Varování k rychlosti
Možnosti nastavení funkce RSI najdete
v systému menu MY CAR. Viz MY CAR (str.
78).
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel. Tato
funkce má následující omezení.
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Zobrazení symbolů na displeji sdružené
přístrojové desky lze vypnout. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 78).
07
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Řidič si může nastavit aktivaci varování
v případě, kdy platný limit rychlosti bude
překročen o více než 5 km/h. Toto varování
poznáte podle toho, že symbol platné maximální rychlosti bude blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 78).
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 138)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 140)
•
MY CAR (str. 78)
Kamerový snímač funkce RSI má podobná
omezení jako lidské oko - přečtěte si další
informace o omezeních kamerového snímače
(str. 175)).
Značky, které informují o platném omezení
rychlosti nepřímo, jako např. značky
s názvem obce nebo okresu, funkce RSI
neregistruje.
Dále uvádíme některé ze situací, kdy systém
nefunguje správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo špatně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem a/nebo nečistotami.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 138)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 138)
07 Podpora řidiče
Tempomat*
VAROVÁNÍ
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem
je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
Přehled
Tempomat* - správa rychlosti
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo změnit.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Aktivace a nastavení rychlosti
Související informace
Povolení tempomatu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Symbol tempomatu na sdružené přístrojové desce se změní ze ŠEDΔ na BÍLOU
a upozorní, že tempomat je v pohotovostním režimu.
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 141)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 143)
Aktivace tempomatu:
•
Tempomat* - deaktivace (str. 143)
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
nebo
.
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti a u
zvolené rychlosti se na sdružené přístrojové desce zobrazí/změní barvu na BÍLOU
značka (5).
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 142)
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
POZNÁMKA
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h.
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Změna rychlosti
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
•
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
07
Změna uložené rychlosti:
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
07 Podpora řidiče
||
Nastavení +/- 1 km/h:
•
Držte stisknuté tlačítko a na požadované
rychlosti je uvolněte.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede nastavenou rychlostí.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 141)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 142)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 143)
Tempomat* - deaktivace (str. 143)
07
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Systém
lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z BÍLΔ na
ŠEDOU.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
pedál spojky se podrží sešlápnutý na
krátkou dobu - několik sekund však
nestačí k aktivaci pohotovostního režimu4
•
se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
4
142
Vozidla s 4válcovým motorem 2,0 l rovněž umožňují změny převodových stupňů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
.
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 141)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 143)
Tempomat* (str. 141)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 143)
07 Podpora řidiče
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Po
dočasné deaktivaci, když je systém v pohotovostním režimu, (str. 142) lze obnovit nastavenou rychlost.
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z ŠEDΔ na
BÍLOU a potom se rychlost nastaví na
naposledy uloženou rychlost.
.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Tempomat* - deaktivace
Adaptivní tempomat - ACC*
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Zde
popisujeme postup deaktivace.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost
se vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat
.
stisknutím tlačítka
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé
jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
Související informace
Řidič si nastaví požadovanou rychlost (str.
147) a časový interval (str. 148) odstupu
vzhledem k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem jede
pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede
zase původně zvolenou rychlostí.
•
•
•
•
Tempomat* (str. 141)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 141)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 142)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 143)
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim (str. 148) a váš
vůz se ocitne příliš blízko vozu před vámi,
upozorní řidiče na krátkou vzdálenost systém
upozornění na odstup (str. 157).
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 141)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 143)
Tempomat* (str. 141)
07
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 142)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
•
•
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření (str. 154)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 155)
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Adaptivní tempomat* - funkce
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Kombinuje
tempomat a systém koordinace vzdálenosti.
Přehled funkcí
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Automatická převodovka
07
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assistant (str. 150).
Související informace
•
•
5
144
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 146)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehled funkcí5.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 146)
Radarový snímač (str. 152)
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Vzdálenost k vozidlu vpředu (str. 148) měří
především radarový snímač(str. 152). Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí tempomat, brzdový pedál se
pohne. Nepokládejte nohu pod brzdový
pedál - mohl by se zachytit.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový inter6
val nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí před sebou žádný vůz, pojede
vozidlo rychlostí nastavenou v tempomatu. To
platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu
před vozidlem je vyšší než nastavená rychlost
tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači (str. 152) může být
brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h6 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu (str. 148), ve kterém automaticky
nebrzdí - v tomto případě musí bezpečnou
vzdálenost od vozu jedoucího vpředu zajistit
sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40 % brzdného
výkonu vozu.
výstrahu systému varování před kolizí (str.
167) a upozorňuje řidiče, že musí okamžitě
jednat.
POZNÁMKA
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že
výstražnou kontrolku neuvidíte.
VAROVÁNÍ
Tempomat upozorňuje pouze na vozidla,
která detekoval radarový snímač. Proto se
může stát, že varování nebude vydáno
nebo bude vydáno s jistým zpožděním.
Nečekejte na varování a začněte brzdit,
pokud je to třeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě ze
svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem,
může se stát, že zařízení bude mít problém
udržet správnou vzdálenost od vozidla před
vámi - v tomto případě buďte opatrní
a připraveni zpomalit.
07
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije kontrolku a zvukovou
Funkci Queue Assistant (str. 150) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h.
}}
145
07 Podpora řidiče
||
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 149)
Adaptivní tempomat* - přehled
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str.
150)
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
07
Γasový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
Související informace
•
•
146
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
•
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 155)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Současně je označen interval
rychlosti:
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Povolení tempomatu:
•
– na
Stiskněte tlačítko na volantu
sdružené přístrojové desce se rozsvítí
podobný BÍLÝ symbol(8), který oznamuje,
že tempomat je v pohotovostním režimu
(str. 148).
•
vyšší rychlost se ZELENÝM označením (6)
je předprogramovaná rychlost
•
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
Změna rychlosti
Aktivace tempomatu:
Změna uložené rychlosti:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
•
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená přístrojová deska zobrazí na několik
sekund "lupu" kolem vybrané rychlosti
a její označení se změní z BÍLΔ na ZELENOU.
rychlost.
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat je
aktivní a vozidlo udržuje uloženou
Tempomat reguluje vzdálenost k vozidlu jedoucímu
vpředu, pouze pokud symbol
ukazuje obrázek dalšího
vozidla.
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na sdružené
přístrojové desce (str. 155) zobrazí
Tempomat Není k dispoz..
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 146)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového
pedálu, do tempomatu se uloží rychlost,
kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Nastavení +/- 1 km/h:
•
Držte stisknuté tlačítko a na požadované
rychlosti je uvolněte.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Ke zvýšení nebo snížení použijte tlačítka
/
na volantu.
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
07
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
funkce sledování vzdálenosti (str. 157).
148
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se zdá, že aktivovaný tempomat
nereaguje, důvodem může být skutečnost,
že časová vzdálenost k vozidlu vpředu
brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Související informace
•
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 146)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str.
150)
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Tempomat
lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Tento symbol na displeji a uložená
rychlost pak změní barvu ze ZELENΔ
na BÍLOU.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
07 Podpora řidiče
•
•
sešlápnete pedál brzdy
•
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu7
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí,
jaká byla naposledy uložena.
•
•
•
•
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Tempomat Zrušeno. V tomto
případě musí řidič zasáhnout a upravit
rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
na volantu
lze aktivovat stisknutím tlačítka
- rychlost se nastaví na naposledy uloženou
hodnotu.
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel9 naznačí, že chce
předjíždět, adaptivní tempomat krátce zrychlí,
aby vozidlo dojelo vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat závisí na jiných systémech, např. na DSTC (systém řízení stability
a trakce) (str. 135). Pokud některý z těchto
systému přestane pracovat, tempomat se
automaticky deaktivuje.
rychlost poklesne pod 30 km/h8
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 146)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 146)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
7
8
07
řidič otevře dveře
řidič si odepne bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
149
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Queue Assist
umožňuje adaptivnímu tempomatu využít při
rychlostech pod 30 km/h. další funkce.
na volantu se
Krátkým stisknutím tlačítka
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu (str. 148). Dalším krátkým stisknutím se deaktivuje. Nastavená rychlost je
vymazána a nemůže být opětovně vyvolána
.
stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 155)
Ve vozech s automatickou převodovkou je
součástí adaptivního tempomatu funkce
Queue Assist (někdy je tato funkce označována také jako "Queue Assist").
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí
být zavřené dveře řidiče a řidič musí být
připoutaný.
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0-200 km/h.
Queue Assistant nabízí následující možnosti:
•
•
•
•
POZNÁMKA
Prodloužený rozsah rychlosti - také pod
30 km/h a v klidovém stavu
Aby se tempomat aktivoval, když je
rychlost nižší než 30 km/h, musí se vozidlo
vpředu nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Automatická aktivace parkovací brzdy.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
- přestože tempomat dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení, nelze nastavit nižší
rychlost.
07
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde
do pohotovostního režimu s automatickým
brzděním. V tomto případě musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto
možnosti:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
nebo
•
9
150
U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným řízením - jen pravé směrové světlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Sešlápněte plynový pedál.
.
07 Podpora řidiče
>
Tempomat potom bude pokračovat ve
sledování vozu před sebou.
VAROVÁNÍ
Pokud tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí větší než 30 km/h,
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na
stojící vozidlo, tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou
rychlost.
POZNÁMKA
Systém Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a tempomat se
vypne.
•
Než se tempomat znovu aktivuje, řidič
musí parkovací brzdu uvolnit.
Změna cíle
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h,
a změní cíl na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
rychlost klesne pod 5 km/h a tempomat si
není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Ukončení automatického brzdění, když
vůz stojí
V některých případě funkce Queue Assist
u stojícího vozu brzdění přeruší. To znamená,
že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo
sám, aby jej udržel na místě.
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
•
řidič nastaví tempomat do pohotovostního režimu.
je aktivována parkovací brzda
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech funkce Queue Assist
aktivuje parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále
stálo.
K tomu dojde, pokud:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
•
Systém DSTC se přepne z režimu
Normal do režimu Sport
•
funkce Queue Assist brzdí vozidlo, aby se
nerozjelo, déle než 4 minuty
•
•
se vypne motor
jsou brzdy přehřáté.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 146)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
07
Funkce Queue Assist uvolní plynový pedál
a nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu v následujících situacích:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Přepnutí z ACC na CC
Jedním stisknutím tlačítka se adaptivní část
(systém udržování odstupu) tempomatu
deaktivuje a vozidlo pouze udržuje nastavenou rychlost.
•
>
na
Dlouhým stisknutím tlačítka
volantu se symbol na sdružené přístrona
.
jové desce změní z
Tím se aktivuje standardní tempomat (str.
141) CC (Cruise Control).
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo
již automaticky nebrzdí - pouze sleduje
nastavenou rychlost.
Přepnutí zpět z CC na ACC
07
Tempomat vypněte 1-2 stisknutím tlačítka
v souladu s pokyny k deaktivaci (str. 150). Při
dalším zapnutí systému je aktivován adaptivní
tempomat.
Související informace
•
•
•
152
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 146)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Radarový snímač
Radarový snímač - omezení
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Radarový snímač (str. 152) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému
poli.
Radarový snímač využívají následující funkce:
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
•
•
Adaptivní tempomat*
•
Funkce sledování vzdálenosti*
Upozornění na nebezpečí kolize s funkcí
automatické aktivace brzd a detekce
chodců*
•
Související informace
•
•
•
•
POZNÁMKA
Radarový snímač - omezení (str. 152)
Prostor před radarovým senzorem musí
být čistý - viz kapitola "Údržba" (str. 172).
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Systém varování před kolizí* (str. 167)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 157)
pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce,
nebo pokud se před radarovým snímačem nahromadilo více různých předmětů.
•
pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Zorné pole ACC.
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
V případě viditelného poškození mřížky
vozidla nebo v případě podezření na
poškození radarového snímače:
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho
držáku, může se stát, že tato funkce
nebude vůbec nebo částečně k dispozici.
07
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Systém varování před kolizí* (str. 167)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 157)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Adaptivní tempomat (str. 143) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
Jestliže se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Radar zablokován Viz
154
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými
činnostmi:
Dále to znamená, že nefunguje adaptivní tempomat a také Upozornění na odstup (str. 157)
a varování před kolizí (str. 167) s automatickou aktivací brzd.
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
07
manuál, znamená to, že signály z radarového
snímače (str. 152) jsou zablokovány a že
vozidla vepředu nemohou být detekována.
•
•
•
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 146)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 155)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
vzdálenost od vozidla před ním. Někdy může
adaptivní tempomat zobrazit symbol a/nebo
textovou zprávu. Dále uvádíme několik
příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
Symbol
Zpráva
Popis
Symbol je ZELENÝ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Symbol je BÍLÝ
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Standardní tempomat se volí ručně.
DSTC Normální, povolení
jízdy
Adaptivní tempomat lze aktivovat, až je systém řízení stability a trakce (DSTC) (str. 135) nastaven do
normálního režimu.
Tempomat Zrušeno
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Tempomat Není k dispoz.
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
Radar zablokován Viz
manuál
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
07
Řidič si potom může zvolit (str. 152) běžný tempomat (CC) - textová zpráva zobrazí informace
o dostupných možnostech.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 152).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
07 Podpora řidiče
||
Symbol
Zpráva
Popis
Tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
Sešl. Brzdu pro přidržení
+ akustický alarm
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
•
Pod 30 km/h Pouze sledování
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 143)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 146)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 144)
07
156
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
nebo plynový pedál.
07 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
od vozidel jedoucích vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo
stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
systém nabídky MY CAR - viz MY CAR (str.
78).
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Nastavení a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Γasový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka10.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
10
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
07
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat (str. 144).
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Související informace
•
Upozornění na odstup* - omezení (str.
158)
Upozornění na odstup* - omezení
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o vzdálenosti od vozidel
jedoucích vpředu. Tato funkce, která využívá
stejný radarový snímač jako adaptivní tempomat (str. 143) a systém varování před kolizí
s automatickou aktivací brzd (str. 167), má
jistá omezení.
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
07
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení (str.
152) a (str. 173).
158
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 157)
Distance Alert* - symboly a zprávy (str.
159)
07 Podpora řidiče
Distance Alert* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
KontrolkaA
od vozidel jedoucích vpředu. Tato funkce má
jistá omezení.
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 152).
Kolizní varov.
Doporucen servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 157)
Upozornění na odstup* - omezení (str.
158)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
07 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech
do 50 km/h. Pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního
rizika srážky s vepředu jedoucími vozidly,
pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo
otočením volantu.
Systém City Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá
vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže
pouze snížit rychlost v okamžiku nárazu.
Aby měl řidič k dispozici plný výkon brzd,
musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
07
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud je vůz vybaven také funkcí varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd (str.
167)*, pak se tyto dva systémy vzájemně
doplňují.
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 162)
City Safety™ - funkce (str. 160)
City Safety™ - ovládání (str. 161)
City Safety™ - laserový senzor (str. 164)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
166)
City Safety™ - funkce
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City
Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
07 Podpora řidiče
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví textová
zpráva, že funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
City Safety™ - ovládání
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
Související informace
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně11.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém
City Safety™ zcela zabránit kolizi.
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 162)
City Safety™ (str. 160)
City Safety™ - ovládání (str. 161)
City Safety™ - laserový senzor (str. 164)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
166)
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností
zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepředu.
Takovým stylem většina řidičů nejezdí a může
to pro ně být nepříjemné.
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem je pak
možné zabránit kolizi při rozdílech rychlostí
vyšších než 15 km/h.
11
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ se zapne vždy, když
se motor nastartuje pomocí polohy klíčeI
a II (str. 55).
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
mohou větve s listím zasahovat prostoru nad
čelní okno.
Po nastartování motoru lze systém City
Safety™ deaktivovat podle následujících
kroků: Funkce může být aktivována/deaktivována v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 78).
Funkce však bude zapnuta při dalším nastartování motoru bez ohledu na to, zda byla při
vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
07
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
161
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - funkce (str. 160)
•
MY CAR (str. 78)
City Safety™ (str. 160)
City Safety™ - omezení (str. 162)
City Safety™ - laserový senzor (str. 164)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
166)
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety™ je určen
k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to,
zda je den nebo noc. Tato funkce však má
celou řadu omezení.
Snímač má omezení a má omezenou –
případně nulovou – funkčnost např. v hustém
sněžení nebo dešti, mlze, prašných bouřích
nebo sněhových vánicích. Mlha, nečistota,
led nebo sníh na čelním okně mohou rušit
jeho funkci.
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např. vlajka/praporek na vyčnívajícím
nákladu, nebo příslušenství jako např.
přídavné světlomety a ochranné roury, které
jsou vyšší než kapota.
Laserový paprsek systému City Safety™ měří
odraz světla. Snímač není schopen zjistit
předměty s malou schopností odrážet světlo.
Zadní části vozidel všeobecně dostatečně
odrážejí světlo díky poznávací značce a reflektorům zadních světel.
07
162
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety™ nezasáhne v situacích,
kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy je
kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
POZNÁMKA
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
City Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(vyobrazení umístění senzoru (str.
160)).
•
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety™™
je dočasně deaktivována.
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
07 Podpora řidiče
Zjišťování a odstraňování závad
DŮLEŽITÉ
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Čelní sklo Zablok. čidla, je
laserový senzor zakryt a nedokáže detekovat
vepředu jedoucí vozidla. To znamená, že
systém City Safety™ není funkční.
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem výměny čelního okna obrátit na
servis (obrázek umístění snímače (str. 160))
– doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva Čelní sklo Zablok. čidla se nezobrazí za všech situací, při kterých je činnost
laserového senzoru omezena. Proto musí
dbát na to, aby plocha čelního skla pře
senzorem byla vždy čistá.
•
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
166)
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety, musí být splněny rovněž následující
podmínky:
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je zakrytý
ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
07
Související informace
•
•
•
•
City Safety™ (str. 160)
City Safety™ - funkce (str. 160)
City Safety™ - ovládání (str. 161)
City Safety™ - laserový senzor (str. 164)
163
07 Podpora řidiče
City Safety™ - laserový senzor
Součástí funkce City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo (umístění senzoru - viz
obrázek (str. 160)). V případě závady a v
případě, že je třeba opravit laserový senzor,
kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Při manipulaci s laserovým senzorem je
nezbytně nutné dodržovat předepsané
pokyny.
Následující dva štítky se vztahují k laserovému snímači:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
164
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší
zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy, čočky nebo
podobné optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze
kvalifikovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru
3B podle normy IEC 60825-1. Třída
laseru 3B není bezpečná pro oči,
a proto představuje riziko úrazu.
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
07
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
33 ns
28° × 12°
07 Podpora řidiče
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový snímač vysílá laserové světlo, když se dálkový ovladač nachází
v poloze klíče II (str. 55), a to i když je
motor vypnutý.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 160)
City Safety™ - omezení (str. 162)
City Safety™ - funkce (str. 160)
City Safety™ - ovládání (str. 161)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
166)
07
165
07 Podpora řidiče
City Safety™ - symboly a zprávy
kontrolek na sdružené přístrojové desce
a současně se může objevit textová zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisk-
Pokud systém City Safety™ (str. 160) automaticky brzdí, může se rozsvítit jedna nebo více
Symbol
nutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Čelní sklo Zablok. čidla
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače (str. 162).
City Safety Doporučen
servis
Související informace
•
•
•
•
•
07
166
City Safety™ (str. 160)
City Safety™ - omezení (str. 162)
City Safety™ - funkce (str. 160)
City Safety™ - ovládání (str. 161)
City Safety™ - laserový senzor (str. 164)
Funkce City Safety™ je vypojena.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí*
Dvě úrovně systému
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
V závislosti na výbavě vozu může být "Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekce chodců" k dispozici ve dvou
provedeních:
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců je
nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům
do řízení.
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn12 na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
12
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 172)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 174)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 175)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 177)
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí chodců smí provádět pouze
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců může
zabránit kolizi nebo snížit rychlost při nárazu.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců nemůže
být používán jako náhrada činnosti řidiče.
Pokud by se řidič plně spolehl jenom brzdění
pomocí systému varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, došlo by dříve či
později k nehodě.
•
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 168)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 171)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 169)
07
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
1. Varování před srážkou
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
3. Automatická aktivace brzd14
2. Podpora brzd14
Systém varování před kolizí a City Safety™
(str. 160) se vzájemně doplňují.
1 - Varování před srážkou
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
Společně s kamerovým snímačem detekuje
radarový snímač chodce, stojící vozidla
a také vozidla jedoucí stejným směrem před
vaším vozem.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem nebo
jiným vozidlem, řidiče na to upozorní blikající
červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
2 - Podpora brzd14
Přehled funkcí13.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový snímač14
07
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
13
14
168
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
3 - Automatická aktivace brzd14
Naposledy se aktivuje automatická funkce
brzd.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s plnou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi. U cyklistů může přijít varování a plný
zásah brzd velmi pozdě nebo současně
s kolizí.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na vozidla a cyklisty, kteří se
pohybují v jiném směru, než vozidlo, nebo
na zvířata.
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí nebo automatickou aktivaci
brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 167)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 171)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 169)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 172)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 174)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 175)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 177)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
Optimální příklad objektu, který systém považuje
za cyklistu je jasný obrys těla a bicyklu, přímo
zezadu a v ose vozidla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující cyklisty měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech těla a bicyklu - musí mít tedy možnost
identifikovat bicykl, hlavu, paže, ramena,
nohy, horní část těla a spodní část těla a to
společně s běžnými pohyby lidského těla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
169
07 Podpora řidiče
||
Pokud kamera funkce nevidí velkou část těla
cyklisty nebo bicyklu, systém nemůže cyklistu
detekovat.
vozidla mohou být detekováni pozdě
nebo nemusí být detekováni vůbec.
•
Schopnost funkce vidět chodce je podobně jako u lidského oka za soumraku
a při svítání omezena.
•
Schopnost funkce umožňující detekci
cyklistů se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
•
Pro optimální detekci bicyklů musí být
aktivovaná funkce City Safety™, City
Safety™ (str. 160).
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
Funkce nedokáže detekovat:
07
Aby mohla funkce detekovat cyklistu,
musí se jednat o dospělého cyklistu na
„dospělém bicyklu“.
•
Bicykl musí být vybaven dobře viditelnou
a schválenou15 zadní odrazkou, která je
namontovaná nejméně 70 cm nad
povrchem vozovky.
•
•
15
170
Funkce může detekovat pouze cyklisty
přímo zezadu, pokud jedou ve stejném
směru - nikoli v úhlu zezadu, nikoli ze
strany.
Cyklisté jedoucí po levé nebo pravé
pomyslné/prodloužené boční hraně
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky dopravních úřadů platné na daném trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté
cyklisty.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá
obrysy těla, a cyklisty, kteří přijíždějí
z boku.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou odrazku.
•
jízdní kola, na kterých jsou velké
předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Funkce může „vidět“ cyklistu který jede ve stejném směru, pouze zezadu.
•
•
Související informace
•
•
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 171)
Systém varování před kolizí* (str. 167)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 168)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 172)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 174)
07 Podpora řidiče
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 175)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 177)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm..
•
Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekcí chodců představuje pouhou pomůcku.
Tato funkce nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Dále nedokáže
detekovat např. částečně zakryté chodce,
osoby drobnější postavy a děti (pod
80 cm) a osoby v oblečení, které zakrývá
obrysy těla.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže chodce identifikovat.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
07
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 167)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 168)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
07 Podpora řidiče
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 172)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 169)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 174)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 175)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 177)
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje v položce MY CAR na
obrazovce středové konzoly nebo v systému
menu, viz MY CAR (str. 78).
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
Můžete nastavit, zda u systému výstrahy
v případě kolize mají či nemají být aktivovány
zvukové a světelné signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
07
Světelná a zvuková signalizace
Po nastartování motoru lze deaktivovat světelnou i zvukovou signalizaci. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 78).
172
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výstražná kontrolka (viz (1) na obrázku (str.
168)) je testována při každém nastartování
motoru: je-li aktivována světelná a zvuková
signalizace výstražného systému v případě
kolize, krátce se rozsvítí jednotlivé světelné
body.
Zvuková signalizace
Varovný zvukový signál lze aktivovat/deaktivovat samostatně v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
78).
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování. Varovná vzdálenost se nastavuje
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 78).
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Nastavení najdete v systému nabídky (str. 78) MY
CAR.
Údržba
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 157) nastaveným na
4-5.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Daleko, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
16
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 167)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 168)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 171)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 169)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 174)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 175)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 177)
Kamerový a radarový snímač16.
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na
nich být nečistoty, led a sníh a snímače se
musí pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
POZNÁMKA
07
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* obecná omezení
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
Tato funkce má určitá omezení - není např.
aktivní, dokud rychlost není cca 4 km/h..
Vizuální varovný signál systému upozornění
na nebezpečí kolize (viz (1) na obr. (str. 168))
může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo
před sebe. Proto by měl být vždy aktivován
varovný zvuk.
POZNÁMKA
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vpředu správně
chodce nebo cyklistu nebo vozidlo, může
se stát, že dojde ke zpoždění v indikaci
varování a zásahů brzd nebo se tyto
funkce vůbec neaktivují.
•
Systém snímačů má pro chodce a cyklisty17 omezený dosah. Systém účinně
varuje a brzdí při rychlosti vozidla do
50 km/h. Pokud vozidla stojí nebo se
pohybují pomalu, indikace varování
a zásahy brzd jsou funkční při rychlostech
do 70 km/hod.
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systémy ABS
a DSTC.
07
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém Upozornění na nebezpečí kolize
využívá stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat (str. 143). Přečtěte si více
o omezeních radarového snímače (str. 152).
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování (str. 172). To může vést
k pozdějšímu varování a tím snížení celkového počtu varování.
17
174
VAROVÁNÍ
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se dočasně deaktivuje, pokud se
zařadí zpětný chod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování před kolizí nepatrně odložit, což sníží
počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 167)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 168)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 171)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 169)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 172)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 175)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 177)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
Funkce používá kamerový snímač vozidla,
který má určitá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně
jako varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd následující funkce:
•
Automatické přepínání dálkových/potkávacích světlometů (str. 64)
•
Informace o dopravních značkách (str.
138)
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 179)
Lane Keeping Aid (str. 183)
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
175
07 Podpora řidiče
||
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je omezeno.
Z tohoto důvodu nelze v některých situacích
detekovat chodce, cyklisty a vozidla nebo je
systém detekuje se zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví hlášení Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
07
snímač zablokován a nemůže detekovat
chodce, cyklisty, vozidla nebo silniční značení
před vozidlem.
Současně to znamená, že kromě Varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců může dojít k omezení
funkce automatického přepínání dálkových
a potkávacích světlometů, informace
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
o dopravních značkách, Driver Alert Control
a Lane Departure Warning.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 167)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 168)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 169)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 171)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 172)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 174)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 177)
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Kolizní varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno
autom. brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Čelní sklo Zablok.
čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 175).
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
07 Podpora řidiče
||
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 152).
Kolizní varov. Doporucen servis
A
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
07
178
Systém varování před kolizí* (str. 167)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 168)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 171)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 169)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 172)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 174)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 175)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Systém sledování bdělosti řidiče*
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé
funkce, které mohou být vypnuty současně
nebo jednotlivě:
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 180).
•
•
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
180)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 183)
Driver Alert Control (DAC)*
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např.začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
Lane Departure Warning - LDW (str. 183).
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h.
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém Driver Alert nefunguje ve všech
situacích. Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Související informace
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 179)
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 181)
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
07
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
07 Podpora řidiče
||
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
POZNÁMKA
Driver Alert Control (DAC)* - použití
Nastavení se upravují z displeje na středové
konzole a z jeho menu. Informace o používání
systému menu, viz MY CAR (str. 78).
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste
odpočatí.
Pokud vozidlo jede chaoticky, řidiče
upozorní zvukový signál a textová
zpráva Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené přístrojové desce rozsvítí sousední symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže
se schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol lze vypnout:
•
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
ve velmi silném bočním větru
Senzor kamery má jistá omezení (str. 175).
Související informace
07
180
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
na vozovce s vyjetými kolejemi.
POZNÁMKA
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
179)
•
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
180)
•
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 181)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
Vozidlo s funkcí LDW zobrazuje funkci na obrazovce.
Funkce Driver Alert může být nastavena do
pohotovostního režimu. Funkce může být
aktivována/deaktivována v systému nabídky
MY CAR. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 78).
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
179)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 179)
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 181)
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
středové konzoly v různých situacích symboly
a textové zprávy.
DAC (str. 179) zobrazuje na sdružené přístrojové desce nebo na obrazovce displeje
Sdružená přístrojová deska
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 175).
Driver Alert Sys Doporucen servis
A
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Obrazovka displeje
KontrolkaA
Zpráva
Popis
07
Driver Alert Vypnuto
Funkce je vypnuta.
Driver Alert Dostupný
Funkce je aktivována.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
07 Podpora řidiče
||
KontrolkaA
A
Zpráva
Popis
Driver Alert Standby <65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Přečtěte si
o omezeních kamerového snímače (str. 175).
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
179)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 179)
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
180)
07
182
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW)*
POZNÁMKA
Lane Departure Warning patří mezi funkce
v systému Driver Alert System - někdy se
označuje jako LDW (Lane Departure Warning).
Tato funkce je určena pro použití na dálnicích
a podobných vícepruhých silnicích ke snížení
rizika náhodného opuštění jízdního pruhu
v určitých situacích.
Princip funkce LDW
Řidič je upozorněn pokaždé, když kola
přejedou čáru. Pokud se čára nachází mezi
koly, zvukový alarm není vydán.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
179)
•
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 185)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 183)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 184)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 186)
Lane Departure Warning (LDW) funkce
U funkce Lane Departure Warning lze provést
některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
LDW se zapíná nebo vypíná tlačítkem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
LDW obsahuje kameru, která detekuje boční
čáry namalované na vozovce.
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční čáry
na vozovce bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
Tato funkce je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou.
Osobní preference
Nastavení se provádí ze středové konzoly
pomocí systému nabídky MY CAR. Popis
systému nabídky - viz MY CAR (str. 78).
07
Vyberte některou z následujících možností:
• Zapnout při startu - Tato funkce přejde
do pohotovostního režimu při každém
nastartování motoru. Při nastartování je
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
07 Podpora řidiče
||
nastavena stejná hodnota, jaká byla
nastavena při vypnutí motoru.
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost,
poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
Funkce LDW je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou. Pár příkladů:
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 183)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 184)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 186)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 185)
Boční čáry funkce LDW (vyznačeno na obrázku
červeně).
07
184
•
Symbol LDW má BÍLΔ boční čáry funkce je aktivní a detekuje, tedy "vidí",
jednu nebo obě boční čáry.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je aktivní, ale nedetekuje levou ani
pravou boční čáru.
nebo
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je v pohotovostním režimu, protože rychlost klesla pod 65 km/h.
•
Symbol LDW nemá boční čáry - funkce je
deaktivována.
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 183)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 183)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 186)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 185)
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) omezení
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid má
podobná omezení jako lidské oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte
si o omezeních kamerového snímače (str.
175).
POZNÁMKA
Jsou situace, kdy funkce LDW neindikuje
žádnou výstrahu, např.:
•
•
•
•
•
Jsou zapnuté ukazatele směru
Řidič má nohu na brzdovém pedálu18
V případě rychlého sešlápnutí plynového pedálu18
V případě rychlého pohybu volantu18
Pokud je zatáčka tak ostrá, že se
vozidlo nakloní.
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 183)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 184)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 186)
18
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 183)
07
Pokud je vybráno "Vyšší citlivost", výstraha je nadále aktivní, viz Lane Departure Warning (LDW) - funkce (str. 183).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
185
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
Pokud funkce LDW není k dispozici, na
přístrojové desce se na displeji nebo obra-
KontrolkaA
zovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace postupujte podle doporučení.
Zpráva
Popis
Lane departure warning ZAP/
Lane departure warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Příklady zpráv:
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí po 5 sekundách.
Lane Depart. Warning Nedostupné při této rychlosti
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Lane Depart. Warning Nedostupný
Jízdní pruh nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 175).
Lane Depart. Warning Dostupný
Funkce sleduje boční značení jízdního pruhu.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 175).
Driver Alert Sys Doporucen servis
07
A
186
Systém je vypnutý.
•
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
07 Podpora řidiče
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 183)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 183)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 184)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 185)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole nebo pomocí
systému menu (str. 78) MY CAR vozidla.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Související informace
•
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
191)
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 188)
•
•
Parkovací asistent* - přední (str. 190)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 190)
Parkovací asistent* - funkce
Systém parkovací asistence se automaticky
aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se
kontrolka Zapnuto/Vypnuto. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka
zhasne.
Parkovací asistent* - zadní (str. 189)
Parkovací kamera (str. 191)
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Kontrolka Zapnuto/Vypnuto parkovací asistence.
VAROVÁNÍ
07
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
188
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou
překážkou.
Senzory nedokáží detekovat vysoké
předměty např. vyčnívající nakládací
rampy.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
•
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
Parkovací asistent* - zadní
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 188)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
191)
Parkovací asistent* - přední (str. 190)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 190)
Parkovací asistent* - zadní (str. 189)
Parkovací kamera (str. 191)
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 188)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
191)
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 188)
•
Parkovací kamera (str. 191)
07
Parkovací asistent* - přední (str. 190)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 190)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent* - přední
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 188)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
191)
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 188)
•
•
Parkovací asistent* - zadní (str. 189)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 190)
Parkovací kamera (str. 191)
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Doporucen servis, je parkovací asistence vypnuta.
DŮLEŽITÉ
Přední parkovací asistent je aktivní při
rychlosti cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h, systém
se opět aktivuje.
Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybné varovné signály.
Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které
vysílají stejné ultrazvukové frekvence, se
kterými tento systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
POZNÁMKA
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
07
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 188)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
191)
Parkovací asistent* - funkce (str. 188)
Parkovací asistent* - přední (str. 190)
Parkovací asistent* - zadní (str. 189)
Parkovací kamera (str. 191)
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
Parkovací kamera
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu nastavení (str.
192)).
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Parkovací asistent* (str. 188)
Parkovací asistent* - funkce (str. 188)
Parkovací asistent* - přední (str. 190)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 190)
Parkovací asistent* - zadní (str. 189)
Parkovací kamera (str. 191)
Funkce a ovládání
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozu.
Umístění tlačítka CAM.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu,
než se to jeví na obrazovce.
07
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
07 Podpora řidiče
||
Pokud je vozidlo rovněž vybaveno snímači
parkovací asistence*, jejich informace se
zobrazují graficky jako barevná pole a ilustrují
vzdálenost od detekovaných překážek - viz
nadpis „Vozidla se snímači couvání“ dále
v textu.
POZNÁMKA
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h vpřed nebo 35 km/h
vzad.
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
192
Naváděcí linie
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
na pohybu volantu. Ukazují řidiči trasu vozu
dokonce i při zatáčení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že obrazovka zobrazuje
pouze oblast za vozem – věnujte pozornost prostoru po stranách a před vozem,
když manévrujete při couvání.
POZNÁMKA
07
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Světelné podmínky
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
•
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera - nastavení (str. 192)
Parkovací kamera - omezení (str. 193)
Parkovací asistent* (str. 188)
Parkovací kamera - nastavení
Parkovací kamera představuje asistenční
systém, který se aktivuje se při zařazení zpátečky.
Nastavení
Změna nastavení parkovací kamery:
1. Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
2. Vyberte požadovanou možnost pomocí
OK/MENU.
3. Stiskněte tlačítko OK/MENU a pomocí
EXIT opusťte nabídku.
nebo
1. Stiskněte CAM.
2. Stiskněte OK/MENU.
3. Vyberte požadovanou možnost pomocí
OK/MENU.
4. Stiskněte tlačítko OK/MENU a pomocí
EXIT opusťte nabídku.
Různé
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při
zařazení zpátečky.
•
Jedním stisknutím tlačítka CAM se aktivuje kamera, i když není zpátečka
zařazena.
•
Je-li ve voze nainstalováno několik
kamer*, kamera se přepíná stisknutím
ovladače CAM nebo otáčením ovladače
TUNE.
07 Podpora řidiče
Související informace
•
•
•
•
Parkovací kamera (str. 191)
Parkovací kamera - omezení (str. 193)
Parkovací asistent* (str. 188)
Parkovací kamera - omezení
Parkovací kamera představuje asistenční
systém, který se aktivuje se při zařazení zpátečky.
MY CAR (str. 78)
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
BLIS* (informační systém mrtvého
úhlu)
BLIS ((Blind Spot Information System)) je
informační systém založený na kamerové
technologii, která za určitých okolností může
pomoci řidiči zaznamenat vozidla pohybující
se ve stejném směru v takzvaném „mrtvém
úhlu“.
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji při jízdě v hustém provozu po víceproudových dálnicích.
VAROVÁNÍ
Tento systém doplňuje, nikoliv nahrazuje,
bezpečný styl jízdy a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Za bezpečné přejíždění mezi jízdními pruhy je odpovědný
výhradně řidič.
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera (str. 191)
Parkovací kamera - nastavení (str. 192)
07
Parkovací asistent* (str. 188)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
07 Podpora řidiče
||
Přehled
Γistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Skla jsou elektricky vyhřívána, takže sníh
a led taje. V případě potřeby seškrábněte
sníh ze skel.
Související informace
G021426
•
BLIS* (Blind Spot Information System) použití (str. 194)
BLIS* (Blind Spot Information System)
- použití
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
BLIS se aktivuje při nastartování motoru.
Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS
třikrát zablikají.
Zpětné zrcátko se systémem BLIS19.
BLIS kamera
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.
07
Údržba
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS20 musí být čisté. Γočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
19
20
194
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Viz předcházející obrázek (1).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Systém lze deaktivovat/aktivovat po nastartování motoru jedním stisknutím tlačítka BLIS.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky (str. 78) MY CAR.
07 Podpora řidiče
Po deaktivaci funkce BLIS kontrolka v tlačítku
zhasne a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva.
Po aktivaci BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí, na sdružené přístrojové desce se
zobrazí nová textová zpráva a kontrolky
v panelech dveří 3x zablikají. Stisknutím tlačítka OK na levém pákovém přepínači
vypnete textovou zprávu.
Kdy BLIS funguje
Systém pracuje, pokud vozidlo jede rychlostí
vyšší než 10 km/h.
Když kamera (1) detekuje vozidlo v mrtvém
úhlu, rozsvítí se trvale kontrolka (2), viz obrázek (str. 193).
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto
sdělí řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery zakryté, začne blikat kontrolka BLIS a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí zpráva. V tomto případě zkontrolujte a vyčistěte čočky.
V případě potřeby lze systém dočasně
vypnout - viz kapitola "Aktivace/deaktivace
BLIS".
Předjíždění
Systém reaguje, pokud:
•
•
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až
o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého
vozidla
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí
až o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho
vozidla.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS v ostrých zatáčkách nefunguje.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Široký přívěs připojený k vozidlu může
zakrýt ostatní vozidla v sousedních pruzích. Může se zdát, že systém BLIS nedokáže detekovat vozidlo v zastíněné oblasti.
Denní světlo a tma
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je navržen tak, aby
detekoval motorová vozidla, například osobní
vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly.
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních vozidel. Pokud okolní vozidla nesvítí,
systém vozidla nedetekuje. To například znamená, že systém nereaguje na přívěsy bez
světlometů, které jsou taženy za osobním
nebo nákladním vozidlem.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, proti prudkému světlu nebo
v mlze.
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není
v mrtvém úhlu.
POZNÁMKA
Pokud se kontrolka BLIS příležitostně rozsvítí, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádný vůz, neznamená to, že v systému
došlo k poruše.
Pokud došlo k poruše v systému BLIS, na
displeji se zobrazí Syst.mrtv.úhlu
Doporucen servis.
Následující obrázky ukazují příklady situací,
kdy se může kontrolka BLIS rozsvítit, i když
žádné jiné vozidlo není v mrtvém úhlu.
07
}}
195
07 Podpora řidiče
||
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů systému BLIS musí
být prováděna pouze v odborné dílně doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Související informace
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
07
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
BLIS - symboly a zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS (str. 193) nefunguje nebo je přerušována, se na sdružené
přístrojové desce může zobrazit symbol a text
s vysvětlením. Postupujte podle pokynů.
Příklady zpráv:
•
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu)
(str. 193)
Zpráva
Popis
•
BLIS - symboly a zprávy (str. 196)
Syst.mrtv.úhlu
ZAP
Systém BLIS je aktivován.
BLIS Nutný
servis
Systém mrtvého úhlu
je vypojen - kontaktujte dílnu.
BLIS Zablokovaná kamera
Kamera systému BLIS
je zablokována nečistotou, sněhem nebo
ledem - vyčistěte
čočky.
07 Podpora řidiče
Zpráva
Popis
BLIS Omezená
funkce
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Kamera se opět sama
nastaví, jakmile se
přenos dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem ve vozidle
normalizuje.
Syst.mrtv.úhlu
VYP
Systém BLIS je deaktivován.
Nastavitelná síla řízení*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň, která mu z hlediska vnímání vozovky
nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce. Nastavení se provádí v systému nabídky MY CAR.
Popis systému nabídky - viz MY CAR (str. 78).
Toto nastavení nemůže být zpřístupněno,
když vůz jede.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit - během této doby bude posilovač
řízení fungovat s omezenou účinnosti
a může mít pocit, že k otáčení volantu
musíte vyvinout větší sílu.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Související informace
•
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu)
(str. 193)
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové desce zobrazí zpráva.
07
Související informace
•
MY CAR (str. 78)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
08 Startování a jízda
Alcolock*
Alcolock1
Systém
má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Alcolock* - funkce a použití
Funkce
Kontrolka
(4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Γástečně vybitá
Γervená
Vybito - vložte nabíječku
do držáku nebo připojte
napájecí kabel ze schránky
v palubní desce.
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to
vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor ve voze bude zcela nabitý a Alcolock
se aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 199)
Spínač.
Alcolock* - nezapomeňte (str. 201)
Tlačítko pro přenos.
Alcolock* - uložení (str. 200)
Kontrolka stavu akumulátoru.
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 200)
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
202)
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Ovládání - batérie
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* (str. 199)
Alcolock* - uložení (str. 200)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 201)
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 200)
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
202)
08
1
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
08 Startování a jízda
Alcolock* - uložení
Alcolock uložte vždy do držáku. Ruční jednotka alcolock se uvolní tak, že ji lehce zatlačíte do držáku a uvolníte - vyskočí ven
a můžete ji z držáku vytáhnout.
Alcolock* - před nastartováním
motoru
Výsledek dechové zkoušky
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock
je připraven k použití.
Zelená kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat nebyl naměřen žádný
alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat naměřený obsah alkoholu je vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní hodnota A.
Γervená kontrolka + Nevyhovuj. test
Čekejte
1 minutu
Motor nelze nastartovat - naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
platná mezní hodnotaA.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí se Alcolock nejdříve aktivovat
pomocí spínače (2).
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se
nadechněte a rovnoměrně vydechujte po
dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte
"cvaknutí". Výsledkem bude jedna
z možností uvedených v tabulce Výsledek dechové zkoušky.
Uložení příruční jednotky a dobíjecí stanice.
•
Příruční jednotku vraťte do držáku tak, že
na ní tlačíte, dokud nezacvakne.
•
Uložte příruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
plně nabity.
Související informace
•
•
08
200
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 199)
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky
do držáku.
A
POZNÁMKA
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 200)
Alcolock* (str. 199)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 201)
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
202)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Mezní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Zjistěte si, jaké
hodnoty platí ve vaší zemi. Viz také Alcolock* (str. 199).
Související informace
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 199)
Alcolock* - uložení (str. 200)
08 Startování a jízda
•
•
Alcolock* (str. 199)
Alcolock* - nezapomeňte
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
202)
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu2.
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou
nejezte a nepijte.
Chladné nebo horké počasí
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu2 každých 12 měsíců.
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Doporuč. kalibr.. Pokud
kalibrace nebude provedena do těchto 30
dní, běžné startování motoru se zablokuje v tomto případě bude možné vůz startovat
pouze pomocí funkce Bypass, kapitola "Nouzová situace".
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
2
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití.
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC
odebírá Alcolock více proudu. Na sdružené
přístrojové desce se objeví Alcoguard vložte
napájecí kabel. V tomto případě připojte
napájecí kabel od schránky v palubní desce
a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit
zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete
dovnitř.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
08
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
08 Startování a jízda
||
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
POZNÁMKA
Každá aktivace funkce Bypass se zaznamenává a ukládá do paměti, viz Zaznamenávání údajů (str. 15).
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu2.
Aktivace funkce Emergency
•
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard
Vypojení povol. - tato indikace bude svítit po
celou dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze
v servisu2.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu2.
Aktivace funkce Bypass
•
08
2
202
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Alcoguard Vypojení povol. a potom lze
motor nastartovat.
Alcolock* - symboly a textové zprávy
Kromě již popsané zprávy, která souvisí s tím,
jak Alcolock funguje před nastartováním
motoru (str. 200), se na displeji sdružené
přístrojové desky může zobrazit rovněž následující zpráva:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat,
aniž by se musela provádět nová dechová
zkouška.
Alcoguard
Doporučen
servis
Kontaktujte servisA.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3)
nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace2.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 199)
Alcolock* - uložení (str. 200)
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 200)
Alcolock* (str. 199)
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
202)
08 Startování a jízda
Startování motoru
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
Alcolock*, musí být před nastartováním
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky. Další informace
o funkci Alcolock, viz Alcolock* (str. 199).
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard
Delší výdech
Výdech byl příliš krátký
- vydechujte delší
dobu.
Alcoguard
Jemnější
výdech
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte méně
intenzivně.
Alcoguard Silnější výdech
Výdech byl příliš slabý vydechujte intenzivněji.
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Alcoguard
čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen
- počkejte, než se
zobrazí Alcoguard
Výdech 5 sekund.
Je-li motor nastartován, motor spouštěče
běží, dokud nenastartuje motor nebo dokud
se neaktivuje ochrana před přehřátím.
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 199)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 201)
Alcolock* - uložení (str. 200)
Alcolock* (str. 199)
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
Zážehové a vznětové motory
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý3. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 121).
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze zapalování po nastartování motoru
nebo při odtahování vozidla.
08
3
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
08 Startování a jízda
||
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci - viz
Polohy klíče (str. 54).
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
Keyless drive*
Pro nastartování motoru proveďte kroky 2-3
u varianty bez klíče (str. 124).
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive.
VAROVÁNÍ
08
204
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Vypnutí motoru (str. 204)
Vypnutí motoru
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
Zastavení motoru:
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se zastaví.
Pokud volicí páka není v poloze P nebo
pokud se vozidlo pohybuje:
•
Stiskněte dvakrát tlačítko START/STOP
ENGINE nebo podržte tlačítko stisknuté,
dokud se motor nezastaví.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 54)
08 Startování a jízda
Zámek řízení
Dálkové startování (ERS)*
Např. při neoprávněném převzetí vozidla
zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem.
Pomocí dálkového startování (ERS – Engine
Remote Start) lze motor vozidla nastartovat
dálkově dálkovým ovládáním s klíčem nebo
pomocí klíče PCC. Takto lze prostor pro
cestující ještě před odjezdem zahřát resp.
ochladit.
Funkce
•
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce 4 a stiskne se tlačítko
START/STOP ENGINE, zámek řízení se
odemkne.
Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení
lze zaslechnout mechanický zvuk.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 203)
Polohy klíče (str. 54)
Volant (str. 59)
VAROVÁNÍ
Při dálkovém startování motoru musí být
splněny následující podmínky:
•
•
•
Klimatizace a audiosystém se spouštějí se
stejným nastavením, jaké se používalo při
zaparkování vozidla.
Motor nastartovaný pomocí systému ERS se
aktivuje maximálně na 15 minut. Potom se
vypne. Po dvou aktivacích systému ERS se
motor musí nastartovat normálním způsobem
a až potom lze systém ERS použít znovu.
Volitelná funkce ERS je dostupná ve většině
vozidel s automatickou převodovkou.
Vozidlo musí být pod dohledem.
Ve vozidle nesmí být žádní lidé
a zvířata.
Vozidlo nesmí být zaparkováno
v uzavřeném prostoru bez odvětrávání
- výfukové plyny mohou být velmi škodlivé pro zdraví osob a zvířat.
Související informace
•
Dálkové startování (ERS) - ovládání (str.
206)
•
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení (str. 207)
POZNÁMKA
Na životnost baterie v dálkovém ovladači
s klíčem má vliv funkce ERS. Pokud
budete ERS používat často, baterii musíte
měnit jednou ročně, viz Dálkový
ovladač/PCC - výměna baterie (str. 122).
POZNÁMKA
Dodržujte místní a národní předpisy
a požadavky týkající se volnoběhu.
4
08
U vozů s funkcí Keyless se dálkový ovladač musí nacházet uvnitř vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
08 Startování a jízda
Dálkové startování (ERS) - ovládání
1. Krátce stiskněte tlačítko (2) na klíči.
Aktivní funkce
2. Okamžitě potom dlouze - minimálně na
2 sekundy - stiskněte tlačítko (3).
U dálkově nastartovaného motoru se aktivují
následující funkce:
Pokud jsou splněny podmínky aktivace
systému ERS, stane se následující:
•
•
•
1. Směrová světla rychle několikrát zablikají.
2. Motor nastartuje.
3. Směrová světla se rozsvítí nepřerušovaným svitem na 3 sekundy, čímž potvrdí,
že motor byl nastartován.
POZNÁMKA
Tlačítka klíče pro dálkové startování.
Odemykání
Po dálkovém nastartování je vozidlo nadále odemknuté a detektor pohybu* je
deaktivován.
Zamykání
Doprovodné osvětlení při příchodu
Odemykání, zadní výklopné dveře
Informace5
Dálkové startování motoru
Abyste mohli dálkově nastartovat motor,
vozidlo musí být zamknuté.
Postupujte následovně:
08
5
6
7
206
S klíčem PCC6
Kontrolka přibližovacích světel7
bliká několik sekund po stisknutí tlačítka. Jakmile jsou splněna všechna
kritéria aktivace systému ERS, tato
kontrolka se rozsvítí nepřerušovaným svitem.
To však neznamená, že systém ERS systém
nastartoval.
Chcete-li zkontrolovat, zda systém ERS
motor nastartoval, stiskněte tlačítko (5) pokud motor nastartuje, rozsvítí se kontrolka
na tlačítku (2) a (3).
Pouze u klíče PCC, viz PCC* - speciální funkce (str. 119).
Další informace o klíči PCC, viz PCC* - speciální funkce (str. 119).
Další informace o přibližovacích světlech, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 118) a Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 69).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém větrání
Audio/video systém
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Deaktivované funkce
U dálkově nastartovaného motoru se deaktivují následující funkce:
•
•
•
•
Světlomety
Obrysová světla
Osvětlení registrační značky
Stěrače čelního okna.
Došlo k přerušení ERS
Při následujících situacích dojde k vypnutí
motoru nastartovaného pomocí systému
ERS:
•
Stiskne se tlačítko (1), (2) nebo (4) na dálkovém ovladači s klíčem
•
•
•
•
Vozidlo se odemkne
Dveře se otevřou
Sešlápne se plynový nebo brzdový pedál
Volicí páka se vysune z polohy P
08 Startování a jízda
•
•
V palivové nádrži zbývá cca. 10 litrů
Uplynulo 15 minut od aktivace systému
ERS.
Jakmile se vypne motor, který byl nastartován
systémem ERS, všechna směrová světla se
rozsvítí nepřerušovaným svitem po dobu
3 sekund.
Související informace
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 205)
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení (str. 207)
Dálkové startování (ERS) - symboly
a hlášení
V situacích, kdy funkce ERS není k dispozici
nebo je přerušována, se na přístrojové desce
zobrazí symbol a text s vysvětlením.
Zpráva
Popis
Dálk.strt.nefung
vybitá baterie
ERS není k dispozici kvůli vybité
baterii. Dobijte akumulátor nastartováním motoru.
Dálk.strt.nefung
zahř.motoru
ERS není k dispozici, protože se
nastavila varovná
zpráva motoru.
Kontaktujte servisA.
Dálk.strt.nefung
chlad.kapal.mot.
ERS není k dispozici, protože se
nastavila chybová
zpráva chladicího
systému, viz Chladicí kapalina - hladina (str. 278).
Dálk.strt.nefung
otevř.dveře
ERS není k dispozici, protože dveře/
zadní výklopné
dveře nejsou
zavřené.
Dálk.strt.nefung
vůz není zamkn
ERS není k dispozici - dveře nejsou
zamknuté.
Funkce ERS není k dispozici
Zpráva
Popis
Dálk.strt.nefung
Max. 2 starty
ERS není k dispozici, protože jsou
povoleny maximálně 2 aktivace
ERS po sobě.
Dálk.strt.nefung
málo paliva
ERS není k dispozici, protože je
v nádrži příliš málo
paliva.
Dálk.strt.nefung
není převod P
ERS není k dispozici, protože volicí
páka není v poloze
P.
Dálk.strt.nefung
řidič ve voze
ERS není k dispozici, protože někdo
zůstal v prostoru
pro cestující.
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
207
08 Startování a jízda
||
Přerušení funkce ERS
08
A
208
Zpráva
Popis
Dálk.start.vyp
málo paliva
Funkce ERS byla
přerušena, protože
je v nádrži příliš
málo paliva.
Dálk.start.vyp není
převod P
Funkce ERS byla
přerušena, protože
volicí páka není
v poloze P.
Dálk.start.vyp řidič
ve voze
Funkce ERS byla
přerušena, protože
někdo zůstal
v prostoru pro
cestující.
Dálk.start.vyp
zahř.motoru
Funkce ERS byla
přerušena, protože
se nastavila chybová zpráva
motoru. Kontaktujte
servisA.
Dálk.start.vyp
vybitá baterie
Funkce ERS byla
přerušena, protože
se vybila baterie.
Dálk.start.vyp
chlad.kapal.mot.
Funkce ERS byla
přerušena z důvodu
chybového hlášení
chladicí soustavy.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 205)
Dálkové startování (ERS) - ovládání (str.
206)
Startování s pomocnou batérií
Pokud je baterie spouštěče (str. 286) vybitá,
lze motor vozu nastartovat proudem z jiné
baterie.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do
polohy klíče 0 (str. 54).
2. Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
08 Startování a jízda
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
Baterie spouštěče - výměna (str. 287).
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
Převodovky
Existují dva hlavní druhy převodovky. Mechanická převodovka a automatická převodovka.
•
•
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol
a zobrazí se textová zpráva. Postupujte
podle doporučení v textové zprávě.
VAROVÁNÍ
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
•
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu, např.
pravé uchycení motoru nahoře, hlava
vnějšího šroubu (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Mechanická převodovka (str. 210)
Automatická převodovka - Geartronic (str.
211) a Powershift (str. 215)
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 211)
08
Související informace
•
Startování motoru (str. 203)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
08 Startování a jízda
manuální převodovka
Blokování zpátečky
Indikátor řazení převodových stupňů*
Převodovka má za úkol měnit převodový
poměr v závislosti na požadované rychlosti
a výkonu.
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Indikátor řazení převodových stupňů informuje
řidiče o tom, kdy je vhodné zařadit další vyšší
nebo nižší převodový stupeň. V souvislosti
s ekologickou jízdou je nezbytné jezdit na
správný převodový stupeň a přeřazovat ve
správný čas.
•
Držte se schématu řazení na řadicí páce:
před zařazením R zařaďte nejdříve neutrál
N.
•
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že
vozidlo stojí.
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) nejdříve zatlačte řadicí páku dolů do
polohy N a zařaďte tak zpětný chod.
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
Související informace
•
•
Převodovky (str. 209)
Převodová kapalina - kvalita a objem (str.
313)
Mechanická převodovka
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze
jedno označení - během
běžné jízdy svítí uprostřed.
Je-li doporučeno zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, vyšší stupeň je označen + a nižší stupeň je označen -.
Na obrázku je označení červené.
Automatická převodovka
VAROVÁNÍ
08
210
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem řazení převodových stupňů.
08 Startování a jízda
Indikátor je k dispozici jako pomůcka pro
určité varianty – GSI (Gear Shift Indicator) –
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla
co nejnižší spotřeba paliva. S ohledem např.
na parametry jízdy a jízdu bez vibrací může
být však vhodné přeřadit při vyšších otáčkách
motoru. Γíslo v rámečku označuje aktuální
převodový stupeň.
Automatická převodovka -Geartronic*
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
K dispozici jsou dva režimy řazení Geartronic:
automaticky a manuální.
Parkovací poloha - P
•
Abyste mohli volicí páku vyřadit z polohy
P, brzdový pedál musíte nejdříve pevně
sešlápnout.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. S ohledem na bezpečnost zatáhněte parkovací brzdu (str. 232).
Na sdružené přístrojové
desce "Analogue" se
uprostřed přístroje zobrazí
poloha převodového stupně
a šipky.
POZNÁMKA
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy
manuálního řazení. S8: sportovní režim*.
Sdružená přístrojová deska (str. 43) informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, J*, 1, 2, 3 apod.
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče
převodů.)
8
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte
polohu P.
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
08
U vozidla V60 Plug-in Hybrid není "sportovní režim" k dispozici - je zde pouze "+ a "-".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
08 Startování a jízda
||
Poloha neutrálu - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+S-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické
převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí,
když je pedál plynu uvolněn.
Do požadované polohy se
u manuálního řazení dostanete
přesunutím páky z polohy D do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-"
na sdružené přístrojové desce změní barvu
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
•
08
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku "+" (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do klidové polohy + a –.
nebo
212
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+S–" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden
stupeň:
•
Potáhněte jedno z pádel dozadu
k volantu a uvolněte je.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně. Tím
se předejde škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit volicí pákou manuálně
pouze v poloze "+S–" posunutím páky
dopředu nebo dozadu. Indikace na sdružené přístrojové desce se změní z S na
zobrazení zařazených převodových stupňů
123 atd.
Pádla*
Manuální řazení pomocí volicí páky doplňuje
ovládání na volantu, tzv. "pádla".
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je
nejdříve aktivovat. Přitom se jedno z pádel
musí přitáhnout k volantu - na sdružené
přístrojové desce se indikace změní z "D" na
číslo odpovídající momentálně zařazenému
převodovému stupni.
Obě "pádla" na volantu.
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu, ke změně převodového stupně dojde
při každém potáhnutí pádla.
Po každé změně převodového stupně se na
sdružené přístrojové desce objeví číslo
momentálně zařazeného převodového
stupně.
08 Startování a jízda
POZNÁMKA
Automatická deaktivace
Pokud se pádla na volantu nepoužívají, po
krátké době se deaktivují. To poznáte
podle toho, že se indikace na sdružené
přístrojové desce změní z momentálně
zařazeného převodového stupně zpátky na
"D".
Výjimkou je brzdění motorem - v tomto
případě jsou pádla aktivována po celou
dobu, kdy se brzdí.
Ruční deaktivace
Geartronic - sportovní režim* (S)9
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští
vyšší otáčky motoru pro převodové
stupně. Současně reaguje mnohem
rychleji na sešlápnutí pedálu plynu. Během
aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede ke
zpožděnému řazení nahoru.
Postup aktivace sportovního režimu:
•
Pádla na volantu lze rovněž deaktivovat
ručně:
•
Přitáhněte pádla k volantu a podržte,
dokud nezmění sdružená přístrojová
deska znak z čísla aktuálního převodového stupně na „D“.
Pádla lze používat rovněž v kombinaci s volicí
pákou ve sportovním režimu* - v tomto
případě jsou pádla stále aktivována a nedeaktivují se.
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D
do koncové polohy v "+S–" - indikace na
sdružené přístrojové desce se změní z D
na J.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
"+S–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 110.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k "+" (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
9
10
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
Pouze u některých motorů.
Je-li vozidlo vybaveno sportovním režimem*, nejdříve se zobrazí "S".
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
08 Startování a jízda
||
Při aktivaci funkce podřazení může vůz
přeřadit i o několik rychlostních stupňů
v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí
vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození
motoru.
Související informace
•
08
214
Převodová kapalina - kvalita a objem (str.
313)
08 Startování a jízda
Automatická převodovka -Powershift*
Automatická převodovka se systémem
Powershift se liší od automatické převodovky
se systémem Geartronic (str. 211) tím, že je
vybavena dvojitými mechanickými kotouči
spojky.
D: polohy automatického řazení. +S–: polohy
manuálního řazení. S: sportovní režim.*
Automatická převodovka Powershift předává
hnací sílu z motoru na poháněna kola přes
dvojité kotouče mechanické spojky, kdežto
převodovka Geartronic využívá běžný hydraulický měnič točivého momentu.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí
kapitole. Jedinou výjimkou je zimní režim
převodovky Geartronic, viz kapitola "Geartronic - zimní režim" (str. 211). Powershift umožní rozjezd z kluzkého povrchu, pokud se
manuálně zařadí 2., nikoliv 3. převodový stupeň (Geartronic).
Powershift nebo Geartronic
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení štítku převodovky pod kapotou – viz Typová označení (str. 308). Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud
vůz stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým
plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
sdružené přístrojové desce se objeví
příslušná zpráva. K přehřátí převodovky může
dojít rovněž při pomalém popojíždění
v zácpách (rychlostí max. 10 km/h) ve svahu
nebo s připojeným přívěsem. Jakmile se
vozidlo zastaví, nožní brzda je sešlápnuta
a motor běží na volnoběh, převodovka se
ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
•
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém
pedálu počkejte, dokud se přiměřeně
nezvětší vzdálenost k vozu před vámi,
popojeďte na tuto vzdálenost a zase
chvíli počkejte s nohou na brzdovém
pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Důležité informace o převodovce Powershift
a odtahování, viz Tažení (str. 251).
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na sdružené přístrojové desce spolu s kontrolkou zobrazí
i zpráva.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
08 Startování a jízda
||
Symbol
A
Zpráva
Jízdní charakteristiky
Akce
Přehř. převodov.
Přibrzďte
Problémy s udržením rovnoměrné rychlosti
při konstantních otáčkách motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdyA
Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem bezpečně
zastavte.A
Chlazení převod. Nechat
motor běž
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob ochlazení:
Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí
pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle
závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textovou zprávou na displeji je řidič také informován, že elektronika
vozidla dočasně mění jízdní charakteristiky.
V případě potřeby dodržujte instrukce z textové zprávy.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce neznamenají, že vozidlo
je v poruše. Indikují, že byla aktivována
bezpečnostní funkce, aby nedošlo
k poškození komponentů vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Přehř. převodov. Bezp.
zaparkujte, teplota v převodovce může
stoupnout natolik, že se dočasně přeruší
přenos výkonu mezi motorem a převodovkou, čímž se zabrání funkčním poruchám
spojky - vozidlo se zastaví a nepojede do
doby, než teplota převodovky klesne na
přijatelnou hodnotu.
Další možné textové zprávy s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz Zprávy (str. 77).
Textová zpráva automaticky zmizí po provedení akce nebo po jednom stisknutí tlačítka
OK na pákovém ovladači ukazatelů směru.
08
216
08 Startování a jízda
Blokování páky voliče
Stojící vůz s běžícím motorem:
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky mechanická a automatická.
•
Mechanické blokování řazení
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Deaktivace automatického blokování
řazení
Aby bylo možné přesunout volicí páku
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být v
poloze II (str. 55).
Blokování řazení - Neutrál (N)
G021351
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze klíče II.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
11
Musí zde být 2 otvory - otvor pro čepel klíče a otvor k připevnění pryžové rohože.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a dole ve schránce vyhledejte
otvor11 pro zasunutí čepele klíče (str.
121).
Vyhledejte dole v otvoru pro čepel klíče
odpružené tlačítko. Tlačítko čepelí stiskněte a přidržte.
Přesuňte volicí páku z polohy P a vytáhněte nahoru čepel klíče.
4. Vložte pryžovou rohož zpět na místo.
08
}}
217
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 211)
•
Automatická převodovka -- Powershift*
(str. 215)
Pomoc při startování do kopce
(HSA)*12
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Startování motoru (str. 203)
Start/Stop*
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start and Stop, která se zapne např.
když vozy stojí nebo čekají na semaforech motor se potom dočasně vypne a automaticky se znovu startuje, když se má pokračovat
v cestě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje všechny naše činnosti.
Výsledkem této orientace je několik funkcí,
které šetří energii. Mezi ně patří funkce Start/
Stop. Všechny funkce mají za cíl snížit
spotřebu paliva, což dále pomůže snížit
emise výfukových plynů.
Obecné informace o systému Start/
Stop
08
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
12
218
Závisí na kombinaci motoru a převodovky. HSA není k dispozici u všech kombinací.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit více ekologicky - v případě potřeby se
motor automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* - funkce a použití (str. 219)
Startování motoru (str. 203)
Start/Stop* - nastavení (str. 224)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 223)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 222)
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 221)
•
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
223)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 225)
Baterie - Start/Stop (str. 289)
Start/Stop* - funkce a použití
Podmínky
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Funkce Start/Stop
se aktivuje automaticky při nastartování
motoru pomocí klíče.
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po nastartování motoru pomocí klíče.
Řidiče na to upozorní symbol
funkce, který se rozsvítí na
sdružené přístrojové desce,
a kontrolka, která se rozsvítí
na tlačítku Zap/Vyp.
Všechny běžné systémy ve
voze jako např. osvětlení,
rádio apod. fungují u motoru, který se automaticky zastavil, zcela normálně. Dočasně
však může dojít k omezení některých funkcí,
např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti audio
systému.
A
M/AA
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se automaticky vypne.
M
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a držte levou nohou stále
na pedálu - motor se zastaví.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud je aktivní funkce ECO,
motor se může automaticky
zastavit ještě před úplným
zastavením vozidla.
Na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí kontrolka Start/Stop, která
potvrdí a upozorní, že došlo k automatickému vypnutí motoru.
Automatické vypnutí motoru
Aby došlo k automatickému zastavení
motoru, musí být splněny následující podmínky:
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
219
08 Startování a jízda
||
Automatické startování motoru
Podmínky
M/A
A
S řadicí pákou v neutrálu:
M
1. Sešlápněte spojkový nebo plynový pedál - motor nastartuje.
2. Zařaďte vhodný převodový stupeň a rozjeďte se.
Uvolněte tlak nohy na brzdovém
pedálu - motor se automaticky
spustí a můžete pokračovat v jízdě.
A
Udržujte tlak na brzdovém pedálu
a sešlápněte plynový pedál - motor
se automaticky nastartuje.
A
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
M
+A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Vypnutí funkce Start/Stop
08
220
Funkce Start/Stop bude vypnuta do opětovného zapnutí pomocí tlačítka nebo do příštího
startu motoru.
Asistent startování HSA
Uvolněte brzdový pedál a počkejte,
než se vůz rozjede - motor automaticky nastartuje, jakmile je rychlost
větší než běžná rychlost chůze.
A
Vypnutí funkce poznáte podle toho,
že zhasne kontrolka na sdružené
přístrojové desce a kontrolka
Start/Stop na tlačítku.
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop stisknutím tohoto
tlačítka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když
vůz stojí ve svahu, se motor rovněž automaticky nastartuje - díky funkci HSA (str. 218)
(Hill Start Assist) se vůz nerozjede zpátky.
U systému HSA () zůstává tlak v brzdovém
systému dočasně k dispozici, pokud řidič
přesune svou nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál, aby se mohl rozjet poté, když
se motor automaticky zastavil. Dočasné
zabrzdění se uvolní po několika sekundách
nebo když řidič sešlápne plynový pedál.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 218)
Startování motoru (str. 203)
Start/Stop* - nastavení (str. 224)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 223)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 222)
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 221)
•
•
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
223)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 225)
Baterie - Start/Stop (str. 289)
08 Startování a jízda
Start/Stop* - motor nevypne
Podmínky
M/AA
Podmínky
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnot - to
poznáte podle toho, že ventilátor
běží ve vysokých otáčkách.
M+A
A
vůz couvá.
M+A
atmosférický tlak vzduchu je
menší než tlak odpovídající cca.
1500-2500 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
je aktivován adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
Podmínky
teplota baterie spouštěče klesne
pod bod mrazu nebo je příliš
vysoká.
M+A
M/AA
vozidlo nedosáhne nejdříve
rychlost cca. 8 km/h po nastartování pomocí klíče nebo posledním
automatickém vypnutí.
M+A
řidič intenzivně pohne volantem.
M+A
volicí páka řazení je v poloze SC
nebo "+/-".
A
M+A
řidič nemá zapnutý bezpečnostní
pás.
M+A
kapacita akumulátoru je nižší než
minimální povolená úroveň.
M+A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená funkce Start/Stop se aktivuje
znovu, jakmile se provede automatické čištění (viz Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 242)).
cesta je velmi prudká.
M+A
motor nemá normální provozní
teplotu.
M+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky zapojen přívěs.
M+A
venkovní teplota je pod bodem
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30°C.
M+A
kapota je otevřenáB.
M+A
je aktivováno elektrické vyhřívání
čelního skla.
M+A
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Přestože je funkce
Start/Stop aktivována, motor se nevypne
automaticky vždy.
Motor se automaticky nevypne, pokud:
převodovka nemá normální provozní teplotu.
A
B
C
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
Související informace
A
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 218)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 219)
Startování motoru (str. 203)
Start/Stop* - nastavení (str. 224)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 223)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 222)
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
223)
•
•
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 225)
08
Baterie - Start/Stop (str. 289)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
221
08 Startování a jízda
Start/Stop* - automatické vypnutí
motoru
Podmínky
M/AA
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. V některých případech může automaticky zastavený motor
znovu nastartovat, aniž by řidič chtěl v jízdě
pokračovat.
Pokud dojde k automatickému
vypnutí vozidla, když vozidlo
nezastavilo úplně, vozidlo se
začne pohybovat nebo mírně
zvýší svou rychlost.
M+A
V následujících situacích motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový
pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
08
222
Podmínky
M/AA
Zamlžení oken.
M+A
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnot.
M+A
Dočasně se projevuje vysoký
odběr proudu nebo kapacita baterie klesla pod minimální povolenou úroveň.
M+A
Opakované sešlápnutí brzdového
pedálu.
M+A
Kapota je otevřenáB.
M+A
A
B
C
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče se otevře, když je volicí
páka v poloze D nebo N.
A
Pohyby volantuB.
A
se volič převodových stupňů
vysune z polohy D do polohy SC,
R nebo "+/-".
A
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí
páka je v poloze D- ozve se zvukové upozornění a textová zpráva
informuje, že je aktivní funkce
Start/Stop.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
VAROVÁNÍ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se
může náhle automaticky spustit. Před
otevřením kapoty motor nejdříve vypněte
jako obvykle stisknutím tlačítka START/
STOP ENGINE.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 218)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 219)
Startování motoru (str. 203)
Start/Stop* - nastavení (str. 224)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 223)
Start/Stop* - motor nevypne (str. 221)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
223)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 225)
Baterie - Start/Stop (str. 289)
08 Startování a jízda
•
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Po automatickém
vypnutí motor někdy nenastartuje automaticky.
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:
Podmínky
M/A
A
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil neutrál - potom
bude možné motor automaticky
nastartovat.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou
otevřené - motor se musí nastartovat normálně.
A
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 222)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka
Start/Stop* - motor nevypne (str. 221)
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Pokud nastartování
nebude úspěšné a motor se zastaví, pokračujte následovně:
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
223)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 225)
Baterie - Start/Stop (str. 289)
1. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
2. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí text Zařaďte neutrál.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 218)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 219)
Startování motoru (str. 203)
Start/Stop* - nastavení (str. 224)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 223)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 222)
•
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 221)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 225)
Baterie - Start/Stop (str. 289)
Start/Stop* (str. 218)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 219)
08
Startování motoru (str. 203)
Start/Stop* - nastavení (str. 224)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
08 Startování a jízda
Start/Stop* - nastavení
V případě některých kombinací motoru
a převodovky je k dispozici funkce Start/Stop,
která se aktivuje například, když vozidlo stojí
nebo čeká na semaforech. Systém menu MY
CAR v části DRIVe ve vozidle obsahuje informace o systému Start-Stop společnosti Volvo
a doporučení pro úspornou jízdu.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 218)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 219)
Startování motoru (str. 203)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 223)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 222)
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 221)
•
•
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
223)
Start/Stop* - symboly a zprávy (str. 225)
Baterie - Start/Stop (str. 289)
08
224
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
Start/Stop* - symboly a zprávy
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může zobrazit textové
zprávy na informačním displeji.
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
rozsvítit na sdružené přístrojové
desce také textové zprávy. V některých přípa-
Symbol
dech je třeba provést doporučená opatření.
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
Zpráva
Info/opatření
M/AA
Nutný servis aut. start/stop
Funkce Start/Stop je vypojena. Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový signál
Aktivuje se, když se otevřou dveře řidiče a došlo k automatickému vypnutí motoru
a volicí páka převodovky je v poloze D.
Stisknout Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/STOP
ENGINE.
Sešlápn. spojku pro spuštění
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového
pedálu.
M
Pro nastartování sešl.brzd.
+spoj.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového nebo
spojkového pedálu.
M
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou
zařaďte neutrál.
M
A
M+A
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
08 Startování a jízda
||
Symbol
A
Zpráva
Info/opatření
Pro nastartování zvolit P nebo
N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte
motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
A
Stisknout Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor normálně pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE a voliče řazení v poloze P nebo N.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 218)
Start/Stop* - funkce a použití (str. 219)
Startování motoru (str. 203)
Start/Stop* - nastavení (str. 224)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 223)
•
Start/Stop* - automatické vypnutí motoru
(str. 222)
•
•
Start/Stop* - motor nevypne (str. 221)
•
Baterie - Start/Stop (str. 289)
Start/Stop* - nedobrovolné vypnutí
motoru, mechanická převodovka (str.
223)
08
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
M/AA
08 Startování a jízda
ECO*
ECO je inovativní funkce společnosti Volvo
pro vozidla s automatickou převodovkou,
která dokáže snížit spotřebu paliva až o 5 %,
v závislosti na stylu jízdy řidiče. Tato funkce
poskytuje řidiči možnosti aktivnějšího přístupu
k ekologické jízdě.
Všeobecné informace
Při aktivaci funkce ECO se
změní následující:
•
•
POZNÁMKA
ECO - provoz
Eco Coast - funkce
Subfunkce Eco Coast prakticky znamená, že
je deaktivováno brzdění motoru a kinetická
energie vozidla se tedy používá k setrvačné
jízdě na delší vzdálenosti. Při uvolnění pedálu
akcelerátoru se automaticky odpojí převodovka od motoru jehož otáčky se sníží na volnoběh s minimální spotřebou.
Body řazení v převodovce.
Funkce Start/Stop - motor se může automaticky vypnout před tím, než vozidlo
zcela zastaví.
•
Funkce Eco Coast je aktivována - brzdění
motorem se vypne.
•
Nastavení systému ovládání klimatu některé elektrické spotřebiče se deaktivují
nebo fungují se sníženým výkonem.
Vypnutí funkce ECO poznáte
podle toho, že zhasne kontrolka ECO na sdružené
přístrojové desce a kontrolka
ECO na tlačítku. Funkce
zůstane vypnuta do opětovné aktivace tlačítkem
ECO.
Je-li aktivována funkce ECO, některé parametry v nastavení systému ovládání klimatu se změní a některé funkce elektrických spotřebičů se omezí - stisknutím tlačítka AC resetujte systém ovládání klimatu.
Přitom dojde k omezení funkce AC.
Řízení motoru a reakce z plynového
pedálu.
•
Funkce ECO zapnuta nebo vypnuta
ECO Zapnuto/Vypnuto
Symbol ECO
Funkce ECO se deaktivuje při vypnutí motoru
a je proto nutné ji po každém nastartování
motoru aktivovat. Pro některé motory platí
výjimky. Je však snadné ověřit si aktivaci
funkce podle symbolu ECO na sdružené
přístrojové desce a podle svitu kontrolky
tlačítkaECO.
Tato funkce je určená pro použití v případě
předpokládaného snížení rychlosti, např. při
dojíždění na křižovatku nebo semafor s červeným signálem.
Funkce Eco Coast umožňuje proaktivní jízdu,
kdy řidič může využívat tzv. techniky „Pulse &
Glide“ (Rozjezdu a setrvačné jízdy) a brzdit
minimálně.
Kombinace - zapnutí a vypnutí
Kombinací funkce Eco Coast a dočasným
deaktivováním funkce ECO lze společně snížit
spotřebu paliva. Tedy:
•
Aktivní Eco Coast: Dlouhý dojezd bez
brzdění motorem = nízká spotřeba
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
}}
227
08 Startování a jízda
||
a
•
Deaktivovaná funkce ECO: krátký dojezd
s brzděním motorem = minimální
spotřeba.
POZNÁMKA
Aby však spotřeba paliva byla optimální,
neměla by se funkce Eco Coast používat
při dojíždění setrvačností na krátké vzdálenosti.
Aktivace Eco Coast
Funkce se aktivuje úplným uvolněním pedálu
akcelerátoru při současném splnění následujících podmínek:
•
•
•
•
Je aktivováno tlačítko ECO
Stiskněte tlačítko ECO.
•
Změňte převodový stupeň pomocí pádel
pod volantem.
•
Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.
Eco Coast - omezení
Tato funkce není k dispozici v následujících
případech:
•
•
•
je aktivní tempomat
sklon svahu je strmější než přibližně 6 %.
provede se manuální změna převodového
stupně pomocí řadicích pádel pod volantem*
•
motor nebo převodovka nemají normální
provozní teplotu.
Sklon svahu není strmější než
přibližně 6 %.
•
volicí páka se přesune z polohy D- do
polohy „S+/-“
•
rychlost je mimo rozmezí
přibližně 65 - 140 km/h
•
na strmých klesáních - za účelem brzdění
motorem.
•
bezprostředně před předjížděcím
manévrem - za účelem co nejbezpečnějšího provedení manévru.
Další informace a nastavení
Posuňte řadicí páku do manuální polohy
„S+/-“.
Rychlost je v rozmezí
přibližně 65 - 140 km/h
Deaktivace Eco Coast
228
•
•
Volicí páka je v poloze D
V určitých situacích může být žádoucí deaktivovat funkci Eco Coast. Příklady takových
situací:
08
Funkci Eco Coast lze deaktivovat a vrátit se
tak k brzdění motorem následovně:
Systém nabídky vozidla MY CAR obsahuje
další informace o koncepci ECO - viz kapitola
MY CAR (str. 78).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
90)
08 Startování a jízda
Pohon všech kol – AWD*
Nožní brzda
Optimální trakce je dosahována u pohonu
všech kol.
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
Pohon všech kol je trvale zařazen
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd je funkční pouze, když běží
motor.
Pohon všech kol (All Wheel Drive) znamená,
že jsou současně poháněna všechna čtyři
kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky
mezi přední a zadní kola. Elektronicky řízený
systém spojky rozděluje výkon na kola, která
mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu
vozovky. Tak je zajištěna nejlepší možná
trakce a nedochází k prokluzování kol. Při
normální jízdě je větší část výkonu přenášena
na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu
a ledu.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být
vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Další obecné informace o velkém zatížení
vozu,viz Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 311).
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích může mít za následek opožděnou reakci
brzd. Na mokrém povrchu vozovky, před
dlouhodobým parkování a po mytí v myčce
se doporučuje očistit brzdy lehkým krátkodobým přibrzděním při jízdě.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v záruční a servisní knížce.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Symboly a zprávy
Symbol
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud
je hladina nízká, doplňte brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz,
abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
Trvalý svit po dobu 2 sekund
při spuštění motoru – automatická kontrola funkce.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
08 Startování a jízda
||
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
,
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Související informace
•
•
08
230
Parkovací brzda (str. 232)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 230)
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 231)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 230)
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Antilock Braking System), brání zablokování kol
během brzdění.
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky v případě, například,
nebezpečí. Při zásahu ABS můžete pocítit
vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální
jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další
automatickou kontrolu provede systém ABS
při dosažení rychlosti 10 km/h. To se může
projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy
v brzdovém pedálu.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 229)
Parkovací brzda (str. 232)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 230)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 231)
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce
ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se aktivují při
rychlostech nad 50 km/h v případě náhlého
brzdění. Jakmile vůz zpomalí na rychlost
menší než 10 km/h, brzdová světla přestanou
blikat, ale budou normálně svítit. Současně se
aktivuje výstražná funkce ukazatelů směrů
(str. 67) - tato světla blikají, dokud řidič
pomocí plynového pedálu nezmění otáčky
motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 229)
Parkovací brzda (str. 232)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 231)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 230)
08 Startování a jízda
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná
síla může být zvýšena až na úroveň, kdy
zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový
pedál se funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 229)
Parkovací brzda (str. 232)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 230)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 230)
08
231
08 Startování a jízda
Parkovací brzda
Aktivace parkovací brzdy
Parkovací brzda drží vozidlo na místě, když je
sedadlo řidiče prázdné. Přitom mechanicky
zablokuje dvě kola.
a podržením ovládacího prvku PUSH LOCK/
PULL RELEASE. Při uvolnění ovládacího
prvku se brzdění vypne.
POZNÁMKA
Funkce
V případě nouzového brzdění při rychlostech nad 10 km/h se během brzdění ozývají zvukové signály.
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze
na zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za
jízdy, když se používá normální nožní brzda,
působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět
stojí, brzda opět působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí baterie příliš nízké, připojte
pomocnou baterii, viz Startování s pomocnou
batérií (str. 208).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládací prvek PUSH LOCK/
PULL RELEASE.
>
Symbol na sdružené přístrojové
desce začne blikat - jakmile se rozsvítí
trvale, došlo k aktivaci parkovací
brzdy.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
•
08
232
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat, když je vozidlo v pohybu, stisknutím
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
08 Startování a jízda
Uvolnění parkovací brzdy
POZNÁMKA
Parkovací brzdu lze uvolnit manuálně tak,
že místo brzdového pedálu sešlápnete
spojkový pedál. Společnost Volvo doporučuje používat brzdový pedál.
Automatické odbrzdění
1. Nastartujte motor.
2. Zařaďte první stupeň nebo zpátečku.
Vozy s manuální převodovkou
3. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Manuální odbrzdění
Vozy s automatickou převodovkou
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.13
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek PUSH
LOCK/PULL RELEASE.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky13.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Automatické odbrzdění
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
13
U vozidla se systémem Keyless: Stiskněte START/STOP ENGINE.
2. Nastartujte motor.
3. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů se parkovací
brzda uvolní automaticky pouze, pokud
běží motor a řidič je připoután bezpečnostním pásem. Ve vozidlech s automatickou
převodovkou se parkovací brzda uvolní
automaticky, pokud se sešlápne plynový
pedál a volič převodových stupňů se
přesune do polohy D nebo R.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může
způsobit pojíždění vozu dozadu, když je
parkovací brzda automaticky odbrzděna
v prudkém svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího prvku, zatímco se rozjíždíte.
Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu
konstrukce elektronické brzdy měněno
08
}}
233
08 Startování a jízda
||
v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symbol
Symboly a zprávy
Informace o zobrazení a mazání textových
zpráv na sdružené přístrojové desce, viz
Zprávy - použití (str. 78).
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
•
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše.
•
Ruční brzda není
zcela uvolněna
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Závada bránící v uvolnění ruční brzdy:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový signál.
08
234
08 Startování a jízda
Symbol
Zpráva
Význam/činnost
Ruční brzda není
zatažena
Závada bránící v použití ruční brzdy:
•
Pokuste se uvolnit a aktivovat brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi, aby upozornila řidiče, že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Ruční brzda
Doporucen
servis
Byla zjištěna závada:
•
•
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím,
než byla odhalena porucha, musí být kola
natočena jako při parkování ve svahu
a musí být zařazen 1. převodový stupeň
(mechanická převodovka) nebo páka
voliče musí být v poloze P (automatická
převodovka).
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Související informace
•
Nožní brzda (str. 229)
08
235
08 Startování a jízda
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
O brodění mluvíme, pokud vozidlo projíždí po
cestě pokryté vodou. Brodění musíte věnovat
zvýšenou pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 25 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost těchto systémů.
Vůz může projíždět vodou o maximální
hloubce 25 cm maximální rychlostí 10 km/h.
Zvláštní pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
08
236
•
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte
vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí
poruchy motoru.
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz Jízda s přívěsem (str. 244).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Vys.tepl.motoru Bezpecne
zastav. - bezpečně zastavte vůz a několik minut nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
•
Pokud se zobrazí zpráva
Vys.tepl.motoru Vypněte motor nebo
Málo chl.kapal. Vypněte motor, musíte
po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu
Horká převodov. Snižte rychlost nebo
Horká převodov. Bezpečně zastav. postupuje podle dále uvedených doporučení, snižte rychlost, vozidlo bezpečně
zastavte a nechejte motor běžet několik
minut na volnoběh, aby převodovka
ochladla.
Související informace
•
•
Odtah (str. 253)
Tažení (str. 251)
•
08 Startování a jízda
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
Jízda s otevřenými dveřmi
zavazadlového prostoru
Související informace
•
Nakládání (str. 113)
Přetížení - baterie spouštěče
Elektrické funkce vozu zatěžují baterii spouštěče (str. 286) různě. Nenechávejte klíč ve
spínací skříňce v poloze (str. 55) II, pokud je
vypnutý motor. Místo toho použijte režim I,
který je energeticky méně náročný.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí baterie spouštěče klesne, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá
baterie Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité
funkce, jako jsou např. ventilátor větrání
a audiosystém.
–
V tomto případě nabijte baterii tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet – baterie spouštěče
se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
08
237
08 Startování a jízda
Před dlouhou cestou
Jízda v zimě
Před delší cestou doporučujeme provést
následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem
jezdit bezpečně.
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva (str.
316).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník (str. 263).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
274)
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 261)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
Chladicí kapalina (str. 278) motoru musí
obsahovat minimálně 50% glykolu. Tato
směs chrání motor do přibližně –35°C
před zamrznutím. K dosažení optimální
ochrany proti zamrznutí nesmějí být
míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Další informace o vhodných olejích, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 311).
Výměna světla (str. 280)
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
08
238
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné
počasí představuje velké zatížení akumu-
látoru spouštěče a jeho kapacita je chladem snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů (str.
285), aby se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
08 Startování a jízda
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze
otevřít/zavřít následovně:
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Doplňování paliva
Důležité informace pro doplňování paliva.
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Při vysokých venkovních teplotách může
vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte
uzávěr pomalu.
•
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 239)
Po načerpání paliva nasaďte opětovně
uzávěr a otáčejte jej, až se ozve jedno
nebo více cvaknutí.
Doplňování paliva
•
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
sama nevypne.
POZNÁMKA
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Šipka u symbolu na displeji sdružené
přístrojové desky ukazuje, na které
straně se nachází víčko paliva.
•
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže
přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné
zavření.
Související informace
•
14
Doplňování paliva (str. 239)
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
Doplňování z rezervního kanystru14
Související informace
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 239)
•
Palivo - použití (str. 240)
08
Platí pouze pro vozidla s naftovým motorem.
239
08 Startování a jízda
Palivo - použití
DŮLEŽITÉ
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny pro spalování etanolu (E85).
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
POZNÁMKA
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně
jako motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi
hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
08
240
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Související informace
•
•
•
•
•
Ekonomická jízda (str. 243)
Palivo - benzín
Jako palivo se používá benzín.
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 95
a 98 RON. Pouze ve výjimečných případech
lze použít 91 RON.
•
Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
•
Palivo 98 RON je doporučováno pro
dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
Palivo - nafta (str. 241)
DŮLEŽITÉ
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str.
242)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 316)
Palivová nádrž - objem (str. 315)
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 240)
Ekonomická jízda (str. 243)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 316)
Palivová nádrž - objem (str. 315)
08 Startování a jízda
Palivo - nafta
Jako palivo se používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou naftu pochybné kvality. Motorová nafta
by měla splňovat normu EN 590 nebo
JIS K2204. Vznětové motory jsou citlivé na
nečistoty v palivu, např. vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Používejte výhradně palivo splňující požadavky evropské normy o naftě.
Maximální obsah síry je 50 ppm.
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME15 (Fatty Acid Methyl Ester)
a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a zatlačte jej do koncové
polohy, další informace - viz Polohy klíče
(str. 54).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
15
3. Počkejte cca. 1 minutu.
Palivová nafta může obsahovat jisté množství paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo. Více informací, viz Servisní program
Volvo (str. 271).
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
08
}}
241
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
•
Palivo - použití (str. 240)
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 316)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str.
242)
Katalyzátor
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny
kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/
rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez
toho, aby byly spotřebovávány.
Saze z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí
a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Lambda
sondaTM
kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva (viz Spotřeba paliva a emise
CO2 (str. 316)).
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Související informace
08
242
•
•
•
Ekonomická jízda (str. 243)
Palivo - benzín (str. 240)
Palivo - nafta (str. 241)
Regenerace filtru sazí probíhá automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr z cca. 80% plný, na sdružené
přístrojové desce se rozsvítí žlutý výstražný
trojúhelník a na informačním displeji se objeví
zpráva Plný filtr sazí Viz manuál.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
08 Startování a jízda
POZNÁMKA
Během regenerace mohou nastat následující situace:
•
dočasně může dojít k menšímu
poklesu výkonu
•
dočasně se může zvýšit spotřeba
paliva
•
můžete cítit zápach spáleniny.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teplotu rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
Ekonomická jízda
•
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
•
Aby spotřeba paliva byla co nejnižší, aktivujte ECO (str. 227)*16.
•
Použijte funkci ECO Guide, která ukazuje,
jak úsporně s vozidlem jedete, viz Eco
guide & Power guide* (str. 47).
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva. Použijte indikátor řazení převodových stupňů (str. 210).
•
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se
zvyšující se rychlostí.
•
Související informace
•
•
•
•
16
Palivo - použití (str. 240)
Palivo - nafta (str. 241)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 316)
Palivová nádrž - objem (str. 315)
•
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 316).
Informace o filosofii společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí - viz Filosofie
společnosti Volvo na ochranu životního
prostředí (str. 18).
Další informace o spotřebě paliva - viz
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 316).
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
08
Platí pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
•
•
08
244
Palivo - použití (str. 240)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 316)
Palivová nádrž - objem (str. 315)
Jízda s přívěsem
•
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na
celou řadu věcí, např. na tažnou konzolu,
přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
•
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobné informace
o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 308).
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
•
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi
potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky pneumatik - viz Pneumatiky - tlak vzduchu (str.
262).
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na informačním
displeji se zobrazí text Vadná žárovka
Ukaz.sm. přívěs.
08 Startování a jízda
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Vadná žárovka brz.svět.přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení (str. 310).
Související informace
•
Jízda s přívěsem - mechanická převodovka (str. 245)
•
Jízda s přívěsem - automatická převodovka (str. 246)
•
•
Tažná konzola/tažná tyč (str. 246)
Výměna světla (str. 280)
Jízda s přívěsem - mechanická
převodovka
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
Vznětový motor, 5 válců
•
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
odpovídá hmotnosti povolené společností
Volvo. Národní předpisy platné pro vozidla
mohou rychlosti a hmotnosti přívěsu dále
omezovat. Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší hmotnosti, než vozidlo skutečně dokáže táhnout.
Nenechávejte běžet motor na otáčky
vyšší než 4500 ot/min
(dieselmotory: 3500 ot/min).
S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Související informace
•
Jízda s přívěsem (str. 244)
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
08 Startování a jízda
Jízda s přívěsem - automatická
převodovka
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě
s přívěsem pro vozy vybavené automatickou převodkou Powershift, viz Automatická převodovka -- Powershift* (str. 215).
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
•
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Tažná konzola/tažná tyč
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat
přívěs za vozidlem.
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí - Demontovatelná
tažná tyč - připevnění/demontáž (str. 247).
VAROVÁNÍ
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 211)
•
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
08
246
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným
přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
POZNÁMKA
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
•
•
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
Související informace
•
Jízda s přívěsem (str. 244)
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč - uložení
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
DŮLEŽITÉ
Demontovatelná tažná tyč specifikace
Demontovatelná tažná tyč připevnění/demontáž
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné
tyče se provádí následovně:
Technické údaje
Připevnění
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte pomocí popruhu.
•
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž (str. 247)
•
Jízda s přívěsem (str. 244)
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž (str. 247)
•
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
247)
•
Jízda s přívěsem (str. 244)
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlaa vytažením směrem
čením do úchytu
.
dozadu
G021487
Demontovatelná tažná tyč - specifikace
(str. 247)
G021485
•
G018928
Související informace
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
08
247
08 Startování a jízda
Okénko indikátoru musí být červené.
Okénko indikátoru musí být zelené.
G021494
G021490
G021488
||
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí.
08
248
G000000
G021489
VAROVÁNÍ
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Bezpečnostní lanko.
G018929
G021495
08 Startování a jízda
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
VAROVÁNÍ
Související informace
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž tažného zařízení
•
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
247)
•
Demontovatelná tažná tyč - specifikace
(str. 247)
•
Jízda s přívěsem (str. 244)
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
247).
08
249
08 Startování a jízda
Stabilizace přívěsu - TSA17
Asistent stabilizace přívěsu (TSA - Trailer
Stability Assist) slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
Systém stabilizace přívěsu je součástí
systému řízení stability a trakce (str. 135)
(DSTC - Dynamic Stability and Traction
Control).
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud
je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém stabilizace přívěsu začne
zasahovat, přibrzdí všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a sníží výkon motoru. Jakmile je „vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je opět stabilní, systém
ukončí zasahování a řidič má opět plnou kontrolu nad vozem. Více informací, viz Systém
řízení stability a trakce (DSTC) - použití (str.
136)
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
Různé
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
Systém stabilizace přívěsu může zasáhnout
při rychlostech 60 až 160 km/h.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Funkce
Provoz
08
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
17
250
Systém stabilizace přívěsu trvale monitoruje
pohyby vozu, zejména boční pohyby. Pokud
je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě
brzděná přední kola. Tím se souprava
vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí,
aby řidič získal kontrolu nad vozidlem.
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz Systém řízení stability
a trakce (DSTC) (str. 135).
Může se stát, že systém stabilizace přívěsu
nezasáhne, pokud řidič náhle pohne volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění soupravy, protože v takové situaci systém
nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo
způsobuje rozvlnění soupravy.
Pokud systém stabilizace přívěsu pracuje, na sdružené přístrojové desce
bliká symbol DSTC.
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 137)
08 Startování a jízda
Tažení
VAROVÁNÍ
Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné
vozidlo na tažném laně.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
odtahování kola vždy natočena dopředu.
Neodtahujte vozidlo rychlostí větší než
80 km/h a na vzdálenost větší než 80 km.
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
•
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
DŮLEŽITÉ
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
Vozidlo odtahujte.
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout mimo nebezpečné místo – ne na
vzdálenost delší než 10 km a ne
rychleji než 10 km/h. Upozorňujeme,
že kola se při odtahování vozidla musí
točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování hnací kola zvednuta mimo
vozovku - doporučujeme kontaktovat
profesionální odtahovou službu.
Mechanická převodovka
Před tažením vozu:
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
–
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Automatická převodovka Geartronic
4. Buďte připraveni brzdit.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení štítku převodovky pod kapotou – viz Typová označení (str. 308). Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
VAROVÁNÍ
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
1. Odemkněte zámek řízení: vložte dálkový
ovladač do spínací skříňky a dlouze stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE aktivuje se poloha klíče II. Další informace
o polohách klíče - Polohy klíče (str. 54).
•
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Powershift
Před tažením vozu:
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
08
}}
251
08 Startování a jízda
||
Asistent při rozjezdu
Tažné oko
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie ve vašem vozu vybita, použijte k nastartování motoru pomocnou baterií, viz Startování
s pomocnou batérií (str. 208).
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé straně předního
nebo zadního nárazníku.
Připojení tažného oka
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Související informace
•
•
Tažné oko (str. 252)
•
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se
vytáhnout.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
252
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.pomocí klíče na kola.
08
VAROVÁNÍ
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
Související informace
•
•
Tažení (str. 251)
Odtah (str. 253)
08 Startování a jízda
Odtah
DŮLEŽITÉ
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo
pomocí jiného vozidla.
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD)
se zvednutou přední nápravou se
nesmí odtahovat rychlostí vyšší než
70 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 50 km.
Související informace
•
Tažení (str. 251)
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
08
253
KOLA A PNEUMATIKY
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - směr otáčení
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce tlaku vzduchu
v pneumatikách (str. 316).
Související informace
G021778
•
•
•
•
•
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou,
nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do
stran vodu a sněhovou břečku. Pneumatiky
s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za
účelem snížení nebezpečí smyku).
Pneumatiky - údržba
Pneumatiky - rozměry (str. 259)
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 260)
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Pneumatiky - index zatížení (str. 260)
Pneumatiky - údržba (str. 255)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 257)
09
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol zajistit
adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace
a chránit kola před opotřebením.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr
a musí se jednat o kola stejného druhu
a stejné značky.
255
09 Kola a pneumatiky
09
||
Nové pneumatiky
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi
číslicemi, například 1510. Pneumatika na
obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce
2010.
sobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách
a na stavu vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného
opotřebení pneumatik mohou být zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba pro
první záměnu kol je po ujetí přibližně
5000 km, a pak v intervalech po 10000 km.
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat. Pokud se
opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl
v hloubce vzorku je větší než >1 mm), dozadu
se musí nainstalovat nejméně opotřebené
pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost. V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše rovně, aniž by
se zadní část vozu stáčela do strany. To
může vést k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola nikdy
neztratila adhezi dříve než přední kola.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 262)
přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení.
Rychlost opotřebení pneumatik závisí na způ-
256
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 259)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 260)
Pneumatiky - index zatížení (str. 260)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 255)
•
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 257)
09 Kola a pneumatiky
•
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatel opotřebení vzorku pneumatiky ukazuje stav vzorku pneumatik.
Pneumatiky - údržba (str. 255)
Šrouby kol
09
Šrouby kol se používají k připevnění kol
k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
DŮLEŽITÉ
G021829
Matice kol by měly být utaženy na 140
Nm. Při použití většího momentu může
dojít k poškození matic a šroubů.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Z boku pneumatiky jsou
písmena TWI (Tread Wear Indicator). Když se
hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými.
Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 259)
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 259)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 260)
Pneumatiky - index zatížení (str. 260)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 255)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
09 Kola a pneumatiky
09
Nářadí
Zvedák*
Zimní pneumatiky
Vozidlo je mimo jiné vybaveno tažným okem,
zvedákem* a klíčem* na šrouby na kolech.
Zvedák se používá ke zvedání vozidla např. při
výměně pneumatik.
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené
pro zimní cesty.
Související informace
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
•
•
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 263)
Tažné oko (str. 252)
Výměna kol - demontáž kol (str. 261)
Šrouby kol (str. 257)
Zvedák* (str. 258)
Nářadí – vrácení na místo
Související informace
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 263)
Nouzová oprava defektu (str. 263)
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4 mm.
258
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Kola a pneumatiky
Použití sněhových řetězů
Rozměry ráfků a kol
Pneumatiky - rozměry
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol). S nasazenými sněhovými řetězy
nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h.
Se sněhovými řetězy nejezděte po holých
vozovkách, protože by došlo k poškození jak
sněhových řetězů, tak i pneumatik.
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.
Kola (ráfky kol) a pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady v tabulce dole.
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kola
(ráfku kola) a pneumatiky.
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
(ráfků kol) a pneumatik.
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
Související informace
VAROVÁNÍ
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 261)
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku v palcích
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
•
•
•
•
•
•
09
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 260)
Pneumatiky - index zatížení (str. 260)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 255)
Pneumatiky - údržba (str. 255)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 316)
Rozměry ráfků a kol (str. 259)
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 259)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 316)
259
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - index zatížení
Pneumatiky - rychlostní třídy
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlost a má tedy přiřazenou jistou
rychlostní třídu (SS - Speed Symbol).
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik.
Minimální přípustný index je uveden
v tabulce.
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 259)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 316)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 260)
Pneumatiky - údržba (str. 255)
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce
dole jsou uvedeny minimální rychlostní třídy.
Jedinou výjimkou z těchto předpisů jsou
zimní pneumatiky (str. 258)1, kde lze použít
nižší rychlostní třídu. Pokud zvolíte takovéto
pneumatiky, vozidlo nesmí jet rychleji než
povoluje rychlostní třída pneumatik (např.
s pneumatikami s třídou Q lze jet maximálně
rychlostí 160 km/h). Skutečnou rychlost jízdy
vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli
rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
1
260
To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (str. 260) (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Pokud se používá pneumatika s příliš
nízkým zátěžovým indexem nebo
rychlostní kategorií, může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 259)
Pneumatiky - index zatížení (str. 260)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 255)
09 Kola a pneumatiky
Výměna kol - demontáž kol
Kola lze měnit např. za zimní kola/zimní pneumatiky.
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 263)
Výměna kol - montáž
Šrouby kol (str. 257)
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
Rezervní kolo*
Instalace
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je
určeno pouze k dočasnému použití a musí se
co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování
vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné
kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla.
Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není
možné používat současně sněhové řetězy.
U vozů s pohonem všech kol lze odpojit
pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat.
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
09
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami
tlaku vzduchu (str. 316).
DŮLEŽITÉ
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h.
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je
na něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly
správně utaženy. Utáhněte na moment
140 Nm. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Související informace
•
•
Výměna kol - montáž (str. 261)
Zvedák* (str. 258)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
09 Kola a pneumatiky
||
POZNÁMKA
•
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou čepičku,
která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
Pneumatiky - tlak vzduchu
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
POZNÁMKA
•
Tlak vzduchu kontrolujte na studených
pneumatikách. Pojem „studené pneumatiky“ znamená, že mají stejnou
teplotu jako je venkovní teplota. Pneumatiky se po ujetí několika kilometrů
zahřejí a tlak v nich stoupne.
•
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, snižuje
životnost pneumatiky a zhoršuje jízdní
vlastnosti vozidla. Jízda na pneumatikách s nízkým tlakem může vést
k přehřátí a trvalému poškození pneumatik. Tlak vzduchu v pneumatikách
ovlivňuje jízdní pohodlí, hluk při jízdě
a řízení.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit.
Zaparkujte vozidlo tak, aby mezi cestujícími a cestou bylo vozidlo nebo, v ideálním
případě, bariéra chránicí před nárazem.
Související informace
•
•
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 261)
Zvedák* (str. 258)
Výstražný trojúhelník (str. 263)
Šrouby kol (str. 257)
•
262
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu. Měří se v barech.
G021830
09
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem času klesá. Jedná se o přirozený
jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se
rovněž liší v závislosti na teplotě okolí.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str.
316).
Související informace
•
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 259)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 260)
Pneumatiky - index zatížení (str. 260)
Pneumatiky - údržba (str. 255)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 257)
09 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník
Výbava pro první pomoc*
Nouzová oprava defektu
K upozornění ostatních účastníků silničního
provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 316) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Uložení a vyklopení nahoru
09
Sada pro nouzovou opravu defektu (str. 265)
obsahuje kompresor a lahvičku. Sada je
určena k provedení provizorní nouzové
opravy. Nádobka s těsnicí kapalinou musí být
vyměněna před uplynutím data použitelnosti
a po použití. Těsnicí prostředek účinně utěsní
pneumatiky, které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození. Připojte kompresor
k jedné z 12V zásuvek ve vozidle. Vyberte
zásuvku, která je nejblíže k pneumatice
s defektem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
09 Kola a pneumatiky
09
||
DŮLEŽITÉ
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek (str.
112) v tunelové konzole připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu použití (str. 265)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 267)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 265)
•
Nářadí (str. 258)
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění
Sada pro nouzovou opravu defektu (TMK Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a kontrole a nastavení tlaku vzduchu
(str. 316).
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za
vůz výstražný trojúhelník (str. 263).
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
DŮLEŽITÉ
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek (str.
112) v tunelové konzole připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
264
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 265)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - těsnicí hmota (str. 269)
•
Nouzová oprava defektu (str. 263)
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 316) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění (str. 264)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - těsnicí hmota (str. 269)
•
Nouzová oprava defektu (str. 263)
Sada pro nouzovou opravu defektu použití
09
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 316) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Nouzová oprava defektu
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Informace o funkci dílů, viz Sada pro nouzovou
opravu defektu - přehled (str. 265).
265
09 Kola a pneumatiky
09
||
1. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
VAROVÁNÍ
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
2. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
3. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
266
4. Našroubujte nádobku do držáku.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
5. Připojte hadici od kompresoru k ventilu.
6. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
POZNÁMKA
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
v tunelové konzole připojen kompresor,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
8. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
9. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
09 Kola a pneumatiky
10. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
Sada pro nouzovou opravu defektu kontrola
11. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 316) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
12. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/h s.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 263)
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 267)
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 265)
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
2. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
1. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
•
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3
bar2, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
bar2, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 316). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
09
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou čepičku,
která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
2
1 bar = 100 kPa.
267
09 Kola a pneumatiky
09
||
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám
poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 263)
Sada pro nouzovou opravu defektu použití (str. 265)
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 265)
Sada pro nouzovou opravu defektu huštění pneumatik
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu defektu
(str. 265).
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla
může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte
motor běžet v uzavřeném prostoru nebo
v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
268
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
5. Nahustěte pneumatiku na tlak uvedený
v tabulce hodnot tlaku vzduchu - viz
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 316). Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 263)
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 265)
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 267)
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu těsnicí hmota
09
Nádobka (lahvička) se sadou pro nouzovou
opravu defektu (str. 265) obsahuje těsnicí
hmotu a lze ji vyměnit.
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Související informace
•
Nouzová oprava defektu (str. 263)
269
ÚDRŽBA A SERVIS
10 Údržba a servis
Servisní program Volvo
Zvedání vozu
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Při zvedání vozidla musí být zvedák resp. zvedací ramena namontována do předpokládaných míst na podvozku vozidla.
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 279)
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Hák pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou, viz obrázek.)
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste provádění servisu
a údržby svěřili autorizovanému servisu
Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má
vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Kapota - otevření a zavření
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
Pokud se vozidlo zvedá předním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze čtyř
zvedacích bodů nejhlouběji pod vozidlem.
Pokud se vozidlo zvedá zadním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze zvedacích bodů. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby vůz nemohl sklouznout.
Vždy použijte podpěry náprav nebo podobné
zařízení.
10
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty
motoru spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Motorový prostor - kontrola (str. 273)
Motorový prostor - přehled (str. 272)
Pokud se vozidlo zvedá dvousloupovým
dílenským zvedákem, přední a zadní zvedací
ramena musí být umístěna pod vnější zvedací
body (heverovací body). Případně lze vpředu
použít vnitřní zvedací body.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 261)
271
10 Údržba a servis
10
Motorový prostor - přehled
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
V přehledu jsou zobrazena běžná kontrolní
místa.
Vzduchový filtr
Motorový prostor, 4válec 2,0 l1
Motorový prostor, s výjimkou 4válce 2,0
l2
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 55).
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 55).
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Vzhled motorového prostoru se může lišit
v závislosti na variantě motoru.
Doplňování motorového oleje
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Chladič
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
1
2
272
Neplatí pro motor B4204T7 - viz dříve kapitola "Motorový prostor s výjimkou 4válcového motoru 2.0 litrů".
Platí také pro motor B4204T7.
Související informace
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 271)
Motorový prostor - kontrola (str. 273)
10 Údržba a servis
Motorový prostor - kontrola
Motorový olej - všeobecné informace
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně
kontrolovat.
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly.
Pravidelná kontrola
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
Chladicí kapalina
10
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Volvo doporučuje:
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 271)
Motorový prostor - přehled (str. 272)
Chladicí kapalina - hladina (str. 278)
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
274)
•
Kapalina posilovače řízení - hladina (str.
279)
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
285)
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 311).
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. U některých variant motoru se používá snímač tlaku
oleje a na sdružené přístrojové desce je
výstražný symbol nízkého tlaku oleje. U jiných
variant se používá snímač hladiny oleje a řidič
je informován prostřednictvím výstražného
symbolu
na přístroji a prostřednictvím
textů na displeji. U některých variant se pou-
273
10 Údržba a servis
||
žívají oba tyto systémy. Více informací získáte
u Vašeho dealera Volvo.
10
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 311).
Motorový olej - kontrola a doplňování
Hladina oleje se u některých variant motoru
kontroluje elektronickým snímačem hladiny
oleje, u jiných variant motoru pomocí měrky
oleje.
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
Motor s olejovou měrkou3
G021737
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a objem (str. 312).
Související informace
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
274)
G021734
•
Měrka a plnicí trubka.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny
motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu
oleje kontrolovat ve studeném motoru, před
startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
3
274
Měření a v případě potřeby doplnění
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
Neplatí pro 4válcový motor s obsahem 2,0 litrů nebo 5válcový vznětový motor s elektronickým snímačem hladiny oleje. Platí však pro motor B4204T7.
10 Údržba a servis
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom
zopakujte kroky 1-4.
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru nic
dělat - viz vyobrazení dole.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
10
DŮLEŽITÉ
Pokud budete upozorněni na nízkou hladinu oleje, pouze doplňte uvedený objem,
např. 0,5 litru.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, 4válec 2,0 l4
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Olej Nutný
servis, navštivte dílnu. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 76).
Systém nedokáže přímo detekovat změny,
pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby
bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo
musí ujet přibližně 30 km a stát 2 hodiny
s vypnutým motorem na rovném terénu.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Plnicí trubka.5
4
5
Neplatí pro motor B4204T7 - viz dříve nadpis "Motor s olejovou měrkou".
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
}}
275
10 Údržba a servis
||
Měření hladiny oleje, 4válec 2,0 l
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
10
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, naftový 5válec
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 55).
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 76).
POZNÁMKA
Pokud není dosaženo správných podmínek pro měření hladiny oleje (doba po
vypnutí motoru, náklon vozidla, vnější
teplota atd.), bude se zobrazovat hlášení
Nedostupný. To ne znamená, že je se
systémy vozidla něco špatně.
Plnicí trubka.6
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru nic
dělat - viz vyobrazení dole.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 76).
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Olej Nutný
servis, navštivte dílnu. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
6
276
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l
oleje.
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze
během jízdy. Systém nedokáže přímo
detekovat změny, pokud se olej doplňuje
nebo vypouští. Aby se zobrazil správný
údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet
na vzdálenost cca. 30 km.
VAROVÁNÍ
Měření hladiny oleje, naftový 5válec
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 55).
Související informace
•
Motorový olej - všeobecné informace (str.
273)
10
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 76).
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte.
Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad
MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo by
dojít k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další
olej. Doporučuje se plnit na úroveň 4. Zpráva
a graf se zobrazují na displeji. Na levém displeji
se zobrazí digitální sdružená přístrojová deska.
Na displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
277
10 Údržba a servis
Chladicí kapalina - hladina
10
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním
spalováním na správnou provozní teplotu.
Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny
lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní nádržce.
Kontrola hladiny a doplňování
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
DŮLEŽITÉ
•
•
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 312).
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
278
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
Hladina brzdové a spojkové kapaliny by na
nádržce měla být mezi značkami MIN a MAX.
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina - kvalita a objem
(str. 313). Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
Plnění
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
10 Údržba a servis
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve demontován kulatý kryt.
Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte
kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které se nacházejí
uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
Kapalina posilovače řízení - hladina
Hladina kapaliny posilovače řízení se musí
nacházet mezi značkami MIN a MAX. Kapalina se nemusí měnit.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina kapaliny musí být mezi
značkami MIN a MAX. Doporučená kvalita
kapaliny, viz Kapalina posilovače řízení - kvalita (str. 313).
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Zjišťování a odstraňování závad
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací médium. K vyhledávání netěsností použijte ultrafialové světlo.
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě v systému posilovače řízení nebo pokud je vypnutý motor
a vozidlo se musí odtáhnout, vozidlo lze
přesto řídit.
10
Související informace
•
Servisní program Volvo (str. 271)
279
10 Údržba a servis
Výměna světla
10
DŮLEŽITÉ
Výměnu lze provést v případě žárovek. Pokud
potřebujete vyměnit LED světla a xenonové
světlomety, kontaktujte servis.
Nikdy se nedotýkejte skleněné části
žárovky svými prsty. Horko by mohlo
odpařit mastnotu z vašich prstů, tato
mastnota by se dostala na odrazové sklo
a poškodila by jej.
Pro žárovky platí konkrétní specifikace (str.
284). V následujícím seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů,
které jsou specifické nebo nevhodné pro
výměnu jinde než v servisu (např. světla
LED7):
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
VAROVÁNÍ
280
LED (Light Emitting Diode)
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
POZNÁMKA
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
7
Demontáž světlometu
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 55).
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 55).
Výměna světla - světlomety
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý světlomet.
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 280)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 283)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 283)
•
Výměna světla - osvětlení registrační
značky (str. 283)
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
6. Vyměňte příslušnou žárovku.
Související informace
•
•
•
Výměna světla (str. 280)
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů (str. 281)
Světla - specifikace (str. 284)
10 Údržba a servis
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů
jsou přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
Výměna světla - potkávací světlomet
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka potkávacího světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
Žárovka dálkového světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Výměna světla - světlomety (str. 280)
Výměna světla - potkávací světlomet (str.
281)
1. Sundejte světlomet (str. 280).
1. Sundejte světlomet (str. 280).
•
Výměna světla - dálkový světlomet (str.
281)
2. Sejměte kryt (str. 281).
2. Sejměte kryt (str. 281).
•
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet (str. 282)
3. Odpojte konektor od žárovky.
4.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
10
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Světla - specifikace (str. 284)
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 284)
281
10 Údržba a servis
10
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
Směrové světlo je namontováno v menším
krytu světlometu.
Zadní směrová světla, brzdová světla a světlo
zpátečky se vyměňují zevnitř zavazadlového
prostoru.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
282
Světla - specifikace (str. 284)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 284)
Výměna světla - zadní světlo
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 283)
•
Světla - specifikace (str. 284)
10 Údržba a servis
Výměna světla - umístění zadních
světel
Výměna světla - osvětlení registrační
značky
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
Osvětlení registrační značky se nachází na
klice výklopných dveří zavazadlového prostoru.
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována ve skle světla.
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
1. Namontujte zpátky sklo světlometu.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji.
2. Zatlačte je na místo.
3. Vyměňte žárovku.
•
Související informace
•
•
Výměna světla (str. 280)
Světla - specifikace (str. 284)
Montáž skla světlometu
10
Související informace
Světla - specifikace (str. 284)
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 284)
283
10 Údržba a servis
10
Světla - specifikace
Lišty stěračů
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonové světlomety, kontaktujte servis.
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
Související informace
•
•
•
Výměna světla (str. 280)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 283)
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 283)
Servisní poloha
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
spínače zapalování8 a krátce stiskněte
tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se přepne do
polohy klíče I. Podrobné informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 55).
2. Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy 0.
3. Do 3 sekund přesuňte pravý pákový
přepínač nahoru a podržte jej v této
poloze cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
8
284
Není nutné ve vozech s funkcí Keyless.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače vrátí do původní polohy. Tím se
zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
Výměna lišt stěračů
10 Údržba a servis
Čištění
Kapalina ostřikovače - doplňování
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí
vozidla (str. 301).
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. V zimě se musí používat kapalina ostřikovače s nemrznoucí směsí.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když
se nachází v servisní poloze. Stiskněte
tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4. Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
10
Během zimy používejte kapalinu do
ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby
nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
285)
Množství, viz Kapalina ostřikovače - kvalita
a objem (str. 314).
Související informace
•
Lišty stěračů (str. 284)
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy.
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na
straně řidiče je lišta delší než na straně
spolujezdce.
285
10 Údržba a servis
Akumulátor
10
Na životnost a funkci baterie má vliv počet
startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické
podmínky atd.
Startovací baterie je klasická 12V baterie.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
Pro nabíjení akumulátoru používejte pouze
klasickou nabíječku akumulátorů.
286
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na informačním displeji o stavu nabití hlavního akumulátoru
nebude po jistou dobu platit.
•
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud
je opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru
se postupem času snižuje a pro je nutné
akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií (str.
208).
Udržovaní plně nabitého akumulátoru
zajišťuje jeho maximální životnost.
Související informace
•
•
•
Baterie - symboly (str. 287)
Baterie spouštěče - výměna (str. 287)
Baterie - Start/Stop (str. 289)
10 Údržba a servis
Baterie - symboly
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
V souvislosti s baterií se používají informační
a výstražné symboly.
Symboly na akumulátoru
Baterie spouštěče - výměna
Startovací baterii ve vozidle lze vyměnit bez
návštěvy servisu.
Startovací baterie je klasická 12V baterie.
Používejte ochranné
brýle.
10
Demontáž
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a počkejte minimálně 5 minut,
než se můžete dotknout elektrických zapojení. Důvodem je skutečnost že, elektrický
systém ve voze potřebuje jistou dobu k uložení potřebných informací do řídicích modulů.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
Související informace
•
Akumulátor (str. 286)
287
10 Údržba a servis
||
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
10
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
4. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
Odpojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
7. Zamáčkněte zadní kryt. (Viz předchozí
část „Demontáž“).
Povolte svorku akumulátoru.
8. Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
„Demontáž“).
Instalace
288
3. Připevněte držák akumulátoru.
5. Připojte červený kladný kabel.
Zvedněte ji.
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně,
až dosáhne zadní hrany schránky.
Odpojte černý záporný kabel.
Vyjměte baterii ven.
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
9. Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej
pomocí příchytek (viz „Demontáž“).
Další informace o akumulátoru ve voze - Elektrická soustava (str. 317).
10 Údržba a servis
Baterie - Start/Stop
DŮLEŽITÉ
Vozidla s funkcí Start/Stop jsou vybavena
dvěma 12V bateriemi - jednou velmi výkonnou
baterií pro startování a jednou pomocnou
baterií, která pomáhá funkcí Start/Stop při
startování.
Při výměně baterií ve vozech s funkcí
Start/Stop se musí nainstalovat baterie
vyrobené technologií AGM9.
Další informace o baterii ve vozidle, viz Startování s pomocnou batérií (str. 208) a Baterie
spouštěče - specifikace (str. 317).
Kapacita
při startování studeného
motoruA,
CCA (A)
Startování
760
Pomocné
180
VelikostB,
dxšx
v (mm)
278×175×190
150×90×130
Kapacita
(Ah)
70
10
A
B
9
10
11
10
POZNÁMKA
Další informace o funkci Start/Stop - viz Start/
Stop* (str. 218).
Baterie
Umístění akumulátorů
•
Γím je vyšší odběr proudu ve voze
(zvýšené chlazení/topení apod.), tím
více se baterie musejí nabíjet = vyšší
spotřeba paliva.
•
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
•
Motor automaticky startuje10, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální
převodovka).
•
Motor automaticky startuje, aniž by řidič
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
A: Vozidlo s levostranným řízení. B: Vozidlo s pravostranným řízením. (1). Startovací baterie11 (2).
Pomocný akumulátor.
Pomocná baterie zpravidla nevyžaduje větší
údržbu než běžná baterie používaná ke startování. V případě dotazů či problémů kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
V souladu s normou SAE.
Největší možný rozměr.
Absorbed Glass Mat
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Podrobný popis baterie naleznete zde: Akumulátor (str. 286).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
289
10 Údržba a servis
||
DŮLEŽITÉ
10
POZNÁMKA
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
•
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli
nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií (str.
208).
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu
min. 1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se
funkci Start/Stop dočasně deaktivovat do
doby, než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie spouštěče ve vozidle, viz Akumulátor (str. 286).
Související informace
•
Baterie - symboly (str. 287)
Pojistky - všeobecné informace
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou
na vyšší proud, než je proud uvedený ve
specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození elektrického systému a k
následnému požáru.
Umístění centrálních řídicích jednotek
290
10 Údržba a servis
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 291)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 297)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 299)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 295)
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo
jiné, funkce motoru a brzdy.
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Funkce
A
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desceA
50
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
60
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceA
60
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v (C)
se nacházejí pod (A).
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceA
60
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
–
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
•
12
10
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu12.
•
Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu12
•
Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
–
Elektrické nezávislé topení*A
100
Vyhřívané čelní sklo*, levá
strana
40
Stěrače čelního okna
30
Nezávislé topení*
25
Ventilátor větráníA
40
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
291
10 Údržba a servis
||
10
292
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Vyhřívané čelní sklo*, pravá
strana
40
–
–
10
Γerpadlo ABS
40
Cívky relé
5
Zapalovací cívky (benzín 1,6 l,
motor B4204T7), řídicí modul
žhavení (5válcový, diesel)
Ventily ABS
20
Přídavné světlomety*
20
20
Ostřikovače světlometů*
20
Houkačka
15
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
10
Cívka relé, v hlavním relé, pro
systém řízení motoru, řídicí
modul motoru (4válcový 2,0 lB,
5válcový a 6válcový)
10
Modul řízení motoru (4válec 2,0
lB); zapalovací svíčky (benzín,
5válec a 6válec); kondenzátor
(6válec)
Modul řízení motoru (benzín,
s výjimkou 4válce 2,0 lC)
10
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
20
15
Modul řízení motoru (1,6 l diesel, 5válec diesel)
15
Řídicí modul převodovky
15
5
Modul řízení motoru (4válec,
2,0 lB)
20
ABS
Nastavitelná síla řízení*
5
Elektromagnetická spojka klimatizace (nikoliv diesel 4válec
2,0 lC, nikoliv diesel 5válec);
podpůrné čerpadlo chladicí
soustavy (diesel 4válec 2,0 l)
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
10
5
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
Cívka relé v relé solenoidu
spojky (nikoliv 5válcový, diesel), cívka relé v relé čerpadla
chladicí kapaliny (benzínový
1,6 l Start/Stop), cívky relé
v centrální elektrické jednotce
ve studené zóně motorového
prostoru (Start/Stop)
Relé startováníA
30
–
–
Spínače světel
5
–
–
–
–
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Údržba a servis
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Ventily (benzínový, 1,6 l); snímač hmotnosti vzduchu (1,6 l,
4válec 2,0 lB); termostat (benzínový 4válec 2,0 lB); ventil EVAP
(benzínový 4válec 2,0 l)B; ventil
chlazení pro systém ovládání
klimatizace (diesel 4válec 2,0 l);
čerpadlo chladicí soustavy pro
EGR (diesel 4válec 2,0 l)
10
10
Lambda sondy (1,6 l benzín,
motor B4204T7); lambda
sonda (5válec, diesel); řídicí
modul, žaluziový kryt chladiče
(1,6 l diesel, 5válec diesel)
10
15
Lambda sonda, vpředu (4válec.
2,0 lB); lambda sonda, vzadu
(4válec 2,0 l benzínB); ventil
EVAP (5válec, 6válec benzín);
lambda sondy (5válec, 6válec
benzín)
15
Γidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový diesel, 6válcový), řídicí ventily (5válcový,
diesel), vstřikovače (5válcový,
6válcový benzín), řídicí modul
motoru (5válcový benzín, 6válcový)
Elektromagnet spojky klimatizace (5válcový, 6válcový),
ventily (1,6 l, motor B4204T7,
5válec, 6válec, řídicí modul
motoru 6válcový), elektromagnety (6válcový bez turba),
motorky akčních členů, sběrné
sací potrubí (6válcový bez
turba), snímač množství nasávaného vzduchu (motor
B4204T7, benzín 5válcový),
snímač hladiny oleje (nafta
5válcový)
Ventily (4válec 2,0 lB); olejové
čerpadlo (4válec 2,0 l benzínB);
lambda sonda, uprostřed
(4válec 2,0 l benzínB); lambda
sonda, vzadu (4válec 2,0
l nafta)
15
Zapalovací cívky (benzínový
4válec 2,0 lB)
15
Ohřev palivového filtru
20
Řídicí modul, roletový kryt
chladiče (5válcový benzín)
5
Vyhřívání odvětrání klikové
skříně (naftový 5válec), olejové
čerpadlo automatické převodovky (naftový 5válec Start/
Stop)
10
Elektromagnetická spojka klimatizace (4válec 2,0 lB); řídicí
modul žhavení (4válec 2,0 l
nafta); olejové čerpadlo (4válec
2,0 l diesel)
15
10
}}
293
10 Údržba a servis
||
10
A
B
C
Funkce
A
Γerpadlo chladicí kapaliny
(benzínový 4válec 2,0 lB)
50
Žhavicí svíčky (vznětový motor)
70
Chladicí ventilátor (benzínový
1,6 l, 4válec 2,0 l, benzínový
5válec)
60
Chladicí ventilátor (naftový
6válec, 4válec 2,0 l, naftový
5válec)
80
Posilovač řízení
100
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku
prázdné - viz Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 299).
Neplatí pro motor B4204T7.
Platí však pro motor B4204T7.
Související informace
294
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 295)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 297)
10 Údržba a servis
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce
chrání, mimo jiné, systém infotainment
a funkce sedadla.
10
Pozice
Funkce
A
Primární pojistka pro řídicí
modul audio*, primární pojistka
pro pojistky 16-20: Infotainment
40
Funkce
A
Funkce
A
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
20
Ovládací panel, levé zadní dveře
20
Keyless*
–
–
Ovládací panel, dveře řidiče
20
Ovládací panel, dveře spolujezdce
20
Elektricky ovládané sedadlo
řidiče*
20
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
295
10 Údržba a servis
||
10
296
Funkce
A
Funkce
A
Elektricky ovládané sedadlo
spolujezdce*
20
Parkovací asistent*, parkovací
kamera*, řídicí modul tažného
zařízení *
5
Řídicí jednotka AWD*
15
Aktivní podvozek Four-C*
10
–
–
Řídicí modul systému infotainment
5
Řídicí jednotka autorádia (zesilovač)*, digitální rádio*; televizor*
10
Audio
15
Telematika*, Bluetooth*
5
Střešní okno*, vnitřní osvětlení
střechy, snímač klimatu*, motory
tlumení, nasávání vzduchu
5
Elektrická zásuvka 12 V, tunelová konzola
15
Vyhřívání sedadla, zadní světlo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
Vyhřívání sedadla (strana spolujezdce)
15
Vyhřívání sedadla (strana řidiče)
15
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 291)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 299)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 297)
10 Údržba a servis
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
Pojistky v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce chrání, mimo jiné, funkce
airbagu a systému varování před kolizí.
Pozice
Funkce
A
–
–
Vnitřní osvětlení; ovládací panel
dveří řidiče, elektrické ovládání
oken; dálkové ovládání garážových vrat*, elektrické ovládání
sedadel, přední*
7,5
10
Funkce
A
Funkce
A
Sdružená přístrojová deska
5
10
Adaptivní tempomat, ACC*,
systém varování před kolizí*
10
Centrální zamykání, dvířka hrdla
palivové nádrže
Osvětlení interiéru, dešťový
senzor
7,5
Modul volantu
7,5
15
10
Sklopná opěrka hlavy*
10
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
297
10 Údržba a servis
||
10
Funkce
A
Palivové čerpadlo
20
Alarm detekce pohybu*, panel
klimatizace
5
Zámek řízení
15
Siréna*, datový konektor OBDII
5
–
–
Airbagy
10
Varování před srážkou*
5
Snímač plynového pedálu;
stmívatelné vnitřní zpětné
zrcátko*; vyhřívání sedadel,
vzadu*
7,5
Elektrické nezávislé topení*
298
Řídicí modul systému infotainment (Performance), audio (Performance)
15
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 291)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 299)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 295)
10 Údržba a servis
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
Ve vozidlech s funkcí Start/Stop jsou pojistky
nainstalovány v chladné zóně motorového
prostoru.
10
Umístění pojistek pro funkci Start/Stop.
•
Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu
„MEGA Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu13.
•
Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu13.
•
Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz Start/
Stop* (str. 218).
13
Pozice
Funkce
Hlavní pojistka centrální elektrické jednotky v motorovém
prostoru
Elektrické nezávislé topení*
Funkce
A
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
175
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
175
A
100
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
299
10 Údržba a servis
||
10
Funkce
A
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
60
Ventilátor větrání
40
–
–
–
–
Relé startování
30
Vnitřní dioda
50
Pomocný akumulátor
70
Centrální elektronický modul
(CEM) - referenční napětí
pomocného akumulátoru,
místo dobíjení pomocného
akumulátoru
15
Související informace
300
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 291)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 297)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 295)
10 Údržba a servis
Mytí vozidla
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem
oleje. Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
•
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte
poškrábání vozidla během mytí.
Nestříkejte přímo do zámků.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. Upozorňujeme, že povrchy
nesmí být horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby
kapky vody schly na prudkém slunečním
svitu, sníží se riziko vzniku skvrn od vody,
které budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy. Nepoužívejte silná
rozpouštědla.
10
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
Γištění:
- Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
Lišty stěračů (str. 284).
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že
se pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
}}
301
10 Údržba a servis
10
||
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 302)
Γištění interiéru (str. 304)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva (str.
303)
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
302
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 301)
10 Údržba a servis
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje
výhled za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Γasem dochází k přirozenému
opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou
vosk na vozidla, odmašťovadla nebo
podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu –
používejte pouze plastové škrabky.
•
Doporučuje se použití speciálního
přípravku na udržení vodu odpuzujících
vlastností, který je k dispozici u dealerů
Volvo. Poprvé by měl být použit po třech
letech a potom každý rok.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 301)
Ochrana proti korozi
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
10
Kontrola a údržba
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu
12 let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje
další ošetření, doporučujeme obrátit se
o pomoc na autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Poškození laku (str. 305)
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 73).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
303
10 Údržba a servis
Čištění interiéru
10
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
zený vzhled kůže v závislosti víceméně na
struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené
zrání kůže, které ukazuje, že se jedná
o přírodní produkt.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale
vyschnout.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok
(v případě potřeby i častěji). Přípravek na
ošetření koženého čalounění Volvo si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na
kůži.
DŮLEŽITÉ
•
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a zipy mohou poškodit látkové čalounění.
Skvrny na koženém čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby
byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času
získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné
čištění je potřebné za účelem zachování charakteru i vzhledu. Společnost Volvo nabízí
komplexní produkt pro čistění a ošetřování
koženého čalounění, který při dodržení
návodu zachová ochrannou vrstvu kůže. Po
určité době používání se však objeví přiro-
304
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny.
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Pokyny pro umývání koženého
čalounění
Ochranné ošetření koženého čalounění
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Návod na mytí koženého volantu
•
Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
•
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
•
Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
Pokud jsou na volantu skvrny:
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
Skupina 1 (inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5 % roztok čpavku (V případě
skvrn od krve použijte roztok 2 dl vody
a 25 g soli.)
10 Údržba a servis
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
Poškození laku
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Skvrny na plastových dílech v interiéru,
kovových dílech a na dřevěných dílech
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u dealerů vozů Volvo.
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Kód barvy
10
Drobné opravy poškozeného laku
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze.
Materiály
•
•
•
•
základní nátěr14 - pro nárazníky s vrstvou
plastu jsou k dispozici speciální lepicí
základní nátěry v plechovkách ve spreji
základní nátěr a čirý nátěr - dostupné ve
spreji nebo jako opravné/korekční tužky15
zakrývací páska
Kód barvy vozidla
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku výrobku, viz Typová označení (str.
308).
jemný brusný papír14.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
Související informace
•
14
15
Mytí vozidla (str. 301)
Je-li požadováno.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
305
10 Údržba a servis
||
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
10
2. V případě potřeby (např.u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch důkladně vyčistěte a nechejte
zaschnout.
G021832
3. Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou atd. Po
vyschnutí základního nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu jsou výsledky lepší, pokud se použije
lepicí základní nátěr - nastříkejte základní
nátěr z plechovky na víčko a rozetřete jej
do tenké vrstvy.
306
Související informace
•
Ochrana proti korozi (str. 303)
TECHNICKΔ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typová označení
Rozměry
Hmotnosti
Typové označení, identifikační číslo vozidla
atd. a ostatní informace, které jsou pro dané
vozidlo unikátní, si lze přečíst na štítku ve
vozidle.
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Související informace
11
•
•
Hmotnosti (str. 308)
Technické údaje motoru (str. 311)
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenstvím a zatížením
koule (str. 310) (pokud je připojen přívěs),
která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla
snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
308
11 Technické údaje
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře
zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
11
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 308).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Související informace
•
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení (str. 310)
309
11 Technické údaje
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete
v tabulkách.
Max. hmotnost brzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
11
Související informace
•
•
•
310
Hmotnosti (str. 308)
Jízda s přívěsem (str. 244)
Stabilizace přívěsu - TSA (str. 250)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní motory najdete v tabulce.
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
Související informace
•
Chladicí kapalina - kvalita a objem (str.
312)
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 312)
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat (str.
274) při dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
11
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje:
311
11 Technické údaje
||
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Chladicí kapalina - kvalita a objem
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní motory najdete v tabulce.
Volvo doporučuje:
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50% vody2, viz obal.
Související informace
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
11
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Související informace
•
•
2
312
Motorový olej - kvalita a objem
Druh a objem motorového oleje pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Motorový olej - kvalita a objem (str. 312)
Motorový olej - všeobecné informace (str.
273)
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
•
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 311)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
274)
Chladicí kapalina - hladina (str. 278)
11 Technické údaje
Převodová kapalina - kvalita a objem
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Kapalina posilovače řízení - kvalita
Předepsané převodové kapaliny a množství
pro konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Médium používané v hydraulické brzdové
soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá
se k převedení síly např. z brzdového pedálu
přes hlavní brzdový válec na jeden nebo více
pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.
Kapalina posilovače řízení představuje
médium používané v posilovači řízení ve
vozidle.
Mechanická převodovka
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej po dobu životnosti nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná.
Automatická převodovka
Předepsaná kvalita: DOT 4
Objem: 0,6 litrů
Požadované kvalita: WSS M2C204-A2 nebo
rovnocenná náhrada.
Související informace
•
Kapalina posilovače řízení - hladina (str.
279)
11
Související informace
•
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina (str. 278)
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej po dobu životnosti nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná.
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 311)
•
Typová označení (str. 308)
313
11 Technické údaje
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem
Kapalina ostřikovače společně se stěrači čelního skla a zadního okna (str. 70) se používá
k udržování čistých oken a světlometů a k zajištění viditelnosti během jízdy.
11
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem
mrazu.
Objem:
Související informace
314
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
285)
•
Lišty stěračů (str. 284)
11 Technické údaje
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
Motor
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
Benzínový motor
Benzín: Palivo - benzín (str. 240)
Dieselový motor
Motorová nafta: Palivo - nafta (str. 241)
11
Související informace
•
•
Doplňování paliva (str. 239)
Technické údaje motoru (str. 311)
315
11 Technické údaje
Spotřeba paliva a emise CO2
•
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech na
km.
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
POZNÁMKA
Vysvětlení
g/km
11
litry/100 km
jízda po městě
jízda mimo město
kombinovaná spotřeba
POZNÁMKA
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
•
•
316
Jízdní styl řidiče.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkon vozu.
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 243)
Hmotnosti (str. 308)
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na
všech trzích.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 259)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 262)
Typová označení (str. 308)
11 Technické údaje
Elektrická soustava
Baterie spouštěče - specifikace
Elektrický systém je jednopólový a využívá
podvozek a skříň motoru jako vodič.
Baterie spouštěče se používá pro motor
spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve
vozidle.
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí.
DŮLEŽITÉ
Kapacita akumulátoru spouštěče závisí na
úrovni výbavy vozidla.
Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit
za baterii se stejnou kapacitou startování
studeného motoru a se stejnou rezervní
kapacitou, jakou má původní baterie (viz
štítek na baterii).
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit
za baterii se stejnou kapacitou startování
studeného motoru a se stejnou rezervní
kapacitou, jakou má původní baterie (viz
štítek na baterii).
Baterie spouštěče - specifikace (str. 317)
Baterie spouštěče - výměna (str. 287)
Akumulátor (str. 286)
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem lze zjistit v tabulce.
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
EU, Γína
11
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
•
Nádoba na těleso startovací baterie by
měla odpovídat rozměrům původní
baterie.
•
Výška startovací baterie se liší v závislosti na velikosti baterie.
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
EU
Související informace
•
•
Baterie spouštěče - výměna (str. 287)
Akumulátor (str. 286)
Korea
317
11 Technické údaje
||
Země/Oblast
Γína
Typové schválení - radarový systém
Typové schválení pro systém radaru lze zjistit
v tabulce.
Země/
Oblast
Singapur
11
Hong Kong
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazílie
Související informace
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 116)
Evropa
Delphi Electronics &
Safety tímto prohlašuje, že
výrobky L2C0038TR
a L2C0049TR odpovídají stanoveným požadavkům a ostatním relevantním ustanovením
Směrnice 1999/5/ES. V případě
potřeby lze ohledně tohoto
prohlášení o shodě kontaktovat
společnost Delphi Electronics
& Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA.
318
Související informace
•
Radarový snímač (str. 152)
11 Technické údaje
Typové schválení - Bluetooth®
Typové schválení pro Bluetooth® lze zjistit
v tabulce.
11
}}
319
11 Technické údaje
||
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
Země/
Oblast
Země EU:
Exportér: Japonsko
11
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení Bluetooth®
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
320
11 Technické údaje
Země/
Oblast
Γeská republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
11
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
321
11 Technické údaje
||
Země/
Oblast
11
322
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições
da Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení Bluetooth® Module splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
11 Technické údaje
Země/
Oblast
Γína:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
11
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
10dBi 时
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
323
11 Technické údaje
||
Země/
Oblast
Tchajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
11
324
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
11 Technické údaje
Země/
Oblast
Jižní Korea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
11
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
325
11 Technické údaje
||
Země/
Oblast
Spojené
Arabské
Emiráty:
11
Jižní Afrika:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omán
326
11 Technické údaje
Licence
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
11
}}
327
11 Technické údaje
||
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
11
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
328
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
DivX®
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
11 Technické údaje
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Související informace
•
Volvo Sensus (str. 53)
Symboly na displeji
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
Symbol
- Červený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na sdružené přístrojové desce se
zároveň objeví vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně
s textem na na sdružené přístrojové desce,
pokud nastane problém v systémech vozidla.
Informační kontrolka se může rozsvítit také ve
spojení s jinými kontrolkami.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
(str. 22),
(str. 50)
Alternátor nedobíjí
(str. 50)
Závada v brzdovém systému
(str. 50),
(str. 229)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 25),
(str. 34),
(str. 50),
(str. 215)
11
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Popis
Viz
Porucha ABL*
(str. 49),
(str. 65)
Systém řízení
emisí
(str. 49)
Popis
Viz
Nízký tlak oleje
(str. 50)
Zabrzděná parkovací brzda
(str. 50),
(str. 232)
Porucha ABS
(str. 49),
(str. 229)
Aktivovaná parkovací brzda, alternativní symbol
(str. 50)
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 49),
(str. 66)
Airbagy - SRS
(str. 25),
(str. 50)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
329
11 Technické údaje
||
Symbol
11
330
Popis
Viz
Systém stability,
sportovní režim
(str. 49),
(str. 137)
Žhavení (vznětové motory)
(str. 49)
Nízká hladina
paliva v palivové
nádrži
(str. 49),
(str. 105)
Informace, čtěte
text na displeji
(str. 49)
Dálková světla
svítí
(str. 49),
(str. 63)
Levé ukazatele
směru
(str. 49)
Pravé ukazatele
směru
(str. 49)
Start/Stop* automatické
vypnutí motoru
(str. 49),
(str. 225)
Funkce ECO* zap
(str. 49),
(str. 227)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Popis
Viz
Tempomat*
(str. 141)
Adaptivní tempomat*
(str. 155)
Adaptivní tempomat*, časový interval
(str.
143),
(str. 146)
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
(str.
148),
(str. 157)
Radarový snímač*
(str.
155),
(str.
159),
(str. 177)
Kamerový snímač*,
laserový senzor*
(str.
166),
(str.
177),
(str.
181),
(str. 186)
Symbol
Popis
Viz
Automatická aktivace brzd*, sledování vzdálenosti*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
systém varování
před kolizí*
(str.
159),
(str.
166),
(str. 177)
Systém ABL*
(str. 65)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 180)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 181)
Parkovací brzda
(str. 232)
Dešťový senzor*
(str. 70)
Aktivní dálkové
světlomety - AHB
(Active High Beam)*
(str. 64)
Snímač čelního
skla*
(str. 64)
11 Technické údaje
Symbol
Popis
Viz
Start/Stop*
Start/Stop*
Popis
Viz
(str. 225)
Aktivovaný časovač*
(str. 105)
(str. 225)
Vybitá baterie
(str. 105)
Dvířka hrdla palivové nádrže, pravá
strana
(str. 239)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning
(LDW)
(str.
181),
(str. 186)
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 184)
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 186)
Informace o zaznamenané rychlosti*
(str. 138)
Nezávislé topení
a vyhřívání motoru
a prostoru pro
cestující*
(str. 105)
Aktivovaný časovač*
(str. 105)
Symbol
11
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního pásu
(str. 24)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
(str. 28)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
(str. 28)
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 49)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 50)
•
Zprávy - použití (str. 78)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
331
12 Abecední seznam
ACC - Adaptivní tempomat..................... 143
Akumulátor...................................... 237, 317
přetížení.............................................. 237
specifikace.......................................... 317
Adaptivní jízdní charakteristiky........ 135, 197
Akustická signalizace................................. 59
Adaptivní tempomat................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
funkce.................................................
kontrola rychlosti................................
nastavení časového intervalu.............
pohotovostní režim.............................
předjíždění..........................................
přehled................................................
radarový snímač.................................
zjišťování závad..................................
změna funkčnosti tempomatu............
Alarm........................................ 131, 132, 133
automatické vypojení.......................... 132
kontrola alarmu................................... 119
kontrolka alarmu................................. 132
nefunguje dálkový ovladač................. 133
omezený režim alarmu........................ 133
zvukový signál.................................... 133
A
12
143
150
148
144
147
148
148
149
146
152
154
152
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 28
strana řidiče.................................... 27, 33
strana spolujezdce.................... 27, 28, 33
Alergeny a látky způsobující astma........... 92
Asistent rozjezdu do kopce..................... 218
Asistent udržení v jízdním pruhu
provoz......................................... 184, 185
Baterie.....................................................
asistent při rozjezdu............................
dálkový ovladač PCC.........................
symboly na akumulátoru....................
údržba.................................................
výstražné symboly..............................
286
208
122
287
286
287
Bez klíče - zamykání................................ 125
Bezpečnostní pás......................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nasazení................................................
předpínače bezpečnostních pásů........
těhotenství............................................
uvolnit...................................................
zadní sedadlo.......................................
22
24
23
25
23
23
24
Bezpečnostní pojistka
děti........................................................ 36
AIRBAG ..................................................... 27
Automatická převodovka................. 211, 215
polohy manuálního řazení (Geartronic) 212
přívěs.................................................. 246
tažení a odtah..................................... 251
Airbagy SIPS.............................................. 29
Automatické mycí linky............................ 301
Bezpečnostní režim................................... 34
Pohyb vozidla....................................... 36
pokus o nastartování............................ 35
Aktivní dálkové světlomety........................ 64
Automatické znovuzamknutí.................... 127
BLIS................................................. 193, 194
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 135
AWD, pohon všech kol............................ 229
Blokování páky voliče.............................. 217
Aktivní podvozek - FOUR-C.................... 135
Aktivní světlomety (ABL)............................ 65
Aktivní xenonové světlomety..................... 65
332
Alcolock................................................... 199
B
Blokování páky voliče, mechanické
odblokování............................................. 217
Blokování zpátečky.................................. 210
Boční airbag SIPS................................ 29, 33
12 Abecední seznam
Brzdová kapalina
Kvalita a množství............................... 313
Chladicí soustava.................................... 236
přehřívání............................................ 236
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 278
Chladivo................................................... 279
Brzdové světlo........................................... 66
Chybová hlášení u systému BLIS............ 196
Brzdy................................................ 229, 230
brzdové světlo...................................... 66
brzdový systém.......................... 229, 230
doplnění brzdové kapaliny.................. 278
nouzová brzdová světla........................ 66
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 231
parkovací brzda.................................. 232
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 230
symboly na sdružené přístrojové
desce.................................................. 229
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat........................... 155
Lane Departure Warning..................... 186
Sledování bdělosti řidiče.................... 181
viz Zprávy a kontrolky................. 155, 234
C
Celková hmotnost vozu........................... 308
City Safety™............................................ 160
Clean Zone Interior Package (CZIP).......... 92
Cyklovač stěračů....................................... 70
CZIP (Clean Zone Interior Package).......... 92
Chladicí kapalina
objem a kvalita.................................... 312
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění..... 278
čalounění............................................ 304
mytí vozidla......................................... 301
ráfky.................................................... 302
Γištění vzduchu
materiál................................................. 93
prostor pro cestující.................. 91, 92, 93
D
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 63
Dálkové startování - ERS......................... 205
Č
Γalounění vozu........................................ 304
Dálkové světlomety, automatická aktivace........................................................... 64
Γelní sklo
Topení................................................... 98
Denní světla............................................... 62
Γelní sklo odrážející teplo.......................... 16
Detekce cyklistů...................................... 169
Γepel klíče....................................... 120, 121
Detekce tunelů........................................... 63
Γerpání paliva
doplňování paliva................................
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání..............................................
krytka palivové nádrže........................
víčko palivové nádrže.........................
239
239
239
Děti
bezpečnost..................................... 30, 36
dětské pojistky...................................... 36
dětské sedačky a airbagy..................... 37
dětské sedačky a boční airbagy........... 30
Umístění ve voze.................................. 37
Γíslo odstínu, lak..................................... 305
Dětské pojistky........................................ 130
Γistění
automatické mycí linky....................... 301
bezpečnostní pásy.............................. 305
Dětské sedačky......................................... 36
doporučené.......................................... 37
239
12
Dešťový senzor.......................................... 70
333
12 Abecední seznam
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák....................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
typy.......................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
41
ECC, elektronicky řízená klimatizace......... 94
38
39
40
40
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 154
12
E
Diesel
prázdná palivová nádrž...................... 241
Dílčí počítadlo kilometrů............................ 52
Distribuce vzduchu.................................... 93
Recirkulace........................................... 99
tabulka................................................ 100
Eco Cruise............................................... 227
FOUR-C - aktivní podvozek..................... 135
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 20
Ekonomická jízda..................................... 243
Funkce Deadlock..................................... 129
deaktivace.......................................... 129
dočasné vypnutí................................. 129
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka......... 20
Funkce paměti sedadla............................. 57
Elektrická parkovací brzda
napětí vybité baterie........................... 232
Funkce poplach....................................... 118
EcoGuide................................................... 47
Funkce úplného větrání..................... 90, 128
Elektrická soustava.................................. 317
Elektrická zásuvka................................... 112
Elektricky ovládaná okna........................... 71
G
Elektricky ovládané sedadlo...................... 57
Geartronic................................................ 212
Elektronická klimatizace - ECC................. 94
GSI - pomoc při řazení............................. 210
Elektronická měrka.......................... 275, 276
Doporučené dětské sedačky
tabulka.................................................. 37
Emise CO2............................................... 316
Emise oxidu uhličitého............................. 316
H
Doporučení během jízdy.......................... 238
ERS - Dálkové startování......................... 205
Hlášení u systému BLIS........................... 196
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 69
Doprovodné osvětlení při příchodu... 69, 118
334
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 242
Hlavový airbag..................................... 30, 33
Hloubka vzorku........................................ 258
Druh benzínu............................................ 240
F
Držák tašky ............................................. 114
Filtr klimatizace.......................................... 91
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 308
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 242
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení..................................................... 310
Filtr sazí.................................................... 242
Hodiny, nastavení...................................... 53
12 Abecední seznam
Houkačka................................................... 59
I
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru. 92
K
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení............................................ 192
Kamerový snímač............................ 162, 175
Kola
demontáž............................................ 261
instalace.............................................. 261
sněhové řetězy.................................... 258
Kompas..................................................... 75
kalibrace............................................... 75
Imobilizér................................................. 117
Kapalina ostřikovače
objem.................................................. 314
Imobilizér dálkového ovládání................. 118
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 285
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 273
Index zatížení pneumatik......................... 260
kapalina posilovače řízení
kvalita.................................................. 313
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu... 24
Informace o dopravních značkách.......... 138
Omezení.............................................. 140
provoz................................................. 138
Kapota, otevření...................................... 271
Kontrolky ovládání......................... 44, 47, 49
Katalyzátor............................................... 242
odtah................................................... 252
Informační displej................................ 44, 45
Keyless drive............ 124, 125, 126, 127, 204
Konzola v tunelu...................................... 110
Zapalovač cigaret a popelník............. 111
Zásuvka 12 V...................................... 112
Informační tlačítko, PCC.......................... 119
Klíč........................................... 116, 117, 126
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 304
Indikátor převodového stupně................. 210
J
Jízda........................................................ 238
chladicí soustava................................ 236
s přívěsem.......................................... 244
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu.. 310
zatížení koule tažného zařízení........... 310
Jízda ve vodě........................................... 236
Klíč dálkového ovladače.................. 116, 117
dosah.......................................... 119, 124
funkce................................................. 118
odnímatelná čepel klíče.............. 120, 121
výměna baterie................................... 122
ztráta................................................... 116
Klimatizace................................................ 97
oprava................................................. 279
Kondenzace vody ve světlometech......... 301
Kontrolky, PCC........................................ 119
12
L
Lak
kód barvy............................................ 305
poškození a drobné opravy................ 305
Lane Departure Control................... 183, 184
kluzký povrch........................................... 238
Laserový senzor....................................... 164
Koberce................................................... 111
Leštění..................................................... 302
Kód barvy, lak.......................................... 305
Lišty stěračů............................................ 284
čistění................................................. 285
335
12 Abecední seznam
Kvalita a množství............................... 312
ztížené jízdní podmínky...................... 311
servisní poloha.................................... 284
výměna............................................... 284
M
Manuální převodovka..............................
GSI - pomoc při řazení.......................
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
210
210
245
251
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
278
279
273
272
MY CAR..................................................... 78
Menu
přehled menu........................................ 76
Sdružená přístrojová deska.................. 76
Měřáky
palivoměr........................................ 44, 45
rychloměr........................................ 44, 45
tachometr....................................... 44, 45
Mlhové světlo
zadní..................................................... 66
Motor
deaktivace..........................................
přehřívání............................................
Start/Stop...........................................
startování............................................
204
244
218
203
Motorová nafta........................................ 241
Motorový olej................................... 273, 311
filtr....................................................... 273
336
Nouzová oprava defektu.................. 263, 264
akce.................................................... 265
huštění pneumatik.............................. 268
opětovná kontrola............................... 267
Nožní brzda...................................... 229, 230
Nulování, palubní počítač.............. 82, 85, 87
Mytí vozidla.............................................. 301
O
Max. zatížení střechy............................... 308
12
Nízká hladina oleje................................... 273
N
Nakládání
dlouhý náklad..................................... 113
náklad na střeše................................. 114
Obecné informace.............................. 113
Náladové osvětlení.................................... 68
Náraz, viz Nehoda...................................... 34
Nastavení časového intervalu.................. 157
Nastavení podvozku................................ 135
Nastavení volantu...................................... 59
Nástroje................................................... 258
Nehoda...................................................... 34
Nezávislé topení
elektrické.................................... 107, 108
palivové............................................... 107
Obrysová světla......................................... 62
Odemknutí čepelí klíče............................ 126
Odemykání
zevnitř................................................. 128
zvenku................................................ 127
Odpojitelná tažná tyč
úložný prostor..................................... 247
Odstranění námrazy................................... 98
Odtah....................................................... 253
Ochrana chodců...................................... 167
Ochrana proti korozi................................ 303
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka................................... 20, 303
Olej, viz také motorový olej.............. 311, 312
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 58
12 Abecední seznam
osvětlení registrační značky...............
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly).................................
směrová světla, přední.......................
toaletní zrcátko...................................
283
Palivová nádrž
objem.................................................. 315
281
282
283
Palivové nezávislé topení
časovač.............................................. 103
přímý start/okamžité vypnutí.............. 103
Osvětlení displeje....................................... 61
Palubní počítač.................. 79, 80, 84, 87, 88
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 67
Palubní počítač, nulování............... 82, 85, 87
Osvětlení přístrojové desky........................ 61
Parkovací asistent...................................
čidla parkovacího asistenta................
funkce.................................................
poruchová kontrolka...........................
zpět.....................................................
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 70
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 285
Ostřikování čelního okna........................... 70
Osvětlení.................................................. 280
Aktivní xenonové světlomety................ 65
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 68
dálková/tlumená světla......................... 63
denní světla........................................... 62
detekce tunelů...................................... 63
doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu.................................. 69, 118
doprovodné osvětlení při odchodu....... 69
osvětlení displeje.................................. 61
osvětlení přístrojů................................. 61
ovládání................................................ 67
ovládání sklonu světlometů.................. 61
poziční/parkovací světla....................... 62
V prostoru pro cestující........................ 67
zadní světlo do mlhy............................. 66
žárovky, technické údaje.................... 284
Osvětlení, výměna žárovky...................... 280
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)..................... 282
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)..................................... 281
držák žárovky vzadu: ukazatelé směru
vzadu, zadní mlhové světlo a zpětné
světlo.................................................. 282
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 61
Ovládací prvky, světla................................ 60
Ovládání klimatizace
automatická regulace...........................
čidla......................................................
Obecné informace................................
osobní preference.................................
řízení teploty.........................................
skutečná teplota...................................
96
91
90
93
97
90
Ovládání sklonu světlometů....................... 61
Ovládání světlometů.................................. 60
188
191
188
190
189
12
Parkovací brzda....................................... 232
Parkovací kamera.................................... 191
Pasivní start (pasivní režim) 124, 125,
126,
127,
204
PCC - Personal Car Communicator
dosah.......................................... 120, 124
funkce................................................. 118
Péče o vozidlo......................................... 301
P
PACOS....................................................... 28
Palivo............................................... 240, 241
palivový filtr......................................... 241
spotřeba paliva................................... 316
úspora paliva...................................... 262
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 304
Pneumatiky
hloubka vzorku................................... 258
oprava defektu pneumatiky................ 263
směr otáčení....................................... 255
Technické údaje.................................. 316
tlak.............................................. 262, 316
337
12 Abecední seznam
údržba................................................. 255
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky...................................................... 257
zimní pneumatiky................................ 258
Podkládací sedák
poloha sezení........................................ 38
spuštění................................................ 39
vyklopení mříže..................................... 39
Pohon všech kol, AWD............................ 229
Pohon všech kol – AWD.......................... 229
12
Pohotovostní hmotnost........................... 308
Pojistková skříňka.................................... 290
Pojistky.................................................... 290
motorový prostor................................ 291
Obecné informace.............................. 290
pod schránkou v přístrojové
desce.......................................... 295, 297
Start/Stop........................................... 299
studená část....................................... 299
výměna............................................... 290
Polohy klíče............................................... 54
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 212
Projekce světlometů, nastavení................. 69
Provozní kapaliny, objemy 312, 313,
314,
315
Provozní kapaliny a oleje......... 312, 313, 314
První pomoc............................................ 263
Předpínač bezpečnostního pásu......... 25, 33
Přehled přístrojů
levostranné řízení.................................. 43
pravostranné řízení............................... 43
Potvrzení uzamknutí ............................... 117
338
Radarový snímač..................................... 144
Omezení.............................................. 152
Ráfek kola, rozměry................................. 259
Ráfky
čistění................................................. 302
Regenerace.............................................. 242
Regulace prokluzu................................... 135
Přehřátí.................................................... 244
Regulace trakce....................................... 135
Převodovka...................................... 209, 210
automatická................................ 211, 215
manuálně............................................ 210
Resetování elektricky ovládaných oken..... 72
Převodovka Powershift.................... 215, 251
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 73
rezervní kolo
instalace.............................................. 261
Převodový olej
objem a kvalita.................................... 313
Rezervní kolo........................................... 261
Přístroje a ovládání.................................... 43
Rozměry................................................... 308
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvlnění.............................................
Rychlostní třídy, pneumatiky................... 260
244
244
244
250
Poranění krční páteře, WHIPS................... 31
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 197
R
Q
Pouzdro s výbavou pro první pomoc...... 263
Queue Assist............................................ 150
Power guide............................................... 47
Queue Assistant....................................... 150
Rozměr pneumatiky................................. 259
Ř
Řízení prokluzu........................................ 135
Řízení teploty............................................. 97
12 Abecední seznam
S
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka........................................... 73
Sada pro nouzovou opravu defektu
místo................................................... 264
přehled................................................ 265
těsnicí kapalina................................... 269
Skříňka s pojistkami a relé, viz Pojistky... 290
Sdružená přístrojová deska................. 44, 45
Sedadla......................................................
elektricky ovládané sedadlo.................
opěrka hlavy, vzadu..............................
Topení...................................................
56
57
58
95
Skvrny...................................................... 304
Sledování bdělosti řidiče.......................... 179
provoz................................................. 180
směr otáčení............................................ 255
Smyk........................................................ 238
Stabilizace přívěsu........................... 136, 250
Sensus....................................................... 53
Start/Stop................................................ 218
Funkce a ovládání............................... 219
motor se automaticky nevypne.......... 221
Servisní poloha........................................ 284
Startování s pomocnou baterií................. 208
Servisní program...................................... 271
Statistika trasy........................................... 88
Seřízení projekce světlometů..................... 69
Stěrač čelního skla.................................... 70
dešťový senzor..................................... 70
Sedadlo, viz Sedadla................................. 56
Schránka v přístrojové desce.................. 111
Zamykání............................................ 129
Schválení typu
Bluetooth®.......................................... 319
systém klíče dálkového ovládání........ 317
systém radaru..................................... 318
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 197
Skla
vrstvená/zesílená.................................. 20
Stěrače a ostřikovače................................ 70
Světla, viz Osvětlení................................. 280
Světlomety............................................... 280
Symboly
symboly kontrolek.................... 44, 47, 49
výstražné symboly.......................... 44, 47
Sledování bdělosti řidiče.................... 181
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 166, 177
Systém
uvolnění................................................ 33
Systém airbagů.......................................... 26
výstražný symbol.................................. 25
Systém dálkového ovládání, typové
schválení.................................................. 317
Systém Driver Alert.................................. 179
Systém kontroly stability a trakce
použití................................................. 136
12
Systém kvality vzduchu, IAQS................... 92
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
Γištění vzduchu.................................... 92
Systém regulace stability a trakce... 135, 137
Systém stability....................................... 135
Systém varování před kolizí
Detekce chodců................................. 171
funkce................................................. 168
obecná omezení................................. 174
použití................................................. 172
radarový snímač......................... 152, 160
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat........................... 155
Lane Departure Warning..................... 186
339
12 Abecední seznam
Teploměr vnější teploty.............................. 52
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky........................................... 305
Šrouby na kolech..................................... 257
zamykatelné........................................ 257
Štítek tlaku vzduchu v pneumatikách...... 262
Štítky........................................................ 308
12
Těsnicí kapalina....................................... 269
Tlak ECO.................................................. 316
Tlumič vibrací........................................... 246
Toaletní zrcátko................................. 68, 112
Ú
Údržba
ochrana proti korozi............................ 303
Úložné prostory
Konzola v tunelu................................. 110
schránka v přístrojové desce.............. 111
Věšák na šaty..................................... 110
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 110
Tažení vozu.............................................. 251
tažné oko............................................ 252
Topení
sedadla.................................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka..................................................
volant....................................................
zadní okno............................................
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 246
Topení bloku motoru............................... 102
Ukazatele směru........................................ 67
Tažná tyč - demontovatelná
přídavné zařízení/demontáž........ 247, 249
Transpondér.............................................. 16
Ukazatel směru.......................................... 67
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................... 70
Utajené uzamčení.................................... 122
Tažné oko................................................ 252
TSA - stabilizace přívěsu ................ 136, 250
Uživatelská příručka, ekoštítek.................. 20
Tažné zařízení.................................. 246, 247
demontovatelné, demontáž................ 249
demontovatelné, připojení.................. 247
Technické údaje.................................. 247
Typová označení...................................... 308
T
Technické údaje motoru.......................... 311
Tempomat...............................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
kontrola rychlosti................................
obnovení nastavené rychlosti.............
340
Teplota
skutečná teplota................................... 90
141
143
142
141
143
95
73
59
73
U
Ukazatelé opotřebení pneumatik............. 257
V
Varování ke vzdálenosti........................... 157
Omezení.............................................. 158
Symboly a zprávy............................... 159
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd........................................... 167
Varování před srážkou..................... 167, 168
12 Abecední seznam
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 144
Systém regulace stability a trakce...... 135
systém varování před srážkou............ 172
Výbava pro případ nouze
Pouzdro s výbavou pro první pomoc. 263
výstražný trojúhelník........................... 263
Ventilace.................................................... 93
Vyhřívané trysky ostřikovačů..................... 70
Ventilátor
ECC...................................................... 96
Vyhřívání čelního skla................................ 73
Věšák na šaty........................................... 110
Vnější rozměry......................................... 308
Vnější zpětná zrcátka................................. 72
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující
časovač.............................................. 103
přímý start/okamžité vypnutí.............. 103
zprávy................................................. 105
Vyhřívání prostoru pro cestující............... 102
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 72
elektricky sklopná zrcátka.................... 73
interiér................................................... 74
kompas................................................. 75
Topení................................................... 73
Vypnutí blokování páky voliče................. 217
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.......... 303
Výstražné kontrolky....................... 44, 47, 50
Airbagy - SRS....................................... 50
alternátor nedobíjí................................. 50
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu................................................ 24, 50
nízký tlak oleje...................................... 50
varování................................................ 50
zabrzděná parkovací brzda.................. 50
závada v brzdovém systému................ 50
Volant......................................................... 59
nastavení volantu.................................. 59
Topení................................................... 59
Volvo Sensus............................................. 53
Voskování................................................ 302
Vrstvená skla............................................. 20
Výstup...................................................... 311
výfukové plyny, toxické nasávání............ 237
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 74
automatické tlumení............................. 74
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 303
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 172
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 32
ochrana před poraněním krční
páteře.............................................. 31, 33
poloha sezení........................................ 32
12
Vyhřívání zadního okna.............................. 73
Vypnutí motoru........................................ 204
Vysoká teplota motoru............................. 244
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 70
Výstražné blikače....................................... 67
Z
Zadní sedadlo
Topení................................................... 95
Zadní žárovky
místo................................................... 283
Zámek
odemykání.................................. 127, 128
zamykání............................................. 127
Zámek řízení............................................ 205
Zamlžení oken
kondenzace vody ve světlometech.... 301
ošetření oken........................................ 90
Výstražný trojúhelník................................ 263
341
12 Abecední seznam
Zamykání/odemykání
schránka v přístrojové desce.............. 129
zevnitř vozidla..................................... 128
Zamykatelné šrouby na kolech................ 257
Zatížení střechy, max. hmotnost............. 308
Zimní jízda................................................ 238
Zimní pneumatiky.................................... 258
Zjišťování závad kamerového snímače.... 163
Zprávy........................................................ 78
Informační displej................................. 77
12
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat........................... 155
Lane Departure Warning..................... 186
Sledování bdělosti řidiče.................... 181
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 166, 177
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující....................................................... 105
Zvedák..................................................... 258
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 280
342
Volvo Car Corporation TP 16642 (Czech), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising