Volvo S60 Quick start guide

Volvo S60 Quick start guide
web edition
quick guide
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky
obsahují důležité informace se všemi bezpečnostními pokyny a výstrahami.
Následující symboly znamenají:
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Na poslední stránce jsou uvedeny důležité informace, varování a bezpečnostní pokyny,
které si musíte přečíst.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com
01 Startování a jízda
04 Funkce ve vaše voze
Dálkový ovladač s klíčem
Ovládání klimatizace
Bezklíčový systém Keyless*
Ovládání světlometů
Startování a vypnutí motoru
Sdružená přístrojová deska
Parkovací brzda
Systém infotainment
Stěrače
Telefon*
Internet*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
02 Podpora řidiče ve voze
Nastavení v systému menu
Park Assist Pilot*
Lane Keeping Aid*
BLIS* a CTA*
Funkce Start/Stop*
Ochrana chodců*
05 Tipy
Čerpání paliva
Péče o vozidlo
Úložné prostory
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
03 Prostředí ve voze
Nastavení sedadla
Nastavení volantu
Sklopení zadního sedadla
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
01
Odemkne dveře a víko zavazadlového prostoru a
vypojí alarm*. Lze nastavit v MY CAR.
Zamyká boční dveře, víko zavazadlového prostoru a zapíná alarm.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Jedním stisknutím odemknete víko zavazadlového prostoru. Dvě stisknutí víko pootevřou.
Informace* o vozidle.
Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá nastavení, a to včetně nastavení vnějších zrcátek
a elektricky ovládaného sedadla řidiče* - viz
uživatelská příručka.
Co označují kontrolky* dálkového ovladače s
klíčem?
01
Stále svítící zelené světlo: Vozidlo je zamknuté.
Stále svítící žluté světlo: Vozidlo je odemknuté.
Stále svítící červené světlo: Je spuštěn alarm.
Střídavě blikající červené světlo u obou kontrolek: Alarm byl spuštěn před méně než 5 minutami.
Jak funguje bezklíčový systém Keyless*?
01
Klíč může po celou dobu zůstat třeba ve vaší kapse.
Zamyká a zapojuje alarm
–– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik, nebo
lehce stiskněte menší ze dvou pogumovaných
tlačítek na víku zavazadlového prostoru.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete
dveře, nebo lehce stiskněte větší ze dvou pogumovaných tlačítek na víku zavazadlového prostoru.
Jak nastartuji motor?
01
Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače
zapalování.
Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Krátce stiskněte a uvolněte tlačítko START/
STOP ENGINE - motor nastartuje.
Jak mohu vypnout motor?
01
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se vypne.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače
zapalování.
Jak se používá parkovací brzda?
01
Zapnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Stiskněte ovladač PUSH LOCK/PULL RELEASE - výstražná kontrolka na sdružené přístrojové
desce začne blikat. Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, parkovací brzda je aktivována.
Uvolněte brzdový pedál.
Vypnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Potáhněte ovládač PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
­dešťový senzor*?
01
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte
páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou,
posuňte páčku nahoru.
Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?
02
Systém PAP zkontroluje prostor, který je k dispozici, a
řídí vozidlo do tohoto prostoru. Vaším úkolem je řadit,
ovládat rychlost a brzdit/zastavit.
Stisknutím tlačítka aktivujte funkci PAP. Nejezděte rychlostí vyšší než 30 km/h.
Postupujte podle pokynů, které se zobrazují na
sdružené přístrojové desce.
Buďte připraveni zastavit, jakmile to graf a text
požaduje.
Jak funguje systém Lane Keeping Aid LKA*?
02
Pokud chcete přejet přes boční čáru, systém LKA
vyvine jistý moment na volant a bude aktivně řídit zpět
do pruhu. Pokud vozidlo přejede boční čáru, systém
LKA vás upozorní pulzujícími vibracemi ve volantu.
–– Systém LKA aktivujte jedním stisknutím tlačítka.
Jak funguje systém BLIS* a CTA*?
02
Systém Blind Spot Information System informuje
o rychle se přibližujících vozidlech a o vozidlech v mrtvém úhlu. Cross Traffic Alert upozorňuje na křížující
vozidla během couvání.
Funkce BLIS a CTA jsou při nastartování motoru
aktivovány.
BLIS zap/vyp.
CTA zap/vyp - ovládá se stejným tlačítkem, které
se používá u parkovacích senzorů*.
Parkovací senzory - viz uživatelská příručka.
Jak mám používat funkci Start/Stop*?
02
Manuální převodovka
Vypněte motor: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku
do neutrálu a uvolněte spojkový pedál.
Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka
Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového
pedálu a udržujte brzdový tlak.
Nastartujte motor: Uvolněte tlak nohy na brzdový
pedál.
Svítící kontrolka v tlačítku označuje, že je funkce
aktivní.
Jak funguje ochrana chodců*?
02
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s
automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento
systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců
varovat, přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje
ve všech situacích - například nevidí částečně zakryté
chodce a chodce, kteří jsou menší než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci důkladně pochopit - viz
uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit sedadlo?
03
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/snížení sedadla.
Posuňte sedadlo dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
Uložení nastavení elektricky ovládaného
sedadla*.
Tlačítka paměti elektricky ovládaného sedadla*.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte
stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení.
Nastavení elektricky ovládaného sedadla lze
uložit rovněž do dálkového ovladače s klíčem*
- viz uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit volant?
Uvolněte aretaci.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Aktivujte pojistku.
03
Jak mohu sklopit zadní sedadlo?
03
Dvoudílné opěradlo lze složit dopředu - oba díly
najednou nebo každý díl samostatně.
Potáhněte za příslušné madlo. Nacházejí se přesně uvnitř otvoru víka.
Sklopte opěradlo dopředu. Pokud budete sklápět
dolů širokou část opěradla, zcela sklopte opěrku
hlavy uprostřed.
Spuštění opěrek hlavy - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu regulovat teplotu?
04
Otočte na požadovanou teplotu v levé/pravé
­části prostoru pro cestující. Na obrazovce se
zobrazí zvolená teplota.
Stisknutím tlačítka AUTO zapněte automatickou
regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na
obrazovce se objeví AUTO KLIMA.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
04
Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání čelního
skla* - na obrazovce se rozsvítí symbol (1).
Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální
proudění vzduchu na čelní sklo a boční skla rozsvítí se symboly (1) a (2).
Dalším stisknutím obě funkce vypnete - nesvítí
žádný symbol.
Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/deaktivujete proudění vzduchu.
Jak funguje automatické ovládání
světlometů?
04
V režimu AUTO jsou k dispozici následující možnosti:
• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními světly a potkávacími světly.
• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací světla.
• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí
a aktivují automaticky dálková světla resp. upraví
nastavení dálkových světel podle dopravní situace.
• Aktivuje se detekce tunelů*.
Jak se ovládá palubní počítač?
04
Stisknutím tlačítka OK otevřete menu palubního
počítače a aktivujete položku. Zpráva zhasne.
Kolečkem procházíte mezi jednotlivými položkami palubního počítače.
Stisknutím tlačítka RESET vynulujete hodnoty ve
zvoleném nastavení palubního počítače a vrátíte
se ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítač?
04
Otočením kolečka na páčce vlevo zvolte palubní
počítač T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET hodnotu
resetujete.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv.
nádrže"?
04
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí odhad
možné jízdní vzdálenosti na základě předchozích
jízdních podmínek a množství paliva, které zbývá v
nádrži.
Pokud se zobrazí "...km", dojezd vozidla není zaručen. Co nejdříve dočerpejte palivo. Na obrázku je
znázorněna digitální* sdružená přístrojová deska.
Analogová sdružená přístrojová deska - viz
uživatelská příručka.
Jak mohu navigovat v systému infotainment?
04
Stiskněte RADIO, Media, My CAR, NAV*, TEL*
nebo * a vyberte tak hlavní zdroj.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu -v
hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka navigujete v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka
provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému
menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpátky
na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte
v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení
hlavního zdroje.
Tipy:
Chcete-li přejít do menu zkratek v režimu NAV nebo
TEL, stiskněte jednou NAV nebo TEL. Dalším stisknutím se vrátíte zpátky do režimu normálního zobrazení.
Jak mohu zapnout a vypnout systém
­infotainment?
04
Krátkým stisknutím aktivujete systém.
Dlouhým stisknutím (dokud obrazovka nezhasne)
systém deaktivujete.
Vypnutí zvuku (MUTE - ztlumení): Krátce stiskněte dalším stisknutím aktivujete znovu.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to včetně
navigace* a funkcí telefonu*) se spouští a vypíná
současně.
Jak mohu připojit telefon Bluetooth® a jak se
mohu připojit k internetu*?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Nastavte telefon, aby byl viditelný/vyhledatelný
přes Bluetooth®.
Stiskněte OK/MENU a postupujte podle pokynů
na obrazovce. Telefon je nyní připojen a může
být ovládán z vozidla. Nyní lze používat internetové služby vozidla.
V budoucnu se telefon připojí k vozidlu automaticky.
Neúspěšné připojení - viz uživatelská příručka.
Jaké služby dostanu s číslem Volvo ID*?
04
Volvo ID je osobní identifikační číslo zaregistrované k
vozidlu. Pomocí tohoto čísla získáte přístup k různým
službám, např. k síti My Volvo. Dále budete moci
odesílat přímo do vozidla adresu z mapové služby na
internetu.
Registrace a správa čísla Volvo ID:
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Apps > Nastavení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Další informace o čísle Volvo ID - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu používat aplikace, když je vozidlo
připojeno k internetu*?
04
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze používat aplikace pro hudební služby, internetové rádio, navigační
služby a jednoduché internetové prohlížeče.
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Apps a stiskněte OK/MENU - zobrazí se
dostupné aplikace.
Zvolte aplikaci a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Některé aplikace vyžadují přihlášení přes samostatný
účet od poskytovatele aplikace/služby. Použijte
stávající účet nebo se znovu zaregistrujte. Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Jak mohu telefonovat?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Zadejte požadované číslo nebo otočte kolečko
na volantu dolů (otevře se telefonní seznam) nebo
nahoru (otevře se seznam hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem - viz uživatelská příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon, - viz
uživatelská příručka.
04
Jak mohu připojit externí audio zařízení?
04
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo
port USB* na středové konzole.
Stiskněte tlačítko MEDIA.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audio.
Stiskněte OK/MENU.
Další připojení externího zařízení - viz uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
04
Stisknutím tlačítka NAV spustíte navigační
­systém - zobrazí se mapa.
Ještě jednou stiskněte NAV a zvolte Zadejte
adresu pomocí OK/MENU.
Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na
středové konzole zadejte kritérium resp. kritéria
hledání.
Potom zvolte Nastavit jediný cíl nebo Přidat
jako waypoint a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu pro navigaci - viz
samostatný doplněk*.
Jak mohu nastavit hodiny?
04
Navigujte na Nastavení > Možnosti systému >
Nastavení času v systému MY CAR.
Otočte TUNE na Automatický čas a stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujte automatické nastavení času.
Abyste nastavili čas správně, musíte správně zvolit
polohu.
Jak mám čerpat palivo?
05
–– Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete dvířka
hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se
dvířka otevřou.
Šipka na symbolu sdružené přístrojové desky ukazuje, na které straně se dvířka hrdla palivové nádrže
nacházejí.
Jak mám mýt svůj vůz?
05
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k
poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u
nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte,
že nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme
kožené čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather
Care 1krát až 4krát ročně. Sadu Volvo Leather Care
můžete koupit u svého prodejce Volvo.
05
Kde se nacházejí úložné schránky?
05
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve
vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných schránek najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Aby 12V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly,
musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze I. 12V
zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy aktivní.
05
Jak funguje bezklíčový systém Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat. Elektromagnetická pole a
vlnění mohou rušit funkci Keyless. Neumísťujte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti mobilního telefonu nebo kovového
předmětu.
Jak nastartuji motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního
řízení emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.
Jak mám používat Park Assist Pilot PAP*?
Systém PAP nefunguje v každé situace. Jedná se pouze o doplněk a pomůcku. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a přehled o okolí
a ostatních účastnících silničního provozu, kteří se přibližují nebo projíždějí při parkování, nese odpovědnost vždy řidič.
Jak mám používat Lane Keeping Aid LKA*?
Systém LKA představuje pomůcku. Může se stát, že při jistém počasí, situaci na vozovce, jízdních a dopravních podmínkách
tento systém nefunguje. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných zákonu a dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.
Jak funguje systém BLIS* a CTA*?
Systémy BLIS a CTA doplňují, nikoliv nahrazují, bezpečný styl jízdy a použití zpětných zrcátek. Pomoc systémů BLIS a CTA
nemůže nikdy nahradit nepozornost a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za bezpečné couvání a přejíždění do vedlejších pruhů
vždy nese řidič. Systém BLIS nefunguje v ostrých zatáčkách. Systém BLIS nefunguje, když vozidlo couvá.
Jak mohu nastavit sedadlo?
Sedadlo řidiče si upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je vozidlo zajištěno. V
případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před jízdou - nikoliv během jízdy.
Jak mohu sklopit zadní sedadlo?
Opěradla musíte po zvednutí zajistit. V případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob. Pokud se sklápí dolů
opěradlo zadního sedadla, nesmí být na tomto opěradle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být připoutány. Jinak
hrozí nebezpečí poškození čalounění zadního sedadla. Pokud se opěradla sklopí dolů, opěrky hlavy se musí mírně posunout
dopředu, aby se nezachytily o sedák.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv. nádrže"?
Při změně stylu jízdy se může stát, že některé indikace nebudou správné.
Jak mohu připojit telefon Bluetooth® a jak se mohu připojit k internetu*?
Při použití internetu dochází k přenosu dat (datový provoz), což zatěžuje vašeho síťového operátora. Zeptejte se svého síťového
operátora, kolik stojí datový přenos.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte
silná rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).
Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com
TP16911 (Czech). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech,
jež skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný
způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement